Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
167271: BETTEN, KLAAS - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar Boekhandel Van der Velde.
161925: BETTEN, HENK - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
168698: BETTINA MARQUIS|BRETSCHER-GISIGER, CHARLOTTE|THOMAS MEIER [EDS]. - Lexikon des Mittelalters. REGISTERBAND [only].
158325: BETTINA RAAB|ERNST PIPER|PIPER, REINHARD - Mein Leben als Verleger. Vormittag - Nachmittag & 90 Jahre Piper. Die Geschichte des Verlages von der Gründung bis Heute [2 Vols.].
153684: BETTINA VAN SANTEN|HEURNEMAN, MIEKE|KAJ VAN VLIET [FRED VOGELZANG - ED.]. - De Utrechtse Wijken. Tolsteeg - Hoograven - Lunetten.
162231: BETTINA WIENER [EDS.].|LUTZ, BURKART|PAMELA MEIL - Industrielle Fachkräfte für das 21. Jahrhundert. Aufgaben und Perspektiven für die Produktion von morgen.
55178: BETTINI, SERGIO A.O. - Veneto (English Edition)
185214: BETTMANN, OTTO L.|PHILIP S. HENCH [EDS]. - A Pictorial History of Medicine. A brief, nontechnical survey of the healing arts from aesculapius to ehrlich, retelling with the aid of select illustrations the lives and deeds of great physicians.
143373: BETTS, A.V.G. [ED.]. - Excavations at Tell um Hammad. The Early Assemblages [EB I-II]. The Excavations and Explorations in the Hashemite Kingdom of Jordan.
4062758: BETTS, R.B. - Christians in the Arab East. A Political Study.
151638: BETTY DASHEW ROBINS|BUSSABARGER, ROBERT F. - The Everyday Art of India.
85080: BETZ, H.J. - Hun program
88087: BETZ, H.J. - Spinoza en de vrijheid. Eenige bedenkingen tegen de spinoza-studie van den Heer J.H. Gunning Jr.
142374: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
4038941: BETZ, O. HAACKER, K. & HENGEL, M. (HRSG.) (JOSEPHUS, FLAVIUS) - Josephus-Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem Neuen Testament. Otto Michel zum 70.Geburtstag gewidmet.
156990: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
123127: BEUCHERT, MARIANNE - Symbolik der Pflanzen. Von Akelei bis Zypresse.
184141: BEUGEL, ERNST HANS VAN DER - Ernst Hans van der Beugel 65 jaar. 1918 - 2 februari - 1983.
9709: BEUGHEM, CAROLUS VAN - Documenta e variis Veteris Testamenti Historiis, ex Evangelio Item petita, Modulis Rythmicis quo jucundius cantu, si lubet, animis influant. Laborata studio & opera Caroli van Beughem, Canonici. Subjungitur ejusdem, Adolescenti ad virtutem aspiranti imica cohortatio. Opus omnibus Fidelibus ac Parentibus Institutoribus ac juventuti comprimis utile.
163791: BEUKEBOOM, TH.J. - The Hydrology of the Frisian Islands.
4062760: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
4044766: BEUKEL, A.V.D. - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
4031951: BEUKEL, A.V.D. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
4062420: BEUKEL, A.V.D. OUWENEEL, W.J. WOUDENBERG, R.VAN (E.A.) - Christendom onwijs. 15 Wetenschappers over God, geloof en wetenschap.
56609: BEUKEL, A. VAN DEN - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap
4139345: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
4048175: BEUKEL, A.V.D. - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
184144: DE BEUKELAAR CHROMO'S - - Ken Uw Land.
131288: BEUKELAER, HANS DE [ET AL.] - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
141911: J.F.TH. DE BEUKELAER [EDS.].|JANSSEN, G.B. - 125 Stichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid in een storm.
9789076731032: BEUKELMAN, JOANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 Leerredenen, en eene Inleidings-Leerrede tot dezelve. Met een bijgevoegde Voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink. Onveranderde Uitgave.
55108: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
92381: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
92382: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in twintig leerredenen. Leerredenen over verscheiden teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
92390: BEUKELMAN, JOANNES - De leer der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Joannes Beukelman. Met bijgevoegde voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 stukken in 1 band)
88516: BEUKELMAN, JOHANNES - Uitgelezene vervolgstoffen uit de Heilge Schriften van het Oude en Nieuwe Testament of negentig leerredenen. (2 delen)
9878: BEUKELMAN, JOHANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerreden tot dezelve, Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
93340: BEUKELMAN, JOANNES - De leere der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen Heer Joannes Beukelman. Met een bijgevoegde voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 delen)
55256: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in Twintig Leerredenen. Leerredenen over verscheidene teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
10407: BEUKELMAN, JOHANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerreden tot dezelve, Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
58477: BEUKELMAN, JOHANNES - De zaaier en het zaad
96672: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
55796: BEUKELMAN, JOHANNES - De zaaier en het zaad
86220: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (4 delen)
55041: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (Complete Set, 4 delen)
57240: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël. Deel I (8 kerstpredikaties)
101838: BEUKEMA, HANS - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen & De schpene van 1898 tot 1998. Een jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Wagenborg Shipping bv. Delfzijl [ = 2 Vols. Compl.]. .
166078: BEUKEMA, HANS - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delft en zijl.
82170: BEUKEN, W.H. E.A. - Dichters der Middeleeuwen / Dichters uit de tijd der contrareformatie / Dichters der emancipatie (3 delen)
31846: BEUKEN, WILLEM ANDRÉ MARIA - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der Frühnachexilischen Prophetie
90437: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen
181300: BEUKEN, DR. W.H. [INTROD.].|JAMES H. MARROW [ESSAY]. - Mirror of the Life of Our Lord [Spiegel van den leven ons heren]. Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ in the Pierpoint Morgan Library, New York.
58912: BEUKEN, W.A.M. - The Book of Job (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 114)
181301: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
131781: BEUKEN, DR. W.H. - Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Siniënbos.
4140619: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie. (Diss.)
94008: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek
166186: BEUKEN, WIM|JAAP VAN DER MEIJ [EDS. - ET AL.].|MARIEKE DEN HARTOG - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
122042: BEUKEN-VAN EVERDINGEN, M.H.J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het palliatief formularium. Een practische leidraad.
166640: BEUKENHORST, MR. D.H.|JHR MR S.H. DE RANITZ|PROF. MR. DRS H.P.J. OPHOF|PROF. MR. S.C.J.J. KORTMAN - Het faillissement in de tijd van Molengraaf en nu.
61441: BEUKER, GERRIT JAN - Abgeschiedenes Streben nach Einheit, Leben und Wirken Henricus Beukers 1834-1900
4061062: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
131371: BEUKERS, EELCO|THIMO DE NIJS [& JAN BLOKKER] - Het bijzondere van Holland. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen.
168734: BEUKERS, DR. HARMEN [PROF. DR. W.R. VAN GULUIK - ET AL.]. - The Mission of Hippocrates in Japan. The Contribution of Philipp Franz von Siebold.
164621: BEUKERS, ALAN [PAUL THEROUX - FOREW.]. - Der Reiz des Exotischen. Postkarten aus einer fremden Welt.
152995: BEUKERS, EELCO [ED.]. - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt [2 Vols. in Slipcase].
123441: BEUKERS, MARIËTTA|RENÉE WAALE [EDS]. - Tracing An-sky. Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg.
104410: BEUKERS, E. DE|M. DE BOER [EDS. - ET AL.]. - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
54120: BEUMANN, HELMUT - Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters
153850: BEUMER, MARTIN - Oet in Twente. Vijftien wandelroutes
4031950: BEUMER, J. - Intimiteit & Solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
131670: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
30800: BEUMER, J. E.A. - Jezus & Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner
4139147: BEUMER, J. (NOUWEN, H.) - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
82825: BEUNINGEN, P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop, bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
130874: BEUNINGEN, DR. P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop.
143166: BEUNKE-MEEKES, WILLY - Th. W. Rueter [1876-1963]. Bouwen naar een levensideaal: eenvoudig, harmonieus en doelmatig.
32106: BEURDELEY, CÉCILE AND MICHEL - Giuseppe Castiglione. A Jesuit Painter at the Court of the Chinese Emperors
104822: BEURDELEY, M. - Chinesische Möbel.
121173: BEURDEN, A.F. VAN - Het Oud-Adelijk Luiker Geslacht De Loen de Kemexhe, gezegd van Loon uit de Looz, de Hamel en d'Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante familie Van Sanen en Koorn.
85331: BEURDEN, A.F. VAN - Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Chipscheer of knipscheer
161112: BEURDEN, LEONTIEN VAN - Mode in de 20ste eeuw.
4029532: BEURMANJER, R. & GROOT, M. DE, - Twee emmers water halen. Vrouwen lezen het Johannes-evangelie.
166156: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998.
4021363: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. (2 dln.). Kritisch overzicht van 40 jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament.
56183: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voogeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. Deel II: De oud-christelijke doop
89337: BEUS, CH. DE E.A. - De Hervormde Kerk te Heemstede. 1622, 1625-1975, 1977.
4140472: BEUS, CH. DE - Paulus. Apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de brief aan de Galaten, in het bizonder met betrekking tot het apostolaat en Paulus' verhouding tot de Joodse wet.
56170: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voogeschiedenis. Kritisch overzicht van veertig jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament. Deel I: De Voorgeschiedenis
101497: BEUS, DR. J.G. DE - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog.
162879: BEUSEKAMP, WILLEM|JOHN SCHOONBROOD - De overval van Elsevier op Kluwer.
4005001: BEUSEKOM, J.H.V. - "Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de orde"" in de reformatorische kerken. (Diss.)"""
30455: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiament der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken
31809: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken / The experimental community. A study of the place and function of 'religious orders' in the churches of the Reformation (With a summary in English)
143750: BEUSEKOM, W. VAN|J. VAN STAVEREN [EDS.]. - Poëziebrevier. Gedichten voor ieder uur van de dag, voor alle dagen van het jaar.
161263: BEUSICHEM, M.L. [ED.]. - Plant Nutrition. Physiology and Applications. Plant Nutrition XIth International Colloquium.
94566: BEUTEL, ALBRECHT - Martin Luther. Briefe an Freunde und an die Familie
171132: BEUTTLER, ULRICH - Gottesgewissheit in Der Relativen Welt. Karl Heims Naturphilosophische Und Erkenntnistheoretische Reflexion Des Glaubens.
4006035: BEUYS, B. (LUTHER, M.) - Und wenn die Welt voll Teufel war. Luthers Glaube und seine Erben.
100057: BEUYS, BARBARA - Der grosse Kurfürst. Der Mann der Preussen schuf. Eine Biographie.
154132: BEVAART, WILLEM - De Gouden Zon. De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht, 1868-1992.
131373: BEVAART, DR. W. - Nederlandse Defensie 1839-1874.
160536: BEVAN, DAVID (ED.). - Literary Gastronomy.
145193: BEVAN, EDWYN - The Method in the Madness. A fresh consideration of the case between Germany and Ourselves.
170207: BEVAN, ROB|TIM WRIGHT - Laat je creativiteit zien. De geheimen van een creatief talent. 52 briljante ideeën.
155532: BEVAN, DAVID (ED.). - Modern Myths.
162543: BEVAN, DAVID (ED.). - Literature and War.
163324: BEVAN, D.G. NDE - Invincible Dialogue: Malraux, Michelangelo and Michelet.
162129: BEVER, THOMAS G.|D. TERENCE LANGENDOEN|JERROLD J. KATZ - An Integrated Theory of Linguistic Ability.
43453: BEVERDAM. H.|KRAA. D.J. - Lied 456:1 Zegen ons algoede, Psalm 134:3 Uit Sion, aan den heer gewijd, Trio en Koraal Neem Heer mijn beide handen, Koraalbewerking Psalm 116
84632: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
30313: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee, 1836-1986
51940: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
186236: BEVERLEY SKEGGS|KAREN CORTEEN [EDS.].|MORAN, LESLIE|PAUL TYRER - Sexuality and the Politics of Violence and Safety.
160299: BEVERLEY JACKSON [TRANSL.]|VOS, REINOUT - Gentle Janus, Merchant Prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800.
32323: BEVERS, HOLM E.A. - Rembrandt: De meester & zijn werkplaats. Tekeningen & etsen
55385: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel, verzamelde geschriften
59157: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel (2 delen)
110308: BEVERSLUIS, MARTIEN [TRANSL.].|WILLEM VAN SCHAIK [ILLUSTR.]. - Arbeiders-noodlot. Proletarische dichtkunst. Een bloemlezing uit de moderne Duitsche arbeiderspoezie der laatste jaren. In Nederlandsche verzen omgezet door Martien Beversluis.
57737: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel. Facetten uit de 'kleine kerhistorie'
10385: BEVERWIJCK, JOHAN VAN - Schat der Ongesontheyt, ofte Genees-Konste van de Sieckten. Verçiert met Historyen, ende Kopere Platen, als oock met Verssen van Heer Jacob Cats. Den tweeden Druck. WAARBIJ: Tweede Deel van den Schat der Ongesontheyt, Aenwijsende De gelegentheydt van de Deelen des Menschelicken Lichaems, hare Sieckten, ende der selver Oirsaken, Teyckenen, Voor-teyckenen, Genesinge, ende MAniere van leven daer in te houden.
122976: BEYAERT, MARC - Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren.
145098: BEYAERT-CARLIER, LOUIS - Le problème Van Der Weyden Flémalle Campin.
123499: BEYE, PETER - Staatsgalerie Stuttgart.
156361: BEYEN, H.G.|W. VOLLGRAFF - Argos et Sicyone. Études relatives à la sculpture Grecque de style sévère. Ouvrage publié avec le concours de l' Académie rRoyale des Pays-Bas et de la Société des Arts et des Sciences d' Utrecht.
141366: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
96635: BEYEN, H. E.A. - Nederlands kunsthistorisch jaarboek / Netherlands year-book for history of art 6
150639: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
103010: BEYEN, ADRIE - Mensen verhalen over bomen.
4014540: BEYER, U. - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80.Frage der Heidelberger Katechismus. (BGLRK XIX).
94108: BEYER, MICHAEL A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Melanchthon deutsch. Band 1. Schule und Universität. Philosophie, Geschichte und Politik. Band 2. Theologie und Kirchenpolitik (2 Volumes)
110544: BEYER, OSKAR - Frühchristliche Sinnbilder und Inschriften. Lebvenszeugnisse der Katakombenzeit.
