Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
131094: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
4300930: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane.
4143337: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
4138975: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal. De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst.
56259: OUSSOREN, PIETER (VERTAALD DOOR) - De Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament
4015646: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
4139599: OUSSOREN, P. & OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David. Voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
4137037: OUTLER, A.C. (ED.) (WESLEY, JOHN) - John Wesley.
2227300698: OUTREIN, JOHANNES D' - Bibelsche Keur-Stoffen of Schriftmatige Verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als: Psal. CX: 3. Judae vs. 3. Eph. VI: 10-17. Hoogl. V: 16. Eph. II: 13-16. Gal. V: 25. Ezech. XVII: 22-24. Matth. IX: 37, 38. Spr. XI: 30.
10378: OUTREIN, JOHANNES D' - De Sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, Uitgebreid en Verklaart.
83723: D'OUTREIN, JOHANNES - Korte schets der Godelyke waarheden. Soo als die in haare natuurlyke orde te famen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert woren. Tot oeffening van waarheid en deugd
96474: D'OUTREIN, JOHANNES - De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot zaligheid. Midsgaders de ware selfs-verloochening. Benevens nog eenige andere gebuurige Stoffen
4072102: OUWENEEL, W.J. - Godsverlichting. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. De evocatie van de verduisterende God.
58608: OUWENEEL, WILLEM J. - De God die is. Waarom ik geen atheïst ben
4063223: OUWENEEL, W.J. - Geneest de zieken!. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
92249: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde / Een veldhoen op de bergen (2 delen) (Serie: De hugenoten van de Vivarais)
4029968: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
92837: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
96680: OUWENEEL, WILLEM J. - Geneest de zieken! Over de bibelse leer van ziekte, genezing en bevrijding
170338: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. een inleiding tot de christelijke filosofie.
32384: OUWENEEL, W.J. - Israël en de Palestijnen. Waarheid en misleiding
84055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei. Bouwstenen voor geloof
32333: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
30367: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
4019850: OUWENEEL, W.J. - "Hart en ziel. Een christelijke kijk op psychologie. (Korte, populaire weergave van Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven"")"""
4064982: OUWENEEL, W.J. - Nachtboek van de ziel. Over dromen.
4134491: OUWENEEL, W.J. - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
4058256: OUWENEEL, W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de `Broeders`
4074293: OUWENEEL, W.J. - Een veldhoen op de bergen. De hugenoten van de Vivarais. Deel 2.
170952: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. Een inleiding tot de christelijke filosofie.
140965: OUWENEEL, ARIJ [ED.]. - De vergeten stemmen van Mexico. Een reeks ontmoetingen in de achttiende eeuw.
153660: OUWENS, KEES - Arcadia.
153659: OUWENS, KEES - Intieme handelingen.
155061: OUWERKERK, ROBIN - De trotse ambtenaar. Kiezen voor de publieke sector.
58534: OUWERLING, H.N. - Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden. Deurne, Liessel en Vlierden
121131: OVASON, DAVID - De geheimen van Nostradamus. De middeleeuwse code van de meester gekraakt in dit computortijdperk.
157911: OVENDEN, KEITH - A Fighting Withdrawal. The Life of Dan Davin. Writer, Soldier, Publisher.
185088: OVERBECK, H. [ED.]. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen Javaansche liederteksten vertaling.
100803: OVERBECK, HANS [TRANSL.]. - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa-lustige Geschichten-Geschichten vom Zwerghirch.
4140840: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
4141436: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur.
142565: OVERBEEKE, EMANUEL - Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam.
88296: OVERBEEKE, P.H. VAN|WESTBROEK, J.D. - Highroads of english literature for the use of secondary schools.
4066808: OVERBEEKE-RIPPEN, F.V. - Ibrahiem en Abraham. Koran en Bijbel verteld voor kinderen.
4141588: OVERBEEKE-RIPPEN, F.VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
130531: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCIEN VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
103302: OVERBERGH, CYR. VAN [INTROD.]. - Le movement scientifique en Belgique. 1830-1905. [2 Vols. Compl.].
4064725: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd / Zo gezien. Gebundelde overwegingen en opstellen.
161661: G.S.OVERDIEP|GROOT, JOH. DE - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
156082: OVERDIEP, DR. G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk verzorgd idoor Dr. G.A. van Es.
89600: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
92250: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom
89595: OVERDUIN, D.C. - Korte Levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
93016: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met troostrijke brieven voor arme zondaren
58585: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren
55876: OVEREEM, JAC. - Hoedt gij mijn schapen
92446: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
55875: OVEREEM, JAC. - Boven de starren... Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren
89456: OVEREEM, JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
102789: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
32467: OVEREEM, BRAND|PAASMAN, BERT - Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan
4067670: OVEREEM, E. (RIDDERBOS, H.N.) - Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982).
55573: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
91176: OVEREEM, JAC. - De stem die roept. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
91175: OVEREEM, JAC. - De toegestoken hand. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
4074530: OVEREEM, JAC. (ANASTASIUS VELUANUS, J.|VERTEGE, J.G.) - De Pastoor van Garderen.
181912: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
32089: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
153171: OVERMANS, RÜDIGER [& ULRIKE GOEKEN-HAIDI] - Soldaten hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.
100355: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp [1762-1834].
143187: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
156184: OVERSTEEGEN, E. - Tracking Time. A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch.
130052: OVERSTEEGEN, J.J. - De Novembristen van Merlyn.
144196: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
166910: OVERTON, GRANT - Portrait of a Publisher and The First Hundred Years of the House of Appleton 1825-1925.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
156513: OVERY, RICHARD - 1939. De zes dagen voor het uitbreken van de oorlog.
150261: OVERY, RICHARD - Ruslands oorlog.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
184628: OVID [FRANK JUSTUS MILLER - TRANSL. & G.P. GOOLD - REVISED]. - Metamorphoses. Books 1 - 8 & Books 9 - 15 [2 Volumes Compl.].
161795: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] - The Art of Love.
9740: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De Tweede Druk.
9621: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Herscheppinge. Vertaelt door J. v. Vondel.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
166512: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
165833: OVIDIUS [WIEBE HOGENDOORN - TRANSL.]. - Tristia. Boek III.
160545: ED.].|OVIDIUS [W.A.M. PETER - TRANSL. - Tristia. Bannelingschapsgedichten.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
183553: OVINK, DR. B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
167182: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspectulaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula can de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
183202: OWEN, DAVID - Zieke wereldleiders. Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen.
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
167098: OWEN, WILFRED [JON STALLWORTHY - ED.]. - The Poems of Wilfred Owen.
94794: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
10135: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt, door Simon Commenicq.
96472: OWEN, JOHN - De heerlijkheid van Christus
10277: OWEN, JOHN - Theomachia autexousiastikê ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekking van de Oude Pelagiaansche Afgod De Vrye Wil Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten naadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie.
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
96471: OWEN, JOHN - De heiligmaking
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
166827: OWEN, LYNETTE - Selling Rights. A Publisher's Guide to Success.
157547: OWEN, PETER [ED.]. - Publishing. The Future.
151810: OWEN, SRI - The Rice Book. The Definitive Book on the Magic of Rice Cookery.
56385: OWEN, JOHN - De gedenkschriften over het leven, de schriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
57037: OWEN, JOHAN - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest
57036: OWEN, JOHAN - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid (Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779)
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
140278: OWENS, JESSIE ANN [ED.]. - Noyses, Sounds, and Sweet Aires. Music in Early Modern England.
153137: OXENAAR, R.W.D. [INTROD.]. - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Catalogus.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
184137: OXFORD UNIVERSITY PRESS CATALOGUE - The Oxford Trade Catalogue of Devotional, Standard and Miscellaneous Works. arranged in alphabetical order including Poets, Birthday Books and The World's Classics.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
31029: OYEN, H. VAN E.A. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken (2 delen)
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
161147: OYEN, PAUL G. VAN - Mattheüs. Een vertaling en commentaar.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
182299: OZ, AMOS - Verzen van het leven en de dood.
151260: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
183508: OZAKI, MADAME YUKIO - Romances of Old Japan. Rendered Into English, from Japanese Sources.
160605: OZAKI, KIMIHIKO - Late Miocene and Pliocene Floras in Central Honshu, Japan.
184376: OZANAM, FRÉDÉRIC [CHARLES OZANAM - ED. & FOREW.]. - Thèse de Doctorat en Droit de Frédéric Ozanam réédité à l'occasion des fêtes du premier centenaire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul [1833-1933] et précédée dún Avant-prppos.
165873: ÖZDEMIR, SENAY - De Harsclub.
151385: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
31057: OZMENT, STEVEN E. - Mysticis, and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century
156677: OZMENT, STEVEN - The Bürgermeister's Daughter. Scandel in a Sixteenth-Century German Town.
156599: OZMENT, STEVEN - Flesh and Spirit. Private Life in Early Modern Germany.
150187: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbaar leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
165346: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur.
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
96627: PAAS, STEFAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
58217: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus
59006: PAAS, STEVEN - Christian Zionism Examined. A Review of Ideas on Israel, the Church and the Kingdom
32338: PAAS, STEFAN - Vrede stichten. Politieke meditaties
180693: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
153713: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
152726: PAASSEN, PIERRE VAN - A Crown of Fire. The Life and Times of Girolamo Savonarola.
140494: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
32427: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
32424: PAAUWE, J.P. - Predikatiën in de jaren 1946-1949
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
57457: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
57459: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1976-1978)
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
31167: PABST, KLAUS - Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940
182967: PABST, ANGELA - Comitia imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums.
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
176466: PACH, WALTER - Pierre-Auguste Renoir : 49 kleurenreprodukties - 19 zwart-wit reprodukties. De Grote Meesters der Schilderkunst 4
184870: PACHAURI, SAROJ [ED.]. - Reaching India's Poor. Non-Governmental Approaches to Community Health
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
168638: PACHECO, DIEGO - The Foundation of the Port of Nagasaki and its cession to the Society of Jesus / A fundaçao do Porto de Nagasaqui e a sua cedência à sociedade de Jesus.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
168222: PÄCHT, OTTO|ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
154959: PACKARD, JERROLD M. - Farewell in Splendour. The Death of Queen Victoria and her Age.
56030: PACKER, J.I. - Kracht in zwakheid. Leven met Christus als onze sterkte
58309: PACKER, J.I. - Groeien in Christus
58335: PACKER, J.I. - Wandelen door de Geest
58598: PACKER, J.I. - God leren kennen, met Studiehandleiding
58310: PACKER, J.I. - Among God's Giants. The Puritan Vision of the Christian Life
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
121751: L. PACKER|LÄUGER, P.|V. VASILESCU [EDS.]. - Water and Ions in Biological Systems. Proceedings of the 4th International Conference.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
151037: PADBERG, TUTZE E. VON - Christianisierung im Mittelalter.
171222: PADGETT, ALAN G. - Science and the Study of God. A Mutuality Model for Theology and Science.
156312: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
57927: PADVA, PAUL - Les Citations de l'Ancien Testament dans l'épitre aux Hébreux
152945: PAEPE, NORBERT DE [ED.]. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen, bijeengelezen en ingeleid.
150647: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
141750: PAESELER, WILHELM - Die Nürnberger Chörlein.
161562: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
180938: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
141332: PAGANY, HEINRICH - Wirtschaftliche Pflege und Überwachung der Buchdruck-Schnellpressen.
151884: PAGDEN, ANTHONY - Worlds at War. The 2,500 Year Struggle Between East and West.
170118: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
185930: PAGE, NORMAN - Thomas Hardy.
