Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
90444: BOOMKAMP, C. VAN LEEUWEN|MEER, J.H. VAN DER - The Carel van Leeuwen Boomkamp collection of musical instruments. Descriptive Catalogue.
152402: G.A. BOOMSMA|HAMERS, N.A.|J.W. VAN DE MOND [EDS.].|L.W.A. BERENBROEK - Zoeklicht bij Zilver. Genealogische Heraldische Bundel.
104681: BOOMSMA, HANS|J.B. MANGÉ - Indië-Bootreis herinneringen 1920-1940.
31211: BOOMSMA, JELLE - Amersfoort 60 jaar onze stad
154697: BOOMSTRA, BAUKE - Willem Barents. Terschellinger ontdekkingsreiziger.
180682: BOON, TON DEN (ED.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
165384: BOON, LOUIS-PAUL - De Kapellekensbaan.
166925: BOON, L.P. - Maatstaf. Louis Paul Boon Special.
182381: BOON, LOUIS-PAUL - Boontje's reservaat Volume 1 - 4 [of 5].
144132: BOON, LOUIS PAUL [KRIS HUMBEECK& BRITT KENNIS - EDS. - ET AL.]. - Abel Gholaerts.
180645: BOON, LOUIS-PAUL - Niets dan wat oorlog.
154971: L. BOON-VAN ZELE [EDS.].|RIJKSCHROEFF, BOUDIE|VIVIAN BOON - Tjalie Robinson. Journalist, schrijver .... en al die dingen meer.
102228: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuws Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen ?
160495: BOON, JAMES A. - Affinities and Extremes. Crisscrossing the Bittersweet Ethnology of East Indies History, Hindu-Balinese Culture, and Indo-European Allure.
93824: BOON, A. DE - Augustijnenkerk Dordrecht. Bakermat van Kerk en Staat
102356: BOON, H.N. - Rêve et réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III.
167866: BOON, LOUIS PAUL [JOHANNES VAN DAM - FOREW.]. - Eten op zijn Vlaams.
164203: BOON, LOUIS-PAUL|MAURICE ROGGEMAN [ILLUSTR.]. - Vertellingen van Jo.
181340: BOON, LOUIS-PAUL - Memoires van Boontje.
185850: BOON, J.G.M. [ED.]. - 1570-1580. Oudewater, Vrijheid en Gezag.
154463: BOON, LOUIS-PAUL - Boontjes 1962.
56739: BOON, K.G. - Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries
152959: BOON, LOUIS-PAUL - De liefde van Annie Mols & Als het onkruid bloeit [2 in 1].
153376: BOON, LOUIS PAUL [W.L. BOUTHOORN - ILLUSTR.]. - De bende van Jan de Lichte & De zoon van Jan de Lichte [2 Vols. in 1].
160060: BOON, PIETER. - Spiegel der armen sündigen Sehle. [Ulm: Cunrad Dinckmut 1484] Textausgabe mit einem Glossar, einer Einfürung und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
131827: BOON, LOUIS-PAUL|NAGEL - De bende van Jan de Lichte [5 Vols. Compl.]
93509: BOON, TON DEN - Van Dale. Groot Vergelijkingen woordenboek. Verklaring en herkomst van vergelijkingen
4138897: BOON, P. (PRÄTORIUS, S.) - Stephan Prätorius. Seefarer Trost und Krancken Trost. (Diss.)
57287: BOON, AARTJE E.A. - Kerstverhalen uit de Alblasserwaard
180859: BOON, LOUIS-PAUL - Boelvaar Poef. Kwartaaluitgave L.P. Boongenootschap. Jaargang 1 nr. 1.
104858: BOON, LOUIS-PAUL|JO BOON [PHOTOGR.]. - Blauwbaardje in de ruimte.
140145: BOON, K.G. - Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries [2 Vols. Compl.].
182949: BOON, J.G.M. [ED.]. - Hoenkoop in verleden en heden.
101147: BOON, DR. ANT. - Waarom nog dralen? Dringende eisch en ernstige wenk. Een hoog belang van half ons volk gewijd.
82208: BOONE, L. - Verzamelde geschriften
154269: BOONE, IR. R. - Overheidszorg over drinkwater in Vlaanderen.
58448: BOONE, L. - Leven en Arbeid
81947: BOONE, L. - Verzamelde Geschriften
4048704: BOONE, A.TH. - Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendinggenootschap in Oost-Java (1840-1865) (Diss.)
190007: BOONE, VALERIE - Madame Creatief. Patronen. Jumpsuit Escargot 11-18 jaar
155204: BOONE, ALBERT - Het Vlaamse volkslied in Europa [2 Vols. Compl.].
32007: BOONE, L. E.A. - Gehoord onder vele getuigen. Twaalf preken uit de Ledeboeriaanse en Oud Gereformeerde Gemeenten (Deel 3)
146449: BOONEN, EDMOND - Les horribles splendeurs.
131906: BOONEN, CHRISTIANNE - Een steenhard bestaan. Zeldzame begroeiing langs Utrechts grachten.
180541: BOONENBURG, K. [INTROD.]. - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Drents zilver 1650 - 1900
130496: BOONMAN, S.|E. KOOT - Samenspel tussen bomen en bouwen. Tien inspirarende voorbeelden.
160642: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
90610: BOONSTRA, ONNO E.A. - Historische informatiekunde. Inleiding tot het gebrujik van de computer bij historische studies.
121971: BOONSTRA, FOLKERT - Nieuwere theorieën omtrent de verbaalstammen in de klassiek-semietische talen [Oorsprong, relaties en funkties]. Morfologisch-semasiologisch onderzoek.
165197: BOONSTRA, JANRENSE|GUUS VAN DEN HOUT [EDS.]. - In de wolken. Jacob de Wit als plafondschilder.
59761: BOONSTRA, FOLKERT - Nieuwere theorieén omtrent de verbaalstammen in de klassiek-semietische talen (oorsprong, relaties en funkties). Morfologisch-semasiologisch onderzoek
142078: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
32476: BOOR, WERNER DE|RIENECKER, FRITZ - Wuppertaler Studienbibel. Neues Testament (Complete Set, 21 volumes)
160581: BOOR, HELMUT DE - Die deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart.[ Vol. 1 & 2.].
183291: BOORSMA, P. - Over Zaansche windmolens. Hun namen, bij- en scheldnamen. Met vele historische - en andere bijzonderheden.
185521: BOORSMA, P. - "Over molens der familie Honig. Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig. Ontleend aan boeken, aanwezig in 't archief van de N.V. Stijfselfabriek ""De Bijenkorf"" voorheen M.K. Honig te Koog aan de Zaan, loopende over de jaren 1828/29 en 1857/58."
161353: BOORSTIN, DANIEL [PAUL SYRIER - TRANSL.]. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
150652: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. Deluxe Edition [2 Vols. Compl. in Slipcase].
182334: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. Deluxe Edition [2 Vols. Compl. in Slipcase].
91677: BOORSTIN, DANIEL J. A.O. - Librarians of Congress 1802-1974
170201: BOORSTIN, DANIEL [PAUL SYRIER - TRANSL.]. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
131155: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. A history of man's search to know his world and himself.
4142892: BOORSTIN, D. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
103518: BOOS, CARLA [ED.]. - Andere tijden IX. Nieuwe verhalen over de actualiteit van gisteren.
150248: BOOSTEN, J.P. - Taine et Renan et l'idée de Dieu.
147155: BOOT, CAROLINE|K.P.C. DE LEEUW|SANNY DE ZOETE - Artistiek damast van Brabantse bodem 1900-1960. Ontwerpen van Chris Lebeau - André Vlaanderen - Jaap Gidding en tijdgenoten.
96195: BOOT, IZAÄK - De allegorische uitlegging van het hooglied voornamelijk in Nederland. Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere Reformatie
103504: BOOT, WILLEM J. - De provinciale boot. Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Dienste in Zeeland.
150253: BOOT, J.J.|C. LYNZAAD [FOREW.]. - De IJmond van streek tot stad. Een sociologisch onderzoek in een gebied in structuurverandering.
102114: BOOT-MATTHIJSSEN, M.|D.A.C. KOSTER|E.M.H. VAN DIJK|H. DE JONGE VAN ELLEMEET|M. SMIT [EDS.]. - Trafficking in Human Beings. Fifth Report of the Dutch National Rapporteur.
121239: BOOT, MARJAN [ED.]. - Glas van buiten de grenzen.
151312: BOOT, MARJAN|JAN JAAP HEIJ|NINI JONKER [ET AL.]. - Theo van Hoytema 1863-1917.
31390: BOOT, J. E.A. - Verzameling van zestig brieven
86419: BOOT, J.|C. VAN ALDERWEGEN|J.C. AMINABEL E.A. - Verzameling van zestig brieven
4142253: BOOT, P. (PLOTINUS) - Plotinus, over voorzienigheid. (Enneade III 2-3[47-48]). Inleiding-Commentaar-Essays. (Diss.)
102637: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse Raderstoomvaart.
4143818: BOOT, W.J.J. - Ad securitatem donatus - Tot zekerheid gegeven. Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002.
70022: BOOT, IZAÄK - De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Die Allegorische Auslegung des Hohenliedes namentlich in den Niederlanden (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
95098: BOOTH, ABRAHAM - De heerschappij der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen
183151: BOOTH, WAYNE C. - The Rhetoric of Irony.
56142: BOOTH, ARTHUR JOHN - Saint-Simon and Saint-Simonism. A chapter inthe history of socialism in France
87118: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen.
4050857: BOOTH, BRAMWELL - Echoes and Memories.
82211: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen
154005: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD|MINALE TATTERSFIELD - The Best of British Packaging.
142698: BOOTH, ARTHUR JOHN - Saint-Simon and Saint-Simonism. A Chapter in the History of Socialism in France,
167984: BOOTSMA, PETER [PROF. DR. J.C.H. BLOM - FOREW.]. - Srebrenica. Het officiële NIOD-rapport samengevat.
144873: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk, 1750-1759.
122132: BOOTSMA, HENKJAN|INGRID VAN DER PLUYM-VAN EIJKEREN [EDS.]. - Vrouwengeschiedenis. 8 Essays.
144646: BOOTSMA, PETER|WILLEM BREEDVELD - De verbeelding aan de macht. Het Kabinet-Den Uyl 1973-1977.
102530: BOOVKMANN, HARTMUT - Die Stadt im späten Mittelalter. Alltag im Mittelalter.
130109: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
121257: BOOY, E.P. DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
160068: BOOY, E.P. DE [ET AL.] - Lexicon van Nederlandse archieftermen.
103269: BOPP, ANNETTE [ED.]. - Handbuch Herz und Kreislauf. Vorbeugen, erkennen, heilen.
154840: BOPP, LÉON - Le crime d'Alexandre Lenoir [Roman d'un moraliste].
56819: BOR, H. - Gedenkt de gevangenen. Ervaringen met mensen in de marge
57065: BOR, H. - Ga uit in de wegen en heggen. Ervaringen van een evangelist
31534: BOR, H. - Gedenkt de gevangenen. Ervaringen met mensen in de marge
59462: BOR, H. - Ga uit in de wegen en heggen. Ervaringen van een evangelist
4051761: BOR, J. PETERSMA, E. & KINGMA, J. (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
105109: BOR, JAN|ERRIT PETERSMA|JELLE KINGMA [EDS.]. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
180796: BORCH, MERETE FALCK - Conciliation - Compulsion - Conversion. British Attitudes Towards Indigenous Peoples 1763-1814.
153617: BORCH, MERETE FALCK - Conciliation - Compulsion - Conversion. British Attitudes Towards Indigenous Peoples 1763-1814.
131999: BORCHARDT, D.H. [COLIN CLAIR - ED.] - Australia [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
162235: BORCHERS, ANDREAS - Die Sandwich-generation. Ihre zeitlichen und finanziellen Leistungen und Belastungen.
151519: BORCHERT, TILL-HOLGER [MARYAN W. AINSWORTH|LORNE CAMPBELL|PAULA NUTTALL] - De portretten van Memling.
4034943: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
30173: BORCHERT, TILL-HOLGER - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden, 1430-1530
4142867: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
103165: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Het St. Joris Retabel van Jan Borman [In Portfolio].
55922: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Les retables de Boendael
161253: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Les retables brabançons conservés en Suède.
181341: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE JOSEPH DE - Notes pour servir à l'étude des oeuvres d'art du Limbourg.
56764: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J. DE - Fragments de Retables Brabançons des XVe et XVIe siècles. Conserves au musée curtuis a Liège
143095: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Fragments de retables Brabançons des XVe et XVI siècles. Conservés au Musée Curtius à Liège.
4064099: BORCHSENIUS, P. - L`église âme de la résistance. Traduit par R.Petterson.
4135652: BORCHSENIUS, P. - Der Sternensohn. Die Welt rund um die Bibel im 1. Jahrhundert nach Christus.
142413: BÖRCKEL, ALFRED - Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie, nach ihrem Leben und Wirken dargestellt.
104906: BORD, JANET|COLIN BORD - Atlas of Magical Britain.
163433: BORDEN, BILL|STEVE POSNER - The Big Book of Big Little Books.
102149: BORDENOVE, GEORGES - Henri IV le Grand.
