Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
167715: BOUSSET, HUGO - Vurige tongen. Essays over romans na 11 september.
4142188: BOUSSET-GÖTTINGEN, W. - Das Wesen der Religion. Dargestellt an ihrer Geschichte. Volksausgabe.
83075: BOUT, J. - Een getuige van het Licht, het leven van Matthew Henry (1662-1714)
88136: BOUT, J. / N.J. SPAAN - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688)
31828: BOUT, J. / SPAAN, N.J. - Vrienden van de Bruidegom. Het leven van James Guthrie (1612-1661) en William Guthrie (1620-1665)
86231: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
6822: BOUT, JOOST - t Merg van de Historien der Martelaren. Behelzende de voornaamste Getuigenissen, Schrikkelyke Vonnissen, Standvastige Belydenissen, en wreede Tormenten, die dezelve geleden hebben. Beginnende met het Lyden van Christus, en eindigende met het Jaar 1671. Alles in 't kort by een getrokken, uit de groote Martelaars Spiegel der Doopsgezinden van Tileman Jansz. van Bragt. De Derde Druk, Van veele Drukfouten gezuivert, en met 52 Prentverbeeldingen vermeerdert.
54296: BOUT, JAN VAN DEN / VEEN, EVERT VAN DER - Helpen bij rouw
4135764: BOUT, D.C.A. V.D. - Groeiende arbeid op Jappen. Een boodschap aan de Gemeente ter bemoediging. Een boodschap die wil getuigen van Gods Majesteit.
95903: BOUT, J. - Helen Thomson uit de vallei
180748: BOUTELLIER, HANS - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
4072029: BOUTELLIER, HANS - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
110918: BOUTENS, P.C. - Zeven zangen uit Zeeland.
153663: BOUTENS, P.C. - Strofen en andere verzen.
165487: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken [7 Vols. Compl].
31610: BOUTER, ERIC EDWIN - Geloven op gezag. Een kritische analyse van de Newmanreceptie bij Noordmans inzake de kerk en de wending naar het subject
91978: BOUTER, P.F. - Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk.
31077: BOUTER, P.F. - Athanasius
92368: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. III. Particuliere Synode Zuid-Holland Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620 (RGP kleine serie 69)
92426: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw
92369: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. IV. Provinciale synode Zeeland, Classis Walvheren 1602-1620. Classis Zuid-Beveland 1579-1591
81541: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten, bergrede en bergredechristendom bij reformatoren, anabaptisten en spiritualisten in de zestiende eeuw
4138402: BOUTET DE MONVEL, R. (FRANCOIS D'ASSISE) - Saint Francois d'Assise. Ouvrage orné de vingt et une gravures hors texte de Maurice Boutet de Monvel.
155592: BOUTKAN, DIRK & AREND QUAK [ED.]. - Language Contact. Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages.
162211: BOUTTIER, MICHEL & ALAIN RIFFAUD - Regarder et comprendre.... une Cathédrale.
90982: BOUVET, FRANCIS - Bonnard, the complete graphic work.
160188: BOUVIER, RÉNÉ - Jaques Coeur. Un financier colonial au XVe siècle.
142877: BOUVIER, J.-B. - Traité dogmatique et practique des indulgenses, des confrères et du jubilé, a l'usage des ecclésiastiques.
4142559: BOUVIER, A. (BULLINGER, H.) - Henri Bullinger, le successeur de Zwingli. d`après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue francais. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
94116: BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique le successeur de Zwingli. D'après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue française. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice
150350: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke Kunst [3 Vols. Compl.].
141895: BOUVY, D. [INTROD.]. - Beeldhouwkunst van de middeleeuwen tot heden uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.
160331: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
160113: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
180698: BOUWENS, ARIS & HENK KOMEN & KEES MANSCHOT & LOEK DE LEEUW [EDS.]. - Langedijk, toen en nu.
157998: BOUWENS, BRAM - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
104918: BOUWER, KLAAS - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
4139506: BOUWER, J. (OTT, H.) - Hermeneutics and Homiletics. A fundamental-theological study of the relation between proclamation and existence in the theology of Heinrich Ott, and the implications thereof to homiletics. (Diss.)
92654: BOUWERS, LENZE L. - Anne de Vries (1904-1964) Een beeld van de auteur
180567: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel.
144982: BOUWHUIS, DR. J. - Johanna F. van Buren, 1881 - 1981 Dichterschap en Dialect.
95151: BOUWKAMP, ROEL - Helen door delen. Experiëntiële interpersoonlijke therapie. Theorie, methodiek, onderzoek
47280: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
61113: BOUWMAN, MARIUS - Voetius over het Gezag der Synoden
162289: BOUWMAN, DINIE - Throwing Stones at the Moon: The Role of Arabic in Contemporary Mali.
4300519: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden én ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het cliché-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
93858: BOUWMAN, A.J. - Pioniers. Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs te Ridderkerk in de loop der eeuwen
4056265: BOUWMAN, G. - Paulus en de anderen.
4010118: BOUWMAN, G. - De weg van het woord, het woord van de weg. De wording van de jonge kerk.
83764: BOUWMAN, H. - De kerkelijke tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht
95299: BOUWMAN, KITTY / BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
122422: BOUWMAN, RICHARD - Solozeilen. Typen - Toertochten - Races - Bekende zeilers.
30032: BOUWMAN, KITTY / BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
146202: BOUWMAN, ANDRÉ & BERRY DONGELMANS & PAUL HOFTIJZER & ED VAN DER VLIST & CHRISTIAAN VOGELAAR - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
163540: BOUWMAN, A.TH. [ED.]. - Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollections. Vijf lezingen bij het afscheid van prof. dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden, onder redactie van A.Th. Bouwman.
47893: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
4055690: BOUWMAN, G. - Nieuw en Oud. Over het evangelie van Mattheüs.
101114: BOUWMAN, DR. P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd.
87248: BOUWMAN, H. - Willem Teellinck en de practijk der godzaligheid
88400: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der afscheiding. Opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. C. Smits.
144192: BOUWMAN, KITTY & KICK BRAS [EDS.]. - Werken met spiritualiteit.
4014788: BOUWMAN, M. - Tweeërlei kerkrecht. Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
4051778: BOUWMAN, H. - Christus alleen. Een bundel preeken.
4141337: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht. Eerste deel.
4052526: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Kerken der Afscheiding. Opnieuw uit gegeven met een woord ter inleiding van C.Smits.
4029562: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd. Vertaald door G.Pancras.
94186: BOUWSMA, WILLIAM J. - John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait
4142501: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - John Calvin. A 16th Century Portrait.
94272: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
94278: BOUYER, LOUIS - Autour D'Érasme. Études sur le Christianisme des Humanistes Catholiques
101869: BOVÉ, CAROL MASTRANGELO - Language and Politics in Julia Kristeva. Literature, Art, Therapy.
160819: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN [EDS.]. - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
87781: BOVELAND, KARIN / BURGER, BURGER, CHRISTOPH PETER / STEFFEN, RUTH - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Strassburger Druckers, um 1480. / Der Antichrist. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Inc. fol. 116. (2 Teilen)
30792: BOVEN, B.J. VAN - Het gevogelte des hemels. Onderwijs door de vogels vanuit het Bijbelboek Job (Deel 1)
103934: BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
91330: BOVEN, MARGRIET VAN E.A. - De Muze als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940. (Deel 1)
152962: BOVEN, MAARTEN VAN [ED.]. - Afscheid van de wereld. De autobiografie van Boudewijn Donker Curtius 1746-1832. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius, politicus, advocaat en rechter in de Bataafs-Franse tijd.
154633: BOVEN, GRADDY & ARNE ZUIDHOEK & JACK STALLER [ILLUSTR.]. - In de schaduw van de vliegende Hollander.
130725: BOVEN, W.J. VAN & H.J.A.M. VAN GEEST [EDS. - ET AL.] - HH in het [r]echt. Vriendenbundel aangeboden aan prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekes.
103935: BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
131584: BOVEND'EERT-DRUGHORN, RIA - Javastraat 57. Portret van een Haags middenstandsgezin 1925-1940.
4141233: BOVENDEERT-SAMSON, C. - Uit de schemering naar het licht.
85559: BOVENKAMP, C. VAN DEN - 50 jaar Christelijk Onderwijs te Waarde
55252: BOVENKAMP, C. VAN - De getuige der waarheid. Een schets over het leven en de arbeid van prof. Franciscus Gomarus
95518: BOVENKERK, FRANK E.A. - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben
154896: BOVENKERK, FRANK - The Sociology of Return Migration: A Bibliographic Essay.
103270: BOVENS, G.A.J. & G.J. FRANS NAEREBOUT [ILLUSTR.]. - Op de lange deining [180 cards = Compl.].
160035: BOVES, T.L.L. - Speech accommodation in co-operative and competitive conversations. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4012807: BOVET, TH. - De overwinning op de angst. Over ziek en gezond geloof.
4054662: BOVET, TH. - Der Glaube. Erstarrung und Erlösung. Eine Besinnung für Gläubige und Ungläubige,
110797: BOWDER, DIANA [ED. - ET AL.]. - Who was Who in the Roman World.
180774: BOWDOIN VAN RIPER, A. - Men among the Mammoths. Victorian Science and the Discovery of Human Prehistory.
89393: BOWE, MARJORIE - De held
89383: BOWEN, MARJORIE - Dei Gratia. Vertaling van M.F.-De Bas.
180615: BOWER, TOM - Nazi & Gold. The full story of the fifty-year Swiss-Nazi conspiracy to steal billions from Europe's Jews and holocaust survivors.
145351: BOWER, TOM - Maxwell Outsider. Het omstreden verhaal van de mediatycoon.
145071: BOWER, TOM - Nazi goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
156958: BOWERS, FREDSON [ED.]. - Studies in Bibliography [Vol. 33].
156871: BOWERS, FREDSON - Bibliography and Textual Criticism. The Lyell Lectures 1959.
4050909: BOWIE, W.R. - Men of Fire. Torchbearers of the Gospel.
95524: BOWKER, JOHN - Religionen der Welt
145085: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
105223: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
4067887: BOWKER, J. - Groot handboek bij de Bijbel.
4142786: BOWKER, J. - Jesus and the Pharisees.
4137923: BOWKER, J. - Problems of Suffering in Religions of the World.
122115: BOWLE, JOHN - Politics and Opinion in the 19th Century. An Historical Introduction.
90669: BOWLE, JOHN - Charles I. A Biography.
146115: BOWLE, JOHN - Minos or Minotaur ? The Dilemma of Political Power.
152735: BOWLT, JOHN E. - Moscow and St. Petersburg in Russia's Silver Age 1900-1920.
92418: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark. The new Christian Jewish passover haggadah
81727: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark, the new christian jewish passover haggadah
156347: BOWN, COLIN & PETER J. MOONEY - Cold War to Détente 1945-80.
146213: BOWN, MATTHEW CULLERNE - Art under Stalin.
151165: BOWYER, CHAZ & ARMAND VAN ISHOVEN - Halifax at War & Wellington at War [2 Vols. in 1].
180034: BOXEL, MR. H.J.M.M. VAN - Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht. Een juridisch technische benadering.
102084: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
168754: BOXER, PROF. CHARLES RALPH - Fidalgos in the Far East 1550-1770. Fact and Fancy in the History of Macao.
168750: BOXER, PROF. CHARLES RALPH [ED.]. - The Tragic History of the Sea 1589-1622. Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Sao Thome (1589), Santo Alberto (1593), Sao Joao Baptista (1622), and the Journeys of the Survivors in South East Africa & Further Selections from the Tragic History of the Sea 1559-1565 Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Aguia and Garca (1559), Sao Paulo (1561) and the Misadventures of the Brazil-Ship Santo Antonio (1565) [2 Vols.].
168586: BOXER, CHARLES RALPH [MANUEL VILARINHO - INTROD.]. - The Great Ship from Amacon.
100553: BOXER, CHARLES C. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
144145: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
201515: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Toneel ofte Beschryvinge der steden van Hollandt. Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by Marcvs Zverius Boxhornius. Int Nederlandts ouergeset uyt de copye, by den Autheur uerbetert, ende merckelyck en vermeerdert, door Geeraert Baerdeloos.
30659: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap (Tweede Deel, nagelaten gedichten)
171137: BOXSEL, MATTHIJS VAN - De draagbare encyclopedie van de domheid.
92634: BOXSEL, MATTHIJS VAN - De encyclopedie van de domheid
100885: BOXSEL, MATTHIJS VAN - Deskundologie. Domheid als levenskunst. De encyclopedie van de domheid.
4140854: BOXSEL, M.VAN - Morosofie. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen. (De encyclopedie van de domheid)
4140855: BOXSEL, M.VAN - Deskundologie. Domheid als levenskunst. (De encyclopedie van de domheid)
140354: BOXTEL, H.J.G. VAN - Op vingers gevangen. Door H.J.G. van Boxtel, H.I.P. chef dactyloscopische Dienst Amsterdam.
167448: BOXTEL, BEA VAN & SASKIA POLDERVAART & WILLEMIJN RUBERG [EDS. - ET AL.]. - Idealen en illusies. Gender en utopieën.
162109: BOXTEL, GEERT VAN - Non-Motor Components of Slow Brain Potentials.
100939: BOXUS, ROBERT - Raminagrobis dans le folklore wallon.
168058: BOYCE, WILLIAM D. - Australia and New Zealand illustrated.
4069398: BOYD, K.M. - Scottish Church Attitudes to Sex, Marriage and the Famuly 1850-1914.
