Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54965: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
70171: BRAKEL, WILHELMUS - Verberging van Gods Aangezicht voor den Huize Jacobs. Een opwekkende en zielroerende Predikatie over Jesaja 8 vers 17
58163: BRAKEL, WILHELMUS À - Sara Nevius, een aandachtig leerling van de Heere Jezus door Hemzelf geleerd. Godvruchtige overdenkingen betreffende het verborgen leven voor de Heere
58154: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijke levens
59697: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van het kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
59661: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst (3 delen in 2 banden)
30094: BRAKEL, W. À - De trappen des geestelijken levens
55184: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
91252: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
32140: BRAKEL, WILH. À - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal
96409: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À - Het geestelyk leven en de stand eens gelovigen mensche hier op aarde, uit Gods heilig Woord vergadert en bijeengesteld
57376: BRAKEL, WILHELMUS À - De Ware Christen of Oprecht Geloovige, hebbende deel aan God in Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch, beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde
59863: BRAKEL, WILHELMUS À - De Toekomst van Israël
92387: BRAKEL, WILHELMUS À - Het geloof en haar kenmerken
47642: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen I, 1-36
47643: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
47644: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen III, 72-102
47645: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen IV, 103-134
47646: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen V, 135-150
154808: BRAKMAN, WILLEM - Water als water.
47681: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
2227300191: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA - Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, Waarin de Stoffen ontleed, volgens de Grond-taal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt, en op de gemoederen toegepast worden. Uitgegeven, onder het opzicht en met eene Voorrede van Gisbertus Matthias Elsnerus.
153840: BRALS-LUINGE, ALI - Allien ... en toch wieder.
153835: BRALS-LUINGE, ALI|WILMA J.M. STIJKEL [ILLUSTR.]. - En toen zag ik ... Humoristische verhalen in Drents dialect.
156097: BRAM TEN HAVE [EDS.- ET AL.].|SCHEPER, ANTJE - Hanzekookboek. De lekkerste gerechten uit Europese Hanzesteden.
87956: BRÄM, A. - Blikken in de wereldgeschiedenis en hare leiding. Uit het hoogduitsch vertaald door W. Laatsman.
145548: BRAM BOXHOORN [EDS - ET AL.].|WIJK, ROB VAN - Nato after Kosovo.
144960: BRAM STEKETEE|WILLEMS, HANS - Verboden kringen. Vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw.
158429: BRAMBATTI, ALBERTA [ET AL.]. - Grafica Art Nouveau nelle riviste Russe.
4139828: BRAMER, J. (LUTHER, M.) - Martinus Luther, ter onregte als Hervormer op het Derde Eeuwfeest voorgedragen,. en daardoor de Roomsch-Catholijke Kerk gerecht aardigd tegen de beschuldigingen, welke toen tegen haar zijn aangevoerd.
152670: BRAMLY, SERGE - Leonardo. De cultuur van de Renaissance in Italië 1452-1519.
143264: BRAMMER, URSULA G. [ED.].|FRITZ USINGER [INTROD.]. - Kasimir Edschmid. Bibliographie.
170777: BRAMS, STEVEN J. - Superior Beings. Game-theoretic Implications of Omnipotence, Omniscience, Immortality, and Incomprehensibility.
32173: BRAMSEN, BO - Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770
145375: BRANA-SHUTE, ROSEMARY|GARY BRANA-SHUTE [EDS]. - Crime and Punishment in the Caribbean.
130791: BRANCA, DR. WILHELM - Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen.
165693: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
145113: BRAND, WILLIAM [ED.]. - Thou shalt not kill. Poles on Jedwabne.
4042819: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
160419: BRAND, HANS|JAN BRAND [ED.]. - De Hollandse waterlinie.
92655: BRAND, CHRIS A.O. - Korrespondenz aus den Niederlanden. Ansichten und Arbeitsproben Niederländischer Buchgestalter
161751: BRAND, A.J. [ED.]. - Oorlog in de middeleeuwen.
181351: BRAND, RIEN VAN DEN|HANS DITTNER|JAN THIJSSEN|RON STEVENS - Grenzen verlegd. Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem.
164391: BRAND, JAN|RUUD BRUINEN [EDS.]. - De plaats van de grafiek binnen de eigentijdse beeldende kunst. Experimentele grafiek do 24 okt t/m zo 10 nov forumdiscussie - lezingen - expositie.
131870: BRAND, DANA - The Spectator in the City in Nineteenth-Century American Literature.
101049: BRAND, MR. J.A.M. VAN DEN|DRS. H.W. VAN SANDICK [EDS.].|MR. E.W. VAN GELDER - Handreiking grondexploitatiewet.
132150: BRAND, RIEN VAN DEN|STEFAN FRANKEWITZ - Inventaris archief kasteel Haag. Inleiding - Regesten - Zegels - Register.
4072216: BRANDAZZA, M. HANGARTNER, B. & KOCH, A. (HRSG.) - Geistliche Musik und die Jesuitenkirche Luzern. Festschrift 20 Jahre Collegium Musicum.
47902: BRANDELER, P. VAN DER - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Met platte-grond en afbeeldingen
160701: BRANDEN, DR. L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
161988: BRANDEN, LODE VAN DEN|ELLY COCKX-INDESTEGE|FRANS SILLIS [EDS.]. - Bio-Bibliografie van Cornelis Kiliaan.
150759: BRANDENBARG, TON - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd [15de/16de eeuw].
183954: BRANDENBURG, HANS-CHRISTIAN - Die Geschichte der HJ [Hitler-Jugend]. Wege und Irrwege einer Generation.
160799: BRANDENBURG, ANGENIES - Annie Romein-Verschoor 1895-1978 [2 Vols. Compl.].
4142488: BRANDENSTEIN, B.VON - Der Mensch und seine Stellung im All. Philosophische Anthropologie.
4300871: BRANDES, D. H.SUNDHAUSSEN & S.TROEBST (HRSG.) - Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20.Jahrhunderts. In Verbindung mit K.Kaiserova und K.Ruchniewicz.
4016859: BRANDES, G. - Urchristentum. (Christentum-Kommunismus-Paulinismus).
165656: BRANDES, JÖRG-DIETER - Burgen & Beduinen der Arabischen Welt.
91679: BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum
182971: BRANDHORST, J.P.J.|K.H. BROEKHUIJSEN-KRUIJER [EDS]. - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index.
4026128: BRANDI, K. - Reformation und Gegenreformation. Vorwort von D.Albrecht.
103509: BRANDIS, TILO [ED.]. - Kostbare Handschriften und Drucke. Ausstellung zur Eröffnung d. Neubaus in Berlin.
168812: BRANDIS, TILO [ED.]. - Kostbare Handschriften und Drucke. Ausstellung zur Eröffnung d. Neubaus in Berlin.
162535: BRANDL, JOHANNES L.|LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].|MARIAN DAVID - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Register / Index Volume 1 - 59.
162536: BRANDL, JOHANNES L.|LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].|MARIAN DAVID - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 60.
162537: BRANDL, JOHANNES L.|LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].|MARIAN DAVID - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 61.
162539: BRANDL, JOHANNES L.|LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].|MARIAN DAVID - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 64.
162540: BRANDL, JOHANNES L.|LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].|MARIAN DAVID - Mental Causation, Multiple Realization, and Emergence [Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 65].
150030: BRANDL, JOHANNES L.|OLGA MARKIC [EDS.]. - Essays on the Philosophy of Terence Horgan.
175950: BRÄNDLE, RUDOLF - "Jean Chrysostome : ""saint Jean boche d'or"" (349-407) - christianisme et politique au IVe siècle. Cerf-Histoire"
145371: BRANDON, GEORGE - Santeria from Africa to the New World. The Dead sell Memories.
4009567: BRANDON, S.G.F. - The Fall of Jerusalem and the Christian Church. A Study of the Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity.
165843: BRANDON, JAMES R. - Theatre in Southeast Asia.
184023: BRANDS, JAN - A.F.Th. van der Heijden. Gemankeerd leven omgesmeed tot heldendicht.
182648: BRANDSMA, FRANK - Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose' overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 3 [vs. 10741-16263].
182885: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest Translation.
131466: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest Translation.
4058279: BRANDSMA, B. & KUIKEN, B. (RED.) - Denkers van deze tijd. Gesprekken met filosofen.
150711: BRANDSMA, GIJS - De Russische krijgsmacht. Te land ter zee en in de lucht.
142590: BRANDSTETTER, DR. RENWARD - Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Die Kleindichtung der indonesischen Völker. Sprache, Komposition, Metrik, Gattungen und Arten. & Nachtrag. [2 Vols.].
170436: BRANDT, RIA VAN DEN|ROB PLUM [EDS]. - Theologie uitgedaagd. Spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf.
143919: DR. C.D.J. BRANDT|DRS. J. DOUMA [EDS.].|ZUIDEMA, DR. WILLEM - Kronieken van de Abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de dertiende eeuw, door de abten Emo, Menko en een ongenoemde. In opdracht van het Hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging ' Groningen ' uit het Latijn vertaald.
58681: BRANDT - VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872 (Tweede Deel, 1820-1825) (Werken uitgegeven door het historisch genootschap. Vierde Serie. No. 7)
58682: BRANDT - VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872 (Derde Deel, 1825-1830) (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. Vierde Serie. No. 8)
4026144: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
170290: BRANDT, RIA VAN DEN|KLAAS A.D. SMELIK [EDS]. - 'Wachten jullie op mij?' Etty Hillesum in beeld.
152091: BRANDT, GEERAARDT [DR. P. LEENDERTZ JR. - ED.]. - Het leven van Joost van den Vondel.
152105: BRANDT CORTIUS, HUGO - Exercises in computational linguistics.
57692: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met schoone koopere plaatsen verciert
4300372: BRANDT, G. - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter (gebonden in leren band). Met schoone koopere plaaten verciert. Facsimile van de uitgave Amsterdam 1687.
90384: BRANDT, RICHARD B.|NAGEL, ERNEST - Meaning and Knowledge. Systematic readings in epistemology.
4300393: BRANDT, RITA V.D. & K.A.D.SMELIK (RED.) (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum in perspectief.
82295: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden
58935: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met schoone koopere plaatsen verciert
162327: BRANDT-VAN DER VEEN, DR J. - Het Thorbecke - Archief [3 Vols.].
162630: BRANDT, WILLEM|RENATE SCHÜLER [ILLUSTR.]. - Wilde Pfade. Nah und Weit.
145665: BRANDT, URSULA - Carolinenstrasse 35. Geschichte der Mädchenschule der Deutsch-Israelischen Gemeinde in Hamburg 1884-1942.
155567: BRANDT, JOHN C.|D. CHAPMEN [EDS.]. - Introduction to Comets.
122928: BRANDT, PAUL - Schaffende Arbeit und bildende Kunst [2 Vols. Compl.].
172428: BRANDT, RICHARD B.|NAGEL, ERNEST - Meaning and knowledge : systematic readings in epistemology.
31198: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Haarlemmerhout, Pall Mall en Maliebaan (Overdruk uit Akademiedagen XII)
4009097: BRANDT, TH. - Die Kirche im Wandel der Zeit.
4300302: BRANDTS BUYS, H. (BACH, J.S.) - Het Wohltemperirte Klavier van J.S.Bach.
85837: BRANDTS BUYS, JAN W.F. - De melodieën der Evangelische Gezangen, vierstemmig gezet en voorzien van voor-, tusschen- en naspelen voor orgel, met of zonder Pedaal, Harmonium of Piano
59454: BRANDTS BUYS, JAN W.F. - De melodieën der psalmen, lof- en bedezangen vierstemmig gezet en voorzien van voor-, tusschen- en naspelen voor orgel, met of zonder pedaal, harmonium en piano
93145: BRANIGAN, K. - Spectrum Atlas van de Archeologie
31256: BRANIGAN, K. - Spectrum Atlas van de Archeologie
58502: BRANS - DE GROOT, CORA H.J. - Een honderdjarige Apotheek 1870-1970. De apotheeker
58283: BRANS, P.H. - "Sumatra-Benzoe (Overdruk ""Pharmaceutisch Weekblad"" No. 12, 1936)"
145697: BRANSEN, JAN - The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation between Thoughts and Objects.
181352: BRANT, SEBASTIAN [TIMPTHY SODMANN - ED.]. - Dat Narren Schyp. Lübeck 1497. Fotomechanischer Neudruck der mittelniederdeutschen bearbeitung von Sebastian Brants Narrenschiff.
154640: BRANTJES, PIETER|FRITS LOOMEIJER|HENK WEVER|MARIJKE DE JONG - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
4133612: BRANTS, A. & WITTE, H. (RED.) - Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis.
180368: BRANTS, JOH.P.J. - Beschrijving van de Klassieke Verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden [2 Vols. Compl.].
88800: BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834.
96298: BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834
173718: BRANTSCHEN, JOHANNES B. - Warum gibt es Leid ? Die Grosse Frage an Gott.
173719: BRANTSCHEN, JOHANNES B. - Warum lässt der gute Gott unds leiden? Antwortversuche auf die Zumutungen des Lebens.
56992: BRANTSEN, JAC. PET. JOH. THEOD. - Disputatio Inauguralis de Summo Impoerante, in Causis Civilibus Apud Judices a Se Constitutos Litigante
122128: BRAS, GABRIEL LE [INTROD. - ET AL.]. - Huitième Centenaire de Notre-Dame de Paris [Congrès des 30. Mai - 3 Juin 1964]. Recueil de travaux sur l'histoire de la cathédrale et de l'église de Paris.
60099: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid)
4052720: BRAS, KICK & BOUWMAN, KITTY (RED.) - Werken met spiritualiteit.
4050911: BRASELMANN, W. - Dem Wort gehorsam.
151940: BRASPART, MICHEL - Du Bartas, poète chrétien.
184370: BRASS, PAUL R. - Theft of an Idol. Text and Context in the Representation of Collective Violence.
184873: BRASS, PAUL R. - The Politics of India Since Independence [ = Voluje IV-1: The New Cambridge History of India].
131776: BRASSEUR-PEETERS, DR. E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa.