182251: BORDET, DANIEL|MICHEL POUFFIER [ JEAN-NOËL KAPFERER. - FOREW.]. - Pétrole Hahn. Des cheveux et des hommes.
183393: BORDEWIJK, F. - De Golbertons.
144256: F. BORDEWIJK|HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965.
142404: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten. Persoonlijk Archief
166253: BORDMAN, GERALD - Jerome Kern. His Life and Music.
156086: BOREL, THOMAS [O.O. HOWARD - TRANSL.]. - Count Agénor de Gasparin.
4063946: BORENSZTAJN, J.H. - Dagboek 1943-1945.
4048334: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht. De renaissance van het Jezus-onderzoek.
4049498: BORG, M.B.TER - De dood als het einde. Een cultuur-sociologisch essay.
186619: BORG, JAMES - Overtuigen. Hoe je dingen voor elkaar krijgt.
121960: BORG, DOROTHY|DALE K.A. FINLAYSON|SHUMPEI OKAMOTO [EDS] - Pearl Harbor as History. Japanese-American Relations 1931-1941.
4040449: BORG, M.B.TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
151860: BORG, DOROTHY - The United States and the Far Eastern Crisis of 1933-1938. From Manchurian Incident through the Initial Stage of the Undeclared Sino-Japanese War.
4050424: BORG, M.J. - Als met nieuwe ogen. De historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag.
161474: BORG, GERT|ED DE MOOR [EDS.]. - Mit Poesie vertreibe ich den Kummer meines Herzens. Eine Sudie zur altarabischen Trauerklage der Frau/Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
186732: BORG, DR. MARCUS J. - Convictions. How I Learned What Matters Most.
4055418: BORG, M. - Nooit kenden wij God aldus. Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
171135: BORG, M.B.TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
53472: BORGEAUD, CHARLES - Histoire de l'Université de Genève. L'académie de Calvin, 1559-1798 / L'académie de Calvin dans l'université de Napoléon, 1798-1814 (2 volumes)
30698: BORGEN, PEDER - Bread from heaven. An exegetical study of the concept of Manna in the gospel of John and the writings of Philo
47310: BORGEN, PEDER - Bread from Heaven. An exegetical study of the concept of manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (Supplements to Novum Testamentum, Volume X)
4137473: BORGER, E.A. - Gedichten.
104411: BORGER, ELLEN - De Hollandse kortegaard. Geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw.
95493: BORGER-KOETSIER, GUDA H. - Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland
100060: BORGER, HUGO - Xanten. Entstehung und Geschichte einer mittelalterlichen Stadt.
53442: BORGER, RYKLE - Drei Klassizisten Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer bibliographie der Werke Alma Tadema's
53916: BORGER, E.A. - Leerredenen (Deel 1)
104859: BORGER, HUGO - Das Römisch-Germanische Museum Köln.
121547: BORGER, E.A. - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt.
182240: BORGER, RYKLE - Drei Klassizisten: Alma Tadema, Ebers, Vosmaer.
121113: BORGER, DR. GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
184537: BORGER, DR. GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
4066498: BÖRGER, J. - De bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken)
165866: BORGERHOFF, STEVEN|KRISTOF LAMBERIGS - Mysteries uit het christendom. De geheime wereld achter de heilige graal, de lijkwade van Turijn en vele andere mysteries.
150218: A.J.L. [EDS. - ET AL.].|BORGERHOFF VAN DEN BERG, H.J.|H. VERHAGEN JR.|J.P. ENKLAAR - De wonderen der techniek [6 Vols. = Complete Set].
167718: BORGERHOFF-MULDER, MONIQUE|WENDY LOGSDON [EDS.]. - Was ik maar eerder naar huis teruggegaan. Rampen en fiasco's tijdens veldwerk en expedities.
152753: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - J. Greshoff. Schrijvers prentenboek deel 3.
152754: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - H. Marsman. Schrijvers prentenboek deel 4.
152758: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Herman Gorter. Schrijvers prentenboek deel 12.
152756: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Louis Couperus. Schrijvers prentenboek deel 9.
152757: BORGERS, GERRIT [ET AL.].|SIMON CARMIGGELT - Herman Heijermans.Schrijvers prentenboek deel 11.
152744: BORGERS, GERRIT [ED.]. - Willem de Mérode. Schrijvers prentenboek deel 18.
168659: BORGERS, GERRIT [ED.]. - Paul van Ostaijen. Een documentatie [2 Vols. Compl.].
140107: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van Suriname.
60082: BORGERT, H.FR.TH. - In geest en waarheid (Over de inwoning Gods in de zielen)
86410: BORGH, H. TER - De armen van geest in hunne eigenaardige werkzaamheden en hunnen hoogstverheven gelukstaat, naar Matth. V: 3. Nieuwe uitgave, mitsgaders eene overdenking, naar Matth. V: 11, en eene slotrede, gerigt tegen de vijanden van het ware Christendom.
130587: BORGHARDT, W.B.P. [ED. - ET AL.] - Met het oog op de finish. 40 jaar Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Metarialen [VOM]
104823: BORGHGRAVE D'ALTENA, COMPTE J. DE - Madones en Majesté. À propos de Notre-Dame d'Eprave.
160927: BORGHIJS, MIEL - Bonte wereldbeelden. Mijn zwerftochten door de beide halfdonden.
54253: BORGHOUTS, J.F. - Egyptisch, een inleiding in schrift en taal van het Middenrijk. I. Grammatica en syntaxis
31274: BORGMAN, ERIK E.A. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
54833: BORGMAN, ERIK E.A. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
9789086871100: BORGMAN, E.|REISEN, M. VAN (RED.) - De verbeelding van Marga Klompé
170517: BORGMAN, ERIK|JOHAN DE TAVERNIER [EDS]. - Tijdschrift voor Theologie [7 Successive Years].
170582: BORGMAN, ERIK - Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis. Volume I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965)
4138425: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
170319: BORGMANN, ALBERT - Holding on to Reality. The Nature of Information at the Turn of the Millennium.
171035: BORGMANN, ALBERT - Power Failure. Christianity in the Culture of Technology.
170318: BORGMANN, ALBERT - Technology and the Character of Contemporary Life. A Philosophical Enquiry.
31229: BORGONJEN, RENÉE|WALLIS DE VRIES, GIJS - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
143624: BORINSKI, LUDWIG - Der englische Roman des 18. Jahrhunderts.
162081: BORIS MITROFANOVICH VELICHKOVSKY [EDS.].|CHALLIS, BRADFORD H. - Stratification In Cognition And Consciousness.
143731: BORIS I. ASVARISHCH|ROSENBLUM, ROBERT|SABINE REWALD [ED.]. - Transformations in Late Eighteenth Century Art.
181963: BORIS I. ASVARISHCH|ROSENBLUM, ROBERT|SABINE REWALD [ED.]. - The Romantic Vision of Caspar David Friedrich. Paintings and Drawings from the U.S.S.R.
123480: BORIS I. ASVARISHCH|ROSENBLUM, ROBERT|SABINE REWALD [ED.]. - The Romantic Vision of Caspar David Friedrich. Paintings and Drawings from the U.S.S.R.
142836: BORIS I. NICOLAEVSKY|DALLIN, DAVID J. - Forced Labor in Soviet Russia.
145409: BORK, GERRIT JAN|GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD - Over Boon.
4139529: BORKENT, RIA - Zing met de hemelboden. 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij.
180033: BORKING, J.J.F.M. - Privacyrecht is code. Over het gebruik van privacy enhancing technologies.
185289: BORKOWSKY, DR. ERNST. - Die Löwenapotheke in Naumburg an der Saale. Eine Geschichte des städtischen Medizinalwesens nach den Akten des Ratsarchivs.
160752: BORM, J. VAN|L. SIMONS [ED.]. - Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet. Hem aangeboden door vrienden, collega's en oud-studenten bij zijn afscheid als hoofdbibliothecaris van de Universitaire Instelling Antwerpen en zijn emiraat als hoogleraar aan de Universiteiten van Antwerpen en Amsterdam op 31 december 1988.
130434: BORMAN, MR. T.C.|PROF. MR. R.A.J. VAN GESTEL [M. DE VRIENDT - ED.]|PROF. MR. T. BARKHUYSEN - De wetgevingsadvisering door de Raad van State. Inleidingen en verslag van het debat gehouden op de studiemiddag van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid in samenwerking met de Academie voor Wetgeving gehouden op 22 november 2006.
166630: BORMAN, C. - Het statuut voor het koninkrijk.
145647: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
105209: BORMAN, R.|D. STAPERT|G. WILLEMSEN - De IJstijden in de Nederlanden.
132037: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
163335: BORMANS, JAN|HERMAN HOFHUIZEN [EDS.]. - Hyacintegeur en bisschopwijn. Kroniek van honderd jaar wel en wee van blekers en kwekers, burgers en buitenlui in en rond een Heemsteedse parochie.
101912: BORMANS, PAUL - Keramiek. Van baksteen tot synthetisch bot.
150875: BORN, A. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Bijbels woordenboek.
157241: BORN, EDUARD|GÜNTER RICHTER - Gutenberg-Gesellschaft Mainz 1901-1976.
60083: BORN, A. VAN DEN - De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten
170851: BORN, MAX - Physik im Wandel meiner Zeit.
31991: BORN, ADRIANUS VAN DEN - De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten
122725: BORN, MAX - Atomic Physics.
142282: BORN, JAAP VAN DEN - 2000 jaren Nijmegenaren.
143324: BORN, DANIEL - The Birth of Liberal Guilt in the English Novel. Charles Dickens to H.G. Wells.
121982: BÖRNE, LUDWIG - Briefe aus Paris.
100388: BORNE, JOS VAN DEN|CONRAN GIETMAN [EDS - ET AL.].|DIMPHÉNA GROFFEN|LILIAN DE BRUIJN - Genealogie en de Canon [2 Vols.].
100385: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van de Nederlandse genealogie.
100386: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Ziekte en Gezondheid.
131424: BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.
162817: BORNE, FIDENTIUS VAN DEN|CASTUS VERMEY [EDS.].|DIDYMUS BEAUFORT|PONTIANUS POLMAN - Collectanea Franciscana Neerlandica [Vol. 2]. Uitgegeven bij het eeuwfeest van de komst der Minderbroeders in Nederland en van de stichting eener eigen Provincia Germaniae Inferioris. 1228-1529-1929.
100387: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850.
100384: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vrouwen, Familie en Maatschappij.
100383: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Waterbeheer.
110336: BORNEBROEK, ARNO - Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland.
58121: BORNEFELD, H. - Orgelspiegel. 100 Thesen in fünf Artikeln mit 25 Zeichnungen
54109: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 97ste jaargang 1984
46839: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
93892: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
85817: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
54106: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 96ste jaargang 1983
54107: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 95ste jaargang 1982
88253: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und staat in fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806
122758: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
142236: BORNHEIM, PROF. DR. WERNER [INTROD.]. - Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns. Rothenburg ob der Tauber - Germany [1975].
94553: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag
4023645: BORNKAMM, H. (LUTHER, M.) - Luthers geistige Welt. Vorträgen und Aufsätze.
94133: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Bucers Bedeutung für die europäische Reformationsgeschichte.
53636: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft. Literaturbericht. Jahrgang 3 - 1974 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53638: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 64 - 1973 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53641: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 66 - 1975 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
55553: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag
175953: BORNKAMM, GÜNTHER|BULTMANN, RUDOLF - Briefwechsel 1926-1976.
94067: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Philipp Melanchthon 1560-1960
4056550: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
4035451: BORNKAMM, H. (KRÜGER, G.) - Imago Dei. Beiträge zur theologischen Anthropologie. Gustav Krüger zum 70. Geburtstag am 29. Juni 1932 dargebracht. Im Auftrag der Theologischen Fakultät Giessen herausgegeben.
182354: BORNMANN, ERICH - "Calendarium perpetuum. Zeitrechnung und Kirchenjahr. Grundlegendes zum Gebrauch der Schiebetafel "" Calendarium perpetuum "" [Booklet & Slide Panel / Schiebetafel in Slipcase]."
181041: BORON, ROBERT DE - Merlin - der Künder des Grals.
165144: BOROS, GÁBOR - The ' Secularization ' of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love and Generosity.
4142299: BOROWITZ, E.B. - Choices in Modern Jewish Thought. A Partisan Guide.
103519: BORRADAILE, L.A. - A Manual of Elementary Zoology.
153186: A. VAN BORRENDAM|BOOMSMA, S. - Kwaliteit van dienstverlening.
85246: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus
167933: BORROW, GEORGE [PETER QUESNNELL - ED.]. - The Bible in Spain or, the Journeys, Adventures and Imprisonment of an Englishman, in an Attempt to Circulate the Scriptures in the Peninsula.
183164: BORROW, GEORGE - Romantic Ballads, translated from the Danish: and miscellaneous pieces.
101961: BORSBOOM, AD|FRANS HÜSKEN|WILLEM WOLTERS - Veld winnen. Drie inauguraties in de antropologie.
