Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
144214: CRESCENZO, LUCIANO DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici.
131853: CRESPELLE, J.-P. & CHARLES WENTINCK - Lili Pieter van Leer 1905-1966.
9126: CRESPIN, JEAN - Den Staet der Kercken, mitsgaders de regieringe ende menschelicke insettingen der Pausen. En oock de bysonderste geschiedenissen dewelcke onder alle Keyseren, Coningen, Vorsten en Regienten over den geheelen Aertbodem, gebeurt zijn. Alles beginnende vanden tijde Christi af, tot den tegenwoordigen toe. Waer in den Christelicken Leser (als in eenen spiegel) claerlick voor oogen gestelt wort, hoe wonderbaerlic dat God syne Kercke tegen alle Ketteren en vyanden van zijn H. Woort, beschermt en bewaert heeft. En nu eerst van nieuws overgeset wt de Franchoysche tale in onse algemeyne Neder-duytsche sprake. Door Thobias d'Ammannus. Item, noch is hier achter by gevoeght een Tractaet vanden Godsdienst en republijcke der Joden, t'sedert de wedercoemste wt de Babylonische gevangenisse, tot op de laetste verwoestinge van Jerusalem [door Paulus Eber].
4065618: CRESPY, G. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Das theologische Denken Teilhard de Chardins.
110037: CRESTON, ROBERT-YVES [ED.]. - Journal de bord de Saint Brendan a la recherche du Paradis.
146500: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
132026: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
8606: CREYGHTON, JOHANNES - De Drie Send-Brieven van den H. Johannes. En die van den H. Jacobus. Ontleedet en schriftmaatig verklaart.
143035: CRICK, BERNARD - George Orwell. A Life.
87745: M'CRIE, THOMAS - Het leven van John Knox. Uit het Engels vertaald.
88441: M'CRIE, THOMAS - Het leven van John Knox. Uit het Engels vertaald.
4050663: M`CRIE, TH. - Historia de la Reforma en Espana en el Siglo XVI.
4134018: M'CRIE, TH. (KNOX, J.) - The Life of John Knox.
92924: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
100103: CRIJNS, H.J.G.M. - Tussen arbeid en kapitaal. Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken.
110272: CRIJNS, HUB (ED. ET AL.) - Gelijker = rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek.
121249: CRIJNS, HUB & HERMAN NOORDEGRAAF & EEF VAN VILSTEREN [EDS.]. - Pendelen tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het bedrijfsapastoraat.
102048: CRIJNS, IR. A.H. [ET AL.]. - Agrarische reconstructie van de oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden [Ruilverkaveling Heusden - Vlijmen].
54666: CRIJNS, HUB E.A. - Arbeid, zin en geloof. Handboek arbeid en kerk
54662: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
122572: CRIPPS, WILFRED JOSEPH - Old English Plate. Ecclesiastical, Decorative, and Domestic: Its Makers and Marks.
123034: CRISMER, LEON MAURICE - De merkwaardige geschiedenis van het water van Spa.
91010: CRISPOLTI, ENRICO A.O. - The colours of time. A journey into Italian painting through twenty-fice masterpieces of the nineteenth and twentieth centuries.
144030: CROCE, BENEDETTO - The Essence of Aesthetic.
123013: CROCIANI, PAOLA - Bédouins du Sinaï.
142643: CROCKER-DELETAILLE, LIN & EMILE DELETAILLE - Schatten uit de nieuwe wereld.
85361: CROESE, JAN VAN DE - Willem Wijcherts een dappere Alkmaarder jongen. Met teekeningen van Isings
110759: CROISET VAN UCHELEN-BROUWER, LYSBETH - Vocabularium Museologicum. 2500 termen op het gebied van museaal beheer, behoud, beleid en communicatie. Nederlands-Engels. Engels-Nederlands.
122601: CROISET VAN UCHELEN-BROUWER, LYSBETH - Vocabularium Museologicum. 2500 termen op het gebied van museaal beheer, behoud, beleid en communicatie. Nederlands-Engels. Engels-Nederlands.
53132: CROISSANT, DORIS E.A. - Japan und Europa, 1543-1929
104199: CROIX, CLAUDIO LA - Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta. AR.P. Claudio la Croix. Editio novissima [2 Vols. Compl.].
85145: CROL, W.A.H. - De Nederlandse historieprent in de Atlas van Stolk
131724: CROL, W.A.H. - De nederlandse Historieprent in de Atlas van Stolk.
102329: CROMARTIE, EARL OF - A Highland History.
2227300280: CROMBRUGGE, DAVID VAN - Ware Boetveerdigheyd, voorgesteld in ses soo Boet als Bededags Leerredenen, Mitsgaders eenige stigtelijke en sinrijke bedenkingen over de drie eerste Versen van het 55 Cap. Van den Evangelischen Propheet Jesaias.
142909: CROMMELYNCK, FERNAND - Chaud et Frois ou l'idée de monsieur Dom. Pièce en trois actes.
145007: CROMPTON, SYDNEY [ED.]. - English Glass.
90085: CROMPVOETS, HERMANUS JOZEF GERARDUS - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België
58018: CRONER, D. - Tabulatura per il clavicordo (urtext)
142910: CRONIN, A.-J. [MAURICE RÉMON - TRANSL.]. [DIGNIMONT - LITHOGRAPHY] - La citadelle [2 Vols. Compl.]. .
142188: CRONIN, VINCENT - The Florentine Renaissance.
130722: CROON, N.H.T. & S.W.T. LANGIUS - Arbeid en gezondheid. Een studie van de verzekeringsgeneeskundige praktijk bij de bedrijfsverenigingen [2 Vols. Compl.]
142394: CROSBY, ALFRED W. - The Measure of Reality. Quantification and Western Society, 1250-1600.
101559: CROSBY, ALFRED W. - La mesure de la réalité. La quantification dans la société occidentale [1250-1600].
122123: CROSLAND, MAURICE - The Society of Arcueil. A View of French Science at the Time of Napoleon I.
88956: CROSS, F.L. - The Oxford Dictionary of the Christian Church.
85754: CROSS, F.L. - The Oxford dictionary of the Christian Church.
89988: CROSS, ANDREW - Some trains in America
143824: CROSS, ROBIN - Citadel. The Battle of Kursk. The Greatest Tank Battle of the World War II.
92101: CROSS, F.L. - The Oxford Dictionary of the Christian Church. Second Edititoin edited by F.L. Cross and E.A. Livingstone
95619: CROSS, FRANK MOORE / TALMON, SHEMARYAHU - Qumran and the history of the biblical text
4073230: CROSS, N. & BARKER, R. (RED.) - Aan de oever van de woestijn. Vertellingen uit de Sahel. Vertaald door F.Spiering.
4138045: CROSS (ED.) F.L. - The Oxford Dictionary of the Christian Church. Second edition edited by F.L.Cross and E.A.Livingstone.
4047455: CROSSAN, J.D. - Wie vermoordde Jezus?. Over anti-semitisme in de evangeliën.
4021627: CROSSAN, J.D. - The Historical Jesus. The Life of a Mediterranean Jewish Peasant.
103910: CROUCH, TOM D. - The Genesis of Flight. The Aeronautical History Collection of Colonel Richard Gimbel. [With CD].
4020120: CROUGHS, R.W.M. - Leven in de tussentijd. Gods heilsplan en onze imitaties.
4069970: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
145353: CROUS, HELMUT A. & HELMUT FALTER - Festschrift zum einhundertfünfzigjährigen Bestehen der J.A. Mayer'schen Buchhandlung 1817-1967.
87616: CROUSAZ, TH.N. - Concordantie op de berijmde Psalmen, de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel
110703: CROUSEN, J.M.C. - De herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus. Anaphora Paronomasia Allitteratio Homoioteleuton.
4141590: CROW, C. (CONFUCIUS) - Confucius. Wijsgeer van het oude China. Geïllustreerd met 49 afbeeldingen.
142326: CROWDEN, JAMES - Waterways.
82367: CROWE, DONALD D. - Creation without compromise, a Christian worldview response to evolutionary challenges tot the faith
53906: CROWFIELD, CHRISTOFFEL - In 't hoekje van den haard. Nieuwe levensbeschouwingen
140036: CROWLEY, C. GEO. - Dental Bibliography: A Standard Reference List of Books on Dentistry, Published Throughout the World from 1536 to 1885.
101679: CROZIER, BRIAN - Franco.
5613: CRUCIUS, JOHANNES - Ethica Christiana, Ofte, Verklaringe over den vijftienden Psalm Davids, waer in stichtelijck wort verhandelt hoedanigh hier op Aerden de maniere des levens wesen moet van de Hemelinghen, die als rechte Burghers den Hemel sullen bewoonen.
110322: CRUDEN, STEWART - Scottish Abbeys. An introduction to the medieval abbeys and priories of Scotland.
122511: CRUICKSHANK, D.W. & J.E. VAREY [EDS.]. - Critical Studies of Calderón's Comedias. Pedro Calderon de la Barca. Comedias. A facsimile edition prepared by D.W. Cruickshank and J.E. Varey with textual and critical studies.
122304: CRUNDEN, ROBERT M. - American Salons. Encounters with European Modernism 1885 - 1917.
83876: CRÜSEMANN, FRANK - Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttetamentlichen Gesetzes
60148: CRUVELLIER, J.M.E. - L'exegese de romains 7 et le mouvement de Keswick
104725: CRUYSBERGHS, MGR. K. - Thomas a Kempis en de priester.
95641: CRUZ, VIRGIL AMBROSE - The mark of the beast. A study of xaparma in the apocalypse
4076023: CRUZ, E.R. (TILLICH, P.) - A Theological Study Informed by the Thought of Paul Tillich and the Latin American Experience. The Ambivalence of Science.
4136396: CRUZ, G.T. - Into the Deep. A Theological Exploration of the Struggle of the Filipina Domestic Workers in Hong Kong. (Diss.)
4300573: CRYSTAL, DAVID - The Cambridge Encyclopeadia of Language. Second Edition.
93086: CUES, NIKOLAUS VON - Die Jagd nach Weisheit. Schriften des Nikolaus von Cues in deutschen Übersetzungen
121637: CUIJLENBORG, HANS VAN - Geneeskruiden. Zelf telen en gebruiken.
91418: CUIJPERS, TH. E.A. - Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
95204: CUILENBURG, J.J. E.A. - Tekst en betoog. Naar een computer gestuurde inhoudsanalyse van betogende teksten
102496: CUISENIER, SOLANGE & ANNIE WATIEZ LE - Flandre, Artois, Picardie [Volume: Le Mobilier Français].
104802: CUISINIER, JEAN - French Folk Art.
145362: CULBERT, T. PATRICK & DON S. RICE [EDS.]. - Precolumbian Population History in the Maya Lowlands.
91035: CULLHED, SIGRID SCHOTTENIUS - Proba the Prophet. The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.
4021632: N.N. (CULLMANN, O.) - Neotestamentica et patristica. Eine Freundesgabe Herrn Prof Dr Oscar Cullmann zu seinem 60.Geburtstag überreicht.
4011249: CULLMANN, O. - Der johanneische Kreis. Sein Platz im Spätjudentum, in der Jüngerschaft Jesu und im Urchristentum. Zum Ursprung des Johannesevangeliums.
103971: CULOT, PAUL & PIERRE LOZE & ANNIE DE COSTER & PAUL ARON [EDS.]. - Bibliotheca Wittockiana.
102397: CULTURAL HISTORY - Wonen In Oost-Europa. Huisvesting van Sofia tot Tallinn.
100014: CULTURAL HISTORY - Revue de la Presse Contemporaine ou Choix des meilleurs articles publiés dans les ouvrages nouveaux et les revues périodiques. Première Année [All Published].
53800: CUMING, G.J. - Studies in church history. Volume III. Papers read at the third winter and summer meetings of the Ecclesiastical History Society
104603: CUMMING, WILLIAM P. & HUGH HANKIN - The Fate of a Nation. The American Revolution through contemporary eyes.
46366: CUMMINGS, D. (ED.) - Random House Encyclopedic Dictionary of Classical Music
103272: CUMMINGS, PAUL - A Dictionary of Contemporary American Artists.
4137988: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Nach der vierten französischen Auflage unter Zugrundlegung der Übersetzung Gehrichs. Bearb.von A.Burckhardt-Brandenberg.
144203: CUMPS, JAN & HERLINDA VEKEMANS - Wanted ! Taaltips Engels.
4262: CUNAEUS, PETRUS/ PFEIFFER, AUGUST - Republica Hebraeorum, Libri III. Editio novissima. Indiceque rerum satis pleno, aucta. WITH: Antiquitates Ebraicae Selectae, Unde quamplurimis Scripturae locis facula accenditur.
121246: CUNNEEN, SALLY (ET AL.) - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
101462: CUNNEEN, SALLY - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst.
144896: CUNNINGHAM, JOE [ET AL.]. - Second Avenue El in Manhattan.
54285: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical theology. A review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age (2 delen)
83838: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical Theology. A revieuw of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age (2 volumes)
104101: CUNNINGHAM, LAWRENCE S. & JOHN J. REICH [EDS.]. - Culture & Values. A Study of the Humanities [Vol. I & II - each with CD-Rom].
47045: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical Theology. A review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age. Complete 2 Volumes
4056818: CUNNINGHAM, W. - Historical Theology. A Revieuw of the Principal Doctrinal Discussions in the Christan Church since the Apostolic Age. (first ed. 1862)
84595: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe
47519: CUNO, F.W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der theologie und Pastor (1541-1602) I. Teil. Sein Leben und Wirken II. Teil. Seine Schriften und Briefe
84596: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe
94459: CUNO, W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). I. Teil. Sein Leben und Wirken / II. Teil. Seine Schriften und Briefe (2 volumes in 1 binding)
83929: CUNO, FR. W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. 91541-1602)
90358: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1545-1602.) Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem Faksimile des Junius.
84601: CUNO, FR. W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1541-1602). (2 volumes)
93684: CUNO, W. - Franciscus Junious der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem Faksimile des Junius
4000404: CUNO, FR.W. (JUNIUS, F.) - Franciscus Junius der Ältere. Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem faksimile des Junius.
4059912: CUNO, F.W. (HARTUNG, J.) - Johannes Hartung,. Predikant en Licentiaat in de Wijsbegeerte, en zijn 9 Ballingschappen. Levensschets van een Gereformeerd Predikant uit de dagen van den 30jarigen oorlog.
131405: CUNOW, HEINRICH [G.H. PRIEM - TRANSL.] - Liefde en huwelijk in het leven der volkeren.
89437: CUPERUS, J.R. - De Doopspractijk. Eerste deel: Verschijnselen.
53579: CUPERUS, WYBO SIJO - Al-Fatiha dans la pratique religieuse musulmane du Maroc, à partir du 19ème siècle
130585: CUPERUS, RENÉ & JOHANNES KANDEL [EDS.] - Transformation in Progress. European Social Democracy.
4024302: CUPERUS, W.S. - Al-Fatiha dans la pratique religieuse. musulmane du Maroc, à partir du 19ème siècle. (Diss.)
4053910: CUPITT, D. - The Sea of Faith. Christianity in change.
89815: CURBY, PAULINE - Seven Miles from Sydney. A History of Manly.
144099: CURRAN, JOHN - Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspects of Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine.
121651: CURRAN, JOSEPH M. - The Birth of the Irish Free State 1921-1923.
4071344: CURRIE, DAVID B. - Born Fundamentalist, Born Again Catholic.
