Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
122765: TINNEVELD, A. & DR. D.P. BLOK - Toponomie van Didam.
88592: TIPPE, K. - Burgervader in Staphorst. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) en zijn omgeving.
9751: TISCHER, JOHANN FRIEDRICH WILHELM - Het Leven van Johannes Huss. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.H. Reiche. Met een, over dit Werk, in het Voorbericht geplaatst oordeel. WAARBIJ: Het Leven, de Bedrijven en de Gevoelens van Dr. Martin Luther, door den schrijver van Calvyns Leven. Een Leesboek voor 't algemeen. Naar de tweede verbeterde en vermeerderde Uitgaave. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. WAARBIJ: Het Leven, de Gevoelens en de Bedrijven van Calvyn. Een Leesboek voor 't algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald door George Hendrik Reiche. Met een Voorrede van H. Muntinghe.
4073192: TISCHLER, G. - En God schreef. Een inleiding tot de Bijbel.
104581: TISCHNER, HERBERT & FRIEDRICH HEWICKER [PHOTOGR.]. - Kunst der Südsee.
110200: TISCHNER, RUDOLF - Samuel Hahnemanns Leben und Lehre.
130866: TISDALL, E.E.P. - "The Dowager Empress. The fabulous ""Angel of Russia"" who rulled two Tzars with captivating ease."
4141032: TISHBY, A. - Landkarten des Heiligen Landes. Les cartes de Terre sainte.
150978: TISNÉ, PIERRE & LAURENT TISNÉ [EDS.]. - Guide artistique de l'Espagne. Avec la collaboration de José Milicua.
130040: TITLEY, NORAH & FRANCES WOOD - Oriental Gardens.
130116: TITLEY, NORAH M. [ED.] - A Bibliography of British Sporting Artists.
130842: TITLEY, NORAH M. - Sports and Pastimes. Scenes from Turkish, Persian and Mughal Paintings.
152693: TITSELAAR, MARION - Het Getij 1916-1924.
152167: TJALMA, GERRIT - Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde. Historisch-dogmatische studie.
4018819: TJALSMA, P.D. - Zondebesef en zondeleer. Een psychologisch-dogmatische studie. (Diss.)
60731: TJALSMA. P.D. - Zondebesef en zondeleer (Een psychologisch-dogmatische studie)
92195: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
92193: TJEENK WILLINK, A.F.W. - Zwolle in oude ansichten, waarin ook afbeeldingen van Assendorp, Dieze, Wipstrik, Zwolle en Zwollerkerspel
104500: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985.
100848: TJON SIE FAT, LESLIE [ET AL.]. - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
121696: TJON SIE FAT, DR. & DR. G.J.C.M. VAN VLIET - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna.
4139906: TOAFF, A. - The Jews in Umbria. (Complete in 3 volumes). 1245 - 1736. A Documentary History of the jews in Italy. (Studia Post-Biblica 43, 44 and 45) [The documents provide us with important information that enables us to appreciate correctly the Jews' economic role in the region and their relationships with the political powers]
122488: TOBEY, RONALD C. - Technology as Freedom. The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home.
146114: TOCHT, A.J. VAN DER [ED.]. - Een Don Juan in de zeventiende eeuw 1672-1673. Gedeelten uit het dagboek van Simon van der Tocht.
4141539: TOCQUEVILLE, A. DE - Democratie en revolutie. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.M.M.de Valk.
144002: TODD, MALCOLM - The Early Germans.
100492: TODD, - De germanen. Van 100 v. Chr. tot 300 n. Chr.
166376: TODD, FRANK S. - Waterfowl. Ducks, Geese & Swans of the World.
166361: TODD, W.E. CLYDE - Birds of the Labrador Peninsula and Adjacent Areas. A distributional list.
165395: TODD, WILLIAM B. & ANN BOWDEN - Sir Walter Scott. A Bibliographical History 1796-1832.
164719: TODD, KIM - Chrysalis. Maria Sibylla Merian and the Secrets of Metamorphosis.
157017: TODD, RICHARD - Consuming Fictions. The Booker Prize and Fiction in Britain Today.
140734: TODESCO, CHARLES DEL & PATRICK JANTET & JOHN O'TOOLE - The Havana Cigar. Cuba's Finest.
4142439: TODOROV, T. - Theories of the Symbol.
146285: TODOROVA, MARIA N. (ED.). - Aspects of the Eastern Question.
152384: TODTS, HERMAN & WILLY JONCKHEERE - Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
89493: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historiën
152150: TOEBES, JOHAN GERHARD - Geschiedenis. Een vak apart ? Het probleem van de verbinding van geschiedenis met andere mens- en maatschappijvakken, in het bijzonder maatschappijleer, in het voortgezet onderwijs van de Bondsrepubliek Duitsland, Engeland en Nederland.
131831: TOEBES, C.J. - Haagse hervormde historiën.
4066563: TOEBES, C.J. (ZAALBERG, J.C.) - Dominees-drama. (Dr.J.C.Zaalberg Pz. 1828-1885)
144395: TOELLNER, R. & M.J. VAN LIEBURG [EDS.]. - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts. Vorträge des Deutsch-Niederländischen Medizinhistorikertreffens 1982.
152473: TOERGENJEV, I.S. - Brieven.
167770: TOERGENJEW, I.S. [ALEIDA G. SCHOT - TRANSL.]. KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Eerste liefde.
55503: TOES, B. - Genade op grond van recht, achttal predikaties. Met verslag van de rouwdienst o.l.v. ds. Joh. Van der Poel en toespraken bij de begrafenis
87262: TOES, B. - Uw naam tot eer. Tien predikaties.
87311: TOES, R. - Verweesde generaties. Pleidooi voor terugkeer van het gezag.
95125: TOES, B. - Uw naam tot eer, tien predikaties
87330: TOET, J. - Hem, de Heer, Sy de eer! Opstellen over Jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
5886: TOICT, JACOBUS DU - De H. Ontfangkenis van 's Werelds Heiland Jezus Christus, door den Engel Gabriel aan Maria deszelfs Moeder geboodschapt. Door den Lofzang van Maria verheerlykt. Door den Evangelist Lukas beschreven Kapittel I: 26-55.
83317: TOIT, D.A. DU - Neergedaald ter helle.. Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem
4007236: TOIT, D.A. DU - Neergedaal ter helle. Uit die geskiedenis van`n interpretasieprobleem. (Diss.).
131634: TOIT, PIETER JACOBUS DU - Afrikaansche Studies. Proefschrift.
4015651: TOKAREW, S.A. - Die Religion in der Geschichte der Völker.
110691: TOKIDA, J. & H. HIROSE - Advance in Phycology in Japan.
121232: TOKMETZIS, DIMITRI - Ongewenst bezoek. Engeland en de Pinochet-factor.
161047: TOKSVIG, SIGNE - Emanuel Swedenborg. Scientist and Mystic.
4300251: TOKUNBOH ADEYEMO (ED.) - Africa Bible Commentary. A One-Volume Commentary Written by 70 African Scholars. Forewords by John R.Stott and Robert K.Abogye-Mensah.
90637: TOLAN, JOHN - Petrus Alfonsi and his medieval readers
150259: TOLAND, JOHN - No Man's Land. 1918, the Last Year of the Great War.
167252: TOLHURST, PETER [RONALD BLYTHE - FOREW.]. - Wessex. A Literary Pilgrimage.
154274: TOLIAS, GEORGE & LEONORA NAVARI - Mapping Greece, 1420-1800: A history Maps in the Margarita Samourkas Collection
153953: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
167648: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
167649: TOLKIEN, J.R.R. [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - In de ban van de ring.
165556: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring.
161104: TOLKIEN, J.J.R. - Nagelaten vertellingen.
160564: TOLKIEN, J.R.R. - In de ban van de ring. Aanhangsels.
155274: TOLKIEN, TRACY - Schick & Schrill. Klassiker der Designermode.
154236: TOLKIEN, J.R.R. [CHRISTOPHER TOLKIEN - ED.]. & ALAN LEE [ILLUSTR.]. - De kinderen van Hurin.
4011751: TOLKSDORF, R.A. - Bedachte Rede. Bedeutung und Handlung in adressierter Rede, gezeigt am Beispiel von 2.Korinther 5. (Diss.)
154588: TOLLE, ECKHART - The Secret of Happiness [2 DV's].
151347: TÖLLE, MARIANNE [ED.]. - Geist und Gehirn. Faszination menschlicher Körper.
152364: TOLLEBEEK, JO - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
163867: TOLLEBEEK, JO - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
167315: TOLLEBEEK, JO - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
150242: TOLLEMACHE, LIONEL A. - Old and Odd Memories.
152083: TOLLENAERE, F. DE EN A. WEIJNEN. - Woordenboek en dialect. Lezingen gehouden voor de Dialectcommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 4 november 1961 door Dr. F. de Tollenaere en Prof. Dr. A. Weijnen.
89067: TOLLENAERE, F. DE - Nieuwe wegen in de lexicologie. With a summary in English. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks - Deel LXX - No. 1
156076: TOLLENAERE, F. DE [HANS HEESTERMANS - ED.]. - Etymologica & Lexicographica.
88692: TOLLENS, H. - Gedichten van H. Tollens, C.z. (Deel 2)
141934: TOLNAY, CHARLES DE - Hieronymus Bosch.
152576: TOLSMA, HANNA - Bemiddeld bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming.
167691: TOLSON, MELVIN B. [KARL SHAPIRO - INTROD.]. - Harlem Gallery. Book I: The Curator.
4142841: TOLSTAJA, K. (DOSTOJEVSKI, F.M.) - Caleidoscoop. F.M.Dostojevski en de vroege dialectische theologie.
104582: TOLSTOÏ, VLADIMIR & ESABELLE D'HAUTEVILLE [EDS - ET AL.]. - Art decoratif sovietique 1917-1937.
4021478: TOLSTOI, L.N. - What to do?. A new and Authorized Translation from the Unabridged Russian Manuscript.
164544: TOLSTOJ, LÉON - Anna Karénina & Résurrection.
141580: TOLSTOY, NIKOLAI - Stalin's Secret War.
150751: TOLSTOY, NIKOLAI - The Tolstoys. Twenty-four Generations of Russian History 1353-1983.
154777: TOLTZ, STEVE - Een fractie van het geheel.
163660: TOMALIN, CLAIRE - Several Strangers. Writing from Three Decades.
155145: TOMALIN, CLAIRE - Mrs Jordan's Profession. The Story of a Great Actress and a Future King.
54770: TOMALIN, CLAIRE - Samuel Pepys. The Unequalled Self
150812: TOMALIN, CLAIRE - Samuel Pepys. The unequalled self.
142853: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142852: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
142851: TOMAN, ROLF [ED.]. & MARKUS BASSLER & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Classicisme en Romantiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst 1750-1848.
89902: TOMAN, ROLF - Classicisme en Romantiek. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst, Tekenkunst. 1750-1848.
103800: TOMAN, ROLF [GERALD ZUGMANN & ACHIM BEDNORZ - PHOTOGR.]. - Wenen. Kunst en architectuur.
90104: TOMAN, ROLF - Romaanse kunst. Architectuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst.
150688: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Die Kunst des Barock. Architektur - Skulptur - Malerei.
89908: TOMAN, ROLF / BEDNORZ, ACHIM - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
53845: TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst
89864: TOMAN, ROLF / BEDNORZ, ACHIM - Die Kunst des Barock. Architektur - Skulptur - Malerei
150671: TOMAN, ROLF & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Romaanse kunst. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
150670: TOMAN, ROLF [ED.]. & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Barock. Architectur - Skulptur - Malerei.
103150: TOMAN, ROLF [ED.]. - Das hohe Mittelalter. Besichtigung einer fernen Zeit.
102525: TOMAN, ROLF [ED.]. & CHRISTIAN FREIGANG [TEXT] & ACHIM BEDNORZ [PHOTOGR.]. - Provence. Kunst - Architectuur - Landschap.
95369: TOMAN, ROLF - De kunst uit de Italiaanse Renaissance. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Tekenkunst
132118: TOMBE, J.W. DES [C.W.L. BARON VAN BOETZELAER - ED. & J.PH. DE MONTÉ VER LOREN - FOREW.] - Het geslacht Van den Boetzelaer. De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht. Bewerkt door C.W.L.Baron van Boetzelaer 1967.
150111: TOMBS, ROBERT - The War against Paris 1871.
165718: TOMEÏ, KAREL - Over Holland.
165036: TOMESEN, LUCIËNNE & GUY VOSSEN [EDS.]. - Denken over cultuur in Europa.
141947: TOMKINS, CALVIN & BOB ADELMAN - L'Art de Roy Lichtenstein. Mural with Blue Brush-Stroke / Fresque au coup de pinceau bleu. Photographies et interview de Bob Adelman. Essai de Calvin Tomkins.
166937: TOMKOWIAK, INGRID [ED.]. - Populäre Enzyklopädien. Von der Auswahl, Ordnung und Vermittlung des Wissens.
153010: TOMLINSON, PHILIP [ED.]. - French ' Classical ' Theatre Today. Teaching, Research, Performance.
4035835: TOMSON, P.J. - Als dit uit de Hemel is. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
4017625: TOMSON, P.J. - Paul and the Jewish Law:. Halakha in the Letters of the Apostle to the Gentiles. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4059609: TOMSON, P.J. - De zaak-Jezus en de Joden.
4142079: TONDINI, P.C. - Règlement ecclésiastique de Pierre le Grand. Traduite en francais sur le russe, avec introduction et notes
101997: TÖNDURY-WEY, FIAMMETTA A. - Der Straf- und Massnahmenvollzug an Frauen in der Schweiz.
110631: TONGEREN, PAUL VAN & GERRIT STEUNEBRINK [EDS]. - Vreemde verwanten ? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom.
110609: TONGEREN, PAUL VAN & KARIN PASMAN-DE ROO (ED.) - Voorbeeldig onderwijs.
110583: TONGEREN, PAUL VAN [ET AL.]. - 'Omdat wij van ons zelf geen huis zijn.' Over gezin en wederkerigheid.
146122: TONGEREN, H. VAN & A.F.L. FAUBEL - Het geestelijk wezen der vrijmetselarij. Proeve van beschrijving der wezenlijke betekenis van het maconnieke geestesleven door het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden.
110315: TONGEREN, PAUL VAN [ED. - ET AL.]. - Corresponderende denkers. Briefwisseling van filosofen.
121251: TONGEREN, L. VAN - Exaltatio crucis. Het feest van Kruisverheffing en de zingeving van het kruis in het Westen tijdens de vroege middeleeuwen. Een liturgie-historische studie.
4070876: TONGEREN, PAUL VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdsbesteding.
4143996: TONGEREN, L. VAN (RED.) - Godlof - Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie.
4141442: TONKELAAR, A.J. DEN - Kleine kroniek van de Bossche-Betuwe kring. (1948-1988). Ontmoeting en gesprek.
145210: TÖNNIES, FERDINAND - Hobbes. Leben und Lehre.
