Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30351: BEHL, C.F.W. A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band I 1956-1957
156932: BEHM, HOLGER|GABRIELE HARDT|HERMANN SCHULZ|JOCHEN WÖRNER [EDS.]. - Büchermacher der Zukunft. Marketing und Management im Verlag.
94478: BEHNK, WOLFGANG - Contra Liberum Arbitrium Pro Gratia Dei. Willenslehre und Christuszeugnis bei Luther und ihre Interpretation durch die neuere Lutherforschung. Eine systematisch-theologiegeschichtliche Untersuchung
162249: BEHNKE, CORNELIA - Frauen sind wie andere Planeten . Das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht.
122372: BEHNKE, KAY - The Acquisition of Phonetic Categories in Young Infants: A Self-Organising Artificial Neural Network Approach.
182934: BEHR, HANS-JOACHIM|FRIEDRICH GERHARD HOHMANN [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 143.
163375: BEHR, EDWARD - Hirohito. De keizer die moest blijven. De waarheid achter de mythe.
175995: BEHRENBECK, SABINE|NÜTZENADEL, ALEXANDER (HRSGG.) - Inszenierungen des Nationalstaats : politische Feiern in Italien und Deutschland seit 1860/1871. Kölner Beiträge zur Nationalforschung 7
151430: BEHREND, GEORGE - Geschiedenis van de luxetreinen. Van Pullman tot TEE.
180421: BEHREND, GEORGE - Histoire des trains de luxe. De l'Orient-Expresse au TEE.
144053: BEHRENS, EWALD - Kunst in Rusland. Ein Reisebegleiter zu russischen Kunststätten.
183964: H. BEHRENS [EDS.].|KOCH, M. - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
162137: BEHRENS, HEIKE - Temporal Reference in German Child Language. Form and Function of early Verb Use.
102753: BEHRINGER, CHARLOTTE [ET AL.]. - Kathedralen. Honderd wonderen van het avondland.
145318: BEHRMANN, WALTER - Über die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahrhunderts.
121917: BEIERWALTES, WERNER|WIEBKE SCHRADER [EDS.]. - Weltaspekte der Philosophie. Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
131093: BEIGBEDER, OLIVIER - Lexique des Symboles.
184929: BEIJAARD, FRANS - And I Promise You ... Politics, Economy and Housing Policy in Bolivia, 1952-1987.
31467: BEIJEMAN, H.|LAMAIN, J.W.|NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
102651: DR. T. BEIJER -- EDS.].|TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp [3 Vols. Compl. in Slipcase].
103242: DR. T. BEIJER -- EDS.].|TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp. Transcriptie & Genees inSighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. int Duijts [2 Vols.].
185994: BEIJERMAN-SCHOLS, J.|E.F. VAN DER WOLDE|E.M.L. VAN DER MAAS|J.C. NIX|J.F. HEIJBROEK [ED.] - Geschiedenis in beeld 1550-2000.
54265: BEIJERS, J.L. - Het Nederlandse boek, 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma
82343: BEIJERS - Book auction sale 7th and 8th September 1976, Cartography, Hydraulic Engineering Topography, the property of the Koninklijk Instituut van ingenieurs the Hague with a gew additions from other properties, bibliography-typography, fine arts, varis
82355: BEIJERS, J.L. - Catalogue 156 1980 Iconography 50 emblem books and related works 1560-1816
121203: BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
164972: BEIJNUM, KEES VAN - Zoon van.
163009: BEIK, PAUL H. [ED.]. - The French Revolution. Selected documents.
176550: BEINERT, WOLFGANG - Das Christentum : eine Gesamtdarstellung.
31653: BEINERT, WOLFGANG - Maria heute ehren. Eine theologisch-pastorale Handreichung
171293: BEINERT, WOLFGANG - Amt Tradition Gehorsam : Spannungsfelder kirchlichen Lebens.
176551: BEINERT, WOLFGANG - Liebe muss man teilen : Glaubensverkündigung in der Kirche.
176554: BEINERT, WOLFGANG|KÜHN, ULRICH - Ökumenische Dogmatik.
160328: BEINS, J.F.A. - Misvorming en verbeelding.
183252: BEIRENDONCK, WALTER VAN|LUC DEREYCKE [EDS]. - Mode 2001 Landes - Geland. Volume I.
141015: BEISHUIZEN, JAN - John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident.
4142691: BEISSEL, S. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck von H.Appuhn
145767: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte.
142192: BEISSEL, STEPHAN [HORST APPUHN - FOREW.]. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck 1976.
4141020: BEIT-HALLAHMI, B. - Prolegomena to the Psychological Study of Religion.
151170: BEITRAN DE HEREDIA BERCERO, JULIA [ED. - ET AL.]. - Los restos arqueologicos de la plaza del Rey de Barcelona.
55181: BEITZ, H.C. BERTHOLD A.O. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. / Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II (2 volumes)
31794: BEITZEL, BARRY J. - Biblica, atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
54303: BEITZEL, BARRY J. - The Moody Atlas of the Bible
53057: BEITZEL, BARRY J. - Biblica. Atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
31752: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
93467: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
4046551: BEJERHOLM, L. & HORNIG, G. - Wort und Handlung. Untersuchungen zur analytischen Religionsphilosophie.
103068: BEKAERT, PIET|JEAN DE SÉJOURNET [RENÉ PECHÈRE - INTROD.]. - Tuinen in België.
175432: BEKEDAM, OLOF|BREUKEL, THOM (RED.) - Nicolaas : beeld van een vitale kerkgemeenschap.
4004959: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek.
4012051: BEKER, E.J. (BARTH, K.) - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en Karl Barth. (Diss.)
4066049: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 3. Christologie.
4066050: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 2.
60037: BEKER, E.J. - Libertas (Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth)
54593: BEKER, E.J.|HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Complete Set)
97012: BEKER, E.J.|HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (5 delen, complete set)
100055: BEKIUS, EVERT [ED.]. - Constantin Brunner. Het fiktieve denken.
166391: BEKKE, HANS|KEES BREED|PIETER DE JONG [EDS.]. - Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur. De lokale bestuurspraktijk als wenkend perspectief voor het rijk?
92144: BEKKENKAMP, A. - Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus, 1883-1942
81190: BEKKER, E. E.A. - Historie met mejuffrouw Sara Burgerhart, met portret van de schrijfsters en twee gravures, eerste deel 26e tot 30e duizental
58862: BEKKER, YPE E.A. - In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker
151046: BEKKER, JACQUES DE|GERARD VAN DEN ENG [EDS. - ET AL.].|LEO DE BEKKER - De evacuatie van Empel en Meerwijk in oktober 1944.
165727: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - Natuur over wegen / Nature across Motorways.
165635: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - St. Catharine - Van Maerlant. 80 jaar Lyceum Eindhoven 1919-1999.
103195: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk. Simon Vestdijk: de schrijver als lezer [2 Vols. Compl.].
102110: BEKKERING, HARRY|RUDI VAN DER PAARDT [EDS - ET AL.].|W. BRONZWAER - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
181288: BEKKERING, HARRY|W. BRONZWAER [ET AL.]. - Het oog van de meester. Vestdijk als recensent.
145951: BEKKERS, W.M.J.|G.M.F. SNIJDERS [EDS.]. - Recht te Utrecht.
150186: BEKKERS, DRS. HANS|DRS. MAUREEN HOMMERSON [EDS.]. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
103323: BEKKERS, GASTON|ERNEST KURPERSHOEK|FRED GAASBEEK|HAROLD STRAK|MARGRIET DE ROEVER|MEREL LIGTELIJN - Ode aan het Vondelpark [2 Vols. in Slipcase].
105257: BEKKERS, J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet [1634-1649].
142208: BEKKERS, LUDO|ELLY STEGEMAN - Hedendaagse schilders in Nederland en België.
180511: BEKKUM, WOUT JAC. VAN [ED.]. - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis.
4143058: BEKKUM, W.J.VAN - A Hebrew Alexander Romance according to MS London,. Jews' College no. 145. Edited, translated and intrpduced by W.J.van Bekkum. (Orientalia Lovaniensia Analecta 47)
163982: BEKMAN, BERNARD - Kapitein der Bokkerijders.
56707: BEKOOIJ, J.P. - High-resolution molecular beam spectroscopy at microwave and optical frequencies
155757: BEKOOIJ, J.P. - High-Resolution Molecular Beam Spectroscopy at Microwave and Optical Frequencies.
183533: BEKS, MAARTEN - Het handwerk van de zuivere reden. Opstellen, inleideingen, artikelen, essays 1967-1987.
151353: BEKS, MAARTEN|TOM GITSELS - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura [1839-1989].
141518: BEKS, MAARTEN [CHARLES WENTINCK - FOREW.]. - Kees Bol 1974-1991 [In Slipcase].
103358: A. BEL|DR. H. FLORIJN|DRS. J. VERSLOOT [EDS.].|NEVEN, J.P. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard [Vol. 1 - only].
54881: BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen
131161: BEL, JACQUELINE|EEP FRANCKEN|PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.
59645: BEL, A.|KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. J. Fraanje
145020: A. BEL|DRS. J. VERSLOOT [EDS.].|FLORIJN, DR. H. - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Volume 1.
83036: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
54884: BEL, A. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg
32217: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set, 5 delen)
82889: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen deel 2. Serie genade verheerlijkt in zondaarsharten
83222: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set)
88277: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. (Deel 2)
82733: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (deel 1)
52168: BEL, A. - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
55861: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
55862: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 2
88526: BEL, A. E.A. - Ooggetuigen aan het woord. Meer dan vijftig reportages uit de kerkgeschiedenis
53099: BELÁN, KYRA - Madonna. From Medieval to Modern
147248: BELASCO, SUSAN|ED FOLSOM|INTROD.].|KENNETH M. PRICE [EDS - Leaves of Grass. The Sesquicentennial Essays.
171075: BELBY, JAMES K.|PAUL R. EDDY - Divine Foreknowledge. Four Views.
123385: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Tussen hemel en afgrond.
146009: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
123377: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De Zwerftocht van Belcampo.
123378: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
140226: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De filosofie van het belcampisme.
168520: BELCH, STANISLAUS F. - Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics [2 Vols. Compl.].
154312: BELD, T.A.M. VAN DEN - Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland.
110395: A. VAN DEN BELD|F.R. HEEGER|M.F. VERWEIJ|WILLIGENBURG, T. VAN - Ethiek in praktijk.
55981: BELDER A. DE - Antwerpen in beeld
93853: BELDER, R.M. - Westmaas 550. Uitgave van de muziekvereniging Mastlands Fanfare t.g.v. het 550 jarig bestaan van Westmaas
32298: BELDER, J. - Prediker: eigenzinnig en actueel. 21 bijbelstudies
89763: BELDER, JOZEF L. DE E.A. - Albert van Dyck
58364: BELDER, J. - Van heil dat nooit vergaat. Over de orde van het heil
96695: BELER, AUDE GROS DE - De Egyptische mythologie
157642: BELETSKY, LES - The Birds of the World [In transparent plastic slipcase].
146094: BELFORD, BARBARA - Oscar Wilde. A Certain Genius.
183184: BELGIË SECOND WORLD WAR - - De oorlog van 1914. Wat het Belgisch Leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het Opperbevel van het Leger [Tijdperk van den 31en Juli tot den 31en December 1914.
145872: BELGIË - - Standen en Landen / Anciens Pays et assamblées d'États [Volume XIX]. BLIJDE INKOMSTE.
141334: BELGIË - - Belgium of the Belgians.
183179: BELIE, A. DE - Middeleeuwse vloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven en Miniaturen. .
140724: BELIËN, HERMAN|GERT JAN VAN SETTEN [EDS.].|LOET SCHLEDORN|MARTIN BOSSENBROEK - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Bronnen bij het eindexamenonderwer geschiedenis 1999 - 2000.
4066224: BELIER, W. - De sacrale samenleving. Theorievorming over religie in het discours van Durkheim, Mauss, Hubert en Herz.
100605: BELIN DE LAUNAY, J. - Les sources du Nil. Voyage des capitaines Spere & Grant. Abrégé d'après la traduction de E.-D. Forgues.
154097: BELINDA MEULDIJK|NIJS, ROB DE - Tussen jou en mij. Alle liedteksten, bekroond met De Gouden Harp.
145791: BELINFANTE, IR. H.J.|MR. P. BORST [EDS.]. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf.
157388: BELINFANTE, J.E.|JAN TADEMA [INTROD.]. - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880 tot 1930. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
157058: BELINFANTE, J.E.|JAN TADEMA - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880-1930. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
147067: BELINFANTE, DRS PETER|JAN HAAKMAN - 75 Jaar Ford in Nederland 1924-1999.
122779: BELKUM, HANS VAN [ED. - ET AL.]. - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
153175: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië, 1200-1800. Met een voorwoord van Emma Brunt en een nawoord van Winny L. Weeda-Mannak.
100581: BELL, RICHARD - Richard Bell's Britain
131293: BELL, DAVID S.|DOUGLAS JOHNSON|PETER MORRIS [EDS.] - A Biographical Dictionary of French Political Leaders since 1870.
140912: BELL, IAN - Robert Louis Stevenson. Een biografie.
56445: BELL, THEO - Bernhardus Dixit. Bernardus van Clairvaux in Martin Luthers werken
185159: BELL, JACOB|THEOPHILUS REDWOOD EDS]. - Historical Sketch of the Progress of Pharmacy.
90603: BELL, CHARLES - Portret van de Dalaï Lama
162918: BELL, HERBERT C.F. - Lord Palmerston [2 Vols. Compl.].
165652: BELL, MALCOLM - Old Pewter.
166314: BELL, ADRIAN R. - War and the Soldier in the Fourteenth Century.
