Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
151483: STAUB, HELENA [HELENA STAUBOVA] - Bourdelle a jeho zaci. Giacometti - Richier - Gutfreund [= Bourdelle and His Pupils: Giacometti - Richier - Gutfreund].
4141094: STAUB, M. - Das Verhältnis der menschlichen Willensfreiheit zur Gotteslehre. Bei Martin Luther und Huldreich Zwingli. (Diss.)
4050669: STAUB, H. (HRSG.) - Wir sind sein Werk. 125 Jahre Pilgermission St.Christona bei Basel.
182350: STAUDER, JOHANNES E.A. - Event Relating Brain Potentials and Cognitive Development during Childhood.
4057627: STAUDINGER, H. & SCHLÜTER J. (HRSG.) - Wer ist der Mensch?. Entwurf einer offenen und imperativen Anthropologie.
142152: STAUDT, ERICH - Kopfweiden. Herkunft - Nutzung - Pflege.
146196: STAUFER - - - Die Zeit der Staufer Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog zur Ausstellung [4 Vols. Compl.].
150355: STAUFFER, DR. KARL | DR. MARTIN SCHLEGEL - Symptomen-Verzeichnis nebst vergleichenden Zusätzen zur Homöopathischen Arzneimittellehre.
151821: STAVA, ROBERT J. - Combat Recon. 5th Air Force Images from the SW Pacific 1943-45.
95743: STAVENUITER, MONIQUE E.A. - Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verleden
2227300868: STAVEREN, JOHANNES VAN - Des Heeren Volk, en Regterhand, gesmaad, en Verheerlykt, in Egypte. Van den Geest Gods geboekt Exod. Cap. I-XI. Schriftmatig verklaart, en op het oogmerk, en het tegenbeeld, naader aangedrongen.
2227300876: STAVEREN, JOHANNES VAN - De Segevierende Uittogt en Verlossing van des Heeren Volk uit Egypte, en de Benautheden der Schelfzee. Mitsgaders het Gejuich-Liedt. Van den Geest Godts geboekt Exod. Cap. XII-XV. Vers 1-21. Schriftmatig verklaart, en op het oogmerk en tegenbeelt nader aangedrongen.
2227300884: STAVEREN, PETRUS VAN - d'Eerste Sendbrief des Apostels Johannis, Verklaart en toegepast.
1407: STAVEREN, PETRUS VAN - De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van den Beginne des Werelds tot aan, ende in, de Sundvloed. WAARBIJ: De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, na de Sundvloed tot aan de Geboorte van Isaak. WAARBIJ: De Huyshoudinge Gods in sijn Kerke, van de Geboorte van Isaak, tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de Historie van de Metaale Slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den selven Aucteur.
88738: STAVERMAN, W.H. - Het Nederlandse Volkskarakter
141538: STAWISKIJ, BORIS J. - Die Völker Mittelasiens im Lichte ihrer Kunstdenkmäler. Archäologische Reise durch die Geschichte Alt-Mittelasiens [vom Paläolithikum bis zur islamitischen Eroberung.
4134415: STEADMAN, R. (FREUD, SIGM.) - Sigmund Freud.
183623: STEBBIBG, REV. THOMAS R.R. - The Naturalist of Cumbrae. A True Story being the Life of David Robertson, by his friend the rev. Thomas R.R. Stebbing M.A.
182029: STEBBINS JR., THEODORE E. - The Lure of Italy. American Artists and the Italian Experience 1760-1914.
4010965: STECK, O.H. - Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. Untersuchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum und Urchristentum. (WMANT 23)
4059461: STECK, O.H. - Die Paradieserzählung. Eine Auslegung von Genesis 2:4b - 3:24. (BS 60)
156263: STEDALL, JACQUELINE - Mathematics Emerging. A Sourcebook 1540-1900.
183944: STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL - LEIDEN - Catalogus van de schilderijen en tekeningen Stedelijk Museum De Lakenhal.
100052: STEDMAN, JOHN GABRIEL - Reize naar Surinamen.
131498: STEDMAN, JOHN GABRIEL [RICHARD PRICE | SALLY PRICE - INTROD. | ED.] - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Transcribed for the First Time from the Original 1790 Manuscript.
155844: STEDMAN, JOHN GABRIEL [R.A.J. VAN LIER - ED. - INTROD. | NOTES]. - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the Years 1772 to 1777. Elucidating the History of that Country & Describing its productions, viz. quadrupedes, birds, reptiles, trees, shrubs, fruits, & roots: with an account of the Indians of Guiana and Negros of Guinea.
92311: STEEGE, J. TER - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusden
92785: STEEGE, J. TER - Vinea Domini. Gescheidenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens
105112: STEEGH, DRS. ARTHUR - Monumenten atlas van Nederland. 1100 Historische Nederzettingen in kaart.
165640: STEEGS, J.W. [WILL] - 75-jaar fanfare EMOS Borkel en Schaft 1920-1995.
167020: STEEL, NIGEL | PETER HART - Defeat at Gallipoli.
104339: STEEL, ANDY - De mooiste foto's van 's werelds beste fotogafen. Fotojournalistiek.
154669: STEEL, DUNCAN [SIR ARTHUR C. CLARCK - AFTERW.]. - Doelwit aarde. Planetoïden en kometen die ons direct bedreigen en bij inslag catastrofale gevolgen voor de aarde zullen hebben.
151199: STEEL, ANDY - Natuur & Reizen. De mooiste foto's van 's werelds beste fotografen.
103672: STEELE, E.A. | A.I. WATTS [ILLUSTR.]. - Juris proverbia, with an appendix dealing with the articled clerk and examinations.
110344: STEEMERS, WIJNAND - In Petto.
162734: STEEMERS, W. [ED.]. - Schilders in Wageningen (ca 1650 - 2004).
180392: STEEMERS, W. [ED.]. - Schilders in Wageningen (ca 1650 - 2004).
180393: STEEMERS, WIJNAND - ' 't Is weinig en het is heel veel '. Over het leven en werk van tekennaar-schilder Johan Haak [1890-1977].
60702: STEEMERS-VAN WINKOOP. M.W.H. - Eenzaamheid (Voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen)
153103: STEEN, CHARLIE R. - A Chronicle of Conflict: Tournai 1559-1567.
153656: STEEN, MARIA VAN DER - Een brug op papier.
4067153: STEEN, H. - Das Leib-Seele-Problem in der Philosophie Hollands im 19.und 20.Jahrhundert. I.Teil: Von Schröder bis van der Wijck. (Diss.)
43264: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (2, Psalm 16-30)
43265: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (1, Psalm 1-15)
4028991: STEEN, H. - De kerk.
182464: STEEN, CHARLIE R. - A Chronicle of Conflict: Tournai 1559-1567.
90342: STEEN, JAN VAN DER - Spoortekens van 100 jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
43263: STEEN. W. VAN DER - Contrapuntische Psalmkoralen in gevarieerde stijl (3, Psalm 31-45)
160385: STEEN, D.G. VAN DER - Tussen verlangen en verlies. Anthropologische aspecten van de don Juan-figuur in de tijd van de Romantiek.
165146: STEENBAKKERS, PIET - Spinoza-plaatsen. Over tekst en context van brief 76.
162498: STEENBEEK, ANDREA W. [ED.]. - Desiderii Erasmi Roterodami. Apologia ad Iacobvm Fabrvm Stapvlensem.
83736: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe (met een portret)
85689: STEENBEEK, ANNE - Hermannus Muntinghe
61224: STEENBEEK, ANNE - Hermannus Muntinghe
152438: STEENBEEK, ROSITA - Liefdesdomein.
152455: STEENBEEK, ROSITA - Liefdesdomein.
140231: STEENBEKKERS, ANJA | CAROLA SIMON | VIC VELDHEER - Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en de stad vergeleken.
164779: STEENBERGE, J. VAN | R. JANVIER | G. BOGAERT [H. VAN POELE - ED.]. - Sociale zekerheid van de wieg tot het graf.
130581: STEENBERGE, JOSSE VAN | LILIANE DELANOTE [JOHAN RASKING - ED.] - Maak er werk van.
131358: STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN - Loon naar werken.
131354: STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN | M. DE CLOPPER - Een mozaïek met vele motieven.
30304: STEENBERGEN, JANNY - Adem Liz!
130835: STEENBERGHE, JOSSE VAN | RUDI WUYTS - Dienstverlening op maat.
122425: STEENBERGHEN, FERNAND VAN - Les oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant.
32207: STEENBLOK, C. - De bestaansgrond der gemeenten
32191: STEENBLOK, C. - Voetius en de sabbat
55373: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den schat des Woords. 4e jaargang, 1950-1951
32194: STEENBLOK, C. - Nabij God te zijn (2 delen)
32195: STEENBLOK, C. - De Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-14, 19, 32
32192: STEENBLOK, C. - De voleinding der eeuwen
87244: STEENBLOK, C. - Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken.
91688: STEENBLOK, C. - De bestaansgrond der gemeeten. Oorspronkelijk geschreven als artikelen in 'De Wachter Sions' in de jaren 1960-1963.
91689: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. 2e jaargang, 1948-1949.
92255: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius, zijn leven en werken. Meditaties over de ware praktijk der godzaligheid of der goede werken en godsvrucht, vereiste tot de wetenschap
81264: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius, zijn leven en werken
81266: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
93012: STEENBLOK, C. - Leven en leer
56049: STEENBLOK, C. - Gisbertus Voetius, zijn leven en werken. 2e (vermeerderde) druk, waarin opgenomen: meditatie over de ware praktijk der godzaligheid of der goede werken en godsvrucht, vereiste tot de wetenschap
54648: STEENBLOK, C. - Rondom verbond, roeping en doop
89648: STEENBLOK, C. - Leven en leer
89527: STEENBLOK, C. - Uit den Schat des Woords. 3e jaargang, 1949-1950.
55236: STEENBLOK, C. - De Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-14, 19, 32
30553: STEENBLOK, C. - Rondom verbond, roeping en doop
55371: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den schat des Woords. 3e jaargang, 1949-1950
55194: STEENBLOK, C. - Nabij God te zijn (Deel I: meditaties over het Oude Testament)
55372: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den schat des Woords. 5e jaargang, 1951-1952
87224: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
57494: STEENBLOK, C. - Dogmatiek
56610: STEENBLOK, C. - Nabij God te zijn (2 delen)
54647: STEENBLOK, C. - Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond
56606: STEENBLOK, C. - De voleinding der eeuwen
55158: STEENBLOK, C. E.A. - Uit den Schat des Woords. 6e jaargang - 1952-1953
104550: STEENBOCK, FRAUKE - Der kirchliche Prachteinband im frühen Mittelalter. Von den Angängen bis zum Beginn der Gotik.
110350: STEENBRINK, INDRA | MARCUS VAN DEN ROOVAART - Jezus. Het gif en het tegengif. Evolutie van het menselijk bewustzijn.
4134054: STEENBRINK, K. - De Jezusverzen in de Koran.
103830: STEENBRUGGEN, HAN [ED.]. - De Ploeg. Schilderijen van de aarde 1918-1933.
180400: STEENDEREN, C. VAN - Mijlpalen.
144396: STEENDIJK-KUYPERS, J. - "Apotheek "" De Groote Gaper "", en andere artikelen uit de winkel van de 19e eeuwse gezondheidszorg te Hoorn."
157312: STEENHOUT, WOUTER - Hendrik de Man. Bibliografie.
143874: STEENHUIS, MR. D.W. | MR. H.A. HOLTHUIS | MR. A.G. HEIN [ET AL.]. - Greep op de misdaad. Opstellen over de aanpak van de zware, georganiseerde criminaliteit. Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. R.A. Gonsalves als vice-voorzitter en portefeuillehouder zware, georganiseerde criminaliteit van het College van Procureurs-Generaal en als Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 30 mei 1997.
4134219: STEENHUIS, P.H. - De persoonlijke God. Gesprekken op de grens van filosofie en geloof.
165270: STEENKAMP, NIEK - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
130949: STEENKAMP, P.A.J.M. | G.M.J. VELDKAMP [EDS.] - Sociale politiek opnieuw bedacht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. F.J.H.M. van der Ven ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg en butengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
4049891: STEENKISTE, J.A.VAN - S.Pauli Epistolae et Epistolae Catholicae. Breviter Explicatae ad usum Seminariorum et Cleri.
4049892: STEENKISTE, J.A.VAN - Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum. Aliis Evangelistis pro concordia historica... ad usum Seminarii Brugensis.
180793: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY (ED.) - The Rhetoric of Canadian Writing.
152319: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY (ED.) - The Rhetoric of Canadian Writing.
150011: STEENMAN-MARCUSSE, CONNY - Re-Writing Pioneer Women in Anglo-Canadian Literature.
152372: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE J. [ED.]. - Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers. Terschellinger gedichten van ds. J.S. Bakker [1802-1863] met de woordenlijst die hij voor J.H. Halbertsma heeft ingevuld.
164912: STEENMEIJER, MAARTEN - Spaanse literatuur van de twintigste eeuw. Een inleiding.
160921: STEENMEIJER, MAARTEN - De Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur in Nederland 1946-1985.
144221: STEENMEIJER, MAARTEN - Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur. Van 1870 tot heden.
95947: STEENSMA, REGNERUS - Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie
122145: STEENSMA, DR. REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
91492: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en andel in monumentale beeldtaal.
32164: STEENSMA, REGNERUS - Protestantse kerken, hun pracht en kracht
60704: STEENSMA. D.J. - Ouders en kinderen (Een theologisch-ethische bezinning)
54376: STEENSMA, DOUWE JACOB - Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning
4028015: STEENSMA, R. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
4061382: STEENSMA, R. - Langs de oude friese kerken.
102739: STEENSTRA, DR. REGN. | DR. C.A. VAN SWIGGHEM [EDS.]. - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
168621: STEER, VINCENT [BEATRICE L. WARDE - FOREW.]. - Printing, Design and Layout.The Manual for Printers, Typographers and all Designers and users of Printing and Advertising. Including specimens of over 500 typefaces and a series of 36 type calculation charts.
167405: STEER, JOHN - Venetian Painting. A Concise History.
131779: STEER, JOHN - Venetian Painting. A Concise History.
102032: STEERE, EDWARD [ROBERT K. KRICK - INTROD.]. - The Wilderness Campain. The Meeting of Grant and Lee.
167191: STEFANELLI, MARIA ANITA [ED.]. - City Lights. Pocket Poets and Pocket Books.
