Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
165504: VARMA, INDRA - Konverjari.
123540: VARNEDOE, KIRK - Wien 1900. Kunst, Architektur & Design.
156058: VARNER, STEFAN & JAMES MUSCARELLO [ILLUSTR.]. - The Enigmatic ABC's.
144963: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Briefwechsel mit Alexander von Marwitz [4 Volumes Complete / 4 Bände Komplett].
144986: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Briefwechsel mit Alexander von Marwitz [4 Volumes Compl./4 Bände Kompl.].
53078: VARONE, ANTONIO - Pompeji
156282: VARRASQUER, FRANCISCO. - 'Iman ' y la novela historica de Ramon J.Sender. - Primera incursión en el ' realismo mâgico ' senderiano - .
140335: VARTY, KENNETH - Reynard, Renart, Reinaert and Other Foxes in Medieval England. The Iconographic Evidence. A study of the illustrating of fox lore and Reynard the Fox stories in England during the middle ages. followed by a brief survey of their fortunes in post-medieval.
164095: VASARI, GEORGIO [HENK VAN VEEN - ED. & ANTHONIE KEE - TRANSL.]. - De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten.
141234: VASARI, GEORGIO [HENK VAN VEEN - ED. & ANTHONIE KEE - TRANSL.]. - De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten [Vol. 1: Van Cimabue tot Giorgione & Vol. 2: Van Coreggio tot Titiaan [ = Complete set].
95336: VASOLD, MANFRED - Koch. Grondlegger van de bacteriologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 21)
53405: VASOLD, MANFRED - Koch. Grondlegger van de bacteriologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 21)
4135592: VASSADY, B. - Limping Along. Confessions of a Pilgrim Theologian.
102936: VASSI, MARCO [CHARLES GATEWOOD & SPIDER WEBB - PHOTOGR.]. - Spider Webb's Pushing Ink. The Fine Art of Tattooing. Tahiti Tattoos. Introduction de Michel Tournier.
102183: VASTA, EDWARD [ED.]. - Middle English Survey. Critical Essays.
100382: VATTER, ERNST - Religiöse Plastik der Naturvölker.
154852: VAUBAN, MARÉCHAL [F.P. FOISSAC - ED.]. - Oeuvres Militaires du Maréchal Vauban. Le Traité de l'Attaque des Places - Traité de la défance des places - Traité des Mines. Revue, rectifiée, augmentée de développemens, de notes et de plusieurs planches [3 Vols. - Text only].
166369: VAUCHER, CHARLES - Sea Birds.
103409: VAUDOUR, CATHERINE - "L' outillage [Catalogue du Musée "" Le Secq des Tournelles "" - Vol. 1]."
100850: VAUGHAN, WILLIAM - Romantic Art.
153483: VAUGHAN, FREDERICK - The Political Philosophy of Giambattista Vico. An Introduction to La Scienza Nuova.
123535: VAUGHAN, PROF. DR. RICHARD - De Bourgondiërs.
140309: VAUGHAN, RICHARD - Matthew Paris.
166816: VAUGHAN, JOHN - The English Guide Book c. 1780-1870. An Illustrated History.
166513: VAUGHAN, KEITH [HARRY OLTHETEN - ED. & TRANSL.]. - Dagboek 1939-1977.
144108: VAUGHAN, WILLIAM - Gainsborough.
103573: VAUNOIS, LOUIS - Vie de Louis XIII.
48066: VAURIGAUD, B. - Essai sur l'Histoire des Églises Réformées de Bretagne 1535-1808. Tome Deuxième & Troisième
20464: VAUTEL, CLÉMENT - Mon curé chez les pauvres
4049549: VAUX, R. DE - Histoire Ancienne d`Israël. Des origines a l`installation en Canaan. (Etudes Bibliques)
30815: VAUX, R. DE - Histoire Ancienne D'Israël. Des origines a l'installation en Canaan
4055820: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament.
152669: VAZ DIAS, J.J. - De Rode draad. Een Familiegeschiedenis 1492-1945.
150414: VÁZQUES DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
155169: VÁZQUEZ, JUAN LUIS - The Porous Medium Equation. Mathematical Theory.
163745: VÁZSONYI, ENDRE [HARRIET LAUREY - ED.]. - Sprookjeskaravaan. De mooiste sprookjes uit Duizendeneendag.
144215: VEATCH, HENRY B. [W.A. VERLOREN VAN THEMAAT - TRANSL.]. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot.
143060: VÉBER, GYULA - Ungarische Elemente in der Opernmusik Ferenc Erkels.
130811: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
143007: VECHT, C.F.PH. VAN DER - Het ' Teeken 'in Egypteland. Een verkort uitgave van De Stenen Spreken.
122878: VECHT, N.J. VAN DE [PROF. R.N. ROLAND HOLST - FOREW.]. - Het ontstaan van vlakke vormen. Met 65 platen.
141037: VECHT, C.F.PH. VAN DER - Het ' Teeken 'in Egypteland. De Groote Pyramide in het licht van den modernen tijd.
90854: VECHT, N.J. VAN DE - Het ontstaan van vlakke vormen. Met 65 platen.
90856: VECHT, N.J. VAN DE - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering. Een principieele beschouwing over het ontwerpen van Vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs, met 103 platen.
90855: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
123212: VECHT, N.J. VAN DE - Onze letterteekens en hun samenstelling. Een eenvoudige beschouwing over het teekenen van lettercomposities voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin werkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
130889: VECHT, C.F.PH. VAN DER & D. DAVIDSON & .M.I. STRUCT & H. ALDERSMITH - "De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide. Bewerkt naar "" The Great Pyramid. Its Divine Message "". An original co-operation of historical documents and archeological evidences."
130437: VEDDER, ANTON & LEO VAN DER WEES [EDS - ER AL.] - Van privacyparadijs tot controlestaat ? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw.
100493: VEDER,W.R. - Het Archief van de Gasthuizen te Amsterdam (tot 1875).
87970: VEEGENS, J.D. - Historische Studien (2 delen in 1 band)
142507: VEEGER, MAARTEN - Een verleidelijk theater. Cultuurwijzer voor het Italiaanse leven.
155759: VEEKEN, KEES - Relaxation and Spectroscopy in Jet and Bulk By Infrared Absorption.
90064: VEELO, A. VAN - Het Godslam geslacht. Dertig lijdenspreeken
85105: VEEN, S.D. VAN (VERZAMELD DOOR) - Inrichting en bestuur der Roomsch-Katholieke Kerk
81419: VEEN, PETRUS VAN - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan enen zondaar, of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des H. Geestes, eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God, voorgesteld in dertien avond-gesprekken met eenige vrienden in zijne ziekekamer, waarin treffende en zeldzame gevallen voorkomen tot waarschuwing, bemoediging en bevestiging voor anderen
55510: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken
100712: VEEN, DR. WILKEN - Hizkia. Verklaring van een bijbelgedeelte.
143333: VEEN, BART VAN - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij.
156019: VEEN, DR. P.A.F VAN & DRS. NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden [& Grafieken bij de inleiding].
156018: VEEN DR. P.A.F. & DRS. NICOLINE VAN DER SIJS - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
142373: VEEN, KOERT VAN - Van lammeren naar leeuwen. Over de opkomst van het christendom.
145121: VEEN, D.J. VAN DER & M.A. ZANDBERGEN - Honderd jaar politievakorganisatie in nederland 1887-1987.
4063965: VEEN, O.L.V.D. - Het christendom marcheert.
93321: VEEN, J.S. VAN E.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijk eindeeling omstreeks 1550, tevens kloosterkaart. III. De bisdommen Munster, Keulen en Luik, door Dr. J.S. van Veen. Het bisdom Doornik en de kloosters van Windesheim en de huizen van de broeders en zusters des gemeenen levens, door Dr. A.A. Beekman
87398: VEEN, S.D. VAN - Uit drie eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. ABR. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen
130499: VEEN, HERMAN VAN - De Rooie Droath. De Rode Draad. Utrecht volgens mij.
93783: VEEN, W.K. VAN DER - Ten tijde des avonds... Vijftig jaren bejaardentehuis 'Avondlicht' en wat daaraan voorafging. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen
130225: VEEN, INEKE VAN & DOROTHÉ ELSHOF & MAARTJE VAN DAALEN [EDS.] - Vervolgonderzoek naar de afname van het marktaandeel Openbaar Onderwijs in Rotterdam.
154316: VEEN CZN, B. VAN DER [ED. & J.C. HOORNENBORG & B. JONGSMA ] - Groninger Molenboek.
94868: VEEN, J.S. VAN - De laatste Regeeringsjaren van Hertog Arnold (1456-1465), naar oorspronkelijke bescheiden bewerkt
60745: VEEN. W. - Collaboratie en Onderwerping (Het Duitse protestantisme in 1933)
53350: VEEN, S.D. VAN - Eene eeuw van worsteling. Overzicht van de geschiedenis van het christendom in de negentiende eeuw
166688: VEEN, TOM & MARCO MONTORI - Popes, Politics, Pius & Pienza. Aeneas Silvio Piccolomini, Pius II, a humanist Pope & Pienza, his humanist City.
141088: VEEN, MR. C.F. VAN - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten [In Slipcase]. .
161879: VEEN, LUUK VAN DER - Boerderijen in Nederland. Op reis langs monumenten van ons platteland.
90483: VEEN, S.D. VAN - De Gereformeerde Kerk van Friesland in de jaren 1795-1804.
90381: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 9 (2007). Aflevering 2.
90434: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der nederlanden. Jaargang 8 (2006), aflevering 2.
90435: VEEN, T.J. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005), aflevering 2.
86272: VEEN, HARM VAN DER - Opgepakt verhalen van kinderen in kamp Westerbork
152643: VEEN, KOERT TER - De Graal. Geschiedenis van een fascinatie.
89619: VEEN, S.D. VAN - Luther herdacht op het vierde eeuwfeest der kerkhervorming.
88727: VEEN, S.D. VAN E.A. - Uit drie eeuwen. Zs jubeljaars-predicatiën gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. Abr. Trommius, Prof C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen. Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen.
4003011: VEEN, J.M. VAN (SÖDERBLOM, N.) - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus. (Diss.)
30210: VEEN, P.A.F. VAN / SIJS, NICOLINE VAN DER - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden
145231: VEEN, DR. T. VAN - Utrecht tussen oost en west. Studies over het dialect van de provincie Utrecht.
4042598: VEEN, WILKEN (VB) - Hizkia. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
84409: VEEN, S.D. VAN (VERZAMELD DOOR) - Uit drie eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. ABR. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen
165728: VEEN, F. VAN DER [FOREW.]. - Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. / Peutjoet. Restingplcae for 2200 soldiers of the former KNIL-Forces.
157687: VEEN, HANS VAN & JOS VAN WATERSCHOOT - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en voor later.
110710: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische Litteratuur.
143248: VEEN, PROF. DR. S.D. VAN [DRS. L.F. GROENENDIJK - ED.]. - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de gereformeerde ker.
141746: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG - Utrechts [Het Utrechts als omgangstaal & Utrechts in de middeleeuwen] [with disk].
123016: VEEN, ANNEMIEK VAN DER & RIEN WOLS [EDS.]. - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
146454: VEEN, PIET VAN - Een leven lang. Tachtig jaar uit het leven in Leimuiden.
151518: VEEN, ANNEKE VAN [ED.]. & RIETA BERGSMA & TINEKE DE RUITER & ANNEKE VAN VEEN [TEXTS] - G.H. Breitner 1857-1923. Fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht.
84219: VEEN, B.B. VAN DER - De floreenpligtigen en de Gereformeerde Gemeenten ten platten lande in Friesland in wederzijdsche betrekking
83746: VEEN, S.D. VAN - Historische studiën en schetsen
123007: VEEN, ARIE J. VAN - Tjampoer Marechéplisie. Het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië 1945-1951. .
123195: VEEN, WILKEN - Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933.
4142837: VEEN, E.R. - Een verlangen naar meer. Vierjarig project bij de kinderdoop.
94865: VEEN, J.S. VAN - Register op de leenen der bannerheerlijkheid baer, bewerkt door W. Wijnaendts van Resandt en Dr. J.S. van Veen, en der heerlijkheid lathum
100743: VEEN, HARM VAN DER [ET AL.]. - Opgepakt. Verhalen van kinderen in Kamp Westerbork.
4044728: VEEN, S.D.VAN - De Gereformeerde Kerk van Friesland. In de jaren 1795-1804.
4137894: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
30814: VEENEN, S.F. VAN - De functie van het ambt en de roeping tot eenwording in de kerken der Reformatie
4019192: VEENEN, S.F.V. - Ambt en eenwording in de kerken der reformatie. De functie van het ambt. En de roeping tot eenwording in de kerken der reformatie.
122977: VEENENDAAL, A.J. - Het Engels-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog 1706-1716. Volume 1.
89620: VEENENDAAL, E.J. - Maarten Luther, de groote kerkhervormer. Een verhaal.
87328: VEENENDAAL, J. - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. Levensschets en meditaties.
95052: VEENENDAAL, E.J. - Maarten Luther, de groote kerkhervormer. Een verhaal
89227: VEENHOF, C. - Prediking en uitverkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk tussen 1850 en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking.
55306: VEENHOF, JOH. G. - Zelfs de maan zal duister zijn
54741: VEENHOF, JOH. G. - Het geheim van de lanceerbasis
54737: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
4007288: VEENHOF, C. - Om de `unica catholica`. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie.
