Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
161735: SANCISI-WEERDENBURG, HELEEN [ED.]. - Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief. Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers.
4139678: SANCISI-WEERDENBURG, H.W.A.M. - Yauna en Persai. Grieken en Perzen in een ander perspectief. (Diss.)
60623: SAND. A. - Der Begriff 'Fleisch' in den paulinischen Haubtbriefen
131622: SANDARS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azië bedreigd 1250-1150 v. C.
153314: SANDBACH, FRANCIS - Environment, Ideology & Policy.
144884: SANDBERG, JHR. MR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
4053570: SANDBERGER, J.F. (STRAUSS, D.FR.) - David Friedrich Strauss als theologischer Hegelianer. Mit unveröffentlichen Briefen. (STG 19.Jh.5)
121157: SANDE, ANTONIUS W.F.M. VAN DE - God aan de Waal. Over 2000 jaar geloven in de stad.
166666: A. VAN DE SANDE|G. VAN DE VEN - ET AL.].|M. PRAK|VOS, A. [J. BOSMANS - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
4050500: SANDE, A.V.D. - La curie romaine au début de la restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie. 1814-1817.
170113: SANDER, HANS-JOACHIM - Einführung in die Gotteslehre.
4300576: SANDER, JOHANNES - Kirchenbau im Umbruch. Sakralarchitektur in Bayern unter Max I. Joseph und Ludwig I.
104525: SANDER, MAX - Le livre a figures Italien depuis 1467 jusqu'a 1530 [6 Vols. in 5 Bindings - Compl.].
85833: SANDER, FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de Heer, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers
4017568: SANDER, R. - Furcht und Liebe im palästinischen Judentum.
168566: SANDER, JOCHEN - Hugo van der Goes. Stilentwicklung und Chronologie.
163464: SANDERMAN, WILHELM - De verrassende kennis van onze voorouders.
90662: SANDERS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azié bedreigd. 1250-1150 v. C.
121883: SANDERS, DR. A.F. - De psychologie van de informatieverwerking.
110428: SANDERS, MR. D. [INTROD.]. - Boom en struik in het Overijsselsch landschap.
101235: SANDERS, SOL - A Sense of Asia. An inside view of the whole Far East today, and an appraisal of the American involvel=ment.
101952: SANDERS, J.G.M. [ED.]. - Voorwaarts ...mars. Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974.
170586: SANDERS, JOHN - The God Who Risks. A Theology of Divine Providence.
160229: SANDERS, HAR - Har Sanders. Paintings-drawings-graphics.
32280: SANDERS, EWOUD - De handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren
185871: SANDERS, PIETER [ED.]. - International Arbitration Liber Amicorum for Martin Domke.
182682: A.P.M. SANDERS|J.P.F. VAN DER VEER [EDS.].|SMIT, PIETER - History of the Life Sciences. An annotated bibliography.
182024: D.J. SANDERS [EDS - ET AL.].|SPOON, IR. W|W. GALJAARD - Tropisch Nederland op Zakformaat [1-10 = Complete].
4134056: SANDERS, C. - Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis. Een wijsgerig-psychologische verhandeling.
4074296: SANDERS, L (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie. Over democratie en mystiek.
131021: A.P.M. SANDERS|J.P.F. VAN DER VEER [EDS.].|SMIT, PIETER - Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries.
180746: SANDERS, HAR - Har Sanders. Geen zee te hoog. Brieven aan Jos Liebens.
162809: SANDERS, EWOUD - Voor een dubbeltje op de eerste rang. 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld.
160050: SANDERS, EWOUD [INTROD.]. - Boeventaal & Gabbertaal. Zakwoordenboek van het Bargoens.
156171: SANDERS, EWOUD - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
150052: DR. J.G.M. SANDERS|DRS. G.A.M. VAN SYNGHEL [EDS.].|LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, DRS. A.M. VAN - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523.
181970: SANDERS, SETH L. [ED. - ET AL.]. - Margins of Writing, Origins of Cultures.
145052: SANDERSON, GLEN C. [ ET AL.]. - Management of Migratory Shore und Upland Game Birds in North America.
156868: SANDERSON, CATHERINE - Petite Anglaise. Een leven, een liefde, een weblog.
156703: SANDERSON, MARGARETH H.B. - A Kindly Place ? Living in Sixteenth-Century Scotland.
156624: SANDERSON, MARGARETH H.B. - Cardinal of Scotland. David Beaton c. 1494-1546.
140529: SANDERSON, MICHAEL - Sea Battles. A Reference Guide.
141782: SANDERUS, ANTHONI - Verheerlykt Vlaandre, Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten: alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI. tegenwoordig Roomsch Keizer. Nevens De Beschryving der Steden, haare Regeerings-Vorm, deftige Gebouwen, Hooge-Amptenaaren, Adellyke Geslachten, Geleerde Mannen, en voornaamste Staats-Wisselvalligheden. Alsmede De Beschryving der Dorpen, Vlekken, Kasteelen en Heeren-Huyzen ....[3 Vols. Compl.].
100084: SANDFORD, GINA - Tropische zoetwatervissen.
151705: M.C.M. SANDFORT|R. DAMSTRA [EDS. - ET AL.].|TICHELAAR, P.A. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van Dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
55615: SANDILANDS, ROGER J. - The Life and Political Economy of Lauchlin Currie. New dealer, presidential adviser and development economist
104670: SANDLER, IRVING - Mark Di Suvero at Storm King Art Center.
122830: SANDLER, IRVING - L'École de New York. Peintres et Sculpteurs des années cinqante.
151826: SANDLER, STANLEY [ED.]. - World War II in the Pacific. An Encyclopedia.
4142948: SANDMEL, S. - We Jews and Jesus.
103304: DR. SÄNDOR BÖKÖNYI|SÓS, DR. AGNES - Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár & Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár [2 Vols. in 1].
61013: SANDT. H.W.M. VAN DE - Joan Alberti [Een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw]
31864: SANDT, HUBERTUS WALTHERUS MARIA VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw / Joan Alberti, a dutch theologian and classicist in the eighteenth century (with a summary in English)
60624: SANDT. H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw
4072901: SANDT, H.V.D. & FLUSSER, D. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Chrianity. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4136007: SANDT, R. V.D. (BUBER, M.) - Martin Bubers Bildnerische Tätigkeit zwischen den beiden Weltkriegen. Ein Beitrag zur Geschichte der Erwachsenenbildung.
4008961: SANDT, H.W.M.V.D. (ALBERTI, J.) - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (Diss.)
4011639: SANDVIK, B. - Das Kommen des Herrn beim Abendmahl im Neuen Testament. (ATANT 58)
162290: SANDVOSS, E. - Sokrates und Nietzsche.
143813: SANDYS, JOHN EDWIN [S.C. CAMPBELL - ED.]. - Latin Epigraphy. An Introduction to the Study of Latin Inscriptions.
103797: SANDYS, CELIA - The Young Churchill. The Early Years of Winston Churchill. By his granddaughter Celia Sandys.
90518: SANFORD TERRY, C. - Oostende en Zeebrugge, 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice-Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijveingen der krijgsverrichtingen.
4143328: SANFORD, J. - Mystical Christianity. A Psychological Commentary on the Gospel of John.
181017: SÄNGER, DIETER - Antikes Judentum und die Mysterien.
4034050: SANGSTER W.E. - Westminster Sermons. I.At morning worship. II.At fast and festival.
122120: SANNES, MR. H.W.J. - Onze joden en duitslands greep naar de wereldmacht.
4028686: SANNES, H.W.J. - Onze joden en Duitschland`s greep naar de wereldmacht.
123467: SANNES, G.W. - African Primitives. Function & Form in African Masks & Figures.
141221: SANSOM, G.B. - Japan. A Short Cultural History.
146073: SANSON, N. - Atlas nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une Table. Pour trouver facilement les Villes etc.
4073746: SANSOT, P. - Lof der traagheid. Vertaald door Frans Maas.
182375: SANSTERRE, JEAN-MARIE - Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne [milieu du VIe s. - fin du IXe s.]. [2 Vols = Complete Set].
131282: SANT, ELIAN HATTINGA VAN 'T [ET AL.] - Convivium. Aangeboden aan Prof. Jkvr. Dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
171315: DAS, SANTANU (ED.) - The Cambridge companion to the poetry of the First World War. Cambridge Companions to Literature
162541: SANTAOLALLA, ISABEL (ED.) - New Exoticisms. Changing Patterns in the Construction of Otherness.
4036840: SANTE, C. DI - Het gebed van Israël.
152774: SANTEN, BETTINA VAN - Lumax. De katholieke vakbondsdrukkerij in Utrecht.
60625: SANTEN. J.P. VAN - l'Essence du Mal dans l'oeuvre de Bernanos
103026: SANTEN, LOUISE VAN [INTROD.]. - Emmy Andriesse Foto's / Photographs 1944-1952.
140432: SANTEN, SAL - Brand in Mokum.
101784: SANTEN. J.P. VAN - L'essance du mal dans l'oeuvre de Bernanos.
101305: C.G. SANTING|C.P.H.M. TILMANS [EDS.].|EBELS-HOVING, B. - Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland.
171246: SANTMIRE, H. PAUL - Nature Reborn. Ecological and Cosmic Promise of Christian Theology.
171247: SANTMIRE, H. PAUL - The Travail of Nature. The Ambiguous Ecological Promise of Christian Theology.
183013: SANTOLI, VITTORIO - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
155504: SANTORO, CATERINA [MARIO SALMI - INTROD.]. - I Codici Miniati della Biblioteca Trivulziana [In Slipcase].
150320: SANTWANI, M.T. - The Art of Magnetic Healing.
156457: SANZ, CARLOS - Bibliotheca Americana Vetustissima. Comentario critico e indice general cronologico de los seis volumenes que componen la obra [ = Oldest American Books. Critical comment and general chronological index of the six volumes that make up the work].
158071: SANZ, CARLOS - El gran secreto de la Carta de Colón [Critica histórica] y otras adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima [In Slipcase].
155505: SANZ, CARLOS - Diario de Colón. Libro de la primera navegacion y descubrimiento de la Indias.
92365: SAP, J.W. - Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat
161401: DR. J.W. SAP [EDS.].|PLOEG, PROF. MR. T.J. VAN DER|PROF. MR. H.J. DE RU - In plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere organisaties.
4136596: SAP, J. - Het geloof dat baat. Een bundel artikelen.
4137124: SAPIENTIS, LEONIS VI - Homiliae. Quas edidit Th.Antonopoulou. (Corpus Christianorum Graeca 63)
184308: SAPIR, EDWARD - Die Sprache. Eine Einführung in das Wesen der Sprache.
4138165: SARABER, P. - Onbijbels dagboek.
4140262: SARACHEK, J. - The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature.
163328: SARAIVA, MARIA MANUELA - L'imagination selon Husserl.
154943: SARAMAGO, JOSÉ - Kleine herinneringen.
181971: SARDAR, ZIAUDDIN - Islamic Futures: the Shape of Ideas to Come.
55226: SARDES, MELITO VAN - Als een lam. Peri Pascha
104009: SARFATIJ, H. [ED.]. - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
180359: SARFATIJ, H. [ED.]. - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
102791: SARGENT, ANDREW - England Observed. John Gay [1909-1999].
171248: SARGENT, JIHO - Asking About Zen. 108 Answers.
153028: SARGENT-BAUR, BARBARA N. (ED.) - Philippe de Remi - Jehan et Blonde, Poems, and Songs. With an English Translation of Jehan et Blonde.
166219: SARGOTO, PIERO [ED.]. - Italian Re Evolution. Design in Italian Society in the Eighties.
104337: SARIANIDI, VIKTOR - Die Kunst des alten Afghanistan. Architektur, Keramik, Siegel, Kunstwerke aus Stein und Metall.
185901: SARIS, FRANS W. - Alles is natuurkunde, maar natuurkunde is niet alles.
167335: SARIS, FRANK - Een eeuw vogels beschermen [& DVD].
150394: SARKAR, SIR JADUNATH [ED.]. - The History of Bengal. Muslim Period 1200-1757.
153539: SARKAR, RANJANA S. - Akteure, Interessen und Technologien in der Telekommunikation. USA und Deutschland im Vergleich.
30357: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge VII.
30355: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band VI
157556: SARKOWSKI, HEINZ [INTROD.]. - Wenn Sie ein Herz für mich und mein Geisteskind haben. Dichterbriefe zur Buchgestaltung.
157464: SARKOWSKI, HEINZ [ED.]. - 50 Jahre Insel-Bücherei 1912-1962.
181972: SARKOWSKI, HEINZ|SIEGFRIED UNSELD [ED.].|WOLFGANG JESKE - Der Insel Verlag 1899-1999. Die Geschichte des Verlags.
101751: SARNITZ, AUGUST - Vienna 1975-2005. New Architecture.
121104: SARNITZ, AUGUST [ED.]. - Three Viennese Architects. Drei Wiener Architekten. Wilhelm Holzbauer - Gustav Peicht - Roland Rainer.
4063486: SAROGLOU, VAN & HUTSEBAUT, D. - Religion et développement humain. Questions psychologiques. Hommage à J.M.Jaspard.
152899: SAROGLOU, VASSILIS [SARAH ALLEN - TRANSL.]. - Paternity as Function. Structuring the Religious Experience.
110927: SÁROSI, BÁLINT - Zigeuner-musik.
4069686: SAROT, M. - Het goede leven. Idealen van een goed leven in confrontatie met de tragiek van het bestaan.
10466: SARPI, PAOLO - Historiae Concilii Tridentini Libri Octo. Ex Italicis summâ fide ac curâ Latini facti. Accedunt hâc Editione I. Vita Autoris. II. Nomina, Cognomina, Patriae, & dignitates Illustriss. & Reverendiss. Patrum qui ad Concilium Tridentinum convenerunt. III. Consilium delectorum Cardinalium & aliorum Praelatorum de Emendandâ Ecclesiâ, jussu Papae Pauli III. conscriptum & exhibitum Ao. 1538. Scriptum certè lectione dignum, & verbatim nisi obstaret prolixitas, huic Commentario utiliter inserendum, inquit Autor pag. 73. Veniet qui conditam, & seculi sui malignitate compressam Veritatem, dies publicet. Etiam si omnibus tecum viuentibus silentium liuor indixerit, venient qui sine offensa, sine gratia judicent. Nihil simulatio proficit. paucis imponit leuiter extrinsecus inducta facies, veritas in omnem partem sui semper eadem est. Quae decipiunt, nihil habent silidi. Tenue est semper eadem est. Quae decipiunt, nihil habent solidi. Tenue est mendacium: perlucet, si diligenter inspexeris. Seneca in fine Epist. LXXIX. Editio quinta & ultima.
