Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30351: BEHL, C.F.W. A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band I 1956-1957
156932: BEHM, HOLGER|GABRIELE HARDT|HERMANN SCHULZ|JOCHEN WÖRNER [EDS.]. - Büchermacher der Zukunft. Marketing und Management im Verlag.
94478: BEHNK, WOLFGANG - Contra Liberum Arbitrium Pro Gratia Dei. Willenslehre und Christuszeugnis bei Luther und ihre Interpretation durch die neuere Lutherforschung. Eine systematisch-theologiegeschichtliche Untersuchung
122372: BEHNKE, KAY - The Acquisition of Phonetic Categories in Young Infants: A Self-Organising Artificial Neural Network Approach.
162249: BEHNKE, CORNELIA - Frauen sind wie andere Planeten . Das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht.
163375: BEHR, EDWARD - Hirohito. De keizer die moest blijven. De waarheid achter de mythe.
182934: BEHR, HANS-JOACHIM|FRIEDRICH GERHARD HOHMANN [EDS.]. - Westfälische Zeitschrift - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. Volume/Band 143.
151430: BEHREND, GEORGE - Geschiedenis van de luxetreinen. Van Pullman tot TEE.
180421: BEHREND, GEORGE - Histoire des trains de luxe. De l'Orient-Expresse au TEE.
144053: BEHRENS, EWALD - Kunst in Rusland. Ein Reisebegleiter zu russischen Kunststätten.
183964: H. BEHRENS [EDS.].|KOCH, M. - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
162137: BEHRENS, HEIKE - Temporal Reference in German Child Language. Form and Function of early Verb Use.
102753: BEHRINGER, CHARLOTTE [ET AL.]. - Kathedralen. Honderd wonderen van het avondland.
145318: BEHRMANN, WALTER - Über die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahrhunderts.
121917: BEIERWALTES, WERNER|WIEBKE SCHRADER [EDS.]. - Weltaspekte der Philosophie. Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
131093: BEIGBEDER, OLIVIER - Lexique des Symboles.
184929: BEIJAARD, FRANS - And I Promise You ... Politics, Economy and Housing Policy in Bolivia, 1952-1987.
31467: BEIJEMAN, H.|LAMAIN, J.W.|NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
103242: DR. T. BEIJER -- EDS.].|TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp. Transcriptie & Genees inSighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. int Duijts [2 Vols.].
102651: DR. T. BEIJER -- EDS.].|TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp [3 Vols. Compl. in Slipcase].
185994: BEIJERMAN-SCHOLS, J.|E.F. VAN DER WOLDE|E.M.L. VAN DER MAAS|J.C. NIX|J.F. HEIJBROEK [ED.] - Geschiedenis in beeld 1550-2000.
82343: BEIJERS - Book auction sale 7th and 8th September 1976, Cartography, Hydraulic Engineering Topography, the property of the Koninklijk Instituut van ingenieurs the Hague with a gew additions from other properties, bibliography-typography, fine arts, varis
82355: BEIJERS, J.L. - Catalogue 156 1980 Iconography 50 emblem books and related works 1560-1816
54265: BEIJERS, J.L. - Het Nederlandse boek, 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma
121203: BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
164972: BEIJNUM, KEES VAN - Zoon van.
163009: BEIK, PAUL H. [ED.]. - The French Revolution. Selected documents.
176550: BEINERT, WOLFGANG - Das Christentum : eine Gesamtdarstellung.
176551: BEINERT, WOLFGANG - Liebe muss man teilen : Glaubensverkündigung in der Kirche.
176554: BEINERT, WOLFGANG|KÜHN, ULRICH - Ökumenische Dogmatik.
171293: BEINERT, WOLFGANG - Amt Tradition Gehorsam : Spannungsfelder kirchlichen Lebens.
31653: BEINERT, WOLFGANG - Maria heute ehren. Eine theologisch-pastorale Handreichung
160328: BEINS, J.F.A. - Misvorming en verbeelding.
183252: BEIRENDONCK, WALTER VAN|LUC DEREYCKE [EDS]. - Mode 2001 Landes - Geland. Volume I.
141015: BEISHUIZEN, JAN - John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident.
4142691: BEISSEL, S. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck von H.Appuhn
142192: BEISSEL, STEPHAN [HORST APPUHN - FOREW.]. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck 1976.
145767: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte.
4141020: BEIT-HALLAHMI, B. - Prolegomena to the Psychological Study of Religion.
151170: BEITRAN DE HEREDIA BERCERO, JULIA [ED. - ET AL.]. - Los restos arqueologicos de la plaza del Rey de Barcelona.
55181: BEITZ, H.C. BERTHOLD A.O. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. / Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II (2 volumes)
93467: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
53057: BEITZEL, BARRY J. - Biblica. Atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
31752: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
31794: BEITZEL, BARRY J. - Biblica, atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
54303: BEITZEL, BARRY J. - The Moody Atlas of the Bible
4046551: BEJERHOLM, L. & HORNIG, G. - Wort und Handlung. Untersuchungen zur analytischen Religionsphilosophie.
103068: BEKAERT, PIET|JEAN DE SÉJOURNET [RENÉ PECHÈRE - INTROD.]. - Tuinen in België.
59033: BEKE, JOHANNES DE - Croniken van den stichte van Utrecht en de van Hollant
175432: BEKEDAM, OLOF|BREUKEL, THOM (RED.) - Nicolaas : beeld van een vitale kerkgemeenschap.
4066049: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 3. Christologie.
4066050: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 2.
4004959: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek.
60037: BEKER, E.J. - Libertas (Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth)
54593: BEKER, E.J.|HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Complete Set)
4012051: BEKER, E.J. (BARTH, K.) - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en Karl Barth. (Diss.)
157333: BEKER, NICHOLSON - Double Fold. Libraries and the Assault on Paper.
100055: BEKIUS, EVERT [ED.]. - Constantin Brunner. Het fiktieve denken.
166391: BEKKE, HANS|KEES BREED|PIETER DE JONG [EDS.]. - Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur. De lokale bestuurspraktijk als wenkend perspectief voor het rijk?
92144: BEKKENKAMP, A. - Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus, 1883-1942
81190: BEKKER, E. E.A. - Historie met mejuffrouw Sara Burgerhart, met portret van de schrijfsters en twee gravures, eerste deel 26e tot 30e duizental
10406: BEKKER, BALTHASAR - De Betoverde Weereld, Zynde een Grondig Ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf, als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier Boeken ondernomen. WAARBIJ: Verscheyde Gedichten, So voor, als tegen het Boek, Genaamt: de Betoverde Weereld. WAARBIJ: Zeedige Overweeging Op de Praedikatie van d'Hr Petrus Schaak, Gedaan in d'Oude Kerk op den 30 September 1691.
165727: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - Natuur over wegen / Nature across Motorways.
165635: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - St. Catharine - Van Maerlant. 80 jaar Lyceum Eindhoven 1919-1999.
58862: BEKKER, YPE E.A. - In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker
151046: BEKKER, JACQUES DE|GERARD VAN DEN ENG [EDS. - ET AL.].|LEO DE BEKKER - De evacuatie van Empel en Meerwijk in oktober 1944.
181288: BEKKERING, HARRY|W. BRONZWAER [ET AL.]. - Het oog van de meester. Vestdijk als recensent.
103195: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk. Simon Vestdijk: de schrijver als lezer [2 Vols. Compl.].
102110: BEKKERING, HARRY|RUDI VAN DER PAARDT [EDS - ET AL.].|W. BRONZWAER - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
145951: BEKKERS, W.M.J.|G.M.F. SNIJDERS [EDS.]. - Recht te Utrecht.
150186: BEKKERS, DRS. HANS|DRS. MAUREEN HOMMERSON [EDS.]. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
105257: BEKKERS, J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet [1634-1649].
142208: BEKKERS, LUDO|ELLY STEGEMAN - Hedendaagse schilders in Nederland en België.
103323: BEKKERS, GASTON|ERNEST KURPERSHOEK|FRED GAASBEEK|HAROLD STRAK|MARGRIET DE ROEVER|MEREL LIGTELIJN - Ode aan het Vondelpark [2 Vols. in Slipcase].
180511: BEKKUM, WOUT JAC. VAN [ED.]. - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis.
4143058: BEKKUM, W.J.VAN - A Hebrew Alexander Romance according to MS London,. Jews' College no. 145. Edited, translated and intrpduced by W.J.van Bekkum. (Orientalia Lovaniensia Analecta 47)
163982: BEKMAN, BERNARD - Kapitein der Bokkerijders.
155757: BEKOOIJ, J.P. - High-Resolution Molecular Beam Spectroscopy at Microwave and Optical Frequencies.
56707: BEKOOIJ, J.P. - High-resolution molecular beam spectroscopy at microwave and optical frequencies
183533: BEKS, MAARTEN - Het handwerk van de zuivere reden. Opstellen, inleideingen, artikelen, essays 1967-1987.
151353: BEKS, MAARTEN|TOM GITSELS - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura [1839-1989].
141518: BEKS, MAARTEN [CHARLES WENTINCK - FOREW.]. - Kees Bol 1974-1991 [In Slipcase].
32217: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set, 5 delen)
145020: A. BEL|DRS. J. VERSLOOT [EDS.].|FLORIJN, DR. H. - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei. Volume 1.
82889: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen deel 2. Serie genade verheerlijkt in zondaarsharten
54884: BEL, A. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg
88526: BEL, A. E.A. - Ooggetuigen aan het woord. Meer dan vijftig reportages uit de kerkgeschiedenis
52168: BEL, A. - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
55861: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
55862: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 2
83222: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set)
88277: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. (Deel 2)
83036: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
82733: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (deel 1)
131161: BEL, JACQUELINE|EEP FRANCKEN|PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.
54881: BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen
4071102: BEL, A. BREEVAART, P.V.D. FLORIJN, H. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. (Compleet in 5 dln.). Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis.
103358: A. BEL|DR. H. FLORIJN|DRS. J. VERSLOOT [EDS.].|NEVEN, J.P. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard [Vol. 1 - only].
53099: BELÁN, KYRA - Madonna. From Medieval to Modern
171075: BELBY, JAMES K.|PAUL R. EDDY - Divine Foreknowledge. Four Views.
8875: BELCAMPIUS, OTTO - Hora Novissima, dat is Laetste Uyre. Ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
146009: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
123385: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Tussen hemel en afgrond.
123377: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De Zwerftocht van Belcampo.
123378: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
140226: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De filosofie van het belcampisme.
168520: BELCH, STANISLAUS F. - Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics [2 Vols. Compl.].
110395: A. VAN DEN BELD|F.R. HEEGER|M.F. VERWEIJ|WILLIGENBURG, T. VAN - Ethiek in praktijk.
154312: BELD, T.A.M. VAN DEN - Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland.
93853: BELDER, R.M. - Westmaas 550. Uitgave van de muziekvereniging Mastlands Fanfare t.g.v. het 550 jarig bestaan van Westmaas
55981: BELDER A. DE - Antwerpen in beeld
89763: BELDER, JOZEF L. DE E.A. - Albert van Dyck
58364: BELDER, J. - Van heil dat nooit vergaat. Over de orde van het heil
32298: BELDER, J. - Prediker: eigenzinnig en actueel. 21 bijbelstudies
96695: BELER, AUDE GROS DE - De Egyptische mythologie
157642: BELETSKY, LES - The Birds of the World [In transparent plastic slipcase].
146094: BELFORD, BARBARA - Oscar Wilde. A Certain Genius.
145872: BELGIË - - Standen en Landen / Anciens Pays et assamblées d'États [Volume XIX]. BLIJDE INKOMSTE.
141334: BELGIË - - Belgium of the Belgians.
183184: BELGIË SECOND WORLD WAR - - De oorlog van 1914. Wat het Belgisch Leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het Opperbevel van het Leger [Tijdperk van den 31en Juli tot den 31en December 1914.
183179: BELIE, A. DE - Middeleeuwse vloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven en Miniaturen. .
140724: BELIËN, HERMAN|GERT JAN VAN SETTEN [EDS.].|LOET SCHLEDORN|MARTIN BOSSENBROEK - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Bronnen bij het eindexamenonderwer geschiedenis 1999 - 2000.
4066224: BELIER, W. - De sacrale samenleving. Theorievorming over religie in het discours van Durkheim, Mauss, Hubert en Herz.
100605: BELIN DE LAUNAY, J. - Les sources du Nil. Voyage des capitaines Spere & Grant. Abrégé d'après la traduction de E.-D. Forgues.
154097: BELINDA MEULDIJK|NIJS, ROB DE - Tussen jou en mij. Alle liedteksten, bekroond met De Gouden Harp.
145791: BELINFANTE, IR. H.J.|MR. P. BORST [EDS.]. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf.
157388: BELINFANTE, J.E.|JAN TADEMA [INTROD.]. - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880 tot 1930. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
157058: BELINFANTE, J.E.|JAN TADEMA - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880-1930. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
122779: BELKUM, HANS VAN [ED. - ET AL.]. - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
142993: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf [2 Vols. Compl.].
185159: BELL, JACOB|THEOPHILUS REDWOOD EDS]. - Historical Sketch of the Progress of Pharmacy.
100581: BELL, RICHARD - Richard Bell's Britain
90603: BELL, CHARLES - Portret van de Dalaï Lama
165652: BELL, MALCOLM - Old Pewter.
131293: BELL, DAVID S.|DOUGLAS JOHNSON|PETER MORRIS [EDS.] - A Biographical Dictionary of French Political Leaders since 1870.
166314: BELL, ADRIAN R. - War and the Soldier in the Fourteenth Century.
163787: BELL, ELEANOR|GAVIN MILLER [EDS.]. - Scotland in Theory. Reflections on Culture & Literature.
