Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4059818: N.N. - Das Herrenmahl. Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommision.
4035180: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1996.
4035179: N.N. - Woord in beweging. (compleet in 6 dln.). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
83383: N.N. - Almanak voor de jeugd 1934
4143567: N.N. - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus. (Exhibition in 1996 of the An-sky collection in the Russian Museum of Ethnography in St.Petersburg)
174886: N.N. - Larousse : Dictionnaire général - Standardwörterbuch Français Allemand / Deutsch Französisch.
175361: N.N. - Grosses Wörterbuch Italienisch : Italienisch-Deutsch / Deutsch - Italienisch.
174697: N.N. - Die Schrift : verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig - mit Bildern von Marc Chagall.
174884: N.N. - Duden. 05 Fremdwörterbuch
174885: N.N. - Duden. 07 Etymologie : Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache
4135417: N.N. - Het Nieuwe Testament. Willibriordvertaling. Grote letter editie. Herz.uitgave 1992
70763: N.N. - The mission of judaism - Its present day application. Report of the Sixth International Conference held in London. July 14th to July 19th, 1949
4141811: N.N. - Wapenveld. 33 nrs. uit de jaargangen 56 t/m 61. 2006 - 2011. Christelijk perspectief op geloof en cultuur. Red.W.H.Dekker, A.J.Plaisier, B.T.Wallet e.a.
4138858: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Band IV. Drei Täufergespräche. in Bern und im Aargau. Hrsg. von M.Haas.
4140807: N.N. - The Pillar Church. A Book of Remembrance. 1847-1984. Christian Reformed Church Holland, Michigan.
62333: Z.N. - De erfenis van onze vaderen
83384: N.N. - Almanak voor de jeugd 1911
4017869: N.N. - Paroissien Romain. contenant la messe et l`office pour les dimanches et les fêtes de I. et de II. classe. Chant grégorien extrait de l`éd.vaticane.
174737: N.N. - Concilium. 1980/1 & 1980/2 (2 Volumes)
4140238: N.N. - Doch das Zeugnis lebt fort. Der jüdische Beitrag zu unserem Leben. [F.Böhm: Zur Humanitätsfrage: Störig: Denker, Forscher, Erfinder: W.Grohmann: Bildende Kunst: H.Jaesrich: Literatur, Presse und Verslagwesen]
4040812: N.N. - Woord in beweging 4. Exegetisch-homiletische commentaren. Advent tot Epifanie II. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4300598: N.N. - De Rozekruisers onthullen hun geheim. Door de Opperste Raad van de Rozekruisers orde AMORC.
4138704: N.N. - Huisboek der zamenleving voor den beschaafden stand. Ter bevordering eener goede opvoeding en ter verkrijging van taal- en algemeene wereldkennis in vijf talen. Met platen. 1ste jaargang, 1e en 2e afdeeling.
10751: N.N. - Sleutel des Hemels. Vol Godtvruchtighe Oeffeningen, schoone Gebeden, ende Meditatien. L.B. (= Vincent le Boucq?).
10798: N.N. - Acta Synodalia of gearresteerde Kerken-Ordeningen van Zeelandt, Van de Jaren 1591. 1620. en 1638. uitgegeven, ingevolge de Resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
4049244: N.N. - De leer der kerk. Nederlandse vertaling van de officiële katechismus der Duitse bisdommen.
4039388: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
174731: N.N. - Concilium. 1977/1 & 1977/2 (2 Volumes)
174733: N.N. - Concilium. 1978/1 & 1978/2 (2 Volumes)
174735: N.N. - Concilium. 1979/1 & 1979/2 (2 Volumes)
4047529: N.N. - Wie ich zum Frieden kam. Eine Autobiographie der Verfasserin von Wir beide, Graham und ich. Deutsche Autorisierte Ausgabe von Marie Morgenstern.
10768: N.N. - Neues Hamburgisches Gesangbuch zum öffentlichen Gottesdienste und zur Häuslichen Andacht ausgefertiget von dem Hamburgischen Ministerio. Mit Eines Hochedlen und Hochweisen Raths Special-Privilegio. Vierte Auflage. WITH: Sammlung von Gebeten und Andachtu?bungen zu dem Neuen Hamburgischen Gesangbuche. WITH: Collecten, die in den Hamburgischen Kirchen an den Sonn- und Festtagen gesungen werden. WITH: Episteln und Evangelia auf alle Sonntage und vornehmsten Feste durch das ganze Jahr.
33803: N.N. - Book of Praise. Anglo-Genevan Psalter. Revised Edition
56241: N.N. - From the days that are gone. Cape town photographic society survey group.
89043: N.N. - Dictionnaire Bibliographique, historiqe et critique des livres rares, précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés qui n'ont aucun prix fixe, tant des auteurs connus que de ceux qui ne le sont pas, soit manuscripts, Avant & depuis l'invntion de l'Imprimerie, soit imprimés et qui ont paru fucceffivement de nos jour, en François, Grec, Latin, Italien, Efpagnol, Anglois, &c. Avec leur valeur. Réduite à une jufte appréciation, fuicant les prix auxquels ils ont été portés dans les ventes publiques, depuis la fin du XVII Siècle jufqu à préfent. Auxquels on a ajouté, des observations & des Notes pour faciliter la connoissance exacte & certaine des Editions originales, & des Remarques pour les distinguer des Editions contresaites. Suivi D'un Essai de Bibliographie, où il est traité de la COnnoissance & de l'Amour des Livres, de leurs divers degrës de rareté, &c. &c. Ouvrage utile et nécessaire a tous Littérateurs, Bibliographjes, Bibliophiles, & à tons ceux qui veulent exerc.r, avec quelques connoissances la Librairie, ancienne & moderne. (3 volumes)
4060581: N.N. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
4072293: N.N. - Das Alte Testament Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deutscher Übersetzung. Hrsg.von R.Kittel.
3000119: N.N. - Holy Bible: NRSV - New Revised Standard Version: catholic edition - anglicized text - including the Grail Psalms.
73635: N.N. - The Robert von Hirsch Collection. Volume One: Old master drawings, paintings and medieval miniatures which will be sold at auction by Sotheby Parke Bernet & Co
85106: N.N. - Verzameling van officiele stukken, enz. Betrekkelijk het concordaat
88771: S.S.S. - Uit den Hervormingsrijd. Historische Opstellen. Overgedrukt it het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis.
94624: N.N. - L'Europe Humaniste. Exposition organisée par le Ministère de l'instruction publique de Belgique sous les auspices du Conseil de l'Europe. 15 Décembre 1954-28 Févier 1955
201545: N.N. - Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen. WITH: Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by Het Lam en den Toren, te Amsterdam.
70307: N.N. - The European Common Market in conjunction with a free trade area
4007760: N.N. - Biblical Theology Bulletin. Volume 1-25. A Journal of Bible and Theology. Ed.by D.M.Bossman and L.J.White. Vol. 1 - 25. 1971 - 1995, in issues complete
4300624: N.N. - The book of Common Prayer,. and Administration of the Sacraments and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the use of the United Church of England and Ireland: together with the Psalter, or Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in Churches.
58211: N.N. - Programma der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, december 1931
145099: N.N. - En Hollande.
4035182: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Bunschoten-Spakenburg. 1958/1959.
4018646: N.N. - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning. Onder red.van H.H.Berger, W.Goddijn e.a.
4018505: N.N. - Woorden uit den Bijbel met anti-jezuitische en andere aanteekeningen:. gevolgd door den tekst en de vertaling van het Summarium Constitutionum, Quae ad Spiritualem Jesuitarum Institutionem Pertinent. En der: Regulae Communes Societas Jesu.
4023804: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort-West. 1966-1967.
4023781: N.N. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden. van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
4023782: N.N. - Notulen van de Algemene Kerkelijke Vergaderingen. van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (1844-1869). Met inleiding, bijlagen en registers.
4007300: N.N. - La Venue du Messie. Messianisme et eschatologie par E.Massaux, P.Grelot, H.Riesenfeld, J.Coppens e.a.
4033808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1975.
4033806: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie VI. Hervormd Amsterdam en zijn maatschappelijke achtergrond in de 19e. Door W.H.Vermooten.
4033447: N.N. - Het samengesteld evangelie. Waarin de vier evangeliën in hun geheel, zonder weglatingen, zijn opgenomen. Opnieuw volgens den oorspronkelijke Griekschen tekst bewerkt en getoetst aan een tiental buitenlandsche en Nederlandsche vertalingen.
4013176: N.N. - Zoals er gezegd is over... 30 dln.Compleet. Bijbelcommentaren voor de moderne mens. 1e reeks: Het Oude Testament. Onder red. van P.A.H.de Boer, C.A.Rijk, J.Soetendorp en H.v.Praag. 2e reeks: Het Nieuwe Testament. Onder redactie van C.A.Rijk en H.v.Praag.
4012510: N.N. - Denkers van deze tijd. Deel II. Heidegger, Dostojewsky, Jaspers, Toynbee door S.U.Zuidema, S.J.Popma, J.Severijn, H.Smitskamp.
4028598: N.N. - Inscriptions Reveal. Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud. (Hebrew and english)
4028599: N.N. - Israel und wir. Keren Hayessod-Jahrbuch der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland 1967-1970 5727/5730.
4032882: N.N. - Die Kirche als Faktor einer kommenden Weltgemeinschaft. Hrsg.vom ökumenischen Rat der Kirchen.
4004891: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 55. 1967. Gebonden jaargang.
4004519: N.N. - Tussen anarchie en establishment. Op zoek naar het goede spoor. Door A.Spijkerboer, R.Zuurmond, J.Zijlstra e.a.
4023174: N.N. - Chronicles. News of the Past. (Complete in 4 volumes). From the Patriachs (B.C.E. 1726) to Chasdai Ibn Shaprut (969 C.E.) [Ancient News in Modern Newspaper Form]
4023107: N.N. - Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. 2 in kunstleer gebonden delen, met een inleiding bij deze heruitgave van C.C.de Bruin De Delftse Bijbel in het licht der historie.
56290: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering
4061515: N.N. - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen. Onder red. van G.Schipper-Peet e.a.
4073653: N.N. - Leiturgia. Band IV. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
10886: N.N. - Gesangbuch für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern.
174725: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1977 6. Jahrgang: Fasz. 1-6
4140096: N.N. - Verkenning en Bezinnen. 65 Nummers uit de jaargange 1 t/m 22. Reeks geschriften over de verhouding van de kerk en het Joodse volk. M.m.v. C.B.Bavinck, J.Slomp, J.N.ASevenster, Simon Schoon, J.Schoneveld, H.Mulder, J.L.Koole, W.Zuidema, S.P.Tabaksblatt en vele andere.
55427: N.N. - Eindhoven in 1961. Enige voorlopige statistische gegevens over jaar 1961 met vergelijkende cijfers over enkele voorgaande jaren
96256: N.N. - Broeders te wezen
174680: N.N. - De Delftse bijbel van 1477 : facsimile van de oorspronkelijke druk (2 delen met 'Delftse bijbel in het licht der historie')
10429: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, And other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter, or Psalms of David, Pointed as they are to be sung or said in Churches. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. Conferr'd with the Hebrew. Set forth and Allowed to be Sung in all Churches, of all the People together, before and after Morning and Evening Prayer, and also before and after Sermons, and moreover in private Houses, for their godly Solace and Comfort, laying apart all ungodly Songs and Ballads, which tend only to the nourishing of Vice, and corrupting of Youth.
72105: N.N. - Annuaire 1977. Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem de Rhodes et de Malte
4053312: N.N. - Dictionary of the Ecumenical Movement. Ed.by N.Lossky, J.M.Bonino, J.Pobee a.o.
4047624: N.N. - Soll ich meines Bruders Hüter sein?. Weitere Dokumente zur Juden- und Flüchtlingsnot unserer Tage. Hrsg. vom Schweizerischen evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland mit Flüchtlingsdienst.
4074888: N.N. - Tsjinstboek. Skrift - Miel - Gebed. In oanset.
70457: N.N. - Aenhanghsel Des Eersten Deels van de Schat der Ongesontheyt, Welck is een Inleydinge tot de Hollantsche Genees-Middelen, ofte kort bericht. Dat elck Landt genoegh heeft, tot onderhoudt van het Leven, en de de Gesontheyt der Inwoonders
174723: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1975 4. Jahrgang: Fasz. 1-6
143614: N.N. - Kenneth Grahame. An Innocent in the Wild Wood.
54000: N.N. - 1972 annual directory of booksellers in the British Isles specialising in Antiquarian and out-of-print books
86065: N.N. - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak nauwkeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, oo de spreuken der H Schrift by na zonder moeite in de geheugenis te brengen. Uit de Hoogduitse in de Hollandsche Taal overgezet
47195: N.N. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1938-1939
174900: N.N. - I am N: inspiring stories of christians facing islamic extremists.
47386: N.N. - Apostelen en Profeten. Dichterlijk Album. Met staalgravuren
4038885: N.N. - Die Wiedertäufer in Münster. Stadtmuseum Münster. (Ausstellungskatalog.) 1.Oktober 1982 bis 30.Januar 1983.
47391: N.N. - Leven vanuit het geloof, leidraad voor het toegepaste christen-zijn. In opdracht van de Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties. Met een voorwoord van Godfried Kardinaal Danneels en Adrianus Kardinaal Simonis
4300658: N.N. - Schriften des Urchristentums. Komplett in 4 Bände. I.Die Apostolische Väter II.Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, 2.Klemensbrief, Schrift an Diognet III.Papiasfragmente, Hirt des Hermas IV.H.Kraft: Clasvis Patrum Apostolicorum. Eingeleitet, herausgegeben, übertragen und ertläutert von K.Wengt, J.A.Fischer, U.H.J.Körtner und M.Leutzsch.
4690: N.N. - Ezechiel Traduit en François. Avec une Explication tirée des Saints Peres & des Autheurs Ecclesiastiques. Nouvelle Edition.
4692: N.N. - Libri Regum IV. Paralipomenon II. Esdrae II. WITH: Tobias, Judith, Esther, Job.
47406: N.N. - Vergeetmijnietjes. Kinderbibliotheek. Met 8 gekrleurde plaatjes
47229: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1926. 246ste Jaargang
47474: N.N. - Regards Contemporains sur Jean Calvin. Actes du Colloque Calvin, Strasbourg 1964
47439: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1930. 250ste Jaargang
47440: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1927. 247ste Jaargang
47441: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1925. 245ste Jaargang
47442: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1919. 239ste Jaargang
47443: N.N. - Utrechtsche Almanak, voor het jaar 1924. 250ste Jaargang
174835: N.N. - Concilium. 2003/1 up to 2003/5 (5 volumes)
174894: N.N. - Der Koran.
4300268: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. (Komplett in 39 Bde bis heute erschienen). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4032436: N.N. - Startbijbel. Een keuze uit het Oude en het Nieuwe Testament. Geïllustreerd voor Anjo Mutsaars.
4300079: N.N. - Neue Zürcher Evangeliensynopse. Erarbeitet von K.Ruckstuhl. Hrsg. ind eingeleitet von H.Weder.
10767: N.N. - Horae Divrnae Breviarii Romani, Ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, Pii V. Pont. Max. iussu editi, Clementis VIII, et Vrbani VIII Auctoritate recognita.
4075435: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
4136688: N.N. - De algemeene kerkvergadering van 1869. Overgezet uit de Civiltà Cattolica. 24 Afleveringen gebonden in 1 band.
4071788: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel XXIV. Crises and Perspectives. By J.C.de Moor, N.Poulssen, K.A.D.Smelik a.o.
4062561: N.N. - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Compendium - Alfabetisch gedeelte - bijlage Monumentenjaar 1975.
175353: N.N. - Theologie und Philosophie: Vierteljahresschrift. Volume 83 (2008) Heft 1 until Heft 4 (4 volumes)
97784: N.N. - Voordrachten behoorende bij het Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
4071026: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 2. (D-H). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4071025: N.N. - Mennonite Encyclopedia. Volume 1. (A-C). A Comprehensive reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed.: H.S.Bender and C.H.Smith.