121941: BOYD, CAROLYN P. - Praetorian Politics in Liberal Spain.
130621: BOYD, ALASTAIR - The Sierras of the South. Travels in the Mountains of Andalusia.
162927: BOYD, WILLIAM [EDMUND J. KING - REV. ED.]. - The History of Western Education.
131886: BOYD, MARTIN [DOROTHY GREEN - INTROD.] - The Cardboard Crown.
131042: BOYD, BRIAN - Vladimir Nabokov. The Russian Years.
144102: BOYDEN, MATTHEW - Richard Strauss.
130649: BOYENS, JOSÉ & PAUL BEEK. - Oscar Jespers 1887-1970/ Theresia van der Pant - Piet Killaars - Hanneke Mols- van Gool. Beeldhouwers.
90112: BOYENS, PIET / BOSSCHAERT, HANS - Leon de Smet
102865: BOYENS, JOSÉ - Ruimte in het beeld.
170543: BOYER, PASCAL [WOLFGANG ACHTNER & ELISABETH GRÄB-SCHMIDT & MICHAEL G. PARKER & THOMAS M. SCHMIDT] - The Fracture of an Illusion. Science and the Dissolution of Religion. Frankfurt Templeton Lectures 2008.
164928: BOYER, RICHARD E. - English Declarations of Indulgence 1687 and 1688.
123180: BOYLAN, LEONA DAVIS - Spanish Colonial Silver.
153396: BOYLE, JOHN HUNTER - China and Japan at War 1937-1945. The Politics of Collaboration.
161763: BOYLE, LEONARD E. - A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings.
87816: BOYLE, MARJORIE O'ROURKE - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther
144955: BOYLE-TURNER, CAROLINE [ED.]. & ADOLF SMITMANS & J.A. VAN BEERS & TIM HUISMAN - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin.
155057: BOYLE, THOMAS JOHN [GERDA G. BAARDMAN - TRANSL.]. - Talk talk.
156665: BOYLE, DAVID - The Troubadour's Song. The Capture and Ransom of Richard the Lionheart.
131312: BOYLE, DAVID - De Tweede Wereldoorlog in foto's.
104066: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Beeldententoonstelling Floriade 1960.
156882: BOYNTON, HENRY WALCOTT [JOSEPH ROSENBLUM - INTROD.]. - Annals of American Bookselling 1638-1850.
168540: BOZINOV, V. & S. DAMJANOV & H> HRISTOV [EDS - ET AL.]. - L'histoire Bulgare dans les ouvrages des savants europeens.
158473: BOZO, DOMINIQUE [ED.]. - Picasso. Oeuves reçues en paiement des droits de succession.
103968: BOZO, DOMINIQUE [ED.]. - Georges Braque. Les papiers collés.
123140: BRAAK, LEX TER [ED.]. - Philip Huyghe. Installaties en tekeningen 1986-1994.
103520: BRAAK, MENNO TER - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.
180117: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de vorigen.
180118: BRAAK, MENNO TER - Afscheid van domineesland / Man tegen man.
180119: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht.
180120: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen.
167659: BRAAK, MENNO TER & E. DU PERRON [H. VAN GALEN LAST - ED. & NOTES]. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron 1930-1940 [4 Vols. Compl.].
142319: BRAAK, MENNO TER - Cinema Militans.
4134460: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe christenen - De Nieuwe elite.
10142: BRAAK, BALDUINUS TER - Zeede- en Mengelstoffen Vervattende XX. Predikaetsien Over zommige Voornaeme Deugden der Christenen: Als meede over eenige Byzondere Keurstoffen Des Ouden en Nieuwen Testaments.
121224: BRAAKE, DIANA TER & PETRAKLAPWIJK - De Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua 1979-1990.
102908: BRAAM, ELISABETH VAN & EELCO ELZENGA [ET AL.]. - In Royal Array Queen Wilhelmina 1880 - 1962.
105219: BRAAM, ELISABETH VAN & EELCO ELZENGA [ET AL.]. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
166274: BRAAMBEEK, H.J. VAN - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan.
130386: BRAASEM, W.A. & ONNO MEESTER [PHOTOGR.] - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
170781: BRAATEN, CARL E. & PHILIP CLAYTON [EDS]. - The Theology of Wolfhart Pannenberg: Twelve American critiques, with an autobiographical essay and response.
4058524: BRAATEN, C.E. - The Future of God. The revolutionary Dynamics of Hope.
46888: BRAATEN, CARL E./JENSON, ROBERT W. (ED.) - Christian Dogmatics, Volume One and Volume Two
181133: BRABANDER, G.L. DE [ET AL.]. - De Industrie in België. Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980.
4075620: BRABANDER, GERARD DEN - Verzamelde verzen.
30607: BRABANT, WILLY - Lieutenant-Général Comte Jean François Dumonceau. Souvenirs de 1830-1844. Chronologie Succincte
101913: BRABANT - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack.
122859: BRABANT - - Vught.
101870: BRABANT, J.M. VAN - Regional Price Formation in Eastern Europe.
164890: BRABANT - Oud-Breda in kleur. Een selectie van gekleurde prentbriefkaarten uit het begin van de twintrigste eeuw.
152352: BRABANT, DR. J. VAN - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Uitrusting rn Restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
94343: BRABANT, HYACINTHE - Erasme Humansite Dolent
110335: BRABER, BEN - Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 1940 - 1945.
103581: BRABER, HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
168834: BRABER, HELLEKE VAN DEN & LOTTE JENSENS [EDS.]. - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
166561: BRABER, ESPERANZA & SUZANNE KOOIJ [EDS.]. - Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed. 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe 1905-2001.
156959: BRABER, HELLEKE VAN DEN & JAN GIELKENS - In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context.
145459: BRABER, HELLEKE VAN DEN & LOTTE JENSENS [EDS.]. - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
4139507: BRABER, M.E.J. DEN - Built from Many Stones. An Analysis of N.Winther-NIelsen and A.G.Auld on Joshua with Focus on Joshua 5:1-6:26. (Diss.)
131544: BRABER, COR VAN DEN - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
31210: BRABER, COR VAN DEN - Toren door de tijd, bouwen en restaureren in pelgrimsstad Amersfoort (Amersfortia Reeks, Deel 10)
156168: BRACHES, DR. ERNST - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.
166977: BRACHES, ERNST [INTROD.]. - Het Nederlandse Boek 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel & Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
165246: BRACHES, ERNST - Alexander Verberne. Vormgever van boeken & muziek. Een documentatie.
158242: BRACHES, ERNST [FOREW.]. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen, alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
157999: BRACHES, ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen....De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof - Th.W. Nieuwenhuis - C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
151021: BRACHES, ERNST - De best verzorgde boeken 1986 / The best book designs 1986.
4060483: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
102272: BRACHIN, PIERRE. - La langue Neerlandaise. Essai de présentation.
141439: BRACHMANN, BOTHO - Russische Sozialdemokraten in Berlin 1895-1914.
170653: BRACKEN, JOSEPH A. - The One in the Many: A Contemporary Reconstruction of the God-World Relationship.
152902: BRACKER, NICOLE & STEFAN HERBRECHTER [EDS.]. - Metaphors of Economy.
102273: BRACKMAN, DRS. CHRISTINE & DRS. MARIJKE FRIESENDORP - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
145576: BRADBURY, MALCOLM [FOREW.]. & LINDA LLOYD JONES & JEREMY AYNSLEY - Fifty Penguin Years. Published on the Occasion of Penguin Books' Fiftieth Anniversary.
161086: BRADBURY, JIM - The Medieval Archer.
121713: BRADER, TOOF & MARJA VUIJSJE - Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen. NIEUWE EDITIE.
156575: BRADFORD, ERNLE - The Sword and the Scimitar. The Saga of the Scrusades.
145259: BRADFORD, CURTIS [ED.]. - Yeats's Last Poems Again.
142803: BRADFORD, SARAH - Harriet Tubman, the Moses of Her People. The Moses of Her People.
141174: BRADFORD, SARAH - Elizabeth. A Biography of Her Majesty the Queen.
101110: BRADFORD, ERNLE - Cleopatra.
104242: BRADFORD, ERNLE - The Story of the Mary Rose.
163014: BRADFORD, ERNLE - Christopher Columbus.
101502: BRADFORD, SARAH - Queen Elizabeth II. Het Life in Our Times.
171007: BRADIE, MICHAEL - The Secret Chain. Evolution and Ethics.
53967: MR. BRADLAUGH / MR. WESTERBY - Heeft de mensch een ziel? Tweedaagsch pleidooi voor en tegen het materialisme
161328: BRADLEY, RICHARD - The Social Foundations of Prehistoric Britain. Themes and Variations in the Archeology of Power.
121550: BRADLEY, KEITH R. - Slavery and Rebellion in the Roman World 140 b.c. - 70 b.c.
122245: BRADLEY, JOHN - Allied Intervention in Russia 1917-1920.
166025: BRADLEY, SUE M. [ED.]. - The British Book Trade. An Oral History.
53863: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 32, 1981
53864: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 37, 1986
53865: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 38, 1987
144151: BRADSHAW, GILLIAN - The Beacon at Alexandria.
155842: BRADSHAW, BRENDAN - The Irish Constitutional Revolution of the Sixteenth Century.
155675: BRADSHAW, JON - Dreams that Money can Buy. The Tragic Life of Libby Holman.
53860: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 42, 1991
53861: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 41, 1990
53866: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 39, 1988
53867: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 46, 1995
53857: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 45, 1994
53858: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 44, 1993
53859: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 43, 1992
87853: BRADY, THOMAS A. - Ruling class, regime and Reformation at Strasbourg 1520-1555
154273: BRADY JR., THOMAS A. & HEIKO A. OBERMAN & JAMES D. TRACY [EDS.]. - Handbook of European History 1400-1600. The Late Middle Ages, Renaissance and Reformation [2 Vols. Compl.].
145828: BRAECKMANS, LUC & GUIDO VANHEESWIJCK [EDS.]. - Onder de koepel van het Pantheon. Liber amicorum Jacques Claes.
4064273: BRAECKMANS, L. TAELS, EEKERT, G.VAN & VANHEESWIJCK, G. (EDS.) - Op het ritme van de oneindigheid. Opstellen over het natuurlijke godsverlangen.
4046748: BRAEKERS, M. - Begrijpt U wat U leest?. De veelzijdigheid van bijbelverhalen. (Cahiers voor levensverdieping 56)
100767: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der Vrouwen Natuere ende Complexie. Ende hoemen kenne sal vrouwen die van naturen vrolijck ende blijde zijn, ende gherne bi slapen . . Ende wat vrouwen dat van naturen swaer zijn, ende niet bi slapen. . Ende noch meer andere dingen behorende totten vrouwen. . Om te sien oft een vrouwe beurucht is oft niet. . Oft si een knechtken of een meesken draecht Ende meer ander.
100771: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Die Historie van Peeter van Prouencen ende die schoone Maghelone van Napels. Hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder peeter des grauen sone van prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen , des Conincx dochter van Napels.
100769: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der IX Quaesten. Warachtighe historien. Als van Jeroboan, Achab, Joram, ioden, Caym, Nero, Pylatus, heiden, Judas scharioth, Machamet, Julianus ap[o]stota, kerstenen, die alle een onsalich eynde hadden.
100768: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Van Heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien. Een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende xiij iaren lanc als een man.
141070: BRAEKMAN, DS. E.M. & DS. L.A. ROCTEUR [INTROD.]. - Het Protestantisme te Brussel. Van de oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I.
161176: BRAEKMAN, W.L. - De Vlaamse horticultuur in de vroege 16e eeuw. Drie ' Profijtelijcke ' traktaten over poten en enten, zaaien en planten.
31327: BRAEKMAN, ÉMILE / BOER, ERIK DE - Guido de Bres, zijn leven, zijn belijden
101148: BRAEM, R. - De ' Art Nouveau ' en wij.
100554: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
4143034: BRAEMBUSSCHE, A. V.D. (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
158190: BRAESEL, MICHAELA [ED.]. - Englische Buchkunst um 1900.
130790: BRAEUNIG, DR. KARL - Mechanismus und Vitalismus in der Biologie des neunzehnten Jahrhunderts. Ein geschichtlicher Versuch.
168226: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE & CHARLOTTE OAKES [EDS]. & JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [ = Volume 1 - only].
168144: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE & CHARLOTTE OAKES & JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [3 Vols. = Compl. Set].
162972: BRÄGELMANN, DR. B. - Die von dem Mittelalter zur Neuzeit überleitenden Ereignisse, betrachtet in ihren weiter umgestaltenden Wirkungen [Vol. 1 - 3].
164467: BRAGG, MELVYN - Richard Burton. Biografie. Gebaseerd op zijn dagboekaantekeningen.
4071456: BRAGG, R. - Houten kerken in Amerika.
88639: BRAGT, RIA VAN - De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Een inleidende studie en tekstuitgave.
163307: BRAHAM, RANDOLPH L. [ED.]. - Social Justice.
83642: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan's onderwijzing
86222: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
31619: BRAHÉ, JAN JACOB - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard
86412: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
83999: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
101048: BRAIDOTTI, ROSI - Beelden van leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie.
140221: BRAILSFORD, DENNIS - British Sport. A Social History.
131877: BRAIN, J.B. - Catholics in Natal. Volume II: 1886 to 1925.
158316: BRAITHWAITE, HELEN - Romanticism, Publishing and Dissent. Joseph Johnson and the Case of Liberty.
