Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4141362: CASSUTO, U. - The Goddess Anath. Canaanite Epics of the Patriarchal Age. Texts, Hebrew Translation, Commentary and Introduction by U.Cassuto.
4001758: CASSUTO, U. - Biblical and oriental studies. Volume I. Bible.
103937: CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA - Italien und Flandern. Die Geburt der Renaissance.
53391: CASTELLANI, ELENA / CASTELLANI, LEONARDO - Feynman. Een magistraal fysicus (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 14)
91389: CASTELLIO, SEBASTIAAN - De kunst van het twijfelen en geloven, niet/weten en weten. De arte dubitandi et confidendi ignorandi et schiendi libri Il. Uit het Latijn vertaald door Mr A. Dirkzwager Czn. En A.C. Nielson.
93078: CASTELLION, SÉBASTIEN - De l'impunité des hérétiques. De Haereticis non puniendis. Texste latin inédit publié par Bruno Becker, texte français inédit publié par M. Valkhoff
4071518: CASTELLÓ, E.R. & KAPÓN, U.M. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis. Met een inleiding van L.Dequeker.
85587: CASTENDIJK, R.J. - Jan Wagenaar en zijn vaderlandsche historie
105045: CASTERMAN, LOUIS-ROBERT - Casterman. Deux cents ans d'edition et d'imprimerie. 1780-1980.
143306: CASTILLO, BERNAL DIAZ DEL - Wahrhaftige Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Mexiko [Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder Wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien]. Anhand der neuesten spanischen und mexikanischen Ausgaben und unter Verwendung alter deutscher Übersetzub=ngen durchgesehen, bearbeitet und neu ans Licht gebracht.
102430: CASTLEMAN, RIVA & WOLFGANG WITTROCK, [EDS.]. - Henri de Toulouse-Lautrec. Images of the 1890s.
122019: CASTRIES, DUC DE - Louis XVIII. Portrait d'un roi.
110140: CASTRO, D.H. - De synagoge der Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam. Ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan dezer synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door Dr. J. Meijer.
101677: CASTRONOVO, DAVID - The English Gentleman. Images and Ideals in Literature and Society.
87271: CAT, MICHEL L.H.M. LE E.A. - Protestantism crossing the seas. A short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating te spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands, held by the University Library of the Vrije Universiteit at Amsterdam.
103246: CATALOGUE - Highly Important French & Continental Furniture.
130012: CATALOGUE - - Fries zilver. [Frisian Silver]
121127: CATALOGUE - Catalogue de Meubles de Bureau. Bureaux Plats et à Volets. Classeurs, Bibliothèques, Fauteuils, etc.
122592: CATALOGUE - The Colin Harper Collection of Shells in Pottery & Porcellan also Glass, Books, Watercolours & Prints 24 & 25 January 1990.
104348: CATALOGUE - Turner en France. Aquarelles - Peintures - Dessins - Gravures - Carnets de croquis / Turner in France. Watercoloures - Paintings - Drawings - Engravings - Sketchbooks.
104836: CATALOGUE - - Le siècle de Louis XIV au pays de Liège [1580-1723].
4039712: CATCHPOLE, D. - The Trial of Jesus. A study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 tot the Present Day. (Studia Post-Biblica 18)
121986: CATE, FLIP TEN - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniesbreestraat.
142392: CATE, CURTIS - Antoine de Saint-Exupéry. His Life & Times.
53799: CATE, ARTHUR TEN - Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
85775: CATÉCHÈSE ORTHODOXE - Vocabulaire théologique othdoxe
4300947: CATER W.A. (LONDON) - Further Notes on the Austin Friary of London.
4055313: CATHERWOOD, C. (LLOYD JONES, M.) - Martyn Lloyd-Jones. A Family Portrait.
54803: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom
130118: CATLEUGH, JON & ELIZABETH ASLIN & ALAN CAIGER-SMITH - William de Mogan Tiles.
145017: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
130954: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
6985: CATS, JACOB - s Werelts Begin, Midden, Einde, besloten in den Trouwring, met den Proefsteen van den Selven.
9448: CATS, JACOB - Alle de Wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des Autheurs Tachtig-jarig Leven, Huyshoudinge en Bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste Druk. Hier komen noch by des Dichters Gedachten op Slapeloose Nachten, Nevens zijn gansche Twee en Tachtig-Jarig Leven, Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor deezen gedrukt.
132111: CATS, JACOB [HANS LUIJTEN - ED.] - Sinne- en Minnebeelden. Studie-uitgave met inleiding en commentaar [3 Vols. Compl.]
8795: CATS, JACOB - Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt.
1058: CATS, JACOB - Alle de Wercken, van de Heer Jacob Cats, Ridder, Stadthouder van Leenen, Groot-Zegelbewaarder der Ed: Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, Oudt Raedtpensionaris van Hollandt, etc. Tot Dordrecht.
130149: CATS, J. - Spiegel van den Ouden en Nieuvven Tydt, Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-spreuken, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende: Dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens: beginnende van de Kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch [3 Parts in 1]
9510: CATS, JACOB - s Werelts Begin, Midden, Eynde, besloten in den Trou-Ring, met den Proef-Steen van den selven.
86237: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
86480: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
87309: CATSBURG, J. - De rechtvaardiging van de goddeloze
53398: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
95240: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
102859: CATTANEO, MARCO & JASMINA TRIFONI - Legendäre Bauwerke der Menschheit. Das Unesco Weltkulturerbe.
101214: CATTEEUW, PAUL & FRANK HELLEMANS [EDS.]. - In verscheidenheid. Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert van Passen.
143587: CAUCHARD, J.C. & RAYMOND FERRANDO [INTROD.]. - La pintade [Numida Meleagris].
89858: CAVANNA, FRANÇOIS - Sur les murs de la classe. Textes de François Cavanna et de nos auteurs de la Communale.
4015275: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals.
4051895: CAVENDISH, R. & LING, T.O. (HRSG.) - Mythologie. Eine illustrierte Weltgeschichte des mythisch-religiösen Denkens.
4064823: CAVENDISH, R. - The Great Religions.
121674: CAWTHORNE, NIGEL - Witch Hunt. History of a Persecution.
91502: CAYGILL, MARJORIE - The Story of the British Museum
9512: CAYLEY, CORNELIUS - De Rykdom van Gods Vrye Genade, Geopend in de Bekeeringe van Cornelius Cayley, Geweezen Klerk in de Tresoorie der Princesse Douariere van Wales. Waar agter gevoegd zyn Byzonderheden van het Leeven, Afsterven en Karakter van den Eerw. Heere James Hervey. Beiden uit het Engelsch vertaald.
95763: CÉARD, JEAN A.O. - Rabelais en son Demi-Millénaire. Actes du colloque international de tours (24-29 Septembre 1984). Études Rabelaisiennes. Tome XXI (Volume 21). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXV)
122432: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - La Transylvanie. Ancienne terre roumaine.
94881: CECIL, DAVID - The cecils of Hatfield House, a portrait of an english ruling family
143286: CECIL, LAMAR - Wilhelm II. Prince and Emperor 1859-1900 & Emperor and Exile 1900-1941 [2 Vols. Compl.]. .
101622: CECIL, HENRY - Settled out of Court.
89794: CELEBONOVIC, ALEKSA - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de negentiende eeuw.
104207: CELEBONOVIC, ALEKSA [GERRIT KOMRIJ - TRANSL.]. - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de neentiende eeuw.
4744: CELICHIUS, ANDRAEAS - Postilla. Das ist, Auslegung der Evangelien durchs gantze Jahr, auff alle Sontage und gewöhnliche Feste, sampt dem Passional. Auffs newe obersehen, und mit etlichen Predigten mercklich verbessert.
145578: ÇELIK, ZEYNEP - The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century
7919: CELLARIUS, CHRISTOPH - Latinitatis Liber Memorialis, In usum Scholarum Belgicarum conversus. Editio Secunda.
102214: CELOVSKY, BORIS - Das Münchener Abkommen von 1938.
121363: CENTURY FURNITURE COMPANY GRAND RAPIDS - MICHAGAN - Antique Furniture. A Basic Primer on Furniture Featuring 25 Distinct Periods.
4065951: CEPARI, VAN (ALOYSIUS GONZAGA) - Leven van den H.Aloysius van Gonzaga. Beschermheilige der katholieke jeugd. Naar de italiaanse uitgave. Bewerkt door S.v.d.Anker.
4141302: CEPARI (MARIA MAGDALENA DE PAZZI) - Leven der Heilige Carmelites Maria Magdalena de Pazzi. Bewerkt door B.van Kesteren.
122792: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122791: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122690: CERAMICS - Modernes Porzellan. Metz in Heidelberg. Sammlung Dr. Reinhard Jandsen / Modern Porcelain. Metz in Heidelberg. Collection Dr. Reinhard Jansen [Mit Ergebnisliste].
91315: CERCAS, JAVIER - Anatomie van een moment
4300397: CERFAUX, L. & J.CAMBIER, - L'Apocalypse de Saint Jean lue aux Chrétiens.
4300399: CERFAUX, L. - Le Chrétien dans la théologie Paulinienne.
4011221: CERFAUX, L. - Jezus aan de bronnen van de overlevering.
4011220: CERFAUX, L. - De Christen in de Paulinische theologie.
53532: CERNY, JARSOLAV - Late ramesside letters (Bibliotheca Aegyptiaca IX)
85974: CERUTTI, F.F.X. / F.A. BREKELMANS - Brieven van de rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode, 1849-1861
47090: CERUTTI, MARIA VITTORIA - Auctoritas, Mondo tardoantico e riflessi contemporanei
102477: CERWINSKE, LAURA [ANTHONY JOHNSON - PHOTOGR.]. - Russian Imperial Style.
142164: CETON, CAROLIEN - Simone de Beauvoir: een verhaal apart. Een kennismaking met haar filosofie.
121667: CEULAER, JOSÉ DE - Felix Timmermans.
4061453: CEULEMANS, F.C. - Commentarius in Epistolas Catholicas et in Apocalypsim.
95736: CEUNINCK VAN CAPELLE, ARCHIBALD DE - Martelaarschap en ascese in de 'Tractatus in Psalmos' en bij origenes. Doctoraalscriptie
4063105: CEUPPENS, W. (FRANS DE VITORIA) - Argumenten voor een humane omgang met vreemde volken.
58072: CEVAAL, J.W. - Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw. Het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden
4045891: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
101115: CHADHA, NATACHA [ED.]. - It Started with a Kiss. Twenty Years of Mexx [In Silk Portfolio].
103292: CHADRABA, PROF. DR. RUDOLF [ED. - ET AL.]. - Dejiny ceskeho vytvarneho umeni [4 Vols. Compl.].
142535: CHADWICK, GEORGE - A Systems View of Planning. Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process.
110589: CHADWICK, HENRY [TRANSL.]. - Saint Augustine. Confessions.
90441: CHADWICK, OWEN - The spirit of the Oxford Movement. Tractarian Essays.
110355: CHADWICK, JOHN - Linear B. Die Entzifferung der Mykenischen Schrift.
143245: CHADWICK, OWEN - The Reformation.
4071893: CHADWICK, OWEN - Verbeeld geloof. Een geschiedenis van het christendom.
145704: CHAFETZ, MORRIS E. & HOWARD T. BLANE & MAJORIE J. HILL [EDS.]. - Frontiers of Alcoholism.
4141143: CHAGALL, B. - Waarom staan die kaarsjes daar...?. Met 39 tekeningen van M.Chagall.
121447: CHAGNON, A. [ET AL.]. - Primitive Worlds. People Lost in Time.
53269: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
101720: CHAILLEY, JOSEPH [SIR WILLIAM MEYER - TRANSL.]. - Administrative Problems of British India.
131903: CHALABY, ABBAS & GIOVANNA MAGI - Ganz Egypten. Von Kairo bis Abu Simbel und der Sinai.
121045: CHALIAND, GÉRARD & JEAN-PIERRE RAGEAU [CATHERINE PETIT - MAPS] - The Penguin Atlas of Diasporas.
122785: CHALLE, ROBERT [MARIA FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND - ED. & ROGER FRANCILLON - INTROD.]. - Abentuer im Auftrag des Sonnenkönigs. Das südostasiatische Tagebuch 1690-91.
146475: CHALLENGER, ANNA T. - Philosophy and Art in Gurdjieff's Beelzebub. A Modern Sufi Odyssey.
122273: CHAMBERLAIN, MARY W. - Guide to Art Reference Books.
121139: CHAMBERLAIN, JOHN [ED.]. - The Rule of St. Benedict: The Abingdon Copy.
4024852: CHAMBERLAIN, H.S. (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Die Persönlichkeit als Einführung in das Werk.
4024042: CHAMBERLAIN, H.S. - Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion und Christentum.
4140518: CHAMBERLAIN, L. (FREUD, SIGMUND) - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud.
143119: CHAMBERLIN, FREDERICK - The Private Character of Henry the Eighth.
100369: CHAMBERLIN, RUSSELL - Loot. The Heritage of Plunder.
143739: CHAMBERS, JAMES - Palmerston. The People's Darling.
4143072: CHAMBERS, D.S. - Individuals and Institutions in Renaissance Italy. (Variorum Collected Studies Seris)
101271: CHAMBON, ALBERT - 100.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.
4009067: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution.
4055718: CHAMBON, J. - Was ist Kirchengeschichte. Massstäbe und Einsichten.
85733: CHAMBRIER, ALEXANDRE DE - Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation de l'édit de nantes. 1650-1721.
105294: CHAMLEY, CHRISTOPHE P. - Rational Herds. Economic Models of Social Learning.
131079: CHAMPEAUX, GÉRARD DE & DOM SÉBASTIEN STERCKS - Introduction au Monde des Symboles.
91676: CHAMPIGNEULLE, BERNARD - Ile-De-France
100203: CHAMPION, PIERRE - Histoire poëtique du quinzième siècle [2 volumes compl.].
121403: CHAMULEAU, RODY - Een plaats waar nette oude mensen wonen. De gemeente Renkum en de letteren.
143737: CHANDLER, DAVID - Marlborough as Military Commander.
122460: CHANDLER, DAVID G. & IAN BECKETT - The Oxford Illustrated History of the British Army.
4055531: CHANDLER, R. - Racing Toward 2001. The Forces Shaping America`s Religious Future.
4075954: CHANDOS, J. (ED.) - In God`s Name. Examples of Preaching in England 1534-1662. Chosen and Edited, with an Introduction, by J.Chandos.
130785: CHANDU, JACK F. & MARIAN BOLLEN - Astrologische berekeningen zonder problemen.
104349: CHANEY JR., OTTO PRESTON - Zhukov.
102045: CHANNEL ISLANDS - - Guide to the Channell Islands: Jersey, Guernsey, Sark, Alderney, Herm and Jethou. With Maps of Jersey, Guernsey, Sark and ASlderney - Plans of St. Helier and St. Pieter Port.
89636: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van Dr. D. Chantepie de la Saussaye (Complete Set)
84557: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Brief aan de Hebreën voor de gemeente uitgelegd
4066242: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1, 2 en 3. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
87962: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Leven en rigting. Vier voorlezingen over Godsdienstige vraagstukken van dezen tijd. I. Overlevering en werkelijkheid. II. Geweten en H. Schrift. III. Kerk en Staat. IV. De Christelijke roeping
4076094: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
88808: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - La crise religieuse en Hollande. Souvenirs et impressions.
84746: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, R.M. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard uit het Deensch vertaald
4136224: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Portretten en kritieken.
4073623: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (HRSG.) - Lehrbuch der Religionsgeschichte.