4139643: BORSBOOM, A. (BRAAK, M.TER) - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
4023646: BÖRSCH, E. (LUTHER, M.) - Geber-Gabe-Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525. (FLGP X/13)
94473: BÖRSCH, EKKEHARD - Geber - Gabe - Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525
181342: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Die Kunst in Brandenbur-Preussen. Ihre Geschichte von der Renaissance bis zum Biedermeier dargestellt am Kunstbesitz der Berliner Schlösser.
123045: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Der Maler Antoine Pesne. Franzose und Preusse.
4067137: BORSE, U. - Die Entscheidung des Propheten. Kompositorische Erweiterung und redaktionelle Streichung von Joh. 7:50(53 - 8:11. (SB 158)
181343: BÓRSENVEREIN DER DEUTSCHEN BUCHHÁNDLER - Merkbuch zur Jahrhundertfeier des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Kantate 1925.
32245: BORSIUS, JACOBUS - Een oud gebed om nieuwe bekering
95588: BORSJE, JACQUELINE - From chaos to enemy: encounters with monsters in early Irish texts. An investigation related to the process of christianization and the concept of evil
140597: BORSJE, H.|G.J. DE BRUYN [ET AL.]. - Beleef het duin.
93739: BORST, J.C. - Tussen hoofd en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
84753: BORST, J.C. - Tussen hoed en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
60877: BORST, J.C. - Gij zijt die man! Een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
93269: BORST, ARNO - Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae historica 12)
121920: BORST, P. [ED. - ET AL.]. - Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. M.G. Levenbach ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
4141553: BORST, H. - Houd mij vast. Pastorale zorg in en buiten de gemeente.
147257: BÖRSTIG-HOVER, LINA - Zeit der Entscheidung. Zu Romano Guardinis Deutung der Gegenwart.
123093: BÖRSTING, DR. HEINRICH|DR. HUGO BORGER|DR. VICTOR H. ELBERN [EDS.]. - Sankt Liudger. Gedenkschrift zum 1150. Todestage des Heiligen.
31499: BORSTIUS, JACOBUS - De grimmigheid des konings
32353: BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus
86404: BORSTIUS, JACOBUS - Op weg naar de Hemel
90198: BORSTIUS, JAKOBUS - De vermakelijke wandeling naar de hemel.
31503: BORSTIUS, JACOBUS - De verborgenheid der godzaligheid
92261: BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid, of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus
186655: BORTEL, PAULUS VAN - Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid en vertrouwen.
140291: BORTKIEWICZ, SERGE|HUGO VAN DALEN - Rondom Tschaikowsky's vierde symphonie. Briefwisseling tusschen Peter Tschaikowsky en mevrouw von Meck.
103629: BORTOLI, GEORGES - The Death of Stalin.
101962: BORTON, SAMUEL L. - Six Modes of Sensibility in Saint-Amant.
151314: BORZELLO, FRANCES - Kijken naar onszelf. Zelfportretten van vrouwen.
90545: BOS, VORRIE - Anai Leu Ita, een reisverslag.
130599: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan [1878-1970]
166861: BOS, GEERTJE - Baantjer alias De Cock. Een biografie.
160392: BOS, JURJEN M. - Archeologische streekbeschrijving. Een handleiding.
54266: BOS, B. E.A. - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
153191: BOS, R. TEN|M.A.J.W. VAN DER HAM [& M.M.M. VAN ROOIJ]. - De manager. Leer- en praktijkboek.
160841: BOS, E.P. [ED.]. - John Duns Scotus [1265/6 - 1308]. Renewal of Philosophy.
155123: BOS, JIM [FOREW.]. - De directeur ingelijst.
2918: BOS, LAMBERTUS - Vetus Testamentus ex versione Septuaginta Interpretus.
153858: BOS, J. [ED. - ET AL.]. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2007. Jaarboek voor Geschiedenis en Archeologie.
141382: BOS-ROPS J.|M. BRUGGEMAN [EDS.]. - Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
56057: BOS, P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde
4300810: BOS, PIETER - De volken geroepen. Een theologie over de volken en hun verlossing. (De stad verlost Deel 1)
4300812: BOS, EMO - Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten.
183422: BOS, JAN|J.A. GRUYS [EDS.].|PAUL DIJSTELBERGHE [INTROD.]. - Cats catalogus. De werken van Jacob Cats in de Short-Title Catalogue, Netherlands.
190068: BOS, C. VAN DEN|DEKKERS, W. E.A. - Aids en drempels. Studies over de psychische en sociale gevolgen van seropositiviteit en aids in de naaste omgeving
172550: BOS, F.R.|DIJKSMA, H.C. (RED.) - Wolters' ster woordenboek : Duits - Nederlands.
94999: BOS, F.L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen
4005555: BOS, G. (GUNNING JR. J.H.) - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning`s getuigenis van het verzoende leven. (Diss.)
104706: BOS, ELLY|MAARTJE DE HAAN [EDS - ET AL.]. - Het rijk van Neptunus. Maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw.
186043: BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. - Het Rudolfsboek.
147107: BOS, JAN|J.A. GRUYS [EDS.].|PAUL DIJSTELBERGHE [INTROD.]. - Cats catalogus. De werken van Jacob Cats in de Short-Title Catalogue, Netherlands.
160798: BOS, PIERRE|DEREK RIDYARD|JULES STRUYCK|PETER WYTINCK - Concentration Control in the European Economic Community.
94557: BOS, FRANS TOBIAS - Luther in het oordeel van de sorbonne een onderzoek naar onstaa, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther
92740: BOS, F.L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't kruis
165623: BOS, DRS. J.|DR. J.K.H. VAN DER MEER|DRS. F. TIMMERMAN [EDS.].|F.R.C. BURGHARDT - Handschrift Schoemaker. Een achttiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis.
92621: BOS, JOS A.M. - Inleiding tot Contract Management
180485: BOS, SANDRA - Uyt liefde tot malcander . Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-nederlandse gilden in internationaal perspectief [1570-1820].
161622: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433.
164106: BOS, L.B. - De bodem van Nederland. Hoofdstukken uit de geologie van ons land.
164833: BOS, BOB VAN DEN - Mirakel en debacle. De Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdag van Maastricht.
121371: BOS, C.J.|G.E.B. BOSCH-MAY|J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.].|P.J. ENTE - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 3.
121372: BOS, C.J.|G.E.B. BOSCH-MAY|J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.].|P.J. ENTE - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 4.
181344: BOS-BLIEK, DRS. J.|J. VAN EGMOND [EDS - ET AL.]. - Onze voorouders. Kwartierstraten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging I & II
160665: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
182489: BOS, D. [ET AL.]. - De economische en financieële toestand der kolonie Suriname. Rapport der commissie benoemd bij besluit van zijne excellentie den minister van Koloniën van 11 maart 1911, afd. B, nr. 56.
165726: BOS, JOH. - Elseviers vruchtbomengids. Praktische informatie over het houden van vruchtbomen en kleinfruit in de tuin.
61329: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
185018: BOS, JAAP - Evart van Dieren: een kroniek van het falen.
4139738: BOS, E.P. & KROP, H.A. (ED.) (OCKHAM, W.OF) - Ockham and Ockhamists. Acts of the Symposisum organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum. (Artisarium Suppl. IV)
182429: BOS, TH.S.H.|G. VAN HERWIJNEN|G.N. VAN DER PLAAT|J. EVRSCHOOR [EDS].|M. DE KEUNING - Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
182428: BOS, TH.S.|G. VAN HERWIJNEN [EDS - ET AL.]. - Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
161432: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
90344: BOS-BOERS, MARIAN|BURG, MARGREET VAN DER - Vrouwen, Wageningen en de wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003.
122095: BOS, M.G.|J. VOS|R.A. FEDDES - CRIWAR 2.0 A simulation model on Crop Irrigation Water Requirements.
130426: BOS, ANNE|JASPER LOOTS [EDS.]|RON DE JONG - Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918.
153855: BOS, J. [ED. - ET AL.]. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2009. Jaarboek voor Geschiedenis en Archeologie.
123349: BOS, P.R.|C.F. VAN DUYL|DR. F.G. GRONEMAN|F. BRUINS|JOH. A. LEOPOLD|L. LEOPOLD [EDS.]. - Gids voor den onderwijzer. Practisch en Theoretisch Tijdschrift voor het Lager Onderwijs [Volume 1].
4012038: BOSANQUET, M. (BONHOEFFER, D.) - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
180327: BOSBER, GIDEON - Great Shakes. Salt and Peppers for All Tastes.
92015: BOSCH, PIETER ANTONIE ROEPER - Japan in den oorlog
81737: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzicht van deszelfd binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813
53186: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
94757: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van bloeymaant van den jaare 1642
131445: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1999/2000. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
59999: BOSCH, D.W.|DEGENHARDT, W. - Natuurlijke historie voor de Nederlandsche scholen (2 delen in 1 band)
9789023912033: BOSCH, HANS VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
104559: BOSCH, DRS. A|DRS. W. VAN DER HAM [ET AL.]. - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998.
140590: BOSCH, DRS. ING. F.A.J. VAN DEN|DRS. C. PETERSEN [EDS.]. - Economie en arbeidsongeschiktheid. Analyse en beleid.
143195: BOSCH, JHR. MR. W. VAN DEN - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
88781: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Register van persoonsnamen en periodieken samengesteld door J.P. Janssen.
145570: BOSCH, J.|H.W. GROENEVELT|M. VAN HATTUM [EDS.]. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Commentaar [only].
122038: BOSCH, DR. J.M.M. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het pulmonaal formularium. Een practische leidraad.
4137083: BOSCH, A. - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen.
81734: BOSCH KEMPER, J. DE - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsrecht
91280: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der os, predikant te Zwolle 1748-1755.
4042799: BOSCH, G. VANDEN - Hemel, Hel en Vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw.
58531: BOSCH, P. VAN DEN E.A. - Het land van Cuijk, kerkelijk en politiek verleden. Verslagboek historisch congres cuijk 1971
4050345: BOSCH, R.A. (OS, ANTONIUS V.D.) - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
183065: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
131443: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1997. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
131444: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1998. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
161848: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
95737: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië (2 delen in 1 band) (Serie: Antilliaanse reeks. Serie herdrukken uitgegeven op iniatief van de Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Deel IX)
123154: BOSCH, GERRIT VAN DEN - Hemel, hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw.
130381: BOSCH, HEINZ - Gelderns Entwicklung vom Zusammenbruch 1945 bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949.
83818: BOSCH, JAN - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave eerste deel: 1772-1794
87068: BOSCH, ROEL A. - Wilhelmus Schortinghuis
100145: BOSCH, ROEL [ET AL.]. - Beelden van Liduina. Die maghet van Scyedam.
186111: A. BOSCH [EDS.].|WESSELS, L.H.M. - Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa [2 Vols. Compl.].
130807: BOSCH, ANTOINE - Korenmarkt. Van handelscentrum tot uitgaanscentrum.
4040058: BOSCH, R.A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
131391: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 2001-2002. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
96687: BOSCH, J. - Het weeshuis aan de Broerenstraat te Zwolle. Geschiedenis en herinnering
61496: BOSCH, H.M. VAN DEN - Adolf von Harnacks Lutherreceptie
145478: BOSCH, DR. F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
4139512: BOSCH, R.A. (SCHORTINGHUIS, W.) - Schortinghuis.
88818: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Met aanteekeningen en onuitgegeven stukken. / Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van Nederland na 1830.
101841: BOSCH, GERRIT - Paviljoen Welgelegen. Buitenplaats, paleis, museum en provinciehuis.
153636: BOSCH, RENÉ - Labyrinth of Digressions. Tristam Shandy as Perceived and Influenced by Sterne's Early Imitations.
86260: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Drederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant an den jaare 1642
165351: BOSCH, MINEKE - Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948.
4009027: BOSCH, J. - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
85515: BOSCH, PIETER VAN DEN - Redevoering, gedeeltelijk in digtmaat, by gelegenheid van het tweede eeuwgetyde van het beleg en ontzet der stad Leyden. Uitgesproken in de Kerk der Remonstranten aldaar, op den derden van Wijnmaand 1774.
132023: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië [2 Vols. in 1]
88944: BOSCH, J. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave vanwege de vereniging 'Het Bilderdijk-museum' onder hoofdredactie van Prof. Dr. J. Wille. Eerste deel: 1772-1794.
142197: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Heimatkalender in der Kriegszeit. Ungekürzter Nachdruck des Geldrischen Heimatkalenders 1942 und der Kriegsheimatkalender für Ruhr und Niederrhein 1943-45.
140589: BOSCH, DRS. F.A.J. VAN DEN|DRS. C. PETERSEN [EDS.]. - Arbeidsongeschiktheid. Een multidisciplinaire benadering.
142196: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Geldrische Heimatkalender 1938-1941. Ungekürzter Nachdruck der Erstausgaben von 1938, 1939, 1940 und 1941.
4076224: BOSCH, H. VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. (Diss.)
84984: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting Israëls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer Rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch, waarin niet alleen de geheele Joodsche en Christen godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche Rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de Christenen is overgegevaan onder den naam van Petrus Werner Neuman
183230: BOSCHA, CORNELIS|JACQUES PEROT - Antoine-Ignace Melling [1763-1831]. Reizend kunstenaar.
157044: BOSCHLOO, ANTON W.A. - The Prints of the Remondinis. An Attempt to Reconstruct an Eighteenth-Century World of Pictures.
