Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4070816: DIJK, IS. VAN, (IBSEN, HENRIK) - Ibsen`s Brand. Met nabetrachting.
4075667: DIJK, G.VAV - De openbaring aan Hendrik Vis.
4016210: DIJK, A. VAN (MUSIUS, C.) - Cornelius Musius,. Een delftse martelaar van 1572.
4041302: DIJK, P.V. - Orgels in de Elzas. Orgelcultuur tussen Frankrijk en Duitsland.
86514: DIJKE, JEREMIAS / HENDRIK UILENBROEK - De Welbereide Disgenoot Aan de Tafel des Heeren. Verhandelende die deugden, welke een Christen versieren, om waardig het Heilig Avondmaal te ontvangen. Waar bijgevoegd zijn: Heilige overdenkingen, gebeden vóór, in, en ná het Heilig Avondmaal, alsook een Kort Begrip van de Christelijke Godgeleerdheid (2 werken in 1 band)
54281: DIJKE, JOHANNIS VAN - Loon voor uw arbeid. Ter gedachtenis aan Johannis van Dijke, beroepen kandidaat van de Gereformeerde Gemeente te Tholen
83623: DIJKE, P. VAN - Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke
4141791: DIJKEMA, F. (AMSTERDAM) - De doopsgezinden te Amsterdam 1530-1930.
30191: DIJKHUIZEN, OKKE (SAMENSTELLING) - Rondom Jan Zwart
4050288: DIJKHUIZEN, S. (MÜNZER, TH.) - Rebel onder de regenboog. (roman)
142899: DIJKSHOORN, WILLEMIEN & ERIK DE JONG & LODEWIUJK ODÉ [ED.]. - Amsterdamse Grachtentuinen. Keizersgracht.
142895: DIJKSHOORN, WILLEMIEN & ERIK DE JONG & LODEWIUJK ODÉ [ED.]. - Amsterdamse Grachtentuinen. Van Singel tot Singelgracht. Het groen van Artis, de Hortus en de tuinen van het Rijksmuseum.
142888: DIJKSHOORN, WILLEMIEN & ERIK DE JONG & LODEWIUJK ODÉ [ED.]. - Amsterdamse Grachtentuinen. Herengracht.
103483: DIJKSHOORN, WILLEMIEN & ERIK DE JONG & LODEWIUJK ODÉ [ED.]. - Amsterdamse Grachtentuinen. Keizersgracht.
142894: DIJKSHOORN, WILLEMIEN & ERIK DE JONG & LODEWIUJK ODÉ [ED.]. - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
100827: DIJKSTERHUIS, E.J. & CORNELIA SERRURIER [ET AL.]. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
123064: DIJKSTRA, DR. B.K.S. - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis. Onderzoek van de stoffelijke resten opgegraven op het terrein van de voormalige Abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951 en te Egmond in 1979 en 1980 en aangetroffen in de tombe in de Abdijkerk te Middelburg in 1980.
4019852: DIJKSTRA, M. - Gods voorstelling. Predikatieve expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja. (Diss.).
53837: DIJKSTRA, J. E.A. - Droege fuotten. Onderzoeksgids voor de friese waterstaatgeschiedenis
4041360: DIJKSTRA, M. (TEKST EN TOELICHTING) - Ezechiël. 2 dln.
144219: DIJKSTRA, FLORETTE [ED. - ET AL.]. - Langoureus verlangen. Schrijfsters van nu over Anna Blaman.
4069179: DIJKSTRA, M. & VRIEZEN, K. (RED.) (VRIEZEN, TH.C.) - Th.C.Vriezen. Hervormd theolooog en oudtestamenticus. Studies over theologie van het Oude Testament, bijbelse theologie en godsdienst van Oud-Israël bij de 100e geboortedag van Th.C.Vriezen.
4073775: DIJKSTRA, M. (TEKST EN TOELICHTING) - Ezechiël I (1,1-23,49). (Tekst en Toelichting)
95522: DIJKSTRA, MEINDERT - Gods voorstelling. Predikatieve expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja
4073429: DIJKSTRA, M. HOUTEPEN, A. E.A. (ED.) (JONGENEEL, J.A.B.) - Towards an Intercultural Theology. Essays in honour of J.A.B.Jongeneel.
4142065: DIJKSTRA, J.H.F. - Religious Encounters on the Southern Egyptian Frontier in Late Antiquity. (AD 298-642). (Diss.)
4137608: DIJKSTRA-ELGERSMA, N. (E.A.) (OENKERK) - De kerk in 't midden. 1836-1986: De Gereformeerde Kerk van Oenkerk 150 jaar onderweg.
4140800: DIJKSTRA, J.P. LAGENDIJK, J. & HYLKEMA, I. (WORKUM) - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
104877: DIJN, M. ROSINE DE - Culinair calendarium. Mythen en mysteries, met historische recepten bewerkt door het ' Scholteshof '.
4027167: DIJN, HERMAN DE - Kan kennis troosten. Over de kloof tussen weten en leven.
53812: DIJN, HERMAN DE E.A. - Uitgever tussen oost en west. Liber Amicorum, aangeboden aan D.C.J. Bakkes bij zijn afscheid van Van Gorcum
4046031: DIJON, ELISABETH VAN - Geschriften.
130579: DIJSTELBLOEM, H.G.M. - Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen.
4075951: DIKS, L. - Vals spel in het paradijs. De rijke ruïnes van een verlaten wereldbeeld. Genesis 2-11.
145573: DILLEN, DR. J.G. VAN - De oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie.
47941: DILLINGH, PETER - Een eeuw rondom het Woord. 100 jaar Wilhelminakerk Dordrecht 1899-1999
4142234: DILLMANN, A. - Grammatik der Äthiopischen Sprache. Mit 9 Faltkarten. Unveränderter Abdruck der 2. Auflage 1899.
101403: DILLON, MILLICENT - A Little Original Sin. The Life and Works of Jane Bowles.
47607: DILLON, JOHN - The Platonic Heritage. Further Studies in the History of Platonism and Early Christianity (Variorum Collected Studies Series)
122662: DILMAN, ILHAM - Matter & Mind.
4005358: DILTHEY, W. - Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.
4138361: DILTHEY, W. - Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Leibniz und sein Zeitalter. Friedrich der grosse und die deutsche Aufklärung. (Gesammelte Schriften III)
4300833: DILTHEY, WILHELM - Gesammelte Schriften. Band 1- 23 (Band 22 fehlt). 1. - 4.Auflage.
4140360: DIMDE, M. (NOSTRADAMUS) - Voorspellingen voor de 21ste eeuw. Nostradamus.
4044361: DIMIER, M.-ANSELME - L`art Cistercien. France.
143718: DIMOND, STUARD J. & J.G. BEAUMONT [EDS.]. - Hemisphere Function in the Human Brain.
104132: DIMOND, FRANCES & ROGER TAYLOR - Crown & Camera. The Royal Family and Photography 1842-1910.
9296: DINANT, PETRUS - De Brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze, Verklaart en Toegepast.
1081: DINANT, PETRUS - De Achtbaarheit van Godts Woort. Waar in Verklaart, Bewesen, en Verdedigt worden, De Noodzakelykheit eener Openbaringe na den Val, De Goddelykheit der Heilige Schrift, De Onfaalbare Leiding der Propheten en Apostelen, De Onberispelykheit van hunnen Styl, De Canon, of Samenvoeging der H. Boeken. Met nog verscheide andere voorname Stoffen.
9523: DINANT, PETRUS - De Brief Van Den H. Apostel Paulus Aan Die Van Efeze, Verklaart En Toegepast.
85323: DINGELDEIN, W.H. - Acht eeuwen stift weerselo 1150-1950. Met 23 afbeeldingen naar foto's
4050772: DINGELDEIN, W.H. (WEERSELO) - Acht eeuwen stift Weerselo 1150-1950. Met 23 afbeeldingen naar foto`s.
4066799: DINGEMANS, G.D.J. & SMELIK, P.G. - Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijke geloof.
91593: DINGEMANS, GIJS - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?
4071740: DINGEMANS, G.D.J. - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?
4052148: DINGEMANS, G.D.J. - Graven in bijbels brongebied. Op zoek naar de historische wortels van de religie van Israël.
54819: DINGEMANS, GIJS - In vredesnaam. Religie in een democratiesche samenleving
4030094: DINGEMANS, G.D.J. - De tijd van de verborgen God. Verkenningen en reflecties.
54755: DINGEMANS, GIJS - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit
4058672: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie.
4052150: DINGEMANS, G.D.J. - Een vitale wegwijzer. Op zoek naar de religieuze kracht van de Tora.
4072128: DINGEMANS, G.D.J. - Het menselijke gezicht van God. Jezus als de unieke drager van de Geest.
54540: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie
4300290: DINGEMANS, GIJS - (3 boeken) Als getuigen gaan praten - Graven in bijbels brongebied -Een vitale wegwijzer.
4061647: DINGEMANS, G.D.J. KRONENBURG, J. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Kaïn of Abel. Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders?
4068964: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
123529: DINGUS, LOWELL & TIMOTHY ROWE - The Mistaken Extinction. Dinosaur Evolution and the Origin of Birds.
4032027: DINKLER, E. (HRSG.) (BULTMANN, R.) - Zeit und Geschichte. Dankesgabe an Rudolf Bultmann zum 80.Geburtstag.
52439: DINKLER, E. - Signum crucis. Aufsätze zum Neuen Testament und zur Christlichen Archäologie
4140901: DINTEREN, L.K.M. VAN - Opdat Gods glorie openbaar worde. De 'Lex Orandi' als theologisch verantwoord fundament van orthodoxe Missietheologie. (Diss.)
145547: DIOLÉ, PHILIPPE - Vergeten volken op de paradijselijke eilanden vande Stille Zuidzee.
92696: DION, EMIS - Nikias & Katharina. Het begon in Korinthe / In de schaduw van de zanger / De lauwerkrans van het leven (3 delen)
94798: DIONYSIUS CARTUSIANUS  - Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani. Opera Omnia in unum corpus digesta ad fidem editionum coloniensium. Cura et labore monachorum sacri ordinis cartusiensis. Favente Pont. Max. Leone XIII (14 volumes)
4073778: DIRKSEN, P.B. (TEKST EN TOELICHTING) - Richteren. (Tekst en Toelichting)
4300374: DIRKSEN, P.B. & P.A.H. DE BOER, - Judges and Samuel. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part II, Fasc 2)
4067124: DIRKZWAGER, A. - Strabo über Gallia Narbonensis. (Diss.)
100828: DIRRIGL, MICHAEL - Ludwig I. König von Bayern 1825-1848.
110465: DIS, ADRIAAN [ED.]. - Nederlands buitengaats: een taalreünie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis, Amsterdam.
94299: DIS, LEENDERT MEEUWIS VAN - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw
104631: DIS, ADRIAAN VAN & TILLY HERMANS [EDS.]. - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
122231: DIS, DR. L.M. VAN & P.A. DIJKSTRA & DR. J. MEIJER [EDS.]. - Ik neem afscheid van u. In memoriam dr. C. Spoelder [1885-1958].
4133838: DISKI, J. - Abrahams offer. Roman. Vertaald door T.Funhoff.
123278: DISNEY, WALT [RENÉE BELINFANTE - ED.]. - Walt Disney's Assepoester. Naar gegevens uit de film 'Cinderella'.
104296: DISSEL, A.J. VAN - "De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. ""Onze wegen scheiden maar onze harten blijven een ""."
101605: DISSELHOFF, HANS DIETRICH - Geschichte der Altamerikanischen Kulturen.
103293: DISSELHOFF, HANS DIETRICH - Vida en el Antiquo Peru.
121641: DITTMAR, NORBERT (ET AL.) - Sociolinguistics. A critical Survey of Theory and Application.
144060: DITTMAR, JOHANNA - Thailand und Burma. Tempelanlagen und Königsstädte zwischen Mekong und Indischen Ozean.
89910: DITTRICH, KATHINKA E.A. - Berlijn-Amsterdam. 1920-1940, wisselwerkingen.
100105: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER - De geschiedenis van de Sovjetunie.
122241: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER - Sovjet Rusland 1917-1953 & De Sovjet-Unie na 1953 [2 Vols. Compl.].
60165: DITTRICH. B. - Das Traditionsverstandnis in der Confessio Augustana und in der Confutatio (Erfurter Theologische Studien Band 51)
102911: DITTRICH, K. [ET AL.]. - Berlijn - Amsterdam 1920 - 1940. Wisselwerkingen.
101723: DITTRICH, Z.R. - Hitlers weg naar de macht. De regering Von Papen.
121180: DITZHUYZEN, R.E. VAN [L.J. BAL & G. VAN BENTHEM VAN DEN BERGH & A.P. VENEMA - EDS.]. - De blik op het buitenland. Vijftig jaar Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.
52488: DIV. - De dag des Heeren. Christelijke overdenkingen op den eersten dag der week
90059: DIV. - Philobiblion. Zeitschrift für Bücherliebhaber
90060: DIV. - Philobiblion. Zeitschrift für Bücherliebhaber
90068: DIV. - Neerlands roem en grootheid
52480: DIV. - Convoluut met 37 preken
90046: DIV. - Jerusalem through the eyes of XII Israeli painters
90001: DIV. - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent
52360: DIV. - Histoire des Protestants en France
145725: DIVENDAL, JOOST - Nicolosia. Giovanni Bellini en zijn Venetiaanse model.
86000: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Statenbijbel. 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4
91278: DIVERSE AUTEURS - Prekenserie uit den Schat des Woords. Jaargang 1973.
88976: DIVERSE AUTEURS - Honderd twintig jaar doopsgezind Noordholland in cijfers en namen. 1844-1964.