162918: BELL, HERBERT C.F. - Lord Palmerston [2 Vols. Compl.].
153175: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië, 1200-1800. Met een voorwoord van Emma Brunt en een nawoord van Winny L. Weeda-Mannak.
56445: BELL, THEO - Bernhardus Dixit. Bernardus van Clairvaux in Martin Luthers werken
140912: BELL, IAN - Robert Louis Stevenson. Een biografie.
166853: BELLAIGUE, ERIC DE [ED.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
164425: BELLAIGUE, CHRISTINA DE - Educating Women. Schooling and Identity in England and France 1800-1867.
165178: BELLAIGUE, ERIC DE [PAUL RICHARDSON - FOREW.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
122544: BELLAMY [ET AL.]. - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. Eerste deel [only].
164417: BELLAMY|CHILD [MACNAB, ANDREW - ED.]. - Materials on European Community Law of Competition [2008 Edition]..
164720: BELLAMY, JOHN - Strange, Inhuman Deaths. Murder in Tudor England.
94588: BELLARDI, WERNER - Wolfgang Schultheiss. Wege und Wandlungen eines Strassburger Spiritualisten und Zeigenossen Martin Bucers
3417: BELLARMINO, ROBERTO - Explanatio in Psalmos.
9708: BELLARMINO, ROBERTO - In Omnes Psalmos Dilucida Ecplanatio. Ad Pavlvm Qvintvm.
4255: BELLARMINUS, ROBERTUS - Disputationum de Controversiis Christianae Fidei. Adversus hujus temporis haereticos, Quatuor Tomis comprehensarum. Editio ab Auctore recognita, & in hac ultima Editione aucta aliis Opusculis suis quaeque locis insertis, cum Indicibus locupletissimis.
184002: BELLEKOM, T.L. - Verfassungsfeinde en openbare dienst . Een onderzoek naar het probleem van de niet-toelating tot en het ontslag van radicale elementen uit de openbare dienst in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren 1972-1987.
121631: BELLEN, HEINZ - Grundzüge der Römischen Geschichte. Vol. 1: Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat [just].
157578: BELLENGER, DOMINIC AIDAN|STELLA FLETCHER [EDS.]. ARCHBISHOP OF CANTERBURY - FOREW.]. - The Mitre & the Crown. A History of the Archbishops of Canterbury.
164457: BELLENOIT, HAYDEN J.A. - Missionary Education and Empire in Late Colonial India, 1860-1920.
180273: BELLENS, FRANS - De burgemeesters van Brasschaat in de XXste eeuw.
170479: BELLER, MARA - Quantum Dialogue. The Making of a Revolution.
100192: BELLESHEIM, ALPHONS [OSWALD HUNTER BLAIR - TRANSL.]. - History of the Catholic Church of Scotland [4 Vols. Compl.].
182752: BELLIN, PIERRE-GILLES|LEFEBVRE, CLOTILDE [ET AL.]. - Bois er forêts. Un écoguide pour faire des découvertes en promenade.
30700: BELLINZONI, A.J. - The sayings of Jesus in the writings of Justin Martyr
160874: BELLINZONI, A.J. - The Sayings of Jesus in the Writings of Justin Martyr.
47240: BELLITTO, CHRISTOPHER M. (ED.)|IZBICKI, THOMAS M. - Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. Studies in honor of Louis Pascoe, S.J. (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCVI)
94373: BELLMAN,, FRITZ A.O. - Die Denkmale der Lutherstadt Wittenberg
4062515: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
56308: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
95340: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
53386: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
58841: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
167150: BELLONZI, FORTUNATO - Proverbi Toscani.
151512: BELLORI, GIOVAN PIETRO - L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento.
4070668: BELLOW, SAUL - To Jerusalem and Back. A Personal Account.
131749: BELLRINGER, ALAN W.|C.B. JONES [ED.] - The Romantic Age in Prose. An Anthology.
154412: BELMON, ARTHUR - De lotgevallen van vragende kinderen. Bij de zeventigste verjaardag van Karel Appel.
4138512: BELO, F. - Das Markusevangelium materialistisch gelesen.
101908: BELOFF, MAX - The Foreign Policy of Soviet Russia. Volume I: 1929 - 1936 & Volume II: 1936-1941 [2 Vols. Compl.].
140618: BELOFF, MAX - The Great Powers. Essays in Twentieth Century Politics.
166020: BELONJE, MR. DR. J. - Het Huis Dampegeest bij Limmen.
110141: BELONJE, MR. J. - De Groote Hegge te Thorn.
82390: BELONJE, J. - Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland
132065: BELONJE, MR. J. - Het Koegras.
131419: BELONJE, JOHAN - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier.
180497: BELONJE, B.|J. DEN BESTEN [EDS. - ET AL.]. - Molenboek provincie Utrecht.
145634: BELONJE, MR. DR. J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
121443: BELOW, GEORG VON - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
167882: BELPAIRE, BRUNO - T'ang Kien Wen Tse. Florilege de litterature des T'ang [Volume 2 - only].
145230: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
152264: BELPAIRE, M.- E. - Kunst- en levensbeelden.
131624: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
89850: BELT, LENY VAN DEN - Holland van Toen. Honderste expositie landschap Holland van Toen - Anton en Greet van den Hooren.
81472: BELT, H. VAN DEN E.A. - Profetisch geïnspireerd, C. Blenk als historicus en theoloog
154882: BELT, H. VAN DE|D.B.W.M. CAN DUSSELDORP|G. KALSHOVEN [EDS. - ET AL.]. - Essays in Rural Sociology in Honour of R.A.J. van Lier. Department of Rural Sociology of the Tropics and Subtropics.
150729: BELT, DR. J.J. VAN DE - Rorschach-onderzoekingen in de gevangenis van en het huis bewaring te Haarlem.
57500: BELT, H. VAN DEN E.A. - Christus doorkruist je leven
4074514: BELT, H.V.D. - Waarom ben jij gedoopt?. (Jongerenperspectief)
170573: BELT, HENK VAN DEN - 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein.
89598: BELZEN, J. VAN - Gods kracht in zwakheid volbracht
58006: BELZEN, ADRIAAN VAN - Terugblik. Gesprekken over heden, verleden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten
95586: BELZEN, J.A. VAN - Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten I
90571: BELZEN, J. VAN|POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641)
161678: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Aspects in Contexts - Studies in the History of Psychology of Religion.
54887: BELZEN, J. VAN - Dag en nacht in zijn tempel. Leven en werk van Ds. A. Makkenze
4062551: BELZEN, J. VAN (RÜMKE, H.C.) - Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen.
4073950: BELZEN, J.A.V. - Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II.
4136960: BELZEN, A. VAN - Christen zijn in kerk en wereld / Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten deel 1 en 2.
4140985: BELZEN, J.A. VAN & LANS, J.M. V.D. - Current Issues in the Psychology of Religion. Proceedings of the third symposium on the psychology of religion in Europe.
4300623: BELZEN, J.A. VAN - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw (A.R.Reinsberg: De bekeeringsgeschiedenis van eene vijftigjarige wereldling)
163824: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Psychohistory in Psychology of Religion: Interdisciplinary Studies.
181289: BEMELMANS, RICHARD - Materia Prima in Aristoteles: Een hardnekkig misverstand.
102209: BEMELMANS, PROF. J.|DR. C. EASTON [ET AL.].|PROF. R. CASIMIR - Ons Volk en de Tucht. Eerste Nationaal Congres van de Tucht-Unie tot Bestrijding van de Tuchtloosheid bij het Nederlandsche Volk, te houden te Utrecht in het Jaarbeursgebouw op 19 en 20 october 1922.
110432: BEMIS, SAMUEL FLAGG - John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy.
131702: BEMMANN, HELGA - In mein' Verein bin ich hineingetreten. Kurt Tucholsky als Chanson- und Liederdichter.
84702: BEMMEL, H.A. VAN E.A. - Bevestig dat... Een bundel opstellen van de hand van Prof. Dr. J. Severijn, verzameld en opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardig op 8 Mei 1963 door enigen zijner leerlingen
130243: BEMMELEN, J.A. VAN|GEORG CARL WILHELM BOHNENSIEG, WILLIAM BURCK [EDS.] - Repertorium Annum Literaturae Botanicae periodicae [8 Vols. in 5 Bindings - Complete Set]
4142232: BEMMELEN, J.M.VAN - Gevaren en schoonheid van studie en wetenschap.
130248: BEMOLT VAN LOGHEM SLATERUS, DR. A.J. - Nederlandse familiepenningen tot 1813.
92306: BEN-CHORIN, SCHALOM - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidische Credo Tübinger Vorlesungen
143629: BEN SIEGEL [EDS.].|DAVENPORT, WILLIAM H. - Biography Past & Present. Selections and Critical Essays.
141721: BEN BROOS|BLANKERT, ALBERT [MARLEEN BLOKHUIS|JEROEN GILTAIJ - EDS. - ET AL.]. - Rembrandt. A Genius and his Impact.
101955: BEN DE VRIES|RUDOLF VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE [EDS.].|TILBURG, BENNO VAN - 66 Kanjermonumenten.
154970: BEN KUIKEN|GONNY VINK|HAMEETEMAN, ROLAND - Klein receptenboek voor het nieuwe werken. Met 49 praktische pecepten.
166115: BEN VERHAAREN [EDS.].|EKSTIJN, JOOP - Grave 150 jaar muziek 1845-1995 [Harmonie stad Grave sinds 1845].
162856: BEN REBEL [EDS.].|MÜLLER, MICHAEL - Metropolis.
93128: BEN IEHUDA, ELIESER - Thesaurus Totius Hebraitatis et veteris et recentioris (14 volumes). (Gesamtwörterbuch alt- und neuhebräischen Sprache von Elieser Ben Jeduda in Jerusalem / Dictionnaire complet de la Langue Hébraïque ancienne et moderne par Eliézér Ben Jehouda à Jérusalem / A Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew by Eliezer Ben Yehuda of Jerusalem)
151545: BEN OLDE MEIERINK [ET AL.].|CHRIS KOLMAN|STENVERT, RONALD - Groningen.
151217: BEN BROOS [EDS.].|KOEVOETS, BEN|MARIJN SCHAPELHOUMAN - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
156429: BEN SMULDERS|BISSCHOPS, JAN - Geschiedenis en vooroordeel.
130571: BEN SLOOT|KEES GROENENDIJK|SCHUYT, KEES - De weg naar het recht. Een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
4143012: BEN ZVI, E. - A Historical-Critical Study of the Book of Zephaniah. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 198)
4009539: BEN-CHORIN, SCH. - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidischen Credo. 13 Vorlesungen.
4009542: BEN-GOERION, D. (SAMENST.) - De Joden in hun land. Het verhaal over de joodse vestiging vanaf voor-bijbelse tijden tot in onze dagen.
4047478: BEN AHARON, Y. - Listen, Gentile!. The Story of a Life.
4074344: BEN HELED - RUDELSHEIM, LETTY - Gesprekken met mijzelf in Auschwitz. Een verhaal over de overwinning van de geest op het kwaad.
4074713: BEN GOERION, DAVID - Israël. Land van vervulde belofte.
4135820: BEN-CHORIN, S. - Die Antwort des Jona. Zum Gestaltwandel Israels - ein geschichts-theologischer Versuch.
4140387: BEN-CHORIN, SCH. - Das Judentum im Ringen der Gegenwart.
4140632: BEN-CHORIN, SCH. - Jesus im Judentum.
4140887: BEN-CHORIN, SCH. - Ein Leben für den Dialog. Hrsg. von W.Homolka.
4140889: BEN-CHORIN, SCH. - Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute.
166636: BEN REILLY [EDS - ET AL.].|REYNOLDS, ANDREW - The International IDEA Handbook of Electoral System Design.
161529: BEN ELTON|CURTIS, RICHARD|JOHN LLOYD [EDS.].|ROWAN ATKINSON - Black Adder. The Whole Damn Dynasty 1485-1917.
152523: BEN DE PATER|HAUER, JOOST|KEES TERLOUW [EDS.].|LEO PAUL - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
110166: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
166550: BENALI, ABDELKADER - De ongelukkige.
4140190: BENBASSA, E. & ATTIAS, J.C. - De jood en de ander.
102635: BENCE- JONES, MARK - Burke's Royal Palaces of Europe
4006993: BEND, J.G. V.D. (BIERENS DE HAAN, J.D.) - Het Spinozisme van Dr J.D.Bierens de Haan. (Diss.).
47916: BENDANGJUNGSHI - Confessing Christ in the Naga Context. Towards a Liberating Ecclesiology (ContactZone, Explorations in Intercultural Theology Volume 8)
167495: BENDER, HAROLD S. [ED. - ET AL.]. - The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement [4 Vols. Compl.].
47394: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke, Band I & Band II
181290: BENDER, MICHAEL - Waiting for Filippo. The Life of Renaissance Architect Filippo Brunelleschi.
53236: BENDER, CARRIE - Miriam
163495: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke. Volume 1 [of 2 - only].
153870: BENDER, HANS [ED.]. - Spiele ohne Ende. Erzählungen aus 100 Jahre S. Fischer Verlag.
165765: BENDERS, RAYMOND J.|WILBERT SMULDES [EDS.]. - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans.
140579: BÉNÉ, CHARLES|FRANÇOISE JOUKOVSKY|ROBERT AULOTTE [ET - AL]. ROBERT AULOTTE [FOREW.]. - Études seizièmestes. Offertes à monsieur le Professeur V.-L. Saulnier par plusieurs de ses anciens doctorants.
144597: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon and the Position of Women in Greek Poetry.
140808: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
164169: BENEDETTI, JEAN - The Real Bluebeard. The Life of Gilles de Rais.
163965: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
130672: BENEDICTA WARD [EDS.]|SMITH, LESLEY - Intellectual Life in the Middle Ages. Essays presented to Margaret Gibson.