53141: STEFANIDIS, JOHN - John Stefanidis designs. Creating atmosphere, effect and comfort
100575: STEFFEN, GUSTAF F. - Der Weg zu sozialer Erkenntnis & Die Irrwege sozialer Erkenntnis [2 Vols. Compl.]..
83527: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS - Pieter Nieuwland en het evenwicht
161063: STEFFENS, HEINRICH | IMMANUEL KANT - Klassischen Texte der physischen Geographie [2 Vols. Compl.].
100973: STEFFENS, G.A. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
4070898: STEGEMAN, D. E.A. (MARQUARDT, FR.) STEGEMAN, D. E.A. - Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.
183146: STEGEMAN T.R. - Waterig Nederland. Historische schets van een Noordwestoverijssels veendorpje in de 19e eeuw.
4053859: STEGEMANN, E.W. & STEGEMANN, W. - Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christengemeinden in der mediterranen Welt.
4139775: STEGEMANN, E.W. & STEGEMANN, W. - Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christengemeinden in der mediterranen Welt.
4075116: STEGEN, E. - Opwekking begint bij jezelf!. Serie toespraken verzameld door L.Plett.
61105: STEGENGA, P. - Twijfel als psychologisch verschijnsel in het religieuse leven
54126: STEGEREN-KEIZER, H.L. VAN - Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995
4038996: STEGEREN-KEIZER, H.L.V. (E.A.) - Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995.
151012: STEGGINK, OTGER [ED.]. - Juan de la Cruz. Espiritu de llama. Estydios conacasón del cuarto contenavio de su muerte [1591 - 1991].
162381: STEGMÜLLER, WOLFGANG - Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einführung.
4072544: STEGMÜLLER, W. - Der phänomenalismus und seine Schwierigkeiten. Sprache und Logik.
180446: STEGMÜLLER, WOLFGANG - Collected Papers on Epistemology, Philosophy of Science and History of Philosophy. Volume I & II [Compl.].
183568: STEGMÜLLER, WOLFGANG - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
144994: STEGUWEIT, WOLFGANG - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Italian Medals.
132043: STEGUWEIT, WOLFGANG - Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart. Italian Medals.
4048100: STEHFEN, R. - Die Wiedertaufe in Theorie und Praxis der römisch-katholischen Kirche seit dem tridentinischen Konzi.
94456: STEHFEN, RUDOLF - Die Wiedertaufe in Theorie und Praxis der römisch-katholischen Kirche seit dem tridentinischen Konzil
123058: STEHKÄMPER, DR. HUGO [ED. - ET AL.]. - Albertus Magnus. Ausstellung zum 700. Todestag.
162371: STEHN, DR. CH.E. - Gids Voor Bergtochten Op Java
95528: STEHR, NICO | MEJA, VOLKER - Society and knowledge. Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge
91524: STEIGENA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen. Met 10 illustraties van de schrijfster.
101534: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen.
145066: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuws-Vlaanderen.
4036044: STEIGERWALD, R. (MARCUSE, H.) - Herbert Marcuses dritter Weg.
164825: STEIJLEN, FRIDUS | ERIK WILLEMS [EDS.]. - Met ons alles goed. Brieven en films uit Nederlands-Indië van de familie Kuyck [& DVD].
171023: STEIN, SOL - Stein on Writing. A Master Editor of Some of the Most Successful Writers of Our Century Shares His Craft Techniques and Strategies.
153742: STEIN-WILKESHUIS, M.W. - Het kind in de Oudijslandse samenleving / The Child in the Old Icelandic Society. With a Summary in English.
183171: STEIN, H.J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siècles.
163291: STEIN, DR. EDITH (SAINT TERESA BENEDICTA OF THE CROSS] - Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade.
110816: STEIN, ZANE B. - Chiron.
171027: STEIN, SOL - How to Grow a Novel. The Most Common Mistakes Writers Make and How to Overcome Them.
154205: STEIN, SIMONE - Gesundheit aus Glauben und Natur. Die Schutzpatrone der Kranken, Heilkräuter und Naturrezepte.
101096: STEIN, BURTON - Vijayanagara.
4134764: STEIN, ARMIN, (MELANCHTHON, PHIL.) - Filippus Melanchthon. Vertaald uit het Duitsch door K.Straatsma.
146243: STEIN, BARBARA - On Her Own Terms. Annie Montague Alexander and the Rise of Science in the American West. On Her Own Terms.
4031789: STEIN, A. (GERHARDT, PAUL) - Paul Gerhardt. Een levensbeeld.
4137579: STEIN, P. - Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens.
4141216: STEIN, EDITH - Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade. (Edith Steins Werke V)
4141697: STEIN-WILKESHUIS, M.W. - Het kind in de Oudijslandse samenleving. (Diss.)
110288: STEINBACH, FRANZ - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang: Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
110264: STEINBACH, FRANZ - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang: Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
4035206: STEINBECK, W. (FICHTE, J.G.) - Das Bild des Menschen in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes. Untersuchungen über Persönlichkeit und Nation. 1939, 300 S., Geb.
101291: STEINBERG, JULIEN [ED.]. - Verdict of Three Decades. From the Literature of Individual Revolt against Soviet Communism : 1917-1950.
156673: STEINEN, WORLRAM VON DEN [PETER VON MOOS] - Wolfram von den Steinen. Ein Dichterbuch des Mittelalters.
4051240: STEINER, G. - Anno Domini.
153727: STEINER, RUDOLF - Verval van het woord.
167053: STEINER, ZARA - The Lights that Failed. European International History 1919-1933.
4046692: STEINER, G. - Verval van het woord.
122614: STEINER, DR. ALFONS - Fragment einer Inschrift über Prozessrecht [Spanien, Römische Kaiserzeit].
180583: STEINER, T.R. - English Translation Theory 1650-1800.
157668: STEINER, EVGENY [JANE ANN MILLER - TRANSL.]. - Stories for Little Comrades. Revolutionary Artists and the making of Early Soviet Children's Books.
100719: STEINER, RUDOLF - L'histoire de l'art reflet d'impulsions spirituelles. Treize conférences avec projections prononcées à Dornach entre 8 octobre 1916 et le 29 octobre 1917, accompagnées de plus de 700 reproductions [2 Vols. Compl.].
101097: STEINER, RUDOLF - Occult Science. An Outline.
4138936: STEINER, RUDOLF - Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung von Rudolf Steiner. Seelische Beobachtungs-Resultate nach naturwissenschaftliche Methode.
4142925: STEINER, G. - Eros & idioom. En andere essays over taal, literatuur en psychoanalyse. Vertaald door H.v.d.Haute. Inleiding van J.de Visscher.
142777: STEINER, RUDOLF - Brieven aan de leden van de anthroposofische vereniging. Januari - augustus 1924.
4073438: STEINER, RUDOLF - Filosofie der vrijheid. Grondtrekken van een moderne wereldbeschouwing. Resultaat van observaties op zielsgebied volgens natuurwetenschappelijke methode.
4138221: STEINGRIMSSON, S.Ö. - Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literatur- und formkritische Untersuchung von Ex. 6:28-11:10.
170540: STEINHART, ERIC - More Precisely. The Math You Need to Do Philosophy.
4141131: STEINHAUSEN, H. - Die Rolle des Bösen in der Weltgeschichte. (Ausblicke)
4138934: STEINHAUSEN, H. - De toekomst der vrijheid. Geautoriseerde bewerking van de Zwitsersche uitgave door U.Hiber Noodt. , met een inleidend woord van J.Huizinga.
4138932: STEINHAUSEN, H. - Die Zukunft der Freiheit.
55013: STEINHAUSER, KENNETH B. | DERMER, SCOTT - The Use of Textual Criticism for the Interpretation of Patristic Texts. Seventeen Case Studies
4050317: STEINHILBER, W. (OBERLIN, J.F.) - J.F.Oberlin. Sein Leben und Wirken im Lichte der Bibel.
104941: STEINKE, HUBERT - Irritating Experiments. Haller's Concept and the European Controversy on Irritability and Sensibility, 1750-90.
122509: STEINMANN, JEAN - Sint Hieronymus.
4043474: STEINMANN, A. - Die Abfassungszeit des Galaterbriefes. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Einleitung und Zeitgeschichte.
92412: STEINMETZ, DAVID CURTIS - Misericordia Dei. The theology of Johannes von Staupitz in its late medieval setting
161064: STEINMETZ, DR. RUDOLF - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
156050: STEINMETZ, HORST - Die Trilogie. Entsteung und Structur einer Grossform des deutschen Dramas nach 1800.
183709: STEINMETZ, RUDOLF - Uit den achtergrond.
183715: STEINMETZ, RUDOLF - Dolende ridders. Verzen.
161325: STEINMETZ, S.R. - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie [3 Vols. Compl.].
145323: STEINMETZ, F. [ED.]. - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr. Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
4139808: STEINMETZ, S.R. (E.A.) - De rassen der menschheid. Wording, strijd en toekomst. Geïll. met 124 afbeeldingen en 6 kaarten.
4072111: STEINMÜLLER, W. - Evangelische Rechtstheologie. Zweireichenlehre, Christokratie, Gnadenrecht. Erster und zweiter halbband.
142492: STEINSALTZ, ADIN - Talmudic Images.
142493: STEINSALTZ, ADIN - In the Beginning. Discources on Chasidic Thought.
167728: STEINSCHNEIDER, MORITZ [ADELINE GOLDBERG - INDEX] - Mathematik bei den Juden. Mit einem Index versehen.
4028717: STEINSCHNEIDER, M. - Jewish Literature From the Eighth to the Eighteenth Century. With an Introduction on Talmud and Midrash. A Historical Essay.
146280: STEINWEDEL, L.W. - Feuerwaffen für Sammler. Kaufen - Beraten - Restaurieren.
181151: STEIRLIN, HENRI - Maya's. Paleizen en piramiden in het oerwoud.
142905: STEJSKAL, MILOS | EDUARD NUSSELDER [EDS.]. - Tsjechisch [Wat & Hoe].
154437: STEKELENBURG, DS. HENK [ED.]. - Kamp Vught en de Vughtenaren. Gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het concentratiekamp Vught tijdens de Duitse bezetting en de betrokkenheid van de Vughtenaren daarbij.
91323: STEKELENBURG, H.A.V.M. - De grote trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika. 1947-1963.
163783: STEKELENBURG, DICK VAN - Michael Albinus Dantiscanus [1610-1653]. Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock.
155644: STEKELENBURG, URSELA VAN - Coach jezelf in drie stappen.
152387: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. - De Grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963.
150863: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. - Hier is alles vooruitgang. Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880 - 1940.
4073575: STEKELENBURG, LAETITIA E.VAN - Wegen naar waarachtig mens-zijn. De invloed van het werk van Wilfred Cantwell Smith op de hedendaagse theologie van de godsdiensten.
95122: STEKETEE, A. - Beschouwingen van een christen-denker
180571: STELLI, ELISABETH - Rondom de oude toren.
4045599: STELLINGWERFF, J. (VOLLENHOVEN, D.H.TH.) - D.H.Th.Vollenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte.
122973: STELLINGWERFF, DR. J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
153758: STELLINGWERFF, J. [ED.]. - Zijne Majesteits Radarstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Desima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856.
122967: STELLINGWERFF, DR. J. - La peinture Hermétique de Diana Vandenberg.
121638: STELLINGWERFF, DR. IR. J. | A. KUYPER WIT BANANENDOOS 16 - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
141354: STELLINGWERFF, DR. J. [DRS. H.A. HÖWELER - FOREW.]. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van H.A. Höweler.
88938: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
4063545: STELLINGWERFF, JOHAN - Inzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest.
121548: STELLINGWERFF, DR. J. - Kuyper en de Vrije Universiteit.
100197: STELLINGWERFF, DR. J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
142162: STELLINGWERFF, DR. J. - De Vrije Universiteit na Kuyper. De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica.
122903: STELLINGWERFF, DR. IR. J. | A. KUYPER - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
122996: STELLINGWERFF, J. [ED. - ET AL.]. - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
4066516: STELLINGWERFF, J. (RED.) - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
4009449: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
182030: STELLINGWERFF, J. [ED. - ET AL.]. - Een vrije universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
104852: STELLWEG, CRI [TEXT] | HENRIETTE RONNER [ILLUSTR.]. - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen - Henriette Ronner-Knip schilderijen.
4138929: STELT, J.C VANDER, (ED.) - The Challenge of Marxist and Neo-Marxist Ideologies. for Christian Scholarship.
4135320: STELTENPOOL, TH. - Is het Katholicisme Totaliteir?.
90913: STELTMAN, PIET - Het Nederlandse Landschap een kwestie van kiezen...
4138931: STELZENBERGER, J. - Das Gewissen. Besinnliches zur Klarstellung eines Begriffes.
9658: STEMANN, JOHANN - Aandachtige Betrachtingen des Heiligen Avond-Maals. Bestaande in 1. Nutte Leeringen, 2. Verwekkinge van Heilige lust en begeerten, 3. Christelyke voorbereidinge tot hetwaardig gebruyk 4. Soete vertroostingen, 5. Ende, Zaalige Vrugten, van het Heiligen Avondmaal onzes Heeren, Jesus Christus. Uit de woorden der Insettingen voorgestelt, tot opwekkinge der gener die zig tot het gebruyk des H. Avondtmaals willen begeven. Uit het Hoogduits overgezet door Zacharias Webber. Waar by nog gevoegt zijn de Formulieren van de Absolutie, en der Bedieninge des H. Avondmaals, gebruykelyk in de Christelyke Gemeinten de onveranderde Augsburgsche geloofs Belydenis toegedaan. Vermeerdert met eenige uit het Hoogduits vertaalde Gesangen, nooit voor deezen daar by gedrukt.
4002413: STEMBERGER, G. - Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung.
84681: STEMBERGER, GÜNTER - Einleitung in Talmud und Midrasch. Achte, neubearbeitete Auflage
100873: STEMBERGER, G [ED.]. - De Bijbel en het Christendom [4 Vols. Compl.].
141964: STEMBERGER, G [ED.]. - De Bijbel en het Christendom [4 Vols. Compl.].
4009858: STEMBERGER, G. - Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit. (70 n.Chr. bis 1040 n.Chr.).
162902: STEMERDINK, BRAM - Dagboeken van Bram Stemerdink. De oud-minister over: Luns - De generaals - Vredeling en de F 16 - Walrus - Den Uyl - Bondgenoot V.S.
