Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
170026: BESTEN, LEEN DEN - Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.
141763: BESTEN, AD DEN [EDS. - ET AL.]. - Een 10 voor de 10-ers. Een keuze uit wat er in het kursusjaar 1958-1959 [& 1959-1960] is verschenen in de Nederlandse Schoolpers [2 Vols.].
141667: BESTEN, AD DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
4066759: BESTEN, L. DEN - Het uitgelezen boek. De Bijbel in Nederland.
155804: BESTEN, AD DEN|JAN DOELMAN|LEENDERT-JAN PARLEVLIET. [ED.] - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
161224: BESTERMAN, THEODORE - Printing, Book Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.]..
145399: BESTERMAN, THEODORE - Commerce. Manufactures and Labour. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.].
162506: BESTERMAN, THEODORE - Early Printed Books to the End of the Sixteenth Century. A Bibliography of Bibliographies.
166781: BESTERMAN, THEODORE - Bibliography. Library Science and Reference Books. A Bibliography of Bibliographies.
130505: BESTERMANN, THEODORE - Voltaire.
86079: BESTMANN, H.J. - Die Anfänge des katholischen christentums und des Islams. Eine Religionsgeschichtliche untersuchung
132104: BESTUUR I.N.G. [FOREW.] - Bronontsluiting voor historisch onderzoek.
150310: BETCHERMAN, LITA-ROSE - Court Lady and Country Wife. Two Npoble Sisters in Seventeenth-Century England.
184244: BÉTEILLE, ANDRÉ - Caste, Class and Power. Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village.
4072337: BETH, EVERT W. - Door wetenschap tot wijsheid. Verzamelde wijsgerige studiën.
163147: BETH, E.W.|H.J. POS|J.H.A. HOLLAK (EDS.) - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August 11-18, 1948 [2 Vols. Compl.]..
150770: BETH J. SINGER [EDS.].|KOCZANOWICZ, LESKER - Democracy and the Post-Totalitarian Experience.
123449: BETH VENN|NAUMANN, FRANCIS M. - Making Mischief: Dada invades New York.
122184: BETHELL, NICOLAS - Het laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Geweldadige repatriëring naar Rusland 1944-1947.
144164: BETHELL, LESLIE [ED.]. - Latin America. Politics and Society since 1930.
141226: BETHELL, LESLIE [ED.]. - The Cambridge History of Latin America. Volume 3: From Independance to c. 1870.
4005040: BETHGE, E. (BONHOEFFER, D.) - Dietrich Bonhoeffer. Theologe - Christ - Zeitgenosse.
59455: BETHGE, RENATE|GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
56448: BETHGE, EBERHARD - Dietrich Bonhoeffer. Theoloog / Christen / Tijdgenoot
176381: BETHGE, HANS-GEBHARD (HRSG.)|KAISER, URSULA ULRIKE - Nag Hammadi Deutsch : Studienausgabe.
30978: BETHGE, EBERHARD - Bonhoeffer: Exile and Martyr
30140: BETHGE, RENATE|GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer, zijn leven in beeld
32161: BETHGE, RENATE|GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
59911: BETHGE, EBERHARD - Dietrich Bonhoeffer. Theoloog - Christen - Tijdgenoot
58686: BETHGE, EBERHARD - Dietrich Bonhoeffer. Theoloog - Christen - Tijdgenoot
104557: BETHKE, ERHARD [ED - ET AL.]. - Friedrich der Grosse. Herrscher zwischen Tradition und Fortschritt.
142829: BETHLEHEM, J.|F. HIEGENTLICH|F.J. HOOGEWOUD [EDS.]. - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland.
131268: BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON - Ursprung der lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
142687: BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON - Ursprung der lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
167203: BETLEM, GERRIT|PETER R. RODRIGUES|SJOERD E. ZIJLSTRA [EDS.]. - Omkering van proceslast : een onderzoek naar handhaving van wetten door de burger.
104065: BETOUBEK-HAMMER, ANITA [ED. - ET AL.]. - Ernst Ludwig Kirchner. Erstes Sehen. Das Werk im Berliner Kupferstichkabinett.
183361: [BETOUW, JOHANNES IN DE] - Handvesten en onuitgegeven charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen, en vervattende eenige der aldaar vermelde voortreffelijke Vrijheden en Voorrechten, door de Roomsch-Keiseren en Koningen, mitsgaders Heeren, Graaven, Hertogen enz. aan de Stad en Burgerije van Nijmagen verleend: met een lijst van Handvesten en Gunstbrieven door de Frankische Koningen en Roomsch-Keiseren gegeeven op den Burg of het Valkhof te Nijmegen: en van eenige aldaar voorgevallene en door hun verhandelde zaaken & Vervolg der Handvesten .... [2 Vols in 1]. .
141642: BETS, P.V. - Geschiedenis der Gemeente Hakendover en van dezer mirakuleuze kerk.
152696: BETT, W.R. - A Guide to the Literature on William Harvey.
123498: BETTAGNO, ALESSANDRO [ET AL.].|GIANDOMENICO ROMANELLI - INTROD.]. - Venetiaanse tekeningen uit de 18de eeuw.
47302: BETTE, J.C.|BRINK, G. VAN DEN|DEKKER, J. (RED.) - Studiebijbel, deel 16. Woordstudies en Concordantie, Eigennamen en Index
4064413: BETTELHEIM, BRUNO - De uiterste grens. Essays over de holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst.
167720: BETTELHEIM, BRUNO - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst.
185995: BETTEN, KLAAS - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar Boekhandel Van der Velde.
161925: BETTEN, HENK - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
167271: BETTEN, KLAAS - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar Boekhandel Van der Velde.
93809: BETTEN, HENK - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot
162231: BETTINA WIENER [EDS.].|LUTZ, BURKART|PAMELA MEIL - Industrielle Fachkräfte für das 21. Jahrhundert. Aufgaben und Perspektiven für die Produktion von morgen.
158325: BETTINA RAAB|ERNST PIPER|PIPER, REINHARD - Mein Leben als Verleger. Vormittag - Nachmittag & 90 Jahre Piper. Die Geschichte des Verlages von der Gründung bis Heute [2 Vols.].
168698: BETTINA MARQUIS|BRETSCHER-GISIGER, CHARLOTTE|THOMAS MEIER [EDS]. - Lexikon des Mittelalters. REGISTERBAND [only].
153684: BETTINA VAN SANTEN|HEURNEMAN, MIEKE|KAJ VAN VLIET [FRED VOGELZANG - ED.]. - De Utrechtse Wijken. Tolsteeg - Hoograven - Lunetten.
175509: BETTINESCHI, PAOLO|FANCIULLACCI, RICCARDO (ED.) - Tommaso d'Aquino e i filosofi analitici. Ethica 22
55178: BETTINI, SERGIO A.O. - Veneto (English Edition)
185214: BETTMANN, OTTO L.|PHILIP S. HENCH [EDS]. - A Pictorial History of Medicine. A brief, nontechnical survey of the healing arts from aesculapius to ehrlich, retelling with the aid of select illustrations the lives and deeds of great physicians.
4062758: BETTS, R.B. - Christians in the Arab East. A Political Study.
143373: BETTS, A.V.G. [ED.]. - Excavations at Tell um Hammad. The Early Assemblages [EB I-II]. The Excavations and Explorations in the Hashemite Kingdom of Jordan.
151638: BETTY DASHEW ROBINS|BUSSABARGER, ROBERT F. - The Everyday Art of India.
156990: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
88087: BETZ, H.J. - Spinoza en de vrijheid. Eenige bedenkingen tegen de spinoza-studie van den Heer J.H. Gunning Jr.
142374: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
85080: BETZ, H.J. - Hun program
4038941: BETZ, O. HAACKER, K. & HENGEL, M. (HRSG.) (JOSEPHUS, FLAVIUS) - Josephus-Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem Neuen Testament. Otto Michel zum 70.Geburtstag gewidmet.
123127: BEUCHERT, MARIANNE - Symbolik der Pflanzen. Von Akelei bis Zypresse.
174562: BEUCHOT, MAURICIO - Conocimiento, realidad y acción en Santo Tomás de Aquino.
174566: BEUCHOT, MAURICIO - Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Aletheia 37
184141: BEUGEL, ERNST HANS VAN DER - Ernst Hans van der Beugel 65 jaar. 1918 - 2 februari - 1983.
9709: BEUGHEM, CAROLUS VAN - Documenta e variis Veteris Testamenti Historiis, ex Evangelio Item petita, Modulis Rythmicis quo jucundius cantu, si lubet, animis influant. Laborata studio & opera Caroli van Beughem, Canonici. Subjungitur ejusdem, Adolescenti ad virtutem aspiranti imica cohortatio. Opus omnibus Fidelibus ac Parentibus Institutoribus ac juventuti comprimis utile.
163791: BEUKEBOOM, TH.J. - The Hydrology of the Frisian Islands.
4062420: BEUKEL, A.V.D. OUWENEEL, W.J. WOUDENBERG, R.VAN (E.A.) - Christendom onwijs. 15 Wetenschappers over God, geloof en wetenschap.
4031951: BEUKEL, A.V.D. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
4048175: BEUKEL, A.V.D. - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
4139345: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
56609: BEUKEL, A. VAN DEN - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap
4044766: BEUKEL, A.V.D. - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
4062760: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
184144: DE BEUKELAAR CHROMO'S - - Ken Uw Land.
141911: J.F.TH. DE BEUKELAER [EDS.].|JANSSEN, G.B. - 125 Stichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid in een storm.
131288: BEUKELAER, HANS DE [ET AL.] - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
55256: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in Twintig Leerredenen. Leerredenen over verscheidene teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
55108: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
92381: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
9789076731032: BEUKELMAN, JOANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 Leerredenen, en eene Inleidings-Leerrede tot dezelve. Met een bijgevoegde Voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink. Onveranderde Uitgave.
10407: BEUKELMAN, JOHANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerreden tot dezelve, Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
96767: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in twintig leerredenen. Leerredenen over verscheiden teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
92382: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in twintig leerredenen. Leerredenen over verscheiden teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
58477: BEUKELMAN, JOHANNES - De zaaier en het zaad
93340: BEUKELMAN, JOANNES - De leere der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen Heer Joannes Beukelman. Met een bijgevoegde voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 delen)
59619: BEUKELMAN, JOHANNES - Uitgelezen vervolgstoffen uit de Heilige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament of negentig leerredenen (2 delen)
88516: BEUKELMAN, JOHANNES - Uitgelezene vervolgstoffen uit de Heilge Schriften van het Oude en Nieuwe Testament of negentig leerredenen. (2 delen)
92390: BEUKELMAN, JOANNES - De leer der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Joannes Beukelman. Met bijgevoegde voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 stukken in 1 band)
96672: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
57240: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël. Deel I (8 kerstpredikaties)
55041: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (Complete Set, 4 delen)
86220: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (4 delen)
101838: BEUKEMA, HANS - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen & De schpene van 1898 tot 1998. Een jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Wagenborg Shipping bv. Delfzijl [ = 2 Vols. Compl.]. .
166078: BEUKEMA, HANS - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delft en zijl.
82170: BEUKEN, W.H. E.A. - Dichters der Middeleeuwen / Dichters uit de tijd der contrareformatie / Dichters der emancipatie (3 delen)
90437: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen
58912: BEUKEN, W.A.M. - The Book of Job (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 114)
122042: BEUKEN-VAN EVERDINGEN, M.H.J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het palliatief formularium. Een practische leidraad.
94008: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek
166186: BEUKEN, WIM|JAAP VAN DER MEIJ [EDS. - ET AL.].|MARIEKE DEN HARTOG - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
181300: BEUKEN, DR. W.H. [INTROD.].|JAMES H. MARROW [ESSAY]. - Mirror of the Life of Our Lord [Spiegel van den leven ons heren]. Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ in the Pierpoint Morgan Library, New York.
181301: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
31846: BEUKEN, WILLEM ANDRÉ MARIA - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der Frühnachexilischen Prophetie
131781: BEUKEN, DR. W.H. - Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Siniënbos.
70148: BEUKEN, W.A.M. E.A. - Inleiding tot de studie van het Oude Testament
4140619: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie. (Diss.)
166640: BEUKENHORST, MR. D.H.|JHR MR S.H. DE RANITZ|PROF. MR. DRS H.P.J. OPHOF|PROF. MR. S.C.J.J. KORTMAN - Het faillissement in de tijd van Molengraaf en nu.
4061062: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
61441: BEUKER, GERRIT JAN - Abgeschiedenes Streben nach Einheit, Leben und Wirken Henricus Beukers 1834-1900
152995: BEUKERS, EELCO [ED.]. - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt [2 Vols. in Slipcase].
168734: BEUKERS, DR. HARMEN [PROF. DR. W.R. VAN GULUIK - ET AL.]. - The Mission of Hippocrates in Japan. The Contribution of Philipp Franz von Siebold.
123441: BEUKERS, MARIËTTA|RENÉE WAALE [EDS]. - Tracing An-sky. Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg.
104410: BEUKERS, E. DE|M. DE BOER [EDS. - ET AL.]. - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
164621: BEUKERS, ALAN [PAUL THEROUX - FOREW.]. - Der Reiz des Exotischen. Postkarten aus einer fremden Welt.
131371: BEUKERS, EELCO|THIMO DE NIJS [& JAN BLOKKER] - Het bijzondere van Holland. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen.
54120: BEUMANN, HELMUT - Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters
131670: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
4031950: BEUMER, J. - Intimiteit & Solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
4139147: BEUMER, J. (NOUWEN, H.) - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
30800: BEUMER, J. E.A. - Jezus & Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner
153850: BEUMER, MARTIN - Oet in Twente. Vijftien wandelroutes
82825: BEUNINGEN, P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop, bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
130874: BEUNINGEN, DR. P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop.
104822: BEURDELEY, M. - Chinesische Möbel.
161112: BEURDEN, LEONTIEN VAN - Mode in de 20ste eeuw.