82410: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe, Sinn und Recht der 80. Frage des Heiderlberger Katechismus (band XIX)
87887: BEYER, MICHAEL E.A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Humanismus und Wittenberger Reformation. Festgabe anlässlich des 500. Geburtstages des Praeceptor Germaniae Philipp Melanchthon am 16. Februar 1997. Helmar Junghans gewidmet.
166102: BEYER, GUNILLA|MANU DEFAYS|MARTIN FISCHER [EDS. - ET AL.]. - Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout.
94321: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIX)
4032680: BEYERHAUS, P. - Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem.
32542: BEYERLIN, WALTER - Herkunft und Geschichte der ältesten Sinaitraditionen
4139313: BEYERLIN, W. - Weisheitliche Vergewisserung mit Bezug auf den Zionskult. Studien zum 125. Psalm. (Diss.)
4033180: BEYERLIN, W. - Godsdiensthistorisch Tekstboek rond het Oude Testament.
122156: BEYERLY, ELIZABETH - The Europecentric Historiography of Russia. An analysis of the contribution by Russian emigré historians in the USA, 1925-1955, concerning 19th century Russian history.
54044: BEYERMANN, J.J. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 52e jaargang 1980
145350: BEYERS, RITA - Sinds Adam en Achilles. Bijbel en mythologie in de Europese literatuur.
94891: BEYLEN, J. VAN E.A. - Maritieme encyclopedie (7 delen)
153890: BEYLEN, J. VAN - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
104325: BEYLEN, J. VAN - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland [Met bouwbeschrijving voor een model van een knots].
151024: BEYLEN, J. VAN - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
160137: BEYME, KLAUS VON [ED.]. - Theory and Politics/Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
4048081: BEYNA, W. (LUTHER, M.) - Das moderne katholische Lutherbild.
183572: DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.].|DR. V. BAUMANS|ZUTPHEN, DR. L.F.M. - Proefdieren en dierproeven.
56116: BEYNEN, L.R.|SCHUURMAN JOHSZ., J.A. - Magdalena. Evangelisch jaarboekje. Uitgegeven ten voordeele van het Asyl Steenbeek. 18de jaargang
144913: DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.].|DR. V. BAUMANS|ZUTPHEN, DR. L.F.M. VAN - Proefdieren en dierproeven.
4058414: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke 1663-1727. Zeuge des lebendigen Gottes.
4300969: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke. und die Anfänge der ökumenischen Bewegung.
47623: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grindriss der Dogmengeschichte. Band I: Gott und Welt, Band II: Gott und Mensch Teil 1, Das christologische Dogma
30439: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (2 volumes in 3 bindings)
51859: BEZA, TH. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
4055460: BEZA, THEODORUS. - Emblemata. Facsimilé met vertalingen door C.L.J.Kooman.
81236: BEZA, THEODORUS. - Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het christelijke ouderlingschap, voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Erastus Med. Dr. En nu voor het eerst, door de nood gedrongen, uitgegeven
51994: BEZA, T. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
1386: BEZAE, THEODORI - De repudiis et divortiis tractatus, in quo pleraeque de causis matrimonialibus controversiae ex Verbo Dei deciduntur. Additur etiam juris civilis Romanorum, & veterum de his rebus canonum examen ad s. veritatis & aequitatis n
167644: BEZANCOURT, BARON DE - L'expédition de Crimée jusqu'`a la prise de Sébastopol. Croniques de la guerre d'Orient [2 Vols. Compl.].
94106: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Alain Dufour et Béatrice Nicollier (Tome XIII, 1572)
94107: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Henri Meylan, Alain Dufour et Alexandre de Henseler (Tome VI, 1565)
94105: BÈZE, THÉODORE DE - Psaumes mis en vers Français (1551-1562). Accompagnés de la version en prose de Loïs Budé. Édition préparée par Pierre Pidoux
94103: BÈZE, THÉODORE DE - Histoiore Ecclésiastique des Églises Réformées au Royaume de France.Édition Nouvelle avec commentaire, notice bibliographique et table des faits et des noms propres. (3 Volumes)
94104: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze (Tome XIV, 1573)
182297: BEZEMER, C. - Evenwichten vast-fluide bij hoge druk in ternaire systemen, waarin ontmenging optreedt in de vloeistoftoestand.
100176: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool.
142772: BEZEMER, MR. W. [ED.] - Oude rechten van Steenbergen.
83748: BEZEMER, CORNELIS - Het christelijk geweten bij Alexandre Vinet
59156: BEZEMER, CORNELIS - Het christelijk geweten bij Alexandre Vinet
184032: BEZEMER, C.H. - Les répétitions de Jaques de Révigny. Recherches sur la répétition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littéraire, suivies d'un inventaire des textes.
142410: BEZEMER, F. - De gangliën-Psyche. Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen.
142411: BEZEMER, F. - "De ""Gangliën-Psyche "". Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen."
130774: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
154828: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
140327: BEZEMER, J.W. - Het einde van de Sovietunie.
53250: BEZOLD, FRIEDRICH VON - Geschichte der deutschen Reformation. Mit Porträts, Illustrationen und Beilagen
183454: BEZOOIJEN, R.A.M.G. VAN - Characteristics and Recognizability of Vocal Expressions of Emotion.
150941: BEZZEL, IRMGARD [ED.]. - Bayerische Staatsbibliothek München. Bibliotheksführer. Geschichte und Bestände.
57842: BEZZEL, IRMGARD - Erasmusdrucke des 16. Jahrhunderts in Bayerischen Bibliotheken. Ein Bibliographisches Verzeichnis
185822: BEZZOLA, RETO R. - Les Origines et la Formation de la Littérature courtoise en Occident (500-1200). DEUXIÈME PARTIE: La Société féodale et la Transformation de la Littérature de Cour. Volume 1 & 2 [only].
100874: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA [ED.]. [HENDRIK VAN TEYLINGEN - TRANSL.]. - De Bhagavad-Gita zoals ze is [4 Vols. - Compl. Set].
184955: BHALLA, G.S. [ED.]. - Economic Liberalization and Indian Agriculture.
185046: BHALLA, G.S. - Indian Agriculture Since Independence.
185047: BHALLA, G.S. - Condition of the Indian Peasantry.
184971: BHALLA, G.S. & GURMALL SINGH - Economic Liberalisation and Indian Agriculture.A District-Level Study.
4070263: BHARDWAJ, S.M. - Hindu Places of Pilgrimiage in India. A Study in Cultural Geography.
153735: BHASKAR, ROY - The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences.
122139: BHATIA, PRATIPAL - The Paramaras [ca. 800 - 1305 A.D.]. A Study in the Political and Cultural History of Their Kingdoms.
130473: BHOJWANI, SANT S.|EDWARD C. COCKING [EDS.]|VIBHA DHAWAN - Plant Tissue Culture. A Classified Bibliography.
4139205: BHUTESHANANDA. (RAMAKRISHNA) --- - Sri Ramakrishna and his Gospel. Translated by D.K.D.Gupta.
140465: BIALER, SEWERYN - Stalin and His Generals. Soviet Military Memoirs of World War II.
82042: BIANCHI, H. E.A. - Misdaad en straf. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 34
185780: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
185441: BIANCHI, DOTT. VINCENZO|DOTT. ERBERTO BRUNO - La Farmacopee Lombarde. Premio cestoni 1955.
160341: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
4300203: BIANCHI, UGO - Selected Essays on Gnosticism, Dualism and Mysteriosophy. (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen, 38) Articles in English, German and other languages.
4020466: BIANQUIS, M.M. - De roeping der vrouw volgens den Bijbel.
201507: BIBLE - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10165: BIBLE/GUTENBERG, JOHANN - Biblia Sacra.
201510: BIBLE/DATHENUS, PETRUS/SCHEITS, MATTHIAS - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Ende door gemeene ordre der Kercken van Druck-fouten Verbetert. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
201511: BIBLE/LUYKEN, JAN/WEIGEL, CHRISTOPH - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Icones Biblicae Veteris et N. Testamenti. / Figures du Vieux et du Nouveau Testament. Inventées et Gravées par Jan Luyken. / Print-Verbeeldingen der Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. WITH: Historiae Celebriores Veteris (-Novi) Testamenti Iconibus Repraesentatae et Selectis Epigrammatibus exornatae in lucem olim datae a Christophoro Weigelio Noribergae.
9459: BIBLE/N.T./PSALMS - Le Novveav Testament. C'est a dire, La Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Jesus Christ. WITH: Les Pseavmes de David, Mis en rime Françoise, par Clement Marot, et Theodore de Beze. Avec la Prose mise à costé. WITH: La Forme des Prieres Ecclesiastiqves.
95414: BIBLE - The Complete Parallel Bible. Containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/Deuterocanonical Books. New revised standard version. Revised English Bible. New American Bible. New Jerusalem Bible
201506: BIBLE - Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.
201509: BIBLE/HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in Twee Honderd Twee en Vyftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in 't Koper gesneden. / Histoire de la Bible, en CCLII Figures du V. & N.T. Dessinées de nouveau & gravées par les principaux Maitres.
9879: BIBLE/BASNAGE, JAKOB - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generae: vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht onde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven door de Hr. J. Basnage. Predikant in 's Gravenhage. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. A. Alewyn.
46931: BIBLE - Bible Dictionary. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
46909: BIBLE - Daily Companion Bible, Explore the Bible in a Year. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
201607: BIBLE - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. En door ordre der Kerken van Druckfouten verbetert.
102322: BIBLE - Bijbel of De Gansche Helige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche tal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
10216: BIBLE/LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrifft, Altes und Neues Testaments, Verdeutscht durch D. Martin Luthern. Wobey, nebst ausführlichen, und den Inhalt eines jeden Capitels in richtiger Disposition vorstellenden Summarien, auch vielen nützlichen zur Erläuterung des Textes und Handleitung zu heylsamen Nutzen dienenden Parallelen, wie auch hie und da eingestreuten Kurtzen Erklärungen, Die geistreiche Vorrede Lutheri über die Epistel an die Römer, samt dessen Chronologie (welche jedesmahl an gehörigem Ort unter dem Text eingerücket.) Wie ach eine nützliche Vergleichung der Biblischen Müntz, Maass und Gewichts &c. mit der, so in Dantzig und Stargard gebräuchlich, zufinden. Mit einer Vorrede (Tit.) Herrn D. Joachim Weickhmanns, E. Hoch: Ehrw. Ministerii in Dantzig Senioris, und der Gemeine Gottes zu St. Marjen daselbst Hochverdienten Pastoris. Unter Königl. Preussischen und Churfürstl. Brandenb. allergnädigsten Privilegio.
57581: BIBLE|SPROUL, R.C. (GENERAL EDITOR) A.O. - The Reformation Study Bible. New King James version
57098: BIBLE - The Psalms of David in metre, according to the version approved by the church of Scotland and appointed to be used in worship
10408: BIBLE - Biblia, Das ist: Die gantze heilige Schrifft, Altes und Newes Testaments, Verteutschet durch D. Mart. Luther. Mit jedes Capitels kurtzen Summarien, Abtheilung, Parallela, und richtiger Unterscheidung der Versiculen.
186249: BIBLE / BIBEL / BIJBEL - - Evangelische Deutsche Original-Bibel von 1741. Hebräischer und Griechischer Original-Text mit der Deutschen Originalübersetzung Martin Luther [2 Vols. Compl.].
201504: BIBLE - Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.
10111: BIBLE/LUTHER, MARTIN - Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments, Teutsch Herrn D. Martin Luthers, Seel. Mit dessen Schönen Vorreden, Rand-Glossen und beygefügten Zeit-Rechnungen, auch dritten Buch der Maccabeer, und Zugabe desz dritten und vierdten Buchs Eszdrä, samt nutzlichen und Lehr-reichen Summarien, ach sehr vielen Locis-Parallelis, oder gleich-lautenden Schrifft-Stellen, item, einer gantz neuen, sehr nutzlichen und accuraten Nachricht von der Erb-Folge der Jüdischen Hohen-Priester, von Aaron bisz auf die letzte Zerstörung Jerusalems. Wie auch Mit einem volkommenen Register, so statt einer Real-Concordanz zu auszführlicher Lehr und Unterricht zu gebrauchen, ingleichem saubern Holtz-Figuren versehen, und von vormahls eingeschlichenen Druck-Fehlen fleissig gesäubert, nebst einer auszführlichen Vorrede, Von Gottes wunderbarer Vorsorge vor sein heilig geschrieben Wort, Durch M. Johann Fricken, Predigern im Münster, und S.S. Theol. Prof. allhier.
54255: BIBLIA - Wasiat Jang Lama, Jaïtoe Segala Kitab Perdjandjian Lama autau Kitab Torat dan Kitab Zaboer dan Kitab Nabi-Nabi
122886: BIBLIOGR.].|CLELAND, JOHN [GUILLAUME APPOLINAIRE - INTROD. - L'oeuvre de John Cleland. Mémoires de Fanny Hill, Femme de Plaisir. Avec des documents sur la vie à Londres au XVIIIe siècle et notamment la Vie galante d'après les Sérails de Londres.
157334: BIBLIOGR.].|DACIES, ROBERT [BERNARD BARR - INTROD. - A Memoir of the York Press. With notices of authors, printers and stationers, in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries.
156937: THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY - - The Bibliographical Society 1892 - 1992. A Century Send Forth.
142900: BIBLIOGRAPHY - - The London Book Trade. Topographies of Print in the Metropolis from the Sixteenth Century.
156459: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. Depot-uitgaven.
154017: BIBLIOGRAPHY - - The Bookman [Januari 1921 - September 1921].
122734: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
156805: BIBLIOGRAPHY - - Het Nederlandsche Boek 1930 - 1939 [10 Volumes].
152152: BIBLIOGRAPHY - - Catalogus van de Historische Tentoonstelling van de stad Haarlem in het Frans Hals-Museum, gehouden in september 1923. Bij gelegenheid der viering van het zilveren regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
163439: BIBLIOGRAPHY - - Asien - Afrika - Amerika - Australien. Bücher, Atlanten, Karten, Ansichten & Frugblätter.
168692: BIBLIOGRAPHY - - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
121777: BIBLIOGRAPHY - - Catalogus van Rijksuitgaven.
157263: BIBLIOGRAPHY - - Thirteeth Anniversary of the Scottish Publishers Association. A Celebration.
157262: BIBLIOGRAPHY - - Typografie moet ! Een bundel bij het afscheid van Karel Treebus.
154045: BIBLIOGRAPHY - - Om van te houden.
101445: BIBLIOGRAPHY - - De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede [1445-1475].
100177: BIBLIOGRAPHY - - The Hofmannsthal Collection in the Houghton Library. A Descriptive Catalogue of Printed Books.