153011: BÉNÉDICTE MONICAT|GROSSMAN, KATHRYN M.|MICHAEL E. LANE|WILLA Z. SILVERMAN [EDS.]. - Confrontations. Politics and Aesthetics in Nineteenth-Century France.
150658: BÉNÉDICTE SCHIFFLERS|GREINDL, EDITH|MARGRET KLINGE|MARIE LOUISE HAIRS|MICHEL KERVYN DE MEERENDE|YVONNE THIERY - De Gouden Eeuw van de Vlaamse Schilderkunst. De Zeventiende Eeuw.
153646: BÉNÉDICTE LEDENT|DAVIS, GEOFFREY V.|MARC DELREZ [EDS.].|PETER H. MARSDEN - Towards a Transcultural Future. Literature and Society in a ' Post '- Colonial World. ASNEL Papers 9.2.
153108: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Fondatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint-Sacrement de l'Autel. Documents Biographique - Écrits Spirituels 1640-1670.
152631: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Une âme offerte à Dieu en Saint Benoît.
171850: BENEDIKT XVI - Licht der Welt : der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit - ein Gespräch mit Peter Seewald.
123412: BÉNÉDITE, LÉONCE [INTROD.]. - Les Sculpteurs français contemporains. Recueil de 104 oeuvres choisies.
181291: BENEKE, DR. EDUARD F. - Erfahrungsseelenlehre als Grundlage alles Wissens in ihren Hauptzügen dargestellt.
142559: BENEKE, DR. EDUARD F. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
142560: BENEKE, DR. EDUARD F. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
162192: BENES, FRANTISEK|PATRICIA TOSNEROVA [EDS.]. - Die Post im Ghetto Theresienstadt / Mail Service in the Ghetto Therezin / Posta v ghettu Terezin 1941 - 1945 [In Pictorial Slipcase].
104033: BENESC, HANNA [ED. - ET AL.]. - Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum Warschau
163144: BENESCH, KLAUS|KERSTIN SCHMIDT [EDS.]. - Space in America. Theory - History - Culture.
30664: BENESCH, KLAUS|SCHMIDT, KERSTIN - Space in America. Theory History Culture
150356: BENEVOLO, LEONARDO - Die Geschichte der Stadt [In Slipcase].
157745: BÉNÉZIT, E. [ED.]. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
150706: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
168293: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
100763: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
184713: BENG, DR. JAP TJIANG - Über indonesische Volksheilkunde an Hand der Pharmacopoeia Indica des Hermann Nikolaus Brim[m] [1684].
4300217: BENGEL, J.A. - Briefwechsel. briefe 1723 - 1731. Hrsg. von Dieter Ising. (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt.VI, Band 2)
4011114: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curate, tertio recusa, adjuvante J.Steudel.
47225: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon, Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. Werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. Erster Band: Evangelien und Apostelgeschichte, Zweiter Band: Briefe und Offenbarung. 5. Auflage
32265: BENGEL, J.A.|DIJKE, P. VAN|JONGE, C. DE|MERKS, ANNA KATHARINA - Onderzoek naar de tijdrekening in de Openbaring met andere aanwijzing der bepaalde tijden en van den zin der beelden uit de 'verklaarde openbaring' / Ruth het eigendom van Boaz of de geloovige het eigendom van Jezus. Zijnde twee oefeningen over Ruth 4 : 13a. Benevens een tweetal oefeningen voer Lucas 10 : 42 / Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van Dijke. Medegedeeld door eenige vrienden / Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen an en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis (4 werken in 1 band)
4139902: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curata, quarto recusa, adjuvante J.Steudel.
85322: BENGELII, D. JOH. ALBERTI - Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelesium indicatur.
167672: BENGT WANSELIUS [EDS.]. [SARAH DEATH - TRANSL.].|MEIDAL, BJÖRN - The Worlds of August Strindberg.
181652: BENGT NYSTRÖM [EDS].|HANS WEINBERGER|HULT, JAN - Technology & Industry. A Nordic Heritage.
151829: BENGTSON, HERMANN - Marcus Antinius. Thiumvir und Herrscher des Orients.
4071042: BENHAYIM, M. - Joden en heidenen en de nieuw-testamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
184594: BÉNICHOU, PAUL - L'écrivain et ses travaux.
184555: BÉNICHOU, PAUL - Le sacre de l'écrivain 1750-1830. Essai sur l'avènement dún pouvoir spirituel laïque dans la France moderne.
103138: BENIMA, TAMARAH|INEKE BRASZ|JAN BRAUWER|JAN DRIEVER [A.J. VAN DER LEEUW - FOREW.].|JAN HAGEN - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven - Amsterdam.
130697: BENINK, HARALD A. - Financial Integration in Europe.
130698: BENINK, DRS. HARALD A. - Financiële integratie in Europa 1993.
56465: BENINK, HARALD A. - Fiancial integration in Europe
56459: BENINK, H.A. - Financiële integratie in Europa 1993
90176: BENJAMIN, SCOTT|HENDERSON, WAYNE - Gas Globes Amoco to Mobil & Affiliates
180203: BENJAMIN, WALTER|JEAN STAROBINSKI|MARTHE ROBERT|MAURICE BLANCHOT|THEODOR ADORNO - Proces-verbaal van Franz Kafka.
123012: BENJAMIN III. LLOYD W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
171037: BENJAMIN, WALTER - Kinderjaren in Berlijn rond 1900.
155664: BENJAMIN, MELANIE - Ik was Alice.
140059: BENJAMIN, WALTER|JEAN STAROBINSKI|MARTHE ROBERT|MAURICE BLANCHOT|THEODOR ADORNO - Proces-verbaal van Franz Kafka.
4143163: BENJAMINS, R. - Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland.
4056425: BENJAMINS, H.S. - Mocht God bestaan. Het christelijk geloof ter verantwoording. Essay.
105095: BENJAMINS, DR. H.S.|PROF. DR. G.D.J. DINGEMANS [ET AL.]. - Evangelie en beschaving. Studies bij het afscheid van Hans Roldanus.
170570: BENJAMINS, RICK|JAN OFFRINGA - Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken.
110033: BENKER, G. - Ludwig der Bayer. 1282-1347. Ein Wittelsbacher auf dem Kaiserthron.
157821: BENN, ERNEST - Happier Days. Recollections and Reflections.
154395: BENN, GOTTFRIED|JÜRGEN CZASCHKA [ILLUSTR.]. - Statische Gedichte von Gottfried Benn mit 10 Kupferstiche von Jürgen Czaschka / Static poems of Gottfried Benn with 10 engravings by Jürgen Czaschka. .
181292: BENNER, MARGARETE|EMIN TENGSTRÖM [EDS]. - On the Interpretation of Learned Neo-Latin. An Explorative Study Based on some Texts from Sweden [1611-1716].
170349: BENNETT, GAYMON|MARTINEZ J. HEWLETT|ROBERT JOHN RUSSELL [EDS].|TED PETERS - The Evolution of Evil.
103196: BENNETT, IAN [ED.]. - Complete Illustrated Rugs & Carpets of the World.
170198: BENNETT, CLINTON - In Search of Jesus. Insider and Outsider Images.
186323: BENNETT, VIVIENNE - The Politics of Water. Urban Protest, Gender and Power in Monterrey, Mexico.
171062: BENNETT, GAYMON|MARTINEZ HEWLETT|ROBERT JOHN RUSSELL - The Evolution of Evil.
96327: BENNETT, DAVID|MASCETTI, DANIELA - Understanding Jewelry
167968: BENNETT, EDNA MAE - Turquoise and the Indian.
89883: BENNETT, DAVID|STEINKAMP, JAMES - Wolkenkrabbers. De hoogste gebouwen ter wereld geven hun geheimen prijs.
131407: BENNETT, WHITMAN - A Practical Guide to American Book Collecting [1663-1940] With All Items Arranged in Sequence as a Chronological Panorama of American Authorship and with each Subject considered from Bibliographical, Biographical and Analytical Aspects.
4141567: BENNETT, O. BEXLEY, J. & WARNOCK, K. (RED.) - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon.
156617: BENNETT, H.S. - The Pastons and Their England. Studies in an Age of Transition.
121119: BENNETT, PAUL - Introduction to Clinical Health Psychology.
157737: BENNETT, ADELAIDE LOUISE [EDS. - ET AL.]. - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475.
4021359: BENNETTS, H.J.T. - Evidence of Things not seen. Collected from miracles and visions of the Blessed Sacrament.
53110: BENNING, ROOSJE E.A. - Bedreigde dijken. ...Daar waar de Rijn Waal wordt... Bewoners vertellen hun ervaringen en emoties van de evacuatie januari 1995
181293: BENNINGHOVEN, FRIEDRICH|HELMUT BÖRSCH-SUPAN|ISELIN GUNDERMANN - Friedrich der Grosse.
4140428: BENNINK JANSSONIUS, R. - Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke kerk in Nederland. Bydrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke kerk.
154737: BENNIS, BART [ED.].|PETER DAM|SJAAK KOOTE [ET AL.]. - Topografische Atlas Zuid-Holland
141398: BENOIS, ALEXANDRE - Reminiscences of the Russian Ballet.
184378: BENOIST-MÉCHIN - Avec Marcel Proust.
140877: BENOIST-MÉCHIN, J. - Wollte Adolf Hitler den Krieg 1939. Generalprobe der Gewalt.
92117: BENOIT, P. A.O. - Discoveries in the Judaean desert - II. Les Grottes de Murabba'at. Texte et Planches (2 volumes)
4076276: BENOIT, JACQUES - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie. (Genummerd exemplaar met handtekening van de dichter)
4138589: BENOIT, JACQUES - (4 bundels). Nader dan mijn hart. 1976 - Toegift. Vertaalde gedichten. 1981 - Reikhalzend. 1991 - Kwatrijnen. 1994 (2 bundels door Benoit gesigneerd)
121209: BENOIT, JACQUES [ = JACOBUS JOSEPH MARIA BAYER] - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie van Jacques Benoit.
104755: BENOÎT SCHOONBROODT [EDS.].|FRANÇOISE JURION|NEVEN, MARIE-NOËL - Brussel. Beschermde monumenten en landschappen.
130512: BENOITS-MÉCHIN, JACQUES - Frédéric de Hohenstaufen ou Le Rêve Excommunié [1194-1250]
4141189: BENOSCHOFSKY, I. & SCHEIBER, A. (HRSG.) - Das jüdische Museum in Budapest.
4142514: BENRATH, G.A. - Reformierte Kirchengeschichtsschreibung an der. Universität Heidelberg im 16. und 17. Jahrhundert.
184438: BENSAUDE, JOAQUIM - L'astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes.
131248: BENSAUDE, JOAQUIM - L'astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes.
30567: BENSCHOP, W.J.M. - Het postwezen van 's Gravenhage in derdehalve eeuw
82068: BENSE, JOHAN FREDERIK - The anglo-dutch relations from the earliest times to the death of William the Third being an historical introduction to a dictionary of the low-dutch element in the english vocabulary
146017: BENSELER, FRANK [ED.]. - Georg Lukacs. Festschrift zum achtzigsten Geburtstag.
5764: BENSERADE, ISAAC DE - Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux imprimez et Enrichis de Figures. Par ordre de sa Majesté, Et dediez à Monseigneur Le Dauphin.
153551: BENSIMON, DORIS - Adolph Donath [1876-1937]. Ein jüdischer Kunstwanderer in Wien, Berlin und Prag.
168286: BENSON, TIMOTHY O.|EVA FORGACS [EDS]. - Between Worlds. A Sourcebook of Central European Avant-Gardes 1910-1930.
4072767: BENT, A.V.D. - Commitment to God`s World. A Consice Critical Survey of Ecomenical Social Thought.
166407: BENT PORS NIELSEN|IAN WILLIS|PORTER, R.F.|STEEN CHRISTENSEN - Flight Identification of European Raptors.
89772: BENTEIN-STOELEN, M.R. - Middelheim Antwerpen. Kollektie katalogus openluchtmuseum voor beeldhouwkunst.
58438: BENTHEM, W. VAN E.A. - Verkenningen in Exodus
92886: BENTHEM, W. VAN E.A. - Verkenningen in Spreuken en Prediker
57666: BENTHEM, HANS VAN - Meer dan genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest
93138: BENTINI, JADRANKA A.O. - Een bijzondere Renaissance. Het hof van de Este's te Ferrara. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten 3 oktober 2003 - 11 januari 2004
103877: BENTIVOGLIO - Opere del cardinal Bentivoglio, cioè Le Relationi di Fiandra, e di Francia - L'Historia della Guerra di Fiandra - Le Lettere scritte nel tempo delle sue Nuntiature.
153703: BENTLEY, JAMES - Het geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
102361: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
4044712: BENTLEY, J. - Het Geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
131846: BENTLEY, NICOLAS - The Victorian Scene 1837-1901.
55083: BENTLEY, JULIETTE A.O. - The bulletin of the Australian centre for Egyptology. Volume 1, 1990
4042560: BENTLEY, J. - The Way of Saint James. A Pilgrimage to Santiago de Compostela.
146270: BENTLEY, ERIC - Theatre of War. Comments on 32 Occasions.
122915: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
165581: BENTLY, PETER [ED.].|ROY WILLIS - The Hutchinson Dictionary of World Myth.
163024: BENTON, TED - Philosophical Foundations of the Three Sociologies.
140726: BENTON, DR. MICHAEL J. - On the Trail of the Dinosaurs. The Latest Evidence on the Mighty Reptiles that Dominated our Prehistoric Past.
4057074: BENTZEN, A. - Messias - Moses redivivus - Menschensohn. Skizzen zum Thema Weissagung und Erfüllung.