4137519: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen. Uitgegeven onder toezicht van P.D.Chantepie de la Saussaye.
4062530: CHAPEL, P. - Geschreven voor u. Jaarcyclus B. Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen.
122015: CHAPMAN, GUY - The Third Republic of France. The First Phase 1871-1894.
121862: CHAPMAN HAROLSD & THELMA SHUMSKY [EDS.]. & JOANNA SMITH [CAPTIONS] & PETER QUENNELL [FOREW.]. - The Day Before Yesterday. AQ Photographic Album of Daily Life in Victorian and Edwardian Britain.
100826: CHAPMAN-HUSTON, DESMOND [OSYTH LEESTON - ED.]. - Bavarian Fantasy. The Story of Ludwig II.
4134189: CHAPMAN, GARY - Love is a Verb.
146208: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald.
144961: CHARBON, MARIE H. - Vocal Music 1500-c.1650 [Catalogue of the Music Library. Volume II].
144880: CHARBONNEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das Hellenistische Griechenland [330-50 v.Chr.].
146229: CHARBONNEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das hellenistische Griechenland 330-50 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 18: Universum der Kunst].
144878: CHARBONNEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das archaische Griechenland [620-480 v.Chr.].
146221: CHARBONNEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das klassische Griechenland 480-330 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 16: Universum der Kunst].
144879: CHARBONNEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das klassischen Griechenland [480-330 v.Chr.].
93436: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Complete Set)
30482: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1-5)
46977: CHARITE, J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Eerste Deel & Tweede Deel
102267: CHARITÉ, DR. J. & DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 6 [only].
102266: CHARITÉ, DR. J. & DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 5 [only].
4043642: CHARITÉ, J. & GABRIËLS, A.J.C.M. (RED.) - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 t/m 3 (van de 6 dln.).
4017276: CHARLES, R.H. - Eschatology. The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity. A Critical History.
95703: CHARLES, THOMAS / MORGAN, EDWARD - Thomas Charles' spiritual counsels. Selected from his letters and papers
87417: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven.
103576: CHARLES-PICARD, GILBERT & COLETTE CHARLES-PICARD - Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal.
4140848: CHARLES, R.H. - The Greek Versions of the New Testaments of the Twelve Patriarchs. Edited from the MSS together with The Variants of the Armenian and Slavonic Versionms and some Hebrew Fragments.
4029252: CHARLES, R.H. - The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. In English, with Introduction and Critical and Explanatory Notes to the Several Books. Reprint from 1st ed. 1913.
95608: CHARLESWORTH, JAMES H. - The history of the rehabites. Volume I: The Greek Recension
95623: CHARLESWORTH, JAMES H. - The pesharim and qumran history. Chaos or Consensus?
94396: CHARLIER, YVONNE - Érasme et l'amité, d'après sa correspondance
4142189: CHARMET, R. & BROGLIE, L. DE, - De toekomst der wetenschap.
143299: CHARMLEY, JOHN - Chamberlain and the Lost Peace.
145838: CHARMS, RICHARD DE - Personal Causation. The Internal Affective Determinants of Behavior.
82372: CHARNOCK, STEPHEN - the works of Stephen Charnock, Volume V Truth and Life
52045: CHARNOCK, S. - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend (Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. 4 Delen compleet)
91185: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen).
55065: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijk en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen)
4050605: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
146070: CHARPENTIER, OCTAVE - A travers le Quartier Latin. Plus de 200 dessins de S.Finkelstein et Paul Baudier.
4142039: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
103879: CHARRE, ALAINE - Patrick Raynaud. Sculpture.
122566: CHARRIER, ANDRÉ & ROBERT VAN HAARLEM [EDS.]. - Biodiversity, an issue in Higher Education / Biodiversité, un enjeu pour l' Enseignement Supérieur.
90732: CHARTIER, ROGER E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-188.
146248: CHASTEL, ANDRÉ - Italienische Renaissance. Die Ausbildung der grossen Kunstzentren in der Zeit von 1460 bis 1500 [= Volume 7: Universum der Kunst].
146249: CHASTEL, ANDRÉ - Italienische Renaissance. Die Ausdrucksformen der Künste in der Zeit von 1460 bis 1500 [= Volume 8: Universum der Kunst].
102612: CHASTEL, ANDRÉ - The Ancien Régime 1620-1775.
102611: CHASTEL, ANDRÉ - The Renaissance 1430-1620.
104069: CHASTEL, ANDRÉ - Vuillard.1868-1940.
121739: CHASTENET, JACQUES - Cent ans de République [Volumes 1 - 5 only].
4143121: CHATEAUBRIAND, F.A. - Génie du Christianisme.
102327: CHATEAUBRIANT, A. DE - La réponse du seigneur.
55128: CHÂTELET, ALBERT - Robert Campin. De Meester van Flémalle
4052484: CHATELION COUNET, P. - Over God zwijgen. Postmodern bijbellezen.
4075352: CHATELION COUNET, P. & VERTOGEN, G. - God, neem ik aan?. Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
102115: CHATELION COUNET, PATRICK - Geboorte of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus.
122934: CHATTERTON, E. KEBLE - Old Ship Prints.
100470: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl.].
87948: CHAUNCY, ISAAC - De leer der waarheid der waarheid, die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige schriftuur, volgens den leidraad van den kleinen Catechismus der westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging, om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde.
130993: CHAUNDLER, CHRISTINE & MARGARET FRANCIS [ILLUSTR.] - Every Man's Book of Superstitions.
54967: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
87761: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie, de 16de-eeuwse revolutie in de kerk
4056474: CHAUNU, P. - Freiheit in Glauben und Wissen. Ein Bekenntnis zum Weltbild des Abendlandes. Aus dem Französischen von H.Kusterer.
122990: CHAUNU, PIERRE & S. GROENVELD & S.B.J. ZILVERBERG [EDS.]. - De Reformatie. De 16de eeuwse revolutie in de kerk.
94039: CHAUNU, PIERRE E.A. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
110932: CHAUVOIS, LOUIS & SIR ZACHARY COPE [INTROD.]. - William Harvey. His Life and Times - His Discoveries - His Methods.
87437: CHAVANNES, C.G. - De Godsdienst der Bijbelschrijvers. Beschouwing en waardeering van de wijze waarop de Schrijvers der verschillende Bijbelboeken de Vroomheid hebben trachten te bevorderen.
131059: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden. Met vertalingen uit het Middelnederlands van het handschrift 10 B 21 door Karina van Dalen-Oskam en Willem Kuiper.
100778: CHEBEL, MALEK - Dictionnaire amoureux de l'islam.
55056: M'CHEINE, ROBERT MURRAY - Uit de nagelaten schriften van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) (2 delen)
144119: CHEJNE, ANWAR G. - Muslim Spain. Its History and Culture.
102754: CHELBI, MUSTAPHA - L'affiche d'art en France.
123063: CHEN, PROF. CHI-LU [INTROD.]. - Paiwan. Kunst und Kultur der Ureinwohner Taiwans. Sammlung Hsu Ying-chou.
103325: CHEN, JENNIFER [ROBERT HALL - INTROD.]. - Bottles of Delight. The Thal Collection of Chinese Snuff Bottles.
145940: CHEN, RONALD & JAMES HEALY & HOWARD V. WILLIAMS [EDS.]. - Partial Hospitalization: Problems, Purposes and Changing Objectives.
130584: CHÊNE, CH. [ED. - ET AL.] - L'adolescence en droit français et en droit néerlandais. Actes du Colloque organisé à Nimègue les 9-10-11 mai 1994 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Piotiers.
94183: CHENEVIÈRE, MARC-EDOUARD - La pensée politique de Calvin
4072774: CHENU, BRUNO - Théologies chrétiennes des tiers mondes. Théologies latino-américaine, noire américaine, noire sud-africaine, africain, asiatique.
144034: CHEONG, YONG MUN - H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of his role in Dutch-Indonesian relations 1945-48.
46439: CHERUBINI, ROBERTO - Conoscere Dio. Lettere e altri scritti di Ammonas (Ricerche Teologia, 24)
95248: CHERYL EXYM, J. / MOORE, STEPHEN D. - Biblical Studies / Cultural Studies. The Third Sheffield Colloquium
103221: CHESNEAU, ROGER - Aircraft Carrier of the World, 1914 to the Prersent. An Illustrated Encyclopedia.
143893: CHESS / SCHAAK / SCHACH - - Das Hochberühmte und Sinnreiche Stein= oder Schachspiel. Mit sonderlichen Anmerckungen/ wie solches nach künstlicher Wissenschafft recht und wohl zu spielen. Mit grossem und sonderbahren Fleiss aus des Gustavi Seleni Schriften den Curidsen Gemüthern zum Nutz und Ergetzligkeit zusammengetragen.
101302: CHEVALIER, JEAN - Doctrines économiques. Ouvrage couronné par 'Academie des Sciences Morales et Politiques.
143267: CHEVRIER, JACQUES [ED.]. - L'Apartheid: la situatio et ses représentations.
100498: CHEW, GEOFFREY F. - S-Matrix Theory of Strong Interactions. A Lecture Note and Reprint Volume.
145563: CHEW, WILLIAM L. [ED.]. - National Stereotypes in Perspective. Americans in France, Frenchman in America.
94998: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Laate verzameling van Robert Murray M'Cheyne, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden
84474: CHEYNE, TK. - Founders of Old Testament Criticism. Biographical, descriptive, an critical studies
101053: CHEYNE, T.K. [H. STOCKS - TRANSL.]. - Das religiöse Leben der Juden nach dem Exil.
121656: CHEYNEY, EDWARD P. - An Introduction to the Industrial and Social History of England.
91030: CHIAPPARINI, GIULIANO - Il divino senza veli. La dottrina gnostica della 'Lettera valentiniana' di Epifanio, Panarion 31 5-6. Testo, traduzione e commento storico-religioso.
130047: CHILD, HEATHER [A. CILIN COLE ESQ. - FOREW.] - Heraldic Design. A handbook for Students.
123361: CHILDE, V. GORDON - Prehistoric Migrations in Europe.
104768: CHILDERS, CAROLINE & ROBERTA NAAS - Master Wristwatches.
142846: CHILDREN'S LITERATURE - - De Engelbewaarder. Maandschrift voor de Katholieke Jeugd.
131465: CHILDREN'S LITERATURE - Kind Words. Magazine for Young People. New Series Volume 4 & 5.
4044650: CHILDS, B.S. - Introduction to the Old Testament as Scripture.
4143802: CHILDS, B.S. - Die Theologie der einen Bibel. 1. Grundstrukturen.
4072104: CHILTON, B. & EVANS, C.A. (ED.) - Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of Current Research. (NT Tools and Studies XIX)
122842: CHIMNI, B.S. & KO SWAN SIK & MIYOSHI MASAHIRO & M.C.W. PINTO & S.P. SUBEDI [EDS]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 8 [1998/1999].
122841: CHIMNI, B.S. & MIYOSHI MASAHIRO & S.P. SUBEDI [EDS.]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 9 [2000].
4134999: CHITTISTER J. - Vreugdezangen.
4300605: CHO, SUNG-JAI (BUCANUS, G.) - Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus (+1603). (Summary in English included)
130080: CHOCQUEEL, A. - Les civilisations préhistoriques & anciennes de la Flandre Occidentale d'après l'examen d'objets leur ayant appartenu.
4061918: CHOI, Y.B. (BUCER, M.) - De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn. (Diss.)
60136: CHOI. YOON-BEA - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn
47128: CHOISY, EUGENE - l'Etat Chrétien Calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
86085: CHOISY, EUGÈNE - L'état chrétien calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
4142553: CHOISY, E. (CALVIJN, J.) - L'État Chrétien Calviniste à Genève au temp de Théodore de Bèze.
100011: CHOMSKY, NOAM - Reflections on Language.
110902: CHOMSKY, NOAM - At War with Asia.
110298: CHOMSKY, NOAM - Aspects of the Theory of Syntax.
4135142: CHOMSKY, W. - Hebrew. The Eternal Language.
4013660: CHONIA (KAMPHUYSEN, D.R.) - Het beeld van Dirk Rafelsz.Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche Synode.
4300618: CHONIA (PSEUDONIEM VAN J.C.KINDERMANN) - Rome contra Utrecht, ten tijde van Petrus Codde, Aartsbisschop van Sebaste. Een roman die geen roman is.
4142069: CHOPRA, D. - Jezus. Een roman over verlichting.
4143354: CHOPRA, D. & MLODINOW, L. - War of the Worldviews. Science vs. Spirituality.
4143353: CHOPRA, D. - How to know God. The Soul's Journey into the Mystery of Mysteries.
131164: CHORUS, PROF. DR. A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiografie.
130780: CHOUDHURI, N.M. - A Study on Materia Medica [An Ideal Text-Book for Homoeopathic Students]
121383: CHOURAQUI, ANDRÉ & JOHN W. PHILIPSEN - De weg naar erkenning. De Heilige Stoel, de joden en Israël.
144197: CHOURAQUI, ANDRÉ - De tien geboden anno nu.
4009603: CHOURAQUI, A. - Leven voor Jerusalem. [Wording, lijden en verrijzenis van Jeruzalem]
83465: CHOY, LEONA - Andrew Murray, apostel der liefde
143856: CHRIMES, S.B. - An Instruction to the Administrative History of Mediaeval England.
146090: CHRISHOLM, ANNE & MICHAEL DAVIE - Lord Beaverbrook. A Life.
90241: CHRISPIJN, ROB E.A. - Champginons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
4011228: CHRIST, F. - Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synoptiker. (ATANT 57)
4138159: CHRIST, PAUL - Die sittliche Weltordnung.
4138160: CHRIST, PAUL - Der Pessimismus und die Sittenlehre.
142454: CHRISTA HEIN - Een vrouw uit Riga,
130594: CHRISTE, YVES & HANNA LOSOWSKA & ROLAND RECHT & TANIA VELMANS - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Mittelalter. Frühchristliche-, byzantinische-, romanische-, gotische Kunst.
110729: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Divided Island. Faction and Unity on Saint Pierre.
4134875: CHRISTIANSON, E.S. FRANCIS, P. & TELFORD, W.R. (ED.) - Cinéma Divinité. Religion, Theology and the Bible in Film.
47140: CHRISTIE, RICHARD COPLEY - Etienne Dolet, The Martyr of the Renaissance 1508-1546. A Biography. New edition, revised and corrected
94234: CHRISTMANN, MM.G. A.O. - Charles-Quint le rhin et la France. Droit savant et droit pénal a l'époque de Charles-Quint (Collection 'Recherches et Documents' Tome XVII)
100278: CHRISTMANN, VOLKER W.T. - Segelsport Bibliothek Christmann. Oder Erster Versuch einer Bibliographie deutschsprachiger Segelsport- u. Yachtliteratur [mit kleinen Exkurs zur englischsprachiger Literatur].
100499: CHRISTOFF, PETER K. - The Third Heart.
102989: CHRISTOPOULOS, GEORGE A. [ED. - ET AL.]. - Prehistory and Protohistory.
92465: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit. I. Patriarch Tichon, 1917-1925. II. Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen, 1925-1943. III. Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg (3 volumes)
4010139: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Huit catéchèses baptismales inédites. Introduction, texte (greque) critique, traduction et notes de A.WENGER. (SC I,50).
2801: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Opera Omnia. Tomus Primus: Index Amplissimus Insignium Sententiarum, Genesim, Psalmos, Esaiam. Tomus Secundus: Evangelio Matthaei, Marcus, Lucae. Tomus Tertius: Evangelio Joannum, Acta Apostolorum. Tomus Quartus: Epistolam Pauli, Tomus Quintus: Didactic et Paraenetica, Epistolae Septem, Apologetica, Catologi Finis.