164980: BRASSINGA, ANNEKE - Bloeiend puin.
103521: BRASZ, DRS. INEKE - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg.
4140520: BRASZ, CH. - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
155975: BRASZ, CHAYA - Removing the Yellow Badge. The Struggle for a Jewish Community in the Postwar Netherlands 1944-1955.
4139285: BRATCHER, R.G. (ED.) - Old Testament Quotations in the New Testament.
4133782: BRATCHER, R.G. & NIDA, E.A. - A Handbook on The Gospel of Mark. (USB Handbook Series)
59966: BRATCHER, ROBERT G.|NIDA, EUGENE A. - A translator's handbook on Paul's letter to the Ephesians (Series: Helps for translators)
53690: BRATT, JAMES D. - Abraham Kuyper. A centennial reader
100496: BRATTINGA, TEIJE - Theologie van het socialisme. Een studie over het Religieus Socialisme met name de therorie van het Religieus Socialisme zoals die is ontwikkeld door Paul Tillich.
182951: BRAUDEL, FERNAND - The Perspective of the World.
4136153: BRAUDEL, FERNARD - Beschaving, economie en kapitalisme (15e-18e eeuw). I.De structuur van het dagelijks leven.
184675: BRAUDEL, FERNAND - The Wheels of Commerce.
141591: BRAUDEL, FERNAND - De structuur van het dagelijks leven.
157691: BRAUER, DR. ADELBERT - Dümmler-Chronik aus anderthalb Jahrhundert Verlagsgeschichte [In Slipcase].
4136352: BRAUER, J.C. (TILLICH, P.) - The Future of Religions.
122620: BRAUER, PROF. DR. TH. - Sozialpolitik und Sozialreform.
150140: BRAUERS, HEINZ [ED. - ET AL.]. - Antiqua Ecclesia. Beiträge zur Geschichte der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Aldekerk nach den Manuskripten des Hubert Grosse-Osterholt.
183842: BRAUMAN, ANNICK|MARIE DEMANET - Le zoo, la cité scientifique et la ville. Le parc Leopold 1850-1950.
4011170: BRAUMANN, G. (HRSG.) - Das Lukasevangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung. (Wege der Forschung 280)
4021569: BRAUMANN, G. - Vorpaulinische christliche Taufverkündigung bei Paulus. (BWANT V,2)
92433: BRAUMANN, GEORG - Das Lukas-Evangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung
92896: BRÄUMER, HANSJÖRG|PFEIFER, SAMUEL - Verscheurde zielen. Borderline en pastoraat
164791: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN [ED.]. - Pillars. Architectural Details.
180885: BRAUN, HERBERT - Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte [2 Vols. Compl.]..
104895: BRAUN, PETER (ED.) - Klassische Armbanduhren.
153351: BRAUN, ANNE - Historical Targets [In Slipcase].
183811: BRAUN, JOHN T. - The Apostrophic Gesture.
10476: BRAUN, JOHANNES - Leere der Verbonden, ofte Kort Begryp Der Onderwysige en Wederleggige Godgeleerdheid. Op een klare en bevattelyke wyse in het Latijn beschreven. In het Nederduits vertaald, van den Schrijver selve na gesien en voor het sijne overgenomen. Den Darden Druk.
153346: BRAUN, ANNE|THOMAS MÜLLER [ILLUSTR.]. - Historische Zielscheiben. Kulturgeschichte europäischer Schützenvereine.
110929: BRAUN, ADOLF [ET AL.]. - Das Programm der Sozialdemocratie. Vorschläge für seine Erneuerung.
153345: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
103156: BRAUN, THOMAS|COMTE CARTON DE WIART [INTROD.].|GEORGES GARNIR [EDS - ET AL.].|GEORGES VIRRÈS - Le Miroir de la Belgique [3 Vols. in 1].
155571: BRAUN, JOACHIM - Music in Ancient Israel / Palestine. Archaeological, Written and Comparative Sources.
164793: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN [ED.]. - Windows. Architectural Details.
82034: BRAUN, D. E.A. - Het wonder. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 26
4141880: BRAUN, J. - Tracht und Attribute der Heiligen in der Deutschen Kunst. Mit 428 Abbildungen
122632: BRAUN, CLARA [R.E. KEPPLER - ILLUSTR.]. - Aus der Rosenzeit. Ein Liederstrauss.
140691: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE|FRANÇOIS BOUCHER [INTROD.]. - Des Merveilleuses aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789 à 1929.
164792: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN [ED.]. - Stairs. Architectural Details.
160440: BRAUNBACH, PROF. DR. MAX [INTROD.]. - Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 155/156. Festheft zum 100 jährigen Jubileum.
143516: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart.
104824: BRAUNBURG, ANNEMARIE|RUDOLF BRAUNBURG - Schöne alte Wassermühlen.
58567: BRAUND, SUSANNA|HORACE|JUSTER, A.M. - The Satires of Horace. Translated by A.M. Juster. Introduction by Susanna Braund
122459: BRAUNE, WILHELM [& KARL HELM|ERNST A. EBBINGHAUS] - Althochdeutsches Lesebuch. Mit Wörterbuch versehen.
94871: BRAUNE, WILHELMN - Gotische Grammatik, mit Lesestücken und Wörterverzeichnis
164420: BRAUNERHJELM, PONTUS|MAYANN FELDMAN [EDS.]. - Cluster Genesis. Technology-Based Industrial Development.
153854: BRAUNFELS, WOLFGANG - Karl der Grosse. Ein Baumeister Europas 765-1965.
181116: BRAUNGART, RICHARD - August Benziger. Sein Leben und sein Werk.
94632: BRAUNISCH, REINHARD - Die Theologie der Rechtfertigung in 'Enchiridion' (1538) des Johannes Gropper. Sein kritischer Dialog met Philipp Melanchthon
58782: BRAUNSBERGER, OTTO|CANISIUS, PETRUS - Beati Petri Canisii, Societatis Iesu, Epistulae et Acta (Complete Set, 8 volumes)
4143123: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Leven van den zaligen Petrus Canisius.
4143122: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Petrus Canisius. Ein Lebensbild.
151838: BRAUNTHAL, JULIUS - History of the International. Volume I: 1864-1914.
30526: BRAVE, W. - De historie der oude en nieuwe Hernutsche Secte en van derzelver grondlegger N.L. Graaf van Zinzendorf
167295: BRAVEN, LINDA DEN|NICOLINE VAN DER SIJS - FOREW.].|RUTGER KIEZEBRINK [EDS. - ET AL.]. - Pierewaaien. Wat weet u over de herkomst van onze woorden?
158131: BRAVO-VILLASANTE, CARMEN - Weltgeschichte der Kinder- und Jugendliteratur.
121523: BRAVO, GUISEPPE A.|JULIANA TRUPKE - 100.000 Jahre Leder. Eine Monographie.
151386: BRAVO, C. A. [ED.]. - North American Workshop on Monitoring for Ecological Assessment of Terrestrial and Aquatic Ecosystems/Taller Norteamericano Sobre Monitoreo para la Evaluación Ecológica de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos.
185419: BRAVO, HIPÓLITI DE SA - Boticas monacales y medicina naturista en Galicia [ = Monastic Apothecaries and Natural Medicine in Galicia].
94858: BRAY, WARWICK - The gold of el dorado. Presented by Benson & Hedges in association with Times Newspapers Limited and The Royal Academy of Arts
145365: BRAY, DR. WARWICK - El Dorado. Der Traum vom Gold.
4026145: BRAY, B.A. (CHAPELAIN, J.) - Jean Chapelain soixante-dix-sept lettres inedites. à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d`après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. (Diss.)
184609: BRAY, REÉ - La préciosité et les précieux de Thibaut de Champagne à Jean Giraudoux.
87835: BRAY, BERNARD ALAIN - Jean Chapelain. Soixante-Dix-Sept lettres inedites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publieées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes.
4073217: BRAYBROOKE, M. - De Wijsheid van Jezus.
4134108: BRAYBROOKE, M. (SAMENST.) - Een brug naar de sterren. 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit de gehele wereld.
121036: BRAYER, YVES [INTROD.]. - La Collection Wildenstein.
157571: BRAYNE, MARTIN [ED.]. - Harry Peckham's Tour.
100228: BRÉBISSON, JEAN DE - Fouché duc d'Otrante. Républicain, Imperialiste, Royaliste 1759-1820.
110715: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
110724: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
4300925: BRECHT (HRSG.) MARTIN - Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundrt. (Geschichte des Pietismus 1)
166006: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
171298: BRECHT, MARTIN (HRSG.) - Geschichte des Pietismus. Band 1: Das 17. und frühen 18. Jahrhundert
171299: BRECHT, MARTIN (HRSG.) - Geschichte des Pietismus. Band 2: Der Pietismus im 18. Jahrhundert
171300: BRECHT, MARTIN (HRSG.) - Geschichte des Pietismus. Band 3: 19. und 20 Jahrhundert
171301: BRECHT, MARTIN (HRSG.) - Geschichte des Pietismus. Band 4: Glaubenswelt und Lebenwelten
181015: BRECHT, FRANZ JOSEF - Heidegger und Jaspers. Die beiden Grundformen der Existenzphilosophie.
94454: BRECHT, MARTIN - Martin Luther. Sein Weg zur Reformation, 1483-1521
161205: BRECHT, BERTOLT - Brecht. Versuche 22-24.
161074: BRECHT, BERTOLT - Brecht. Versuche 29/37.
161075: BRECHT, BERTOLT - Brecht. Versuche 25/26/35.
163167: BREDE KRISTENSEN, W. - Het leven uit den dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst. Olaus Petri lezingen aaan de Universiteit te Uppsala.
131303: BREDE KRISTENSEN, W. [HENDRK KRAEMER - INTROD.] - The Meaning of Religion.
156166: BREDEHORN, UWE [ED.]. - Marburger Fruehdrucke 1527-1566. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Marburg.
131643: BREDEN, HEIDRUN - Natürlich gesund werden. Wege des Heilens für Körper, Seele und Geist.
104037: BREDERO, A.H. - Études sur la ' Vita Prima ' de Saint Bernard.
182778: BREDERO, ADRIAAN H. - Christendom and Christianity in the Middle Ages. The Relation between Religion, Church and Society.
4070712: BREDERO, A.H. (BERNARD OF CLAIRVAUX) - Bernard of Clairvaux. Between Cult and History.
157978: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. Verçierd Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg-Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot vermaeck en nut der Ieughet, Sampt allen Lievers der Rijm-konst.
182561: BREDERO, G.A.|JOOST VAN DEN VONDEL|ROEMER VISSCHER [ET AL.]. [H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Thronus Cupidenis. Verzameling van emblemata en gedichten.
143228: BREDERO, G.A. - Werken van Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van Dr. J.A.N.Knuttel. [3 Vols. Compl.].
110764: BREDERO, G.A. [H. PRUDON - INTROD.|NOTES] - G.A.Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
166492: BREDERO, ADRIAAN H. - De ontkerstening der Middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom.
182397: BREDERO, ADRIAAN HENDRIK . - "Etudes sur la ""Vita Prima"" de Saint Bernard."
30144: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving
123152: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
183270: BREDERO, BART - Boven de wind en onder de gordel. De ontwikkelingshulp aan de West.
4134166: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
131069: BREDERO, G.A. [PROF. DR. C.F.P. STUTTERHEIM - ED.|ET AL.]. - Spaanschen Brabander [De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero]
181353: BREDERO, G.A. [PROF. DR. G. STUIVELING - INTROD.]. - Geestigh Liedt-Boecxken door G.A. Bredero Amsterdammer.
4042778: BREDERO, A.H. (BERNARDUS VAN CLAIRVAUX) - Bernardus van Clairvaux (1091-1153). Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
58542: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - G.A. Bredero's Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck. Uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling met mederwerking van A. Keersmaekers, C.F.P. Stutterheim, F. Veenstra, C.A. Zaalberg
184143: BREDERODE, G.A. [DR. A.A. VAN RIJNBACH - INTROD. & ED.]. - Groot Lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkleijke uitgave van 1622.
154781: BREDERODE, DÉSANNE VAN [ED.]. - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
4134292: BREDERODE, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Facsililé van de uitgave Amsterdam 1622. (nr.50 / 1000)
110605: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Stiller leven.
141267: BREDEROO, NICO J.|GERHARD J. NAUTA|LEENDERT D. COUPRIE|MIREILLE J.H. MADOU - Oog in oog met de spiegel.
153347: BREDIE, A. - Toegang tot het verleden van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Abgeren.
103006: BREDIUS, ABRAHAM - Die Meisterwerke des Rijksmuseum zu Amsterdam.
48086: BREDOW, G.G. - Weltgeschichte in Tabellen nebst einer Tabellarischen Übersicht der Litterärgeschichte. Fünfte verbesserte und fortgesetzte Ausgabe
52491: BREDT, J.V. - Die Verfassung der reformierten Kirche in Cleve-Jülich-Berg-Mark
157931: BREE, COR VAN - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift.
132154: BREE, G.W.G. VAN - Inventaris van de oude archieven van de stad Roermond, 1259-1796.
145693: BREE, G.W.G. VAN - Het heemraadschap van de Mark en Dintel. Tijdvak 1804-1830.
123242: BREEBAART, A.B. . - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
90326: BREEBAART, A.B. . - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
160080: BREEBAART, A.B. . - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
150181: BREEDVELD, WILLEM|JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
51893: BREEDVELD, N.|CAPELLE, L.|RUITER, J. DE - Overgeschoten brokskens [Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam]
131104: BREEJEN K.A. ZN., DRS. P. DEN - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente : de sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
89029: BREEJEN, P. DEN - Van geslachte tot geslacht. 250 jaar hervormde gemeente giessendam-nederhardinxveld.
4012005: BREEK, B. (BARTH, H.) - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinr. Barth. (Diss.)
60100: BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof (Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth)
180524: BREEKVELDT, W.F.G.|E. IBSCH|J.D.F. VAN HALSEMA|L.STRENGHOLT [EDS.]. - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H.Schenkeveld.
