Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4133223: SUTARNO (KUYPER, A.) - Het Kuyperiaanse model van een christelijke politieke organisatie. Een onderzoek naar zijn doelmatigheid als middel om het politiek-staatkundige leven vanuit het christelijk geloof te beïnvloeden. (Diss.)
156858: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press. An Informal History.
88969: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press. An informal history.
154133: SUTEDJA-LIEM, MAYA [TRANSL. & ED.]. [HENK MAIER - INTROD.]. - De njai moeder van alle volken. 'De roos uit Tjikembang' en andere verhalen.
143776: SUTHERLAND, N.M. - The Huguenot Struggle for Recognition.
100360: SUTHERLAND, DONALD G. - Revolutie en contra revolutie. Frankrijk 1789-1815.
157567: SUTHERLAND, J.A. - Fiction and the Fiction Industry.
157568: SUTHERLAND, JOHN - Bestsellers. Popular fiction of the 1970s.
104147: SÜTÖ, WILMA & BAS HEIJNE [EDS.]. - Exorcism. Aesthetic Terrorism. Licht ontvlambare temperamenten in de hedendaagse kunst / Fiery temperaments in contemporary art.
130336: SUTO, ISAO [TSUNEICHI MIYAMOTO - INTROD.] - The Festival at Nishiure / Nishiure no matsuri.
101537: SUTORIUS, JAN E.M. - Chemotherapie bij gonorrhoe.
84193: SUTORIUS, ANNA - Een Vroolijke Partij. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Pol Dom
102410: SUTTER-FICHTNER, PAULA - Ferdinand I. Wider Türkennot und Glaubensspaltung.
153122: SUTTERLAND, H. & J.H. PONTIER - Geschiedenis der bouwkunst [2 Vols. Compl.].
165967: SUTTNER, IMMANUEL [ED.]. - Cutting Through the Mountain. Interviews with South African Jewish Activists.
154368: SUTTON, DENYS - Degas. Life and Work.
103240: SUTTON, PETER C. [MARJORIE E. WIESEMAN & DAVID FREEDBERG & JEFFREY M. MULLER [EDS. - ET AL.]. - The Age of Rubens.
151062: SUTTON, PETER C. - Dutch & Flemish Seventeenth-Century Paintings. The Harold Samuel Collection.
102492: SUTTON, PETER - Pieter de Hooch. Complete Edition [In Slipcase].
5643: SUTTON, CHRISTOFFEL - Disce Vivere, dat is, Leert Leven ofte Het Leven Christi tot navolginge voorgestelt. Uyt het Engelsch vertaelt door Bernardus Keppel.
5642: SUTTON, CHRISTOFFEL - Disce Mori, ofte Leert Sterven.
4143262: SUURMOND, J.J. (NIGHTINGALE, F.) - De spiritualiteit van Florence Nightingale.
4040144: SUURMOND, P.B. - God is machtig - maar hoe?. Relaas van een Godservaring.
4001797: SUURMOND, P.B. - Waar is uw God?. Vragen rond Gods aanwezigheid in het lijden.
150716: SUVOROV, VIKTOR - Inside the Soviet Army.
88019: SUYLING, J.PH. (OPGEDRAGEN AAN) - Wegens zijn bijzondere verdienste opgedragen aan Prof. Mr. J. Ph. Suyling door de indologische faculteit te Utrecht
143390: SUZUKI, TAKASHI & TSUYOSHI MUKAI [EDS.]. - Arthurian and Other Studies. Presented to Shunichi Noguchi.
150680: SVACHA, ROSTISLAV [ED.]. - The Czech Avant-Garde Architecture and Design of the 1920s and 30s. Devetsil.
152443: SVEVO, ITALO - Autobiografisch profiel.
166048: SVEVO, ITALO - Een leven.
101098: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
162125: SWAAB, TAMARA Y. - The Functional Locus of Comprehension Deficits in Aphasia: An Electrophysiological Approach.
53345: SWAAB-BARNEVELD, JOHANNA THEODORA - Information Processing in a Child Psychiatric Population. Informatieverwerking in een Kinderpsychiatrische Populatie (met een samenvatting in het Nederlands)
91750: SWAAN-KOOPMAN, C. - Vleugels boven Afrika
104854: SWAAN, WIM - The Gothic Cathedral. With an historical introduction ' The Cathedral in Medieval Society' by Christopher Brooke.
104195: SWAAN, WIM - Glorie der Gotiek. Kunst en Architectuur van 1350 tot de Renaissance.
4074709: SWAAN, WIM - The Gothic Cathedral. With historical introduction `The cathedral in Medieval Society` by Chr.Brooke.
150650: SWAAY, IR. H. VAN - Twintig jaar airconditioning. N.V. Gebr. Van Swaay 1934-1954.
5757: SWAEF, JOANNES DE - De Geestelycke Queeckerye van de Jonge Planten des Heeren, opdatse mochten werden Boomen der Gerechtigheydt, ten pryse des Alderhooghsten, cieraad van syne Voorhoven, ende der Planten behoudinge. Ofte Tractaet van de Christelycke Opvoedinghe der Kinderen, Uyt den Woorde Godes ter nedergestelt. De Tweede Druk, Vermeerderd met eene Voorreden ter aanpryzing van eene Godvruchtige Opvoedinge der Kinderen, en bygevoegde Aantekeningen door Jacobus Willemsen.
110685: SWAEN, MICHIEL DE - De gekroonde laars. Een vastenavondspel.
4007045: SWAGERMAN, P. - Ratio en Revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren iin de theologie of in de filosofie van 1650 tot 1750. (Diss.)
4300358: N.N. (SWAHILI) - 7 books about the Swahili. J.De Vere Allen: Swahili Origins. 1993,272 pp. - A.Biersteker: Masomo ya Kisasa. 1990, 474 pp. - J.Middleton: The World of the Swahili. 1992, 254 pp. - W.Whiteley: Swahili. 1969, 150 pp. - Standard English-Swahili and Swahili-English dictionary - Ashton: Swahili Grammar
4073548: SWAIM, G.G. - A Grammar of the Akkadian Tablets Found at Ugarit. (Diss.) (Copy of Microfilm)
164680: SWAIN, GEOFFREY & NIGEL SWAIN - Eastern Europe since 1945.
46906: SWAIN, STORM - Trauma and Transformation at Ground Zero. A Pastoral Theology
157864: SWAN, BRADFORD F. - Gregory Dexter of London and New England 1610-1700.
131504: SWAN, BRADFORD F. [COLIN CLAIR - ED.] - The Caribbean Area. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
143562: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee.
100134: SWANENBERG, COR & NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.]. - Beroepen op z'n Brabants.
164930: SWANENBERG, COR & NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.]. - Krèk wè'k wó [Net wat ik wilde]. Blomleezing öt men mengelmoes van meierijse möpkes èn Brabantse bakke, die j krèk nog kosse.
131578: SWANSON, H.N. [ELMORE LEONARD - INTROD.] - Sprinkled with Ruby Dust. A Literary and Hollywood Memoir.
160869: SWANSON, A. & E. TÖRNQVIST [EDS.]. - Europe - The Nordic Countries.
4037034: SWANSON, A. - Tussen weten en geloven. Een speurtocht naar samenhang.
61179: SWART, W. - De Invloed van den Griekschen Geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job
122320: SWART, DR. K.W. - Sale of Offices in the Seventeenth Century.
122012: SWART, DR. K.W. - Sale of Offices in the 17th Century.
89749: SWART, SIEBE - Panorama Nederland
91961: SWART, LOET - De articulatie van de mysieke omvorming in 'Die geestelike Brulocht' van Jan van Ruusbroec
110725: SWARTH, HÉLÈNE - Verzen.
155118: SWARTH, HÉLÈNE - Natuurpoëzie.
164795: SWATCH WATCHES - Swatch yourself.
152177: SWEARINGEN, WILL D. - Moroccan Mirages. Agrarian Dreams and Deceptions 1912-1986.
4300386: SWEENEY, ROBERT DALE(STATIUS) - Prolegomena to an Edition of the Acholia to Statius.
154477: SWEENS, DR. J.C.M. & H. HIKSPOORS [FOREW.]. - Verslag Gemeente Helmond over de jaren 1941 tot en met 1954.
103964: SWEENY, MICHAEL S. [DAVID HALBERSTAM - FOREW.]. - From the Front: The Story of War. Featuring Correspondents' Chronicles.
103264: SWEETMAN, BILL & BILL GUNSTON - Soviet Air Power. An illustrated encyclopedia of the Warsaw Pact Air Forces today.
85748: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen (2 delen)
121101: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Volume 1: 1820 - 1900.
4015155: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. I.1820-1900. II.1900-1970.
4024536: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali.
4133491: SWELLENGREBEL, J.L. - Korawacrama. Een oud-javaansch proza-geschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. (Diss.)
155063: SWENS, JOB [ED. - ET AL.]. - Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt.
166756: SWERON, GUIDO - Voeren.
84354: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek according to the Septuagint (Vol. III)
84353: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek according to the Septuagint (Vol. II)
84475: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek acoording to the Septuaging (Vol. I.)
4143469: SWETE, H.B. - Commentary on Mark. The Greek Text with Introduction, Notes and Indexes.
123442: SWETSCHINSKI, DANIEL [ET AL.]. - Orphan Objects. Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam.
4069161: SWETSCHINSKI, D.M. - Orphan Objects. Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum, Amsterdam. In collaboration with J.M.Cohen and S.Hartog.
144354: SWETZ, FRANK J. & K.I. KAO - Was Pythagoras Chinese ? An Examination of Right Triangle Theory in Ancient China.
90207: SWIERS, ROBERT JAN - Tussendijks. Natuur in Zeeuwse polders.
90208: SWIERS, ROBBERT JAN - Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren.
4075095: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
88558: SWIERSTRA, N.TJ. E.A. - Enkhuizen 1572
145491: SWIFT, ELLEN - Roman Dress Accessories.
100741: SWIFT, VIVIAN - Le Road Trip. A Traveler's Journal of Love and France.
104389: SWIGCHEM, DR. C.A. VAN & JHR. G. PLOOS VAN AMSTEL - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576.
85209: SWIGCHEM, C.A. VAN / G. PLOOS VAN AMSTEL - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576
88906: SWIGCHEM, CORNELIS ALBERTUS VAN - Abraham van der Hart 1747-1820. Architect Stadsbouwmeester van Amsterdam. (With a summary in English)
4032131: SWIGCHEN (E.A.) C.A.VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
131698: SWILLENS, P.T.A. - Jacob van Campen. Schilder en Bouwmeester 1595-1657.
90916: SWIMBERGHE, PIET / VERLINDE, JAN - Interiors, Country & City
122651: SWINARSKI, MARIAN & LEON CHROSCICKI - Marques de la porcelaine européenne et de la céramique polonaise / Znaki Porcelany Europejskiej i Polskiej Ceramiki.
143848: SWINBURNE, RICHARD - The Coherence of Theism.
122921: SWINBURNE, RICHARD - Revelation. From Metaphor to Analogy.
101433: SWINDELL, LARRY - The Last Hero. A Biography of Gary Cooper.
153769: SWINDELLS, PHILIP - Watervallen en fonteinen.
4139517: SWINDOLL, CH.R. - David. Een man van passie & bestemming.
91672: SWINKELS, CAREL - De Sieraden
167237: SWINKWLS, KOOS & A.C.H. COONEN [EDS. - ET AL.]. - Veltum. De geschiedenis van een Venrayse wijk.
100576: SWINNEN, JOHAN & LUC DENEILIN - Raoul Servais. The Wizard of Ostend. Commitment - Challenge - Recognition / Le magicien d'Ostende. Engagement - Défi - Reconnaissance / De Tovenaar van Oostende. Engagement - Uitdaging - Erkenning.
166843: SWINNERTON, FRANK - Background with Chorus. A Footnote to Changes in English Literary Fashion Between 1901 and 1917.
157237: SWINNERTON, FRANK [JOHN BAKER - INTROD.]. - The Bookman's London.
145267: SWINNERTON, FRANK [JOHN BAKER - INTROD.]. - Swinnerton. An Autobiography.
53074: SWIRIDORF, PAUL - Porträts aus dem politischen Deutschland
89912: SWISHER, CLARICE - Understanding The Canterbury Tales. Understanding great literature.
154044: SWITYNK-VERDOORN, AGNA - Switynk's Familiejournaal 1906-2006.
54856: SWÜSTE, GERARD / WOLTHUIS, MIRJAM - Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging
4930: SWYGHUISEN, CORNELIS HERMANNUS - Paulus Bekering en Roeping tot het Apostel-Ampt enz. Uit Hand. IX. 1-30. en XXVI. 16-18. vergel. Met XXII. 9-16. en andere Keur-Stoffen uit de Heylige Schrift in Verscheidene Kerk-Redenen geopent en voorgestelt. Met een Lyk-rede over den Auteur door Bernardus Wynoldus Budde.
4141351: SYBESMA, CHR. - De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Over mens, wetenschap en werkelijkheid.
166957: SYBESMA, RINT - Syntaxis. Een generatieve inleiding.
122089: SYDENHAM, M.J. - The Girondins.
155277: SYDOW, JÜRGEN & EDMUND MIKKERS & ANNE-BARB HERTKORN [TEXTS] & FRANZ-KARL FREIHERR VAN LINDEN & G.C.M. BECKING [PHOTOGR.]. - Die Zisterzienser in Europa [In Slipcase].
110458: SYDOW, ECKART VON - Form und Symbol. Grundkräfte der bildenden Kunst.
9749: SYKES, ARTHUR ASHLEY - A Paraphrase and Notes upon the Epistle to the Hebrews.
142489: SYKES, CHRISTOPHER - Evelyn Waugh. A Biography.
46618: SYKES, STEPHEN/HOLMES, DEREK (ED.) - New Studies in Theology 1
103874: SYKOROVA, DR. LIBUSE - Gauguin Woodcuts.
5435: SYLVEIRA, JOANNIS - Commentariorum in Apocalypsim B. Joannis Apostoli. Tomus I. WITH: R.P.D.F. Joannis da Sylveira Olyssp. Carmelitae, Regularis Observantiae, Sacrae Theologiae Primarii Lectoris Jubilati. Commentariorum in Apocalypsim B. Joannis Apostoli, Tomus Secundus, Complectend à Capite duodecimo usque ad finem ipsius Apocalypseos. In quo multa tractantur de Sacrosancta Eucharistia: de Beatissima Virgine Maria, ac duodecim Apostolis. Cum Indice quadruplici, Primo Capitum & Quaestionum, Secundo Locorum sacrae Scripturae, Tertio Concionum, Quarto denique Rerum memorabilium. Editio Secunda ab Auctore Recognita.
144116: SYMMONS, SARAH - Goya.
161267: SYMONDS, WILLIAM - Virginia. A Sermon Preached at White Chapel. London 1609.
9660: SYMONDS, JOSEPH - De Staat, en Geneezing van een Verlaten Ziel in 't Engelsch beschreven. En vertaalt door Jacobus Koelman. Met een breede Brief aan de Gemeinte van Sluys, tot grondige vaststelling van de staat der gener, die Christus in Geloof omhelsen.
144996: SYMONS, JULIAN &TOM ADAMS [ILLUSTR.]. - Beroemde Detectives. Zeven onthullende Onderzoeken.
132101: SYNGHEL, G.A.M. VAN - Bronnen voor de criminaliteit en stafrechtspleging vanaf 1811 tot heden [Broncommentaren 7]
132100: SYNGHEL, G.A.M. VAN [ED. - ET AL.] - Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw [Broncommentaren 6]
132102: SYNGHEL, G.A.M. VAN & KEES CAMFFERMAN & BOB R.C.J. VAN DEN BRAND - Jaarverslagen van nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005 [Broncommentaren 8]
86162: SYPERDA, E. - Sibylle van Griethuysen en haar damster. Jaren - 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam
84237: SYPERDA, E. - Jamsweer en zijn kerkelijk verleden
164945: SYPESTEYN, JHR. C.A. VAN - Voltaire, Saint-German, Cagliostro, Mirabeau in Nederland. Historische herinneringen uit de achttiende eeuw.
