Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
165455: WITTEMAN, PAUL & DICK SLOOTWEG - De Avonden, een kleine reünie.
4140386: WITTENBERG, M. (BAECK, L.) - Jüdische Existenz nach Leo Baeck.
157841: WITTERHOLT, MADELON [ED.]. - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De Best Verzorgde Boeken 1971 tot en met 1985.
153958: WITTEVEEN, WILLEM & JONATHAN VERSCHUUREN [EDS.]. - De fascinatie. Wat de wetgevingsonderzoeker bezighoudt. Berichten uit het Centrum voor Wetgevingsvraagstukken.
93811: WITTEVEEN, KLAAS MARTEN - Daniel Gerdes
60868: WITTEVEEN. K.M. - Daniel Gerdes
131339: WITTEVEEN, H.J. [FOREW.] - De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland / Public Industrial Organizations in the Netherlands / L'Organisation professionelle de Droit Public aux Pays-Bas.
30649: WITTEVEEN, MENNO - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602
4134769: WITTEVEEN, H.J. - Tot de Ene. De weg van het universeel soefisme.
4026517: WITTEVEEN, K.M. (GERDES, D.) - Daniel Gerdes. (Diss.)
87229: WITTEWRONGEL, PETRUS - Oeconomia Christiana of Christelijke huishouding. Samengebracht ter bevordering van de beoefening der ware godzaligheid in de afzonderlijke huisgezinnen en samengesteld naar de regel van het zuivere Woord Gods (Deel 3)
87228: WITTEWRONGEL, PETRUS - Oeconomia Christiana of Christelijke huishouding. Samengebracht ter bevordering van de beoefening der ware godzaligheid in de afzonderlijke huisgezinnen en samengesteld naar de regel van het zuivere Woord Gods (Deel 1)
143858: WITTGENSTEIN, LUDWIG [RUSH RHEES & ANTHONY KENNY - EDS.]. - Philosophical Grammar. Part 1: The Proposition and its Sence - Part 2: On Logic and Mathematics.
143857: WITTGENSTEIN, LUDWIG [RUSH RHEES - ED.]. - Philosophische Grammatik. Teil 1. Satz, Sinn des Satzes - Teil 2. Über Logik und Mathematik.
143882: WITTGENSTEIN, LUDWIG [G.E.M. ANSCOMBE & G.H. VON WRIGHT - EDS.]. - Zettel.
167078: WITTGENSTEIN, LUDWIG [W.F. HERMANS - TRANSL. & ED.]. - Tractatus logico-philosophicus.
4142924: WITTGENSTEIN, L. - Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F.Hermans.
102185: WITTHÖFT, HANS JÜRGEN - Lexikon zur deutschen Marinegeschichte [2 Vols. Compl.].
151832: WITTKAMPF, WILLEM [HANS HEESEN - ED.]. - Verzameld werk.
123027: WITTKOP, JUSTUS FRANZ - Europa im Gaslicht. Die hohe Zeit des Bürgertums 1848 bis 1914.
102812: WITTKOP, GABRIELLE & JUSTUS FRANZ WITTKOP - Paris. Prisma einer Stadt. Eine illustrierte Kulturgeschichte.
151668: WITTKOP, GABRIELLE & JUSTUS FRANZ WITTKOP - Paris. Prisma einer Stadt. Eine illustrierte Kulturgeschichte.
163691: WITTKOWER, RUDOLF - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
166457: WITTLICH, PETR [ET AL. & INTROD.]. - Prague in Black and Gold. Scenes from the Life of a European City.
131921: WITTMANN, ANNELIESE - Kosmas und Damian. Kultausbreitung und Volksdevotion.
157299: WITTMANN, REINHARD - Ein Verlag und seine Geschichte. Dreihundert Jahre J.B. Metzler Stuttgart.
103244: WITTOP KONING, DR. D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932.
89071: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers
103321: WITTOP KONING, DR. D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
157121: WITTOP KONING, DR. D.A. & DR. L.J. VANDEWIELE [EDS.]. - Opera Pharmaceutica Rariora [17 Vols. Compl.].
110318: WITVLIET, THEO - Het geheim van het lege midden. Over de identiteit van het westers christendom. Essay.
4072549: WITVLIET, THEO - Een plaats onder de zon. Bevrijdingtheologie in de derde wereld.
87192: WITVLIET, A.C. - De Heere regeert. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Boskoop 1934-2009
4061795: WITVLIET, THEO - Bevrijdingstheologie in de derde wereld. Teksten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Gekozen en ingeleid door Dr.J.Th.Witvliet. (Sleutelteksten 9)
4052924: N.N. (WITVLIET, T.) - Freedom! Oh Freedom!. Opstellen voor Theo Witvliet. Onder redactie van Dick Boer, Bert Hoedemaker e.a.
164150: WITZEL, MORGEN [ED.]. - The Biographical Dictionary of Management [2 Vols. in Slipcase].
47149: WITZELS, GEORG/RICHTER, GREGOR - Die Schriften Georg Witzels bibliographisch bearbeitet. Nebst einigen bisher ungedruckten Reformationsgutachten und Briefen Witzels. Von Dr. Gregor Richter. Mit einem Bilde Witzels und einer Probe seiner Handschrift
86165: WITZENBORGH VINCKERS, R. - Twee feestredenen over 2 Tim. 2:19, bij gelegenheid van het afscheid nemen van de Oude Kerk te Terkaple, uitgesproken den 12den Februarij 1854, en over Joh. 4: 23, 24 bij gelegenheid van de inwijding van het nieuwe kerkgebouw te Terkaple, uitgesproken den 20sten augustus 1854
143825: WITZLEBEN, FRANK - Bewusstheit und Handlung. Zur Grundlegung der Handlungsphilosophie.
167752: WIVEL, MIKAEL - Kurt Trampedach. Tegninger fra Baskerlandt 1979-1980.
4007433: WIZENMANN, K. - Schöpfung und Urschuld. Biblisches Geschehen als legendige Gegenwart.
157177: WLADIMIROFF, IGOR - De kaart van Rusland. Door Nederlanders getekend. De rol van Vlaamse en Hollandse kartografen, kaartenmakers, graveurs, drukkers en uitgevers bij de kartografie van Rusland van de zestiende tot de negentiende eeuw.
157203: WLASSIKOFF, MICHAEL - The Story of Graphic Design in France.
146349: WOCKER, KARL HEINZ - Königin Victoria. Eine Biographie.
156222: WODEHOUSE, P.G. - The man with two left feet and other stories.
4007444: WOELDERINK, J.G. - Verbond en bevinding.
88084: WOELDERINK, J.G. - De gevaren der doopersche geestesstrooming
132126: WOELDERINK, B. & H.J. DE MUIJ-FLEURKE - Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V 1745-1808 en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V 1732-1794.
102394: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang, 1811-1825.
90670: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang. 1811-1825. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde 72.
55063: WOERDEN, C.B. V. - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen
93175: WOERDEN, C.B. V. - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engels vertaald door C.B. v. Woerden Jr.
89511: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting over Huwelijksleven en Gezinsvorming.
89235: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijnlijf. Met als aanhangsel: de geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
55488: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting over Huwelijksleven en Gezinsvorming
4138907: WOERDEN, C.B.VAN - De kiesrechtvrouw afgeweken van het heilig gebod.
61200: WOERDT, RINEKE VAN DER - Werken zolang het dag is, Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951), Gereformeerd zendelinge in Midden-Java
20468: WOERMANN, KARL - Von Apelles zu Böcklin und weiter. Gesammelte kunstgeschichtliche Aufsätze, vorträge und Besprechungen.
103438: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
145898: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Gustave van de Woestijne.
132114: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.]
142237: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Het menselijk brood - De modderen man - God aan zee - Het bergmeer.
100313: WOESTIJNE, PAUL VAN DE - De vroegste uitgaven van Avienus' Descriptio orbis terrae [1488-1515].
87045: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Opgelezen aren
86344: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Opgelezen aren
87181: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Op U verlaat zich de arme
88304: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Het dal des lofs. De weg der bekering in predikaties.
157842: WOESTIJNE, KAREL VAN DE [LEO JANSEN & JAN ROBERT - EDS.]. - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
144229: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Interludiën.
4139382: WOESTIJNE, KAREL V.D. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood - De modderen man - God aan zee - Het Bergmeer.
143863: WOHL, ROBERT - French Communism in the Making 1914-1924.
4004922: WOHLGSCHAFT, H. (BARTH, K.) - Hoffnung angesichts des Todes. Das Todesproblem bei Karl Barth und in der zeitgenössischen Theologie des deutsches Sprachraums.
30150: WOHLMAYR, WOLFGANG - Die römische Kunst, ein Handbuch
102710: WOIJNEN, KEES - Campos de Holambra 1960-2010.
4137434: WOJAK, I. & HEPNER, L. (RED.) - Lieve kinderen. Brieven uit Amsterdamse ballingschap naar de Nieuwe Wereld 1939-1943.
141876: WOJCIECHOWSKI, KATHY - The Wonderful World of Nippon Porcelain 1891-1921.
4143266: WOLDE (RED.) E. VAN - De God van Job.
92362: WOLDE, J. DE - 350 jaar kerkgebouw. Hervormde Gemeente Rouveen, 1641-1991
110595: WOLDE, ELLEN VAN - Een topografie van de geest. Een verkenningstocht door het landschap van taal en betekenis, denken en geloven.
95264: WOLDE, E.J. VAN - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Methodod of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden
104432: WOLDERING, IRMGARD - Götter und Pharaonen. Die Kultur Ägyptens im Wandel der Geschichte.
110596: WOLDERING, HENK E.S. - Westerse waarden door Shakesepeare belicht.
4007445: WOLDRING, H.E.S. & KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
4139593: WOLDRING, H.E.S. (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
153532: WOLF, REINHARD - Sozial verwaltetes Wohnen. Empirische Fallstudie einer Grosswohnanlage.
93774: WOLF, H.C. DE - De kerk en het maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam
4012457: WOLF, H.H. (CALVIJN, J.) - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin. (BLGRK X)
162435: WOLF, A.F.C.M. - Priestergraf en kerkhofkruis op de R.K. Begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen. Grafmonumenten in Nederland. Stenen tussen licht en donker.
161917: WOLF, ROB - Bewogen historie. De Sint Maartenskliniek 1936-1999.
86062: WOLF, HANS HEINRICH - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin
122342: WOLF, BRYAN JAY - Romantic Re-Vision. Culture and Consciousness in Nineteenth-Century American Painting and Literature.
88502: WOLF, E.F.H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
146054: WOLF, M. [ED.]. - Het Nederlands Persmuseum. Liefdewerk oud papier.
46296: WOLF, E.F.H. - Alphabetische Lijst van Onderwerpen en Denkbeelden met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke Psalm-Verzen, wier eerste regel is uitgedrukt
151250: WOLF, REINHART [PHOTOGR.] & PETER LAURITZEN [TEXT] & SIR HAROLD ACTON [INTROD.]. - Villas of the Veneto.
167126: WOLF, RUTH - De wieken van de leeuwerik: het leven van Bernard de Ventadour.
146137: WOLF, SYLVIA - Exlibris. 1000 Beispiele aus fünf Jahrhunderten / 1000 Examples from Five Centuries.
161223: WOLF, HANS-JÜRGEN - Schwarze Kunst. Eine illustrierte Geschichte der Druckverfahren.
156274: WOLF, NAOMI - Het einde van Amerika. Brief aan een jone patriot.
145229: WOLF, HANNELORE - De gespijkerde god.
101296: WOLF, SYLVIA - Etiketten. Label Design.
102813: WOLF-CATZ, HELMA - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
167897: WOLF, MANFRED - Albert Verwey and English Romanticism. A comparative and critical study, with original translations.
165329: WOLF, FRED ALAN - Het spirituele universum. Quantumfysica en het bestaan van de ziel.
165276: WOLF, NOTKER - Waarop wachten wij. Een minnik klaagt het Avondland aan.
164590: WOLF. NORBERT - Meister deutscher Buchmalerei zwischen Spätgotik und reformation.
164229: WOLF, DR. H.C. DE - De Kerk en het Maagdenhuis.
156899: WOLF, HANS-JÜRGEN - Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen - Portraits - Technologie.
155621: WOLF, MARIËTTE - Vrijheid onder druk. Een beeld van de persvrijheid in Nederland.
155254: WOLF, JACOB [S.C.J. BERTRAM - ED.]. - 500 jaar tabakscultuur. De rijke geschiedenis van het roken.
94472: WOLF, GUNTHER - Luther und die Obrigkeit
92118: WOLF, ERNST - Peregrinatio. Studien zur reformatorischen Theologie und zum Kirchenproblem (2 Bände)
150089: WOLF, WALTHER - Die Bewaffnung des altägyptischen Heeres.
101394: WOLF, ROB - Notre Dame des Anges 1903-12003. Tout droit en tegendraads & CD-Rom.
151272: WOLF, NORBERT - Caspar David Friedrich 1774-1840. De schilder van de stilte.
104093: WOLF, MARIËTTE - Het geheim van de Telegraaf. Geschiedenis van een krant.
141572: WOLF, M. - Het Nederlands Persmuseum. Liefdewerk Oud Papier.
145873: WOLF, SIEGMUND A. - Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaunersprache.
4300585: WOLF, N. H.G.KAUFMANN & WIL DERKSE (BENEDICTUS) WOLF, N. H.G.KAUFMANN & WIL DERKSE, - De Regel vam Benedictus. Ora et Labora. Met verdiepende teksten van Wil Derkse over de Regel van Benedictus. [in dit prachtige fotoboek wordt je meegevoerd naar de fascinerende wereld van de Benedictijner kloosters in Europa]
4060596: WOLF, ELLY - Voortijdig afscheid.
4140207: WOLF, G. - Geschichte der Juden in Wien. (1156-1876). Reprint der Ausgabe 1876. Mit einem nachwort von E.Weinzierl.
4026046: WOLF, H.C. DE (AMSTERDAM) - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
60851: WOLFAARDT. J. A. - Kerklike konfrontasie-oorde
4066815: WOLFAARDT, J.A. - Kerklike konfrontasie - Oorde. `N deskriptie, analitiese studie met die evangeliese akademies as model. (Diss.)
167603: WOLFE, MARTIN - The Fiscal System of Renaissance France.
157346: WOLFE, GERARD R. - The House of Appleton. The history of a publishing house and its relationship to the cultural, social and political events that helped shape the destiny of New York City.
157497: WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte [1989: Volume 1 & 2 = Complete Year].
160689: WÖLFER, DR. TH. - Schlipfs praktisches Handbuch der Landwirtschaft.
100391: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
100392: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
100093: WOLFERS, DR. J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
54568: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropjheton 4. Micha (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/4)
54561: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/3)
54562: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 2. Joel und Amos (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/2)
4060971: WOLFF, H.W. (BKAT) - Obadja, Jona. Dodekapropheton 3. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/3)
4057138: WOLFF, H. - Jesus als Psychotherapeut. Jesu Menschenbehandlung als Modell moderner Psychotherapie.
4011039: WOLFF, H.W. (BKAT) - Hosea. Dodekapropheton 1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/1)
152543: WOLFF, OTTO - Ouvrard. Speculator of Genius 1770-1846.