54232: BENY, ROLOFF|MACAULAY, ROSE - Schoonheid van ruïnes. Met honderdachtenzestig foto's van Roloff Beny, waarvan twaalf in kleur, en negenentwintig plattegronden en reconstructietekeningen
4141235: BENYOETZ, E. (KOLB, A.) - Annette Kolb und Israel. (Literatur und Geschichte 2)
131588: BENZ, RICHARD|KARL VON BALTZ - Sanct Brandans Meerfahrt. Das Volksbuch erneuert von Richard Benz mit einer Einleitung von Karl Baltz.
4072470: BENZ, ERNST - Beschreibung des Christentums. Eine historische Phänomenologie.
4072501: BENZ, E. - Endzeiterwartung zwischen Ost und West. Studien zur christlichen Eschatologie.
47470: BENZ, ERNST - Der Philosoph von Sans-Souci im Urteil der Theologie und Philosophie seiner Zeit (Oetinger, Tersteegen, Mendelssohn) (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1971. nr. 10)
4054458: BENZ (HRSG.) E. - Russische Heiligenlegenden. Mit 52 Abbildungen.
60040: BENZ, E. - Kirchengeschichte in Okumenischer sicht (Oekumenische Studien III)
30514: BENZ, ERNST - Ecclesia Spiritvalis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der Franziskanischen Reformation
152208: BENZ, CHRISTA - Die ersten pharmakologischen Zeitschriften in Deutschland.
122677: BENZ, DR. WOLFGANG - Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1918-1923.
4017682: BENZ, E. FLOROS, C. & THURN, H. - Das Buch der heiligen Gesänge der Ostkirche. Illustriert und mit Schallplatten- und Literaturnachweis. (Schallplatte fehlt)
4039273: BENZ, E. (SWEDENBORG, EM.) - Emanuel Swedenborg. Naturforscher und Seher.
4141957: BENZ, W. - Was ist Antisemitismus?.
4032678: BENZ, E. - Kirchengeschichte in ökumenischer Sicht.
180768: BENZ, RICHARD - Heidelberg - Schicksal und Geist.
186141: BENZINGER, J. - Hebräische Archäologie. Mit 152 Abb. im Text, Plan von Jerusalem und Karte von Palästina.
32522: BENZINGER, J. - Hebräische Archäologie
122321: BENZONI-GAVAGE, SYLVIE|DENIS SERRE - Multidimensional Hyperbolic Partial Differential Equations. First-order Systems and Applications.
166892: BEPLER, JILL|JOCHEN BELPER|MARTIN BIRCHER [EDS - ET AL.]. - Barocke Sammellust. Die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Lüneburg [1636-1687].
121967: BER DRUKKER|DOLF STORK [EDS.].|DOOIJES, DICK - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Fré Cohen.
141511: BÉRANGER, P.-J. DE - Chansons de P.-J. de Béranger. Anciennes et posthumes.
166201: BERANOVA, JANA - Tussen de rivieren.
142918: BÉRARD, VICTOR - La résurrection d' Homère. Au temps des héros.
4063500: BÉRAUDY, R. - Sacrifice et eucharistie. La dimension anthropologique du sacrifice dans la célébration de l`eucharistie.
155511: BERBEN, PAUL - De aanslag op Hitler.
121121: BERBERS, ARNOLD|HENDRIK BEUMER - De mummie van Nofretete.
162834: BERCHET, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Mémoires de la comtesse de Boigne, née d' Osmond. Récits d'une tante.
165723: D. BERCIU|GEORG KOSSACK]|MILLAR, FERGUS [& RICHARD N. FRYE|TAMARA TALBOT RICE - The Roman Empire and its Neighbours.
100665: BERCKEN, WIL VAN DEN - De mythe van het Oosten. Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Rusland.
183934: BERCKEN, WILLIAM VAN DEN - Ideology and Atheism in the Soviet Union.
104956: BERCKEN, DR. W. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
104957: BERCKEN, W.P. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
56704: BERDEN, W.C.M. - High resolution UV spectroscopy of aromatic molecules
155748: BERDEN, GIEL - High Resolution UV Spectroscopy of Aromatic Molecules.
145284: BERDIAEV, NICOLAS - Le nouveau Moyen Age. Précédé de la fin de la Renaissance et suivi par considération sur la Révolution Russe et démocratie, socialisme et théocratie.
163163: BERDIAJEV, NICOLAI - Christentum und Klassenkampf.
163165: BERDIAJEV, NICOLAI - Von der Würde des Christentums und der Unwürde der Christen.
55952: BERDINI, FRANCO - La Gioconda Chi E'
140921: BERDJAJEW, NIKOLAUS [OTTO FREIHERRN V. TAUBE - TRANSL.]. - Christendom en klassenstrijd.
55892: BERDJAJEW, NICOLAI - Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme. Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische communisme
4042519: BERDJAJEW, N. - Christendom en klassenstrijd. Vertaling N.v.d.Zeyde.
4012141: BERDJAJEW, N. - Slavernij en vrijheid.
4005475: BERDJAJEW, N. - Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie.
140933: BERDYAEV, NIKOLAUS [R.M. FRENCH - TRANSL.]. - Truth and Revelation.
101210: BEREND, IVAN T. - The Crisis Zone of Europe. An Interpretation of East-Central European History in the First Half of the Twentieth Century.
183279: BEREND, EDUARD [JOHANNES KROGOLL - ED.]. - Jean-Paul Bibliographie. Neu bearbeitet und ergänzt.
140520: BEREND, IVAN T. - Europe since 1980.
156098: BERENDONK, HANS VAN - De Watervulkaan. Oververhitting van economie en natuur.
183006: BERENDRECHT, PETRA - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse Bronnen.
154443: BERENDRECHT, PETRA - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse Bronnen.
145475: G. BERENDS. [EDS. - ET AL.].|R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE|SCHULTE, A.G. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
154375: BERENDS, G. - Historische houtconstructies in Nederland.
90955: BERENDS, MATHILDE - Fotografische documentaire over het dorpsleven in Elspeet
155018: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1991.
110531: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
182614: G. BERENDS. [EDS. - ET AL.].|R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE|SCHULTE, A.G. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
110552: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1990.
145352: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1992.
122392: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
53086: BERENDSEN, ANNE - Fliesen, eine geschichte der Wand- und Bodenfliesen
4073086: BERENDSEN, DESIREE - Waarom geloven mensen?. De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garet Green en George Lindbeck.
53085: BERENDSEN, ANNE - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
104034: BERENDSEN, DR. ANNE [ET AL.]. - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
143345: BERENDT, JOACHIM ERNST - Jazz Optisch.
154694: BERENDT, JOACHIM ERNST - Variationen über Jazz. Aufsätze.
140876: [BERENGER, LAURENT-PIERRE|E. GUIBAUD] - La Morale en Action, ou elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aus Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Éducation de l'un et de l'autre sexe.
154744: BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER [TEXT].|DOS WINKEL [PHOTOGR.].|WINKEL, BERTIE - Vanishing Beauty. Indigenous Body Art and Decoration.
142165: BERENS, H.& B. AARON: - Gispen in Rotterdam. Nieuwe verbeelding van het Moderne.
4076269: BERENSOB-PERKINS, J. (KABBALA) - De kabbala ontcijferd. Geheime boodschappen uit een mystieke leer.
140502: BERENSON, BERNHARD - North Italian Painters of the Renaissance.
185147: BERENSTEIN, TATIANA [ET AL.]. - Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkrieges. Herausgegeben vom Jüdischen Historischen Institut Warschau.
184535: BERENTS, DIRK - Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
122999: BERENTS, DIRK - Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
164319: BERENTS, DR. D.A. - Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe.
161299: BERENTS, DR. D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
101711: BERENTSEN, P.B.M. - Economic-environmental modelling of Dutch dairy farms incopporating technical and institutional change.
152724: BERESFORD, MAURICE - The Lost Villages of England.
156659: BERESFORD, MAURICE|JOHN G. HURST [EDS.]. - Deserted Medieval Villages.
183762: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Repertorium van gedrukte genealogische fragmenten. Aangeboden aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde bij zijn 50-jarig Bestaan.
104158: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
103009: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. Ter gelegenheid van de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
103680: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Hogo Grotius. Met 65 portretten gedeeltelijk in lichtdruk.
53388: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
56317: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
141610: BEREZHKOV, VALENTIN M. - At Stalin's Side. His Interpreter's Memoirs From the October Revolution to the Fall of the Dictator's Empire.
4069902: BERG, M.R.V.D. - Abraham. Leven uit Gods belofte.
100468: BERG, C.C. [TRANSL.].|M. PRAWIROATMODJO - Pranatjitra. Een Javaansche liefde - uit het Javaansch vertaald.
92980: BERG, M.R. VAN DEN - Het eerste boek Samuël. Deel 1: Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap. Deel 2: Van koeienjongen tot voortvluchtige messias (2 delen)
32363: BERG, ANNE JAAP VAN DEN|THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
93448: BERG, R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
95930: BERG, J. VAN DEN E.A. - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
152568: BERG, D. VAN DEN - "Cornelis Jacobus Snijders [1852-1939]. Een leven in dienst van zijn land en zijn volk. Eene levensbeschijving, mede steunende op zijne eigen "" Herinneringen ""."
4072554: BERG, H.M.VAN DEN - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
55077: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
182916: BERG, P.W.J. VAN DEN - Een goede buur en andere opstellen over nederlandsche volkskunde.
86493: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
185139: BERG, J. VAN DEN|ERNWESTINE G.E. VAN DER WAL [EDS]. - Jewish-Christian Relations in the Seventeenth Century. Studies and Documents.
103478: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
96423: BERG, PETER J.H. VAN DEN - Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift Eigen Haard 1875-1941
96168: BERG, J. VAN DEN|WALL, ERNESTINE G.E. VAN DER - Jewish-Christian relations in the seventeenth century. Studies and Documents
95330: BERG, ROB VAN DEN - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
95119: BERG, C.R. VAN DEN - Magister Hus. Korte levensschets van Johannes Hus
94357: BERG, J. VAN DEN|DOOREN, J.P. VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen. Zeist 18.-22. Juni 1974. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VII)
93939: BERG, J. VAN DEN E.A. - Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief
93879: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagenen registers
92106: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
91493: BERG, DION VAN DEN - IKV 1966-2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede.
101299: BERG, PAUL-LOUIS VAN - Corpus Cultus Deae Syriae [CCDS]. Volume 1: Les sources littéraires Part 1: Répertoire des sources grècques et latines [sauf le ' De dea Syria '] & Part 2: Étude critique des sources mythographiques Grecques et Latines [sauf le De Deae Syria]
4061977: BERG, M.R.V.D. - Beeldsprakig. Het onderwijs van Jezus in gelijkenissen.
145488: BERG, L. VAN DEN [ET AL.]. - Ideaal van mijn jeugd 1899-1999. Honderd jaar Scheut in Nederland.
102111: BERG, JAAPJAN [ED.]. - Levende erven. Manifest[atie] over ruimtelijke kwaliteit op erven in verandering.
86076: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers
85852: BERG, C.R. VAN DEN - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achttiende-eeuws theoloog
92632: BERG, WILLEM VAN DEN|PLEIJ, HERMAN - Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. Voor Eddy Grootes, bij zijn afscheid op 12 september 1997 als hoogleraar Historisch Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
93453: BERG, RIEN VAN DEN E.A. - Het Groot Citatenboek over God, geloof en kerk
160207: BERG, C.C. [ET AL.]. - Bundel Prof. Dr. F.D.K. Bosch.
90337: BERG, WILLEM VAN DEN - De ontwikkeling van de term 'Romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840. The development of the term 'romantisch and its variants in the Netheralnds up till 1840. (with a summary in English
57994: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend
181294: BERG, A.J. VAN DEN|G.J. JONENNES|P. VISSER [EDS - ET AL.]. - Aspecten van het Réveil in druk.
30345: BERG, C.R. VAN DEN - D' oude dagen overdacht. Enkele kerkhistorische notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965) de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970) de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht
158360: BERG, PETER J.H. VAN DEN - "Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift ""Eigen Haard' 1875-1941."
180848: BERG, H.|E. FISCHER, E. [EDS].|TH. WIJSENBEEK. - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940.
4057670: BERG, M.R.V.D. - Jesaja 13 - 35. Boven alle machten uit.
47364: BERG, C. VAN DEN|BOITEN, H.J.|TRIMP, C. (RED.) - Pastorale. Pastoraat van Geest en Woord. Opstellen aangeboden aan dr. A.N. Hendriks, gereformeerd predikant te Amersfoort
165763: BERG, ARIE VAN DEN [ED.]. - Eerst de hoeve, dan het hart. De Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's.
31148: BERG, N.P. VAN DEN - Uit de dagen der compagnie. Geschiedkundige schetsen
165167: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Steinhauer verlichting.
164135: BERG, KOOS VAN DE - Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht. 75 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
162112: BERG, ROB VAN DEN - The Perception of Voicing in Dutch Two-Obstruent Sequences.
56208: BERG, NORBERT VAN DEN|WACHLIN, STEVEN - Het album voor Meintje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië
47244: BERG, JOHANNES VAN DEN|BRUIJN, JAN DE|HOLTROP, PIETER|WALL, ERNESTINE VAN DER (ED.) - Religious Currents and Cross-Currents. Essays on Early Modern Protestantism and the Protestant Enlightenment (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCV)
182374: BERG, B. VAN DEN - Deskundigheid in het geding. Een vergelijkend onderzoek naar de inbreng van deskundigheid bij de administrative en civiele rechter.
142690: BERG, C.H. EDMUND FREIHERR VON - Geschichte der deutschen Wälder bis zum Schlusse des Mittelalters. Ein Beitrag zur Culturgeschichte.