54732: VEENHOF, JOH. G. - Mannen van het buitenspoor
54733: VEENHOF, JOH. G. - Toen het licht van de vrijheid ging schijnen
54717: VEENHOF, JOH. G. - Verloren zonen. Verhaal over de voorposten van de Grebbelinie
54722: VEENHOF, JOH. G. - Klopjacht op de bende van Dumont. De Royal Canadian Mounted Police in actie
54718: VEENHOF, JOH. G. - De vlammende horizon
55277: VEENHOF, JOH. G. - Spionage en liefde in Siberië
54731: VEENHOF, JOH. G. - Kinderen van de straat
54734: VEENHOF, JOH. G. - Met de dageraad komt de zon op
55215: VEENHOF, HERMAN - Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins
55280: VEENHOF, JOH. G. - Donkere wolken voor de zon
55282: VEENHOF, JOH. G. - Neesie Bontekoe en zijn kameraden, deel 1
55283: VEENHOF, JOH. G. - Winst uit verlies
55281: VEENHOF, JOH. G. - Boswachtersomnibus. 1. Mannen van het buitenspoor. 2. Schoten klonken in het nachtelijk bos
31182: VEENHOF, JOH. G. - Met de dageraad komt de zon op
55315: VEENHOF, JOHAN G. - Altijd zingen de populieren
55308: VEENHOF, JOH. G. - Strijd aan het Grebbefront
55309: VEENHOF, JOH. G. - Zal voor ons de zon nog schijnen?
55310: VEENHOF, JOH. G. - Sluipvaart onder de golven
55311: VEENHOF, JOH. G. - Mensen die in eenvoud leven
55312: VEENHOF, JOH. G. - Eenzaam is de weg
55313: VEENHOF, JOH. G. - De weg naar het onbekende
55314: VEENHOF, JOHAN G. - Na de nacht gloort de morgen. Roman
4004944: VEENHOF, J. (BAVINCK, H.) - Revelatie en inspiratie. De openbarings- en schriftbeschouwing van H.Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie. (Diss.)
54740: VEENHOF, JOH. G. - De weg naar het onbekende / De weg naar huis / De weg gaat verder / Eenzaam is de weg (4 delen)
55303: VEENHOF, JOHAN G. - Wazig is de einder
55276: VEENHOF, JOH. G. - De boswachterskinderen op speurtocht
54727: VEENHOF, JOH. G. - Tanksoldaten
54736: VEENHOF, JOH. G. - Tanks in de aanval
54730: VEENHOF, JOH. G. - Op zoek naar de geheime gang
55284: VEENHOF, JOH. G. - Arm zijn is geen schande
55285: VEENHOF, JOH. G. - Het geheim van de bloedberg
55286: VEENHOF, JOH. G. - In de schaduw bloeien rozen
4024557: VEENHOF, K.R. - Schrijvend verleden. Documenten uit het nabije oosten vertaald en toegelicht. (Ex Orienta Lux)
55271: VEENHOF, JOH. G. - Vuur langs de wolken
55289: VEENHOF, JOH. G. - Als wilde ganzen naar het zuiden vliegen
55287: VEENHOF, JOH. G. - De zon schijnt voor ons allemaal, deel 2
55278: VEENHOF, JOH. G. - Onder de gesel van het hakenkruis
55279: VEENHOF, JOH. G. - Met de veldpolitie door de nacht
55273: VEENHOF, JOH. G. - Blauwe zee, brandend zand
55274: VEENHOF, JOH. G. - Jong gestorven helden. Oorlogsboek over een zware mitrailleurgroep in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg
55291: VEENHOF, JOH. G. - De blauwe gentiaan
55293: VEENHOF, JOH. G. - De armen beloond
55295: VEENHOF, JOH. G. - Tailgunner, staartschutter
55297: VEENHOF, JOH. G. - Daggeldersvolk
55298: VEENHOF, JOH. G. - Het loon der armen
55299: VEENHOF, JOH. G. - Volk van daggeldersafkomst
55300: VEENHOF, JOH. G. - Als een vlucht wilde ganzen, deel 2
55275: VEENHOF, JOH. G. - De parachutisten vallen aan. Een verhaal over de gebeurtenissen rond de slag om Arnhem, 17-26 september 1944
156383: VEENHOVEN, WILLEM A. [ED.]. - Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms. A World Survey. Vol. I.
150883: VEENHUIZEN, W.J. - Geïllustreerd Gedenkboek der Groningsche Academiefeesten.
4139855: VEENSTRA, JOHAN - (3 Stellingwarver boeken). Wonder boven wonder. 2002 - Een menske is gien eerpel. 1997 - Een brogge van glas. 2006.
150556: VEENTRA, IRENE & TOOS VAN KOOTEN - With Space in Mind. Works on Paper: the collection in the Kröller-Müller Museum.
153767: VEER, P.H. VAN DER - De Islam. Een hulp bij het begrijpen van de Islam en de Moslims.
146043: VEER, PAUL VAN 'T - Het leven van Multatuli.
161048: VEER, PAUL VAN 'T - Maar majesteit. Koning Willem III en zijn tijd. De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel. Inleiding en bewerkinging Paul van 't Veer.
167801: VEER, AKKY VAN DER - Bonifatius.
165949: VEER, JANNEKE VAN DER - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouters en detectives.
10104: VEER, ELLERT DE - Historie: D'eerste Deel van alle de Nederlantsche Gheschiedenissen, Oorloghen ende veranderinghen inde Religie, ende des lants Regieringe, onder Philippo den tweeden van dien Name, Coninck van Spaignien, van alles wat hem in dese onse Nederlanden heeft toeghedraghen van den Jare 1566. af, tot den wtganghe des Jaers 1591.
46694: VEER, DIRK DE/REUS, PIET DE/BOCKEN, PAUL - Beknopte integrale ziekteleer, Kwalificatieniveau 4
146140: VEER, ARIE VAN DER - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
4066492: VEER, A.V.D. - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek.
4135484: VEER, ARIE V.D. - Over leven in de woestijn.
4141744: VEER, ARIE VAN DER - Geloof dat maar. Bijbels dagboek.
53586: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort
4140837: VEERKAMP, T. - Die Vernichtung des Baal. Auslegung der Königsbücher (1:17-2:11)
90626: VEERMAN, HANNEKE E.A. - Innerlijke reis Dachau. Voor bij de grens. Dagboek van Rafaël Tijhuis met daarin de laatste dagen van Titus Brandsma.
61215: VEERMAN, MARTHY P. - Mondig - Bondig - Zondig. Drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland
60748: VEERMAN. M.P. - Mondig - Bondig - Zondig (Drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland)
60967: VEERMAN, A. - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religions
94257: VEERMAN, ANTOON - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religionis
130416: VEERMAN, G.J. - Het meesterschap van de wetgevingsjurist.
4074366: VEERMAN, H. - Lopend vuur.
87993: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III 1650-1668
142445: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Guia de Madrid. Nueva Arquitectura.
142446: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Guia de Madrid. Nueva Arquitectura.
141994: VEGA, GARCILASO DE LA [MR. W.J. VAN BALEN - ED.]. - De tocht naar Florida in 1539 zijnde de Geschiedenis van den Adelantado Hermando de Soto, Gouverneur en Oppperbevelhebber van het Rijk van Florida, en van andere heldhaftige Spaanse en Indiaanse krijgslieden. Geschreven door den Inca Garcilaso de la Vega, kapitein van zijne majesteit en inboorling van de groote stad Cuzco, die de hoofdstad is van geheel Perú.
142444: VEGA, RAMON GUERRA DE LA [ED.]. - Madrid 92. Capital Cultural de Europa.
144886: VEGA-REDONDO, FERNANDO - Economics and the Theory of Games
4063814: VEGA, L.A. (OUDERKERK) - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats. Images of a Portugese Jewish cementary in Holland.
157671: VEGAS, EMILIANA [ED.]. - Incentives To Improve Teaching. Lessons from Latin America.
121912: VEGESACK, THOMAS VON [PETRA BROOMANS & WIVECA JONGENEEL - TRANSL.]. - De intellectuelen. Een geschiedenis van het literaire engagement 1898-1968.
142819: VEGHEL, HARALD VAN - Waarden onder de meetlat. Europese waardeonderzoek in discussie.
150338: VEGT, JANNE VAN DER & KEES RUYS [EDS.]. - Sweet Smell of The Hague. The City in Hundred Novels and Stories.
150337: VEGT, JANNE VAN DER & KEES RUYS [EDS.]. - Haags parfum. De stad in honderd romans en verhalen.
144322: VEGT, JAN VAN DER - A. Roland Holst. Biografie.
4047779: VEGT, R.V.D. (HESCHEL, A.J.) - Mezbizh en Kotsk. Over A.J.Heschel. (VeV 22/1)
4075630: VEGT, JAN VAN DER, (ANDREUS, H.) - Hans Andreus. Biografie.
130832: VEGTER, P.C. - Vormen van detentie.
164633: VEHMEIJER, LAURENS - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontplooiing.
155087: VEILBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
4053271: VEIT, W. - Der Gottheit lebendiges Kleid. Bilder vom Parallelismus zwischen Natur und Gott.
4007290: VEIT, L.A.: LENHART, L. - Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock.
142451: VEKEMAN, CHRISTOPHE - Leven is werk. Essays, reportages en interviews.
86078: VEKEMAN, H. - Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800
156136: VEKEN, JOERI VAN & RUTH STEURS [EDS. - ET AL.]. - In de voetsporen van Daens. Het verhaal van priester Daens in woord en beeld.
4008511: VEKEN, J.V.D. - Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof.
121439: VEKENE, EMIL VAN DER - Heinrich Mameranus. Ein Luxemburger Drucker des 16. Jahrhunderts in Köln.
166838: VEKENE, EMILE VAN DER [ED.]. - Reliures d'Art du XXe Siècle. Collection de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg.
156318: VEKENE, E. VAN DER - Bibliographie der Inquisition. Ein Versuch.
4134272: VEKENÉ, E.V.D. - Bibliographie der Inquisition. Ein Versuch.
86226: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw. Deel II: Vier jongere zusters
93553: VELD, BERTUS VAN 'T - De klacht over de vergankelijkeid van het menselijk leven in het Oude Testament, tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspraken inzake de vergankelijkheid. Die Klage über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens im Alten Testament, vor dem Hintergrund anderer alttestamentlicher und altorientalischer Aussagen bezüglich der Vergänglichkeit
93847: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Kerken en geloofsgemeenschappen in ede in de twintigste eeuw. Deel II: Vier jongere zusters
83097: VELD, H. VAN 'T - De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-16898) Een biografie
88294: VELD, T. VAN 'T - Den goeden gang van zaken. Mensen en feiten uit de historie van de Hervormde Evangelisatie te Driedorp bij Nijkerk.
165598: VELD, DR. H. VAN 'T - Canon van Veenendaal [& CD-Rom].
163932: VELD, RENÉE IN 'T & MAARTEN-JAN DONGELMANS - 30 April 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
61412: VELD, H. VAN'T - Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen (Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688))
121660: VELD, PROF. DR. IN 'T [ED.]. - Willingly and Knowingly. The Roles of knowledge about nature and the environment in policy processes.
53242: VELD, HENDRIK VAN ´T - Beminde broeder die ik vand op ´s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688)
4060577: VELD, N.K.C.A.IN `T - De Joodse Ereraad.
54366: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeus Europa
53456: VELDE, H. TE - De Goede Dag Der Oude Egyptenaren. Openbare les, gegeven bij ce aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Egyptische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 7 december 1971
121723: VELDE, J.H. VAN DE - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
92492: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des allerhoogsten. Met 9 platen, volledige uitgave naar de editite van Ds J.W. Felix, 1874
110509: VELDE, ROELF A. TE [ED.]. - Doen wat God wil. Zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer.
110629: VELDE, RUDI TE & HARM GORIS [EDS]. - Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie.
10045: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertoond in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
145326: VELDE, MARC VAN DE & ALEX VINCK - Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging te Boom. Niet bedelen, niet smeeken, maar moedig gestreden. Part 1 [only].
90549: VELDE, M. TE - Gemeente opbouw (4 delen)
84168: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
31375: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des Allerhoogsten of aanwijzing van de oorzaken, wegen en middelen waardoor de vereenigde provinciën uit hare vorige onderdrukking op zoo wonderlijke wijze, tegen verwachting der geheele wereld, tot zoo ontzagwekkende macht, rijkdom en eer zijn verheven. Zoo als dit door onderscheiden voorname historie-schrijvers is medegedeeld, en die naar de gelegenheid des tijds tot een noodig en nuttig gebruik bijeen vergaderd zijn. Met negen platen
167669: VELDE, PAUL VAN DER - Een Indische liefde. P.J. Veth [1814-1895] en de inburgering van Nederlands-Indie
165976: VELDE, HENK DE - Zwaaien naar bluff.
165944: VELDE, HENK DE - Een reiziger in tussentijd.
157211: VELDE, HENK DE - Het antwoord van de Albatros.
157212: VELDE, HENK DE - Een vermoeden van vrijheid. Rond de Polen.
103772: VELDE, HENK TE & MIEKE ARTS & REMVO VISSCHERS - Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president vanuit historisch perspectief.
1441: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertood in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
9367: VELDE, C. VAN DER - Zevental Oefeningen over Belangrijke Onderwerpen. Uitgegeven met eene Voorrede, door S.H. Sijpkens.
53797: VELDE, C.W.M. VAN DE - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven
2227300930: VELDE, GABRIEL VAN DEN - Het Verzekert Heyl van Gods Verlosten, Vertoond in eene Verklaringe en Toepassinge van het VIII. Kapittel van Paulus Zend-brief aan den Romeynen.
61472: VELDE, MELIS TE - Anthony Brummelkamp (18111-1888)
84625: VELDE, MEES TE E.A. - Confessies, Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
4073276: VELDE, M. TE - Gemeente opbouw 1. Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente.
4073418: VELDE, K. VAN DER - De vrienden van God. De islam in het dagelijks leven.