85331: BEURDEN, A.F. VAN - Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Chipscheer of knipscheer
121173: BEURDEN, A.F. VAN - Het Oud-Adelijk Luiker Geslacht De Loen de Kemexhe, gezegd van Loon uit de Looz, de Hamel en d'Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante familie Van Sanen en Koorn.
4029532: BEURMANJER, R. & GROOT, M. DE, - Twee emmers water halen. Vrouwen lezen het Johannes-evangelie.
166156: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998.
56170: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voogeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. Deel I: De Voorgeschiedenis
4021363: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. (2 dln.). Kritisch overzicht van 40 jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament.
56183: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voogeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. Deel II: De oud-christelijke doop
89337: BEUS, CH. DE E.A. - De Hervormde Kerk te Heemstede. 1622, 1625-1975, 1977.
4140472: BEUS, CH. DE - Paulus. Apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de brief aan de Galaten, in het bizonder met betrekking tot het apostolaat en Paulus' verhouding tot de Joodse wet.
101497: BEUS, DR. J.G. DE - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog.
162879: BEUSEKAMP, WILLEM|JOHN SCHOONBROOD - De overval van Elsevier op Kluwer.
4005001: BEUSEKOM, J.H.V. - "Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de orde"" in de reformatorische kerken. (Diss.)"""
143750: BEUSEKOM, W. VAN|J. VAN STAVEREN [EDS.]. - Poëziebrevier. Gedichten voor ieder uur van de dag, voor alle dagen van het jaar.
31809: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken / The experimental community. A study of the place and function of 'religious orders' in the churches of the Reformation (With a summary in English)
30455: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiament der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken
161263: BEUSICHEM, M.L. [ED.]. - Plant Nutrition. Physiology and Applications. Plant Nutrition XIth International Colloquium.
94566: BEUTEL, ALBRECHT - Martin Luther. Briefe an Freunde und an die Familie
100057: BEUYS, BARBARA - Der grosse Kurfürst. Der Mann der Preussen schuf. Eine Biographie.
4006035: BEUYS, B. (LUTHER, M.) - Und wenn die Welt voll Teufel war. Luthers Glaube und seine Erben.
154132: BEVAART, WILLEM - De Gouden Zon. De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht, 1868-1992.
131373: BEVAART, DR. W. - Nederlandse Defensie 1839-1874.
145193: BEVAN, EDWYN - The Method in the Madness. A fresh consideration of the case between Germany and Ourselves.
162543: BEVAN, DAVID (ED.). - Literature and War.
163324: BEVAN, D.G. NDE - Invincible Dialogue: Malraux, Michelangelo and Michelet.
170207: BEVAN, ROB|TIM WRIGHT - Laat je creativiteit zien. De geheimen van een creatief talent. 52 briljante ideeën.
160536: BEVAN, DAVID (ED.). - Literary Gastronomy.
155532: BEVAN, DAVID (ED.). - Modern Myths.
162129: BEVER, THOMAS G.|D. TERENCE LANGENDOEN|JERROLD J. KATZ - An Integrated Theory of Linguistic Ability.
43453: BEVERDAM. H.|KRAA. D.J. - Lied 456:1 Zegen ons algoede, Psalm 134:3 Uit Sion, aan den heer gewijd, Trio en Koraal Neem Heer mijn beide handen, Koraalbewerking Psalm 116
84632: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
30313: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee, 1836-1986
51940: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
186236: BEVERLEY SKEGGS|KAREN CORTEEN [EDS.].|MORAN, LESLIE|PAUL TYRER - Sexuality and the Politics of Violence and Safety.
160299: BEVERLEY JACKSON [TRANSL.]|VOS, REINOUT - Gentle Janus, Merchant Prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800.
32323: BEVERS, HOLM E.A. - Rembrandt: De meester & zijn werkplaats. Tekeningen & etsen
110308: BEVERSLUIS, MARTIEN [TRANSL.].|WILLEM VAN SCHAIK [ILLUSTR.]. - Arbeiders-noodlot. Proletarische dichtkunst. Een bloemlezing uit de moderne Duitsche arbeiderspoezie der laatste jaren. In Nederlandsche verzen omgezet door Martien Beversluis.
59157: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel (2 delen)
55385: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel, verzamelde geschriften
57737: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerhistorie'
122976: BEYAERT, MARC - Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren.
145098: BEYAERT-CARLIER, LOUIS - Le problème Van Der Weyden Flémalle Campin.
123499: BEYE, PETER - Staatsgalerie Stuttgart.
150639: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
103010: BEYEN, ADRIE - Mensen verhalen over bomen.
96635: BEYEN, H. E.A. - Nederlands kunsthistorisch jaarboek / Netherlands year-book for history of art 6
141366: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
156361: BEYEN, H.G.|W. VOLLGRAFF - Argos et Sicyone. Études relatives à la sculpture Grecque de style sévère. Ouvrage publié avec le concours de l' Académie rRoyale des Pays-Bas et de la Société des Arts et des Sciences d' Utrecht.
166102: BEYER, GUNILLA|MANU DEFAYS|MARTIN FISCHER [EDS. - ET AL.]. - Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout.
110544: BEYER, OSKAR - Frühchristliche Sinnbilder und Inschriften. Lebvenszeugnisse der Katakombenzeit.
82410: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe, Sinn und Recht der 80. Frage des Heiderlberger Katechismus (band XIX)
94108: BEYER, MICHAEL A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Melanchthon deutsch. Band 1. Schule und Universität. Philosophie, Geschichte und Politik. Band 2. Theologie und Kirchenpolitik (2 Volumes)
94321: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIX)
4014540: BEYER, U. - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80.Frage der Heidelberger Katechismus. (BGLRK XIX).
87887: BEYER, MICHAEL E.A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Humanismus und Wittenberger Reformation. Festgabe anlässlich des 500. Geburtstages des Praeceptor Germaniae Philipp Melanchthon am 16. Februar 1997. Helmar Junghans gewidmet.
4032680: BEYERHAUS, P. - Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem.
4033180: BEYERLIN, W. - Godsdiensthistorisch Tekstboek rond het Oude Testament.
4139313: BEYERLIN, W. - Weisheitliche Vergewisserung mit Bezug auf den Zionskult. Studien zum 125. Psalm. (Diss.)
32542: BEYERLIN, WALTER - Herkunft und Geschichte der ältesten Sinaitraditionen
122156: BEYERLY, ELIZABETH - The Europecentric Historiography of Russia. An analysis of the contribution by Russian emigré historians in the USA, 1925-1955, concerning 19th century Russian history.
54044: BEYERMANN, J.J. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 52e jaargang 1980
145350: BEYERS, RITA - Sinds Adam en Achilles. Bijbel en mythologie in de Europese literatuur.
104325: BEYLEN, J. VAN - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland [Met bouwbeschrijving voor een model van een knots].
151024: BEYLEN, J. VAN - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
153890: BEYLEN, J. VAN - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
160137: BEYME, KLAUS VON [ED.]. - Theory and Politics/Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
4048081: BEYNA, W. (LUTHER, M.) - Das moderne katholische Lutherbild.
183572: DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.].|DR. V. BAUMANS|ZUTPHEN, DR. L.F.M. - Proefdieren en dierproeven.
56116: BEYNEN, L.R.|SCHUURMAN JOHSZ., J.A. - Magdalena. Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek. 18de jaargang
144913: DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.].|DR. V. BAUMANS|ZUTPHEN, DR. L.F.M. VAN - Proefdieren en dierproeven.
4300969: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke. und die Anfänge der ökumenischen Bewegung.
4058414: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke 1663-1727. Zeuge des lebendigen Gottes.
30439: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (2 volumes in 3 bindings)
47623: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grindriss der Dogmengeschichte. Band I: Gott und Welt, Band II: Gott und Mensch Teil 1, Das christologische Dogma
51994: BEZA, T. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
51859: BEZA, TH. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
81236: BEZA, THEODORUS. - Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het christelijke ouderlingschap, voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Erastus Med. Dr. En nu voor het eerst, door de nood gedrongen, uitgegeven
4055460: BEZA, THEODORUS. - Emblemata. Facsimilé met vertalingen door C.L.J.Kooman.
1386: BEZAE, THEODORI - De repudiis et divortiis tractatus, in quo pleraeque de causis matrimonialibus controversiae ex Verbo Dei deciduntur. Additur etiam juris civilis Romanorum, & veterum de his rebus canonum examen ad s. veritatis & aequitatis n
167644: BEZANCOURT, BARON DE - L'expédition de Crimée jusqu'`a la prise de Sébastopol. Croniques de la guerre d'Orient [2 Vols. Compl.].
94107: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Henri Meylan, Alain Dufour et Alexandre de Henseler (Tome VI, 1565)
94106: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Alain Dufour et Béatrice Nicollier (Tome XIII, 1572)
94104: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze (Tome XIV, 1573)
94105: BÈZE, THÉODORE DE - Psaumes mis en vers Français (1551-1562). Accompagnés de la version en prose de Loïs Budé. Édition préparée par Pierre Pidoux
94103: BÈZE, THÉODORE DE - Histoiore Ecclésiastique des Églises Réformées au Royaume de France.Édition Nouvelle avec commentaire, notice bibliographique et table des faits et des noms propres. (3 Volumes)
184032: BEZEMER, C.H. - Les répétitions de Jaques de Révigny. Recherches sur la répétition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littéraire, suivies d'un inventaire des textes.
154828: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
83748: BEZEMER, CORNELIS - Het christelijk geweten bij Alexandre Vinet
59156: BEZEMER, CORNELIS - Het christelijk geweten bij Alexandre Vinet
182297: BEZEMER, C. - Evenwichten vast-fluide bij hoge druk in ternaire systemen, waarin ontmenging optreedt in de vloeistoftoestand.
130774: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
142411: BEZEMER, F. - "De ""Gangliën-Psyche "". Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen."
142410: BEZEMER, F. - De gangliën-Psyche. Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen.
140327: BEZEMER, J.W. - Het einde van de Sovietunie.
142772: BEZEMER, MR. W. [ED.] - Oude rechten van Steenbergen.
100176: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool.
53250: BEZOLD, FRIEDRICH VON - Geschichte der deutschen Reformation. Mit Porträts, Illustrationen und Beilagen
183454: BEZOOIJEN, R.A.M.G. VAN - Characteristics and Recognizability of Vocal Expressions of Emotion.
57842: BEZZEL, IRMGARD - Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in Bayerischen Bibliotheken. Ein Bibliographisches Verzeichnis
150941: BEZZEL, IRMGARD [ED.]. - Bayerische Staatsbibliothek München. Bibliotheksführer. Geschichte und Bestände.
185822: BEZZOLA, RETO R. - Les Origines et la Formation de la Littérature courtoise en Occident (500-1200). DEUXIÈME PARTIE: La Société féodale et la Transformation de la Littérature de Cour. Volume 1 & 2 [only].
100874: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA [ED.]. [HENDRIK VAN TEYLINGEN - TRANSL.]. - De Bhagavad-Gita zoals ze is [4 Vols. - Compl. Set].
185046: BHALLA, G.S. - Indian Agriculture Since Independence.
185047: BHALLA, G.S. - Condition of the Indian Peasantry.
184971: BHALLA, G.S. & GURMALL SINGH - Economic Liberalisation and Indian Agriculture.A District-Level Study.
184955: BHALLA, G.S. [ED.]. - Economic Liberalization and Indian Agriculture.
4070263: BHARDWAJ, S.M. - Hindu Places of Pilgrimiage in India. A Study in Cultural Geography.
153735: BHASKAR, ROY - The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences.
122139: BHATIA, PRATIPAL - The Paramaras [ca. 800 - 1305 A.D.]. A Study in the Political and Cultural History of Their Kingdoms.
130473: BHOJWANI, SANT S.|EDWARD C. COCKING [EDS.]|VIBHA DHAWAN - Plant Tissue Culture. A Classified Bibliography.
4139205: BHUTESHANANDA. (RAMAKRISHNA) --- - Sri Ramakrishna and his Gospel. Translated by D.K.D.Gupta.
140465: BIALER, SEWERYN - Stalin and His Generals. Soviet Military Memoirs of World War II.
82042: BIANCHI, H. E.A. - Misdaad en straf. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 34
4300203: BIANCHI, UGO - Selected Essays on Gnosticism, Dualism and Mysteriosophy. (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen, 38) Articles in English, German and other languages.
185780: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
160341: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
185441: BIANCHI, DOTT. VINCENZO|DOTT. ERBERTO BRUNO - La Farmacopee Lombarde. Premio cestoni 1955.
4020466: BIANQUIS, M.M. - De roeping der vrouw volgens den Bijbel.
57098: BIBLE - The Psalms of David in metre, according to the version approved by the church of Scotland and appointed to be used in worship
201607: BIBLE - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. En door ordre der Kerken van Druckfouten verbetert.
186249: BIBLE / BIBEL / BIJBEL - - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalübersetzung Martin Luther [2 Vols. Compl.].
46909: BIBLE - Daily Companion Bible, Explore the Bible in a Year. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
46931: BIBLE - Bible Dictionary. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
102322: BIBLE - Bijbel of De Gansche Helige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche tal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
95414: BIBLE - The Complete Parallel Bible. Containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/Deuterocanonical Books. New revised standard version. Revised English Bible. New American Bible. New Jerusalem Bible
9879: BIBLE/BASNAGE, JAKOB - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generae: vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht onde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven door de Hr. J. Basnage. Predikant in 's Gravenhage. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. A. Alewyn.
10216: BIBLE/LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrifft, Altes und Neues Testaments, Verdeutscht durch D. Martin Luthern. Wobey, nebst ausführlichen, und den Inhalt eines jeden Capitels in richtiger Disposition vorstellenden Summarien, auch vielen nützlichen zur Erläuterung des Textes und Handleitung zu heylsamen Nutzen dienenden Parallelen, wie auch hie und da eingestreuten Kurtzen Erklärungen, Die geistreiche Vorrede Lutheri über die Epistel an die Römer, samt dessen Chronologie (welche jedesmahl an gehörigem Ort unter dem Text eingerücket.) Wie ach eine nützliche Vergleichung der Biblischen Müntz, Maass und Gewichts &c. mit der, so in Dantzig und Stargard gebräuchlich, zufinden. Mit einer Vorrede (Tit.) Herrn D. Joachim Weickhmanns, E. Hoch: Ehrw. Ministerii in Dantzig Senioris, und der Gemeine Gottes zu St. Marjen daselbst Hochverdienten Pastoris. Unter Königl. Preussischen und Churfürstl. Brandenb. allergnädigsten Privilegio.
