Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
101451: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 8.
101446: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 2.
122133: BLOEMENDAAL. G. - Bernier en de Broeders. Domineesleven in donkere dagen.
161520: BLOEMERS, PETER - Schat uit de keuken van een Duits kasteel. De ontdekking van het DNA 1869-2007.
141985: BLOEMERS, J.H.F. [ET AL] - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
145765: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1943.
96598: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak, sociaal democraat 1868-1943
4136812: BLOEMGARTEN, S. (HARTOG LÉMON, H. DE) - Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd.
163321: BLOEMHOFF, HENK - Stellingwarf in de middelieuwen. Blaederboek.
89719: BLOEMINK, WIJNAND E.A. - Verboren verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
103907: BLOEMSMA, EVERT [PHOTOGR.].|HENK BOTERMAN [EDS. - ET AL.].|PETER LOERAKKER - n gebouwd gezicht van Nederland / Holland a lowland's face. .
4143756: BLOESCH, E. - Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. 2 Bände. Mit Register.
86517: BLOIS, A. DE|T. DORRESTEIJN - Afscheidspredikatie gehouden door Ds. A. de Blois, bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 / Gedenkt uwer voorganeren, Hebr 13:7. Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van Ds. T. Dorresteijn (2 werken in 1 band)
110907: BLOIS, L. DE - De politiek van keizer Gallienus.
103324: BLOIT, MICHEL [MAURICE RHEIMS - PREF.]. - Trois siècles de Porcelaine de Paris.
162772: BLOK, F.F. - Isaac Vossius and his Circle. His Life until his Farewell to Queen Christiana of Sweden, 1618-1655.
122702: BLOK, JOSINE|JAAP-JAN FLINTERMAN|LUUK DE LIGT [EDS.]. - Tesserae romanae. Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht 2002.
141556: BLOK, DR. D.P. - De Franken. Hun optreden in het licht der historie.
144231: BLOK, DR. F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
143929: BLOK, JOSINE H. - Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland.
56874: BLOK, P. - Op weg naar Sion. Deel 1. 10 preken voor Kerst, Oud- en Nieuwjaar
85741: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
123288: BLOK, P.A. [ED.]. - ' Veel tact en de noodige geschiktheid '. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1814-1997. Een bundel opstellen aangeboden aan jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland bij zijn afscheid als Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.
56639: BLOK, P. - Uit de opperzaal (Deel 1)
156464: BLOK, DR. P.J. - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen.
145390: BLOK, DR. P.J. - Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen.
56039: BLOK, P. E.A. - Hij bezwaart getrouw Zijn Woord. Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) 1966-2016
86374: BLOK, P. - Cornelius, de hoofdman. 13 preken n.a.v. Handelingen 10
86375: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirkslan en van M. Bout-Braal
88051: BLOK. P.J.|S. MULLER - Uit P.L. Muller's verspreide geschriften. (Met portret)
30507: BLOK, F.F. - Deux lettres en français de Marie de Reigersberg, veuve de Hugo Grotius. Reprinted from: Quarendo, 20, 1 & 2 (1990)
94890: BLOK, D.P. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Complete Set, 15 delen)
58382: BLOK, P. - Jona, de zoon van Amitthai
93676: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
88806: BLOK. P.J. - Willem de Eerste, Prins van Oranje. (2 delen)
81398: BLOK, M. - Van kracht tot kracht, 52 wekelijkse meditaties
83260: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling, vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
153739: BLOK, ARTHUR|JONATHAN VAN MELLE - Veel gekker kan het niet worden. Het eerste boek over Geert Wilders.
89344: BLOK, M.C. E.A. - Zaaien voor het Leven. 75 jaar Rehobôthschool Zeist.
53624: BLOK, P. - Het geloofsleven van Ruth. 26 preken n.a.v. Het Boek van Ruth
90375: BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholie.
58668: BLOK. P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Een Hollandsche stad onder de Republiek. Met twee kaarten
55815: BLOK, P. (VOORWOORD) - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal
31371: BLOK, P. E.A. - Uit de opperzaal (Deel 1)
55707: BLOK. P.J. - Willem de Eerste, prins van Oranje (2 delen)
157690: BLOK, F.F. - Contributions to the History of Isaac Vossius's Library.
102362: BLOK-BOAS, DRS. A.M. [ED. - ET AL.]. - Italië & Italië. Cultuurhistorische hoofdstukken uit het naoorlogse Italië.
54426: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal
88523: BLOK, P. - Gedachten bij de bron
122765: DR. D.P. BLOK|TINNEVELD, A. - Toponomie van Didam.
59104: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
86372: BLOK, P. - Der armen spijs. Wekelijkse meditaties
162872: BLOK. P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
94779: BLOK, P. E.A. - Het blijvende Woord. Vijftig levens van oudvaders (deel 3)
94762: BLOK. P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (4 delen)
185713: BLOK, D.P. & J.W.J. BURGERS & E.C. DIJKHOF [EDS - ET SL.]. - Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Volume 29: Publicaties van het Meertens Instituut.
143953: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
31484: BLOK, P. - Jona, de zoon van Amitthai
56827: BLOK, P. E.A. - Hij bewaart getrouw Zijn Woord. Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) 1966-2016
57449: BLOK, P. - Elia de Tisbiet (Deel 1)
57454: BLOK, P. - Gedachten bij de Bron
55322: BLOK. P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (4 delen)
58505: BLOK, P. E.A. - In het Leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten der Geref. Gemeenten (2 delen)
57875: BLOK, HANNA|HERSCH, DEVORAH - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied
54261: BLOK, HANNA|HERSCH, DEBORAH - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied
58756: BLOK, P. E.A. - In het Leerhuis. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten der Geref. Gemeenten (2 delen)
52231: BLOK, DS. P. - Een handvol aren. Dagboek
182809: BLOK, ANTON - De vernieuwers. De zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000.
53622: BLOK, P. - Woestijnklanken
55208: BLOK, P. - Elia de Tisbiet (Deel 1)
54656: BLOK, P. - Hoort naar Israël, uw vader
182366: BLOK, D.P.|E.C. DIJKHOF [EDS - ET SL.].|J.W.J. BURGERS - Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
58669: BLOK. P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Een Hollandsche stad in de Middeleeuwen. Met twee kaarten
31460: BLOK, P. - Het geloofsleven van Ruth. 26 bijbellezingen
56634: BLOK, P. - Uit de opperzaal (Deel 2)
93687: BLOK, FRANS FELIX - Nicolaas Heinsius, in dienst van Christina van Zweden
145391: BLOK, DR. P.J. - Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij.
55131: BLOK, P. - Uit de spelonk
57734: BLOK, M. - Genade en ere, vijf predikaties
31477: BLOK, P. - Uit de opperzaal (Deel 1 & 2)
143952: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
4007624: BLOK, M.J.C. - Door lijden tot overwinning. 15 Preken onder meer over de zeven kruiswoorden.
4062078: BLOK, H & HERSCH, D. (SAMENST.) - Bibliografie over het Jodendom en Israël. Voor het Nederlandse taalgebied.
53603: BLOK, P. - Manna voor de sabbat, wekelijkse meditaties
161628: A.G.N. [ PROF. DR. D.P. BLOK - ED.]. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden [15 Vols. Compl.].
143370: BLOK, F.F. - Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655.
144193: BLOKHUIS, LEO - Het Plaatjesboek [& CD]. Een muzikale ontdekkingsreis.
155840: BLOKHUIS, W.A. - Vertisols in the Central Clay Plain of the Sudan.
181314: BLOKKER, J.N. - Historie van het zweefvliegen in de kop van Noord-Holland.
142517: BLOKKER, JAN - Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven ?
150535: BLOKKER, JAN - De kwadratuur van de Kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
4143376: BLOKKER, J. BLOKKER, J. JR. & BLOKKER, B. - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H.Isings.
56452: BLOKLAND, C. - Willem Sluiter 1627-1673
56400: BLOKLAND, HERBER - Afscheid zwart op wit
156558: BLOM, H.W. (ED.]. - Bicameralisme. Tweekamerstelsel vroeger en nu. Handelingen van de internationale conferentie t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten Generaal in Nederland.
140650: BLOM, AD VAN DER - Nederlandse schilderkunst. Tussen detail en grandeur.
163524: BLOM, J.W.S. - De typische getallen bij Homerus en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
4026441: BLOM, A.V.D. EN DONKERS AZN, J.J. (SCHIEDAM) - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
32468: BLOM, D. - Voor 't nageslacht
60064: BLOM, M.B. - Engagement en interventie (Over pastorale counseling met individuen, paren en gezinnen)
81774: BLOM, A. VAN DER E.A. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam
52089: BLOM, DS. G.|E.A.|KOK, DS. R.|VERGUNST, DS. E.F. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 20e Jaargang
101864: BLOM, M.L.B. - Depicted Deities. Painters' Model Books in Nepal.
184838: BLOM, J.C.H. [ET AL.]. - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
166885: BLOM, F.J.M. - Christoph & Andreas Arnold and England. The travels and book collections of two seventeenth-century Nurembergers.
164814: BLOM, ERIC - Everyman's Dictionary of Music.
163520: BLOM, L.H. - De Tjasker. Een zeldzaam molentype.
154672: BLOM, ROBERT J. [PROF. DR. A. HEERTJE - FOREW.]. - Het beste credit management. Interviews met credit managers over succesvol debiteurenbeleid in de praktijk.
52087: BLOM, DS. G.|E.A.|TUKKER, C.A.|VERKADE, DS. J.P. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 22e Jaargang
95209: BLOM, JAN DIRK - Decontructing schizophrenia. An analysis of the epistemic and nonepistemic values that govern the biomedical schizophrenia concept (Serie: Pscychiatry & Philosophy)
83203: BLOM, J.C.H. E.A. - Broeders sluit U aan, aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Hollandse Historische Reeks 3)
131635: BLOM, J.C.H. [ET AL.]. - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
151594: BLOM, AD VAN DER [ED. - ET AL.]. - Grafiek nu. Hedendaagse Grafische Kunst in Nederland. Volume 2.
181076: BLOM, M.L.B. - Depicted Deities. Painters' Model Books in Nepal.
165935: BLOM, AD VAN DER - Een vrouw in de kunst. De innerlijke wereld in schilderijen van Ans Markus.
154506: BLOM, LILIAN - Strijkend Licht.
96170: BLOM, J.C.H. E.A. - Geschiedenis van de Joden in Nederland
4140324: BLOM, J.C.H. BOER, D.E.H. E.A (COHEN, A.E.) - A.E.Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd.
183923: BLOM, M.L.B. - Depicted Deities. Painters' Model Books in Nepal.
154689: BLOM, ROBERT J. [MR. M.T. BLOCKS-GOETHEER - FOREW.]. - Het beste credit management II. Interviews met credit managers over succesvol debiteurenbeleid in de praktijk. Met voorwoord van NCM - directeur mevr. Mr. M.T. Blocks-Goetheer.
152765: BLOM, ONNO - Het fabeldier dat Komrij heet.
161580: BLOM-BLOKLAND, MARIA - Vitale Kerk II. Geschiedenis van de Sint-Vitus aan het Melkpad 1889-1989.
83554: BLOMAARD, PIETER WILLEM - Beziehungsgestaltung in der behindertenhilfe. Zur Berufsethik der Betreuung
182620: BLOMERT, LEO - Assessment and Recovery of Verbal Communication in Aphasia.
90509: BLOMHERT, BASTIAAN - The Harmoniemusik of die Entführung aus dem Serail by Wolfgang Amadeus Mozart. Study about its authenticity and critical edition. Die Harmoniemuziek van Die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. (met een samenvatting in het Nederlands)
100884: BLOMMENDAAL, J.L.P. - De zachte toon der herdersfluit. De pastorale poëtica van Jan Baptista Wellekens [1658-1726].
31861: BLOMMENDAAL JOHANNES - El als fundament en als exponent van het Oud-Testamentisch Universalisme / El as Foundation and as Exponent of the Old Testament universalism (with a summary in English)
4033182: BLOMMENDAAL, J. - El als fundament en als exponent van het oud-testamentisch universalisme. (Diss.)
4143371: BLOMMERDE, A.C.M. - Northwest Semetic Grammar and Job. (Biblica et Orientalia 22)
152232: BLOND, AUBREY LE - Charlotte Sophie Countess Bentinck. Het Life and Times, 1715-1800. Volume 2 [only].
110824: BLOND, GEORGES [J.F. KLIPHUIS - TRANSL.]. - Zeilend onder de doodskop.
158025: BLOND, ANTHONY - The Publishing Game.
167163: BLOND, ANTHONY - The Book Book.
160356: BLØNDAL, TORSTEN [ED.]. - Northern Poles. Breakaways and Breakthroughs in Nordic Painting and Sculpture of the 1970's and 1980's.
140454: BLONDÉ, BRUNO - Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk [ca. 1750 - ca. 1790].
131587: BLONDEAU, ROGER A. - Wetenschap in de taal der Vlamingen. Vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting der Akademiën.
168024: BLONDEL, MARTIEN - Oorlog en herstel in Noord-Limburg. Een herinnering in foto's.
152551: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
4075648: BLONDEL, M. - La Philosophie et l`Esprit Chrétien. Tome 1. Autonomie essentielle et connexion indéclinable.
101712: BLONDEN, J.L. [JHR. DR. E. VAN NISPEN TOT SEVENAAR - FOREW.]. - De straatnamen van Maastricht. Die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden.
164344: BLONDON, RENÉ|JEAN-RENÉ HUGUENIN [EDS. - ET AL.]. - Baudelaire.
153339: BLONK, DICK|JOAN BLONK-VAN DER WIJST [EDS.]. - Zelandia Comitatus. Geschiedenis en Cartobibliographie van de provincie Zeeland tot 1860.