85315: WOLFF, CHRISTIAN - Der erste Brief des Paulus an die Korinther. Zweiter Teil: Auslegung der Kapitel 8-16
4060974: WOLFF, H.W. (BKAT) - Joel, Amos. Dodekapropheton 2. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/2)
4070247: WOLFF, H.W. (BKAT) - Hosea. Dodekapropheton 1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/1)
31010: WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 1. Hosea
31009: WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 2. Joel und Amos
31008: WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona
31007: WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 4. Micha (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XIV/4)
156976: WOLFF, KURT [BERNHARD ZELLER & ELLEN OTTEN - EDS.]. - Briefwechsel eines Verlegers 1911-1963.
4060970: WOLFF, H.W. (BKAT) - Micha. Dodekapropheton 4. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/4)
54560: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 6. Haggai (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/6)
142584: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten.
54573: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 1. Hosea (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/1)
150983: WOLFF, UWE - Der gefallene Engel. Von den Dämonen des Lebens.
130710: WOLFF, ANNE - How Many Miles to Babylon? Travels and Adventures to Egypt and Beyond, from 1300 to 1640.
4138688: WOLFF, H. - Jesus der Mann. Die Gestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht.
130984: WOLFFE, JOHN - Great Deaths. Grieving, Religion and Nationhood in Victorial and Edwardian Britain. De dood in Vlaanderen. Opvattingen en praktijken na 1950.
151981: WOLFFRAM, HEATHER - The Stepchildren of Science. Psychical Research and Parapsychology in Germany, c. 1870-1939.
110733: WOLFFRAM, DIRK JAN - Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad Harderwijk, 1850-1925.
4053564: WOLFINGER, FR. (KUHN, J.E.V.) - Der Glaube nach Johann Evangelist von Kuhn. Wesen, Formen, Herkunft, Entwicklung. (STG 19.Jh.2)
141147: WOLFRAM, HERWIG - Die Gothen und ihre Geschichte.
87126: WOLFS, PETRUS FRANCISCUS - "Das Groninger ""Religionsgespräch"" (1523) und seine hintergründe"
60956: WOLFS, S.P. - Das Groninger 'Religionsgespräch' (1523) und seine Hintergründe
94857: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon
130853: WOLFS, DR. S.P. - "Das Groninger "" Religionsgespräch "" (1523) und seine Hintergründe."
4140554: WOLFS, S.P. - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
4140803: WOLFS, S.P. - Das Groninger 'Religionsgespräch' (1523) und seine Hintergründe.
156061: WOLFSON, DR. D.J. - Op zoek naar een aanvaardbare verdeling. Een beschouwing over het arbitraire karakter van criteria voor de inkomensverdeling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de leer der openbare financiën aan de aan de faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
4140054: WOLFSON, E.R. - Through a Speculum That Shines. Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism.
151932: WOLGAST, EIKE - Die Wittenberger Luther-Ausgabe. Zur Überlieferungsgeschichte der Werke Luthers im 16. Jahrhundert.
90061: WOLGAST, E. - Die Universität Heidelberg 1386-1986
4134314: WOLIN, R. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse. Vertaald door R.van Essen.
161951: WOLINSKI [SIMON VINKENOOG - TRANSL.]. - Brief aan mijn vrouw.
130078: WOLK, ANGELIKA - Het Oude Egypte.
151660: WOLK, JOHANNES VAN DER & RONALD PICKVANCE & E.B.F. PEY & EVERT VAN UITERT & LOUIS VAN TILBORG & SJRAAR VAN HEUGTEN - Tekeningen van van Gogh & Schilderijen van van Gogh [2 Vols. Compl.]..
123010: WOLK, JOHANNES VAN DER & RONALD PICKVANCE & E.B.F. PEY & EVERT VAN UITERT & LOUIS VAN TILBORG & SJRAAR VAN HEUGTEN - De schetsboeken van Vincent van Gogh.
141709: WOLK, JOHANNES VAN DER - De Kröllers en hun architecten. H.EL.J. Kröller-Müller - A.G. Kröller & L.J. Falkenburg, P. Behrens, L. Mies van der Rohe, H.P. Berlage, A..J. Kropholler, H. van de Velde
47141: WOLKAN, RUDOLF - Die Hutterer. Öfterreichische Wiedertäufer und Kommunisten in Amerika
4074035: WOLKAN, RUDOLF - Die Hutterer. Österreichische Wiedertäufer und Kommunisten in Amerika.
152901: WOLKEN, G.A. - Het Matriarchaat bij de oude arabieren.
165968: WOLKERS, JAN - Serpentina's petticoat. Met tekeningen uit de hongerwinter.
154594: WOLKERS, JAN & PETER VAN ZONNEVELD - Een oceaan van hoop. Gesprekken met Jan Wolkers over de oorlogsjaren [Book & DVD].
162111: WOLLENBERG, ARNOLD L. VAN DEN - The Rasch Model and Time-limit Tests. An Application and Some Theoretical Contributions.
162746: WOLLHEIM, RICHARD - F.H. Bradley.
4007447: WOLMARANS, H.P. - Die mens naar die beeld van God. (Diss.)
122236: WOLPERT, STANLEY - A New History of India.
153879: WOLSINK, MAARTEN & MICHAEL BAUMEISTER - Van nijlpaard tot Maasbedding. Verscheidenheid en samenhang in de milieugeografie.
95478: WOLTER, MICHAEL - Der Brief an die Kolosser. Der Brief an Philemon (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 12)
164588: WOLTER-VON DEM KNESEBECK, HARALD - Das Mainzer Evangeliar. Strahlende Bilder - Worte in Gold.
121242: WOLTERBEEK, WILLEM P. - Geschiedkundige Studien over Kapitaalverdeeling. Eene staathuishoudkundige proeve ter verkrijging van den graad van doctor in de regten.
4064585: WOLTERS, A.M. (PLOTINUS) - "Plotinus on Eros"""". A Detailed Exegetical Study of Enneads III, 5.(Diss.)"
100094: WOLTERS, DR. J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
167251: WOLTERS, REIN - Onverbloemd. 90 jaar Annie de Reuver [& CD.].
4141371: WOLTERS, H.T. (THOMAS, M.M.) - M.M.Thomas' Concept of Salvation and the Collective Struggle for fuller Humanity in India. (Diss.)
55764: WOLTERS, ALB. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus en het kapittel van Sint Odiliën-Berg
110604: WÖLTGENS, THIJS - De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof.
152746: WOLTHERS, DAISY [ED.]. - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek deel 21.
4007662: WOLTHUIS, G.W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Wijsbegeerte van den godsdienst. Bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven.
94529: WOLTHUIS, L.J. E.A. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis
53667: WOLTJER, J. - Ideëel en reëel. Rede bij de overdracht van het recoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1896
93316: WOLTJER, J.J. - Friesland in Hervormingstijd
53664: WOLTJER, J. - Vrijheid. De levensvoorwaarde voor het hooger onderwijs. Inleiding tot het debat over de stellingen voorgedragen in de meeting der Vereeniging voor Hooger Onderwijs, te Utrecht gehouden den 27 Juni 1894
53665: WOLTJER, - Beginsel en norm in de literatuur. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 28 October 1901
30458: WOLTJER, J.J. - Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand
53508: WOLTJER, JAN JULIAAN - Friesland in Hervormingstijd
53811: WOLTJER, J. - De eerste vijfentwintig jaren der Vrije Universiteit
53806: WOLTJER, J. - Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging. Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit 20 October 1908
53807: WOLTJER, J. - Vrijheid. De levensvoorwaarde voor het hooger onderwijs. Inleiding tot het debat over de stellingen voorgedragen in de meeting der Vereeniging voor Hooger Onderwijs, te Utrecht gehouden den 27 Juni 1894
53808: WOLTJER, J. - Overlevering en kritiek. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1886
53809: WOLTJER, J. - Leven en wetenschap. Toespraak gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit, den 24sten September 1897
53810: WOLTJER, J. - Lucretii Philosophia, cum fontibus comparata
53802: WOLTJER, J. - Leven en wetenschap. Toespraak, gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit den 24sten September 1897
53803: WOLTJER, J. - Gezag en wetenschap. Rede gehouden op de opening der lessen aan de Vrije Universitiet den 20 September 1892
53804: WOLTJER, J. - Godsdienstonderwijs
53805: WOLTJER, J. - De wetenschap van den logos. Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October 1891
130543: WOLTJER, DR. J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
4137738: WOLTJER, J. KUYPER, A. FABIUS, D.P.B. HONIG, A.G. BAVINCK, H. & VISSCHER, H. - Convoluut van 8 reden gebonden in 1 boek boek.
88557: WOLTJER, J.J. - Kleine oorzaken, grote gevolgen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Vaderlands Geschiedenis van de 16e en 17e eeuw aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 21 november 1975.
4300559: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
31141: WOLZOGEN KÜHR, S.I. VON - De Nederlandsche vrouw in de eerste helft der 18e eeuw
31140: WOLZOGEN KÜHR, S.I. VON - De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw
163751: WONG, NATHAN D. & HENRY R. BLACK & JULIUS M. GARDIN - Preventive Cardiology.
95747: WONG, EVA - Feng-Shui. The ancient wisdom of harmonious living for modern times
144935: WONG, JAMES C.K. & VIVIAN W.Y. HUNG [EDS.]. - Ink Paintings by Hong Kong Artists. Selected from the Collection of the Honh Kong Museum of Art.
164711: WONG, PAUL T.P. & LILIAN C.J. WONG [EDS.]. - Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping.
153842: WONGER, B. [REGINA WILLEMSE - TRANSL.]. - Karan. Roman over Australië.
101903: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de bronnen van onze beschaving.
144962: WOOD, MICHAEL - In Search of the Trojan War.
121907: WOOD, GEOFFREY & PHIL JAMES [EDS.]. - Institutions, Production and Working Life.
142593: WOOD, ALAN - Bertrand Russell. The Passionate Skeptic. A Biography.
102494: WOOD, MICHAEL - Domesday. A Search for the Roots of England.
84846: WOOD, ERNEST E. - Practical Yoga ancient and modern. Being a new, independent translation of Patanjali's Yoga Aphorisms, interpreted in the light of ancient and modern psychological knowledge and practical experience
162932: WOOD, CHARLES T. - The Age of Chivalry. Manners and Morals 1000 - 1450.
122035: WOOD, IAN & G.A. LOUD [EDS.]. - Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays presented to John Taylor.
164685: WOOD, HARRIET HARVEY - The Battle of Hastings. The Fall of Anglo-Saxon England.
160685: WOOD, W.J. - Civil War Generalship. The Art of Command.
53519: WOOD, J.G. - De onbeschaafde volken, beschreven in hun voorkomen, zeden, gewoonten gebruiken enz. Australië, Nieuw-Zeeland, Polynesië en Azië (Deel 2)
101438: WOOD, EAN - The Josephine Baker Story.
151482: WOOD, DOROTHY - Naaitechnieken. Complete handleiding voor naaiwerk, patchwork en borduurwerk.
110402: WOOD, GABY - Living Dolls. A Magical History of the Quest for Mechanical Life.
102316: WOOD, MICHAEL - In de sporen van William Shakespeare.
130975: WOOD, JULIETTE - Eternal Chalice. The Enduring Legend of the Holy Grail.
4136005: WOOD, L.J. - A Survey of Israel's History. Revised by David O'Brien.
4140213: WOOD, D. - Christianity and Judaism. Papers read at the 1991 Summer Meeting and the 1992 Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society. (Studies in Church History 29)
101395: WOODALL, JAMES - John Lennon en Yoko Ono.
4136521: WOODBRIDGE, J.D. - Great leaders of the Christian Church.
121811: WOODCOCK, GEORGE - A Social History of Canada.
157720: WOODFIELD, DENIS B. - Surreptitious Printing in England 1550-1640.
131896: WOODFORD, PEGGY - Schubert. His Life and Times.
164451: WOODHAM, JONATHAN M. - A Dictionary of Modern Design.
104175: WOODHAM, JONATHAN M. - Twentieth-Century Ornament.
150895: WOODHAM-SMITH, CECIL - Florence Nightingale 1820-1910.
103364: WOODHEAD, HENRY [ED.]. - Echoes of Glory. [3 Vols. Compl.in Slipcase]. 1. Arms and Equipment of the Union - 2. Arms of Equipment of the Confederacy - 3. Illustrated Atlas of the Civil War.
140346: WOODMAN, RICHARD - Reis naar de oost. Een vrachtschip in de jaren '60.
141286: WOODROW, ALAIN - De Jezuïeten. Geschiedenis van een macht.
131028: WOODS, WILLIAM - England in the Age of Chaucer.
166359: WOODS, ROBIN W. - The Birds of the Falkland Islands.
164738: WOODS, ROBERT - Children Remembered. Responses to Untimely Death in the Past.
161350: WOODWARD, WENDY & PATRICIA HAYES & GARY MINKLEY [EDS.]. - Deep hiStories. Gender and Colonialism in Southern Africa.
166671: WOODWARD, ALISON E. - Going for Gender Balance.
150609: WOOF, ROBERT & HOWARD J.M. HANLEY & STEPHAN HEBRON - Paradise Lost. The Poem and its Illustrators.
90329: WOOLF, ROSEMARY - The English Mystery Plays
100271: WOOLF, VIRGINIA - Geheim Londen.
110034: WOOLF, ROSEMARY - The English Mystery Plays.
144112: WOOLF, VIRGINIA [ANNE OLIVIER BELL - ED.]. - A Moment's Liberty. The Shorter Diary.
140182: WOOLHOUSE, R.S. [ED.]. - Leibniz: Metaphysics and Philosophy of Science.
104817: WOOLLETT, ANNE T. & ARIANE VAN SUCHTELEN [EDS - ET AL.]. - Rubens & Brueghel. Een artistieke vriendschap.
4141666: WOOLLEY, C.L. - Ur of the Chaldees. A Record of Seven Years of Excavation.
157796: WOOLMER, J. HOWARD - The Samurai Press 1906-1909. A Bibliography.
154011: WOOLMER, STANLEY C. & CHARLES H. ARKWRIGHT - Pewter of the Channel Islands.
144277: WOOLRYCH, AUSTIN - Commonwealth to Protectorate.
101036: WOOLSEY, THEODORE D. - Communism and Socialism. Their History and Theory. A Sketch.
146260: WOOTTON, ANTHONY - Dilemmas of Discourse. Controversies About the Sociological Interpretation of Language.
102443: WORDEN, BLAIR [ED.]. - Stuart England.
4133943: WORDSWORTH, J. SANDAY, W. & WHITE, H.J. - Portions of the Gospels according to St.Mark and St.Matthew. From the Bobbio MS. etc. Together with other Fragments of the Gospels etc. Edited with the Aid of Tischendorf's Transcripts etc.
156021: WORICK, JENNIFER - Leven met een man. Hoe moet dat dan?
130091: WÖRISHÖFFER, S. - Gered. Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld.
100579: WORKMAN, HERBERT B. - The Church in the West in the Middle Ages [2 Vols. Compl.].
157626: WORLD HEALTH ORGANIZATION - Malaria Control in Complex Emergencies. An Inter-Agency Field Handbook.
