Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4066496: BOER, P.A.H. DE & KONINGSVELD, P.S.V. - "Honderd jaar uit Egypte..."""". Leidse opstellen over de scheiding tussen kerk en staat aan de openbare theologische faculteit."
82037: BOERÉ, L.A. E.A. - De verlenging van het leven. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 29
166583: BOEREFIJN, INEKE & JENNY GOLDSCHMIDT [EDS.]. - Human Rights in the Polder. Human Rights and Security in the Public and Private Sphere.
153865: BOEREMA, JANNIE & KEES THIJN - Een roze wolk. Drentse Editie.
152287: BOEREN, P.C. - La vie et les oeuvres de Guiard de Laon 1170 env. - 1248.
102130: BOEREN, JAN - Hoe wordt je een luie manager ? En zestien andere managementtips.
101266: BOEREN, DR. P.C. [ED.]. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianem.
160523: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis [ca. 1160 - augustus 1204].
157023: BOEREN, DR. P.C. [ED.]. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianem.
131329: BOEREN, J.A. & W.C.L. VAN DER GRINTEN & ADRIËNNE E.M. MONTÉ & A.V.M. STRUYCKEN [EDS.] - Politiek - Parlement - Democratie. Opstellen voor Prof. Dr. F.J.F.M. Duynstee.
122127: BOEREN, P.C. - Jocundus. Biographe du Saint Servais.
160281: BOEREN, DR. P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
166330: BOERI, TITO & ANTONIO MERLO & ANDREA PRAT [EDS. - ET AL.]. - The Ruling Class. Management and Politics in Modern Italy.
131602: BOERICKE, WILLIAM - Handbuch der homöopatischen Materia medica.
152886: BOERLAGE, J.G. & P.P.C. HOEK - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland 1753-1886 / Bibliography of the Flora and Fauna of the Netherlands 1753-1886.
131189: BOERLAGE, MR. J.R. [ED. - ET AL.] - Verstrekkingen en voorzieningen.
152768: BOERMA, AAFKE & ERNA STAAL & MURK SALVERDA [ED.]. - Babs' bootje krijgt een stuurman. De meisjesroman en illustrator Hans Borrebach [1903-1991]. Schrijvers prentenboek deel 37.
88882: BOERMAN, ALBERT JOHAN - Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden. Carolus Linnaeus and the relations between the Netherlands and Sweden (with a summary in english)
87705: BOERMAN, J.W. / K.M. KNIP - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantknde. (3 delen)
150848: BOERMANS, BERT - Beeldende begrippen. Begrippen in de beeldende vormgeving [& CD-Rom].
4300421: BOERNER, P. (GOETHE, J.W.VON) - Johann Wolfgang von Goethe.
146123: BOERO, JOS - Het leven van den gelukzaligen Petrus Canisius, priester uit de Societeit van Jesus.
31100: BOERRIGTER, EDESIUS - In smarten geboren. Geschiedenis van een Broederscongregatie
85616: BOERS, ARIE - Land, licht & water. Holland in aquarel. Tekst in Nederlands - Text in English - Text auf Deutsch - Texte en Français
4043305: BOERS, H. - Theology out of the Ghetto. A New Testament Exegetical Study Concerning Religious Exclusiveness.
4073599: BOERS, A.P. - On Earth as in Heaven. Justice Rooted in Spirituality. Foreword by U.H.Peterson
4075964: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van het proletarisch probleem.
81658: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson, eene cultuur-historische studie
90416: BOERSEMA, B.R.C.A. - De linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuïeten.
61205: BOERSEMA, J.A. - Huwelijksbetalingen (Een anthropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba)
89245: BOERSMA, TJ. - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring.
54317: BOERSMA, JOHANNES - A Hot Pepper Corn. Richard Baxter´s Doctrine of Justification in its Seventeenth-Century Context of Controversy / Een heet peperkorreltje. Richard Baxters rechtvaardigingsleer in haar zeventiende eeuwse controversiële context (met een samenvatting in het Nederlands)
4056209: BOERSMA, TJ. (LUTHER, M.) - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
160528: BOERSMA, JOHANNES - Oria en Valesio. Dutch archeological investigations in the Brindisi region of southern Italy.
154767: BOERSMA, MARELLE - Schaduwspelen. Een nieuw genetisch middel plaatst een topatlete op de Olympische Spelen voor een dilemma: kiest ze voor eerlijkheid of voor winst?
85869: BOERSMA, TJ. / JOH. FRANCKE - De hoofdsom van het evangelie. Catechismuspreken (2 delen)
4136753: BOERSMA, M. - Mandylion. Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.
167130: BOERSTOEL, JAN & HANS DORRESTIJN & WILLEM WILMINK - Verre vrienden. 44 Nieuwe Liedjes van Jan Boerstoel - Hans Dorrestijn - Willem Wilmink.
4142626: BOERSTOEL, J. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door D.Welsink.
92304: BOERTIEN, MAAS - Der Mischnatraktat Nazir. Einleitung, text, übersetzung und erklärung textkritischer anhang
156305: BOERTIEN, DR. CORNELIS [FOREW.]. - The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award. Middelburg june 23, 1984.
166278: BOERTJENS, KATJA & ARJAN EISSENS - Heyligen Huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg.
60073: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants (Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw)
4013368: BOERWINKEL, F. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
164307: BOERWINKEL, DRS. F. - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw.
4137072: BOERWINKEL, F. (EMANTS, M.) - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. (Diss.)
156750: BOESCH, GOTTFRIED - Sempach im Mittelalter. Rechts- und Wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Stadtgründung und Stadtverfassung.
5605: BOESEKEN, MEINOLDUS - De Welgeluksaligheden van het Volk des Heeren, Vertoond In 't gemeyn, en in 't bysonder inde verkiesinge, over Psal. 33: 12. In de opofferinge, en in de verschyninge Christi, over Hebr. 9: 28. In de heylige roepinge Gods, over Rom. 8: 30. In de volhardinge der Bondgenoten des Heeren, over Jer. 32: 40. Hier achter is bygevoegd een verklaringe over Psal. 147: 19, 20. Waer in kortelijk aengewesen word de inhoud van de Zedelijke, Ceremoniele, Burgerlijke wetten Israels, mitsgaders de ellendigen staat der Heydenen in het Oude Testament.
8945: BOESEKEN, MEINOLDUS - De Welgeluksaligheden van het Volk des Heeren, vertoond in 't gemeyn, en in 't bysonder inde verkiesinge, over Psal. 33: 12. In de opofferinge, en in de verschyninge Christi, over Hebr. 9: 28. In de heylige roepinge Gods, over Rom. 8: 30. In de volhardinge der Bondgenoten des Heeren, over Jer. 32: 40. Hier achter is bygevoegd een verklaringe over Psal. 147: 19, 20. Waer in kortelijk aengewesen word de inhoud van de Zedelijke, Ceremoniele, Burgerlijke wetten Israels, mitsgaders de ellendigen staat der Heydenen in het Oude Testament.
30650: BÖESEKEN, A.J. - Nederlandsche Commissarissen aan de kaap, 1657-1700. Met 4 portretten en 3 kaarten
90328: BOESER, KNUT - The elixirs of Nostradamus. Nostradamus' original recipes for elixirs, scented water, beaty potions and sweetmeats.
4141066: BOËTHIUS, - De vertroosting der wijsbegeerte. Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman
170760: BOËTHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS [R.F.M. BROUWER - TRANSL. & INTROD. & NOTES] - De vertroosting van de filosofie.
31205: BOETHLINGK, ARTHUR - Frédéric-César Laharpe, 1754-1838. Précepteur du Tsar Alexandre Ier. Antagoniste de Napoléon, Libérateur du Payss de Vaud, Batisseur de la suisse actuelle
5850: BOËTIUS, GELLIUS - De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken.
6945: BOËTIUS, GELLIUS - De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken.
170662: BOETTNER, LORAINE - Reformed Doctrine of Predestination.
46290: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, haar ontwikkeling van 1620-1939
101455: BOETZELAER, W.C. VAN - Historisch-staatsregtelijke proeve over het veto des konings [Grondwet Art. 69, 114].
4032691: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH.VAN - De protestantse kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
122892: BOEUFF, C.W.DU - Over jaloerschheidswaan.
54114: BOEVE, H. - Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu
153087: BOEY, KOEN & CHRIS BREMMERS & PAUL SARS & PAUL VAN TONGEREN [EDS.]. - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over filosofie en literatuur. Aangeboden aan Ad Peperzak.
31600: BOEZELMAN, WIJNAND ADRIANUS - Athanasius' Use of the Gospel of John. A Rhetorical Reading of the Orations against the Arians. Athanasius' gebruik van het Evangelie van Johannes. Een retorische lezing van de Redevoeringen tegen de Arianen (met een samenvatting in het Nederlands)
4051306: BOFF, L. - En de kerk is volk geworden.
4138012: BOFF, LEONARDO - (4 boeken). Kruisweg van de rechtvaardigheid - getuigen van God - Leven met God - Ave Maria.
121474: BOFFEY, JULIA & JANET COWEN [EDS.]. - Chaucer and Fifteenth-Century Poetry.
160027: BOFFIN, RENÉE. - Fong Leng. Mode ontwerpster.
130059: BOGAARD, DR. M.TH. UIT DEN - De gereformeerden en Oranje tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
141464: BOGAARD, FRANK VAN DEN - Pissebedden, misbaksels en dolle honden. Adriaan Venema over zijn critici.
103085: BOGAARD, HANS VAN DEN & WILLEM DIEPRAAM & BERT NIENHUIS & EDDY POSTHUMA DE BOER & HAN SINGELS & R. FERDINANDUSSE [TEXT] - 24 Hours / Uur / Stunden / Amsterdam.
142289: BOGAARTS, DR. MELCHIOR - Gouden tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's, recensies.
122688: BOGAERS, J.E. & J.K. HAALEBOS [ET AL.]. - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987-1989.
152267: BOGAERS, MAURICE - Chiastische Strukturen im St. Trudperter Hohen Lied.
161510: BOGAERS, J.E. & J.H.F. BLOEMERS & J.K. HAALEBOS [EDS.]. - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
47982: BOGAERS, A. - Balladen en Romancen
130002: BOGAERS, L.C.J.J. - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 [2 Vols. = Complete Set]
158066: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE & JAQUES A. PIRON - Livres de fleurs du XVIe au XXe siècle dans les collections de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.
157475: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE & JAQUES A. PIRON - Livres d'animaux du XVIe au XXe siècle, dans les collections de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.
4006041: BOGDAHN, M. (LUTHER, M.) - Die Rechtfertigungslehre Luthers. im Urteil der neueren katholischen Theologie. Möglichkeiten und Tendenzen der katholischen Lutherdeutung in evangelischer Sicht. (KuK 17)
180447: BOGDAN, RADU J. & ILKKA NIINILUOTO [EDS.]. - Logic, Language and Probability. A selection of papers contributed to sections IV, VI and XI of the fourth International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Sciences, Bucharest 1971.
150309: BOGDANOR, VERNON [ED.]. - The Blackwell Encyclopaedia of Political Science.
164352: BOGDANOR, VERNON - The New British Constitution.
156225: BÖGELS, THEO & PAUL HOFTIJZER - David en Felix Lopez de Haro (1627-1694). Boekverkopers op het Rapenburg over de academie.
156224: BÖGELS, THEO & PAUL HOFTIJZER - David en Felix Lopez de Haro (1627-1694). Boekverkopers op het Rapenburg over de academie.
89061: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson. Printer, bookseller, publisher. Leiden 1612-1630.
160879: BOGEN, HYMAN - The Luckiest Orphans. A History of the Hebrew Orphan Asylum of New York.
100367: BOGENG, G.A.E. - Berühmte Erstdrucke.
104240: BOGENN, TIM [ED.]. - Midnight Club II. Official Strategy Guide.
163707: BOGERS, AD & FRANS HERMANS & THEO HUIJS & JOS DE JONG & [ET - AL.]. - Frans Wolters. Een liefde voor Venlo in kaart.
154303: BOGLE, DONALD - Brown Sugar. Eighty Years of America's Black Female Superstars.
4059755: BOGLER, TH. (HRSG.) - Ostern - Fest der Auferstehung heute. Gesammelte Aufsätze.
4059761: BOGLER, TH. (HRSG.) - Österliches Heilsmysterium. Das Paschamysterium - Grundmotiv der Liturgie-Konstitution. Gesammelte Aufsätze.
4059763: BOGLER, TH. (HRSG.) - Sakrale Sprache und kultischer Gesang. Gesammelte Aufsätze.
4059764: BOGLER, TH. (HRSG.) - Priestertum und Mönchtum. Gesammelte Aufsätze.
160567: BOGMAN, JEF - Professoren, hier is de laatste gnostieker. Paul van Ostaijen tussen schilderkunst en mystiek
155574: BOHACHEVSKY-CHOMIAK, MARTHA - Sergei N. Trubetskoi. An Intellectual Among the Intelligentsia in Prerevolutionary Russia.
47513: BOHATEC, JOSEF - Budé und Calvin. Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus
168342: BOHATTA, HANNS - Bibliographie der Breviere 1501-1850.
89786: BOHEEMEN, PETRA VAN E.A. - Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.
90440: BOHEEMEN, F.C. VAN / HEIJDEN, TH.C.J. VAN DER - De Delftse rederijkers 'Wy rapen gheneucht'
161195: BOHEEMEN-SAAF, CHRISTINE VAN & COLLEEN LAMOS [EDS.]. - Masculinities in Joyce. Postcolonial Constructions.
146077: BOHEEMEN, F.C. VAN & TH.C.J. VAN DER HEIJDEN - "De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het Spel van Sinne "" De Wortel van Rethoorijka ""."
144822: BOHEEMEN, P. VAN & N.P.J. VAN DER LOF & E. VAN MEURS - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
122151: BOHEMIA - Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Band 12.
4135203: BÖHI, H. - Die religiöse Grundlage der Aufklärung.