4070766: N.N. - Meditations on Mary. Illustrated with Works by the Old Masters. With essays by Kathleen Norris and excerpts from the King James Version of the Bible.
4070742: N.N. - The Monks of New Skete. In the Spirit of Happiness.
4070658: N.N. - De ouderdom der aarde. Door G.J.Sizoo, H.R.Woltjer e.a.
4070583: N.N. - Om het levende Woord 6. 1996. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4070584: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
4070585: N.N. - Kijk op het Nieuwe Testament.
4070403: N.N. - Psalter Hymnal. Doctrinal Standards and Liturgy of the Christian Reformed Church.
4070367: N.N. - Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
70399: N.N. - Historisch Journael vande Voyagie. Magellanes naer de Molucques
4061374: N.N. - De grote Weg naar het licht. Een keuze uit de literatuur van het Mahâyâna-Buddhisme. Uit het Sanskrit vertaald en toegelicht door J.Ensink.
4061118: N.N. - The Liturgy Documents. A Parish Resource.
4060114: N.N. - Lieteboek foar de Tsjerken. Psalmen en Gesangen foar de earetsjinst.
4054297: N.N. - Om het levende Woord 7. 1997. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4054158: N.N. - In de kracht van Wijsheid. Feministische spiritualiteit van de strijd. (Concilium 2000-5)
4063831: N.N. - Markante Nederlandse Zionisten. Onder red. van Fr.Püttmann, Hanna Blok e.a.
4053015: N.N. - Postille 43. 1991-1992. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053016: N.N. - Postille 42. 1990-1991. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053010: N.N. - Postille 37. 1985-1986. Onder red. van Kerk en Prediking.
4053011: N.N. - Postille 36. 1984-1985. Onder red. van Kerk en Prediking.
10746: N.N. - Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder en Purmurender Liede-Boek, Vercierd met veel mooye Bruylofts-liedekens en Gesangen. WAARBIJ: Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder, Edammer en Purmurender Lied-boek. Zijnde een vervolg op 't voorgaande Versierd met verscheyde Nieuwe en aangename Bruylofts-Liedekens en Snaakse Gesangen.
4142136: N.N. - Die Klosterkirche Marienstatt. (Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Forschungsberichte 4)
4300279: N.N. - Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirchenmusik und Hymnologie in Kurhessen und Waldeck. Hrsg. vom Landesverband der evangelischen Kirchenchöre
4015794: N.N. - Der Frankfurter. Eine deutsche Theologie. Übertragen und eingeleitet von Joseph Bernhart.
4015738: N.N. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft m.H.Frhr.v.Campenhausen, E.Dinkler, G.Gloege, und K.E.Logstrup. Hrsg.von Galling.
4015710: N.N. - Christelijke Encyclopedie. Onder red.van F.W.Grosheide en G.P.van Itterzon. Met medewerking van vele vakgeleerden.
4028285: N.N. - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven-Amsterdam.
4046845: N.N. - Christie`s Review of the Season 1987. Ed. by M.Wrey and S.Spicer.
4045225: N.N. - De Koran. Uit het arabisch vertaald door J.H.Kramers.
4064568: N.N. - National Geographic Magazine - 60 years complete - volumes 77-198. With 195 original maps, extra: National Geographic Atlas, the 4th edition from 1975, with index 1888-1988.
174651: N.N. - Sainte Bible de Vence, en latin et en français : avec des notes littéraires, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations (Volume 1 - 25, 25 volumes)
4139319: N.N. - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaard werden. Tot vermaak der jeugd enz. (Facsimile van uitgave van 1736)
4139306: N.N. - The Analects of Confucius. With A Selection of the Sayings of Mencius. The Way and Its Power of Laozi. English translation by J.legge. Preface by J.S.Bowman.
4071779: N.N. - Zie, Ik zend u. 125 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
56456: N.N. - Zes zeelieden uit drie eeuwen
56457: N.N. - Maritiek journaal (1600)
47904: N.N. - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest. Ten voordeele van het gesticht
4137866: N.N. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending. 1901-1951. Gedenkboek van de Zending.
175315: N.N. - The metropolitan museum of art : the renaissance in italy and spain.
58038: N.N. - Organ Scales, Arpeggios and Exercises (from 2011), Grades 1-8
30588: N.N. - Bücher-Katalog 459. Der Alte Orient. Ausser Aegypten
30589: N.N. - Bücher-Katalog 453. Indien. Teil II. Sanskrit-, Pali- und Prakrit-Literatur Neuindische Sprachen
10654: N.N. - Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerrde Kerken.
4300759: N.N. - Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jesus Christ. / Les Pseaumes de David Mis en Vers Francois. Revue et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition. Et avec: Cantiques pour le Culte Public, Recuellis et Imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht chez Blusse, 1806
4065969: N.N. - Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem (in 2 volumes).
4065792: N.N. - Oudtestamentische Studiën. Deel II. Uitgegeven door P.A.H.de Boer.
4065134: N.N. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Onder red. van H.ten Boom, G.H.v.d.Graaf, A.J.Lamping, J.C.Okkema.
4065132: N.N. - Das tat Gott unter Deutscher Jugend 1944-1951. Werden und Wachsen der Oekumenischen Marienschwesterschaft.
4065077: N.N. - Wij hebben Hem herkend. Gelovigen getuigen.
4065092: N.N. - Verhalen, vertellen. Het verhaal van de bevrijding: de bevrijding van het verhaal.
174882: N.N. - Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands (met CD-rom).
4076242: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 6. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
55888: N.N. - Europeesche hof-schandalen. Uit de nagelaten papieren van een beroemd diplomaat (Deel 3, 4 en 5 in 1 band)
9912: N.N. - Then Swenska Psalm-Boken, Med the Stycker som ther til höra, och på följande sida upteknade finnas. Uppå Kongl. Majestäts Nådigste Befallning, år MDCXCV. Öfwersedd, och nödtorfteligen förbättrad. WITH: Evangelier och Epistlar på alla Söndagar, Högtider och Helgedagar. Såsom ock ther til hörige Collecter och Böner.
3000117: N.N. - Sainte Bible de Vence, en latin et en français: a, Volume 21 .
59688: N.N. - Kralingiana, of zedige aanmerkingen over de Kralinger Twistschriften, door een genoodschap van letterbeminnaars (9 delen in 1 band)
4197: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David. Pointed as they are to be sung or said in Churches. WAABIJ: The Whole Book of Psalms, collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
4300036: N.N. - Bijbel-Oefeningen op elken dag des jaars, doorgaans ingerigt ten gebruike bij den Bijbelschen-Almanak. Voor het jaar 1839.
53905: N.N. - Levensstrijd en levensvreugde. Een verhaal. Uit het Engelsch door Mevr. Van Westrheene. Met twee platen (tweede deel)
4075359: N.N. - The Islamic University of Rotterdam into the Third Millennium.
33157: N.N. - Om een overlaadhaven. Geschiedenis van hetgeen zich rondom de plannen tot aanleg eener moderne haven te Maastricht afspeelde. Uitgave der Kamer van Koophandel voor het district Maastricht en omstreken
10836: N.N. - Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
10596: N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
4075714: N.N. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio funditus revovata. Ediderunt K.Elliger et W.Rudolph. (16X24)
55428: N.N. - Eindhoven in 1960. Enige voorlopige statistische gegevens over het jaar 1960 met vergelijkende vijfers over enkele voorgaande jaren
55409: N.N. - Geschiedenis van Nederland. Registers
4143708: N.N. - Hollandsche geloofshelden. het leven en sterven van onze oudvaders. (Alardin, Boot, Beukelman, Borstius, Costerus, Hellenroel, e.a.)
174903: N.N. - Anonymi Professoris Epistulae. Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Series Berolinensis 37
87266: N.N. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
4045982: N.N. - Het ware licht. Handleiding voor de praktijk van het Geloofsonderricht.
4076264: N.N. - Liturgisch woordenboek. Deel 1. (A - Kerkelijk jaar) Samengesteld onder red. van L.Brinkhoff, G.C.Laudy, A.Verheul en Th.A.Vismans.
93825: N.N. - Gemeentewet.. Wet van 29 juni 1851 (ST.BL. No. 85) regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, zooals die luidt na de daarin laatstelijk bij de wet van 31 januari 1931 (ST.BL. No. 41) gebrachte wijzigingen en aanvullingen. De nieuwe tekst is bekend gemaakt bij kon. besluit van 16 maart 1931 (Staatsblad No. 89)
84730: N.N. - Kerkelijk handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Natonale en provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het nationale sunode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden.Met eene voorrede
4044394: N.N. - Ornamenta Ecclesiae. (Komplett in 3 Bde.). Kunst und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. Hrsg. von A.Legner. Hugo Borger zum sechzigsten Geburtstag gewidmet.
94394: N.N. - Colloquia Erasmiana Turonensia (2 volumes)
9407: N.N. - Dictionnaire des Dictionnaires ou vocabulaire universel et complet de la Langue Française, reproduisant le Dictionnaire de l'Académie Française (sixième et dernière édition publiée en 1835) et le Supplément a ce Dictionnaire.
85181: N.N. - 1649. De vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996 georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw
146022: H.E.K. - Historische Encyclopedie Krimpenerwaard [H.E.K.]. Vol. 1 - 13 [39 issues].
72404: N.N. - The Analytical Greek Lexicon: Consistingof an Alphabetical Arrangement of Every Occurring Inflexion of Every Word Contained in the Greek New Testament Scriptures, with a Grammatical Analysis of Each Word, and Lexicographical Illustration of the Meanings: a Complete Series of Paradigms
4017278: N.N. - Christenen en joden in België. Naar en nieuwe fase in de geschiedenis van de joods-christelijke betrekkingen in de Benelux.
4143691: N.N. - Van Dale Grote Spellinggids.
4300785: N.N. - Le Psautier francais. Les 150 psaumes de Réforme. Versifiés en francais contemporain, Mélodies originales de XVIe siècle, harmonisées à quatre voix. (Fédération musique et chant de la Réforme)
4300782: N.N. - Psaumes, Cantiques et Textes pour le culte. Recueil à 4 voix. à l'usage des Eglises réformées suisses de langue francaise. (459 cantiques)
4300783: N.N. - Trinity Hymnal. Published by the Orthodox Presbyterian Church. (Hymnal, Psalter selecions, Forms for public professions of faith, Westminster Confession, Indexes)
4075253: N.N. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie. Redactie: H.Noordegraaf, Th.Salemink, H.Tieleman en R.van Elderen.
141695: N.N. - Maria et Ecclesia. Congressus Mariologici-Mariani Lourdes 1958
10592: N.N. - Uitlegginge van de Wijdberoemde en Vermaarde Glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans Kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs, en een Gezang op aller Glazen inhoud, nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552.
10591: N.N. - Een Roepende Stem aan de Sluimerende Christenen. Of een Ernstige Waarschouwing, Om Christus al wakende en biddende te verwagten. Over de woorden Matth. 26: 41. Uit het Engels vertaalt. Hier is by gevoegt een Christens Zelfs Onderzoek, Na den woorde Gods, Zeph. 2. vers 1.
96321: N.N. - Catalogus der boekerij van de provinciale griffie van Noord-Brabant
4300791: N.N. - Die berymde Psalms saam met die evangeliese Gesange.
4300793: N.N. - Magyar Református Énekeskönyv.
4300788: N.N. - Jaarboek van de maatschapij der nederlandse letterkunde te Leiden 1975 t/m 2002. Echter zonder jaarboek 1992 en 2002.
4139224: N.N. - Thompson Studienbibel. Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament.
55973: N.N. - The importance of Holland, seen from the air
4073297: N.N. - Volume du Congrès. Genève 1965. Le 5me Congrès de l`Organisation Internationale pour l`Étude de l`Ancient Testament. Préface de P.A.H.de Boer. (Supplements to Vetus Testamentum XV)
47021: N.N. - Het Leven, Een prinsesje geboren (Drie en dertigste Jaargang No. 5a, Maandag 31 Januari 1938)
47022: N.N. - Het Leven, Huwelijksnummer (Twee en dertigste Jaargang No. 1a, Vrijdag 8 Januari 1937)
47019: N.N. - Het Leven, Jubelnummer, blijde intocht en herdenkingsfeest (Drie en dertigste Jaargang No. 36a. Woensdag 7 September 1938)
47020: N.N. - Het Leven, De doop van prinses Beatrix (Drie en dertigste Jaargang No. 20a, Zaterdag 15 Mei 1938)
174905: N.N. - Mirabilia urbis Romae - Die Wunderwerke der Stadt Rom. Einleitung, übersetzung und Kommentar von Gerlinde Huber-Rebenich, Martin Wallraff, Katharina Heyden und Thomas Krönung
4061722: N.N. - Postille 28. 1976-1977. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061719: N.N. - Postille 25. 1973-1974. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061710: N.N. - Postille 21. 1969-1970. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061724: N.N. - Postille 30. 1978-1979. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061725: N.N. - Postille 31. 1979-1980. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061720: N.N. - Postille 26. 1974-1975. Onder red. van Kerk en Prediking.
92026: N.N. - Om en rond de Antwerpse vesten
84191: P.J.M. - Het huis van Oranje -Nassau en het Wilhelmuslied
174688: N.N. - The Holy Bible : containing the old and new testaments translated out of the original tongues [King James Version].
174696: N.N. - Nouveau Testament : revision 2004 par Fr. Bernard-Marie - sur la traduction du Chanoine Crampon 1923.
4020183: N.N. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
51817: N.N. - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunnen geschiedenis aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
4073505: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXI. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 35 planches hors texte.
4073503: N.N. - Syria. Revue d`Art Oriental et d`Archéologie. Tome XXII. Publiée sous le patronage du Haut-Commissaire de l`État francais en Syrie. Avec de nombreuses figure et 20 planches hors texte.
62338: Z.N. - Overdenken met de kanttekeningen (bijbels dagboek)
62339: Z.N. - Licht op de kanttekeningen (bijbels dagboek)
4049110: N.N. - De wegen der wijzen en de weg van de wereld. Derekh Eretz Rabbah, Derekh Eretz Zuta en Perek ha-Shalom (een hoofdstuk over vrede). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.van Loopik. (Na de Schriften 5)
4300309: N.N. - Rond de kerk in Zeeland. Onder redactie van A.Wiggers, P.Abels, H.ten Boom en H.Uil.
4300329: N.N. - Het boek der psalmen: nevens de gezangen, by de Hervormde Kerk in gebruik:. allen, volgens de gewoone zangwyzen, op nieuw in dichtmaat gebragt door een kunstgenootschap, onder de zinspreuk Laus deo, salus populo
4043885: N.N. - Psaalms en Gezangen (in het Grunnings). Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstichten.
33110: N.N. - 20 Jahre Concilium. Register 1965-1984
10744: N.N. - De Catholyk naar den waren Geest van het H. Evangelie.
88104: N.N. - Adres aan de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding er predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur.
88105: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
88106: N.N. - Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.
88690: N.N. - Cortège Historique a Luxembourg 22 Avril 1939. Centenaire de l'indépendance. 1839-1939.
4300331: N.N. - Les Pseaumes de David / Cantiques pour le Culte Public. Nouvelle edition.
4300333: N.N. - Psaumes et cantiques. Recueil adopté par le Synode Général officieux des Églises Réformées de France.
4300336: N.N. - Cantiques pour le culte public,. recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon. (Signed by D.J.van Lennep)
4041202: N.N. - Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid. 1882-1907. Ter gedachtenis bij het 25-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem.
110085: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
4030713: N.N. - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments. In meer dan driehonderdvyftig Printverbeeldingen in koper gesneeden. Amsterdam by Mortier 1700 Facsimilé 1968 Grote Bijbel van Mortier.
4023808: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Hoogeveen. 1969/1970.
4023809: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Heemse. 1984-1985.
174646: N.N. - Il collegio San Bonaventura di Quaracchi: volume commemorativo del centenario della fondazione (1877-1977).