121843: CURRIE, GREGORY & ALAN MUSGRAVE [EDS.]. - Popper and the Human Sciences.
9128: CURTENIUS, PETRUS - Moses Testament en Lied met het Aanhangzel Verklaard en Betoogd, in XXIV Verhandelingen over Deuteron. XXXI en XXXII: 1-47.
9129: CURTENIUS, PETRUS - Der Epheseren Geluk met dankzegging erkend, en hun op het hart gebonden uit de Grootheid van Gods Kracht en Magt, zoo in de geloovigen, als in Christus, betoond. Of het Eerste Hoofdstuk van den Briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII Kerkredenen. In de Voorreden wordt de gewoone Hollandsche Predikwyze zediglyk verdedigd. WAARBIJ: De Gelykenis der Wyze en Dwaaze Maagden, uit Matth. XXV: 1-13. Verklaard en toegepast.
9372: CURTENIUS, PETRUS - De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23.
6157: CURTENIUS, PETRUS - Intreede en Afscheid te Gouda, gedaan over 2 Corinth. X: 14-16. en Gal. VI: 16. Waar by gevoegd is deszelvs Redevoering over het Godlyk Bybelboek, als de Eenige Bron der Waare Wysheid, Gehouden in de groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schoole van Amsteldam, Wanneer hy het Hoogleeraar-Ampt der H. Godgeleerdheid plegtiglyk heeft aangevaard, Ende nu uit het Latyn vertaald. WAARBIJ: De Vreeze des Heeren het Beginzel der Wysheid, voorgesteld ter Intreede tot de Bloeiende Hervormde Gemeente te Amsteldam.
2227300302: CURTENIUS, PETRUS - Der Epheseren Geluk met dankzegging erkend, en hun op het hart gebonden uit de Grootheid van Gods Kracht en Magt, zoo in de geloovigen, als in Christus, betoond. Of het Eerste Hoofdstuk van den Briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII. Kerkredenen. In de Voorreden wordt de gewoone Hollandsche Predikwyze zediglyk verdedigd.
8911: CURTENIUS, PETRUS - Moses Laatste Zegen, Dood en Begraavenis. Met eenige daar toe betreklyke Stoffen Verklaard en Betoogd in XXV Verhandelingen over Deuteron. XXXIII en XXXIV. Gen. XLIX: 5-7, Exod. XXXIII: 18-23, Exod. XXXIV: 29-35, 2 Cor. III: 18, en Jud. vers 9.
9519: CURTENIUS, PETRUS - Moses Testament en Lied Met Het Aanhangzel Verklaard en Betoogd, in XXIV Verhandelingen over Deuteron. XXXI en XXXII: 1-47.
146081: CURTI, ORAZIO - Het scheepsmodel. Romp, constructie en bouw.
4142693: CURTI, NOTKER - Volksbrauch und Volksfrömmigkeit im katholischen Kirchenjahr.
146082: CURTI, ORAZIO - Het scheepsmodel. Tuigage en uitrusting.
123481: CURTIS, TONY [ED.]. - Art Deco Ceramics. The Latest Auction House Prices.
4076285: CURTIS, VESTA SARKHOSH - Persian Myths.
93389: CURTISS, SAMUEL IVES - Ursemitische Religion im Volksleben des heutigen Orients. Deutsche Ausgabe. Mit 57 Abbildungen und 2 Karten nebst einem Vorwort von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin
93964: CURTIUS, H.H. DONKER - Nagelatene leerredenen van Hendrik Herman Donker Curtius. Voorafgaat: iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van den Willigen
101215: CURWEN, C.A. - Taiping Rebel. The Deposition of Li Hsiu-ch'eng.
145579: CURWEN, PETER - The World Book Industry.
91042: CURZEL, CHIARA - Studi sul linguaggio in gregorio di nissa
100889: CURZON OF KEDLESTON, MARQUESS - Leaves from a Viceroy's Note-book and Other Papers.
145159: CURZON, HENRI DE - Ernest van Dijck. Une Gloire Belge de l'Art Lyrique.
142421: CURZON OF KEDLESTON, MARCHIONESS - Reminiscences.
4139132: CUSA, NICHOLAS OF - Complete Philosophical and Theological Treatises of Nicholas of Cusa. Vol. 1. Translated by J.Hopkins.
123443: CUSHING, WILLIAM - Initials and Pseudonyms. A Dictionary of Literary Disguises. First & Second Series [2 Vols. Compl.].
143991: CUSHMAN, KEITH - D.H. Lawrence at Work. The Emergence of the ' Prussian Officer ' Stories.
103938: CUSTERS, JAN - Blue Cristal World.
103939: CUSVELLER, SJOERD & ANNEKE DE JONG & KIRSTEN SCHIPPER [EDS.]. - Ruimte voor openbaarheid. Ontwerponderzoek naar het alledaagse openbare gebouw.
143822: CUTLER, THOMAS J. - The Battle of Leyte Gulf. 23 - 26 October 1944. The Dramatic Full Story, Based on the Latest Research, of the Greatest Naval Battle in History.
145702: CUTTLER, CHARLES D. - Northern Painting. From Pucelle to Bruegel. Fourteenth, Fidteenth and Sixteenth Centuries.
4142373: CUYPERS, S.E. - Persoonlijke aangelegenheden. Schets van een analytische antropologie.
3424: CYPRIANUS, CAECILIUS - Sancti Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris Opera. Ad MSS. codices recognita & illustrata studio ac lobore Stephani Baluzii Tutelenis. Absolvit post Baluzium, ac Praefationem & Vitam Sancti Cypriani adornavit unus ex monachis Congregation S.Mauri.
4511: CYPRIANUS, SANCTI CAECILIUS - S. Caecilii Cypriani Carthaginiensis Episcopi, Totius Africae primatis et gloriosissimi martyris Opera. Iam denuo quam accuratissime recognita, collatione facta Editionum Pauli Manutij & Guilielmi Morelij ad exemplaria aliquot manuscripta vetustissima, certoque ordine, habita temporum ratione, in tres Tomos nunc primum distincta. Adnotationes Jacobi Pamelij S.Th.L. Ecclesiae Brugensis Canonici, toti operi sparsim interiectae, quibus tum Castigationum ratio, & Lectionum varietas obiter indicatur, tum quidquid ad Antiquitatem Ecclesiasticam pertinet, paucis explicatur. Ab eodem recens adiecta D. Cypriani Vita e scriptis ipsius collecta, & Scripturarum citatarum index locupletissimus desideratus hactenus. Indicem operum D. Cypriani iuxta priores editiones, reperiet lector post vitam Auctoris. Editio ultima prioribus emendatior.
4134704: CZACHESZ, I. - Commission Narratives. A Comparative Study of the Canonical and Apochryphal Acts.
87214: DA COSTA, IS. - Bijbellezingen (3 delen)
123054: DAALDER, REMMELT [ED. - ET AL.]. - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in ondekend vaarwater [1600-2000].
123055: DAALDER, REMMELT [ET AL.]. - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
123053: DAALDER, REMMELT & GRAD DE GRAAFF - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden [1750-2000].
94877: DAALDER, H. - Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap
131142: DAALDER, D.L. [RIE KOOYMAN - ILLUSTR.] - De historie van de vier heemskinderen. Op een nieuw overzien en van veel quaed gezuyvert en tot vermaek der jongheyd tegelaeten.
4135443: DAALDER, S. & NOORDEGRAAF, J. (RED.) (POS, H,J,) - H.J.Pos (1898-1955). Taalkundige en gerëngageerd filosoof.
131148: DAALDER, D.L. [RIE KOOYMAN - ILLUSTR.] - De historie van de vier heemskinderen. Op een nieuw overzien en van veel quaed gezuyvert en tot vermaek der jongheyd tegelaeten.
130190: DAALEN, FRED VAN [ED. - ET AL] - Van kavel tot center. De geschiedenis van het AKZO Nobel Center te Arnhem.
4037085: N.N. (DAALEN, A.G.V.) - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de hebreeuwse Bijbel voor Dr.Aleida G.van Daalen. onder red. van K.A.Deurloo en F.J.Hoogewoud.
146477: DAANE, MARCO & DIRK LEYMAN [EDS.]. - Gent, de dubbelzinnige.
4072348: DAANE, JAMES - The Freedom of God. A Study of Election and Pulpit.
4072349: DAANE, JAMES (TIL, C.VAN) - A Theology of Grace. An Inquiry into and Evaluation of Dr.C.Van Til`s Doctine of Comman Grace.
142212: DAANEN, PETER - Jehan.
145877: DABBS, JACK AUTREY - Dei Gratia in Royal Titles.
130363: DABYDEEN, DAVID & JOHN GILMORE & CECILY JONES [EDS.] - The Oxford Companion to Black British History.
4023087: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Oude Testament in 4 dln. 2e druk, bewerkt door H.v.Griethuijsen.
48313: DACHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de Geheele Heilige Schrift, bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude Testament, (volgens de Staten-overzetting) met in den tekst ingelaschte verklaringen, en aanmerkingen van de beroemdste Godgeleerden uit alle tijden. Tweede druk, bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn. Met een Voorwoord van J.W. Felix. Compleet 4 delen, Oude Testament en 5 delen Nieuwe Testament
48000: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, of de Geheele Heilige Schrift, bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude Testament, (volgens de Staten-overzetting) met in den tekst ingelaschte verklaringen, en aanmerkingen van de beroemdste Godgeleerden uit alle tijden. Tweede druk, bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn. Met een Voorwoord van J.W. Felix. Compleet 4 delen, Oude Testament en 5 delen Nieuwe Testament
4007061: DAECKE, S.M. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie. Die Weltlichkeit Gottes und Weltlichkeit der Welt.
60150: DAECKE. S.M. - Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie (Die Weltlichkeit Gottes und die Weltlichkeit der Werlt)
102867: DAENDELS, HERMAN WILLEM [FOREW.]. - Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal, &c. in de jaren 1808-1811 [Eerste stuk met Bijlagen Eerste Stuk].
91375: DAENEN, A. - Diepenbeek onder Alden Biesen 1662-1795
4071628: DAETER BEN (SCHWEITZER, A.) - Albert Schweitzer. Een pionier in het oerwoud. Biografie.
91897: DAGNINO, ROBERTO - Twee Leeuwen, een Kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)
54201: DAHL, NILS A. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 9. Jahrgang. Mai 1959 - Februar 1960 (4 volumes)
46416: DAHL, GINA (BAST, ROBERT J. ED.) - Book Collections of Clerics in Norway, 1650-1750. (Studies in the History of Christian Traditions, 148)
122769: DAHLKE, PAUL - Buddha. Die Lehre des Erhabenen.
145996: DAHLQUIST, GORDON - De glazen boeken van de dromeneters.
110053: DAHM, GEORG - Zur Rezeption des Römisch-Italienischen Rechts.
53130: DAICHES, DAVID - James Boswell and his world
105119: DAINTITH, JOHN - The Facts on File Dictionary of Chemistry.
132162: DAINVILLE-BARBICHE, SÉGOLÈNE DE [JEAN FAVIER - AFTERW.] - Archives du Cabinet de Louis Bonaparte roi de Hollande [1806-1810] Inventaire des articles AF IV 1719 à 1832.
122658: DAISNE, JOHAN - Lantarenmuziek.
104770: DAIX, PIERRE & GEORGES BOUDAILLE & JOAN ROSSELET [EDS.]. - Picasso 1900-1906. Catalogue raisonné de l'oeuvre peint. 1900, 1901, 1906: Pierre Daix. 1902 à 1905: Georges Boudaille. Catalogue établi avec la collaboration de Joan Rosselet.
4032732: DAKE, W.J.L. - Het medische werk van de zending in Nederlands-Indië. Deel 1.
110253: DALAI LAMA OF TIBET - My Land and my People. The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet.
4138683: N.N. (DALAI LAMA) - (3 boeken). D.Coleman: Destructieve emoties. Een dialoog met de Dalai Lama. 2003, 496 blz. - G.Farrer-Halls: De wereld van de Dalai Lama1998, 160 (rijk geïll.) - F.Binder: Dalai Lama. Biografie. 2005, 184 blz. -
4143583: DALAI LAMA & CUTLER, H.C. - The Art of Happiness. A Handbook for Living. 10th Anniversary Edition.
92222: DALBERT, PETER - Die Theologie der Hellenistisch-Jüdischen Missions-Literatur unter Ausschluss von Philo und Josephus
143190: DALE, R.C. - The Poetics of Prosper Mérimé.
121037: DALE, HENRY & RODNEY DALE - The Industrial Revolution [Discoveries & Inventions].
144958: DALEMANS, RENÉ - 100 Jaar plastische kunsten in België [3 Vols. Compl.].
85636: DALEN, J.L. VAN - De Groote Kerk (onze Lieve Vrouwenkerk) te Dordrecht
92053: DALEN, A.G. VAN - Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh. Een stuk sociale geschiedenis in een landelijke Gelderse gemeente (Bergh en omgeving)
102050: DALEN GILHUYS, LEX & DANNY VERBAAN - Verhalen van een Haags verleden.
132134: DALEN, J.L. VAN - Invertaris van het archief der Gemeente Dordrecht. De Grafelijke tijd, 1200-1572 & Regestenlijst behoorende bij den inventaris van het Archief der Gemeente Dordrecht 1200-1572 [2 Vols.]
131188: DALEN-VAN BEKKUM, M.A.H VAN [ED. - ET AL.] - Volksverzekeringen.
131187: DALEN-VAN BEKKUM, M.A.H VAN [ED. - ET AL.] - Algemeen deel en EEG-recht.
143376: DALES, RICHARD C. & EDWARD B. KING [EDS.]. - Robert Grosseteste: De Cessatione Legalium.
145882: DALES, RICHARD C. & EDWARD B. KING [EDS.]. - Robert Grosseteste: De Decem Mandatis.
4075975: DALFSEN, G.L. VAN (QUAKERISM) - Het inwaartsch licht bij de Quakers. (Diss.)
4026179: DALFSEN, G.L.VAN - In de Vergulde Driehoek. Twee dagen op bezoek in de 17e eeuw bij Quakers in Amsterdam. Maar de tijd van nu wordt ook niet vergeten.
143742: DALLAS, GREGOR - At the Heart of a Tiger. Clemenceau and His World 1841-1929.
103684: DALLAS, GREGOR - The Final Act. The Roads to Waterloo.
4141471: DALLEN, M.E. - The Rainbow Covenant. Torah and the Seven Universal laws.
102924: DALLEY, TERENCE - Illustration und Grafikdesign. Das praktische Handbuch der Werkstoffe und Techniken.
103911: DALLEY, TERENCE [ED.]. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
4143511: DALLIMORE, A. (WHITEFIELD, G.) - George Whitefield. The Life and Times of the Great Evangelist of the Eighteenth-Century Revival.
142836: DALLIN, DAVID J. & BORIS I. NICOLAEVSKY - Forced Labor in Soviet Russia.
4142774: DALLMAYR, F. - Language and Politics. Why Does Language Matter to Political Philosophy?
93054: DALMAN, GUSTAF - Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. Nach den idiomen des Palästinischen Talmud des Onkelostargum und Prophetentargum und der jerusalemischen Targume
94360: DALMAN, GUSTAF - Arbeit und Sitte in Palästina (7 volumes in 8 bindings)
4046468: DALMASES, C. DE (IGNATIUS DE LOYOLA) - Magister Ignatius. Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïtenorde (ca.1491-1556)
52485: DALTON, H. - Immanuel. De Heidelbersche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek
87855: DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens,Deutschlands und Englands. Mit Poträt.