58463: BLONK-VAN DER WIJST, JOANNA|BLONK, DIRK - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland
32352: BLONK, DIRKJE - Des Heeren hand niet verkort. Betoond en bevestigd in het leven van Dirkje Blonk
152804: BLONK, DIRK|JOHANNA BLONK-VAN DER WIJST - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland.
184829: BLOOIS, JOOST DE & ESTHER PEEREN - Wetenschapsfilosofie in context. Kernthema's in de literatuur- en cultuurwetenschap.
152849: BLOOIS, JOOST DE|FRANS WILLEM KORSTEN [EDS.].|SJEF HOUPPERMANS - Discern[e]ments. Deleuzian Aesthetics / Esthétiques deleuziennes.
4134162: BLOOM, H. & ROSENBERG, D. - Het boek van J. Vertaald door M.Lumkeman.
170659: BLOOM, ANTHONY - De weg naar binnen.
156876: BLOOM, CLIVE - Bestsellers. Popular Fiction Since 1900.
156870: BLOOM, CLIVE - Bestsellers. Popular Fiction Since 1900.
122563: BLOOMFIELD, MAXWELL H. - Alarms and Diversions. The American Mind Through American Magazines, 1900-1914.
122937: BLOTKAMP, CAREL - Daubigny, Van Doesburg, Daniëls... en 88 andere hoogstpunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
90169: BLOTKAMP, CAREL E.A. - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, va. 1880-1930.
181034: BLOTKAMP, CAREL [ET AL.]. - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
121084: BLOTKAMP, CAREL - De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932.
163712: BLOTNER, JOSEPH - Robert Penn Warren. A Biography.
91316: BLOUGH, NEAL - Christologie anabaptiste.
101713: BLUCHE, FRANÇOIS - Louis XIV.
102714: BLÜHM, ANDREAS|LOUISE LIPPINCOTT - Licht! Het industriële tijdperk 1750-1900. Kunst & wetenschap, technologie & samenleving.
131144: BLÜHM, ANDREAS|GERHARD GERKENS [EDS. - ET AL.] - Johann Friedrich Overbeck 1789-1869. Zur zweihundertsten Wiederkehr seines Geburtstages.
4137602: BLUHM, A. (HRSG.) - Allein Gottes Wort. Vorträge, Ansprachen, Prtedigten, Besinnungen anlässlich des 450. Todestages der Märturer A.Clarenbach und P.Fliesteden.
156933: BLUHM, DETLEF - Von Autoren, Büchern und Piraten. Kleine Geschichte der Buchkultur.
150190: BLUM, HANS - Dome Kirchen und Klöster im Rheinland. Nach alten Vorlagen.
140490: BLUM, LUCIEN - Martin Schongauer 1453 ? - 1491. Colmarer Kupferstecher und Maler.
123024: BLUM-SPICKER, HELENE [ED. - ET AL.]. - Iris. Mythos - Symbol - Gestalt.
152205: BLUM, DR. HANS [ET AL.]. - 500 Jahre Buch und Zeitung in Köln.
140714: BLUM, ANDRÉ - Les Origines du Livre à Gravures en France. Les Incunables Typographiques.
93646: BLUM, JENNA - Het familieportret
9882: BLUM, JOHANNES ERASMUS - Twaalf Boet-Bazuynen des Ouden en Nieuwen Testaments, Met haar Krachtig Geluyt, Tegen-geluyt en XII. Aandachtige Boet-gebeden, Als meede Zeven Hert-Wekkers of Hert-raakende Boet-Dryvers. Bestaande in Drang- en Beweeg-redenen waar door alle Zondaren op het geluyt van deze XII. Boet-Bazuynen spoedige Boete hebben te doen, en van haar zondig wezen en leven tot Godt zich van herten te bekeeren, ten besten den Zondaren voorgestelt. Tweede Druk.
142739: BLUM, JEROME - Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century.
156234: BLUMBERG, MARK S. - Freaks of Nature. And What They Tell Us About Development and Evolution.
85969: BLUME, W.J. - Troost en vermaning in voorvallen uit het christelijk leven.
156508: BLUME, FRIEDRICH [ED.]. - Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik [17 Volumes = Complete set].
131692: BLUME, FRIEDRICH [MARTIN RUHNKE - ED.] - Syntagma Musicologicum. Gesammelte Reden und Schriften.
180442: BLUME, STUART|JOSKE BUNDERS|LOET LEYDESDORFF|RICHARD WHITLEY [EDS.]. - The Social Direction of the Public Sciences. Causes and Consequences of Co-operation between Scientists and Non-scientific Groups.
4139930: BLUMENFELD, K. - Im Kampf um den Zionismus. Briefe aus fünf Jahrzehnten. Hrsg. von M.Sambursky und J.Ginat.
154572: BLUMENFELD, LARRY [ED.]. - Echoes Of The Forest. Music of the Central African Pygmies. [Book & CD].
153023: BLUMENFELD-KOSINSKI, RENATE|KEVIN BROWNLEE|LORI J. WALTERS [EDS.].|MARY B. SPEER - Translatio Studii. Essays by His Students in Honor of Karl D. Uitti for His Sixty-Fifth Birthday.
130131: BLUMENSON, MARTIN - Rommel's Last Victory. The Battle of Kasserine Pass.
184733: BLUMENTHAL, JOSEPH - The Printed Book in America.
95587: BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform
30436: BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform
158307: BLUMENTHAL, WALTER HART - Bookman's Bedlam. An Olio of Literary Oddities.
167670: BLUMENTHAL, EILEEN - Puppetry and Puppets. An Illustrated World Survey.
4072955: BLUMENTHAL, A.R. (GREGOR VII) - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform.
158338: BLUMENTHAL, JOSEPH - Art of the Printed Book 1455-1955. Masterpieces of Typgrography Trough Five Centuries from the Collections of the Piermont Morgan Library New York.
4059634: BLUMHOFER, E.L. (MCPHERSON, A.S.) - Aimee Semple McPherson. Everybody`s Sister. (Library of Religious Biography)
143141: BLÜMNER, PROF. DR. H.|DR. OTTO VON SCHORN - Geschichte des Kunstgewerbes I-III]. Das Kunstgewerbe im Altertum. Band 1 & 2. Das antike Kunstgewerbe nach seinen verschiedenen Zweigen. & Die Erzeugnisse des griechisch-italischen Kunstgewerbes. & Band 3. Die Textielkunst. Eine Übersicht ihres Entwicklungsganges vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart [3 Vols.].
104504: BLUNCK, A. - Das Gestalten der Tischlerarbeiten [3 Vols.].
181315: BLUNDEN, EDMUND - Undertones of War [In Slipcase].
89905: BLUNT, WILFRID|RAPHAEL, SANDRA - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
158339: BLUNT, WILFRED - The Art of Botanical Illustration.
102693: BLUNT, ANTHONY [ET AL] WIM SWAAN - PHOTOGR.]. - Barok en Rococo. Architectuur en decoratie.
184913: BLUNT, ALISON & JANE WILLS - Dissident Geographies: An Introduction to Radical Ideas and Practice.
163416: BLUNTSCHLI, J.C. - Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. Ein Völkerrechtliche Untersuchung.
168668: BLUSSÉ, J.L.|CHIANG SHU-SHENG|M.E. VAN OPSTALL|TS'AO YUNG-HO|W. MILDE - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 1: 1629 - 1641 [ IN CHINESE ].
150276: BLUSSÉ, LEONARD - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
131847: BLUSSÉ, J.L.|M.E. VAN OPSTALL|N.C. EVERTS|TS'AO YUNG-HO|W.E. MILDE [EDS.] - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 4: 1655-1662 [only]
168633: BLUSSÉ, LEONARD - Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia.
145185: BLUSSÉ, LEONARD - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
131018: BLUSSÉ, J.L.|M.E. VAN OPSTALL|N.C. EVERTS|TS'AO YUNG-HO|W.E. MILDE [EDS.] - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 [4 Vols. Compl.]
100366: BLUSSÉ, LEONARD - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
140038: BLUSSÉ, LEONARD - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
183639: BLUYSSEN, JAN - Gebroken wit.
4066708: BLUYSSEN, JAN - Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen en reflecties.
165011: BLUYSSEN, JAN|GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij. Reliegie als heilig spel.
32460: BLY, STEPHEN - De onbeminde tweelingzus
181316: BLYTHE, DEREK - Brussels for Pleasure. Thirteen Walks through the Historic City.
110304: BLYTHE, RONALD. - The Age of Illusion. Glimpses of Britain between the Wars, 1919-1940.
53126: BLYTHE, RONALD. - Divine landscapes. A Pilgrimage through Britain's Sacred Places
181317: BLYTON, ENID [MAREN MAJEWSKI] - TRANSL.]. - Enid Blyton erzählt aus ihrem Leben, für ihre Freunde, die Kinder. Fotos aus ihrem Famileinalbum.
161771: BLYTON, ENID [& BURGESS SHARROCKS - ILLUSTR.]. - Secret Seven Fireworks.
141856: BNA [ED.].|SCHOOTEN, JEROEN VAN [FOREW.]. - Architecten 2009 / 2010. Informatie voor opdrachtgevers BNA Gebouw van het jaar 2009.
183904: BO, DEKEN DE [JOSEPH SAMYN - ED.]. - Deken de Bo's Kruidwoordenboek, bewrocht en uitgegeven door Joseph Semyn.
95590: BOADT, LAWRENCE - Ezekiel's Oracles against Egypt. A Literary and Philological Study of Ezekiel 29-32
90420: BOARDMAN, JOHN A.O. - The Oxford History of the Classical World. The Roman world.
90363: BOARDMAN, JOHN A.O. - The Oxford History of the Classical World. Greece and the Hellenistic World.
100202: BOARDMAN, JOHN - Athenian Black Figure Vases. A Handbook.
164348: BOARDMAN, JOHN|JASPER GRIFFIN|OSWYN MURRAY [EDS.]. - The Roman World. The Oxford istory of the Classical World.
155544: BOARDMAN, A.W. - The Battle of Towton.
100315: BOARDMAN, JOHN - The Great God Pan. The Survival of an Image.
185673: BOAS, FRANZ - Kwakiutl Tales. Volume II: Columbia University Contributions to Anthropology.
183299: BOAS, FRANZ - Kwakiutl Tales.
4017247: BOAS, H. (AMSTERDAM) - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
4060704: BOAS, HENRIETTE - Bewust-Joodse Nederlandse vrouwen. Veertien portretten.
4138538: BOAS, J. - Mr. Holocaust (I presume).
160054: BOASE, ROGER.. - The Troubadour Revival. A Study of Social Change and Traditionalism in Late Medival Spain,
4140242: BOASSON, H. - Uit het nabije verleden. Kampepisoden en Kampbegrippen.
154037: BOB ROELOFS|VRIES, JAN DE - De canon van Arnhem.
154354: BOB KRIST [PHOTOGR.].|EDWARD MAYES|MAYES, FRANCES - In Tuscany.
171181: BOB ALTEMEYER|HUNSBERGER, BRUCE E. - Atheists. A Groundbreaking Study of America's Nonbelievers.
182512: BOB HOOGENBOOM [EDS.].|COOLS. MARC - Kwetsbare kennis. Over bedrijfseconomische spionage en informatiebeveiliging.
100806: BOB ADEMA SPORRY|PÖRTNER, RUDOLF - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch nderzoek.
154300: BOB BALJET|BOUMAN, FERRY|ERIK ZEVENHUIZEN [EDS.]. - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal [1646].
180494: BOB BUYS [ILLUSTR.].|MAUPASSANT, GUY DE - La maison Tellier.
185216: BOB URSEM|GNIRREP, KEES [FOREW.]. - Voor de Kruyd-Lievende Leser. De Bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
158364: BOB MILLER [EDS].|FOGG, SAM - Text Manuscripts and Documents from 2200 BC to 1600 AD.
162175: BOB TADEMA SPORRY|TADEMA, AUKE A. - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
131657: BOB SHACOCHIS - INTROD.]|BROOKS, VICTORIA [PAUL BOWLES - FOREW. - Literary Trips. Following in the Footsteps of Fame.
131483: BOB GEURTS VAN KESSEL [EDS.]|TAZELAAR, FRANK - Rijke uren. Hedendaags getijdenboek door dichters en beeldend kunstenaars.
186270: BOB TADEMA SPORRY|TADEMA, AUKE A. - Sahara.
141947: BOB ADELMAN|TOMKINS, CALVIN - L'Art de Roy Lichtenstein. Mural with Blue Brush-Stroke / Fresque au coup de pinceau bleu. Photographies et interview de Bob Adelman. Essai de Calvin Tomkins.
122138: BOBANGO, GERALD J. - The Emergence of the Romanian National State.
101045: BOBER, ROBERT - Nog nieuws over de oorlog?
90544: BOBKO, JANE - Vision. The life and music of Hildegard von Bingen.
161282: BOCCACCIO, GIOVANNI - Dekameron. Erster Tag - Zehnter Tag [10 Volumes Compl.].
102082: BOCCACCIO [HANSHEINZ EWERS - INTROD.]. - Dekameron.
181318: BOCCACCIO, GIOVANNI - Das Dekameron [2 Vols. Compl. in Slipcase].
146016: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Das Dekameron.
101867: BOCCACCIO, GIOVANNI - Das Dekameron [2 Vols. Compl. in Slipcase].
102001: BOCCACCIO, GIOVANNI [G.H. MCWILLIAM - INTROD.|TRANSL.]. - The Decameron.
152348: BOCCACCIO, GIOVANNI [HAINRICH STEINHÖWEL _ TRANSL.]. - Giovanni Boccaccio - Buch von den hochgeruemten frowen [Des Giovanni Boccaccio Buch: von den berühmten Frawen. Verteütscht von Hainrich Steinhöwel. Mit den Holzschnitten der Ausgabe von Joh. Zainer, Ulm, 1813.].
