Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
142331: ZUIDHOEK, ARNE - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
154665: ZUIDHOEK, ARNE & GRADDY BOVEN - Zee in zicht. Werk van Arne Zuidhoek.
152100: ZUIDHOEK, ARNE - Piraten encyclopedie.
123463: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 7: Aan boord 1945-1970.
154495: ZUIDINGA, ROBERT-HENK [ED.] RENATE DORRESTEIN - HANS PLOMP - BAS HEINE - ASTRID ROEMER [ET AL]. - Boosaardig. Oorspronkelijke griezelverhalen.
156565: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A. - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk.
156564: ZUIJDERHOUDT-HULST, W.A. - Geschiedenis van de Goudse Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk.
145423: ZUIJLEN, MARJET VAN - Retour Nijmegen - Den Haag. Dagboek van een politika.
158035: ZUILEN, A.J. VAN - The Life Cycle of Magazines. A Historical Study of the Decline and Fall of the General Interest Mass Audience Magazine in the United States during the Period 1946-1972.
144764: ZUITHOFF, ATE & CEES HOFSTEENGE [ED.]. - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
123360: ZUITHOFF, ATE & CEES HOFSTEENGE [EDS.]. - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
144302: ZUMTHOR, PAUL - Daily Life in Rembrandt's Holland.
84902: ZUMTHOR, PAUL - La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt
4138809: ZUNDEREN, H.VAN - Vrijheid in twijfel? (Diss.)
165916: ZUNNEBERG, GERRIT - Reïncarneren. Hoe gaat dat eigenlijk ?
61239: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971, Een onderzoek naar de verhouding van zijn Spiritualiteit tot zijn Sociaal-politiek engagement
4004752: ZUNNENBERG, H. (BANNING, W.) - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. (Diss.)
157293: ZÜRCHER, GEORGES - Allgemeine Berufskunde für Buchdrucker.
165227: ZÜRICH, STRAUHOF - Goethe als Sammler. Kunst aus dem Haus am Frauenplan in Weimar.
4055613: N.N. (ZÜRICH) - Die Bibeltür am Grossmünster in Zürich von Otto Münch. Text: J.Grünenfelder. Fotos: E.Winizki.
101038: ZURING, J. - Het gezinsleven van schizophrenen. Een bijdrage tot de sociologie der schizophrenen.
130919: ZURING, DR. J. - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
141124: ZURNDORFER, HARRIET T. - China Bibliography. A Research Guide to Reference Works about China Past and Present.
144913: ZUTPHEN, DR. L.F.M. VAN & DR. V. BAUMANS & DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.]. - Proefdieren en dierproeven.
90591: ZUTTER, JAN DE - Eko Eko. Een halve eeuw wicca.
4060979: ZUURDEEG, W.F. - An Analitical Philosophy of Religion.
145620: ZUURDEEG, J.P.B. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
105267: ZUURDEEG, J.P.B. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
84360: ZUURDEEG, WILLEM FREDERIK - A Research for the Consequences of the Vienna Circle philosophy for Ethics
130409: ZUURMOND, A. & A. STROP [L. LOEBER - ED.] - Wetgeving en ICT-toepassingen.
4044813: ZUURMOND, R. - The Gospel in Ge`ez. I.Introduction - Text - Notes. II.Critical Edition.
151348: ZUYDERLAND, SIET & J. BERNLEF - Bajesmaf. Een bijzonderhedenboek over nederlandse gevangenissen.
201564: ZUYLEN VAN NYEVELT, WILLEM VAN - Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen va David: tot stichtinghe, en een gheestelijcke vermakinghe van allen Christe mensche.
110650: ZUYLEN, BELLE VAN [JOHANNA STOUTEN - ED.]. - Mijnheer Sainte Anne.
122383: ZUYLEN, BELLE VAN [ISABELLE DE CHARRIÈRE] - Een keuze uit haar werk.
110389: ZUYLEN, BELLE VAN - Brief aan Walter Finch aan zijn zoon.
145730: ZUYLEN, L.F. VAN - De joodse gemeenchap te Enschede 1930-1945.
4068974: ZUYLEN, D.V. - In ziekte en gezondheid. Leven met engelse humor en goddelijke genade voor en na een niertransplantatie.