4033713: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Homilien über das Evangelium des heiligen Matthäus. Neubearbeitet und hrsg. von Max, Herzog zu Sachsen.
4044: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - D. Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in omnes D. Pauli epistolas commentarii, quotquot apud Graecos extant. Latinitate donati, & recens à multis mendis purgati. Quis cuiusq, commentarii fuerit interpres, initiis epistolarum cognoscere licebit. I: Ad Romanos, II: Ad Corinthios I & II
145709: CHU, CHRISTINA [INTROD.]. - Tea Wares by Hong Kong Potters.
4043310: CHUNG, H.T. - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus. (Diss.)
130673: CHURCH, STEPHEN & RUTH HARVEY [EDS.] - Medieval Knighthood Volume 5. Papers from the 6sixth Strawberry Hill Conference 1994.
146189: CHURCHILL, J.E. - Nissan Bluebird. March 1986 to 1990 [C to H registration] Petrol. Service & Reapir Manual.
122009: CHURCHILL, LORD RANDOLPH - Robert Rhodes James.
131909: CHURCHILL, RANDOLPH S. - Lord Derby. King of Lancashire. The Official Life of Edward, Seventeenth Earl of Derby 1865-1948.
146394: CHURCHILL, RANDOLPH S. - The Rise and Fall of Anthony Eden.
143775: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness. A contemporary Introduction to the Philosophy of Mind.
4051736: CHURTON, T. (GNOSIS) - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
122034: CHURTON, TOBIAS - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
89985: CHWAST, SEYMOUR / HELLER, STEVEN - The art of New York
144336: CIBA - - Ciba Tijdschrift. Volume 33 - 40 [8 Issues].
101506: CICERO & N.H. WATTS (TRANSL.) - The Speeches of Cicero. Pro Milone, In Pisonem, Pro Scauro, Pro Fonteio, Pro Rabirio, Pro Marcello, Pro Ligario, Pro Deiotaro.
4051874: CICERO, MARCUS TULLIUS - Over vriendschap. (Laelius vel de amicitia) vertaald, ingeleid en van aantekeniongen voorzien door W.A.M.Peters.
4139801: CICERO, M.T. - Der Staat. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. und übersetzt von K.Büchner.
122981: CIKOVSKY, NICOLAI & LINDA BANTEL & JOHN WILMERDING [EDS.]. - Raphaelle Paele. Still Lifes.
145842: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145843: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145839: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145841: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145840: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145844: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145845: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
100725: CINGEL, PAUL VAN DER - Economie in het nieuws.
123484: CIOLINA, ERHARD & EVAMARIA CIOLINA - Werbefiguren und Comicfiguren.
91100: CIPRIANI, NELLO - La teologia di Sant'Agostino. Introduzione generale e riflessione trinitaria.
47622: CIRILLO, L./CONCOLINO MANCINI, A./ROSELLI, A. - Codex Manichaicus Coloniensis Concordanze
103039: CIVAL, MARRO & ENRICO TOTI - Siena. The Gothic Dream. A New Guide to the City.
143160: CLAASSEN, TONNY - A. Bodon [1903-1993].
143171: CLAASSEN, DRS. TONNY - Paul de Ley 1943. Bouwen voor de buurt - op zoek naar context en continuïteit.
4041138: CLAASSEN, A.W.M. - Schipperen tussen school en kerk. Een onderzoek bij onderwijsgevenden van katholieke basisscholen naar de situatie van de hedendaagse schoolkatechese tegen de achtergrond van haar geschiedenis. (Diss.)
142228: CLAASSENS, A. & G. DE KRUIJF [EDS.]. - Het Gevecht bij Mill. Herdenkingsboek 10 mei 1940 Mill.
102814: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse kunst. Nederlands en Belgisch bezit uit openbare verzamelingen.
4143384: CLAERHOUT, B. - Een leven van liefde. Cisterciënzers in de Lage Landen op weg naar de 21ste eeuw.
142709: CLAES, DR. F. - De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573), en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574).
121380: CLAES, ERNEST & H.D. VOSS (ILLUSTR.). - De witte.
145147: CLAES, PAUL & HEIN L. VAN DALEN & PIET GERBRANDY [ET AL.]. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten.
81984: CLAES, MARTIN - Exercitatio mentis, zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus
89111: CLAES, FRANS M. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish.
102328: CLAES, JO & ALFONS CLAES & KATHY VINCKE [EDS.]. - Geneesheiligen in de Lage Landen.
131707: CLAES, ERNEST - "Studentenkosthuis "" Bij Fien Janssen ""."
100942: CLAES, ERNEST [EDG. TIJTGAT - ILLUSTR.). - De heiligen van Sichem.
4138031: CLAES, J. - De bijbel. Schatkamer van kunst en taal.
93904: CLAES, JO E.A. - Sanctorum, heiligen herkennen
93906: CLAES, JO E.A. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen
122978: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
131541: CLAES, JO & ALFONS CLAES & KATHY VINCKE - Sanctorum. Heiligen herkennen.
131540: CLAES, JO & ALFONS CLAES & KATHY VINCKE - Sancti. Heiligen herkennen.
4139519: CLAES, J. CLAES, A. & VINCKE, K. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen.
88405: CLAESSEN, JOHANNES - Het groote en wezenlijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk weenen over het afsterven van eenen godzaligen vorst of leeraar bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer Johannes Groenewegen, geliefd predikant te Werkendam en de werken overleden 12 augustus 1764 voorgesteld den 19. uit Jerem. 22:10.
122744: CLAESSEN, PROF. DR. H.J.M. [ED.].A 0-46 - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningsschap.
89862: CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
105319: CLAESSENS, BO. & JEANNE ROUSSAU - Unser Bruegel.
4037099: CLAESSENS, W. & TILLO, G.V. - Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de praktische theologie.
89755: CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Bruegel
90870: CLAESSENS, BART - Party Inspirations. De mooiste ideeën voor uw droomfeest. Des concepts d'exception pour des fêtes de rêve. The best ideas for the party of your dreams.
102552: CLAESSENS-PERÉ, A.M. & LIEN RICH LUU & F. BOGGERD & F. SIMONETTI [EDS.]. - Zilver voor Sir Anthony / Silver for Sir Anthony.
53010: CLAESSENS, BOB / ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
4136051: CLAEYS, K. - Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft. Neues Beweisverfahren aus Etymologie, Kontext, Konkordanz und Naturwissenschaft.
4046205: CLAEYS, H. (VLAANDEREN) - Saint Arnold. Évêque de Soissons Apôtre de la Flandre. Fondateur de l`Abbaye d`Oudenbourg.
130956: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA & VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI & GÜNTER SCHÖN - Das grosse Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
131507: CLAIR, COLLIN [ED. - ET AL.] - The Spread of Printing: a History of Printing outside Europe in Monographs [11 Vols. - All Publ.]
90925: CLAIR, JEAN - The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown. Exhibition organized by Pierre Théberge.
2802: CLAIRVAUX, BERNARD VAN - Opera Omnia, tam quae vere Germana illius esse nemo inficias eat, quam quae spuria & supposititia quanquam non dissimilis pietas plerisque videri possunt, diligentisime nunc primum recognita, aucta ac emendata, & in ordinem concinniorem disposita. Ut ex praefatione ad lectorem, & operum Catalogo, maxime vero quid in hac editione sit praestitum, licebit cognoscere. Cum Indice duplici, altero locorum sacrae scripturae passim abipso D. Bernardo explicatorum, altero eoque nouo & amplo rerum & verborum.
142787: CLANCHY, KATE [ED.]. - The Picador Book of Birth Poems.
4143506: CLANCHY, M.T. (ABAELARD, PETER) - Abaelard. Ein mittelalterliches Leben. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance)
130358: CLAPHAM, ALFRED W. & WALTER H. GODFREY [EDS.] - Some Famous buildings and Their Story. Being the result of recent research in London and elswhere.
122005: CLAPMAN, JOHN H. - The Economic Development of France and Germany 1815-1914.
47730: CLAPP, PHILIP S./FRIBERG, BARBARA/FRIBERG, TIMOTHY (ED.) - Analytical Concordance of the Greek New Testament. Volume 1: Lexical Focus, Volume 2: Grammatical Focus
100231: CLARAVAL, BERNARDO DE & RÉGINE PERNOUD [JAVIER MARTIN LALANDA - ED.]. - Elogio de la Nueva Milicia Templaria. Los Templarios.
143099: CLARCKE, ARTHUR C. - Expedities naar de planeten.
131825: CLARDY, JESSE V. - G.R. Derzhavin. A Political Biography.
9120: CLARISSE, JOHANNES - Aanleiding tot Huisselijke Godsdienstoefening.
146030: CLARK, RONALD W. - Lenin. The Man Behind the Revolution.
110302: CLARK, HERBERT H. - Semantics and Comprehension.
130195: CLARK, GARTH [ED. - ET AL.] [YVONNE JORIS - FOREW.] - Functional glamour. Gebruiksgoed uit de Verenigde Staten.
122570: CLARK, G. KITSON - The Making of Victorian England.
90031: CLARK, G.N. - The Birth of the Dutch Republic
85662: CLARK, O.E. - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd
110587: CLARK, JAMES M. & JOHN SKINNER [TRANSL.]. - Meister Eckhart. Selected Treaties and Sermons.
102613: CLARK, T.J.H. [ED.]. - Bronchodilator Therapy. The Basis of Asthma and Chronic Obstructive Airways Disease Management.
46591: CLARK, ELIZABETH A. - Founding the Fathers. Early Church History and Protestant Professors in Nineteenth-Century America
103366: CLARK, FIONA [& ANDREW MELVIN] - William Morris Wallpapers and Chintzes
4135068: CLARK, K. - Civilisatie.
101623: CLARKE, J.H. - A Clinical Repertory to the Dictionary of Materia Medica. Together with Repertories of Causations, Temperaments, Clinical Relationships, Natural Relationships.
103198: CLARKE, DR. PETER B. [ED.]. - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
142734: CLARKE, JOHN HENRY - The Prescriber.
104327: CLARKE, MARY & CLEMENT CRISP - Ballet in Art. From the Renaissance to the Present.
143738: CLARKSON, L.A. - The Pre-Industrial Economy in England 1500-1750.
94429: CLASEN, CLAUS-PETER - Anabaptism. A Social History, 1525-1618. Switzerland, Austria, Moravia, Sout and Central Germany
110727: CLASEN, P.A. - Der Salutismus. Eine sozialwissenschaftliche Monographie über General Booth und seine Heilsarmee.
143832: CLASS, WOLFGANG & ALOIS K. SOLLER [EDS.]. - Kommentar zu Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre.
140083: CLASSEN, ALBRECHT [ED.]. - Late-Medieval German Women's Poetry: Secular and Religious Songs.
4300483: CLASSEN, J. (THUKYDIDES) - Thukydides erklärt. (Text der Peloponnesische Krieg in Griechisch)
146328: CLAUDE, INIS L. - Swords into Plowshares. The Problems and Progress of International Organization.
5049: CLAUDE, JOHANNES - Ondersoek van Sigh Selven, om Sigh wel te bereiden tot de gemeinschap vande Tafel des Heeren. In 't Frans Beschreven. Hier zijn bygevoegd, Meditatien, Gebeden, en Dankseggingen. Uyt het Frans Vertaald.
5610: CLAUDE, JOHANNES - Ondersoek van Sigh Selven, om Sigh wel te bereiden tot de gemeinschap vande Tafel des Heeren. In 't Frans Beschreven. Hier zijn bygevoegd, Meditatien, Gebeden, en Dankseggingen.
142315: CLAUDIUS CAROLUS & P.L.M. VAN WAYENBURG - Nijmegen vooruit. 40 Jaar 1893-1933. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Enkele grepen uit de geschiedenis van Nijmegen en de V.V.V. Nijmegen Vooruit, opgesteld en berijmd door Claudius Carolus , naar gegevens, voor een deel verstrekt door den secretaris van deze vereeniging P.L.M. van Wayenburg, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de V.V.V. 'Nijmegen Vooruit'.
140017: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
143486: CLAUS, HUGO [ERWIN MORTIER - ED.]. - De mooiste kleren.
47370: CLAUS, C. - Historia Natural, Zoologia, 6 Tomos. Novisima edicion oprofusamente ilustrada. Traducida de la ultima edicion alemana por el Doctor Don Luis de Gongora
4020896: CLAUSING, P. - Uit Gods tuin. naar het heilige land. Ervaringen van een natuurkundige.
88782: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper. Met platen.
4025503: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J.Kuiper.
91089: CLAVIER, MARK F.M. - Studia Traditionis Theologiae. Explorations in Early and Medieval Theology, 17. Eloquent Wisdom. Rhetoric, Cosmology and Delight in the Theology of Augustine of Hippo.
105311: CLAXTON, WILLIAM [PHOTOGR.] & JOACHIM E. BERENDT - Jazz Life. A Journey for Jazz across America in 1960 [& CD].
104651: CLAYTON, PETER A. - The Rediscovery of Ancient Egypt. Artist and Travellers in the 19th Century.
4139173: CLEARY, TH. - I Tjing. Het boek der veranderingen. Vertaling A.Klein.
4143588: CLEARY, TH. - Aandachtige geest. Basis van meditatie.
122974: CLEEFF-HIEGENLICH, FRÉDÉRIQUE VAN & JOËL CAHEN - Waterlooplein, in vier eeuwen van industrieterrein tot cultureel centrum / Waterlooplein, from commerce to culture in four centuries.
110915: CLEERDIN, VINCENT - 's-Hertogenbosch.
91328: CLEERDIN, VINCENT - Omtrekken en figuren. Een bundel beschouwingen.
95634: CLEGG, STEWART R. A.O. - Managing organizations. Current Issues
146245: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland. Emissie 1864.
122886: CLELAND, JOHN [GUILLAUME APPOLINAIRE - INTROD. & BIBLIOGR.]. - L'oeuvre de John Cleland. Mémoires de Fanny Hill, Femme de Plaisir. Avec des documents sur la vie à Londres au XVIIIe siècle et notamment la Vie galante d'après les Sérails de Londres.
94450: CLEMEN, OTTO - Luthers Werke in Auswahl (8 Volumes)
4033406: CLEMEN, C. - Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen. Photomechanischer Nachdruck der 2.völlig neubearb.Aufl.
4054802: CLEMEN, C. - Die Religionen der Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte. Mit 135 Illustrationen.
87913: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
87914: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
132095: CLEMENS, THEO & PAUL KLEP & LODEWIJK WINKELER [EDS] - Moeizame moderniteit. Katholieke cultuur in transitie. Opstellen voor Jan Roes [1939-2003]
53460: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM - The pastor bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
1064: CLEMENS, HERMAN GIDEON - De Regte Werksaamheid van het Volk des Heeren, in tyden van Elende, in een Sestal van Leerredenen.
4138385: CLEMENS, T. OTTEN, W. & ROUWHORST, G. (RED.) - Het einde nabij?. Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom.
4300665: CLEMENS VAN ALEXANDRIË, - Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Clemens' Stromateis boek VII. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door R.Roukema. (Sleutelteksten 21)
53635: CLEMENS, THEO / JANSE, WIM - The pastor bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002. (Dutch Review of Church History. Volume 83)
142217: CLEMENT, PAUL [INTROD.]. - Berichte über die Thätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Rheinprovinz und der Provinzialmuseun zu Bonn und Trier. VOLUME VII [only].