163787: BELL, ELEANOR|GAVIN MILLER [EDS.]. - Scotland in Theory. Reflections on Culture & Literature.
142993: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf [2 Vols. Compl.].
166853: BELLAIGUE, ERIC DE [ED.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
164425: BELLAIGUE, CHRISTINA DE - Educating Women. Schooling and Identity in England and France 1800-1867.
165178: BELLAIGUE, ERIC DE [PAUL RICHARDSON - FOREW.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
164720: BELLAMY, JOHN - Strange, Inhuman Deaths. Murder in Tudor England.
164417: BELLAMY|CHILD [MACNAB, ANDREW - ED.]. - Materials on European Community Law of Competition [2008 Edition]..
122544: BELLAMY [ET AL.]. - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. Eerste deel [only].
94588: BELLARDI, WERNER - Wolfgang Schultheiss. Wege und Wandlungen eines Strassburger Spiritualisten und Zeigenossen Martin Bucers
9708: BELLARMINO, ROBERTO - In Omnes Psalmos Dilucida Ecplanatio. Ad Pavlvm Qvintvm.
3417: BELLARMINO, ROBERTO - Explanatio in Psalmos.
4255: BELLARMINUS, ROBERTUS - Disputationum de Controversiis Christianae Fidei. Adversus hujus temporis haereticos, Quatuor Tomis comprehensarum. Editio ab Auctore recognita, & in hac ultima Editione aucta aliis Opusculis suis quaeque locis insertis, cum Indicibus locupletissimis.
184002: BELLEKOM, T.L. - Verfassungsfeinde en openbare dienst . Een onderzoek naar het probleem van de niet-toelating tot en het ontslag van radicale elementen uit de openbare dienst in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren 1972-1987.
121631: BELLEN, HEINZ - Grundzüge der Römischen Geschichte. Vol. 1: Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat [just].
157578: BELLENGER, DOMINIC AIDAN|STELLA FLETCHER [EDS.]. ARCHBISHOP OF CANTERBURY - FOREW.]. - The Mitre & the Crown. A History of the Archbishops of Canterbury.
164457: BELLENOIT, HAYDEN J.A. - Missionary Education and Empire in Late Colonial India, 1860-1920.
180273: BELLENS, FRANS - De burgemeesters van Brasschaat in de XXste eeuw.
170479: BELLER, MARA - Quantum Dialogue. The Making of a Revolution.
100192: BELLESHEIM, ALPHONS [OSWALD HUNTER BLAIR - TRANSL.]. - History of the Catholic Church of Scotland [4 Vols. Compl.].
182752: BELLIN, PIERRE-GILLES|LEFEBVRE, CLOTILDE [ET AL.]. - Bois er forêts. Un écoguide pour faire des découvertes en promenade.
30700: BELLINZONI, A.J. - The sayings of Jesus in the writings of Justin Martyr
160874: BELLINZONI, A.J. - The Sayings of Jesus in the Writings of Justin Martyr.
47240: BELLITTO, CHRISTOPHER M. (ED.)|IZBICKI, THOMAS M. - Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. Studies in honor of Louis Pascoe, S.J. (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCVI)
94373: BELLMAN,, FRITZ A.O. - Die Denkmale der Lutherstadt Wittenberg
173278: BELLOC, HILAIRE - Complete verse.
173277: BELLOC, HILAIRE - Characters of the reformation.
4062515: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
53386: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
95340: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
58841: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
56308: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
167150: BELLONZI, FORTUNATO - Proverbi Toscani.
4070668: BELLOW, SAUL - To Jerusalem and Back. A Personal Account.
131749: BELLRINGER, ALAN W.|C.B. JONES [ED.] - The Romantic Age in Prose. An Anthology.
154412: BELMON, ARTHUR - De lotgevallen van vragende kinderen. Bij de zeventigste verjaardag van Karel Appel.
4138512: BELO, F. - Das Markusevangelium materialistisch gelesen.
140618: BELOFF, MAX - The Great Powers. Essays in Twentieth Century Politics.
101908: BELOFF, MAX - The Foreign Policy of Soviet Russia. Volume I: 1929 - 1936 & Volume II: 1936-1941 [2 Vols. Compl.].
180497: BELONJE, B.|J. DEN BESTEN [EDS. - ET AL.]. - Molenboek provincie Utrecht.
82390: BELONJE, J. - Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland
145634: BELONJE, MR. DR. J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
110141: BELONJE, MR. J. - De Groote Hegge te Thorn.
166020: BELONJE, MR. DR. J. - Het Huis Dampegeest bij Limmen.
132065: BELONJE, MR. J. - Het Koegras.
131419: BELONJE, JOHAN - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier.
121443: BELOW, GEORG VON - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
131624: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
152264: BELPAIRE, M.- E. - Kunst- en levensbeelden.
167882: BELPAIRE, BRUNO - T'ang Kien Wen Tse. Florilege de litterature des T'ang [Volume 2 - only].
145230: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
57500: BELT, H. VAN DEN E.A. - Christus doorkruist je leven
81472: BELT, H. VAN DEN E.A. - Profetisch geïnspireerd, C. Blenk als historicus en theoloog
96969: BELT, HENK VAN DEN - Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology. Latin Tekst and English Translation. Volume 2: Disputations 24-42
89850: BELT, LENY VAN DEN - Holland van Toen. Honderste expositie landschap Holland van Toen - Anton en Greet van den Hooren.
154882: BELT, H. VAN DE|D.B.W.M. CAN DUSSELDORP|G. KALSHOVEN [EDS. - ET AL.]. - Essays in Rural Sociology in Honour of R.A.J. van Lier. Department of Rural Sociology of the Tropics and Subtropics.
4074514: BELT, H.V.D. - Waarom ben jij gedoopt?. (Jongerenperspectief)
150729: BELT, DR. J.J. VAN DE - Rorschach-onderzoekingen in de gevangenis van en het huis bewaring te Haarlem.
170573: BELT, HENK VAN DEN - 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein.
90571: BELZEN, J. VAN|POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641)
89598: BELZEN, J. VAN - Gods kracht in zwakheid volbracht
4300623: BELZEN, J.A. VAN - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw (A.R.Reinsberg: De bekeeringsgeschiedenis van eene vijftigjarige wereldling)
58006: BELZEN, ADRIAAN VAN - Terugblik. Gesprekken over heden, verleden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten
54887: BELZEN, J. VAN - Dag en nacht in zijn tempel. Leven en werk van Ds. A. Makkenze
4136960: BELZEN, A. VAN - Christen zijn in kerk en wereld / Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten deel 1 en 2.
4073950: BELZEN, J.A.V. - Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II.
4062551: BELZEN, J. VAN (RÜMKE, H.C.) - Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen.
161678: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Aspects in Contexts - Studies in the History of Psychology of Religion.
95586: BELZEN, J.A. VAN - Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten I
4140985: BELZEN, J.A. VAN & LANS, J.M. V.D. - Current Issues in the Psychology of Religion. Proceedings of the third symposium on the psychology of religion in Europe.
163824: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Psychohistory in Psychology of Religion: Interdisciplinary Studies.
102209: BEMELMANS, PROF. J.|DR. C. EASTON [ET AL.].|PROF. R. CASIMIR - Ons Volk en de Tucht. Eerste Nationaal Congres van de Tucht-Unie tot Bestrijding van de Tuchtloosheid bij het Nederlandsche Volk, te houden te Utrecht in het Jaarbeursgebouw op 19 en 20 october 1922.
181289: BEMELMANS, RICHARD - Materia Prima in Aristoteles: Een hardnekkig misverstand.
110432: BEMIS, SAMUEL FLAGG - John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy.
131702: BEMMANN, HELGA - In mein' Verein bin ich hineingetreten. Kurt Tucholsky als Chanson- und Liederdichter.
84702: BEMMEL, H.A. VAN E.A. - Bevestig dat... Een bundel opstellen van de hand van Prof. Dr. J. Severijn, verzameld en opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardig op 8 Mei 1963 door enigen zijner leerlingen
4142232: BEMMELEN, J.M.VAN - Gevaren en schoonheid van studie en wetenschap.
130243: BEMMELEN, J.A. VAN|GEORG CARL WILHELM BOHNENSIEG, WILLIAM BURCK [EDS.] - Repertorium Annum Literaturae Botanicae periodicae [8 Vols. in 5 Bindings - Complete Set]
130248: BEMOLT VAN LOGHEM SLATERUS, DR. A.J. - Nederlandse familiepenningen tot 1813.
4074344: BEN HELED - RUDELSHEIM, LETTY - Gesprekken met mijzelf in Auschwitz. Een verhaal over de overwinning van de geest op het kwaad.
166115: BEN VERHAAREN [EDS.].|EKSTIJN, JOOP - Grave 150 jaar muziek 1845-1995 [Harmonie stad Grave sinds 1845].
92306: BEN-CHORIN, SCHALOM - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidische Credo Tübinger Vorlesungen
4009539: BEN-CHORIN, SCH. - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidischen Credo. 13 Vorlesungen.
143629: BEN SIEGEL [EDS.].|DAVENPORT, WILLIAM H. - Biography Past & Present. Selections and Critical Essays.
151217: BEN BROOS [EDS.].|KOEVOETS, BEN|MARIJN SCHAPELHOUMAN - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
156429: BEN SMULDERS|BISSCHOPS, JAN - Geschiedenis en vooroordeel.
162856: BEN REBEL [EDS.].|MÜLLER, MICHAEL - Metropolis.
166636: BEN REILLY [EDS - ET AL.].|REYNOLDS, ANDREW - The International IDEA Handbook of Electoral System Design.
101955: BEN DE VRIES|RUDOLF VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE [EDS.].|TILBURG, BENNO VAN - 66 Kanjermonumenten.
4135820: BEN-CHORIN, S. - Die Antwort des Jona. Zum Gestaltwandel Israels - ein geschichts-theologischer Versuch.
93128: BEN IEHUDA, ELIESER - Thesaurus Totius Hebraitatis et veteris et recentioris (14 volumes). (Gesamtwörterbuch alt- und neuhebräischen Sprache von Elieser Ben Jeduda in Jerusalem / Dictionnaire complet de la Langue Hébraïque ancienne et moderne par Eliézér Ben Jehouda à Jérusalem / A Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew by Eliezer Ben Yehuda of Jerusalem)
4009542: BEN-GOERION, D. (SAMENST.) - De Joden in hun land. Het verhaal over de joodse vestiging vanaf voor-bijbelse tijden tot in onze dagen.
152523: BEN DE PATER|HAUER, JOOST|KEES TERLOUW [EDS.].|LEO PAUL - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
4140387: BEN-CHORIN, SCH. - Das Judentum im Ringen der Gegenwart.
4140632: BEN-CHORIN, SCH. - Jesus im Judentum.
4140887: BEN-CHORIN, SCH. - Ein Leben für den Dialog. Hrsg. von W.Homolka.
4140889: BEN-CHORIN, SCH. - Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute.
4047478: BEN AHARON, Y. - Listen, Gentile!. The Story of a Life.
154970: BEN KUIKEN|GONNY VINK|HAMEETEMAN, ROLAND - Klein receptenboek voor het nieuwe werken. Met 49 praktische pecepten.
4143012: BEN ZVI, E. - A Historical-Critical Study of the Book of Zephaniah. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 198)
141721: BEN BROOS|BLANKERT, ALBERT [MARLEEN BLOKHUIS|JEROEN GILTAIJ - EDS. - ET AL.]. - Rembrandt. A Genius and his Impact.
130571: BEN SLOOT|KEES GROENENDIJK|SCHUYT, KEES - De weg naar het recht. Een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
110166: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
166550: BENALI, ABDELKADER - De ongelukkige.
4140190: BENBASSA, E. & ATTIAS, J.C. - De jood en de ander.
102635: BENCE- JONES, MARK - Burke's Royal Palaces of Europe
4006993: BEND, J.G. V.D. (BIERENS DE HAAN, J.D.) - Het Spinozisme van Dr J.D.Bierens de Haan. (Diss.).
47916: BENDANGJUNGSHI - Confessing Christ in the Naga Context. Towards a Liberating Ecclesiology (ContactZone, Explorations in Intercultural Theology Volume 8)
153870: BENDER, HANS [ED.]. - Spiele ohne Ende. Erzählungen aus 100 Jahre S. Fischer Verlag.
47394: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke, Band I & Band II
53236: BENDER, CARRIE - Miriam
163495: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke. Volume 1 [of 2 - only].
167495: BENDER, HAROLD S. [ED. - ET AL.]. - The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement [4 Vols. Compl.].
181290: BENDER, MICHAEL - Waiting for Filippo. The Life of Renaissance Architect Filippo Brunelleschi.
186730: BENDER, COURTNEY - The New Metaphysicals. Spirituality and the American Religious Imagination.
165765: BENDERS, RAYMOND J.|WILBERT SMULDES [EDS.]. - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans.
140579: BÉNÉ, CHARLES|FRANÇOISE JOUKOVSKY|ROBERT AULOTTE [ET - AL]. ROBERT AULOTTE [FOREW.]. - Études seizièmestes. Offertes à monsieur le Professeur V.-L. Saulnier par plusieurs de ses anciens doctorants.
144597: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon and the Position of Women in Greek Poetry.
163965: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
164169: BENEDETTI, JEAN - The Real Bluebeard. The Life of Gilles de Rais.
140808: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
130672: BENEDICTA WARD [EDS.]|SMITH, LESLEY - Intellectual Life in the Middle Ages. Essays presented to Margaret Gibson.
153011: BÉNÉDICTE MONICAT|GROSSMAN, KATHRYN M.|MICHAEL E. LANE|WILLA Z. SILVERMAN [EDS.]. - Confrontations. Politics and Aesthetics in Nineteenth-Century France.