4143682: BRAITHWAITE, W.C. - The Beginnings of Quakerism. Second edition revised by H.J.Cadburry.
31578: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen van het geestelijke leven
31579: BRAKEL, THEODORUS À - Het geestelijke leven en de stand van een gelovig mens hier op aarde, uit Gods Woord vergaderd en bijeengesteld
92386: BRAKEL, WILHELMUS À - Het leven des geloofs op de beloften
55184: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
88399: BRAKEL, W. À /MAC CHEYNE, R.M. - 35-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging over de dag des Heeren.
53349: BRAKEL, WILHELMUS À - Roeping en wedergeboorte
31494: BRAKEL, WILHELMUS À - De Ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch, beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in tien uitgelezen leerredenen
87569: BRAKEL, WILHELMUS À - Stichtelijke oefeningen over de voorbereiding, betrachting en nabetrachting van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Hier is bijgevoegd een andere stichtelijke oefeningn en een stichtelijk gedicht van dezelfde auteur.
95636: BRAKEL, W. À - Redelijke godsdienst in welken de goddelijke waarheden van het genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
54965: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
9885: BRAKEL, WILHELMUS À - Logikê latreia, dat is Redelyke Godtsdienst, In welken de Goddelyke waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de Ontmoetingen der Kerke in het N.T., vertoont in een verklaringe der Openbaringe Johannes. De negenden druk.
92387: BRAKEL, WILHELMUS À - Het geloof en haar kenmerken
91252: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
150521: BRAKEL, KOOS VAN [ET AL.]. - Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
30094: BRAKEL, W. À - De trappen des geestelijken levens
47681: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
47642: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen I, 1-36
47643: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
47645: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen IV, 103-134
47646: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen V, 135-150
154808: BRAKMAN, WILLEM - Water als water.
47644: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen III, 72-102
2227300191: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA - Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, Waarin de Stoffen ontleed, volgens de Grond-taal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt, en op de gemoederen toegepast worden. Uitgegeven, onder het opzicht en met eene Voorrede van Gisbertus Matthias Elsnerus.
153840: BRALS-LUINGE, ALI - Allien ... en toch wieder.
153835: BRALS-LUINGE, ALI & WILMA J.M. STIJKEL [ILLUSTR.]. - En toen zag ik ... Humoristische verhalen in Drents dialect.
87956: BRÄM, A. - Blikken in de wereldgeschiedenis en hare leiding. Uit het hoogduitsch vertaald door W. Laatsman.
158429: BRAMBATTI, ALBERTA [ET AL.]. - Grafica Art Nouveau nelle riviste Russe.
4139828: BRAMER, J. (LUTHER, M.) - Martinus Luther, ter onregte als Hervormer op het Derde Eeuwfeest voorgedragen,. en daardoor de Roomsch-Catholijke Kerk gerecht aardigd tegen de beschuldigingen, welke toen tegen haar zijn aangevoerd.
152670: BRAMLY, SERGE - Leonardo. De cultuur van de Renaissance in Italië 1452-1519.
143264: BRAMMER, URSULA G. [ED.]. & FRITZ USINGER [INTROD.]. - Kasimir Edschmid. Bibliographie.
170777: BRAMS, STEVEN J. - Superior Beings. Game-theoretic Implications of Omnipotence, Omniscience, Immortality, and Incomprehensibility.
123357: BRAMWELL, DAVID & ZOË BRAMWELL - Wild Flowers of the Canary Islands.
145375: BRANA-SHUTE, ROSEMARY & GARY BRANA-SHUTE [EDS]. - Crime and Punishment in the Caribbean.
130791: BRANCA, DR. WILHELM - Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen.
123566: BRAND, JAN & A. VAN DER ZWAAG & IRMA BOOM - Colour in Time.
161751: BRAND, A.J. [ED.]. - Oorlog in de middeleeuwen.
4042819: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
92655: BRAND, CHRIS A.O. - Korrespondenz aus den Niederlanden. Ansichten und Arbeitsproben Niederländischer Buchgestalter
145113: BRAND, WILLIAM [ED.]. - Thou shalt not kill. Poles on Jedwabne.
165693: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
164391: BRAND, JAN & RUUD BRUINEN [EDS.]. - De plaats van de grafiek binnen de eigentijdse beeldende kunst. Experimentele grafiek do 24 okt t/m zo 10 nov forumdiscussie - lezingen - expositie.
160419: BRAND, HANS & JAN BRAND [ED.]. - De Hollandse waterlinie.
132150: BRAND, RIEN VAN DEN & STEFAN FRANKEWITZ - Inventaris archief kasteel Haag. Inleiding - Regesten - Zegels - Register.
131870: BRAND, DANA - The Spectator in the City in Nineteenth-Century American Literature.
101049: BRAND, MR. J.A.M. VAN DEN & MR. E.W. VAN GELDER & DRS. H.W. VAN SANDICK [EDS.]. - Handreiking grondexploitatiewet.
4072216: BRANDAZZA, M. HANGARTNER, B. & KOCH, A. (HRSG.) - Geistliche Musik und die Jesuitenkirche Luzern. Festschrift 20 Jahre Collegium Musicum.
47903: BRANDELER, P. VAN DER - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Met platte-grond en afbeeldingen
47902: BRANDELER, P. VAN DER - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Met platte-grond en afbeeldingen
161988: BRANDEN, LODE VAN DEN & ELLY COCKX-INDESTEGE & FRANS SILLIS [EDS.]. - Bio-Bibliografie van Cornelis Kiliaan.
160701: BRANDEN, DR. L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
150759: BRANDENBARG, TON - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd [15de/16de eeuw].
160799: BRANDENBURG, ANGENIES - Annie Romein-Verschoor 1895-1978 [2 Vols. Compl.].
4142488: BRANDENSTEIN, B.VON - Der Mensch und seine Stellung im All. Philosophische Anthropologie.
4016859: BRANDES, G. - Urchristentum. (Christentum-Kommunismus-Paulinismus).
165656: BRANDES, JÖRG-DIETER - Burgen & Beduinen der Arabischen Welt.
4300871: BRANDES, D. H.SUNDHAUSSEN & S.TROEBST (HRSG.) - Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20.Jahrhunderts. In Verbindung mit K.Kaiserova und K.Ruchniewicz.
91679: BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum
4026128: BRANDI, K. - Reformation und Gegenreformation. Vorwort von D.Albrecht.
168812: BRANDIS, TILO [ED.]. - Kostbare Handschriften und Drucke. Ausstellung zur Eröffnung d. Neubaus in Berlin.
103509: BRANDIS, TILO [ED.]. - Kostbare Handschriften und Drucke. Ausstellung zur Eröffnung d. Neubaus in Berlin.
150030: BRANDL, JOHANNES L. & OLGA MARKIC [EDS.]. - Essays on the Philosophy of Terence Horgan.
162540: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Mental Causation, Multiple Realization, and Emergence [Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 65].
162535: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Register / Index Volume 1 - 59.
162536: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 60.
162537: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 61.
162538: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 62.
162539: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 64.
145371: BRANDON, GEORGE - Santeria from Africa to the New World. The Dead sell Memories.
165843: BRANDON, JAMES R. - Theatre in Southeast Asia.
4009567: BRANDON, S.G.F. - The Fall of Jerusalem and the Christian Church. A Study of the Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity.
4058279: BRANDSMA, B. & KUIKEN, B. (RED.) - Denkers van deze tijd. Gesprekken met filosofen.
131466: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest Translation.
150711: BRANDSMA, GIJS - De Russische krijgsmacht. Te land ter zee en in de lucht.
142590: BRANDSTETTER, DR. RENWARD - Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Die Kleindichtung der indonesischen Völker. Sprache, Komposition, Metrik, Gattungen und Arten. & Nachtrag. [2 Vols.].
162327: BRANDT-VAN DER VEEN, DR J. - Het Thorbecke - Archief [3 Vols.].
152105: BRANDT CORTIUS, HUGO - Exercises in computational linguistics.
10114: BRANDT, GEERAERT - Kort Verhael van de Reformatie, En van den Oorlogh tegen Spanje, In, en ontrent de Nederlanden. Tot den Jare M.DC. Uyt verscheyden geloofwaerdige Historien en authentijcke stucken onpartijdighlijck by-een-gestelt. De tweede druck verbetert en vermeerdert. Daer noch by is gevoeght het Chronijxken der Nederlandtsche geschiedenissen sedert het jaer 1600. tot het Jaer 1658. De vierde druck.
122928: BRANDT, PAUL - Schaffende Arbeit und bildende Kunst [2 Vols. Compl.].
10167: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie, en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aantekeningen en Aenmerkingen. Naerder oversien, merkelijk vermeerdert.
145665: BRANDT, URSULA - Carolinenstrasse 35. Geschichte der Mädchenschule der Deutsch-Israelischen Gemeinde in Hamburg 1884-1942.
4300393: BRANDT, RITA V.D. & K.A.D.SMELIK (RED.) (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum in perspectief.
170290: BRANDT, RIA VAN DEN & KLAAS A.D. SMELIK [EDS]. - 'Wachten jullie op mij?' Etty Hillesum in beeld.
180873: BRANDT, RIA VAN DEN & BERT VANHESTE & ERIK BORGMAN [EDS.]. - Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld.
82295: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden
170436: BRANDT, RIA VAN DEN & ROB PLUM [EDS]. - Theologie uitgedaagd. Spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf.
155567: BRANDT, JOHN C. & D. CHAPMEN [EDS.]. - Introduction to Comets.
162630: BRANDT, WILLEM & RENATE SCHÜLER [ILLUSTR.]. - Wilde Pfade. Nah und Weit.
9110: BRANDT, CASPAR - Historie van het Leven des Heeren Huig de Groot, Beschreven tot den aanvang van zyn Gezantschap wegens de Koninginne en Kroone van Zweden aan 't Hof van Vrankryk. En vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh. Met een Aanhangsel der zelve Historie, &c. Tweede Druk.
31198: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Haarlemmerhout, Pall Mall en Maliebaan (Overdruk uit Akademiedagen XII)
152091: BRANDT, GEERAARDT [DR. P. LEENDERTZ JR. - ED.]. - Het leven van Joost van den Vondel.
10113: BRANDT, GEERAERT - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Met Plaaten. Op nieuw uitgegeven.
4300372: BRANDT, G. - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter (gebonden in leren band). Met schoone koopere plaaten verciert. Facsimile van de uitgave Amsterdam 1687.
4009097: BRANDT, TH. - Die Kirche im Wandel der Zeit.
4026144: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
85837: BRANDTS BUYS, JAN W.F. - De melodieën der Evangelische Gezangen, vierstemmig gezet en voorzien van voor-, tusschen- en naspelen voor orgel, met of zonder Pedaal, Harmonium of Piano
4300302: BRANDTS BUYS, H. (BACH, J.S.) - Het Wohltemperirte Klavier van J.S.Bach.
53844: BRANGWYN, FRANK A.O. - The way of the cross. An interpretation by Frank Brangwyn, R.A. with a commentary by gilbert Keith Chesterton
31256: BRANIGAN, K. - Spectrum Atlas van de Archeologie
93145: BRANIGAN, K. - Spectrum Atlas van de Archeologie
145697: BRANSEN, JAN - The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation between Thoughts and Objects.
154640: BRANTJES, PIETER & MARIJKE DE JONG & FRITS LOOMEIJER & HENK WEVER - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
88800: BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834.
180368: BRANTS, JOH.P.J. - Beschrijving van de Klassieke Verzameling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden [2 Vols. Compl.].
4133612: BRANTS, A. & WITTE, H. (RED.) - Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis.
4052720: BRAS, KICK & BOUWMAN, KITTY (RED.) - Werken met spiritualiteit.
82947: BRAS, K.E. - Mint de Minne. Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid
60099: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid)
122128: BRAS, GABRIEL LE [INTROD. - ET AL.]. - Huitième Centenaire de Notre-Dame de Paris [Congrès des 30. Mai - 3 Juin 1964]. Recueil de travaux sur l'histoire de la cathédrale et de l'église de Paris.
4050911: BRASELMANN, W. - Dem Wort gehorsam.
151940: BRASPART, MICHEL - Du Bartas, poète chrétien.
131776: BRASSEUR-PEETERS, DR. E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa.
164980: BRASSINGA, ANNEKE - Bloeiend puin.
103521: BRASZ, DRS. INEKE - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg.
155975: BRASZ, CHAYA - Removing the Yellow Badge. The Struggle for a Jewish Community in the Postwar Netherlands 1944-1955.
4140520: BRASZ, CH. - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
4139285: BRATCHER, R.G. (ED.) - Old Testament Quotations in the New Testament.
4133782: BRATCHER, R.G. & NIDA, E.A. - A Handbook on The Gospel of Mark. (USB Handbook Series)
53690: BRATT, JAMES D. - Abraham Kuyper. A centennial reader
100496: BRATTINGA, TEIJE - Theologie van het socialisme. Een studie over het Religieus Socialisme met name de therorie van het Religieus Socialisme zoals die is ontwikkeld door Paul Tillich.
30945: BRAUDE, WILLIAM G. - The Midrash on Psalms. Translated from the Hebrew and Aramaic (Yale Judaica Series, volume XIII)
141591: BRAUDEL, FERNAND - De structuur van het dagelijks leven.
4136153: BRAUDEL, FERNARD - Beschaving, economie en kapitalisme (15e-18e eeuw). I.De structuur van het dagelijks leven.
157691: BRAUER, DR. ADELBERT - Dümmler-Chronik aus anderthalb Jahrhundert Verlagsgeschichte [In Slipcase].