83269: BÖHL, F.M.TH. E.A. - Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek, I. Het Oude Testament II. Het Nieuwe Testament III. De Kerk IV. Godsdienstwetenschap (Complete Set)
4011142: BÖHL, ED. - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
86067: BÖHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde dogmatiek
86070: BÖHL, EDUARD - Tot de wet en tot de getuigenis. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament
86073: BÖHL, EDUARD - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode, 250 jaren na hare tezamenkomst. Aan alle vrienden der Gereformeerde leer, opgedragen door Prof. Dr. E. Böhl
83048: BÖHL, EDUARD - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrügge
85434: BÖHL, EDUARD - Christologie des ouden verbonds of verklaring der meest gewichtige Messiaansche profetieën
155102: BOHLÄNDER, CARLO & KARL HEINZ HOLLER [EDS.]. - Reclams Jazzführer.
110273: BÖHLER, BRITTA - Crisis in de rechtstaat. Spraakmakende zaken, verborgen processen.
91333: BÖHLER, JULIUS - Collecting Treasures of the Past VII. Exhibition at Blumka Gallery. 26th January until 10th February 2012.
30897: BÖHLIG, ALEXANDER / LABIB, PAHOR - Die Koptisch-Gnostische Schrift ohne Titel aus Codex II von nag Hammadi im Koptischen Museum zu Alt-Kairo
4014942: BÖHLIG, A. & LABIB, P. - Die Koptisch-gnostische Schrift ohne Titel aus Codex II von Nag Hammadi. im Koptischen Museum zu Alt-Kairo hrsg., übersetzt und bearbeitet.
4300453: BÖHLIG, ALEX. - Das Ägypterevangelium von Nag Hammadi. Das heilige Buch des grossen unsichtbaren Geistes. (Göttinger Orientforschungen VI.Rheihe: Hellenistica, Band 1)
4300452: BÖHLIG, ALEX. & FRED.WISSE, - Zum Hellenismus in den Schriften von Nag Hammadi. (Göttinger Orientierungen. VI.Reihe: Hellenistica, Band 2)
92214: BÖHLIG, ALEXANDER - Mysterion und Wharheit. Gesammelte Beiträge zur Spätantiken Relgionsgeschichte
30809: BÖHLIG, ALEXANDER / MARKSCHIES, CHRISTOPH - Gnosis und Manichäismus. Forschungen und Studien zu Texten von Valentin und Mani sowie zu den Bibliotheken von Nag Hammadi und Medinet Madi
30898: BÖHLIG, ALEXANDER / LABIB, PAHOR - Koptisch-Gnostische Apokalypsen aus Codex V von nag Hammadi im Koptischen Museum zu Alt-Kairo
157142: BOHLKEN, MAARTEN & INE SOEPEL [RDS.]. - Bomen in Elspeet, 1959-1989.
130082: BÖHM, DR. A.H. - Het recht van kolonisatie. Francisco de Vitoria's lessen over het recht tot koloniseeren in verband met de Spaansche kolonisatie, het optreden der Pausen en het internationale recht.
121513: BÖHME, KARIN - Children's Understanding and Awareness of German Possessive Pronouns.
180441: BÖHME, GERNOT & NICO STEHR [EDS.]. - The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations.
104744: BÖHME, DR. HORST WOLFGANG [ET AL.] - Das Reich der Salier, 1024-1125. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz. Veranstaltet vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Verbindung mit dem bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz.
121366: BÖHME, KAI - Nordic Echoes of European Spatial Planning. Discursive Integration in Practice [Noordse echo's op Europese ruimtelijke planning: discursieve integratie in de praktijk]. Een proeve op het gebied van de managementwetenschappen.
4300928: BÖHME, JACOB - Het Mysterium Magnum,. ofte een verklaaring over het Eerste Boek Mosis: Van de Openbaaring des Goddelijken Woords, door de drie Principien van 't Godlijk Weesen, en van den Oorspong des Waerelds en der Schepping. Enz. Facsilile van de uitgave 1700 te Amsterdam by Jacob Claus. (Hieraan zijn toegevoegd een gekleurde plaat, een portret van Jacob Böhme en een tweede titelplaat met sybolische afbeeldingen uit de engelse editie van 1764)
104529: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
123486: BÖHMER, BETTINA - Püppchen.
82842: BOHN, C.H. E.A. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952
4134952: BOHRER, K.H. (HRSG.) - Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion.
4136562: BÖHRINGER, FR. - Die Kirche Christi und ihre Zeugen. (Band I, Abtheilung 3 Ambrosius und Augustinus). Oder die Kirchengeschichte in Biographieen.
143483: BÖHTLINGK, DR. ARTHUR - Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und sein Emporkommen bis zum 13. Vendémiaire.
142592: BOHY, GEORGES - Hainaut ou l'épopée d'un peuple [2 Vols. Compl.].
158265: BOICE, DANIEL - The Mitchell Kernnerley Imprint. A Descriptive Bibliography.
150547: BOIJEN, RICHARD [ET AL.].BENEDEN: D. 1-1. - De doorbraak van de Hoop. Mexico van 1810 tot 1910 / Le Greuset de l'Espérance. Le Mexique de 1810 à 1910.
61055: BOIJENS, J.P, - Mr. Carel Vosmaer
20412: BOILEAU, NICOLAS - Oeuvres poétiques
102715: BOIS, YVE-ALAIN & JOOP JOOSTEN & ANGELICA ZANDER RUDENSTINE & HANS JANSSEN - Piet Mondrian 1872-1944.
100875: BOIS-REYMOND, IRENA DU - Die graphischen Künste. Geschichte - Techniken - Gattungen - Baumeister.
130759: BOIS, LOUIS DU - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië. Pater Herman [Eugeen du Bois] Capucien.
157763: BOISSAIS, MAURICE & JACQUES DELAPLANQUE - Le livre à gravures au dix-huitième siècle, suivi d'un essai de bibliographie.
121540: BOISSET, CAROLINE - De plant groeiwijzer. 200 geïllustreerde groeischema's voor vaste planten, heesters, klimplanten en bomen.
151435: BOISSET, CAROLINE - Stadstuinen.
153895: BOISSEVAIN, CH.E.H. [FOREW.]. - Feestgids Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni-1 juli 1912. Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst.
53900: BOISSEVAIN, CHARLES - Onder de kastanjeboomen
47899: BOISSEVAIN, C.F.C.G./NIGTEN, C.M. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
4139725: BOISSEVAIN, W.TH. - Evangelische katholiciteit. (Diss.)
4140538: BOISSIER, G. - La fin du paganisme. Etude sur les dernières luttes religieuses en Occident au 4me siècle.
4001029: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van `t stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de 4e eeuw.
4139686: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling.
156592: BOISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
145263: BOISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
84243: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 November 1932 ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie. Vermeerderd met enkel historische bijzonderheden.
61509: BOITEN, R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
4020536: BOITEN, R.G.H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase. (Diss.)
153012: BOK-BENNEMA, REINEKE & BOB DE JONGE & BRIGITTE KAMPERS-MANHE & ARIE MOLENDIJK [EDS.]. - Adverbal Modification. Selected Papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
152869: BOK, PAULINE DE & TIJS VAN DEN BOOMEN - Het land van Lely. Reisboek in 103 stukken.
142816: BOK, PAULINE DE - Stof tot stof. Begraafplaatsen in Nederland.
166398: BOK, MAX DE - Van Abdicatie tot Zetelroof. Begrippen uit het staatsrecht verklaard.
88568: BOK-VAN BORK, J.J. - Bijdrage tot de psychologie van den staatsman
142845: BOK, EDWARD - The Americanization of Edward Bok. The Autobiography of a Dutch Boy Fifty Years After.
166950: BOKELOH, PHILIP - Zorgaanbod aan zet. Hoe ondernemers op de laatste trends inspelen.
102495: BÖKEMEIER, ROLF & MICHAEL FRIEDEL - De laatste volksstammen. Mensen die er morgen niet meer zijn.
30891: BOKKEL HUININK, J.A. TEN - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier
123402: BOKKEL HUININK, J.A. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende-eeuwse marineofficier.
164613: BÖKKERS, TOON & HARRIE OUDE ELBERINK - Het domineespad van Breklenkamp naar Ootmarsum.
180569: BOKMA, A. [ED. - ET AL.]. - Fries molenboek. Samengesteld met medewerking van de Fryske Mole - Gild Fryske Mouders - De Hollandsche Molen - Fryske Akademy.
110405: BOKMA, HINNE T. - Gereformeerd Wommels honderd jaar op weg.
103011: BOKSMA, PIETER [& STEPHAN DE SMET & PAUL PUSCH & ERWIN SELBACH ] - Bergen-Geestgrond. Schrijvers - Kunstenaars - Componisten [& CD].
145659: BOKUM, A.-M. TEN [ED.]. - Bourdon 1811-1967.
90405: BOKUM, JAN TEN - Jan Brandts Buys, 1868-1933. Componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
104699: BOL, LAURENS J. - Goede onbekenden. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent.
102363: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, Willem Elschot. De schrijver in beeld.
140959: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, A.M. de Jong. De Schrijver in beeld.
140972: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, S. Carmiggelt. De schrijver in beeld.
31816: BOL, JEROEN - Mag het ook iets meer zijn? Perspectieven voor geestelijke vernieuwing
165187: BOL, L.J. - The Bosschaert Dynasty. Painters of Flowers and Fruits.
47820: BOLCK, OSCAR - Sonatines Opus 30, 1
100274: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan, 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken. De eerste vrouw,die met haar pen in haar onderhoud voorzag, de eerste strijdster voor de plichten en rechten van de vrouw en voor de eerbied, die men haar verschuldigd is als moeder der mensheid.
131137: BOLDRIK, MARGOT VAN & DAAF WIJLHUIZEN [EDS.] - In water en vuur. Ubbergen en Millingen 1940-1945. Strijd en bevrijding in heuvelland en polderland ten oosten van Nijmagen.
170418: BOLGER, ROBERT K. - Kneeling at the Altar of Science. The Mistaken Path of Contemporary Religious Scientism.
4032693: BOLINK, P. - Towards Church Union in Zambia. A Study of Missionary Co-operation and Church-union Efforts in Central-Africa.
144241: BOLITHO, HECTOR & DEREK PEEL - The Drummonds of Charing Cross.
101868: BOLITHO, HECTOR - Royal Progress. One Hundred Years of British Monarchy.
157851: BOLITHO, HECTOR [ED.]. - A Batsford Century. The Record of a Hundred Years of Publishing and Bookselling 1843-1943.
150896: BOLITHO, HECTOR - A Century of British Monarchy.
143226: BOLK, LOUIS & ERNST GÖPPERT & ERICH KALLIUS & WILHELM LUBOSCH [EDS.]. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere [Volume I - III & Index].
51781: BOLKENSTEIJ, M.H. / STRIJD, KR. - Keus uit twaalf postillen
145431: BOLKENSTEIN, FRITS - Onverwerkt Verleden.
144606: BOLKENSTEIN, HENDRIK [H. WAGENVOORT - FOREW.]. - "Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem "" Moral und Gesellschaft ""."
163304: BOLKESTEIN, H. [E.J. JONKERS - ED.]. - Economic Life in Greece's Golden Age.
164142: BÖLL, HEINRICH [MARTIN BLACK - ED.]. - Stories, Political Writings and Autobiographical Works.
180612: BOLLAND, J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
150854: BOLLAND, RITA - Tellem Textiles. Archeological Finds from Burial Caves in Mali's Bandiagara Cliff.
103517: BOLLE, DR. M.E. [ET AL.]. - Liber Amicorum voor Opperrabbijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
104160: BOLLEN, HEN & PAUL VROEMEN - Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland / The End of five years of terror in Holland.
160965: BOLLENS, JOHN C. - Special District Governments in the United States.
140276: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Nieuwe geborgenheid. Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme.
130237: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
53021: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated Manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations, 149 in colour
104036: BOLOGNA, GIULIA - Merveilles et splendeurs des livres du temps jadis.
155865: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated Manuscripts. The Book before Gutenberg.
164587: BOLOGNA, GIULIA - Die schönsten Bibeln des Mittelalters. Die kostbarsten abendländischen Kodizes und illuminierten Handschriften.
101620: BOLOGNESI, MAURIZIO - Homoeopathy and Acupuncture.
153828: BÖLSCHE, WILHELM - Die Abstammung des Menschen. Jubiläumsausgabe [In original slipcase].
85220: BOLT, R. - Laren (Gld.) in oude ansichten
58070: BOLT, K. - De historie en samenstelling van het Haarlemse Müller-orgel
4133518: BOLT, JOHN - Stewards of the Word. Challenges in Reformed Theological Education Today.
102716: BOLTEN, J. [ED.]. - Dutch Drawings from the Collection of Dr. C. Hofstede de Groot.
101673: BOLTON, DAVID & MATS OSCARSON & LENNART PETERSON [EDS.]. - Basic Working Grammar.
164817: BOLTON, CHARLES A. - Church Reform in 18th Century Italy [The Synod of Pistoia 1786].
6920: BOLTON, ROBERT - Sommige Generale Aenwijsingen, Tot een troostelijcke Wandelinge met godt. Verhandelt in een Sermoen tot Kettering, inde Provintie van North/Hampton, met vermeerderinge. Uyt het Engelsch in 't Neder-duyts over-geset, door Julius Aysonius Huising.
6921: BOLTON, ROBERT - Laetste, ende seer gheleerde werck, Vande vier Uitersten. De Dood, het Oordeel, de Helle, en de Hemel. Synde Een Christelijck wapen teghen den quaeden ende laetsten dagh. Uit het Engelsch over-gheset, door Julius Aysonius. Verbetert en vermeerdert met een Register.
101047: BOLTON, GLORNEY - Roman Century 1870-1970.
7768: BOLTON, ROBERT - Toet-Steen der Conscientie, ofte Proeve over den Standt der Ware gelucksalicheydt, in seeckere Predicatien over den eersten Psalm Davids, voorgestelt in 't Engelsch, binnen Oxford, ten Pauls-Cruyce. Ende om zyne voortreffelijckheyt sesmael in Enghelandt herdruckt. Nu in onse Nederduytse sprake overgeset, door Julius Aysonius.
144397: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie ? Aus dessen handschriftlichem Nachlass.
160153: BOM, FRITS - Eerste Nederlandse Hunebeddengids.