87838: DALTON, HERMANN - Lasciana nebst den Ältesten Evangelischen Synodalprotokollen Polens 1555-1561.
4074557: DALTON, R.C. - Spreken in tongen.
143672: DALY, GAY - Pre-Raphaelites in Love.
201604: DAM, MEYNDERT VAN - Almanach, Op 't Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1785. Voorsien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, En de Maans op- en ondergang. WITH: Reys-Wyzer, Wanneer de Veerschepen en Trekschuyten moeten afvaren. Ook het luyden der Poortklokken van Amsterdam, Haarlem, Enkhuysen, Gouda en Leyden. WITH: De opregte Italiaanse Waarzegger. WITH: Korte Kronyk, beginnende van den Jare 1711.
101872: DAM, EPPIE - De stayer. De weg van Henk Kroes.
55207: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 2)
86525: DAM, CHR. VAN - De tabernakel der getuigenis
123134: DAM, P.R. & JOHN SCHAAFSMA [EDS.].A 0-60 - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937 - 1948. Catalogus van de verzameling affiches uit de jaren 1937 - 1948, bijeengebracht door drs. J. de Roos en berustend bij het Gemeentearchief te Leeuwarden.
88471: DAM, H. VAN - Houvast. De gereformeerde leer kort en eenvoudig uitgelegd.
144257: DAM, PETER VAN - Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe.
143560: DAM, DRS. MAX TEN - Consciousness and Matter: The Unified Field of Consciousness and the Latest Developments in Physics.
89528: DAM, CHR. VAN E.A. - Uit den Schat des Woords. 9e jaargang.
60151: DAM. H. - De Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken 1914-1948 (Een oecumenische vredesorganisatie)
81288: DAM, CHR. VAN - Zij zullen ingaan in des Konings Paleis, verslag van de begrafenis van DS. CHR. VAN DAM, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. Chr. Van Dam
81741: DAM, CHR. VAN - Christus de gezalfde Knecht des Vaders
130497: DAM, EVERT VAN & LEENTJE LINDERS & VINCENT VLASBLOM & PAULA VAN ZIJL - Het aanzien van 't Jeudje. Het gezicht van Jan Linders.
52394: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - De voorbereiding van de veldtocht van 1599
84106: DAM, H. VAN - Uw trouw is groot. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten. Verteld aan de jeugd
4075846: DAM, Y.D.VAN - Eenige bedenkingen over het gevoel voor het schoone. En eene beschouwing van deszelfs invloed op de kunst der uiterlijke welsprekendheid.
103511: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG - Stefan Schlesinger, 1896-1944. Atelier voor reclame. Catalogue Raisonné.
84047: DAM, H. VAN - Uw trouw is groot. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten. Verteld aan de jeugd
91165: DAM, CHR. VAN - Aan des konings tafel. Bijbels Dagboek.
83162: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit get leven van het oude volk, deel 1
82758: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
94635: DAM, JOHANNES VAN E.A. - Koks & Keukenmeiden. Amsterdamse kookboeken uit de Gastronomische Bibliotheek en de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
86507: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
86508: DAM, CHR. VAN - Christus de gezalfde Knecht des Vaders
93620: DAM, H. VAN - Hoort zijn stem. Bijbels dagboek voor jongeren
121253: DAM, HARM-JAN VAN [ED.]. - Langer dan één eeuw. Over Catullus.
130830: DAM, MR. L.G. VAN [MR. F.J.F.M. DUYNSTEE - ED.] - Arresten over Staatsrecht.
121056: DAM, J.H. & DR. A.G.J. HERMANS [INTROD.]. - Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.
86503: DAM, CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen
86506: DAM, CHR. VAN - De medelijdende Hogepriester
83300: DAM, W.C. VAN - Stanger en Buchman, twee modellen van strijdbare zielszorg
86613: DAM, CHR. VAN / M. HEERSCHAP - Wat eeuwig zeker is (4 delen)
82682: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
4015768: DAM, W.C.V. - Demonen. Eruit, in Jezus` Naam!.
83778: DAM, CHR. VAN - Afscheidspreek, gehouden op woensdag 2 Oktober 1963 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid
9890: DAM, MEYNDERT VAN - Almanach, op 't Schrik. Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met de Jaar- / Paarde- / Beeste- en Leermarkten: En de Maans op- en ondergang. WITH: Reys-Wyzer, Wanneer de Veerschepen en Trekschuyten moeten afvaren. Ook het luyden der Poortklokken van Amsterdam, Haarlem, enkhuysen, Gouda en Leyden. WITH: Korte Kronyk, beginnende van den Jare 1711.
55142: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Complete Set, 6 delen)
123011: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG - Amsterdam gaf het voorbeeld. Gemeentelijke opdrachten aan grafische kunstenaars 1912-1939.
83889: DAM, CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen
4134480: DAM, CHR. VAN - De brieven van de apostel Johannes.
83998: DAM, CHR. VAN - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door Ds. Chr. Van Dam in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente
100015: DAM, MARCEL VAN - Niemands land. Biografie van een ideaal.
101303: DAMASE, JACQUES - Kutschen.
123465: DAMASE, JAQUES & NOËL COWARD [INTROD.]. - Les folies du Music-Hall. A History of the Music-Hall in Paris.
100667: DAMAVE, H.J. - De Franse Salon. Ontstaan, ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van een instituut.
53830: DAMM, GUSTAVE - Piano-Onderricht en Schat van Melodiën voor de jeugd. Praktische handleiding tot grondige leering van het pianosple met ruim 140 uitgezochte lust en vlijt opwekkende muziekstukken voor 2 en 4 handen. Benevens vele vlug-ontwikkelende technische oefeningen
4024058: DAMMANN, E. - Grundriss der Religionsgeschichte.
104532: DAMME, FRANK-IVO VAN - Frank-Ivo van Damme. Graficus.
131024: DAMME, I. VAN - Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis [ca 1648-ca 1748]
94284: DAMME, DANIEL VAN - Éphéméride illustrée de la vie d'Erasme
4050958: DAMOUR, C. - Die Epochen des Protestantismus. Studien zum Kirchengebriff.
143479: DAMSMA, DIRK - Het Hollandse huisgezin [1560-heden].
89225: DAMSTÉ, E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregelels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties verklaard.
131300: DAMSTEEGT, TH. - The Present Tense in Modern Hindi Fiction.
131299: DAMSTEEGT, TH. - Giriraj Kisor's Yatraem. A Hindi novel analysed.
4032739: DAMSTEEGT, P.G. - Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church. A historical-theological and missiological study of the origins and basic structure of the Seventh-day Adventist theology of mission. (Diss.)
4300537: DAN BEN-AMOS & JEOME R.MINTZ (ED.) (BAAL CHEM TOV) - In Praise of The Baal Shem Tov [Shivhei ha-Besht]. The Earliest Collection of Legend about the Founder of Hassidism. Translated and edited by D.Ben-Amos & J.R.Mintz.
4141994: DANCO, J. & DANCO, D. - La peinture paysanne sur verre de Roumanie. Dessins et photographies en noir et blanc par J.Danco. Avec 150 photographies et couleur.
4141995: DANCU, J. & DANCU, D. - Die bäuerliche Hinterglasmalerei in Rumänien. Zeichnungen und Schwarzweiss-Aufnahmen von H.Dancu. Mit 150 Abbildungen in Farben.
30432: DANE, MARTHA - Sabbats gedachten. Tweeënvijftig korte overdenkingen op de avond van de heilige sabbat. Om te verkondigen, dat de Heere recht is
123398: DANE, JAQUES [ED.]. - 1648. Vrede van Munster. Feit en verbeelding.
89894: DANE, JACQUES E.A. - Vrede van Munster, feit en verbeelding. 1648.
92208: DANE, JACQUES - Vrede van Munster, feit en verbeelding. 1648.
130418: DANE, MARLEN & ANDRÉ KLIP [EDS.] - An Addition Evaluation Mechanism in the Field of EU Judicial Cooperation in Criminal Matters to Strengthen Mutual Trust.
60152: DANEEL. M.L. - The background and rise of Southern Shona independent churches
4032734: DANEEL, M.L. - The Background and Rise of Southern Shona Indepent Churches. (Diss.)
101722: DÄNEKEN, ERICH VON - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
143610: DANEMAN, MEREDITH - Margot Fonteyn. A Life.
131241: DANGBÉGNON, CONSTANT - Platforms for Resource Management. Case studies of success or failure in Benin and Burkina Faso.
143844: DANGERFIELD, GEORGE - The Damnable Question. A Study in Anglo-Irish Relations.
94813: DANHOF, H. / HOEKSEMA, H. - Van zonde en genade
4065716: DANIEL-ROPS, H. - De Heilige Schrift.
122298: DANIEL, MILAN & BOHUMIR ROSICKÝ [ED.]. - Proceedings of the 3rd International Congress of Acarology held in Prague 1971.
54779: DANIELL, DAVID - William Tyndale. A Biography
93061: DANIÉLOU, JEAN - Origène (La génie du christianisme, collection publiée sous la direction de François Mauriac de l'Académie française)
4036849: DANIÉLOU, J. - Nader tot Christus.
4042629: DANIÉLOU, J. - Sacramentum Futuri. Studie over de wortels van de bijbelse typologie.
4015769: DANIÉLOU, J. - Ergernis der waarheid. 1963, 174 blz., geb.
4137771: DANIÉLOU, J. - Bijbel en liturgie. De bijbelse theologie van de sacramenten en de feesten volgens de kerkvaders.
121273: DANIËLS, WIM & GENOOTSCHAP ONZE TAAL - Het Witte Boekje. Spellingsgids van het Nederlands.
140099: DANIELS, MATHÉ - Daniels. Archivaris - Archeoloog - Nijmegenaar.
104771: DANIELS, GEORGE & OHANNES MARKARIAN - Watches and Clocks in the Sir David Salomons Collection.
131178: DANIËLS, WIM - Dubbelgangers. Je zal ook maar zo heten
4300548: DANIËLS, C.E. - Een dominé-operateur in de zeventiende eeuw en nog iets.
146352: DANILOV, ALEXANDER A. & MICHAEL M. GORINOV [EDS. - ET AL.]. - The History of Russia. The Twentieth Century.
101154: DANILOVA, ALEXANDRA - Choura The Memoirs of Alexandra Danilova.
94308: DANKBAAR, W.F. - Calvijn zijn weg en werk
30243: DANKBAAR, W.F. - Onbekrompen en ondubbelzinnig. Herdenkingsrede ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging. Uitgesproken op 1 mei 1962 in de Domkerk te Utrecht
88857: DANKBAAR, W.F. - De tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal
84763: DANKBAAR, W.F. - Gratias Agimus. Opstellen over Danken en Loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
84375: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinism in de zestiende eeuw
94043: DANKBAAR, W.F. - Communiegebruiken in de eeuw der Reformatie
4009089: N.N. (DANKBAAR, W.F.) - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Prof Dr W.F.Dankbaar op zijn 70e verjaardag. Bijdr.van: J.N.Bakhuizen v.d.Brink, C.C.de Bruin, D.Nauta e.a.
142630: DANKERS, JOOST & JOS VAN DER LINDEN & JOZEF VOS [ED.]. - Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 1817-1990 [In slipcase].
110637: DANNEELS, KARDINAAL GODFRIED - Gekneusd vertrouwen, vaste hoop.
4063304: DANNEELS, G. KARDINAAL - Waken en bidden. Gebeden.
105312: DANTE ALIGHIERI [JAN URIOT - ILLUSTR.]. [HENK SPIEGELENBERG - FOREW.]. - Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia geschilderd en beschreven door Jan Uriot. / Interprétation des deux premiers chants de Divina Commedie illustrations et texte par Jan Uriot.
4300199: DANTE ALIGHIERI, - De godlike Komeedzje. Oerset troch P.W.Brouwer
4300988: DANTE ALIGHIERI, - De Monarchie. en andere politieke teksten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door R.F.M.Brouwer.
4057754: DANTICAT, EDWIDGE - Land voor de levenden. Roman.
4142453: DANTO, A.C. - Narration and Knowledge. Including the integral text of Analytical Philosophy of History.
4143889: DANTZING, A. VAN - Is alles geoorloofd als God niet bestaat?. Over geestelijke gezondheidszorg en maatschappij.
130696: DANVERS, FREDERIC CHARLES [INTROD.] - Letters Received by the East India Company from its servants in the east, transcribed from the 'original correspondence'series of the India Office Records [6 Volumes in 3 Bindings]
4300968: DAPPER, O. - Historische beschryving der Stadt Amsterdam. waerin de voornaemste geschiedenissen enz. In meer dan tzeventigh kopere Platen met nevenstaende beschrijving. Facsimile van de uitgave 1663.
4014991: DARBY, J.N. - Synopsis of the books of the Bible. (5 volumes). Old and New Testament. With Index to the Synopsis compiled by C.H.Brown.
92671: DARESTE, RODOLPHE - Études d'histoire du droit
4138534: DARGAUD, J.M. - Job.
30434: DARLAP, ADOLF / FRIES, HEINRICH E.A. - Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief (Complete Set, 8 delen)
122206: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
110799: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
102051: DARNTON, ROBERT - Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk.
131289: DARQUENNES, A. - De Juridische Structuur van de Kerk volgens Sint Thomas van Aquino.
142437: DART, PRUNELLA - The Horswell Diary 1997-2005. A personal view of life, the world and the universe, from the heart of the Devon countryside.
130985: DARVILL, TIMOTHY & KATHERINE BARKER & BARBARA BENDER & RONALD HUTTON [EDS.] - The Cerne Giant. An antiquity on trail.
130847: DARY, DAVID A. - The Buffalo Book. The Full Saga of the American Animal.
103528: DASBERG, ELI - Rabbijn Simon Philip de Vries. Neede 1870 - Bergen-Belsen 1944.
85890: DASBERG, LEA / JONATHAN N. COHEN (EDITED BY) - Neveh Ya'akov. Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday
143748: DASBERG, PROF. DR. LEA. [ET AL.]. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
121534: DASBERG, DR. L. & DRS. J.W.G. JANSING - Meer kennis meer kans. Het Nederlands onderwijs 1843-1914.
4028500: DASBERG, L. - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus. im 11.Jahrhundert. (Diss.),
4143145: DASCARTES, R. - Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft. Übersetzt und hrsg. von L.Gäbe.
104038: DASSEL, WOLFGANG & JÜRGEN KWAITKOWSKI [EDS.]. - Michael Buyx [1795-1882]. Geometer - Altertumsfreund - Sammler.
201602: N.T./DATHENUS, PETRUS - Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en Volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke Talen in onse Neder-landtsche Tale getrouwelick Overgeset. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. WITH: Onderwys in de Christelyke Religie, Gestelt by Vragen en Antwoorden, Na de Belydenis Der Remonstrants Gereformeerde Christenen. Mitsgaders, Des selfs Formulieren en Gebeden.
9964: N.T./DATHENUS, PETRUS - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken Des Nieuwen verbondts onzes Heeren Iesu Christi door Last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. en de 1619. tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lof-Zangen: Uyt de Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset, door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercken.
86512: DATHENUS, PETRUS - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie)
52288: DATHENUS, P. - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie
142627: DATTA, KALIKINKAR - Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century 1707-1813.
