Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
150403: ROYLE, TREVOR - The British Civil War. The Wars of the Three Kingdsoms 1638-1660.
96333: ROYT, JAN - Medieval Painting in Bohemia
4138620: ROZEMOND, K. - Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens.
165267: ROZEMOND, KLAAS - Filosofie voor de zwijnen. Over het geluk van dier en mens.
101991: ROZEMOND, S. - Nederland in West-Europa. Een plaatsbepaling.
142280: ROZENBURG, ROEL - Groeten uit Nijmegen. Een eeuw verstreken.
164204: ROZENDAAL, SIMON - De mens, een dier. Denkers aan het front van de wetenschap.
145333: ROZET, GEORGES - Au fil des Pyrénées. Carnet de route d'Auto-Car. Illustrations de A. Robida.
180329: ROZETT, ROBERT|SHMUEL SPECTOR - Encyclopedie van de Holocaust.
150508: ROZETT, ROBERT|SHMUEL SPECTOR - Encyclopedie van de Holocaust.
150936: ROZIER, GILLES - Een liefde zonder verzet.
160098: ROZMAN, GILBERT - The Chinese Debate about Sovjet Socialism, 1978-1985.
4021294: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament. (Diss.)
184907: RU, C. DE - De strijd over het hoger onderwijs tijdens het ministerie-Kuyper.
82541: RU, G. DE - Zonder gezag geen vrijheid
93629: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen
56168: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament
143302: RUANO-BORDALAN, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Éduquez et Former. Les connaissances et les débats en éducation et en formation.
143303: RUANO-BORDALAN, JEAN-CLAUDE [ED.]. - L'Identité. L'individue - le groupe - la société.
165263: RUBEL, MARGARET MARY - Savage and Barbarian. Historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
55514: RUBEN, MARINUS - De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marinus Ruben
91173: RUBEN, M. - De grafsteen afgewendeld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus. Naar aanleiding van Marcus XVI : 1-7, Joh. XX : 16-18, Luc. XXIV : 13-24 en Joh. XX : 24-28.
52000: RUBEN, DS. M. - De weg met ds. Marinus Ruben [De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marinus Ruben. Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar]
155248: RUBEN, PAUL [ED.]. - Die Reklame. Ihre Kunst und Wissenschaft [2 Vols. Compl.].
31765: RUBEN, M. - Keurstoffen. Vier leerredenen naar aanleiding van Psalm 10:14, Ruth 1:16, Lucas 7:50, Jeremia 32:39
4038978: RÜBENACH, B. (HRSG.) - Begegnungen mit dem Judentum.
184215: RUBENS, MARIA [DR. W.G. HELLINGA - ED.]. - ' 'T is toch vergeven '. Twee Brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571.
4140567: RUBENS, P.P. - De brieven van Rubens. Een bloemlezing uit de correspondentie van Pieter Paul Rubens. Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Leen Huet
4066701: RUBENSTEIN, R.L. & ROTH, J.K. - Approaches to Auschwitz. The Legacy of the Holocaust.
184423: RUBIN, EDGAR - Experimenta psychologica. Collected Scientific Papers in German, English and French [In Slipcase].
46277: RUBIN, LOUIS D. - A Writer's Companion. A handy compendium of useful but hard-to-find information on history, literature, art, science, travel, philosphy, and much more. An indispensable reference for writers, editors, and curious readers of all kinds
100922: RUBIN|SON - Tools and Supplies for the Diamond Trade, Diamond Industry and Jewelers & Gemmological Instruments.
102177: RUBIN, LILLIAN B. - Gezinnen op de armoedegrens. De invloed van klasse, ras en sekse op het dagelijks leven.
4142859: RUBIN, D.C. (ED.) - Autobiographical Memory.
153431: RUBIN, WILLIAM [ED.]. - Le primitivisme dans l'Art du 20e siècle. Les artistes modernes devant l'art tribal [2 Vols. in Slipcase].
156716: RUBIN, MIRI - Gentile Tales. The Narrative Assault on Late Medieval Jews.
110922: RUBINI, DENNIS - Court and Country, 1688-1702.
186344: RUBINSTEIN, WILLIAM D. - The Myth of Rescue. Why the Democraties could not have saved more Jews from the Nazis.
181117: RUBINSTEIN, DANNY [TORSTEN WAACK - TRANSL.]. - Yassir Arafat. Vom Guerillakämpfer zum Staatsmann.
4140295: RUBINSTEIN, W.D. - The Myth of Rescue. Why the democracies could not have saved more Jews from the Nazis.
155813: RUBINSTEIN, WILLIAM D. - Shadow Pasts. History's Mysteries.
122586: RUBINSTEIN, ALVIN Z. - Soviet Foreign Policy since World War II. Imperial and Global.
185446: RUBIOLA, CARLO - La periode française du Piemont et son influence sur la pharmacie [1798-1814].
53639: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 5 - 1976 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53642: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 4 - 1975 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53643: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 2 - 1973 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53637: RUBLACK, HANS-CHRISTOPH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft. Literaturbericht. Jahrgang 6 - 1977 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
47508: RUBLE, BARON ALPHONSE DE - Le Mariage de Jeanne d'Albret
142174: RÜBO, GERD - Die Münze in Kleve als Ausdruck Klever Sozialgeschichte.
110499: RÜCKBROD, KONRAD - Universität und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp.
170939: RUCKER, RUDY - De vierde dimensie. Naar een meetkunde van een hogere werkelijkheid.
170273: RUCKER, RUDOLF V.B. - Infinity and the Mind: The Science and Philosophy of the Infinite.
142543: RÜCKER, ELISABETH - Die Schedelsche Weltkronik. Das grösste Buchunternehmen der Dürer-Zeit. Mit einem Katalog der Städteansichten.
4300411: RÜCKERT, H. - Die Begründungen der Weisungen Jahwes im Pentateuch. (Erfurter Theologische Studien 30)
130883: RÜCKERT, ULRICH - Dr. Schüsslers Hausapotheke. Der wiederentdeckte Heilweise.
123473: RUCKHABERLE, DIETER [FOREW.]. - Die gesellschaftliche Wirklichkeit der der Kinder in der bildenden Kunst.
4142128: RUCKSTUHL, E. & DSCHULNIGG, P. - Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem Hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen Schrifttums. (NTOA 17)
164954: RUDDEN, BERNARD - The New River. A Legal History.
160467: RUDÉ, GEORGE - The French Revolution.
103262: RUDENSTEIN, ANGELICA ZANDE - Modern Painting - Drawing & Sculpture Collected by Emily and Joseph Pulitzer jr. Volume 4.
130835: RUDI WUYTS|STEENBERGHE, JOSSE VAN - Dienstverlening op maat.
94379: RUDLOFF, ORTWIN|SCHMOLZE, GERHARD - Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte. Band 14 - 1985
94366: RUDLOFF, ORTWIN|SCHMOLZE, GERHARD - Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte. 100 Jahre St. Petri-Dom in Bremen
102719: DAS, ROBBERT|RUDOLF DAS - Toekomst beelden. Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen / Visions of the Future. A New Golden Age for the Low Countries.
150663: RUDOLF BRUHIN|WEISS-STAUFFACHER, HEINRICH - The Marvelous World of Music Machines.
170940: RUDOLF V.B. RUCKER - The Fourth Dimension and How to Get There.
95273: RUDOLPH, WILHELM - Haggai - Sacharja 1-8 - Maleachi. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen (Kommentar zum Alten Testament, Band XIII 4)
30910: RUDOLPH, KURT - Gnosis und Spätantike Religionsgeschichte, gesammelte Aufsätze (with Register) (Series: Nag Hammadi and Manichaean Studies, XLII)
92294: RUDOLPH, KURT - Theogonie, Kosmogonie und Anthropogonie in den mandäischen Schriften. Eine literarkritische und traditionsgeschichtliche Untersuchung
151137: RUDOLPH, WOLFGANG - Sailor Souvenirs. Stoneware, Faiences and Porcelain of thee Centuries.
4300474: RUDOLPH (HRSG.) ENNO - Mythos zwischen Philosophie und Theologie.
95274: RUDOLPH, WILHELM - Micha - Nahum - Habakuk - Zephanja. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen (Kommentar zum Alten Testament, Vand XIII 3)
95166: RUDOLPH, KURT - Gnosis und Gnostizismus
100455: RUDOLPH, R.J.W. - Het hedendaagsch Socialisme in zijn Oorsprong en Wezen.
123437: RUDOLPH, WOLFGANG - Seefahrer-Souvenirs. Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderte [In Slipcase]. .
184988: RUDOLPH, LLOYD I. & SUSANNE HOEBER RUDOLPH - In Pursuit of Lakshmi. The Political Economy of the Indian State.
145125: RUDORFF, RAYMOND - Belle Epoque. Paris in the Nineties.
161303: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid. Roman.
87886: RÜEGG, WALTER - A history of the University in Europe. Volume II, universities in early modern Europe (1500-1800)
156497: RUELENS, K. [ED.]. - Refereinen en Andere Gedichten uit de XVIe Eeuw. Verzameld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven door K.Ruelens [3 Vols. in 1 - Compl.].
123543: RUELLE, PIERRE - Les noms de veines de Charbon dans le Borinage [XVe - XXe siècle].
122802: RUEMPOL, ALMA [ED.]. - Communicerende vaten. Beeldtaal van slibversiering op laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden.
9918: RUES, SIMEON FRIEDRICH - Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten, in de Vereenigde Nederlanden. Waeragter komt een Berigt van de Rynsburgers of Collegianten: Beide ter vertooninge van de Leer, Uiterlyken Toestand, en Godsdienstige Gebruiken dezer kerkelyke Genootschappen, nevens een Verhael wegens den Oorsprong en Voortgang van de jongstleden Geschillen der eerstgemelde, met de Leeraers der Gereformeerde Kerke. In 't Hoogduitsch Beschreven, Vertaelt en met Aentekeningen ter ophelderinge van eenige Byzonderheden vermeerdert.
93274: RUETHER, ROSEMARY RADFORD - Gregory of Nazianzus. Rhetor and Philosopher
52515: RUF, M.G. - Die heiligen Propheten, eure Apostel und Ich. Metatextuelle Studien zum zweiten Petrusbrief
4053575: RUF, W. (DREYS, J.S.V.) - Johann Sebastian von Dreys. System der Theologie als Begründung der Moraltheologie. (STG 19.Jh.7)
141097: C. RUF [PHOTOGR.].|KIEPERT, ADOLF - Freiburg in Wort und Bild. Lose Blätter von Adolf Kiepert mit 10 Ansichten nach Originalaufnamen von Hofphotograph C. Ruf.
183833: RUFF, CHARLES - Führer durch die Vogesen. 242 Vogesen-Touren, einschliesslich Sundgau und Elsässer Jura.
158299: RUFF, ALLAN - We Called Each Other Comrade. Charles H. Kerr & Company, Radical Publishers. Boeken verzamelen.
95198: RUFFING, REINER - Filosofisch gereedschap. De 50 belangrijkste filosofische denkbeelden en wat zij voor ons leven betekenen
56758: RUGE, SOPHUS - D. Peschel's Geschichte der Erdkunde bis auf Alexander von humboldt und Carl Ritter
55012: RUGGIERI, G. E.A. - Kerk in fragmenten: welke eenheid? Sociologische en historische aspecten van de kerkelijke fragmentariteit en het zoeken naar een eenheidsopvatting (Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1998 - 3)
4007482: RUH, H. (ZINZENDORF, N.L.VON) - Die christologische Begründung des ersten Artikels bei Zinzendorf.
93381: RUH, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Altdeutsche und Altniederländische Mystik
4135933: RUH, U. SEEBER, D. & WALTER R. (HRSG.) - Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen.
4028812: G. RUHBACH. - Theologie und Spiritualität. Beiträge zur Gestaltwerdung des christlichen Glaubens.
58825: RUHBACH, GERHARD|SUDBRACK, JOSEF - Christliche Mystik. Texte aus zwei Jahrtausenden
140749: RÜHE, PETER [SOPHIE SPENCES-WOOD|TERENCE MCNAMEE - ED. PHOTOGRAPHS] - Gandhi. A Photo Biography.
55599: RÜHL, ALFRED - Vom Wirtschaftsgeist im Orient
150351: RÜHLE, OTTO - Das proletarische Kind. Eine Monographie.
156949: RÜHLE, OSKAR [ET AL.]. - Hundert Jahre Kohlhammer 1866-1966 [In Slipcase].
163503: RÜHLE, OSKAR [ED - ET AL.]. - Hundert Jahre Kohlhammer 1866 - 1966.
121846: RÜHLE, OTTO - Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Mit einem Vorwort von A. Lunatscharski und 492 Abbildungen, ausgewählt und beschriftet von Fritz Schiff. Erster Band ( = All Published].
181968: RÜHMKORF, PETER - Tabu I. Tagebücher 1989-1991.
174093: RUHSTORFER, KARLHEINZ - Konversionen : eine Archäologie der Bestimmung des Menschen bei Foucault, Nietzsche, Augustinus und Paulus.
174094: RUHSTORFER, KARLHEINZ (HG.) - Das Ewige im Fluss der Zeit : der Gott, den wir brauchen. Quaestiones Disputatae 280
90535: RUIG, ROBERT DE - De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek. Die Seismographen der Empfindung. Drei biographische Studien aus der Zeit der Romantik.
4141325: RUIG, R. DE - De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek. (Diss.)
81836: RUIJGROK, L.W.CH. - Om het fundament, de VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Kerk op het spel deel 1
30273: RUIJGROK, L.W.CH. - Het Licht schijnt in de duisternis. Dagboek bij de Bijbel
60614: RUIJS. R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen (Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom. 1,16-3,23)
4022426: RUIJS. R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vorm-historische en thematische analyse van Rom.1,16-3,23. (Diss.)
182333: RUIJSENDAAL - Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica's.
56194: RUIJTER, CORNELIS JOHANNES DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk
60615: RUIJTER. C.J. DE - De horizon van het heil (Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk)
130797: RUIJTER, BARBARA DE - Reductionism and Externalism in the Philosophy of Mind. An Evaluation.
4072112: RUIJTER. C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij J.B.Metz en C.Boff, mede in verband met de verkondiging en diaconaat van de Kerk. (Diss.)
