Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
95591: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin. Sociologische waarnemingen in West-Duitsland
8590: BOUMAN, DIONISIUS - Den Staat der Ware Genade God in de Ziel, in zyn Begin, Kenteekenen, Waardigheid, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uitlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Zeven Oeffeningen. Vierde Druk.
86123: BOUMAN, P.J. - De April-Mei-stakingen van 1943
95594: BOUMAN, P.J. - Sociologie, begrippen en problemen
4071730: BOUMAN, HANS (SIMONIS, A.) - Adrianus Kardinaal Simonis. Een hart om te denken. 50 jaar priester.
104016: BOURBON, F. [ED.]. - Verdwenen Beschavingen. De herontdekking van belangrijke culturen uit het verleden.
123309: BOURBON, LOUIS DE & CHARLES EYCK [ILLUSTR.]. - Het licht achter Golgotha.
4042539: BOURDARIAS, J. & WASIELEWSKI, M. - Guide des Chemins de Compostelle. Avec la collaboration d`Agnès et de Bruno Millet.
102083: BOURGEOIS, LOUIS - Quand la cour de France vivait à Lyon [1491-1551].
103393: BOURGEOIS, JEAN-JACQUES & MARTIAL MAURETTE - L'age d'or du siècle paillé.
4135202: BOURGEOIS, P.L. (RICOEUR, P.) - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
100389: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed & Tegenslag.
4136543: BOURGUET, P.DU - De vroeg-christelijke schilderkunst.
102257: BOURGUEVILLE, CHARLES DE - SIEUR DE BRAS - Les Recherches et Antiquitez de la province de Neustrie. et plus spécialement de la ville et Université de Caen.
4140976: BOURGUIGNON, E. - Psychological Anthropology. An Introduction to Human Nature and Cultural Differences.
9503: BOURIGNON, ANTOINETTE - Wunderwehrtes Tractat von der Wahren Krafft-Tugend. Welche nicht bekant ist bey den itzigen Menschen, weil die die Schein-Tugend nehmen an statt der wahren Krafft-tugend, die Jesus Christus an allen wahren Christen unterwiesen hat. Dat Erste Theil. In 24. Brieffen, geschrieben an einen Gesellen der die Vollkommenheit seiner Seelen suchte. Worinne gelehret wird, dass sieselbe bestehe in der Tödtung seiner verdorbenen 5. Sinne, in der Erkäntniss und Verleugnung seiner selbst, und in stetigem Wachen und Veten wider unsere Seelen-Feinde. Aus dem Original Frantzösischem übergesetzt.
100316: BOURRAS, JEAN-GILBERT - La Querelle des vacants en Aquitaine. Pour en finir avec sept siècles de féodalité
101714: BOURS, JOS & BERTHOLD GUNSTER [EDS. - ET AL.]. & HERMAN BODE [FOREW.]. - Sporen van Staal. Demka: het verhaal van de arbeiders.
4002098: BOUSSET, W. - Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. In 3.verbesserter Auflage hrsg.von H.Gressmann.
4142188: BOUSSET-GÖTTINGEN, W. - Das Wesen der Religion. Dargestellt an ihrer Geschichte. Volksausgabe.
83075: BOUT, J. - Een getuige van het Licht, het leven van Matthew Henry (1662-1714)
88136: BOUT, J. / N.J. SPAAN - Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick (1662-1688)
90553: BOUT, J. / SPAAN N.J. - Langs oude paden op nieuwe wegen. Zwerftochten door Schotland.
86231: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
6822: BOUT, JOOST - t Merg van de Historien der Martelaren. Behelzende de voornaamste Getuigenissen, Schrikkelyke Vonnissen, Standvastige Belydenissen, en wreede Tormenten, die dezelve geleden hebben. Beginnende met het Lyden van Christus, en eindigende met het Jaar 1671. Alles in 't kort by een getrokken, uit de groote Martelaars Spiegel der Doopsgezinden van Tileman Jansz. van Bragt. De Derde Druk, Van veele Drukfouten gezuivert, en met 52 Prentverbeeldingen vermeerdert.
54296: BOUT, JAN VAN DEN / VEEN, EVERT VAN DER - Helpen bij rouw
4135764: BOUT, D.C.A. V.D. - Groeiende arbeid op Jappen. Een boodschap aan de Gemeente ter bemoediging. Een boodschap die wil getuigen van Gods Majesteit.
4072029: BOUTELLIER, HANS - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
110918: BOUTENS, P.C. - Zeven zangen uit Zeeland.
91978: BOUTER, P.F. - Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk.
92368: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. III. Particuliere Synode Zuid-Holland Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620 (RGP kleine serie 69)
92369: BOUTERSE, J. (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta 1573-1620. IV. Provinciale synode Zeeland, Classis Walvheren 1602-1620. Classis Zuid-Beveland 1579-1591
92426: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw
81541: BOUTERSE, JOHANNES - De boom en zijn vruchten, bergrede en bergredechristendom bij reformatoren, anabaptisten en spiritualisten in de zestiende eeuw
4138402: BOUTET DE MONVEL, R. (FRANCOIS D'ASSISE) - Saint Francois d'Assise. Ouvrage orné de vingt et une gravures hors texte de Maurice Boutet de Monvel.
90982: BOUVET, FRANCIS - Bonnard, the complete graphic work.
142877: BOUVIER, J.-B. - Traité dogmatique et practique des indulgenses, des confrères et du jubilé, a l'usage des ecclésiastiques.
4142559: BOUVIER, A. (BULLINGER, H.) - Henri Bullinger, le successeur de Zwingli. d`après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue francais. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
94116: BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique le successeur de Zwingli. D'après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue française. Suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice
104918: BOUWER, KLAAS - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
4139506: BOUWER, J. (OTT, H.) - Hermeneutics and Homiletics. A fundamental-theological study of the relation between proclamation and existence in the theology of Heinrich Ott, and the implications thereof to homiletics. (Diss.)
92654: BOUWERS, LENZE L. - Anne de Vries (1904-1964) Een beeld van de auteur
144982: BOUWHUIS, DR. J. - Johanna F. van Buren, 1881 - 1981 Dichterschap en Dialect.
95151: BOUWKAMP, ROEL - Helen door delen. Experiëntiële interpersoonlijke therapie. Theorie, methodiek, onderzoek
30032: BOUWMAN, KITTY / BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
61113: BOUWMAN, MARIUS - Voetius over het Gezag der Synoden
93858: BOUWMAN, A.J. - Pioniers. Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs te Ridderkerk in de loop der eeuwen
4056265: BOUWMAN, G. - Paulus en de anderen.
4010118: BOUWMAN, G. - De weg van het woord, het woord van de weg. De wording van de jonge kerk.
83764: BOUWMAN, H. - De kerkelijke tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht
47280: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
95299: BOUWMAN, KITTY / BRAS, KICK - Werken met spiritualiteit
122422: BOUWMAN, RICHARD - Solozeilen. Typen - Toertochten - Races - Bekende zeilers.
146202: BOUWMAN, ANDRÉ & BERRY DONGELMANS & PAUL HOFTIJZER & ED VAN DER VLIST & CHRISTIAAN VOGELAAR - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
47893: BOUWMAN, H. - De Kerkelijke Tucht naar het Gereformeerde Kerkrecht. Tweede onveranderde druk
4055690: BOUWMAN, G. - Nieuw en Oud. Over het evangelie van Mattheüs.
54288: BOUWMAN, H. - Gereformeerd Kerkrecht (2 delen)
95051: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht (2 delen)
101114: BOUWMAN, DR. P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd.
87248: BOUWMAN, H. - Willem Teellinck en de practijk der godzaligheid
88400: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der afscheiding. Opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. C. Smits.
144192: BOUWMAN, KITTY & KICK BRAS [EDS.]. - Werken met spiritualiteit.
4014788: BOUWMAN, M. - Tweeërlei kerkrecht. Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
4051778: BOUWMAN, H. - Christus alleen. Een bundel preeken.
4141337: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht. Eerste deel.
4052526: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Kerken der Afscheiding. Opnieuw uit gegeven met een woord ter inleiding van C.Smits.
4300519: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden én ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het cliché-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
4029562: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd. Vertaald door G.Pancras.
94186: BOUWSMA, WILLIAM J. - John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait
4142501: BOUWSMA, W.J. (CALVIJN, J.) - John Calvin. A 16th Century Portrait.
94272: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
94278: BOUYER, LOUIS - Autour D'Érasme. Études sur le Christianisme des Humanistes Catholiques
101869: BOVÉ, CAROL MASTRANGELO - Language and Politics in Julia Kristeva. Literature, Art, Therapy.
87781: BOVELAND, KARIN / BURGER, BURGER, CHRISTOPH PETER / STEFFEN, RUTH - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Kommentarband zum Faksimile der ersten typographischen Ausgabe eines unbekannten Strassburger Druckers, um 1480. / Der Antichrist. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Inc. fol. 116. (2 Teilen)
103934: BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
91330: BOVEN, MARGRIET VAN E.A. - De Muze als Motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940. (Deel 1)
86423: BOVEN, B.J. - Het gevogelte des hemels. Onderwijs door de vogels vanuit het Bijbelboek Job (3 delen).
86422: BOVEN, B.J. - Bidders. Aardse bidders. Hemelse bidders. Laatste bidders.
53606: BOVEN, B.J. VAN - Bidders. 3 biddagpreken vanuit Openbaring 6: Aardse bidders. Hemelse bidders. Laatste bidders
130725: BOVEN, W.J. VAN & H.J.A.M. VAN GEEST [EDS. - ET AL.] - HH in het [r]echt. Vriendenbundel aangeboden aan prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekes.
103935: BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
30348: BOVEN, B.J. VAN - Samuël, Israëls richter. Bijbellezing over Samuël in 20 predikaties
131584: BOVEND'EERT-DRUGHORN, RIA - Javastraat 57. Portret van een Haags middenstandsgezin 1925-1940.
4141233: BOVENDEERT-SAMSON, C. - Uit de schemering naar het licht.
85559: BOVENKAMP, C. VAN DEN - 50 jaar Christelijk Onderwijs te Waarde
55252: BOVENKAMP, C. VAN - De getuige der waarheid. Een schets over het leven en de arbeid van prof. Franciscus Gomarus
95518: BOVENKERK, FRANK E.A. - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben
103270: BOVENS, G.A.J. & G.J. FRANS NAEREBOUT [ILLUSTR.]. - Op de lange deining [180 cards = Compl.].
4012807: BOVET, TH. - De overwinning op de angst. Over ziek en gezond geloof.
4054662: BOVET, TH. - Der Glaube. Erstarrung und Erlösung. Eine Besinnung für Gläubige und Ungläubige,
110797: BOWDER, DIANA [ED. - ET AL.]. - Who was Who in the Roman World.
89393: BOWE, MARJORIE - De held
89383: BOWEN, MARJORIE - Dei Gratia. Vertaling van M.F.-De Bas.
145351: BOWER, TOM - Maxwell Outsider. Het omstreden verhaal van de mediatycoon.
145071: BOWER, TOM - Nazi goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
9820: BOWER, ARCHIBALD - Verdediging van den Heere Archibald Bower, Schryver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, Historiën en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laatstgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de Onmenschelykheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd, de vlucht van den Schryver naar Engeland, deszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een Kortbondg Bericht van het Geschil tusschen de Roomschgezinden en den Schryver. Uit het Engelsch vertaald.
140034: BOWIE, FIONA - The Anthropology of Religion. An Introduction.
4050909: BOWIE, W.R. - Men of Fire. Torchbearers of the Gospel.
95524: BOWKER, JOHN - Religionen der Welt
145085: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
105223: BOWKER, JOHN [ED.]. - Cambridge Illustrated History of Religions.
4067887: BOWKER, J. - Groot handboek bij de Bijbel.
4142786: BOWKER, J. - Jesus and the Pharisees.
4137923: BOWKER, J. - Problems of Suffering in Religions of the World.
122115: BOWLE, JOHN - Politics and Opinion in the 19th Century. An Historical Introduction.
90669: BOWLE, JOHN - Charles I. A Biography.
146115: BOWLE, JOHN - Minos or Minotaur ? The Dilemma of Political Power.
92418: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark. The new Christian Jewish passover haggadah
81727: BOWMAN, JOHN - The gospel of Mark, the new christian jewish passover haggadah
146213: BOWN, MATTHEW CULLERNE - Art under Stalin.
102084: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
100553: BOXER, CHARLES C. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
144145: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
201515: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Toneel ofte Beschryvinge der steden van Hollandt. Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by Marcvs Zverius Boxhornius. Int Nederlandts ouergeset uyt de copye, by den Autheur uerbetert, ende merckelyck en vermeerdert, door Geeraert Baerdeloos.
92634: BOXSEL, MATTHIJS VAN - De encyclopedie van de domheid
100885: BOXSEL, MATTHIJS VAN - Deskundologie. Domheid als levenskunst. De encyclopedie van de domheid.
4140854: BOXSEL, M.VAN - Morosofie. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen. (De encyclopedie van de domheid)
4140855: BOXSEL, M.VAN - Deskundologie. Domheid als levenskunst. (De encyclopedie van de domheid)
100939: BOXUS, ROBERT - Raminagrobis dans le folklore wallon.
4069398: BOYD, K.M. - Scottish Church Attitudes to Sex, Marriage and the Famuly 1850-1914.
121941: BOYD, CAROLYN P. - Praetorian Politics in Liberal Spain.
130621: BOYD, ALASTAIR - The Sierras of the South. Travels in the Mountains of Andalusia.
131886: BOYD, MARTIN [DOROTHY GREEN - INTROD.] - The Cardboard Crown.
131042: BOYD, BRIAN - Vladimir Nabokov. The Russian Years.
144102: BOYDEN, MATTHEW - Richard Strauss.
130649: BOYENS, JOSÉ & PAUL BEEK. - Oscar Jespers 1887-1970/ Theresia van der Pant - Piet Killaars - Hanneke Mols- van Gool. Beeldhouwers.
90112: BOYENS, PIET / BOSSCHAERT, HANS - Leon de Smet
102865: BOYENS, JOSÉ - Ruimte in het beeld.
