Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5601: VIGNE, JEAN DE LA - PORTRET. Borstbeeld van Jean de la Vigne (Johannes Hochedaeus, 1540-1622) gekleed in pelsmanntel met lubbenkraag en kalotje, gegraveerd in medaillon. Door Willem Delff naar een schilderij van Andries Vinck. Randschrift: 'Johannes Hochedaeus a Vinea, ministerie gallicéfunctus An LI Antwerp. CV Amstelod. XXXVI. aetatis, cum pingeretur, LXVIII. Cum sculperetur, LXXX An° 1622.'Bovenaan zijn motto: 'Patienter et Prudenter.' Eronder een 12-regelig Latijns gedicht, plus een Frans opschrift en een 2-regelig vers, gesigneerd door I. Crucius. ¶ De la Vigne had in Genève gestudeerd en was in 1570 Waals predikant. Samen met Jean Taffin was hij afgevaardigde op de Synode van Dorddrecht in 1578. Geschriften zijn van hem niet bekend. BLGNP II,438)
5730: VIGNON, JOHANNES DU - De Zuivere Schriftuurlijke Geloofs-Leere. Vervate in XXXVII. Schetsen. Waarin de Waarheden van den hervormden Godsdienst eenvoudig en klaar worden ter nedergesteld en tegen partijen verdedigd, tot een Leidraad voor die onderweezen worden, zo tot het doen van Belijdenise als ter verdere Oefeninge in de Godlijke Waarheden. Vierde Druk.
102353: VIGNY, ALFRED DE - Poésies complètes [Poèmes Antiques et Modernes - Les Destinées - Poèmes Retranchés ou non recueillis par l'auteur].
95368: VIGORELLI, GIANCARLO - Ivan Lackovic Croata
46919: VIGUET, C.-O./TISSOT, D. - Calvin d' après Calvin. Fragments extraits des oeuvres Françaises du Réformateur
131240: VIJFHUIZEN, CARIN - The People You Live With. Gender Identities and Social Practices, Beliefs and Power in the livelihoods of Ndau women and men in a village with an irrigation scheme in Zimbabwe.
163808: VIJFVINKEL, ELLY - Das Donaueschinger Passionsspiel im Luzerner Osterspiel. Ein Vergleich zweier Passionsspiele.
86130: VIJLBRIEF, IZAÄK - Van anti-aristocratie tot democratie een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht
150323: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
61334: VIJVER, H.W. - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G. Gutierrez, J.C. Scannone en R. Alves
145306: VIJVER, GERTRUDIS VAN DE & FILIP GEERDYN - The Pre-Psychoanalytic Writings of Sigmund Freud.
122424: VIJVER, HENDRIK W. - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties.
4073417: VIJVER, H. - Teruggezonden. Leven en geloven in Latijns-Amerika.
4074273: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties.
100461: VIKTORIA LUISE, HERZOGIN [ = VIKTORIA LUISE HERZOGIN ZU BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG PRINZESSIN VON PREUSSEN] - Vor Hunderd Jahren [In Pictorial Slipcase].
110743: VILALLONGA, JOSÉ LUIS DE - Koning tussen Franco en Spanje. De eerste geautoriseerde biografie van koning Juan Carlos I.
164643: VILAR, PIERRE J.T. BUMA & H.F.A. HEIMPLAETZER - TRANSL.]. - De geschiedenis van Spanje.
104127: VILIMKOVA, MILADA & MOH. H. ABDUL-RAHMAN & DOMINIQUE DARBOIS [PHOTOGR.]. - Egyptian Jewellery.
151635: VILLA-REAL, RICARDO - The Alhambra and the Generalife.
90864: VILLA, GIOVANNI C.F. - Leonardo Da Vinci Painter. The Complete Works.
156658: VILLACAÑAS, JOSÉ LUIS - Jaume I el Conquistador.
4021320: VILLALÓN, J.R. - Sacraments dans l`esprit. Existence humaine et théologie existentielle. (TH 43)
89723: VILLANUEVA, FELIX - Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst, gedenkstenen, reliefs.
163822: VILLANUEVA, ENRIQUE [ED.]. - Legal and Political Philosophy [Social, Political & Legal Philosophy Volume 1].
4136015: VILLANUEVA, F. & SEMAH, J. (ED.) - The Wandering Jew/The Wondering Christian.
131709: VILLARD, ANDRÉ - Art de Provence.
156557: VILLE-HARDOUIN, GEOFFROY DE [EDMOND FARAL - TRANSL.]. - La Conquête de Constantinople [2 Vols.].
4021322: VILLETTE, L. - Foi et sacrament. Du Nouveau Testament à Saint Augustin.
4067309: VILLIERS, J.L. DE - Die handelinge van die Apostels. Deel 1.
82408: VILLIERS, D.W. DE - Die Kategese in die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika
144275: VILLIERS, ALAN - Captain Cook. The Seamen's Seaman.
4007320: VILLIERS, D.E. DE - Die eiesoortigheid van die christelike moraal. (Diss.)
4017636: VILLIERS, D. (ED.) - Next Year in Jerusalem. Jews in the Twentieth Century.
121662: VILLON, FRAÇOIS - Die lasterhaften Lieder. Die Balladen aus dem kleinen und grossen Testament in freier Nachdichtung von Paul Zech.
105296: VILLON, FRANÇOIS [K.J.A. JANSON - TRANSL.]. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht.
4071708: VILLON, FRANCOYS - Francoys Villon 1431-1463. Vertaling en illustraties Wim de Cock.
4018546: N.N. (VILMAR, A.F.C.) - A.F.C.Vilmars Zeugnis. von der Kirche zusammengestellt und hrsg. von K.Wicke.
101245: VIN, DR. A. DE - Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en historie.
156013: VINAY, GUSTAVO [ED.]. - Stvdi Medievali. Serie terza. Anno V - Facs. II. 1964.
47721: VINAY, VALDO - Storia Dei Valdensi III dal movimento evangelico italiamp al movimento ecumenico (1848-1978) con 106 illustrazioni fuori testo e 5 cartine
153138: VINCENT, BERNARD - The Transatlantic Republican Thomas Paine and the Age of Revolutions.
152814: VINCENT, NORAH - Onder mannen. Anderhalf jaar undercover: een vrouw ontdekt wat het betekend man te zijn.
165369: VINCENT, HANS R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
164568: VINCENT, JOHN [ED.]. - A Selection from the Diaries of Edward Henry Stanley, 15th Earl of Derby [1826-93] between september 1869 and March 1878.
121130: VINCI, LÉONARD DE [PÉLADAN - ED.]. - Léonard de Vinci. Traité du paysage. Traduit pour la première fois en français, in-extenso sur le Codex Vaticanus, avec un commentaire par Péladan.
141685: VINCK, KRISTINA DE - De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Koornlei te Gent van de middeleeuwen tot vandaag.
160698: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, MIREILLE - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele [1510/11-1573], rederijker en humanist.
152864: VINCKX, YAËL - Joegoslavië achter de schermen. Afscheid van een land.
164306: VINCX, J.-F. - Het Vrije, Fiere Volk [1300-1384]. Schetsen en Beelden uit de Geschiedenis van Vlaanderen.
100814: VINE, VICTOR T. LE - The Cameroons from Mandate to Independence.
153198: VINEN, RICHARD - The Unfree French. Life under the Occupation.
84490: VINET, A. - Théologie pastorale ou théorie du ministère évangélique
82832: VINET, A. - Homiletiek of theorie der prediking
88606: VINET, A. - Homilétique ou theoie de la prédication
88827: VINET, A. - Twintigtal redevoeringen over eenige godsdienstige onderwerpen.
4135431: VINET, ALEX. - Philosphie Morale et Sociale. Recueil d'essais, d'articles et de fragments, publiés, d'après les éditions originales et les manuscripts par Ph.Bridel en P.Bonnard.
89950: VINEY, GRAHAM - Colonial Houses of South Africa. With photographs by Alain Proust.
166443: VINEY, CLIVE & KAREN PHILLIPS - Birds of Hong Kong.
145355: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen [1800-1900]. Voltooid en van een levensschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes. .
91892: VINK, NICO T.M. - Van rooms naar hedendaags spiritueel. De zoektocht van een randgelovige
92330: VINK, J.A. E.A. - Om 't heilig huis. Gedenkboek, afscheiding en doleantie te Amersfoort. 1837-1887-1962
4042678: VINK, J.G. (A.O.) - The Priestly Code and Seven other Studies. By J.G.Vink, C.H.W.Brekelmans, H.A.Brongers a.o. (Oudtestamentisch Studiën XV)
91379: VINK, TON - Humanisme
91380: VINK, TON - Chinese levensbeschouwing
91372: VINK, TON - Islam
140111: VINK, E.F.T. & A. VOS [EDS.]. - Landschap met lading. Geschiedenis van natuur en mens in de Bommelerwaard.
155902: VINK, NICO - Verbannen uit Indië [1936-1945].
84290: VINK, J.A. E.A. - Calvinistisch Jongelingsblad
131447: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel [Volume 2]
131446: VINK, PETER - Zwerftochten door de Peel [Volume 3]
4060549: VINK, T. - Jodendom.
4065138: VINK, T. - Als de dood voor de dood?. Over dood, zelfdoding en hulp bij zelfdoding.
153192: VINKE, R. - Motivatie en belonen. De mythe van intrinsieke motivatie
158301: VINKENOOG, SIMON [INTROD.]. - On Wings of Colour. Verkerke Poster Collection.
54038: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (8e jaargang)
54039: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (9e jaargang)
53541: VINKESTEYN, C.J. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (7e jaargang)
152136: VINKHUYZEN VAN MAARSSEN, W. - Le Japon. Son ancien régime féodal, son isolement et l'ouverture de ses ports au commerce universal.
157958: VINNE, THEODORE LOW DE - The Practice of Typography. A Treatice on Title-Pages, with numerous illustrations in facsimile and some observations on the early and recent printing of books.
151307: VIO, ETTORE [ED.]. - Die Markuskirche in Venedig.
145580: VIOLA, HERMAN J. & CAROLYN MARGOLIS [EDS.]. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
131969: VIOLA, HERMAN J. & CALOLYN MARGOLIS [EDS. - ET AL.] - Magnificent Voyagers. The U.S. Exploring Expedition 1838-1842.
131960: VIOLA, HERMAN J. & CAROLYN MARGOLIS [EDS.] - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
94899: VIOLLET-LE-DUDC - Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'a nos jours. Texte et dessins
145902: VIOLLIER, RENÉE - Jean-Joseph Mouret. Le musicien des graces.
154770: VIORST, JUDITH - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreele verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien.
165963: VIOTTA, MR. HENRI - Handboek der muziekgeschiedenis [2 Vols. Compl.].
163588: VIRCONDELET, ALAIN ] - Duras. A Biographie.
121287: VIRDIS, CATARINA LIMENTANI - Codici Miniati fiamminghi e olandesi nelle Biblioteche dell'Italia nord-orientale.
7804: VIRET, PIERRE - De Beseten VVeereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer diensyigh en nuttigh om te lesen.
5219: VIRET, PETER - De Beseten Weereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer dienstigh en nuttigh om te lesen.
5220: VIRET, PETER - De Beseten Weereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in 't Nederduytsch vertaelt door Felix van Sambix. Voor allerley menschen insonderheyt Gereformeerde Overheden en Predikanten seer dienstigh en nuttigh om te lesen.
52524: VIRET, P. - Instruction chretienne, tome premier
163191: VIRGOE, ROGER [ED.]. - Illustrated Letters of the Paston Family. Private Life in the 15th Century.
165840: VIRMAUX, ALAIN & ODETTE VIRMAUX - La constellation surréaliste.
144021: VIRMAUX, ALAIN & ODETTE VIRMAUX - Les grandes figures du surréalisme international.
55610: VIROLI, MAURIZIO - Niccolo's smile. A biography of Machiavelli
143696: VIROLI, MAURIZIO [MIEKE GEUZEBROEK & PIETHA DE VOOGD - TRANSL.]. - De glimlach van Niccolò. Een biografie van Machiavelli.
122319: VIS, MR. DIRK - Rembrandt en Geertje Dircx. De identiteit van Frans Hals' portret van een schilder en de vrouw van de kunstenaar.
152821: VIS, G.N.M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744-1994.
160510: VIS, G.N.M. - 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar, 1341-1991. Hoofdstukken uit de geschiedenis en voorgeschiedenis van de Alkmaarse zieken- en gezondheidszorg.
160508: VIS, G.N.M. & J.P. GUMBERT [ED.]. - Egmond tussen Kerk en wereld.
155642: VIS, JURJEN & WIM JANSE [EDS.]. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
151349: VIS, DIRK - Een jonge vrouw geschilderd door Govert Flinck 1655.
143821: VIS, R. G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten [1819-1821].
4133450: VISCH, H. & TONSBEEK, C. - Pelter. Brieven uit Bali, 1948-1971. Bewerkt door Th.v.d.End.
4018713: VISCHER, L. (HRSG.) - Theologie im Entstehen. Beiträge zum ökumenischen Gespräch im Spannungsfeld kirchlicher Situationen. (TB 59)
4142125: VISCHER, L. - Die Auslegungsgeschichte von I. Kor. 6, 1-11. Rechtsverzicht und Schlichtung.
4061060: VISCHER, M. (HUS, JOH.) - Jan Hus. Aufruhr wider Papst und Reich.
4018715: VISEE, G. - Onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen. Keuze uit de persarbeid van Ds G.Visee.
163195: VISENTINI, BRUNO [ET AL.]. - Die Pferde von San Marco.
144944: VISHNIAC, ROMAN [ELIE WIESEL - FOREW.] - A Vanished World.
88272: VISSCHER, H. - Stemmen uit de wolk der getuigen (Deel 3)
88099: VISSCHER, H. / DIEPENHORST, P.A. - Christendom en maatschappij. Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School door P.A. Diepenhorst.
81865: VISSCHER, L.G. - Leiddraad tot de algemeene geschiedenis van het vaderland, van den vroegsten tijd tot op onze dagen (3 delen, complete set)
91464: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 45e jaargang. 6 januari 1940 - 28 december 1940.
130133: VISSCHER, JACQUES DE - De immorele mens. Een ethicologie van het kwaad.
