Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4054949: OEHNINGER, R.H. (ZÜRICH) - Das Zwingliportal am Grossmünster in Zürich.
145822: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1890-1954.
145848: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1968.
145758: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1955-1960.
145759: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1966.
145760: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1967.
145757: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1961 & 1962.
145776: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1964.
153972: OEI, LOAN - Indigo. Leven in een kleur.
174279: OEING-HANHOFF, LUDGER (HRSG.) - Thomas von Aquin 1274/1974.
83993: OELE, P.C. - Ware wijsheid. Inleiding in de wereld van geloof en wijsbegeerte
183955: OELRICH, WALDEMAR - Das Ethos des Alters. Grundriss einer geisteswissenschaftlichen Psychologie des Greisenalters.
4072889: OEMING, M. - Biblische Hermeneutik. Eine Einführung.
4139729: OEMING, M. & GRAUPNER, A. (HRSG.) (GUNNEWEG, A.H.J.) - Altes Testament und christliche Verkündigung. Festschrift für Antonius H.J. Gunneweg zum 65. Geburtstag.
55635: OENEN, SASKIA VAN - Meesterschap en moederschap. Teksten van Jan Ligthart en tijdgenoten als onderwerp van vrouwenstudies-pedagogiek
183810: OEPKES C.ZN., T. [A.J. VAN 'T HOFF - ILLUSTR.]. - Dierkunde in woord en beeld [4 volumes in 1 = complete].
167301: OERLEMANS, J.W. - Gedichten van nu en vroeger.
104599: OERS, RON VAN - Dutch Town Planning Oversees during VOC and WIC Rule [1600-1800].
155281: OESAU, WANDA - Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag, vom 17.-19. Jahrhundert.
170268: OESER, ERHARD - Das selbstbewusste Gehirn. Perspektiven der Neurophilosophie.
4140169: OESTERLEY, W.O.E. - The Jews and Judaism during the Greek Period. The Background of Christianity.
4068606: OETINGER, FR.CHR. - Herrenberger Evangelien-Predigten.
110426: OETINGER, MANUELA - Karma vrijheid.
110628: OEVER, ANNIE VAN DEN [ED.]. - De universiteit in opspraak. De universiteitsroman in de Anglo-Amerikanse en Europse literatuur
96742: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen
87693: OEVER, C. VAN DEN - Het Boek Ruth, naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
55265: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Zeven predikaties (Deel 3)
70187: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaard borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
167871: OEVER, A.M.A. VAN DEN - Het leven zelf. Louis Paul Boon als romanvernieuwer.
55558: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan zijn kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van de enige Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending der Heiligen Geestes op het Pinksterfeest. Verklaard en toegepast in twintig leerredenen
55588: OEVER, C. VAN DEN - Het boek Ruth, naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast. Tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen
96734: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaar borglijden van den Heere Jezus Christus, letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
92590: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijn Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen heiland en zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen
96561: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
88941: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament.
92842: OEVEREN, B. VAN E.A. - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
162335: OEY, ERIC [ED.]. - Java.
104265: OFF, GREFG - Syphon Filter. The Official Strategy Guide.
91668: OFFECIERS, P. WIM E.A. - Onbekende wereld
161217: OFFEL, EDMOND VAN - Antwerpen 1900.
30218: OFFENBERG, A.M. - Gevelstenen in Nederland
157384: OFFERHAUS, JOHANNES [FOREW.]. - 77 Geïllustreerde boeken uit Duitsland. Schenking van Ulrich en Inge von Ritter.
60530: OFFERHAUS. W.A. - De mens en zijn lot (Een confrontatie van geloof en fatalisme in een mensbeschouwing)
161445: OFFERMANS, CYRILLE [ED.]. - Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen.
162306: OFFERMANS, P. H. M. G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550 - 1600).
170146: OFFRAY DE LAMETTRIE, JULIEN [JABIK VEENBAAS - TRANSL.]. - Het geluk.
4070612: OFFRINGA, B. - Op weg. Verhalen uit de bijbel voor kinderen. Met illustraties van Lika Tov.
54359: OFFRINGA, RIENK - Adenovirus E1a: Gene Regulator and Tumor Antigen
54360: OFFRINGA, REMKO - Gene targeting in plants using the agrobacterium vector system
158333: OFMAN, DANIEL|RITA VAN DER WECK - De kernkwaliteiten van het enneagram.
121707: OFMAN, DANIEL|RITA VAN DER WECK-CAPITEIN - Organisatiealibi's. De kracht van enneaculturen.
121128: OGBORN, MAURICE EDWARD - Equitable Assurances. The Story of Life Assurence in the Experience of the Equitable Life Assurence Society 1762-1962.
141318: OGDEN, CHRISTOPHER - Legacy. A Biography of Moses and Walter Annenberg.
59437: OGDEN, SCHUBERT M. - Die Realität Gottes
157009: OGDEN, JAMES - Isaac d'Israeli.
4066292: OGDEN, S.M. - The Reality of God. And other Essays.
4142305: OGER, E. & BUEKENS, F. (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen. D.Davidson, D.Dennett, N.Goodman, S.Kripke, J.Rawls, R.Rorty, e.a.
157154: OGERAU|PROFESSEUR STABBING [PHOTOGR.].|REUTLINGER - Le Panorama. Les Saisons. Volume 6: Automne.
101492: OGGER, GÜNTER - Die Fugger. Geschichte einer Familie.
160518: OGILVIE, R.M. - Latin and Greek. A History of the Influence of the Classics on English Life from 1600 to 1918.
93536: OGILVIE, LLOYD JOHN - The three-in-one Bible reference companion
47915: OGOKO, NKWUME A.C. - Dialogue on Justification. A Model for Ecumenical Dialogue among the Churches in Nigeria?
4046011: OGTROP, H.J.VAN - In het leerhuis van Matteüs. De schriftlezingen van de liturgie van de zondag in hun relatie met het joodse geloofsgetuigenis A-jaar.
140430: OHFF, HEINZ - Theodor Fontane. Leben und Werk.
184342: OHLENDORF, INGEBORG M. & THOMAS A. POLLOW [EDS - ET AL.]. - Sprache und Gehirn. Grundlagenforschung für die Aphasietherapie. 3. Rhein-Ruhr Meeting in Bonn. Festschrift zum 85. Geburtstag von Anton Leischner.
4139268: OHLER, N. - Pilgerleben im Mittelalter. Zwischen Andacht und Abenteuer.
4049622: ÖHLER, M. (HRSG.) - Alttestamentliche Gestalten im Neuen Testament. Beiträge zur Biblischen Theologie.
156584: OHLER, NORBERT - Pilgerleben im Mittelalter. Zwischen Andacht und Abenteuer.
100867: OHLY, FRIEDRICH - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
4136043: OHLY, F. - Schriften zur mittelalterichen Bedeutungsforschung.
184025: OHM, THOMAS - Ex Contemplatione Loqui. Gesammelte Aufsätze von Thomas Ohm.
4058345: OHM, T. - Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Die Tatsachen der Religionsgeschichte und die christliche Theologie.
4062548: N.N. (OHMANN, H.M.) - Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan H.M.Ohmann. Onder red. van R.ter Beek, E.Brink e.a.
190058: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn. Het Oude Testament over de toorn van God
31665: OHNHEISER, DANIÈLE - A Journey to Rome with Dickens, Shelley, Ruskin, Goethe, Stendhal
121433: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Vrouwen schuwen het gevaar niet.
121431: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Met de maan in de rug. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 4.
121432: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Korea. Het is waar, maar je moet het niet geloven. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 3.
146011: OIRSCHOT, ANTON VAN - Drie Heerlijkheden aan de Lei. Helvoirt - Haaren - Cromvoirt.
100700: OJHA, DR. P.N. - North Indian Social Life during the Mughal Period.
180428: OKAMOTO [TEXT]|PAULA OKAMOTO|R. YOICHI [PHOTOGR.]. - Okamoto sieht Wien. Die Stadt seit den fünfziger Jahren.
185801: OKASHA, SARWAT - The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religions Painting.
153180: OKASHA, SAMIR - Evolution and the Levels of Selection.
101783: OKEN, PROFESSOR - Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände [7 Parts in 13 Volumes]
58257: OKKEMA, J.C. - Inventaris van het archief De Cock, bevattende de collecties Hendrik de Cock en Frouwe Venema, Helenius de Cock, prof. M. Noordtzij, dr. G. Keizer, ds. W.H. Gispen
4142464: OKSENBERG RORTY, A. (ED.) - Explaining Emotions.
102806: OLBERTZ, J. [ED.]. - Die Bindekunst. Erste Fachzeitschrift für Blumenbinderei, Blumen- und Pflanzen-Decoration.
160280: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - Volksvermaak in de missie. Nederlandsche verslagen der XVIe missiologische week van Leuven. Nederlandse lezingen.
145191: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - La mission et les joies populaires. Compte rendu de la XVIe Semaine de Missiologie de Louvain/ Volksvermaak in de missie. Verslagboek van de XVIe Missiologische Week van Leuven.
110706: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - De kunst in Belgisch Congo en in Ruanda-Urundi. 1950.
4024002: OLCOTT, H.S. - De boeddhistische catechismus. Namô tassa bhagavatô arahatô sammâ sambuddhassa.
153773: OLCZAK-RONIKIER, JOANNA - In de tuin van het geheugen.
151636: B. OLDE MEIERINK [EDS.].|HAGENS, H. - Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900.
184497: OLDENBARNEVELD, JHR. MR. A.A. VAN GENAAMD WITTE TULLINGH - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
4036134: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
4055204: OLDENBERG, H. - Die Religion des Veda.
150559: OLDENBURG, LAWSON - Claes Oldenburg. Multiples in Retrospect 1964-1990.
131501: OLDENDOW, KNUD [COLIN CLAIR - ED.] - Greenland. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
130677: DR. H. OLDENHOF [EDS.]|KALMA, DS. J.J. - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983.
54033: OLDENHOF, H. E.A. - Lytse Schotanus Atlas
4036677: OLDENHOF, H. - Jezus Christus en het genadeverbond.
101488: PROF. DR. A. OLDENHOFF|PROF. DR. W.R. HEERE|THURLINGS, PROF. DR. TH.L.M. - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
91569: OLDERSMA, L.|WEGENER SLEESWIJK, R.S. - Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterljke macht, leden openbaar ministerie en griffiers.