122620: BRAUER, PROF. DR. TH. - Sozialpolitik und Sozialreform.
4136352: BRAUER, J.C. (TILLICH, P.) - The Future of Religions.
150140: BRAUERS, HEINZ [ED. - ET AL.]. - Antiqua Ecclesia. Beiträge zur Geschichte der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Aldekerk nach den Manuskripten des Hubert Grosse-Osterholt.
92433: BRAUMANN, GEORG - Das Lukas-Evangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung
4021569: BRAUMANN, G. - Vorpaulinische christliche Taufverkündigung bei Paulus. (BWANT V,2)
4011170: BRAUMANN, G. (HRSG.) - Das Lukasevangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung. (Wege der Forschung 280)
82034: BRAUN, D. E.A. - Het wonder. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 26
140691: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE & FRANÇOIS BOUCHER [INTROD.]. - Des Merveilleuses aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789 à 1929.
153346: BRAUN, ANNE & THOMAS MÜLLER [ILLUSTR.]. - Historische Zielscheiben. Kulturgeschichte europäischer Schützenvereine.
168740: BRAUN, MAXIMILIAN - Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic von Konstantin dem Philosophen im Auszug herausgegeben und übersetzt.
153345: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
110929: BRAUN, ADOLF [ET AL.]. - Das Programm der Sozialdemocratie. Vorschläge für seine Erneuerung.
153351: BRAUN, ANNE - Historical Targets [In Slipcase].
164791: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN [ED.]. - Pillars. Architectural Details.
180885: BRAUN, HERBERT - Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte [2 Vols. Compl.]..
104895: BRAUN, PETER (ED.) - Klassische Armbanduhren.
155571: BRAUN, JOACHIM - Music in Ancient Israel / Palestine. Archaeological, Written and Comparative Sources.
103156: BRAUN, THOMAS & GEORGES VIRRÈS & GEORGES GARNIR [EDS - ET AL.]. & COMTE CARTON DE WIART [INTROD.]. - Le Miroir de la Belgique [3 Vols. in 1].
122632: BRAUN, CLARA [R.E. KEPPLER - ILLUSTR.]. - Aus der Rosenzeit. Ein Liederstrauss.
4141880: BRAUN, J. - Tracht und Attribute der Heiligen in der Deutschen Kunst. Mit 428 Abbildungen
160440: BRAUNBACH, PROF. DR. MAX [INTROD.]. - Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein. Heft 155/156. Festheft zum 100 jährigen Jubileum.
143516: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart.
104824: BRAUNBURG, ANNEMARIE & RUDOLF BRAUNBURG - Schöne alte Wassermühlen.
94871: BRAUNE, WILHELMN - Gotische Grammatik, mit Lesestücken und Wörterverzeichnis
122459: BRAUNE, WILHELM [& KARL HELM & ERNST A. EBBINGHAUS] - Althochdeutsches Lesebuch. Mit Wörterbuch versehen.
164420: BRAUNERHJELM, PONTUS & MAYANN FELDMAN [EDS.]. - Cluster Genesis. Technology-Based Industrial Development.
153854: BRAUNFELS, WOLFGANG - Karl der Grosse. Ein Baumeister Europas 765-1965.
160805: BRAUNFELS-ESCHE, SIGRID - Sankt Georg. Legende - Verehrung - Symbol.
181116: BRAUNGART, RICHARD - August Benziger. Sein Leben und sein Werk.
94632: BRAUNISCH, REINHARD - Die Theologie der Rechtfertigung in 'Enchiridion' (1538) des Johannes Gropper. Sein kritischer Dialog met Philipp Melanchthon
4143122: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Petrus Canisius. Ein Lebensbild.
4143123: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Leven van den zaligen Petrus Canisius.
151838: BRAUNTHAL, JULIUS - History of the International. Volume I: 1864-1914.
30526: BRAVE, W. - De historie der oude en nieuwe Hernutsche Secte en van derzelver grondlegger N.L. Graaf van Zinzendorf
167295: BRAVEN, LINDA DEN & RUTGER KIEZEBRINK [EDS. - ET AL.]. & NICOLINE VAN DER SIJS - FOREW.]. - Pierewaaien. Wat weet u over de herkomst van onze woorden?
121523: BRAVO, GUISEPPE A. & JULIANA TRUPKE - 100.000 Jahre Leder. Eine Monographie.
158131: BRAVO-VILLASANTE, CARMEN - Weltgeschichte der Kinder- und Jugendliteratur.
151386: BRAVO, C. A. [ED.]. - North American Workshop on Monitoring for Ecological Assessment of Terrestrial and Aquatic Ecosystems/Taller Norteamericano Sobre Monitoreo para la Evaluación Ecológica de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos.
94858: BRAY, WARWICK - The gold of el dorado. Presented by Benson & Hedges in association with Times Newspapers Limited and The Royal Academy of Arts
87835: BRAY, BERNARD ALAIN - Jean Chapelain. Soixante-Dix-Sept lettres inedites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publieées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes.
145365: BRAY, DR. WARWICK - El Dorado. Der Traum vom Gold.
4026145: BRAY, B.A. (CHAPELAIN, J.) - Jean Chapelain soixante-dix-sept lettres inedites. à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d`après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. (Diss.)
4073217: BRAYBROOKE, M. - De Wijsheid van Jezus.
4134108: BRAYBROOKE, M. (SAMENST.) - Een brug naar de sterren. 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit de gehele wereld.
121036: BRAYER, YVES [INTROD.]. - La Collection Wildenstein.
157571: BRAYNE, MARTIN [ED.]. - Harry Peckham's Tour.
100228: BRÉBISSON, JEAN DE - Fouché duc d'Otrante. Républicain, Imperialiste, Royaliste 1759-1820.
161205: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 22-24.
110715: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
181015: BRECHT, FRANZ JOSEF - Heidegger und Jaspers. Die beiden Grundformen der Existenzphilosophie.
94454: BRECHT, MARTIN - Martin Luther. Sein Weg zur Reformation, 1483-1521
110724: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
161074: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 29/37.
161075: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 25/26/35.
166006: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
4300925: BRECHT (HRSG.) MARTIN - Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundrt. (Geschichte des Pietismus 1)
131303: BREDE KRISTENSEN, W. [HENDRK KRAEMER - INTROD.] - The Meaning of Religion.
156166: BREDEHORN, UWE [ED.]. - Marburger Fruehdrucke 1527-1566. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Marburg.
131643: BREDEN, HEIDRUN - Natürlich gesund werden. Wege des Heilens für Körper, Seele und Geist.
4070712: BREDERO, A.H. (BERNARD OF CLAIRVAUX) - Bernard of Clairvaux. Between Cult and History.
104037: BREDERO, A.H. - Études sur la ' Vita Prima ' de Saint Bernard.
4042778: BREDERO, A.H. (BERNARDUS VAN CLAIRVAUX) - Bernardus van Clairvaux (1091-1153). Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
157978: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. Verçierd Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg-Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot vermaeck en nut der Ieughet, Sampt allen Lievers der Rijm-konst.
30144: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving
166492: BREDERO, ADRIAAN H. - De ontkerstening der Middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom.
143232: BREDERO, G.A. [DR. JAN KNUTTEL - INTROD. & NOTES]. & ALBERT HAHN & HAHN JR. [ILLUSTR.]. - Werken van G.A. Bredero [3 Vols. Compl.].
110764: BREDERO, G.A. [H. PRUDON - INTROD. & NOTES]. - G.A.Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
143228: BREDERO, G.A. - Werken van Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van Dr. J.A.N.Knuttel. [3 Vols. Compl.].
131069: BREDERO, G.A. [PROF. DR. C.F.P. STUTTERHEIM - ED. & ET AL.] - Spaanschen Brabander [De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero]
123152: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
4134166: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
110605: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Stiller leven.
154781: BREDERODE, DÉSANNE VAN [ED.]. - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
4134292: BREDERODE, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Facsililé van de uitgave Amsterdam 1622. (nr.50 / 1000)
141267: BREDEROO, NICO J. & LEENDERT D. COUPRIE & MIREILLE J.H. MADOU & GERHARD J. NAUTA - Oog in oog met de spiegel.
153347: BREDIE, A. - Toegang tot het verleden van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Abgeren.
103006: BREDIUS, ABRAHAM - Die Meisterwerke des Rijksmuseum zu Amsterdam.
48086: BREDOW, G.G. - Weltgeschichte in Tabellen nebst einer Tabellarischen Übersicht der Litterärgeschichte. Fünfte verbesserte und fortgesetzte Ausgabe
52491: BREDT, J.V. - Die Verfassung der reformierten Kirche in Cleve-Jülich-Berg-Mark
157931: BREE, COR VAN - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift.
132154: BREE, G.W.G. VAN - Inventaris van de oude archieven van de stad Roermond, 1259-1796.
145693: BREE, G.W.G. VAN - Het heemraadschap van de Mark en Dintel. Tijdvak 1804-1830.
90326: BREEBAART, A.B. - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
123242: BREEBAART, A.B. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
160080: BREEBAART, A.B. . - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
170958: BREED, AAD - Tralies van de taal.
150181: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
89029: BREEJEN, P. DEN - Van geslachte tot geslacht. 250 jaar hervormde gemeente giessendam-nederhardinxveld.
131104: BREEJEN K.A. ZN., DRS. P. DEN - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente : de sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
4012005: BREEK, B. (BARTH, H.) - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinr. Barth. (Diss.)
60100: BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof (Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth)
180524: BREEKVELDT, W.F.G. & J.D.F. VAN HALSEMA & E. IBSCH & L.STRENGHOLT [EDS.]. - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H.Schenkeveld.
143753: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER DR. ANNE DOEDENS - ED.]. - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With.
167826: BREEMER, JOPIE [GERRIT KOMRIJ - INTROD.]. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer
142219: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
87961: BREEN, JOH. C. - Pieter Corneliszoon Hooft. Als schrijver der Nederlandsche historiën.
82606: BREEN, JOH. C. - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, de geloofsovertuiging van Willem van Oranje
82607: BREEN, JOH. C./ P.A. DIEPENHORST - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, beginselen der vrijhandelsleer door Prof. Mr. P.A. Diepenhorst. de geloofsovertuiging van Willem van Oranje door Dr. Joh. C. Breen
102210: BREEN, J. VAN - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
161255: BREESE, MARTIN - Breese's Guide to Modern Editions.
156009: BREET, MICHAEL [& DR. MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN] - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten.
95589: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen
4133935: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen.
146434: BREEUWSMA, GERRIT - Het vreemde kind. De kindertijd als sluitel tot onszelf.
122673: BREEUWSMA, GERRIT - Alles over ontwikkeling. Over de grondslagen van de ontwikkelingspsychologie.
31306: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige Testament. Zaterdagavondoverdenkingen
54413: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. Eerste tiental preken over het leven van David
92688: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden, over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
88262: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige testament. Zaterdagavond-overdenkinge.
96029: BREEVAART, G. VAN DE - Uw vrije gunst alleen, verklaring van de Heidelbergse Catechismus
83245: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie en twee laatste door hem gehouden predikaties alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
31312: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. 42 preken over het leven van David
30956: BREEVAART, G. VAN DE - De fontein des levens. Tiental predikaties
30950: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. Veertig preken in 4 banden
31319: BREEVAART, G. VAN DE - Zafnath Paänéah. Behouder des volks. Twintig predikaties over het leven van Jozef
55489: BREEVAART, G. V.D. - Als reukwerk voor Gods Aangezicht. Tweede vijftal preken
145490: BREEZE, DAVID J. - Roman Forts in Britain.
145982: BREFELD, JOSEPHIE - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computor-Aided Textual Criticism.
4047693: BREFELD, S.J.G. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages:. A Case for Computer-Aided Textual. (Diss.)
140664: BREFFNY, BRIAN DE [ED.]. - De Ierse wereld. De geschiedenis en cultuur van het Ierse volk.
101621: BREGANT, EUGEN [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1985.
122099: BREGER, LOUIS. - From Instinct to Identity. The Development of Personality.
4053662: BREGLIA, L. - Roman Imperial Coins. Their Art & Technique. Introduction by R.B.Bandinelli. With 303 Illustrations.
86459: BREGMAN, A. - Ellendigen verlost
31810: BREGMAN, A. - Levende fonteinen. Tien preken
91121: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, 1931-2006.
61457: BREGMAN, K. - De stem uit de oneindigheid, over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff
85548: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
86460: BREGMAN, A. - Verloren en gevonden. 13 preken over de gelijkenis van de verloren zoon
83949: BREGMAN, C. E.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds. H. Rijksen 2. Een zevental prekeb van ds. L. Rijksen 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'
84276: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
82024: BREGSTEIN, M.H. E.A. - Wezen en grondslagen van het recht. / Nederlands Gesprekcentrum publikatie no. 15
145778: BREGSTEIN, PHILO & SALVADOR BLOEMGARTEN [EDS.]. - Herinnering aan Joods Amsterdam.
4076127: BREGSTEIN, PH. (PRESSER, J.) - Gesprekken met Jacques Presser. Gevoerd door Philo Bregstein.
4140067: BREGSTEIN, PH. - Het kromme kan toch niet recht zijn. Essays en interviews 1987-1995.