59505: BIBLE|SEGOND, LOUIS (TRADUCTION) - La Sainte Bible. Traduite sur les Textes Originaux Hebreu et Grec. Nouvelle Edition
201507: BIBLE - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
201509: BIBLE/HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in Twee Honderd Twee en Vyftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in 't Koper gesneden. / Histoire de la Bible, en CCLII Figures du V. & N.T. Dessinées de nouveau & gravées par les principaux Maitres.
201506: BIBLE - Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.
201504: BIBLE - Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.
201510: BIBLE/DATHENUS, PETRUS/SCHEITS, MATTHIAS - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Ende door gemeene ordre der Kercken van Druck-fouten Verbetert. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
10408: BIBLE - Biblia, Das ist: Die gantze heilige Schrifft, Altes und Newes Testaments, Verteutschet durch D. Mart. Luther. Mit jedes Capitels kurtzen Summarien, Abtheilung, Parallela, und richtiger Unterscheidung der Versiculen.
57581: BIBLE|SPROUL, R.C. (GENERAL EDITOR) A.O. - The Reformation Study Bible. New King James version
54255: BIBLIA - Wasiat Jang Lama, Jaïtoe Segala Kitab Perdjandjian Lama autau Kitab Torat dan Kitab Zaboer dan Kitab Nabi-Nabi
157334: BIBLIOGR.].|DACIES, ROBERT [BERNARD BARR - INTROD. - A Memoir of the York Press. With notices of authors, printers and stationers, in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries.
122886: BIBLIOGR.].|CLELAND, JOHN [GUILLAUME APPOLINAIRE - INTROD. - L'oeuvre de John Cleland. Mémoires de Fanny Hill, Femme de Plaisir. Avec des documents sur la vie à Londres au XVIIIe siècle et notamment la Vie galante d'après les Sérails de Londres.
156937: THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY - - The Bibliographical Society 1892 - 1992. A Century Send Forth.
104131: BIBLIOGRAPHY - - Gutenberg-Museum der Stadt Mainz. Weltmuseum der Druckkunst. Festkatalog zum Gutenberg-Jahr 1968.
158125: BIBLIOGRAPHY - - Bedachtzame dynamiek. Het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek 1982-2007 / Cautious Dynamism. The Koninklijke Bibliotheek Building 1982 -2007.
152152: BIBLIOGRAPHY - - Catalogus van de Historische Tentoonstelling van de stad Haarlem in het Frans Hals-Museum, gehouden in september 1923. Bij gelegenheid der viering van het zilveren regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
150603: BIBLIOGRAPHY - - Gedenkboek Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons. 1909 9 maart 1934.
157760: BIBLIOGRAPHY - - Library of Congress European Collections. An Illustrated Guide.
158121: BIBLIOGRAPHY - - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
121777: BIBLIOGRAPHY - - Catalogus van Rijksuitgaven.
158078: BIBLIOGRAPHY - - The Daniel Press. Memorials of C.H.O. Daniel.
158141: BIBLIOGRAPHY - - Corveypapieren voor het boek. Een verzameling monsters tekstpapieren voor uitgaven van allerlei aard waaraan toegevoegd monsters beplakpapier voor de boekband ter vervanging van linnen.
166888: BIBLIOGRAPHY - - Books in the 1990's. The Proceedings of the 23rd International Publishers Association Congress London England 12 - 17 June 1988.
157848: BIBLIOGRAPHY - - Catalogue of Seventeenth Century Italian Books in the British Library. Volume III: Indexes [only].
157904: BIBLIOGRAPHY - - Ein Almanach der Autoren des Verlages Kurt Desch.
101445: BIBLIOGRAPHY - - De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede [1445-1475].
156394: BIBLIOGRAPHY - - Jan ten Brink Gerritsz. - J. ten Brink Gz. en J. de Vries - Ten Brink & de Vries. 1785 - 1 Mei - 1885.
110088: BIBLIOGRAPHY - - Een krant in het Oosten. Bij het afscheid van een courantier.
154026: BIBLIOGRAPHY - - Casparie: De Hof van Heden 1971-1995.
154045: BIBLIOGRAPHY - - Om van te houden.
100423: BIBLIOGRAPHY - - Wereldbibliotheek monogrammen 1905-1955. Naar de collectie van Rob Aardse.
157761: BIBLIOGRAPHY - - Library of Congress Hispanic and Portuguese Collections. An Illustrated Guide.
131106: BIBLIOGRAPHY - - Merriam Webster's Encyclopedia of Literature. A comprehensive and authoritative guide to the world of literature - authors, works, terms and topics - from all eras and all parts of the world.
167456: BIBLIOGRAPHY - - Honoring the Life and Work of P.J. Conkwright [Princeton University Library Chronicle: [Volume 56: number 2].
162974: BIBLIOGRAPHY - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond
163511: BIBLIOGRAPHY - - Katalog Walter de Gruyter & Co. Verlagskatalog 1749-1949 & Nachtrag 1950-1960 & Nachtrag 1961-1965 [3 Vols.].
157262: BIBLIOGRAPHY - - Typografie moet ! Een bundel bij het afscheid van Karel Treebus.
157263: BIBLIOGRAPHY - - Thirteeth Anniversary of the Scottish Publishers Association. A Celebration.
156805: BIBLIOGRAPHY - - Het Nederlandsche Boek 1930 - 1939 [10 Volumes].
157644: BIBLIOGRAPHY - - CATOLOGUS XLIX: Bibliotheca collectiva. Literary Works - Standard Publications, Periodicals, Transactions of Learned Societies, Scientific and Litterary Manuals, Books and Remainder Prices, Scarce and Curious Works, Valuable Editions, Illustrated Works.
122734: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
182359: BIBLIOGRAPHY - - Das Inselschiff. Eine zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlages. Zweiter Jahrgang.
182180: BIBLIOGRAPHY - - Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo [secoli VI / XV] [= Medieval Latin. Bibliography of the European Culture from Boethius to Erasmus [VI-XV Century]. Volume XVI - XXIII & XXV - XXXII [ = 17 Volumes].
157076: BIBLIOGRAPHY - - The Bibliographical Society of America 1904-79. A Retrospective Collection.
157077: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
157021: BIBLIOGRAPHY - - Spreuken uit alle tijden over papier, druk en boek. Voorafgegaan door een historisch overzicht over de belevenissen en werkzaamheden der vereniging van jonge en aanstaande patroons in de grafische bedrijven ter gelegenheid van haar tien-jarig bestaan
157300: BIBLIOGRAPHY - - Sijthoff's Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Nieuwe Serie 83ste Jaargang 1937.
157427: BIBLIOGRAPHY - - Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert / The Book and the Book Trade in EWighteenth-Century Europe.
157474: BIBLIOGRAPHY - - Katalog Walter de Gruyter & Co. Nachtrag 1961-1965.
157700: BIBLIOGRAPHY - - Holzschnitte aus Frühdrucken [1470-1530] der Sammlung E.
121164: BIBLIOGRAPHY - - Les incunables de la collection Edmond de Rothschild. La gravure en relief sur bois et sur métal.
151391: BIBLIOGRAPHY - - Archivi storici delle Aziende di credito [2 Vols.].
162325: BIBLIOGRAPHY - - La pelle del libro. Il cuoio attraverso cinque secoli di legature in Italia = The Skin of the Book. Five Centuries of Leather Bindings in Italy].
163319: BIBLIOGRAPHY - - Kostbare Einbände - Seltene Drucke. Aus der Schatzkammer der Badischen Landesbibliothek.
163439: BIBLIOGRAPHY - - Asien - Afrika - Amerika - Australien. Bücher, Atlanten, Karten, Ansichten & Frugblätter.
121415: BIBLIOGRAPHY - - Tentoonstelling van Miniaturen en Boekbanden Brugge 1927. Geïllustreerde catalogus.
158062: BIBLIOGRAPHY - - The Zamorano 80. A Selection of Distinguished California Books made by Members of the Zamorano Club.
167227: BIBLIOGRAPHY - - Vom Druckfehlerteufel und von der Hoffnung Jakob Hegners auf ein himmliches Alphabet. Einigen Brocken Verlegerlatein gesammelt von Peter Schifferli im Verlag der Arche in Zürich.
167269: BIBLIOGRAPHY - - 100 jaren W.J. Thieme & Cie. Zutphen. Wysheyt's Jacht Teelt Eygen Cracht.
168235: BIBLIOGRAPHY - - Bibliotheca Peruana. Apuntes para un catalogo de impresos [2 Vols. Compl.].
168692: BIBLIOGRAPHY - - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
167969: BIBLIOGRAPHY - - Brabantica. Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
150947: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus niet-oosterse uitgaven. Books and Periodicals [Excluding those on the Orient] published by E.J. Brill.
156459: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. Depot-uitgaven.
123211: BIBLIOGRAPHY - - Prestel 1924-1999. Verlagsgeschichte und Bibliography.
158243: BIBLIOGRAPHY - - One Hundred and Twenty-Five Yearss of Publishing 1837-1962.
158235: BIBLIOGRAPHY - - Catalogue de la Bibliothèque Riche et Étendue delaissée par seu Mr. Jacques Henri Hoeufft de Brada, docteur en droit: chevallier de'l'ordre du Lion des Pasys-Bas, ... dont la vente de fera le 15e mai 1844... par les ... Jacobus Radink et Frederik Muller à Amsterdam.
157759: BIBLIOGRAPHY - - 150 Jahre Reclam. Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte 1828-1978. .
151533: BIBLIOGRAPHY - - The Winchester Bible.
100979: BIBLIOGRAPHY - - Toekomstbespiegelingen bij een afscheid. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Menkes Daniel Frank als directeur van de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.
110522: BIBLIOGRAPHY - - Velijnen van het Museum. Velijnschilderingen uit de Verzameling van het Muséum national d'Histoire naturelle te Parijs.
121485: BIBLIOGRAPHY - - Bibliotheca Auerbachiana. Catologus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Volume 1: Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800.
182360: BIBLIOGRAPHY - - Das Inselschiff. Eine zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlages. Dritter Jahrgang.
141933: BIBLIOGRAPHY - - BHA Bibliography of the History of Art / Bibliographie d'Histoire de l'Art. Volume 6 [1 & 2 Compl.]..
157680: BIBLIOGRAPHY - - Kataloge 66 - 70. Illustrierte Bücher des 15. bis 19. Jahrhunderts, insbesondere Holzschnittwerke des 15. & 16. Jahrhunderts / Illustrated Books from the 15th to the 19th Century, especially from the 15th & 16th.
157020: BIBLIOGRAPHY - - Spaanse boekbanden uit acht eeuwen / Ocho siglos de encuadernacion Española / Huit scicles de reliure en Espagne.
157816: BIBLIOGRAPHY - - Kurt Desch. Ein Buch der Freunde 1968.
154017: BIBLIOGRAPHY - - The Bookman [Januari 1921 - September 1921].
142977: BIBLIOGRAPHY - - Fairs, Markets & the Itinerant Book Trade.
142317: BIBLIOGRAPHY - - R.K. Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Catalogus der tijdschriftenzaal.
142900: BIBLIOGRAPHY - - The London Book Trade. Topographies of Print in the Metropolis from the Sixteenth Century.
158326: BIBLIOGRAPHY - - A Daily Prayer for Printers / Dagelijks gebed voor drukkers.
163512: BIBLIOGRAPHY - - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg.
100177: BIBLIOGRAPHY - - The Hofmannsthal Collection in the Houghton Library. A Descriptive Catalogue of Printed Books.
156277: BIBLIOGRAPHY - - The Royal Library today and in the future.
156191: BIBLIOGRAPHY - - Fürs schöne Geschlecht. Frauenalmanache zwischen 1800 und 1850.
160288: BIBLIOTHECA VISSERIANA. - Bibliotheca Visseriana Dissertationvm ivs Internationale Illvstrantivm. Tomvs Nonvs. [Volume 9].
130098: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Ecrits sur la Russie en Langues Etrangères [Vol. 2 - only].
130094: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Écrits sur la Russie en Langues Étrangères [2 Vols. Compl.].
4138703: BIC, M. - Das Buch Joel.
4010097: BICHLMAIR, G. - Urchristentum und katholische Kirche.
89970: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolen in Hollands polderland. 1407/'08 - rondom 1500.
161739: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven.
141755: BICKER CAARTEN, A. [ED.]. - Leids volksleven, Leiden
145457: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
4138504: BICKERMAN, E. - Studies in Jewish and Christian history. (Arbeiten zur Geschichte des AntikenJudentums und des Urchristentums IX)
185878: BICKFORD, CHRISTOPHER P. [ET AL.]. - Voices of the New Republic. Connecticut Towns 1800-1832 [2 Vols. Compl.].
4058209: BICKLE, M. - Passion for Jesus.
151514: BIDAULT, ABBÉ PAUL|DOCTEUR JEAN LEPART - Étains médicaux et pharmaceutiques.
182961: BIDDER, IRMGARD|HANS BIDDER - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart.
110694: BIDDER, IRMGARD|HANS BIDDER - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart.
156014: BIDDLE, MARTIN [ED. - ET AL.]. - King Arthur's Round Table. An Archeological Investigation.
54046: BIE, J. DE E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 50e jaargang 1978
4028068: BIE, J.P. DE & J. LOOSJES (RED.) - Biographisch woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland. Aa - Leydekker. Niet verder verschenen.
92190: BIE, J.P. DE|LOOSJES, J. - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen, A-Leyendecker)
100758: BIE DE GRAEVE|CLERC, KAREL DE|FRANK SIMON [EDS.]. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volkonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
32547: BIE, H.J. DE|HOEK, J. - De Geest en het werk in de kerk. Boekuit uit eigen hof voor ds. C. den Boer
4000370: BIE, J.P. DE (HOFSTEDE, P.) - Het leven en de werken van Petrus Hofstede. (Diss.)