168584: OLDERSMA, HARRY [ED. - ET AL.]. - From Havana to Seattle and Beyond: The Quest for Free Trade and Free Markets: Essays in Honour of Frans A. Engering on the Occasion of His Departure as a Director-General for Foreign Economic Relations on June 7th 2000.
157442: OLDEWARRIS, HANS - H.Th. Wijdeveld. Art Deco ontwerpen op papier / Art Deco Design on Paper.
156845: OLDEWARRIS, HANS [ED.]. - The Covers of Wendingen.
167185: OLDEWARRIS, HANS [FOREW.]. - Mi Casita / My House / Mein Haus / Ma Maison.
154786: OLDFIELD, SYBIL - Jeanie, an ' Army of One '. Mrs. Nassau Senior 1828-1877. The First Woman in Whitehall.
84481: J.H. OLDHAM|VISSER 'T HOOFT, W.A. - The church and its function in society
4057988: OLDHAM, J.H. (ALLSHORN, FL.) - Florence Allshorn and the Story od St Julian`s.
122317: OLECHNOWITZ, KARL-FRIEDRICH - Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
140219: OLEG TSAREV|WEST, NIGEL - The Crown Jewels. The British Secrets at the Heart of the KGB Archives.
180981: OLESEN, J.|R.B. LIPTON [EDS.].|T.J. STEINER - Reducing the Burden of Headache.
59465: OLEVIANUS, CASPAR - Een nieuw verbond. Een verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Genadeverbond
85826: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond dat is de 12 Artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan aale Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken, ten goede verklaard en toegeschreven
30306: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs. Waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovige kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld
83441: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond, dat is de 12 artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan alle Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken
103703: OLGA WEIJERS|RIJK, L.M. DE - Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neelandicis asservantur.
103436: OLGERS, JOS - HANDBOEK HYPNOTHERAPIE. Heelheid in wording: de praktijk van de hypnose- en regressietherapie.
55244: OLIE, J.H.C. E.A. - Ds. A. van Herwaarden, overleden te Opheusden 29 juli 1855
90062: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais
4050315: OLIPHANT, E. (OBERLIN, J.F.) - Das Leben Oberlins.
142793: OLIVER, MICHAEL - Igor Stravinsky.
186815: OLIVER, PAUL - Mysticism. A Guide for the Perplexed.
180017: OLIVER, A.P.H. - Elseviers schelpengids.
130353: OLIVER, THOMAS EDWARD - The Merope of George Jeffreys as a Source of Voltaire's Mérope.
103024: OLIVER, STEFAN - La pratique de l'enluminure. Un vétitable guide pratique pour dessiner et peindre soi-même ses propres lettrines historiées.
162295: MR. B.K. OLIVIER|MR. H. TROOSTWIJK|NICOLAÏ, PROF. MR.|PROF. MR. L.J.A. DAMEN - Bestuursrecht.
121347: OLIVIER, DARIA - The Burning of Moscow 1812.
163672: OLLARD, RICHARD - The Image of the King. Charles I and Charles II.
163590: OLLARD, RICHARD - Cromwell's Earl. The Life of Edward Mountagu 1st Earl of Sandwich.
163667: OLLARD, RICHARD - Clarendon and his Friends.
130255: OLLARD, RICHARD - Pepys. A Biography.
142044: OLLARD, RICHARD - Pepys. A Biography.
166042: OLLARD, RICHARD - Clarendon and his Friends.
94502: OLLIG, HANS-LUDWIG - Philosophie als Zeitdiagnose. Ansätze der deutschen Gegenwartphilosophie
181109: OLOFSSON, JAN - My 60s.
100701: OLRIK, AXEL - Nordisches Geistesleben in heidnischer und frühchristlicher Zeit.
4032318: OLRIK, A. (GERMANEN) - Ragnarök. Die Sagen vom Weltuntergang untersucht. Übertragen von W.Ranisch. Mit 4 Abbildungen im Text.
101528: OLSCHAK, BLANCHE CHRISTINE [DALAI LAMA - FOREW.]. - Religion und Kunst im alten Tibet.
56294: OLSCHKI, LEONARDO - Die Romanischen Literaturen des Mittelalters
56293: OLSCHKI, LEONARDO - Die Romanischen Literaturen des Mittelalters
147104: OLSEN, MAGNUS - Hedenske kultminder i Norske stedsnavne [ = Pagan Cult references in Norwegian Place Names].
156423: OLSEN, SOLVEIG. - Christian Heinrich Postel (1658-1705). Bibliographie.
95055: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland
131935: OLSON, LYNNE - Troublesome Young Men. The Rebels who Brought Churchill to Power in 1940 and Helped to Save Britain.
89680: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
166451: OLSON, WM. J. - Anglo-Iranian Relations during World War I.
4047015: OLST, E.H.V. - Bijbel en liturgie. Een pleidooi voor het vieren.
4141038: OLST, E.H.VAN - The Bible and Liturgy.
4142386: OLST, E.H.VAN - De mens als spiritueel persoon in bijbels perspectief. Een wijsgerige benadering.
4143665: OLST, E.H.VAN - Lichamelijkheid als probleem in de wijsgerige antropologie. Rede
167550: OLSTHOORN, PETER - De macht van Google. Werkt Google voor jou of werk jij voor Google?
153521: OLTERSDORF, ULRICH|THOMAS PREUSS [EDS.]. - Haushalte an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. Aspekte haushaltswissenschaftlicher Forschung - gestern, heute, morgen.
152096: OLTHETEN, FONS - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. Schagen in de twintiger jaren.
59956: OLTHUIS, JAMES H. - Facts, values and ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore
123292: OLTHUIS, H.J. - Elburg 1233-1933. Gedenkboek.
89168: OLTMAN, J.F. - J.F. Oltmans Het slot Loevestein in 1570. Met 200 oorspronkelijke illustratiën naar teekeningen van Jan de Jong.
153302: OLTMANS, MR. IR. A.C. [ED.]. - De instituten van Gaius. Met vertaling, tabellen en register.
183410: OLTMANS, MR. IR. A.C. [ED.]. - De instituten van Gaius. Met vertaling, tabellen en register.
100196: OLTMANS, J.F. [JAN DE JONG - ILLUSTR.]. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog [1481-1488]. 12e origineele uitgave [4 Parts in 1].
84065: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtsche oorlog (1481-1488) met ongeveer 400 illustratiën (4 delen in 1 band)
162644: OLTMANS, MR. IR. A.C. - De instituten van Gaius. [Vertaling, Tabellen en Register van A,C. Oltmans].
140844: OLTMANS, WILLEM - Oltmans in discussie met Foudraine. Het dolgedraaide brein. Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn.
173665: OLTMER, JOCHEN - Migration : Geschichte und Zukunft der Gegenwart.
152789: OLWIG, KAREN FOG - Cultural Adaptations & Resistance on St. John. Three Centuries of Afro-Caribbean Life.
163598: OMAN, CAROLA - An Oxford Childhood.
142929: OMBIAUX, MAURICE DES - Le dernier des paladins. Don Juan, fils de Charles-Quint.
185013: OMBURA, CAREY OKAL - Towards an Environmental Planning approach in Urban Industrial Siting and Operations in Kenya. The Case of Eldoret Town.
4139438: OMENYO, C.N. - Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana.
121745: OMER, MORDECHAI [ET AL.]. - Michal Na'aman. Legion.
96505: OMMEREN, R. VAN - Het klompenkerkje. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Achterberg
180835: OMMEREN, H.R. VAN [ED.]. - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
166766: ONAINDÍA, MARIO - El Precio de la Libertad. Memorias [1948-1977].
94416: ONASCH, KONRAD - Grundzüge der Russischen Kirchengeschichte
93696: ONASCH, KONRAD - Einführung in die Konfessionskunde der Orthodoxen Kirche
4135729: ONASCH, K. - Altrussische Heiligenleben.
153926: ONDAATJE, MICHAEL - Anil's Ghost.
165852: ONDAATJE, MICHAEL - Divisadero.
53920: ONDERE, JOCHEM - Mijn bezoek aan Bismarck, in den zomer van 1875
140092: ÖNEY, GÖNÖL [ED. - ET AL.]. - Early Ottoman Art. The Legacy of the Emirates. Islamic Art in the Mediterranean [Turkey].
4062172: ONFRAY, MICHEL - Antihandboek voor filosofie. Tegendraadse lessen in geest van Socrates. Vertaald door M.Stoltenkamp.
30870: ONFRAY, MICHEL - Antieke wijsgeren
157322: ONIONS, C.T. - A Shakespeare Glossary.
167412: ONNEN, MR. M[ARTIN] F[REDERIK] - De opleiding van den handwerksman.
166406: ONNEWEER, A.W. - Effecten van bestuurlijke boetes. Een vergelijking van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van verkeersvoorschriften.
165814: ONNO BOSMA|VOGELAAR, ELLA - Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap.
143887: ONSELEN, CHARLES VAN - The Fox and the Flies. The World of Joseph Silver Racketeer and Psychopath.
143332: ONSTEIN, FRANCINE - De sproke van Beatrys.
4000427: ONSTENK, A.J. (KOETSVELD, C.E.V.) - Ik behoor bij mezelf Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. (Diss.)
55934: ONSTENK, ALBERT JAN - Ik behoor bij mezelf (ich gehöre mir selbst an). Cornelis Elisa vanKoetsveld, 1807-1893
30241: ONSTENK, ALBERT JAN - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld, 1807-1893. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache
4022926: ONSTENK, A.J. E.A. - Rondom Jeruzalem. I.Op weg naar Jeruzalem. II.Vanuit Jeruzalem de wereld in. III.Ver van Jeruzalem. IVa Terug naar Jeruzalem. IVb.Terug naar Jeruzalem. (Methode godsdienstonderwijs HAVO-VWO)
154871: OOFT, BENNY CH. - Het laatste hoofdstuk. Een analytisch verslag van het overleg en de ontwikkelingen rond de Onafhankelijkheid van Suriname in 1974 en 1975.
183523: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
180374: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
144761: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
110635: OOMEN, PALMYRE [ED. - ET AL.]. - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
110640: OOMEN, PALMYRE|THEO BEMELMANS [EDS].|THEO WOBBES - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma's.
170135: OOMEN, PALMYRE|THEO BEMELMANS [EDS].|THEO WOBBES - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma.
4055263: OOMEN, P.M.F. (WHITEHEAD, A.N.) - Doet God ertoe?. Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
110607: OOMEN, PALMYRE (ET AL.) - Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf.