167919: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
170661: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
166100: PAGE, OLIVIER [ED. - ET AL.] [RIA DE RYCKE - TRANSL.]. - Portugal.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
141121: PAGE, TIM - Dawn Powell. A Biography.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
58753: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
58149: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
56943: PAGELS, ELAINE H. - The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon's Commentary on John
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
9436: PAGIT, EUSEBIUS - De Historie, ende Leere des Bybels. Cortelijck by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyliger Schriftuere, by maniere van Vraghen ende Antwoorden. Eerst in de Engelsche Tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. In de Nederlandsche Tale overgeset, door Aegidius van Breen.
151169: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
10433: PAGNINUS, SANTES - Sefer Tehilim (romanized). Liber Psalmorvm, Hebraicè, Cum Versione Latinâ Santis Pagnini.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
168199: A.-M. PAGNOUL [ET AL.].|LODOLINI, E.|P. SPANG - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 49 nr 1-4].
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
31606: PAHK, JOHAN YEONG-SIK - Il canto Della Gioia in Dio. L'itinerario sapienziale espresso dall'unità letteraria in Qohelet 8,16-9,10 e il parallelo di Gilgames Me. Iii (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor LII)
56848: PAHL, IRMGARD - Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahrhundert
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
170499: PAINE, THOMAS [JOSEPH CARRIG - INTROD.]. - The Age of Reason.
167015: PAINTER, SIDNEY - William Marshal, Knight-Errant, Baron and Regent of England.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
56503: PAIRON, KARIN|ROUZET, ANNE - Belgische bibliofiele uitgevers Éditeurs belges de bibliophilie (1991-2003). Tentoonstellingscatalogus Catalogue d'exposition
164514: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
155801: PAKENHAM, ELIZA - Soldier Sailor. An Intimate Portrait of an Irish Family.
150825: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
141485: PAKENHAM, VALERIE - The Noonday Sun. Edwardians in the Tropics.
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
32535: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der semietische volken
32527: PALACHE, J.L. - Sinai en Paran. Opera Minora van wijlen Dr. J.L. Palache
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
172418: PALAZZO, ÉRIC - L'invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l'art au Moyen Âge.
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
151992: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
186306: PALLADIO, ANDREA - Quattro libri dell'architettura
168641: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
180468: PALLMANN, MARTIN - Der Kibbuz. Zum Strukturwandel eines konkreten Kommunetyps in nichtsozialistischer Umwelt
152996: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
156511: L.C. PALM [EDS.].|WIECHMANN, A. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
152367: L.C. PALM [EDS.].|MAFFIOLI, C.S. - "Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galileo Galilei's "" Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze "" [Leiden, 1638]."
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
184714: PALM, I.C. & G. VANPAEMEL & F.H. VAN LUNTEREN [EDS]. - De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland [1850-1940].
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
140308: PALMER, JOSEPH [ED.]. - Jane's Dictionary of Naval Terms.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
182567: PALMER, HENRIETTA R.|VICTOR SCHOLDERER (INTRO.) - List of English Editions and Translations of Greek and Latin Classics Printed Before 1641.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
4006791: PALMER, E.H. (SCHEEBEN, M.J.) - Scheeben`s doctrine of divine adoption. (Diss.).
56032: PALMER, HELEN - Handboek enneagram
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
57177: PALMER, B.M. - The Life and Letters of James Henley Thornwell
140189: PALMER, ALAN - Kaiser Wilhelm II. Glanz und Ende der preussischen Dynastie.
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
141536: PALMER, ROBERT R. - Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
170619: PALMER, DOUGLAS - Evolution. The Story of Life.
157662: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
167024: PALMER, ALAN - The Crimean War.
182013: PALMER BOVIE [EDS]|SLAVITT, DAVID R. - Euripides [1 & 2 = Complete Set].
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
9789023906858: PALS, A. - Gemeenteopbouw groepsgewijs. Over het werken met groepen in de kerk
163043: PALSSON, HERMANN [ED.|TRANSL.]. - Hrafnkel's Saga and other Icelandic stories.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
165881: PAM, MAX - Het bijenspook. Over dier, mens en god.
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
58752: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
96476: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van de medemens / Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk. Naar aanleiding van psalm 23 (2 banden)
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.].|ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
185196: PAMUK, ORHAN - Other Colours. Other Colours. Essays and a Story. Writings on Life, Art, Books and Cities.
153377: PAMUK, ORHAN [VERONICA DIVENDAL - TRANSL.]. - De heer Cevdet en zonen.
167100: PAMUK, ORHAN [MARGREET DORLEIJN - TRANSL.]. - Het zwarte boek.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
183550: PANCARO, SEVERINO - The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John.
168640: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
172015: PANDOLFI, CARMELO - "San Tommaso filosofo nel commento al salmi : interpretazione dell'essere nel modo ""esistenziale"" dell'invocazione. Lumen 06"
184149: PANETH, DR. ERWIN. - Entwicklung der Reklame vom Altertum bis zur Gegenwart. Erfolgreiche Mittel der Geschäfts-, Personen- und Ideenreklame aus allen Zeiten und Ländern. Mit einem Geleitwort von Viktor Mataja.
101579: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic.
101580: PANGE, COMTESSE JEAN DE - Comment j'ai vu 1900.
167827: PANHORST, DR. KARL H. - Deutschland und Amerika Ein Rückblick auf das Zeitalter der Entdeckungen und die ersten deutsch-amerikanischen Verbindungen unter besonderer Beachtung der Unternehmungen der Fugger und Welser.
110885: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw.
180667: DR. G.W.A. PANHUYSEN|ELIS. M. NUYENS [EDS].|ROPPE, DR. L. - De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797 - 1800. Maastricht, 1956.
105325: PANHUYSEN, JOS. - De ontmoeting.
160539: PANHUYSEN, LUC - De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der Wederdopers.
180484: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
145735: PANHUYSEN, RAPHAËL - Demography and Health in early medieval Maastricht. Prosopographical observations on two cemeteries
144842: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
162288: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
184984: PANIKKAR, K.N. [ED.]. - Communalism in India. History, Politics and Culture.
58532: PANKEN, P.N.|SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van Bergeik. Nieuwe reeks No. 9
4139897: PANKOWSKI, M. - De planeet Auschwitz. Lotgevallen. vertaald en van een nawoord voorzoen door P.Beers.
4065539: PANMAN, E. EEKEN, H.V. & VOGEL, H. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
4038869: PANNABECKER, S.F. - Faith in Ferment. A History of the Central District Conference.
4048109: PANNABECKER, S.F. - Ventures of Faith. The Story of Mennonite Biblical Seminary.
153289: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
86958: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.
58381: PANNEKOEK, J. - Eerste achttal predikaties
54423: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
86955: PANNEKOEK, J. - Naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chiliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Interde te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
96462: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwach (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
96464: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek
4027863: PANNEKOEK, K. - Een vracht aarde voor God. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. C-cyclus.
4060999: PANNEKOEK, K. - Dit uur op de Berg. Voorbeden. Overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. B-cyclus.
4062535: PANNEKOEK, K. - Verwijlen in Emmaüs. Cyclus B. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar.
4051263: PANNENBERG, W. - Wat is de mens?. De moderne antropologie in het licht van de theologie.
176576: PANNENBERG, WOLFHART - Theologie und Philosophie : ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte. UTB 1925
176573: PANNENBERG, WOLFHART - Systematische Theologie - Gesamtsausgabe (Complete Set, 3 Volumes)
170253: PANNENBERG, WOLFHART - Beiträge zur systematischen Theologie.
94208: PANNIER, JACQUES - Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin
94196: PANNIER, JACQUES - Calvin a Strasbourg. Extrait de la revue d'histoire et de philosophie religieuses
142666: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
170488: PANOFSKY, ERWIN - Iconologie. Thema's en symboliek bij de renaissance schilders.
104425: PANOS VALAVANIS [EDS.].|PHOCA, IOANNA - Rediscovering Ancient Greece. Architecture and City Planning.
132017: PANTUS, WILLEM-JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
157103: PANTUS, WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Verhältnis von Wort und Bild in Gedichten und Illustrationen der Jahrhundertwende.
145733: PANTUS, WILLEM-JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
152854: PANUM, HORTENSE - Middelalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden [3 Vols. Compl.].
104813: PANYELLA, AUGUST [ED. - ET AL.]. - Volkskunst Amerikas [In Slipcase].
122584: PANZERS, M. GEORG WOLFGANG - Annalen der älteren deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind & Repertorium Typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des seczehnten Jahrhunderts [Complete 4 Vols. in 3 Bindings].
141482: PAOLO MARTON [PHOTOGR.].|ZORZI, ALVISE - Venetian Palaces.
185096: PAOLUCCI, ANTONIO - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de Doopkapel te Florence.
89904: PAOLUCCI, MAURIZIO MARTINELLI GIULIO - Etruscan places
166558: PAOLUCCI, ANTONIO - Donatello.
153683: PAOR, MÁIRE B. DE [ED.]. - Patrick. The Pilgrim Apostle of Ireland. Including: St. Patrick's - Confessio & Epistola.
143769: PAP, ARTHUR - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
180944: PAPADAKIS, ANDREAS - L'Architecture aujourd'hui.
151624: PAPAGEORGIOU, ELEXANDER [FREDERICK GUTHEIM - FOREW.]. - Continuity and Change. Preservation and City Planning.
104668: PAPATHANASSOPOULOS, G. [ED.]. - Neolithic and Cycladic Civilization.
90728: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
170154: PAPINEAU, DAVID - Philosophical Devices. Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets.
30219: PAPINEAU, DAVID - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken
151040: PAPINEAU, DAVID [ED.]. - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken.
4006525: PAPINI, G. - De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie.
4048959: PAPINI, G. - Lebensgeschichte Christi. Übertragen von M.Schwarz.
4143120: PAPINI, G. (CELESTINUS VI) - Brieven van Paus Celestinus VI.
167722: PAPPOT, GEMMA - Op de bodem van de hemel. Een familiekroniek in brieven 1956-1958. La Sagrada Famila. Schetsen en nagekomen brieven.
4018056: PAQUIER, R. - Traité de liturgique. Essai sur le fondement et la structure du culte.
84250: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe een gedachtenis-rede met aanteekeningen
4144006: PAREAU, L.G. & HOFSTEDE DE GROOT, P. - Lineamenta Theologiae Christianae Universae. Ut disquisionis der religione una verissima et praestantissima. Edition altera, aucta et emendata.
93978: PAREAU, A.H. - De christelijke doop naar de eigen instelling des Heeren en in 't bijzonder de kinderdoop uit des Heeren Geest. Een onderzoek ten dienste van de christelijke gemeente
185447: DR. P. PAREL [EDS].|DR. R. BLASS|SPILLMANN, DR. H. - Der Apothekerberuf in der Schweiz. Handbuch ùber die schweizerische Pharmazie.
150985: PARES, BERNARD - The Fall of the Russian Monarchy. The Study of the Evidence.
54307: PARET, RUDI - Die Legendäre Maghazi-Literatur. Arabische Dichtungen über die muslimischen Kriegszüge zu Mohammeds Zeit
4015095: PARET, O. - Die Bibel. Ihre Ueberlieferung in Druck und Schrift.
122513: PARET, PETER [INTROD.]. - Berliner Secession.
181914: PARETZKI, E. - Die Entstehung der judischen Arbeiterbewegung in Russland.
47186: PARFITT, TUDOR - The Lost Tribes of Israel. The history of a myth
4140399: PARFITT, W. (KABBALA) - Die Kabbala.
4300046: PARFITT, T. - De Ark des Verbonds. Het intrigerende verhaal van de zoektocht naar de legendarische Ark
130602: PARFITT, TUDOR - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
156576: PARGER, GEOFFREY - Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
185840: PARGITER, F.E., - Ancient Indian Historical Tradition.
151523: PARIENTE, LILIANE - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques.
130850: PARIGGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides.
156295: PARIS, GASTON - Légendes du Moyen Age. Roncevaux - Le paradis de la reine Sibylle - La légende du Tannhäuser - Le juif errant - Le lai de l'Oiselet.