185963: SARPONG, PETER - The Sacred Stools of the Akan.
152447: SARRAUTE, NATHALIE - Kindertijd.
103704: SARS, MAXIME DE - Laon et ses environs.
100809: SARTI, ROLAND [ED.]. - The Ax Within. Italian Fascism in Action.
121055: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914.
4021504: SARTORY, T. - Die Eucharistie. im Verständnis der Konfessionen.
4045802: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
154798: SARTRE, JEAN-PAUL [FRANS DE HAAN - ED.|TRANSL.]. - Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie.
102179: SARTRE, JEAN-PAUL - Situations III.
104703: SARWEY, FRANZISKA - Grünewald-Studien zur Realsymbolik des Isenheimer Altars.
92495: SAS, N.C.F. VAN - De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900
103615: SAS, HENRI 'T - De vlucht uit Brabant. De lotgevallen van 21 mensen tijdens een zwerftocht van 700 kilometer door Vlaanderen in de meidagen van 1940. Met feiten en achtergronden over de evacuatie van Breda.
60627: SASS. G. - Apostelamt und Kirche (Eine theologisch-eregetische Untersuchung des paulinischen Apostelbegriffs)
162554: SASS, HANS-MARTIN - Heidegger Bibliographie.
130439: SASSE VAN YSSELT, MR. PAUL B.C.D.F. [ED.] - Handhaving van de openbare orde: is voorkomen beter dan genezen ? Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. A.E. Schilder.
4140465: SASSEN, F. - Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant. (Philosophische Bibliotheek).
4072325: SASSEN, F. - De herleving van het criticisme in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw.
4072328: SASSEN, F. (LULOFS, J.) - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische Verlichting in de Nederlanden.
82169: SASSEN, FRED. - Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische verlichting in de Nederlanden
88247: SASSEN, FERD. - Henricus Renerius, de eerste cartesiaansche hoogleeraar te Utrecht. Mededelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde. Nieuwe reekst, deel 4, No. 20.
32454: SASSEN, AUG. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798) (Nieuwe Reeks No 4)
4053801: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen. (Philosophische Bibliotheek)
4034581: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw.
185654: SASSEN, AUG. - De Heeren van Helmond, hunne afkomst, vrouwen en kinderen met beschrijving van hun aller wapens en eene opgave hunner rechten en bezittingen. Naar bescheiden berustende in de Helmondsche Archieven. Printed in 500 copies. On title-page: Present van den Schr.
94889: SASSEN, JAN E.A. - De Katholieke Encyclopaedie (24 delen + aanvullingen en registerdeel) (Totaal: 25 banden)
4139691: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte.
93989: SASSEN, FERD. - Het wijsgerig onderwijs aan de industrie school te Breda (1646-1669)
181973: SASSEN, FRED. - Johannes Horthemels. De laatste 'Artstotelische' hoogleraar te Utrecht.
181974: SASSEN, FRED. - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810. Ter reconstructie van het Album Studiosorum.
157157: SASSIENIE, PAUL. - The Comic Book. The one essential guide for comic book fans everywhere.
163158: SASSIER, YVES - Hugues Capet. Naissance d'une dynastie.
141387: SASSOON, DONALD - Da Vinci und das Geheimnis der Mona Lasa.
167828: SASSOON, SIEGFRIED - Collected Poems.
152358: SASZA MALKO|VISSER, CAROLIJN - En nog steeds hebben wij twee vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-Indië.
4011641: SATAKE, A. - Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalyps. (WMANT 21)
121977: SATIJN, NICO - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les pérégrinations de Bérenger chez Ionesco.
183501: SATOW, SIR ERNEST [GORDON DANIELS - INTROD.]. - A Diplomat in Japan.
30706: SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the lives of the prophets
157280: SATTERFIELD, JAY - The World's Best Books. Taste, Culture and the Modern Library.
185021: SATTERTHWAITE, DAVID [ED.]. - The Earthscan Reader in Sustainable Cities.
162336: SATTERTHWAITE, ANNE - Going Shopping. Consumer Choices and Community Consequences.
100705: SATYANARAYANA, K. [K. SATCHIDANANDA MURTY - FOREW.]. - A Study of the History and Culture of the Andhras. Volume 1: From Stone Age to Feudalism.
156377: SÄUBERLICH, OTTO [FRITZ DORSCHINSKI - ED.]. - Buchgewerbliches Hilfsbuch. Darstellung der buchgewerblich-technischen Verfahren für den Verkehr mit Druckereien und buchgewerblichen Betrieben.
103428: SAUDAN, MICHEL|SYLVIA DAUDAN-SKIRA [FRANCOIS CROUZET - INTROD.]. - De folie en folies. La découverte du monde des jardins.
151280: SAUDAN, MICHEL|SYLVIA SAUDAN-SKIRA - From Folly to Follies. Discovering the World of Gardens.
157249: SAUDER, GERHARD [ED.]. - Die Bücherverbrennung. Zum 10. Mai 1933.
4022431: SAUER, E. - Der Triumph des Gekreuzigten. Ein Gang durch die neutestamentliche Offenbarungsgeschichte. Mit 90 Entwürfen zu biblischen Ansprachen.
4141203: SAUER, E. - Het morgenrood der wereldredding. Een wandeling door de oudtestamentische openbaringsgeschiedenis. Vertaling D.C.v.d.Berg.
121483: SAUERLANDT, MAX - Werkformen Deutscher Kunst. Vom Wesen der Kunst u. der Kunstbetrachtung.
121334: SAUERMANN, DIETMAR - Volksfeste im Westmünsterland Volume 1 & 2 [2 Vols. Compl.].
103770: SAUERMOST, HEINZ JÜRGEN|WOLF-CHRISTIAN VON DER MÜLBE - Istanbuler Moscheen.
157323: SAUGMAN, PER - From the First Fifty Years. An informal history of Blackwell Scientific Publications.
143524: SAUL, NIGEL [ED.]. - Age of Chivalry. Art and Society in Late Medieval England.
130028: SAUL, NIGEL [ED.]. - St. Georges's Chapel Windsor in the Fourteenth Century.
95780: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome IX (Volume 9). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXVII)
141968: SAULNIER, TONY [& MARCEL BISIAUX] - Headhunters of Papua.
95776: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XIII (Volume 13). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXLIV)
100044: SAULT, DAVID - A Modern Guide and Index to the Mental Rubrics of Kent's Repertory.
4067403: SAUNDERS, T. AND SANSOM, H. (WATSON, D.) - David Watson. A Biography.
101752: SAUNDERS, KENNETH - The Gospel for Asia. A study of three religious masterpieces: Gita, Lotus and Fourth Gospel.
167372: SAUNDERS, BEATRICE - Tchehov the Man.
143489: SAUNDERS, VIVIEN [JOOST HAGE - FOREW.]. - Golfhandboek. De complete gids.
157011: SAUNDERS, RICHARD L. - Printing in Deseret. Mormons, Economy, Politics & Uta's Incunabula 1849-1851. A History and Descriptive Bibliography.
56706: SAUREN, J.J.A.M. - Ammonia monitor based on intermodulated CO2 laser photoacoustic stark spectroscopy
155756: SAUREN, J.J.A.M. - Ammonia Monitor Based on Intermodulated CO2 Laser Photoacoustic Stark Spectroscopy.
85960: SAUSSAYE, D. CHANTEPIE DE LA - De godsdienstige bewegingen van dezen tijd in haren oorsprong geschetst. Vier voorlezingen. (I. Orthodoxie II. Rationalisme en supranaturalisme III. Methodisme en piëtisme IV. Moderne theologie.)
89322: SAUSSURE, JEAN DE - In de leerschool van Calvijn
4076138: SAUTER G. - Erwartung als Erfahrung. Predigten, Vorträge und Aufsätze. (TB 47)
4134288: SAUTER JOH. - Baader und Kant.
181975: SAUTER, KIM - Transfer and Access to Universal Grammar in Adult Second Language Acquisition.
144331: SAUTIJN KLUIT, MR. W.P. - De Nieuwsbladen voor den Boekhandel.
94073: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de motoko Ninomiya
90619: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après me étude préliminaire de Motoko Ninomiya. Publication du Cetre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la Ive Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne.
55175: SAUWEN, RIK|SEUPHOR, MICHEL|VIATTE, GERMAIN - Seuphor / Het overzicht. Collection complète 1921-1925 (2 volumes)
164916: SAUZET, ROBERT - Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718). Un Nîmois sous Louis XIV.
102627: SAVAGE, GEORGE - Englische Keramik. Fayencen - Porzellan - Steingurt - Steinzeug.
93713: SAVAGE, ALAN D. - D'Aubigné's meditations sur les pseaumes. New Series, Numer 8. (Series: Studies in reformed theology and history)
157281: SAVAGE, ERNEST A. - Old English Libraries. The Making, Collecting and use of Books during the Middle Ages.
180152: SAVAGE, GEORGE - Seventeenth & Eighteenth Century French Porcelain.
110806: SAVAGE, SEAN J. - JFK - LBJ and the Democratic Party.
4139045: SAVAGE, M.J. - The Passing and the Permanent in Religion. A plain treatment of the great essentials of religion, etc.
155569: SAVAGE, ELIZABETH Z. [PREFACE]. - A Book for Jack, Words To, By and About John Parker, Curator of the James Ford Bell Library, University of Minnesota. Published in Spring 1991.
4143884: SAVATER F. - De moed om te kiezen. Een filosofie van de vrijheid.
4300342: SAVATER FERNANDO - Lof der godloosheid. Kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
4300345: SAVATER FERNANDO - De Tien Geboden. Handleiding voor de 21ste eeuw.
102986: SAVELKOULS, HENK - Sportief spiegelbeeld van de voetbalwereld 1910-1970. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de R.K. Voetbalvereniging O.J.C. te Rosmalen, augustus 1970. Zestig jaar voetbalhistorie in woord en beeld.
141833: SAVERKINA, IRINA IGORJEVNA - Römische Sarkophage in der Ermitage [2 Parts in Portfolio].
160779: SAVIGNAC, JEAN DE - Les memorables de Francisco de Enzinas. Tradiet pour la première fois depuis le 16e siècle du texte oroginal latin.
9746: SAVONAROLA, GIROLAMO - Epistolae Spirituales, et Asceticae. Miram vitae sanctitatem & simplicitatem, Fidei & Religionis zelum, Charitatisque fervorem redolentes & spirantes. Nunc primum collectae, & ex Ethrusca Authoris vernacula lingua Latine redditae, in gratiam & usum Christianae ac Religiosae Pietatis, & observantiae. Per Fr. Jacobum Quetif. WITH: Vita R.P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, Ord. Praedicatorum, Authore Ill. D. Joan. Franc. Pico. Notis accurata, variisque Principum & Dynastarum, de quibus in ea, stemmatibus aere incisis, tabulisque Genealigicis ad haec usque tempora deductis. Adjecto cen Mantissa Revelationum ejusdem F. Hieronymi Compendio. Additionibvs Insvper, Actis, Diplomatibus, Epistolis, Scriptorumque monimentis aucta & illustrata. Tomis II. Quorum I. Vitam cum Notis & stemmatibus, II. Additiones & acta exhibet.
84767: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord van toelichting van 'de staatsschool en de Roomsche kerk.'
85126: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Over het hoogste gezag. Redevoering bij de aanvaarding van het professoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgesproken den 6en Juni 1884
85123: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Eene ernstige wedervraag. Aan Dr. Ph.J. Hoedemaker
182306: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE [J. DE BRUIJN - INTROD.]. - De Hoogste Vrijheid. Over het Hoogste Gezag. Herdrukken ter gelegenheid van de 150e geboortedag van A.F.de Savornin Lohman - 29 mei 1837 [2 Vols. in Cover - Compl.].
85128: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Naar de Kerk of naar het evangelie?
85111: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Sociale Beschouwingen
85118: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Wat wil de antirevolutionaire partij?
85127: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Volk en Overheid. Rede bij de overdracht van het rectoraaat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1893
85112: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De scheidslijn
85114: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Hereeniging
88255: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Gezag en vrijheid
85398: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Het eigen Recht der Overheid. Rede uitgesproken bij de viering van den 295sten jaardag van de Rijks-Universiteit te Utrecht op 26 Maart 1931 door den Rector Magnificus Jhr. Dr. B.C. de Savornin Lohman
85125: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De hoogste vrijheid. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1887
154065: SAVRAMIS, DEMOSTHENES - Zur Soziologie des Byzantinischen Mönchtums.
163619: SAWYER-LAUÇANNO, CHRISTOPHER - An Invisible Spectator. A Biography of Paul Bowles.
4142076: SAWYER, F. - The Poor are Many. Political Ethics in the Social Encyclicals, Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America. (Diss.)
156600: SAWYER, P.H. [ED.]. - Medieval Settlement. Continuity and Change.
93971: SAX, CORNELIUS DIDERICUS - Carolus Niëllius
166727: SAXE, STEPHEN O. [JOHN DE POL - ILLUSTR.]. - American Iron Hand Presses. The Story of the Iron Press in America.
131625: SAXTORPH, NIELS M. - Danmarks kalkmalerier.
4059188: SAYER, G. (LEWIS, C.S.) - C.S.Lewis. Biografie.
102077: SAYERS, JANE E. - Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration.
90321: SAYERS, JANE E. - Papal judges delegate in the Province of Canterbury. 1198-1254. A Study in Ecclesiastival Jurisdiction and Administration.
162395: SAYLE, C. - Reynold Wolfe. A paper read before the Bibliographical Society July 15, 1914.
146404: SAYLES, G.O. - The Medieval Foundations of England.
141349: SAYLOR, STEVEN - Dood van een slavendrijver.
141348: SAYLOR, STEVEN - Romeins bloed.
110492: AL-SAYYID, AFAF LUFTI - Egypt and Cromer. A Study in Anglo-Egyptian Relations.