183061: STEMPEL, DR. BERTHA M. VAN DER - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar het HS. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
164212: STEMPEL, DR. BERTHA M. VAN DER - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar het HS. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
53849: STEMPEL, WALTER - Under beider gestalt... Die Reformation in der Stadt Wesel
95470: STEMPVOORT, PIETER AALBERTUS VAN - Eenheid en schisma in de gemeente van Korinthe volgens I Korinthiërs
140996: STEN, MARIA - The Mexican Codices and their Extraordinary History.
164691: STEN-VAN 'T HOFF, J. VAN | M. KNAPEN - Begin een bedrijf.
104146: STENCHLAK, MARIAN - Architectuurgids van Nederland. Een overzicht van de meest markante bouwwerken, hun onstaaansgeschiedenis, bouwperiode en stijlen.
54188: STENDAHL, KRISTER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 11. Jahrgang. Mai 1961 - 4 November 1961 (Heft 1, 2,3 &4 in 3 volumes))
121293: STENDHAL (MARIE-HENRI BEYLE) [C.K. SCOTT MONCRIEFF - TRANSL. | ZELMA BLAKELY - ILLUSTR.]. - The Charterhouse of Parma.
182031: STENFERT KROESE, H.E. | D.W. NEIJENESCH - Arnhem En Zijn Toekomstige Ontwikkeling
121604: STENGEL, PAUL - Opferbräuche der Griechen.
110833: STENGELHOFEN, JOHN - Cornwall'S Railway Heritage.
53043: STENGER, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad
181146: STENGER, ERICH - Die Geschichte der Kleinbildkamera bis zur Leica. 1849-1949 Ernst Leitz.
89968: STENGERS, JEAN E.A. - Brussel. Groei van een hoofdstad.
100266: STENMANS, PETER [ET AL.]. - Neuss im Wandel der Zeiten. Beiträge zur Stadtgeschichte.
143451: STENTON, DORIS MARY - English Society in the Early Middle Ages 1066-1307.
180349: STENVERT, RONALD | CHRIS KOLMAN [ET AL.]. - Zeeland. Monumenten in Nederland.
151545: STENVERT, RONALD | CHRIS KOLMAN | BEN OLDE MEIERINK [ET AL.]. - Groningen.
4138930: STENZEL, J. - Philosophie der Sprache.
90175: STENZLER, MITCH | PEASE, RICK - Gas Station Collections
153538: STEPHAN, GESINE - Firmenlohndifferenziale. Eine Alalyse für die Bundesrepublik Deutschland.
122141: STEPHAN, DR. H. V. | K. SAUTTER - Geschichte der Preussischen Post [Volume I: Geschichte der deutschen Post. Nach amtlichen Quellen bis 1858 bearbeitet von Dr. H. v. Stephan. Neubearteitet und fortgeführt bis 1868 von K. Sautter] = 8 Parts in 1].
167161: STEPHAN, RAINER | SABINE DITTIER [SUSANNE FINF - ED.]. - Gräfe und Unzer schreibt Geschichte. 1722 - 1997.
158091: STEPHAN, ALEXANDER - Die deutsche Exilliteratur 1933-1945. Eine Einführung.
4075887: STEPHAN, H. (LUTHER, M.) - Luther in den Wandlungen seiner Kirche. 2.Auflage, neu bearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt.
170845: STEPHAN, HORST | MARTIN SCHMIDT - Geschichte der evangelischen Theologie in Deutschland seit dem Idealismus.
145274: STEPHANIDES, STEPHANOS | KARNA SINGH - Translating Kali's Feast. The Goddess in Indo-Caribbean Ritual and Fiction.
156983: STEPHANUS, HENRICUS | HENRI ESTIENNE - Francofordiense emporium / Der Frankfurter Markt / The Frankfort Fair / La Foire de Francfort.
160266: STEPHEN, LESLIE - The Life of Sir James Fitzjames Stephen. A Judge of the High Court of Justice.
164739: STEPHEN MCGINTY - Churchill's Cigar.
167346: STEPHEN, LESLIE [JONATHAN STEINBERG - INTROD.]. - Hours in a Library [3 Vols in Clapcse].
100133: STEPHENS, MITCHELL - Geschiedenis van het nieuws. Van de tamtam tot de satelliet.
105328: STEPHENS, JOHN LLOYD [KARL ACKERMAN - ED.]. - Incidents of Travel in Yucatan.
102349: STEPHENSON, CARL [BRYCE D. LYON - ED.]. - Mediaeval Institutions. Selected Essays.
122653: STEPUN, FEDOR - Die Liebe des Nikolai Pereslegin.
156388: STERCK, DR. J.F.M. - Onder Amsterdamsche Humanisten.
55163: STERCK, J.F.M. - Onder Amsterdamsche Humanisten. Hun opkomst en bloei in de 16e eeuwsche stad
56067: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance zijn levenen maecenaat
141529: STERKENBURG, DR. P.G.J. VAN [ED. - ET AL.]. - De Nederlandse lexicologie tussen handwerk en machine.
56068: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie
152941: STERKENBURG, PIET VAN - Lullepot. De kunst van het kletsen. Beweren, bezweren, oreren en ook lik op stuk geven in het openbaar.
152544: STERKENBURG, PIET VAN - Krachttermen. Scheldwoorden, vervloekingen, verwensingen, beledigingen, smeekbeden en bezweringen
101655: STERKENBURG, PIET VAN | ED LANDMAN - Nooit meer met je mond vol tanden. Een toesprakenboekje. Van hakkelaar tot redenaar.
163872: STERKENBURG, P.G.J. VAN | M.C. VAN DEN TOORN - Veertig jaar Journaal - Veertig jaar taal.
157564: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Het Woordenboek der Nederlandse Taal. Portret van een Taalmonument.
156984: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Van Woordenlijst tot Woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands.
31998: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands
144343: STERKENS, PROF. DR. REMI [EMIEL VAN HEMELDONCK - FOREW.]. - Verzamelde opstellen. Uitgegeven ter gelegennheid van zijn zeventigste verjaardag.
4047667: STERLING, E. - Er ist wie du. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland (1815-1850)
4140374: STERLING, E. - Judenhass. Die Anfänge des politischen Antisemitismus in Deutschland (1815-1850).
145703: STERN, HAROLD P. - Birds, Beasts, Blossoms, and Bugs. The Nature of Japan.
101487: STERN, PHILIP M. [& HAROLD GREEN] - The Oppenheimer Case: Security on Trial.
52397: STERN D.H. - Jewish New Testament. A translation of the New Testament that expresses its Jewishness
142115: STERN, ROBERT A. M. | THOMAS MELLINS | DAVID FISHMAN - New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial.
101292: STERN, BERNHARD J. | SAMUEL SMITH - Understanding the Russians. A Study of Soviet Life and Culture.
157284: STERN, MADELEINE B. - Imprints on History. Book Publishers and American Frontiers.
155553: STERN, ALFRED - Philosophy of History and the Problem of Values.
4072654: STERN, D.H. - Jewish New Testament. A translation of the New Testament that expresses its Jewishness.
4138928: STERN, A. - Geschichtsphilosophie und Wertproblem.
4142449: STERN, D.H. - Het Evangelie is Joods... een eerherstel.
53213: STERN, FRITZ A.O. - Luterhische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 21. Jahrgang. Januar 1971 - Oktober 1971 (4 volumes)
4140129: STERN, S. (ED.) - Speakinig Out. Jewish Voices from United Germany. Photographs by T.Weinstein.
4140241: STERN, M. - Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden. Mit Benutzung des päpstlichen Geheimarchivs zu Rom. Reprint of 1893-1895 in one volume.
4143770: STERN, NATHAN - The Jewish Historico-Critical School of the Nineteenth Century. (The Jewish People)
4300735: STERN, BERNHARD - Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland. Eigene Ermittelungen und gesammelte Berichte. Mit 40 teils farbigen Illustrationen und dem Porträt des Verfassers nebst ausführlichem Register über beide Bände.
182032: STERN, FRITZ - Gold and Iron. Bismarck, Bleichröder and the Building of the German Empire.
105266: STERNBERG, ROBERT J. | JEAN E. PRETZ [EDS.]. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
142222: STERNBERG, DR. CARSTEN [FOREW.]. | DR. HANS RUDOLF PETERS - Die Truhen des Kempener Kramer-Museums.
145700: STERNBERG, ROBERT J. | JEAN E. PRETZ [EDS.]. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
90427: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië.
157176: STERNE, HAROLD E. [STEPHEN O. SAXE - PREF.]. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
182033: STERNE, LAWRENCE [PIETER VERHOEFF - TRANSL.]. - Brieven 1739-1768 waarin opgenomen Het dagboek aan Eliza.
155721: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Köhler. ' klank en weerklank '.
143238: STERNER, GABRIELE - Zinn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
155921: STERNER, GABRIELLE - Tin.
161136: STERNFELD, WILHELM | EVA TIEDEMANN - Deutsche Exil-Literatur 1933-1945. Eine Bio-Bibliographie.
167413: STERNFELD, WILHELM | EVA TIEDEMANN - Deutsche Literatur im Exil in den Niederländen. Eine Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945 Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main.
101535: STERNHEIM, CARL - 1913. Schauspiel in drei Aufzügen.
160949: STERNHEIM, CARL | OTTOMAR STARKE [ILLUSTR.]. - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
201556: STERNHOLD, THOMAS | HOPKINS, JOHN A.O. - The Booke of Psalmes, Collected into English Meeter, by Thomas Sternehold, Iohn Hopkins, and others. Conferred with the Hebrew, with apt Notes to sing them withall. Set forth and allowed to be sung in all Churches, of the people together, before and after Morning and Euening Prayer. As also before and after Sermon, and moreouer in priuate houses, for their godly solace and comfort, laying apart all vnngodly Songs and Ballads, which tend onely to the nourishment of vice, and corrupting of youth.
153257: STERNING, ROBERT J. | EDWARD E. SMITH [EDS]. - The Psychology of Human Thought.
121785: STERRE, JAN PIETER VAN DER [ED.]. - Boswell en Holland. Met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.
4074668: STERRE, J.P. V.D. (VOLTAIRE) - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling J.P.v.d.Sterre.
110049: STERREN, DR. H.A. VAN DER - De lotgevallen van koning Oedipus. Een psychologische studie.
167526: STERRY, PAUL [ED.]. - Best of Britain's Birds.
4053253: STERZINGER, O. - Zur Logik und Naturphilosophie der Wahrscheinlichketslehre. (Diss.)
145211: STEUBEN, FRITZ - Die Karawane am Persergolf. Eine abenteuerliche Kriegsfahrt durch die arabische Wüste.
181095: STEUER, HEIKO | ULRICH ZIMMERMANN [EDS.]. - "Montanarchäologie in Europa. Berichte zum Internationalen Kolloquium "" Frühe Erzgewinning und Verhüttung in Europa "" in Freiburg im Breisgau vom 4. bis 7. Oktober 1990."
122054: STEUERT, LUDWIG - Das Buch vom gesunden und kranken Haustier. Leichtverständlicher Ratgeber zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten bei Pferden, Rindern , Schweinern, Schafen, Ziegen, Geflügel, Kanichen aund Hunden.
182818: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de V.O.C. 1740-1995.
60705: STEUR. C.M.P. - Het karakter van Hieronymus van Stridon (Bestudeerd in zijn brieven)
53547: STEUR, J.A.G. VAN DER - Oude Gebouwen in Haarlem
144930: STEUR, A.G. VAN DER (ED.). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
103186: STEURES, D. | G. STEURES - Galea Romana Ferrea Noviomagensis / Romeinse ijzeren helm uit Nijmegen. Een Bouwboek / Römischer eiserner Helm aus Nimwegen. Modellbogen / Roman Iron Helmet from Nijmegen. A Cut-out Model / Elmo romano di ferro di Nimega. Un Modello.
142209: STEURES, D.C. - Geletterde Nijmegenaren [Het Tiende legioen en zijn kamp]. .
144985: STEURS, WILLY - Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: La Fondation de la ville neuve d'Oisterwijk par le Duc Henri Ier.
131860: STEUSSY, JOS F. - Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam.
101754: STEUSSY, JOS F. - Straten schrijven historie. Biografisch en Historisch Stratenboek van Amsterdam.
180824: STEVELINCK, ERNEST [ED.]. | PROF. RAYMOND DE ROOVER [INTROD.]. - De comptabiliteit door de eeuwen heen.
123130: STEVENS, MARYANNE [ED.]. - The Orientalists: Delacroix to Matisse. European Painters in North Africa and the Near East.
164864: STEVENS, HARM - Dutch Enterprise and the VOC 1602-1799.
163921: STEVENS, HARM - De VOC in bedrijf 1602-1799.
141981: STEVENS, MARYANNE | ROBERT HOOZEE [EDS.]. - Impressionisme en Symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
131691: STEVENS, TRUUS - Over honderd jaar is alles voorbij. Brieven uit de crisistijd 1928-1936.
4063515: STEVENS, J. (RED.) - Geloven in de kerk. Een multidisciplinaire benadering.
55967: STEVENS, MARY ANNE - Alfred Sisley
183008: STEVENS, ANTHONY - Over Jung. Leven en werk.
91484: STEVENS, MARYANNE | HOOZEE, ROBERT - Du Réalisme au Symbolisme. L'avant-garde belge 1880-1900.
143414: STEVENS, R.J.J. | L.J. GOEBELS | P.F. MAAS [EDS.]. - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs.
152689: STEVENS, VAROLINE - Leven om te winnen. Freddy de Kerpel. Zijn geautoriseerde biografie.
104057: STEVENS, FRED | MICHEL VERWILGHEN - Fédération Royale des Notaires de Belgique. 1891-1991. Un siècle au service du notariat.
161829: STEVENS, ANTHONY - Ariadne's Clue. A Guide to the Symbols of Humankind.
151650: STEVENS, MARYANNE | ROBERT HOOZEE [EDS.]. - Impressionisme en Symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
110532: STEVENS, HANS - Hergebruik van oude gebouwen.
93137: STEVENS, MARY ANNE A.O. - Emile Bernard 1868-1941. A Pioneer of Modern Art. Ein Webereiter der Moderne. Catalogue / Katalog
110437: STEVENS, ERIK | ANTOINE VAN DEN BERG - Succesvolle internet businessmodellen. Kenmerken van online uitgeven onderzocht.
145963: STEVENS, N.-J. - Souvenirs d'un musicien. Première partie [just].
4135000: STEVENS, J. - De menselijke kant van het religieuze leven.
103133: STEVENS, MARY ANNE [ED.]. - Alfred Sisley.
4141502: STEVENS, M.E. - Temples, Tithes, and Taxes. The Temple and the Economic Life of Ancient Israel.