121164: BIBLIOGRAPHY - - Les incunables de la collection Edmond de Rothschild. La gravure en relief sur bois et sur métal.
100423: BIBLIOGRAPHY - - Wereldbibliotheek monogrammen 1905-1955. Naar de collectie van Rob Aardse.
182359: BIBLIOGRAPHY - - Das Inselschiff. Eine zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlages. Zweiter Jahrgang.
182360: BIBLIOGRAPHY - - Das Inselschiff. Eine zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlages. Dritter Jahrgang.
168235: BIBLIOGRAPHY - - Bibliotheca Peruana. Apuntes para un catalogo de impresos [2 Vols. Compl.].
167969: BIBLIOGRAPHY - - Brabantica. Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
167456: BIBLIOGRAPHY - - Honoring the Life and Work of P.J. Conkwright [Princeton University Library Chronicle: [Volume 56: number 2].
167269: BIBLIOGRAPHY - - 100 jaren W.J. Thieme & Cie. Zutphen. Wysheyt's Jacht Teelt Eygen Cracht.
166888: BIBLIOGRAPHY - - Books in the 1990's. The Proceedings of the 23rd International Publishers Association Congress London England 12 - 17 June 1988.
163512: BIBLIOGRAPHY - - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg.
158326: BIBLIOGRAPHY - - A Daily Prayer for Printers / Dagelijks gebed voor drukkers.
158243: BIBLIOGRAPHY - - One Hundred and Twenty-Five Yearss of Publishing 1837-1962.
158235: BIBLIOGRAPHY - - Catalogue de la Bibliothèque Riche et Étendue delaissée par seu Mr. Jacques Henri Hoeufft de Brada, docteur en droit: chevallier de'l'ordre du Lion des Pasys-Bas, ... dont la vente de fera le 15e mai 1844... par les ... Jacobus Radink et Frederik Muller à Amsterdam.
158141: BIBLIOGRAPHY - - Corveypapieren voor het boek. Een verzameling monsters tekstpapieren voor uitgaven van allerlei aard waaraan toegevoegd monsters beplakpapier voor de boekband ter vervanging van linnen.
158125: BIBLIOGRAPHY - - Bedachtzame dynamiek. Het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek 1982-2007 / Cautious Dynamism. The Koninklijke Bibliotheek Building 1982 -2007.
158121: BIBLIOGRAPHY - - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
158062: BIBLIOGRAPHY - - The Zamorano 80. A Selection of Distinguished California Books made by Members of the Zamorano Club.
157904: BIBLIOGRAPHY - - Ein Almanach der Autoren des Verlages Kurt Desch.
157816: BIBLIOGRAPHY - - Kurt Desch. Ein Buch der Freunde 1968.
157759: BIBLIOGRAPHY - - 150 Jahre Reclam. Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte 1828-1978. .
157700: BIBLIOGRAPHY - - Holzschnitte aus Frühdrucken [1470-1530] der Sammlung E.
157680: BIBLIOGRAPHY - - Kataloge 66 - 70. Illustrierte Bücher des 15. bis 19. Jahrhunderts, insbesondere Holzschnittwerke des 15. & 16. Jahrhunderts / Illustrated Books from the 15th to the 19th Century, especially from the 15th & 16th.
157644: BIBLIOGRAPHY - - CATOLOGUS XLIX: Bibliotheca collectiva. Literary Works - Standard Publications, Periodicals, Transactions of Learned Societies, Scientific and Litterary Manuals, Books and Remainder Prices, Scarce and Curious Works, Valuable Editions, Illustrated Works.
157474: BIBLIOGRAPHY - - Katalog Walter de Gruyter & Co. Nachtrag 1961-1965.
157427: BIBLIOGRAPHY - - Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert / The Book and the Book Trade in EWighteenth-Century Europe.
157300: BIBLIOGRAPHY - - Sijthoff's Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Nieuwe Serie 83ste Jaargang 1937.
157077: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
157021: BIBLIOGRAPHY - - Spreuken uit alle tijden over papier, druk en boek. Voorafgegaan door een historisch overzicht over de belevenissen en werkzaamheden der vereniging van jonge en aanstaande patroons in de grafische bedrijven ter gelegenheid van haar tien-jarig bestaan
157020: BIBLIOGRAPHY - - Spaanse boekbanden uit acht eeuwen / Ocho siglos de encuadernacion Española / Huit scicles de reliure en Espagne.
104131: BIBLIOGRAPHY - - Gutenberg-Museum der Stadt Mainz. Weltmuseum der Druckkunst. Festkatalog zum Gutenberg-Jahr 1968.
162325: BIBLIOGRAPHY - - La pelle del libro. Il cuoio attraverso cinque secoli di legature in Italia = The Skin of the Book. Five Centuries of Leather Bindings in Italy].
163511: BIBLIOGRAPHY - - Katalog Walter de Gruyter & Co. Verlagskatalog 1749-1949 & Nachtrag 1950-1960 & Nachtrag 1961-1965 [3 Vols.].
142317: BIBLIOGRAPHY - - R.K. Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Catalogus der tijdschriftenzaal.
110522: BIBLIOGRAPHY - - Velijnen van het Museum. Velijnschilderingen uit de Verzameling van het Muséum national d'Histoire naturelle te Parijs.
151391: BIBLIOGRAPHY - - Archivi storici delle Aziende di credito [2 Vols.].
150947: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus niet-oosterse uitgaven. Books and Periodicals [Excluding those on the Orient] published by E.J. Brill.
121415: BIBLIOGRAPHY - - Tentoonstelling van Miniaturen en Boekbanden Brugge 1927. Geïllustreerde catalogus.
110088: BIBLIOGRAPHY - - Een krant in het Oosten. Bij het afscheid van een courantier.
100979: BIBLIOGRAPHY - - Toekomstbespiegelingen bij een afscheid. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Menkes Daniel Frank als directeur van de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.
156394: BIBLIOGRAPHY - - Jan ten Brink Gerritsz. - J. ten Brink Gz. en J. de Vries - Ten Brink & de Vries. 1785 - 1 Mei - 1885.
131106: BIBLIOGRAPHY - - Merriam Webster's Encyclopedia of Literature. A comprehensive and authoritative guide to the world of literature - authors, works, terms and topics - from all eras and all parts of the world.
141933: BIBLIOGRAPHY - - BHA Bibliography of the History of Art / Bibliographie d'Histoire de l'Art. Volume 6 [1 & 2 Compl.]..
150603: BIBLIOGRAPHY - - Gedenkboek Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons. 1909 9 maart 1934.
154026: BIBLIOGRAPHY - - Casparie: De Hof van Heden 1971-1995.
167227: BIBLIOGRAPHY - - Vom Druckfehlerteufel und von der Hoffnung Jakob Hegners auf ein himmliches Alphabet. Einigen Brocken Verlegerlatein gesammelt von Peter Schifferli im Verlag der Arche in Zürich.
157848: BIBLIOGRAPHY - - Catalogue of Seventeenth Century Italian Books in the British Library. Volume III: Indexes [only].
157076: BIBLIOGRAPHY - - The Bibliographical Society of America 1904-79. A Retrospective Collection.
156277: BIBLIOGRAPHY - - The Royal Library today and in the future.
156191: BIBLIOGRAPHY - - Fürs schöne Geschlecht. Frauenalmanache zwischen 1800 und 1850.
142977: BIBLIOGRAPHY - - Fairs, Markets & the Itinerant Book Trade.
121485: BIBLIOGRAPHY - - Bibliotheca Auerbachiana. Catologus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Volume 1: Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800.
162974: BIBLIOGRAPHY - - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond
123211: BIBLIOGRAPHY - - Prestel 1924-1999. Verlagsgeschichte und Bibliography.
151533: BIBLIOGRAPHY - - The Winchester Bible.
157760: BIBLIOGRAPHY - - Library of Congress European Collections. An Illustrated Guide.
157761: BIBLIOGRAPHY - - Library of Congress Hispanic and Portuguese Collections. An Illustrated Guide.
158078: BIBLIOGRAPHY - - The Daniel Press. Memorials of C.H.O. Daniel.
163319: BIBLIOGRAPHY - - Kostbare Einbände - Seltene Drucke. Aus der Schatzkammer der Badischen Landesbibliothek.
182180: BIBLIOGRAPHY - - Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo [secoli VI / XV] [= Medieval Latin. Bibliography of the European Culture from Boethius to Erasmus [VI-XV Century]. Volume XVI - XXIII & XXV - XXXII [ = 17 Volumes].
160288: BIBLIOTHECA VISSERIANA. - Bibliotheca Visseriana Dissertationvm ivs Internationale Illvstrantivm. Tomvs Nonvs. [Volume 9].
130098: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Ecrits sur la Russie en Langues Etrangères [Vol. 2 - only].
130094: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Écrits sur la Russie en Langues Étrangères [2 Vols. Compl.].
4138703: BIC, M. - Das Buch Joel.
4010097: BICHLMAIR, G. - Urchristentum und katholische Kirche.
141755: BICKER CAARTEN, A. [ED.]. - Leids volksleven, Leiden
145457: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
89970: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolen in Hollands polderland. 1407/'08 - rondom 1500.
161739: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven.
4138504: BICKERMAN, E. - Studies in Jewish and Christian history. (Arbeiten zur Geschichte des AntikenJudentums und des Urchristentums IX)
185878: BICKFORD, CHRISTOPHER P. [ET AL.]. - Voices of the New Republic. Connecticut Towns 1800-1832 [2 Vols. Compl.].
4058209: BICKLE, M. - Passion for Jesus.
151514: BIDAULT, ABBÉ PAUL|DOCTEUR JEAN LEPART - Étains médicaux et pharmaceutiques.
182961: BIDDER, IRMGARD|HANS BIDDER - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart.
110694: BIDDER, IRMGARD|HANS BIDDER - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart.
156014: BIDDLE, MARTIN [ED. - ET AL.]. - King Arthur's Round Table. An Archeological Investigation.
154345: BIE, J. DE [ED. - ET AL.]. - Griekse mythologie en Europese cultuur.
54046: BIE, J. DE E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 50e jaargang 1978
92936: BIE, H.J. DE|HOEK, J. - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor ds. C. den Boer
4000370: BIE, J.P. DE (HOFSTEDE, P.) - Het leven en de werken van Petrus Hofstede. (Diss.)
47518: BIE, J.P. DE - Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Met bijlages: Geschriften, (onuitgegeven) brieven, prenten, geslachtsregister) met handgeschreven brieven van de auteur
32547: BIE, H.J. DE|HOEK, J. - De Geest en het werk in de kerk. Boekuit uit eigen hof voor ds. C. den Boer
92190: BIE, J.P. DE|LOOSJES, J. - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen, A-Leyendecker)
57860: BIE, J.P. DE|LOOSJES, J. - Biographisch Woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland (5 delen)
155678: BIE DE GRAEVE [EDS.].|HERDT, RENÉ DE - Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914.
89339: BIE, H.J. DE - Vier Eeuwen. Hervormde Gemeente Huizen 1595-1995.
4028068: BIE, J.P. DE & J. LOOSJES (RED.) - Biographisch woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland. Aa - Leydekker. Niet verder verschenen.
100758: BIE DE GRAEVE|CLERC, KAREL DE|FRANK SIMON [EDS.]. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volkonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
184523: BIEBUYCK, DANIEL & KAHOMBO C. MATEENE [EDS.]. - The Mwindo Epic from the Banyanga [Congo Republic].
150943: BIECKMANN, FRANS - De wereld volgens prins Claus.
4139516: BIEDERMANN, H. - Symbolen van A tot Z. Historisch-culturele symbolen.
162964: BIEDERMANN, HANS - Knaurs Lexikon der Symbole.
123507: BIEDERMANN, H. - Medica Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Mit dreissig Faksimile-Tafeln
144194: BIEDERMANN, HANS - Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
168739: BIEGMAN, NICOLAAS HENDRIK - The Turco-Ragusan Relationship. According to the Firmans of Murad III [1575-1595] Extant in the State Archives of Dubrovnik.
53533: BIEGMAN, NIEK - Derwisjen heiligen kermissen Egypte
164343: BIEHN, H. [ED. - ET AL.]. - Les fêtes en Europe. Dix siècles de réjouissances.
95462: BIEL, JÖRG A.O.|RIECKHOFF, SABINE - Die Kelten in Deutschland
53206: BIEL, GABRIELIS - Collectorium circa quattuor libros Sententiarum. Liber tertius
154523: BIELAU, KLAUS [ED.]. - Bloemlezing. De Artsenij - het woord Gods. Bloemlezing uit het werk van Paracelsus.
91994: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung
156835: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung.
183831: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung.
163329: BIEMEL, WALTER [ED.]. - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
82023: BIEMEN, A. VAN E.A. - Voldoening van de arbeid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 14
4047897: BIEMER, H. UND HOLMES, J.D. (HRSG.) (NEWMAN, J.H.) - Leben als Ringen um die Wahrheit. Ein Newman Lesebuch.
161722: BIENFAT, CLAUDINE - De Geschiedenis van Ulysses.
121107: BIENNALE VENEZIA - XXXVI Biennale di Venezia. Esposizione internationale d'arte. Grafica d'oggi.
102921: BIENNALE VENEZIA - Le Arti. Biennale di Venetia Numero Speciale.
121063: BIENNALE VENEZIA - XXXV Biennale Internationale d'Arte. La Biennale di Venezia 1970.
121062: BIENNALE VENEZIA - XXXIV Biennale Venezia 1968. Biennale Internationale d'Arte Venezia 1968.
184626: BIENTJES, JULIA - Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender 1400-1800.
88628: BIENTJES, JULIA - Holland und der Holländer im urteil Deutscher Reisender (1400-1800)
145853: BIER, LIONEL - Sarvistan. A Study in Early Iranian Architecture.
87833: BIERBRAUER, PETER - Die unterdrückte Reformation. Der Kampf der Tiroler um eine neue Kirche (1521-1527)
181303: BIERCE, AMBROSE - The Best of Ambrose Bierce.
167804: BIERCE, AMBROSE - The Monk and the Hangman's Daughter.
180217: BIERENBROODSPOT, P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis.
182910: BIERENS, JOOST J.L.M. - Drowning in The Netherlands. Pathophysiology, epidemiology and clinical studies.
162730: BIERENS DE HAAN, DR. J.D.|DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
88249: BIERENS DE HAAN, J.D. E.A. - Spinoza, gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de kant-gesellschaft op Donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (athenaeum-illustre)
122889: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 [with supplement 1952-1970] & Supplement 1971-1985 & Supplement 1986-2002 [3 Vols. Compl.].