4300873: N.N. (VELDE THE ELDER AND THE YOUNGER, WILLEM VAN DE) - The Willem van de Velde drawings in the Boymans-van Beuningen Museum Rotterdam. I. Text. II. Plates. Historical Events III. Plates. Shipping and Ships.
4036492: VELDE, M. TE (BRUMMELKAMP, A.) - Anthony Brummelkamp (1811-1888). (Diss.)
4053057: N.N. (VELDEN, M.J.G.V.D.) - Lijden en belijden. Over `de derde gestalte van het antwoord`. Feestbundel voor M.J.G.v.d.Velden onder red. van J.H.Bank e.a.
121795: VELDEN, BEN VAN DER - De Europese onmacht. Scènes uit de achterkamers.
95546: VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker, een homiletisch onderzoek
100361: VELDEN, DR. D. VAN - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog / The Japanese Civil Interment Camps during the Second World War.
61314: VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker, een homiletisch onderzoek
6729: VELDEN, PETRUS VAN DER - De Merkwaardigste Lotgevallen van het Leven en Sterven van den Weleerwaarde en Zaligen Heer Petrus van der Velden, Leraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland. WAARBIJ: Meditatie, over de levenlooze en doode staat der Algemeene Kerke.
122711: VELDEN, COR VAN DE - Toevallig is God niet dood.
140562: VELDEN, DR. H.E.J.M. VAN DER - Rodolphus Agricola [Roelof Huusman]. Een Nederlandsch Humanist der vijftiende eeuw.
4073087: VELDEN, J.A. V.D. - Vreemd vliegt de paradijsvogel.
4300501: VELDEN, D. VAN - De japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. The Japanese Civil Internment Camps during the Second World War. (Diss)
145633: VELDHEER, PETER A. - Daar komen de Canadezen. De zegenvierende opmars van het Eerste Canadese Legerkorps over de Veluwe naar West-Nederland in 1945.
131767: VELDHEER, V. - Kantelend bestuur. Onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985.
94862: VELDHUIJSEN, PETER VAN E.A. - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles, Boetius van Dacië, Pico della Mirandola, Fichte, Schopenhauer, Scheler, Heidegger, De Beauvoir/Irigaray/Butler.
165678: VELDHUIJSEN, PETER VAN & ALFRED DENKER & DALE SNOW & JAMES SNOW [EDS. - ET AL.]. - Mensbeelden uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles - Boethius van Dacië - Pico della Mirandola - Fichte - Schopenhauer - Scheler - Heidegger - De Beauvoir/Irigaray/Butler.
130741: VELDHUIJZEN, IRENE - Secondary Prevention of Hepatitis B in the Netherlands.
167274: VELDHUIJZEN, SV.E. [ED.]. - Memoires van W.P. van Stockum sr.
4138565: VELDHUIS, R. SANDERS, A.F. & SIEBRAND, H.J. (ED.) - Belief in God and Intellectual Honesty.
4136239: VELDHUIS, R. (NIEBUHR, REINHOLD) - Realism versus Utopianism?. Reinhold Niebuhr's Christian Realism and the Relevance of Utopian Thought for Social Ethics. (Diss.)
4074781: VELDHUIZEN, P.VAN - Geef mij te drinken. Johannes 4:4-42 als waterputverhaal. (Diss.)
4053207: VELDHUIZEN, P. (SCHILDER, K.) - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouywing van Klaas Schilder. (Diss.)
85305: VELDHUIZEN. H. E.A. - Thuis in de Bijbel. Het Nieuwe Testament in negen delen voor studie en gesprek (Complete Set)
30414: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
81556: VELDHUIZEN, PETER - God en mens onderweg, hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
4015889: VELDHUIZEN, A.V. (RED.). - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek. I. F.M.T.Böhl: Het Oude Testament. II. A.v.Veldhuizen: Het Nieuwe Testament. III. W.J.Aalders: De kerk. IV. H.Th.Obbink: Godsdienstwetenschap.
84431: VELDHUIZEN, A. VAN - Katechetiek
95062: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder
4139098: VELDHUIZEN, A. VAN - (5 boeken). De vogelen des hemels. 1928, 254 blz. - Uw goedheid kroont de jaargetijden. 1930, 254 blz. - Met 6 zintuigen de natuur in. Z.jr. , 256 blz. - Markus, de neef van Barnabas - Met Jezus door het leven.
31132: VELDHUIZEN, A. V. E.A. - Bij ons, in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland
4065587: VELDKAMP, H. - De balling van de Kabaroe. Over het boek Ezechiël.
4066928: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa. (Amos)
4071490: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
4068751: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. (Hosea)
4008531: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. Over het boek Hosea.
93353: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen, kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
91225: VELDKAMP, H. - De boer uit Tekoa, over het boek Amos.
145588: VELDMAN, ILJA M. - Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck.
94241: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving
121719: VELDMAN, ILJA & KARIN VAN SCHAIK - Verbeelde boodschap. Houtsneden uit 1537. De illustraties van Lieven de Witte bij ' Dat leven ons Heeren ' [1537].
87541: VELDMAN, K. E.A. - De rijkdom Zijner goedertierenheid
122428: VELDMAN, H. - La tentation de l'inaccessible. Structures narratives chez Simenon.
100523: VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli. Hervormer van kerk en samenleving.
4041269: VELDMAN, J.B.P. - Project bedrijfspastoraat. Een historisch en theologisch onderzoek naar een verantwoord spreken van de gelovige in de economie.
4141295: VELDMAN, H. (ZUIDHORN) - Kerkstrijd in oorlogstijd. Zuidhorn 1944/1945.
164186: VELDSINK, WILLEM - Rond de Heemser toren. De geschiedenis van Heemse, het oudste kerspel van Overijssel.
4061079: VELEMA, A.W. (BARTH, K.) - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met H.J.Iwand, E.Lange en R.Bohren.
54368: VELEMA, W.H. - Door het Woord bewogen
85743: VELEMA, W.H. - Confrontatie met van Ruler. Denken vanuit het einde.
92922: VELEMA, J.H. - Het geheim van de volharding. Over het vijfde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels
93842: VELEMA, W.H. - Inleiding in de poimeniek
93844: VELEMA, W.H. - Pastorale hulp bij depressies
4018533: VELEMA, W.H. - Midden in de maatschappij. Over ethiek en samenleving.
81340: VELEMA, W.H. - Op weg naar een nieuwe vrijzinnigheid? Tendensen in de huidige roomskatholieke theologie
95545: VELEMA, J.H. - Wie zijn wij? De Christelijke Gereformeerde Kerken
92869: VELEMA, W.H. - Verdiept pastoraat. Het voeren van een pastoraal gesprek.
91122: VELEMA, W.H. - Verdiept pastoraat. Het voeren van een pastoraal gesprek.
53209: VELEMA, ARIËN WILLEM - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. / Gott zu Wort. Eine homiletische Untersuchung nach den Voraussetzungen der predigt bei Karl Barth im Vergleich zu Hans Joachum Iwand, Ernst Lange und Rudolf Bohren (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
53159: VELEMA, W.H. - Geroepen tot heilig leven
85006: VELEMA, W.H. - Solidariteit en antithese, een theologische peiling
84995: VELEMA, W.H. - Nieuw zicht op Gereformeerde Spiritualiteit
53155: VELEMA, J.H. - Wie is gelijk de Heere? Micha, een veelzijdig profeet
94698: VELEMA, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte
53158: VELEMA, W.H. - Nieuw zicht op Gereformeerde Spiritualiteit
4003050: VELIKOVSKY, I. - Werelden in botsing. Vertaald door J.W.Schotman.
4003052: VELIKOVSKY, I. - Aarde in beroering. Vertaald door J.W.Schotman.
4039648: VELIKOVSKY, I. - Ramses II and His Time. A Volume in The Ages of Chaos Series.
4135090: VELIKOVSKY, I. - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong? Vertaald door Johan W. Schotman.
141393: VELLEKOOP, K. & H. WAGENAAR-NOLTHENIUS [ED.]. & W.P. GERRITSEN & A.C. HEMMES-HOOGSTADT - "Het Antwerps liedboek. 87 melodieën op teksten uit ' Een Schoon Liedekens-Boeck "" van 1544. [2 Vols. Compl.]."
4068750: VELLEMA, F.F. - Een venster op onze toekomst.
47109: VELLENGA, G. - Christelijke Dogmatiek. Compleet 2 delen
132033: VELLENGA, DR. S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het Fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren Dertig.
104715: VELSTRA TZN, JAN - Met de LAB op stap. Historie van het Leeuwarder Autobedrijf 1920-1970.
104697: VELTEN, HELENE VON - Im Frühling des Lebens. Eine Sammlung neuerer Lieder und Sprüche. Mit zahlreichen Holzschnitten und Zeichnungen hervorragender Künstler von W. Menzler, Rich. Püttner, H. Nestel und Anderen nebst einem Titelbilde von E. Miczky.
161781: VELTEN, A.A. VAN - Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap.
4135708: VELTENAAR, C. (DEN BRIEL) - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816.
31216: VELTHEM, LODEWIJK VAN - Lodwijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel Historiael (Deel 3)
55439: VELTHOVEN, HUBERT JOHAN JOSEPH VAN - Stad en meierij van 's Hertogenbosch. Bijdrage tot de sociaal-geografische kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815)
4030307: VELTHUIS, B. - De Zoon. Christus op ikonen.
95663: VELTKAMP, HENK JOHAN - Pastoraat als gelijkenis. De gelijkenis als model voor pastoraal handelen
4011350: VELTKAMP, H. & ZEE, I.V.D. - Het leven rijmt niet. Een verzwegen thema.
130441: VELTKAMP, B.M. - 101 praktijkvragen over de implementatie van EG-besluiten. EG-Checklist. Instrumenten voor het opstellen van nationale regelgeving in overeenstemming met het EG-recht.
61428: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek
163539: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS & JAN DE VET - Par Amitié. De vriendschap van Petronella Moens.
165757: VELTMAN, WILLEM FREDERIK - Victor Hugo. Oceaan. Mysteriesporen in leven werk van Frankrijks grootste dichter.
93048: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van 't Vaderland
163858: VELTMEIJER, RUUD - Het wonder van de Duitse eenwording.
153172: VELU, H.A.F. - Drie in één. Ondernemer - manager - leider.
55067: VELUW, A.H. VAN - De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer
92957: VELUW, A.H. VAN - De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer
121260: VELZEN, DRS. W.G. VAN [ET AL.]. - De betekenis van de christen-democratische politieke overtuiging voor de komende tien jaar in europese context. Inleidingen en samenvattingen van de discussies van het internationaal symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
51956: VELZEN, A. VAN - Terugblik [Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten]
2227300949: VELZEN, CORNELIUS VAN - Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, onder een heilige Roem in Swakheden zelfs, een naukeurig Toezien om niet te Vallen in zonden, ende een Uitzien na den Heere ende zyne sterkte. Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte. Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13.
86277: VELZEN, S. VAN - Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk, bij Vijftig jarig jubilé, 14 october 1884
85077: VELZEN, S. VAN - Antirevolutionaire beginselen
6732: VELZEN, CORNELIS VAN - Een Geloovige, zyne zaligheid uitwerkende door Gods geduurende bewerking, in armoede des geestes, op des Heeren toezegging van algenoegzame genade, onder eenen heiligen toezien, om niet te vallen in zonden, en een uitzien naar den Heer en zijne sterkte. Vertoond in Zeven Predikatien: over Philipp. 2: 12, 13. Zeph. 3: 12. 2 Cor. 12: 9. 1 Cor. 10: 12. Micha 7: 7. Derde, behalve de spelling, onveranderde Uitgave. Met Twee Leerredenen vermeerderd.
52254: VELZEN, C. VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
157912: VELZEN, LEON VAN - Over lood, ossegal en drukkersverdriet. Een schets van Haagse grafici 1940 - 1998.
84764: VELZEN, N.C. VAN E.A. - Reformatie & Revolutie. 200 jaar Franse revolutie.
7476: VELZEN, GERARDUS VAN - De Bekeering des Kamerlings van Candace, volgens de beschryving van den H. Lucas Handel. VIII. vers 26-40. Als een doorluchtig staal van Godts overdierbare genade, ten aanzien zyner uitverkorenen, zo in het eerste ogenblik hunner hemelse trekking, als vervolgens tot hunne volkomene overbrenging in het Koninkryk des Lichts, benevens hunnen heilige werkzaamheden, genietingen, ondervindingen, en welke behandeling zy daar onder vereisschen. Verklaart en aan het Gemoedt ter ernstige overweging voorgestelt.
145945: VEN-TEN BENSEL, DR. E. VAN DER - Volksdansen vroeger en nu.
145946: VEN-TEN BENSEL, DR. E. VAN DER - Volksdansen vroeger en nu.
4066792: VEN, C.V.D. - Waar hoor je bij en andere grote vragen. Gesprekken met Ayaan Hirsi Ali, Karen Armstrong, Jan Siebelink en vele anderen.
54845: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context. Handboek praktische theologie
90166: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
153382: VEN, J.J.M. VAN DER - Reacties en reflecties. 45 brieven over Recht als instrument van behoud en verandering.
4050050: VEN, J.A.V.D. - Ecclesiologie in Context. (Handboek Praktische Theologie)
91482: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten
162786: VEN, BERT VAN DE - Rationaliteit en ethiek in de onderneming. Grondslagen van bedrijfsethiek.
54751: VEN, R. VAN DER - Sluiers over de Schrift. Uitkomen in een andere wereld?
91476: VEN, F.J.M. VAN DE - Historisch kijkboek Oss. 1700-1918. Deel 1.
91420: VEN, F.J.M. VAN DE - Een gymnasium onder de mammoet. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch in de periode 1968 tot 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983.
162156: VEN, ADRIANUS H.G.S. VAN DER - Inleiding in de schaaltheorie [2 Vols. Compl.].