165789: PARIS, WENDY [CHAZIA MOURALI - FOREW.]. - En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoe sprookjes kunnen helpen bij het vinden van de ware.
160989: PARIS, JAMES - Ouvriers et champions de la Réforme en Suisse.
144120: PARISH, PETER J. - The American Civil War.
152074: PARISI, JOSEPH|STEPHEN YOUNG [EDS]. - The Poetry Anthology, 1912-2002. Ninety Years of America's Most Distinguished Verse Magazine.
151534: PARISOT, CHRISTIAN - Modigliani.
162924: PARISSIEN, STEVEN - George IV. Inspiration of the Regency.
156144: PARISSIEN, STEVEN - The Georgian House in America and Britain.
104472: PARISSIEN, STEVEN - Interiors. The Home since 1700.
58677: PARK, CLARA CLAIBORNE - Het beleg. De eerste acht jaar van een autistisch kind
91277: PARK, TAE-HYEUN - The sacred rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands).
4067141: PARK, SUNG-MIN (BARTH, K.) - The Unity of the Church:. The Implications of Karl Barth`s Ecclesiology for the Korean Context. (Diss.)
47931: PARK, SUNG-MIN - The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth's Ecclesiology for the Korean Context
56854: PARKE, JEAN - Crescendo, the romance of a wondrous work
121050: PARKER, JOHN [ = JOHN WYATT] - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
94190: PARKER, T.H.L. - Iohannis calvini commentarius in epistolam Pauli ad Romanos
141386: PARKER, DEREK - Cellini. Artist, Genius, Fugetive.
100487: PARKER, GEOFFREY - Der Aufstand der Niederlande. Von der Herrschaft der Spanier zur Gründung der Niederländischen Republik 1549-1609.
185691: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
165396: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
157688: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
110788: PARKER, JOHN - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
102135: PARKER, RONALD B. - Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte.
145343: PARKER, GEORGE - The Beginnings of the Booktrade in Canada.
30856: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early Christian manuscript and its text
170790: PARKER, G. - Het grote boek van de creativiteit. Waar een wil is, ontstaat een weg.
170437: PARKER, MICHAEL G. - Scientific Explanation and Religious Belief. Science and Religion in Philosophical and Public Discourse.
156692: PARKER, GEOFFREY - Success is Never Final. Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
4009785: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of Antisemitism. Reprint of the editions 1934.
4140321: PARKES, J. - The Jew in the Medieval Community. A study of his political and economic situation. Foreword by M.C.Fierman.
4140378: PARKES, J. - Antisemitismus.
4140674: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of A ntisemitism.
143604: PARKIN, SARA - The Life and Death of Petra Kelly.
54519: PARKINSON, WENDA - This Gilded African'. Toussaint L'Ouverture
153791: PARKINSON, WENDA - This Gilded African. Toussaint l'Overture.
144177: PARKINSON, ROGER - The Hussar General. The Life of Blücher Man of Waterloo.
110138: PARKMAN, FRANCIS - Montcalm and Wolfe. The French and Indian War.
121849: PARMENTER, ROSS - Lawrence in Oaxaca. A Quest for the Novelist in Mexico.
141158: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge.
4017056: PARMENTIER, M.F.G. - "Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de heks"" van Endor. (Chr.Bronnen 1)"""
4003209: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. (Christelijke Bronnen 9)
160073: PARMENTIER, MARTIEN - Vitale kerk. Geschiedenis van [oud-]katholiek Hilversum 1589-1889.
131136: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values]
92178: PARMETIER, F.J. - La Bibliothèque Jasénienne de l'église d'Utrecht. Répertoire d'imprimés Janséniens et Anti-Janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui e figuret pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Avec ue table chronologique et une liste des évêchés mentionnés
167292: PARODI, SIMONETTA - Dizionario dei Verbi.
143505: PARODIZ, J.J. - Darwin in the New World.
9742: PARR, ELNATHAN - The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
153034: PARRAMON, JOSÉ M. - Olieverfschilderen in de praktijk.
4003287: PARRINDER, G. - De godsdiensten van de wereld. Historisch en actueel.
4074211: PARRINDER, G. (RED.) - A Dictionary of Religious and Spiritual Quotations.
164341: PARRY, J.H. - Het tijdperk van ontdekkingen, 1450-1650.
123446: PARRY-CROOKE, CHARLOTTE [ED.]. - Märklin. Die grossen Jahre 1895-1914.
163567: PARRY, MELANIE - Chambers Biographical Dictionary. Updated Centenary Edition.
155824: PARRY, STAN - Great Gothic Cathedrals of France. A Visitors Guide.
153864: PARRY, RICHARD LLOYD - Indonesië. Tijden van waanzin.
101747: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie.
4134635: PARSENIOS, G.L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature. (SNT 117)
158411: PARSON, P. - De bewoners van ons vaderland - 24 platen met kinderrijmen.
102849: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
185649: PARSONS, DEBORAH L. - Streetwalking the Metropolis. Women, the City and Modernity.
123471: PARSONS, ELSIE CLEWS - Tewa Tales [Collection of over one hundred tales from both New Mexico and Arizona Tewa].
160082: PARSONS, R.H. - The Early Days of the Power Station Industry.
4300417: PARSONS, JANET EAGNER (LIVINGSTONE, D.) - The Livingstones at Kolobeng 1847-1852.
180126: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156893: PARSONS, PAUL - Getting Published. The Acquisition Process at University Presses.
122810: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156966: PARSONS, NICHOLAS T. - Worth the Detour. A History of the Guidebook.
154119: PARTHASARATHY, INDIRA - Ramanujar. The Life and Ideas of Ramanuja.
130344: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
142536: PARTONEN, TIMO|S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
101127: PARTOUT - www.Filosofie van de Dood.nl. Een schokkend, weergaloos en vlijmscherp, maar ook wonderbaarlijk boek.
101698: PARTRIDGE, ERIC - Usage and Abusage. A Guide to Good English.
131362: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
103953: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of the Underworld British and American. Convicts - Racketeers - Criminals - Crooks - Beggers - Tramps - Commercial Underworld - White Slave Traffic - Spivs.
181917: PARTRIDGE, A.C. - A Companion to Old and Middle English Studies.
130301: PARTSCH, GOTTFRIED - Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht [Laudatio parentum et hospicium]
100916: PARTURIER, MAURICE - Morny et son temps.
4042918: PARVUS, ERASMUS - De Nieuwe Lof der Zotheid. Onder inspiratie van den grooten Erasmus van Rotterdam geschreven. met een voorrede van P.A.Dietz.
185507: PARYS, JORIS VAN - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
131014: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie.
30045: PAS, G.D.|VISSER J. DE - Het braambos niet verteerd. 1908-2008, Gereformeerde Gemeente Gouda
54328: PAS, G.D. E.A. - Het braambos niet verteerd. Gereformeerde Gemeente Gouda 1908-1983
186125: PAS, WIM [ED.]. - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
185604: PAS, JAN & J. CASPAR PHILIPS [ENGR.]. - Mathematische of Wiskundige Behandeling der Schryfkonst. Behelzende Een manier om alle de gemeene Letteren Van het Regt- en Schuin Romeins: Curcyf: Italiaansch: Nederduitsch: en Fractuur, Met hunne Hoofdletteren Cyfergetallen, en Punctuatiën Zeer naauwkeurig In alle heere Gedaantens, Proportiën, en Evenredigheden door asser en Liniaal te Beschryven. Opgesteld en geteekend, ten diensten der Liefhebberen van de Schryfkonst: Penceelschryveren, Lettersnyderen, Beeld- en Steenhouweren, enz.
82157: PAS, G.D. E.A. - De Meester, meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
4300460: PAS, W. V.D. - De strijd voor het katholieke boek.
4067996: PASCAL, BL. - Lettres écrites a un provincial. Précédées dún Éloge de Pascal par M.Bordas-Demoulin.
47580: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Préface d'Henri Gouhier de l'institut. Présentation et Notes de Louis Lafuma
4137343: PASCAL, BL. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg.
4031438: PASCAL, BL. - Gedachten. Ingeleid en vertaald door S.Eringa. Met een voorbericht van K.Dijk.
171940: PASCAL, BLAISE - Oeuvres complètes.
84189: PASCAL, PAUL - Élie Benoist et L'église réformée d'alençon d'après des documents inédits. Avec portrait, vues et autographes
4056322: PASCAL, BL. - Über die Religion und über einige andere Gegenstände. (Pensées) Übertragen und Hrsg, von E.Wasmuth
153452: PASCH, A. VAN DE - Definities der generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786.
4140663: PASCOAES, T. DE (HIËRONYMUS) - Hiëronymus. De dichter der vriendschap.
100261: PASCOLI, LIONE - Vite de pittori, scultori ed architetti Perugini.
141469: PASCU, STEFAN [ED.]. - Nouvelles études d'Histoire. Publiées à l 'Occasion du XVIe Comgrès International des Sciences Historiques Stuttgart 1985.
168620: PASCU, STEFAN [D. ROBERT LADD - TRANSL.]. - A History of Transylvania.
151236: PASKALEVA, KOSTADINKA|STOJKO KOZUCHAROV [PHOTOGR.]. - Die Bulgarische Ikone.
103147: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria.
150700: PASKALEVA, KOSTADINKA - Bulgarian Icons Through the Centuries.
130845: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
57205: PASQUALI, MARILENA - Giorgio Morandi, La Maturita
58053: PASQUINI, R. - Picchi Stella Storace
31677: PASSARO, ANGELO - Yearbook 2012/2013. Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
104938: PASSEL, FR. VAN - Ruimte en het expressionisme. Het tijdschrift ' Ruimte ' [1920-1921] als brandpunt van humanitair expressionisme.
171407: PASSELECQ, FERNAND (EDS.)|WIART, HENRI CARTON DE - Le cardinal Mercier (1851-1926).
131915: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
141781: PASSERON, ROGER - Die Graphik der Impressionisten.
4135751: PASSIAN, R. - Wedergeboorte. Of de ontsterfelijkheid van de menselijke ziel.
171224: PASSMORE, JOHN - A Hundred Years of Philosophy.
180078: PASSON, TOM [ED.]. - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704.
140371: PASSOS, JOHN DOS - In All Countries.
152969: PASSOS, JOHN DOS - U.S.A.
121710: PASSOS, JOHN DOS - De 42ste breedtegraad - U.S.A. deel 1
4143848: PASSOW, FR. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nebst einem Anhange. Vierte durchgängig verbesserte unf vielfach vermehrte Ausgabe.
83267: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan, militair, mens, missie
183108: PASTERNAK, EVGENY - Boris Pasternak. The Tragic Years 1930-60.
180204: PASTERNAK, BURTON - Kinship & Community in Two Chinese Villages.
145068: PASTEUR VALLERY-RADOT - Pasteur. Images de sa vie.
141075: PASTEUR, JEAN FRANÇOIS [DR. DE FONTBRUNE - ED.]. - "Hoe zal deze oorlog eindigen ? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in ""Les vrayes Centuries et Prophéties "". Samengesteld uit de nagalaten geschriften van Jean François Pasteur."
103851: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoedeers Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
145330: PASTON, GEORGE [LORD ERNLE - FOREW.]. - At John Murray's Records of a Literary Circle 1843-1892.
30562: PASTOOR, J. - De Watersnood in den winter van 1925-1926
4025800: PASTOR, L. - Geschichte der Päpste. (Vollständig 16 Tle in 22 Bände). Seit dem Ausgang des Mittelalters (von 1417 bis zur Pius VI. 1775-1799). Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive. [sie wurde ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt]
162574: PASTORET, [CLAUDE-EMMANUEL- JOSEPH] DE - Zozoaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van Gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters: met een Tafereel van hunne leerstelzels, Wettenen Zedenleer.