4300287: BREGSTEIN, PHILO - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
4138453: BREHM, BRUNO (HRSG.) - Soldatenbrevier. (Mit 16 Abbildungen)
152142: BREICHA, OTTO & A.P. GÜTERSLOH [FOREW.]. - Wolfgang Hutter. Malerei und Zeichnung. Schriften zu 'Kunst und Umwelt'. Essay und Werkkatalog von Otto Breicha. Mit einem Vorwort von A.P. Gütersloh.
162751: BREIJER, L.A. - Veilig varen. Hoe vindt een schip den weg op zee.
164666: BREISACH, ERNST - Caterina Sforza. A Renaissance Virago.
156743: BREISACH, ERNST - Historiography. Ancient, Medieval & Modern.
157712: BREISCH, KENNETH A. - Henry Hobson Richardson and the Small Public Library in America. A Study in Typology.
151255: BREITLING, GÜNTER & JEAN PAUL DIVO & JENS FRIEDEMANN & MICHAEL GLOBIG [EDS. - ET AL.]. - Goud [In Slipcase].
31189: BREITNER, ERHARD - Peter. Der Grosse Zar. Russland an der Wende
60101: BREKELMANS, C.H.W. - De herem in het Oude Testament
4133787: BREKELMANS, C.H.W. - De heren in het Oude Testament. (Diss.)
54675: BREKELMANS, FRANCISCUS ANTONIUS - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
140187: BRELOER, HEINRICH - Unterwegs zur Familie Mann. Begegnungen - Gespräche - Interviews.
82017: BREMAN-SCHOUTEN, C.E. E.A. - Conceptieregeling. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 8
160183: BREMAN, JAN - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de Twintigste eeuw.
140983: BREMEN, J. VAN. (ED.) . - Symposion. Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750.
150279: BREMER, JAAP & HEIN REEDIJK [EDS]. - Bouwen '20-'40. De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen.
82431: BREMER, J.J.C.B. - De ziekenhuispatiënt, een descriptief-, een historisch- en een experimenteel- psychologisch onderzoek van de ziekenhuissituatie, with a summary in English
180613: BREMER, J.M. & S.L. RADT & C.J. RUIJGH [EDS.]. - Miscellanea tragica in honorem J.C. Kamerbeek.
30613: BREMER, FRANCIS J. - John Winthrop. America's Forgotten Founding Father
131306: BREMER III, PAUL - Na Sadam. Mijn leven als bewindvoerder van Irak.
30464: BREMM, KLAUS-JÜRGEN - Die Schlacht, Waterloo 1815
96179: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
121217: BREMMER, JAN [ET AL.]. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallenga.
87870: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
53758: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
90408: BREMMER, ROLF HENDRIK - The fyve wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary.
4008987: BREMMER, R.H. (BAVINCK, H.) - Herman Bavinck als dogmaticus. (Diss.)
150757: BREMMER, ROLF H. [ED.]. - Franciscus Junius F.F. and His Circle.
4134032: BREMMER, R.H. - The Fyve Wyttes. A late Middle English Devotional Treatise Edited from BL MS Harley 2398 with an Introduction, Commentary and Glossary. (Diss.)
4137656: BREMMER, J.N. - Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland. Autorisierte Ubersetzung von Kai Brodersen.
181070: BREMMERS, CHRISJAN - Overgankelijkheid. Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
131408: BREMNER, ROBERT H. - From the Depths. The Discovery of Poverty in the United States.
100198: BREMOND, HENRI - Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours [8 Vols. only].
164355: BREMS, HUGO & ROB SCHOUTEN & ROGI WIEG (EDS.) - De selectie van de eeuw. De 200 beste gedichten van Nederland en Vlaanderen.
123545: BREMT, FR. VAN DEN - Willem de Fesch [1687-1757]. Nederlands Componist en Virtuoos. Leven en Werk.
94442: BRENDLER, GERHARD - Das Täuferreich zu Münster 1534/35
131943: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. A Brief Life.
131939: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. Een veelbewogen leven.
122980: BRENNAN, MARTIN - The Stars and the Stones. Ancient Art and Astronomy in Ireland.
152115: BRENNECKE, JOCHEN - Windjammer. Der grosse Bericht über die Entdeckung, Reisen und Schicksale der Königinnen der Sieben Meere.
46407: BRENNECKE, H.C./OORT, J. VAN (HRSG.) - Ethik im antiken Christentum. (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, 9)
150223: BRENNECKE, JOCHEN - Schlachtschiff Tirpitz.
153360: BRENNER, A. & F. VAN DIJK-HEMMES - On Gendering Texts. Female & Male Voices in the Hebrew Bible.
100723: BRENSEN, JENS & KIRSTEN LERSTRØM [EDS.]. - The European Design Prize 1988.
145062: BRENT, DUNCAN - Of the Seer and the Vision.
157389: BRENT, STUART - The Seven Stairs. An Adventure of the Heart.
4137350: BRENT, P. (GERMANEN) - The Viking Saga.
142959: BRENTANO, CLEMENS [HANS-GEARG WERNER - INTROD. & ED.]. - Gedichte und Erzählungen.
89957: BRENTJENS, YVONNE - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur.
157450: BRENTJENS, J.L. [FOREW.]. & H.R.P. LEFERING [INTROD.]. - Bibliotheek Societeit Roland. Catalogus.
4052460: BRENTJES, B. - Die Araber. Geschichte und Kultur von dem Anfängem bis zur türkischen Vorherrschaft.
6826: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Tertius. In quo sequentia habentur. /commentarij D. Brentii in Jobem. Lucubrationes eiusdem & Cygnaea Cantio, in Psalmos centum & sex. In reliquos quadraginta quatuor Psalmos Davidicos, explicationes Theodorici Snepffii, D. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
6825: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Secundus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Josuam prior expositio. Josuam posterior expositio. Librum Judicum. Ruth. 1. Librum Samuelis. 2. Librum Samuelis. I. Regum. 2. Regum. Esram. Nehemiam. Esther. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
89130: BRENZ, JOHANNES - Der Prediger Salomo. Faksimile-Neudruck der ersten Ausgabe Hagenau 1528. Mit einer Einleitung von Martin Brecht. Glaube und Skepsis. Die erste evangelische Auslegung des Prediger Salomo.
6824: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Primus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Genesin Stutgardiae, Exodum Tubingae, Exodum Stutgardiae, Leviticum Halae Sueuorum, Numeros Stutgardiae, Deuteronomium Stutgardiae elucubrati. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
8782: BRES, GUIDO DE - De Vvortel, Den Oorspronck, Ende het Fundament der Weder-dooperen, oft Herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste Argumentee, door de welcke sy gewoone zijn die Ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie Boecken t'samen ghestelt ende vergadert, Door Guydo de Bres, Anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheset, door Joris de Raed. Alles van nieus oversien, met verscheyden Annotatien ende bequame Registers verrijckt.
86451: BRÈS, GUIDO DE - De wortel, de oorsprong en het fundament van de wederdopers of herdoopten in onze tijd met een zeer uitvoerige weerlegging van de voornaamste argumenten waarmee ze gewoon zijn de kerk van onze Heere Jezus Christus te verontrusten en de eenvoudigen te verleiden. Alles samengebracht in drie boeken.
145354: BRESSER-HILLEN, INEKE - Het gezicht van Meulenhoff. De gedenkwaardigste omslagen.
152260: BRESSER, JAN PAUL - Jaren van verbeelding.
131128: BRETON DE NIJS, E. - Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914.
167620: BRETON DE NIJS, E. [E.M. BEEKMAN - ED. & INTROD.]. - Faded Portraits.
168698: BRETSCHER-GISIGER, CHARLOTTE & BETTINA MARQUIS & THOMAS MEIER [EDS]. - Lexikon des Mittelalters. REGISTERBAND [only].
92276: BRETSCHNEIDER, K.G. - Licht en leven. Een godsdienstig handboek voor denkende christenen. Uit het hoogduitsch van K.G. Bretschneider. Door C.D. Viehoff (2 stukken in 1 band)
4023160: BRETSCHNEIDER, C.G. - Lexicon Manvale graeco-latinum in libros Novi Testamenti. Ed.tertia emendata et aucta.
47754: BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB - Heinrich und Antonio, oder die Proselyten der römischen und der evangelischen Kirche
151639: BRETT, MICHAEL & WERNER FORMAN [EDS.]. - Die Mauren. Islamische Kultur in Nordafrika und Spanien.
168036: BRETTELL, RICHARD R. - Post-Impressionists. The Art Institute of Chicago.
101051: BRETTFELD, KATRIN & PETER WETZELS [ET AL.]. - Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motovierter Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen.
6922: BREUCKELAND, JACOBUS - De Saligmakende Genade Gods, Vertoond in de Uytvoeringe van 't voornemen der Genade, tot ware Heyligmakinge, en bestendige Blijdschap der Geloovige, In welke weden beantwoord de Bedenkinge der soo genaamde Hebreen. Tot weg-neminge van die drievige verwerringe.
9111: BREUCKELAND, JACOBUS - Het wedervaren der Kerke, onder de Huyshoudinge der Belofte, en boven ingekomen Wet. Vertonende de Redelijkheid en Goddelijkheid van de heiligende en vertroostende Leere der Genade onder de selve. Tot overtuiginge en beschaamdmakinge van de ongodsdienstige, onverschillige en onvaste in dese dagen, en opbouwinge der Godsgesinde.
4137215: BREUER, R. - Die Gedankenwelt der Halacha. Erstes Heft.
130123: BREUGEL, MR. C. VAN - Beschreeve Staat van de Meijerije [1794] . & Den geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch [1657], naar het afschrift van mr. C. van Breugel [In Historia Agriculturae VIII]
131422: BREUGEL, GUUS VAN - Aristocraten van de Contrareformatie. De Bossche regentenfamilie van Breugel en haar relatie tot gelijknamige geslachten.
153736: BREUGELMANS, R. & H.J. DE JONGE & W. OTTERSPEER & J. TRAPMAN [EDS.]. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch Museum te Leiden.
47306: BREUGELMANS, R. (ED.) - The Pilgrim Press. A bibliographical & historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers by Rendal harris & Stephen K. Jones with a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breugelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger
101109: BREUGELMANS, R. [ED.]. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
161986: BREUGELMANS, R. [ED.]. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short- title catalogue.
157005: BREUGELMANS, R. & JAN JUST WITKAM [JOHN A. LANE - INTROD.]. - The Arabic Type Specimen of Franciscus Raphelengius's Plantinian Printing Office [1595]. A Facsimile with an introduction and a Catalogue.
140073: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
94168: BREUGELMANS, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
94163: BREUGELSMAN, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
4143244: BREUKELAAR, A.H.B. (GREGORY OF TOURS) - Historiography and Episcopal Authority in Sixth Century Gaul. The Histories of Gregory of Tours interpreted in their historical context.
4010404: BREUKELMAN, F.H. - Om het levende Woord. Ingeleid door K.H.Miskotte.
4053909: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/1. De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn. Verzorgd door Rinse Reeling Brouwer.
4045826: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/2. Theologische opstellen. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door L.W.Lagendijk.
4014951: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie I/1. Schriftlezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van de bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese.
30940: BREUKELMAN, FRANS - Biblische Theologie. Teil II. Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat
4135183: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 1. 1966. Serie 1, nr. 1, dec. 1966.
4135184: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 2 en 3. 1968. Serie 1, nr. 2 en 3, juli 1968.
4016326: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie III/1. De theologie van de evangelist Mattheüs. Afl.: De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs.
130705: BREUKER, PH.H. & A. JANSE [EDS.] - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdverhouding.
166383: BREUNESE, MR. H.M.B. & MR. W.J. PEDROLI & MR. P.B.C.D. VAN SASSE VAN YSSELT [EDS.]. & J.P.H. DONNER [FOREW.]. - Het schip van staat. Liber amicorum René Mazel.
130430: BREUNESE, H.M.B. & J.G. BROUWER & A.E. SCHILDER - Wapenen tegen drugsoverlast. Een onderzoek naar het bestuurlijk juridisch instrumentarium.
154645: BREUNIG, LEROY C. [ED.]. [& ROGER SHATTUCK - FOREW.]. - Apollinaire on Art. Essays and Reviews 1902-1918
168749: BREURE, LEENDERT - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw.
90366: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het Ijsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
96144: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het Ijsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw
104295: BREVÉ, ALMA & H.J.A. HOFLAND [ED.]. - Held op stokken. De kunst van het vogelverschrikken.
161696: BREVIARIUM ROMANUM - - Breviarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Concilii Trid. restitutum, Pii V. Pontificis Max. iussu editum, Et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. Pars Hiemalis - Pars Autumnalis - Pars AEstiva - Pars Verna [4 Vols. Compl. - each with 2 Brass Clasps].
101267: BREWER, DEREK - English Gothic Literature.
121174: BREWER, GRIFFITH & PATRICK Y. ALEXANDER - Aëronautics: an Abridgment of aëronautical specifications filed at the Patent Office from a.d. 1815 to a.d. 1891.
167437: BREWER, FRANCES J. [ED.]. - Book Illustration. Papers presented at the Third Rare Book Conference of the American Library Association in 1962.
157100: BREWER, REGINALD - The Delightful Diversion. The Ways and Wherefores of Book Collecting.
146491: BREWER, DEREK - Chaucer and his World.
160291: BREWERY. - European Brewery Convention. Proceedings of the 14th Congress Salzburg, 1973.
142040: BREY, THEODOR DE - Conquistadores. Azteken en Inca's / Conquistadores, Aztecs and Incas.
153844: BREY, BART - Ademsprong.
102696: BREY, THEODOR DE - De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The Discovery of the New World / La découverte du Nouveau Monde.