110624: VISSCHER, JACQUES DE (ED.) - Mosterdzaadjes van het bestaan. De waarde van de kleine dingen.
93855: VISSCHER, MARJA - Westmaas in vroeger tijden
92596: VISSCHER, MARJA - Klaaswaal in vroeger tijden
61305: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken
91455: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 43e jaargang. 1 januari 1938 - 24 december 1938.
89357: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden
88411: VISSCHER, W. - De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen
88697: VISSCHER, H. - Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden op den 17en Maart 1933 des namiddags te 4 uur.
86339: VISSCHER, W. E.A. - De toekomst van de gereformeerde gezindte
91463: VISSCHER, H. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 44e jaargang. 7 januari 1939 - 23 december 1939.
160646: VISSCHER, DR. H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Band II. Die Hauptprobleme.
90749: VISSCHER, W. - De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen
146302: VISSCHER, H.J.J.D. - Honderd jaar Capucijnen in de Liemers. Een geschiedenis van klooster en kerk te Babberich, 1885-1985, in twee delen. Deel 1: Het Klooster [only part 1].
94725: VISSCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae, dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt
47342: VISSCHER, H. - Van de Leer der Praedestinatie bij Calvijn. Rede bij het nederleggen van het professoraat in de Faculteit van Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op den 14en october 1931
86025: VISSCHER, H. / L.A. VAN LANGERAAD - Het protestantsche vaderland. Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen)
157798: VISSCHER, B. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
82940: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amsius zijn leven en werken
83122: VISSCHER, W. - Zeven woorden, korte uitleg van Bijbelse begrippen. (Handvatserie deel 1)
94965: VISSCHER, JOHANNES - Afrekening in de Alpen
131907: VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung.
4138776: VISSCHER, R. - Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
4003058: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. I.Prolegomena. II.Die Hauptprobleme.
4300631: VISSCHER, J. DE & J.P.WILS (RED.) - Mythische figuren van de moderniteit. Ingeleid door A.Braeckman. (Faust, Don Quichotte, Don Juan, Anna Karenina, e.a.)
52262: VISSCHERUS, J. - De Wenende Christus
52283: VISSCHERUS, J. - Zielroerende bedenkingen
5222: VISSCHERUS, HADRIANUS - De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gemeene Christenheyt, ontleedt, verklaert, ende door vele nuttige Leeringen stichtelijk toege-eygent, volgens de Beschrijvinge vanden H. Evangeliste Lucas, Act. 1, 4-15.
5821: VISSCHERUS, HADRIANUS - De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gemeene Christenheyt, ontleedt, verklaert, ende door vele nuttige Leeringen stichtelijk toege-eygent, volgens de Beschrijvinge vanden H. Evangeliste Lucas, Act. 1, 4-15.
2227300966: VISSCHERUS, HADRIANUS - Conciones Festales, Ofte De Stichtelijcke en Troostelijcke Feest-Predicatien, Over Christi Geboorte, Smartelijcke Besnijdenisse, Triumphante Opstandinge, Heerlijcke Opvaringe ten Hemel, Sendinge des H. Geestes over d'Apostelen, En een Toegift op het Pinckster-Feest. Neffens den Herder en het Schaep. Alles seer treffelijck verhandelt. Noyt aldus gedruckt, zijnde van merckelijcke Druck-fouten verbetert.
5679: VISSCHERUS, HADRIANUS - Het Paesschen-Feest der Christelijcke Kercke, ofte De Evangelische Historie van Jesu Christi triumphante Opstandinghe van den dooden, uyt alle de vier H. Evangelisten ontleedt, verklaert ende tot dienst van alle Christi-geloovigen, door verscheyden stichetlijcke Leeringen ende Nuttigheden toegheeyghent. Den tweeden Druck.
1445: VISSCHERUS, JOHANNES - Christelicke Zede-Kunst, Voor-gestelt ende begrepen in de Verklaringe ende uyt-breydinge van het twaelfde Capittel des H. Apostels Pauli aen den Romeynen. In welcke de Text kortelick ont-ledet, duydelick verklaert, ende met Leeringen, versterckt door Exempelen ende Redenen, tot verscheyden nuttige gebruycken toe-ge-eygent wordt.
130214: VISSER, MR. W.M.G. - Meststoffenwet met uitvoerings- en Europese regelgeving [3.3a - I]
102250: VISSER, M.J.C. - Pieter Bruegel. Een nieuwe interpretatie.
84481: VISSER 'T HOOFT, W.A. / J.H. OLDHAM - The church and its function in society
100307: VISSER, CAROLIIJN - Onder indianen en goudzoekers.
92009: VISSER, JOOP E.A. - Nederlandse Ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
100415: VISSER, PH.C. - Naar onbekend Midden-Azië. Tusschen Kara-Korum en Hindu-Kush.
4044210: VISSER, H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament.
4044211: VISSER, H.A. - Vrouwen uit het Oude Testament / Vrouwen uit het Nieuwe Testament.
143411: VISSER, ANNEKE - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958.
143896: VISSER, ANTHONYA - Blumen ins Eis. Lyrische und literaturkritische Innovationen in der DDR. Zum kommunikativen Spannungsfeld ab Mitte der 60er Jahre.
30502: VISSER, J. - Rovenius und seine Werke. Beitrag zur geschichte der Nordniederländischen Katholischen Frömmigkeit in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts. Van Gorcum's Historische Bibliotheek Nr. 79
153741: VISSER, MIES [ED.]. J.C.M. WARNSINCK - FOREW.]. - Cornelis Taemsz Vaygats ofte de Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
152358: VISSER, CAROLIJN & SASZA MALKO - En nog steeds hebben wij twee vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-Indië.
89581: VISSER, A. - De school als leer- en leefgemeenschap. Een schoolconcept voor christelijk / reformatorisch onderwijs. Achtergrondstudies en bouwstenen ten dienste van het reformatorisch schoolbeleidplan. Deel 5.
82340: VISSER, J. TH. DE - Hebreeuwsche Archaeologie naar de nieuwste schrijvers (2 delen in 1 band)
140715: VISSER, J.H. - Prins Hendrik de Zeevaarder.
104626: VISSER, THEO & ROBERT-JAN HEIJNING - Beroemde merken.
30017: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden
92207: VISSER, PIET - Sporen van Menno, het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten
161242: VISSER, DR. J. - Rovenius und seine Werke. Beitrag zur Geschichte der nordniederländischen katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
54275: VISSER, HUGO BASTIAAN - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw
104584: VISSER, PH.C. - Naar de Himalaya en Karakorum.
94385: VISSER, PIET - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse Stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. Deel I: Tekst. Deel II: Noten, bijlagen, literatuuropgave, register (2 delen)
4066580: VISSER, G. (MANDE, H.) - Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche Mystiek. (Diss.)
4053279: VISSER, H. - Poikila. Een bundel bonte schetsen. Voorwoord van H.Th.Obbink.
4013028: VISSER, C.CH.G. (LUTHER, M.) - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546. (Diss.)
4008433: VISSER, J. - Album collegii studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
4007336: VISSER `T HOOFT, W.A. - Heel de kerk voor heel de wereld. Balans van de oecumene.
53245: VISSER, HUGO BASTIAAN - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw
81551: VISSER, DERK - Zacharias Ursinus, leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank
91764: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
92169: VISSER, CASPER CHRISTAIAAN GERRIT - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
141804: VISSER, J.C. & TH.M. ELSING & P.A. HENDRIKX [ET AL.]. - Schoonhoven en Nieuwpoort [Historische Stedenatlas van Nederland].
60783: VISSER. H. - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening, de rol van de kerk in de postindustriele stad
83294: VISSER, J. - Album collegii studiosorum ex gymnasio Leov Ardiensi (1626-1668)
88453: VISSER, DERK - Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werk van Philippus Melanchthon (1497-1560)
85531: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12
153944: VISSER, MARIE S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde.
146049: VISSER, DERKWILLEM - De Nederlandse vlag in heden en verleden.
142429: VISSER, L. - Driehonderd jaar Slotlaan. De geschiedenis van een winkelstraat.
60782: VISSER. D. - Paraklese in het perspectief van de parousie (De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12)
150209: VISSER, G. - Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche Mystiek.
152839: VISSER, R.P.W. & H.J.M. BOS & L.C. PALM & H.A.M. SNELDERS [ED.]. - New Trends in the History of Science. Proceedings of a Conference held at the University of Utrecht.
167453: VISSER, JOOP - Nederlandse ondernemers 1850-1950: Gelderland - Utrecht.
92241: VISSER, H. - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
84488: VISSER 'T HOOFT, W.A. - The background of the social gospel in America
53507: VISSER, A.J. - Nikephoros und der Bilderstreit. Eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der Ikonoklastischen wirren
4142255: VISSER, FRANK (WILBER, K.) - Ken Wilber. Denken als passie.
94711: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
143172: VISSER-ZACCAGNINI, DRS. ROSA - G.C. Bremer 1880-1949. Rijksbouwmeester.
141368: VISSER, FRIGO [ED.]. - Joan Seyferth. De verbeelding. Keramische plastieken van oost naar west uit de jaren 1982-'89.
130310: VISSER, PH.C. [ED.] [& DR. H.G. CANNEGIETER & PROF. DR. B.G. ESCHER & DR. J.TH. HENRARD] - Naar Himalaya en Kara-Korum. & Bijlage, bevattende de wetenschappelijke uitkomsten der Kara-Korum Expeditie 1922 van Ph.C. Visser en Mevrouw J. Visser-Hooft.
166675: VISSER, AD DE - Uit de eerste hand. De Middeleeuwen 2 [ = only].
165792: VISSER, MICHIEL - Een wolkje ongenoegen.
160051: VISSER, R.P.W. & C. HAKFOORT. [ED.] - Werkplaatsen van wetenschap en techniek. Industriële en academische laboratoria in Nederland 1860-1940.
158369: VISSER, J. & G.N. VAN DER PLAAT [EDS.]. - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1643-1649 & 1651 - 1654.
157773: VISSER, DR. C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
157385: VISSER, M.J. - De Haagse boekhandel 1900-1961.
155615: VISSER, CAROLIIJN - De kapers van Miskitia.
89291: VISSER, W.F.H. - Willem van Oranje de Vader des Vaderlands. Met platen van Corrie Leefland. (Historische Figuren IX)
31416: VISSER-SLUITER, C. - Een jongen uit Stavenisse
161924: VISSER, P. - Heemskerck voor Gibraltar.
83149: VISSER, PIETER - Broeders in de geest, de doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philpsz. Schalaelje tot de Nederlandse stichtelijke eeuw in de zeventiende eeuw (complete set)
87249: VISSER, H. - Vijftal predikatiën
4062113: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Deel 6. Psalm 126-150. Het altijd jonge lied.
101763: VISSER, P.H.B. DE - Growth and nutrition of Douglas fir, Scot pine and pedunculate oak in relation to soil acidification.
83790: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
53243: VISSER, PIET - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. (2 delen)
87559: VISSER, H. - Op weg naar Jeruzalem
95105: VISSER, H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (6 delen + Psalm 119) (Totaal: 7 banden)
131114: VISSER, GEERT & KUBUS VAN INGEN & RAN MARTENS [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Aap Noot Betuwe. Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum.
131112: VISSER, GEERT & JOHN MULDER & CHRIS DE BONT [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Van boezeroen en hoge zije. De Betuwe in de 19e eeuw.
103474: VISSER, J.C. & TH.M. ELSING & P.A. HENDRIKX [ET AL.]. - Schoonhoven en Nieuwpoort [Historische Stedenatlas van Nederland].
4135498: VISSER, D. - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tes.4:13-5:11 en 2 Tes. 1:5-10 en 2:1-12.
53153: VISSER, P.J. - Bemoeienis en getuigenis. Het leven en de missionaire theologie van Johan H. Bavinck (1895-1964)
4001448: VISSER, A.J. (NIKEPHOROS) - Nikephoros und der Bilderstreit. Eine Untersuchung über die Stellung des Konstantinopeler Patriarchen Nikephoros innerhalb der ikonoklastischen Wirren. (Diss.)
84515: VISSER, P. - Taco de minstreel (Gravin Aleida) Historisch verhaal. Geïlustreerd door J.H. Isings Jr.
54207: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad
4141775: VISSER, A. - De tien geboden. Interviews met o.a. Jan Blokker, Jeroen Brouwers, Arthur japin, Nico ter Linden, Ramsey Nasr, Theo Maassen, Henk de Velde.
102857: VISSER, RIENK - Verlichting en interieur.
93917: VISSER, SIBBE JAN - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid
31136: VISSER, JACOBUS GERARDUS - PTT 1940-1945. Beleid en bezetting
4066590: VISSER, G.J. - LaZamon. An Attempt at Vindication. (Diss.)
4134740: VISSER, M. - Conversion Growth of Protestant Churches in Thailand. (Mission 47)
4137042: VISSER, A. - Over smalle wegen. De tien geboden volgens Cisca Dresselhuys, Willem Aantjes, de prins van Lignac, e.a.
4026486: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek. van de kerkgeschiedenis voor christelijke MULO-scholen.
161154: VISSERING, MR. S. - "Het wisselregt der XIXde eeuw. Naar aanleiding van de "" Allgemeine Deutsche Wechsel-Ordnung "" onderzocht en vergeleken."
122556: VITAL, DAVID - Zionism: The Crucial Phase.
104890: VITALE, ELODIE - Le Bauhaus de Weimar 1919-1925.
30707: VITEAU, J. / MARTIN, FRANÇOIS - Les Psaumes de Salomon. Introduction, texte Grec et Traduction
92084: VITERBIENSIS, AEGIDII - Aegidii Viterbiensis O.S.A. Resgestae Generalatus (2 volumes)
143152: VITHOULKAS, GEORGOS - Homöopathisches Seminar. Esalen-Seminar. Band 1 & 2: Ein Lehr- und Übungsbuch [only].
155638: VITHOULKAS, GEORGE - Alles over homeopathie. De principes - de praktijk.