104473: PASTORI, JEAN-PIERRE - L'homme et la danse. Le danseur du XVIe au XXe siècle.
4139965: PATAI, R. - Israel Between East and West. A Study in Human Relations. Second edition with Supplementary Notes and a New Postscript.
4067516: PATANNANG BORRONG, R. - Environment Ethics and Ecological Theology:. Ethics as Integral Part of Ecosphere from an Indonesian Perspective. (Diss.)
30661: PATELL, CYRUS R.K. - Negative Liberties. Morrison, Pnychon, and the Problem of Liberal Ideology
103282: PATELLI, ROBERTO - Feng Shui. Besser wohnen und arbeiten in einem harmonischen Ambiente.
167880: PATENAUDE, BERTRAND M. - Trotsky. Downfall of a Revolutionary.
88737: PATER, J.C.H. DE - De kern van onze Nationale Gedachte
82609: PATER, J.C.H. DE - Nationaal beneden de maat
81344: PATER, J.C.H. DE - Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis
82085: PATER, J.C.H. DE E.A. - Christendom en historie, tweede Lustrumbundel
84745: PATER, J.C.H. DE - De Aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan de Koning van Spanje in 1561
152159: PATER, DR. J.C.H. DE - Het schoolverzet 1940-1945.
150958: PATER, DR. J.C.H. DE - Jan van Hout [1542-1609]. Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
82483: PATER, B.C. DE E.A. - Nederland in delen, een regionale geografie (2 delen)
131514: PATERSON, WILMA - A Country Cup. Old and New Recipes for Drinks of all kinds made from Wild Plants and Herbs.
89603: PATON, J. - John. G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. (2 delen)
92602: PATON, JOHN G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder (2 delen)
170490: PATON, H.J. - The Modern Predicament. A Study in the Philosophy of Religion Based on Gifford Lectures Delivered in the University of St. Andrews.
54670: PATON, JAMES - John G. Paton, D.D. Missionary to the New Hebrides. An autobiography
130670: PATOUREL, JOHN LE [MICHAEL JONES - ED.] - Feudal Empires. Norman and Plantagenet.
46900: PATOUT BURNS, J.|WILKEN, ROBERT LOUIS (ED.) - Romans. Interpreted by Early Chriatian Commentators. (Serie: The Church's Bible)
47059: PATRICH, JOSEPH - Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima. Caput Judaeae, Metropolis Palaestinae (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 77)
123558: PATRICIA JUNKER [EDS].|SIMPSON, MARC - The Rockefeller Collection of American Art at The Fine Arts Museums of San Francisco.
10229: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
9091: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
167851: PATRICK LEIGH FERMOR - FOREW.].|STARK, FREYA [CAROLINE MOOREHEAD - ED. - Over the Rim of the World. Selected Letters of Freya Stark.
160714: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Province du Luxembourg. Arrondissement de Bastogne [Wallonie. Volume 17].
160716: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Luxembourg. Arrondissement d'Arlon [Wallonie. Volume 19].
160717: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Charleroi [Wallonie. Volume 20].
160718: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Dinant [Wallonie. Volume 22.1 & 22.2 & 22.3]. 3 Volumes = Complete Set.
160719: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Soignies [Wallonie. Volume 23.1 & 23.2]. 2 Volumes = Complete Set.
160713: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Huy [Wallonie. Volume 16.1 & 16.2].
160715: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Waremme [Wallonie. Volume 18.1 & 18.2]. 2 Volumes = Complete Set.
152703: PATRY, WILLIAM - How to Fix Copyright.
95422: PATTE, DANIEL - Semiology and parables. Exploration of the Possibilities. Offered by Structuralism for Exegesis
95959: PATTE, DANIEL - Global Bible Commentary
56238: PATTERSON, JERRY E. - The Vanderbilts
47609: PATTERSON, STEPHEN J. - The Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 84)
4142870: PATTERSON, D. - Sun Turned to Darkness. Memory and Recovery in the Holocaust Memoir.
180270: PATTERSON, JERRY E. - The City of New York. A History Illustrated from the Collections of the Museum of the City of New York.
165433: PATTERSON, JAMES - Tweestrijd.
156688: PATTERSON, BENTON RAIN - Harold and William. The Battle for England, A.D. 1064-1066.
180656: PATZERT, CAPT. RUDOLPH W. - Running the Palestine Blockade. The Last Voyage of the Paducah.
90701: PAUCKER, ARNOLD A.O. - Leo Baeck Institute. Year Book XXXVI. 1991.
4139949: PAUCKER, A. (HRSG.) - Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland. The Jews in Nazi Germany 1933-1943. Mit einem Geleitwort von F.Grubel und einer Einleitung von P.Pulzer. (Deutsch und English)
171225: PAUEN, MICHAEL - Illusion Freiheit? Möglichkeiten und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung.
105097: D. PAUGY|G.G. TEUGELS [EDS.].|LÉVÉQUE, C. - Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l' Ouest. The Fish and Brackish Water Fishes of West Africa [Vol. 1 & 2 - Compl.].
100810: PAUL SPIEGEL {INTROD.].|SCHREIBER, MARION - Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz.
95096: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen
87627: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen.
182973: PAUL OF VENICE [G.E. HUGHES - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 4: Secunda pars: Capitula de conditionali et de rationali.
163016: PAUL, JACQUES - Histoire intellectuelle de l'occident médiéval.
154314: PAUL NICHOLSON|SHAW, IAN - British Museum Dictionary of Ancient Egypt.
93630: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
146059: PAUL, JOHANN - Debatten über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus im Landtag Nordrhein-Westfalen von 1946 bis 2000.
100717: PAUL ZECH [DONALD G. DAVIAU - ED.].|ZWEIG, STEFAN - Stefan Zweig - Paul Zech. Briefe 1910-1942.
123277: PAUL D. LOWMAN [ET AL.].|SHORT, NICHOLAS M. - Mission to Earth: Landsat Views the World.
92616: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob, ieder zijn eigen zegen
164202: PAUL VIGEVENO|STOUTENBEEK, JAN - Joods Amsterdam. Een cultuurhistorische gids.
182974: PAUL OF VENICE [ALEXANDER BRODIE - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 3: Secunda pars: Tractatus de hypothetics.
151239: PAUL SPIES|RAAIJ, STEFAN VAN - The Royal Progress of William & Mary.
58343: PAUL, M.J. - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente
190017: PAUL MCMILLEN - Imagine Istanbul. Ara Güler, Ahment Polat, Ali Tapuk, Nuri Bilge Ceylan, Henri Cartier-Bresson, Sophie Calle, Ayse Erkmen, Bieke Depoorter, Kasper Bosmans
4135441: PAUL, JEAN - Vorschule der Ästhetik. Nebst einigen Vorlesungen in leipzig über die Parteien der Zeit. Hrsg. von J.Müller.
170022: PAUL VAN DER VELDE [EDS].|WIT, ANTON DE - Bronnenboek boeddhisme. Wijsheid over de grote levensvragen.
141780: PAUL NICHOLSON [EDS.].|SHAW, IAN - The Dictionary of Ancient Egypt.
104430: PAUL VIGEVENO|STOUTENBEEK, JAN - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
143859: PAUL TURNER|SILVERSTONE, TREVOR - Drug Treatment in Psychiatry.
145728: PAULA, A.F. - ' Vrije' slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
155607: PAULA VERMEYDEN [ED.].|QUAK, AREND - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 37 / Band 37.
155608: PAULA VERMEYDEN [ED.].|QUAK, AREND - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 36.
142832: PAULA, DR. A.F. - Slavery in a Nutshell.
155718: PAULISSEN O.F.M. , J.H.J. - Het leven en werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
162405: PAULITSCHKE, DR. PHILIPP - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde.
158469: PAULO GHIRALDELLI JR. [EDS.].|SHOOK, JOHN R. - Contemporary Pragmatism. Volume 1 nr. 2.
163143: PAULO GHIRALDELLI JR. [EDS.].|SHOOK, JOHN R. - Contemporary Pragmatism. Volume 1 nr. 1.
140941: PAULSEN, FRIEDRICH - System der Ethik, mit einem Umriss der Staats- und Gesellschaftslehre [2 Vols. Compl.].
157722: PAULTRE, ROGER [LOUIS MARIN - FOREW.]. - Les images du livre. Emblèmes et divises.
104756: PAULUS, MR. DR. J. [ED.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië [8 Vols. Compl.].
180063: PAULUSSEN, CHRISTOPHE|TAMARA TAKACS|VESNA LAZIC [ET AL.]. - Fundamental Rights in International and European Law. Public and Private Law Perspectives.
121231: PAULUSSEN, JAN - De plaats van multinationale ondernemingen in de Nederlandse samenleving [1970-2000].
184551: PAULY, ALPHONSE - Bibliographie des Sciences Médicals. Bibliographie - Histoire - Épidémies - Endémies - Histoire des Écoles et des Hôpitaux - Littérature Médicale - Histoire Professionelle / Bibliography - History - Epidemics - Endemics - History of Schools and Hospitals - Medical Literature - Professional History.
140819: PAULZEN, HERBERT - De schijn van de stilte. Reizen door de Stille Zuidzee.
181918: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea.
84850: PAUPHILET - Ètudes sur la queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map
122484: PAUSON, JOHN J. [ED.]. - Saint Thomas Aquinas. De Principiis Naturae.
161381: PAUSTOWSKIJ, KONSTANTIN - Erzählungen vom Leben - Unruhige Jugend. Beginn eines unbekannten Zeitalters. Die Zeit der grossen Erwartungen.
181225: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
132029: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
152365: PAUW, HANS VAN DER - Tijdloos sportvissen. Een keuze uit de Nederlandse hengelsportliteratuur.
52486: PAUW, A. - Omstandige levens beschryving van de groten Kerkenleraar Martinus Lutherus
82120: PAUW, CORNELIS - Strubbelingen in stad en lande
145087: PAUWELS, JAN [ED.]. - Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
143912: PAUWELS, DR. J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
91020: PAUWELS, J. - Hedendaags wonen met antiek
90912: PAUWELS, W. - Compendium oude bouwmaterialen
166848: PAUWELS, JAN - Méér dan een mode-koorts: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919.
53062: PAUWELS, JO E.A. - Architecturaal antiek
53093: PAUWELS, IVO A.O. - Walda Pairon, interiors with a soul
4137585: PAUWELS, J. - Pelgrim in Auschwitz.
150268: PAUWELS, HEIDI R.M. - In Praise of Holy Men: Hagiographic poems by and about Hariram Vyas.
185442: PAVESIO, DOTT. AMEDEO - L'Universita' degli speziali Bresciani. Premio cestoni 1956 [ = De Apothecaries University of Bresia].
150717: PAVLOV, DMITRI V. - Leningrad 1941: The Blockade.
163454: PAVLOWITCH, STEVAN K. - Anglo-Russian Rivalry in Serbia 1837-1839. The Mission of Colonel Hodges.
56137: PAWEK, KARL - Totale Photographie. Die Optik des neuen Realismus
144874: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
158206: PAWLOWSKY, PETER - Helmut Küpper vormals Georg Bondi 1895-1970 [In Slipcase] .
32545: PAWSON, DAVID - Jezus doopt in één Heilige Geest. Hoe? Wanneer Waarom?
46578: PAWSON, DAVID - Israël in het Nieuwe Testament
155070: PAWSON, DAVID - De weg naar de hel. Eeuwige kwelling of verdelging ?
4136152: PAXSON, RUTH - Life on the Highest Plane. (2 vols.). I.The Person and Work of Christ. II.The Relation Between Christ and the Christians.
154666: PAYAN, GREGORY - Fast-Attack Submarines of the Sea-Wolf Class.
154214: PAYNE, ROBERT - The Crusades.
105041: PAYNE, CHRISTOPHER - Stilmöbel Europas.
121819: PAYNE, STANLEY G. - A History of Spain and Portugal [2 Vols. Compl.].