56723: OOMENS, JOS - Rotationally Cooled Hot Band Spectroscopy through Collision Mediated Double Resonance Techniques
155729: OOMENS, JOS - Rotationally Cooled Hot Band Spectroscopy through Collision Mediated Double Resonance Techniques.
82732: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
82672: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
58749: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
31959: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te sion
96475: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
86935: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot verstroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar
184867: OOMMEN, T.K. - Citizenship and National Identity: From Colonialism to Globalism.
165024: OOMS, GEERT - Van Vogel, Wilg en Regen.
147161: OORD, A. VAN DEN - Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgse volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk 1927-1939.
104314: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set in SLIPCASE]].
101853: OORD, KEES VAN [ED.]. - Scolae de Buscho 1274-1999. Fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan. Met namenlijsten.
104313: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set].
4140013: OORD, N. V.D. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
145244: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
88470: OORDT, J.R. VAN E.A. - Vissers der mensen. Prekenbundel met daarin opgenomen preken van de predikanten die de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid dienden.
85722: OORDT, J.R. VAN E.A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 October 1932 te Rotterdam
86934: OORDT, J.R. VAN - Een Christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
46301: OORDT, G.A. VAN - Strijd en Hoop tot het bittere einde. Het leven van Herman Frederik van Oordt (1862-1907) Zijn brieven en andere stukken, bijeengebracht, toegelicht en aangevuld met eigen jeugdherinneringen.
140822: OORDT, MR. G.H.L. VAN [ED.]. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie van Oordt, door haar archivaris mr. G.H.L. van Oordt.
86962: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek.
153260: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
145268: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
164926: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN - Een haan voor Asklepios. Aspecten en facetten van gezondheidszorg en geneeskundige voorzieningen in Eindhoven.
180821: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
54704: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek
165849: OORSCHOT, WOUTER VAN - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond.
97072: OORT, JOHANNES VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken) / Jerusalem and Babylon. A study of Augustine's City of God and the origins of his doctrine of the two cities (with a summary in English)
54222: OORT, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan (2 delen). Tweede, vermeerderde druk
91101: OORT, J. VAN|WICKERT, U. - Chistliche exegese zwischen Nicaea und Chalcedon.
94042: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
4137829: OORT, H. - De bergrede.
47604: OORT, JOHANNES VAN (ED.) - Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo, University of Pretoria, 24-26 April 2012 (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 83)
182780: OORT, PROF. DR. J. VAN - Het evangelie van Judas.
46923: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
91105: OORT, J. VAN|WYRWA, D. - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
91230: OORT, J. VAN E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
4049125: OORT, H.L. - De Tien Geboden.
4069645: OORT, J.V. - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
4053521: OORT, J.VAN (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document. Rede.
57760: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989
31014: OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Autustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken)
163870: OORT, THUNNIS VAN - Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek [1909-1929].
164502: OORT, GERT VAN [MARIUS KOLVOORT - ILLUSTR.][. - De vos.
167887: OORT, H.A. VAN - Chinese Porcelain of the 19th and 20th Centuries.
59667: OORT, TEUNIS VAN - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven
55015: OORT, J. VAN - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting
46401: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
91103: OORT, J. VAN|ROLDANUS. J. - Chalkedon: Geschichte und Aktualiät. Studien zur Rezeption der Christologischen Formel von Chalkedon.
30828: OORT, JOHANNES VAN|QUISPEL, GILLES - De Keulse Mani-Codex
184559: OORT, JOHANNES VAN & GILLES QUISPEL [EDS]. - De Keulse Mani-Codex. Vertaald, ingeleid en toegelicht.
4138743: OORT, H.L. - De uitdrukking o tios tou anthropou in het Nieuwe Testament. (Diss.)
85062: OORT, H.|PH.J. HOEDEMAKER - Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Modern-Godsdienstige Richting. Pro: Dr. H. Oort, Contra: Dr. Ph.J. Hoedemaker
91996: OORT, J. VAN|WYRWA, D. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heiden und Christen im 5. Jahrhundert
46420: OORT, J. VAN|WYRWA, D. (HRSG.) - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
53577: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
87086: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium. Utrecht 3 maart 1989
91096: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch.
83437: OORTHUIJS, C.B. E.A. - Uw Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad. Christelijk Dagboek samengesteld door eenige Predikanten der Ned. Herv. Kerk
86819: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der Kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge
84434: OORTHUYS, G.|P.J. KROMSIGT - Grondslag en wezen der kerk
31971: OORTHUYS, GERARDUS - De anthropologie van Zwingli
93403: OORTHUYS, G. - Kruispunten of de weg der Kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge
47533: OORTHUYS, G. - De Anthropologie van Zwingli
4002959: OOST. R. - Omstreden bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland. (Diss.)
31122: OOST, GERT|OUSSOREN, PIETER - De stem van David. De psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl
60532: OOST. R. - Omstreden Bijbeluitleg (Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament en Nederland)
132155: OOST JORDENS, MR. W.H. [ET AL.] - Inventaris van het Deventer-archief & Bijlagen van den Inventaris [2 Vols. in 1]
160463: OOSTDIJK, DIEDERIK - Karl Shapiro and Poetry: A Magazine of Verse [1950-1955]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
94734: OOSTEN, L.H.|VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
4061898: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk?. Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
83634: OOSTEN, G. VAN - Gods oordelen over nederland en een Bijbelse toekomstverwachting
89676: OOSTEN, L.H. (INLEIDING) - Johannes Hus veroordeeld. Ontroerend ooggetuigenverslag.
87561: OOSTEN, L.H. - Bewaar uw kerk. Pleidooi voor een éérlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk.
87563: OOSTEN, L.H. - Wat is een oprecht geloof?
104452: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
89465: OOSTENDE, MARINUS VAN - De wederzijdsche kennis tusschen Christus en Zijn volk. / Wat God door de Apostelen en wat de Apostelen door God deden. / Het beproefde Goud. (3 predikaties in 1 band)
140142: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
121847: OOSTENDORP, MARC VAN - Vowel Quality and Syllable Projection [Vowel Quality and Phonological Projection].
60533: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus (A gospel of Jewish-Christian superiority in II Corinthians)
4011563: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians. (Diss.)
154999: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE - L'Affiche Belge 1900.
160864: OOSTERBAAN, DÉSIRÉE B. - Social Phobia. Cognitive and Pharmacological Treatment.
160330: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
157092: OOSTERBAAN, J.C. - Karl May. Een ketting van boeken. Handleiding voor Karl May boeken verzamelaars, met bibliographische karakter.
164911: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
131027: OOSTERBAAN. G. - Dat goede oude Zaandijk.
102134: OOSTERBAAN. G. - Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters, wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood.
92692: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen
4065309: OOSTERHOF, W. - Niet door stomme beelden. Het beeldverbod in de hervormde traditie.
163689: OOSTERHOF, HANNEKE [ED.]. - Mooie stukken 1958-1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum.
47359: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie
152838: OOSTERHOFF, F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587.
165028: OOSTERHOFF, TONNUS - Ware grootte.
4137803: OOSTERHOFF, B.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Jeremia I. (Hoofdstuk 1 - 25)
151557: OOSTERHOFF, PROF. IR. J. - Constructies. Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
57577: OOSTERHOFF, B.J. - Om de Schriften te openen
180689: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
4139277: OOSTERHUIS, H. - Wie bestaat. Nieuwe gedichten.
4300657: OOSTERHUIS, HUUB - Arthur. Koning van een nieuwe wereld. Met muziek van Stijn van der Loo. (Met 3 CD's)
4039726: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4046093: OOSTERHUIS, HUUB - Nieuw bijbels liedboek.
4049655: OOSTERHUIS, HUUB - Een huis waar alles woont.
4072550: OOSTERHUIS, HUUB - Uittocht en andere gedichten.
4066731: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - In den beginne. Het boek Genesis. Vertaald en van aantekeningen voorzien. *Amsterdam-Prom, 2004, 216 blz. (als nieuw)
4051400: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - Het eerste boek. Het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd.
4064259: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4008325: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe wereld. Proeven van bijbelse prediking.
4059173: OOSTERHUIS, HUUB - Van U is de toekomst - Kome wat komt. Meditaties, gebeden, religieuze essays enz.
166123: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even. Fragmenten over God. Een voorlees-boek.
4138496: OOSTERHUIS, H. - Weg en omweg. Gedichten 1950-1995.
4074642: OOSTERHUIS, H. - Ogen die mij zoeken. Afscheid en uitvaart.
4066730: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - En dit zijn de namen. Het boek Exodus. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
4006514: OOSTERHUIS, HUUB - Aandachtig liedboek. 143 teksten om te zingen en ter overweging.
140975: OOSTERHUIS, TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
140117: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
4062355: OOSTERHUIS, HUUB - Geestverwant. Beschouwingen over God en Jezus.
100165: OOSTERHUIS, DR. R.A.B.|PROF. DR. J.A.J. BARGE [INTROD.]. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
166033: H.A.F. OOSTERLING [EDS.].|TIEMERSMA, D. - Time and Temporality in Intercultural Perspective.
104546: OOSTEROM, KAREL - Helderse vissers onder zeil.
103925: OOSTEROM, HANS VAN - Gedrukt voor het leven. Drukwerk voor dagelijks leven. Catalogus voor de tentoonstelling in het Museum de Lakenhal te Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Drukkerij Groen.
53580: OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND - Verslag van het eerste t/m het negende congres (9 delen)
4074681: OOSTERVEEN, L. & ROBERTSON, C. (RED.) - Van vaste burcht naar open stad. Gedaanteveranderingen van het alledaagse leven en van religie en levensbeschouwing.
4053864: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie. Een theologische interpretatie van technologisch handelen. (Diss.)
170580: OOSTERWEGEL, GEURT - Christelijk geloven in een seculiere wereld. Over de relevantie van het geloof voor de hedendaagse technologische maatschappij.
61353: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie, een theologische interpretatie van technologisch handelen
81742: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen, met een voorwoord van Teunis van Drimmelen
144672: OOSTERWIJK, BRAM - Reder in Rotterdam. Willem Ruys [1809-1889].
96296: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Het réveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der christelijke vrienden te Amsterdam
56115: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen. II. De vrienden van Isaäc Da Costa
51855: OOSTERWIJK, J. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896
82187: OOSTERWIJK, JACOB E.A. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen
86121: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen II. De vrienden van Isaäc Da Costa
32375: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Dr. Johannes Theodorus van der Kemp, de apostel van Zuid-Afrika. Na honderd jaren herdacht
130245: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken [1756-1850]
46676: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het Leven van Jezus. Nieuwe, vermeerderde en verbeterde uitgaaf
89312: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het leven van Jezus. (Deel 3, stuk 1 + 2)
54435: OOSTERZEE, J.J.VAN - Feestbundel. Leerredenen (12 delen in 4 banden)
88598: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het jaar des heils. Levenswoorden voor iederen dag. Een christelijk huisboek.