150658: BÉNÉDICTE SCHIFFLERS|GREINDL, EDITH|MARGRET KLINGE|MARIE LOUISE HAIRS|MICHEL KERVYN DE MEERENDE|YVONNE THIERY - De Gouden Eeuw van de Vlaamse Schilderkunst. De Zeventiende Eeuw.
153646: BÉNÉDICTE LEDENT|DAVIS, GEOFFREY V.|MARC DELREZ [EDS.].|PETER H. MARSDEN - Towards a Transcultural Future. Literature and Society in a ' Post '- Colonial World. ASNEL Papers 9.2.
152631: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Une âme offerte à Dieu en Saint Benoît.
153108: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Fondatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint-Sacrement de l'Autel. Documents Biographique - Écrits Spirituels 1640-1670.
171850: BENEDIKT XVI - Licht der Welt : der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit - ein Gespräch mit Peter Seewald.
123412: BÉNÉDITE, LÉONCE [INTROD.]. - Les Sculpteurs français contemporains. Recueil de 104 oeuvres choisies.
181291: BENEKE, DR. EDUARD F. - Erfahrungsseelenlehre als Grundlage alles Wissens in ihren Hauptzügen dargestellt.
142559: BENEKE, DR. EDUARD F. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
142560: BENEKE, DR. EDUARD F. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
162192: BENES, FRANTISEK|PATRICIA TOSNEROVA [EDS.]. - Die Post im Ghetto Theresienstadt / Mail Service in the Ghetto Therezin / Posta v ghettu Terezin 1941 - 1945 [In Pictorial Slipcase].
104033: BENESC, HANNA [ED. - ET AL.]. - Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum Warschau
30664: BENESCH, KLAUS|SCHMIDT, KERSTIN - Space in America. Theory History Culture
163144: BENESCH, KLAUS|KERSTIN SCHMIDT [EDS.]. - Space in America. Theory - History - Culture.
176413: BENETOLLO, VINCENZO O. - Piccolo catechismo sul sacramento della penitenza. Catechismi
150356: BENEVOLO, LEONARDO - Die Geschichte der Stadt [In Slipcase].
100763: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
157745: BÉNÉZIT, E. [ED.]. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
168293: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
150706: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
184713: BENG, DR. JAP TJIANG - Über indonesische Volksheilkunde an Hand der Pharmacopoeia Indica des Hermann Nikolaus Brim[m] [1684].
47225: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon, Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. Werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. Erster Band: Evangelien und Apostelgeschichte, Zweiter Band: Briefe und Offenbarung. 5. Auflage
32265: BENGEL, J.A.|DIJKE, P. VAN|JONGE, C. DE|MERKS, ANNA KATHARINA - Onderzoek naar de tijdrekening in de Openbaring met andere aanwijzing der bepaalde tijden en van den zin der beelden uit de 'verklaarde openbaring' / Ruth het eigendom van Boaz of de geloovige het eigendom van Jezus. Zijnde twee oefeningen over Ruth 4 : 13a. Benevens een tweetal oefeningen voer Lucas 10 : 42 / Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden / Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen an en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis (4 werken in 1 band)
4011114: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curate, tertio recusa, adjuvante J.Steudel.
4300217: BENGEL, J.A. - Briefwechsel. briefe 1723 - 1731. Hrsg. von Dieter Ising. (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt.VI, Band 2)
4139902: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curata, quarto recusa, adjuvante J.Steudel.
85322: BENGELII, D. JOH. ALBERTI - Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelesium indicatur.
167672: BENGT WANSELIUS [EDS.]. [SARAH DEATH - TRANSL.].|MEIDAL, BJÖRN - The Worlds of August Strindberg.
181652: BENGT NYSTRÖM [EDS].|HANS WEINBERGER|HULT, JAN - Technology & Industry. A Nordic Heritage.
151829: BENGTSON, HERMANN - Marcus Antinius. Thiumvir und Herrscher des Orients.
4071042: BENHAYIM, M. - Joden en heidenen en de nieuw-testamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
184594: BÉNICHOU, PAUL - L'écrivain et ses travaux.
184555: BÉNICHOU, PAUL - Le sacre de l'écrivain 1750-1830. Essai sur l'avènement dún pouvoir spirituel laïque dans la France moderne.
103138: BENIMA, TAMARAH|INEKE BRASZ|JAN BRAUWER|JAN DRIEVER [A.J. VAN DER LEEUW - FOREW.].|JAN HAGEN - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven - Amsterdam.
130698: BENINK, DRS. HARALD A. - Financiële integratie in Europa 1993.
130697: BENINK, HARALD A. - Financial Integration in Europe.
56465: BENINK, HARALD A. - Fiancial integration in Europe
56459: BENINK, H.A. - Financiële integratie in Europa 1993
155664: BENJAMIN, MELANIE - Ik was Alice.
171037: BENJAMIN, WALTER - Kinderjaren in Berlijn rond 1900.
180203: BENJAMIN, WALTER|JEAN STAROBINSKI|MARTHE ROBERT|MAURICE BLANCHOT|THEODOR ADORNO - Proces-verbaal van Franz Kafka.
90176: BENJAMIN, SCOTT|HENDERSON, WAYNE - Gas Globes Amoco to Mobil & Affiliates
140059: BENJAMIN, WALTER|JEAN STAROBINSKI|MARTHE ROBERT|MAURICE BLANCHOT|THEODOR ADORNO - Proces-verbaal van Franz Kafka.
123012: BENJAMIN III. LLOYD W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
4056425: BENJAMINS, H.S. - Mocht God bestaan. Het christelijk geloof ter verantwoording. Essay.
105095: BENJAMINS, DR. H.S.|PROF. DR. G.D.J. DINGEMANS [ET AL.]. - Evangelie en beschaving. Studies bij het afscheid van Hans Roldanus.
4143163: BENJAMINS, R. - Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland.
170570: BENJAMINS, RICK|JAN OFFRINGA - Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken.
110033: BENKER, G. - Ludwig der Bayer. 1282-1347. Ein Wittelsbacher auf dem Kaiserthron.
157821: BENN, ERNEST - Happier Days. Recollections and Reflections.
154395: BENN, GOTTFRIED|JÜRGEN CZASCHKA [ILLUSTR.]. - Statische Gedichte von Gottfried Benn mit 10 Kupferstiche von Jürgen Czaschka / Static poems of Gottfried Benn with 10 engravings by Jürgen Czaschka. .
181292: BENNER, MARGARETE|EMIN TENGSTRÖM [EDS]. - On the Interpretation of Learned Neo-Latin. An Explorative Study Based on some Texts from Sweden [1611-1716].
131407: BENNETT, WHITMAN - A Practical Guide to American Book Collecting [1663-1940] With All Items Arranged in Sequence as a Chronological Panorama of American Authorship and with each Subject considered from Bibliographical, Biographical and Analytical Aspects.
4141567: BENNETT, O. BEXLEY, J. & WARNOCK, K. (RED.) - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon.
96327: BENNETT, DAVID|MASCETTI, DANIELA - Understanding Jewelry
186323: BENNETT, VIVIENNE - The Politics of Water. Urban Protest, Gender and Power in Monterrey, Mexico.
170198: BENNETT, CLINTON - In Search of Jesus. Insider and Outsider Images.
156617: BENNETT, H.S. - The Pastons and Their England. Studies in an Age of Transition.
157737: BENNETT, ADELAIDE LOUISE [EDS. - ET AL.]. - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475.
121119: BENNETT, PAUL - Introduction to Clinical Health Psychology.
170349: BENNETT, GAYMON|MARTINEZ J. HEWLETT|ROBERT JOHN RUSSELL [EDS].|TED PETERS - The Evolution of Evil.
171062: BENNETT, GAYMON|MARTINEZ HEWLETT|ROBERT JOHN RUSSELL - The Evolution of Evil.
167968: BENNETT, EDNA MAE - Turquoise and the Indian.
103196: BENNETT, IAN [ED.]. - Complete Illustrated Rugs & Carpets of the World.
89883: BENNETT, DAVID|STEINKAMP, JAMES - Wolkenkrabbers. De hoogste gebouwen ter wereld geven hun geheimen prijs.
4021359: BENNETTS, H.J.T. - Evidence of Things not seen. Collected from miracles and visions of the Blessed Sacrament.
53110: BENNING, ROOSJE E.A. - Bedreigde dijken. ...Daar waar de Rijn Waal wordt... Bewoners vertellen hun ervaringen en emoties van de evacuatie januari 1995
181293: BENNINGHOVEN, FRIEDRICH|HELMUT BÖRSCH-SUPAN|ISELIN GUNDERMANN - Friedrich der Grosse.
4140428: BENNINK JANSSONIUS, R. - Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke kerk in Nederland. Bydrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke kerk.
154737: BENNIS, BART [ED.].|PETER DAM|SJAAK KOOTE [ET AL.]. - Topografische Atlas Zuid-Holland
147251: BENNO REIFENBERG [EDS.].|FRIEDRICH, CARL-JOACHIM - Sprache und Politik. Festgabe für Dolf Sternberger zum sechzigsten Geburtstag.
141398: BENOIS, ALEXANDRE - Reminiscences of the Russian Ballet.
140877: BENOIST-MÉCHIN, J. - Wollte Adolf Hitler den Krieg 1939. Generalprobe der Gewalt.
184378: BENOIST-MÉCHIN - Avec Marcel Proust.
92117: BENOIT, P. A.O. - Discoveries in the Judaean desert - II. Les Grottes de Murabba'at. Texte et Planches (2 volumes)
104755: BENOÎT SCHOONBROODT [EDS.].|FRANÇOISE JURION|NEVEN, MARIE-NOËL - Brussel. Beschermde monumenten en landschappen.
121209: BENOIT, JACQUES [ = JACOBUS JOSEPH MARIA BAYER] - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie van Jacques Benoit.
4138589: BENOIT, JACQUES - (4 bundels). Nader dan mijn hart. 1976 - Toegift. Vertaalde gedichten. 1981 - Reikhalzend. 1991 - Kwatrijnen. 1994 (2 bundels door Benoit gesigneerd)
4076276: BENOIT, JACQUES - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie. (Genummerd exemplaar met handtekening van de dichter)
130512: BENOITS-MÉCHIN, JACQUES - Frédéric de Hohenstaufen ou Le Rêve Excommunié [1194-1250]
4141189: BENOSCHOFSKY, I. & SCHEIBER, A. (HRSG.) - Das jüdische Museum in Budapest.
184438: BENSAUDE, JOAQUIM - L'astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes.
131248: BENSAUDE, JOAQUIM - L'astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes.
30567: BENSCHOP, W.J.M. - Het postwezen van 's Gravenhage in derdehalve eeuw
82068: BENSE, JOHAN FREDERIK - The anglo-dutch relations from the earliest times to the death of William the Third being an historical introduction to a dictionary of the low-dutch element in the english vocabulary
146017: BENSELER, FRANK [ED.]. - Georg Lukacs. Festschrift zum achtzigsten Geburtstag.
5764: BENSERADE, ISAAC DE - Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux imprimez et Enrichis de Figures. Par ordre de sa Majesté, Et dediez à Monseigneur Le Dauphin.
153551: BENSIMON, DORIS - Adolph Donath [1876-1937]. Ein jüdischer Kunstwanderer in Wien, Berlin und Prag.
168286: BENSON, TIMOTHY O.|EVA FORGACS [EDS]. - Between Worlds. A Sourcebook of Central European Avant-Gardes 1910-1930.
4072767: BENT, A.V.D. - Commitment to God`s World. A Consice Critical Survey of Ecomenical Social Thought.
166407: BENT PORS NIELSEN|IAN WILLIS|PORTER, R.F.|STEEN CHRISTENSEN - Flight Identification of European Raptors.
89772: BENTEIN-STOELEN, M.R. - Middelheim Antwerpen. Kollektie katalogus openluchtmuseum voor beeldhouwkunst.
58438: BENTHEM, W. VAN E.A. - Verkenningen in Exodus
92886: BENTHEM, W. VAN E.A. - Verkenningen in Spreuken en Prediker
57666: BENTHEM, HANS VAN - Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest
93138: BENTINI, JADRANKA A.O. - Een bijzondere Renaissance. Het hof van de Este's te Ferrara. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten 3 oktober 2003 - 11 januari 2004
103877: BENTIVOGLIO - Opere del cardinal Bentivoglio, cioè Le Relationi di Fiandra, e di Francia - L'Historia della Guerra di Fiandra - Le Lettere scritte nel tempo delle sue Nuntiature.
4044712: BENTLEY, J. - Het Geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
122915: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
146270: BENTLEY, ERIC - Theatre of War. Comments on 32 Occasions.
4042560: BENTLEY, J. - The Way of Saint James. A Pilgrimage to Santiago de Compostela.
55083: BENTLEY, JULIETTE A.O. - The bulletin of the Australian centre for Egyptology. Volume 1, 1990
153703: BENTLEY, JAMES - Het geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
131846: BENTLEY, NICOLAS - The Victorian Scene 1837-1901.
102361: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
165581: BENTLY, PETER [ED.].|ROY WILLIS - The Hutchinson Dictionary of World Myth.
163024: BENTON, TED - Philosophical Foundations of the Three Sociologies.
140726: BENTON, DR. MICHAEL J. - On the Trail of the Dinosaurs. The Latest Evidence on the Mighty Reptiles that Dominated our Prehistoric Past.
4057074: BENTZEN, A. - Messias - Moses redivivus - Menschensohn. Skizzen zum Thema Weissagung und Erfüllung.