144384: STEVENS, F. - Revolutie en notariaat. Antwerpen, 1794-1814.
56466: STEVENS, L.G.M. - Naar een solidaire participatiemaatschappij. Belastingbeginselen en fiscale instrumenten als concretiseringsmogelijkheden
150402: STEVENSON, DAVID - The Scottish Revolution 1637-44. The Triumph of the Covenanters.
146517: STEVENSON, ROBERT - Spanish Music in the Age of Columbus.
90512: STEVENSON, J. - The catacombs. Rediscovered monuments of early Christianity. With 144 illustrations.
4016969: STEVENSON, J.S. - A King`s Champions. A Story of the 1st Four Centuries of the Christian Church.
144306: STEVENSON, DAVID - Revolution and Counter-Revolution in Scotland 1644-1651.
104228: STEVENSON, VICTOR | CLIVE UNGER-HAMILTON [EDS.]. - Het groot biografisch muziek naslagboek.
167358: STEVENSON, ROBERT LOUIS [EDWARD ARDIZZONE - ILLUSTR.]. - Travels with a Donkey in the Cevennes [In Slipcase].
156911: STEVENSON, ALLAN [VICTOR SCHOLDERER - FOREW.]. - The Problem of the Missale Speciale.
154509: STEVENSON, VICTOR [ED.]. - Atlas van de Europese talen. Geschiedenis & ontwikkeling.
53633: STEVENSON, JANE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. / Dutch Review of Church History. Volume 82, No. 1
2227300892: STEVERSLOOT, LAURENTIUS - De Onsterfelyke Helden, op den Zeegewagen van hun Geloof, naar hunnen dood de Waereld Omgevoert, tot Voorbeelden voor de Volgende Geslagten.
10293: STEVERSLOOT, LAURENTIUS - Mengelstoffen, Behelzende voornaamentlyk den Messias, Gepreedikt aan zyn Kerk door alle tyden, Als een Koning der Geregtigheid, En een Koning der Vreede.
166124: STEVIN, SIMON [A.J.E.M.SMEUR. - INTROD.]. - De Thiende. 1585 Facsimile [Leyden 1585] with an introduction.
9863: STEVIN, HENDRIK - Wisconstich Filosofisch Bedryf. Begrepen in veertien Boeken. WAARBIJ: Plaetboec. Vervangende de Figuren of Formen gehorig tottet Wiscon(s)tich Filosofisch Bedryf. Begrepen in XIV Boeken met een Aenhang.
103319: STEWARD, DESMOND - Alhambra.
122818: STEWART, RICK | JOSEPH D. KETNER II | ANGELA L. MILLER - Carl Wimar. Chronicler of the Missouri River Frontier.
91888: STEWART, ROBERT - Ideeën die de wereld veranderden
123338: STEWART, HILARY - Looking at Indian Art of the Northwest Coast.
170195: STEWART, JOHN - Evolution's Arrow: The Direction of Evolution and the Future of Humanity.
121524: STEWART, GEORGE R. - Ordeal by Hunger. The Story of the Donner Party. New Edition. With a supplement by survivors and an historical Foreword by Marcus Cunliffe.
93721: STEWART, JOHN W. - Mediating the center. Charles Hofge on American Science, Language, Literature, and Politics. Volume 3, Number 1. Winter 1995. (Series: Studies in reformed theology and history)
10294: STEWART, JAMES/STIRLING, JAMES - Historie der Kercken van Schotlandt, Van het begin der Reformatie, tot het Jaer 1667. Als mede de schrickelijcke verdruckingen, die tot dat Jaer toe voorgevallen zijn, en de laetste woorden der gener die voor de waerheydt ghestorven zijn. Mitsgaders sonderlinge Exempelen wreetheyt aen de Inwoonders van eenige plaetsen in dat Landt onlanghs gepleeght.
143158: STEWART, R.J. - Scheppingsmythen. Wortels van onze beschaving.
157251: STEWART, SEUMAS - Book Collecting. A Beginner's Guide.
151928: STEWART, ROBERT J. - Religion and Society in Post-Emancipation Jamaica.
4072464: STEWART, R. (RED.) - Ideeën die de wereld veranderden.
55966: STEYAERT, JOHN W. - Late gothic sculpture. The Burgundian Netherlands
90349: STEYN, IRVING C. - Gijzeling. The historical development of the mode of proceeding in 'Gijzeling' in the provincial court of Holland from 1531.
140031: STEYN, DR. IRVING C. - Gijzeling. The Historical Development of the Mode of Proceeding in ' Gijzeling ' in the Provincial Court of Holland from 1531.
162852: STEYN PARVÉ, D.C. [P.J. VETH - INTROD.]. - De Bijbel, de Koran en de Veda's. Tafereel van Britsch-Indie en van den opstand des inlandschen legers aldaar. Tweede deel / Volume II [only]..
4300710: STEYN, J.L. (TOTIUS) - Totius as psalmberymer. (Diss.).
161867: STHEEMAN, U. - De makelaardij.
52477: STIASNY, TH. - Die Theologie Kohlbrugges
4005851: STIASNY, TH. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Die Theologie Kohlbrügges. Eine gemeinverständliche Darstellung der Lehre Dr. Kohlbrügges.
101293: STIBBE, F.M. - Cosmische grondslagen der geneeskunde.
122177: STICH, STEPHEN PETER - From Folk Psychology to Cognitive Science. The Case against Belief.
141938: STICH, SIDRA [JAMES ELLIOTT - FOREW.]. - Made in USA. An Americanization in Modern Art, the '50s & '60s.
142860: STICHTING MENNO VAN COEHOORN - - Kwartaalblad Stichting Menno van Coehoorn / Saillant [1992 nr. 1 - 2010 nr. 4].
143406: STICHTING MENNO VAN COEHOORN - - Jaarboek 1978- [& 2 Registers]. [= 15 Volumes].
4134846: STICKELBERGER, E. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Roman.
4058663: STICKELBERGER, E. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Roman.
89696: STICKELBERGER, E. - Calvijn een levensschets. Uit het Duitsch vertaald door J.D. Boerkoel.
87739: STICKELBERGER, RUDOLF - Kirchengeschichte fùr jedermann
4021060: STICKELBERGER, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn. Een levensschets.
4056646: STICKELBERGER, E. (CALVIJN, J.) - Cavin. Eine Darstellung.
4050675: STICKELBERGER, R. - Sichtbare Kirche. Kirchengeschichte für jedermann.
162409: STICKLER, ALFONSO M. [INTROD.]. - Quinto Centenario della Bibliotheca Apostolica Vaticana 1475 - 1975. Catalogo della mostra.
163509: STICKLER, ALFONSO M. [INTROD.]. - XV Centenario della nascita di S. Benedetto 480-1980. ' Ora et labora '. Testimoniainze Benedettine nella Bibliotheca Apostolica Vaticana.
163508: STICKLER, ALFONSO M. [INTROD.]. - Saint Thomas and Saint Bonaventure in the Vatican Library. Rxhibit on their seventh centenary [1274-1974]. Catalogue.
163507: STICKLER, ALFONSO M. [INTROD.]. - Legature papali da Eugenio IV a Paolo VI. Catalogo della mostra.
153641: STIEBEL, LINDY | LIZ GUNNER [EDS.]. - Still Beating the Drum. Critical Perspectives on Lewis Nkosi.
46883: STIEBER, NANCY - Metaphor and Metropolis (Uhlenbeck Lecture 30)
100086: STIEGELE, ALFONS - Klinische Homöopathie. Beiträge zu ihren Grundlagen. Eine Sammlug von Aufsätzen und Vorträgen von Prof. Dr. Med. Alfons Stiegele.
180968: STIEGELE, ALFONS - Homöopathische Arzneimittellehre. Unveränderter Nachdruk der Ausgabe von 1949. Mit einem Vorwort von Dietrich Berndt.
83369: STIELTJES, D. - Plantkunde voor landbouwwinterscholen
150648: STIENNON, JACQUES - Maaslandse Kunst van de XIde in XIIde Eeuw.
4061640: STIÉNON DU PRÉ, J. (CATHERINE DE BOLOGNE) - Sainte Catherine de Bologne.
31657: STIENSTRA, NELLY - YHWH is the husband of his people. Analysis of a biblical metaphor with special reference to translation. / YHWH is de echtgenoot van zijn volk. Analyse van een bijbelse metafoor met speciale aandacht voor vertalen (met samenvatting in het Nederlands)
86109: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. Zweite, revidirte und vermehrte auflage
84776: STIER, HANS-ERICH E.A. - Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Teil I: Vorzeit und Altertum / Teil II: Mittelalter / Teil III: Neuzeit
4033532: STIER, R. - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. 2.revidierte und vermehrte Auflage.
4300520: STIERLE, KARLHEINZ (PETRARCA, F.) - Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14.Jahrhunderts.
131980: STIERLIN, HENRI | ANNE STIERLIN - Het goud van de farao's.
180648: STIERLIN, HENRI - Das alte Mexico.
89742: STIERLIN, HENRI - Vroege Middeleeuwen. Van de late klassieke Oudheid tot het jaar 1000.
151326: STIERLIN, HENRI | ANNE STIERLIN - De bouwkunst van de farao's.
163184: STIEVE, FRIEDRICH - Iswolski und der Weltkrieg. Auf Grund der neuen Dokumenten-Veröffentlichung des Deutschen Auswärtigen Amtes.
89899: STIGHELEN, KATLIJNE VAN DER - Van Dyck.
155166: STIGLITZ, JOSEPH E. (ET ALL.) - Stability with Growth. Macroeconomics, Liberalizations, and Development.
157565: STIJFS, JOS & - Limburgs Boekjuweel.
166271: STIJNMAN, AD - Engraving and Etching 1400-2000. A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes.
4136281: STIKKER, A. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
182864: STIKSMA, KEES [ED.]. - Tunnels in the Netherlands. Underground Transport Connections.
160660: STIKVOORT, JOS - Popzamelwerk 1978. Katalogus van alle in 1978 verschenen popelpees.
160658: STIKVOORT, JOS - Popzamelwerk 1975. Alle popelpees van 1975.
160661: STIKVOORT, JOS - Popzamelwerk 1980-'81. LP-Katalogus - Album-Catalogue.
160657: STIKVOORT, JOS - Popzamelwerk 1973. Alle belangrijke elpees.
160659: STIKVOORT, JOS - Popzamelwerk 1976. Catalogus van alle in 1976 verschenen popelpees.
121051: STILES, WALTER - Trace Elements in Plants.
131949: STILGOE, JOHN R. - Borderland. Origins of the American Suburb, 1820-1939.
121784: STILLE, ALEXANDER - Excellente kadavers. Kroniek van de Italiaanse mafia.
121789: STILLE, ALEXANDER - Excellente kadavers. Kroniek van de Italiaanse mafia.
4140442: STILLE, A. - De toekomst van het verleden.
167714: STILLER, LOUIS | SANDER VAN VLERKEN | KEES JAN VAN DIJK - Handboek Voor Schrijvers
90265: STILLINGER, THOMAS C. - The Song of Troilus. Lyric Authority in the Medieval Book.
131013: STILLINGER, THOMAS - The Song of Troilus. Lyric Authority in the Medieval Book.
182034: STILLINGER, JACK [ED.]. - The Poems of John Keats. The Definitive Edition [In Slipcase].
4142276: STILLINGS, N.A. FEINSTEIN, M.H. GARFIELD, J.L. (A.O.) - Cognitive Science. An Introduction.
103385: STILLMAN, DAMIE - English neo-classical architecture [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
157639: STILLWELL, MARGARETH BINGHAM - The Beginning of the World of Books 1450 to 1470. A Chronological Survey of the Texts chosen for Printing during the First Twenty Years of the Printing Art. With a Synopsis of the Gutenberg Documents.
183208: STILLWELL, MARGARET BINGHAM - Incunabula and Americana 1450-1800. A Key to Bibliographical Study.
4140475: STINGL, M. - De Inka's. Oorsprong en geschiedenis van de Zonen der Zon.
182035: STINGLHAMBER, COLONEL HONORAIRE G. - Zee-Brugge. Sa création, son rôle durent la guerre, son avenir, la Bataille du St. George's Day [23 avril 1918].
104361: STINNER, JOHANNES | KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern & Das goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert [2 Vols. Compl.].
152256: STIPRIAAN, RENÉ VAN [ED.]. - Ooggetuigen van de Gouden Eeuw in meer dan honderd reportages.
165793: STITOU, MUSTAFA - Varkensroze ansichten. gedichten.
143318: STITTELAAR, KOERT - Vaccination against measels. Evaluation of novel approaches.
180023: STIX, HUGH | MARGUERITE STIX | M.R. TUCKER ABBOT | H.LANDSHOFF [PHOTOGR.]. - The Shell, Five Hundred Years of Inspired Design.
180024: STIX, HUGH | MARGUERITE STIX | R. TUCKER ABBOTT - Schelpen.
122066: STJERNFELT, BERTIL - The Sinai Peace Front. UN Peacekeeping Operations in the Middle East, 1973-1980.
4072343: STOB, HENRY - Ethical Reflections. Essays on Moral Themes.
100550: STOBART, J.C. [W.S. MAGUINNES | H.H. SCULLARD - ED.]. - The Grandeur that was Rome.
4009861: STOBBE, O. - Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung.
4140228: STOBBE, O. - Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. Nachdruck der Ausgabe Braunschweig 1866.
101328: STÖCHL, DR. ALBERT - Lehrbuch der Philosophie [2 Vols. Compl.]..
141819: STOCK, JAN VAN DER [ED.]. - Antwerpen. Verhaal van een metropool.
161228: STOCK, JAN VAN DER - Cornelis Matsys 1510/11 - 1556/57. Grafisch werk.
158148: STOCK, K.L. - Rose Books. A Bibliography of Books and Important Articles in Journals on the Genus Rosa, in English, French, German and Latin 1550-1975.
158055: STOCK, FRANZ [ANSGAR HECKEROTH | HANS-WALTER STORK - EDS]. - Die ersten deutschen Buchdrucker in Paris um 1500.
93185: STOCK, EUGENE E.A. - Lessen voor de zondagsschool over het Oude en Nieuwe Testament. II. Nieuwe Testament
88965: STOCK, EUGENE - Handboek voor het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. In tweemaal 52 lessen, bewerkt onder toezicht van Dr. E. Barger. I. Oude Testament. II. Nieuwe-Testament. (2 delen)
140393: STOCK, JAN VAN DER [ED. - ET AL.]. - Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787.