100456: RUIKES, DR. P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
10285: RUIMIG, ARNOLDUS - Korte Verklaring van het Liedt van Hanna, I Sam. II. 1-10. van den Achtsten Psalm, en van het XXV. Hoofdstuk van Mattheus.
10286: RUIMIG, ARNOLDUS - Verklaring van de Voornaamste Heilige en Schriftuurlyke Zinbeelden, Uit verscheidene Oudheden opgeheldert. Aangeprezen door een Brief van den Hooggeleerden Heere Professor Tako Hajo van den Honert, Aan den Schrijver van dit Werk.
82125: RUINEN, JAN - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw
91775: RUIS, A.J.T. - Christianus peregrinus. Tertullianus over de christen als vreemdeling in deze wereld
58397: RUIT, CORNELIA - Levensbeschrijving van Cornelia Ruit te Dirksland
60616: RUITEN. J.T.A.G.M. VAN - Een begin zonder einde (De doorwerking van Jesaja 65:17 in de intertestamentaire literatuur en het Nieuwe Testament)
58908: RUITEN, J. VAN|VERVENNE, M. - Studies in the Book of Isaiah. Festschrift Willem A.M. Beuken (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 132)
156306: RUITENBEEK, HENNY - Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
180060: A.G.W. RUITENBERG [EDS - ET AL.].|MULLER, E.R.|R.F.J. SPAAIJ - Trends in terrorisme.
32419: RUITENBURG, P. VAN - Vast geloven. Dagboek bij de Bijbel
31315: RUITENBURG, P. VAN - Heilig willen leven. Als God tot dankbaarheid stemt
56031: RUITENBURG, P. VAN - Goede belijdenis
82382: RUITENBURG, P. VAN - Een mooie leeftijd, brieven aan ouderen
54621: RUITENBURG, P. VAN - Aan moeder
83365: RUITENBURG, P. VAN - Een mooie leeftijd, brieven aan ouderen
32420: RUITENBURG, P. VAN - Zeker weten. Thematisch dagboek bij de Bijbel
30109: RUITENBURG, P. VAN - Aan vader
91540: RUITENBURG, P. VAN - Echt geloven. 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel en niet is.
91541: RUITENBURG, P. VAN - Iedereen een ambt. Overdenkingen over samen dienen in de kerk.
91542: RUITENBURG, P. VAN - Naar de kerk. 52 bijbeloverdenkingen over kerkgang.
91544: RUITENBURG, P. VAN - Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven.
83799: RUITENBURG, P. VAN E.A. - Is dat discrimineren? Een bijbel-theologische, een historische en een juridische verkenning (deel 2 | Kompas Serie)
56345: RUITENBURG, P. VAN - Ongetwijfeld. Als God geloof geeft
86037: RUITER, J. DE - Driewegen. Dorp in de Coudorpsepolder
86035: RUITER, J. DE - Oudelande. Oud land tussen nieuwe polders
86036: RUITER, J. DE - Nieuwdorp. Nieuw dorp in de Kraaijerts
51821: RUITER, J. DE - Jan Donner jurist [Een biografie]
86031: RUITER, J. DE - s-Heer Abtskerke dorp in de Poel
48190: RUITER, RENE DE - Koraalbewerkingen. Variaties over God is getrouw Zijn plannen falen niet, Aria over Psalm 25, Trio over Psalm 43, Trio over Psalm 99 (Ambitus nr. 72)
4300165: RUITER T.R. - Pharmaco-epidemiology as a Tool in Pharmacovigilance:. Studying cancer as adverse drug reaction. (Diss.)
180471: RUITER, L.J. DE - Herinneringen aan A. Roland Holst.
122373: RUITER, JAN-PETER DE - Gesture and Speech Production.
156302: RUITERS, JOS [ED.]. - 40 Jaar AJO. Klankbord voor het leven. AJO Jeugd Symfonie Orkest Provincie Utrecht 1962-2002 [& CD].
166767: RUIZ-DOMÈNEC, JOSÉ ENRIQUE - El gran capitán. Retrato de una época.
143853: RUIZ, RAMON EDUARDO - Triumphs and Tragedy. A History of the Mexican People.
145745: RULAND, JOSEF - Festschrift für Franz Graf Wolff Metternich.
4058074: RULAND, WILH. - De Sagen van den Rijn.
156135: RULE, MARGARET - The Mary Rose. The Excavation and Raising of Henry VIII's Flagship.
82073: RULER, A.A.VAN - Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 November 1947
92706: RULER, A.A.VAN - Theologisch werk (6 delen)
85909: RULER, A.A.VAN - Achtergronden van het helderlijk schrijven (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No 5)
93445: RULER, A.A.VAN - Op gezag van een apostel
89246: RULER, A.A.VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
4061338: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel VI.
4057823: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel I.
4006734: RULER, A.A.VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
4006737: RULER, A.A.VAN - Theologisch werk.
4006738: RULER, A.A.V. - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
57599: RULER, A.A.VAN - Verzameld Werk. Deel 1. De aard van de theologie
85212: RULER, A.A.VAN - Protestantse Unie. De staat en de openbaring. Rede uitgesproken op de Algemene Vergadering van 20 Mei 1947
85213: RULER, A.A.VAN - Protestantse Unie. Onze grondlijnen. Rede uitgesproken door Prof. Dr. A.A. van Ruler
85621: RULER, A.A.VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome
85066: RULER, A.A.VAN - Kerstening van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
4006735: RULER, A.A.V. - Visie en vaart.
84936: RULER, A.A.VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek
87347: RULER, A.A.VAN - Theologisch Werk (6 delen)
47047: RULER, A.A.VAN - Verzameld Werk Deel 1 De aard van de theologie
91932: RULER, A.A.VAN - De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en existentie
4057824: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel V.
4057825: RULER, A.A.V. - Theologisch werk. Deel IV.
84473: RULER, ARNOLD ALBERT VAN - De vervulling van de wet. Een dogmatische studie over de verhoudin van openbaring en existentie
4007679: RULER, A.A.V. - Marcus 14. (Vs 1-41). (Morgenwijdingen in de lijdenstijd)
4008390: RULER, A.A.V. - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen. (Bundel artikelen)
4008391: RULER, A.A.V. - Over de psalmen gesproken. Meditaties over de psalmen. (Bundel morgenwijdingen).
4013933: RULER, A.A.V. - Op gezag van een apostel. (Bundel morgenwijdingen).
122581: RULHIERE, CLAUDE CARLOMAN DE [TRANSL.]. - A History or Anecdotes of the Revolution in Russia in the Year 1762.
4009276: RULLMANN, J.C. (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een levensschets.
4009277: RULLMANN, J.C. (KUYPER, A.) - Kuyper-bibliografie.
82578: RULLMANN, J.C. - Isaäc Da Costa (Serie I No. 9 Onze groote mannen)
88601: RULLMANN, J.C. E.A. - Dr. J.C. Rullmann's beknopt christelijke encyclopaedie kerk in verleden en heden. (Uitgave in de serie: Kerk en maatschappij)
85995: RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw / De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde ker der XIXe eeuw / De Doleantie in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XIXe eeuw (3 werken)
85924: RULLMANN, J.C. - De maatregelen tegen de afgescheidenen (Overdruk uit A.-R. Staatkunde, 8e jaargang, 3e kwartaal 1934)
101992: RULLMANN, J.C. - Abraham Kuyper. Een levensschets.
58589: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa's bezwaren tegen den geest der eeuw, na honderd jaren opnieuw uitgegeven
58587: RULLMANN, J.C. - De maatregelen tegen de afgescheidenen. Overdruk uit A.-R. Staatkunde 8e Jaargang, 3e Kwartaal 1934
4000636: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk. der XIXe eeuw historisch geschetst.
130471: RULOF, BERNARD - Een leger van priesters voor een heilige zaak. SDAP, politieke manifestaties en massapolitiek 1918-1940.
152567: RUMBOLD, SIR HORACE - Final Recollections of a Diplomatist.
95940: RÜMKE, H.C. - Psychiatrie. Deel I: Inleiding. Deel II: De psychosen. Deel III: Tussen psychose en normaliteit (3 delen)
32135: RÜMKE, H.C. - Derde bundel studies en voordrachten over de psychiatrie
32134: RÜMKE, H.C. - Nieuwe studies en voordrachten over psychiatrie
32145: RÜMKE, H.C. - Studies en voordrachten over psychiatrie
4030830: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. (Carillon Reeks 30)
4066666: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
131893: RUMPEL, IOANNES - Lexicon Pindaricum.
123199: RUMPF, MAX - Deutsches Handwerkerleben und der Aufstieg der Stadt.
102383: RUNCIMAN, STEVEN - Byzantine Civilization.
166141: RUNCIMAN, STEVEN - Geschichte der Kreuzzüge.
123046: RÜNCKEL, A. [INTROD.]. - Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provincën en de Gemeenten. Voorts van Waterschappen, Heerlijkheden, enz. Beschreven volgens het Officieele Register onder toezicht van den Voorzitter en den Secretaris van den Hoogen Raad van Adel [2 Vols. Compl.].
104226: RUNDLE, DAVID [ED.]. - The Hutchinson Encyclopedia of the Renaissance.
4047581: RUNES, D.D. - The War Against the Jew.
47882: RUNGE, JOHANNES|WOLLNER, HAND (ED.) - Leichte Spielmusik des Rokoko für Sopran- Blockflöte und Klavier (nr. ED 5248)
102520: E. RUNIA|KIERS, J.|T. SCHOEMAKER [EDS.]. - The Age of Ugliness. Showpieces of Dutch Decorative Art 1835-1895.
4045163: RUNIA, D.T. (PHILO ALEXANDRINUS) - Philo in Early Christian Literature. A Survey. (Compendium Rerum Iudaicarum ad NT)
57673: RUNIA, K. - Op zoek naar de Geest
96588: RUNIA, DOUWE THEUNIS - Platonisme, Philonisme en het begin van het christelijk denken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het vakgebied van de traditie van het Platonisme in relatie tot het vroege Christendom aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 1 april 1992
56203: RUNIA, KLAAS - De theologische tijd bij Karl Barth, met name in zijn anthropologie
121495: RUNIA, DR. KL. [P. VAN DER MARK - INTROD.]. - Het Christelijk recht van de Friese Beweging.
84964: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie. CGO 513
4134972: RUNIA, K. (BARTH, K.) - Karl Barth's Doctrine of Holy Scripture.
61455: RUNIA, KLAAS - De theologische tijd bij Karl Barth met name in zijn anthropologie
53270: RUNIA, K. - Wegen en doolwegen in de nieuwere theologie
47057: RUNIA, DAVID T. - Philo of Alexandria. An Annotated Bibliography 1997-2006 with Addenda for 1987-1996 (Supplements to Vigiliae Chriatianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 109)
160310: RUNTE, HANS R. - Writing Acadia. The Emergence of Acadian Literature, 1970-1990.
163374: RUOFF, KENNETH J. - The People's Emperor. Democracy and the Japanese Monarchy 1945-1995.
170729: RUPNOW, DIRK [ET AL.]. - Pseudowissenschaft. Konzeptionen von Nichtwissenschaftlichkeit in der Wissenschaftsgeschichte.
4071841: RUPP, JOYCE - Walk in a Relaxed manner. Life lessons from the Camino.
110556: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten. De verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
156248: RUPP, GEORGE HOOVER - A Wavering Frienship: Russia and Austria, 1876-1878.
10439: RUPPE, CHRISTIAN FRIEDRICH - Zangwijzen der Evangelische Gezangen bij de Hervormde Kerk in gebruik voor het Orgel, Forte-Piano of Clavier.
158139: RUPPEL, ALOYS - Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk.
157114: RUPPEL, ALOIS [ET AL.]. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
185551: RUPPENTHAL, GISELA - Der zweite Grasschnitt in deutscher Synonymik. Volume 92: Giessener Beiträge zur deutschen Philologie.
185010: RUPPERT, HELMUT - Damaskus. Eine orientalische Stadt zwischen Tradition und Moderne.
184976: RUPPERT, HELMUT - Beirut. Eine westlich geprägte Stadt des Orients.
94496: RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment
4143773: RUPPIN, A. - The Jews in the Modern World.
121972: RUPPRECHT, KARL - Einführung in die griechische Metrik.
46456: RUPPRECHT, WALTER - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands
4076139: RUPPRECHT, W. (LUTHER, M.) - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands. (Arbeiten zur Theologie II/1)
4138919: RUPRECHT, J. - Das Wunder in der Bibel. Eine Einführung in die Welt der göttlichen Offenbarung und der biblischen Weltanschauung.
4052321: RUPRECHT JR. L.A. - Afterwords. Hellenism, Modernism, and the Myth of Decadence.
157554: RUPRECHT, WILHELM - Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer deutschen Universitätsstadt.
181009: RÜRUP, REINHARD [ED.]. - Arbeiter- und Soldatenräte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Studien zur Geschichte der Revolution 1918/1919.
91581: RÜRUP, RIENHARD - Topography of Terror. Gestapo, SS and Reichssichterheitshauptamt on the Prinz-Albrecht-Terrain. A Documentation.
4137575: RÜRUP, R. - Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur Judenfrage der bürgerlichen Gesellschaft.
152281: RUS, MARTIJN - De la conception a l'au-dela. Textes et documents français d'un qui n'en est pas un [1450-1550].
4055619: RÜSCH, E.G. - Vom Heiligen in der Welt. Beiträge zur Kirchen- und Geistesgeschichte.
57688: RUSE, MICHAEL - Charles Darwin
180456: RUSE, MICHAEL [ED.]. - Nature Animated. Historical and Philosophical Case Studies in Greek Medicine, Nine-teenth-Century and Recent Biology, Psychiatry and Psychoanalysis. Papers Deriving from the Third International Conferense on the History and Philosophy of Science Montreal, Canada 1980. Volume 2.
170246: RUSE, MICHAEL - Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion.
140422: RÜSEN, JÖRN [ED.]. - Western Historical Thinking. An Intellectual Debate.
4135116: RUSH, M. - Management: a Biblical Approach.
4140001: RUSH, B. - The Lights of Hanukkah,. A Book of Menorahs.
146272: RUSH, MYRON - The International Situation and Soviet Foreign Policy. Key Reports by Soviet Leaders from the Revolution to the Present.
