Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
85845: OPSTELTEN, JOHANNES CORNELIS - Sophocles en het Grieksche Pessimisne
121090: OPTATUS, PATER DR. - De geest van Clara. Clarissen in Nederland.
4000578: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de 17e en 18e eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid. (Batavia Sacra)
4062086: OPTON, F.G. - Liberal Religion:. Principles and Practice. A Popular Theology.
168155: OPUSCULA SELECTA NEERLANDICA DE ARTE MEDICA - Opuscula Selecta Neerlandicorum De Arte Medica. Collection of Reprints from Dutch Classics in Medicine published between 1907-1963 [Volumes I - XIX = Complete Set].
183732: OPZOMER, C.W. - De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Utrechtse Hoogeschool uitgesproken door Mr. C.W. Opzoomer. Tweede druk, vermeerderd met eene voorrede en aanteekeningen.
4045637: OPZOOMER, C.W. - De vrucht der godsdienst.
4036683: OPZOOMER, C.W. - De godsdienst. 7 Reden.
86133: OPZOOMER, C.W. - Eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde. Eene voorlezing ter opening der akademische lessen uitgesproken
81800: ORANJE, P. - Mr. G. Groen van Prinsterer, eene lezing
4006872: ORANJE, L. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers` `Dialektik`. (Diss.)
61424: ORANJE, LEENDERT - God en Wereld, de vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik'
90520: ORANJE, LEENDERT - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Sleiermachers 'Dialektik'.
182607: ORANJE, DR. L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers ' Dialektik '.
156424: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
56762: ORBAAN, J.A.F. - Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592-1605. Met 1 kaart en 25 platen
104356: ORBAAN, DR. J.A.F. - Rome onder Clemens VIII [Aldobrandin] 1592-1605.
150790: ORBAN, CLARA - The Culture of Fragments. Words and Images in Futurism and Surrealism.
47076: ORBE, ANTONIO - Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles. Premier Volume and Second volume. Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre
58085: ORD-HUME, A.W.J.G. - Harmonium, the History of the Reed Organ and its Makers
140614: ORDEN. LOUIS VAN - De broers en de moeder van koningin Wilhelmina.
58845: ORGOGOZO, CHANTAL - Champollion. De man die de hiërogliefen ontcijferde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 40)
185265: ORIENT, DR. JULIUS - Aus pharmazeutischer Vergangenheit Siebenbürgens und des Banates.
121970: ORIEUX, JEAN - Talleyrand ou le sphinx incompris.
164464: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire.
144983: ORIEUX, JEAN - Das Leben des Voltaire [2 Vols. Compl.].
91392: ORIOU, JEAN - Jacques Charles Brunet. Avec le discours prononcé sur la tombe de l'illustre bibliographe le 16 novembre 1867 par Paul Lacroix.
4143854: ORLANDIS, J. & RAMOS-LISSON, D. - Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711). (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
31191: ORLÉANS, DUC D' - Lettres, 1825-1842. Publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de chartres
102319: D'ORLÉANS, CHARLES [ERNST VAN ALTENA - ED.|TRANSL.]. - Vijftig liederen en rondelen. Vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
95322: ORLEMANS, HANS E.A. - Inleiding tot de gedragstherapie
166099: ORLINSKA, GRAYZNA - Catalogue of the Germanic Antiquities from the Klemm Collection in the British Museum.
90249: ORLOFF, FÜRST NIKOLAI - Bismarck und Katharina Orloff. Ein Idyll in der hohen Politik. Eine Neuerscheinung von doppeltem Reiz: die Entdeckung gewichtiger historischer Dokumente und ein scharmantes, reichhaltiges, im schönsten Sinne unterhaltendes Buch.
47591: ORLOV, ANDREI A. - The Enoch-Metatron Tradition (Texts and studies in Ancient Judaism/Texte und Studien zum Antiken Judentum, Volume 107)
83018: ORME, WILLIAM - "Leven en werk van Dr. John Owen (in 1857 verschenen onder de titel: ""De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen"" door William Orme)"
47192: ORME, WILLIAM - Leven en Werk van Dr. John Owen. Uit het Engels vertaald door J.W. Felix. Nu getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling
82644: ORMELING, F.J. - Kaarten voor massamedia, verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc gehouden studiedagen van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie, gewijd aan het vervaardigen van kaarten voor dia's, overheadtransparanten, televisie en de krant
82640: ORMELING, F.J. - Verslag studiedagen Kartografische Kommunikatie van de kartografische sektie van het K.N.A.G. te Bakkeveen op 7-10 April 1970
4142865: ORMISTON, G.L. & SCHRIFT, A.D. (ED.) - The Hermeneutic Tradition. From Ast to Ricoeur.