166541: BOCCADOR, JACQUELINE - Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530 [2 Vols. Compl in Slipcases.].
170734: BOCHENSKI, I. M. - Die zeitgenössischen Denkmethoden
4033449: BÖCHER, O. - Die Johannesapokalypse.
60066: BÖCHER, O. - Der Johanneische Dualismus im Zusammenhang des nachbiblischen Judentums
101046: BÖCHER, OTTO - Die Johannesapokalypse.
90316: BOCHOVE, TH. E. VAN - To Date and Not To Date. On the date and status of Byzantine law books.
132189: BOCHOVE, T.E. VAN - To date and not to date. On the date and status of Byzantine Law Books
150325: BOCK, EUG. DE - Verkenningen in de achttiende eeuw.
130159: BOCK, FR.|M. WILLEMSEN [EDS.] - Antiquités Sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht.
104743: BOCK, EUGÈNE DE [ANTON VAN DUINKERKEN - INTROD.]. - De Nederlanden.
122058: BOCK, ANNIE|KARL EISENBOCK - "Neuzeitliche Körperschulung für Frauen und Mädchen. Ein F""hrer zur Gesundheit und Schönheit."
181320: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
90151: BOCK, MANFRED E.A. - De Stijl: 1917-1931
101211: BOCK, EUG. DE - Johan Baptist Houwaert.
131848: BOCK, EUG. DE [INTROD.] - 50 Jaar illustratie. 50 Jaar de Sikkel.
131319: BOCK,. HENNING [INTROD.] PIERRE DEHAYE [ESSAY] - Ronald Searle. With an introduction by Henning Bock and an essay by Pierre Dehaye.
131277: BOCK, EUG. DE - "Ondergang en herstel of het begin van de "" Vlaamse Beweging ""."
53012: BOCK, EUGÈNE DE - De Nederlanden. Ingeleid door Anton van Duinkerken
143304: BÖCK, DOROTHEA - Caroline de la Motte Fiouqué. Geschichten der Moden vom Jahre 1785 bis 1829. Als Beytrag zur Geschichte der Zeit.
151561: BOCK, MANFRED|MAUD VINK [EDS.].|MENNO FUFLUKS|VINCENT VAN ROSSEM]. - Van het nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep '32: Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945.
158079: BOCK, EUGÈNE DE - Een uitgever herinnert zich.
166564: BOCKEMÜHL, MICHAEL - J.M.W. Turner 1775-1851. De wereld van licht en kleur.
46694: BOCKEN, PAUL|REUS, PIET DE|VEER, DIRK DE - Beknopte integrale ziekteleer, Kwalificatieniveau 4
165444: BOCKEN, DR. I.|PROF. MR. Y. BURUMA [EDS. - ET AL.]. - Het is een mens. Verkenningen over menselijke waardigheid [& DVD].
150215: BÖCKER, WERNER|ENGELBERT KERKHOFF [EDS.].|HANS-GÜNTER HEIMBROCK - Handbuch religiöser Erziehung [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
182351: BÖCKER, KOEN - Spatiotemporal Dipole Models of Slow Cortical Potentials.
140890: BÖCKING, WERNER - Der Niederrhein zur römischen Zeit. Archäologische Ausgrabungen in Xanten.
140906: BÖCKING, WERNER - Die Römer am Niederrhein. Geschichte und Ausgrabungen.
161121: BÖCKING, WERNER - Der Niederrhein zur römischen Zeit. Archäologische Ausgrabungen in Xanten.
143272: BOCKSTAELE, P. [ED. - ET AL. - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief [The first 24 years in succession].
143265: BOCKWITZ, HANS H. - Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches. Ausgewählte Aufsätze.
182847: BOCKXMEER, ANNEMIEK VAN [ED. - ET AL.]. - Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang, nasleep.
110371: BOD, MR. TH.L.J. - "De wettelijke regeling van pensioenverevening bij scheiding. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het ' Ouderenrecht, in het bijzonder het pensioenrecht "" aan de Katholieke Universiteit Nijmegen."
4141177: BODAR, ATOIN - Wandelen met de Heer.
166552: BODAR, ANTOINE - Gezellin van de stilte.
146148: BODART, ROGER - Edmond Dubrunfaut.
166834: BODDAERT, JORIS - Boekhandel Donner 1912-1992. Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur Donner Boeken ontving C.B. Schoemakers op 16 december 1992 het eerste exemplaar van dit boek uit handen van dr. A. Peprr, burgemeester vam Rotterdam.
152867: BODDE, ALBERT - Karma en reïncarnatie. Een zoektocht naar liefde en logica in de schepping.
162233: BODE, INGO - Solidarität im Vorsorgestaat. Der französische Weg sozialer Sicherung und Gesundheitsversorgung.
158096: BODE, DIETRICH [ED.]. - Reclam. 125 Jahre Universal-Bibliothek 1867-1992. Verlags- und Kulturgeschichtliche Aufsätze.
4049907: BODELSCHWINGH, G.V. (BODELSCHWINGH, FR.VON) - Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild.
101839: BODEMANN, ULRIKE [ED.]. - Fabula docet. Illustrierte Fabelbücher aus sechs Jahrhunderten.
167915: BODEMKAART 'S-HERTOGENBOSCH - - Bodemkaart van Nederland. Blad 45: Oost 's-Hertogenbosch / Blad 46 West - 46 Oost Vierlingsbeek [Book & maps].
167914: BODEMKAART 'S-HERTOGENBOSCH - - Bodemkaart van Nederland. Blad 45: West 's-Hertogenbosch [Book & maps].
151043: BODEN, KARIN|BRIGITTE SCHMIDT [TRANSL.]. - Belle Epoque. Faszination einer Weltstadt.
4142727: BODEN, M.A. - Artificial Intelligence and Natural Man.
153908: BODEN, MARGARET A. - Computer Models of Mind. Computational Approaches in Theoretical Psychology.
121642: BODEN, MARGARET A. - Artificial Intelligence and Natural Man.
183781: BODENHEIM, NELLY [ILLUSTR.]. - 12 sprookjes en rijmpjes.
4017249: BODENHEIMER, F.S. & THEODOR, O. (HRSG.). - Ergebnisse der Sinai-Expedition 1927 der hebräischen Universität, Jerusalem.
150275: BODEWITZ, HENK - Kausitaki Upanisad. Translation and commentary. With an appendix Sankhayana Aranyatat IX-XI.
96155: BODIAN, MIRIAM - Hebrews of the Portuguese Nation. Conversos and community in early modern Amsterdam
156854: BODIAN, NAT - The Joy of Publishing. Fascinating Facts, Anecdotes, Curiosities, and Historic Origins about Books & Authors.
122194: BODNER, JOHN - Remaking America. Public Memory, Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century.
153448: BODONI, GIAMBATTISTA [STEPHAN FÜSSEL - ED.]. - Manuel of Typography / Manuale tipografico / Handbuch der Typografie / Manuel typographique / Manual de tipografia [2 in 1].
182370: BODSON, LILIANE - Hiera Zôia. Contribution à l’étude de la place de l’animal dans la religion grecque ancienne.
89885: BODT, SASKIA DE|CREYGHTON, L.J.A.D. - Schildersdorpen in Nederland
185566: BODT, SASKIA DE - Halverwege Parijs. Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890. Thesis University Amsterdam.
122268: BODT, SASKIA DE [ET AL.]. - Flora's schatkamer. Het bloemmotief in de Europese kunst & kunstnijverheid.
154004: BODT, SASKIA DE|FRANK HELLEMANS [EDS.]. - Taverne du Passage. Nederlandse schilders en scrijvers in België.
130706: BODT, SASKIA DE - ...op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
141849: BODT, SASKIA DE|MAARTJE DE HAAN [EDS.].|WIM PIJBES - Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940.
181209: BOECK, URS - Plastik im Bau. Beispiele europäischer Bauplastik vom Altertum bis zur Neuzeit.
110409: BOECKLER, ALBERT - Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit.
164524: BOECKX, GUIDO|CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Jaargang 6].
164523: BOECKX, GUIDO|CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Jaargang 6].
164522: BOECKX, GUIDO|CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Jaargang 3].
164521: BOECKX, GUIDO|CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Jaargang 1].
164520: BOECKX, GUIDO|CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Vol. 1-6 = 24 ISSUES].
152362: BOEDER, KLAAS [ET AL.]. - Monumenten onderhouden. Gids voor uw monument.
153195: BOEDJARATH, INDRA|DIRCK VAN BEKKUM [EDS]. - Een blik in de transculturele hulpverlening. Vijftien jaar ervating met verlies en verrijking.
102270: BOEF, AUGUST HANS DEN - Nederland seculier. Tegen religieuze privileges in wetten, regels, praktijken, gewoontes en attitudes.
47246: BOEFT, J. DEN|POLL-VAN DE LISDONK, M.L. VAN (ED.) - The Impact of Scripture in Early Christianity (Supplements to Vigilae Christianae, Volume XLIV)
130769: BOEHEIM, WENDELIN - Waffenkunde. Die historische Entwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
57931: BOEHL, EDUARDUS - Vaticinium Jesaiae. Cap. 24 - Cap. 27
153819: BOEHLING, REBECCA|UTA LARKEY - Life and Loss in the Shadow of the Holocaust. A Jewish Family's Untold Story.
131207: BOEHM, GOTTFRIED [ED. - ET AL.] ERNST BEYELER [FOREW.]|WILLIAM RUBIN [INTROD.] - Fondation Beyeler.
84355: BOEHMER, HEINRICH - Luther im Lichte der neueren forschung. Ein kritischer Bericht.
143472: BOEHN, MAX VON - Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst [In Slipcase].
143473: BOEHN, MAX VON - Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst [In Slipcase].
53991: BOEHRINGER, ERICH A.O. - Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im vordern orient
181321: BOEIJEN, W.F.J. - Vliegen en vechten bij de Maas 1940-1945. Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland.
56896: BOEIJEN, J.E. VAN - Kroniek van Harderwijk. 1231-1931
157046: BOEKBINDVOORBEELDEN|EXEMPLES BOOKBINDING - Slipcase with 17 Books.
4035588: BOEKE, E. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
4067577: BOEKE, R. - Drie Westerse wijzen in de 20e eeuw. R.Otto, R.Tillich en W.Nigg.
4006496: BOEKE, R. (OTTO, R.) - Divinatie, met name bij Rudolf Otto. (Diss.)
158340: BOEKE, PROF. DR. J.|MR. B. DE GAAY FORTMANM|W.R. MENKMAN [EDS]. - Register op de Jaargangen I - XXV [1919-1943]: De West-Indische gids.
110550: BOEKE, ENNO - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
155833: F.W.M. BOEKEMA|VERHOEF, L.H.J. - Van Zee tot Land. Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, onrtginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders. Lokale iniatieven: naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk.
185909: BOEKEN, H.J.|MARIUS BAUER [LITHOGR.]. - De historie van Floris en Blanchefloer.
121165: BOEKEN, IR. A. - Architectuur.
81203: BOEKENOOGEN, J.G. E.A. - Teyler's theologisch tijdschrift, tweede jaargang, 1904
181322: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655.
181323: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - De historie van Floris ende Blanchefleur. Naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642.
181324: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede daer Rolant ende Olivier metten fluer van kerstenrijc verslagen waren. Naar den Antwerpschen druk van Willem Vorsterman uit het begin der XVIde eeuw.
181326: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, die te Nimmeghen in Gelderlandt t' scheep quam by den geleyde van een swaen, wt den lande van Lillefoordt, twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy gheleghen in Vlaenderen. Naar den Amsterdamschen druk van Cornelis Dircksz. Cool uit het jaar 1651.
181327: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16e eeuw.
181328: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias, hoe hy des grooten conincx wonderschoone dochter vant eylant Helyce langhen tyt in bewaringhe hadde, ende hoe een smeets-knecht Sie-vreedt genaemt, ghesonden wierde om dese dochter weder te verlossen, ende voor sijn bruyt te houden. Naar den druk van 1641.
90049: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal, 2 delen
58244: BOEKENOOGEN, J.G. (VOORBERICHT) - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunne geschiedenis, aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam
4133667: BOEKENOOGEN (UITG.) G.J. - De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655. (Nederlandsche volksboeken XI)
181329: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen druk van Michiel Hillen uit het jaar 1528 en den Amsterdamschen druk van Hermen Jansz. Muller uit het laatst der XVIde eeuw.
52511: BOEKENSTIJN-DRONKERT, T.C.M. - Canonical Texts: the Only Means to Release?
168755: DE BOEKENWERELD - De Boekenwereld. Tijdschrift voor Boek & Prent [Complete Run upto Latest Issue].
180986: BOEKESTEIN, A. - Towards an Agenda for Agricultural Research. Proceedings of a conference held in Wageningen, The Netherlands from 13 - 15 April 1999.
100199: BOEKHOFF, HERMANN|FRITZ WINZER [EDS.]. - Das grosse Buch der Graphik. Meisterwerke aus 24 berühmten graphischen Kabinetten.
10242: BOEKHOLT, JOHANNES - t Geopende, en Bereidwillige Herte, Na den Heere Jesus, voor 't Oog gestelt, door vyftien Sinnebeelden, In kooper gesneeden, en onderscheyden in twee Deelen. Met een Aanvoegsel van Gesangen, Over het Lijden Christi, en andere Geestelijke Stoffen.
96415: BOEKHOLT, JOHANNES - Den weg des levens
58595: BOEKHOUT, JOHN - Verantwoord Bijbel gebruik
56775: BOEKRAAD, CEES E.A. - Het Nieuwe Bouwen. De Nieuwe Beelding in de architectuur. De Stijl
4070118: BOEKRAAD, A.J. (NEWMAN, J.H.) - Kerngedachten van J.H.Newman.