146504: BIERENS DE HAAN, DR. J.D.|DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
95746: BIERENS DE HAAN, J. E.A. - Het Utrechtsch Studentenleven, 1636-1936
88248: BIERENS DE HAAN, J.D. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenhei van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
122703: BIERENS, W.P.S.|P.G.C. VAN SCHIE [EDS.]. - Aurea libertas. Impressies van vijftig jaar Telderstichting.
184589: BIERENS DE HAAN, J. & A.J. DE BEAUFORT & H.E. BOEKE [EDS - ET AL.]. - Het Utrechtsch Studentenleven, 1636-1936.
103137: BIERENS DE HAAN, J.C.|R. EKKART [EDS.]. - Gelderse gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
130296: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. Met een voorwoord van Dr. Jan Kalf. Met 210 afbeeldingen op 155 platen.
183425: BIERENS DE HAAN, D[AVID] - Notice sur quelques quadrateurs du cercle dans Les Pays Bas.
166638: BIERENS, W.P.S.|C.L.C. RICHERT|P.G.C. VAN SCHIE [EDS.]. - Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Artikelen 1, 3, 7, 8, 10 en 23.
103344: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL|WALTER KRAMES - Kasteel Nederhemert. Een eeuwenlang bestaan.
2227300159: BIERMAN, JOHANNES - Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
160175: BIERMAN, A.I. - Van artsenij-mengkunde naar artsenij-bereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
10358: BIERMAN, JOHANNES - De Prophetie van Zacharias, naeukeurig Ontleed, grondig Verklaerd, en ter betragtinge Toegepast.
184646: BIERMAN, A.I. - Van artsenij-mengkunde naar artsenij-bereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de negentiende eeuw.
182619: BIERMANN, ALFONS W. - Unsere mittelalterliche Klöster.
142685: BIERMANN, DR. JOHANNES - Traditio Ficta. Ein Beitrag zum heutigen Civilrecht , auf geschichtlicher Grundlage.
155131: BIERMASZ, K.A. - Vergulde pil en bitterwater. Laxeer- en stopmiddelen.
101300: BIERVLIET, AUBERT-TILLO VAN - Heiligen uit de Nederlanden.
4074698: BIERVLIET, A.T. - Heiligen uit de Nederlanden.
181304: BIESHAAR, DS. W. [ET AL.]. - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's - Zuid-Midden Celebes.
142355: BIESHEUVEL, J.M.A. [TEXT|ILLUSTR.]. - Konijn.
154187: BIESHEUVEL, INGRID [ED.]. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
166667: BIESHEUVEL, MR M.B.W.|PROF. MR H.G. SEVENSTER|PROF. MR M.R. MOK - Splitsing van rechtspersonen en de Mededingingswet.
165051: BIESHEUVEL, J.M.A. - Verzameld werk [3 Vols. in Slipcase].
96448: BIESMA, H. E.A. - Uit de levensbron. Wekelijksche Predikatiën. 1e jaargang 1927
144211: BIESMA, HEDDE - Ridders in een klooster. Het Duitse Huis in Utrecht.
154296: BIESSELS. THEO P.C. - Theo Biessels' Kantoorboekhandel. De geschiedenis van het hoekhuis Groote Markt-Groote Straat te Nijmegen. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de zaak op 3 october 1984.
142244: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
142245: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
142246: BIESSELS, P.J. - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot & Nijmegen is toch Noviomagum [2 Vols.]. .
88979: BIESTERVELD, P. - Schets van de symboliek
85571: BIESTERVELD, P. E.A. - Het diaconaat. Handboek ten dienste der Diaconieën
30488: BIESTERVELD, P.|KUIJPER, H.H. - Kerkelijk Handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van beteekenis voor de Regeering der Kerken
32296: BIESTERVELD, P. - Calvijn als Bedienaar des Woords
95398: BIETENHARD, HANS - Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum
89818: BIÉVILLE, DIANE DE - Châteaux. Conception graphique et réalisation Sylvie Raulet.
162452: BIEWENGA, AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
152731: BIEZAIS, HARALDS [ED.]. - Religious Symbols and Their Functions. Based on Papers read at the Symposium on Religious Symbols and their Functions held at Abo on the 28th-30th of August 1978.
31807: BIEZEN, JAN VAN - The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H. A Palaeographic Study with a Transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion
4060266: BIEZEN, J.V. & SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Hymnen. Een bloemlezing met muziek uit de vroeg-christelijke en middeleeuwse gezangen van de Latijnse en Griekse Kerk.
31277: BIEZEVELD, KUNE E.A. - Wie God zegt... Spreken over God in een wereld zonder God
31126: BIEZEVELD, KUNE - Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag
4072520: BIGELOW, JOHN - Het mysterie van den slaap. Naar den derden, veel vermeerderden en geheel omgewerkten druk uit het Amerikaansch.
4141416: BIGG, C. - The Christian Platonists of Alexandria. Eight lectures preached before the University of Oxford in 1886.
181205: BIGGAM, C.P. - Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study.
160868: BIGGAM, C.P. - Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study.
168178: BIGGINS, MICHAEL|JANET CRAYNE - Publishing in Yugoslavia's Successor States.
165387: BIGMORE, E.C.|C.W.H. WYMAN [EDS.]. - A Bibliography of Printing. With notes & illustrations [3 Vols. in 1].
150033: BIGMORE, E.C.|C.W.H. WYMAN - A Bibliography of Printing.
153686: BIGSBY, C.W.E. [ED.]. - The Black American Writer [2 Vols. Compl.].
122819: BIHALJI-MERIN, OTO - Moderne Primitieven. Naïve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden.
4276037: BIHLMEYER, K. - Kirchengeschichte. (Komplett in 3 Bände). Neubesorgt von H. Tüchle.
100776: BIJ, T.S. VAN DER - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
31552: BIJBEL - Annotatiebijbel. Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament
9370: BIJBEL/HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
9774: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronkelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
81636: BIJBEL - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Kanonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
10307: BIJBEL - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bij-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
201404: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
95821: BIJBEL - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk (2 delen + inleiding bij de heruitgave A.D. 1977)
10241: BIJBEL - Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende aleen de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. Van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden. Waarbij gevoegt: De Boecken genaemt Apocryphe. Waarbij gevoegt: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
4039: BIJBEL - (Luther, Martin) Evangelische Deutsche Original-Bibel. Das ist: Die gantze heilige Schrift Altes und Neues Testaments, dergestalt eingerichtet, dass der hebräische oder griechische Grundtext und die deutsche Uebersetzung D. Martin Luthers neben einander erscheinen, Die Blätter aber mit den Seiten der so gemein gewordenen Cansteinischen Bibel übereintreffen. Mit reichen Summarien, richtigen Parallelen, einer kurtzen Biblischen Chronologie, Harmonie der Evangelisten, und andern dienlichen Stücken versehen: Nebst einer Vorrede Johann Muthmanns.
83560: BIJBEL - Het Boek der Psalmen (Statenvertaling)
54956: BIJBEL - ANNOTATIEBIJBEL. Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
9289: BIJBEL - Biblia, Dat is de gansche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aanteecckeningen van de gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandshe Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.
30855: BIJBEL - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet
53877: BIJBEL - Het Oude Testament en het Nieuwe Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (5 banden (4 O.T., 1 N.T.))
3419: BIJBEL - The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments. Translated out of the Original Tongues, and With the former Translations diligently compared and revised, By his Majesty's Special Command. Appointed to be read in Churches. Exclusively the Old Testament, in 4 volumes, I: Genesis to Deuteronomy, II: Joshua to I Chronicles, III: II Chronicles to Solomons Song, IV: Isaiah to Maleachi.
86057: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog-mogende heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besliot van de Synode-Nationaa, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwlijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in de hedendaagsche spelling. Met ongeveer duizend Platen en Afbeeldingen.
8583: BIJBEL - Biblia dat is de gantsche H. Schrift, vervattende alle Canonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, Uit de oorspronckelyke in onse Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht, Met nieuwe bygevoegde Verklaringen en Aenteeckeningen van de gelyckluydende Texten. WAARBIJ: De honderd en vyftig Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoisen in Nederlandschen Dichte overgeset door Petrus Dathenus. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeur, Mitsgaders De Christelyke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
8585: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst Door last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijcke over-geset. Met nieuwe by gevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
6051: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonde worden.
10218: BIJBEL - Biblia dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
87516: BIJBEL - Bijbel in de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn
8908: BIJBEL - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaeren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset. Met nieuwe bij-gevoegde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande ghelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten.
9265: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsceh taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
9270: BIJBEL - Bijbel. Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwe Testaments. Door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
9271: BIJBEL - De Bijbel, volgens de overzetting van Dr. Martinus Lutherus, met inleidingen en aanteekenningen voorzien, door Otto van Gerlach, Licent. Consistoriaalraad, Superintendent en eersten Leeraar aan de St. Elisabeths-Kerk te Berlijn. Naar het Hoogduitsch door W.F. Barbiers, Predikant bij de Evangeliesch-Luthersche Gemeente te Gouda.
9273: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in jaren 1803, 1804 en 1805.
9275: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den opebaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
9281: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende ale de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9282: BIJBEL - Biblia Sacra, dat is de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met korte verklaringen op de duistere plaetzen.
55223: BIJBEL - Bijbel. Het Oude Testament - De deuterocanonieke boeken - Het Nieuwe Testament - Toelichtingen. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré (3 banden)
6047: BIJBEL - Het Nieuwe Testament, of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingericht overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de NEderlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1905.
8584: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10359: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10331: BIJBEL - Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyck overgeset. Door Last Van de Hoog Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
9713: BIJBEL - Bijbel dat is de Ganse Heilige Schrift bevattende al de Canonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kanttekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur. Met ongeveer duizend Platen en Afbeeldingen.
10166: BIJBEL - Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen.
91798: BIJBEL - Bijbel, dat is de ganse Heilige Schrift vervattende al de Canonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Geeraal van de Vereigde Nederlanden, en vervolgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 e 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, aantekeningen van de gelijkluidende teksten, en registers over de beide testamenten, naar de uitgave van 1657.
57107: BIJBEL - Rembrandtbijbel. Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de hoog-mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn
91234: BIJBEL - Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen / Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen (4 delen)
9034: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619, Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.
4650: BIJBEL - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, Door Last der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset. Met Consent van de Ed. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren in Amsterdam. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Met, Catechismus, Ofte Onderwyzinge in de Christelyke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd.
201405: BIJBEL - Biblia. Dat is De gantsche heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testamants. Door last van de Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619, Uyt de Oorspronckelicke Talen in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, ende Aenteeckeningen van de gelijck-luydende Texten. Door gemeyne ordre der Nederlandtsche Kercken van Druckfauten verbetert. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen. Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset, door Petrum Dathenum. Ende tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Belijdenisse des Geloofs, ende de Liturgie der Gereformeerde Kercken in Nederlant.
82054: BIJBEL - Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door de last van de hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht (complete set)
7863: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe Bygevoegdhde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene Ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
10217: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers, over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
3737: BIJBEL (HOOGHT, EVERARDUS VAN DER) - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, exquisite adornata variisque Notis illustrata Ab Everardo van der Hooght. Editio longe accuratissima.
59256: BIJBEL - Tanach
6816: BIJBEL - Sacra Biblia, sive Testamentum Vetus, ab Imman. Tremellio, & Francisco Junio ex Hebraeo Latine redditum. Et Testamentum Novum, a Theodoro Beza e Graeco in Latinum versum.
6818: BIJBEL - Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti, brevilbusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
131147: BIJBEL - Bijbel. Dat is de gansche heilige schrift. Bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de hoog-mogende Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode National gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet [2 Vols. Compl.]
9387: BIJBEL - Biblia, Dat is, De geheele H. Schrift, behelzende alle de Boecken des Ouden en Nieuwn Testaments. Uit Dr. M. Lutherus Hoogduitschen Bybel, In onze Nederduitsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summariën, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meeer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de annotatiën van den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeente, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. WAARBIJ: Kerk-Boek.
9497: BIJBEL/N.T. - Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boeken des Nieuwen Verbonds onses Heeren Jesu Christi. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, Nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in gebruik: Allen volgens de gewoone zangwijzen op nieuw in Dichtmaat gebragt.
31981: BIJBEL - Bijbel met uitleg. BMU.
10201: BIJBEL - Bijbel, Bevattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm.
56761: BIJBEL - Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus
4734: BIJBEL - Testamenti Veteris Biblia Sacra, sive Libri Canonici priscae Judaeorum ecclesiae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo sacti, brevibusq,Scholiis illustrati ab Immanuele Tremmellio, & Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur Apocryphi, Latine redditi, & Notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes quam ante emendatius editi & aucti locis innumeris: quibus etiam adjunximus Novi Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, & ex Graeco a Theodoro Beza in Latinum versos, Notisque itidem illustratos. Quarta cura Francisci Junii ante obitum. Cum Indice ad Notas V.T. triplice, Hebraeo, Graeco & Latino.
9930: BIJBEL - Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflicke Ouersettinghen Gheuonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte ongelijckstemmenden plaetsen, op het allergewiste met Scheydletteren, ende versen getale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toegedaen die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, diendende den Christelicken Leser tot verclaringhe des texts.
9461: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9283: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kerkcken verbetert van Druckfouten en Missterllingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9284: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke tale in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
9286: BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testamets. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
165005: BIJBEL - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald - Willibrordvertaling.
142826: BIJBEL - De Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling met Deuterocanonieke boeken.
9106: BIJBEL - Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronckelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgeset. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WAARBIJ: Catechismus ofte Onderwysinge in de Christelyke Leere die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken ende Schoolen gebruykt werdt. Mitsgaders De Belydenisse des Geloofs, ende Liturgie der zelver Kerken.
161693: BIJBEL - De Bijbel.
9881: BIJBEL - Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens 't besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: met aenteeckeningen van de gelijck-luydende texten. Door gemeyne ordre der Nederlantsche kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaak der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jare 1773 gekooren met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, de Christelijcke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
9880: BIJBEL - Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. Door Last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. Door gemeene ordre der kerken van drukfouten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
32293: BIJBEL - (BIJBEL MET ANNOTATIE STATENVERTALING) Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet (2 delen)
32017: BIJBEL - Het Oude en Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen (Complete Set, 4 delen)
32055: BIJBEL - De Kaapsche kinder-bijbel of de gescheidenissen des Bijbels op de eenvoudigste wijze voorgedragen, vooral voor huiselijk gebruik. Verrijkt met ruim honderd en dertig houtsneêplaten en een fijn gekleurde plaat
122400: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 111 [1942] - deel 120 [1954]. met Alphabetisch Register.
143429: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 122. Anthropologica VIII. Part 1-4. Complete.
145904: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 129. Anthropologica XV [Complete year 3 Issues].