4138161: DAUBANTON, F.E. - (3 geschriften). Confessie en dogmatiek, 1891 - De theopheustie der Heilige Schrift, 1882 - Gelooven en spreken, 1901.
93658: DAUBE, OTTO - Das Leben des WohlEdlen und Hochachtbaren Hochberühmten Herrn Johann Sebastian Bach, königlich Polnischen und Kursächsischen Hofkompositeurs, fürstlich Anhaltinisch-Cöthenschen Hofkapellmeister, ingleichen fürstlich Weissenfelsischen Hofkapellmeisters, ingleichen Directoris Musicae der Stadt Leipzig, wie auch Cantoris an St. Thomas. Eine Erzählung mit Bildern, Dokumenten und Notenbeispielen
93127: DAUBE, DAVID - Studies in Biblical Law
130627: DAUCHY, S. [ED.] - Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen/ l' historien face aux sources jurisdiques. Handelingen van het Colloquium [20 maart 1992]
100984: DAUDET, ALPHONSE - Contes du lundi.
90718: DAUL, A. - Illustrierte Geschichte der Erfindung des Fahrrades und der Entwickelung des Motorfahrradwesens. Nebst einer Sammlung der interessantesten Konstruktionen derselben und sonstige hierauf bezüglicher Notizen. Mit 57 Illustrationen.
54308: DAUM, P.A. - Hoe hij Raad van Indië werd
104863: DAVELAAR, R. [ED. - ET AL.]. - Moderne taarten en Limburgsche vlaas.
104862: DAVELAAR, R. - Hoe maak ik Bonbons, Chocolade en Suikerwerk.
104861: DAVELAAR, R. [ED.]. - 100 Diverse soorten klein luxe-brood bewerkt voor de Nederlandsche broodbakkerij.
143629: DAVENPORT, WILLIAM H. & BEN SIEGEL [EDS.]. - Biography Past & Present. Selections and Critical Essays.
4300120: DAVENPORT, P.M. (WHICHCOTE, B.) - Moral Divinity with a Tincture of Christ?. An Interpretation of the Theology of Benjamin Whichcote, Founder of Cambridge Platonism. (Diss.)
55165: DAVEY, BOB - Gods reddende kracht. De geschiedenis van het christendom in China
4035608: DAVID, M. & GRONINGEN, B.A.VAN, - Papyrologisch leerboek. Met 6 facsimile`s en 2 kaartjes.
110468: DAVID, DR. VALERIE - Wandlungen der Sozialpolitik.
123276: DAVID, HENRI - Claus Sluter.
103880: DAVID, ROSALIE & RICK ARCHBOLD [& PETER BRAND] - Het verborgen leven van mummies. Een nieuw licht op het dagelijks leven in het Oude Egypte.
95621: DAVID BEN YEHUDAH HE-HASID, R. - The Book of Mirrors: Sefer Mar' ot ha-Zove'ot
142697: DAVID, TH. - Bibliographie Française de l'art dentaire.
144351: DAVID-NEEL, ALEXANDRA [DR. A. D'ARSONVAL - FOREW.]. - Mystiek en magie in Thibet [Mystiques et Magiciens du Thibet].
144350: DAVID-NEEL, ALEXANDRA [DR. A. D'ARSONVAL - FOREW.]. - Mystiek en magie in Thibet [Mystiques et Magiciens du Thibet].
4134481: DAVID, V.D. - Een geheiligd leven. (Hindoe-Evangelist)
4300667: DAVID (ED.) JOSEPH E. - The State Israel: Between Judaism and Democracy. A Compenium of Interviews and Articles
122283: DAVIDOFF, LEONORE & CATHERINE HALL - Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780-1850.
103586: DAVIDS, KAREL & TON DE GRAAF & YVONNE VAN MEER [EDS.]. - Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw.
142862: DAVIDS, KAREL & JAN LUCASSEN - Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse Republiek In Europees perspectief.
131959: DAVIDSON, ART [ROGOBERTA MENCHU - FOREW.] & [ART WOLFE & JOHN ISAAC - PHOTOGR.] - Endangered Peoples.
143439: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 30 [Complete Year - 1975].
143443: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume I [Complete Year - 1979].
145050: DAVIDSON, PHILIP - Propaganda and the American Revolution, 1763-1783.
54774: DAVIDSON, IAN - Voltaire, a life
143444: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume II [Complete Year - 1980].
143445: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume IV [Complete Year - 1982].
89994: DAVIDSON, MARSHALL B. - The Drawing of America. Eyewitnesses to History.
143438: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 28 [Complete Year - 1973].
103370: DAVIDSON WEINBERG, GLADYS [ED.]. - Excavations at Jalame. Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine.
131693: DAVIDSON, B. - The Annalytical Hebrew and Chaldee Lexicon: consisting of An Alphabetical Arrangement of everyday word and inflection contained in the Old Testament Scriptures, precisely as they occur in the sacred text, with a grammatical analysis of each word, and lexicographical illustration of the meanings. A complete series of hebrew and chaldee paradigms, with grammatical remarks and explanations.
143442: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 33 [Complete Year - 1978].
143441: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 32 [Complete Year - 1977].
143440: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 31 [Complete Year - 1976].
4072314: DAVIDSON, D. & HARMAN, G. (ED.) - Semantics of Natural Language. (Synthese Library 40)
4072835: DAVIDSON, B. - The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Every Word and Inflection of the Hebrew Old Testament Arranged Alphabetically and with Grammatical Analyses. Also Tables of Paradigms.
4137931: DAVIDSON, R.TH. - The Character and Call of the Church of England. A Charge delivered at his second visitation of the Diocese of Canterbury in februari, 1912.
121797: DAVIE, MICHAEL - The Titanic. The Full Story of a Tragedy.
144090: DAVIE, MICHAEL [ED.]. - The Diaries of Evelyn Waugh.
95514: DAVIES, PHILIP R. - First Person. Essays in Biblical Autobiography
142990: DAVIES, MARTIN - Die Gutenberg-Bibel.
121558: DAVIES, R.W. - The Soviet Collective Farm, 1929 - 1930.
145536: DAVIES, HUGH - Roads in Roman Britain.
121341: DAVIES, P.C.W. & J. BROWN [EDS.]. - Superstrings. A Theory of Everything?
103634: DAVIES, J.K. - Democracy in Classical Greece.
104369: DAVIES, JENNIFER - The Wartime Kitchen and Garden. The Home Front 1939-45.
121557: DAVIES, R.W. - The Socialist Offensive. The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 - 1930.
89820: DAVIES, MARTIN - Rogier van der Weyden, een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan hem en aan Robert Campin worden toegeschreven.
131534: DAVIES, HUNTER [ED. & INTROD.] & YOKO ONO [FOREW.] - The John Lennon Letters.
61256: DAVIES, P.J. - Faith Seeking Effectiveness: The Missionary Theologie of José Míguez Bonino
104837: DAVIES, COLIN & PATRICK HODGKINSON & KENNETH FRAMPTON - Hopkins. Michael Hopkins and Partners. Bauten und Projekte.
130614: DAVIES, NORMAN - Rising ' 44. The Battle for Warshaw.
53823: DAVIES, MARTIN - Rogier van der Weyden. Een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan hem en aan Robert Campin worden toegeschreven
146416: DAVIES, NORMAN - Europe. A History.
4133306: DAVIES, S. - Sermons of the Rev. Samuel Davies. Introduction by Howard Griffith.
4137570: DAVIES, A.T. (ED.) - Antisemitism and the Foundations of Chrisitanity. Twelve Christian theologians explore the development and dynamics of antisemitism within the Christian tradition.
4139294: DAVIES, J. - The Celts. Based upon the S4C Television Series.
4139698: DAVIES, PH.R. BROOKE, G.J. & CALLAWAY, PH.R. - Qumran. Die Schriftrollen vom Toten Meer.
103347: DAVIS, MARGARET DALY - Archäologie der Antike 1500-1700. Aus den Beständen der Herzog August Bibliothek.
4064172: DAVIS, J.J. - Evangelical Ethics. Issues Facing the Church Today.
101355: DAVIS, W.M. - Die erklärende Beschreibung der Landformen.
4072010: DAVIS, PH.J. & HERSCH, R. - Descartes` droom. Een wiskundige visie op de wereld. Vertaald door P.Adelaar.
102279: DAVIS, KENNETH S. - FDR into the Storm 1937-1940. A History
123189: DAVIS, FRANK - A Picture History of Furniture.
4141468: DAVIS, J.J. - Biblical Numerology. A Basic Study of the Use of Numbers in the Bible.
4074565: DAVIS, W.H. - Beginner`s Grammar of the Greek New Testament.
4136134: DAVIS, EDM. - Theological Education in a Multi-Ethnic Society. The United Theological College of the West Indies and its Four Antecedent Institutions (1841-1966).
143293: DAVISON, PETER [ED.]. - The Book Encompassed. Studies in Twentieth-Century Bibliography.
121018: DAVYDOV, ANDREI & ALEXANDRE FEDOTOV & CHRISTIANE FILLOLES [EDS - ET AL.]. - Paris-Moscou. Un siècle d'échanges 1819-1925. Documents inédits des Archives de Paris et de Moscou.
4140245: DAWIDOWICZ, L.C. - The Jewish Presence. Essays on Identity and History.
4140638: DAWIDOWICZ, L.S. - The Holocaust and the Historians.
100500: DAWISHA, KAREN & PHILIP HANSON [EDS.]. - Soviet-East European Dilemmas. Coercion, Competition and Consent.
142510: DAWKINS, RICHARD - God als misvatting.
4000734: DAWSON, CHR. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der europeesche christenheid.
90498: DAY, MALCOLM - 100 heiligen, leven en werk van bekende en onbekende heiligen uit de geschiedenis.
130977: DAY, KENNETH [ED.] - Book Typography, 1815-1965, in Europe and the United States of America.
4068386: DAY, M. - 100 Heiligen. Leven en werk van bekende en onbekende heiligen uit de geschiedenis.
102834: DAYOT, ARMAND - La Renaissance en France. Charles VIII & Louis XIII [1498-1643].
47832: DEAN, FOLK - Melodische Etudes, Melodic-Studies voor Piano, Volume II (nr. 726)
121954: DEAN, TREVOR [TRANSL. & ANNOT.]. - The Towns of Italy in the later Middle Ages.
143372: DEAN, TRVOR & CHRIS WICKHAM [ED.]. - City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays Presented to Philip Jones.
4063907: DEANESLY, M. - A History of the Medieval Church. 590-1500.
145538: DEAR, I.C.B. & PETER KEMP [EDS.]. - The Oxford Companion to Ships and the Sea.
143986: DEARBORN, MARY V. - The Happiest Man Alive. A Biography of Henry Miller.
95400: DÉAUR, ROGER LE - La nuit pascale. Essai sur la signification de la Pâgue juive à partir du Targum d'Exode XII 42
93122: DÉAUT, R. LE - La nuit pascale. Essai sur la signification de la Pâque juive à partir du Targum d'Exode XII 42
4021635: DEAUT, R.LE - Introduction à la littérature targumique. Première partie.
4139876: DÉAUT, R. LE, JAUBERT, A. & HRUBY, K. - The Spirituality of Judaism.
104740: DEBAENE, DR. LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
145014: DEBAERE, OLIVIER - Maaseik [Book & Maps].
93169: DEBBAUT, JAN E.A. - De verzameling Bentinck-Thyssen van Bruegel tot Guardi. Paleis voor schone kunsten, Brussel. Van 10 april tot 7 juni 1987
4143388: DEBEL, H. (RED.) (KEVERS, P.) - Verbonden door het boek. Bijbelse essays voor Paul Kevers hem aangeboden door de stuurgroep van de Vlaamse Bijbelstichting (VBS)
4140034: DEBENEDETTI, G. - 16 oktober 1943. Een Joodse kroniek.
103419: DEBES, DIETMAR [ED.]. - Zimelien. Bücherschätze der Universitätsbibliothek Leipzig.
141333: DEBEVER, ROBERT [INTROD.]. - Nouvelle Biographie Nationale. Académie Royale de Belgique. Volume 1 & 2 [only].
145901: DEBRABANDERE, P. - Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het Empire.
93264: DEBRANDERE, FRANS - Zeeuws etymologisch woordenboek. De herkomst van de Zeeuwse woorden. In opdracht van de stichting Johan Hendrik van Dale
143462: DEBROT, COLA - Verzameld Werk [7 Vols. Compl.].
60154: DEBUS. J. - Die Sunde Jerobeams (Studien zus Darstellung Jerobeams und der Geschichte des Nordreichs in der deuteronomistischen Geschichtsschreibung)
45250: DEBUSSY, CLAUDE-ACHILLE - Children's Cornen & Individual Pieces, für klavier, for piano, pour piano
103015: DECHAUME, MICHEL & PIERRE HUARD - Histoire illustré de l'art dentaire. Stomatologie et Odontologie.
94378: DECKER-HAUFF, HANSMARTIN A.O. - Die Universität Tübingen von 1477 bis 1977 in Bildern und Dokumenten. 500 Jahre Eberhard-Karls-Universität Tübingen
94372: DECKER-HAUFF, HANSMARTIN A.O. - Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen 1477-1977. 500 Jahre Eberhard-Karls-Universität Tübingen
6161: DECKER, JEREMIAS DE - Goede Vrydagh, ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus. WAARBIJ: Stichtelyke Gedichten. WAARBIJ: Klaegliederen van Jeremias. WAARBIJ: Puntdichten. In twee Boeken Verdeelt. WAARBIJ: Byschriften. WAARBIJ: Klinkdichten. WAARBIJ: Geboorte-Dichten. WAARBIJ: Bruiloftsdichten. WAARBIJ: Lyk-Dichten. WAARBIJ: Heldedichten. WAARBIJ: Lofdichten. WAARBIJ: Mengeldichten.
4142429: DECKERS, W. - De opstanding van het lichaam.
104684: DECKKER, PAUL & FRANCINE DECKKER [EDS.]. - Ta'aroa. De Polynesische wereld.
145564: DECOIN, DIDIER & JEAN-MARC COUDOUR [PHOTOGR.]. - Les sentinelles de lumière.
47596: DECONICK, APRIL D./SHAW, GREGORY/TURNER, JOHN D. (ED.) - Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 85)
93375: DECORTE, JOS - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken
55018: DECRET, FRANÇOIS - Le Christianisme en Afrique du Nord ancienne
4140825: DECREUS, F. & VANDAMME, F. (ED.) (THIBAU, R.) - Taal, mythe en religie. Huldeboek Roger Thibau.
104370: DECUYPERE, YVES [ED. - ET AL.]. - Merkwaardige Bomen in Vlaanderen.
88582: DEDDENS, KAREL - Annus Liturgicus? Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het 'kerkelijk jaar'
94530: DEDDENS, D. / KAMPHUIS, J. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834
91276: DEDDENS, D. / KAMPHUIS, J. - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886.
94531: DEDDENS, D. / KAMPHUIS, J. - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886
87385: DEDDENS, D. / KAMPHUIS, J. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
4017964: DEDDENS, K. (CYRILLUS VAN JERUZALEM) - "Annus liturgicus?. Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het kerkelijk jaar"". (Diss.)"""
4004434: DEDDENS, D & KAMPHUIS, J. (RED.) - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
4038557: DEDDENS, D & KAMPHUIS, J. (RED.) - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886.
4072639: DEDDENS, D & VELDE, M.TE (RED.) - Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994.