150144: TÖNNISSEN, WALTER & HERMANN BÄCKER [EDS.]. - Chronik 400 Jahre St. Georgius-Gilde Goch 1592-1992.
150844: TOO, LILLIAN - Geïllustreerde encyclopedie van Feng Shui. De compolete gids over de filosofie en technieken van Feng Shui.
150843: TOO, LILLIAN - Het Feng Shui tuinboek.
163622: O'TOOLE, FINTAN - A Traitor's Kiss. The Life of Richard Brinsley Sheridan 1751-1816.
157957: TOOLEY, R.V. [ED.]. - Collectors' Guide to Maps of the African Continent and Southern Africa.
157956: TOOLEY, R.V. [ED.]. - Collectors' Guide to Maps of the African Continent and Southern Africa.
141786: TOOLEY, R.V. & CHARLES BRICKER [GERALD ROE CRONE - PREF.]. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmaking.
4008907: TOOM, W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen. Levensverlenging-Euthenasie-Suïcide.(Diss.)
61316: TOOM, W. DEN - Over de Levensduur. Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen: Levensverlenging, euthanasie, suïcide
167656: TOONDER, MARTEN - Autobiografie 1912-1998. Vroeger was de aarde plat - Het geluid van bloemen - Onder het knollende meer Doo - Tera. Autobiografie 1912-1998 [4 Vols. in 1].
103619: TOONDER, MARTEN - Autobiografie 1912-1998. Vroeger was de aarde plat - Het geluid van bloemen - Onder het knollende meer Doo - Terra [4 Vols. in 1].
101758: TOONEN, PETER - De Natuurlijke Tijd. Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd.
92257: TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
84043: TOOR, A.F. VAN E.A. - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
31394: TOOR, A.F. VAN - Aan armen uit gena. Uit het leven van Ds. A. Elshout (1923-1991)
84334: TOOR, A.F. VAN / F. VAN TOOR - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891-1963)
144195: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste haiku, senryu en tanka.
4142663: TOOREN, J. VAN - Japans gedicht. De mooiste Haiku, Senryu en Tanka.
90219: TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Keur uit de geschiedenis der martelaren van de Protestantsche Apostolisch-Katholieke Kerk. (2 delen in 1 band)
53744: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Bijdragen tot de verklaring, toetsing en ontwikkeling van de leer der Hervormde Kerk. Theologische stellingen met toelichtingen, naar aanleiding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. WAARBIJ: De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst (2 werken in 1 band)
88942: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Acten van de Colloquia der Nederlandsche Gemeenten in Engeland, 1575-1609. (Serie: Werken der Marnix-vereeniging. Serie II. - Deel I.)
92773: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek, 1523. Oeconomica christiana summa der godliker schrifturen.
87531: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (2 delen)
53763: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
4017058: TOORENENBERGEN, A.VAN & KLEYN, H.G. - Patristisch-Biographisch woordenboek. op de 1e zes eeuwen der chr.kerk, ingezonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. Bew.door A.v.Toorenenbergen en H.G.Kleyn.
88115: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. - Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt brouwers
84566: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / H.G. KLEYN - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, plitt en Hauck (2 delen)
85762: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / H.G. KLEYN - Praktisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. (2 delen)
88616: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkelijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's.
85963: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - De Christelijke geloofsleer. Handboek voor middelbaar onderwijs en eigen onderzoek
85971: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Levensbericht van Daniël Chantiepie de la Saussaye
52466: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het oudste Nederlandsche verboden boek 1523
46837: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Het Oudste Nederlandsche Verboden Boek 1523, Oeconomica Christiana Summa der Godliker Scrifturen
166281: TOORIANS, LAURAN - Zandloper. Landschap en geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Met vijf wandelroutes.
101759: TOORN, WILLEM VAN - De stad en Het Oosten. Het verhaal van een woningbouwvereniging.
30751: TOORN, KAREL VAN DER A.O. - Dictionary of deities and demons in the Bible (DDD). Second extensively revised edition
131278: TOORN, M.C. VAN DEN - Dietsch en Volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland.
84108: TOORN, A. VAN DER - Te doen onderwijzen. Vijftig jaar scholen Gereformeerde Gemeente Middelburg
54858: TOORN, KAREL VAN DER - Wie schreef de Bijbel? De ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament
4136595: TOORN, K.V.D. - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible.
95357: TOORN, KAREL VAN DER - Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible
101760: TOOROP, PETER E. - The role of endo-ss-mannanase activity in tomato seed germination.
91611: TOP, BART - Religie en verdraagzaamheid. Tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd.
155637: TOP, HENK - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
82488: TOPOGRAFISCHE DIENST EMMEN - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland, samengesteld en geproduceerd door de topografische dienst te Emmen in opdracht van het staatsbosbeheer dienstvak terreinbeheer natuurwetenschappelijk archief
121980: TOPOGRAPHY - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
130160: TOPOGRAPHY - Der Rhein von Mainz bis Düsseldorf.
102389: TOPOGRAPHY - God Ons Een Schild. Uit het kerkelijk leven der gereformeerde kerken op Zuid-Beveland 1836-1936.
122281: TOPOGRAPHY - Ons Limburg in d'Oranjezon.
156078: TOPOGRAPHY - Van Lint naar Hart. De ontwikkeling van de Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw.
164840: TOPOGRAPHY - Vlaardingen Kroniek 1921 & 1970.
164839: TOPOGRAPHY - Vlaardingen Kroniek 1920 & 1969.
104173: TOPOGRAPHY - Antwerpen's straatjes en steegjes.
132068: TOPOGRAPHY - Histoire de Toulouse.
151569: TOPOGRAPHY - Quellen und Forschungen aus den Staatlichem Archiven. Dokumente westfälischer Geschichte [Vol. 1 & 2].
150597: TOPOGRAPHY - Rotterdam geschetst in zijne voornaamste Gebouwen, kerken en Gestichten. Met bijschriften van de heeren Mr. H.A. van Berckel - Ds. W.P.R. Bouman - J.W.H. Conrad - etc.
153440: TOPOLSKI, FELIKS - Shem, Ham & Japheth Inc. The American Crucible.
103028: TOPOLSKI, FELIKS [ILLUSTR.]. & SIR STAFFORD CRIPPS [INTROD.]. - Russia in War / London - Summer 1941 / Russia-Bound Convoy / A British Cruiser / Iceland.
145461: TOPS, ELLEN - Foto's met gezag. Een semiotisch perspectief op priesterbeelden 1930-1990.
154202: TOR - De opstand van de intellectuelen. De Franse Revulurie als avant-première van de moderne cultuur.
130183: TORBRÜGGE, WALTER - Prehistoric European Art.
141704: TORCZYNER, HARRY [BELLA BESSARD & BAB WESTERVELD] - Magritte. Tekens en Beelden [In Slipcase].
110276: TOREN, JAN-PETER VAN DEN - ' Van loonslaaf tot bedrijfsgenoot '. 100 jaar christelijk-sociaal denken, medezeggenschap en sociale zekerheid.
4143183: TORFS, RIK - Lof der lankmoedigheid.
130074: TORGAL, LUIS REIS & PEDRO DIAS - The University of Coimbra / Universitade de Coimbra.
145713: TÖRNQVIST, NILS - Eine frühmittelhochdeutsche Interlinearversion der Psalmen aus dem ehemaligen Benediktinerstifte Millstatt in Kärnten [Cod. Pal. Vind. 2682.].
103305: TÖRÖK, DR. GYULA - Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert.
53368: TORR, CECIL - Memphis and mycenae. An examination of Egyptian chronology and its application to the early history of Greece
93709: TORRANCE KIRBY, W.J. - The theology of Richard Hooker in the context of the magisterial reformation. New Series, Numer 5. (Series: Studies in reformed theology and history)
157634: TORRE, AUGUSTO DE LA & SERGIO SCHUMUKLER [EDS.]. - Emerging Capital Markets and Globalization. The Latin American Experience. | Augusto De La Torre & Sergio Schumukler Toon niet leverbare titels Emerging Capital Markets and Globalization | Augusto De La Torre & Sergio Schumukler
144410: TORRES, CLÁUDIO [ED. - ET AL.]. - In the Lands of the Enchanted Moorish Maiden. Islamic Art in the Mediterranean [Portugal].
95673: TORREY, R.A. A.O. - The treasury of scripture knowledge. Five-hundred thousand scripture references and parallel passages
131905: TORRITI, PIERO - Heel Siena. De Contrade en de Palio.
167503: TORUNSKY, VERA - Worringen 1288. Ursachen und Folgen einer Schlacht.
86066: TOSSANUS, DANIEL - Daniel Tossanus der Ältere, Proffesor der Theologie und Pastor. (1541-1602). II. Teil. Seine Schriften und Briefe von Fr.W. Cuno
145109: TÓTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen-armen-geuzen.
4137129: TOTIUS / J.D.DU TOIT, - Versamelde Werke van J.D.du Toit. (Complete in 8 volumes).
158056: TOTOK, WILHELM & ROLF WEITZEL & KARL-HEINZ WEIMANN - Handbuch der bibliographischen Nachschlagewerke.
95156: TOTTOLI, ROBERTO - Biblical prophets in the Qur'an and Muslim literature
121263: TOUBER, A.H. - Rhetorik und Form im Deutschen Minnesang.
152960: TOUBER, JETZE & MARJAN BROUWER [EDS.]. JAN BLOKKER JR. [INTROD.]. - De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een nieuwe blik op het verleden in dertien levensverhalen.
165606: TOUBER, TIJN - Spoedcursus verlichting. Een innerlijk avontuur.
154678: TOUITOU, LAURENCE - Multiculti keukengeheimen voor de vrouw van de wereld.
4074763: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd.
143873: TOULMIN, STEPHEN EDELSTON - An Examination of the Place of Reason in Ethics.
165483: TOUMAHUW, U.H. - Negeri Pusaka / Erfdorp.
4072760: TOURAINE, ALAIN - Critique de la Modernité.
140090: TOURI, ABDELAZIZ [ED. - ET AL.]. - Andalusian Morocco. A Discovery in Living Art. Islamic Art in the Mediterranean [Morocco].
130465: TOURNEUR, PROF. DR. VICTOR [INTROD.] - Honderdste verjaardag van de opening voor het publiek, 21 mei 1839. Koninklijke Bibliotheek van België.
161662: TOURNIER, MICHEL [JANATHAN F. KRELL - TRANSL.]. - The Mirror of Ideas [Le miroir des idees].
4007245: TOURNIER, P. - Techniek en geloof.
4054664: TOURNIER, P. - Bibel und Medizin.
110175: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne. Een vertelling.
161976: TOURNIER, MICHEL - Gilles & Jeanne. Een vertelling.
4004081: TOURNIER, P. - Ons masker en wij.
4055636: TOURNIER, P. - Krankheit und Lebensprobleme.
10103: TOUSSAIN, DANIEL/SIBEMA, BOURITIUS/GHESEL, CORNELIUS SIMONIS DE/CALVIN, JEAN/GOSUINUS, THOMAS/SCHOTLERUS, JOHANNES/VOSCUILIUS, EVERARDUS/MATTHISIUS, ASSUERUS - De Leere Van de Predestinatie, in corte ende zeer klare vraghen begrepen, ende in 7. Capittelen onderscheyden, Door D. Danielem Tossanum. Overgheset uyt de Latijnsche tale inde Nederlandsche door P.I.Au. (= Pieter Jacobsz. van Suyderwoude). WAARBIJ: Salomons Sweert, Scheydenen De Remonstrantsche vande Rechtsinninghe Leere. Aengaende I. De bewegende oorsake der Verkiesinge. II. De Verwerpinghe. III. De Doodt Christi. IV. De werckinge gods inde bekeeringe. V. De volherdinge der Heylighen. Tot nootwendigh ghebruyck vande Ghemetnte Christi tot Oost-zanen, ende alle Lief-hebbers der Waerheyt, door Bouritium Sibema. WAARBIJ: Proefken vande Schadelijcke verschillen over de Christelijcke salichmakende leere, door de welcke de ghereformeerde Kercke van Rotterdam ende vele andere met groote ergenisse seer ellendichlijck worden beroert: Kortelijck in alle ghetrouwicheydt beschreven ende verclaert, door Cornelium Gheselium. WAARBIJ: Vergaderinghe Ghehouden in de Kercke van Geneven, door den Weerden, Godtzaligen ende Hooch-geleerden D.D. Iohannem Calvinium. In welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe Gods kortelijc ende klaerlijc van hem is voorgestelt, ende met ghemeyn accoort syner medebroederen ende dienaren goet ghekent ende bevesticht: wederleggende de dolinghe van eenen wtsroyer der valscher leere, die onbeschaemdelijc syn fenijn hadde wtghespoghen. Int Frans, Anno 1562 wtghegheven, ende door Conradum Mirkinium onlancx overghezet. WAARBIJ: Oprecht ende Claer Bericht Waer in Cortelijck teghens een ander ghestelt is I. Wat die Predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedendaechsche verschillen, Overt' stuck van die Praedestinatie met den ancleve van dien, voor die oude Suyvere Waerheijt nae Godes woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden, (uijt verscheijdene Schriften van sommighe ten huidendage Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen. Ter noot in Druck verveerdiget tot onderrichtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke Lasteringen, Waermede Sij dies angaende van Niuwicheijden ende gemaeckte veranderingen in die Leere, Valschelijck VVorden bevvorpen.
103382: TOUSSAINT, JACQUES - Le mobilier namurois du XVIIIe siècle.
103408: TOUSSAINT, JACQUES (ED.) - Boiseries et marbres sculptés en Namurois. Dessins de la collection de Charles van Herck.
131503: TOUSSAINT, DR. A. [COLIN CLAIR - ED.] - Mauritius - Réunion - Madagascar and the Seychelles. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
92034: TOUSSAIONT, A.L.G. - Almagro. Een oorspronkelijk Verhaal.
84420: TOUW, H.C. - De burgerlijkheid der kerk
4018625: TOUW, H.C. - Het wonder der kerk.
4066738: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
103338: TOWNSEND, RICHARD F. [ED.]. - The Ancient Americas. Art from Sacred Landscapes.
103062: TOWNSEND ARTMAN, E. - Toasters 1909 - 1960. A look at the ingenuity and design of toaster makers.
61491: TOXOPEÜS, HENDRIK JAN - Karakter en Herkomst van den Jacobusbrief
101386: TOXOPEUS, HELEN & SIMONE TOXOPEUS - Een verkenning van ons geldsysteem. Problemen en mogelijke oplossingen.
121479: TOYE, WILLIAM - The St. Lawrence.
101032: TOYNBEE, ARNOLD - An Historian's Approach to Religion. Based on Gifford Lectures delivered in the University of Edinburgh in the year 1952 and 1953.
4018828: TOYNBEE, A.J. - An Historian`s Approach to Religion. Based on Gifford Lectures in the Years 1952 and 1953.
4055257: TOYNBEE, A.J. - Het Christendom tussen de wereldgodsdiensten.
102411: TRAA, M. VAN & N.J.P. COENEN - Inzake opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden.
157287: TRACY, WALTER - The Typographic Scene.