158308: BOM, EMMANUEL DE - William Morris en zijn invloed op het boek. Lezing gehouden door Emmanuel de Bom in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen den 25 september 1904.
60075: BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid (De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie)
162205: BOM HGZ., G.D. - "Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht "" Van Keulen "" als Boekhandelaars, Uitgevers, Kaart- en Instrumentmakers in Nederland. Een biblio-cartographische studie."
4142333: BOM, K. (PASCAL, B.) - De ruimte van het hart. Kennen en willen in de antropologie van Blaise Pascal.
4021562: BOMAN, T. - Die Jesusüberlieferung im Lichte der neueren Volkskunde.
140332: BOMANS, GODFRIED [TEXT] & CAROL VOGES [ILLUSTR.]. [HENK VAN GELDER - FOREW.]. - De avonturen van tante Pollewop.
145857: BOMBACH, G. & H.-J. RAMSER & M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. II. Die beschäftigungspolitische Diskussion vor Keynes in Deutschland
145858: BOMBACH, G. & H.-J. RAMSER & M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. I. Theorie und Praxis keynesianischer Wirtschaftspolitik.
4276090: BOMBECK, CL. - Auch sie haben Rom geprägt. An den Gräbern der heiligen und Seligen in der ewigen Stadt.
160096: BOMLI, P.W. - La femme dans l'Espagne du siècle d'or.
4064859: BOMMEL, J.P. - De charismatische opwekking als verdere reformatie.
165748: BOMMEL, HARRY VAN - Surinamers in de Nederlandse politieke arena.
154608: BOMMEL, ABDULWAHID VAN - Valt er nog wat te lachen met die moslims.
161841: BOMMELJÉ, BASTIAAN - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijk tekort.
104505: BON, DR. GUSTAVE LE - La civilisation des Arabes.
110675: BONAFOUX, PASCAL - Rembrandt.
92293: BONAR, HORATIUS - Passie voor verloren zielen. Oproep tot radicaliteit in het pastoraat
55587: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray M'Cheyne
91190: BONAR, ANDREW A. - Uit het leven van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland).
89011: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelatene geschriften van Robert Murray M'Cheyne. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J.J.L. ten Kate)
31785: BONAR, HORATIUS - La Vraie Paix, conseils aux ames troublees
94668: BONAR, ANDREW A. - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne
4300348: BONAR, A.A. (M'CHEYNE, R.M.) - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne.
131636: BONATTI, LUIGI - Uncertainty Studies in Philosophy, Economics and Socio-political Theory.
141800: BOND, W.H. [INTROD.]. - The Houghton Library 1942-1967. A Selection of Books and Manuscripts in Harvard Collections.
145220: BOND, RICHMOND P. - The Tatler. The Making of a Literary Journal.
164393: BOND, MICHAEL - Monsieur Pamplemousse Aloft.
4040447: BONDA, J. - Het ene doel van God. Een antwoord op de leer van de eeuwige straf.
4030490: BONDA, J. (VB) - De vrouw en haar zaad. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
150470: BONDAM, PETER - Verzameling van onuitgegeven stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie. Opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd [Vol. 2 & 3 of 5].
102271: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven [dagteekenende vóór 1814], bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk, opgemaakt door den Archivaris in Noordbrabant.
154257: BONDANELLA, PETER - The Films of Roberto Rossellini.
143833: BONDELI, MARTIN & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Die Philosophie Karl Leonhard Reinholds.
161250: BONDESON, JAN - Levend begraven. De gruwelijke geschiedenis van onze diepste angst.
121205: BONDESON, JAN - The Two-headed Boy, and Other Medical Marvels.
90690: BONDT, CEES DE - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...? Tennis in Nederland 1500-1800.
180535: BONDT, CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen.....? Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
83324: BONDT, AART DE - Wat leert het Oude Testament aangaande het leven na dit leven?
93799: BONESCHANSKER, JAN - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataaafse en Franse Tijd
61416: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd
83042: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd
4137692: BONEVAC, D. - Deduction. Introductory Symbolic Logic.
103164: BONFANTINI, MARIO & MASSIMO BONFANTINI [EDS.]. - Antologia dall' Encyclopédie di Diderot e d'Alembert.
131340: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
5272: BONGARS, JAQUES DE - Lettres de Jaques de Bongars, Resident et Ambassadeur du Roi Henri IV. Vers les Electeurs, Princes, & Etats Protestants d'Allemagne. En Latin et en François. Dédoées à Monsr. Le Dauphin. Nouvelle Edition, où l'on a retouché la Version en divers endroits, & ajouré un grand nombre de Passages retranchez dans l'Edotion de Paris, plusiers Lettres Françoises, qui n'avoient jamais été imprimées avec les Latines, & une Table des Matiéres.
110647: BONGER, HENK & ARIE-JAN GELDERBLOM [EDS.]. - Weet of rust. Proza van Coornhert. Denkend en schrijvend met een principiële twijfel als uitgangspunt, weet Coornhert als geen ander Nederlands auteur de menselijke waardigheid te verdedigen.
141063: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volckertsz Coornhert.
82045: BONGER, H. E.A. - Verdraagzaamheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 37
163829: BONGER, HENK [GERRIT VOOGT - TRANSL. & ANNOT. & ED.]. - The Life and Work of Dirck Volkertszoon Coornhert.
154550: BONGER, THIJS - Mendelssohn. Componistenportretten. Luisterboeken over grote componisten [2 CDs].
94996: BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert
121426: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST & M.E.H.N. MOUT & I. SCHÖFFER & J.J. WOLTJER [EDS.]. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
93942: BONGER, H. E.A. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht
154713: BONGERS, G.M.H.C. - Visitatie. Een handleiding om het goed te doen.
154711: BONGERS, G.M.H.C. - Beveiliging in de logistiek.
154710: BONGERS, G.M.H.C. - Criminaliteitsbeheersing binnen het MKB.
154709: BONGERS, G.M.H.C. - Security Awareness - 2.
154701: BONGERS, G.M.H.C. - Orïentatie op inbraaksignaleringssystemen. Waaop moet ik letten bij aanschaf.
90861: BONGERS, MICHEL E.A. - Kieken in de Over-Betuwe. 100 bewoners en hun meest dierbare plekken.
156916: BONHAM-CARTER, VICTOR - Authors by Profession [2 Vols. Compl.].
4012214: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften. (Komplett in 6 Bde.). I.Oekumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928-1942. II.Kirchenkampf und Finkenwalde. Resolutionen, Aufsätze, Rundbriefe 1933-1943. III.Theologie-Gemeinde. Vorlesungen, Briefe, Gespräche 1927-1944 IV.Auslegungen - Predigten. 1933 bis 1944. V.Seminare-Vorlesungen-Predigten 1924-1941.Erster Ergänzungsband. VI.Tagebücher-Briefe-Dokumente 1923-1945. Zweiter Ergänzungsband
4057289: BONHOEFFER, D. - Brevier. Samengesteld door O.Dudzus.
4055053: BONHOEFFER, D. & WEDEMEYER, M.V. - Brautbriefe Zelle 92. 1943-1945. Hrsg.von R.A.von Bismarck und U.Kabitz.
4032009: N.N. (BONHOEFFER, D.) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a.
30460: BONHOEFFER, DIETRICH - Auswahl (6 Bände)
4038685: BONHOEFFER, D. - Verzoeking. Bewerkt en uitgeven door E.Bethge. Nederlandse vertaling C.C.Addink.
4053775: BONHOEFFER, D. - Goede machten. Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie door Otto Dudzus.
4076301: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften I. Ökumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928 bis 1942.
4036893: BONHOEFFER, D. - Tot de nacht voorbij is. Gedichten. Met een interpretatie van J.C.Hampe. Vertaald door L.Frese.
53619: BONHOEFFER, DIETRICH - Brevier
4136576: BONIFAS, F. - Het Apostolisch Onderwijs in zijne eenheid geschetst. Vertaald door J.A.Gerth van Wijk.
142744: BONIN, HUBERT & THIERRY GROSBOIS & NICOLAS HATZFELD & JEAN-LOUIS LOUBET - Ford France et Belgique. Cent ans d'histoire, 1903-2003.
100180: BONITZ, ANTJE & THOMAS WIRTZ - Kurt Tucholsky. Ein Verzeichnis seiner Schriften [3 Vols. Compl.].
4025198: BONJOUR, E. (MÜLLER, JOH.V.) - Studien zu Johannes von Müller.
4143761: BONJOUR, EDGAR - Geschichte der schweizerische Neutralität. Band 3, 4 und 5. 1930-1945. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik.
110050: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
130120: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
146382: BONKE, HANS & KATJA BOSSAERS - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
94363: BONKHOFF, H. A.O. - Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde. Jahresband 1995, 62. Jahrgang
103439: BONKHOOFD, JANUS [ = JOOP BLAAUW - TEXT & ILLUSTR.]. - De Republiek van Heidaar. In woord en beeld [81 rhymes in Portfolio].
101350: BONNAFFÉ, EDMOND - Dictionnaire des Amateurs français au XVIIe siècle.
163182: BONNANO, ANTHONY & JOSEPH BARTOLO & MERIO MINTOFF - Malte, un paradis archeologique.
142940: BONNARD, ABEL - L'amitié.
153389: BONNELL, VICTORIA E. - Roots of Rebellion. Worker's Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914.
30056: BONNET, ANNE-MARIE / KOP-SCHMIDT, GABRIELE - Die Malerei der Deutschen Renaissance
94179: BONNET, JULES - Lettres de Jean Calvin. Recueillies pour la première fois et publiées d'après les manuscrits originaux (2 Volumes)
162430: BONNET, JACQUELINE & PHILIPPE DE CARBONNIÈRES & LAURENCE FAUDIN [EDS. - ET AL.]. - Les bronzes antiques de Paris.
9883: BONNET, GISBERT - Verklaaring van den Brief aan de Hebreen.
162036: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt.
103681: BONNEURE, FERNAND & PÉ HAWINKELS & BERNARD KEMP [EDS. - ET AL.]. - Liber Amicorum Dr Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
166975: BONNEURE, FERNAND & GUIDO WULMS & JOS BORRÉ [EDS. - ET AL.]. - Literaire Gids Voor West-Vlaanderen & Limburg & Provincie en stad Antwerpen & Brabant en Brussel & Oost-Vlaanderen [= 5 Vols. Compl. Set].
122723: BONNEVAL, M. LE GÉNÉRAL DE - L'Algérie touristique.
146219: BONNEVEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das archaische Griechenland 620-480 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 14: Universum der Kunst].
152961: BONO, EDWARD DE - Over wijsheid. Een handboek.
154224: BONO, EDWARD DE - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
4046217: BONS-STORM, M. & HOEDEMAKER, L.A. (RED.) (DINGEMANS, G.D.J.) - Omwegen door de woestijn. Reflecties over de theologie van Prof.Dr.G.D.J.Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
82416: BONS-STORM, RIET - Kritisch bezig zijn met pastoraat, een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van de practische theologie
54823: BONS-STORM, RIET - Geroepen om te spreken. Over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraal. Een bundel van vriendinnen, aangeboden aan Riet Bons-Storm
60077: BONSEN, J. - Verhalen van opstanding (Praktijk en hermeneutiek)
4002091: BONSIRVEN, J. - Le Judaïsme Palestinien au temps de Jesus-Christ. Sa théologie. I.La théologie dogmatique. II.Théologie morale, vie morale et religieuse.
4141194: BONSIRVEN, J. - Le judaisme Palestinien au temps de Jésus-Christ. Édition abrégeée.
91590: BONT, A.P. DE - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'oerse taol. (Deel 1 en 2)
156350: BONT, A,P, DE - Geografische namen: Veld-, water-, bos-, weg- en nog andere namen [ = Dialekt van Kempenland. Volume 3].
88742: BONTEMANTEL, HANS - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670
110702: BONTH, ROLAND DE [ET AL.]. - Trefwoord. Jaarboek lexicografie 1997-1998.
4068225: BONTING, S.L. - Schepping en evolutie. Poging tot synthese.
171134: BONTING, SJOERD L. - Creation and Double Chaos. Science and Theology in Discussion.
170987: BONTING, SJOERD L. - A Dialogue Between Science and Theology [Sewanee Theological Review].
151566: BONTSEMA, J. [ET AL,], - Ik blijf werken. Orgaan der bedrijfsvereniging J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij Groningen.
180686: BOO, DRS. J.A. DE - Heraldiek.
180355: BOODE, ARIJ DE & PIETER VAN OUDHEUSDEN [EDS]. [JORIS IVENS - FOREW.]. - De Hef. Biografie van een spoorbrug.
104204: BOODT, RIA DE & ULRICH SCHAFER & ULRICH SCHÄFER - Vlaamse Retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk.
140847: BOOG, HORST & JÜRGEN FÖRSTER & JOACHIM HOFFMANN & ERNST KLINK & ROLF-DIETER MÜLLER & GERD R. UEBERSCHÄR [EDS.]. - Der Angriff auf die Sowjetunion.
154063: BOOG, MARK - Het eigen oor. Een keuze uit de gedichten [& CD].
81988: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten, ter nagedachtenis aan ds. J.C. Weststrate
165435: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - Meer dan een minnaar.
4138673: BOOGAARD, GEERT - (7 gedichtenbundels). Brood en wijn - Tijd en teken - Wanneer ik bid -alles om niet - Er is een woord - Alle dingen nieuw - Er is haast bij het licht
153412: BOOGAART, E. VAN DEN & P.J. DROOGLEVER [EDS. - ET AL.]. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
93510: BOOGAART, E. VAN DEN E.A. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975
155776: BOOGAARTS, MAARTEN - Laser Desorption Jet Cooling Mass Spectrometry and Optical Spectroscopy of Involatile Molecules.
93032: BOOGERT, C.J. VAN DEN / HERTOG, G.C. DEN - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijebl en in de joodse en christelijke traditie
4054127: BOOGERT, C.J.V.D. & HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijbel en in de joodse en christelijke traditie.
151556: BOOGERT, BOB VAN DEN & CHARLES DUMAS [EDS - ET AL.]. - Goethe & Rembrandt. Tekeningen uit Weimar. Uit de grafische bestanden van de Kunstsammlungen zu Weimar, aangevuld met werken uit het Goethe-Nationalmuseum.