54232: BENY, ROLOFF|MACAULAY, ROSE - Schoonheid van ruïnes. Met honderdachtenzestig foto's van Roloff Beny, waarvan twaalf in kleur, en negenentwintig plattegronden en reconstructietekeningen
4141235: BENYOETZ, E. (KOLB, A.) - Annette Kolb und Israel. (Literatur und Geschichte 2)
4032678: BENZ, E. - Kirchengeschichte in ökumenischer Sicht.
4141957: BENZ, W. - Was ist Antisemitismus?.
152208: BENZ, CHRISTA - Die ersten pharmakologischen Zeitschriften in Deutschland.
4054458: BENZ (HRSG.) E. - Russische Heiligenlegenden. Mit 52 Abbildungen.
47470: BENZ, ERNST - Der Philosoph von Sans-Souci im Urteil der Theologie und Philosophie seiner Zeit (Oetinger, Tersteegen, Mendelssohn) (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1971. nr. 10)
131588: BENZ, RICHARD|KARL VON BALTZ - Sanct Brandans Meerfahrt. Das Volksbuch erneuert von Richard Benz mit einer Einleitung von Karl Baltz.
4072501: BENZ, E. - Endzeiterwartung zwischen Ost und West. Studien zur christlichen Eschatologie.
4017682: BENZ, E. FLOROS, C. & THURN, H. - Das Buch der heiligen Gesänge der Ostkirche. Illustriert und mit Schallplatten- und Literaturnachweis. (Schallplatte fehlt)
4039273: BENZ, E. (SWEDENBORG, EM.) - Emanuel Swedenborg. Naturforscher und Seher.
60040: BENZ, E. - Kirchengeschichte in Okumenischer sicht (Oekumenische Studien III)
30514: BENZ, ERNST - Ecclesia Spiritvalis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der Franziskanischen Reformation
180768: BENZ, RICHARD - Heidelberg - Schicksal und Geist.
4072470: BENZ, ERNST - Beschreibung des Christentums. Eine historische Phänomenologie.
32522: BENZINGER, J. - Hebräische Archäologie
186141: BENZINGER, J. - Hebräische Archäologie. Mit 152 Abb. im Text, Plan von Jerusalem und Karte von Palästina.
122321: BENZONI-GAVAGE, SYLVIE|DENIS SERRE - Multidimensional Hyperbolic Partial Differential Equations. First-order Systems and Applications.
166892: BEPLER, JILL|JOCHEN BELPER|MARTIN BIRCHER [EDS - ET AL.]. - Barocke Sammellust. Die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Lüneburg [1636-1687].
121967: BER DRUKKER|DOLF STORK [EDS.].|DOOIJES, DICK - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Fré Cohen.
141511: BÉRANGER, P.-J. DE - Chansons de P.-J. de Béranger. Anciennes et posthumes.
166201: BERANOVA, JANA - Tussen de rivieren.
142918: BÉRARD, VICTOR - La résurrection d' Homère. Au temps des héros.
4063500: BÉRAUDY, R. - Sacrifice et eucharistie. La dimension anthropologique du sacrifice dans la célébration de l`eucharistie.
155511: BERBEN, PAUL - De aanslag op Hitler.
121121: BERBERS, ARNOLD|HENDRIK BEUMER - De mummie van Nofretete.
162834: BERCHET, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Mémoires de la comtesse de Boigne, née d' Osmond. Récits d'une tante.
165723: D. BERCIU|GEORG KOSSACK]|MILLAR, FERGUS [& RICHARD N. FRYE|TAMARA TALBOT RICE - The Roman Empire and its Neighbours.
100665: BERCKEN, WIL VAN DEN - De mythe van het Oosten. Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Rusland.
183934: BERCKEN, WILLIAM VAN DEN - Ideology and Atheism in the Soviet Union.
104956: BERCKEN, DR. W. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
104957: BERCKEN, W.P. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
56704: BERDEN, W.C.M. - High resolution UV spectroscopy of aromatic molecules
155748: BERDEN, GIEL - High Resolution UV Spectroscopy of Aromatic Molecules.
145284: BERDIAEV, NICOLAS - Le nouveau Moyen Age. Précédé de la fin de la Renaissance et suivi par considération sur la Révolution Russe et démocratie, socialisme et théocratie.
163165: BERDIAJEV, NICOLAI - Von der Würde des Christentums und der Unwürde der Christen.
163163: BERDIAJEV, NICOLAI - Christentum und Klassenkampf.
55952: BERDINI, FRANCO - La Gioconda Chi E'
140921: BERDJAJEW, NIKOLAUS [OTTO FREIHERRN V. TAUBE - TRANSL.]. - Christendom en klassenstrijd.
4042519: BERDJAJEW, N. - Christendom en klassenstrijd. Vertaling N.v.d.Zeyde.
4005475: BERDJAJEW, N. - Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie.
4012141: BERDJAJEW, N. - Slavernij en vrijheid.
55892: BERDJAJEW, NICOLAI - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische communisme
140933: BERDYAEV, NIKOLAUS [R.M. FRENCH - TRANSL.]. - Truth and Revelation.
183279: BEREND, EDUARD [JOHANNES KROGOLL - ED.]. - Jean-Paul Bibliographie. Neu bearbeitet und ergänzt.
101210: BEREND, IVAN T. - The Crisis Zone of Europe. An Interpretation of East-Central European History in the First Half of the Twentieth Century.
140520: BEREND, IVAN T. - Europe since 1980.
156098: BERENDONK, HANS VAN - De Watervulkaan. Oververhitting van economie en natuur.
154443: BERENDRECHT, PETRA - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse Bronnen.
183006: BERENDRECHT, PETRA - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse Bronnen.
182614: G. BERENDS. [EDS. - ET AL.].|R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE|SCHULTE, A.G. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
145352: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1992.
122392: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
90955: BERENDS, MATHILDE - Fotografische documentaire over het dorpsleven in Elspeet
155018: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1991.
110552: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1990.
145475: G. BERENDS. [EDS. - ET AL.].|R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE|SCHULTE, A.G. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
110531: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
53085: BERENDSEN, ANNE - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
53086: BERENDSEN, ANNE - Fliesen, eine geschichte der Wand- und Bodenfliesen
4073086: BERENDSEN, DESIREE - Waarom geloven mensen?. De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garet Green en George Lindbeck.
104034: BERENDSEN, DR. ANNE [ET AL.]. - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
154694: BERENDT, JOACHIM ERNST - Variationen über Jazz. Aufsätze.
143345: BERENDT, JOACHIM ERNST - Jazz Optisch.
140876: [BERENGER, LAURENT-PIERRE|E. GUIBAUD] - La Morale en Action, ou elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aus Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Éducation de l'un et de l'autre sexe.
154744: BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER [TEXT].|DOS WINKEL [PHOTOGR.].|WINKEL, BERTIE - Vanishing Beauty. Indigenous Body Art and Decoration.
142165: BERENS, H.& B. AARON: - Gispen in Rotterdam. Nieuwe verbeelding van het Moderne.
4076269: BERENSOB-PERKINS, J. (KABBALA) - De kabbala ontcijferd. Geheime boodschappen uit een mystieke leer.
140502: BERENSON, BERNHARD - North Italian Painters of the Renaissance.
185147: BERENSTEIN, TATIANA [ET AL.]. - Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkrieges. Herausgegeben vom Jüdischen Historischen Institut Warschau.
184535: BERENTS, DIRK - Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
161299: BERENTS, DR. D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
164319: BERENTS, DR. D.A. - Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe.
101711: BERENTSEN, P.B.M. - Economic-environmental modelling of Dutch dairy farms incopporating technical and institutional change.
152724: BERESFORD, MAURICE - The Lost Villages of England.
156659: BERESFORD, MAURICE|JOHN G. HURST [EDS.]. - Deserted Medieval Villages.
183762: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Repertorium van gedrukte genealogische fragmenten. Aangeboden aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde bij zijn 50-jarig Bestaan.
104158: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
103009: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. Ter gelegenheid van de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
103680: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Hogo Grotius. Met 65 portretten gedeeltelijk in lichtdruk.
56317: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
53388: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
141610: BEREZHKOV, VALENTIN M. - At Stalin's Side. His Interpreter's Memoirs From the October Revolution to the Fall of the Dictator's Empire.
185565: BERG, MR. N.P. VAN DEN - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
152750: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - In Indië geweest. Maria Dermoût- H.J. Friedericy- Beb Vuyk. Schrijvers prentenboek deel 30.
94597: BERG, ANNE JACOBUS VAN DEN - De Nederlandse christen-studenten vereniging, 1896-1985
93879: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagenen registers
58757: BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat
170666: BERG, AARTJAN VAN DEN|RENÉ SÜSS - Spiritualiteit in jodendom en christendom.
4073866: BERG, V.D.R. - Wolken, wind en water. alles wat je wilt weten over het weer.
30339: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend
56208: BERG, NORBERT VAN DEN|WACHLIN, STEVEN - Het album voor Meintje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië
57994: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend
4004970: BERG, J.H.V.D. - De reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
4004965: BERG, J.H.V.D. - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
154865: BERG, ROB D. VAN DEN [ET AL.]. - Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking 1975-1996.
182916: BERG, P.W.J. VAN DEN - Een goede buur en andere opstellen over nederlandsche volkskunde.
47244: BERG, JOHANNES VAN DEN|BRUIJN, JAN DE|HOLTROP, PIETER|WALL, ERNESTINE VAN DER (ED.) - Religious Currents and Cross-Currents. Essays on Early Modern Protestantism and the Protestant Enlightenment (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCV)
161363: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-Eilanden.
92980: BERG, M.R. VAN DEN - Het eerste boek Samuël. Deel 1: Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap. Deel 2: Van koeienjongen tot voortvluchtige messias (2 delen)
91493: BERG, DION VAN DEN - IKV 1966-2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede.
92106: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
53324: BERG, J. VAN DEN|DOOREN, J.P. VAN - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationelen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 Abbildungen
58981: BERG, C.R. VAN DEN - Rondom een reformator. Met wie en waar had Luther zijn contacten?
182374: BERG, B. VAN DEN - Deskundigheid in het geding. Een vergelijkend onderzoek naar de inbreng van deskundigheid bij de administrative en civiele rechter.
104917: BERG, W. VAN DEN|PETER ZONNEVELD [EDS.]. - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
58982: BERG, C.R. VAN DEN - Francke, een piëteitsvol piëtist
184295: BERG, HELMA VAN DEN [ED.]. - Studies in Caucasian Linguistics. Selected Papers of the Eighth Caucasian Colloquium.
86493: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
152568: BERG, D. VAN DEN - "Cornelis Jacobus Snijders [1852-1939]. Een leven in dienst van zijn land en zijn volk. Eene levensbeschijving, mede steunende op zijne eigen "" Herinneringen ""."
185139: BERG, J. VAN DEN|ERNWESTINE G.E. VAN DER WAL [EDS]. - Jewish-Christian Relations in the Seventeenth Century. Studies and Documents.
145488: BERG, L. VAN DEN [ET AL.]. - Ideaal van mijn jeugd 1899-1999. Honderd jaar Scheut in Nederland.
158360: BERG, PETER J.H. VAN DEN - "Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift ""Eigen Haard' 1875-1941."
4072207: BERG, J.H.V.D. - Der Kranke. Ein kapitel medizinischer Psychologie für jedermann. (übersetzung von Het Ziekbed, 1959)
123516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
110560: BERG, CASPAR VAN DEN [PROF. DR. W. KLINKERT - FOREW.]. - Reserve-kapitein. Het levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach [1903-1940].
93939: BERG, J. VAN DEN E.A. - Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief
30345: BERG, C.R. VAN DEN - D' oude dagen overdacht. Enkele kerkhistorische notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965) de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970) de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht
9789085250074: BERG, AARTJAN VAN DEN|SÜSS, R. - Spiritualiteit in Jodendom en christendom
103478: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
155094: BERG, DRS. H.A.A. VAN DEN|J.H.F.M. CORNELIS|S.J. BERKHOUT - Cateringmanagement professioneel bekeken.
94357: BERG, J. VAN DEN|DOOREN, J.P. VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen. Zeist 18.-22. Juni 1974. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VII)
55077: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
87120: BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
96423: BERG, PETER J.H. VAN DEN - Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard 1875-1941
59424: BERG, P.G.J. VAN DEN - Rechtvaardigheid en privaatrecht. Over rekkelijken en preciezen in een dynamische wereld / Justice and private law. On the moderate and the orthodox in a dynamic world
154088: BERG, PROF. MR. M.A.M.C. VAN DEN|MR. DR. M.A.B. CHAO-DUIVIS|MR. H. LANGENDOEN [EDS. - ET AL.]. - Aangenomen werk. Liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden.
160207: BERG, C.C. [ET AL.]. - Bundel Prof. Dr. F.D.K. Bosch.
100056: BERG, A.J. VAN DEN - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
86076: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers
150319: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
90337: BERG, WILLEM VAN DEN - De ontwikkeling van de term 'Romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840. The development of the term 'romantisch and its variants in the Netheralnds up till 1840. (with a summary in English
95731: BERG, J.A. VAN DEN - Quaedam Disputationes Adimanti'. An investigation into the use of Holy Scripture by a Manichaean Missionary in confrontation with Augustine of Hippo
180848: BERG, H.|E. FISCHER, E. [EDS].|TH. WIJSENBEEK. - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940.
4042773: BERG, J.H.V.D. - Kleine psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
95930: BERG, J. VAN DEN E.A. - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
166591: BERG, J.TH.J. VAN DEN [ET AL.]. - Een versterking van de minister-president ?
102111: BERG, JAAPJAN [ED.]. - Levende erven. Manifest[atie] over ruimtelijke kwaliteit op erven in verandering.