93961: OOSTERZEE, J.J.VAN - Nieuwe leerredenen
47997: OOSTERZEE, J.J.VAN - Al de Leerredenen.
4019151: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin.
84835: OOSTERZEE, J.J.VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen (2 delen)
4136098: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin. Nieuwe met een Naschrift vermeerderde uitgave.
89253: OOSTERZEE, J.J.VAN - Gedachtenis. Tien leerredenen.
93969: OOSTERZEE, J.J.VAN - Leerredenen
87721: OOSTERZEE, J.J.VAN - Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. (2 delen in 1 band)
4022924: OOSTERZEE, J.J.V. - De heidelbergsche catechismus in 52 leerredenen. Nieuwe uitgave.
31802: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs / Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
156473: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - The Theology of a South African Messiah. An Analysis of the Hymnal of ' The Chruch of the Nazarites '.
53372: OOSTINDIE, GERT - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit
152334: OOSTINDIE, GERT - De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.
130450: OOSTINDIE, GERT|PETER VERTON [EDS. - ET AL.] - Ki sorto di Reino? = What kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk.
4300265: OOSTING, R.H. - Walls of Zion and Ruins of Jerusalem. A Corpus-Linguistic View on the Participant Zion/Jerusalem in Isaiah 40-55 (Diss.)
101288: OOSTRA, MENNO - De ijzeren god en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
158434: OOSTROM, FRITS VAN [ED.]. - Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
183001: OOSTROM, F.P. [ET AL.]. - Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband.
183002: OOSTROM, FRITS VAN - Aanvaard dit werk. Over middelnederlandse auteurs en hun publiek.
183004: OOSTROM, FRITS VAN [ET AL.]. - Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde.
150297: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
145321: OOSTROM, F.P. VAN - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde.
145322: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit
145786: OOSTROM, F.P. [ED.]. - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
110655: OOSTROM, F.P. VAN [ED.]. - Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen. Korte verhalen over middeleeuwse boeren, ridders, burgers en kloosterlingen - hun zonden en deugden, en hun wonderbaarlijke wedervaren in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
110778: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
167112: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
4042246: OOSTROM, FRITS VAN (MAERLANT, J.VAN) - Maerlants wereld.
167168: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
186005: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
182694: OOSTROM, FRITS VAN - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
160245: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
156164: OOSTROM, FRITS VAN - De waarde van het Boek.
57683: OOSTRUM, W.H. VAN - Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Historische verhalen
90695: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
153426: OOSTVEEN, DRS. PAUL [ED.]. - Evaluatie tippelzone Nijmegen 2008.
4050339: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `75. Wel en wee van katholiek Nederland.
4050338: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `76. Wel en wee van katholiek Nederland.
4143438: OOSTVOGEL, G. - Ziel op de fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritsiche Dominicaan.
110269: OOYIK, J. VAN - Honderdvijfenzeventig jaar straatnamen in Enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's 1809-1984.
160278: OP-HEY, H. - Haïti. De parel der Antillen. Missioneering van de ontdekking af tot op onze dagen.
183956: OPALKA, BRUNO - Dante und die politischen Mächte seiner Zeit. Untersuchungen zur Monarchia.
130839: OPDEBEEK, INGRID - Architecture Sociale.
145341: OPDIKE, DANIEL BERKELEY - Notes On the Merry mount Press & its Work. With a bibliographical list of books printed at the press, 1893-1933. & A supplementary bibliography of books printed at the press 1934-1949.
102462: OPENBAAR KUNSTBEZIT INDEX - - Openbaar kunstbezit INDEX 1957-1982.
100260: ÓPEZ, JAVIER FERNANDEZ [SABINO FERNANDEZ CAMPO - FOREW.]. - El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España [1969-1982].
184293: OPGENORT, JEAN ROBERT MATHEUS LEONARD - The Wambule Language. Grammar, lexicon, texts and cultural survey of a Kiranti tribe of eastern Nepal.
140899: OPIE, IONA|PETER OPIE - The Singing Game.
182229: OPITIIS, BENEDICTUS DE [WOUTER NIJHOFF - INTROD.]. - Lofzangen ter eere van keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis.
102871: OPPÉ, A.P. - The Drawings of Paul and Thomas Sandby in the Collection of Hist Majesty the King at Windsor Castle.
161102: OPPEL, HORST - Komik und Humor im Schaffensgefüge Friedrich Hebbels. Inaugural Dissertation.
110456: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH [ED.]. - Das Testament des Königs.
100039: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH VON - David Ferdinand Koreff, Serapionsbruder, Magnetiseur, Geheimrat und Dichter. Der Lebensroman eines Vergessenen. Aus Urkunden zusammengestellt und eingeleitet.
4058609: OPPEN, D.V. - Der sachliche Mensch. Frömmigkeit am Ende des 20.Jahrhunderts.
103058: OPPEN, JOHN [ET AL.]. - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
152563: OPPEN, PATRICIA VAN - Obsessive Compulsive Disorder: Issues in Assessment and Treatment.
4051000: OPPENHEIM, M. & HOOFIËN, J. - Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven. Naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M.Oppenheim. Met inleiding en bijschriften van J.Hoofiën. (Facs. van de uitgave Amsterdam-Eisendrath, 1882)
4017524: OPPENHEIMER, A. - The 'Am Ha-aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
164484: OPPENHEIMER, WOLFGANG - Necker. Finanzminister am Vorabend der Französischen Revolution.
4300477: OPPENHEIMER, K.E.H - Liefde en huwelijk. Grandeur, moeite en pijn.
102174: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - System der Soziologie. Vierter, historischer Band: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. Erste Abteilung: Rom und die Germanen.
103426: OPPENHEIMER, MICHAEL - The Monuments of Italy. A Regional Survey of Art, Architecture and Archaeology from Classical to Modern Times [6 Vols. Compl.]..
122448: OPPENHEIMER, FRANZ - Der Staat.
141965: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
141571: OPPENHEIMER, HANS - Die Logik der soziologischen Begriffsbildung.
141967: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
141966: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
84446: OPPENRAAIJ, R. VAN (BEWERKT DOOR) - Apologie van het Christendom. Met een inleidende verhandeling over het bestaan van God
182524: OPPERMAN, OTTO - Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium und die Anfänge der Stadt Gent [2 Vols. Compl. Set].
92658: OPPERMANN, O. - Kölnisch-Geldrische urkundenstudien zur geschichte des 13. jahrhunderts (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
122649: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
145029: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
131645: OPPLIGER, PETER - Der grüne Tee. Genuss und Heilkraft aus der Teepflanze.
156768: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
166483: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
85845: OPSTELTEN, JOHANNES CORNELIS - Sophocles en het Grieksche Pessimisne
4000578: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de 17e en 18e eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. (Batavia Sacra)
121090: OPTATUS, PATER DR. - De geest van Clara. Clarissen in Nederland.
4062086: OPTON, F.G. - Liberal Religion:. Principles and Practice. A Popular Theology.
168155: OPUSCULA SELECTA NEERLANDICA DE ARTE MEDICA - Opuscula Selecta Neerlandicorum De Arte Medica. Collection of Reprints from Dutch Classics in Medicine published between 1907-1963 [Volumes I - XIX = Complete Set].
183732: OPZOMER, C.W. - De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Utrechtse Hoogeschool uitgesproken door Mr. C.W. Opzoomer. Tweede druk, vermeerderd met eene voorrede en aanteekeningen.
4036683: OPZOOMER, C.W. - De godsdienst. 7 Reden.
86133: OPZOOMER, C.W. - Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde. Eene voorlezing ter opening der akademische lessen uitgesproken
4045637: OPZOOMER, C.W. - De vrucht der godsdienst.
4006872: ORANJE, L. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers` `Dialektik`. (Diss.)
182607: ORANJE, DR. L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers ' Dialektik '.
81800: ORANJE, P. - Mr. G. Groen van Prinsterer, eene lezing
61424: ORANJE, LEENDERT - God en Wereld, de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'
90520: ORANJE, LEENDERT - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Sleiermachers 'Dialektik'.
56762: ORBAAN, J.A.F. - Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605. Met 1 kaart en 25 platen
156424: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
104356: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
150790: ORBAN, CLARA - The Culture of Fragments. Words and Images in Futurism and Surrealism.
47076: ORBE, ANTONIO - Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles. Premier Volume and Second volume. Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre
58085: ORD-HUME, A.W.J.G. - Harmonium, the History of the Reed Organ and its Makers
140614: ORDEN. LOUIS VAN - De broers en de moeder van koningin Wilhelmina.
147085: ORESME, NICOLAS [ET AL.]. - Écrits monétaires du XIVe siècle [Jean Buridan - Bartole de Sassaferrato]. Textes réunis et introduits par Claude Dupuy.
58845: ORGOGOZO, CHANTAL - Champollion. De man die de hiërogliefen ontcijferde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 40)
185265: ORIENT, DR. JULIUS - Aus pharmazeutischer Vergangenheit Siebenbürgens und des Banates.
121970: ORIEUX, JEAN - Talleyrand ou le sphinx incompris.
164464: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire.
144983: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire [2 Vols. Compl.].
175436: ORIGENES - Werke mit deutscher Übersetzung. 7 Die Homilien zum ersten Buch Samuel
175434: ORIGENES - In Lucam Homiliae / Homilien zum Lukasevangelium. Fontes Christiani - Reihe 1 04/1 1 / Reihe 1 04/2 2 (2 volumes)
175437: ORIGENES - Werke mit deutscher Übersetzung. 09/1 Der Kommentar zum Hohelied
175438: ORIGENES - Geist und Feuer : ein Aufbau aus seinen Schriften. Christliche Meister 43
91392: ORIOU, JEAN - Jacques Charles Brunet. Avec le discours prononcé sur la tombe de l'illustre bibliographe le 16 novembre 1867 par Paul Lacroix.
4143854: ORLANDIS, J. & RAMOS-LISSON, D. - Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711). (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
31191: ORLÉANS, DUC D' - Lettres, 1825-1842. Publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de chartres
95322: ORLEMANS, HANS E.A. - Inleiding tot de gedragstherapie
166099: ORLINSKA, GRAYZNA - Catalogue of the Germanic Antiquities from the Klemm Collection in the British Museum.