156970: STOCKDALE, ERIC - 'Tis Treason, My Good Man. Four Revolutionary Presidents and a Piccadilly Bookshop.
100087: STOCKINGER, VICTOR RICHARD [ED.]. - The Rivers Wye and Lugg Navigation. A Documentary History 1555 - 1951.
160753: STOCKMAN, P. | P. EVERAERS - Verstreckt Zeeland.
90200: STOCKMAN, P. | EVERAERS, P. - Versterckt Zeeland
4055819: STOCKMEYER, K. - Bilder aus der Schweizerischen Reformations-Geschichte. Zum 400-jährigen Reformations-Jubiläum 1917.
143849: STOCKTON, DAVID - Cicero. A Political Biography.
152859: STOCKUM, TH. C. VAN - Das Jedermann-motiv und das Motiv des verlorenden Sohnes im Niederländischen und im Niederdeutschen Drama.
152883: STOCKUM, PROF. DR. TH.C. VAN | PROF. DR. H.W.J. KROES | DR. D.J.C. ZEEMAN. [EDS.]. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Prof. Dr. J.H. Scholte.
56483: STOCKUM, W.P. VAN - Kort overzicht der organisatie van den Nederlandschen Boekhandel. Opgesteld naar aanleiding van het Rapport over de organisatie van de boekhandel in verschillende landen
30374: STODDARD, SALOMO - Een leidsman tot Christus of hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering
156209: STODDARD, ROGER E. [ED.]. - Book Catalogues, Today and Tomorrow: Reports and Representations from the 1995 BSA Conference.
57021: STODDARD, SALOMO - Een leidsman tot Christus of hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering
141227: STODDART, D.R. - On Geography and Its History.
167472: STOECKART, ROB - Stilte gonst van leven. Ruimte, ritme en vergankelijkheid op een Gelders landgoed [ & CD].
4050679: STOECKLIN, A. - Schweizer Katholizismus. Eine Geschichte der Jahre 1925-1975 zwischen Ghetto und Konziliarer Öffnung.
53329: STOEFFLER, F. ERNEST - The rise of evangelical Pietism
53327: STOEFFLER, F. ERNEST - German Pietism during the eighteenth century
4028021: STOEFFLER, F.E. - The Rise of Evangelical Pietism. (Studies in the History of Religions, Suppl. to Nvmen IX)
4300206: STOEFFLER, F.ERNERST - German Pietism during the Eighteenth Century. (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 24)
61385: STOEL, H. - Kardinaal Newman (1801-'90) Eerste deel: Zijn strijd om de ware kerk (1801-'45)
84453: STOEL, H. E.A. - Het Friesch Godgeleerd gezelschap bij zijn eeuwfeest. Honderd jaren theologisch leven
60708: STOEL. H. - Kardinaal Newman 1801-'90 eerste deel: Zijn strijd om de ware Kerk (1801-'45)
100224: STOELINGA, T.H.J. - Russische Revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917 - maart 1918. .
141871: STOELTIE, BARBARA | RENÉ STOELTIE - Dutch Style. Jan des Bouvrie.
100811: STOEP, D. VAN DER - Voeten in de aarde.
4014438: STOEP, D.V.D. & FELDERHOF, H.H. - In de houten broek. Over dominees, preeken en kerkmenschen.
164959: STOEPKER, HENK - Graven naar het kasteel van Tilburg.
153923: STOETT, DR. F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
4300170: STOFFEL, OLAF - Angeklart: Die neuapostolischen Kirche. Erfahrungen eines Aussteigers. (GTB 1139)
96081: STOFFELS, HIJME CORNELIS - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen
61157: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht (Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelisten)
4052194: STOFFELS, H. - Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest.
110813: STOFFER, DRS. J. - Het ontstaan van de NMB. De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927.
123533: STÖHR. WALDEMAR - Kunst und Kultur aus der Südsee. Sammlung Clausmeyer: Melanesien.
180339: STÖHR. WALDEMAR - Kunst und Kultur aus der Südsee. Sammlung Clausmeyer: Melanesien.
4140388: STÖHR, M. (HRSG.) - Erinnern, nicht vergessen. Zugänge zum Holocaust.
156853: STOKEN, ROY - Michael Sadler 1888-1957.
4073506: STOKER, WESSEL & HENK C. V.D. SAR (RED.) - Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op honderd jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.
4053269: STOKER, W. - Is vragen naar zin vragen naar God?. Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving.
4049339: STOKER, H.G. - Die aard en die rol van die reg. Rede.
4070965: STOKER, W. & H.VROOM - Verhulde waarheid. Over het begrijpen van religieuze teksten.
4029010: STOKER, H.G. - Oorsprong en rigting.
167748: STOKER, MICHÄEL - Fernando Pessoa: De fictie vergezelt mij als een schaduw. Over het proza van Fernando Pessoa
165817: STOKES, ROY [ED.]. - Esdaile's Manual of Bibliography.
122475: STOKES, GALE - Legitimacy Through Liberalism. Vladimir Javanovic and the Transformation of Serbian Politics.
31231: STOKES, HUGH - A prince of pleasure. Philip of France and his court 1640-1701
180829: STOKHUYZEN, IR. F. - Molens.
153425: STOKKOM, H.C. | J.J. JONGSMA [EDS.]. - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi.
4142973: STOKKOM, B.VAN (RED.) (FUKUYAMA, FR.) - "Voorbij de ideologie?. Zingeving en politiek na Fukuyama's Einde van de geschiedenis""."""
161298: STOKRAM, ANDRIES - Korte beschryvinghe van de ongeluckige reyse van het schip Aernhem. Beschreven door Andries Stokram. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
154741: STOKROOS, MEINDERT - Verwarmen en verlichtien in de negentiende eeuw.
182932: STOKROOS, MEINDERT | HAN VAN GOOL [PHOTOGR.]. - ' In 't nokkend wee der ziele welt een traan '. Oude begraftekens op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
102606: STOKROOS, MEINDERT - Fonteinen in Nederland. Historische watervoerende monumenten.
89879: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra. Eine internationale Bewegung in der Kunst nach dem zweiten Weltkrieg.
162869: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra. Geschiedenis, voorspel en betekenis ven een beweging in de kunst van na de tweede wereldoorlog.
4134112: STOKVIS, B.J. - Echtscheiden. 35 huwelijkstragedies, verzameld en ingeleid.
152817: STOLK, JOH. H. - De Grote- of Eusebiuskerkvan Arnhem. Bouwarchitectuur, agoniie en herrijzenis.
57701: STOLK, JOHANNES MAARTEN - Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en protestanten in Hagenau, Worms en Regensburg (1540-1541)
83074: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
81828: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
94266: STOLK, JOHANNES MAARTEN - Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en protestanten in Hagenau, Worms en Regensburg (1540-1541)
166399: STOLK, MR. P.J. | AIDA TUNOVIC | MR. H. KRANENBORG [EDS.]. - Transparency in Europe II. Public Access to Docements in the EU and its Member States.
83008: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
132131: STOLK, N. - Inventaris van het archief van de rentemeester van het Paleis en Domeinen Soestdijk [1580] 1674-1890 [Vol. 3: Inventarisreeks]
96125: STOLK, J. E.A. - Handboek Christelijke Opvoeding. Deel 2: de opvoeding van kinderen van 4 tot 12 jaar
53630: STOLK, J. E.A. - Handboek Christelijke Opvoeding. Deel 2: de opvoeding van kinderen van 4 tot 12 jaar
182036: STOLK, A. VAN | G. VAN RIJN [ED.]. - Atlas van Stolk. Katalogus der Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis van Nederland. Volume 2 [only].
182037: STOLK, A. VAN | G. VAN RIJN [ED.]. - Atlas van Stolk. Katalogus der Historie-, Spot- en Zinneprenten betrekkelijk de Geschiedenis van Nederland. Volume 9 [only].
123115: STOLKER, MR. C.J.J.M. - Aansprakelijkheid van de arts. In het bijzonder voor mislukte sterilisaties.
30171: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie
130818: STOLL, H.W. - Bilder aus dem altrömischen Leben.
130817: STOLL, H.W. - Bilder aus dem altgriechischen Leben.
100926: STOLL, F.M. | W.H. DE GROOT [J.C. HEIDENREICH | TRUUS VISSER] - Het Nieuwe Haagse Kookboek. Recepten, menu's en receptenleer Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag.
142158: STOLL, KARLHEINZ | EWALD M. VETTER | EIKE OELLERMANN | HELMUT GÖBEL [PHOTOGR.]. - Thriumphkreuz im Dom zu Lübeck. Ein Meisterwerk Bernt Notkes.
4052418: STOLL, G.E. - Die evangelische Zeitschriftenpresse im Jahre 1933.
152564: STOLLENMAYER, DR. P. PANKRAZ - Der Tassilokelch.
162383: STOLLER, SILVIA - Phänomenologie der Geschlechtlichkeit.
157952: STOLP, DR. A. - De eerste couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
31137: STOLP, ANNIE - De eerste couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen
144815: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek.
53035: STOLS, EDDY | BLEYS, RUDI - Vlaanderen en Latijns-Amerika, 500 jaar confrontatie en métissage
145416: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der nederlandsche boekdrukkunst.
157566: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek.
157466: STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
155768: STOLTE, S. - Orientational Anisotropy in the Total Collision Cross Section of State Selected NO Molecules.
156284: STOLTE, BERNARD .H. - Henrik Brenkman [1681-1736]. Jurist and Classicist. A Chapter from the History of Roman Law as Part of the Classical Tradition.
183755: STOLTE, BERNARD H. - Henrik Brenkman [1681-1736]. Jurist and Classicist. A Chapter from the History of Roman Law as Part of the Classical Tradition.
56674: STOLTE, STEVEN - Orientational anisotropy in the total collision cross section of state selected no molecules
4141129: STOLTHEIM, F.R. - Das Rätsel des jüdischen erfolges. Siebente, durchgesehene Auflage.
123430: STOLWIJK, CHRIS | RICHARD THOMSON | SJRAAR VAN HEUGTEN - Theo van Gogh 1857-1891. Art Dealer, Collector and Brother of Vincent.
130072: STOLWIJK, CHRIS - Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw.
171259: STOLZ, FRITZ - Einführung in den biblischen Monotheismus.
4137605: STOLZ, A. (ELISABETH) - Die heilige Elisabeth. Ein Buch für Christen.
143662: STOLZENBERG, JÜRGEN | OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. | STEFAN LANG | LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band II: Sektionen 2-6.
143664: STOLZENBERG, JÜRGEN | OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. | STEFAN LANG | LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band III: Sektionen 7-9.
122101: STOLZENBERG, JÜRGEN - Ursprung und System. Probleme der Begründung systematischer Philosophy im Werk Hermann Cohens, Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
143663: STOLZENBERG, JÜRGEN | OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. | STEFAN LANG | LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band IV: Sektionen 10-12.
84363: STOMPS, M.A.H. - Die Anthropologie Martin Luthers eine philisophische untersuchung
121309: STONE, I.F. - The Trial of Socrates.
101204: STONE, I.F. - Het proces Socrates.
104904: STONE, GENE - The Watch.
30722: STONE, M.E. - Selected studies in Pseudepigrapha and Apocrypha. With Special Reference to the Armenian Tradition
143528: STONE, J.F.S. - Wessex.
103831: STONE, EDWARD JAMES - Catalogue of 6424 Stars for the epoch 1890. Formed from observations at the Radcliffe Observatory, Oxford, during the years 1880-1893.
56978: STONE, MICHAEL E. - The Testament of Levi. A first study of the Armenian MSS of the Testaments of the XII patriarchs in the convent of St. James, Jerusalem
30711: STONE, MICHAEL E. | BERGREN. THEODORE A. - Biblical Figures. Outside the Bible
30741: STONE, MICHAEL E. - An Editio Minor of the Armenian Version of the Testaments of the Twelve Patriarchs
95622: STONE, MICHAEL E. - Signs of the judgement, onomastica sacra and the generations from Adam
30990: STONE, MICHAEL E. - Jewish Writings of the Second Temple period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumram Sectarian Writings, Philo, Josephus
164152: STONE, AVRIL - The Book of High Bickington. A Devon Ridgeway Parish.
164108: STONE, MICHAEL E. - Adamgirk'. The Adam Book of Arak'el of Siwnik'
150157: STONE BLACKWELL, ALICE [ED.]. - The Little Grandmother of the Russian Revolution. Reminiscences and Letters of Catherine Breshkovsky.
151270: STONE, DOMINIC R. - The Art of Biedermeier. Viennese Art and Design - 1815 to 1845.
95598: STONE, MICHAEL E. - The Armenian version of the Testament of Joseph
95601: STONE, MICHAEL E. - The books of Elijah, parts 1-2
4139877: STONE, M.E. - Signs of the Judgement, Onomastica Sacra. and The Generations from Adam. (ATS 3)
4143652: STONE, HARRIET - Tables of Knowledge. Descartes in Vermeer's Studio.
91647: STONEY, BENITA A.O. - Travels with Queen Victoria. HRH The Duchess of York and Benita Stoney.
94911: STONEY, BENITA - Victoria and Albert. A family life at Osborne House
141138: STOOB, HEINZ - Die Hanse.
141139: STOOB, HEINZ - Die Hanse.
157045: STOOB, HEINZ [ED.]. BRIGITTE SCHRÖDER | HEINZ STOOB | WILFRIED EHBRECHT - Bibliographie zur deutschen Städteforschung. Teil I [only].
130493: STOOF, JAN - Den Menschen een betere Wooning te verschaffen. Tachtig jaar Woningbouwvereniging Amersfoort 1912-1992.
182469: STOOP, J.P. - ' Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum.
168798: STOOP, J.P. - ' Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum.
165706: STOOP-VAN PARIDON, P.W.TH. - Het Lied der Liederen. Een filologische analyse van het Hebreeuwse boek.
165121: STOOP, CHRIS DE - Het complot van België.
121451: STOOP, PAUL - Niederländische Presse unter Druck. Deutsche auswärtige Pressepolitik und die Niederlände 1933 - 1940.
183212: STOOSS, TONI | CHRISTOPH DOSWALD [EDS] | LAURA ARICI | MARIAN BISANZ-PRAKKEN | CHRISTIAN BRANDSTÄTTER [ET AL.]. - Gustav Klimt.
52406: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van zijner majesteits verblijf in dat gewest 21-30 mei 1862
82824: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds, de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere-Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeente op Walcheren
93765: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heerde-Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren
4050543: STOPPELENBURG, H.M. (SINT-JAN TEN HEERE - AAGTEKERKE) - Uit de dagen van Ouds. De Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren.