183225: H. BREEM|VALMONT, J.M. - L'astrologie simplifiée [ = Volume 2: Le grand jeu des planets].
143753: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER DR. ANNE DOEDENS - ED.]. - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With.
167826: BREEMER, JOPIE [GERRIT KOMRIJ - INTROD.]. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer
57079: BREEMS, W.C. DEN - Eben-Haëzer, 1908-2008. 'Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen'. 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Vlaardingen
102210: BREEN, J. VAN - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
82606: BREEN, JOH. C. - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, de geloofsovertuiging van Willem van Oranje
82607: BREEN, JOH. C.|P.A. DIEPENHORST - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, beginselen der vrijhandelsleer door Prof. Mr. P.A. Diepenhorst. de geloofsovertuiging van Willem van Oranje door Dr. Joh. C. Breen
142219: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
161255: BREESE, MARTIN - Breese's Guide to Modern Editions.
156009: BREET, MICHAEL [& DR. MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN] - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten.
95589: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen
4133935: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen.
146434: BREEUWSMA, GERRIT - Het vreemde kind. De kindertijd als sluitel tot onszelf.
122673: BREEUWSMA, GERRIT - Alles over ontwikkeling. Over de grondslagen van de ontwikkelingspsychologie.
186657: BREEUWSMA, GERRIT & FRANCISCA LOTH - De constructie van de levensloop.
56229A: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beleefd. Over de voorgangers: B. Sterkenburg, H. Stam, J.H. Bogaard, H. Hofman, H. Vlot, G. v.d. Breevaart en hun gemeenten
58146: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beelefd. Over de voorgangers: B. Sterkenburg, H. Stam, J.H. Boogaard, H. Hofman, H. Vlot, G. v.d. Breevaart en hun gemeenten
59837: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. 42 preken over het leven van David
59665: BREEVAART, G. V.D. - De geboren Koning. Tien predicaties
83245: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie en twee laatste door hem gehouden predikaties alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
58942: BREEVAART, G. VAN DE - De koning in zijn schoonheid. Acht predikaties
70172: BREEVAART, G. VAN DE - Sions lijdende en triomferende Borg. 11 predikaties voor alle christelijke feestdagen
70162: BREEVAART, G. VAN DE - De wapenrusting Gods. Negen preken over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vers 13 - 18
96855: BREEVAART, G. VAN DE - De fontein des levens. Tiental predikaties
96851: BREEVAART, G. VAN DE - Sions lijdende en triumferende Borg. 11 predikaties voor alle christelijke feestdagen
88262: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige testament. Zaterdagavond-overdenkinge.
59566: BREEVAART, G. V.D. - Wateren tot reiniging. Tweede achttal predikaties
59801: BREEVAART, G. V.D. - Wateren tot reiniging. Tweede achttal predikaties
59565: BREEVAART, G. V.D. - Het enige middel. Eerste achttal predikaties
59570: BREEVAART, G. V.D. - Troost voor Sion. Derde achttal predikaties
92688: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden, over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
58451: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige Testament. Zaterdagavondoverdenkingen
58933: BREEVAART, G. VAN DE - De fontein des levens. Tiental predikaties
31306: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige Testament. Zaterdagavondoverdenkingen
31312: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. 42 preken over het leven van David
59711: BREEVAART, G. V.D. - Het enige middel. Eerste achttal predikaties
55489: BREEVAART, G. V.D. - Als reukwerk voor Gods Aangezicht. Tweede vijftal preken
31319: BREEVAART, G. VAN DE - Zafnath Paänéah. Behouder des volks. Twintig predikaties over het leven van Jozef
70030: BREEVAART, G. VAN DE - De Heidelbergse Catechismus
54413: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. Eerste tiental preken over het leven van David
96363: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden. Over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
59651: BREEVAART, G. V.D. - Als reukwerk voor Gods Aangezicht. Tweede vijftal preken
30950: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. Veertig preken in 4 banden
55810: BREEVART, G. VAN DE - Zafnath Paänéah, behouder des volks. Twintig predikaties over het leven van Jozef
145490: BREEZE, DAVID J. - Roman Forts in Britain.
182453: BREFELD, JOSEPHIE - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computor-Aided Textual Criticism.
145982: BREFELD, JOSEPHIE - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computor-Aided Textual Criticism.
4047693: BREFELD, S.J.G. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages:. A Case for Computer-Aided Textual. (Diss.)
140664: BREFFNY, BRIAN DE [ED.]. - De Ierse wereld. De geschiedenis en cultuur van het Ierse volk.
101621: BREGANT, EUGEN [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1985.
122099: BREGER, LOUIS. - From Instinct to Identity. The Development of Personality.
4053662: BREGLIA, L. - Roman Imperial Coins. Their Art & Technique. Introduction by R.B.Bandinelli. With 303 Illustrations.
31810: BREGMAN, A. - Levende fonteinen. Tien preken
84276: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
58509: BREGMAN, J. - Schagen door de eeuwen heen
105171: BREGMAN, C. - Oude ansichten en prenten vertellen over De Vogelenzang.
61457: BREGMAN, K. - De stem uit de oneindigheid, over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff
83949: BREGMAN, C. E.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds. H. Rijksen 2. Een zevental prekeb van ds. L. Rijksen 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'
91121: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, 1931-2006.
86459: BREGMAN, A. - Ellendigen verlost
86460: BREGMAN, A. - Verloren en gevonden. 13 preken over de gelijkenis van de verloren zoon
85548: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
145778: BREGSTEIN, PHILO|SALVADOR BLOEMGARTEN [EDS.]. - Herinnering aan Joods Amsterdam.
4300287: BREGSTEIN, PHILO - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
4076127: BREGSTEIN, PH. (PRESSER, J.) - Gesprekken met Jacques Presser. Gevoerd door Philo Bregstein.
4140067: BREGSTEIN, PH. - Het kromme kan toch niet recht zijn. Essays en interviews 1987-1995.
4138453: BREHM, BRUNO (HRSG.) - Soldatenbrevier. (Mit 16 Abbildungen)
162751: BREIJER, L.A. - Veilig varen. Hoe vindt een schip den weg op zee.
166590: BREILLAT, D. [ET AL.]. - Van de constitutie afwijkende verdragen.
59948: BREIPOHL, RENATE - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik
156743: BREISACH, ERNST - Historiography. Ancient, Medieval & Modern.
164666: BREISACH, ERNST - Caterina Sforza. A Renaissance Virago.
157712: BREISCH, KENNETH A. - Henry Hobson Richardson and the Small Public Library in America. A Study in Typology.
151255: BREITLING, GÜNTER|JEAN PAUL DIVO|JENS FRIEDEMANN|MICHAEL GLOBIG [EDS. - ET AL.]. - Goud [In Slipcase].
184611: BREITLING, GÜNTER & JEAN PAUL DIVO & JENS FRIEDEMANN & MICHAEL GLOBIG [EDS. - ET AL.]. - Goud [In Slipcase].
31189: BREITNER, ERHARD - Peter. Der Grosse Zar. Russland an der Wende
54675: BREKELMANS, FRANCISCUS ANTONIUS - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
58909: BREKELMANS, C.|LUST, J. - Pentateuchal and Deuteronmistic Studies. Papers read at the XIIIth Iosot Congress Leuven 1989 (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 94)
4133787: BREKELMANS, C.H.W. - De heren in het Oude Testament. (Diss.)
60101: BREKELMANS, C.H.W. - De herem in het Oude Testament
163296: BREKELMANS, F.A. - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
184201: BRELSFORD, W.V. - The Tribes of Zambia.
182797: BREMAN, PIETER|WIM VAN DIJK [EDS.]. - Dordrecht weer-zien. Een vergelijking in woord en beeld van de plattegronden van 1923 en 1988.
82017: BREMAN-SCHOUTEN, C.E. E.A. - Conceptieregeling. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 8
184278: BREMAN, JAN & ARVIND N. DAS & RAVI AGARWAL [PHOTOGR.]. - Down and Out. Labouring under Global Capitalism
140983: BREMEN, J. VAN. (ED.) . - Symposion. Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750.
150279: BREMER, JAAP|HEIN REEDIJK [EDS]. - Bouwen '20-'40. De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen.
56563: BREMER, G.C. E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering. Met afbeeldingen naar teekeningen en foto's
30613: BREMER, FRANCIS J. - John Winthrop. America's Forgotten Founding Father
183462: BREMER, G.J.B. - Wijsgerige aspecten van het natuurkundig tijdbegrip [Aspects philosophique de la nation phisique du temps].
131306: BREMER III, PAUL - Na Sadam. Mijn leven als bewindvoerder van Irak.
82431: BREMER, J.J.C.B. - De ziekenhuispatiënt, een descriptief-, een historisch- en een experimenteel- psychologisch onderzoek van de ziekenhuissituatie, with a summary in English
183636: BREMER, RIA - Artrose. De meest gestelde vragen over de reumatische aandoening artrose helder en overzichtelijk beantwoord.
180613: BREMER, J.M.|C.J. RUIJGH [EDS.].|S.L. RADT - Miscellanea tragica in honorem J.C. Kamerbeek.
30464: BREMM, KLAUS-JÜRGEN - Die Schlacht, Waterloo 1815
96179: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
56450: BREMMER, R.H. - Herman Bavinck en zijn tijdgenoten
87870: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
53758: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
121217: BREMMER, JAN [ET AL.]. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallenga.
4134032: BREMMER, R.H. - The Fyve Wyttes. A late Middle English Devotional Treatise Edited from BL MS Harley 2398 with an Introduction, Commentary and Glossary. (Diss.)
4137656: BREMMER, J.N. - Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland. Autorisierte Ubersetzung von Kai Brodersen.
90408: BREMMER, ROLF HENDRIK - The fyve wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary.
150757: BREMMER, ROLF H. [ED.]. - Franciscus Junius F.F. and His Circle.
4008987: BREMMER, R.H. (BAVINCK, H.) - Herman Bavinck als dogmaticus. (Diss.)
181070: BREMMERS, CHRISJAN - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
131408: BREMNER, ROBERT H. - From the Depths. The Discovery of Poverty in the United States.
100198: BREMOND, HENRI - Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours [8 Vols. only].
167287: BREMS, EVA|JOGCHUM VRIELINK - Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet ? Voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet [2009].
164355: BREMS, HUGO|ROB SCHOUTEN|ROGI WIEG (EDS.) - De selectie van de eeuw. De 200 beste gedichten van Nederland en Vlaanderen.
123545: BREMT, FR. VAN DEN - Willem de Fesch [1687-1757]. Nederlands Componist en Virtuoos. Leven en Werk.
131939: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. Een veelbewogen leven.
131943: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. A Brief Life.
182806: BRENKELEN, RENKE VAN - Getuigen van een wereld die verdween. Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
175865: BRENNAN, ROBERT E. - Essays in thomism.
182705: BRENNAN, MICHAEL G. [ED.]. - The Travel Diary of Robert Bargrave Levant Merchant 1647 - 1656.
183631: BRENNAN, CATHRYN|MURRAY FRAME [ED.]. - Russia and the Wider World in Historical Perspective. Essays for Paul Dukes.
152115: BRENNECKE, JOCHEN - Windjammer. Der grosse Bericht über die Entdeckung, Reisen und Schicksale der Königinnen der Sieben Meere.
150223: BRENNECKE, JOCHEN - Schlachtschiff Tirpitz.
46407: BRENNECKE, H.C.|OORT, J. VAN (HRSG.) - Ethik im antiken Christentum. (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, 9)
153360: BRENNER, A.|F. VAN DIJK-HEMMES - On Gendering Texts. Female & Male Voices in the Hebrew Bible.
184959: BRENNER, OSKAR & FINNUR JONSSON & FRIEDRICH KLUGE & GUSTAV KOSSINNA [EDS - ET AL.]. - Festschrift zur 50 jährigen Doktorjubelfeier Karl Weinholds am 14 Januar 1896.
182499: BRENNINKMEIJER, G. - Werken in geautomatiseerde fabrieken. Een psychologisch onderzoek in enige geautomatiseerde productie-systemen.
184433: BRENSA, CAREL J. - West-Indië. Beschouwingen van een toerist.
100723: BRENSEN, JENS|KIRSTEN LERSTRØM [EDS.]. - The European Design Prize 1988.
145062: BRENT, DUNCAN - Of the Seer and the Vision.
181354: BRENT, PETER - Het Mongoolse Rijk van Djengis Khan tot Timoer Lenk.
4137350: BRENT, P. (GERMANEN) - The Viking Saga.
142959: BRENTANO, CLEMENS [HANS-GEARG WERNER - INTROD.|ED.]. - Gedichte und Erzählungen.
89957: BRENTJENS, YVONNE - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur.
157450: BRENTJENS, J.L. [FOREW.].|H.R.P. LEFERING [INTROD.]. - Bibliotheek Societeit Roland. Catalogus.
4052460: BRENTJES, B. - Die Araber. Geschichte und Kultur von dem Anfängem bis zur türkischen Vorherrschaft.
89130: BRENZ, JOHANNES - Der Prediger Salomo. Faksimile-Neudruck der ersten Ausgabe Hagenau 1528. Mit einer Einleitung von Martin Brecht. Glaube und Skepsis. Die erste evangelische Auslegung des Prediger Salomo.
59621: BRES, GUIDO DE - De Nederlandse Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. En een beschrijving van de tijd, het leven en werk van Guido de Brès
57971: BRES, GUIDO DE - De Nederlandse Geloofsbelijdenis, met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. En een beschrijving van de tijd. Het leven en werk van Guido de Brès
86451: BRES, GUIDO DE - De wortel, de oorsprong en het fundament van de wederdopers of herdoopten in onze tijd met een zeer uitvoerige weerlegging van de voornaamste argumenten waarmee ze gewoon zijn de kerk van onze Heere Jezus Christus te verontrusten en de eenvoudigen te verleiden. Alles samengebracht in drie boeken.