47995: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Met staalplaten. Compleet in 6 delen
174764: N.N. - Concilium. Jahrgang 1995
73578: N.N. - Shorter Oxford English Dictionary on historical principles. Fifth Edition. Limited Edition (2 volumes)
4075533: N.N. - Catéchisme de l`église catholique.
33281: N.N. - Nouveau Dictionnaire Portatif de Bibliographie, contenant. Plus de vingt-trois mille Articles de Livres rares, curieux, estimés et recherchés, avec les marques connues pour distinguer les éditions originales des contrefactions qui en ont été faites, et des notes instructives sur la rareté ou le mérite de certains Livres : on a fixé la valeur d'après les prix auxquels ces Livres ont éte portés dans les ventes les plus fameuses. Seconde Édition
33322: N.N. - Précurseurs et Novateurs. Livres et Autographes Scientifiques & Médicaux. Catalogue. Nouvelle Série No 2, 1961
174757: N.N. - Concilium. 1969/1 & 1969/2 (2 volumes)
48075: N.N. - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1826.
48053: N.N. - De Militaire Spectator, Tijdschrift voor het Nederlandsche Leger en dat in de Overzeesche Bezittingen. Derde Serie, Achtste Deel
48037: N.N. - Oude Kunst in Photogravure. Het eerste deel bevat: Riviergezicht, door Aelbert Cuyp. De Esschenlaan, door Jan Hackaert. Musiceerende Knapen, door Frans Hals. Landschap met Vaart, door Meijndert Hobbema. De Kantwerkster, door Nicolaes Maes. Landschap bij Maneschijn, door Aert van der Neer. Landschap, door Jacob van Ruysdael. Het St.-Nicolaasfeest, door Jan Steen. Het Kanonschot, door Willem van de Velde de Jonge. De Wijnproef, door Jan Vermeer. Het tweede deel bevat: Oude Vrouw aan het Venster, door Gerard Dou. Officier in Harnas, door Frans Hals. De Watermolen, door Meijndert Hobbema. Binnenkamer, door Pieter de Hooch. De Goudweger, door Salomon de Koninck. De Stier, door Paulus Potter. Meisje aan het Venster, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Rembrandts Moeder, door Rembrandt Harmensz. van Rijn. Het Moeras, door Jacob van Ruisdaal. Het Concert, door Gerard Terborch
4074033: N.N. - Het liefste gedicht. De favoriete leifdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
4138834: N.N. - Cistercienser Lectionarium. Deel 1. Hierbij gebonden: Het Gemeenschappelijke van de Heiligen, en: Supplement voor de Cistercienserkloosters in Nederland.
4045818: N.N. - Sainte Bible contenant l`Ancient et le Nouveau Testament, avec une traduction francaise en forme de paraphrase par le R.P.de Carrières et les commentaires de Ménochius. Nouvelle édition revue avec soin.
4141671: N.N. - De Bijbel. NBV. Literaire editie.
4300852: N.N. - Cohieren der stemmen in de Provintie van Frieslandt, van de jaaren 1640 en 1728 (Oostergo, Westergo, Zeven Wolden). In gevolge de Resolutie der Edele Mogende Heeren Staten deser provintie, enz. By de Respective Grietsluiden verbetert en vernieuwt, enz. , volgens Resolutie geapprobeert.
4014741: N.N. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L.Rutgers.
59115: N.N. - Les Épitres de Saint Paul. Replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres et commentées par un Moine Bénédictin de la Congrégation de France (4 volumes in 5 bindings)
4068771: N.N. - Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus. (Die Anfänge des Pietismus 4)
4068777: N.N. - Postille 48. 1996-1997. Onder red. van Kerk en Prediking.
4134469: N.N. - Getuigenis der waarheid. Gereformeerd Tijdschrift. Tweede jaargang.
48373: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1855.
48372: N.N. - Report on the Zoological Collections made in the Inso-Pacific Oceal during the Voyage of H.M.S. 'Alert' 1881-1882.
10228: N.N. - Ordnung der Dieneren der Kilchen in der Statt unnd off der Landtschafft Zürich: ernüweret und inn Truck verfertiget.
74001: N.N. - Duitsland. Elseviers Cultuur Reisgidsen in Kleur
4143890: N.N. - De Bijbel. Gezinseditie. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling.
55687: N.N. - Noviomagum revivens. Herstelde glorie van de keizer Karel-stad
59175: N.N. - Oude pharmaceutische boeken bijeengebracht in het Land van Herle, ter gelegenheid van de voorjaarsvergadering van de Kring voor de geschiedenis van de Pharmacie in Benelux. Cercle Benelxu d'histoire de la Pharmacie te Heerlen op 17 en 18 april 1971. Tentoonstelling geopend van 17 april tot en met 2 mei 1971 in het Stadhuis van Heerlen
4300061: N.N. - Office de la Semaine Sainte. Latin et François.. A l'usage de Rome et de Paris, suivant la reformation du nouveau Missel, & du nouveau Breviaire Parisien. Avec des Réfléxions & des Instructions Chrétiennes sur les Epîtres, les Leçons, les Propheties & les Evangiles qui se lisent à la Messe & à l'Office divin, depuis le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo. Ensemble l'explication des sacrez Mysteres, representez par les Céremonies de l'Eglise.
9961: N.N. - Histoire Abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, Où l'on voit leurs progrés, leurs conquêtes, leur Gouvernement, et celui de leurs Compagnies en Orient & en Occident. Comme aussi les Hommes Illustres dans les Armes & les Savans dans les Lettres. Enrichie d'un grand nombre de figures.
4017509: N.N. - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Im Auftrag der Stadt Köln. Hrsg.von K.Schilling. Handbuch mit Katalog.
48374: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1856. (July-December) WITH: The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1857.
4075288: N.N. - In de voetsporen van Abraham. Verslagen van twee symposia die gehouden zijn in 2003 en 2004 onder dezelfde titel. Red.: P.Valkenberg, E.Alasag, G.Idema, J.Teunissen en C.Robertson.
4058158: N.N. - Rembrandt en de Bijbel. Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht. Samenstelling en toelichting H.Hoekstra.
4040838: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1 - 6. Onder red. van D.Th.Kuiper, J.van Gelderen, B.de Groot, C.J.de Kruijter e.a.
56054: N.N. - Le Yacht-Club de France, 1867-1917
9789023926078: N.N. - Geen tittel of jota. Proeve van een leesrooster bij de Tora
10748: N.N. - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens 't besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelyke talen in onse Nederlandse tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfouten verbeeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
4069667: N.N. - Om het levende Woord 8. 1998. Bijbels-theologische en dogmatische serie.
4069627: N.N. - Ruimte voor vergeving. M.m.v. R.R.Ganzevoort, C.J.den Heyer, S.Schoon e.v.a.
4069415: N.N. - In Memoriam.
4069327: N.N. - Postille 51. 1999-2000. Onder red. van Kerk en Prediking.
33404: N.N. - The World Encompassed. An Exhibition of the History of Maps Held at the Baltimore Museum of Art October 7 to November 23, 1952
174727: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1979 8. Jahrgang: Fasz. 1-6
71270: N.N. - A Book of Belgium's Gratitude, compromising literary articles by representative belgians, together with their translations by various hands, and illsutrated throughout in colour and black and white by belgian artists
10187: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Printed as tey are to be sung or said in Churches. WITH: The Liturgy of the Church of England. Illustrated with Fifty Nine Historical and Explanatory Sculptures, Engraved by Mess. Ravenett, Grignion, Scotin, Cannot, Walker and W. Ryland. Published according to Act of Parliament. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others. WITH: A New Version of the Psalms of David, Fitted to the Tunes used in Churches. By N. Brady, D.D Chaplain in Ordinary and N. Tate, Esq. Poet-Laureat to His Majesty.
174902: N.N. - Graduale Romanum : sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore et de sanctis.
174904: N.N. - Graduale Romanum : lateinisch/deutsche Textausgabe.
174992: N.N. - Revue des sciences philosophiques et theologiques. Volume 59 - 84 (1975-2000) (26 volumes)
110069: N.N. - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
10747: N.N. - Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog± Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
83407: N.N. - Holland Almanak voor 1859 uitgegeven door Mr. J. van Lennep
83409: N.N. - Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1855 (met platen, nieuwe serie, negende jaargang)
174701: N.N. - La Biblia.
48375: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1860.
4057325: N.N. - The New Testament. NIV. Illustrated Children`s Edition with Memory Margin.
4057312: N.N. - Van zondag naar sabbat. Een dagboek bij de Schrift in het perspectief van Kerk en Israël.
33597: N.N. - Catalogue N.B. III. Choice Books from the XVth-XXth Century. With a special section of books on bibliography and typography
96685: N.N. - Description de l'Egypte. Publiée par les ordres de Napoléon Bonaparte
10320: N.N. - Office de la Semaine Sainte. Latin et François. A l'Usage de Rome et de Paris, suivant la reformation du nouveau Missel, & du nouveau Breviaire Parisien. Avec des Réfléxions & des Instructions Chrétiennes sur les Epîtres, les Leçons, les Propheties, & les Evangiles qui se lisent à la Messe & à l'Office devin, depuis le Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Quasimodo. Ensemble l'explication des sacrez Mysteres, representez par les Ceremonies de l'Eglise.
4300168: N.N. - Talmud Bavli. The Schottenstein Edition. Seder Moed. Tractate Shabbos. Complete in 4 Volumes.. The Gemara: The classic Vilna edition, with an annotated, interpretive elucidation, as an aid to Talmud study. The Hebrew folios are reproduced from the newly typeset and enhanced Oz Vehadar Edition. General Editor Hersh Goldwurm. (Hebrew / English)
4062751: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor Exegese en bijbelse theologie. Deel 12. Red.: K.A.Deurloo, K.A.D.Smelik e.a.
30671: N.N. - Het huis Enschedé 1703-1953. I. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters. II een korte gescheidenis van het bedrijf. III. Een keuze uit de letters van zes eeuwen
4300872: N.N. - Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26.Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition.
4300883: N.N. - IV Congresso Internazionale di Studi EtiopiciI (Vol. 1 and 2). (Roma, 10-15 aprile 1972)
174703: N.N. - Catechism of the catholic church: with modifications from the editio typica (revised in accordance with the official latin text promulgated by Pope John Paul II).
96401: N.N. - College women's association of Japan. Cwaj print show 33. October 21-23, 1988. Tokyo American Club
4051839: N.N. - Antisemitisme, een geschiedenis in beeld. Onder red. van J.Boonstra, H.Jansen en J.Kniesmeyer. Anne Frank Stichting.
4051838: N.N. - De Snoge. Monument van Portugees-joodse cultuur. J.C.E.Belinfante, E.v.Voolen e.a.
4074680: N.N. - Lexikon der Weltreligionen. (Erschöpfende Auskunft über die sogenannten Weltreligionen)
4023814: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Ommen. 1993.
4023810: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Arnhem. 1979-1981.
4071903: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 1.
83385: N.N. - Almanak voor de jeugd 1908
162619: N.N. - Empires of the Ancient Near East [4 Vols. in Slipcase]
4059421: N.N. - Was bleibt von der Vergangenheit?. Die junge Generation im Dialog über den Holocaust. Hrsg.von Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen.
4031667: N.N. - Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. I.Die alte Kirche. II/1.Die Kirche des früheren Mittelalters. Hrsg.von H.Frohnes und U.W.Knorr.
95956: N.N. - Christophilus. Christelijk jaarboekje voor 1845. Proza en Poëzij. Bijeenverzameld door onderscheidene godsdienstvrienden. Met 3 staalplaten
174728: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1980 9. Jahrgang: Fasz. 1-6
89430: S.S.S. - Uit den Hervormingstijd. Historische opstellen van het gezelschap S.S.S. Overgedrukt uit het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis.
89471: S.S.S. - Kerkhistorische opstellen van het gezelschap S.S.S. Nieuwe Bundel.
103773: N.N. - Het stadhuis van Nijmegen.
10431: N.T. - Het Nieuw Testament Onzes Heeren Jesus Christus, met korte Verklaringen op de Duistere Plaetzen.
10458: N.T. - Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last Van de Hoogh- Moog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens het besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgeset. Door gemeene ordre der Kercken verbetert.
10847: N.N. - Allgemeines Evangelisches Gesangbuch für das Grossherzogthum Hessen.
4140106: N.N. - Voor zijn aangezicht. Een gesprek van Joden en christenen over bidden. Met bijdr. van V.Brümmer, N.Solomon, D. Lilienthal, e.a.
90941: P.H.A.I.C.B. - Eens hemelings voortgang. Uit de wereld naar den hemel. Vertoond in het voorstellen van ee gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het den Heere behaagt hem te trekken uit de duisteris tot zijn wonderbaar licht.
89616: N.N. - Het vaste fondament Gods staat. Ervaringen uit het leven van beroemde mannen. Present-Exemplaar voor de Inteekenaren op de Honigdroppels, Gereformeerde Scheurkalender voor 1885.
4016992: N.N. - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. Zusammgestellt und hrsg.von A.Heilmann und M.v.H.Kraft.
55951: N.N. - Willem M. Dudok
89626: N.N. - In memoriam Dr. B. van Meer, 4 Jan. 1866 - 14 Juli 1926/
53869: N.N. - Alfabetische Naamlijst van Franeker Studenten 1586-1685
4061727: N.N. - Postille 33. 1981-1982. Onder red. van Kerk en Prediking.
4061729: N.N. - Postille 35. 1983-1984. Onder red. van Kerk en Prediking.
4025502: N.N. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Red.: J.Waterink, A.v.Duinkerken, F.W.Grosheide, Ph.Kohnstamm, W.Nolet, F.Sassen, G.Sevenster.
82396: N.N. - Practische wenken voor huishouding en keuken
4017613: N.N. - Veertig jaar na `45. Visies op het hedendaags antisemitisme. Ingel. door prof.dr.L.de Jong.
4017639: N.N. - Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie. Onder red. van M.v.d.Berg, B.Cozijnsen, P.Wansink e.a.
4062756: N.N. - Werkboek levensbeschouwing.
31289: N.N. - Handboek militaire uniformen en distinctieven van het Oostblok (Sovjet Unie, Oost-Duitsland, Polen en Tsjecho-Slowakije)
174753: N.N. - Concilium. 1967/1 & 967/2 (2 volumes)
174755: N.N. - Concilium. 1968/1 & 1968/2 (2 volumes)
174751: N.N. - Concilium. 1965/1 & 1965/2 (2 volumes)
174739: N.N. - Concilium. 1981/1 & 1981/2 (2 Volumes)
174749: N.N. - Concilium. 1966/1 & 1966/2 (2 volumes)
4074239: N.N. - Jezus en zijn tijd.
4038686: N.N. - Kunst der Reformationszeit. Staatliche Museen zu Berlin, Hauptstadt der DDR. Ausstellung im Alten Museum vom 26.August bis 13.November 1983.
10749: N.N. - Livre d'heures. / Missel gothique, contenant les Prières du matin et du soir, la sainte Messe, les Vèpres, les Antiennes à la sainte Vierge, le Salut du saint Sacrement, et un Recueil des plus belles Prières connues.
4038762: N.N. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting. M.m.v. R.H.Bremmer, K.Exalto, W.H.Velema e.a.
56291: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering
10752: N.N. - 't Nieuw Groot Hoorns Lied-Boekje, Bestaande in veel Stigtige en Vermakelyke Bruylofts Liedekens.
10377: N.N. - Odre der Texten, Zoo als dezelve jaarlyks Op de Feestdagen, En over het Lyden van Christus, voor Paasschen, In de Hervormde Gemeente van Amsterdam, gepredikt worden. Met byvoeging van de gelykluidende Texten der Euangelisten, en van die Propheetische, waar op in den Text geweezen wordt. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
4300888: N.N. - Der Deventer Endechrist von 1524. Ein reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Faksimile-Druck mit einführenden Beiträgen. Hrsg. von H.Niebaum, R.Peters, E.Schütz und T.Sodmann.