85928: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-1960. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der vereniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs.
89064: DIVERSE AUTEURS - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
54525: DIVERSE AUTEURS - Weerzien met Indië (52 afleveringen in twee verzamelbanden)
84122: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 10 januari 1993 - 12 december 1993 ( nr. 233 - 244)
91358: DIVERSE AUTEURS - Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Verslagen en mededeelingen, deel XI. No. 1-3, 1954-1958.
87987: DIVERSE AUTEURS - Handboek der Aardrijkskunde. Uitgegeven door de maatschappij: Tot nut van 't algemeen. (3 stukken in 1 band)
86425: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 30e en 31e jaargang. 4 october 1951 - 24 september 1953
85935: DIVERSE AUTEURS - De Amsterdamsche Gids. Tweede Jaargang, No. 1. Juli 1926
81823: DIVERSE AUTEURS - De wond'ren gadeslaan, gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het negentigjarige bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht
54090: DIVERSE AUTEURS - Apostolaat minderbroeders friesland, 1962-1967
86984: DIVERSE AUTEURS - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer Veertig Levens- en Bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
88981: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Boek- en Prentverzameling Henri Tak (Deel 6)
54490: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 136)
54482: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 138)
81718: DIVERSE PREDIKANTEN - Israëls verlossing, zeven preken
54229: DIVERSE AUTEURS - Bijbel tentoonstelling Statenvertaling 1637-1937. Tiende tentoonstelling in het museum Fodor Amsterdam
54480: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 139)
54481: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 126)
53435: DIVERSE AUTEURS - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen
82243: DIVERSE AUTEURS - Een lied op den sabbatdag (deel 1)
88911: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World.
84831: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.
88098: DIVERSE AUTEURS - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer, 23 Mei 1876.
92248: DIVERSE AUTEURS - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten (2 delen)
92699: DIVERSE AUTEURS - Bijbelsch handboek en concordantie bevattende een kort begrip der bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied van het heilige land, en een register der onderwerpen, eene concordantie, eene alphabetisch lijst der eigennamen en eenige kaarten. Tweede, herziene en vermeerderde druk
54645: DIVERSE AUTEURS - Buitengewone toewijding. 365 waargebeurde verhalen van broeders en zusters uit de lijdende kerk
93807: DIVERSE AUTEURS - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
84878: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2013
84879: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2012
85685: DIVERSE AUTEURS - Samuelkerk 25 jaar. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn-Zuid. 25 oktober 1960 - 25 oktober 1985
90164: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen en Castilla y León. Op de drempel van Europa.
54495: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 118)
54496: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 157)
86731: DIVERSE AUTEURS - Hammond's New World Atlas. Containing New and Complete Historical, Economie, Political and Physical Maps of the Entire World in Full Colors. With Complete Indexes and the races of mankind, illustrated gazetteer of the world, illustrated gazetteer of the United States and territories.
87613: DIVERSE AUTEURS - Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten/Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Naar de oorspronkelijke nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
54483: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 114)
84107: DIVERSE AUTEURS - Zijn wond'ren een gedachtenis. Christelijk Gereformeerde Kerk Sliedrecht-Centrum 1894-1994
89000: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel.
54652: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige Kring 'De vier ambachten' Hulst. Jaarboek 1982-1983
94176: DIVERSE AUTEURS - Overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam
84880: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2007
81387: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid, 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel
52085: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 9)
84126: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 16 januari 1983 - 11 december 1983 ( nr. 113 - 125)
88005: DIVERSE AUTEURS - Teyler' 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest
85319: DIVERSE AUTEURS - Gids door Walcheren, uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg, Achttiende, negentiende en twintigste duizend
53953: DIVERSE AUTEURS - Kerk en oud kerkhof der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Sneek. Bijdrage tot de kennis van de rechtsbedeeling van kerkelijke goederen in den neutralen tijd
89734: DIVERSE AUTEURS - Schittering van Spanje. Van Cervantes tot Velázquez. 1598-1648.
83625: DIVERSE AUTEURS - Wekelijksche volks-leerredenen van Ned. Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigd. Vijfde Jaargang, tiende deel
54477: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 119)
88830: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. (2 delen)
89080: DIVERSE AUTEURS - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff depot-uitgaven.
54502: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 109)
91505: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse landschappen uit de zeventiende eeuw.
84832: DIVERSE AUTEURS - In het Leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten der Geref. Gemeente (2 delen)
54651: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige Kring 'De vier ambachten' Hulst. Jaarboek 1980-1981
83886: DIVERSE AUTEURS - ...die Gij hebt van ouds gedaan. Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het honderdjarig voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht. 23 December 1988 - 23 December 1998
88982: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Collectie W.O. Swaving. (Deel 7).
84884: DIVERSE AUTEURS - Die trouwe houdt. 75 jaar Gereformeerde Gemeente te Meeuwen
86024: DIVERSE AUTEURS - Herdenk de trouw. 1888-Opheusden-1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden
95669: DIVERSE AUTEURS - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond (6 delen)
92155: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en mededelingen, deel LI. (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
54494: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 113)
89709: DIVERSE AUTEURS - Caspar Olevian 1536-1587. Evangelisch-reformierter Theologe aus Trier. Katalog einer Ausstellung der Stadtbibliothek Trier 1987
54492: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 142)
85245: DIVERSE AUTEURS - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis
85206: DIVERSE AUTEURS - Archief 1978, mededelingen van het koninklijk zeeuwsch genootschap der wetenschappen
85131: DIVERSE AUTEURS - Mens en maatschappij. Jubileumnummer 1925-1975
54501: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 148)
54489: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 135)
86424: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 38e en 39e jaargang. 1 oktober 1959 - 28 september 1961
85277: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1895)
85279: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. Geillustreerd volksboek. (1869)
85283: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1872)
85285: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1879)
85286: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1898)
85287: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (twaalfde deel)
85289: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1877)
88741: DIVERSE AUTEURS - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling. Deel A: Vormen. Deel B: Briefwisseling. (2 delen)
90172: DIVERSE AUTEURS - De voorstelling. Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis.
89375: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. (Deel 1, 1e en 2e stuk)
89377: DIVERSE AUTEURS - Catalogus der bibliotheek van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Supplement-Catalogus 1932-1973. (Deel 8)
85412: DIVERSE AUTEURS - Volkseenheid. (8 werken in 1 band) Dr. G. Knuvelder: Volk en staat / Prof. Dr. A.A. van Schelven: het Nederlandsche volksbesef in Noord-Nederland / Dr. H.W.E. Moller: het Zuid-Nederlandsch nationaliteitsbesef / Prof. Dr. G. Gosses: het Friesch nationaal besef / Dr. J.P. Kruyt: sociale tegenstellingen en democratisch socialisme / Dr. Emile Verviers: Sociale tegenstellingen en corporatieve staat / Prof. Dr. J.J. Schrieke: de taak van Nederland in de Overzeesche gewesten / Prof. Jhr. Mr. W.J.M. van Eysinga: de taak van Nederland in de volkerengemeenschap.
54491: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 137)
54503: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 160) (4 afleveringen in 3 banden)
86349: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder, kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeente. Jaargang 80 en 81.
85335: DIVERSE AUTEURS - Winsums verleden
85291: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1873)
85293: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1885)
85295: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1890)
85303: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. (1877)
85304: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. (1871)
88647: DIVERSE AUTEURS - Het proces Christiansen
86045: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991
89750: DIVERSE AUTEURS - Museu Nacional de Arte Antiga Lissabon. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn.
89943: DIVERSE AUTEURS - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezig uit Gelderse kastelen.
88657: DIVERSE AUTEURS - Het proces Mussert
54488: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 122)
85326: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van een gedeelte der bibliotheek nagelaten door Dr. Mich. Schoengen rijks-archivaris te Zwolle, privaat-docent aan de rijks-universiteit te Groningen
85138: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Schoolplaten
85139: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Schoolplaten
89364: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
88632: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van de regering en de Staten-Generaal over de grondwets-bepalingen nopens de Godsdienst, de verhouding tusschen kerk en staat, de organisatie van en het toezigt op de kerkgenootschappen. Volledige verzameling van al de officiële en verdere belangrijke stukken, bescheiden en redevoeringen over de onderwerpen, zoomede over de wet omtrent het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen. (Complete Set)
88869: DIVERSE AUTEURS - Negenenvijftigste jaarboek van het genootschap amstelodamum
89237: DIVERSE AUTEURS - Tora. De onderwijzing van Mosje. Uit het Hebreeuws vertaald door Lineke Buijs en Marianne Storm.
54479: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 116)
89448: DIVERSE AUTEURS - De vroegere regtzinnige schrijvers. Tweede jaargang. No. XIII -XXIV.
54474: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 133)
54493: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 112)
85840: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van de stichting Oude Hollandse Kerken 11-46
85769: DIVERSE AUTEURS - De Bijbel door de ogen van de grote meesters (3 delen)
88750: DIVERSE AUTEURS - Vijftig jaar vereniging van leraren bij het christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
88715: DIVERSE AUTEURS - Opstand en onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572. Uitgegeven met steun van het Prins Bernhard Fonds en de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.
54476: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 120)
88909: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World. Fourth Edition.
90880: DIVERSE AUTEURS - Tijdloze interieurs
53952: DIVERSE AUTEURS - Systematische catalogus der provinciale bibliotheek van Friesland. Bewerkt en uitgegeven op last van de Provinciale Staten van dit gewest. Tweede gedeelte. Aardrijkskunde - Geschiedenis (algemeene, vaderlandsche en kerkgeschiedenis)
90588: DIVERSE AUTEURS - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
90393: DIVERSE AUTEURS - Van vonk tot vlam. 100 jaar natuurwetenschap in Nederland. Het Nederlands natuur- en geneeskundig congres 1887-1987. Handelingen van het 58e congres, 14 november 1987 te Amsterdam.
84804: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album 1849
84805: DIVERSE AUTEURS - Wanneer ik voor U kniel. Rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000 (2 delen)
54484: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 117)
54478: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 121)
86426: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 40e jaargang 5 oktober 1961 - 20 september 1962
86427: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 27e en 29e jaargang.
52084: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 17)
84877: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2014
92154: DIVERSE AUTEURS - Gelders zilver, tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem 12 juni - 4 september 1955
52083: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 24)
88998: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, Taal- en Letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. (Deel 3)
88999: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Rechtsgeleerdheid. (Deel 4)
81827: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid, 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel
91588: DIVERSE AUTEURS - Gaven in overvloed. Europees cultuurbeleid in christen-democratisch perspectief.
83683: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 6 September 1979 - 28 Augustus 1980
88910: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World. Revised Third Edition.
87052: DIVERSE AUTEURS - Tot de voleinding der wereld. Acht preken.
87443: DIVERSE AUTEURS - Reglementen vervaardigd door het algemeen christelijk synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den Koning. Vooraf gaat het algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Konigrijk der Nederlanden
53149: DIVERSE AUTEURS - Atlas van Nederland. Samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1663-1977. / Atlas of The Netherlands. Compiled by the Foundation for the Scientific Atlas of The Netherlands
94748: DIVERSE AUTEURS - Catalogus XLIX. Bibliotheca Collectiva. En vente aux prix marqués ches Burgersdijk & Niermans
85919: DIVERSE AUTEURS - De Tijdspiegel. 1884. (Complete Set)
84125: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 17 januari 1988 - 11 december 1988 ( nr. 174 - 185)
89263: DIVERSE AUTEURS - Onze Hoogleeraren. Portretten en Biografieën.
54487: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 132)
84762: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1855
88362: DIVERSE AUTEURS - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
86002: DIVERSE AUTEURS - Deutsche erfahren Holland. Eine sammlung von hundert berichten 1725-1925. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Claus Victor Bock (Sonderausgabe des Heftes XXVII-XXVIII)
30006: DIVERSE AUTEURS - Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953
52016: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 26e jaargang 1973]
84977: DIVERSE AUTEURS - Rapporten en verslagen ter behandeling op de Generale Synode der Gereformeerde Gemeente 2013
89913: DIVERSE AUTEURS - Joan Miró, het palet van de dichter.
54485: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 115)
54486: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 134)
84932: DIVERSE AUTEURS - De knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja, door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. J.L. Koole
84771: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand, 1854
46400: DIVERSE AUTEURS - Soli Deo Gloria, Een historisch overzicht en Veertien preken. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Utrecht
53341: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst. Uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe serie, dertigste deel
83268: DIVERSE AUTEURS - Uit de as herrezen, zes eeuwen geschiedenis van de parochie Dussen
82631: DIVERSE AUTEURS - Kartografisch tijdschrift, Jaargang XV nummer 2
83109: DIVERSE AUTEURS - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst
83116: DIVERSE AUTEURS - Breken & Bouwen. Vijftig jaar Gereformeerde Gemeente Terneuzen
83118: DIVERSE AUTEURS - Houd dat gij hebt. 400 jaar Hervormd Sprang
83120: DIVERSE AUTEURS - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
54500: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 104)
83681: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 31 Augustus 1978 - 30 Augustus 1979
84159: DIVERSE AUTEURS - Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heerejn Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige Beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen
85991: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek, societas studiosorum reformatorum. 1886-1951
54608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Zesde Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart 1940 (With English summaries)
54606: DIVERSE AUTEURS - Handboek van het Tweede Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart - 4 April 1932
83541: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje 2010 jaargang 104
91641: DIVERSE AUTHORS - Speeches that changed the world, the stories and transcripts of the moments that made history.