4074858: DEDDENS, D. & VELDE, M. TE (RED.) - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
30536: DEDEKIND, G.E.W. - Proeve over de werking en invloed der geesten. WAARBIJ: Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking (2 werken in 1 band)
4056167: DEE, J.J.C. (SCHILDER, K.) - K.Schilder zijn leven en werk. Deel I (1890-1934). (Diss.)
60155: DEE, J.J.C. - K. Schilder (Zijn leven en werk, Deel 1 (1890-1934))
89068: DEEDIJK, C. E.A. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
4070160: DEELMAN, A.G. - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van Nederlands-Indië.
91896: DEEMS, GERRIT FRANCISCUS - Een 'andere' Ariëns. De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie
89833: DEENEN, TIENUS E.A. - De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945.
4300700: DEERE, JACK - By the power of the Spirit surprised by the voice of God. Complete in one volume.
93755: DEEST, R.H. VAN E.A. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hervormde Kerk te Veendam. 5 oktober 1662 - 5 oktober 1962
82590: DEETMAN, W.J. E.A. - Réflexions sur Guillaume le Taciturne
85684: DEETMAN, P. E.A. - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus, benevens Tomas Boston de gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werkig van den Heiligen Geest.
91857: DEETMAN, P. - Nuttige zamesprake van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (3 delen in 1 band)
88931: DEETMAN, P. (VOORWOORD) - De kerkvaders Augusinus Bernardus en Anselmus, benevens Tomas Boston de gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest.
95766: DEFAUX, GÉRARD - Rabelais Agonistes: du rieur au prophète. Etudes sur Pantagruel, Gargantua, Le Quart Livre. Études Rabelaisiennes. Tome XXXII (Volume 32). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCIX)
55348: DEFFONTAINES, PIERRE - Géographie Universelle Larousse (3 volumes)
143202: DEFLASSIEUX, FRANÇOISE - L'Argus des meubles et objets de Provence.
143203: DEFLASSIEUX, FRANÇOISE [JOËL LAFFAY. - PHOTOGR.]. - L'Argus des meubles et objets de Flandre, d'Artois et de Picardie.
123565: DEFOE, DANIËL [CEES BUDDINGH' - TRANSL.]. - Het leven en de wonderbare avonturen Robinson Crusoe uit York, zeeman.
9826: DEFOE, DANIEL/CRUSOE, ROBINSON - Levensgeschiedenis en Lotgevallen van Robinson Crusoe, behelzende, onder andere ongehoorde uitkomsten, een verhaal van zijn agt-en-twintig jaarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque: alles door hem zelven beschreeven. Nieuwe verbeterde uitgave. Uit het Engelsch vertaald, en met nieuwe platen, benevens een nette kaart van zijne omzwervinge verrijkt.
123228: DEFOORT, DR. E. - Charles Maurras en de Action Française in België.
104104: DEFOUR, H.L.M. [INTROD.]. & TH. VAN DEN END [ET AL.]. - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
104105: DEFOUR, H.L.M. & R.P. ZIJP - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834 - 1984.
104103: DEFOUR, H.L.M. [INTROD.]. - Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw.
104102: DEFOUR, H.L.M. [ET AL.]. - Vroomheid per dozijn.
110038: DEFOURNEAUX, MARCELIN - La vie quotidienne au temps de Jeanne d'Arc.
101216: DEFRANCIS, JOHN - Annotated Quotations from Chairman Mao.
48016: DEGENHARDT, W. - Land en Zee. Met platen (Wandelingen door de Bezielde Schepping, Tweede Deel)
89114: DEGEORGE, LÉON - La maison plantin a Anvers. Monographie complète de cette imprimerie célèbre documents historiques sur l'imprimerie liste chronologique des ouvrages imprimés par plantin de 1555 a 1589. Troisième édition donnant la Généalogie de la famille Plantin-Moretus, le Portrait et la Marque de grand imprimeur, d'après Wieriex et huis dessins de M. Maurice Degeorge.
142664: DEGROOTE, DR. GILBERT & A.J.J. DELEN [ED.]. - "Jan Pertcheval's "" Den camp vander doot "". Met inleiding, aanteekeningen en glossarium."
145792: DEGROOTE, DR. GILBERT [INTROD. & NOTES]. - Jan Smeken's gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium.
103420: DEHAU, ÉTIENNE & PIERRE BONTE [TEXT]. - Bedouin and Nomads. Peoples of the Arabian Desert.
143918: DEHIO, GEORG [ED.]. - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Volume: Berlin/DDR. Potsdam.
143256: DEHOUANET, LUCIE & GRACE COSTON [EDS.]. [ANJA DE LOMBAERT & EFF GRATAMA - TRANSL.]. - France - Comté - Jura. Vesoul - Besançon - Lons le Saunier - Nantua. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids].
121218: DEIJ, ARJEN & GREETH PRINS & ANNELIES KLEIJSSEN - Imperialismen en Ontwikkelingsstrategieën.
4066026: DEIJK, A.VAN - Romaans Nederland.
4033217: DEIJL, A.V.D. - Richters, dichters en vredestichters. Oudtestamentische oorlogsverhalen, gelezen als literatuur.
4300625: DEIJL, A.VAN, STEPAHN DE JONG & A.M.SPIJKERBOER (RED.) - Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden.
53676: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente
103157: DEISS, F.W. MAJOR A.D - Das Deutsche Soldatenbuch. Deutschlands Wehr und Waffen im Wandel der Zeiten [2 Vols. Compl.].
85340: DEISSMANN, D. ADOLF - Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apostels Paulus
4011256: DEISSMANN, A. - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt.
4140898: DEISSMANN, A. - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt. Mit 59 Abbildungen.
102086: DÉJEAN, JEAN-LUC - Quand chevauchaient les de Toulouse 1050-1250.
142096: DEJOUHANET, LUCIE & MARIE LIONNET [EDS.]. [KRISTIEN CANNOOT & ANJA DE LOMBAERT - TRANSL.]. - Languedoc-Roussillon. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids].
132137: DEK, DR. A.W.E. - Genealogie der Heren van Borselen.
104876: DEKEMA, DIRK & HENK SCHAFTENAAR [EDS.]. - Het Burgerweeshuis te Naarden. Van Weeshuis tot Archief.
104875: DEKEMA, D. [ED. - ET AL.]. - Naarden. Tussen Vecht en Eem.
93407: DEKKER, C. E.A. - Het Sticht van binnen en van buijtenen, bundel opstellen over de geschiedenis van de provincie Utrecht, aangeboden aan dr. M.P. van Buijtenen bij diens zeventigste verjaardag
92662: DEKKER, JEROEN J.H. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
88499: DEKKER, J. - Naar Ninevé. Jona's reize.
30446: DEKKER, T.W. / NIELSEN, C. - Kasteel, kerken, kloosters... Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
92854: DEKKER, W. - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - Boodschap - Vertolking
88581: DEKKER, J. - De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28, 16.
93037: DEKKER, WIM - Langs de rand. Theologische reflecties bij de kloof tussen geloof en leven
4037340: DEKKER, G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
4020337: DEKKER, W.L. (BARTH, K.) - Getuige Israël. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik. (Diss.)
84800: DEKKER, W. E.A. - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - boodschap - vertolking
54842: DEKKER, CEES - Geleerd en gelovig. 22 wetenschappers over hun leven, werk en God
90482: DEKKER, JEROEN J.H. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
87734: DEKKER, C.M. - De Mozaische wetten. Handboek bij het Godsdienst-onderwijs
90270: DEKKER, RUDOLF - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
47135: DEKKER, ALFRED M.M. - Janus Secundus (1511-1536), de tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk. Johannes Secundus, textual transmission of the works published during his lifetime. With a Summary in English (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXVIII)
90890: DEKKER, W.J. - Elisa. Dichter bij God. Luisteroefeningen.
110137: DEKKER, KARIN DEN [ET AL.]. - Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de Oudheid tot de MMS.
4042865: DEKKER, G. - Onverwachte gasten. In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Onder red. van H.Stoffels.
145175: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Westzijde [Volume 2 A & 2 B].
145428: DEKKER, RUDOLF & LOTTE VAN DE POL - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten. Een historisch onderzoek.
4051196: DEKKER, G. & GÄBLER, K.U. (RED.) - Secularisatie in theologische perspectief.
61284: DEKKER, W.L. - Getuige Israël. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik
54799: DEKKER, GERARD - Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland
110277: DEKKER, DR. G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
4073450: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk.
54377: DEKKER, JACOB - De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28, 16 (with a summary in English)
4052675: DEKKER, G. - Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief.
4075100: DEKKER, G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
130800: DEKKER, DIRK-JAN - De tijdfilosofie van Johannes Buridanus [+ ca. 1360] Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis [secundum ultimam lecturam] IV, 12-16.
93750: DEKKER, W. E.A. - Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie
4141654: DEKKER, G. - Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland.
4048068: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland. In Engeland, Frankrijk, Achter Indië, Formosa en Perzië.
4137354: DEKKER, M. - Oranje. (3 dln.). Historische roman.
4300889: DEKKER, C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839 - 1881.
83633: DEKKERS, O. - Onder dokters handen. Drie eeuwen artsen in Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk
53291: DEKKERS, G. / PETERS, J. - Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen (CGO 400)
146495: DEKKERS, MIDAS - Lief dier. Over bestialiteit.
4142503: DEKLERK, P. (ED.) - A Bibliography of the Writings of the Professors of Calvin Theological Seminary.
146441: DELABASTITA, DIRK - There's a Double Tongue. An investigation into the translation of Shakespeare's wordplay, with special reference to Hamlet.
143061: DELAERE, MARK - Die Musikgeschichtsschreibung und das Neue. Untersuchung über die Verarbeitung der tonsystematischen Wandlungen der Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im damaligen Musikschrifttum.
47974: DELAHAYE, ALBERT - Ontspoorde historie
144264: DELAHAYE, ALBERT [DR. H. TEN DOESCHATE - ED.]. - Ontspoorde historie.
145976: DELAHAYE, ALBERT - Van Dorestadum tot Waderlo.
102991: DELAISSÉ, L.M.J. [TEXT] & H. LIEBAERS & F. MASAI [INTROD.]. - Miniatures médiévales de la librairie de Bourgogne au Cabinet des Manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique [In Board Slipcase].
4039254: DELATTE, P. (GUÉRANGER, P.L.P.) - Dom Guéranger. Abt van Solesmes. 1805-1875.
101964: DELAY, J. & P. PICHOT & T. LEMPÉRIÈRE & J. PERSE [EDS.]. ARTHUR L. BENTON [INTROD.]. - The Rorschach and the Epileptic Personality.
121048: DELCAMBRE, ANNE-MARIE - Mohammed, profeet van de islam.
95510: DELCOR, M. - Le livre de Daniel
95624: DELCOR, MATHIAS / MARTINEZ, FLORENTINO GARCIA - Introduccion a la literatura esenia de qumran
54998: DELCOR, MATHIAS - Religion d'Israël et proche orient ancien. Des Phéniciens aux Esséniens
94397: DELCOURT, MARIE - La correspondance d'Érasme. Traduite et annotée d'après l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume I, 1484-1514
4030502: DELDEN, J.A. VAN - Spreekwoorden en zegswijzen uit de Bijbel. (Oorspronkelijke titel: De Tale kanaäns)
4013454: DELDEN, J. VAN - De tale Kanaäns. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
102910: DELEN, A.J.J. - De grafische kunsten door de eeuwen heen.
122280: DELEU, JOZEF [ED.]. - De Franse Nederlanden. 25ste Jaarboek Stichting ons Erfdeel / Les Pays-Bas Français. 25es Annales.
4071321: DELEUZE, M. (FOUCAULT, M.) - Foucault.
86122: DELFGAAUW, G.J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting
4054024: DELFGAAUW, B. - Denkwegen. Essays.
4005671: DELFGAAUW, G.J.J.A. (HOEDEMAKER, PH.J.) - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijke-historische staatsopvatting. (Diss.)
4054187: DELFGAAUW, B. (THOMAS AQUINATIS) - Thomas van Aquino.
61074: DELFGAAUW, G.J.J.A. - De Staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijke-historische staatsopvatting
4142403: DELFGAAUW, B. E.A. (RED.) (BAKKER, R.) - Studia in honorem.
4038158: DELFIEUX, P.M. - In het hart van de stad, in het hart van God. Levensboek.
132161: DELFLAND - - Inventaris van het oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland 1319-1853.
89788: DELFORTERIE, C.W. / WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Wenken en adressen voor genealogisch onderzoek in het buitenland
82353: DELFOS, LEO - Kulturgeschichte von Niederland und Belgien
47880: DELFT, ROELY/GORTZAK, NOORTJE/RIJNSBURGER, JAN/TELKAMP, MARTINE - Blokfluitfeest 1. Wijs en onwijs op de sopraanblokfluit
110720: DELFT, A.J.A.C. VAN - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Zwarte handel.
92625: DELFT, DIRK VAN - Jacht of het absolute nulpunt. Ontdekkingsreizen in de wereld van de zeer lage temperaturen
103116: DELFT, MARIEKE VAN & REINDER STORM & THEO VERMEULEN [EDS.]. - Wonderland. De wereld van het kinderboek.
130618: DELFT, A.J.A.C. VAN [ED.] - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
123182: DELFT, DIRK VAN - Jacht op het absolute nulpunt. Ontdekkingsreizen in de wereld van de zeer lage temperaturen.
4059931: DELFT, A.H.J.VAN (DANTE) - Dante-verklaring. Deel 1. Nieuw leven. Met vertaalden tekst.
122917: DELGADO, PAT & COLIN ANDREWS - Kreisrunde Zeichen. Eine Untersuchung des Phänomens der spiralförmig flachgelagerten Bodenmuster in Kornfeldern.
104208: DELIEB, ERIC - Silver Boxes.
121553: DELILLE. JACQUES - L'imagination. Poème en huit chants. Accompagnée de notes historiques et littéraires et augmentée d'environ cinq cents vers nouveaux [2 Vols. in 1].
102415: DELISSEN, NICOLE & HUUB DELSING [EDS. - ET AL.]. - José Vermeersch. Beeldbouwer.
4002662: DELITZSCH, FR. - Zweiter Vortrag über Babel und Bibel. Mit 20 Abbildungen.
4136904: DELITZSCH, FRANZ - Neuer Commentar über die Genesis.
54212: DELITZSCH, FRANZ - Sind die Juden wirklich das auserwählte Volk? Ein Beitrag zur Lichtung der Judenfrage
4143118: DELIUS, W. - Geschichte der irischen Kirche von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert.
4013455: DELLEMAN, TH. - Alles nieuw. Over sterven, begraven en opstandingsleven.
84627: DELLEMAN, TH. - Het martelaarschap van Guido de Brès minister des Goddelijken Woords in de Nederlanden
4141153: TH. DELLEMAN - Sinaï en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden.
102755: DELLEN, DR. R. VAN - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
110562: DELLEPOORT, DR. J.J. - De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociologische analyse.
4019250: DELLEPOORT, J.J. - De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse.
92419: DELLING, GERHARD - Jüdische Lehre und Frömmigkeit in den Paralipomena Jeremiae
4011261: DELLING, G. - Studien zum Neuen Testament und zum hellenistischen Judentum. Gesammelte Aufsätze 1950-1968.
4136580: DELLING, G. - Der Kreuzestod Jesu in der urchristliche Verkündigung.
132053: DELLMANN, HERMANN TH. - Urkunden erzählen Geschichte. Standesämter im Kreis Kleve.