102963: BOEKWIJT, HARRY|GARY SCANLAN [DRAW.].|MARC BOLSIUS [PHOTOGR]|RONALD GLAUDEMANS|WIM HAGEMANS - De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Geschiedenis van de bouw.
142213: BOEKWIJT, IR. H.W.|R. GLAUDEMANS [EDS. - ET AL.]. - De Sint-Cathrien. Een binnenstadskerk in 's-Hertogenbosch.
143316: BOEKWINKEL, JANNEKE|JOSEFIEN STRAESSER|PAUL DE VRIES [EDS.].|SASKIA VAN GESSEL - Anglo-Amerikaans recht.
162617: BOELAARS, BERT - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
143596: BOELAARS, BERT - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
31515: BOELE, A.J. - Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van Ds. A.P.A. du Cloux
31933: BOELE, H. - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
93949: BOELE, A.J. - Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van Ds. A.P.A. du Cloux
55145: BOELE, H. - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
83626: BOELE, A.J. - De Heere is Uw bewaarder
93421: BOELE, H. (WOORD VOORAF) - Een jaar met Kohlbrugge
104630: BOELE, VINCENT - Marokko. 5000 jaar cultuur.
91929: BOELE, H. - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
100179: BOELE VAN HENSBROEK, J.C. [ET AL.]. - De taal van Schier' [= Club van Schiermonnikoog].
105031: BOELEN, J.TH. - Stamboek der familie Boelen.
104099: BOELEN, J.TH. - 1733-1933 Jacobus Boelen Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van den wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
167660: BOELENS, TYSGER|GERRIT KOMRIJ - Perplexicon. Het abc van de nonsens.
4021146: BOELENS, W.L. - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die Suche nach einem Abendmahlskonsens in die Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine Würdigund aus katholischer Sicht.
90500: BOELENS, B.|SCHUIJF, P. - Fossielen uit noordelijke zwerfstenen.
155805: BOELENS, RUTGERD|GLORIA DÁVILA [ED.]. - Searching for Equity. Conceptions of justice and equity in peasant irrigation. Preface by Nobel peace Prize-Winner Rigoberta Menchu.
60067: BOELENS, W.L. - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen (Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wurdigung aus Katholischer sicht)
84248: BOELES, W.B.S. - De bijzondere finantieële regtsbetrekking tusschen een aantal kerkelijke gemeenten in de provincie Groningen en den staat, ontwikkeld uit de geschiedenis van het onderhoud harer kerkelijke gebouwen, en van de bezoldiging harer leeraars, onderwijzers en kosters, in verband met het regt van collatie
85746: BOELES, W.B.S. - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2 delen in 3 banden)
53950: BOELES, P.C.J.A. - De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch museum
183403: BOELES, MR. P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis.
143939: BOELES, DR. P. [SIEMON REKER - ED. - ET AL.]. - Idioticon Groninganum. Vergelijkkend Woordenboek van den Groningschen Tongval door Dr. P. Boeles 1795-1875. Pridikant te Noordwijk.
101102: BOELI VAN LEEUWEN|CEES NOOTEBOOM|EWALD VANVUGT|OPLAND [EDS.].|VRIJMAN, JAN - Kasteel Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn 1946-1966.
185283: BOELMAN, H.A.C. - Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur in Nederlandsch Oost-Indië.
165096: BOELO, G.B.|W. DE BEER - Financieel management in het maatschappelijk werk. Kosten, financiering, marketing en strategie.
165310: DRS. H. BOELS|DRS. PAULA C.M. SCHÖLVINCK [EDS.].|ELIAS, MR. A.M. - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810.
95961: BOELS, W.B.S. - Frieslands hoogeschool en het rijks athenaeum te Franeker (2 delen in 3 banden)
162825: BOELS, HENK - Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie.
96065: BOENDER, C. E.A. - Schatbewaarders. Geschiedenis van Het Schatboek en het leven en werk van Zacharias Ursinus, David Pareus, Festus Hommius
61500: BOENDERMAKER, JOHANNES PIETER - Luthers Commentaar op de Brief aan de Hebreeën 1517-1518
94556: BOENDERMAKER, J.P. - Luthers commentaar op de Brief aan de Hebreeën, 1517-1518
32133: BOENDERMAKER, P. - De Augsburgsche confessie
4039814: N.N. (BOENDERMAKER, J.P.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de Eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P.Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Onder red. van K.v.d.Horst, D.Monshouwer en G.H.Westra.
4054778: BOENDERS, F. & COPPENS, F. - De goden uit het oosten.
87119: BOER, C. DEN - Waarheen, pelgrims? Een gids bij Bunyans Christinnereis.
57059: BOER, L.S. DEN - O, mijne dorsching! Intree- en afscheidspredikatie uitgesproken voor de Christ. Geref. Gemeente te Leerdam
4300396: BOER, DICK - Verlossing uit de slavernij. Bijbelse theologie in dienst van bevrijding.
4068285: BOER, TH. DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
4072172: BOER, TH. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
87166: BOER, M. DEN - De dagen van ouds. Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijk Gereformeerde predikanten
82357: BOER, M.G. DE - Ons Vaderland geïllustreerde Geschiedenis van Nederland voor iedereen, met 60 grote platen, waarvan een in kleuren en ruim 160 afbeeldingen tusschen den tekst
54117: BOER, TH. DE E.A. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie
54152: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Tweeenzeventigste deel
54153: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Eenenzeventigste deel
54154: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Zeventigste deel
60068: BOER, H.R. - Pentecost and the missionary witness of the church
55549: BOER, A.M. DEN - Het leven van Mozes. Tien preken (Deel 2)
92821: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs XII-XVI, deel 3
4071789: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel IX. By G.J.Thierry, A.De Buck, M.David a.o.
31203: BOER, KLAAS DE E.A. - Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 2005. Oudheidkundige Vereniging Flehite, Deel VI
31966: BOER, WILLIAM DEN E.A. - Een machtig arbeidsveld. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder
180790: BOER, DR. M.G. DE|R. SCHUILING - Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Achttiende Jaargang [Complete Year].
180791: BOER, DR. M.G. DE|R. SCHUILING - Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Achttiende Jaargang [Complete Year].
180792: BOER, DR. M.G. DE|R. SCHUILING - Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Achttiende Jaargang [Complete Year].
54785: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs XII-XVI. Deel 3
102112: BOER, J. DE|K.C. ZEEMAN|P.M. OFFERHAUS [EDS.]. - Prenatale verloskundige begeleiding. KNOV Standaard. Wetenscappelijke onderbouwing.
57146: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XI. Deel 2
158496: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk [1818-1914].
183597: BOER, J.A. DEN BOER|H.M. VAN PRAAG [EDS].|HERMAN GERRIT MARINUS WESTENBERG - Advances in the Neurobiology of Schizophrenia.
30251: BOER, G. - Getroost leven en sterven. De eerste zeven Zondagen van de Catechismus
83434: BOER, A.M. DEN - De God van Beth-El
32342: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen IX-XVI (Deel 2)
4071791: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VIII. By N.W.Porteous, G.Gerleman, M.Noth a.o.
4071792: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VII. By T.Jansma, G.J.Thierry, M.David a.o.
4071790: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel V. By B.D.Eerdmans, G.J.Thierry, Bern. Alfrink a.o.
4025495: BOER, THEO DE (LEVINAS, EM.) - Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas.
182845: D.E.H. DE BOER|H.F.K. VAN NIEROP|HAKS, DR. DONALD|J.G. SMIT - De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof the Delft, 12 april 2005.
4066496: BOER, P.A.H. DE & KONINGSVELD, P.S.V. - "Honderd jaar uit Egypte..."". Leidse opstellen over de scheiding tussen kerk en staat aan de openbare theologische faculteit."
47114: BOER, SIBBELE DE|FATIO, OLIVIER|GILMONT, JEAN-FRANÇOIS|HONÉE, EUGÈNE|LIENHARD, MARC|OZMENT, STEVEN E.|TRAPMAN, JOHANNES|WALL, ERNESTINE VAN DER (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 72 No. 1 1992 - Vol. 75 No. 2 1995
171270: J.A. DEN BOER [ET AL.].|VANDERMEULEN, J.A.M. - Onderzoek naar bewustzijn. Neurofilosofie, neurobiologie, neuropsychologie.
87320: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan Timotheüs. De brief van Paulus aan Titus.
4139499: BOER, TJ. DE, (ALVES, R.) - Hoe zullen wij over God spreken?. De poëtische theologie van het alledaagse van Rubem Alves. (Diss.)
58389: BOER, G. - De sterke en de Sterkste. Negen Bijbellezingen over het leven van Simson
94267: BOER, E.A. - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Clavijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541
54945: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
92822: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XI, deel 2
4020521: BOER, D. - Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd. (Diss.)
81913: BOER, J.H. DEN - En gij zult deze woorden uw kinderen inscheppen, brieven
85141: BOER, P. DE - Historische Portretten (3 delen)
4046663: BOER, TH. DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn. En andere opstellen.
185996: BOER, D.E.H. DE|J. SCHEURKOGEL [EDS.].|J. VAN HERWAARDEN - Middeleeuwen.
121510: BOER, R.C. - Het poëtisch karakter der Edda. Rede uitgesproken op den dies natalis der Universiteit van Amsterdam. 8 januari 1928.
4033185: BOER, P.A.H. DE - Research into the Text of I Samuel I-XVI. A Contribution to the Study of the Books of Samuel.
121953: BOER, DR. M.G. DE|H. HETTEMA JR. [EDS.]. - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
84688: BOER, E.A. DE E.A. - De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret
90313: BOER, P. E.A. - Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente Apeldoorn. 1937-2012.
83445: BOER, C. DEN - Waarheen, pelgrims? Een gids bij Bunyans Christinnereis
87896: BOER, W.A. DEN E.A. - Onder 't kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn.
85234: BOER, W. DEN - Scaliger en Perizonius hun betekenis voor de wetenschap. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de 389ste dies natalis van de Rijksuniversiteit te Leiden op zaterdag 8 februari 1964
86405: BOER, A.M. DEN - Het leven van Mozes. Tien preken. (Deel 2)
86406: BOER, A.M. DEN - Het leven van Mozes. Elf preken. (Deel 3)
85620: BOER, S. DE - De anthropologie van Gregorius van Nyssa
100930: E. DE BOER [EDS. - ET AL.].|HARRY CHR. VAN BEMMEL|J. HOFMAN|L. DE LEEUW|VERKERK, C.L. - Arnhem. Acht historische Opstellen [In Volume 74: Gelre].
32501: BOER, C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
91215: BOER, C. DEN - Met vreugde... Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.
91160: BOER, M. DE E.A. - Bevrijdingsnieuws. Bijbels zendingsdagboek.
180784: BOER, DR. M.G. DE|R. SCHUILING - Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde. Achttiende Jaargang [Complete Year].
87575: BOER, C. DEN E.A. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
30510: BOER, J.J. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland
153989: BOER, NICO DE [ED. - ET AL.]. - Sportvissersdromen. De mooiste visverhalen van bekende sportvissers.
92819: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
4071793: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VI. By P.A.H.de Boer and B.D.Eerdmans.
182867: BOER, D.E.H. DE|J.G. SMIT [EDS.].|W. MARSILJE - Vander rekeninghe. Bijdragen van het symposium over onderzoek en editie-problematiek van Middeleeuws rekeningenmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997.
143809: BOER, J. DE [ED.]. - MR. R. DE WAARD [INTROD.]. - Kring van draaiorgelvrienden, 1954-1979.
4048717: BOER, C. DEN - II Timotheüs - Titus.
32538: BOER, P.A.H. DE - Jeremia's twijfel
32346: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI (Deel 1)
32581: BOER, MARTINUS C. DE - Johannine Perspectives on the Deatch of Jesus
85998: BOER, C. DEN - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente
4020518: BOER, C. DEN (SAMENST.) - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente.
165809: BOER, ADA DE - Mijn droomwereld. Dagboek met vragen, suggesties en aandachtspunten.
32488: BOER, C. DEN - Efeze
160524: BOER, W. DEN - Heersercultus en ex-voto's in het Romeinse Keizerrijk.
157126: BOER, DR. M.G. DE - Toelichting bij den Wilhelmus-Kalender.
154749: BOER, G.J. DE|DRS. D. GORTER - Standaardschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardij Volume / Deel 2 - only].
60071: BOER, W.P. DE - The imitation of Paul (An exegetical study)
31429: BOER, PETER - Thuis in de jaren '50, dagelijks leven in een gemoedelijke tijd
56795: BOER, C. DEN E.A. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
31327: BOER, ERIK DE|BRAEKMAN, ÉMILE - Guido de Bres, zijn leven, zijn belijden
143843: BOER, S. DE|M.B. PRANGER [EDS.]. - Saecula Saeculorum. Opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
57375: BOER, C. DEN - Efeze
57373: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
183880: BOER, D.F.H. DE [ED.]. - Hutspot, Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leidenaars.
57374: BOER, C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
32487: BOER, C. DEN - Filippensen
32489: BOER, C. DEN - 1 Thessalonicensen
84644: BOER, J.H. DE - Ken Hem in al je wegen. Pastoriale brieven aan een dochter
156309: BOER, DR. M.G. DE - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
56086: BOER, E.A. DE - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht
102694: BOER, D.E.H. DE|D.J. FABER|H.P.H. JANSEN [EDS. - ET AL.]. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Volume II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396 [only].
53827: BOER, D. DE E.A. - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving
163359: BOER, DR. M.G. DE - Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart [2 Vols. in 3 Bindings - Compl. Set].