90249: ORLOFF, FÜRST NIKOLAI - Bismarck und Katharina Orloff. Ein Idyll in der hohen Politik. Eine Neuerscheinung von doppeltem Reiz: die Entdeckung gewichtiger historischer Dokumente und ein scharmantes, reichhaltiges, im schönsten Sinne unterhaltendes Buch.
47591: ORLOV, ANDREI A. - The Enoch-Metatron Tradition (Texts and studies in Ancient Judaism/Texte und Studien zum Antiken Judentum, Volume 107)
47192: ORME, WILLIAM - Leven en Werk van Dr. John Owen. Uit het Engels vertaald door J.W. Felix. Nu getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling
83018: ORME, WILLIAM - "Leven en werk van Dr. John Owen (in 1857 verschenen onder de titel: ""De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen"" door William Orme)"
82644: ORMELING, F.J. - Kaarten voor massamedia, verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc gehouden studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie, gewijd aan het vervaardigen van kaarten voor dia's, overheadtransparanten, televisie en de krant
82640: ORMELING, F.J. - Verslag studiedagen Kartografische Kommunikatie van de kartografische sektie van het K.N.A.G. te Bakkeveen op 7-10 April 1970
4142865: ORMISTON, G.L. & SCHRIFT, A.D. (ED.) - The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur.
101697: ORMROD, W.M. - The Reign of Edward III. Crown & Political Society in England 1327-1377.
166310: ORMROD, W.M. [ED.]. - Fourteenth Century England.
110152: ORNSTEIN, B. [J. ROMAN - TRANS.]. - Salluste. Conjuration de Catilina - Guerre de Jugurtha.
4047599: ORNSTEIN, H. - Der antijüdische Komplex. Versuch einer Analyse.
156264: ORR, MARY - Flaubert's Tentation. Remapping Nineteenth-Century French Histories of Religion and Science.
4141285: ORSENIGO, C. (CAROLUS BORROMEUS) - Leven van den Heiligen Carolus Borromeus. Naar het italiaansch door A.M.Dijkveld. Volgens de 2e herz. en verm.uitgave.
122440: ORSHOVEN, DR. Y. VAN - Op weg naar de energetische mens: Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn.
55600: ORSI, RICHARD J.|RAWLS, JAMES J. - A Golden State, mining and economic development in gold rush California
168019: ORSI, ROBERT A. - Between Heaven and Earth. The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them.
186238: ORT, J.A. - Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten.
4062222: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction de J.Babelon. Introduction de J.Estelrich.
4138098: ORTEGA Y GASSET, J. - De taak van de universiteit. Voorwoord van K.Wiersma.
4138095: ORTEGA Y GASSET, J. - Geschichte als System und Über das römische Imperium.
4138097: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der massen.
186456: ORTELIUS, ABRAHAM. [ & C. KOEMAN]. - Theatrum Orbis Terrarum. ATLAS [In Slipcase].
4142797: ORTHBANDT, E. & TEUFFEN, D.H. - Ein Kreuz und tausend Wege. Die Geschichte des Christentums im Bild.
165536: ORTHEIL, HANNS-JOSEF [GERDA MEIJERINK - TRANSL.]. - Faustina's Kus.
143344: ORTHELIUS, BENGT - Vasa. The King's Ship.
165159: ORTIZ, JUAN CARTLOS - Leven met Jezus van dag tot dag.
101015: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.
146386: ORTMANN, REINHOLD - Katharina II. von Russland.
186239: ORTNER, SHERRY B. - Sherpa's Through their Rituals.
181909: ORTROY, FERNAND VAN - Bio-Bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'école Belge de géographie de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
145527: ORTROY, F. VAN - Bibliographie de l'oeuvre Mercatorienne.
184047: ORTWIN GAMBER [ET AL.].|THOMAS, BRUNO - Die Innsbrucker Plattnerkunst. Katalog.
181004: ORTWIN RUDLOFF [EDS.].|SCHMOLZE, GERHARD - Bremer Gesangbücher: Bibliographie - Archivalien - Untersuchungen. Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte.
167357: ORWELL, GEORGE [QUENTIN BLAKE - ILLUSTR.]. - Animal Farm. A Fairt Story [In Slipcase].
152877: OS, HENK VAN - The Power of Memory.
154700: OS, R.N.R. VAN - Denken over veiligheid. Interviews met prominenten uit de veiligheidsketen Deel 1.
182260: OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
123417: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
100760: OS, H.W. VAN [ET AL.]. - The Early Venetian Paintings in Holland.
92071: OS, HENK VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
4300913: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen. Met bijdragen van Karel R. van Kooij en Casper Staal. Wetenschappelijk assistent Thijs Tromp.
151088: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
61128: OS, IGNATIUS VAN - De Abolitione Ordinis Templariorum. Dissertatio historica quam ad Gradum Doctoris sacrae theologiae in academia herbipolensi
184753: OS, HENK VAN - The Way to Heaven. Relic veneration in the Middle Ages.
4053393: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500. Met medewerking van E.Honée, H.Nieuwdorp en B.Ridderbos.
4140977: OS, C.H.VAN - Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid.
4142842: OS, H. VAN - Augustinus op het strand.
141242: OS, HENK VAN - Een kathedraal voor de kunst.
53071: OS, HENK VAN - Droom van Italë
141428: OS, HENK VAN - Moederlandse geschiedenis.
121409: OS, HENDRIK W. VAN - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
168637: OSAMU MURAI [PHOTOGR.].|TANGE, KENZO [INTROD.]. - Kenzo Tange. 40 ans d'urbanisme et d'architecture.
146415: OSBORNE, MARY POPE|TROY HOWELL [ILLUSTR.]. - Favorite Greek Myths.
140181: OSBORNE, HARALD [ED.]. - Aesthetics.
154474: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
141662: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
147038: OSCH, HENK VAN - Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president.
145358: OSCHILEWSKI, WALTHER G. - Stimmen der Menschlichkeit. Künstler mahnen.
163361: OSCHILEWSKI, WALTHER G. [GUSTAV SCHMIDT-KÜSTER - ED.]. - Heinrich Zille Bibliographie. Veröffentlichungen von inm und über ihn.
186264: OSGOOD, SAMUEL M. - French Royalism under the Third and Fourth Republics.
123369: OSHEIM, DUANE J. - An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle Ages.
144216: OSIANDER, JOHANN FRIEDRICH [J.A. VAN OORT - ED.]. - Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen. Nagezien, meer bijzonder ingerigt naar de behoeften van ons Vaderland: en vermeerderd met korte aanwijzingen van de Kenteekenen van onderscheide Ziekten, enz.
88149: OSKAM, D. - De eerstelingen van een volle oogst. 1946 - 25 september - 1996. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige ambtsbediening in de Ned. Herv. Kerk. Meditaties en interview uit het Reform. Dagblad.
82406: OSKAMP, PAUL - Doopborgen, profiel en profijt
96889: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie, Tradities, achtergronden, praktijk
4021488: OSKAMP, P. - Doopborgen. Profiel en profijt. (Diss.)
4046568: OSKAMP, P. & SCHUMAN, N. (RED.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk.
92855: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
104848: OSLEY, A.S. [R.A. SKELTON - FOREW.]. - Mercator. A monograph on the lettering of maps, etc. in the 16th century Netherlands, with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris.
53381: OSMAN, AHMED - Stranger in the valley of the kings. Solving the Mystery of an Ancient Egyptian Mummy
140978: OSMAN, NABIL [ED.]. - Kleines Lexikon untergegangener Wörter. Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.
184478: OSMANOGLOU-HAKIOGLOU, EMINE - Tabaksblad & Staaldraad. Het verhaal van de West-Thraciers in de Alblasserwaard.
140818: OSMEN, SARAH ANN - Heilige plaatsen.
161262: C.B. OSMOND|H. ZIEGLER [EDS.].|LANGE, O.L.|P.S. NOBEL - Physiological Plant Ecology II. Water Relations and Carbon Assimilation.
144656: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 1 [ Parts/nr. 2].
144657: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8 [2 Parts Compl.].
162850: OSORGIN, MICHAEL [DR. B. RAPTSCHINSKY - TRANSL.]. - De Terroristen.
102487: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa / De ziel van Java / The Soul of Java.
4300917: OSSA-RICHARDSON, ANTHONY - The Devil's Tabernacle. Ther Pagan Oracles in Early Modern Thought
157488: OSSELTON, N.E. - The Dumb Linguists. A study of the earliest English and Dutch dictionaries.
95520: OSSEWAARDE, LOUS E.A. - Vrouwen van dagen. Verhalen en uitspraken over welzijn, relaties, materiële zaken, inspiratie en spiritualiteit
4036688: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
47923: OSSEWAARDE, ADRIANUS - Beelden van hoop en verwachting. Een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw
31642: OSSEWAARDE-LOWTOO, ROSHNEE - Recovering the Human Paradox. The Christian Humanism of Charles Taylor, Paul Valadier and Joseph Ratzinger
141459: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
123150: OSSEWEIJER, F.M., - Plato's Laches tussen Apologie en Epistulae VII.
57442: OSSWALD, EVA|WOUDE, ADAM SIMON VAN DER - Poetische Schriften. Das Gebet Manasses. Die fünf syrischen Psalmen (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band IV)
150669: OSTA, DR. A.P.J. VAN [ED.]. - Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wolhelmina en Juliana.
31800: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
95667: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model. / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
181910: OSTA, JAAP VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
100962: OSTA, JAAP VAN - Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme.
145435: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk. Poezie [2 Vols. Compl.].
142388: OSTENECK, VOLKER|SONJA SCHÜRMANN [EDS.]. [GÜNTHER BORCHERS - FOREW.]. - Düsseldorf Innenstadt. Denkmälerverzeichnis.
91879: OSTERGARD, DEREK E. E.A. - William Beckford, 1760-1844: an eye for the magnificent
152632: ÖSTERGREN, KLAS - Gentlemen & Gangsters [2 Vols. in Slipcase - Complete Set].
141493: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
171220: OSTERTAG, SILVIA - Erleuchtung und Alltag. Erfahrungen einer Zen-Meisterin. Im Gespräch mit Michael Seitlinger.
3712: OSTERWALD, JEAN RODOLPHE - La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
183599: OSTINI, FRITZ [ED.]. - Jugend. Münchner illustrierte Wochenzeitschrift für Kunst und Leben [53 issues].