85852: BERG, C.R. VAN DEN - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achttiende-eeuws theoloog
145395: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
4064205: BERG, A.J.V.D. - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
47364: BERG, C. VAN DEN|BOITEN, H.J.|TRIMP, C. (RED.) - Pastorale. Pastoraat van Geest en Woord. Opstellen aangeboden aan dr. A.N. Hendriks, gereformeerd predikant te Amersfoort
162112: BERG, ROB VAN DEN - The Perception of Voicing in Dutch Two-Obstruent Sequences.
164135: BERG, KOOS VAN DE - Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht. 75 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
165167: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Steinhauer verlichting.
166054: BERG, MIEKE VAN DEN|DIRK IDZINGA [EDS.]. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
166593: BERG, J.TH.J. VAN DEN [ET AL.]. - Minsteriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen.
170359: BERG, FLORIS VAN DEN - Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme.
165901: BERG, RIEN VAN DEN [ED.]. - Totdat het veilig is. 16 psalmen [& CD].
181294: BERG, A.J. VAN DEN|G.J. JONENNES|P. VISSER [EDS - ET AL.]. - Aspecten van het Réveil in druk.
121005: BERG, JOOP VAN DEN - Zo was Indië 1850 - 1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië.
165763: BERG, ARIE VAN DEN [ED.]. - Eerst de hoeve, dan het hart. De Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's.
186653: BERG, FLORIS VAN DEN - Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox.
47649: BERG, JAN J. VAN DEN - Zes Psalmen voor orgel. Psalm 23, 32, 38, 87, 138, 139
95330: BERG, ROB VAN DEN - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
101299: BERG, PAUL-LOUIS VAN - Corpus Cultus Deae Syriae [CCDS]. Volume 1: Les sources littéraires Part 1: Répertoire des sources grècques et latines [sauf le ' De dea Syria '] & Part 2: Étude critique des sources mythographiques Grecques et Latines [sauf le De Deae Syria]
122199: BERG, REINIER VAN DEN - In hoger sferen. De fascinaties van een weerman.
43465: BERG, J.J. VAN DEN - Muziek voor Kerk en Huis boek 21, Vijf Kerstkoralen, 1. In Bethlehems stal, lag Christus de heer, 2. Nu zijt wellekome Canonische bewerking, 3. Van hoge hemel kom ik aan Trio, 4. Op U mijn Heiland blijf ik hopen Trio, Komt verwondert u hier mensen a. Canon/b. Finale met: Komt allen tezamen als tegenstem
4061977: BERG, M.R.V.D. - Beeldsprakig. Het onderwijs van Jezus in gelijkenissen.
58836: BERG, ROB VAN DEN - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 25)
4133526: BERG, M.A.V.D. (CALVIJN, J.) - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël. (Diss.)
100468: BERG, C.C. [TRANSL.].|M. PRAWIROATMODJO - Pranatjitra. Een Javaansche liefde - uit het Javaansch vertaald.
131356: BERG, PROF. DR. J.TH.J. VAN DEN|PROF. MR. A.PH.C.M. JASPERS|PROF. MR. M.G. ROOD [EDS.] - De SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een nieuw begin ?
93453: BERG, RIEN VAN DEN E.A. - Het Groot Citatenboek over God, geloof en kerk
93448: BERG, R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
184261: BERG, ROB VAN DEN [ED.]. - De toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: bijdragen aan een inhoudelijk debat.
83985: BERG, C.R. VAN DEN - Bouwsteentjes... Een verzameling van twintig (kerk)historische artikelen
32363: BERG, ANNE JAAP VAN DEN|THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
4073272: BERG, M.V.D. & IDZINGA, D. (GERHARDT, I.G.M.) - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
4138558: BERG, M.V.D. - De dag heeft genoeg. (dagboek)
4139681: BERG, M.R.V.D. - De eerste brief van Paulus aan Timotheus. Gods economie in zijn huishouding. (Zicht op de bijbel 11).
4139856: BERG, W. V.D. (EINSTEIN, A.) - Vraagstukken uit Einstein's gravitatietheorie. (Diss.)
4057670: BERG, M.R.V.D. - Jesaja 13 - 35. Boven alle machten uit.
4072554: BERG, H.M.VAN DEN - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
59893: BERG, K.J. V.D.|TIMMER, J.J. - Genade voor genade. Heidelbergsche Catechismus (2 delen)
92632: BERG, WILLEM VAN DEN|PLEIJ, HERMAN - Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. Voor Eddy Grootes, bij zijn afscheid op 12 september 1997 als hoogleraar Historisch Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
142266: BERG, HENK VAN DEN - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar joden.
96168: BERG, J. VAN DEN|WALL, ERNESTINE G.E. VAN DER - Jewish-Christian relations in the seventeenth century. Studies and Documents
4140548: BERG, H. WIJSENBEEK, TH & FISCHER, E. (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemenrs en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
31148: BERG, N.P. VAN DEN - Uit de dagen der compagnie. Geschiedkundige schetsen
60041: BERG, A.A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt (Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente)
58369: BERG, C.R. VAN DEN - Magister Hus. Korte levensschets van Johannes Hus
4069902: BERG, M.R.V.D. - Abraham. Leven uit Gods belofte.
140279: BERG, C.C. - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II : Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Çaka.
95119: BERG, C.R. VAN DEN - Magister Hus. Korte levensschets van Johannes Hus
102516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
143870: BERG, M. VAN DEN - De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw. [3 Vols. Compl.].
142690: BERG, C.H. EDMUND FREIHERR VON - Geschichte der deutschen Wälder bis zum Schlusse des Mittelalters. Ein Beitrag zur Culturgeschichte.
141746: B. VAN DEN BERG|VEEN, T. VAN - Utrechts [Het Utrechts als omgangstaal & Utrechts in de middeleeuwen] [with disk].
56418: BERG, HERMAN M. VAN DEN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VIII. De provincie Noordholalnd. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen
180538: BERG, J.TH.J. VAN DEN|D.J. ELZINGA|J.J.VIS - Parlement en politiek.
152216: BERGAMINI, JOHN D. - The Spanish Bourbons. The History of a Tenacious Dynasty.
103726: BERGANDER, GÖTZ - Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte - Zerstörung - Folgen.
4075425: BERGE, H.C. TEN - Liederen van angst en vertwijfeling. Gedichten.
4075429: BERGE, H.C. TEN - De witte sjamaan.
102447: BERGÉ-SLAGER, S. [ED.]. - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden.
181295: BERGÉ, DR, WILLEMK|MAUREEN TRAPPENIERS - Heimwee naar de klassieken. De beelden van Mathieu Kessels en zijn tijdgenoten 1815-1840.
4075490: BERGE, H.C. TEN - Gedichten.
4075484: BERGE, H.C. TEN - Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003.
84249: BERGE, TAMMO ADRIAAN TEN - Verhandeling over de onkosten-bepalende wetten
105153: BERGE, ANN LA|MORDECHAI FEINGOLD [ED.]. - French Medical Culture in the Nineteenth Century.
4140421: BERGE, D. TEN (CATS, J.) - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
4142621: BERGE, H.C. TEN - Hollandse sermoenen. Gedichten.
145278: BERGEIJK, HERMAN VAN|OTAKER MACEL [EDS.]. - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd. Teksten van Mart Stam.
173241: BERGEIJK, HERMAN VAN - Van warm naar koud, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur 1890-1935.
4142030: BERGEMA, I. & JONG, CHR. DE (BERGEMA, H.) - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van H.Bergema.
86053: BERGEMA, INEKE|CHRIS DE JONG - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema
186378: BERGEN, SASKIA - De Meesters van Otto van Moerdrecht. Stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430 [with CD-Rom].
164120: BERGEN, THEO VAN EGMOND - Zeilend rond de wereld.
92638: BERGEN, CAROLIEN - Verlangen naar onsterfelijkheid
164133: BERGEN, THEO VAN EGMOND - Een tafel met een verhaal.
150543: BERGEN, WIM VAN|HANS BROESS|JON WINKELS [EDS.].|JOS POODT|RIEN VAN ROSMALEN - Bossche stadsuitbreidingen 1880-1980.
101909: BERGEN, EDWARD VAN - Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw.
141273: BERGEN, PETER L. - Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden.
4054607: BERGER, K. - Zit de duivel achter alle kwaad?.
170132: BERGER, KLAUS - Ist Gott Person? Ein Weg zum Verstehen des christlichen Gottesbildes.
4140212: BERGER, M. GEFFEN, J.S. & HOFFMAN, M.D. (ED.) - Roads To Jewish Survival. Essays, Biographies, and Articles Selected from The Torch on its 25th Anniversary.
174103: BERGER, KLAUS - Das Vaterunser : mit Herz und Verstand beten.
174106: BERGER, KLAUS - Die Bibel und ihre philosophischen Feinde. Studium der Theologie
157847: BERGER, VICKI|ISABEL VASSEUR [EDS - ET AL.]. - Arcadia Revisited. The Place of Landscape.
4058819: BERGER, K. - Mag je in wonderen geloven?.
4058818: BERGER, K. - Wie was Jezus werkelijk?.
4071707: BERGER, K. - Is met de dood alles afgelopen?.
160210: BERGER, NATALIA [ED.]. - Wo sich Kulturen begegnen. Die Geschichte der tschechoslowakischen Juden.
4042774: BERGER, H. - Op zoek naar identiteit. Het aristotelische substantiebegrip en de mogelijkheid van een hedendaagse metafysiek.
156478: BERGER, ARTHUR - Aus einem verschlossenen Paradiese. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage von Eine Welt- und Jagdreise.
166408: A.J. BERGER|KEAR, JANET - The Hawaiian Goose. An Experiment in Conservation.
168687: BERGER, FRIEDEMANN [ED.]. - De Bry. India Orientalis [2 Vols. Compl.].
171295: BERGER, RUPERT - Pastoralliturgisches Handlexikon.
174104: BERGER, KLAUS - Die Apokalypse des Johannes : Kommentar (2 volumes)
174107: BERGER, KLAUS - Die Bibelfälscher : wie wir um die Wahrheit betrogen werden.
174108: BERGER, KLAUS - Jesus.
174109: BERGER, KLAUS - Kommentar zum Neuen Testament.
174110: BERGER, KLAUS - Theologie als Abenteuer : Gespräche mit Veit Neumann.
58214: BERGER, KLAUS - Manna, Meel en zuurdesem. Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen
54508: BERGER, HANS JOSEPH CHRISTIAAN - Kijk op de werkelijkheid van alledag. Het meten van sociale intelligentie
167076: BERGER, JOHN - Albrecht Dürer Watercoloures and Drawings.
166363: BERGER, ANDREW J. - Hawaiian Birdlife.
146253: BERGER, HERMAN|PIET LEENHOUWER [EDS - ET AL.]. - Zinderend denken. Opstellen over levensbeschouwing en moderniteit. Aangeboden aan Leo Segers, bij zijn afscheid als docent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Tilburg.
4076114: BERGER, K. - Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten Testament. Teil I: Markus und Parallelen. (WMANT 40)
160336: BERGER, PIERRE - William Blake. Mysticisme et poésie. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Prix Halphen 1908.
4075230: BERGES, U. - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament. (Oratie).
4048064: BERGFRIED, U. - Verantwortung als theologisches Problem im Täufertum des 16. Jahrhunderts. (Diss.)
4012710: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken.
147141: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
4012323: BERGH, W.V.D. (CALVIJN, J.) - Calvijn over het genadeverbond. (Diss.).
82038: BERGH, R. VAN DEN E.A. - Het compromis. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 30
4062510: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Studies. Verspreide opstellen.
4062463: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Van eeuwige dingen.
92999: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN - Utrechtsche Hygiënische Vraagstukken historisch beschouwd
154527: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Derde druk, aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
105249: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
162595: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
160031: BERGH, PROF. MR. G.C.J.J. VAN DEN|PROF. MR. W.C. VAN BINSBERGEN. - Volksgericht en strafrecht.
32158: BERGH, W. VAN DEN - Calvijn over het genadeverbond
4068175: BERGH, S.V.D. - Kroonprins van Mandelstein.
4010089: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - Inleiding tot de Oud-Christelijke letterkunde.
4010092: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - De oudste Christelijke geschriften.
103163: BERGH, FRANCINE [ED.]. - 1958-2008. Vijftig jaar vol gas. Intergas Energie [In Box].
91311: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN E.A. - Staphorst en zijn gerichten. Veslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
156646: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN [DR. A.A. BEEKMAN|H.J. MOERMAN - EDS.]. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie.
184463: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
4055979: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. Eerste tot vierde bundel. Een boekje van geestelijke waarden.
145641: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
121167: BERGH, HANS VAN DEN - De sterren van de hemel. De kunst van het Toneelspelen.
4139587: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Hegel. (Helden van den Geest II)
4139627: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. (4 dln.). Een boekje van geestelijke waarden.
142238: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
4140939: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.V.D. - Psyche.
4140941: BERGH VAN EYSING, H.W.PH.E.V.D. - Gekleurde Wolken. Een boek in proza en verzen.
4142001: BERGH, HERMAN V.D. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W.Zoethout
100820: BERGH, MR. G.C.J.J. VAN DEN - Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht.
183998: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN [ET AL.]. - Rechtspleging. Opstellen rond het thema rechterlijke organisatie, bijeengebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
156051: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
46592: BERGHAUS, MARGITTA (ED.)|DRECOLL, VOLKER HENNING - Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Tübingen, 17-20 September 2008. (Supplements to Vigiliae Christianae)
181296: BERGHAUS, PETER|GÜNTHER WEYDT [EDS]. - Simplicius Simplicissimus. Grimmelshausen und seine Zeit.