95731: BERG, J.A. VAN DEN - Quaedam Disputationes Adimanti'. An investigation into the use of Holy Scripture by a Manichaean Missionary in confrontation with Augustine of Hippo
110560: BERG, CASPAR VAN DEN [PROF. DR. W. KLINKERT - FOREW.]. - Reserve-kapitein. Het levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach [1903-1940].
47649: BERG, JAN J. VAN DEN - Zes Psalmen voor orgel. Psalm 23, 32, 38, 87, 138, 139
56357: BERG, ANNE JAAP VAN DEN E.A. - Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen
4139856: BERG, W. V.D. (EINSTEIN, A.) - Vraagstukken uit Einstein's gravitatietheorie. (Diss.)
100056: BERG, A.J. VAN DEN - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
141746: B. VAN DEN BERG|VEEN, T. VAN - Utrechts [Het Utrechts als omgangstaal & Utrechts in de middeleeuwen] [with disk].
43465: BERG, J.J. VAN DEN - Muziek voor Kerk en Huis boek 21, Vijf Kerstkoralen, 1. In Bethlehems stal, lag Christus de heer, 2. Nu zijt wellekome Canonische bewerking, 3. Van hoge hemel kom ik aan Trio, 4. Op U mijn Heiland blijf ik hopen Trio, Komt verwondert u hier mensen a. Canon/b. Finale met: Komt allen tezamen als tegenstem
145395: BERG, TUJA VAN DEN|FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.].|JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
58836: BERG, ROB VAN DEN - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 25)
58981: BERG, C.R. VAN DEN - Rondom een reformator. Met wie en waar had Luther zijn contacten?
58982: BERG, C.R. VAN DEN - Francke, een piëteitsvol piëtist
83985: BERG, C.R. VAN DEN - Bouwsteentjes... Een verzameling van twintig (kerk)historische artikelen
131356: BERG, PROF. DR. J.TH.J. VAN DEN|PROF. MR. A.PH.C.M. JASPERS|PROF. MR. M.G. ROOD [EDS.] - De SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een nieuw begin ?
53324: BERG, J. VAN DEN|DOOREN, J.P. VAN - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationelen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 Abbildungen
94597: BERG, ANNE JACOBUS VAN DEN - De Nederlandse christen-studenten vereniging, 1896-1985
58369: BERG, C.R. VAN DEN - Magister Hus. Korte levensschets van Johannes Hus
4133526: BERG, M.A.V.D. (CALVIJN, J.) - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël. (Diss.)
58757: BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat
60041: BERG, A.A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt (Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente)
30339: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend
4139681: BERG, M.R.V.D. - De eerste brief van Paulus aan Timotheus. Gods economie in zijn huishouding. (Zicht op de bijbel 11).
102516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
87120: BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
4004965: BERG, J.H.V.D. - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
4004970: BERG, J.H.V.D. - De reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
4042773: BERG, J.H.V.D. - Kleine psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
4072207: BERG, J.H.V.D. - Der Kranke. Ein kapitel medizinischer Psychologie für jedermann. (übersetzung von Het Ziekbed, 1959)
4073272: BERG, M.V.D. & IDZINGA, D. (GERHARDT, I.G.M.) - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
4073866: BERG, V.D.R. - Wolken, wind en water. alles wat je wilt weten over het weer.
4138558: BERG, M.V.D. - De dag heeft genoeg. (dagboek)
4140548: BERG, H. WIJSENBEEK, TH & FISCHER, E. (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemenrs en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
4064205: BERG, A.J.V.D. - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
184295: BERG, HELMA VAN DEN [ED.]. - Studies in Caucasian Linguistics. Selected Papers of the Eighth Caucasian Colloquium.
184261: BERG, ROB VAN DEN [ED.]. - De toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: bijdragen aan een inhoudelijk debat.
180538: BERG, J.TH.J. VAN DEN|D.J. ELZINGA|J.J.VIS - Parlement en politiek.
170666: BERG, AARTJAN VAN DEN|RENÉ SÜSS - Spiritualiteit in jodendom en christendom.
170359: BERG, FLORIS VAN DEN - Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme.
166593: BERG, J.TH.J. VAN DEN [ET AL.]. - Minsteriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen.
166591: BERG, J.TH.J. VAN DEN [ET AL.]. - Een versterking van de minister-president ?
166054: BERG, MIEKE VAN DEN|DIRK IDZINGA [EDS.]. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
161363: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-Eilanden.
155094: BERG, DRS. H.A.A. VAN DEN|J.H.F.M. CORNELIS|S.J. BERKHOUT - Cateringmanagement professioneel bekeken.
154865: BERG, ROB D. VAN DEN [ET AL.]. - Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking 1975-1996.
154088: BERG, PROF. MR. M.A.M.C. VAN DEN|MR. DR. M.A.B. CHAO-DUIVIS|MR. H. LANGENDOEN [EDS. - ET AL.]. - Aangenomen werk. Liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden.
152750: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - In Indië geweest. Maria Dermoût- H.J. Friedericy- Beb Vuyk. Schrijvers prentenboek deel 30.
150319: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
140279: BERG, C.C. - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II : Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Çaka.
123516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
122199: BERG, REINIER VAN DEN - In hoger sferen. De fascinaties van een weerman.
121005: BERG, JOOP VAN DEN - Zo was Indië 1850 - 1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië.
56418: BERG, HERMAN M. VAN DEN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving. Deel VIII. De provincie Noordholalnd. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen
104917: BERG, W. VAN DEN|PETER ZONNEVELD [EDS.]. - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
142266: BERG, HENK VAN DEN - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar joden.
143870: BERG, M. VAN DEN - De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw. [3 Vols. Compl.].
165901: BERG, RIEN VAN DEN [ED.]. - Totdat het veilig is. 16 psalmen [& CD].
185565: BERG, MR. N.P. VAN DEN - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
152216: BERGAMINI, JOHN D. - The Spanish Bourbons. The History of a Tenacious Dynasty.
103726: BERGANDER, GÖTZ - Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte - Zerstörung - Folgen.
84249: BERGE, TAMMO ADRIAAN TEN - Verhandeling over de onkosten-bepalende wetten
181295: BERGÉ, DR, WILLEMK|MAUREEN TRAPPENIERS - Heimwee naar de klassieken. De beelden van Mathieu Kessels en zijn tijdgenoten 1815-1840.
102447: BERGÉ-SLAGER, S. [ED.]. - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden.
4075425: BERGE, H.C. TEN - Liederen van angst en vertwijfeling. Gedichten.
4075429: BERGE, H.C. TEN - De witte sjamaan.
4075484: BERGE, H.C. TEN - Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003.
4075490: BERGE, H.C. TEN - Gedichten.
4140421: BERGE, D. TEN (CATS, J.) - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
4142621: BERGE, H.C. TEN - Hollandse sermoenen. Gedichten.
105153: BERGE, ANN LA|MORDECHAI FEINGOLD [ED.]. - French Medical Culture in the Nineteenth Century.
173241: BERGEIJK, HERMAN VAN - Van warm naar koud, Jan Duiker, bouwkundig ingenieur 1890-1935.
145278: BERGEIJK, HERMAN VAN|OTAKER MACEL [EDS.]. - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd. Teksten van Mart Stam.
86053: BERGEMA, INEKE|CHRIS DE JONG - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema
4142030: BERGEMA, I. & JONG, CHR. DE (BERGEMA, H.) - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van H.Bergema.
101909: BERGEN, EDWARD VAN - Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw.
92638: BERGEN, CAROLIEN - Verlangen naar onsterfelijkheid
164120: BERGEN, THEO VAN EGMOND - Zeilend rond de wereld.
164133: BERGEN, THEO VAN EGMOND - Een tafel met een verhaal.
150543: BERGEN, WIM VAN|HANS BROESS|JON WINKELS [EDS.].|JOS POODT|RIEN VAN ROSMALEN - Bossche stadsuitbreidingen 1880-1980.
141273: BERGEN, PETER L. - Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden.
166408: A.J. BERGER|KEAR, JANET - The Hawaiian Goose. An Experiment in Conservation.
168687: BERGER, FRIEDEMANN [ED.]. - De Bry. India Orientalis [2 Vols. Compl.].
170132: BERGER, KLAUS - Ist Gott Person? Ein Weg zum Verstehen des christlichen Gottesbildes.
4054607: BERGER, K. - Zit de duivel achter alle kwaad?.
4058818: BERGER, K. - Wie was Jezus werkelijk?.
4058819: BERGER, K. - Mag je in wonderen geloven?.
58214: BERGER, KLAUS - Manna, Meel en zuurdesem. Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen
146253: BERGER, HERMAN|PIET LEENHOUWER [EDS - ET AL.]. - Zinderend denken. Opstellen over levensbeschouwing en moderniteit. Aangeboden aan Leo Segers, bij zijn afscheid als docent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Tilburg.
4042774: BERGER, H. - Op zoek naar identiteit. Het aristotelische substantiebegrip en de mogelijkheid van een hedendaagse metafysiek.
166363: BERGER, ANDREW J. - Hawaiian Birdlife.
156478: BERGER, ARTHUR - Aus einem verschlossenen Paradiese. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage von Eine Welt- und Jagdreise.
171295: BERGER, RUPERT - Pastoralliturgisches Handlexikon.
4076114: BERGER, K. - Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten Testament. Teil I: Markus und Parallelen. (WMANT 40)
160370: BERGER, S. - Classical Oratory and the Sephardim of Amsterdam. Rabbi Aquilar's ' Tratado de la Retórica '.
160336: BERGER, PIERRE - William Blake. Mysticisme et poésie. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Prix Halphen 1908.
4300510: BERGER, KLAUS - Die Urchrisen. Gründejahre einer Weltreligion.
54508: BERGER, HANS JOSEPH CHRISTIAAN - Kijk op de werkelijkheid van alledag. Het meten van sociale intelligentie
4071707: BERGER, K. - Is met de dood alles afgelopen?.
4140212: BERGER, M. GEFFEN, J.S. & HOFFMAN, M.D. (ED.) - Roads To Jewish Survival. Essays, Biographies, and Articles Selected from The Torch on its 25th Anniversary.
167076: BERGER, JOHN - Albrecht Dürer Watercoloures and Drawings.
160210: BERGER, NATALIA [ED.]. - Wo sich Kulturen begegnen. Die Geschichte der tschechoslowakischen Juden.
157847: BERGER, VICKI|ISABEL VASSEUR [EDS - ET AL.]. - Arcadia Revisited. The Place of Landscape.
4075230: BERGES, U. - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament. (Oratie).
4048064: BERGFRIED, U. - Verantwortung als theologisches Problem im Täufertum des 16. Jahrhunderts. (Diss.)
92999: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN - Utrechtsche Hygiënische Vraagstukken historisch beschouwd
32158: BERGH, W. VAN DEN - Calvijn over het genadeverbond
91311: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN E.A. - Staphorst en zijn gerichten. Veslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
4012323: BERGH, W.V.D. (CALVIJN, J.) - Calvijn over het genadeverbond. (Diss.).
4010089: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - Inleiding tot de Oud-Christelijke letterkunde.
82038: BERGH, R. VAN DEN E.A. - Het compromis. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 30
4062463: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Van eeuwige dingen.
160031: BERGH, PROF. MR. G.C.J.J. VAN DEN|PROF. MR. W.C. VAN BINSBERGEN. - Volksgericht en strafrecht.
105249: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
162595: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
142238: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
4062510: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Studies. Verspreide opstellen.
100820: BERGH, MR. G.C.J.J. VAN DEN - Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht.
4012710: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken.
4010092: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - De oudste Christelijke geschriften.
4139587: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Hegel. (Helden van den Geest II)
4055979: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. Eerste tot vierde bundel. Een boekje van geestelijke waarden.
4068175: BERGH, S.V.D. - Kroonprins van Mandelstein.
4139627: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. (4 dln.). Een boekje van geestelijke waarden.
4140939: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.V.D. - Psyche.
4140941: BERGH VAN EYSING, H.W.PH.E.V.D. - Gekleurde Wolken. Een boek in proza en verzen.
4142001: BERGH, HERMAN V.D. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W.Zoethout
184463: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
183998: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN [ET AL.]. - Rechtspleging. Opstellen rond het thema rechterlijke organisatie, bijeengebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
156051: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
156646: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN [DR. A.A. BEEKMAN|H.J. MOERMAN - EDS.]. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie.
154527: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Derde druk, aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
145641: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
103163: BERGH, FRANCINE [ED.]. - 1958-2008. Vijftig jaar vol gas. Intergas Energie [In Box].
121167: BERGH, HANS VAN DEN - De sterren van de hemel. De kunst van het Toneelspelen.
181296: BERGHAUS, PETER|GÜNTHER WEYDT [EDS]. - Simplicius Simplicissimus. Grimmelshausen und seine Zeit.
46592: BERGHAUS, MARGITTA (ED.)|DRECOLL, VOLKER HENNING - Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Tübingen, 17-20 September 2008. (Supplements to Vigiliae Christianae)
123090: BERGHE, YVAN VAN DEN - De Koude Oorlog 1917-1991.
91015: BERGHE, LOUIS VANDEN - Luristan, een verdwenen bronskunst uit West-Iran.
58861: BERGHE, ERIC VANDEN - Van U is het Woord. Overwegingen bij de Schrift
142499: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [FOREW.]. - De Nederlandse bankenbelasting en het EU voorstel inzake een financial transaction tax.
142500: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [AFTERW.]. - Beleggingsinstellingen. Rapport en bespreking van het rapport.
4051818: BERGHE, G.V.D. - De uitbuiting van de Holocaust.
4143781: BERGHE, G.V.D. - Getuigen. Belgische Bibliografie over de Nazi-kampen. (Compleet in 2 dln.). (Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog)
170357: BERGHE, GIE VAN DEN - De mens voorbij. Verlichte geschiedenis 1650-2050.