53466: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 75)
53465: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 71)
53464: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 70)
91226: BOER, G. - De sterke en de Sterkste
31125: BOER, THEO DE|GROOT, GER - Religie zonder God. Een dialoog
101146: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
57492: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI (Deel 1)
32347: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthi:ers XII-XVI (Deel 3)
161017: BOER, S. DE - De anthropologie van Gregorius van Nyssa.
84020: BOER, C. DEN E.A. - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde
84372: BOER, C. DEN E.A. - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente
93627: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste
4073061: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel XIV. 1940-1965. By J.Hoftijzer, H.A.Brongers, M.A.Beek, A.S.v.d.Woude a.o.
31716: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan Timotheüs. De brief van Paulus aan Titus
31717: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan Timotheüs
31718: BOER, C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
31719: BOER, C. DEN - 1 Thessalonicensen
31720: BOER, C. DEN - Kolossensen
31725: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I-VIII. Deel 1
31726: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen IX-XVI. Deel 2
31728: BOER, C. DEN - Filippensen
32329: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Galaten
32493: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan Timotheüs / De tweede brief van Paulus aan Timotheüs. De brief van Paulus aan Titus (2 delen)
32519: BOER, WILLIAM DEN|SELDERHUIS, HERMAN J. - Opnieuw Calvijn. Verzameling Nederlandse Calvijnstudies (2 delen)
4075906: BOER, P.A.H. DE - Selected Studies in Old Testament Exegesis. Ed. by C.van Duin. (Oudtestamentische studiën XXVII)
150028: BOER, INGE E. [MIEKE BAL - ED.]. - Disorienting Vision. Rereading Stereotypes in French Orientalist Texts and Images.
31721: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
53798: BOER, JACK - Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953
4137714: BOER, P.A.H. DE - Second-Isaiah's Message. (Oudetestamentische Studiën XI)
92992: BOER, C. DEN - Kolossensen
142461: BOER, MONICA DEN [ED. - ET AL.]. - Het linkse boek in [de] beweging. 15 jaar lezen-schrijven-uitgeven-verspreiden in Nederland en Vlaanderen.
91993: BOER, JANNY DE - Oog voor de doelgroep. Marketing voor welzijns- en andere non-profit organisaties
58178: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen (verhandelingen over de Dordtse Leerregels)
4022713: BOER, C. DEN (BUNYAN, J.) - Een vreemd`ling hier beneên. Gedachten over Bunyans Christenreis.
4032686: BOER, H.R. - Pentecost and the Missionary Witness of the Church. (Diss.)
57095: BOER, G. - Worstelen met God
32343: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I-VIII (Deel 1)
4056603: BOER, TH. DE - Grondslagen van een kritische psychologie.
4003282: BOER, M.G.L. DEN, (DONNE, JOHN) - De ridder met de witte pluim. John Donne, dichter-prediker.
32345: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XI (Deel 2)
184878: BOER, MONIQUE SVIIB STUDENTS' ASSOCIATION - India, culture and management: The art of doing business.
180127: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk [1818-1914].
166032: BOER, PIM DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk [1818-1914].
161181: BOER, D.E.H. DE|J.W. MARSILJE [EDS.]. - De Nederlanden in de late middeleeuwen.
160348: BOER, JAN HARM - Missionary Messengers of Liberation in a Colonial Context. A Case Study of the Sudan United Mission.
154606: BOER, NICO DE - Elf [11] Stedenfietstochten in Nederland. Voor race- én toerfietsers.
152259: BOER, THEO DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
121234: BOER, ANDRÉ DE|TON VAN VELDHUIJZEN [EDS.].|WALTER DE BUCK - De politiek en het milieuvraagstuk.
104767: BOER, A.A. DE - Uurwerken. Tijdmeting - Antieke klokken - Reisklokken - Electrische klokken - Horloges.
101840: BOER, ADDY [ED. - ET AL.]. - Arnhem am Rhein. Een verkenning van de Arnhemse rivierenzone.
100722: BOER, SACHA DE - Retour New York - Amsterdam.
121094: BOER, SOLANGE DE|JAAP JAN MOBRON [EDS. - ET AL.].|TON DE GRAAF - Wereldwijd bankieren. ABN-AMRO 1824-1999.
151434: BOER, HILDEBRAND P.G. DE - Architect G.H.M. Holt [1904]. Sociale woningbouw, kerken, theaters.
165194: BOER, D.E.H. DE|J. SCHEURKOGEL [EDS.].|J. VAN HERWAARDEN - Middeleeuwen.
181588: D.E.H. DE BOER|H.F.K. VAN NIEROP|HAKS, DR. DONALD|J.G. SMIT - De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof the Delft, 12 april 2005.
32332: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XIII (Deel 2)
82037: BOERÉ, L.A. E.A. - De verlenging van het leven. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 29
183305: BOEREE, TH. A. - De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks). Een episode uit den strijd tegen Spanje.
166583: BOEREFIJN, INEKE|JENNY GOLDSCHMIDT [EDS.]. - Human Rights in the Polder. Human Rights and Security in the Public and Private Sphere.
153865: BOEREMA, JANNIE|KEES THIJN - Een roze wolk. Drentse Editie.
152287: BOEREN, P.C. - La vie et les oeuvres de Guiard de Laon 1170 env. - 1248.
58674: BOEREN, P.C. - De Oorsprong van Limburg en Gelre. En enkele naburige heerschappijen
160281: BOEREN, DR. P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
102130: BOEREN, JAN - Hoe wordt je een luie manager ? En zestien andere managementtips.
101266: BOEREN, DR. P.C. [ED.]. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianem.
182406: BOEREN, P.C. - La vie et les oeuvres de Guiard de Laon [1170 env.-1248].
160523: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis [ca. 1160 - augustus 1204].
157023: BOEREN, DR. P.C. [ED.]. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianem.
122127: BOEREN, P.C. - Jocundus. Biographe du Saint Servais.
181330: BOEREN, DR. P.C. - De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappen.
58717: BOERHAAVE, HERMANUS - Catalogus. Van de tentoonstelling gehouden te Leiden 30 december 1918 tot 31 januari 1919, ter gelegenheid van den 250sten geboortedag
181331: BOERHAVE, HERMAN [G.A. LINDEBOOM - INTROD.]. - Kortbondige spreuken wegens de ziektens.
181332: BOERHAVE, HERMAN [G.A. LINDEBOOM - INTROD.]. - Kortbondige spreuken wegens de ziektens.
131602: BOERICKE, WILLIAM - Handbuch der homöopatischen Materia medica.
152886: BOERLAGE, J.G.|P.P.C. HOEK - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland 1753-1886 / Bibliography of the Flora and Fauna of the Netherlands 1753-1886.
131189: BOERLAGE, MR. J.R. [ED. - ET AL.] - Verstrekkingen en voorzieningen.
152768: BOERMA, AAFKE|ERNA STAAL|MURK SALVERDA [ED.]. - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach [1903-1991]. Schrijvers prentenboek deel 37.
88882: BOERMAN, ALBERT JOHAN - Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden. Carolus Linnaeus and the relations between the Netherlands and Sweden (with a summary in english)
185417: BOERMAN, ALBERT JOHAN - Carolus Linnaeus als middelaar tussen Zweden en Nederland.
183634: BOERMAN, ALBERT JOHAN - Carolus Linnaeus als middelaar tussen Zweden en Nederland.
87705: BOERMAN, J.W.|K.M. KNIP - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantknde. (3 delen)
150848: BOERMANS, BERT - Beeldende begrippen. Begrippen in de beeldende vormgeving [& CD-Rom].
4300421: BOERNER, P. (GOETHE, J.W.VON) - Johann Wolfgang von Goethe.
146123: BOERO, JOS - Het leven van den gelukzaligen Petrus Canisius, priester uit de Societeit van Jesus.
31100: BOERRIGTER, EDESIUS - In smarten geboren. Geschiedenis van een Broederscongregatie
85616: BOERS, ARIE - Land, licht & water. Holland in aquarel. Tekst in Nederlands - Text in English - Text auf Deutsch - Texte en Français
4043305: BOERS, H. - Theology out of the Ghetto. A New Testament Exegetical Study Concerning Religious Exclusiveness.
184756: BOERS, B. - Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee.
4073599: BOERS, A.P. - On Earth as in Heaven. Justice Rooted in Spirituality. Foreword by U.H.Peterson
4075964: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van het proletarisch probleem.
81658: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson, eene cultuur-historische studie
90416: BOERSEMA, B.R.C.A. - De linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuïeten.
61205: BOERSEMA, J.A. - Huwelijksbetalingen (Een anthropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba)
56196: BOERSEMA, JAN ALBERT - Huwelijksbealingen. Een antropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba
163093: BOERSMA, J. - Antonius de Haen 1704-1776. Leven en Werk.
89245: BOERSMA, TJ. - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring.
57992: BOERSMA, OWE - Vluchtig voorbeeld. De Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen, 1568-1585
96200: BOERSMA, OWE - Vluchtig voorbeeld. De Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerkek in Londen, 1568-1585
4056209: BOERSMA, TJ. (LUTHER, M.) - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
4136753: BOERSMA, M. - Mandylion. Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.
160528: BOERSMA, JOHANNES - Oria en Valesio. Dutch archeological investigations in the Brindisi region of southern Italy.
154767: BOERSMA, MARELLE - Schaduwspelen. Een nieuw genetisch middel plaatst een topatlete op de Olympische Spelen voor een dilemma: kiest ze voor eerlijkheid of voor winst?
150048: BOERSMA, BAUKE - Kurt Tucholsky. Tussen Engagement en Berusting. Een Portret.
4142626: BOERSTOEL, J. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door D.Welsink.
167130: BOERSTOEL, JAN|HANS DORRESTIJN|WILLEM WILMINK - Verre vrienden. 44 Nieuwe Liedjes van Jan Boerstoel - Hans Dorrestijn - Willem Wilmink.
92304: BOERTIEN, MAAS - Der Mischnatraktat Nazir. Einleitung, text, übersetzung und erklärung textkritischer anhang
156305: BOERTIEN, DR. CORNELIS [FOREW.]. - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award. Middelburg june 23, 1984.
60073: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants (Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw)
4013368: BOERWINKEL, F. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
164307: BOERWINKEL, DRS. F. - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw.
4137072: BOERWINKEL, F. (EMANTS, M.) - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. (Diss.)
186183: BOES, ALBERT J. [ED. - ET AL.]. - Van Turf tot Terminal.
156750: BOESCH, GOTTFRIED - Sempach im Mittelalter. Rechts- und Wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Stadtgründung und Stadtverfassung.
30650: BÖESEKEN, A.J. - Nederlandsche Commissarissen aan de kaap, 1657-1700. Met 4 portretten en 3 kaarten
90328: BOESER, KNUT - The elixirs of Nostradamus. Nostradamus' original recipes for elixirs, scented water, beaty potions and sweetmeats.
4141066: BOËTHIUS, - De vertroosting der wijsbegeerte. Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman
31205: BOETHLINGK, ARTHUR - Frédéric-César Laharpe, 1754-1838. Précepteur du Tsar Alexandre Ier. Antagoniste de Napoléon, Libérateur du Payss de Vaud, Batisseur de la suisse actuelle
170662: BOETTNER, LORAINE - Reformed Doctrine of Predestination.
46290: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, haar ontwikkeling van 1620-1939
96264: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, CAREL WESSEL THEODORUS VAN - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de dagen der Oost-Indische Compagnie
101455: BOETZELAER, W.C. VAN - Historisch-staatsregtelijke proeve over het veto des konings [Grondwet Art. 69, 114].
4032691: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH.VAN - De protestantse kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
122892: BOEUFF, C.W.DU - Over jaloerschheidswaan.
54114: BOEVE, H. - Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu
182666: BOEX, J.F.G. - De Bibliothèque Françoise van Henri Du Sauzet 1730-1746.
153087: BOEY, KOEN|CHRIS BREMMERS|PAUL SARS|PAUL VAN TONGEREN [EDS.]. - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur. Aangeboden aan Ad Peperzak.
4051306: BOFF, L. - En de kerk is volk geworden.
4138012: BOFF, LEONARDO - (4 boeken). Kruisweg van de rechtvaardigheid - getuigen van God - Leven met God - Ave Maria.
121474: BOFFEY, JULIA|JANET COWEN [EDS.]. - Chaucer and Fifteenth-Century Poetry.
160027: BOFFIN, RENÉE. - Fong Leng. Mode ontwerpster.
130059: BOGAARD, DR. M.TH. UIT DEN - De gereformeerden en Oranje tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
141464: BOGAARD, FRANK VAN DEN - Pissebedden, misbaksels en dolle honden. Adriaan Venema over zijn critici.
181333: BOGAARD, FRANK VAN DEN - Een stoottroep in de letteren. 'Groot Nederland', de SS en de Nederlandse literatuur (1942-1944).
183217: BOGAARTS, DR. M.D. - De periode van het kabinet Beel [4 Volumes in 7 Bindings = Complete Set].
142289: BOGAARTS, DR. MELCHIOR - Gouden tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's, recensies.
122688: BOGAERS, J.E.|J.K. HAALEBOS [ET AL.]. - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987-1989.
47982: BOGAERS, A. - Balladen en Romancen
161510: BOGAERS, J.E.|J.H.F. BLOEMERS|J.K. HAALEBOS [EDS.]. - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
152267: BOGAERS, MAURICE - Chiastische Strukturen im St. Trudperter Hohen Lied.
130002: BOGAERS, L.C.J.J. - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 [2 Vols. = Complete Set]
158066: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE|JAQUES A. PIRON - Livres de fleurs du XVIe au XXe siècle dans les collections de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.
157475: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE|JAQUES A. PIRON - Livres d'animaux du XVIe au XXe siècle, dans les collections de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.