4039854: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Leusden. 1999.
4067027: N.N. - Groot Letter Liedboek voor de Kerken.
10134: N.N. - The Book of Common Prayer, And Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of The Church of England: Together with the Psalter or Psalms of David, Printed as tey are to be sung or said in Churches. WITH: The Liturgy of the Church of England. Illustrated with Fifty Nine Historical and Explanatory Sculptures, Engraved by Mess. Ravenett, Grignion, Scotin, Cannot, Walker and W. Ryland. Published according to Act of Parliament. WITH: The Whole Book of Psalms, Collected into English Metre, by Thomas Sternhold, John Hopkins, and Others.
10743: N.N. - Acta Ofte Handelinghen Des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle Oordeelen vande vijf Artijckelen.
174724: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1976 5. Jahrgang: Fasz. 1-6
3000207: N.N. - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Zonder Psalmen en Formulieren
58460: N.N. - Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon. Mathematische und Naturwissenschaften. 141 Tafeln nebst Tekst. Fünfte Ausgabe
174702: N.N. - Sagrada Biblia : Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española.
62324: Z.N. - Een brandende en lichtende kaars
90077: N.N. - Amsterdamsch Zondagsblad
73726: N.N. - Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland 1625
73728: N.N. - Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij den koning van Denemarken, den Neder-Saxischen Kreits en den koning van Zweden. 1625
10227: N.N. - Les Psaumes de David, mis en vers Français. Revus et approuvés par les pasteurs et professeurs de l'église et de l'academie de Genève.
4041325: N.N. - Nederlandse orgelpracht. Door H.P.Baard, Jos.de Klerk, M.A.Vente e.a.
4028736: N.N. - Den Unvergessenen. Opfer des Wahns 1933 bis 1945. (Von H.Maas, Maria Sello, Karl Jaspers u.a.)
4051142: N.N. - Experiences and Explanations. Historical and Sociological Essays on Religion in Everyday Life. Ed. by L.Laeyendecker, L.G.Jansma en C.H.A.Verhaar.
168844: N.N. - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur
10794: N.N. - Oficio Divino para todos los Dias de Fiesta y de Precepto en Latin y Castellano Nueva Edicion aumentada con la Semana Santa illustrada con 8 laminas finas en negro, una portada Y 3 laminas de oro y colores.
174694: N.N. - La Bible de Jérusalem : édition de référence avec notes et augmentée de clef de lectures (traduit en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem).
33390: N.N. - Paris 1937 - 1957. Créations en france
4039450: N.N. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Deel 1 t/m 10). Uitgegeven door de stichting Brabants Historisch Contact.
174748: N.N. - Concilium. Jahrgang 1983
3000120: N.N. - Reader's bible: English Standard Version (Complete Set, 6 volumes)
94749: N.N. - The confession of faith, the larger and shorter catechisms with the scripture proofs at large together with the sum of saving knowledge
4024127: N.N. - Främmande Religionsurkunder. I.Urval och öfversättning. Med inledning och förklaringar. Utgifna af Nathan Söderblom. 3 Delen.
71629: N.N. - Die Frau von Heute. Erster Band. Der persönliche Umkreis
174650: N.N. - Les 150 psaumes de David : texte révisé et présenté par Bernard-Marie, o.f.s., sur la traduction du chanoine Crampon (Bible, 1923).
174647: N.N. - The apostolic fathers: greek texts and english translations.
174705: N.N. - Internationale Theolgische Zeitschrift Communio. 1972-1986 1. Jahrgang: Fasz. 1-6 - 15. Jahrgang: Fasz. 1-6 (15 volumes)
47998: N.N. - Documentatieblad Nadere Reformatie jaargang 1-32 (1977-2008) eerste 12 jaargangen ingebonden in 4 mappen
47827: N.N. - Vrank en vrij. Verzameling van bekende vaderlandsche liederen
4028628: N.N. - Masada. Survey and Excavations 1955-1956 by the Hebrew University Israel Exploration Society Department of Antiques.
4135633: N.N. - Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche Vrouw. 1e jaargang, aflevering 1 t/m 26.
4135604: N.N. - Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. (3 Tle.). Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und deutsch.
4018753: N.N. - Vrijheid. Horizon der geschiedenis. Opstellen onder red. van L.W.Nauta en J.Sperna Weiland.
4015180: N.N. - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen. Het Nieuwe Testament. Supplement behorende bij Abr.Trommius: Nederl.concordantie des Bijbels. Ingel. door J.N.Bakhuizen v.d.Brink, M.A.Beek, A.H.Edelkoort en F.W.Grosheide.
70425: N.N. - Rogier van der Weyden. Official painter to the city of Brussels / Rogier de la Pasture. Portrain painter of the Burgundian Court
174720: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1972 1. Jahrgang: Fasz. 1-6
4070884: N.N. - Israël dans la conscience juive. Données et débats VIIe et IXe colloques d`Intellectuelle juifs etc.. Préface d`André Neher, introduction de Jean Halpérin.
174721: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1973 2. Jahrgang: Fasz. 1-6
4051164: N.N. - Perikopenbuch für die Messfeier an Wochentagen. Band I. Vom ersten Adventsonntag bus zum Samstag nach dem ersten Passionssonntag. Hrsg.von denLiturgische Instituten in Trier, Salzburg und Freiburg in der Schweiz.
56223: N.N. - Om het vaste fundament. Ontstaan en ontwikkelin van de Christelijke Gereformeerde Kerk 'Urk-Maranatha' September 1976- September 2001
174825: N.N. - Concilium. Jahrgang 2001 (4 volumes)
174830: N.N. - Concilium. Jahrgang 2002 (5 volumes)
70892: N.N. - Dei Evangelische Kirche in Deutschland und die Judenfrage. Ausgewählte Dokumente aus den Jahren des Kirchenkampfes 1933 bis 1943
10799: N.N. - Feest- en Passietexten, voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg.
33238: N.N. - Catalogue des Livres Rares et Précieux Manuscrits et Imprimés. Album
174730: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1982 11. Jahrgang: Fasz. 1-6
47528: N.N. - Een nieu Geusen Lieden Boecxken. Waerinne begrepen is, den gantschan Handel der Nederlantscher ghesiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtgeghaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht
4053732: N.N. - Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven. Onder redactie van W.M.E.Logister e.a.
4067080: N.N. - Christelijke politiek vandaag. Door C.P.van Dijk, G.J.Schutte e.a. (Reformatie Reeks 10)
4067796: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 17e Jaargang 1994. Nr.40 en 41.
30585: N.N. - Catalogue XIV. Manuscrits, incunables, beaux livres en tous genres. Tres belles reliures dix-huitiéme illustrés médicine, sciences et voyages anciens livres anglais avec planches coloriées
4067699: N.N. - Bijbel met verklarende kanttekeningen. Onder red. van J.H.Bavinck en A.H.Edelkoort. Met medew.van: A.R.Hulst, B.J.Oosterhof, G.J.Streeder, W.C.v.Unnik e.a.
4051772: N.N. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis. Redactie L.J.Wolthuis en J.Vree.
4067633: N.N. - Stemmen des Tijds. 1e Jaargang. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. Onder red.van W.J.Aalders, P.A.Diepenhorst, J.C.de Moor, J.R.Slotemaker de Bruine e.v.a.
4137569: N.N. - Rondom Holocaust. Een onderzoek naar de effecten van een omstreden televisieserie op jongeren.
10766: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, Ex decreto sacro-sancti Coneilii Tridentum restituti: Pii V. Pont. Max jussu esiti: Clementis VIII, et Urbani VIII, Auctoritate recognita.
87977: N.N. - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties. (2 volumes in 1 binding)
174893: N.N. - IVRA : rivista internazionale di diretto romano e antico. Volume 64 2016
4133511: N.N. - Bibliothek deutscher Canzel Beredsamkeit. (Predigten)
4030622: N.N. - Alle Volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya. (Uitg. van de Geref.Zendingsbond in de Ned.Herv.Kerk.
4030646: N.N. - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen verzameld door H.A.v.Andel en N.A.C.Slotemaker de Bruïne.
4072697: N.N. - Een wonderbaarlijke Spijziging / Santapan jang adjaib. Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku.
4139830: N.N. - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden.
4030857: N.N. - Ruimte & Richting. Vrouwen op zoek naar veelbetekenend geloof. M.m.v. R.Bons-Storm, C.Dijsterhuis e.a.
48376: N.N. - The Florist, Fruitist, and Garden Miscellany. 1861.
54387: N.N. - Colloqvia Erasmiana Tvronensia (2 volumes) (Douzième stage international d'études humanistes, tours 1969)
4026858: N.N. - En Sara in haar tent lachte. Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen. Door M.Bal, F.van Dijk Hemmes en G.van Ginneken.
47343: N.N. - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden
4071978: N.N. - Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna. Hebräischer Text mit Punktation, überstetzt und erklärt von A.Sammter, E.Baneth, M.Petuchowski, S.Schlesinger, D.Hoffmann, J.Cohn und M.Auerbach.
4075790: N.N. - Liedboek voor de kerken. 491 Gezangen. Meerstemmige zettingen.
32793: N.N. - Catalogue of printed works by and memorabilia of Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Tuesday, february 19 through Sunday, march 30, 1952
87820: N.N. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
33215: N.N. - Catalogus van de Incunabelen. II. Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk (Museum Meermanno Westreenianum)
4064340: N.N. - Universale Vaterschaft Gottes. Begegnung der Religionen. Hrsg von Abd.Falaturi, J.J.Petuchowski und W.Strolz.
4045646: N.N. - Het Boekske, getiteld: De R.K.Kerk in Oud-Nederland, enz. benevens verdere hulpschriften, zonder vooroordeel, aan het gezond verstand getoetst.
4300422: N.N. - The Greek New Testament. Fourth Revised Edition ed.by B.und K.Aland a.o.
4300427: N.N. - Woord in beweging. (deel 2 t/m 6). Exegetisch-homiletische commentaren. Onder red. van J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4074711: N.N. - Handelingen van de Synoden der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1872-1892. 2 Delen.
4276040: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Eerste druk. Compleet in 11 dln.
174648: N.N. - Atti del Congresso Internazionale : Teoria e prassi (Genova - Barcellona 8-15 sett. '76) (2 volumes)
174729: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1981 10. Jahrgang: Fasz. 1-6
10593: N.N. - Historische Verklaring der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Verrykt met Leerzame Zedelessen, en tweehondert en zeventig Printverbeeldingen. Als mede met een Kort Begrip der Gewyde Tyd-Rekening.
74091: N.N. - Geschiedenis der marelaren. Die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet allen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen
171361: N.N. - Elberfelder Studienbibel : mit Sprachschlüssel und Handkonkordanz.
171362: N.N. - Nexus 65 2013-3 : de universiteit van het leven (gesprekken van Rob Riemen met diverse personen)
171365: N.N. - Die Bibel : Einheitsübersetzung der heiligen Schrift - Gesamtausgabe.
171366: N.N. - Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung : revidiert 2017 - mit Apokryphen.
171371: N.N. - Die Tora : die Fünf Bücher Mose und die Prophetenlesungen in der revidierten Übersetzung von Rabbiner Ludwig Philippson (hebräisch-deutsch).
171373: N.N. - Biblia de Navarra : edición popular.
171375: N.N. - Theologie und Philosophie : Vierteljahresschrift. Jahrgang 49 1974
171376: N.N. - Theologie und Philosophie : Vierteljahresschrift. Jahrgang 74 1999
62314: Z.N. - De aarde en haar volken (deel 2)
72571: N.N. - Architecturaal Antiek
62332: Z.N. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1422-1534 (Serie: Rijks Geschiedkundige Publicatiën (R.G.P.)) tweede deel
174645: N.N. - Conciliorum OEcumenicorum Decreta.
174741: N.N. - Concilium. 1987
174742: N.N. - Concilium. 1988
174743: N.N. - Concilium. 1989
174744: N.N. - Concilium. 1990
174745: N.N. - Concilium. 1991
174747: N.N. - Concilium. 1992
174908: N.N. - Nexus 63 2013-1 / 2013-2 (2 delen)
174765: N.N. - Concilium. Jahrgang 1996 1-6
174815: N.N. - Concilium. Jahrgang 1999/1 - Jahrgang 1999/5 (5 volumes)
180319: N.N. - Rijn en Maas. Kunst en Cultuur 800-1400.
10490: N.N. - Gereformeerde Schatkamer der Gebeden, Voorbiddingen, en Dankzeggingen. Of een zeer geschikte verzaameling der voortreffelykste gebeden, uitneemendste voorbiddingen, en allerheerlykste dankzeggingen, die noodzaakelyk zyn voor allerlei persoonen, op allerlei tyden, en tot allerlei zaaken. Vergaderd Uit de voornaamste Autheuren, door een Liefhebber der Gebeden, tot nut en opwekkinge der Gereformeerde Huizen en Persoonen. Naar de hedendaagsche Spelling Op nieuws verbeeterd, en in een vloeibaarer styl gebragt. Met Kopere Plaaten Versierd.
174759: N.N. - Concilium. Jahrgang 1984
174760: N.N. - Concilium. Jahrgang 1985
174761: N.N. - Concilium. Jahrgang 1986
72940: N.N. - Een eeuw openbare werken te Antwerpen. Gedenkboek en catalogus
58279: N.N. - Een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der Amsterdamsche gasthuisapotheken
174698: N.N. - Die Tora nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn und die Haftarot nach Simon Bernfeld, Joel Brill, A. Benesch, Schlomo Salman Lipman, Wolff Meir und Josef Weiss.
174699: N.N. - Die Bibel : Herder-Übersetzung mit Kommentar und Erläuterungen.
174700: N.N. - La bibbia via verità e vita : versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
3000206: N.N. - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, vervattende al de canonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. KTBM5
4062749: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 10.
71472: N.N. - L'Affaire Dreyfus Juifs en France. Actes du 6e Symposium Humaniste International de Mulhouse. 28, 29 et 30 Janvier 1994, Société Industrielle de Mulhouse
84887: N.N. - Het Duitsche aanbod tot een beëindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van April 1945. Memorandum van de bij besluit van Harer Majesteits regeering van 2 augustus 1944 aangewezen vertrouwensmannen, opgesteld in overleg met den Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten
4052682: DAS, R. - Wegen naar de toekomst.
4063155: N.N. - De Bijbel. Naar de leidsche vertaling.
4063116: N.N. - Voorwerk. Jaargang 8 - 13. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk. Eindred.: H.Kuindersma.
4062903: N.N. - Verbeeldingen van de Ander. Over literatuur, filosofie en religie. Onder red. van B.Philipsen, R.v.d.Brandt en E.Muller.
10655: N.N. - Nieuwen Atlas der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van een bequaeme verhandeling over den Wereld-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden. Verrykt met XXIV. Afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgave van 't jaer 1779 in 't Neder-duytsch overgezet.
48356: N.N. - Jüdischer Almanach 5670. herausgegeben aus Anlass des 25-semerstrigen Jubiläums von Vereinigung Jüdischer Hochschüler aus Galizen Bar-Kochba in Wien.
4037432: N.N. - Het Christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het godsdienstig leven van de oostersche kerken. Door C.A.Bouman, E.Sloots, F.Wijnhoven, C.de Clercq, J.O.Smit e.a. (Over o.a. de breuk, de heilige ikonen, de eerediensten).
174883: N.N. - Merriam-Webster's desk dictionary.
10456: N.N. - Von der Person vnd Menschwerdung vnsers Herrn Jhesu Christi, Der waren Christlichen Kirchen Grundfest, Wider die newen Marcioniten, Samosatener, Sabellianer, Arianer, Nestorianer, Eutychianer vnd Monotheleten, vnter dem Flacianischen hauffen. Durch die Theologen zu Wittemberg, aus der heiligen Schrifft, aus den Symbolis, aus den fürnemesten Concilijs vnd einhelligen Consenss aller bewerten Lerer. Widerholt vnd Gestellet, zu trewer lere vnd ernster verwarnung an alle frome vnd Gottselige Christen. Neben warhaffter vorantwortung, auff die gifftigen vnd boshafftigen verleumbdungen, so von den Propositionibus vnd Catechismo zu Wittemberg ausgangen, von vielen dieser zeit ausgesprenget werden. Itzund auffs newe vbersehen, vnd mit verdolmetschung des Sprüche so zuuor Latinisch angezoge, vormehret.