61309: STOPPELS, SAKE - Gastvrijheid. Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke presentie
4031999: STORCH, M. (BARTH, K.) - Exegesen und Meditationen zu Karl Barths. Kirchlicher Dogmatik.
182038: STOREY, H. WAYNE [ED. - ET AL.]. - Textual Cultures. Texts, Contexts, Interpretation [Volume 1 nr 2].
4034917: STÖRIG, H.J. - Geschiedenis van de filosofie. (Prisma 409/410)
4142304: STÖRIG, H.J. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
4056386: STÖRIG, H.J. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
144000: STORK, PETER - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
162303: STORK, PETER - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
130061: STORK-PENNING, DR. J.G. - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-oorlog 1705-1710.
170141: STORK, HEINRICH - Eine Einführung in die Philosophie der Technik.
146240: STORK, PETER [ED.]. - Index of Verb-Forms in Horodotus. On the basis of Powell's Lexicon.
122166: STÖRKEL, ARNO - Christian Friedrich Carl Alexander. Der letzte Markgraf von Ansbach-Bayreuth.
142898: STORM VAN LEEUWEN, JAN | MICHELINE DE BELLEFROID - Hedendaagse boekbanden uit België. Tentoonstelling georganiseerd door de Belgische Afdeling van de 'Amis de la Reliure d'Art' en de Koninklijke Bibliotheek.
143635: STORM VAN LEEUWEN, JAN - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Historisch overzicht en catalogus met de afbeeldingen van ongeveer 1200 stempels / The Hague bookbindings of the eighteenth century in the Royal Library and the Rijksmuseum Meermann-Westreenianum. Historical introduction, catalogue and reproduction of about 1200 rubbings of the tools.
133000: STORM VAN LEEUWEN, JAN - Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century [3 Vols. in 4 Parts]
168272: STORM, COLTON - A Catalogue of The Everett D. Graff Collection of Western Americana.
164360: STORM, ERIC - De ontdekking van El Greco. Aartsvader van de moderne kunst.
157040: STORM, COLTON | HOWARD PECKHAM - Invitation to Book Collecting. Its Pleasures and Practices. With kindred discussions of manuscripts, maps and prints.
4058867: STORM, E. - Het perspectief van de vooruitgang. Denken over politiek in het Spaanse `fin de siècle`.
183853: STORME, HANS - Preekboeken en prediking in de Mechelse kerkprovincie in de 17e en de 18e eeuw.
4138926: STORME, M. - Dromen van gerechtigheid. Beschouwingen over Gerecht en Rechtvaardigheid.
102828: STORMS, MARTIJN [KAREL LEENDERS | YOLANDE KORTLEVER - ET AL.]. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw.
130733: STORR, DR. RUPERT - Die Frömmigkeit im alten Testament.
131973: STORRY, RICHARD | WERNER FORMAN - Die Samurai. Ritter des Fernen Ostens.
183433: STORY, CULLEN I.K. - "The Nature of Truth in "" The Gospel of Thruth "" and in the Writings of Justib Martyr. A study of the pattern of orthodoxy in the middle of the second christian century."
170180: STOSCH, KLAUS VON - Offenbarung.
171260: STOSCH, KLAUS VON - Einführung in die Systematische Theologie.
166401: STOTER, W.S.R. | N.J.H. HULS - Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen.
130738: STOTER, SUZAN | HELEN STOUT | MARTIN DE JONG - Er was eens een bijzonder stepje ... De wegenverkeerswetgeving als 'Living Document' / Er was eens een bijzondere telegraaf ... De telegraafwetgeving als 'Living Document' [& 2 CD-Roms] .
57523: STOTT, JOHN - Uitdagingen van deze tijd in bijbels perspectief
4136079: STOTT, J.R.W. - Only one way. The message of Galatians.
4134396: STOTT, J. - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren. met studiehandleiding.
54773: STOTT, REBECCA - Darwin and the barnacle. The story of one tiny creature and history's most spectacular scientific breakthrough
57518: STOTT, JOHN - Het kruis van Christus
94816: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren
94815: STOTT, JOHN - Het kruis van Christus
4135590: STOTT, JOHN - Issues Facing Christians Today. New perspectives on social and Moral dilemas.
4136591: STOTT, J. - Brengers van de blijde boodschap. Een inleiding op het nieuwe testament en zijn schrijvers. Herzien door Stephen Motyer.
56559: STOTT, CAROLE - Historische kaarten van het heelal. Oude kaarten van de sterrenhemel
54938: STOUT, JAN - De Alblasserwaard
100518: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
104430: STOUTENBEEK, JAN | PAUL VIGEVENO - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
164202: STOUTENBEEK, JAN | PAUL VIGEVENO - Joods Amsterdam. Een cultuurhistorische gids.
156339: STOUTJESDIJK, PH. - Heaths and Inland Dunes of the Veluwe. A Study on Some of the Relations Existing Between Vegetation, Soil and Microclimate.
181118: STÖVER, HANS DIETER - Macht und Geld im alten Rom.
4140091: STOW, K.R. - Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe.
142541: STOWE, STEVEN M. - Intimicy and Power in the Old South. Ritual in the Lives of the Planters.
84160: STOWE, BEECHER - De Negerhut. Nieuwe vertaling van C.S. Adama van Scheltema (met platen)
85261: STOWE, HARRIET BEECHER - Dred. Een verhaal door de schrijfster van de Negerhut (deel 1)
104387: STOWELL, JERALD P. [KYUZO MURATA - FOREW.]. - The Beginner's Guide to American Bonsai.
101897: STOYLE, DR. JOHANNES - Het Britsche Imperium. Zijn structuur en zijn problemen.
83089: STRAALEN, A. VAN - Door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, verslag van de begrafenis, nieuwjaarspreek 1992 en laatste preek
161221: STRAALEN, BRORD VAN | BAS VAN OYEN [EDS.]. - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid-Holland.
83779: STRAALEN, A. VAN - Eben-Haëzer. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de bibliotheek van de Gereformeerde Gemeente in Nderland te Barneveld
123429: STRAATEN, DRS. E.J.VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940.
153442: STRAATEN, EVERT VAN [ED. - ET AL.]. - Theo van Doesburg, schilder en architect.
4061566: STRAATEN, H.V.D. - De veerkracht van een volk. Verslag van een joods mirakel.
4300015: STRAATEN VAN NES & C.PH.MOERLANDS, J.H. VAN - Boskoop in its Historical development as a Centre of Nurseries.. With Picture of of Her Majesty Queen Wilhelmina. Foreword by Ch.Ruys de Beerenbrouck and H.Colijn. Illustrated by 12 coloured plates and 44 pictures printed in two colours.
157208: STRACHAN, W.J. - The Artist and the Book in France. The 20th Century Livre d'Artiste [In Slipcase].
162819: STRACHEY, JOHN ST. LOE - The Referendum a Handbook to the Poll of the People, Referendum, or Democratic Right of Veto on Legislation.
101029: STRACHEY, LYTTON - Elizabeth en Essex.
4056516: STRACK-BILLERBECK, - Das Evangelium nach Matthäus. Erläutert aus Talmud und Midrasch. (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch I)
4022597: STRACK-BILLERBECK, - Das Evangelium nach Markus,Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte. (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II)
95058: STRACK, HERMANN L. | BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index )
93312: STRACK, HERMANN L. | BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. (6 Bindings)
31776: STRACK, HERMANN L. | BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index. Total: 6 bindings )
4068578: STRACKE, E. (LUTHER, M.) - Luthers grosses Selbstzeugnis 1545 über seine Entwicklung zum Reformator. Historisch-kritisch untersucht.
144393: STRACKE, J. RICHARD [ED.]. - The Laud Herbal Glossary.
4300434: STRACKE, WOLFGANG - St.Maria im Kapitol Köln. Die romanische Bildertür. Fotografien von K.H.Schmölz und Th.Zwillinger. Mit 130 Abbildungen im Duoton.
161383: STRAETEN, EDMUND VANDER - Aldenardiana en Flandriana.
163295: STRAMPF, DR. ILSE VON - Die Entstehung und mittelalterliche Entwicklung der Stadt Nürnberg in geographischer Betrachtung.
103109: STRANGE, THOMAS ARTHUR - An Historical Guide to French Interiors, Furniture, Decoration, Woodwork & Allied Arts during The Last Half of the Seventeenth Century, the Whole of the Eighteenth Century and the Earlier Part of the Nineteenth.
146191: STRASMAN, PETER G. - Fiat Regata [Petrol]. 1984 to 1988 [1299cc - 1301cc - 1498cc - 1585cc]. Owners Workshop Manual.
146179: STRASMAN, PETER G. - Vauxhall Chevette. 1975 to 1984 [1256cc] All models including Chevanne. Owners Workshop Manual
146182: STRASMAN, PETER G. - Toyota Corolla [FWD]. Sept. 1983 to Sept 1987 [1295cc - 1587cc]. Owners Workshop Manual.
146180: STRASMAN, PETER G. - Toyota Corolla [Rear wheel drive]. 1980 to Aug. 1983 [All models]. 1980 to 1985 [Estate only]. 1290cc - 1588cc. Owners Workshop Manual.
146177: STRASMAN, PETER G. - Nissan / Datsun Sunny. May 1982 to 1986. All models [1269cc - 1488cc]. Owners Workshop Manual
146178: STRASMAN, PETER G. - Nissan / Datsun Stanza. 1982 to 1986 [1598cc - 1809cc]. Saloon & Hatchback. Owners Workshop Manual
94423: STRASSER-BETRAND, OTTO | JONG, OTTO JAN DE - Die Evangelische Kirche in Frankreich / Niederländische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert
146042: STRATEN, HANS VAN [ED.]. - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews.
181025: STRATEN, HANS VAN - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
156190: STRATEN, BERT VAN - Mediene sjtampers. Komst, verblijf en ondergang van de Werkendamse en Woudrichemse joden, 1680-1943.
152457: STRATEN, HANS VAN - De omgevallen boekenkast.
166866: STRATEN, HANS VAN - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
142274: STRATEN, ODETTE | LOUIS SWINKELS [EDS]. - Valkhof en omgeving. Van prehistorie tot nu.
142557: STRATEN, GIORGIO VAN - Hartogs keuze.
4143064: STRÄTER U. - Meditation und Kirchenreform in der lutherischen Kirche des 17. Jahrhunderts. (BHT 91)
152284: STRÅTH, BO | NINA WITOSZEK [EDS.]. - The Postmodern Challenge: Perspectives East and West.
157013: STRATHAUS, ERNST SCHULTE - Kippiana. Freundliche Begegnungen mit Anton Kippenberg in München 1908 bis 1949.
101178: STRATHERN, PAUL - Napoleon in Egypt. The Greatest Glory.
55632: STRATINGH TRESLING, S. - Het bouwen van arbeiderswoningen. Met platen
130644: STRATMANN-DÖHLER, ROSEMARIE | WOLFGANG WIESE - Ein Jahrhundert Möbel für den Fürstenhof. Karlsruhe, Mannheim, Sank Petersburg 1750 bis 1850.
153127: STRATOS, ANDREAS N. [MARC OGILVIE-GRANT - TRANSL.]. - Byzantium in the Seventh Century. Volume I. 602-634.
101179: STRATTON, MARY | CHARLES WADE [ILLUSTR.]. - Bruges. A Record and an Impression.
163386: STRATTON, CAROL | MIRIAM MCNAIR SCOTT - The Art of Sukhothai. Thailand's Golden Age. From the Mid-Thirteenth to the Mid-Fifteenth Centuries.
104277: STRATTON, STEPHEN - Lost Planet 2. Prima's Official Game Guide.
104275: STRATTON, STEPHEN - Bionic Commando. Prima Official Game Guide.
104276: STRATTON, STEPHEN - Jak X. Combat Racing. Prima Official Game Guide [With DVD].
104274: STRATTON, BROS. - Eternal Darkness. Sanity's Requiem. Prima's Official Strategy Guide.
151805: STRATUM, DR. JEAN VAN [ED. - ET AL.]. - Berna et Lucerna. De Abdij van Berne 1857 - 2007.
87521: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna. De Abdij van Berne 1857-2007
150897: STRATZ, RUDOLPH - Der Weltkrieg. Ein Deutsches Volksbuch von dem Weltgeschehen 1914 bis 1918.
183182: STRAUB, HEINZ - Fliegen mit Feuer und Gas. Die Geschichte der Ballon- und Luftschiffahrt.
144392: STRAUB, VERONIKA - "Entstehung und Entwicklung des frühneuhochdeutschen Prosaromans. Studien zur Prosaauflösung "" Wilhelm von Österreich ""."
145291: STRAUCH, PHILIPP - Margaretha Ebner und Heinrich von Nordlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik.
130787: STRAUCH, INGE | BARBARA MEIER - Den Träumen auf der Spur. Ergebnisse der experimentellen Traumforschung.
122162: STRAUS, HANNAH ALICE - The Attitude of the Congress of Vienna toward Nationalism in Germany, Italy and Poland.
152427: STRAUSS, BOTHO - Niemand anders.
103709: STRAUSS, C.T. - The Buddha and his Doctrine. The Life of the Buddha.
152799: STRAUSS, FRITZ - Schiggi-Schiggi. Abenteuer des Leo Parcus in den Urwäldern Boliviens.
182878: STRAUSS, WALTER L. - The Complete Engravings, Etchings & Drypoints of Albrecht Dürer.
4066046: STRAUSS, D.FR. - Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Dritte mit Rücksicht auf die Gegenschriften verbesserte Auflage.
94432: STRAUSS, DAVID FRIEDRICH - Ulrich von Hutten. Mit 35 Lichtdrucktafeln
152439: STRAUSS, BOTHO - Paren, passanten.
157778: STRAUSS UND TORNEY-DIEDERICHS, LULU VON [ED.]. - Eugen Diederichs. Leben und Werk. Ausgewählte Briefe und Aufzeichnungen.
154503: STRAUSS, MONICA - Cruel Banquet. The Life and Loves of Frida Strindberg.
131743: STRAUSS, JOSEPH B. - The Golden Gate Bridge. Report of the Chief Engineer to the Board of Directors of the Golden Gate Bridge and Highway District California, September 1937.
52465: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jeruzalem
31792: STRAUSS, FRIEDR. - Glocken-Töne. Erinnerungen aus dem Leben eines jungen Geistlichen (3 volumes in 1 binding)
4300244: STRAUSS, F.A. & STRAUSS, O. - Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift in ausgewählten Bildern. Met erläurernden Texte. Mit hundert Bildern und Karten. Die Bildern sind nach Zeichnungen von Halreiter, Vernaz u.A.