84123: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 12 januari 1992 - 13 december 1992 ( nr. 221 - 232)
84186: DIVERSE AUTEURS - Johannes Tauler ein deutscher mystiker, gedenkschrift zum 600. Todestag (herausgegeben von P. Dr. E. Filthaut OP
84162: DIVERSE AUTEURS - Stamboek of geslachtregister der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Fry van Gontenschwyl (Aargau-Zwitserland) omvattende de jaren (1671) 1714 tot en met 1889
43270: DIVERSE AUTEURS - Orgelklanken, Largo, Laudate Dominum, Ave Maria, Ave verum, Slavenko, Helleluja, Bist du bei mir, Soldatenkoor, Bruidskoor, What is life, Menuet (Boccherini), Menuet (Mozart)
53569: DIVERSE AUTEURS - De prins der geillustreerde bladen. No. 1 - 1 Juli 1906 t/m December 28 1907
53553: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
53538: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (No. 22 t/m 24, 1971-1976)
53537: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 10 van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (1945-1948)
53536: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 4 van het Vooraziatisch-Egyptisch gezelschap Ex Oriente Lux (1936)
91264: DIVERSE AUTEURS - Kijk op kerken. Een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw.
89037: DIVERSE AUTEURS - Fonds-Catalogus van A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij., te Leiden. 1851. - 1 Januari. - 1911.
84761: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
83528: DIVERSE AUTEURS - Max Havelaar Academie (UvA Erfgoedlan 2010)
47033: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTE - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 3e jaargang 1949-1950]
44360: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje. 1973, 1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
54504: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 159) (4 afleveringen in 3 banden)
53094: DIVERSE AUTEURS - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerik en de Lage Landen
92765: DIVERSE AUTEURS - Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal, der vereenigde nederlanden uit drie berijmingen, in den jare 1773, gekozen met de noodige daarin gemaakte veranderingen geheel op muziek-nooten met de vier stemmen, als: tenor, bassus, altus en discant, alle op de C sleutel gesteld.
84119: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 14 januari 1990 - 9 december 1990 ( nr. 197 - 208)
84120: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 18 januari 1987 - 13 december 1987 ( nr. 162 - 173)
83830: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar School met de Bijbel(1866-1991). Een overzicht in woord en beeld van 125 jaar 'School met de Bijbel' te Langerak
84127: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1984 - 9 december 1984 ( nr. 126 - 137)
84093: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der vereenigde provintien, federt het begin des jaers MDCCXLVII, het jaer der Verkiezinge van zyne Doorluchtige Hoogheit, Prins WillemdenIV, hoogl.ged., tot Stadhouder van Holland enz. (twaelfde deel)
83682: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 3 September 1981 - 26 Augustus 1982
83725: DIVERSE AUTEURS - Naamregister der Hervormde Predikanten in het koninkrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West- Indische bezittingen alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hooge scholen en athenaeen, met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen
83973: DIVERSE AUTEURS - De dagen van ouds. Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
84141: DIVERSE AUTEURS - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden (2 delen)
83959: DIVERSE AUTEURS - 1954-2004 Dr. Maarten Lutherschool met de Bijbel
83887: DIVERSE AUTEURS - De wond'ren gadeslaan. Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het negentigjarig bestaan van de Christelijk Gereformeerde kerk te Barendrecht. 23 December 1898 - 23 December 1988
84121: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1989 - 10 december 1989 ( nr. 186 - 196)
83919: DIVERSE AUTEURS - Omzien en gedenken 1885-1985. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst
88832: DIVERSE AUTEURS - Het geusje. Wekelijks verschijnend blaadje voor alle vrienden van kerk, oranje en vaderland. (1ste en 2e jaargang, 2 delen)
88964: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. (Deel 5, stuk 1 en stuk 2)
54497: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 156)
54498: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 147)
55355: DIVERSE AUTEURS - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken (2 verzamelbanden)
54475: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 111)
91363: DIVERSE AUTEURS - Het proces Mussert. Met 6 afbeeldingen.
85934: DIVERSE AUTEURS - Officieel Programma der Feestelijkheden ter eere van het 40-jarig Regeerings-jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina van 5-12 September 1938
88994: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de provinciale bibliotheek van Zeeland. (Nieuwe uitgaaf)
88995: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Hulpwetenschappen der Geschiedenis. (Tweede deel, tweede stuk)
54948: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde. Mei 1834 - Mei 1835
54499: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 155)
53872: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
89010: DIVERSE AUTEURS - De Reformatie. Tijdschrift voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. (Complete Set)
94511: DIVERSE AUTEURS - Kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland. Inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013)
84124: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 13 januari 1991 - 8 december 1991 ( nr. 209 - 220)
93874: DIVERSE AUTEURS - De leerling vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
93981: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Statenbijbel, 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4
94054: DIVERSE AUTEURS - Reglementen vervaardigd door het nationaal synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den koning den 30sten Julij 1816. WAARBIJ: Memorie van bezwaren, overhandigd door eene commissie uit de cvlassis van Amsterram aan Zijne Majesteit, den Koning, tegen het algemeene reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en brief tot antwoord aan de classis van Amsterdam. EN: Vijf brieven, ter verdediging van het plan van organisatie der Hervormde kerken in de noordelijke provincien van het Koningkrijk der Nederlanden. EN: Kerkelijke redevoeringen en aanspraken. EN: Reglement op het examen en de toelating tot het leeraar-ambt in de Hervormde Kerk. (5 werken in 1 band)
94056: DIVERSE AUTEURS - Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het kruis (1844-1869) met inleiding, bijlagen en registers
94074: DIVERSE AUTEURS - Catalogus. Catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens
54664: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
54807: DIVERSE AUTEURS - Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten
5591: DIVERSEN - Ets Boekenstal
100106: DIWALD, HELLMUT - Strijd om de Wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor.
4017967: DIX, G. - The Shape of Liturgy.
4300096: DIX, GREGORY - The Question of Anglican Orders. Letters to a Layman.
55123: DIXON, PIERS - Double Diploma. The life or Sir Pierson Dixon don and diplomat
146209: DIXON, SIMON - Catherine the Great.
95758: DIXON, J.E.G. A.O. - Concordance des oeuvres de François Rabelais. Études Rabelaisiennes, Tome XXVI (Volume 26). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLX)
142549: DIXON, SIMON - Catharina de Grote.
101561: DIXON, ROBERT M.W. - Linguistic Science and Logic.
144117: DIXON, LAURINDA - Bosch.
140124: DOBBELAER, DRS. A.J.M. [ED.]. - Hora Est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
110826: DÖBLER, HANSFERDINAND - Magie - Mythos - Religion.
142863: DÖBLIN, ALFRED - Jubiläumsausgabe. Werke in sieben Bänden [7 Vols. Compl. in slipcase].
130792: DOBSCHÜTZ, ERNST VON [GEORGE BREMNER [TRANSL.] & W.D. MORRISON [ED.]] - Christian Life in the Primitive Church.
101680: DOCKER MARCUS, AMY - Rewriting the Bible. How Archeology is Reshaping History.
110369: DOCTERS VAN LEEUWEN, MR. A.W.H. - Willem Christiaan Leonard van der Grinten [1913-1994].
88210: DOCTOR, A. - Leven en brieven van James Renwick (1662-1688)
4062221: DOCTOROW, E.L. - City of God. A Novel.
4060254: DOCX, H. - Intercommunie van Lund tot Uppsala.
5060: DOD, JAN - Een Klare ende Weldoorwrochte Uitlegginge over het Ghebedt des Heeren, Voor desen in eenige Predicatien voorgestelt. En nu uit de Engelsche gebragt in de Neerduitsche Tale, door Johannes Naminck.
121501: DODD JR., WILLIAM EDWARD - Die Familie Blair und ihr Einfluss auf den Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges.
4022252: DODD, C.H. - Historical Tradition in the Fourth Gospel.
4054909: DODD, C.H. - The Interpretation of the Fourth Gospel.
9891: DODDRIDGE, PHILIP - De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments, of Vertaling en Omschryving van hetzelve, met Oordeelkundige Aenmerkingen en Toepasselyke Gebruiken. Uit het Engelsch in 't Neerlandsch overgezet.
9525: DODDRIDGE, PHILIP - Eenige Aanmerkelyke voorvallen in het Leven van den Wel-Edelen Gestrengen Heere, Collonel Jacobus Gardiner, Gesneuvelt in den Slag van Preston-Pans, in de laatste Rebellie in Schotlandt, den 21 September 1745. Zynde een Verhaal van zyne Krygsdaden, en andere Diensten, ten nutte van het Gemeen, inzonderheit van zyne Wonderlyke Bekeeringe tot Godt, van zyn Heilig Leven, en van de wyze van zyn Doodt. Met een Aanhangsel, Raakende de aloude Familie der Munro'n van Fowlis. Uit het Engelsch vertaalt.
103807: DODDS, JERRELYNN D. [ED.]. - Al-Andalus. The Art of Islamic Spain.
103806: DODDS, JERRELYNN D. - Al-Andalus. Las Artes Islamicas en España.
142322: DODENBIER, B. & KEES KNOOPS [ILLUSTR.]. - Licht in donkere dagen. Dagboek van een priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen.
123158: DODEWEERD, MARIJE VAN - Dossier Armoede in Nederland. Feiten en ervaringen.
121300: DOEDENS, UDO - Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard.
102234: DOEDENS, DR. A. [ET AL.]. - Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18de eeuw.
4143219: DOEDENS, U. (KIERKEGAARD, S.) - In het teken van tegenspraak. Steekhoudende gedachten van Soren Kierkegaard.
4135926: DOEDENS, A. & HOUTER J. - Vlieland. Een nederlandse geschiedenis. Met veel illustraties.
4143797: DOEDENS, A. & HOUTER J. - 1666 De ramp van Vlieland en Terschelling.
81712: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God
89301: DOEDES, J.I. - Collection of Rariora consisting of printed books and Manuscripts, Portraits and Historical Plates from the Library of the late Dr. J.I. Doedes wich will be sold by auction by J.L. Beijerls G. 21, Neude, - Utrecht on Wednesday and Thursday, May 4th and 5th, 1898.
47387: DOEDES, J.I. - De Leer der Zaligheid volgens het Evangelie in de Schriften des Nieuwen Verbonds
4012530: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God. Hierbij gebonden: De leer van God. 1871, 258 blz.
94099: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing, met zes en twintig fac-similes
85103: DOEDES, J.I. - Losse bladen uit de geschiedenis ven de invoering der kerkhervorming in Nederland. Herinneringen voor het Nederlandsche volk uit de jaren 1521-1581
89484: DOEDES, J.I. - Twaalf preken. Jaargang 1858.
84744: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw (deel 1)
89300: DOEDES, J.I. - Collectie van Rariora, inzonderheid Godsdienst en Theologie.
52445: DOEDES, J.I. - De Heidelbergse Catechismus in zijne eerste levensjaren
88089: DOEDES, J.I. - De Nederlansche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. (2 delen in 1 band)
52489: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als beljidenisgeschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw
84523: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God / De leer van God (2 delen in 1 band)
87830: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing. Met zes en twintig fac-similes.
4300066: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God.
4300868: DOEDES, J.I. (HOFSTEDE DE GROOT, P.) - De Groninger School in haren strijd. Brief aan de Hoogleeraar P.Hofstede de Groot
123113: DOEK, MR. J.E. [ED.]. - Minderjarig / onbevoegd. Een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders. Samengesteld door de werkgroep Geleidelijke rechtsverkrijging minderjarigen.
92466: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek
84614: DOEKES, L. - Der heilige. Quados und Hagios in der reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts
83895: DOEKES, G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland
4021385: DOEKES, L. & LOK, P. - Doop en adoptie.
4021080: DOEKES, L. - Der Heilige. Quados und Hagios in die reformierten Theologie des 17. und 18.Jahrhunderts. (Diss.)
4064133: DOEKES, L. - Een heilige natie.
4022745: DOEKES, G. - Het ambt der geloovigen.
54311: DOEL, H.W. VAN DEN - Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië
144127: DOEL, H.W. VAN DEN & P.C. EMMER & H.PH. VOGEL - Nederland en de Nieuwe Wereld.
81760: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594, een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht alsmede in Achttienhoven
91300: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
130246: DOELEMAN, MR. FRITS - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven , in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
91287: DOELMAN, EVELINE / HELSLOOT, JOHN - De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie.
102365: DOELMAN, EVELINE - Gelukkig Nieuwjaar.
55031: DOERFLER, MARIA A.O. - Syriac encounters. Papers from the Sixth North American Syriac Symposium Duke University, 26-29 June 2011 (Eastern Christian Studies 20)
91291: DOERGENS, HUGO - Chronik der Stadt Dülken
102818: DOERMANN, GENEVIÈVE - Colette. A Passison for Life.
53166: DOERNE, MARTIN - Er kommt auch noch heute. Homiletische Auslegung der alten Evangelien
53167: DOERNE, MARTIN - Die Alten Epistlen. Homiletische Auslegung
60976: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon, sa vie (1616-1680) - son oeuvre.
85350: DOES, J.C. VAN DER - Kruisgezinden en separatisten
87525: DOES, J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
88735: DOES, G.W. VAN DER - De inhoud van onze nationale gedachte. Met een voorwoord van Prof. Mr. P.W. Kamphuisen, hoogleeraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
4018143: DOES, J.C.V.D. - De komst van den Vredevorst.
4026180: DOES, J.V.V.D. - Vertellingen uit de Kerkgeschiedenis.
145880: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
85511: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Grieken. Met honderd afbeeldingen
85512: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Romeinen van de stichting van Rome tot Keizer Diocletianus. Met honderd afbeeldingen
145881: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
123464: DOESBURG, THEO VAN - On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931.