53772: DELLSPERGER, RUDOLF / LAVATER, HANS RUDOLF - Die Wahrheit ist Untödlich. Berner Täufer in Geschichte und Gegenwart. Beiträge eines Vortragszyklus an der Universität Bern im Winter 2006/2007
103940: DELMARCEL, GUY & NORA DE POORTER & PAUL HUVENNE [ETD. - ET AL.]. - Rubenstextiel / Ruben's Textiles.
103117: DELORD, TAXILE - Histoire Illustrée du Second Empire [ 6 Vols. in 3 Bindings - Compl.].
146353: DELORM, RENE - Diana & Dodi. Het liefdesverhaal.
103395: DELORME, MAUREEN - Mourning Art & Jewelry.
103473: DELORT, ROBERT - Life in the Middle Ages.
143300: DELSOL, PAULA - Horoscopes chinois.
122801: DELTEIL, LOYS - Charles Meryon.
4072065: DELTOUR, MARK (TANGHE, OMER) - Omer Tanghe priester. Biografie.
4020650: DELUMEAU, J. - Le Christianisme va-t-il mourir?.
53659: DELUMEAU, JEAN / LIGHTBOWN, RONALD - La Renaissance (Series: Histoire Artistique de l'Europe)
122453: DELUMEAU, JEAN - Naissance et affirmation de la Réforme.
4020649: DELUMEAU, J. - Un chemin d`histoire. Chrétienté et christianisation.
145366: DELVAUX, PETER - Leid soll lehren. Historische Zusammenhänge in Gerhart Hauptmanns Atriden-Tetralogie.
103635: DELZELL, CHARLES F. [ED.]. - The Future of History. Essays in the Vanderbilt University Centennial Symposium.
89729: DEMANDT, ALEXANDER / ENGEMANN, JOSEF - Imperator Caesar Flavius Konstantin Constantinus der Grosse. Ausstellungskatalog.
4137898: DEMARÉE, R.J. & VEENHOF, K.R. (RED.) - Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten. (2500-100 v. Chr.)
95516: DEMARIS, RICHARD E. - The Colossian Controversy. Wisdom in Dispute at Colossae. Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 96
91797: DEMBOWSKI, HERMANN - Einführung in die christologie
100779: DEMEDTS, ANDRÉ - Huldeboek André Demedts.
100986: DEMEDTS, ANDRÉ - t Fonteintje [Oostvlaamse Literaire Monografieën
95772: DEMERSON, GUY A.O. - François Rabelais 1483 (?) - 1983. Études Rabelaisiennes. Tome XVII (Volume 17). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXCIII)
121408: DEMEY, JULES. - Op zoek naar God. Een historische projectie.
110233: DEMME, DIETER & HERBERT SCHÖNEMANN & HARDY EIDAM - Faszination Mittelalter. Meisterwerke sakraler Kunst in Erfurt.
100531: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen.
4075936: DEMOED, E.J. - Kerkgeschiedenis van De Graafschap.
47107: DEMOULIN, LOUIS - LE Jansénisme et l'Abbaye d'Orval (Bibliothèque de l'Institut Historique Belge de Rome, Fascicule XXIII)
90942: DEMPER, C. - Een haven in een havenstad. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid.
92236: DEMPER, C. - Eeuw uit eeuw in. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid. 1894-2004
92238: DEMPER, C. - Een haven in een havenstad. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid
4042870: DEMPF, A. - Christliche Philosophie. Der Mensch zwischen Gott und der Welt.
84383: DEMPF, ALOIS - Ethik des Mittelalters
4139062: DEMPF, A. - Ethik des Mittelalters. (Handbuch der Philosophie)
4139063: DEMPF, A. - Metaphysik des Mittelalters.
131599: DENBURG, M.W. VAN - Therapeutics of the Respiratory System. Cough and Coryza, Acute and Chronic. Repertory with Index. Materia Medica with Index.
131206: DENBY, ELAINE - Grand Hotels. Reality & Illusion. An Architectural and Social History.
53778: DENCK, HANS - Schriften. 3. Teil - Exegetische Schriften, Gedichte und Briefe
110282: DENDERMONDE, MAX [ROB MOLIN - ED.]. - Op reportage. Journalistieke hoogtepunten uit de jaren vijftig.
102677: DENDERMONDE, MAX & KEES SCHERER - Zuiderzee. Dood water, nieuw leven.
104726: DENECKE, LUDWIG & INA-MARIA GREVERUS & GERHARD HEILFURTH [EDS.]. - Brüder Grimm Gedenken 1963. Gedenkschrift zur hundertsten Wiederkehr des Todestages von Jacob Grimm.
105287: DENECKERE, GITA - Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis.
130844: DENEKE, BERNWARD & HERMANN KAISER - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
4142297: DENGERINK, J.D. - De zin van de werkelijkheid. Een wijsgerige benadering.
54230: DENIFLE, P. HEINRICH / EHRLE, FRANZ - Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte. Des Mittelalters (Zweiter Band)
132164: DENIS, PHILIPPE - Les églises d'étrangers en pays Rhénans [1538-1564]
101273: DENIS, DR. L. [INTROD.]. - Geneeskunde rond Rubens.
54719: DENIS, J. - Histoire des Théories et des Idées Morales dans l'Antiquité (2 volumes)
94461: DENISLE, P. HEINRICH - Luther und Luthertum in der ersten Entwickelung (1. und 2. Abteilung, Schluss-Abteilung, und Zweite Band) (3 volumes)
101624: DENISSEN, FRANS - De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven.
102150: DENLEY, PETER & CAROLINE ELAM [EDS.]. - Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein.
4400448: DENNEFELD, L. - Der alttestamentliche Kanon der antiochenischen Schule. (Biblische Studien XIV/4)
4050960: DENNERT, E. - Hindurch zum Licht. Erinnerungen aus einem Leben der Arbeit und des Kampfes.
95195: DENNETT, DANIEL C. - De evolutie van de vrije wil
4140870: DENNETT, E. - Typical Teachings of Exodus. Being a Simple Exposition.
4142260: DENNETT, D.C. - Het bewustzijn verklaard. Vertaald door T.Maas en F.Smeets.
121890: DENSEN, WIM L.T. VAN - On the Perception of Time Trends in Resource Outcome. Its importance in fisheries co-management, agriculture and whaling.
131092: DENSLAGEN, WIM - Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg.
131002: DENTERS, S.A.H. & P.A.TH.M. GEURTS [ED.] - Lokale democratie in Nederland, Burgers en hun gemeentebestuur.
140123: DENUCÉ, JAN - Pigafetta. Relation du premier voyage du monde par Magellan. 1519-1522. Edition du texte Français d'apres les manuscrits de Paris et de Cheltenham.
142663: DENUCÉ, J. & D. GERNEZ [EDS.]. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen [nr. B. 29166].
130846: DENUCÉ, PROF. DR. JAN - Koopmansleerboeken van de XVIe en XVIIe eeuwen in handschrift.
145896: DEONNA, W. - La sculpture suisse des origines à la fin du XVIe siècle.
104643: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN [EDS - ET AL.]. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
95593: DEPPE, DEAN B. - The sayings of Jesus in the Epistle of James
145654: DEPREZ, ADA & WALTER GOBBERS [EDS.]. - Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Dertien verkenningen.
110227: DEPREZ, DR. ADA - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten vvorgelegde verhandelingen 1934-1970.
145655: DEPREZ, ADA & WALTER GOBBERS [EDS.]. - Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Dertien verkenningen.
130318: DEPUYDT, WILFRIED - Symboliek van de Griekse mythologie. Hesiodos' boodschap aan onze tijd.
4052461: DEQUEKER, L. - Tradition Orale et Ecrite. (Publication de l`Institutum Iudaicum Bruxelles)
4133968: DEQUEKER, L. - Het sacrament van mirakel. Jodenhaat in de Middeleeuwen.
4140192: DEQUEKER, L. - Joden en christenen. Vijanden of partners?
4045532: DERBOLAV, J. (PLATO) - Platons Sprachphilosophie im Kratylos und in den späteren Schriften. (Impulse der Forschung 10)
90450: DERCKSEN, ADRIANNE / VERPLANKE, LOES - Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970.
102087: DÉRIBÉRÉ, MAURICE & PAULETTE DÉRIBÉRÉ - Préhistoire et Histoire De La Lumière.
122216: DERICUM, CHRISTA [ED.]. & GOLO MANN [INTROD.]. - Burgund und seine Herzöge in Augenzeugenberichten.
144759: DERKS, MARIET & ROB WOLF - Wetenschap in dienstbaarheid. Ida B.M. Frye [1909], heilpedagoge.
122074: DERKS, K.J. - Onze Lieve Vrouw van Den Polder.
100104: DERKS, HANS G.M. - Kroniek van 3 eeuwen revoluties.
91842: DERKS, MARJET E.A. - Sterven voor de wereld. Een religieus ideaal in meervoud.
53189: DERKS, MARJET E.A. - Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw
90367: DERKS, MARJET E.A. - Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw.
123269: DERKS, SERGIO [ED.]. - Satelietbeeld atlas van Nederland.
4063027: DERKSE, W. (RED.) - Grenzen aan tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de actualiteit.
91613: DERKSE, W.F.C.M. E.A. - Verandert waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip.
4075282: DERKSE, W. - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.
100047: DERKSEN, ANTHONY A. [ED.]. - Moving Ahead: Philosophy of Mind and Realism.
100045: DERKSEN, ANTHONY A. [ED.]. - The Scientific Realism of Rom Harré.
100890: DERKSEN, WIM - Lokaal bestuur.
110206: DERKSEN, DR. STEVEN - Mens & Geweld. Is een meer humane samenleving mogelijk ?
143573: DERKSEN, MAARTEN - Iedereen doet aan psychologie. Retorica en demarcatie in de Nederlandse psychologie 1892-1992.
145678: DERKSEN, A.TH. - Democratie op het niveau van nationale samenlevingen. Verklaringen en resultaten van empirisch onderzoek.
100046: DERKSEN, ANTHONY A. [ED.]. - The Promise of Evolutionary Epistemology.
4073959: DERKSEN, L. & WILLEMSEN, M. (RED.) - Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies.
47096: DERLEMENKO, IEVHEN - Gelati, architecture, mosaic, frescoes
54301: DERMOÛT, MARIA E.A. - In Indië geweest
4136457: DEROGY, J. - 100 000 Juifs à la mer.
122883: DEROUET, CHRISTIAN - Domela. Gouaches de la Période Parisienne.
130771: DERTHICK, MARTHA - The National Guard in Politics.
4070803: DERWAHL, F. - Kluizenaars. Avonturen van eenzaamheid.
87331: DESALVO, JOHN - De dode zeerollen. Geschiedenis en geheimen.
131153: DESBOROUGH, VINCENT ROBIN D'ARBA - The Last Mycenaens and their Successors. An Archaeological Survey c. 1200 - c. 1000 B.C.
4071282: DESCAMPS, A. - Les Justes et la Justice. Dans les évangiles et le christianisme primitif hormis la doctrine proprement paulienne. (Universitas Catholica Lovaniensis, II/43)
146327: DESCARTES, RENÉ - The Philosophical Works of Descartes (Volume 1 of 2)
92149: DESCARTES, RENÉ / SCHOOCK, MARTIN - La Querelle d'Utrecht
4142992: DESCARTES, R. - Over de methode. Vertaling, inleiding en antekeningen van Th.Verbeek.
4075376: DESCARTES, R. & PALTS, E. VAN, - Briefwisseling. Inleiding van R.Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door J.Holierhoek.
4031905: DESCARTES, R. - Philosophische Werke. Abteilung 1 - 4. Uebersetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung versehen von J.H.v.Kirchmann.
121588: DESCHAMPS, J. [ED.]. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken.
104563: DESCHARMES, ROBERT [TEXT]. - Le Parfum Dali.
95238: DESCOTES, DOMINIQUE - Pascal. Wiskundige van God (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 23)
93651: DESCOTES, DOMINIQUE - Pascal, Wiskundige van God
53403: DESCOTES, DOMINIQUE - Pascal. Wiskundige van God (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 23)
95159: DESILVA, DAVID ARTHUR - Despising Shame. Honor Discourse and Community Maintenance in the Epistle to the Hebrews
121598: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
102639: DESJARDIJN, D. - Kunst....niet alles wat goed is brengt geld op. Prenten en tekeningen: De Twintigste Eeuw.
101807: DESJARDINS, PAULINE & GENEVÈVE DUGUAY - Pointe-à-Callière: From Ville-Marie to Montreal.
103805: DESPIERRES, JEAN - L'Indochine d'Antan. Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodge et Laos à travers la carte postale ancienne.
101683: DESPRAT, JEAN-PAUL - Les bâtards d'Henri IV. L'épopée des Vendômes 1594-1727.
100727: DESROCHES NOBLECOURT, CH. [ED. - ET AL.]. - Ramsès le Grand & Ägypten vor den Pyramiden & Osiris. Keuz und Halbmond & De vrouw in het rijk van de farao's & Nofretete - Echnaton & Tutachamun [= 6 Vols.].
4042241: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. een poging tot criminosofie.
4058472: DESSAUR, C.I. - De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen. een poging tot criminosofie.
102876: DESSEL, LODE VAN [JOHAN FLEERACKERS - INTROD.]. - Ik zag Cecilia komen. Groot gezinsboek uit de Nederlandse liederschat.
122874: DESSENS, HENK - De Hazenberg modellen. Scheepsmodellen van twee Groninger binnenschippers vertellen het verhaal van de zeilende Nederlandse binnenvaart tussen 1880 en 1940.
123051: DESSENS, HENK & LUCAS VEEGER & JAN VAN ZIJVERDEN [EDS.]. - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw.
123048: DESSENS, HENK & FLORIS HIN - Geschiedenis en restauratie van de Haringlogger VL 92 Balder.
4003162: DESSING, CHR.S. - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
142701: DESSOIR, MAX - Geschichte der neueren deutschen Psychologie.
123097: DETHIER, HUBERT - De geschiedenis van het atheïsme.
47981: DETHLEFS, GERD/GALEN, HANS E.A. - Dei Wiedertäufer in Münster. 1. Oktober 1982 bis 30. Januar 1983
4139710: DETIENNE, M. - Les Jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce. Introduction de J.P.Vernant.
87755: DETMAR, D.A. - Eerste zestal leerredenen over verschillende onderwerpen / Tweede zestal leerredenen over verschillende onderwerpen / Derde zestal predikatiën (3 delen)
55107: DETMAR, D.A. - Tweede zestal leerredenen over verschillende onderwerpen
87302: DETMAR, D.A. - Geef dan eeuwig eer
86208: DETMAR, D.A. - Tweede zestal leerredenen over verschillende onderwerpen
85715: DETMAR, D.A. - De ware afgescheidene, of eenvoudige aanwijzing, dat alle godvruchtigen, waar zij op aarde wonen, die Christus door een waarachtig geloof omhelsd hebben, inderdaad afgescheiden zijn, en als zoodanigen elkander moeten erkennen en beminnen. / Gods vrijmachtige genade, verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van groote zondaren, als ook in de bijzondere bewaring en wonderbare uitredding van zijne gunstgenoten. In eenige gesprekken, tusschen eenen vader en zijne kinderen voorgesteld, door eenen vriend van de beproefde waarheid en godvrucht, deel 1. (2 werken in 1 band)
54899: DETMAR, D.A. - Eerste zestal leerredenen over verschillende onderwerpen
88383: DETMAR, D.A. - Tweede viertal leerredenen over belangrijke onderwerpen
92561: DETMAR, D.A. - De eeuwigdurende schat. Drietal leerredenen
87752: DETMAR, D.A. - De eeuwigdurende schat. Drietal leerredenen.