166310: ORMROD, W.M. [ED.]. - Fourteenth Century England.
101697: ORMROD, W.M. - The Reign of Edward III. Crown & Political Society in England 1327-1377.
110152: ORNSTEIN, B. [J. ROMAN - TRANS.]. - Salluste. Conjuration de Catilina - Guerre de Jugurtha.
4047599: ORNSTEIN, H. - Der antijüdische Komplex. Versuch einer Analyse.
156264: ORR, MARY - Flaubert's Tentation. Remapping Nineteenth-Century French Histories of Religion and Science.
4141285: ORSENIGO, C. (CAROLUS BORROMEUS) - Leven van den Heiligen Carolus Borromeus. Naar het italiaansch door A.M.Dijkveld. Volgens de 2e herz. en verm.uitgave.
122440: ORSHOVEN, DR. Y. VAN - Op weg naar de energetische mens: Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn.
55600: ORSI, RICHARD J.|RAWLS, JAMES J. - A Golden State, mining and economic development in gold rush California
168019: ORSI, ROBERT A. - Between Heaven and Earth. The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them.
186238: ORT, J.A. - Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten.
4138095: ORTEGA Y GASSET, J. - Geschichte als System und Über das römische Imperium.
4138097: ORTEGA Y GASSET, J. - Der Aufstand der massen.
173856: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - De opstand van de massamens.
4062222: ORTEGA Y GASSET, J. - Idées et croyances. Traduction de J.Babelon. Introduction de J.Estelrich.
4138098: ORTEGA Y GASSET, J. - De taak van de universiteit. Voorwoord van K.Wiersma.
4142797: ORTHBANDT, E. & TEUFFEN, D.H. - Ein Kreuz und tausend Wege. Die Geschichte des Christentums im Bild.
165536: ORTHEIL, HANNS-JOSEF [GERDA MEIJERINK - TRANSL.]. - Faustina's Kus.
143344: ORTHELIUS, BENGT - Vasa. The King's Ship.
101015: ORTIZ, ANTONIO DOMINGUEZ - Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.
165159: ORTIZ, JUAN CARTLOS - Leven met Jezus van dag tot dag.
146386: ORTMANN, REINHOLD - Katharina II. von Russland.
186239: ORTNER, SHERRY B. - Sherpa's Through their Rituals.
145527: ORTROY, F. VAN - Bibliographie de l'oeuvre Mercatorienne.
181909: ORTROY, FERNAND VAN - Bio-Bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'école Belge de géographie de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
181004: ORTWIN RUDLOFF [EDS.].|SCHMOLZE, GERHARD - Bremer Gesangbücher: Bibliographie - Archivalien - Untersuchungen. Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte.
184047: ORTWIN GAMBER [ET AL.].|THOMAS, BRUNO - Die Innsbrucker Plattnerkunst. Katalog.
167357: ORWELL, GEORGE [QUENTIN BLAKE - ILLUSTR.]. - Animal Farm. A Fairt Story [In Slipcase].
141242: OS, HENK VAN - Een kathedraal voor de kunst.
92071: OS, HENK VAN - Beeldenstorm in Huis Bergh
61128: OS, IGNATIUS VAN - De Abolitione Ordinis Templariorum. Dissertatio historica quam ad Gradum Doctoris sacrae theologiae in academia herbipolensi
182260: OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
4140977: OS, C.H.VAN - Moa-Moa. Het moderne denken en de primitieve wijsheid.
53071: OS, HENK VAN - Droom van Italë
4142842: OS, H. VAN - Augustinus op het strand.
4053393: OS, H. VAN - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500. Met medewerking van E.Honée, H.Nieuwdorp en B.Ridderbos.
4300913: OS, H. VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen. Met bijdragen van Karel R. van Kooij en Casper Staal. Wetenschappelijk assistent Thijs Tromp.
184753: OS, HENK VAN - The Way to Heaven. Relic veneration in the Middle Ages.