110032: DOESSCHATE, DR. G. TEN [INTR. PROF. DR. F. SASSEN] - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
144990: DOESSCHATE, DR. G. TEN [ET AL.]. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ter gelegenheid van haar Honderd-Jarig Bestaan 1849-1949.
54280: DOEVE, J.W. - Het Palestijnse Jodendom tussen 500 vóór en 400 na Chr. I. Van de ballingschap tot Agrippa
87467: DOEVENDANS, T. - Klanken des Heiligdoms. Woorden van leiding en troost op den weg des levens. (Complete Set)
4066164: DOEVENDANS, K. (LOEN, A.E.) - Inleiding tot het denken van A.E.Loen. Een wijsgerig-tgheologische monografie.
143892: DOHERTY, PAUL - A Haunt of Murder. The Clerk of Oxford's Tale of Mystery and Murder as he goes on Pilgrimage from London to Canterbury.
142455: DOHERTY, P.C. - Dood in monnikspij.
4137560: DOHMEN, JOEP - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
144793: DOHMEN, CHRISTIEN - In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
4142998: DOHMEN, J. - Vrome zondaars. Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.
142548: DOHRN, VERENA - Baltische reizen.
4142592: N.N. (DOKKUM) - Ut pad fan ôns kerk. Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
142946: DOKTER, MARIKE & DR. W. VAN EEDEN [EDS.]. - Roemeens [Wat & Hoe].
142948: DOKTER, MARIKE & DR. W. VAN EEDEN [EDS.]. - Roemeens [Wat & Hoe].
4138026: DOKTER T. (KIERKEGAARD, S.A.) - De structuur van Kierkegaard's oeuvre. (Diss.)
103016: DOLCE, DOMENICO & STEFANO GABBANA - Dolce & Gabana - Animal.
91638: DOLCET, ROC ROSSELL A.O. - Pariatges, 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari.
103223: DOLDER, WILLI & URSULA DOLDER-PIPPKE & DIETMAR ROTHERMUND [M.R.J. HOFSTEDE - ED.]. - India. Land met 1000 gezichten.
93481: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
85672: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
30286: DOLDER-DE WIT, HENNY VAN - Zonen van 't zelfde huis. De geschiedenis van de 'Nederlandsche Hervormde Vereniging Calvijn' en haar verhouding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde gemeente (1899-1960)
89423: DOLDER, VINCENT VAN - Leerredenen op het Hervormings-Feest. Voor eigen rekening uitgegeven.
104653: DOLDEREN, GERRIT VAN - Van boeren, buitenlui en schilders. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth en hun kunstenaarskolonie in de 19e eeuw.
93838: DOLDEREN, G. VAN - Grasduinen. Grasduinen uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken
101335: DOLEN, HEIN L. VAN - Moord in Triëst. Een nieuwe kijk op de dood van Johann Joachim Winckelmann [1717-1768].
55171: DOLEWEERD, J.H. VAN E.A. - Gij zult Mijn getuigen zijn. Zending in Bijbels perspectief
53546: DOLGE, ALFRED - Pianos and their makers. A comprehensive history of the development of the piano from the monochord to the concert grand player piano
121500: DOLL, OTTILIE - Die Britische Arbeiterpartei und ihre Entwicklung von 1918-1931.
4022253: DÓLLEMAN, W.A. - Achttien. Een groep van 18 belangstellenden bezint zich op godsdienstige problemen. 1e (enig) dl.: Het evangelie naar Marcus.
4142118: DÖLLER, J. - Die Reinheits- und Speisegesetze des Alten Testaments. in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.
122982: DOLLFUS, GUSTAVE F. - Paléontologie du voyage à l'île Célébes de m. E.C. Abendanon.
4138493: DÖLLINGER, J. - Die Reformation, ihre Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses.
110525: DOLZ, MIQUEL - De heilige Jozefmaria Escrivá.
122617: DOMASZEWSKI, A. VON - Die Geographie bei den Scriptores historiae Augustae.
122626: DOMASZEWSKI, ALFRED VON - Die Topographie Roms bei den Scriptores historiae Augustae.
102950: DOME DES INVALIDES - The Invalides and the Army Museum.
4133316: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. Beschouwd als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid.
4138363: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - (3 brochures). Rede 17 maart 1807 - Oratio de varia mutatione, quam, teste historia.... 1845 - De vooruitgang in de lutherse kerk. 1865.
4135521: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het Socialisme. Deel 2 en 3.
4134321: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Leven en karater van A.des Amorie van der Hoeven. Gedeeltelijk uit onuitgegeven brieven en zijne schriftelijke nalatenschap.
102697: DOMERGUE, DENISE - Artists Design Furniture.
91875: DOMESTICI, FIAMMA - I Delle Robbia
102992: DOMINGO, MARIANO CUESTO [& FERNAND VANHEMELRIJCK - INTROD.]. - Over onbekende zeeën. De Ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook.
102281: DOMINGUEZ, JORGE I. - Insurrection or Loyalty. The Breakdown of the Spanish American Empire.
101775: DOMINICUS - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, passionist. Apostel van Engeland in de vorige eeuw.
143186: DOMINICUS, J. - Vrijmetselarij.
131005: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
4135067: DOMMERSHAUSEN, W. - Die Estherrolle. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift.
95741: DONA, HANS E.A. - Historische maquette. 's-Hertogenbosch, Stad & Vestiging
122102: DONALDSON, CHRISTOPHER - Martinus van Tours. Een biografie.
87950: DONATH, FRITZ E.A. - Leipzig 1813 die Völkerschlacht im nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkes
53081: DONATONE, GUIDO - William Hamilton. Diario segreto napoletano (1764-1789)
104106: DONDELINGER, E. - Der Jenseitsweg der Nofretari.
110886: DONDER, VIC DE - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen.
110670: DONDER, VIC DE - De lokroep van de zeemeermin.
4058679: DONDERS, SJEF - Bijbels bezien. Matteüs. Meditaties bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie, A.cyclus.
4064964: DONDERS, SJEF - Bijbels bezien. Marcus. Meditaties bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie B-cyclus.
4022255: DONDORP, A. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn. (Diss.)
110179: DONDORP, HARRY - Rechtmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten.
95620: DONELSON, LEWIS R. - Pseudepigraphy and Ethical Argument in the Pastoral Epistles
95639: DONGA, H.C. - Ontmoeting. Een studie over pastoraat en ontmoeting
82433: DONGA, H.C. - Ontmoeting, een studie over pastoraat en ontmoeting
142268: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
144971: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
110588: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
110822: DONGELMANS, DRS. M.J.M. & PROF. DR. J.M.H.J. HEMELS - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann.
89871: DONGELMANS, M.J.M. E.A. - Een Nijmeegse familie. Vier generaties Dobbelmann. Ondernemend en maatschappelijk bewogen.
144833: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
142629: DONGELMANS, M.J.M. - De Oranjes en het Valkhof 1786-1787. De Oranjes op 's Furstendoms Burcht te Nijmegen 1786-1787.
102912: DONGELMANS, BERRY & FRITS VAN OOSTROM & PIETER VAN ZONNEVELD & MARCO DE NIET [EDS.]. - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
110730: DONGEN, DRÉ VAN - ....niet verbleken..... Een open boekje over een Nederlandse vrijmetselaarsloge.[ Breda].
4070265: DONGEN, H.V. - Geen gemene maat. (Diss.)
4019212: DONGEN, J.C.V. - Vervreemding en dienst. Verkenning van een diaconia alienatorum.
142098: DONGEN - - Oud Dongen in beeld.
100320: DONGEN, YVONNE VAN - The Protection of Civilian Populations in Time of Armed Conflict.
94974: DÖNGES, C. - Die Regenten über die ehemaligen Nassau-Dillenburger Lande vom Mittelalter bis zur Neuzeit. In Wort und Bild
84142: DÖNGES, CARL - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beiträge zu den Beziehungen des Oraniers zu seinen Stammlanden
89725: DONKER, W. (J.C. VAN WIJCK) - Gedenkboek voor Schoen- en Leder-Industrie. Uitgave van het Vakblad voor den Schoenhandel en de Schoenmakerij: Ons Bondsorgaan.
4007879: DONKER, ANTH. - Ik zoek christenen. Spel van Ahasverus in tien toneelen.
103972: DONKERS, HENK - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten.
145276: DONKERSLOOT-DE VRIJ, DR. MARIJKE - Drie Generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
89115: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE - Drie Generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
104564: DONNAY, GUY - Het Koninklijk Museum van Mariemont.
131704: DONNAY, GUY - Le Musée Royal de Mariemont.
87899: DONNE, JOHN - One Equall Light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays by John Moses Dean of St Paul's. Foreword by Rowan Williams Archbishop of Canterbury.
54828: DONNE, JOHN - The Elegies and The Songs and Sonnets. Edited with introduction and commentary by Helen garner
54678: DONNÉ, BORIS - Phèdre
4143456: O'DONNELL, J.J. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustine. A New Biography.
93080: DONNELLY, JOHN PATRICK - Calvinism and scholasticism in Vermigli's doctrine of man and grace
130412: DONNER, J.P.H. & J.W. REMKES [FOREW.] - Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuursrecht [& CD-Rom]
84583: DONNER, J.H. - De eerste algemeene zendbrief van den Apostel Petrus voor de gemeente uitgelegd
123106: DONNER, A,M, - Wie maakt de geschiedenis.
143884: DONNER, DR. FRITZ & OTTO E. GUTTENTAG {INTROD.]. - Zwölf Vorlesungen über Homöopathie. Gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche Fortbildung i. d. Jahren 1939 - 1945.
87767: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd (2 delen)
93367: DONNER, J.H. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
82021: DONNER, A.M. E.A. - De vorming van de Nederlandse soldaat. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 12
122264: DONNERT, ERICH - Der livländische Ordensritterstaat und Russland. Der Livländische Krieg und die baltische Frage in der europäischen Politik 1558-1583.
101232: O'DONOVAN, PATRICK - For Fear of Weeping. Burma - Siam - Malaya - China - Indonesia.
4055066: DONOVAN, F.R. EN KENDRICK T.D. (GERMANEN) - De Vikingen. (Naar Wijder Horizon)
4143231: DONOVAN, PETER - Religious Language.
101724: DONSELAAR, N. - Het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
122754: DONSELAAR, J. VAN [ET AL]. - An Ecological and Phytogeographic Study of Northern Surinam Savannas.
53578: DONZEL, E.J. VAN - Enbaqom Anqasa Amin (la porte de la foi). Apologie éthiopienne du christianisme contr l'islam à partir du coran. Introduciton, texte critique, traduction
53558: DONZEL, E. VAN E.A. - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlands instituut voor het nabije oosten. Jaargang XXXIII. No 3 t/m 6 (2 banden)
4142923: DOOB, L.W. - Patterning of Time.
90998: DOOIJES, DICK - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst / 1945-1955.
121967: DOOIJES, DICK & BER DRUKKER & DOLF STORK [EDS.]. - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Fré Cohen.
142412: DOOIJES, DICK - Nederlandse kunstenaressen rond het ex-libris.
123201: DOOL, AD DEN - Zwaar materieel op de sporen van de Lage Landen. De naoorlogse mechanisatie in 186 beelden.
4035865: DOOLAARD, J.J.A. (RED.) - Handboek geestelijke verzorging voor zorginstellingen.
143382: DOOLEY, WILLIAM E. & ARTHUR MADIGAN [TRANSL.]. - Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 2 & 3.
142813: DOOMEN, JEANNE - De hollende kleurling. Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen.
142814: DOOMEN, JEANNE - Behoorlijk blauw. Politieoptreden in Nederland.
4140537: DOOREN, J.P. VAN (BAIUS, M.) - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
92404: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP Kleine Serie 49)
88080: DOOREN, J.P. VAN E.A. - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
94060: DOOREN, J.P. VAN E.A. - De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
94065: DOOREN, J.P. VAN E.A. - Classicale Acta 1573-1620 (3 delen). Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600. II: Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620. III: Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620
30486: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600
4141999: DOOREN, F. VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
4050703: DOOREN, J.P.VAN (RED.) - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
4066520: DOOREN, G.V. - en wij zijn ontkomen!. Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd.
9343: DOORESLAER, ABRAHAMI - Christelijcke ende Schriftelijcke Aensprake.
4062917: DOORMAN, M. & POTT, H. (SAMENST.) - Filosofen van deze tijd.
95327: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen
95210: DOORN, NEELKE - Wilsbekwaamheid. Weldoen, autonomie, identiteit (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 10)
88271: DOORN, W. - Overdenkingen
143570: DOORN, JACQUELINE - Landvoogd Leicester. Robert Dudley 1533-1588.
102282: DOORN, KEES VAN & GERRIT DUBBELD & PIETER ROSIELLE & FRANS VAN WAARDEN [EDS.]. & FRANS LEIJNSE [FOREW.]. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. [2 Vols. Compl.].
110881: DOORN, JACQUELINE - De prijs van het bloed 1584-1625. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot.
85556: DOORNBOS, H. E.A. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborg. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jari bestaan van het kerkgebouw 1883-1983
4072616: DOORNBOS, H. - Achter een joodse man aan.
4134640: DOORNBOS, H. & FIJTER H. DE (WAGENBORGEN) - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
121286: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den Waaldijk. Humor van het platteland. Met een woord ten geleide van Jhr. Jan Feith. Illustraties S. Kraay.
94955: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
93947: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
4041151: DOORNENBAL, J.T. - Pastorale pennevruchten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door L.Dalhuisen.
4072699: DOORNENBAL, J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk.
4143684: DOORNENBAL, J.T. - Hanenpoten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode.
4300159: DOORNENBAL, J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door S.van Dijk.
47494: DOORNENBOS, W. - Voorlezingen over Geschiedenis
110101: DOORNIK, HENDRIK C. [ = PROF. DR. H.C.D. DE WIT] - Anne. Roman.