141239: TRACY, BRIAN - De 100 ijzeren wetten voor succes in zaken.
100521: TRAJECTA - Trajecta. Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek leven in de Nederlanden [Vol. 1 - 14].
102980: TRAKL, GEORG & ALFRED KUBIN [ILLUSTR.]. - Offenbarung und Untergang. Die Prosadichtungen.
143619: TRALBAUT, DR. M.E. - Vincent van Gogh. In zijn Antwerpsche periode.
130821: TRALBAUT, DR. MARK EDO - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort de Oude.
145145: TRAME, UMBERTO [ED.]. - La cultura della villa. Il Friuli Occidentale E Venezia Nel '700.
130526: TRAMER, MORITZ - Reifung und Forschung von Persönlichkeiten. Ein Beitrag zur Persönlichkeitsforschung.
121017: TRAMM, CARLOS E. [PHOTOGR.]. & GERRIT HEINEN [ED.]. - In dit licht. Teksten uit oud en nieuw werk van Boeli van Leeuwen.
86042: TRAMPER, AD E.A. - Zeven eeuwen Sint Jacobskerk, geschiedenis en restauratie
4300837: TRAN TAM TINH, VAN - Le Cult des Divinités Orientales en Campagie. En dehors de Pompéi, de Stabies et d'Herculanum. Avec101 Illustrationes et une carte. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
155133: TRANSPORT - Varen op de grote rivieren rond 1580. De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden, schippers, goederen en schepen. Culemborgse akten over scheepsbouw.Een verkennende documentatie.
104149: TRANSPORT - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de werld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
85648: TRAP, H.J. - Het tij wacht op niemand, een roman over de Pilgrim Fathers
142575: TRAP, BERT [INTROD.]. - Gens Nostra. Zestig Jaar Nederlandse Genealogische Vereniging 1946-2006.
4045859: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen. (1523). (Diss.)
94175: TRAPMAN, J. - Erasmus in de Gouden Eeuw, facetten uit zijn correspondentie
92551: TRAPMAN, J. - De summa der godliker schrifturen (1523)
94231: TRAPMAN, J. - Het land van Erasmus
60987: TRAPMAN, J. - De Summa der Godliker Scrifturen (1523)
89346: TRAPP, JOHN - A Commentary on the Old and New Testaments. Reprinted from the author's last edition (Complete Set)
156974: TRAPP, J.B. - Erasmus, Colet and More: The Early Tudor Humanists and Their Books.
167104: TRAPP, EUGEN [& LUTZ-MICHAEL DALLMEIER] - Welterbe Regensburg. Ein Kunst-und Kulturgeschichtlicher Führer zur Altstadt Regensburg mit Stadthof.
143647: TRAUB, HARTMUT [ED.]. - Fichte und seine Zeit.
156634: TRAUB, JAMES - The Best Intentions. Kofi Annan and the UN in the Era of American Power.
53027: TRAUSCH, GILBERT A.O. - La Ville de Luxembourg. Du château des comtes à la métropole européenne
103446: TRAUSCH, G. [ED.] - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie [In Slipcase].
121338: TRAUTMANN, ANSGAR & MARKUS TRAUTMANN - Die Vertriebenen in Vreden und Ammeloe.
130961: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
131052: TRAVELYAN, RALEIGH - Sir Walter Ralegh.
166010: TRAVEN, B. - Das Totenschiff.
4065464: TRAVIS, S.H. - I Believe in the Second Coming of Jesus.
141062: TREASE, GEOFFREY - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri.
103134: TREASE, GEOFFREY - Die Condottieri. Söldnerführer, Glücksritter und Fürsten der Renaissance.
130715: TREASE, GEOFFREY - London. A Concise History.
122594: TREASURE, GEOFFREY - The Making of Modern Europe 1648-1780.
156859: TREDREY, F.D. - The House of Blackwood 1804-1954. The History of a Publishing Firm.
156875: TREEBUS, K.F. - Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk.
140559: TREECE, HENRY - De kruistochten.
150154: TREES, WOLFGANG & CHARLES WHITING - Die Amis sind da!. Wie Aachen 1944 erobert wurde.
157404: TREFFERS, BERT [ET AL.]. - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George.
53474: TREFFERS, P.A. - Grote- of Barbarakerk met haar orgels
110803: TREFFERS, PH.D.A. - De voorspelbare glimlach als ontwikkelingsfenomeen.
4143265: TREFIL, J. - Reading the Mind of God. In Search of the Principle of Universality.
152339: TREGEAR, MARY - Chinese Art.
101241: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
4055047: TREGEAR, T.R. - A Geography of China.
157160: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: Le lever d'une Étoile.
157161: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: La Chasse aux Alouettes.
157162: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: L'Éducation dúne Parisienne.
157163: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: La Statue animée.
157159: TRÉHERVÉ, MARCEL DE [PHOTOGR.]. - Rèves d'Amour. Scènes de la vie Réelle. Romans sans texte. D'Après les clichés photographiques de Marcel de Tréhervé. VOLUME: Un beau mariage - pendant.
102741: TREL, TON [ED.]. - Godzijdank, er is olie. De honderdvijftigjarige history van Vollenhoven Groot-Olie in 37 minuten. Mede ontfutseld aan de memoires van P.Ph. Bogaers.
164604: TRELKER, A. [TEXT] & TJEERD BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Sprookje.
156391: TRENCH, RICHARD 7 WILFRED THESIGER - Arabian Travellers. The European discovery of Arabia.
4300115: TRENCH, R.CH. - Synonyma des Neuen Testaments. Ausgewählt und übersetzt von Heinrich Werner. Mit einem Vorwort von Ad.Deissmann.
156110: TREPTOW, OTTO [TREVOR JONES - TRANSL.]. - John Siberch. Johann Lair von Siegburg.
130252: TRESIDDER, JACK [ED.] - XYZ van de symbolen. Symbolen, iconen en emblemen verklaard.
84226: TRESLING, T.P. - De warven en de hoofdmannen-kamer, of het voormalige Provinciaal geregtshof, binnen de stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest
161638: TRESS, HEATHER LEA VAN - Poetic Memory. Allusion in the Poetry of Callimachus and the Metamorphoses of Ovid.
4076142: TRETHOWAN, I. - The Absolute and the Atonement.
101342: TREUB, PROF. DR. JUR. M.W.F. [FOREW.]. - Leading Men at Home and Abroad / Repräsentanten des In- und Auslandes.
85549: TREUR, M.K. - Gebouwd op het Fundament. Voorgeschiedenis, wording en ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist.
101898: TREVELYAN, G.M. - English Social History. A Survey of Six Centuries Chaucer to Queen Victoria.
140806: TREVELYAN, RALEIGH - The Golden Oriole. Childhood, Family and Friends in India.
143236: TREVELYAN, GEORGE MACAULAY - Garibaldi's Defence of the Roman Republic 1848-9 & Garibaldi and the Thousand may 1860 & Garibaldi and the Making of Italy june-november 1860 [3 Vols. Compl.].
164752: TREVELYAN, GEORGE MACAULAY - Garibaldi and the Making of Italy. June - November 1860.
103901: TREVELYAN, G.M. - The Seven Years of William IV. A reign cartooned by John Doyle.
123138: TREVOR, MERIOL - The Shadow of a Crown. The Life of James II of England and VII of Scotland.
140573: TREVOR, MERIOL - The Arnolds. Thomas Arnold and His Family.
4048238: TREVOR, M. (NEWMAN, J.H.) - Newman. Light in Winter.
4138938: TRIAC, JEAN DE - Guerre et Christianisme.
103453: TRIBUS. 1960. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 9. [1960]. Die gemeinsame Tagung der deutschen Gesellschaft für Völkerkunde undu der österreichischen Ethnologischen Expeditions- und Forschungsgesellschaft im Linden-Museum in Stuttgart [25. bis 30. Okt. 1959].
103452: TRIBUS. 1956 - Tribus. Zeitschrift für Ethnologie und ihre Nachbarwissenschaften/Journal for Ethnology and its related sciences/Revue pour l'étude de l'éthnologie et des autres sciences de l'homme. Linden-Museums. Volume 6. [1956].
103457: TRIBUS. 1971 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 20 [1971].
103456: TRIBUS. 1969 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 18. [1969].
103455: TRIBUS. 1963 - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 12 [1963].
103454: TRIBUS. 1961. - Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums. Volume 10 [1961].
100399: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
110048: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - Het leven van P.C. Hooft.
166691: TRICHT, DR. H.W. VAN - P.C. Hooft.
110883: TRICHT, H.W. [INTROD.]. - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
140045: TRICHT, DR. H. W. VAN [ED.]. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft [3vols. compl.].
31146: TRICHT, H.W. VAN - Stereometrie van de Hollandse ziel
4932: TRICHT, JOHANNES VAN - Het Heyligen Zielverrukkend Liefde-Werk Van den Heere Jesus Christus en zyn Uytverkooren Volk. Eenvoudig voorgesteld, en nader aangedrongen, tot Practyk van waare Godtzaligheyt. Over Salomons, Spreuk Cap. VIII: 17. De Eerste woorden.
141284: TRICHT, DR. H.W. & DR. HARRY G.M. PRICK [EDS.].BENEDEN: E. 3-6. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
123285: TRICOT, XAVIER & NORBERT HOSTYN & JEAN F. BUYCK [INTROD.]. - Leon Spilliaert. Prenten en illustraties / Estampes et illustrations / Prints and Illustrations. Beredeneerde catalogus / Catalogue raisonné.
141038: TRIDON, ANDRÉ - Psychoanalysis. Its History, Theory and Practice.
142308: TRIEBELS, L.F. - Enige aspecten van de regenboogslang.
101387: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945.
88635: TRIENEKNS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger. De voedselvoorziening, 1940-1945.
141240: TRIEST, MONIKA - Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië - Margareta van Oostenrijk - Maria van Hongarije.
4142819: TRIGG, R. - Ideas of Human Nature. An Historical Introduction.
166497: TRIGGER, B.G. & B.J. KEMP & D. O'CONNER& A.B. LLOYD [EDS.]. - Ancient Egypt. A Social History.
102440: TRIGGS, H. INOGO - Garden Craft in Europe.
87218: TRIGLAND, JACOBUS - De recht-gematigde Christen of over de ware moderatie of verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de Gemeenten van Christus volgens Gods Woord onderhouden moet worden
201560: TRIGLAND, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende de swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
1427: TRIGLAND, JACOBUS - Los Gebouw des Pausdoms, Dat is: Klare verthooninghe, hoe dat de Kerckelijcke Monarchie ende Hierachie des Pausdoms, op een los, ja versiert, fundament ghebouwt staet. Alwaer vande Kerckelijcke Successie in het breede wort ghehandelt. Mitsgaders, Een Paeps boecxken, onder den Tytel van Waerachtigen Thoon vande Opper-hoofdigheyt des Apostels Petri, ende syne Successeurs de Pausen van Roomen, ende hunne Wettige Successie, op den naem van eenen Casimirus Dourman, uytgegeven, punctuelijck wort wederleyt.
9246: TRIGLAND, JACOBUS - Opuscula Jacobi Triglandii. Dat is, Verscheyden Boecken en Tractaten door Jacobum Triglandius, Voor desen Bedienaer des H. Evangelij binnen Amsterdam, ende nu Professor der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden, als mede Bedienaer des H. Evangelij aldaer. Tot Verklaringe, Bevestiginge, ende Veranntwoordinge, der H. Waerheydt, ende der Christelijcke Godsaligheyt, op verscheyden tyden gemaeckt ende uyt-gegeven. Ende nu, ten dienste des Christelijcken Lesers, by een versamelt, ende in Drie Stucken ordentlijck verdeelt.
5600: TRIGLAND, CORNELIS - PORTRET. Borstbeeld van Cornelis Trigland (1609-1672) gekleed in toga met platte kraag, gegraveerd in medaillon. Door Jonas Suyderhoef naar een schilderij van Jacob Mijtens. Onderschrift:'Cornelis Triglandus S.S. Theologiae Doctor, Ecclesiae Hagiensis Pastor.' ¶ Trigland, de zoon van Jacobus Trigland, was vanaf 1632 achtereenvolgens predikant te Wormer, Hoorn en Den Haag waar hij van 1639 tot 1672 stond. Hij was een intimus van de Oranjes en (reeds tijdens diens jeugdig verblijf te Parijs) de leermeester en mede-opvoeder van Willem III. Toen deze tot het stadhouderschap geroepen werd lag Trigland ziek te bed. Verschillende keren fungeerde hij als voorzitter van de Zuid-Hollandse synode. (BLGNP I, 380-381).
4068250: TRIGLAND, JAC. - De recht-gematigde Christen. Naar de uitgave van 1615.
4019749: TRIGT, F.V. - Het epos van Israël. De verhalen over uittocht en woestijntocht. (Woord en Beleving).
91438: TRIGT, P.H. VAN E.A. - De Waarheidsvriend. 72e jaargang. 5 januari 1984 - 27 december 1984.
4025434: TRILLHAAS, W. - Ethik.
4063214: TRILLING, W. (EKK) - Der zweite Brief an die Thessalonicher. (EKK XIV)
30965: TRILLING, WOLFGANG - Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäus-Evangeliums
165507: TRIMBORN, JÜRGEN - Rudi Carrell. Een leven voor de show.
164429: TRIMBORN, JURGEN - Leni Riefenstahl. A Life.
123175: TRIMBORN, HERMANN - Das alte Amerika.
87933: TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn, predikant en dichter
4018832: TRIMP, C. - Betwist schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.
47380: TRIMP, C. - Inleiding in de ambtelijke vakken
4041263: TRIMP, C. - De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken.
4041264: TRIMP, C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht.
4068076: N.N. (TRIMP, C.) - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.C.Trimp. Onder red. van F.H.Folkets, P.Houtman en P.W.v.d.Kamp.
90204: TRIMPE BURGER, J.A. - De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia.
153986: TRIO, PAUL & MARJAN DE SMET [EDS.]. - The Use and Abuse of Sacred Places in Late Medieval Towns.
153987: TRIO, PAUL & MARJAN DE SMET [EDS.]. - The Use and Abuse of Sacred Places in Late Medieval Towns.
81873: TRIP, L.J.A. - De Duitsche bezetting van Nederland en de financieele ontwikkeling van het land gedurende de jaren der bezetting
130524: TRIPP, BASIL H. - Renold Chains. A History of the Company and the Rise of the Precision Chain Industry 1879-1955.
30437: TRITSCH, WALTHER - Christliche Geisteswelt (2 Bände)
160760: TRIVEDI, HARSHAD R. - Scheduled Caste Women. Studies in Exploitation. With Reference to Superstition, Ignorance and Poverty.
163237: TROCHU, MGR. F. & L. VON MATT [PHOTOGR.]. - Bernadette Soubirous. Een biografie in beeld.
4053874: TROCMÉ, E. - De vroege jaren van het christendom.
150237: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom.
31129: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom
155262: TRODD, PAUL & DAVID KRAMER [ANDREW P. CHICK - ILLUSTR.]. - The Birds of Bedfordshire.