152741: ZVELEBIL, KAMIL - The Smile of Murugan on Tamil Literature of South India.
84294: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk vader van het Réveil
89622: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers Réveil.
94685: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers réveil
89715: ZWAAG, W. VAN DER - Jean Louis Bernhardi (1811-1873). Een leketheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk.
30410: ZWAAG, W. VAN DER - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sinds Reveil en Afscheiding
82766: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie, een systematisch-historische interpretate van een 'omstreden' geloofsartikel
83689: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie, een systematisch-historische interpretate van een 'omstreden' geloofsartikel
150497: ZWAAG, DRS. J. VAN DE [FOREW.]. & G.J. GEERTS & L.J.W. WIEGERINCK & L.A. VERSTEEGE - ET AL.]. - Sprokkelen in Goors verleden.
4141679: ZWAAG, B. V.D. - Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd.
94795: ZWAAG, W. VAN DER - Apostel van de Hoge Alpen. Het werk van Felix Neff onder de Waldenzen
88302: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematische historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel.
152172: ZWAAG, JAAP VAN DER - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
94919: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers réveil
94667: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk vader van het Réveil
4138010: ZWAAG, W.V.D. - De Reformatie der Puriteinen. Kerkhistorie van Engeland tussen Reformatie en Revolutie.
4140660: ZWAAG, W.V.D.(BILDERDIJK, W.) - Twaalf réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten.
150441: ZWAAL, P. VAN DER [ED.]. - De middelbare leeftijd. Psychoanalytische beschouwingen.
81817: ZWAAN, JOHAN - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid
141277: ZWAAN, J. & AUKJE ZONDERGELD-HAMER [EDS.]. - De zwarte kameraden. Een geïllustreerde geschiedenis van de NSB.
91324: ZWAAN, J. - Een kabinet van westfriese gezichten
4022482: ZWAAN, J. DE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar. (Diss.)
110569: ZWAAN, TON [ED. - ET AL.]. - Familie, huwelijk en gezin in West-Europa. Van middeleeuwen tot moderne tijd.
89070: ZWAAN, FREDERIK LODEWIJK - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammtische stukken van de Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
162614: ZWAAN, JACOB - Nederlands-Indië 1940-1946. Volume 1: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
87687: ZWAAN, GERRIT VAN DER - De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
103575: ZWAAN, ANTHONIE C.L. & MADELON DE KEIZER [EDS.] - Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
4034794: ZWAAN, J. DE - Paulus als geestelijk hervormer.
4137025: ZWAAN, J. DE - Inleiding tot het Nieuwe Testament. (VUB 74-76)
4140552: N.N. (ZWAAN, J. DE) - Studia Paulina. In honorem J.de Zwaan. By C.K.Barret, R.Bultmann, C.H.Dodd, F.W.Grosheide, J.Jeremias etc.
4143741: ZWAAN, G.V.D. - De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe.
4009505: ZWAANSTRA, H. - Reformed Thoughts and Experience in a New World. A Study of the Christioan Reformed Church and its American environment 1890-1918. (Diss.)
60864: ZWAANSTRA. H. - Reformed thought and experience in a new world (A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918)
91846: ZWAENEPOEL, TOM - Kleine encyclopedie van het Vaticaan. Van apotheek tot Zwitserse garde.
86173: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw
100095: ZWAGER, DR. H.H. & DRS. R. VAN GELDER (INTROD.) - Nederland en de Verlichting.
4070530: ZWAGERMAN, A. - Het Gebed. Troostende gebeden verzameld en toegelicht. Een persoonlijke geschiedenis van het christendom.
165052: ZWAGERMANS, JOOST [ED.]. - De ontdekking van de literatuur. The Paris Review intervieuws.
154724: ZWALVE, W.J. - C.AE. Uniken Venema's Common Law & Civil Law. Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht.
4141749: ZWAN, R.V.D. (AMALADOSS, M.) - Mysterium Saeculi. Secularisatie en theologisch wereldbeeld in het Indiase christendom in het bijzonder in het werk van Michael Amaladoss. Een interpretatievoorstel.