130035: VITHOULKAS, GEORGE - Materia medica viva. Volume 2: Ammoniacum Gummi to Argentum nitricum [only]
9803: VITRINGA, CAMPEGIUS/BOMBLE, CHRISTIAN JOHANN - Anakrisis Apocalypsios Joannis Apostoli qua In veras interpretandae Ejus hypotheses diligenter inquiritur, & ex iisdem Interpretatio facta, certis Historiarum Monumentis confirmatur atque illustratur. Tum quoque quae Meldensis Paesul Bossuetus hujus Libri Commentario supposuit, & Exegetico Protestantium Systemati in Visis de Bestia ac Babylone Mystica objecit, sedulo examinantur. Editio Altera, cum cura recognita, his illis in locis auctior. Accedit huic Editioni Index accuratus, cum Locurum Scripturae S. & Vocum Hebraearum ac Graecarum, per occasionem expositarum, tum Rerum hoc Libro contentarum. WITH: Analysis nec non Chronotaxis Apocalypticae. (Ad mentem CL. Viri Campegii Vitringa. In suo Commentario Apocalyptico, Editione altera.) Adornante Christiano Joanne Bomble.
8761: VITRINGA, CAMPEGIUS - De Brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente der Galaten, als mede aan Titum, en uitgeleesene Keurstoffen, Van eenige voorname Texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche Tale aan de Voedsterlingen van de Akademie te Franeker. En nu in 't Nederduits vertaalt.
7910: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaringe over de Agt eerste Capittelen van de Brief Pauli aan de Romeinen, Voormaals opgegeven in de Latijnsche Tale aan de Voedsterlingen van de Academie tot Franeker.
7827: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaring van de Evangelische Parabolen. Voormaals, in de Latynsche Taale, opgegeven aan de Voedsterlingen van de Academie te Franeker. Vertaalt en met eenige Byvoegselen en Aanteekeningen opgeheldert, door Johannes d'Outrein. Tweeden druk.
8936: VITRINGA, KAMPEGIUS - Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, Waarin de Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren onderzoek gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en opgeheldert wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche Volkeren, Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en Tiriers. Uit het Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak.
163114: VITRINGA, MR. C.L. - Staatkundige geschiedenis der Bataafsche Republiek [Vol. 1 & 2].
4285: VITRINGA, CAMPEGIUS - Commentarius in Librum Prophetiarum Jesaiae, Sensus orationes Ejus sedulo investigatur, in veras Visorum interpretandorum Hypotheses inquiritur, & ex facta Interpretatio antiquae Historiae Monumentis confirmatur atque illustratur: Cum Prolegomenis. Pars Prior. Insertae sunt Operi Notitiae Gentium Exerarum, Babyloniorum, Philistaeorum, Moabitarum, Syrorum Damascenorum, Aegyptiorum, Arabum Cuschaeorum, & Tyriorum: Et Tabula Topographica antiquae Moabitidis, ad Prophetiam de hac Gente, Capitibus XV & XVI comprehensam, rectius intelligendam, concinnata. Editio Nova, Prioribus accuratior. Praemittitur Laudatio Funebris, In memoriam Cl. Auctoris habita a Viro Celeb. Alberto Schultens, Ling. Orient. Professore.
7952: VITRINGA, CAMPEGIUS - Verklaringe en Heilige Bedenkingen over de Verborgene sin der Miraculen van Jesus Christus. Als meede Allegorische en Mysticque Uitbreidinge van het Mosaische Verhaal nopens de Sesdaagsche Scheppinge. En Verklaringe over eenige Prophetische Schriften, als II. Sam. XXIII. vss. 1-7. Psalm LXVIII. Ps. VIII. en XLV. Voormaals opgegeven in de Latijnsche Tale aan de Voesterlingen van de Academie tot Franeker. En nu in 't Nederduitsch Vertaalt. Met een Voorreden over de Sin van de H. Schrift, door den Vermaarden Heer Herman Venema.
9683: VITRINGA, CAMPEGIUS - De Brief van den Apostel Paulus aan de Gemeente der Galaten, als mede aan Titum, en uitgeleesene Keurstoffen, Van eenige voorname Texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche Tale aan de Voedsterlingen van de Akademie te Franeker. En nu in 't Nederduits vertaalt.
9685: VITRINGA, CAMPEGIUS - Nauwkeurig Onderzoek Van De Goddelyke Openbaring Des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven.
9686: VITRINGA, CAMPEGIUS - Nauwkeurig Onderzoek Van De Goddelyke Openbaring Des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven.
151204: VIVIAN, FRANCES - Die Sammlung des Consul Smith. Meisterwerke Italienischer Zeichnung aus der Royal Library, Windsor Castle. Von Raffael bis Canaletto.
4136464: VJECSNER, P. - On Proof for the Existence of God, And other Reflective Inquiries.
121129: VLAAMS FILOLOGENCONGRES - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957.
158214: VLAAMS FILOLOGENCONGRES - - Handelingen van het eenentwintigste Vlaams Filologencongres. Leuven 12 - 14 april 1955.
161155: VLAAMSCH BOEK- EN BIBLIOTHEEKWEZEN - - Handelingen van het Tweede Wetenschappelijke Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent 31 maart - 4 april 1932.
92913: VLAARDINGERBROEK, J. - Sefanja
4276051: VLAARDINGERBROEK, J. (TEKST EN TOELICHTING) - Klaagliederen.
4043503: VLAARDINGERBROEK, J. - Jezus Christus tussen joden en christenen. (Bij-tijds geloven)
104831: VLAEMINCK, SIEG - Omtrent de Trudo-Abdij in Sint-Truiden.
161113: VLAM, DAVE - Benelux Biergids. Alle biermerken en hun makers in Nederland, België en Luxemburg.
110062: VLAMINCK, ALFOND L. DE - Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, onder kenspreuk: Ghebloeyt int Wilde, te Thielt.
30001: VLAMING, PIETER DE - Jeugdherinneringen. Zand er over?
92324: VLASBLOM, J. - Rondom de Oude Kerk van Charlois
86991: VLASTUIN, W. VAN - Gezalfd en bedreigd. Het leven van David. (Deel 1)
92272: VLASTUIN, W. VAN - Naar het hart van Jeruzalem, over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking
84667: VLASTUIN, W. VAN - De geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
92967: VLASTUIN, W. VAN - Wordt vervuld. Over het werk van de Heilige Geest.
86995: VLASTUIN, W. VAN - Bedreigd en ontkomen. Het leven van David, deel 2.
51905: VLASTUIN, DS. W. VAN - Gezalfd en bedreigd [Het leven van David - Deel 1]
61406: VLASTUIN, W. VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758)
100269: VLEDDER, W.H. VAN - Cyrano de Bergerac 1619-1655. Philosophe ésotérique.
4138070: VLEDDER, E.J. - Conflict in the Miracle Stories. A Socio-Exegetical Study of Matthew 8 and 9.
156467: VLEESCHDRAGER, EDDY - Hardheid 10 Diamant. Geschiedenis - bewerking - handel.
88004: VLEKKE, BERNARD H.M. - Evolution of the Dutch Nation
100090: VLEKKE, BERNARD H.M. - Nusantara. A History of the East Indian Archipelago.
55762: VLEKKE, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert. Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639
91523: VLERK, L.C. VAN DER E.A. - Utrecht ommuurd. De stedelijke verdedigingswerken van Utrecht.
130049: VLERK, PROF. DR. I.M. VAN DER & PROF. DR. MR. F. FLORSCHÜTZ - Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ond land bewoonden.
152155: VLES, IR. HANS - Hallo Bandoeng. Nederlandse Radiopioniers [1900-1945].
55605: VLETTER, A. DE - Na lange marsch.... Omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld
85223: VLETTER, A.C.C. DE - Pipper valt door de aarde. Geïllustreerd door Frans Lazarom
4143400: VLEUGELS, G.A.M. - De brieven aan de Kolossenzen en aan de Efeziërs in synopsis. Een studie van hun literaire verwantschap. (Diss.)
92329: VLIEGEN, C. VAN - Van geslacht tot geslacht. Hervormd Achterberg en het levenswerk van Coenraad van Viegen V.D.M.
156181: VLIEGEN, MAURICE. - Verben der auditiven Wahrnehmung im Deutschen und Niederländischen. Eine Beschreibung ihrer semantischen Struktur und syntaktischen Umgebung.
150593: VLIEGENTHART, ADRIAAN W. - Het Loo Palace. Journal of a Restauration.
151539: VLIEGER-MOLL, WILLEMIEN - Isaac Israels in Den Haag.
162460: VLIEGER-DE WILDE, KOEN DE [ED.]. - Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen / Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders.
91881: VLIEGHE, HANS - Flemish art and architecture 1585-1700
143557: VLIEGHE, DR. HANS - De schilder Rubens.
160604: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
85002: VLIES, BAS VAN DER - Elke dag van de partij. Dagboek 2008
92769: VLIES, B.J. VAN DER E.A. - Gods trouw en goedheid prijzen. SGP-partijredes 1987-2010. Gehouden op de Algemene Vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij door ir. B.J. van der Vlies, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer der Staten generaal van 1986-2010
90665: VLIET, JOEP VAN DER - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
53418: VLIET, ADRI P. VAN - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665)
92345: VLIET, JAN VAN - Ketters rond de Dom. De reformatie in Utrecht, 1520-1580
168053: VLIET, DR. M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
152085: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatische Verlichting.
161757: VLIET, RIETJE VAN - Elie Luzac [1721-1796]. Boekverkoper van de Verlichting.
145462: VLIET, DR. M. VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795.
162845: VLIET, E.CH.L. VAN DER - Strabo over Landen, Volken en Steden.
167775: VLIET, EDDY VAN - Vader.
165436: VLIET, EDDY VAN [ED.]. - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
165092: VLIET, ADRI P. VAN - De Citadel. Cultureel bolwerk.
158367: VLIET, H.T.M. VAN & P.M.W. ROBINSON [EDS.]. & ANNE METTE HANSEN & ROGER LÜDEKE [ET AL.]. - The Book as Artefact Text and Border.
158116: VLIET, H.T.M. VAN [ED.]. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
156828: VLIET, H.T.M. VAN [ED.]. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
160693: VLIET, H.T.M. VAN [ED.]. - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman [1922-1940].
86889: VLIET, J. VAN - Viertal leerredenen over 2 Corinthe 3:6b, Mattheüs 7:7b, Jeremia 18:1-6, Lucas 15:3-7
110501: VLIET, DRS. G. VAN - Het psychologisch experiment. Een praktische en theoretische inleiding op de experimentele methode in de gedragswetenschappen.
93461: VLIET, J. VAN - Een getrouw woord. Ter nagedachtenis aan ds. J. van Vliet
4138111: VLIET, H.VAN - No single Testimony. A Study on the Adoption of the Law of Deut. 19:15 par. into the New Testament. (Diss.)
93901: VLIET, PIETER VAN DER - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting
4143674: VLIET, KAJ VAN - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
88318: VLIETSTRA, A. - Het Woord Gods in onze Geloofsbelijdenis. Toelichting op de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
87611: VLIETSTRA, A. - Tot Zijn verheerlijking. Een viertal predikaties benevens een lezing over artikel 12 der Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4004918: VLIJM, J.M. (BARTH, K.) - Het religie-begrip van Karl Barth. Een onderzoek naar de betekenis van Barths religie-begrip v.d. discussie o.d. nietchristelijke godsdiensten in de Protestantse zending. (Diss.)
60787: VLIJM. J.M. - Het religie-begrip van Karl Barth
92526: VLIS, J.A. VAN DER - Texel, land en volk in de loop der eeuwen
146333: VLOBERG, M. - La Vierge et l' Enfant dans l'Art Français.
4029105: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
4029107: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
4005429: VLOEMANS, A. (ERASMUS, DES.) - Erasmus. Een levensbeeld met een keuze uit zijn brieven.
161729: VLOEMANS, DR. A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
4070940: VLOET, J. V.D. - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
151806: VLOORS, LIEVE - Natuurlijk kantklossen. Handleiding en patronen voor kunstzinnig kantklossen [with Bobbin Lace Patterns].
81840: VLOT, H. - De voetstappen der schapen, tien leerredenen
81389: VLOT, H. - Geloof verwisseld in aanschouwen
86204: VLOT, H. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen
86207: VLOT, H. - Geloof verwisseld in aanschouwen
86884: VLOT, H. - De voetstappen der schapen. Tien leerredenen.
93235: VLOT, H. - De voetstappen der schapel, deel II. Vijftien leerredenen
90069: VLOTEN, J., VAN - Nederlandse geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht
84906: VLOTEN, JOH. VAN - Nederland tijdens de volksopstand tegen Spanje, 1564-1582, naar de oorspronkelijke bescheiden (2 delen)
88841: VLOTEN, J. VAN - Nederlandsche Geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. (2 delen in 1 band)
9687: VLOTEN, J. VAN - Het Beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd, de dagen der Dordsche Synode. Door Chonia.
95548: VLUG, ALBERT - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit
4139839: VLUGT, W.V.D. (KUENEN, A.) - Levensbericht van Abraham Kuenen.
162110: VLUGT, M.J. VAN DER - Spraakgeluid en woordherkenning. Het relatieve gewicht van het begin en eind van een gesproken woord.
130669: VOADEN, ROSALYNN - God's Words, Women's Voices. The Discernment of Spirits in the Writing of Late-Medieval Women Visionaries.
157109: VODOSEK, PETER [ED.]. - Das Buch in Praxis und Wissenschaft. 40 Jahre Deutsches Bucharchiv in München. Eine Festschrift.
122441: VOEGELIN, ERIC - Plato and Aristotle Vol. 3: Order and History].
4143141: VOELKLE, W.M. & GOLUB, I. - Farnese Book of Hours. Ms M.69 of the Piermont Morgan Library New York. With Commentary by W.M.Voelkle and I.Golub. Facsimilé reprint with colour plates.
121097: VOELZ, GÜNTER - Issum. Zweihundert Jahre deutsche Geschichte. Von dr Französische Revolution bis zur kommunalen Neuordnung.
100308: VOERMAN, J. [ED. - ET AL.]. - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950.
153295: VOERMAN, GERRIT & LUCAS OSTERHOLT - De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw.
83841: VOERMAN, J. - Het conflict Kuyper-Heemskerk (With a summary in English)
82696: VOERMAN, J. E.A. - Gedenkboek van de Utrechtse Indologen Vereeniging 1925-1950
144252: VOERMAN, J. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
156476: VOERSTER, JÜRGEN - 160 Jahre E.T.A. Hoffmann-Forschung. Eine Bibliographie.