82399: TROELSTRA, ANNE - De toestand der Catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
161215: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S. & POL DOM [ILLUSTR.]. - Oud-Fransche legenden.
152659: TROELSTRA, ANNE S. - Tijgers op de Ararat. Natuurhistorische reisverhalen 1700-1950.
84350: TROELSTRA, A. - Stof en methode der catechese in Nederland voor de reformatie
94063: TROELSTRA, ANNE - De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw
93103: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen unf Gruppen (Gesammelte Schriften, Erster Band)
88634: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen.
93102: TROELTSCH, ERNST - Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. (Gesammelte Schriften. Vierter Band)
93099: TROELTSCH, ERNST - Zur religiöpsen Lage, Religionsphilosophie und Ethik
142907: TROG, C. [ED.]. - Rheinlands Wunderhorn. Sagen, Geschichten und Legenden aus den alten Ritterburgen, Klöstern und Städten der Rheinufer und des Rheingbietes von den Quellen bis zur Mündung des Stromes [15 Volumes Complete].
89213: TROMMIUM, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwe Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreewsche, Chaldeensche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettingen zyn. (3 delen)
30370: TROMMIUM, ABRAHAMUM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC. Met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt. Mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusche en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn
54354: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Abraham Trommius. Zevende grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave
90655: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse concordantie van de Bijbel. Vijftiende druk, bewerkt naar de originele uitgave.
53254: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel
4063154: TROMMIUS, A. - Nederlandse concordantie des Bijbels. Grondig herziene en veel vermeerderde druk, bewerkt naar de originele uitgave.
87738: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche concordantie des Bijbels van Trommius bewerkt naar de origineele uitgave. Derde druk.
162720: TROMP, P. [PROF. DR. B.J.O. SCHRIEKE - FOREW.]. - Indische Burgerschapskunde.
30714: TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A critical edition with commentary
30710: TROMP, JOHANNES - The Life of Adam and Eve in Greek. A Critical Edition
102742: TROMP, DRS. HEIMERICK & DRS. TOÏTA HENRY-BUITENHUIS [EDS.]. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
91206: TROMP, G.C. (VERTAALD DOOR) - Agnes Beaumont of Achterop te paard bij John Bunyan.
122500: TROMP, WILL [ET AL.]. - Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College - Mater Dei - Canisius Mavo - Pius XII Mulo - Poels-Roncalli - De Kronenberg - Michaël Mavo en hun voorgangers.
150166: TROMP, JAN - In New York en domweg gelukkig. New York voor insiders.
100135: TROMP, CARLA (ANNIE M.G. SCHMIDT - INTROD.) - Na de oorlog.
4134002: TROMP, J. - Het leven van Adam en Eva. Een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan. Vertaald en ingeleid door J. Tromp. (Joodse bronnen, 4).
91935: TROMP, HEIMERICK E.A. - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit
132185: TROMP, DRS. HEIMERICK & DRS. TOÏTA HENRY-BUITENHUIS [EDS.] - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
103151: TROMP, DRS. HEIMERICK - Het huijs te Soestdijck. Het Koninklijk Paleis Soestdijk historisch gezien / The Royal Palace Soestdijk in a historical view. Het huijs te Soestdijck.
4138967: TROMP, S. - De Revelatione Christiana. Ed.quinta recognita et emendata.
4140608: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G.Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen,. behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de hervormde gemeente van Engwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlijke oneerlijkheid, ongeoorloofde bevoordeling van zich zelven, enz.
30047: TROOST, J.C. E.A. - Geweld bij de stromen. 1928-2003. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Middelharnis
54726: TROOST, PLEUN R. - De wijsgeer uit de Polder
31332: TROOST, PLEUN R. - Water over het eiland. Verhaal uit de tijd van de watersnood van 1 februari 1953
30930: TROOST, A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
165799: TROOST, ANDRÉ F. - Stil is mijn hart.
30438: TROOST, A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft
60739: TROOST. A. - Casuistiek en situatie-ethiek
4073552: TROOST, PH. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
4074335: TROOST, A.F. & TOV, LIKA, - De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov.
4300773: TROOST, A.F. - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar.
4300890: TROOST, A.F. - (10 boeken). Hier is mijn hand - Levenswijs - Morgen zal het pasen zijn - Aan stille wateren - Gaandeweg Hem tegemoet - en 5 andere
85586: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN - De Hervormde kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische compagnie (1602-1795)
161702: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie 1602-1795.
4072765: TROOSTWIJK, C.H.D. VAN - Trouvaile. Anamnèses de la critique. (Kant, Freud, Lyotard) (Diss.)
88872: TROSCHKE, TH. FREIHERR VON - De Pruisische veldtocht in Nederland in den jare 1787, volgens authentieke bronnen bewerkt door Th. Freiherr von Troschke. Uit het Hoogduitsch vertaald door K.H.J.J. Hirschmann.
150110: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
87946: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh. Met een portret.
150108: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
9670: TROSSE, GEORGIUS - Gods Genade, en Zegenryke Barmhartigheid, Bewezen aan de Grootste Zondaaren. En in de kragtdadige bekeeringe, Van den Eerwaarde Do. Georgius Trosse, Door hem zelfs Beschreven, en nu om veel zeldzaame aanmerkelyke dingen, uit het Engels vertaalt. Nevens de Voorredens en Lykpredikatie, van Do. J. hallet, op Mr. Tros, met zyne en andere vermaarde Leeraren. XVI. kostelyke Brieven. Om een Nieuw herte en Christelyk leven te bevorderen.
122071: TROTSKY, LEON [SARAH LOVELL - ED.]. - Leon Trotsky Speaks.
100849: TROTSKY, LEON [CHARLES MALAMUTH - ED. & TRANSL.]. - Stalin. An Appraisal of the Man and his Influence.
110775: TROTTER, D.A. [ED.]. - Littera et Sensus. Essays on Form and Meaning in Medieval French Literature. Presented to John Fox.
100929: TROTZKI, LEO [E. BROUWER - TRANSL.]. - Mijn leven.
140833: TROUBETZKOY, N.S. [J. CANTINEAU - TRANSL.]. - Principes de phonologie.
167272: TROUGHTON, MARION - Pens, Profiles and Places. A Literary Tour Round Yorkshire.
154857: TROUILLOT, MICHEL-ROLPH - Nation, State and Society in Haiti, 1804-1984.
156679: TROUNCER, MARGARET - Eleanor. The Two Marriages of a Queen.
122285: TROUTMAN, PHILIP [ED.]. - Albrecht Dürer. Sketchbook of His Journey to the Netherlands 1520-21.
4139956: TROUW, A. - Het onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding.
100656: TROW-SMITH, ROBERT - Society and the Land.
156138: TROWELL, MARGARET - African Design. An Illustrated Survey of Traditional Craftwork.
89851: TROWLES, TONY - Treasures of Westminster Abbey
141058: TROYAT, HENRI - Ivan the Terrible.
121652: TROYAT, HENRI - Gorky. A Biography. Translated from the French by Lowell Bair.
165846: TROYAT, HENRI - Tsjechov. Biografie.
143284: TROYAT, HENRI - Peter the Great.
143277: TROYAT, HENRI - Ivan the Terrible.
146092: TROYAT, HENRI - Flaubert.
4140445: TROYER, K. DE (BB) - Ester. (Belichting van het bijbelboek)
151881: TRUBOWITZ, RACHEL - Nation and Nurture in Seventeenth-century English Literature.
145971: TRUC, GONZAGUE - Histoire illustrée des littératures.
164662: TRUELL, PETER & LARRY GURWIN - BCCI. The Inside Story of the World's Most Corrupt Financial Empire.
84705: TRUEMAN, CARL. R. E.A. - Protestant scholasticism: essays in reassessment
167658: TRUIJENS, ALEID - Geluk kun je alleen schilderen. F.B. Hotz - Het leven.
153083: TRÜMPELMANN, LEO [ED. - ET AL.]. - Ein Weltwunder der Antike Persepolis.
153272: TRÜMPLER, CHARLOTTE [ED.]. - Agatha Christie und der Orient. Kriminalistik uns Archäologie.
95455: TRUONG, QUANG - Agricultural collectivization and rural development in Vietnam: A North/South study (1955-1985)
131524: TRUSTEES BRITISH MUSEUM - - The British Museum and Its Collections.
91894: TRUYMAN, ANDRE - Schijn van heiligheid. Benedictus XVI & Johannes Paulus II
90972: TRYCKARE, TRE - Spiegel der scheepvaart
158057: TRYON, W.S. - Parnassus Corner. A Life of James T. Fields Publisher to the Victorians.
153228: TRZASKOMA, STEPHEN M. & R. SCOTT SMITH & STEPHEN BRUNET [EDS.]. - Anthology of Classical Myth. Primary Sources in Translation [with an appendix on Linear B Sources].
4076141: TSCHACKERT, P. - Die Entstehung der lutherischen und der reformierten Kirchenlehre. samt ihren innerprotestantischen Gegensätzen. Neudruck der ersten Auflage von 1910.
4018641: TSCHACKERT, P. - Evangelische polemiek. tegen de roomsche kerk. Vertaling van J.M.S.Baljon.
146398: TSCHEBOTARIOFF, GREGORY P. [GEORGE F. KENNAN - FOREW.]. - Russia my Native Land.
151730: TSCHICHOLD, JAN - Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangenheit und Gegenwart für Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer, Graveure, Lithographen, Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen.
165245: TSCHICHOLD, JAN - De proporties van het boek.
156352: TSCHICHOLD, JAN - Letterkennis.
150170: TSCHIRA-VAN OYEN, GUNDULA - Jan Baegert der Meister von Cappenberg. Ein Beitrag zur Malerei am Niederrhein zwischen Spätgotik und Renaissance.
163209: TSJECHOW, ANTON P. - Verhalen 1887-1891. Volume 3. Verzamelde werken.
150724: TSJOEIKOV, VASILI IVANOVITSJ (MAARSCHALK VAN DE SOVJET-UNIE) - Stalingrad. Het begin van Hitlers ondergang.
151878: TSOUKALIS, LOUKAS & JANIS A. EMMANOUILIDIS [EDS.]. - The Delphic Oracle on Europe. Is There a Future for the European Union?
121382: TSUANG, MING T. - Schizophrenia. The Facts.
165063: TUAN, LAURA - Het orakel van de indiaanse medicijnmannen [Book & 33 Cards].
102317: TUCCO-CHALA, PIERRE - Gaston Fébus. Prince des Pyrénées [1331-1391].
100657: TUCHMAN, BARBARA W. - A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
121779: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
150743: TUCHMAN, BARBARA W. - De trotse toren. Een portrait van de wereld in de jaren 1890-1914.
130775: TUCHMAN, BARBARA - The First Salute. A View of the American Revolution.
140478: TUCHOLSKY, KURT - Ausgewählte Werke [2 Vols. Compl.].
166007: TUCHOLSKY, KURT - Ein Lesebuch.
146035: TUCK, ANTHONY - Crown and Nobility 1272-1461. Political conflict in late medieval England.
164716: TUCKER, TOM - Bolt of Fate. Benjamin Franklin and his Electric Kite Hoax.
4141604: TUCKER, R.A. - From Jerusalem to Irian Jaya. A Biographical History of Christian Missions.
131512: TUCOO-CHALA, PIERRE - Quand l'islam etait aux portes des Pyrenees. De Gaston IV le Croisé a la croisade des Albigeois [XIe - XIIIe siècles]
144242: TUDOR JONES, W. - Contemporary Thought of Germany [2 Vols. Compl.].
155265: TUDOR, ADRIAN P. [MICHEL ZINK - PREF.]. - Tales of Vice and Virtue. The First Old French ' Vie des Pères '.
156912: TUER, ANDREW W. - History of the Horn Book.
101134: TUER, A.W. - History of the Horn Book [only portfolio].
4138965: TUGENDHAT, E. - Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie.
154722: TUIKWERD, F. VAN - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn.
83446: TUINIER, D.W. - Een iegelijk die in Hem gelooft. Tien preken over het geloof
155991: TUINIER, JAN DURK & GEU VISSER - Fort De Bilt. Een geschiedenis in beeld.
9093: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer. Twede Druk.
5211: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
6964: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en sterkte van het ware Christendom in Leven en Sterven aangewezen in vijf en vijftig predikaties over de Heidelbergse Catechismus.
9441: TUINMAN, CAROLUS - De Oorsprong en Uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal.
102441: TUINMAN, WYBE [INTROD.]. & HANNY BEERENS & LIESBETH HEMELRIJK & KARIN KIEL [EDS. - ET AL.]. - Wybe Tuinman Collection.
10041: TUINMAN, CAROLUS - De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer.
92303: TUINSTRA, EVERT WILLEM - Hermeneutische aspecten van de targum van Job uit Grot XI van Qumrân
60890: TUINSTRA. C.L. - Het Symbool in de Psychanalyse, Beschrijving en theologische critiek
165166: TUITJER, KOOS & GER LOEFFEN [PHOTOGR.]. - Buitenkunst. Beelden in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
165165: TUITJER, KOOS & GER LOEFFEN [PHOTOGR.]. - Buitenkunst. Beelden in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
142534: TUKE, S.H. - Chapters in the History of the Insane in the British Isles.
6942: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte De Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige Roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Eerst in de Engelsche Tale beschreven, ende in de Nederduytsche over-geset door Henry Hexham. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gestelt, door J. van Pere.
8971: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte de Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Eerst in de Engelsche Tale beschreven, ende in de Nederduytsche over-geset door Henry Hexham. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gstelt, door J. van Pere.
5646: TUKE, THOMAS - Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte De Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige Roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het Eeuwighe leven. Gegrondet op de H. Schrifture, ende met getuygenissen van verscheyden recht-sinnige Leeraers bevestight. Den laetsten Druck over-sien, ende verbetert, als mede de Texten na de Nieuwe Oversettinge gestelt, door J. van Pere.
4138964: TUKER, M.A.R. - Past and Future of Ethics.
87552: TUKKER, W.L. - "Meditaties over de Heidelberger Catechismus. Verzameld en van een ""Woord-vooraf"" voorzien"
84149: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel III)
4035708: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
88376: TUKKER, C.A. E.A. - Het blijvend woord. Kerkgeschiedenis.
4043639: TUKKER, C.A. & V.TUKKER-TERLAAK, - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien. (Gebaseerd op de Kanttekeningen uit de Ravesteijnbijbel van 1657).
52087: TUKKER, C.A. / BLOM, DS. G. / VERKADE, DS. J.P. / E.A. - Prekenserie - Van Recht en Genade - 22e Jaargang
89316: TUKKER, C.A. - Van God en Zijn Kerk. I. De vroege tijd.
47181: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Compleet 4 delen en Aantekeningen in Cassette
84175: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof (deel 1)
84325: TUKKER, W.L. - De weg van het woord. In het spoor van de vaderen. Verzamelde opstellen
4134873: TUKKER, C.A. (ZWINGLI, H.) - Vast vertrouwen en onberispelijk leven. Over de 67 stellingen van Huldrych Zwingli en zijn commentaar daarop.