90522: ZWAN, BERT VAN DER E.A. - Het Londens Archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
164366: ZWAN, ARIE VAN DER - H.M. Hirschfeld. In de ban van de macht.
110891: ZWAN, A. VAN DER - Hypofysetumoren Pituitary Tumors.
82518: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk (das recht der kirche, mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
60928: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. [Het recht van de Kerk]
4064757: ZWANENBURG, L.G. (VOS, G.J.) - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de kerk. Das Recht der Kirche. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache) (Diss.)
91862: ZWANEPOL, KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland
61318: ZWANEPOL, K. - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling
157301: ZWANEVELD, AGNES M. - A Bookseller's Hobby-Horse and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the First Dutch Edition of ' Tristram Shandy ' [1776-1779].
110285: ZWART, HUB - Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gesondheidsethiek als casus.
121899: ZWART, MAURICE [FOREW.]. - Cursusboek sportduiken.
94981: ZWART, A.C. DE - Willem van Oranje, een Nederlandsche Macchabeër
123344: ZWART, HENNY - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars.
4032370: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
86499: ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator.
145430: ZWART, MILJA DE [REMCO CAMPERT - INTROD.]. - Binnenhof voor Buitenlui.
47829: ZWART, JAN - Boek IV, Drie orgelliederen. Vrees niet o mijn ziele, Neem Heer mijn beide handen, U bid ik aan O macht der Liefde
145726: ZWART, CEES - Diender in Amsterdam. De beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
155781: ZWART, ERIK - Submillimeter spectroscopy of Molecular Complexes and Ion.
155124: ZWART, CEES - De strategie van de hoop.
155022: ZWART, FRITS [ED.]. & KATJA BROOIJMANS & ONNO MENSINK - Willem Mengelberg [1871-1951]. Dirigent / Conductor.
55758: ZWART, KERST - Graafschapsche geschiedenissen
101767: ZWART, J. [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1991-1992
121211: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932. Aangevuld met een beschrijving van de restauratie in 1938 doorden organist W. Oranje.
160149: ZWARTJES, OTTO & GEERT JAN VAN GELDER & ED DE MOOR [EDS.]. - The Middle East and Europe. Encounters and Exchanges Orientations.
160152: ZWARTJES, OTTO & GEERT JAN VAN GELDER & ED DE MOOR [ED.]. - Poetry, Politics and Polemics. Cultural Transfer Between the Iberian Peninsula and North Africa.
87171: ZWEDEN, J. V. - Gods reddende en zorgvolle liefde omtrent eenige personen in Engeland en N.-Amerika (2 delen in 1 band)
121526: ZWEERDE, H. VAN DER - 'k Mag sterven als 't niet waar is. Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
87579: ZWEERDE, H. VAN DER - Plattelandsleven in Zuidwest Drenthe. 1860-1925.
153305: ZWEERS, LOUIS - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
89745: ZWEERS, LOUIS - De Boerenoorlog. Nederlandse fotografen aan het front.
102527: ZWEERS, LOUIS - Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld.
153256: ZWEIG, STEFAN - Baumeister der Welt. Balzac - Dickens - Dostojewski - Hölderlin - Kleist - Nietzsche - Casanova - Stendhal - Tolstoi.
153072: ZWEIG, STEFAN - Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi.
166011: ZWEIG, ARNOLD - Der Streit um den Serganten Grischa.
94338: ZWEIG, STEFAN - Érasme, grandeur et décadence d'une idée
100717: ZWEIG, STEFAN & PAUL ZECH [DONALD G. DAVIAU - ED.]. - Stefan Zweig - Paul Zech. Briefe 1910-1942.
121554: ZWEIG, STEFAN - Marceline Desbordes-Valmore. Das Lebensbild einer Dichterin.
165600: ZWEIG, STEFAN - Meistererzählungen.
165599: ZWEIG, STEFAN - Clarissa. Ein Romanentwurf.
160774: ZWEIG, ARNOLD - Baruch Spinoza. Portrait eines freien Geistes 1632-1677.
154268: ZWEIG, ARNOLD & HANS-ALBERT WALTER - "Das Beil von Wandsbek & Im Anfang war die Tat. Arnold Zweigs "" Beil von Wandsbek. Roman einer Welt - Welt eines Romans [2 Vols. in Slipcase]."