4062773: SYRIËR. EFREM DE - Uitleg van het boek Genesis. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A.G.P.Janson en L.Van Rompay. (Christelijke Bronnen 5)
95377: SYSLING, HERMAN - Techiyyat Ha-Metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse Targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in de klassieke rabbijnse bronnen
53001: SZABLOWSKI, JERZY - De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van koning Sigismund II Augustus Jagello
105007: SZABLOWSKI, JERZY [ED.]. - The Flemish Tapestries at Wawel Castle in Cracow. Treasures of King Sigismund Augustus Jagiello [In Slipcase]. .
155100: SZABO, EVA - Hungarian Practical Dictionary. Hungarian - English & English - Hungarian.
122354: SZAMUELY, TIBOR [ROBERT CONQUEST [ ED. & INTROD.]. - The Russian Tradition.
122419: SZASZ, THOMAS S. [ED.]. - The Age of Madness. The History of Involontary Mental Hospitalization Presented in Selected Texts.
144006: SZÉKELY, L. [COCK VAN WIJNGAARD - INTROD. & MADELON SZÉKELY-LULOFS - TRANSL.]. - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven.
61366: SZEKERES, A. - De structuur van Emil Brunners Theologie
4007050: SZEKERES, A. - Heil en elan. (Een bundel opstellen, o.m. over K. Barth en Teilhard de Chardin).
103988: SZENASSY, ISTVAN L. [ED.]. - Maastrichts zilver.
90392: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr.763 édition critique
155489: SZIRTES, GEORGE - Exercise of Power. The Art of Ana Maria Pacheco.
92472: SZÖVÉRFFY, JOSEF - Die Annalen der Lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. I. Die lateinischen Hymnen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. II. Die lateinischen Hymnen vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zum Ausgang des Mittelalters (2 volumes
151327: SZULC-KRZYZANOWSKI, MICHEL & MICHIEL VAN KWMPEN - De woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst.
95782: SZYLKARSKI, WLADIMIR A.O. - Ostkirchliche Studien (5 volumes)
153863: SZYMBORSKA, WISLAWA [GERARD RASCH - TRANSL. & AFTERW.]. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
155619: SZYMBORSKA, WISLAWA [GERARD RASCH - TRANSL. & AFTERW.]. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
4135637: SZYMBORSKA, W. - Einde en begin. Gedichten 1957-1997. Uit het Pools vertaald door Gerard Rasch.
131382: TAAL, DR. G. - Liberalen & Radicalen in Nederland 1872-1901.
163085: TABACCO - World Tabacco Congress Amsterdam 1951 [41 Issues in 2 Portfolios].
164819: TABAK, FARUK - The Waining of the Mediterranean 1550-1870. A Geohistorical Approach.
155053: TABAK, THIALDA - En men zal u een nieuwe naam geven. Vijf vergeten oorlogsslachtoffers van de Rijksuniversiteit Groningen.
4052285: TABORDA, F. - Sakramente: Praxis und Fest. (BThB)
53453: TABOUIS, G.-R. - Le pharaon Tout Ank Amon, sa vie et son temps. Avec 16 planches hors texte et 17 figures
161759: TACITE - Oeuvres complètes. Textes traduits, présentés et annotés par Pierre Grimal.
153479: TACITUS [ PUBLIUS CORNELIUS TACITUS] [HENRY FURNEAUX - ED.]. - The Annals of Tacitus [Annalum ab excessu divi Augusti libri] [2 Vols. Compl.].
122945: TACITUS [ PUBLIUS CORNELIUS TACITUS] [& CARL HOFFMANN - ED.]. - Annalen - Historien - Dialog.
156369: TACK, GUIDO & ANTON ERVYNCK & GUNTHER VAN BOST [EDS.]. - De monnik-manager. Abt De Loose in zijn abdij t'Ename.
153541: TACKE, VERONIKA - Rationalitätsverlust im Organisationswandel. Von den Waschküchen der Farbenfabriken zur informatisierten Chemieindustrie.
160251: TADDEY, GERHARD [ED.]. - Lexikon der deutschen Geschichte. Personen-Ereignisse-Institutionen. Von der Zeitwende bis zum Ausgang des 2. Weltkrieges.
146293: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - De geschiedenis van Egypte.
110878: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - De piramiden van Egypte.
121471: TADEMA-SPORRY, BOB. - Arabische parels en Syrische feesten. Vreemde ervaringen in het midden oosten.
145141: TADEMA-SPORRY, BOB [& PROF. P.J. SIJPESTEIJN & AUKE A. TADEMA] - Brieven uit het Oude Egypte. Dagboek van Kydon.
163180: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - Egyptische mummies en hun geheimen.
163181: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - Piramide en Farao.
162175: TADEMA, AUKE A. & BOB TADEMA SPORRY - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
151631: TADEMA SPORRY, BOB - Het wereldrijk der farao's. Piradiden - Mummies - Graven - Tempels - Obelisken - Toetanchamon - Cleopatra.
102466: TADEMA SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA [ILLUSTR.]. - De sleutel van de Nijl. De tempels van Luxor en Karnak.
4051061: TADEMA SPORRY, B. - De geschiedenis van China.
122647: TAELEN, FÉLIX VANDER - Les Pays-Bas dans les temps anciens. La Belgique-L'inquisition.
122311: TAEYMANS, J.J.M. - De Naturalis Historia van C. Plinius Secundus Maior als bron voor de economische geschiedenis van de Romeinse Koningstijd en de Republiek.
91636: TAEYMANS, P.I.J. - Van haevesate tot gouden huis
153838: TAFFIJN, PIETER - Bomen. Veertig jaar D66 in Drenthe.
88380: TAFFIN, JEAN / EXALTO, K. - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en Ingeleid door drs. K. Exalto.
10140: TAFFIN, JEAN/ESPINE, JEAN DE L' - De Boetveerdicheyt des levens, Vervaet in vier boecke door Jan Taffin. Ende getrouwelijken verduyts, door Johannes Crucius. Den sevenden druck by den Oversetter selfs gecorrigeert. Met noch een troostelijc Boecxken vande ware Mercktekenen der kinderen Gods, door den selven Jan Taffin. WAARBIJ: Een cort ende schoone Onderwijsinghe, Inhoudende ghewisse vertroostinghen in allerhande beswaernissen ende ancxt der Conscientien. Genomen ende ghetrocken uyt de Boecken van Jan de l'Estpine. WAARBIJ: De Merck-Teeckenen der Kinderen Gods, ende de vertroostingen in hare verdruckingen. Een seer troostelick Boecxken. Door Jan Taffin. Uit de Fransche Tale in de Nederlandtsche ghetrouwelijck overgheset. Van nieus overghesien, ende in vele plaetsen verbetert. Met een ghesang, vervattende de ghehelle materie, door Jacobus Viverius Medicijn.
7990: TAFFIN, JEAN/PHAENIUS, MATTHIAS - Von Buss und Besserung des Lebens, In vier Büchern verfasst. Alls I. Welches die gemeine thorheiten und hauptsünden seyen so an wahrer Buss hindern. II. Welches die fürnemsten hauptstück der gotseligkeit und tugenden seyen, darinnen man sich zu bessern. III. Wer sich bessern solle, und was ein jeder vermög seines ampts und stands, hierbey zu thun schuldig sey. IV. Was für vrsachen zu solcher besserung bewegen sollen. Auss Herrn Johann Taffins Franssösischem Tractat trewlich ubergesetzt und verteutscht durch Matthiam Phaenium. WITH: Kenzeichen der wahren Kinder Gottes. Auch deren trost in ihrer beängstigung und trübsal. Durch H. Johann Taffin in Franssösischer Sprach beschrieben. Jetzt aber auf anhalten guthertziger Christen ins Hochteutsch ubergesetzt.
101755: TAFUR, JORGE CHAVEZ - Sustaining innovations: schools, institutions and linkages in the Cuzco region, Peru.
121369: TAGAGE, S. - "' Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap "" in het kanton Venlo 1794-1800 [in Publications Volume CX - 1974]."
143760: TAGLIOLINI, ALESSANDRO - Storia del giardino italiano. Gli artisti l'invenzione, le forme dall'antichita al XIX secolo. Con XLIV tavole fuori testo.
4070775: TAGORE, R. - Een testament.
4276046: TAGORE, RABINDRANATH - (5 books). Wings of Death - The Heart of God - I Won't let you go - A Tagore Testament - E.Rhys: Rabindranath tagore. A biographical sturdy.
153461: TAHAN, ILANA - Hebrew Manuscripts. The Power of Script and Image.
150723: TAHERI, AMIR - Crescent in a Red Sky. The Future of Islam in the Soviet Union.
154072: TAHITU, BERT [ED.]. - Van Afgekêr tot Wowi. Twee woordenlijsten Moluks Maleis uit de negentiende eeuw.
4135493: TAHZIB, BAHIYYIH G. - Freedom of Religion or Belief. Ensuring Effective International Legal Protection. (Diss.)
60722: TAIK. G.H. - Aan hun vruchten zult gij hen kennen (Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus)
150668: TAILLANDIER, YVON - Claude Monet.
110669: TAILLEMITE, ETIENNE - Onbekende zeeën.
90919: TAIT, HUGH - Seven thousand years of jewellery.
90035: TAK, W.G. VAN DER, E.A. - De vrijheidsgedachte bij Spinoza, Johan de Witt, Thorbecke, Groen van Prinsterer
163479: TAKEDA, TAIJUN [JACK SCHOLTEN - INTROD. & TRANSL.]. - Addergebroed.
145737: TAL, J. [ET AL.]. - BeSoekkath dawied. Enige Joods-wetenschappelijke opstellen aangeboden aan David Hausdorff ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
4139771: TALBERT, CH.H. - Reading Luke. A Literary and Theological Commentary on the Third Gospel.
143537: TALBOT RICE, DAVID - The Byzantines.
110267: TALBOT RICE, DAVID - Islamitische kunst.
167469: TALBOT, ROB & ROBIN WHITEMAN [PHOTOGR.]. - The English Lakes.
110266: TALBOT RICE, DAVID - Islamic Art.
4012246: TALJAARD, J.A.L. (BRENTANO, F.) - Franz Brentano as wysgeer. `n Bydrae tot die kennis v.d. neo-positiwisme. (Diss.)
60723: TALJAARD J.A.L. - Franz Brentano as Wysgeer
161855: TALLÓN, SERGIO ESPIGARES - Heidegger en het funderen van een politieke orde.
4055221: TALLQVIST, K. (GILGAMISH EPIC) - Gilgames-Eposet. Översatt och förklarat.
88622: TALMA, A.S.E. - Gereformeerd Protestantisme, drie lezingen.
54520: TALMON, J.L. - Romantisme et Révolte (l'Europe entre 1815 et 1848)
85074: TALSMA, S. - "Protest tegen de stelling van den heer Mr. G. Groen van Prinsterer: ""Neem het kruis weg, gelijk geschiedt in scholen voor Christenen en Israëlieten, en het Christendom vervalt."" Uit een opvoedkundig oogpunt beschouwd, vooral met betrekking tot het godsdienstig onderwijs op de openbare lagere scholen"
95268: TALSTRA, E. - Computer Assisted Analysis of Biblical Texts. Papers read at the Workshop on the Occasion of the Tenth Anniversiary of the 'Werkgroep Informatica'
95411: TALSTRA, E. E.A. - Deuterojesaja. Proeve van automatische tekstverwerking ten dienste van de exegese
146405: TAMBLING, JEREMY - Allegory and the Work of Melancholy. The Late Medieval and Shakespeare.
141612: TAMSE, PROF. DR. C.A. [ED.]. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
152777: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa [1859-1871]. De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
92059: TAMSE, C.A. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
155554: TAMSE, DR. C.A. [ED.]. - De monarchie in Nederland.
121676: TAMSE, C.A. [ED. - ET AL.]. - De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt.
102248: TAMSMA, R. - The Netherlands in Fifty Maps. An Annotated Atlas.
110240: TAMSMA, R. - The Netherlands in fifty maps. Special issue TESG.
162683: TAN, S.C.A. - Schaatsen.
121737: TAN, CHESTER C. - The Boxer Catastrophe.
131323: TAN, AMY - The Bonesetter's Daughter.
4139148: TANAHASHI, K. & SCHNEIDER, T.D. - Essential Zen.
153882: TANCKE, ULRIKE - ' Bethinke Thy Selfe ' in Early Modern England. Writing Women's Identities.
123286: TANCOCK, JOHN L. & MURREY WEISS - PHOTOGR. - The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum Philadelphia.
151177: TANERIJEN, WILLEM VAN DER [E.I. STRUBBE - ED.]. - Boec van der loopender practijken der raidtcameren van Brabant [2 Vols.]. .
140864: TANGELDER, DR. F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
92657: TANGELDER, F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw
132144: TANGELDER, DR. F.B.M. - Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602.
130534: TANGELDER, SIMONE - Police combatting violence against women.
130533: TANGELDER, SIMONE - Battered, beaten but not broken. What the Police do to combat violence against women around the world.
4072054: TANGHE, OMER - Calcutta-brieven. Uit het huis van Moeder Teresa.
153208: TANIMOTO, MASAYUKI [ED.]. - The Role of Tradition in Japan's Industralization.
105009: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
143511: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
145615: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
164070: TANIZAKI, JUNICHIRO - Liever nog op de blaren zitten.
104816: TANJA, SACHA [ED.]. - Uit de kunst van de bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
84236: TANKE, YVONNE - Zorge voor den kwade dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
30062: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
110174: TANNAHILL, REAY - Vlees en bloed. De geschiedenis van het kannibalisme.
4075603: TANNER, M. (NIETZSCHE, FR.) - Nietzsche. (Kopstukken filosofie)
156971: TANNER, MARCUS - The Raven King. Matthias Corvinus and the Fate of his Lost Library.
150891: TANNER, LEE [ED.]. JEFF KALISS - INTROD. & GENE LEES - ESSAY]]. - John Birks Gillespie in his 75th Year. Dizzy.
4143444: TANNER, M. (NIETZSCHE, F.) - Nietzsche. Vertaald door A.van Kersbergen. Voorwoord Ger Groot. (Trouw - De Grote filosofen)
166403: TANS, OLAF - Het Constitutionele Theater. Bijdrage aan een discourstheorie van het constitutionalisme.
150948: TANS, J.A.G. - Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Correspondance, publiée avec introduction et annotations.
157492: TANSELLE, F. THOMAS [DAVID L. VANDER MEULEN - FOREW.]. & MARTIN C. BATTESTIN [CHECKLIST & CHRONOL.]. - The Life and Work of Fredson Bowers.
156925: TANSELLE, G. THOMAS - Guide to the Study of United States Imprints [2 Vols. Compl.].
101180: TAPIÉ, VICTOR-L. - L'Europe de Marie-Thérèse. Du baroque aux lumières.
164481: TAPIE, H. [FL. MEULEPAS - ED.]. - Onder de roodhuiden.
165319: TAPPE, E.D. - Documents concerning Rumanian History 1427-1601. Collected from British Archives.
141646: TAQUET, PHILIPPE [KEVIN PADIAN - TRANSL.]. - Dinosaur Impressions. Postcards from a Paleontologist.
121648: TARALON JEAN [INTROD.]. - Les trésors des églises de France.
30902: TARDIEU, MICHEL - Études Manichéennes. Bibliographie critique 1977-1986. Extraits revus et complétés d'Abstracta Iranica vol. I à X avec introduction et index
166764: TARG, WILLIAM [ED. & INTROD. & NOTES] - Bibliophile in the Nursery. A Bookman's Treasury of Collector's Lore on Old and Rare Children's Books.
95786: TARLINSKI, PIOTR / PRASSL, FRANZ KARL A.O. - Cantica Domini in Terra Aliena / Christian songs under persecution and oppression (2 volumes). International Conference of Hymnology IAH, HSUSC and HSGBIin cooperation with the University Opole, 26th July - 31st July 2009 in Opole-Kamien Sl. (Poland) (I.A.H. Bulletin. Nr 38/2010 + 39/2011)
131735: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
91007: TASELAAR, ELINA A.O. - Jacob Bendien, 1890-1933.
141976: TASHJIAN, DICKRAN - A Boatload of Madmen. Surrealism and the American Avant-Garde 1920-1950.
164426: TATHAM, MARK & KATHERINE MORTON - Expression in Speech. Analysis and Synthesis.
31246: TATLOCK, LYNNE - The graph of and the German tekst: gendered culture in early modern Germany 1500-1700 (Chloe, beihefte zum daphnis. Band 19)
165190: TATTERSALL, IAN - Neandertaler. Der Streit um unsere Ahnen.