56025: SBRAGIA, ALBERTA M. - "Euro-Politics. Institutions and Policymaking in the ""New"" European Community"
185082: SCAGLIOLA, ROBERT - Les Apothicaires de Paris et les Distillateurs.
162510: SCALES, PETER C. - The Fall of the Caliphate of Córdoba. Berbers and Andalusis in Conflict.
156707: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile Fiorentino della metà del dugento.
156652: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile trescento.
55963: SCALIGERI, IOSEPHI - Olympiadon Anagraphe. Prolegomena de Olympiadon recensu universo et de auctore eius Josepho Scaligero scripta praemisit, notas tum M. Dittrichii tum suas . instructas subiecit, denique indices Olympionicarum, Archontum, Scriptorum locupltissimos
131101: SCAMMEL, G.V. - The World Encompassed. The First European maritime empires c. 800-1650.
143877: SCARR, JOHN LAURENCE - Life in France under Louis XIV.
145008: SCARRE, CHRIS [ED.]. - The Times Archeology of the World.
186345: SCATTERGOOD, V.J. - Politics and Poetry in the Fifteenth Century (1399-1485).
164772: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
161377: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
30165: SCHAAF, YPE - De blanke is gek
4042890: SCHAAF, J.W. (DIETZGEN, J.) - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen. (Diss.)
110278: SCHAAF, JASPER W. - Marx, zó gelezen.
30471: SCHAAF, YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika
4065005: SCHAAF, YPE (LEEUWARDEN) - Laarzen op de langen pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. (Met uitvouwbare kaart)
160877: SCHAAF, JASPER - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
47460: SCHAAFF, J.H. VAN DER - Proeve van een Juridisch theologisch Onderzoek, naar de Veroordeling van Jezus Christus, zoo voor den Joodschen Raad, als later voor den Romeinschen Landvoogd Pontius Pilatus
4142847: SCHAAFSMA, P. - Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions. (Diss.)
162415: SCHAAP, MR. H.P. - Philips Wielant en diens Corte Instructie omme Joghe Practisienen in Civile Zaken.
60629: SCHAAP.G.J.DR - Samen leren leven en geloven
61442: SCHAAP, G. - Franciscus Ridderus (1620-1683) een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie
144959: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
131671: SCHAAP, SYBE - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
95577: SCHAAP, J.G. - Interactief leren in godsdienst en levensbeschouwing. Zoeken naar zin in religieuze communicatie binnen een multiculturele samenleving, met als casus het bijbelonderwijs
91179: SCHAAP, P.J. - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
96670: SCHAAP, P.J. - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen
55380: SCHAAP, GIJSBERT - Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (Summary in English included)
140168: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
53497: SCHAAP, GERCO - Piet van Egmond. Een leven voor muziek
4140701: SCHAAP, H. (ROLAND HOLST, H.) - Historie en verbeelding in De held en de schare van Henriëtte Roland Holt.
151368: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
151397: SCHAAP, DICK - Brug naar de zeven zeeën. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
121622: SCHAAP, DRS. J. COR - Concordantie van kinderliedjes. 1500 kinderliederen op een rij.
167393: SCHAAPMAN, KEES - Grootste Kraak In Krantenland. Het Drama Apax Bij Pcm
122520: A.H.G. SCHAARS|COLENBRANDER, A. - Achterhoeks plat met plaatjes. Bi-j-ene-egaard in Varsseveld.
180528: A.H.G. SCHAARS [ED.].|BOOGMAN, J.C.|G.J.H. KROSENBRINK|J. HARENBERG - Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman.
146238: SCHAARS, DRS. A.H.G. - Bosbouw in de achttiende eeuw. De bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw [The Forestry of 'Het Entel' in the Second Part of the Eighteenth Century].
152133: SCHAARS, F.A.M. - De Nederduitsche Spraekkunst [1706] van Arnold Moonen [1644-1711]. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.
31283: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers
4134012: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
152707: A.H.G. SCHAARS [ED.].|BOOGMAN, J.C.|G.J.H. KROSENBRINK|J. HARENBERG - A.C.W. Staring. Dichter en landman - regionalist en nationalist.
121931: SCHAARS, A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten.
144942: SCHAART, JULIANA [ED. - ET AL.]. - Walter Stöhrer. Bilder 1961-1988.
10467: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving van Het Leven Onses Heeren Jesu Christi en d' omstandigheden van dien. Getrocken Uyt de Vier Evangelisten, met Leersame Aenmaerkingen, en Beschrijvingen der Landen, Steeden, Plaetsen, Bergen, Rivieren en Wateren verrijkt, Alles na tijds ordre gestelt, en in acht Deelen verdeelt.
6999: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Lvst-Hof des Gemoets. Inhoudende verscheyde Geestelycke Oeffeningen. Met noch, Twee Collatien der Wandelende ziele met Adam en Noah, Vervatende de Geschiedenissen des eersten Werelts tot op den Patriarch Abraham toe.
9645: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving Van het Leeven Onses Heeren Jesu Christi, En d' Omstandigheden van dien. Getrokken uit de vier Evangelisten, Met leersame Aanmerkingen, ende Beschrijvingen der Landen, Steden, Plaatsen Bergen, Rievieren en Wateren verrijkt. Alles gesteld na ordre des tijds, en in acht Deelen verdeelt. Den derden Druk, met vele kopere Platen.
4300708: SCHABERT, O. - Martelaren van onzen tijd. Woord vooraf en een naschrfit van F.J.Krop.
4142974: SCHABRACQ, M. - De inrichting van de werkelijkheid. Over de relatie tussen situaties en personen.
150457: SCHACHERMEYR, FRITZ - Die minoische Kultur des alter Kreta.
4143861: SCHACK, A.F. - Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. 2., mit Nachträgen vermehrte Ausgabe.
55859: SCHADE GÜNTER - Exxpressionisten. Die Avantgarde in Deutschland 1905-1920. Ausstellung im Stammhaus der Nationalgalerie vom 3. September bis 16. November 1986. 125 Jahre Sammlungen der Nationalgalerie 1861-1986
4037019: SCHADE VAN WESTRUM, A.C. - Ter overdenking. Preeken.
143178: SCHADE, CAROL - Jan Ernst Van Der Pek, 1865-1919. Pionier van de volkshuisvesting.
140023: SCHADE, OSKAR [ED.]. - Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein.
121518: SCHADEE, MARIE C. - La Coutume de la Chasse aux Têtes et le Sacrifice chez les Dayaks de Landak et Tayan.
100303: SCHADEWALDT, H. - Dodendans. Grafiek uit de verzameling van de Universiteit van Düsseldorf.
56250: SCHAEFER, DAVID LEWIS - Illiberal Justice. John Rawls vs. the American political tradition
86054: SCHAEFER, CLAUDE (HRSG.) - Die Bibel, Tausend Jahre christlicher Kunst in den Werken Alter Meister
4035560: SCHAEFER, TIM. (ED.) - De Religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici. Ed.quarta aucta et emenda.
4067270: SCHAEFFER, E. - L`Abri. Illustrated by Deirdre Ducker.
185102: SCHAEFFER, AAGE - Søtorup-Haslev Apotek 1856-1956. Traek af apotekets historie. Udgivet i anledning af hundredsårsdagen for apotekets oprettelse af Imm. Engelstoft - apoteker i Haslev.
53174: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangebonden aan Prof. Dr. J. Douma
185103: SCHAEFFER, AAGE - Christianshavns Apotek 1707-1957. Enhjørningapoteket. Nogle traek af apotekets historie 1707-1957.
92865: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis
4073827: SCHAEFFER, C.F.A. - Stratigraphie Comparée et Chronologie de l`Asie Occidentale. (IIIe et IIe milllénaires) Syrie, Palestine, Asie mineure, Chypre, Perse et Caucase. Avec 70 planches, 324 figures, 9 Tableaux Synoptiques et 1 Carte.
53449: SCHAEFFER, CLAUDE F.-A. - Reprise des fouilles de ras shamra-ugarit, campganes XII à XVII (1948-1953). Rapports préliminaires suivis d'Études sur les Textes en cunéiformes par Ch. Virolleaud
4040842: SCHAEFFER, H. (RED.) - Handboek Godsdienst in Nederland. (Medewerkers: A.J.Jelsma, W.Koole, G.Manenschijn, W.R.v.d.Zee e.a.)
170496: SCHAEFFLER, RICHARD - Reason and the Question of God. An Introduction to the Philosophy of Religion.
96438: SCHAERER, RENÉ - La question platonicienne. Étude sur les rapprots de la pensée et de l'expression dans les dialogues
4136714: SCHAERER, M. (SUNDAR SINGH) - Sadhu Sundar Singh. Ein Apostel Jesu Christi in Indien. Nach englischen Quellen und mündlichen Mitteilungen bearbeitet.
122724: SCHAETZEN,BARON PH. DE [INTROD.]. - Album Dr. M. Bussels.
110445: SCHAEVERS, MARK - Atlas of de reis rond de wereld.
182621: SCHAEWEN, DEIDI VON [PHOTOGR.]. - Walls.
104145: SCHAEWEN, DEIDI VON [PHOTOGR.]. - Muren.
4053566: SCHÄFER, PH. (ZIMMER, P.B.) - Philosophie und Theologie im Übergang von der Aufklärung zur Romantik dargestellt an Patriz Benedikt. (STG 19.Jh.3)
58770: SCHÄFER, KLAUS - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards
145825: SCHÄFER, THOMAS - Casanova. Magier - Gelehrter - Abenteurer.
4002369: SCHÄFER, P. - Geschichte der Juden in der Antike. Die Juden Palästinas von Alexander der Grossen bis zur arabischen Eroberung.
180220: SCHÄFER, TTIMOTHEUS - Das Ordensrecht nach dem Codex Iuris Canonici.
58769: SCHÄFER, KLAUS - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards
183588: SCHÄFER, DIETRICH - Forschungen und Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift Dietrich Schäfer zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von seinen Schülern.
4140365: SCHÄFER, P. - Studien zur Geschichte und Theologie des rabbinischen Judentums. (AGJU XV).
4143667: SCHÄFER, W. (CRISPINUS, L.) - Leonhardus Crispinus. Studien zur Homberger Reformationsgeschichte 1526-1976.
153528: SCHÄFERS, BERNHARD [ED.]. - Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf 1992. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft för Soziologie.
182814: SCHAFF, DR. PHILIPP [DR. D. HARTING - TRANSL.]. - Duitschland. Zijne hoogescholen, godsgeleerdheid en godsdienstige kerkelijke toestand: benevens schetsen van Neander, Tholuck, Olshausen, Hengstenberg, Twesten, Nitzsch, Müller, Ullmann, Rothe, Dorner, Lange, Ebrard, Wichern en andere beroemde Duitsche godgeleerden van den tegenwoordigen tijd.
165015: SCHAFFER, ALFRED - Dwaalgasten.
142180: SCHÄFFER, PAUL - Schnitzaltäre des späten Mittelalters im Kreis Uelzen.
165016: SCHAFFER, ALFRED - Kooi.
165030: SCHAFFER, ALFRED - Schuim.
153161: SCHAFFMEISTER, DIETER - Entwicklung und Begriff des niederländischen Wirtschaftsstrafrechts.
4011968: SCHAFFNER, O. (AMORT, E.) - Eusebius Amort (1692-1775) als Moraltheologe.
184366: SCHÄFKE, WERNER [FLORIAN MONHEIM & ROMANVON GÖTZ - PHOTOGR.] - Mittelalterliche Backsteinarchitektur von Lübeck bis zur Marienburg.
104887: SCHAFTENAAR, HENK - Naarden. Een vogelvlucht door tijd en ruimte [& Folding Map].
84227: SCHAICK, C. VAN - Feestrede ter herinnering aan het twee honderd vijfit jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Dwingeloo, den 26 dec. 1850 naar aanleiding van Deutr. 37 vs. 7a.
156461: SCHAIK, J.W.C. VAN - Nicolaas van der Monde en de Utrechtse gevelstenen.
186346: SCHAÏK, REMI VAN - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
182917: SCHAIK, P. VAN - Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst.
56078: SCHAIK, J.W.C. VAN - Nicolaas van der Monde en de Utrechtse gevelstenen
167629: SCHAIK, A.H.M. VAN - Bataafs en Rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw.
110406: SCHAIK, P. VAN - Met vallen en opstaan. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Drachten.
183644: SCHAIK, TON H.M. VAN - Alfrink. Een biografie.
122449: SCHAÏK, IR. D.C. VAN - Maastricht en de Sint Pietersberg.
92177: SCHAIK, ANTONIUS HENDRIKUS MARIA VAN - Bataafs en rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Batave et Romain. Trois essays cocerat les relations entre l'Eglise catholique aux Pays-Bas Septentriaux et Rome à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle (avec un résumé en français)
186308: SCHAIK, ANTONIUS H.M. VAN - Een mooi geloof. Katholieken in Salland vanaf de Reformatie tot 2000.
93498: SCHAIK, TON H.M. VAN - Alfrink. Een biografie
31797: SCHAIK, ANTONIUS HENDRIKUS MARIA VAN - Bataafs en rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw / Batave et Romain. Trois essays concernant les relations entre l'eglise catholique aux Pays-Bas Septentrionaux et Rome à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle (avec un résumé en français)
153885: SCHAIK, E.M. VAN - Gedwongen werkverandering en gezondheidsbeleving.
144462: SCHAIK, MARTIN VAN - The Harp in the Middle Ages. The Symbolism of a Musical Instrument.
123112: SCHAIK, TON H.M. VAN - Alfrink. Een biografie.
103361: SCHAIK, TON VAN - Katholieken in de twintigste eeuw.
92793: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland
183031: SCHALEK, ALICE - An den Höfen der Maharadschas.
4142097: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis. (Arbeiten zur Literatur und Geschichte des Hellenistischen Judentums XVII)
54451: SCHALK, P. - Wat verkondigd is. Preken van de zestien voorgangers die de Gereformeerde Gemeente van lisse gediend hebben. Met korte levensschets van de voorgangers
96397: SCHALK, P. - Herdenk de trouw. Honderd jaar christelijk onderwijs in Lisse
103362: SCHALK, EVA MARIA - Die Mühlen im Land Salzburg.