53342: CLEMENT, ARIE ALBERTUS - O Jesu, du edle gabe. Studien zum verhaltung von Tekst und Musik in den Charalpartitten und den Kanoninschen veranderungen von Johann Sebastian Bach. / Een onderzoek naar de relatie tussen tekst en muziek in de koraalpartitta's en kanonische variaties van Johann Sebastian Bach (met een samenvatting in het Nederlands)
145307: CLEMENT, CLARA ERSKINE - Legendary and Mythological.
4068373: CLÉMENT, C. - De reis van Theo. Roman over de geschiedenis van de theologie.
53343: CLEMENT, A.A. - Das Blut Jesu und die Lehre von der Versöhnung im Werk Johann Sebastien Bachs
95397: CLEMENTS, R.E. - The World of Ancient Israel. Sociological, Anthropological and Political Perspectives. Essays by Members of the Society for Old Testament Study
46634: CLEMENTS, R.E. - Isaiah 1-39, Isaiah 40-66 (The New Century Bible Commentary)
55132: CLEMENTS, G. E.A. - Op het zand der zee. Meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
4074187: CLEMENTS, ROY - Zingen uit ervaring. De hoogte- en dieptepunten van het leven, gezien door het oog van de psalmisten.
4133319: CLEMENTS, K. (OLDHAM, J.H.) - Faith on the Frontier. A Life of J.H. Oldham.
100758: CLERC, KAREL DE & BIE DE GRAEVE & FRANK SIMON [EDS.]. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volkonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
8602: CLERC, JEAN LE - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713. en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715. gesloten. Verciert met d' Afbeeldzels der Voornaamste Personaadjen, Beruchste Gevallen, Belegeringen van Steden, Veldslagen, en meer andere Keurlyke Printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname Meesters. In Drie Deelen in Folio. In 't Fransch beschreven, En nu in 't Nederduitsch vertaalt.
145255: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
110658: CLERCQ, WILLEM DE [W.A. DE CLERCQ - ED.]. - Woelige weken. November - December 1813. Een aaneengesloten, bijzonder belangwekkende periode uit het dagboek van Willem de Clercq [1795-1844]: het slot van de Franse tijd en de terugkeer van de Oranje's in 1813, heet van de naald.
4037104: CLERCQ, B.J. DE - Macht en principe. Over de rechtvaardiging van politieke macht.
9935: CLERCQ, PIETER LE - Het Leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Tweede Druk.
9934: CLERCQ, PIETER LE - Het Leven van Frederik Henrik, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stadhouder en Kapitein-Generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht en Overyssel, enz. enz. enz. Met kopere Plaaten van B. Picart.
122760: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
90093: CLERCQ, RENÉ DE - De historie van doctor Johannes Faustus. Die een uitneemende groote toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avontuuren, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid. Platen van A. Hahn Jr.
9936: CLERCQ, PIETER LE - Het Leven van Willem den II. Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stadhouder en Kapitein-Generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht, Overyssel, en stad en Landen, enz. enz. enz.
4036139: CLES-REDEN, S.V. - Die Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer ersten Weltreligion.
122483: CLEVE, FELIX M. - The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An Attempt to Reconstruct their Thoughts [2 Vols. Compl.].
90102: CLEVERINGA, PIET E.A. - Beelden aan de Linge. Werken van 48 hedendaagse kunstenaars uit Nederland 9 juni tot en met 9 september 1984 te Acquoy.
92644: CLEVERINGA, R.P. - Revisie en beroep te Groningen
104602: CLEVIS, HEMMY & JAAP KOTTMAN - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750.
123042: CLEVIS, HEMMY & AD VERLINDE [EDS.]. - Bronstijdboeren in Ittersumerbroek. Opgravingen van een Bronstijdnederzetting in Zwolle-Ittersumerbroek.
4075351: CLICQUÉ, G.M. (HOWES, G.) - Differenz und Parallelität. Zum Verständnis des Zuzammenhangs von Theologie und Naturwissenschaft am Beispiel der Überlegungen Günter Howes. (Untersuchungen zum Christlichen Glauben in einer säkulieren Welt 1)
101721: CLIFFORD, FRANK C. - ABC van het handlezen. Karaktertrekken doorgronden - Emotionele behoeften ontcijferen - Scharniermomenten in het leven voorspellen.
4066180: CLIFFORD, P.R. - The Reality of the Kingdom. Making Sense of God`s Reign in a World Like Ours.
90869: CLIFTON-MOGG, CAROLIE - The neoclassical source book
90918: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - Glas & porselein. Over verzamelen, stylen en dagelijks gebruik.
104936: CLIFTON-TAYLOR, ALEC & MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
104937: CLIFTON-TAYLOR, ALEC & MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
144926: CLIFTON, JAMES & DAVID NIRENBERG & LINDA ELAINE NEAGLEY [EDS.]. - The Body of Christ. In the Art of Europe and New Spain 1150-1800.
121629: CLINTON, CATHERINE [ED.]. - Fanny Kemble's Journals.
95254: CLITEUR, P.B. E.A. - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving
4062368: CLITEUR, P.B. GENNIP, P.A.VAN & LAEYENDECKER, L. (RED.) - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving.
4045244: CLITEUR, PAUL & DOOREN, W.VAN (RED.) - Geschiedenis van het humanisme. Hoofdfiguren uit de humanistische traditie.
4134023: CLITEUR, PAUL - God houdt niet van vrijzinnigheid. Verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004.
4139596: CLITEUR, P. - Humanistische filosofie. Over de relatie tussen filosofie, de levensovertuiging van het humanisme en de vraag wat verstaan kan worden onder 'humanistische filosofie'.
4139851: CLITEUR, PAUL - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
101596: CLIVE GIFFORD - Spionnen. De spannende wereld van spionnen en geheim agenten.
104722: CLIVE, JOHN - Macaulay. The Shaping of the Historian.
142108: CLIVE, JOHN - Macaulay. The Shaping of the Historian.
104723: CLOCKS - WATCHES - Exklusive Armbanduhren.
104724: CLOCKS - WATCHES - Omega Seamaster Aqua Terra.
110287: CLOCKS - WATCHES - Bulgari. Watches 2001
53011: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus. Pater Europae
91792: CLOEDT, PILIPS DE A.O. - Benedictus. Symbol abendländischer Kultur
89822: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus Pater Europae
60137: CLOETE. G.D. - Hemelse solidariteit ('n Weg in die relasie tussen christologie en soteriologie in die Vierde Evangelie)
4746: CLOPPENBURG, JOHANNES - Sacrificiorvm Patriarchalivm schola sacra. In qua Examinatur Sacrificiorum Antiquitas, Usus, & Antiquatio. Cum Spicilegio.
4141470: CLORFENE, C. & ROGALSKY, Y. - The Path of the Righteous Gentile. An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah.
4066194: CLOSE, F. - Lucifer`s Legacy. The Meaning of Asymmetry.
4042267: CLOSEN, G.E. - Wege in die Heilige Schrift. Theologische Betrachtungen über religiöse Grundideen des Alten Bundes.
4044877: CLOSEN, G.E. - Clefs pour la Sainte Écriture. Considerations theologiques sur les idees religieuses fondamentales de l`ancienne alliance.
102990: CLOSSEN, ERNEST & CHARLESVAN DEN BORREN [EDS - ET AL.]. - La musique en Belgique du Moyen Age a nos jours.
131039: CLOULAS, IVAN - Philippe II.
110920: CLOULAS, IVAN - Henri II.
92909: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw woord (Deel 1 en 2)
88589: CLOUX, A.P.A. DU - Tweede twaalftal leerredenen (Zoogenaamde vrije stoffen II). Benevens antwoord over vragen betreffende bepalingen van het doopen en belijdenis doen.
88590: CLOUX, A.P.A. DU - Twaalftal leerredenen (Zoogenaamde vrije stoffen)
55258: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
55259: CLOUX, A.P.A. DU - Tweede zestal leerredenen
53612: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
122152: CLOWES, EDITH W. & SAMUEL D. KASSOW & JAMES L. WEST [EDS.]. - Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia.
146072: CLUNE, FRANK - To the Isles of Spice with Frank Clune. A vagabond voyage by air from Botany Bay to Darwin, Bathurst Island, Timor, Java, Borneo, Celebes and French Indo-China.
100279: CLUNN, HAROLD P. - The Face of London. Completely new & revised edition.
123139: CLUTTON-BROCK, JULIET - Horse Power. A History of the Horse and the Donkey in Human Societies.
103040: CLUTTON, CICIL & GEORGE DANIELS - Clocks & Watches in the Collection of the Worshipful Company of Clockmakers.
146360: CLYMAN, TOBY W. & JUDITH VOWLES [EDS.]. - Russia Through Women's Eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
123167: COACH & CARRIAGE AUCTION CATALOGUE - "Vierde Koets- en Rijtuigveiling "" Mylord "". Koetsen, Rijtuigen, Sleden en Automobielen."
4053450: COAKLEY, J.W. (ED.) - Concord Makes Strength. Essays in Reformed Ecumenism.
104652: COARELLI, FILIPPO & ISA BELLI BARSALI & ERICH STEINGRÄBER - Kostbarkeiten der Goldschmiedekunst.
84853: COARER-KALONDAN, E. - Le Druidisme ou la lumière de l'Occident
143417: COBBAN, ALFRED - Ambassadors and Secret Agents. The Diplomacy of the First Earl of Malmesbury at the Hague.
100471: COBBENHAGEN, PROF. DR. M.J.H. - De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M.J.H. Cobbenhagen.
4068538: COBBETT, W. - Lettres sur l`histoire de la Réforme de Angleterre et en Irlande. Traduction nouvelle.
121872: COBBING, ANDREW & MASATARO ITAMI - Kawada Ryokichi - Jeanie Eadie's Samurai. The Life and Times of a Meiji Entrepreneur and Agricultural Pioneer.
81986: COCCEJUS, JOHANNES - De Leer van het Verbond en het Testament van God
9718: COCCEJUS, JOHANNES HENRICUS - Naeder Ondersoeck van het Rechte Verstand van den Tempel die den Propheet Ezechiel gesien en beschreven heeft in sijn Laetste Gesichte, En des Jesuits Villalpands bevattingen daer omtrent. Voorgesteld aen den seer Eerwaerden en Geleerden Heer Campegius Vitringa. Verçierd met de nodige Afbeeldsels.
201414: COCCEJUS, JOHANNES - Opera Omnia Theologica. Exegetica. Didactica. Polemica. Phililogica. LXX. circiter Tractatibus, post praefationem enumeratis, absoluta. Quibus Veteris ac Novi Instrumenti, Codices Commentariis haud vulgaribus illustrantur, Veritas Religionis Christianae, argumentis solidissimis asseritur, Lites Recentes atque Veteres dexterrime dirimuntur, Infucatae Denique Pietatis Exercitia strenue urgentur. Editio Secunda. 
9782: COCCEJUS, JOHANNES - Psalmi Davidis CL. Hebraeus textus ex optimorum codicum fide editus est.
7684: COCCEJUS, JOHANNES - De Leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart. Uit het Latijn Overgeset.
4137493: COCCEJUS, J. - De Leer van het Verbond en het Testament van God. Vertaling W.J.van Asselt en H.G.Renger.
9513: COCCEJUS, JOHANNES - De Leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart. Uit het Latijn Overgeset. Den tweden Druk, op nieuws oversien, en van vele aanmerkelikke misstellingen verbeterd.
9514: COCCEJUS, JOHANNES - De Prophetie Van Ezechiel.
9515: COCCEJUS, JOHANNES - Hoofd-Summe der Godgeleerdheid uit de Schriften opgehaalt. In 't Nederduits vertolkt door Theodorus Antonides.
52357: COCCHINI, F. - Il dono e la sua ombra, ricerche sul Peri Euchès di Origene. Atti del I Convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su 'Origene e la Tradizione Alessandrina'
4136368: COCHRANE, J.R. - Circles of Dignity. Community Wisdom and Theological Reflection.
92394: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde Geschriften (2 delen)
84729: COCK, H. DE - Gereformeerde kerkregeering of handboek voor leeraars en kerkeraadleden benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn
84731: COCK, H. DE - Besluiten van de nationale Dordsche Synode, gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht.
85649: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
84734: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs, onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwelijken Kalverdienst des vrijënwils op te rigten
100718: COCK, P. DE & L. MAKA [EDS.]. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door z.m. de koning op 17 februari 1969.
83982: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
4049932: COCK JR. H. DE (COCK, H. DE) - Hendrik de Cock beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding.
4301007: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs,. onlangs door een onbekende Nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten enz.
144389: COCKAYNE, OSWALD (ED.) - Seinte Marherete. The Meiden ant Martyr.
102004: COCKERELL, MICHAEL & PETER HENNESSY & DAVID WALKER - Sources Close to the Prime Minister. Insiede the hidden world of news manipulators.
123422: COCKX-INDESTEGE, ELLY & CLAUDINE LEMAIRE - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984.
103222: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Andreas Vesalius. A Belgian Census. Contribution Towards a New Edition of H.W. Cushing's Bibliography.
91501: COCKX-INDESTEGE, ELLY / LEMAIRE, CLAUDINE - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
104860: COCKX-INDESTEGE, ELLY & GENEVIÈVE GLORIEUX [EDS.].C. - Belgica Typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum pertes sunt [4 Vols. Compl.].
47732: COCORDA, ASCAR - La vérité sur le Réveil Dissident et sur le Réveil Vaudoi. A propos de l'opuscule de M.W. Meille
5895: COCQUIUS, ADRIAEN - Zielwagt der Oprechten over hare Beminde Zonde, of het Voorname Middel tot afweering van Gods zwaardrukkende Oordeelen over Nederlands Staat en Kerk, Nodig betragt in deze tyd der Bezoekinge tot deelagtigwording van een gewenschte en volstandige Vrede met God en menschen, voorgestelt uit Psalm XVIII. vers 24. Den tweeden Druk, merkelyk verbetert en van veele fouten gezuivert.
121760: COCTEAU, JEAN [PIERRE CHANEL - ED.]. - Vollendete Vergangenheit. Volume / Band 1: Tagebücher 1951-1952.
100012: CODDINGTON, EDWIN B. - The Gettisburg Campaign. A Study in Command.
4052289: CODINA, VAN & ZEVALLOS, N. - Ordensleben. (BThB)
143538: COE, MICHAEL D. - Mexico.
143539: COE, MICHAEL D. - The Maya.
130659: COE, BRIAN - De opkomst van de fotografie. De geschiedenis van 1800-1900 door Brian Coe conservator van het Kodak Museum.
88867: COEHOORN, M. - Nieuwe vestingbouw, op een natte of lage horisont. Welke op driederleye manieren getoont wordt in 't Fortificeren der binnengroote van de Fransche royale ses-hoek, waar in de sterkte der hedendaagsche drooge- aan de natte-grachten gevonden wordt: als mede hoe men tegenwoordig langs een zee of rivier fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te bouwen. Ider Methode geataqueert en vergeleken, so in haar wederzijds sterkten, als onkosten, met de Fransche of hedendaagsche vestingbouw.
104364: COELEN, P. VAN DER & R. PLÖTZ [EDS.]. - Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert. Teil 2: KATALOG [only].
103996: COELEWIJ, LEONTINE & ANNEKE VAN VEEN [EDS. - ET AL.]. & J. RENTES DE CARVALHO & ANNEKE VAN VEEN [TEXTS] - Foto's voor de stad 72-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991 & Foto's voor de stad 89-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1989-1991 [2 Vols in 1].