151060: BOOGERT, BOB VAN DEB & JACQUELINE KERKHOFF & PROF. DR. W.P. BLOCKMANS [EDS - ET AL.]. - Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars 1505-1558.
4135153: BOOGERT, A. & HAES, M.U. DE, - In de stroom van het jaar. Leven met de feestgetijden.
152707: BOOGMAN, J.C. & J. HARENBERG & G.J.H. KROSENBRINK & A.H.G. SCHAARS [ED.]. - A.C.W. Staring. Dichter en landman - regionalist en nationalist.
180528: BOOGMAN, J.C. & J. HARENBERG & G.J.H. KROSENBRINK & A.H.G. SCHAARS [ED.]. - Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman.
85160: BOOGMAN, J.C. - Vaderlandse Geschiedenis in hedendaags perspectief. (na de middeleeuwen) enige kanttekeningen en beschouwingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis van de nieuwere tijd aan de rijksuniversiteit te Utrecht op 16 Februari 1959
101456: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers. Verspreide opstellen. Bij het afscheid van J.C. Boogman als afscheid.
4010393: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de Psalmen, hun funktie en achtergronden. In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing. ( Diss.)
141954: BOOIJ, KEES & WILLEM VAN HAM & ARTHUR SUIJKERBUIJK & A. KOENS - Grafmonumenten in de Grote-of Sint-Gertrudiskerk te Bergen-op-Zoom.
4139635: BOOIJ, TH. - Een stille omwenteling. Het gereformeerde leven in onze jeugd.
60078: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de psalmen hun functie en achtergronden (In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing, 2 delen)
92340: BOOIJINK, H.G. - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
140451: BOOKER T. WASHINGTON - The Story of the Negro. The Rise of the Race from Slavery.
160322: BOOKER, JOHN MANNING [ED.]. - A Middle English Bibliography. Dates, Dialects and Sources of the XII, XIII and XIV Century Monuments and Manuscripts Exclusive of the Works of Wyclif, Gower and Chausser and the Documents in the London Dialect.
157373: BOOKHISTORY - - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
157372: BOOKHISTORY - - Rotterdamsch boekdrukkersprentenboek. Samengesteld bij gelegenheid van het Zeventiende Bibliotheekcongres gehouden op 6 en 7 Juni 1939 te Rotterdam.
157218: BOOKS ON BOOKS - - The Book Collector [22 issues].
89811: BOOL, F.H. E.A. - M.C. Escher. His Life and Complete Graphic Work. With a Fully Illustrated Catalogue.
166135: BOOL, FLIP & FRANS VAN BURKOM & WILLEM DIEPRAAM [EDS. - ET AL.]. - Oscar van Alphen.
103086: BOOL, FLIP & HENK RAAFF [TEXTS] & CAS OORTHUYS [PHOTOGR.]. - Cas Oorthuys. Amsterdam.
131171: BOOLEN, J.J. & DR. J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
161666: BOOM, DR. A. VAN DER - Acht Vlaamse en Nederlandse Houtgraveurs.
156099: BOOM, DRS. L.P.E.M. VAN DEN & INGE M. BORDES & P.A. DE JONG & DRS. F.C.M. VAN SLOBBE [EDS.]. - Fusieperikelen. Verhalen, Adviezen en belevenissen van Fusie- en Overnamespecialisten.
102113: BOOM, JOKE [ED.]. [WERKGROEP HEBASA - ADW] - Stad en Land.
31929: BOOM, WESSEL H. TEN - Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus' De Civitate Dei
101399: BOOM, DR. H. TEN - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585.
4053702: BOOM, W.H. TEN (MARQUARDT, F.W.) - Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.
101457: BOOM, GHISLAINE DE - De reizen van Karel V.
46497: BOOM, H. TEN/GRAAF, G.H. VAN DE/LAMPING, A.J./OKKEMA, J.C. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
87401: BOOM, H. TEN E.A. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam.
96061: BOOM, W. TEN - Oud-testamentische kernbegrippen
165841: BOOM, A. VAN DER - Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland.
150901: BOOM, G.H.B. VAN DEN - Strafbare deelneming aan een aanval of vechterij [Art. 306 W.v.S.].
122461: BOOM, H. - Mijne reisportefeuille. Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846.
30947: BOOM, WESSEL H. TEN - Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt
166148: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
165478: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik, maar Christus.
165477: BOOM, CORRIE TEN - Leven in vreugde. Dagboek.
165042: BOOM, WESSEL H. TEN - Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus' De Civitate Dei.
145895: BOOM, MARINUS VAN DEN - Bevrijding van de mens in Islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld.
4002756: BOOM, M.V.D. - Bevrijding van de mens in islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H.Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld. (Diss.)
140104: BOOM, A. VAN DER - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Eerste deel: De 16de eeuw tot de Alteratie.
161725: BOOM, H. TEN & E. GEUDEKE & H.L.PH. LEEUWENBERG & P.H.A.M. ABELS [EDS.]. - Utrechters entre-deux. Stad en sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620.
94035: BOOM, HENDRIK TEN - De Reformatie in Rotterdam, 1530-1585. Die Reformation in Rotterdam 1540-1585 (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
96058: BOOM, H. TEN E.A. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam (Werken van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis nr. 3)
4072895: BOOM, H. TEN (ROTTERDAM) - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585. (Hollandse Historische Reeks VII)
88918: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer.
90365: BOOMA, J.G.J. VAN - "Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, in opdracht van de ""Stichting 2000 jaar Voorburg""."
160115: BOOMA, J.G.J. VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg [1338] 1435-1566.
53737: BOOMA, J.G.J. VAN / GOUW, J.L. VAN DER - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten. Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573-1582. Im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel
47961: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse Kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer
110690: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Zondagskind. Levensherinneringen.
4048642: BOOMEN, G.V.D. & RUIJTER J. - Mens op de grens. Levenslessen over de dood.
4054226: BOOMEN, G.V.D. & RUIJTER J. - Vrije vogels. Omgaan met daklozen in je buurt. Dilemma`s en oplossingen.
110094: BOOMGAARD, P. (ED. ET AL.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën, 1800-1950.
89876: BOOMGAARD, J.E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk. 1404-1984. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling van de nieuwe uitwateringssluis te Katwijk op woensdag 14 maart 1984.
151105: BOOMGAARD, J.E.A. - Holland in kaart en prent.
167700: BOOMGAARD, PETER & HARRY A. POEZE & GERARD TERMORSHUIZEN [EDS.]. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
4137863: BOOMGAARD, P. POEZE, H.A. & TERMORSHUIZEN, G. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
90444: BOOMKAMP, C. VAN LEEUWEN / MEER, J.H. VAN DER - The Carel van Leeuwen Boomkamp collection of musical instruments. Descriptive Catalogue.
130566: BOOMKENS, RENÉ & ADRIËNNE VAN HETEREN [EDS.] - Ik woon hier voor altijd tot ik dood ben. 51 kenners van het nieuwe Nederland klappen uit de school.
104681: BOOMSMA, HANS & J.B. MANGÉ - Indië-Bootreis herinneringen 1920-1940.
153186: BOOMSMA, S. & A. VAN BORRENDAM - Kwaliteit van dienstverlening.
31211: BOOMSMA, JELLE - Amersfoort 60 jaar onze stad
154697: BOOMSTRA, BAUKE - Willem Barents. Terschellinger ontdekkingsreiziger.
153376: BOON, LOUIS PAUL [W.L. BOUTHOORN - ILLUSTR.]. - De bende van Jan de Lichte & De zoon van Jan de Lichte [2 Vols. in 1].
93509: BOON, TON DEN - Van Dale. Groot Vergelijkingen woordenboek. Verklaring en herkomst van vergelijkingen
93824: BOON, A. DE - Augustijnenkerk Dordrecht. Bakermat van Kerk en Staat
160495: BOON, JAMES A. - Affinities and Extremes. Crisscrossing the Bittersweet Ethnology of East Indies History, Hindu-Balinese Culture, and Indo-European Allure.
152959: BOON, LOUIS PAUL - De liefde van Annie Mols & Als het onkruid bloeit [2 in 1].
154463: BOON, LOUIS PAUL - Boontjes 1962.
102228: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuws Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen ?
102356: BOON, H.N. - Rêve et réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III.
91306: BOON, TON DEN / BERGE, JULIUS TEN - Verdwijnwoordenboek. Woorden die wegvielen uit onze woordenschat.
180859: BOON, LOUIS PAUL - Boelvaar Poef. Kwartaaluitgave L.P. Boongenootschap. Jaargang 1 nr. 1.
180645: BOON, LOUIS-PAUL - Niets dan wat oorlog.
180682: BOON, TON DEN (ED.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
144132: BOON, LOUIS PAUL [KRIS HUMBEECK& BRITT KENNIS - EDS. - ET AL.]. - Abel Gholaerts.
160060: BOON, PIETER. - Spiegel der armen sündigen Sehle. [Ulm: Cunrad Dinckmut 1484] Textausgabe mit einem Glossar, einer Einfürung und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
166925: BOON, L.P. - Maatstaf. Louis Paul Boon Special.
165384: BOON, LOUIS-PAUL - De Kapellekensbaan.
164203: BOON, LOUIS PAUL & MAURICE ROGGEMAN [ILLUSTR.]. - Vertellingen van Jo.
167866: BOON, LOUIS PAUL [JOHANNES VAN DAM - FOREW.]. - Eten op zijn Vlaams.
110387: BOON, DRS K.G. & DR. P.J.H. VERMEEREN - De meester van de Virgo inter Virgines & Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
101147: BOON, DR. ANT. - Waarom nog dralen? Dringende eisch en ernstige wenk. Een hoog belang van half ons volk gewijd.
104858: BOON, LOUIS-PAUL & JO BOON [PHOTOGR.]. - Blauwbaardje in de ruimte.
131827: BOON, LOUIS PAUL & NAGEL - De bende van Jan de Lichte [5 Vols. Compl.]
4138897: BOON, P. (PRÄTORIUS, S.) - Stephan Prätorius. Seefarer Trost und Krancken Trost. (Diss.)
140145: BOON, K.G. - Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries [2 Vols. Compl.].
82208: BOONE, L. - Verzamelde geschriften
81947: BOONE, L. - Verzamelde Geschriften
155204: BOONE, ALBERT - Het Vlaamse volkslied in Europa [2 Vols. Compl.].
93173: BOONE, L. - Sprekende, nadat hij gestorven is. Negental predicatiën uitgesproken bij verschillende gelegenheden
154269: BOONE, IR. R. - Overheidszorg over drinkwater in Vlaanderen.
4048704: BOONE, A.TH. - Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendinggenootschap in Oost-Java (1840-1865) (Diss.)
131906: BOONEN, CHRISTIANNE - Een steenhard bestaan. Zeldzame begroeiing langs Utrechts grachten.
146449: BOONEN, EDMOND - Les horribles splendeurs.
180541: BOONENBURG, K. [INTROD.]. - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Drents zilver 1650 - 1900
130496: BOONMAN, S. & E. KOOT - Samenspel tussen bomen en bouwen. Tien inspirarende voorbeelden.
90610: BOONSTRA, ONNO E.A. - Historische informatiekunde. Inleiding tot het gebrujik van de computer bij historische studies.
160642: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
142078: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
142082: BOONSTRA, O.W.A. & A.M. VAN DER WOUDE. & H.A.M. SNELDERS & J.L. VAN ZANDEN - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890 [ & 3 other essays].
150074: BOONSTRA, O.W.A. & A.M. VAN DER WOUDE. & H.A.M. SNELDERS & J.L. VAN ZANDEN - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890.
121971: BOONSTRA, FOLKERT - Nieuwere theorieën omtrent de verbaalstammen in de klassiek-semietische talen [Oorsprong, relaties en funkties]. Morfologisch-semasiologisch onderzoek.
165197: BOONSTRA, JANRENSE & GUUS VAN DEN HOUT [EDS.]. - In de wolken. Jacob de Wit als plafondschilder.
160581: BOOR, HELMUT DE - Die deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart.[ Vol. 1 & 2.].
131155: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. A history of man's search to know his world and himself.
91677: BOORSTIN, DANIEL J. A.O. - Librarians of Congress 1802-1974
165252: BOORSTIN, DANIEL - De zoekende mens. Grote denkers uit de westerse geschiedenis.
161353: BOORSTIN, DANIEL [PAUL SYRIER - TRANSL.]. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
170201: BOORSTIN, DANIEL [PAUL SYRIER - TRANSL.]. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
150652: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. Deluxe Edition [2 Vols. Compl. in Slipcase].
4142892: BOORSTIN, D. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
103518: BOOS, CARLA [ED.]. - Andere tijden IX. Nieuwe verhalen over de actualiteit van gisteren.
150248: BOOSTEN, J.P. - Taine et Renan et l'idée de Dieu.
151312: BOOT, MARJAN & JAN JAAP HEIJ & NINI JONKER [ET AL.]. - Theo van Hoytema 1863-1917.
150253: BOOT, J.J. & C. LYNZAAD [FOREW.]. - De IJmond van streek tot stad. Een sociologisch onderzoek in een gebied in structuurverandering.
103504: BOOT, WILLEM J. - De provinciale boot. Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Dienste in Zeeland.
121239: BOOT, MARJAN [ED.]. - Glas van buiten de grenzen.
31390: BOOT, J. E.A. - Verzameling van zestig brieven
4142253: BOOT, P. (PLOTINUS) - Plotinus, over voorzienigheid. (Enneade III 2-3[47-48]). Inleiding-Commentaar-Essays. (Diss.)
86419: BOOT, J. / C. VAN ALDERWEGEN / J.C. AMINABEL E.A. - Verzameling van zestig brieven
60954: BOOT, I. - De Allegorische Uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Die Allegorische Auslegung des Hohenliedes namentlich in den Niederlanden. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
102114: BOOT-MATTHIJSSEN, M. & E.M.H. VAN DIJK & H. DE JONGE VAN ELLEMEET & D.A.C. KOSTER & M. SMIT [EDS.]. - Trafficking in Human Beings. Fifth Report of the Dutch National Rapporteur.