4300729: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het Christelijk geloof. [In deze vierdelige serie wordt de geschiedenis van het dogma nagetrokken: wat heeft het in de loop van de tijd te zeggen gehad en welke ontwikkeling heeft het in al die eeuwen van christendom ondergaan]
93955: TUKKER, CORNELIS ANDRIES - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering
102306: TULARD, JEAN & JEAN-FRANÇOIS FAYARD & ALFRED FIERRO - Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799.
100742: TULDER, ROLAND VAN - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
102307: TULLOCH, HUGH - Acton.
103242: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN & DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp. Transcriptie & Genees inSighten van Dr. Nicolaes Tulp etc. int Duijts [2 Vols.].
102651: TULP, NICOLAES [ DR. C.G.L. APELDOORN & DR. T. BEIJER -- EDS.]. - Geneesinzichten van Dr. Nicolaes Tulp [3 Vols. Compl. in Slipcase].
121375: TULVING, ENDEL - Elements of Episodic Memory.
110074: TUMBLER, DR. P. MARIAN - Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 [nur Bildband !].
47208: TUMBÜLT, GEORG/HEYCK, ED. - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, VII)
53892: TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte VII)
142230: TUMMERS, TIJS - Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard. 115 jaar Nijmeegse ontmanteling - 75 jaar afdeling Beplantingen - 5 jaar Beschermd Stadsbeleid.
53095: TUMMERS, ANNA E.A. - De Gouden Eeuw viert feest
89767: TÜMPEL, CHRISTIAN - Rembrandt
53733: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
53734: TÜMPEL, CHRISTIAN E.A. - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw
47415: TUNDER, FRANZ - Organum, Vier Praeludien
123237: TUNG, WILLIAM - The political institutions of modern China. Second edition.
61393: TUNYOGI, LEHEL - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. Leven en werk van István Kecskeméthy Csapó. Een Hongaarse theoloog en bijbelgeleerde in Transylvanië (met een samenvatting in het Nederlands)
4133528: TUNYOGI, L. (KECSKEMÉTHY CSAPÓ, I.) - The Life and Work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian Theologian and Biblical Scholar in Transylvania. (Diss.)
90088: TUPAN, HARRY - Kik Zeiler. Made in Mokum, schilderijen.
123084: TURCHI, ADEADATO - Prediche alla corte di monsignore Adeodato Turchi - vescovo di Parma.
4054257: TÜRCKE, C. - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken.
121243: TURGENEV, IVAN [ROSEMARY EDMONDS - TRANSL. & COLIN WARD - INTROD. & JANOS KASS - ILLUSTR.]. - Fathers and Sons [In Slipcase].
130415: TURKENBURG, MONIQUE - Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen [OALT]
4060475: TURKSMA, B. - Vraag me niet waarom. Het avontuurlijke oorlogsverhaal van een jonge Nederlandse jodin. Inleiding M.Smedts.
4141690: TURKSMA, L. - Socioloog en geschiedenis. Een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering. (Diss.)
151909: TURNBILL, STEPHEN - The Samurai and the Sacred.
156698: TURNBULL, STEPHEN - The Knight Triumphant. The High Middle Ages 1314-1485.
101489: TURNER-WARWICK, MARGARET - Immunology of the Lung.
4138141: TURNER, H.E.W. - The Pattern of Christian Church. A Study in the Relations between Orthodoxy and Heresy in the Early Church.
143777: TURNER, JANE [ED.]. - The Grove Dictionary of Art From David to Ingres. Early 19th-Century French Artists.
153537: TURNER, LOWELL - Sozialpartnerschaft in der Krise. Arbeitskonflikte und Tarifpolitik im vereinigten Deutschland.
84849: TURNER, JAMES - Without God, Without Creed. The Origins of Unbelief in America
151392: TURNER. GERARD L' E. - Nineteenth-Century Scientific Instruments.
92620: TURNER, A. RICHARD - The Renaissance in Florence. The Birth of a New Art
154359: TURNER, NICHOLAS - Florentine Drawings of the Sixteenth Century.
144290: TURNER, RALPH - King John.
167661: TURNER, HENRY ASHBY - Hitler's Thirty Days to Power: January 1933.
164541: TURNER, THOMAS [DAVID VAISEY - ED. & MIRIAM MACGREGOR - ILLUSTR.]. - The Diary of a Village Shopkeeper 1754-1765 [In Slipcase].
157721: TURNER, SILVIE & BIRGIT SKIÖLD - Handmade Paper Today. A Worldwide Survey of Mills, Papers, Techniques and Uses.
47608: TURNER, PETER - Truthfulness, Realism, Historicity. A Study in Late Antique Spiritual Literature
122454: TURNER, FREDERICK JACKSON [AVERY CRAVEN - INTROD.]. - The United States 1830-1850.
103429: TURNER, PETE - African Journey.
4134208: TURNER, A.K. - De geschiedenis van de hel. Vertaald door Chris Mouwen.
4140974: TURNER, VAN - Dramas, Field, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society.
143599: TURNEY, CATHERINE - Byron's Daughter. A Biography of Elizabeth Medora Leigh.
121644: TURNHOUT, TED VAN [ED.]. - Schrijvers zonder grenzen.
157729: TURNLEY, COLE - Cole of the Book Arcade. A Biography of E.W. Cole
103572: TURQUAN, JOSEPH - Une illuminée au XIXe siècle [La Baronne de Krüdener 1766-1824].
4559: TURRETIN, FRANCOIS - Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door A. Godart.
7002: TURRETINUS, FRANCISCUS - Institvtio Theologiae Elencticae, in qua Statvs Controversiae Perspicve exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur. Editio Nova, Recognita & multis locis aucta. Cui accessit Oratio De Vita & Obitv Avthoris.
1366: TURRETTINI, JOH. ALPHONSI - Cogitationes et Dissertationes Theologicae. Quibus Principia Religionis, cum Naturalis, tum Revelatae, adstruuntur & defenduntur, Animique ad Veritatis, Pietatis, & Pacis studium excitantur, Volumen
6718: TURRETTINUS, FRANCISCUS - Predicatien over verscheide Texten der H. Schriftuur. Uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaalt door A. Godart.
4075168: TURVILLE-PETRE, G. (GERMANEN) - Origins of Icelandic Literature.
102390: TUSELL, JAVIER - Vivir en Guerra. Historia ilustrada España 1936-1939.
153063: TUSSENBROEK, GABRI VAN - Grachten in Berlijn. Hollandse bouwers in de Gouden Eeuw.
146316: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Wegbereiders. Mevrouw de Staël en hare ouders.
103083: TUURENHOUT, THIJS [MADELON VAN LUIJK - INTROD.]. - Gezicht op Leiden.
151003: TÜXEN, REINHOLD [ED.]. - Experimentelle Pflanzensoziologie. Bericht Über das internationale Symposium in Rinteln 1965, der internationalen Vereinigung für Vegetationskunde.
166441: TVCR - - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht [Issues 1 - 10].
157298: TVETERAS, HARALD L. - Geschichte des Buchhandels in Norwegen.
151802: TWAIN, MARK [A.J. VAN DRAGT - TRANSL.]. - De lotgevallen van Huckleberry Finn [Tom Sawyer's Makker].
151819: TWAIN, MARK [IS. VAN MENS/JOHAN BRAAKENSIEK - ILLUSTR.]. - De lotgevallen van Tom Sawyer & De lotgevallen van Huckleberry Finn [Tom Sawyer's Makker] [2 Vols. Compl.].
167365: TWAIN, MARK [ROY BLOUNT - INTROD. & ROD WATERS - ILLUSTR.]. - A Treasury of Mark Twain [In Slipcase].
167356: TWAIN, MARK [COLIN WARD - INTROD. & HARRY BROCKWAY - WOOD ENGR.] - Huckleberry Finn. [In Slipcase].
166234: TWIGGER, ROBERT - Wat een echte man moet kunnen. Een Boeing landen - een krokodil overmeesteren en 87 andere dingen om eens uit te proberen.
58046: TWILLERT, W. VAN - Literata, Dankt dankt nu allen God, deel 3
110375: TWINAME, ERIC - Regels wedstrijd zeilen 1993-1996.
9754: TWISCK, PIETER JANSZ. - Verscheyde Artikulen des Geloofs, Spreuken en Sententien, Uyt Oude en Nieuwe Leeraers vergadert ende by een gestelt.
4076032: N.N. (TWISK) - Karckeboeck Van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658-1755, zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronkelijke Karckeboeck van Twisch, door Mr. M.J.Ch.Abma e.a.
4140965: TWISS, S.B. & CONSER, W.H. (ED.) - Experience of the Sacred. Readings in the Phenomenology of Religion.
122359: TWITCHETT, D.C. - Financial Administration under the T'and Dynasty.
144357: TWITCHETT, DENIS & JOHN K. FAIRBANK [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 3: Sui and T'ang China 589 - 906 [Part 1].
157719: TWYMAN, MICHAEL - Early Lithographed Books. A Study of the Design and Production of Improper Books in the Age of the Hand Press. With a Catalogue.
156977: TWYMAN, MICHAEL - Breaking the Mould: the first hundred years of lithography.
4138963: TYCIAK, J. - Wege Östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke.
53576: TYDENMAN, P.H. - Oostersche- Westersche en Noordsche mythologie
156683: TYERMAN, CHRISTOPHER - Fighting for Christendom. Holy War and the Crusaders.
152851: TYLDEN, G. - The Rise of the Basuto.
103710: TYLDESLEY, JOYCE - Nefertiti. Egypt's Sun Queen.
53367: TYLDESLEY, JOYCE - Egypte. Het verhaal van een oude beschaving door de ogen van haar ontdekkers
166498: TYLDESLEY, JOYCE - Nefertiti. Unlocking the Mystery surrounding Egypt's most Famous and Beautiful Queen.
166499: TYLDESLEY, JOYCE - Egypt's Golden Empire. The Dramatic Story of Life in the New Kingdom.
166493: TYLDESLEY, JOYCE - Ramesses. Egypt's Greatest Pharaoh.
131600: TYLER, M.L. - Homoeopathic Drug Pictures.
140342: TYLER, DR. M.L. - Homoeopathische indicaties.
7572: TYMME, THOMAS - Een Silvere Poort-Clock. Welckers gheluyt machtich is om door de ghenade Gods in te winnen een heyloos Werelts-Kint. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende is op verscheyden reysen Nederduytsch na gedruct, Ende nu vermeerdert Met eene corte Wtlegging Abrahami Chulteti, op den bloedighen Kampf Jesu Christi in den Hove.
102809: TYMMS, W.R. & M.D. WYATT - The Art of Illuminating as Practised in Europe from the Earliest Times.
165700: TYPOGRAPHY - - My City. Steden en ontwerpers / Cities and Designers. GreyTones 10.
165698: TYPOGRAPHY - - Grafisch Eindhoven pakt uit. GreyTones 04.
165699: TYPOGRAPHY - - Éen flat - vierentwintig deuren. GreyTones 05.
165697: TYPOGRAPHY - - Mijn zieke geest huist in een gezond lichaam / My sick mind lives in a healthy body. GreyTones 06: The Human Freakshow. GreyTones 06.
155052: TYPOGRAPHY - - Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts Jahrgang I [1907] - Jahrgang XXIV [1929/1930] bound in 8 Volumes.
110247: TYRRELL, JOSEPH M. - A History of the Estates of Poitou.
158355: TYSON, GERALD P. - Joseph Johnson. A Liberal Publisher.
145834: TYSZKA, PROF. DR. CARL VON - Volkswirtschaftliche Theorien. Merkantilismus, Individualismus, Sozialismus, Bolschewismus, Imperialismus.
46934: TZAMALIKOS, P. - The Real Cassian Revisited. Monastic Life, Greek Paideia, and Origenism in the Sixth Century (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 112)
46933: TZAMALIKOS, P. - A Newly Discovered Greek Father. Cassian the Sabaite Eclipsed by John Cassian of Marseilles (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 111)
153094: TZONIS, ALEXANDER & LILIANE LEFAIVRE & DENIS BILODEAU [EDS.]. - Klassieke architectuur. De poëtica van de orde.
145277: TZONIS, ALEXANDER & LILIANE LEFAIVRE & DENIS BILODEAU - De taal van de klassicistiese architectuur. Het gebod tot orde.
101263: TZU, SUN [JAMES CLAVELL - ED. & FOREW.]. - The Art of War by Sun Tzu.
144353: TZU, SUN [SAMUEL B. GRIFFITH - ED. & B.H. LIDDELL HART - FOREW.]. - The Art of War.
141009: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
132034: UBACHS, DR. P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673.
100871: UBBELOHDE-DOERING, H. - On the Royal Highways of the Inca. Archeological Treasures of Ancient Peru.
83463: UBBINK, J.G. - Sola Fide (alleen door het geloof)
144627: ÜBELACKER, WALTER G. - Der Hebräerbrief als Appell. Untersuchungen zu Exordium, Narratio und Postscriptum [Hebr. 1-2 und 13, 22-25].
91757: UBINA, JOSÉ FERNÁNDEZ A.O. - La iglesia como sistema de dominaciön en la antigüedad tardiá
6721: UBINK, THEODORUS - Messias Zege-Lied, Of 's Konings Gangen in 't Heyligdom, Vertoond in een Verklaaringe en Toepassinge, Van den LXVIII. Psalm, als mede des Grooten Konstantyns Bekeeringe en Godsdienst-yver, onderzogt en verdedigt. De twede druk, nauwkeurig Overzien en Verbetert.
130303: UCCUSIC, PAUL - Doktor Biene. Bienenprodukte - ihre Heilkraft und Anwendung in der Heilkunst.
4049548: UCHELEN, N.A.VAN - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
140277: UCHELEN, A.R.A. CROISET VAN [ED.]. - Hellinga. Festschrift / Feestbundel /Mélanges. Forty-three Studies in Bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of the Year 1978.
48291: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel 2 (41-80), De Prediking van het Oude Testament (POT)
48290: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel I (1-40), De Prediking van het Oude Testament (POT)
43040: UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen deel I (1-40), De Prediking van het Oude Testament (POT)
4140704: UCHELEN, N.A.VANJ - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13. (Diss.)
10043: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
7573: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo. Mitsgaders de aanwijzing van de voornaamste leerstukken en prakltische toepassingen, daaruit vloeiende. Met eene voorrede van N.A. de Gaay Fortman. Opnieuw uitgegeven.
7574: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
10042: UDEMANS, GODEFRIDUS - Een Salich Nieuwe Jaer, Dat altijde duert, ende nimmermeer oudt en wordt. Dat is, De nieuwe creature, Om te verkrijghen dat genadich jaer des Heeren. Toe-gewenscht aen alle vrome ende trouwe Patriotten in ons lieve Vaderlandt, over de woorden vanden H. Apostel Paulus, 2 Cor. 5. vs. 17.
8867: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Coop-mans-Jacht, Brenghende goede tijdinge uyt het lant Canaan, voor alle vrome Koop-luyden om te verkrijgen ende te behouden eenen gewenschten segen over hare negotie.