4030659: DOORNIK, N.G.M.VAN - Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen.
4138672: DOORNIK, N.G.M.VAN - Gij zijt niet langer pelgrims. Ervaringen van bekeerlingen binnen de kerk (vervolg op 'Pelgrims naar de una Sancta').
4019213: DOORNIK, N.G.M.VAN - Jeugd tussen God en chaos. Onderzoek naar de godsdienstige problemen bij de studerende jeugd.
92358: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. E.A. - Gids Walburgskerk en Librije
53500: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568
4016246: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN (PHILIPS, DIRK) - Dirk Philips. (1504-1568). Vriend en medewerker van Menno Simons.
91479: DOORNMALEN, SIL VAN - Zo goed als deze silhouetten maar kunnen zijn. De oudste foto's van de Bommelerwaard 1848-1914.
131108: DOORNMALEN, SIL VAN & KUBUS VAN INGEN & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000.
103087: DOORNMALEN, SIL VAN & KUBUS VAN INGEN & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.]. - Herinneringen aan drie eeuwen II. Betuwse minse op de praottstoel. 54 interviews met streekgenoten.
130615: DOORSLAER, RUDI VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België [1925-1940]
4137260: DOORSLAER, R.VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
4042878: DOOYEWEERD, H. - Vernieuwing en bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door J.A.Oosterhoff.
93692: DÖPMANN, HANS-DIETER - Die Russische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart
102993: DOPPELSTEIN, JÜRGEN [ED.]. - Barlach und Goethe.
143292: DOPSCH, HEINZ & ROSWITHA JUFFINGER [ED.]. - Das älteste Kloster im deutschen Sprachraum. St. Peter in Salzburg. 3. Landesausstellung 15. Mai - 26. Oktober 1982. Schätze europäischer Kunst und Kultur.
100107: DOR, MILO (= MILUTIN DOROSLOVAC) - De laatste zondag. De aanslag van Sarajevo.
130536: DORCSI, PROF. MATHIAS - Handboek homeopathie. Moderne medische vraagbaak.
131603: DORCSI, MATHIAS - Homöopathie. Volume / Band 1. Medizin der Person.
87996: DORÈ, GUSTAVE - Gewijde tafereelen in chromolithographieën. Met bijschriften ter bevordering van christelijk geloof en leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren.
90922: DORÉ, GUSTAVE - Avonturen van de Baron van Munchhausen. Opnieuw bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met 162 platen.
4001794: DORÉ, GUSTAVE - De Bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré. Oude Testament, Nieuwe Testament, Deuterokanonieke boeken. Toelichtingen.
100780: DOREMALEN, DRS. HENK [ED. - ET AL.]. - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout.
122704: DOREN, PROF. DR. ALFRED - Italienische Wirtschaftsgeschichte. Ertser Band [All published / Alles was erschien].
122201: DOREN, CARL VAN - Benjamin Franklin.
89189: DOREN, WILLIAM H. VAN - Gospel of John. Expository and Homiletical Commentary. Two Volumes in One.
143145: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. & KEES SPIERINGS - 's-Hertogenbosch in oude ansichten.
102868: DORENBOSCH, P.TH.A. & J.F. CLERCX - De Boxtelse St.-Petrus [Volume 2]: De Parochie - De H. Bloedviering - Het Smits-orgel.
4300536: DORFMAN, YITZCHAK - The Maggid of Mezritch.
130203: DÖRING, JÜRGEN & SUSANNE KÄHLER [EDS - ET AL.] - Alfons Mucha. Triumph des Jugendstils.
4141187: DÖRING, H. (LIBERMANN, F.M.P.) - Vom Juden zum Ordensstifter. Der Ehrw. P.Libermann und die Gründung der afrikanischen Mission im 19. Jahrhundert.
130793: DORIVAL, BERNARD [ED.] - Peintres contemporains.
121611: DORMEYER, DETLEV - Das neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Eine Einführung.
4300557: DORMEYER, DETLEV - Das Markusevangelium.
53436: DORN, ANDREAS / HOFMANN, TOBIAS - Living and Writing in Deir el-Medine. Socio-historical Embodiment of Deir el-Medine Texts
90317: DORN, ARNO - Robert Heinrich, Graf von der Goltz. Ein Hervorragender Diplomat im Zeitalter Bismarcks.
4045282: DORNER, A. - Encyklopädie der Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Erkenntnistheorie und Kategorienlehre.
4076309: DORNER, J.A. - Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. Von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dargestellt.
83636: DORP, S. VAN - De Stad Gods
89276: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...?
4005176: DORP, J. VAN (COMTE, A.) - De ethiek van Auguste Comte. (Diss.)
55172: DORP, JACOB VAN - Josia. De voorstelling van zijn koningschap in II Koningen 22-23 / Josiah. The representation of his kingship in II Kings 22-23 (with a summary in English)
84207: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
100232: DORREBOOM, M.L. - Gelijk bij gecondemneert word mits deezen. Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
55344: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlanse Korps Mariniers van 1665-1945
103777: DORREN, C.J.O. [GEM. MAJ. H.F.J.M.A. VON FRYTAG DRABBE - FOREW.]. - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.
86516: DORRESTEIJN, T. - Achttal Predikaties
86518: DORRESTEYN, T. - 2e Tweetal Biddag-predikaties. De klagende klacht van een levendig mens, over Klaagliederen 3: 39-42. Gods uiterste lankmoedigheid, betoond in de verzegeling van de honderdvierenveertigduizend, over Openb. 7: 9-17
4143042: DORRIEN, G.J. - Reconstructing the Common Good. Theology and the Social Order.
47478: DÖRRIES, H. - Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 51)
4300941: DÖRRIES, H. (LUTHER, M.) - Beiträge zur Verständnis Luthers. (Wort und Stunde III)
4300942: DÖRRIES, H. - Aufsätze zur Geschichte der Kirche im Mittelalter. (Wort und Stunde II)
4074901: DÖRSCHLER, E. (BEW.) - De komende christenvervolging. Geïllustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen.
4059632: DORSETT, L.W. (SUNDAY, B.) - Billy Sunday and the Redemption of Urban America. (Library of Religious Biography)
55268: DORSMAN, P.J. - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties
55267: DORSMAN, P.J. - Genade door recht. Een zestal predikaties door Ds. P.J. Dorsman. Met een verslag van de rouwdienst o.l.v. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen en de toespraken bij de begrafenis alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981 door Ds. E. du Marchie van Voorthuysen predikant der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en te Katwijk aan Zee op 20 november 1981 door Ds. S. de Jong, Nederlands Hervormd predikant aldaar
30112: DORSMAN, P.J. - Uit vrije gunst alleen
85247: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943
121423: DORSMAN, L.J. & P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Stille wijkplaatsen ? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876.
143925: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943.
103532: DORST, TANKRED [MARTIN HARTKAMP - TRANSL.]. - Merlijn of 't barre land.
89036: DORSTEN, J.A. VAN - Thomas Bassons 1555-1613. English printer at Leiden.
102330: DORT, MARC VAN - Utrecht en de post.
143301: DORTIER, JEAN-FRANÇOIS - Les sciences humaines. Panorama des connaissances.
121873: DOSI, GIOVANNI & DAVID J. TEECE & JOSEF CHYTRY [EDS.]. - Understanding Industrial and Corporate Change.
87981: DOSKER, HENRY E. - "Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (""Een man, krachtig in woorden en werken"".) Een der vaders der Scheiding in Nederland en stichter der Hollandsche Koloniën in den Staat Michigan, Noord Amerika. Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt. "
144007: DOSTOIEVSKY, F.M. [BORIS BRASOL - TRANSL. & ED. - JOSEPH FRANK - INTROD.]. - The Diary of a Writer.
143765: DOSTOJEWSKI, F.M. [E.K. RAHSIN - TRANSL.]. - Die Brüder Karamasoff.
101404: DOTHANM TRUDE & MOSHE DOTHAN - People of the Sea. The Search for the Philistines.
54087: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 39e jaargang, 1969
54088: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 38e jaargang, 1968
121753: DOTLICH, DAVID L. & PETER C. CAIRO - Unnatural Leadership. Going Against Intuition and Experience to Develop Ten New Leadership Instincts
142380: DOUCET, R. - Les institutions de la France au XVIe siècle [2 Vols. Compl.].
4300719: DOUEN, O. (MAROT, CL.) - Clément Marot et le Psautier Huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeoism J.Louis, Jambe-de fer, Goudimel, Crassot, Sweelinck, etc.
4264: DOUGHTY, JOHN - Analecta Sacra: sive Excursus Phililogica breves Super diversis S. Scripturae locis Praecipue Qua, cum Moribus, Ritibus, Institutisve Priscorum Gentilium conspirant: Aut per ea aliquo modo illustrantur.
89946: DOUGLAS, ANDREW / CLARK, IAN - Isle of Man. Then And Now - A Photographic Journey.
4023252: DOUGLAS, J.D. (ED.) - New Bible Dictionary. Organizing Editor: J.D.Douglas. Revision Editor: N.Hillyer.
89962: DOUGLAS, ANDREW - The isle of man. A photographic journey. Phtographs by Ian clark and Miles Cowsill.
4067251: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The Work of an Evangelist. International Congress for Itinerant Evangelists Amsterdam.
123332: DOULIS, THOMAS - Disaster and Fiction. Modern Greek Fiction and the Impact of the Asia Minor Disaster of 1922.
4060040: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?. Ontwikkelingen in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
47216: DOUMA, J./TAZELAAR, J.P. - Handboek voor evangeliseerend onderwijs in de heilige geschiedenis. Met een voorrede van Dr. F.W. Grosheide. Compleet 2 delen, Deel 1: Het Oude Testament, Deel 2: Het Nieuwe Testament. Derde Druk
122524: DOUMA, SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoog 1718-1793.
88587: DOUMA, J. - Het woord des geloofs. Zeven preeken.
85996: DOUMA, J. - Algemene genade. Uiteenzetting, vergeijking en beoordeling van deopvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'
55210: DOUMA, J. - Grondslagen Christelijke Ethiek
4066347: DOUMA, J. - "Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A.Kuyper, K.Schilder en Joh.Calvijn over algemene genade""."""
4073133: DOUMA, J. - Abortus. (Ethische Bezinning 8)
84963: DOUMA, J. - Milieu en manipulatie. CGO 312
4300508: DOUMA, JOS - Op het spoor van meditatie. Bidden luisteren naar Gods Woord.
95691: DOUMA, J. - Oriëntatie in de theologie. Studiegids samengesteld door docenten aan de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in Nederland
4003216: DOUMA, J. - Sabbathsvrede. Een boek voor den Zondag. 52 Overdenkingen.
54919: DOUMAS, CHRISTOS - The Wall-paintings of Thera
4071868: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève. Vertaald door W.F.A Winckel.
4005205: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Le caractère de Calvin. l`Homme-le systeme-l`église-l`état.
4005202: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn's jeugd. Jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als Reformator.
4005204: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn in het strijdperk.
87147: DOUMERGUE, E. - Calvijn en Genève / Calvijn in het strijdperk / Calvijn's jeugd (3 werken)
52133: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd (...), Calvijn in het strijdperk en Calvijn in Genève (3 delen)
84113: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
83885: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
4021035: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn als mensch en hervormer.
4138016: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps. Tome III. la ville, la maison et la rue de Calvin. Ouvrage orné de la reproduction de 90 estampes anciennes, autographes, etc. et de 122 dessins originaux par H.Armand-Delille.
94239: DOUMERGUE, E. - La Genève Calviniste. Ouvrage orné de la reproduction de 108 estampes anciennes, autographes, etc. Et de 125 dessins originaux par H. Armand-Delille
92056: DOUROFF, B. / TARDY - Les étains parisiens
4055732: DOUVEN, K. - Het christendom op weg naar de 21e eeuw. Van Christusbelijdenis tot Christuservaring.
110846: DOUW, LEO & DAI YIFENG [EDS.]. - West Fujian, Land and Migration 1910s - 1940s.
110649: DOUWES DEKKER, EDUARD - MULTATULI [ANNEMARIE KETS-VREE - EDS.]. - Ik ben zwanger van denkbeelden.
85618: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk, de Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw
61380: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk [De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw]
88723: DOUWES, G.F.J. - Geschiedenis des Nederlandschen volks, van 1878 tot op onze dagen, in aansluiting bij het werk van wijlen Dr. W.J.F. Nuyens. (Deel 1, 3, 4 in 1 band)
145332: DOUWES, DICK - Justice and Oppression. Ottoman rule in the province of Damascus and the district of Hama 1785-1841.
142365: DOUWES DEKKER, E. [MULTATULI] [MR. C.TH. VAN DEVENTER - AFTERW.]. - Multatuli aan den koning [1860]. Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar an Z.M. Koning Willem III gericht.
4002602: DOUWES, P.A.C. (ROTTERDAM) - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
58087: DOUWES, K. - Grondig ondersoek van de toonen der musijk
122627: DOVRING, FOLKE & E.M. MEIJERS - Une partie de l'héritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède & Boeken uit de bibliotheek van de Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
94147: DOWEY, EDWARD A. - The knowledge of God in Calvin's theology
4026030: DOWLEY (RED.) TIM - Handboek van de geschiedenis van het Christendom. Nederlandse bewerking A.J.Jelsma.
8805: DOWNAME, JOHN - Oor-Kussen der Wereldsche Menschen, Ende Rust-Peluwe der Kinderen Godes. Dat is, een Tractaet Vande Vleeschelijcke ende Geestelijcke Sorgeloosheyd. In 't Engelsch beschreven. Vertaelt door Tobias Tegnejus.