156972: TATTERSFIELD, NIGEL - John Bewick. Engraver on Wood 1760-1795. An appreciation of his life, together with a Catalogue of his illustrations and designs.
163060: TAUB, HERBERT - Führer durch Jugoslawien [Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen].
144235: TAUBE, OTTO FREIHERR VON - Stationen auf dem Wege. Erinnerungen an meine Werdezeit vor 1914.
101996: TAUBER, EDWARD S. & MAURICE R. GREEN - Prelogical Experience. An Inquiry into Dreams & Other Creative Processes.
4142140: TAUCH, M. (HRSG.) (QUIRINUS VON NEUSS) - Quirinus von Neuss. Beiträge zur Heiligen-, Stifts- und Münstergeschichte. Hierzu: J.Seidel & L.E.Sturm: Das Quirinus Abenteur - und hierzu: G.Holländer & Chr.Zangs: Quirinus. Tribun, Märtyrer und Stadpatron.
4143464: N.N. (TAULER, JOH.) - The History and Life of the Reverend Doctor John Tauler of Strasbourg. With 25 of his Sermons. Translated by S.Winkworth, Preface by Ch.Kingsley, Introduction by R.D.Hitchcock. Reprint of 1858.
4138245: TAUSCH, A.M. & TAUSCH, R. - Sanftes Sterben. Was der Tod für das Leben bedeutet.
7436: TAUSON, JONAS - Eenvoudige doch Duydelyke Herinneringen, Aen de liefhebberen der waerheit voorgestelt ter gelegentheit van de Verhandelingen van Godts eeuwige en onveranderlyke Praedestinatie enz. gevoegt achter de Academische Redevoering, over de Boheemsche en Moravische Kerk. Door den Eerwaarden en Hooggeleerden Heer Joan van den Honert. Met eene Voorrede waer in de Heer Hendrik van Beerendrecht Kort, doch genoegzaem wordt wederlegt.
154075: TAUSSIG, F.W. - Principles of Economics [2 Vols. Compl.].
140752: TAVEL, HANS CHRISTOPH VON [ED.]. - Der blaue Reiter.
143828: TAVER, KATJA V. - Johann Gottlieb Fichtes Wissenschaftslehre von 1810. Versuch einer Exegese.
100655: TAVERNE, ED - Franziska Linkerhand [1974]. Een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann.
155803: TAVERNOR, ROBERT - Smoot's Ear. The Measure of Humanity.
156533: TAYLOR, ALINE S. - Isabel of Burgundy. The Duchess who played Politics in the Age of Joan of Arc, 1397-1471.
121969: TAYLOR, LILY ROSS - Party Politics in the Age of Caesar.
121381: TAYLOR, JAMES & GORDON HOLMES & F.R.R. WALSHE [EDS.]. - Evolution and Dissolution of the Nervous System, Speech, Various Papers, Addresses and Lectures [Volume 2: John Hughlings Jackson. Selected Writings. Volume 2 - only].
156479: TAYLOR, MERLIN MOORE - Bei den Kannibalen von Papua. Auf unbekannten Pfaden im Inneren Neuguineas.
153132: TAYLOR, EDWARD H. - The Lizards of the Philippine Islands.
153128: TAYLOR, EDWARD H. - Amphibians and Turtles of the Philippine Islands.
153126: TAYLOR, EDWARD H. - Additions to the Herpetological Fauna of the Philippine Islands I - IV.
153130: TAYLOR, EDWARD H. - The Snakes of the Philippine Islands.
110482: TAYLOR, THEVOR [ED.]. - Approaches and Theory in International Relations.
122226: TAYLOR, A.J.P. - De oorlogsbazen. Zij bepaalden het verloop van de Tweede Wereldoorlog.
6940: TAYLOR, THOMAS - s Coninghs-Bad, Vervattende vele soete, ende troostelicke aenmerckingen over den Doop Christi. Ende uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale getrouwelick overgheset door T.H.
100491: TAYLOR, EDMOND (JOHN GUNTHER - ED.]. - The Fall of the Dynasties. The Collapse of the Old Order 1905- 1922.
53378: TAYLOR, JEAN GELMAN - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië
104406: TAYLOR JR, DR. WILLIAM E. [ED.]. - Leven in het Noordpoolgebied.
9411: TAYLOR, JEREMY - Historie van 't Leven en de Doot van onsen Saligmaker Jesus Christus. Opgehelderd door Aanmerkingen en Vertoogen over de bysondere gedeeltens deser Historie. Uit den Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt.
9068: TAYLOR, THOMAS/GREENHAM, RICHARD - Regelen van een Voorsichtige Wandel, Op den Wegh der Christelycken Wysheyt. Over de woorden Pauli Ephes. V. 15, In een Hant-boeckjen aldus by een gestelt, door D. Thomas Taylor. Item Een Kabinet, Van menigerhande deftige ende stichtelijcke Advisen, tot onderrechtinghe ende bestieringe op den Wegh der ware Godtsalicheyt, &c. Door D. Richard Greenham. Tot gemeene stichtinge vertaelt, door Samuel Althusius.
7666: TAYLOR, THOMAS - The Parable of the Sovver and of the Seed. Declaring in Fovre several grounds, among other things: 1. How farre an Hypocrite may goe in the way towards Heaven, and wherein the sound Christian goeth beyond him. And 2. In the last and best ground, largely discourseth of a good heart, describing it by very many signes of it, digested into a familiar method, which of it selve is an entire Treatise. And also, 3. From the constant fruit of the good ground, justifieth the doctrine of the perseverance of Saints, oppugneth the fifth Article of the late Arminians, and shortly and plainly answereth their most colourable Arguments and evasions. The third Edition. WITH: A Mappe of Rome, lively Exhibiting her Merciles Meeknes and cruell mercies to the Church of God. Preached in severall Sermons, on occasion of the Gunpowder-Treason.
143116: TAYLOR, A.J.P. & ROBERT RHODES JAMES [ET AL.]. - Churchill Four Faces and the Man.
144087: TAYLOR, D.J. - Thackeray.
156732: TAYLOR, ALINE S. - Isabel of Burgundy.
4063118: TAYLOR, VAN - Forgiveness and Reconciliation. A Study in New Testament Theology.
166420: TAYLOR, BARRY [BER VAN PEWRLOO - ILLUSTR.]. - Rails. A Guide to the Rails, Crakes, Gallinules and Coots of the World.
166108: TAYLOR, JENNIFER - Australian Architecture Since 1960.
166094: TAYLOR, RICHARD - Symboliek in kerken en kathedralen. Oorsprong en Betekenis.
164002: TAYLOR, IRENE & ALAN TAYLOR (EDS) - The Assassin's Cloak. An Anthology of the World's Greatest Diarists.
158213: TAYLOR, ANDREW - The World of Gerard Mercator. The Mapmaker Who Revolutionized Geography.
157574: TAYLOR, JOAN - The Englishman, the Moor and the Holy City. The True Adventures of an Elizabethan Traveller.
157345: TAYLOR, ROBERT H. [JEREMIAH S. FINCH - INTROD.]. - Certain Small Works.
157219: TAYLOR, JANE H.M. & LESLEY SMITH [ED.]. - Women and the Book. Assessing the Visual Evidence.
47185: TAYLOR, JEREMY - Holy Living and Dying, Together With Prayers Containing The Whole Duty of a Christian and the Parts of Devotion Fitted to All Occasions, and Furnished for All Necessities
146363: TAYLOR, MILDRED D. - Lloro por la tierra.
131801: TAYLOR, ANNE ANNAND - Leonardo the Florentine. A Study in Personality.
89907: TAYLOR, STEVE - 100 years of magazine covers
151010: TAYLOR, JANE H.M. & LESLEY SMITH [ED.]. - Women and the Book. Assessing the Visual Evidence.
150822: TAYLOR, ANNE - Laurence Oliphant 1829-1888. Traveller - Writer - Wit - Secret Agent - Diplomat - Mystic - Entrepreneur.
5580: TAYLOR, ISAAC - Merkwaardigheden uit elk land van Europa, Voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haad door vreemde landen willen reizen. Bewerkt door J.Olivier
121733: TAYLOR, ROBERT J. - Colonial Connecticut. A History.
130141: TAYLOR, TELFORD - Munich. The Price of Peace. The Definitive Account of the Fateful Conference of 1938.
130151: TAYLOR, TELFORD - Munich. The Price of Peace. The Definitive Account of the Fateful Conference of 1938.
4058270: TAYLOR, H. (FROST, H.W.) - By Faith. Henry W.Frost and the China Inland Mission.
4135866: TAYLOR, H. UND G. (TAYLOR, H.) - Hudson Taylor. Ein Mann, der Gott vertraute.
4137667: TAYLOR, H. UND G. (TAYLOR, HUDSON, J.) - J.Hudson Taylor. A Biography.
140980: TAYLOUR, LORD WILLIAM - The Mycenaeans.
130392: TAYLOUR, LORD WILLIAM - The Mycenaeans.
81201: TAZELAAR, C. - Beknopt handboek van de Nederlandse letterkunde ten dienste van het Christelijk onderwijs (2 delen)
90040: TAZELAAR, C. - De geschiedenis van een eeuw
123341: TAZELAAR, DR. C. - De jeugd van Groen. (1801-1827).
82595: TAZELAAR, J.P. - Vader Willem, ter herdenking van den 400sten geboortedag van prins Willem van Oranje
82579: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's 'vijf en twintig jaren, een lied in 1840', naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven, overdruk uit Stemmen des Tijds
88828: TAZELAAR, CHRISTIAAN - De jeugd van Groen 1801-1827
84742: TAZELAAR, J.A. - Woestijn en wijngaard, meditatien uit de kleine profeten (Hosea, Amos, Obadja)
47013: TAZELAAR, J.P. - De Zondagsschool, Herdenkingsuitgave bij het 150-jarig bestaan 1780-1930
131483: TAZELAAR, FRANK & BOB GEURTS VAN KESSEL [EDS.] - Rijke uren. Hedendaags getijdenboek door dichters en beeldend kunstenaars.
121256: TCHAIKOVSKY, PIOTR ILYICH - Tchaikovsky. Letters to His Family. An Autobiography.
122306: TEAFORD, JON C. - Cities of the Heartland. The Rise and Fall of the Industrial Midwest.
4143604: TEASDALE, W. (GRIFFITHS, B.) - Bede Griffiths. An Introduction to His Interspiritual Thought.
102629: TEBBE,DRS.F.J.J. - Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
158115: TEBBEL, JOHN - The Golden Age between Two Wars 1920-1040 [ = Volume III: A History of Book Publishing in the United States].
158114: TEBBEL, JOHN - The Expansion of an Industry 1865-1919 [ = Volume II: A History of Bookpublication in the United States].
141497: TECHNICS - SCIENCE - MECHANICS - Werken met computers.
140238: TECHNICS - SCIENCE - MECHANICS - Catalogue 250 Dikkers Hengelo.
104317: TECHNICS - SCIENCE - MECHANICS - Teyler 1778 - 1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting, naar aanleiding van het tweede eeuwfeest. (1778)
141973: TECHNICS - SCIENCE - MECHANICS - History of Honda.
94470: TECKLENBURG JOHNS, CHRISTA - Luthers konzilsidee in ihrer historischen bedintheit und ihrem Reformatorischen Neuansatz
84704: TEDESCHI, JOHN A. (INTRODUCTION) - The Literature of the Italian Reformation an exhibition catalogue compiled and with an introduction
165740: TEDLOCK, DENNIS [ED.]. - Alcheringa Ethnopoetics. Volume 3 nr 2
4135746: TEEKENS, I. - Ik wil graag met je praten. Als volwassene communiceren met je ouders.
91815: TEELINCK, W. - Het bruiloftskleed. (Bibliotheek overjarig koren, vijfde jaargang no. 7 en 8)
55392: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid
87105: TEELINCK, WILLEM - De gebaande weg ter zaligheid of trouwe onderrichting van onze Zaligmaker, hoe de mens in dit leven door de 'doende' wetenschap zou verzekerd kunnen worden van Gods gunst, en hier te geraken tot de zaligheid, en hierna de eeuwige gelukzaligheid te bezitten. (Verhandeling over Christus' woorden uit Johannes 13,17)
9328: TEELINCK, WILLEM - Den Volstandigen Christen, Voor-ghestelt in dry Tractaten. Waarbij gevoegt, Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, Ofte De Practijcke des Heyligen Avondmaels, Daer inne ons wert aengewesen Den grooten Schat der gheestelijcker goederen welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock de groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualijcken sy bedacht zijn, die het ghebruyck des H. Avontmaels, ofte heel nae laten, ofte niet wel betrachten
88494: TEELINCK, WILLEM - De zelfbeproeving tot het H. Avondmaal
30373: TEELINCK, WILLEM - De schending van het recht des verbonds gewroken. Eene verhandeling over Leviticus 26 : 23-26
83517: TEELINCK, WILLEM - Tijdwinning. Christelijke aanmaningen, zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God, voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629
5203: TEELINCK, WILLEM - Den Volstandigen Christen, Voor-ghestelt in dry Tractaten. Het Eerste Vervatende de wonderbaerlijcke overwinninge, die de ware Christen behout tegen alle creaturen. Het Tweede Aen-wijsende drie voor-nemelijcke pointen, daer op sonderlinghe te lettenstaet, om een recht oordeel te strijcken, over de leere van de Volstandicheyt der heylighen, door de verdonckeringhe van de welcke, vele mis-leydt werden. Het Derde Bewijsende dat de leere van de Volstandicheyt, niet alleene meer troostelijck is, dan de letre van den Aff-val, maer oock meer dienstich, tot vorderinghe van de ware Godsalicheydt, ende van d´eere Gods. WAARBIJ: Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des Heyligen Avondtmaels. Daer inne ons wert aengewesen Den grooten Schat der gheestelijcker goederen, welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualijcken sy bedacht zijn, die het ghebruyck des H. Avontmaels, ofte heel nae laten, ofte niet wel en betrachten.
4074615: TEELINCK, W. - De Politieke Christen. Met voorwoord van P.Zandt
9333: TEELLINCK, WILLEM - Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi.
87246: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
87247: TEELLINCK, WILLEM - De politieke christen. Met oorwoord van Ds. P. Zandt
87239: TEELLINCK, WILLEM - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheüs.
7799: TEELLINCK, WILLEM - Het eerste stuck van de Wercken van Mr. VVillem Teellinck, J.U.D. In sijn leven Predikant tot Middelburgh in Zeelant. Sijnde het eerste deel van sijne Tractaten over sekere Texten der H. Schrift. Daer in de plaetsen der H. Schrift gestelt sijn na de nieuwe Oversettinge, ende de Tractaten te voren gedruckt van nieuws sijn oversien, ende van Druck-fauten verbetert. Daer by oock gevoeght sijn Bequame Registers, soo van elck Tractaet, als oock van alle de materien in dit geheele stuck begrepen op den A.B.C. Namen der Tractaten in dit eerste stuck begrepen. Adam recht-schapen, wanschapen, herschapen.
7800: TEELLINCK, WILLEM - Soliloquium ofte Betrachtingen eens Sondaers, die hy gehadt heeft in den angst zijner Weder-geboorte. Dienstich om te voorderen de Bekeeringe van de doodelicke wercken, tot den levendigen God, ende tot een hartsterckinge tegen alle weereltsche droeffenisse. Den laetsten druck van veel fouten gesuyvert.
5645: TEELLINCK, WILLEM - Noord-sterre, Aen-wijsende De rechte streke van de ware Godsalicheyt.
8861: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
8862: TEELLINCK, WILLEM - Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die gerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght Uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen.
81616: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
10040: TEELLINCK, EWOUT - Verzameld Werk. Bevat: Philometer, 1616., Cleopas, 1617., Querela Patriae, 1617., Querela Ecclesiae, 1617., Anderde Clachte, 1617., Derde Clachte, 1618., Christelicke Clachte, 1619., Klauw vande Beeste, 1619., Mizpa, 1620., Boheems Geluyt, 1620., Een Hardt Bode, 1620., De Creupele Bode, 1621., Bileam, 1621., Babylon, 1621., Sulamith, 1621., Vyer en Wolck-Calomme, 1622., Vierde Klachte, 1622., Amos, 1625., De Wachter, 1625., De Tweede Wachter, 1625., Den Derden Wachter, 1625., en Voor-bereydinghe tot den Doot, 1649.