143424: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 117. Anthropologica II. Part 1-4. Complete year.
143425: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 118. Anthropologica III. Part 1-4. Complete year.
143428: BIJDRAGEN T, L|V.] - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 121 Anthropologica II. Part 1-4. Complete.
122397: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 121 [1965] - deel 130 [1974]. met Alphabetisch Register.
122398: BIJDRAGEN T, L|V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 131 [1975] - deel 140 [1984]. met Alphabetisch Register.
31238: BIJEN, RAYMOND - Bouwen met karakter. De Amersfoortse architecten W.H. Kam (1844-1925) en H. Kroes (1864-1952
181171: BIJKER, DIRK [ET AL.]. - Arent de Gelder (1645-1727). Rembrandts laatste leerling.
161055: BIJKER, ALIE [ED.]. - Riedel Horatiana. A Catalogue of The Horace Collection in Groningen University Library.
154468: BIJKERK, J.CF [ANDRÉ] - De Colombo tragedie.
182445: BIJL, M. VAN DER|H. QUARLES VAN UFFORD [EDS.]. - Briefwisseling van Godard Adriaan van Reede van Amerongen en Everard van Weede van Dijkveld [27 maart 1671 - 28 juli 1672].
81255: BIJL, P. VAN DER E.A. - Een schone erfenis, overdenkingen
92593: BIJL, J.P. - Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
140275: BIJL MZ. , A. - De Nederlandse Convooidienst. 1300-1800. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
93861: BIJL, J.P. - Klaaswaal, beeld van een verdwenen wereld
94978: BIJL, A.P. - Een Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje
93358: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
58173: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
87868: BIJL, SIMON WILLEM - Erasmus in het Nederlands tot 1617
86483: BIJL, P. VAN DER - Uit zijn volheid I
183643: BIJL, A.P. - Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje
82262: BIJL, P. VAN DER E.A. - Een schone erfenis, overdenkingen
181305: BIJL, BAS|ERSTER CAPTAIN. [ED. - ET AL.]. [ELLEN VAN DER WAERDEN - INTROD.].|ROLF BOM - Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma.
155060: BIJL, JOLANDE|JOB LEENE - Volle vijvers - lege netten. Onderscheidend personeelsbeleid in een veranderende arbeidsmarkt.
58282: BIJL, A. - De oude apotheek. Een geschiedenis van de Gorcumse apotheek, 1465-1900
81747: BIJL, P. VAN DER - Uit zijn volheid 1, 10 preken
131633: BIJL MZ. , A. - De Nederlandse Convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden.
171789: BIJL, ARNOUD|BOELENS, B. - Spaanse meesters uit de Hermitage.
94166: BIJL, SIMON WILLEM - Erasmus in het Nederlands tot 1617
150852: BIJL, J.E.|M. DEWEERDT [EDS.]. - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
141127: BIJL, A. - Het Gelderse Water. Waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard [1809-1940].
31902: BIJLEFELD, WILLEM ABRAHAM - De islam als na-christelijke religie. Een onderzoek naar de theologische beoordeling van de islam, in het bijzonder in de twintigste eeuw
57061: BIJLEVELD, W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11
141623: BIJLL, H. VAN DER [ED.]. - Bibliographie Der Geschriften Van Prof Dr H. Brugmans 1891-1938
183048: DR. H.J.T. BIJLMER [EDS - ET AL.].|PIETERS, PROF. DR. J.M. - Nieuw-Guinea Studiën. Orgaan van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea [1- 6 year / Jaargang 1- 6 = Complete Set]. .
101498: BIJLMER, JOEP - Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten.
130777: BIJLOOS, DR. J. - Adrianus VI. De Nederlandse paus.
82496: BIJLSMA, ROELOF - Schriftuurlijk schriftgezag
4137494: BIJLSMA, R. - Schriftuurlijk schriftgezag. (Diss.)
56362: BIJLSMA, R. - Kleine catechetiek
146381: BIJMA, AD [ED. - ET AL.]. - Singelboek. De Bredase singel, balkon van de stad.
155735: BIJNEN, FRANS - Rifined CO-Laser Photoacoustic Trace Gas Detection Observation of Anaerobic Processes in Insects, Soil and Fruit.
56731: BIJNEN, F.G.C. - Refined CO-Laser Photoacoustic Trace Gas Detection. Observation of Anaerobic Processes in Insects, Soil and Fruit
101910: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN|EDDIE NIESTEN|IRIS STEEN [EDS.].|YVES SEGERS - Suikerbroden en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven.
165272: BIJSTERVELD, SOPHIE VAN - Overheid en godsdienst. Herijking van een onderline relatie.
185711: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A. & DIRK VAN DE PERRE [ET AL.]. - Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse Abdij. Liber miraculorum sancti Cornelii Ninivensis historia fundationis Ninivensis abbatiae de Boete. Volume 24 Series B: Symbolae. Facultatis Litterarum Loveniensis.
185672: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN - House of Memories. Uncovering the past of a Dutch Jewish family [With CD-rom].
142286: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN|JOOP TOEBES [EDS.].|MARIAN TIMMERMANS - Een rooms bolwerk. Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
132010: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A.|JAN A.F.M. VAN OUDHEUSDEN|ROBERT STEIN [EDS.] - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie.
154123: BIJSTERVELDT, JAN VAN|LAURENS VAN VROONHOVEN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1620-2000. Een klas op zoek naar koers.
152747: BIJVOET, TH.A.P. [ET AL.]. - De Gemeenschap. Schrijvers prentenboek deel 24.
145455: BIJVOET, THEO|GARRELT VERHOEVEN [ED.].|LISA KUITERT|PAUL KOOPMAN - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
140055: BIJVOET, THEO|GARRELT VERHOEVEN [ED.].|LISA KUITERT|PAUL KOOPMAN - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
121462: BIJVOET, TH.A.P. [ED. - ET AL.]. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
145150: BIJVOET, TH.A.P. [ED. - ET AL.]. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
150548: BIK, ERWIN [ED. - ET AL.]. - Wireless over the Waves. Radio Holland 1916-2001.
141874: BIK, E.A. - Het Goereese gehucht Oostdijk.
173830: BIKKER, JONATHAN|HINTERDING, ERIK (RED.)|WEBER, G.J.M.|WIESEMAN, M.A. - "Late Rembrandt [naar aanleiding van de tentoonstelling ""Rembrandt : the late works"" The National Gallery, London, 15 oktober 2014 - 18 januari 2015 en ""Late Rembrandt"" Rijksmuseum, Amsterdam, 12 februari - 17 mei 2015)."
141198: BILBASOV, V.A. - Katharina II. Im Urteil der Weltliteratur [2 Vols. Compl.].
132092: BILDERBEEK, W.H. VAN - Geschiedenis van de polders Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Tekdam, de wijze van bemaling van dier polders benevens hunne bestuurders.
144329: BILDERDIJK, WILLEM - Nalezingen [2 Vols. Compl.].
142178: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA - Gedichten.
121593: BILDERDIJK, W. - Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de nederduitsche taal.
91972: BILDERDIJK, W. - De dichtwerken van Bilderdijk (15 delen) WAARBIJ: De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk (3 delen)
87435: BILDERDIJK, WILLEM - De dichtwerken van Bilderdijk (Complete Set, 15 delen)
91976: BILDERDIJK, WILLEM - Brieven van Mr. Willem Bilderdijk (5 delen)
4075818: BILDERDIJK, W. - De Ondergang der Eerste Wareld. I-V zang. (1e druk). Met uitslaande kaart.
4133533: BILDERDIJK, K.W. - Nagelaten gedichten. (echtgenote van W.Bilderdijk)
4137466: BILDERDIJK, W. - De ziekte der geleerden. Met nabericht en aanmerkingen.
32050: BILDERDIJK, W. - Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman. Gedurende de jaren 1807 tot 1831 (2 delen in 1 band)
91964: BILDERDYK, W. - Geschiedenis der vaderlands door Mr. W. Bilderdijk, uitgegeven door Prof. H.W. Tydeman (13 delen in 14 banden)
53685: BILDERIJK, W.|BOSCH, J. E.A. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Deel 1: Brieven. Deel 2: Commentaar (2 delen)
145928: BILÉ, ELIE|EDUARD TRIPS - Zeebrugge. Een haven in de branding.
93704: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Volume 95, 2004
93705: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Beiheft, Literaturbericht. Volume 29, 2000
93730: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationgeschichte. International Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Beiheft, Literaturbericht. Jahrgang 33, 2004
93723: BILINKOFF, JODI A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der Society for Reformation Research. Volume 28, 1999
4075610: BILKER, J. & GEZELLE MEERBURG, B. (SAMENST.) - De 100 mooiste Friese gedichten. Fries origineel met Nederlandse vertaling.
100403: BILL LUCKIN. [ED.]|COOTER, ROGER - Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations.
103264: BILL GUNSTON|SWEETMAN, BILL - Soviet Air Power. An illustrated encyclopedia of the Warsaw Pact Air Forces today.
143221: BILLARDIÈRRE, JACQUES-JULIEN HOUTOU DE LA - Voyage in Search of la Pérouse 1791-1794.
57911: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings and register)
58418: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings and register)
93312: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. (6 Bindings)
95058: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index )
59231: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings and register)
31776: BILLERBECK, PAUL|STRACK, HERMANN L. - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index. Total: 6 bindings )
55916: BILLET, GEORGES - Le combat du Lieutenant Victor Billet. Fondateur (méconnu) de la Marine militaire belge
185781: BILLINGS, MALCOLM - The Cross and the Crescent: Christianity and Islam from Muhammad to the Reformation.
184618: BILLINGTON, JAMES H. [FOREW.]. & LARRY E. SULLIVAN [FOREW.]. - Vision of a Collector. The Lessing J. Rosenwald Collection in th Library of Congress. Rare Book and Special Collection Division.
58469: BILLMEIR, J.A. - A supplement to a catalogue of scientific instruments
190005: BILLON, BEATRICE - 3,2,1... Action! New York
144142: BILMANIS, ALFRED [S. HARRISON THOMSON - FOREW.]. - A History of Latvia.
82019: BILSEN, B. VAN E.A. - Kerk en Staat. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 10
131690: BILSEN, JEF VAN [GASTON DURNEZ - FOREW.] - Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie.
4000090: BILSEN, B. - Het schisma van Utrecht.
82015: BILSEN, B. VAN E.A. - Staat en cultuur. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No 4
4139815: BIMSON, J.J. - Encyclopedie van bijbelse plaatsten.
4009660: BIN GORION, M.J. - Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen gesammelt. Hrsg. und mit einem Nachwort von Em. bin Gorion.
101044: BINCHY, MAEVE - Heart and Soul.
143242: BINDER, LUCIA [ED.]. - Lexikon der Jugendschriftsteller in deutscher Sprache.
167831: BINDER, PEARL - The English Inside Out. An up-to-date report on morals and manners in England.
30139: BINDING, GÜNTHER - Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350. Mit Farbfotos von Uwe Dettmar
4056740: BINDING, R.G. - Ad se ipsum. Aus einem Tagebuch.
4140408: BINDING, G. - Was ist Gotik?. Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350.
55848: BINDMAN, DAVID - Het complete grafische werk van William Blake, met 765 illustraties
185426: BINET, LÉON|DR. PIERRE VALLERY-RADOT - La Faculté de Médicine de Paris. Cinq siècles d'art et d'histoire.
4071599: BING, HERMANN - Waldeckisches Lesebuch. Geschichte und Geschichten aus dem Waldecker Land. Band 2.
4002129: BINGER, J. (BUBER, M.) - Martin Buber, zijn leven en zijn werk. Verzameld en bewerkt.
132025: BINGHAM, STEPHEN - Duchess. The Story of Wallis Warfield Windsor.
162981: BINGHAM, CAROLINE - The Crowned Lions. The Early Plantagenet Kings.
144698: BINGHAM, CAROLINE - James VI of Scotland.
144667: BINGHAM, CAROLINE - James I of England.
185712: BINION, RUDOLPH - Love Beyond Death. The Anatomy of a Myth in the Arts.
167580: BINION, RUDOLPH - Defeated Leaders. The Political Fate of Caillaux, Jouvenel and Tardieu.
183285: BINK, N.J. - The Structure of the Atmospheric Surface Layer Subject to Local Advection.
143661: BINKELMANN, CHRISTOPH [ED.]. - Nation - Gesellschaft - Indivuduum. Fichtes politische Theorie der Identotät.
146331: BINKLEY, ROBERT C. [ED.]. - Realism and Nationalism 1852-1871.
55901: BINNEBEKE, EMILE VAN - Bronssculptuur / Bronze Sculpture. Beeldhouwkunst 1500-1800 in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen
100058: BINNENDIJK, CHANDRA VAN|JAN BONGERS|LILA GOBARDHAN-RAMBOCUS [FOREW.]. - Tussen droom en werkelijkheid. Een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd.
4141226: BINNENDIJK, H.G. - Het Israël-Probleem. Efraim-Israël in Schrift en Historie. Voorwoord van C.F.Ph.D.v.d.Vecht.
122130: BINNER, ROLF|JAN WILLEM BOS [EDS.].|OTTO VAN DER HAAR - Wiens schuld ? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
100097: BINNEVELD, J.M.W. (ED.) - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
86329: BINNEWEG, J. E.A. - Maandelijksche leerredenen ter verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Zeventiende twaalftal. Preken van J. Binneweg, S. Hogerzeil, J.D.B. Brouwer, C.J.C. Venema, P.M. Losgert, J. van der Werff, J.C. Eykman, J.G. Blaauw, C.C. Callenbach, A.G. van Dijkhuizen, J.J. Knap en T. Sanders.
145622: BINNEWIERTZ, H.H.B. - Heemstede.
102832: BINNEY, MARCUS - The Chateaux of France. Photographs by Frederick H. Evans from the Atchives of Country Life 1906-1907.
55260: BINNING, HUGO - Des zondaars heiligdom of ontdekking van de heerlijke voorrechten, aangeboden aan de boetvaardigen en gelovigen onder het Evangelie. 40 predikaties over Romeinen 8 : 1-15
57755: BINNING, HUGO - Des zondaars heyligdom. Of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdigeengelovige, onder 't evangelium. In veertig predikatien over Rom. VIII. Vers 1 tot 15
57907: BINNINGH, HUGO - De ware Gemeenschap met God en de gelovigen gegrond, in de verzoeninge Jezu Christi. Voorgestelt in Etteluke Predikatien over 1 Joh. 1 en 1 Joh. 2 vs. 1, 2, 3. Almede de rotsteen wiens werk volkomen is: voorgestelt uyt Deuteronomium 32 vs. 4, 5. Dan nog de dierbaarheid van Gods nabyheid, voorgestelt uyt Psalm 73 vs. 28
182566: BINNS, NORMAN E. - An Introduction to Historical Bibliography.