162194: SCHALKWIJK, HARRY VAN - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
173447: SCHALL, JAMES V. - On unseriousness of human affairs : teaching - writing - playing - believing.
171249: SCHALL, JAMES V. - The Regensburg Lecture. Word, Will, Controversy.
173449: SCHALL, JAMES V. - The life of the mind : on the joys and travails of thinking.
152729: SCHALLENBERG, DR. E.W. - Studiën over Frédéric Chopin.
176067: SCHAMA, SIMON - The story of the jews : finding the words 1000 BC - 1492 AD.
92670: SCHAMA, SIMON - Dodelijke zekerheden (Ongegronde speculaties)
185655: SCHAMA, SIMON - De geschiedenis van de Joden / Deel 1: De woorden vinden 1000 v.C. tot 1492 [only].
144191: SCHAMA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
155206: SCHAMA, SIMON - Landschap en herinnering.
101383: SCHAMELHOUT, DR. G. - Ethnische Vraagstukken en Verzamelde Toespraken.
186210: SCHAMONI, PETER - Max Ernst. Maximiliana. The illegal practice of astronomy.
182219: SCHAMP, JACQUES - Photios historien des lettres. La Bibliothèque et ses notoces biographiques.
121453: SCHANK, ROGER C. - Dynamic Memory. A theory of reminding and learning in computers and people.
154012: SCHANZ, FRIDA [ED.]. - Kinderlust. Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Zweiter Jahrgang [1888].
150587: SCHAPELHOUMAN, MARIJN - Netherlandish Drawings circa 1600 in the Rijksmuseum / Nederlandse tekeningen omstreeks 1600 in het Rijksmuseum.
157620: SCHAPENDONK, ANS - Die Widerspenstigen Niederlande. Frühzeitlicher Niederländischer Buchbestand der Universitätsbibliothek Marburg.
85357: SCHAPER, B.W. - Tussen machtsstaat en welvaartsstaat.
56838: SCHAPER, FRANK - Hoe je een geboren leider wordt
122643: SCHAPIRO, LEONARD - The Origin of the Communist Autocraty. Political Opposition in the Soviet State First Phase 1917-1922.
183106: SCHAPIRO, LEONARD - Turgenev. His Life and Times.
121765: SCHAPIRO, LEONARD - Retionalism and Nationalism in Russian Nineteenth-Centuty Political Thought.
158153: SCHAPIRO, MEYER - Late Antique, Early Christian and Mediaeval Art. Selected Papers.
153386: SCHAPIRO, MEYER - Romanesque Art. Selected Papers.
181979: SCHAPIRO, LEONARD - Turgenev. His Life and Times.
141083: SCHARABI, MOHAMED - Kairo. Stadt und Architektur im Zeitalter des europäischen Kolonialismus.
4043692: SCHARBERT, J. - Prolegomena eines Alttestamentlers zur Erbsündenlehre. (QD 37)
140396: SCHARDT, HERMANN - Paris 1900. Französische Plakatkunst.
182239: SCHARF, BERTRAM [ED.]. - Experimental Sensory Psychology.
154190: SCHARF, JOACHIM-HERMANN [ED.]. - Evolution. Nona Acta Leopoldina. Abhandlungen der deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Vorträge anlässlich der Jahresversammlung 1973. Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, 1975 [& 2 DISKS].
4066221: SCHARF, R.F. - Wat zullen wij Mirjam vertellen?. Opstellen en voordrachten over Joden en Polen.
165118: SCHARF, CLAUS - Katharina II., Deutschland und die Deutschen.
122163: SCHARF, CLAUS - Katharina II. , Deutschland und die Deutschen.
4056980: SCHARPFF, P. - Geschichte der Evangelisation. 300 Jahre Evangelisation in Deutschland, Grossbritannien und USA. (Mit einem Geleitwort von Billy Graham)
140148: SCHARTEN, ROOS - Exhaustive Interpretation: A Discourse-Semantic Account.
180251: SCHATBORN, PETER - Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw.
151398: SCHATBORN, P. - Portretten op papier. Tekeningen, prenten en foto's in de verzameling van het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum / Portraits on Paper. Drawings, prints and photographs in the collection of the Rijksmuseum Print Room.
151151: SCHATBORN, PETER [JUDITH VERBERNE] - Tekenen van warmte. 17de-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië.
150643: SCHATBORN, PETER - Tekeningen van Rembrandt, zijn onbekende leerlingen en navolgers / Drawings of Rembrandt, his Anomymous Pupils and Followers.
140135: SCHATTSCHNEIDER, DORIS|WALLACE WALKER - M.C. Escher Caleidocycli. Kalós [mooi] + eîdos [figuur] + kyklos [ring].
153777: SCHATZ, H.F. - Plat Amsterdams in its social context: A sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam.
143797: SCHAUB, STEFAN - Beknopte geschiedenis van de muziek. Met veel muziekvoorbeelden.
131983: SCHAUBE, PROF. ADOLF - Handelsgeschichte der Romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge.
47258: SCHÄUBLIN, CHRISTOPH - Aus paganer und christlicher Antike. Ausgewählte Aufsätze zur Klassischen Philologie (1970-1997) Herausgegeben von Urs Breitenstein und Rainer C. Schwinges unter Mitwirkung von Thomas Schmid
104620: SCHAUER, GEORG KURT - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhunderts.
90585: SCHAUER, GEORG KURT - Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrjundert
158212: SCHAUER, GEORG KURT [ED.]. - Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert.
157137: SCHAUER, GEORG KURT - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Buchumschlägen aus der Sammlung Curt Tillmann.
4140971: SCHAUSS, H. - The Jewish Festivals. History & Observance.
157557: SCHAUSS, HANS-JOACHIM [ED.]. - Buchenswert. Notizen über das Büchermachen.
4142652: SCHAVEMAKER, C. & WILLEMSEN, H. (RED.) - Over de moraal van de mens.
150808: SCHAZMANN, PAUL-ÉMILE|STEVE COX - The Bentincks. The history of a European family.
4024504: SCHEBESTA, P. (RED.) - Oorsprong van de godsdienst. Resultaten van het prehistorisch en volkenkundig onderzoek.
163873: SCHECHTER, MICHAEL G. [ED.]. - The Revival of Civil Society: Global and Comparative Perspectives.
145545: SCHECK, FRANK RAINER - China. Kunstroutes door het Rijk van het Midden.
30619: SCHECTER, BARNET - The battle for New York. The City at the Heart of the American Revolution
4009820: SCHEDL, C. - Talmud, Evangelium, Synagoge.
4023549: SCHEEL, O. (LUTHER, M.) - Evangelium, Kirche und Volk bei Luther.
94448: SCHEEL, OTTO - Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation (2 Volumes)
87792: SCHEEL, OTTO - Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation (2 Banden)
153706: SCHEELE, PIET - Werken tussen leen en bondsbestuur. 15 jaar onderhandelen voor de Industriebond FNV in de petrochemische industrie in de Rijnmond.
4071453: SCHEELE, P.M. - Degeneratie. Het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief.
158020: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 [2 Vols. Compl.].
167860: SCHEEN, PIETER A. [P. SCHEEN - ED.]. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880.
162692: SCHEEN, PIETER A. [P. SCHEEN - ED.]. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880.
183925: SCHEEPERS, DAAN - The Social Functions of In-group Bias.
56520: SCHEEPERS, G.J. - 1880-1950. Een geschrift samengesteld voor G.J. Scheepers door zijn vrienden en collega's
60631: SCHEEPERS. J.H. - De Gees van God en die gees van die mens in die Ou Testament
102763: H.J. SCHEEPMAKER [EDS.].|JONG, ERIK DE - Tuinieren door de eeuwen heen. Uitgegeven in samenwerking met de Royal Horticultural Society.
182988: H.J. SCHEEPMAKER [EDS.].|JONG, ERIK DE - Tuinkunst. Dutch Yearbook of the History of Garden and Landscape Architecture. Volume 1.
103956: SCHEEPMAKER, ANNE - Eten met de Oranjes. Een fotokookboek.
166311: SCHEEPSMA, WYBREN - Medieval Religious Women in the Low Countries. The Modern Devotion, the Canonesses of Windesheim, and Their Writings.
100031: H. SCHEEPSTRA [C. JETSES - ILLUSTR.]. [G. VAN HEES - ED.].|LIGHTHART, JAN - Dicht bij huis.
4047012: SCHEER, A.H.M. - De aankondiging van de Heer. Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart.
180140: SCHEERDER O.S.C., G. - De Contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
141809: SCHEERLINCK, KARL - Alfred Ost 1884-1945. Affiches - Posters. Oeuvrecatalogus.
90032: SCHEERS. G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
81635: SCHEERS, E.M. VAN - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers weduwe van Gerrit Duijzer eerder weduwe van Marinus Voshart, geboren te Dordrecht op 11 November 1874, overleden te Brakel op 19 Januari 1970
60632: SCHEERS. G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
31455: SCHEERS, ELIZABETH MARIA VAN - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde Moeder Elizabeth Maria van Scheers
4025070: SCHEERS, G.PH. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Philippus Jacobus Hoedemaker. (Diss.)
140894: SCHEERS, DR. G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
181980: SCHEERS, SIMONE - La Gaule Belgique [Volume 2: Traité de Numismatique Celtique].
170213: SCHEFFCZYK, LEO - Der Trinitarische Gott - Die Schöpfung - Die Sünde Faszikel 2a: Schöpfung und Vorsehung [Handbuch der Dogmengeschichte].
142598: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Groeninx van Zoelen.
142606: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Chabot.
142599: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Huyssen van Cattendyke.
142600: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Steyn.
100357: SCHEFFER, DR. J.C.TH. - Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen.
142603: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Straalman.
82136: SCHEFFER, W. - Proeve eener zuiver-evangelische behandeling van de Heidelbergschen Catechismus in breede schetsen
161358: SCHEFFER, DR. H.J. - Een ongewoon heer met ongewone besognes. Henry Tindal.
92054: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes
32413: SCHEFFER, CARLA E.A. - Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlanden (Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1985)
142604: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Meyners.
142605: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Browne.
131612: SCHEFFER, MECHTILD - Die Bach Blütentherapie. Theorie und Praxis.
132165: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt.
142601: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Prins.
142602: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt.
4133954: SCHEFFER, PAUL - Het land van aankomst.
155962: SCHEFFER, D.C. [ED. - ET AL.]. - Arnhem. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw.
162259: SCHEFFER, HENDRIK JAN - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
101994: SCHEFFERS, FRANK [ED.]. - Beukenhof. Het voormalig klooster van Biezenmortel.
4136310: SCHEFFERS, J.W. - Gedreven leven. Reflecties op een levensverhaal. (Memoreeks)
154290: A.A.J. SCHEFFERS [ET AL.]. A. VERPLAETSE - FOREW.].|RENSSELAAR, C. VAN|W.E.V. VANTHOOR - Geld van de koning-koopman. Munten en biljetten van Willem I, 1815-1830
184500: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - Om de kwaliteit van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw [2 Volumes - Complete Set].
141989: SCHEFFLER, KARL - Deutsches Land in 111 Flugaufnahmen.
90369: SCHEFFLER, KARL - Paris
180680: SCHEFFNER, MANFRED [ED.]. - Katalog der Jazzschallplatten. Ausgabe 1970/71. - 12. Jahrgang.
53302: SCHEFOLD, R. A.O. - Man, meaning and history. Essays in honour of H.G. Schulte Nordholt (Serie: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde)
4072076: SCHEGGET, G.H.TER - Recht op gemeente. De betekenis van joodse denkers voor mijn ethiek.
4028844: N.N. (SCHEGGET, G.H.TER) - De zaak ter Schegget. Onder red.van: R.H.Kroon en R.Zuurmond.
93250: SCHEGGET, GIJSBERTUS HENDRICUS TER - Het beroep op de stad der toekomst. Praktisch-dogmatische studie van de revolutie
4050448: SCHEGGET, G.H.TER - Een hart onder de riem. Over de Bergrede.
4049053: N.N. (SCHEGGET, G.H.TER) - De zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht. Feestbundel voor G.H.ter Schegget. Red.A.v.d.Beek, M.den Dulk, G.G.de Kruijf.
4049134: SCHEGGET, G.H.TER - Volmacht in onmacht. Over de roeping van de christelijke gemeente in de politiek.
4022434: SCHEGGET, G.H.TER - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
4063704: SCHEGGET, G.H.TER - De menslievendheid van God. Gedachten over de verzoening.
163426: SCHEIBERT, PETER - Von Bakunin zu Lenin. Geschichte der Russischen Revolutionären Ideologien 1840-1895. Volume 1: Die Formung des radikalen Denkens in der Auseinandersetzung mit Deutschem Idealismus und Französischem Bürgertum [All Published].
94069: SCHEIBLE, HEINZ - Melanchthon. Eine Biographie
31032: SCHEIBLE, HEINZ - Melanchthon. Eine Biographie
94086: SCHEIBLE, HEINZ A.O. - Melanchthons Briefwechsel. Regesten 1-1560, Addenda und Konkordanzen, Orte A-Z und Itinerar. (Band 1 - 10, 10 Volumes)
155808: SCHEID, UWE - Photographica sammeln. Kamaras - Photographien - Ausrüstungen.
95581: SCHEIERMACHER, FRIEDRICH - Der christliche Glaube nach den Grundsägen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (2 volumes in 1 binding)
164746: SCHEIN, SYLVIA - Fideles Crucis. The Papacy, the West and the Recovery of the Holy Land 1274-1314.
60633: SCHEIT. H. - Geist und Gemeinde (Zum Verhaltnis von Religion und Politik bei Hegel, Epimeleia Beitrage zur Philosophie Band 21)
184683: SCHELENZ, HERMANN - Zur Geschichte der pharmazeutisch-chemischen Destilliergeräte.
157964: SCHELENZ, H. - Geschichte der Pharmazie.
4028868: SCHELER, M. - Vom Ewigen im Menschen. (Gesammelte Werke V)
165711: SCHELER, MAX - Versuche zu einer Soziologie des Wissens. Herausgegeben im Auftrag des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften in Köln.