166081: BERGHE, GABY VANDEN - Laozi voor managers.
31235: BERGHMAN, ARVID - Ex Libris, en bok om bokägarmärken
185671: BERGHOFF, JOSEPH ERNST - François de Bonivard. Sein Leben und seine Schriften.
162342: BERGHUIS, CORRIE K. - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlands toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
4071007: BERGHUYS, J.J.W. - Mens en Kosmos - een groots verband. Uitweg uit de crisis in rationeel denken.
56325: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 1)
164941: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde.
164935: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
101672: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
123095: BERGMAN, SUSAN|TINKE DAVIDS (=C.E. VAN AMERONGEN-VAN STRATEN) - Martelaren. Literaire levensverhalen over bekende gelovigen van nu.
162149: BERGMAN, MARIJKE W. - The Visual Recognition of Word Structure. Left-to-right Processing of Derivational Morphology.
102041: BERGMAN, STEN - Paradiesische Insel. Urwaldtiere und Steinzeitmenschen in Neuguinea.
183448: BERGMANN, GUSTAV - Meaning and Existence.
104324: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Die Holzskulpturen des Mittelalters [1000-1400].
168782: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Das Chorgestühl des Kölner Domes [2 Vols. Compl.].
168783: BERGMANN, UTA - Jörg Keller. Ein Luzerner Bildschnitzer der Spätgotik.
152808: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness.
170900: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness. A Defense of Epistemic Externalism.
103343: BERGMANS, ANNA [ED. - ET AL.]. - Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek in Leuven.
183237: BERGMANS, SIMONE - Catalogue critique des oeuvres du peintre Denis Calvart.
160704: BERGMANS, PAUL [ET AL.] - Mélanges iconographiques, bibliographiques et historiques.
154885: BERGMANS, WILKO A.G.M. - De bastaard van Bonaire.
91259: BERGMSA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 1)
55976: BERGOT, FRANÇOIS - The Museum of fine arts, Rouen
186042: BERGRATH, DR. PETER [ED. - ET AL.]. [RUDOLF WEBER - FOREW.]. - Chronik der Stadt Goch.
30709: BERGREN. THEODORE A. - Sixth Ezra. The Tekst and Origin
30711: BERGREN. THEODORE A.|STONE, MICHAEL E. - Biblical Figures. Outside the Bible
110190: BERGSMA, W. [ED. - ET AL.]. - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
157233: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telfoonnummers.
94346: BERGSMA, W. E.A. - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 12-13
89544: BERGSMA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (2 delen)
140021: BERGSMA, W.|E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
162427: BERGSMA, W.|E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 - ca. 1570.
58860: BERGSON, HENRI - Die Beiden Quellen der Moral und der Religion
4075217: BERGSON, HENRI - Le rire. Essai sur la signification du comique.
4139885: BERGSON, H. - L'Énergie spirituelle. Essais et conférences.
4138857: BERGSTEN, T. (HUBMAIER, B.) - Balthasar Hubmaier. Seine Stellung zur Reformation und Täufertum 1521-1528.
154025: BERGSTRA, BOUKE|INEZ HOF-VAN SOEST|RONALD HOF [EDS.]. - Casparie: de Hof van Eden 1971-1995.
183223: BERGVELT, E. - J.A. Knip (1777-1847) De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk.
104479: BERGVELT, E. - J.A. Knip (1777-1847) De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk.
151474: BERGVELT, ELLINOOR|JAN PIET FILEDT KOK|NORBERT MIDDELKOOP [EDS. - ET AL.]. - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop [1778-1854].
56776: BERK, ALOYS VAN DEN|RIJNDERS, MIEKE - In het licht van Alassio. Edgar Fernhout, neo-realist
170068: BERK, TJEU VAN DEN - Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit.
54093: BERKEL, K. VAN E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 109e jaargang 1996
153906: BERKEL, KLAAS VAN - De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Volume 1: 1808-1914 [only].
185877: BERKEL, K. VAN|H.A.M. SNELDERS [EDS.].|M.J. VAN LIEBURG - Spiegelbeeld der Wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 1790-1990.
92003: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis, een biografie
183415: BERKEL, K. VAN [ED. - ET AL.]. - Het oude instituut. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw.
183200: BERKEL, KLAAS VAN|LEONIE DE GOEI [EDS]. - The International Relevance of Dutch History [Special Issue / Themanummer The Low Countries Historical Review].
184716: BERKEL, K. VAN [ED.]. - Geloof en natuurwetenschap in Nederland.
154452: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
144820: K. VAN BERKEL|SNELDERS, H.A.M. - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de Wetenschapsgeschiedenis.
181740: K. VAN BERKEL [EDS].|KRUIT, P.C. VAN DER - A Legacy of J.C. Kapteyn. Studies on Kapteyn and the Development of Modern Astronomy.
142427: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL, DR. J.W. - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
82585: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De vader des vaderlands
153657: BERKELMANS, HANNY [ED. - ET AL.]. - O nag, kom gou, bly weg. Zuidafrikaanse poëzie.
167234: BERKEMEIER-FAVRE, MARIE-CLAIRE - Die Votivtafel der Herzogin Isabella von Burgund. Ein Meisterwerk Burgundisch-Flandrischer Hofkunst aus der Zeit um 1440.
150955: BERKENKAMP, BRIGITTE - Zwei Bände eines Antiphonars aus dem Kloster Paradies bei Soest. Ein Beitrag zur westfälischen Buchmalereium 1300.
104236: BERKENS, HENK|HARRY VERDIJSSELDONCK - Aasten mu z'nne groten tôren. Honderd jaar H. Maria Presentatiekerk Asten 1898-1998.
130299: BERKENVELDER, DRS. F.C. - Zwolse Regesten I - IV [4 Vols.]
164104: F.J.L. BERKENVELDER|FOCKEMA ANDREAE, MR. S. - Groninger Plakkaatboek 1594-1848. Lijst van uit- en inwendige rechtsvoorschriften de provincie Groningen rakende, van doorlopend of geschiedkundig belang, van de Reductie der stad in 1594 tot de instelling van het Provinciaal Blad in 1849.
103864: E. BERKERS|M. TAANMAN|VERBONG, G. - Op weg naar de markt. De geschiedenis van ECN 1976-2001 [ = Energieonderzoek Centrum Nederland]. .
104688: E.A.M. BERKERS|HOMBURG, E.|J.H. DE VLIEGER [EDS.].|J.W. SCHOT - Chemische techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
158379: BERKHEMER, WILLEM [A. PIECHOROWSKI - TRANSL.]. - Beelden van Willem Berkhemer. Der Bildhauer Willem Berkhemer [4 Vols. Compl.].
173163: BERKHOF, HENDRIKUS - Well-founded hope.
173162: BERKHOF, HENDRIKUS - Two hundred years of theology : report of a personal journey.
173161: BERKHOF, HENDRIKUS - The doctrine of the holy spirit.
54143: BERKHOF, H. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Tweeentwintigste jaargang, 1967-1968
54305: BERKHOF, H. - Die Theologie des Eusebius von Caesarea
4071431: BERKHOF, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer.
173164: BERKHOF, HENDRIKUS - Theologie des Heiligen Geistes. Neukirchener Studienbücher, 07 07
173156: BERKHOF, HENDRIKUS - Christelijk geloof.
173160: BERKHOF, HENDRIKUS - Christian faith : an introduction to the study of the faith.
173155: BERKHOF, HENDRIKUS - Bruggen en bruggehoofden : een keuze uit de artikelen van prof. dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981.
58983: BERKHOF, H.|BOER, G. - Gedachtenwisseling over positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk
30785: BERKHOF, H. - Bruggen en bruggehoofden. Een keuze uit de artikelen en voordrachten van prof. Dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981, verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar te Leiden
4040910: BERKHOF, H. - Geschiedenis der kerk.
4063077: BERKHOF, H. - Geschiedenis der Kerk.
173165: BERKHOF, HENDRIKUS|JONG, OTTO DE - Geschiedenis der kerk.
170654: BERKHOF, HENDRIKUS - 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht.
170190: BERKHOF, LOUIS [RICHARD A. MULLER - PREF.]. - Systematic Theology. New Combined Edition.
172886: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
172907: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. The church
172905: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. Faith and justification
172906: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Studies in Dogmatics. The return of Christ
172887: BERKHOUWER, GERRIT CORNELIS - Dogmatische Studiën (Complete Set, 18 delen + register). Geloof en Heiliging / Geloof en Rechtvaardiging / Geloof en Volharding / De Algemene Openbaring / De Persoon van Christus / Het Werk van Christus / De Sacramenten / De Verkiezing Gods / De Mens het Beeld Gods / De Zonde I / De Zonde II / De Wederkomst van Christus I / De Wederkomst van Christus II / De Heilige Schrift I / De Heilige Schrift II / De Kerk I: Eenheid en Katholiciteit / De Kerk II: Apostoliciteit en Heiligheid / De Voorzienigheid Gods
143250: BERKI, R.N. - The History of Political Thought. A short introduction.
4067046: BERKLEY, JAMES D. (ED.) - Leaders Handbook of Outreach and Care.
153730: BERKMAN, ALEXANDER [HUTCHINS HAPGOOD - INTROD.|PAUL GOODMAN - INTROD.]. - Gevangenisherinneringen van een anarchist.
170548: BERKMAN, MICHAEL B.|ERIC PLUTZER - Evolution, Creationism, and the Battle to Control America's Classrooms.
84470: BERKOUWER, G.C. - Conflict met Rome
95637: BERKOUWER, G.C. - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth
4004989: BERKOUWER, G.C. - Gaan en staan. Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd.
93443: BERKOUWER, G.C.|WOUDE. A.S. VAN DER - In gesprek met Van Ruler
4012164: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
4012159: BERKOUWER, G.C. - Op de tweesprong. (Een bundel artikelen)
4012058: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
95638: BERKOUWER, G.C. - Het probleem der schriftkritiek
95630: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen
95628: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën (Complete Set, 18 delen + register). De algemene openbaring / Geloof en heiliging / Geloof en rechtvaardiging / Geloof en volharding / De Heilige Schrift (2 delen) / De kerk (2 delen) / De mens en het beeld Gods / De persoon van Christus / De sacramenten / De verkiezing gods / De voorzienigheid Gods / Het werk van Christus / De wederkomst van Christus (2 delen) / De zonde (2 delen) / Register
86087: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. Geloof en volharding
86088: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. De verkiezing Gods
4004988: BERKOUWER, G.C. - Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden.
4004991: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Ex Auditu Verbi. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar.
4004992: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Septuagesimo Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.C.Berkouwer.
95631: BERKOUWER, G.C. - Nabetrachting op het concilie
95632: BERKOUWER, G.C. - Vatikaans concilie en nieuwe theologie
4055782: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.
4012057: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Karl Barth en de kinderdoop.
186182: BERKOVITS, ILONA - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
104502: BERKOVITS, ILONA [ED.]. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
153315: BERKOWITZ, GERALD M. - Sir John Vanbrugh and the End of Restoration Comedy.
81887: BERKUM, H. VAN - Schortinghuis en de vijf nieten, eene bladzijde uit de geschiedenis van het kerkelijk leven in t oldambt 1730-1750
180373: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
88984: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
90359: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
86249: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
161452: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
87957: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw
182908: BERKVENS-STEVELINCK, C.: BOUWMAN, A.TH.: (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. , manuscripten, Middeleeuwen, Esopet, Alewijn, Johannes Suffridi Saeckma, Franeker, universiteit, Sybe Sybesma ISBN: 907420404X
91416: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
140459: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
46381: BERKVENS-STEVELINCK, C.|VISSER, A. - Magna Commoditas, Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
168181: BERKVENS-STEVELINCK, C.: BOUWMAN, A.TH.: (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. , manuscripten, Middeleeuwen, Esopet, Alewijn, Johannes Suffridi Saeckma, Franeker, universiteit, Sybe Sybesma ISBN: 907420404X
164940: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
157019: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. A History of the Leiden University Library 1575-2005.
53979: BERLAGE, H.P.|LANGHANS, EDUARD - De Heilige Schrift. Handleiding bij het godsdienstonderwijs en bij eigen bijbelstudie
166532: BERLAGE, H.P. [HERMAN VAN BERGEIJK - ED.|INTROD.]. - Italiaanse reisherinneringen.
183792: BERLEMONT, FRANS - Water in de straten van Mechelen. Historische tochtjes op de Dijle en de vlietjes. Geschiedenis der stad Lokeren [Volume 2 - ONLY].
132176: BERLIÈRE, DOM URSMER - Les monastères doubles aux XIIe et XIIIe siècles.
132175: BERLIÈRE, DOM URSMER - La familia dans les monastères Bénédictins du Moyen Age.
132174: BERLIÈRE, DOM URSMER - Les fraternités monastiques et leur rôle jurisdique.
132178: BERLIÈRE, DOM URSMER - Le recrutement dans les monastères Bénédictins aux XIIIe et XIVe siècles.
151553: BERLIJN, GERARD [ED. - ET AL.]. - Onder de grond.
142805: BERLIN, IRA|MARC FAVREAU|STEVEN F. MILLER [EDS.]. ROBIN D.G. KELLEY [FOREW.]. - Remembering Slavery. African Americans Talk About Their Personal Experiences of Slavery and Emancipation [2 Vols in Slipcase: Book & 2 audio-cassettes].
161098: BERLINGER, RUDOLPH - Die Weltnatur des Menschen. Morphopoietische Metaphysik. Grundlegungsfragen.
57659: BERLIS, ANGELA E.A. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Leer en leven
103967: BERMAN, HAROLD - Bronzes. Sculptors & Founders, 1800-1930. Volume 4 [only].
4141396: BERMAN, J. - The Temple. Its Symbolism and Meaning Then and Now.