140091: BINOUS, JAMILA [ED. - ET AL.]. - Ifriqiya. Thirteen Centuries of Art and Architecture in Tunesia. Islamic Art in the Mediterranean [Tunesia].
31888: BINSBERGEN, ALBERT JAN VAN - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. Karl Barths Lehre von der Taufe (mit einer Zussamenfassung in deutscher Sprache)
4012059: BINSBERGEN, A.J. VAN (BARTH, K.) - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. (Diss.)
60058: BINSBERGEN, A.J. VAN - Van zegel naar antwoord (De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting)
123238: BINSBERGEN, MR. W.C. VAN - Algemeen karakter van het crimineel wetboek voor het Koninkrijk Holland.
30213: BINSBERGEN, A.J. VAN - Van zegel naar antwoord. De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting. Karl Barths Lehre von der Taufe (mit einer Zussamenfassung in deutscher Sprache)
142641: BINSWANGER, L. - Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie.
151178: BIOGRAPHIE UNIVERSELLE - - Biographie universelle ou dictionnaire de tous les hommes qui se sont fait remarquez par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. [10 Vols. Compl.].
164246: BIOGRAPHY - The Autobiography of Margot Asquith [2 Vols. Compl.]..
102042: BIOGRAPHY - Mijn naam is haas. Hoe historische figuren in het woordenboek belandden.
163655: BIOGRAPHYHAMILTON, IAN - Robert Lowell. A Biography.
151494: BIONDA, RICHARD|CAREL BLOTKAMP [EDS. - ET AL.]. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
183668: BIRCH, WALTER DE GRAY - The History, Art and Palaeography of the Manuscript styled The Utrecher Psalter.
153714: BIRCHER, MARTIN|GUILLAUME VAN GEMERT [EDS.]. - Brückenschläge. Eine barocke Festgabe für Ferdinand van Ingen [2 Vols. Compl.]. .
144041: BIRCHER, MARTIN|GERD HILLEN [EDS.].|JÖRG ULRICH FECHNER - Barocker Lust-Spiegel. Studien zur Literatur des Barock. Festschrift für Blake Lee Spahr.
31247: BIRCHER, MARTIN|BUCH, AUGUST - Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler Beitráge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe (Chloe, Beihefte zum Daphnis. Band 6)
184283: BIRD, WILL R. - This is Nova Scotia.
141900: BIRD, NICKY [INTROD.]. - Luggage Labels from the Great Age of Shipping. Twelve decorative, sticky labels to adorn your luggage - with introduction on the era of the liner.
170433: BIRD, ALEXANDER - Thomas Kuhn.
145518: BIRD, DAVID - Roman Surrey.
145519: BIRD, DAVID - Roman Surrey.
142441: BIRD, ISABELLA [PAT BARR|SHUSHA GUPPY - INTROD.]. - Journeys in Persia and Kurdistan [2 Vols. Compl.].
180001: BIRDS - - Lomosa. Orgaan Nederlandse Ornithologische Unie & Ornothologisch Veldonderzoek Nederland / Contactorgaan voor Vogelstudie. Jaargang 57 - 66 [38 Issues - Successive Sequence of 10 Years]
167477: BIRDS SCHNECK, MARCUS [LEONARD LEE RUE III - FOREW.]. - Backyard Songbirds. An Illustrated Guide to 100 Familiar Species of North America.
164659: BIRDWOOD, GEORGE C.M. - The Arts of India.
100937: BIRELEY, ROBERT - Religion and Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II, William Lamormaini s.j. and the Formation of Imperial Policy.
140009: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
131008: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
143460: BIRGIT SANDER|CHRISTIANE STUKENBROCK].|GÄRTNER, PETER J. [& MARTINA PADBERG - Kunst & Architectuur Musée d'Orsay.
142045: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Henry van de Velde. Ein europäischer Künstler seiner Zeit.
151546: BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.].|SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN - Jugendstil.
157721: BIRGIT SKIÖLD|TURNER, SILVIE - Handmade Paper Today. A Worldwide Survey of Mills, Papers, Techniques and Uses.
162230: BIRGIT SAUER [EDS.].|KULAWIK, TERESA - Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer Politikwissenschaft.
4142247: BIRKELAND, H. - Zum hebräischen Traditionswesen. Die Komposition der prophetischen Bücher des Alten Testaments.
183912: BIRKET-SMITH, KAJ - Geschichte der Kultur. Eine allgemeine Ethnologie.
156999: BIRKETT, SIR NORMAN|CADNESS PAGE|HUBERT WILSON|JAMES LANDSDALE HODSON|MICHAEL JOSEPH|W.A. MUNFORD - Books are Essential.
100178: BIRKHOFER, GERHARD - Tiefdruck.
104237: BIRLEW, DAN - Valkyrie Profile. Covenant of the Plume.
168686: BIRNS, JACK [PHOTOGR.].|CAROLYN WAKEMAN|KEN LIGHT [EDS]|ORVILLE SCHELL [FOREW.]. - Assignment Shanghai. Photographs on the Eve of Revolution.
55084: BIRRELL, MICHAEL A.O. - The bulletin of the Australian centre for Egyptology. Volume 2, 1991
181306: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
181307: BIRRELL, T.A. - Engelse letterkunde. Overzicht van de belangrijkste schrijvers en stromingen, van Geoffrey Chaucer tot T.S. Eliot.
152048: BIRSXCHEL, ANNETTE - Waar zijn de bitterballen ? Cultuurwijzer voor het Nederlandse leven.
151728: BIRTE RUBACH|DAVID KARMON|ET AL.].|ROSE MARIE SAN JUAN|ZORACH, REBECCA [& NINA DUBLIN - The Virtual Tourist in Renaissance Rome. Printing and Collecting the Speculum Romanae Magnificentiae.
30461: BIRUS, HENDRIK|EIBL, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Goethe (6 Bände). I. Gedichte, West-östlicher Divan. II. Dramen, Novellen. III. Faust I und II. Die Wahlverwandtschaften. IV. Die Leiden des jungen Werthers. Wilhelm Meisters Lehrjahre. V. Dichtung und Wahrheit. VI. Versepen, Schriften, Maximen und Reflexionen.
100582: BIRZISKA, VACLOVAS - Lietuviu rasytoju kalendorius [ = Lithuanian Writers Calendar 1545-1946].
181308: BISANZ-PRAKKEN, MARIAN|JAN PIET FILEDT KOK [ED.].|JAN WOLTER NIEMEIJER - Begegnungen / Ontmoetingen. Meisterwerke der Zeichnung und Druckgraphik aus dem Rijksprentenkabinet in Amsterdam und der Albertina in Wien / Meesterwerken van teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en het Prentenkabinet in Amsterdam.
131049: BISCHOF, CÄCILIA - Meisterwerke der Gemäldegalerie.
163516: BISCHOF, PROF. DR. CARL - Gesammelte Analysen der in der Thonindustrie benutzten Mineralien und der daraus hergestellten Fabrikate.
58261: BISCHOFF, MICHAEL A.O. - Welt Vermesser. Das goldene Zeitalter der Kartographie
150782: F.A. BISCHOFF|JEROME P. SEATON|KENNETH YASUDA [EDS.].|WU-CHI, LIU - K'uei Hsing. A Repository of Asian Literature in Translation.
4142776: BISER, E. - Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik.
102448: BISHOFF, RUUD - Hollywood in Holland. De geschiedenis van de Filmfabriek Hollandia 1912-1923.
90430: BISHOP, GEORGE - Travels in imperial China. The explorations and discoveries of Père David.
121837: BISHOP, GEORGE - Travels in Imperial China. The Exploration & Discoveries of Père David.
155035: BISHOP, GEORGE [INGE KAPPERT - ED.|GEORGE FENN - FOREW.]. - Rolls-Royce.
168273: BISHOP, BAILEY [INTROD.]. - The Frank T. Siebert Library of the North American Indian and its American Frontier [2 Vols. Compl.].
163644: BISHOP, ALAN - Gentleman Rider a Life of Joyce Cary.
153013: BISHOP, MICHAEL [ED.]. - Thirty Voices in the Feminine. [Beauvoir, Ernaux, Yourcenar, Hébert, Duras, Sarraute, Maillet, Cixous, Chawaf, Albiach, Redonnet, Atlan, Sallenave, Monnette, Le Dantec, Telleman, Risset, Hyvrard, Detambel, Reyes, Lejeune, Alomnso, Farhoud, Pelletier, Billetdoux, Teyssiéras, Zins, Turcotte, Sebbar, Nimier, Mailhot, D'Amour, Hinschberger, Namiand].
143861: BISHOP, ALAN - Gentleman Rider. A Biography of Joyce Cary.
150662: BISILLIAT, MAUREEN|CLÁUDIO VILLAS-BÔAS|ORLANDO VILLAS-BÔAS - Xingu. Bei den Wald-Indianern im Herzen Brasiliens.
100098: BISMARCK, OTTO VON - Gedanken und Erinnerungen [3 Vols. in 1].
54385: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den Patriottentijd
55334: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587
163522: BISSCHOP, DR. W.|DR. E. VERWIJS [EDS.]. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch.
155268: BISSCHOP, PETER C. - Early Saivism and the Skandapurana Sects and Centres. A critical edition and study of two variant descriptions of Saiva sacred sites in the Skandapurana.
145041: BISSCHOP, DR. W.|DR. E. VERWIJS [EDS.]. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch.
185519: BISSCHOP, ROELOF - Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Thesis University Utrecht.
96254: BISSCHOP, ROELOF - Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. / Sion's prince and people. The conception of the secon Israel as a theocratic ideal in the Reformed church in the Dutch Republic between c. 1650 and c. 1750. With a summary in English
9789023926313: BISSELING, H.|ROEST, H. DE|VALSTAR, P. - Meer dan hout en steen. Handboek voor herbestemming en sluiting van kerkgebouwen
176335: BISSELL, TOM - Apostel : een 21ste-eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen.
145287: BISSON, THOMAS N. - Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings [1151-1213] [2 Vols. Compl.].
182396: BISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
151355: BISSONNETTE, DENISE L [ED.]. - The Russian and Soviet Avant-Garde. Works from the Collection of George Costakis.
88978: BISTER, ULRICH|LEU, URS B. - Verborgene Schätze des Täufertums. Seltene Dokumente zur Täufergeschichte des 16. Jahrhuderts.
150395: BISWAS, ATREYI [DR. A.L. BASHAM - FOREW.]. - The Political History of the Hunas in India.
144063: BITTEL, KURT - Hattuscha. Hauptstadt der Hethiter. Geschichte und Kultur einer altorientalischen Grossmacht.
101499: BITTEL, KURT - Hattuscha. Hauptstadt der Hethiter. Geschichte und Kultur einer altorientalischen Grossmacht.
146492: BITTEL, KURT - Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus [= Volume 24: Universum der Kunst].
31857: BITTER, RUDOLF ABRAHAM - Vreemdelingschap bij Philo van Alexandrie. Een onderzoek naar de betekenis van paroikos. / 'Alienship' in Philo of Alexandria. An investigation into the meaning of paroikos (with a summary in English)
130451: BITTER, C.M. [ED.] - 30 jaar kort geding in strafzaken.
92867: BITTNER, WOLFGANG J.|PFEIFER, SAMUEL - Een gezonde geest in een gezond lichaam. Alternatieve geneeswijzen, psyche en geloof
184592: BITTREMIEUX, LEO [AL. JANSSENS - INTROD.]. - Mayombsche volkskunst.
4060791: BITZIUS, A. - Predigten.
4051162: BIVER, C.P. (LAMY, PÈRE) - Père Lamy. With a Preface by Jacques Maritain.
164415: BIVINS, ROBERTA - Alternative Medicine ? A History.
4134759: BIZER, E. (HRSG.) (MELANCHTHON, PHIL.) - Texte aus der Anfangszeit Melanchthons.
94068: BIZER, ERNST - Texte aus der anfangszeit Melanchthons
103944: BJARNE JØRNAES|EVA HENSCHEN|HELSTED, DYVEKE - Thorvaldsen.
4300130: BJERKELUND, CARL J. - Tauta Egeneto. Die Präzisierungssätze im Johannesevangelium. (WUNT 40)
160430: BJERRE, DR. ANDREAS - Zur Psychologie des Mordes. Kriminalpsychologische Studien.
131047: BJÖRGMAN, STIG|JONAS SIMA [PAUL BRITTEN AUSTIN - TRANSL.]|TORSTEN MANNS - Bergman on Bergman. Interviews with Ingmar Bergman.
122269: BJØRSET, VILHELM [ED.]. - The Oslo Book. An illustrated work about Norway's capital. With contributions from 33 Oslo pressmen.
81948: BLAAK, W.H. - Verzamelde Geschriften
52128: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften
52289: BLAAK, DS. W.H. - Verzamelde geschriften
4048640: BLAAK, W.H. - Verzamelde Geschriften. Samengesteld en geredigeerd door J.M.Vermeulen.
160067: BLAAS, PIET. - Betrokkenheid en distantie. Bernard Vlekke [1899-1970] en de studie van de internationale betrekkingen.
54102: BLAAS, P.B.M. E.A. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen 90-99 (1977-1986)
160514: BLAAS, P.B.M. - De burgelijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
84489: BLAAUW, PIETER - F.D. Maurice zijn leven en werken
53919: BLAAUW, J.F. E.A. - Licht, liefde, leven. Stichtelijke lectuur voor christenen
167214: BLAAUW, ERIC - Psychological Aspects of Police Custody.
46914: BLAAUW, SIBLE DE (ED.) - Storia dell' architettura italiana. Da Costantino a Carlo Magno
43518: BLAAUW, L. - De Melodieën van eenige Gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, vierstemmig gezet en van voor- en tusschenspelen voorzien
155014: ED BLAAUW|FLORIS, RIEN [ED.].|FRANK BUURMAN [ET AL.].|JAN BUTTER - Heilige huisjes. Religieus erfgoed in Noord-Holland.
122656: A.L. DEN BLAAUWEN [EDS.].|HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
181615: A. L. DEN BLAAUWEN|HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht. Korte geschiedenis van het Hollandse porselein & Catalogus van ... Hollands porselein ... Duits porselein.
57489: BLAAUWENDRAAD, J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie
160681: BLACK, JEREMY - Eighteenth Century Britain 1688-1783.
157264: BLACK, ALISTAIR - The Public Library in Britain 1914-2000.
89873: BLACK, JEREMY - World History Atlas. A compelling journey through human history.