182834: BOSCHMA-AARNOUDSE, C.|M.A. VAN DER EERDEN-VONK - Het huis met de zwaan. De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Voorhaven 137 in Edam.
183529: BOSCHMA, PROF. DR. H. [ED.]. - Temminckia. A Journal of Systematic Zoology. Volume VIII.
85218: BOSCHMA, HILBRANDT - Het wonderland der ziel (Een causerie voor jonge mensen)
101860: C. BOSCHMA|HERMA M. VAN DER BERG [ED.].|WIJCK, H.W.M. VAN DER - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
4062790: BOSCHMA, H. - Eenvoudig Christendom. (voor leraar en leek)
91774: BOSCHMAN, PETER JULIAAN - Ecclesia Manichaica. De heilshistorische functie van de manichese clerus en overige 'uitverkorenen'
186325: BOSDARI, C. DE - Cape Dutch Houses and Farms. Their Architecture and History, Together with a Note on the Role of Cecil John Rhodes in their Preservation.
122504: BÖSE, GEORG - Und es wird doch geraucht. Das erzählte Sachbuch. Eine kleine Kulturgeschichte des Tabaks.
160014: BÖSE, DRS. J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
184255: BOSE, ASHISH & JATINDER BHATIA - India's Urbanization 1901-2001. Second Revised Edition.
167997: BOSGRAAF, EMKE - Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch-psychologische studie over versterving in het Nederlandse kloosterleven [1950-1970].
142283: BOSHOUWERS, DRS. E.F.M. - Het Valkhof en de stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis over de oorsprong en de geschiedenis van het Valkhof, haar vorsten en heren, de bouwgeschiedenis van haar palts- en burchtgebouwen en haar rijksmonumenten in samenhang met de ontwikkeling van de stad Nijmegen. .
154355: BOSI, ROBERTO [FILIPPO COARELLI - FOREW.]. - Magna Graecia. Die Städte der Griechen in Spanien, Frankreich, Italien, Jugoslavien, Albanien.
166608: BOSING, WALTER - Hiëronymus Bosch rond 1450-1516. Tussen hemel en hel. Alle schilderijen.
167381: BOSL, KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
154244: BOSL, KARL - Gesellschaft im Aufbruch. Die Welt des Mittelalters und ihre Menschen.
101674: BOSLY, CAROLINE - Rugs to Riches. An insiders guide to Oriental rugs.
166629: BOSMA, HELEEN - Freedom of Expression in England and Under the EHCR. In Search of a Common Ground
95007: BOSMA, JELLE - Woorden van een gezond verstand. De invloed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English Summary
153907: BOSMA, KOOS - Schuilstad. Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.
131191: BOSMA, MR. L. [ED. - ET AL.] - Werkeloosheid.
100099: BOSMA, NANNE J. - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar.
152335: BOSMA, ULBE - Terug uit de kolonien. Zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties.
54331: BOSMA, E.G. - Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950
121577: BOSMA, KOS - Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse regio 1900 - 1945.
162004: BOSMA, JELLE - Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie.
121126: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
32009: BOSMA, E.G. - Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950
156060: BOSMA, HANS|JAN PIETER WOUDT [EDS.]. - De Zaanse Smeltkroes. Portretten van 25 streekgenoten.
82004: BOSMAN, A. - De hoodzakelijke inhoud van Johannes Calvijn's Christelijke Onderwijzing
9789021141947: BOSMAN-HUIZINGA, M.|HOUTEPEN, A.|NOORDEGRAAF, H. - Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van Kerken in Nederland
162132: BOSMAN, ANNA M.T. - Reading and Spelling in Children and Adults. Evidence for a Single-route Model.
95326: BOSMAN, JAN E.A. - het omgaan met kennis en de vraag naar voorlichting. Een multidisciplinair theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting (2 delen)
110718: BOSMAN, TH.E.A.|C.M. DE BRUIJN|E. VAN KAMMEN [EDS.]. - "Leven met het verleden. Gedenkboek honderd jaar "" Oud-Dordrecht "" [1892-1992]."
185104: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIËTTE A. [A.C. HUIZER-BOEHMER|H.H.J. ALLART - FOREW.]. - 1886-1986. Het Department Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie na 100 jaar.
4073978: BOSMAN, M. GOUD, J. & LEEUWEN, M.V. (RED.) - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis.
121269: BOSMAN, PROF. DR. F. [ED. - ET AL].|FRANS DE JONGE [PHOTOGR.]. - Utrecht in 2030. Verwachtingen - visioenen - voorspellingen. Negentien bespiegelingen over de toekomst van de stad.
180113: BOSMAN, PROF. DR. D.B.|I.W. VAN DER MERWE - Tweetalige woordeboek Afrikaans - Engels.
140538: BOSMAN, MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
140385: BOSMAN-JELGERSMA, PROF. DR. HENRIETTE A. - Poeders, Pillen en Patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
104530: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. [ED.]. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
144258: BOSMAN, FRANK|THEO SALEMINK [EDS.]. - Avant-garde en religie. Over het spirituele in de moderne kunst 1905-1955.
31626: BOSMAN, FRANK G. - De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo balls 'Byzantinisches Christentum'
184645: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. [ED.]. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
144380: BOSMANS, TH.E.A.|J.P.A. COOPMANS [EDS.]. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.
110125: BOSMANS, C.J.E.|M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
110109: BOSMANS, C.J.E.|M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas. (1845-1900). Avec une préface de W.J.M. van Eysinga
110779: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
144381: BOSMANS, TH.E.A.|E,J,M,F.C. BROERS [EDS.]. - Brabandts recht dat is ....Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
146147: BOSMANT, JULES - Robert Massart.
162519: BOSOLD-DASGUPTA, BETTINA - Traiano Boccalini und der Anti-Parnass. Frühjournalistische Kommunikation als Metadiskurs.
4300964: BOSS, G. (LAPIDE, K.A) - Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelis a Lapide.
182840: BOSSAERS, K.W.J.M.|J.A. BRUGMAN - Handleiding voor historisch onderzoek in Zuid-Holland.
161450: BOSSAERS, DRS. K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer.
141344: BOSSAGLIA, ROSSANA|BRUNO BALESTRINI [PHOTOGR.].|CARLO PIROVANI|ENZO CARLI|FRANCO RUSSOLI|VALENTINO MARTINELLI - 1200 Years of Italian Sculpture.
168054: BOSSAGLIA, ROSSANA|BRUNO BALESTRINI [PHOTOGR.].|CARLO PIROVANI|ENZO CARLI|FRANCO RUSSOLI|VALENTINO MARTINELLI - 1200 Years of Italian Sculpture.
185567: BOSSCHA ERDBRINK, G.R.B. - At the Threshold of Felicity: Ottoman - Dutch relations during the Embassy of Cornelis Calkoen at the Sumblime Porte, 1726-1744. Thesis University Utrecht.
151524: BOSSCHA [FOREW.]. - Rapport der jury voor den Internationalen Wedstrijd van sommige fabrikaten en werktuigen verbonden aan de Tentoonstelling van Nationale en Koloniale Nijverheid te Arnhem in 1879.
152046: BOSSCHE, STEFAN VAN DEN [ET AL.]. - Provence. Reisverhalen.
121985: BOSSCHER, DOEKO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden [1939-1952].
53515: BOSSCHER, PH.M. - De koninklijke marine in de Tweede Wereldoorlog (Deel 1)
89849: BOSSCHER, PHILIP|GARDINER, ROBERT - The Heyday of Sail. The Merchant Sailing Ship 1650-1830. Conway's history of the ship.
162700: BOSSCHER, FRANS [TEXT]|JOOP VAN REEKEN [PHOTOGR.]. - Cultuurmonumenten van natuurmonumenten.
123475: BOSSCHER, PH.M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
155077: BOSSCHER, DRS. PETER J.|DRS. PETER G. NOORDAM - F-direkt ... kans of bedreiging ?
123462: BOSSCHER, DRS. PH.M. - Zeegeschiedenis van de Lage Landen.
182538: BOSSCHERE, JEAN DE - Quinten Metsys.
104720: BOSSCHERE, JEAN DE - La Sculpture Anversoise aux XVe et XVIe siècles.
161590: BOSSCHERE, JEAN DE [ET AL.]. - Hommage à O.V. de L. Milosz.
4142237: BOSSCHERT, M. - Ik zal nooit meer blij zijn.
153638: BOSSE, ANKE|LEOPOLD DECLOEDT [EDS.]. - Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
162813: BOSSE, EWALD - Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Handelsbeziehungen [2 Vols. Compl.].
91910: BOSSE-HUBER, PETRA A.O. - 500 Jahre Reformation: Bedeutung und Herausforderungen. Internationaler Kongress der EKD und des SEK auf dem Weg zum Reformationsjubilaum 2017 vom 6. bis 10. Oktober 2013 in Zurich.
182738: BOSSENBROEK, M.PH.|C. MUSTERD [EDS.].|M.E.H.N. MOUT - Historici in de politiek.
153383: BOSSENBROEK, DR. MARTIN [ET AL.]. - Het geheugen van Nederland. De twintigste eeuw in 101 markante beelden.
122920: BOSSENBROEK, MARTIN - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
164566: BOSSENBROEK, DR. MARTIN [ED. - ET AL.]. - Weerzien met Indië. Het beeld van Tempo Doeloe [Register].
184432: BOSSENBROEK, MARTIN - Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900.
141442: DR. M.P. BOSSENBROEK|ELANDS, DRS. MARTIN - Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van 4 Divisie.
90382: BOSSERS, G.F.M. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 2 (2000). Aflevering 1.
131120: BOSSERT, DR. H.TH. ED. - ET AL.] [ED.] - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker [6 Vols. = Complete Set]
131217: BOSSERT, PHILIP J. [FOREW.] - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
180228: BOSSERT, HELMUTH TH. - Folk Art of Asia, Africa, Australia and the Americas.
102833: BOSSERT, H.TH. - Das Ornamentwerk. Eine Sammlung angewandter Schmuckformen fast aller Zeiten und Völker.
4058751: BOSSHARD, S.N. - Zwingli-Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als Zeichen der Einheit.
146010: BOSSHARD, WALTER - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
4017669: BOSSHART, E. - Christliche Symbole. 40 neugestaltete Symbole zum Text des Römerbriefes.
141757: BOSSINADE, JOHANNA|RIA LEMAIRE [ED. - ET AL.]. , - Vrouwen en letteren. Lezingencyclus.
183478: BOSSUAT, ROBERT [|JACQUES MONFRIN] - Manuel bibliographie de la littérature Française du Moyen Age [& Premier & Second Supplément]. = 3 in 1.
93963: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken door Bossuet, Bisschop van Meaux. Vertaald naar de laatste verbeterde Fransche uitgave door Mr. B. Berends (2 delen)
30228: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken (2 delen)
151315: BOSSUYT, IGNACE - De Vlaamse polyfonie.
32403: BOSSUYT, IGNACE - Flemish Polyphony
143075: BOSSUYT, IGNACE - De componist Alexander Utendal [ca. 1543-/1545 - 1581]. Een brijdrage tot de studie van de Nederlandse polyfonie in de tweede helft van de zestiende eeuw.
4005335: BOST, CH. - Histoire des Protestants de France.
131815: BOSTERS, CASSANDRA - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Met Bijdragen van Marie-Thérèse van Thoor en Wilma Visser.
88835: BOSTERS, CASSANDRA E.A. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van cartografie.
166733: BOSTOEN, KAREL - Hart voor Leiden. Jan van Hout [1542-1609], stadssecretaris, dichter en vernieuwer.
183656: BOSTOEN, K. - Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot.
31397: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
55579: BOSTON, THOMAS - Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Acht predikaties
59653: BOSTON, THOMAS - De wijde en de enge Poort. Acht preken
53293: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden, zeven preken
31313: BOSTON, THOMAS - 's Mensen natuur in haar viervoudige staat. T.w. van eerste oprechtheid, algeheel bederf, begonnen herstel, en voltrokken gelukzaligheid òf ellende. Beschreven in verscheidene praktikale redevoeringen
70209: BOSTON, THOMAS - De wijde en de enge poort. Acht preken
59284: BOSTON, THOMAS - 's mensen natuur in haar viervoudige staat, t.w. van eerste oprechtheid, algeheel bederf, begonnen herstel, en voltrokken gelukzaligheid òf ellende. Beschreven in verscheidene praktikale redevoeringen
54337: BOSTON, THOMAS - Geroepen tot de goede strijd
59331: BOSTON, THOMAS - Neem het kruis op en volg Mij
59652: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden, zeven preken
96385: BOSTON, THOMAS - Liefde die nooit vergaat. Twee preken
59466: BOSTON, THOMAS - Wie heeft onze prediking geloofd? Vier preken over Jesaja 53:1 uitgesproken in het jaar 1726 te Etterick
32354: BOSTON, THOMAS - Tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Zeven preken
88202: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. Vertoond in vercheidene practikcale redevoeringen.
51843: BOSTON, TH. - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften [waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken.]