59620: BRES, GUIDO DE - Het wapen van het christelijk geloof, geschikt om weerstand te bieden aan de vijanden van het Evangelie, waardoor we ook de oudheid van ons geloof en van de ware Kerk kunnen leren kennen. Verzameld uit de Heilige Schrift en uit de boeken van de kerkleraars, de concilies en verscheidene andere auteurs
183664: BRESC-BAUTIER, GENEVIEVE [TEXT]|KEIICHI TAHARA [PHOTOGR.]|PIERRE ROSENBERG [FOREW.]. - The Architecture of the Louvre.
152260: BRESSER, JAN PAUL - Jaren van verbeelding.
145354: BRESSER-HILLEN, INEKE - Het gezicht van Meulenhoff. De gedenkwaardigste omslagen.
131128: BRETON DE NIJS, E. - Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914.
167620: BRETON DE NIJS, E. [E.M. BEEKMAN - ED.|INTROD.]. - Faded Portraits.
4023160: BRETSCHNEIDER, C.G. - Lexicon Manvale graeco-latinum in libros Novi Testamenti. Ed.tertia emendata et aucta.
47754: BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB - Heinrich und Antonio, oder die Proselyten der römischen und der evangelischen Kirche
92276: BRETSCHNEIDER, K.G. - Licht en leven. Een godsdienstig handboek voor denkende christenen. Uit het hoogduitsch van K.G. Bretschneider. Door C.D. Viehoff (2 stukken in 1 band)
151639: BRETT, MICHAEL|WERNER FORMAN [EDS.]. - Die Mauren. Islamische Kultur in Nordafrika und Spanien.
168036: BRETTELL, RICHARD R. - Post-Impressionists. The Art Institute of Chicago.
101051: BRETTFELD, KATRIN|PETER WETZELS [ET AL.]. - Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motovierter Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen.
4137215: BREUER, R. - Die Gedankenwelt der Halacha. Erstes Heft.
131422: BREUGEL, GUUS VAN - Aristocraten van de Contrareformatie. De Bossche regentenfamilie van Breugel en haar relatie tot gelijknamige geslachten.
130123: BREUGEL, MR. C. VAN - Beschreeve Staat van de Meijerije [1794] . & Den geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch [1657], naar het afschrift van mr. C. van Breugel [In Historia Agriculturae VIII]
47306: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical & historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers by Rendal harris & Stephen K. Jones with a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breugelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger
94168: BREUGELMANS, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
157005: BREUGELMANS, R.|JAN JUST WITKAM [JOHN A. LANE - INTROD.]. - The Arabic Type Specimen of Franciscus Raphelengius's Plantinian Printing Office [1595]. A Facsimile with an introduction and a Catalogue.
168339: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
162008: BREUGELMANS, R. - Fac et Spera. Joannes Maire, Publisher, Printer and Bookseller in Leiden, 1603-1657. A Bibliography of his Publications [& CD-ROM].
101109: BREUGELMANS, R. [ED.]. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
161986: BREUGELMANS, R. [ED.]. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short- title catalogue.
185851: BREUGELMANS, R. - Fac et Spera. Joannes Maire, Publisher, Printer and Bookseller in Leiden, 1603-1657. A Bibliography of his Publications [& CD-ROM].
153736: BREUGELMANS, R.|H.J. DE JONGE|J. TRAPMAN [EDS.].|W. OTTERSPEER - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch Museum te Leiden.
140073: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
94163: BREUGELSMAN, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
4143244: BREUKELAAR, A.H.B. (GREGORY OF TOURS) - Historiography and Episcopal Authority in Sixth Century Gaul. The Histories of Gregory of Tours interpreted in their historical context.
59026: BREUKELAAR, ADRIAAN HENDRIK BERNHARD - Historiography and Episcopal Authority in Sixth Century Gaul. The Histories of Gregory of Tours interpreted in their historical context
182344: BREUKELEN, R.H.M. VAN - De Provinciale 1771-1941. Een katholiek-liberale Bossche krant door overmacht geveld
4010404: BREUKELMAN, F.H. - Om het levende Woord. Ingeleid door K.H.Miskotte.
4053909: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/1. De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn. Verzorgd door Rinse Reeling Brouwer.
9789043506557: BREUKELMAN, FRANS - De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn. Bijbelse Theologie IV/1
4016326: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie III/1. De theologie van de evangelist Mattheüs. Afl.: De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs.
30940: BREUKELMAN, FRANS - Biblische Theologie. Teil II. Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat
4135184: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 2 en 3. 1968. Serie 1, nr. 2 en 3, juli 1968.
4135183: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 1. 1966. Serie 1, nr. 1, dec. 1966.
4014951: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie I/1. Schriftlezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van de bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese.
4045826: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/2. Theologische opstellen. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door L.W.Lagendijk.
166383: BREUNESE, MR. H.M.B.|J.P.H. DONNER [FOREW.].|MR. P.B.C.D. VAN SASSE VAN YSSELT [EDS.].|MR. W.J. PEDROLI - Het schip van staat. Liber amicorum René Mazel.
154645: BREUNIG, LEROY C. [ED.]. [& ROGER SHATTUCK - FOREW.]. - Apollinaire on Art. Essays and Reviews 1902-1918
168749: BREURE, LEENDERT - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw.
90366: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het Ijsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
96144: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het Ijsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw
104295: BREVÉ, ALMA|H.J.A. HOFLAND [ED.]. - Held op stokken. De kunst van het vogelverschrikken.
161696: BREVIARIUM ROMANUM - - Breviarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Concilii Trid. restitutum, Pii V. Pontificis Max. iussu editum, Et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. Pars Hiemalis - Pars Autumnalis - Pars AEstiva - Pars Verna [4 Vols. Compl. - each with 2 Brass Clasps].
183806: BREWER, E. COBHAM - The Dictionary of Phrase and Fable. Classic Edition. Gving the Derivasion, Source, or Origin of Common Phrases, Allusions and Words that have a Tale to Tell.
101267: BREWER, DEREK - English Gothic Literature.
146491: BREWER, DEREK - Chaucer and his World.
167437: BREWER, FRANCES J. [ED.]. - Book Illustration. Papers presented at the Third Rare Book Conference of the American Library Association in 1962.
181355: BREWER, DEREK - English Gothic Literature.
121174: BREWER, GRIFFITH|PATRICK Y. ALEXANDER - Aëronautics: an Abridgment of aëronautical specifications filed at the Patent Office from a.d. 1815 to a.d. 1891.
160291: BREWERY. - European Brewery Convention. Proceedings of the 14th Congress Salzburg, 1973.
142040: BREY, THEODOR DE - Conquistadores. Azteken en Inca's / Conquistadores, Aztecs and Incas.
102696: BREY, THEODOR DE - De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The Discovery of the New World / La découverte du Nouveau Monde.
153844: BREY, BART - Ademsprong.
166329: BREYER, STEPHEN - America's Supreme Court. Making Democracy Work.
91037: BREYTENBACH, CILLIERS A.O. - Sparsa Collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik. Part Four, Neotestamentica - Flavius Josephus - Patristica.
56952: BREYTENBACH, CILLIERS - Versöhnung. Eine Studie zur paulinischen Soteriologie
56951: BREYTENBACH, CILLIERS|HOPPE, RUDOLF - Neutestamentliche Wissenschaft nach 1945. Heuptvertreter der deutschsprachtigen Exegese in der Darstellung ihrer Schüler
4063700: BREZA, TADEUSZ - De Bronzen Deur. Notities uit Rome.
176398: BREZIK, VICTOR B. (ED.) - One hundred years of thomism : aeterni patris and afterwards - a symposium.
110938: BRIAN CONNELL [ED.].|NAPIER, MAJOR GENERAL SIR WILLIAM - History of the War in the Peninsula. Edeted and Introduced by Brian Connell.
151305: BRIAN GOULDING|GARBETT, MIKE - Lancaster [= Lancaster at War & Lancaster at War 2].
163585: BRIAN R. SULLIVAN|CANNISTRARO, PHILIP V. - Il Duce's Other Woman. The untold story of Margherita Sarfatti, Benito Mussolini's Jewish mistress and how she helped him come to power.
166777: BRIAN BELL|WILLIAMS, ROGER [ED.]. - Great Britain.
153650: BRIAN COATES [EDS.].|JOACHIM FISCHER|LYNCH, PATRICIA A. - Back to the Present: Forward to the Past. Irish Writing and History since 1798 [Vol. 1 & 2 - Compl.].
130603: DR. BRIAN HAYNES [EDS.]|LEENEN, DR. FRANS H.H. - Hypertensie. Komplete handleiding voor mensen die aan hypertensie lijden.
153445: BRIAN HARRIS [PHOTOGR.]. HIJMAN|SUMMERS, JULIE - Remembered. The History of the Commonwealth War Graves Commission.
110643: BRIANT, PIERRE - De wereld van Alexander de Grote.
165169: BRICE, MARTIN H. - Stronghold. A History of Military Architecture.
165175: BRICE, MARTIN - Forts and Fortresses from the Hill Forts of Prehistortory to Modern Times: the definitive visual account of the Science of Fortification.
102274: BRICHTO, SIDNEY [DAVID MYERS - ILLUSTR.]. - Funny ..., you don't look Jewish. A Guide to Jews and Jewish Life.
181176: BRICKER, CHARLES - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
173150: BRICOUT, HÉLÈNE - Le mariage entre consentement et bénédiction : le sacrement et son ministre. Lex Orandi - Nouvelle Série 04
156582: BRIDBURY, A.R. - Economic Growth. England in the Later Middle Ages.
142186: BRIDENBAUGH, CARL - Cities in the Wilderness. The First Century of Urban Life in America 1625-1742.
4009042: BRIDGE, A. - De Kruistochten. Overzicht van twee eeuwen strijd om de heilige plaatsen.
162950: BRIDGEFORD, ANDREW - 1066. The Hidden History of the Bayeux Tapestry.
102474: BRIDGEMAN, HARRIET|ELIZABETH DRURY [EDS.].|MARCUS LINELL [FOREW.]. - The Encyclopedia of Victoriana.
162955: BRIDGEN, SUSAN - New Worlds, Lost Worlds. The Rule of the Tudors, 1485-1603.
163040: BRIDGES,T.C. [M. STIBBE - ED.]. - Het boek der ontdekkingen.
93543: BRIDGES, CHARLES - A commentary on proverbs
154516: BRIDGET BOLAND|ST. CLARE BYRNE, MURIEL [ED.]. - The Lisle Letters. An Abridgement.
146471: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka's Novels. An Interpretation.
146437: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka. Gothic and Fairytale.
186500: BRIDSON, GAVIN D.R. & JAMES J. WHITE [EDS]. - Plant, Animal & Anatomical Illustration in Art & Science. A Bibliological Guide from the 16th Century to the Present Day.
53218: BRIDSTON, KEITH A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 20. Jahrgang. Januar 1970 - Oktober 1970 (4 volumes)
161898: BRIEFS, DR. GOETZ - Untersuchungen zur klassischen Nationalökonomie. Mit besonderer Berücksicherung des Problems der Durchschnittsprofitrate.
4050916: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein Stück aus Deutschlands Weltgeschichte.
160055: BRIEL, HENRI DE - Le Roman de Perceval ou le Conte du Graal. Texte etabli en francais moderne.
102922: BRIELE, LUC VAN DEN - Boek en exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse exlibriskunst.
53484: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten
184540: BRIELS, J.G.C.A. [& PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
158397: BRIELS, J.G.C.A. [& PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
4141864: O'BRIEN, M.A. - The Deuteronomistic History Hypothesis: A Reassessment. (Orbis Biblicus et Orientalis 92)
157067: O'BRIEN, GEOFFREY - The Browser's Exstacy. A Meditation on Reading.
157066: O'BRIEN, GEOFFREY - Hardboiled America. The Lurid Years of Paperbacks.
96961: BRIENEN, T. - Basic Dates van de Diaconiologie. Eerherstel voor de bedieningen van het Woord (Deel 1, 2 en 3)
96192: BRIENEN, T. E.A. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie
162122: BRIENEN, VAN H.G.M. - Twaalf Valkhofverhalen. Een romantische wandeling door de Historie van twee-duizend jaren.
4002641: BRIENEN, T. (CALVIJN, J.) - De liturgie bij Johannes Calvijn. Zijn publicaties en zijn visies.
54922: BRIENEN, T. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie
30399: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
96044: BRIENEN, T. E.A. - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie
84999: BRIENEN, T. - Schleiermacher en de Bijbel. De functie van het Woord van God in de zogenaamde praktische Theologie van F.D.E. Schleiermacher
58349: BRIENEN, T. - De eerste homiletiek in Nederland. Ontstaan, vertaling, inhoud en verwerking van de homiletiek De Ratione Concionandi van Johannes Hoornbeeck
96045: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
96050: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers
86491: BRIENEN, T. - De liturgie bij Johannes Cavijn, zijn publicaties en zijn visie
57485: BRIENEN, T. - Gods ontferming in tijd en eeuwigheid. Bezinning op Verbond en Verkiezing
167813: BRIËT, MR. L.A.E. [ET AL.]. - Het ontslagrecht in de praktijk.
131375: BRIGGS, ASA [ED.] - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974.
157315: BRIGGS, MORRIS H. - Buying & Selling Rare Books.
181356: BRIGGS, ASA - A Social History of England. New Edition. From the Ice Age to the Channel Tunnel.
166026: BRIGGS, ASA - A History of Longmans and Their Books 1724-1990. Longevity in Publishing.
101212: BRIGGS, ASA|DANIEL SNOWMAN [EDS.]. - Fins de Siècle. How Centuries End 1400-2000.
4075263: BRIGHT, J. - Geschichte Israels. Von den Anfängen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. Vorwort von J.H.Botterweck.
4056915: BRIGHT, J. - Altisrael in der neueren Geschichtsschreibung. Eine methodologische Studie. (ANANT 40)
59923: BRIGHT, JOHN - Jeremiah (Series: The Anchor Bible)
4141244: BRIGHT, J. - Early Israel in Recent History Writing. A Study in Method. (SBT 19)
4137839: BRIGHTMAN, F.E. (ED.) - Liturgies Eastern and Western. Vol. 1: Easter Liturgies. Being the Texts Original or Translated of the Principal Liturgies of the Church. (On the basis of the former work by C.E.Hammond)
166220: BRIGITTE ESPEET [ILLUSTR.].|WOUDENBERG, H.M. VAN [TEXT] - Scherpenzeel.