102043: BLACK, JEREMY - War And The World. Military Power and the Fate of Continents, 1450-2000
4071280: BLACK, M. - An Aramaic Approach to the Gospels and Acts. With and Appendix on The Son of Man by Geza Vermes.
145180: BLACK, JEREMY - European Warfare, 1494-1660.
145018: BLACK, JEREMY [ED.]. - Atlas of World History. Mapping the Human Journey.
144282: BLACK, JEREMY - Eighteenth Century Europe 1700-1789.
161948: BLACK, JEREMY - Kings, Nobles and Commoners. States & Societies in Early Modern Europe. A Revisionary History.
165296: BLACK, ROBERT [ED.]. - Renaissance Thought. A Reader.
57426: BLACK, M.|DENIS, ALBERT-MARIE - Apocalypsis Henochi Graece / Fragmenta pseudepigraphorum Quae Supersunt Graeca. Una cum historicorum et auctorum Judaeorum Hellenistarum fragmentis
121764: BLACK, C.E. - The Establishment of Constitutional Government in Bulgaria.
104239: BLACK, WALTER - Shadow Man. 2econd Coming. Prima's Official Strategy Guide.
89747: BLACK, ALEXANDRA E.A. - Koken met meesterkoks. Inventieve recepten van vooraanstaande Chef-Koks met knoflook. Foto's van Andy Cameron.
100777: BLACK, EUGENE C. [ED.]. - European Political History, 1815-1870. Aspects of Liberalism.
184291: BLACK, CHERYL A. - Quiegolani Zapotec Syntax. A Principles and Parameters Account.
180537: BLACK, JEREMY|ROY PORTER [EDS.]. - A Dictionary of eighteenth-Century World History.
157849: BLACK, GERRY - Frank's Way. Frank Cass and Fifty Years of Publishing.
153294: BLACK, EUGENE C. [ED.]. - Victorian Culture and Society.
143726: BLACK, JEREMY - Pitt the Elder.
102958: BLACK, C.F.|DAVID HOWARTH [EDS. - ET AL.].|MARK GREENGRASS - Chronicles of the Renaissance.
156978: BLACK, M.H. - Cambridge University Press 1584-1984.
157762: BLACK, MICHAELO - A Short History of Cambridge University Press.
130176: BLACKBURN, JULIA - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer.
165590: BLACKBURN, SIMON - Denk. Filosofie en de grote vragen van het leven.
4070892: BLACKBURN, BONNIE J. - Music for Treviso Cathedral in the Late Sixteenth Century. A Reconstruction of the Lost Manuscripts 29 and 30.
170968: BLACKBURN, SIMON - Denk! Filosofie en de grote vragen van het leven.
165588: BLACKBURN, SIMON - Goed leven. Een tegendraadse beschouwing over ethiek.
122369: BLACKBURN, SIMON - Meaning, Reference and Necessity. New Studies in Semantics.
104558: BLACKHOUSE, JANET|D.H. TURNER|LESLIE WEBSTER [EDS. ET AL.]. - The Golden Age of Anglo Saxon Art.
93272: BLACKMAN, E.C. - Marcion and influence
185782: BLACKMORE, H.L. & A. HOFF & H.L. VISSER [EDS.]. - Dutch Guns in Russia. The Moscow Kremlin Armoury - Moscow Historical Museum - Hermitage St. Petersburg - Gatchina Palace Museum. Volume The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the Collection of H.L. Visser.
170277: BLACKMORE, SUSAN [RICHARD DAWKINS - FOREW.]. - The Meme Machine.
4020483: BLACKSTONE, W.T. - The Problem of Religious Knowledge. The Impact of Philosophical Analysis on the Question of Religious Knowledge.
157509: BLADES, WILLIAM [HENRY MORRIS - FOREW.]. - Numismata Typographica. The Medallic History of Printing.
157865: BLADES, WILLIAM [JAMES MORAN - INTROD.]. - The Biography and Typography of William Caxton, England's First Printer.
54885: BLAEIJ, P.E. DE|KRAKER, A.M.J. DE - Axel 1945-2002, een samenleving in verandering
181309: BLAEU, JOAN [C. BROEKEMA - INTROD.]. - Blaeu's Atlas van de Nederlanden. Facsime uitgave van de originele tekst en 65 kaarten uit de 'Grooten Atlas' van Joan Blaeu.
157022: BLAGDON, CYPRIAN - The Stationers' Company. A History 1403-1959.
47043: BLAIKIE, WILLIAM G. - The preachers of Scotland. From the Sixth to the Nineteenth Century
154945: BLAIR, CHERIE - In mijn eigen woorden. Memoires.
110923: BLAIR, P.H. - Anglo-Saxon England.
90415: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
154386: BLAIZOT, CLAUDE - Hedendaagse Franse boekbindkunst. Enkele stromingen.
144143: BLAKE, N.F. - Caxton and his World.
141836: BLAKE, PETER [ED.].|MARCEL BREUER [FOREW.]. - Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect.
156262: BLAKE, SUSAN - A Practical Approach to Effective Litigation.
53087: BLAKE, WILLIAM - The book of Thel. A Facsimile and a Critical Tekst. Edited by Nancy Bogen
103676: BLAKE, ROBERT - Disraeli.
156941: BLAKE, CAROLE - From Pitch to Publication. Everything You Need to Know to Get Your Novel Published.
131933: BLAKE, ROBERT|WM. ROGER LOUIS (EDS) - Churchill. A Major New Assessment of his Life in Peace and War.
140313: BLAKE, PETER - Architecture for the New World. The Work of Harry Seidler.
130852: BLAKE, N.F. - Caxton. England's First Publisher.
166812: BLAKE MORRISON - The Justification of Johann Gutenberg. A Novel
157850: BLAKE, N.F. - William Caxton and English Literary Culture.
151885: BLAKE, KATHLEEN - The Pleasures Of Benthamism. Victorian Literature, Utility, Political Economy.
122100: BLAKEMORE, COLIN. - Mechanics of the Mind [The Reith lectures].
122368: BLAKEMORE, COLIN.|SUSAN GREENFIELD (EDS). - Mindwaves. Thoughts on Intelligence, Identity, and Consciousness.
167940: BLAMAN, ANNA [AAD MEINDERTS - INTROD.|ED.]. - Ik schrijf het je grof-eerlijk. Briefwisseling met Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
30606: BLANC, LOUIS|REGNAULT, ÉLIAS - Histoire de huit ans, 1840-1848. Fausabt syute a l'histoire de dix ans, 1830-1840 (Tome Deuxième & Tome Troisième)
162393: BLANC, L.G. - Vocabolario Dantesco ou Dictionnaire critique et raisonné de la Divine Comédie de Dante Allighieri.
121898: BLANC, OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie.
121633: BLANC, ANDRÉ [ED. - ET AL.]. - Politiques commerciales des chemins de fer.
131737: BLANC, DRS. P.M. LE|DR. A.M. KOLDEWEIJ|DRS. W.J.J. ADRIAANSE|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART [EDS.] - De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
164700: BLANCA TOVIAS [EDS.].|CAHILL, DAVID - New World, First Nations. Native Pleoples of Mesoamerica and the Andes under Colonial Rule.
104742: BLANCH, SANTIAGO ALCOLEA - The Prado.
186097: BLANCH, LESLEY - The Sabres of Paradise.
156737: BLANCHARD, JOËL - Philippe de Commynes.
32393: BLANCHARD, JOHN - Zalig zijn zij. De zaligsprekingen voor vandaag
183854: BLANCHARD, P. - Tableaux de la nature et des bienfaits de la providence par Fénélon, Bossuet, Buffon, J.-J. Rousseau, Barthélemy, &c. Ouvrage utile de la Jeunesse sous le rapport de la morale et de la style.
155148: BLANCHARD, PAULA - Margaret Fuller. From Transcendentalism to Revolution.
141460: BLANCPAIN, MARC - Monsieur le Prince. La vie illustre de Louis de Condé, héros et cousin du Grand roi.
145906: BLANCQUAERT, PROF. DR. E. - Na meer dan 25 jaar Dialect-onderzoek op het Terrein.
156813: BLAND, DAVID - The Illustration of Books.
150823: BLAND, OLIVIA - The Royal Way of Death.
182935: BLANE, DAVID|ERIC BRUNNER|RICHARD WILKINSON [EDS.]. - Health and Social Organization. Towards a Health Policy for the 21st Century.
4065128: BLANK, J. - Krisis. Untersuchungen zur Johanneischen Christologie und Eschatologie.
60059: BLANK, J. - Paulus und Jesus (Eine theologische Grundlegung, Studien zum Alten und Neuen Testament, Band XVIII)
4075309: BLANK, S.H.(ED.) - Hebrew Union College Annual. Volume XLV.
181310: BLANKAART, STEPH. - Verhandelinge Van de Opvoedkundinge en Ziekten der Kinderen. Vertoonende Op wat wyse de Kinderen gezond konnen blyven, en zoek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Zeer nodig voor alle Huyshoudende lieden.
94251: BLANKE, FRITZ - Zwingli, der Theologe I. (Zwingli Hauptschriften)
171026: BLANKEN, HENK - Mediamores. Over Digitale Cultuur, Bloggernde Burgers En Journalistieke Ethiek.
92536: BLANKENBURG, WALTER|MÜLLER, KARL FERDINAND - Leiturgia, Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes (5 Bände und Register)
163700: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderijmachines. Hun werking, stelling, bediening.
153993: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 8.
153992: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 7.
153994: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 9.
153997: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 12.
153995: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder-Naumann Mercury nr. 10.
153996: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 11.
181312: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
154008: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 13/14.
151090: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
90097: BLANKERT, ALBERT E.A. - Vermeer
151029: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Jezus in de Gouden Eeuw.
130213: BLANKERT, ALBERT|GUIDO M.C. JANSEN [EDS. - ET AL.] - Het zuiden tegemoet. De landschappen van Herman van Swanevelt 1603-1655.
151607: BLANKERT, A. [LOUISE BARNOUW-DE RANITZ|C.J.J. STAL]. - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Met een biografie van Abraham Bredius.
56425: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen
122516: BLANKESTEIJN, G. - Doetinchem in de loop der eeuwen.
60060: BLANKESTIJN, C. - Kerkvoogden in verzet (De Leersumsche Quaestie 1920-1940)
9789023904885: BLANKESTIJN, C. - God in Leersum. Van 'Gereformeerde kerk' naar Hervormde gemeente 1699-1999
162299: BLANKHART, J.E. - Beklagmeerdere bedankt. Een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
168200: BLANKHOFF, J.|F. DE NAVE [ET AL.].|H. BAILLIEN - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 51 nr 1-2 / only].
141427: BLANS, BERT [ED.]. - Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting.
144209: BLANSHARD, ALASTAIR - Hercules. Een heldenleven.
151980: BLANSHARD, ALASTAIR - Hercules. Een heldenleven.
87834: BLASE, JOHANNES ERNST BERNARD - Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche Kerk zijner dagen
131874: BLASÉ F.W. [ED.] - Studenten onder de bezetting.
184721: BLASER, WERNER - Elementare Bauformen. Quellen moderner Architecktur/Elemental Building Forms.Sources of Modern Architecture
155117: BLASER, WERNER - Mies van der Rohe. Crown Hall: Illinois Institute of Technology Chicago, the Department of Architecture, Architektur Fakultät.
162785: BLÄSING, DR. J.F.E. - Op het spoor van de Körver. Onstaan, groet en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979 / 1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
92019: BLÄSING, J.F.E. - Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. provinciale Noordbrabantsche electriciteitsmaatschappij 1914-1985
143077: BLÄSING, J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. Von niederländisch-preussischen zu deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen.
180709: BLÄSING, UWE - Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel von Hemsin.
4300264: BLASS, FR. - Philology of the Gospels. Unchanged reprint of the edition London 1898
151783: BLATCH, MERVYN - A Guide to London's Churches. A Contrable Guide.
4140400: BLAU, L. - Das jüdische Zauberwesen. Nachdruck der Ausgabe von 1898.
4054414: BLAUKUIP, H.C. (RED.) - Opties voor de toekomst. Op weg naar een duurzame samenleving.
93880: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden
88989: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tijd uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt.
4138912: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Met bijlagen en kaarten. Reprint van de uitgave van 1842 door Eekhof te Leeuwarden.
4300656: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden. 5 dln.. Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. 2 dln.: Friesland.1 dl: Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 dln.
4015228: BLAUW, J. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift. (Diss.)
180581: BLAUWHOF, GERTRUD - Van Passie tot Professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
58785: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, religie en filosofie. Deel 1: Het ontstaan van de kosmos. Deel 2: Het ontstaan van de mens (2 delen)
101265: BLAVATSKY, H.P. - De sleutel tot de theosofie.
163857: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer [2 Vols.].
154778: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer. De synthese van wetenschap, religie en filosofie [2 in 1- Compl.].
46531: BLAY, MICHEL - Les Raisons de l'Infini. Du monde clos à l'univers mathématique
185341: BLAZE, SÉBASTIEN|GEORGE SCOTT [ILLUSTR.]. [M.E. DELEAGE [FOREW.|MME MARIE-LOUISE PAILLERON - NOTES]. - Mémoires d'un apothicaire sur la Guerre d'Espagne, pendant les années 1808a 1814 [2 Volumes in Slipcase].
123561: BLAZKOVA, JARMILA|ERIK DUVERGER [EDS]. - Les tapisseries d'Octavio Piccolomini et le marchand Anversois Louis Malo.
100008: BLÉCOURT, MR. A.S. DE - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht [2 Vols.].
123323: BLÉCOURT, WILLEM VAN - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland, 1850-1930.
144082: BLÉCOURT, WILLEM DE - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de zestiende en twintigste eeuw.
162193: BLÉCOURT, WILLEM DE|MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA [EDS.]. - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
163926: BLÉCOURT, A.S. DE - Pro excolendo en de Rechtsgeschiedenis. Feestrede, op 25 januari 1936, daags na den 175en verjaardag van de stichting van dit genootschap [24 januari 1761], uitgesproken te Groningen.
4141061: BLEEK, FR. - Einleitung in das Neue Testament. Hrsg. von J.F.Bleek.
143577: BLEEKER, DR. C.J. - De moedergodin in de oudheid.
53322: BLEEKER, C.J. - Hathor and thoth. Two key figures of the ancient Egyptian religion. With 4 plates
92215: BLEEKER, C.J. - Hathor and Thoth, two key figures of the ancient Egyptian religion. With 4 plates
54864: BLEEKER, C. JOUCO|WIDENGREN, GEO - Historia Religionum. Handbook for the history of religions. Volume I: Religions of the past. Volume II: Religions of the present (2 volumes)
150298: BLEEKER, PROF. DR. C.J. - Het oord van stilte. Dood en eeuigheid naar oud-Egyptisch geloofsbesef.