71311: N.N. - Catalogus van de Incunabelen. I. Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland
71461: N.N. - Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen 1863-1913. Terugblik op vijftig jaren spoorweggebeuren in Nederland
71642: N.N. - Der Rhein von Mainz bis Köln. Ein Album mit 18 Ansichten nach Naturaufnahmen in Photogravüre nebst Tekst und Titelblatt
4139255: N.N. - A Guide to the Department of Greek and Roman Antiquities in the British Museum.
4014297: N.N. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan W.Kremer, J.v.Genderen en B.J.Oosterhoff t.g.v. hun 25-jarig ambtsjubileum.
58528: N.N. - Een kerk wordt honderd 1880-1980. (De geschiedenis van de St. Odulphuskerk in Best)
83390: N.N. - Almanak tot nut van 't algemeen, voor de provincie Gelderland, voor het schrikkeljaar 1852
83391: N.N. - Bijbelsche almanak voor het jaar 1875
94047: A|N - Martin Bucer, Strasbourg et l'Europe. Exposition à l'occasion du 500e anniversaire du réformateur strasbourgeois Martin Buer, 1491-1991
82650: N.N. - Afbeeldingen van den Gecostumeerden optocht der studenten van de utrechtse Hogeschool voorstellende: de deelnemers aan den slag bij St. Quentin, gehouden op Dinsdag 30 Juni 1891, met verklaring en de namen der deelnemers
4138758: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 3. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4049659: N.N. - Postille 45. 1993-1994. Onder red. van Kerk en Prediking.
4071904: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 5.
4071905: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 4.
54218: N.N. - The confession of faith. The larger and shorter Catechisms, with the scripture proofs at large: together the sum of saving knowledge, (contained in the holy scriptures, and held forth in the said confession and catechisms,) and practical use thereof
88076: MR. C. - Kantteekeningen op het hanboek der geschiedenis van het vaderland, van Mr. G. Groen van Prinsterer
4055972: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum. Ad usum dioecesium Hollandiae ad instar appencicis ritualis romani a Sancta Sede approbatus. Editio Typica.
33323: N.N. - Précurseurs et Nvoateurs. Libres Scientifiques & Médicaux. Catalogue. Noucelle Série No 3, 1963
33324: N.N. - Précurseurs et Novateurs. Livres et Autographes Scientifiques & Médicaux. Catalogue. Nouvelle Série No 5, 1965
33341: N.N. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
4056244: N.N. - Die Vorsokratiker. Deutsch in Auswahl mit Einletungen von W.Nestle.
71645: N.N. - Die Kaiserstadt Berlin. Charlottenburg und Potsdam. Ansichten mit Deutscher, Englischer und Französischer Beschreibung. Facsimile drucke nach photographischen Original-Aufnahmen
71646: N.N. - L'Illustration. Les Souverains Russes en France. Samedi 21 Septembre 1901. 59 Année - No 3056
47095: N.N. - Medieval Cloisonné Enamels at Georgian State Museum of Fine Arts
4025441: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap -. Jaargang 9 t/m 35. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer en later: K.Stolper en J.J.Wietsma.
4050551: N.N. - Boldern. Haus der Begegnung. Aus Geschichte und Arbeit der reformierten Heimstätte Boldern, Männedorf. Grundsätzliche Beiträge zur Tätigkeit der Laieninstitute. Selbstdarstellung von Akademien und Heimstätten in Holland, Deutschland, Schweden, Frankreich und der Schweiz.
48024: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. Negende Deel
48025: N.N. - Geillustreerd Stuivers Magazijn. Tijdschrift voor Iedereen. 13de Jaargang I & II
4074172: N.N. - The English Spirit. The Little Gidding Anthology of English Spirituality. Compiled by Paul Handley, Fiona MacMath, Pat Saunders and Robert Van de Weyer.
3000115: N.N. - Holy Bible: New American Bible - Revised Edition.
4040811: N.N. - Woord in beweging 2. Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
174690: N.N. - The Holy Bible : revised standard version - second catholic edition.
174695: N.N. - La bible : traduction officielle liturgique - texte intégral publié par les évêques catholiques francophones.
47808: N.N. - Van Pasen tot Pinksteren (Nr. 255)
4013781: N.N. - Tekst voor Tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Red.O.T.: B.v.Oeveren en J.Vlaardingerbroek. Red.N.T.: A.Noordegraaf en J.P.Versteeg.
94997: N.N. - Het leven en de arbeid van Willem Farel, Hervormer te Genève (1489-1565) (Deel II)
47381: N.N. - Impressions du Seizième Siècle. Cataloque 216
174762: N.N. - Concilium. Jahrgang 1993
174763: N.N. - Concilium. Jahrgang 1994
4052009: N.N. - God geeft te denken. Bijdragen aan het spreken en denken over God. Door Th.de Boer, A.W.J.Houtepen e.a.
4141681: N.N. - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4134698: N.N. - Siphre ad Numeros adjecto Siphre zutta. (Siphre d'be Rab. Fasciculus primus) Cum variis lectionibus et adnotationibus ed. H.S.Horovitz. (Einleitung in Deutsch, Text in Hebräisch)
4134554: N.N. - Het mysterie van Gods Heilsplan met de mensen. (met 77 gravures van Doré in kleur)
4135549: N.N. - Liederen van het Leger des Heils. (Vier-stemmig)
4135839: N.N. - The Rig Veda. An Antholoy. One hundred and eight hymns. Selected, Translated and Annotated by W.D.O'Flaherty.
4136185: N.N. - Bijbelsch Magazijn voor alle standen. het Oude en het Nieuwe Verbond. Ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift.
4136254: N.N. - De vreemdeling en de Bijbel. Met bijdragen van Hans Jansen, M.van Leeuwen, Tzvi Marx, M.Poorthuis e.a.
4136420: N.N. - De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Zevende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Red.: P.Abels, J.L.Admiraal, e.a.
4136495: N.N. - Foundations. A Statement of Christian Belief in Terms of Modern Thought. By Seven Oxford Men. By B.H.Streeter, R.Brook, W.H.Moberly a.o.
70378: N.N. - Mémoires de la Marquise de la Tour du Pin. Journal d'une Femme de Cinquante Ans (1778-1815). Suivis d'extraits in;edits de sa Correspondance (1815-1846)
31979: V.D.B. - Leeven en daden der doorluchtighste zee-helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, vinder van de nieuwe wereldt. En eyndigende met den Roemruchtigen Admirael M.A. de Ruyter, Ridd. &c. Vertoonende veel vreemde Voorvallen, dappere Verrichtingen, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zee-slagen
31980: N.N. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengs met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd
4137120: N.N. - Leiturgia. (Band 1 bis 4). Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Hrsg. von K.F.Müller und W.Blankenburg.
4052003: N.N. - Manual of Practice and Procedure in the United Free Church of Scotland. Prepared by a Committe of the General Assembly, and Puvblised by Authority of the Assembly.
4051965: N.N. - Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd. Vertaald en toegelicht door Dr.C.Datema, Drs.R.F.Reguit en Drs.J.M.Tevel. (Christelijke Bronnen 2).
4052000: N.N. - Manual of the Laws and Discipline of the Methodist Church in Ireland. Published by Order of the Irish Conference.
100149: C.M.S. - De cultu Sancti Josephi sponsi virginis Marae ac Christi parentis amplificando postulatum a plusquam nongentis Cardinalibus, Episcopis, Superioribus Generalibus Subscriptum Theologicis Thesibus Obfirmatum.
96405: N.N. - Uitgeverij Dr. W. Junk. 1899-1959. 60 years publishers for descriptive, experimental and applied natural sciences, agricultural, biochemical and medical research work
4137645: N.N. - Common Worship. Services and Prayers for the Church of England.
93773: N.N. - Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt. Proeve van kanselwelsprekendheid der paters redemptoristen in Noord-Brabant en limburg
4026269: N.N. - Unitas Fratrum. Herrnhutter Studien Hrsg von M.P.van Buijtenen, C.Dekker und H.Leeuwenberg (Rijksarchief in Utrecht).
3000116: N.N. - The Holy Bible: Douay-Rheims version - revised by the servant of God Bishop Richard Challoner A.D. 1749-1752.
4049646: N.N. - Das Evangelium von Jesus Christus in der Welt. Vorträge und Verhandlungen der Sechsten Mennonitischen Weltkonferenz vom 10.bis 16.August 1957 in Karlsruhe, Deutschland. Hrsg.im Auftrag des Präsidiums der Sechsten Mennonituschen Weltkonferenz. Karlsruhe-Heinrich Schneider, 1958, 384 S. (Illustr.)
4137807: N.N. - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland. Naar gegevens uit de archieven van J.Brandt sinds 1742 en P.Proost sinds 1842.
4137845: N.N. - Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale. en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht 1618 en 1619. enz. Bericht vooraf door A.C.van Raalte, A.Brummelkamp en S.van Velzen.
96339: N.N. - Catalogus der bibliotheek van het departement van oorlog
4324: N.N. - Libri Josue, Judicum, Ruth, Regum IV et Paralipomenon.
4138084: N.N. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 3, 4 en 5.
4138085: N.N. - Die Greuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda, sagen die deutschen Juden selbst /. Atrocity Propaganda is based on lies, say the Jews of Germany themselves / La propaganda d'atrocités n'est que mensonges, déclarent les Juifs allemandes eux-mêmes.
62300: Z.N. - Album promotorum Utrecht 1815-1936
10750: N.N. - Schat van Godvruchtige Gebeden. Versierd met Oefeningen en Litaniën.
4024644: N.N. - De Nieuwe Mens. Jaargang 1 t/m 6. Maandblad voor beleving van het christendom. Red.: B.v.Bilsen, C.A.Bouman, Gabriël Smit e.a.
4043010: N.N. - Hart en ziel voor Europa?. Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
4023807: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen-Zuid. 1978.
4023805: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Assen. 1961.
4023806: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Groningen. 1946.
33310: N.N. - Supplement-Katalogus der derde uitgave in 1872 van de boekerij van het historisch genootschap, gevestigd te Utrecht. 1508
4066565: N.N. - Christentum im Spiegel der Weltreligion. Kritische Texte und Kommentare. Hrgs.von H.J.Loth, M.Mildenberger, U.Tworuschka.
4066279: N.N. - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk.
121135: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Waagtoren in Alkmaar.
121134: DAS, R. - Modelbouwplaat van de Raketbasis Cape Canaveral.
47023: N.N. - Herinneringsalbum uitgegeven bij de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses van Oranje-Nassau, Rpinses van Lippe-Biesterfeld op 31 januari 1938 ten paleize Soestdijk
46884: N.N. - Exchange. Journal of Missiological and Ecumenical Research
171374: N.N. - Biblia de Jerusalén.
174820: N.N. - Concilium. Jahrgang 2000/1 - Jahrgang 2000/5 (5 volumes)
4067495: N.N. - Het Handvest van San Francisco. (26 juni 1945) Volledige tekst van het verdrag tot oprichting van de nieuwe veiligheidsorganisatie: De Vereenigde Naties. Met inleiding en aanteekeningen van H.C.G.J.v.d.Mandere.
4067876: N.N. - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R.Bakker.
33240: N.N. - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden
4010256: N.N. - Kerkelijke Klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. (Athanasius, Augustinus, Th.á Kempis, Ruusbroec, Luther, Calvijn enz.). Verzameld door J.Haantjes en A.v.d.Hoeven. Met medew.van H.Berkhof, A.F.N.Lekkerkerker, C.C.de Bruin.
4076088: N.N. - Mennonite Encyclopedia. 4 Volumes. A Comprehensive Reference work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Ed. by H.S.Bender and C.H.Smith.
4076098: N.N. - Studia Rosenthaliana. Volume XIV, Number 2 - july 1980.
10678: N.N. - Weg des Hemels. Gebedenboek versierd met Oefeningen en Gebeden.
93157: N.N. - Herinneringen aan den genialen kunstenaar Jan Kruysen, door zijn vriend. Inhoudende eene beschrijving der kennismaking met den kunstschilder, zijne opvatting over het leven en de kunst, eene keuze uit de honderden door hem geschreven brieven, met toelichtingen daarop uit te werkenv an Jacques Maritain, Ernest Hello en Fr. A.M. Weisz O.P. en een beknopte levensgeschiedenis van den schilder, zooals die door hem zelf beschreven werd
4138953: N.N. - Weg zum Heil, in drei Briefen. Kurz und in grosser Einfalt in drei Graden des Glaubens dargestellt von einem unbekannten Verfasser. Von einem Freunde neu aufgelegt.
4300484: N.N. - Orde der feest- en lijdensteksten voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam. Hierbij gebonden: Boek der Psalmen nevens de Gezangen enz. uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren. Te Haarlem bij Joh.Enschede, 1816
4138503: N.N. - Gebeden voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer. ten gebruike in de Liberaal-Joodse Gemeenten in Nederland.
4052719: N.N. - De Koran. Een weergave van de betekenis van de arabische tekst in het nederlands door Fred Leemhuis.
43905: N.N. - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. februari 1977 (nr 1.) t/m December 2008 (nr. 69)
174810: N.N. - Concilium. Jahrgang 1998/1 - Jahrgang 1998/5 (5 volumes)
174805: N.N. - Concilium. Jahrgang 1997/1 - Jahrgang 1997/5 (5 volumes)
4138724: N.N. - Voor de kinderen van Korach. Deel I - III. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I.De Lofzang. II.De liederen van opgang. III.De Koning komt.
4138811: N.N. - De betwiste punten der Doopleer. Door een broeder.
4138847: N.N. - Quellen zur Geschichte der Täufer. V.Band. Bayern, II.Abteilung. Von K.Schornbaum
4141215: N.N. - The Christian Approach to the Jew. Being a Report of Conferences on the Subject held at Budapest and Warsaw in April 1927. Reported by James Black.
4137606: N.N. - De Vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
86013: N.N. - Schets van Neêrlands staatsbestuur, van de vroegste tijden af tot op het jaar 1815.
4139213: N.N. - Echter-Bibel. Altes Testament. Die heilige Schrift in Deutscher Übersetzung. 4 Bände und Registerband.
4139326: N.N. - Zingend geloven. Deel 1 t/m 6. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied.
4139435: N.N. - Het recht over de schutting. De rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek. Red.: B.Hessel e.a.
91134: N.N. - Vertellingen uit het grote boek. Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van Uitgeverij De Banier.
174722: N.N. - Internationale Katholische Zeitschrift Communio. 1974 3. Jahrgang: Fasz. 1-6
4035526: N.N. - Acta et Decreta synodi provincialis Ultrajectensis. Inchoatae die vigesima quarta mensis Septembris, anni millesimi octingentesimi sexagesimi quinti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domimi nosti PII divina Providentia Papae noni anno vigesimo, etc.
174911: N.N. - Rassegna di letteratura tomistica. (Volume 3 until 28 in 14 bindings)
53718: N.N. - Gezangen ten gebruike in doopsgezinde gemeenten
4139842: N.N. - Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie. Tweede druk. Compleet in 13 dln.
90538: N.N. - Dictionary of British scientific instruments
70023: N.N. - Herinneringen aan Zevenwouden. Deel 2: Zevenwouden
4062043: N.N. - Geloof en vertrouwen na Auschwitz. Onder red. van A.v.Harskamp, B.Siertsema en B.Voorsluis.
4065524: N.N. - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus van de tentoonstelling, 1584-1984.
4065633: N.N. - Ich will euer Gott werden. Beispiele biblischen Redens von Gott. Beiträgen von N.Lohfink, Jörg Jeremias u.a.