156975: VOERSTER, JÜRGEN - Geschichte der Firmen Koehler & Volckmar - Koch, Neff & Volckmar - Koch, Neff & Oetinger Verlagsauslieferung [2 Vols. Compl.].
53005: VOET, LEON - De Gouden Eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw
6747: VOET, JOANNES EUSEBIUS - De Redelykheid van den Geestelyken Godsdienst in eenige deelen van denzelven overwogen. In zes verhandelingen.
4300978: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg,. behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband enz. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, enz. Met 2 uitvouwbare platen.
151350: VOETEN, JESSICA [ED.]. - Een Nederlands wonder. Holland festival 1947 - 1997.
157818: VOETEN, BERT [MARGA MINCO - INTROD.]. - Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert Bakker Senior 1954-1969.
47524: VOETIUS, GISBERTUS/AMEZES, WILLEM - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Prima. Edidit F.L. Rutgers. WITH: Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Secunda. Edidit Ph.J. Hoedemaker. WITH: D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum Fasciculus. Recognovit et Praefatus est D. Abr. Kuyper. WITH: Willem Amezes. Vijf Boeken van de Conscientie en haar Regt of Gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink (resp. Bibliotheca Reformata Vol. 2, 3, 4 & 10)
92490: VOETIUS, GISBERTUS / HOORNBEECK, JOHANNES - Een disputatie van Gisbertus Voetius over geestelijke verlangingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.
55055: VOETIUS, GIJSBERTUS - Twistrede over het toneel (Disputatio de Comoediis). Gehouden en voorgesteld aan de Hogeschool te Utrecht. Naar de uitgave in de Nederlandse taal van 1660
93013: VOETIUS, GYSBERTUS - De Uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten
90119: VOETIUS, GYSBERTUS - De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. / De Godsvrucht, vereischte tot de wetenschap. (2 werken in 1 band)
8762: VOETIUS, GISBERTUS/HOORNBEEK, JOHANNES - Gisberti Voetii Disputaty van Geestelicke Verlatingen. Vervolght door Johannes Hoornbeek. Den vierden Druck, op nieuws Oversien, Vermeerdert, en Verbetert.
30851: VOETIUS, GISBERTUS - Gisberti Voetii. Tractatus selecti de politicia ecclesiastica. Series prima
46838: VOETIUS, GIJSBERTUS/AMEZES, WILLEM - D. Gysberti Voetii Selectarum Disputationum Fasciculus, recognit et praefatus est D. Abr. Kuyper. WAARBIJ: Willem Amezes Vijf Boeken van de Conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuur plaatsen vermeerdert door C. van Wallendal. Wederom uitgegeven door W. Geesink.
20501: VOETIUS, GIJSBERTUS - Gisberti Voetii Tractatus Selecti de Politica Ecclesiastica. Series Prima. Edidit F.L. Rutgers. WITH: Series Secunda. Edidit Ph.J. Hoedemaker.
9248: VOETIUS, GISBERTUS - Voetius' Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus, Naar Pudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door Dr. A. Kuyper.
87085: VOETIUS, GIJSBERTUS - Meer dan wijsheid
55765: VOETS, B. - De schittering van de Kroon
141776: VOGEL, MARTIN (ED.) - Beiträge zur Musiktheorie des 19. Jahrhunderts.
153759: VOGEL, DR. J.PH. - Journaal van J.J. Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713.
141668: VOGEL, JAAP - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur.
53855: VOGEL, WILLEM - Evangeliemotetten voor het kerkelijk jaar
4058468: VOGEL, H.(PLANCK, M.) - Zum philosophischen Wirken Max Plancks. Seine Kritik am Positivismus.
150411: VOGEL, EZRA F. - Deng Xiaoping and the Transformation of China.
101657: VOGEL, MARIANNE - Baard Boven Baard. Over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
165785: VOGEL, C. - Natuurwandelen in Nederland. Op zoek naar dier en plant [& 36 wandelkaarten].
165495: VOGEL SAWYER, KIM - De roep van je hart.
161768: VOGEL, JAAP [LEO LUCASSEN & WIM WILLEMS - EDS.]. - Nabije vreemden. Een eeuw wonen en samenleven.
91527: VOGEL, C.J. DE - Philosophia. Part I. Studies in Greek Philosophy.
53548: VOGEL, JAROSLAV - Leos Janacek
4007341: VOGEL, C.J. DE - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze.
47682: VOGEL, WILLEM - Voorspelen in de eredienst, I: Een wegwijzer om zelf voorspelen te maken
4025064: VOGEL, P. (HEGEL, G.W.F.) - Hegels Gesellschaftsbegriff und seine geschichtliche Fortbildung. durch Lorenz Stein, Marx, Engels und Lasalle.
142886: VOGEL, DR. CARL ADOLF [ED.]. - Jagdschätze im Schloss Fuschl.
4053286: VOGEL, H. - Der bittende Christus. Und andere Legenden.
4058443: VOGEL, F.J. - Rom und die Ostkirchen.
52117: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld (In gesprek met de ouderlingen P.Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, e.a.)
81783: VOGELAAR, L. - Een gedenksteen opgericht, facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika
93560: VOGELAAR, L. / VOGELAAR, C. - Zo gij Zijn stem dan heden hoort, meditaties
153190: VOGELAAR, RIJN - De Superpromoter. Over de kracht van enthousiasme.
88452: VOGELAAR, L. - Pelgrims komen thuis. Uit het leven ds. E.L. Meinders en zijn echtgenote.
83362: VOGELAAR, L. - Die hier bedrukt met tranen zaait. Uit het leven van Ds. J. Vreugdenhil
82735: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld, in gesprek met de Ouderlingen P. Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, W. Droogers, E. Dijkgraaf, C. Huisman, A. Kaashoek, W. Stoop en C. van Welie
81399: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken, 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen
85543: VOGELAAR, L. - Weerdigh t' aenmercken. 165 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen.
89610: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld. (Deel 2) Uit het leven van de ouderlingen: A. Bac, C.N. van Dis, C. de Knegt, L. Nieuwenhuyzen, G.J. van de Pol, L.W. van der Sluijs, L. Staat te Mijdrecht, M. Versteeg.
92732: VOGELAAR, L. - Banden die niet breken. Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
82683: VOGELAAR, L. - Tot opzieners gesteld, in gesprek met de Ouderlingen P. Boom, G. Bouwheer, O. Brouwer, W. Droogers, E. Dijkgraaf, C. Huisman, A. Kaashoek, W. Stoop en C. van Welie
91706: VOGELAAR, L. - Een zon en schild. 8 preken.
82723: VOGELAAR, L. - Blaast de bazuin
91721: VOGELAAR, C. - Getuigen van de enige Naam
31337: VOGELAAR, L. - Die hier bedrukt met tranen zaait. Uit het leven van Ds. J. Vreugdenhil
165814: VOGELAAR, ELLA & ONNO BOSMA - Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap.
87074: VOGELAAR, C. - Weid uw volk (twee afscheidspredikaties, de bevestigingsredikatie, de intredepredikatie en drie rije predikaties).
84976: VOGELAAR, L. - In verafgelegen streken. Schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika
82667: VOGELAAR, L. - In verafgelegen streken, schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse emigranten in Noord-Amerika
89843: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Jan van Goyen
84027: VOGELAAR, L. - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
84026: VOGELAAR, L. - Banden die niet breken. Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
83798: VOGELAAR, D. - De betekenis van Waterink in onze tijd. Het streven naar een gereformeerde opvoeding en onderwijskunde (deel 6 | Kompas Serie)
131442: VOGELAAR, A.L.W. & K.F. MUUSSE & J.H. ROVERS [EDS.] - The Commander's Responsibility in Different Circumstances.
140644: VOGELAAR, CHRISTIAAN & GERBRAND KOREVAAR [EDS. - ET AL.]. - Rembrandts moeder. Mythe en werkelijkheid.
87382: VOGELAAR, L. - Een gedenksteen opgericht. Facetten uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Amerika
87383: VOGELAAR, L. - Blaast de bazuin
84275: VOGELAAR, - Weerdigh t'aenmercken. 150 jaar Gereformeerde Gemeente Benthuizen
122478: VOGELESANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Ontmoeting met Hildebrand - Langs de Waterkant - Iedere Stad een Toren [3 Vols.].
150675: VOGELESANG, HANS - De etser Anton Pieck.
4300563: VOGELS, HENR.JOS. - Codicum Novi Testamenti Specimina. Paginas 51 ex codicibus manuscriptis et 3 ex libris impressis collegit ac phototypice repraesentatas.
166602: VOGELS, FRIEDA - Dagboek 1960-1961.
130890: VOGELS, FRIEDA - De harde kern [2 Vols.]
4141774: VOGELS, W. (BB) - Jozua. (Belichting van het bijbelboek)
4300569: VOGELS (HRSG.) H.J. - Codex Rehdigeranus. Die vier Evangelien nach der lateinischen Handschrift R 169 der Stadbibliothek Breslau. Mit drei Tafeln.
61252: VOGELSANG, A.A. - De Preeken van Schleiermacher
151135: VOGELSANG-EASTWOOD, GILLIAN - Veiled Images.
105318: VOGELSANG, WILLEM [ED.]. - Die Holzskulptur in den Niederlanden. Volume 2: Das Niederländische Museum zu Amsterdam [only].
89753: VOGELSANG-EASTWOOD, G.M. - Sluiers ontsluierd
61458: VOGELSANG, A.A. - De preeken van Schleiermacher
100851: VOGELSANG, THILO - Reichswehr, Staat und NSDAP - Beiträge zur deutschen Geschichte 1930 - 1932 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Band 11)
151336: VOGELSANG-EASTWOOD, GILLIAN - Sluiers ontsluierd.
4135978: VOGELSANGER, P. - Rede, und schweige nicht!. Erlebnisse und Einsichten eines Pfarrers. (Zweiter Teil)
4138517: VOGELSANGER, P. - Mit Leib und Seele. Erlebnisse und Einsichten eines Pfarrers.
87863: VOGES, F. - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929. I. Teil: Enchiridion (Der kleine Katechismus). II. Teil: Betrachtungen zu den Hauptstücken
53669: VOGES, F. - De Grondvesting van het Protestantisme. Rijksdag te Augsburg, 1540-1930
9029: VOGET, ALBERTUS - Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen Zendbrief des Apostels Johannes. Met een Voorbericht uitgegeven door Petrus Georgius Poolsum.
9249: VOGET, ALBERTUS - Ontleedende Verklaaring van den Eersten Algemeenen Zendbrief des Apostels Johannes. Met een Voorbericht uitgegeven door Petrus Georgius van Poolsum.
9689: VOGET, ALBERTUS - Intre-Reden in de Academie Kerk van Stad en Lande den 9. Nov. 1727. over 2 Tim. 1. 1, 2. WAARBIJ: Wekkend Voorstel, en Trekkend voorbeeld, aangaande de Hoogste Christenpligt. Door een Schrivtmaatig vertoog over Luc. Cap. X. v. 42. WAARBIJ: Utrechtze Eerstelingen va Albertus Voget behelzende eene Redevoering over de Vereeniginge van Christus Priesterschap en Koninkryke, Waar mede hy het gewoone Hoogleerampt der Heilige Godtgeleertheit in de beroemde Utrechtse Academie op den 12 September plechtiglyk aanvaerde. Uit het Latyn vertaalt door Bernhardus Keppel. Een Kerk-Rede gehouden in de Dom-Kerk, over Hand. XXVI. 22, 23. op den 18 Septemb. MDCCXXXV.
165070: VOGGENHUBER, PASCAL - Leven in twee werelden. Mijn leven met bovennatuurlijke gaven.
121002: VÖGLER, GISELA & KARIN V. WELCK [EDS.]. & RENÉ KÖNIG - INTROD. - Männer Bande - Männer Bünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich [2 Vols. Compl.].
157141: VOGLER, WERNER [ED.]. - Die Kultur der Abtei Sankt Gallen.
4141238: VOGLER, W. - Jüdische Jesusinterpretationen in christlicher Sicht.
102251: VOGT-GÖKNIL, ULYA & ANDREAS VOLWAHSEN [EDS - ET AL.]. - Bouwkunst der Eeuwen [12 Volumes].
91515: VOGT, JOHANNES UND PETER - Alte Bierkrüge
143009: VOGT, HANS - Der Rhein-Maas-Weg. Hauptwanderweg X 9 des Vereins Linker Niederrhein.
143010: VOGT, HANS - Von den Netteseen zur Steinkohle. Hauptwanderweg X 12 des Vereins Linker Niederrhein-Hinsbeck-Orsoy. Ein Heimatwanderführer.
4007343: VOGT, TH. - Herausforderung zum Gespräch. Die Kirche als Partner im Gesellschaftlichen Dialog. (Diss.)
4141159: VOGT, M. - Handboek filosofie.
4141661: VOGT, J. - Het verval van Rome 200-500.
110396: VOGTS, HANS - Der Niederrhein und seine Mühlen. Das Begleitheft zur Ausstellung des Niederrheinischen Mühlenverbandes e.V. in der historischen Mühle zu Sanssouci.
53168: VOIGT, GOTTFRIED - Die neue Kreatur. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI
165032: VOIGT, ANDREA - Serveer de makrelen.
161922: VOIGT-DIEDERICHS, HELENE - Auf Marienhoff. Vom Leben und von der Wärme einer Mutter.
92823: VOIGT, GOTTFRIED - Der schmale Weg. Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Bände). Reihe I: Der schmale Weg, Reihe II: Das heilige Volk, Reihe III: Die geliebte Welt, Reihe IV: Die himmlische Berufung, Reihe VI: Die lebendigen Steine, Reihe V: Die bessere Gerechtigkeit
151009: VOIGT, DR. KARL - Die königlichen Eigenkloster im Langobardenreiche.
4024998: VOLBEDA, S. (MCCOSH, J.) - De intuitieve philosophie van James McCosh.
166946: VOLBERDA, PROF. DR. HENK W. & PROF. DR. ING. FRANS A.J. VAN DEN BOSCH [EDS. - ET AL.]. - Inspelen op globalisering. Offshoring, innovatie en versterking van de concurentiekracht van Nederland.