181711: BRIGITTE TIETZEL|KLESSE, BRIGITTE - Sammlung Giorgio Silzer. Kunsthandwerk vom Jugendstill bis zum Art Déco.
186242: BRIGITTE WACHÉ|GILLES PÉCOUT|NOËLLE DAUPHIN|VIVIER, NADINE [ED.]. - Dictionnaire de la France du XIXe siècle.
143515: BRIGITTE WIDDERSHOVEN|VERAGHTERT, KAREL - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
141585: BRIGITTE HELDT (EDS)|HELDT, GERHARD - Ein Leben für die Oper. Jean Cox zum 16. Januar 1982.
156266: BRIGITTE RÖDER|CHARAN RANGANATH|RAINER H. KLUWE [EDS. - ET AL.].|RÖSLER, FRANK - Neuroimaging of Human Memory. Linking cognitive processes to neural systems.
59044: BRIGNOLI, MARZIANO A.O. - Il Soldato Italiano del Risorgimento
160956: BRIJBHUSHAN, JAMILA - The World of Indian Miniatures.
184299: BRIJNEN, HÉLÈNE - Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des Hanso Nepila aus Rohne [1761-1856]. [Cod. Bautzen, SKA, MS XXX/3-C].
153729: BRIL, MARTIN - Mijn leven als hond. Dierenverhalen.
142509: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie.
4050920: BRILIOTH, Y. - Svensk Kyrkokunskap.
158132: BRILL - - Luchtmans & Brill. Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983. Catalogus van de tentoonstelling in het Gemeentearchief & E.J. Brill. Three Centuries of Scholary Publishing [ = 2 Vols.].
53716: BRILL, W.G. - Geestelijke nalatenschap. Uitgegeven met een voorrede door Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye
58641: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer. Ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs. IIIe deel, stijlleer (Rhetorica. Letterkundige Encyclopaedie en kritiek)
53961: BRILL, W.G.|BUNGENER, L.F. - Drie preeken onder Lodewijk XV (Deel 2)
145950: BRILL, PAUL [ED.]. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siècle.
82026: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Geestelijke Volksgezondheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 17
4051194: BRILLENBURG WURTH, G. - De antithese in deze tijd.
82016: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Filosofie en geloof. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 7
156931: R.A. BRIMMEL|ROSCOE, S. - James Lumsden & Son of Glasgow. Their Juvenile Books and chapbooks [In Slipcase]. .
156930: R.A. BRIMMEL|ROSCOE, S. - James Lumsden & Son of Glasgow. Their Juveline Books and Chapbooks.
4056889: BRING, R. - Christus und das Gesetz. Die Bedeutung des gesetzes des Alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
122352: BRING, SAMUEL E. [ - Svenska Boktryckareföreningen 50 år. Kort historik over Boktryckeri-Societeten och Svenska Boktryckareföreningen utgiven med anledning av föreningens femtioårs jubileum 1893-1943. .
142713: BRINGMANN, WOLFGANG [ED.] - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings [6 Vols. Compl.].
157822: BRINITZER, CARL - Das streitbare Leben des Verlegers Julius Campe.
92676: BRINK, EDUARD VAN DEN - Rooms of katholiek, de opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie
160612: BRINK, HERMAN VAN DEN - Ius Fasque. Opmerkingen over de dualiteit van het Archaïsch-Romeins recht.
91940: BRINK, KEES VAN DEN E.A. - Kennis en vorming. Liber Discipulorum, aangeboden aan dr. E.G. Bosma bij zijn promotie
54848: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht. Oefeningen in exegese
170385: BRINK, J. VAN DEN - Orientatie in de filosofie. Westerse wijsbegeerte in wisselwerking met geloof en theologie.
48379w: BRINK, G. VAN DEN / BETTE, J.C. / ZWIEP, A.W. - Studiebijbel Nieuwe Testament
54037: BRINK, A. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (24e t/m 26e jaargang)
4015746: BRINK, H. - Theologisch Woordenboek. Mederedacteuren: G.Kreling, A.H.Maltha en J.H.Walgrave.
4064566: BRINK, EGBERT - Het woord vooraf.
92802: BRINK, G.A. VAN DEN - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae
31066: BRINK, G.A. VAN DEN - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae
157579: BRINK, LOWIE|LUCY HOLL - De wereld tussen twee stokken. De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten [& CD-Rom].
48381w: BRINK, G. VAN DEN / BETTE, J.C. / ZWIEP, A.W. - Studiebijbel Nieuwe Testament
144011: BRINK, DR. H. [ED.].|DR. A.H. MALTHA [ET AL.].|DR. G. KRELING - Theologisch Woordenboek [3 Vols. Compl.].
145410: BRINK, PAUL VAN DEN|JAN WERNER [ED.]. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot de 19e eeuw.
95370: BRINK, EDDY VAN DEN - Van Romeins tot Romaans. Kunstgeschiedenis van Europa van 200 tot 1200
110313: BRINK, GABRIËL VAN DEN|FRANK PETTER [EDS.]. - Voorbij fatsoen en onbehagen. Het debat over waarden en normen.
57595: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
60104: BRINK, E. VAN DEN - Rooms of Katholiek (De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie)
93850: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
85363: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht, oefeningen in exegese
110425: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West
87793: BRINK, JEAN R.|GENTRUP, WILLIAM F. - Renaissance Culture in Context. Theory and Practice
4276120: BRINK, G.A. V.D. (WITSIUS, H.) - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae. (PIREF 2)
88789: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens.
82401: BRINK, L. - De taak van de Kerk bij de Huwelijkssluiting, een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening, vooral onder het aspect van de sacramentaliteit
154280: BRINK, H. VAN DEN|H. VAN DER LINDEN|L.E. VAN HOLK [EDS.].|O. MOORMAN VAN KAPPEN - Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
54695: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
70091: BRINK, G. VAN DEN|SAROT, M. - Hoe is uw Naam? Opstellen over de eigenschappen van God
162583: BRINK, DR. JAN TENB [TACO H. DE BEER - ED.]. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw, in biographieën en bibliographieën 1830-1900 [3 Vols. Compl.].
82638: BRINK, P.P.W.J. E.A. - Bulletin van de vakgroep kartografie no 16. Kartofilatelienummer, uitgebracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. Dr. Ir. C. Koeman
151071: BRINK, PETER VAN DEN|HANS LUIJTEN|JOS DE MEYERE [ET AL.]. - Het Gedroomde Land. Pastorale schilderkunst in de Ouden Eeuw.
4134435: BRINK-VOOR DEN DAG , A. V.D. - De brieven van Johannes. Toelichtende verklaring.
82582: BRINK, J. TEN - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenkunst, hisdtorisch-etische studie
4136983: BRINK, G.V.D. - De brief van Jakobus.
4137728: BRINK-BLIJDORP, M. & KUIJPER-VERSTEEGH, R. - De Koning in aantocht. Bijbelstudiedagboek bij Zacharia.
152981: BRINK, GABRIËL VAN DEN|DORIEN PESSERS [EDS. - ET AL.].|THIJS JANSEN - Beroepseer. Waarom Nederland niet goed werkt.
57530: BRINK, G. VAN DEN - Oriëntatie in de filosofie 1
57712: BRINK, G. VAN DEN - De brieven van Johannes
30579: BRINK, E.A.B.J. TEN - Het Nederlandse postwezen vroeger en nu
56770: BRINK, GABRIËL VAN DEN E.A. - Prachtwijken?! De mogelijkheden en beperkingen van Nederlandse probleemwijken
88836: BRINK, PAUL VAN DEN E.A. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
142890: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West.
163013: BRINKBÄUMER, KLAUS|CLEMENS HÖGES - De laatste reis van Columbus. Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger.
163015: BRINKBÄUMER, KLAUS|CLEMENS HÖGES - The Voyage of the Vizcaina. The Mystery of Christopher Columbus's Last Ship.
184943: BRINKEL, THEO - Nation Building and Pluralism. Experiences and Perspectives in State and Society in South Africa.
30035: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
95629: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
104482: BRINKER, HELMUT|ROGER GOEPPER [EDS.]. - Kunstschätze aus China. 5000 vor Christus bis 900 nach Christus
166038: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters.
4138427: BRINKER-VON DER HEYDE, C. - Die literarische Welt des Mittelalters.
155130: BRINKGREVE, GEURT [GEERT MAK - FOREW.]. - Het hart van Europa. Opstellen van Geurt Brinkgreve.
53379: BRINKGREVE, FRANCINE - De lamak als loper van bergtop naar mensenwereld. Betekenis van regionale verschillen in materialen, kleuren en motieven van rituele decoraties op Bali. Lezing gehouden voor het oosters genootschap in Nederland te Leiden op 25 april 1995
89872: BRINKGREVE, GEURT E.A. - Amsterdam verdient beter
154048: BRINKGREVE, GEURT [ED. - ET AL.]|MAARTEN BRINKGREVE [PHOTOGR.]. - Veldboeket met distels. 40 jaar Diogenes.
31604: BRINKHOF, JOHANNA HELENA ADRIANA - Zicht op de volkeren, een portret van Simon in Handelingen 8,5-24
143589: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen.
157129: BRINKHOFF, DR. JAN - De Nijmeegse drukker met de Schotse naam. Honderd jaar MacDonald 1874-1974.
122085: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
121565: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in vertellingen.
110551: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen verleden tijd.
30988: BRINKHOFF, L. E.A. - Liturgisch Woordenboek (2 banden)
82995: BRINKHOFF, L. E.A. - Liturgisch Woordenboek (2 delen0
143130: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
142307: BRINKHOFF, DR. JAN [ED. - ET AL.]. - De Stadspoorten. Historisch Nijmegen in Pen en Penseel.
100229: BRINKHORST, L.|H.G. SCHERMERS - Judicial Remedies in the European Communities. A Case Book.
103345: BRINKHUS, GERD|KLAUS SCHREINER [EDS.].|WILFRIED LAGLER - Eine Stadt des Buches. Tübingen 1498-1998.
58707: BRINKKEMPER, SIMPHA|SOEPNEL, INE - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur
186837: BRINKLEY, ALAN & BETTY DESSANTS [EDS - ET AL.]. - The Chicago Handbook for Teachers. A Practical Guide to the College Classroom.
4138608: BRINKMAN, J.M. - Bij u wil ik schuilen. Het boek Psalmen in een vertaling van J.M.Brinkman.
166626: BRINKMAN, HERMAN|JEROEN JANSEN|MARITA MATHIJSEN [EDS.]. - Helden bestaan. Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
4033201: BRINKMAN, J.M. - The Perception of Space in the Old Testament. An Exploration of the Methodological Problems of its Investigation, Exemplified by a Study of Exodus 25 to 31. (Diss.)
59946: BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953-1979
46612: BRINKMAN, MARTIEN E. - Sacraments of Freedom. Ecumenical Essayson Creationand Sacrament -Justification and Freedom
4054234: BRINKMAN, M.E. & KOOI, C.V.D. (CALVIJN, J.) - Het calvinisme van Kuyper en Bavinck. Teksten bijeengezocht en ingeleid door M.E.Brinkman en C.v.d.Kooi. (Sleutelteksten 22)
96700: BRINKMAN, J.M. - Psalmen II. Een praktische bijbelverklaring
4072761: BRINKMAN, M.E. - Justification in Ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soteriology in Debate.
4074823: BRINKMAN, G. - Rumoer in Sint-Petersburg. Het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse Gereformeerde Kerk omstreeks 1750.
59706: BRINKMAN, CORNELIS|FERRÉ, HERMANNUS - Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus (2 delen)
59442: BRINKMAN, MARTIEN E. - Sacraments of freedom. Ecumenical essays on creation and sacrament - justification and freedom
102557: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de kunst.
154333: BRINKMAN, HERMAN|JANNY SCHENKEL [EDS.]. - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2 * 22. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel [2 Vols. Compl.].
95500: BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953-1979
165104: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsideaal in de westerse cultuur.
4052249: BRINKMAN, M.E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur.
4006521: BRINKMAN, M.E. (PANNENBERG, W.) - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979. (Diss.)
56771: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de kunst (Chemie en Techniek Cahier Nr. 1)
147399: BRINKMAN, PIM - Het geheim van Van Eyck. Aantekeningen bij de uitvinding van het olieverven.
46459: BRINKMAN, MARTIEN E. - Justification in ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soterioogy in Debate (IIMO Research Publication, 45)
185522: BRINKMANN, KARL - System der Rechtsphilosophie. Volume 2: Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
122402: BRINKMANN, REINHOLD [PETER PALMER - TRANSL.]. - Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms. Brahms Studies. Volume 1.
4135324: BRINKMANN, H. - Die Idee des Lebens in der Deutschen Romantik.
162670: BRINKMANN, URSULA - The Locative Alternation. Its Structure and Acquisition.
56890: BRINKMANN, BODO|SANDER, JOCHEN - Niederländische Gemälde vor 1800 im Städel
173722: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von der Schöpfung.
173723: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von der Gnade.
173720: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von Gott. 1 Von der Erkennbarkeit, vom Wesen und von den Vollkommenheiten Gottes / 2 Von der Göttlichen Trinität (2 volumes)
173727: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von der Mutter des Erlösers.
173728: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von den Letzten Dingen und Die Lehre von der Kirche
173725: BRINKTRINE, JOHANNES - Die Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen Kirche. 1 Allgemeine Sakramentenlehre, Taufe, Firmung und Eucharistie / 2 Busse, Krankensalbung, Ordo und Ehe (2 volumes)
184119: BRINSMEAD, EDGAR - The History of the Pianoforte. With an account of the Theory of Sound & also of the Music and Musical Instruments of the Ancients.