102637: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse Raderstoomvaart.
4143818: BOOT, W.J.J. - Ad securitatem donatus - Tot zekerheid gegeven. Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002.
154005: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD & MINALE TATTERSFIELD - The Best of British Packaging.
82211: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen
87118: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen.
142698: BOOTH, ARTHUR JOHN - Saint-Simon and Saint-Simonism. A Chapter in the History of Socialism in France,
95098: BOOTH, ABRAHAM - De heerschappij der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen
4050857: BOOTH, BRAMWELL - Echoes and Memories.
152366: BOOTSMA, PETER & CARLA HOETINK - Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer.
167984: BOOTSMA, PETER [PROF. DR. J.C.H. BLOM - FOREW.]. - Srebrenica. Het officiële NIOD-rapport samengevat.
146448: BOOTSMA, GEORGE [TON H.M. VAN SCHAIK - INTROD.]. - Twee werelden - één hongerwinter. Utrechtse dagboeken van vader en zoon 1944-1945.
144646: BOOTSMA, PETER & WILLEM BREEDVELD - De verbeelding aan de macht. Het Kabinet-Den Uyl 1973-1977.
122132: BOOTSMA, HENKJAN & INGRID VAN DER PLUYM-VAN EIJKEREN [EDS.]. - Vrouwengeschiedenis. 8 Essays.
144873: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk, 1750-1759.
102530: BOOVKMANN, HARTMUT - Die Stadt im späten Mittelalter. Alltag im Mittelalter.
130109: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
160068: BOOY, E.P. DE [ET AL.] - Lexicon van Nederlandse archieftermen.
121257: BOOY, E.P. DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
154840: BOPP, LÉON - Le crime d'Alexandre Lenoir [Roman d'un moraliste].
103269: BOPP, ANNETTE [ED.]. - Handbuch Herz und Kreislauf. Vorbeugen, erkennen, heilen.
31534: BOR, H. - Gedenkt de gevangenen. Ervaringen met mensen in de marge
31430: BOR, H. - Ga uit in de wegen en heggen. Ervaringen van een evangelist
105109: BOR, JAN & ERRIT PETERSMA & JELLE KINGMA [EDS.]. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
4051761: BOR, J. PETERSMA, E. & KINGMA, J. (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
153617: BORCH, MERETE FALCK - Conciliation - Compulsion - Conversion. British Attitudes Towards Indigenous Peoples 1763-1814.
180796: BORCH, MERETE FALCK - Conciliation - Compulsion - Conversion. British Attitudes Towards Indigenous Peoples 1763-1814.
131999: BORCHARDT, D.H. [COLIN CLAIR - ED.] - Australia [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
162235: BORCHERS, ANDREAS - Die Sandwich-generation. Ihre zeitlichen und finanziellen Leistungen und Belastungen.
4034943: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
151519: BORCHERT, TILL-HOLGER [MARYAN W. AINSWORTH & LORNE CAMPBELL & PAULA NUTTALL] - De portretten van Memling.
30173: BORCHERT, TILL-HOLGER - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden, 1430-1530
4142867: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
100059: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE & JOSÉE MAMBOUR - Retables en bois du Hainaut.
161253: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Les retables brabançons conservés en Suède.
103165: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Het St. Joris Retabel van Jan Borman [In Portfolio].
143095: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Fragments de retables Brabançons des XVe et XVI siècles. Conservés au Musée Curtius à Liège.
4064099: BORCHSENIUS, P. - L`église âme de la résistance. Traduit par R.Petterson.
4135652: BORCHSENIUS, P. - Der Sternensohn. Die Welt rund um die Bibel im 1. Jahrhundert nach Christus.
142413: BÖRCKEL, ALFRED - Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie, nach ihrem Leben und Wirken dargestellt.
104906: BORD, JANET & COLIN BORD - Atlas of Magical Britain.
163433: BORDEN, BILL & STEVE POSNER - The Big Book of Big Little Books.
102149: BORDENOVE, GEORGES - Henri IV le Grand.
142404: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten. Persoonlijk Archief
156086: BOREL, THOMAS [O.O. HOWARD - TRANSL.]. - Count Agénor de Gasparin.
4063946: BORENSZTAJN, J.H. - Dagboek 1943-1945.
151860: BORG, DOROTHY - The United States and the Far Eastern Crisis of 1933-1938. From Manchurian Incident through the Initial Stage of the Undeclared Sino-Japanese War.
161474: BORG, GERT & ED DE MOOR [EDS.]. - Mit Poesie vertreibe ich den Kummer meines Herzens. Eine Sudie zur altarabischen Trauerklage der Frau/Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4040449: BORG, M.B.TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
171135: BORG, M.B. TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
4049498: BORG, M.B.TER - De dood als het einde. Een cultuur-sociologisch essay.
4050424: BORG, M.J. - Als met nieuwe ogen. De historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag.
121960: BORG, DOROTHY & SHUMPEI OKAMOTO [EDS] & DALE K.A. FINLAYSON - Pearl Harbor as History. Japanese-American Relations 1931-1941.
4055418: BORG, M. - Nooit kenden wij God aldus. Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
4048334: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht. De renaissance van het Jezus-onderzoek.
53472: BORGEAUD, CHARLES - Histoire de l'Université de Genève. L'académie de Calvin, 1559-1798 / L'académie de Calvin dans l'université de Napoléon, 1798-1814 (2 volumes)
47310: BORGEN, PEDER - Bread from Heaven. An exegetical study of the concept of manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (Supplements to Novum Testamentum, Volume X)
30698: BORGEN, PEDER - Bread from heaven. An exegetical study of the concept of Manna in the gospel of John and the writings of Philo
53916: BORGER, E.A. - Leerredenen (Deel 1)
95493: BORGER-KOETSIER, GUDA H. - Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland
100060: BORGER, HUGO - Xanten. Entstehung und Geschichte einer mittelalterlichen Stadt.
121547: BORGER, E.A. - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt.
104411: BORGER, ELLEN - De Hollandse kortegaard. Geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw.
121113: BORGER, DR. GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
53442: BORGER, RYKLE - Drei Klassizisten Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer bibliographie der Werke Alma Tadema's
104859: BORGER, HUGO - Das Römisch-Germanische Museum Köln.
4066498: BÖRGER, J. - De bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken)
4137473: BORGER, E.A. - Gedichten.
150218: BORGERHOFF VAN DEN BERG, H.J. & J.P. ENKLAAR & H. VERHAGEN JR. & A.J.L. [EDS. - ET AL.]. - De wonderen der techniek [6 Vols. = Complete Set].
167718: BORGERHOFF-MULDER, MONIQUE & WENDY LOGSDON [EDS.]. - Was ik maar eerder naar huis teruggegaan. Rampen en fiasco's tijdens veldwerk en expedities.
165866: BORGERHOFF, STEVEN & KRISTOF LAMBERIGS - Mysteries uit het christendom. De geheime wereld achter de heilige graal, de lijkwade van Turijn en vele andere mysteries.
152754: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - H. Marsman. Schrijvers prentenboek deel 4.
152756: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Louis Couperus. Schrijvers prentenboek deel 9.
168659: BORGERS, GERRIT [ED.]. - Paul van Ostaijen. Een documentatie [2 Vols. Compl.].
152757: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. & SIMON CARMIGGELT - Herman Heijermans.Schrijvers prentenboek deel 11.
152758: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Herman Gorter. Schrijvers prentenboek deel 12.
152744: BORGERS, GERRIT [ED.]. - Willem de Mérode. Schrijvers prentenboek deel 18.
152753: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - J. Greshoff. Schrijvers prentenboek deel 3.
140107: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van Suriname.
60082: BORGERT, H.FR.TH. - In geest en waarheid (Over de inwoning Gods in de zielen)
92630: BORGESIUS, J.G. E.A. - Geschiedenis van Rolde
86410: BORGH, H. TER - De armen van geest in hunne eigenaardige werkzaamheden en hunnen hoogstverheven gelukstaat, naar Matth. V: 3. Nieuwe uitgave, mitsgaders eene overdenking, naar Matth. V: 11, en eene slotrede, gerigt tegen de vijanden van het ware Christendom.
130587: BORGHARDT, W.B.P. [ED. - ET AL.] - Met het oog op de finish. 40 jaar Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Metarialen [VOM]
104823: BORGHGRAVE D'ALTENA, COMPTE J. DE - Madones en Majesté. À propos de Notre-Dame d'Eprave.
54253: BORGHOUTS, J.F. - Egyptisch, een inleiding in schrift en taal van het Middenrijk. I. Grammatica en syntaxis
155575: BORGHUIS, NIEK & ROB VAN HEES & BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR [EDS. - ET AL.]. - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Deel I: De Oostpartij.
166923: BORGHUIS, NIEK & ROB VAN HEES & BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR & AART MEKKING [ET AL.]. - De Sint-Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Bijdragen tot de geschiedenis van de Sint Servaaskerk te Maastricht: Deel I: De Oostpartij.
31274: BORGMAN, ERIK E.A. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
4138425: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
54833: BORGMAN, ERIK E.A. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
170517: BORGMAN, ERIK & JOHAN DE TAVERNIER [EDS]. - Tijdschrift voor Theologie [7 Successive Years].
170582: BORGMAN, ERIK - Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis. Volume I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965)
171035: BORGMANN, ALBERT - Power Failure. Christianity in the Culture of Technology.
170318: BORGMANN, ALBERT - Technology and the Character of Contemporary Life. A Philosophical Enquiry.
170319: BORGMANN, ALBERT - Holding on to Reality. The Nature of Information at the Turn of the Millennium.
168005: BORGT, CARLO VAN DER & AMANDA HERMANS & HUGO JACOBS [EDS]. - Constructies van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland.
143624: BORINSKI, LUDWIG - Der englische Roman des 18. Jahrhunderts.
145409: BORK, GERRIT JAN & GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD - Over Boon.
4139529: BORKENT, RIA - Zing met de hemelboden. 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij.
180033: BORKING, J.J.F.M. - Privacyrecht is code. Over het gebruik van privacy enhancing technologies.
160752: BORM, J. VAN & L. SIMONS [ED.]. - Het oude en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet. Hem aangeboden door vrienden, collega's en oud-studenten bij zijn afscheid als hoofdbibliothecaris van de Universitaire Instelling Antwerpen en zijn emiraat als hoogleraar aan de Universiteiten van Antwerpen en Amsterdam op 31 december 1988.
105209: BORMAN, R. & G. WILLEMSEN & D. STAPERT - De IJstijden in de Nederlanden.
145647: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
166630: BORMAN, C. - Het statuut voor het koninkrijk.
132037: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
130434: BORMAN, MR. T.C. & PROF. MR. T. BARKHUYSEN & PROF. MR. R.A.J. VAN GESTEL [M. DE VRIENDT - ED.] - De wetgevingsadvisering door de Raad van State. Inleidingen en verslag van het debat gehouden op de studiemiddag van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid in samenwerking met de Academie voor Wetgeving gehouden op 22 november 2006.
101912: BORMANS, PAUL - Keramiek. Van baksteen tot synthetisch bot.
163335: BORMANS, JAN & HERMAN HOFHUIZEN [EDS.]. - Hyacintegeur en bisschopwijn. Kroniek van honderd jaar wel en wee van blekers en kwekers, burgers en buitenlui in en rond een Heemsteedse parochie.
170851: BORN, MAX - Physik im Wandel meiner Zeit.
143324: BORN, DANIEL - The Birth of Liberal Guilt in the English Novel. Charles Dickens to H.G. Wells.
122725: BORN, MAX - Atomic Physics.
60083: BORN, A. VAN DEN - De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten
142282: BORN, JAAP VAN DEN - 2000 jaren Nijmegenaren.
31991: BORN, ADRIANUS VAN DEN - De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten
157241: BORN, EDUARD & GÜNTER RICHTER - Gutenberg-Gesellschaft Mainz 1901-1976.
150875: BORN, A. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Bijbels woordenboek.
10141: BORNAEUS, EVERHARDUS - De Getrouwe Harder, ofte Een Voorstel van alle de princepaelste Plichten die een Dienaer Jesu Christi waerneemen moet, Soo neffens hem selfs, als ds Heeren dierbaere Gemeynte. Voorgestelt over de Woorden Pauli Actor. XX. vers XXVIII.
100384: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vrouwen, Familie en Maatschappij.
100388: BORNE, JOS VAN DEN & DIMPHÉNA GROFFEN & LILIAN DE BRUIJN & CONRAN GIETMAN [EDS - ET AL.]. - Genealogie en de Canon [2 Vols.].
100387: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850.
100385: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van de Nederlandse genealogie.
100386: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Ziekte en Gezondheid.
100383: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Waterbeheer.
131424: BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.
121982: BÖRNE, LUDWIG - Briefe aus Paris.
110336: BORNEBROEK, ARNO - Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland.
58121: BORNEFELD, H. - Orgelspiegel. 100 Thesen in fünf Artikeln mit 25 Zeichnungen
54106: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 96ste jaargang 1983
54107: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 95ste jaargang 1982
54109: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 97ste jaargang 1984
88253: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und staat in fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806
85817: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
122758: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
46839: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
93892: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
142236: BORNHEIM, PROF. DR. WERNER [INTROD.]. - Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns. Rothenburg ob der Tauber - Germany [1975].
4035451: BORNKAMM, H. (KRÜGER, G.) - Imago Dei. Beiträge zur theologischen Anthropologie. Gustav Krüger zum 70. Geburtstag am 29. Juni 1932 dargebracht. Im Auftrag der Theologischen Fakultät Giessen herausgegeben.
94553: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag
53638: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 64 - 1973 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53641: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 66 - 1975 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
4023645: BORNKAMM, H. (LUTHER, M.) - Luthers geistige Welt. Vorträgen und Aufsätze.
55553: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag
94067: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Philipp Melanchthon 1560-1960
94133: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Bucers Bedeutung für die europäische Reformationsgeschichte.
53636: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft. Literaturbericht. Jahrgang 3 - 1974 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
4056550: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
181041: BORON, ROBERT DE - Merlin - der Künder des Grals.
165144: BOROS, GÁBOR - The ' Secularization ' of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love and Generosity.