154345: BIE, J. DE [ED. - ET AL.]. - Griekse mythologie en Europese cultuur.
57860: BIE, J.P. DE|LOOSJES, J. - Biographisch Woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland (5 delen)
47518: BIE, J.P. DE - Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Met bijlages: Geschriften, (onuitgegeven) brieven, prenten, geslachtsregister) met handgeschreven brieven van de auteur
92936: BIE, H.J. DE|HOEK, J. - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor ds. C. den Boer
155678: BIE DE GRAEVE [EDS.].|HERDT, RENÉ DE - Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914.
184523: BIEBUYCK, DANIEL & KAHOMBO C. MATEENE [EDS.]. - The Mwindo Epic from the Banyanga [Congo Republic].
150943: BIECKMANN, FRANS - De wereld volgens prins Claus.
123507: BIEDERMANN, H. - Medica Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Mit dreissig Faksimile-Tafeln
144194: BIEDERMANN, HANS - Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
162964: BIEDERMANN, HANS - Knaurs Lexikon der Symbole.
4139516: BIEDERMANN, H. - Symbolen van A tot Z. Historisch-culturele symbolen.
53533: BIEGMAN, NIEK - Derwisjen heiligen kermissen Egypte
168739: BIEGMAN, NICOLAAS HENDRIK - The Turco-Ragusan Relationship. According to the Firmans of Murad III [1575-1595] Extant in the State Archives of Dubrovnik.
164343: BIEHN, H. [ED. - ET AL.]. - Les fêtes en Europe. Dix siècles de réjouissances.
53206: BIEL, GABRIELIS - Collectorium circa quattuor libros Sententiarum. Liber tertius
95462: BIEL, JÖRG A.O.|RIECKHOFF, SABINE - Die Kelten in Deutschland
154523: BIELAU, KLAUS [ED.]. - Bloemlezing. De Artsenij - het woord Gods. Bloemlezing uit het werk van Paracelsus.
59404: BIELER, MARTIN - Freiheit als Gabe. Ein Schöpfungstheologischer Entwurf
183831: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung.
156835: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung.
91994: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung
163329: BIEMEL, WALTER [ED.]. - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
82023: BIEMEN, A. VAN E.A. - Voldoening van de arbeid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 14
4047897: BIEMER, H. UND HOLMES, J.D. (HRSG.) (NEWMAN, J.H.) - Leben als Ringen um die Wahrheit. Ein Newman Lesebuch.
161722: BIENFAT, CLAUDINE - De Geschiedenis van Ulysses.
121107: BIENNALE VENEZIA - XXXVI Biennale di Venezia. Esposizione internationale d'arte. Grafica d'oggi.
102921: BIENNALE VENEZIA - Le Arti. Biennale di Venetia Numero Speciale.
121062: BIENNALE VENEZIA - XXXIV Biennale Venezia 1968. Biennale Internationale d'Arte Venezia 1968.
121063: BIENNALE VENEZIA - XXXV Biennale Internationale d'Arte. La Biennale di Venezia 1970.
88628: BIENTJES, JULIA - Holland und der Holländer im urteil Deutscher Reisender (1400-1800)
184626: BIENTJES, JULIA - Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender 1400-1800.
145853: BIER, LIONEL - Sarvistan. A Study in Early Iranian Architecture.
87833: BIERBRAUER, PETER - Die unterdrückte Reformation. Der Kampf der Tiroler um eine neue Kirche (1521-1527)
167804: BIERCE, AMBROSE - The Monk and the Hangman's Daughter.
181303: BIERCE, AMBROSE - The Best of Ambrose Bierce.
180217: BIERENBROODSPOT, P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis.
103137: BIERENS DE HAAN, J.C.|R. EKKART [EDS.]. - Gelderse gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
182910: BIERENS, JOOST J.L.M. - Drowning in The Netherlands. Pathophysiology, epidemiology and clinical studies.
130296: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. Met een voorwoord van Dr. Jan Kalf. Met 210 afbeeldingen op 155 platen.
183425: BIERENS DE HAAN, D[AVID] - Notice sur quelques quadrateurs du cercle dans Les Pays Bas.
122703: BIERENS, W.P.S.|P.G.C. VAN SCHIE [EDS.]. - Aurea libertas. Impressies van vijftig jaar Telderstichting.
88249: BIERENS DE HAAN, J.D. E.A. - Spinoza, gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de kant-gesellschaft op Donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (athenaeum-illustre)
122889: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 [with supplement 1952-1970] & Supplement 1971-1985 & Supplement 1986-2002 [3 Vols. Compl.].
146504: BIERENS DE HAAN, DR. J.D.|DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
162730: BIERENS DE HAAN, DR. J.D.|DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
166638: BIERENS, W.P.S.|C.L.C. RICHERT|P.G.C. VAN SCHIE [EDS.]. - Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Artikelen 1, 3, 7, 8, 10 en 23.
88248: BIERENS DE HAAN, J.D. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenhei van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
184589: BIERENS DE HAAN, J. & A.J. DE BEAUFORT & H.E. BOEKE [EDS - ET AL.]. - Het Utrechtsch Studentenleven, 1636-1936.
103344: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL|WALTER KRAMES - Kasteel Nederhemert. Een eeuwenlang bestaan.
147331: BIERLAIRE, FRANZ [LÉON-E. HALKIN - FOREW.]. - Érasme et ses colloques: le livre d'une vie.
147171: BIERLAIRE, FRANZ - Les Colloques d'Érasme: réforme des études, réforme des moeurs et réforme de l'Église au xvie siècle.
2227300159: BIERMAN, JOHANNES - Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
184646: BIERMAN, A.I. - Van artsenij-mengkunde naar artsenij-bereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
160175: BIERMAN, A.I. - Van artsenij-mengkunde naar artsenij-bereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
182619: BIERMANN, ALFONS W. - Unsere mittelalterliche Klöster.
142685: BIERMANN, DR. JOHANNES - Traditio Ficta. Ein Beitrag zum heutigen Civilrecht , auf geschichtlicher Grundlage.
155131: BIERMASZ, K.A. - Vergulde pil en bitterwater. Laxeer- en stopmiddelen.
4074698: BIERVLIET, A.T. - Heiligen uit de Nederlanden.
101300: BIERVLIET, AUBERT-TILLO VAN - Heiligen uit de Nederlanden.
97024: BIESHAAR, W. - De gereformeerde zendingsbond na 25 jaren, 1901-1926. Gedenkboek
181304: BIESHAAR, DS. W. [ET AL.]. - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's - Zuid-Midden Celebes.
166667: BIESHEUVEL, MR M.B.W.|PROF. MR H.G. SEVENSTER|PROF. MR M.R. MOK - Splitsing van rechtspersonen en de Mededingingswet.
165051: BIESHEUVEL, J.M.A. - Verzameld werk [3 Vols. in Slipcase].
154187: BIESHEUVEL, INGRID [ED.]. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
142355: BIESHEUVEL, J.M.A. [TEXT|ILLUSTR.]. - Konijn.
96448: BIESMA, H. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche Predikatiën. 1e jaargang 1927
144211: BIESMA, HEDDE - Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht.
154296: BIESSELS. THEO P.C. - Theo Biessels' Kantoorboekhandel. De geschiedenis van het hoekhuis Groote Markt-Groote Straat te Nijmegen. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de zaak op 3 october 1984.
142246: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot & Nijmegen is toch Noviomagum [2 Vols.]. .
142245: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
142244: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
88979: BIESTERVELD, P. - Schets van de symboliek
85571: BIESTERVELD, P. E.A. - Het diaconaat. Handboek ten dienste der Diaconieën
32296: BIESTERVELD, P. - Calvijn als Bedienaar des Woords
30488: BIESTERVELD, P.|KUIJPER, H.H. - Kerkelijk Handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken
10447: BIESTKENS, NICOLAES|BIJBEL - Biblia dat is De gantsche Heylige Schriftuure, Vervattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Naar het Exemplaar van Nicolaas Biestkens.
95398: BIETENHARD, HANS - Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum
89818: BIÉVILLE, DIANE DE - Châteaux. Conception graphique et réalisation Sylvie Raulet.
162452: BIEWENGA, AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
152731: BIEZAIS, HARALDS [ED.]. - Religious Symbols and Their Functions. Based on Papers read at the Symposium on Religious Symbols and their Functions held at Abo on the 28th-30th of August 1978.
4060266: BIEZEN, J.V. & SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Hymnen. Een bloemlezing met muziek uit de vroeg-christelijke en middeleeuwse gezangen van de Latijnse en Griekse Kerk.
31807: BIEZEN, JAN VAN - The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H. A Palaeographic Study with a Transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion
31277: BIEZEVELD, KUNE E.A. - Wie God zegt... Spreken over God in een wereld zonder God
4072520: BIGELOW, JOHN - Het mysterie van den slaap. Naar den derden, veel vermeerderden en geheel omgewerkten druk uit het Amerikaansch.
4141416: BIGG, C. - The Christian Platonists of Alexandria. Eight lectures preached before the University of Oxford in 1886.
160868: BIGGAM, C.P. - Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study.
181205: BIGGAM, C.P. - Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study.
168178: BIGGINS, MICHAEL|JANET CRAYNE - Publishing in Yugoslavia's Successor States.
165387: BIGMORE, E.C.|C.W.H. WYMAN [EDS.]. - A Bibliography of Printing. With notes & illustrations [3 Vols. in 1].
150033: BIGMORE, E.C.|C.W.H. WYMAN - A Bibliography of Printing.
153686: BIGSBY, C.W.E. [ED.]. - The Black American Writer [2 Vols. Compl.].
122819: BIHALJI-MERIN, OTO - Moderne Primitieven. Naïve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden.
4276037: BIHLMEYER, K. - Kirchengeschichte. (Komplett in 3 Bände). Neubesorgt von H. Tüchle.
100776: BIJ, T.S. VAN DER - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
9461: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
81636: BIJBEL - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Kanonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
30855: BIJBEL - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
56761: BIJBEL - Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus
9275: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den opebaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
91234: BIJBEL - Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen / Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen (4 delen)
9387: BIJBEL - Biblia, Dat is, De geheele H. Schrift, behelzende alle de Boecken des Ouden en Nieuwn Testaments. Uit Dr. M. Lutherus Hoogduitschen Bybel, In onze Nederduitsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summariën, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meeer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de annotatiën van den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeente, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. WAARBIJ: Kerk-Boek.
131147: BIJBEL - Bijbel. Dat is de gansche heilige schrift. Bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de hoog-mogende Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode National gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet [2 Vols. Compl.]
9281: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende ale de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9282: BIJBEL - Biblia Sacra, dat is de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met korte verklaringen op de duistere plaetzen.
9497: BIJBEL/N.T. - Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onses Heeren Jesu Christi. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in gebruik: Allen volgens de gewoone zangwijzen op nieuw in Dichtmaat gebragt.
201404: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
83560: BIJBEL - Het Boek der Psalmen (Statenvertaling)
59256: BIJBEL - Tanach
9881: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: met aenteeckeningen van de gelijck-luydende texten. Door gemeyne ordre der Nederlantsche kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaak der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, de Christelijcke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
9271: BIJBEL - De Bijbel, volgens de overzetting van Dr. Martinus Lutherus, met inleidingen en aanteekenningen voorzien, door Otto van Gerlach, Licent. Consistoriaalraad, Superintendent en eersten Leeraar aan de St. Elisabeths-Kerk te Berlijn. Naar het Hoogduitsch door W.F. Barbiers, Predikant bij de Evangeliesch-Luthersche Gemeente te Gouda.
9774: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9713: BIJBEL - Bijbel dat is de Ganse Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kanttekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur. Met ongeveer duizend Platen en Afbeeldingen.
31552: BIJBEL - Annotatiebijbel. Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament
59349: BIJBEL - Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus. Door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke Grieksche taal in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten
9370: BIJBEL/HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
9284: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke tale in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
8908: BIJBEL - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bij-gevoegde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
53877: BIJBEL - Het Oude Testament en het Nieuwe Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (5 banden (4 O.T., 1 N.T.))
54956: BIJBEL - ANNOTATIEBIJBEL. Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
8583: BIJBEL - Biblia dat is de gantsche H. Schrift, vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Uit de oorspronckelyke in onse Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht, Met nieuwe bygevoegde Verklaringen en Aenteeckeningen van de gelyckluydende Texten. WAARBIJ: De honderd en vyftig Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoisen in Nederlandschen Dichte overgeset door Petrus Dathenus. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeur, Mitsgaders De Christelyke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
8584: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
59979: BIJBEL - Bijbel met uitleg, midden formaat, 17 x 24 cm, flexibele band, in luxe doos, goudsnede, zwart
10218: BIJBEL - Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
32293: BIJBEL - (BIJBEL MET ANNOTATIE STATENVERTALING) Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet (2 delen)
9930: BIJBEL - Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflicke Ouersettinghen Gheuonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het allergewiste met Scheydletteren, ende versen getale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toegedaen die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, diendende den Christelicken Leser tot verclaringhe des texts.
9265: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsceh taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
9106: BIJBEL - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WAARBIJ: Catechismus ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken ende Schoolen gebruykt werdt. Mitsgaders De Belydenisse des Geloofs, ende Liturgie der zelver Kerken.
9273: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in jaren 1803, 1804 en 1805.
10166: BIJBEL - Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
8585: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst Door last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijcke over-geset. Met nieuwe by gevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
6047: BIJBEL - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingericht overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de NEderlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1905.
9283: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kerkcken verbetert van Druckfouten en Missterllingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
6051: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonde worden.
161693: BIJBEL - De Bijbel.
7863: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
4039: BIJBEL - (Luther, Martin) Evangelische Deutsche Original-Bibel. Das ist: Die gantze heilige Schrift Altes und Neues Testaments, dergestalt eingerichtet, dass der hebräische oder griechische Grundtext und die deutsche Uebersetzung D. Martin Luthers neben einander erscheinen, Die Blätter aber mit den Seiten der so gemein gewordenen Cansteinischen Bibel übereintreffen. Mit reichen Summarien, richtigen Parallelen, einer kurtzen Biblischen Chronologie, Harmonie der Evangelisten, und andern dienlichen Stücken versehen: Nebst einer Vorrede Johann Muthmanns.