153575: BRINSON, CHARMAIN|JENNIFER TAYLOR [EDS.].|RICHARD DOVE - Immortal Austria? Austrians in Exile in Britain.
158444: BRINZING, ARMIN - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik [2 Vols. Compl.].
56292: BRION, RENÉ|MOREAU, JEAN-LOUIS - Het bankbiljet in alle staten. Van het eerste bankpapier tot de euro
110673: BRIS, MICHEL LE - De goudkoorts.
176180: BRISON, SYLVAIN|CAVANAUGH, WILLIAM (EDS.)|GAGEY, HENRI-JÉRÔME|VILLEMIN, LAURENT - Eglise, politique et eucharistie : Dialogue avec William T. Cavanaugh. Patrimoines
184434: BRITISH ARMY - - Regimental Nicknames and Traditions of the British Army.
156772: BRITNELL, RICHARD - The Closing of the Middle Ages. England, 1471-1529.
143207: BRITSCH, FLORIAN|PETER WEISS - Le Avanguardie artistiche e la cartolina postale.
170858: BRITTA SÖSEMANN]|FRIEDRICH HASSE|SCHMITZ, WOLFGANG [ - Schneller lesen - besser verstehen.
140461: BRITTAN JR., GORDON G. - Kant's Theory of Science.
184810: BRIXNER, WOLF - Die Mystiker. Leben und Werk.
121538: BRO, L. [TEXT|ILLUSTR.]. - La Trinité et son quartier 1850 - 1950. Dessins de l'auteur gravés sur bois par G. Poilliot.
171868: BRO, BERNARD - Les Paraboles. 1 La Tour Eiffel et le Bottin / 2 Le clown et le catéchisme / 3 Aimez-vous l'ail et les oignons? / 4 Où se sentir chez soi? (4 volumes)
171872: BRO, BERNARD - Peut-on éviter Jésus-Christ : réponses aux questions actuelles sur le Christ.
171873: BRO, BERNARD - Surpris par la certitude. 1 Avant tous les siècles / 2 À cause de nous / 3 Le moi inconnu / 4 La naissance éternelle (4 volumes)
141564: BROAD, LEWIS - The Sir Anthony Eden. The Chronicles of a Career.
156025: BROAD, WILLIAM J. [DIMITRY SCHIDLOVSKY - ILLUSTR.]. - The Universe Below. Discovering the Secrets of the Deep Sea.
4143056: BROADHEAD, E.K. - Naming Jesus. Titular Christology in the Gospel of Mark. (JSNTS 175)
4036558: BROADIE, A. (MAIR, J.) - The Circle of John Mair. Logic and Logicians in Pre-Reformation Scotland.
157580: BROADMAN, HARRY G. [ED.]. - Africa's Silk Road. China and India's New Economic Frontier.
151418: BROADMAN, HARRY G. [ED.]. - From Disintegration to Reintegration. Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade.
157581: BROADMAN, HARRY G.|CONSTANTIJN A. CLAESSENS|JAMES ANDERSON|RANDI RYTERMAN [EDS. - ET AL.]. - Building Market Institutions in Eastern Europe. Comparative Prospects for Investment and Private Sector Development.
184726: BROBY-JOHANSEN, R. - Den Danske Billedbibel de Middelalderlige Kalkmalerier i de Danske Kirker et Udvalg Samlet af R. Broby-Johansen med Tekst fra Bibel og Samtidige Kilder [In Slipcase].
92020: BROCH, HERMANN - Geist and Zeitgeist. The Spirit in an Unspiritual Age
30703: BROCK, S.P.|PICARD, J.C. - Testamentum Iobi / Apocalypsis Baruchi Graece
183651: BROCK, SEBASTIAN [ED.].|GIACOMO PEZZALI - De verborgen parel [4 Volumes in Slipcase].
92439: BROCK, S.P.|PICARD, J.C. - Testamentum Iobi / Apocalypsis Baruchi Graece
183427: BROCK, SEBASTIAN P.|CHARLES T. FRITSCH|SIDNEY JELLICOE [EDS.]. - A Classified Bibliography of the Septuagint.
165293: BROCK, A.C. - Beschryving der Vryheid St. Oden Rode. Manuscripten uit 1832 over de geschiedenis van Sint-Oedenrode [2 Vols. in 1].
176158: BROCK, STEPHEN L. (ED.) - Tommaso d'Aquino e l'oggetto della metafisica.
185425: BROCKBANK, WILLIAM - Ancient Therapeutic Arts. The Fitzpatrick Lactures delivered in 1950 & 1951 at the Royal College of Physicians.
142151: BROCKE, MICHAEL|HARTMUT MIRBACH - Grenzsteine des Lebens. Auf jüdischen Friedhöfen am Niederrhein.
4141889: BROCKELMANN, C. - Lexicon Syriacum. Praefatus est Th.Nöldeke.
144338: BRÖCKER, WALTER - Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates.
157915: BROCKHAUS, HEINRICH EDUARD - Die Firma F.A. Brockhaus. Von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum 1805-1905.
170632: BROCKMAN, JOHN [ED.]. - Intelligent Thought. Science Versus The Intelligent Design Movement.
180719: BROCKMANN, STEPHEN|JAMES STEAKLEY [EDS.]. - Heroes and Heroism in German Culture. Essays in Honor of Jost Hermand - April 2000.
83372: BROCX, W.L. E.A. - Automobieltechniek ten dienste van het onderwijs in de automobieltechniek aan ambachtsscholen, cursussen voor automonteurs, deelnemers aan het examen voor groot diploma autobestuurder en zelfstudie (deel 1)
102475: BROD, MAX|GEORGES DUHAMEL|HENRY MILLER|S. VERSTDIJK|THEUN DE VRIES [ET AL.]. NL|THOMAS MANN - De Kim. Litterair pamflet Nos. 1-6/7. 1950-1955.
103965: BRODBECK, DAVID [ED.]. - Brahms Studies. Volume 1.
110332: BRODERSEN, KAI - Das römische Britannien. Spuren einer Geschichte.
155149: BRODIE, IAN - The Lord of the Rings. Location Guidebook.
4028290: BRODIE, I. - The Strength of my Heart. Sermons and Addresses. 1948-1965.
166385: BRODIE, FAWN [MICHEL LE BRIS - FOREW.]. - Un diable d'homme. Sir Richard Burton ou le démon de l'aventure.
171625: BRODOCZ, ANDRÉ|MAYER, C.O.|PHEILSCHIFTER, R.|WEBER, B. (HRSG.) - Institutionelle Macht : Genese - Verstetigung - Verlust.
142840: BRODRICK, GEORGE C. - English Land and English Landlords. An Enquiry Into the Origin and Character of the English Land System, with Proposals for Its Reform
142390: BRODSKY, ANDREI K. - The Evolution of Insect Flight.
48357: BRODTMANN, KARL JOSEPH|SCHINZ, HEINRICH RUDOLF - Naturgeschichte und Abbildungen der Vögel-Gattungen. Nacch den neuesten Systemen zum gemeinnützigen Gebraauche entworfen, und mit Berücksichtigung für den Unterricht der Jugend bearbeitet von H.R. Schinz, Med. Dr., Lehrer der Naturgeschichten, und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Nach der Natur und den vorzüglichsten Originalien gezeichnet und lithographirt von K.J. Brodtmann.
157063: BRODY NEUENSCHWANDER|LOUP, WILLY LE - Drukkunst in Brugge. Eeuwen van internationale uitstraling.
170264: BRODY, BARUCH A. - Readings in the Philosophy of Religion. An Analytic Approach.
170284: BRODY, BARUCH A. - Readings in the Philosophy of Religion. An Analytic Approach.
143793: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de Pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs 1700-1795.
164966: BROECK, W. VAN DEN - De veilingmeester.
184422: BROECKAERT, KAREL [DR. A. JACOB - ED.]. - Den jongen Tobias. Met inleiding en aantekeningen.
181358: BROECKAERT, KAREL [DR. A. JACOB - ED.]. - Borgers in den estaminé. Met inleiding en aantekeningen.
181357: BROECKAERT, KAREL - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver.
92339: BROECKE, J.P. V.D. - Beschermd door dijk en duin, bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water
186434: BROECKE, MARCEL VAN DEN & P.R. VAN DEN KROGT & P. MEURER (EDS.) & LEON VOET [INTROD.]. - Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an Introduction by Leon Voet.
181191: BROECKE, MARCEL VAN DEN|LEON VOET [INTROD.].|P. MEURER (EDS.)|P.R. VAN DEN KROGT - Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an Introduction by Leon Voet.
163396: BROECKE, MARCEL VAN DEN|LEON VOET [INTROD.].|P. MEURER (EDS.)|P.R. VAN DEN KROGT - Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an Introduction by Leon Voet.
103908: BROECKERS, MATHIAS - Cannabis. Hanj - Hemp - Chamvre - Cañamo.
30674: BROECKX, J.L. E.A. - Flandria Nostra. Ons land en ons volk. Zijn standen en beroepen door de tijden heen (5 delen)
102414: BROECKX, DR. J.F. [ED. - ET AL.]. - Flandria Nostra. Ons land en ons volk - zijn standen en beroepen door de eeuwen heen [5 Vols. Compl.].
85436: BROEDELET, D. E.A. - Prent-Bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Volgens de staten-verzetting. Versierdmet nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schiderstuken, de landschappen, naar oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken, en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zodanige plaatsen der H. S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, ouheidkunde of anderszins, toelichting vereischen (3 delen)
143968: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein 1783 - 1857. Leven en werk van ' eene ware specialiteit ' in kaart gebracht.
180035: BROEDERS, DENNIS|COLETTE [M.K.C.] CUIJPERS|CORIEN [J.E.J.] PRINS [EDS]. - Speelruimte voor transparantere rechtspraak.
150477: BROEK, PATRICIA VAN DEN - Liefde onder vuur. Gesprekken met soldaten en hun geliefden: van Nederlands-Inië tot Afganistan.
97098: BROEK, ROELOF VAN DEN|HEERTUM, CIS VAN - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition
57951: BROEK, GULIELMUS PALMER VAN DEN - Dissertatio, continens commentarium in Ezechielis prophetiarum capitis I versus 14 priores cum apparatu critico
160057: BROEK, M.A. VAN DEN [ED.] - Sigismund Suevus Erbauungsschriften. Spiegel des menschlichen Lebens. Eine Auswahl.
104721: BROEK, JOOP VAN DEN - A los toros.
87780: BROEK, ROELOF VAN DEN|CIS VAN HEERTUM - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition.
103582: BROEK, NINA VAN DEN - Een wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger.
4300994: BROEK, R.V.D. & C.VAN HEERTUM, - From Poimandres to Jacob Böhme:. Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition. (Pimander 4)
4300995: BROEK, R. VAN DEN - Hermes Trismegistus. Inleiding, teksten, commentaar.
55019: BROEK, R. VAN DEN|VERMASEREN, M.J. - Studies in Gnosticism and Hellenistic religions. Presented to Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday
4139135: BROEK, R. V.D. (GNOSIS) - Gnosis in de Oudheid. Nag Hammadi in context.
4140563: BROEK, A.J.P. V.D. - De dageraad der menschheid.
96915: BROEK, ROELOF VAN DEN - Hermes Trismegistus. Inleiding, Teksten, Commentaren
144077: BROEK, PROF. R.VAN DEN [ET AL.]. - Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina. Archeologie en geschiedenis.
155594: BROEK, M.A. VAN DEN|G.J. JASPERS [EDS.]. - In Diutscher Diute. Festschrift für Anthony van der Lee zum sechzigsten Geburtstag.
101459: BROEKE, DRS. W. VAN DEN [ED.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 1.
87872: BROEKE, CORNELIS VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
96028: BROEKE, CORNELIS VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
164094: BROEKE, PETER VAN DEN - Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologische onderzoek in de Waalsprong 1996-2001.
121065: BROEKE, WILLEM VAN DEN - Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890.
101663: BROEKEMA, DRS E.H. [ET AL.]. - Over de Stichting van de Arbeid gesproken. Stichting van de Arbeid 1945-1995.
130317: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel.
130323: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel [In Slipcase]
101715: BROEKEMA, PAULINE - Nooit in Burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht.
142971: BROEKHOVEN, WIM VAN|LIDWIEN DISTER [ILLUSTR.]. - Salomé.
60110: BROEKHUIS, J. - De Godin Rekenwetet
4139251: BROEKHUIS, J. - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap.
61185: BROEKHUIS, J. - De godin Renenwetet
89461: BROEKHUIZEN, H.D. VAN|WASZKLEWICZ, GEB. VAN SCHILFGAARDE - Paul Kruger's Tocht. Getrouwe beschrijving van Oom Paul's bezoek aan Frankrijk, de Rijnprovincie en Nederland, opgeluisterd door illustratiën naar momentphotographieën.
162322: BROEKHUIZEN, P.H. &A. CARMIGGELT|G.L.G.A. KORTEKAAS [EDS. - ET AL.].|H. VAN GANGELEN - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
140357: BROEKHUIZEN, DR. SIMON [ED. - ET AL.]. - Tienmaal brood rondom het IJsselmeer.
151181: BROEKHUYSEN, DR. J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
181359: BROEKHUYSEN, J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
88896: BROEKMAN, E. E.A. - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 November 1937, uitgegeven in opdracht van het Amsterdamsche vondelcomité.
153724: BROEKMAN, FREEK - Alle waar is naar zijn tijd. Tijdfundamenten van duurzaam leven in de 21ste eeuw. e dienstplicht in Nederland.
146237: BROEKMEYER, MARIUS - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
167208: BROEKSTEEG, J.L.W.|E.T.C. KNIPPENBERG ^L.F.M. VERHEY [EDS.]. - De minister-president in vergelijkend perspectief.
173322: BROER, INGO - Einleitung in das Neue Testament - Studienausgabe.
130924: BROER, A.L.|DUCO BROER [PHOTOGR.] - Het land van Gooi en Eem.
145593: BROER, THIJS|MAX VAN WEEZEL - De Geroepene. Het wonderlijke premierschap van Jan Peter Balkenende.
154553: BROERE, A.C. - Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw. .