104907: WORLD WAR - The Third Reich [20 Vols.].
158303: WORMALD, FRANCIS & C.E. WRIGHT - The English Library before 1700. Studies in Its History.
82625: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten (complete set)
55353: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
145500: WÖRNER, HANS JAKOB - Architektur des Frühklassizismus in Süddeutschland.
161912: WÖRNER, KARL - Geschiedenis van de Muziek.
89932: WOROBIEC, TONY & EVA - Icos of the Highway. A Celebration of Small-Town America.
88010: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872. Met portret van den schrijver en 47 afbeeldingen naar oude prenten.
167243: WORPOLE, KEITH - Reading by Numbers: Contemporary Publishing and Popular Fiction.
157473: WORRALL, SIMON - The Poet and the Murderer. A True Story of Literary Crime and the Art of Forgery.
84807: WORSLEY, HENRY - The dawn of the English reformation: its friends and foes
157710: WORTEL, G.M.L. - De band zij de spiegel van den inhoud.
4073967: WORTELBOER, HANS - De Rooms-katholieke kerk. Het complete handboek.
162739: WOSIEN, MARIA-GABRIELLE - De magische dans. Ontmoeting met de goden.
4055270: WOSIEN, M.G. - De Magische dans. Ontmoeting met goden.
4029141: WOTHERSPOON, H.J. & KIRKPATRICK, J.M. - A manual of church doctrine. According to the Church of Scotland.
141650: WOUD, AUKE VAN DER - Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848.
110096: WOUD, AUKE VAN DER - De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850).
165323: WOUD, AUKE VAN DER - Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848.
103066: WOUD, AUKE VAN DER & KIM ZWARTS [PHOTOGR.]. - Wim Quist. Architect.
100396: WOUDA, B. [ED.]. & L.W. HORDIK & M. MOORE - Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
121711: WOUDE, DR. AD VAN DER - Leven met geschiedenis. Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis.
54138: WOUDE, A.S. VAN DER E.A. - Kerk en theologie. Zevenenveertigste jaargang, 1996
81195: WOUDE, C. VAN DER - "Hugo Grotius en zijn ""Petas ordinum hollandiae ac Westfrisiae vindicata"" rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt ban hoogleraar aan de theologische hogeschool te Kampen op dinsdag 28 Februari 1961"
81655: WOUDE, C. VAN DER - "Hugo Grotius en zijn ""Pietas ordinum hollandiae ac westfrisiae vindicata"" rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de theologische hogeschool te Kampen op dinsdag 28 Februari 1961"
95269: WOUDE, ANNEMARIEKE VAN DER - Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40, 1-11 in het drama van Jesaja 40-55
142083: WOUDE, AD. & ANTON SCHUURMAN. [EDS.] - Probate Inventories. A new source for the historical study of wealth, material culture and agricultural development. Papers presented at the Leeuwenborch Conference. [Wageningen 5-7 May 1980]
142084: WOUDE, A.M. VAN DER [ET AL.]. - Dertig jaar afdeling agrarische geschiedenis.
142085: WOUDE, A.M. VAN DER & P.M.M. KLEP & J.A. FABER & H.A. DIEDERIKS & S. HART - Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden [& 3 other essays].
102957: WOUDE, B.A.L. VAN DER [ET AL. - ED.]. J. WUTTE JZN. [INTROD.]. - Het 4e en 5e Veendistrict 1826-1926.
161530: WOUDE,S.VAN DER. (ED.]. - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A collection of essays and studies in bibliography and allied subjects, edited by S. van der Woude.
81772: WOUDE, SAPE VAN DER - Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver
103715: WOUDE, C. VAN DER [ABRAHAM RADEMAKER - ILLUSTR.]. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. Mitsgaders Cavel Conditien ende Caerte, benevens ’t Register van de Cavels met de Eyghenaars der selver. Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
60894: WOUDE. A.S. VAN DER - Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde vor Qumran
48278: WOUDE, A.S. VAN DER - Jona Nahum, De Prediking van het Oude Testament (POT)
93677: WOUDE, CORNELIS VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie
167666: WOUDE, JOHAN VAN DER - Anatomie. een episode uit de geschiedenis der chirurgie. Roman.
88544: WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn 'pietas ordinum hollandiae ac westfrisiae vindicata'. Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op dinsdag 28 feburari 1961.
145618: WOUDE, C. VAN DER [ABRAHAM RADEMAKER - ILLUSTR.]. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. Mitsgaders Cavel Conditien ende Caerte, benevens ’t Register van de Cavels met de Eyghenaars der selver. Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
54586: WOUDE, A.S. VAN DER - Micha (Serie: De prediking van het Oude Testament)
61439: WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus, leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie
4073777: WOUDE, A.S. VAN DER (TEKST EN TOELICHTING) - Amos, Obadja, Jona.
146469: WOUDE, DR. S. VAN DER [ED.]. - Acta capituli Windeshemensis. Acta van de kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim.
60852: WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus (Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie)
4300050: WOUDE, B.L. VAN DER - Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Een leerhuis dieptepsychologisch bijbel lezen.
4005602: WOUDE, S.V.D. (BUSCH, J.) - Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver. (Diss.)
4039283: WOUDE, S.V.D. - Acta Capituli Windeshemensis. Acta van de Kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien. Latijnse tekst.
94289: WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn 'Pietas ordinum Hollandiae ac Westfrisiae vindicata'
45537: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 1
45538: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 2
45542: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 3
4040215: WOUDENBERG, R.VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
4029139: WOUDENBERG, R. VAN (APEL, K.O.) - Transcendentale reflecties. Een onderzoek naar transcendentale argumenten in de contemporaine filosofie, met bijzondere aandacht voor K.O.Apel. (Diss.)
152953: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Filosofie van taal en tekst.
82361: WOUDENBERG, R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof
81476: WOUDENBERG, J.A. - Uw koninkrijk kome, het Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908)
60854: WOUDENBERG. J.A. - Uw Koninkrijk kome (Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap 1846-1908)
31422: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie
4071485: WOUDENBERG, R. V.AN(E.A.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
166220: WOUDENBERG, H.M. VAN [TEXT] & BRIGITTE ESPEET [ILLUSTR.]. - Scherpenzeel.
60853: WOUDENBERG. A.S.L. - Kairos en het eeuwige nu (Een onderzoek naar de verhouding tussen presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis)
146244: WOUDENBERG, A. & IR. G. VAN WIERINGEN - Buiten de Bandijken [Rivierwerken ca.].
166155: WOUDSTRA, JOHANNES - Siderius. De Familie en het Handschrift.
165470: WOUDSTRA, JOSHA [ED.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2007-2008.
154969: WOUDSTRA, F.G.A. - Onze Koninklijke Marine.
88588: WOUDWIJK, TH. - Door het geloof behouden
87578: WOUDWIJK, W. - Negen nagelaten predikatiën
55763: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht
87983: WOUTERS, D. - Historiën onzer Lage Landen bij de zee. Met teekeningen van Isings.
89392: WOUTERS, D. - Historiën onzer Lage Landen bij de zee. Met teekeningen van Isings.
92043: WOUTERS, PAUL - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt
90607: WOUTERS, FRANS - Door tien eeuwen Graafse historie
164952: WOUTERS, PAUL - België - Nederland. Verschil moet er zijn.
155232: WOUTERS, JO - Het Brabant van toen ... Vertellingen over het leven van alle dag uit ons goede Brabant tussen 1900 en 1940. Opgetekend in 36 afleveringen voor het Brabants Dagblad.
154691: WOUTERS, KEES C.A.T.M. - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
141430: WOUTERS, D. - Over het illustreren van leesboeken voor kinderen.
90699: WOUTERS, P. / POLL, M. - Du régime des malades mentaux en Belgique. Deuxième édition du régime des aliénés en Belgique par Th. Wouters.
91509: WOUTERS, H.H.E. E.A. - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht. 1662 - 31 Juli - 1962.
53471: WOUTERS, A.PH.F. / ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
131496: WOUTERS, TJ. [ED.] - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ond dorp werden weggevoerd.
141067: WOUTERS, D. & J. MOORMANN [EDS.]. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
145123: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden. Op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de 17e Eeuw.
144339: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden. Op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de 17e Eeuw.
92431: WREGE, HANS-THEO - Die Überlieferungsgeschichte der Bergpredigt. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament. Herausgegeben von D. Dr. Joachim Jeremias und D. Otto Michel. 9)
100139: WRENN, C.L. [W.F. BOLTON - REVISED ED.]. - Beowulf. With the Finnesburg Fragment.
156567: WRIGHT, PETER POYNTZ - Hastings.
101792: WRIGHT, BETH SEGAL - The Cambridge Companion to Delacroix
90837: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Järpe (male).
90800: WRIGHT, WILHELM VON - Lyrurus Tetrix. Orre, höna.
90801: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Järpe i ungedräkt, slutet av juli (male).
90804: WRIGHT, MAGNUS VON - Acrocephalus Schoenobaenus. Säfsangare.
90806: WRIGHT, MAGNUS VON - Numenius Phaeopus. Smaspof.
90807: WRIGHT, MAGNUS VON - Eniconetta Selleri. Alförrädare (female).
90808: WRIGHT, WILHELM VON - Fratercula Arctica. Lunnefagel.
90809: WRIGHT, WILHELM VON - Rissa Tridactyla. Tretaig mas, ung fagel.
90811: WRIGHT, WILHELM VON - Somateria Mollissima. Ejder i öfvergangsdräkt (female).
90813: WRIGHT, WILHELM VON - Scolopax Rusticola. Morkulla.
90815: WRIGHT, WILHELM VON - Uria Grylle. Tobisgrissla.
90816: WRIGHT, MAGNUS VON - Lyrurus Tetrix. Orre, tupp, om varen.
90817: WRIGHT, WILHELM VON - Phalacrocorax Carbo. Storskarf, gammal i februari (female)
90819: WRIGHT, WILHELM VON - Podiceps Griseigena. Grahakedopping, und fagel.
90762: WRIGHT, WILHELM VON - Tetrao Urogallus. Tjäder, höna.
90763: WRIGHT, MAGNUS VON - Lullula Arborea. Trädlärka.
90764: WRIGHT, MAGNUS VON - Riparia Riparia. Backsvala.
90765: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Anthus Trivialis. Trädpiplärka.
90766: WRIGHT, WILHELM VON - Certhia Familiaris. Trädkrypare i vinterdr.
90767: WRIGHT, FERDINAND VON - Emberiza Calandra. Kornsparf.
90769: WRIGHT, MAGNUS VON - Tringa Maritima. Skäarsnäppa.
90770: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Columba Oenas. Skogdufva.
90772: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Lagopus Mutus. Fjällripa, tupp, on senhösten.
90777: WRIGHT, FERDINAND VON - Stercorarius Parasiticus. Vanlig Labb, ung fagel.
90779: WRIGHT, WILHELM VON - Anas (Mareca) Penelope. Bläsand, om hösten (male).
140415: WRIGHT, PATRICK - Iron Curtain. From Stage to Cold War.
92474: WRIGHT, W. - The chronicle of Joshua the Stylite, composed in Syriac A.D. 507, with a translation into English and notes
141525: WRIGHT, QUINCY - Problems of Stability and Progress in International Relations.
144925: WRIGHT, CHRISTOPHER - Paintings in Dutch Museums. An Index of Oil Paintings in Public Collections in the Netherlands by Artists born before 1870.
4020007: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
122202: WRIGHT, MARY CLABAUGH - The Last Stand of Chinese Conservatism. The T'ung-Chih Restoration 1862-1874.
90755: WRIGHT, MAGNUS VON - Hirundo Urbica. Hussvala.
90799: WRIGHT, WILHELM VON / WRIGHT, MAGNUS VON - Podiceps Cristatus. Skäggdopping, und fagel.
90791: WRIGHT, MAGNUS VON - Squatarola Squatorola. Kustpipare.
90792: WRIGHT, WILHELM VON - Colymbus Stellatus. Smalom, ung fagel.
90793: WRIGHT, WILHELM VON - Tringa Alpina. Kärrsnäppa i vinterdräkt.
90794: WRIGHT, WILHELM VON - Tringoides Hypoleucus. Drillsnäppa.
90795: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Hjärpe, tupp.
90796: WRIGHT, WILHELM VON - Cypselus Apus. Tornsvala.
90797: WRIGHT, WILHELM VON - Sterncorarius Parasiticus. Vantig Labb.
89670: WRIGHT, THOMAS - The life of William Huntington, S.S.
53523: WRIGHT, GEORGE ERNEST / FILSON, FLOYD VIVIAN - The Westminster Historical Atlas to the Bible
31419: WRIGHT, THOMAS - Uit het leven van W. Huntington
104818: WRIGHT, ELAINE [SUSAN STRONGE & WHEELER M. THACKSTON & STEVEN COHEN & CHARLES HORTON & RACHAEL SMITH] - Muraqqa. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.
110203: WRIGHT, GORDON - The Reshaping of French Democracy.
90780: WRIGHT, WILHELM VON - Nyroca Fuligula. Vigg (male).
90781: WRIGHT, MAGNUS VON - Fulica Atra. Sothöna.
90782: WRIGHT, MAGNUS VON - Sterna Hirundo. Fisktärna i sommardräkt.
90785: WRIGHT, WILHELM VON - Larus Canus. Fiskmas i sommardräkt.
90788: WRIGHT, WILHELM VON - Larus Canus. Fiskmas, i vinterdr.
90789: WRIGHT, MAGNUS VON - Sterna Paradisaea. Silvertärna.
90756: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Littoreus. Gluttsnäppa,
90757: WRIGHT, MAGNUS VON - Pinicola Enucleator. Tallbit (female).
90758: WRIGHT, WILHELM VON - Perdix Perdix. Rapphöna, tupp.
90759: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Erythropus. Svartsnäppa, ung fagel I sept.
167690: WRIGHT, JOSEPH [O.L. SAYCE - SUPPL.]. - Wright's Grammar of the Gothic Language and The Gospel of St. Mark. Selections from other Gospels and the Second Epistle to Timothyy with notes and glossary. Second edition with a Supplement to the Grammar.
166325: WRIGHT, PATRICK - Passport to Peking. A Very British Mission to Mao's China.
165007: WRIGHT, JONATHAN - De Jezuïeten. Missie, mythen en methoden.
164737: WRIGHT, JONATHAN - The Ambassadors. From Ancient Greece to the Nation State.
164335: WRIGHT, ELIZABETH MARY - Rustic Speech and Folk-Lore.
158092: WRIGHT, THOMAS - Oscar's Books. A Journey around the Library of Oscar Wilde.
157261: WRIGHT, LOUIS B. - Of Books and Men.
156915: WRIGHT, C.E. & RUTH C. WRIGHT [EDS.]. - The Diary of Humfrey Wanley 1715-1726 [2 Vols. Compl.].
166349: WRIGHT, LAWRENCE - Clean and Decent. The fascinating history of the bathroom and the water closet and of sundry habits, fashions & assessories of the toilet, principally in Great Britain, France & America.
90822: WRIGHT, WILHELM VON - Sitta Europaea. Nötväcka.
90824: WRIGHT, WILHELM VON - Lagopus Lagopus. Dalripa, i öfvergang till vinterdräkt (male).
90827: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Philomachus Pugnax. Brushane (male).