6941: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre. Aen-wijsende De rechte streecke Van de waere Godtsalicheydt.
5206: TEELLINCK, WILLEM - Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die geerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen.
55242: TEELLINCK, WILLEM - Nieuwe historie van de oude mens, (waarin het leven en sterven van de 'oude mens' behandeld wordt, en hoe uit de dood van de 'oude mens' de 'nieuwe mens' opstaat en voortkomt, en welke de aard is van de 'nieuwe mens', die blijft leven tot in eeuwigheid)
83361: TEELLINCK, WILLEM - Nooord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
92753: TEELLINCK, WILLEM - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk. Thans herschreven naar de 2e druk verschenen te Dordrecht, in het jaar 1650 bij Vincent Caeymacx, door J. van der Haar
81905: TEELLINCK, WILLEM - Den christeliicken Leytsman aen-wijsende de practijke der warer bekeeringhe/ onder de gelegenheyt van eene religieusen vasten-biddach voor-ghestelt
9331: TEELLINCK, WILLEM - Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi.
90056: TEELLINCK, W. - Huys-boeckofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismu. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygenheninghe over de thien Gheboden, ende het Ghebedt des Heeren
9330: TEELLINCK, MAXIMILIAEN/TEELLINCK, WILLEM - Grondige Verclaringhe over De thien Gheboden, ende het Ghebedt onses Heeren, met de toe-eygheninghe van dien, volghens de order der Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Het tweede Deel.Waarbij gevoegt, Wraeck-sweert, bepleytende Het recht van Gods verbondt door Bloedighe oorloghe, Diere tijdt, Bleecke Pestilentie. Waarbij gevoegt, Christi Waerschouwinge, Om voor te comen Het weeren van onsen Landelaer uyt zijne Plaetse
55591: TEELLINCK, JOHANNES - De levendigmakende kracht van Gods beloften, of leerrede over Psalm CXIX : 50b, uwe toezegging heeft mij levendig gemaakt
9329: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
87237: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten.
87238: TEELLINCK, WILLEM - Tijdwining. Christelijke aanmaningen, zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God, voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629.
87235: TEELLINCK, WILLEM - Den christeliicken leytsman, aen-wijsende de practijcke der warer bekeeringhe / onder de geleghentheyt van eenen Religieusen vasten-biddch voor-gestel.
9981: TEELLINCK, WILLEM - Philopatris, Ofte Christelick bericht, hoemen de saecken des Landts, ende der Kercke, ende na-volghens oock der particulierer huysghesinnen, ende persoonen soude moghen gheluckelick uyt-voeren. Eerst-mael in-ghestelt ter occasie van den Vrede-de-handel ghehouden in den Iare 1608. Den derden Druck.
84210: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten
9332: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
51969: TEELLINCK, W. - Noord-Sterre [Aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid]
9921: TEELLINCK, WILLEM - Philopatris, Ofte Christelijck bericht hoemen Staets saecken soude moghen gheluckelick uytvoeren. Diendende tot desen jeghenwoordighen Vredehandel.
83050: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
5459: TEELLINCK, WILLEM - Proef-Steen van de Ware Christelijckheyt. Den tweeden Druck oversien, ende verbetert, de Texten gestelt zijnde na de Nieuwe Oversettinge, door Joannes van Peere.
5542: TEELLINCK, WILLEM - Diverse werken, complete serie in 10 delen
7439: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
2227301147: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismu. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygenheninghe over de thien Gheboden, ende het Ghebedt des Heeren, door Maximiliaen Teellinck.
9241: TEELLINCK, WILLEM - Het Geestelick Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des H. Avontmaels, daer inne ons wert aengewesen den grooten schat der Geestelicker goederen, welcke uyt het rechte gebruyck des H. Avontmaels te bekomen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualicken sy bedacht zijn, die 't gebruyck des H. Avontmaels, ofte heel na laten, of niet wel en betrachten. Den Elfden Druck, ende na de nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
9240: TEELLINCK, WILLEM - Tijdwinning, of Christelijke Aanmaning, Zuchtingen en Voornemingen eener Christelijke Ziel tot Godwaarts, voorgevallen binnen de drie eerste maanden des loopenden jaars 1629.
83518: TEELLINCK, W. - Soliloquium Geestelijke Regelen
87240: TEELLINCK, WILLEM - Liefdedwang, of wel de vriendelijke kracht van Christus' liefde waardoor alle ware Christenen tot de dienst van Christus vaardig gemaakt worden
5204: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
6691: TEELLINCK, MAXIMILIAEN/TEELLINCK, WILLEM - Grondighe Verclaringhe over De thien Gheboden, ende het Ghebedt onses Heeren, met de toe-eygheninghe van dien, volghens de order des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. WAARBIJ: Wraeck-sweert, Bepleytende Het recht van Gods Verbondt door Bloedighe Oorloghe, Diere tijdt, Bleecke Pestilentie. Voor-gestelt uyt Levit. 26. vers 23.24.25.26. WAARBIJ: Christi Waerschouwinge, Om voor te comen Het weeren van onsen Candelaer uyt zijne Plaetse.
9864: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygheninghe over de thien Geboden, ende het Ghebedt des Heeren. Door Maximiliaen Teellinck.
4139578: TEELLINCK, W. - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid. Overgezet in hedendaagse spelling door J.v.d.Haar.
9662: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
9663: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygheninghe over de thien Geboden, ende het Ghebedt des Heeren. Door Maximiliaen Teellinck.
92347: TEENSTRA-SLAGMAN, J. - Oude verhalen over de kerk van Gelders Laren
4139835: TEENSTRA, M.D. - Nederlandse volksverhalen. Illustraties Jan Spies.
92868: TEEUW, A.A. - Vertrouwen in de dokter?
86201: TEEUW, A.A. - Oog om oog. Wat het Oude Testament anders leert dan het Nieuwe Testament
157955: TEEUWEN, GERHARD - Confusion Selection. Gespräche und Texte über Bibliotheken - Archive - Depots.
4000715: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegen Gods in Gelre. Bijdrage tot de geschiedenis der Afscheiding op den N.O.Veluwerand.
91874: TEEUWISSE, JAN / ROOSEBOOM, HANS - Arie Teeuwisse 71
53139: TEEUWISSE, JAN - Vrouwen, ruiters en kardinalen. De beeldhouwkunst van Marino Marini en Giacomo Manzù
154977: TEEUWISSE, JAN - Een portret van Sondaar.
153519: TEICHLER, ULRICH & HAND-DIETER DANIEL & JÜRGEN ENDERS [EDS.]. - Brennpunkt Hochschule. Neuere Analysen zu Hochschule, Beruf und Gesellschaft.
4066903: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A.Poortman.
143348: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Être plus. Directives extraites des écrits publiés ou inédits du p1ere, de sa correspondance et de ses notes.
166663: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer J.B. Serjanszoon. Orator Didacticus.
163923: TEIS PZN., GEERT - Opslag in Stoppellaand.
145305: TEITELBAUM, JOSHUA - Holier Than Thou. Saudi Arabia's Islamic Opposition.
4140183: TEITELBAUM-HIRSCH, VAN - Tranen onder het masker. Ondergedoken kinderen.
157733: TEITGE, HANS-ERICH & EVA-MARIA STELZER [VOLKMAR HERRE - ILLUSTR.]. - Kostbarkeiten der deutschen Staatsbibliothek [In Slipcase].
154743: TEITLER, G. & A.M.C. VAN DISSEL & J.N.F.M. A CAMPO - Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische Archipel (19de eeuw).
121098: TEKLAT, KARL-HEINZ [ED.]. - 25 Jahre Kreis Kleve. Eine runde Sache.
165003: TEL, KEES - Bijnderen. Locus Imperatricis.
160103: TELDERS, PROF. MR. B.M. - Verzamelde geschriften.
46485: TELDERS, C.H. - Het ene argument, een studie van het proslogion van Anselmus, van de Brief van Paulus aan de Kolossenzen en van het Onze Vader
160686: TELEFUNKEN - Die Fernseh-Bildröhre. Telefunken Fachbuch.
48141: TELEMANN, GEORG PHILIPP - Orgelwerke Band II: XX Kleine Fugen und Freie Orgelstücke herausgegeben von Traugott Fedtke (nr. 3582)
47821: TELEMANN, GEORG PHILIPP - Sonata a tre in g minor for oboe (flute), violin and basso continuo / 56. Triosonate in g-moll für Oboe (Flöte), Violine und Basso continuo (BP 2442)
4276091: TELESKO, W. & ANDERGASSEN, L. (HRSG.) (LECHNER, G.M.) - Iconographia christiana. Festschrift für Gregor Martin Lechner zum 65.Geburtstag.
31052: TELFER, CHARLES K. - Wrestling with Isaiah: The Exegetical Methodology of Campegius Vitringa (1659-1722). (Series: Reformed Historical Theology. Volume 38)
95356: TELFORD, WILLIAM R. - The Barren Temple and the Withered Tree. A redaction-critical analysis of the Cursing of the Fig-Tree pericope in Mark's Gospel and its relation to the Cleansing of the Temple tradition
103862: TELGENKAMP-BOS, BETSY - Zestig jaar. De Historie van Groothuis Woningbouw. 1947-2007. Kroniek van 60 jaar.
164957: TELGTE, PETER TER & THIJS CASPERS [EDS - ET AL.]. - Te mooi om waar te zijn. Authenticiteit en manipulatie in het landschap. Kunst en natuur in het stroomgebied van de Dommel bij Sint-Michielsgestel.
154548: TELLEGEM, TOON [ALSO READ BY TOON TELLEGEM] - Ik zal je nooit vergeten [1 CD].
4040078: TELLINGEN, N.V. (HASPER, H.) - H.Hasper, een omstreden hymnoloog.
4070019: TEMBO, MWIZENGE - Afrikaanse mythen en legenden. (Mythen van de wereld)
130185: TEMKO, ALLAN - Eero Saarinen.
121950: TEMMINCK GROLL, PROF. DR. IR. C.L. - De Romaanse kerken van Utrecht.
53801: TEMMINCK GROLL, C.L. - The Dutch overseas. Architectural survey. Mutual heritage of four Centuries in three Continents
131448: TEMMINCK GROLL, PROF. DR. IR. C.L. [ED.- ET AL.] - Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar commanderij Montfoort.
140753: TEMMING, ROLF L. - Illustrierte Geschichte des Strassenverkehrs.
52427: TEMMINK, JOH. - Het hogepriesterlyk gebed van Christus
9049: TEMMINK, JOHANNES - Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus, of Verklaring over het zeventiende capittel van het Euangelium van Johannes, in XXIII. Leerredenen. Met een Voorreden verrykt door Johannes Boskoop. Derde Druk.
9242: TEMMINK, MATTHEUS/SMYTEGELT, BERNARDUS - Het Kromme dat in de Waereld is Recht Gemaakt door het gelovig zien in Gods Heiligdom, of verhandeling over Pred. VII: 13. Na een Voorbereidende Oeffening over Hozea XIV: 10. Door Mattheus Temmink. Onveranderde Uitgave. WAARBIJ: De Weg der Heiligmaking, voorgesteld in Negen Predikatien over Mattheus V: 47, gedaan te Middelburg in 1728, door den nu Zaligen Heer Bernardus Smytegelt. Benevens het Historisch Verhaal van het Leven en Sterven van bovengenoemden Schrijver, beschreven door P. de Vriese. Nieuwe Uitgave.
156543: TEMPEL, J. VAN DEN [FOREW.]. & A.H.W. HACKE [INTROD.]. & N.C. WINKEL [ED. - ET AL.]. - 50 Jaar arbeidsinspectie 1890-1940. Een greep uit het vele. Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der Arbeidsinspectie.
140804: TEMPEL, PROF. DR. A.J. VAN DEN [INTROD.]. - Tributen aan het Recht. Bundel samengesteld ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan van het Weekblad voor Fiscaal Recht.
4056061: TEMPELMANS PLAT, C.W. - Luidklokken, klokluiden en klokkestoelen. (geÏll.)
153398: TEMPERLEY, HAROLD W.V. - History of Serbia.
143757: TEMPERLEY, HAROLD - England and the Near East. The Crimea.
152178: TEMPLE-LEADER, JOHN - Life of Sir Robert Dudley, Earl of Warwick and Duke of Northumberland & The Italian Biography of Sir Robert Dudley, Knt., known in Florentine history as Il Duce di Nortombria & Six additional plates from the ' Arcano del Mare ' [2 Vols. in 1].
150938: TEMPLEWOOD, VISCOUNT - Nine Troubled Years.
122406: TENG, PAUL S. & FRITS PENNING DE VRIES [EDS.]. - Systems Approaches for Agricultural Development.
154953: TENG, TAIS - De grijns van de djinn.
166535: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB [DR. J.J. OVERSTEEGEN - INTROD. & NOTES]. - Verzameld werk. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
92140: TENHAEFF, N.B. - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver. Naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' analecta (1698)
165551: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers.
131089: TENHAEFF, N.B. [DR. JAN ROMEIN - ED.] - N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer in twee delen uitgegeven door dr. Jan Romein [2 Vols. Compl.]
94167: TENHAEFF, N.B. - Erasmus en voltaire als exponenten van hun tijd
4135778: TENHOLTER H. - Het Mozes mysterie.
100088: TENKO-SAN, ITTOEN - A New Road to Ancient Truth by Ittoen Tenk-San. Being extracts from his writings translated by Makoto Ohashi in collaboration with Marie Beuzeville Byles.
4073109: TENNEY, T. - Achter God aan. Mijn ziel smacht naar U.
155868: TENSCHERT, HERIBERT - Illumination und Illustration vom 13. bis 16. Jahrhundert.
4038793: TEOBALDI, A. - Katholiken im Kanton Zürich. Ihr Weg zur öffentlich-rechtlichen Anerkennung.
91500: TEPE, WIM - XXIV Paepsche Vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
151267: TEPE, WIM - Begijnen in de Lage Landen.
55621: TEPLY, KARL - Kaiserliche Gesandtschaften ans Goldene Horn
160970: TERBORGH, F.C. - Verzameld Werk [4 Vols. Compl.].
140530: TERDIMAN, RICHARD - Body & Story. The Ethics and Practice of Theoretical Conflict.
101538: TERENCE ( = TERENTIUS) & J. SARGEAUNT (TRANSL.) - The Lady of Andros. The Self-tormentor. The Eunuch. Phormio. The Mother-in-law. The Brothers (2 Vols. Compl.)
160576: TERENTIUS AFER, PUBLIUS [J.HEMELRIJK SR. - TRANSL. & ED.]. - Komedies. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.Hemelrijk sr.
4300589: TERESIA VAN LISIEUX, - Brieven. Verzorgd en ingeleid door J.Devadder.
121332: TERHALLE, HERMANN - Gilden und Zünfte in Stadtlohn und Vreden.
121327: TERHALLE, HERMANN - Lebenserinnerungen des Rabbi Selig Wolff oder Paulus Georgi.
121330: TERHALLE, HERMANN - Getreidepreise in Vreden 1652-1891. Das Protokollbuch der Vredener Getreidepreise als historische Quelle.
121326: TERHALLE, HERMANN - Vreden um 1800. Stift - Stadt - Land.
142439: TERHART, FRANJO & JANINA SCHULZE - Wereldreligies. Ontstaan - Geschiedenis - Geloof - Wereldbeeld - Praktijk.
121143: TERLINDEN, HANS [ED.]. - Rund um St. Georg. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart.
84320: TERLOUW, L. E.A. - """Kerk-zijn in een seculiere samenleving"" Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 2013"
53231: TERLOUW, L. - Als thuisblijven moeilijk wordt. Gedachten over zorgen bij het ouder worden
165472: TERLOUW, JAN [FOREW.]. - Debutenboek. Jaaroverzicht van Nederlandse romandebuten. Editie 2009.
31322: TERLOUW, L. - Woorden van wijsheid voor werkers in de gezondheidszorg
31323: TERLOUW, L. - Als thuisblijven moeilijk wordt. Gedachten over zorgen bij het ouder worden
145248: TERM, LUUK VAN & MYRLE TJOENG & HANS VERMEULEN [EDS.]. - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten & Essays [2 Vols. Compl.].
53414: TERMEER, HENK - Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945
130122: TERMEER, H.J.C. - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van literatuur en ongepubliceerd materiaal uit heden en verleden.