123180: BOYLAN, LEONA DAVIS - Spanish Colonial Silver.
87816: BOYLE, MARJORIE O'ROURKE - Rhetoric and Reform. Erasmus' Civil Dispute with Luther
144955: BOYLE-TURNER, CAROLINE [ED.]. & ADOLF SMITMANS & J.A. VAN BEERS & TIM HUISMAN - Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin.
131312: BOYLE, DAVID - De Tweede Wereldoorlog in foto's.
104066: BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Beeldententoonstelling Floriade 1960.
103968: BOZO, DOMINIQUE [ED.]. - Georges Braque. Les papiers collés.
123140: BRAAK, LEX TER [ED.]. - Philip Huyghe. Installaties en tekeningen 1986-1994.
103520: BRAAK, MENNO TER - Multatuli en zijn zoon. Brieven van Multatuli aan J. van der Hoeven.
90132: BRAAK, LEX TER E.A. - Bladeren door het Amerikaanse landschap. Een index van boeken en beelden.
142319: BRAAK, MENNO TER - Cinema Militans.
4134460: BRAAK, MENNO TER - Van oude en nieuwe christenen - De Nieuwe elite.
121224: BRAAKE, DIANA TER & PETRAKLAPWIJK - De Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua 1979-1990.
102908: BRAAM, ELISABETH VAN & EELCO ELZENGA [ET AL.]. - In Royal Array Queen Wilhelmina 1880 - 1962.
105219: BRAAM, ELISABETH VAN & EELCO ELZENGA [ET AL.]. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
130386: BRAASEM, W.A. & ONNO MEESTER [PHOTOGR.] - Bezoek bij Betje. Een museum in de Beemster.
4058524: BRAATEN, C.E. - The Future of God. The revolutionary Dynamics of Hope.
46888: BRAATEN, CARL E./JENSON, ROBERT W. (ED.) - Christian Dogmatics, Volume One and Volume Two
4075620: BRABANDER, GERARD DEN - Verzamelde verzen.
101913: BRABANT - De Gulden Hopsack / The Golden Hopsack.
122859: BRABANT - - Vught.
101870: BRABANT, J.M. VAN - Regional Price Formation in Eastern Europe.
94343: BRABANT, HYACINTHE - Erasme Humansite Dolent
110335: BRABER, BEN - Zelfs als wij zullen verliezen. Joden in verzet en illegaliteit in Nederland 1940 - 1945.
103581: BRABER, HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
145459: BRABER, HELLEKE VAN DEN & LOTTE JENSENS [EDS.]. - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis.
4139507: BRABER, M.E.J. DEN - Built from Many Stones. An Analysis of N.Winther-NIelsen and A.G.Auld on Joshua with Focus on Joshua 5:1-6:26. (Diss.)
131544: BRABER, COR VAN DEN - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
4060483: BRACHFELD, S.S. - Uw Joodse buurman.
102272: BRACHIN, PIERRE. - La langue Neerlandaise. Essai de présentation.
102273: BRACKMAN, DRS. CHRISTINE & DRS. MARIJKE FRIESENDORP - Oosthoek Lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur.
145576: BRADBURY, MALCOLM [FOREW.]. & LINDA LLOYD JONES & JEREMY AYNSLEY - Fifty Penguin Years. Published on the Occasion of Penguin Books' Fiftieth Anniversary.
121713: BRADER, TOOF & MARJA VUIJSJE - Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen. NIEUWE EDITIE.
145259: BRADFORD, CURTIS [ED.]. - Yeats's Last Poems Again.
142803: BRADFORD, SARAH - Harriet Tubman, the Moses of Her People. The Moses of Her People.
101110: BRADFORD, ERNLE - Cleopatra.
104242: BRADFORD, ERNLE - The Story of the Mary Rose.
95106: BRADFORD, JOHN - The writings of John Bradford, M.A., fellow of Fembroke Hall, Cambridge, and prebendary of St. Pauls, Martyr, 1555 (2 volumes)
101502: BRADFORD, SARAH - Queen Elizabeth II. Het Life in Our Times.
53967: MR. BRADLAUGH / MR. WESTERBY - Heeft de mensch een ziel? Tweedaagsch pleidooi voor en tegen het materialisme
121550: BRADLEY, KEITH R. - Slavery and Rebellion in the Roman World 140 b.c. - 70 b.c.
122245: BRADLEY, JOHN - Allied Intervention in Russia 1917-1920.
53862: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 40, 1989
53863: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 32, 1981
53864: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 37, 1986
53865: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 38, 1987
144151: BRADSHAW, GILLIAN - The Beacon at Alexandria.
53860: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 42, 1991
53861: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 41, 1990
53866: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 39, 1988
53867: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 46, 1995
53857: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 45, 1994
53858: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 44, 1993
53859: BRADSHAW, B.I. / BRETT, MARTIN - The Journal of Ecclesiastical History. Volume 43, 1992
87853: BRADY, THOMAS A. - Ruling class, regime and Reformation at Strasbourg 1520-1555
145828: BRAECKMANS, LUC & GUIDO VANHEESWIJCK [EDS.]. - Onder de koepel van het Pantheon. Liber amicorum Jacques Claes.
4064273: BRAECKMANS, L. TAELS, EEKERT, G.VAN & VANHEESWIJCK, G. (EDS.) - Op het ritme van de oneindigheid. Opstellen over het natuurlijke godsverlangen.
4046748: BRAEKERS, M. - Begrijpt U wat U leest?. De veelzijdigheid van bijbelverhalen. (Cahiers voor levensverdieping 56)
100767: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der Vrouwen Natuere ende Complexie. Ende hoemen kenne sal vrouwen die van naturen vrolijck ende blijde zijn, ende gherne bi slapen . . Ende wat vrouwen dat van naturen swaer zijn, ende niet bi slapen. . Ende noch meer andere dingen behorende totten vrouwen. . Om te sien oft een vrouwe beurucht is oft niet. . Oft si een knechtken of een meesken draecht Ende meer ander.
100771: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Die Historie van Peeter van Prouencen ende die schoone Maghelone van Napels. Hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder peeter des grauen sone van prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen , des Conincx dochter van Napels.
100769: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Der IX Quaesten. Warachtighe historien. Als van Jeroboan, Achab, Joram, ioden, Caym, Nero, Pylatus, heiden, Judas scharioth, Machamet, Julianus ap[o]stota, kerstenen, die alle een onsalich eynde hadden.
100768: BRAEKMAN, PROF. DR. W.L. [ED.]. - Van Heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien. Een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende xiij iaren lanc als een man.
101148: BRAEM, R. - De ' Art Nouveau ' en wij.
100554: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
4143034: BRAEMBUSSCHE, A. V.D. (RED.) - Voorbij het postmodernisme. Bedenkingen aan gene zijde van het fin de siècle.
130790: BRAEUNIG, DR. KARL - Mechanismus und Vitalismus in der Biologie des neunzehnten Jahrhunderts. Ein geschichtlicher Versuch.
4071456: BRAGG, R. - Houten kerken in Amerika.
88639: BRAGT, RIA VAN - De blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Een inleidende studie en tekstuitgave.
9932: BRAHE, JAN JACOB - Ethans Onderwyzinge in den Negenentachtigsten Psalm, geopend en verklaard.
83642: BRAHÉ, J.J. - Voorrede uit Ethan's onderwijzing
86222: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
86412: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
83999: BRAHÉ, JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walchersche Artikelen, welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht
101048: BRAIDOTTI, ROSI - Beelden van leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie.
131877: BRAIN, J.B. - Catholics in Natal. Volume II: 1886 to 1925.
4143682: BRAITHWAITE, W.C. - The Beginnings of Quakerism. Second edition revised by H.J.Cadburry.
55184: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
88399: BRAKEL, W. À /MAC CHEYNE, R.M. - 35-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging over de dag des Heeren.
93568: BRAKEL, WILHELMUS À - Redelijke godsdienst. Bijbels dagboek.
92387: BRAKEL, WILHELMUS À - Het geloof en haar kenmerken
92386: BRAKEL, WILHELMUS À - Het leven des geloofs op de beloften
54352: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
53349: BRAKEL, WILHELMUS À - Roeping en wedergeboorte
82167: BRAKEL, W. TH. F. À - Redelijke Godsdienst in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-verbond worden verklaard, tegem partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen alsmede de bedeeling des verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der Kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaringen van Johannes (3 delen in 2 banden)
87569: BRAKEL, WILHELMUS À - Stichtelijke oefeningen over de voorbereiding, betrachting en nabetrachting van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Hier is bijgevoegd een andere stichtelijke oefeningn en een stichtelijk gedicht van dezelfde auteur.
93411: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling des verbonds in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting der kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
95636: BRAKEL, W. À - Redelijke godsdienst in welken de goddelijke waarheden van het genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des verbonds in het O. en N.T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
54965: BRAKEL, W. À - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting van de kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes (3 delen in 2 banden)
9885: BRAKEL, WILHELMUS À - Logikê latreia, dat is Redelyke Godtsdienst, In welken de Goddelyke waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aangedrongen. Als mede De bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de Ontmoetingen der Kerke in het N.T., vertoont in een verklaringe der Openbaringe Johannes. De negenden druk.
83724: BRAKEL, W. À - De ware Christen of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus: in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch, beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voorgang en einde. Begrepen in tien uitgelezene leerredenen
91252: BRAKEL, THEODORUS À - De trappen des geestelijken levens
30094: BRAKEL, W. À - De trappen des geestelijken levens
47681: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
47642: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen I, 1-36
47643: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen II, 37-71
47645: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen IV, 103-134
47646: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen V, 135-150
47644: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Psalmen III, 72-102
9294: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA - Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, Waarin de Stoffen ontleed, volgens de Grond-taal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt, en op de gemoederen toegepast worden. Uitgegeven, onder het opzicht en met eene Voorrede van Gisbertus Matthias Elsnerus.
2227300191: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA - Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, Waarin de Stoffen ontleed, volgens de Grond-taal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt, en op de gemoederen toegepast worden. Uitgegeven, onder het opzicht en met eene Voorrede van Gisbertus Matthias Elsnerus.
102796: BRAL, J. [ED.]. - Mongo Cultuur. De Mongo: bewoners van het evenaarswoud in Zaïre.
87956: BRÄM, A. - Blikken in de wereldgeschiedenis en hare leiding. Uit het hoogduitsch vertaald door W. Laatsman.
4139828: BRAMER, J. (LUTHER, M.) - Martinus Luther, ter onregte als Hervormer op het Derde Eeuwfeest voorgedragen,. en daardoor de Roomsch-Catholijke Kerk gerecht aardigd tegen de beschuldigingen, welke toen tegen haar zijn aangevoerd.
143264: BRAMMER, URSULA G. [ED.]. & FRITZ USINGER [INTROD.]. - Kasimir Edschmid. Bibliographie.
123357: BRAMWELL, DAVID & ZOË BRAMWELL - Wild Flowers of the Canary Islands.
145375: BRANA-SHUTE, ROSEMARY & GARY BRANA-SHUTE [EDS]. - Crime and Punishment in the Caribbean.
130791: BRANCA, DR. WILHELM - Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen.
123566: BRAND, JAN & A. VAN DER ZWAAG & IRMA BOOM - Colour in Time.
4042819: BRAND, A. - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
92655: BRAND, CHRIS A.O. - Korrespondenz aus den Niederlanden. Ansichten und Arbeitsproben Niederländischer Buchgestalter
145113: BRAND, WILLIAM [ED.]. - Thou shalt not kill. Poles on Jedwabne.
132150: BRAND, RIEN VAN DEN & STEFAN FRANKEWITZ - Inventaris archief kasteel Haag. Inleiding - Regesten - Zegels - Register.
131870: BRAND, DANA - The Spectator in the City in Nineteenth-Century American Literature.
101049: BRAND, MR. J.A.M. VAN DEN & MR. E.W. VAN GELDER & DRS. H.W. VAN SANDICK [EDS.]. - Handreiking grondexploitatiewet.
4072216: BRANDAZZA, M. HANGARTNER, B. & KOCH, A. (HRSG.) - Geistliche Musik und die Jesuitenkirche Luzern. Festschrift 20 Jahre Collegium Musicum.
47903: BRANDELER, P. VAN DER - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Met platte-grond en afbeeldingen
47902: BRANDELER, P. VAN DER - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Met platte-grond en afbeeldingen
61174: BRANDENBURGER, E. - Adam und Christus: Exegetisch-Religionsgeschichtliche Untersuchung zu Römer 5, 12-21 (I. Kor. 15) [Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, 7. Band]
4142488: BRANDENSTEIN, B.VON - Der Mensch und seine Stellung im All. Philosophische Anthropologie.
4016859: BRANDES, G. - Urchristentum. (Christentum-Kommunismus-Paulinismus).
4300871: BRANDES, D. H.SUNDHAUSSEN & S.TROEBST (HRSG.) - Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20.Jahrhunderts. In Verbindung mit K.Kaiserova und K.Ruchniewicz.
91679: BRANDHOF, MARIJKE VAN DEN - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum
4026128: BRANDI, K. - Reformation und Gegenreformation. Vorwort von D.Albrecht.
103509: BRANDIS, TILO [ED.]. - Kostbare Handschriften und Drucke. Ausstellung zur Eröffnung d. Neubaus in Berlin.
145371: BRANDON, GEORGE - Santeria from Africa to the New World. The Dead sell Memories.
4009567: BRANDON, S.G.F. - The Fall of Jerusalem and the Christian Church. A Study of the Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity.
4058279: BRANDSMA, B. & KUIKEN, B. (RED.) - Denkers van deze tijd. Gesprekken met filosofen.
131466: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest Translation.
142590: BRANDSTETTER, DR. RENWARD - Grundsteine zur all-indonesischen Literaturwissenschaft. Die Kleindichtung der indonesischen Völker. Sprache, Komposition, Metrik, Gattungen und Arten. & Nachtrag. [2 Vols.].