4300846: SCHELER, MAX - Frühe Schriften. Mit einem Anhang hrsg. von Maria Scheler und Manfred S.Frings. Gesammelte Werke 1)
4300848: SCHELER, MAX - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Mit einem neuen Sachregister von Maria Scheler. (Gesammelte Werke 2)
105150: SCHELFGAARDE, MR. A.P. [ED.]. - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
160217: SCHELFGAARDE, DR. P. VAN - De zielkunde van Aristoteles.
94528: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
141588: SCHELHAAS, MR. H. [ET AL.]. - Boerderijen in Overijssel.
4133217: SCHELHAAS, H. - De informatieplicht van de overheid. The duty of government to inform.(Diss.)
153543: SCHELHOWE, HEIDI - Das Medium aus der Maschine. Zur Metamorphose des Computers.
180654: SCHELIHA, RENATA VON [ED.]. - "Euripides "" Herakles "". Übertragen, eingeleitet und kommentiert."
4142059: SCHELKLE, K.H. (HERDER) - Die Petrusbriefe - Der Judasbrief. (Herders Theologischer Kommentar NT XIII/2)
4033492: SCHELKLE, K.H. - Paulus. Leben - Briefe - Theologie. (Erträge der Forschung)
164506: J. SCHELL [EDS.].|MIEGHEM, J. VAN|P. VAN OYE - Biogeography and Ecology in Antartica.
110323: SCHELLART, A.I.J.M.|THEO DE VRIES - Kastelen vertellen hun verhalen.
181687: A.I.J.M. SCHELLART [EDS. - ET AL.].|KALKWIEK, DR. K.A. - Atlas van de Nederlandse Kastelen. Nederland in kaart gebracht.
101828: SCHELLART, A.I.J.M.|THEO DE VRIES - Woonsteden der Oranjes.
161175: SCHELLART, DR. FR. J. - Volksboek van Margarieta van Lymborch [1516]. Academisch proefschrift. voorzien.
130390: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
182481: SCHELLE, HANSJÖRG - Ernst Jüngers 'Marmor-Klippen'. Eine kritische Interpretation.
121897: SCHELLE, KLAUS - Karl der Kühne. Burgund zwischen Lilienbanner und Reichsadler.
150986: SCHELLE, KLAUS - Die Sforza. Bauern - Condottieri - Herzöge.
105034: SCHELLEKENS, JAN [ED. - ET AL.]. - Hendrik de Laat 80 jaar.
102247: SCHELLEKENS, HUUB - Breinboek. Hersenen, biochemie en de menselijke geest.
110554: SCHELLER, ROBERT W. - Nicolaas Rockox als oudheidkundige.
4006643: SCHELLEVIS, L. (RAHNER, K.) - De betekenis van Jezus` mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner. (Diss.)
60636: SCHELLEVIS. L. - De betekenis van Jezus' mensheid (Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner)
31890: SCHELLEVIS, LEENDERT - De betekenis van Jezus' mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner / Die Bedeutung der Menschheit Jesu. Eine Untersuchung nach der Christologie Karl Rahners (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4028307: SCHELLING, P. (VB) - Obadja. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4057387: SCHELLING. P. - Een huis met vele kamers. Inleiding in het christendom.
156786: SCHELLING, H.G.J. [INTROD.]. - Met Burijn en Guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland.
60637: SCHELLING. P. - De Asafspsalmen (Hun samenhang en achtergrond, Dissertationes Neerlandicae Series Theologica)
59269: SCHELLING, PIET - Werkwoorden in de Bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur
9789024223848: SCHELLING. P. - Paranormale verschijnselen. Pastoraal-bijbelse overwegingen
181981: SCHELLING, H.G.J. [INTROD.]. - Met Burijn en Guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland.
102708: SCHELLINGER, PAUL E. - St. James Guide to Biography.
91260: SCHELLINGERHOUT, N. - Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Oud-Alblas.
121536: SCHELLINGERHOUT, DRS. JUDITH [ED. - ET AL.]. - Gids voor de kruidentuin.
54942: SCHELLINGERHOUT, N. - Gedenk van hoedanige eeuw ik ben (Psalm 89:48a). De geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Oud-Alblas
30529: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands
55887: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver, Mr. Jacobus Scheltema
130569: SCHELTEMA, MR. F.G. [MR. W.R. MEIJER - ED.] - Wissel- en chequerecht. Algemeen deel.
123284: SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, E. - Freud als ethnoloog.
163213: SCHELTUS, G.A. - Voorziening in de behoefte der belligerenten aan steenkolen.
82059: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève-Frankrijk
54092: SCHELVEN, C.L.F. VAN - In den kruitdamp. De vrijmaking van oude en nieuwe weterings kerk verhaald, en van bijlagen en aanteekeningen voorzien
88825: SCHELVEN, A.A. VAN - Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen.
88799: SCHELVEN, A.A. VAN - Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen.
55947: SCHELVEN, A.A. VAN - Marnix van Sint Aldeegonde
82069: SCHELVEN, A.A. VAN - De school met den Bijbel en het onderwijs in de geschiedenis
57651: SCHELVEN, A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde
85242: SCHELVEN, A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918
85483: SCHELVEN, A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918
94261: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III: Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
94731: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd (3 delen)
100490: SCHELVEN, DR. A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
32155: SCHELVEN, A.A. VAN - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland, in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden
95878: SCHELVEN, A.A. VAN - De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland, in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden
94971: SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek. Rede uitgesproken ter herdenking van 's prinsen geboorte, in een publieke zitting van den senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 27 maart 1933
4055939: SCHELVEN, A.A.VAN, (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
53740: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568
4137086: SCHELVEN, A.A.VAN, (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II. Schotland - Engeland - Noord-Amerika. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis.
4031879: SCHELVEN, A.A.VAN, (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II. Schotland - Engeland - Noord-Amerika. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis.
96068: SCHELVEN, A.A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat
4028851: SCHEMPP, P. - Briefe. Ausgewählt und Hrsg.von E.Bizer.
181982: SCHENDA, RUDOLF [ET AL.]. - Die Lebenstreppe. Bilder der menschlichen Lebensalter.
152745: SCHENDEL, CORINNA VAN [ED.]. - Arthur van Schendel. Schrijvers prentenboek deel 19.
54518: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Verzameld werk (8 delen)
56544: SCHENDEL, A. VAN E.A. - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650
185009: SCHENDEL, WILLEM VAN - Three Deltas. Accumulation and Poverty in Rural Burma, Bengal and South India.
4057409: SCHENDERLING. J. - Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier. (Diss.)
55066: SCHENDERLING, JACQUES - Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier
60638: SCHENDERLING. J. - Mens en dier in theologisch perspectief (Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier)
32456: SCHENK, M.G. - Amsterdam, stad der vroomheid
82415: SCHENK, WILLEM - Wangedrag van kinderen, onderzoek naar aard en oorzaken ten aanzien van 600 Rotterdamsche kinderrechter-kinderen
94227: SCHENK, V.W.D. - Tussen duivelgeloof en beeldenstorm. Een studie over jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam
4056467: SCHENK, W. - Der Passionsbericht nach Markus. Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der Passionstraditionen.
173667: SCHENK, JOCHEN - Templar families : landowning families and the Order of the Temple in France, c. 1120-1307. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought - Fourth Series
161322: SCHENK, DR. V.W.D. - Tusschen Duivelsgeloof en Beeldenstorm. Een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam.
165217: SCHENK ZU SCHWEINSBERG, EBERHARD FREIHERR - Georg Melchior Kraus.
123350: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim, haar leven en werk.
102263: SCHENK, ALEXANDER - GRAF VON STAUFENBERG - Trinakria. Sizilien und Grossgriechenland in archaischer und frühklassischer Zeit.
4134037: SCHENK, M.G. (AMSTERDAM) - Amsterdam, Stad der Vroomheid. (De Amsterdansche Reeks)
184403: SCHENK, HANS [ED.]. - Living in India's Slums. A Case Study of Bangalore.
47067: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Same Seths. Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament. Herausgegeben von Gesine Schenke Robinson, Gesa Schenke und Uwe-Karsten Plisch (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 78)
54302: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Gott Mensch in der Gnosis. Ein religiongeschichtlicher Beitrag zur Diskusion über die paulinische Anschauung von der Kirche al Leib Christi
46926: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Same Seths. Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament. Herausgegeben von Gesine Schenke Robinson, Gesa Schenke und Uwe-Karsten Plisch (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 78)
4051401: SCHENKEVELD, M.H. & SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen. Gekozen en toegelicht.
4136241: SCHENKEVELD, M.H. (CLERCQ, W. DE) - Willem de Clercq en de literatuur. (Diss.)
144360: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET|WILLEMIEN B. DE VRIES [EDS.]. - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier [1620-1695].
4137812: SCHENZ, A. - Matthaeus 1: 1-4, 23 im Lichte der semitisch-literarischen Architektonik.
4137813: SCHENZ, A. - Der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu nach den Synoptikern.
4141486: SCHEP, J.A. - The Nature of the Resurrection Body. A Study of the Biblical Data.
156002: SCHEP, DRS. J. - De Groote Societeit. Arnhem 1763-1993. Bevordering van veraangenaming van gezellig verkeer. Beschrijving van 230 jaar geschiedenis.
168100: SCHEPEL, CORNELIS JAN HERMAN - Wegenrecht in Nederland.
180136: SCHEPEL, MR. A.F. [INTROD.]. - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858.
4140545: SCHEPELERN, W. - Der Montanismus und die phrygischen Kulte. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
60639: SCHEPENS, THEO - Plaats en betekenis van de godsdienst in christelijke ziekenhuizen
186004: J.F.M. SCHEPERS [H.W. DE KOOKER - INDEXES|MULLER, FREDERIK|P.J. BUIJNSTERS - INTROD.].|R.W.P. DE VRIES - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Aanhang over opvoeding en onderwijs. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogie van de firma's Frederik Muller & Cie [1893] en R.W.P. de Vries [1907] en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers [1947 & 1949].
131400: J.F.M. SCHEPERS|MULLER, FREDERIK|R.W.P. DE VRIES - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Aanhang over opvoeding en onderwijs. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogie van de firma's Frederik Muller & Cie [1893] en R.W.P. de Vries [1907] en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers [1947 & 1949] Registers van H.W. de Kooker. Inleiding P.J. Buijnsters.
130944: SCHEPERS, PROF. IR. J.H.G. - Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto's met toelichtende tekst.
56751: SCHEPPENS, LUC - Brugge bezet. 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen
157704: DRS. M. DE SCHEPPER [EDS.].|NAVE, DR. FRANCINE DE - De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden [1474-1660].
162461: SCHEPPER, MARCUS DE - ABC Antwerpse Bibliofiele Collecties.
95788: SCHEPS, W.C.F. - Verslag van de zittingen van de Generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in de Oosterkerk te Utrecht van 22 Juni 1943 - 14 Augustus 1945
4136699: SCHERER, VAN (HRSG.) (DÜRER, A.) - Dürer. Des Meisters Gemälde Kupferstiche und Holzschnitte in 473 Abbildungen.
180216: SCHERFT, P. - Inventaris van het archief van de Hoofd- en Leenbank.
88693: SCHERMERHORN, W. - De Nederlandsche Unie en haar Driemanschap. Rapport uitgebracht door de daartoe op verzoek van het Driemanschap door Prof. Ir. W. Schermerhorn benoemde Commissie.
104621: SCHERPNER, CHRISTOPH - Von Bürgern für Bürger. 125 Jahre Zoologischer Garten.
110205: SCHERRENBURG, WOUKE VAN - Mannen op het binnenhof. Interviews met Nederlandse politici.
121031: SCHERTLER, OTTO - Die Kelten und ihre Vorfahren. Burgenbauer und Städtegründer.
130604: SCHETTLER, PROF. DR. GOTTHARD - Der Mensch ist so jung wie seine Gefässe.
4050508: SCHEUDER, J. (HRSG.) - Kirche und Reformation. Aufblühendes katholisches Leben im 16. und 17. Jahrhundert.
4050323: SCHEUERMANN, W. (OBERLIN, J.F.) - Ein Mann mit Gott. Das Lebenswerk Joh.Friedr.Oberlins.
161085: SCHEUNEMANN, DIETRICH [ED.]. - European Avant-Garde: New Perspectives. Avantgarde - Avantgardekritik - Avantgardeforschung.
58247: SCHEURLEER, D.F. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot en met jaar 1800 uitgegeven liedboeken / Supplement (2 delen in 1 band)
158370: SCHEURLEER, DR. D.F. [ED.]. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken & Supplement [2 Vols. in 1].
83815: SCHEURLEER, D.F. - Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenoten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen (Complete set)
58251: SCHEURLEER, D.F. - De Souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming. Met 24 gefacsimileerde titelbladen
166133: SCHEURLEER, DR. D.F. [ED.]. [RUDI RASCH - FOREW.]. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken & Supplement [2 Vols. in 1].
145069: SCHEURLEN, P. - Die Sekten der Gegenwart.
4023706: SCHEURLEN, P. (LUTHER, M.) - Luther onze huisvriend. Vertaald en bewerkt door E.Heijboer.
91236: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend
47616: SCHEURWATER, JAN-WILLEM - Christus, het sieraad voor hemel en aarde. Een onderzoek naar het gebruik en de uitleg van Efeze 1:10 en Kolossenzen 1:20 in de Vroege Kerk. Scriptie ter afronding van de doctoraalstudie Godgeleerdheid aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Prof. Dr. J. van Oort en medelezer Prof. Dr. L.V. Rutgers
4142088: SCHEVE, B. (BASILIUS) - Basilius der Grosse als Theologe. Ein Beitrag zur Frage nach der theologischen Arbeitsweise zur Zeit der Väter.
86001: SCHEVENHELS, LEO - Rubricering van Noord- en Zuidnederlandse historische romans en novellen naar perioden en figuren (1790-1945)
165922: SCHEVICHAVEN, H.D.J. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden [3 Vols. in 1].
32453: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Derde en laatste Bundel
104404: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Het stadhuis van Nijmegen.
32457: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Oud-Nijmegens. Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare Gebouwen
90343: SCHEWENCKE, JOHAN - Het rijk der grafische kunst
131143: SCHIANCHI, LUCIA FORNARI|SYLVIA FERINO-PAGDEN [EDS.] - Parmigianino e il manierismo europeo.