56980: BOGAERT, PIERRE - Apocalypse de Baruch. Introduction, traduction du Syriaque et Commentaire (2 volumes)
164779: G. BOGAERT [H. VAN POELE - ED.].|R. JANVIER|STEENBERGE, J. VAN - Sociale zekerheid van de wieg tot het graf.
4006041: BOGDAHN, M. (LUTHER, M.) - Die Rechtfertigungslehre Luthers. im Urteil der neueren katholischen Theologie. Möglichkeiten und Tendenzen der katholischen Lutherdeutung in evangelischer Sicht. (KuK 17)
180447: BOGDAN, RADU J.|ILKKA NIINILUOTO [EDS.]. - Logic, Language and Probability. A selection of papers contributed to sections IV, VI and XI of the fourth International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Sciences, Bucharest 1971.
186098: BOGDAN, RADU J. [ED.]. - Henry E. Kyburg Jr. & Isaac Levi.
164352: BOGDANOR, VERNON - The New British Constitution.
150309: BOGDANOR, VERNON [ED.]. - The Blackwell Encyclopaedia of Political Science.
185823: BOGDANOVIC, MIRJANA - The Serbian Labour Movement in thye Period 1903-1914.
156224: BÖGELS, THEO|PAUL HOFTIJZER - David en Felix Lopez de Haro (1627-1694). Boekverkopers op het Rapenburg over de academie.
162001: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson, printer, booksellers, publisher, Leiden 1612-1630.
89061: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson. Printer, bookseller, publisher. Leiden 1612-1630.
156225: BÖGELS, THEO|PAUL HOFTIJZER - David en Felix Lopez de Haro (1627-1694). Boekverkopers op het Rapenburg over de academie.
160879: BOGEN, HYMAN - The Luckiest Orphans. A History of the Hebrew Orphan Asylum of New York.
100367: BOGENG, G.A.E. - Berühmte Erstdrucke.
104240: BOGENN, TIM [ED.]. - Midnight Club II. Official Strategy Guide.
163707: BOGERS, AD|ET AL.].|FRANS HERMANS|JOS DE JONG|THEO HUIJS - Frans Wolters. Een liefde voor Venlo in kaart.
154303: BOGLE, DONALD - Brown Sugar. Eighty Years of America's Black Female Superstars.
4059755: BOGLER, TH. (HRSG.) - Ostern - Fest der Auferstehung heute. Gesammelte Aufsätze.
4059761: BOGLER, TH. (HRSG.) - Österliches Heilsmysterium. Das Paschamysterium - Grundmotiv der Liturgie-Konstitution. Gesammelte Aufsätze.
4059763: BOGLER, TH. (HRSG.) - Sakrale Sprache und kultischer Gesang. Gesammelte Aufsätze.
4059764: BOGLER, TH. (HRSG.) - Priestertum und Mönchtum. Gesammelte Aufsätze.
160567: BOGMAN, JEF - Professoren, hier is de laatste gnostieker. Paul van Ostaijen tussen schilderkunst en mystiek
155574: BOHACHEVSKY-CHOMIAK, MARTHA - Sergei N. Trubetskoi. An Intellectual Among the Intelligentsia in Prerevolutionary Russia.
168342: BOHATTA, HANNS - Bibliographie der Breviere 1501-1850.
89786: BOHEEMEN, PETRA VAN E.A. - Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.
90440: BOHEEMEN, F.C. VAN|HEIJDEN, TH.C.J. VAN DER - De Delftse rederijkers 'Wy rapen gheneucht'
144822: BOHEEMEN, P. VAN|E. VAN MEURS|N.P.J. VAN DER LOF - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
161195: BOHEEMEN-SAAF, CHRISTINE VAN|COLLEEN LAMOS [EDS.]. - Masculinities in Joyce. Postcolonial Constructions.
146077: BOHEEMEN, F.C. VAN|TH.C.J. VAN DER HEIJDEN - "De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het Spel van Sinne "" De Wortel van Rethoorijka ""."
122151: BOHEMIA - Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Band 12.
4135203: BÖHI, H. - Die religiöse Grundlage der Aufklärung.
4011142: BÖHL, ED. - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
86067: BÖHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde dogmatiek
86070: BÖHL, EDUARD - Tot de wet en tot de getuigenis. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament
86073: BÖHL, EDUARD - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode, 250 jaren na hare tezamenkomst. Aan alle vrienden der Gereformeerde leer, opgedragen door Prof. Dr. E. Böhl
83048: BÖHL, EDUARD - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrügge
85434: BÖHL, EDUARD - Christologie des ouden verbonds of verklaring der meest gewichtige Messiaansche profetieën
58298: BÖHL, EDUARD|KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge
155102: BOHLÄNDER, CARLO|KARL HEINZ HOLLER [EDS.]. - Reclams Jazzführer.
110273: BÖHLER, BRITTA - Crisis in de rechtstaat. Spraakmakende zaken, verborgen processen.
91333: BÖHLER, JULIUS - Collecting Treasures of the Past VII. Exhibition at Blumka Gallery. 26th January until 10th February 2012.
160944: BÖHLER, YVONNE - Voix et visages. Écrivains Romands. Portraits photographiques et choix de textes.
4014942: BÖHLIG, A. & LABIB, P. - Die Koptisch-gnostische Schrift ohne Titel aus Codex II von Nag Hammadi. im Koptischen Museum zu Alt-Kairo hrsg., übersetzt und bearbeitet.
4300453: BÖHLIG, ALEX. - Das Ägypterevangelium von Nag Hammadi. Das heilige Buch des grossen unsichtbaren Geistes. (Göttinger Orientforschungen VI.Rheihe: Hellenistica, Band 1)
4300452: BÖHLIG, ALEX. & FRED.WISSE, - Zum Hellenismus in den Schriften von Nag Hammadi. (Göttinger Orientierungen. VI.Reihe: Hellenistica, Band 2)
30898: BÖHLIG, ALEXANDER|LABIB, PAHOR - Koptisch-Gnostische Apokalypsen aus Codex V von nag Hammadi im Koptischen Museum zu Alt-Kairo
92214: BÖHLIG, ALEXANDER - Mysterion und Wharheit. Gesammelte Beiträge zur Spätantiken Relgionsgeschichte
30809: BÖHLIG, ALEXANDER|MARKSCHIES, CHRISTOPH - Gnosis und Manichäismus. Forschungen und Studien zu Texten von Valentin und Mani sowie zu den Bibliotheken von Nag Hammadi und Medinet Madi
30897: BÖHLIG, ALEXANDER|LABIB, PAHOR - Die Koptisch-Gnostische Schrift ohne Titel aus Codex II von nag Hammadi im Koptischen Museum zu Alt-Kairo
157142: BOHLKEN, MAARTEN|INE SOEPEL [RDS.]. - Bomen in Elspeet, 1959-1989.
130082: BÖHM, DR. A.H. - Het recht van kolonisatie. Francisco de Vitoria's lessen over het recht tot koloniseeren in verband met de Spaansche kolonisatie, het optreden der Pausen en het internationale recht.
172203: BOHM, DAVID - Wholeness and the implicate order.
121513: BÖHME, KARIN - Children's Understanding and Awareness of German Possessive Pronouns.
182696: BÖHME, MAX - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung.
180441: BÖHME, GERNOT|NICO STEHR [EDS.]. - The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations.
121366: BÖHME, KAI - Nordic Echoes of European Spatial Planning. Discursive Integration in Practice [Noordse echo's op Europese ruimtelijke planning: discursieve integratie in de praktijk]. Een proeve op het gebied van de managementwetenschappen.
104744: BÖHME, DR. HORST WOLFGANG [ET AL.] - Das Reich der Salier, 1024-1125. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz. Veranstaltet vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Verbindung mit dem bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz.
141660: DRS. J.A.J. BÖHMER - EDS.].|STALPART VAN DER WIELEN, JAN BAPTIST [DR. B.A. MENSINK - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen des Jaers.
104529: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
123486: BÖHMER, BETTINA - Püppchen.
82842: BOHN, C.H. E.A. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952
184382: BOHRA, O.P. - State-Local Fiscal Relations in India. [A Study of Urban Local Bodies in Rajasthan].
175946: BOHREN, RUDOLF - Edition Bohren. Volume 6 Grosse Seelsorger - grosse Heilige : von Jesus von Nazareth bis Hildegard von Bingen
175939: BOHREN, RUDOLF - Beten mit Paulus und Calvin.
175940: BOHREN, RUDOLF - Edition Bohren (Complete Set). Volume 1 Sterben und Tod / Volume 2 Das Gebet 1 / Volume 3 Auslegung und Redekunst / Volume 4 Das Gebet 2 / Volume 5 Ekklesiologie : von der Schwierigkeit zu sagen was Kirche sei / Volume 6 Grosse Seelsorger - grosse Heilige : von Jesus von Nazareth bis Hildegard von Bingen / Volume 6 Grosse Seelsorger - grosse Heilige : von Jesus von Nazareth bis Hildegard von Bingen / Volume 7 Grosse Seelsorger seit der Reformation : von Luther bis Blumhardt (7 volumes)
175949: BOHREN, RUDOLF - Predigtlehre.
175948: BOHREN, RUDOLF - In der Tiefe der Zisterne : Erfahrungen mt Schwermut.
4134952: BOHRER, K.H. (HRSG.) - Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion.
4136562: BÖHRINGER, FR. - Die Kirche Christi und ihre Zeugen. (Band I, Abtheilung 3 Ambrosius und Augustinus). Oder die Kirchengeschichte in Biographieen.
143483: BÖHTLINGK, DR. ARTHUR - Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und sein Emporkommen bis zum 13. Vendémiaire.
122298: BOHUMIR ROSICKÝ [ED.].|DANIEL, MILAN - Proceedings of the 3rd International Congress of Acarology held in Prague 1971.
142592: BOHY, GEORGES - Hainaut ou l'épopée d'un peuple [2 Vols. Compl.].
158265: BOICE, DANIEL - The Mitchell Kernnerley Imprint. A Descriptive Bibliography.
150547: BOIJEN, RICHARD [ET AL.].BENEDEN: D. 1-1. - De doorbraak van de Hoop. Mexico van 1810 tot 1910 / Le Greuset de l'Espérance. Le Mexique de 1810 à 1910.
61055: BOIJENS, J.P, - Mr. Carel Vosmaer
184501: BOINK, GIJS & ALBERT KERSTEN & ALBERT A.J. SCHEFFERS & RICK VAN VELDEN [EDS]. - Een kapitaal aan kennis. Liber Amicorum Sierk Plantinga.
100875: BOIS-REYMOND, IRENA DU - Die graphischen Künste. Geschichte - Techniken - Gattungen - Baumeister.
130759: BOIS, LOUIS DU - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië. Pater Herman [Eugeen du Bois] Capucien.
157763: BOISSAIS, MAURICE|JACQUES DELAPLANQUE - Le livre à gravures au dix-huitième siècle, suivi d'un essai de bibliographie.
121540: BOISSET, CAROLINE - De plant groeiwijzer. 200 geïllustreerde groeischema's voor vaste planten, heesters, klimplanten en bomen.
151435: BOISSET, CAROLINE - Stadstuinen.
153895: BOISSEVAIN, CH.E.H. [FOREW.]. - Feestgids Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni-1 juli 1912. Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst.
53900: BOISSEVAIN, CHARLES - Onder de kastanjeboomen
47899: BOISSEVAIN, C.F.C.G.|NIGTEN, C.M. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
4139725: BOISSEVAIN, W.TH. - Evangelische katholiciteit. (Diss.)
4140538: BOISSIER, G. - La fin du paganisme. Etude sur les dernières luttes religieuses en Occident au 4me siècle.
4001029: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van `t stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de 4e eeuw.
4139686: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling.
145263: BOISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
156592: BOISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
84243: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 November 1932 ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie. Vermeerderd met enkel historische bijzonderheden.
61509: BOITEN, R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
4020536: BOITEN, R.G.H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase. (Diss.)
88568: BOK-VAN BORK, J.J. - Bijdrage tot de psychologie van den staatsman
152869: BOK, PAULINE DE|TIJS VAN DEN BOOMEN - Het land van Lely. Reisboek in 103 stukken.
142845: BOK, EDWARD - The Americanization of Edward Bok. The Autobiography of a Dutch Boy Fifty Years After.
142816: BOK, PAULINE DE - Stof tot stof. Begraafplaatsen in Nederland.
166398: BOK, MAX DE - Van Abdicatie tot Zetelroof. Begrippen uit het staatsrecht verklaard.
166950: BOKELOH, PHILIP - Zorgaanbod aan zet. Hoe ondernemers op de laatste trends inspelen.
102495: BÖKEMEIER, ROLF|MICHAEL FRIEDEL - De laatste volksstammen. Mensen die er morgen niet meer zijn.
30891: BOKKEL HUININK, J.A. TEN - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier
123402: BOKKEL HUININK, J.A. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende-eeuwse marineofficier.
164613: BÖKKERS, TOON|HARRIE OUDE ELBERINK - Het domineespad van Breklenkamp naar Ootmarsum.
110405: BOKMA, HINNE T. - Gereformeerd Wommels honderd jaar op weg.
180569: BOKMA, A. [ED. - ET AL.]. - Fries molenboek. Samengesteld met medewerking van de Fryske Mole - Gild Fryske Mouders - De Hollandsche Molen - Fryske Akademy.
103011: BOKSMA, PIETER [& STEPHAN DE SMET|ERWIN SELBACH ]|PAUL PUSCH - Bergen-Geestgrond. Schrijvers - Kunstenaars - Componisten [& CD].
145659: BOKUM, A.-M. TEN [ED.]. - Bourdon 1811-1967.
90405: BOKUM, JAN TEN - Jan Brandts Buys, 1868-1933. Componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
56750: BOKUM, A.M. TEN - Bourdon, 1811-1967
102363: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, Willem Elschot. De schrijver in beeld.