8868: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
9756: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Corte ende duydelicke Verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo. Mitsgaders de Aen-wijsinghe van de Voornaemste Leer-stucken ende nuttigheden daer uyt vloeyende. Ghestelt tot vertroostinge ende stichtinge van alle Kinderen Gods, die oprechtelick verlangen naer de Bruyloft des Lams. Den tweeden Druck, by den Autheur verbetert naer de nieuwe Oversettinge, ende vermeerdert met een gerieffelick Register.
9336: UDEMANS, GODEFRIDUM - T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie.
8897: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo, met aanwijzing der Voornaamste Leerstukken, daarin vervat, en het nut daaruit vloeijende. Zamengesteld tot vertroosting en stichting van alle kinderen Gods, die opregt verlangen naar de Bruiloft des Lams. Met eene voorrede van J.J.A. Ploos van Amstel.
6966: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - t Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydenen in Oost ende west-indien, ter eeren gods stichtinge syner Gemeynten, ende saligheyt syner zielen, mitsgaders tot het tijtlich welvaren van het vaderlandt, ende syne Familie. Met twee gherieffelijcke Registers.
2227300922: UDEMANS, GODEFRIDUS - Practycke, dat is, Werckelijcke oeffeninghe van de Christelijcke hooft-deuchden, Gheloove, Hope, ende Liefde. Seer nut ende profijtelijck voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheyt. Den derden Druck, by den Autheur verbetert ende vermeerdert met sijne Bedenckinghen over Matt. 11. vers 12. inde welcke van het Coninckrijcke Godts, ende de Practijcke om dat in te nemen, ghehandelt wort.
9866: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Hemels-Belegh, Dat is: Geestelijcke maniere van oorlogen, om den Hemel in te nemen met sulcken geweldt, dat Gode aengenaem is. Gestelt overde woorden onses Heeren Jesu Christi Matth. 11. vers. 12. Den tweeden Druck, by den autheur oversien, ende met marginale Annotatien vermeerdert.
9674: UDEMANS, GODEFRIDUS CORNELISZ. - Practycke, dat is Werckelijcke oeffeninge vande Christelicke hooft-deuchden, Gheloove, hope, ende liefde. Ster nut ende profijtelick voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijdt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheydt. Den tweede Druck, by den Autheur oversien ende verbetert.
142023: UDEN, J. VAN & P. SCHNAGEN & P. KOK [EDS.]. - Carl Theo Reisig. Schilder.
157253: UDEN, GRANT - Collector's Casebook.
4063098: UDEN, D.J.V. SCHOLDER, H. & WILDE, N. DE (RED.) - Sjabbat, een dag apart. (Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie, 2)
4074270: UDEN, M.V. J. PIEPER & P. POST (RED.) - Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. (UTP-katernen 17)
157041: UEDING, GERT - Hoffmann und Campe. Ein deutscher Verlag [In Slipcase].
155997: UEHARA, MAKOTO [ET AL.]. - The Art of Cartier. The World of French Jewelry Art.
146279: UERTZ, RUDOLF (ED.). - Menschenrechte in Ost und West.
164861: UFFINDELL, ANDREW - Napoleon's Immortals. The Imperial Guard and its Battles 1804-1815.
162302: UHDE-BERNAYS, HERMANN [ED.]. - "Karl Hillebrand. Unbekannte Essays. Aus dem französischen und englischen übersetzt und mit einem biographischen Nachwort "" Joseph und Kerl Hillebrand """
4023307: UHLEMANN, F. - Elementarlehre der syrischen Sprache. mit vollständigen Paradigmen, syrischen Lesestücken und dem dazu gehörenden Wörterbuche für akademische Vorlesungen.
4018652: UHLHORN, G. - Die Christliche Liebesthätigkeit.
163278: UHLIG, HELMUT - Die Seidenstrasse. Antike Weltkultur zwischen China und Rom.
156073: UHR, MARIE LOUISE [ED.]. - Changing Women Changing Church. Festschrift to Patricia Brennan, M.B., B.S. Foundation President of the Movement for the Ordination of Women.
4055809: UIJENKRUIJER, D. (VELZEN, JAAP VAN) - Een ansicht uit de Mediene. Joods leven in de Provincie.
155655: UIJTDEWILLIGEN, WIM - Moordvakantie.
105255: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden [1935].
82127: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk
84581: UITHOL, J.C. / J.M. VAN WIJK - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van een aantal oudgedienden in het voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
102308: UITMAN, G.J. - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen.
46774: UITMAN, J.E. - De Brief van Paulus aan de Colossenzen (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
88323: UITSLAG, A.C. - Thuis in de wereld!? Wereldgelijkvormigheid in de Gereformeerde gezindte.
93621: UITSLAG, A.C. - Wegwijs in de wereld. De tien geboden als spiegel voor de gereformeerde gezindte
123085: UJVÁRI, PÉTER - Zsidó lexikon [ = Jewish Lexocon].
156115: UKRAINEKUNDE - Jahrbuch der Ukrainekunde. Mitteilungen Nr. 16.
156116: UKRAINEKUNDE - Jahrbuch der Ukrainekunde. Mitteilungen Nr. 18.
100551: ULAM, ADAM B. - Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy 1917-73.
146067: ULAM, ADAM B. - Lenin and the Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia.
94572: ULBRICH, HEINRICH - Friedrich Mykonius, 1490-1546. Lebensbild und neue Funde zum Briefwechsel des Reformators. Mit einer textgeschichtlichen Einleitung und einem Korrespondentenverzeich der gesamten erstausgabe
4052512: ULEYN, A. - Ego`s en echo`s. Opstellen over psychotherapie en religie.
4022988: ULFERS, S. - De gehele bijbelse geschiedenis. aan jongens en meisjes verteld. 8e druk, herzien door C.J.E.Stelma-Loosjes en J.H.Stelma.
102549: ULIJN, DRS. GERARD H.J. - Och ick hebbe ghenogh. Fatale affaires in de periode 1640-1810 in de huidige gemeente Oss.
91021: ULLAN, JOSE MIGUEL - Tàpies, Europalia 85 Espana. Museum voor Moderne Kunst, Brussel, 26 September / 22 December 1985.
143491: ULLMAN, JAMES RAMSEY [ED.]. - Man of Everest. The Autobiography of Tenzing.
151842: ULLMAN, RICHARD H. - The Anglo-Soviet Accord.
4142598: ULLMAN, G. - Reformatoren vor der Reformation, vornemlich in Deutschland und cden Niederlanden. I.Das Bedürfnis der Reformation in Beziehung auf den Gesammtgeist der Kirche und einzelne kirchliche Zustände. II.Die positiven Grundlagen der Reformation auf dem populären und wissenschaftlichen Gebiete.
146332: ULLMANN, STEPHEN - Semantics. An Introduction to the Science of Meaning.
146018: ULLMANN, STEPHEN - Language and Style. Collected Papers.
4047674: ULLMANN, A. - Israël. Het avontuur van een jonge staat.
101788: ULLRICHOVA, MARIA - Lettres de Madame de Staël, conservées en Bohême.
157772: ULLSTEIN, HERMAN - The Rise and Fall of the House of Ullstein.
122836: ULMER, RENATE [ED.]. - Art Nouveau. Symbolismus und Jugendstil in Frankreich.
156020: ULRICH, NIEK - De overtuin. Hoe Velp een nieuw hart kreeg.
121628: ULRICH, GERHARD - Gezeichnet, geschrieben, erlebt. Bilder und Texste.
7467: ULRICH, JOHAN JACOB - De Geestelyke Aaron, of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt, en met een Voorreede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Bernhardus Keppel.
6723: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geestelyke Aaron, of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaald, en met een Voorreede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Bernhardus Keppel.
53582: ULRICH, F. - Die Vorherbestimmungslehre im Islam und Christentum. Eine religionsgeschichtliche Parallele
9675: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geestelyke Aaron, of groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus. Dat is Verklaring over het zeventiende capittel van het Evangelium van Johannes, Of Hogepriesterlyk Gebedt, in XLVIII. Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt en met een Voorrede verrykt over de Vuurige Tongen op de Apostelen, door Hernhardus Keppel.
9676: ULRICH, JOHANN JAKOB - Heilige Bybel-Oeffening, Of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toeëigening van de gantsche Wondergeschiedenisse des Lydens, Stervens, Opstanding En Hemelvaart Van Jesus Christus, Volgens de Overeenstemming der Vier Evangelisten, Schriftmatig verhandelt, uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert, en tot Godzaligheit ten nutte gemaakt.
9677: ULRICH, JOHANN JAKOB - De Geheele Heils-Leere van 't waare Zaligmakende Geloove. Des zelfs Natuur, Wezen, Trappen, Kenteekenen, Werkzaamheden, Vrugten en Nuttigheden &c. Volgens de kragtigste hier toe bequaame Schriftuurplaatzen uitvoerig voorgesteld, verklaard, en aan 's menscgen geweeten toegepast in XXXII. Predikatien. Uit het Hoogduits vertaald door A. van Munster. Overgezien, en met een Voorreden vermeerderd door Fredrik Adolf Lampe.
158065: ULRICHJ, CAROLYN F. & KARL KÜP - Books on Printing. A Selected List of Periodicals 1800-1942.
140265: ULSEN, HENK VAN - O wereld, jij zingt, speelt en lacht. De bekendste Nederlandse gedichten van alle tijden [& CD].
150149: ULTEE, PROF. DR. W.C. - We mogen nergens heen, we moeten naar Vught. De joodse inwoners van Woerden 1930-1947.
152393: UMBGROVE, DR. J.H.F. - Leven en materie.
4136158: UMMEL, CH. & C.L. - L 'Église anabaptiste en pays Neuchâtelois.
31223: UNCKEL, BERNHARD - Österreich und der Krimkrieg. Studien zur Politik der Donaumonarchie ind en Jahren 1852-1856 (Historische Studien, Heft 410)
122186: UNDERDOWN, DAVID - Fire from Heaven Life in an English Town in the Seventeenth Century.
144141: UNDERDOWN, DAVID - Pride's Purge. Politics in the Puritan Revolution.
4018082: UNDERHILL, E. - Worship.
4135513: UNDERHILL, E. - Abba. Meditations Based on the Lord's Prayer.
4300093: UNDERHILL, E. - Worship.
121298: UNDERWOOD, GEOFFREY [ED.]. - Strategies of Information Processing.
165053: UNESCO - Werelderfgoedkwartet [in boards box].
100267: UNGER, INGEBORG & DAVID GAIMSTER [EDS]. - Kölner Ofenkacheln. Die Bestände des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnischen Stadtmuseums.
81977: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg
105037: UNGER, DR. W.S. - De monumenten van Middelburg.
167268: UNGERN-STERNBERG, WOLFGANG VON - Ch.M. Wieland und das Verlagswesen seiner Zeit. Studien zur Entstehung des freien Schriftstellertums in Deutschland.
141095: UNGEWITTER, G.G. - Gothische Holz-Architektur. Ein Vorlagewerk für Architekten, Bautischler, Zimmermeister und Schulen.
4015158: UNGNAD, A. & MATOUR, L. - Grammatik des Akkadischen. Völlig neubearb. von L.Matous. 4.Aufl. der Babylon.-Assyr.Grammatik A.Ungnads.
152288: UNIKEN VENEMA, MR. C.A. - Trustrecht en bewind. Rechtsvergelijkende beschouwingen met betrekking tot het Anglo-Amerikaanse Trustrecht in verband met het bewind, de executele en andere parallel-figuren in het Nederlandse Recht.
58080: UNIVERSITY OF EDINBURGH - The Russel Collection of Early Keyboard Instruments
87445: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian Questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church.
85786: UNNIK, W.C. VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978)
84150: UNNIK, WILLEM CORNELIS VAN - Nestorian questions on the administration of the eucharist, by Isho'yabh IV. A contribution to the history of the eucharist in the Eastern Church
156953: UNSELD, SIEGFRIED - Der Verleger und seine Autoren. Siegfried Unseld zum siebzigsten Geburtstag [1994].
156954: UNSELD, SIEGFRIED - Der Author und sein Verleger. Vorlesungen in Mainz und Austin.
156950: UNSELD, SIEGFRIED [ED.]. - Hermann Hesse - Peter Suhrkamp. Briefwechsel 1945-1959.
156951: UNSELD, SIEGFRIED - Goethe und seine Verleger.
156952: UNSELD, SIEGFRIED - Der Verleger und seine Autoren. Siegfried Unseld zum sechzigsten Geburtstag.
154591: UNTERBERGER, ROSE - Die Goethe Chronik.
4022488: UNTERGASSMAIR, F.G. - Im Namen Jesu. Der Namensbegriff im Johannesevangelium. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu den johanneischen Namensaussagen. (FZB 13)
140476: UNTERKIRCHER, FRANZ - Das Stundenbuch des Mittelalters.
157715: UNTERKIRCHER, FRANZ - Maximilian I. Ein kaiserlicher Auftraggeber illustrierter Handschriften.
157254: UNTERKIRCHER, FRANZ - King René's Book of Love.
146129: UNTERMEYER, LOUIS - The Golden Treasure of Poetry.
157535: UNWIN, SIR STANLEY - The Truth about Publishing.
157238: UNWIN, STANLEY [J. TERSTEEG - TRANSL.]. - De Uitgeverij in haar ware gedaante.
157003: UNWIN, STANLEY [PHILIP UNWIN - ED.]. - The Truth About Publishing.
156955: UNWIN, PHILIP - Book Publishing as a Career.
155795: UNWIN, TIMOTHY - Jules Verne. Journeys and Writing.
145483: UNWIN, RAYNER - The Defeat of John Hawkins. A Biography of his Third Slaving Voyage.
121822: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use [2 Vols. Compl.].
165385: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use [2 Vols. Compl.].
158150: UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Printing Types. Their History, Forms and Use. A Study in Survivals [2 Vols. Compl.].
157288: UPDIKE, DANIEL BERKELEY & STANLEY MORISON & GREGG ANDERSON & T.M. CLEVELAND [ET AL.]. - Updike: American Printer and his Merrymount Press.
46427: UPSON-SAIA, KRISTI - Early Christian Dress. Gender, Virtue, and Authority
155780: URBACHS, WIM - High Resolution Laser Spectroscopy on Diatomic Hydrides.
4141501: URBAN, L. - A Short History of Christian Thought.
153117: URBANSKY, ANDREW B. - Byzantium and the Canube Frontier. A study of the relations between Byzantium, Hungary and the Balkans during the period of the Comneni.
4071554: URECH, E. - Lexikon christlicher Symbole.
151373: URESOVA, LIBUSE - European Clocks. An Illustrated History of Clocks and Watches.
150750: URIS, LEON - Exodus.
166240: URLINGS, CARLIJN [ED.]. - NUR voor dummies. Alles over de opbouw en het doel van de NUR. Handige stap voor stap vragenlijst.
130801: URMSON, J.O. - The Emotive Theory of Ethics.