144199: COELHO, PAULO - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magiër.
89302: COENEN, WILHELMINA LOUISE CATHARINA - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
52483: COENEN, L. (HERAUSG.) - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament
51788: COENEN, L. - Theologisches Begriffs Lexikon zum Neuen Testament (2 Banden. I: Abraham - Israel II: Jerusalem - Zweifel)
110471: COENEN, FRANS - Onpersoonlijke herinneringen.
85460: COENEN, LOTHAR - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. (2 volumes)
122740: COENEN, H. [ED. - ET AL.]. - Beschouwingen over het democratische gehalte van de samenleving.
4032722: COENEN TORCHIANA, H.A.V. - Story of the mission Santa Cruz.
4143071: COETZEE, A.W. - Tiberian Hebrew Phonology: Focussing on Consonant Clusters. (SSN).
5852: COEVERDEN, GEORG VAN - De Heerlyke en Heerscher Israels, naderende tot den Heere met de Offerhande van zyn Eigen Ziel en Lighaam. Uitgebeelt in Schriftmatige Verhandelingen van het Lyden en Sterven des Gezegenden Saligmakers Jesu Christi. In welke na een voldoenende verklaringe van 't letterlyke Verhaal der Euangelisten, de Swaarte, de Voorzeggingen, de bewegende Oorzaak, en de zoete Vrugten van elk byzonder deel van dat zelfde Lyden vertoont worden. En tot moetgeving der regtschapene Christenen, voornamentlyk tot ontdekking en opwekking der zorgeloze Mond belyderen toegepast.
9123: COEVERDEN, GEORG VAN - De Heerlyke en Heerscher Israels, naderende tot den Heere met de offerhande van zyn eigen ziel en lighaam. Uitgebeelt in Schritmatige Verhandelingen van het Lyden en Sterven des Gezegenden Saligmakers Jesu Christi. In welke na eene voldoenende verklaringe van 't letterlyke Verhaal der Euangelisten, de Swaarte, de Voorzeggingen, de bewegende Oorzaak, en de zoete Vrugten van elk byzonder deel van dat zelfde Lyden vertoont worden. En tot moetgeving der regtschapene Christenen, voornamentlyk tot ontdekking en opwekking der zorgeloze Mond-belyderen toegepast.
6830: COEVERDEN, GEORG VAN - De Heerlyke en Heerscher Israels, Naderende tot den Heere met de Offerhande van zyn Eigen Ziel en Lighaam. Uitgebeelt in Schriftmatige Verhandelingen van het Lyden en Sterven des Gezegenden Saligmakers Jesu Christi. In welke na eene voldoenende verklaringe van 't letterlyke Verhaal der Euangelisten, de Swaarte, de Voorzeggingen, de bewegende Oorzaak, en de zoete Vrugten van elk byzonder deel van dat zelfde Lyden vertoont worden. En tot moetgeving der regtschapene Christenen, voornamentlyk tot ontdekking en opwekking der zorgeloze Mond belyderen toegepast.
4031770: COFFIN, H.S. - The public worship of God. A source book.
4301001: COGGINS, J.R. (SMYTH, J.) - John Smyth's Congregation. English Separatism, Monnonite Influence, and the Elect Nations.
4051222: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Sartre. A Life. Translated by A.Cancogni. Ed. by N.Macafee.
110904: COHEN, ERNST - Wat leeren ons de archieven omtrent Gerrit Jan Mulder ?
83864: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca de maccabaeorum Libro III quaestiones historicae
143380: COHEN, S. MARC & GARETH B. MATTHEWS [TRANSL.]. - Ammonius: On Aristotle's Categories.
4045620: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie.
92420: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae
53681: COHEN, EDWARD - Jeroen Bosch (De grote meesters)
104561: COHEN, DAVID [GABRIEL GARCIA MARQUEZ - INTROD.]. & PETER MATTHIESSEN - AFTERW.]. - De cirkel van het leven. Menselijke rituelen uit de hele wereld.
53306: COHEN, J.W.B. - De boosaardige geesten in het luchtruim. Evangelieprediking over Ephese 6:12 (Leidsche vertaling) naar aanleiding van de luchtbeschermingsoefeningen. Uitgesproken in de Groote Kerk te Dokkum op 8 Maart 1936
142551: COHEN, FLORIS - De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard.
122542: COHEN, CARL - Kurzgefasste Hebräische Grammatik: zu Selbststudium und für Unterricht . Versuch einer neuen Lösung der grammatisch-pädagogischen Fragen.
110303: COHEN, MARCEL S.R. - Language. Its Structure and Evolution.
142474: COHEN-DE VRIES, P.J. & BAS VAN DER VEER [ILLUSTR.]. - Kleine Mieuw en groote Kees.
101353: COHEN, ADOLF EMILE - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
4060358: COHEN, A. - The Twelve Prohets. (Soncino Books of the Bible)
122296: COHEN, MARK R. - Under Crescent & Cross. The Jews in the Middle Ages.
121614: COHEN, ANTONIE & MARCEL P.R. VAN DEN BROECKE [EDS.].. - Abstracts of the Tenth International Congress of Phonetic Sciences [Vol. 2 A & B = Complete set].
110734: COHEN, GUSTAVE - Chrétien de Troyes et son oeuvre. Un grand romancier d'amour et d'aventure au XIIe siècle.
4300639: COHEN, R.A. (LEVINAS, E.) - Elevations. The Height of the Good in Rosenzweig and Levinas.
4050996: COHEN, J.M. (RED.) - Joden onder de islam / Jews under Islam. Een cultuur in historisch perspectief / a Culture in Historical Perspective.
4074579: COHEN, J.M. & PHIPPS, J.F. - De mystieke ervaring. Belevingen van mystici en andere gewone mensen.
4133383: COHEN, J. - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III quaestiones Historicae. (Diss.)
4133919: COHEN, J.M. & ZWIEP, I.E. (RED.) - Joden in de wereld van de Islam.
4139903: COHEN, H. - Religion of Reason. Out of the Sources of Judaism. Translated, with Introduction by S.Kaplan. Introductory Essay by L.Strauss,
4139932: COHEN, J. - The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism.
4140160: COHEN, A.A. - The Natural and the Supernatural Jew. An Historical and Theological Introduction.
4049816: COHN, G.H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
60139: COHN. G.H. - Das Buch Jona (Im lichte der Biblischen erzahlkunst)
130869: COHN, WILLIAM - Buddha in der Kunst des Ostens.
4300811: COHN-SHERBOK, RABBI DAN - Messianic Judaism.
4009609: COHON, SAM.S. - What we Jews Believe and a Guide to Jewish Practice for the Enlightened Modern Jew.
95150: COILLIE, FONS VAN - De ongenode gast. Zes psychoanalytische essays over het verlangen en de dood
4021611: COINTRE, W.M.LE - Het sociale Jezus-beeld.
103526: COLANDER, LANDRETH & DAVID C. COLANDER - History of Economic Theory.
48004: COLANGE, LEO DE - The Picturesque World. Or, Scenes in Many Lands. With one thousand illustrations on wood and steel of Picturesque Views from all Parts of the World. Comprising mountain, lake and river scenery, parks, palaces, cathedrals, churches, castles, abbeys, and other views selected from the most noted and interesting parts of the world. Volume I
121052: COLBY, WILLIAM JAMES MCCARGAR - Lost Victory. A Firsthand Account of America's Sixteen-Year Involvement in Vietnam.
93088: COLDON, F.H. A.O. - Philo I-VII. WITH: Supplement 1: Questions on Genesis AND: Supplement 2: Questions on Exodus (9 Bände)
4059338: COLE, T. - Images of the Holocaust. The Myth of the `Shoah Business`.
90584: COLEMAN, TERRY - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
143048: COLEMAN, TERRY - Olivier. The Authorised Biography.
88807: COLENBRANDER, H.T. - Willem I, Koning der Nederlanden. (2 delen)
84895: COLENBRANDER, H.T. - Nederland's betrekking tot Indië in verleden en toekost. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Leidsche Hoogeschool op woensda 11 December 1918
88021: COLENBRANDER, H.T. - De Belgische omwenteling (Met gebruikmaking van onuitgegeven bronnen)
122382: COLENBRANDER, H.T. - Nederland en België. Proeve tot beter waardering.
122520: COLENBRANDER, A. & A.H.G. SCHAARS - Achterhoeks plat met plaatjes. Bi-j-ene-egaard in Varsseveld.
84901: COLENBRANDER, H.T. - Koloniale Geschiedenis (3 delen) met kaarten
88611: COLENBRANDER, H.T. E.A. - Willem van Oranje. Bijzondere afevering van De Gids. Zeven en negentigste jaargang, No. 1. Januari 1933.
82584: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus
88760: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand
88802: COLENBRANDER, H.T. - De afscheiding van België
88852: COLENBRANDER, H.T. - Historie en leven (2 delen in 1 band)
130748: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Inlijving en opstand.
130290: COLENBRANDER, DR. H.T. - Een zedeprent van den ouden zeiltijd.
130278: COLENBRANDER, DR. H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
103683: COLERIDGE, LADY GEORGINE [INTROD.]. - The Lady's Realm. A selection from the monthly issues: November 1904 to April 1905.
130330: COLERIDGE, ANTHONY - Chippendale Furniture. The Works of Thomas Chippendale and his Contemporaries in the Rococo Taste. Vile, Cobb, Langlois, Channon, Ince and Mayhew, Lock, Johnson and others.
102276: COLERUS, EGMONT - Leibniz. Leben und Werk eines Universalgenies.
7086: COLES, ELISA - Stellige en Practicale Verhandeling van Gods Souverainiteit, mitsgaders andere wezentlyke stukken, daar uit afgeleid. Namelyk, van de Rechtveerdigheid Gods, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige Roeping en Volherding. En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden Druk, vertaalt, door David de La Roche. Voorzien met drie aanpryzende Voorredenen van Thomas Goodwin, John Owen, S. Annesley en W.W. Vierden Druk.
53100: COLES, MADELINE - Jewellery. Two books in one. Projects to practice and inspire. Techniques to adapt to suit your own designs
92566: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid. Namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding
4053326: N.N. (COLETA) - Vita Sanctae Coletae (1381-1447). The (32) Pictures of the Manuscript belonging to the Convent of the Colettine Poor Clares in Ghent. Prolegomenis Auxerunt Ch.v.Corstanje, Y.Cazaux, J.Decavele et A.Derolez. (Text: Nederlands, Fraincais, Deutsch, English, Espanol)
146268: COLEY, NOEL G. & VANCE M.D. HALL (EDS.) - Darwin to Einstein. Primary Sources on Science & Belief.
88654: COLIJN, H. - Geen rust, maar bezinning. Een vervolg op de 'Koloniale vraagstukken van heden en morgen'.
85085: COLIJN, H. - Levensbericht van Dr. A. Kuyper. Overgedrukt uit de levensberichten van de maatschappij der nederlandsche Letterkunde te Leiden 1922-1923
85397: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indië
82603: COLIJN, H. - Het vaderlandt Ghetrouwe, herdenkingsrede uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het vierde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje op maandag 24 Aprik 1933 in het concertgebouw te Amsterdam
100565: COLIN, GEORGE - Een boekband van Christoffel Plantin / Une reliure de Christophe Plantin.
100943: COLISH, MARCIA L. - Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition 400-1400.
104368: COLIVA, ANNA [ED.]. & ARABELLA CIFANI & FRANCO MONETTI - The Sanpaolo Art Collection.
101400: COLL, STEVE - The Bin Ladens. The Story of a Family and Its Fortune.
100061: COLL, STEVE - The Bin Ladens. An American Family in the American Century.
145137: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Autour de Saint-Vith. Des pierres pour le dire.
4026126: COLLIER, R. (BOOTH, W.) - Der General Gottes William Booth.
90121: COLLINGWOOD BRUCE, JOHN - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
4142378: COLLINGWOOD, R.G. - Over metafysica. Ingeleid, vertaald, etc. door G.Vanheeswijck.
144243: COLLINS, F. HOWARD - Epitome of The Synthetic Philosophy of Herbert Spencer.
110339: COLLINS, JAMES - Descartes' Philosophy of Nature.
101401: COLLINS, HERBERT F. - Talma. A Biography of an Actor.
145756: COLLINS, RAYMOND F. - The Many Faces of the Church. A Study in New Testament Ecclesiology.
143894: COLLINS, ROGER - Sleutelbewaarders. De geschiedenis van het pausdom van Petrus tot Benedictus XVI.
110408: COLLINS, PHILIP [ROBERT PATTERSON - PHOTOGR.]. - Radios. The Golden Age.
131525: COLLINS, ROGER - The Basques.
144169: COLLINS, ROGER - The Arab Conquest of Spain 710-797.
4031891: COLLINS, J. - The Emergence of Philosophy of Religion.
4140362: COLLINS, L. & LAPIERRE, D. - 1948 De geboorte van de staat Israël. O Jeruzalem.
4058831: COLLINS, M. & PRICE, M.A. - Het verhaal van het Christendom. 2000 jaar geloof.
91294: COLLINSON, FRANCIS - The traditional and national music of Scotland
145905: COLMJON, GERBEN [ED.]. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
132028: COLMJON, GERBEN [ED.] - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
104769: COLOGNI, FRANCO & GIAMPIERO NEGRETTI & FRANCO NENCINI - Piaget. Watches and Wonders since 1874.
104683: COLOM, J.A. [WIL. M. GROOTHUIS - INTROD.]. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
4064158: COLSON, CH.W. - Loving God.
4064170: COLSON, CH.W. - Kingdom in Conflict. With Ellen Santilli Vaughn.
9516: COLUMBA, WILHELMUS/DREAS, ANTHONIUS GOTTFRIED - Naamlyst der Heeren Predikanten, Die onder 't resort van de E. Classis van Dokkum, Zedert de Reformatie, gedient hebben.
145421: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
131902: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
143031: COLVILLE, JOHN - Strange Inheritance.
130259: COLVILLE, SIR JOHN - Those Lambtons. A most unusual family.
145164: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament.
4300221: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. (New Testament Tools and Studies 9)
47158: COMAY, JOAN/BROWNRIGG, RONALD - Wie is wie, Het Oude Testament, inclusief de apocriefe (deuterocanonieke) boekem / Het Nieuwe Testament. Alle bijbelse figuren van A tot Z
100726: COMAY, JOAN - The Temple of Jerusalem, with the History of the Temple Mount.
4140289: COMAY, J. - Who's Who in Jewish History after the Period of the Old Testament.
4011233: COMBRINK, H.J.B. - Die diens van Jesus. `n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45. (Diss.)
60140: COMBRINK. H.J.B. - Die Diens van Jesus ('n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45)
4135488: COMFORT, PH.W. - Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament.
122469: COMFORT, ALEX & W.G. ARCHER [EDS.]. - The Koka Shastra and Other Medieval Indian Writings on Love. Translated with an Introduction and Notes.
4133854: COMMANDEUR, T. - Wallada's gasten. De hemelse ontmoeting tussen een opstandige filmmaker, een Somalische politica, een extremistisch nichtje en een liberale moslimprinses. Roman.
100585: COMMELIN, ISAAK - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten, mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren, oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen zonder supplement [FACSIMILE].
122652: COMMERS, RONALD - Het vrije denken. Het ongelijk van een humanisme.
54747: COMMITTEE ON TRANSLATIONS OF THE UNITED BIBLE SOCIETIES - Fauna and flora of the Bible. Helps for translators. Prepared in cooperation with the Committee on Translations of the United Bible Societies
130188: COMPAGNO, ANDREA - Intelligente Glasfassaden. Material - Anwendung - Gestaltung / Intelligent Glass Façades. Material - Practice - Design.