4143781: BERGHE, G.V.D. - Getuigen. Belgische Bibliografie over de Nazi-kampen. (Compleet in 2 dln.). (Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog)
58861: BERGHE, ERIC VANDEN - Van U is het Woord. Overwegingen bij de Schrift
4051818: BERGHE, G.V.D. - De uitbuiting van de Holocaust.
123090: BERGHE, YVAN VAN DEN - De Koude Oorlog 1917-1991.
91015: BERGHE, LOUIS VANDEN - Luristan, een verdwenen bronskunst uit West-Iran.
166081: BERGHE, GABY VANDEN - Laozi voor managers.
170357: BERGHE, GIE VAN DEN - De mens voorbij. Verlichte geschiedenis 1650-2050.
142499: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [FOREW.]. - De Nederlandse bankenbelasting en het EU voorstel inzake een financial transaction tax.
142500: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [AFTERW.]. - Beleggingsinstellingen. Rapport en bespreking van het rapport.
31235: BERGHMAN, ARVID - Ex Libris, en bok om bokägarmärken
185671: BERGHOFF, JOSEPH ERNST - François de Bonivard. Sein Leben und seine Schriften.
162342: BERGHUIS, CORRIE K. - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlands toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
4071007: BERGHUYS, J.J.W. - Mens en Kosmos - een groots verband. Uitweg uit de crisis in rationeel denken.
164941: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde.
56325: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 1)
101672: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
164935: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
123095: BERGMAN, SUSAN|TINKE DAVIDS (=C.E. VAN AMERONGEN-VAN STRATEN) - Martelaren. Literaire levensverhalen over bekende gelovigen van nu.
102041: BERGMAN, STEN - Paradiesische Insel. Urwaldtiere und Steinzeitmenschen in Neuguinea.
162149: BERGMAN, MARIJKE W. - The Visual Recognition of Word Structure. Left-to-right Processing of Derivational Morphology.
183448: BERGMANN, GUSTAV - Meaning and Existence.
104324: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Die Holzskulpturen des Mittelalters [1000-1400].
170900: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness. A Defense of Epistemic Externalism.
152808: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness.
168782: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Das Chorgestühl des Kölner Domes [2 Vols. Compl.].
168783: BERGMANN, UTA - Jörg Keller. Ein Luzerner Bildschnitzer der Spätgotik.
183237: BERGMANS, SIMONE - Catalogue critique des oeuvres du peintre Denis Calvart.
160704: BERGMANS, PAUL [ET AL.] - Mélanges iconographiques, bibliographiques et historiques.
154885: BERGMANS, WILKO A.G.M. - De bastaard van Bonaire.
103343: BERGMANS, ANNA [ED. - ET AL.]. - Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek in Leuven.
91259: BERGMSA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 1)
55976: BERGOT, FRANÇOIS - The Museum of fine arts, Rouen
186042: BERGRATH, DR. PETER [ED. - ET AL.]. [RUDOLF WEBER - FOREW.]. - Chronik der Stadt Goch.
30711: BERGREN. THEODORE A.|STONE, MICHAEL E. - Biblical Figures. Outside the Bible
30709: BERGREN. THEODORE A. - Sixth Ezra. The Tekst and Origin
110190: BERGSMA, W. [ED. - ET AL.]. - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
89544: BERGSMA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (2 delen)
157233: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telfoonnummers.
162427: BERGSMA, W.|E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 - ca. 1570.
94346: BERGSMA, W. E.A. - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 12-13
140021: BERGSMA, W.|E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
58860: BERGSON, HENRI - Die Beiden Quellen der Moral und der Religion
4075217: BERGSON, HENRI - Le rire. Essai sur la signification du comique.
4139885: BERGSON, H. - L'Énergie spirituelle. Essais et conférences.
4138857: BERGSTEN, T. (HUBMAIER, B.) - Balthasar Hubmaier. Seine Stellung zur Reformation und Täufertum 1521-1528.
154025: BERGSTRA, BOUKE|INEZ HOF-VAN SOEST|RONALD HOF [EDS.]. - Casparie: de Hof van Eden 1971-1995.
104479: BERGVELT, E. - J.A. Knip (1777-1847) De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk.
183223: BERGVELT, E. - J.A. Knip (1777-1847) De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk.
151474: BERGVELT, ELLINOOR|JAN PIET FILEDT KOK|NORBERT MIDDELKOOP [EDS. - ET AL.]. - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop [1778-1854].
170068: BERK, TJEU VAN DEN - Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit.
56776: BERK, ALOYS VAN DEN|RIJNDERS, MIEKE - In het licht van Alassio. Edgar Fernhout, neo-realist
154452: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
183200: BERKEL, KLAAS VAN|LEONIE DE GOEI [EDS]. - The International Relevance of Dutch History [Special Issue / Themanummer The Low Countries Historical Review].
183415: BERKEL, K. VAN [ED. - ET AL.]. - Het oude instituut. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw.
185877: BERKEL, K. VAN|H.A.M. SNELDERS [EDS.].|M.J. VAN LIEBURG - Spiegelbeeld der Wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 1790-1990.
153906: BERKEL, KLAAS VAN - De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Volume 1: 1808-1914 [only].
144820: K. VAN BERKEL|SNELDERS, H.A.M. - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de Wetenschapsgeschiedenis.
92003: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis, een biografie
181740: K. VAN BERKEL [EDS].|KRUIT, P.C. VAN DER - A Legacy of J.C. Kapteyn. Studies on Kapteyn and the Development of Modern Astronomy.
184716: BERKEL, K. VAN [ED.]. - Geloof en natuurwetenschap in Nederland.
54093: BERKEL, K. VAN E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 109e jaargang 1996
82585: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De vader des vaderlands
142427: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL, DR. J.W. - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
153657: BERKELMANS, HANNY [ED. - ET AL.]. - O nag, kom gou, bly weg. Zuidafrikaanse poëzie.
167234: BERKEMEIER-FAVRE, MARIE-CLAIRE - Die Votivtafel der Herzogin Isabella von Burgund. Ein Meisterwerk Burgundisch-Flandrischer Hofkunst aus der Zeit um 1440.
150955: BERKENKAMP, BRIGITTE - Zwei Bände eines Antiphonars aus dem Kloster Paradies bei Soest. Ein Beitrag zur westfälischen Buchmalereium 1300.
104236: BERKENS, HENK|HARRY VERDIJSSELDONCK - Aasten mu z'nne groten tôren. Honderd jaar H. Maria Presentatiekerk Asten 1898-1998.
130299: BERKENVELDER, DRS. F.C. - Zwolse Regesten I - IV [4 Vols.]
164104: F.J.L. BERKENVELDER|FOCKEMA ANDREAE, MR. S. - Groninger Plakkaatboek 1594-1848. Lijst van uit- en inwendige rechtsvoorschriften de provincie Groningen rakende, van doorlopend of geschiedkundig belang, van de Reductie der stad in 1594 tot de instelling van het Provinciaal Blad in 1849.
104688: E.A.M. BERKERS|HOMBURG, E.|J.H. DE VLIEGER [EDS.].|J.W. SCHOT - Chemische techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
103864: E. BERKERS|M. TAANMAN|VERBONG, G. - Op weg naar de markt. De geschiedenis van ECN 1976-2001 [ = Energieonderzoek Centrum Nederland]. .
158379: BERKHEMER, WILLEM [A. PIECHOROWSKI - TRANSL.]. - Beelden van Willem Berkhemer. Der Bildhauer Willem Berkhemer [4 Vols. Compl.].
170654: BERKHOF, HENDRIKUS - 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht.
54305: BERKHOF, H. - Die Theologie des Eusebius von Caesarea
170190: BERKHOF, LOUIS [RICHARD A. MULLER - PREF.]. - Systematic Theology. New Combined Edition.
173164: BERKHOF, HENDRIKUS - Theologie des Heiligen Geistes. Neukirchener Studienbücher, 07 07
173165: BERKHOF, HENDRIKUS|JONG, OTTO DE - Geschiedenis der kerk.
4063077: BERKHOF, H. - Geschiedenis der Kerk.
4040910: BERKHOF, H. - Geschiedenis der kerk.
173155: BERKHOF, HENDRIKUS - Bruggen en bruggehoofden : een keuze uit de artikelen van prof. dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981.
54143: BERKHOF, H. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Tweeentwintigste jaargang, 1967-1968
30785: BERKHOF, H. - Bruggen en bruggehoofden. Een keuze uit de artikelen en voordrachten van prof. Dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981, verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar te Leiden
58983: BERKHOF, H.|BOER, G. - Gedachtenwisseling over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk
172886: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
172887: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Dogmatische Studiën (Complete Set, 18 delen + register). Geloof en Heiliging / Geloof en Rechtvaardiging / Geloof en Volharding / De Algemene Openbaring / De Persoon van Christus / Het Werk van Christus / De Sacramenten / De Verkiezing Gods / De Mens het Beeld Gods / De Zonde I / De Zonde II / De Wederkomst van Christus I / De Wederkomst van Christus II / De Heilige Schrift I / De Heilige Schrift II / De Kerk I: Eenheid en Katholiciteit / De Kerk II: Apostoliciteit en Heiligheid / De Voorzienigheid Gods
172905: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. Faith and justification
172906: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. The return of Christ
172907: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. The church
143250: BERKI, R.N. - The History of Political Thought. A short introduction.
4067046: BERKLEY, JAMES D. (ED.) - Leaders Handbook of Outreach and Care.
153730: BERKMAN, ALEXANDER [HUTCHINS HAPGOOD - INTROD.|PAUL GOODMAN - INTROD.]. - Gevangenisherinneringen van een anarchist.
170548: BERKMAN, MICHAEL B.|ERIC PLUTZER - Evolution, Creationism, and the Battle to Control America's Classrooms.
86087: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. Geloof en volharding
86088: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. De verkiezing Gods
4004991: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Ex Auditu Verbi. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar.
4004992: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Septuagesimo Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.C.Berkouwer.
4004988: BERKOUWER, G.C. - Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden.
4004989: BERKOUWER, G.C. - Gaan en staan. Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd.
4012057: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Karl Barth en de kinderdoop.
4012058: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
95628: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën (Complete Set, 18 delen + register). De algemene openbaring / Geloof en heiliging / Geloof en rechtvaardiging / Geloof en volharding / De Heilige Schrift (2 delen) / De kerk (2 delen) / De mens en het beeld Gods / De persoon van Christus / De sacramenten / De verkiezing gods / De voorzienigheid Gods / Het werk van Christus / De wederkomst van Christus (2 delen) / De zonde (2 delen) / Register
95630: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen
4012159: BERKOUWER, G.C. - Op de tweesprong. (Een bundel artikelen)
4012164: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
95631: BERKOUWER, G.C. - Nabetrachting op het concilie
95632: BERKOUWER, G.C. - Vatikaans concilie en nieuwe theologie
95637: BERKOUWER, G.C. - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth
95638: BERKOUWER, G.C. - Het probleem der schriftkritiek
4055782: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.
93443: BERKOUWER, G.C.|WOUDE. A.S. VAN DER - In gesprek met Van Ruler
84470: BERKOUWER, G.C. - Conflict met Rome
104502: BERKOVITS, ILONA [ED.]. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
186182: BERKOVITS, ILONA - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
153315: BERKOWITZ, GERALD M. - Sir John Vanbrugh and the End of Restoration Comedy.
81887: BERKUM, H. VAN - Schortinghuis en de vijf nieten, eene bladzijde uit de geschiedenis van het kerkelijk leven in t oldambt 1730-1750
180373: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
88984: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
90359: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
161452: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
87957: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw
86249: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
186782: BERKUN, SCOTT - The Art Of Project Management.
182908: BERKVENS-STEVELINCK, C.: BOUWMAN, A.TH.: (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. , manuscripten, Middeleeuwen, Esopet, Alewijn, Johannes Suffridi Saeckma, Franeker, universiteit, Sybe Sybesma ISBN: 907420404X
157019: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. A History of the Leiden University Library 1575-2005.
168181: BERKVENS-STEVELINCK, C.: BOUWMAN, A.TH.: (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. , manuscripten, Middeleeuwen, Esopet, Alewijn, Johannes Suffridi Saeckma, Franeker, universiteit, Sybe Sybesma ISBN: 907420404X
164940: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
46381: BERKVENS-STEVELINCK, C.|VISSER, A. - Magna Commoditas, Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
96950: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte (Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices Manuscripti XXVI)
147005: BERKVENS, DRS A.M.J.A.|DR. G.H.A. VENNER [EDS].|PROF. MR. A.FL. GEHLEN - Ten Werentliken Rechte. Opstellen over Limburgse Rechtsgeschiedenis.
91416: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
140459: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
53979: BERLAGE, H.P.|LANGHANS, EDUARD - De Heilige Schrift. Handleiding bij het godsdienstonderwijs en bij eigen bijbelstudie
166532: BERLAGE, H.P. [HERMAN VAN BERGEIJK - ED.|INTROD.]. - Italiaanse reisherinneringen.
183792: BERLEMONT, FRANS - Water in de straten van Mechelen. Historische tochtjes op de Dijle en de vlietjes. Geschiedenis der stad Lokeren [Volume 2 - ONLY].
132178: BERLIÈRE, DOM URSMER - Le recrutement dans les monastères Bénédictins aux XIIIe et XIVe siècles.
132176: BERLIÈRE, DOM URSMER - Les monastères doubles aux XIIe et XIIIe siècles.
132175: BERLIÈRE, DOM URSMER - La familia dans les monastères Bénédictins du Moyen Age.
151553: BERLIJN, GERARD [ED. - ET AL.]. - Onder de grond.