4139985: N.N. - De bediening der zeven HH. Sacramenten,. Volgens het gebruik der H. Roomsche Katholyke Kerke. Uit het Latyn vertaald. Verrykt met eenige onderregtingen en gebeden, raakende deeze Stoffe. tweede druk, vermeerderd en verbeterd.
4139260: N.N. - Histoire de l'Asie Antérieure de l'Inde et de la Crète. Depuis les origines jusqu'au début du second millénaire.
10800: N.N. - Kern des Bybels.
4140224: N.N. - Historical Views of Judaism. Four Selections. Diogene Tama: Transactions of the Parisian Sanhedrim - and 3 others. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
4036288: N.N. - Het Kouter. Onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur. 2e jrg.
4073393: N.N. - Zeven dagen. Over schepping en inspiratie.
4140367: N.N. - Kinder über den Holocaust. Frühe Zeugnisse 1944-1948. Hrsg. F.Tych, A.Kenkmann, E.Kohlhaas, A. Eberhardt.
83388: N.N. - Almanak voor de jeugd 1904
47637: N.N. - Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfurstlicher zu Sachsen freiheit.
20444: N.N. - Dictionnaire de la conversation et de la lecture
4140506: N.N. - Postille 6. 1954-1955.
4140380: N.N. - Judennot und Christenglaube. Hrsg. vom Schweizerischen Evangelischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland.
4140598: N.N. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten.
4143822: N.N. - Gartenlust Lustgarten. Die schönsten historischen Garten in Deutschland. Offizieller Führer der Schlösserverwaltungen. Miot 280 farbigen Abbildungen, einer Übersichts Karte und 8 Länderkarten.
4052359: N.N. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Verenigin van kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995.
56289: N.N. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht. Tweede aflevering
4140806: N.N. - The Centennial Book. The History of Orange City 1870-1970.
88863: N.N. - Atlas de poche pour automobilistes. Europe centrale et occidentale Afrique du Nord (du maroc à Tripoli)
4140815: N.N. - Seasonal Worship from the Countryside. The Staffordshire Seven.
4140738: N.N. - Konkordanz zum Novum Testamentum Graece. / Concordance to the Novum Testamentum Graece. Von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd Edition.
4141016: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 5. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
10887: N.N. - Euangelisch Magazijn, of Gemengde Bijdragen, ter Bevordering van Kennis en Beöeffening der Godlijke Waarheden. Uitgegeeven door het Genootschap, Onder de Zinspreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit.
10889: N.N. - Verbessertes Gesang-Buch, zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienst sowohl als zur Privaterbauung. Vierte Auflage.
4141060: N.N. - Reisen nach Jerusalem. Das Heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten. Sammlung Loewenhardt. Jüdisches Museum (Abteilung des Berlin Museums) Bestandskatalog bearbeitet von A.Bekemeier.
4141225: N.N. - De Joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse.
4141361: N.N. - Der Alte Orient. Gemeinverständliche Darstellungen. Jahrgang 1 - 7 und 9. Hrsg. von Norderasiatischen Gesellschaft.
4141589: N.N. - The Quran. The Eternal Revelation vouchsafed to Muhammad The Seal of the Prophets. Arabic text with a new transaltion by Muhammed Zafrulla Khan.
4141738: N.N. - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift. Tijdschrift over geloof en wetenschap. Jaargang 1 t/m 4. Hoofdred.: B.M.Balk, Jac.Schaeffer (Nummer 4/4 ontbreekt)
4141853: N.N. - Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem. Deel 1 t/m 65. 1873-1965. Voortgezet vanaf deel 51 als: Haarlemsche Bijdragen. Met de registers.
4141606: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1906.
4141912: N.N. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme. Deel 1 t/m 4. Onder red.van D.Nauta, A.de Groot, O.J.de Jong e.a.
4142150: N.N. - Tsjinstboek. Diel 2. Libben, Seine, Mienskip. In oanset.
4075969: N.N. - Deuxième Congrès Mondial des Partisans de la Paix. Varsovie 16-22, novembre 1950.
4142557: N.N. - Le Collège de Genève 1559-1959. Mélanges historiques et littéraires.
45836: N.N. - Theologia Reformata, Driemaandelijks tijdschrift. 1e jaargang 1958 - 51e jaargang 2008, totaal compleet 51 banden met Inhoudsopgave met registers van 1e jaargang t/m 50e jaargang
47131: N.N. - Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Textament Text Project. Compte rendu préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de l'Ancien Textament hébreu, Vol. 3
3000118: N.N. - Sainte Bible de Vence, en latin et en français: a, Volume 25 .
51996: N.N. - Hervormde gemeente Rehoboth Nieuwleusen 1921-1996
46359: N.N. - Der Brockhaus in zwei Bänden, völlig neu bearbeite Auflage
4142789: N.N. - Sebastiaan. Martelaar of mythe.
56967: N.N. - Acta Octavi Conventus. Historiae Scientiae Medicinae Matheseos Naturaliumque Excolendae. Bergae ad Zomam. A.d. Septimum-, Sectum-, Quintum Decimum Kalendas Apriles MCMLXXVII
141839: EDS.]. - Energieprestaties vormgeven. Voorbeelden van woningbouw- en utiliteitsprojecten met een lage EPC [goede energieprestatie].
32786: N.N. - Institute of History and Medicine & Medical Research
4055259: N.N. - Wel moge het U bekomen. Feestmaal, Godenmaal, Dodenmaal in de oudheod. Rijksmuseum van Oudheden Leiden.
4073219: N.N. - Nave`s Study Bible. Revised and Expanded Edition. King James Version.
4043702: N.N. - De Bijbel naar de Leidsche vertaling. (formaat 18x27)
4143823: N.N. - Raumkunst. Kunstraum. Innenräume als Kunstwerke - entdeckt in Schlössern, Burgen und Klostern in Deutschland. Mit 419 farbigen Abbildungen, einer Übersichtskarte, 9 Länder- und 2 Detailkarten.
85513: N.N. - Beschrijving der plegtigheden en vreugdebedrijven, bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden. Gevierd op den III. En IV. Van Wijnmaend des jaers. 1774. met plaeten.
9472: N.N. - Die Psalmen und Festlieder für den öffentlichen Gottesdienst der stadt und Landschaft Bern. Mit Hochobrigkeitlichem Privilegio.
55686: N.N. - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek, samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen. CDXXX-MXMXXX. Met 32 afbeeldingen
70290: N.N. - Kinine-Formularium
33609: N.N. - Meulenhoff & Co. A brief look at the history and activities of an Amsterdam publisher
57774: N.N. - Uw wonderen van ouds herdacht. 50 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederlandte Ochten, 1946-1996. Uitgegeventer gelegenheid van het 50 jaar bestaan Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten
33596: N.N. - Catalogue no. 267. Illustrated Books 15th-18th century. Fine Arts - Bibliography. Papermaking - Typography
4300183: N.N. - Kritisch Denkerslexicon. Onder red. van H.J.Achterhuis, J.Sperna Weiland, S.E.Teppema en J. De Visscher.
89531: N.N. - 's levens wisselingen of Gods Genade verheerlijkt aan een verloren zondaar. Medegedeeld uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.
4856: N.N. - Theologia Pastoralis Practica, Oder: Sammlung Nutzbarer Anweisungen zur gesegneten Führung Des Evangelischen Lehr-Amts, Aus gedruckten Büchern sowol als schrifftlichen Urkunden und mündlichen Unterredungen vieler Gottesgelehrten mitgetheilet von Einigen Dienern des Evangelii.
4064192: N.N. - Kongresbundel. Winteruniversiteit vrouwenstudies 1983. Met medew.van F.van Dijk, J.Wolffensperger e.v.a
4065395: N.N. - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol in samenwerking met W.Y.Evans-Wentz.
33561: N.N. - Institut européen d'administration publique
4069968: N.N. - Bedacht zijn op het onbedachte. Over het alledaagse en het goddelijke in theologisch perspectief. Onder redactie van M.Merkx, A.C.Mulder en L.Oosterveen.
33533: N.N. - Gebedenboek van de Orthodoxe Kerk
4046916: N.N. - Jaarboek voor liturgie-onderzoek. Deel 18 t/m 30. 2002-2014. Onder red. van A.C.Honders, G.Lukken, H.R.Luth, Regn.Steensma. Later M.Barnard, J.Kroesen, L.van Tongeren e.a.
4003527: N.N. - Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken..
4143526: N.N. - Postille 1. 1949-1950. Onder red. van Kerk en Prediking.
4143646: N.N. - New Analytical Indexed Bible. Authorized Version.
141247: S., K. - Mattheus Schiestl.
4143681: N.N. - Parallel editie. Statenvertaling / Nieuwe Bijbelvertaling.
4143693: N.N. - Evangelia Sacra Domini Nostri et Salvatoris Jesu Christi. Aethiopice et Amharice.
4143727: N.N. - Interpretation. A Journal of Bible and Theology. Volume 48 - 58. 1994 - 2004. Published by Union Theological Seminary in Virgina. Editor J.D.Kingsbury. Later J.A.Brashler and S.E.Balentine.
4143554: N.N. - La Pentateuque d'Alexandrie. La Bible des Septante. Texte Grec et traduction. Ouvrage collectif sous la direction de C.Dogniez et M.Harl.
4300512: N.N. - Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koninkrijk Holland.
175358: N.N. - Traditio: studies in ancient and medieval history, thought and religion. 68 2013
87941: N.N. - Handboek der Aardrijkskunde. (Bijzonder gedeelte). Uitgegeven door de maatschappij: Tot nut van 't algemeen
87801: N.N. - Reformatio. 400 Jahre Evangelisches Leben im Rheinland
88560: N.N. - Handelingen van het Nationaal Christelijk schoolcongres gehouden op 9, 10 en 11 October 1913 te Utrecht.
4073171: N.N. - Om het levende Woord 3. 1994.
32177: N.N. - King Albert's book. Hommage d'admiration au roi et au peuple belge de la part des principaux représentants des nations de l'univers
4008941: N.N. - Biblischer Kommentar Altes Testament. ( 36 Bde ). Begründet von M.Noth. Hrsg.von S.Herrmann und H.W.Wolff. Unter mitwirkung von: C.Westermann, W.H.Schmidt, uva.
4134091: N.N. - Voor het hele volk van God. Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene. Uitgave van de Wereldraad van Kerken.
140596: A, MR. H. VAN - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende eeuw en het begin der negentiende eeuw.
58090: N.N. - Beschryving van het groot en uitmuntend Orgel in de St. Jans Kerk te Gouda
32250: N.N. - Die schönsten Bücher aus Flandern / The Best Presented Books from Flanders / De Best Verzorgde Boeken uit Vlaanderen, 1987-1993
4009098: N.N. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Onder red.v.: J.N.Bakhuizen v.d.Brink, W.F.Dankbaar, W.J.Kooiman, D.Nauta en N.v.d.Zijpp.
175357: N.N. - Traditio: studies in ancient and medieval history, thought and religion. 67 2012
4025977: N.N. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
82147: N.N. - Catalogus van de bibliotheek der vereenigde doopsgezinde gemeente te Amsterdam (2 delen)
10837: N.N. - The Holy Vessels and Furniture of the Tabernacle of Israel. On a Uniform Scale.
4141650: N.N. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1913.
4040813: N.N. - Woord in beweging 3. Exegetisch-homiletische commentaren. Veertigdagentijd I. Red.: J.H.v.d.Laan, A.F.J.Klijn en E.Noort.
4300564: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 56. 1968. Gebonden jaargang.
4300565: N.N. - De Waarheidsvriend. Jaargang 57. 1969. Gebonden jaargang.
4071906: N.N. - Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Deel 2.
4028436: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Berkel en Rodenrijs. 1952.
4028357: N.N. - Jüdische Lebenswelten. Essays und Katalog. Hrsg. von A.Nachama, J.H.Schoeps, E.v.Voolen und G.Sievernich.
4028433: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Kampen. 1951.
4029564: N.N. - Handboek Pastorale Sociologie I. Zeeland, Zuid-hollandse eilanden, Noord-Brabant en Limburg.
4030027: N.N. - The Wycliffe Bible Commentary. Ed. by C.S.Pfeifer, C.S & E.F.Harrison.
74116: N.N. - Le Grand Dictionnaire de la Bible
141675: E., H.M. VAN - Souvenir Berg en Dal.
123456: N.N. - Wem gehört die Welt. Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik. Katalog.
10594: N.N. - Apolloos Weghwijser door de Feesten des LIVsten Lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXsten van Herfstmaend in 't jaer O.H. (1884) waerin beneffens aenwysinghen en Prognosticatiën voor elcken dag der feesten vervat sijn vele vermaeckelijcke en leerlijcke propoosten van gheleerde, poeetsche en andere fraeye gheesten, byeenverghadert door HH. Ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger Studenten-Almanak opt jaer O.H. (1884).
4142037: N.N. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen.
33422: N.N. - Exlibris aus dem Buch- und Bibliothekswesen
10704: N.N. - De Godvruchtige Leidsman aanwyzende den Weg ten Hemel en der Zaligheid. Versierd met Gebeden, Litanien, Kruisweg en den H. Roozenkrans. Versierd met fraaije platen.
73487: N.N. - De Romeinen, mythologie en cultuur
3182: N.N. - Memoires du duc de Rohan, Sur les choses aduenuës en France, depuis la Mort de Henry le Grand, iusques à la Paix faite auec les Reformez, au mois de Juin 1629. Augumentez d'un quatriéme Liure, & de diuers Discours Politiques du mesme Autheur, cy-deuant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Autheur, fait en Italie, Allemagne, Pays-Bas-Uny, Angleterre, & Escosse. Fait en l'an 1600.
4035181: N.N. - Acta van de Gen.Synode der Geref.Kerken (vrijg.) in Nederland. Amersfoort. 1948.
4038529: N.N. - Het blijvende Woord. (Deel 1 en 2). Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
4053009: N.N. - Postille 38. 1986-1987. Onder red. van Kerk en Prediking.
4058012: N.N. - Bibliothek der Kirchenväter. (56 von 63 Bände). Eine Auswahl patristischer Werke in deutscher Übersetzung. Hrsg. von O.Bardenhewer, Th.Schermann, K.Weyman u.a.
52444: N.N. - Histoire Génerale ds Civilations
4300197: N.N. - Novum Testamentum Graece. (Ausgabe mit Schreirand). Editione vicesima septima revisa. Ed. Nestle - Aland.
4009650: N.N. - Geliefd is de mens. Artikelen rondom de Joodse traditie door Y.Aschkenasy, P.J.Tomson, D.J.v.Uden en W.A.C.Whitlau.
71300: N.N. - Views of South-Africa
100364: N.N. - Calouste Gulbenkian Musée. Catalogue.
174888: N.N. - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche : herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930.
174895: N.N. - La civiltà cattolica. 2016 31 octobre 2016 : Mensuel - Année 1
174840: N.N. - Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Volume 28 1980 up to Volume 55 2007 (26 volumes in 42 bindings. Volume 53 is missing)
175359: N.N. - Van Dale Middelgroot woordenboek : Nederlands Frans.
9789030409267: N.N. - Leven vanuit het geloof. Leidraad voor het toegepaste christen-zijn
101345: AA, DR. WIETZE VAN DER|DR. PIM DEN HERTOG - Open diensteninnovatie in Nederland. Hoe bedrijven gezamelijk nieuwe diensten realiseren.
32492: AA, W.P. VAN DER - Hebreeën
186460: AA, A.J. VAN DER [K.J.R. VAN HARDERWIJK & DR. C.D.J. SCDHOTEL - EDS]. - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt [7 Volumes = Complete Set].
130385: AA, MANU VAN DER|GEERT SWAENEPOEL [EDS.]|SJOERD FAASSEN - Uitgever Bert Bakker [1912-1969]
152769: AAD MEINDERTS|CARTENS, DAAN|ERNA STAAL [EDS]. - Remco Campert. Al die dromen al die jaren.
181311: AAFKE M.I. VAN OPPENRAAY|BLANKENBORG, RONALD - Aristotle's History of Animals. Index verborum.