101858: VOLCETTI, GIOVANNI - Le origini storiche della Famiglia Mussolini. Parta Prima [All Published].
164860: VOLD, JAN ERIK [ED.]. - Ruth Maier's Diary. A Young Girl's Life under Nazism.
145058: VOLDER, KAREL - Werken in Duitsland 1940-'45.
85946: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk. Eerste deel (1816-1852)
151359: VÖLGER, GISELA & KARIN V. WELCK & KATHARINA HACKSTEIN [EDS.]. - Pracht und Geheimnis. Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien. Katalog der Sammlung Widad Kawar anlässlich einer Ausstellung des Rautenstrauch-Joest Museum.
152518: VÖLGYESI, DR. FRANZ A. - Die Seele ist alles. Von der Dämonologie zur Heilhypnose.
4007345: VOLK, H. - Das neue Marien-Dogma. Inhalt, Begründung, Bedeutung.
86554: VOLK, J.R. - Piëtisten in Duitsland
60790: VOLK. H. - Emil Brunners Lehre von dem Sunder
4300980: VOLK-KNÜTTEL, BRIGITTE (CANDID, P.) - Peter Candid. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik. Um 1548-1628. (Denkmäler Deutscher Kunst) Mit 321Abbildungen unf 64 Farbtafeln
145203: VOLKELT, JOHANNES - Arthur Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube.
4140382: VOLKEN, L. - Jesus der Jude und das Jüdische im Christentum. Mit einem Geleitwort von Erich Zenger.
142469: VOLKER [ = PIETER WILLEM DE KONING] - Verzen, liedren en sonnetten.
93075: VÖLKER, WALTHER - Gregor von Nyssa als mystiker
93278: VÖLKER, WALTHER - Der Wahre Gnokstiker nach Clemens Alexandrinus
4070865: VÖLKER, K. (BRECHT, BERTOLT) - Brecht: A Biography. Translated by J.Nowell.
152361: VOLKERS, KEES - Sporen van bedrijvigheid. Blik op utrechts industriëel verleden.
100744: VOLKERS, KEES - Spoorzoeken. Langs de littekens van een tijdperk.
102309: VOLKMANN, HANS-ERICH - Die Deutsche Baltikumpolitik zwischen Brest-Litovsk und Compiègne. Beitrag zur Kriegszieldiskussion.
4137740: VOLKMAR, G. - Jesus Nazarenus und die eerste christliche Zeit,. mit den beiden ersten Erzählern.
163249: VOLKOGONOV, DMITRI - Stalin. Triumph & Tragedy. The First Glasnost Biography.
101958: VOLKOV, S. - The Magical Chorus. A History of Russian Culture from Tolstoy to Solzhenitsyn
4137719: VOLKOV, S. - Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhund. Zehn Essays.
9250: VOLLENHOVE, CORNELIS VAN/BODAAN, PETRUS - De Zuivere en Beproefde Waarheden, Begrepen in den Heydelbergse Catechismus. Zaakelik uitgebreid, en met het H. Woordt bevestigt, tot bevordering in die kennisse, die aanzet tot het oeffenen van de ware Godzaligheid, en welke haar, dieze gelooven belyden en beleven, de waare troost geeft in leven en in sterven. Door Cornelis van Vollenhoven. WAARBIJ: Nutteloose, en Nuttige Arbeid, Tegens malkander overgestelt, In de Verklaaring, en Toepassing van de woorden by Jesaias Cap. 55 vers 2. en 3. eerste lid. Door Petrus Bodaan.
6751: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaardigen, met de Zekerste Toevlugt tot de Hoogsye Rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV Predikaatsien. WAARBIJ: Ewige Bestendigheit van Godts Woort, vertoont in een Slotpredikaatsie over I. Pet. I. 25.
8938: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaerdigen, Begrepen in dry predikaetsien.
8939: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf en Gezangen.
90692: VOLLENHOVE, JOANNES - Predikant en toerist. Het dagboek van Joannes Vollenhove. Engeland, 17 mei-30 oktober 1674. Van commentaar voorzien en uitgegeven door dr. G.R.W. Dibbets.
9252: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaerdigen, Begrepen in drie predikaetsien.
9251: VOLLENHOVE, JOANNES - De Heerlykheit der Rechtvaardigen, met de zekerste toevlugt tot de Hoogste Rechtvaardigheit, breder vertoont in XIV. Predikaatsien. De Twede Druk. Vermeerdert met vyf Perdikaatsien, over verscheide Texten. WAARBIJ: J. Vollenhoves Afscheit, genomen van de gemeente te Zwol, voor zyn vertrek naar 's-Gravenhage, den 18. van augustus, 1665.
9368: VOLLENHOVE, JOANNES - Beschrijving der Geschiednissen van het Oude en Nieuwe Testament en de Apocrijfe Boeken. Met Koperen Plaaten. Verrijkt met bijschriften en vaerzen van Johannes Vollenhove.
4073391: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Isagôgè Philosophiae. Uitgave Filosofisch Instituut Vrije Universiteit.
104159: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhove (Oud-Overijselsch Geslacht).
4142813: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Schematische kaarten. Filosofische concepties in probleemhistorische relaties. Bewerkt door K.A.Bril en P.J.Boonstra.
4068574: VOLLENHOVEN-MEIJER, M. - Concordantie bij de Gezangen van het Liedboek voor de Kerken.
104527: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE - Les Portraits, les Masques de Théatre, les Symboles Politiques. Une contribution à l'histoire des civilisations hellénistique et Romaine [2 Vols. Compl.].
100309: VOLLGRAFF, C.W. - Nieuwe opgravingen te Argos.
121709: VOLLMAR, KLAUSBERND - Handbuch der Traum-Symbole.
142671: VOLMAT, R. & C. WIART [ED.]. - Art & Psychopathology. Proceedings of the Fifth Congress of the International Society of Art and Psychopathology.
160967: VOLMULLER, H.W.J. [ED.]. - Nijhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en België.
92038: VOLNEY, CONSTANTIN FRANÇOIS - The Ruins: or A Survey of the Revolutions of Empires 1811
95180: VOLP, RAINER - Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern. Band 1: Einführung und Geschichte. Band 2: Theorien und Gestaltung (2 volumes)
150301: VOLPI, JORGE - De zoektocht naar Klingsor.
154973: VOLPI, FRÉDÉRIC - Islam and Democracy. The Failure of Dialogue in Algeria.
94720: VÖLSCHAU, JULIUS - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de Hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz. enz. Met 40 nauwkeurige afbeeldingen in kleurendruk en vele houtsneèfiguren naar oorspronkelijke teekeningen van Christian Förster en een aanhangsel, bestaande uit mededeelingen van beroemde kweekers, benevens eene voorrede van Prof. Dr. Zürn
141473: VOLTAIRE, FRANÇOIS MARIE AROUET - Précis du siècle de Louis XV [Volume Oeuvres complètes].
132064: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
4136837: VOLTAIRE, - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen.
4142363: VOLTAIRE, - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek. 20 Articles du Dictionnaire philosophique.
4300237: VÖLTER DANIEL - Die Komposition des paulinischen Hauptbriefe. I. Der Römer- und Galaterbrief.
4136768: VÖLTER D. - Die Offenbarung Johannis neu untersucht und erläutert. 2., völlig umgearb.Auflage.
122518: VOLTMAN, F.W. - Bibliografie van Bredevoort. Samengesteld ter gelegenheid van ' 800 Jaar Veste Bredevoort ' 1188-1988.
87798: VOLTMER, RITA / IRSIGLER, FRANZ - Incubi Succubi. Hexen und ihre Henker bis heute. Ein historisches Lesebuch zur Ausstellung
4019992: VOLZ, P. - Mose und sein Werk.
164146: VOLZ, HANS [FRIEDRICH WILHELM KANTZENBACH - INTROD. & HENNING WENDLAND - ED.]. - Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel.
94111: VOLZ, HANS (HERAUSGEGEBEN VON) - Melanchthons Werke. VII. Band, 1. Teil. Ausgewählte Briefe 1517-1526
100524: VONDEL, JOOST VAN DEN - Convolute Dissertations.
9925: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, Met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. WAARBIJ: Hekeldigten, met aantekeningen, uit 's Digters mont op geschreven, Nooit voor dezen gedrukt. Verçiert met kopere platen.
88892: VONDEL, I. VAN - Inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
130395: VONDEL, JOOST VAN DEN [ALBERT VERWEY - ED.] & MIEKE B. SMITS-VELDT EN MARIJKE SPIES [ED. & INTROD.] - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
146450: VONDEL, JOOST VAN DEN [ALBERT VERWEY - ED. & INTROD.]. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
4138052: VONDELING, J. - Eranos. (Diss.)
4021326: VONIER, A. - Het sacrament van het kruisoffer.
101590: VONK, ROOS - Menselijke gebreken voor gevorderden.
90599: VONK, P.G. - De victorieuze zeeslag op Schoneveld, het hol van de Ruyter.
84599: VONK, C. - De voorzeide leer. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis. (2 delen: deel IIIa en IIIb)
102810: VONK, RIKA - Toen Overburen nog het centrum was. Herinneringen aan een voorbije tijd.
84291: VONK, C. E.A. - Reformatorische Stemmen
84280: VONK, C. E.A. - De Vrije Kerk, reformatorische stemmen
4008917: VONK, C. - Huisbezoek in Gods Gemeente - Huisbezoek naar Gods geboden.
93275: VÖÖBUS, ARTHUR - Die Spuren eines Älteren Äthipischen Evangelientextes im Lichte der Literarischen Monumente
93277: VÖÖBUS, A. - Neue Angaben über die Textgeschichtlichen zustände in Edessa in den jahren ca 326-340. Ein Beitrag zur Geschichte des altsyrischen Tetraevangeliums
122788: VOOGD, H.H. & W.H. KUIPER & E.A. SIEKMAN - 1874 - Geboortejaar van een school.
92636: VOOGD, CHRISTOPHE - Geschiedenis van Nederland, voor de Nederlandse uitgave herzien en bewerkt door de auteur
43160: VOOGD. J. DE - Koraalbewerking over Psalm 138
83717: VOOGT, W.D. / L. KAAS - Aanmerkingen over eenige plaatsen uit het Oude en het Nieuwe Testament, in bijzondere samenkomsten, oefeningswijze tot stichting, medegedeeld, en nu tot hetzelfde einde in het licht gegeven. Waarbij gebonden: Eenen brief over deszelfs inhoud en uitgave, in welke de schrijver zijn aandacht vestigt op 1 Joh. 2 vers 20: 'Doch gij hebt de zalving van den Heilige en gij weet alle dingen'
89790: VOOLEN, EDWARD VAN - Joods Kunst en Cultuur
92058: VOOLEN, EDWARD VAN E.A. - De mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie
102744: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods Theater.
88977: VOOLSTRA, SJOUKE / VISSER, PIET - Amsterdam centrum voor onderwijs en onderzoek in doperse theologie en geschiedenis. Een gids.
93024: VOOLSTRA, SJOUKE - Het Woord is vlees geworden. Het melchioristisch-menniste incarnatieleer
61042: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden (De melchioritisch-menniste incarnatieleer, Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica 8)
4007354: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De Melchioritisch-Menniste incarnatieleer. (Diss.)
4141102: VOOLSTRA, S. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra. Onder red. van A.Voolstra, A.G.Hoekema en Piet Visser.
160030: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. & J.P. KRUSEMAN. - Scheepsnamen vroeger en nu. Lezing gehouden voor de naamkunde-commissie der K.N.A.W. 21 nov. 1959.
161214: VOORBEIJTEL, M.C.M. - Hoe Parijs Parijs werd. Iets over het nu en vroeger van onze twintig arrondissementen.
4071378: VOORBERG, P.L. - Doop en Kerk. De erkenning, door kerkelijke gemeenschappen, van de elders bediende doop. (Diss.)
104799: VOORDE, F.J.J. TEN & O. VERHOEFF [EDS. - ET AL.]. - Zorgzame architectuur. Hetzelfde, maar dan anders: wonen voor mensen met meervoudig complexe handicaps. Verslag van een prijsvraag.
145275: VOORDEN, F.W. VAN [ET AL - ED.]. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
142016: VOORDEN, F.W. VAN - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse an de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
84221: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
91907: VOORDEN, A. VAN E.A. - Een lied op den sabbatdag (Deel 4)
83255: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht, afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
89002: VOORDEN, A. VAN E.A. - Herdenk de trouw. 1888 - Opheusden - 1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden.
88315: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
88510: VOORDEN, A. VAN E.A. - Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? Uit het gezelschapsleven in Opheusden.
83134: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht, afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
55064: VOORDEN, A. VAN E.A. - Gedenkt uw voorgangers. Leven en werk van Ds. C. Dorresteijn. In leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden
161337: VOORHOEVE, DR. J. - Supplement op Homoeopathie in de praktijk.
101331: VOORHOEVE, DR. J. [ET AL.]. - Homoeopathische bibliotheek Serie 1 & 2 [12 Vols. Compl.]..
60792: VOORSLUIS. B. - Taal en relationaliteit (Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy)
150370: VOORST, SANDRA VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
144768: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Meubels in Nederland 1840-1900.
121952: VOORST VAN BEEST, C.W. VAN - De katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
157325: VOORST, SANDRA VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
152823: VOORT, DR. J.P. VAN DE [ED.]. - Bibliografie van Vlaardingen.
90387: VOORT, MARCEL VAN DER - Van seprenten met venine. Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien.
110170: VOORT, TH. VAN DE - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo Wanssum.
160650: VOORTHUIJSEN, DR. W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het Mercantilisme.
130735: VOORVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannnes van Neercassel [1626-1686] Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
95262: VOORWINDE, STEPHEN - Jesus' Emotions in the Fourth Gospel. Human or Divine?
156271: VOORWINDEN, NORBERT [ED.]. - Franciscus Junius. Observationes in Willerami Abbatis Francicam Paraphrasin Cantici Canticorum.
152418: VOORZANGER, J.L. & J.E. POLAK JZ. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
110457: VOORZANGER, BART - Woorden, waarden en de evolutie van gedrag. Humane sociobiologie in methodologisch perpectief.
130300: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. - Geschiedenis van de Nederlandse taal.
103064: VORAGINE, JAQUES DE - La légende dorée. Mathieu Husz et Pierre Hongre 1483.