82054: BIJBEL - Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door de last van de hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht (complete set)
3916: BIJBEL - (Luther, Martin) Biblia, Das ist, Die gantze H. Schrifft, Alten und Neuen Testaments, Verdeutschet durch Doctor Martin Luther. Mit Doct. Lütteri Summarien, der Biblischen Bücher und Capitel richtiger Eintheilung, verbesserten Registern und Concordanzen nüsslich zugerichtet, und mit dem Exemplar, so zuerst nach Lutheri sel. Tod, im Jahr Christi 1546. in Wittenberg gedruckt, mit grossem Fleiss durchsehen und conferiret von der Theolog. Facultät zu Wittenberg. Deren Vorrede auch fürgesesst worden.
32055: BIJBEL - De Kaapsche kinder-bijbel of de gescheidenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen, vooral voor huiselijk gebruik. Verrijkt met ruim honderd en dertig houtsneêplaten en een fijn gekleurde plaat
10241: BIJBEL - Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende aleen de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. Van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. Waarbij gevoegt: De Boecken genaemt Apocryphe. Waarbij gevoegt: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
10359: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9286: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testamets. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10307: BIJBEL - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
10201: BIJBEL - Bijbel, Bevattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm.
4734: BIJBEL - Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo sacti, brevibusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
142826: BIJBEL - De Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling met Deuterocanonieke boeken.
91798: BIJBEL - Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift vervattende al de Canonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Geeraal van de Vereigde Nederlanden, en vervolgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 e 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, aantekeningen van de gelijkluidende teksten, en registers over de beide testamenten, naar de uitgave van 1657.
57107: BIJBEL - Rembrandtbijbel. Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de hoog-mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn
6816: BIJBEL - Sacra Biblia, sive Testamentum Vetus, ab Imman. Tremellio, & Francisco Junio ex Hebraeo Latine redditum. Et Testamentum Novum, a Theodoro Beza e Graeco in Latinum versum.
87516: BIJBEL - Bijbel in de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn
6818: BIJBEL - Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti, brevilbusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
86057: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besliot van de Synode-Nationaa, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwlijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duizend Platen en Afbeeldingen.
165005: BIJBEL - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald - Willibrordvertaling.
9289: BIJBEL - Biblia, Dat is de gansche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aanteecckeningen van de gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandshe Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.
95821: BIJBEL - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk (2 delen + inleiding bij de heruitgave A.D. 1977)
32017: BIJBEL - Het Oude en Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen (Complete Set, 4 delen)
9034: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619, Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.
3737: BIJBEL (HOOGHT, EVERARDUS VAN DER) - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, exquisite adornata variisque Notis illustrata Ab Everardo van der Hooght. Editio longe accuratissima.
4650: BIJBEL - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, Door Last der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset. Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Met, Catechismus, Ofte Onderwyzinge in de Christelyke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd.
55223: BIJBEL - Bijbel. Het Oude Testament - De deuterocanonieke boeken - Het Nieuwe Testament - Toelichtingen. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré (3 banden)
143429: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 122. Anthropologica VIII. Part 1-4. Complete.
143424: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 117. Anthropologica II. Part 1-4. Complete year.
122397: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 121 [1965] - deel 130 [1974]. met Alphabetisch Register.
122398: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 131 [1975] - deel 140 [1984]. met Alphabetisch Register.
122400: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 111 [1942] - deel 120 [1954]. met Alphabetisch Register.
145904: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 129. Anthropologica XV [Complete year 3 Issues].
143428: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 121 Anthropologica II. Part 1-4. Complete.
143425: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 118. Anthropologica III. Part 1-4. Complete year.
31238: BIJEN, RAYMOND - Bouwen met karakter. De Amersfoortse architecten W.H. Kam (1844-1925) en H. Kroes (1864-1952
181171: BIJKER, DIRK [ET AL.]. - Arent de Gelder (1645-1727). Rembrandts laatste leerling.
161055: BIJKER, ALIE [ED.]. - Riedel Horatiana. A Catalogue of The Horace Collection in Groningen University Library.
154468: BIJKERK, J.CF [ANDRÉ] - De Colombo tragedie.
94166: BIJL, SIMON WILLEM - Erasmus in het Nederlands tot 1617
93861: BIJL, J.P. - Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
155060: BIJL, JOLANDE|JOB LEENE - Volle vijvers - lege netten. Onderscheidend personeelsbeleid in een veranderende arbeidsmarkt.
182445: BIJL, M. VAN DER|H. QUARLES VAN UFFORD [EDS.]. - Briefwisseling van Godard Adriaan van Reede van Amerongen en Everard van Weede van Dijkveld [27 maart 1671 - 28 juli 1672].
150852: BIJL, J.E.|M. DEWEERDT [EDS.]. - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
58282: BIJL, A. - De oude apotheek. Een geschiedenis van de Gorcumse apotheek, 1465-1900
87868: BIJL, SIMON WILLEM - Erasmus in het Nederlands tot 1617
94978: BIJL, A.P. - Een Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje
81255: BIJL, P. VAN DER E.A. - Een schone erfenis, overdenkingen
183643: BIJL, A.P. - Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje
86483: BIJL, P. VAN DER - Uit zijn volheid I
171789: BIJL, ARNOUD|BOELENS, B. - Spaanse meesters uit de Hermitage.
181305: BIJL, BAS|ERSTER CAPTAIN. [ED. - ET AL.]. [ELLEN VAN DER WAERDEN - INTROD.].|ROLF BOM - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma.
131633: BIJL MZ. , A. - De Nederlandse Convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
81747: BIJL, P. VAN DER - Uit zijn volheid 1, 10 preken
82262: BIJL, P. VAN DER E.A. - Een schone erfenis, overdenkingen
92593: BIJL, J.P. - Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
141127: BIJL, A. - Het Gelderse Water. Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard [1809-1940].
140275: BIJL MZ. , A. - De Nederlandse Convooidienst. 1300-1800. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
58173: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
31902: BIJLEFELD, WILLEM ABRAHAM - De islam als na-christelijke religie. Een onderzoek naar de theologische beoordeling van de islam, in het bijzonder in de twintigste eeuw
57061: BIJLEVELD, W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11
141623: BIJLL, H. VAN DER [ED.]. - Bibliographie Der Geschriften Van Prof Dr H. Brugmans 1891-1938
183048: DR. H.J.T. BIJLMER [EDS - ET AL.].|PIETERS, PROF. DR. J.M. - Nieuw-Guinea Studiën. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea [1- 6 year / Jaargang 1- 6 = Complete Set]. .
101498: BIJLMER, JOEP - Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten.
130777: BIJLOOS, DR. J. - Adrianus VI. De Nederlandse paus.
82496: BIJLSMA, ROELOF - Schriftuurlijk schriftgezag
56362: BIJLSMA, R. - Kleine catechetiek
4137494: BIJLSMA, R. - Schriftuurlijk schriftgezag. (Diss.)
146381: BIJMA, AD [ED. - ET AL.]. - Singelboek. De Bredase singel, balkon van de stad.
147095: BIJNEN, J.F.C.M. - De standerdmolen van Oerle. Archeologische verkenningen en historische bijzonderheden.
56731: BIJNEN, F.G.C. - Refined CO-Laser Photoacoustic Trace Gas Detection. Observation of Anaerobic Processes in Insects, Soil and Fruit
155735: BIJNEN, FRANS - Rifined CO-Laser Photoacoustic Trace Gas Detection Observation of Anaerobic Processes in Insects, Soil and Fruit.
185711: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A. & DIRK VAN DE PERRE [ET AL.]. - Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij. Liber miraculorum sancti Cornelii Ninivensis historia fundationis Ninivensis abbatiae de Boete. Volume 24 Series B: Symbolae. Facultatis Litterarum Loveniensis.
185672: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN - House of Memories. Uncovering the past of a Dutch Jewish family [With CD-rom].
165272: BIJSTERVELD, SOPHIE VAN - Overheid en godsdienst. Herijking van een onderline relatie.
147125: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN - Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant. Uitgegeven bij het tienjarig jubileum van prof. Arnoud-Jan Bijsterveld als hoogleraar . Cultuur in Brabant' aan de Universiteit van Tilburg.
132010: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A.|JAN A.F.M. VAN OUDHEUSDEN|ROBERT STEIN [EDS.] - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie.
142286: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN|JOOP TOEBES [EDS.].|MARIAN TIMMERMANS - Een rooms bolwerk. Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
101910: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN|EDDIE NIESTEN|IRIS STEEN [EDS.].|YVES SEGERS - Suikerbroden en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven.
154123: BIJSTERVELDT, JAN VAN|LAURENS VAN VROONHOVEN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1620-2000. Een klas op zoek naar koers.
152747: BIJVOET, TH.A.P. [ET AL.]. - De Gemeenschap. Schrijvers prentenboek deel 24.
140055: BIJVOET, THEO|GARRELT VERHOEVEN [ED.].|LISA KUITERT|PAUL KOOPMAN - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
145150: BIJVOET, TH.A.P. [ED. - ET AL.]. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
121462: BIJVOET, TH.A.P. [ED. - ET AL.]. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
145455: BIJVOET, THEO|GARRELT VERHOEVEN [ED.].|LISA KUITERT|PAUL KOOPMAN - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
150548: BIK, ERWIN [ED. - ET AL.]. - Wireless over the Waves. Radio Holland 1916-2001.
173830: BIKKER, JONATHAN|HINTERDING, ERIK (RED.)|WEBER, G.J.M.|WIESEMAN, M.A. - "Late Rembrandt [naar aanleiding van de tentoonstelling ""Rembrandt : the late works"" The National Gallery, London, 15 oktober 2014 - 18 januari 2015 en ""Late Rembrandt"" Rijksmuseum, Amsterdam, 12 februari - 17 mei 2015)."
141198: BILBASOV, V.A. - Katharina II. Im Urteil der Weltliteratur [2 Vols. Compl.].
132092: BILDERBEEK, W.H. VAN - Geschiedenis van de polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Tekdam, de wijze van bemaling van dier polders benevens hunne bestuurders.
4075818: BILDERDIJK, W. - De Ondergang der Eerste Wareld. I-V zang. (1e druk). Met uitslaande kaart.
4133533: BILDERDIJK, K.W. - Nagelaten gedichten. (echtgenote van W.Bilderdijk)
4137466: BILDERDIJK, W. - De ziekte der geleerden. Met nabericht en aanmerkingen.
91972: BILDERDIJK, W. - De dichtwerken van Bilderdijk (15 delen) WAARBIJ: De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk (3 delen)
144329: BILDERDIJK, WILLEM - Nalezingen [2 Vols. Compl.].
59543: BILDERDIJK, WILLEM|COSTA, I.DA - De bezwaren tegen den geest der eeuw. Toegelicht door Mr. Willem Bilderdijk
91976: BILDERDIJK, WILLEM - Brieven van Mr. Willem Bilderdijk (5 delen)
32050: BILDERDIJK, W. - Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831 (2 delen in 1 band)
121593: BILDERDIJK, W. - Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de nederduitsche taal.
87435: BILDERDIJK, WILLEM - De dichtwerken van Bilderdijk (Complete Set, 15 delen)
142178: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA - Gedichten.
91964: BILDERDYK, W. - Geschiedenis der vaderlands door Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven door Prof. H.W. Tydeman (13 delen in 14 banden)
53685: BILDERIJK, W.|BOSCH, J. E.A. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Deel 1: Brieven. Deel 2: Commentaar (2 delen)
145928: BILÉ, ELIE|EDUARD TRIPS - Zeebrugge. Een haven in de branding.
93723: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Volume 28, 1999
93704: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Volume 95, 2004
93730: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationgeschichte. International Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Beiheft, Literaturbericht. Jahrgang 33, 2004
4075610: BILKER, J. & GEZELLE MEERBURG, B. (SAMENST.) - De 100 mooiste Friese gedichten. Fries origineel met Nederlandse vertaling.
103264: BILL GUNSTON|SWEETMAN, BILL - Soviet Air Power. An illustrated encyclopedia of the Warsaw Pact Air Forces today.
100403: BILL LUCKIN. [ED.]|COOTER, ROGER - Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations.
143221: BILLARDIÈRRE, JACQUES-JULIEN HOUTOU DE LA - Voyage in Search of la Pérouse 1791-1794.
59993: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings and register)
95058: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index )
31776: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index. Total: 6 bindings )
57911: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings and register)
93312: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. (6 Bindings)
55916: BILLET, GEORGES - Le combat du Lieutenant Victor Billet. Fondateur (méconnu) de la Marine militaire belge
171601: BILLIEUX, ALOYS DE - Correspondance 1815-1829. Studia Friburgensia – Series Historica 9/1 1 / Series Historica 9/2 2 (2 volumes)
147113: BILLINGS, MALCOLM - The Cross and the Crescent. History of the Crusades.
185781: BILLINGS, MALCOLM - The Cross and the Crescent: Christianity and Islam from Muhammad to the Reformation.
184618: BILLINGTON, JAMES H. [FOREW.]. & LARRY E. SULLIVAN [FOREW.]. - Vision of a Collector. The Lessing J. Rosenwald Collection in th Library of Congress. Rare Book and Special Collection Division.
58469: BILLMEIR, J.A. - A supplement to a catalogue of scientific instruments
190005: BILLON, BEATRICE - 3,2,1... Action! New York
144142: BILMANIS, ALFRED [S. HARRISON THOMSON - FOREW.]. - A History of Latvia.
176010: BILOTTA, SALVATORE - Sapienza e teologia : Tommaso d'Aquino e J.H. Newman a confronto. Studi e Ricerche - Sezione Teologica
4000090: BILSEN, B. - Het schisma van Utrecht.
131690: BILSEN, JEF VAN [GASTON DURNEZ - FOREW.] - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie.