154101: RUSHBY, KEVIN - Op jacht naar de Berg van Licht. Een reis door India.
152633: RUSHDIE, SALMAN [ABDELKADER BENALI - FOREW.]. - Middernachtskinderen.
4075723: RUSHDIE, SALMAN - Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991.
4135725: RUSHDOONY, R. J. - The Foundations of Social Order. Studies in the Creeds and Councils of the Early Church.
55120: RUSNOCK, ANDREA A. - The correspondence of James Jurin (1684-1750). Physician and secretary to the Royal Society
151968: RUSNOCK, ANDREA A. [ED.]. - The Correspondence of James Jurin. 1684-1750. Physician and Secretary to the Royal Society.
160040: RUSNOCK, ANDREA A. [ED.]. - The Correspondence of James Jurin. 1684-1750. Physician and Secretary to the Royal Society.
57984: RUSSCHER, GEESJE - Kracht van oorspronkelijke voeding. Deel 1, toegelicht vanuit historische en hedendaagse bronnen. Inclusief toepasselijke recepten
57983: RUSSCHER, GEESJE - Kracht van oorspronkelijke voeding. Deel 3, speciaal gewoon voor kinderen en volwassenen. Exorfinenvrije recepten (zonder gluten, melkeiwit, soja en spinazie)
103667: RUSSEL OF LIVERPOOL, LORD - Henry of Navarre. Henry IV of France.
181226: RUSSEL, M. - Visions of the Sea. Hendrick C. Vroom and the Origins of Dutch Marine Painting.
160116: RUSSEL, JOSIAH COX - Medieval Regions & their Cities.
104403: RUSSEL, JANE [INTROD.]. - Marilyn Monroe et les caméras. 152 photographies des années 1945-1962 et la célèbre interview de Marilyn Monroe avec George Belmont.
93125: RUSSELL, D.S. - The method & message of Jewish Apocalyptic, 200 BC - AD 100
101704: RUSSELL, BERTRAND [HARRY RUJA - ED.]. - Bertrand Russell's America. His Transatlantic Travels and Writings. Volume 1: 1896-1945.
4028824: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden. Vertaling Rob Limburg.
150451: RUSSELL, BERTRAND. - The Scientific Outlook.
122080: RUSSELL, BERTRAND. - The Prospects of Industrial Civilization.
4139197: RUSSELL, B. - Autobiography. With an introduction by Michael Foot.
4066695: RUSSELL, B. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden. Vertaling Rob Limburg en Vivian Franken.
4039402: RUSSELL, B. - Waarom ik geen christen ben. En andere essays over religie en verwante onderwerpen.
101234: RUSSELL, BERTRAND. - The Problem of China.
183494: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
101703: RUSSELL, BERTRAND [HARRY RUJA - ED.]. - Mortals and Others. Bertrand Russell's American Essays 1931-1935. Volume 1.
171116: RUSSELL, BERTRAND. - Human Knowledge. Its Scope and Limits.
90867: RUSSELL, MARGARET - Style and substance. The best of Elle Decor.
102347: RUSSELL, PETER - Prince Henry The Navigator. A Life.
4058483: RUSSELL, B. - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
171936: RUSSELL, BERTRAND. - Russell on religion : selections from the writings of Bertrand Russell.
150450: RUSSELL, BERTRAND. - Principles of Social Reconstruction.
95161: RUSSELL, D.S. - The method & message of Jewish apocalyptic. 200 BC - AD 100
171243: RUSSELL, BERTRAND. - Our Knowledge of the External World. As a Field for Scientific Method in Philosophy.
170649: RUSSELL, COLIN A. - Cross-currents: Interactions Between Science and Faith.
140619: RUSSELL, BERTRAND. - Unarmed Victory.
171119: RUSSELL, BERTRAND. - Our Knowledge of the External World. As a Field for Scientific Method in Philosophy.
161980: RUSSELL, MARGARITA - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Eeuw.
58104: RUSSELL, R. - The Harpsichord and Clavichord. An Introductory Study
4300388: RUSSELL, BERTRAND. - Icarus of De toekomst van de wetenschap. Gent, J.Story-Scientia
182277: RUSSELL, BERTRAND. - Einführung in die mathematische Philosophie.
132018: RUSSELL, MILES - Piltdown Man. The Secret Life of Charles Dawson & The World's Greatest Archaeological Hoax.
53407: RUSSELL, VIVIAN - Monets landschappen
146259: RUSSELL, BERTRAND. - Why I am Not a Christian.
150131: RUSSELL, BERTRAND [ROB LIMBURG - TRANSL.]. - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
121730: RUSSELL , J. MAJOR - Representative Government in Early Modern France.
142594: RUSSELL, BERTRAND. - Sceptical Essays.
185552: RUSSELL, CLAIRE & W.M.S. RUSSELL - Violence, Monkeys and Man.
30871: RUSSELL, CONRAD - The causes of the English civil war. The Ford Lectures Delivered in the University of Oxford 1987-1988
4017560: RUSSELL, D.S. - The Method and Message of Jewish Apocalyptic. 200 BC - AD 100.
180103: RUSSELL, MILES - Piltdown Man. The Secret Life of Charles Dawson & The World's Greatest Archaeological Hoax.
171242: RUSSELL, BERTRAND. - Human Knowledge. Its Scope and Limits.
171096: RUSSELL, B. - Impact of Science on Society.
170363: RUSSELL, BERTRAND [JOHN SKORUPSKI - INTROD.]. - The Problems of Philosophy. With new introduction by John Skorupski.
170171: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw
155920: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
151801: RUSSELL, TERENCE M. - The Discovery of Egypt. Vivant Denon's Travels With Napoleon's Army.
150031: RUSSELL, RONALD - Guide to British Topographical Prints.
145182: RUSSELL, MICHAEL - Good Moments. A Publishing Retrospect.
163011: RUSSIA - Geschichte der UdSSR in drei Teile.
165670: RUSSO, STEPHANIE - Women in Revolutionary Debate. Female Novelists from Burney to Austen.
56522: RUSTAVELI, SHOTA - Te knight in panther skin
131326: RUSTER, GERHARD - Homöopathie.
31409: RUSTIGE, D. - Een besloten hof. 3e deel in de serie 'overgeschoten brokken'
58747: RUSTIGE, D. - Late Druiven. Sermoenen uit Niemandsland, dat wil zeggen: het randgebied tussen de kerkelijke fronten
86151: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
86152: RUSTIGE, D. - "Late druiven. ""Sermoenen uit Niemandsland"" dat wil zeggen: het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
31373: RUSTIGE, D. - Een verzegelde fontein. 4e deel in de serie 'Overgeschoten Brokken'
57250: RUSTIGE, D. - Een besloten hof. 3e deel in de serie 'overgeschoten brokken'
85252: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
85255: RUSTIGE, D. - "Late duirven. ""Sermoenen uit Niemandsland"" dat wil zeggen: het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
88158: RUSTIGE, D. - "Gekneusde olijven. Tweede serie ""Sermoenen uit niemandsland"" d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten"
122549: RUTEBEUF [W. VAN ELDEN - ED.]. - Bloemlezing uit de poëzie van een 13de eeuws frans dichter.
85161: RÜTER, A.J.C. - Verleden en toekomst als bron van politieke inspiratie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Vaderlandsche Geschiedenis aan de Rijkuniversiteit te Leiden op 31 Mei 1946
85152: RÜTER, A.J.C. - De Nederlandsche natie en het Nederlandsche Volkskarakter
181072: MR. C.F. RÜTER|RÜTER-EHRLERMANN, REF. JUR. ADELHEID - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. Band I: Die vom 08.05.1945 bis zum 12.11.1947 ergangenen Strafurteile Lfd. nr. 001-035 [& Registerheft].
144832: MR. C.F. RÜTER|RÜTER-EHRLERMANN, REF. JUR. ADELHEID - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. Band I: Die vom 08.05.1945 bis zum 12.11.1947 ergangenen Strafurteile Lfd. nr. 001-035 [& Registerheft]. .
183556: RÜTER, DR. A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
154326: RUTGERS, WIM - Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur. Koloniale poëzie in de Curaçaosche Courant.
60618: RUTGERS, F.L. - Idenburg en de sarekat Islam in 1913
146159: RUTGERS VAN DER LOEFF, DR. A. - Drie studentenliederen toegelicht.
184921: RUTGERS, DR. H.C. - Door Amerika, Japan en Korea naar China.
93919: RUTGERS, C.A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
57652: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw
57702: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die doorhemzelven is uitgeoefend
60975: RUTGERS VAN ROZENBURG, J.G.H. - Dissertatio Historica-Juridica Inauguralis de Paroemio Ecclesia non sitit Sanguinem, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Frederici Guilielmi Krieger.
110147: RUTGERS, C.A. [ED.]. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
9789021139692: RUTGERS VAN DER LOEFF, B. E.A. (RED.) - Geëngadeerd. Ondernemers over hun persoonlijke betrokkenheid bij mens en maatschappij
95029: RUTGERS, HERMAN CORNELIS - Kerkelijke deputaten. Hun werkkring en bevoegdheid inzonderheid gelijk deze gekend worden uit de handelingen der Zuid-Hollandsche synoden en deputaten
60621: RUTGERS. J. - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus (Naar de synoptische evangelien)
185764: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelf is uitgeoefend.
145894: RUTGERS, F.L. - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
9789021139227: RUTGERS VAN DER LOEFF, B. E.A. (RED.) - Visioenen. Ondernemers over hun missie
82552: RUTGERS, V.H. - Het zwaard der overheid, referaat verdedigd in de zeventiende wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 6 Juli 1932
93914: RUTGERS, CAREL ARNOLD - Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht. Jean d'Arkel, Eveque d'Utrecht accompagné d'un résumé en français. Jan van Arkel, Bischof von Utrecht, mit einer deutschen Zusammenfassung.
4024360: RUTGERS, F.L. (ISLAM) - Idenburg en de sarekat islam in 1913. (Diss.)
32159: RUTGERS, F.L. - Kerkelijke adviezen (2 delen)
4143348: RUTGERS, F.L. (KEUCHENIUS, L.W.C.) - Levensbericht van mr.L.W.C.Keuchenius.
156136: RUTH STEURS [EDS. - ET AL.].|VEKEN, JOERI VAN - In de voetsporen van Daens. Het verhaal van priester Daens in woord en beeld.
57086: RUTHERFORD, SAMUËL - Ik maak alle dingen nieuw
57900: RUTHERFORD, SAMUËL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgeloovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd (2 delen)
55386: RUTHERFORD, SAM. - De beproeving en zegepraal des geloofs
58143: RUTHERFORD, SAMUËL - Lex, Rex, or the law and the prince. A dispute for the just prerogative of king and people: containing the reasons and causes of the most necessary defensive wars of the kingdom of Scotland, and of of their expedition for the aid and help of their dear brethren of England
31410: RUTHERFORD, SAMUËL - De verloren zoon, nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap. Zeven predikaties over Lukas 15 : 11-32
59204: RUTHERFORD, SAMUËL - Een bedrukt en verdrukt volk bemoedigd. Zes preken
57082: RUTHERFORD, SAMUËL - Wormke Jacobs, door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal. Zes predikaties over Jesaja 41 : 14-16
57081: RUTHERFORD, SAMUËL - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke Overwinnaar van Zijn vijanden en de Verlosser van Zijn Kerk
57258: RUTHERFORD, SAMUËL - Wormke Jacobs, door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal. Zes predikaties over Jesaja 41 : 14-16
55781: RUTHERFORD, SAMUËL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgeloovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leerredenen over het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk XII: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (2 delen)
56595: RUTHERFORD, SAMUËL - De brieven van Samuel Rutherford. 362 Brieven in drie delen (Complete Set)
56117: RUTHERFORD, SAMUËL - Godsdienstige brieven
88188: RUTHERFORD, SAMUËL - Rutherford's Catechism: or, the Sum of Christian Religion
91813: RUTHERFORD, SAMUËL - Brieven van Samuel Rutherford. Een selectie.
55391: RUTHERFORD, SAMUËL - De slapende christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22, gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag
57257: RUTHERFORD, SAMUËL - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke Overwinnaar van Zijn vijanden en de Verlosser van Zijn Kerk
31385: RUTHERFORD, SAMUËL - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost
57384: RUTHERFORD, SAMUËL - De weenende Maria aan het graf, in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17, en andere keurstoffen
94802: RUTHERFORD, SAMUËL - Godsdienstige brieven
96654: RUTHERFORD, SAMUËL - De hemelse begroetingen van Christus en de duif en hun aangename onderhoud. Een preek voor de bediening van het Heilig Avondmaal te Anwoth Anno 1630
57255: RUTHERFORD, SAMUËL - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vetroost
54595: RUTHERFORD, SAMUËL - Fourteen communion sermons
57083: RUTHERFORD, SAMUËL - Fourteen communion sermons
32085: RUTHERFORD, SAMUËL - De verloren zoon, nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap. Zeven predikaties over Lukas 15 : 11-32
32255: RUTHGERS, F.L.|SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken
151227: RUTHVEN, MALISE - Freya Stark in Persia.
4037252: RUTHVEN, M. - Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika`s kinderen van God.
105329: RUTHVEN, MALISE - Fundamentalism. The search for meaning.
53107: RUTJES, ROOS - Voedsel horror. Alles wat je nooit wilde weten over wat er echt in je eten zit
4064193: RUTKE, F. (RED.) - Charismatisch Nederland. Een overzicht van de ontwikkeling van de Pinkstervernieuwing. Met bijdragen van J.Veenhof, W.C.van Dam e.a.
167929: RUTT, RICHARD [ED.|TRANSL.]. - The Bamboo Grove. An Introduction to Sijo.
185048: RUTTEN, M.A.F. - Capitalist Entrepreneurs and Economic Diversification. Social profile of large farmers and rural industrialists in central Gujarat, India.
122929: RUTTEN, F. - Hout. Soorten - groei - toepassing.
122081: RUTTEN, FH. - Felix Timmermans.
162645: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties.
4073000: RUTTEN, TH. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus mysticus. Mystiek, narcisme en echoïsme bij Augustinus, geïllustreerd aan Confessiones en Enarrationes in Psalmos. (Diss)
185448: RUTTEN, DR. A.M.G. - Apothekers en Chirurgijns. Gezondheidszorg op de Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen in de Negentiende Eeuw.