201603: BRANDT, GEERAERT - La Vie de Michel de Ruiter. Duc, Chevalier, Lieutenant Amiral Général de Hollande & de Oüest-Frise. Où est comprise l'Histoire Maritime des Provinces Unies, depuis l'An 1652. jusques à 1676. Traduite du Hollandois de Gerard Brandt. Et enrichie de Figures.
9446: BRANDT, GEERAERT - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met schoone koopere plaaten verciert.
122928: BRANDT, PAUL - Schaffende Arbeit und bildende Kunst [2 Vols. Compl.].
145665: BRANDT, URSULA - Carolinenstrasse 35. Geschichte der Mädchenschule der Deutsch-Israelischen Gemeinde in Hamburg 1884-1942.
4300393: BRANDT, RITA V.D. & K.A.D.SMELIK (RED.) (HILLESUM, ETTY) - Etty Hillesum in perspectief.
82295: BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden
9110: BRANDT, CASPAR - Historie van het Leven des Heeren Huig de Groot, Beschreven tot den aanvang van zyn Gezantschap wegens de Koninginne en Kroone van Zweden aan 't Hof van Vrankryk. En vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh. Met een Aanhangsel der zelve Historie, &c. Tweede Druk.
9933: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie, en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aantekeningen en Aenmerkingen. Naerder oversien, merkelijk vermeerdert.
4300372: BRANDT, G. - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter (gebonden in leren band). Met schoone koopere plaaten verciert. Facsimile van de uitgave Amsterdam 1687.
4009097: BRANDT, TH. - Die Kirche im Wandel der Zeit.
4026144: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
85837: BRANDTS BUYS, JAN W.F. - De melodieën der Evangelische Gezangen, vierstemmig gezet en voorzien van voor-, tusschen- en naspelen voor orgel, met of zonder Pedaal, Harmonium of Piano
4300302: BRANDTS BUYS, H. (BACH, J.S.) - Het Wohltemperirte Klavier van J.S.Bach.
4300770: BRANDTS BUYS, H. (BACH, J.S.) - De passies van Johann Sebastian Bach. Inclusief bijlage.
53844: BRANGWYN, FRANK A.O. - The way of the cross. An interpretation by Frank Brangwyn, R.A. with a commentary by gilbert Keith Chesterton
93145: BRANIGAN, K. - Spectrum Atlas van de Archeologie
145697: BRANSEN, JAN - The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation between Thoughts and Objects.
88800: BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834.
4133612: BRANTS, A. & WITTE, H. (RED.) - Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis.
4052720: BRAS, KICK & BOUWMAN, KITTY (RED.) - Werken met spiritualiteit.
82947: BRAS, K.E. - Mint de Minne. Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid
60099: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid)
122128: BRAS, GABRIEL LE [INTROD. - ET AL.]. - Huitième Centenaire de Notre-Dame de Paris [Congrès des 30. Mai - 3 Juin 1964]. Recueil de travaux sur l'histoire de la cathédrale et de l'église de Paris.
4050911: BRASELMANN, W. - Dem Wort gehorsam.
131776: BRASSEUR-PEETERS, DR. E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa.
103521: BRASZ, DRS. INEKE - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg.
4140520: BRASZ, CH. - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
4139285: BRATCHER, R.G. (ED.) - Old Testament Quotations in the New Testament.
4133782: BRATCHER, R.G. & NIDA, E.A. - A Handbook on The Gospel of Mark. (USB Handbook Series)
53690: BRATT, JAMES D. - Abraham Kuyper. A centennial reader
100496: BRATTINGA, TEIJE - Theologie van het socialisme. Een studie over het Religieus Socialisme met name de therorie van het Religieus Socialisme zoals die is ontwikkeld door Paul Tillich.
4136153: BRAUDEL, FERNARD - Beschaving, economie en kapitalisme (15e-18e eeuw). I.De structuur van het dagelijks leven.
122620: BRAUER, PROF. DR. TH. - Sozialpolitik und Sozialreform.
4136352: BRAUER, J.C. (TILLICH, P.) - The Future of Religions.
92433: BRAUMANN, GEORG - Das Lukas-Evangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung
4021569: BRAUMANN, G. - Vorpaulinische christliche Taufverkündigung bei Paulus. (BWANT V,2)
4011170: BRAUMANN, G. (HRSG.) - Das Lukasevangelium. Die Redaktions- und Kompositionsgeschichtliche Forschung. (Wege der Forschung 280)
82034: BRAUN, D. E.A. - Het wonder. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 26
110929: BRAUN, ADOLF [ET AL.]. - Das Programm der Sozialdemocratie. Vorschläge für seine Erneuerung.
104895: BRAUN, PETER (ED.) - Klassische Armbanduhren.
103156: BRAUN, THOMAS & GEORGES VIRRÈS & GEORGES GARNIR [EDS - ET AL.]. & COMTE CARTON DE WIART [INTROD.]. - Le Miroir de la Belgique [3 Vols. in 1].
122632: BRAUN, CLARA [R.E. KEPPLER - ILLUSTR.]. - Aus der Rosenzeit. Ein Liederstrauss.
4141880: BRAUN, J. - Tracht und Attribute der Heiligen in der Deutschen Kunst. Mit 428 Abbildungen
143516: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart.
104824: BRAUNBURG, ANNEMARIE & RUDOLF BRAUNBURG - Schöne alte Wassermühlen.
94871: BRAUNE, WILHELMN - Gotische Grammatik, mit Lesestücken und Wörterverzeichnis
122459: BRAUNE, WILHELM [& KARL HELM & ERNST A. EBBINGHAUS] - Althochdeutsches Lesebuch. Mit Wörterbuch versehen.
94632: BRAUNISCH, REINHARD - Die Theologie der Rechtfertigung in 'Enchiridion' (1538) des Johannes Gropper. Sein kritischer Dialog met Philipp Melanchthon
4143122: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Petrus Canisius. Ein Lebensbild.
4143123: BRAUNSBERGER, O. (CANISIUS, P.) - Leven van den zaligen Petrus Canisius.
30526: BRAVE, W. - De historie der oude en nieuwe Hernutsche Secte en van derzelver grondlegger N.L. Graaf van Zinzendorf
121523: BRAVO, GUISEPPE A. & JULIANA TRUPKE - 100.000 Jahre Leder. Eine Monographie.
145365: BRAY, DR. WARWICK - El Dorado. Der Traum vom Gold.
94858: BRAY, WARWICK - The gold of el dorado. Presented by Benson & Hedges in association with Times Newspapers Limited and The Royal Academy of Arts
87835: BRAY, BERNARD ALAIN - Jean Chapelain. Soixante-Dix-Sept lettres inedites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publieées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes.
4026145: BRAY, B.A. (CHAPELAIN, J.) - Jean Chapelain soixante-dix-sept lettres inedites. à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d`après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. (Diss.)
110423: BRAYBROOKE, MARCUS [ED.]. & DAILA LAMA [FOREW.]. - Een brug naar de sterren. 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit heel de wereld.
4073217: BRAYBROOKE, M. - De Wijsheid van Jezus.
4134108: BRAYBROOKE, M. (SAMENST.) - Een brug naar de sterren. 365 gebeden, zegenwensen en meditaties uit de gehele wereld.
121036: BRAYER, YVES [INTROD.]. - La Collection Wildenstein.
100228: BRÉBISSON, JEAN DE - Fouché duc d'Otrante. Républicain, Imperialiste, Royaliste 1759-1820.
110715: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
94454: BRECHT, MARTIN - Martin Luther. Sein Weg zur Reformation, 1483-1521
110724: BRECHT, BERTOLT - Dreigroschenroman.
92088: BRECHT, MARTIN - Martin Luther. Sein Weg zur Reformation, 1483-1521
4300925: BRECHT (HRSG.) MARTIN - Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundrt. (Geschichte des Pietismus 1)
131303: BREDE KRISTENSEN, W. [HENDRK KRAEMER - INTROD.] - The Meaning of Religion.
131643: BREDEN, HEIDRUN - Natürlich gesund werden. Wege des Heilens für Körper, Seele und Geist.
4070712: BREDERO, A.H. (BERNARD OF CLAIRVAUX) - Bernard of Clairvaux. Between Cult and History.
104037: BREDERO, A.H. - Études sur la ' Vita Prima ' de Saint Bernard.
4042778: BREDERO, A.H. (BERNARDUS VAN CLAIRVAUX) - Bernardus van Clairvaux (1091-1153). Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
143232: BREDERO, G.A. [DR. JAN KNUTTEL - INTROD. & NOTES]. & ALBERT HAHN & HAHN JR. [ILLUSTR.]. - Werken van G.A. Bredero [3 Vols. Compl.].
110764: BREDERO, G.A. [H. PRUDON - INTROD. & NOTES]. - G.A.Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
143228: BREDERO, G.A. - Werken van Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van Dr. J.A.N.Knuttel. [3 Vols. Compl.].
131069: BREDERO, G.A. [PROF. DR. C.F.P. STUTTERHEIM - ED. & ET AL.] - Spaanschen Brabander [De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero]
30144: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving
123152: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
4134166: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
110605: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Stiller leven.
4134292: BREDERODE, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Facsililé van de uitgave Amsterdam 1622. (nr.50 / 1000)
103006: BREDIUS, ABRAHAM - Die Meisterwerke des Rijksmuseum zu Amsterdam.
48086: BREDOW, G.G. - Weltgeschichte in Tabellen nebst einer Tabellarischen Übersicht der Litterärgeschichte. Fünfte verbesserte und fortgesetzte Ausgabe
52491: BREDT, J.V. - Die Verfassung der reformierten Kirche in Cleve-Jülich-Berg-Mark
145693: BREE, G.W.G. VAN - Het heemraadschap van de Mark en Dintel. Tijdvak 1804-1830.
132154: BREE, G.W.G. VAN - Inventaris van de oude archieven van de stad Roermond, 1259-1796.
90326: BREEBAART, A.B. - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
123242: BREEBAART, A.B. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
89029: BREEJEN, P. DEN - Van geslachte tot geslacht. 250 jaar hervormde gemeente giessendam-nederhardinxveld.
131104: BREEJEN K.A. ZN., DRS. P. DEN - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente : de sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
4012005: BREEK, B. (BARTH, H.) - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinr. Barth. (Diss.)
60100: BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof (Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth)
143753: BREEMAN VAN DER HAGEN, WALTER DR. ANNE DOEDENS - ED.]. - Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With.
142219: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
87961: BREEN, JOH. C. - Pieter Corneliszoon Hooft. Als schrijver der Nederlandsche historiën.
82606: BREEN, JOH. C. - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, de geloofsovertuiging van Willem van Oranje
82607: BREEN, JOH. C./ P.A. DIEPENHORST - Wetenschappelijke samenkomst op 2 Juli 1924, beginselen der vrijhandelsleer door Prof. Mr. P.A. Diepenhorst. de geloofsovertuiging van Willem van Oranje door Dr. Joh. C. Breen
102210: BREEN, J. VAN - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos, ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
95589: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen
4133935: BREETVELT, J.N. - Dualisme en integratie. Een studie van de factoren die een rol spelen bij het hervinden van identiteit bij opgeleide Afrikanen.
146434: BREEUWSMA, GERRIT - Het vreemde kind. De kindertijd als sluitel tot onszelf.
122673: BREEUWSMA, GERRIT - Alles over ontwikkeling. Over de grondslagen van de ontwikkelingspsychologie.
54413: BREEVAART, G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. Eerste tiental preken over het leven van David
92688: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden, over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart. Hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie, de twee laatste door hem gehouden predikaties, alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
88536: BREEVAART, G. VAN DE - De kerk Gods gewaarborgd in de nood der tijden. Vijftal predikatiën.
93826: BREEVAART. G. V.D. - Wateren tot reiniging, tweede achttal predikaties
88262: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige testament. Zaterdagavond-overdenkinge.
83245: BREEVAART, G. VAN DE - De strijd gestreden over het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart hierin zijn opgenomen zijn intrede-predikatie en twee laatste door hem gehouden predikaties alsmede de rouwdienst o.l.v. ds. H. Hofman met de toespraken bij zijn begrafenis
55039: BREEVAART, G. VAN DE - Als reukwerk voor Gods Aangezicht. Tweede vijftal preken
55040: BREEVAART, G. VAN DE - De kerk Gods gewaarborgd in de nood der tijden. Vijftal Predikatiën
54958: BREEVAART, G. VAN DE - Het eeuwige Testament. Zaterdagavondoverdenkingen
145490: BREEZE, DAVID J. - Roman Forts in Britain.
4047693: BREFELD, S.J.G. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages:. A Case for Computer-Aided Textual. (Diss.)
101621: BREGANT, EUGEN [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1985.
122099: BREGER, LOUIS. - From Instinct to Identity. The Development of Personality.
4053662: BREGLIA, L. - Roman Imperial Coins. Their Art & Technique. Introduction by R.B.Bandinelli. With 303 Illustrations.
86459: BREGMAN, A. - Ellendigen verlost
91121: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, 1931-2006.
61457: BREGMAN, K. - De stem uit de oneindigheid, over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff
85548: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
86460: BREGMAN, A. - Verloren en gevonden. 13 preken over de gelijkenis van de verloren zoon
83949: BREGMAN, C. E.A. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds. H. Rijksen 2. Een zevental prekeb van ds. L. Rijksen 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'
84276: BREGMAN, C. E.A. - Op deze petra... Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht 1931-2006
82024: BREGSTEIN, M.H. E.A. - Wezen en grondslagen van het recht. / Nederlands Gesprekcentrum publikatie no. 15
145778: BREGSTEIN, PHILO & SALVADOR BLOEMGARTEN [EDS.]. - Herinnering aan Joods Amsterdam.
4076127: BREGSTEIN, PH. (PRESSER, J.) - Gesprekken met Jacques Presser. Gevoerd door Philo Bregstein.
4140067: BREGSTEIN, PH. - Het kromme kan toch niet recht zijn. Essays en interviews 1987-1995.
4300287: BREGSTEIN, PHILO - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
4138453: BREHM, BRUNO (HRSG.) - Soldatenbrevier. (Mit 16 Abbildungen)
60101: BREKELMANS, C.H.W. - De herem in het Oude Testament
4133787: BREKELMANS, C.H.W. - De heren in het Oude Testament. (Diss.)