82015: BILSEN, B. VAN E.A. - Staat en cultuur. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No 4
82019: BILSEN, B. VAN E.A. - Kerk en Staat. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 10
4139815: BIMSON, J.J. - Encyclopedie van bijbelse plaatsten.
4009660: BIN GORION, M.J. - Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen gesammelt. Hrsg. und mit einem Nachwort von Em. bin Gorion.
101044: BINCHY, MAEVE - Heart and Soul.
143242: BINDER, LUCIA [ED.]. - Lexikon der Jugendschriftsteller in deutscher Sprache.
167831: BINDER, PEARL - The English Inside Out. An up-to-date report on morals and manners in England.
30139: BINDING, GÜNTHER - Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350. Mit Farbfotos von Uwe Dettmar
4140408: BINDING, G. - Was ist Gotik?. Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350.
4056740: BINDING, R.G. - Ad se ipsum. Aus einem Tagebuch.
55848: BINDMAN, DAVID - Het complete grafische werk van William Blake, met 765 illustraties
185426: BINET, LÉON|DR. PIERRE VALLERY-RADOT - La Faculté de Médicine de Paris. Cinq siècles d'art et d'histoire.
4071599: BING, HERMANN - Waldeckisches Lesebuch. Geschichte und Geschichten aus dem Waldecker Land. Band 2.
4002129: BINGER, J. (BUBER, M.) - Martin Buber, zijn leven en zijn werk. Verzameld en bewerkt.
162981: BINGHAM, CAROLINE - The Crowned Lions. The Early Plantagenet Kings.
144667: BINGHAM, CAROLINE - James I of England.
144698: BINGHAM, CAROLINE - James VI of Scotland.
132025: BINGHAM, STEPHEN - Duchess. The Story of Wallis Warfield Windsor.
167580: BINION, RUDOLPH - Defeated Leaders. The Political Fate of Caillaux, Jouvenel and Tardieu.
185712: BINION, RUDOLPH - Love Beyond Death. The Anatomy of a Myth in the Arts.
183285: BINK, N.J. - The Structure of the Atmospheric Surface Layer Subject to Local Advection.
143661: BINKELMANN, CHRISTOPH [ED.]. - Nation - Gesellschaft - Indivuduum. Fichtes politische Theorie der Identotät.
146331: BINKLEY, ROBERT C. [ED.]. - Realism and Nationalism 1852-1871.
55901: BINNEBEKE, EMILE VAN - Bronssculptuur / Bronze Sculpture. Beeldhouwkunst 1500-1800 in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen
100058: BINNENDIJK, CHANDRA VAN|JAN BONGERS|LILA GOBARDHAN-RAMBOCUS [FOREW.]. - Tussen droom en werkelijkheid. Een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd.
4141226: BINNENDIJK, H.G. - Het Israël-Probleem. Efraim-Israël in Schrift en Historie. Voorwoord van C.F.Ph.D.v.d.Vecht.
122130: BINNER, ROLF|JAN WILLEM BOS [EDS.].|OTTO VAN DER HAAR - Wiens schuld ? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
100097: BINNEVELD, J.M.W. (ED.) - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
86329: BINNEWEG, J. E.A. - Maandelijksche leerredenen ter verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Zeventiende twaalftal. Preken van J. Binneweg, S. Hogerzeil, J.D.B. Brouwer, C.J.C. Venema, P.M. Losgert, J. van der Werff, J.C. Eykman, J.G. Blaauw, C.C. Callenbach, A.G. van Dijkhuizen, J.J. Knap en T. Sanders.
145622: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede.
102832: BINNEY, MARCUS - The Chateaux of France. Photographs by Frederick H. Evans from the Atchives of Country Life 1906-1907.
59640: BINNING, HUGO - Keurstoffen, 22 praktikale preken
70060: BINNING, HUGO - Keurstoffen. Eerste en tweede bundel practicale predicatiën (2 delen)
182566: BINNS, NORMAN E. - An Introduction to Historical Bibliography.
140091: BINOUS, JAMILA [ED. - ET AL.]. - Ifriqiya. Thirteen Centuries of Art and Architecture in Tunesia. Islamic Art in the Mediterranean [Tunesia].
123238: BINSBERGEN, MR. W.C. VAN - Algemeen karakter van het crimineel wetboek voor het Koninkrijk Holland.
4012059: BINSBERGEN, A.J. VAN (BARTH, K.) - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. (Diss.)
31888: BINSBERGEN, ALBERT JAN VAN - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. Karl Barths Lehre von der Taufe (mit einer Zussamenfassung in deutscher Sprache)
60058: BINSBERGEN, A.J. VAN - Van zegel naar antwoord (De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting)
30213: BINSBERGEN, A.J. VAN - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. Karl Barths Lehre von der Taufe (mit einer Zussamenfassung in deutscher Sprache)
142641: BINSWANGER, L. - Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie.
151178: BIOGRAPHIE UNIVERSELLE - - Biographie universelle ou dictionnaire de tous les hommes qui se sont fait remarquez par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. [10 Vols. Compl.].
102042: BIOGRAPHY - Mijn naam is haas. Hoe historische figuren in het woordenboek belandden.
164246: BIOGRAPHY - The Autobiography of Margot Asquith [2 Vols. Compl.]..
163655: BIOGRAPHYHAMILTON, IAN - Robert Lowell. A Biography.
151494: BIONDA, RICHARD|CAREL BLOTKAMP [EDS. - ET AL.]. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
183668: BIRCH, WALTER DE GRAY - The History, Art and Palaeography of the Manuscript styled The Utrecher Psalter.
31247: BIRCHER, MARTIN|BUCH, AUGUST - Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler Beitráge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe (Chloe, Beihefte zum Daphnis. Band 6)
144041: BIRCHER, MARTIN|GERD HILLEN [EDS.].|JÖRG ULRICH FECHNER - Barocker Lust-Spiegel. Studien zur Literatur des Barock. Festschrift für Blake Lee Spahr.
153714: BIRCHER, MARTIN|GUILLAUME VAN GEMERT [EDS.]. - Brückenschläge. Eine barocke Festgabe für Ferdinand van Ingen [2 Vols. Compl.]. .
170433: BIRD, ALEXANDER - Thomas Kuhn.
184283: BIRD, WILL R. - This is Nova Scotia.
142441: BIRD, ISABELLA [PAT BARR|SHUSHA GUPPY - INTROD.]. - Journeys in Persia and Kurdistan [2 Vols. Compl.].
141900: BIRD, NICKY [INTROD.]. - Luggage Labels from the Great Age of Shipping. Twelve decorative, sticky labels to adorn your luggage - with introduction on the era of the liner.
145519: BIRD, DAVID - Roman Surrey.
145518: BIRD, DAVID - Roman Surrey.
167477: BIRDS SCHNECK, MARCUS [LEONARD LEE RUE III - FOREW.]. - Backyard Songbirds. An Illustrated Guide to 100 Familiar Species of North America.
180001: BIRDS - - Lomosa. Orgaan Nederlandse Ornithologische Unie & Ornothologisch Veldonderzoek Nederland / Contactorgaan voor Vogelstudie. Jaargang 57 - 66 [38 Issues - Successive Sequence of 10 Years]
164659: BIRDWOOD, GEORGE C.M. - The Arts of India.
162230: BIRGIT SAUER [EDS.].|KULAWIK, TERESA - Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer Politikwissenschaft.
157721: BIRGIT SKIÖLD|TURNER, SILVIE - Handmade Paper Today. A Worldwide Survey of Mills, Papers, Techniques and Uses.
142045: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Ein europäischer Künstler seiner Zeit.
151546: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Jugendstil.
131008: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
140009: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
143460: BIRGIT SANDER|CHRISTIANE STUKENBROCK].|GÄRTNER, PETER J. [& MARTINA PADBERG - Kunst & Architectuur Musée d'Orsay.
4142247: BIRKELAND, H. - Zum hebräischen Traditionswesen. Die Komposition der prophetischen Bücher des Alten Testaments.
183912: BIRKET-SMITH, KAJ - Geschichte der Kultur. Eine allgemeine Ethnologie.
156999: BIRKETT, SIR NORMAN|CADNESS PAGE|HUBERT WILSON|JAMES LANDSDALE HODSON|MICHAEL JOSEPH|W.A. MUNFORD - Books are Essential.
100178: BIRKHOFER, GERHARD - Tiefdruck.
104237: BIRLEW, DAN - Valkyrie Profile. Covenant of the Plume.
168686: BIRNS, JACK [PHOTOGR.].|CAROLYN WAKEMAN|KEN LIGHT [EDS]|ORVILLE SCHELL [FOREW.]. - Assignment Shanghai. Photographs on the Eve of Revolution.
55084: BIRRELL, MICHAEL A.O. - The bulletin of the Australian centre for Egyptology. Volume 2, 1991
181307: BIRRELL, T.A. - Engelse letterkunde. Overzicht van de belangrijkste schrijvers en stromingen, van Geoffrey Chaucer tot T.S. Eliot.
181306: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
152048: BIRSXCHEL, ANNETTE - Waar zijn de bitterballen ? Cultuurwijzer voor het Nederlandse leven.
151728: BIRTE RUBACH|DAVID KARMON|ET AL.].|ROSE MARIE SAN JUAN|ZORACH, REBECCA [& NINA DUBLIN - The Virtual Tourist in Renaissance Rome. Printing and Collecting the Speculum Romanae Magnificentiae.
147293: BIRTSCH, GÜNTER - Die Nation als sittliche Idee. Der Nationalstaatsbegriff in Geschichtsschreibung und politischer Gedankenwelt Johann Gustav Droysens.
30461: BIRUS, HENDRIK|EIBL, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Goethe (6 Bände). I. Gedichte, West-östlicher Divan. II. Dramen, Novellen. III. Faust I und II. Die Wahlverwandtschaften. IV. Die Leiden des jungen Werthers. Wilhelm Meisters Lehrjahre. V. Dichtung und Wahrheit. VI. Versepen, Schriften, Maximen und Reflexionen.
100582: BIRZISKA, VACLOVAS - Lietuviu rasytoju kalendorius [ = Lithuanian Writers Calendar 1545-1946].
181308: BISANZ-PRAKKEN, MARIAN|JAN PIET FILEDT KOK [ED.].|JAN WOLTER NIEMEIJER - Begegnungen / Ontmoetingen. Meisterwerke der Zeichnung und Druckgraphik aus dem Rijksprentenkabinet in Amsterdam und der Albertina in Wien / Meesterwerken van teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en het Prentenkabinet in Amsterdam.
131049: BISCHOF, CÄCILIA - Meisterwerke der Gemäldegalerie.
163516: BISCHOF, PROF. DR. CARL - Gesammelte Analysen der in der Thonindustrie benutzten Mineralien und der daraus hergestellten Fabrikate.
58261: BISCHOFF, MICHAEL A.O. - Welt Vermesser. Das goldene Zeitalter der Kartographie
150782: F.A. BISCHOFF|JEROME P. SEATON|KENNETH YASUDA [EDS.].|WU-CHI, LIU - K'uei Hsing. A Repository of Asian Literature in Translation.
4142776: BISER, E. - Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik.
102448: BISHOFF, RUUD - Hollywood in Holland. De geschiedenis van de Filmfabriek Hollandia 1912-1923.
153013: BISHOP, MICHAEL [ED.]. - Thirty Voices in the Feminine. [Beauvoir, Ernaux, Yourcenar, Hébert, Duras, Sarraute, Maillet, Cixous, Chawaf, Albiach, Redonnet, Atlan, Sallenave, Monnette, Le Dantec, Telleman, Risset, Hyvrard, Detambel, Reyes, Lejeune, Alomnso, Farhoud, Pelletier, Billetdoux, Teyssiéras, Zins, Turcotte, Sebbar, Nimier, Mailhot, D'Amour, Hinschberger, Namiand].
121837: BISHOP, GEORGE - Travels in Imperial China. The Exploration & Discoveries of Père David.
155035: BISHOP, GEORGE [INGE KAPPERT - ED.|GEORGE FENN - FOREW.]. - Rolls-Royce.
168273: BISHOP, BAILEY [INTROD.]. - The Frank T. Siebert Library of the North American Indian and its American Frontier [2 Vols. Compl.].
163644: BISHOP, ALAN - Gentleman Rider a Life of Joyce Cary.
143861: BISHOP, ALAN - Gentleman Rider. A Biography of Joyce Cary.
90430: BISHOP, GEORGE - Travels in imperial China. The explorations and discoveries of Père David.
150662: BISILLIAT, MAUREEN|CLÁUDIO VILLAS-BÔAS|ORLANDO VILLAS-BÔAS - Xingu. Bei den Wald-Indianern im Herzen Brasiliens.
100098: BISMARCK, OTTO VON - Gedanken und Erinnerungen [3 Vols. in 1].
54385: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den Patriottentijd
96254: BISSCHOP, ROELOF - Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. / Sion's prince and people. The conception of the secon Israel as a theocratic ideal in the Reformed church in the Dutch Republic between c. 1650 and c. 1750. With a summary in English
155268: BISSCHOP, PETER C. - Early Saivism and the Skandapurana Sects and Centres. A critical edition and study of two variant descriptions of Saiva sacred sites in the Skandapurana.
163522: BISSCHOP, DR. W.|DR. E. VERWIJS [EDS.]. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch.
185519: BISSCHOP, ROELOF - Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Thesis University Utrecht.
55334: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587
145041: BISSCHOP, DR. W.|DR. E. VERWIJS [EDS.]. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch.
9789023926313: BISSELING, H.|ROEST, H. DE|VALSTAR, P. - Meer dan hout en steen. Handboek voor herbestemming en sluiting van kerkgebouwen
176335: BISSELL, TOM - Apostel : een 21ste-eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen.
145287: BISSON, THOMAS N. - Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings [1151-1213] [2 Vols. Compl.].
182396: BISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
151355: BISSONNETTE, DENISE L [ED.]. - The Russian and Soviet Avant-Garde. Works from the Collection of George Costakis.
88978: BISTER, ULRICH|LEU, URS B. - Verborgene Schätze des Täufertums. Seltene Dokumente zur Täufergeschichte des 16. Jahrhuderts.