154556: BERMAN, MORRIS - De terugkeer van de betovering. Wetenschap en wereldbeeld.
152049: BERMAN, PAUL - Idealismne en macht of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
143594: BERMAN, MAGDA [ED.]. - Zo hoort het nu. Moderne etiquette in de praktijk.
157351: BERMANN FISCHER, GOTTFRIED|BERNHARD ZELLER - INTROD.].|BRIGITTE BERMANN FISCHER [REINER STACH|KARIN SCHLAPP - EDS. - Briefwechsel mit Autoren [In Slipcase].
4027651: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
4139933: BERMANT, CH. - The Jews.
155575: BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR [EDS. - ET AL.].|BORGHUIS, NIEK|ROB VAN HEES - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis. Deel I: De Oostpartij.
167920: BERNADINE JACOT|HUDSON, LIAM - Intimate Relations. The Natural History of Desire.
4140873: BERNANOS, G. - Les grands cimetières sous la lune.
161276: BERNANOS - Oeuvres romanesques. Dialogues des carmélites.
105336: BERNARD MAMY|RAMAZZOTTI, EPPE - Pfeifen und Pfeifenraucher. Pfeifendunst und Pfeifenkunst.
152468: BERNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs.
123313: BERNARD STONEHOUSE|BURTON, ROSEMARY|RICHARD CAVENDISH - Les Grands Explorateurs. Les voyages de 30 explorateurs célèbres couvrant 2500 années d'exploration.
103681: BERNARD KEMP [EDS. - ET AL.].|BONNEURE, FERNAND|PÉ HAWINKELS - Liber Amicorum Dr Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
190019: BERNARD DEWULF, INGE HENNEMAN - Stadsfotograaf Antwerpen 2010/2011
4142487: BERNARD, M. - Der menschliche Körper und seine gesellschaftliche Bedeutung. Phänomen - Phantasma - Mythos.
145448: BERNARD MERDRIGNAC|GIOT, PIERRE-ROLANS|PHILIPPE GUIGON|WENDY DAVIES [FOREW.]. - The British Settlement of Brittany. The First Bretons in Armorica.
102544: BERNARD BUDERATH|MAKOWSKI, HENRY - Die Natur dem Menschen untertan. Ökologie im Spiegel der Landschaftmalerei.
165538: BERNARD BERENSON [INTROD.].|GEORGE K. BOYCE|HARRSEN, META - Italian Manuscripts in the Piermont Morgan Library. Descriptive Survey of the Principal Illustrated Manuscripts of the Sixth to Sixteenth Centuries, with a selection of important Letters and Documents [In Slipcase].
183767: BERNARD ZELLER [EDS.].|LISSBERGER, EWALD|THEODOR PFIZER - In Libro Humanitas. Festschrift für Wilhelm Hoffmann zum sechzigsten Geburtstag 21. April 1961.
141970: BERNARD BLONDEEL|BOCCARA, JACQUELINE - Tapisseries de la Renaissance / Renaissance Talestry.
183298: BERNARD, DOM - Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem.
171165: BERNARD HARRISON|HANNA,PATRICIA - Word and World. Practice and the Foundations of Language.
166800: BERNARD, ANDRE - Madame Bovary, C'est Moi. The Greatest Characters of Literature and Where They Came from.
162984: BERNARD, G.W. - The King's Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church.
153716: BERNARD GUIDOT|BUSBY, KEITH|LOGAN E. WHALEN [EDS.]. - De sens rassis . Essays in Honor of Rupert T. Pickens.
151237: BERNARD, BRUCE [ED.]. - Vincent van Gogh door Vincent.
141789: BERNARD VERMET [EDS.].|KOLDEWEIJ, JOS|PAUL VANDENBROECK - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.Hieronymus Bosch / Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch.
7615: BERNARD, RICHARD - A Key of Knowledge for the opening of the secret mysteries of St. Johns mysticall revelation.
104454: BERNARD, MARIANNE - Kloosters. Honderd wonderen van het avondland.
151468: BERNARDO J. GARCIA [EDS.].|MORÁN, MIGUEL - El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII [2 Vols. Compl. with CD-Rom].
93084: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oefeninghe van den H. Bernardus tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus. Kerstmis 1948
121514: BERNASCONI, ROBERT - How to Read Sartre.
185116: BERNATZIK, HUGO ADOLF - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien [2 Vols. Compl.].
53499: BERNAYS, JACOB - Joseph Justus Scaliger
47347: BERNAZ, J.M.|SCHUBERT, G.H. DE - Bilder aus dem heiligen Lande. Vierzig ausgewählte Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte, treu nach der Natur gezeichnet von J.M. Bernaz. Mit erläuterndem Texte von G.H. v. Schubert./ Souvenirs Pittoresques de la Terre Sainte. Quarante vues Originales dessinées par J.M. Bernaz. Avec un texte explicatif par G.H. de Schubert, traduit par A. Vinet.
131349: BERND VON MAYDELL, PROF. DR. JUR. - Auswirkungen von Inflation, Konjunktur und Unterbeschäftigung auf das System der sozialen Sicherheit / Untersuchung über die soziarechtliche Ausbildung der Juristen an den Universitäten der Bundesrepublik, insbesondere im Wahlfachstudium.
170107: BERND STEINBRINK|UEDING, GERT - Grundriss der Rhetorik. Geschichte - Technik - Methode.
168576: BERND EBERSTEIN|DOLEZELOVÁ-VELINGEROVÁ, MELENA|LLOYD HAFT|ZBIGNIEW SLUPSKI - A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 [4 Vols. = Complete Set].
121280: BERND KLÜSER [EDS].|SCHELLMANN, JÖRG - Joseph Beuys. Multiples. Catalogue Raisonné of Multiples and Prints 1965-1985 / Werkverzeichnis Multiples und Druckgraphik 1965-1985.
142360: BERND WOUTHUYSEN [ED. PHOTOGR.].|KONING, DANIEL|MARJOLIJN FEBRUARI [TEXT]. - Teder.
130829: BERND VON MAYDELL, PROF. DR.|PROF. DR. RUPERT SCHOLZ - Grenzen der Eigenwirtschaft gesetzlicher Krankenversicherungsträger.
166109: BERND KRUPKA|GILBERT LÖSKEN|HILKE BRÜGGEMANN|LIESECKE, HANS-JOACHIM - Grundlagen der Dachbegrünung. Zur Planung, Ausführung und Unterhaltung von Extensivbegrünungen und einfachen Intensivbegrünungen.
164642: DR. BERND LEICHT|LAND, DR. CEES OP 'T|PETER DE BOER [EDS.]. - Africa Tribal Art.
153588: BERND BIERVERT [EDS.].|DIERKES, MEINOLF - European Social Science in Transition. Assesment and Outlook.
121162: BERNER, HEINRICH - Die pananerikanischen Friedenssicherungsverträge. Neuere Bestrebungen und Ergebnisse.
110424: BERNER, FELIX - Louis und Eduard Hallberger. Die Gründer der Deutschen Verlags-Anstalt.
4142387: BERNER, U. - Die Bergpredigt. Rezeption und Auslegung im 20. Jahrhundert.
154866: BERNET KEMPERS, A.J. - Om een struik die palm werd.
110168: BERNET KEMPERS, A.J. - In en om de grutterij.
110257: BERNET KEMPERS, A.J. - Oliemolens.
142252: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
142176: BERNHARD GOMBERT [EDS. - ET AL.].|GATZ, ERWIN [ED.].|HEINRICH APPEL - St. Anna in Düren.
122467: BERNHARD SCHEMMEL|ERICH WIMMER [EDS.].|GERHARD LUTZ|HARMENING, DIETER - Volkskultur und Geschichte. Festgabe für Josef Dünninger zum 65. Geburtstag.
166015: BERNHARD, THOMAS - Erzählungen.
180558: BERNHARD, MARIANNE|PETRA KIPPHOFF [AFTERW.] - Deutsche Romantik Handzeichnungen. [2 vols. compl.]
131266: BERNHARD, MARIANNE - Hans Baldung Grien. Handzeichnungen - Druckgraphik.
151476: BERNHARD, MARIANNE - Rubens. Handzeichnungen.
141096: BERNHARD MANNFELD|RITTERSHAUS, EMIL - Rheinlands Sang und Sage. Die schönsten Rheinlieder mit einem Leigedichtevon Emil Rittershaus und zwanzig Originalradierungen von Bernhard Mannfeld.
180281: BERNHARD SCHNEIDER [EDS.].|SCHWARZ, HANS-PETER - Ivan Ilich Leonidov. La citta del sole.
157353: BERNHARD ZELLER - INTROD.].|CORINNA FIEDLER - EDS.|FISCHER, SAMUEL|HEDWIG FISCHER [DIERK RODEWALD - Briefwechsel mit Autoren.
151078: BERNHARD SCHIMMELPFENNIG [EDS. - ET AL.].|HERBERS, KLAUS|NORBERT OHLER - Pilgerwege im Mittelalter.
87790: BERNHART, JOSEPH - Die Philosophische mystik des Mittelalters. Von Ihren antiken ursprüngen bis zur Renaissance.
87775: BERNHART, JOSEPH - Der Frankfurter. Eine Deutsche Theologie.
163834: BERNHART, WALTER|DAVID MOSLEY [EDS.].|WERNER WOLF - Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and on Defining the Field.
165936: BERNHART, PATRICK - 2010. Zo werden wij wereldkampioen.
165364: BERNHOFER-PIPPERT, ELSA [ERNST WALTER ZEEDEN - FOREW.]. - Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel Oberdeutscher Täuferverhöre.
181297: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
142678: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
146155: BERNIER, ARMAND - Robert Liard.
131044: BERNIÈRES, LOUIS DE - Birds Without Wings.
184677: BERNINGER, HERMAN & JEAN-ALBERT CARTIER - POUGNY: Jean Pougny [Iwan Puni] 1892-1956. CATALOGUE DE L'OEUVRE / OEUVRE CATALOGUE [2 Volumes = Complete Set].
164538: BERNINK, MIEKE|MARLEEN SLOB [EDS.]. - Johan van der Keuken Bert Haanstra Oeuvreprijs 2000. Nederlands Fonds voor de Film.
151348: J. BERNLEF|ZUYDERLAND, SIET - Bajesmaf. Een bijzonderhedenboek over nederlandse gevangenissen.
140174: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen.
53822: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen
156881: BERNLEF, J.|G. BRANDS|K. SCHIPPERS [EDS.]. - Barbarberalfabet.
165894: BERNLEF - Op slot.
165282: BERNS, PROF. DR. E.E.|PROF. DR. G.H.T. BLANS [EDS. - ET AL.]. - Het lichaam van God. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur.
4073869: BERNS, G. - Wij, Europeanen. Ethiek, politiek en de globalisering.
166086: BERNS, JAN|SANNE STEUSEL - Taal in stad en land. Noord-Hollands.
161046: J.B. BERNS [ET AL.].|OOSTERHUIS, A.C. [TRANSL.]. - Pieter van Naaldwijk. De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden [1631]. Uit het Latijn vertaald en van een inleiding en commentaar voorzien.
144371: BERNS, J.B. - Namen voor de ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
140582: BERNS, JAN - Zuid-Geldersce dialecten.
163575: BERNSTEIN, JEREMY - Dawning of the Raj. The Life & Trials of Warren Hastings.
155899: BERNSTEIN, JOSH - Digging for the Truth. One Man's Epic Adventure Exploring the World's Gtreatest Archaeological Mysteries.
4140107: BERNSTEIN, F. - Over joodse problematiek.
151223: BERNSTEIN, LEONARD - Findings.
101496: BERNSTEIN, JOSHUA M. - Brewed Awakening. Behind the Beers and Brewers Leading the World's Craft Brewing Revolution
170394: BERNSTEIN, MARK - Fatalism.
183134: BERNSTORFF, GRAF [ET AL.]. - Deutsches Knabenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhalting, Belehrung und Beschäftigung für usere Knaben. Volume/Band 20.
110568: BERNTS, TON|GERARD DEKKER|JOEP DE HART - God in Nederland 1996-2006.
104346: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
170444: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
9492: BERQUIN, ARNAUD - Sandford en Merton. Of de nadeelige gevolgen eener verkeerde, en de heilrijke uitwerkselen eener verstandige opvoeding. Naar het Fransch. Met Platen.
85744: BERRETT, WILLIAM E. - Zijn kerk hersteld. Beknopte beschrijving van ontwikkeling en leerstellingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
146202: BERRY DONGELMANS|BOUWMAN, ANDRÉ|CHRISTIAAN VOGELAAR|ED VAN DER VLIST|PAUL HOFTIJZER - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
100402: BERS, GÜNTER|CONRAD DOOSE [EDS.].|FRANK POHLE - Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein. Stadtanlage, Zivilbauten, Wehranlagen.
104503: BERSCHIN, WALTER - Die Palatina in der Vaticana. Eine deutsche Bibliothek in Rom.
4068569: BERSIER, EUG. - Sermons. Tome 1 - 4.
161558: BERSON, HENRI - Mind-Energy. Lectures & Essays.
92041: BERSSENBRUGGE, HENRI - Straat- en landleven , 1900-1930
168002: BERT DE MUNCK|BERTELS, INGE|HERMAN VAN GOETHEM [EDS]. - Antwerpen. Biografie van een stad.
103085: BERT NIENHUIS|BOGAARD, HANS VAN DEN|EDDY POSTHUMA DE BOER|HAN SINGELS|R. FERDINANDUSSE [TEXT]|WILLEM DIEPRAAM - 24 Hours / Uur / Stunden / Amsterdam.
122944: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
141475: BERT BOUMAN [ILLUSTR.].|GEIJN, L.P. VAN DE [ED. - ET AL.]. - Bomen van de vijf dorpen. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum, Renkum.