181185: AAFTINK, BETTIE|COLYN BOL - Cultuur en kleedgedrag in de 20e eeuw.
140368: AAGEN-MORO, TAI - Twee-één.
131963: AAKEN, W. VAN - Het oostelijk front: de heksenketel. Smolensk - Moskou - Stalingrad - Koersk - Breslau.
90846: AALBERS, P.G. - Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem.
30936: AALBERS, B. JAN - De duif heeft ons een goed bericht gebracht. Een autobiografisch tijdsbeeld van vijfenvijftig jaar oecumenisch predikantschap
4070276: AALBERSBERG-VAN LOON, C. - De derde stem en de vierde Stem. Een onderzoek naar het functioneren van psalm 31 en 139 in het pastoraat. (Diss.)
130743: AALDEREN-SMEETS, SANDRA I. VAN - Neural Dynamics of Visual Selection.
55896: AALDERING, FLOOR E.A. - Gedrukte handschriften, schatten uit de kluis. Catalogus bij een tentoonstelling inde Verdieping Universiteitsbibliotheek. 3 augustus - 3 oktober 2010
32872: AALDERS, W. - De tijdgeest weestaan. Een bundel artikelen
97469: AALDERS, W. - Revolutie en Perestroika. Kritische kanttekeningen bij het tweede eeuwfeest van de Franse Revolutie
94641: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
94648: AALDERS, MAARTEN JOHAN - Ethisch tussen 1870 en 1920. Openbaring, Schrift en ervaring bij J.J.P. Valeton Jr., P.D. Chantepie de la Saussaye en Is. Van Dijk
176522: AALDERS, WILLEM - De grote ontsporing: over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie.
4010328: AALDERS, G.CH. - A short introduction to the Pentateuch.
121664: AALDERS, WILLEM - Metselen als ambacht en hobby.
9789058294173: AALDERS, W. - Apocalyps En Evangelie. Over de johanneische geschriften
89328: AALDERS, C. - Lot en illusie, hedendaagsche bewegingen en stroomingen.
33003: AALDERS, W. - Luther en de angst van het Westen. Een pleidooi voor de rechtsstaat
33006: AALDERS, WILLEM - Pascal als apologetisch prediker
32999: AALDERS, W. - De oerchristelijke gemeente
4030846: AALDERS, W. (BUBER, M.) - Martin Buber.
73479: AALDERS, W. - Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof
70530: AALDERS, G.J.D. - Julianus de afvallige. Het leven van een verbitterde keizer
55992: AALDERS, W.|HEYST, D. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften
4000803: AALDERS, G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
32882: AALDERS, W. - Revolutie en Perestroika. Kritische kanttekeningen bij het tweede eeuwfeest van de Franse Revolutie
154809: AALDERS, G.J.D. - Plutarch's Political Thought.
97526: AALDERS, W. - Revolutie en Réveil. 1789-1989
48378w: AALDERS, G.C. E.A. - Korte Verklaring der Heilige Schrift
31788: AALDERS, W.J. - Kennis van de symbolische en van de liturgische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk (Pro Ministerio. Handleiding bij de studie voor het proponentsexamen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. II)
4025105: AALDERS, W. EN HEYST, D.V. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.
31974: AALDERS, WILLEM - Pascal als apologetisch prediker
30239: AALDERS, W.|HEYST, D. VAN - Hermann Friedricht Kohlbrugge (1803-1875). Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften
4011950: AALDERS, W. - Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid.
94695: AALDERS, W.|NIEUWENHUIJZEN, J.A. VAN - Hervormd remonstrants gesprek
85932: AALDERS, G.J.D. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 79ste jaargang, aflevering 3. 1966
93593: AALDERS, W. - De overlevingskansen van een protestantse natie. Nederland in een verenigd Europa
72712: AALDERS, W. - Cultuur en sacrament
55029: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Giordano Bruno - Santa Teresa - Jacob Boehme - Madame Dela Mothe-Guyon - Gerhard Tersteegen - Novalis
55030: AALDERS, W.J. - Groote mystieken. Augustinus - Ps. Dionysius Areopagita - Bernard van Clairvaux - Eckehart - Tauler - Ruusbroec
33005: AALDERS, W. - Cultuur en sacrament
31775: AALDERS, G.J.D. E.A. - Bijbels Handboek. Deel IIB. Tussen Oude en Nieuwe Testament
72710: AALDERS, W. - Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid
72711: AALDERS, W. - De grote ontsporing. Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie
176526: AALDERS, WILLEM - Theocratie of ideologie: het dilemma van de huidige christenheid.
32702: AALDERS, MAARTEN J. - Heeft de slang gesproken? Het strijdbare leven van Dr. J.G. Geelkerken (1879-1960)
186193: AALL, ANATHON - Geschichte der Logosidee in der christlichen Litteratur.
74143: AALST, G.J. VAN - Vanavond komen ze. Gedachten over huisbezoek
74136: AALST, G.J. VAN - Achter gesloten deuren. Gedachten over kerkenraadswerk
58961: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2010
58962: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2014
58965: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2011
58963: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2013
97447: AALST, G.J. VAN / E.A. - Uit den schat des Woords. Jaargang 2010 (Prekenserie)
59369: AALST, G.J. VAN / E.A. - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen uit Matth. 5:3-12 en 11:2-6
32417: AALST, G.J. VAN - Ten dis geleid. Ons avondmaalsformulier
53620: AALST, G.J. VAN - Achter gesloten deuren. Gedachten over kerkenraadswerk
73506: AALST, G.J. VAN - Van kind tot kind. Ons doopformulier
97403: AALST, G.J. VAN / E.A. - Uit den schat des Woords. Jaargang 2013 (Prekenserie)
110512: AALST, A.J. VAN DER (ET AL.) - 'Dat allen één zijn'. Het Christelijk Oosten 1948-1998. De geschiedenis van een tijdschrift.
186887: AALST, LOEK VAN|ANNIGJE HOFSTEDE - Noord-Nederlandse meubelen van renaissance tot vroege barok 1550-1670
71025: AALST, G.J. VAN / E.A. - Vreest niet
73526: AALST, G.J. VAN - Nodig te weten, 52 preken over de drie stukken. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
4133773: AALST, G. VAN - De biografie van mijn geloof.
33186: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont. Ons huwelijksformulier
30298: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
58402: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond. Ons belijdenis doen
90738: AALST, G.J. VAN / E.A. - Leer ons bidden
59806: AALST, G.J. VAN / E.A. - Met innerlijke ontferming bewogen. Twaalf preken
33201: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond. Ons belijdenis doen
33199: AALST, G.J. VAN - Van kind tot kind. Ons doopformulier
33200: AALST, G.J. VAN - Ten dis geleid. Ons avondmaalsformulier
110526: AALST, T.T.A.B.M. VAN DER|J.A.M.M. THIJSSEN [FOREW.]. - Waterschap de Maas- en Diezepolders. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het waterschap.
96958: AALST, G.J. VAN - Nodig te weten. 52 preken over de drie stukken. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
148972: AALST, DR. P. VAN DER - Christus Basileus bij Johannes Chrysostomus.
31325: AALST, G.J. VAN / E.A. - Wegwijzer... Bijbels Dagboek voor jongeren vanaf 16 jaar
30106: AALST, G.J. VAN - Met hart en mond, ons belijdenis doen
70160: AALST, G.J. VAN - Van kind tot kind. Ons doopformulier
30105: AALST, G.J. VAN - Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
58964: AALST, G.J. VAN / E.A. - Prekenserie Uit den Schat des Woords. Jaargang 2012
97239: AANGEENBRUG, D.L. - De pelgrimsreis naar Sion. 21 predikaties over Psalm 84
59803: AANGEENBRUG, D.L. - Geloofsvertrouwen
96729: AANGEENBRUG, D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
59178: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elia. Meditaties over de profeet Elia, geschreven door: ds. D.L. Aangeenbrug in De Wachter Sions van: 1954-1962
59196: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus in 53 predikaties
74115: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus in 53 predikaties
33788: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus (2 delen)
31350: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elisa. Meditaties over de profeet Elisa, geschreven door: Ds. D.L. Aangeenbrug in 'De Wachter Sions' van: 1962-1968
59594: AANGEENBRUG, D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
70039: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus in 53 predikaties
72580: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elisa. Meditaties over de profeet Elisa, geschreven door: Ds. D.L. Aangeenbrug in De Wachter Sions van: 1962-1968
72579: AANGEENBRUG, D.L. - De profeet Elia. Meditaties over de profeet Elia, geschreven door: ds. D.L. Aangeenbrug in De Wachter Sions van: 1954-1962
53496: AANGEENBRUG, D.L. - De pelgrimsreis naar Sion. 21 predikaties over Psalm 84
32182: AANGEENBRUG, D.L. - Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
32664: AANGEENBRUG, D.L. - De Heidelbergse Catechismus in 53 predikaties
95311: AANTJES, W. E.A. - Gereformeerden en het gesprek met de cultuur
186219: AANTJES, WILLEM - Maar de meeste van deze is de A. Herfstdagboek.
152979: AARABI, PARHAM - The Art of Lecturing. A Practical Guide to Successful University Lectures and Business Presentations.
181164: AARDE EN HAAR VOLKEN - - De Aarde en haar Volken. Tienjarig Register 1865-1874 & Alphabetisch register 1875-1884 [2 Vols.].
4139403: AARDE, R.B.VAN - Die barmhartigheidsbediening van die Ned.Geref.Kerk van Natal:. 'n kerkhistoriese perspektief. (Diss.)
183524: AARDENNE, VAN W.A.|C.D. DE JONG|T. SPIJKERBOER [ED.]. - Harmonisatie van het asielrecht in Europa.
4143753: N.N. (AARGAU) - (7 Bücher). Aargau. Natur und Erforschung. 1953, 400 S., Geb. - N.Halder: Geschichte des Kantons Aargau. 1803-1953. Band 1. 1953, 368 S., Geb. - 150 Jahre Kanton Aargau im Lichte der Zahlen 1803-1953. 1954, 542 S., Geb. - Die Kunstdenkmäler des kantons Aargau. Band 2. Lenzburg und Brugg. 1953, 480 S., Geb. - Argovia. Band 97. 1985, 372 S., Geb. - und 2 andere.
170250: AARON BERNSTEIN [EDS].|CHIVIAN, ERIC|EDWARD O. WILSON [FOREW.]. - Sustaining Life. How Human Health Depends on Biodiversity.
147714: AARONS, MARK|JOHN LOFTUS [DANIELA VON SCHEIDT - TRANSL.]. - Des nazis au vatican.
54566: AARRE, LAUHA|NOTH, MARTIN A.O. - Kohelet (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIX)
97577: AARSE, J. E.A. - Prentenboek van Rotterdam, een wandeling door de tijd en door de stad
145831: AARSEN, LILIAN VAN DEN - Randvoorwaarden voor natuurlijke kwaliteit in pleistocene zandgebieden. Een onderzoek vanuit persistentietheorie in het perspectief van planning.
123330: AART DE ZEEUW [EDS.].|MEESTERS, GERRIT|REINOUT D. WOITTIEZ - Plants and Politics. On the Occation of the Centenary of the Netherlands' Plant Protection Service.
153306: AART VAN WOENSEL|SPAPENS, PAUL - Huisjes van Ons Moeder. Mariakapellen in Noord-Brabant in woord en aquarel.
101222: AART VAN EWIJK [ILLUSTR.].|JONATHAN [= J.P. HASEBROEK] - Waarheid en dromen.
162184: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - De wereld van Bosch.
162794: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - De wereld van Bosch.
101745: AART VOS [EDS. - ET AL.].|OUDHEUSDEN, JAN VAN - The World of Bosch.
166923: AART MEKKING [ET AL.].|BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR|BORGHUIS, NIEK|ROB VAN HEES - De Sint-Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Bijdragen tot de geschiedenis van de Sint Servaaskerk te Maastricht: Deel I: De Oostpartij.
130413: AART VAN DAM|ARDAAN VAN RAVENZWAAIJ [EDS.]|KWAKKELSTEIN, TOBIAS - Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving.
4300139: AARTS, C.J. & ETTEN, M.C.VAN, - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
164113: AARTS, C.J.|M.C. VAN ELTEN [EDS.]. - Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Nederland in 100 liedjes en gedichten.
156818: F.G.A.M. AARTS [ED.].|JANSSENS, G.A.M. - Studies in Seventeenth-Century English Literature, History and Bibliography. Festschrift for Professor T.A. Birrell on the Occasion of His Sixtieth Birthday.
166442: AARTS, KEES|HENK VAN DER KOLK|MARTIN ROSEMA - Het verdeeld Electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006.
145195: AARTS, F.G.A.M. - The Pater Noster of Richard Ermyte. A Late Middle English Exposition of the Lord's Prayer. Edited from the Westminster School Library MS. 3, with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
160274: AARTS, C.J.|M.C. VAN ETTEN [EDS.]. - Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur.
100818: AARTS, J.F.M.C. - Zelfbeoordelingen.
131258: AARTS, PETRA G.H.|JEANETTE ELAND|JOS M.P. WEERTS [EDS.]|ROLF J. KLEBER - De joodse naoorlogse generatie: onuitwisbare sporen?
153444: AARTSEN, NOUD [PHOTOGR].|LEXD PEETERS [TEXT] - Woest in orde. De identiteitsvervaging van Zuid-Oost Brabant door de lens van Noud Aartsen.
89836: AARTSEN, NOUD - Noud Aartesen Fotografeerde De Verdwijnende Kempen.
89837: AARTSEN, NOUD|MAAS, PAUL - Het licht in de Kempen.
103834: AARTSMA, KOEN [ED.]. - Nederland en de zee. Een eeuwigdurende strijd. Februari 1953-1978: 25 jaar na de ramp.
172570: AASERUD, FINN|HEILBRON, J.L. - Love, literature and the quantum atom : Niels Bohr's 1913 trilogy revisited.
142277: AB UIJEN [EDS.].|JANSSEN REINEN, MAGREET|MIEP JANSSEN REINEN-WANNET - Ter nagedachtenis en ter bezinning: oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving / Remember and Reflect : War and Resistance Monuments in Nijmegen and Environs.
171446: ABAELARD, PETER - Der Briefwechsel mit Heloisa. Reclam 3288
175590: ABAELARD, PETER - Expositio in epistolam ad Romanos = Römerbriefkommentar. Fontes Christiani - Reihe 2 26/1 - 3 (3 volumes)
145988: ABAILARD, PETER [HANS-WOLFGANG KRAITZ - TRANSL. - ED.]. - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen.
175594: ABAILARD, PETER - Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen (Lateinisch-deutsch). Verlag der Weltreligionen Taschenbuch 5
104365: ABATE, MARCO [ED.]. - Houses of Art. A Journey Through Art and History in Italy's Greatest Museums.
131615: ABBAGNANO, NICOLA [EDS. - ET AL.]|FRANCO LOMBARDI [ED.] - La filosofia contremporanea in Italia [2 Vols.]
162143: ABBENHUIS, MARIE-ANTOINETTE - Perceptual Identification in normal Ageing, Dementia of the Alzheimer Type, and Depression.
183390: ABBEY, JOHN ROLAND - Abbay Collection of Colour-Plate Books Illustrated in Aquatint and Lithography 1770-1860. A Bibliographical Catalogue [4 Vols = Complete Set].
173462: ABBINK, G.A.M.|JONG, JAN DE|POST, R.R. - Handboek van de kerkgeschiedenis. 1 De geschiedenis van de oude kerk (tot omstreeks 700) / 2 De kerk in de Middeleeuwen (van circa 700 tot 1303) / 3 De grote crisis : Voorbereiding, renaissance, reformatie en katholieke herleving (van 1303 tot 1648) / 4 De kerk ten tijde van het vorstelijk absolutisme en de verlichting (17e en 18e eeuw) / 5 De kerk van 1770-1970 (5 delen)
4300039: ABBOTT-SMITH, G. - A manual greek lexicon of the New Testament.