4142299: BOROWITZ, E.B. - Choices in Modern Jewish Thought. A Partisan Guide.
103519: BORRADAILE, L.A. - A Manual of Elementary Zoology.
170836: BORREN, MARIEKE & MARC DE KESEL & REMI PEETERS - Hannah Arendt Cahier.
85246: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus
167933: BORROW, GEORGE [PETER QUESNNELL - ED.]. - The Bible in Spain or, the Journeys, Adventures and Imprisonment of an Englishman, in an Attempt to Circulate the Scriptures in the Peninsula.
4139643: BORSBOOM, A. (BRAAK, M.TER) - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
101961: BORSBOOM, AD & FRANS HÜSKEN & WILLEM WOLTERS - Veld winnen. Drie inauguraties in de antropologie.
105094: BORSBOOM, A. & J. KOMMERS [EDS.]. - Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific. Onderzoek & verkenning.
123045: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Der Maler Antoine Pesne. Franzose und Preusse.
4023646: BÖRSCH, E. (LUTHER, M.) - Geber-Gabe-Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525. (FLGP X/13)
94473: BÖRSCH, EKKEHARD - Geber - Gabe - Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525
4067137: BORSE, U. - Die Entscheidung des Propheten. Kompositorische Erweiterung und redaktionelle Streichung von Joh. 7:50(53 - 8:11. (SB 158)
95588: BORSJE, JACQUELINE - From chaos to enemy: encounters with monsters in early Irish texts. An investigation related to the process of christianization and the concept of evil
140597: BORSJE, H. & G.J. DE BRUYN [ET AL.]. - Beleef het duin.
121920: BORST, P. [ED. - ET AL.]. - Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. M.G. Levenbach ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
93739: BORST, J.C. - Tussen hoofd en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
84753: BORST, J.C. - Tussen hoed en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
60877: BORST, J.C. - Gij zijt die man! Een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
93269: BORST, ARNO - Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae historica 12)
4141553: BORST, H. - Houd mij vast. Pastorale zorg in en buiten de gemeente.
123093: BÖRSTING, DR. HEINRICH & DR. HUGO BORGER & DR. VICTOR H. ELBERN [EDS.]. - Sankt Liudger. Gedenkschrift zum 1150. Todestage des Heiligen.
90198: BORSTIUS, JAKOBUS - De vermakelijke wandeling naar de hemel.
86404: BORSTIUS, JACOBUS - Op weg naar de Hemel
9063: BORSTIUS, JACOBUS - Geestelicke Genees-Konst. Inhoudende Raedt tegen de Doodt. En de Middelen tot een eeuwigh-durende Gesontheydt. Het eerste en tweede Deel.
31503: BORSTIUS, JACOBUS - De verborgenheid der godzaligheid
92261: BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid, of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus
31499: BORSTIUS, JACOBUS - De grimmigheid des konings
140291: BORTKIEWICZ, SERGE & HUGO VAN DALEN - Rondom Tschaikowsky's vierde symphonie. Briefwisseling tusschen Peter Tschaikowsky en mevrouw von Meck.
103629: BORTOLI, GEORGES - The Death of Stalin.
101962: BORTON, SAMUEL L. - Six Modes of Sensibility in Saint-Amant.
151314: BORZELLO, FRANCES - Kijken naar onszelf. Zelfportretten van vrouwen.
121371: BOS, C.J. & G.E.B. BOSCH-MAY & P.J. ENTE & J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 3.
155954: BOS, TAMARA [HUGO VAN LOOK - ILLUSTR.]. - Winky en het paard van Sinterklaas.
96181: BOS, REIN - Wij hebben gehoord dat God met u is. Preken vanuit het Oude Testament
153191: BOS, R. TEN & M.A.J.W. VAN DER HAM [& M.M.M. VAN ROOIJ]. - De manager. Leer- en praktijkboek.
153616: BOS, E.P. & H.A. KROP [EDS]. - Franco Burgersdijk [1590-1635]. Neo-Aristotelanism in Leiden.
61349: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
141382: BOS-ROPS J. & M. BRUGGEMAN [EDS.]. - Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
4300812: BOS, EMO - Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten.
123349: BOS, P.R. & F. BRUINS & C.F. VAN DUYL & DR. F.G. GRONEMAN & JOH. A. LEOPOLD & L. LEOPOLD [EDS.]. - Gids voor den onderwijzer. Practisch en Theoretisch Tijdschrift voor het Lager Onderwijs [Volume 1].
164106: BOS, L.B. - De bodem van Nederland. Hoofdstukken uit de geologie van ons land.
153858: BOS, J. [ED. - ET AL.]. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2007. Jaarboek voor Geschiedenis en Archeologie.
153855: BOS, J. [ED. - ET AL.]. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 2009. Jaarboek voor Geschiedenis en Archeologie.
94557: BOS, FRANS TOBIAS - Luther in het oordeel van de sorbonne een onderzoek naar onstaa, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther
4005555: BOS, G. (GUNNING JR. J.H.) - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning`s getuigenis van het verzoende leven. (Diss.)
130221: BOS, JAN & WINNIFRED DE VOS [EDS. - ET AL.] - ...en de zee was niet meer. 1932-2007 Spakenburg 75 jaar achter de Afsluitdijk.
142004: BOS, JAN & AIKE VAN DER PLOEG - Onderweg in Overijssel. Verkeer en vervoer in verleden en heden.
121372: BOS, C.J. & G.E.B. BOSCH-MAY & P.J. ENTE & J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 4.
122095: BOS, M.G. & J. VOS & R.A. FEDDES - CRIWAR 2.0 A simulation model on Crop Irrigation Water Requirements.
180485: BOS, SANDRA - Uyt liefde tot malcander . Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-nederlandse gilden in internationaal perspectief [1570-1820].
92621: BOS, JOS A.M. - Inleiding tot Contract Management
92740: BOS, F.L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't kruis
160798: BOS, PIERRE & JULES STRUYCK & PETER WYTINCK & DEREK RIDYARD - Concentration Control in the European Economic Community.
166861: BOS, GEERTJE - Baantjer alias De Cock. Een biografie.
54266: BOS, B. E.A. - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
165726: BOS, JOH. - Elseviers vruchtbomengids. Praktische informatie over het houden van vruchtbomen en kleinfruit in de tuin.
165623: BOS, DRS. J. & F.R.C. BURGHARDT & DR. J.K.H. VAN DER MEER & DRS. F. TIMMERMAN [EDS.]. - Handschrift Schoemaker. Een achttiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis.
164833: BOS, BOB VAN DEN - Mirakel en debacle. De Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdag van Maastricht.
160841: BOS, E.P. [ED.]. - John Duns Scotus [1265/6 - 1308]. Renewal of Philosophy.
155123: BOS, JIM [FOREW.]. - De directeur ingelijst.
90545: BOS, VORRIE - Anai Leu Ita, een reisverslag.
90356: BOS, F.L. - Johann Piscator, ein beitrag zur geschichte der Reformierten theologie.
161432: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
160665: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
94999: BOS, F.L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen
104706: BOS, ELLY & MAARTJE DE HAAN [EDS - ET AL.]. - Het rijk van Neptunus. Maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw.
2918: BOS, LAMBERTUS - Vetus Testamentus ex versione Septuaginta Interpretus.
130599: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan [1878-1970]
130426: BOS, ANNE & RON DE JONG & JASPER LOOTS [EDS.] - Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918.
161622: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433.
61329: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
4139738: BOS, E.P. & KROP, H.A. (ED.) (OCKHAM, W.OF) - Ockham and Ockhamists. Acts of the Symposisum organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum. (Artisarium Suppl. IV)
4300810: BOS, PIETER - De volken geroepen. Een theologie over de volken en hun verlossing. (De stad verlost Deel 1)
9501: BOS, LAMBERT VAN DEN - Prael-Toneel der Doorluchtige Mannen, of Het Leven en Bedrijf der beroemder Vorsten, uytheemsche Veldt-oversten en Vorstelijcke bedienaers deses Tijdts. Verhandelende de voornaemste saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent dese laetste hondert Jaeren voorgevallen. Uit de vermaerste Historie-Schrijvers by een versamelt, en vertaalt. Met schoone koopere Platen verçiert.
4012038: BOSANQUET, M. (BONHOEFFER, D.) - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
180327: BOSBER, GIDEON - Great Shakes. Salt and Peppers for All Tastes.
8781: BOSC, PETRUS DU - Leer-Redenen, over Verscheiden Texten der Heilige Schrift. Uit de Fransche Tael in het Nederduits overgebragt, door Laurens de Haan. En met ene Voorreden verreykt, door den Hoog-Eerwaerden Here, Joan van den Honert.
88781: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Register van persoonsnamen en periodieken samengesteld door J.P. Janssen.
130807: BOSCH, ANTOINE - Korenmarkt. Van handelscentrum tot uitgaanscentrum.
130381: BOSCH, HEINZ - Gelderns Entwicklung vom Zusammenbruch 1945 bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949.
82424: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen, zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810
88944: BOSCH, J. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave vanwege de vereniging 'Het Bilderdijk-museum' onder hoofdredactie van Prof. Dr. J. Wille. Eerste deel: 1772-1794.
91280: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der os, predikant te Zwolle 1748-1755.
153636: BOSCH, RENÉ - Labyrinth of Digressions. Tristam Shandy as Perceived and Influenced by Sterne's Early Imitations.
100145: BOSCH, ROEL [ET AL.]. - Beelden van Liduina. Die maghet van Scyedam.
84984: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting Israëls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer Rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch, waarin niet alleen de geheele Joodsche en Christen godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche Rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de Christenen is overgegevaan onder den naam van Petrus Werner Neuman
83818: BOSCH, JAN - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave eerste deel: 1772-1794
104559: BOSCH, DRS. A & DRS. W. VAN DER HAM [ET AL.]. - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998.
61277: BOSCH, R.A. - En nooit meer de oude Psalmen zingen (Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810)
165351: BOSCH, MINEKE - Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948.
5887: BOSCH, CORNELIUS - De Verborgentheyt der Weder-geboorte, Ontdeckt en verklaert uyt het Woort der Waerheydt. En Toe-geëygent aen de Conscientie der Menschen.
145570: BOSCH, J. & H.W. GROENEVELT & M. VAN HATTUM [EDS.]. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Commentaar [only].
61496: BOSCH, H.M. VAN DEN - Adolf von Harnacks Lutherreceptie
81737: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzicht van deszelfd binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813
81734: BOSCH KEMPER, J. DE - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsrecht
122038: BOSCH, DR. J.M.M. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het pulmonaal formularium. Een practische leidraad.
86260: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Drederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant an den jaare 1642
87452: BOSCH, JOHANNES WILLEM VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's praedestinatiegedachten vóór het optreden van Calvijn.
85515: BOSCH, PIETER VAN DEN - Redevoering, gedeeltelijk in digtmaat, by gelegenheid van het tweede eeuwgetyde van het beleg en ontzet der stad Leyden. Uitgesproken in de Kerk der Remonstranten aldaar, op den derden van Wijnmaand 1774.
4042799: BOSCH, G. VANDEN - Hemel, Hel en Vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw.
101841: BOSCH, GERRIT - Paviljoen Welgelegen. Buitenplaats, paleis, museum en provinciehuis.
94757: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van bloeymaant van den jaare 1642
140589: BOSCH, DRS. F.A.J. VAN DEN & DRS. C. PETERSEN [EDS.]. - Arbeidsongeschiktheid. Een multidisciplinaire benadering.
140590: BOSCH, DRS. ING. F.A.J. VAN DEN & DRS. C. PETERSEN [EDS.]. - Economie en arbeidsongeschiktheid. Analyse en beleid.
87068: BOSCH, ROEL A. - Wilhelmus Schortinghuis
143195: BOSCH, JHR. MR. W. VAN DEN - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
145478: BOSCH, DR. F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
53186: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
161848: BOSCH, P. VAN DEN - Studiën over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
82504: BOSCH, HANS VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke, een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo
95737: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië (2 delen in 1 band) (Serie: Antilliaanse reeks. Serie herdrukken uitgegeven op iniatief van de Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Deel IX)
132023: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië [2 Vols. in 1]
92015: BOSCH, PIETER ANTONIE ROEPER - Japan in den oorlog
131443: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1997. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
131445: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1999/2000. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
131444: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1998. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
88818: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Met aanteekeningen en onuitgegeven stukken. / Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van Nederland na 1830.
4076224: BOSCH, H. VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. (Diss.)
142196: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Geldrische Heimatkalender 1938-1941. Ungekürzter Nachdruck der Erstausgaben von 1938, 1939, 1940 und 1941.
142197: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Heimatkalender in der Kriegszeit. Ungekürzter Nachdruck des Geldrischen Heimatkalenders 1942 und der Kriegsheimatkalender für Ruhr und Niederrhein 1943-45.
131391: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 2001-2002. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
123154: BOSCH, GERRIT VAN DEN - Hemel, hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw.
4040058: BOSCH, R.A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
4137083: BOSCH, A. - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen.
4009027: BOSCH, J. - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
4050345: BOSCH, R.A. (OS, ANTONIUS V.D.) - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
4139512: BOSCH, R.A. (SCHORTINGHUIS, W.) - Schortinghuis.
142504: BOSCHLOO, A.W.A. & C.W. FOCK & J.R. TER MOLEN [EDS.]. - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst. Opgedragen aan professor Th.H. Lunsingh Scheurleer.
157044: BOSCHLOO, ANTON W.A. - The Prints of the Remondinis. An Attempt to Reconstruct an Eighteenth-Century World of Pictures.
4062790: BOSCHMA, H. - Eenvoudig Christendom. (voor leraar en leek)
85218: BOSCHMA, HILBRANDT - Het wonderland der ziel (Een causerie voor jonge mensen)
91774: BOSCHMAN, PETER JULIAAN - Ecclesia Manichaica. De heilshistorische functie van de manichese clerus en overige 'uitverkorenen'
160014: BÖSE, DRS. J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
122504: BÖSE, GEORG - Und es wird doch geraucht. Das erzählte Sachbuch. Eine kleine Kulturgeschichte des Tabaks.