152359: BROERE, MARC - Heimwee naar de horizon. Romantiek en tragiek van het zeemansbestaan.
165029: BROERE, RIEN [ED. - ET AL.]. - Roosendaal rijmt. 80 gedichten van basisschoolleerlingen uit Roosendaal e.o.
131297: BROERS, ARJAN - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens. Verteld aan Arjan Broers.
185490: BROERS, E.J.M.F.C. & B.C.M. JACOBS - Procesgids Staatse Raad van Brabant. Volume 1: Procesgidsen.
144405: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant, 1586-1795.
54706: BROERS, NICK - Achter Darwins horizon, een religie voor atheïsten
151456: BROERSMA, MARCEL - Pier Pander [1864-1919]. Zoektocht naat zuiverheid.
53670: BROERSMA, MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
87936: BROES, WILHELM - De Engelesche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan. (2 delen)
59982: BROES, WILHELM - De engelsche hervormde kerk benevens haren invloed op onze nederlandsche, van den tijd der hervorming aan (2 delen)
59980: BROES, WILHELM - Filip van Marnix Heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I (2 delen in 3 banden)
82586: BROES, WILHELM - Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien Vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw
91956: BROES, WILHELM - De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze nederlandsche, van den tijd der hervorming aan (2 delen)
100555: BROESS, W. - Bijbels en bijbelse boeken in Uden 1500-1900. Bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum. Beschrijving naar oorsprong en inhoud.
185050: BROEYER, F.G.M. & D.TH. KUIPER [EDS.]. - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ' lange ' negentiende eeuw.
95257: BROEYER, F.G.M.|HONÉE, E.M.V.M. - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel
4050922: BROEYER, F.G.M. & HONÉE, E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
60111: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) (Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog)
31281: BROEYER, F.G.M.|NOORDEGRAAF, H. - Duplex Ordo 125 jaar. Colloquium 'Is de Duplex Ordo in de huidige vorm van deze tijd?', 8 juni 2001
4138133: BROEYER, F.G.M. & KUIPER, D.TH. - Is 't waar of niet?. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jrg. 13.
150035: BROEYER, F.G.M.|D.TH. KUIPER [EDS.]. - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de ' lange ' negentiende eeuw.
93437: BROEYER, FRITS GERRIT MURK - William Whitaker (1548-1595). Leven en werk van een Anglocalvinistisch Theoloog. William Whitaker, 1548-1595. The Life and Work of a Anglo-Calvinist Theologian (with a summary in English)
32016: BROEYER, F.G.M.|KUIPER, D.TH. - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 13
142113: BRÖG, HANS|PETER JOERISSEN|VERA LÜPKES [EDS. - ET AL.]. - Die weite Welt im Klassenzimmer. Schulwandbilder zwischen 1880 und 1980.
100980: BROGAN, HUGH - Longman History of the United States of America.
183941: BROK, ED. - Piloten escapeline Goirle 1942-1944
151402: A.F. DEN BROK [EDS. ET AL.].|BAK, C.G.M. - Twaalf stenen uit de stroom. De twaalf kloosters van Venray.
153985: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialecten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, in het bijzonder de taalwetenschap.
130269: BRÖKER, DR. ELISABETH [ED.] - Israhel van Meckenem und der deutsche Kupferstich des 15. Jahrhunderts.
4136845: BROKKAAR, W.G. - De brieven van Photius aan Nicephorus. (Diss.)
181214: BROKKEN, H.M.|J. VAN HEIJST|J.A. BRUGMAN|R. POTS [EDS.]. - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de beide provincies.
88888: BROM, GERARD - Vondels geloof
4034797: BROM, G. (ARIËNS, ALFONS) - Alfons Ariëns.
53770: BROM, GISB.|HENSEN, A.H.L. - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw (Deel 1) (R.G.P. 52)
85793: BROM, GERARD - Vijf studies
131733: BROM, GERARD - Cornelis Broere en de Katholieke emancipatie.
96079: BROM, LUCO JOHAN VAN DEN - Stellingen behorende bij God alomtegenwoordig
167566: BROM, MGR. DR. GISBERTUS|MGR. PROF. DR. A.H.L. HENSEN - Romeinsche Bronnen voor de Kerkelijk-Staatkundigen Toestand der Nederlanden in de 16de Eeuw.
162275: BROM, DR. GISBERT - Regesten van Oorkonden betreffende het Sticht van Utrecht [694-1301]. Volume 1 [only].
181094: BROM, GERARD - De dominee in onze literatuur.
121566: A. BROM JR.|DR. J. ALBLAS [EDS. - ET AL.].|HULSHOF, DR. A. - J.F. van Someren. Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht 1889-1914 [Extra nummer van 'Het Boek'].
170518: BROM, PROF. DR. L.J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Nederlands Theologisch Tijdschrift [5 Successive Years].
82489: BROM, GERARD - Vijf studies
31265: BROM, L.J. VAN DEN E.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging
168166: A. BROM JR.|DR. J. ALBLAS [EDS. - ET AL.].|HULSHOF, DR. A. - J.F. van Someren. Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht 1889-1914 [Extra nummer van 'Het Boek'].
86006: BROM, GERARD - Schaepman
143469: BROME, VINCENT - Frank Harris.
143039: BROME, VINCENT - J.B. Priestley.
102324: BROMFIELD, LOUIS [BERTHE VULLIEMIN - TRANSL.]. - La Mousson. Roman sur les Indes modernes.
4070953: BROMILEY, G.W. - Reasonable Service. A Study in Christian Conduct.
122622: BROMLEY, J.S.|E.H. KOSSMANN [EDS.]. - Britain and the Netherlands. Volume 5: SOME POLITICAL MYTHOLOGIES. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch Historical Conference.
151089: BROMLEY, JOHN [ED.]. - The Clockmaker's Library. The Catalogue of the Books and Manuscripts in the Library of the Worshipful Company of Clockmakers.
104682: BROMMER, BEA [ED.]. - Katoendruk in Nederland.
165505: BRON, JAAP - Verkopen in een tegenvallende markt.
165102: H.J. BRONDER [EDS - ET AL.].|HILKHUIJSEN, J.|MR. C.G. SCHOLTENS - INTROD.]. - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
103522: BRØNDSTED, JOHANNES - Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100.
122857: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd.
110394: BRONGERS, J.A. [INTROD.- ET AL.]. - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw voor de Rijksdient voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
145668: BRONGERS, J.A. - 1833. Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de archeologie/A contribution to the history of archeology.
164189: BRONGERS, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper. Rondgang door de boekenwereld.
185626: BRONGERS, DR. J. AYOLT - Boekwoorden woordenboek. Handleiding voor boekensneupers.
121137: BRONGERS, J.A.|P.J. WOLTERING [ET AL.]. - Schatkamer Van Gelderse Oudheden.
100317: BRONGERS, DR.J.A.|DRS. B.G.J. ELIAS|DRS. R.M. KEMPERINK [EDS.]. - Amersfoortse opstellen. Historie - Archeologie - Monumentenzorg.
121857: BRONGERSMA, DR. L.D. [N.E. BOCHOVE|C.J. DE WITTE - EDS.]. - Dieren van Nieuw-Guinea [Voor scholen op Nieuw-Guinea bewerkt]. .
182343: BRONKHORST, DRS. HANS|DR. PIETER SIEBERSMA [EDS.].|DRS. HENK HAGOORT - Een Heilige Stad. Jeruzalem in Jodendom, Christendom en Islam.
54142: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Drieëntwintigste jaargang, 1968-1969
4054144: BRONKHORST, A.J. (BARTH, K.) - Karl Barth, een levensbeeld.
103969: BRONKHORST, DAAN [ED.]. - Encyclopedie van de menselijkheid. Begrippen, gebeurtenissen, personen en organisaties uit het werk voor mensenrechten, vrede, veiligheid, asiel, ontwikkeling en milieu
54139: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zevenentwintigste jaargang, 1973
54140: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zesentwintigste jaargang, 1972
54146: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Vijfentwintigste jaargang, 1971
54144: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Negenentwintigste jaargang, 1975
54145: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrijft. Achtentwintigste jaargang, 1974
4138079: BRONKHORST, J.C. - Bloed, zweet en vrede?. Een korte geschiedenis van het joodse volk en het Arabisch-Israëlisch conflict.
160792: BRONNER, F.J. - Bayerisch Land und Volk [diesseits des Rheins] in Wort und Bild. Ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung für jedermann, insbesonders zur Weckung der Vaterlandsliebe für die Jugend.
4300813: BRONNER, LEAH - The Stories of Elijah and Elisha. As Polemics against Baal Worship. (Pretoria Oriental Series VI)
130079: BRONOWSKI, J. - De mens in wording.
102949: BRONS, LOEK [ED.].|HANS MELISSEN - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
182004: A. BRONS [EDS - ET AL.]. DRS. L. DE JONG [FOREW.].|D. VAN DEN DOOL|SEINEN, K. - "Nederland gedenk. Gedenkboek van het Nederlandsche concentratiekamp 'Erika"" te Ommen."
123406: BRONS, JOOP [& ERIK VAN 'T HULLENAAR - PHOTOGR.]. - Van De Hel en 't Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe.
144208: BRONSHOFF, BOB [PHOTOGR]|MARJA PRUIS [TEXT] - Meisjes van 40.
81888: BRONSVELD, A.W. - Bloemlezing uit de gedichten van Jods. Van Lodensteyn
81738: BRONSVELD, A.W. - "De ""Bede"" van Dr. A. Kuyper afgewezen door Dr. A.W. Bronsveld"
86248: BRONSVELD, A.W. - Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw
4041382: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen. De taal van kunst en liturgie.
165819: BRONTË, EMELY [FRANS KELLENDONK - TRANSL.]. - De Woeste Hoogten.
161439: BRONZE, DAVID [ET AL.]. - L'estampe au Val-Dieu. Exposition organisée à l'Abbaye Cistercienne Notre-Dame du Val-Dieu.
156335: BRONZWAER, W.J.M. - Tense in the Novel. An investigation of some potentialities of linguistic criticism.
103505: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst, 1593-1840.
167972: BROOD, PAUL|KARIJN DELEN [EDS]. - Het Vaderlandse Geschiedenis Boek.
160079: BROOD, PAUL. [ED.] - Respect voor de oude orde. Honderd jaar Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1891-1991.
90332: BROOD, PAUL - Respect voor de oude orde. Honderd jaar vereniging van archivarissen in Nederland.
155857: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst, 1593-1840.
152162: BROOK-SHEPPERD, GORDON - The Austrians. A Thousand-Year Osysee.
102230: BROOK, G.L. - A History of the English Language.
162091: BROOK, ANDREW|RICHARD C. DEVIDI. - Self-reference and Self-awareness.
121235: BROOK, TIMOTHY - The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China.
182298: BROOKE, JOCELYN [MARTHA HEESEN - TRANSL.|HANS W. BAKX - AFTERW.]. - Het teken van een getrokken zwaard. Roman.
156618: BROOKE, CHRISTOPHER - The Saxon and Norman Kings.
166932: BROOKE, CHRISTOPHER - The Twelfth Century Renaissance.
121277: BROOKE, CHRISTOPHER|GILLIAN KEIR - London 800-1216. The Shaping of a City.
163560: BROOKE, CHRISTOPHER - De middeleeuwse samenleving.
101553: BROOKE, C.F. TUCKER - The Tudor Drama. A History of English National Drama to the Retirement of Shakespeare.
157781: BROOKS, PAUL - Two Park Street. A Publishing Memoir.
58481: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
153114: BROOKS, NEIL|JOSH TOTH [EDS.]. - The Mourning After. Attending the Wake of Postmodernism.
170797: BROOKS, RODNEY A. - Flesh and Machines. How Robots Will Change Us.
140866: BROOKS, JEROME E. - The Mighty Leaf. Tobacco trough the Centuries.
181148: BROOKSHAW, GEORGE - Pomona Britannica. The Complete Plates - Die vollständigen Tafeln - Les planches complètes.
55814: BROOME, J.R. - John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God
153142: BROOME, RODNEY - Amerike. The Briton who gave America its Name.
57792: BROOME, J.R. - John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God
53258: BROOMHALL, MARSHALL - De man die God geloofde. Levensbeschrijving van Hudson Taylor
157197: BROOMHEAD, FRANK - The Zaehnsdorfs [1842-1947]. Craft Bookbinders.
156883: BROOMHEAD, FRANK - The Book Illustrations of Orlando Jewitt.
56135: BROOS, BEN E.A. - Uit de Schatkamer van de Verzamelaar. Hollandse Zeventiende-eeuwse Schilderijen uit Nederlands Particulier Bezig
161361: BROOS, C.H.A. [ET AL.]. - 19de Eeuwse Nederlandse Schilderkunst. Een zestal studies.
186044: BROOS, KEES [ED.]. - Pyke Koch.
53131: BROOS, BEN E.A. - Ludolf Bakhuizen, 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder
184198: BROOS, BEN [ET AL.]. - Uit de schatkamer van de verzamelaar. Hollandse zeventiende-eeuwse schilderijen uit Nederlands particulier bezit.
151458: BROOS, BEN|MARIJN SCHAPELHOUMAN - Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660 [Volume 4: Oude Tekeningen].
151475: BROOS, BEN - Liefde, List & Lijden. Historiestukken in het Mauritshuis.
32324: BROOS, BEN - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving (Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam waaronder de collectie Fodor, deel 3)
168842: BROOS, T.J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747). (Atlantis 1)
131170: BROOS, BEN [EDWIN BUIJSEN|SUSAN DONAHUE KURETSKY|WALTER LIEDTKE - ET AL.] - Hollandse Meesters uit Amerika.
162251: BROSE, HANNS-GEORG [ED.]. - Die Reorganisation der Arbeitsgesellschaft.
110571: BROSE, IRMGARD - Terugzien in verwondering
168369: BROSENS, KOENRAAD [& CHRISTA C. MAYER THURMAN|CHARISSA BREMER-DAVID - ET AL.].|PASCAL-FRANÇOIS BERTRAND - European Tapestries in the Art Institute of Chicago.