101027: SCHIB, KARL - Die Geschichte der Schweiz.
166822: SCHICK, FRANK L. [ED.]. - Trends in American Book Publishing [Special issue of Library Trends].
56710: SCHIDLOF, LEO - Katalog der Internationalen Miniaturen-Ausstellung in der Albertina Wien, Mai-Juni 1924
102855: SCHIEBROEK, PROF. DR. C.J.M. [ET AL.]. - Baksteen in Nederland. De Taal van het Metselwerk
162524: SCHIEFNER, ANTON [TRANSL.]. - Kalewala. Das National-Epos der Finnen [2 Vols. Compl.].
103705: SCHIER, BRUNO - Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa.
88550: SCHIERBEEK, A. - Antoni van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werken. (2 delen)
154079: SCHIERBEEK, BERT - Het boek ik - De andere namen - De Derde Persoon & Het dier heeft een mens getekend - Mijn bewoner & Het kind der duizenden - De tuinen - Een groot dood dier - Een broek voor een oktopus [3 Vols.].
103771: SCHIERBEEK, BERT - Lotti van der Gaag.
4142004: SCHIERBEEK, B. - Het boek ik, de andere namen, de derde persoon.
4142625: SCHIERBEEK, BERT - De tuinen van Zen. Een essay over het Zenbuddhisme.
146255: SCHIFFER, REINHOLD - Oriental Panorama: British Travellers in 19th Century Turkey.
102917: SCHIFFER, NANCY N. - Imari, Satsuma and other Japanese Export Ceramics.
156158: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
103245: SCHIFFER, NANCY N. - The Best of Golden Oak Furniture. With details and prices.
185420: SCHIFFERS, HEINRICH - Geschichte der Aachener Apotheken.
153705: SCHIFFKORN, ELISABETH - Brot und Brauchtum.
95167: SCHIFFMAN, LAWRENCE H. - Sectarian law in the dead sea scrolls. Courts, Testminoy and the Penal Code
8733: SCHIJN, HERMANNUS - De Mensch in Christus, of het Geestelyk Leven der Gelovigen, In zyn Natuure, Eigenschappen, verscheide Staten, Toevallen en Ziektens, Hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de Zalige Eeuwigheit. In de Voorreden worden eenige Leerstukken der hedendaagsche Mystyken onderzocht, en aan Godts Heilig woordt ter toets gebracht. WAARBIJ: Zedige en Rechtmatige Verdeediging tegens den E. David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I. Het Onwaar Voorgeeven van de Oorzaak en 't Uitgeeven van zyn E. Boek genaamt De Regte Leere der Ware Mystiken. II. Zyn E. voorgewende Onkunde van de Hedendaagsche Mystiken Duydelyk ontdekt. III. Hun Misbruyk aangeweezen, en De Swarigheden tegens zommige hunner Stellingen in de Voorreden van myn Boek De Mensch in Christus nader worden bevestigt.
101236: SCHIJNDEL, DRS. MARIEKE VAN - Unlocked / No [1]. Collection / Collectie Rabobank Nederland [In Slipcase].
84085: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1940-1941 bezorgd door dr. George Harinck
4051373: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1942-1944. Bezorgd door W.G.de Vries.
4051374: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1940-1941. Bezorgd door G.Harinck.
4069231: SCHILDER, K. - Aforismen.
4068068: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
4074790: SCHILDER, ALEID - Hulpeloos maar schuldig. Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie.
4055432: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
4006810: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van Prof.Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van `De Reformatie` uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland. Juni-Aug. 1940.
4005283: SCHILDER, K. - "Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon"". Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-Kierkegaardischen Paradoxon"". (Diss.)"""
130013: SCHILDER, MARIAN [ED.] - Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen.
4008361: SCHILDER, H.J. - Rachels troost. Vrouw en vrouwen in de heilshistorie.
58181: SCHILDER, K. - Christelijke religie. Nederlandse Geloofsbelijdenis
31754: SCHILDER, MARIAN - Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen
166395: A.E. SCHILDER|BALAK, O. R.G. MAZEL|P.H.J. SMEETS [EDS.]. - Wetten, woorden, wensen. Opstellen over constitutie, wetgeving en beleid.
56181: SCHILDER, KLAAS - Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon. Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-kierkegaardschen Paradoxon
82630: SCHILDER, G. - Plaatsbepaling, de oude kaart in zijn verscheidenheid van toepassingen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de historische kartografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1982
167555: SCHILDER, GÜNTER - Three World Maps by François Van Den Hoeye of 1661, Willem Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650.
56822: SCHILDER, K. - Christus en cultuur
130430: A.E. SCHILDER|BREUNESE, H.M.B.|J.G. BROUWER - Wapenen tegen drugsoverlast. Een onderzoek naar het bestuurlijk juridisch instrumentarium.
4136272: SCHILDER, K. - Een keuze uit zijn werk. Ingeleid door G.Harinck. (Befaamde Theologen)
4139105: N.N. (SCHILDER, K.) - K.Schilder - oecumenicus. K.Schilder over 'het kerkelijk vraagstuk'.
168413: SCHILDER, GÜNTER - Voyage to the Great South Land. Willem de Vlamingh 1696-1697.
4300787: SCHILDER, ALEID - Hulpeloos maar schuldig. Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie.
4300147: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. (Compleet in 4 dln.). I. 19400-1941. II.1942-1944. III.1944-1945. IV.1917-1919.
4072898: SCHILDER, ALEID & VEENHOF, JAN, - Van vrijmaking tot bevrijding.
4054047: SCHILDER, ALEID - Omgaan met donker in het licht van eeuwig leven.
4137073: SCHILDER, K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van K.Schilder.
54663: SCHILDER, K. - Eerste Rede, Eerste Optreden. Geconstrueerd en ingelijst door Drs. E.A. de Boer
153834: SCHILDER, G.G. [ED.]. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697.Met inleiding, journaal en bijlagen [2 Vols. Compl.].
10056: SCHILDERIJ - Luther, Melanchthon, Pomeranus en Crucicer aan tafel.
10058: SCHILDERIJ/RUT, JAN - Lezende Rabbi.
10057: SCHILDERIJ/MAKKES, JAN - Bloemstilleven.
102028: SCHILDERKUNST - Raoul Dufy [1877-1953]. Paintings - Drawings - Illustrated Books - Mural Decorations - Aubusson Tapestries- Frabric Designs & Fabrics for Bianchini-Férier - Paiul Poiret Dresses - Caramics - Posters - Theatre Designs.
144413: SCHILDERKUNST - Schilders. 2000 kunstenaars van A tot Z.
142857: SCHILDERKUNST - Schilderkunst van A tot Z. Geschiedenis van de schilderkunst van oorsprong tot heden.
4041239: SCHILDERMAN, J.B.A.M. - Pastorale professionalisering. Een empirisch-theologisch onderzoek onder rooms-katholieke pastores naar de betekenis van de ambtstheologie voor de professionalisering van pastorale arbeid. (Diss.)
105115: ED SCHILDERS [EDS].|PEETERS, RONALD - Katholiek Tilburg in beeld.
164776: SCHILDERS, ED - Bibliohaptonoom [en andere verhalen over lezen].
102385: SCHILDHOUWER, JOHANNES - Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts.
141023: SCHILDKAMP, J.B. [ET AL.]. - 1520-1525 De Kroniek van Johannes van Lochum prior te Albergen.
181984: SCHILDKAMP, THEO - Kleur. Waarom is sneeuw wit? een flamingo roze? het stoplicht rood? een boom groen? een spijkerbroek blauw?
142622: SCHILDT-SPECKER, BARBARA - Klosterfrauen und Säkularisation. Prämonstratenserinnen im Rheinland.
92152: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, Graven van Zutphen
32452: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - Het huis Bergh
91301: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. - Bijdragen en mededelingen. Deel LXII (1965/67). Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
154848: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
154841: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN [ED.]. - Register op de leenen van het Huis Bergh.
122605: MR. A.P. VAN SCHILFGAARDE|WIM K. STEFFEN|ZANDSTRA, EVERT - Kastelen en huizen op de Veluwe.
183407: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN [ED.]. - Het Archief van het Huis Bergh [9 Vols. = Complete Set].
4074982: SCHILFGAARDE, P.VAN - Geschiedenis der antieke wijsbegeerte.
4276114: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - Het Huis Bergh. (met 135 afbeeldingen)
181985: SCHILFGAARDE, DR. PAUL VAN - Geschiedenis der antieke wijsbegeerte.
4017892: SCHILLE, G. - Frühchristliche Hymnen.
54072: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 28e jaargang - 1988
54073: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 24e jaargang - 1984
54074: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 23e jaargang - 1983
54075: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 30e jaargang - 1990
54076: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 29e jaargang - 1989
54155: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 9e jaargang - 1969
54156: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 7e jaargang - 1967
54157: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 1e jaargang - 1961
54158: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 33e jaargang - 1993
54159: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 31e jaargang - 1991
54160: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 18e jaargang - 1978
54161: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 26e jaargang - 1986
54162: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 25e jaargang - 1985
54163: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 27e jaargang - 1987
54164: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 5e jaargang - 1965
54165: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 2e jaargang - 1962
54166: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 21e jaargang - 1981
54167: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 6e jaargang - 1966
54168: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 3e jaargang - 1963
54169: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 20e jaargang - 1980
54170: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 16e jaargang - 1976
54171: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 4e jaargang - 1964
54172: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 17e jaargang - 1977
54173: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 8e jaargang - 1968
170098: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Mensen als verhaal van God.
59056: SCHILLEBEECKX, E. - Le Christ. Sacrement de la rencontre de Dieu. Étude théologique du Salut par les sacrements
170101: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Wereld en kerk.
103716: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Jezus, het verhaal van een levende.
170099: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Theologisch testament. Notarieel nog niet verleden.
170100: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Openbaring en theologie.
4056982: SCHILLEBEECKX, E. - Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden.
4006817: SCHILLEBEECKX, E. - Openbaring en theologie. Een bundel artikelen en opstellen. (Theol. peilingen I)
4006820: SCHILLEBEECKX, E. - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
4011646: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
170095: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Jezus, het verhaal van een levende.
170607: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Jezus, het verhaal van een levende.
170592: SCHILLEBEECKX, EDWARD - God and Man.
4134976: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
4134977: SCHILLEBEECKX, E. - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
4135807: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
170102: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Zending van de kerk.
4013966: SCHILLEBEECKX, E. - Evangelie verhalen. Een bundel homilieën en artikelen.
170608: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
150321: SCHILLEBEECKX, EDWARD [ROBERT J. SCHREITER - ED.]. - Tekst & toelichting.
183652: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Sämmtliche Werke [Volume 1-18].
100923: SCHILLER, WALTER [ED.]. - Sisyphos der Zweite. Ein Almanach über Bücher und Lebenskunst.
130177: SCHILLER, FRIEDRICH - Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.
4141052: SCHILLER, E. (ED.) - Jerusalem in old Engravings and Illustrations.
4300959: SCHILLER, GERTRUD - Ikonographie der christlichen Kunst. Band 1. Inkarnation, Kindheit, Taufe, Versuchung, Verklärung, Wirken und Wunder Christi. (Mit 585 Abblindungen)
180789: SCHILLER, FRIEDRICH VON [AART J. LEEMHUIS - INTROD.-TRANSL. - ANNOT.]. - Brieven over de estetische opvoeding van de mens.
4006579: SCHILLING, K. (PLATO) - Platon. Einführung in seine Philosophie.
182798: SCHILLING, GÜNTER - Deutsche Ortsnamen und Verwaltungsgliederung in Mitteleuropa 1939-1990. Verzeichnis der Gemeinden in Deutschland, Österreich, den Sudetenländern, in allen ehemals deutschen Ostgebieten, in Elsass-Lothringen, Luxemburg, Südtirol, aber auch in der Schweiz und Nordschleswig : nach Lage, Grösse und Kreiszugehörigkeit und nach letztem deutschen Stand [3 Vols. Compl. Set]. .
154696: SCHILLING, GOVERT - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
60642: SCHILLING. H. - Bildung als Gottesbildlichkeit (Eine motivgeschichtliche Studie zum Bildungsbegriff. Grundfragen der Padagogik Heft 15)
91903: SCHILLING, HEINZ - Der Reformator Martin Luther 2017. Eine wissenschaftliche und gedenkpolitische Bestansaufnahme
170792: SCHILLING, HAROLD K. - The New Consciousness in Science and Religion.
154683: SCHILLING, GOVERT - Fascinerend zonnestelsel. Op reis naar onbekende werelden.
103286: SCHILLING, JÜRGEN - Zustände / States. Eine Ausstellung des Kreises Unna.
105333: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. .
162206: SCHILLINGS, JAN - Het tolerantiedebat in de franstalige geleerdentijdschriften uitgegeven in de Republiek der Verenigde Provincien in de periode 1684 - 1753.
160801: SCHILPEROORT, J.C. - Guillaume de Machaut et Christine de Pisan [Étude comparative].
156043: SCHILS, E.D.J. - Cohesion in the sentence. Its use in evaluating grammars.
181168: SCHILSTRA, J.J. [ET AL.]. - De Polder Oostzaan.
92359: SCHILSTRA, J.J. - De Ruïnekerk van Bergen
180566: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en molens.
121402: SCHILSTRA, J.J. - Dit land boven het IJ.
157236: SCHILT, JAN - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad ... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
156991: SCHILT, JAN - 100 Jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
157940: SCHILT, JAN - Hier wordt het belang van het boek geschaad ... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
183874: SCHILTMEIJER, J.R. - Met de paardentram door Amsterdam - Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden
146230: SCHILTZ, VERONIQUE - Die Skythen und andere Steppenvölker. 8. Jahrhundert v. Chr. bis 1. Jahrhundert n. Chr. [In Slipcase]. [= Volume 39: Universum der Kunst].
10288: SCHIM, HENDRIK - Bybel- en Zede-Dichten, bestaende in Zinnebeelden, Het Zalige Lantleven, Eerkroon der volmaekte Overheden, Harpgezangen, en Gebeden enz. Met veel kurieuse kopere Platen verçiert.
183284: SCHIMMEL, ANNEMARIE - The Mystery of Numbers.
101829: SCHIMMEL, DR. J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810.
130537: SCHIMMEL, DR. DR. H.W. - Konstitition und Disposition aus dem Auge.