110561: TERMEER, DR. HENK - Historische Bibliografische Gids. Apparaat voor het vinden van gepubliceerde en onge[publiceerde informatie uit heden en verleden.
121172: TERMORSHUIZEN, GERARD [ED.]. - Rondom Daum.
164607: TERMORSHUIZEN, GERARD - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
131728: TERPSTRA, DR. H. - De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie [Suratte, Arabië, Perzië.]
94391: TERPSTRA, LAAS - Leid mij in Uw waarheid. Een onderzoek naar de hermeneutiek van de dopers en Calvijn
141677: TERPSTRA, DR. H. - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent.
164797: TERPSTRA, DR. H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
160253: TERPSTRA, J.J. - Psychopathologie in Hofjesgemeenschap [ over involutie paranoia].
53566: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
151473: TERPSTRA, PIETER - Honderd jaar Friese landbouw. De zeventiger jaren in de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw.
30652: TERPSTRA, H. - De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië deel 1)
141880: TERPSTRA, SIGRID & PIETER TERPSTRA [EDS.]. - Uit Friesland's volksleven. Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra.
103675: TERRAINE, JOHN - To Win a War. 1918, the Year of Victory.
104278: TERRAS, VICTOR - A History of Russian Literature.
104126: TERRAS, DENISE & ANDRÉ LAURENT & GUY BONNEROT - Atlas de la France et du Monde. Documents & Paysages.
166360: TERRES, JOHN K. [DEAN AMADON - FOREW.]. - The Audubon Society of North American Birds.
101262: TERRILL, ROSS - Flowers on an Iron Tree. Five Cities of China.
4018775: TERRUWE, A.A.A. - Geloven zonder angst en vrees.
4074758: TERRUWE, A.A.A. - Abortus provocatus of niet?.
4300593: TERRUWE, A.A.A. - De toename van agressie, suïcide en druggebruik binnen de consumptiemaatschappij. Onze kinderen zullen het leven hebben.
110126: TERRY, C. SANFORD - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieële mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen.
53178: TERRY, MILTON S. - Biblical Hermeneutics. A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testament
45254: TERRY, DAVID/BONIGHTON, ROSALIE/FISH, ADRIAN VERNON/MOORE, ANDREW/NIXON, JUNE E.A. - Dancing down the aisle. Processionals for joyful occasions, Organ
91251: TERSTEEGEN, GERHARD - Gerhard Tersteegens liederen (1697-1769). Huisgezangboek voor het gelovig gezin en de eenzamen. Benevens: Zijn beknopte levensloop. De roem die Dr. W. Nelle (Hymnoloog) uitgiet op Tersteegens liederen (Blumengártlein). Aanhalingen uit Dr. C.P. van Andels dissertatie: Gerhard Tersteegen. En uit: De weg der Waarheid van Tersteegen.
81432: TERSTEEGEN, GERHARD - "Gerhard Tersteegens liederen (1697-1769) huisgezangboek voor het gelovig gezin en de eenzamen, benevens: zijn beknopte levensloop, de roem die Dr. W. Nelle (hymnoloog) uitgiet op Tersteegens liederen (""Blumengärtlein""), aanhalingen uit Dr. C.P. van Andels dissertatie : ""Gerard Tersteegen"", en uit: ""De weg der Waarheid"" van Tersteegen, Vertaling uit het duits: E. Hellendoorn"
110495: TERSTEEGF, ANNET - Liefde en andere zonnige dagen.
140967: TERSTEGGE, ANSELMUS - Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven.
30752: TERTULLIAN / EVANS, ERNEST - Adversus Marcionen. (Books 1 to 3 and Books IV to V, 2 bindings)
30745: TERTULLIAN - Apologeticum. Verteidigung des Christentums. Lateinisch und Deutsch
104830: TERVARENT, GUY DE - Les énigmes de l'Art du Moyen Age. Deuxième série: Art Flamand.
100172: TERVARENT, GUY DE - Les Énigmes de l'Art. L'Héritage Antique.
89947: TERWAN, PAUL E.A. - Values of Agrarian Landscapes across Europe and North America.
155170: TERWEN, J.L. - Etymologisch Handwoordenboek der Nederduitsche Taal of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduitsche Woorden.
61411: TERWOGT, WILHELMUS ALBERTUS - Het Leven van den Joodschen Geschiedschrijver Flavius Josephus
88773: TERWOGT, W.A. - De vader des vaderlands in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk.
131790: TERWOGT-KOUWENHOVEN, K. MEERUM - Het verkeerde been. Over alledaagse vormen van misleiding.
84200: TESSIER, JULES - L'Amiral Coligny étude historique
164092: TESTAS, GUY & JEAN TESTAS - Conquistadores en Indianen. De verovering van Amerika 1492-1556.
167186: TETTERODE LETTERTYPES - - Lettertypen van Lettergieterij en Machinehandel vh N. Tetterode-Nederland bv. [nr. 210].
4074429: TEUBEN, H.N. - De nieuwe openbaring van de kosmische evolutie.
156484: TEUBNER SALES-CATALOGUE - B.G. Teubner's Verlag auf dem Gebiete der Mathematik, Naturwissenschaften und Technik nebst Grenzwissenschaften.
90541: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van +/- 1150 - +/- 1250.
90531: TEUNIS, HENDRIK BERTINUS - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van +/- 1150 - +/- 1250. (with summaries in English and French)
123534: TEUNIS, H.B. & L. VAN TONGERLOO [ED.]. - Middeleeuwen. Tussen Erasmus en Heden. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
156702: TEUNIS, HENK - The appeal to the original status. Social justice in Anjou in the eleventh century.
156666: TEUNIS, DR. H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van ca. 1150 - ca. 1250.
100927: TEUNIS, DR. H.B. - Anjou 1050- 1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
82637: TEUNISSEN, H. E.A. - Balkan in kaart, vijf eeuwen strijd om identiteit, catalogus bij een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden 4 September - 16 Oktober 2003
121187: TEUSINK, D. - Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
144072: TEVETH, SHABTAI - Ben-Gurion. The Burning Ground 1886-1948.
145554: TEX, MR. JAN DEN - Oldenbarnevelt [Volumes 1-5 = Complete Set].
140388: TEX, MR. DR. J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
131889: TEX, MR. JAN DEN - Oldenbarnevelt [Vol. 1-5 = Compl. Set]
95008: TEX, J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674
4018776: TEXTOR, B. - Kern en merg van den heiligen Bijbel,. dat is: Korte en eenvoudige beschouwing der voornaamste en troostelijkste drie hoofdzaken in het werk onzer zaligheid, waarbij alle twist en krakeel vermeden wordt.
81354: TEYLINGEN, E.G. VAN - De dominee en z'n preek
165629: TEYLINGEN, HENDRIK & PREMALATA DEVI-DASI - De wonderbaarlijke avonturen van Krsna & Balarama. Een bewerking voor de jeugd van deze oeroude geschiednis uit het Bhâgavata Rurana.
164858: THACKER, JONATHAN JONATHAN THACKER - Role-Play and the World as Stage in the Comedia.
93117: THACKERAY, H.ST.J. - Josephus IV
146276: THACKERAY, FRANK W. - Antecedents of Revolution: Alexander I and the Polish Kingdom, 1815-1825.
4076136: THAIDIGSMANN, E. - Identitätsverlangenund Widerspruch. Kreuzestheologie bei Luther, Hegel und Barth. (Fundamentaltheologische Studien 8)
4045319: THAILHIÉ, - Abrégé de l`Histoire Romaine de Rollin.
141142: THALHEIM, GERLINDE [ED.]. - Bauten der Macht. Eine Kirchenbaustelle im Mittelalter.
4300607: THAMER, H.U. D.DROST & S.HAPP (HRSG.) - Die Universität Münster im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Bruche zwischen 1920 und 1960. (Veröffentlichungen des Universotätsarchivs Münster 5)
162354: THANE, PAT [DEREK BEALES - ED.]. - Cassell's Companion to Twentieth-Century Britain.
153057: THAPAR, ROMILA - Asoka and the Decline of the Mauryas.
144114: THAPAR, ROMILA - Early India. From the Origins to A.D. 1300.
20462: THARAUD, JÉROME & JEAN - L'ombre de la Croix
101434: THARP, LOUISE HALL - The Peabody Sisters of Salem.
122290: THAYER, JOHN A. - Italy and the Great War. Politics and Culture 1870-1915.
110811: THAYER, HELEN - Reis naar de Noordpool. Het avontuurlijke verhaal van de eerste solotocht van een vrouw en haar hond naar de pool.
53203: THEILE, CAROL. GODEFR. GUILIELM. / LINDNER, FRIDERICUS GUILIELMUS / GRUNER, HERM. CHRIST. - De trium evangeliorum necessitudine. Dissertatio Prima. / De finibus et praesidiis artis paedagogicae secundum principia doctrinae chrsitianae / De muto morum et religions nexu (3 works in 1 binding)
150614: THEILMANN, RUDOLF & GERT REISING [EDS.]. - 100 Zeichnungen und Drucke aus dem Kupferstichkabinett.
150097: THEIS, LAURENT - L'avènement d'Hugues Capet 3 juillet 987.
153680: THEISS, VIKTOR [GRETE KLINGENSTEIN - ED.]. - Erzherzog Johann. Der steirische Prinz.
4072502: THEISSEN, G. - Studien zur Soziologie des Urchristentums. (WUNT 19)
31117: THEISSEN, GERD - De godsdienst van de eerste christenen. Een theorie van het oerchristendom
4022529: THEISSEN, G. - Ik moest van Pilatus achter Jezus aan. Verslag van een speurtocht.
30994: THEISSEN, GERD - De godsdienst van de eerste christenen. Een theorie van het oerchristendom
163487: THEISSEN, J. [INTROD.]. - Catalogus van de Tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, gehouden van 18 juni tot 8 september 1932 in het Stedelijk Museum.
55710: THEISSEN, J.S. - De regeering van Karel V in de noordelijke Nederlanden
4300351: THEISSEN, G. - Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums.
142706: THEISSEN, DR. S. - De germanismen in de moderne nederlandse woordenschat.
166012: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Die Insel des zweiten Gesichts.
87103: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (deel II en III)
6911: THEMMEN, WILHELMUS - Gots Eeniggebooren Soon als de Schepper en Erfgenaam der Weerelt, Van syne Dienaaren uytgeroepen en verheerlykt. De kenmerken en Voorregten van syne Bond- en Gunstgenooten naar de wet des Geestes beschreeven. De weg des Heiligdoms voor alle Naatien geoopent. De Kooningen, Princen, en alle Volken der aarden, door een vertoog van syn magt en heerlykheit, verpligt tot een geloovige onderwerpinge aan synen Rykstaf, Maar den weederspanningen bedreigt met het gewelt syner waapenen op den dag syner Heierkragten, Tot vertroostinge der Heilige, maar tot schrik van alle onreine, huychelachtige, sorgeloose en Libertynse naam-christenen, Vertoont en aangedrongen uyt den XXIV. Psalm.
4087: THEMMEN, WILHELMUS - Vaste Troostgronden der Heiligen, om in daagen van eene dicke duisternisse, en groote benautheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. Uyt eenige propheetische Keurstoffen by een Vergaadert, en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig Volk, 't welk in deese kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere, ende wagt op den Godt synes Heyls, Verklaart en Toegepast.
55245: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huizbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (3 delen in 1 band)
9664: THEMMEN, PHOEBUS - God, het Hoogste Goed, Gezogt en Gevonden door 't Gelove in Jesus Christus onder de Bewerkinge des Heiligen Geests, door Middel van 't H. Euangelium, leidende tot een Bondige en Eeuwige Ziels-Troost beide in Leven en Sterven, tot Lof en Prys der Heerlykheid van Gods Genade. Eerste Deel.
9665: THEMMEN, WILHELMUS - Vaste Troostgronden der Heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse, en groote benauwtheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. Uyt eenige propheetische Keurstoffen by een Vergaadert, en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van en nog oovergebleeven arm en elendig Volk, 't welk in deese kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere, ende wagt op den Godt synes Heyls, Verklaart en Toegepast.
157670: THEODORE H. MORAN [ED.]. - International Political Risk Management | Theodore H. Moran & Policy World Bank
157669: THEODORE H. MORAN & GERALD T. WEST - International Political Risk Management. Looking to the Future.
151862: THEODOULOU, CHRISTOS - Greece and the Entente. August 1, 1914 - September 25, 1916.
145192: THEOPOLD, W. - Der Herzog und die Heilkunst. Die Medizin an der Hohen Carlsschule zu Stuttgart.
165248: THERBORN, GÖRAN - Ideologie en macht.
4138741: N.N. (THÉRÈSE DE LISIEUX) - (5 livres). Meersch: La petite Sainte Thérèse. 1950, 562 pp. - Croidys: Vie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. 1938, 364 pp. - Philipon: Sainte Thérèse de Lisieux - Soeur Thérèse de l'enfant Jésus. 1913, 586 pp. - Sainte Thérèse, Histoire d'une Ame. 1946, 430 p
89948: THERON, ROELIEN - Cape Town, Gerald Hoberman. Photographs in celebration of 'The faires vape we saw in the whole circumference of the earth'.
103241: THEROUX, PAUL - Travelling the World. The illustrated travels of Paul Theroux.
142970: THEROUX, PAUL - Sneeuw in Londen.
146093: THEROUX, PAUL - The Collected Stories.
131199: THERRY, MARC - De dekenij Roeselare [1609-1649] Bijdrage tot de studie van de Katholieke hervorming in het Bisdom Brugge.
130337: THESIGER, WILFRED - Desert Marsh and Mountain. The World of a Nomad.
143314: THEUNE, ELMAR - A Calf is Born. A Reconstruction of the Public Debate on Animal Biotechnology.
151644: THEUNE-GROSSKOPF, DR. [ED - ET AL.]. - Traum und Wirklichkeit Troia.
123413: THEUNIS, GEORGES [ED.]. - Miscellanea Leo van Puyvelde.
150992: THEUNIS, C.H. - Isolation and Characterization of ' Spinacia Oleracea L. Sperm Cells.
163300: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
151784: THEUNISSEN, JEROEN - Het einde.
141629: THEUNISSEN, DR. W.F. - De wereld der ikonen.
154315: THEUNISSEN, HANS & ANNELIES ABELMANN & WIM MEULENKAMP [EDS. - ET AL.]. - Topkapi & Turkomanie. Turks - Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
153036: THEUNISSEN, E.J.J.M. - Vestibulaire hyperreactiviteit in relatie tot het hyperventilatiesyndroom.
163770: THEUNISSEN, BERT [ED.]. - De universiteit en de stad 1800-2000.
141605: THEUNISSEN, DR. W.P. - De wereld der Ikonen. Historisch, theologisch en esthetisch belicht.
161808: THEUNYNCK, PETER & ERIK VLAMINCK [EDS.]. - Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel accoord gaat. Honderd jaar liefde voor Vlaanderen. Grasduinen in de archieven van het AMVC-Letterenhuis en Uitgeverij Wereldbibliotheek.
4007087: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken.
122825: THÉVOZ, MICHEL [PREF.]. - Jean Dubuffet. Exhibition Galerie Eric van Weghe, Brussel 1992.
4046104: THIBAUT, R.(MARMION, C.) - Dom Columba Marmion. Abt van Maredsous.(1858-1923). Een meester van het geestelijk leven.
53852: THIBAUT, DOM RAYMOND - Een meester van het geestelijk elven. Dom Columba Marmion, Abt van Maredsous (1858-1923)
91986: THIEDE, CARSTEN PETER - Jezus, waar of niet?
4070452: THIEDE, C.P. & D`ANCONA, M, - Het ware kruis van Jezus Christus. De ontdekking door keizerin Helena van kruishout en opschrift.
91487: THIEDE, CARSTEN PETER / CURTIS, KEN - Beproeving en getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst.
4135981: THIEDE, C.P. - Jezus, waar of niet?.
141655: THIEL, HEINRICH - Wilhelmine von Bayreuth. Die Lieblingsschwester Friedrichs des Grossen.
103863: THIEL, P.J.J. VAN & C.J. DE BRUYN & JOLA CLEVERINGA & WOUTER KLOEK & ANNEMARIE VELS HEYN [EDS.]. - All the Paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A Completely illustrated Catalogue / Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreede catalogus.
104340: THIEL, ALBERT WILLIAM RUDOLF - Chinese Pottery and Stoneware.