102425: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands Volksleven.
121493: VEN, JOHANNES A. VAN DER - Toekomst voor de kerk?. Studies voor Frans Haarsma.
132085: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en Archivalische Bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek [2 Vols. Compl.]
150735: VEN, DR. G.P. VAN DE - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
131687: VEN, HANS J. VAN DE - From Friend to Comrade. The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927.
130879: VEN, J.J.M. VAN DER - De mens in zijn rechtsorde. Verzamelde opstellen.
141935: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE - Hendrik de Laat. Graficus uit Brabant.
4143069: VEN, J.A.V.D. - Education for Reflective Ministry. (Louvain Theological & Pastoral Monographs 24)
83823: VEN, J.A. E.A. - Weg van de kerk. Reflecties op 'De pastorale arbeid in de negentiger jaren' van Bisschop H.C.A. Ernst
143136: VEN, DRS F.J.M. VAN DE - Oss in oude ansichten.
94912: VEN, F.J.M. VAN DE - Een gymnasium onder de mammoet. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch in de periode 1968 tot 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983. Uitgegeven bij de viering van het 27ste lustrum, september 1983
4134959: VEN, D.J. V.D. - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
4138447: VEN, H. VAN DER (RED.) - Geloof en verlichting. Oordelen over religie.
4139385: VEN, J.A.V.D. DREYER, J.S. & PIETERSE, H.J.C. - Is there a God of Human Rights?. The Complex Relationship between Human Rights and Religion: A South African Case. The Complex Relationship between Human Rights and Religion: A South Afr
156340: VENDRIG, J.C. - On the Abscission of Debladed Petioles in Coleus Rhenaltianus Especially in Relation to the Effect of Gravity.
153851: VENEKAMP, HARM - Bladeren in de levensboom. Herinneringen aan mijn jeugd in Drenthe.
157174: VENEKE, EMIL VAN DER [ED.]. - Bemerkenswerte Einbände in der Nationalbibliothek zu Luxemburg.
130877: VENEMA, ADRIAAN - Verleden Tijd. Memoires.
52145: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 1)
52120: VENEMA, DS. E. - Op de leerschool van het gebed
123124: VENEMA, ADRIAAN - G.H. Breitner 1857-1923.
30050: VENEMA, HARM - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament
82240: VENEMA, E - Op de leerschool van het gebed
81290: VENEMA, E. - Ik zal gedenken
51834: VENEMA, DS. E. - Ik zal gedenken
4052462: VENEMA, G.J. - Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deut. 9-10: 31, II Kon. 22-23, Jeremia 36, Nehemia 8. (Diss.)
4025865: VENEMA, H. - Uitverkiezen en Uitverkiezing in het Nieuwe Testament. (Diss.)
4007294: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?.
30544: VENEMA, E. - Schoon niet mee uitgetogen
150115: VENEMA, ADRIAAN - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
52146: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 2)
61522: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament
89159: VENEMA, E. - De zegenspreuken van vader Jakob. Twaalf preken.
89162: VENEMA, E. - Met Jona op de leerschool van vrije genade. (2 delen)
90193: VENEMA, E. - Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond de Christenreize van John Bunyan, eerder gepubliveerd in Standvastig.
89141: VENEMA, E. - "Christinne op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond ""de Christinnereis"" van John Bunyan, eerder gepubliceerd in Standvastig, kwartaaluitgave der GBS."
55648: VENEMA, E. - Schoon niet mee uitgetogen
30941: VENEMA, RENÉ / KOUWIJZER, RANFAR - Veertig jaar 'Tenach en evangelie'
31400: VENEMA, E. - Een beker koud water
85882: VENEMA, E. - Op het aloude kerkenpad (2 delen)
89142: VENEMA, E. - "Op reis naar de eeuwigheid. Serie overdenkingen rond ""de Christenreis"" van John Bunyan, eerder gepubliceerd in Standvastig, kwartaaluitgave der GBS. "
4047345: VENEMA, R. & KOUWIJZER, R. (RED.) - Veertig jaar `Tenach en Evangelie`.
53601: VENEMA, E. - Op het aloude kerkenpad (Deel 1 & 2)
82456: VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn Eirenicu, de pace ecclesiae catholicae
88838: VENETIEN, J. VAN / VERWER, R.M.T. - De Stede Beverwyck affghetekent door Daniel van Breen 1648-1649
140260: VENKEN, JAAK - Gids voor de Maaskant & Voeren.
122970: VENLO, SIMON VAN - Boexken van der Officen ofte Dienst der Missen // Little Book of the Offices or service of the Mass [2 vols. in Slipcase].
151148: VENN, BEN VAN DE & MICHIEL VAN HOUT [PHOTOGR.]. - Een sieraad voor de Heer. Kathedralen en basilieken in Nederland.
155914: VENNE, J.M. VAN DE - Geschiedenis van het Kasteel van Valkenburg, zijn heren en hun drossaarden.
123362: VENNER, DR. G.H.A. - De grafmonumenten van de graven van Gelder.
104950: VENNER, DR. J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt, 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
151120: VENNER, JOS [ED.]. - Geschiedenis van Limburg. Deel II.
122336: VENNER, DR. G.H.A. - Der Meinweg. Forschungen über Rechte an Allmenden im ehemaligen geldrisch-jülichschen Grenzgebiet [1400-1822].
132157: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo 1717-1795.
132156: VENNER, G.H.A. - Inventaris van het archief van het hof van Gelder te Roermond 1580-1974.
131835: VENNIK, ROELOF - Familiewapens, oorsprong en betekenis.
144118: VENNING, BARRY - Turner.
101182: VENOHR, WOLFGANG - Fredericus Rex. Friedrich der Grosse - Porträt einer Doppelnatur.
89954: VENS, WERNER (WOORD VOORAF) - Poëtisch Bericht. Honderd gedichten uit Vlaanderen.
145684: VENTE, DR. M.A. - Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
4041296: VENTE, M.A. - Die brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orkelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance.
60760: VENTER. A.J. - Analities of sinteties? ('n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die regverdediging)
144659: VENTRE, MADELEINE - L'Imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime 1700-1789.
90373: VENZMER, GERHARD - Five thousand years of medicine. Translated by Marion Koenig.
123185: VENZMER, WOLFGANG & GABRIELE MENDELSSOHN - Jugendstil im Landesmuseum Mainz. Bestandskatalog der Gläser sowie der Keramiken, Metallarbeiten, Möbel, Textilien und des Schmucks.
85329: VER HUELL, ALEXANDER - De werken van Allexander Ver Huell. Ze zijn er! / Zoo zijn er! / Zijn er zoo? / Zie daar! / Denkende beeldjes (5 delen)
4140317: VERAART, J.A. - Joden van Nederland.
143515: VERAGHTERT, KAREL & BRIGITTE WIDDERSHOVEN - Twee eeuwen solidariteit. De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfondsen tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
4053908: VERBAAL, W. - Een middeleeuws drama. Het conflict tussen scholing en vorming bij Abaelardus en Bernardus.
93449: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
54983: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
30187: VERBAAN, PETER / WASSENAAR, JAN DIRK (REDACTIE) - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal
4300138: VERBAAN, P. & WASSENAAR, J.D. (RED.) (MARCHAL, G.) - Een woord zoals een leerling heeft. Opstellen van en voor Gert Marchal.
102988: VERBEEK, BEDA O.F.M. & MARKOEN HEIJER O.F.M. - Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen.
153608: VERBEEK, THEO (ED.) - Descartes et Regius. Autour de l'Explication de l'esprit humain.
55420: VERBEEK, BEDA / HEIJER, MARKOEN - Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen
4069619: VERBEEK, H. - Tegen de tijdgeest. Zestien teksten.
4057354: VERBEEK, H. - Vasten voor vrede. Een dagboek. Ervaringen en overwegingen van een vasten voor Nicaragua in de Moses- en Aäronkerk, Amsterdam.
93363: VERBEEK, R.P. (UIT HET HOOGDUITSCH) - Paul Gerhardt. Door den schrijver van: Spener te Dresden (2 delen in 1 band)
144769: VERBEEK, J. - Nederlands zilver 1725-1780.
160375: VERBEEK, ERNST - De hemel mag het weten. Over de poëzie en de persoonlijkheid van Tristan Corbière.
30677: VERBEEK, BEDA / HEIJER, MARKOEN - Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen
4017919: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht. 80 Zangen.
4134253: VERBEEK, HERMAN - Getijden. Zangen. Voor de dagen en de jaren.
4141777: VERBEEK, H. - Liedboek van aarde.
91623: VERBEET, G.J.B. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Maastricht, 1234-1984. Een terugblik op een stuk kerkelijke geschiedenis met het accent op de laatste 50 jaren, geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van de Minderbroeders in Maastricht. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 8)
165550: VERBEKE, ANNELIES - Groener gras.
161754: VERBEKE, HERMAN & LUCIEN VAN DIGGELEN - Neil Young. Een portret.
141164: VERBEKE, PROF. MAG. G. & PROF. DR. J. IJSEWIJN [EDS.]. - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism Outside Italy.
101957: VERBERK, DRS. F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
86126: VERBERNE, L.G.J. - Het sociale en economische motief in de Bataafse tijd. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de politieke, economische en sociale geschiedenis aan de katholieke economische hogeschool te Tilburg op donderdag 14 november 1947
155770: VERBERNE, J.F.C. - The Hyperfine Spectrum of Hydrogen Dimers.
95547: VERBIEST, E. - Andragogie: dialoog en verhaal
165126: VERBIEST, MARGO - R.K. Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal.
4051308: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. (Diss.)
155531: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE [ED.]. - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37. Diplomatische editie.
140130: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920.
103864: VERBONG, G. & E. BERKERS & M. TAANMAN - Op weg naar de markt. De geschiedenis van ECN 1976-2001 [ = Energieonderzoek Centrum Nederland]. .
93552: VERBOOM, W. - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
92921: VERBOOM, W. - Een gids voor het leven. De Heidelbergse Catechismus eenvoudig uitgelegd. (2 delen)
55166: VERBOOM, W. - Vrees en vreugde. Ervaringen van een beginnend predikant. Benschop 1968-1973
55157: VERBOOM, W. - Het ene lied en de vele stemmen. 52 catechismuspreken en -verklaringen door de eeuwen heen
93349: VERBOOM, W. - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
91902: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumeerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
53779: VERBOOM, W. - De oudste Nederlandse vertaling van de Heidelbergse Catechismus, Emden 1563
92243: VERBOOM, WIM - Het bevindelijke nest
52290: VERBOOM, J.H.R. - Dr. Alexander Comrie. Predikant te Woubrugge. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente
4069643: VERBOOM, W. - Het bevindelijke nest.
53621: VERBOOM, WIM - Eén houvast. Dagboek over persoonlijk geloven
4050736: VERBOOM, J.H.R. (LEDEBOER, L.G.C.) - Rondom de kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds.L.G.C.Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
165161: VERBRAAK, COEN - Kijken in de ziel. Psychiaters over hun vak en over zichzelf.
123123: VERBRAEKEN, PAUL [ED.]. - 150 Jaar Monumentale Europese animaliersculptuur [Dieren in brons en steen].
4139097: VERBREE, ADRIAN - (7 titels). Voor de duvel niet band - Ex cathedra - Lichtflitsen - Est - Kars - Bij heldere hemel - De bron van de Congo.
153555: VERBRUGGE, HENDRIK - Keizer Karel. Testament van een Habsburger.
163790: VERBRUGGE, P.A. - Merkwaardige organische verbindingen.
4134137: VERBRUGGE, AD - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
86186: VERBURG, MARJA (HERZIEN DOOR) - Van Dale Juniorwoordenboek Nederlands
60761: VERBURG. J. - Adam (Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof)
4053287: VERBURG, J. - Wat wil dit alles zeggen?. De charismatische beweging in theologie en kerkelijk leven.
89060: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
61508: VERBURG, J. - Adam (Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof)
91345: VERBURG, M.C. - Zeeland een geschenk van de Schelde. Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden. Elf vensters en een horizon.
53201: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof. Mit Zusammenfassung
110939: VERBURG, DR. MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Volume 1. 1798-1898.
60762: VERBURG. M.E. - Hermann Dooyerweerd (Leven en werk van Nederlands christen-wijsgeer)
166152: VERBURG, W.H. & C.H. VAN ELDIK - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten.
161894: VERBURG, DR. P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functie der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
131233: VERBURG, ED [ED. - ET AL.] - Verleden tijd : een halve eeuw leven en werken in Rijnsaterwoude en Leimuiden.
122902: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal, vanaf de prae-humanistische pholologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
155841: VERBURGT, JAN WILLEM - Four Dutch Pharmacists in Japan, 1869-1885.
30575: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745)
30574: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg Best-Lommel als deel van de verbinding 's-Hertogenbosch-Luik (1745-1818)
110143: VERCAUTEREN, DR. FRANS E.M. - Water als vriend en vijand. Problemen en oplossingen door de eeuwen heen.
131287: VERCAUTEREN, FERNAND [ET AL.] - Villes d'imprimerie et moulins à papier du XIVe au XVIe siècle / Drukkerijen en papiermolens in stad en land van de 14de tot de 16de eeuw.
141639: VERCOULLIE, J. - Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
47345: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek
141089: VERDAM, J. - "Middelnederlandsch Handwoordenboek bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord ""sterne ""af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben."
90552: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt.
131043: VERDAM, J. [C.H. EBBINGE WUBBEN - ED.] - "Middelnederlandsch Handwoordenboek bewerkt door J. Verdam. Onveranderde herdruk en van het woord ""sterne "" af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben."
145865: VERDAM, P.J. - Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
132009: VERDAM, MR. P.J. - Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795.
4300622: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H.Ebbinghe Wubben. Reprint van 1932.
161851: VERDEGAAL, C.M.L. - De statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job.