5066: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
5067: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
5068: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
142395: DOWNIE, J.A. - Jonathan Swift Political writer.
143842: DOYÉ, SABINE [ED. ET AL.]. - J.G. Fichte-Bibliographie [1968-1992/93].
95640: DOYLE, BRIAN - The apocalypse of Isaiah metaphoricallyh speaking. A study of the use, function and significance of metaphors in Isaiah 24-27
104133: DOYLE, RICHARD [BRYAN HOLME - FOREW]. - In elfenland. Beelden uit een wonderwereld. Met een gedicht van William Allingham & Prinses Niemand. Een vertelling uit elfenland van Andrew Lang.
103396: DOZY, DR. G.J. - De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis.
4138373: DOZY, J.D. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk. (Diss.)
121770: DRAAIJER, G. [ET AL.]. - De Joodse Gemeente te Elburg.
143804: DRAAK, PROF. DR. A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein [Met aanvullend hoofdstuk sinds 1936].
110092: DRAAK, DR. MAARTJE DRAAK & BERTUS AAFJES - De reis van Sinte Brandaan.
145855: DRAAK, MAARTJE - Oude en Nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen.
110771: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
92650: DRAAK, MAARTJE - Arthur en zijn tafelronde
130995: DRAAK JZN., J. - Beknopte genealogische gids voor Nederland. Woordenboekje.
4073626: DRAAK, M. - Schimmen van het wester-eiland. Verkenningen in de Keltische traditie van het Oude Ierland.
4141157: DRACH, P.L.B. - Deuxième lettre d'un Rabbin Converti,. aux Israélites ses Frères, sur les Motifs de sa Conversion. Les prophéties expliquées par les traditions de la synagogue.
104507: DRACK, WALTER & KARL SCHIB [ET AL.]. - Illustrierte Geschichte der Schweiz [3 Vols. Compl.]. Bd. 1: Urgeschichte, römische Zeit und Mittelalter, Bd. 2: Enstehung, Wachstum und Untergang der alten Eidgenossenschaft, Bd. 3: Das Werden des Bundesstaates und seine Entwicklung im modernen Europa
122559: DRAGNICH, ALEX N. - The Development of Parliamentary Government in Serbia.
104246: DRAGON AGE - - Dragon Age II. The Complete Official Guide.
102965: DRAGT, THEO H. & LOES SPAANS [EDS. - ET AL.]. - Kees Verkade. Sculptor - Sculpteur - Beeldhouwer.
130377: DRAGT, DRS. G.I.W. - Moenia Doccumana. Dokkums groene gordels.
95266: DRAISMA, SIPKE - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel
4049070: DRAISMA, S. (ED.) (IERSEL, BAS VAN) - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel.
4073517: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament.
4141771: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament. Third edition.
145497: DRAPER, JO - Post-Medieval Pottery 1650-1800.
110427: DRAYER, ELMA & PIETER VAN DER VEN [EDS]. - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de Lage Landen.
54818: DRAYER, ELMA / VEN, PIETER VAN DER - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen
4137503: DRAYER, M. & SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - In trouw gescheiden.
94285: DRECHSEL, MAX A.O. - Colloquium Erasmianum. Actes du Colloque International réuni à Mons du 26 au 29 octobre 1967 à l'occasion du cinquième centenaire de la naissance d'Érasme
46592: DRECOLL, VOLKER HENNING/BERGHAUS, MARGITTA (ED.) - Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Tübingen, 17-20 September 2008. (Supplements to Vigiliae Christianae)
95512: DREES, WILLEM B. - Theologie en natuurwetenschap. Op zoek naar een snark?
4051198: DREES, W.B. (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: Op zoek naar een Snark?.
4068546: DREES, W.B. - Taking Science Seriously:. A Naturalist View of Religion. (Diss.)
4063156: DREES, W.B. - Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God. (Diss.)
95513: DREES, WILLEM B. - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme
4045297: DREES, W.B. (RED.) - Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking. Met bijdragen van L.J.v.d.Brom, P.M.F.Oomen. W.J.v.d.Steen e.a.
4043079: DREES, W.B. (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom.
143055: DREES, W. [H. DAALDER & J.H. GAEMERS - EDS.]. - Op de kentering. Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding.
4143299: DREES, W.B. - Religion and Science in Context. A Guide to the Debates.
131394: DREESMAN, CECILE - Vorstinnen van Thorn.
110644: DRÈGE, JEAN-PIERRE - Marco Polo en de zijderoute.
146335: DREKMEIER, CHARLES - Kingship and Community in Early India.
8979: DRELINCOURT, CHARLES/Y.R./TEELLINCK, WILLEM/BREEN, GILLES VAN - Drie Tractaten noodig tot het H. Avondmael onses Heeren Iesu Christi. Gebeden en Meditatie Oeffeninge. Vragen en Antwoorden. Voor die haer willen begeven aen de Tafel des Heeren onder de Gelovige inde Christelycke Gereformeerde Kercke. (Bevat 1: Gebeden ende Meditatien om sigh te bereyden tot het Heylighe Avondtmael, ende met yver daer toe te gaen, Door Carolus Drelincourt. Uyt het Francoys overg-gheset, Door Gilles van Breen. 2: De Oeffeninge van 't Heylige Avontmael Onses Heeren Jesu Christi, Onder de Geloovige in de Christelijcke Gereformeerde Kercke. Door Y.R. ende W.T. (= Willem Teellinck). 3: Een Korte Somma van de beginselen der Religie, in Vragen en Antwoorden, dienstelick voor de gene die haer selven willen begeven tot de Tafel des Heeren met ghetuygenissen der H. Schrift bevestight, nae de nieuwe oversettinghe des Bybels. t'Samen gestelt door Gilles van Breen.)
3316: DRELINCOURT, C./ MOULIN, P. DU/ SIMONIDES, S. - Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de Bedieninge, Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere Godts-geleerden. Item, De klacht van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelick het H. Avontmael is, neffens de Belijdenisse des Geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reyse na Beth-El, of het Huys Godts, zijnde innerlicke Zielsbetrachtingen, voor een yeder Geloovige ter Kerke gaende, en van daer komende.
7106: DRELINCOURT, CHARLES/MOULIN, PIERRE DU/FOCQUENBERGUES, JEAN DE/SIMONIDES, SIMON/UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de Bedieninge. Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere Godts-geleerden. Item, De klacht van een swaermoedige Ziel over 't Gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is, neffens de Belijdenisse des Geloofs, voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reysen na Beth-El, of het Huys Godts, zijnde innerlicke Zielsbetrachtingen, voor een yeder Geloovige ter Kerke gaende, en van daer komende.
8612: DRELINCOURT, CHARLES - Drie Tractaten, Noodigh tot het Heylige Avondtmael onses Heeren Jesu Christi. Bestaende in Gebeden, Meditatien, ende Oeffeningen, voor die haer willen begeven aen de Tafel des Heeren in de Gereformeerde Kercke. Beschreven door Carolum Drelincourt, ende Y.B. en W.T. Na de nievve Oversettinge des Bibels gestelt door Gillis van Breen. Hier is by gedaen ten versoecke van F.D. dat noodige Tractaet van de vermaerde Leeraer D. S. Simonides, Genaemt De Swaermoedige Ziele. Den veertienden Druck van veel fauten, die in de voorgaende ingeslopen zijn, gesuyvert.
4020147: DRESCHER, H. - Die Bedeutung und das Recht der Individualität auf sittlichem Gebiet. Gekrönte Preisschrift.
4300775: DRESCHLER, DICK - Deuteronomium. Mozes` preek met het oog op de toekomst. (bijbelstudieserie)
81194: DRESDEN, S. - Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot
4051436: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
145614: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
105302: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
91640: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoon van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
89687: DRESSELHUIS, JOH. AB UTRECHT - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
90449: DRESSEN, WOLFGANG A.O. - Ex oriente Isaak und der weisse Elefant. Bagdad - Jerusalem - Aachen. Eine Reise durch drie Kulturen um 800 und heute.
100854: DREW, DAVID - The Lost Chronicles of the Maya Kings.
4061649: DREWERMANN, E. - De Bergrede. Beelden van vervulling. Toelichting op Mattheüs 5, 6 en 7.
4061650: DREWERMANN, E. - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek.
30060: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium (2 Teilen)
30040: DREWERMANN, EUGEN - Das Matthäusevangelium. Erster Teil: Mt 1,1-7,29. Bilder der Erfüllung
4048475: DREWERMANN, E. - Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus.
4047256: DREWERMANN, E. - Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren.
4039666: DREWERMANN, E. - Wat ons toekomt. Gedachten over de rijkdom van het leven.
144183: DREWERMANN, EUGEN - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, pfofetie en gelijkenis.
4048275: DREWERMANN, E. - Strukturen des Bösen. I.Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht. II.Die jahwistische Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht. III.Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht.(Sonderausgabe)
4048276: DREWERMANN, E. - Kleriker. Psychogramm eines Ideals.
53722: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal
4056043: DREWERMANN, E. - An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Antwort auf G.Lohfinks und R.Pechs Mit einem Beitrag von S.Schmitz.
4061651: DREWERMANN, E. - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, profetie en gelijkenis.
4061652: DREWERMANN, E. - Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede. Geloven in vrijheid 2.
95491: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek
4068877: DREWERMANN, E. - Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja.
30459: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen (3 Teilen)
4044323: DREWERMANN, E. - Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens. Tiefenpsychologische Deutung der Kindheitsgeschichte nach dem Lukasevangelium.
95505: DREWERMANN, EUGEN - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, profetie en gelijkenis
4048314: N.N. (DREWERMANN, E.) - Een ruimte om te leven. Gesprekken, gekozen en vertaald door Ton van der Stap. (Binnenkant 7)
144184: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek.
95502: DREWERMANN, EUGEN - Wat ons toekomst. Gedachten over de rijkdom van het leven
95503: DREWERMANN, EUGEN - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd
4073154: DREWERMANN, E. & HAAG, H. - Lasst Euch die Freiheit nicht nehmen!. Für einen offenen Dialog in der Kirche.
4134831: DREWERMANN, E. - Als de sterren goden waren. Moderne kosmologie en geloof. In gesprek met Jürgen Hoeren.
4137156: DREWERMANN, E. (BRUNO, G.) - Giordano Bruno. Oder de Spiegel des Unendlichen.
4048272: DREWERMANN, E. - Der Krieg und das Christentum. Von der Ohnmacht und Notwendigkeit des Religiösen.
4050467: DREWERMANN, E. - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagentijd- en paastijd.
4072514: DREWERMANN, E. - Leben, das dem Tod entwächst. Predigten zur Passions- und Osterzeit. Hrsg. von B.Marz.
4044540: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
94295: DREWES, J.B. - Het interpreteren van godsdienstige spelen van zinne (Overdruk uit Jaarboek 1978-1979, deel I, XXIX (tweede reeks: nr. 21) van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' te Gent)
5497: DREXEL, JEREMIAS - Tribunal Christi, seu Arcanum ac singulare cujusvis hominis in morte Judicium.
61280: DREYER, T.F.J. - J.J. van Oosterzee as homileet (1817-1882)
4133563: DREYER, J.S. & VEN, J.A.V.D. - Divine Justice - Human Justice.
4139236: DREYER, A. - Eeuwfeest-album van de Nederduits gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. 1824-1924
95235: DRI, PIETRO - Pasteur. Van microscoop tot légion d'honneur (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 9)
89776: DRIE, ROB VAN - Onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie
83545: DRIEDGER, MICHAEL D. - Zuflucht und Koexistenz. 400 Jahre Mennoniten in Hamburg und Altona, mit einem Beitrag von Peter J. Foth
101356: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - Archivaris - Taalkundige [in Pictorial Slipcase].
60172: DRIEL. C.M. VAN - Dienaar van twee heren (Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D.Eerdmans, 1868-1948)
92622: DRIEL, COEN VAN / HOEKSEMA, KLAAS - Kritisch denken
4030381: DRIEL, R.V. & JONG, G. DE, - Laat de kinderen tot Mij komen. 40 verhalen uit het Nieuwe Testament. Geïll. door G.v.Tienhoven.
53599: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige
142406: DRIES, ADRI VAN DEN - The Art of Irrigation. The Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed Irrigation Systems in Northern Portugal.
130217: DRIESSEN, MARK - Bouwen om te blijven. De topografie, bewoningscontinuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen.
53112: DRIESSEN, A.M.A.J. / VEN, G.P. VAN DE - In de band van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst
103997: DRIESSEN, A.M.A.J. - Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810.
9721: DRIESSEN, ANTONIUS - Oude en Nieuwe Mensch Gebragt tot een Zaamstel der Praktikale Godgeleertheid. Uit het Latyn vertaalt en meer dan de helft vermeerdert met een Toegift, De Nieuwe Mensch een Betragter der Wonderwegen die God gehouden heeft met het Land zyner inwoning. Zynde een Kort-bondig Verhaal van de Goddelyke Wonder-gevallen in de opregting, vaststelling, verdadiging en uitbreiding van Nederlands Burger-staat, met een Redenkundig onderzoek, of, en in hoe verre, men de zelve voor waaragtige Goddelyke wonderen hebbe te houden, en alzo voor een Goddelyk getuigenis van de waarheid des Protestantzen Godsdienst en goedkeuring van onze diergekogte Vryheid.