150395: BISWAS, ATREYI [DR. A.L. BASHAM - FOREW.]. - The Political History of the Hunas in India.
144063: BITTEL, KURT - Hattuscha. Hauptstadt der Hethiter. Geschichte und Kultur einer altorientalischen Grossmacht.
101499: BITTEL, KURT - Hattuscha. Hauptstadt der Hethiter. Geschichte und Kultur einer altorientalischen Grossmacht.
146492: BITTEL, KURT - Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus [= Volume 24: Universum der Kunst].
130451: BITTER, C.M. [ED.] - 30 jaar kort geding in strafzaken.
31857: BITTER, RUDOLF ABRAHAM - Vreemdelingschap bij Philo van Alexandrie. Een onderzoek naar de betekenis van paroikos. / 'Alienship' in Philo of Alexandria. An investigation into the meaning of paroikos (with a summary in English)
92867: BITTNER, WOLFGANG J.|PFEIFER, SAMUEL - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
4060791: BITZIUS, A. - Predigten.
4051162: BIVER, C.P. (LAMY, PÈRE) - Père Lamy. With a Preface by Jacques Maritain.
164415: BIVINS, ROBERTA - Alternative Medicine ? A History.
4134759: BIZER, E. (HRSG.) (MELANCHTHON, PHIL.) - Texte aus der Anfangszeit Melanchthons.
94068: BIZER, ERNST - Texte aus der anfangszeit Melanchthons
103944: BJARNE JØRNAES|EVA HENSCHEN|HELSTED, DYVEKE - Thorvaldsen.
4300130: BJERKELUND, CARL J. - Tauta Egeneto. Die Präzisierungssätze im Johannesevangelium. (WUNT 40)
160430: BJERRE, DR. ANDREAS - Zur Psychologie des Mordes. Kriminalpsychologische Studien.
131047: BJÖRGMAN, STIG|JONAS SIMA [PAUL BRITTEN AUSTIN - TRANSL.]|TORSTEN MANNS - Bergman on Bergman. Interviews with Ingmar Bergman.
122269: BJØRSET, VILHELM [ED.]. - The Oslo Book. An illustrated work about Norway's capital. With contributions from 33 Oslo pressmen.
81948: BLAAK, W.H. - Verzamelde Geschriften
52289: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften
52128: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften
4048640: BLAAK, W.H. - Verzamelde Geschriften. Samengesteld en geredigeerd door J.M.Vermeulen.
54102: BLAAS, P.B.M. E.A. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen 90-99 (1977-1986)
160514: BLAAS, P.B.M. - De burgelijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
160067: BLAAS, PIET. - Betrokkenheid en distantie. Bernard Vlekke [1899-1970] en de studie van de internationale betrekkingen.
46914: BLAAUW, SIBLE DE (ED.) - Storia dell' architettura italiana. Da Costantino a Carlo Magno
167214: BLAAUW, ERIC - Psychological Aspects of Police Custody.
84489: BLAAUW, PIETER - F.D. Maurice zijn leven en werken
155014: ED BLAAUW|FLORIS, RIEN [ED.].|FRANK BUURMAN [ET AL.].|JAN BUTTER - Heilige huisjes. Religieus erfgoed in Noord-Holland.
53919: BLAAUW, J.F. E.A. - Licht, liefde, leven. Stichtelijke lectuur voor christenen
43518: BLAAUW, L. - De Melodieën van eenige Gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vierstemmig gezet en van voor- en tusschenspelen voorzien
122656: A.L. DEN BLAAUWEN [EDS.].|HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
57489: BLAAUWENDRAAD, J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie
180537: BLACK, JEREMY|ROY PORTER [EDS.]. - A Dictionary of eighteenth-Century World History.
57426: BLACK, M.|DENIS, ALBERT-MARIE - Apocalypsis Henochi Graece / Fragmenta pseudepigraphorum Quae Supersunt Graeca. Una cum historicorum et auctorum Judaeorum Hellenistarum fragmentis
143726: BLACK, JEREMY - Pitt the Elder.
156978: BLACK, M.H. - Cambridge University Press 1584-1984.
157849: BLACK, GERRY - Frank's Way. Frank Cass and Fifty Years of Publishing.
121764: BLACK, C.E. - The Establishment of Constitutional Government in Bulgaria.
145180: BLACK, JEREMY - European Warfare, 1494-1660.
104239: BLACK, WALTER - Shadow Man. 2econd Coming. Prima's Official Strategy Guide.
145018: BLACK, JEREMY [ED.]. - Atlas of World History. Mapping the Human Journey.
4071280: BLACK, M. - An Aramaic Approach to the Gospels and Acts. With and Appendix on The Son of Man by Geza Vermes.
157264: BLACK, ALISTAIR - The Public Library in Britain 1914-2000.
102958: BLACK, C.F.|DAVID HOWARTH [EDS. - ET AL.].|MARK GREENGRASS - Chronicles of the Renaissance.
100777: BLACK, EUGENE C. [ED.]. - European Political History, 1815-1870. Aspects of Liberalism.
153294: BLACK, EUGENE C. [ED.]. - Victorian Culture and Society.
157762: BLACK, MICHAELO - A Short History of Cambridge University Press.
160681: BLACK, JEREMY - Eighteenth Century Britain 1688-1783.
102043: BLACK, JEREMY - War And The World. Military Power and the Fate of Continents, 1450-2000
184291: BLACK, CHERYL A. - Quiegolani Zapotec Syntax. A Principles and Parameters Account.
165296: BLACK, ROBERT [ED.]. - Renaissance Thought. A Reader.
161948: BLACK, JEREMY - Kings, Nobles and Commoners. States & Societies in Early Modern Europe. A Revisionary History.
89873: BLACK, JEREMY - World History Atlas. A compelling journey through human history.
89747: BLACK, ALEXANDRA E.A. - Koken met meesterkoks. Inventieve recepten van vooraanstaande Chef-Koks met knoflook. Foto's van Andy Cameron.
144282: BLACK, JEREMY - Eighteenth Century Europe 1700-1789.
4070892: BLACKBURN, BONNIE J. - Music for Treviso Cathedral in the Late Sixteenth Century. A Reconstruction of the Lost Manuscripts 29 and 30.
130176: BLACKBURN, JULIA - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer.
165590: BLACKBURN, SIMON - Denk. Filosofie en de grote vragen van het leven.
170968: BLACKBURN, SIMON - Denk! Filosofie en de grote vragen van het leven.
165588: BLACKBURN, SIMON - Goed leven. Een tegendraadse beschouwing over ethiek.
122369: BLACKBURN, SIMON - Meaning, Reference and Necessity. New Studies in Semantics.
104558: BLACKHOUSE, JANET|D.H. TURNER|LESLIE WEBSTER [EDS. ET AL.]. - The Golden Age of Anglo Saxon Art.
93272: BLACKMAN, E.C. - Marcion and influence
185782: BLACKMORE, H.L. & A. HOFF & H.L. VISSER [EDS.]. - Dutch Guns in Russia. The Moscow Kremlin Armoury - Moscow Historical Museum - Hermitage St. Petersburg - Gatchina Palace Museum. Volume The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the Collection of H.L. Visser.
170277: BLACKMORE, SUSAN [RICHARD DAWKINS - FOREW.]. - The Meme Machine.
4020483: BLACKSTONE, W.T. - The Problem of Religious Knowledge. The Impact of Philosophical Analysis on the Question of Religious Knowledge.
157509: BLADES, WILLIAM [HENRY MORRIS - FOREW.]. - Numismata Typographica. The Medallic History of Printing.
157865: BLADES, WILLIAM [JAMES MORAN - INTROD.]. - The Biography and Typography of William Caxton, England's First Printer.
54885: BLAEIJ, P.E. DE|KRAKER, A.M.J. DE - Axel 1945-2002, een samenleving in verandering
181309: BLAEU, JOAN [C. BROEKEMA - INTROD.]. - Blaeu's Atlas van de Nederlanden. Facsime uitgave van de originele tekst en 65 kaarten uit de 'Grooten Atlas' van Joan Blaeu.
157022: BLAGDON, CYPRIAN - The Stationers' Company. A History 1403-1959.
47043: BLAIKIE, WILLIAM G. - The preachers of Scotland. From the Sixth to the Nineteenth Century
154945: BLAIR, CHERIE - In mijn eigen woorden. Memoires.
172150: BLAISING, CRAIG A.|HARDIN, CARMEN S. (ED.) - Psalms 1-50. Ancient Christian Commentary on Scripture - Old Testament 07 / Psalms 51-150. Ancient Christian Commentary on Scripture - Old Testament 08 (2 volumes)
154386: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst. Enkele stromingen.
90415: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
156262: BLAKE, SUSAN - A Practical Approach to Effective Litigation.
144143: BLAKE, N.F. - Caxton and his World.
53087: BLAKE, WILLIAM - The book of Thel. A Facsimile and a Critical Tekst. Edited by Nancy Bogen
151885: BLAKE, KATHLEEN - The Pleasures Of Benthamism. Victorian Literature, Utility, Political Economy.
103676: BLAKE, ROBERT - Disraeli.
157850: BLAKE, N.F. - William Caxton and English Literary Culture.
156941: BLAKE, CAROLE - From Pitch to Publication. Everything You Need to Know to Get Your Novel Published.
166812: BLAKE MORRISON - The Justification of Johann Gutenberg. A Novel
131933: BLAKE, ROBERT|WM. ROGER LOUIS (EDS) - Churchill. A Major New Assessment of his Life in Peace and War.
130852: BLAKE, N.F. - Caxton. England's First Publisher.
141836: BLAKE, PETER [ED.].|MARCEL BREUER [FOREW.]. - Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect.
140313: BLAKE, PETER - Architecture for the New World. The Work of Harry Seidler.
122368: BLAKEMORE, COLIN.|SUSAN GREENFIELD (EDS). - Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity, and Consciousness.
122100: BLAKEMORE, COLIN. - Mechanics of the Mind [The Reith lectures].
167940: BLAMAN, ANNA [AAD MEINDERTS - INTROD.|ED.]. - Ik schrijf het je grof-eerlijk. Briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
186379: BLAMIRES, ALCUIN & GAIL C. HOLIAN [EDS.]. - The Romance of the Rose Illuminated. Manuscripts at the National Library of Wales, Aberystwyth.
121633: BLANC, ANDRÉ [ED. - ET AL.]. - Politiques commerciales des chemins de fer.
30606: BLANC, LOUIS|REGNAULT, ÉLIAS - Histoire de huit ans, 1840-1848. Fausabt syute a l'histoire de dix ans, 1830-1840 (Tome Deuxième & Tome Troisième)
162393: BLANC, L.G. - Vocabolario Dantesco ou Dictionnaire critique et raisonné de la Divine Comédie de Dante Allighieri.
121898: BLANC, OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie.
131737: BLANC, DRS. P.M. LE|DR. A.M. KOLDEWEIJ|DRS. W.J.J. ADRIAANSE|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART [EDS.] - De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
164700: BLANCA TOVIAS [EDS.].|CAHILL, DAVID - New World, First Nations. Native Pleoples of Mesoamerica and the Andes under Colonial Rule.
104742: BLANCH, SANTIAGO ALCOLEA - The Prado.
186097: BLANCH, LESLEY - The Sabres of Paradise.
155148: BLANCHARD, PAULA - Margaret Fuller. From Transcendentalism to Revolution.
32393: BLANCHARD, JOHN - Zalig zijn zij. De zaligsprekingen voor vandaag
183854: BLANCHARD, P. - Tableaux de la nature et des bienfaits de la providence par Fénélon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau, Barthélemy, &c. Ouvrage utile de la Jeunesse sous le rapport de la morale et de la style.
156737: BLANCHARD, JOËL - Philippe de Commynes.
141460: BLANCPAIN, MARC - Monsieur le Prince. La vie illustre de Louis de Condé, héros et cousin du Grand roi.
145906: BLANCQUAERT, PROF. DR. E. - Na meer dan 25 jaar Dialect-onderzoek op het Terrein.
156813: BLAND, DAVID - The Illustration of Books.
150823: BLAND, OLIVIA - The Royal Way of Death.
182935: BLANE, DAVID|ERIC BRUNNER|RICHARD WILKINSON [EDS.]. - Health and Social Organization. Towards a Health Policy for the 21st Century.
4065128: BLANK, J. - Krisis. Untersuchungen zur Johanneischen Christologie und Eschatologie.
4075309: BLANK, S.H.(ED.) - Hebrew Union College Annual. Volume XLV.
60059: BLANK, J. - Paulus und Jesus (Eine theologische Grundlegung, Studien zum Alten und Neuen Testament, Band XVIII)
181310: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge Van de Opvoedkundinge en Ziekten der Kinderen. Vertoonende Op wat wyse de Kinderen gezond konnen blyven, en zoek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle Huyshoudende lieden.
94251: BLANKE, FRITZ - Zwingli, der Theologe I. (Zwingli Hauptschriften)
171026: BLANKEN, HENK - Mediamores. Over Digitale Cultuur, Bloggernde Burgers En Journalistieke Ethiek.
171915: BLANKENHORN, BERNHARD - The mystery of union with God : Dionysian mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas. Thomistic Ressourcement Series 04
163700: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderijmachines. Hun werking, stelling, bediening.
151607: BLANKERT, A. [LOUISE BARNOUW-DE RANITZ|C.J.J. STAL]. - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Met een biografie van Abraham Bredius.
151029: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Jezus in de Gouden Eeuw.
153995: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 10.
56425: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen
130213: BLANKERT, ALBERT|GUIDO M.C. JANSEN [EDS. - ET AL.] - Het zuiden tegemoet. De landschappen van Herman van Swanevelt 1603-1655.
90097: BLANKERT, ALBERT E.A. - Vermeer
153997: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 12.
153992: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 7.
151090: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
181312: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
153996: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 11.
153994: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 9.
153993: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 8.
154008: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 13/14.
122516: BLANKESTEIJN, G. - Doetinchem in de loop der eeuwen.