4139540: COMPANJEN, A. - Vergeten vrouwen. Verdriet en vreugde in de Lijdende Kerk.
143583: COMPTON READE - The Smith Family. Being the popular account of most branches of the name - however spelt - from the fourteenth century downwards, with numerous pedigrees now publishes for the first time.
87571: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten, de afgezakte kranke en kqynende staat geloovige, voornamentlijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de gelovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertems voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Nieuwe onveranderde druk.
95084: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een Evangelische leiding, opgewekt worden
89800: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs. Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments. In welke de Zorgeloozen en Tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelikt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke God Zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der Klein-geloovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan.
8800: COMRIE, ALEXANDER/HOLTIUS, NICOLAUS - Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. vastgesteld met de veroordeelde Leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige Samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Enderlandse Formulieren van Eenigheid. Geschreven, tot versterking van de Liefhebbers der Waarheid, Om door de vleijende naamen van Liefde en Verdraagzaamheid van de suiverheid des Evangeliums niet afgeleid te worden.
86509: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars, door de onmiddelijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Vermeerderd met een register door een liefhebber der waarheid.
89953: COMRIE, BERNARD E.A. - The Atlas of Languages. The Origin and Development of Languages Throughout the World.
81522: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde een verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments, in welke de zorgeloozen en tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken, de wegen en gevallen in welke God Zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard, de gemoedsgevallen en zwarigheden der klein-geloovigen worden opgelost en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan
84310: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des Geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakende geloofs volgens de letters van het alphabet
55227: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een Evangelische leiding, opgewekt worden
94959: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
91803: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs. Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments. In welke de Zorgeloozen en Tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken. De wegen en gevallen, in welke god Zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. de gemoedsgevallen en zwarigheden der Klein-geloovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan.
92557: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs. Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments. In welke de Zorgeloozen en Tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zieken. De wegen en gevallen, in welke God Zijn volk breng, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der Klein-geloovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan
87306: COMRIE, ALEXANDER - Met Christus verenigd. De eerste twee preken uit de Eigenschappen des geloofs hertaald door C. Dubbeld. Waaraan toegevoegd een schot op nederlandse bodem. Een overzit van het leven en werk van dr. A. Comrie en ds. A. Moerkerken.
9371: COMRIE, ALEXANDER/HOLTIUS, NICOLAUS - Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. vastgesteld met de veroordeelde Leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige Samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Enderlandse Formulieren van Eenigheid. Geschreven, tot versterking van de Liefhebbers der Waarheid, Om door de vleijende naamen van Liefde en Verdraagzaamheid van de suiverheid des Evangeliums niet afgeleid te worden.
4141270: COMRIE, A. - Een beknopte verhandeling van het Verbond der Werken. Opnieuw uitgegeven naar de editie van 1741 door G.H.Kersten.
9825: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der Reformatie. Waar in de Waarheden van onzen Godsdienst op een klaare en bevindelyke wyze voorgestelt en betoogt worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestiert, de zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden. Eerste Deel.
4004853: COMTE, A. - Het positieve denken. Vertaling van H.Plantenga.
4141789: COMTE-SPONVILLE, A. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door F.de Haan en M.Kaas.
142827: CONCORCET [MEINDERT FENNEMA [INTROD.]. & GEERTJE KARSTEN-VAN DER GIESSEN [TRANSL.]. - Beschouwingen over de negerslavernij.
4014979: CONDAMIN, A. - Poèmes de la Bible. Avec une introd. sur la strophique Hébraïque.
4142773: CONFORD, F.M. (PLATO) - Plato's Theory of Knowledge. The Theaetetus and the Sophist of Plato translated with a running commentary.
4139128: CONFUCIUS, - The Sayings of Confucius. A new Translation of the greater Part of the Confucian Analects.
53652: CONGAR, YVES M.-J. - Jalons pour une théologie du Laïcat
53941: CONGAR, YVES M.-J. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 3c
53942: CONGAR, YVES M.-J. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 3d
53651: CONGAR, Y. A.O. - L'épiscopat et l'église universelle
4141448: CONICK, A.D. DE - Seek to See Him. Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas. (Suppl. to Vigiliae Christianae XXXIII)
4068034: O`CONNEL, M.R. (STAPLETON, TH.) - Thomas Stapleton and the Counter Reformation.
101678: CONNELL, BRIAN - Regina v. Palmerston. The Correspondence between Queen Victoria and her Foreign and Prime Minister.
4138020: CONNELL, G. (KIERKEGAARD, S.A.) - To Be One Thing. Personal Unity in Kierkegaard's Thought.
145532: O'CONNER, TERRY & JOHN G. EVANS - Environmental Archaeology. Principles and Methods.
140002: O'CONNER, RICHARD - The Spirit Soldiers. A Historical Narrative of the Boxer Rebellion.
101424: O'CONNOR, ULICK - Biographers and the Art of Biography.
92440: CONNOR, JÉRÔME MURPHY-O' - L'Existence Chrétienne Selon Saint Paul
95360: CONRAD, JOSEPH - Toean Jim / Tyfoon
53225: CONRADI, L.R. - De ziener van Patmos. Een verklaring van het laatste boek van de Heilige Schrift
4075137: CONRADI, L.R. - De dienst van de goede engelen. En de hinderlagen van de gevallen engelen, benevens bijbelsche uitspraken met betrekking tot hun oorsprong en lot.
146317: CONRADY, ALEXANDER - Geschichte der Clanverfassung in den Schottischen Hochlanden.
94335: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI.)
53894: CONSCIENCE, HENDRIK - Simon Turchi
53908: CONSCIENCE, HENDRIK - De jonge Dokter
53899: CONSCIENCE, HENDRIK - Hlodwig en Clothildis. - II
53901: CONSCIENCE, HENDRIK - De kwaal des tijds
144957: CONSENTIUS, ERNST - Die Typen der Inkunabelzeit. Eine Betrachtung.
110633: CONSOLI,S SLSUCA & ROLF HOEKSTRA [EDS]. - Technologie en mensbeeld.
144162: CONSTABLE, OLIVIA REMIE - Trade and Traders in Muslim Spain. The commercial realignment of the Iberian Peninsula 900-1500.
101843: CONSTANDSE, A.K. - Boeren in Flevoland [2]. Nieuwe beschouwingen over plattelandscultuur in de nieuwe IJsselmeerpolders.
102582: CONSTANDSE, A.K. & M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad en Almere. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe steden.
102581: CONSTANDSE, A.K. & M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe stad.
103199: CONSTANTINO, MARIA - Picasso Posters.
4047456: CONSTANTINUS, - Christus em Israël. Eindhoven-Lecturis, z.jr., 304 blz., geb.
101272: CONSTITUTION EUROPE - - Grondwet voor Europa. Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18juli 2003.
104161: CONTE, PIERRE LE [ED.]. - Le Bureau Veritas. Société Internationale de Classification de Navires et d'Aéronefs, 1828-1928. Un Siècle de Construction Navale.
53400: CONTINENZA, BARBARA - Darwing. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
95342: CONTINENZA, BARBARA - Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
86730: CONWAY, MARTIN / WILHELM BODE - Meesterwerken der schilderkunst tot het jaar 1800. Photogravures naar de mooiste werken in openbare en particuliere verzamelingen. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. A. Bredius.
130619: CONWAY, MARTIN - Collaboratie in België. Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944.
102909: CONWAY, SUSAN - Silken Threads and Lacquer Thrones - Lan Na Court Textiles
4054811: CONWAY, F. & SIEGELMAN, J. - Knappen. Een uniek en baanbrekend boek, dat inzicht geeft in en waarschuwt tegen de mensonterende psychologische praktijken van hedendaagse semi-religieuze sekten.
4073890: CONWAY MORRIS, S. - Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie.
4135968: CONYBEARE, W.J. & HOWSON, J.S. - The Life and Epistles of St Paul. New Edition.
4065612: CONZELMANN, H. - Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas. (BHT 17)
4138075: CONZELMANN, H. - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments.
89331: CONZELMANN, D. HANS - Die Apostelgeschichte. Handbuch zum neuen Testament, begründet con Hans Lietzmann in verbindung mit fachgenossen. Herausgegeben von Günther Bornkamm 7.
95406: CONZELMANN, HANS - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments
4022576: CONZELMANN, H. (KEK) - Der erste Brief an die Korinther. Übersetzt und erklärt.
95457: COOGAN, MICHAEL D. - Wereld religies
92455: COOK, STANLEY A. - The religion of ancient Palestine in the light of archaeology. The schweich lectures of the British Academy 1925
145723: COOK, B.F. - Griekse inscripties.
103014: COOK, TERRY & JIM WILLIAMS [PHOTOGR.]. & MARK GABOR [FOREW.]. - Vans and the Trucking Life.
103494: COOK, ROBIN & DAVID COXHEAD & SUSAN HILLER [ET AL.]. - De levensboom. Symbool van het middelpunt & Dromen. Nachtelijke visioenen & De kosmische mans. Geest en schaduw & Tantra. De Indiase cultus der extase & Magie. De westerse overlevering & De magische dans. Ontmoeting met de goden & Moeder aarde. Haar wezen en geheimen & Alchemie. De geheime Kunst & Tao. De Chinese filosofie van Tijd en Verandering & Astrologie. De hemelse spiegel [10 Vols.].
122053: COOK, S.A. & F.E. ADCOCK & M.P. CHARLESWORTH [ED.]. - The Hellenistic Monarchies and the Rise of Rome [Volume 7: The Cambridge Ancient History].
82709: COOK, FAITH - Samuel Rutherford en zijn vrienden
143430: COOK, J.M. - The Greeks in Ionia and the East.
130230: COOK, JERRY - De kerk op maandagmorgen. Van binnen naar buiten.
4136949: COOK, F. (RUTHERFORD, S.) - Samuel Rutherford en zijn vrienden. Uit het Engels vertaald door J.C.H. Florijn-de Meyer.
89208: COOKE, G.A. - A critical and exegetical commentary on the book of Ezekiel
122059: COOKSON, J.E. - Lord Liverpool's Administration. The Crusial Years 1815-1822.
4058397: COOLEN, M. - Hart voor de aarde. Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya`s in Guatemala.
85238: COOLHAAS, W.PH. - Verloren kansen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere europese landen) met de overzeese wereld aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 october 1955
7920: COOLHAES, WILLEM - Jacobs Worsteling met God en der selver Saalige Uitkomst en Gevolg. Neevens Jacobs Optogt van Sichem naa Beth-El, ter Betaaling syner Belovte. Vertoond en Verklaard in eenige Leerreedenen over Gen. XXXII. 24-32. En over Gen. XXXV. 1-15.
145645: COOLS, JOOST M.A. - Atlas van de Noordbrabantse flora.
4139980: COOLSAET, B. - De magie van de moederschoot.
87598: COOLSMA, S. - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J. de Liefde (Deel 2)
4072135: COOLSMA, S. (LIEFDE, J. DE) - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J.de Liefde. Deel 2.
103970: COOMANS-EUSTATIA & WIM RUTGERS & HENNY E. COOMANS [EDS.]. - Drie Curaçaose Schrijvers in Veelvoud. Boeli van Leeuwen - Tip Marugg & Frank Martinus Arion.
102190: COOMANS, PAUL & TRUIKE DE JONGE & ERIK NIJHOF - De Eenheidsvakcentrale [EVC] 1943-1948.
146190: COOMBS, MARK & SPENCES DRAYTON [EDS.]. - Proton 1989 to 1997 [F to P registration]. Haynes Owners Workshop Manual
4074755: COOPER, AUSTIN - The Cloud of Unknowing. Reflections on Selected Texts.
145992: COOPER, GUY & GORDON TAYLOR [EDS.]. & CLIVE BOURSNELL [PHOTOGR.]. & ROSEMARY VEREY [FOREW.]. - English Herb Gardens.
4136029: COOPER, D.L. - Messiah: His First Coming Scheduled.
146461: COOPER, DUFF - Old Men Forget. The Autobiography of Duff Cooper [Viscount Norwich].
121377: COOPER, WILLIAM E. & EDWARD C.T. WALKER [EDS.]. - Sentence Processing: Psycholinguistic Studies Presented to Merrill Garrett.
4142954: COOPER, D.E. - Philosophy and the Nature of Language.
122672: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A. & DRS. A.M.D. VAN DER VEEN [EDS]. - Van Blauwe Stoep tot Citadel. Varia Historica Nova Ludovico Pirenne dedicata. Een bundel studies aangeboden aan Dr. Louis P.L. Pirenne ter gelegenheid van zijn afscheid als Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant.
146019: COORNAERT, EMILE - Les compagnonnages en France du Moyen Ages a nos jours.
94328: COORNHERT, D.V. - Zedekunst, dat is welleenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden. Nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Prof. Dr. B. Becker
30487: COORNHERT, THIERRY - A l'aurore des libertés modernes. Synode sur la liberté de conscience (1582)
104562: COOTEN, AART VAN [ED. - ETAL.]. - Verrassende kassen. Glastuinbouw: kleurrijk en glashelder.
100403: COOTER, ROGER & BILL LUCKIN. [ED.] - Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations.
4137123: COPERNICUS, NOC. - On the Revolutions of Heavenly Spheres. Ed., with Commentary by Stephen Hawking.
4138782: COPERNICUS, N. - Über die Kreisbewegungen der Weltkörper. (De Revolutionibus orbium Caelestium). Erstes Buch. Zweisprachige Ausgabe. Hrsg. von G.Klaus. Anmerkungen von A.Birkenmajer.
55320: COPPENS, MARTIEN - Impressies 1945. Geteisterd Nederland
123415: COPPENS, CHRIS & JAN STORM VAN LEEUWEN [INTROD.]. - De prijs is het bewijs. Vier eeuwen prijsboeken.
122438: COPPENS, THERA - Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht.
91481: COPPENS, MARTIEN E.A. - Het hart van De Peel
122103: COPPENS, A.C. & T. SCHILLING [EDS.]. - Neemt en eet...Opstellen over de eucharistie.
92040: COPPENS, MARTIEN - Het landschap van De Dommel
101190: COPPENS, H.J.A. - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581.
142281: COPPENS, NIELS & BOB HAAN & ANDRÉ STUFKENS - Willem Ivens [1849-1904] Nijmeegs fotograaf.
101152: COPPENS, J. - Paulin Ladeuze. Orientalist en exegeet 1870-1940. Een bijdrage tot de geschiedenis van de bijbelwetenschap in het begin van de XXe eeuw.
103168: COPPENS, MARTIEN [PHOTOGR.]. & ANTON VAN DUINKERKEN [TEXT] - Rorate coeli desuper. Het Kafuizel van Heeze [In Slipcase].
4031895: COPPENS, J. - La Notion Biblique de Dieu. Le Dieu de la Bible et le Dieu des Philosophes.
130875: COPPENS, MARTIEN [PHOTOGR.] & P.W.E.A. VAN BUSSEL & COR VAN HEUGTEN & N.M. SPELLER [TEXTS] - Het Landschap van de Dommel.
94393: COPPENS, JOSEPH - Les Idées Réformistes d'Érasme dans les Préfaces aux Paraphrases du Nouveau Testament
4070472: COPPENS, M. - Koorbanken in Nederland. Gothiek II. Fotografisch gezien en ingeleid.
4141005: COPPES, D. - Jaarring. Getijdenboek.
102718: COPPOOLSE, ANTON [ET AL.]. - Interkring's vleeswaren-boek.