146068: PAYNE, ROBERT - The Life and Death of Lenin.
186102: PAYNE, STANLEY G. - The Spanish Revolution.
101378: PAYNE, ROBERT - The Civil War in Spain 1936-1939.
53055: PAYNE, MELVIN M. A.O. - National Geographic. Atlas of the world. Fourth edition
4061876: PAYNE, L. - Gods Tegenwoordigheid geneest.
160973: PAYNE, ROBERT - De blanke Radja's van Serawak. Een romantische droom, Borneo 1841-1946.
151869: PAYNE, STANLEY G. - Politics and the Military in Modern Spain.
103954: PAYNE, CHRISTOPHER - Animals in Bronze. With Reference and Price Guide.
164340: M. PAYOT - ILLUSTR.].|SCHUYTER, JAN DE [A. - Tijl tegen de mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog.
185307: PAZZINI, PROF. ADALBERTO [ED.]. - Atti del XIV Congresso Internationale di Storia della Medicina. Roma 1964 [ = Acts of the 14th International Congress on the History of Medicine]. Volume 1 & 2 [ = Complete Set].
185254: PAZZINI, PROF. ADALBERTO [ED.]. - Atti del XXI Congresso Internationale di Storia della Medicina. Siena 1968 [ = Acts of the XXI International Congress on the History of Medicine]. Volume 1 & 2 [ = Complete Set].
166908: PEABODY, RICHARD [ED.]. - Mavericks: nine independent publishers.
4038747: PEABODY, F.G. - Reminiscences of Present-Day Saints.
183724: PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
4071363: PEACOCKE, A. - Sporen in de wetenschap naar God. Het einde van al ons zoeken. (Hoe verlangt de wetenschap naar God)
4142455: PEACOCKE, A. & GILLETT, G. (ED.) - Persons and Personality. A Contemporary Inquiry.
156255: PEACOCKE, CHRISTOPHER - Truly Understood.
180878: PEAL, CHRISTOPHER - British Pewter & Britannia Metal for pleasure and investment.
4066592: PEARCE, J. - Small is Still Beautiful.
173921: PEARCE, JOSEPH - Monaghan : a life.
4073432: PEARCE, JOHN (WESLEY, JOHN) - The Wesleys in Cornwall. Extracts from the Journals of John and Charles Wesley and John Nelson.
154530: PEARL, VALERIE - London and the outbreak of the Puritan Revolution. City Government and National Politics 1625-1643.
4137905: PEARLMAN, M. - The Zealots of Masada.
163219: PEARLMAN, MOSHE - De Makkabeeën.
4051243: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
4064060: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Wittgenstein.
110500: PEARS, DAVID FRANCIS - The False Prison. A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy. Volume 1 (only).
170361: PEARS, DAVID - Paradox and Platitude in Wittgenstein's Philosophy.
146282: PEARS, DAVID - Ludwig Wittgenstein.
89143: PEARSALL, RICHARD - Godvrugtige gesprekken tusschen een vader en zyne kinderen. Door den zeer Eerwaarden en Godzaligen Heere Richard Pearsall, Bedienaar des Evangeliums te Taunton in Somersetshire. Uit zyne Nagelatene, en door hem zelven ter Drukperse geschikte Papieren, in 't Licht gegeeven door Thomas Gibbons, D.D. Om derzelver aangenaame, leerryken, en stichtenden inhoud, ter bevorderinge van ware Godzaligheid, uit het Engelsch in 't NEderduitsch overgezet.
163501: PEARSALL, DEREK [ED.]. - New Directions in Later Medieval Manuscript Studies: Essays from the 1998 Harvard Conference.
181919: PEARSALL, DEREK - Old English and Middle English Poerty.
146346: PEARSE, RICHARD - The land beside the Celtic Sea. Some aspects of ancient, medieval and Victorian Cornwall.
57930: PEARSON, WILLIAM L. - The prophecy of Joel: its unity, its aim and the age of its compositions
131506: PEARSON GRUNDY, H. [COLIN CLAIR - ED.] - Canada. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
150386: PEARSON, M.N. - Merchants and Rulers in Gujarat. The Response to the Portuguese in the Sixteenth Century.
95602: PEARSON, BIRGER A. - The Pneumatikos-Psychikos terminology in 1 Corinthians. A study in the theology of the Corinthian Opponents of Paul and its relation to Gnosticism
121852: PEARSON, RAYMOND - The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917.
143322: PEARSON, RAYMOND - European Nationalism 1789-1920.
101824: PEARSON, JOHN - The Sitwells. A Family's Biography.
201424: PEARSON, JOHN - Critici Sacri: sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum. Quibus accedunt Tractatus Varii theologico - philologici. Editio nova in novem Tomos distributa, multis Anecdotis Commentariis, ac Indice ad totum Opus locupletissimo, aucta.
130253: PEARSON, HESKETH - Henry of Navarre. His Life.
163570: PEARSON, MICHAEL - Inessa. Lenin's Mistress.
144073: PEARSON, JOHN - The Private Lives of Winston Churchill.
142329: PEARSON, DAVID - Freewheeling Homes.
140436: PEARSON, NEIL - Obelisk. A History Of Jack Kahane And The Obelisk Press.
104792: PEARSON, MICHAEL - The Beauty of Clocks.
103678: PEARSON, JOHN - The Serpent and the Stag. The saga of England's powerful and glamourous Cavendish family from the age of Henry the Eighth to the present day.
90175: PEASE, RICK|STENZLER, MITCH - Gas Station Collections
182611: PECHMANN, THOMAS - Überspecifizierung und Betonung in Referentieller Kommunikation.
151275: PECHTOLD, ALEXANDER [FOREW.]. - Leiden en omgeving in foto 1890-1940.
102766: PÉCSI, J[OZSEF] - Photo und Publizität. Text und Bilder / Photo and Advertising. Text and Pictures.
157342: PEDDIE, R.A. [ED.]. - Printing. A Short History of the Art.
156674: PEDDIE, JOHN - Alfred the Warrior King.
143378: PEDEN, A.M. [ED.]. - Abbo of Fleury and Ramsey: Commentary on the Calculus of Victorius of Aquitaine.
46575: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
46417: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
145139: PEDERSEN, B. MARTIN [ED.]. - Type. The Best in Digital Classic Text Fonts.
164753: PEDLAR, VALERIE - The Most Dreadful Visitation. Male Madness in Victorial Fiction.
150634: PEDLEY, JOHN GRIFFITHS - Griekse kunst en archeologie.
130873: PEDOE, DAN - Perspectieven doorzien. Meetkunde als thema in de kunst. Vertaald door Nico Temme.
130074: PEDRO DIAS|TORGAL, LUIS REIS - The University of Coimbra / Universitade de Coimbra.
156682: PEE, L. - Het dubbel klooster der H. Brigitta of Maria-Troon te Dendermonde.
156396: PÉE, DR. WILLEM - Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva.
152661: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
4074288: PEEKE, M. & JONES, K.W. & JONES, S. - Het drama van de Lusitania.
122175: PEEL, C.S. - A Hundred Wonderful Years: Social and Domestic Life of a Century, 1820-1920.
95177: PEEL, MALCOLM LEE - Gnosis und Auferstehung. Der Brief an Rheginus von Nag Hammadi. Mit einem Anhang: Der koptische Tekst des Briefes and Rheginus
157232: PEELEN, GERT J. - De statenvertaling van 1637. De nieuwe bijbel van een vrij volk.
4031389: PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
156998: PEELEN, ED - Loden letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
31963: PEELS, H.G.L. - De wraak van God. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring
152954: PEENE, BERT [ED. - ET AL.]. - Literatuur in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog.
9630: PEENEN, MARCUS VAN - Na-Sporing van den Sin en 't Samenhang van den Send-Brief Pauli aan de Romeinen, door een Algemene Afdeling, Nader Ontleding, en Breder Verklaring over de selve.
9632: PEENIUS, DANIEL - Triumphe der Waerheyt, Over de Gewaende Victorie van Romen over Geneve. Van Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu 't Antwerpen. Dat is Een wederlegginge van 't Aenroepen en eeren der Heyligen, als mede van de Eere en dienst der Reliquien, van 't Limbus ofte Voor-burgh der gelovige Vaderen des Ouden Testamentes, ende van 't Vage-Vier. Alles uyt de H. Schriften, Uyt de Leere der Out-Vaderen, en uyt de getuygenissen der Paepsche Leeraers vertoont.
157068: PEEPERKORN, DAVID - Jean-Jacques Rousseau en zijn uitgever Marc-Michel Rey. Een verhaal over de prehistory van het auteursrecht.
184491: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel-en houtsector.
100082: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector.
30852: PEERBOLTE, LAMBERTUS JOHANNES LIETAERT - Paul the missionary
55767: PEEREBOOM VOLLER, D.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
152444: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
130016: PEEREBOOM, KLAAS|PROF. DR. H.L.G. JAFFÉ [INTROD.] - Paul Citroen. Schilder - tekenaar.
156832: PEERENBOOM, C.A. - The George Banta Company Story 1902-1962.
4026563: PEERLINCK, F. (BULTMANN, R.) - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie. (Diss.)
185548: PEESCH, REINHARD - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Mit einem Beitrag über die Boote der Gewässer um Rügen von Wolfgang Rudolph und einem Beitrag über die Hausmarken auf Hiddensee von Karl Ebbinghaus. Volume 28: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Volkskunde.
55124: PEET, JAN - Gelijkheid bij wet? Beschouwingen en standpunten over een Wet Gelijke Behandeling, vooral in verband met de positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs
132171: PEETERS, PAUL - L'oeuvre des Bollandistes.
58094: PEETERS, P. - Internationaal Bach-congres Goningen 19-22 juni 1985
4072494: PEETERS, R.J. (BARTH, K.) - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.
102968: C.J.A.C. PEETERS|HASLINGHUIS, DR. E.J. - De Dom van Utrecht. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
53030: PEETERS, FLOR|VENTE, MAARTEN ALBERT - L'orgue et la musique d'orgue dans les Pays-Bas et la principauté de liège dus 16e au 18e siècle
100378: PEETERS, DR. GASTON - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
56773: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
85755: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
185754: PEETERS, THOM - 50 Jaar Breda met een Pools stempel en hoe Vlaanderen daarbij een rol speelde. Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog in en rond Breda.
122031: P. PEETERS - EDS.].|PEETERS, PAUL [7 H. DELAHAYE - L'oeuvre des Bollandistes.
122014: PEETERS, DR. K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore.
91351: PEETERS, PAUL - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
85756: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
156503: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
156504: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
83358: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
53031: PEETERS, FLOR|VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
60548: PEETERS. R.J. - Teken van de levende Christus (De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth)
185178: PEETERS-FONTAINAS, JEAN [MAURICE SABBE - FOREW.]. - Bibliographie des impressions Espagnoles des Pays-Bas.
141520: C.J.A.C. PEETERS|HASLINGHUIS, DR. E.J. - De Dom van Utrecht. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
4140986: PEETERS, C. (HERTOGENBOSCH) - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
184527: PEETERS, WILLEM J.M. - Diphthong Dynamics. A Cross-Linguistic Perceptual Analysis of Temporal Patters in Dutch, English and German.
165018: PEETERS, HAGAR - Loper van licht.
164783: PEETERS, JAN [PROF. J. VAN STEENBERGE - ED.]. - Uw geld en uw leven.
103853: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1865 - 1945.
103854: PEETERS, RONALD - Tilburg in beeld 1945 - 1980.
102976: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal. 's-Hertogenbosch. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
140637: PEGGY VANCE - ED.].|RACINET, ALBERT [MARY ALEXANDER - INTROD. - Illustrated History of European Costume. Period Styles and Accessories.
151281: PEGGY VANCE - ED.].|RACINET, ALBERT [MARY ALEXANDER - INTROD. - The Encyclopedia of Ornament.