9789023904885: BLANKESTIJN, C. - God in Leersum. Van 'Gereformeerde kerk' naar Hervormde gemeente 1699-1999
60060: BLANKESTIJN, C. - Kerkvoogden in verzet (De Leersumsche Quaestie 1920-1940)
162299: BLANKHART, J.E. - Beklagmeerdere bedankt. Een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
168200: BLANKHOFF, J.|F. DE NAVE [ET AL.].|H. BAILLIEN - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 51 nr 1-2 / only].
141427: BLANS, BERT [ED.]. - Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting.
151980: BLANSHARD, ALASTAIR - Hercules. Een heldenleven.
144209: BLANSHARD, ALASTAIR - Hercules. Een heldenleven.
87834: BLASE, JOHANNES ERNST BERNARD - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche Kerk zijner dagen
131874: BLASÉ F.W. [ED.] - Studenten onder de bezetting.
155117: BLASER, WERNER - Mies van der Rohe. Crown Hall: Illinois Institute of Technology Chicago, the Department of Architecture, Architektur Fakultät.
184721: BLASER, WERNER - Elementare Bauformen. Quellen moderner Architecktur/Elemental Building Forms.Sources of Modern Architecture
180709: BLÄSING, UWE - Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel von Hemsin.
162785: BLÄSING, DR. J.F.E. - Op het spoor van de Körver. Onstaan, groet en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979 / 1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
92019: BLÄSING, J.F.E. - Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. provinciale Noordbrabantsche electriciteitsmaatschappij 1914-1985
143077: BLÄSING, J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. Von niederländisch-preussischen zu deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen.
4300264: BLASS, FR. - Philology of the Gospels. Unchanged reprint of the edition London 1898
151783: BLATCH, MERVYN - A Guide to London's Churches. A Contrable Guide.
4140400: BLAU, L. - Das jüdische Zauberwesen. Nachdruck der Ausgabe von 1898.
4054414: BLAUKUIP, H.C. (RED.) - Opties voor de toekomst. Op weg naar een duurzame samenleving.
4300656: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden. 5 dln.. Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. 2 dln.: Friesland.1 dl: Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 dln.
93880: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden
4138912: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Met bijlagen en kaarten. Reprint van de uitgave van 1842 door Eekhof te Leeuwarden.
88989: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
4015228: BLAUW, J. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift. (Diss.)
180581: BLAUWHOF, GERTRUD - Van Passie tot Professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
58785: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, religie en filosofie. Deel 1: Het ontstaan van de kosmos. Deel 2: Het ontstaan van de mens (2 delen)
154778: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, religie en filosofie [2 in 1- Compl.].
163857: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer [2 Vols.].
101265: BLAVATSKY, H.P. - De sleutel tot de theosofie.
46531: BLAY, MICHEL - Les Raisons de l'Infini. Du monde clos à l'univers mathématique
185341: BLAZE, SÉBASTIEN|GEORGE SCOTT [ILLUSTR.]. [M.E. DELEAGE [FOREW.|MME MARIE-LOUISE PAILLERON - NOTES]. - Mémoires d'un apothicaire sur la Guerre d'Espagne, pendant les années 1808a 1814 [2 Volumes in Slipcase].
123561: BLAZKOVA, JARMILA|ERIK DUVERGER [EDS]. - Les tapisseries d'Octavio Piccolomini et le marchand Anversois Louis Malo.
100008: BLÉCOURT, MR. A.S. DE - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht [2 Vols.].
97067: BLÉCOURT, A.S. DE - Historisch en juridisch bewijs. Oratie op 8 februari 1936, den 361en gedenkdag van de Stichting der Leidsche Universiteit. Ce Discours est Accompagné d'un Sommaire qui se Trouve à la Fin des Corollaires
163926: BLÉCOURT, A.S. DE - Pro excolendo en de Rechtsgeschiedenis. Feestrede, op 25 januari 1936, daags na den 175en verjaardag van de stichting van dit genootschap [24 januari 1761], uitgesproken te Groningen.
162193: BLÉCOURT, WILLEM DE|MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA [EDS.]. - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
144082: BLÉCOURT, WILLEM DE - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twintigste eeuw.
123323: BLÉCOURT, WILLEM VAN - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland, 1850-1930.
4141061: BLEEK, FR. - Einleitung in das Neue Testament. Hrsg. von J.F.Bleek.
4054776: BLEEKER, C.J. (ED.) - Proceedings of the 7th Congress for the History of Religions. Amsterdam 1950.
4054739: BLEEKER, C.J. - Het wezen en de funktie van de godsdienst. Vuur van de Hemel. Het Gulden Vlies.
4054384: BLEEKER, C.J. - Het Christendom en de godsdiensten der aarde. Wat de wetenschap leert, wat het geloof getuigt.
53322: BLEEKER, C.J. - Hathor and thoth. Two key figures of the ancient Egyptian religion. With 4 plates
4036110: BLEEKER, C.J. - Anthropologie religieuse. L`homme et sa destinée à la lumimière de l`histoire des religions.
131511: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij, ten dienste van vakman en liefhebber, zowel als van het onderwijs & Supplement: Het vervroegen en verlaten van kruid- en heesterachtige gewassen [2 Vols. in 1]
54864: BLEEKER, C. JOUCO|WIDENGREN, GEO - Historia Religionum. Handbook for the history of religions. Volume I: Religions of the past. Volume II: Religions of the present (2 volumes)
143577: BLEEKER, DR. C.J. - De moedergodin in de oudheid.
92215: BLEEKER, C.J. - Hathor and Thoth, two key figures of the ancient Egyptian religion. With 4 plates
150298: BLEEKER, PROF. DR. C.J. - Het oord van stilte. Dood en eeuigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef.
4133923: BLEEKER, G.H. & MARWITZ, H. - Bijbelsche aardrijkskunde.
157396: G.J. BLEES KZN.|KELK, C.J.|M. DIJKHOFFZ|M.J. VISSER [EDS.]. - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907 - 1947. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het veertigjarig bestaan.
4026031: BLEI, K. (VB) - Job. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4053954: BLEI, K. - Een sprekende kerk in een mondige wereld.
4012190: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de Kerk. (Diss.).
183680: BLEI, KAREL - Freedom of Religion and Belief: Europe's Story.
4071507: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises. (Diss.)
60062: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de kerk
110472: BLEICH, ANET - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer.
170848: BLEIJ, DRS W.|DS. O.TH. BOONSTRA [FOREW.]. - Tussentijds. Aanvullende liedbundel / aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
56931: BLEIJIE, WIM|VISSCHER, SYTSKE G - Hervormde en gereformeerde predikanten te Leiden. Van de reformatie tot de plaatselijke vereniging
183889: BLENNERHASSET, CHARLOTTE LADY - Chateaubriand. Romantik und die Restaurationsepoche in Frankreich.
104528: BLES, HARRY DE|GRADDY BOVEN - Ein maritimer Traum. Zar Peter der Grosse und die Russische Kriegsmachine.
155273: BLESS, M.J.M.|E. PAPROTH [EDS.].|J. BOUCKAERT|J.A.M. FINGER - Oorsprong en winning van steenkool langs Henne, Samber, Maas en Worm.
130189: BLESS, FRITS|HANS RUIJSSENAARS|RENÉ DE VRIES [EDS.] - Hans Ruijssenaars architect.
130355: BLEY, A. - Eigla-Studien.
53035: BLEYS, RUDI|STOLS, EDDY - Vlaanderen en Latijns-Amerika, 500 jaar confrontatie en métissage
183357: BLIGH, GUILLAUME - Relation de l'enlevement du navire le Bounty.
142253: BLIJDENSTEIN, ROLAND - Het slot en de omgeving. Een inventaris van waardevolle gebouwen en gebieden.
104035: BLIJLEVENS, PROF. DR. A.J.M. [ET AL.]. - Ruimte voor liturgie. Opstellen met betrekking tot de restauratie van de Sint-Servaas te Maastricht.
101803: BLIJSTRA, R. - Stedebouw 1900 / 1940 in 's-Gravenhage.
83805: BLINK KRAMER, A. - Natuur en openbaring. Een boek vooor meer-ontwikkelde zoekenden onzes tijds
4138372: BLINK KRAMER, A. - Natuur en openbaring. Een boek voor meer-ontwikkelde zoekenden onzes tijds.
53650: BLINK, H. - Van Eems tot Schelde. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland. Met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen en gravures (4 delen)
102000: BLINK, H. - Onze aarde. Handboek der Natuurkundige Aardrijkskunde.
30869: BLINK, L.P. VAN DEN - De Georgica van Vergilius
165992: BLINK, INGE VAN DEN - Tussen twee vuren. Vrouwen over de keuze carrière en / of moederschap.
58419: BLINK, H.|BLINK, J.G. - Overdruk uit: Vragen van den dag
82040: BLINK-ROLDER, J.W. VAN DEN E.A. - Sociale zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 32
152180: BLINKHORN, MARTIN - Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939.
4135699: BLINZLER, J. - Die Brüder und Schwestern Jesu. (SBS 21)
186324: BLISS, DOUGLAS PERCY - A History of Wood Engraving.
105168: BLIX, HANS - Disarming Iraq. The Search for Weapens of Mass Destruction.
121939: BLIX, HANS - Disarming Iraq. The Search for Weapons of Mass Destruction.
167840: BLIXEN, KAREN - Zeven grillige verhalen.
4054894: BLOCH, CH. - Aus Mirjams Brunnen. Chassidische Erzählungen und Legenden. Durchgesehen und mit einmem Vorwort versehen von Salcia Landmann. Illustrationen von Ber Warzager.
103035: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 26. [Added Autoren-index vol. 1 - 25].
103031: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 31.
103034: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 27.
103033: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 28.
103036: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 25.
121772: BLOCH, CHAJIM - Kabbalistische Sagen.
103032: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 29 & 30.
4071274: BLOCH, CH. - Kabbalistische Sagen. Reprint der Originalausgabe von 1925.
121816: BLOCH, MARC - Mélanges Historiques [2 Vols. Compl.].
150122: BLOCH, MARC - Pleidooi voor de geschiedenis of Geschiedenis als Ambacht.
163378: BLOCH, MICHAEL - The Secret File of the Duke of Windsor.
168209: BLOCH, PETER|HERMANN SCHNITZLER [EDS]. - Die Ottonische Kölner Malerschule [2 Vols. Compl.].
181313: BLOCH, MARC - French Rural History. An Essay on its Basic Characteristics.
4009548: BLOCH, CH. - Priester der Liebe. Die Welt der Chassidim. 1930, 268 S. mit zahlreichen Brief-Faksimiles.
4056033: BLOCH, E. - Religion im Erbe. Eine Auswahl aus seinen religionsphilosophischen Schriften.
4056035: BLOCH, E. - Spuren.
4066619: BLOCH, E. - Tübinger Einleitung in die Philosophie.
130650: BLOCK, STANLEY A. [ED.] - Marble Mania.
162298: BLOCK, MAURICE - L'Europe, politique et sociale.
95207: BLOCK, ANDREAS DE - Waanzin en natuur. Darwin en de psychiatrie (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 5)
165875: BLOCK, ANDREAS DE - Waanzin & natuur. Darwin en de spychologie.
151028: BLOCKMANS, WIM [ED. - ET AL.]. - 5000 jaar Europa. Landschap, steden, handel, politiek, religie en cultuur.
145316: BLOCKMANS, W.P. SCHUUR XX - Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de bourgondische Nederlanden.
103776: BLOCKMANS, PROF. W. [ED. - ET AL.]. - Europa door de eeuwen heen. Wetenschap, transport, oorlogen, sport & spel, gezondheid en kunst.
163863: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel V 1500 - 1558. De utopie van het keizerschap.
171133: BLOCKMANS, WIM|PETER HOPPENBROUWERS - Eeuwen Des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa.
54105: BLOCKMANS, W. E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 106, 1991
94547: BLOCKX, KAREL - De veroordeling van Maarten Luther door de theologische faculteit te Leuven in 1519
4074145: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg. (Boekvink)
104959: BLOEM, J.C. [A.L. SÖTEMANN|H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
183198: BLOEMBERGEN, MARIEKE|VINCENT KUITENBROUWER [EDS]. - A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts [Special Issue / Themanummer The Low Countries Historical Review].
101452: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 9.
101446: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 2.
145252: BLOEMEN, ERIK|LUUK BRUG - Toevallig jong. Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging.
101451: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 8.
142591: BLOEMEN, CAREL - De Roermondse archief kwestie 1889-1901.
101447: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 3.
101448: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 4.
101453: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 10.
101449: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 5.
101450: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 6.
186548: BLOEMENDAAL, P.F. - Grammars of Faith. A Critical Evaluation of D.Z. Phillips's Philosophy of Religion.
122133: BLOEMENDAAL. G. - Bernier en de Broeders. Domineesleven in donkere dagen.
161520: BLOEMERS, PETER - Schat uit de keuken van een Duits kasteel. De ontdekking van het DNA 1869-2007.
141985: BLOEMERS, J.H.F. [ET AL] - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
96598: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak, sociaal democraat 1868-1943
145765: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1943.
4136812: BLOEMGARTEN, S. (HARTOG LÉMON, H. DE) - Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd.
163321: BLOEMHOFF, HENK - Stellingwarf in de middelieuwen. Blaederboek.
89719: BLOEMINK, WIJNAND E.A. - Verboren verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
103907: BLOEMSMA, EVERT [PHOTOGR.].|HENK BOTERMAN [EDS. - ET AL.].|PETER LOERAKKER - n gebouwd gezicht van Nederland / Holland a lowland's face. .
4143756: BLOESCH, E. - Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. 2 Bände. Mit Register.
186654: BLOFELD, JOHN [ED.]. - I Ching. The Book of Change. A new translation of the Ancient Chinese Text with detailed instructions for its practical use in diviniation.
86517: BLOIS, A. DE|T. DORRESTEIJN - Afscheidspredikatie gehouden door Ds. A. de Blois, bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 / Gedenkt uwer voorganeren, Hebr 13:7. Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van Ds. T. Dorresteijn (2 werken in 1 band)
110907: BLOIS, L. DE - De politiek van keizer Gallienus.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30