4056809: URNER, H. - Der Pietismus.
154544: URQUHART, EMMA MAREE & GRIMM & ANDERSEN - Het Grote Vakantieluisterboek met DRAKENTEMMERS van Emma Maree Urquhart & DE BESTE SPROOKJES van Grimm & Andersen [6 CDs].
84590: URSINUS, ZACHARIAS - Het schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
48230: URSINUS, ZACHARIAS - Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Latijnse lessen van Zacharias Ursinus. Opgemaakt door David Pareus. Vertaald door Festus Hommius. Vervolgens overzien door Johannes Spiljardus en Joan van den Honert. Nu in het hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien door ds. J. van der Haar.
7469: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boeck der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaalt en met Tafelen &c. verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellen der Schriftuur-plaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt met Toe-eygeningen, ook met Schriftmatige overeenstemminge der Nederlandsche Geloofs-Formulieren, als mede met nog twee Registers &c. door Johannes Spiljardus. Derde Druk. Op nieuws oversien, doorgaans van veele onduitsche woorden gesuivert, en de duistere Spreekwysen opgeheldert en gestelt naar de klaarste en bevatbaarste manieren van spreeken, alles door vergelykingen met den Aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene Voorreede van Joan van den Honert.
7668: URSINUS, ZACHARIUS - Schat-Boek der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, Uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaakt van Dr. David Pareus, Vertaalt en met Tafelen &c. verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het stellen der Schriftuur-plaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt met Toe-eygeningen, ook met Schriftmatige overeenstemminge der Nederlandsche Geloofs-Formulieren, als mede met nog twee Registers &c. door Johannes Spiljardus. Derde Druk. Op nieuws oversien, doorgaans van veele onduitsche woorden gesuivert, en de duistere Spreekwysen opgeheldert en gestelt naar de klaarste en bevatbaarste manieren van spreeken, alles door vergelykingen met den Aanmerkingen voorsien. En nu van nieuws verrykt, met eene Voorreede van Joan van den Honert.
9678: URSINUS, ZACHARIAS/LAURENTIUS, JACOBUS - Het Schat-Boeck der Verklaringhen over de Catechismus der Christelicke Religie, Die in de Ghereformeerde Kercken ende Scholen van Hoogh- ende Neder-Duytsch-Landt gheleert wordt. Uyt de Latijnsche Verklaringen van den Hoogh-geleerden D. Zacharias Ursinus, Ende van anderen, die over dese Catechismus geschreven hebben, overgheset ende te samen ghestelt door Festus Hommius, Die daer by gedaen heeft voor elcke Sondagh korte Verklaringen bequamelick in Tafelen afghedeelt. Waer by gevoeght is een Belydenis-Predicatie, ghedaen door D. Jacobus Laurentius, die daer by ghedaen heeft de Symbola ofte Gheloofs-Formulieren vande vier eerste generale Synoden, mitsgaders het Symbolum van Athanasius by hem op het nieuws uyt het Griecx overgheset. In dese druck, zijn de aenghetogene Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinghe des Bybels verbetert.
150176: URUSSOV, PRINCE SERGE DMITRIYEVICH [HERMAN ROSENTHAL - ED. & TRANSL.]. - Memoirs of a Russian Governor. Prince Serge Dmitriyevich Urussov.
163141: USANDIZAGA, ARÁNZAZU & ANDREW MONNICKENDAM [EDS.]. - Dressing up for War. Transformations of Gender and Genre in the Discourse and Literature of War.
9923: (USSELINCX, WILLEM) - Korte Onderrichtinghe ende vermaeninge aen alle liefhebbers des Vaderlandts, om liberalijcken te teeckenen inde West-Indische Compagnie: In de vvelcke Kortelijck wort aenghewesen, de nootsaekelijckheyt, doenlijckheyt ende nutticheyt van de selve. Door een liefhebber des Vaderlandts inghestelt, ende tot ghemeyne onderrichtinghe in druck vervoordert.
9002: USSHER, JAMES - t Lichaem der Goddelycke Leere, of 't Begrijp ende het Wesen der Christelijcke Religie, Catechetische wijse voor-gestelt en verklaert, en door vragen ende antwoorden ordentlijck en eenvoudighlijck verhandelt. Over langh uyt verscheyden Autheuren vergadert, en by een ghebracht. Het welck uyt het Engels in onse nederlantse tale getrouwelick heeft overgeset Symeon Ruytingius. Hier achter is by-ghevoeght de Verborgentheydt der Menschwerdinghe van Godts Soone, door den selven Autheur.
103188: UTEN S.J., L. & ALFRED OST [ILLUSTR.]. - De litanie van Onze Lieve Vrouw. Huldealbum aan kunstschilder Alfred Ost en toondichter Arthur Meulemans bij hun zestigste verjaring 1884-1944 [In firm board box].
4300799: UTENHOVE, JAN - 25, 26 en 11 andere Psalmen door Jan Utenhove. Die men in de Duydtsche Ghemeynte te Londen was ghebruykende. Facsimile van de uitgave Embden 1557 en 1558. Met inleiding door Jan Luth.
4018656: UTKE, A.R. - Voor God spelen. De biologische toren van Babel.
142048: UTRECHT, LUUK - Rudi van Dantzig. A Controversial Idealist in Ballet.
4142569: N.N. (UTRECHT) - Geschiedenis der doopsgezinde gemeente te Utrecht. Voorwoord van H.B.Berghuijs.
4137041: N.N. (UTRECHT) - Levende monumenten. Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken. Onder red. van: Theo Kralt, Wietse Klukhuhn en Peter v.d. Ros.
161859: UTTENDÖRFER, O. - Alt-Herrnhut. Wirtschaftsgeschichte und Religionssoziologie Herrnhuts während seiner ersten zwanzig Jahre (1722-1742).
121817: UYTFANGHE, MARC VAN - Stylisation biblioque et condition humaine dans l'hagiographie mérovingienne [600-750].
141547: UYTTENBOOGAART, DR. D.L. [INTROD.]. - Catalogus der Bibliotheek van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging met supplementen I en II.
4014061: UYTTENDAELE, T. - Tien woorden gaan-de-weg. Bezinning en gebed bij de bergrede.
94905: UYTTERHOEVEN, H. - Louvain en cartes postales anciennes
142668: UYTVEN, R. VAN & J. COOPMAS [ET AL.]. - De Brabantse Stad. Vierde colloquium 29-30 maart 1974.
154519: UYTVEN, R. VAN [INTROD.]. - De Brabantse Stad.
158058: UZIELLI, G. & P. AMAT & S. FILIPPO - Mappamondi, Carte Nautice, Portolani. Ed altri monumenti cartographici specialmente Italiani dei seceli XIII - XVII.
155778: VAALS, J.J. VAN - High Resolution Molecular Beam Study of Alkali Cyanides.
131740: VAART, MR. DRS. F.J. VAN DER & PROF. DR. A.M. KOLDEWEIJ [EDS.] - De koorafsluiting in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
4018658: VAART SMIT, H.W.V.D. - Geboorte-filosofie. Geboorte-theologie. God en de schepping.
143021: VAARTJES, GÉ - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
156660: VACA, MIRIA DOLORES ROJAS [ED.]. - El Documento Maritimo-Mercantil en Cádiz [1550-1600]. Diplomática Notarial.
94376: VACANT, A. / MANGENOT, E. - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Deuxième Tirage. A-Czepanski (3 volumes)
89839: VACHA, BRIGITTE E.A. - Die Habsburger. Eine Europäische Familiengeschichte.
164551: VADEEN, J. [DICK ENGELSE - IULLUSTR.]. - De parel van koning Réputal. Oorspronkelijk Sprookje op rijm.
83428: VADER, JAN - Eenige brieven van den Eerwaarden Heer Jan Vader geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland
121537: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
81956: VADER, JAN - Eenige brieven van den Eerwaarden Heer Jan Vader geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland
101789: VAELE, PETRUS [AUGUSTUS WUIJTS - ED.]. - De seraphijnsche medecijn tegen de zielekkortsen dezer wereld.
4050055: VAESSEN, J.C. (RICOEUR, P.) - Tussen Schrift en preek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. (Diss.)
131162: VAHLAND, KIA - Sebastiano del Piombo. A Venetian in Rome.
121571: VAIDYA, C.V. - History of Mediaeval Hindu India [3vols. Compl.].
121597: VAILE, P.A. - New Zealand [Peeps at Many Lands. ].
101832: VAILLANT, CHRISTIAAN & DICK VALENTIJN & MAARTEN VAN DOORN & HENK ROSENBERG - Monumenten in het hart van Den Haag.
143198: VAJ, STEFANO - L'éléphant. Art, histoire, symbolisme.
4010719: VAJTA, VAN (HRSG.) - Evangelium als Geschichte. Identität und Wandel in der Weitergabe des Evangeliums.
4058189: VAJTA, VAN UND WEISSGERBER, H. (LUTHER, M.) - Das Bekenntnis im Leben der Kirche. Studien zur Lehrgrundlage und Bekenntnisbindung in den lutherischen Kirchen.
166488: VAKALOPOULOS, APOSTOLOS EUANGELOU - History of Macedonia 1354-1833.
163020: VAKSBERG, ARKADY - The Prosecutor and the Prey. Vyshinsky and the 1930s Moscow Show Trials.
155627: VALCHEVA, KRISTIANA - Met opgeheven hoofd. Een Bulgaarse verpleegster over haar acht jaar in een Libische gevangenis.
145746: VALDÉS, JORGE A. TAPIA - National Security, the Dual State and the Rule of the Exception. A Study on the Strategocratic Political System.
83349: VALEN, L.J. VAN E.A. - Huis in de branding, de geschiedenis van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
88322: VALEN, L.J. VAN - Die aan Zijn Naam gedenken Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.
51957: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus [Selina, gravin van Huntingdon]
93840: VALEN, L.J. VAN / KEMPENEERS, M.A. - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
82882: VALEN, L.J. VAN - Zijn akker was de wereld, George Whitefield en de 'Great Awakening'
90953: VALEN, L.J. VAN - Herauten van het kruis, leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine.
88485: VALEN, L.J. VAN - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
30537: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington (1745-1813)
95656: VALEN, L.J. VAN - Gasten en vreemdelingen, de wederwaardigheden van de pelgrimvaarders
131878: VALEN, L.J. VAN - Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Huntington [1745-1813]
54399: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
4138908: VALEN, L.J. VAN (WHITEFIELD, G.) - Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de 'Great Awakening'.
94674: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston een visser der mensen
4136896: VALEN, L.J. VAN (HUNTINGDON, S.) - Leven voor Jezus Christus. Selina, gravin van Huntingdon.
4143460: VALEN, L.J. VAN - De Heerlijkheid van Libanon. Wonderwerken in Wales.
157070: VALENTIJN, M. - Saxa Locuta Sunt 1901-1951. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen.
4072951: VALENTIJN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indien. (facsimile uitgave, gebonden in geitenleer). Met 241 prenten, op groot formaat, soms uitslaande dubbele platen of zelfs vierdubbele, en vele kaarten. Facsimile van de uitgave Dordrecht, Joannes van Braan, 1724.
152141: VALENTIN, JEAN-MARIE [ED.]. - Monarchus Poeta . Studien zum Leben und Werk Anton Ulrichs von Braunschweig-Lüneburg. Akten des Anton-Ulrich-Symposiums in Nancy.
130150: VALENTIN, VEIT - Geschichte der Deutschen Revolution 1848-1849 [2 Vols. Compl. Set]
4137180: VALENTIN, H. - Antisemitenspiegel. Der Antisemitismus. Geschichte, Kritik, Soziologie. Aus dem Schwedischen überstetzt von H.Hellwig.
4300717: VALENTIN, E. & F.HOFMANN (HRSG.) - Die evangelische Kirchenmusik. Handbuch für Studium und Praxis.
152163: VALENTINE, LUCIA N. - Ornament in Medieval Manuscripts. A Glossary.
83281: VALENTON, J.J.P. - De Psalmen (Complete Set)
151053: VALENTYN, FRANÇOIS - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, [5 Volumes in 8 Parts - Compl.].
47286: VALENTYN, FRANCOIS - Oud en Nieuw Oost-Indiën, Vervattende een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten &c. Deel I.
123356: VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS & PROF.DR. N.B. TENHAEFF & A. KOMTER-KUIPERS - EDS]. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aantekeningen door dr. P.J. Meertens, prof.dr. N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers.
123359: VALERIUS, ADRIAEN [DR. P.J. MEERTENS & PROF.DR. N.B. TENHAEFF & A. KOMTER-KUIPERS - EDS]. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Neder-landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den jare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, ......
89422: VALETON, J.J.P. - De Psalmen. (2 delen)
85173: VALETON, J.J.P. - Profeet contra profeet. Toespraak gehouden 28 september 1900 ter opening der academische lessen
84747: VALETON, J.J.P. - Het onze vader en andere overdenkingen
4004095: VALETON, J.J.P. - De Psalmen. 2e herziene druk door Th.Obbink.
165308: VALETTE, REGIS - Catalogue de la noblesse française [Les 15000 noms de la vraie noblesse française de Louis XVI à la fin du XXe siècle].
153402: VALIANI, LEO - The End of Austria - Hungary. The definitive account of the collapse of a great empire.
141615: VALK, J.P. DE & M. VAN FAASSEN [EDS.]. - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918 [2 Vols. Compl.].
142906: VALK, ARNO VAN DER - De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden.
85819: VALK, J.P. DE / M. VAN FAASSEN - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Tweede band: 1911-1918
102068: VALK, INEKE VAN DER - Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs Rijn & Lek 1945-1985.
101242: VALK, ARNO VAN DER - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
94783: VALK, M.H.A. VAN DER - Mozes' boeken in Egyptisch licht
154692: VALK, JEROEN DE - Chet Baker. Herinneringen aan een lyrisch trompettist.
110619: VALK, J.M.M. DE (ED.). - Nationale identiteit in Europees perspectief.
142251: VALK, J.M.M. DE (ED.) - Vernieuwing van het christelijk sociaal denken.
150545: VALK, J.P. DE 5037 - Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940.
155507: VALKEMA BLOUW, PAUL [ED.]. - Typographia Batava 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600 / A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541-1600 [2 Vols. Compl.].
123096: VALKENBERG, WILHELMUS G.B.M. - God en geweld.
150191: VALKENBERG, SEBASTIEN - Het laboratorium in je hoofd of hoe filosofen te werk gaan.
152536: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste.......Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953.
89496: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur. Vijftig ware oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. (Complete Set)
87447: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds. R. Kok eigenlijk...? Drieluik. I. Vóór de Tweede Wereldoorlog. II. In de Tweede Wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog.
88716: VALKENBURG, C.C. VAN E.A. - Men sagh Haerlem bestormen... Uitgegeven er gelegenheid van de herdenking van het Beleg van Haarlem 1573-1973 en de hieraan gewijde tentoonstelling van 19 april tot en met 17 juni 1973 in de Vleeshal, Vishal en de Hoofdwacht te Haarlem.