160406: RUTTEN, WILLIBRORD - De vreselijkste aller harpijen. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de 18e en 19e eeuw.
152408: RUTTEN, A.M.G. - De RX code. Van hiërogliefschrift tot potjeslatijn.
122041: PROF. DR. G.E.H.M. RUTTEN [EDS.].|REENDERS, DR. K. - Het diabetes mellius type 2 formularium. Een practische leidraad.
4142785: RÜTTGERS, S. - Der Heiligen Leben und Leiden. Das sind die schönsten Legenden aus den deutschen Passionalen des 15.Jahrhunderts. Ausgewählt und übertragen von S.Rüttgers. (Illustriert mit Holzschnitte)
161403: DR. RUUD BRUYNS [EDS.].|JELKE NIJBOER|VERWER, RENZO - The Future of Librarianship. Proceedings of the 2nd International Budapest Symposium, Januari 1994.
143796: RUURS, ROB - Saenredam. The Art of Perspective.
168157: RUUSBROEC, JAN VAN - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen [4 Vols. Compl.].
130810: RUUSBROEC, JAN VAN - Ons Geestelijk Erf. Studien over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750. Bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging [14 successive Years]
96292: RUYS, THEODORUS - Petrus Dathenus
57251: RUYS, TH. - Petrus Dathenus
165782: RUYS, KEES - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan. De Randgebieden.
161251: RUYS, KEES - Onbetreden paden. De Baduy van West-Java. De randgebieden. Deel 2 [only].
123279: RUYSLINCK, WARD - Octave Landuyt.
153093: RUYTER, MARTIN J.L. DE - Dongen. Wetenswaardigheden van een passage.
152578: RUYTER, DORET J. DE - Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de twaalfde landelijke pedagogendag
164899: C.H. DE RUYTER [EDS.].|MEIJ, J. VAN DER - Oude Drukken [17e - 18e Eeuw]. Catalogus van de Historische Bibliotheek van het Legermuseum.
164900: C.H. DE RUYTER|C.J. PIEFFERS-MEIJER [EDS.].|MEIJ, J. VAN DER - Oude Drukken [18e Eeuw]. Catalogus van de Historische Bibliotheek van het Legermuseum.
89911: RYALL, MELODY - Canterbury. A history and celebration of the city.
182189: RYAN, CHARLES - H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging.
184817: RYAN JOHN - The Hot Land. Focus on New Guinea.
155176: RYAN, CHARLES - H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging.
164154: RYAN, SIMON - The Cartographic Eye. How Explorers saw Australia.
143674: A.N. RYAN|QUINN, D.B. - England's Sea Empire.
157188: RYAN, EDWARD - Paper Soldiers. The Illustrated History of Printed Paper Armies of the 18th, 19th & 20th Centuries.
123380: RYBACK, TIMOTHY W. - Hitler's Private Library. The Books that Shaped his Life.
140957: RYBÁR, CTIBOR - Jewish Prague. Guide to the Monuments. Gloses on History and Kultur.
151018: RYCKMANS, GONZAGUE [ET AL.]. - Scrinium Lovaniense Étienne van Cauwenbergh. Mélanges historiques / Historische opstellen.
32003: RYDELL, ANDERS - De grote boekenroof. Een zoektocht naar Europa´s verdwenen bibliotheken
122678: RYDER, A.J. - The German Revolution of 1918. A Study of German Socialism in War and Revolt.
183283: RYDER, RICHARD D. - Animal Revolution. Changing Attitudes Towards Speciesism.
171120: RYDER, ARTHUR W. [ED.]. - Panchatantra. Het klassieke boek met fabels uit India.
171244: RYDER, ARTHUR W. [ED.]. - Panchatantra. Het klassieke boek met fabels uit India.
163430: RYDER, JOHN [VIVIAN RIDLER - FOREW.]. - Printing for Pleasure.
102178: RYGH, O. - Gamle Personnavne. Volume 1: Norske Stedsnavne.
95699: RYKEN, LELAND - Redeeming the Time. A Christian Approach to Work and Leisure
56632: RYLE, J.C. - Waarschuwing aan de kerken
58334: RYLE, J.C. - Christen-zijn in het dagelijkse leven. Over de praktijk van het geloof
92275: RYLE, J.C. - Christen-zijn in het dagelijks leven. Over het praktijk van het geloof
96647: RYLE, J.C. - Ziekte
82891: RYLE, J.C. - De zaligheid van het Evangelie
56818: RYLE, J.C. - Liefde
96649: RYLE, J.C. - Zelfbeproeving
96652: RYLE, J.C. - Vrijheid
96583: RYLE, J.C. - The true christian
93180: RYLE, JOHN CHARLES - Heilig in Hem
93523: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume one
93522: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume two
57549: RYLE, JOHN CHARLES - Heilig in Hem
57452: RYLE, JOHN CHARLES - Een veilig geleide
88495: RYLE, J.C. - Ijver
58312: RYLE, JOHN CHARLES - De weg tot het heil
93505: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume three
30259: RYLE, JOHN CHARLES - De goede keus
93179: RYLE, J.C. - Het hart van het christelijk geloof. Samengesteld en ingeleid door ds. A. Baars en ds. K. ten Klooster
55253: RYLE, J.C. - Waarschuwing aan de kerken
57532: RYLE, J.C. - Holiness. Its nature, hindrances, difficulties, and roots
96567: RYLE, JOHN CHARLES - Knots Untied. Being plain statements on disputed points in Religion from the standpoint of an Evangelical Churchman
58331: RYLE, J.C. - Hoe gaat het met u? 5 meditaties
96648: RYLE, J.C. - Blijdschap
96650: RYLE, J.C. - Ijver
96651: RYLE, J.C. - Liefde
55545: RYLE, J.C. - Rijk en arm
58341: RYLE, J.C. - Zullen wij elkaar in de hemel kennen?
32291: RYLE, J.C. - Voor al mijn zonden. 49 overdenkingen voor de lijdensweken
154186: INTROD.].|RYNCK, PATRICK DE [ED. - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
4135553: RYNCK, P. DE & WELKENHUYSEN, A. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Met Supplement 1997.
160379: RYOU, DANIEL HOJOON - Zephaniah's Oracles against the Nations. A Synchronic & Diachronic Study of Zephaniah 2:1 - 3:8.
4135300: RYRIE, C.C. - Dispensationalism Today.
101025: RYSSEL, DANIËL VAN - Paul Rogghé [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
4055218: RYZL, M. - Graven naar God. Religies en mystieke ervaring.
10214: SÁ DE MENEZES, FRANCISCO DE - Malaca Conquistada pelo grande Affonso de Albuquerque, Poema Heroico. Com os argumentos de D. Bernarda Ferreira. Terceira Impressao mais correcta que as precedentes.
9745: SA, EMANUEL DE - Notationes in Totam Scripturam Sacram. Quibus omnia fere loca difficilia, breuissime explicantur Tum variae ex Hebraeo, Chaldaeo, & Graeco lectiones indicantur.
186240: SAAB, ANN POTTINGER - The Origins of the Crimean Alliance.
4073543: SAADÉ, G. - Ougarít. Métropole Cananéenne.
131589: SAALBORN, DR. ARNOLD [ED.] - Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen, die meer dan seven jaren metten duvel woende ende verkeerde.
101026: SAALBORN, DRS. A. [TRANSL.]. - Russische en Oostersche Verhalen.
57254: SAANE, J.W. VAN - De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring. Een theoretisch-psychologische benadering
52295: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869)
51977: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel [Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot 1802-1869]
82788: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet, leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870)
52276: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870)
4143466: SAARBERG, J.A. (PHILPOT, J.CH.) - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).
141031: SAAS, FR. W. - Pluralia tantum. Bijdrage tot de kennis van het gebruik van de Indoeuropese numeri, in het bijzonder in het Grieks.
144633: SAATCHI, MAURICE NATHAN. - The Science of Politics.
181218: SABARSKY, SERGE - Oskar Kokoschka.
146384: SABATIER, ROBERT - La Poésie du Dix-Neuvième Siècle [2 Vols. Compl.]..
4021123: SABATIER, PAUL (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Vie de S.François d`Assise.
146347: SABATIER, ROBERT - La Poésie du Dix-Huitième Siècle.
101993: SABATIER, ROBERT - La poésie du dix-septième siècle.
156235: SABBAGH, KARL - Remembering Our Childhood. How Memory Betrays Us.
161852: SABBE, DR. MAURITS - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling, Tucht en maatschappelijke voorzorg in de oude Antwerpsche drukkerij.
155961: SABBE, DR. MAURITS - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantijn, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, De Moretussen.
92114: SABBE, M. - L'?vangile selon Marc. Tradition et rédaction
184009: SABBE, ET. - De Belgische vlasnijverheid. Deel 1: De zuidnederlandsche vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht [1713].
152422: SABBE, DR. MAURITS - De dierkennis en diersage bij Vondel.
104315: SABBE, DR. MAURITS - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft van de 17e Eeuw.
160688: SABBE, DR. MAURITS - Mozaïek. Verspreide opstellen.
150873: SABBE, DR. MAURITS - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen.
151627: SABBE, DR. MAURITS - De Moretussen en hun kring.
4143013: SABBE, MAURITS - Studia Neotestamentica. Collected Essays. (BETL XCVIII).
56412: SABBE, MAURITS - De moretussen en hun kring. Verspreide opstellen
4016317: SABBINGE, W. - Dochters van het nieuwe Jeruzalem. (Monnica, Catharina van Bora, A.L.G.Bosboom-Toussaint enz.)
160674: SABIN, JOSEPH - Bibliotheca Americana. Dictionary of Books relating to America from its discovery to the present time [29 Vols. in 15 Bindings = Compl. Set].
104705: SABINE BAUMGÄRTNER|THURN, HANS PETER - Die Kultur der Sparsamkeit. Die Kulturgeschichte des Sparens. Illustriert mit Spardosen aus zweitausend Jahren.
167161: SABINE DITTIER [SUSANNE FINF - ED.].|STEPHAN, RAINER - Gräfe und Unzer schreibt Geschichte. 1722 - 1997.
154254: SABOUL, ALBERT - La Crise de l'Ancien Régime [Volume 1: La civilisation et la révolution française].
4300208: SABOURIN, LEOPOLD - Priesthood. A comparative study (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 25)
122783: SABOURIN, PAUL - Nationalistische stromingen in Europa.
55720: SABRON, F.H.A. - De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2 delen + 2 banden met kaarten)
4136285: SACHAR, A.L. - A History of the Jews.
140438: SACHAR, HOWARD MORLEY - History of the Jews in the Modern World.
182940: SACHS, ROBERT - Tibetisches Ayurveda. Gesundheid zum Leben.
4139988: SACHS, A. & VOOLRN, E.VAN (ED.) - Jewish Identity in Contemporary Architecture. Jüdische Identität in der zeitgenossischen Architektur.
4300702: SACHS, NELLY - Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs. (In den Wohnungen des Todes - Sternverdunkelung - Und niemand weiss weiter - Flucht und Verwandlung - Fahrt ins Staublose - Noch feiert Tod das Leben)
4300703: SACHS, NELLY - Zeichen im Sand. Die szenischen Dichtungen der Nelly Sachs.
4066107: SACHS, H. BADSTÜBNER, E. & NEUMANN, H. - Christliche Ikonographie in Stichworten.
152449: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
103303: SACHSE, MANFRED - Damaszener Stahl. Mythos - Geschichte - Rechnik - Anwendung.
131355: SACHVERSTÄNDIGENKOMMISSION ALTERSSICHERUNGSYSTEME - Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme. Berichtsband 1 & 2 - Anlageband A & B [4 Vols. Compl.]
130572: SACKERS, MR. H.J.B. - Omvang en gebruik van Rechtsbescherming in het Administratieve Recht.
142144: SACKETT, TERENCE [ED.]. - Glorious Britain. Illustrated with Photographs from the Francis Frith Collection, with quotations from writers and trevvellers from the past.
102978: SACKMANN, ECKHART - Kombiniere. Manfred Schmidt - ein Humorist mit Hintergedanken.
170637: SACKS, OLIVER - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
185209: SACKS, OLIVIER - Oaxaca Journal.
170640: SACKS, OLIVER - Het Innerlijk Oog.
171245: SACKS, MARK - Objectivity and Insight.
170641: SACKS, OLIVER - Uncle Tungsten. Memories of a Chemical Boyhood.
170638: SACKS, OLIVER - The Island of the Colourblind and Cycad Island.
160314: SACKS, DAVID HARRIS - The Widening Gate. Bristol and the Atlantic Economy, 1450-1700.
154494: SACKS, OLIVER - Een antropoloog op Mars. Zeven paradoxale verhalen.
151471: SACKS, OLIVER - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
170519: SACKS, OLIVER - Een antropoloog op Mars.
170521: SACKS, OLIVER - Stemmen zien. Reis naar de wereld van de doven.
184232: SACKVILLE-WEST, V. - Jeanne d'Arc [Saint Joan of Arc].
167327: SACKVILLE-WEST, VITA [CHRIS DAUNT - WOODCUTS] - Saint Joan of Arc. Born 6 January 1412 - Burned as a heretic, 30 May 1431 - Canonised as a Saint, 16 May 1920 [In Slipcase].
180661: SACKVILLE-WEST, V. - Jeanne d'Arc [Saint Joan of Arc].
101827: SACRIS ERUDIRI. - Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. Volume XII.
95582: SADDHALOKA - Ontmoetingen met de Boeddha
100413: SADE, D.A.F. DE [THEO BUCKINX - TRANSL.]. - De nieuwe Justine, of De tegenspoed van de deugd.
4134011: SADEK, VL. & SEDINOVA, J. - Prazske Ghetto / The Ghetto of Prague / Das Prager Ghetto /. Le Ghetto de Prague / Il Ghetto di Praga. Foto: J.Macht. Text in Czech, English, German, French and Italian.
162943: SADIE, STANLEY [ED.]. - Wagner and his Operas.
150894: SADLEIR, MICHAEL - Blessington-D'Orsay. A Masquerade.
186151: SADLER, A.L. - Cha-No-Yu. The Japanese Tea Ceremony.
100083: SADRIA, MODJ-TA-BA - Ainsi l'Arabie est devenu Saoudite. Les fondements de l'État Saoudien.