70200: BOSTON, THOMAS - Tot de dag aankomst en de schaduwen vlieden. Zeven preken uit het Engels
56367: BOSTON, THOMAS - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10:17 en eenige aanmerking over de Werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen De Wet en het Evangelie
70051: BOSTON, THOMAS - Tot de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Zeven preken
59878: BOSTON, THOMAS - Ja maar... de zonde van het ongeloof
58207: BOSTON, THOMAS - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties
59662: BOSTON, THOMAS - Die gevangenen vrijheid schenkt
59865: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden. Zeven preken
59866: BOSTON, THOMAS - Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Acht predikaties
92834: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston, bedienaar des Goddelijken Woords te Etterick
92383: BOSTON, THOMAS - De gemeenschap der heiligen, vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over 1 Cor. 10:17
57498: BOSTON, THOMAS - Bekeert u tot Hem, drie preken
59862: BOSTON, THOMAS - Brood en Wijn. Gedachten over het Avondmaal
54420: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
31304: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige Gedenkschriften, waarin de onderhandelende Personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving voor bijzondere personen wegen hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven
59824: BOSTON, THOMAS - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties
96386: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston. Bedienaar des goddelijken worods te Etterick
56637: BOSTON, THOMAS - Een Gift in nood
182766: BOSTRÖM, INGEMAR - Anonimo Meridionae due libri di Cucina.
121551: BOSWELL, JAMES [FREDERICK A. POTTLE - ED.]. - Besuch bei Rousseau und Voltaire.
121289: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
131122: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
150407: BOSWORTH, CLIFFORD EDMUND - The Later Ghaznavids. Splendour and Decay. The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040-1186.
153270: BOSWORTH, R.J.B. - Italy. The Last of the Great Powers. Italian Foreign Policy before the First World War.
156728: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
4050905: BOT, P. - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
171297: BOT, BERNARD - Achteraf bezien : memoires van een diplomaat en politicus.
96109: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
103803: BOT, MARIE - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
4059343: BOTEACH, S. - Wrestling with the Divine. A Jewish Response to Suffering.
183971: BOTERMANS, A.J. [ED.]. - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen. Tekst.
122992: BOTERMANS, JACK - Paper Flight. Complete, easy-to-follow instructions for making 48 different models that fly.
140588: BOTH, E.A. - Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
4068013: BOTHA, M.E. - Sosio-Kulturele Metavrae. `n Ensiklopedies-wysgerige ondersoek na enkele grondbegrippe in die colologie en ander sosio-kulturele wetenskappe. (Diss.)
103933: BOTHA, RUDOLF P. - The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar.
182476: BOTHA, RUDOLF P. - The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar.
101551: BOTHA, RUDOLF P. - The Methodological Status of Grammatical Argumentation.
142624: BOTKE, KLAZINA|TANJA KOOTTE [EDS.]. - GUUS VAN DEN HOUT [FOREW.]. - Bijbelse vrouwen in de kunst.
102413: BOTKE, IJ.|G.C. HUISMAN|H. MARING|L.A. DE VRIES - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
141824: BOTMAN, WOUTER|TIJS TUMMERS [EDS.]. - Het schip van Blaauw. Bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen [1877-1990].
95028: BOTS, HANS - Pieter Rabus en de boekzaal van Europe, 1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (Serie: Studies van het instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw. Deel 2)
94592: BOTS, HANS|POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas, 1601-1697 (Serie: RGP, kleine serie 101)
96618: BOTS, H. E.A. - Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, XLIV)
130712: BOTS, HANS [ED. - ET AL.] - Constantijn Huygens zijn plaats in geleerd Europa.
93884: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem, in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen
160569: BOTS, HANS|LIA VAN GEMERT - Schelmen en prekers. Genres en cultuuroverdracht in vroegmodern Europa.
145616: BOTS, HANS|TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
180260: BOTS, HANS|LIA VAN GEMERT - Schelmen en prekers. Genres en cultuuroverdracht in vroegmodern Europa.
4052121: BOTS, J. - Geloof en ondervinding. Op zoek naar de ervaring achter de geloofsbelijdenis.
104960: BOTS, HANS|TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
143311: BOTS, HANS [ED.]. - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savants, 1687 - 1709 [2 Vols. Compl.].
141555: BOTS, W.J.A. - Joachim de Bellay entre l'histoire littéraire et al styllistique. Essai de synthèse.
161738: BOTS, HANS - Pieter Rabus en De Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
164462: BOTT, GERHARD - Ullstein Autographenbuch. Vom Sammeln handschriftlicher Kostbarkeiten [2 Vols. Compl.].
180769: BOTT, GERHARD - Ullstein Juwelenbuch. Abendländischer Schmuck von der Antike bis zur Gegenwart.
91766: BOTT, GERHARD A.O. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
144943: BOTT, PROF. DR. GERHARD [ED.]. - Freiheit - Gleichheit - Brüderschaft. 200 Jahre französische Revolution in Deutschland.
122834: BOTT, GERHARD [ED.]. - Kunsthandwerk um 1900. Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
96577: BOTTE, BERNARD - La tradition apostolique de Saint Hippolyte
104560: BOTTEMA, JAAP - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795.
88719: BOTTEMA, TJEERD - Avonturen van een Hollandsen jongen in Arizona. Met platen van den schrijver.
122838: BOTTEMA, TJEERD [LYKELE JANSMA - INTROD.]. - Mijn leven.
4575: BOTTEMANNE, CASPAR JOSEPH MARTINUS - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V Pont Max jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita. Ab artificirus Hisce Temporibus Vigentibus Ornata.
130808: BOTTENBURG, DR. MAARTEN VAN [JULES DEELDER] - De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank.
130575: BOTTENBURG, MAARTEN VAN [ABRAM DE SWAAN - AFTERW.] - Aan den Arbeid. In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Met een nabeschouwing van Abram de Swaan.
4071420: BOTTENHEIM, S.A.M. - Geschiedenis van het concertgebouw. 1e deel.
82411: BOTTERMANN, MARIA-REGINA - Die Beteiligung des Kindes an der Liturgie von den Anfängen der Kirche bis heute, eine liturgiehistorische Untersuchung
59235: BOTTERWECK, G. JOHANNES|RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (Complete Set, 10 volumes + Abkürzungs-Verzeichnis)
172088: BÖTTIGHEIMER, CHRISTOPH - Lehrbuch der Fundamentaltheologie : die Rationalität der Gottes-, Offenbarungs- und Kirchenfrage.
186184: BOTTINEAU, YVES [TEXTES|FRANÇOIS CALI|NOTES] JACQUES LAFAYE [INTROD.]. - Splendeurs de l'Espagne.
123173: BOTTINEAU, YVES [ED.].|JACQUES LAFAYE [INTROD.]. - Spanien. Schönheiten und Schätze.
172271: BOTTING, DOUGLAS - De luchtschepen. De geschiedenis van de luchtvaart
123367: BOTTING, DOUGLAS - Zeerovers.
172092: BÖTTINGHEIMER, CHRISTOPH|DAUSNER, RENÉ (HRSGG.) - "Vaticanum 21 : die bleibenden Aufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils im 21. Jahrhundert - Dokumentationsband zum Münchner Kongress ""Das Konzil 'eröffnen'""."
172091: BÖTTINGHEIMER, CHRISTOPH|DAUSNER, RENÉ (HRSGG.) - "Das Konzil ""eröffnen"" : Reflexionen zu Theologie und Kirche 50 Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil."
4300098: BOTTON, ALAIN DE - Statusangst. Vertaling Jelle Noorman.
4073873: BOTTON, B. DE. - De kunst van het reizen.
121320: BOTTON, ALAIN DE - The Art of Travel.
162545: BOTZ-BORNSTEIN, THORSTEN - Place and Dream. Japan and the Virtual.
154064: BOÜARD, MICHEL DE - Guillaume le Conquerant.
4137783: BOUAYADI-VAN DE WETERING, ST.EL & VROOM, HENK (RED.) - In het spoor van Jezus en Mohammed. Op zoek naar God en hoe te leven.
165856: BOUAZZA, HAFID - De vierde gongslag & CD.
94909: BOUCHER, MARIE-CHRISTINE A.O. - Von Ingres bis Cézanne. Kunst des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung des Musée du Petit alais, Paris. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
165286: BOUCHER, PHILIPPE|PIERRE ARPAILLANGE [INTROD.]. - La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne.
186232: G. BOUCHERON [PREFACE].|JEAN-ANNE PINI|LANLLIER, JEAN - Five Centuries of Jewelry in the West.
181345: BOUCHERY, HERMAN F. [J. BIDEZ - FOREW.]. - Themistius in Libanius' brieven. Critische uitgave van 52 brieven, voorzien van een historisch commentaar en tekstverklarende nota's met een voorrede van J. Bidez. Antwerpen, 1936.
141307: BOUCHERY, DR. H.F.|FR. VAN DEN WIJNGAERT - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Balthasar I Moretus & Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche drukkerij.
186214: DR. H.F. BOUCHERY [INTROD.].|DRS. A. DEHEEGHER|E.H.L. PHILIPPEN|PROF. DR. F.M. OLBRECHTS|VOCHT, PROF. DR. H. DE - Nicolaus Clenardus.
157193: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
157191: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
180325: BOUCQUEY, RAOUL|GUIDO FOSSEZ - André Delbaere 70.
101552: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
145169: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
4051089: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
102579: BOUDEWIJN GOUDSWAARD|BUCK, IR. P.E.M. [FOREW.]|THEO HOLLEMAN [EDS - ET AL.]. - Opgespoord verleden. Archeologie in de Betuweroute.
100766: BOUDEWIJN BÜCH - INTROD.].|MOOREHEAD, ALAN - De fatale invloed. Het tragische verhaal van de ' civilisatie ' van de Stille Zuidzee 1767-1840.
123394: BOUDEWIJN BAKKER [EDS.].|ROEVER, MARGRIET DE - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
168595: BOUDEWIJN BAKKER|NANCY ASH|SCHNEIDER, CYNTHIA P.|SHELLEY FLETCHER [EDS.]. - Rembrandt's Landscapes. Drawings and Prints.
180081: BOUDEWIJN BAKKER [EDS.].|ROEVER, MARGRIET DE - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
32108: BOUDEWIJNS, LEO|ULSEN, HENK VAN - Broeden op een wolk. Jan Voerman, schilder 1857-1941
145256: BOUDEWIJNS, LEO - Hoezenmakers. De eerste Nederlandse LP-hoezen.
173643: BOUFLET, JOACHIM - Fatima : 1917-2017.
4066053: BOUGANIM, A. - La rime et le rite. Essai sur le prêche philophique.
173418: BOUGEROL, JACQUES-GUY - La théologie de l'espérance aux XIIe et XIIIe siècles. 2 Textes
58837: BOUGUERRA, MOHAMED LARBI - Pauling. De 'Einstein van de chemie' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 33)
146305: BOUHALHOUL, RABIAA|MARLEEN DE JONG - Vechten tegen de witte wind. Een speurtocht naar het dagelijks leven van vier Marokkaanse families in het Oude Noorden in Rotterdam.
152743: BOUHUYS, MIES [ET AL.]. - Ed. Hoornik. Schrijvers prentenboek deel 17.
150581: BOUHUYS, MIES - Beeldhouwster Truus Menger.
164645: BOUILHET, HENRI - L'Orfèvrerie Française aux XVIIIe et XIXe siècles [3 Vols. Compl.].
102396: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire Universel d'Histoire er de Géographie, contenant l'Histoire Proprement / la Biographie Universelle / La Mythologie / La Géographie ancienne et Moderne et d'une Noveau Supplément. .
145241: BOUKEMA, PIETER JAN - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepublek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
4143605: BOULAY, S. DU (GRIFFITHS, B.) - Beyond the Darkness. A Biography of Bede Griffiths.
121632: BOULAY, JEAN [ED. - ET AL.]. - Hommes et machines techniques et métiers du rail. Innovations techniques et mutations professionelles dans les chemins de fer, des origines à la periode actuelle.
165705: BOULDING, ELISE - The Underside of History. A View of Women Through Time [2 Vols. Compl.].
142939: BOULENGER, JACQUES [JOSEPH BÉDIER - FOREW.]. - Les Romans de la Table Ronde [Merlin l'enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint Graal - La Mort d'Arthus].
182217: BOULLART, KAREL - Vanuit Andromeda gezien het onbereikbare en het ontoegankelijke. Een wijsgerig essay.
175428: BOULNOIS, OLIVIER|TAMBRUN, BRIGITTE (EDS.) - Les noms divins. Patrimoines
91098: BOULOGNE, MATHEUS VON - Lamentationes Matheoluli. Kritisch herausgegeven und kommentiert von Thomas Klein. Mit Beiträgen von Thomas Rubel und Alfred Schmitt.
4023952: BOULTON, W.H. - The Romance of Archaeology. (An attempt to interest the general public)
154774: BOULTON, SUSIE|CHRISTPHER CATLING - Venice & the Veneto. Arcitecture - Villas - Museums - Restaurants - Maps - Palazzi - Churches - Hotels.
152828: BOUMA, TJEERD D. - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
4042406: BOUMA, HANS (VB) - Het Onze Vader. Mattheüs 6. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
184357: BOUMA, IR. G.J.A. [ET AL.]. - De Friese Sjees. Onder redactie van de Stichting ' It Fryske Hoars '.
4015866: BOUMA, HANS - Honger en dorst. Bijbels dagboek.