90828: WRIGHT, MAGNUS VON - Tringa Ferruginea. Spofsnäppa.
90829: WRIGHT, MAGNUS VON - Charadrius (Pluvialis) Apricarius. Ljungpipare, i ruggning till vinterdräkt.
90831: WRIGHT, WILHELM VON - Picoides Tridactylus. Tretaig Hackspett (female).
90835: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Totanus. Rödbena i sommardräkt.
90836: WRIGHT, MAGNUS VON - Phalacrocorax Carbo. Storskarf, yngre fagel i juni.
103801: WRIGHT, ESMOND [ED]. - The Ancient World: A History of Civilizations from Prehistory to the Fall of Rome.
30581: WRIGHT, H.R.C. - Free trade and protection in the Netherlands 1816-30. A study of the firest Benelux
141225: WRIGHT, DENIS - The English amongst the Persians. During the Qajar Period 1787-1921.
4074445: WRIGHT, TOM - Matteüs voor iedereen. Deel 1. Hoofdstuk 1-15.
4074517: WRIGHT, CHRIS - Jezus leren kennen door het Oude Testament.
144909: WRIGHT, BARTON - Pueblo Cultures.
4300163: WRIGHT, TOM - Pleidooi voor de Psalmen. We kunnen niet zonder
4300339: WRIGHT, TOM - Lucas voor iedereen. Deel 1. Met bijbelstudiegids.
94052: WRIGHT, D.F. - Martin Bucer. Reforming church and community
4059560: WRIGHT, G.R.H. - As on the First Day. Essays in Religious Constants.
4072621: WRIGHT, J. - De Jezuïeten. Missie, mythen en methoden.
4134833: WRIGHT, TH. (HUNTINGTON, W.) - Het leven van William Huntington.
140527: WRIGLEY, E.A. & R.S. SCHOFIELD - The Population History of England 1541-1871. A Reconstruction.
156611: WROE, ANN - The Perfect Prince. The Mystery of Perkin Warbeck and his quest for the Throne of England.
156612: WROE, ANN - Perkin. A Story of Deception.
167244: WROTH, LAWRENCE - The Colonial Printer.
150214: WSTINC, MR. HUGO [MR. S. MULLER - ED] - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc.
142775: WSTINC, MR. HUGO [MR. S. MULLER - ED] - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc.
7722: WTENBOGAERT, JOHANNES - Tractaet van 't Ampt ende Authoriteyt eener Hooger Christelijcker Overgeydt, in Kerckelijcke Saecken. Derde Editie, Na de eygene handt van den Autheur, verbetert, end' vermeerdert. Hier zijn, van nieus, bygevoegt eenige Verdedigingen van dit Tractaet, over 't gene Ruardus Acronius, Anthonius Walaeus, en andere, daer tegens geschreven hebben, gestelt by den selven Autheur. WAARBIJ: Resolvtie van de Doorluchtige Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot den vrede der kercken. Versterckt met d'Authoriteyt der Heyliger Schrift, der Concilien, Oudt-Vaderen, openbare Confessien, Mitsgaders met de getuygenissen van sommige Leeraren deses tijdts. Dit leste overgeset, uyt het Latijn, in Nederduytsch.
94100: WTENBOGAERT, JOHANNES - Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge (3 delen in 7 afleveringen, gebonden in 3 banden)
4135398: WTENBOGAERT, JOH. - Brieven en onuitgegeven stukken. (Compleet in 3 dln.). Verzameld en van aanteekeningen voorzien door H.C.Rogge.
101251: WU, YUAN-LI [ED.]. - China. A Handbook.
165412: WU, XIAOCONG & GUO YOUMIN - The Subterranean Army of Emperor Qin Shi Huang. The Eight Wonder of the World.
157526: WU, CHE-FU [KOOS KUIPER - ED.]. - Geschiedenis van het Chinese boek.
150782: WU-CHI, LIU & JEROME P. SEATON & F.A. BISCHOFF & KENNETH YASUDA [EDS.]. - K'uei Hsing. A Repository of Asian Literature in Translation.
4056579: WUCHER, A. - Von Petrus zu Paul. Weltgeschichte der Päpste.
4138825: WUCHTERL, K. - Methoden der Gegenwartsphilosophie. (UTB)
4135243: WUEST, K.S. - Hebrews in the Greek New Testament. For the English reader.
55770: WUIJSTER, P.H. E.A. - Gedenkboek van Voorne, ter herinnering aan de verheffing van den Briel tot stad, nu 600 jaar geleden
154054: WUITE, ROEL - Den Haag, zijn zigeuners en hun vervolging.
143949: WUJASTYK, DOMINIK - Metarules of Paninian Grammar: Vyjadi's Paribhasavrtti [2 Vols. Compl.].
151419: WULF, LUC DE & JOSÉ B. SOKOL [EDS.]. - Customs Modernization Handbook.
151412: WULF, LUC DE & JOSÉ B. SOKOL [EDS.]. - Customs Modernization Initiatives. Case Studies.
142839: WULF, M. DE - Histoire de la Philosophie Médiévale, prédédée dún aperçu sur la philosophie ancienne.
54797: WULFF, DAVID M. - Psychology of religion. Classic and Contemporary
130598: WULLINK, H.G. [INTROD.] - Vorden. Een historische verkenning.
4140600: WÜLLSCHLEGER, L. (GRAVENHAGE) - Scheurmakers en nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
84178: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslan, samle opstellen (4 delen)
93410: WUMKES, G.A. - Nei sawntich jier. Tinkskriften
89069: WUMKES, G.A. (VOORWOORD) - Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften.
142417: WUMKES, DR. G.A. & DR. Y. POORTINGA - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
51942: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten
4025975: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten. Uit het Fries vertaald door A.P.Bijl en A.D.Wumkes.
4029970: WUMKES, G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). (Diss.)
4037492: WUMKES, G.A. - It Fryske Réveil yn portretten.
4074895: WUMKES, G.A. - It Fryske Réveil yn portretten.
145701: WUNDER, GERD & MAX SCHEFOLD & HERTA BEUTTER - Die Schenken von Limpurg und ihr Land.
47129: WUNDRAM, MANFRED/WOOLLEY, LEONARD/GRABAR, ANDRE/WEBSTER, T.B.L./GERKE, FRIEDRICH/AUBERT, MARCEL - Kunst der Welt, 6 volumes. Frührenaissance von Manfred Wundram. Mesopotamien und Vorderasien, die Kunst des Mitteler Ostens von Leonard Wooley, mit 60 farbigen Abbildungen. Byzanz, die Byzantinische Kunst des Mittelalters (vom 8. bis 15. Jahrhundert) von André Grabar. Hellenismus von T.B.L. Webster. Spätantike und Frühes Christemntum von Friedrich Gerke. Hochgotik von Marcel Aubert.
104196: WUNDRAM, MANFRED & THOMAS PAPE - Andrea Palladio 1508-1580. Architect tussen Renaissance en Barok.
132069: WUNDT,WILHELM [ED.] - Philosophische Studien [4 Vols. Compl.]
131019: WUNDT, WILHELM [ED.] - Psychologische Studien. Neue Folge der philosophischen Studien [10 Vols. Compl.]
4023717: WÜNSCH, G. (LUTHER, M.) - Luther und die Gegenwart.
4138822: WÜNSCH, G. - Religion und Wirtschaft.
4138824: WÜNSCH, G. (HRSG.) - Reich Gottes, Marxismus, Nationalsozialismus. Ein Bekenntnis religiöser Sozialisten.
4142226: WÜNSCH, G. (LUTHER, M.) - Die bergpredigt bei Luther. Eine Studie zum Verhältnis von Christentum und Welt.
150208: WÜNSCHE, HERMANN [ED.]. & HANS GERD TUCHEL & CARL VOGEL - Andy Warhol. Das graphische Werk 1962-1980.
161142: WURFF, RICHARD VAN DER - International Climate Change Politics. Interests and Perceptions. A comparative study on climate change politics in Germany, the United kingdom and the United States.
157995: WURM, CARSTEN [ALFRED GROSSER - INTROD.]. - 150 Jahre Rütten & Loening. ... mehr als eine Verlagsgeschichte 1844-1994.
157843: WURM, CARSTEN - Jeden Tag ein Buch. 50 Jahre Aufbau-Verlag 1945-1995.
157347: WURM, CARSTEN & JENS HENKEL & GABRIELE BALLON [EDS.]. - Der Greifenverlag zu Rudolstadt 1919-1993. Verlagsgeschichte und Bibliographie.
87842: WURSTEN, DIRK - Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm paraphrases
95426: WÜRTHWEIN, ERNST - Das Erste Buch der Könige. Kapite 1-16 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 11,1)
95438: WÜRTHWEIN, ERNST - Die Bücher der Könige. 1. Kön. 17-2. Kön. 25 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 11,2)
160005: WURZBACH, A. VON - Niederländisches Künstler-Lexikon. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach, mit mehr als 3000 Monogrammen [3 Vols. in 2].
157873: WURZBACH, DR. ALFRED VON - Niederländisches Künstler-Lexikon. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet von Dr. Alfred von Wurzbach, mit mehr als 3000 Monogrammen [3 Vols. in 2].
164313: WÜRZER, M.H. & ANTOINE BODAR & NICO J. BREDEROO [EDS. - ET AL.]. - Aspecten van het interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.Kunst - Maandblad voor oude en jonge beeldende, bouw en sierkunsten.
153559: WÜRZNER, HANS UND KRÖHNKE, KARL [ED.]. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederländen 1933-1940.
162418: WÜRZNER, HANS [ED.]. - Österreichische Exilliteratur in den Niederlanden 1934-1940.
156169: WÜSTEFELD, W.C.M. [ED.]. - De incunabelen van het voormalig seminarie Warmond.
167430: WÜSTEFELD, W.C.M. - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
166878: WÜSTEFELD, WILHELMINA C.M. - Rondom Kerst. Prentkunst uit eigen bezit 1475-1750.
103412: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
145238: WUSTMANN, ERICH - Indios im Hochland der Kordilleren.
84247: WYBRANDS, AEM. W. - Gesta Abbatum Orti sancte marie. Gedenkschriften van de abdij mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde Handschrijft uitgegeven, met Inleiding, Aanteekeningen en Register
5847: WYCK, WILH. HENRICIDES VAN - Heptalogus, Dat is, Geestelijcke Bedenckingen ende Betraghtingen, Over de seven laatste Spreucken onses Heeren ende Saligh-maackers Jesu Christi aan den Cruyce, Gemaackt ende te samen ghestelt.
9259: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, gepredickt.
9341: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen: Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert.
5236: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen: Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert.
9005: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijct tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, ghepredickt.
5237: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de wordtelingen van Esau ende Jacob. Dat is, LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, ghepredickt.
5239: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Virga Dei, dat is: De Roede Godts, Waer mede hy de Ingesetenen onses Vaderlants kastijt. Midtgaders, De Geestelijcke Vertroostinghe onder de kastijdinghe.
130470: WYFFELS, CARLOS [ED.] - Actes du colloque Roi Albert. Handelingen van het colloquim Koning Albert.
103152: WYFFELS, C. & J. DE SMET - De rekeningen van de stad Brugge [1280-1319]. Eerste deel [1280-1302].
91860: WYK, WILLIE BURGER VAN - Die Versoeingsleer in die Rakouer Kategismus
60855: WYK. W.B. VAN - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
101396: WYKES, ALAN - Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk.
156036: WYKES, ALAN - Heinrich Himmler. Architect van de Holocaust.
90739: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme. (Het Protestantisme in Oorsprong en geschiedkundig Verloop, tot aan den Vrede van Augsburg). (2 delen)
87737: WYLIE, J.A. / GERTH VAN WIJK, J.A. - Een eeuwenlange worsteling. Het protestantisme, in oorsprong en geschiedkundig verloop, tot aan den vrede van Augsburg. Voor Neerlands volk geschetst door Dr. J.A. Gerth van Wijk. (2 delen in 1 band)
53192: WYLIE, J.A. - The papacy is the antichrist. A demonstration
143497: WYLLEMAN, LINDA & GREET PLOMTEUX & RITA STEYAERT [EDS.]. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Deel 10 n [3 Vols. Compl.].
164100: WYLLIE, JAMES - The Warlord and the Renegade. The Story of Hermann and Albert Goering.
131365: WYNANTS, MAURITS [ED.] & WALTER SIMONS & MARIANNE TROOSKENS - Begijnen en Begijnhoven.
9984: WYNGAERDEN, BERNARDUS - Het Verbont des Levens, Van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere Volckeren, Ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-Licht over Romeynen negen. Alwaer in het breede gehandelt wort van de natuere des genaden-verbonts, ende van de voor-rechten der Joden, ende van den staet dier volckeren die sonder woort godts in hare wegen wandelen, ende worden alsoo de fondamenten van sijne nieuw-bedachte verklaringe over Rom. 9. om-geworpen.
9700: WYNGAERDEN, BERNARDUS - Het Verbont des Levens, Van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere Volckeren, Ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-Licht over Romeynen negen. Alwaer in het breede gehandelt wort van de natuere des genaden-verbonts, ende van de voor-rechten der Joden, ende van den staet dier volckeren die sonder woort godts in hare wegen wandelen, ende worden alsoo de fondamenten van sijne nieuw-bedachte verklaringe over Rom. 9. om-geworpen.
101660: WYNHOFF, ELISABETH [ED.]. - Elisabeth Coester 1900-1941. Zeichnungen.
158357: WYNNE-TYSON, JON - Finding the Words. A Publishing Life.
141886: WYNNE-DAVIES, MARION (ED.). - Dictionary of English Literature. Revised Edition.
122028: WYSS, JOSEPH M. - De Natura Materiae attributed to St. Thomas Aquinas. Introduction and text according to the tradition of the manuscripts.
162345: WYTEMA, M.S. - Klaar voor onderwater ! Met Hr. Ms. K XVIII langs een omweg naar Soerabaia.
4135878: WYTFLIET, CORNELIUS À - Descriptionis Ptolemaicae Augmentum. Sive Occidentis notitia brevis commentario. (Theatrum Orbis Terrarum, First Series, Volume V) Reprint of Louvain 1597. With an introduction by R.A.Skelton.
152825: WYTZES, DR. J. - Vergilius. De dichter van het imperium. Een inleiding tot de Romeinse godsdienst en gezindheid.
164832: WYTZES, H.C. - En het geld verantwoord alles. Een financiële geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.
91327: XANTEN, H.J. VAN E.A. - Het Maasland in de oorlog
166511: XENOFON [ GERARD KOOLSCHIJN & NICOLAAS MATSIER - INTROD. & TRANSL.]. - Anabasis. De tocht van de tienduizend.
4143524: XENOFON, - Anabasis. De tocht van de tienduizend. Ingeleid en vertaald door G.Koolschijn. en N.Matsier.
4066826: XENOPHON, - Tocht van de tienduizend. Vertaling M.Moonen.
4143497: XENOPHON, - Kyros de Grote. De vormingh van een vorst. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.Nagelkerken.
4134237: XII, PIUS - Über die heilige Liturgie. (Lateinisch und Deutsch)
165982: XINRAN, XUE - Hemelvlucht. Het bewogen leven van een vrouw die jarenlang op zoek was naar haar vermiste geliefde in Tibet.