142805: BERLIN, IRA|MARC FAVREAU|STEVEN F. MILLER [EDS.]. ROBIN D.G. KELLEY [FOREW.]. - Remembering Slavery. African Americans Talk About Their Personal Experiences of Slavery and Emancipation [2 Vols in Slipcase: Book & 2 audio-cassettes].
161098: BERLINGER, RUDOLPH - Die Weltnatur des Menschen. Morphopoietische Metaphysik. Grundlegungsfragen.
57659: BERLIS, ANGELA E.A. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Leer en leven
143594: BERMAN, MAGDA [ED.]. - Zo hoort het nu. Moderne etiquette in de praktijk.
103967: BERMAN, HAROLD - Bronzes. Sculptors & Founders, 1800-1930. Volume 4 [only].
154556: BERMAN, MORRIS - De terugkeer van de betovering. Wetenschap en wereldbeeld.
152049: BERMAN, PAUL - Idealismne en macht of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
4141396: BERMAN, J. - The Temple. Its Symbolism and Meaning Then and Now.
157351: BERMANN FISCHER, GOTTFRIED|BERNHARD ZELLER - INTROD.].|BRIGITTE BERMANN FISCHER [REINER STACH|KARIN SCHLAPP - EDS. - Briefwechsel mit Autoren [In Slipcase].
4027651: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
4139933: BERMANT, CH. - The Jews.
155575: BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR [EDS. - ET AL.].|BORGHUIS, NIEK|ROB VAN HEES - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Deel I: De Oostpartij.
167920: BERNADINE JACOT|HUDSON, LIAM - Intimate Relations. The Natural History of Desire.
161276: BERNANOS - Oeuvres romanesques. Dialogues des carmélites.
4140873: BERNANOS, G. - Les grands cimetières sous la lune.
190019: BERNARD DEWULF, INGE HENNEMAN - Stadsfotograaf Antwerpen 2010/2011
153716: BERNARD GUIDOT|BUSBY, KEITH|LOGAN E. WHALEN [EDS.]. - De sens rassis . Essays in Honor of Rupert T. Pickens.
102544: BERNARD BUDERATH|MAKOWSKI, HENRY - Die Natur dem Menschen untertan. Ökologie im Spiegel der Landschaftmalerei.
183298: BERNARD, DOM - Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem.
4142487: BERNARD, M. - Der menschliche Körper und seine gesellschaftliche Bedeutung. Phänomen - Phantasma - Mythos.
165538: BERNARD BERENSON [INTROD.].|GEORGE K. BOYCE|HARRSEN, META - Italian Manuscripts in the Piermont Morgan Library. Descriptive Survey of the Principal Illustrated Manuscripts of the Sixth to Sixteenth Centuries, with a selection of important Letters and Documents [In Slipcase].
105336: BERNARD MAMY|RAMAZZOTTI, EPPE - Pfeifen und Pfeifenraucher. Pfeifendunst und Pfeifenkunst.
183767: BERNARD ZELLER [EDS.].|LISSBERGER, EWALD|THEODOR PFIZER - In Libro Humanitas. Festschrift für Wilhelm Hoffmann zum sechzigsten Geburtstag 21. April 1961.
123313: BERNARD STONEHOUSE|BURTON, ROSEMARY|RICHARD CAVENDISH - Les Grands Explorateurs. Les voyages de 30 explorateurs célèbres couvrant 2500 années d'exploration.
103681: BERNARD KEMP [EDS. - ET AL.].|BONNEURE, FERNAND|PÉ HAWINKELS - Liber Amicorum Dr Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
151237: BERNARD, BRUCE [ED.]. - Vincent van Gogh door Vincent.
166800: BERNARD, ANDRE - Madame Bovary, C'est Moi. The Greatest Characters of Literature and Where They Came from.
171165: BERNARD HARRISON|HANNA,PATRICIA - Word and World. Practice and the Foundations of Language.
104454: BERNARD, MARIANNE - Kloosters. Honderd wonderen van het avondland.
152468: BERNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs.
7615: BERNARD, RICHARD - A Key of Knowledge for the opening of the secret mysteries of St. Johns mysticall revelation.
141789: BERNARD VERMET [EDS.].|KOLDEWEIJ, JOS|PAUL VANDENBROECK - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.Hieronymus Bosch / Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch.
141970: BERNARD BLONDEEL|BOCCARA, JACQUELINE - Tapisseries de la Renaissance / Renaissance Talestry.
151468: BERNARDO J. GARCIA [EDS.].|MORÁN, MIGUEL - El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII [2 Vols. Compl. with CD-Rom].
93084: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oefeninghe van den H. Bernardus tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus. Kerstmis 1948
121514: BERNASCONI, ROBERT - How to Read Sartre.
185116: BERNATZIK, HUGO ADOLF - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien [2 Vols. Compl.].
53499: BERNAYS, JACOB - Joseph Justus Scaliger
47347: BERNAZ, J.M.|SCHUBERT, G.H. DE - Bilder aus dem heiligen Lande. Vierzig ausgewählte Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte, treu nach der Natur gezeichnet von J.M. Bernaz. Mit erläuterndem Texte von G.H. v. Schubert./ Souvenirs Pittoresques de la Terre Sainte. Quarante vues Originales dessinées par J.M. Bernaz. Avec un texte explicatif par G.H. de Schubert, traduit par A. Vinet.
166109: BERND KRUPKA|GILBERT LÖSKEN|HILKE BRÜGGEMANN|LIESECKE, HANS-JOACHIM - Grundlagen der Dachbegrünung. Zur Planung, Ausführung und Unterhaltung von Extensivbegrünungen und einfachen Intensivbegrünungen.
131349: BERND VON MAYDELL, PROF. DR. JUR. - Auswirkungen von Inflation, Konjunktur und Unterbeschäftigung auf das System der sozialen Sicherheit / Untersuchung über die soziarechtliche Ausbildung der Juristen an den Universitäten der Bundesrepublik, insbesondere im Wahlfachstudium.
168576: BERND EBERSTEIN|DOLEZELOVÁ-VELINGEROVÁ, MELENA|LLOYD HAFT|ZBIGNIEW SLUPSKI - A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 [4 Vols. = Complete Set].
130829: BERND VON MAYDELL, PROF. DR.|PROF. DR. RUPERT SCHOLZ - Grenzen der Eigenwirtschaft gesetzlicher Krankenversicherungsträger.
121280: BERND KLÜSER [EDS].|SCHELLMANN, JÖRG - Joseph Beuys. Multiples. Catalogue Raisonné of Multiples and Prints 1965-1985 / Werkverzeichnis Multiples und Druckgraphik 1965-1985.
164642: DR. BERND LEICHT|LAND, DR. CEES OP 'T|PETER DE BOER [EDS.]. - Africa Tribal Art.
153588: BERND BIERVERT [EDS.].|DIERKES, MEINOLF - European Social Science in Transition. Assesment and Outlook.
142360: BERND WOUTHUYSEN [ED. PHOTOGR.].|KONING, DANIEL|MARJOLIJN FEBRUARI [TEXT]. - Teder.
170107: BERND STEINBRINK|UEDING, GERT - Grundriss der Rhetorik. Geschichte - Technik - Methode.
110424: BERNER, FELIX - Louis und Eduard Hallberger. Die Gründer der Deutschen Verlags-Anstalt.
121162: BERNER, HEINRICH - Die pananerikanischen Friedenssicherungsverträge. Neuere Bestrebungen und Ergebnisse.
4142387: BERNER, U. - Die Bergpredigt. Rezeption und Auslegung im 20. Jahrhundert.
110257: BERNET KEMPERS, A.J. - Oliemolens.
110168: BERNET KEMPERS, A.J. - In en om de grutterij.
154866: BERNET KEMPERS, A.J. - Om een struik die palm werd.
142252: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
180558: BERNHARD, MARIANNE|PETRA KIPPHOFF [AFTERW.] - Deutsche Romantik Handzeichnungen. [2 vols. compl.]
131266: BERNHARD, MARIANNE - Hans Baldung Grien. Handzeichnungen - Druckgraphik.
157353: BERNHARD ZELLER - INTROD.].|CORINNA FIEDLER - EDS.|FISCHER, SAMUEL|HEDWIG FISCHER [DIERK RODEWALD - Briefwechsel mit Autoren.
122467: BERNHARD SCHEMMEL|ERICH WIMMER [EDS.].|GERHARD LUTZ|HARMENING, DIETER - Volkskultur und Geschichte. Festgabe für Josef Dünninger zum 65. Geburtstag.
151476: BERNHARD, MARIANNE - Rubens. Handzeichnungen.
166015: BERNHARD, THOMAS - Erzählungen.
180281: BERNHARD SCHNEIDER [EDS.].|SCHWARZ, HANS-PETER - Ivan Ilich Leonidov. La citta del sole.
151078: BERNHARD SCHIMMELPFENNIG [EDS. - ET AL.].|HERBERS, KLAUS|NORBERT OHLER - Pilgerwege im Mittelalter.
142176: BERNHARD GOMBERT [EDS. - ET AL.].|GATZ, ERWIN [ED.].|HEINRICH APPEL - St. Anna in Düren.
141096: BERNHARD MANNFELD|RITTERSHAUS, EMIL - Rheinlands Sang und Sage. Die schönsten Rheinlieder mit einem Leigedichtevon Emil Rittershaus und zwanzig Originalradierungen von Bernhard Mannfeld.
163834: BERNHART, WALTER|DAVID MOSLEY [EDS.].|WERNER WOLF - Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and on Defining the Field.
165936: BERNHART, PATRICK - 2010. Zo werden wij wereldkampioen.
87790: BERNHART, JOSEPH - Die Philosophische mystik des Mittelalters. Von Ihren antiken ursprüngen bis zur Renaissance.
87775: BERNHART, JOSEPH - Der Frankfurter. Eine Deutsche Theologie.
165364: BERNHOFER-PIPPERT, ELSA [ERNST WALTER ZEEDEN - FOREW.]. - Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel Oberdeutscher Täuferverhöre.
181297: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
142678: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
146155: BERNIER, ARMAND - Robert Liard.
131044: BERNIÈRES, LOUIS DE - Birds Without Wings.
184677: BERNINGER, HERMAN & JEAN-ALBERT CARTIER - POUGNY: Jean Pougny [Iwan Puni] 1892-1956. CATALOGUE DE L'OEUVRE / OEUVRE CATALOGUE [2 Volumes = Complete Set].
164538: BERNINK, MIEKE|MARLEEN SLOB [EDS.]. - Johan van der Keuken Bert Haanstra Oeuvreprijs 2000. Nederlands Fonds voor de Film.
156881: BERNLEF, J.|G. BRANDS|K. SCHIPPERS [EDS.]. - Barbarberalfabet.
151348: J. BERNLEF|ZUYDERLAND, SIET - Bajesmaf. Een bijzonderhedenboek over nederlandse gevangenissen.
165894: BERNLEF - Op slot.
53822: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen
140174: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen.
140582: BERNS, JAN - Zuid-Geldersce dialecten.
161046: J.B. BERNS [ET AL.].|OOSTERHUIS, A.C. [TRANSL.]. - Pieter van Naaldwijk. De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden [1631]. Uit het Latijn vertaald en van een inleiding en commentaar voorzien.
144371: BERNS, J.B. - Namen voor de ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
166086: BERNS, JAN|SANNE STEUSEL - Taal in stad en land. Noord-Hollands.
165282: BERNS, PROF. DR. E.E.|PROF. DR. G.H.T. BLANS [EDS. - ET AL.]. - Het lichaam van God. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur.
4073869: BERNS, G. - Wij, Europeanen. Ethiek, politiek en de globalisering.
4140107: BERNSTEIN, F. - Over joodse problematiek.
151223: BERNSTEIN, LEONARD - Findings.
163575: BERNSTEIN, JEREMY - Dawning of the Raj. The Life & Trials of Warren Hastings.
170394: BERNSTEIN, MARK - Fatalism.
101496: BERNSTEIN, JOSHUA M. - Brewed Awakening. Behind the Beers and Brewers Leading the World's Craft Brewing Revolution
155899: BERNSTEIN, JOSH - Digging for the Truth. One Man's Epic Adventure Exploring the World's Gtreatest Archaeological Mysteries.
183134: BERNSTORFF, GRAF [ET AL.]. - Deutsches Knabenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhalting, Belehrung und Beschäftigung für usere Knaben. Volume/Band 20.
110568: BERNTS, TON|GERARD DEKKER|JOEP DE HART - God in Nederland 1996-2006.
170444: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
104346: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
9492: BERQUIN, ARNAUD - Sandford en Merton. Of de nadeelige gevolgen eener verkeerde, en de heilrijke uitwerkselen eener verstandige opvoeding. Naar het Fransch. Met Platen.
85744: BERRETT, WILLIAM E. - Zijn kerk hersteld. Beknopte beschrijving van ontwikkeling en leerstellingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
146202: BERRY DONGELMANS|BOUWMAN, ANDRÉ|CHRISTIAAN VOGELAAR|ED VAN DER VLIST|PAUL HOFTIJZER - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
100402: BERS, GÜNTER|CONRAD DOOSE [EDS.].|FRANK POHLE - Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein. Stadtanlage, Zivilbauten, Wehranlagen.
104503: BERSCHIN, WALTER - Die Palatina in der Vaticana. Eine deutsche Bibliothek in Rom.
4068569: BERSIER, EUG. - Sermons. Tome 1 - 4.
161558: BERSON, HENRI - Mind-Energy. Lectures & Essays.
92041: BERSSENBRUGGE, HENRI - Straat- en landleven , 1900-1930
103821: BERT HELLER [ILLUSTR.]. [WOLFGANG STEINITZ - AFTERW.].|LÖNNROT, ELIAS [ ANTON SCHIEFNER|MARTIN BUBER - TRANSL.]. - Kalevale. Das Nationalepos der Finnen.