145379: THIEL, P.J.J. VAN & C.J. DE BRUYN & JOLA CLEVERINGA & WOUTER KLOEK & ANNEMARIE VELS HEYN [EDS.]. - Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreede catalogus.
4023591: THIEL, R. (LUTHER, M.) - Den junge Luther. Auktoriserad översättning av B.Olsson.
4048614: THIEL, R. - Drei Markusevangelien. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 26)
160211: THIEL. ERIKA - Geschichte des Kostüms. Die Europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart.
4137724: THIEL, R. (LUTHER, M.) - Luthers grosser Krieg ums Abendmahl.
4003663: THIELE, JOH. (HRSG.) - Mein Herz schmiltzt wie Eis am Feuer. Die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters in Porträts.
93074: THIELE, WALTER - Die Lateinischen Texte des 1. Petrusbriefes
4004220: THIELE, JOH. - Die mystische Liebe zur Erde. Fühlen und Denken mit der Natur.
93788: THIELEN, TH.A.M. - Geschiedenis van Raalte als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis
141616: THIELEN, JAN - Zorreguieta. Een biografische schets.
101240: THIELENS, JAQUES - Le Placet royal et la Bulle Unigenitus. Un aspect des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans les Pays-Bas au début du XVIIIe siècle.
4052723: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
4007610: THIELICKE, H. - Theologische Ethik. I.Prinzipienlehre. II/1.Entfaltung: Mensch und Welt. II/2.Entfaltung: Ethik des Politischen. III.Entfaltung: Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst.
4076021: THIELICKE, H. - Theological Ethica. Vol 1. Foundations. Ed. by W.H.Lazareth.
4076022: THIELICKE, H. - Theological Ethica. Vol 2. Politics. Ed. by W.H.Lazareth.
110540: THIELMANN, MAX VON - Streifzüge im Kaukasus, Persien und der Asiatischen Türkei.
4023713: THIEME, K. (LUTHER, M.) - Die Augsburgische Konfession. und Luthers Katechismen auf theologische Gegenwartswerte untersucht.
89078: W.J. THIEME & CIE - Lijst van uitgaven van W.J. Thieme & Cie uitgevers Zutphen.
4018782: THIEME, K. - Von der Gottheit Christi. Gegen den religiösen Rückschritt in Grützmachers Dreieinigkeitslehre. Ein theologisches Bedenken.
166634: THIEME, M.L. & M.P. VERBERK & S. VERBERK [EDS. - ET AL]. - Rechtseenheid in de vreemdelingenrechtspraak. Verslag van een onderzoek naar de mate van rechtseenheid in uitspraken van vreemdelingenrechters en naar het functioneren van de mechanismen ter bevordering van rechtseenheid.
60724: THIEME. K. - Die Sittliche triefkraft des Glaubens (Eine Untersuchung zu Luther's Theologie)
156491: THIEME, HUGO P. - Guide Bibliographique de la Littérature Francaise de 1800 à 1906. Prosateurs, poètes, auteurs dramatiques et critiques. Avec Indication.
103570: THIEME, W.J. - Lijst van Uitgaven van W.J. Thieme & Cie. Uitgevers Zutphen. Voorjaar 1928.
90460: THIENEN, F.W.S. VAN E.A. - Exotische kunst. De Kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De Islam-Gebieden, Afrika.
160993: THIENEN, GERARD VAN [ED.]. - Incunabula in Dutch Libraries (IDL). A Census of fifteenth-century printed books in Dutch Public Collections [2 Vols. Compl.].
150879: THIENEN, F.W.S. VAN & J. DUYVETTER & CAS OORTHUYS [PHOTOGRAPHS] - Klederdrachten. De schoonheid van ons land.
140754: THIENEN, FR. W. S. VAN - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater [2 Vols. Compl. in Slipcase].
4143728: THIENEN, F.W.S. - Algemene Kunstgeschiedenis. De Kunst der Menschheid van de oudste Tijden tot Heden.
162167: THIERFELDER, HELMUT - Unbekannte antike Welt. Eine Darstellung nach Papyrusurkunden.
4053875: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk.
55010: THIERRY, J.J. - Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk
53447: THIERRY, GERARD JACOBUS - De religieuze beteekenis van het aegyptische koningschap. I. - De titulatuur
121914: THIERRY, AUGUSTIN - Histoire de la conquète de l'Angleterre par les Normans, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et sur le continent [3 Vols. Compl.].
4031746: THIERRY, J.J. - Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk.
141270: THIERS, OTTIE - Bedevaart en kerkeraad. De Amersfoortse vrouwevaart van 1444 tot 1720.
4055254: THIERSE, W. (HRSG.) - Religion ist keine Privatsache.
4142805: THIESSEN, H.C. - Lectures in Systematic Theology.
145254: THIJN, ED VAN - Nog één nacht slapen ? Vijftig jaar bevrijding.
164609: THIJN, ED VAN - Retour Den Haag. Dagboek van een minister.
164611: THIJN, ED VAN - Commentaren en pleidooien 1966-1991. Democratie als hartstocht.
123080: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
4007212: THIJS, J. - De moderne positieve theologie in Duitschland. Th.Kaftan, R.Seeberg, R.H.Grützmacher, K.Beth, K.Girgensohn u.a.(Diss.)
167926: THIJS, GER - Van oude menschen de dingen, die voorbij gaan. Naar de roman van Louis Couperus. Theatertekst & hoorspel [& 2 CDs].
61381: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitschland
83852: THIJS, JAN - De moderne positieve theologie in Duitschland
157138: THIJSEN, D.J. - Thijsen 100. Thijsen Rotatiedruk 100 jaar in beeld gebracht.
153427: THIJSSE, JAC. P. & D.A. VAN DEN HOORN - Lente - Zomer - Herfst - Winter [4 Vols. in Slipcase].
30636: THIJSSE, JAC. P. - Kruiden langs heg en steg. Met een appendix van P. Daveke. Geïllustreerd met 117 gekleurde afbeeldingen
151481: THIJSSE, JAC. P. & D.A. VAN DEN HOORN - Lente - Zomer - Herfst - Winter [4 Vols. Compl.].
104913: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
145142: THIJSSEN, JAN - "Tot op de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de "" Hof van Batenburg "" te Nijmegen 1375-1850."
167650: THIJSSEN, THEO - Verzameld Werk [4 Vols. Compl.].
160360: THIJSSEN-SCHOTEN, DR. C.L. - Uit de Republiek der Letteren. Elf studiën op het gebied der Ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
150182: THIJSSEN, J.R.A.M. [ED. - ET AL.]. - Een burgerfamilie in de Smidstraat 1760-1840.
158549: THIJSSEN-SCHOUTE, C.  [& TH. VERBEEK - ED.]. - Nederlands Cartesianisme
123202: THIJSSEN, DRS. LUCIA - 1000 Jaar Polen en Nederland.
4134203: THIJSSEN, H. - Atheïst, maar niet goddeloos. Verkenningen en evaluaties.
4139033: THILO, CHR.A. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermachers Religionsphilosophie.
4058571: THILO, H.J. - Der ungespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie.
4053256: THILS, G. - Wezen en spiritualiteit van de diocesane geestelijkheid.
4007102: THILS, G. - Christelijke heiligheid. Kort begrip van de ascetische theologie.
152052: THIRY, AUGUST & DIRK VAN CLEEMPUT [EDS.]. - Reizigers door de Grote Oorlog. De odyssee van een Belgisch pantserkorps 1915-1918.
87919: THISELTON, ANTHONY C. - New Horizons in Hermeneutics
103149: THISQUEN, JEAN [ED.]. - La coutume ancienne du Duche de Limbourg XVe siècle [Volume 2].
143791: THISSEN, WERNER - Es wandelt, was wir schauen. Heilende Bilder für den Weg durch das Jahr.
90573: THISSEN, WERNER - Es wandelt, was wir schauen. Heilende Bilder für den Weg durch das Jahr.
140627: THOBEN, PETER [ED.]. - Kunstschilder beeldhouwer Theo van Delft 1883-1967. Publikatie uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste geboortedag van de kunstenaar.
166284: THOBEN, PETER [ED.]. - Oog op portretten. Portretkunst van Brabantse schilders.
166282: THOBEN, PETER [ED.]. - Verstilde Stillevens van de hand van Brabantse Schilders.
166277: THOBEN, PETER - Dorus van Oorschot 1910-1089.
166276: THOBEN, PETER - Harry Maas 1906-1982. Schilder van het vrouwelijk schoon.
166095: THOBEN, PETER - Schildersdorpen in de Kempen. De Molse School.
165594: THOBEN, PETER [ED.]. - Peer van den Molengraft. Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft: van professie portretschilder.
4002861: THODE, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Franz von Assisi. Und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. (Illustr. mit 136 Kupfertiefdruckbilern und 18 Grundrissen)
4138920: THODEN VAN VELZEN, H. - Gott und Unsterblichkeit.
154894: THODEN VAN VELZEN, H.U.O. & W. VAN WETERING [DIRK VAN DER ELST - ED.]. - In the Shadow of the Oracle. Religion and Politics in a Suriname Maroom Society.
102033: THOELEN, HEINZ [ED.]. - Ulrich Füetrer. Flordimar. Aus dem Buch der Abenteuer.
81776: THOLUCK, A. - De weg des heils, Christelijke overdenkingen
47373: THOLUCK, A. - De Weg des Heils. Christelijke Overdenkingen
101031: THOLUCK, DR. A. [FRIEDRICH AUGUST GOTTTREU] - Das akademische Leben des siebzehnten Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf die protestantisch-theologischen Fakultäten Deutschlands nach handschriftlichen Quellen. ZWEITE ABTEILUNG: Die akademische Geschichte der deutschen, skandinavischen, niederländischen, schweizerischen hohen Schulen [only].
54671: THOLUCK, A. - Gethsemane-Golgotha. Christelijke toespraken over de lijdensgeschiedenis (2 stukken in 1 band)
161972: THOM, A. & A.S. THOM - Megalithic Remains in Britain and Brittany.
53124: THOMAN-OBERHOFER, ELISABETH / WEIERMAIR, PETER - Karl Prantl Sculpture. Schlosspark Ambras Yorkshire Sculpture Park
140300: THOMAN, ROLF [ED.]. - The High Middle Ages in Germany.
156011: THOMAS, MARCEL & GERHARD SCHMIDT & MICHAELA KRIEGER [EDS.]. - Die Bibel des Königs Wenzel. Mit 32 Miniatures im Originalformat nach der Handschrift aus der Österreichischen Nationalbibliothek.
146409: THOMAS, EMORY M. - The Confederate Nation: 1861-1865.
102305: THOMAS, HUGH - The Slave Trade. The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870.
152705: THOMAS, DAVID - Naturalism and Social Science. A Post-Empirist Philosophy of Social Science.
123087: THOMAS, STEPHEN N. - The Formal Mechanics of Mind.
100813: THOMAS, ANGELA P. - Egyptian Gods and Myths.
156598: THOMAS, HUGH - Rivers of Gold. The Rise of the Spanish Empire.
152926: THOMAS, HUGH - El Imperio Español. De Colon a Magallanes.
89042: THOMAS, DAVID - The Gospel of Matthew. A Homiletical Commentary.
89188: THOMAS, DAVID - The Gospel of John. Expository and Homiletical Commentary. Two volumes in One.
121820: THOMAS, KEITH - De ondergang van de Magische wereld. Godsdienst en magie in Engeland, 1500-1700.
123026: THOMAS, HAYE - Het dagelijks leven in de 17de eeuw.
122442: THOMAS, NEIL - Diu Crône and the Medieal Arthurian Cycle.
162355: THOMAS, GORDON & MARTIN DILLON - Robert Maxwell. Israel's Superspy. The Life and Murder of a Media Mogul.
167032: THOMAS, PIET [TRANSL. & ED.]. & STAN MILBOU [READER] & PHILIPPE DE CHAFFOY [MUSIC] - De Psalmen [& CD].
166863: THOMAS, DYLAN [PAUL FERRIS - ED.]. - Dylan Thomas. The Collected Letters. New Edition.
161831: THOMAS, KEITH - Het verlangen naar de natuur. De veranderende houding tegenover planten en dieren 1500 - 1800.
157870: THOMAS, HENRY - Short-Title Catalogues of Spanish, Spanish-American and Portuguese books printed before 1601 in the British Museum.
157813: THOMAS, H. [ED.]. - Short-Title Catalogue of Books Printed in France and French Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600. Now in the British Museum.
123021: THOMAS, BRUNO - Deutsche Plattnerkunst.
156747: THOMAS, J.W. [TRANSL.]. & KELLY DEVRIES [INTROD.]. - Ulrich von Liechtenstein's Service of Ladies.
146395: THOMAS, CHARLES - Britain and Ireland in Early Christian Times AD 400 - 800.
103289: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst. Erlesene Liebhabereien.
151454: THOMAS, WERNER & EDDY STOLS [INTROD.]. - Vlaanderen en Castilla y León. Op de drempel van Europa.
154458: THOMAS, HUGH - The Slave Trade. The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870.
150976: THOMAS, D. WINTON [ED.]. - Archaeology and Old Testament Study. Jubilee Volume of the Society for Old Testament Study 1917-1967.
122452: THOMAS, R.T. - Britain and Vichy. The Dilemma of Anglo-French Relations 1940-42.
101539: THOMAS, KARIN - Bis Heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert.
4137049: THOMAS, M.M. - The Acknowledged Christ of the Indian Renaissance.
4019737: THOMAS, C. - Geschichte des Alten Bundes. Ein Handbuch zum geschichtlichen Verständnis des Alten Testaments.
4300642: THOMAS VAN AQUINO, - Over God spreken. Een tekst van Thomas van Aquino uit de Summa Theologiae. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.W.M.Rikhof. (Sleutelteksten 6)
141295: THOMAS, HUGH - John Strachey.
4141275: THOMAS, F. - Ons lichaam en waartoe het bestemd is. Vertaald door H.J.Hana. met een inleidend woord van J.Th.de Visser.
4300027: THOMAS A KEMPIS, - De Navolging van Christus.. Nieuwen druk, vermeerderd met het leven van den zelfden en waer in al de aengehaelde plaetsen van de H.Schriftuer overzien en de hoofstukken en verzen bygevoegd zyn.
4300518: THOMAS A KEMPIS, - De navolging van Chrisus in jonge taal. Hertaald door Mink de Vries en ingeleid door Paul van Geest.
140293: THOMAS, A.H. - De oudste constituties van de Dominicanen. Voorgeschiedenis, tekst, bronnen, ontstaan en ontwikkeling [1215-1237].
4057405: THOMAS, P. (SAMENST.) - Groot Gebedenboek. Gebeden uit de geschiedenis van het christendom van de aanvang tot nu.
4072759: THOMAS, N.E. (ED.) - Classic Texts in Mission and Wold Christianity.
4137285: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - De reis der verdoemden. (de reis van het ss. St.Louis)
4140946: THOMAS, OSWALD - Astronomie. Feiten en problemen. Geautoriseerde bewerking door H.Groot.
4300090: THOMAS SCHIRRMACHER (HRSG.) (BEYERHAUS, P.) - Kein anderer Name. Die Einzigartigkeit Jesu Christi und das Gespräch mit nichtchristlichen Religionen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Peter Beyerhaus.
4026461: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - Pontifex.
4138833: THOMAS, W. - Der Sonntag im frühen Mittelalter. Mit Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte des christlichen Dekalogs.
156320: THOMASON, J.J. [ED.]. - Functional Morphology in Vertebrate Paleontology.
94863: THOMASSEN, JEAN-PIERRE - De klantgestuurde organisatie. 50 methoden en instrumenten voor effectief klantenmanagement
132180: THOMASSEN, THEO H. P. M & BERT LOOPER & JAAP KLOOSTERMAN - Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven.
140129: THOMASSEN, K. [ED.] - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden.
90499: THOMMAS, DAVID HURST - Exploring Ancient Native America. An archaeological guide.
93540: THOMPSON - Thompson Studienbibel. Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament Revidierte Fassung von 1984
4069501: THOMPSON, A. - Who`s afraid of the Old Testament God?.
130713: THOMPSON, THOMAS L. - The Bible in History. How Writers Create a Past.
104798: THOMPSON, JESSICA CARGILL - 40 Architects under 40. Young Architects for the New Millennium.
151839: THOMPSON, J.M. - The French Revolution.