4064710: SCHIMMEL, A. - In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Een inleiding in de islam.
167621: SCHIMMELPENNINCK, ANTOINET - Chinese Folk Songs and Folk Singers. Shan'ge Traditions in Southern Jiangsu [& CD].
121502: SCHIMPKE, FRIEDRICH - Die deutsch-französische Beziehungen von Faschoda bis zum Abschluss der Entente cordiale von 8. April 1904.
174097: SCHINDEHÜTTE, KATRIN - Der Kirchenraum als Topos der Dogmatik. Dogmatik in der Moderne 19
47073: SCHINDLER, ALFRED - Wort und Analogie in Augustins Trinitätslehre
131593: SCHINDLMAYR, ADALBERT - Pioniere des Ackers.
4142629: SCHINKEL, W. - Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij.
87414: SCHINKELSHOEK, J. - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen.
182398: SCHIPHOF, TJEERD - De vrijheid van het toneel. Een studie naar de juridische beperkingen van de vrijheid van het toneel in Nederland en Engeland in grondrechtelijk perspectief.
54325: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
110274: SCHIPPER-PEET, G. (ET AL.) - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen.
93776: SCHIPPER, J. - Eben-Hazer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
4061252: SCHIPPER, J. (TILLICH, P.) - Eternal Life. De Eschatologie in de theologie van Paul Tillich. (Diss.)
4024783: SCHIPPER, F. (HUSSERL, E.) - Intuitie en constructie in de filosofie van Husserl en Carnap. (Diss.)
84042: SCHIPPER, J. - Uit vroegere jaren
30113: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
96088: SCHIPPER, J. - Alexander Comrie, zijn leven en werk
52426: SCHIPPER, H. - The Messiah revealed in het Holy Scriptures
85544: SCHIPPER, J. - En Zijn dierb're gunst beschreven. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld
46443: SCHIPPER, JEREMY - Disability and Isaiah's Suffering Servant (Biblical Refigurations)
52211: SCHIPPER, J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927)
91722: SCHIPPER, J. - In de schaduw van de Appelboom
60643: SCHIPPER. H.G. - Paus en Ketters (Leo de Grotes polemiek tegen manicheeers)
90351: SCHIPPER, JAN - Koloniale opinies over Kongo. Een onderzoek naar enkele opvattingen van de koloniale samenleving in Belgisch Kongo over Kongo, zijn ontwikkeling en inwoners (1940-1960).
87482: SCHIPPER, J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van ds. W. den Hengst (1859-1927)
83179: SCHIPPER, J. - Uit vroegere jaren
110745: SCHIPPER, HANS - Macht in de zeventiende eeuw. Engeland en Nederland kwantitatief vergeleken.
51927: SCHIPPER, DS. J. - Uit vroegere jaren
83615: SCHIPPER, J. - Uit vroegere jaren
4140509: SCHIPPER, J. (TILLICH, P.) - Eternal Life. De Eschatologie in de theologie van Paul Tillich. (Diss.)
4035509: SCHIPPER, A. - De kinderdoop in de Heilige Schrift - Geschiedenis van de kinderdoop.
140843: SCHIPPER, JOOST - Neem nou Lissabon [Met stadsplattegrond].
161563: SCHIPPER, F. - Intuitie en constructie in de filosofie van Husserl en Carnap.
182452: SCHIPPERS, HANS - Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs in Nederland.
55524: SCHIPPERS, W. - Herinneringen
92767: SCHIPPERS, J.A. - Bouwen aan vertrouwen, een christelijke visie op de verhouding tussen overheid en burger (Reflector Reeks deel 2)
92768: SCHIPPERS, J.A. - Europa op een kruispunt, en christelijk perspectief voor de 21e eeuw (Reflector Reeks deel 1)
103212: SCHIPPERS, HANS - Eindhovens bestaan en bedrijvigheid.
86471: SCHIPPERS, W. - De vleermuis. Groote uitgave, met teekeningen van Willy Broggel
92766: SCHIPPERS, J.A. - Verbruiken of doorgeven. De noodzaak van een duurzaam energiebeleid. (Reflector Reeks deel 3)
4137811: SCHIPPERS, R. - (3 brochures). Jezus Christus in het historisch onderzoek 1. - Mythologie en eschatologie in 2 Thes.2:1-17. 1961 - De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek. 1964
4030032: SCHIPPERS, R. & T. BAARDA (THOMASEVANGELIE) - Het Evangelie van Thomas. Apocriefe woorden van Jezus. Vertaling, inleiding en kommentaar.
4040939: N.N. (SCHIPPERS, K.A.) - Er zijn voor anderen. Bundel aangeboden aan prof.drs.K.A.Schippers.
184040: SCHIPPERS, K. - Holland Dada.
150781: SCHIROKAUER, CONRAD - A Brief History of Chinese and Japanese Civilizations.
4032718: SCHIRRMACHER, TH. (CHRISTLIEB, TH.) - Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. (Diss.)
4011648: SCHIWY, G. - Weg ins Neue Testament. Matthäus, Narkus und Lukas. Kommentar und Material.
30596: SCHIWY, GÜNTHER - Eichendorff. Der Dichter in seiner Zeit. Eine Biographie
4139375: SCHIWY, G. - Der französische Strukturalismus. Mode-Methode-Ideologie.
184289: SCHLADT, MATHIS [ED.]. - Language, Identity and Conceptualization among the Khoisan.
4136585: SCHLÄPFER, L. (HRSG.) (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Das Leben des heiligen Johannes Chrysostomus. Eingeleitet von Walter Nigg.
171479: SCHLATTER, ADOLF - Die Theologie der Apostel.
47317: SCHLATTER, ADOLF - Kleinere Schriften zu Flavius Josephus. Herausgegeben und Eingeführt von Karl Heinrich Rengstorf
4049021: SCHLATTER A. - Die Theologie der Apostel. Mit einem Vorwort von H.Stroh und P.Stuhlmacher.
4022441: SCHLATTER A. - Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus. Eine Auslegung seiner Briefe an Timotheus und Titus.
4011656: SCHLATTER A. - Paulus der Bote Jesu. Eine Deutung seiner Briefe an die Korinther.
4011652: SCHLATTER A. - Der Evangelist Matthäus. Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit. Ein Kommentar zum ersten Evangelium.
4006827: SCHLATTER A. - Rückblick auf meine Lebensarbeit. Nachwort von K.H.Rengstorf.
47523: SCHLATTER, ADOLF - Erläuterungen zum Neuen Testament. Complete in 3 Volumes
4043451: SCHLATTER A. - Der Brief des Jakobus.
4043452: SCHLATTER A. - Kennen wir Jesus?. Ein Gang durch ein Jahr im Gesprach mit Ihm.
4011657: SCHLATTER A. - Die Geschichte des Christus.
171478: SCHLATTER, ADOLF - Die Geschichte des Christus.
4136655: SCHLATTER A. - Die Geschichte der ersten Christenheit. (Beitrage zur Förderung christlicher Theologie 2/11)
4009826: SCHLATTER A. - Synagoge und Kirche bis zum Barkochba-Aufstand. Vier Studien zur Geschichte des Rabbinats und der Jüdischen Christenheit in den ersten zwei Jahrhunderten.
184157: SCHLEGEL, EMIL - Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen Krankheiten insbesondere Chir. Tuberkulose, Drüsen-, Knochen- und Gelenksleiden, Zellgewebsentzündungen, Infektionszuständen, Krebs- und anderweitigen Geschwülsten. Zweite vermehrte Auflage mit Anhang: Die homöopathische Behandlung der Ranulageschwulst von Dr. med. et chir. Carl Weiss in Gmünd.
185294: SCHLEGEL, EMIL - Religion der Arznei, das ist Herr Gotts Apotheke. Erfindungsreiche Heilkunst. Signaturenlehre als Wissenschaft.
185184: SCHLEGEL, ERIC M. - The Restless Universe. Understanding X-ray Astronomy in the Age of Chandra and Newton.
161330: SCHLEIER, MERRILL - The Skyscraper in American Art 1890-1931.
172707: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Der Christliche Glaube : nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt - Zweite Auflage (1830/31).
172708: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Kleine Schriften und Predigten. 1 Kleine Schriften und Predigten 1800-1820 / 2 Schriften zur Kirchen- und Bekenntnisfrage / 3 Dogmatische Predigten der Reifezeit (3 volumes)
172705: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Der christliche Glaube 1821-1822 - Studienausgabe. Volume 1
172711: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Pädagogik (1820/21). De Gruyter Texte
172713: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Über die Religion - Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern 1799-1806-1821. 1
170893: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.
172706: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Der christliche Glaube 1821-1822 - Studienausgabe. Volume 2
172712: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Über die Religion : Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799). De Gruyter Texte
4075068: SCHLEIERMACHER, FR.D.E. - Kurze Darstellung des Theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen. Kritische Ausgabe hrsg. von Heinrich Scholz.
170674: F.D.E. SCHLEIERMACHER [ET AL.].|K. RAHNER|M. BUBER|OAKES, EDWARD T. [ED.]. - K. BARTH, K. - German Essays on Religion.
185902: SCHLEIFE, HANS-WERNER [ET AL.]. - Metros der Welt. Geschichte - Technik - Betrieb.
130812: SCHLEINITZ, OTTO VON - Walter Crane.
56714: SCHLEIPEN, J.J.H.B. - State-to-state cross sections for rotational excitation of NH3 and OH by collisions with He, Ar and H2
155731: SCHLEIPEN, JEAN - State-to-State Cross Sections for Rotational Excitation of NH3 and OH by Collisions with HE, Ar and H2.
131614: SCHLESINGER, GEORGE N. - Aspects of Time.
101586: SCHLESINGER, I.M. - Sentence Structure and the Reading Process.
4137600: SCHLESINGER, C. - Jesuitenporträts. Lebens- und Characterbilder hervorragender Mitglieder der Gesellschaft Jesu.
170343: SCHLETTE, HEINZ ROBERT - Skeptische Religionsphilosophie. Zur Kritik der Pietät.
4276107: SCHLEUSNER, JOH.FRIED. - Novus Thesaurus Philologico-criticus: sive Lexicon in LXX. Et reliquos interpretes Graecos ac scriptores apochryphos Veteris Testamenti. (Volumen 2 & 3)
4143669: SCHLEUSNER, JOH.FRIED. - Novum Lexicon Gaeco-Latinum in Novum Testamentum. Congessit et Variis Observationibus Philologicis illustravit J.F.Schleusner. Juxta editionem Lipsiensem quartam.
157490: SCHLICK, WERNER (ED.) - Das Georg Büchner-Schrifttum bis 1965. Eine internationale Bibliographie.
143990: SCHLIEMANN, HEINRICH - Tiryns. The Prehistoric Palace of the Kings of Tiryns.
157793: SCHLIEMANN, JOACHIM [WINFRIED UELLNER - ED.]. - Catalogus bibliographicus librorum botanicorum praesertim mycologicorum quos collegit Joachim Schliemann. Catalogum composuit et notationibus bibliographicis instruxit Winfried Uellner.
54775: SCHLIEMANN, SOPHIE - Heinrich Schliemann Selbstbiographie bis zu seinem tode vervollständigt
31779: SCHLIER, HEINRICH - Der Brief an die Galater
165823: G. SCHLIMME VAN BRUNSWIJK|VERHEY, GERARD - Jan Brandts Buys. Een Zutphens laat-romanticus in het internationale muziekleven.
130479: SCHLIMMER, DR. J.G. - Romeinsche antiquiteiten. Ten gebruike op gymnasiën en Latijnsche scholen.
172312: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 5 Ausgewählte Beiträge: Kirchenkampf - Theologische Grundfragen- Ökumene
172309: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 2 Ökumenische Dogmatik: Grundzüge
172310: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 3 De lehre von der Taufe
172311: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 4 Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften
172307: SCHLINK, EDMUND - Die vision des Papstes : Erzählung. Topos Premium
172308: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 1 Der kommende Christus und die kirchlichen Traditionen - Nach dem Konzil
157122: SCHLINK, BERNHARD [READ BY HANS CROISET]. - De voorlezer [Luisterboek op SD kaart].
4056810: SCHLINK, E. - Der kommende Christus und die kirchlichen Traditionen. Beiträge zum Gespräch zwischen den getrennten Kirchen.
4140995: SCHLOEGL, I. - Het pad van Zen.
180171: SCHLOMBS, ADELE [ED.]. - Meisterwerke aus China, Korea und Japan. Museum für Ostasiatische Kunst Köln.
140100: SCHLOSS, DR. JUR. FRIEDRICH - Die Dotalprivilegien der Jüdinnen. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des gemeinen Civilrechts.
4066652: SCHLOSS, E. - Herinneringen van een joods meisje 1938-1945.
167817: SCHLÓSSELS, R.J.N. - Het besluitsbegrip en de draad van Ariadne. Enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter.
156214: SCHLOSSER, KATESA [ED.]. - Zauberei im Zululand. Manuskripte des Blitz-Zauberers Laduma Madela.
58607: SCHLOSSER, HEINRICH - Die Piscatorbibel. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Bibelubersetzung
110046: SCHLOSSER, HORST DIETER - Die literarischen Anfänge der deutschen Sprache. Ein Arbeitsbuch zur althochdeutschen Literatur.
100457: SCHLOSSER, HEINRICH|WILH. NEUSER [EDS.- ET AL.]. - Die Evangelische Kirche in Nassau-Oranien 1530-1930. Festschrift zum Gedächtnis der Einführung der Reformation [1530] und des heidelberger Katechismus [1580] in den Graffschaften Nassau-Dillenburg und Nassau-Siegen [Vol. 1 only].
4057071: SCHLÖTERMANN, H. - Mystik in den Religionen der Völker.
4057001: SCHLUNK, M. - Die Weltanschauung im Wandel der Zeit. Eine Einführung für Suchende.
4018544: SCHLUNK, B. (VILMAR, A.F.C.) - Amt und Gemeinde im theologischen. Denken Vilmars. (BET 9)
94235: SCHLUP, MICHEL - Bible et foi réformée dans le Pays de Nechâtel 1530-1980. Exposition organisée par la Ville de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel à l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation neuchâteloise
142519: SCHLÜTER, DRS. DICK - Met den koorde of door het zwaard. Criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen.