163480: PÉGUY, CHARLES - "Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour "" La Ballade du Coeur qui a tant battu "", la collaboration de Julie Sariani."
160789: PÉGUY, CHARLES - "Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour "" La Ballade du Coeur qui a tant battu "", la collaboration de Julie Sariani. [1 Vol. Compl.]."
143216: PEHLE, TOBIAS [ET AL.]. - Dumonts kleine fietsen lexicon. Geschiedenis - Techniek - Design - Tochten.
180427: PEICHL, GUSTAV - Städel. Der Museums Erweiterungsbau.
158372: PEIGNOT, GABRIEL - Dictionnaire critique, Littéraire et Bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés: procédé d'un discours sur les sortes d'ouvrages [2 Vols. in 1].
145690: PEIJNENBURG, JEANNE - Acting Against One's Best Judgement. An Enquiry into Practical Reasoning, Dispositions and Weakness of Will.
131423: PEIJNENBURG, DR. J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen rn Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
91849: PEIJNENBURG, J.W.M. - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De geschiedenis van het bisdom van 's-Hertogenbosch 1559-2009.
4052386: PEIJNENBURG, J.W.M. (SMITS, J.) - Judocus Smits en zijn tijd. (Diss.)
164679: PEIRCE, RICHARD - Sharks in the British Seas.
56488: PEIRESC, FABRI DE - Les fioretti du quadricentenaire
56469: PEISSEL, MICHEL - Le dernier horizon. À la découverte u Tibet inconnu. Version française établie par Françoise de Maulde
158366: PEIXOTO, DR. JORGE [INTROD.]. - Catalogo da importantissima e valiosa bibliotheca Souza da Camara [3 Parts in 1].
168044: PEKELHARING, J.M. - Voor twee cent een kooltje vuur. Amsterdam in de jaren twintig.
156422: PÉLADAN, JOSÉPHIN - De l'androgyne. Théorie plastique. Nouvelle édition commentée par Muriel Vassaux.
160008: PELCKMANS, PAUL - Isabelle de Charriére. Une correspondance au seuil du monde moderne.
153029: PELCKMANS, PAUL - Cleveland ou l'impossible proximité.
181077: PELEMAN, GHISLAINE|WIL VAN MOLL [EDS.]. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst.
184759: PELEMAN, GHISLAINE & WIL VAN MOLL [EDS.]. - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst.
57209: PELETIER, WILLEM - Winterswijk, een eeuw verandering (Deel 1)
101895: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten
56480: PELGRIM, HARRY - Verlaten Waarden. 27 jan. - 4 feb. 1995
131252: PELGROM, SYLVIA - Interactions between Copper and Cadmium in Fish. Metal accumulation, physiology and endocrine regulation.
4022048: PELIKAN, J. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
4135780: PELIKAN, J. - Jouw bijbel of mijn bijbel?. Een geschiedenis van de Heilige Schrift in de loop der tijden. vertaald en bewerkt door J.Waldram.
4143346: PELIKAN, J. - The Melody of Theology. A Philosophical Dictionary.
143124: E. PELINCK|FOCKEMA ANDREAE, S.J.|J.G.N. RENAUD - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.
180760: PELKA, DR. OTTO - Japanische Töpferkunst.
53402: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
56319: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
58842: PELLEGRIN, PIERRE - Aristoteles. Vader van alle wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 19)
131186: PELLET, CAMILLE - Les faïences de l'Auxerrois. Égriselles - Auxerre, les Capucins - Chevannes - Auxerre, Saint-Amatre.
96586: PELLETIER, ANDRÉ - Lettre d'aristée a philocratie. Introduction, texte critique, traduction et notes, index complet des mots Grecs
4139938: PELLI, M. - The Age of Haskalah. Studies in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany. (Studies in Judaism in Modern Times 5)
143126: PELLING, HENRY - Winston Churchill.
100450: PELS, C. - Van boom tot krant.
91305: PELS, C. - Papier, de band tussen mens en kultuur.
165409: PELS, DICK - Opium van het volk. Over religie en politiek in seculier Nederland.
87075: PELT, J.W. VAN - Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat
56172: PELT, J.W. VAN - Pastoraat in trinitarisch perspectief. De samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat
9743: PELTANUS, THEODOR ANTON/MALDONADO, JUAN DE/SCHEIBLER, CHRISTOPHORUS/MERCATOR, REINERUS - Theodori Peltani Societatis Iesv Theologi In Proverbia Salomonis Paraphrasis et Scholia. Ex SS. Patrum scriptis vulgatae editioni accommodata, & Morali doctrina Concionatoribus & Catechistis perutili referta. Accedvnt Observationes è libris Singulariam P. Martini de Roa Cordubensis eiusdem Societat. WITH: Joannis Maldonati Andalvsii Societ. Iesv Theologi, Commentarij in Prophetas IIII. Ieremiam, Marvch, Ezechielem, & Danielem. Accessit Expositio Psalmi CIX. & Epistola de Collatione Sedanensi cum Caluinianis, eodem auctore. WITH: Controversiae Lutherano-Catholicae. De Matrimonio Ecclesiasticorvm. De Poenitentia absque confessione. De Ivstificatione sine bonis operibus a Christophoro Scheiblero. Et à Reinero Mercatore.
31648: PELTONEN, KAI - History Debated. The Historical Reliability of Chronicles in Pre-Critical and Critical Research (2 volumes) (Publications of the Finnish Exegetical Society, 64)
185125: PELZER, HUUB - De familie Pelzer. Vijf eeuwen familiegeschiedenis.
7658: PEMBLE, WILLIAM - Vindiciae Gratiae. A Plea for Grace. More Especially the Grace of Faith. Of, Certain Lectvres as touching the Nature and Properties of Grace and Faith. Wherein, amongst other matters of great vse, the maine sinewes of Arminivs doctrine are cut asunder. The second Edition.
7657: PEMBLE, WILLIAM - Vindicae Fidei, or A Treatise of Iustification by Faith, wherein the truth of that point is fully cleared, and vindicated from the cauills of it's Adversaries. The second Edition.
4143077: PEMSEL, H. - Seeherrschaft I. Seekriege und Seepolitik von den Anfängen bis 1650. (Weltgeschichte der Seefahrt 5)
31663: PENCHANSKY, DAVID - Understanding Wisdom Literature. Conflict and Dissonance in the Hebrew Tekst
122722: C. PENDERS S.J. [EDS.].|WING, J. VAN - Le plus ancien dictionnaire Bantu / Het oudste Bantu-woordenboek.
153182: PENDLEBURY, ALYSON [MARK LEVENE - FOREW.]. - Portraying 'the Jew' in First World War Britain.
170642: PENELHUM, TERENCE - Survival and Disembodies Existence.
4076277: PENGILLY, R. - Wie moet gedoopt worden? en Waarin bestaat de doop?. Twee belangrijke vragen beantwoord uit de getuigenissen der H.Schrift en door uitspraken van voorname godgeleerden van allerlei belijdenis. vertaald door G.Velthuijsen
131232: O. PENGUILLY|PITRE-CHEVALLIER [= PIERRE-MICHEL-FRANÇOIS CHEVALIER ] [A. LELEUX|T. JOHANNOT - ILLUSTR.] - La Bretagne ancienne et moderne.
162472: PENKALA, MARIA - European Porcelain. A Handbook for the Collector.
9633: PENN, WILLIAM - Zonder Kruys Geen Kroon, Of eene Verhandeling der Natuure en Tucht van het heylig Kruyse Christi: Vertoonende dat de verloochening zyns zelfs, en het dagelyks draagen van het Kruyse Christi, de eenige weg tot de Ruste en het Koningryke Gods is. Tot bekrachtiginge van 't welke hier bygevoegd zyn, veele treffelyke Redenen en Voorbeelden van vermaarde en geleerde persoonen der alloude tyden. Als mede verscheydene Getuygenissen van Lieden van Staat en Geleerdheyd, op hunne sterf-stonde uytgesproken. In de Engelsche Taale beschreeven, en in dezelve eenige reyzen herdrukt, en nu daar uyt, ten dienste onzer Lands-lieden, in 't Nederduytsch gebracht door Willem Séwel.
166184: PENNA, SANDRO - Een beetje koorts.
46528: PENNER, HORST - Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch. 5. Auflage überarbeitet und ergänzt von Horst Gerlach
151116: PENNEY, DAVID W. - Art of the American Indian Frontier. A Portfolio.
183717: PENNICK, NIGEL - Lost Lands and Sunken Cities.
55122: PENNING DE VRIES, PIET - De heiligen volgens het nieuwe altaarmissaal voor Nederland en Vlaanderen
86098: PENNING, W.L. - Tom's dagboek, een gedicht
89389: PENNING, L. - De Geuzenkapitein
89398: PENNING, L. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen.
89391: PENNING, L. - Nederland en Oranje hereenigd. Gedenkboek van Nederland's verlossing uit de Fransche dwingelandij. Aan het volk verhaald.
89399: PENNING, L. - Uit mijn leven
152734: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald.
180271: PENNING, R. [INTROD.]. - Paul Gauguin. Noa noa.
155543: PENNING, E. [PROF. DR. M.A.J. ROMME - FOREW.]. - De wind is onzichtbaar. In de greep van innerlijke stemmen.
181920: PENNINGKUNDE - - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen [2 Vols. Compl.].
132132: PENNINGS, L.J.A. - Inventaris van de archieven van de intendance van het Koninklijk Paleis en Domeinen Het Loo [1806-1971 [1975] [Vol. 4: Inventarisreeks]
145938: PENNINK, DR. R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.
96692: PENNY, NICHOLAS A.O. - Sir Joshua Reynolds 1723-1792. Galeries nationales du Grand Palais, Paris. 7 octobre-16 décembre 1985 / Royal Academy of Arts, Londres. 16 janvier-30 mars 1986
171086: PENROSE, ROGER - Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness.
171087: PENROSE, JOHN SHELBY - A New Christianity for a New World: Why Traditional Faith is Dying and How a New Faith is Being Born.
131653: PENZEL, WILLY|W. OLBERT - Energielehre. Akupunk-Massage [nach Penzel] Volume/Band 2.
145103: PENZER, N.M. - The Harem. An account of the institution as it existed in the palace of the Turkish sultans with a history of the Grand Seraglio from its foundation to modern times.
152932: PEPER, RASCHA - Vossenblond.
4045587: PEPERZAK, AD - Tussen filosofie en theologie.
4143866: PEPERZAK, A.TH. - Aanspraak en bezinning.
130970: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VIII: 1667.
130968: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME V: 1664.
130966: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME III: 1662.
130965: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME II: 1661.
160913: PEPYS, SAMUEL - Samuel Pepys. Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige Dagboek.
130967: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME IV: 1663.
130969: PEPYS, SAMUEL [ROBERT LATHAM|WILLIAM MATTHEWS - EDS. - ET AL.] - The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription. VOLUME VI: 1665.
185508: PERA, MARCELLO - The ambiguous frog. The Galvani-Volta Controversy on Animal Electricity.
4051611: PERATH, M.J. - Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
4140858: PERCY, E. - Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe.
142798: PERDUE, CHARLES L.|ROBERT K. PHILLIPS [EDS.].|THOMAS E. BARDEN - Weevils In The Wheat. Interviews With Virginia Ex-Slaves
121379: PERDUE, CLIVE [ED.]. - Second Language Acquisition by Adult Immigrants. A Field Manual.
93804: PEREBOOM, FREEK E.A. - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruiers... De Afscheiding in Overijssel
152494: PEREC, GEORGES [= GEORGES POULOT] - Ik ben geboren.
152495: PEREC, GEORGE [ROKUS HOFSTEDE - ED.]. - Ik ben geboren.