4143623: XIUXING BENQI JING & ZHONG BENQI JING, - Het leven van de Boeddha. (De oosterse bibliotheek)
164996: YACONELLI, MIKE - Wat zou Jezus doen ? Een 30-dagen experiment voor jongeren.
163222: YADIN, YIGAEL - Bar-Kokhba. The rediscovery of the legendary hero of the last Jewish Revolt against Imperial Rome.
4017628: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen het Romeinse keizerrijk.
4136681: YADIN, Y. (BAR KOCHBA) - Bar Kochba. Archäologen auf den Spuren des letzten Fürsten von Israel.
164123: YAFFE, GIDEON - Manifest Activity. Thomas Reid's Theory of Action.
85764: YAHIL, LENI - Die Shoah. Überlebenskampf und Vernichtung der europäischen Juden. Aus dem Amerikanischen von H. Jochen Bossmann.
145021: YALOURIS, NIKOLAS & F.L. KENETT [PHOTOGR.]. - De beeldhouwkunst van het oude Griekenland. De sculptuur van het Parthenon.
104433: YAMADA, SADAMI - Complete Sumi-e Techniques. Complete Instructions for Painting.
4070893: YANCEY, PHILIP - Geruchten uit een andere wereld.
4135923: YANCEY, PHILIP - Vragen.
4300154: YANCEY, PHILIP - Waar is God goed voor?. Op zoek naar een geloof dat ertoe doet.
54306: YANCEY, PHILIP - Bidden
4054293: YANCEY, PHILIP - Onverwacht God ontmoeten.
4071638: YANCEY, PHILIP - Bidden.
4073279: YANCEY, PHILIP - Waar is God als ik pijn heb?.
166083: YANEY, GEORGE - The Urge to Mobilize. Agrarian Reform in Russia 1861-1930.
130173: YANEY, GEORGE L. - The Systematization of Russian Government. Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia 1711-1905.
153406: YANG, RICHARD F.S. & CHARLES R. METZGER [TRANSL. & INTROD.]. - Fifty Songs from the Yüan. Poetry of Thirteenth Century China.
144949: YAP, HONG SENG - De stad als uitdaging. Politiek, planning en praktijk van de stedenbouw.
151020: YARDIMCI, DR. N. [ED. - ET AL.]. - Schatten uit Turkije / Türkiye'nin Tarihi Zenginlikleri / Treasures from Turkey.
10048: YARROW, ROBERT - Wtnemende Uertroostinghen, voor eene beroerde Conscientie: VVaer in de listicheden des Sathans ontdect, syne redenen en tegenvvorpingen beantvvoort, ende voort de vvaerheyt open gelegt ende bekent gemaect vvort, tot groote vertroostinge en versterckinge der gener die benaut en bedruckt zyn in 't gemoet. Beschreven door Mr. Robbert Rarrou, Ende uyt de Enghelsche in de Nederlandtsche Tale overghesedt, Door Vincentivm Mevsevoetivm.
145135: YARWOOD, DOREEN - Outline of English Architecture.
165919: YASHOBODHI - Boeddha in de polder.
131530: YASIN, MOHAMMED - A Social History of Islamic India 1605-1748.
161607: YATES, FRANCES A. [INTROD.]. - Entrée de Charles IX. Paris 1571 / La ioyeuse Entrée de Charles IX roy de France en Paris, 1572.
103266: YATES, MARGIE L. - Antique Chinese Accessories. Vernacular Items c. 1850-1930.
145797: YEE, CHIANG & LIN SEN [FOREW.]. - Chinese Calligraphy: An Introduction to Its Aesthetic and Technique.
31188: YEHOSHUA, A.B. - Meneer Mani. Een roman in gesprek
146357: YELTSIN, BORIS [MICHAEL GLENNY - TRANSL.]. - Against the Grain. An Autobiography.
104319: YENNE, BILL - Toutes les bières du monde.
101440: YERGIN, DANIEL - The Quest. Energy, Security and the Remaking of the Modern World.
163397: YI, SABINE & JACQUES JUMEAU-LAFOND & MICHEL WALSH [EDS.]. - Le livre de l'amateur de Thé.
4139126: YI, CHENG - I Ching. The Tao of Organization. Translated by Th.Cleary.
94425: YODER, JOHN H. - Täufertum und Reformation im Gespräch. Dogmengeschichtliche Untersuchung der frühen Gespräche zwischen Schweizerischen Täufern und Reformatoren
4134733: YOGANANDA, P. - Autobiography of a Yogi. With a Preface by W.Y. Evans-Wentz.
141576: YONAH, MICHAEL AVI & ISRAEL SHATZMAN - Illustrated Encyclopaedia of the Classical World.
157627: YONEMOTO, MARCIA & MATTHI FORRER & IVO SMITS [EDS.]. - Staatsgevaar of sierobject. Japanse kaarten uit de Siebold-Collectie.
165730: YORK, ALISSA - Vreemde ogen.
145269: YORKE, IVOR - Television News.
152691: YORKE, BARBARA - The Anglo-Saxons.
30621: YOUNG, VIRGINIA HEYER - Ruth Benedict, Beyond relativity, beyond pattern
143755: YOUNG, GAVIN - Per boot naar huis [Slow Boats Home].
101593: YOUNG, J.Z. - An Introduction to the Study of Man.
4049770: YOUNG, F.M. - De oudste credo's van het christendom. Hun onstaan en functie.
54513: YOUNG, G.M. - Early Victorian England, 1830-1865 (2 volumes)
53164: YOUNG, ROBERT - Analytical Concordance to the Bible. On an entirely new plan containing about 311,000 references, subdivided under the Hebrew and Greek originals, with the literal meaning and pronunciation of each. Designed for the simplest reader of the English Bible
162987: YOUNG, PETER - Edgehill 1642. The Campaign and the Battle.
91577: YOUNG, G.V.C. - A brief history of the isle of man
167156: YOUNG, PETER [MARGARET TOYNBEE - INTR - Marston Moor 1644. The Campaing and the Battle.
157628: YOUNG, T. KUE - Population Health. Concepts and Methods.
53115: YOUNG, HILARY - The genius of wedgwood
4043053: YOUNG, R. - Analytical Concordance to the Holy Bible.
131934: YOUNG, KENNETH - Churchill & Beaverbrook. A Study in Friendship and Politics.
163253: YOUNG, ERNEST P. - The Presidency of Yuan Shih-k'ai. Liberalism and Dictatorship in Early Republican China.
131592: YOUNG, A.F. & E.T. ASHTON - British Social Work in the Nineteenth Century.
140075: YOUNG, G.M. [ED.]. - Early Victorian England 1830 - 1865 [2 Vols. Compl.].
4142475: YOUNG-EISENDRATH & HALL, J.A. (ED.) - The Book of the Self. Person, Pretext, and Process.
4143492: YOUNG, B.H. - Meet the Rabbis. Rabbinic Thought and the Teachings of Jesus.
163112: YOURCENAR, MARGUERITE - Als pelgrim en als vreemdeling. Essays.
130280: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
130279: YOURCENAR, MARGUERITE - Pasmunt van de droom.
162542: YOUSAF, NAHEM (ED.) - Apartheid Narratives.
84165: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (4 delen)
30533: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (4 delen in 6 banden)
7723: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
1471: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
89013: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. (4 delen + 4 delen aanteekeningen)
93878: YPEIJ, A. - Beknopte geschiedenis van de Hervorming der Christelijke Kerk in de zestiende eeuw. Een leesboek voor belangstellenden in de viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming
122445: YPEY, NICOLAUS [PETER KARSTKAREL - INTROD.]. - Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den grooten Menno baron van Coehoorn. Gevolgd naar het Latyn van den hooggeleerden jeere Nicolaus Ypey, ....
55756: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese verzet
55754: YPMA, Y.N. - Friesland annis domini 1940-'45. Bijdragen tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland. Samengesteld in opdracht van de Vereniging Friesland 1940-1945
121466: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - White Figurated Linen Damask from the 15th to the Beginning of the 19th Century.
130238: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid.
122848: YU, MAN-KING [TRANSL. & ANNOT.]. - A Full Translation of the Criminal Law Code / Criminal Proceedings Code / Organizations of the People's Courts Code / Organizations of the People's Public Prosecutions Departments Code of the People's Republic of China.
141553: YÜ, YING-SHIH - Trade and Expansion in Han China. A Study in the Structure of Sino-Barbarian Economic Relations.
164650: YU, CHAI-SHIN - Early Buddhism and Christianity. A Comparative Study of the Founders' Authority, the Community and the Discipline.
140994: YÜAN-KUANG, MEISTER - I Ging. Praxis chinesischer Weissagung.
123347: YUDKIN, MICHAEL & ROBIN E. OFFORD. - A Guidebook to Biochemistry. A new Edition of ' A guidebook to Biochemistry ' by K. Harrison.
140654: YUNQUAN, GU & YANG SHAOXIANG & ZENG GUANGYI [EDS.]. - Ceramic Finds from Tang and Song Kilns in Guangdong.
157640: YUSUF, SHAHID & M. ANJUM ALTAF & KAORU NABESHIMA [EDS.]. - Global Change And East Asian Policy Initiatives.
157635: YUSUF, SHAHID & M. ANJUM ALTAF & KAORU NABESHIMA [EDS.]. - Global Production Networking and Technological Change in East Asia.
165243: YVON, PAUL - Chogori. Das Buch vom K2.
9701: YVON, PIERRE - Het Heylige voor de Heyligen of Van het Wettig Ontfangen en recht Uytdeelen des H. Avontmaels: Als mede der Kerkelicke Discipline of Tucht na den geest en aert des nieuwen Verbonts.
153886: ZAADNOORDDIJK, TINEKE - Ik ben heel de wereld.
140216: ZAAL, WIM - Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse Beschaving.
167299: ZAAL, RIK - Heel Nederland [2 Vols. Compl.].
53964: ZAALBERG, J.C. - De godsdienst van Jezus en de moderne rigting. Christelijke toespraken over de godsdienstige vragen des tijds
104931: ZAALBERG, C.A. - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of ' Das Buch Extasis ', ' Een cort begryp der XII. boecken Olympiados ' and ' Abregé des douze livres Olympiades '.
122437: ZAALBERG, C.A. - ' Das Buch Extasis' van Jan van der Noot.
101594: ZAANVEER, C. VAN - De Blanke Bonze. Een Geschiedenis uit Japan.
130020: ZAAT, THEA & NICO ZAAT - Hoy, een lied. Een verzameling van ruin 400 liederen, voorzien van didactische aanwijzingen en speelse aktiviteiten.
130814: ZABRE, ALFONSO TEJA - Guide to the History of Mexico. A Modern Interpretation.
160138: ZABUS, CHANTAL - The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone Novel.
130480: ZACHER, HANS F. & MARTIN BULLINGER & GERHARD IGL [EDS.] - Soziale Sicherung im öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Belgien und den Europäischen Gemeinschaften.
145300: ZACHS, WILLIAM - The First John Murray and the Late Eighteenth-Century London Book Trade. With a checklist of his publications.
130668: ZACHS, WILLIAM - The First John Murray and the Late Eighteenth-Century London Book Trade. With a checklist of his publications.
4134241: ZACZEK, I. - Chronicles of the Celts.
140888: ZADEK, SIMON - The Civil Corporation. The New Economy of Corporate Citizenship.
102186: ZADELHOFF, MR. DR. B.G. VAN - Onroerende goederen en belasting toegevoegde waarde.
104176: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, PROF. DR> & DR. JOH. S. BOERSMA [EDS.]. - Antieke cultuur in beeld.
4075079: ZAEHNER, R.C. - Mysticism. Sacred and Profane. An Inquiry into some Varieties of Praeternatural Experience.
130466: ZAFRANI, HAÏM - "Ethique et mystique. Judaisme en Terre d'Islam. Le commentaire kabbalistique du "" Traité des Pères "" de J. Bu - 'Ifergan."
156242: ZAGORIN, PEREZ - The Court and the Country. The Beginning of the English Revolution.
90663: ZAHAN, DOMINIQUE A.O. - Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg (16-18 mai 1963)
110769: ZAHN, ERNEST - Das unbekannte Holland. Regenten, Rebellen und Reformatoren.
4005581: ZAHN-HARNACK, A. VON(HARNACK, A.VON) - Adolf von Harnack.
122828: ZAHN, LEOPOLD [ET AL.]. - Abstrakte Kunst. Querschnitt 1953. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk.
162807: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
105128: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
4139071: ZAHN, A. - Ueber den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung. Ein Beitrag zur Rechtfertigungslehre.
4142555: ZAHN, A. (CALVIJN, J.) - Studien über Johannes Calvin. 1. Die Urteile katholischer und protestantischer Historiker im 19.Jahrhundert über den Reformator. 2. Die beiden letzten Lebensjahre von Johannes Calvin.
4140432: ZAHN-HARNACK, A. VON (HARNACK, A.VON) - Adolf von Harnack.
4066918: ZAHRNT, H. - Mutmassungen über Gott. Die theologische Summe meines Lebens.
4007467: ZAHRNT, H. - Het wordt tijd om weer aan God te denken. Notities bij een keerpunt in het theologisch denken.
4007465: ZAHRNT, H. - Wachtend op God. De duitse protestantse theologie in de 20e eeuw.
54264: ZAID, GABRIEL - Zo veel boeken. Lezen en uitgeven in een tijd van overvloed
102747: ZAK & POLSHORLOGES - Das Katalogbuch 2004 / 2005.
102746: ZAK & POLSHORLOGES - Das Katalogbuch 2003 / 2004.
102745: ZAK & POLSHORLOGES - Der Katalog zum 40jährigen Firmenjubiläum 1961-2001.
130636: ZAK & POLSHORLOGES - International Wristwatch Yearbook 1998.
155661: ZALINGE, EDITH VAN - Thuisfront Uruzgan. Ervaringen rondom de uitzending naar Afghanistan.
154096: ZALM, CEES VAN DER - Prisma van de citaten. Ruim 3000 aforismen, thematisch gerangschikt.
121188: ZAMAN, F. - L'Attribution de Philomena à Chrétien de Troyes.
4143558: ZAMAN, L. - Bible and Canon. A Modern Historical Inquiry. (Studia Semitica Neerlandica 50)
4136630: ZAMAN, L. (RENDTORFF, R.) - R.Rendtorff en zijn. Das Uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Schets van een Maccabeër binnen de hedendaagse Pentateuchexegese. (Thesis).
100314: ZAMOYSKI, ADAM - The Polish Way. A Thousand-year History of the Poles and their Culture.
81449: ZAMUEL, HESDIE STUART - Johannes King, profeet en apostel van het surinaamse bosland
4073169: ZAMUEL, H.S. (KING, JOH.) - Johannes King. Profeet en apostel van het surinaamse bosland. (Diss.)
52263: ZANCHIUS, H. - De absolute predestinatie
87042: ZANCHIUS, HIËRONYMUS - De absolute predestinatie
52367: ZANCHIUS, H. - Commentaar op Paulus' Zendbrief aan de Philippensen
83910: ZANCHIUS, HIERON. - Commentaar op Paulus' Zendbrief aan de Philippensen
84824: ZANCHIUS, HIËRONYMUS - De absolute predestinatie
100043: ZANDANEL, IRENE & DR. B. MAUSER [EDS. - ET AL.]. - Das praktische Hausbuch der Naturheilkunde. Gesundheit dutch natürlich Medikamente und Heilmethoden. Mit Naturkosmetik zum Selbermachen.