104342: VORGRIMLER, HERBERT & URSULA BERNAUER & THOMAS STERNBERG - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
4072992: VORGRIMLER, HERBERT, URSULA BERNAUER EN THOMAS STERNBERG. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engelen.
4007358: VORLÄNDER, H. - Aufbruch und Krisis. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Reformierten vor dem Kirchenkampf. (BGLRK XXXVII).
153542: VORMBUSCH, UWE - Diskussion und Disziplin. Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis.
122665: VORMS, PIERRE - Gespräche mit Frans Masereel.
94786: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche letteren. Met portretten, handschriften en toelichtingen omtrent de verschillende stroomingen. Handboek voor Kweekscholen, Hoofdactecursussen, Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Lycea (2 delen)
90930: VORST, MARINUS VAN DER - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
165549: VORST, PETER VAN DER - De Oranjes, net gewone mensen ?
154492: VORST, PETER VAN DER - Paleisgeheimen. Alles wat je wilt weten over het koningshuis.
4137864: VORST, M.TH.J.V.D. - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727. (Diss.)
145680: VORSTENBOSCH, JAN - Toestemming voor onderzoek. Etische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel: met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek.
47272: VORSTER, WILLEM S. - Speaking of Jesus. Essays on Biblical Language, Gospel Narrative & the Historical Jesus. Edited by J. Eugene Botha (Supplements to Novum Testamentum, Volume XCII)
4035718: VORSTER W.ST. - AISCHUNOMAI en stamverwante woorde in die Nuwe Testament. (Diss.)
89354: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
94722: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis
48080: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen. Compleet in 3 delen
60794: VOS. J.S. - Traditionsgeschichtliche untersuchungen zur Paulinischen Pneumatologie
154372: VOS, WILLEM & ROBERT PARHESIUS - Batavia. De herbouw van een Oostindiëvaarder [Vol. 1 - 5].
92092: VOS, LOUIS ARTHUR - The synoptic traditions in the apocalypse
152778: VOS VAN STEENWIJK, REINT HENDRIK DE - Stemplicht. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Staatswetenschap.
61264: VOS, L.A. - The synoptic traditions in the apocalypse
121892: VOS, SANDRA - Verbal working memory and sentence processing: An electrophysiological investigation.
81312: VOS, G.J. - De overwinning des geloofs, de Gereformeerde Gemeente van Amsterdam in 1578
153409: VOS, LUC DE & EMMANUEL GERARD & PHILIPPE RAXHON *& JULES GÉRARD-LIBOIS - Lumumba. De complotten ? De moord.
123119: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
150491: VOS, RIK & HENK VAN OS [EDS.]. - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
93491: VOS, ANTONIE - Johannes Duns Scotus. Kerkhistorische monografieën
82536: VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd, studiën en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis 1800-1857 1857-1876 (2 delen)
4137915: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Uber Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. (Diss.)
4062962: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
82594: VOS, HERMAN E.A. - Willem de Zwijger en de Nederlandsche Vrijheidstrijd, lezing gehouden door Herman Vos, op de openinzitting 1932-33 van de Volksuniversiteit Herman van den Reeck te Antwerpen
95345: VOS, JOSEPHUS LEONARDUS MARIA - De spiegel der volksziel. Volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het socialistische en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbellum. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren
122659: VOS, J.G. - Kijken en zien. Vol. 1: Zwerven door Achterhoek en Westfalen.
141076: VOS, TOM. [ED.]. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen. In dialect verteld door Gietersen, voorzien van een inleiding en woordenlijst.
110717: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
85451: VOS, H. DE - Verdraagzaamheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Zaterdag 29 Januari 1949
4140470: VOS, J.S. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Paulinischen Pneumatologie. (Diss.)
141298: VOS, J.G. & H. HARMSEN & H. STRENGERS [EDS.]. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder.
47427: VOS, G.J. - Het Keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en staat. De eerste bladzijde der tweede afscheiding
31421: VOS, ANTONIE - Johannes Duns Scotus
142000: VOS, K.H. & TH.G. VERLAAN - De lakens uitdelen in Overijssel. Over burgers en bestuurders.
163080: VOS, TOBY - Wat zal ik nu eens doen ? Een bont boek om the knutselen en zelf spelen te maken, te goochelen, toneel te spelen, spelletjes te doen en te puzzelen.
84493: VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd (2 delen)
90995: VOS, DIRK DE - Groeningemuseum Brugge. De volledige verzameling.
165756: VOS, VINCENT & MICK JOHAN & ADDIE KNISPEL [EDS. - ET VAL.]. & MARCEL VELDMAN [PHOTOGR.]. - Fluff XVII.
4057586: VOS, H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
4043203: VOS, HENK - Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek. (Aula)
82500: VOS, G.J. - Het keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en staat, de eerste bladzijde der tweede afscheiding
104090: VOS, DIRK DE - Mussée Groeninge. Bruges.
141541: VOS, DRS. P.H. & DRS. W.A.M.M. JANSSEN STEENBERG & DR. A. WEIJNEN [EDS.]. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Volume II Aflevering 1.
100713: VOS, HERMAN - De Paasnagel.
102034: VOS, A. DE [ED. & ET AL.]. - Appeltjes van het Meetjesland. Speciaalnummer: Eeklo.
54294: VOS, J. - Bijbelse woorden en hun achtergronden
7719: VOS, G.J. - Voor den Spiegel der Historie!! Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
5787: VOS, A.G. DE - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht. Met een Voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel. WAARBIJ: Reglement van beheer der goederen, behoorende aan het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk, binnen Dordrecht.
4072012: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
4138419: VOS VAN STEENWIJK, A. DE (PÈRE JOSEPH) - Père Joseph. De man in wie de armsten zich herkennen.
93921: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek
93987: VOS, G.J. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, van 630-1842 (2 delen in 1 band)
4015661: VOS, H. DE - Het christendom en de andere godsdiensten.
4072679: VOS, RON DE - Nederlandse clippers. o.a. de clipper Stad Amsterdam. Prachrig geïllustreerd.
4141524: VOS, R. DE - De opstapper.
4026052: VOS AZ. G.J. (AMSTERDAM) - Voor de Spiegel der Historie!. Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
4137453: VOS, G.J. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk. Van 630 tot 1842.
4140885: VOS, J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre,. ou histoire complète du monastère de Saint-Pierre a Lobbes et du chapitre de Saint-Ursmer a Lobbes et a Binche. Avec cartes, vues et protraits.
95723: VOSHAAR, JAN - Maasai between the Oreteti-tree and the tree of the cross
4071126: VOSKAMP, ANN - Duizendmaal dank. Zoek het ware leven waar het te vonden is: vlak voor je neus.
152833: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973
152831: VOSKUIL, J.J. - De dood van Maarten Koning [Het bureau 7].
150927: VOSKUIL, J.J. - De Moeder van Nicolien.
167300: VOSKUIL, J.J. - Vuile handen [Het bureau 2].
167110: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973
166531: VOSKUIL, J.J. - Onder andere. Portretten en herinneringen.
155086: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
103291: VOSKUIL, B.V. [& P.B.W. POLVLIET & R. WANDEMAKER]. - Bomen voor Oranje.
145710: VOSKUIL, J. [ED.]. - Bulletin. Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap. Proefnummer.
4069097: VOSKUIL, D. (SCHULLER, ROBERT H.) - Mountains into Goldmines. Robert Schuller and the Gospel of Success.
162729: VOSKUILEN, THIJS - Alias Paulus. De grondlegger van het Christendom als geheim agent van Rome.
4052166: VOSKUILEN, TH. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
122158: VOSLENSKY, MICHAEL S. - Nomenklatur. Die herrschende Klasse der Sowjetunion.
4137876: VOSMAER, IACOBI - Oratio de Recentiori Medicina cum Antiqua Comparata. Dicta publice die XIV m.Octobris, a. 1818.
143329: VOSS-DEL MAR, NELLA - Italiaanse vrouw, Brits Uniform. Dagboek van een lid van de Buitenlandse Hulptroepen in de Britse krijgsmacht [1941-1946].
122482: VOSS, TONY - Sharpen Your Team's Skills in Coaching.
53989: VOSS, A.L. HEERMA VAN - Grafschriften en andere genalogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. I: achtkarspelen
142460: VOSSEN-VAN SOEST, VIOLA VAN & FRANK RUITER - Huijs en Hoff aen de Vlegelstraet.
4062541: VOSSEN, H.J.M. - Vrijwilligerseducatie en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een curriculum voor vrijwilligers in het pastoraat over het bijstaan van rouwenden. (Diss)
151006: VOSSISCHEN ZEITUNG - Der Deutsche Buchhandel im Spiegel der Vossischen Zeitung. Zum hundertjährigen Jubiläum des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig [in green slipcase].
4138817: VOSSIUS, GERARDUS - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.Rademaker. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 9)
92673: VOSTER, WILLEM - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hïerarchie van culturele gebieden en centra
142773: VOSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
101790: VOSTERS, DR. S.A. - Spanje in de Nederlandse Litteratuur.
91507: VOTTELER, ARNO - Wege zum modernen Möbel. 100 Jahre Designgeschichte.
157885: VÖTTERLE, KARL - Haus untern Stern. Ein Verleger erzählt.
144080: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteits geschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van Willem Frijhoff.
4059249: VRANCKX, JOS - De terugkeer van het wonder. Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw.
154627: VRANCKX, RUDI - Geesten van het avodland. De roots van het moslimterrorisme.
91032: VRANIC, VASILIJE - The Constancy and Development in the Christology of Theodoret of Cyrrhus.
164563: VRANKEN, ERNEST & EUGEN VORWITT [EDS.]. - Deutschland Fussballweltmeister 1954. Ein Bilderalbum aus dem Fussballgeschehen unserer Tage.
143513: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - Mensen, leven en werken Gouden Eeuw.
145394: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
166188: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten.
31144: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven
131550: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De motiveering van onzen opstand de theorieën van het verzet der nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
130145: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Ein Heimatwanderführer.
94290: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
167005: VRCHLICKEHO, JAROSLAVA - Kytka Ballad, Romanci a Legend.
153952: VREDEGOOR, HERMAN - Dagboek van een Deventer dwangarbeider. Duitsland 1943-1945.
104028: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de cartouches. & Receuil d' arabesque & Receuil de cariatide. Inventées Par Joh. [& Paul] Vredeman De Vriese. Réproduction Fac-Simile de L' Édition Originale [3 Vols.].
131778: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
152695: VREDENBERG, J.P. - Eene zeer gesoigneerde burgerlijke opvoeding. Het Burgerweeshuis te Arnhem 1742-1856.
166534: VREDENBERG-ALINK, DRA. J.J. - Kaarten van Gelderland en de Kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de Kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850.
152832: VREDENBURG, DRS. J. & DRS. C.M. KOOL [ED. AL.]. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
140863: VREDENBURG, J. [TRANSL.]. - De Pentateuch en de Haphtaroth met nederlandsche vertaling.
4050471: VREDENBURG-SCHOUTEN, C. - Je brengt me toch niet zomaar weg?. Eenvoudig uitvaart handboek.
4133573: VREDENBURG-SCHOUTEN, C. - Je brengt me toch niet zomaar weg?. Eenvoudig uitvaarthandboek.
152889: VREE, J. - De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden [1820-1843].
81490: VREE, JASPER - De Groninger godgeleerden, de oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843)
145956: VREE, JOHAN K. DE - Foundations of social and political processes: the dynamics of human behaviour, politics, and society. Volume 1: Theory.
61388: VREE, J. - De Groninger godgeleerden (De oorsprong en de eerste periode van hun optreden 1820-1843)
55182: VREE, FREDDY DE - Hugo Claus. Beelden
61188: VREE, J. - De Groninger godgeleerden (De oorsprong en de eerste periode van hun optreden 1820-1843)
4137210: VREE, F.VAN - In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis.
4000753: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden. (1820-1843) (Diss.)
104949: VREEDE-DE STUERS, CORA - L'émancipation de la femme indonésien.
161634: VREEDE, MELISSA DE - Het oog in het wild. Surrealisme & schilderkunst.
145228: VREEMAN, RUUD [ED.]. - De kwaliteit van de arbeid in de nederlandse industrie. Vakbondsaktie en overheidsbeleid.
150437: VREESE, WILLEM DE [P.J.H. VERMEEREN - ED.]. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
122228: VREESE, K. DE [TRANSL.]. - Nala. Episch verhaal uit het Mahabharata, uit het Sanskriet vertaald.
95735: VREESWIJK, HENK VAN - Benedictus' Regula monachorum en Psalm 90. Een onderzoek naar de plaats van Psalm 90 in de completen van Benedictus' Regula monachorum en in de hem voorafgaande Latijnse vroeg-christelijke traditie
81367: VREUGDENHIL, C.G. - De prediking van de verzoening
92485: VREUGDENHIL, C.A. - Jozua, strateeg en staatsman
54219: VREUGDENHIL, C.G. - Vreemdelingen en huisgenoten
30624: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse Geschiedenis verteld aan onze kinderen. Het Oude Testament & Het Nieuwe Testament (2 delen)
88312: VREUGDENHIL, C.G. - Vruchtdragen voor Hem
94819: VREUGDENHIL, C.G. - Petrus, de apostel der hoop. 11 preken over de beide Petrusbrieven
141902: VREUGDENHIL, A. - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders.
91535: VREUGDENHIL, C.G. - Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis.
4133320: VREUGDENHIL, TIM - Overstag. Het evangelie volgens Petrus.
4300850: VREUGDENHIL, GERRIT C. - Onheil dat voorbijgaat. Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen.
55559: VREUGDENHIL, C.G. - Als je bidt...
4065571: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding.
4074891: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. Met voorwoord van A.Verhagen.
144979: VRIELINCK, S. & R. VAN EENOO - IJveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis / Société d' Émolution te Brugge.
7828: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Athenarvm Frisiacarvm Libri Dvo. Qvorvm Alter, Praeter Historiam Academiae, qvae est Franeqverae, Elogia Sereniss. & Ampl. Ephororvm, Alter, CL. Professorvm, cvm derie Secretariorvm, Bibliothecariorvm, nec non Inspectorvm Oeconomiae Pvblicae, a Natalibvs Eivs ad Praesens Aevvm Vsqve, Complectitvr.