131511: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij, ten dienste van vakman en liefhebber, zowel als van het onderwijs & Supplement: Het vervroegen en verlaten van kruid- en heesterachtige gewassen [2 Vols. in 1]
4133923: BLEEKER, G.H. & MARWITZ, H. - Bijbelsche aardrijkskunde.
4036110: BLEEKER, C.J. - Anthropologie religieuse. L`homme et sa destinée à la lumimière de l`histoire des religions.
4054384: BLEEKER, C.J. - Het Christendom en de godsdiensten der aarde. Wat de wetenschap leert, wat het geloof getuigt.
4054739: BLEEKER, C.J. - Het wezen en de funktie van de godsdienst. Vuur van de Hemel. Het Gulden Vlies.
4054776: BLEEKER, C.J. (ED.) - Proceedings of the 7th Congress for the History of Religions. Amsterdam 1950.
157396: G.J. BLEES KZN.|KELK, C.J.|M. DIJKHOFFZ|M.J. VISSER [EDS.]. - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907 - 1947. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het veertigjarig bestaan.
4053954: BLEI, K. - Een sprekende kerk in een mondige wereld.
4012190: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de Kerk. (Diss.).
4026031: BLEI, K. (VB) - Job. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
60062: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de kerk
183680: BLEI, KAREL - Freedom of Religion and Belief: Europe's Story.
4071507: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Woorden voor het onzegbare. Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises. (Diss.)
110472: BLEICH, ANET - Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer.
170848: BLEIJ, DRS W.|DS. O.TH. BOONSTRA [FOREW.]. - Tussentijds. Aanvullende liedbundel / aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken.
56931: BLEIJIE, WIM|VISSCHER, SYTSKE G - Hervormde en gereformeerde predikanten te Leiden. Van de reformatie tot de plaatselijke vereniging
10112: BLEISWIJK, JOHAN CORNELISZ. - Jaarlykse Bibel-Balance ende Dagelyks Harmonye-Boeck. Daer-inne yder Derden-deel van het Oude Testament seer gelukkig tegen het geheele Nieuwe Testament wert gebalanceert. Tot ontdeckinge van boven de veertien hondert Hemelsche Harmonyen ofte t'samenstemmingen der twee Heyl, Testamenten, alle wederzijdts binnen de particuliere palen van de respective Dag-portien. Streckende tot vereeninge, versterckinge, ende verquickinge der Christenen: Mitsgaders tot Bekeeringe ende Behoudenisse der Ioden ter bequamer tijdt. Hebbende voor aan, een dienstige Inleyding, ende agter aan, een gerieffelyk Register. Homt ende Siet (tot een Proeve) de Harmonyen, behoorende in dit Boeck tot den dag van heden.
9500: BLEISWIJK, JOHAN CORNELISZ. VAN - Geestelyk Graad-Boek, Inhoudende Berigt ende Bewys van de eeuwige evenredenheyd der Vergeldinge des Loons in de Hemelsche Gelukzaligheyd, uut Godes genade, voor alderley recht-herbore menschen. Mitsgaders der straffe in de helsche rampzaligheyd, uut eygen verdienste, voor alderley onherbore menschen, beyde door de ongelijke Graden, als een eeuwige vrucht van het Goddelijke Oordeel, naar evenredenheyd van een yegelijx Werk ende Staat in dit tijdelijke leven. Dienende tot Glorie van de alwijse bescheydenheyd des Almachtigen, soo wel in zijne Barmhertigheyd als in zijne Rechtvaardigheyd. Mitsgaders tot groote vertroostinge ende sterkke vermaninge voor alderley Christen-menschen. Den tweeden Druk. Door den Auteur overzien ende vermeerderd.
183889: BLENNERHASSET, CHARLOTTE LADY - Chateaubriand. Romantik und die Restaurationsepoche in Frankreich.
104528: BLES, HARRY DE|GRADDY BOVEN - Ein maritimer Traum. Zar Peter der Grosse und die Russische Kriegsmachine.
155273: BLESS, M.J.M.|E. PAPROTH [EDS.].|J. BOUCKAERT|J.A.M. FINGER - Oorsprong en winning van steenkool langs Henne, Samber, Maas en Worm.
130189: BLESS, FRITS|HANS RUIJSSENAARS|RENÉ DE VRIES [EDS.] - Hans Ruijssenaars architect.
130355: BLEY, A. - Eigla-Studien.
53035: BLEYS, RUDI|STOLS, EDDY - Vlaanderen en Latijns-Amerika, 500 jaar confrontatie en métissage
183357: BLIGH, GUILLAUME - Relation de l'enlevement du navire le Bounty.
142253: BLIJDENSTEIN, ROLAND - Het slot en de omgeving. Een inventaris van waardevolle gebouwen en gebieden.
104035: BLIJLEVENS, PROF. DR. A.J.M. [ET AL.]. - Ruimte voor liturgie. Opstellen met betrekking tot de restauratie van de Sint-Servaas te Maastricht.
101803: BLIJSTRA, R. - Stedebouw 1900 / 1940 in 's-Gravenhage.
58419: BLINK, H.|BLINK, J.G. - Overdruk uit: Vragen van den dag
82040: BLINK-ROLDER, J.W. VAN DEN E.A. - Sociale zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 32
102000: BLINK, H. - Onze aarde. Handboek der Natuurkundige Aardrijkskunde.
165992: BLINK, INGE VAN DEN - Tussen twee vuren. Vrouwen over de keuze carrière en / of moederschap.
83805: BLINK KRAMER, A. - Natuur en openbaring. Een boek vooor meer-ontwikkelde zoekenden onzes tijds
4138372: BLINK KRAMER, A. - Natuur en openbaring. Een boek voor meer-ontwikkelde zoekenden onzes tijds.
53650: BLINK, H. - Van Eems tot Schelde. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland. Met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen en gravures (4 delen)
30869: BLINK, L.P. VAN DEN - De Georgica van Vergilius
152180: BLINKHORN, MARTIN - Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939.
4135699: BLINZLER, J. - Die Brüder und Schwestern Jesu. (SBS 21)
186324: BLISS, DOUGLAS PERCY - A History of Wood Engraving.
121939: BLIX, HANS - Disarming Iraq. The Search for Weapons of Mass Destruction.
105168: BLIX, HANS - Disarming Iraq. The Search for Weapens of Mass Destruction.
167840: BLIXEN, KAREN - Zeven grillige verhalen.
168209: BLOCH, PETER|HERMANN SCHNITZLER [EDS]. - Die Ottonische Kölner Malerschule [2 Vols. Compl.].
4066619: BLOCH, E. - Tübinger Einleitung in die Philosophie.
181313: BLOCH, MARC - French Rural History. An Essay on its Basic Characteristics.
4056033: BLOCH, E. - Religion im Erbe. Eine Auswahl aus seinen religionsphilosophischen Schriften.
4056035: BLOCH, E. - Spuren.
150122: BLOCH, MARC - Pleidooi voor de geschiedenis of Geschiedenis als Ambacht.
121816: BLOCH, MARC - Mélanges Historiques [2 Vols. Compl.].
121772: BLOCH, CHAJIM - Kabbalistische Sagen.
103036: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 25.
103035: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 26. [Added Autoren-index vol. 1 - 25].
103034: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 27.
103033: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 28.
103032: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 29 & 30.
103031: BLOCH, PETER|HENNING BOCK [EDS. - ET AL.]. - Jahrbuch der Berliner Museen. Ehemals Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. Neue Folge Volume 31.
4009548: BLOCH, CH. - Priester der Liebe. Die Welt der Chassidim. 1930, 268 S. mit zahlreichen Brief-Faksimiles.
4054894: BLOCH, CH. - Aus Mirjams Brunnen. Chassidische Erzählungen und Legenden. Durchgesehen und mit einmem Vorwort versehen von Salcia Landmann. Illustrationen von Ber Warzager.
4071274: BLOCH, CH. - Kabbalistische Sagen. Reprint der Originalausgabe von 1925.
163378: BLOCH, MICHAEL - The Secret File of the Duke of Windsor.
123346: BLOCK, NED J. [ED.]. - Readings in Philosophy of Psychology [2 Vols. Compl.].
162298: BLOCK, MAURICE - L'Europe, politique et sociale.
130650: BLOCK, STANLEY A. [ED.] - Marble Mania.
165875: BLOCK, ANDREAS DE - Waanzin & natuur. Darwin en de spychologie.
95207: BLOCK, ANDREAS DE - Waanzin en natuur. Darwin en de psychiatrie (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 5)
54105: BLOCKMANS, W. E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 106, 1991
145316: BLOCKMANS, W.P. SCHUUR XX - Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaartepunten in de bourgondische Nederlanden.
171133: BLOCKMANS, WIM|PETER HOPPENBROUWERS - Eeuwen Des Onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa.
151028: BLOCKMANS, WIM [ED. - ET AL.]. - 5000 jaar Europa. Landschap, steden, handel, politiek, religie en cultuur.
163863: BLOCKMANS, WIM - Keizer Karel V 1500 - 1558. De utopie van het keizerschap.
103776: BLOCKMANS, PROF. W. [ED. - ET AL.]. - Europa door de eeuwen heen. Wetenschap, transport, oorlogen, sport & spel, gezondheid en kunst.
94547: BLOCKX, KAREL - De veroordeling van Maarten Luther door de theologische faculteit te Leuven in 1519
104959: BLOEM, J.C. [A.L. SÖTEMANN|H.T.M. VAN VLIET - EDS.]. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
4073979: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
4074145: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg. (Boekvink)
183198: BLOEMBERGEN, MARIEKE|VINCENT KUITENBROUWER [EDS]. - A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts [Special Issue / Themanummer The Low Countries Historical Review].
101452: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 9.
101447: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 3.
142591: BLOEMEN, CAREL - De Roermondse archief kwestie 1889-1901.
145252: BLOEMEN, ERIK|LUUK BRUG - Toevallig jong. Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging.
101450: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 6.
101448: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 4.
101449: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 5.
101453: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 10.
101451: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 8.
101446: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 2.
122133: BLOEMENDAAL. G. - Bernier en de Broeders. Domineesleven in donkere dagen.
161520: BLOEMERS, PETER - Schat uit de keuken van een Duits kasteel. De ontdekking van het DNA 1869-2007.
141985: BLOEMERS, J.H.F. [ET AL] - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
145765: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1943.
96598: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak, sociaal democraat 1868-1943
4136812: BLOEMGARTEN, S. (HARTOG LÉMON, H. DE) - Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd.
163321: BLOEMHOFF, HENK - Stellingwarf in de middelieuwen. Blaederboek.
89719: BLOEMINK, WIJNAND E.A. - Verboren verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
103907: BLOEMSMA, EVERT [PHOTOGR.].|HENK BOTERMAN [EDS. - ET AL.].|PETER LOERAKKER - n gebouwd gezicht van Nederland / Holland a lowland's face. .
4143756: BLOESCH, E. - Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. 2 Bände. Mit Register.
86517: BLOIS, A. DE|T. DORRESTEIJN - Afscheidspredikatie gehouden door Ds. A. de Blois, bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 / Gedenkt uwer voorganeren, Hebr 13:7. Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van Ds. T. Dorresteijn (2 werken in 1 band)
110907: BLOIS, L. DE - De politiek van keizer Gallienus.
103324: BLOIT, MICHEL [MAURICE RHEIMS - PREF.]. - Trois siècles de Porcelaine de Paris.
162772: BLOK, F.F. - Isaac Vossius and his Circle. His Life until his Farewell to Queen Christiana of Sweden, 1618-1655.
122702: BLOK, JOSINE|JAAP-JAN FLINTERMAN|LUUK DE LIGT [EDS.]. - Tesserae romanae. Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht 2002.
141556: BLOK, DR. D.P. - De Franken. Hun optreden in het licht der historie.
144231: BLOK, DR. F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
143929: BLOK, JOSINE H. - Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland.
56874: BLOK, P. - Op weg naar Sion. Deel 1. 10 preken voor Kerst, Oud- en Nieuwjaar
85741: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
123288: BLOK, P.A. [ED.]. - ' Veel tact en de noodige geschiktheid '. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1814-1997. Een bundel opstellen aangeboden aan jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland bij zijn afscheid als Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.
56639: BLOK, P. - Uit de opperzaal (Deel 1)
156464: BLOK, DR. P.J. - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen.
145390: BLOK, DR. P.J. - Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen.
56039: BLOK, P. E.A. - Hij bezwaart getrouw Zijn Woord. Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) 1966-2016
86374: BLOK, P. - Cornelius, de hoofdman. 13 preken n.a.v. Handelingen 10
86375: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirkslan en van M. Bout-Braal
88051: BLOK. P.J.|S. MULLER - Uit P.L. Muller's verspreide geschriften. (Met portret)
30507: BLOK, F.F. - Deux lettres en français de Marie de Reigersberg, veuve de Hugo Grotius. Reprinted from: Quarendo, 20, 1 & 2 (1990)
94890: BLOK, D.P. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Complete Set, 15 delen)
58382: BLOK, P. - Jona, de zoon van Amitthai
93676: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
88806: BLOK. P.J. - Willem de Eerste, Prins van Oranje. (2 delen)
81398: BLOK, M. - Van kracht tot kracht, 52 wekelijkse meditaties
83260: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling, vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
153739: BLOK, ARTHUR|JONATHAN VAN MELLE - Veel gekker kan het niet worden. Het eerste boek over Geert Wilders.
89344: BLOK, M.C. E.A. - Zaaien voor het Leven. 75 jaar Rehobôthschool Zeist.
53624: BLOK, P. - Het geloofsleven van Ruth. 26 preken n.a.v. Het Boek van Ruth
90375: BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholie.
58668: BLOK. P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Een Hollandsche stad onder de Republiek. Met twee kaarten
55815: BLOK, P. (VOORWOORD) - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal
31371: BLOK, P. E.A. - Uit de opperzaal (Deel 1)
55707: BLOK. P.J. - Willem de Eerste, prins van Oranje (2 delen)
157690: BLOK, F.F. - Contributions to the History of Isaac Vossius's Library.
102362: BLOK-BOAS, DRS. A.M. [ED. - ET AL.]. - Italië & Italië. Cultuurhistorische hoofdstukken uit het naoorlogse Italië.
54426: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal
88523: BLOK, P. - Gedachten bij de bron
122765: DR. D.P. BLOK|TINNEVELD, A. - Toponomie van Didam.
59104: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

2/17