131844: THOMPSON, KAY [TEXT] & HILARY KNIGHT [ILLUSTR.] - Eloise in Paris.
101614: THOMPSON, J. ERIC S. - The Rise and Fall of Maya Civilization.
165738: THOMPSON, HARRY - Hergé. Een dubbelbiografie Kuifje.
164469: THOMPSON, J.M. (ED. & TRANSL.) - Napoleon's Letters.
164452: THOMPSON, J. LEE - A Wider Patriotism: Alfred Milner and the British Empire.
161947: THOMPSON, JESSICA CARGILL - 40 Architects under 40.
157838: THOMPSON, CHRISTINE CAMPBELL - I am a Literary Agent.
157708: THOMPSON, NEVILLE & BERT DENKER & E. RICHARD MCKINSTRY [ET AL.]. - The Winterthur Library Revealed: Five Centuries of Design & Inspiration.
157285: THOMPSON, JOHN B. - Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States.
156898: THOMPSON, LAWRENCE S. [LAWRENCE CLARK POWELL - INTROD.]. - Books in Our Time. Essays.
95355: THOMPSON, LEONARD L. - The Book of Revelation. Apocalypse and Empire
144154: THOMPSON, E.A. - The Goths in Spain.
131845: THOMPSON, KAY [TEXT] & HILARY KNIGHT [ILLUSTR.] - Eloise. Over een stout meisje dat in een héél duur hotel woont.
53380: THOMPSON, JASON - Een geschiedenis van Egypte van de vroegste tijd tot nu
31195: THOMPSON, J.M. - Robespierre (2 volumes)
143768: THOMPSON, JOHN M. - Russia, Bolshevism and the Versailles Peace.
4048032: THOMPSON, B. - Muren van mijn hart.
4052549: THOMPSON, S. - The Apocalypse and Semitic Syntax.
4055256: THOMPSON, H.O. - Mekal, the God of Beth-Shan.
131816: THOMSEN, M. [ED.] - Java und Bali. Buddhas - Götter - Helden - Dämonen.
142965: THOMSON, CHRISTIAN W. & JENS MALTE FISCHER [EDS.]. - Phantastik in Literatur und Kunst.
142997: THOMSON, CHRISTIAN W. & HANS HOLLÄNDER [EDS.]. - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
144271: THOMSON, JOHN A.F. - Popes and Princes 1417-1517. Politics and Policy in the Late Medieval Church.
121868: THOMSON, JUDITH & ALEX BYRNE - Content and Modality. Themes from the Philosophy of Robert Stalnaker.
122045: THOMSON, JOHN A.F. - The Transformation of Medieval England 1370-1529.
101540: THOMSON, CHRISTIAN W. [ED.]. - LiterArchitektur. Wechselwirkungen zwischen Architektur, Literatur und Kunst im 20. Jahrhundert.
151370: THOMSON, BELINDA - Vuillard.
101706: THOMSON, GEORGE MALCOLM - Sir Francis Drake.
164761: THOMSON, OLIVER - From the Bloody Heart. The Stewarts and the Douglasses.
160028: THOMSON, J.R. - Overzicht der Geschiedenis van Suriname.
154750: THOMSON, IAIN - Frank Lloyd Wright. A Visual Encyclopedia.
121603: THOMSON, CHRISTOPHER S. - The Tour de France. A Cultural History.
131808: THOMSON, KAY - Eloise. A book for precocious grown ups. Drawings by Hilary Knight.
153676: THOOMES, W. - Hofjes in Utrecht. Aldaer ewelick fundere. Godskameren te Utrecht.
84418: THOOMES, JAN GERHARD - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis
4018176: THOOMES, D.TH. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie. (Diss.)
4007201: THOOMES, J.G. - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis. (Diss.)
61413: THOOMES, D.T. - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie
121185: THORAN, BARBARA - Studien zu den österlichen Spielen des deutschen Mittelalters [Ein Beitrag zur Klärung ihrer Abhängigkeit voneinander].
90027: THORBECKE, J.R. - Over plaatselijke begrooting
167868: THORDARSON, THORBERGUR [KENNETH G. CHAPMAN - TRANSL.]. [KRISJÁN KARLSSON - INTROD.]. - In Search of my Beloved. Translated from the Icelandic.
4143326: THOREAU, H.D. - I to Myself. An annotated Selection from the Journal of Henry.D.Thoreau. Ed. by J.S.Cramer.
151608: THORNDIKE JR., JOSEPH J. - The Magnificent Builders and Their Dream Houses [In Slipcase].
164678: THORNE, K. & D. MACKEY - Everything You Ever Needed to Know about Training. A One-Stop Shop for Everyone Interested in Training, Learning and Development.
123004: THORNES, ROBIN - Images of Industry Coal.
4029050: THORNTON, L.S. - Revelation and the Modern World. being the First Part of a Treatise on the Form of the Servant.
157902: THORNTON, JOHN L. - A Mirror for Librarians. Selected Readings in the History of Librarianship.
157308: THORNTON, JOHN L. & R.I.J. TULLY [EDS.]. - Scientific Books, Libraries and Collectors. A Study of Bibliography and the Book Trade in Relation to Science.
46921: THORNTON, L.S. - The Form of the Servant. Complete 3 volumes. Volume I: Revelation and the modern world being the first part of a treatise on the Form of the Servant. Volume II: The Dominion of Christ being the second part of a treatise on the Form of the Servant. Volume III: Christ and the Church being the third part of a treatise on the Form of the Servant
46920: THORNWELL, JAMES HENLEY - The Collected Writings of James Henley Thornwell. Ex-President of the South Carolina College Late Professor of Theology in the Theological Seminary at Columbia, South Carolina. Complete 4 Volumes. Volume I: Theological, Volume II: Theological and Ethical, Volume III: Theological and Controversial, Volume IV: Ecclesiastical
47943: THORP, MALCOLM R./SLAVIN, ARTHUR J. - Politics, Religion & Diplomacy in Early Modern Europe. Essays in Honor of De Lamar Jensen (Sixteenth Century Essays & Studies, Volume XXVII)
4142411: THORP, J. - Free Will. A defence against neurophysiological determinism.
164578: THORPE, JAMES - The Gutenberg Bible. Landmark in Learning.
156973: THORPE, JAMES - Henry Edwards Huntington. A Biography.
130750: THORPE, LEWIS [EDS. - ET AL.] - Nottingham French Studies Vol. 1.1 - Vol. 4-2 [8 Vols.]
130749: THORPE, LEWIS [ED.] - Dante Centenary Number. Nottingham Mediaeval Studies
161305: THOSS, DAGMAR & GABRIEL BISE [EDS.]. - "Tristan und Isolde gemäss der Handschrift des "" Tristanromans "" aus dem 15. Jahrhundert."
130270: THOSS, DAGMAR [ED.] - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der Buchmalerei. Ausstellung der Handschriften - und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
4001167: THRALL, M.E. - Greek particles in the New Testament. Linguistic and exegetical studies.
123397: THROCKMORTON, PETER [ED.]. - The Sea Remembers. Shipwrecks and Archeology. From Homer's Greece to the rediscovery of the Titanic.
102935: THROCKMORTON, PETER [ED.]. - The Sea Remembers. Shipwrecks and Archeology. From Homer's Greece to the rediscovery of the Titanic.
157252: THRUSH, ARTHUR - Representative Majority. Twenty-one Years of the B.P.R.A. 1924-1945 [The Book Publisher's Representatives' Association].
154342: THUBRON, COLIN - De Venetiaanse vloot.
152056: THUBRON, COLIN - Reis door Cyprus.
4047671: THUBRON, C. - Die Hügel des Adonis. Begegnung mit dem Libanon.
4072431: THUBRON, C. - Jeruzalem. Vertaald door T.Davids.
102264: THUCYDIDES [DR. M.A. SCHWARZ - TRANSL. & DR. ELIZABETH VISSER - INTROD.]. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën Boek VI en VII.
142686: THUDICHUM, F. VON22907 - Geschichte des deutschen Privatrechts.
164891: THUIJS, FRANS - De ware Jaco. Jacob Frederik Muller, alias Jaco [1670-1718], zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na zijn dood.
101329: THUILLIER, JACQUES [ED.]. - Les frères Le Nain. Grand Palais 1978-79.
155736: THUIS, H.H.W. - The Anisotropic Potential for No-inert Gas Systems.
103571: THULIN, OSKAR [ED.]. - De reformatie in Europa.
4009457: THULIN, O.(RED.) - De Reformatie in Europa. Medew.: P.Jacobs, W.J.Kooiman, Fr.Lau e.a.
104526: THUNECKE, JÖRG & EDA SAGGARRA [EDS.]. & PHILIP BRADY [FOREW.]. - Formen realistischer Erzählkunst. Festschrift for Charlotte Jolles. In honour of her 70th birthday.
4046785: THURIAN, M. (ED.) - Ecumenical Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry.
91531: THURKOW, C.T.F. - De westfriese admiraliteit
110613: THURLINGS, JAN - Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop.
101488: THURLINGS, PROF. DR. TH.L.M. & PROF. DR. W.R. HEERE & PROF. DR. A. OLDENHOFF - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
165889: THURMAN, ROBERT - In de ban van Tibet. Een onthullend antwoord van de Dalai Lama op het conflict tussen China en Tibet.
4143630: THURMAN, R.A.F. - Essential Tibetan Buddhism.
104705: THURN, HANS PETER & SABINE BAUMGÄRTNER - Die Kultur der Sparsamkeit. Die Kulturgeschichte des Sparens. Illustriert mit Spardosen aus zweitausend Jahren.
4046626: N.N. (THURNEYSEN, E.) - Gottesdienst - Menschendienst. Eduard Thurneysen zum 70.Geburtstag am 10.Juli 1958.
162058: THURSTON, E. - Castes and Tribes of Southern India [7 Vols. Compl.].
157942: THWAITE, MARY F. - From Primer to Pleasure in Reading. An introduction to the history of children's books in England with an outline of some developments in other countries.
156460: THYS, MICHEL - Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke.
95149: THYS, MICHEL - Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke
103959: THYS VAN DEN AUDENAERDE, D.F.E. [ED.]. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren.
101756: THYS, AUGUSTIN - Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen.
60727: THYSSEN. K.W. - Begegnung und Verantwortung (Der Weg der Theologie Friedrich Gogartens von den Anfangen bis zum Zweiten Weltkrieg)
104279: TICA, DONATO & TRI PHAM & KEVIN SAKAMOTO & JEFF BARTON - Power Stone. Prima's Official Strategy Guide.
30166: TICHELAAR, ROELOF - Vergeten bewustzijn. De boodschap van een spiritueel christendom
151424: TICHELAAR, PIETER JAN & SYTSE TEN HOVE [EDS.]. & JAN PLUIS - Fries Aardewerk: Bolsward.
104341: TICHELAAR, PIETER JAN & CASPER POLDER - Gebakken Schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930/Fired Paintings. Friesian Ceramic Wall Plaques 1870-1930.
151705: TICHELAAR, P.A. & M.C.M. SANDFORT & R. DAMSTRA [EDS. - ET AL.]. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van Dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
167318: TICHELAAR, P.A. [ED. - ET AL.]. & W.H.R. KNOOPS [ED.- ET AL.]. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van Dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage & Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage [2 VOLUMES].
151426: TICHELAAR, PIETER JAN - Fries Aardewerk: Tichelaar - Makkum 1700 - 1876.
103214: TICHELEN, I. VAN & DR. G. DELMARCEL - Vijf eeuwen Vlaamse wandtapijtkunst / Cinq siècles de tapisseries Flamandes.
102207: TICHELMAN, FRITJOF - The Social Evolution of Indonesia. The Asiatic Mode of Production and its Legacy.
121556: TICHELMAN, F. - Socialisme in Indonesië. De indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1897-1917. Deel 1. Bronnenpublikatie.
93268: TICHLER, J. - Huldrich Zwingli, de kerkhervormer (2 delen)
5210: TICHLERUS, JACOBUS - Hiskiae Oprechticheyt, Ghebleecken in sijn Gesontheyt, Sieckte, ende Ghenesinge. Voorgestelt in 18 Predicatien over het 38 Capittel Esaiae. Waer by gedaen een Predicatie van den Toorn Godes, zijnde in de ordre die vijfthiende. Den tweeden druck, verbetert, ende ten derden-deel ruym vermeerdert.
7569: TICHLERUS, JACOBUS - Hiskie Oprechtigheydt, Ghebleecken in zijn Ghesontheydt, Sieckte, Ende Ghenesinghe. Voor-ghestelt in 18 Predicatien, over het 38. Capittel Esaiae. Waer by ghedaen is een Predicatie van den Toorn Godes, zijnde in de ordre, de vijfthiende. Den laetseten druck, verbetert, ende ten derdendeel ruym vermeerdert.
101757: TICHY, RICHARD - Bioleaching of metals from soils or sediments using the microbial sulfur cycle.
90228: TICKLE, PHYLLIS A. - Greed. The seven deadly sins.
103734: TICKNER, LISA - Modern Life & Modern Subjects. British Art in the Early Twentieth Century.
86131: TIDEMAN, JOANNES - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek.
93886: TIDEMAN, B. - Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten
101541: TIDEMAN JZN., DR. B. - Beelden uit de dagen der omwenteling,
93894: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantie en het remonstrantisme, historisch onderzoek
4000719: TIDEMAN, J. - De stichting der Remonstrantse Broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden medegedeeld.
4026464: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
4142617: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. 2e druk, bewerkt door H.C.Rogge en B.Tideman Jzn.
94150: TIDEMANN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden. Eerstel deel, 1619-1623
142875: TIEBOSCH, TIB [ED.]. - Lutkie Cranenburg. 150 jaar voor elkaar.
85575: TIECKE, J.G.J. - De werken van Geert Groote
151462: TIEDEMA, IR. J.J. & J.J. BUIKSTRA - Friesland rond per tram. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
142555: TIEDEMAN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit.
4134260: TIEDEMAN, P. - Über den Sinn des Lebens. Die Perspektivische Lebensform.
95251: TIEDEMANN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. Humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit
81724: TIEL, C.P. - Het evangelie van Johannes, beschouwd als bron voor het leven van Jezus
9334: TIELE, ALARDUS - Heilige Keurstoffen, Uit de Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments, Behelzende een tiental van Stigtelyke Bedenkingen en Leerreedenen. Uitgegeeven door Korn. Gentman Leidekker. Met een Voorreeden, behelzende het Leeven en Sterven van den Eerw. Schryver.
7570: TIELE, ALARDUS - Heilige Keurstoffen, Uit de Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments, Behelzende een tiental van Stigtelyke Bedenkingen. Met een Voorreeden, behelzende het Leeven en Sterven van den Eerw. Schryver.
162406: TIELE, P.A. - De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw. Voorafgegaan door een overzicht van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen voor de Portugezen. Vrij bewerkt naar Vivien de Saint-Martin.
4136698: TIELE, C.P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. 1e en 2e reeks. Gifford-lezingen gehouden in de Universiteit te Edinburgh.
53914: TIELE, C.P. - De gelijkenis van het vaderhuis, Lukas XV, 11 tot 32, praktisch toegelicht
4054338: TIELEMAN, D. - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur. (KC)
31171: TIELEMAN, DICK - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur
60728: TIELEMAN. D. - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs (Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat)
4043182: TIELEMAN, D. - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.
101330: TIELEMANS, H. - Montfortanen in Zaïre 1933-1993.
153933: TIEMEIJER, W.L. - Hoe mensen keuzes maken. De psychologie van het beslissen.
166033: TIEMERSMA, D. & H.A.F. OOSTERLING [EDS.]. - Time and Temporality in Intercultural Perspective.
122846: TIEN, HUNG-MAO & TUN-JEN CHENG [EDS]. - The Security Environment in the Asia-Pacific.
142334: TIENEN, YANNA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.
142128: TIENEN, YANA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.
4003444: TIENEN, BEATRIJS VAN - Vita Beatricis. De autobiografie van Z.Beatrijs van Tienen. O. Cist. 1200-1268. In de Latijnse bewerking en voor het eerst volledig en kritisch uitgegeven door L.Reypens.
4071505: TIENHOVEN, H.J.VAN - Verzamelde gedichten.
53065: TIEPOLO, GIOVANNI DOMENICO - Picturesque ideas on the flight into Egypt
145132: TIERNEY, TOM - Royal Family of Britain Paper Dolls.