4011159: BOUMA, C. - De literarische vorm der evangeliën. (Diss.)
88081: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4009474: BOUMA, HANS - Op reis - om weer thuis te komen. Poëtisch dagboek.
4042409: BOUMA, HANS (VB) - De Droom van Jesaja. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4040329: BOUMA, HANS (RED.) - Met de psalmen zing je het uit. (Dagboek).
60095: BOUMA, C. - De literarische vorm der Evangelien
60096: BOUMA, J.A. - Het epithalamium van Paulus van Nola
4073874: BOUMA, HANS - Mijn God. Veertig geloofsmomenten.
82458: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie, het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4075956: BOUMA, T.D. (FABER STAPULENSIS, J.) - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
84408: BOUMA, C. - Geen algemeene verzoening
81560: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat, een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid
180544: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Roep en roeping. De levens van Jean Jaurès, Wilson en Rathenau.
150333: BOUMAN, B. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
96673: BOUMAN, OTTO - Levensbeschrijving en brieven
110740: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan.
161050: BOUMAN, J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster: voorafgegaan door een beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland.
32267: BOUMAN-KOMEN, G.H. - Bruderliebe und Feindeshass. Eine Untersuchung von frühen Zinzendorftexten (1713-1727) in ihrem kirchengeschichtlichen Kontext
151983: BOUMAN, BERT [ILLUSTR.],|I.H. NIJHOFF [TEXT] - Oosterbeeksche schetsen.
83444: BOUMAN, OTTO - Levensbeschrijving en brieven van Jozef Charles Philpot, 12 september 1802 - 9 december 1869
110090: BOUMAN, P.J. [ET AL.]. - Economisch-historische opstellen geschreven voor Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zin 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922-5 april-1947.
4049155: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en Sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
47026: BOUMAN, JAN (RED.) - Oranje 1940-'45, herinneringsalbum vol fotoflitsen van onze koninklijke familie tijdens de tweede wereldoorlog
48202: BOUMAN, JAN - Samenzangbegeleiding met bovenstem, op hele noten. Deel 4: Psalm 108, 119, 134, 79
96418: BOUMAN, DIONISIUS - Den vernieuden mensch, in het leven der genade Gods. Of een beschryvinge van de blykbare uytwerkinge der waaragtige genade in de kinderen Gods, tot ophelderinge, en voortsettinge van haren geestelyken staat, voorgestelt in tien oefeningen. Waar agter gevoegt is een schriftmatige brief, van de nootsakelykheyd, betamelykheyd, en nuttigheyd der broederlyke liefde, aan het heylige Gereformeerde Breoderschap dat in de werelt is
4071730: BOUMAN, HANS (SIMONIS, A.) - Adrianus Kardinaal Simonis. Een hart om te denken. 50 jaar priester.
84089: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche landbouw-maatschappij 1843-1943
102229: BOUMAN, MACHTELD|MARIKE VIERSTRA|RIEN GOETTSCH - Maar wie droomt er te Rotterdam. 650 jaar literair leven aan de Maas.
95594: BOUMAN, P.J. - Sociologie, begrippen en problemen
32294: BOUMAN, HERMANNUS - Geschiedenis vande voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden (Deel 1 en 2, compleet)
60097: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat (Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaale werkelijkheid)
161549: BOUMAN, A.C. - "Bijdrage tot de syntaxis der "" dat ""-zinnen in het Germaansch."
163938: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 20ste eeuw.
56527: BOUMAN, JAN - In 't Wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandpaal in heden en verleden
110116: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Wetenschap en werkelijkheid. Bundel. Prof. Dr. p.j. Bouman aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
89789: BOUMAN, RENÉ|HOOGBERGEN, THEO - Thema vol variaties. Zeven eeuwen muziekleven in 's-Hertogenbosch.
87512: BOUMAN, HERMANNUS - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden (Deel 1)
86123: BOUMAN, P.J. - De April-Mei-stakingen van 1943
9789023907305: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
141867: BOUMAN, JAN [TEXT|ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en Historische Ontdekkingen in eigen Stad en Land. Bezienswaardige en gedenkwaardige monumenten, historische en legendarische verhalen, vermaarde en vergeten personages, merkwaardige spreuken en opschriften in Nederland.
95591: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin. Sociologische waarnemingen in West-Duitsland
151930: BOUMAN, JOSÉ - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
91948: BOUMAN, HERMANNUS - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw.
142468: BOUMAN, FRIDA|INE BOUMAN - De onzichtbare dief. [Een Poppenkastspel in vier bedrijven voor een publiek van 8 - 14 jaar].
141001: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles.
141868: BOUMAN, JAN [TEXT|ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland
157946: BOUND, CHARLES F. - A Banker Looks at Book Publishing.
123309: BOURBON, LOUIS DE|CHARLES EYCK [ILLUSTR.]. - Het licht achter Golgotha.
104016: BOURBON, F. [ED.]. - Verdwenen Beschavingen. De herontdekking van belangrijke culturen uit het verleden.
4042539: BOURDARIAS, J. & WASIELEWSKI, M. - Guide des Chemins de Compostelle. Avec la collaboration d`Agnès et de Bruno Millet.
4135202: BOURGEOIS, P.L. (RICOEUR, P.) - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
160114: BOURGEOIS, ARTHUR P. - The Yaka and Suku.
103393: BOURGEOIS, JEAN-JACQUES|MARTIAL MAURETTE - L'age d'or du siècle paillé.
102083: BOURGEOIS, LOUIS - Quand la cour de France vivait à Lyon [1491-1551].
161099: BOURGEOIS, PATRICK L.|FRANK SCHALOW - Traces of Understanding: A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
140269: BOURGEOIS, F.|J. MERTENS [EDS.]. - La chapelle Saint-Remi a Hamerenne-Rochefort.
100389: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN|GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed & Tegenslag.
56427: BOURGUET, R.P. PIERRE DU - Art Paléochrétien
4136543: BOURGUET, P.DU - De vroeg-christelijke schilderkunst.
102257: BOURGUEVILLE, CHARLES DE - SIEUR DE BRAS - Les Recherches et Antiquitez de la province de Neustrie. et plus spécialement de la ville et Université de Caen.
4140976: BOURGUIGNON, E. - Psychological Anthropology. An Introduction to Human Nature and Cultural Differences.
9503: BOURIGNON, ANTOINETTE - Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-Tugend. Welche nicht bekant ist bey den itzigen Menschen, weil die die Schein-Tugend nehmen an statt der wahren Krafft-tugend, die Jesus Christus an allen wahren Christen unterwiesen hat. Dat Erste Theil. In 24. Brieffen, geschrieben an einen Gesellen der die Vollkommenheit seiner Seelen suchte. Worinne gelehret wird, dass sieselbe bestehe in der Tödtung seiner verdorbenen 5. Sinne, in der Erkäntniss und Verleugnung seiner selbst, und in stetigem Wachen und Veten wider unsere Seelen-Feinde. Aus dem Original Frantzösischem übergesetzt.
147392: BOURITIUS, MARJAN - Over de liefde. Twaalf gesprekken met Franciscus.
147391: BOURITIUS, MARJAN - Die mijn weg wijst. Briefwisseling met Franciscus.
153252: BOURKE-WHITE, MARGARET - Portrait of Myself.
163357: BOURNE, KENNETH [ED.]. - The Letters of the Third Viscount Palmerston to Laurence and Elizabeth Sulivan 1804-1863.
165742: BOURNIQUEL, CAMILLE [ED. - ET AL.]. - Van Gogh.
162962: BOURNIQUEL, CAMILLE [ET AL.]. JEAN H.P. JACOBS [TRANSL.]. - Chopin.
100316: BOURRAS, JEAN-GILBERT - La Querelle des vacants en Aquitaine. Pour en finir avec sept siècles de féodalité
30837: BOURRILLY, E. A.O. - Calvin et la Réforme en France. Deuxiéme Édition Revue
31147: BOUSQUET, G.H. - La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas
167715: BOUSSET, HUGO - Vurige tongen. Essays over romans na 11 september.
4142188: BOUSSET-GÖTTINGEN, W. - Das Wesen der Religion. Dargestellt an ihrer Geschichte. Volksausgabe.
4002098: BOUSSET, W. - Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. In 3.verbesserter Auflage hrsg.von H.Gressmann.
47585: BOUSTAN, RA'ANAN S.|HERRMANN, KLAUS|LEICHT, REIMUND|RAMOS, ALEX|SCHAFER, PETER|VELTRI, GIUSEPPE|YOSHIKO REED, ANNETTE - Envisioning Judaism. Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, Volume 1 and 2
4135764: BOUT, D.C.A. V.D. - Groeiende arbeid op Jappen. Een boodschap aan de Gemeente ter bemoediging. Een boodschap die wil getuigen van Gods Majesteit.
54296: BOUT, JAN VAN DEN|VEEN, EVERT VAN DER - Helpen bij rouw
57538: BOUT, J.|SPAAN, N.J. - Een gerijpte korenschoof. Het leven van Thomas Halyburton (1674-1712)
96347: BOUT, J.|SPAAN, N.J. - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1668)
96348: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
88136: BOUT, J.|N.J. SPAAN - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688)
83075: BOUT, J. - Een getuige van het Licht, het leven van Matthew Henry (1662-1714)
56119: BOUT, J.|SPAAN, N.J. - Langs oude paden op nieuwe wegen. Zwerftochten door Schotland
95903: BOUT, J. - Helen Thomson uit de vallei
86231: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
57902: BOUT, J.|SPAAN, N.J. - Vrienden van de Bruidegom. Het leven van James Guthrie (+/- 1612-1661) en William Guthrie (1620-1665)
180748: BOUTELLIER, HANS - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
4072029: BOUTELLIER, HANS - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
183546: BOUTENS, P.C.|J.J. SALVERDA DE GRAVE [INTROD.]. - Oeuvres completes de Louïze Lionnoize.
153663: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen.
165487: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken [7 Vols. Compl].
110918: BOUTENS, P.C. - Zeven zangen uit Zeeland.
59721: BOUTER, P.F. - Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk
92426: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw
92368: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. III. Particuliere Synode Zuid-Holland Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620 (RGP kleine serie 69)
81541: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten, bergrede en bergredechristendom bij reformatoren, anabaptisten en spiritualisten in de zestiende eeuw
92369: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. IV. Provinciale synode Zeeland, Classis Walvheren 1602-1620. Classis Zuid-Beveland 1579-1591
183879: BOUTERWEK, FREDERICK [THOMASINA ROSS - TRANSL.]. - History of Spanish Literature
4138402: BOUTET DE MONVEL, R. (FRANCOIS D'ASSISE) - Saint Francois d'Assise. Ouvrage orné de vingt et une gravures hors texte de Maurice Boutet de Monvel.
101856: R.M. BOUTHOORN [TRANSL.].|SCHADD, J.M. - Via Lucis. De weg van het licht. Johannes Amos Comenius.
90982: BOUVET, FRANCIS - Bonnard, the complete graphic work.
160188: BOUVIER, RÉNÉ - Jaques Coeur. Un financier colonial au XVe siècle.
94116: BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique le successeur de Zwingli. D'après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue française. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice
4142559: BOUVIER, A. (BULLINGER, H.) - Henri Bullinger, le successeur de Zwingli. d`après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue francais. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
142877: BOUVIER, J.-B. - Traité dogmatique et practique des indulgenses, des confrères et du jubilé, a l'usage des ecclésiastiques.
150350: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke Kunst [3 Vols. Compl.].
160113: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
160331: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
141895: BOUVY, D. [INTROD.]. - Beeldhouwkunst van de middeleeuwen tot heden uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.
180698: BOUWENS, ARIS|HENK KOMEN|KEES MANSCHOT|LOEK DE LEEUW [EDS.]. - Langedijk, toen en nu.
157998: BOUWENS, BRAM - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
104918: BOUWER, KLAAS - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
4139506: BOUWER, J. (OTT, H.) - Hermeneutics and Homiletics. A fundamental-theological study of the relation between proclamation and existence in the theology of Heinrich Ott, and the implications thereof to homiletics. (Diss.)
92654: BOUWERS, LENZE L. - Anne de Vries (1904-1964) Een beeld van de auteur
185824: BOUWHUIJSEN, HARRY VAN|GEORG HOREWEG [EDS].|RON DE BRUIN - Opstand in Tempati 1757-1760.
180567: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel.
144982: BOUWHUIS, DR. J. - Johanna F. van Buren, 1881 - 1981 Dichterschap en Dialect.
95151: BOUWKAMP, ROEL - Helen door delen. Experiëntiële interpersoonlijke therapie. Theorie, methodiek, onderzoek
165539: H. BOUWKNEGT|SPEET, B. - Het Sint Jacobs-Godshuis. 550 jaar katholieke charitas in Haarlem.
4014788: BOUWMAN, M. - Tweeërlei kerkrecht. Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
144192: BOUWMAN, KITTY|KICK BRAS [EDS.]. - Werken met spiritualiteit.
162289: BOUWMAN, DINIE - Throwing Stones at the Moon: The Role of Arabic in Contemporary Mali.
4010118: BOUWMAN, G. - De weg van het woord, het woord van de weg. De wording van de jonge kerk.