102023: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
101112: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
140122: OSTROGORSKY, G. - Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert.
185929: OSTWALD, WILHELM - Mathetische Farbenlehre [ = Volume 1: Die Farbenlehre].
153411: OSWALD, JULIUS|PETER RUMMEL [EDS.]. - Petrus Canisius. Reformer der Kirche. Festschrift zum 400. Todestag. .
157961: OSWALD, JOHN CLYDE - A History of Printing. Its Development Through Five Hundred Years.
162814: OSWALT, H. - Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe.
104496: OSWARD, MAXIM [INTROD.]. - Ex Oriente Lux. Asia Minor: Land of the Gods.
167366: OTHERS - ENGRAV.].|SHAKESPEARE, WILLIAM [KATHERINE DUNCAN-JONES - INTROD.|SIMON BRETT - The Sonnets & A Lovers Complaint [In Slipcase].
4036075: OTT, H. (BONHOEFFER, D.) - Wirklichkeit und Glaube. I.Zum theologischen Erbe Dietrich Bonhoeffers. II.Der persönliche Gott.
102648: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1988.
59436: OTT, HEINRICH - Der persönliche Gott
153218: OTT, EVA - Sfeervolle tuinprojecten met hout en steen. Paden, muurtjes en trappen. Terrassen en zithoekjes. Schuttingen en pergola's.
181911: OTT, THEO - Der magische Pfeil. Magie und Medizin.
102647: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1986.
184705: OTT-VOIGTLÄNDER, ULRIKE - Das St. Georgener Rezeptar. Ein alemannisches Arzneibuch des 14. Jahrhunderts aus dem Karlsruher Kodex St. Georgen 73. Teil I: Tekst und Wörterverzeichnis [only].
146034: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
110926: OTT, LEO - Hendrik Chabot. Leven en werk.
150405: OTTAWAY, PATRICK - Archaeology in British Towns from the Emperor Claudius to the Black Death.
86933: OTTE, J.J. - Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en mattheus 7 vers 13 en 14 benevens eenige gedichten
4075940: N.N. (OTTE, C.A.) - Het boek, een erfelijke lust. Een kwart eeuw Catharinus Adriaan Otte. Herinneringen, wensen en felicitaties.
94898: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Boek
96756: OTTEMA, W. - Het vaste fundament. 40 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Hendrik-Ido-Ambacht, 1968-2008
176430: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
92790: OTTEN, WILLEM - Van Stulp tot Kerk. Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche
4016174: OTTEN, J.F. (MACHIAVELLI) - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een nieuwe vertaling van De Vorst.
123083: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
145636: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe.
151782: OTTEN, WILLEM JAN - Specht en zoon.
90411: OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van de vorst.
145635: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.
162341: OTTEN, W. - Duitse 'molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale [kerk]geschiedenis.
163058: OTTEN, DR. J.F. - "Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een NIEUWE vertaling van "" De Vorst ""."
163893: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging.
145640: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe. Herkomst en betekenis van de Veluwse plaatsnamen.
152617: OTTEN, CHRISTINE - In wonderland.
4136910: OTTEN, A. & VOGELAAR, L. (WIJTING, L.) - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L.Wijting.
185343: OTTEN, CAREL [ED.]. - "Kopstukken. De gaper als uithangteken van apotheek en drogist. Een uitgave van het A. Vogel Bezoekerscentrum op basis van ""'t Achterste van de tong, geschreven door Gusta Reichwein en Jorien Jas."
91560: OTTEN, A.|VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
161095: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom.
93623: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F Kohlbrugge
132087: OTTEN, F.J.M, - Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940.
185603: OTTEN, HARRY & REINOUT VAN DEN BORN & TOM VAN DER SPEK - Winters van toen. Echte winters van de vorige eeuw.
4138769: OTTENHEIJM, R. - Disputen omwille van de Hemel. Rol en betekenis van intentie in de controverses over sjabbat en reinheid tussen de Huizen van Sjammai en Hillel. (Diss.(
4141303: OTTENHOF, W. (SALLE, J.B. DE LA) - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951. Bij het 3e eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
46607: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Eerste Deel: Britsch-Indië. Met Vier-en-Twintig Staalgravuren en eene Kaart.
46631: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Derde Deel: China. Met Vier-en-Twintig staalgravuren en eene Kaart.
94874: OTTERLOO, ANNEKE H. VAN - Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie
85178: OTTERLOO, A. VAN - Munten, maten en gewichten
31964: OTTERLOO, A.A. VAN - Johannes Ruysbroeck. Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek
90094: OTTERLOO, RENÉ E.A. - Niemand de deur uit zonder... Brinta. De geschiedenis van het populairste graanontbijt van Nederland.
147198: OTTERSPEER, WILLEM [EDS.]. - De hand van Huizinga.
4054330: OTTERSPEER, W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Bolland. Een biografie.
143617: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
96595: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame III. De werken van de wetenschap. De Leidse universiteit, 1776-1876
96594: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
96593: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672
151800: INTROD.].|OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy. Een briefwisseling. Willem Otterspeer
88691: OTTERSPEER, W. - Van allegorisch naar echt-historisch en terug. De geschiedenis van de Leidse Studenten maskerade. Tentoonstelling van 23 mei tot 23 oktober 1980.
131754: OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Leiden Oriental Connections 1850-1940.
146433: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
87885: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
30844: OTTERSPEER, WILLEM - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
93883: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland, een biografie
56552: OTTEVAERE, EDMOND|THOMAS, PIET - Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw / Österrechische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts
162099: OTTEVANGER, INGRID B. - Speech Processing at the Level of Word Recognition and the Influence of Sentence Context.
104547: OTTILLINGER, EVA B. - Korbmöbel.
142336: OTTIN, L. - Le Vitrail. Son Histoire, ses manifestations diverses a travers les ages et les peuples.
145510: OTTINGER, ULRICH - Ottinger Tabellen. Die Gedächtnisbrücke für Homöopathen. 200 Tabellen, alphabetisch geordnet nach Krankheitsnamen. Mit Unterordnung der verschiedenen Krankheitsbilder (Leitsymptome) und Angabe der jeweils in Frage kommenden homöopathischen Mittel und Potenzen.
154534: OTTMANN, HENNING [ED.]. - Nietzsche Handbuch. Leben - Werk - Wirkung.
153531: OTTNAD, ADRIAN - Wohlstand auf Pump. Ursachen und Folgen wachsender Staatsverschuldung in Deutschland. Eine Studie des IWG Bonn.
4069110: OTTO, R. - De genadereligie van India en het christendom. Overeenkomsten en verschillen. & Religieuze Overeenstemming in de Godsdienstgeschiedenis.
4036361: OTTO, W.F. - Die Manen. oder von den Urformen des Totenglaubens. Eine Untersuchung zur Religion der Griechen, Römer und Semiten und zum Volksglauben überhaupt.
92454: OTTO, RUDOLF - Gottheit und Gottheiten der Arier. Mit zwei Tafeln
103984: OTTO, JAN [ED.]. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
4015570: OTTO, R. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum.
157443: OTTO, PETER - Das moderne Antiquariat. Der Resteverkauf im Buchhandel.
164805: OTTO HAMBURG|SACHS, CURT - Geschiedenis van de muziek.
170879: OTTO, RUDOLF - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
172303: OTTO, ECKART - Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch : Studien zur Literaturgeschichte von Pentateuch und Hexateuch im Lichte des Deuteronomiumrahmens. Forschungen zum Alten Testament 30
53485: OTTO, ECKART - Das Gesetz des Mose
4138524: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn. Ein Religionsgeschichtlichter Versuch.
4138992: OTTO, R. - Naturalistische und religiöse Weltansicht.
4012100: OTTOLANDER, P. DEN (BARTH, K.) - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth. (Diss.)
92045: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis, wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth
60539: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis (Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth)
122793: OTTOLANDER, DR. P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint Thomas en Karel Barth.
160949: OTTOMAR STARKE [ILLUSTR.].|STERNHEIM, CARL - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
121001: OTTOMEYER, HANS [ED.]. - Geburt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe.
144288: OTWAY-RUTHVEN, A.J. [KATHLEEN HUGHES - INTROD.]. - A History of Medieval Ireland.
156344: OTZEN, D. [ET AL.]. - Current Plant Ecological Research in the Netherlands.
130937: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Part 1 & 2. Compl.]
130938: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]
130940: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht [Vol. I - XIV Compl.]
130939: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII [Part 1-3 Compl.]
56699: OUDEJANS, L.J. - Double resonance spectroscopy coherence phenomena and energy transfer in small organic molecules
155760: OUDEJANS, LUKAS - Double Resonance Spectroscopy, Coherence Phenomena and Energy Transfer in Small Organic Molecules.
104024: OUDEMANS, TH. C. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848-20 januari-1948.[ Complete in 3 vols.]
184202: OUDEMANS, J.A.C. - Over het onderzoek van verdeelde luchtbelbuizen.
163074: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Volume III [just].
163076: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland. Volume II [just].
122016: OUDEMANS, TH. C. - De Garderense Weg. 7 november 1857-7 november 1974.
184517: OUDEN, DR. W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801.
152709: OUDEN, ALEX DEN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland. Van 1840 tot heden [1994].
92160: OUDEN, WILLEM HENDRIK DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801
84382: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktamenten in de Nederlandse Hervormde Kerk
130476: OUDENAARDEN, JAN - De distilleerketel. De molen op het Middenhoofd. Over Delftshaven en zijn molens.
150189: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp.
94976: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Willem III, Stadhouder van Hollland, Koning van Engeland
61487: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering
88555: OUDENDIJK, J.K. - Het contract in de wordingsgescheidenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden
145257: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
132038: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
132056: OUDENHOVEN, IACOB VAN - Silvia-Ducis aucta & renata of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's Hertogen-Bossche Vervattende Desselfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen & Een nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlacken, Dorpen, Gehuchten. Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijen, Abdijen, ende ...&c. &c. &c. [2 Vols. in 1]
4142587: OUDENRIJN, M.A.V.D. - Dominicaansche legenden.
110930: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
56927: OUDENRIJN, M.A. VAN DEN - De Armeniërs en hunne kerk (Serie: Het christelijke oosten. Tweede reeks, deel II)
144976: OUDENRIJN, C.M.A. VAN DEN - Demiourgos.
89869: OUDHEUSDEN, JAN A. VAN|TERMEER, HENK - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde zuiden. September '44, Mei '45.