145131: TIERNEY, TOM - Princess Diana and Prince Charles Fashion Paper Dolls in full color.
145133: TIERNEY, TOM - Diana Princess of Wales Paper Doll. The Charity Auction Dresses.
157872: TIERNEY, JAMES E. [ED.]. - The Correspondence of Robert Dodsley 1733-1764.
131876: TIERSONNIER, JACQUES - Au coeur de l'Ile Rouge. 50 ans de vie à Madagascar.
155015: TIESKENS, R.W. & D.P. SNOEP & G.W.C. VAN WEZEL [EDS. - ET AL.]. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
141817: TIETZ, JÜRGEN - Geschiedenis van de architectuur.
55622: TIETZ, JÜRGEN - Histoire de l'architecture du XXe siècle
146480: TIETZE, DR. WOLF & PROF. DR. ERNST WEIGT [EDS.]. - Westermann Lexikon der Geographie. [5 Vols. Compl.]
143102: TIETZE, PROF. HEINRICH [BRUNO ERNST - ED.]. - Opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde & Nog meer opgeloste en niet opgeloste problemen uit de wiskunde [Vol. 1 & 2 = Compl.].
101667: TIETZEL, BRIGITTE [ED.]. - Paramente des 19. Jahrhunderts aus Kölner Kirchenbesitz.
144065: TIETZEL, BRIGITTE - Geschichte der Webkunst. Technische Grundlagen und kïunstlerische Traditionen.
163788: TIFFIN, HELEN (ED.) - Five Emus to the King of Siam. Environment and Empire.
91579: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
155693: TIGCHELAAR, BERT - De gemiste kans. Staatsgreep tegen Hitler 1938. Officieren tussen moed en wanhoop.
4044175: TIGCHELER, J. - Vanuit Lukas bezien. Teksten opnieuw gelezen.
151625: TIGERMAN, STANLEY - The Architecture of Exile.
110363: TIGGELE-VAN DER VELDE, PROF. MR. N. VAN - Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een [zelfstandige] grond van schadeplicht ? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Inaugurele rede.
102067: TIGGELER, ERIC - Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal.
153695: TIGGERS, WIM [ED.]. - Moments of Moment. Aspects of the Literary Epiphany.
166837: TIGGESBÄUMKER, GÜNTER [ED.]. - Prachteinbände des Historismus. Aus der Fürstliche Bibliothek zu Corvey.
130623: TIGNOR, ROBERT L. - Modernization and British Colonial Rule in Egypt 1882-1914.
154436: TIJENK, CHRISTEL - Weggehaald. Joodse kinderen en het kamp Vught.
154435: TIJENK, CHRISTEL - Gevangenen in terreur. 13+ gids Natiobnaal Monument Kamp Vught.
4049545: TIJN, MAARTJE VAN - Vrouwvijandig?. Over vrouw(on)vriendelijkheid in het Eerste Testament.
4010984: TIJN, MAARTJE VAN & NICOLAI, D. - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken.
121802: TIJN, MAARTJE VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
4004086: TIJN, MAARTJE VAN - Wees niet wanhopig. Uitleg van Genesis 1 en Psalm 1.
4008898: TIJN, MAARTJE VAN - Maak gebeden van mijn verhalen. Verhalen van Rabbi Nachman van Bratzlaw.
4015653: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim I. Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet. Vert.,ingel.en toegelicht door Maartje van Tijn.
4016068: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim II. De tocht door de wildernis. Gevaarlijke groei en lastige vrijheid. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Maartje van Tijn.
4055032: TIJN, MAARTJE VAN & VERBRUGGE, I. - Hoog tijd om op te staan. Oude verhalen van jodendom en christendom. Godsdienst en wat ermee doen. Leer- en lesboek voor het openbaar basisonderwijs.
4137433: TIJN, MAARTJE VAN - Verdraaid verleden.
4140021: TIJN, M. VAN - Ik heb niet de Jodenster gedragen. Roman.
103445: TIJS, RUTGER - Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw [In Pictorial Slipcase] .
90927: TIKOS, BILL - Mum's favourite recipes. Classic home dishes from mothers of leading chefs and other friends.
9028: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, na een bequame ontleding, door kort-bondige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
4072347: TIL, C. VAN (DAANE, J.) - The Theology of James Daane.
7453: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand te komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangeboden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hartogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geunieerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen tweeden Druk oversien en verbetert.
7454: TIL, SALOMON VAN - Alle de Vyf Boeken der Psalmen, van David, Asaph en Andere, begrypende CL. Snaar-Liederen. Vertaalt, verklaart en ten gebruyk gebragt.
54286: TIL, CORNELIUS VAN - Christianity and Barthianism
8895: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-bondige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christen en Twyffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den Sesden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert.
6705: TIL, SALOMON VAN - Salems Vrede, in Liefde, Trouw, en Waarheyd Behartigt. Waar in de Vrede-weg tot beslissing der Hedensdaagsche Kerk-geschillen werd afgebakent, der Broederen eens-gesintheyd in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verstand et komen, bereyd, en de redenen tot voortsetting van soo heylsamen wit met alle beweginge werden aangebonden. Hier agter is noch aangehegt een Missive des Christelijken Synodi des Hertogdoms van Gulik aan de Kerkendienaren der Geuineerde Nederlanden, ten selven eynde gerigt. Desen derden Druk oversien en verbetert. WAARBIJ: Inleydinge tot de Prophetische Schriften. Waar in De Algemeene Pligt der Christenen tot het ondersoecken der Prophetien, mitsgaders de nuttigheden des selfs tot de ware Godsaligheyd wert getoont, het regte gebruyk van de gaven des Geestes daar toe geschoncken aangewesen, De grond en regulen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der Kerke grondig bevestigt. En de Consideratien Van de Classis van de Sevenwouden tegen dese stoffen in haar genaamde Waarschouwinge zediglijk werden wederleyt, en tegen de uytvlugten van D. Brinck verder verdeedigt. Hier agter is bygevoegt seeker oudt geschrift, Anno 1555. geschreven Van de Seven Tijden der H. Kerke, Door Johannes Saskerides.
9244: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
6704: TIL, SALOMON VAN - Alle de Feest-Kerkreedenen, Gepast op de Geboorte, Kindsheyd, Opstanding, Heemelvaart en Uitstorting des Heyligen Geestes van onzen Heere, Heyland en Zaaligmaaker Jezus Kristus. Ende nu uit de Latijnsche in onze Nederduitsche Taale overgebragt door Henricus Buyzen.
6706: TIL, SALOMON VAN - Digt- Zang- en Speel-Konst, Soo der Ouden, als byzonder der Hebreen, Door een nauwkeurig onderzoek der Oudheyd uyt zyn voorige duysterheyd wederom opgeheldert. Dienende, om, by wege van een Voorlooper, Den Leser tot een beter verstand der Goddelyke Psalmen, En netter begrip van haar waare gebruyk onder de beyde Testamenten op te leyden. De Tweede Druk.
9668: TIL, SALOMON VAN - Het Euangelium des H. Apostels Matthaei, Na een bequame ontleding, door kort-boudige Aantekeningen geopent, en kragtige Demonstratien, tegen alle On-christenen en Twijffelaars, betoont. Waar by gevoegt is een kort en bondig Vertoog van de Harmonie der Euangelische Historien. Den vierden Druk van ingeslopene Druk-fouten verbetert, en vermeerdert.
166003: TILANUS, LIEDE & S.J. POTHUIS - De nieuwe gemeentehuishouding en de vrouw.
4011745: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
4139655: TILBORG, S.VAN - The Jewish Leaders in Matthew. (Diss.)
101857: TILBORGH, LOUIS VAN [ED.]. - Monet in Holland.
101955: TILBURG, BENNO VAN & BEN DE VRIES & RUDOLF VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE [EDS.]. - 66 Kanjermonumenten.
89846: TILBURG, BENNO VAN E.A. - 66 Kanjermonumenten
5461: TILEMAN, PHILIP JOHAN - De Trappen des Genadethroons van Jesus Christus, Bevattende acht Voorbereydingen, en acht Dankzeggingen, op yder Dag der Weke, voor en na 't gebruyk des H. Avondmaals. Uyt het Hoogduyts Vertaald, door Arn. Henr. Westerhovius. Den tweeden Druk. Vermeerdert met stigtelyke Rymen boven yder Trap. Met kopere Platen verciert.
60729: TILGNER. W. - Volksnomostheologie und Schopfungsglaube (Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes, Band 16)
30803: TILL, WALTER C. - Die Gnostischen Schriften des Koptischen Papyrus Berolinensis 8502. Mit 2 Tafeln
154365: TILLANDER-GODENHIELM, ULLA & PETER L. SCHAFFER & ALICE MILICA ILICH & MARK A. SCHAFFER [EDS. - ET AL.]. - Masterpices from the House of Fabergé.
92538: TILLICH, PAUL - Das Religiöse Fundament des Moralischen Handelns. Schriften zur Ethik und zum Menschenbild (Gesammelte Werke Band III)
92532: TILLICH, PAUL - Die Frage nach dem Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophioe (Gesammelte Werke Band V)
4071864: TILLICH, P. (U.A.) - Die Feste der Christenheit und der moderne Mensch.
92530: TILLICH, PAUL - Der Protestantismus als Kritik und Gestaltung. Schriften zur Theologie I (Gesammelte Werke Band VII)
4015743: TILLICH, P. - Op de grens. Studies over theologie, filosofie en cultuur.
4012501: TILLICH, P. - A History of Christian Thought. From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism. Ed. by C.E.Braaten.
4007218: TILLICH, P. - Religiöse Verwirklichung.
4007223: TILLICH, P. - Perspectief op de protestantse theologie in de 19e en 20e eeuw.
92544: TILLICH, PAUL - Sein und sinn. Zwei Schriften zur Ontologie (Gesammelte Werke Band XI)
92122: TILLICH, PAUL - Register, Bibliographie und Textgeschichte zu den gesammelten Werken.
92533: TILLICH, PAUL - Der Widerstreit vom Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie (Gesammelte Werke Band VI)
92543: TILLICH, PAUL - Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere (Gesammelte Werke Band XII)
31172: TILLICH, PAUL / HENSEN, ROBERT - Teksten van Paul Tillich (Seriesl Sleutelteksten in godsdienst en theologie, deel 12)
92523: TILLICH, PAUL - Die Religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur. (Gesammelte Werke Band IX)
92545: TILLICH, PAUL - Christentum und Soziale Gestaltung. Frühe Schriften zuim Religiösen Sozialismus (Gesammelte Werke Band II)
92120: TILLICH, PAUL - Korrelationen. Die Antworten der Religion auf Fragen der Zeit
92531: TILLICH, PAUL - An meine Deutschen Freunde. Die Politischen reden Paul Tillichs während des zweiten Weltkriefs über die Stimme Amerikas. (Gesammelten Werken Band III)
92121: TILLICH, PAUL - Vorlesungen über die Geschichte des Christlichen Denkens. Teil II: Aspekte der Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert
92119: TILLICH, PAUL - Ein Lebensbild in Dokumenten. Briefe, Tagebuch-Auszüge, Berichte
167780: TILLIER, BERTRAND - "Maurice Sand marionnettiste ou les ""menus plaisirs' d'une mère célèbre."
166603: TILLIER, ALAN - Parijs.
4138835: TILLIETTE, X. - Philosophische Christologie. Eine Hinführung. Übertragen von J.Disse. (Theologia Romanica XXII)
157286: TILLMAN, LYNNE [WOODY ALLEN - PREF.]. - Bookstore. The Life and Times of Jeanette Watson and Books & Co. The extraordinary tale of a great bookstore told by the readers, writers and staff who loved it.
4069498: TILLO, G.P.P.VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
102208: TILLO, GÉRARD P.P. VAN - Onthullingen. Spiritualiteit sociologisch benaderd.
9750: TILLOTSON, JOHN - t Heyl des Sondaars, neevens een Bondige Verhandeling over de Sonde tegen den Heyligen Geest. Uyt het Engels vertaald.
1425: TILLOTSON, JOHN - Vier Predikaatsien, over voorname texten van 't Nieuw Verbond.
150799: TILLYARD, S.K. & ARIS J. VAN BRAAM - In naam van de liefde. Het leven van Caroline, Emily, Louisa en Sarah Lennox 1740-1832.
4139603: TILLYARD, S. - In naam van de liefde. Het leven van Caroline, Emily, Louisa en Sarah Lennox (1740-1832).
121206: TILMAN, HAROLD W. - Mischief in Patagonië.
4032346: N.N. (TILMANN, KL.) - Einübung des Glaubens. Klemens Tilmann zum 60.Geburtstag.
156629: TILNEY, EDMUND [VALERIE WAYNE - ED. & INTROD.]. - The Flower of Friendship. A Renaissance Dialogue contesting Marriage.
145868: TILVIS, PENTTI - Prosa-Lancelot-studien I - II.
88905: THE TIMES / JOHN BARTHOLOMEW & ZON LTD EDINBURGH - The Times Atlas of the World. Comprehensive edition.
157698: TIMM, REGINE & UTE ETZOLD [EDS.]. - Die Kunst der Illustration. Deutsche Buchillustration des 19. Jahrhunderts.
157324: TIMM, REGINE [ED.- ET AL.]. - The Art of Illustration. Englische illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts. Aus der Sammlung Dr. Ulrich von Kritter.
60730: TIMMER J. - Julius Wellhausen and the synoptic gospels
143183: TIMMER, HAN - Henri Evers 1855-1929.
100928: TIMMER, RIJK - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
164841: TIMMERIJE, ANNELOES - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
157839: TIMMERIJE, ANNELOES - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
103618: TIMMERMAN, C. & I. LODEWYCKX & D. VANHELE & J. WETS [EDS.]. - Wanneer wordt vreemd, vreemd ? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid.
166721: TIMMERMANN, INA & ALEXANDER HALISCH & MICHAEL MÜHLENHORT [ET AL.]. - Erzählte Welt. Frühneuzeitliche Erzählliteratur aus den Beständen der Universitätsbibliothek Marburg. Ein Katalog von Claudia Bachmann, Ulrich Bartels,
150368: TIMMERMANS, ALPH. - Onzen lieven heer z'n kostgangers.
142582: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
110193: TIMMERMANS, FELIX - Felix Timmermans verhaalt.
142225: TIMMERMANS, FELIX [PETER MERTENS - TRANSL.]. - Pieter Brughel. Aus dem Flämischen übertragen.
110142: TIMMERMANS, GOMMAAR & JAN LAMPO & ARTHUR LENS - Met Felix Timmermans door Lier.
4073986: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen.
142855: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De kunst van het Maasland. Volume 1: De Romaanse periode.
83819: TIMMERS, JACOB - Cardiorespiratoire bevindingen bij een groep mannelijke werknemers
142767: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Geschiedenis van het Spaans Gouvernement te Maastricht.
153932: TIMMERS, CORRIEJANNE - Faxen Faxte Gefaxt. De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde werkwoorden.
150836: TIMMERS, PROF. DR. J.M.M. - De glorie van Nederland.
102571: TIMMERS, J.J.M. - Bildatlas der niederländischen Kultur.
102515: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. & HANS SIBBELEE [PHOTOGRAPHS] - Houten beelden. De houtsculptuur in de noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen.
4067283: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van het romaans.
4035904: TIMMERS, J.J.M. - Symboliek en iconographie der christelijke kunst.
87771: TIMMS, WILLIAM M. - Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie. Historisch verhaal uit de dagen van de ketterverbranding in Valladolid, Spanje, in oktober 1559.
100847: TIN-BOR HUI, VICTORIA - War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe.
100173: TINBERGEN, DR. D.C. - Des coninx summe.
153276: TINDALL, GEORGE BROWN - America. A Narrative History.
90577: TINDALL, GILLIAN - Countries of the mind. The meaning of place to writers.
91534: TINDEMANS, CARLOS - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
4140910: TINDEMANS, P. VERRIJN-STUART, A. & VISSER, R. (ED.) - The Future of the Sciences and Humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour.
153700: TINKLER-VILLANI, VALERIA [ED.]. - Babylon or New Jerusalem? Perceptions of the City in Literature.
152286: TINKLER-VILLANI, VALERIA - Visions of Dante in English Poetry. Translations of the ' Commedia ' from Johathan Richardson to William Blake.
131139: TINNESWOOD, ADRIAN [FOREW.] - Treasures from the National Trust.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29