131820: VRIEND, J.J. - De Bouwkunst van ons land. Het interieur.
122860: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
131708: VRIEND, J.J. - De Bouwkunst van ons land. Het Platteland.
47437: DE VRIEND VAN OUD EN JONG (RED.) - Voor hart en huis, Almanak voor het Jaar 1954, 70e Jaargang
47438: DE VRIEND VAN OUD EN JONG (RED.) - Voor hart en huis, Almanak voor het Jaar 1942, 62e Jaargang. Met nieuwe rubrieken en vele illustraties
156509: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
154650: VRIEND, H.J. DE - The Old English Medicina de quadrupedibus.
104058: VRIEND, J.J. - Bouwen en wonen.
4074354: VRIEND, J. - Uit het dal.
142707: VRIENDT, S.F.L. DE - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
7003: VRIES, CORNELIS DE - Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in de Godsdienst. Op de Beginzels der Openbaringe in Vragen en Antwoorden.
81790: VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer, een bibliografie
4073785: VRIES, E. DE (TEKST EN TOELICHTING) - Jakobus. (Tekst en Toelichting)
60801: VRIES. O.H. DE - Leer en praxis (Uitgelegd als een theologie van de geschiedenis)
142046: VRIES, LEONARD [ED.]. - Bloempjes der Vreugd', voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste & de vrolijkste Vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders, bijeengebracht door Leonard de Vries. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes. Alles tezamen gerangschikt door Aldert Witte.
85742: VRIES, HERMAN DE - Genève pépinière du Calvinisme Hollandais (2 volumes)
88834: VRIES, D. DE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
141873: VRIES, LEONARD DE & PR. DR. L.DE JONG [INTROD.]. - [De Londonse) Vrij Nederland. Een fascineren selectie uit de jaargangen 1940-1945
60803: VRIES. W.G. - Calvinisten op de tweesprong (De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlingen verhoudingen in De Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw)
162830: VRIES, JOOP DE - Wiens Europa wint? Drie scenario's van de Europese samenleving.
152512: VRIES, DR. W.G. DE - Kerk en tucht bij Calvijn.
153674: VRIES, HILDE & PUCK NIJENHUIS - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
30475: VRIES, REIJER JAN DE - Gods woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen (with a summary in English)
140982: VRIES, LIEN DE [ED.]. - Langs Nederlands folklore en sagen. Literatuurgidsje voor volkskunde, sagen en legenden in Nederland.
100815: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt.
142502: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar.
92301: VRIES, BENJAMIN DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah
142358: VRIES, DIRK JAN DE & GERARD LEMMENS & JAN THIJSSEN [EDS. - ET AL.]. - Verborgen verleden. Bouwhistorie van Nijmegen.
121179: VRIES, BOUDIEN DE - Electoraat en Elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
93816: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome
101591: VRIES, ELLEN DE - Nola. Portret van een eigenzinnige kunstenares.
151729: VRIES, LEONARD DE - Dank u, meneer Edison. Het fascinerende verhaal van 100 jaar fonograaf en grammofoon.
4018751: VRIES, J.P. DE - Vastheid en vaart. Ethisch commentaar op actuele ontwikkelingen in kerk en politiek.
4018564: VRIES, JAN DE - Het lied van Gods schepping. Nieuwe ontdekkingen en theoriën der natuurwetenschap, gezien in het licht van de Bijbel.
87930: VRIES, HANS DE - Die politischen formkräfte des Niederländertums im Bilde seiner geschichte
144359: VRIES, HENT DE - Minimal Theologies. Critiques of Secular Reason in Adorno & Levinas.
95139: VRIES DE HEEKELINGEN, H. DE - Genève Pépinière du Calvinisme Hollandais. Correspondance des élèves de Thédore de Bèze après leurs départ de Genève (Volume 2)
4045561: VRIES, G.J. DE (PLATO) - Spel bij Plato.
152400: VRIES, J. DE - Westfriesche woorden.
88414: VRIES, T. DE - Beginselen der Staathuishouidkunde. Deel I. Inleidend gedeelte.
103215: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools 'Nieuwe Schouburg '.
87560: VRIES, P. DE - Het zout der aarde. Geloven en belijden in een geselculariseerde samenleving.
82182: VRIES, P. DE - De weg zijner getuigenissen, een oproep om te volharden in de Gereformeerde religie
82544: VRIES, THOM. J. DE - Politie ende iustitie
95418: VRIES, JOHANNA ELISABETH DE - Zuiver en onvervalscht? Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling
81815: VRIES, T. DE - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. Groen van Prinsterer
121359: VRIES, H.A. DE & J. JANS - De plattelandswoning.
84562: VRIES, P. DE E.A. - Jeugd en sacramenten (Appèlreeks)
89371: VRIES, R.W.P. DE - Catalogue d'une belle collection de livres. Provenant en grande partie de feu messieurs le chevalier Mr. E.W. Berg, Directeur der la Crediervereeniging A Amsterdam. - Dr. J. van Geuns, Docteur en Médecine a Amsterdam. - Mr. A.C.M. Leesberg, Avocat et Americaniste a Harlem. - A.C. Werheim, Banquier a Amsterdam.
88228: VRIES, HANS DE - Das schicksal des Niederländischen aufstandes
91293: VRIES, W. DE - Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. I: Rechtsgebieden gelegen in het kwartier van Nijmegen.
88664: VRIES, J. DE E.A. - Ons vorstenhuis. Platen en schetsen meerendeels verzameld uit eigen haard.
93409: VRIES, J.G.M. DE E.A. - Barabara en de Augustijnen. Zestig jaar pastorale zorg Sint-Barbaraparochie Culemborg 1936-1996
82133: VRIES-SMELT, M.G. DE - De eschatologische consequenties van de consequente eschatologie
144372: VRIES, LYCKLE DE - Verhalen uit kamer, keuken en kroeg. Het hollandse genre van de 17de eeuw als vertellende schilderkunst.
130110: VRIES FEYENS, MR. G.L. DE [ED. & ET AL.] - Prins Willem van Oranje 1533-1933.
85973: VRIES, G.J. DE - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus
61002: VRIES, E. DE - De Dienst van de Kerk aan de Industrie-Arbeider
61302: VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de Psychologie van Tertullianus
95130: VRIES, B. DE - De melodieën der psalmen, lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium of piano
101791: VRIES, DR. PH. DE - Voltaire. Burger en edelman.
91718: VRIES, JOH. DE E.A. - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard?
104229: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL - Advertentien 1830-1930. Met medewerking van Het Nederlands Persmuseum en CEBUCO [Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers].
30938: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
166799: VRIES, JOHAN DE [MAARTEN ULTEE - TRANSL.]. - Four Windows of Opportunity. A Study in Publishing.
166753: VRIES, DR. A.G.C. DE & EMMA DRONCKERS & PAUL SEEBREGTS [EDS.]. - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam [10 Volumes in 11 Bindings = Complete set].
166674: VRIES, JAN W. DE & ROLAND WILLEMYNS & PETER BURGER - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
31068: VRIES, PIETER DE - John Bunyan on the Order of Salvation
164091: VRIES, DIRK JAN DE & GERARD LEMMENS [EDS. - ET AL.]. & WIJNAND BLOEMINK & PETER BOER [ET AL.]. - Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
163690: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
161740: VRIES, DIRK J. DE - Bouwen in de Late Middeleeuwen. Stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht.
161468: VRIES, R.W.P. DE [INTROD.]. - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
161451: VRIES, JAAP DE & AUKE TERLUIN [ILLUSTR.]. - De regels van Vanellus. De kievit nader beschouwd.
160154: VRIES, J.J. DE - Inleiding tot de Hydrologie van Nederland.
157290: VRIES, J.H. DE [W.J.B. JANSEN - ED.]. - Notities voor Herman. Dagboek Boekhandel H. de Vries van 13 december 1943 tot 8 mei 1945, overgenomen uit kantooragenda's door W.J.B. Jansen.
155737: VRIES, HUGO DE - Local Trace Gas Measurements by Laser Photothermal Detection: Physics Meets Physiology.
155565: VRIES, HANS DE - Das Schicksal des niederländischen Aufstands.
155496: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920. Gezien door de Stereoscoop.
163730: VRIES, THOM. J. DE [ED. - ET AL.]. - Overijsselse portretten. Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958.
156106: VRIES, M.H. DE - De historie van Weststellingerwerf.
162859: VRIES, MAUD DE [ED.]. & NIO HERMES & CAROLIEN VAN DER SCHOOT - Publieke vrouwen. Zinnebeelden in de openbare ruimte. Met stadswandelingen en routebeschrijvingen.
154162: VRIES, HENDRIK DE [JAN VAN DER VEGT - ED.]. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie.
95036: VRIES FEYENS, G.L. DE E.A. - Prins Willem van Oranje, 1533-1933
88034: VRIES, T. DE - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer
131224: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen.
100462: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
143177: VRIES, GERRIT DE - Henri Maclaine Pont, 1884-1971. Architect, constructeur, archeoloog
131638: VRIES, E. DE [ED.] - Essays on Unbalanced Growth. A Century of Disparity and Convergence.
151665: VRIES, JAN DE & EVERT VAN UITERT & SASKIA DE BODT [EDS.]. - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur.
151299: VRIES, FENNA DE [ED.]. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
60799: VRIES. E. DE - De brief van Jakobus: dispositie en theologie
43159: VRIES. D. DE - Muziek voor U, Deel 1, Ambitus serie 53
46738: VRIES, P. DE - Het onfeilbare woord
94387: VRIES, OLOF HARRO DE - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis. Teaching and institutions of the early anabaptists interpreted as a theology of history (with a summary in English)
43180: VRIES. H. DE - Op bergen en in dalen
20344: VRIES. JERONYMO DE - Hugo de Groot in zijne beminnelijke hoedanigheden en als Nederduitsch dichter geschetst en Maria van Reigersbergen.
154037: VRIES, JAN DE & BOB ROELOFS - De canon van Arnhem.
83812: VRIES, M. DE - Charles Kingsley. Schets van karakter en denkbeelden
94598: VRIES, BOUDIEN DE - Electoraat en Elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895
4133310: VRIES, P. DE (BUNYAN, JOHN) - John Bunyan on the Order of Salvation. Translator C.van Haaften. (American University Studies, Series VII, Theology and Religion 176)
4012449: VRIES, W.G. DE, (CALVIJN, J.) - Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in De Gereformeerde Kerken van Nederland in de dertiger jaren van de 20e eeuw.
30643: VRIES, LYCKLE DE - Jan van der Heyden
4136148: VRIES, A.G.C. DE - De Nederlandse Emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw. Herdruk van de uitgave Amsterdam 1899.
123170: VRIES, S.G. DE - Middeleeuwsche handschriftenkunde. Rede bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden den 5den Mei 1909.
103867: VRIES, SANDRA DE [ED.]. & PAUL HUYS JANSSEN & MARC RUDOLF DE VRIJ - De zestiende - en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar. Collectie-catalogus.
31279: VRIES, GRETEKE DE - Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas
93936: VRIES, JAN DE E.A. - Pieter Haverkorn van Rijsewijk, 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur
88774: VRIES FEYENS, G.L. DE E.A. - Prins Willem van Oranje. 1533-1933.
4028745: VRIES, S.PH. DE - Jüdische Riten und Symbole.
4038877: VRIES, O.H. DE - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis. (Diss.)
4052404: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid-en werkboek.
4059841: VRIES, S.PH. DE - Joodsche riten en symbolen.
4072026: VRIES, T. DE & MÜLLER, A.H. - Veertig verhalen vol verwachting. Illustraties van A.H.Müller.
4073639: VRIES, JAN DE - De wetenschap der volkskunde.
4133230: VRIES, G.J. DE - De Zang der Sirenen.
4133569: VRIES, S. DE - Boeddhisme voor beginners. Een heldere inleiding tot de wereld van het boeddhisme.
4133890: VRIES (E.A.) J.W. DE - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. M.m.v. R. Willemyns en Peter Burger.
4134688: VRIES, H.U. DE - Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg. (Diss.)
4139369: VRIES, DE E. - Een reëel postscriptum. Meditaties. Verzameld door A. de Vries-Bouwsema.
4141675: VRIES, H. DE - O, Wies! 't Is hier zo mooi!. Reizen in Amerika. Gekozen en ingeleid door E.Zevenhuizen.
4300583: VRIES FEYENS, G.L. DE - Pages d'histoire et de littérature. Recueil d'articles publiés dan le Bulletin de l'Alliance Francais en Hollande. Avec une préface de Maurice Garcon.
166703: VRIESLAND, VICTOR VAN [ED.]. - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
146311: VRIESLAND, VICTOR E. VAN [ED.]. - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen.
141995: VRIEZE, JOHN [ED.]. - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
131954: VRIEZE, JOHN [ED.] - Het Rijk der Scythen.
123469: VRIEZE, JOHN [ED.]. - De schatkamer van San Marco Venetië.
122895: VRIEZE, E. - Begrafeniskosten.
103265: VRIEZE, JOHN [ED.]. - Het Rijk der Scythen.
4011007: VRIEZEN, TH.C. - De verkiezing van Israël volgens het Oude Testament. (Exegetica 2)
121936: VRIEZEN, TH. C. [ET AL.]. - Congress Volume. Rome 1968.
54291: VRIEZEN, THEODORO CHRISTIANO - Studia Biblica et Semitica. Theodoro Christiano Vriezen, qui munere Professoris Theologiae per XXV annos functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
88390: VRIEZEN, TH. C./UNNIK, W.C. VAN - De Bijbel. Een serie leerboeken voor de scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. (2 delen)
145411: VRIEZEN, DR. TH.C. & DR. A.S. VAN DER WOUDE - Literatuur van Oud-Israël.
54889: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur (Serie: Ontwerpen, Deel 1)
4140856: VRIEZEN, K.J.H. - De opgravingen onder de evangelisch-lutherse Erlöserkirche. in de Oude Stad van Jeruzalem (1970-1974). (Diss.)
165716: VRIGNAULT, HENRI - Légitimés de France de la Maison de Bourbon de 1594 à 1820 & Supplément & Addenda [2 Vols. Compl.].
157840: VRIJ, MARIJKE DE [H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - The World on Paper. A descriptive catalogue of cartographical material, published in Amsterdam during the seventeenth century.