54675: BREKELMANS, FRANCISCUS ANTONIUS - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
82017: BREMAN-SCHOUTEN, C.E. E.A. - Conceptieregeling. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 8
4050927: BREMENSIS, ADAM - Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hrsg. und Einleitung von B.Schmeidler. (Scriptores Rerum Germanicarum in Usum Scholarum) Hannover-Hahnsche Buchhandlung, 1917, 3.Auflage, LXVIII, 354 S. Hierzu: Helmold Cronica Slavorum. Editio secunda. Post I.M.Lappenberg, recognovit B.Schmeidler, Acced
82431: BREMER, J.J.C.B. - De ziekenhuispatiënt, een descriptief-, een historisch- en een experimenteel- psychologisch onderzoek van de ziekenhuissituatie, with a summary in English
131306: BREMER III, PAUL - Na Sadam. Mijn leven als bewindvoerder van Irak.
30464: BREMM, KLAUS-JÜRGEN - Die Schlacht, Waterloo 1815
121217: BREMMER, JAN [ET AL.]. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallenga.
4008987: BREMMER, R.H. (BAVINCK, H.) - Herman Bavinck als dogmaticus. (Diss.)
87870: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
53758: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
90408: BREMMER, ROLF HENDRIK - The fyve wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary.
4134032: BREMMER, R.H. - The Fyve Wyttes. A late Middle English Devotional Treatise Edited from BL MS Harley 2398 with an Introduction, Commentary and Glossary. (Diss.)
4137656: BREMMER, J.N. - Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland. Autorisierte Ubersetzung von Kai Brodersen.
131408: BREMNER, ROBERT H. - From the Depths. The Discovery of Poverty in the United States.
100198: BREMOND, HENRI - Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours [8 Vols. only].
123545: BREMT, FR. VAN DEN - Willem de Fesch [1687-1757]. Nederlands Componist en Virtuoos. Leven en Werk.
146052: BRENDER À BRANDIS, G. - "Nieuwe Natuur-, Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas, behelzende eene Beknopte Beschrijving Van de Gronden der Astronomij; de aart, eigenschappen en beweeging der Helemsche Ligchaamen, Zon, Maan en Sterren. Van het geheele Aardrijk, en deszelfs Gewesten, Rijken, Steden en Rivieren. Van Europa, en deszelfs bijzondere Rijken en Staaten; hunne Ligging, Grootheid, Landsgesteltenisse en Producten. Het Karakter der bijzondere Natien, hunne Koophandel, Manufactuuren, Maaten en Gewigten, Wissel en Munten, Geschiedenissen en Godsdienst, Regeeringswijze, Geleerdheid, Uitvindingen enz."
94442: BRENDLER, GERHARD - Das Täuferreich zu Münster 1534/35
94446: BRENDLER, GERHARD - Martin Luther. Theologie und Revolution. Eine marxistische Darstellung
131943: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. A Brief Life.
131939: BRENDON, PIERS - Winston Churchill. Een veelbewogen leven.
122980: BRENNAN, MARTIN - The Stars and the Stones. Ancient Art and Astronomy in Ireland.
46407: BRENNECKE, H.C./OORT, J. VAN (HRSG.) - Ethik im antiken Christentum. (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, 9)
100723: BRENSEN, JENS & KIRSTEN LERSTRØM [EDS.]. - The European Design Prize 1988.
145062: BRENT, DUNCAN - Of the Seer and the Vision.
4137350: BRENT, P. (GERMANEN) - The Viking Saga.
142959: BRENTANO, CLEMENS [HANS-GEARG WERNER - INTROD. & ED.]. - Gedichte und Erzählungen.
89957: BRENTJENS, YVONNE - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur.
4052460: BRENTJES, B. - Die Araber. Geschichte und Kultur von dem Anfängem bis zur türkischen Vorherrschaft.
6826: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Tertius. In quo sequentia habentur. /commentarij D. Brentii in Jobem. Lucubrationes eiusdem & Cygnaea Cantio, in Psalmos centum & sex. In reliquos quadraginta quatuor Psalmos Davidicos, explicationes Theodorici Snepffii, D. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
6825: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Secundus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Josuam prior expositio. Josuam posterior expositio. Librum Judicum. Ruth. 1. Librum Samuelis. 2. Librum Samuelis. I. Regum. 2. Regum. Esram. Nehemiam. Esther. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
89130: BRENZ, JOHANNES - Der Prediger Salomo. Faksimile-Neudruck der ersten Ausgabe Hagenau 1528. Mit einer Einleitung von Martin Brecht. Glaube und Skepsis. Die erste evangelische Auslegung des Prediger Salomo.
6824: BRENZ, JOHANNES - Operum reverendi et clarisssimi theologi, D. Ioannis Brentii, praepositi Stutgardiani. Tomus Primus. In Quo Centinentur sequentes Commentarij. In Genesin Stutgardiae, Exodum Tubingae, Exodum Stutgardiae, Leviticum Halae Sueuorum, Numeros Stutgardiae, Deuteronomium Stutgardiae elucubrati. Accessit Index Rerum et Verborum memorabilium copiosissimus.
8782: BRES, GUIDO DE - De Vvortel, Den Oorspronck, Ende het Fundament der Weder-dooperen, oft Herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste Argumentee, door de welcke sy gewoone zijn die Ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, ende de eenvuldighe te verleyden. Alles in drie Boecken t'samen ghestelt ende vergadert, Door Guydo de Bres, Anno 1565. Uit der Fransoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst overgheset, door Joris de Raed. Alles van nieus oversien, met verscheyden Annotatien ende bequame Registers verrijckt.
86451: BRÈS, GUIDO DE - De wortel, de oorsprong en het fundament van de wederdopers of herdoopten in onze tijd met een zeer uitvoerige weerlegging van de voornaamste argumenten waarmee ze gewoon zijn de kerk van onze Heere Jezus Christus te verontrusten en de eenvoudigen te verleiden. Alles samengebracht in drie boeken.
54398: BRÈS, GUIDO DE - Het wapen van het christelijk geloof, geschikt om weerstand te bieden aan de vijanden van het Evangelie, waardoor we ook de oudheid van ons geloof en van de ware Kerk kunnen leren kennen. Verzameld uit de Heilige Schrift en uit de boeken van de kerkleraars, de concilies en verscheidene andere auteurs
54402: BRÈS, GUIDO DE - Gevangen om het Evangelie. Het verblijf van Guido de Brès in de gevangenis en de gesprekken die hij daar voerde. Een vertaling van Procedures tenues à l'endroit de ceux de la religion du Pais Bas, 1568 en enkele andere geschriften
145354: BRESSER-HILLEN, INEKE - Het gezicht van Meulenhoff. De gedenkwaardigste omslagen.
131128: BRETON DE NIJS, E. - Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914.
92276: BRETSCHNEIDER, K.G. - Licht en leven. Een godsdienstig handboek voor denkende christenen. Uit het hoogduitsch van K.G. Bretschneider. Door C.D. Viehoff (2 stukken in 1 band)
4023160: BRETSCHNEIDER, C.G. - Lexicon Manvale graeco-latinum in libros Novi Testamenti. Ed.tertia emendata et aucta.
47754: BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB - Heinrich und Antonio, oder die Proselyten der römischen und der evangelischen Kirche
101051: BRETTFELD, KATRIN & PETER WETZELS [ET AL.]. - Muslime in Deutschland. Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motovierter Gewalt. Ergebnisse von Befragungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen.
6922: BREUCKELAND, JACOBUS - De Saligmakende Genade Gods, Vertoond in de Uytvoeringe van 't voornemen der Genade, tot ware Heyligmakinge, en bestendige Blijdschap der Geloovige, In welke weden beantwoord de Bedenkinge der soo genaamde Hebreen. Tot weg-neminge van die drievige verwerringe.
9111: BREUCKELAND, JACOBUS - Het wedervaren der Kerke, onder de Huyshoudinge der Belofte, en boven ingekomen Wet. Vertonende de Redelijkheid en Goddelijkheid van de heiligende en vertroostende Leere der Genade onder de selve. Tot overtuiginge en beschaamdmakinge van de ongodsdienstige, onverschillige en onvaste in dese dagen, en opbouwinge der Godsgesinde.
4137233: BREUER, R. - Das Buch der Richter. Überstetzt und erläutert.
4137215: BREUER, R. - Die Gedankenwelt der Halacha. Erstes Heft.
130123: BREUGEL, MR. C. VAN - Beschreeve Staat van de Meijerije [1794] . & Den geheelen Staat van de gantsche Meijerije van 's-Hertogenbosch [1657], naar het afschrift van mr. C. van Breugel [In Historia Agriculturae VIII]
131422: BREUGEL, GUUS VAN - Aristocraten van de Contrareformatie. De Bossche regentenfamilie van Breugel en haar relatie tot gelijknamige geslachten.
47306: BREUGELMANS, R. (ED.) - The Pilgrim Press. A bibliographical & historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers by Rendal harris & Stephen K. Jones with a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breugelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger
101109: BREUGELMANS, R. [ED.]. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk.
140073: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
94168: BREUGELMANS, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
94163: BREUGELSMAN, R. E.A. - Erasmus en Leiden. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Academisch Historisch museum te Leiden van 23 oktober tot 19 december 1986
4143244: BREUKELAAR, A.H.B. (GREGORY OF TOURS) - Historiography and Episcopal Authority in Sixth Century Gaul. The Histories of Gregory of Tours interpreted in their historical context.
4010404: BREUKELMAN, F.H. - Om het levende Woord. Ingeleid door K.H.Miskotte.
51766: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse Theologie [Het eerstelingschap van Israël]
4053909: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/1. De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn. Verzorgd door Rinse Reeling Brouwer.
4045826: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie IV/2. Theologische opstellen. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door L.W.Lagendijk.
4014951: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie I/1. Schriftlezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van de bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese.
4135183: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 1. 1966. Serie 1, nr. 1, dec. 1966.
4135184: BREUKELMAN, F. (E.A.) - Om het levende woord 2 en 3. 1968. Serie 1, nr. 2 en 3, juli 1968.
4016326: BREUKELMAN, F.H. - Bijbelse theologie III/1. De theologie van de evangelist Mattheüs. Afl.: De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs.
130705: BREUKER, PH.H. & A. JANSE [EDS.] - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdverhouding.
130430: BREUNESE, H.M.B. & J.G. BROUWER & A.E. SCHILDER - Wapenen tegen drugsoverlast. Een onderzoek naar het bestuurlijk juridisch instrumentarium.
90366: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het Ijsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
104295: BREVÉ, ALMA & H.J.A. HOFLAND [ED.]. - Held op stokken. De kunst van het vogelverschrikken.
201606: BREVIARY - Breviario Grimani.
122137: BREWER, JOHN - The Sinews of Power. War. Money and the English State 1688-1783.
101267: BREWER, DEREK - English Gothic Literature.
121174: BREWER, GRIFFITH & PATRICK Y. ALEXANDER - Aëronautics: an Abridgment of aëronautical specifications filed at the Patent Office from a.d. 1815 to a.d. 1891.
146491: BREWER, DEREK - Chaucer and his World.
102696: BREY, THEODOR DE - De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The Discovery of the New World / La découverte du Nouveau Monde.
91037: BREYTENBACH, CILLIERS A.O. - Sparsa Collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik. Part Four, Neotestamentica - Flavius Josephus - Patristica.
4063700: BREZA, TADEUSZ - De Bronzen Deur. Notities uit Rome.
110643: BRIANT, PIERRE - De wereld van Alexander de Grote.
102274: BRICHTO, SIDNEY [DAVID MYERS - ILLUSTR.]. - Funny ..., you don't look Jewish. A Guide to Jews and Jewish Life.
142186: BRIDENBAUGH, CARL - Cities in the Wilderness. The First Century of Urban Life in America 1625-1742.
4009042: BRIDGE, A. - De Kruistochten. Overzicht van twee eeuwen strijd om de heilige plaatsen.
102474: BRIDGEMAN, HARRIET & ELIZABETH DRURY [EDS.]. & MARCUS LINELL [FOREW.]. - The Encyclopedia of Victoriana.
94820: BRIDGES, CHARLES - The Christian ministry with An Inquiry into the Causes of its Inefficiency
93543: BRIDGES, CHARLES - A commentary on proverbs
146437: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka. Gothic and Fairytale.
146471: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka's Novels. An Interpretation.
53218: BRIDSTON, KEITH A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 20. Jahrgang. Januar 1970 - Oktober 1970 (4 volumes)
4050916: BRIEGER, TH. - Die Reformation. Ein Stück aus Deutschlands Weltgeschichte.
102922: BRIELE, LUC VAN DEN - Boek en exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse exlibriskunst.
53484: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten
103332: O'BRIEN, PATRICK & CHARLES E. PIERCE JR. & VERLYN KLINKENBORG & RUTH S. KRAEMER [ED.]. - Histoire Naturelle des Indes. The Drake Manuscript in The Piermont Morgan Library.
4141864: O'BRIEN, M.A. - The Deuteronomistic History Hypothesis: A Reassessment. (Orbis Biblicus et Orientalis 92)
86491: BRIENEN, T. - De liturgie bij Johannes Cavijn, zijn publicaties en zijn visie
30399: BRIENEN, T. E.A. - De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
84999: BRIENEN, T. - Schleiermacher en de Bijbel. De functie van het Woord van God in de zogenaamde praktische Theologie van F.D.E. Schleiermacher
93005: BRIENEN, T. - De liturgie bij Johannes Calvijn, zijn publicaties en zijn visies
4002641: BRIENEN, T. (CALVIJN, J.) - De liturgie bij Johannes Calvijn. Zijn publicaties en zijn visies.
54922: BRIENEN, T. - De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie
88343: BRIËT, H.C. / FLIER, G.J. VAN DER - Reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk
131375: BRIGGS, ASA [ED.] - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974.
101212: BRIGGS, ASA & DANIEL SNOWMAN [EDS.]. - Fins de Siècle. How Centuries End 1400-2000.