151313: BROSER, FRITZ - Topische und klinische Diagnostik neurologischer Krankheiten. Mit einem Beitrag von Heinrich Scheller. Geleitwort von Gerd Peters.
4071487: BROSSE, J. - Het Europa van de spiritualiteit. (Cultuurgidsen Europa)
4050925: BROSSE, O. DE LA - Le pape et le Concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la Réforme. (Unam Sanctam 58)
156684: BROTTON, JERRY - The Renaissance Bazaar. From the Silk Road to Michelangelo.
4135412: BROUETTE, E. - Les Libri Annatarum pour les pontificats d'Eugène IV à Alexandre VI. IV Pontificats d'Innocent VIII et d'Alexandre VI (1484-1503)
105023: DR. J.H. BROUEWERS [EDS. - ET AL.].|NUCHELMANS, PROF. DR. J. - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van het Grieks-Romeinse Wereld - Het Oude Nabije Oosten - Het Oude Egypte - Het Vroege Christendom [3 Vols. = Compl. Set].
105024: DR. J.H. BROUEWERS [EDS. - ET AL.].|NUCHELMANS, PROF. DR. J. - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van het Grieks-Romeinse Wereld - Het Oude Nabije Oosten - Het Oude Egypte - Het Vroege Christendom [3 Vols. = Compl. Set].
147116: DR. J.H. BROUEWERS [EDS. - ET AL.].|NUCHELMANS, PROF. DR. J. - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van het Grieks-Romeinse Wereld - Het Oude Nabije Oosten - Het Oude Egypte - Het Vroege Christendom [3 Vols. = Compl. Set].
53893: BROUGHTON, RHODA - Joanna. Een verhaal van Rhoda Broughton (2 delen)
155635: BROUGHTON, SAMUEL D. - Letters from Portugal, Spain & France 1812-1814.
186465: BROUNSTEIN, MARTY - Coachen voor Dummies.
186466: BROUNSTEIN, MARTY - Effectief communiceren voor Dummies.
130222: BROUWER-MATEBOER, HENNIE - In de stege [Genemuiden]
145646: BROUWER, T. - Stoepen, stoeppalen, stoephekken.
154440: BROUWER, DR. D. - De reductie van Bommel. (1572-1602).
110209: BROUWER, INA - Het glazen plafond. Vrouwen aan de top, verlangens & obstakels.
144037: BROUWER, H. A. (ED.]. - Practical Hints to Scientific Travellers [6 Vols. Compl.].
89618: BROUWER, C. - Maarten Luther
4053125: BROUWER, F.J.C. - Vernieuwing in drieklank. Een onderzoek naar de liturgische ontwikkelingen in Denemarken (±1800 tot ±1950) (Diss.)
185880: BROUWER, H.|L. DUYVENDAK [EDS - ET AL.]. - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 2: Censuur: Voorschrift en praktijk.
161317: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.
54838: BROUWER, RINSE REELING E.A. - Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest
151163: BROUWER, DRS MARIANNE|DRS RIEJA BROUNS [EDS,.]. - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Collectie Catalogus.
183708: BROUWER, PROF. DR. J.H.|DR. H.T.J. MIEDEMA - Studies over Friese en Groningse familienamen.
183409: BROUWER, DR. J. - Spaansche aspecten en perspectieven. Beschouwend realistische geschiedenis van Spanje.
85227: BROUWER, A.M. - De Moderne Richting. Eene historisch-dogmatische studie
4040080: BROUWER, F.AND LEAVER, R.A. (ED.) (HONDERS, C.) - Ars et Musica in Liturgia. Celebratory Volume Presented to Casper Honders.
110100: BROUWER, HENK [INTROD.]. - Vereniging Hendrick de Keyser. Toegankelijke panden 2013.
56857: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude schrift. Met een kortenleidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen
153197: C.G. BROUWER [ET AL.].|DAM, N. VAN [ED.].|J. BRUGMAN - Nederland en de Arabische wereld van Middeleeuwen tot Twintigste Eeuw. Wetenschap - Taal - Handel - Cultuur - Kunst [ADDED: Same title in Arabic].
54808: BROUWER, REIN - Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap
54262: BROUWER, H. - Geschreven Verleden. Genealogie en oud schrift
89388: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol
58501: BROUWER, D.|GROEN, N.J.A. - Over de pharmacie in Enkhuizen. Overdruk Pharm. Weekbl. No. 17, van 29 April 1939
131418: BROUWER, JAN WILLEM|JOHAN VAN MERRIËNBOER - Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie.
161257: M. BROUWER [INTROD.].|MERCK, E. - Den Waaragtigen Omloop des Bloeds ... Briefen 1643 - 1688. Johan van Beverwijck - René Descartes - Antoni van Leeuwenhoek - Guy Patin - Cornelis van Someren - Vopiscus Fortunatus Plempius.
156420: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse bosbouwgeschiedenis.
146023: BROUWER, DR. J. - Hernan Cortez en Monteczuma. Spanjaarden en Azteken in het begin van de zestiende eeuw.
100398: BROUWER, HENK [INTROD.]. - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. [16 vols.].
61464: BROUWER, REIN - Pastor tussen macht en onmacht, een studie naar de professionalisering van het Hervormde predikantschap
184743: BROUWER, H. - Atlas voor de Nederlandsche palaeographie.
4138286: BROUWER, H. (BORSSUM WAALKES, W.VAN) - Waalke van Borssum Waalkes (1818-1866). en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus ferlike mei oare Fryske evangeelje-oersettingen benammen út é 19e ieu. (Diss.)
4074702: BROUWER, T.(VOORBURG) - De Oude Kerk van Voorburg en haar orgels.
85944: BROUWER, A.M. - Kerk en democratie. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 15)
96120: BROUWER, K.J. - Dr. A.C. Kruyt, dienaar der Toradja's
85970: BROUWER, A.M. - Daniël Chantiepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie
4032021: BROUWER, J. - De achtergrond der Spaansche Mystiek.
142279: BROUWER, HANNA-RUTH - Op een zijspoor gezet ? Een historische wandeling langs de levens van Nijmeegse vrouwen.
85464: BROUWER, REIN - Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap.
31131: BROUWER, B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging
88556: BROUWER, ALBERT - Spaans benauwd, strijdende Geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied. 1568-1575.
4136723: BROUWER, R. - Praag laat je niet los. De begraafplaatsen in Praag als geschiedenisboek.
144973: BROUWER, FRANS - Orgelbewegung & Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänische Orgelreform bis heute
181360: BROUWER, OLGA MARIA - Italiaanse letterkunde. Overzicht van de Italiaanse letterkunde vanaf Dante.
184950: BROUWER, DR. B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische Beweging.
182572: BROUWERS, DR. A.P.J. - De taal van de vlasser.
88117: BROUWERS, J.W. - Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: Heiligerlee en de ultramontaansche kritiek. (2 delen)
122261: BROUWERS S.J., DR. L. - Carolus Scribani s.j. 1561-1629. Een groot man van de Contra-Reformatie in de nederlanden.
181361: BROUWERS, DR. A.P.J. - De taal van de vlasser.
154438: BROUWERS, JAN - Broodnodige hulp. Organisatie van de materiële hulpverlening aan het Kamp Vught 1943-1944.
152958: BROUWERS, JEROEN [ - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
167811: BROUWERS, JEROEN [ - Zomervlucht.
165306: BROUWERS, JAN - 125 jaar Carolus-Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
165500: BROUWERS, JEROEN [ - Datumloze dagen.
131451: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
4062077: BROUWERS, J.A. - Vreugde em hoopvolle verwachting. Vaticanus II- terugblik van een ooggetuige.
132012: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
181362: BROUWERS, DR. A.P.J. - De taal van de vlasser.
90126: BROUWS. JEFF E.A. - Starlight on the rails. Photographs selected by Jeff Brouws and Ed Delvers.
4064256: BROUX, L. - Wat & hoe geloven?. Een kritisch geloofsboek.
110477: BROUX, LEONARD - Wat en hoe geloven? Een kritisch geloofsboek.
185674: BROWN, KERRY [ED.]. - Sikh Art & Literature.
89204: BROWN, JOHN - An exposition of the epistle of Paul tje apostle to the Galatians.
32490: BROWN, JOHN - Hebrews
154558: BROWN, DAN - De da Vinci Code.
4135197: BROWN, C. (ED.) - History, Critism & Faith. Four exploratory studies. Gordon J.Wenham, F.F. Bruce, R.T. France.
183140: BROWN, CHRISTOPHER|JAN KELCH|PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
96417: BROWN, JOHN - Het leeven des geloofs ten tyde van beproevingen. Opgeheldert en verklaart uit Hebr. X. 38
53170: BROWN, CHRISTOPHER E.A. - Rembrandt: De Meester & zijn werkplaats, schilderijen
183996: BROWN, DAVID A. [ET AL.]. - A Guide to Religions.
30732: BROWN, JUDITH ANNE - John Marco Allegro. The Maverick of the Dead Sea Scrolls
32234: BROWN, JOHANNES - Een godvruchtige en doorwrochte verhandelinge over het gebedt. En de verhooringe van het zelve, over Joh. XIV: 13, 14
4070829: BROWN, J.M. (GANDHI, M.K.) - Gandhi. Prisoner of Hope.
122288: BROWN, JONATHAN|J.H. ELLIOT - Een Paleis voor een Koning. Het Buon Retiro en het hof van Filips IV.
55971: BROWN, CHRISTOPHER|VLIEGHE, HANS - Van Dyck 1599-1641
100424: BROWN, JOHN - Puritan Preaching in England. A Study of Past and Present.
89203: BROWN, JOHN - Analytical exposition of the episle of Paul the apostle to the Romans.
95396: BROWN, PETER - Lichaam en maatschappij. Man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 na C.- 450 na C.
57789: BROWN, JOHANNES - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende hoe men Christus tot alles, en bizonder tot heiligmaking moet gebruiken
156544: BROWN, CHRIS - The Second Scottish Wars of Independence 1332-1363.
158229: BROWN, STEPHEN J.M. - A Guide to Books on Ireland. Part 1: Prose Literature, Poetry, Music and Plays. [All Published].
58616: BROWN, PETER - De opkomst van het christendom in Europa
30663: BROWN, ANDREW - J.D. Bernal. The Sage of Science
59188: BROWN, RAYMOND E. - The Anchor Bible. The gospel according to John (i-xii)
95895: BROWN, JOHN - Het leeven des geloofs ten tyde van beproevingen
96839: BROWN, FRANCIS - The Brown-Driver-Briggs. Hebrew and English Lexicon. With an appendix containing the Biblical Aramaic. Coded with the numbering system from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible
96963: BROWN, DUDLEY E. - The Christology of Severian of Gabala: In What Sense Can He Be Called Antiochene?
55174: BROWN, CHRISTOPHER - Van Dyck. Tekeningen / Van Dyck. Schilderijen (2 delen)
131075: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar tekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
102873: BROWN, CHRISTOPHER|HANS VLIEGHE [ET AL.]. - Antoon van Dyck 1599-1641.
104801: BROWN, CHRISTOPHER - '...niet ledighs of ydels...' Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw.
184304: BROWN, COLIN M. - Spoken-Word Processing in Context.
121752: BROWN, TOM|DES DEARLOVE|JORGE NASCIMENTO RODRIGUES|STUART CRAINER - Business Minds. Connect with the world's greatest management thinkers.
122465: BROWN, RICHARD - De reis van de ijsberg. Het verhaal van de ijsberg, die de Titanic tot zinken bracht.
145083: BROWN, CHRISTOPHER|JAN KELCH|PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
167153: BROWN, R.J. - Timber-Framed Buildings of England.
59917: BROWN, RAYMOND E. - The Gospel according to John (XIII-XXI) (Series: The Anchor Bible)
95472: BROWN, COLIN A.O. - The New International Dictionary of New Testament Theology (4 volumes)
130042: BROWN, HENRY [ILLUSTR.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen.
150845: BROWN, CHRISTOPHER - Dutch Landscape. The Early Years. Haarlen and Amsterdam 1590-1650.
89096: BROWN, JOHN - Parting counsels. An exposition of 2 Peter 1.
167374: BROWN, DAVID - Tchaikovsky Remembered.
56286: BROWN, CHRISTOPHER E.A. - Rembrandt: De meester & zijn werkplaats. Schilderijen
143736: BROWN, A.L. - The Governance of Late Medieval England 1272-1461.
151238: BROWN, CHRISTOPHER|HANS VLIEGHE [EDS. - ET AL.]. - Van Dyck 1599-1641.
167425: BROWN, JAMES DUFF - Manuel of Library Economy.
110705: BROWN-MANRIQUE, GERARDO - Architekturführer Tessin und Lombardei. Die neue Bauten.
151357: BROWN, BRYAN [ED.]. - The England of Henry Taunt. Victorian Photographer. His Thames, his Oxford, his Home Counties and Travels, his Portraits, Times and Ephemera.
163836: BROWN, JAMES W. - Sensing, Seeing, Saying in Camus' Noces: A Meditative Essay.
164175: BROWN, ROBIN - Marco Polo. The Incredible Journey.
164559: BROWN, RICHARD [ED.]. - Joyce, Penelope and the Body.
168616: BROWN, CHRISTOPHER|JAN KELCH|PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl. - In Slipcase].
171302: BROWN, DAVID S. - Paradise lost : a life of F. Scott Fitzgerald.
181243: BROWN, SYLVIA - Dromenrijk
181363: BROWN, CHRISTOPHER|JAN KELCH|PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
103346: BROWN, MICHELLE P. - A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600.
186519: BROWN, WILLIAM P. - The Seven Pillars of Creation. The Bible, Science, and the Ecology of Wonder.
30933: BROWN, RAYMOND E. - The birth of the Messiah. A commentary on the infancy narratives in Matthew and Luke
90921: BROWN, JONATHAN A.O. - El Greco of Toledo. The exhibition El Greco of Toledo has been organized y The Toledo Museum of Art with Museo del Prado, National Gallery of Art, Dallas Museum of Fine Arts.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30