91295: ZANDE, G.W.M. VAN DE - Schaduwlopen, een studie over 'Het uur U en Een Idylle' van Martinus Nijhoff
54233: ZANDEE, JAN - Death as an enemy. According to ancient Egyptian conceptions (Contents, Stellingen)
53445: ZANDEE, JAN - Death as an enemy. According to ancient Egyptian conceptions (Contents, Stellingen)
155752: ZANDEE, A.P.L.M. - The Anisotropic Potential of Molecular Hydrogen [Determined from the Scattering of Oriented H2 on Inert Gases.].
4001664: ZANDEE, J. (GNOSIS) - Het evangelie der Waarheid. Een gnostisch geschrift. (CR40)
142062: ZANDEN, J.L. VAN. - De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914.
162189: ZANDEN, J.L. VAN & R.T. GRIFFITH - Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
161700: ZANDEN, J.L. VAN & S.W. VERSTEGEN - Groene geschiedenis van Nederland.
4076249: ZANDEN, L.V.D. - Christelijke Religie en Historische Openbaring. Enkele der voornaamste oplossingen van het probleem sinds Lessing. (Diss.)
142530: ZANDEN, SJEF VAN DE & MARY VERHAGEN-VAN DRAANEN & STEEF MULDER [EDS. - ET AL.]. - Geschiedenis van Leende [Dyt Gheyt aen der kyrcken van Leendt].
131508: ZANDER, ALVIN & ARTHUR R. COHEN & EZRA STOTLAND & BERNARD HYMOVITCH & OTTO RIEDL [EDS.] - Role Relations in the Mental Health Professions.
122605: ZANDSTRA, EVERT & MR. A.P. VAN SCHILFGAARDE & WIM K. STEFFEN - Kastelen en huizen op de Veluwe.
122602: ZANDSTRA, EVERT [ET AL.]. - Kastelen en Huizen op de Veluwe.
82224: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger
81997: ZANDT, P. - Verzamelde geschriften van Ds. P. Zandt 6 Maart 1880- 4 Maart 1961 in leven predikant der Ned. Herv. Kerk
82730: ZANDT, P. - Hoort des Heeren Woord, een bundeling kamerredes, bijdragen uit de Banier en preken. Levensschets, alsmede een aantal reacties op zijn overlijden op 4 Maart 1961. (Verzamelde geschriften deel III)
85728: ZANDT, HERMAN S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme, inzonderheid in de Nederlandse Hervormde Kerk.
91172: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger. (Serie: Verzamelde geschriften deel I)
87135: ZANDT, P. - Hoort des Heeren Woord / De vrijmoedigheid des geloofs / Gedenkt uw voorganger (Serie: Verzamelde geschriften) (3 delen)
110770: ZANDT, GERTRUD J. - "Die Sprache von "" Karl und Galie "". Eine Vorstudie."
87161: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger / De vrijmoedigheid des geloofs / Hoort des Heeren Woord (3 werken)
87686: ZANDT, P. - De vrijmoedigheid des geloofs. Verzamelde geschriften, deel II.
52006: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger
55390: ZANDT, P. - De vrijmoedigheid des geloofs. Verzamelde geschriften (Deel II)
104760: ZANDVLIET, KEES - De groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie.
87976: ZANDVLIET, KEES E.A. - Maurits Prins van Oranje
160998: ZANDVLIET, KEES [ARTHUR EYFFINGER - SIMON GROENVELD - CHARLES VAN DEN HEUVEL - ET AL.]. - Maurits prins van Oranje.
131469: ZANDVLIET, KEES - Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
145689: ZANDVOORT, HENK - Models of Scientific Development and the Case of NMR.
164866: ZANDVOORT, IR. F.J. - Hilversum Architectuur onderzoek. Werkdocument.
4133910: ZANGENBERG, THERESE - ästhetische Gesichtspunkte in der englischen Ethik des 18.Jahrhunderts. (Diss.)
4012954: ZANGGER, CHR.D. (LEIBNIZ, G.W.) - Welt und Konversation. Die theologische Begründung der Mission bei Gottfried Wilhelm Leibniz. (Diss.).
4133909: ZANKOW, ST. - Die Orthodoxe Kirche des Ostens in ökumenischer Sicht. Gastvorträge, gehalten an den Universitäten von Zürich, Bern, Basel und Genf.
145485: ZANNAS, ELIKY & JEANNINE AUBOYER [INTROD.]. - Khajuraho.
9985: ZANTEN, LAURENS VAN - Treur-Tooneel der Doorluchtige Vrouwen, of Op en Ondergangd er Vorstinnen, En andere Beruchte Vrouwelijke Personagien: Behelzende een kort en bondig verhaal, van 't jammerlijk en Ellendige Eynde der voornaamste, en Treffelykste Vrouwen. Beginnende met de Assyrische Monarchie, en vervolgende tot aan het Eynde deser Eeuwe. Uit veele geloofwaardige Schrijvers, en verscheidene Taalen, met groote moeite by een versameld. Met curieuse Figuuren, (door J. Luyken gemaakt) verciert.
130849: ZANTEN, H. VAN - L'influence de la Partie XIII du Traité de Versailles sur le développement du droit international public et sur le droit interne des États [L' Organisation permanente du travail).
121000: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad [Afl. 1-60: in 5 Covers].
92684: ZANTWIJK, RUDOLF ALEXANDER MARINUS VAN - Lastdragers en hoofden, de sociale en culturele eigenheid van een taraskische gemeenschap
156719: ZAPALAC, KRISTIN ELDYSS SORENSEN - In His Image and Likeness. Political Iconography and Religious Change in Regensburg 1500-1600.
153523: ZAPF, WOLFGANG & JÜRGEN SCHUPP & ROLAND HABICH [EDS.]. - Lebenslagen im Wandel: Sozialberichterstattung im Längsschnitt.
157171: ZAPF, HERMANN & ERNESTO MUSUMECI [EDS. - ET AL.]. - La qualita nella produzione del libro. Atti del Simposio 1989 / Quality in Book Production. Proceedings of the Symposium 1989. .
140019: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
151253: ZARKA, CHRISTIAN - Mémoire des Halles. Images de: Robert Doisneau - Willy Ronis - Janine Peipce - Sabine Weiss - &c.
4063124: ZARNECKI, G. - The Monastic Achievement.
53856: ZAUNER, FRIEDRICH - Das Hierarchienbild der Gotik. Thomas von Villachs Fresko in Thörl
157516: ZAUNMÜLLER, WOLFRAM - Bibliographisches Handbuch der Sprachwörterbücher. Ein internationales Verzeichnis von 5600 Wörterbüchern der Jahre 1460 - 1958 für mehr als 500 Sprachen und Dialekte.
4827: ZAUNSLIFER, PETRUS - Tafereel van Overdeftige Zinnebeelden, Gemaelt naer de Deuchden, Ondeuchden, Gemoetsdriften der Menschen, Straffen Godts, en Zegeningen. Eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Valerianus, Orus Apollo, en anderen: Maer nu in meerder orde gebracht, met Godtsgeleerde Aenmerkingen, schoone Spreuken der Heidenen, oude Gedenkpenningen, en zeltzame eigenschappen van Dieren, Boomen en Kruiden, verrykt: uit de Outheit van Joden, Grieken, en Romeinen, opgeheldert: en achter dezelve, naer hunne Zinnebeelden, de Zaligspreekingen van Christus, uit Mattheus cap. 5. uitvoerig verklaert. Met Kopere Plaetjes.
154093: ZAUZICH, KARL-TH. - Hiërogliefen lezen. Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-reizigers.
110894: ZAUZICH, KARL-TH. - Hieroglyphen ohne Geheimnis. Eine Einfühung in die altägyptische Schrift für Museumbesucher und Ägyptentouristen.
155703: ZAWAWI, SHARIFA M. - Loan Words and their Effect oh the Classification of Swahili Nominals.
154707: ZAWIERKE, JOS - Explosieveiligheid in regelgeving en praktijk.
150458: ZAYAS, ALFRED M. DE & WALTER RABUS - Die Wehrmachtsuntersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen über alliierte Völkerverletzungen im Zweiten Weltkrieg. Unveröffentliche Alten über allierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg.
4133907: ZBINDEN, HANS - Der bedrohte Mensch. Zur seelischen und sozialen Situation unserer Zeit.
122839: ZEBEN, C.J. VAN & W.G. BELINFANTE & O.W. VAN EWIJK - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 1: Personen- en familierecht
100567: ZEBEN, MR. C.J. VAN [ET AL.]. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijke wetboek. Algemeen deel: Voorgeschiedenis en algemene inleiding.
153044: ZECHA, GERHARD [ED.]. - Critical Rationalism and Educational Discource.
4138061: ZECHNER, A. - Einblick in die Werkstatt der Evangelisten. Strukturanalyse der vier kanonischen Evangelien.
153298: ZEE, F. VAN DER [ED. - ET AL.]. - Natuur op defensieterreinen.
92328: ZEE, G. VAN DER - Kerkgeschiedenis van Vaassen, van het jaar der stichting 891 tot 1930
4008631: ZEE, W.R.V.D. - Tien klinkende woorden. Uitleg van de tien geboden: Exodus 20 vers 1 tot 17.
140203: ZEE, NANDA VAN DER - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
90523: ZEE, HENRI VAN DER - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
53998: ZEE, T. VAN DER - De Friesche boeren-coöperaties in haar maatschappelijk verband. Een studie van gemeenschapsleven
164993: ZEE, SYTZE VAN DER - Vogelvrij. De jacht op een joodse onderduiker.
155258: ZEE, MICHAEL VAN DER & GIJS ROMMELSE - Het wapen onderdak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008.
100931: ZEE, HENRI VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland [1940-1945].
131073: ZEE, HENRI VAN DER & BARBARA VAN DER ZEE - Willem en Mary. De bewogen geschiedenis van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart.
141945: ZEE, P.R. VAN DER - Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Efberts van 1753 - 1987.
4300387: ZEE, E.M. VAN DER - Spatial Knowledge and Spatial Language. A theoretical and empirical investigation. Ruimtelijke kennis en ruimtelijk taalgebruik: Een theoretisch en empirisch onderzoek (samenvatting in het Nederlands) (Diss.)
4008634: ZEE, W.R.V.D. - Wie heeft daar woorden voor?. Een pastorale voor lijdende mensen en een leidende God.
4031437: ZEE, W.R.V.D. - Van alle tijden en plaatsen. Voor gesprek en onderricht over de liturgie.
4050153: ZEE, N. V.D. (PRESSER, J.) - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
4276043: ZEE, W.R.V.D. - (10 titels). Uit de Bergerede - Verhalen van hoop - Gebed met open ogen - De dood is van gisteren - Geboren en getogen - Opnieuw geloven - en 4 andere.
4064492: ZEE, G.V.D. (HARDERWIJK) - 1000 Jaar Harderwijk. Kerk en Bethel.
122555: ZEEBERG, JAAP JAN & PIETER FLOORE & RENÉ GERRITSEN [PHOTOGR.]. - Nova- Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied.
4070990: E.W,, ZEEDEN, - Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe. 1556-1648. (Propyläen Geschichte Europas Band 2)
94609: ZEEFUIK, KAREL AUGUST - Hernhutter zending en Haagsche maatschappij, 1828-1867. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van zending en emancipatie in Suriname. (Moravian Mission and 'Haagsche Maatschappij' 1828-1867. A chapter in the history of mission and emancipation in Surinam (with a summary in English))
131542: ZEEGERS, GERDA - Op de Hoogte blijven.
104762: ZEELAND - Notulen van Zeeland 1574 - 1586 [5 Vols. Compl.]..
7504: ZEELANDER, L. (PSEUD. VERHULST, PHILIPPE LOUIS) - De Vaste Gronden van het Catholyk Geloove, Wegens het H. Sacrament des Autaers, Beweert door L. Zeelander. Tegen een boek in Holland uitgegeven met dit Opschrift: Verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke. Door Joan vanden Honert, 1738. III. Druk. Overzien en verbetert.
90051: ZEEMAN, K. - Moderne geografie van Nederland
146128: ZEEMAN, SIEP - Cees van der Meulen. Met het oog op zee. De Nederlandse reddingsmaatschappijen in beeld.
31094: ZEEUW, DICK DE / KOUWIJZER, RANFAR - Liturgie, stelt het iets voor?
88209: ZEEUW, P.W. DE - De krullemusse van 's-Gravendeel
121416: ZEEUW J. GZN., P. DE - Als ik zal vreezen...Een verhaal uit de dagen der afscheiding 1834.
90007: ZEEUW, P. DE - Van strijd en overwinning
4050829: ZEEUW J.GZN, P. DE - Van strijd en overwinning. (Eerder verschenen onder de titel `De stijd voor een Vrije School historisch geschetst`.
110529: ZEEUWEN, Z. [ET AL.]. - Watersnoot Nieuwkuyk 1880.
110774: ZEEVALKING, MR. H.J. - De maçonnieke werkplaats.
160759: ZEGGELAAR, J.C. VAN [ED.]. - Vijf jaar nazi-pers. Bedrog - Leugens - Tegenstrijdigheden - Verraad - Valsche voorlichting.
156028: ZEGGELEN, MARIE VAN [ROB NIEUWENHUIS - INTROD. & PHOTOGR.]. - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in Indië.
84245: ZEGGELEN, W.J. VAN / A. ISING (VERZAMELD DOOR) - Vliegende bladen vol prenten (2 delen)
95764: ZEGNA-RATA, OLIVIER A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXX (Volume 30). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXXXVIII)
121665: ZEGUERS, CAMILLA - Amsterdamse stegen. Een tocht dooor historisch Amsterdam.
4029281: ZEGVELD, A. - Een plaats om te wonen. Over spiritualiteit en menswording.
123232: ZEGVELD, ANDRÉ - Tot vrijheid bestemd. Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
144059: ZEHNHOFF, ALBERT AM - Sylt. Amrum, Föhr, Helgoland, Pellworm, Nordstrand und Halligen. Natur und Kultur auf Helgoland und den Nordfriesischen Inseln. Entdeckungsreisen durch eine Landschaft zwischen Meer und Festlandküste.
4300955: ZEHRER, KARL - Evangelische Freikirchen und das Dritte Reich.
142400: ZEIDLER-JANISZEWSKA, ANNA [ED.]. - Epistemology and History. Humanities as a Philosophical Problem and Jerzy Kmita's Approach to it.
144362: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER [ED.]. - Cultuurgeschiedenis van de dood.
145763: ZEIJL, MR. A.M.M.M. VAN - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht.
164515: ZEIJLSTRA, H.H. - Melchior Treub. Pioneer of a New Era in the History of the Malay Archipelago.
152087: ZEILEN - Zwaardboten. Van beginner tot vergevorderde.
110528: ZEILER, FRITS DAVID - Tussen Schie en Gouwe. Voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland.