1085: DRIESSEN, ANTONIUS - Oude en Nieuwe Mensch Gebragt tot een Zaamstel der Praktikale Godgeleertheid. Uit het Latyn vertaalt en meer dan de helft vermeerdert met een Toegift, De Nieuwe Mensch een Betragter der Wonderwegen die God gehouden heeft met het Land zyner inwoning. Zynde een Kort-bondig Verhaal van de Goddelyke Wonder-gevallen in de opregting, vaststelling, verdadiging en uitbreiding van Nederlands Burger-staat, met een Redenkundig onderzoek, of, en in hoe verre, men de zelve voor waaragtige Goddelyke wonderen hebbe te houden, en alzo voor een Goddelyk getuigenis van de waarheid des Protestantzen Godsdienst en goedkeuring van onze diergekogte Vryheid.
7109: DRIESSEN, ANTONIUS - Over alle de Wonderwerken van Jesus, Welker Letter-zin kortelijk word geopent, en 't bewijs voor Jesus Godheid, en Messiasschap aangedrongen, zijnde voornamentlijk de verborgene zin zedig nagespoort volgens gewisse Uitleg-Regelen, en die aanleiding die de Heiland zelve geeft, waar toe alle de omstandigheden, en 't verband met de voorige of volgende geschiedenis in aanmerking komen, en word ook t'elkens aangewezen, dat diergelijke verhandelingen op zuivere Godvrucht uitloopen. Waar agter by gevoegt zijn de Parabel-Reden der Wyze en Dwaaze Maagden. WAARBIJ: Redenvoering over 2. Timoth. II. vs. 15. Uitgesproken in de Academi-Kerk van Stad en Lande. Wanneer hy in die den Predik-dienst aanveerdde.
131116: DRIESSEN, A.M.A.J. & G.P. VAN DE VEN - In de Ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst.
131070: DRIESSEN, G.G. [ED.] - Oud-Groesbeek in woord en beeld.
123164: DRIESSEN, TH.W.J. & M.P.J. VAN DEN BRAND - 1000 Jaar Gennep.
4073357: DRIESSEN, H. (RED.) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek. [De islam is dichtbij, maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie]
102777: DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE & EMMANUEL BERL [EDS.]. - Les Derniers Jours. Cahier Politique et Littéraire.
123153: DRIFT, A. VAN DER - Bijbellezen in het spoor van Israël [3 Vols. Compl.].
4140654: DRIJVER, F.W. - Mozaïek. Allerlei op het gebied van taalkunde, geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, enz.
4030379: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - De mens heet mens. Het boek Prediker: Nieuwe vertaling en verklarende essays.
4067899: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - Job/Prediker. Vertaling met commentaren en verklarende aantekeningen.
4049393: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - Hoeder van mijn broeder? Ik?. Het verhaal van Kaïn en Abel. Voorwoord: Piet van Boxel.
4036814: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - De twaalf gezichten van de messiaanse mens. Jakob zegent zijn twaalf zonen.
4010481: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - Job.
88609: DRIMMELEN, W. VAN E.A. - Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken.
144951: DRIMMELEN, WIM VAN & AD LEERINTVELD & THEO VERMEULEN & CLEMENS DE WOLF [EDS.]. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A Hunderd Highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
93485: DRIMMELEN, L.C. VAN - Een troon voor het woord. Opstellen over kerkrecht
4134287: DRINT, A. - The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra. Text, Translation and Introduction. (Diss.)
4142753: DRION, H. - Denken zonder diploma. Essays.
123071: DRISKEL, MICHAEL PAUL - Representing Belief. Religion, Art and Society in Nineteenth-Century France.
144038: DRITTENBASS, CATHERINE & ANDRÉ SCHNYDER [EDS.]. - Eulenspiegel trifft Melusine. Der frühneuhochdeutsche Prosaroman im Licht neuer Forschungen und Methoden.
131274: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
142711: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
145025: DROBNA, DR. ZOROSLAVA & JAN DURDIK & EDUARD WAGNER [ILLUSTR.]. - Tracht, Wehr und Waffen des späten Mittelalters (1350-1450).
104071: DROEGE, GEORG - Frühe völkische und kulturelle Grundlagen im niederrheinisch-niederländischen Raum. Niederschrift über die Verhandlungen der Arbeidsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung in Kleve 28-31 Oktober 1956.
142278: DRÖGE, J. - Het Pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis.
82031: DROGENDIJK, A.C. E.A. - Opvoeding op het gebied der sexualiteit. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 22
4015823: DRONKERS, A. - De religieuze film-een terreinverkenning. (Diss.)
4135784: DRONKERS, P. - Tamar. Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken.
4003519: DRONKERT, K. - Het mensenoffer in de oud-testamentische wereld. (BBB)
53172: DRONKERT, KAREL - De molochdienst in het Oude Testament (with a summary in English)
60173: DRONKERT. K. - De molochdienst in het Oude Testament
90389: DROOGENDIJK, J.M. - Het Korps Mariniers en zijn vaandel. Samengesteld in opdracht van het comité uit Rotterdam's burgerij tot huldiging van het Korps Mariniers bij gelegenheid van de vaandeluitreiking aan het korps.
47925: DROOGERS, ANDRE/LAAN, CORNELIS VAN DER/LAAR, WOUT VAN (ED.) - Fruitful in this Land. Pluralism, Dialogue and Healing in Migrant Pentecostalism
30169: DROOGERS, ANDRÉ - De stereotypering voorbij. Evangelischen en oecumenischen over religieus pluralisme
4040906: DROOGERS, A.F. (RED.) (BAAL, J.V.) - Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J.van Baal.
4300361: DROOGERS, ANDRÉ - The Dangerous Journey. Symbolic Aspects of Boy's Initiation among the Wagenia of Kisangani, Zaire. Foreword by Jan Vansina
122991: DROOGLEEVER FORTUYN, DR. H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
95185: DROOGLEVER FORTUIJN, EMIEL - Onderwijsbeleid. Maatschappelijke functies en strategische keuzen
132146: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN - Het einde in zicht. Stemmen uit het laatste jaar van Nederlands-Indie.
132078: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN [ED.] - De leeuw en de banteng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27-29 maart 1996.
4063958: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Als een eenzame mus. Leven en volgelingen van J.P.Paauwe. De man achter dominee Poort uit Knielen op een bed violen.
4067687: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Ovittius' metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (ziele)dokter in de reformatietijd.
4133770: DROS, L. & N. SJOER, N.J.P. (PAAUWE, J.P.) - Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Zijn leven, zijn werk en volgelingen.
4141945: DROS, N. - De sprekende slang. Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme.
100752: DROSSAERS, DR. S.W.A - Het Archief van den Nassauschen Domeinraad [10 Vols. - Compl. Set].
132119: DROSSAERS, DR. S.W.A. - De Archieven van de Delftsche Statenkloosters.
144889: DROST, MR. J. - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815.
93524: DROSTE, FLIP G. - Het verhaal van de kinderkruistocht
4060433: DROSTE, FL.G. - Denken en spreken. De talige mens.
145643: DROSTE, MIEKE - Arles. Gallula Roma - Das Rom Galliens.
4069282: DROSTE-HÜLSHOFF, A.V. - Sämtliche Werke in 2 Bänden. Hrsg. von B.Plachta und W.Woesler.
4137756: DROSTE-HÜLSHOFF, A.VON - Ausgewählte Werke.
100152: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
84381: DROULERS, EUG. - Dictionaire des Attributs, Allégories Emblèmes et Symboles
4046272: DROYSEN, J.G. - Alexander de Groote. Verlucht met dertig afbeeldingen.
52356: DROZ, E. - Jacques de Constans, l'ami d'Agrippa d'Aubigné. Contribution à l'étude de la poésie protestante
103042: DROZ, E. [ED.]. - Ponthus et la belle Sidoine. [Lyon, Guillaume le Roy. Lyon, Gaspard Ortuin].
103041: DROZ, E. [ED.]. - L, Abuzé en court. [Lyon, typographie indéterminé, vers 1484]. & Le doctrinal du temps présent. [Lyon, imprimeur de l'Abuzé en court, vers 1484].
89039: DRUGELIN, W.E. - Allgemeiner Portrait-Katalog. Verzeichniss einer Sammlung von 24,000 Portraits berühmter Personen aller Länder und Zeiten (mit biographischen und chalkographischen Notizen), welche zu den beigesetzten billigen Preisen von dem Leipziger Kunst-Comptoir zu beziehen sind. (2 volumes in 1 binding)
104553: DRUICK, DOUGLAS W. & GLORIA GROOM & FRED LEEMAN [EDS. - ET AL.]. - Odilon Redon: Prince of Dreams 1840-1916.
142695: DRUMANN, W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom. Nach den Quellen.
4136518: DRUMMOND, R.H. - A Broader Vision. Perspectives on the Buddha and the Christ.
94936: DRUNE, GRIETJE VAN - De wondervolle wegen en opzoekende liefde des Heeren gehouden met een arme zondares
4032750: DRURY, C.M. - Presbyterian Panorama. One Hundred and Fifty Years of National Missions History.
86428: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling
4001800: DRUTEN, H.V. - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling.
46975: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling
95508: DSCHULNIGG, PETER - Sprache, Redaktion und Intention des Markus-Evangeliums. Eigentümlichkeiten der Sprache des Markus-Evangeliums und ihre Bedeutung für die Redaktionskritik
100280: DUBAL, DAVID - The World of the Concert Pianist.
4074215: DUBAY, TH. - Fire Within. St.Teresa of Avila, St.John of the Cross, and the Gospel - on Prayer.
130157: DUBBE, B. - "De Koperen en Tinnen "" Ampts-Kannen "" van de Nijmeegse Gilden."
104415: DUBBE, B. [ED. - ET AL.]. - Thuis in de late middeleeuwen: Het Nederlands burgerinterieur 1400-1535.
130166: DUBBE, B. - De Koperen en Tinnen Ampts-Kannen van de Nijmeegse Gilden.
100016: DUBBE, B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
48189: DUBBINK, HENK/KOOIJMANS, WYBE/TEEUW, JAN PETER - Orgelklanken 92 (nr. 1347)
143955: DUBIANSKI, ALEXANDER M. - Ritual and Mythological Sources of the Early Tamil Poetry.
123501: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507-1553. Leven en werken.
122870: DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink.
100190: DUBOIS, ABEL [INTROD.]. - Bibliothèque Royale, Mémorial 1559-1969.
92677: DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink
102614: DUBOIS, PIERRE [CLAUDINE & ROLAND SABATIER - ILLUSTR.]. - De grote encyclopedie van het kleine volkje.
94174: DUBOIS, DIANA - Wittebrood in Rode Wijn. Leven en eten van Desiderius Erasmus
101809: DUBOIS, JACQUES [ED.]. - Parcs et châteaux de France.
45249: DUBOIS, THÉODORE - Complete Organ Works Volume IV
104456: DUBUFFET, JEAN - Jean Dubuffet. L'Hourloupe.
4015825: DUBUIS, A.O. - Het Voorhangsel gescheurd. De geest van het protestantisme.
100473: DUBY, GEORGES - De Kathedralenbouwers. Portret van de Middeleeuwse maatschappij, 980-1420.
110084: DUBY, GEORGES - Le temps des cathédrales. L'art et la société 980-1420.
130527: DUBY, GEORGES & MICHELLE PERROT [ED.] - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd.
100404: DUBY, GEORGES - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het modene huwelijk.
143764: DUBY, GEORGES & ROBERT MANDROU - A History of French Civilization.
100474: DUBY, GEORGES [BETSY RAYMAKERS - TRANSL.]. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij : 1025-1225.
90733: DUBY, GEORGES E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa.
102088: DUBY, GEORGES - The Early Growth of the European Economy. Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century.
53661: DUBY, GEORGES - Le Moyen Âge (Series: Histoire Artistique de l'Europe)
103140: DUBY, GEORGES - Sankt Bernhard. Die Kunst der Zisterzienser.
101562: DUBY, GEORGES [ED.]. - La ville antique des origines au IXe siècle [Vol. 1: Histoire de la France urbaine].
4138947: DUBY, G. & ARIÈS, PH. (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte.
130469: DUCASTELLE, JEAN-PIERRE [INTROD.] - Les geants processionnels en Europe.
110057: DUCHARLET, EMILE [ET AL.]. - Samuel Champlain 1570-1635. Hommage au fondateur de Quebec.
122300: DUCHATEAU, N.C. & K.J. LOK - De gemeente verkend. Een bestuurlijk juridische oriëntatie.
4058837: DUCHATELEZ, K. - Geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Zien hoe groot onze hoop is.
53219: DUCHROW, ULRICH A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 26. Jahrgang. 1976 (4 volumes)
93282: DUCHROW, ULRICH - Sprachverständnis und Biblisches hören bei Augustin
53679: DÜCHTING, HAJO - Robert en Sonia Delaunay. De kleur zegeviert
53747: DÜCKERS, ROB E.A. - De Gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416
94719: DÜCKERS, ROB E.A. - De gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof, 1400-1416
54211: DÜCKERS, ROB A.O. - The Hours of Catherine of Cleves. Devotion, Demons and Daily Life in the Fifteenth Century
4042544: DUCROT, J. - Vers Compostelle. Grandes routes et petits chemins touristiques.
122733: DUDAI, YADIN. - The Neurobiology of Memory. Concept, Findings, Trends.
4066394: DUDLEY-SMITH, T. (STOTT, J.) - John Stott. The Making of a Leader.
101965: DUDLEY, DONALD R. - The World of Tacitus.
4140462: DUDLEY, D.R. (TACITUS) - The World of Tacitus.
110755: DUE, JOHN F. & ANN F. FRIEDLAENDER - Government Finance. Economics of the Public Sector.
4058212: DUEWEL, W.L. - Mighty Prevailing Prayer.
110429: DUFF, SIR MOUNSTUART ELPHINSTONE GRANT - Ernest Renan. In Memoriam.
101725: DUFFHUES, TON & O. MOORMAN VAN KAPPEN & JAN ROES - ... verleden in het Land van Maas en Waal. Bijdragen over 125 jaar notariaat Roes.