30639: PEREIRA, HAROLD B. - The colour of chivalry. With 30 illustrations
88185: PEREIRA, JONATHAN - De beginselen der Materia Medica en der therapie. Naar de tweede Engelsche uitgave voor Nederland bewerkt door L.C.E.E. Fock. (2 delen)
144332: PERELAER, M.T.H. - Baboe Dalima. Opium roman.
186265: PERELMAN, CHAÏM - Le champ de l'argumentation.
4055970: PERELS, O. (HRSG.) - Begründung und Gebrauch der heiligen Taufe. Aus der Arbeit einer Studientagung.
143017: CHR. PERELS|KILLY, W. - Das 18. Jahrhundert. Texte und Zeugnisse.
101172: PEREMANS, W. - Thukydides en de Peisistratiden [VI. 53-60].
58800: PEREMANS, NICOLE - Érasme et Bucer, d'après leur correspondance
181921: PÉRÈS A.O.A.M., FEU M.J.-B. [GUSTAVE DAVOIS - NOTES]. - Comme quoi Napoléon ná jamais existé.
167694: PERETZ, JITSCHOK LEIB - De bonthoed & andere verhalen.
155191: PEREY, LUCIEN - Une princesse Romaine au XVIIe siècle Marie Manchini Colonna, d'après des documents inédits.
103611: PEREY, LUCIEN - Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle. La Princesse Hélène de Ligne & La Comtessa Hélène Potocka [2 Vols. Compl.].
180269: PÉREZ, YOLANDA RODRÍGUEZ - De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten [circa 1548-1673].
56665: PEREZ, NISSAN N. - Focus East. Early photography in the near east (1839-1885)
32316: PÉREZ, ANNIE A.O. - Lille, chefs-d'oeuvre d'un grand musée européen
10191: PÉREZ, ANTONIO - Cort-Begryp Vande stucken der gheschiedenissen va(n) Antonio Perez, onlancx verdreven Secretaris vanden teghenwoordighen Coninck van Spangien, Philips de Twede: Waerinne de Spaensche practijcken, tot een spiegel van alle menschen, nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden. Waer uyt oock de gront ende eerste oorspronck der voorleden beroerte binnen Sargoza, hooftstadt van Aragon, claerlicken te verstaen is. Wt het Spaensch ghetoghen, ende ordentlick by een versamelt, door Ioost Byl. Met een summaris inhout aende vant, ten eynde toe. Op een nieu herdruckt ende verbetert.
161490: PEREZ-ROMERO, ANTONIO - Subversion and Liberation in the Writings of St. Teresa of Avila.
161934: PEREZ-LOPEZ, JORGE F. - The Economics of Cuban Sugar.
157034: PEREZ, PEDRO GUIBOVICH - The Inquisition and Book Censorship in the Peruvian Viceroyalty [1570-1813] / La Inquisicion y la censura de libros en el Pere virreinnal [1570-1813].
142735: PEREZ, JUAN ALBERTO RODRIGUEZ - Flora exotica en las Islas Canarias. Die exotische Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln.
142539: PEREZ-REVERTE, ARTURO - The Nautical Chart.
143530: PERICOT GARCIA, L. - The Balearic Islands.
182200: PERILLEUX, GEORGES - Stig Dagerman et l'existentialisme.
122307: PERIN, CONSTANCE - Everything in its Place. Social Order and Land Use in America.
7942: PERIZONIUS, GERARD - De Volstrekte Borgtogt, van de Soone Gods, Jesus Christus, Tot syn Lof en Eere, En tot wegneeming der Verschillen, Vereeniging der Gemoederen, en Vreede der Kerke. Aan den Eerw. Hooggeleerden Heer Melchior Leidekker, Opgedraagen.
10278: PERKINS, WILLIAM - Opera Theologica dat is De Theologische Wercken M. Wilhelmi Perkinsi. Vervatende Verscheiden leersame ende troosteleyke Tractaeten ende uytleggingen. Vertaelt door Vincentius Meusevoet.
186371: PERKINS, JOHN W. - Geology Explained: Dartmoor and the Tamar Valley.
9967: PERKINS, WILLIAM - Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, Zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-Geleerde, En getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Waar van 't gheene in Duids ontbrak, is vertaalt. Voorts d'andere van nieuws naa 't Engels overghezien, en van veele misslaaghen verbeetert. De Texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder Boek. Neffens een Blad-wijzer van de Leer der Oud-Vaders, en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen.
55087: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
10323: PERKINS, WILLIAM - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel.
92617: PERKINS, WILLIAM - Christus het ware gewin, meer in waardij dan alle goederen van de wereld en Verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen
6553: PERKINS, WILLIAM - Problema dat is: Een Voor-stellinghe van het valsch voor-gheven des Pausdoms dat het Roomsche gheloof het Alghemeyne Gheloof zijn soude. Als een teghen-gift ofte Preservatif teghen den Catholijcken Schat Jodoci Coccy, ende een Voor-bericht in het lesen aller Out-vaderen. Ende uyt de Latijnsche tale verduytschetm door Austathium Manglerium.
58333: PERKINS, WILLIAM - De staat van een christen in dit leven. Waarin tegelijk wordt aangetoond, hoe ver de uitverkorenen de verworpenen in christelijke wandel kunnen overtreffen, en wel in vele trappen
201425: PERKINS, WILLIAM - Gvilielmi Perkinsi Cantabrigiensis Angli, SStae Theologiae Licentiati, Opvscvla Theologica Varia. Mvltiplici doctrina & consolatione cumulatissima. Ex Anglico in Latinam linguam translata à Thoma Draxo. Indicem Tractatvvm in hoc libre contentorum, aversa indicat pagina. WITH: Tractatus vere aureus De Lingvae Regimine, jvxta dei verbvm Latinitate donatvs à Thoma Draxo. WITH: Problema de Romanae Fidei ementito Catholicismo. Estqve antidotum contra Thesaurum Catholicum Iodoci Coccii. Et propaideiae Iuventutis in Lectione omnium Patrum. Editum post mortem Authoris opera & studio Samuelis Wardi.
82679: PERKINS, W. - Hemelse Vertroosting, met een korte levensschets door ds. J. Van der Haar
55560: PERKINS, WILLIAM - Stervenskunst of zalf voor een zieke. Een christelijke voorbereiding op het overlijden
180574: PERKS, W.A.G. - Zes eeuwen molens in Utrecht.
164598: PERLO, BER VAN - A Field Guide to the Birds of Southern Africa.
161094: PERNEEL, P.G.M.G. - Het beroepsjournaal van Dr. J.F.Ph. Hers. Arts te Oud-Beijerland [1881-1915].
4011575: PERNOT, H. - Recherches sur le texte original des évangiles. (Coll.de l`Inst. Néo-Hellénique 4)
4070194: PERNOUD, R. (HILDEGARD VAN BINGEN) - Hildegard van Bingen.
164924: PERNOUD, RÉGINE - La libération d'Orléans, 8 mai 1429.
160436: PERNOUD, RÉGINE [THEO BUCKINX - TRANSL.]. - Hildegard van Bingen.
185985: PERNOUD, GEORGE|RÉGINE PERNOUD - Le Tour de France médievale.
110080: PERNOUD, RÉGINE - Pour en finir avec le Moyen Age.
4048876: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan. Vertaald door Théo Buckinx.
160181: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
141275: PERNOUD, RÉGINE - Heloise und Abaelard. Ein Frauenschicksal im Mittelalter.
90539: PERO, J.H.A.M.|SNELLEN, P.F.G.H. - De brandweer van de lichtstad. Een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven.
132168: PÉROUSE, GABRIEL - Georges Chastellain: Étude sur l'histoire politique et littéraire du XVe siècle.
56968: PERPEET-FRECH, LOTTE - Die gotischen Monstranzen im Rheinland
4137833: PERQUIN, N. - In gesprek met Jezus van Nazareth. (verantwoording van mijn geloof... slechts ter lezing aan enkele vrienden)
144324: PERRAULT, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.|PETER VAN HUGTEN - ILLUSTR.]. - Sprookjes.
182552: PERRE, HUGO A.J. VAN DE - Présences Belges à Londres. Petit discours sur la contribution Belge à l'histoire de la capitale Anglaise.
162616: PERRET, GEOFFREY - A Country Made by War. From the Revolution to Vietnam - The story of America's rise to power.
164364: PERRIE, MAUREEN - The Agrarian Policy of the Russian Revolutionary Party from its Origins through the Revolution of 1905-1907.
6889: PERRIN, JEAN PAUL/LYDIUS, BALTHASAR - De Historie vanden Waldensen Ghedeelt in drie deelen. Daer van Het eerste handelt van hunnen oorspronck, suyver Gheloove ende Vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren, hebben gheleden. Het tweede vervat de Historie vande Waldensen, anders genaemt de Albigensen. Het derde begrijpt de Leere ende Discipline, welcke sy onderlinghe ghemeyn ghehadt hebben, Midsgaders de wederlegginghe vande leere van hunne weder-partije. Vergadert wt d'Autheuren, der welcker namen hier nae ghestelt worde, ende in de Fransoysche tale beschreven, door Jean Paul Perrin, Lionnoys. Ende tot dienst vande Nederlandtsche Kercke Christi, Wt de Fransoysche in onse Nederlantsche tale ghetrouwelijck overgheset, door I.M.V. WAARBIJ: Dry Historische Tractaetgens , 't Eerste van de Kercke, waer die gheweest is, van de tijden der Apostelen, tot de tijden der Reformatie, door de Waldensen. Het tweede, Van de verscheyden namen der Waldensen, en de oorsaken van de selve benaemingen. Het derde, Van het Geloove der Waldensen, volgens d'eygen bekentenissen, ende Historien der Papisten, Dienende tot verlichtinghe van de Kerckelijcke Historie, ende verdedinghe van de Eere en Leere der Gereformeerde Kercken, ende mondstoppinge van eenige lasteringen, der Jesu-wijten, ende Pausghesinden, als oock voor een Appendix, aen de Historie Perrini, vanden Waldensen, Ghestelt by Balthasar Lydius.
93095: PERRIN, BERNADOTTE (TRANSLATION) - Plutarch's lives VII
167403: PERRIN, ALDO - The Collegiate Church of St. Ursus Aosta. Guide to the Monuments.
102705: PERRINS, DR. CHRISTOPHER M.|PROF. KAREL H. VOOUS [FOREW.]. - Geïllustreerde encyclopdie van de vogels. Een compleet overzicht van alle vogelsoorten van de wereld.
131010: PERRON, E.DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780] Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
153732: PERRON, E[DDY] DU - Schandaal in Holland.
152759: PERRON- DE ROOS, E. DU [ET AL.]. - E. du Perron. Schrijvers prentenboek deel 13..
145126: PERRON, E.DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
167847: PERRON, E.DU - Brieven [Vol. 1-7].
110455: PERRON, E.DU - De Muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindische belletrie uit de Companjiestijd [1600-1780]. Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten en met tekeningen van Thomas Nix.
4143997: PERRON, E.DU - Het land van herkomst.
90731: PERROT, MICHELLE E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De Franse Revolutie en de opkomst van de bourgeoisie.
58429: PERROT, E. A.O. - L.-G. Toraude (1868-1945)
122129: PERROT, CHANOINE J. - La Basilique de Saint-Apollinaire [Cathédrale de Valence].
144088: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
144089: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw. .
152779: PERRY, JOS - Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843-1916.
90671: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
167334: PERRY, MARIA - Elizabeth I. The World of a Prince. A Life from Contemporary Documents [In Slipcase].
31592: PERRY, T.A. - God's Twilight Zone. Wisdom in the Hebrew Bible
91499: PERRY, CLAY - Old English Villages
4026401: PERRY, E.I. - From Theology to History:. French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
121645: PERSE, SAINT-JOHN [HANS VAN PINXTEREN - FOREW.|TRANSL.]. - Lofzangen.