101183: VERDENIUS, WILLEM JACOB - Archaïsch-Griekse wetenschap.
4059237: VERDEYEN, P. (WILLEM VAN SAINT-THIERRY) - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen.
167086: VERDEYEN, PAUL - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen
121214: VERDONK, A.J. - Het geweldadige optreden van Illyriërs, een oud volk op de Balkan [230-168 v. Chr.].
61246: VERDONK, W.E. - Peut Etre, De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek, Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting
141291: VERDONK, DR. J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde.
121570: VERDOODT, FRANS-JOS - De zaak Daens. Een priester tussen kerk en cristen-democratie.
154124: VERDOODT, FRANS-JOS - Geschiedenis is nooit geschiedenis. Een inleiding tot de feiten, het gedachtegoed en de instellingen van de hedendaagse tijd.
122476: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL [EDS.]. - Trouwen in Mokum / Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811 [2 Vols. in Slipcase]. .
131210: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL [EDS.] - Trouwen in Mokum / Jewish Marriage in Amsterdam 1598-1811 [2 Vols. in Slipcase]
130690: VERDOORN, DR. J.A. - Verloskundige hulp vboor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië.
87470: VERDOUW, N. - Graaf Jan van Nassau, een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen
30342: VERDOUW, N. - Gij hebt mijn omzwerven geteld. Levensschets van Ds. J. Pannekoek
89698: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van ds. A. Breeman.
53260: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van Ds. A. Breeman
88519: VERDOUW, C. - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van ds. A. Breeman.
89594: VERDOUW, N. - Graaf Jan van Nassau, een krachtig vorst met kinderlijk vertrouwen.
4143528: VERDOUW, C. (MOULIN, P.DU) - Pierre du Moulin. Hugenotenpredikant in de strijd.
90656: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
95032: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betkenis, de functie en de invloed vvan de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637
89229: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
100593: VEREENIGING VAN LETTERKUNDIGEN - De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag, voor de beschaafde wereld. Met platen en portretten [Volume 16].
9801: VERGA, SALOMON IBN/VERGA, JUDAH IBN/VERGA, JOSEPH IBN - Shevet Yehudah.
165605: VERGA, CARLA - Maria Callas. The Lonely Myth.
101762: VERGANO, BENEDETTA GALLIZIA DI & EMILIO STRADA [JAN PIETER GLERUM - ED.]. - Klokken.
161827: VERGEER, CHARLES - Een nameloze. Jezus de Nazarener.
152503: VERGEER, CHARLES - Het Panterjong. Leven en lijden van Jezus de Nazarener.
55377: VERGEER, CHARLES - Wanden van de werkelijkheid. Filosofie van de late oudheid
161301: VERGEER, JAN-WILLEM & GERARD VAN ZUYLEN [EDS.]. - Broedvogels van Zeeland.
101101: VERGEER, KOEN [ED.]. - Op de rand van de taal. Een keuze uit tien jaar poezie bij Uitgeverij Atlas.
4143393: VERGEER, CH. - Een nameloze. Jezus de Nazarener.
4300356: VERGEER, CHARLES - Eerste vragen. Over de Griekse filosofie.
160197: VERGER, JACQUES - Universiteiten in de Middeleeuwen.
4136683: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen.
94754: VERGERS, P. - De Revolutie van 1789 in Frankrijk en Nederland. Hare oorzaken en gevolgen, beschreven voor het Nederlandse volk
85430: VERGERS, P. - Napoleon Bonaparte de veroveraar der 19e eeuw. Zijn leven en daaden als krijgsman, consul, keizer en banneling aan het Nederlandsche volk verhaald. Met 16 platen in chromo lithografie.
167637: VERGILIUS [M.A. SCHWARTZ - TRANSL.]. - Aeneis.
165831: VERGILIUS - De val van Troje. Het verhaal van Aeneas, zang 2.
160551: VERGILIUS - Bucolica. Herdersgezangen. In hexameters vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
154569: VERGILIUS [PIET SCHRIJVERS - TRANSL.]. - Aeneis [Book only].
165970: VERGILIUS [M.A. SCHWARTZ - TRANSL.]. - Aeneis.
103865: VERGO, PETER - Art in Vienna 1898-1918. Klimt, Kokoschka, Schiele and their Contemporaries.
90664: VERGOTE, ANTOINE - In Search of a Philosophical Anthropology. A compilation of essays.
101490: VERGOTE, ANTOON - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
143752: VERGOTE, ANTOINE [ED.]. - Religion, Belief and Unbelief. A Psychological Study.
160651: VERGOTE, ANTOINE [ED.]. - In Search of a Philosophical Anthropology. A Compilation of Essays.
4035037: VERGOTE, A. - Godsdienstpsychologie.
4037406: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
4043105: VERGOTE, A. - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning.
4045833: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
4058567: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
164359: VERGOUWEN, C.G. - Een hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsychologisch perspectief.
4072796: VERGOUWEN, C.G. - Hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsychologisch perspectief. (Diss.)
54450: VERGUNST, A. - De tabernakel Gods bij de mensen
4053138: VERGUNST, P.J. (RED.) (GRAAF, J.V.D.) - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr.ir.J.van der Graaf.
81766: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer, Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006
81289: VERGUNST, A. - Om de eenheid der kerk
93598: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bon 1906-2006
52089: VERGUNST, DS. E.F. / KOK, DS. R. / BLOM, DS. G. / E.A. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 20e Jaargang
82753: VERGUNST, A. - Uw volk is mijn volk, 42 meditaties over Ruth
54974: VERGUNST, A. - De tabernakel Gods bij de mensen
87725: VERGUNST, P.J. - Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten
4141705: VERGUNST, P.J. - Licht op de kerk.
87115: VERGUNST, A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
54986: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
54987: VERGUNST, P.J. - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006
93345: VERGUNST, A. - De Heidelbergse Catechismus, toegelicht in 52 predikaties
53361: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
82771: VERGUNST, A. - Het Woord Gods dat eeuwig blijft, afscheidpredikatie uitgesproken te Zeist bij zijn vertrek naar Amerika
94954: VERGUNST, A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis
83988: VERGUNST, A. - Om de eenheid der kerk
93486: VERGUNST, P.J. - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. Ir. J. van der Graaf
55073: VERGUNST, P.J. - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland
4070228: N.N. (VERGUNST, A.) - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst.
54676: VERHAAK, GEORGE THEODOOR MARIE - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding
30658: VERHAAK, GEORGE THEODOOR MARIE - "Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster ""Mariengraff"" te Grave. Deel I: Inleiding"
122147: VERHAAR S.J., J.W.M. - Some Relations Between Perception, Speech and Thought.
4018691: VERHAAR, J.P. - Onze weg naar God. Voordrachten over het katholicisme.
104716: VERHAAR, J.P. [ED.]. - De kerk groeit. Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineesen tot bisschoppen der H. Kerk 28 october 1926.
90948: VERHAGE-KNAPE, GRIETJE - Levende getuigenissen. Uitzien van een vreemdeling op aarde. Levensschets en brieven. Met voorwoord van Ds. W.C. Lamain en verslag van begrafenis door Ds. S. de Jong. Met een naschrift.
30417: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
93639: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
161456: VERHAGE, HANS - Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw.
31067: VERHAGE-KNAPE, GRIETJE - Levende getuigenissen. Uitzien van een vreemdeling op aarde. Levensschets en brieven
46739: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
93007: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
54665: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. E.A. - Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional
4065806: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat.
142332: VERHAGEN, PETER - De Binnendieze van 's-Hertogenbosch. 800 Jaar geschiedenis - 25 Jaar restauratie.
90082: VERHAGEN, A. - Sion's troostboek, zijnde een verklaring over de Heidelbergse Catechismus in 52 preken. (2 delen)
144781: VERHAGEN, WIM [ED.]. - Anton Pieck 85. Een wonderlijk fenomeen.
54939: VERHAGEN, P. - De strijd om het bestaan. Het eenvoudige leven op het platteland in de eerste helft van de 20e eeuw
110325: VERHAGEN, DR. F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff. Spoortrekker voor de Vrijheid. Vanuit Eindhoven en Brabant naar den Haag.
91633: VERHAGEN, A. - Tot een eeuwige zegen
154524: VERHAGEN, CEES - De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding.
92910: VERHAGEN, P.J. BRUIN-MOLENAAR, T.E. DE - Angsten en fobieën. Een christelijke handreiking
81745: VERHAGEN, A. - Tot een eeuwige zegen
154272: VERHAGEN, DR. F.B.A.M. [ED. - ET AL.]. - Bulletin. Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland.
52134: VERHAGEN, DS. A. - Sion's Troostboek 2 Delen (52 preken over de Heidelbergse Catechismus)
20339: VERHAGEN. J. - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, aan het volk verhaald. Met een voorwoord van M. Noordtzij.
84284: VERHAGEN, P. - Uit de wereld van de kleine dingen. Over het voorbije leven op het platteland
141008: VERHART, LEO - De reconstructie van Trijntje. Oog in oog met de oudste vrouw van Nederland.
150982: VERHART, LEO - List & bedrog. Vervalsingen in de Nederlandse archeologie.
61418: VERHEES, J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus
8758: VERHEIDEN, JACOBUS - Af-Beeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene Mannen, die bestreden hebben den Roomschen Antichrist. Waer by ghevoecht zijn de Lof-Spreucken ende Registers harer Boecken. Eerst int Latijn uytghegeven. Ende nu in Neer-Duijtsch overgheset door P. de Kempenaer.
8580: VERHEIDEN, JACOBUS - Liick-Oratie over de doot vanden Eervveerdighen ende vvytberoemden Heere Iacobvs Arminivs. De welcke by hem is ghedaen inde latijnsche tale terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der Theologie op den XXIJ. Octobris Anno 1609. Ende naemaels door een liefhebber verduyst. WAARBIJ: Bedencken over de Lyck-Oratie van Meester P. Bertius.
88191: VERHEIJ, DIRK - Hemels Manna
87114: VERHEIJ, DIRK - Hemels Manna
4033791: VERHEIJ, W.A. - De Geest wijst wegen in de tijd. Lucas` theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
89627: VERHEIJ, DIRK - Het leven en werk van Dirk Verheij. Waarschuwingen, weg der bekering, gedichten, brieven, geloofsbelijdenis en oefeningen.
4073385: VERHEIJ, A.J.C. - Basisgrammatica van het bijbels hebreeuws + oefenboek.
95362: VERHEIJ, ABRAHAM - Levensgeschiedenis of Gods wonderlijke leiding met Zijn volk hier op aarde. Beschreven uit eigen ervaring, beginnende van mijn geboorte en de weg die de Heere, mijn God met mij heeft gehuoden, zowel in de weg der natuur, als in die der genade
154775: VERHEIJEN, F.M. - 400 jaar predikantsplaats Kethel en Spaland. Schetsen uit de geschiedenis.
4070810: VERHELST, M. - Ik wil wel geloven, maar wat?.
123188: VERHELST, DIRK - Tot eerlick onderhoudt van meyskens cleene. Geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen.
152247: VERHEUGT, J.W.P. & B. KNOTTENBELT & R.A. TORRINGA - Inleiding in het Nederlands Recht.
154151: VERHEUL, KEES - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
143363: VERHEUL, JOHANNES - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en ' secularisatie ' in het Oude Testament.
89628: VERHEUL, LODEWIJK - Geen wees gelaten. Levensschets van Lodewijk Verheul in leven godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Gem. te Brakel.
83860: VERHEUL, JOHANNES - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en de secularisatie in het Oude Testament
145903: VERHEUL, J. DZN. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
95053: VERHEUL, LODEWIJK - Geen wees gelaten. Levensschets
150868: VERHEUL, GÉ - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad.
60766: VERHEUL. J. - Het Heilige en de wereld (Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en 'secularisatie' in het Oude Testament)
130233: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken boven de Grote Rivieren. Een reisgids.
102468: VERHEUL DZN., J. - Merkwaardige oude inrijhekken, alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam. Teeede Deel [only].
4017920: VERHEUL, A. - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond.
4137642: VERHEUL, A. - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond.
30070: VERHEY, ABRAHAM - Geestelijke pelgrims
130404: VERHEY, PROF. DR. L.F.M. & PROF. DR. M. KUIJER & PROF. DR. L.A.J. SENDEN [H.R. SCHOUTEN - ED.] - Wetgever en constitutie. Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.
89425: VERHEY, AB. - Zes leerredenen van Ab. Verhey in één band.
87102: VERHEY, ABRAHAM - Geestelijke pelgrims
165823: VERHEY, GERARD & G. SCHLIMME VAN BRUNSWIJK - Jan Brandts Buys. Een Zutphens laat-romanticus in het internationale muziekleven.
145385: VERHEY, H.J.W. - Driehonderd 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht [1674-1746] en van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht [1746-1974].
145999: VERHEY, PROF. DR. L.F.M. & PROF. DR. M. KUIJER & PROF. DR. L.A.J. SENDEN [H.R. SCHOUTEN - ED.]. - Wetgever en constitutie. Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.
4051942: VERHEY, E. - Om het joodse kind.
4138449: VERHEY, E. - Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen 1944-2004.
81347: VERHEYDEN, A.L.E. - le martyrologe courtraisien et le martyrologe bruxellois
53504: VERHEYDEN, A.L.E. - Le martyrologe courtraisien et le martyrologe Bruxellois
4141578: VERHEYDEN, A.L.E. - Anabaptism in Flanders, 1530-1650. A Century of Struggle. (Studies in Anabaptist and Mennonite History 9)
100089: VERHEYEN, R. - De watervogels van België [ met uitzondering der eendvogels en der steltlopers].
4074120: VERHEYEN, W.E. - God is mijn vader.