150878: ZEILER, FRITS DAVID & GERRIT J. PERFORS [TEXT] & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - De wind en watermolens in Overijssel.
110548: ZEILER, FRITS DAVID - Handzame handel. Gelderse bodemvondsten en hun verhaal.
4054917: ZEILSTRA, J.A. - European Unity in Ecumenical Thinking. 1937-1948.
102689: ZEITLER, RUDOLF - Die Kunst des 19. Jahrhunderts [ = Vol. 11. Propyläen Kunstgeschichte].
151817: ZEITLIN, JUDITH T. - Historian of the Strange. Pu Songlin and the Chinese Classical Tale.
157970: ZEITLINGER, HEINRICH & HENRY CECI SOTHERAN [EDS.]. - Bibliotheca Chemico-Mathematica: Catalogue of Works in Many Tongues on Exact and Applied Science, with a Subject Index [6 Volumes = Complete Set].
4053226: N.N. (ZELDENRUST, H.) - Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede. Redactie: P.v.Dijk, H.Noordegraaf en G.Witte-Rang.
122109: ZELDENRUST, H.J. - Vrede maken. De toekomst van het pacifisme.
110699: ZELDENRUST, E.L.K. - Over het wezen der hysterie.
4032012: ZELDENRUST, H.J. (BONHOEFFER, D.) - Ervaring en keuze. Wat christelijk geloof eigenlijk is. Een theologische verkenning op het spoor van Dietrich Bonhoeffer.
4075148: ZÉLÉNINE, D. - Le culte des idoles en Siberie. (Bibliothèque Scientifique)
121567: ZELIKOW, PHILIP & CONDOLEESSA RICE - Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statecraft.
151870: ZELIN, MADELEINE - The Magistrate's Tael. Rationalizing Fiscal Reform in Eighteenth-Century Chíng China.
145774: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer mittelripuarischen Grammatik.
157776: ZELLER, BERNHARD & WERNER VOLKE - Buchkunst und Dichtung. Zur Geschichte der Bremer Presse und der Corona.
157074: ZELLER, BERNHARD [FRIEDRICH PFÄFFLIN & INGRID KUSSMAUL]. - S. Fischer Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. [ & Stadtplan].
157042: ZELLER, BERNHARD [ED.]. - Die Insel. Eine Ausstellung zur Geschichte des Verlages unter Anton und Katharina Kippenberg.
4068601: ZELLER, W. - Frömmigkeit in Hessen. Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte. Hrsg.von B.Jaspert.
3441: ZELLERN, JOHANN C. - Summaria, Oder furtze Aüsslegüng der Bucher Mosis, Josua, Richter, Ruth, Samuelis und der Königen. Mit beijgefügter nutzlichen Lehren, Auff Gnädigsten Befelch des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Eberhardi desz III. Hertzogens zu Würtemberg und Zecf/Grafens zu Mümpelgart, Herrn zu Heidenheim, &c. Für die Kirchen des Hertzogthumbs Würtemberg, in denen ordenlichen Vesper-Lectionen, nach angehörtem Capitel zu verlesen, auch auff eines jeden Haussvatters sonderbare Hauss-Kirch gesteuet.
121159: ZEMAN, Z.A.B. - Pursued by a Bear. The making of Eastern Europe.
150637: ZEMAN, ZBYNEK A. - Propaganda in de tweede wereldoorlog. Politieke affiches 1939-1945.
100495: ZEMERING, NICOLINE [ET AL.]. - Willem van Rede (1880-1953). Een verzamelaar uit hartstocht.
83404: ZENDELING BORUTTA - De geschiedenis van mijn klokken
151570: ZENITH - - Zenith. Swiss Watch Manufacture. Collection V.
122350: ZENKOVSKY, SERGE A. [ED.]. - Aus dem alten Russland. Epen, Chroniken und Geschichten.
163201: ZENTNER, KURT - Illustrierte Geschichte des Widerstandes in Deutschland und Europa 1933-1945.
143422: ZENZINOF, WLADIMIR [JOS VAN VEEN - ED.]. - De Russische Revolutie. Onthullingen van een revolutionair.
121020: ZERASCHI, HELMUT - Drehorgeln.
4139072: ZERBOLT VAN ZUTPHEN, G. - Over de hervorming van de krachten der ziel.
104869: ZERBST, RAINER - Antoni Gaudi. Gaudi 1852-1926. Antoni Gaudi i Cornet - een leven in de architectuur.
145541: ZERNACK, KLAUS [ED.]. & HANS-HENNING HAHN & MARIA WAWRYKOWA & JAN KOSIM [ET AL.]. - Zum Verständnis der polnischen Frage in Preussen und Deutschland 1772 - 1871. Referate einer Deutsch-Polnischen Historiker-Tagung vom 14. - 16. Januar 1986 in Berlin-Nikolassee.
164714: ZERUNEITH, KELD - The Wooden Horse. The Liberation of the Western Mind from Odysseus to Socrates.
152347: ZERVOS, CHRISTIAN - Fernand Léger. Oeuvres de 1905 à 1952. .
162480: ZERVOS, CHRISTIAN [INTROD.]. - Masterpieces of Indian and Eskimo Art from Canada / Chefs-d'oeuvre des arts indiens et esquimaux du Canada.
150698: ZERVOS, CHRISTIAN - La Civilisation de la Sardaigne du début de l'énéolithique à la fin de la période nouragique. IIe Millénaire - Ve siècle avant notre ère.
87410: ZEVENBERGEN, P.A. - Wat betekent...? Toelichting bij moeilijke woorden in de Statenvertaling.
155906: ZEVENBERGEN, AERNOUT - Vlekken van een luipaard. Over mannen in Afrika.
4030085: ZEVENBERGEN, G.E. & LUTH, J.R. - Kleine geschiedenis van het kerklied. Herz. en uitgebreide druk in samenwerking met J.R.Luth.
103067: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat.
163860: ZEVENHUIZEN, ERIK - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
4030452: ZEYDE, M.H.V.D. - Vreugde van de psalmen. (Spiritualiteit 14)
164933: ZEYLEMAKER JNZ, MR. JB. - Geschiedenis van de Wetenschap van het Burgerlijk Procesrecht [Praktijkrecht] in Nederland van de aanvang tot 1813.
140673: ZEYONS, SERGE - La femme en 1900. Les années 1900 par la carte postale.
95749: ZGLINICKI, FREIDRICH V. - Die Wiege, volkskundlich - kulturgeschichtlich - kunstwissenschaftlich - medizinhistorisch. Eine Weigen-Typologie mit über 500 Abbildungen
153250: ZHANG, YINGJIN - Cinema and Urban Culture in Shanghai, 1922-43.
101595: ZHELEZNOVA, IRINA (ED.) - Folk Tales from the Soviet Union. The Ukraine, Byelorussia and Moldavia.
164384: ZHELEZNOVA, IRINA (ED.) - Folk Tales from Russian Lands.
151258: ZHENCHANG, TANG & LU YUNZHONG [TRANSL.]. & LU SIYUAN [REV.]. - Shanghai's Journey to Prosperity 1842-1949.
101441: ZHENG, SU - Claiming Diaspora. Music, Transnationalism and Cultural Politics in Asian / Chinese America.
131271: ZHIMING, DONG. - Dinosaurrian Faunas of China.
152722: ZHUKOV, GEORGI K. [HARRISON E. SALISBURY - INTROD.]. - Marshal Zhukov's Greatest Battles. Defeat. The Red Army's Epic Disaster in Operation Mars, 1942.
4075171: ZIADEH, F.J. & WINDER, R.B. - An Introduction to Modern Arabic.
4072409: ZIEBERTZ, H.G. & SCHWEITZER, FR. (ED.) - Dreaming the Land. Theologies of Resistance and Hope. International Academy of Practical Theology, Brisbane 2005.
3672: ZIEGENMEIJER, JACOB - De Wereldling Ontdekt, en tot een Juichend Christen Opgeleid. In Zes Samenspraken. Tot ontdekking, overtuiging en bestiering van Wereldlingen alsook tot versterking en leiding van Begenadigden. Vermeerderd achter de Voorrede, met een kort Berigt van des Schrijvers voorbeeldig Leven en Zalig sterven, opgesteld door de Predikanten der stad Nijmegen. WAARBIJ: Vrymoedig dog teffens Nedrig Discours, Betreffende Eenige Zaaken van het In- en Uytwendigen des Christendoms: Gehouden in Vier Samenspraken, Tusschen een Christen, en den Autheur van den Wereldling Ontdekt. Den Derden Druk.
6788: ZIEGENMEIJER, JACOB - De Wereldling ontdenkt, en tot een Juichend Christen Opgeleid. In zes zamenspraken. Tot ontdekking, overtuiging en bestiering van Wereldlingen, als ook tot versterking en leiding van Begenadigden. Op nieuw uitgegeven met eene voorrede van J.J. Knap. Tweede Druk.
5320: ZIEGENMEYER, JACOB - De Wereldling Ontdenk, En tot een Juychend Christen Opgeleyd. In Ses Samenspraaken. Tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van Wereldlingen. Als ook tot Versterking en Leyding van Begenadigden. Derden Druk.
4071609: ZIEGLER, H. & GRUBER, E.R. - Het Oerevangelie. Wat Jezus werkelijk heeft gezegd.
145349: ZIEGLER, EDDA - 100 Jahre Piper. Die Geschichte eines Verlages.
143792: ZIEGLER, HANSD SEVERUS - Adolf Hitler aus dem Erleben dargestellt 1925-1945.
54252: ZIEGLER, LEOPOLD - Überlieferung
153535: ZIEGLER, J. NICHOLAS - Technologiepolitik. Innovationsstrategien in Deutschland und Frankreich.
156741: ZIEGLER, PHILIP - The Black Death.
158094: ZIEGLER, ERNST & PETER OCHSENBEIN [EDS] [WALTER GNÄGLI - FOREW.]. - Rund ums 'Blaue Haus'. Von Klosterbrüdern, Kaufleuten, Büchern und Buchhändlern.
30778: ZIEGLER, KONRAT / SONTHEIMER, WALTHER - Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (5 volumes)
150820: ZIEGLER, PHILIP - The Sixth Great Power. Barings 1762-1929.
4075257: ZIEGLER, J. - Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher.
4047885: ZIEGLER, AUG. (PALLOTTI, VINZENZ) - Vinzenz Pallotti. Bahnbrecher des Laienapostolates.
54012: ZIEGLSCHMID, A.J.F. - Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. Ein Sprachdenkmal aus frühneuhochdeutscher
4135928: ZIEL, K.V.D. & HOLWERDA, H. (RED.) (HOLWERDA, D.) - Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van Dr.D.Holwerda.
54235: ZIELHUIS, LAMBERT - Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift (with a Summary in English)
4015689: ZIELHUIS, L. - Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift. (Diss.)
4140935: ZIESLER, J. - Paul's Letter to the Romans.
104800: ZIGLIOTTO, EUGENIO (ED.) - Il meglio da polso. Tutti gli orologi da ricordare. Volume 7.
91158: ZIJDERVELD, G.A. - Engelenwacht en satanische kracht
31179: ZIJDERVELD, G.A. E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 25
156578: ZIJL, REV. THEODORE P. VAN - Gerard Groote, Ascetic and Reformer [1340-1384].
48289: ZIJL, DR. A.H. VAN - 1 Samuel deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
90882: ZIJL, IDA VAN E.A. - De Utrechtse edelsmeden Van Vianen. Zeldzaam Zilver uit de Gouden Eeuw.
152949: ZIJL, ANNEJET VAN - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
167064: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Jagtlust.
166529: ZIJL, ANNEJET VAN - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
154578: ZIJL, ANNEJET VAN [READ BY DIEUWERTJE BLOK] - Anna. Deel 1: Zus [5 CDs].
151285: ZIJLMANS, BAS - Lokale oorlogsfragmenten 1940-1945.
167927: ZIJLMANS, JORI & ARTI PONSON & NICOLE ROEPERS - Holland Mania. Amerika en Japan kijken naar Nederland. Amerikaanse en Japanse beeldvorming over Nederland.
154439: ZIJLSTRA, J.S.A. - De delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
60860: ZIJLSTRA. S. - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davisjorisme)
94384: ZIJLSTRA, S. - Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675
93983: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz. Van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
101836: ZIJLSTRA, JELLE - Per slot van rekening. Memoires.
160187: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of His Array Telle I No Lenger Tale. Aspects of Costume, Arms and Armour in Western Europe, 1200-1400.
157257: ZIJLSTRA, SYBRAND & JAAP VAN TRIEST [EDS.]. - Galeislaven en rekentuig. Drukkers, ontwerpers en de vooruitgang.
110801: ZIJLSTRA, JAAP & CEES TIMMER - Honderd en één heiligen.
4026676: N.N. (ZIJLSTRA, W.) - Ontginningswerk. Klinisch Pastorale Vorming - een overzicht. Bijdragen voor W.Zijlstra.
4141354: ZIJLSTRA, JAN - (3 boeken). Al de wonderen van genezing in de Bijbel - Wonderen, ze gebeuren nog steeds - 50 Hindernissen op de weg naar genezing.
4073865: ZIJLSTRA, JAAP - In een ander licht. Kijken naar ikonen.
130293: ZIJM, CONNY & TIEKE VERKERK & PETER HUISHOF & GUIDO HEIJNEN & HENK VAN HELVOORT & LAU BRABER [EDS.] - Bottendaal in beeld. Mensen wonen, werken en voeren aktie in een oude stadswijk. Ontstaan - bedrijven - buurt - wonen - straat - aktiviteiten.
53792: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector op 16 november 1954
4064764: ZIJPP, N.V.D. - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
104819: ZILCZER, JUDITH - The Noble Buyer: John Quinn, Patron of the Avant-Garde.
152813: ZILVERBERG, S.B.J. - Dissidenten in de Gouden Eeuw.
160247: ZILVERBERG, DR. S.B.J. - Ketters in de Middeleeuwen.
155540: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
121866: ZIMMER, HUBERT D. & AXEL MECKLINGER & ULMAN LINDENBERGER [EDS.]. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
54245: ZIMMER, HEINRICH - De weg tot het zelf. Leer en leven van de Indische heilige Shri Ramana Maharishi uit Tiruvannamalai
143523: ZIMMER, DR. ARNOLD - Orale Reiztherapie. Ein Beitrag zu der Stellungnahme Geheimrat Biers zur Homöopathie.
145425: ZIMMER, HUBERT D. & AXEL MECKLINGER & ULMAN LINDENBERGER [EDS.]. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
157363: ZIMMER, SZCZEPAN K. [& LUDWIK KRYZANOWSKI & IRENE NAGURSKI & KRYSTYNA M. OLSZER] - The Beginning of Cyrillic Printing Cracow 1491. From the Orthodox Past in Poland.
100872: ZIMMER, HEINRICH - Mythen und Symbole in Indischer Kunst und Kultur.
4056784: ZIMMER, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther als deutscher Classiker. in einer Auswahl seiner kleineren Schriften.