92581: DETMAR, D.A. - Tweede viertal leerredenen over belangrijke onderwerpen
146496: DETREZ, RAYMOND & SERGI MERKS & MICHEL VAN PARYS & JULIEN WEVERBERGH - Abdijen en Kloosters in Oost-Europa.
103753: DETTEN, DETLEF VON & MEINHARD POLH [ED.] & JOHANNES SCHREINER & GERHARD AYMANS - Das Erbenbuch der Deichschau Borth-Wallach. Eine Landschaftsaufnahme von 1580.
122891: DETTMAR, KEVIN J.H. - Is Rock Dead ?
143413: DETTMER, HERMANN - Materialien zur Volkskultur nordwestliches Niedersachsen. Volkstümliche Möbel aus dem Artland und den angrenzenden Gebieten. Wirtschaftsschränke - Brotschränke - Hängeschränke - Milchschränke.
100746: DEUEL, LEO - Testaments of Time. The story of the scholar-adventurers and the search for lost manuscripts.
9520: DEURHOFF, WILLEM - Geloove, Hoope, en Liefde der Christenen, Vertoond in den Tweeden Brief van den Heiligen Apostel Simeon Petrus.
4029188: DEURLOO, K.A. & ZUURMOND, R. - De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oude traditie.
4043951: DEURLOO, K.A. & EYKMAN, K. - Wat heb je, zee, dat je vlucht?. Psalmen gelezen, gehoord en verteld.
4042630: DEURLOO, K.A. - Kain en Abel. Onderzoek naar exegetische methode inzake een `kleine literaire eenheid` in de Tenakh. (Diss.)
95225: DEURLOO, K.A. - Jona (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
4072783: DEURLOO, K.A. & DIEBNER, B.J. (HRSG.) (ZUURMOND, R.) - YHWH - Kyrios - Antitheism or Power of the Word. Festschrift für Rochus Zuurmond. (DBAT 14)
4136294: DEURLOO, K. - Onze Lieve Vrouwe baart een zoon. (Kleine Bijbelse Theologie III)
4042874: DEURLOO, K.A. & HOEKEMA, A. (RED.) - Van masker tot aangezicht. Opstellen over bijbelse, theologische en kerkelijke confrontaties.
4024593: DEURLOO, K.A. & HEMELSOET, B. - Op bergen en in dalen. Bijbelse geografie: de plaats waar geschreven staat.
4064343: DEURLOO, K. BERG, E V.D. & MIDDEN, P.VAN, - Koning en Tempel. (Kleine Bijbelse Theologie II)
4050113: DEURLOO, K. & DUIN, K.V. - Beter dan zeven zonen. De feestrol Rut als messiaanse verwijzing.
4053081: DEURLOO, K.A. - De vader van het landvolk. Exegetische vertelsels over Abraham.
4001792: DEURLOO, K. & ZUURMOND, R. (RED.) - De bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese.
4143251: DEURLOO, K. & LINDEN, N. TER - Het luistert nauw. De Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken.
92843: DEURLOO, K.A. E.A. - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament
4007868: DEURLOO, K.A. - Een kind mag in het midden staan. Exegetische vertelsels voor kleine oren.
4003505: DEURLOO, K.A. - Waar gebeurd. Over het onhistorisch karakter van bijbelse verhalen.
53628: DEURLOO, KAREL / LINDEN, NICO TER - Het luistert nauw. De Nieuwe Bijbelvertaling nader bekeken
123098: DEURSEN, ARIE T. VAN & GERRIT J. SCHUTTE - Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland.
54698: DEURSEN, A.TH. VAN - Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw
51824: DEURSEN, A.TH. VAN - Een dorp in de polder [Graft in de zeventiende eeuw]
52383: DEURSEN, A.TH. - Honni soit qui mal y pense? De republiek tussen de mogendheden (1610-1612)
90936: DEURSEN, A.TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005.
123300: DEURSEN, A.TH. VAN & H. DE SCHEPPER - Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid.
85235: DEURSEN, A.TH. VAN - Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de achttiende eeuw. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van 1500 tot ongeveer 1870, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 26 november 1971
85199: DEURSEN, A.TH. VAN / H. DE SCHEPPER - Willem van Oranje een strijd voor verdraagzaamheid
122416: DEURSEN, PROF. DR. A.TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005.
94736: DEURSEN, A.TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuild besteld. De Vrije Universiteit 1880-2005
87420: DEURSEN, A.TH. VAN E.A. - De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
94969: DEURSEN, A.TH. VAN / SCHEPPER, H. DE - Willem van Oranje, een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid
101808: DEURSEN, PROF. DR. A.TH. VAN - De eeuw in ons hart. Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving.
53573: DEURSEN, A.TH. VAN - De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702
4072966: DEURSEN, F.V. - Je baby laten dopen. De betekenig en bediening van de doop volgens het klassieke gereformeerde doopformulier.
4015299: DEURSEN, A.VAN - Der Heilbringer. Eine ethnologische Studie über den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern. (Diss.)
4065802: DEURSEN, A.V. - Van Kanaän tot Israël. Om het hart van het Midden-Oosten.
4068155: DEURSEN, A.TH.VAN - De last van veel geluk. Geschiedenis van Nederland, 1555-1702.
4137529: DEURSEN, A.TH.VAN - Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw.
101873: DEURVORST, SASKIA [ED. - ET AL.]. - Beelden in de tuin. Een keuze van Pjotr Müller.
4055930: DEUSER, H. UND STEINACKER, P. (HRSG.) (BLOCH, E.) - Ernst Blochs Vermittlungen zur Theologie.
4140920: DEUTSCH, C. - Hidden Wisdom and the Easy Yoke. Wisdom, Torah and Discipleship in Matthew 11.25-30. (JSNTS 18)
4142382: DEUTSCH, E. - Creative Being. The Crafting of Person and World.
4143280: DEUTSCH, D. - The Beginning of Infinity. Explanations that Transform the World.
4002152: DEUTSCHER, I. - De niet-joodse Jood. Over het jood-zijn in de moderne wereld.
93141: DEUTSCHER, ISAAC - The great purges
146383: DEUTSCHER, ISAAC - Trotsky [3 Vols. Comp.]. Vol. I. The Prophet Armed. Trotsky 1879-1921. Vol. II. The Prophet Unarmed. Trotsky 1921-1929. Vol. III. The Prophet Outcast. Trotsky 1929-1940 [3 Vol. Set - Compl.].
4263: DEUTZ, RUPERT VON (TUITIENSIS, RUPERTUS ) - Liber De Divinis Officiis. (Edidit H. Haacke)
131528: DEVAHUTI, D. - Harsha. A Political Study.
61377: DEVASAHAYAM, JOHN ROMUS - Human Dignity in Indian secularism and in christianity. Christianity in Dialogue with Indian Secularism
142922: DEVENS, ANDRÉ - Le roman de 'Émir Séif. D'après les ancients textes orientaux.
121274: DEVENTER, DAVID E. VAN - The Emergence of Provincial New Hampshire 1623-1741.
144036: DEVENTER, HENDRIK VAN - Manuele Operatien, zynde een Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen [2 Vols. Compl.- in Slipcase].
101274: DEVENTER, S. VAN - Kröller-Müller. De geschiedenis van een cultureel levenswerk.
100428: DEVENTER, DR. CHARLES M. VAN - Grepen uit de historie der Chemie. Voordrachten.
122629: DEVENTER, M.L. VAN - Geschiedenis van de Nederlanders op Java. Volume 2 [only].
103450: DEVILLERS, LÉOPOLD - Cartulaire des Comtes de Hainaut, de l'avènement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière 1357-1436 [Volumes I - 6 & 6B].
101304: DEVISCH, R. & F. DE BOECK & D. JONCKERS [EDS.]. - Alimentations, Traditions et développements en Afrique intertropicale.
93670: DEVISSCHER, LUC / RUYTERS, MARC - De testamenten, verhalen uit de Bijbel met schilderijen van Jan van Riet.
53843: DEVISSCHER, LUC / RUYTERS, MARC - De testamenten. Verhalen uit de Bijbel met schilderijen van Jan Vanriet
94906: DEVISSCHER, LUC / HANSSENS, DIRK - Eenvoud is goud, wijsheid rondom Bijbel en abdij
143492: DEVLIEGHER, LUC & JAN DE CUYPER [INTROD.]. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
143493: DEVLIEGHER, LUC & B. PLATTEAU-VAN ELSLANDE [INTROD.]. - Damme.
143494: DEVLIEGHER, LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Inventaris.
143495: DEVLIEGHER, LUC - De huizen van Brugge. Volume 2-3. [2 in 1]
143496: DEVLIEGHER, DR. LUC - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur.
143500: DEVLIEGHER, LUC - De huizen van Brugge [van Naaldenstraat tot Leertouwersstraat]. Volume 3.
90604: DEVLIN, JUDITH - The superstitious mind. French Peasants and the Supernatural in the Nineteenth Century.
104412: DEVOLDERE, LUC & FRITS NIESSEN [EDS. - ET AL.]. - Overeind in Babel. Talen in Europa.
122098: DEVOS, DRS, P. & IR. ARCH. L. CONSTANDT & LIC. J.P. ESTHER [EDS.]. - Brugge. Herwonnen schoonheid. Tien jaar monumentenzorg te Brugge.
122097: DEVOS, DRS. P. & IR. CONSTANDT & J.P. ESTHER [EDS.]. - Brugge herwonnen schoonheid. Tien jaar monumentenzorg te Brugge.
4300398: DEWAILLY, L.M. - La jeune église de Thessalonique. Les deux premières épître de Saint Paul.
143883: DEWEY, W.A. - Essentials of Homoeopathic Materia Medica and Homoeopathic Pharmacy being a Quiz Compend upon the principles of homoeopathy, homoeopathic pharmacy, and homoeopathic materia medica. Arranged and compiled especially for the use of students of medicine.
102583: DEWEZ, GUY - Villa Madama. A memoir relating to Raphael's project.
145602: DEXEL, WALTER - Das Hausgerät Mitteleuropas. Wesen und Wandel der Formen in zwei Jahrtausenden. Deutschland - Holland - Österreich - Schweiz.
95395: DEXINGER, FERDINAND - Henochs Zehnwochenapokalypse und Offene Probleme der Apokalyptikforschung
144401: DEYS, HENK & MATHIEU FRANSSEN & VINCENT VAN HEZIK & FINEKE TE RAA & ERIK WALSMIT [EDS.]. - Guicciardini illustratus. De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini's ' Beschrijving van de Nederlanden '.
146021: DEYS, H.P. - Oud Rhenen. Een eeuw horeca op de berg 1906-2006. Berg en Bosch - 't Koetshuis - Residentie Rhenen.
144400: DEYS, HENK & MATHIEU FRANSSEN & VINCENT VAN HEZIK & FINEKE TE RAA & ERIK WALSMIT [EDS.]. - Guicciardini illustratus. De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini's ' Beschrijving van de Nederlanden '.
85458: DEYSSEL, L. VAN - Achtste bundel verzamelde opstellen
47462: DEZ, PIERRE - Histoire des Protestants et des Églises réformées du Poitou, tome premier, Ouvrage orné de dix gravures et complété par une carte hors-texte
102007: DÉZÉLUS, ROBERT - Hastingues. Village de Gascongues 1304-1986 [L'Abbaye d'Arthous & La bastide].
130513: DHANENS, ELISABETH [INTROD.] - Wandtegeltjes. De geschiedenis van het Oud en Nieuw Testament voorgesteld op de tegels van een achttiend-eeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste Verhandelinge en voorafgegaan door een inleiding over de Nederlandsche Tegelindustrie.
53004: DHANENS, ELISABETH - Hubert und Jan van Eyck. Aus dem Niederländischen von Hugo Beyer und Annette De Wachter
103531: DHONDT, PROF. DR. J. - Geschiedkundige opstellen.
146193: DIAKONOFF, SERGE - Miralda ou peintures sur un visage.
110708: DIAMANT, LINCOLN - Bernard Romans. Forgotten Patriot of the American Revolution. Military Engineer and Cartographer of West Point and the Hudson Valley.
104413: DIAMANT, R.M.E. - Industrialised Builing 2: 50 International Methods. Second Series.
104414: DIAMANT, R.M.E. - Industrialised Builing 3: 50 International Methods. Third Series.
122844: DIAMOND, LARRY - Consolidating the Third Wave Democracies.
143876: DIARY - - My Log-Book. Being a Journal Outward and Homeward Bound on S.S. ...
53939: DIAS, PATRICK V. A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 3a
90634: DIBBETS, G.R.W. / WACKERS, P.W.M. - Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen.
145225: DIBBITS, KAREL & FRANK VAN DER MADEN [EDS]. - Geschiedenis van de nederlandse film en bioscoop tot 1940.
4139050: DIBELIUS, F. - Das Abendmahl. Eine Untersuchung über die Anfänge der christlichen Religion.
4144019: DIBELIUS, M. - James. A Commentary on the Epistle of James. (Hermeneia)
4022573: DIBELIUS, M. (KEK) - Der Brief des Jakobus.
131985: DIBNER, BERN - The Founding Fathers of the Electrical Science.
131974: DIBNER, BERN - Early Electrical Machines. The Experiments and Apparatus of two enquiring centuries [1600 to 1800] that led to the Triumphs of the Electric Age.
53813: DIBON, F. - Le fonds Néerlandais de la Bibliothèque Académique de Herborn (Serie: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 20, no 14.)
4048353: DIBON, P. - Le fonds Néerlandais de la Bibliothèque Academémique de Herborn. (Mededelingen der Kon.Nederl.Akademie van Wetensch. afd.Letterkunde, Nieuwe reeks 20/14)
89187: DICK, JOHN - Lectures on the Acts of the Apostles.
123258: DICK-READ, ROBERT - Sanamu. Adventures in Search of African Art.
90858: DICKEL, HANSPETER / MIETZNER, ERHARD - Die Flurnamen der Stadt Gronau. Atlas und Namenregister.
94033: DICKENS, A.G. - The English Reformation
143108: DICKLES, VINCENT - Music Reference and Research Materials. An Annotated Bibliography.
102280: DICTIONARY - Heinle's Basic Newbury House Dictionary of American English (Hardcover)
103728: DICTIONARY - Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Unabridged [With Seven Language Dictionary].
85846: DIDERICUS, CORNELIUS - Carolus Niëllius
4021642: DIDON, PÈRE - Jésus Christ.
4139695: DIDYME L'AVEUGLE, - Sur Zacharie. Texte inédit d'après un papyrus de Toura. Introduction, texte critique, traduction et notes de L.Doutreleau. (Sources Chrétiennes 83, 84 et 85)
4143089: DIEBOLD-SCHEUERMANN, C. - Jesus vor Pilatus. Eine exegetische Untersuchung zum Verhör durch Pilatus (Joh. 18,28 - 19, 16a). (SBB 32)
110857: DIEDEREN, MR. A.M.F. - To plead or not to plead. De advocaat als begeleider van zijn cliënt in het mediationtraject.
140062: DIEDERICH, J. [ET AL.]. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
102656: DIEDERICH, J. [ET AL.]. - Vijf eeuwen boek in Nederland.