153206: VERHOECKX, H.M.J. - Hoe schrijf je Verhoeckx, Verhoekx, Verhoeks? Twee genealogieën, beginnende omstreeks 1600, die hun oorsprong hebben in de Bommelerwaard en veel met alkaar gemeen hebben.
163238: VERHOEF, B. - Geïllustreerde bier encyclopedie. Een deskundig en allesomvattende gids over de Bieren van de wereld.
4073787: VERHOEF, E. (TEKST EN TOELICHTING) - Tessalonicensen.
4048783: VERHOEF, E. - De brieven aan de Tessalonicenzen.
86089: VERHOEF, EDUARD - De brieven aan de Tessalonicenzen
167803: VERHOEF, ESTHER & AAD RIJS - Geïllustreerde kippen encyclopedie.
165095: VERHOEF, C.E.H.J. - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog.
155833: VERHOEF, L.H.J. & F.W.M. BOEKEMA - Van Zee tot Land. Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, onrtginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders. Lokale iniatieven: naar een nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk.
60767: VERHOEF. E. - Er staat geschreven... (De Oud-Testamentische citaten in de brief aan de Galaten)
60768: VERHOEF. P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39
91622: VERHOEF, A.H. - Troost in druk. Acht preken.
83932: VERHOEF, A.W. - Troost en heerlijkheid. Tweetal predikaties
144839: VERHOEFF, C.E.H.J. - Philips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde. Erflater.
131764: VERHOEFF, L. [ED.] - Jan soldaat in oude prenten.
100974: VERHOEFF, J.M. - De oude Nederlandse Maten en Gewichten.
87109: VERHOEKS, W. - Mijn Verlosser leeft, negen preken over het boek Job.
30297: VERHOEKS, W. - In stilheid en met vrede. Ter gedachtenis aan ds. W. Verhoeks
55096: VERHOEKS, W. - De vreze Gods allein (Deel 1)
55097: VERHOEKS, W. - Onz' toevlucht alleine
55658: VERHOEKS, W. - Uit de Schatkamer van Christus' eeuwige zondaarsliefde. Bijbels Dagboek. Uit de nagelaten geschriften van Ds. W. Verhoeks
87111: VERHOEKS, W. - De Goddelijke Verbondstrouw Geopenbaard.
31102: VERHOEKS, W. - Het vaste fundament. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties (2 delen)
87110: VERHOEKS, W. - Zal eeuwig u behoeden. Verslag van de afscheidsdienst van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. Te Arnemuiden.Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. Te Ederveen.
87101: VERHOEKS, W. - In stilheid en met vrede. Ter gedachtenis aan ds. W. Verhoeks.
53608: VERHOEKS, W. - De Goddelijke Verbondstrouw Geopenbaard
55198: VERHOEKS, W. - Zal eeuwig u behoeden. Verslag van de afscheidsdienst van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem in Ned. te Arnemuiden. Verslag van de bevestiging en intrede van Ds. W. Verhoeks als herder en leraar van de Ger. Gem. in Ned. te Ederveen
155732: VERHOEVE, PETER - Far Infrared Laser Sideband Spectroscopy of Transient Species.
83945: VERHOEVE, PIETER - Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712
90590: VERHOEVEN, TH.L. - Studiën over Tertullianus' adversus praxean. Voornamelijk betrekking hebbend op monarchia, oikonomia, probola in verband met de triniteit.
152317: VERHOEVEN, W.M. [ED.]. - James Fenimore Cooper. New Historical and Literary Contexts.
4053292: VERHOEVEN, CORN. - De schaduw van één haar. Lessen over antieke literatuur.
4018695: VERHOEVEN, CORN. - Als een dief overdag. Uit het werk van Cornelis Verhoeven. Ingel. door Kees Fens.
4018697: VERHOEVEN, CORN. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
4018535: VERHOEVEN, CORN. - Voor eigen gebruik.
4013921: VERHOEVEN, CORN. - Het besef. Woorden voor denken en zeggen.
4018536: VERHOEVEN, CORN. - Omzien naar het heden. De mythe van de vooruitgang.
53818: VERHOEVEN, A.A. - Belijdend besturen. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Kiesvereniging 'Het Beginsel Getrous' Hendrik-Ido-Ambacht, 1925-2000
4007304: VERHOEVEN, CORN. - Tegen het geweld.
4007306: VERHOEVEN, CORN. - Het gewicht van de buitenstaander.
4061952: VERHOEVEN, CORN. - De duivelsvraag. Een pleidooi voor beschouwelijkheid. Essay.
166005: VERHOEVEN, CORNELIS - Voorbij het begin. De griekse filosofie in haar spiegel.
162387: VERHOEVEN, G. & P.J. VERKRUIJSSE [EDS. - ET AL.]. - Iournael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996.
160957: VERHOEVEN, CORN. - Omzien naar het verleden. De mythe van de vooruitgang.
155763: VERHOEVEN, J.A.T. - One-Electron Properties of the Water Molecule by Beam-Maser Zeeman Spectroscopy.
154950: VERHOEVEN, CLEMENS - Valk & Hof. Over de geschiedenis van de valkerij.
123250: VERHOEVEN, RIAN - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van Joden uit Amsterdam.
4007307: VERHOEVEN, CORN. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
4076126: VERHOEVEN, PAUL - Jezus van Nazareth. In samenspraak met Rob van Scheers.
4142266: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
110195: VERHOEVEN, BERNARD & P.J. MEIJ & W. JAPPE ALBERTS - Een Gelders geschiedschrijver mr. Isaac Anne Nijhoff 1795 - 1863 herdacht te Arnhem op 20 juni 1963.
4133660: VERHOEVEN, N. - Verzamelde gedichten. Inleiding, tekstverzorging en leeswijzer door H.B.M. Meddens.
4134803: VERHOEVEN, P. - Ten hemel schreien. Tafelwoorden en gebeden.
4139281: VERHOEVEN-KOOIJ, A.J. (VERDI, G.) - Gezelschapsdans in de opera's van Giuseppe Verdi. (Diss.)
4300650: VERHOFSTADT, DIRK (CLITEUR, P.) - In gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie.
155229: VERHOFSTADT, DIRK - In gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie.
92309: VERHOOG, GÉ - Nijkerk in vertellingen
103866: VERHOOG, JEROEN & HANS WARMERDAM [EDS.]. - Een ongekend stelletje praatjesmakers. Een eeuw Beursdrukkerij Costra 1892-1992
110217: VERHULST, A. & G. BUBLOT [EDS - ET AL.]. - Die Belgische Landwirtschaft von der Vergangenheit zur Gegenwart.
155041: VERHULST, A. & G. BUBLOT [EDS - ET AL.]. - L'Agriculture en Belgique. Hier et aujourd'hui.
4300885: VERHULST, C. - De boodschap van Zarathoeshtra de profeet van het oude Iran.
53091: VERK, SABINE - Geschmacksache. Kochbücher aus dem Museum für Volkskunde
102391: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
145317: VERKADE, DR. W. - Thorbecke als oost-Nederlands patriot.
110091: VERKADE, DR. MARGARETHA A. - Een grafelijk huishouden. Een en ander uit de rekeningen der Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse Huis.
142019: VERKAMMEN, MATTY & EVERT VERMEER - Om 't Spel en de Knikkers. 40 Jaar betaald voetbal in Nederland.
130421: VERKEER & WATERSTAAT - - Aanwijzingen voor de regelgeving. Praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de Rijksoverheid.
102937: VERKEERSWAARNEMINGEN RIJKSWATERSTAAT - Verslag betreffende de Verkeerswaarnemingen in 1935. Rijkswegen. Verslag & Bijlagen [2 Vols. Compl.].
132098: VERKERK, C.L. & E.T. VAN DER VLIST & R.F.J. PAPING [EDS - ET AL.] - Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime [Broncommentaren 4]
100930: VERKERK, C.L. & L. DE LEEUW & HARRY CHR. VAN BEMMEL & J. HOFMAN & E. DE BOER [EDS. - ET AL.]. - Arnhem. Acht historische Opstellen [In Volume 74: Gelre].
4142448: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
122949: VERKIJK, DICK - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945 ?
166661: VERKROOST, DRS. C.M. [ED.]. - Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829-1861.
89702: VERKRUIJSSE, P.J. E.A. - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw.
161804: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710). Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie.
123236: VERKUIL, DIK - Een positieve grondhouding. De geschiedenis van het CDA.
140343: VERKUYL, DR. P.E.L. [ED.]. - Karel van Mander. Bethlehem dat is het Broodhuys.
93379: VERKUYL, JOH. - De kern van het christelijk geloof
4033799: VERKUYL, J. - De kern van het christelijk geloof.
60769: VERKUYL. J. - Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in Azie (In betrekking tot de plaats en arbeid van de christelijke kerken in Azie)
162066: VERKUYL, DR. P.E.L. - "Battista Guarini's "" Il Pastor Fido "" in de Nederlandse dramatische literatuur."
93745: VERKUYL, J. - De New Age beweging. Kernbegrippen, beoordelingen, uitdaging
4014459: VERKUYL, J. - Inleiding in de evangelistiek. Met medewerking van Okke Jager.
4025556: VERKUYL, J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap.
92011: VERKUYTEN, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven
151433: VERLAAN, A. & M.A.J. WANSBEEK-ZIJBRANDS [EDS.]. - Staats & Noblet. De geschiedenis van twee Haarlemse hofjes.
146142: VERLAAN, TH.G. & GERT OOSTINGH & PIETER LETTINGA [EDS.]. - Op de bres voor Zwolle. De strijd van de Vrienden van de Stadskern.
157794: VERLAG KARL BAEDEKER GMBH. - Baedeker. Ein Name wird zur Weltmarke. Die Geschichte des Verlages.
102743: VERLET, PIERRE [ED.]. - Styles Meubles Decors. Vol.1. Du Moyen Age au Louis XV. & Vol.2. Du Louis XVI à nos jours.
155869: VERLET, PIERRE & FRANCIS SALET - The Lady and the Unicorn [In Slipcase].
143913: VERLEUN, JAN - The Stone Horse. A Study of the Function of the Minor Characters in Joseph Conrad's Nostromo.
143898: VERLEUN, JAN & JETTY DE VRIES - Conrad's The Secret Agent and the Critics: 1965-1980.
143917: VERLEUN, JAN - The Stone Horse. A Study of the Function of the Minor Characters in Joseph Conrad's Nostromo.
155689: VERLEUN-VAN DE VRIESEENAERDE, JETTY - Conrad Criticism 1965-1985: The Nigger of the ' Narcissus '.
4058216: VERLEYE, K.J. - Brugfiguren voor een verdeeld Europa. Cyrillus en Methodius.
103005: VERLEYEN, FRANS & JAN DECRETON - Mechelen.
121151: VERLEYEN, CYRIEL [ED.]. - De Herfst Blaast op den Hoorn. Jaarboek 1980 van het Felix Timmermans-Genootschap.
103960: VERLINDE, ALBERTINE J. [ED.]. & D.F. LUNSINGH SCHEURLEER [FOREW.]. - Hollandse tegels. De collectie van de heer F. Leerink. Deel 1: Bijbelse voorstellingen Deel II: Dierfifuren.
110089: VERLINDEN, C. - Vasco da Gama in het licht van zijn Portugese en Arabische voorgangers.
156119: VERLINDEN, C. [ET AL.]. - Moesson, nautiek en handelsscheepvaart in de Indische Oceaan gedurende de Oudheid en de Middeleeuwen & Helmontiana & Peeter van Coudenberghe door de historici mis-behandeld [Academiae Analecta 49 nr. 2].
122561: VERLINDEN, SJEF - Van vuistbijl tot kristal. 30 jaren archeologie-verzameling.
122562: VERLINDEN, SJEF - Lôp naor de pomp. Een bijdrage tot de openbare watervoorziening in Venray.
152412: VERLINDEN, PROF. DR. C. & DR. J. CRAEYBECKX - Prijzen- en Lonenpolitiek in de Nederlanden in 1561 en 1588-1589. Onuitgegeven adviezen, ontwerpen en ordonnanties.
142401: VERLINDEN, ROB - Doe-het-zelf in de tuin. Stap voor stap methoden om zelf uw tuin aan te leggen, in te richten en te onderhouden.
143123: VERLINDEN, PROF. DR. C. - De dubbele cyclus der economische evolutie. Inleiding tot de algemene economische geschiedenis.
166067: VERLINDEN, ROOS - Nu of nooit.
165984: VERLINDEN, ROOS - Happy.
165985: VERLINDEN, ROOS - Een tweede kans.
165983: VERLINDEN, ROOS - Via Maria Sofia.
165981: VERLINDEN, ROOS - Liefde op Texel & Die tweede man.
146511: VERLOREN VAN THEMAAT [ED.]. & H.W. DOKKUM & E.C. DIJKHOF & J.T. ROGGEN & N. SANDERSON - Oude Dordtse Lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
110234: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
91348: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer.
92977: VERMAAT, P. - Met de apostelen op pad. Mediteren onderweg
152524: VERMANDER, BENOÎT - La Chine, ou le temps retrouvé. Les figures de la mondialisation et l'émergence chinoise.
151807: VERMASEREN, M.J. - De Mithrasdienst in Rome [The Cult of Mithras in Rome, with a summary in English].
123171: VERMASEREN, DR. B.A. - "Het klooster "" Sancta Maria in Monte Sion "" tussen Delft en Rijswijk 1433-1574. Een vrucht van de Moderne Devotie."
155125: VERMEEND, PROF. DR. WILLEM A. [FOREW.]. - Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
82148: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Heidelbergsche Catechismus door Mr. Justus Vermeer in leven doctor, in de beide rechten, en ouderling der Gereformeerde Gemeente te Utrecht, uitgebreid met voorafspraken, van de Eerwaarde en Geleerden Heer: Thomas Boston. Bedienaar des Evangeliums in Schotland, waarin beschreven wordt: des Mensen Natuur, in deszelfs vier-voudige staat van : eerste oprechtheid: gehele bederving: begonnen herstelling: en voltrokken gelukzaligheid of ellende (complete set)
88204: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
153076: VERMEER, DR. IR. J. - Het Friese jacht.