46430: ZIMMERL-PANAGL, VICTORIA/WEBER, DOROTHEA - Text und Bild, Tagungsbeiträge. (Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Sitzingsberichte, 813. Band. Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der Lateinischen Kirchenväter, Heft XXX)
31006: ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. I. Teilband. Ezechiel 1-24 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XIII/1)
30998: ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. 2. Teilband. Ezechiel 25-48 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XIII/2)
54571: ZIMMERLI, WALTHER / NOTH, MARTIN A.O. - Ezechiel. 2. Teilband. Ezechiel 25-48 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/2)
54572: ZIMMERLI, WALTHER / NOTH, MARTIN A.O. - Ezechiel. 1. Teilband. Ezechiel 1-24 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/1)
4135873: ZIMMERLI, W. - Das Gesetz und die Propheten. Zum Verständnis des Alten Testamentes.
100977: ZIMMERLING, DIETER - Die Hanse. Handelsmacht im Zeichen der Kogge.
85410: ZIMMERMAN, A.R. E.A. - Principiëele staatkunde. Fascisme, radicalisme, communisme en de historische richting (deel II)
164240: ZIMMERMAN, DEAN W. [ED.]. - Oxford Studies in Metaphysics [Vol. 4].
101138: ZIMMERMANN, MICHAEL F. - Seurat en de kunsttheorie van zijn tijd. Schilderijen, tekeningen [In Slipcase].
140998: ZIMMERMANN, DR. PAUL VON - Het raadsel des levens en de radeloosheid van het materialisme. Populair-wetenschappelijke voordrachten in den winter van 1876 te Weenen gehouden.
140274: ZIMMERMANN, GEORGE [JEAN-BAPTISTE LEFEBVRE DE VILLEBRUNE - TRANSL.]. - Traité de'l'expérience en général, et en particulier dans l'art de quérir [3 Vols. Compl.]. .
100463: ZIMMERMANN, DR. W. [WILHELM BLOS - ED.]. - Grosser Deutscher Bauernkrieg.
94453: ZIMMERMANN, GUNTER - Prediger der Freiheit. Andreas Osiander und der Nürnberger Rat 1522-1548
54247: ZIMMERMANN, FRIEDRICH - Der ägyptische Tierkult nach der Darstellung der Kirchenschriftsteller und die ägyptischen Denkmäler
144067: ZIMMERMANNS, KLAUS - Das Veneto. Verona - Vicenza - Padua - Städte und Villen - Kultur und Landschafts Venetiens.
102265: ZIMMERN, ALFRED - The Greek Commonwealth. Politics & Economics in Fifth-Century Athens.
110070: ZINDEL, CHRIST. SIEGM. [ED.]. - Der Eislauf oder das Schrittschuhfahren. Ein Taschenbuch für Jung und Alt. Mit Gedichten von Klopstock, Göthe, Herder, Cramer, Krummacher, etc. und Kupfern von J.A. Klein.
4073549: ZINKAND, J.M. - A Study of the Morphology of Ugaritic and Akkadian. (Diss.)
4070974: ZINN, A.A. (GRÜNEWALD, MATHIS) - Meister Mathis genannt Grünewald. Ein Leben unter Gott.
164330: ZINNICQ BERGMANN, MR. R.J.E.M. VAN - In dienst van drie vorstinnen. Het leven van een hofmaarschalk.
4137634: ZINOVJEV, A. - Herinneringen van een souvereine rebel. Uit het russisch door P.de Smit.
54246: ZINSER, HARTMUT - Religionswissenschaft. Eine Einführung
4134230: ZINZENDORF, N.L.VON - Hauptschriften in sechs Bänden. Band 1 bis 5.
140452: ZIOLKOWSKI, THEODORE - Das Wunderjahr in Jena. Geist ung Gesellschaft 1794/95.
101037: ZIOLKOWSKI, THEODORE - Vorboten der Moderne. Eine Kulturgeschichte der Frühromantik.
95155: ZIRKER, HANS - Der Koran. Zugänge und Lesarten
157757: ZIRKZEE, JACQUELINE - 25 Jaar Uitgeverij Conserve.
102825: ZIRKZEE, NICK - The Ultimate Travel. The Ultimate Luxury Travel Book.
121465: ZIVOJINOVIC, DRAGAN R. - America, Italy and the Birth of Yugoslavia [1917-1919].
140355: ZJDANOW, ANDREJ - Over letterkunde, philosophie en muziek.
153883: ZMARZLIK, HANS-GÜNTER - Bethmann Hollweg als Reichskanzler 1909-1914. Studien zu Möglichkeiten ung Grenzen seiner innerpolitischen Machtstellung.
110585: ZOCK, T.H. & G. GLAS [ED.]. - Religie in de psychiatrie.
153418: ZÖCKLER, K[ONRAD] - Die Lehre vom Urstand des Menschen, geschichtlich und dogmatisch-apologetisch untersucht.
93534: ZODHIATES, SPIROS - The Hebrew-Greek Key Study Bible. An original and complete system of Bible study numerically coded to Strong's Exhaustive Concordance, with introductions to each book of the Bible, exegetical notes, a Bible atlas in color, Strong's Hebrew and Chaldee Dictionary and Greek Dictionary of the New Testament, a completely new lexicon with lexical aids to the Old and New Testaments, grammatical helps, and words of Jesus printed in red
158335: ZOEREN, ELBERT VAN - De muziekuitgeverij A.A. Noske [1896-1926]. Een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis.
6791: ZOET, JAN - d'Uitsteekenste Digtkunstige Werken. Bestaande in verscheiden Ernsthaftige en boertige Stoffen. Naa zijn leeven byeen gebragt, door Een Liefhebber der Neederduitsche Digtkunst. Als meede het Toneel-Spel, Genaamt Hel en Hemel. Den Tweeden Druk. Beneffens eenige Graf-schriften door verscheide Liefhebbers op de zelve.
150696: ZOETE, JOHAN & MARTIEN VERSTEEG [EDS.]. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie / Copper Monday prints. Observations on a Dutch printing tradition.
141153: ZOETMULDER, S.H.A.M. [& J. DEN BESTEN & J.T.M. GUNNEWEG & DRS. JAN STOOP & P.H.J. TROUWEN]. - De Brabantse molens.
154670: ZOGGEL, KARL H. - Maria Callas. Een leven als een Griekse tragedie.
143656: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - Fichtes Spätwerk im Vergleich.
143655: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - "Praktische Philosophie in Fichtes Spätwerk. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress "" Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk (1810-1814) und das Lebenswerk "". [Volume 2]."
143657: ZÖLLER, GÜNTER & HANS GEORG VON MANZ [EDS.]. - Grund- und Methodenfragen in Fichtes Spätwerk. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress. » Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk [1810-1814] und das Lebenswerk « [Volume 4].
143654: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - "Fichtes letzte Darstellungen der Wissenschaftslehre. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress "" Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk (1810-1814) und das Lebenswerk "". [Volume 1]."
53212: ZÖLLNER, FRANK / THOENES, CHRISTOF / PÖPPER, THOMAS - Michelangelo, 1475-1564. Complete Works
157304: ZOLTANNE, SOLTESZ - Missale [2 Vols.].
4139896: ZOMERDIJK, L. - Vijftig jaar Auschwitz. De wereld, Nederland en de moord op zes miljoen Joden.
110212: ZOMEREN, KOOS VAN - De bewoonde wereld. Een bloemlezing uit ons landschap.
143582: ZOMEREN, KOOS - De clown die uit de lucht kwam vallen. Columns.
145768: ZOMEREN, DICK VAN - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
100932: ZOMEREN, KOOS VAN - De man op de Middenweg.
3256: ZOMEREN, CORNELIS VAN - der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en Adelyke Geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel. Gorinchem.
9875: ZOMEREN, CORNELIS VAN - Beschryving der Stadt Gorinchem, en landen van Arkel, Benevens der aloude en Adelyke Geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel, Zynde een nauwkeurige en uytvoerige Verhandeling van deszelfs Opkomst, Benaming, Bevolking, Gelegentheid, Pragtige Gebouwen, en Zeltzaamheden, Nevens der zelver Voorregten, Handvesten, Previlegie, en Regeerings Vorm. Alle t'zamengestelt en getrokken uit oude Handschriften, Memorien, Brieven, en egte bewysstukken, Eertyds by een verzamelt. En nu in Order gebragt door Z.H.H.T.
152548: ZONDAG, C.H.G.M. - Neutraliteit in de lucht.
4066878: ZONDAG, KOEN (RED.) - Te stoel en te bank. Ferslaggen fan alve tsjerketsjinsten.
4032506: ZONDERVAN, P. - Radicale Christusbeschouwingen. (D.F.Strauss, A.D.Loman, G.J.P.J.Bolland e.a.)
166344: ZONHOVEN, L.M.J. - Middel-Egyptische grammatica. Een praktische inleiding in de Egyptische taal en het Hiëroglievenschrift gebaseerd op een selectie van Teksten [2 Vols. Complete].
165987: ZONJEE, WIM - Inzicht. Vingers wijzend naar de maan.
165977: ZONNEVELD, MICHIEL - Uit de dodencel.
165608: ZONNEVELD, J.J.M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in de Rerum Natura van Lucretius.
156929: ZONNEVELD, PETER VAN - De tuin van de Indische Romantiek.
154603: ZONNEVELD, PETER VAN - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur.
131799: ZONNEVELD, PETER VAN - Behouden huizen in literatuur, wetenschap en kunst.
85453: ZONNEVELD, PETER VAN - Het dagboek van de student Nicolaas Beets. 1833-1836
92681: ZOON, JAN HERBERT - Friesland tussen hoop en vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de friese welvaart
151728: ZORACH, REBECCA [& NINA DUBLIN & DAVID KARMON & BIRTE RUBACH & ROSE MARIE SAN JUAN & ET AL.]. - The Virtual Tourist in Renaissance Rome. Printing and Collecting the Speculum Romanae Magnificentiae.
162625: ZORBAS, VICTOR - Spinalonga. Het eiland der verdoenden.
4050600: ZORGDRAGER, H. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutels tot Schleiermachers denken. (Diss.)
47358: ZORGDRAGER, HELEEN - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutel tot Schleiermachers denken
165585: ZORN, FRIEDRICH ALBERT [ALFONSO JOSEPHS SHEAPE - ED.]. - Grammar of the Art of Dancing. Theoretical and Practical. Lessons in the Arts of Dancing and Dance Writing [Choreography]. With Drawings, Musical Examples, Choreographic Symbols and Special Music Scores.
145290: ZORN, FRIEDRICH & FRANZ BERRTHOLDS VON FLERSHEIM [WILHELM ARNOLD - ED.]. - Wormser Chronik von Friedrich Zorn.
31194: ZORZI, ALVISE - Venedig. Die Geschichte der Löwenrepubliek
141482: ZORZI, ALVISE & PAOLO MARTON [PHOTOGR.]. - Venetian Palaces.
87840: ZORZIN, ALEJANDRO - Karlstadt als Flugschriftenautor. Mit 3 Abbildungen sowie zahlreichen Grafiken und Tabellen.
156415: ZOTSCHEW, STEFAN - Surf-Lexikon. Die Fachsprache des Windsurfens mit 1700 Begriffen uns 222 Zeichnungen.
4136275: ZOTTL, A. (HRSG.) - Weltfrömmigkeit. Grundlagen - Traditionen - Zeugnisse.
132041: ZOU, HUA & ANDREA MERCEDES RIEGEL - Akupunktur bei Blutungsstörungen und Zyklusanomalien [Mit Beiheft]
152781: ZOUW, BERT VAN DER - Dat is allemaal Komedie.
4048115: ZSCHÄBITZ, G. - Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg.
53909: ZSCHOKKE, HEINRICH - Stichtelijke uren
47422: ZSCHOKKE, H. - Gods Almacht in de Werken der Natuur. Een Volksboek, tot kennis van God uit Zijne Schepping
4019806: ZSCHOKKE, H. - Historia sacra antiqui testamenti. Editio sexta emendata et instructa octo delineationibus et tabula geographica.
4143150: ZSCHOKKE, H. - Uren aan de godsdienst gewijd. (Compleet in 5 dln.). Naar het hoogduitsche Stunden der Andacht. Vertaald door J.M.L.Roll.
121702: ZUB, AL. [ED.]. - Culture and Society. Structures, Interferences, Analogies in the Modern Romanian History.
54749: ZUCK, ROY B. - Vital Theological Issues. Examining Enduring Issues of Theology
142696: ZUCKERKANDL, R. - Zur theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre.
150805: ZUCKERMAN, BARON SOLLY ZUCKERMAN. - Beyond the Ivory Tower. The Frontiers of Public and Private Science.
4300488: ZUCKERMANDEL, M.S. - Supplement enthaltend Uebersicht Register und Glossar zu Tosefta. (In Hebrew with German indexes and glossaries)
151289: ZUFFI, STEFANO & FRANCESCA CASTRIA [EDS.]. - La pittura Italiana. I Maestri di ogni tempo e i loro capolavori.
155750: ZUIDBERG, B.F.J. - Heterodyne Detection in Submillimeter Wave Spectroscopy.
4057296: ZUIDBERG, G. - Ranken aan de wijnstok. Een briefwisseling in een parochie.
4070217: ZUIDBERG, G. - Barmhartigheid en trouw in het pastoraat. Notities voor een spiritualiteit van de volharding.
143919: ZUIDEMA, DR. WILLEM & DRS. J. DOUMA [EDS.]. & DR. C.D.J. BRANDT - Kronieken van de Abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de dertiende eeuw, door de abten Emo, Menko en een ongenoemde. In opdracht van het Hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging ' Groningen ' uit het Latijn vertaald.
93098: ZUIDEMA, WILLEM HERO - Der Mischnatraktat Hagiga oder Was zum Wallfahren gehört. Einleitung, Test, Übersetzung, Kommentar und textkritischer Apparat, nebst drei Anhängen zur Halacha. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha (2 Bände)
131701: ZUIDEMA, DR. S.U. [ED. - ET AL.] - Denkers van deze tijd [3 Vols. Compl.]
4138810: ZUIDEMA, W. - De zedeleer der Jezuïeten. Uit hun eigen voornaamste schrijvers geput en getoetst aan de Tien Geboden en de voorschriften der Roomsche Kerk.
4009944: ZUIDEMA, W. (E.A.) - Isaak wordt weer geofferd. De verwerking van de holocaust door jodendom en christendom.
4009946: ZUIDEMA, W. (E.A.) - Betekenis en verwerking. Het offer van Isaäk en de holocaust.
4035918: ZUIDEMA, W. - Vergeten taal van het verhaal.
4053116: ZUIDEMA, W. - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
4058957: ZUIDEMA, W. - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
4059857: ZUIDEMA, W. - De gein van het leren. Actuele vragen in het licht van de joodse traditie.
4139817: ZUIDEMA, W. - (4 boeken). Gods partner. Ontmoeting met het jodendom - Betekenis en verwerking. het offer van Izaak en de holocaust - Isaak wordt weer geofferd. De verwerking van de holocaust - En Godf sprak tot Noach en zijn zonen.
4140042: ZUIDEMA, W. - De vergeten taal van het verhaal.
155081: ZUIDEN, HENK VAN - Den Haag. De stad in gedichten.
4075104: (ZUIDERVAART, L. (ADORNO, TH.W.) - Refractions. Truth in Adorno`s Aestethic Theory. (Diss.)
162145: ZUIDERVELD, KAREL J. - Visualization of Multimodality Medical Volume Data using Object-oriented Methods.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29