59577: BOUWMAN, HARM - Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament
4051778: BOUWMAN, H. - Christus alleen. Een bundel preeken.
161557: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht. Volume 1 [only].
163540: BOUWMAN, A.TH. [ED.]. - Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollections. Vijf lezingen bij het afscheid van prof. dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden, onder redactie van A.Th. Bouwman.
47280: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
47893: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
95299: BOUWMAN, KITTY|BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
4056265: BOUWMAN, G. - Paulus en de anderen.
57914: BOUWMAN, HARM - Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament
4055690: BOUWMAN, G. - Nieuw en Oud. Over het evangelie van Mattheüs.
61113: BOUWMAN, MARIUS - Voetius over het Gezag der Synoden
30032: BOUWMAN, KITTY|BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
4141337: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht. Eerste deel.
88400: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der afscheiding. Opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. C. Smits.
4300519: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden én ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het cliché-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
122422: BOUWMAN, RICHARD - Solozeilen. Typen - Toertochten - Races - Bekende zeilers.
57891: BOUWMAN, H. - Willem Teellinck en de practijk der godzaligheid
140094: A.TH. BOUWMAN [EDS.].|BERKVENS-STEVELINCK, C. - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan. J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
4052526: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Kerken der Afscheiding. Opnieuw uit gegeven met een woord ter inleiding van C.Smits.
83764: BOUWMAN, H. - De kerkelijke tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht
4142501: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - John Calvin. A 16th Century Portrait.
4029562: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd. Vertaald door G.Pancras.
94272: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
147353: BOUYER, LOUIS - Autour d'Érasme. Études sur le christianisme des humanistes catholiques.
94278: BOUYER, LOUIS - Autour D'Érasme. Études sur le Christianisme des Humanistes Catholiques
160819: BOVE, LAURENCE F.|LAURA DUHAN KAPLAN [EDS.]. - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
101869: BOVÉ, CAROL MASTRANGELO - Language and Politics in Julia Kristeva. Literature, Art, Therapy.
87781: BOVELAND, KARIN|BURGER, BURGER, CHRISTOPH PETER|STEFFEN, RUTH - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Strassburger Druckers, um 1480. / Der Antichrist. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Inc. fol. 116. (2 Teilen)
130725: BOVEN, W.J. VAN|H.J.A.M. VAN GEEST [EDS. - ET AL.] - HH in het [r]echt. Vriendenbundel aangeboden aan prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekes.
182404: BOVEN, MAARTEN W. VAN|PAUL BROOD [EDS]. - Tweehonderd jaar rechters.
186404: BOVEN, MR. TH.C. VAN - De volkenrechtelijke bescherming van de godsdienstvrijheid.
103934: BOVEN, MARGRIET VAN|SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
91330: BOVEN, MARGRIET VAN E.A. - De Muze als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940. (Deel 1)
59790: BOVEN, B.J. VAN / E.A. - Avondmaalspreken. Voorbereidings- en nabetrachtingspreken
152962: BOVEN, MAARTEN VAN [ED.]. - Afscheid van de wereld. De autobiografie van Boudewijn Donker Curtius 1746-1832. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd.
151219: [M. VAN BOVEN - INTROD.].|HEYDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. - Historische maquette 's-Hertogenbosch. Stad & Vesting.
59788: BOVEN, B.J. VAN / E.A. - Boetepreken. Gehouden op de bede- en boetedag. Gereformeerde Gemeente | 11 mei 2014
59793: BOVEN, B.J. VAN - Dankers. Een wenende zaaier. Een bemoedigde pelgrim. Een geoefende danker
181348: BOVEN, MARGRIET VAN|SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
59849: BOVEN, B.J. VAN / E.A. - Weespreken. Hemelvaartspreek - Weespreken - Pinksterpreek
59839: BOVEN, B.J. VAN / E.A. - Bevrijdingspreken. 70-jarige bevrijding Tweede Wereldoorlog
186071: A.L. BOVENBERG|ALBREGTSE, D.A.|L.G.M. STEVENS [EDS]. - Er zal geheven worden. Opstellen, op 19 oktober 2001 aangeboden aan Prof. dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
167197: BOVEND'EERT, PAUL|DERK JAN EPPINK|REIN JAN HOEKSTRA - Over de versterking van de positie van de minister-president. Drie opstellen en het verslag van een colloquium
131584: BOVEND'EERT-DRUGHORN, RIA - Javastraat 57. Portret van een Haags middenstandsgezin 1925-1940.
166595: BOVEND'EERT, P.T.T.|D.J. ELZINGA [ET AL.].|J.L.W. BROEKSTEEG - Brieven aan de staatscommissie.
4141233: BOVENDEERT-SAMSON, C. - Uit de schemering naar het licht.
85559: BOVENKAMP, C. VAN DEN - 50 jaar Christelijk Onderwijs te Waarde
154896: BOVENKERK, FRANK - The Sociology of Return Migration: A Bibliographic Essay.
95518: BOVENKERK, FRANK E.A. - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben
103270: BOVENS, G.A.J.|G.J. FRANS NAEREBOUT [ILLUSTR.]. - Op de lange deining [180 cards = Compl.].
185113: BOVENS, G.A.J.|G.J. FRANS NAEREBOUT [ILLUSTR.]. - Van zee tot zee & Op de lange deining [ = 360 Cigarette Cards].
160035: BOVES, T.L.L. - Speech accommodation in co-operative and competitive conversations. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4054662: BOVET, TH. - Der Glaube. Erstarrung und Erlösung. Eine Besinnung für Gläubige und Ungläubige,
4012807: BOVET, TH. - De overwinning op de angst. Over ziek en gezond geloof.
173757: BOWDEN, JOHN [ED.]. - Encyclopedia of christianity.
170056: BOWDEN, JOHN [ED.]. - Christianity. The Complete Guide.
110797: BOWDER, DIANA [ED. - ET AL.]. - Who was Who in the Roman World.
180774: BOWDOIN VAN RIPER, A. - Men among the Mammoths. Victorian Science and the Discovery of Human Prehistory.
89393: BOWE, MARJORIE - De held
172532: BOWEN, EZRA - Rissers van de lucht. De geschiedenis van de luchtvaart
145071: BOWER, TOM - Nazi goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
145351: BOWER, TOM - Maxwell Outsider. Het omstreden verhaal van de mediatycoon.
180615: BOWER, TOM - Nazi & Gold. The full story of the fifty-year Swiss-Nazi conspiracy to steal billions from Europe's Jews and holocaust survivors.
156871: BOWERS, FREDSON - Bibliography and Textual Criticism. The Lyell Lectures 1959.
156958: BOWERS, FREDSON [ED.]. - Studies in Bibliography [Vol. 33].
4050909: BOWIE, W.R. - Men of Fire. Torchbearers of the Gospel.
145085: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
95524: BOWKER, JOHN - Religionen der Welt
4067887: BOWKER, J. - Groot handboek bij de Bijbel.
105223: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
4142786: BOWKER, J. - Jesus and the Pharisees.
4137923: BOWKER, J. - Problems of Suffering in Religions of the World.
122115: BOWLE, JOHN - Politics and Opinion in the 19th Century. An Historical Introduction.
90669: BOWLE, JOHN - Charles I. A Biography.
162954: BOWLE, JOHN - Henry VIII. A Study of Power in Action.
146115: BOWLE, JOHN - Minos or Minotaur ? The Dilemma of Political Power.
152735: BOWLT, JOHN E. - Moscow and St. Petersburg in Russia's Silver Age 1900-1920.
81727: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark, the new christian jewish passover haggadah
92418: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark. The new Christian Jewish passover haggadah
146213: BOWN, MATTHEW CULLERNE - Art under Stalin.
156347: BOWN, COLIN|PETER J. MOONEY - Cold War to Détente 1945-80.
180034: BOXEL, MR. H.J.M.M. VAN - Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht. Een juridisch technische benadering.
97078: BOXEL, PETRUS WILHELMUS VAN - Rabbijnenbijbel en Contrareformatie. Kerkelijk toezicht op de joodse traditie onder Gregorius XIII (1572-1585), getoetst aan drie manuscripten uit de Biblioteca Vaticana
168750: BOXER, PROF. CHARLES RALPH [ED.]. - The Tragic History of the Sea 1589-1622. Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Sao Thome (1589), Santo Alberto (1593), Sao Joao Baptista (1622), and the Journeys of the Survivors in South East Africa & Further Selections from the Tragic History of the Sea 1559-1565 Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Aguia and Garca (1559), Sao Paulo (1561) and the Misadventures of the Brazil-Ship Santo Antonio (1565) [2 Vols.].
100553: BOXER, CHARLES C. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
102084: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
168754: BOXER, PROF. CHARLES RALPH - Fidalgos in the Far East 1550-1770. Fact and Fancy in the History of Macao.
147118: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de V.O.C.
100885: BOXSEL, MATTHIJS VAN - Deskundologie. Domheid als levenskunst. De encyclopedie van de domheid.
167448: BOXTEL, BEA VAN|SASKIA POLDERVAART|WILLEMIJN RUBERG [EDS. - ET AL.]. - Idealen en illusies. Gender en utopieën.
162109: BOXTEL, GEERT VAN - Non-Motor Components of Slow Brain Potentials.
140354: BOXTEL, H.J.G. VAN - Op vingers gevangen. Door H.J.G. van Boxtel, H.I.P. chef dactyloscopische Dienst Amsterdam.
100939: BOXUS, ROBERT - Raminagrobis dans le folklore wallon.
175759: BOYAGODA, RANDY - Richard John Neuhaus : a life in the public square.
181349: BOYARD|DE MERSAN - Nouveau Manuel Complet du Chasseur ou traité général de toutes les chasses a courre et a tir, contenant ....
162791: BOYCE, BENJAMIN [& CHESTER NOYES GREENOUGH] - The Theophrastan Character in England to 1642.
168058: BOYCE, WILLIAM D. - Australia and New Zealand illustrated.
70277: BOYD, EDWARD K.|BOYD, GREGORY A. - Brieven van een scepticus. Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader
121941: BOYD, CAROLYN P. - Praetorian Politics in Liberal Spain.
4069398: BOYD, K.M. - Scottish Church Attitudes to Sex, Marriage and the Famuly 1850-1914.
167572: BOYD L. SLOANE [EDS - ET AL.].|WHITE, ALAIN - The Stapelieae. Volume I - III [Complete Set].
162927: BOYD, WILLIAM [EDMUND J. KING - REV. ED.]. - The History of Western Education.
131886: BOYD, MARTIN [DOROTHY GREEN - INTROD.] - The Cardboard Crown.
131042: BOYD, BRIAN - Vladimir Nabokov. The Russian Years.
130621: BOYD, ALASTAIR - The Sierras of the South. Travels in the Mountains of Andalusia.
144102: BOYDEN, MATTHEW - Richard Strauss.
102865: BOYENS, JOSÉ - Ruimte in het beeld.
170543: BOYER, PASCAL [WOLFGANG ACHTNER|ELISABETH GRÄB-SCHMIDT|MICHAEL G. PARKER|THOMAS M. SCHMIDT - The Fracture of an Illusion. Science and the Dissolution of Religion. Frankfurt Templeton Lectures 2008.
164928: BOYER, RICHARD E. - English Declarations of Indulgence 1687 and 1688.
172029: BOYER, CHARLES - Luther : sa doctrine.
53142: BOYES, KATHLEEN|LEE, JUNG - Fête, the wedding experience
182848: BOYLAN, LEONA DAVIS - Spanish Colonial Silver.
123180: BOYLAN, LEONA DAVIS - Spanish Colonial Silver.
153396: BOYLE, JOHN HUNTER - China and Japan at War 1937-1945. The Politics of Collaboration.
131312: BOYLE, DAVID - De Tweede Wereldoorlog in foto's.
156665: BOYLE, DAVID - The Troubadour's Song. The Capture and Ransom of Richard the Lionheart.
155057: BOYLE, THOMAS JOHN [GERDA G. BAARDMAN - TRANSL.]. - Talk talk.
166477: BOYLE, J.A. [ED.]. - The Saljuq and Mongol Periods [Vol. 5: The Cambridge History of Iran].
87816: BOYLE, MARJORIE O'ROURKE - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther
161763: BOYLE, LEONARD E. - A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings.
104066: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Beeldententoonstelling Floriade 1960.
156882: BOYNTON, HENRY WALCOTT [JOSEPH ROSENBLUM - INTROD.]. - Annals of American Bookselling 1638-1850.
168540: "BOZINOV, V.|H> HRISTOV [EDS - ET AL.].|S. DAMJANOV" - L'histoire Bulgare dans les ouvrages des savants europeens.
103968: BOZO, DOMINIQUE [ED.]. - Georges Braque. Les papiers collés.
158473: BOZO, DOMINIQUE [ED.]. - Picasso. Oeuves reçues en paiement des droits de succession.
185879: BRAAK, HANS VAN DE - The Prometheus Complex. Man's Obsession with Superior Technology.
167659: BRAAK, MENNO TER|E. DU PERRON [H. VAN GALEN LAST - ED.|NOTES] - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron 1930-1940 [4 Vols. Compl.].
185971: BRAAK, DRS. G.P. TER|H. NOORDHUIS - Groeten uit Borne.