4300152: SAEBO, MAGNE - Sprüche. Übersetzt und erklärt. (Das Alte Testament Deutsch 16/1)
4002366: SAFRAI, S. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
30989: SAFRAI, S. A.O. - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. Volume One & Volume Two (Series: Compendia Rerum Iudaicaryn ad Novum Testamentum. Section One)
54890: SAFRAI, S. A.O. - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions (2 volumes)
4135010: SAFRAN, A. (KABBALA) - Die Kabbala. Gesetz und Mystik in der jüdischen Tradition.
30456: SAFRANSKI, RÜDIGER - Nietzsche. Een biografie van zijn denken
4053063: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
175938: SAFRANSKI, RÜDINGER - Het kwaad : of, Het drama van de vrijheid.
180516: SAGAN, ELI - At the Dawn of Tyranny. The Origins of Individualism, Political Oppression and the State.
144181: SAGAN, FRANÇOISE - Le chien couchant.
4139133: SAGAN, C. - The Varieties of Scientific Experience. A personal View of the Search of God.
152426: SAGAN, FRANÇOISE - Dierbare herinneringen.
131133: SAGAR, KEITH - The Life of D.H. Lawrence. An Illustrated Biography.
146212: SAGARRA, EDA - A Social History of Germany, 1648-1914.
180068: SAGEL, STEFAN - Het ontslag op staande voet. Art 7: 677 - 7: 678 BW.
143231: SAGGS, H.W.F. - Mesopotamien. Assyrer - Babylonier - Sumerier.
156373: SAGGS, H.W.F. - Civilization Before Greece and Rome.
185086: SAGINATI, LIANA - Arte farmaceutica e piante medicinali erbari, vasi, strumenti e testi dalle raccolte liguri [ = Pharmaceutical Medicine and Plants, Herbals, Vases, Instruments and Texts from Ligurian Collections].
105056: SAGNER-DÜCHTING, KARIN - Monet 1840-1926. Een feest voor het oog.
105057: SAGNER-DÜCHTING, KARIN - Monet 1840-1926. Een feest voor het oog.
4141555: SAHAGÛ, F.B. DE - De Azteken. Kroniek van een verdwenen cultuur. Met een nabeschouwing door R.van Zantwijk en J.Lechner.
140889: SAHRHAGE, DIETRICH - Fischfang und Fischkult im alten Ägypten.
167316: SAID, KURBAN [GERDA MEIJERINK - TRANSL.]. - Ali en Nino.
141140: SAIKAL, AMIN - The Rise and Fall of the Shah.
103285: SAILER, ANTON - Bayerns Märchenkönig. Das Leben Ludwigs II. in Bildern.
4001535: SAINIO, M.A. - Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung. der christlichen Latinität. (AASF B XLVII). (Diss.)
182812: SAINT-GENOIS, BARON JULES DE - Antoine Sanderus et ses ecrits. Une page de notre histoire littéraire au XVIIe siècle.
121959: A. DE SAINT-LÉGER|SAGNAC, PHILIPPE - Louis XIV [1661-1715].
183349: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE - Voyage a l'isle de France, a l'isle de Bourbon, au Cap de Bonne Espérance, &c. Avec des Observations nouvelles sur la Nature & sur les Hommes, par un officier du Roi. [Vol. 2 ONLY].
185608: SAINT-GENOIS, BARON JULES DE - Antoine Sanderus et ses ecrits. Une page de notre histoire littéraire au XVIIe siècle.
92815: SAINT BASIL - The letters. With an English translation by Roy J. Deferrari (4 volumes)
150640: SAINT-LAURANT, CECIL - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
173553: SAINT-JURE, JEAN-BAPTISTE - L'homme religieux : des règles et des voeux de la religion. Volume 1 & 2 (2 Volumes)
183358: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE - Voyage a l'isle de France, a l'isle de Bourbon, au Cap de Bonne Espérance, &c. Avec des Observations nouvelles sur la Nature & sur les Hommes, par un officier du Roi. [2 Vols. Compl.].
150303: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE [ANNE MORROW LINDBERGH - INTROD.]. - Wartime Writings 1939-1944.
184125: SAINTE-BEUVE, CHARLES AUGUSTIN DE [STEFAN ZWEIG - ED.]. - Literarische Portraits aus dem Frankreich des XVII. - XIX. Jahrhunderts [2 Vols. Compl.].
10195: SAINTE MARIE MADELEINE, DOM PIERRE DE - Traité d'Horlogiographie, contenant Plusieurs Maniered de construire sur toutes surfaces, toutes sortes de ligned horaires, & autres cercles de la Sphere. Avec Quelques Instrumens pour la même pratique, & pour connoître les heures durant la nuit, & l'heure du flux & reflux de la Mer. Plus la methode de couper en pierre ou en bois, les Corps Reguliers, & autres Polyedres, par le Cube & par le Cylindre. Nouvelle Edition, corrigée & augmentée de plusieurs Propositions & figures.
155858: SAINTENOY, PAUL - Le Statuaire Jan Mene. Jehan Money, maitre artiste de Charles-Quint. Sa vie, ses oeuvres.
184393: SAITH, ASHWANI & M. VIJAYABASKAR [EDS]. - ICTs and Indian Economic Development. Economy, Work, Regulation.
180762: SAITO, HISHO - Geschichte Japans.
4138917: SAITSCHICK, R. - Schicksal und Erlösung. Der Weg von Eros zu Agape.
131852: SAKAMOTO, N. - L'affaire de Manchourie. Par N. Sakamoto - docteur en droit, représentant du chenin de fer Sud-Mandchourien.
152956: INTROD.].|SAKI [ = HECTOR HUGH MUNRO] [J.W. LAMBERT - ED. - The Bodley Head Saki. Short Stories.
151209: SALA, CHARLES - Michelangelo.
152848: SALAMAN, MALCOLM C. - Whitman's Print-Collector's Handbook.
4141058: SALAMANDER, R. (HRSG.) - Die jüdische Welt von gestern 1860-1938. Text- und Bild-Zeugnisse aus Mitteleuropa. Mit Textbeiträgen von Schalom Ben-CHorin, M.Reich-Ranicki, J.Riedl und J.Schoeps.
104849: SALAMON, FERDINANDO - A Collectors Guide to Prints & Printmakers from Dürer to Picasso.
153033: SALAMUN, KURT [ED.]. - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
143971: SALAMUN, KURT [ED.]. - Karl Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
162584: SALCEDO-BASTARDO, DR. J.L. [ED. - ET AL.]. - Bolivar. El Libro del sesquicentenario 1830-1980.
59208: SALDENUS, GUILJELMUS - Kort en klaar berigt van de roepinge des armen zondaars tot God. Ten dienste der eenvoudigen. Hier is nog bijgevoegd een godvruchtige brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christo Jesu. Ten opzichte van den geesteluken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelijk Genade-leben, op eene klare Evangelische wijze, door Wilhelmus à Brakel. Benevens de beantwoording van eenige nuttige vraagstukken
8731: SALDENUS, GUILIELMUS - De Wech des Levens, Ofte, Korte ende eenvoudige Onderwyzinge, Van de Natuer ende Eyghenschappen van de ware Kracht der Godsalicheyt. Den Schijn-heyligen tot beschaminge, ende alle oprechte Christenen tot noodighe Opweckinge ende Versterckinge voor-gestelt. Tweede Druck.
87540: SALDENUS, GUILIELMUS - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden ndoor zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood.
57253: SALDENUS, GUILJELMUS - De weg van troost, in de droevigste staat van een christen. Pastorale handreikingen bij geestelijke duisternis en dodigheid
54902: SALDENUS, GUILIELMUS - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden door zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood
10287: SALDENUS, GUILIELMUS - Een Christen Vallende en Opstaende, ofte Noodige en stichtelijcke Bedenckingen over het Gheestelijck Weder-invallen ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschuwinghen, Raedt ende Troost daer tegen.
165215: SALE-CATALOGUE - Oranje-Nassau Bibliotheek. Boeken, Pamfletten, Gelegenheidsgeschriften, Historie-Prenten, Handschriften en Brieven betrekkelijk prinsen en prinsessen van het huis van Nassau, in het bijzonder van Oranje-Nassau, van de zestiende eeuw tot op onzen tijd. Verzameling geheel voorhanden en voor de daarbij gestelde prijzen te bekomen in den Ouden en Nieuwen Boekhandel van W.P. van Stockum & Zoon te 's-Gravenhage.
110321: SALEMINK, THEO - De Afrikaanse Mythe.
4063479: SALES, FRANCOIS DE - Modèle et guide de prètre et du pasteur. Ou choix de pensées et d`exemples.
142843: SALES CATALOGUE SLAVERY - - Livres anciens. Esclavage Antilles.
103769: SALES CATALOGUE - - Catalogus De Reuck. Ateliers voor Kerkelijke Kunst.
4070324: SALES, FRANCOIS DE - Introduction à la Vie dévote. Dernière édition avec l`appobation des Docteurs.
166842: SALES CATALOGUE 420 - - Choix d'ouvrages sur le catholicisme et ses catholiques [2 Parts in 1 = Compl.].
161272: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - "Oeuvres. Introduction à la vie dévoté. "" Traité de l'Amour de Dieu "". Recueil des "" Entretienns spirituels "". Préface et chronologie André Ravier."
141343: SALETORE, R.N. - Early Indian Economic History.
154136: SALEWSKI, MICHAEL - Geschichte Europas. Staaten und Nationen von der Antike bis zur Gegenwart.
101091: SALGADO, GAMINI - The Elizabethan Underworld.
4002668: SALIBA, J.A. (ELIADE, M.) - Homo Religiosus in Mircea Eliade. An Anthropological Evaluation.
101174: SALIBI, KAMAL S. - Syria under Islam. Empire on Trail 634-1097.
123076: SALIGER, ARTHUR [ED.]. - Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Wien.
102770: SALISBURY, HARRISON E. - De vergeten oorlog [The Unknown War]. Rusland tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, een strijd die meer dan 30 miljoen doden eiste.
130099: SALISBURY, HARRISON E. - To Peking and Beyond. A Report on the New Asia.
145051: SALKELD, AUDREY - A Portrait of Leni Riefenstahl.
104268: SALLANDER, HANS [ED.]. - Bibliotheca Walleriana. The Books illustrating the History of Medicine and Science. A catalogue of the Erik Waller Collection and bequeathed to the library of the Royal University of Uppsala [2 Vols. Compl.].
152461: SALLENAVE, DANIÈLE - Gepasseerd station.
183127: SALLIS, JAMES - Chester Himes. A Biography.
153300: SALLUSIUS [GAIUS SALLUSTIUS CRISPUS] [DR. J.W. MEIJER - TRANSL.]. - De oorlog met Catilina - De oorlog met Iugurtha - Historische fragmenten - Brieven aan Caesar - Smaadschrift tegen Cicero.
184520: SALLUST [PATRICK MCGUSHIN - INTROD. & ED.]. - Bellum Catilinae.
7986: SALLUSTIUS CRISPUS, CAIUS - Caii Crispi Sallustii quae exstant item Epistolae de Republica Ordinanda Declamatio in Ciceronem et Pseudociceronis in Sallustium nec non Jul. Exsuperantius de Bellis Civilibus ac Porcius Latro in Catilinam Recensuit diligentissime et Adnotationibus Illustravit Gottlief Cortius accedunt Fragmenta Veterum Historicorum Constantinus Felicius Durantinus de Conjuratione Catilinae et Index Necessarius.
4140464: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS - De oorlog met Catilina - De oorlog met Iugurtha -. Historische fragmenten - Brieven aan Caesar - Smaadschrift tegen Cicero - Appendix. In de vertaling van J.W.Meijer.
131498: ED.].|SALLY PRICE - INTROD.|STEDMAN, JOHN GABRIEL [RICHARD PRICE - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Transcribed for the First Time from the Original 1790 Manuscript.
158390: SALMAN, JEROEN - Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar [With CD-Rom].
156851: SALMAN, JEROEN [ED. - ET AL.]. - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 4: Het boek behouden.
141775: SALMEN, WALTER (ED.) - Beiträge zur Geschichte der Musikanschauung im 19. Jahrhundert.
4139962: SALMI, M. MELLINI, G.L. & FERRARI, G.E. - Breviarium Grimani. Inleiding van M.Salmi. Toelichting bij de afbeeldingen van G.L.Mellini. Aanhangsel en bibliografie verzorgd door G.E.Ferrari. Met 110 paginagrote illustraties.
9971: SALMON, THOMAS - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Amerika.
183545: SALMON, PIERRE [ED.]. - Mélanges d'Islamologie. Volume dédié à la mémoire de Armand Abel par ses collèges, ses élèves et ses amis.
89958: SALMON, XAVIER - Louis-Nicolas van Blarenberghe à Versailles. Les Gouaches Commandées par Louis XVI.Paris, Editions de la Réunion des musées nationaux
145434: SALMON, TH. [M. VAN GOCH - ED.]. - Tegenwoordigen staat van Persia, Arabia, en het Asiatisch Tartaryen [ = Volume 4: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren].
182364: SALMON, PIERRE - Étude sur la Confédération béotienne [447/6-386].
180462: SALMON, WESLEY C. [ED.]. - Hans Reichenbach: Logical Empiricist.
166491: SALMON, E.T. - The Making of Roman Italy.
122923: SALMON, NATHAN - Metaphysics, Mathematics and Meaning. Philosophical Papers.
100704: SALMON, E.T. - Samnium and the Samnites.
145100: SALOMAA, J.E. - Studien zur Wertphilosophie.
55858: SALOMON, CHARLOTTE - Charlotte: Life or Theater? An autobiographical play by Charlotte Salomon
100740: SALOMON, HERMAN PRINS - "Saul Levi Mortera en zijn "" Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes "". Eigenhandig geschreven in de Portugese taal te Amsterdam 1659-1660. Inleiding, transcriptie en aantekeningen door H.P. Salomon. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren."
167989: SALOMON, NANETTE - Jacob Duck and the Gentrification of Dutch Genre Painting. Uit en thuis. Reisschetsen. Amsterdam, (1936). Obl.folio.
152434: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit de oude tijd. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
56132: SALOMONS, ANNIE - De ongerepte droom
144201: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit de oude tijd. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
162894: SALOMONS, DR. HENRIËTTE J.W. [PROF. DR. W. CALAND - INTROD.]. - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten.