87076: VRIJDAG, MIENTJE - Tot roem van vrije genade. Het leven, sterven en enkele brieven.
4072786: VRIJDAG, H. - Zonder beelden sprak hij niet tot hen. Nieuwe symbolen en riten in de liturgie. Deel 1 Het kerkelijk jaar.
4138220: VRIJDAG, H. - Zonder beelden sprak hij niet tot hen. (Compleet in 3 delen). Nieuwe symbolen en riten in de liturgie.
61265: VRIJER, M.J.A. DE - "Henricus Regius (Een ""cartesiaansch"" hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool)"
83742: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Petrus van Balen, Medicinae et Juris Doctor. Ambassafe- en Hofprediker in de Gouden Eeuw
86099: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Petrus van Balen, medicinae et Jrusi Doctor. Ambassade- en Hofprediker in de Gouden Eeuw
141049: VRIJER, DR. M.J.A. DE - "Henricus Regius. Een "" Cartesiaansch "" hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool."
4009439: VRIJER, M.J.A. DE (SMYTEGELT, B.) - "Ds.Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet"""". "
4000326: VRIJER, M.J.A. DE (GUNNING JR. J.H.) - Gunning tragicus. Prof Dr J.H.Gunning Jr.in de kring zijner broeders.
90929: VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een Cartesiaansch Hoogleeraar aan de Utrechtse Hoogeschool.
4059148: VRIJER, M.J.A. DE (SCHORTINGHUIS, W.) - "Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorspronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogieën). Dl. 1 en 2 in 1 band. Deel 2: Vertolking van het innige Christendom""."""
4000615: VRIJER, M.J.A. DE (REGIUS, H.) - "Henricus Regius. Een Cartesiaansch"" hoogleeraar aan de Utrechtse Hoogeschool. (Diss.)"""
4064301: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk.
61010: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk
4138465: VRIJHOF, P.H. & WAARDENBURG, J. (ED.) - Official and Popular Religion. Analysis of a Theme for Religious Studies. (Religion and Society 19)
30175: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek
4042547: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek.
145325: VRIJMAN, JAN [KAREL APPEL - DUSTJ.]. - Kinderbedtijd.
164471: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
101102: VRIJMAN, JAN & CEES NOOTEBOOM & BOELI VAN LEEUWEN & EWALD VANVUGT & OPLAND [EDS.]. - Kasteel Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn 1946-1966.
131175: VRIND, DRS. ROB DE - Het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.
154434: VROE, WINANDA DE - Kamp Vught. De laatste maanden 6 juni - 26 oktober 1944.
86307: VROEGINDEWEIJ, L. - Rondom Wedergeboorte en Rechtvaardigmaking
87704: VROEGINDEWEIJ, L. - Kort begrip, de christelijke religie. Met verwijzing naar verschillende Schriftplaatse en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Te gebruiken voor het onderwijs in de christelijke leer op catechisaties op scholen.
94940: VROEGINDEWEIJ, L. - De troost der Verkiezing. Pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels (3 delen)
94941: VROEGINDEWEIJ, L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken
51891: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods! [Een elftal preken]
91227: VROEGINDEWEIJ, A. - Het vaste fundament, 52 overdenkingen.
91708: VROEGINDEWEY, A. - Predikende het evangelie. Tien preken.
101833: VROKLAGE, DR. B.A.C. & DR. H.J. LAMMERS [ED.]. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan [Noord-Midden-Timor].
110490: VROKLAGE, PROF. DR. B.A.G. - Primitieve mentaliteit en zondebesef bij de Beloenezen en enige andere volken.
110348: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor. Rede.
4024175: VROKLAGE, B.A.G. - Algemene inleiding en de godsdienst der primitieven.
88314: VROLIJK, J.J. - Brieven van J.J. Vrolijk, geb. te Dordrecht 7 april 1856. Overl. Te Krimpen a.d. Lek 27 februari 1919.
4018292: VROLIJKS, P. (THIELICKE, H.) - De Dei patientia. Synthesis doctrinae H.Thielicke de Sermone Montano Comparatioque cum catholicorum doctrina de eodem argumento. (Studia Antoniana 22)
9003: VROLIKHERT, GODEWARDUS - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen in 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad. Als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
9690: VROLIKHERT, CORNELIUS - Twee Godgeleerde Oeffeningen, Tot bewaaring van 't welbepaalde in de Hervormde Kerk, ten aanzien van Gods Verbondseyschen, Dienende de eerste ter Handleyding tot, en ter Verkryging van een regt begryp eens Verbonds tusschen God en den regten Mensch. Mitsgaders tot bevestiging van des Middelaars Volmaakte, dog tweeledige Borggehoorzaamheyt aan deszelfs eysch.
95319: VROOM, H.M. - De schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg
4050441: VROOM, H.M. (RED.) - De God van de filosofen en de God van de Bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie.
4071743: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
60805: VROOM. H.M. - De schrift alleen? (Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theoretische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg)
152423: VROOM, DR. W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm.
54538: VROOM, H.M. - De schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg
123234: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
144083: VROOM, WIM - Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken.
143092: VROOM, J.B. [ED.]. - De Wet op het Notaris-Ambt van 9 Julij 1842 [Staatsblad nr. 20], zooals zij luidt na de daarin gebragte wijzigingen, benevens het Tarief van het Honorarium en De Wetten op de openbare verkoopingen van roerende goederen, enz., voor zooverre op het notaris-ambt van toepassing, toegelicht en van aanteekeningen voorzien door S.v.E. .
4073003: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
55070: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam
4300091: VROOM, H.M. - Walking in a Widening World. Understanding religious diversity.
162642: VROOMEN, PIM DE [ED.]. - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie.
101205: VROON, PIET [DOUWE DRAAISMA - ED.]. - Drijfveren. Kleine encyclopedie van de psychologie.
95143: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag
164308: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
101542: VROON, DRS. R.J.P. & E. ALEXANDER & DRS. M.L. WULFBAIN [EDS.]. - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
146157: VROUWEN-PEERLE - De vrouwen-peerle ofte Dryvoudighe historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghtmoedige - Florentina de Getrouwe. Alle dry aensienlijck in vele deughden, maer meest in lijdtsaemheydt die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Ghemomen uyt de oude Historien ende nieuwelijckx tot profijt der Jonckhei=ydt oversien, by een vergadert ende seer verbetert.
156353: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation/ Bibliographie.
122360: VRUGT, DR. M. VAN DE - Aengaende Criminele Saken. Drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht.
61490: VUCHT TIJSSEN, JAN VAN - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw
143774: VUCINICH, ALEXANDER - Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society 1861-1917.
130069: VUGS, REINOLD - F. Bordewijk. Biografie.
145427: VUIJSJE, BERT [JOHN JANSEN VAN GALEN - INTROD.]. - Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
4137891: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
89961: VUIJSJE, HERMAN - Het Groene Hart
154679: VUIJSTJE, BERT [SIMON KORTEWEG & JOHAN VAN DER KEUKEN] - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
122150: VUILLEUMIER, MARC & MICHEL AUCOUTURIER & SVEN STELLING-MICHAUD & MICHEL CADOT [EDS.]. - Autour d'Alexandre Herzen. Révolutionnaires et exilés du XIXe siècle. Documents inédits.
151319: VUILLIER, GASTON - Plaisiers et Jeux depuis les origines.
144314: VUISTJE, ROBERT - Alleen maar nette mensen.
89777: VULSMA, R.F. - Burgerlijke stand en bevolkingsregister
9926: VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC - Vermakelyke Oraculen, Ofte Korswylige Voorzeggingen. Uyt den Françoyschen in onse Nederlandsche Taale Overgezet, door J.W. Luder. Desen laatsten Druk Van Nieuws Oversien, en van vele Druk-Fouten en Misslagen Verbetert, en met veele Nuttige zaken Vermeerdert.
143811: VÜRTHEIM, DR. J. - Aischylos' Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text - Kommentar, Exkursen und Sachregister.
110731: VUURDE, ROB VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
83150: VUURDE, ROB VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914 Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer
156280: VUUREN, PROF. DR. L. VAN - Die Niederlande und ihr Kolonialreich.
83030: VUUREN, H. VAN - 1933-1983 Hoe lief'lijk zijn Uw woningen o Heere der heirscharen
103136: VUURWERKRAMP - De vuurwerkramp. Eindrapport.
30535: VUYK, SIMON - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860)
93887: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije Christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)
145889: VUYK, SIMON - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
145890: VUYK, SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten en de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720 - 1820.
156381: VUYK, SIMON - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
145787: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
145913: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
110194: VUYK-BOSDRIESZ, DRS. J.B. - Spaans - Nederlands. Van Dale Pockertwoordenboek [& CD-ROM].
155072: VUYK, SIMON - Op de wip.
153255: VUYK, BEB - De wilde groene geur van het avontuur.
4142384: VUYK, KEES - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
4061654: VUYK, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)
4136653: VUYK, S. (KANTELAAR, J.) - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
4137341: VUYK, S. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting. (1720-1820)
95424: VUYST, JACOBUS DE - Oud en nieuw verbond' in de brief aan de Hebreeën
83840: VUYST, JACOBUS DE - Oud en nieuw verbond in de brief aan de Hebreeën
4136947: VUYST, J. DE - De Openbaring van Johannes. Het laatste bijbelboek ingeleid en, voorzien van aantekeningen, vertaald.
4011778: VUYST, J. DE - Oud en Nieuw Verbond in de brief aan de Hebreeën. (Diss.)
4075966: VYCINAS, VAN (HEIDEGGER, M.) - Earth and Gods. An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger.
4017647: WAAGENAAR, SAM - De Joden van Rome.
4140211: WAAGENAAR, S. - The Pope's Jews.
162647: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht.
122565: WAAIJERS, DR. L.J.M. - 2000 Delftse dissertaties, een bibliografie. 1905-1992.
4028303: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen over de Schepping. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4014110: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen over recht en onrecht. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4137082: WAAIJMAN, K. & AARNINK, L. (RED.) - Psalmschrift. Psalm 37-41.
4137105: WAAL, C.V.D. - Het verbondsmatig evangelie.
4068023: WAAL, C.V.D. - En het zal geschieden in de laatste dagen.
142060: WAAL, DR. H. VAN DE - Drie eeuwen Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding 1500 - 1800. Een icologische Studie [2 Vols. Compl.].
101435: WAAL, CARLA - Harriet Bosse. Strindberg's Muse and Interpreter.
100494: WAAL, MARGRIET VAN DER - The Battle over the Books. Processes of Selection in the South African Literary Field.
85337: WAAL, M. DE E.A. - Wageningen als woon- en studiestad
4067917: WAAL, ESTHER DE - The Celtic Way of Prayer. The Recovery of the Religious Imagination.
4030798: WAAL, C.V.D. - Openbaring van Jezus Christus. I. Inleiding en vertaling.
85842: WAAL, TH. DE - Sommelsdijk in oude ansichten
165088: WAAL, FRANS DE - De aap uit de mouw. Over dieren, maar vooral over mensen.
4135481: WAAL, C. V.D. - Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.
154152: WAAL, FRANS DE [MIDAS DEKKERS - TRANSL.]. - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen.
4066341: WAAL, C.V.D. - Openbaring van Jezus Christus. I + II. Inleiding, vertaling en verklaring.
102184: WAAL, DR. C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de oecomenische beweging en haar theologie.
161935: WAAL, DR. M. DE - Dieren in de volksgeneeskunst.
102572: WAAL MALEFIJT, J.J. DE - De eed ter beslissing van het geding.
102252: WAALDIJK, EUGENIUS THEODORUS - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
140705: WAALS, JAN VAN DER - De prentschat van Michiel Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierverzameling in Nederland.
132182: WAALWIJK, HANS & JORIEN WETERINGS [EDS] - Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren ... en de archivistiek.
162282: WAANDERS, STEFAN [ED.]. - Ontmoetingen van geloof en wereld. Perspectieven op katholieke levensbeschouwing.
4143375: WAANDERS, S. (RED.) - Ontmoetingen van geloof en wereld. Perspectieven op katholieke levensbeschouwingen.
61492: WAANING, NICOLAAS ANTON - Onderzoek naar het gebruik van pneuma bij Paulus
87077: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
154059: WAARD, ADRIE DE - Ik speel met me taal.
89613: WAARD, A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams.
121189: WAARD, A. DE - Causalité conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
88310: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
51873: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams [Levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties]
92302: WAARD, JAN DE - A comparative study of the old testament tekst in the dead sea scrolls and in the new testament
4136058: WAARD, J. DE & NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Book of Ruth. (Helps for translators)
4136059: WAARD, J. DE & SMALLEY, W.A. - A Translator's Handbook on the Book of Amos. (Helps for Translators)
53820: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen
144220: WAARD, ELLY DE & MARIETINE BIRNIE [ILLUSTR.]. - De cakewalk van de deining.
61481: WAARDENBURG, J.D.J. - L'Islam dans le miroir de L'occident. L'approche compréhensice et la formation de l'image de la religion islamique chez quelques orientalistes occidentaux. Une étude à propos de k'oeuvre de I. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, C.H. Becker, D.B. MacDonald, Louis Massignon
4024549: WAARDENBURG, J. - Religie onder de loep. Systematische inleiding in de godsdienstwetenschap.
4046302: WAARDENBURG, J. - Religionen und Religion. Systematische Einführung in die Religionswissenschaft.
4075298: WAARDENBURG. J. (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
4133800: WAARDENBURG, J. (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
130893: WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
130728: WAAS, BERND - Tarifvertrag und Betriebsübergang. Die Fortgeltung tarifvertraglicher Regelungen im Fall des Betriebübergangs gem. § 613a Abs. 1 S. 2-4 BGB.
100525: WAAS, ADOLF - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige - Ritter - Mönche - Bürger - Bauern.
130723: WAAS, BERND - Tarifkonkurrenz und Tarifpluralität.
4141915: WAAS, A. - Der Bauernkrieg. Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit. 1300-1525.
152625: WABEKE, BERTUS HARRY - Dutch Emigration to North America 1624-1860. A Short History.
55604: WABEKE, BERTUS HARRY - Dutch emigration to North America, 1624-1860. A short history

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29