4075263: BRIGHT, J. - Geschichte Israels. Von den Anfängen bis zur Schwelle des Neuen Bundes. Vorwort von J.H.Botterweck.
4056915: BRIGHT, J. - Altisrael in der neueren Geschichtsschreibung. Eine methodologische Studie. (ANANT 40)
4141244: BRIGHT, J. - Early Israel in Recent History Writing. A Study in Method. (SBT 19)
4137839: BRIGHTMAN, F.E. (ED.) - Liturgies Eastern and Western. Vol. 1: Easter Liturgies. Being the Texts Original or Translated of the Principal Liturgies of the Church. (On the basis of the former work by C.E.Hammond)
142508: BRIL, MARTIN - De Afsluitdij en verder.
142509: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie.
4050920: BRILIOTH, Y. - Svensk Kyrkokunskap.
82591: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nederlanden (1ste Stuk)
145950: BRILL, PAUL [ED.]. - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siècle.
53716: BRILL, W.G. - Geestelijke nalatenschap. Uitgegeven met een voorrede door Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye
142503: BRILLEMAN, ROBIN [MICHAEL JACKSON - FOREW.]. - Schotse malt Whisky. Een rondreis langs de distelleerderijen van Schotland.
82026: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Geestelijke Volksgezondheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 17
4051194: BRILLENBURG WURTH, G. - De antithese in deze tijd.
82016: BRILLENBURG WURTH, G. E.A. - Filosofie en geloof. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 7
9462: BRINCK, HENRICUS - Schriftuyrlyk Bericht over de Seekere of min seekere Tijd van den Val des Antichrists. Waar in Zeediglijk ondersocht word het geene de eene en de andere heedendaagsche Godgeleerde dies aangaande te nauw heeft gaan bepalen. Met uithaalinge van de Merk-teekenen des Antichtists, als mede der valsche, en ook der waare Leere.
4056217: BRING, R. (LUTHER, M.) - Das Verhältnis von Glauben und Werken. in der lutherischen Theologie.
122352: BRING, SAMUEL E. [ - Svenska Boktryckareföreningen 50 år. Kort historik over Boktryckeri-Societeten och Svenska Boktryckareföreningen utgiven med anledning av föreningens femtioårs jubileum 1893-1943. .
4056889: BRING, R. - Christus und das Gesetz. Die Bedeutung des gesetzes des Alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
142713: BRINGMANN, WOLFGANG [ED.] - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings [6 Vols. Compl.].
54037: BRINK, A. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (24e t/m 26e jaargang)
93850: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
110425: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West
88789: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens.
54848: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht. Oefeningen in exegese
144011: BRINK, DR. H. [ED.]. & DR. G. KRELING & DR. A.H. MALTHA [ET AL.]. - Theologisch Woordenboek [3 Vols. Compl.].
60104: BRINK, E. VAN DEN - Rooms of Katholiek (De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie)
110313: BRINK, GABRIËL VAN DEN & FRANK PETTER [EDS.]. - Voorbij fatsoen en onbehagen. Het debat over waarden en normen.
82582: BRINK, J. TEN - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenkunst, hisdtorisch-etische studie
4136983: BRINK, G.V.D. - De brief van Jakobus.
92802: BRINK, G.A. VAN DEN - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae
85363: BRINK, H. VAN DEN - Bijbels recht, oefeningen in exegese
92676: BRINK, EDUARD VAN DEN - Rooms of katholiek, de opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie
87793: BRINK, JEAN R. / GENTRUP, WILLIAM F. - Renaissance Culture in Context. Theory and Practice
82401: BRINK, L. - De taak van de Kerk bij de Huwelijkssluiting, een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening, vooral onder het aspect van de sacramentaliteit
91940: BRINK, KEES VAN DEN E.A. - Kennis en vorming. Liber Discipulorum, aangeboden aan dr. E.G. Bosma bij zijn promotie
142524: BRINK, G.J.M. & A.M.D. VAN DER VEEN & A.M. VAN DER WOUDE [EDS.]. - Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920.
4015746: BRINK, H. - Theologisch Woordenboek. Mederedacteuren: G.Kreling, A.H.Maltha en J.H.Walgrave.
82638: BRINK, P.P.W.J. E.A. - Bulletin van de vakgroep kartografie no 16. Kartofilatelienummer, uitgebracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. Dr. Ir. C. Koeman
88836: BRINK, PAUL VAN DEN E.A. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
95370: BRINK, EDDY VAN DEN - Van Romeins tot Romaans. Kunstgeschiedenis van Europa van 200 tot 1200
4134435: BRINK-VOOR DEN DAG , A. V.D. - De brieven van Johannes. Toelichtende verklaring.
145410: BRINK, PAUL VAN DEN & JAN WERNER [ED.]. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot de 19e eeuw.
54695: BRINK, G. VAN DEN E.A. - Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer. In bijbels, historisch en belijdend perspectief
142890: BRINK, H.M. VAN DEN - Reis naar de West.
4276120: BRINK, G.A. V.D. (WITSIUS, H.) - Herman Witsius en het antinomianisme. Met tekst en vertaling van de Animadversiones Irenicae. (PIREF 2)
4064566: BRINK, EGBERT - Het woord vooraf.
4137728: BRINK-BLIJDORP, M. & KUIJPER-VERSTEEGH, R. - De Koning in aantocht. Bijbelstudiedagboek bij Zacharia.
30035: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
104482: BRINKER, HELMUT & ROGER GOEPPER [EDS.]. - Kunstschätze aus China. 5000 vor Christus bis 900 nach Christus
95629: BRINKER-VON DER HEYDE, CLAUDIA - Die literarische Welt des Mittelalters
4138427: BRINKER-VON DER HEYDE, C. - Die literarische Welt des Mittelalters.
53379: BRINKGREVE, FRANCINE - De lamak als loper van bergtop naar mensenwereld. Betekenis van regionale verschillen in materialen, kleuren en motieven van rituele decoraties op Bali. Lezing gehouden voor het oosters genootschap in Nederland te Leiden op 25 april 1995
89872: BRINKGREVE, GEURT E.A. - Amsterdam verdient beter
143589: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen.
121565: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in vertellingen.
122085: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
143130: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement.
82995: BRINKHOFF, L. E.A. - Liturgisch Woordenboek (2 delen0
142307: BRINKHOFF, DR. JAN [ED. - ET AL.]. - De Stadspoorten. Historisch Nijmegen in Pen en Penseel.
110551: BRINKHOFF, DR. JAN - Nijmegen verleden tijd.
100229: BRINKHORST, L. & H.G. SCHERMERS - Judicial Remedies in the European Communities. A Case Book.
103345: BRINKHUS, GERD & WILFRIED LAGLER & KLAUS SCHREINER [EDS.]. - Eine Stadt des Buches. Tübingen 1498-1998.
4006521: BRINKMAN, M.E. (PANNENBERG, W.) - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979. (Diss.)
4052249: BRINKMAN, M.E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in de westerse cultuur.
4072761: BRINKMAN, M.E. - Justification in Ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soteriology in Debate.
92253: BRINKMAN, K. - Geus gevreesd en Spaans benauwd. Oorlogsdreiging, gebeurtenissen, maatregelen en ontwikkelingen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeving gedurende de periode 1566 en circa 1600
4033201: BRINKMAN, J.M. - The Perception of Space in the Old Testament. An Exploration of the Methodological Problems of its Investigation, Exemplified by a Study of Exodus 25 to 31. (Diss.)
102557: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de kunst.
46459: BRINKMAN, MARTIEN E. - Justification in ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soterioogy in Debate (IIMO Research Publication, 45)
4054234: BRINKMAN, M.E. & KOOI, C.V.D. (CALVIJN, J.) - Het calvinisme van Kuyper en Bavinck. Teksten bijeengezocht en ingeleid door M.E.Brinkman en C.v.d.Kooi. (Sleutelteksten 22)
85704: BRINKMAN, KEES / ARIE GOUW - Handwerkman en Middenstand. Inventarisatie van winkels, werkplaatsen en betrokken personen in een deel van Oost-Barendrecht en Heerjansdam van 1900 tot 2000.
4138608: BRINKMAN, J.M. - Bij u wil ik schuilen. Het boek Psalmen in een vertaling van J.M.Brinkman.
95500: BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953-1979
46612: BRINKMAN, MARTIEN E. - Sacraments of Freedom. Ecumenical Essayson Creationand Sacrament -Justification and Freedom
4074823: BRINKMAN, G. - Rumoer in Sint-Petersburg. Het conflict tussen ds. Carp en de kerkenraad van de Hollandse Gereformeerde Kerk omstreeks 1750.
122402: BRINKMANN, REINHOLD [PETER PALMER - TRANSL.]. - Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms. Brahms Studies. Volume 1.
4135324: BRINKMANN, H. - Die Idee des Lebens in der Deutschen Romantik.
110673: BRIS, MICHEL LE - De goudkoorts.
143207: BRITSCH, FLORIAN & PETER WEISS - Le Avanguardie artistiche e la cartolina postale.
121538: BRO, L. [TEXT & ILLUSTR.]. - La Trinité et son quartier 1850 - 1950. Dessins de l'auteur gravés sur bois par G. Poilliot.
4143056: BROADHEAD, E.K. - Naming Jesus. Titular Christology in the Gospel of Mark. (JSNTS 175)
4036558: BROADIE, A. (MAIR, J.) - The Circle of John Mair. Logic and Logicians in Pre-Reformation Scotland.
92020: BROCH, HERMANN - Geist and Zeitgeist. The Spirit in an Unspiritual Age
123353: BROCK, PETER - The Political and Social Doctrines of the Unity of Czech Brethren in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries.
92439: BROCK, S.P. / PICARD, J.C. - Testamentum Iobi / Apocalypsis Baruchi Graece
142151: BROCKE, MICHAEL & HARTMUT MIRBACH - Grenzsteine des Lebens. Auf jüdischen Friedhöfen am Niederrhein.
4141889: BROCKELMANN, C. - Lexicon Syriacum. Praefatus est Th.Nöldeke.
144338: BRÖCKER, WALTER - Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates.
84862: BROCKHAUS - Der Grosse Brockhaus atlas. Erdkunde - Wirtschaft - Geschichte. 375 Karten - 241 Fotos in Tiefdruck. 70 Schaubilder. Namenverzeichnis der Karten mit 75000 Hinweisen
83372: BROCX, W.L. E.A. - Automobieltechniek ten dienste van het onderwijs in de automobieltechniek aan ambachtsscholen, cursussen voor automonteurs, deelnemers aan het examen voor groot diploma autobestuurder en zelfstudie (deel 1)
121916: BROD, MAX - Heinrich Heine.
102475: BROD, MAX & GEORGES DUHAMEL & HENRY MILLER & THOMAS MANN & S. VERSTDIJK & THEUN DE VRIES [ET AL.]. NL - De Kim. Litterair pamflet Nos. 1-6/7. 1950-1955.
103965: BRODBECK, DAVID [ED.]. - Brahms Studies. Volume 1.
110332: BRODERSEN, KAI - Das römische Britannien. Spuren einer Geschichte.
4028290: BRODIE, I. - The Strength of my Heart. Sermons and Addresses. 1948-1965.
142840: BRODRICK, GEORGE C. - English Land and English Landlords. An Enquiry Into the Origin and Character of the English Land System, with Proposals for Its Reform
142390: BRODSKY, ANDREI K. - The Evolution of Insect Flight.
143793: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de Pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs 1700-1795.
92339: BROECKE, J.P. V.D. - Beschermd door dijk en duin, bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water
103908: BROECKERS, MATHIAS - Cannabis. Hanj - Hemp - Chamvre - Cañamo.
102414: BROECKX, DR. J.F. [ED. - ET AL.]. - Flandria Nostra. Ons land en ons volk - zijn standen en beroepen door de eeuwen heen [5 Vols. Compl.].
85436: BROEDELET, D. E.A. - Prent-Bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Volgens de staten-verzetting. Versierdmet nagenoeg duizend houtsneêplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schiderstuken, de landschappen, naar oorspronkelijke teekeningen, of naar echte plaatwerken, en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen. Hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures, en van zodanige plaatsen der H. S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, ouheidkunde of anderszins, toelichting vereischen (3 delen)
143968: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein 1783 - 1857. Leven en werk van ' eene ware specialiteit ' in kaart gebracht.
131456: BROEHL JR., WAYNE G. - John Deere's Company. A History of Deere & Company and Its Time.
104721: BROEK, JOOP VAN DEN - A los toros.
144077: BROEK, PROF. R.VAN DEN [ET AL.]. - Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina. Archeologie en geschiedenis.
103582: BROEK, NINA VAN DEN - Een wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger.
55019: BROEK, R. VAN DEN / VERMASEREN, M.J. - Studies in Gnosticism and Hellenistic religions. Presented to Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday
145412: BROEK, ANNETTE VAN DEN & ANSFRIED SCHEIFES [EDS.]. - Op zoek naar het onbekende. Bovennatuurlijke ervaringen uit heden en verleden.
87780: BROEK, ROELOF VAN DEN / CIS VAN HEERTUM - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition.
4300995: BROEK, R. VAN DEN - Hermes Trismegistus. Inleiding, teksten, commentaar.
4139135: BROEK, R. V.D. (GNOSIS) - Gnosis in de Oudheid. Nag Hammadi in context.
4300994: BROEK, R.V.D. & C.VAN HEERTUM, - From Poimandres to Jacob Böhme:. Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition. (Pimander 4)
4140563: BROEK, A.J.P. V.D. - De dageraad der menschheid.
121065: BROEKE, WILLEM VAN DEN - Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890.
121229: BROEKE, W. VAN DEN & P. VAN HEES [EDS.]. - Studenten en Nationaal Gevoel in Nederland. Einde achttiende eeuw tot en met de twintigste eeuw.
87872: BROEKE, CORNELIS VAN DEN - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)
101459: BROEKE, DRS. W. VAN DEN [ED.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 1.
130317: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel.
101715: BROEKEMA, PAULINE - Nooit in Burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht.
101663: BROEKEMA, DRS E.H. [ET AL.]. - Over de Stichting van de Arbeid gesproken. Stichting van de Arbeid 1945-1995.