95670: DUFFHUES, TON E.A. - ...verleden in het Land van Maas en Waal. Bijdragen over 125 jaar notariaat Roes
4142539: DUFFIELD, G.E. (ED.) (CALVIJN, J.) - John Calvin. A Collection of Distinguished Essays. By F.L.Battles, J.D.Benoit, J.Cadier, J.I.Packer and others.
101626: DUFFY, CAROL ANN - The Bees.
4136854: DUFFY, M. (PURCELL, H.) - Henry Purcell. Vertaald door Jos den Bekker.
4073899: DUFNER, M. - Ontdek je scheppende kracht.
121193: DUFRENOY, MARIE-LOUISE - L'Orient Romanesque en France 1704-1789. Tome I-III [Complete Set !!].
143588: DUFT, JOHANNES - Weihnacht im Gallus-Kloster. Bilder und Texte aus der Stiftsbibliothek Sankt Gallen.
110228: DUFT, JOHANNES - Sankt Otmar. Die Quelle zu seinem Leben Lateinisch und deutsch.
103371: DUFT, JOHANNES - Notker der Arzt. Klostermedizin und Mönchsarzt im frühmittelalterlichen St. Gallen.
123166: DUFT, JOHANNES - Sankt Otmar. Die Quellen zu seinem Leben.
103736: DUHAMEL, GEORGE & BERTHOLD MAHN [ILLUSTR.]. - Les jumeaux de Vallangoujard.
145957: DUHAMEL, GEORGES - Toekomst.
90115: DUIJKER, HUBRECHT - De goede wijnen van Rhône en het Franse Zuiden.
90117: DUIJKER, HUBRECHT - De goede wijnen van Bordeaux met de grote wijnen van Sauternes.
90116: DUIJKER, HUBRECHT - De grote wijnen van Bourgogne. Chablis - Côte D'Or - Chalonnais - Mâconnais - Beaujolais.
100946: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
4142062: DUIJKER, H.C.J. & VROON, P.A. (RED.) - Codex Psychologicus.
1086: DUIJKERIUS, JOHANNES - Voorbeeldzels der Oude Wyzen, waar in op een zinr?ke voet, en bevallige swier, de menschel?ke hartstogten, en daar uit r?zende deugden en gebreeken, behandeld worden uit meest alle de Oostersche taalen, Grieksche en Romeinsche vergaderd: thans in zuiverder Nederduits gebragt, en doorgaans wel de helft vermeerderd door Joannes Duikerius. (oorspr. verz. door Zacharias Heins)
84430: DUIJL, C.F. VAN - Nederlandsche typen en schetsen. Met platen van Bos. (tweede bundel)
83930: DUIJN, N. VAN E.A. - Komt gij kinderen' 25 jaar Ds. Abraham Hellenbroekschool
85703: DUIJNSTEE, FR.X.P. - Maarten Luther en zijn orde. Bijdrage tot de geschiedenis der reformatie naar oudere en nieuwere bronnen en handschriften bewerkt (2 delen in 1 band)
4016541: DUIJNSTEE, X.P. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in de kritiek. 1505-1525. Bijdrage tot de geschiedenis der reformatie naar oudere en nieuwere bronnen bewerkt. 1e boek. Deel 1, 2 en 3.
4138143: DUIJNSTEE, P.D. - 's Pausen primaat in de late Middeleeuwen en de Aegidiaansche school. Naar authentieke bronnen bewerkt. I. Philips de Schoone. II.Lodewijk de Beier. III.Conciliarisme.
94942: DUIJTSCH, CHRISTIAAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods. Met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Behelzende zijne roeping uit het jodendom, trekking tot en overbrenging in Christus in eene zes jarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave / Eenige leerredenen betreffende en van Chr. Salomon Duijtsch (2 werken in 1 band)
88469: DUIJTSCH, CHRISTIAAN SALOMON - Jehovah verheerlijkt door de erkening van de ware Messias Jezus Christus. Uit de schriften der profeten aangetoodn, en uit die der evangelisten en apostelen bevestigd.
30092: DUIJZER, P.H. - Herinneringen aan het oude volk van God. Met een voorwoord van Ds. L. Vogelaar consulent van de Gereformeerde gemeente te Brakel en een slotwoord namens de kerkeraad
53430: DUIJZER, DIRK - Het Haagse Platteland. LTO-Nederland, de Haagse School en de nieuwe tijd
4300004: DUIJZER (RED.) DIRK - De Profundis. Psalm 130 in de Nederlandse taal. Met inleidingen van J.P.Fokkelman, J.de Gier, J.Smelik en H.Vreekamp.
100668: DUIKER, J. [MANFRED BOCK - AFTERW.]. - Hoogbouw [1930]. Met een nawoord van Manfred
100345: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friesche zeeheld.
104072: DUIN, PIETER VAN - Central European Cross-Roads: Social Democracy and National Revolution in Bratislava [Pressburg] 1867-1921 / Kruispunt van Midden Europa: Sociaal-democratie en nationale revolutie in Bratislava [Pressburg] 1867-1921. .
131403: DUIN, M. VAN DER - Tierck Hiddes. De Friese zeeheld.
102678: DUIN, PROF. DR. R.H.A. [INTROD.]. & PROF. DR. A.K. CONSTANDSE [ET AL.]. - Lelystad uit de kluiten.
85898: DUINEN, H.A. VAN - Hendrik van Zutphen (1489-1524). Prior-reformator-martelaar
4141805: DUINEN, M.TH.A.VAN - Denkend aan de dood. Geloof in het hiernamaals, dood en toch levend?
145782: DUINHOVEN, DR. A.M. - Bijdragen tot de reconstructie van de ' Karel ende Elegast '. Volume 1 [only].
121882: DUINKER, A.C.M. - Claude de Sainte-Marthe prêtre et confesseur de Port-Royal.
93793: DUINKERKEN, W. - Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen (2 delen). Biografisch-genealogisch Lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwes hebben gediend
90271: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
94879: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk, 1700-1750
4071428: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verscheurde christenheid.
88786: DUINKERKEN, ANTON VAN - Dichters der Contra-Reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische aanteekeningen.
145393: DUINKERKEN, ANTON VAN & CHARLES EYCK [ILLUSTR.]. - Het wereldorgel.
4138375: DUINKERKEN, A.V. & BRAAK, M.TER - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
4016197: DUINKERKEN, A.V. (MILST, N.V.) - Nicolaus van Milst 1645-1706.
4057145: DUINTJER, O.D. - Rondom metafysica. Over `transcendentie` en de dubbelzinnigheid van metafysica.
4020155: DUINTJER, O. & VERHOEVEN, C. (E.A.) - Maken en breken. Over produktie en spiritualiteit. Onder red. Bruno Nagel.
4015829: DUINTJER, O.D. - Rondom regels. Wijsgerige gedachten omtrent regel-geleid gedrag.
4135546: DUINTJER, O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
145012: DUISTER, HANS - Jits Bakker. 35 jaar beeldend kunstenaar.
55263: DUITSCH, CHRISTIAAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. Waarbij zijne bevestigings- en intreê-rede te Mijdrecht
83071: DUITSCH, C.S. E.A. - De wonderlijke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hij niet kende. Behelzende zijne roepinge uit het duistere Jodendom, getrokken, en tot het Licht dat in de Volheid des tijds in de Wereld verschenen is, overgebragt, na eene zesjarige omzwervinge door de Woestijne dezer Wereld. Waarbij gebonden: Intree-rede over Ephezen III:8, uitgesproken door Christiaan Salomon Duitsch voor de gemeente van Mydrecht. En: De gelukstaat, roem en bewaring van een geloovigen christen voorgesteld in drie leerredenen over Col. III : 3,4, Gal. VI , 14 en 1 Petri I:5 door Christiaan Salomon Duitsch. En: Leerrede over Zach. VIII : 23, uitgesproken door Wilh. van der Souw
132072: DUIVEN, GERARD VAN - Sub Pondere.
88637: DUKE, A.C. / TAMSE, C.A. - Too mighty to be free. Cencorship and the press in Britain and the Netherlands.
88638: DUKE, A.C. / TAMSE, C.A. - Clio's mirror. Historiography in Britain and the Netherlands.
132062: DUKE, A.C. & C.A. TAMSE [EDS.] - Too Mighty to be Free. Censorship and the Press in Britain and the Netherlands.
52404: DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius
100501: DUKES, PAUL - A History of Russia. Medieval, Modern, Contemporary.
104745: DULAC, EDMUND - Edmund Dulac's Picture-Book for the French Red Cross.
4135661: DULIÈRE, W.L. - La haute terminologie de la rédaction johannique. Les vocables qu'elle a introduits chez les gréco-Romains: Le Logos-verbe, le Paraclet-Esprit-Saint et le Messias-Messie. (Collection Latomus 117)
4067253: DULK, M. DEN - De Bergrede. Steunpunt van de vrijheid.
95506: DULK, MAARTEN DEN - ...als twee die spreken. Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen
4049348: DULK, M. DEN - Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes.
60178: DULK. M. DEN - ...Als twee die spreken (Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen)
95501: DULK, MAARTEN DEN - Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes
8878: DULKEN, GERRIT VAN - Het Gereinigt Herte door 't Geloof. Aangetoond in verscheide Dichtkundige Uitbreidinge, en nader gedachten over sommige Spreuken der H. Schrift. Waar achter de twaalf Artikelen, en de Wet des Geloofs, in de tien woorden,beide een weinig geopend. Met kopere Plaaten versierd.
102835: DULMEN, FRANK VAN & PIETER TERPSTRA - De Grote Atlas van Europa. De mooiste landkaarten uit de zeventiende eeuw van Joan Blaeu.
4038855: DÜLMEN, R.VON (HRSG.) - Das Täuferreich zu Münster 1534-1535. Berichte und Documente.
101966: DUMAS, ROBERT MARTIN - Teater Abdulmuluk in Zuid-Sumatra.
101357: DUMAS, ALEXANDRE [MAURICE LELOIR - ILLUSTR.]. - De drie musketiers.
143487: DUMAS, ALEXANDRE - De drie musketiers.
130921: DUMAS, CH. [ED.] - Waar Hagenaars kerkten. Geschiedenis van de Haagse kerken gebouwd voor 1900.
131761: DUMBA, CONSTANTIN - Dreibund- und Entente-Politik in der Alten und Neuen Welt.
93081: DUMEIGE, GERVAIS - Richard de Saint-Victor et l'idée chrétienne de l'amour
53385: DUMENSNIL DE GRAMONT, M. - La naissance des dieux. Toutankhamon en créte
122528: DUMÉRY, HENRY - "Blondel et la religion. Essai critique sur la "" Lettre "" de 1896."
4075184: DUMÉZIL, G. (GERMANEN) - Loki.
121799: DUMOND, DON E. - The Eskimos and Aleuts.
110665: DUNAND, FRANÇOISE & ROGER LICHTENBERG - Mummies.
101463: DUNCAN, HARRY - Doors of Perception. Essays in Book Typography.
103636: DUNCAN, ANDREW - The Reality of Monarchy.
89721: DUNCAN, ALASTAIR - Art nouveau designers at the Paris Salons. 1895-1914. Volume VI: Textiles & Leather.
4139280: DUNCAN, D. E. - De kalender. Op zoek naar de tijd.
4137690: DUNCKER, P.G. - Compendium Grammaticae Linguae Hebraicae Biblicae. Exaravit chrestomathia et glossario. Edition rertia emendata
4057045: DUNCKER, C. (ALBER, M.) - Matthäus Alber. Reformator von Reutlingen. Berichte und Dokumente. Herausgegeben anlässlich der 400.Wiederkehr des Todestages 1.XII.1570 - 1.XII.1970.
122714: DUNHILL, ALFRED - The Pipe Book.
121398: DUNK, H.W. VON DER - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld.
104436: DUNK, H.W. VON DER & W.P. HEERE & A.W. REININK [EDS.]. - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936-1986. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Universiteit.
4051810: DUNK, H.W.V.D. - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld.
4136684: DUNK, H.W. V.D. - Mensen, machten, mogelijkheden. Historische beschouwingen.
104416: DUNLOP, IAN - Degas.
121346: DUNLOP, H. - Hollandsche zeeroovers in de 17e eeuw.
145470: DUNMORE, JOHN [TRANSL.]. [ED.]. - The Expedition of the St. Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. From Journals of Jean de Surville and Guillaume Labé.
4059159: DUNN, J.D.G. - Jesus and the Spirit. A Study of the Religious and Charistimatic Expirience of Jesus and the First Christians.
143606: DUNN, JANE - Antonia White. A Life.
95646: DUNN, JAMES D.G. - The epistle to the Galatians (Series: Black's New Testament Commentaries)
110110: DUNNE, PROF. MR. J.M. VAN [ET AL.]. - Na oorlog en vrede. Twaalf opstellen bij het dertiende lustrum van Societas Juridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius.
101217: DUNNE S.J., GEORGE - Generation of Giants. The First Jesuits in China. The Story of the Jesuits in China in the Last Decades of the Ming Dynasty.
121422: DUNNING, A,J, - Stof van dromen. Over de verbeelding van het ongeziene.
4066945: DUNS SCOTUS, J. - Teksten over God en werkelijkheid. (Sleutelteksten 17)
130991: DUNSTAN, J. LESLIE - Der Protestantismus.
89890: DUPARC, FREDERIK J. - Carel Fabritius, 1622-1654. Met bijdragen van Gero Seelig, Ariane van Suchtelen.
91867: DUPARC, FREDERIK J. E.A. - Tien jaar Vrijwillig Thuis in het Mauritshuis. 1987-1997

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15