31816: BOL, JEROEN - Mag het ook iets meer zijn? Perspectieven voor geestelijke vernieuwing
181335: BOL, PETER|HENRIËTTE VERBURGH [EDS]. - Kees Bol.
104699: BOL, LAURENS J. - Goede onbekenden. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent.
140972: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
140959: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, A.M. de Jong. De Schrijver in beeld.
165187: BOL, L.J. - The Bosschaert Dynasty. Painters of Flowers and Fruits.
185714: BOLCHAZY, LADISLAUS [ED.]. - The Concordance to the Utopia of St. Thomas More. Volume B nr 2: Alpha - Omega. Indizen - Konkordanzen - Statische Studien zur Mittellateinischen Philologie.
47820: BOLCK, OSCAR - Sonatines Opus 30, 1
181336: BOLCKMANS, A. - Scandinavische letterkunde.
100274: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan, 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken. De eerste vrouw,die met haar pen in haar onderhoud voorzag, de eerste strijdster voor de plichten en rechten van de vrouw en voor de eerbied, die men haar verschuldigd is als moeder der mensheid.
131137: BOLDRIK, MARGOT VAN|DAAF WIJLHUIZEN [EDS.] - In water en vuur. Ubbergen en Millingen 1940-1945. Strijd en bevrijding in heuvelland en polderland ten oosten van Nijmagen.
170418: BOLGER, ROBERT K. - Kneeling at the Altar of Science. The Mistaken Path of Contemporary Religious Scientism.
4032693: BOLINK, P. - Towards Church Union in Zambia. A Study of Missionary Co-operation and Church-union Efforts in Central-Africa.
144241: BOLITHO, HECTOR|DEREK PEEL - The Drummonds of Charing Cross.
101868: BOLITHO, HECTOR - Royal Progress. One Hundred Years of British Monarchy.
157851: BOLITHO, HECTOR [ED.]. - A Batsford Century. The Record of a Hundred Years of Publishing and Bookselling 1843-1943.
150896: BOLITHO, HECTOR - A Century of British Monarchy.
143226: BOLK, LOUIS|ERICH KALLIUS|ERNST GÖPPERT|WILHELM LUBOSCH [EDS.]. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere [Volume I - III & Index].
51781: BOLKENSTEIJ, M.H.|STRIJD, KR. - Keus uit twaalf postillen
145431: BOLKENSTEIN, FRITS - Onverwerkt Verleden.
183288: BOLKENSTEIN, HENDRIK - "Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem "" Moral und Gesellschaft ""."
144606: BOLKENSTEIN, HENDRIK [H. WAGENVOORT - FOREW.]. - "Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem "" Moral und Gesellschaft ""."
163304: BOLKESTEIN, H. [E.J. JONKERS - ED.]. - Economic Life in Greece's Golden Age.
56929: BÖLL, HEINRICH - Assisi
164142: BÖLL, HEINRICH [MARTIN BLACK - ED.]. - Stories, Political Writings and Autobiographical Works.
180612: BOLLAND, J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
163406: BOLLAND, G.J.P.J. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit einer Einleitung herausgegeben von G.J.P.J. Bolland.
103517: BOLLE, DR. M.E. [ET AL.]. - Liber Amicorum voor Opperrabbijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
104160: BOLLEN, HEN|PAUL VROEMEN - Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland / The End of five years of terror in Holland.
160965: BOLLENS, JOHN C. - Special District Governments in the United States.
140276: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Nieuwe geborgenheid. Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme.
130237: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
183662: BOLNICK, BRUCE R. - Economics of Development. Instructor's Manual.
53021: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated Manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations, 149 in colour
155865: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated Manuscripts. The Book before Gutenberg.
104036: BOLOGNA, GIULIA - Merveilles et splendeurs des livres du temps jadis.
101620: BOLOGNESI, MAURIZIO - Homoeopathy and Acupuncture.
153828: BÖLSCHE, WILHELM - Die Abstammung des Menschen. Jubiläumsausgabe [In original slipcase].
58070: BOLT, K. - De historie en samenstelling van het Haarlemse Müller-orgel
4133518: BOLT, JOHN - Stewards of the Word. Challenges in Reformed Theological Education Today.
182518: BOLTEN, J.|E. THOLEN|J. VAN TATENHOVE [ET AL.]. - Het Leidse Prentenkabinet. Ge geschiedenis van de verzamelingen.
102716: BOLTEN, J. [ED.]. - Dutch Drawings from the Collection of Dr. C. Hofstede de Groot.
101673: BOLTON, DAVID|LENNART PETERSON [EDS.].|MATS OSCARSON - Basic Working Grammar.
164817: BOLTON, CHARLES A. - Church Reform in 18th Century Italy [The Synod of Pistoia 1786].
101047: BOLTON, GLORNEY - Roman Century 1870-1970.
144397: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie ? Aus dessen handschriftlichem Nachlass.
158308: BOM, EMMANUEL DE - William Morris en zijn invloed op het boek. Lezing gehouden door Emmanuel de Bom in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen den 25 september 1904.
60075: BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid (De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie)
162205: BOM HGZ., G.D. - "Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht "" Van Keulen "" als Boekhandelaars, Uitgevers, Kaart- en Instrumentmakers in Nederland. Een biblio-cartographische studie."
4142333: BOM, K. (PASCAL, B.) - De ruimte van het hart. Kennen en willen in de antropologie van Blaise Pascal.
160153: BOM, FRITS - Eerste Nederlandse Hunebeddengids.
4021562: BOMAN, T. - Die Jesusüberlieferung im Lichte der neueren Volkskunde.
140332: BOMANS, GODFRIED [TEXT]|CAROL VOGES [ILLUSTR.]. [HENK VAN GELDER - FOREW.]. - De avonturen van tante Pollewop.
145857: BOMBACH, G.|H.-J. RAMSER|M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. II. Die beschäftigungspolitische Diskussion vor Keynes in Deutschland
145858: BOMBACH, G.|H.-J. RAMSER|M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. I. Theorie und Praxis keynesianischer Wirtschaftspolitik.
4276090: BOMBECK, CL. - Auch sie haben Rom geprägt. An den Gräbern der heiligen und Seligen in der ewigen Stadt.
160096: BOMLI, P.W. - La femme dans l'Espagne du siècle d'or.
4064859: BOMMEL, J.P. - De charismatische opwekking als verdere reformatie.
165748: BOMMEL, HARRY VAN - Surinamers in de Nederlandse politieke arena.
154608: BOMMEL, ABDULWAHID VAN - Valt er nog wat te lachen met die moslims.
161841: BOMMELJÉ, BASTIAAN - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijk tekort.
104505: BON, DR. GUSTAVE LE - La civilisation des Arabes.
110675: BONAFOUX, PASCAL - Rembrandt.
181384: BONAMY DOBRÉE|BUXTON, JOHN|F. P. WILSON [EDS.].|NORMAN DAVIS - The Oxford History of English Literature [Volume 1-5 & 7-15 = 14 of 15 Volumes].
57722: BONAPARTE, PRINCE ROLAND - Le premier établissement des Néerlandais a Maurice
160720: BONAPARTE, MARIE - Myths of War. Translated by John Rodkner.
92293: BONAR, HORATIUS - Passie voor verloren zielen. Oproep tot radicaliteit in het pastoraat
58684: BONAR, ANDREW A. - A Commentary on Leviticus
57333: BONAR, HORATIUS - Als Gods kinderen lijden
57283: BONAR, ANDREW A. - Een kind door God bemind. Het leven van Emilia Geddie
55587: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M'Cheyne
57345: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M'Cheyne
91190: BONAR, ANDREW A. - Uit het leven van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland).
57070: BONAR, ANDREW A. - Het Evangelie van de Persoon van Christus
89011: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelatene geschriften van Robert Murray M'Cheyne. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J.J.L. ten Kate)
31785: BONAR, HORATIUS - La Vraie Paix, conseils aux ames troublees
94668: BONAR, ANDREW A. - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne
56812: BONAR, ANDREW - Troost voor zieken. Gids voor zieken- en rouwbezoek
4300348: BONAR, A.A. (M'CHEYNE, R.M.) - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne.
131636: BONATTI, LUIGI - Uncertainty Studies in Philosophy, Economics and Socio-political Theory.
141800: BOND, W.H. [INTROD.]. - The Houghton Library 1942-1967. A Selection of Books and Manuscripts in Harvard Collections.
184651: BOND, WILLIAM H. [ED.]. - Records of a Bibliographer. Selected Papers of William Alexander Jackson.
164393: BOND, MICHAEL - Monsieur Pamplemousse Aloft.
145220: BOND, RICHMOND P. - The Tatler. The Making of a Literary Journal.
4040447: BONDA, J. - Het ene doel van God. Een antwoord op de leer van de eeuwige straf.
4030490: BONDA, J. (VB) - De vrouw en haar zaad. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
150470: BONDAM, PETER - Verzameling van onuitgegeven stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie. Opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd [Vol. 2 & 3 of 5].
102271: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven [dagteekenende vóór 1814], bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk, opgemaakt door den Archivaris in Noordbrabant.
154257: BONDANELLA, PETER - The Films of Roberto Rossellini.
143833: BONDELI, MARTIN|WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Die Philosophie Karl Leonhard Reinholds.
161250: BONDESON, JAN - Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst.
185520: BONDESON, JAN - Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst.
121205: BONDESON, JAN - The Two-headed Boy, and Other Medical Marvels.
58487: BONDROIT, AMADEUS - De Capacitate Possidendi Ecclesiae necnon de Regio Prorietatis vel Dispositionis Dominio in Patrimonio Ecclesiastico Aetate Merovingica (A. 481-751). Tomus Prior. Dissertatio Juridico-Historica
56192: BONDT, A. DE - Wat leert het Oude Testament aangaande het leven na dit leven?
83324: BONDT, AART DE - Wat leert het Oude Testament aangaande het leven na dit leven?
96416: BONDT, A. DE - Daemonische invloeden in ons leven
90690: BONDT, CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...? Tennis in Nederland 1500-1800.
180535: BONDT, CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen.....? Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
186142: BONER, ULRICH|DORIS FOUQUET [INTROD.]. - Der Edelstein. Facsimile der ersten Druckausgabe Bamberg 1461. 16. 1 Eth. 2 der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel]. [2 Volumes in Slipcase = Complete Set].
93799: BONESCHANSKER, JAN - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataaafse en Franse Tijd
61416: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd
4137692: BONEVAC, D. - Deduction. Introductory Symbolic Logic.
103164: BONFANTINI, MARIO|MASSIMO BONFANTINI [EDS.]. - Antologia dall' Encyclopédie di Diderot e d'Alembert.
131340: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
104664: J.H.H. BONGAERTS|LENSEN, B.J. - Landmeetkundig tekenen. Toepassing bij het Kadaster en inleiding over aanverwante onderwerpen.
5272: BONGARS, JAQUES DE - Lettres de Jaques de Bongars, Resident et Ambassadeur du Roi Henri IV. Vers les Electeurs, Princes, & Etats Protestants d'Allemagne. En Latin et en François. Dédoées à Monsr. Le Dauphin. Nouvelle Edition, où l'on a retouché la Version en divers endroits, & ajouré un grand nombre de Passages retranchez dans l'Edotion de Paris, plusiers Lettres Françoises, qui n'avoient jamais été imprimées avec les Latines, & une Table des Matiéres.
93942: BONGER, H. E.A. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht
82045: BONGER, H. E.A. - Verdraagzaamheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 37
94996: BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert
154550: BONGER, THIJS - Mendelssohn. Componistenportretten. Luisterboeken over grote componisten [2 CDs].
121426: BONGER, H.|I. SCHÖFFER|J.J. WOLTJER [EDS.].|J.R.H. HOOGERVORST|M.E.H.N. MOUT - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
141063: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
154711: BONGERS, G.M.H.C. - Beveiliging in de logistiek.
154701: BONGERS, G.M.H.C. - Orïentatie op inbraaksignaleringssystemen. Waaop moet ik letten bij aanschaf.
90861: BONGERS, MICHEL E.A. - Kieken in de Over-Betuwe. 100 bewoners en hun meest dierbare plekken.
154709: BONGERS, G.M.H.C. - Security Awareness - 2.
154710: BONGERS, G.M.H.C. - Criminaliteitsbeheersing binnen het MKB.
154713: BONGERS, G.M.H.C. - Visitatie. Een handleiding om het goed te doen.
156916: BONHAM-CARTER, VICTOR - Authors by Profession [2 Vols. Compl.].
4012214: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften. (Komplett in 6 Bde.). I.Oekumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928-1942. II.Kirchenkampf und Finkenwalde. Resolutionen, Aufsätze, Rundbriefe 1933-1943. III.Theologie-Gemeinde. Vorlesungen, Briefe, Gespräche 1927-1944 IV.Auslegungen - Predigten. 1933 bis 1944. V.Seminare-Vorlesungen-Predigten 1924-1941.Erster Ergänzungsband. VI.Tagebücher-Briefe-Dokumente 1923-1945. Zweiter Ergänzungsband
4057289: BONHOEFFER, D. - Brevier. Samengesteld door O.Dudzus.
4055053: BONHOEFFER, D. & WEDEMEYER, M.V. - Brautbriefe Zelle 92. 1943-1945. Hrsg.von R.A.von Bismarck und U.Kabitz.
4032009: N.N. (BONHOEFFER, D.) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a.
30460: BONHOEFFER, DIETRICH - Auswahl (6 Bände)
58687: BONHOEFFER, DIETRICH|WEDEMEYER, MARIA VON - Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945
4053775: BONHOEFFER, D. - Goede machten. Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie door Otto Dudzus.
4076301: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften I. Ökumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928 bis 1942.