4134390: COQ, A. LE - Wat vlied' of bezwijk'. Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973.
93888: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn, of geschiedenis van de verdrukking der Protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
85180: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn of geschiedenis van de verdrukking der protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
54930: COQUEREL, CHARLES - Histoire des Églises du Désert chez les Protestants de France. Depuis la fin du Règne de Louis XIV. Jusqu'a la Révolution Française (2 volumes)
102233: CORBEN, HENNIG & TRISTRAM POTTER COFFIN [EDS.]. - The Folklore of American Holidays. A Compilation of more than 400 Beliefs, Legends, Superstitions, Proverbs, Riddles, Poems, Songs, Dances, Games, Plays, Pageants, Fairs, Foods and Processions Associated with over 100 American Calendar Customs and Festivals.
145466: CORBETT, MARGERY & R.W. LIGHTBOWN - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
4300490: CORBEY, R.H.A. - De mens een dier?. Scheler, Plessner en de crisi van het raditiobnele mensbeeld. (Diss.)
47490: CORBIÈRE, PHILIPPE - Histoire de l'Église Réformée de Montpellier, depuis son origine jusquá nos jours. Avec de nombreuses pièces inédites sur le languedoc, les cévennes et le vivarais
103735: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk. Koningin van Hongarije.
130007: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
104011: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
144212: CORDFUNKE, E.H.P. - Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen.
100150: CORDIER, STÉPHANE - Louis Jou. Artisan du livre.
142452: CORDUWENER, JEROEN - Riemen onder de kin! Biografie van mr. dr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart.
4057211: CORETH, E. - Was ist der Mensch?. Grundzüge philosophischer Anthropologie.
131452: CORIJN, ERIC - De onmogelijke geboorte van een wetenschap. Verkenningen in de ontwikkeling van de studie van de vrije tijd.
4134090: CORLETT, W. & MOORE, J. - The Islamic Space. One of six books of Questions, a series of explanations.
142265: CORMAN, HENNIE [ED.]. - Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
4072031: CORN, CHARLES - Sporen van een paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
20418: CORNEILLE, PIERRE - Oeuvres de P. Corneille, Théatre complet
20419: CORNEILLE, PIERRE - Théatre chosi
53120: CORNEILLE - Land in litho's. Met gedichten en tekstfragmenten uit de Nederlandse literatuur
8801: CORNELIJ, JOHANNES - Grontslagh der Godsaligheyt, Vervattende dese vier stucken. I. Schaemte, over de Leelicheyt der sonde, II. Recht berouw over de Sonde, III. Gramschap ende Vyantschap Godts, IV. Lieflijcke vriendtschap Godts. Met by-gevoegde opweckinge ende uytstortinghe der Zielen over dese vriendelijcke genade. Voor-gestelt. Om in's menschen hert te funderen de waere Bekeeringhe. Ende in dese laetste moeyelicke loop-bane des verouden Werelts te dienen tot eenen rechten wechbaner, oock oprechter ende verstercker vande al te seer verswackte ende vervallene Godtsaligheyt. Tegen 't misbruyck van de tegenwoordighe Vrede, in 't licht Gegeven.
84814: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
5612: CORNELIJ, ARNOLDUS - VI. Predicatien over het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren Jesu Christi, Vol van aendachtighe ende Godtvruchtighe Overdenckinghen. Inde Latijnsche Tale t'samen gestelt. Ende nu in 't Neder-landtsch ghetrouwelijck vertaelt, ende tot ghemeene stichtinghe uyt gegeven, door Joannes Gysius.
92760: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
88473: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
5836: CORNELIJ, JOHANNES - Grontslagh der Godsaligheyt, Vervattende dese vier stucken. I. Schaemte, over de Leelicheyt der sonde, II. Recht berouw over de Sonde, III. Gramschap ende Vyantschap Godts, IV. Lieflijcke vriendtschap Godts. Met by-gevoegde opweckinge ende uytstortinghe der Zielen over dese vriendelijcke genade. Voor-gestelt. Om in's menschen hert te funderen de waere Bekeeringhe. Ende in dese laetste moeyelicke loop-bane des verouden Werelts te dienen tot eenen rechten wechbaner, oock oprechter ende verstercker vande al te seer verswackte ende vervallene Godtsaligheyt. Tegen 't misbruyck van de tegenwoordighe Vrede, in 't licht Gegeven, door Joannem Cornelii. WAARBIJ: Het nodigh Werck tot Bekeeringe, ofte een Selfs-ondersoeckinge, Seer noodsakelick om geleesen te worden. Door A.G. WAARBIJ: Een Leersaam, nuttig, en stigtelijke Samenspraak tusschen een Burgerlyk Mens en een Christen, En hoe dat Burgerlijke Mens door Christen wierd bestraft, wederlegt, en vermaant, waar op hy verstomde, en verliet Christen, en gink sijn noot klagen aan een Waan-wijse, die op studie gelegen had, die hem valschelijk gerust stelden. En hoe dat Christen met die Waan-wijse over dit geval weer in gesprek raakt, die het samen ook ter degen on-eens wierden. Met een overtuygende vermaning, en vertroosting aan alle Christenen. En een kostelijk Gebed. Door een Liefhebber van de onbevlekte Waarheyd. A.P.V.V.
140132: CORNELISSEN, DRS. J.F.L.M. & IR. J.W.M. VAN WAESBERGHE - Het Bierboeck.
84886: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche politieke partijen
121105: CORNELISSEN, JOZEF & J.-B. VERVLIET - Idioticon van het Antwerpsch dialect [Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen]. Aanhangsel.
100594: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw.
88624: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen
82022: CORNELISSEN, L.H. E.A. - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 13
110895: CORNELISSEN, JAN & TONY AGTERBERG - Rommeldam in Oisterwijk. Een miniatuurstad in unieke beelden.
101507: CORNELISSEN, DR. A.J.M. - Democratie. Einde of opgang ?
95633: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en papoea. Onmoeting van de missionarissen van het heilig hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963)
94316: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau, een vergelijkende studie van beider staatsleer
4052112: CORNELISSEN, A.J.M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
142995: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
60142: CORNELIUS. F. - Geistesgeschichte der Fruhzeit (Die Flusstalkulturen des Orients von der erfindung der Keilschrift bis zum auftreten der Indogermanen)
131883: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
4058779: CORNELIUS-BUNDSCHUH, J. (GRAFF, P.) - Liturgik zwischen Tradition und Erneuerung. Probleme protestantischer Liturgiewissenschaft in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts dargestellt am Werk von Paul Graff.
4142546: CORNELIUS, C. U. - Historische Arbeiten vornehmlich zur Reformationszeit.
103369: CORNET, JOSEPH - A Survey of Zairian Art. The Bronson Collection.
53025: CORNET, JOSEPH-AURELIEN - Zaire. Volken/Kunst/Cultuur
100204: CORNICELIUS, MAX - Claude Tillier.
95768: CORNILLIAT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXXV (Volume 35). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCXXIII)
142328: CORNISH, JOE & DAVID NOTON & PAUL WAKEFIELD [RICHARD MABEY & LIBBY PURVES - INTROD.]. - Coast and Countryside.
4049258: CORNU, D. (BARTH, K.) - Karl barth et la politique.
47466: CORNU, F. LE - Origine des Eglises réformées wallonnes des Pays-Bas. Etude historique
140112: CORNWELL, JOHN - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII.
102215: CORNWELL, JOHN - Hitler's Scientists. Science, War and the Devil's Pact.
9517: CORPUT, ABRAHAM VAN DEN - Het Leven, ende Dood, van den seer Beroemden D. Philips Melanchton, Behelsende met eenen de gedenck-weerdighste saken soo in de Kercke als Politye voor gevallen, van jet jaer 1520, tot den jare 1560, in Duytsch-Land, ende de aen-grensende Provintien. Mitsgaders De tien-jarige ende seer wreede gevangenisse van sijn Schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de Belijdenisse der Waerheyd in 't stuck van de Leere des H. Avondmaels, &c.
4143553: CORRENS, D. - Die Mischna. Ins deutsche übertragen, mit einer Einleitung und Anmerkungen vor D.Correns. das grubdlegende enzyklopädische Regelwerk rabiinischer Tradition.
47605: CORRIGAN, KEVIN/RASIMUS, TUOMAS/BURNS, DYLAN M./JENOTT, LANCE/MAZUR, ZEKE - Gnosticism, Platonism and the Late Ancient World. Essays in Honour of John D. Turner (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 82)
95239: CORSI, PIETRO - Lamarck. Sprongen in de evolutie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 24)
84163: CORSMANNUS, WILHELMUS - Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven door Johannes Calvinus
104328: CORTANZE, GÉRARD DE - Le monde du surréalisme. Lettrines originales de Santiago Arranz.
4135106: CORTENS, T. - De bijzondere kracht van engelen.
47628: CORTHELL, RONALD/DOLAN, FRANCES E./HIGHLEY, CHRISTOPHER/MAROTTI, ARTHUR (ED.) - Catholic Culture in Early Modern England
4300040: CORTI, E.C.C. (ROTHSCHILD) - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren door Egon Caesar Conte Corti. Geautoriseerde bewerking van L.J. Kleijn.
4143119: CORVIN, O.VON - Pfaffenspiegel. Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus.
131202: COSCOLLA, VICENTE - La Valencia Musulmana.
145339: COSER, LEWIS A. & CHARLES KADUSHIN & WALTER W. POWELL - Books. The Culture & Commerce of Publishing.
46930: COSGROVE, CHARLES H. - An Ancient Christian Hymn with Musical Notation. Papyrus Oxyrhynchus 1786: Text and Commentary (Studien und Texte zu Antike und Christentum/Studies and Texts in Antiquity and Christianity, 65)
143385: COSS, PETER - The Lady in Medieval England 1000 - 1500.
90698: COSS, PETER - The Knight in medieval England 1000-1400.
81868: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855, een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
91985: COSSEE, E.H. E.A. - De remonstranten. (Serie: Wegwijs)
83744: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
4026065: COSSEE, E.H. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd. (Diss.)
93889: COSTA, IS. DA - Een en twintig dagen te Londen, bij gelegenheid der zamenkomsten van de evangelische alliantie
4025651: COSTA, I.DA - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier Evangeliën enz. tegen het Leben Jesu van Dr D.F.Strauss.
4005020: COSTA, IS. DA (BOGUE, D.) - Proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst. Deels overgezet deels overgewerkt door Is.da Costa.
85953: COSTA, ISAAC DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq medegedeeld in de maatschappij tot nut van 't algemeen
82577: COSTA, IS. DA - Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer bij zijne aftreding uit de tweede kamer der staten-generaal
110391: COSTA, RONALD D' - The Role of the Trade Union in Developing Countries. A Study on India, Pakistan and Ceylon.
88003: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
85696: COSTA, ISAAC DA - Bilderdijks epos, of de vijf bestaande zangen van den ondergand der eerste wareld, uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen
89242: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set)
94784: COSTA, IS. DA - Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud (4 delen)
92558: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Genesis - 2 Samuel (Deel 1)
92559: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. 1 Koningen - Hooglied (Deel 2)
91974: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
4139064: COSTA, I. DA - De chaos en het licht. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang.
93912: COSTA, I. DA - Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland
4068062: COSTA, I.DA - Brieven van Mr.Isaac da Costa. medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. (1830-1860)
102860: COSTANTINO, MARIA [ELLEN B. BRANDT - ED.]. - Leonardo. Kunstenaar. uitvinder en wetenschapper.
60144: COSTAS. O. E. - Theology of the crossroads in contemporary latin america
146071: COSTELLO, JOHN & TERRY HUGHES - Atlantikschlacht. Der Krieg zur See 1939-1945.
101354: COSTELLO, PETER - Jules Verne. De man die de toekomst uitvond.
144123: COSTELLO, PETER - James Joyce. The Years of Growth 1882-1915. A Biography.
88008: COSTER, J.A. E.A. - De eeuw in het hart. De bevindelijke gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
84889: COSTER, H.P. / P. BIESTA - Eenicheyt ende accord. Beschouwingen naar aanleiding van de reductie van Groningen 1594-1944
144344: COSTER, HARRY PIERRE - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
145685: COSTER, DIRK - Menschen - tijden - boeken.
132145: COSTER, WIM - Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis [1807-1884]: aan de hefboom tot welvaart.
100983: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
101054: COSTER, MR. A.J. & C.J.A. VAN GEFFEN & MR. J.G. GROENEVELD-LOUWERSE [EDS.]. - Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van BV's en NV's. Een wegwijzer door de doolhof van de antimisbruikwetgeving.
101055: COSTER, MR. A.J. & C.J.A. VAN GEFFEN & MR. J.G. GROENEVELD-LOUWERSE [EDS.]. - Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van BV's en NV's. Een wegwijzer door de doolhof van de antimisbruikwetgeving.
4076024: COSTER J.A. (E.A.) - De eeuw in het hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
4136584: COSTER CH. - Christendom en bewustwording.
4072997: COSTER MARC DE - Woordenboek van neologismen. 25 Jaar taalaanwinsten.
4073089: COSTER CHARLES DE & STREUVELS, STIJN, - Vlaamsche vertelsels. In het vlaamsch overgezet door Stijn Streuvels.
54324: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mens. In zijn begin, voortgang en einde
9937: COSTERUS, FLORENTIUS - Nederlandts Vloek en Zegen en desselfs Re-Unie, Den Sesden Druck vermeerdert met een Nieuwe Vloek en Zegen, en andere Biddaghs stoffe. Mitsgaders Een Bevestingh, en Twee Sijnodale Predicatien.
9889: COSTERUS, FLORENTIUS - Nederlandts Vloek en Zegen en desselfs Re-Unie, Den Sesden Druck vermeerdert met een Nieuwe Vloek en Zegen, en andere Biddaghs stoffe. Mitsgaders Een Bevestingh, en Twee Sijnodale Predicatien.
53492: COSTERUS, FLORENTIUS - Die Heere is en levend maakt (10 preken)
9420: COSTERUS, FRANCISCUS - Vierthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Aduent tot den Vasten. WAARBIJ: Viifthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Vasten tot de H. Driivvldicheyt. WAARBIJ: Catholiicke Sermoonen op de Evangelien van de Sondaghen naer Sinxen tot den Aduent.
54888: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen. Met sprekend portret. Naar den laatsten oorspronkelijken druk herzien en in de tegenwoordige spelling overgebracht. Door G. de Jager
143881: COSTIN, W.C. - Great Britain and China 1833-1860.
110783: COSTONGS, J.E.L. & P.W. TOPS [EDS.]. - Tilburg na 1945. Momenten van veranderingen in politiek, bestuur en beleid. Bundel opstellen over politieke, bestuurlijke en beleidsmatige veranderingen in Tilburg na 1945, aangeboden aan W.J.J. Evertse ter gelegenheid van zijn vertrek uit de Tilburgse gemeenteraad, april 1986
100610: COTARELO, RAMON - Ordeno y mando. la derecha contra el Estado de Derecho.
142494: COTTERELL, ARTHUR - The Imperial Capitals of China. A Dynastic History of the Celestial Empire.
123205: COTTERELL, ARTHUR [ED.]. & LOREN AUERBACH & PROF. ANNE M. BIRRELL [ET AL.]. - Encyclopedie van de wereld mythologie.
121120: COTTON, WILLIAM R. & ROGER A. PIELKE SR. - Human Impacts on Weather and Climate.
89132: COTTON, JOHN - A Brief exposition with practical observations upon the whole Book of Cantcles. Never before Printed.