166329: BREYER, STEPHEN - America's Supreme Court. Making Democracy Work.
91037: BREYTENBACH, CILLIERS A.O. - Sparsa Collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik. Part Four, Neotestamentica - Flavius Josephus - Patristica.
4063700: BREZA, TADEUSZ - De Bronzen Deur. Notities uit Rome.
110643: BRIANT, PIERRE - De wereld van Alexander de Grote.
165175: BRICE, MARTIN - Forts and Fortresses from the Hill Forts of Prehistortory to Modern Times: the definitive visual account of the Science of Fortification.
165169: BRICE, MARTIN H. - Stronghold. A History of Military Architecture.
102274: BRICHTO, SIDNEY [DAVID MYERS - ILLUSTR.]. - Funny ..., you don't look Jewish. A Guide to Jews and Jewish Life.
181176: BRICKER, CHARLES - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
141790: BRICKER, CHARLES & TOOLEY, R.V. & BAGGERMAN, J. & BRÜGGEN, A.F.M. - Geschiedenis van de cartografie. Een selektie van kaarten.
156582: BRIDBURY, A.R. - Economic Growth. England in the Later Middle Ages.
142186: BRIDENBAUGH, CARL - Cities in the Wilderness. The First Century of Urban Life in America 1625-1742.
4009042: BRIDGE, A. - De Kruistochten. Overzicht van twee eeuwen strijd om de heilige plaatsen.
162950: BRIDGEFORD, ANDREW - 1066. The Hidden History of the Bayeux Tapestry.
102474: BRIDGEMAN, HARRIET & ELIZABETH DRURY [EDS.]. & MARCUS LINELL [FOREW.]. - The Encyclopedia of Victoriana.
94820: BRIDGES, CHARLES - The Christian ministry with An Inquiry into the Causes of its Inefficiency
93543: BRIDGES, CHARLES - A commentary on proverbs
146437: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka. Gothic and Fairytale.
146471: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka's Novels. An Interpretation.
53218: BRIDSTON, KEITH A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 20. Jahrgang. Januar 1970 - Oktober 1970 (4 volumes)
161898: BRIEFS, DR. GOETZ - Untersuchungen zur klassischen Nationalökonomie. Mit besonderer Berücksicherung des Problems der Durchschnittsprofitrate.
4050916: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein Stück aus Deutschlands Weltgeschichte.
160055: BRIEL, HENRI DE - Le Roman de Perceval ou le Conte du Graal. Texte etabli en francais moderne.
102922: BRIELE, LUC VAN DEN - Boek en exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse exlibriskunst.
158397: BRIELS, J.G.C.A. [& PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
53484: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten
103332: O'BRIEN, PATRICK & CHARLES E. PIERCE JR. & VERLYN KLINKENBORG & RUTH S. KRAEMER [ED.]. - Histoire Naturelle des Indes. The Drake Manuscript in The Piermont Morgan Library.
157066: O'BRIEN, GEOFFREY - Hardboiled America. The Lurid Years of Paperbacks.
157067: O'BRIEN, GEOFFREY - The Browser's Exstacy. A Meditation on Reading.
4141864: O'BRIEN, M.A. - The Deuteronomistic History Hypothesis: A Reassessment. (Orbis Biblicus et Orientalis 92)
96044: BRIENEN, T. E.A. - Theologische aspecten van de Nadere Reformatie
93005: BRIENEN, T. - De liturgie bij Johannes Calvijn, zijn publicaties en zijn visies
86491: BRIENEN, T. - De liturgie bij Johannes Cavijn, zijn publicaties en zijn visie
96050: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers
30399: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
84999: BRIENEN, T. - Schleiermacher en de Bijbel. De functie van het Woord van God in de zogenaamde praktische Theologie van F.D.E. Schleiermacher
162122: BRIENEN, VAN H.G.M. - Twaalf Valkhofverhalen. Een romantische wandeling door de Historie van twee-duizend jaren.
4002641: BRIENEN, T. (CALVIJN, J.) - De liturgie bij Johannes Calvijn. Zijn publicaties en zijn visies.
54922: BRIENEN, T. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie
96045: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
88343: BRIËT, H.C. / FLIER, G.J. VAN DER - Reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk
167813: BRIËT, MR. L.A.E. [ET AL.]. - Het ontslagrecht in de praktijk.
166026: BRIGGS, ASA - A History of Longmans and Their Books 1724-1990. Longevity in Publishing.
131375: BRIGGS, ASA [ED.] - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974.
157315: BRIGGS, MORRIS H. - Buying & Selling Rare Books.
101212: BRIGGS, ASA & DANIEL SNOWMAN [EDS.]. - Fins de Siècle. How Centuries End 1400-2000.
4075263: BRIGHT, J. - Geschichte Israels. Von den Anfängen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. Vorwort von J.H.Botterweck.
4056915: BRIGHT, J. - Altisrael in der neueren Geschichtsschreibung. Eine methodologische Studie. (ANANT 40)
4141244: BRIGHT, J. - Early Israel in Recent History Writing. A Study in Method. (SBT 19)
4137839: BRIGHTMAN, F.E. (ED.) - Liturgies Eastern and Western. Vol. 1: Easter Liturgies. Being the Texts Original or Translated of the Principal Liturgies of the Church. (On the basis of the former work by C.E.Hammond)
160956: BRIJBHUSHAN, JAMILA - The World of Indian Miniatures.
153729: BRIL, MARTIN - Mijn leven als hond. Dierenverhalen.
142509: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie.
4050920: BRILIOTH, Y. - Svensk Kyrkokunskap.
82591: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlanden (1ste Stuk)
145950: BRILL, PAUL [ED.]. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siècle.
158132: BRILL - - Luchtmans & Brill. Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983. Catalogus van de tentoonstelling in het Gemeentearchief & E.J. Brill. Three Centuries of Scholary Publishing [ = 2 Vols.].
53716: BRILL, W.G. - Geestelijke nalatenschap. Uitgegeven met een voorrede door Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye
82026: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Geestelijke Volksgezondheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 17
4051194: BRILLENBURG WURTH, G. - De antithese in deze tijd.
82016: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Filosofie en geloof. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 7
122352: BRING, SAMUEL E. [ - Svenska Boktryckareföreningen 50 år. Kort historik over Boktryckeri-Societeten och Svenska Boktryckareföreningen utgiven med anledning av föreningens femtioårs jubileum 1893-1943. .
4056889: BRING, R. - Christus und das Gesetz. Die Bedeutung des gesetzes des Alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
142713: BRINGMANN, WOLFGANG [ED.] - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings [6 Vols. Compl.].
157822: BRINITZER, CARL - Das streitbare Leben des Verlegers Julius Campe.
54037: BRINK, A. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (24e t/m 26e jaargang)
166300: BRINK, PAUL VAN DEN - In een opslag van het oog. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst 1725-1754.
31838: BRINK, G. VAN DEN / KOOI, C. VAN DER - Christelijke dogmatiek. Een inleiding
110425: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West
88789: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens.
54848: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht. Oefeningen in exegese
144011: BRINK, DR. H. [ED.]. & DR. G. KRELING & DR. A.H. MALTHA [ET AL.]. - Theologisch Woordenboek [3 Vols. Compl.].
60104: BRINK, E. VAN DEN - Rooms of Katholiek (De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie)
110313: BRINK, GABRIËL VAN DEN & FRANK PETTER [EDS.]. - Voorbij fatsoen en onbehagen. Het debat over waarden en normen.
93850: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
82582: BRINK, J. TEN - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenkunst, hisdtorisch-etische studie
152981: BRINK, GABRIËL VAN DEN & THIJS JANSEN & DORIEN PESSERS [EDS. - ET AL.]. - Beroepseer. Waarom Nederland niet goed werkt.
4136983: BRINK, G.V.D. - De brief van Jakobus.
92802: BRINK, G.A. VAN DEN - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae
85363: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht, oefeningen in exegese
92676: BRINK, EDUARD VAN DEN - Rooms of katholiek, de opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie
30566: BRINK, E.A.B.J. TEN - Gescheidenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland
87793: BRINK, JEAN R. / GENTRUP, WILLIAM F. - Renaissance Culture in Context. Theory and Practice
82401: BRINK, L. - De taak van de Kerk bij de Huwelijkssluiting, een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening, vooral onder het aspect van de sacramentaliteit
170385: BRINK, J. VAN DEN - Orientatie in de filosofie. Westerse wijsbegeerte in wisselwerking met geloof en theologie.
30579: BRINK, E.A.B.J. TEN - Het Nederlandse postwezen vroeger en nu
91940: BRINK, KEES VAN DEN E.A. - Kennis en vorming. Liber Discipulorum, aangeboden aan dr. E.G. Bosma bij zijn promotie
31066: BRINK, G.A. VAN DEN - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae
160612: BRINK, HERMAN VAN DEN - Ius Fasque. Opmerkingen over de dualiteit van het Archaïsch-Romeins recht.
157579: BRINK, LOWIE & LUCY HOLL - De wereld tussen twee stokken. De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten [& CD-Rom].
4015746: BRINK, H. - Theologisch Woordenboek. Mederedacteuren: G.Kreling, A.H.Maltha en J.H.Walgrave.
95370: BRINK, EDDY VAN DEN - Van Romeins tot Romaans. Kunstgeschiedenis van Europa van 200 tot 1200
162583: BRINK, DR. JAN TENB [TACO H. DE BEER - ED.]. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw, in biographieën en bibliographieën 1830-1900 [3 Vols. Compl.].
82638: BRINK, P.P.W.J. E.A. - Bulletin van de vakgroep kartografie no 16. Kartofilatelienummer, uitgebracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. Dr. Ir. C. Koeman
154280: BRINK, H. VAN DEN & O. MOORMAN VAN KAPPEN & H. VAN DER LINDEN & L.E. VAN HOLK [EDS.]. - Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
88836: BRINK, PAUL VAN DEN E.A. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
4134435: BRINK-VOOR DEN DAG , A. V.D. - De brieven van Johannes. Toelichtende verklaring.
145410: BRINK, PAUL VAN DEN & JAN WERNER [ED.]. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot de 19e eeuw.
151071: BRINK, PETER VAN DEN & HANS LUIJTEN & JOS DE MEYERE [ET AL.]. - Het Gedroomde Land. Pastorale schilderkunst in de Ouden Eeuw.
54695: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
142890: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West.
4276120: BRINK, G.A. V.D. (WITSIUS, H.) - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae. (PIREF 2)
4064566: BRINK, EGBERT - Het woord vooraf.
4137728: BRINK-BLIJDORP, M. & KUIJPER-VERSTEEGH, R. - De Koning in aantocht. Bijbelstudiedagboek bij Zacharia.
163015: BRINKBÄUMER, KLAUS & CLEMENS HÖGES - The Voyage of the Vizcaina. The Mystery of Christopher Columbus's Last Ship.
163013: BRINKBÄUMER, KLAUS & CLEMENS HÖGES - De laatste reis van Columbus. Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger.
30035: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
104482: BRINKER, HELMUT & ROGER GOEPPER [EDS.]. - Kunstschätze aus China. 5000 vor Christus bis 900 nach Christus
95629: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
166038: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters.
4138427: BRINKER-VON DER HEYDE, C. - Die literarische Welt des Mittelalters.
154048: BRINKGREVE, GEURT [ED. - ET AL.] & MAARTEN BRINKGREVE [PHOTOGR.]. - Veldboeket met distels. 40 jaar Diogenes.
53379: BRINKGREVE, FRANCINE - De lamak als loper van bergtop naar mensenwereld. Betekenis van regionale verschillen in materialen, kleuren en motieven van rituele decoraties op Bali. Lezing gehouden voor het oosters genootschap in Nederland te Leiden op 25 april 1995
89872: BRINKGREVE, GEURT E.A. - Amsterdam verdient beter
165618: BRINKGREVE, CHRISTIEN & RENÉ GUDE & SIJBOLT NOORDA [EDS.]. - De morele staat van Nederland.
155130: BRINKGREVE, GEURT [GEERT MAK - FOREW.]. - Het hart van Europa. Opstellen van Geurt Brinkgreve.
31604: BRINKHOF, JOHANNA HELENA ADRIANA - Zicht op de volkeren, een portret van Simon in Handelingen 8,5-24
143589: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen.
161431: BRINKHOFF, DR. JAN [ET AL.]. - De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie Nijmegen september 1969.
121565: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in vertellingen.
122085: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
143130: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
30988: BRINKHOFF, L. E.A. - Liturgisch Woordenboek (2 banden)
157129: BRINKHOFF, DR. JAN - De Nijmeegse drukker met de Schotse naam. Honderd jaar MacDonald 1874-1974.
82995: BRINKHOFF, L. E.A. - Liturgisch Woordenboek (2 delen0
142307: BRINKHOFF, DR. JAN [ED. - ET AL.]. - De Stadspoorten. Historisch Nijmegen in Pen en Penseel.
110551: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen verleden tijd.
100229: BRINKHORST, L. & H.G. SCHERMERS - Judicial Remedies in the European Communities. A Case Book.
103345: BRINKHUS, GERD & WILFRIED LAGLER & KLAUS SCHREINER [EDS.]. - Eine Stadt des Buches. Tübingen 1498-1998.
154333: BRINKMAN, HERMAN & JANNY SCHENKEL [EDS.]. - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2 * 22. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel [2 Vols. Compl.].
4006521: BRINKMAN, M.E. (PANNENBERG, W.) - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979. (Diss.)