166415: SALOMONSEN, FINN - Moults and Sequence of Plumages in the Rock Ptarmigan [Lagopus mutus [montin]].
180579: SALOMONSON, J.W. - De arme drommel, de kladder en de boterheks. Een trio van satirische diablerieën van de hand van een 17de eeuwse debutant.
155820: SALOMONSON, JK.W. - Voluptatem spectandi non perdat sed mutet. Observations sur l'Iconographie du martyre en Afrique Romaine.
163134: SALPER, ROBERTA L. [ED.]. - Cultural Studies: Crossing Boundaries.
90453: SALSBURY, STEPHEN - The State, the Investor, and the Railroad. The Boston & Albany, 1825-1867.
182574: SALSBURY, STEPHEN - The State, the Investor and the Railroad. The Boston & Albany 1825-1867.
151303: SALSBURY, STEPHEN - The State, the Investor and the Railroad. The Boston & Albany 1825-1867.
4040936: SALSMANS, J. - Biecht-hooren.
143485: SALTARINO, SIGNOR - Artisten-Lexikon. Biographische Notizen über Kunstreiter, Dompteure, Gymnastiker, Clowns, Akrobaten ... aller Länder und Zeiten [1895].
167738: SALUS, HUGO HEINRICH VOGELER - ILLUSTR.|SESIGN]. - Ehefrühling.
9972: SALUSTE DU BARTAS, GUILLAUME DE - W.S Heere van Bartas Wercken. Door Zacharias Heijns. WAARBIJ: Vervolgh der Wercken van den Edelen Gheest-rijcken Willem van Salvste Heer van Bartas. Inhoudende Ionas. Iudith. De Hemelsche Musa. De neghen Musae. Den Slagh van Lepanten. De Victorie van Yvry. Vrede ghesang.
10139: SALVARD, FRANÇOIS - Harmonia Confessionvm Fidei, Orthodoxarum, & Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis guibusque Europae Regnis, Nationibus, & Prouinciis, sacram Euangelij doctrinam purè profitentur: quarum catalogum & ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae sunt ad calcem breuissimae obseruationes: quibus, tum illustratur obscura, tum quae in speciem pugnare inter se videri possunt, perspicuè, atque modestissimè conciliantur: & si qua adhuc controuersa manent, syncerè indicantur. Quae omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, subiiciuntur libero & prudenti reliquarum omnium, iudicio.
131156: SALVATORELLI, LUIGI [PIERRE-ROGER GAUSSIN - FOREW.] - Histoire de l'Italie des origines à nos yours.
110202: SALVERDA DE GRAVE, PROF. DR. J. J - Dante.
83810: SALVERDA, M. - Handleiding bij het onderwijs in de beginselen der Plant- en Dierkunde (zevende uitgave van de handleiding bij het onderwijs in de beginselen der dierkunde)
130955: SALVERDA, JOHAN - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
154042: SALVIA BALDINI, MARIA S. DE - Florence. The Great Museums. A guide to the main museums and art galleries.
4072805: SALWAK, DALE (SAMENSTELLER) - Joodse wijsheden.
166489: SALWAY, PETER - Roman Britain.
163284: SALZBERG, HUGH W. - From Caveman to Chemist. Circumstances and Achievements.
4076009: N.N. (SALZBURG) - 1200 Jahre Erzbistum Salzburg. Dom und Geschichte. Festschrift.
103896: SÄLZLE, KARL - Tier und Mensch - Gottheit und Dämon. Das Tier in der Geistesgeschichte der Menschheit.
145964: SALZMAN, JACK [ED.]. - The Cambridge Handbook of American Literature.
181969: SALZMAN, JACK - American Studies. An Annotated Bibliography 1984-1988.
145836: SALZMANN, WILH. - Arion's Sängerfahrt durch Deutschland und Oesterreich in Wort und Bild.
142746: SALZMANN, WALTER H. - Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
102979: SAM ABELL [PHOTOGR.].|SMITH, ROFF [TEXT] - Australië. Reis door een tijdloos land.
53903: SAMAROW, GREGOR - Europeesche mijnen en tegenmijnen (Deel 2)
153744: DR. Q. AL-SAMARRAI [EDS.].|KONINGSVELD, DR. P. S. VAN - Arabic Manuscripts. Localities and Dates in Arabic Manuscripts.
168532: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
91220: SAMBERG, JAN WILLEM - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
154795: SAMBROOK, PAMELA - Country House Brewing in England 1500-1900.
53512: SAMEH, WALEY-EL-DINE - Alltag im alten Ägypten
102438: SAMERANI, LUCIANO [ED.]. - Dizionario critico illustrato delle voci piu utili all'architetto moderno.
104619: SAMIVEL - Trésor de l'Égypte.
104227: SAMOYAULT-VERLET, COLOMBE [ED.]. - Le grand livre de l'objet d'Art [2 Vols. Compl.].
141771: SAMPSON, ANTHONY - Anatomy of Britain.
145772: SAMPSON, ANTHONY - The changing Anatomy of Britain.
161799: SAMPSON, ANTHONY - The Essential Anatomy of Britain. Democracy in Crisis.
141767: SAMPSON, ANTHONY - The New Anatomy of Britain.
122178: SAMPSON, GEOFFREY - Making Sense.
121607: SAMPSON, ANTHONY - The Scholar Gypsy. The Quest for a Family Secret.
101705: SAMPSON, ANTHONY - The Midas Touch. Money, People and Power from West to East.
82354: SAMSHUIJSEN, J. E.A. - Boekenvonst '85 antiquariaten & tweedehandsboekwinkels in Nederland
101292: SAMUEL SMITH|STERN, BERNHARD J. - Understanding the Russians. A Study of Soviet Life and Culture.
4067264: SAMUEL, VAN & SUGDEN, C. (ED.) - Sharing Jesus in the Two Thirds World. Evangelical Christologies from the Contexts of Poverty, Powerlessness and Religious Pluralism.
155201: SAMUELS, WARREN J. [ED.]. - Law and Economics. The Early Journal Literature [2 Vols. Compl.].
4139720: SAMUELSON, N.M. - Moderne Jüdische Philosophie. Eine Einführung.
165848: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen ? De ontmoeting van zen met het Westen.
4143585: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen?. De ontmoeting van zen met het Westen.
46349: SAN AUGUSTIN - Obras de San Augustin en edicion bilingue, Tomo X, Homilias
4137223: SAN LAZZARO, G.DI (CHAGALL, M.) - Homage to Marc Chagall.
4137224: SAN LAZZARO, G.DI (CHAGALL, M.) - Chagall Monumental Works.
153784: SANCHA, SHEILA - The Castle Story.
9796: SANCHEZ, GASPAR - In Isaiam Prophetam Commentarii cum paraphrasi. Nvnc Primvm Evvlgati & Indicibus vtilissimis illustrati.
9797: SANCHEZ, GASPAR - In Ieremiam Prophetam Commentarii cum paraphrasi. Accessit Explicatio Psalmi CXXXVI. Prarphrasis item poëtica ad Threnos, & eundem Psalmum. Haec omnia nvnc primvm prodeunt cum quatuor Indicibvs perneccessariis.
90110: SÁNCHEZ, ALFONSO EMILIO PÉREZ - Spanische Meisterzeichnungen von El Greco bis Goya
4138962: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. - The Philosophy of Praxis.
9798: SANCHEZ, GASPAR - In Dvodecim Prophetas minores & Baruch Commentarij cum Paraphrasi. Nvnc Primvm Prodevnt, Indicibvs cum Locorum Scripturae, Regularum & Prouerbiorum, tum rerum notabibium illustrati.
180299: SANCHO, JOSÉ LUIS - Das Kloster San Lorenzo el Real de El Escorial.
122523: SANCHO, JOSÉ LUIS - Das Kloster San Lorenzo el Real de el Escorial. Klosterführer.
161735: SANCISI-WEERDENBURG, HELEEN [ED.]. - Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief. Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers.
4139678: SANCISI-WEERDENBURG, H.W.A.M. - Yauna en Persai. Grieken en Perzen in een ander perspectief. (Diss.)
60623: SAND. A. - Der Begriff 'Fleisch' in den paulinischen Haubtbriefen
131622: SANDARS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azië bedreigd 1250-1150 v. C.
153314: SANDBACH, FRANCIS - Environment, Ideology & Policy.
144884: SANDBERG, JHR. MR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
4053570: SANDBERGER, J.F. (STRAUSS, D.FR.) - David Friedrich Strauss als theologischer Hegelianer. Mit unveröffentlichen Briefen. (STG 19.Jh.5)
121157: SANDE, ANTONIUS W.F.M. VAN DE - God aan de Waal. Over 2000 jaar geloven in de stad.
166666: A. VAN DE SANDE|G. VAN DE VEN - ET AL.].|M. PRAK|VOS, A. [J. BOSMANS - 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990.
4050500: SANDE, A.V.D. - La curie romaine au début de la restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie. 1814-1817.
170113: SANDER, HANS-JOACHIM - Einführung in die Gotteslehre.
104525: SANDER, MAX - Le livre a figures Italien depuis 1467 jusqu'a 1530 [6 Vols. in 5 Bindings - Compl.].
85833: SANDER, FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de Heer, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers
4017568: SANDER, R. - Furcht und Liebe im palästinischen Judentum.
4300576: SANDER, JOHANNES - Kirchenbau im Umbruch. Sakralarchitektur in Bayern unter Max I. Joseph und Ludwig I.
168566: SANDER, JOCHEN - Hugo van der Goes. Stilentwicklung und Chronologie.
163464: SANDERMAN, WILHELM - De verrassende kennis van onze voorouders.
90662: SANDERS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azié bedreigd. 1250-1150 v. C.
121883: SANDERS, DR. A.F. - De psychologie van de informatieverwerking.
110428: SANDERS, MR. D. [INTROD.]. - Boom en struik in het Overijsselsch landschap.
101235: SANDERS, SOL - A Sense of Asia. An inside view of the whole Far East today, and an appraisal of the American involvel=ment.
101952: SANDERS, J.G.M. [ED.]. - Voorwaarts ...mars. Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974.
170586: SANDERS, JOHN - The God Who Risks. A Theology of Divine Providence.
160229: SANDERS, HAR - Har Sanders. Paintings-drawings-graphics.
32280: SANDERS, EWOUD - De handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren
182682: A.P.M. SANDERS|J.P.F. VAN DER VEER [EDS.].|SMIT, PIETER - History of the Life Sciences. An annotated bibliography.
182024: D.J. SANDERS [EDS - ET AL.].|SPOON, IR. W|W. GALJAARD - Tropisch Nederland op Zakformaat [1-10 = Complete].
4134056: SANDERS, C. - Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis. Een wijsgerig-psychologische verhandeling.
4074296: SANDERS, L (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie. Over democratie en mystiek.
131021: A.P.M. SANDERS|J.P.F. VAN DER VEER [EDS.].|SMIT, PIETER - Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries.
180746: SANDERS, HAR - Har Sanders. Geen zee te hoog. Brieven aan Jos Liebens.
162809: SANDERS, EWOUD - Voor een dubbeltje op de eerste rang. 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld.
160050: SANDERS, EWOUD [INTROD.]. - Boeventaal & Gabbertaal. Zakwoordenboek van het Bargoens.
156171: SANDERS, EWOUD - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
150052: DR. J.G.M. SANDERS|DRS. G.A.M. VAN SYNGHEL [EDS.].|LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, DRS. A.M. VAN - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523.
181970: SANDERS, SETH L. [ED. - ET AL.]. - Margins of Writing, Origins of Cultures.
145052: SANDERSON, GLEN C. [ ET AL.]. - Management of Migratory Shore und Upland Game Birds in North America.
156868: SANDERSON, CATHERINE - Petite Anglaise. Een leven, een liefde, een weblog.
156703: SANDERSON, MARGARETH H.B. - A Kindly Place ? Living in Sixteenth-Century Scotland.
156624: SANDERSON, MARGARETH H.B. - Cardinal of Scotland. David Beaton c. 1494-1546.
140529: SANDERSON, MICHAEL - Sea Battles. A Reference Guide.
141782: SANDERUS, ANTHONI - Verheerlykt Vlaandre, Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten: alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI. tegenwoordig Roomsch Keizer. Nevens De Beschryving der Steden, haare Regeerings-Vorm, deftige Gebouwen, Hooge-Amptenaaren, Adellyke Geslachten, Geleerde Mannen, en voornaamste Staats-Wisselvalligheden. Alsmede De Beschryving der Dorpen, Vlekken, Kasteelen en Heeren-Huyzen ....[3 Vols. Compl.].
100084: SANDFORD, GINA - Tropische zoetwatervissen.
151705: M.C.M. SANDFORT|R. DAMSTRA [EDS. - ET AL.].|TICHELAAR, P.A. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van Dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
55615: SANDILANDS, ROGER J. - The Life and Political Economy of Lauchlin Currie. New dealer, presidential adviser and development economist
104670: SANDLER, IRVING - Mark Di Suvero at Storm King Art Center.
122830: SANDLER, IRVING - L'École de New York. Peintres et Sculpteurs des années cinqante.
151826: SANDLER, STANLEY [ED.]. - World War II in the Pacific. An Encyclopedia.
4142948: SANDMEL, S. - We Jews and Jesus.
103304: DR. SÄNDOR BÖKÖNYI|SÓS, DR. AGNES - Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár & Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár [2 Vols. in 1].
61013: SANDT. H.W.M. VAN DE - Joan Alberti [Een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw]
31864: SANDT, HUBERTUS WALTHERUS MARIA VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw / Joan Alberti, a dutch theologian and classicist in the eighteenth century (with a summary in English)
60624: SANDT. H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw
4072901: SANDT, H.V.D. & FLUSSER, D. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Chrianity. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4136007: SANDT, R. V.D. (BUBER, M.) - Martin Bubers Bildnerische Tätigkeit zwischen den beiden Weltkriegen. Ein Beitrag zur Geschichte der Erwachsenenbildung.
4008961: SANDT, H.W.M.V.D. (ALBERTI, J.) - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (Diss.)
4011639: SANDVIK, B. - Das Kommen des Herrn beim Abendmahl im Neuen Testament. (ATANT 58)
162290: SANDVOSS, E. - Sokrates und Nietzsche.