93967: STRAUSS, FR. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken. Met een Voorberigt van W.A. Ockerse
4139588: STRAUSZ, D.F. - Het Oude en het Nieuwe Geloof. Eene belijdenis.
130184: STRAUVEN, FRANCIS - Aldo van Eyck. The Shape of Relativity.
154086: STRAVER, H. - Wonder en Geweld. De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers Vol. 2 - only]. . DEEL 2: 'Met eigen ogen'. Thema 17-24, over de Molukse natuur en samenleving. 'In den vreemde'. Thema 25-32, van en over Molukkers in Nederland
4033793: STRAVER, C.J. - Massacommunicaties en godsdienstige beïnvloeding.
154066: STRAVER, H. - De historie van Kotidjah.
162745: STRAWSON, P.F. - Logico-Linguistic Papers.
110790: STRAYER, JOSEPH R. - On the Medieval Origins of the Modern State.
4066057: STRAZZARI, F. (ED.) - Les défis de l`église au XXIe siècle. Traduit de l`italien par S.Rouers.
4033404: STRECKER, H. (HRSG.) (CONZELMANN, H.) - Jesus Christus in Historie und Theologie. Neutestamentliche Festschrift für Hans Conzelmann zum 60.Geburtstag.
4012107: STREEDER, G.J. (BARTH, K.) - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15. (Diss.)
160804: STREEFKERK, C. | S. FABER [ED.]. - Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
121215: STREEK, HILLIE VAN DE - Politieke emanciatie van vrouwen in de ARP 1917-1953.
82061: STREEK, H.J. VAN DE E.A. - Christelijke politiek en democratie
180918: STREEKSTRA, N.F. [ED.]. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
4001591: STREETER B.H. - The Primitive Church Studied with Special Reference to the Origins of the Christian Ministry. (The Hewett lect.1928).
4136523: STREETER B.H. & APPASAMY, A.J. (SUNDAR SINGH) - The Sadhu. A Study in Mysticism and Practical Religion.
163988: STREHLER, HERMANN - Gesellen- oder Stammbüchlein St. Gallen 1582.
142544: STREHLOW, WIGHARD - Hildegard - Heilkunde von A-Z & Die Edelstein-Heilkunde der Hildegard von Bingen & Die Ernährungstherapie der Hildegard von Bingen [ = 3 Vols. in Slipcase].
89793: STREIDT, GERT | FRAHM, KLAUS - Potsdam. Die Schlösser und Garten der Hohenzollern. Palaces and Gardens of the Hohenzollern Châteaux et Jardins des Hohenzollern.
53135: STREIDT, GERT | FEIERABEND, PETER - Prussia. Art and Architecture
182039: STREIDT, GERT | PETER FEIERABEND [EDS]. - Prussia. Art and Architecture.
153707: STREISSGUTH, THOMAS - International Terrorists.
145160: STREIT, ROBERT - Die Weltmission der katholischen Kirche.
4046124: STREITBERG (HRSG.) W. - Die gotische Bibel. I.Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. II.Gotisch-Griechisch-Deutsches Wörterbuch.
156359: STREITHOFEN, HEINRICH - Wertmasstäbe der Gewerkschaftspolitik. Ein Beitrag zur Theorie der Gewerkschaft.
56920: STRELOCKE, HANS - Egypte. Geschiedenis, kunst en kultuur in het Nijldal
162419: STRENG, J.C. - Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van Ancien Régime naar moderne tijd.
180940: STRENG, TOOS | NELLEKE NOORDERVLIET [FOREW.]. - Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.
103506: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
91914: STRENGHOLT, JOZEF MARTINUS - Gospel in the Air. 50 years of Christian witness through radio in the Arab world. Evangelie in de lucht. 50 jaar christelijk getuiogenis door radio in de Arabische wereld (met een samenvatting in het Nederlands)
47819: STRENS, J. (ED.) - Gloria, Album 1. 15 celebrated pieces arranged for Harmonium
95802: STRETTON, HESBA - Jessica's moeder, vervolg op Jessica's eerste gebed
4139078: STREURMAN, G.H. (GOETHE, J.W.VON) - Goethe. De universeele mensch.
90904: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Verlucht met negenentwintig houtsneden van Frans Masereel. Inleiding door Karel Jonckheere.
143942: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] - Zonnetij.
150326: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] [R. DE CONINCK - ILLUSTR.]. - Doodendans.
155212: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] - Een beroerde maandag.
155213: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] - De oogst.
150922: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] - Minnehandel [2 Vols.] - Dorpsgeheimen [2 Vols.]. - Openlucht - Zonnetij - Het uitzicht der dingen - Najaar - Doodendans - Stille avonden - Zomerland - Dagen - Langs de wegen - De blijde dag [12 Titles].
131180: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] | ELISABETH IVANOVSKY [ILLUSTR.] - Stille avonden.
183909: STRIBLING, T.S. - Clues of the Caribbees. Being Certain Criminal Investigations of Henry Poggioli, Ph. D.
4136177: STRICH, F. (HRSG.) - Deutsche Akademiereden.
53960: STRICKER, J.P. - Jezus van Nazareth, volgens de historie geschets (Deel 2)
54239: STRICKER, B.H. - De grote zeeslag. Met 8 figuren in de tekst
4015643: STRICKER, B.H. - De geboorte van Horus.Deel 1 t/m 3.. (Med.en Verh.Gen. Ex Orienta Lux)
54240: STRICKER, B.H. - De overstroming van de Nijl. Met 1 kaart in de tekst
4073253: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
131074: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
4140200: STRICKER, B.H. - Het beloofde land. De scheuring van het rijk Israël.
160169: STRICKLAND, MATTHEW [ED.]. - Anglo-Norman Warfare. Studies in Late Anglo-saxon and Anglo-Norman Military Organization and Warfare.
46654: STRIDONE, GIROLAMO DI - Commento alla Epistola ai Galato. Introduzione, traduzione e note a cura di Giacomo Raspanti. (Corpus Christianorum Series Latina LXXVII A)
103004: STRIEDER, PETER - Albrecht Dürer. Paintings - Prints - Drawings.
55127: STRIEDER, PETER - Dürer. Met bijdragen van Gisela Goldberg: Een technisch onderzoek van Albrecht Dürers Vier Apostelen. Joseph Harnest: Dürer en de perspectief. Matthias Mende: Geschriften van en over Dürer
154286: STRIEDER, PROFESSOR DR. JAKOB - Jacob Fugger, der Reiche.
150374: STRIEN, WILLY VAN [ED.] - Evolutie betrapt. Onderzoekers in het voetspoor van Darwin.
122414: STRIEN, KEES VAN - De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
57682: STRIEN, TON VAN | STRONKS, ELS - Het hart naarboven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
94709: STRIEN, TON VAN | STRONKS, ELS - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
130008: STRIEN-CHARDONNEAU, MADELEINE VAN - Le Voyage de Hollande. Recits de voyageurs Français dans les Provences-Unies 1748-1795.
183077: STRIEN, A. VAN - Constantijn Huygens. Mengelingh.
4139992: STRIEN, T.VAN & STRONKS, E. - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
4142258: STRIEN, P.J. & RAPPARD, J.F.H. VAN (RED.) - Grondvragen van de psychologie. Een handboek Grondvragen en theorie.
61327: STRIJARDS, HANS - Schuld en Pastoraat. Een poimenische studie over schuld als thema voor het pastorale groepsgesprek
104431: STRIJBOS, HERMAN - Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het Kwartier Kempenland.
96149: STRIJD, KR. - "Structuur en inhoud van Anselmus' ""Cur Deus Homo"". Bijdrage tot het gesprek over de verzoening"
166647: STRIK, TINEKE - Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen. De wisselwerking tussen nationaal en Europees niveau.
144892: STRIKWERDA, REIMER - Melkweg 2000.
152452: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van Gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
152436: STRINDBERG, AUGUST - De zoon van een dienstbode.
152456: STRINDBERG, AUGUST - Tijd van Gisting. De ontwikkeling van een ziel [1868-1872].
160632: STRINDBERG, AUGUST - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse.
155613: STRINDBERG, AUGUST [RITA TÖRNQVIST-VERSCHUUR - TRANSL.]. - Huwelijksverhalen.
142067: STRINGER, C.B. | R.N.E. BARTON | J.C. FINLAYSON [EDS.]. - Neanderthals on the Edge. Papers from a conference marking the 150th anniversary of the Forber' Quarry discovery - Gibraltar.
141579: STRINGER, JENNY - The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English.
157624: STRIPHAS, TED - The Late Age of Print. Everyday Book Culture from Consumerism to Control.
167982: STROBEL, AUGUST [ED.]. - Die Hand des Herrn auf dem Berge. Texte zur Geschichte der Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung. Gesammelt und zusammengestellt aus Anlass der Wiedereinweihung der Evangelischen Himmelfahrtkirche auf dem Ölberg in Jerusalem am 24. Mai 1990.
4011723: STROBEL, A. - Kerygma und Apokalyptik. Eine religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage.
4061797: STROETHOFF, F.A. & HEUVEL, MATTH.VAN DEN, - Kom o Geest, doorwaai mijn hof. Een bijdrage in de documentatie over de charismatische beweging.
4142543: STROHL, H. - Le protestantisme en Alsace.
90264: STROHM, PAUL - Hochon's arrow. The social imagination of fourteenth-century texts. With an appendix by A.J. Prescott.
156771: STROHM, PAUL - Theory and the Premodern Text.
146076: STROHM, PAUL | A.J. PRESSCOTT - Hochon's Arrow. The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts.
4141150: STROHM, CHR. (HRSG.) - Bibliothek und Reformation. Miszellen aus der Johannes a Lasco Bibliothek Emden.
30749: STROKER, WILLIAM D. - Extracanonical sayings of Jesus
4075149: STRÖMBÄCK, D. - The Conversion of Iceland. A Survey.
156446: STROMBERG, RENÉ VON - Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
182475: STROMSETH, JANE | DAVID WIPPMAN | ROSA BROOKS - Can Might Make Rights? Building the Rule of Law After Military Interventions.
180156: STROMSTED, ASTRI A. - Ancient Pioneers. Early Connections between Scandinavia and the New World.
88958: STRONG, JAMES - Strong's new exhaustive concordance of the Bible. Showing every word of the tekst of the King James Version of the canonical books of the Bible and every occurence of each word in regular order together with the Words of Jesus Identified in Boldface Letters. Brief dictionaries of the Hebrew and Greek words of the original ith references to the English words.
183032: STRONG, R.C. | J.A. VAN DORSTEN - Leicester's Thriumph.
130694: STRONG, ROY - The Story of Britain. A People's History.
144666: STRONG, ROY | JULIA TREVELYAN OMAN - Mary Queen of Scots.
102570: STRONGE, SUSAN - Made for Mughal Emperors. Royal Treasures from Hindustan.
152847: STRONGMAN, LUKE - The Booker Prize and the Legacy of Empire.
4300900: STRONKS, ELS - Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten.
182040: STRONKS, ELS | PETER BOOT | DAGMAR STIEBRAL - Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006).
167819: STROOBANT, PROF. DR. MAXIM [ED.]. - 50 jaar sociaal pact.
180411: STROOP, J.P.A. - Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar de herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden.
180678: STROOP, DR. JAN - Sprekend een westbrabander. Krantestukjes over dialectverschijnselen in West-Noord-Brabant. [2 vols.].
144835: STROOP, DR. JAN - Sprekend een westbrabander.Krantestukjes over dialectverschijnselen in West-Noord-Brabant. Vol. 2 [only].
156364: STROOP, JAN - Nederlands dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982.
150827: STROOP, JAN - Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar de herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden.
151623: STROUCKEN, JACQUES | AURELIANUS RAESSENS [EDS. - ET AL.]. - De Langeweg naar Oosterhout. De odysee van een school.
170545: STROUD, BARRY - The Quest for Reality. Subjectivism and the Metaphysics of Colour.
104125: STROUHAL, EUGEN | WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Leven in het Oude Egypte.
157096: STROUSE, JEAN [INTROD.]. | CHARLES E. PIERCE JR [FOREW.]. - The Morgan Library. An American Masterpiece.
183950: STROWSKI, FORTUNAT [| PIERRE VILLEY] - Les Essais de Michel de Montaigne. Publiés d'après l'exemplaire de Bordeaux, avec les variantes & les leçons des plus anciennes impressions, des notes, des notices et un lexique. [4 Vols.].
151193: STRUBBE, EGIED I. - Willem van der Tanerijen. Boec van der loopender practijken der raidtcameren van Brabant [2 Vols. Compl.].
151194: STRUBBE, EGIED I. - Willem van der Tanerijen. Boec van der loopender practijken der raidtcameren van Brabant [2 Vols. Compl.].
103148: STRUBBE, EGIED I. | PIERRE DE SIMPEL [EDS.]. - Coutumes de la Ville de Chatellenie de Warneton.
4142798: STRUBBE, E. - Grondbegrippen van de Paleografie der Middeleeuwen. Deel 1. Tekst. Deel 2. Platen.
4300637: STRÜBIND, A. & M.ROTHKEGEL (HRSG.) - Baptismus. Geschichte und Gegenwart.
153522: STRUCK, OLAF - Individuenzentrierte Personalentwicklung. Konzepte und empirische Befunde.
160876: STRUCK, WOLF-HEINO - Wiesbaden in der Goethezeit [1803-1818]
91653: STRUICK, J.E.A.L. E.A. - Recht en slecht, een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550-1575.
90122: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen
122766: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
122897: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Archief gearchiveerd.
32229: STRUIJK, E. - Korte mededelingen uit mijn leven (Deel 2)
32201: STRUIJK, E. - Korte mededelingen uit mijn leven
180745: STRUIK, PROF. DR. D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
123230: STRUIK, MR. L.A. - Katholiek onderwijs in de tijd van Willem I tot paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: vn vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Een wandeling door de tijdlangs een panorama van panelen: verdrukking, strijd, vrijheid, bloei en crisis. Waarheen nu ?
144865: STRUIK, PROF. DR. D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
158439: STRÜMPER-KROBB, SABINE - Impressionistische Erzählverfahren im Spiegel der Übersetzung. Zu deutschen Übersetzungen von Prosawerken Jens Peter Jacobsens zwischen 1877 und 1912.
152417: STRUNSKY, SIMÉON [JEAN CAPART - FOREW.]. - Le roi Akhenaton. Chronique de l'Ancienne Égypte.