130323: BROEKEMA, C. [AFTERW.] - Deutschland vor drei Jahrhunderten. Seine Städte, Flüsse und Wälder betrachtet von Willem und Joan Blaeu, Georg Braun, Franz Hogenberg und Joris Hoefnagel [In Slipcase]
142971: BROEKHOVEN, WIM VAN & LIDWIEN DISTER [ILLUSTR.]. - Salomé.
60110: BROEKHUIS, J. - De Godin Rekenwetet
61185: BROEKHUIS, J. - De godin Renenwetet
4139251: BROEKHUIS, J. - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap.
103936: BROEKHUIZEN, DICK VAN & JAN TEEUWISSE [EDS.]. - Xianfeng. Beeldhouwkunst van de Chinese avant-garde / Chinese Avant-Garde Sculpture.
88896: BROEKMAN, E. E.A. - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 November 1937, uitgegeven in opdracht van het Amsterdamsche vondelcomité.
146237: BROEKMEYER, MARIUS - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
145593: BROER, THIJS & MAX VAN WEEZEL - De Geroepene. Het wonderlijke premierschap van Jan Peter Balkenende.
130924: BROER, A.L. & DUCO BROER [PHOTOGR.] - Het land van Gooi en Eem.
54706: BROERS, NICK - Achter Darwins horizon, een religie voor atheïsten
144405: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant, 1586-1795.
131297: BROERS, ARJAN - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens. Verteld aan Arjan Broers.
53670: BROERSMA, MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
48028: BROES, PETRUS - De Peinzende Kristen. Zesde Druk
82586: BROES, WILHELM - Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien Vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw
87936: BROES, WILHELM - De Engelesche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze Nederlandsche, van den tijd der Hervorming aan. (2 delen)
91956: BROES, WILHELM - De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze nederlandsche, van den tijd der hervorming aan (2 delen)
100555: BROESS, W. - Bijbels en bijbelse boeken in Uden 1500-1900. Bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum. Beschrijving naar oorsprong en inhoud.
95257: BROEYER, F.G.M. / HONÉE, E.M.V.M. - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel
93437: BROEYER, FRITS GERRIT MURK - William Whitaker (1548-1595). Leven en werk van een Anglocalvinistisch Theoloog. William Whitaker, 1548-1595. The Life and Work of a Anglo-Calvinist Theologian (with a summary in English)
60112: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) (Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog)
60111: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) (Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog)
4050922: BROEYER, F.G.M. & HONÉE, E.M.V.M. (RED.) - Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel.
4138133: BROEYER, F.G.M. & KUIPER, D.TH. - Is 't waar of niet?. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jrg. 13.
142113: BRÖG, HANS & PETER JOERISSEN & VERA LÜPKES [EDS. - ET AL.]. - Die weite Welt im Klassenzimmer. Schulwandbilder zwischen 1880 und 1980.
100980: BROGAN, HUGH - Longman History of the United States of America.
130269: BRÖKER, DR. ELISABETH [ED.] - Israhel van Meckenem und der deutsche Kupferstich des 15. Jahrhunderts.
4136845: BROKKAAR, W.G. - De brieven van Photius aan Nicephorus. (Diss.)
85793: BROM, GERARD - Vijf studies
86006: BROM, GERARD - Schaepman
82489: BROM, GERARD - Vijf studies
131733: BROM, GERARD - Cornelis Broere en de Katholieke emancipatie.
53770: BROM, GISB. / HENSEN, A.H.L. - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw (Deel 1) (R.G.P. 52)
88888: BROM, GERARD - Vondels geloof
4034797: BROM, G. (ARIËNS, ALFONS) - Alfons Ariëns.
143039: BROME, VINCENT - J.B. Priestley.
143469: BROME, VINCENT - Frank Harris.
102324: BROMFIELD, LOUIS [BERTHE VULLIEMIN - TRANSL.]. - La Mousson. Roman sur les Indes modernes.
4070953: BROMILEY, G.W. - Reasonable Service. A Study in Christian Conduct.
122622: BROMLEY, J.S. & E.H. KOSSMANN [EDS.]. - Britain and the Netherlands. Volume 5: SOME POLITICAL MYTHOLOGIES. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch Historical Conference.
51976: BROMLEY, T. / DURHAM, J. - Reizen der kinderen Israëls door de woestijn [Voorstellende het groote en trapsgewijze werk der wedergeboorte] Benevens: Sleutel of verklaring van het Hooglied van Salomo [Uit het Engelsch vertaald door J. Koelman, met een aanbevelend Voorwoord van N. Warmols]
104682: BROMMER, BEA [ED.]. - Katoendruk in Nederland.
103522: BRØNDSTED, JOHANNES - Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100.
47757: BRONGERS, H.A. - I en II Koningen, De Prediking van het Oude Testament (POT)
122857: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd.
43029: BRONGERS, H.A. - I Koningen, De Prediking van het Oude Testament (POT)
121137: BRONGERS J.A. & P.J. WOLTERING [ET AL.]. - Schatkamer Van Gelderse Oudheden.
145668: BRONGERS, J.A. - 1833. Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de archeologie/A contribution to the history of archeology.
100317: BRONGERS, DR.J.A. & DRS. B.G.J. ELIAS & DRS. R.M. KEMPERINK [EDS.]. - Amersfoortse opstellen. Historie - Archeologie - Monumentenzorg.
110394: BRONGERS, J.A. [INTROD.- ET AL.]. - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw voor de Rijksdient voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
121857: BRONGERSMA, DR. L.D. [N.E. BOCHOVE & C.J. DE WITTE - EDS.]. - Dieren van Nieuw-Guinea [Voor scholen op Nieuw-Guinea bewerkt]. .
54139: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zevenentwintigste jaargang, 1973
54140: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Zesentwintigste jaargang, 1972
54142: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Drieëntwintigste jaargang, 1968-1969
54144: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Negenentwintigste jaargang, 1975
54145: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrijft. Achtentwintigste jaargang, 1974
54146: BRONKHORST, A.J. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Vijfentwintigste jaargang, 1971
103969: BRONKHORST, DAAN [ED.]. - Encyclopedie van de menselijkheid. Begrippen, gebeurtenissen, personen en organisaties uit het werk voor mensenrechten, vrede, veiligheid, asiel, ontwikkeling en milieu
4054144: BRONKHORST, A.J. (BARTH, K.) - Karl Barth, een levensbeeld.
4138079: BRONKHORST, J.C. - Bloed, zweet en vrede?. Een korte geschiedenis van het joodse volk en het Arabisch-Israëlisch conflict.
4300813: BRONNER, LEAH - The Stories of Elijah and Elisha. As Polemics against Baal Worship. (Pretoria Oriental Series VI)
130079: BRONOWSKI, J. - De mens in wording.
123406: BRONS, JOOP [& ERIK VAN 'T HULLENAAR - PHOTOGR.]. - Van De Hel en 't Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe.
102949: BRONS, LOEK [ED.]. & HANS MELISSEN - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
100981: BRONS, INGRID S. [& CHARLES DUMAS & URSULA GOEDE-BROUG & ANITA HOPMANS] - Grenzeloos goed. Tekeningen uit de Unicorno collectie.
144208: BRONSHOFF, BOB [PHOTOGR] & MARJA PRUIS [TEXT] - Meisjes van 40.
81738: BRONSVELD, A.W. - "De ""Bede"" van Dr. A. Kuyper afgewezen door Dr. A.W. Bronsveld"
81888: BRONSVELD, A.W. - Bloemlezing uit de gedichten van Jods. Van Lodensteyn
86248: BRONSVELD, A.W. - Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw
9775: BRONSVELD, SIGISBERTUS ABRAHAMS VAN/VOC PRINTING PRESS EDITION - Catechismus, Ofte Onderweyzing in Christelicke Leere, Die In de Hervormde Kerken en Schoolen geleerd word, Ten Dienst der Kerken en Schoolen, In de Tamulsche Spraak overgezet, En, Op Goed-keuring van De Hooge Overheid Deezes Eilands, In 't licht gegeven.
4041382: BRONSWIJK, A.C. - Symbolen. De taal van kunst en liturgie.
90332: BROOD, PAUL - Respect voor de oude orde. Honderd jaar vereniging van archivarissen in Nederland.
103505: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst, 1593-1840.
102230: BROOK, G.L. - A History of the English Language.
121235: BROOK, TIMOTHY - The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China.
101553: BROOKE, C.F. TUCKER - The Tudor Drama. A History of English National Drama to the Retirement of Shakespeare.
121277: BROOKE, CHRISTOPHER & GILLIAN KEIR - London 800-1216. The Shaping of a City.
89155: BROOKS, THOMAS - The complete works of Thomas Brooks. (6 volumes)
54415: BROOKS, THOMAS - Kostbare middelen tegen satans listen
55248: BROOKS, THOMAS - Kostbare middelen tegen satans listen
53283: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
84631: BROOKS, THOMAS - Leven en sterven van Susanna Bell
131657: BROOKS, VICTORIA [PAUL BOWLES - FOREW. & BOB SHACOCHIS - INTROD.] - Literary Trips. Following in the Footsteps of Fame.
4136277: BROOKS, P. (ED.) (RUPP, G.) - Christian Spirituality. Essays in Hounour of Gordon Rupp.
53258: BROOMHALL, MARSHALL - De man die God geloofde. Levensbeschrijving van Hudson Taylor
53131: BROOS, BEN E.A. - Ludolf Bakhuizen, 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder
131170: BROOS, BEN [EDWIN BUIJSEN & SUSAN DONAHUE KURETSKY & WALTER LIEDTKE - ET AL.] - Hollandse Meesters uit Amerika.
110571: BROSE, IRMGARD - Terugzien in verwondering
4071487: BROSSE, J. - Het Europa van de spiritualiteit. (Cultuurgidsen Europa)
4050925: BROSSE, O. DE LA - Le pape et le Concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la Réforme. (Unam Sanctam 58)
4135412: BROUETTE, E. - Les Libri Annatarum pour les pontificats d'Eugène IV à Alexandre VI. IV Pontificats d'Innocent VIII et d'Alexandre VI (1484-1503)
53893: BROUGHTON, RHODA - Joanna. Een verhaal van Rhoda Broughton (2 delen)
54838: BROUWER, RINSE REELING E.A. - Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest
54808: BROUWER, REIN - Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap
89618: BROUWER, C. - Maarten Luther
30063: BROUWER, RINSE REELING - Grondvormen van theologische systematiek
54754: BROUWER, RINSE REELING E.A. - Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie
4138286: BROUWER, H. (BORSSUM WAALKES, W.VAN) - Waalke van Borssum Waalkes (1818-1866). en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus ferlike mei oare Fryske evangeelje-oersettingen benammen út é 19e ieu. (Diss.)
4032021: BROUWER, J. - De achtergrond der Spaansche Mystiek.
4027099: BROUWER, A.M. (CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D.) - Daniël Chantepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie. (Diss.)
130222: BROUWER-MATEBOER, HENNIE - In de stege [Genemuiden]
145646: BROUWER, T. - Stoepen, stoeppalen, stoephekken.
144037: BROUWER, H. A. (ED.]. - Practical Hints to Scientific Travellers [6 Vols. Compl.].
100398: BROUWER, HENK [INTROD.]. - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. [16 vols.].
85464: BROUWER, REIN - Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap.
89388: BROUWER, C. - De zielverkooper van Bristol
85227: BROUWER, A.M. - De Moderne Richting. Eene historisch-dogmatische studie
61464: BROUWER, REIN - Pastor tussen macht en onmacht, een studie naar de professionalisering van het Hervormde predikantschap
88556: BROUWER, ALBERT - Spaans benauwd, strijdende Geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied. 1568-1575.
60119: BROUWER, R.R. - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie, Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen
85970: BROUWER, A.M. - Daniël Chantiepie de la Saussaye. Eene historisch-dogmatische studie
142279: BROUWER, HANNA-RUTH - Op een zijspoor gezet ? Een historische wandeling langs de levens van Nijmeegse vrouwen.
101268: BROUWER, R. & O. GASPARIKOVA & J. KOLEK & B.C. LOUGHMAN [EDS.]. - Structure and Function of Plant Roots. 2nd International Symposium Bratislava.
54262: BROUWER, H. - Geschreven Verleden. Genealogie en oud schrift
85944: BROUWER, A.M. - Kerk en democratie. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 15)
88567: BROUWER, W.H. E.A - Gedenkboek voor Prof. Dr. Ph.A. Kohnstamm
102610: BROUWER, TON DE - De oude toren en Van Gogh in Nuenen.
110209: BROUWER, INA - Het glazen plafond. Vrouwen aan de top, verlangens & obstakels.
83816: BROUWER-DE BOER, J.D. E.A. - Een eeuw Christelijk Gereformeerd in Kampen 1893-1993
131418: BROUWER, JAN WILLEM & JOHAN VAN MERRIËNBOER - Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie.
144973: BROUWER, FRANS - Orgelbewegung & Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänische Orgelreform bis heute
7682: BROUWER, BROUERIUS - De Gangen van Vorst Messias in het Heyligdom, Vertoont in eene Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge van den Agt en Zestigsten Psalm. Waar agter gevoegt is eene Korte Uitbreydinge van dat Lied. Als mede eene Kerkelyke Redenvoeringe over II. Timoth. IV: 1, 2, 3, 4. Gedaan by gelegentheyt der Bevestiging van den Wel. Eerw. Heer Winoldus Budde.
146023: BROUWER, DR. J. - Hernan Cortez en Monteczuma. Spanjaarden en Azteken in het begin van de zestiende eeuw.
110100: BROUWER, HENK [INTROD.]. - Vereniging Hendrick de Keyser. Toegankelijke panden 2013.
4040080: BROUWER, F.AND LEAVER, R.A. (ED.) (HONDERS, C.) - Ars et Musica in Liturgia. Celebratory Volume Presented to Casper Honders.
4053125: BROUWER, F.J.C. - Vernieuwing in drieklank. Een onderzoek naar de liturgische ontwikkelingen in Denemarken (±1800 tot ±1950) (Diss.)
4136723: BROUWER, R. - Praag laat je niet los. De begraafplaatsen in Praag als geschiedenisboek.