122116: BERT PAASMAN - EDS.].|H. BOUWHEER [MIEKE VAN DOORN|NAIRAC, C.A. - Een historisch hoekje der Veluwe.
157708: BERT DENKER|E. RICHARD MCKINSTRY [ET AL.].|THOMPSON, NEVILLE - The Winterthur Library Revealed: Five Centuries of Design & Inspiration.
142370: BERT SCHIERBEEK|FUCHS, R.H. [ED.].|HUGO CLAUS|KAREL APPEL|LUCEBERT - Karel Appel. Ik wou dat ik een vogel was. Berichten uit het atelier.
121445: BERT TIGCHELAAR [ED. - ET AL.].|SCHELHAAS, H. - Monumenten in Overijssel
103821: BERT HELLER [ILLUSTR.]. [WOLFGANG STEINITZ - AFTERW.].|LÖNNROT, ELIAS [ ANTON SCHIEFNER|MARTIN BUBER - TRANSL.]. - Kalevale. Das Nationalepos der Finnen.
180873: BERT VANHESTE|BRANDT, RIA VAN DEN|ERIK BORGMAN [EDS.]. - Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld.
165773: BERT TAHITU [EDS.].|SCHOUW, MARC - Astaga of enkele aspekten van de Arabische ontlening in het Maleis.
145106: BERT VAN DER ZWAN [EDS.].|BERT ZEEMAN|HELLEMA, DUCO - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
181196: BERT KUIPERS [EDS.].|KOHNEN, PIETER - Sint Laurens aan de Maas. Hart voor de stad.
168670: BERT DE VRIES [EDS.].|ROTMANS, JAN - Perspectives on Global Change. The Targets Approach.
152245: BERT THEUNISSEN [ED.].|FOURNIER, MARIAN - Het instrument in de wetenschap. Bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis.
151108: BERT MINNEN|ERIK VAN MINGROOT|ERMEN, EDUARD VAN|MICHEL VAN DER EYCKEN - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
122113: BERT VAN RIJSWIJK|LEVINSON, NATHAN P. - De Messias.
121457: BERT ANDREAE [ILLUSTR.].|KOOISTRA, JAN - De wegen van wezel en hermelijn.
104437: BERT KEULEMANS|CAMPEN, STEVEN VAN - Poppen. Een inspirerend kijk- en werkboek.
161578: BERT PAASMAN|NIEUWENHUYS, ROB|PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Oost-Indisch Magazijn. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
165945: DRS. BERT WAMS|ESCHER, IR. PETER|ING. WOBBE A. VLUG|MR. FRANS LOOISE - 100 succesvolle sollocitatiebrieven.
181560: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
181561: BERT PELCKMANS [EDS.].|GODENNE, WILLY|LUC INDESTEGE - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 23 October 1943.
164346: BERTAUT, JULES [ED. - ET AL.]. - Balzac.
161178: BERTAUX, ÉMILE - Les arts en Italie du 5e au 14e siècle.
130703: BERTEKE WAALDIJK|GREVER, MARIA - Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
154369: BERTELLI, CARLO - Piero Della Francesca.
53082: BERTELLI, SERGIO A.O. - The courts of the Italian Renaissance
154367: BERTELLI, CARLO [ED.].|MARIA GRAZIA BRANCHETTI -EDS. - ET AL.].|XAVIER BARRAL I ALTET - The Art of Mosaic.
168390: BERTELLI, SERGIO|PIERO INNOCENTI - Bibliografia Machiavelliana.
182644: A. BERTELOOT|COMM.].|E.P. VAN OOSTROM [ET AL.].|GERRITSEN, W.P. [INTROD.]. - Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'.
183672: BERTELS, J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor Edelsmeden en Juweliers.
121393: BERTELS, CORNELIS P. (ET AL.) - Vrouw man kind. Lijnen van vroeger naar nu.
157643: BERTELSEN METTE, HOLLAND JEREMY|RUTH ALSOP - Empowerment in Practice. From Analysis to Implementation.
162120: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN|GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - Leading Themes. Keynote Letures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
162152: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN|GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - The State of the Art. State of the Art Lectures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
101866: BERTENS, DR. H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
103686: BERTHA WOLTERSON|HALL, H. VAN - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. & Deel 2: 1933-1946. [2 Vols. Compl.].
104077: BERTHA WOLTERSON|HALL, H. VAN - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. Volume 1: Part 1 & 2 [of 4].
121725: BERTHAT, HENRI [ED.].|JEAN-FRANÇOIS BAZIN [INTROD.]. - Vingt chansons du vin de Bourgogne. Chansons recueillies et annotiés par Henri Berthat.
4141297: BERTHE, R.P. (ALPHONSE DE LIGUORI) - Saint Alphonse de Liguori 1696-1787.
182206: BERTHÉLEMY-VOGELS, R.|CHARLES HYART - L'iconographie russe de l'apocalypse la 'Mise à jour' des livres saints'd'apres le manuscrit no 6 de la Collection Wittert appartenant à la Bibliothèque Générale de l'Université de Liège.
140662: BERTHELOT, ANNE - Die Mythen um König Artus und den Heiligen Gral.
103736: BERTHOLD MAHN [ILLUSTR.].|DUHAMEL, GEORGE - Les jumeaux de Vallangoujard.
150285: BERTHOLD MAHN [ILLUSTR.].|DUHAMEL, GEORGE - Les jumeaux de Vallangoujard.
182662: BERTHOLD WIEDERSICH|LENZ, LUDWIG - Grundlagen der Geologie und Landschaftsformen.
4138319: BERTHOLD, O. (HRSG.) - Kaiser, Volk und Avignon. Ausgewählte Quellen zur antikurialen Bewegung in Deutschland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
180326: BERTHOLD ROLAND|IMIELA, HANS-JÜRGEN - "Slevogt und Mozart. Werke von Max Slevogt zu den Opern "" Don Giovanni "" und "" Die Zauberflöte ""."
101714: BERTHOLD GUNSTER [EDS. - ET AL.].|BOURS, JOS|HERMAN BODE [FOREW.]. - Sporen van Staal. Demka: het verhaal van de arbeiders.
141699: BERTHOLD, EVA [ED.]. - Kriegsgefangene im Osten. Bilder, Briefe, Berichte.
4023925: BERTHOLET, A. (HRSG.) - Religionsgeschichtliches Lesebuch. in Verbindung mit W.Grube, K.Geldner, M.Winternitz und A.Mez.
140467: BERTHON, SIMON|JOANNA POTTS - Warlords. An Extraordinary Re-creation of World War II through the Eyes and Minds of Hitler, Chruchill, Rossevelt and Stalin.
143947: BERTHOUD, S. HENRY [G. STAAL - PIZETTA - ILLUSTR.]. - Contes de Docteur Sam.
182810: BERTHUES, JOSEF - "50 Jahre Karnevalsgesellschaft "" Die Burggeister "". Ottenstein 1949-1999."
151058: BERTI, LUCIANO - The Uffici and the Vasari Corridor. Complete catalogue.
180335: BERTI, LUCIANO - Die Uffici und der Vasarianische Korridor. nd the Vasari Corridor. Complete catalogue.
181299: BERTIJN, GEERAARD [GUST VAN HAVRE - ED.]. - Chronijck der stadt Antwerpen.
46509: BERTINI, HENRI - 24 Etuden, Op. 29. Revidiert von Adolf Ruthardt
131951: BERTINI, FERRUCCIO [ED.] - Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter.
121478: BERTLEY, LEO W. - Canada and its People of African Descent.
4054320: BERTOCCI, P.A. - The Person God is.
167377: BERTON, KATHLEEN - Moscow. An Architectural History.
53214: BERTRAM, ROBERT W. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 23. Jahrgang. Januar 1973 - Oktober 1973 (4 volumes)
156390: BERTRAND, JOSEPH - L'Académie des Sciences et les Académiciens de 1666 à 1793.
150907: BERTRAND, SIMONE - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle.
162479: BERTRAND FLORNOY [FOREW.]|DARBOIS, DOMINIQUE [PHOTOGR].|FRANCIS MAZIÈRE [TEXT] - Indiens d'Amazonie.
4016824: BERTRAND, L. (AUGUSTINUS, AUR.) - Sint Augustinus. Verlucht met houtsneden van J.Franken Pzn.
4137413: BERTRAND, M.L. (LEONARDUS VAN VEGHEL) - De H. Leonardus van Veghel. Martelaar, de glorie van stad en bisdom - 's Hertogenbosch.
165195: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la Nuit. Fantasieën in de trant van Rembrandt en Callot.
110092: BERTUS AAFJES|DRAAK, DR. MAARTJE DRAAK - De reis van Sinte Brandaan.
173065: BERTZ, HANS DIETER|BROWNING, DON S.|JANOWSKI, B. JÜNGEL, E. - Religion in Geschichte und Gegenwart. Teil 1 - 8 + Register. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft
101349: BERVE, HELMUT - Gestaltende Kräfte der Antike. Aufsätze und Vorträge zur Griechischen und Römischen Geschichte.
142195: BERVE, MAURUS - Die Armenbibel. Herkunft Gestalt Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der Handschrift Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg.
102081: BERVOETS, JAN [ED.]. - Nederlandse gruwelverhalen uit de negentiende eeuw. Kneppelhout, Van Nievelt, Ver Huell e.a.
154060: BERVOETS, DR. J.A.A. [ED.].|DRS. R.R.A. GRUTING - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
130045: BERVOETS, JAN|RODY CHAMULEAU [EDS. - INTROPD.] - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
30799: BERZON, TODD S. - Classifying Christians. Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity
166227: BESAMUSCA, BART - Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering.
166189: BESAMUSCA, B.|R. RESOORT [EDS.].|W. KUIPER - Sibilla. Een zestiende-eeuwse karelroman in proza.
160512: BESAMUSCA, BART|FRANK BRANDSMA [ED.]. - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de ' Lancelotcompilatie '.
156650: BESAMUSCA, BART|FRANK BRANDSMA [EDS.]. - De kunst van het zoeken. Studies over 'Avontuur 'en 'Queeste ' in de middeleeuwse literatuur.
153177: BESCHLOSS, MICHAEL - The Conquerors. Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany 1941-1945.
142407: BESHAH, TESFAYE - Understanding Farmers. Explaining soil and Water Conservation in Konso, Wolaita and Wello, Ethiopia.
85417: BESIER, F.J.J. - Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig Hoogleraarschap, met proeve ener bibliographie
4074676: BESIER, G. & SAUTER G. - Wie Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter Erklärung 1945. Mit 5 Abbildungen.
121316: BESLON, RENÉE|FRANÇOISE THIECK|MARIE-ODILE BRIOT - Rougemont, 1955-1972.
30314: BESOUW, GEERT VAN E.A. - Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad 1670-1750
161062: BESOUW, F. VAN [ET AL.]. - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
184373: BESSELAAR, J.J. VAN DEN - Cassiodorus senator en zijn variae. De hoveling - de diplomatieke oorkonden der variae - de rhetor.
53551: BESSELAAR, H. - Een kabinet van Zeeuwse gezichten
121389: BESSELING, J.F. - De toekomst van Nederland vanuit historisch perspectief. Hoe nu verder met ons land.
166584: BESSELINK, L.F.M.|R. NEHMELMAN [EDS. - ET AL.]. - De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid [Staatsrechtconferentie 2009 Universiteit van Utrecht].
166594: BESSELINK, L.F.M. [ET AL.]. - Grondwet, krijgsmacht en oorlog.
110617: BESSELINK, L.F.M. (ED.). - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
130440: BESSELINK, DR. L.F.M.|PROF. DR. MR. L.A.J. SENDEN [EDS. - ET AL] - Grondwet voor Europa. Wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen [& CD-Rom]
146004: BESSELINK, DR. L.F.M.|PROF. MR. .R.B.M. DE LANGE [ET AL.].|PROF. MR. H.R.B.M. KUMMELING - De Nederlandse grondwet en de Europese Unie.
122726: BESSEMANS, LUTGARDE [ET AL.]. - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest.
165951: BESSEMS, PARCIVAL|SAMIR CHABRANI [EDS. - ET AL.].|STEF CANTERS - 326 X Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
166257: BESSEN, DOROTHEA|KLAUS WISOTSKY [EDS.]. - Buchkultur inmitten der Industrie. 225 Jahre G.D. Baedeker in Essen.
30354: BESSLICH, SUSANNE A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Register zu Band V bis XIV der Neuen Folge
150727: BESSMERTNY, ALEXANDRE - L'Atlantide. Exposé des hypothèses relatives à l'énigme de l'Atlantide.
4023930: BESSON, M. - Le totémisme.
154915: BESSON, JEAN [SIDNEY W. MINTZ - FOREW.]. - Martha Brae's Two Histories. European Expansion and Caribbean Culture-Building in Jamaica.
103743: BESSY, MAURICE - Orson Welles.
4072769: BEST, T.F. & GASSMANN, G. (ED.) - On the way to Fuller Koinonia. (Faith and Order Paper 166)
92438: BEST, ERNEST - Mark. The Gospel as Story
185128: BEST, J.G.P. - Thracian Peltasts and their Influence on Greek Warfare.
164368: BESTEMAN, J.C. (ET ALL.) - Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum.
54051: BESTEN, JANNY E.A. - Teken van leven. Nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen
81770: BESTEN, J. DEN E.A. - Nieuw Utrechts Molenboek
30033: BESTEN AD DEN E.A. - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
170026: BESTEN, LEEN DEN - Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.
141763: BESTEN, AD DEN [EDS. - ET AL.]. - Een 10 voor de 10-ers. Een keuze uit wat er in het kursusjaar 1958-1959 [& 1959-1960] is verschenen in de Nederlandse Schoolpers [2 Vols.].
155804: BESTEN, AD DEN|JAN DOELMAN|LEENDERT-JAN PARLEVLIET. [ED.] - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9