85887: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
53726: VERMEER, GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte Kerkje te Odijk
93338: VERMEER, JUSTUS - De leere der waarheid die na de godzaligheid is, voorgestelt, bevestigt en toegepast in, LXXXV. Oefeningen, over den Heidelbergschen Catechismus (2 delen)
55232: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is. Voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
5820: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden. Voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene Voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Onveranderde Uitgave.
52027: VERMEER, J. - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast, in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. 2 Delen
2227300957: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheide plaatsen des O. en N. Textaments, gedaan bij verschillende gelegenheden. Voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene Voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Onveranderde Uitgave.
141892: VERMEER, DR. J. [ET AL.]. - "Beschrijving van het Friese jacht "" De Rode Leeuw "". in: Jaarboek 1977. Fries Scheepvaartmuseum & Oudheidkamer."
9867: VERMEER, JUSTUS - De Leere der Waarheid die na de Godtzaligheid is, Voorgestelt, Bevestigt en Toegepast in LXXXV. Oeffeningen over den Heidelbergschen Catechismus. Met een Voorreeden van Gerhardus van Schuylenborgh.
4009072: VERMEER, A.J.A. (GHEEL GILDEMEESTER F.V.) - Bloemlezing uit de Gemeentebelangen.
144965: VERMEER, PAUL - Learning Theodicy. The problem of evil and the praxis of religious education: an empirical-theological study.
93153: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven. Toen Eindhoven nog Eindhoven was
91367: VERMEERSCH, VALENTIN - Gilden en Ambachten. Museumpromenade 2.
163940: VERMEERSCH, DR. V. - Zilver en wandtapijten. Catalogus.
151406: VERMEERSCH, V. [ED.]. - Jaarboek 1982. Stad Brugge - Stedelijke Musea.
100041: VERMEERSCH, A.P.L. - "De taalschat van het Laat-Middelnederlandse ' Kuerbouc van Weveke ""."
103290: VERMEERSCH, DR. VALENTIN - Grafmonumenten te Brugge voor 1578. Volume 1: Synthese.
103447: VERMEERSCH, VALENTIN [ED. - ET AL.]. - Bruges and Europe [In Pictorial Slipcase]. .
81645: VERMEIJ, A. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2011
4074697: VERMES, G. - Ieder zijn eigen Jezus. Vertaald door Eduard Verhoef.
4071285: VERMES, G. - The Changing Faces of Jesus.
93368: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth
95092: VERMEULEN, J.M. - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen
101389: VERMEULEN, DR. E.E.G. - Fruin over de wetenschap der geschiedenis.
95252: VERMEULEN, DHYLAN - Hedendaags humanisme voor het vervolgonderwijs. Leerplanontwikkeling
93931: VERMEULEN, J.M. - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds. E. du Marchie van Voorthuysen
54391: VERMEULEN, J.M. - Het wonderlijkste wonder. Uit het leven van ds. Joh. Van der Poel
88954: VERMEULEN, J.M. - De koopman van Axel. Ds. M.A. Mieras, prediker in een bewogen tijd.
92264: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist, een inleiding tot zijn leven en zijn werken
4137499: VERMEULEN, N.C.H.M. (LEENHEER, J. DE) - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken. (Diss.)
81206: VERMEULEN, E.E.G. - Fruin en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
81204: VERMEULEN, E.E.G. - Smit over Fruin, kanttekeningen bij J.W. Smit, Fruin en de partijen tijdens de republiek
88511: VERMEULEN, J.M. - In de lijn van Ledeboer. 1840-1948. Ruim 100 jaar predikanten, oefenaars en gemeenten.
123227: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
55656: VERMEULEN, J.M. - De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrienden en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen
163283: VERMEULEN, BAPTIST - De Uitdaging van het denken. Een praktische gids in de wereld van de Westerse Filosofie.
91562: VERMEULEN, J.M. - Toen hij 't ambt ontvangen zou. Leven en werk van Ds. P. van Dijke (1812-1883).
93760: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras
95496: VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth
140879: VERMEULEN, YVES G. - Tot profijt en genoegen. Motiveringen voor de produktie van Nederlandse gedrukte teksten 1477-1540.
82011: VERMEULEN, E.E.G. - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
85642: VERMEULEN, J.M. - In de lijn van Ledeboer (1840-1948). Ruim 100 jaar predikanten, oefenaars en gemeenten
88175: VERMEULEN, J.M. - De opperzaal van de Muurhuizen. Leven, vrienden en predikanten van Jannetje van Dijkhuizen.
55138: VERMEULEN, J.M. - Het uitnemendste bevel. Uit het leven van ds. J. Schinkelshoek
91704: VERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
162170: VERMEULEN, DR. F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst [3 Vols. in 6 Parts].
145504: VERMEULEN, FRANK - Encyclopedische Matarica Medica van Hering en Clarke. Van Abies tot Bufo.
31330: VERMEULEN, J.M. - Wonderen aan de Scheldestromen. Geestelijk, kerkelijk en maatschappelijk leven te Stavenisse, met daarin centraal de ouderlingen Potappel en Slager en de latere predikanten (1206-2014)
60772: VERMEULEN. C. - Het hart van de kerk (De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth)
30921: VERMEULEN, J.M. - Het uitnemendste bevel. Uit het leven van ds. J. Schinkelshoek
30920: VERMEULEN, J.M. - Het schoonste getuigenis. Uit het leven van ds. W.H. Blaak
30919: VERMEULEN, J.M. - Het kostelijkste sieraad. Uit het leven van ds. B. Toes
166676: VERMEULEN, PETER - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
155199: VERMEULEN, GERT - Essential Texts on International and European Criminal Law. Intern. & Eur. Crim. L.
47028: VERMEULEN, J.M. - Toen hij 't ambt ontvangen zou. Leven en werk van Ds. P. van Dijke (1812-1883)
54886: VERMEULEN, J.M. - Het treffelijkste werk. Uit het leven van ds. C. Smits
82384: VERMEULEN, MAARTEN - Ik kreeg het op mijn hart
54693: VERMEULEN, J.M. - Het hoogste ambt. Uit het leven van ds. A.D. Muilwijk
144685: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
55071: VERMEULEN, C. - Vertrouwen en verlangen. Een rondleiding in de wereld van twintig geliefde psalmen
4072664: VERMEULEN, F. - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden. Met ruim honderd-vijftig pentekeningen van de auteur.
4038811: VERMEULEN, A.F. - Navolging. Gedachten over het kloosterleven.
4300156: VERMEULEN, J.M. (MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, E. DU) - De zoon van Bornia. Leven en werk van ds.E.du Marchie van Voorthuysen.
4034689: VERMEYEN, J.M. - Die Philosophie des Mittelalters.
81876: VERMEYLEN, AUG. - Leven en werken van jonker Jan van der Noot
53347: VERMEYLEN, JACQUES - Het geloof van Israel. Theologie van het Oude Testament
30683: VERMEYLEN, P. - Koninklijke Bibliotheek. Liber Memorialis 1559-1969
4030772: VERMEYLEN, JAC. - Het geloof van Israel. Theologie van het Oude Testament.
4018706: VERMOOTEN, W.H. - Hervormd Amsterdam in de crisis. 1960-1970.
130032: VERMOOTEN, MERINUS - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S. stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
90674: VERMUYTEN, F. - Onze Vlaamse Begijnhoven. Tekeningen van Marcel Depelsenaire.
156183: VERMUYTEN, F. - Onze Vlaamse begijnhoven.
152573: VERNADSKI, GEORGE - Ancient Russia [Vol. 1: A History of Russia].
150255: VERNADSKI, GEORGE - Geschiedenis van Rusland [2 Vols. Compl.].
121406: VERNANT, JEAN-PIERRE & ANDRÉ ABELING - De wereld, de goden, de mensen. De Griekse mythen volgens Jean-Pierre Vernant.
163621: VERNOFF, EDWARD & RIMA SHORE [EDS.]. - The Penguin International Dictionary of Contemporary Biography from 1900 to the Present.
143328: VERNOOIJ, ANTON [ED.]. - Liturgie en muzische taal. Her gezongen eucharistisch gebed.
144320: VERNOOIJ, AAD - Hard van binnen, rond van fatsoen. Geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur.
4060527: VERNOOIJ, A. (RED.) - Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed.
166780: VERNOOY, ROB - De mooiste vaarroutes in Nederland. Jachthavens, aanlegplaatsen, bezienswaardigheden, kaarten, natuur, sluizen.
103961: VERNOPPEN, DR. HENRI [INTROD.]. - Heemkunde in Vlaanderen. Huldeboek Dr. Jozef Weyns.
86304: VEROUDEN, A.H.G. (BEWERKT DOOR) - Actaregister van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (1575-1625) (Serie: Hollandse Bronnen, deel 7)
43244: VERPOORTEN. J.H. - Koraalvoorspelen voor orgel, 1. Gezang 107 Wie zich hovaardig heffen 2. Gezang 301 Wij moeten Gode zingen 3. Gezang 13b d'Almachtige is mijn Herder 4. Gezang 304 God is getrouw 5. Gezang 313 Zonne der gerechtigheid 6. Gezang 428 Jezus, mijn verblijden 7.
102392: VERRIJP, DR. D.P.A. - De relativiteitstheorie van Einstein. Korte uiteenzetting met grafische voorstellingen voor ontwikkelde leeken.
165311: VERRIPS-ROUKENS, KITTY - Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977.
162457: VERRIPS, GER - Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991.
121078: VERROEN, DOLF [ED.]. - Handlijnkunde voor iedereen.
168160: VERSCHAEVE, CYRIEL - Verzameld Werk [8 Vols. Compl.].
143415: VERSCHAFFEL, TOM & HERMAN LIEBAERS [INTROD.]. - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
52273: VERSCHILLENDE PREDIKANTEN - Leerredenen - Deel V, 22 leerredenen van P. Huet, H. Hasselman, e.a.
146389: VERSCHUEREN, J.M.TH. - Van Helmont te Helmond.
52487: VERSCHUIR, J. - Waarheit in het binnenste of bevindelyke godtgeleertheit
20341: VERSCHUIR. JOHAN - Waarheid in het binnenste, of Bevindelijke Godgeleerdheid in veertien zamenspraken, benevens eene heilige oefening, of Alleenspraak der ziel en een belijdenispredikatie. Op nieuw bewerkt door Hk. Nieuwhuis.
9681: VERSCHUIR, JOHANNES - De Zegenpralende Waarheid vergezelschapt met Godvrugtigheid tot onderrigtinge van alle Vrome Nathanaels, en tot ontdekkinge van alle dwaalgeesten, Welke Waarheid en Godvrugt van elkander scheiden. In Twe Delen, In welker Eerste, de Waarheid der Gereformeerde Godsdienst bewezen word, en in het Twede, derzelver Verval voorgesteld, en aangetoond hoe Waarheid en Godvrugt moet gepaard geen.
166304: VERSCHURE, YASMIN - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
110906: VERSCHUREN, HARRY - "Jean Pauls "" Hesperus "" und das zeitgenössische Lesepublikum."
145671: VERSCHUUR, HELEN - Ethische grondslagen van de morele opvoeding. Een utilistisch perspectief.
164353: VERSCHUUREN, PROF. MR. J.M. [ED.]. - Fundament onder het omgevingsrecht. Een selectie uit het werk van Prof. mr. P.C. Gilhuis.
60774: VERSCHUUREN. G.M.N - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie (Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen, Dissertations Neerlandicae, Series Theologica 3)
88749: VERSEPUT, J. - Gedenkboek, 1916-1956. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de vereniging van leraren bij het Christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs.
121842: VERSLOOT, BAS [ED.]. - Mythology Pictures / Mythologische Bilder / Motifs Mythologique [With CD-ROM].
30403: VERSLOOT, J. - Een gezant van de koning. Het leven van Joseph Alleine
30329: VERSLUIS, P.B.C. E.A. - 25 Jaar een veilige thuishaven voor schipperskinderen, 1975-2000
155730: VERSLUIS, MICHEL - Combustion Diagnostics at Atmospheric Pressures Using a Tunable Eximer Laser.
123542: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
164771: VERSPOOR, DOLF & WILLEM VAN ELDEN - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri & Meo dei Tolomei.
83842: VERSTEEG, J.P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus
92966: VERSTEEG, J.P. - Geest ambt en uitzicht. Theologische opstellen
4011770: VERSTEEG, J.P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus. (Diss.)
150294: VERSTEEG, M.C. [P. VAN OORSCHOT & W. VAN DER HORST] & B. REITH [ILLUSTR.]. - Het prentenboek van de kinderbiecht.
144797: VERSTEEGH, A.P. - De onvermijdelijke afkomst. De opname vam Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920-1930.
152099: M.A.M. VERSTEGEN - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
122761: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
151300: VERSTEGEN, MATH - Inpakken onder schijnwerpers. De prijs van het Surinaamse leger.
165961: VERSTER, A.J.G. - Oud tin.
122477: VERSTER, MR. TH.M. - Het geslacht Verster & Verbeteringen en aanvullingen [2 Vols. Compl.].
55417: VERSTIJNEN, A. - Werkende jeugd en bedrijfsleven in hun verhouding tot het vormingswerk. Rapport uitgebracht in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant
154673: VERSTRAATEN, HANS - Bob de Manager. De tragikomische belevenissen van een Nederlandse divisiedirecteur.
160672: VERSTRAETE, ERIK [ED.]. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek. Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete met bijdragen uit Zuid- en Noord-Nederland, talrijke zeldzame foto's en archiefdokumenten en een keuze van gedichten.