4074702: BROUWER, T.(VOORBURG) - De Oude Kerk van Voorburg en haar orgels.
122261: BROUWERS S.J., DR. L. - Carolus Scribani s.j. 1561-1629. Een groot man van de Contra-Reformatie in de nederlanden.
88117: BROUWERS, J.W. - Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: Heiligerlee en de ultramontaansche kritiek. (2 delen)
132012: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
4062077: BROUWERS, J.A. - Vreugde em hoopvolle verwachting. Vaticanus II- terugblik van een ooggetuige.
131451: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
90126: BROUWS. JEFF E.A. - Starlight on the rails. Photographs selected by Jeff Brouws and Ed Delvers.
110477: BROUX, LEONARD - Wat en hoe geloven? Een kritisch geloofsboek.
4064256: BROUX, L. - Wat & hoe geloven?. Een kritisch geloofsboek.
4143104: BROWER, K.E. & ELLIOT, M.W. (ED.) - The Reader must Understand. Eschatology in Bible and Theology.
89204: BROWN, JOHN - An exposition of the epistle of Paul tje apostle to the Galatians.
102873: BROWN, CHRISTOPHER & HANS VLIEGHE [ET AL.]. - Antoon van Dyck 1599-1641.
4066073: BROWN, R.E. - Jesus, God en Mens.
55174: BROWN, CHRISTOPHER - Van Dyck. Tekeningen / Van Dyck. Schilderijen (2 delen)
103346: BROWN, MICHELLE P. - A Guide to Western Historical Scripts from Antiquity to 1600.
143736: BROWN, A.L. - The Governance of Late Medieval England 1272-1461.
143386: BROWN, SARAH & LINDSAY MACDONALD & SIMON JENKINS [FOREW.]. - Fairford Parish Church. A Medieval Church and its Stained Glass.
104835: BROWN, ALLEN & MICHAEL PRESTWICH & CHARLES COULSEN [EDS.]. - Europese Kastelen.Een historisch reisboek.
145083: BROWN, CHRISTOPHER & JAN KELCH & PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
100469: BROWN, R. ALLEN - English Castles.
122135: BROWN, PETER - Lichaam en maatschappij. Man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C. / 450 n.C.
121155: BROWN, CECIL H. - Wittgensteinian Linguistics.
122288: BROWN, JONATHAN & J.H. ELLIOT - Een Paleis voor een Koning. Het Buon Retiro en het hof van Filips IV.
130042: BROWN, HENRY [ILLUSTR.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen.
122465: BROWN, RICHARD - De reis van de ijsberg. Het verhaal van de ijsberg, die de Titanic tot zinken bracht.
95396: BROWN, PETER - Lichaam en maatschappij. Man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 na C.- 450 na C.
89203: BROWN, JOHN - Analytical exposition of the episle of Paul the apostle to the Romans.
101213: BROWN, BRUCE [ED.]. - Asia and the Pacific in the 1970s. The Roles of the United States, Australia and New Zealand.
143632: BROWN, PETER - The World of Late Antiquity.
4020684: BROWN, C. - Philosophy and the Christian Faith. A Historical Sketch from the Middle Ages to the Present Day.
101150: BROWN, NINA W. - Loving the Self-Absorbed. How to create a more satisfying relationship with a narcissistic partner.
102231: BROWN, E.H. PHELPS & MARGARET H. BROWNE - A Century of Pay. The course of pay and production in France, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States of America, 1860-1960.
101554: BROWN, ROGER LANGHAM. - Wilhelm von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity.
89118: BROWN, JOHN - The Four Gospels. A commentary, critical, experimental and practical.
90921: BROWN, JONATHAN A.O. - El Greco of Toledo. The exhibition El Greco of Toledo has been organized y The Toledo Museum of Art with Museo del Prado, National Gallery of Art, Dallas Museum of Fine Arts.
121752: BROWN, TOM & STUART CRAINER & DES DEARLOVE & JORGE NASCIMENTO RODRIGUES - Business Minds. Connect with the world's greatest management thinkers.
104801: BROWN, CHRISTOPHER - '...niet ledighs of ydels...' Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw.
122330: BROWN, PETER [ED.]. - The Book of Kells. Forty-eight pages and details in colour from the manuscript in Trinity College, Dublin.
87154: BROWN, JOHN - John Bunyan (1628-1688). His life, times and work.
91967: BROWN, ARCHIE - De opkomst en ondergang van het Communisme
9715: BROWN, JOHN - Christus de Weg, de Waarheyd, ende het Leven. Inhoudende, Hoe men Christus tot alles, en bysonder tot Heiligmaking soude gebruyken. In 't Engelsch beschreven. En vertaalt door Jacobus Koelman. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den selven Autheur, Over Coloss: I. Vers 27. Den Vyfden Druk verbetert en vermeerdert.
89770: BROWN, CHRISTOPHER E.A. - Van Dyck, Tekeningen / Van Dyck, Schilderijen. (2 delen)
89096: BROWN, JOHN - Parting counsels. An exposition of 2 Peter 1.
89123: BROWN, JOHN - Hebrews
100424: BROWN, JOHN - Puritan Preaching in England. A Study of Past and Present.
121194: BROWN, DOUGLAS & PETER A.P.J. ALLEN - An Introduction to the Law of Uganda.
102325: BROWN, P. HUME - History of Scotland. Volume III: From the Revolution of 1689 to the Disruption 1843 [only].
53170: BROWN, CHRISTOPHER E.A. - Rembrandt: De Meester & zijn werkplaats, schilderijen
100982: BROWN, PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice.
131075: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar tekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
4133420: BROWN, DAVID - The Four Gospels. A Commentary, Critical, Experomental and Practical.
110705: BROWN-MANRIQUE, GERARDO - Architekturführer Tessin und Lombardei. Die neue Bauten.
89900: BROWN, CHRISTOPHER / VLIEGHE, HANS E.A. - Antoon Van Dyck. 1599-1641.
4135197: BROWN, C. (ED.) - History, Critism & Faith. Four exploratory studies. Gordon J.Wenham, F.F. Bruce, R.T. France.
123176: BROWN, PETER [ED.]. - The Book of Kells. Forty-eight pages and details in colour from the manuscript in Trinity College, Dublin.
4137661: BROWN, DAVID - The Four Gospels. A Commentary, Critical, Experomental and Practical.
95472: BROWN, COLIN A.O. - The New International Dictionary of New Testament Theology (4 volumes)
4300219: BROWN, R.E. FITZMEYER, J.A. & MURPHY, R.E. (ED.) - The New Jerome Biblical Commentary.
4070829: BROWN, J.M. (GANDHI, M.K.) - Gandhi. Prisoner of Hope.
4050926: BROWN, P. - De opkomst van het christendom in Europa.
101675: BROWNING, ROBERT - Justinian & Theodora.
54800: BROWNING, DON S. - A fundamental practical theology. Descriptive and strategic proposals
102002: BROWNING, ROBERT - Byzantium and Bulgaria. A comparative study across the early medieval frontier.
94492: BROWNING, DON S. - Normen en waarden in het pastoraat
131956: BROWNING, ROBERT - The Byzantine Empire.
4300106: BROWNING, R.L. & REED, R.A. - The Sacraments in Religious Education and Liturgy: An Ecumenical Model.
90640: BROWNLEE, MARINA S. A.O. - The New Medievalism
90257: BROWNLEE, MARINA S. A.O. - The New Medievalism
95399: BROX, NORBERT - Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie
4058638: BROX, N. (HIRT DES HERMAS) - Der Hirt des Hermas. Übersetzt und erklärt. (KAV-7)
145400: BRUCCOLI, MATTHEW J. & PARK BUCKER [EDS]. - To Loot My Life Clean. The Thomas Wolfe-Maxwell Perkins Correspondence
110836: BRUCE, STEVE - Sociologie. De kortste introductie.
4071214: BRUCE, F.F. - Israel and the Nations. From the Exodus to the Fall of the Second Temple. Revised by D.F.Payne.
4066958: BRUCE, F.F. - New Testament History.
4051160: BRUCE, F.F. (ED.) (HOOKE, S.H.) - Promise and Fulfilment. Essays Presented to Prof. S.H.Hooke in celebration of his 90th Birthday 1964 by Members of the Society for Old Testament Study and Others.
4300972: BRUCE, F.F. & E.GÜTING, - Ausserbiblische Zeugnisse über Jesus und das früe Christentum. Einschliesslich des apokryphen Judasevangeliums.
4049122: BRUCE, A.B. - The Training of the Twelve.
122183: BRUCE LINCOLN, W. - Nikolaus I. von Russland 1796-1855.
52306: BRUCE, R. / BRIDGE, W. E.A. - Bibliotheek Overjarig Koren. 51e jaargang
4135290: BRUCE, F.F. - The Apostolic Defence of the Gospel. Christian Apologetic in the New Testament.
4135314: BRUCE, A.B. - The Training of the Twelve. Or Passages out of the Gospels. Exhibiting the twelve disciples of Jesus under Discipline for the Apostleship.
93208: BRUCE, F.F. - Word Biblical Commentary. Volume 45. 1 & 2 Thessalonians
4300048: BRUCE, F.F. - The Canon of Scripture.
4135247: BRUCE, F.F. - The Books and the Parchments. Some Chapters on the Transmission of the Bible.
4022707: BRUCE, F.F. - In Retrospect. Remembrance of Things Past.
9504: BRUCHERUS, HEINO HERMANNUS - Gedenkboek van Stad en Lande, in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden. Nevens een bericht aangaande het christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. Als mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest, met enige bijzonderheden van 's lands hogeschool, de bezorgers, en hoogleeraars.
4300555: BRUCHERUS, H.H. - Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de provincie Groningen, tot aan het jaar 1594:. gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der kerkhervorming in dezelfde provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 em 1619, uit echte stukken zamengesteld.
84380: BRÜCK, HEINRICH - Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert (Erster Band)
101771: BRUCKER, GENE - Giovanni en Lusanna. Trouw en ontrouw in Florence rond 1450.
104650: BRÜCKNER, WOLFGANG - Imagerie Populaire Allemand [In Slipcase].
48126: BRUCKNER, ANTON - Orgelwerke (Diletto Musicale nr. 364)
103112: BRUCKNER, D.J.R. & SEYMOUR CHWAST & STEVEN HELLER - Kunst gegen den Krieg.
4276080: BRUCKNER, PASCAL - De verleiding van de onschuld. Vertaling Fr.Guwy.
121636: BRUGGE - Gedenkboek Eeuwfeest van het St. Lodewijkscollege Brugge 21 april 1936.
140131: BRUGGEMAN, J. & A.J. VAN DE VENÇ - Inventaire des pièces d'archives françaises se rapportant a l'Abbaye de Port-Royal des Champs et son Cercle et à la Résistance contre la Bulle Unigenitus et à l'Appel [Ancien Fonds d' Amersfoort].
101460: BRUGGEN, KOOS VAN DER - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking.
84143: BRUGGEN, JAKOB VAN - Christus op aarde. Zijn levensbeschrijvingen door leerlingen en tijdgenoten
48331: BRUGGEN, J. VAN - Paulus. Pionier voor de Messias van Israël. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
4042828: BRUGGEN, J.J.G.V. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van rechtvaardige afschrikking. (Diss.) 1986, 384 blz.
93747: BRUGGEN, J. VAN - Het lezen van de bijbel. Een inleiding
4052309: BRUGGEN, J.V. - De toekomst van de bijbelvertaling.
83530: BRUGGEN, MARION E.A. - Onderweg. Reisgids spiritualiteit
4000565: BRUGGEN, J.VAN - Het huwelijk gewogen. I Korinthe 7.
110400: BRUGGEN, MR. H. VAN DER & DRS. M. HEEMELS & DRS. C. HOUBER [EDS. - ET AL.]. - Spiegel van Roermond. Jaarboek voor Roermond - Volume 12 [2004].
54850: BRUGGEN, JAKOB VAN - Het logo van het geloof. Over de doop
52054: BRUGGEN, J. VAN - Matteüs. Het evangelie voor Israël (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
121804: BRUGGEN, CARRY VAN - Eva.
4062392: BRUGGEN, K.V.D. (RED.) (ERNST, H.) - Tijd van oorlog, tijd van vrede. Over het werk van de vredesbeweging. Aangeboden aan bisschop H.Ernst. Met medewerking van M.Schuurmans, A.M.Oostlander e.a.
100823: BRUGGEN, PETER VAN - De cantor van de Thomaskerk. Het leven en de betekenis van Johann Sebastian Bach 1685-1750.
95635: BRUGGEN, J. VAN - De toekomst van de bijbelvertaling
94814: BRUGGEN, JAKOB VAN - Na veertien jaren. De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem. Fourteen years later. The Meeting at Jerusalem of Galatians 2 and New Testament Chronology (with a summary in English)
48234: BRUGGEN, J. VAN - Matteüs. Het evangelie voor Israël. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament (CNT)
53282: BRUGGEN, JAKOB VAN - Het kompas van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel
121805: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden.
60121: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton (Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst)
4002767: BRUGGEN, J.V. - Na veertien jaren. De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem. (Diss.)
52326: BRUGGEN, J. VAN - Open Testament. Profiel van een commentaar
52327: BRUGGEN, J. VAN - Marcus - Het evangelie volgens Petrus. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52328: BRUGGEN, J. VAN - Matteüs - Het evangelie voor Israël. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52329: BRUGGEN, J. VAN - Lucas - Het evangelie als voorgeschiedenis. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52331: BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde - Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52332: BRUGGEN, J. VAN - Het evangelie van Gods Zoon - Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52334: BRUGGEN, J. VAN - Paulus - Pionier voor de Messias van Israël. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52336: BRUGGEN, J. VAN - Romeinen - Christenen tussen stad en synagoge. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52339: BRUGGEN, J. VAN - Galaten - Het goed recht van gelovige Kelten. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
48332: BRUGGEN, J. VAN - Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
48333: BRUGGEN, J. VAN - Marcus. Het evangelie volgens Petrus. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
104531: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN & KAREN BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring 1918-1993.