4052249: BRINKMAN, M.E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur.
4072761: BRINKMAN, M.E. - Justification in Ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soteriology in Debate.
92253: BRINKMAN, K. - Geus gevreesd en Spaans benauwd. Oorlogsdreiging, gebeurtenissen, maatregelen en ontwikkelingen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeving gedurende de periode 1566 en circa 1600
4033201: BRINKMAN, J.M. - The Perception of Space in the Old Testament. An Exploration of the Methodological Problems of its Investigation, Exemplified by a Study of Exodus 25 to 31. (Diss.)
102557: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de kunst.
46459: BRINKMAN, MARTIEN E. - Justification in ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soterioogy in Debate (IIMO Research Publication, 45)
4054234: BRINKMAN, M.E. & KOOI, C.V.D. (CALVIJN, J.) - Het calvinisme van Kuyper en Bavinck. Teksten bijeengezocht en ingeleid door M.E.Brinkman en C.v.d.Kooi. (Sleutelteksten 22)
156077: BRINKMAN, MARTIEN E. - The Tragedy of Human Freedom. The Failure and Promise of the Christian Concept of Freedom in Western Culture.
85704: BRINKMAN, KEES / ARIE GOUW - Handwerkman en Middenstand. Inventarisatie van winkels, werkplaatsen en betrokken personen in een deel van Oost-Barendrecht en Heerjansdam van 1900 tot 2000.
4138608: BRINKMAN, J.M. - Bij u wil ik schuilen. Het boek Psalmen in een vertaling van J.M.Brinkman.
95500: BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953-1979
166626: BRINKMAN, HERMAN & JEROEN JANSEN & MARITA MATHIJSEN [EDS.]. - Helden bestaan. Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
165104: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsideaal in de westerse cultuur.
46612: BRINKMAN, MARTIEN E. - Sacraments of Freedom. Ecumenical Essayson Creationand Sacrament -Justification and Freedom
4074823: BRINKMAN, G. - Rumoer in Sint-Petersburg. Het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse Gereformeerde Kerk omstreeks 1750.
122402: BRINKMANN, REINHOLD [PETER PALMER - TRANSL.]. - Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms. Brahms Studies. Volume 1.
162670: BRINKMANN, URSULA - The Locative Alternation. Its Structure and Acquisition.
4135324: BRINKMANN, H. - Die Idee des Lebens in der Deutschen Romantik.
153575: BRINSON, CHARMAIN & RICHARD DOVE & JENNIFER TAYLOR [EDS.]. - Immortal Austria? Austrians in Exile in Britain.
110673: BRIS, MICHEL LE - De goudkoorts.
156772: BRITNELL, RICHARD - The Closing of the Middle Ages. England, 1471-1529.
143207: BRITSCH, FLORIAN & PETER WEISS - Le Avanguardie artistiche e la cartolina postale.
140461: BRITTAN JR., GORDON G. - Kant's Theory of Science.
121538: BRO, L. [TEXT & ILLUSTR.]. - La Trinité et son quartier 1850 - 1950. Dessins de l'auteur gravés sur bois par G. Poilliot.
141564: BROAD, LEWIS - The Sir Anthony Eden. The Chronicles of a Career.
156025: BROAD, WILLIAM J. [DIMITRY SCHIDLOVSKY - ILLUSTR.]. - The Universe Below. Discovering the Secrets of the Deep Sea.
4143056: BROADHEAD, E.K. - Naming Jesus. Titular Christology in the Gospel of Mark. (JSNTS 175)
4036558: BROADIE, A. (MAIR, J.) - The Circle of John Mair. Logic and Logicians in Pre-Reformation Scotland.
157581: BROADMAN, HARRY G. & JAMES ANDERSON & CONSTANTIJN A. CLAESSENS & RANDI RYTERMAN [EDS. - ET AL.]. - Building Market Institutions in Eastern Europe. Comparative Prospects for Investment and Private Sector Development.
157580: BROADMAN, HARRY G. [ED.]. - Africa's Silk Road. China and India's New Economic Frontier.
151418: BROADMAN, HARRY G. [ED.]. - From Disintegration to Reintegration. Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade.
92020: BROCH, HERMANN - Geist and Zeitgeist. The Spirit in an Unspiritual Age
123353: BROCK, PETER - The Political and Social Doctrines of the Unity of Czech Brethren in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries.
92439: BROCK, S.P. / PICARD, J.C. - Testamentum Iobi / Apocalypsis Baruchi Graece
30703: BROCK, S.P. / PICARD, J.C. - Testamentum Iobi / Apocalypsis Baruchi Graece
165293: BROCK, A.C. - Beschryving der Vryheid St. Oden Rode. Manuscripten uit 1832 over de geschiedenis van Sint-Oedenrode [2 Vols. in 1].
142151: BROCKE, MICHAEL & HARTMUT MIRBACH - Grenzsteine des Lebens. Auf jüdischen Friedhöfen am Niederrhein.
4141889: BROCKELMANN, C. - Lexicon Syriacum. Praefatus est Th.Nöldeke.
144338: BRÖCKER, WALTER - Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates.
157915: BROCKHAUS, HEINRICH EDUARD - Die Firma F.A. Brockhaus. Von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum 1805-1905.
170632: BROCKMAN, JOHN [ED.]. - Intelligent Thought. Science Versus The Intelligent Design Movement.
180719: BROCKMANN, STEPHEN & JAMES STEAKLEY [EDS.]. - Heroes and Heroism in German Culture. Essays in Honor of Jost Hermand - April 2000.
161690: BROCKMANN, STEPHEN & JAMES STEAKLEY [EDS.]. - Heroes and Heroism in German Culture. Essays in Honor of Jost Hermand - April 2000.
83372: BROCX, W.L. E.A. - Automobieltechniek ten dienste van het onderwijs in de automobieltechniek aan ambachtsscholen, cursussen voor automonteurs, deelnemers aan het examen voor groot diploma autobestuurder en zelfstudie (deel 1)
121916: BROD, MAX - Heinrich Heine.
102475: BROD, MAX & GEORGES DUHAMEL & HENRY MILLER & THOMAS MANN & S. VERSTDIJK & THEUN DE VRIES [ET AL.]. NL - De Kim. Litterair pamflet Nos. 1-6/7. 1950-1955.
103965: BRODBECK, DAVID [ED.]. - Brahms Studies. Volume 1.
110332: BRODERSEN, KAI - Das römische Britannien. Spuren einer Geschichte.
166385: BRODIE, FAWN [MICHEL LE BRIS - FOREW.]. - Un diable d'homme. Sir Richard Burton ou le démon de l'aventure.
155149: BRODIE, IAN - The Lord of the Rings. Location Guidebook.
4028290: BRODIE, I. - The Strength of my Heart. Sermons and Addresses. 1948-1965.
142840: BRODRICK, GEORGE C. - English Land and English Landlords. An Enquiry Into the Origin and Character of the English Land System, with Proposals for Its Reform
142390: BRODSKY, ANDREI K. - The Evolution of Insect Flight.
170284: BRODY, BARUCH A. - Readings in the Philosophy of Religion. An Analytic Approach.
170264: BRODY, BARUCH A. - Readings in the Philosophy of Religion. An Analytic Approach.
143793: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de Pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs 1700-1795.
164966: BROECK, W. VAN DEN - De veilingmeester.
92339: BROECKE, J.P. V.D. - Beschermd door dijk en duin, bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water
181191: BROECKE, MARCEL VAN DEN & P.R. VAN DEN KROGT & P. MEURER (EDS.) & LEON VOET [INTROD.]. - Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an Introduction by Leon Voet.
103908: BROECKERS, MATHIAS - Cannabis. Hanj - Hemp - Chamvre - Cañamo.
102414: BROECKX, DR. J.F. [ED. - ET AL.]. - Flandria Nostra. Ons land en ons volk - zijn standen en beroepen door de eeuwen heen [5 Vols. Compl.].
30674: BROECKX, J.L. E.A. - Flandria Nostra. Ons land en ons volk. Zijn standen en beroepen door de tijden heen (5 delen)
85436: BROEDELET, D. E.A. - Prent-Bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Volgens de staten-verzetting. Versierdmet nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schiderstuken, de landschappen, naar oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken, en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zodanige plaatsen der H. S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, ouheidkunde of anderszins, toelichting vereischen (3 delen)
143968: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein 1783 - 1857. Leven en werk van ' eene ware specialiteit ' in kaart gebracht.
180035: BROEDERS, DENNIS & COLETTE [M.K.C.] CUIJPERS & CORIEN [J.E.J.] PRINS [EDS]. - Speelruimte voor transparantere rechtspraak.
131456: BROEHL JR., WAYNE G. - John Deere's Company. A History of Deere & Company and Its Time.
104721: BROEK, JOOP VAN DEN - A los toros.
160057: BROEK, M.A. VAN DEN [ED.] - Sigismund Suevus Erbauungsschriften. Spiegel des menschlichen Lebens. Eine Auswahl.
144077: BROEK, PROF. R.VAN DEN [ET AL.]. - Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina. Archeologie en geschiedenis.
103582: BROEK, NINA VAN DEN - Een wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger.
55019: BROEK, R. VAN DEN / VERMASEREN, M.J. - Studies in Gnosticism and Hellenistic religions. Presented to Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday
150477: BROEK, PATRICIA VAN DEN - Liefde onder vuur. Gesprekken met soldaten en hun geliefden: van Nederlands-Inië tot Afganistan.
145412: BROEK, ANNETTE VAN DEN & ANSFRIED SCHEIFES [EDS.]. - Op zoek naar het onbekende. Bovennatuurlijke ervaringen uit heden en verleden.
155594: BROEK, M.A. VAN DEN & G.J. JASPERS [EDS.]. - In Diutscher Diute. Festschrift für Anthony van der Lee zum sechzigsten Geburtstag.
87780: BROEK, ROELOF VAN DEN / CIS VAN HEERTUM - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition.
4300995: BROEK, R. VAN DEN - Hermes Trismegistus. Inleiding, teksten, commentaar.
4139135: BROEK, R. V.D. (GNOSIS) - Gnosis in de Oudheid. Nag Hammadi in context.
4300994: BROEK, R.V.D. & C.VAN HEERTUM, - From Poimandres to Jacob Böhme:. Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition. (Pimander 4)
4140563: BROEK, A.J.P. V.D. - De dageraad der menschheid.
121065: BROEKE, WILLEM VAN DEN - Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890.
87872: BROEKE, CORNELIS VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
164094: BROEKE, PETER VAN DEN - Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologische onderzoek in de Waalsprong 1996-2001.
101459: BROEKE, DRS. W. VAN DEN [ED.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 1.
96028: BROEKE, CORNELIS VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
130317: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel.
101715: BROEKEMA, PAULINE - Nooit in Burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht.
101663: BROEKEMA, DRS E.H. [ET AL.]. - Over de Stichting van de Arbeid gesproken. Stichting van de Arbeid 1945-1995.
130323: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel [In Slipcase]
142971: BROEKHOVEN, WIM VAN & LIDWIEN DISTER [ILLUSTR.]. - Salomé.
158097: BROEKHUIS, HANS S. [ET AL.]. - Met verschuldigde achting. Honderdvijfentwintig jaar Boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
60110: BROEKHUIS, J. - De Godin Rekenwetet
61185: BROEKHUIS, J. - De godin Renenwetet
4139251: BROEKHUIS, J. - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap.
103936: BROEKHUIZEN, DICK VAN & JAN TEEUWISSE [EDS.]. - Xianfeng. Beeldhouwkunst van de Chinese avant-garde / Chinese Avant-Garde Sculpture.
140357: BROEKHUIZEN, DR. SIMON [ED. - ET AL.]. - Tienmaal brood rondom het IJsselmeer.
163859: BROEKHUIZEN, S. & B. HOEKSTRA & V. VAN LAAR [ET AL.]. - Atlas van de Nederlandse zoogdieren.
163758: BROEKHUIZEN, DICK VAN ED. - ET AL.]. - Caspar Berger. Imago.
162322: BROEKHUIZEN, P.H. &A. CARMIGGELT & H. VAN GANGELEN & G.L.G.A. KORTEKAAS [EDS. - ET AL.]. - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
151181: BROEKHUYSEN, DR. J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
153724: BROEKMAN, FREEK - Alle waar is naar zijn tijd. Tijdfundamenten van duurzaam leven in de 21ste eeuw. e dienstplicht in Nederland.
88896: BROEKMAN, E. E.A. - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 November 1937, uitgegeven in opdracht van het Amsterdamsche vondelcomité.
146237: BROEKMEYER, MARIUS - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
145593: BROER, THIJS & MAX VAN WEEZEL - De Geroepene. Het wonderlijke premierschap van Jan Peter Balkenende.
130924: BROER, A.L. & DUCO BROER [PHOTOGR.] - Het land van Gooi en Eem.
165029: BROERE, RIEN [ED. - ET AL.]. - Roosendaal rijmt. 80 gedichten van basisschoolleerlingen uit Roosendaal e.o.
154553: BROERE, A.C. - Schaatsen en schaatsenmakers in de 19e en 20e eeuw. .
152359: BROERE, MARC - Heimwee naar de horizon. Romantiek en tragiek van het zeemansbestaan.
54706: BROERS, NICK - Achter Darwins horizon, een religie voor atheïsten
144405: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant, 1586-1795.
131297: BROERS, ARJAN - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens. Verteld aan Arjan Broers.
53670: BROERSMA, MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
151456: BROERSMA, MARCEL - Pier Pander [1864-1919]. Zoektocht naat zuiverheid.