167997: BOSGRAAF, EMKE - Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch-psychologische studie over versterving in het Nederlandse kloosterleven [1950-1970].
151857: BOSHER, J.F. - French Finances 1770-1795. From Business to Bureaucracy.
142283: BOSHOUWERS, DRS. E.F.M. - Het Valkhof en de stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis over de oorsprong en de geschiedenis van het Valkhof, haar vorsten en heren, de bouwgeschiedenis van haar palts- en burchtgebouwen en haar rijksmonumenten in samenhang met de ontwikkeling van de stad Nijmegen. .
103012: BOSHOUWERS, CARLI & ANNEMARIE EIJSVOGELS [EDS.]. - Als ich kann. Jozef Bossaert en Open Atelier De Westerhelling.
154355: BOSI, ROBERTO [FILIPPO COARELLI - FOREW.]. - Magna Graecia. Die Städte der Griechen in Spanien, Frankreich, Italien, Jugoslavien, Albanien.
9109: BOSKOOP, JOHANNES - De Begenadigde Zondaresse, beschouwt, in tien leerredenen over Lucas VII. vs. 36-50. Met noch twee leerredenen over de Parabel der Twee na den Wyngaard Gezonde Zonen, voorkomende Matth. XXI: vs. 28-31. uitgesproken, voor de Amsterdamsche Gemeente.
154244: BOSL, KARL - Gesellschaft im Aufbruch. Die Welt des Mittelalters und ihre Menschen.
101674: BOSLY, CAROLINE - Rugs to Riches. An insiders guide to Oriental rugs.
153907: BOSMA, KOOS - Schuilstad. Bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.
131191: BOSMA, MR. L. [ED. - ET AL.] - Werkeloosheid.
100099: BOSMA, NANNE J. - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar.
152335: BOSMA, ULBE - Terug uit de kolonien. Zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties.
121577: BOSMA, KOS - Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse regio 1900 - 1945.
121126: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
54331: BOSMA, E.G. - Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950
166629: BOSMA, HELEEN - Freedom of Expression in England and Under the EHCR. In Search of a Common Ground
156060: BOSMA, HANS & JAN PIETER WOUDT [EDS.]. - De Zaanse Smeltkroes. Portretten van 25 streekgenoten.
95007: BOSMA, JELLE - Woorden van een gezond verstand. De invloed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English Summary
82004: BOSMAN, A. - De hoodzakelijke inhoud van Johannes Calvijn's Christelijke Onderwijzing
144258: BOSMAN, FRANK & THEO SALEMINK [EDS.]. - Avant-garde en religie. Over het spirituele in de moderne kunst 1905-1955.
121269: BOSMAN, PROF. DR. F. [ED. - ET AL]. & FRANS DE JONGE [PHOTOGR.]. - Utrecht in 2030. Verwachtingen - visioenen - voorspellingen. Negentien bespiegelingen over de toekomst van de stad.
104530: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. [ED.]. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
95326: BOSMAN, JAN E.A. - het omgaan met kennis en de vraag naar voorlichting. Een multidisciplinair theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting (2 delen)
110718: BOSMAN, TH.E.A. & C.M. DE BRUIJN & E. VAN KAMMEN [EDS.]. - "Leven met het verleden. Gedenkboek honderd jaar "" Oud-Dordrecht "" [1892-1992]."
140385: BOSMAN-JELGERSMA, PROF. DR. HENRIETTE A. - Poeders, Pillen en Patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
140538: BOSMAN, MACHIEL - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
180113: BOSMAN, PROF. DR. D.B. & I.W. VAN DER MERWE - Tweetalige woordeboek Afrikaans - Engels.
162132: BOSMAN, ANNA M.T. - Reading and Spelling in Children and Adults. Evidence for a Single-route Model.
160627: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
4073978: BOSMAN, M. GOUD, J. & LEEUWEN, M.V. (RED.) - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis.
31626: BOSMAN, FRANK G. - De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo balls 'Byzantinisches Christentum'
144381: BOSMANS, TH.E.A. & E,J,M,F.C. BROERS [EDS.]. - Brabandts recht dat is ....Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
168041: BOSMANS, JAC & ALEXANDER VAN KESSEL - Parlementaire geschiedenis van Nederland.
110125: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
110109: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas. (1845-1900). Avec une préface de W.J.M. van Eysinga
110779: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
144380: BOSMANS, TH.E.A. & J.P.A. COOPMANS [EDS.]. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.
144379: BOSMANS, TH.E.A. & J.P.A. COOPMANS & B.C.M. JACOBS [EDS.]. - "De heerlijke stad. Achtste colloquium "" De Brabantse Stad "", 2 & 3 october 1987 - Bergen op Zoom."
146147: BOSMANT, JULES - Robert Massart.
162519: BOSOLD-DASGUPTA, BETTINA - Traiano Boccalini und der Anti-Parnass. Frühjournalistische Kommunikation als Metadiskurs.
4300964: BOSS, G. (LAPIDE, K.A) - Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelis a Lapide.
161450: BOSSAERS, DRS. K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer.
141344: BOSSAGLIA, ROSSANA & ENZO CARLI & FRANCO RUSSOLI & VALENTINO MARTINELLI & CARLO PIROVANI & BRUNO BALESTRINI [PHOTOGR.]. - 1200 Years of Italian Sculpture.
168054: BOSSAGLIA, ROSSANA & ENZO CARLI & FRANCO RUSSOLI & VALENTINO MARTINELLI & CARLO PIROVANI & BRUNO BALESTRINI [PHOTOGR.]. - 1200 Years of Italian Sculpture.
170410: BOSSART, YVES - Zonder vandaag morgen geen gisteren. Filosofische gedachte-experimenten.
151524: BOSSCHA [FOREW.]. - Rapport der jury voor den Internationalen Wedstrijd van sommige fabrikaten en werktuigen verbonden aan de Tentoonstelling van Nationale en Koloniale Nijverheid te Arnhem in 1879.
152046: BOSSCHE, STEFAN VAN DEN [ET AL.]. - Provence. Reisverhalen.
121985: BOSSCHER, DOEKO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden [1939-1952].
155077: BOSSCHER, DRS. PETER J. & DRS. PETER G. NOORDAM - F-direkt ... kans of bedreiging ?
123475: BOSSCHER, PH.M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
53515: BOSSCHER, PH.M. - De koninklijke marine in de Tweede Wereldoorlog (Deel 1)
123462: BOSSCHER, DRS PH.M. - Zeegeschiedenis van de Lage Landen.
104720: BOSSCHERE, JEAN DE - La Sculpture Anversoise aux XVe et XVIe siècles.
161590: BOSSCHERE, JEAN DE [ET AL.]. - Hommage à O.V. de L. Milosz.
4142237: BOSSCHERT, M. - Ik zal nooit meer blij zijn.
153638: BOSSE, ANKE & LEOPOLD DECLOEDT [EDS.]. - Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
91910: BOSSE-HUBER, PETRA A.O. - 500 Jahre Reformation: Bedeutung und Herausforderungen. Internationaler Kongress der EKD und des SEK auf dem Weg zum Reformationsjubilaum 2017 vom 6. bis 10. Oktober 2013 in Zurich.
153383: BOSSENBROEK, DR. MARTIN [ET AL.]. - Het geheugen van Nederland. De twintigste eeuw in 101 markante beelden.
122920: BOSSENBROEK, MARTIN - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
164566: BOSSENBROEK, DR. MARTIN [ED. - ET AL.]. - Weerzien met Indië. Het beeld van Tempo Doeloe [Register].
90382: BOSSERS, G.F.M. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 2 (2000). Aflevering 1.
180228: BOSSERT, HELMUTH TH. - Folk Art of Asia, Africa, Australia and the Americas.
131217: BOSSERT, PHILIP J. [FOREW.] - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
131120: BOSSERT, DR. H.TH. ED. - ET AL.] [ED.] - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker [6 Vols. = Complete Set]
102833: BOSSERT, H.TH. - Das Ornamentwerk. Eine Sammlung angewandter Schmuckformen fast aller Zeiten und Völker.
146010: BOSSHARD, WALTER - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
4058751: BOSSHARD, S.N. - Zwingli-Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als Zeichen der Einheit.
4017669: BOSSHART, E. - Christliche Symbole. 40 neugestaltete Symbole zum Text des Römerbriefes.
141757: BOSSINADE, JOHANNA & RIA LEMAIRE [ED. - ET AL.]. , - Vrouwen en letteren. Lezingencyclus.
30228: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken (2 delen)
93963: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken door Bossuet, Bisschop van Meaux. Vertaald naar de laatste verbeterde Fransche uitgave door Mr. B. Berends (2 delen)
151315: BOSSUYT, IGNACE - De Vlaamse polyfonie.
143075: BOSSUYT, IGNACE - De componist Alexander Utendal [ca. 1543-/1545 - 1581]. Een brijdrage tot de studie van de Nederlandse polyfonie in de tweede helft van de zestiende eeuw.
4005335: BOST, CH. - Histoire des Protestants de France.
131815: BOSTERS, CASSANDRA - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Met Bijdragen van Marie-Thérèse van Thoor en Wilma Visser.
88835: BOSTERS, CASSANDRA E.A. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van cartografie.
166733: BOSTOEN, KAREL - Hart voor Leiden. Jan van Hout [1542-1609], stadssecretaris, dichter en vernieuwer.
31553: BOSTON, THOMAS E.A. - Nabij u is het Woord. Dagboek bij de Bijbel
92383: BOSTON, THOMAS - De gemeenschap der heiligen, vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over 1 Cor. 10:17
55206: BOSTON, THOMAS - De wijde en de enge Poort. Acht preken uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum
55579: BOSTON, THOMAS - Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Acht predikaties
51843: BOSTON, TH. - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften [waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken.]
31486: BOSTON, THOMAS - De viervoudige staat. 's mensen natuur in haar viervoudige staat. T.w. van eerste oprechtheid, algeheel vederf, begonnen herstel, en voltrokken gelukzaligheid òf ellende. Beschreven in verscheidene praktikale redevoeringen
53293: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden, zeven preken
31940: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
54420: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
31313: BOSTON, THOMAS - 's Mensen natuur in haar viervoudige staat. T.w. van eerste oprechtheid, algeheel bederf, begonnen herstel, en voltrokken gelukzaligheid òf ellende. Beschreven in verscheidene praktikale redevoeringen
96003: BOSTON, THOMAS - De menselijke natuur in haar viervoudige staat
31397: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
92834: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston, bedienaar des Goddelijken Woords te Etterick
54337: BOSTON, THOMAS - Geroepen tot de goede strijd
92135: BOSTON, THOMAS - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr te Akkrum
88202: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. Vertoond in vercheidene practikcale redevoeringen.
31304: BOSTON, THOMAS - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige Gedenkschriften, waarin de onderhandelende Personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving voor bijzondere personen wegen hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven
54338: BOSTON, THOMAS - Om de uitnemendheid van Christus
4136894: BOSTON, THOMAS - Neem het kruis op en volg Mij. (Puriteins Erfgoed)
121551: BOSWELL, JAMES [FREDERICK A. POTTLE - ED.]. - Besuch bei Rousseau und Voltaire.
121289: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
131122: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
153270: BOSWORTH, R.J.B. - Italy. The Last of the Great Powers. Italian Foreign Policy before the First World War.
122003: BOSWORTH, A.B. - Conquest and Empire. The Reign of Alexander the Great.
150407: BOSWORTH, CLIFFORD EDMUND - The Later Ghaznavids. Splendour and Decay. The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040-1186.
166964: BOSZORMENYI-NAGY, IVAN - Foundations of Contextual Therapy. Collected Papers of Ivan Boszormenyi-Nagy.
103803: BOT, MARIE - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
156728: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
96109: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
4050905: BOT, P. - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
4059343: BOTEACH, S. - Wrestling with the Divine. A Jewish Response to Suffering.
122992: BOTERMANS, JACK - Paper Flight. Complete, easy-to-follow instructions for making 48 different models that fly.
123301: BOTH, G.J.J. - Tunnelbouw.
140588: BOTH, E.A. - Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
103933: BOTHA, RUDOLF P. - The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar.
4068013: BOTHA, M.E. - Sosio-Kulturele Metavrae. `n Ensiklopedies-wysgerige ondersoek na enkele grondbegrippe in die colologie en ander sosio-kulturele wetenskappe. (Diss.)
101551: BOTHA, RUDOLF P. - The Methodological Status of Grammatical Argumentation.
102413: BOTKE, IJ. & G.C. HUISMAN & H. MARING & L.A. DE VRIES - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
142624: BOTKE, KLAZINA & TANJA KOOTTE [EDS.]. - GUUS VAN DEN HOUT [FOREW.]. - Bijbelse vrouwen in de kunst.
141824: BOTMAN, WOUTER & TIJS TUMMERS [EDS.]. - Het schip van Blaauw. Bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen [1877-1990].
141555: BOTS, W.J.A. - Joachim de Bellay entre l'histoire littéraire et al styllistique. Essai de synthèse.
93884: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem, in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen
143311: BOTS, HANS [ED.]. - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savants, 1687 - 1709 [2 Vols. Compl.].
161738: BOTS, HANS - Pieter Rabus en De Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
4052121: BOTS, J. - Geloof en ondervinding. Op zoek naar de ervaring achter de geloofsbelijdenis.
160569: BOTS, HANS & LIA VAN GEMERT - Schelmen en prekers. Genres en cultuuroverdracht in vroegmodern Europa.
130712: BOTS, HANS [ED. - ET AL.] - Constantijn Huygens zijn plaats in geleerd Europa.
95028: BOTS, HANS - Pieter Rabus en de boekzaal van Europe, 1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (Serie: Studies van het instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw. Deel 2)
180260: BOTS, HANS & LIA VAN GEMERT - Schelmen en prekers. Genres en cultuuroverdracht in vroegmodern Europa.
145616: BOTS, HANS & TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
104960: BOTS, HANS & TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
145567: BOTS, HANS & PIERRE LEROY (EDS) - Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau [3 Vols. Complete Set].
144943: BOTT, PROF. DR. GERHARD [ED.]. - Freiheit - Gleichheit - Brüderschaft. 200 Jahre französische Revolution in Deutschland.