143813: SANDYS, JOHN EDWIN [S.C. CAMPBELL - ED.]. - Latin Epigraphy. An Introduction to the Study of Latin Inscriptions.
103797: SANDYS, CELIA - The Young Churchill. The Early Years of Winston Churchill. By his granddaughter Celia Sandys.
90518: SANFORD TERRY, C. - Oostende en Zeebrugge, 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice-Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijveingen der krijgsverrichtingen.
4143328: SANFORD, J. - Mystical Christianity. A Psychological Commentary on the Gospel of John.
181017: SÄNGER, DIETER - Antikes Judentum und die Mysterien.
4034050: SANGSTER W.E. - Westminster Sermons. I.At morning worship. II.At fast and festival.
122120: SANNES, MR. H.W.J. - Onze joden en duitslands greep naar de wereldmacht.
4028686: SANNES, H.W.J. - Onze joden en Duitschland`s greep naar de wereldmacht.
123467: SANNES, G.W. - African Primitives. Function & Form in African Masks & Figures.
141221: SANSOM, G.B. - Japan. A Short Cultural History.
146073: SANSON, N. - Atlas nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une Table. Pour trouver facilement les Villes etc.
4073746: SANSOT, P. - Lof der traagheid. Vertaald door Frans Maas.
182375: SANSTERRE, JEAN-MARIE - Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne [milieu du VIe s. - fin du IXe s.]. [2 Vols = Complete Set].
131282: SANT, ELIAN HATTINGA VAN 'T [ET AL.] - Convivium. Aangeboden aan Prof. Jkvr. Dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
171315: DAS, SANTANU (ED.) - The Cambridge companion to the poetry of the First World War. Cambridge Companions to Literature
162541: SANTAOLALLA, ISABEL (ED.) - New Exoticisms. Changing Patterns in the Construction of Otherness.
4036840: SANTE, C. DI - Het gebed van Israël.
152774: SANTEN, BETTINA VAN - Lumax. De katholieke vakbondsdrukkerij in Utrecht.
60625: SANTEN. J.P. VAN - l'Essence du Mal dans l'oeuvre de Bernanos
103026: SANTEN, LOUISE VAN [INTROD.]. - Emmy Andriesse Foto's / Photographs 1944-1952.
140432: SANTEN, SAL - Brand in Mokum.
101784: SANTEN. J.P. VAN - L'essance du mal dans l'oeuvre de Bernanos.
101305: C.G. SANTING|C.P.H.M. TILMANS [EDS.].|EBELS-HOVING, B. - Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland.
171246: SANTMIRE, H. PAUL - Nature Reborn. Ecological and Cosmic Promise of Christian Theology.
171247: SANTMIRE, H. PAUL - The Travail of Nature. The Ambiguous Ecological Promise of Christian Theology.
183013: SANTOLI, VITTORIO - Philologie und Kritik. Forschungen und Aufsätze.
155504: SANTORO, CATERINA [MARIO SALMI - INTROD.]. - I Codici Miniati della Biblioteca Trivulziana [In Slipcase].
150320: SANTWANI, M.T. - The Art of Magnetic Healing.
156457: SANZ, CARLOS - Bibliotheca Americana Vetustissima. Comentario critico e indice general cronologico de los seis volumenes que componen la obra [ = Oldest American Books. Critical comment and general chronological index of the six volumes that make up the work].
158071: SANZ, CARLOS - El gran secreto de la Carta de Colón [Critica histórica] y otras adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima [In Slipcase].
155505: SANZ, CARLOS - Diario de Colón. Libro de la primera navegacion y descubrimiento de la Indias.
92365: SAP, J.W. - Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat
161401: DR. J.W. SAP [EDS.].|PLOEG, PROF. MR. T.J. VAN DER|PROF. MR. H.J. DE RU - In plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere organisaties.
4136596: SAP, J. - Het geloof dat baat. Een bundel artikelen.
4137124: SAPIENTIS, LEONIS VI - Homiliae. Quas edidit Th.Antonopoulou. (Corpus Christianorum Graeca 63)
184308: SAPIR, EDWARD - Die Sprache. Eine Einführung in das Wesen der Sprache.
4138165: SARABER, P. - Onbijbels dagboek.
4140262: SARACHEK, J. - The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature.
163328: SARAIVA, MARIA MANUELA - L'imagination selon Husserl.
154943: SARAMAGO, JOSÉ - Kleine herinneringen.
181971: SARDAR, ZIAUDDIN - Islamic Futures: the Shape of Ideas to Come.
55226: SARDES, MELITO VAN - Als een lam. Peri Pascha
104009: SARFATIJ, H. [ED.]. - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
180359: SARFATIJ, H. [ED.]. - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
102791: SARGENT, ANDREW - England Observed. John Gay [1909-1999].
171248: SARGENT, JIHO - Asking About Zen. 108 Answers.
153028: SARGENT-BAUR, BARBARA N. (ED.) - Philippe de Remi - Jehan et Blonde, Poems, and Songs. With an English Translation of Jehan et Blonde.
166219: SARGOTO, PIERO [ED.]. - Italian Re Evolution. Design in Italian Society in the Eighties.
104337: SARIANIDI, VIKTOR - Die Kunst des alten Afghanistan. Architektur, Keramik, Siegel, Kunstwerke aus Stein und Metall.
185901: SARIS, FRANS W. - Alles is natuurkunde, maar natuurkunde is niet alles.
167335: SARIS, FRANK - Een eeuw vogels beschermen [& DVD].
150394: SARKAR, SIR JADUNATH [ED.]. - The History of Bengal. Muslim Period 1200-1757.
153539: SARKAR, RANJANA S. - Akteure, Interessen und Technologien in der Telekommunikation. USA und Deutschland im Vergleich.
30357: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge VII.
30355: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band VI
157556: SARKOWSKI, HEINZ [INTROD.]. - Wenn Sie ein Herz für mich und mein Geisteskind haben. Dichterbriefe zur Buchgestaltung.
157464: SARKOWSKI, HEINZ [ED.]. - 50 Jahre Insel-Bücherei 1912-1962.
181972: SARKOWSKI, HEINZ|SIEGFRIED UNSELD [ED.].|WOLFGANG JESKE - Der Insel Verlag 1899-1999. Die Geschichte des Verlags.
101751: SARNITZ, AUGUST - Vienna 1975-2005. New Architecture.
121104: SARNITZ, AUGUST [ED.]. - Three Viennese Architects. Drei Wiener Architekten. Wilhelm Holzbauer - Gustav Peicht - Roland Rainer.
4063486: SAROGLOU, VAN & HUTSEBAUT, D. - Religion et développement humain. Questions psychologiques. Hommage à J.M.Jaspard.
152899: SAROGLOU, VASSILIS [SARAH ALLEN - TRANSL.]. - Paternity as Function. Structuring the Religious Experience.
110927: SÁROSI, BÁLINT - Zigeuner-musik.
4069686: SAROT, M. - Het goede leven. Idealen van een goed leven in confrontatie met de tragiek van het bestaan.
185963: SARPONG, PETER - The Sacred Stools of the Akan.
152447: SARRAUTE, NATHALIE - Kindertijd.
103704: SARS, MAXIME DE - Laon et ses environs.
100809: SARTI, ROLAND [ED.]. - The Ax Within. Italian Fascism in Action.
121055: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914.
4021504: SARTORY, T. - Die Eucharistie. im Verständnis der Konfessionen.
4045802: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
154798: SARTRE, JEAN-PAUL [FRANS DE HAAN - ED.|TRANSL.]. - Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie.
102179: SARTRE, JEAN-PAUL - Situations III.
104703: SARWEY, FRANZISKA - Grünewald-Studien zur Realsymbolik des Isenheimer Altars.
92495: SAS, N.C.F. VAN - De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900
103615: SAS, HENRI 'T - De vlucht uit Brabant. De lotgevallen van 21 mensen tijdens een zwerftocht van 700 kilometer door Vlaanderen in de meidagen van 1940. Met feiten en achtergronden over de evacuatie van Breda.
60627: SASS. G. - Apostelamt und Kirche (Eine theologisch-eregetische Untersuchung des paulinischen Apostelbegriffs)
162554: SASS, HANS-MARTIN - Heidegger Bibliographie.
130439: SASSE VAN YSSELT, MR. PAUL B.C.D.F. [ED.] - Handhaving van de openbare orde: is voorkomen beter dan genezen ? Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. A.E. Schilder.
4140465: SASSEN, F. - Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant. (Philosophische Bibliotheek).
4072325: SASSEN, F. - De herleving van het criticisme in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw.
4072328: SASSEN, F. (LULOFS, J.) - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische Verlichting in de Nederlanden.
82169: SASSEN, FRED. - Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische verlichting in de Nederlanden
88247: SASSEN, FERD. - Henricus Renerius, de eerste cartesiaansche hoogleeraar te Utrecht. Mededelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde. Nieuwe reekst, deel 4, No. 20.
32454: SASSEN, AUG. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798) (Nieuwe Reeks No 4)
4053801: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen. (Philosophische Bibliotheek)
4034581: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw.
185654: SASSEN, AUG. - De Heeren van Helmond, hunne afkomst, vrouwen en kinderen met beschrijving van hun aller wapens en eene opgave hunner rechten en bezittingen. Naar bescheiden berustende in de Helmondsche Archieven. Printed in 500 copies. On title-page: Present van den Schr.
94889: SASSEN, JAN E.A. - De Katholieke Encyclopaedie (24 delen + aanvullingen en registerdeel) (Totaal: 25 banden)
4139691: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte.
93989: SASSEN, FERD. - Het wijsgerig onderwijs aan de industrie school te Breda (1646-1669)
181973: SASSEN, FRED. - Johannes Horthemels. De laatste 'Artstotelische' hoogleraar te Utrecht.
181974: SASSEN, FRED. - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810. Ter reconstructie van het Album Studiosorum.
157157: SASSIENIE, PAUL. - The Comic Book. The one essential guide for comic book fans everywhere.
163158: SASSIER, YVES - Hugues Capet. Naissance d'une dynastie.
141387: SASSOON, DONALD - Da Vinci und das Geheimnis der Mona Lasa.
167828: SASSOON, SIEGFRIED - Collected Poems.
152358: SASZA MALKO|VISSER, CAROLIJN - En nog steeds hebben wij twee vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-Indië.
4011641: SATAKE, A. - Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalyps. (WMANT 21)
121977: SATIJN, NICO - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les pérégrinations de Bérenger chez Ionesco.
183501: SATOW, SIR ERNEST [GORDON DANIELS - INTROD.]. - A Diplomat in Japan.
30706: SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the lives of the prophets
157280: SATTERFIELD, JAY - The World's Best Books. Taste, Culture and the Modern Library.
185021: SATTERTHWAITE, DAVID [ED.]. - The Earthscan Reader in Sustainable Cities.
162336: SATTERTHWAITE, ANNE - Going Shopping. Consumer Choices and Community Consequences.
100705: SATYANARAYANA, K. [K. SATCHIDANANDA MURTY - FOREW.]. - A Study of the History and Culture of the Andhras. Volume 1: From Stone Age to Feudalism.
156377: SÄUBERLICH, OTTO [FRITZ DORSCHINSKI - ED.]. - Buchgewerbliches Hilfsbuch. Darstellung der buchgewerblich-technischen Verfahren für den Verkehr mit Druckereien und buchgewerblichen Betrieben.
103428: SAUDAN, MICHEL|SYLVIA DAUDAN-SKIRA [FRANCOIS CROUZET - INTROD.]. - De folie en folies. La découverte du monde des jardins.
151280: SAUDAN, MICHEL|SYLVIA SAUDAN-SKIRA - From Folly to Follies. Discovering the World of Gardens.
157249: SAUDER, GERHARD [ED.]. - Die Bücherverbrennung. Zum 10. Mai 1933.
4022431: SAUER, E. - Der Triumph des Gekreuzigten. Ein Gang durch die neutestamentliche Offenbarungsgeschichte. Mit 90 Entwürfen zu biblischen Ansprachen.
4141203: SAUER, E. - Het morgenrood der wereldredding. Een wandeling door de oudtestamentische openbaringsgeschiedenis. Vertaling D.C.v.d.Berg.
121483: SAUERLANDT, MAX - Werkformen Deutscher Kunst. Vom Wesen der Kunst u. der Kunstbetrachtung.
121334: SAUERMANN, DIETMAR - Volksfeste im Westmünsterland Volume 1 & 2 [2 Vols. Compl.].
103770: SAUERMOST, HEINZ JÜRGEN|WOLF-CHRISTIAN VON DER MÜLBE - Istanbuler Moscheen.
157323: SAUGMAN, PER - From the First Fifty Years. An informal history of Blackwell Scientific Publications.
143524: SAUL, NIGEL [ED.]. - Age of Chivalry. Art and Society in Late Medieval England.
130028: SAUL, NIGEL [ED.]. - St. Georges's Chapel Windsor in the Fourteenth Century.
95780: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome IX (Volume 9). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXVII)
141968: SAULNIER, TONY [& MARCEL BISIAUX] - Headhunters of Papua.
95776: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XIII (Volume 13). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXLIV)
100044: SAULT, DAVID - A Modern Guide and Index to the Mental Rubrics of Kent's Repertory.
101752: SAUNDERS, KENNETH - The Gospel for Asia. A study of three religious masterpieces: Gita, Lotus and Fourth Gospel.
167372: SAUNDERS, BEATRICE - Tchehov the Man.
4067403: SAUNDERS, T. AND SANSOM, H. (WATSON, D.) - David Watson. A Biography.
143489: SAUNDERS, VIVIEN [JOOST HAGE - FOREW.]. - Golfhandboek. De complete gids.
157011: SAUNDERS, RICHARD L. - Printing in Deseret. Mormons, Economy, Politics & Uta's Incunabula 1849-1851. A History and Descriptive Bibliography.
56706: SAUREN, J.J.A.M. - Ammonia monitor based on intermodulated CO2 laser photoacoustic stark spectroscopy
155756: SAUREN, J.J.A.M. - Ammonia Monitor Based on Intermodulated CO2 Laser Photoacoustic Stark Spectroscopy.