48028: BROES, PETRUS - De Peinzende Kristen. Zesde Druk
82586: BROES, WILHELM - Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien Vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw
87936: BROES, WILHELM - De Engelesche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan. (2 delen)
91956: BROES, WILHELM - De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze nederlandsche, van den tijd der hervorming aan (2 delen)
100555: BROESS, W. - Bijbels en bijbelse boeken in Uden 1500-1900. Bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum. Beschrijving naar oorsprong en inhoud.
95257: BROEYER, F.G.M. / HONÉE, E.M.V.M. - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel
93437: BROEYER, FRITS GERRIT MURK - William Whitaker (1548-1595). Leven en werk van een Anglocalvinistisch Theoloog. William Whitaker, 1548-1595. The Life and Work of a Anglo-Calvinist Theologian (with a summary in English)
60112: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) (Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog)
60111: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) (Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog)
31281: BROEYER, F.G.M. / NOORDEGRAAF, H. - Duplex Ordo 125 jaar. Colloquium 'Is de Duplex Ordo in de huidige vorm van deze tijd?', 8 juni 2001
4050922: BROEYER, F.G.M. & HONÉE, E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
4138133: BROEYER, F.G.M. & KUIPER, D.TH. - Is 't waar of niet?. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jrg. 13.
142113: BRÖG, HANS & PETER JOERISSEN & VERA LÜPKES [EDS. - ET AL.]. - Die weite Welt im Klassenzimmer. Schulwandbilder zwischen 1880 und 1980.
100980: BROGAN, HUGH - Longman History of the United States of America.
153985: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialecten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, in het bijzonder de taalwetenschap.
130269: BRÖKER, DR. ELISABETH [ED.] - Israhel van Meckenem und der deutsche Kupferstich des 15. Jahrhunderts.
4136845: BROKKAAR, W.G. - De brieven van Photius aan Nicephorus. (Diss.)
181214: BROKKEN, H.M. & J.A. BRUGMAN & J. VAN HEIJST & R. POTS [EDS.]. - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de beide provincies.
96079: BROM, LUCO JOHAN VAN DEN - Stellingen behorende bij God alomtegenwoordig
181094: BROM, GERARD - De dominee in onze literatuur.
85793: BROM, GERARD - Vijf studies
170518: BROM, PROF. DR. L.J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Nederlands Theologisch Tijdschrift [5 Successive Years].
162275: BROM, DR. GISBERT - Regesten van Oorkonden betreffende het Sticht van Utrecht [694-1301]. Volume 1 [only].
167566: BROM, MGR. DR. GISBERTUS & MGR. PROF. DR. A.H.L. HENSEN - Romeinsche Bronnen voor de Kerkelijk-Staatkundigen Toestand der Nederlanden in de 16de Eeuw.
86006: BROM, GERARD - Schaepman
82489: BROM, GERARD - Vijf studies
131733: BROM, GERARD - Cornelis Broere en de Katholieke emancipatie.
31265: BROM, L.J. VAN DEN E.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging
53770: BROM, GISB. / HENSEN, A.H.L. - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw (Deel 1) (R.G.P. 52)
88888: BROM, GERARD - Vondels geloof
4034797: BROM, G. (ARIËNS, ALFONS) - Alfons Ariëns.
143039: BROME, VINCENT - J.B. Priestley.
143469: BROME, VINCENT - Frank Harris.
102324: BROMFIELD, LOUIS [BERTHE VULLIEMIN - TRANSL.]. - La Mousson. Roman sur les Indes modernes.
4070953: BROMILEY, G.W. - Reasonable Service. A Study in Christian Conduct.
122622: BROMLEY, J.S. & E.H. KOSSMANN [EDS.]. - Britain and the Netherlands. Volume 5: SOME POLITICAL MYTHOLOGIES. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch Historical Conference.
151089: BROMLEY, JOHN [ED.]. - The Clockmaker's Library. The Catalogue of the Books and Manuscripts in the Library of the Worshipful Company of Clockmakers.
51976: BROMLEY, T. / DURHAM, J. - Reizen der kinderen Israëls door de woestijn [Voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte] Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglied van Salomo [Uit het Engelsch vertaald door J. Koelman, met een aanbevelend Voorwoord van N. Warmols]
104682: BROMMER, BEA [ED.]. - Katoendruk in Nederland.
165505: BRON, JAAP - Verkopen in een tegenvallende markt.
103522: BRØNDSTED, JOHANNES - Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100.
47757: BRONGERS, H.A. - I en II Koningen, De Prediking van het Oude Testament (POT)
122857: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd.
43029: BRONGERS, H.A. - I Koningen, De Prediking van het Oude Testament (POT)
121137: BRONGERS J.A. & P.J. WOLTERING [ET AL.]. - Schatkamer Van Gelderse Oudheden.
145668: BRONGERS, J.A. - 1833. Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de archeologie/A contribution to the history of archeology.
165358: BRONGERS, G.A. & TH.P.E. DE KLERCK & A. MODDERAAR-WOLDRING - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
164189: BRONGERS, J.A. - ABCDarium voor de boekensneuper. Rondgang door de boekenwereld.
100317: BRONGERS, DR.J.A. & DRS. B.G.J. ELIAS & DRS. R.M. KEMPERINK [EDS.]. - Amersfoortse opstellen. Historie - Archeologie - Monumentenzorg.
110394: BRONGERS, J.A. [INTROD.- ET AL.]. - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw voor de Rijksdient voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
121857: BRONGERSMA, DR. L.D. [N.E. BOCHOVE & C.J. DE WITTE - EDS.]. - Dieren van Nieuw-Guinea [Voor scholen op Nieuw-Guinea bewerkt]. .
54139: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zevenentwintigste jaargang, 1973
54140: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zesentwintigste jaargang, 1972
54142: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Drieëntwintigste jaargang, 1968-1969
54144: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Negenentwintigste jaargang, 1975
54145: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrijft. Achtentwintigste jaargang, 1974
54146: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Vijfentwintigste jaargang, 1971
103969: BRONKHORST, DAAN [ED.]. - Encyclopedie van de menselijkheid. Begrippen, gebeurtenissen, personen en organisaties uit het werk voor mensenrechten, vrede, veiligheid, asiel, ontwikkeling en milieu
4054144: BRONKHORST, A.J. (BARTH, K.) - Karl Barth, een levensbeeld.
4138079: BRONKHORST, J.C. - Bloed, zweet en vrede?. Een korte geschiedenis van het joodse volk en het Arabisch-Israëlisch conflict.
160792: BRONNER, F.J. - Bayerisch Land und Volk [diesseits des Rheins] in Wort und Bild. Ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung für jedermann, insbesonders zur Weckung der Vaterlandsliebe für die Jugend.
4300813: BRONNER, LEAH - The Stories of Elijah and Elisha. As Polemics against Baal Worship. (Pretoria Oriental Series VI)
130079: BRONOWSKI, J. - De mens in wording.
123406: BRONS, JOOP [& ERIK VAN 'T HULLENAAR - PHOTOGR.]. - Van De Hel en 't Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe.
102949: BRONS, LOEK [ED.]. & HANS MELISSEN - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
100981: BRONS, INGRID S. [& CHARLES DUMAS & URSULA GOEDE-BROUG & ANITA HOPMANS] - Grenzeloos goed. Tekeningen uit de Unicorno collectie.
144208: BRONSHOFF, BOB [PHOTOGR] & MARJA PRUIS [TEXT] - Meisjes van 40.
81738: BRONSVELD, A.W. - "De ""Bede"" van Dr. A. Kuyper afgewezen door Dr. A.W. Bronsveld"
81888: BRONSVELD, A.W. - Bloemlezing uit de gedichten van Jods. Van Lodensteyn
86248: BRONSVELD, A.W. - Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw
4041382: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen. De taal van kunst en liturgie.
165819: BRONTË, EMELY [FRANS KELLENDONK - TRANSL.]. - De Woeste Hoogten.
161439: BRONZE, DAVID [ET AL.]. - L'estampe au Val-Dieu. Exposition organisée à l'Abbaye Cistercienne Notre-Dame du Val-Dieu.
156335: BRONZWAER, W.J.M. - Tense in the Novel. An investigation of some potentialities of linguistic criticism.
90332: BROOD, PAUL - Respect voor de oude orde. Honderd jaar vereniging van archivarissen in Nederland.
103505: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst, 1593-1840.
155857: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst, 1593-1840.
160079: BROOD, PAUL. [ED.] - Respect voor de oude orde. Honderd jaar Vereniging van Archivarissen in Nederland, 1891-1991.
102230: BROOK, G.L. - A History of the English Language.
152162: BROOK-SHEPPERD, GORDON - The Austrians. A Thousand-Year Osysee.
162091: BROOK, ANDREW & RICHARD C. DEVIDI. - Self-reference and Self-awareness.
121235: BROOK, TIMOTHY - The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China.
101553: BROOKE, C.F. TUCKER - The Tudor Drama. A History of English National Drama to the Retirement of Shakespeare.
156618: BROOKE, CHRISTOPHER - The Saxon and Norman Kings.
163560: BROOKE, CHRISTOPHER - De middeleeuwse samenleving.
166932: BROOKE, CHRISTOPHER - The Twelfth Century Renaissance.
121277: BROOKE, CHRISTOPHER & GILLIAN KEIR - London 800-1216. The Shaping of a City.
165861: BROOKFIELD, AMANDA - Een goede vader.
10115: BROOKS, THOMAS - Kostelijcke Hulp-Middelen en Raedt tegen des Satans Bedriegeryen: ofte Heylsame Genees-middelen tegen de Sieckten en qualen van geloovige en ongeloovige. Dienende tot een medt-geselle en Leyts-man voor die gene die in Christo of buyten Christus zijn. Die Gods ordinantien verachten of versuymen onder voorwensel datse sonder die wel leven konnen. Voor die gene die in geestelijcke dingen toe of afnemen. Die in strijt of geestelijcke verlatingen zijn. Verdrukt of tegen geloopen werden. Die verseeckeringe hebben, of deselve missen, &c. Uyt het Engels vertaelt, door Bartholomaeus Reyniersen.
153114: BROOKS, NEIL & JOSH TOTH [EDS.]. - The Mourning After. Attending the Wake of Postmodernism.
140866: BROOKS, JEROME E. - The Mighty Leaf. Tobacco trough the Centuries.
55248: BROOKS, THOMAS - Kostbare middelen tegen satans listen
53283: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
84631: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
30586: BROOKS, CHARLES E. - Frontier Settlement and Market Revolution. The Holland Land Purchase
157781: BROOKS, PAUL - Two Park Street. A Publishing Memoir.
170797: BROOKS, RODNEY A. - Flesh and Machines. How Robots Will Change Us.
131657: BROOKS, VICTORIA [PAUL BOWLES - FOREW. & BOB SHACOCHIS - INTROD.] - Literary Trips. Following in the Footsteps of Fame.
181148: BROOKSHAW, GEORGE - Pomona Britannica. The Complete Plates - Die vollständigen Tafeln - Les planches complètes.
153142: BROOME, RODNEY - Amerike. The Briton who gave America its Name.
53258: BROOMHALL, MARSHALL - De man die God geloofde. Levensbeschrijving van Hudson Taylor
157197: BROOMHEAD, FRANK - The Zaehnsdorfs [1842-1947]. Craft Bookbinders.
156883: BROOMHEAD, FRANK - The Book Illustrations of Orlando Jewitt.
53131: BROOS, BEN E.A. - Ludolf Bakhuizen, 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder
155969: BROOS, TON J. & JELLE KINGMA & ANTON BOSSERS [EDS.]. - Robinson Crusoe in the Old and New Worlds.
168842: BROOS, T.J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747). (Atlantis 1)
151475: BROOS, BEN - Liefde, List & Lijden. Historiestukken in het Mauritshuis.
151458: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN - Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660 [Volume 4: Oude Tekeningen].
131170: BROOS, BEN [EDWIN BUIJSEN & SUSAN DONAHUE KURETSKY & WALTER LIEDTKE - ET AL.] - Hollandse Meesters uit Amerika.
110571: BROSE, IRMGARD - Terugzien in verwondering
162251: BROSE, HANNS-GEORG [ED.]. - Die Reorganisation der Arbeitsgesellschaft.
151313: BROSER, FRITZ - Topische und klinische Diagnostik neurologischer Krankheiten. Mit einem Beitrag von Heinrich Scheller. Geleitwort von Gerd Peters.
4071487: BROSSE, J. - Het Europa van de spiritualiteit. (Cultuurgidsen Europa)
4050925: BROSSE, O. DE LA - Le pape et le Concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la Réforme. (Unam Sanctam 58)
156684: BROTTON, JERRY - The Renaissance Bazaar. From the Silk Road to Michelangelo.
4135412: BROUETTE, E. - Les Libri Annatarum pour les pontificats d'Eugène IV à Alexandre VI. IV Pontificats d'Innocent VIII et d'Alexandre VI (1484-1503)
53893: BROUGHTON, RHODA - Joanna. Een verhaal van Rhoda Broughton (2 delen)
155635: BROUGHTON, SAMUEL D. - Letters from Portugal, Spain & France 1812-1814.
154642: BROUGHTON, SIMON & MARK ELLINGHAM & RICHARD TRILLO [EDS.]. & VANESSA DOWELL & ORLA DUANE - World Music. Africa,Europe & Middle East:The Rough Guide. An A - Z of the Music, Musicians and Discs.
54838: BROUWER, RINSE REELING E.A. - Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1