4063435: VERSTRAETE, E. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
4060424: VERTOSICK, FRANK T. - Pijn. De wetenschap van het lijden.
4143840: VERVAECK, BART - Literaire hellevaarten. Van klassiek naar postmodern.
91026: VERVERS, M.J. / HAVERKAMP, GERARD / STEEHOUDER, JOS / HERZEN, FRANK - Kruising. De geschiedenis van pont en brug / Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen. / Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen. / Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen. (Complete Set)
53017: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Post-Incunabula and their publishers in the low countries
157972: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art Typographique / Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'art typographique published in commemoration of the 125th anniversary of Martinus Nijhoff on januari I, 1978.
154276: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'Art Typographique / Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. A selection based on Wouter Nijhoff's L'art typographique published in commemoration of the 125th anniversary of Martinus Nijhoff on januari I, 1978.
151320: VERVLIET, HENDRIK D.L. & HARRY CARTER [FOREW.]. - Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries.
150180: VERVOORN, A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940. Etsen - kopergravures - staalgravures - houtsneden - houtgravures - litho's.
54322: VERVOORN, A. - Herdenk die wonderdaan. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-, 70- en 75 jaar bestaan van de Gereformeerde Gemeenten Aalst, Brakel en Pederoyen
166809: VERVOORT, HANS - Het bedrijf. Opwinding [ = Deel 1].
155021: VERVOORT, ROBERT - De Red Star Line.
93920: VERVOORT, FRANS - Passietooneelen uit Frans Vervoort's die woestijne des Heeren (1551)
31366: VERWAARD, J. - Op het erf der kerk. Geschiedenis van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te ede en korte levensschetsen van de ambtsdragers over de periode 1946-1986
155062: VERWEEL, PROF. DR. PAUL - Respect in en door sport.
140326: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
4029092: VERWEIJ, H. - Ik ben die ik ben. Eigentijdse en futuristische begrippen, verbonden aan de profetie van de bijbel. Een antwoord op ontmythologisering en secularisatie.
52113: VERWEIJ, DS. J.W. - Jacobs gemeente (12 predikaties over de zonen van Jacob)
4029228: VERWEIJ, H. - Grenzen der voleinding. Tussentijd - Laatste tijd - Werktijd.
131551: VERWEIJ, M.S. & M.J. DOLFIN & N. VROMAN [EDS.] - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
82751: VERWEIJ, J.W. - Jacobs gemeente, 12 predikaties over de zonen van Jacob
87592: VERWEIJ, J.W. - Geen ander Fundament
81748: VERWEIJ, J.W. - Jacobs gemeente, 12 predikaties over de zonen van Jacob
82966: VERWEIJ, J.W. - De hemelse voorbede van Jezus voor Israël
4142472: VERWEIJ, D. & JESPERS, F. - De thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de pychopathologie. De thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie.
4016999: VERWEIJS, P.G. - Evangelium und neues Gesetz. in der ältesten Christenheit bis auf Marcion. (Diss.)
60777: VERWEIJS. P.G. - Evangelium und neues Gesetz in der altesten Christenheit bis auf Marcion
132066: VERWER, WILLEM JANSZOON [DRS. J.J. TEMMINCK - ED.] - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Van aantekeningen, noten en index voorzien.
121516: VERWERS, DR. G.J. [ED.]. - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
94854: VERWEY, ALBERT - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege van Albert Verwey, hoogleraar te Leiden (23 mei 1935)
146291: VERWEY, GERLOF [PROF. DR. I. SCHÖFFER - INTROD.]. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking [3 Vols. in 1].
123299: VERWEY, GERLOF - Psychiatry in an Anthropological and Biomedical Context.
87370: VERWEY, W. - Over het wezen en het werk van den evangeliedienaar
85972: VERWEY, ALBERT - Vondel volledige dichtwerken en oorspronkelijke proza
145677: VERWEY, G. - Psychiatrie tussen antropologie en natuurwetenschap. Een historische studie over het zelfbegrip van de duitse psychiatrie van ca. 1820 tot ca. 1870.
140230: VERWEY, ALBERT [DR. MEA NIJLAND-VERWEY - ED. & PROF. DR. C.A. ZAALBERG - FOREW.]. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
101390: VERWEY, ALBERT [INTROD. & TRANSL.]. & VICTOR STUYVAERT [DESIGN & ILLUSTR.]. - De roman van Heinric en Margriete van Limborch.
88889: VERWEY, ALBERT - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel. (Het recht der opvoering door den auteur voorbehouden volgens de wet van 28 Juli 1881, Staatsblad no. 124.)
4133687: VERWEY, A. - Oorspronkelijk dichtwerk.
4134027: VERWEY, G. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
4061214: VERWEYEN, J.M. - Der religiöse Mensch und seine Probleme.
152887: VERWIJS, DR. EELCOO & DR. J. VERDAM [EDS.]. - Ferguut. Opnieuw bewerkt en uitgegeven.
88766: VERWIJS, EELCO - Episodes uit Hooft's Nederlandsche historiën. Met eene inleiding en anteekeningen voorzien door Dr. Eelco Verwijs.
166806: VERWIJS, M.C. & P.J. VENEMANS - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854 / 1954.
95696: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland! Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring. Bevat een indringende boodschap vooral voor onze tijd
4034060: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland!. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring bevat een indringende boodschap voor onze tijd.
84377: VERWOERTS, H. - Theorie der gerechtelijke en administratieve politie. Vierde, geheel omgewerkte druk door G.L. van den Helm
82005: VERZIJL, G. - Nieuwe handleiding tot de geschiedenis der nederlanden, ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs
100042: VESEY, GODFREY (ED.) - Understanding Wittgenstein.
150930: VESPER, WILL - Das Hohelied Salomonis in dreiundvierzig Minnelieder.
164915: VESSEM, A.H. VAN - Oogstgerei benamingen. Een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
130522: VESSEM, H.A. VAN - De Engelse Partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog. Verraad en collaboratie in de Late Middeleeuwen.
130540: VESSEM, H.A. VAN - De Engelse Partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog.
153733: VESTDIJK, SIMON - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland [528-484 v. Chr.].
165676: VESTDIJK, SIMON - Het genadeschot.
165675: VESTDIJK, SIMON - De hôtelier doet niet meer mee.
155249: VESTDIJK, SIMON - Het wezen van de angst.
155250: VESTDIJK, SIMON - Het wezen van de angst.
4136785: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
154481: VESTER, FRANS & RIEN DE REEDE - Catalogus van de Nederlandse Fluitliteratuur / Catalogue of Dutch Flute Literature. Conserten voor en met fluit[en] en orkest: kamermuziek voor en met fluit[en] tot een maximum van tien uitvoerenden en werk voor stem[men] en/of koor met een instrumentaal ensemble waaronder fluit[en] tot een maximum van tien spelers.
130433: VESTER, MR. L.J. & MR. A.C.M. MEUWESE & H.R. SCHOUTEN & L. LOEBER - Effectenanalyse in Europees en nationaal verband. Verslag van het sypmosium van 24 april 2008 voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
130277: VESTER, FRANS - Drei Vorlesungen [Münchener Flötentage]
165176: VESTERS, PAUL [ED.]. & HENK BAAS & SAARTJE DE BRUIJN & NORBERT DAEMEN [ET AL.]. - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad.
151797: VETH, P.J. [ & H. KERN & F.P.H. PRICK VAN WELY] - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië.
122935: VETH, CORNELIS & HARRY G.M. PRICK [INTROD.]. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
110218: VETH, CORNELIS - Schoon Schip. Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
141741: VETH, JAN - Rembrandt's Leven en Kunst. Geschreven in opdracht van de Algemeene Commissie ter Herdenking van Rembrandt's 300-jarigen geboortedag.
140868: VETH, JAN [J. HUIZINGA - FOREW.]. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
85179: VETH, P.J. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch (4 delen)
157536: VETH, CORNELIS - Oude meesters der illustratie.
91350: VETH, JOHANNA - Noten en Rhythmus. Leesoefeningen ten gebruike bij het muziekonderwijs. De notenleer volgens het systeem de Sonnaville.
4137216: VETH, D. & LEEUW, A.J. V.D. (WEINREB, F.) - Het Weinreb-rapport I en II.
90722: VETTER, KLAUS - Am Hofe Wilhelmus von Oranien
4010998: VETTER D. - Seherspruch und Segensschilderung. Ausdrucksabsichten und sprachliche Verwirklichungen in den Bileam-Sprüchen von Numeri 23 und 24. (CTM 4)
160601: VETTER, KLAUS - Aan het hof van Willem van Oranje.
92675: VEUR, PAUL W. VAN DER - Documents and correspondence on New Guinea's boundaries
104583: VEURMAN, B & D. BAX - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
145167: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied [2 Parts in 1].
162849: VÉZELAY, RODOLPHE DE - Le Portugal politique.
101244: VIAENE, A. - Veelnamig Vlaanderen. Een historiografisch overzicht van de samenstellingen tot 1800.
142350: VIAN, LOUIS-RENÉ [FRANÇOIS BELLEC - FOREW.]. - Paquebots de Légende, décors du rêve.
101033: VIANELLO, NEREO - Venezia e il suo estuarion Guida storico - artistica.
150932: VIANEN, BEA - Ik eet, ik eet, tot ik niet meer kan.
103383: VIANNA KELSCH, G. DE - Canon Tiburtius. De Composition, Harmonie et Rythme / Of Composition, Harmony and Rythm.
4046270: VICAIRE, M.H. (DOMINICUS) - Dominicus. Foto`s van Leonard Matt. Nederl.bewerking van Aug.Hollaardt.
4047410: VICENT, R. - La Fiesta Judía de las Cabanas (Sukkot). Interpretaciones midrásicas en la Biblia y en el judaísmo antiguo.
151825: VICKERS-RICH, P. & - Vertebrate Palaeontology of Australasia.
155967: VICKERS, SALLEY - Miss Garnet's engelen.
140171: VICKERY, AMANDA - Behind closed Doors. At Home in Georgian England.
161200: VICO, GIAMBATTISTA & [GIORGIO A. PINTON & MARGARET DIEHL EDS. & TRANSL.]. - Universal Right [Giambattista Vico].
151256: VICTOIR, J. & J. VANDERPERREN - Henri Beyaert. Du Classicisme à l'Art Nouveau.
144916: VICTOR, MR. RENÉ - Een eeuw Vlaamsch rechtsleven.
165695: VICTORIA, QUEEN [ARTHUR CHRISTOPHER BENSON & VISCOUNT ESHER - EDS.]. - The Letters of Queen Victoria. A selection from her Majesty's correspondence between the years 1837 and 1861 [3 Vols. Compl.].
91314: VIDAL, AGUSTIN SÁNCHEZ - Bunuel, Lorca, Dalí: het eeuwige raadsel. Uit het Spaans vertaald en bewerkt door Peter Valkenet.
152104: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
4071430: VIELHAUER, PH. - Aufsätze zum Neuen Testament.
130692: VIELLIARD, JEANNE - Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe siecle, édité et traduit en français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
103620: VIELLIARD, JEANNE - Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte Latin du XIIe siècle, édite et tradiet en Français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
53570: VIELLLE, CHRISTOPHE - Le mytho-cycle héroïque dans l'aire indo-européenne. Correspondances et transformations helléno-aryennes
87980: VIÉNET, JOHN - Histoire de la réforme française des Origines à l'Edit de Nantes. Ouvrage illustré de 39 gravures hors texte.
87451: VIÉNOT, JOHN - Histoire de la réforme française des origines à l'Édit de Nantes. Ouvrage illustré de 39 gravures hors texte (2 volumes)
94237: VIÉNOT, JOHN - Historie de la Réforme dans le Pays de Montbéliard. Depuis les origines jusqu'a La mort de P. Toussain, 1525-1573. Volume I: Thèse. Présentée a la faculté de théologie protstante de Paris pour obtenir le grade de Doctteur en Théologie el soutenue publiquement le 28 juin 1900, à 2 heures. Volume II: Pièces Justificatives et Supplements (2 volumes)
4142534: VIÉNOT, J. - Histoire de la Réforme Francaise. des Origines à l`Edit de Nantes. I.des Origines à l`Edit de Nantes. II.De l'Édit de nantes à sa Révocation. Ouvrage illustré de 39 en 48 gravures hors texte.
4068632: VIERING, F. - Christus und die Kirche in römisch-katholische Sicht. Ekklesiologische Probleme zwischen dem ersten und zweiten vatikanischen Konzil.
141673: VIERSSEN TRIP, G. W. VAN & NELLY BODENHEIM [ILLUSTR.]. - De gelaarsde kat. Vertellingen van een merkwaardige strafzaak.
30440: VIETH, ANDREAS - Einführung in die Angewandte Ethik
100460: VIEU-KUIK, DR. H.J. - Het gebruik van franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw [2 Vols. Compl.].
152852: VIEUX BIBLIOPHILE, UN [ = AUGLAURO UNGHERINI]. - Manuel de Bibliographie Biographique et d'Iconolographie des femmes célèbres, contenant: un dictionnaire des femmes qui se sont fait remarquer a un titre quelconque dans tous les siecles et dans tous les pays: les dates de leur naissance et de leur mort: la liste de toutes les monographies biographiques relatives a chaque femme, ... suivi d'un repertoire de biographies generales, nationales et locales et d'ouvrages concernant les portraits et les autographes.
131121: VIGARELLO, GEORGES: [WOLFGANG KASCHUBA - AFTERW.] - Wasser und Seife, Puder und Parfüm. Geschichte der Körperhygiene seit dem Mittelalter.
150627: VIGNA, ANDRÉ - Labyrinthes.
94331: VIGNAL, L. GAUTIER - Érasme, 1466-1536

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29