4066352: COTTRET, B. (CALVIJN, J.) - Calvijn. Biografie. Vertaald door K.Boersma.
94716: COTTRET, BERNARD - Calvijn, biografie
4137573: COUDENHOVE-KALERGI, H.GRAF - Das Wesen des Antisemitismus.
94464: COULTRE, JULES LE - Maturin Cordier et les origines de la pédagigie Protestante dans les pays de langue Française (1530-1564)
104484: COUMANS, WILLEM K. [ET AL.]. - Beeldende kunst in Limburg.
4048797: COUNET, P.J.E.C. - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, deconstructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Diss.)
95408: COUNET, PATRICK JOHN EMILE CHATELION - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, decontructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebiede van de Godgeleerdheid
102071: COUPE, ROBERT L.M. - Illustrated Editions of the Works of William Morris in English. A Descriptive Catalogue.
9719: COUPER, THEODORUS (PSEUD. DIRK JANSSEN) - Samsons Leeuwen-Aes vervult met Honing. Ofte den vernederden Jesus. Arm wordende, om de sijne door sijn Armoede Rijck te maecken. Ende Godts Vaderlicke liefden herte, uytgebreydt aen sijn dedroefde Kinderen hier op aerden, daer nae suchtende. Als oock de oeffeninge van een onergerlicke Conscientie, voor Godt en de menschen. Waer noch bygevoeght wordt 't Alderkostelickste Schat, ende de Soetste Delicatessen, van een groot en wijs Koning vertoondt. Alles voorgesteldt in XLIII. Leer en Troost-rijcke Praedicatien, over verscheydende Texten der heylige Schrifture. WAARBIJ: De Kostelyckste Schat, Ende de Soetste Delicatessen, Voor de Zielen der Heyligen, na het getuygenisse van een groot Koningh ende een wijs Propheet: Aangewesen en voorgestelt Psalm CXIX. verss. 72. 103. Ende nu verder geopent, en nader toege-eygent in ses Sin en Leerrijcke Predicatien.
100611: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken [12 Vols. Compl.].
8802: COUPERUS, THEODORUS - Den verpletterden Satan, Ende den triumpheerden Christen. Ofte Een verklaringe over de woorden des Apostels Pauli, Romeynen 16. 20. Voorgestelt in XII. Predicatien.
131159: COUPERUS, LOUIS - Uit blanke steden onder blauwe lucht [ Eerste & Tweede Bundel]
103115: COURTHION, PIERRE - Georges Seurat.
47303: COURTZ, H./DEKKER, J./BRINK, G. VAN DER (RED.) - Studiebijbel, deel 12. Woordstudies en Concordantie, 1010 daimonizomai - 1995 heos
47304: COURTZ, H./DEKKER, J./BRINK, G. VAN DER (RED.) - Studiebijbel, deel 11. Woordstudies en Concordantie, 1 a - 1009 gonia
94136: COURVOISIER, JAQUES - La notion d'église chez Bucer, dans son développement historique
4136340: COURVOISIER, J. (ZWINGLI, H.) - Zwingli.
146200: COUSINE, FRANS DE LA [PHOTOGR.]. [ANNE-MARIKEN RAUKEMA - FOREW.]. - Man en paard. De paardenmarkt van Hedel.
143682: COUTTZ, HENDRIK - A Carib Grammar and Dictionary.
82033: COUTURIER, W. E.A. - Huidige mensbeschouwingen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 24
93754: COUVÉE, PAULIEN E.A. - Tekens in de tijd. 100 jaar Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk aan den Ijssel, 5 november 1889 - 5 november 1989
92702: COUVÉE, D. - Met Jezus op den berg
103139: COUVÉE, D.H. & W.J. DE GRUYTER - Jan Altink. 21 october 1885 - 6 december 1971 [2 Vols. Compl. in Cloth Slipcase].
4074734: COUVÉE, P.J. - "Vita Beata en Vita Aeterna. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip Vita Beata"" naast en tegenover ""Vita Aeterna"" bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed van de romeinse Stoa. (Diss.)"""
100102: COUWENBERG, S.W. (ED.) - Op de drempel van een nieuwe eeuw. Terugblik op de 20ste en vooruitblik op de 21ste eeuw.
102005: COUWENBERG, S.W. (ED.) - Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk.
110270: COUWENBERG, S.W. (ED.) - Van Koude Oorlog naar oorlog naar oorlog tegen terrorisme. Achtergrond en problematiek huidige wereldpolitiek.
121392: COUWENBERG, SERVATIUS W.C.I.M. & PAUL B. CLITEUR - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht.
95642: COUWENBERG, S.W. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving
110507: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving.
110316: COUWENBERGHE, PIET VAN [ET AL.]. - Vlaanderens groot wandelboek. 150 geselecteerde wandelingen.
92129: COUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
122008: COVENEY, P.J. [ED., TRANSL. & INTROD.]. - France in Crisis 1620-1675.
101871: COWAN, W. MAXWELL & THOMAS M. JESSELL & S. LAWRENCE ZIPURSKY [EDS.]. - Molecular and Cellular Approaches to Neural Development.
143728: COWARD, BARRY - The Stuart Age. A History og England 1603-1714.
102875: COWART, JACK & JACK D. FLAM & DOMINIQUE FOURCADE & JOHN HALLMARK NEFF - Henri Matisse: Paper Cut-Outs.
102817: COWEN, PAINTON - Rose Windows.
4134685: COWIE, IAN - Jesus' Healing Works and Ours.
100472: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
143120: COWLES, VIRGINA - Churchill. De mens in zijn tijd.
130824: COWLES, VIRGINIA - De Kaiser. Het leven van Wilhelm II van Duitsland.
145190: COWLEY, MALCOLM - Unshaken Friend. A Profile f Maxwell Perkins.
9080: COWPER, WILLIAM - Drie Hemelsche Tractaten, op het achtste Capittel tot den Romeynen, Te vveten: 1. Den Hemel gheopent. 2. De rechte vvech tot d'eeuvvighe Glorie. 3. De verheerlickinghe van een Christen. Daer in de Raedt Gods, aengaende des menschen zalicheyt, alsoo wordt gheopenbaert, dat alle menschen Den Ovden der Daghen, den Richter der Werelt, in syne Vyer-Schare connen sien, vry-sprekende den Christen Mensche van Sonde ende van Doodt. VVelck is de eerste vveldaet die vvy hebben door onsen Heere Iesum Christum. Beschreven in Engelsche sprake. Ende in onse Nederduytsche sprake trouwelicken over-gheset, door Johannes Lamotius. De tweede Editie, van nieus ghecorrigeert ende verbetert, Ende met twee Registers vermeerdert. WAARBIJ: Een Heylighe A.B.C. voor Syons Scholieren. Vol Gheestelicke ondervvijsinghen, ende Hemelsche vertroostinghen, om haer te leyden ende aen te manen in haren voortganck tot het nieuvve Ierusalem. Ghemaeckt by forme van uytlegginghe op den gantschen 119. Psalm. Inde Enghelsche spraecke uyt-ghegheven. Ende in Nederduytsch over-gheset door Johannes Lamotius.
6151: COWPER, WILLIAM - Drie Hemelsche Tractaten, op het achste Capittel tot den Romeynen, Te weten: 1. Den Hemel gheopent. 2. De rechte wegh tot d'eeuwighe Glorie. 3. De verheerlickinghe van een Christen. Daer in den raedt Gods, aengaende des menschen zalicheyyt, alsoo wordt gheopenbaert: dat alle menschen Den Ouden der Daghen, den Richter der Werelt, in syne Vyer-Schare connen sien, vry sprekende den Christen-Mensche van Sonde ende van Doodt. Welcke is de eerste Weldaet die wy hebben door onsen Heere Jesus Christus. De derde Editie, wederom van nieuws ghecorrigeert ende in eenige plaetsen verbetert. Ende met twee nieuwe Registers vermeerdert.
110118: COX, IR. B. - Vanden Tocht in Vlaenderen De logistiek van Nieuwpoort, 1600.
122192: COX, MICHAEL - Who Wrote What? A Dictionary of Writers & Their Works.
53118: COX, JO / THORP, JOHN. R.L. - Devon thatch. An illustrated history of thatching and thatched buildings in Devon
102006: COX, PROF. DR. H.L. & A.M.A. COX-LEICK & DRS. Y.F. HIEMSTRA & PROF. DR. P.K. KING - Spreekwoordenboek in vier talen. Nederlands - Frans - Duits - Engels.
122780: COX, JOOST & JAN VAN DEN BOSCH & ED FIGEE & JAN DE WILDT [EDS.]. - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
145357: COX, HAROLD & JOHN E. CHANDLER - The House of Longman with a Record of Their Bicentenary Celebrations, 1724-1924.
104874: COX, MICHAEL [ED.]. - The Oxford Chronology of English Literature [2 Vols. Compl.].
131286: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter Vlaming [1686-1734] Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
4138155: COX, HARVEY - (7 titels). De stad van de mens - Religie in de stad van de mens - Laat de beslissing niet aan de slang - Vele woningen - Gods revolutie - De verleiding van de geest - Het narrenfeest.
130657: COX, DR. H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung.
4069351: COX (ED.) JAMES W. - The Minister`s Manual 1999 - 2005.
122387: COXE, WILLIAM - Travels in Poland and Russia [3 Vols. in 1- Compl.].
46403: COYLE, J. KEVIN - Manichaeism and Its Legacy. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 69)
122600: COYSH, A.W. & R.K. HENRYWOOD - The Dictionary of Blue and White Printed Pottery, 1780-1880. Volume 1.
144156: COZZENS, PETER - No better Place to Die. The Battle of Stones River.
131035: COZZENS, PETER - This Terrible Sound. The Battle of Chickamauga.
131036: COZZENS, PETER - The Shipwreck of Their Hopes. The Battles for Chattanooga.
53338: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en Wandelkaartjes. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
130857: CRAANDIJK, J. & P.A. SCHIPPERUS [ILLUSTR.] - Wandelingen door Groningen en Drenthe. Met kaarten en platen naar lithografieën van P.A. Schipperus.
100151: CRAB, J. [ET AL.]. - Dirk Bouts en zijn tijd.
4139511: CRABB, L. - Zoektocht naar God.
122154: CRACRAFT, JAMES - For God and Peter the Great. The Works of Thomas Consett 1723-1729.
95421: CRADDOCK, FRED B. - Philippians. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching Preaching
4053314: CRAFFORD, D. & CRONJÉ, J.M. - Aan God die dank. Geskiedenis van die sending van die Ned.Geref.Kerk binne die Republiek van Suid-Afrika en enkele aangrensende Buurstate.
4010158: CRAIG, C.T. - The Beginning of Christianity.
121643: CRAIG, GORDON A. & ALEXANDER L. GEORGE - Force and Statecraft. Diplomatic Problems of Our Time.
142420: CRAIG, ALEC - The Banned Books of England and Other Countries. A Study of the Conception of Literary Obscenity.
101461: CRAIG, WILLIAM - Die Schlacht um Stalingrad. Der Untergang der 6. Armee. Kriegswende an der Wolga.
143612: CRAIG, PATRICIA - Brian Moore. A Biography.
101402: CRAIN, CALEB - American Sympathy. Men, Friendship and Literature in the New Nation.
84468: CRAMER, J.W. - De Utrechtsche faktie
54113: CRAMER, J.A. / MEYBOOM, H.U. - De Apologeten. Apelles, Aristo, Quadratus, Aristides en Justinus Martyr. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel V)
93882: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden
90530: CRAMER, N. - Parlement en pers in verhouding tot de overheid
4020092: CRAMER, S. - Konservatief modernisme,. godgeleerdheid en volksleven.
4020116: CRAMER, J. - Specimen historico-dogmaticum de Arianismo. (Diss.)
4020117: CRAMER, J. - Het berouw en het ethisch determinisme. Repliek.
4011236: CRAMER, A.W. - Stoicheia tou Kosmou. Interpretatie van een nieuwtestamentische term. (Diss.)
110518: CRAMER, FRIEDRICH - Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie.
83296: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
85697: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijd van Voetius.
145262: CRAMER, N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
142182: CRAMER, A.W. - Stoicheia Tou Kosmou: Interpretatie van een nieuwtestamentische term.
60145: CRAMER. A.W. - Stoicheia tou kosmou (Interpretatie van een nieuwtestamentische term)
87565: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius
84735: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
4021032: CRAMER, J.A. (CALVIJN, J.) - De heilige Schrift bij Calvijn.
4021075: CRAMER, J. - Christendom en humaniteit.
4138158: CRAMER, J.A. - (3 titels). De Heilige Schrift, het Woord van God - Het leven uit God - De Kerk. Afscheidscollege 1934
146112: CRAMER, RIE - Meer van Zus en Jan.
4136879: CRAMER, J.A. - De dominee van onze volkskerk.
4004423: CRAMER, J.A. (UTRECHT) - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.
4005992: CRAMER, J.A. (UTRECHT) - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw.
4015698: CRAMER, S. & PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica (Compleet in 10 dln.). Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door S.Cramer en F.Pijper.
143676: CRAMPTON, R.J. - The Hollow Detente. Anglo-German Relations in the Balkans 1911-1914.
144163: CRAMPTON, R.J. - A Concise History of Bulgaria.
103633: CRANKSHAW, EDWARD - The Shadow of the Winter Palace. Russia's Drift to Revolution 1825-1917.
54859: CRAPPS, ROBERT W. - An Introduction to Psychology of Religion
143717: CRASKE, MATTHEW - Art in Europe 1700-1830. A History of the Visual Arts in an Era of Unprecedented Urban Economic Growth.
4072144: CRAVERI, M. - Das Leben des Jesu von Nazareth.
102277: CRAWFORD, KATHERINE - European Secualities 1400-1800.
101806: CREASEY, JOHN - Round Table. The first twenty-five years of the Round Table Movement.
4140829: CREDNER, C.A. - Geschiedenis van den kanon des Nieuwen Testaments. Uitgegeven door G.Volkmar.
103909: CRÉHANGE, DR. P.-A. - Les livres anciens de Médecine et de Pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé.
60147: CREMER. K.J. - De Duitsche godsdienstpsychologie
82428: CREMER, KLAAS J. - De Duitsche Godsdienstpsychologie
60146: CREMER. F.G. - Die Fastenandage Jesu (Mk 2,20 und Parallelen, In der sicht der Patristischen und Scholastischen Exegese)
4036144: CREMER, K.J. - De duitsche godsdienstpsychologie. (Diss.)
103585: CREMONA, ITALO - De wereld van de Jugendstil.
4261: CRENIUS, THOMAS - Thesaurus Librorum Philologicus et Historicorum. (In quo habentur Tome I: I. Bonav. Corn. Bertrami Lucubrationes Franktallenses, editiae à Theodorico Hackspanio, cum censuris eruditorum. II. Theod. Hackspanii Interpres errabundus. III. Laur. Fabricii Partitiones Codicis Hebraei. IV. Joh. Erici Ostermanni Disputatio de Consultationubus Veterum. Tome II: I. Theodorici Hackspanii Theol. & Philol. celeb. libri duo Miscellaneorum cum ejusdem Cabbalae Judaicae expositione. II. Abrahami Costeri Vindex loci S. Scripturae, Genes. III. 15. a vitiosa interpretatione de b. Virgine Maria. III. D. Salom. Glassii Christus in peccatis nostris serviens, seu dicti Jesa. XLIII. 24. 25. explicatio.) Thomas Crenius conlegit, recensuit, & notas, indices, ac praefationem, in qua de a privatis acta cura publici verba siunt, adjecit.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15