4038983: ZWEIG, A. - Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus.
87004: ZWEISTRA, H. - Trouw en Geloof houdende
53491: ZWEISTRA, H. - Simsons kracht en zwakheid. Twaalf bijbellezingen
53247: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw
93628: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief
85371: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw
4073577: ZWEMER, S.M. - Der Islam. Eine Herausforderung an den Glauben. Studien über die mohammedanische Religion und die Nöte der mohammedanischen Welt vom Standpunkt der christlichen Mission.
87183: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
87169: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
84045: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen)
53610: ZWET, A.L. VAN - Spreek tot mijn hart. Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten
153534: ZWICK, MICHAEL M. [ED.]. - Einmal arm, immer arm ? Neue Befunde zur Armut in Deutschland.
4137395: ZWIEP, A. - Jezus en het heil van Israëls God. Verkenningen in het Nieuwe Testament.
92018: ZWIER, GERRIT JAN - Een lichte angst. Beschouwingen over reizen en reisboeken
165980: ZWIER, GERRIT JAN - Zilverig licht [Het Noordelijk Gevoel 2].
85731: ZWIERS, ARIANE - Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj.
4074801: ZWIERS, M. - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
93062: ZWIETEN, JAN WOLTER MARIUS VAN - The place and significance of literal exegesis in hugh of St Victor. An analysis of his notes on the Pentateuch, the Book of Judges, and the Four Books of Kings
151602: ZWIETEN, PIETER A. VAN & LÉON EIJSMAN [EDS.]. - Drug Therapy in Cardio-Thoracic Surgery.
81393: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. - De stem op het feest, zestal predicaties, deel I
85673: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. - De zang in het venster, achttal predikaties
4134858: ZWINGLI, H. - Christliche Anleitung. Übertragen und hrsg. von G.G.Muras.
4057462: ZWINGLI, H. (ZWINGLI, H.) - Zwingli in vierderlei perspectief. W.Balke, W.van `t Spijker, C.A.Tukker, K.M.Witteveen.
92089: ZWINGLI, HULDRYCH - Auswahl seiner Schriften
93988: ZWINGLI, HULDRYCH - Auswahl seiner Schriften
94088: ZWINGLI, HULDREICH - Huldreich Zwinglis, Sämtliche Werke (Band I - IV, 4 Volumes)
94089: ZWINGLI, HULDREICH - Zwinglis Briefwechsel (Band I - IV, 4 Volumes). (Series: Huldreich Zwinglis, Sämtliche Werke Band VII - X)
47260: ZWINGLIVEREIN (HRSG.) - Zwingliana, Beiträge zur Geschichte Zwinglis der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Herausgegeben vom Zwingliverein unter mitwirkung des Instituts dür Schweizerische Reformationsgeschichte. Band XXXIV, 2007
47261: ZWINGLIVEREIN (HRSG.) - Zwingliana, Beiträge zur Geschichte Zwinglis der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Herausgegeben vom Zwingliverein unter mitwirkung des Instituts dür Schweizerische Reformationsgeschichte. Band XXXIII, 2006
145027: ZWINGMANN, KONRAD [ED.]. - Tilman Riemenschneider - Frühe Werke.
142111: ZWINGMANN, KONRAD [ED. - ET AL.]. - Tilman Riemenschneider - Frühe Werke. Ausstellung im Mainfränkischen Museum Würzburg.
102607: ZWINOGRODZKA, EWA & PIOTR HORDINSKI & JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.]. - Poolse boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow.
123352: ZWITZER, H.L. - 'De Militie van den Staat'. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden
87167: ZWOFERINK, GERRIT JAN - De verwachting van Gods Kerk niet beschaamd. Preek en levensgangen.
130156: ZYKOV, C. - Elsevier's Dictionary of Nature and Hunting [English - French - Russian - German - Latin]
48262: ZYL, A.H. VAN - 1 Samuël deel 1, De Prediking van het Oude Testament (POT)
121703: ZYSK, KENNETH G. - Religious Medicine. The History & Evolution of Indian Medicine.

3/29