167155: ABBOTT, GEOOFFREY - Rack, Rope and Red-Hot Pincers. A History of Torture and Its Instruments.
164440: ABBOTT, GEOFFREY - Amazing Stories of Female Executions.
4075375: ABD-RU-SHIN, - In the Light of Truth. The Grail Message.
54436: ABD-EL-JALIL, J.-M. - Histoire de la Littérature Arabe
4142855: ABDOLAH, KADER - Het huis van de moskee.
154944: ABDULHAMID, AMMAR - Een verborgen leven. Roman uit Syrië.
167068: ABDULKARIM SOROUSH [MAX SPARREBOOM - ED.].|MERNISSI, FATIMA|SADIK AL-AZM - Religie en moderniteit.
101397: ABDULLAH II OF JORDAN, KING - Our Last Best Chance. The Pursuit of Peace in a Time of Peril.
104322: ABEELE, ANDRIES VAN DEN - Emiel van den Abeele. Een vechter.
166340: ABEELE-BELLON, ROSA VAN DEN - Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pamele te Oudenaarde [2 Vols. Compl.].
4002856: ABEGG, L. - Ostasien denkt anders. Versuch einer Analyse des West-Östlichen Gegensatzes. Geb.
92456: ABEGG, EMIL - Der Messiasglaube in Indien und Iran. Auf Grund der Quellen dargestellt. Mit acht Lichtdrucktafeln
167444: ABEL, RICHARD E. LYMAN W. NEWLIN [EDS. - ET AL.]. - Scholarly Publishing. Books, Journals, Publishers and Libraries in the Twentieth Century.
73671: ABEL, DONALD C. - Freud on Instinct and Morality
153433: ABEL, ARMAND [ED.]. - Beschavingsgeschiedenis van de Islam.
170712: ABEL, GÜNTER - Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus.
170721: ABEL, GÜNTER - Zeichen der Wirklichkeit
186113: ABEL, WILHELM - Crises agraires en Europe [XIIIe - XXe siècle].
9789086871247: ABÉLARD, P. - Gesprek tussen een filosoof, een jood en een christen. Viator reeks
156619: ABELING, JORIS - Teloorgang en wederopstanding van de Nederlandse monarchie 1848-1898.
145154: ABELMAN, L.J.|J.L. VAN DER VALK - Zo zag Goes eruit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes, met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke.
53510: ABELMANN, L.J.|VALK, J.L. VAN DER - Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes
145734: ABELMANN, ANNELIES M. - Het eerste huis van Leeuwarden: Van Burmaniastins tot stadskantoor
96255: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, ANTONIUS PHILIPPUS FRANCISCUS - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621 (2 delen)
53469: ABELS, P.H.A.M. E.A. - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgescheidenis
53471: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.PH.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
162250: ABELS, GABRIELE|STEFANIE SIFFT [EDS.]. - Demokratie als Projekt. Feministische Kritik an der Universalisirung einer Herrschaftsform.
88983: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.PH.F. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delftland 1572-1620. RGP, kleine serie 93.
73873: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.P.F. - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland Classis Delft en Delfland 1572-1620
71044: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.PH.F. - Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale Synode Zuid-Holland, Classis Delft en Delfland 1572-1620 (Serie: Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP), Kleine Serie 93)
101798: ABELS, DRS. P.H.A.M.|DRS. A.P.F. WOUTERS [EDS.].|DRS. N.D.P. HABERMEHL - In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse Kerkgeschiedenis.
73866: ABELS, P.H.A.M.|WOUTERS, A.P.F. - De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch (2 delen)
184446: ABELS, P.H.A.M. & A.PH.F. WOUTERS - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delftland 1572-1621. Boek 2: De nieuwe samenleving.
52411: ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.PH.F. - Classicale Acta 1573-1620
4043680: ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.PH.F. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. I.De nieuwe kerk. II.De nieuwe samenleving.
141061: ABELS, KURT [ET AL.]. - Epitaph für Gregor Hövelmann. Beitrag zur Geschichte des Niederrheins dem Freund gewidmet.
180623: J.R. ABEN [ILLUSTR.].|PROF. W.J. DEWEZ [INTROD.].|VROMEN, W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven.
147833: ABERNETHY, CECIL - Mr. Pepys of Seething Lane.
89152: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. III.). Containing, I. Religion and Virtue, considered under the Notion of Wisdom. II. The Excellency of Wisdom. III. The Ways of Wisdom, Ways of Pleasantnefs. IV. Wisdom the Strenth of the Mind. V. The Favour of God, obtained by Wisdom. VI. Long-Life, Riches, and Honour, the Fruits of Wisdom. VII. The Love of Wisdom, necessary to the attaining of it. VIII. Diligence in seeking Wisdom always successful. IX. Self-Government essential to Wisdom. X. The Proud and Scornsul incapable of attaining to Wisdom. XI. Attending to public Instruction, and other Instrumental Duties, recommended. XII. Walking with Wife Men, a Means of attaining to Wisdom. XIII. The Foundation of Considence towards God explained. XIV. On the same Subject. XV. Walking by Faith and not by Sight, explained and recommended.
89153: ABERNETHY, JOHN - Sermons on various subjects. (Vol. IV.). Containing, I. Temptations to Evil not from God. II. Men temted to Evil by their own Lufts. III. Of Natural, Moral, and Civil Liberty. IV. Of Christian Liberty. V. On the same Subject. VI. Of the Kingdom of God. VII. Of believing in Christ. VIII. Of Inability to do good arising grom vicious Habits. IX. A. Sermon addressed particularly to young Persons. X. How divine Worship is to be acceptably performed. XI. The Evil and Folly of Covetousnes. XII. The proper Improvement of temporal Possessions. XIII. Of the Blessednes of the Pure in Heart. XI. Of the Blessednes of the Peace-Makers. XV. A Conversation becoming the Gospel recommended.
147801: ABERTH, JOHN - From the Brink of the Apocalypse. Confronting Famine, War, Plague, and Death in the Later Middle Ages.
171115: ABICHT, LUDO - De haan van Asklepios. Pleidooi voor een positief atheïsme.
4140221: ABICHT, L. - De Joden van België.
4051435: ABICHT, LUDO - Humor, vrijheid en wijsheid van de joden.
149157: ABIGAIL KRASNER BALBALE|DODDS, JERRILYNN D.|MARIA ROSA MENOCAL - The Arts of Intimacy. Christians, Jews, and Muslims in the Making of Castilian Culture.
187254: ABIGAIL LAMBERTON|CHIN-SHING HUANG|JOSEPH S. C. LAM|JULIA K. MURRAY|JUN JING|LIONEL M. JENSEN|WILSON, THOMAS A. [ED.]. DEBORAH SOMMER - On Sacred Grounds. Culture, Society, Politics, and the Formation of the Cult of Confucius.
4300284: ABINENO, J.L.CH. - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor /. Liturgical Forms and Patterns in the Evangelical Church in Timor. (Diss.)
147191: ABLAING VAN GIESSENBURG, MR. W.J. BARON D' - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balije van Utrecht sedert 1581: opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke Quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
147192: ABLAING VAN GIESSENBURG, MR. W.J. BARON D' - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde Balije van Utrecht sedert 1581: opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke Quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
60003: ABMA, H. - Gerechtigheid zonder beul (Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof)
57965: ABMA, H.G. - Een glimlach door de tranen heen. Meditatieve notitites bij de Heidelbergse Catechismus
152409: ABMA, RUUD|IDO WEIJERS - Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland.
4068409: ABMA, J.F. - Gerechtigheid zonder beul. Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof. (Diss.)
94606: ABMA, G. E.A. - Hoedemaker herdacht
91279: ABMA, H.G. E.A. - Prekenserie van recht en genade. 14e jaargang, 1967.
181029: ABMA, MR. M.J.CH.|D.S. REIJNDERS [EDS.].|P.A. BOELIS-TUYTEL|W.E. VAN DER LINDEN - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
123555: ABMA, R.|F.J. HOOGEWOUD [EDS. - ET AL.]. - Nog dichter buh genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
142269: ABMA, R.|B. BOERSEMA|J. BUYLINCKX [EDS. - ET AL.]. - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad.
145736: ABMA, MR. M.J.CH.|D.S. REIJNDERS [EDS.].|P.A. BOELIS-TUYTEL|W.E. VAN DER LINDEN - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van ealledag in en om Twisk 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch.
166238: ABOULELA, LEILA - De vertaalster.
102244: ABRAHAM NOORDERGRAAF [EDS.].|REICHENBACH-CONSTON, M.J. GERTRUDE - Two Hundred Years of Netherlands-American Interaction.
151841: ABRAHAM, DAVID - The Collapse of the Weimar Republic. Political Economy and Crisis.
148095: ABRAHAM PISAREK - PHOTOGR.].|FAM. KÖNIGSBERG|ROSENSTRAUCH, HAZEL [ED.].|RUTH GROSS - Aus Nachbarn wurden Juden. Ausgrenzungen und Selbstbehauptung 1933-1942.
141367: ABRAHAM, WERNER [ED.- ET AL.]. - Terminologie zur neueren Linguistik.
4070735: ABRAHAMS, I. - Jewish Life in the Middle Ages.
154933: ABRAHAMS, ROGER D.|INTROD.].|JOHN F. SZWED [EDS. - Discovering Afro-America.
71698: ABRAHAMS, ISRAEL - Joods leven in de middeleeuwen
145830: ABRAHAMS, ISRAEL|R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
122001: ABRAHAMS, ISRAEL - Jewish Life in the Middle Ages.
90705: ABRAHAMS, HENRIK - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives Germaniques.
185430: ABRAHAMS, E.J - De kwakzalversmiddelen. Hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen. Volgens analyses gedurende 35 jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de kwakzalverij
140598: ABRAHAMS, ISRAEL|R.G. FUKS-MANSFELD [FOREWORD]. - Joods leven in de Middeleeuwen.
186273: ABRAHAMS, NICOLAS-CHRISTIAN-L. - Description des Manuscrits Français du Moyen Age, de la Bibliothèque Royale de Copenhague, précédée dúne notice historique sur cette bibliothèque.
71708: ABRAM, I.B.H. - Joodse identiteit. Over identiteit en imago als beelden
145686: ABRAM, I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
110786: ABRAM, LOEKI - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse Joden.
70790: ABRAMOWICZ, MANUEL - Extreme-Droite et Antisemitisme en Belgique de 1945 a Nos Jours
180976: ABRAMOWITZ, SJOLOM JANKEV [= MENDELE MOJCHER SFORIM = MENDELE DE BOEKVERKOPER] - Manke Fisjke.
144442: ABRAMOWITZ, RACHEL - Is that a Gun in your Pocket? The Truth about Female Power in Hollywood.
4141420: ABRAMOWSKI, L. - Drei christologische Untersuchungen.
46469: ABRAMOWSKI, RUDOLF - Das Buch des betenden Gottesknechts, Der Psalmen zweiter Teil
131590: ABRAMS, RICHARD M. - Conservatism in a Progressive Era. Massachusetts Politics, 1900-1912.
101601: ABRAMS, ELLIOT M. - How the Maya Built their World. Energetics and Ancient Architecture.
33662: ABRAMSKY, CHIMEN A.O. - The Jews in Poland
130026: ABRAMSON, TONY [ED.] - Two Decades of Discovery. Studies in Early Medieval Coinage
182531: ABRAMSZ, S. [JAN SLUYTERS|SLUYTERS JUNIOR - ILLUSTR.]. - Rijmpjes en versjes uit de oude doos. Oorspronkelijk verzameld door S. Abramsz.
55799: ABRENETHY, JOHAN - Een Christelick ende Goddelick Tractaet / Inhoudende de medicine der siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequerste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Sympotomata bysonderlick ghespecificeert. 5. De voorseggingen van den uyt-ganckende gestaltenisse klaerlick aengewesen. 6. En de Remedien ordentlick voorgeschreven worden. Seer noodigh den genen die in hare conscientie ontrust zijn
180773: ABREU, CAPISTRANO DE [ARTHUR BRAKEL - TRANSL.]. - Chapters of Brazil's Colonial History 1500-1800.
171029: ABSPOEL, PETER - Zingeving in het Westen. Traditie, strijdersethos en christendom.
164487: ABU-HUSAYN, ABDUL-RAHIM - The View From Istanbul. Ottoman Lebanon and the Druze Emirate.
165328: ABUJABER, RAOUF SA'D|FELICITY COBBING - Beyond the River. Ottoman Transjordan in Original Photographs.
122198: ABUSHOUK, AHMED IBRAHIM|HASSAN AHMED IBRAHIM [EDS.]. - The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia. Identity Maintenance or Assimilation ?
145721: ABUYS, GUIDO|DIRK MULDER - Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappen en verzet.
141890: ACDA, DRS. G.M.W.|DR. PH.M. BOSSCHER [ET AL.]. - Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
173978: ACERBI, ARIBERTO|LOMBO, JOSÉ ANGEL|SANGUINETTI, JUAN JOSÉ - Moral behavior and free will: a neurobiological and philosophical approach. The STOQ Project Research Series 13
4140562: ACHELIS, H. - Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. Neudruck der 2. Auflage Leipzig 1925.
58878: ACHELIS, D.E. CHR. - Lehrbuch der Praktischen Theologie (3 volumes)
160572: ACHILLES MUSSCHE|AERTS, PROF. DR. J.|PROF. DR. A.G.H. BACHRACH|PROF. DR. G. STUIVELING|PROF. DR. P.B. WESSELS [ED.]. - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur [9 Vols. Compl.].
104857: ACHIM BEDNORZ|BARRUCAND, MARIANNE - Moorish Architecture in Andalusia.
150670: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [ED.]. - Barock. Architectur - Skulptur - Malerei.
150671: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
151179: ACHIM BEDNORZ|BARRUCAND, MARIANNE - Moorish Architecture in Andalusia.
131315: ACHIM BEDNOTS [PHOTOGR.]|KLUCKERT, EHRENFRIED [ROLF TOMAN - ED.] MARKUS BASSLER - Europese tuinkunst van de oudheid tot heden.
142853: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
182075: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [ED.]. - Die Kunst der Romanik. Architektur - Skulptur - Malerei.
182076: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|MARKUS BASSLER|TOMAN, ROLF [ED.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
102525: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|CHRISTIAN FREIGANG [TEXT]|TOMAN, ROLF [ED.]. - Provence. Kunst - Architectuur - Landschap.
103800: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF [GERALD ZUGMANN - Wenen. Kunst en architectuur.
142852: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142851: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|MARKUS BASSLER|TOMAN, ROLF [ED.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
147513: ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.].|TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
148650: ACHON, AUDE D' - Jérôme Bosch par delà l'envers et l'endroit.
180871: ACHT, ROB VAN [ED.]. - Musical Instruments from the East- and South-East Asian Mainland.
4139477: ACHTEMEIER, E. - Nature, God, and Pulpit.
122625: ACHTEN, GERARD|HERMANN KNAUS [EDS.]. - Deutsche und Niederländische Gebetsbuchandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
184098: ACHTER HET BOEK - - Achter Het Boek. Volumes I - XL [40 Years in 47 Bindings].
165574: ACHTERBERG, GERRIT [BERTUS AAFJES - INTROD.]. - Cryptogamen. Eiland der Ziel - Dead End - Osmose - Thebe.
131930: ACHTERHOEK - Jaarboek Achterhoek en Liemers [17 Vols.]
185908: ACHTERHUIS, HANS - Natuur tussen mythe en techniek.
4049638: ACHTERHUIS, HANS - Het rijk van de schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault.
4046338: ACHTERHUIS, HANS - Filosofen van de derde wereld. F.Fanon, Che Guevara, P.Freire, I.Illich, Mao Tse-Toeng. *Baarn-Ambo, 1975, 128 blz.
30135: ACHTERHUIS, HANS E.A. - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw
161514: ACHTERHUIS, HANS|JACQUES DE VISSCHER [EDS].|JAN SPERNA WEILAND|SYTSKE TEPPEMA - De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/9