131739: DRS. J.A. VAN OUDHEUSDEN|DRS. W.J.J. ADRIAANSE [EDS.]|KOLDEWEIJ, DR. A.M.|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART - De koorbanken van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
141154: OUDHEUSDEN, JAN VAN - Binnendieze. De stadsrivier van 's Hertogenbosch.
155705: OUDHEUSDEN, J. VAN|P. TIMMERMANS [ED. - ET AL.]. - Brantsche biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [5 Vols.].
155649: OUDHEUSDEN, J. VAN [ED. - ET AL]. - Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [Vol. 1 & 2].
4075934: OUDSCHANS DENTZ, F. - History of the English Church at the Hague 1586-1929. Together with a short account of the family Tinne, a member of which, John Abraham Tinne, founded the present church building, compiled from various sources in Holland and England.
143481: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
83027: OUDSHOORN, C.W. E.A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965
101017: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Bezwaarlijk verblijf.
182734: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
131094: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
131095: OURSEL, RAYMOND - L'inventation de l'architecture Romane.
4300930: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane.
4143337: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
4138975: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal. De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst.
56259: OUSSOREN, PIETER (VERTAALD DOOR) - De Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament
4015646: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
4139599: OUSSOREN, P. & OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David. Voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
4137037: OUTLER, A.C. (ED.) (WESLEY, JOHN) - John Wesley.
96474: D'OUTREIN, JOHANNES - De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot zaligheid. Midsgaders de ware selfs-verloochening. Benevens nog eenige andere gebuurige Stoffen
2227300698: OUTREIN, JOHANNES D' - Bibelsche Keur-Stoffen of Schriftmatige Verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als: Psal. CX: 3. Judae vs. 3. Eph. VI: 10-17. Hoogl. V: 16. Eph. II: 13-16. Gal. V: 25. Ezech. XVII: 22-24. Matth. IX: 37, 38. Spr. XI: 30.
10460: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Groote Goed van Gods Uitverkoornen, Ende Gods Wonderbaare Goedertierenheden ontrent Nederland. In den Jaare MDCCII. Over Psalm XXXI: 20. en 22-25. WAARBIJ: Gods Betuiging tegen Israel. Psal. LXXXI: 14-17. Op onse Tyden en Zeden gepast. Waar in onder anderen aangewesen worden de ware oorsaken, waarom Godt Onse en Onser Hooge Bondgenooten Wapenen niet voorspoediger heeft doen sijn in den Jare MDCCIII. Nevens Het Reukwerk van de Gebeden der Heiligen. over Psal. CXLI: 2. In de Voorreden word insonderheid de plaats 2 Cor. VII: 10. verklaard en tegen D. Fr. van Leenhofs Hemel op Aarden, aangedrongen. WAARBIJ: Eben-Haëzer ofte de Gedenksteen der Hulpe van Jehovah. Over 1 Sam. VII: 12. (Met betrekking, soo op de verydeling van den aanslag der Fransschen op de Stad Nimwegen, op den XI van Somermaand 1702, als op de verovering van Keiserswaart, en andere merkwaardige weldaden, van God onlangs nog aan ons Vaderland bewesen.) Tweeden Druk. WAARBIJ: Tweeden Eben-Haëzer ofte Gedenk-Steen der Hulpe van Jehovah. Uit Deut. XXXIII: 26. Opgerigt op den laastgehouwdenen Dankdag den 10. van Herfstmaand, wegens de groote Overwinning by Hochstedt bevogten op den 13 van Oogstmaand des Jaars MDCCIV. Benevens een Waarschouwing tegen alle Onmatige en Sondige Blydschap. Uit Hos. IX: 1. WAARBIJ: Het Slot Van Deborahs Triomf-Lied, Rigt: V: 31. Toegepast op de Overwinningen der Bondgenooten, insonderheid in den Veldslag by Hochstedt, in den Jare MDCCIV. Benevens een wensch en bede om verderen voorspoed over onse wapenen. Voorgesteld Op den Algemeenen Dank- en Bededagh den 28 van Louwmaand MDCCV. aan de Gemeente van Dordregt, En uitgegeven tot een vervolg van den tweeden Ebenhaëzer. WAARBIJ: Den Engel van Jehovah de Leidsman van Israel, Exod: XXIII: 20-23. Vertoond In een Biddags-reden, op den XXIVsten van Somermaand des Jaars MDCCV. Benevens het Heyl des Heeren, In het overweldigen der Vyandlijke Linien in Braband Uit Psalm LX: 11-14. Ende Nederlands Verwagtinge van den Heere Uit Psalm CXXXVIII: 8. WAARBIJ: De Waare Oorsaken Van de Rampspoeden Des Jaars MDCCVII. Ende Het sekerste Middel tot een gewenschten Vreede. In een Dank- Vast- en Biddagsreden voorgesteld en aangedrongen. WAARBIJ: De Opening Van de Veld-Tocht, Des Jaars MDCCVI. en VIII. Door Twee Boet-Predikatien Over Joel II: 12-18. WAARBIJ: Nederlands Dank-Altaar, Gesticht (Ter Erkentenisse en Gedachtenisse van de zegenryke Overwinningen, bevogten door de Wapenen der Hooge Bondgenooten, gedurende de gantsche Veldtocht des Jaars MDCCVIII.) Voor en op den plechtigen Dankdag, gehouden op den XVI. van Louwmaand des Jaars MDCCIX. Uit Psalm LXVI: 8-20.
83723: D'OUTREIN, JOHANNES - Korte schets der Godelyke waarheden. Soo als die in haare natuurlyke orde te famen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert woren. Tot oeffening van waarheid en deugd
30367: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
32333: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
4064982: OUWENEEL, W.J. - Nachtboek van de ziel. Over dromen.
32384: OUWENEEL, W.J. - Israël en de Palestijnen. Waarheid en misleiding
170338: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. een inleiding tot de christelijke filosofie.
58608: OUWENEEL, WILLEM J. - De God die is. Waarom ik geen atheïst ben
4058256: OUWENEEL, W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de `Broeders`
59300: OUWENEEL, WILLEM J. - De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie
96680: OUWENEEL, WILLEM J. - Geneest de zieken! Over de bibelse leer van ziekte, genezing en bevrijding
84055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei. Bouwstenen voor geloof
4072102: OUWENEEL, W.J. - Godsverlichting. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. De evocatie van de verduisterende God.
4019850: OUWENEEL, W.J. - "Hart en ziel. Een christelijke kijk op psychologie. (Korte, populaire weergave van Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven"")"""
4074293: OUWENEEL, W.J. - Een veldhoen op de bergen. De hugenoten van de Vivarais. Deel 2.
92837: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
170952: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. Een inleiding tot de christelijke filosofie.
4063223: OUWENEEL, W.J. - Geneest de zieken!. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
4134491: OUWENEEL, W.J. - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
92249: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde / Een veldhoen op de bergen (2 delen) (Serie: De hugenoten van de Vivarais)
4029968: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
140965: OUWENEEL, ARIJ [ED.]. - De vergeten stemmen van Mexico. Een reeks ontmoetingen in de achttiende eeuw.
153659: OUWENS, KEES - Intieme handelingen.
153660: OUWENS, KEES - Arcadia.
155061: OUWERKERK, ROBIN - De trotse ambtenaar. Kiezen voor de publieke sector.
58534: OUWERLING, H.N. - Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden. Deurne, Liessel en Vlierden
121131: OVASON, DAVID - De geheimen van Nostradamus. De middeleeuwse code van de meester gekraakt in dit computortijdperk.
157911: OVENDEN, KEITH - A Fighting Withdrawal. The Life of Dan Davin. Writer, Soldier, Publisher.
4140840: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
185088: OVERBECK, H. [ED.]. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen Javaansche liederteksten vertaling.
100803: OVERBECK, HANS [TRANSL.]. - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa-lustige Geschichten-Geschichten vom Zwerghirch.
4141436: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur.
4141588: OVERBEEKE-RIPPEN, F.VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
4066808: OVERBEEKE-RIPPEN, F.V. - Ibrahiem en Abraham. Koran en Bijbel verteld voor kinderen.
88296: OVERBEEKE, P.H. VAN|WESTBROEK, J.D. - Highroads of english literature for the use of secondary schools.
142565: OVERBEEKE, EMANUEL - Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam.
130531: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCIEN VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
103302: OVERBERGH, CYR. VAN [INTROD.]. - Le movement scientifique en Belgique. 1830-1905. [2 Vols. Compl.].
4064725: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd / Zo gezien. Gebundelde overwegingen en opstellen.
161661: G.S.OVERDIEP|GROOT, JOH. DE - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
156082: OVERDIEP, DR. G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk verzorgd idoor Dr. G.A. van Es.
89600: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
89595: OVERDUIN, D.C. - Korte Levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
58585: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren
93016: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met troostrijke brieven voor arme zondaren
92250: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom
91175: OVEREEM, JAC. - De toegestoken hand. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
91176: OVEREEM, JAC. - De stem die roept. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
55876: OVEREEM, JAC. - Hoedt gij mijn schapen
55875: OVEREEM, JAC. - Boven de starren... Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren
89456: OVEREEM, JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
92446: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
4074530: OVEREEM, JAC. (ANASTASIUS VELUANUS, J.|VERTEGE, J.G.) - De Pastoor van Garderen.
55573: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
4067670: OVEREEM, E. (RIDDERBOS, H.N.) - Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982).
181912: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
102789: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
32089: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
153171: OVERMANS, RÜDIGER [& ULRIKE GOEKEN-HAIDI] - Soldaten hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.
100355: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp [1762-1834].
130052: OVERSTEEGEN, J.J. - De Novembristen van Merlyn.
144196: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
143187: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
156184: OVERSTEEGEN, E. - Tracking Time. A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch.
166910: OVERTON, GRANT - Portrait of a Publisher and The First Hundred Years of the House of Appleton 1825-1925.
150261: OVERY, RICHARD - Ruslands oorlog.
156513: OVERY, RICHARD - 1939. De zes dagen voor het uitbreken van de oorlog.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
184628: OVID [FRANK JUSTUS MILLER - TRANSL. & G.P. GOOLD - REVISED]. - Metamorphoses. Books 1 - 8 & Books 9 - 15 [2 Volumes Compl.].
166512: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
165833: OVIDIUS [WIEBE HOGENDOORN - TRANSL.]. - Tristia. Boek III.
161795: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] - The Art of Love.