180117: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de vorigen.
180118: BRAAK, MENNO TER - Afscheid van domineesland / Man tegen man.
180119: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht.
180120: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen.
123140: BRAAK, LEX TER [ED.]. - Philip Huyghe. Installaties en tekeningen 1986-1994.
4134460: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe christenen - De Nieuwe elite.
103520: BRAAK, MENNO TER - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.
142319: BRAAK, MENNO TER - Cinema Militans.
121224: BRAAKE, DIANA TER|PETRAKLAPWIJK - De Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua 1979-1990.
164119: BRAAKHEKKE, JOOP - Kookschrift van een kookgek [Vol. 1-4 Compl.].
105219: BRAAM, ELISABETH VAN|EELCO ELZENGA [ET AL.]. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
102908: BRAAM, ELISABETH VAN|EELCO ELZENGA [ET AL.]. - In Royal Array Queen Wilhelmina 1880 - 1962.
166274: BRAAMBEEK, H.J. VAN - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan.
130386: BRAASEM, W.A.|ONNO MEESTER [PHOTOGR.] - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
46888: BRAATEN, CARL E.|JENSON, ROBERT W. (ED.) - Christian Dogmatics, Volume One and Volume Two
4058524: BRAATEN, C.E. - The Future of God. The revolutionary Dynamics of Hope.
4075620: BRABANDER, GERARD DEN - Verzamelde verzen.
56408: BRABANDER, GERARD DEN - Verzamelde verzen
181133: BRABANDER, G.L. DE [ET AL.]. - De Industrie in België. Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980.
94343: BRABANT, HYACINTHE - Erasme Humansite Dolent
101870: BRABANT, J.M. VAN - Regional Price Formation in Eastern Europe.
122859: BRABANT - - Vught.
30607: BRABANT, WILLY - Lieutenant-Général Comte Jean François Dumonceau. Souvenirs de 1830-1844. Chronologie Succincte
164890: BRABANT - - Oud-Breda in kleur. Een selectie van gekleurde prentbriefkaarten uit het begin van de twintrigste eeuw.
101913: BRABANT - - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack.
152352: BRABANT, DR. J. VAN - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Uitrusting rn Restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
166561: BRABER, ESPERANZA|SUZANNE KOOIJ [EDS.]. - Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed. 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 1905-2001.
103581: BRABER, HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
131544: BRABER, COR VAN DEN - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
110335: BRABER, BEN - Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 1940 - 1945.
4139507: BRABER, M.E.J. DEN - Built from Many Stones. An Analysis of N.Winther-NIelsen and A.G.Auld on Joshua with Focus on Joshua 5:1-6:26. (Diss.)
168834: BRABER, HELLEKE VAN DEN|LOTTE JENSENS [EDS.]. - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
31210: BRABER, COR VAN DEN - Toren door de tijd, bouwen en restaureren in pelgrimsstad Amersfoort (Amersfortia Reeks, Deel 10)
145459: BRABER, HELLEKE VAN DEN|LOTTE JENSENS [EDS.]. - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
186250: BRACE, RICHARD MUNTHE - Bordeaux and the Gironde 1789-1794.
182931: BRACHER, KARL DIETRICH|HANS-ADOLF JACOBSOB [EDS.].|MANFRED FUNKE - Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik - Wirtschaft - Gesellschaft.
151021: BRACHES, ERNST - De best verzorgde boeken 1986 / The best book designs 1986.
184168: BRACHES, DR. ERNST - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
184407: BRACHES, ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
165246: BRACHES, ERNST - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentatie.
184406: BRACHES, ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
166977: BRACHES, ERNST [INTROD.]. - Het Nederlandse Boek 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel & Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
157999: BRACHES, ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen....De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof - Th.W. Nieuwenhuis - C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
156168: BRACHES, DR. ERNST - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
4060483: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
102272: BRACHIN, PIERRE. - La langue Neerlandaise. Essai de présentation.
141439: BRACHMANN, BOTHO - Russische Sozialdemokraten in Berlin 1895-1914.
185715: BRACKE, WOUTER & HERWIG DEUMENS [EDS]. - Medical Latin from the Late Middle Ages to the Eighteenth Century. Volume 8: DSH. Academia Regia Belgica Medicinae - Dissertationes. Series Historca / Proceedings of the European Science Foundation Exploratory Workshop in the Humanities.
170653: BRACKEN, JOSEPH A. - The One in the Many: A Contemporary Reconstruction of the God-World Relationship.
152902: BRACKER, NICOLE|STEFAN HERBRECHTER [EDS.]. - Metaphors of Economy.
102273: BRACKMAN, DRS. CHRISTINE|DRS. MARIJKE FRIESENDORP - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
161086: BRADBURY, JIM - The Medieval Archer.
145576: BRADBURY, MALCOLM [FOREW.].|JEREMY AYNSLEY|LINDA LLOYD JONES - Fifty Penguin Years. Published on the Occasion of Penguin Books' Fiftieth Anniversary.
121713: BRADER, TOOF|MARJA VUIJSJE - Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen. NIEUWE EDITIE.
101502: BRADFORD, SARAH - Queen Elizabeth II. Het Life in Our Times.
101110: BRADFORD, ERNLE - Cleopatra.
163014: BRADFORD, ERNLE - Christopher Columbus.
104242: BRADFORD, ERNLE - The Story of the Mary Rose.
142803: BRADFORD, SARAH - Harriet Tubman, the Moses of Her People. The Moses of Her People.
91407: BRADFORD, WILLIAM|FARR, DENNIS - The Northern Landscape. Flemish, Dutch and British Drawings from the Courtauld Collections.
156575: BRADFORD, ERNLE - The Sword and the Scimitar. The Saga of the Scrusades.
145259: BRADFORD, CURTIS [ED.]. - Yeats's Last Poems Again.
141174: BRADFORD, SARAH - Elizabeth. A Biography of Her Majesty the Queen.
96413: BRADFORT, JOHANNES - Goddelijke Liefde of de gewilligheid van Jezus Christus om zondaren te behouden
171007: BRADIE, MICHAEL - The Secret Chain. Evolution and Ethics.
53967: MR. BRADLAUGH|MR. WESTERBY - Heeft de mensch een ziel? Tweedaagsch pleidooi voor en tegen het materialisme
161328: BRADLEY, RICHARD - The Social Foundations of Prehistoric Britain. Themes and Variations in the Archeology of Power.
122245: BRADLEY, JOHN - Allied Intervention in Russia 1917-1920.
166025: BRADLEY, SUE M. [ED.]. - The British Book Trade. An Oral History.
53080: BRADLEY, JOHN|MARSHALL, RAY - Kijk, zo werkt een auto! Alle onderdelen bewegen echt!
96322: BRADLEY, A.C. - Philosophical remains of Richard Lewis Lettleship
121550: BRADLEY, KEITH R. - Slavery and Rebellion in the Roman World 140 b.c. - 70 b.c.
53863: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 32, 1981
53864: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 37, 1986
53865: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 38, 1987
53861: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 41, 1990
53866: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 39, 1988
53867: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 46, 1995
53857: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 45, 1994
53858: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 44, 1993
53859: BRADSHAW, B.I.|BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 43, 1992
155675: BRADSHAW, JON - Dreams that Money can Buy. The Tragic Life of Libby Holman.
144151: BRADSHAW, GILLIAN - The Beacon at Alexandria.
155842: BRADSHAW, BRENDAN - The Irish Constitutional Revolution of the Sixteenth Century.
87853: BRADY, THOMAS A. - Ruling class, regime and Reformation at Strasbourg 1520-1555
154273: BRADY JR., THOMAS A.|HEIKO A. OBERMAN|JAMES D. TRACY [EDS.]. - Handbook of European History 1400-1600. The Late Middle Ages, Renaissance and Reformation [2 Vols. Compl.].
182376: DR. P. BRAECKMANN|VANDENBUSSCHE, L. - Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden. Tweede uitgave. Bijvoegsel: Homeopatische geneesmiddelen.
4064273: BRAECKMANS, L. TAELS, EEKERT, G.VAN & VANHEESWIJCK, G. (EDS.) - Op het ritme van de oneindigheid. Opstellen over het natuurlijke godsverlangen.
145828: BRAECKMANS, LUC|GUIDO VANHEESWIJCK [EDS.]. - Onder de koepel van het Pantheon. Liber amicorum Jacques Claes.
4046748: BRAEKERS, M. - Begrijpt U wat U leest?. De veelzijdigheid van bijbelverhalen. (Cahiers voor levensverdieping 56)
100768: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Van Heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien. Een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende xiij iaren lanc als een man.
100769: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der IX Quaesten. Warachtighe historien. Als van Jeroboan, Achab, Joram, ioden, Caym, Nero, Pylatus, heiden, Judas scharioth, Machamet, Julianus ap[o]stota, kerstenen, die alle een onsalich eynde hadden.
186876: BRAEKMAN, W.L. - De Vlaamse horticultuur in de vroege 16e eeuw. Drie ' Profijtelijcke ' traktaten over poten en enten, zaaien en planten.
161176: BRAEKMAN, W.L. - De Vlaamse horticultuur in de vroege 16e eeuw. Drie ' Profijtelijcke ' traktaten over poten en enten, zaaien en planten.
94646: BRAEKMAN, EMILE M.|NAVE, FRANCINE DE - Protestantse Drukken en Prenten uit de Hervormingstijd te Antwerpen. Inleiding door Dr. Francinde de Nave. Catalogus door Dr. Emile M. Braekman
181350: BRAEKMAN, DR. W.L. - Fragmenten van de verloren gewaande Lapidarijs van Jacob van Maerlant.
100767: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der Vrouwen Natuere ende Complexie. Ende hoemen kenne sal vrouwen die van naturen vrolijck ende blijde zijn, ende gherne bi slapen . . Ende wat vrouwen dat van naturen swaer zijn, ende niet bi slapen. . Ende noch meer andere dingen behorende totten vrouwen. . Om te sien oft een vrouwe beurucht is oft niet. . Oft si een knechtken of een meesken draecht Ende meer ander.
141070: BRAEKMAN, DS. E.M.|DS. L.A. ROCTEUR [INTROD.]. - Het Protestantisme te Brussel. Van de oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I.
100771: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Die Historie van Peeter van Prouencen ende die schoone Maghelone van Napels. Hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder peeter des grauen sone van prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen , des Conincx dochter van Napels.
101148: BRAEM, R. - De ' Art Nouveau ' en wij.
100554: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
4143034: BRAEMBUSSCHE, A. V.D. (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
158190: BRAESEL, MICHAELA [ED.]. - Englische Buchkunst um 1900.
130790: BRAEUNIG, DR. KARL - Mechanismus und Vitalismus in der Biologie des neunzehnten Jahrhunderts. Ein geschichtlicher Versuch.
168144: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE|CHARLOTTE OAKES|JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [3 Vols. = Compl. Set].
168226: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE|CHARLOTTE OAKES [EDS].|JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [ = Volume 1 - only].
162972: BRÄGELMANN, DR. B. - Die von dem Mittelalter zur Neuzeit überleitenden Ereignisse, betrachtet in ihren weiter umgestaltenden Wirkungen [Vol. 1 - 3].
164467: BRAGG, MELVYN - Richard Burton. Biografie. Gebaseerd op zijn dagboekaantekeningen.
4071456: BRAGG, R. - Houten kerken in Amerika.
182448: BRAGINSKY, VLADIMIR. I. - The Heritage of Traditional Malay Literature. A Historical Survey of Genres, Writings and Literary Views.
88639: BRAGT, RIA VAN - De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Een inleidende studie en tekstuitgave.
163307: BRAHAM, RANDOLPH L. [ED.]. - Social Justice.
83642: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan's onderwijzing
83999: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
86222: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
86412: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
31619: BRAHÉ, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard
101048: BRAIDOTTI, ROSI - Beelden van leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie.
140221: BRAILSFORD, DENNIS - British Sport. A Social History.
131877: BRAIN, J.B. - Catholics in Natal. Volume II: 1886 to 1925.
4143682: BRAITHWAITE, W.C. - The Beginnings of Quakerism. Second edition revised by H.J.Cadburry.
53349: BRAKEL, WILHELMUS À - Roeping en wedergeboorte
87569: BRAKEL, WILHELMUS À - Stichtelijke oefeningen over de voorbereiding, betrachting en nabetrachting van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Hier is bijgevoegd een andere stichtelijke oefeningn en een stichtelijk gedicht van dezelfde auteur.
88399: BRAKEL, W. À|MAC CHEYNE, R.M. - 35-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging over de dag des Heeren.
31578: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen van het geestelijke leven
96455: BRAKEL, THEODORUS GERARDI À - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld (2 delen in 1 band)
59835: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
32034: BRAKEL, THEODORUS À - Het geestelijke leven en de stand van een gelovig mens hier op aarde, uit Gods Woord vergaderd en bijeengesteld
56785: BRAKEL, JAN VAN - Ds. L.G.C. Ledeboer. Zijn leven en Kerkstrijd
95636: BRAKEL, W. À - Redelijke godsdienst in welken de goddelijke waarheden van het genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
59389: BRAKEL, WILHELMUS À - Redelijke godsdienst. Bijbels dagboek

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30