4036893: BONHOEFFER, D. - Tot de nacht voorbij is. Gedichten. Met een interpretatie van J.C.Hampe. Vertaald door L.Frese.
4136576: BONIFAS, F. - Het Apostolisch Onderwijs in zijne eenheid geschetst. Vertaald door J.A.Gerth van Wijk.
45254: BONIGHTON, ROSALIE|FISH, ADRIAN VERNON|MOORE, ANDREW|NIXON, JUNE E.A.|TERRY, DAVID - Dancing down the aisle. Processionals for joyful occasions, Organ
142744: BONIN, HUBERT|JEAN-LOUIS LOUBET|NICOLAS HATZFELD|THIERRY GROSBOIS - Ford France et Belgique. Cent ans d'histoire, 1903-2003.
100180: BONITZ, ANTJE|THOMAS WIRTZ - Kurt Tucholsky. Ein Verzeichnis seiner Schriften [3 Vols. Compl.].
173243: BONITZ, HERMANN - Commentarius in Aristotelis Metaphysicam.
4025198: BONJOUR, E. (MÜLLER, JOH.V.) - Studien zu Johannes von Müller.
4143761: BONJOUR, EDGAR - Geschichte der schweizerische Neutralität. Band 3, 4 und 5. 1930-1945. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik.
110050: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
130120: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
146382: BONKE, HANS|KATJA BOSSAERS - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
94363: BONKHOFF, H. A.O. - Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde. Jahresband 1995, 62. Jahrgang
103439: BONKHOOFD, JANUS [ = JOOP BLAAUW - TEXT|ILLUSTR.]. - De Republiek van Heidaar. In woord en beeld [81 rhymes in Portfolio].
162889: BONN, DR. MORITZ JULIUS - The Crisis of European Democracy.
101350: BONNAFFÉ, EDMOND - Dictionnaire des Amateurs français au XVIIe siècle.
163182: BONNANO, ANTHONY|JOSEPH BARTOLO|MERIO MINTOFF - Malte, un paradis archeologique.
142940: BONNARD, ABEL - L'amitié.
185489: BONNELL, ERNST [ED.]. - Beiträge zur Altertumskunde Russlands. Von den ältesten Zeiten bis um das Jahr 400 n.Chr., hauptsächlich aus den Berichten der griechischen und lateinischen Schriftsteller [2 Vols. Compl.]. Facsimile original edition St. Petersburg, 1897.
153389: BONNELL, VICTORIA E. - Roots of Rebellion. Worker's Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914.
57434: BONNER, CAMPBELL - The last chapters of Enoch in Greek
30056: BONNET, ANNE-MARIE|KOP-SCHMIDT, GABRIELE - Die Malerei der Deutschen Renaissance
94179: BONNET, JULES - Lettres de Jean Calvin. Recueillies pour la première fois et publiées d'après les manuscrits originaux (2 Volumes)
9883: BONNET, GISBERT - Verklaaring van den Brief aan de Hebreen.
162430: BONNET, JACQUELINE|LAURENCE FAUDIN [EDS. - ET AL.].|PHILIPPE DE CARBONNIÈRES - Les bronzes antiques de Paris.
166975: BONNEURE, FERNAND|GUIDO WULMS|JOS BORRÉ [EDS. - ET AL.]. - Literaire Gids Voor West-Vlaanderen & Limburg & Provincie en stad Antwerpen & Brabant en Brussel & Oost-Vlaanderen [= 5 Vols. Compl. Set].
162036: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt.
122723: BONNEVAL, M. LE GÉNÉRAL DE - L'Algérie touristique.
146219: BONNEVEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das archaische Griechenland 620-480 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 14: Universum der Kunst].
163471: BONNIE G. SMITH [EDS.].|KELLEY, DONALD R. - The Medieval & Early Modern World. Primary Sources & Reference Volume.
154224: BONO, EDWARD DE - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
152961: BONO, EDWARD DE - Over wijsheid. Een handboek.
4046217: BONS-STORM, M. & HOEDEMAKER, L.A. (RED.) (DINGEMANS, G.D.J.) - Omwegen door de woestijn. Reflecties over de theologie van Prof.Dr.G.D.J.Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
82416: BONS-STORM, RIET - Kritisch bezig zijn met pastoraat, een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van de practische theologie
54823: BONS-STORM, RIET - Geroepen om te spreken. Over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraal. Een bundel van vriendinnen, aangeboden aan Riet Bons-Storm
60077: BONSEN, J. - Verhalen van opstanding (Praktijk en hermeneutiek)
164134: BONSIRVEN-FONTANA, MARIE-LOUISE - George Sand et le Berry Romantique.
4002091: BONSIRVEN, J. - Le Judaïsme Palestinien au temps de Jesus-Christ. Sa théologie. I.La théologie dogmatique. II.Théologie morale, vie morale et religieuse.
4141194: BONSIRVEN, J. - Le judaisme Palestinien au temps de Jésus-Christ. Édition abrégeée.
91590: BONT, A.P. DE - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'oerse taol. (Deel 1 en 2)
185783: BONT, A.P. DE - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'oerse taol [3 Vols. = COMPLETE SET]. Volume 09: Studia Theodisca / Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid.
156350: BONT, A,P, DE - Geografische namen: Veld-, water-, bos-, weg- en nog andere namen [ = Dialekt van Kempenland. Volume 3].
186099: BONT, CHRIS DE - ..al het merkwaardige in bonte afwisseling... Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant [2 Parts in Slipcase].
184503: BONT, NICO DE & BERNADETTE VAN GORP & ELI MAAS & KEES VAN DEN OORD - D'n boer op. Karakteristieke boerderijen in Heusden en omgeving.
88742: BONTEMANTEL, HANS - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670
182863: BONTENBAL SR., A. - Hoe bouwt men ? Wat men moet weten voor men gaat bouwen.
110702: BONTH, ROLAND DE [ET AL.]. - Trefwoord. Jaarboek lexicografie 1997-1998.
4068225: BONTING, S.L. - Schepping en evolutie. Poging tot synthese.
170987: BONTING, SJOERD L. - A Dialogue Between Science and Theology [Sewanee Theological Review].
171134: BONTING, SJOERD L. - Creation and Double Chaos. Science and Theology in Discussion.
151566: BONTSEMA, J. [ET AL,], - Ik blijf werken. Orgaan der bedrijfsvereniging J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij Groningen.
180686: BOO, DRS. J.A. DE - Heraldiek.
180355: BOODE, ARIJ DE|PIETER VAN OUDHEUSDEN [EDS]. [JORIS IVENS - FOREW.]. - De Hef. Biografie van een spoorbrug.
104204: BOODT, RIA DE|ULRICH SCHAFER - Vlaamse Retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk.
154063: BOOG, MARK - Het eigen oor. Een keuze uit de gedichten [& CD].
140847: BOOG, HORST|ERNST KLINK|GERD R. UEBERSCHÄR [EDS.].|JOACHIM HOFFMANN|JÜRGEN FÖRSTER|ROLF-DIETER MÜLLER - Der Angriff auf die Sowjetunion.
81988: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten, ter nagedachtenis aan ds. J.C. Weststrate
165435: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - Meer dan een minnaar.
56373: BOOGAARD, R. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 9
56369: BOOGAARD, R. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 26
93510: BOOGAART, E. VAN DEN E.A. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975
153412: BOOGAART, E. VAN DEN|P.J. DROOGLEVER [EDS. - ET AL.]. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
56725: BOOGAARTS, M.G.H. - Laser Desorption Jet Cooling Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy of Involatile Molecules
155776: BOOGAARTS, MAARTEN - Laser Desorption Jet Cooling Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy of Involatile Molecules.
4054127: BOOGERT, C.J.V.D. & HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijbel en in de joodse en christelijke traditie.
151556: BOOGERT, BOB VAN DEN|CHARLES DUMAS [EDS - ET AL.]. - Goethe & Rembrandt. Tekeningen uit Weimar. Uit de grafische bestanden van de Kunstsammlungen zu Weimar, aangevuld met werken uit het Goethe-Nationalmuseum.
4135153: BOOGERT, A. & HAES, M.U. DE, - In de stroom van het jaar. Leven met de feestgetijden.
151060: BOOGERT, BOB VAN DEB|JACQUELINE KERKHOFF|PROF. DR. W.P. BLOCKMANS [EDS - ET AL.]. - Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558.
85160: BOOGMAN, J.C. - Vaderlandse Geschiedenis in hedendaags perspectief. (na de middeleeuwen) enige kanttekeningen en beschouwingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis van de nieuwere tijd aan de rijksuniversiteit te Utrecht op 16 Februari 1959
101456: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers. Verspreide opstellen. Bij het afscheid van J.C. Boogman als afscheid.
4010393: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de Psalmen, hun funktie en achtergronden. In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing. ( Diss.)
55900: BOOIJ, K. - Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Studies uit Bergen op Zoom. Bijdragten tot de geschiedenis, uitgegeven door de geschiedkundige kring va Stad en Land van Bergen op Zoom Nr 9
4139635: BOOIJ, TH. - Een stille omwenteling. Het gereformeerde leven in onze jeugd.
60078: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de psalmen hun functie en achtergronden (In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing, 2 delen)
92340: BOOIJINK, H.G. - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
160322: BOOKER, JOHN MANNING [ED.]. - A Middle English Bibliography. Dates, Dialects and Sources of the XII, XIII and XIV Century Monuments and Manuscripts Exclusive of the Works of Wyclif, Gower and Chausser and the Documents in the London Dialect.
140451: BOOKER T. WASHINGTON - The Story of the Negro. The Rise of the Race from Slavery.
185177: BOOKHISTORY - - Der Tonplattenschnitt. Das Material der Tonplatten und ihre Bearbeitung.
157373: BOOKHISTORY - - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
157372: BOOKHISTORY - - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
157218: BOOKS ON BOOKS - - The Book Collector [22 issues].
89811: BOOL, F.H. E.A. - M.C. Escher. His Life and Complete Graphic Work. With a Fully Illustrated Catalogue.
32105: BOOL, FLIP E.A. - Jacob Olie Jbz (1834-1905)
103086: BOOL, FLIP|CAS OORTHUYS [PHOTOGR.].|HENK RAAFF [TEXTS] - Cas Oorthuys. Amsterdam.
166135: BOOL, FLIP|FRANS VAN BURKOM|WILLEM DIEPRAAM [EDS. - ET AL.]. - Oscar van Alphen.
131171: BOOLEN, J.J.|DR. J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
161666: BOOM, DR. A. VAN DER - Acht Vlaamse en Nederlandse Houtgraveurs.
184051: BOOM, MATTIE|HANS ROOSEBOOM [EDS.]. - Een nieuwe kunst - Fotografie in de 19de eeuw. De Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum, Amsterdam / A New Art - Photography in the 19th Century. The Photo Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam.
56431: BOOM, WESSEL H. TEN - Provocatie. Augustinus' preek tegen de Joden. Theologisch essay
4053702: BOOM, W.H. TEN (MARQUARDT, F.W.) - Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.
31929: BOOM, WESSEL H. TEN - Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus' De Civitate Dei
101457: BOOM, GHISLAINE DE - De reizen van Karel V.
94035: BOOM, HENDRIK TEN - De Reformatie in Rotterdam, 1530-1585. Die Reformation in Rotterdam 1540-1585 (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
46497: BOOM, H. TEN|GRAAF, G.H. VAN DE|LAMPING, A.J.|OKKEMA, J.C. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
101399: BOOM, DR. H. TEN - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585.
87401: BOOM, H. TEN E.A. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam.
92521: BOOM, D.K.|KELLY, W. - Gods hand in het lijden. Beschouwing over het boek Job. Vrij naar W. Kelly
96061: BOOM, W. TEN - Oud-testamentische kernbegrippen
102113: BOOM, JOKE [ED.]. [WERKGROEP HEBASA - ADW] - Stad en Land.
150901: BOOM, G.H.B. VAN DEN - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij [Art. 306 W.v.S.].
122461: BOOM, H. - Mijne reisportefeuille. Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846.
32149: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam, 1530-1585
165478: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik, maar Christus.
145895: BOOM, MARINUS VAN DEN - Bevrijding van de mens in Islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld.
4002756: BOOM, M.V.D. - Bevrijding van de mens in islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H.Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld. (Diss.)
140104: BOOM, A. VAN DER - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Eerste deel: De 16de eeuw tot de Alteratie.
58744: BOOM, WESSEL H. TEN - Provocatie. Augustinus' preek tegen de Joden. Theologisch essay
4072895: BOOM, H. TEN (ROTTERDAM) - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585. (Hollandse Historische Reeks VII)
166148: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
165477: BOOM, CORRIE TEN - Leven in vreugde. Dagboek.
165042: BOOM, WESSEL H. TEN - Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus' De Civitate Dei.
161725: BOOM, H. TEN|E. GEUDEKE|H.L.PH. LEEUWENBERG|P.H.A.M. ABELS [EDS.]. - Utrechters entre-deux. Stad en sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620.
156099: BOOM, DRS. L.P.E.M. VAN DEN|DRS. F.C.M. VAN SLOBBE [EDS.].|INGE M. BORDES|P.A. DE JONG - Fusieperikelen. Verhalen, Adviezen en belevenissen van Fusie- en Overnamespecialisten.
181338: BOOM, DR. A. VAN DER [DR. C. LION CACHET - FOREW.]. - C.A. Lion Cachet 1864-1945.
88918: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer.
53737: BOOMA, J.G.J. VAN|GOUW, J.L. VAN DER - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten. Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573-1582. Im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel
47961: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse Kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer
160115: BOOMA, J.G.J. VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg [1338] 1435-1566.
110690: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Zondagskind. Levensherinneringen.
4048642: BOOMEN, G.V.D. & RUIJTER J. - Mens op de grens. Levenslessen over de dood.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9