160545: ED.].|OVIDIUS [W.A.M. PETER - TRANSL. - Tristia. Bannelingschapsgedichten.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
183553: OVINK, DR. B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
167182: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspectulaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula can de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
59883: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
96471: OWEN, JOHN - De heiligmaking
70168: OWEN, JOHN - Gemeenschap met God
59332: OWEN, JOHN - De ootmoedige omgang
59355: OWEN, JOHN - Bij U is vergeving. Verklaring van Psalm 130, waarin de natuur van de vergeving der zonden opengelegd, derzelver waarheid bevestigd en de toestand van een verlegen ziel, door de schuld der zonden gedrukt, en door de ontdekking van de vergeving, die bij God is, ondersteund en bemoedigd
151810: OWEN, SRI - The Rice Book. The Definitive Book on the Magic of Rice Cookery.
96864: OWEN, JOHN - De heiligmaking
157547: OWEN, PETER [ED.]. - Publishing. The Future.
167098: OWEN, WILFRED [JON STALLWORTHY - ED.]. - The Poems of Wilfred Owen.
94794: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
59879: OWEN, JOHN - De heerlijkheid van Christus
166827: OWEN, LYNETTE - Selling Rights. A Publisher's Guide to Success.
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
56385: OWEN, JOHN - De gedenkschriften over het leven, de schriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen
57037: OWEN, JOHAN - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest
57036: OWEN, JOHAN - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid (Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779)
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
59457: OWENS, JOHN JOSEPH - Analytical Key to the Old Testament. Volume 1: Genesis-Joshua
59459: OWENS, JOHN JOSEPH - Analytical Key to the Old Testament. Volume 3: Ezra-Song of Solomon
59458: OWENS, JOHN JOSEPH - Analytical Key to the Old Testament. Volume 2: Chronicles
140278: OWENS, JESSIE ANN [ED.]. - Noyses, Sounds, and Sweet Aires. Music in Early Modern England.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
153137: OXENAAR, R.W.D. [INTROD.]. - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Catalogus.
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
184137: OXFORD UNIVERSITY PRESS CATALOGUE - The Oxford Trade Catalogue of Devotional, Standard and Miscellaneous Works. arranged in alphabetical order including Poets, Birthday Books and The World's Classics.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
161147: OYEN, PAUL G. VAN - Mattheüs. Een vertaling en commentaar.
70157: OYEN, GEERT VAN - Jezus, toen en nu en dan
31029: OYEN, H. VAN E.A. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken (2 delen)
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
151260: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
182299: OZ, AMOS - Verzen van het leven en de dood.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
160605: OZAKI, KIMIHIKO - Late Miocene and Pliocene Floras in Central Honshu, Japan.
183508: OZAKI, MADAME YUKIO - Romances of Old Japan. Rendered Into English, from Japanese Sources.
184376: OZANAM, FRÉDÉRIC [CHARLES OZANAM - ED. & FOREW.]. - Thèse de Doctorat en Droit de Frédéric Ozanam réédité à l'occasion des fêtes du premier centenaire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul [1833-1933] et précédée dún Avant-prppos.
165873: ÖZDEMIR, SENAY - De Harsclub.
151385: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
156599: OZMENT, STEVEN - Flesh and Spirit. Private Life in Early Modern Germany.
156677: OZMENT, STEVEN - The Bürgermeister's Daughter. Scandel in a Sixteenth-Century German Town.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
31057: OZMENT, STEVEN E. - Mysticis, and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
150187: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbaar leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
165346: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
176025: PAARLBERG, SANDER|SLECHTE, HENK - Willem II : de koning en de kunst.
59006: PAAS, STEVEN - Christian Zionism Examined. A Review of Ideas on Israel, the Church and the Kingdom
180693: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
96627: PAAS, STEFAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente
32338: PAAS, STEFAN - Vrede stichten. Politieke meditaties
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
58217: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus
153713: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
152726: PAASSEN, PIERRE VAN - A Crown of Fire. The Life and Times of Girolamo Savonarola.
140494: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
32427: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
32424: PAAUWE, J.P. - Predikatiën in de jaren 1946-1949
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
57459: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1976-1978)
57457: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
182967: PABST, ANGELA - Comitia imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums.
31167: PABST, KLAUS - Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
176466: PACH, WALTER - Pierre-Auguste Renoir : 49 kleurenreprodukties - 19 zwart-wit reprodukties. De Grote Meesters der Schilderkunst 4
184870: PACHAURI, SAROJ [ED.]. - Reaching India's Poor. Non-Governmental Approaches to Community Health
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
168638: PACHECO, DIEGO - The Foundation of the Port of Nagasaki and its cession to the Society of Jesus / A fundaçao do Porto de Nagasaqui e a sua cedência à sociedade de Jesus.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
168222: PÄCHT, OTTO|ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
154959: PACKARD, JERROLD M. - Farewell in Splendour. The Death of Queen Victoria and her Age.
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
58335: PACKER, J.I. - Wandelen door de Geest
56030: PACKER, J.I. - Kracht in zwakheid. Leven met Christus als onze sterkte
58310: PACKER, J.I. - Among God's Giants. The Puritan Vision of the Christian Life
58309: PACKER, J.I. - Groeien in Christus
121751: L. PACKER|LÄUGER, P.|V. VASILESCU [EDS.]. - Water and Ions in Biological Systems. Proceedings of the 4th International Conference.
58598: PACKER, J.I. - God leren kennen, met Studiehandleiding
151037: PADBERG, TUTZE E. VON - Christianisierung im Mittelalter.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
171222: PADGETT, ALAN G. - Science and the Study of God. A Mutuality Model for Theology and Science.
156312: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
57927: PADVA, PAUL - Les Citations de l'Ancien Testament dans l'épitre aux Hébreux
152945: PAEPE, NORBERT DE [ED.]. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen, bijeengelezen en ingeleid.
150647: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
141750: PAESELER, WILHELM - Die Nürnberger Chörlein.
147332: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
161562: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
180938: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
141332: PAGANY, HEINRICH - Wirtschaftliche Pflege und Überwachung der Buchdruck-Schnellpressen.
151884: PAGDEN, ANTHONY - Worlds at War. The 2,500 Year Struggle Between East and West.
185930: PAGE, NORMAN - Thomas Hardy.
166100: PAGE, OLIVIER [ED. - ET AL.] [RIA DE RYCKE - TRANSL.]. - Portugal.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
167919: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
170661: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
170118: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
141121: PAGE, TIM - Dawn Powell. A Biography.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
58753: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
58149: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
56943: PAGELS, ELAINE H. - The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon's Commentary on John
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
151169: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
168199: A.-M. PAGNOUL [ET AL.].|LODOLINI, E.|P. SPANG - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 49 nr 1-4].
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
31606: PAHK, JOHAN YEONG-SIK - Il canto Della Gioia in Dio. L'itinerario sapienziale espresso dall'unità letteraria in Qohelet 8,16-9,10 e il parallelo di Gilgames Me. Iii (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor LII)
56848: PAHL, IRMGARD - Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahrhundert
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
170499: PAINE, THOMAS [JOSEPH CARRIG - INTROD.]. - The Age of Reason.
167015: PAINTER, SIDNEY - William Marshal, Knight-Errant, Baron and Regent of England.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
56503: PAIRON, KARIN|ROUZET, ANNE - Belgische bibliofiele uitgevers Éditeurs belges de bibliophilie (1991-2003). Tentoonstellingscatalogus Catalogue d'exposition
164514: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
150825: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
141485: PAKENHAM, VALERIE - The Noonday Sun. Edwardians in the Tropics.
155801: PAKENHAM, ELIZA - Soldier Sailor. An Intimate Portrait of an Irish Family.
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
32535: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der semietische volken
32527: PALACHE, J.L. - Sinai en Paran. Opera Minora van wijlen Dr. J.L. Palache
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
172418: PALAZZO, ÉRIC - L'invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l'art au Moyen Âge.
172419: PALAZZO, ÉRIC (DIR.) - Les cinq sens au Moyen Âge. Patrimoines
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
151992: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
186306: PALLADIO, ANDREA - Quattro libri dell'architettura
168641: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
180468: PALLMANN, MARTIN - Der Kibbuz. Zum Strukturwandel eines konkreten Kommunetyps in nichtsozialistischer Umwelt
152996: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
156511: L.C. PALM [EDS.].|WIECHMANN, A. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
152367: L.C. PALM [EDS.].|MAFFIOLI, C.S. - "Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galileo Galilei's "" Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze "" [Leiden, 1638]."
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
184714: PALM, I.C. & G. VANPAEMEL & F.H. VAN LUNTEREN [EDS]. - De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland [1850-1940].
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
182567: PALMER, HENRIETTA R.|VICTOR SCHOLDERER (INTRO.) - List of English Editions and Translations of Greek and Latin Classics Printed Before 1641.
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
157662: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
57177: PALMER, B.M. - The Life and Letters of James Henley Thornwell
167024: PALMER, ALAN - The Crimean War.
170619: PALMER, DOUGLAS - Evolution. The Story of Life.
182013: PALMER BOVIE [EDS]|SLAVITT, DAVID R. - Euripides [1 & 2 = Complete Set].
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
56032: PALMER, HELEN - Handboek enneagram
141536: PALMER, ROBERT R. - Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France.
140308: PALMER, JOSEPH [ED.]. - Jane's Dictionary of Naval Terms.
140189: PALMER, ALAN - Kaiser Wilhelm II. Glanz und Ende der preussischen Dynastie.
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
9789023906858: PALS, A. - Gemeenteopbouw groepsgewijs. Over het werken met groepen in de kerk
163043: PALSSON, HERMANN [ED.|TRANSL.]. - Hrafnkel's Saga and other Icelandic stories.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
165881: PAM, MAX - Het bijenspook. Over dier, mens en god.
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
58752: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
87275A: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van Psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven.
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
84169A: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
96476: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van de medemens / Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk. Naar aanleiding van psalm 23 (2 banden)
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.].|ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
153377: PAMUK, ORHAN [VERONICA DIVENDAL - TRANSL.]. - De heer Cevdet en zonen.
185196: PAMUK, ORHAN - Other Colours. Other Colours. Essays and a Story. Writings on Life, Art, Books and Cities.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
167100: PAMUK, ORHAN [MARGREET DORLEIJN - TRANSL.]. - Het zwarte boek.
183550: PANCARO, SEVERINO - The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John.
168640: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
172015: PANDOLFI, CARMELO - "San Tommaso filosofo nel commento al salmi : interpretazione dell'essere nel modo ""esistenziale"" dell'invocazione. Lumen 06"

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30