160196: STRUNZ, FRANZ - Albertus Magnus. Weisheit und Naturforschung im Mittelalter.
150554: STRUSS, DIETER - Trinkgläser. Vom ausgehenden Mittelalter bis zur frühen Moderne.
95409: STRUTHERS MALBON, ELIZABETH | MCKNIGHT, EDGAR V. - The New Literary Criticism and the New Testament
4142231: STRUVE, W. - Philosophie und Transzendenz. Eine propädeutische Vorlesung.
156134: STRUYCK, DAVID | MARC CONSTANDT - Kunsthistories. Vakantie aan zee.
183581: STRUYCKEN, MR. A.A.B. - Het Bestuur der Buitenlandsche Betrekkingen, Een staatsrechtelijk en politiek vraagstuk.
145604: STRUYE, JOHAN | GABRIEL THOVERON | CLAUDE SORGELOOS [EDS]. - 150 Ans a la UNE. Un siècle et demie d'information illustrée en Belgique. Exposition Bruxelles, Passage 44, 19.09 - 02.11.1980
104853: STRUYE, JOHAN | WIM M. KEIL | RIK CAN CAUWELAERT [PHOTOGR.]. - Kastelen in België.
154488: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag. Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
141276: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - De Jezuïeten.
141010: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Op zoek naar zijn en zin.
141011: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Katholieken en hun filosofie.
4300482: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Amor ergo sum. Aanzetten tot een filosofie van de liefde.
130927: STRUYS, AAD - Het toppunt van Nederland. Reisgids naar de dikste boom, de scheefste toren, het kleinste museum en 1563 andere records en rariteiten.
61193: STRUYS, TH. - Ziekte en genezing in het Oude Testament
56933: STRYCKER, ÉMILE DE - La forme la plus ancienne du protévangile de Jacques. Recherches sur le papyrus bodmer 5 avec une édition critique du texte grec et une traduction annotée
102350: STRYIENSKI, CASIMIR - Mesdames de France. Filles de Louis XV. Documents inédits.
167724: STRYJKOWSKI, JULIAN [KAROL LESMAN - TRANSL.]. - Stemmen in het duister.
161752: STUARD, SUSAN MOSHER [ED.]. - Women in Medieval History and Historiography.
54668: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen (Complete Set, 30 delen)
88035: STUART, M. COHEN - In memoriam. Guillaume Groen van Prinsterer. Notice Biographique.
55323: STUART, PETRUS JOHANNES JOSEPH - Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen
110292: STUBBE, A. | AUG. VERMEYLEN [INTROD.]. - Permeke.
4046374: STUBBINS, J. (ED.) - Social and Psychological Aspects of Disability. A Handbook for Practitioners.
142491: STUBBS, JOHN - Reprobates. The Cavaliers of the English Civil War.
162075: STUBENBERG, LEOPOLD - Consciousness and Qualia.
181216: STÜBER, KARL | ANDREAS ZÜRCHER [EDS.]. - Festschrift Walter Drack. Zu seinem 60. Geburtstag.
130551: STUCKEN, EDUARD - Die weissen Götter [2 Vols. Compl.]
4050319: STUCKI, A. (OBERLIN, J.F.) - Johann Friedrich Oberlin der vater des Steintals.
52499: STUCKRAD, K. VON - The Brill Dictionary of Religion, 4 volumes
121722: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - - Nijmeegse Studenten Almanak voor het jaar 1947 - 1 ste Jaargang.
130266: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1962.
154250: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN [P.H.H. HAWINKELS - ET AL.] - Oktopoes. Achtste lustrum van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus 27 mei tot 6 juni 1964.
154240: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Nijmeegse Studenten Almanak 1960 [N.S.C]. .
130264: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1964.
130265: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Societas Studiosorum Noviomagensium Roland [Vol. 2] .
130267: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1961.
140270: STUDENTENCORPS LEIDEN - Wet van het Delftsch Studentencorps opgericht 22 maart 1848.
53937: STUDER, BASIL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 2a
101536: STUDIA ROSENTHALIANA - - Proceedings van het Symposium over Geschiedenis en Cultuur van Joden in de Mediene [Studia Rosenthaliana. Vol. XIX nr. 2]. .
155137: STUFKENS, ANDRÉ | JAN DE VAAL | TINEKE DE VAAL [EDS.]. - Rondom Joris Ivens wereldcineast . Het begin 1898-1934.
4138244: STUFKENS, H. (GNOSIS) - Weg van Gnosis. Een reis naar huis.
4138548: STUFKENS, H. - (5 boeken). In liefde leven - In vrede leven - Mededogen als menselijke bestemming - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi - Woorden van Jezus voor elke dag van de week.
4143188: STUFKENS, H. - Een ketterse catechismus. Schets van een spiritualiteit voor morgen.
4143710: STUHLMACHER, P. (EKK) - Der Brief an Philemon.
4053480: STUHLMACHER, P. - Der Brief an Philemon. (EKK XVIII)
54898: STUHLMACHER, PETER - Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band II: Von der Paulusschule bis zur Johannesoffenbarung Der Kanon und seine Auslegung
150183: STÜHMER, ROLF - Ya-Ya. Eine Alternative zu Medikamenten. Eine der älstesten Behandlungsmethoden unserer Geschichte.
82885: STUIJVENBERG, TH. VAN - Uw trouw is groot, tien preken
161888: STUIJVENBERG, DR. J.H. VAN - "Economische geschiedenis in twaalf miniaturen. Bundel herdrukken, aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als directeur-secretaris door de Vereniging "" Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief ""."
30644: STUIJVENBERG, J. KAREL P. VAN - Cobra. 40 jaar later / 40 years after. Collectie J. Karel P. van Stuijvenberg
164865: STUIP, RT.E.V. [ED.]. - Christine de Pisan. Een bijzondere vrouw.
164775: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [ED.]. - Gewone mensen in de Middeleeuwen. Bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholtz ter gelegenheid van zijn afscheid.
160692: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [ED.]. - Emoties in de Middeleeuwen.
161172: STUIP, R.E.V. [ED.]. - Franse literatuur van de middeleeuwen.
110838: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [ED.]. - Hoofse cultuur. Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur.
156642: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [ED.]. - Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen.
100654: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [EDS.]. - Oraliteit en schriftcultuur.
146075: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [ED.]. - Culturen in contact. Botsing en integratie in de Middeleeuwen.
160081: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP - De Middeleeuwen in de negentiende eeuw.
160296: STUIP, R.E.V. | C. VELLEKOOP [EDS.]. - Middeleeuwers over vrouwen [2 Vols. Compl.].
101613: STUIVELING, GARMT - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift [2 Vols. Compl.].
83740: STUIVELING, GARMT - Memoriaal van Bredero. Documenaire van een dichterleven
123014: STUIVELING, GARMT [INTROD.]. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
145919: STUIVELING, GARMT [ED.]. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichtersleven.
102675: STUIVELING, DR. G. - Herman Gorters Kenteringssonnetten.
81784: STUIVENBERG, G. - Zalig zijn de armen van geest, meditaties door G. Stuivenberg, ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Soest
152119: STUIVENBERG, PETER | MAAIKE KALLENBORN - Offshore zeilen. Tips en trucs. Deel 1. De ervaring van 25 jaar oceaanzeilen [& CD-Rom].
146314: STUKART, B. - Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel [1795-1995]. Wat daaraan voorafging en...hoe gaan we verder.
146131: STULL, ROLAND B. - Meteorology for Scientists and Engineers.
170529: STUMP, ELEONORE | MICHAEL J. MURRAY [EDS]. - Philosophy of Religion: The Big Questions.
162719: STUMPE, JOS [ED.]. - Waterbeleid voor de 21e eeuw. Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.
152508: STUMPEL, RENÉ - Milieu & gezondheid.
145998: STUMPEL, JEROEN [ET AL.]. - Ten Essays for a Friend: E. de Jongh 65.
142703: STUMPF, DR. CARL - Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung.
142649: STUMPF, DR. CARL - Tonpsychologie. Zweiter Band [only].
4137469: STUMPF, J. (ZWINGLI, U.) - Chronica vom Leben und Wirken des Ulrich Zwingli. Zweite, stark erweiterte Auflage mit vier Tafeln.
150780: STUMPFELDT, HANS - Staatsverfassung und Territorium im antiken China. Über die Ausbildung einer territirialen Staatsverfassung.
163701: STÜMPKE, DR. G. - Die medizinische Quarzlampe. Ihre Handhaltung und Wirkungsweise.
163536: STÜMPKE, HARALD & - Bau und leben der Rhinogradentia.
94850: STUPPERICH, ROBERT - Schriften von Katholischer Setie gegen die Täufer
91302: STUPPERICH, ROBERT - Die Schriften Bernhard Rothmanns
4056559: STUPPERICH, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus von Rotterdam und seine Welt.
94455: STUPPERICH, ROBERT - Die Schriften Bernhard Rothmanns
94443: STUPPERICH, ROBERT - Schriften von Evangelischer Seite gegen die Täufer
4134762: STUPPERICH, R. (MELANCHTHON, PHIL.) - Melanchthon. (Sammlung Groschen 1190)
94085: STUPPERICH, ROBERT - Der Unbekannte Melanchthon. Wirken und Denken des Preaceptor Germaniae in neuer Sicht
4035563: STUPPERICH, R. (HRSG.) - Kirchenordnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland.
4138863: STUPPERICH, R. (ROTHMANN, B.) - Die Schriften Bernhard Rothmanns. (Die Schriften der Münsterischen Täufer und ihrer Gegner I)
163779: STURGESS, CHARLOTTE - Redefining the Subject. Sites of Play in Canadian Women's Writing.
183491: STURGIS, MATTHEW - Aubrey Beardsley. A Biography.
104388: STURING, J. - Zoogdieren [De Zoogdieren der Aarde].
121578: STURLER, J. DE - Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le Duche de Brabant et l'Angleterre au Moyen Âge: L'Etape des laines anglaises en Brabant et les origines du développement du port d'Anvers.
167336: STURLUSON, SNORRI [ANTHONY FAULKES - TRANSL | ED.]. - Edda.
93573: STURM, W.M. - Hij is getrouw. Uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954)
87374: STURM, W.M. - Gods hand over de burg. De burg gebouwd. Facetten uit de (voor)geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg
88072: STURM, KLAUS - Die Theologie Peter Martyr Vermiglis während seines ersten Aufenthalts in Strassburg 1542-1547. Ein Reformkatholik unter den Vätern der reformierten Kirche.
94318: STURM, ERDMANN K. - Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom Philippismus zum Calvinismus (1534-1562) (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXXIII)
7989: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAN - Reflections for Every Day in the Year, on the Works of God, in Nature and Providence. From the German, a New Edition in Two Volumes. Embellished with Twelve Beautiful Engravings. Emblematical of the twelve months.
82822: STURM, W.M. - Hij is getrouw, uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954)
6683: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAAN | TIEDE, JOHANN FRIEDRICH - Dagelyksche Verkeeringen met God in de Morgen en Avond-Uuren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes.
4019977: STURMAN, M. - Althebräische Lyrik. Nachdichtungen. Mit eine Einleitung von A.Zweig.
4023587: STÜRMER, K. (LUTHER, M.) - Gottesgerechtigkeit und Gottesweisheit. bei Martin Luther. (Diss.)
161846: STÜRMER, MICHAEL | GABRIELE TEICHMANN | WILHELM TREUE - Wägen und Wagen. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Geschichte einer Bank und einer Familie.
156579: STÜRNER, WOLFGANG - Friedrich II. Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220.
30358: STÜRZ, HANS KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jarhbuch für Bücherfreunde. Neue Folge VIII
141566: STURZENEGGER, KARL - Humanität und Staatsidee. Eine Philosophie der Politik.
100812: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
141734: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
143620: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
4072022: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
4072219: STUTZ, PIERRE - 50 Rituale für die Seele. Hrsg.von A.Baumeister.
182041: STÜTZ, FRANZ - Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem kritischen Anhang über die zweifelhaften Werke.
102304: STUURMAN, SIEP - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
182042: STUURMAN-AAALBERS, JANNY | REINOLD STUURMAN | MARGITH VAN HOUTEN [EDS.]. - Kunst- en Antiekveiling 1996 [= 1 jan.-1 juli 1995]. Volume 21.
151124: STUVEL, H.J. - Bouwen op nieuwe bodem. Ten behoeve van de gemeenschap in het voormalig Zuiderzeebekken.
130530: STUX, G. | N. STILLER | R. POTHMANN | A. JAYASURIYA - Lehrbuch der klinischen Akupunktur. Chinesischer Übersetzungen von Karl Alfried Sahm und Hsiao Lin Yeh.
4134039: STUYCK, R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
122843: STUYT, A.M. - Twee eeuwen onrecht op de Balkan. Een europese uitdaging.
143878: STUYVAERT, VICTOR [ILLUSTR.]. - Middeleeuwsche liedekens. Met 40 houtsneden van V. Stuyvaert.
85560: STUYVENBERG, TH. V. E.A. - Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond.
54405: STUYVENBERG, A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen
144139: STYL, S. - De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden.
156550: STYRON, WILLIAM - This Quiet Dust and Other Writings.
167932: SUASSO, FRANS - Dichter, dame, diplomaat. Het laatste jaar van Alexander Poesjkin.
150385: SUBRAHMANIAN, N. - History of Tamilnad [to A.D. 1336].
140693: SUCCO, FRIEDRICH - Katsukawa Shunsho [Haruaki].
142356: SUCHTELEN, ARIANE VAN [ED.]. | FREDERIK J. DUPARC | PETER VAN DER PLOEG | EPCO RUNIA - Winters van Weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw.
4034650: SUCHTELEN, N.VAN - Tot het al-eene.
4300577: SUCKALE, ROBERT - Klosterreform und Buchkunst.. Die Handschriften des Mettener Abtes Peter I., München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201 und Clm 8201d. In Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek München. [Die farbigen Bildtafeln sämtlicher Miniaturen sind in einen Block im Anschluss an den Text abgedruckt]
100519: SUDA, ZDENEK [H. BRUGMANS - FOREW.]. - La division internationale socialiste du travail. Le système communiste face à l'intégration.
171261: SUDBRACK, JOSEF - Meditative Erfahrung - Quellgrund der Religionen?
4045962: SUDBRACK, J. - Meditatie in teorie en praktijk. (Spiritualiteit)
168634: SUDHARMONO, SH [ED. - ET AL.]. - 30 Years of Indonesia's Independence [3 Vols. = Complete Set].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13