90601: DIEDERICH, J. E.A. - Vijf eeuwen boek in Nederland
131583: DIEDERIKS, H.A. & J.TH. LINDBLAD & D.J. NOORDAM & G.C. QUISPEL & B.M.A. DE VRIES & P.H.H. VRIES [EDS.] - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
145920: DIEDERIKS, DRS. H.A. [ED.]. - Van oproeren en stakingen. Sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500 - 1850.
90694: DIEDERIKS, HERMAN E.A. - Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
142797: DIEDRICH, MARIA - Love Across Color Lines. Ottile Assing & Frederick Douglass.
102756: DIEFENBACH, LORENZ - Glossarium latino-germanicum mediae et infimae artatis [Mittellateinisch-Mittelhochdeutsches Wörterbuch].
143193: DIEFENDORF, JAFFREY M. - Businessmen and Politics in the Rhineland, 1789-1834.
90170: DIEHL, GASTON - Van Dongen
4143746: DIEHL, CHARLES - Constantinople. Ouvrage illustré de 115 Gravures et de 3 Plans. (Les Villes d'Art célèbres)
140011: DIEKSTRA, F.N.M. [ED.]. - "Book for a Simple Woman. A Late Middle English adaption of Peraldus's "" Summa de Vitiis et Virtutibus "" and Frair Laurent's "" Somme le Roi "". Edited from British Library Mss Harley 6571 and additional 30944."
130396: DIEKSTRA, F.N.M. [ED.] - The Middle English ' Weye of Paradys ' & the Middle French ' Voie de Paradis '. A parallel-text edition.
4133731: DIEKSTRA, R. - O Nederland, vernederland!. Psychologie van val en opstand.
4035421: DIEM, H. (KIERKEGAARD, S.A.) - Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard.
4140922: DIEM, A. - Keusch und rein. Eine Untersuchung zu den Ursprüngen des frühmittelalterlichen Klosterwesens und seinen Quellen. (Diss.)
143066: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN [JOH. BRAKENSIEK] - De heks van het Coilenbargerbroek.
48059: DIEMER, N. - Het scheppingsverbond met Adam (Het verbond der werken) Bij de theologen der 16e, 17e en 18e eeuw in Zwitserland, Duitschland, Nederland en Engeland. Dogmen-historische studie, met Voorbericht van Dr. F.W. Grosheide
130721: DIENING, J.A.A. - On Reasonable Liability. A Comparison of Dutch and Canadian Law regarding the limits of criminal liability.
82020: DIEPENHORST, I.A. E.A. - De sport in onze samenleving. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 11
4005348: DIEPENHORST, I.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat. (Diss.)
82055: DIEPENHORST, I.A. E.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christenlijken staat
88211: DIEPENHORST, I.A. E.A. - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving.
88865: DIEPENHORST, I.A. E.A. - Nederlands Gesprekcentrum. Publicatie No. 1, 7-40.
84505: DIEPENHORST, PIETER ARIE - Calvijn en de economie
121583: DIEPENHORST, I.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat.
81349: DIEPENHORST, I.A. - De actuele betekenis der reformatie
82553: DIEPENHORST, I.A. - Religiedelicten, rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op Woenstdag 10 october 1945
4010053: DIEPENHORST, P.A. (KUYPER, A.) - Dr A.Kuyper. (VUB 50)
92682: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw
92334: DIEPEVEEN, H. - De oude- of St. Salvatorkerk. Geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal
104070: DIEPHUIS, L. - Verslag naar aanleiding eener studie-reis naar Suriname.
4039939: DIEPOLDER, J.N. - Theologie und Kunst im Urchristentum. Oder die ersten provisorischen Blätter zu einer systematischen Geschichte der christlichen Monumentaltheologie.
110592: DIERCKS, G.F. & J.C.F. NUCHELMANS - Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu.
54055: DIEREN, C.A. VAN - Elk der vorsten zal zich buigen. Preken uit het leven van David
30133: DIEREN, C.A. VAN - Leerboek, beknopte inleiding in de geloofsleer
54959: DIEREN, C.A. VAN - Ons buigen waar zijn troon zal staan. De tabernakeldienst verklaard
54976: DIEREN, C.A. VAN - Wie zal ons het goede doen zien? Preken uit het leven van David
122852: DIERICK, CHARLES [ED.]. - Le centre Belge de la bande dessinée.
142249: DIERICK, GERARD (ED.) - Vragen om de dood. Beschouwingen over euthanasie.
95517: DIERICK, GERARDUS PETRUS ANTONIUS - Draait de aarde om de hemel? De verhouding wetenschap-geloof, belicht aan de hand van eigentijdse Nederlandse en Vlaamse auteurs. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid
122272: DIERICKX S.J., DR. M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570.
130950: DIERICKX, DR. HENDRIK - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot industrieel centrum [1100-1950]
4005350: DIERMANSE, J.M.R. - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie. (Diss.)
86388: DIERMANSE, A.M. - Verbond en kerk, woord en doop. Een toegift.
86389: DIERMANSE, A.M. - De Uitverkoren Kinderen Wedergeboren, eisch des doops? Een onderzoek.
145968: DIERMANSE, P.J.J. [ED.]. - Renout van Montalbaen. Inleiding en teksten.
60160: DIERMANSE. J.M.R. - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie
4074522: DIERMEN, R.V. - Een Nieuw Verbond zonder Bekering?. Reaktie op `Verbond en bekering` van B.Luiten e.a.
4136582: DIESNER, H.J. - Kirche und Staat im Spätrömischen Reich. Aufsätze zur Spätantike und zur Geschichte der Alten Kirche.
145502: DIESSEN, DRS. J.R. VAN - Jakarta - Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuurhistorische nalatenschap.
30499: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland
85580: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedenis van de invoering des Christendoms in Nederland. Eene, door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten, met het Accessit Bekroonde Prijsverhandeling.
84882: DIEST LORGION, E.J. / OORDT, I.E.F. VAN - Hubertus Duifhuis, een tafereel uit den tijd der kerkhervorming. / Iets over Hubertus Duijfhuis predikant der St. Jakobs-Kerk te Utrecht (2 werken in 1 band)
84347: DIESTEL, LUDWIG - Geschichte des Alten Testamentes in der christlichen Kirche
91045: DIETER BETZ, HANS A.O. - Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. (8 Teilen und Register)
47121: DIETRICH, M./LORETZ, O./SANMARTIN, J. - Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Einschliesslich der keilalphabetischen Texte ausserhalb Ugarits Teil 1 Transkription
4142145: DIETRICH, W. - Die frühe Königszeit in Israel. 10.Jahrhundert v.Chr. (Bibische Enzyklopädie 3)
4135636: DIETRICH, S. DE - Terug tot de bijbel.
4073824: DIETRICH, M. & LORETZ, O. - Konkordanz der ugaritischen Textzählungen. Programmierung H.Kamp und H.W.Kisker. (AOAT 19)
5592: DIEU, LUDOVICUS DE - PORTRET. Borstbeeld van Ludovicus de Dieu (1590-1642) gekleed in pelskleed met lubbenkraag, gegraveerd in medaillon. Door Jonas Suyderhoef naar een schilderij van P. Dubordieu. Randschrift: 'Ludovicus de Dieu. Gallobelgici Collegii Regens. & in Ecclesia Lugduno- Bat. Verbi Divini Minister.' ¶ De Dieu, Vlissinger van geboorte, studeerde te Leiden, werd eerst Waals predikant te Middelburg, daarna gereformeerd predikant te Vlissingen en te Leiden, waar hij vanaf 1639 tevens regent van het Waals college was. Hij was een begaafd prediker, schreef o.a. ook 'Tractaat tegen de Gierigheyt', en was tevens een geleerde in de oosterse talen, waartoe hij o.a. een vergelijkende grammatica publiceerde. (BLGNP II, p. 167-169). '
55331: DIEZ, ERNST / GLÜCK, HEINRICH - Alt-Konstantinopel. Hundertzehn photographische Aufnahmen der Stadt und ihrer Bau- und Kunst- Denkmäler. Mit alten Ansichten und Plänen sowie einer geschichtlichen Einleitung von Dr. Ernst Dies. Einer Stadt- und Kulturbeschreibung und kunstgeschichtlichen Erläuterungen von Dr. Heinrich Glück
142181: DIEZ, ERNST - Iranische Kunst.
4143363: DIEZINGER, W. - Effectus in der Römischen Liturgie. Eine kultsprachliche Untersuchung. (BRKA 15)
100429: DIFEREE, HENDR. C. - De geschiedenis van den nederlandschen Handel tot den Val der Republiek.
48071: DIFEREE, HENDR. C. - Het Gedenkboek 1813. Uitgegeven bij het eeuwfeest der herwinning van ons zelfstandig volksbestaan. Geïllustreerd
88890: DIFEREE, HENDR. V. - Vondel´s leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
4026050: DIFEREE, H.C. (AMSTERDAM) - Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630 - 8 september - 1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Amsterdam.
145304: DIFFIE, BAILEY W. & GEORGE D. WINIUS - Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580.
100945: DIFFIE, BAILEY W. & GEORGE D. WINIUS - Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580.
4143276: DIJCK, R. VAN - Wereldreligies, eenheid in diversiteit.
142871: DIJK, JAN VAN & PIETER WESTER [EDS.]. - Museum Belvédère [Het ontstaan van Museum Belvédère].
122316: DIJK, GER VAN - "Van "" Der Beghinenlande "" tot Begijnhof. De geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden."
122863: DIJK, F.N.J. VAN [ET AL.]. - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke II: 12 maart - 31 december 1942 [AP 2].
122864: DIJK, F.N.J. VAN [ET AL.]. - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Si Rengo Rengo: 12 maart - 31 december 1942 [SRR - 1].
122865: DIJK, F.N.J. VAN [ET AL.]. - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Si Rengo Rengo: 1 januari - 25 oktober 1945 [AP 3 - 1945].
122866: DIJK, F.N.J. VAN [ET AL.]. - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke I: 1 januari - 27 oktober 1943 - 1945 [AP 1: 1943 - 1945].
122862: DIJK, F.N.J. VAN [ET AL.]. - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke I: 11 maart - 31 december 1942 [AP 1].
47503: DIJK, J.B. VAN - Lamennais, een Levensbeeld. WAARBIJ: De Vrijmaking der Engelsche Katholieken
81455: DIJK, DIRK VAN - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen deel 1
52271: DIJK, D. VAN - Synopsis - Deel 1 Overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen
4012551: DIJK, K. - Om `t eeuwig welbehagen. (De leer der praedestinatie)
91841: DIJK, GEERT VAN - Het concrete is het wezenlijke. Het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) over Gods verbond met mensen.
95521: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. / Auf der Grenze zweier Welten. Eine Untersuchung über die Ethik im Denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache)
89495: DIJK, H.J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.
4000214: DIJK, D.VAN - Hoe het vroeger was / Hoe het geworden is.
103839: DIJK, JAN VAN & ERIK SEUR & INEKE VAN VELZEN [EDS.]. - De markering van een plek. Kamp Amersfoort.
121176: DIJK, DRS. P.J.J. VAN & G.J.L. KOOLHOF & S.H. POPPEMA & H.A. TREU [EDS.]. - Kustverdediging.
143937: DIJK, HANS VAN & WILLEM NOOMEN [EDS.]. - Aspects de l'épopée romane. Mentalité, idéologies, intertextualités.
140053: DIJK, W. J. - De schoonheid onzer binnenschepen. Met tekeningen van de schrijver.
85658: DIJK, K. E.A. - Menigerlei genade. Wekelijkse predikatiën. 49e jaargang
89431: DIJK, D.J.H. VAN E.A. - Open Vensters. Menno de Bruyne, 25 jaar SGP-voorlichter.
87600: DIJK, M. VAN - Willem III, de Koning-Stadhouder een held door God gezonden om Europa te richten
87949: DIJK, K. - De Catechismus-preek in haar verscheidenheid
85656: DIJK, K. E.A. - Menigerlei genade, wekelijkse predikatiën. Met medewerking van vele Geref. Predikanten. 48e jaargang.
85624: DIJK, M. VAN - Willem III, de Koning-Stadhouder een held door God gezonden om Europa te richten
86552: DIJK, W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand. Een drietal predikaties.
88334: DIJK, K. - Uw Koning komt. Acht preeken voor den tijd van Advent, Kerstfeest, Oud- en Nieuwjaar.
88335: DIJK, K. - Op den lijdensweg. Acht preeken voor de lijdensweg.
100344: DIJK, HENK VAN - De modernisering van Europa. Twee eeuwen maatschappijgeschiedenis.
53165: DIJK, DIRK VAN E.A. - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie. Samengevat in twee en vijftig verhandelingen (deel 1)
60161: DIJK. P. VAN - Op de grens van twee werelden (Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J.Dippel)
104209: DIJK, BRAM VAN & ANNELIES SLABBÈRTJE [EDS. - ET AL.]. - Groeistuipen in het speciaal onderwijs. Koersen op het kind.
100319: DIJK, RUDOLF VAN & TON HENDRIKMAN [EDS.]. - Deventer in het voetspoor van de Moderne Devotie.
82670: DIJK, W. VAN - Mijne tijden zijn in Uwe hand, een drietal predikaties van Ds. W. van Dijk laatstelijk predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Rijssen. Benevens de tekst van de rouwdienst bij de begrafenis van Ds. W. van Dijk uitgesproken door Ds. B. Toes
102657: DIJK, PAUL VAN - Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. De volksgeneeskundige recepten zijn mede bewerkt door Hanneke Winterwerp.
89298: DIJK, KLAAS - De strijd over Infra- en Supralapsarisme in de Gereformeerde Kerken van Nederland.
84059: DIJK, K. E.A. - Menigerleid Genade. Catechismus reeks
85431: DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols. 1900-1973, Uitgeverij, Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer
88392: DIJK, H. VAN / NAUTA, I. - Gewijde geschiedenis. Oude Testament / Nieuwe Testament (2 delen)
131441: DIJK, C. VAN - Halcyon. Het mooiste Tijdschrift typografische ooit in ons land gemaakt [2 Vols. in Cover]
53224: DIJK, K. E.A. - De reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie
104952: DIJK, DR. HANS VAN - Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg.
143909: DIJK, KL VAN - Meppel's oudheden.
4138067: DIJK-HEMMES, F.V. - Sporen van vrouwenteksten in de Hebreeuwse bijbel. (Diss.)
4138379: DIJK, I. VAN - Begrip en Methode der dogmatiek. (Diss.)
88336: DIJK, K. - Met eer gekroond. Acht preeken voor Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
54694: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. / Auf der Grenze zweier Welten. Eine Untersuchung über die Ethik im denken des Physikers C.J. Dippel (mit einer Zusammenfassung in der deuschen Sprache)
4142751: DIJK, H. DE & HERCK, W.VAN (RED.) - Heilige plaatsen. Jeruzalem, Lourdes en Shopping malls.
93673: DIJK, A. VAN - Cornelius musius, een Delftse martelaar van 1572
122988: DIJK, DRS. P.J.J. VAN [ED. - ET AL.]. - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
94007: DIJK, H.J. VAN - Een land dat voor geen wateren beeft. Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard
4036153: DIJK, J.V. - De wereld als Gods lichtkleed. Populaire studiën over mythen en hun innerlijke beteekenis.
4066328: DIJK, D.V. - Sommigen tot Herders en Leeraars. Gedachtenis-rede.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15