180769: BOTT, GERHARD - Ullstein Juwelenbuch. Abendländischer Schmuck von der Antike bis zur Gegenwart.
122834: BOTT, GERHARD [ED.]. - Kunsthandwerk um 1900. Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
91766: BOTT, GERHARD A.O. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
164462: BOTT, GERHARD - Ullstein Autographenbuch. Vom Sammeln handschriftlicher Kostbarkeiten [2 Vols. Compl.].
88719: BOTTEMA, TJEERD - Avonturen van een Hollandsen jongen in Arizona. Met platen van den schrijver.
104560: BOTTEMA, JAAP - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795.
122838: BOTTEMA, TJEERD [LYKELE JANSMA - INTROD.]. - Mijn leven.
4575: BOTTEMANNE, CASPAR JOSEPH MARTINUS - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V Pont Max jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita. Ab artificirus Hisce Temporibus Vigentibus Ornata.
130575: BOTTENBURG, MAARTEN VAN [ABRAM DE SWAAN - AFTERW.] - Aan den Arbeid. In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Met een nabeschouwing van Abram de Swaan.
130808: BOTTENBURG, DR. MAARTEN VAN [JULES DEELDER] - De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank.
4071420: BOTTENHEIM, S.A.M. - Geschiedenis van het concertgebouw. 1e deel.
82411: BOTTERMANN, MARIA-REGINA - Die Beteiligung des Kindes an der Liturgie von den Anfängen der Kirche bis heute, eine liturgiehistorische Untersuchung
95834: BOTTERWECK, G. JOHANNES / RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (10 volumes, of volume 9 Lieferung 1, still in progress)
4034072: BOTTERWECK, G.J. & RINGGREN, H. (HRSG.) - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. (9 Bänden in Lieferungen mit Einbanddecken). In Verbindung mit G.W.Anderson, H.Cazelles, D.N.Freedman, S.Talmon und G. Wallis. (Band 9 noch nicht erschienen)
123173: BOTTINEAU, YVES [ED.]. & JACQUES LAFAYE [INTROD.]. - Spanien. Schönheiten und Schätze.
123367: BOTTING, DOUGLAS - Zeerovers.
121320: BOTTON, ALAIN DE - The Art of Travel.
4300098: BOTTON, ALAIN DE - Statusangst. Vertaling Jelle Noorman.
4073873: BOTTON, B. DE. - De kunst van het reizen.
162545: BOTZ-BORNSTEIN, THORSTEN - Place and Dream. Japan and the Virtual.
154064: BOÜARD, MICHEL DE - Guillaume le Conquerant.
4137783: BOUAYADI-VAN DE WETERING, ST.EL & VROOM, HENK (RED.) - In het spoor van Jezus en Mohammed. Op zoek naar God en hoe te leven.
165856: BOUAZZA, HAFID - De vierde gongslag & CD.
94909: BOUCHER, MARIE-CHRISTINE A.O. - Von Ingres bis Cézanne. Kunst des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung des Musée du Petit alais, Paris. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
165286: BOUCHER, PHILIPPE & PIERRE ARPAILLANGE [INTROD.]. - La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne.
141307: BOUCHERY, DR. H.F. & FR. VAN DEN WIJNGAERT - P.P. Rubens en het Plantijnsche Huis. Petrus Paulus Rubens en Balthasar I Moretus & Rubens als boekverluchter voor de Plantijnsche drukkerij.
157193: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
157191: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
180325: BOUCQUEY, RAOUL & GUIDO FOSSEZ - André Delbaere 70.
145169: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
101552: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
4051089: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
145256: BOUDEWIJNS, LEO - Hoezenmakers. De eerste Nederlandse LP-hoezen.
142369: BOUET, GUY & ANDRÉ FEL - Atlas et géographie du Massif Central.
4066053: BOUGANIM, A. - La rime et le rite. Essai sur le prêche philophique.
146305: BOUHALHOUL, RABIAA & MARLEEN DE JONG - Vechten tegen de witte wind. Een speurtocht naar het dagelijks leven van vier Marokkaanse families in het Oude Noorden in Rotterdam.
152743: BOUHUYS, MIES [ET AL.]. - Ed. Hoornik. Schrijvers prentenboek deel 17.
150581: BOUHUYS, MIES - Beeldhouwster Truus Menger.
164645: BOUILHET, HENRI - L'Orfèvrerie Française aux XVIIIe et XIXe siècles [3 Vols. Compl.].
4136387: BOUILLARD, H. - The Knowledge of God.
102396: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire Universel d'Histoire er de Géographie, contenant l'Histoire Proprement / la Biographie Universelle / La Mythologie / La Géographie ancienne et Moderne et d'une Noveau Supplément. .
145241: BOUKEMA, PIETER JAN - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepublek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
121632: BOULAY, JEAN [ED. - ET AL.]. - Hommes et machines techniques et métiers du rail. Innovations techniques et mutations professionelles dans les chemins de fer, des origines à la periode actuelle.
4143605: BOULAY, S. DU (GRIFFITHS, B.) - Beyond the Darkness. A Biography of Bede Griffiths.
165705: BOULDING, ELISE - The Underside of History. A View of Women Through Time [2 Vols. Compl.].
142939: BOULENGER, JACQUES [JOSEPH BÉDIER - FOREW.]. - Les Romans de la Table Ronde [Merlin l'enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint Graal - La Mort d'Arthus].
91098: BOULOGNE, MATHEUS VON - Lamentationes Matheoluli. Kritisch herausgegeven und kommentiert von Thomas Klein. Mit Beiträgen von Thomas Rubel und Alfred Schmitt.
4023952: BOULTON, W.H. - The Romance of Archaeology. (An attempt to interest the general public)
154774: BOULTON, SUSIE & CHRISTPHER CATLING - Venice & the Veneto. Arcitecture - Villas - Museums - Restaurants - Maps - Palazzi - Churches - Hotels.
166210: BOULTON, SUSIE & CHRISTOPHER CATLING - Venetië & Veneto.
82458: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie, het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4011159: BOUMA, C. - De literarische vorm der evangeliën. (Diss.)
60096: BOUMA, J.A. - Het epithalamium van Paulus van Nola
60095: BOUMA, C. - De literarische vorm der Evangelien
152828: BOUMA, TJEERD D. - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
88081: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4042406: BOUMA, HANS (VB) - Het Onze Vader. Mattheüs 6. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4042409: BOUMA, HANS (VB) - De Droom van Jesaja. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
84408: BOUMA, C. - Geen algemeene verzoening
4009474: BOUMA, HANS - Op reis - om weer thuis te komen. Poëtisch dagboek.
4015866: BOUMA, HANS - Honger en dorst. Bijbels dagboek.
4040329: BOUMA, HANS (RED.) - Met de psalmen zing je het uit. (Dagboek).
4073874: BOUMA, HANS - Mijn God. Veertig geloofsmomenten.
4075956: BOUMA, T.D. (FABER STAPULENSIS, J.) - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
142468: BOUMAN, FRIDA & INE BOUMAN - De onzichtbare dief. [Een Poppenkastspel in vier bedrijven voor een publiek van 8 - 14 jaar].
81560: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat, een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid
83444: BOUMAN, OTTO - Levensbeschrijving en brieven van Jozef Charles Philpot, 12 september 1802 - 9 december 1869
141868: BOUMAN, JAN [TEXT & ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland
150333: BOUMAN, B. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950.
110116: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Wetenschap en werkelijkheid. Bundel. Prof. Dr. p.j. Bouman aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
141001: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles.
110740: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan.
4049155: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en Sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
88387: BOUMAN, J.J. - Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862). De Hoeksteen. 22e Jaargang no. 5/6, december 1993.
48202: BOUMAN, JAN - Samenzangbegeleiding met bovenstem, op hele noten. Deel 4: Psalm 108, 119, 134, 79
60097: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat (Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaale werkelijkheid)
87512: BOUMAN, HERMANNUS - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden (Deel 1)
102229: BOUMAN, MACHTELD & MARIKE VIERSTRA & RIEN GOETTSCH - Maar wie droomt er te Rotterdam. 650 jaar literair leven aan de Maas.
180544: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Roep en roeping. De levens van Jean Jaurès, Wilson en Rathenau.
46847: BOUMAN, O. - Levensbeschrijving en brieven van Otto Bouman 1877-1927
84089: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche landbouw-maatschappij 1843-1943
154300: BOUMAN, FERRY & BOB BALJET & ERIK ZEVENHUIZEN [EDS.]. - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal [1646].
91948: BOUMAN, HERMANNUS - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw.
163938: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 20ste eeuw.
161050: BOUMAN, J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster: voorafgegaan door een beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland.
89789: BOUMAN, RENÉ / HOOGBERGEN, THEO - Thema vol variaties. Zeven eeuwen muziekleven in 's-Hertogenbosch.
47026: BOUMAN, JAN (RED.) - Oranje 1940-'45, herinneringsalbum vol fotoflitsen van onze koninklijke familie tijdens de tweede wereldoorlog
110090: BOUMAN, P.J. [ET AL.]. - Economisch-historische opstellen geschreven voor Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zin 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922-5 april-1947.
2227300183: BOUMAN, DIONISIUS/OUBOTER, DINGEMAN - Den Staat der Ware Genade Gods in de Ziel, In sijn Begin, Kenteekenen, Waardigheyd, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uytlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Seven Oeffeningen, door Dionisius Bouman. WAARBIJ: Noodige Opwekkinge, voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse, en het dierbaar Vaderlandt. Gepaard met de nederige roem der godvreesende, in, en over de volsekere bestendigheid van haren genadenstaat. Vertoont in drie Oefeningen, door Dingeman Ouboter.
2227300175: BOUMAN, DIONISIUS - De Triump der Gunste Godts, Bewezen aan sijn Keurlingen, om het tot roem van haar verbonts Godt, te beantwoorden. Voorgestelt in zes Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Geestelyke Brief-Bondel, Aan de Gereformeerde Inwoonders der Stad Gods. Een over de noodige Wedergeboorte, Een over het bewaren van 't hert en hertstogten, En een over 't welbestieren der Sinnen en Tonge.
95591: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin. Sociologische waarnemingen in West-Duitsland
151930: BOUMAN, JOSÉ - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
86123: BOUMAN, P.J. - De April-Mei-stakingen van 1943
95594: BOUMAN, P.J. - Sociologie, begrippen en problemen
141867: BOUMAN, JAN [TEXT & ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Toeristische en Historische Ontdekkingen in eigen Stad en Land. Bezienswaardige en gedenkwaardige monumenten, historische en legendarische verhalen, vermaarde en vergeten personages, merkwaardige spreuken en opschriften in Nederland.
141866: BOUMAN, JAN [TEXT & ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland [6 Volumes = COMPLETE SET].
4071730: BOUMAN, HANS (SIMONIS, A.) - Adrianus Kardinaal Simonis. Een hart om te denken. 50 jaar priester.
151983: BOUMAN, BERT [ILLUSTR.], & I.H. NIJHOFF [TEXT] - Oosterbeeksche schetsen.
157946: BOUND, CHARLES F. - A Banker Looks at Book Publishing.
104016: BOURBON, F. [ED.]. - Verdwenen Beschavingen. De herontdekking van belangrijke culturen uit het verleden.
123309: BOURBON, LOUIS DE & CHARLES EYCK [ILLUSTR.]. - Het licht achter Golgotha.
4042539: BOURDARIAS, J. & WASIELEWSKI, M. - Guide des Chemins de Compostelle. Avec la collaboration d`Agnès et de Bruno Millet.
102083: BOURGEOIS, LOUIS - Quand la cour de France vivait à Lyon [1491-1551].
103393: BOURGEOIS, JEAN-JACQUES & MARTIAL MAURETTE - L'age d'or du siècle paillé.
140269: BOURGEOIS, F. & J. MERTENS [EDS.]. - La chapelle Saint-Remi a Hamerenne-Rochefort.
161099: BOURGEOIS, PATRICK L. & FRANK SCHALOW - Traces of Understanding: A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
160114: BOURGEOIS, ARTHUR P. - The Yaka and Suku.
4135202: BOURGEOIS, P.L. (RICOEUR, P.) - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
100389: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed & Tegenslag.
4136543: BOURGUET, P.DU - De vroeg-christelijke schilderkunst.
102257: BOURGUEVILLE, CHARLES DE - SIEUR DE BRAS - Les Recherches et Antiquitez de la province de Neustrie. et plus spécialement de la ville et Université de Caen.
4140976: BOURGUIGNON, E. - Psychological Anthropology. An Introduction to Human Nature and Cultural Differences.
9503: BOURIGNON, ANTOINETTE - Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-Tugend. Welche nicht bekant ist bey den itzigen Menschen, weil die die Schein-Tugend nehmen an statt der wahren Krafft-tugend, die Jesus Christus an allen wahren Christen unterwiesen hat. Dat Erste Theil. In 24. Brieffen, geschrieben an einen Gesellen der die Vollkommenheit seiner Seelen suchte. Worinne gelehret wird, dass sieselbe bestehe in der Tödtung seiner verdorbenen 5. Sinne, in der Erkäntniss und Verleugnung seiner selbst, und in stetigem Wachen und Veten wider unsere Seelen-Feinde. Aus dem Original Frantzösischem übergesetzt.
153252: BOURKE-WHITE, MARGARET - Portrait of Myself.
165742: BOURNIQUEL, CAMILLE [ED. - ET AL.]. - Van Gogh.
162962: BOURNIQUEL, CAMILLE [ET AL.]. JEAN H.P. JACOBS [TRANSL.]. - Chopin.
100316: BOURRAS, JEAN-GILBERT - La Querelle des vacants en Aquitaine. Pour en finir avec sept siècles de féodalité
30837: BOURRILLY, E. A.O. - Calvin et la Réforme en France. Deuxiéme Édition Revue
101714: BOURS, JOS & BERTHOLD GUNSTER [EDS. - ET AL.]. & HERMAN BODE [FOREW.]. - Sporen van Staal. Demka: het verhaal van de arbeiders.
31147: BOUSQUET, G.H. - La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas
4002098: BOUSSET, W. - Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. In 3.verbesserter Auflage hrsg.von H.Gressmann.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1