85960: SAUSSAYE, D. CHANTEPIE DE LA - De godsdienstige bewegingen van dezen tijd in haren oorsprong geschetst. Vier voorlezingen. (I. Orthodoxie II. Rationalisme en supranaturalisme III. Methodisme en piëtisme IV. Moderne theologie.)
89322: SAUSSURE, JEAN DE - In de leerschool van Calvijn
4076138: SAUTER G. - Erwartung als Erfahrung. Predigten, Vorträge und Aufsätze. (TB 47)
4134288: SAUTER JOH. - Baader und Kant.
181975: SAUTER, KIM - Transfer and Access to Universal Grammar in Adult Second Language Acquisition.
144331: SAUTIJN KLUIT, MR. W.P. - De Nieuwsbladen voor den Boekhandel.
94073: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de motoko Ninomiya
90619: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après me étude préliminaire de Motoko Ninomiya. Publication du Cetre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la Ive Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne.
55175: SAUWEN, RIK|SEUPHOR, MICHEL|VIATTE, GERMAIN - Seuphor / Het overzicht. Collection complète 1921-1925 (2 volumes)
164916: SAUZET, ROBERT - Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718). Un Nîmois sous Louis XIV.
102627: SAVAGE, GEORGE - Englische Keramik. Fayencen - Porzellan - Steingurt - Steinzeug.
93713: SAVAGE, ALAN D. - D'Aubigné's meditations sur les pseaumes. New Series, Numer 8. (Series: Studies in reformed theology and history)
157281: SAVAGE, ERNEST A. - Old English Libraries. The Making, Collecting and use of Books during the Middle Ages.
180152: SAVAGE, GEORGE - Seventeenth & Eighteenth Century French Porcelain.
110806: SAVAGE, SEAN J. - JFK - LBJ and the Democratic Party.
4139045: SAVAGE, M.J. - The Passing and the Permanent in Religion. A plain treatment of the great essentials of religion, etc.
155569: SAVAGE, ELIZABETH Z. [PREFACE]. - A Book for Jack, Words To, By and About John Parker, Curator of the James Ford Bell Library, University of Minnesota. Published in Spring 1991.
4143884: SAVATER F. - De moed om te kiezen. Een filosofie van de vrijheid.
4300342: SAVATER FERNANDO - Lof der godloosheid. Kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
4300345: SAVATER FERNANDO - De Tien Geboden. Handleiding voor de 21ste eeuw.
102986: SAVELKOULS, HENK - Sportief spiegelbeeld van de voetbalwereld 1910-1970. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de R.K. Voetbalvereniging O.J.C. te Rosmalen, augustus 1970. Zestig jaar voetbalhistorie in woord en beeld.
141833: SAVERKINA, IRINA IGORJEVNA - Römische Sarkophage in der Ermitage [2 Parts in Portfolio].
160779: SAVIGNAC, JEAN DE - Les memorables de Francisco de Enzinas. Tradiet pour la première fois depuis le 16e siècle du texte oroginal latin.
9746: SAVONAROLA, GIROLAMO - Epistolae Spirituales, et Asceticae. Miram vitae sanctitatem & simplicitatem, Fidei & Religionis zelum, Charitatisque fervorem redolentes & spirantes. Nunc primum collectae, & ex Ethrusca Authoris vernacula lingua Latine redditae, in gratiam & usum Christianae ac Religiosae Pietatis, & observantiae. Per Fr. Jacobum Quetif. WITH: Vita R.P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, Ord. Praedicatorum, Authore Ill. D. Joan. Franc. Pico. Notis accurata, variisque Principum & Dynastarum, de quibus in ea, stemmatibus aere incisis, tabulisque Genealigicis ad haec usque tempora deductis. Adjecto cen Mantissa Revelationum ejusdem F. Hieronymi Compendio. Additionibvs Insvper, Actis, Diplomatibus, Epistolis, Scriptorumque monimentis aucta & illustrata. Tomis II. Quorum I. Vitam cum Notis & stemmatibus, II. Additiones & acta exhibet.
84767: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord van toelichting van 'de staatsschool en de Roomsche kerk.'
85126: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Over het hoogste gezag. Redevoering bij de aanvaarding van het professoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgesproken den 6en Juni 1884
85123: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Eene ernstige wedervraag. Aan Dr. Ph.J. Hoedemaker
182306: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE [J. DE BRUIJN - INTROD.]. - De Hoogste Vrijheid. Over het Hoogste Gezag. Herdrukken ter gelegenheid van de 150e geboortedag van A.F.de Savornin Lohman - 29 mei 1837 [2 Vols. in Cover - Compl.].
85128: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Naar de Kerk of naar het evangelie?
85111: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Sociale Beschouwingen
85118: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Wat wil de antirevolutionaire partij?
85127: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Volk en Overheid. Rede bij de overdracht van het rectoraaat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1893
85112: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De scheidslijn
85114: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Hereeniging
88255: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Gezag en vrijheid
85398: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Het eigen Recht der Overheid. Rede uitgesproken bij de viering van den 295sten jaardag van de Rijks-Universiteit te Utrecht op 26 Maart 1931 door den Rector Magnificus Jhr. Dr. B.C. de Savornin Lohman
85125: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De hoogste vrijheid. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1887
154065: SAVRAMIS, DEMOSTHENES - Zur Soziologie des Byzantinischen Mönchtums.
163619: SAWYER-LAUÇANNO, CHRISTOPHER - An Invisible Spectator. A Biography of Paul Bowles.
4142076: SAWYER, F. - The Poor are Many. Political Ethics in the Social Encyclicals, Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America. (Diss.)
156600: SAWYER, P.H. [ED.]. - Medieval Settlement. Continuity and Change.
93971: SAX, CORNELIUS DIDERICUS - Carolus Niëllius
166727: SAXE, STEPHEN O. [JOHN DE POL - ILLUSTR.]. - American Iron Hand Presses. The Story of the Iron Press in America.
131625: SAXTORPH, NIELS M. - Danmarks kalkmalerier.
4059188: SAYER, G. (LEWIS, C.S.) - C.S.Lewis. Biografie.
102077: SAYERS, JANE E. - Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration.
90321: SAYERS, JANE E. - Papal judges delegate in the Province of Canterbury. 1198-1254. A Study in Ecclesiastival Jurisdiction and Administration.
162395: SAYLE, C. - Reynold Wolfe. A paper read before the Bibliographical Society July 15, 1914.
146404: SAYLES, G.O. - The Medieval Foundations of England.
141349: SAYLOR, STEVEN - Dood van een slavendrijver.
141348: SAYLOR, STEVEN - Romeins bloed.
110492: AL-SAYYID, AFAF LUFTI - Egypt and Cromer. A Study in Anglo-Egyptian Relations.
56025: SBRAGIA, ALBERTA M. - "Euro-Politics. Institutions and Policymaking in the ""New"" European Community"
185082: SCAGLIOLA, ROBERT - Les Apothicaires de Paris et les Distillateurs.
162510: SCALES, PETER C. - The Fall of the Caliphate of Córdoba. Berbers and Andalusis in Conflict.
156707: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile Fiorentino della metà del dugento.
156652: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile trescento.
55963: SCALIGERI, IOSEPHI - Olympiadon Anagraphe. Prolegomena de Olympiadon recensu universo et de auctore eius Josepho Scaligero scripta praemisit, notas tum M. Dittrichii tum suas . instructas subiecit, denique indices Olympionicarum, Archontum, Scriptorum locupltissimos
131101: SCAMMEL, G.V. - The World Encompassed. The First European maritime empires c. 800-1650.
143877: SCARR, JOHN LAURENCE - Life in France under Louis XIV.
145008: SCARRE, CHRIS [ED.]. - The Times Archeology of the World.
186345: SCATTERGOOD, V.J. - Politics and Poetry in the Fifteenth Century (1399-1485).
164772: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
161377: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
30165: SCHAAF, YPE - De blanke is gek
4042890: SCHAAF, J.W. (DIETZGEN, J.) - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen. (Diss.)
110278: SCHAAF, JASPER W. - Marx, zó gelezen.
30471: SCHAAF, YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika
4065005: SCHAAF, YPE (LEEUWARDEN) - Laarzen op de langen pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. (Met uitvouwbare kaart)
160877: SCHAAF, JASPER - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
47460: SCHAAFF, J.H. VAN DER - Proeve van een Juridisch theologisch Onderzoek, naar de Veroordeling van Jezus Christus, zoo voor den Joodschen Raad, als later voor den Romeinschen Landvoogd Pontius Pilatus
4142847: SCHAAFSMA, P. - Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions. (Diss.)
162415: SCHAAP, MR. H.P. - Philips Wielant en diens Corte Instructie omme Joghe Practisienen in Civile Zaken.
60629: SCHAAP.G.J.DR - Samen leren leven en geloven
61442: SCHAAP, G. - Franciscus Ridderus (1620-1683) een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie
144959: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
131671: SCHAAP, SYBE - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
95577: SCHAAP, J.G. - Interactief leren in godsdienst en levensbeschouwing. Zoeken naar zin in religieuze communicatie binnen een multiculturele samenleving, met als casus het bijbelonderwijs
91179: SCHAAP, P.J. - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
96670: SCHAAP, P.J. - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen
55380: SCHAAP, GIJSBERT - Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (Summary in English included)
140168: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
53497: SCHAAP, GERCO - Piet van Egmond. Een leven voor muziek
4140701: SCHAAP, H. (ROLAND HOLST, H.) - Historie en verbeelding in De held en de schare van Henriëtte Roland Holt.
151368: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
151397: SCHAAP, DICK - Brug naar de zeven zeeën. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
121622: SCHAAP, DRS. J. COR - Concordantie van kinderliedjes. 1500 kinderliederen op een rij.
167393: SCHAAPMAN, KEES - Grootste Kraak In Krantenland. Het Drama Apax Bij Pcm
122520: A.H.G. SCHAARS|COLENBRANDER, A. - Achterhoeks plat met plaatjes. Bi-j-ene-egaard in Varsseveld.
180528: A.H.G. SCHAARS [ED.].|BOOGMAN, J.C.|G.J.H. KROSENBRINK|J. HARENBERG - Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman.
146238: SCHAARS, DRS. A.H.G. - Bosbouw in de achttiende eeuw. De bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw [The Forestry of 'Het Entel' in the Second Part of the Eighteenth Century].
152133: SCHAARS, F.A.M. - De Nederduitsche Spraekkunst [1706] van Arnold Moonen [1644-1711]. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.
31283: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers
4134012: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
152707: A.H.G. SCHAARS [ED.].|BOOGMAN, J.C.|G.J.H. KROSENBRINK|J. HARENBERG - A.C.W. Staring. Dichter en landman - regionalist en nationalist.
121931: SCHAARS, A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten.
144942: SCHAART, JULIANA [ED. - ET AL.]. - Walter Stöhrer. Bilder 1961-1988.
6999: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Lvst-Hof des Gemoets. Inhoudende verscheyde Geestelycke Oeffeningen. Met noch, Twee Collatien der Wandelende ziele met Adam en Noah, Vervatende de Geschiedenissen des eersten Werelts tot op den Patriarch Abraham toe.
9645: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving Van het Leeven Onses Heeren Jesu Christi, En d' Omstandigheden van dien. Getrokken uit de vier Evangelisten, Met leersame Aanmerkingen, ende Beschrijvingen der Landen, Steden, Plaatsen Bergen, Rievieren en Wateren verrijkt. Alles gesteld na ordre des tijds, en in acht Deelen verdeelt. Den derden Druk, met vele kopere Platen.
4300708: SCHABERT, O. - Martelaren van onzen tijd. Woord vooraf en een naschrfit van F.J.Krop.
4142974: SCHABRACQ, M. - De inrichting van de werkelijkheid. Over de relatie tussen situaties en personen.
150457: SCHACHERMEYR, FRITZ - Die minoische Kultur des alter Kreta.
4143861: SCHACK, A.F. - Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. 2., mit Nachträgen vermehrte Ausgabe.
55859: SCHADE GÜNTER - Exxpressionisten. Die Avantgarde in Deutschland 1905-1920. Ausstellung im Stammhaus der Nationalgalerie vom 3. September bis 16. November 1986. 125 Jahre Sammlungen der Nationalgalerie 1861-1986
4037019: SCHADE VAN WESTRUM, A.C. - Ter overdenking. Preeken.
143178: SCHADE, CAROL - Jan Ernst Van Der Pek, 1865-1919. Pionier van de volkshuisvesting.
140023: SCHADE, OSKAR [ED.]. - Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein.
121518: SCHADEE, MARIE C. - La Coutume de la Chasse aux Têtes et le Sacrifice chez les Dayaks de Landak et Tayan.
100303: SCHADEWALDT, H. - Dodendans. Grafiek uit de verzameling van de Universiteit van Düsseldorf.
56250: SCHAEFER, DAVID LEWIS - Illiberal Justice. John Rawls vs. the American political tradition
86054: SCHAEFER, CLAUDE (HRSG.) - Die Bibel, Tausend Jahre christlicher Kunst in den Werken Alter Meister
4035560: SCHAEFER, TIM. (ED.) - De Religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici. Ed.quarta aucta et emenda.
4067270: SCHAEFFER, E. - L`Abri. Illustrated by Deirdre Ducker.
185102: SCHAEFFER, AAGE - Søtorup-Haslev Apotek 1856-1956. Traek af apotekets historie. Udgivet i anledning af hundredsårsdagen for apotekets oprettelse af Imm. Engelstoft - apoteker i Haslev.
53174: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangebonden aan Prof. Dr. J. Douma
185103: SCHAEFFER, AAGE - Christianshavns Apotek 1707-1957. Enhjørningapoteket. Nogle traek af apotekets historie 1707-1957.
92865: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis
4073827: SCHAEFFER, C.F.A. - Stratigraphie Comparée et Chronologie de l`Asie Occidentale. (IIIe et IIe milllénaires) Syrie, Palestine, Asie mineure, Chypre, Perse et Caucase. Avec 70 planches, 324 figures, 9 Tableaux Synoptiques et 1 Carte.
53449: SCHAEFFER, CLAUDE F.-A. - Reprise des fouilles de ras shamra-ugarit, campganes XII à XVII (1948-1953). Rapports préliminaires suivis d'Études sur les Textes en cunéiformes par Ch. Virolleaud

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

2/17