172135: PERSICO, JOSEPH E.|POWELL, COLIN - My american journey.
4036716: PERSONS, R. - The Christian Directory (1582). The 1st booke of the christian exercise, appertayning to resolution. Ed.by V.Houliston. (Studies in the History of Christian Thought. 84)
167422: PERSSON, OVE - Grafisk uppslagbok, utarbetad av Ove Persson och utgiven av ab Sveriges Litografiska tryckerier.
156926: PERTHES, CLEMENS THEODOR [SIMON S. LAURIE - TRANSL.]. - Life and Times of Frederick Perthes. Patriot and Man of Business.
110211: PERTSCH, DR. ERICH - Langenscheidts Grosses Schulwörterbuch Lateinisch - Deutsch.
53404: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
56311: PERUZZI, GIULIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
58839: PERUZZI, GUILIO - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science' (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 17)
58853: PERUZZI, GUILIO - Maxwell. Ontdekker van de samenhang van elektriciteit, magnetisme en licht (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 30)
141523: PERVIN, LAWRENCE A. - Personality: Theory, Assessment and Research.
56507: PESANTE, SAURO - Catalogo Degli Incunabuli Della Bibliotheca Civica di Trieste
121984: PESCH, LUDWIG - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
153737: PESCH, PIERRE N.G. [ED.]. - Bibliotheken van het aartsbisdom en van de franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteiotsbibliotheek.
4059766: PESCH, R. - Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis.
4043422: PESCH, R. (HRSG.) - Das Markus-Evangelium. Von W.Wrede, K.L.Schmidt, M.Dibelius, R.Bultmann u.v.a. (Wege der Forschung 411)
175474: PESCH, OTTO HERMANN - Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung. I/1 Die Geschichte der Menschen mit Gott I : Wort Gottes und Theologie - Christologie / I/2 Die Geschichte der Menschen mit Gott II : Theologische Anthropologie - Theologische Schöpfungslehre - Gottes- und Trinitätslehre / II Die Geschichte Gottes mit den Menschen : Ekklesiologie - Sakramentenlehre - Eschatologie (2 volumes in 3 bindings)
175480: PESCH, OTTO HERMANN - Thomas von Aquin : Grenze und Grösse mittelalterlicher Theologie - eine Einführung.
162787: PESCH, H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles.
171379: PESCH, CHRISTIAN - Handbuch zur katholischen Schulbibel : die Bildkatechese mit der Eckerbibel.
4076063: PESCH, R. (HERDER) - Das Markusevangelium. Teil I. Einleitung und Kommentaar zu Kap. 1,1-8,26. Mit einem zweiten Nachtrag. (Herders Theol.Kom.NT II/2)
4071049: PESCHKE, E. - Die Böhmischen Brüder im Urteil ihrer Zeit.
89736: PESCIO, CLAUDIO E.A. - Leonardo, art and science.
154159: PESKENS, R.J. [ = GEERT VAN OORSCHOT]. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta en andere verhalen.
152940: D.W.J.M. PESSERS [EDS.].|E. LISSENBERG|MARIS, C.W. - Recht en Liefde. Bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 28 juni 1996.
4047604: PESSIN, Y. - Year Book Religious Zionism 1988. (Hebrew-English Text)
183616: PESSOA, FERNANDO - Esoterische Gedichte. Mensagem / Botschaft. Englische Gedichte.
183606: PESSOA, FERNANDO - Herostrat. Die ästhetische Diskussion I.
183612: PESSOA, FERNANDO - Alberto Caeiro - Dichtungen. Ricardo Reis - Oden.
183614: PESSOA, FERNANDO - Dokumente zur Person und ausgewählte Briefe.
183613: PESSOA, FERNANDO [ÁLVAROS DE CAMPOS] - Poesias - Gedichte.
167665: PESSOA, FERNANDO [RICHARD ZENITH - ED.|TRANSL.]. - The Selected Prose of Fernando Pessoa.
4039188: PESTALOZZI, J.H. - Sämtliche Werke. 11 Bände. Hrsg. von A.Buchenau, Ed.Spranger und H.Stettbacher. I.Schriften aus der Zeit von 1766 bis 1780. II/III.Lienhard und Gertrud. 1. bis 4.Teil. VII.Die Kinderlehre der Wohnstube. Christoph und Else. VIII.Ein Schweizer-Blatt. IX. bis XIII.Schriften aus der Z e
52362: PESTALOZZI, C. - Heinrich Bullinger. Leben und augewählte Schriften
4000130: PESTALOZZI, C. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche V)
4139005: PESTALOZZI, J.H. - Grundlehren über Mensch, Staat, Erziehung. Seine Schriften in Auswahl. In Verbindung mit M.Zollinger hrsg. von Hans Barth.
121007: PET, PAUL C. [PHOTOGR.].|WILLIAM ROTHUIZEN [TEXT] - Sana's. Een betovering van duizend jaar. [in Box].
142921: PÉTAIN, MARÉCHAL - La France Nouvelle. Principes de la Communité suivi des Appels et Messages 17 juin 1940 - 17 juin 1941.
168677: PETER, CAROLYN [JOHN W. DOWER - ESSAY]. - A Letter from Japan. The Photographs of John Swope. With an essay by John W. Dower ans a letter by John Swope.
131348: PETER TRENK-HINTERBERGER [EDS.]|SCHULTE, BERND - Sozialhilfe. Eine Einführung.
140759: DR. PETER KANN [TRANSL.].|FEEST, DR. CHRISTIAN - Gold und Macht. Spanien in der neuen Welt. Eine Ausstellung anlässich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas.
170309: PETER EISENHARDT [ET AL.].|SALTZER, WALTER G. - Die Erfindung des Universums? Neue Überlegungen zur philosophischen Kosmologie.
104457: DR. PETER BREWER|EDWARDS, CLIVE|TREVE ROSOMAN [EDS - ET AL.]. - British Furniture 1600-2000.
101486: PETER SLIEPENBEEK [INTROD.].|SCHIMMEL, DR. J.A. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
185325: DR. PETER POOTH [EDS].|JENDREIJCZIJK, ERNST - Aus der Geschichte der Stralsunder Apotheken. Volume 1 [ = All Publ.].
185692: PETER, EGON [ED.]. - Raubstaat Polen. With label on title-page: De Driehoek [ = Boekhandel en sigarenbedrijf De Driehoek [Amsterdam & Den Haag]. Vanaf januari 1940 genaamd Het Bolwerk. Deze uitgeverij verzorgde drukwerk voor de NSB en andere nationaal-socialistische organisaties]. LET OP ABJECT & DISCRIMINEREND.
167020: PETER HART|STEEL, NIGEL - Defeat at Gallipoli.
94198: PETER, RODOLPHE|ROTT, JEAN - Les lettres a Jean Calvin de la collection Sarrau. Publiées avec une notice sur Claude et Isaac Sarrau
161284: PETER SLIEPENBEEK [INTROD.].|SCHIMMEL, DR. J.A. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
155276: PETER QUAKERNAAT|ROY-HAANSTRA, JOJO VAN - Catalogus fluitmuziek in trappen van moeilijkheid / Catalogue of Flute Music in Grades of Difficulty.
165203: PETER SCHATBORN|SCHAPELHOUMAN, MARIJN - Tekeningen van oude meesters. De verzameling Jacobus A. Klaver.
190024: PETER ADRIAENSSENS, WOUTER RAWOENS - Nesten. Hoe gezinnen echt leven
185962: DR. PETER DE GOEDE|NELISSEN, PROF. DR. NICO|PROF. DR. MARK VAN TWIST [EDS]. - Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde.
103405: PETER B. SCHIFFER [EDS.].|SCHIFFER, HERBERT F. - Miniature Antique Furniture. Doll House & Children's Furniture from the United States and Europe.
142456: DR. PETER DE GOEDE|NELISSEN, PROF. DR. NICO|PROF. DR. MARK VAN TWIST - Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde.
4142533: PETER R. & GILMONT, J.F. (CALVIJN, J.) - Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. 1. Écrits théologiques, littéraires et juridiques 1532-1554.
180591: DRS. PETER DELAHAY - EDS].|GEORGE BODE|KYO, TOSEN [DRS. JEROEN BODE - Het heilige geschrift van de krijgvoering. Het geheim van de krijg en de vrede.Een tekst uit de 10de/11de eeuw, uit het Japans vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
180633: PETER J.A. WINKELS|WILL, CHRISTIAAN - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
166674: PETER BURGER|ROLAND WILLEMYNS|VRIES, JAN W. DE - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
165488: PETER NUYTEN [ILLUSTR.].|SONNEMANS, GERARD - Groene stroom. Avonturen langs het Duitse lijntje.
158094: PETER OCHSENBEIN [EDS] [WALTER GNÄGLI - FOREW.].|ZIEGLER, ERNST - Rund ums 'Blaue Haus'. Von Klosterbrüdern, Kaufleuten, Büchern und Buchhändlern.
154594: PETER VAN ZONNEVELD|WOLKERS, JAN - Een oceaan van hoop. Gesprekken met Jan Wolkers over de oorlogsjaren [Book & DVD].
142736: PETER J.A. WINKELS|WILL, CHRISTIAAN - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
130891: PETER VAN DER KROGT|SCHILDER, GÜNTER|STEVEN DE CLERQ [EDS.] - Marcel Destombes [1905-1983] Selected Contributions to the History of Cartography and Scientific Instruments / Contributions sélectionnées à l'Histoire de la Cartographie et des Instruments Scientifiques.
103410: PETER C. SUTTON [EDS. - ET AL.].|WHEELOCK JR., ARTHUR K. - Rembrandts late religieuze portretten.
104888: PETER B. SCHIFFER [EDS.].|SCHIFFER, HERBERT F. - Miniature Antique Furniture. Doll House & Children's Furniture from the United States and Europe.
151250: PETER LAURITZEN [TEXT]|SIR HAROLD ACTON [INTROD.].|WOLF, REINHART [PHOTOGR.] - Villas of the Veneto.
151532: PETER SCHATBORN - ET AL.].|REINIER BAARSEN|SCHOEMAKER, THEO [WOUTER KLOEK - Rijksmuseum Amsterdam. Topstukken uit de collectie.
164500: PETER STOCKS [EDS.].|SETON-WILLIAMS, VERONICA - Egypt [Blue Guide].
181978: PETER SCHATBORN|SCHAPELHOUMAN, MARIJN - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet/Dutch Drawings from the 17th Century in the Rijksmuseum Print Room.
182039: PETER FEIERABEND [EDS].|STREIDT, GERT - Prussia. Art and Architecture.
170147: PETERS, TED - God - the Worlds Future. Systematic Theology for a New Era.
4039022: PETERS, J.A.J. - De vraag naar het zijn. Keur uit zijn verspreide geschriften, bijeengebracht en ingeleid door H.H.Berger, C.E.M.Struyker Boudier, Th.v.Velthoven.
171228: PETERS, TED - God As Trinity. Relationality and Temporality in Divine Life.
94444: PETERS, CHRISTIAN - Johann Eberlin von Günzburg, ca. 1465-1533. Franziskanischer Reformer, Humanist und konservativer Reformator
90519: PETERS, HENRIK - Anna Freud, A life dedicated to children
185931: PETERS, H.L. - Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-groep.
180679: PETERS, HEINZ [ED.]. - "Die Bauhaus-Mappen. "" Neue europäische Graphik 1921-23 ""."
58472: PETERS, PAUL - Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas. Deel 97
176321: PETERS, TIEMO RAINER - Bewahren und bewähren : historische und politische Theologie im Anschluss an Thomas von Aquin.
166428: PETERS, ELLIS - The Sanctuari Sparrow.
162389: PETERS, ELLIS - Sint Pieter's jaarmarkt.
161999: PETERS, HUBERT J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and Books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands ands a list of the Crone collection of nautical instruments.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

2/17