122709: BRUGMAN, PIETER - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands Indië 1945-1948.
4137496: BRUGMAN, J. - Speculum imperfectionis en devotus tractatus. Met een inleiding over zjin leven en werk door F.A.H.v.d.Hombergh. (Teksten en documenten VI)
4024294: BRUGMAN, J. - De zuilen van de islam. Opstellen over de islam, de Arabieren en de arabische literatuur.
60122: BRUGMANN, V.G.E. - Die Durchfuhrung der Methode der Korrelation in den Religiosen Reden Paul Tillichs
82600: BRUGMANS, H. - Willem van Oranje
88762: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd. De geschiedenis van Amsterdam.
55340: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw (2 delen)
110611: BRUGMANS, EDITH & PAUL MINDERHOUD & JOOS VAN VUGT (EDS) - Mythen en misverstanden over migratie.
82008: BRUGMANS, H. E.A. - Amsterdam in Beeld, met 610 afbeeldingen
88854: BRUGMANS, H. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart 1929.
82599: BRUGMANS, H. - Willem van Oranje
88761: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
110615: BRUGMANS, EDITH - Moreel scepticisme.
104483: BRUGMANS, PROF. DR. H. [& MR. N. BEETS] - De geschiedenis van Amsterdam. Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
110632: BRUGMANS, EDITH & MARTIN BUIJSEN [EDS]. - Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal.
85475: BRUGMANS, H. - Levensbericht van Carel Hendrik Theodoor Bussemaker
85229: BRUGMANS, H. - Levensbericht van P.J. Blok. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van wetenschappen 1930-1931
88757: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
55329: BRUGMANS, H. - Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden
88908: BRUGMANS, H. - Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. (2 delen)
83544: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891-1938
47175: BRUGMANS, H. - Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Met 324 en 274 afbeeldingen van schilderijen, prenten en photographieën, en een frontispies in kleuren
94738: BRUGMANS H. - Correspondentie van Robert Dubley, Graaf van Leycester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden 1585-1588 (3 delen)
54205: BRUGMANS, H. / WACHTER, F. - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I: 1556 bis 1608. Band II: 1608-1625 (2 volumes)
100580: BRUGMANS, PROF. DR. H. & DR. RICHTER ROEGHOLT - Geschiedenis van Amsterdam & Amsterdam in de 20e eeuw [6 & 2 Volumes - Complete Set].
142473: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. & DR. H.J. DE GRAAF & A.H. JOUSTRA & A.G. VROMANS - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens een documenten over de jaren 1942-1945.
130878: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Crisis en roeping van het westen. Twee en een halve eeuw Europese Cultuurgeschiedenis.
4138330: BRUGMANS, H.J.F.W. (JAMES, W.) - De Waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling. (Diss)
110827: BRUGMANS, DR. I.J. [ED. - ET AL.]. - Welvaart en historie. Tien studiën.
55346: BRUGMANS, H. E.A. - Geschiedenis van Nederland (Complete Set, 8 delen)
4030723: BRUGMANS, H. & FISCHER, F.H. - Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Uitgegeven door N.V.Uitgeversmaatschappij Olanda. Doorgezien door W.Nolet.
4068266: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Samensgesteld door H.J.de Graaf, A.H.Joustra en A.G.Vromans.
4138784: BRUGMANS, G. - Holland's spectrum. Hoe anderen ons zien.
4300561: BRUGMANS, H. - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis.
103804: BRUGUET CLOCKS / WATCHES - The Art of Breguet. An Important Collection of 204 Watches, Clocks and Wristwatches.
4023963: BRUHN, W. - Der Vernunftcharakter der Religion.
122871: BRUHNS, LEO - Aus alten Bildern. Zeugnisse deutschen Wesens.
103271: BRUHNS, LEO - Die Kunst der Stadt Rom. Ihre Geschichte von den frühesten Anfängen bis in die Zeit der Romantik [3 Vols. Compl.].
123116: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE - "EVRM, minderjarigheid en ouderlijk gezag. ' A whole code of juvenile law ? ""."
91834: BRUIJN, JAN DE - Abraham Kuyper, een beeldbiografie
30341: BRUIJN, ENNY DE / FLORIJN, HENK - Revius. Dichter, denker, dominee
103523: BRUIJN, JOHAN DE - De blik op het zuiden. Het heem van Hein Mandos & Miep Mandos-van de Pol 1907-1996.
123321: BRUIJN, D. DE [FRITS BERGEN - ILLUSTR.]. - De avonturen van den baron van Münchhausen.
90262: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1752. Regenten en finaciën, schepen en zeevarenden.
100666: BRUIJN, J. DE & G. HARINCK [EDS.]. - Groen van Prinsterer in Europese context.
91411: BRUIJN, G. DE E.A. - Vught vanouds. (Serie: Vughtse Historische Reeks)
94870: BRUIJN, J.R. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken
101804: BRUIJN, J. DE & H.J. LANGEVELD [EDS.]. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
54852: BRUIJN, J. DE E.A. - Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996
131694: BRUIJN, J. DE & W. HEIJTING [EDS.] - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies met catalogus van de gelijknamige tentoonstelling.
121064: BRUIJN, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
110787: BRUIJN, MARTIN DE & GERARD POUW & LUIT VAN DER TUUK [EDS.]. - De vestiging van het Duitse Huis in de stad Utrecht.
91835: BRUIJN, J. DE / PUCHINGER, G. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg
103013: BRUIJN, I. DE - Catalogus van de verzameling etsen van Rembrandt in het bezit van I. de Bruijn en J.G. de Bruijn-van der Leeuw.
132071: BRUIJN, MARGREET - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
142399: BRUIJN, JAN DE - Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuijper en de Lintjesaffaire [1909-1910].
4026697: BRUIJN, J. DE & HEIJTING, W. (RED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Van de zestiende eeuw tot heden. Studies en catalogus.
140096: BRUIJN, J.H. DE - Vennen in Noord-Brabant.
4142350: BRUIJN, J. DE (RED.) - Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940. (Passage)
4143243: BRUIJNE, M. DE - Waar wijsheid woont. Een zoektocht.
89759: BRUIJNEN, YVETTE E.A. - De Vier Jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750.
123099: BRUIJNS, SANNY (ET AL.) - Weg van Maria. Als God je leven raakt.
86034: BRUIJNS, JAN E.A. - Dorpen in de Zak. Borsele: land van dijken en welen
86041: BRUIJNS, JAN E.A. - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen
53134: BRUIJNZEELS, J.M.C. E.A. - Momentopname langs de Maas. Topografische tekenkunst uit Limburg 1600-1800
93585: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637
9776: BRUIN, CLAAS - Uitbreiding, over Honderd Leerzaame Zinnebeelden.
103751: BRUIN, H.P. DE [ED.]. - Het Gelders Rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing.
95390: BRUIN, TOM DE - Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie
47988: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers
47409: BRUIN, BRAM - Franse Meesters, voor orgel en elektr. orgel (deel 2)
144236: BRUIN, H. DE - Schalm en Scharnier.
47414: BRUIN, BRAM - Engelse Meesters
145369: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
93909: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637
4043786: BRUIN, C.C. DE (ED.) - Het Luikse Diatessaron. Uitgegeven door C.C.de Bruin. Met de engelse vertaling van A.J.Barnouw.
144770: BRUIN, CL[AAS] - Noordhollandsch Arkadia. Verrykt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker en verçiert met printverbeeldingen.
4000123: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
100556: BRUIN, RENGER EVERT DE - Burgers op het kussen. Volkssouvereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht 1795-1813.
61159: BRUIN, WILLEM MIJNDERT DE - Vergeefse moeite als oordeel van God. Een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitsspruche' in het Oude Testament (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
88683: BRUIN, CEBUS CORNELIS DE - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
88680: BRUIN, C.C. DE E.A. - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Professor Dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
87878: BRUIN, C.C. DE - De Middelnederlandse vertaling van de imitatione Christi (Qui Sequitur) van Thomas a Kempis. In hs. Leiden, maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339.
102946: BRUIN, PROF. DR. C.C. DE [INTROD.]. - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin [3 Vols. in slipcase].
47407: BRUIN, BRAM - Meesters der Muziek
53227: BRUIN, KLAAS / HEIJDE, HANS VAN DER - Intercultureel onderwijs in de praktijk
90230: BRUIN, M.P. DE - Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900.
9886: BRUIN, FLORENTIUS DE - De Eeuw-Spelen der Oude Romeinen, Met derselver Plegtelijkheden, ende andere mengelstoffen, uit d'Aloude Gedenkpenningen en Gewijde ende Ongewijde geheugnissen, aangetekend, ter gelegenheid van het Openen der Nieuwe, en besluiten der Oude Eeuwe uit Psalm CIII. en Levit. XXI.
4134450: BRUIN, H. DE - Job. Met tekeningen van Henk Krijger.
87944: BRUIN, CEBUS CORNELIS DE - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
84092: BRUIN, M.P. DE E.A. - Encyclopedie van Zeeland (3 delen)
83739: BRUIN, P.J. DE - Levensbericht van Prof. P.J.M. de Bruin in leven hoogleraar aan de theologische school der Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn
61480: BRUIN, J. - Kerkvernieuwing, een praktisch- ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van 'Gemeenteopbouw 'voor de Nederlandse Hervormde Kerk
143993: BRUIN, HANNE M. DE - Kattaikuttu. The Flexibility of a South Indian Theatre Tradition.
123146: BRUIN, KEES - De echte Rembrandt. Verering van een genie in de twintigste eeuw.
4041131: BRUIN, J. - Kerkvernieuwing. Een praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van `Gemeenteopbouw`voor de Nederlandse Hervormde Kerk.
9505: BRUIN, CLAAS - Het Leven van den Apostel Paulus, in Dichtmaat Afgebeeld.
54228: BRUÏNE, JOHANNES CORNELIS DE - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting
110123: BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd van de Verlichting.
61282: BRUINE, J.C. DE - Herman Venema (Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting)
121082: BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, DR. P.J. DE - De prostitutie door alle eeuwen heen.
84403: BRUINE, M.C.S. DE - Het ideaal der navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux
4007296: BRUINE, J.C. DE (VENEMA, H.) - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting. (Diss.)
60124: BRUINE, J.C. DE - Herman Venema (Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting)
92310: BRUINENBERG, HENK - Wij in Steenwijkerwold
61386: BRUINING, N.A. - De theologie van F.H.R. von Frank (De erlanger Theologie]
4138394: BRUINING, N.A. (FRANK, F.H.R.VAN) - De theologie van F.H.R.van Frank. (De Erlanger theologie). (Diss.)
60125: BRUINING, N.A. - De theologie van F.H.R. Von Frank (De erlanger theologie)
9506: BRUINING, HENRICUS JOHANNIS - Evangeliums Waerheyt ofte Verdediging van de rechtmatige Zin der Evangelische texten, naer 't ware gevoele der Gereformeerde Theologanten onzer eeuwen, uyt de Natuur der texten zelf, en d'omstandigheden der H. Schriften vast gemaackt, tegens Alle oude en nieuwe Dwalingen die in Nederlant bekent zijn. En door de Zelfde op nieus op verscheyde Plaetsen Vermeerdert.
93732: BRUININGS, D. - De Leeuw uit den Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid. Zijnde zestien weldoorwrochte leerredenen over het bitter kruislijden van onzen gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus
145969: BRUINS, E.M. [INTROD.]. - Acta sexti conventus. Historiae scientiae medicinae matheseos naturaliumque excolendae. In urbe cui nomen Luxemburg.
90033: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
82639: BRUINS, G.J. E.A. - Verslag van de Studiedagen 1968, kartografische sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Kaartprojecties
4059726: BRUINSMA, R. - Our Awesome God. A Refresher Course.
4071819: BRUINSMA, R. - Het avontuur van je leven. Op zoek naar God en jezelf.
4072408: BRUINSMA-DE BEER, JOKE - Pastor in perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van de pastor. (Diss.)
4300948: BRUINWOLD RIEDEL, J. (LONDON) - Toespraak ter herdenking van het 350-jarig bestaan. der Nederlandsch Hervormde Gemeente te London, 23 september 1900.
131796: BRÜLL, JEAN [ED.] - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Volume I.
131795: BRÜLL, JEAN [ED.] - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Volume III.
101914: BRUMMANS, DRS. JACQUES [ED.]. - Van Gevangenenpoort tot Orthenpoort. 183 Jaar huisvesting Bossche Politie.
142179: BRUMMEL, DR. L. - Bibliotheken en historie in de 16e eeuw. Afscheidscollege.
94586: BRUMMEL, L. E.A. - het boek. Derde reeks, deel XXXVI
122421: BRUMMEL, DR. L. - Geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek.
90394: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
132031: BRUMMEL, L & H. LIEBAERS [EDS.] - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de verzameling Arenberg, thans in de verzameling Lessing-Rosenwald. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, 1960 en Brussel, Albert I - Bibliotheek.
144327: BRUMMELEN, YOKA VAN - Quadrille of de tragiek van de psychiater.
94652: BRUMMELEN, ANTHONIUS VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee. Der praktisch-theologische Unterricht von J.J. van Oosterzee (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
60126: BRUMMELEN, A. VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee
55133: BRUMMELEN, A. VAN - Overdenkingen in stilte. Een theologische en geestelijke nalatenschap
83771: BRUMMELKAMP, A. E.A. - Twee Brieven uit het jaar 1839, gewisseld tusschen de Weleerwarde Heeren A. Brummelkamp en H.F. Kohlbrügge
82569: BRUMMELKAMP, A. - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen
4300549: N.N. (BRUMMELKAMP, A.) - Ter nagedachtenis aan Vader Brummelkamp. Overleden te Kampen, den 2 Juni 1888.
4035978: BRÜMMER, VAN - Liefde van God en mens.
4035984: BRÜMMER, VAN - Over een persoonlijke God gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
4005076: BRÜMMER, VAN - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
145859: BRÜMMER, DR. V. - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
102211: BRUMMEWLER WZ., G, TEN - Mnemotechnie of Proeve eener Geheugen-Leer.
4136583: BRUN, J. (DIONYSOS) - Le retour de Dionysos.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15