4139755: VALKENBURG, I.E. - Spirit in Finance. Laat je licht schijnen in de wereld van geld en materie.
83217: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur, vijftig ware oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog (deel 1)
83218: VALKENBURG, RIK - Gedreigd door 't vuur, ware oorlogsvehalen uit de Tweede Wereldoorlog (deel II)
54957: VALKENBURG, RIK - Wie was Ds. R. Kok eigenlijk...?. Drieluik. I. Vóór de Tweede Wereldoorlog. II. In de Tweede Wereldoorlog. III. Na de Tweede Wereldoorlog
110058: VALKENBURG, JHR. MR. C.C. VAN - Bevorderaars der wetenschap. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergaderingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1966-1978.
4017616: VALKENBURG, RIK - Het begon onder Synagogetijd.
4139831: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal. Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
91988: VALKENIER, FRANK - Tussentijds, fragmenten uit het niets
166263: VALKENIER, FRANK - Niet langer dan een uur. Selectie uit de gedichten.
110145: VALKHOFF, MR. J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse Rechtswetenschap van de XIXde eeuw.
4060710: VALKHOFF, Z. - Leven in een niet-bestaan. Beleving en betekenis van de joodse onderduik.
103928: VALLANCE, AYMER - The Art of William Morris.
100268: VALLEJO, MANUEL MONTERO - El Madrid medieval.
4065274: VALLET, O. - Dieua changé d`adresse. Propos d`un pharisien libéré.
4139210: VALMIKI, - The Ramayana. Abridged and Translated by Arshia Sattar.
104477: VALMY, MARCEL - "I Massoni. Lavorare la "" pietra grezza "" con martello, squadra, compasso."
163071: VALVEKENS, DR. P.EM. - De onbekende Keizer Karel V.
165715: VALYNSEELE, JOSEPH [FLORIOT DE LANGLE - FOREW.]. - Les Maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Leur famille et leur descendance.
165702: VALYNSEELE, JOSEPH [MARCEL DUNAN - FOREW.]. - Les princes et ducs du Premier Empire non maréchaux - leur famille et leur descendance.
156083: VANAUTGAERDEN, ALEXANDRE& JEAN-FRANÇOIS GILMONT [EDS.]. - Circuler et voyager ou les index à l'époque humaniste.
122539: VANAUTGAERDEN, ALEXANDRE& JEAN-FRANÇOIS GILMONT [EDS.]. - Offrir un livre ou les dédicaces à l'époque humaniste.
156769: VANCE, EUGENE - Mervelous Signals. Poetics and Sign Theory in the Middle Ages.
102351: VANCE SMITH, D. - Arts of Possession. The Middle English Household Imaginary.
30887: VANCE, NORMANN - The Victorians and Ancient Rome
4133700: VANCREVEL, L. (SAMENST.) - Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands.
151792: VANDAELE-NIJVELD, CHRISTINE & MARIA VANDAELE - Lintkant. Handleiding voor het maken van lintkant met 21 patronen [with Bobbin Lace Patterns].
103320: VANDAMME, DR. E. & L. WUYTS & J. VERVAET & Y. MOREL & DR. P. VANDENBROECK [ED.]. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650.
141346: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN - Van straffen gesproken. De bestraffing van zelfdoding in het oude Europa.
142751: VANDEKERCKHOVE, JAN RAFAËL - De libertijnse librettist. Een gesprek met Lorenzo Da Ponte, tekstdichter van W.A. Mozart.
53384: VANDENBERG, PHILIPP - Dal der Koningen. De avontuurlijke herontdekking van het oude Egypte
131894: VANDENBERG, PHILIPP - Das Tal. Auf den Spuren der Pharaonen.
4140482: VANDENBERG, PH. - De Orakels. Het mysterie van toekomstvoorspelling in de oudheid.
110184: VANDENBROUCKE, DIETER [PIET GRIJS - INTROD.]. - De geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 943 namen.
110185: VANDENBROUCKE, DIETER [PIET GRIJS - INTROD.]. - De geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 631 plaatsen.
154261: VANDENBULCKE, ANNE - Les chambres des comptes des Pays-Bas Espagnols. Histoire d'une institution et de son personnel au XVIIe siècle.
90608: VANDENGHOER, CARL - De rectorale rechtbank van de oude leuvense universiteit (1425-1797)
156623: VANDENGHOER, CARL - De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit [1425-1797].
130411: VANDENVEN, MARC & HENK VANSTAPPEN [EDS.] - Frans Baudouin. Rubens in Context. Selected Studies. Liber memorialis.
158143: VANDERAUWERA, RIA - Dutch Novels Translated into English. The Transformation of a 'Minority' Literature.
158059: VANDERHAM, PAUL - James Joyce and Censorship. The Trails of Ulysses.
154196: VANDERJAGT, ARJO & KLAAS VAN BERKEL [EDS.]. - The Book of Nature in Antiquity and the Middle Ages.
154197: VANDERJAGT, ARJO & KLAAS VAN BERKEL [EDS.]. - The Book of Nature in Early Modern and Modern History.
30715: VANDERKAM, JAMES C. - The book of Jubilees (Scriptores Aethiopici. Tomus 88)
30713: VANDERKAM, JAMES C. - The book of Jubilees. A critical tekst (Scriptores Aethiopici. Tomus 87)
102249: VANDERKINDERE, LÉON - Le Siècle des Artevelde. Études sur La Civilisation Morale et Politique de la Flandre & du Brabant.
166176: VANDERLINDEN, DR. JOHAN - Boulimie en eetbuien overwinnen. Een gids voor patIént, gezin en hulpverlener.
144626: VANDERMEULEN, H. [INTROD.]. - Walthère Damery 1614-1678.
101135: VANDERSLEYEN, CLAUDE [ED. - ET AL.]. - Das alten Ägypten.
104318: VANDERSMISSEN, HANS & SIEP ZEEMAN & KEES BRINKMAN - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
104855: VANDERSMISSEN, HANS & JAN DEN HENGST - Het woelige water. Watermanagement in Nederland.
166871: VANDERSTRAETEN, MARGOT [STEPHAN VANFLETEREN - PHOTOGR.]. - Schrijvers gaan niet dood.
4048998: VANDERVELDE, G. - Original Sin. Two Major Trends in Contemporary Roman Catholic Reinterpretation.
88886: VANDERVELDEN, J. - Staat en recht bij Vondel
101761: VANDERVOORT, JAN - Nostradamus. De grootste ziener aller tijden. Een introductie tot zijn leven, werk en profetien [Met alle katrijnen van de profetieën].
152922: VANDEVOORDE, HANS - De Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie.
145944: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Geschiedenis van de farmacie in België. Met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie.
140013: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Gedenkboek 150 jaar KAVA. Geschiedenis van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen.
105244: VANDEWIELE, DR. APR. L.J. - Geschiedenis van de farmacie in België. Met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de farmacie.
4140077: VANERMEN, S. - De ontkenning van de jodenuitroeiing. Het negationisme en de invloed ervan op extreem-rechts in België.
142710: VANGASSEN, DR. H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
130655: VANHAECKE, FRANK [ED.] - Feitorias. Kunst in Portugal ten tijde van de Grote Ontdekkingen [einde 14de eeuw tot 1548]
4067859: VANHEESWIJCK, G. - Tussen afbraak en opbouw. Christendom in een postmoderne tijd. Moeilijkheden en mogelijkheden.
130645: VANHOUTRYVE, ANDRÉ [RIK DEMEYER, RIK & FILIP DEMEYER - EDS.] - Jan Breydel en Pieter de Coninc. Brugse Beelden. Geschiedenis van standbeelden en andere memorabilia te Brugge.
121351: VANHOUTRYVE, ANDRE - De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische schets XIIIe Eeuw - 1872.
4137051: VANIER, J. - Drawn into the Mystery of Jesus through the Gospel of John.
4139186: VANKATARAMANAN, S. (SANKARACHARYA) - Select Works of Sri Sankaracharya. Sanskrit Text and English Translation.
101707: VANLANDSCHOOT, ROMAIN - Albrecht Rodenbach. Biografie.
151786: VANN, DAVID - Caribou Island. A Novel.
4052922: VANN, G. - Der Lebensraum. Studien zur christlichen Symbolik.
101243: VANNESTE, OLIVIER & JULIEN THEYS & MICHIEL ZWAENEPOEL [EDS.]. - Het arrondissement Brugge. Een regionaal-ekonomische studie.
4062501: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M.v.Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B.Biermann.
4032496: VANNOY, J.R. - Covenant Renewal at Gilgal. A Study of I Samuel 11:14 - 12:25. (Diss.)
4066561: VANOENE, W.W.J. - Inheritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in Historical Perspective.
165788: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk.
146039: VANSCHOONBEEK, RUDY [ED. - ET AL.]. - Tunesië.
4136612: VANSINA, F. - Godsdienstfilosofie. Oude symbolen en nieuwe mythen.
4137990: VANSINA, F. - Godsdienstfilosofie. Aanwezigheid en afwezigheid van God.
141329: VANSITTART, PETER - John Paul Jones. A Restless Spirit.
141852: VANSTIPHOUT, H.L.J. & K. JONGELING & F. LEEMHUIS & G.J. REININK [EDS]. - Scripta signa vocis. Studies about Scripts, Scriptures, Scribes and Languages in the Near East, presented to J.H. Hospers by his Pupils, Colleagues and Friends.
155720: VANSTIPHOUT, HERMAN [ED.]. - Eduba. Schrijven en lezen in Sumer. Een bloemlezing van literaire teksten uit de scholen van Sumer.
4140410: VANSTIPHOUT, H. - Eduba. Hoe men leerde schrijven en lezen in het Oude Babylonië. Bloemlezing van literaire teksten uit de scholen van Sumer.
166290: VANSUMMEREN, P. [H.B. COOLS - FOREW.]. - Bedevaartvaantjes uit de provincies Antwerpen en Limburg.
166279: VANSUMMEREN, PATRICIA [ & KATHARINA ENGELS & FRANÇOISE THERRY & BART HUYSMANS - PHOTOGR.]. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskunde Museum Antwerpen.
140745: VANSUMMEREN, PATRICIA - Dream World of Dolls. From the Collection of the Museum of Folklore Antwerp.
130609: VANTHOOR, WIM - De Nederlandsche Bank 1814-1998. Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
151268: VANTHOOR, DR. W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
4300720: VANTOURA, S.H. - La musique de la Bible révélée. Une notation millénaire décryptée.
123184: VANVINCKENROYE, W. - Tongeren Romeinse stad.
121069: VANVUGT, EWALD - Eeuwige liefde. Een reisgids voor hemelvaarders.
30653: VANVUGT, EWALD - Roodgoed. Het Europees Museum van Overzee Gestolen Schatten - met de monumenten voor de dieven
143089: VANWELKENHUYZEN, JEAN - Les Universités Belges sous l'occupation Allemande [1940-1944].
104923: VANWIJNGAERDEN, FRANS & JEAN MARIE DUVOSQUEL & JOSETTE MÉLARD & LIEVE VIAENE AWOUTERS - Liber amicorum Herman Liebaers [2 Vols. Compl.].
158144: VANWIJNGAERDEN, FRANS & JEAN MARIE DUVOSQUEL & JOSETTE MÉLARD & LIEVE VIAENE AWOUTERS - Liber amicorum Herman Liebaers.
146051: VANYSACKER, DRIES - Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van een stadsbevolking, 16de - 17de eeuw.
167059: VARANINI GIORGIO & LUIGI BANFI & ANNA CERUTI BURGIO [& GIULIO CATTIN] - Laude cortonesi dal secolo XIII al XV [Volume 1* & 1 ** = 2 Vols.].
4063661: VARDY, PETER - Het raadsel van God.
110900: VARENDONCK, J. - Over esthetische symboliek.
142963: VARENIUS, BERNHARDUS [BERNARD VAREN] ERNST-CHRISTIAN VOLKMANN [TRANSL.]. & LYDIA BRÜLL - - Beschreibung des Japanischen Reiches [Descriptio regni Japoniae - Amsterdam 1649].
164921: VARENNES, JEAN-CHARLES - Anne de Bourbon. Roi de France.
164919: VARENNES, JEAN-CHARLES - Les Bourbon Busset.
165759: VARESE, FEDERICO - De Russische maffia.
91081: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1999, 45/2.
89352: VARIOUS AUTHORS - La France Protestante. (6 volumes in 10 bindings)
91047: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1982, XXVIII 3-4.
91070: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1994, 40/1.
91069: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1993, XXXIX 2.
91059: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1988, XXXIV 2.
91048: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1983, XXIX 1-2.
91049: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1983, XXIX 3-4.
91050: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1984, XXX 1-2.
91051: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1984, XXX 3-4.
91052: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1985, XXXI 3-4.
91053: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1985, XXXI 1-2.
91054: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1986, XXXII 1-2.
91055: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1986, XXXII 3-4.
91056: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1987, XXXIII 1.
91057: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1987, XXXIII 2.
91058: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1988, XXXIV 1.
91060: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1989, XXXV 1.
91061: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1989, XXXV 2.
91062: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1990, XXXVI 1.
91063: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1990, XXXVI 2.
91064: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1991, XXXVII 1.
91065: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1991, XXXVII 2.
91066: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1992, XXXVIII 1.
91067: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1992, XXXVIII 2.
91068: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1993, XXXIX 1.
91082: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2000, 46/1.
91083: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2000, 46/2.
91084: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2001, 47/1.
91085: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2001, 47/2.
91086: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2002, 48/1.
91087: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2002, 48/2.
91088: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 2003, 49/1.
91071: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1994, 40/2.
91072: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1995, 41/1.
91073: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1995, 41/2.
91074: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1996, 42/1.
91075: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1996, 42/2.
91076: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1997, 43/1.
91077: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1997, 43/2.
91078: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1998, 44/1.
91079: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1998, 44/2.
91080: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1999, 45/1.
89358: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 à 1955. Deuxième fascicule. Belgique - Suède - Norvège - Danemark - Irlande - États-Unis D'Amérique.
89359: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Troisième fascicule. Italie - Espagne - Portugal.
89360: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Quatrième fascicule. France - Angleterre - Suisse. Série publiée avec l'aide financière de l'UNESCO.
89361: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955. Cinquième fascicule. Pologne - Hongrie - Tchécoslovaquie - Finlande. Série publiée sur la recommandation du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines avec le concours financier de l'Unesco.
91046: VARIOUS AUTHORS - Revue des Études Augustiniennes. 1982, XXVIII 1-2.
54014: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXIX (1983)
54016: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXV (1979)
54017: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVIII (1982)
54018: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVII (1981)
54019: VARIOUS AUTHORS - Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français. Tome CXXVVI (1980)
93132: VARIOUS AUTHORS - Lempertz. Katalog. 19. Jahrhundert, 19th century. 17. November 2012. Köln. Lempertz Auktion 1000
93136: VARIOUS AUTHORS - Subterranean Lisbon. Museu Nacional de Arqueologia
161843: VARLEY, DOUGLAS H. - A Bibliography of Italian Colonisation in Africa with a Selection of Abyssinia.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29