103085: BERT NIENHUIS|BOGAARD, HANS VAN DEN|EDDY POSTHUMA DE BOER|HAN SINGELS|R. FERDINANDUSSE [TEXT]|WILLEM DIEPRAAM - 24 Hours / Uur / Stunden / Amsterdam.
145106: BERT VAN DER ZWAN [EDS.].|BERT ZEEMAN|HELLEMA, DUCO - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
122113: BERT VAN RIJSWIJK|LEVINSON, NATHAN P. - De Messias.
104437: BERT KEULEMANS|CAMPEN, STEVEN VAN - Poppen. Een inspirerend kijk- en werkboek.
157708: BERT DENKER|E. RICHARD MCKINSTRY [ET AL.].|THOMPSON, NEVILLE - The Winterthur Library Revealed: Five Centuries of Design & Inspiration.
151108: BERT MINNEN|ERIK VAN MINGROOT|ERMEN, EDUARD VAN|MICHEL VAN DER EYCKEN - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
168670: BERT DE VRIES [EDS.].|ROTMANS, JAN - Perspectives on Global Change. The Targets Approach.
122944: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
122116: BERT PAASMAN - EDS.].|H. BOUWHEER [MIEKE VAN DOORN|NAIRAC, C.A. - Een historisch hoekje der Veluwe.
180873: BERT VANHESTE|BRANDT, RIA VAN DEN|ERIK BORGMAN [EDS.]. - Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld.
161578: BERT PAASMAN|NIEUWENHUYS, ROB|PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Oost-Indisch Magazijn. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
165945: DRS. BERT WAMS|ESCHER, IR. PETER|ING. WOBBE A. VLUG|MR. FRANS LOOISE - 100 succesvolle sollocitatiebrieven.
181560: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
181561: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
121445: BERT TIGCHELAAR [ED. - ET AL.].|SCHELHAAS, H. - Monumenten in Overijssel
121457: BERT ANDREAE [ILLUSTR.].|KOOISTRA, JAN - De wegen van wezel en hermelijn.
141475: BERT BOUMAN [ILLUSTR.].|GEIJN, L.P. VAN DE [ED. - ET AL.]. - Bomen van de vijf dorpen. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum, Renkum.
165773: BERT TAHITU [EDS.].|SCHOUW, MARC - Astaga of enkele aspekten van de Arabische ontlening in het Maleis.
152245: BERT THEUNISSEN [ED.].|FOURNIER, MARIAN - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
168002: BERT DE MUNCK|BERTELS, INGE|HERMAN VAN GOETHEM [EDS]. - Antwerpen. Biografie van een stad.
142370: BERT SCHIERBEEK|FUCHS, R.H. [ED.].|HUGO CLAUS|KAREL APPEL|LUCEBERT - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier.
181196: BERT KUIPERS [EDS.].|KOHNEN, PIETER - Sint Laurens aan de Maas. Hart voor de stad.
164346: BERTAUT, JULES [ED. - ET AL.]. - Balzac.
161178: BERTAUX, ÉMILE - Les arts en Italie du 5e au 14e siècle.
130703: BERTEKE WAALDIJK|GREVER, MARIA - Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
154367: BERTELLI, CARLO [ED.].|MARIA GRAZIA BRANCHETTI -EDS. - ET AL.].|XAVIER BARRAL I ALTET - The Art of Mosaic.
154369: BERTELLI, CARLO - Piero Della Francesca.
53082: BERTELLI, SERGIO A.O. - The courts of the Italian Renaissance
168390: BERTELLI, SERGIO|PIERO INNOCENTI - Bibliografia Machiavelliana.
182644: A. BERTELOOT|COMM.].|E.P. VAN OOSTROM [ET AL.].|GERRITSEN, W.P. [INTROD.]. - Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'.
121393: BERTELS, CORNELIS P. (ET AL.) - Vrouw man kind. Lijnen van vroeger naar nu.
183672: BERTELS, J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor Edelsmeden en Juweliers.
157643: BERTELSEN METTE, HOLLAND JEREMY|RUTH ALSOP - Empowerment in Practice. From Analysis to Implementation.
162120: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN|GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - Leading Themes. Keynote Letures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
162152: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN|GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - The State of the Art. State of the Art Lectures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
101866: BERTENS, DR. H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
104077: BERTHA WOLTERSON|HALL, H. VAN - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. Volume 1: Part 1 & 2 [of 4].
103686: BERTHA WOLTERSON|HALL, H. VAN - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. & Deel 2: 1933-1946. [2 Vols. Compl.].
121725: BERTHAT, HENRI [ED.].|JEAN-FRANÇOIS BAZIN [INTROD.]. - Vingt chansons du vin de Bourgogne. Chansons recueillies et annotiés par Henri Berthat.
4141297: BERTHE, R.P. (ALPHONSE DE LIGUORI) - Saint Alphonse de Liguori 1696-1787.
182206: BERTHÉLEMY-VOGELS, R.|CHARLES HYART - L'iconographie russe de l'apocalypse la 'Mise à jour' des livres saints'd'apres le manuscrit no 6 de la Collection Wittert appartenant à la Bibliothèque Générale de l'Université de Liège.
140662: BERTHELOT, ANNE - Die Mythen um König Artus und den Heiligen Gral.
182662: BERTHOLD WIEDERSICH|LENZ, LUDWIG - Grundlagen der Geologie und Landschaftsformen.
150285: BERTHOLD MAHN [ILLUSTR.].|DUHAMEL, GEORGE - Les jumeaux de Vallangoujard.
141699: BERTHOLD, EVA [ED.]. - Kriegsgefangene im Osten. Bilder, Briefe, Berichte.
103736: BERTHOLD MAHN [ILLUSTR.].|DUHAMEL, GEORGE - Les jumeaux de Vallangoujard.
4138319: BERTHOLD, O. (HRSG.) - Kaiser, Volk und Avignon. Ausgewählte Quellen zur antikurialen Bewegung in Deutschland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
180326: BERTHOLD ROLAND|IMIELA, HANS-JÜRGEN - "Slevogt und Mozart. Werke von Max Slevogt zu den Opern "" Don Giovanni "" und "" Die Zauberflöte ""."
101714: BERTHOLD GUNSTER [EDS. - ET AL.].|BOURS, JOS|HERMAN BODE [FOREW.]. - Sporen van Staal. Demka: het verhaal van de arbeiders.
4023925: BERTHOLET, A. (HRSG.) - Religionsgeschichtliches Lesebuch. in Verbindung mit W.Grube, K.Geldner, M.Winternitz und A.Mez.
140467: BERTHON, SIMON|JOANNA POTTS - Warlords. An Extraordinary Re-creation of World War II through the Eyes and Minds of Hitler, Chruchill, Rossevelt and Stalin.
143947: BERTHOUD, S. HENRY [G. STAAL - PIZETTA - ILLUSTR.]. - Contes de Docteur Sam.
182810: BERTHUES, JOSEF - "50 Jahre Karnevalsgesellschaft "" Die Burggeister "". Ottenstein 1949-1999."
180335: BERTI, LUCIANO - Die Uffici und der Vasarianische Korridor. nd the Vasari Corridor. Complete catalogue.
151058: BERTI, LUCIANO - The Uffici and the Vasari Corridor. Complete catalogue.
181299: BERTIJN, GEERAARD [GUST VAN HAVRE - ED.]. - Chronijck der stadt Antwerpen.
46509: BERTINI, HENRI - 24 Etuden, Op. 29. Revidiert von Adolf Ruthardt
131951: BERTINI, FERRUCCIO [ED.] - Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter.
121478: BERTLEY, LEO W. - Canada and its People of African Descent.
4054320: BERTOCCI, P.A. - The Person God is.
186596: BERTOCCI, PETER A. - The Persons God is.
167377: BERTON, KATHLEEN - Moscow. An Architectural History.
53214: BERTRAM, ROBERT W. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 23. Jahrgang. Januar 1973 - Oktober 1973 (4 volumes)
150907: BERTRAND, SIMONE - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle.
156390: BERTRAND, JOSEPH - L'Académie des Sciences et les Académiciens de 1666 à 1793.
4016824: BERTRAND, L. (AUGUSTINUS, AUR.) - Sint Augustinus. Verlucht met houtsneden van J.Franken Pzn.
162479: BERTRAND FLORNOY [FOREW.]|DARBOIS, DOMINIQUE [PHOTOGR].|FRANCIS MAZIÈRE [TEXT] - Indiens d'Amazonie.
165195: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la Nuit. Fantasieën in de trant van Rembrandt en Callot.
4137413: BERTRAND, M.L. (LEONARDUS VAN VEGHEL) - De H. Leonardus van Veghel. Martelaar, de glorie van stad en bisdom - 's Hertogenbosch.
110092: BERTUS AAFJES|DRAAK, DR. MAARTJE DRAAK - De reis van Sinte Brandaan.
173065: BERTZ, HANS DIETER|BROWNING, DON S.|JANOWSKI, B. JÜNGEL, E. - Religion in Geschichte und Gegenwart. Teil 1 - 8 + Register. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft
101349: BERVE, HELMUT - Gestaltende Kräfte der Antike. Aufsätze und Vorträge zur Griechischen und Römischen Geschichte.
142195: BERVE, MAURUS - Die Armenbibel. Herkunft Gestalt Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der Handschrift Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg.
154060: BERVOETS, DR. J.A.A. [ED.].|DRS. R.R.A. GRUTING - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
130045: BERVOETS, JAN|RODY CHAMULEAU [EDS. - INTROPD.] - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
102081: BERVOETS, JAN [ED.]. - Nederlandse gruwelverhalen uit de negentiende eeuw. Kneppelhout, Van Nievelt, Ver Huell e.a.
30799: BERZON, TODD S. - Classifying Christians. Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity
156650: BESAMUSCA, BART|FRANK BRANDSMA [EDS.]. - De kunst van het zoeken. Studies over 'Avontuur 'en 'Queeste ' in de middeleeuwse literatuur.
160512: BESAMUSCA, BART|FRANK BRANDSMA [ED.]. - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de ' Lancelotcompilatie '.
166189: BESAMUSCA, B.|R. RESOORT [EDS.].|W. KUIPER - Sibilla. Een zestiende-eeuwse karelroman in proza.
166227: BESAMUSCA, BART - Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering.
153177: BESCHLOSS, MICHAEL - The Conquerors. Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany 1941-1945.
142407: BESHAH, TESFAYE - Understanding Farmers. Explaining soil and Water Conservation in Konso, Wolaita and Wello, Ethiopia.
4074676: BESIER, G. & SAUTER G. - Wie Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter Erklärung 1945. Mit 5 Abbildungen.
85417: BESIER, F.J.J. - Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig Hoogleraarschap, met proeve ener bibliographie
121316: BESLON, RENÉE|FRANÇOISE THIECK|MARIE-ODILE BRIOT - Rougemont, 1955-1972.
161062: BESOUW, F. VAN [ET AL.]. - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
30314: BESOUW, GEERT VAN E.A. - Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad 1670-1750
53551: BESSELAAR, H. - Een kabinet van Zeeuwse gezichten
121389: BESSELING, J.F. - De toekomst van Nederland vanuit historisch perspectief. Hoe nu verder met ons land.
146004: BESSELINK, DR. L.F.M.|PROF. MR. .R.B.M. DE LANGE [ET AL.].|PROF. MR. H.R.B.M. KUMMELING - De Nederlandse grondwet en de Europese Unie.
166584: BESSELINK, L.F.M.|R. NEHMELMAN [EDS. - ET AL.]. - De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid [Staatsrechtconferentie 2009 Universiteit van Utrecht].
166594: BESSELINK, L.F.M. [ET AL.]. - Grondwet, krijgsmacht en oorlog.
110617: BESSELINK, L.F.M. (ED.). - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
130440: BESSELINK, DR. L.F.M.|PROF. DR. MR. L.A.J. SENDEN [EDS. - ET AL] - Grondwet voor Europa. Wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen [& CD-Rom]
122726: BESSEMANS, LUTGARDE [ET AL.]. - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest.
165951: BESSEMS, PARCIVAL|SAMIR CHABRANI [EDS. - ET AL.].|STEF CANTERS - 326 X Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
166257: BESSEN, DOROTHEA|KLAUS WISOTSKY [EDS.]. - Buchkultur inmitten der Industrie. 225 Jahre G.D. Baedeker in Essen.
30354: BESSLICH, SUSANNE A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Register zu Band V bis XIV der Neuen Folge
150727: BESSMERTNY, ALEXANDRE - L'Atlantide. Exposé des hypothèses relatives à l'énigme de l'Atlantide.
4023930: BESSON, M. - Le totémisme.
154915: BESSON, JEAN [SIDNEY W. MINTZ - FOREW.]. - Martha Brae's Two Histories. European Expansion and Caribbean Culture-Building in Jamaica.
103743: BESSY, MAURICE - Orson Welles.
92438: BEST, ERNEST - Mark. The Gospel as Story
4072769: BEST, T.F. & GASSMANN, G. (ED.) - On the way to Fuller Koinonia. (Faith and Order Paper 166)
164368: BESTEMAN, J.C. (ET ALL.) - Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum.
180643: BESTEN, J. DEN|G. DE VRIES [EDS.].|G.J. POUW - Nieuw Utrechts Molenboek.
81770: BESTEN, J. DEN E.A. - Nieuw Utrechts Molenboek
170027: BESTEN, LEEN DEN - Illusie of Verlichting ? Kritiek op en betekenis van religie.
4138650: BESTEN, L. DEN - In naam van God. Kruistocht van en tegen fundamentalisten.
4138969: BESTEN, L. DEN - Illusie of Verlichting?. Kritiek op den betekenis van religie.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30