31804: SCHMAL, JAN JOHANNES ROELOF - Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil
84462: SCHMAL, JAN JOHANNES ROELOF - Tweeërlei staatsbeschouwing in het réveil
153544: SCHMAL, ANDREAS - Teilzeitbeschäftigung. Motive, Präferenzen und Barrieren aus der Sicht von Arbeitnehmern.
130161: SCHMALENBACH, WERNER - Julius Bissier.
145773: SCHMALENBACH, WERNER [INTROD.]. - Knaurs Lexikon der modernen Plastik.
162212: SCHMALENBACH, FRITZ - Oskar Kokoschka.
161038: SCHMALENBACH, PROF. DR. WERNER [ED.]. - Paul Klee. Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
140900: SCHMANDT-BESSERAT, DENISE - How Writing Came About.
53943: SCHMAUS, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band IV (14 volumesn). Including: Faszikel 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5, 5b, 6, 7a, 7b, 7c 1. Teil, 7c 2. Teil, 7d
53710: SCHMAUS, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band II. (8 volumes). Including Faszikel 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a 1. Teil, 3b, 3c
53712: SCHMAUS, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 1a
53713: SCHMAUS, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 4
53711: SCHMAUS, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 1d
131717: SCHMEHL, DR. RUDO - Chronik der Schwarzbuntzucht Westfalens [Vol. 1 - all publ.]
131453: SCHMEINK, TOON - Nederland Waterstaat. Monumenten van het water.
143506: SCHMELZER, G.H. - Pennisetum, Section Brevivalvula in West Africa. Morphological and Genetic Variation in an Agamic Species Complex.
146421: SCHMETZER, KARL - Natürliche und synthetische Rubine. Eigenschaften und Bestimmung.
53977: SCHMID, C. - Bijbel voor kinderen. IIde stuk:De Profeten en Apocryphe Boeken. IIIde stuk: De levensgeschiedenis van Jezus
102566: SCHMID, HEINRICH ALFRED - Hans Holbein der Jüngere. Sein Aufstieg zur Meisterschaft und sein englischer Stil [3 Vols. Compl.].
153050: SCHMID, MICHAEL [ED.]. - Rationalität und Theoriebildung. Studien zu Karl R. Poppers Methodologie der Sozialwissenschaften.
122916: SCHMID, ALFRED A. [ED.]. - Raron. Burg und Kirche.
131350: SCHMID, DR. FELIX - Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Die Begriffsbildung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
89497: SCHMID, HEINRICH - Hanboek der kerkgeschiedenis. (2 delen)
102138: SCHMID, ALEX P. - Research on Gross Human Rights Violations.
170745: SCHMID, WILHELM - Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden.
170746: SCHMID, WILHELM - Dem Leben Sinn geben. Von der Lebenskunst im Umgang mit Anderen und der Welt.
85605: SCHMID, HEINRICH - Handboek der Kerkgeschiedenis (deel 1)
4070683: SCHMID, C.C.E. (KANT, IM.) - Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften. Neu hrsg., eingeleitet und mit einem Personenregister versehen von Norbert Hinske. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe 1798.
103957: SCHMID, ALFRED A. - Die Buchmalerei des XVI. Jahrhunderts in der Schweiz.
4137941: SCHMID, J.H. - Biblische Theologie in der Sicht heutiger Alttestamentler. Hartmut Gese - Claus Westermann - Walther Zimmerli - Antonius Gunneweg.
170148: SCHMID, WILHELM - Handboek voor de levenskunst.
170730: SCHMID, WILHELM - Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung.
183812: SCHMID, ALEX P. [ED.]. - Whither Refugee ? The Refugee Crisis: Problems and Solutions.
4133980: SCHMID, H. - Mose. Überleiferung und Geschichte.
4138307: SCHMID, H. - Die Gestalt des Mose. Probleme alttestamentlicher Forschung unter Berücksichtigung der Pentateuchkrise.
4142256: SCHMID, W. - Handboek voor de levenskunst. Vertaald door Willem Visser.
4064690: SCHMID, E. (HRSG.) - Wenn Gottes Liebe Kreise zieht. 150 Jahre Pilgermission St.Chrischone (1840-1990)
151498: SCHMIDLIN, BRUNO - Das Motiv des Wanderns bei Goethe. Inaugural-Dissertation.
162832: SCHMIDT, PAUL GERHARD [ET AL.]. - Sankt Elisabeth. Fürstin Dienerin Heilige. Aufsätze Dokumentation Katalog.
160302: SCHMIDT, VICTOR M. - A Legend and its Image. The Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art.
161077: SCHMIDT, JULIA - Karneval der Überlebenden. Intertextualität in Arno Schmidts Novellen-Comödie ' Die Schule der Atheisten '.
161238: SCHMIDT, PETER - Goethes Farbensymbolik. Untersuchungen zu Verwendung und Bedeutung der Farben in den Dichtungen und Schriften Goethes.
54579: SCHMIDT, WERNER H. - Exodus. 1. Teilband. Exodus 1-6 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band II/1)
4141022: SCHMIDT, W.H. - Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.
30027: SCHMIDT, HARTWIG - Archäologische Denkmäler in Deutschland - rekonstruiert und wieder aufgebaut
145473: SCHMIDT, KATHARINA [ED].] - Cézanne - Picasso - Braque. Der Beginn des kubistischen Stillebens.
131459: SCHMIDT, WERNER - Friedrich I. Kurfürst von Brandenburg - König von Preussen.
10231: SCHMIDT, CHRISTIAN GOTTLIEB - Briefe über Hernhut, und andere Orte der Oberlausi(t)z.
110177: SCHMIDT, JOHANN N. - Wolken-Kratzer. Ästhetik & Konstruktion.
183832: SCHMIDT, JAN - Through the Legation Window 1876-1926. Four essays on Dutch, Dutch-Indian and Ottoman History.
4005761: SCHMIDT, R. (KANT, IM.) - Die drei Kritiken in ihrem Zusammenhang. mit dem Gesamtwerk. Mit verbindendem Text zusammengefasst von R.Schmidt.
170285: SCHMIDT, STEPHAN - Die Herausforderung des Fremden. Interkulturelle Hermeneutik und konfuzianisches Denken.
4019682: SCHMIDT, G. - Das Alte Testament im kirchlichen Unterricht.
93382: SCHMIDT, GERHARD - Die Armenbibeln des XIV. Jahrhunderts
110149: SCHMIDT, MAURITS - De holle diamant. Het grote debat over New Age.
121600: SCHMIDT, SASCHA L. - Qualität und Effizienz als strategische Herausforderung im Gesundheitswesen. Ein Forschungsprojekt and der Harvard Business School.
184684: SCHMIDT-WETTER, RUDOLF - Zur Geschichte des Nordrheinischen Apothekenwesens. Von den Anfängen in den Städten Köln und Aachen sowie den Territorien Preussen, Jülich-Berg und Kurköln, unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Département de la Roër [1794-1813] bis 1823 [1835].
145918: SCHMIDT-FREYTAG, C.G. [ED. - ET AL.]. - SKH Prinz Louis Ferdinand von Preussen. Zum 75. Geburtstag am 9. November 1982. Eine Festschrift.
184688: SCHMIDT. ALFRED - Die Kölner Apotheken. Von der ältesten Zeit bis zum Ende der reichstädtischen Verfassung. Vornehmlich auf Grund des von Friedrich Bellingrodt gesammelten Materials verfasst und herausgegeben.
170480: SCHMIDT, VICTORIA LYNN - Book In A Month. The Fool-Proof System For Writing A Novel In 30 Days.
122339: SCHMIDT, LEOPOLD - Die Volkserzählung. Märchen - Sage - Legende - Schwank.
123209: SCHMIDT, MICHAEL [ED.]. - The Great Modern Poets. The Best Poetry of Our Times.
100458: SCHMIDT, ALEXANDER - Shakespeare-Lexicon. A Complete Dictionary of all the English Words, Phrases and Constructions in the Works of the Poet/Shakespeare-Lexicon. Vollständiger englischer Sprachschatz mit allen Wörtern, Wendungen und Satzbildungen in den Werken des Dichters.
30712: SCHMIDT, FRANCIS - Le Testament grec d'Abraham. Introduction, édition critique des deux recensions grecques, traduction
185310: SCHMIDT, DR. PHIL. ALFRED - Drogen und Drogenhandel im Altertum.
121948: SCHMIDT, MATTHAS - Albert Speer: Das Ende eines Mythos. Speers wahre Rolle im Dritten Reich.
185610: SCHMIDT, JAN - Per koets naar Constantinopel. De Gezandschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Volume 97: Werken Uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.
185609: SCHMIDT, HEINRICH J. - Alte Seidenstoffe. Volume 10: Bibliothek für Kunst- und Antiquitäten-freunde.
167247: SCHMIDT-KÜNSEMÜLLER, FRIEDRICH ADOLF - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen.
165917: SCHMIDT, GERHARD - Handboek intelligentietraining.
165260: SCHMIDT, ALBERT-MARIE [ED.]. - Poètes du XVIe siècle.
162449: SCHMIDT, ARIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
155164: SCHMIDT, KERSTIN - The Theater of Transformation. Postmodernism in American Drama.
121204: SCHMIDT, V.M. - De luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding der Middeleeuwen.
94370: SCHMIDT, WALTER A.O. - Weseler Konvent, 1568-1968. Eine Jubiläumsschrift
183569: SCHMIDT, A.H.J. - Pallas ex machina. Informele systemen in verband met het recht.
164875: SCHMIDT CRANS, P.C. - Geschiedenis van Raalte.
4055652: SCHMIDT, J. (HRSG.) - Auflärung und Gegenaufklärung. In der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart.
122396: SCHMIDT, RICHARD - Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien. Yoga-Lehre un Yoga-Praxis nach den Indischen originalquellen.
47151: SCHMIDT, GUSTAV LEBRECHT - Justus Menius, der Reformator Thüringens. Nach Archivalischen und andern Gleichzeitigen Quellen. 2. Unveränderte Auflage
161021: SCHMIDT, P.P. - Zeventiende-eeuwse kluchtboeken uit de Nederlanden. Een descriptieve bibliografie.
151522: SCHMIDT, F.H. - Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw.
151026: SCHMIDT, HARTWIG - Archäologische Denkmäler in Deutschland. Rekonstruiert und wieder aufgebaut.
46432: SCHMIDT, JOSEF - Petrus und sein Grab in Rom. Gemeindegründung, Martyrium und Petrusnachfolge in der Offenbarung des Johannes und im Hirt des Hermas (Theologische Texte und Studien, Band 16)
168543: SCHMIDT-NEKE, MICHAEL - Entstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien [1912-1939]. Regierungsbildungen, Herrschaftsweise und Machteliten in einem jungen Balkanstaat.
184300: SCHMIDT-KNAEBEL, SUSANNE - Schizophrene Sprache in Monolog und Dialog. Psycholinguistischer Beitrag zu einer Charakteristik psychotischer Sprechakte mit Vorschlägen für das Gespräch in Klinik und Psychotherapie.
46431: SCHMIDT, ANDREA (ED.) - Studia Nazianzenica II. (Corpus Christianorum Series Graeca 73, Corpus Nazianzenum 24)
122240: SCHMIDT-HARTMANN, EVA [ED.]. - Kommunismus und Osteuropa. Konzepte, Perspektiven und Interpretationen im Wandel.
95467: SCHMIDT, THOMAS E. - Hostility to wealth in the synoptic gospels. Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 15
4072503: SCHMIDT, K.D. - Gesammelte Aufsätze. Hrsg. von M.Jacobs.
4139009: SCHMIDT, W. - Der Kamp um die sittliche Welt.
4139010: SCHMIDT, W. - Das Gewissen.
4139025: SCHMIDT, S.J. - Sprache und Denken als Sprachphilosophisches Problem von Locke bis Wittgenstein.
103616: SCHMIDT, F. - Maximilian Graf von Lüttichau, ein treuer Diener seines irdischen und himmlischen königs.
4133374: SCHMIDT, H.A.P. - Introductio in Liturgiam Occidentalem.
4133938: H. SCHMIDT. - Archäologische Denkmäler in Deutschland. Rekonstruiert und wieder aufgebaut.
4136371: SCHMIDT, F. (ED.) - L'Impensable polythéisme. Etudes d'historiographie religieuse.
4142615: SCHMIDT, J.D. - Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795. (Diss.)
104889: SCHMIDT, MAURITS - Het geheim van Naarden. Zwerftocht door een Matthäus-traditie.
181987: SCHMIDT, EVA - Der Eisenkunstguss.
182267: SCHMIEDER, WOLFGANG [ED.]. - Thematisch-systematisch Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis [BWV].
153526: SCHMIEGELOW, MICHÈLE [ED.]. - Democracy in Asia.
4005128: SCHMITHALS, W. (BULTMANN, R.) - Die Theologie Rudolf Bultmanns. Eine Einführung.
55413: SCHMITHÜSEN, JOSEF - Atlas zur Biogeographie (Meyers Grosser Physischer Weltatlas, Band 3)
166882: SCHMITT, W. CHEISTIAN - Die Auflagenmillionäre. Begegnungen, Gespräche und Erfahrungen mit 44 Schriftstellern.
145856: SCHMITT-GLAESER, WALTER [ED.]. - Verwaltungsverfahren. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Richard Boorberg Verlags.
60646: SCHMITT. K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick (A comparative study)
4055906: SCHMITT, K.R. (BARTH, K.) - Death and After-Life the Theologies of Karl Barth and John Hick. A Comparative Study. A Comparative Study. (Diss.)
4300277: SCHMITT, H.CHR. - Arbeitsbuch zum Alten Testament. Grundzxüge der Geschichte Israels und der alttestamentliche Schiften. Mit 5 karten.
4070482: SCHMITT, MAX - Die Sicherungen des Speyerer Domes im 18. und 20.Jahrhundert.
150168: SCHMITZ, DR. ALPHONS - Geschichte der Stadt Goch.
58893: SCHMITZ, BARBARA - Gedeutete Geschichte. Die Funktion der Reden und Gebete im Buch Judit (Herders Biblische Studien, Band 40)
161511: SCHMITZ, PROF. DR. HERMANN [FOREW.]. - Katalog der Ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin [2 Vols. Compl.]..
168091: SCHMITZ, DR. J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9