154700: OS, R.N.R. VAN - Denken over veiligheid. Interviews met prominenten uit de veiligheidsketen Deel 1.
152877: OS, HENK VAN - The Power of Memory.
123417: OS, H.W. VAN - Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study in Renaissance Religious Symbolism.
121409: OS, HENDRIK W. VAN - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
100760: OS, H.W. VAN [ET AL.]. - The Early Venetian Paintings in Holland.
151088: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
141428: OS, HENK VAN - Moederlandse geschiedenis.
168637: OSAMU MURAI [PHOTOGR.].|TANGE, KENZO [INTROD.]. - Kenzo Tange. 40 ans d'urbanisme et d'architecture.
154474: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
140181: OSBORNE, HARALD [ED.]. - Aesthetics.
146415: OSBORNE, MARY POPE|TROY HOWELL [ILLUSTR.]. - Favorite Greek Myths.
141662: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
145358: OSCHILEWSKI, WALTHER G. - Stimmen der Menschlichkeit. Künstler mahnen.
163361: OSCHILEWSKI, WALTHER G. [GUSTAV SCHMIDT-KÜSTER - ED.]. - Heinrich Zille Bibliographie. Veröffentlichungen von inm und über ihn.
186264: OSGOOD, SAMUEL M. - French Royalism under the Third and Fourth Republics.
123369: OSHEIM, DUANE J. - An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle Ages.
144216: OSIANDER, JOHANN FRIEDRICH [J.A. VAN OORT - ED.]. - Volksgeneeskunde, of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen. Nagezien, meer bijzonder ingerigt naar de behoeften van ons Vaderland: en vermeerderd met korte aanwijzingen van de Kenteekenen van onderscheide Ziekten, enz.
88149: OSKAM, D. - De eerstelingen van een volle oogst. 1946 - 25 september - 1996. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50-jarige ambtsbediening in de Ned. Herv. Kerk. Meditaties en interview uit het Reform. Dagblad.
92855: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
82406: OSKAMP, PAUL - Doopborgen, profiel en profijt
4021488: OSKAMP, P. - Doopborgen. Profiel en profijt. (Diss.)
96889: OSKAMP, PAUL E.A. - De weg van de liturgie, Tradities, achtergronden, praktijk
4046568: OSKAMP, P. & SCHUMAN, N. (RED.) - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk.
104848: OSLEY, A.S. [R.A. SKELTON - FOREW.]. - Mercator. A monograph on the lettering of maps, etc. in the 16th century Netherlands, with a facsimile and translation of his treatise on the italic hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris.
156121: OSLEY, A.S. - Scribes and Sources. Handbook of the Chancery Hand in the Sixteenth Century. Text from the Writing-Masters selected and translated by A.S. Osley, with an account of John de Beauchesne by Berthold Wolpe.
163225: OSLEY, ARTHUR S. - Luminario. An Introduction to the Italian writing-books of the sixteenth and seventeenth centuries.
53381: OSMAN, AHMED - Stranger in the valley of the kings. Solving the Mystery of an Ancient Egyptian Mummy
140978: OSMAN, NABIL [ED.]. - Kleines Lexikon untergegangener Wörter. Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts.
184478: OSMANOGLOU-HAKIOGLOU, EMINE - Tabaksblad & Staaldraad. Het verhaal van de West-Thraciers in de Alblasserwaard.
140818: OSMEN, SARAH ANN - Heilige plaatsen.
161262: C.B. OSMOND|H. ZIEGLER [EDS.].|LANGE, O.L.|P.S. NOBEL - Physiological Plant Ecology II. Water Relations and Carbon Assimilation.
144656: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 1 [ Parts/nr. 2].
144657: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8 [2 Parts Compl.].
162850: OSORGIN, MICHAEL [DR. B. RAPTSCHINSKY - TRANSL.]. - De Terroristen.
102487: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa / De ziel van Java / The Soul of Java.
4300917: OSSA-RICHARDSON, ANTHONY - The Devil's Tabernacle. Ther Pagan Oracles in Early Modern Thought
157488: OSSELTON, N.E. - The Dumb Linguists. A study of the earliest English and Dutch dictionaries.
95520: OSSEWAARDE, LOUS E.A. - Vrouwen van dagen. Verhalen en uitspraken over welzijn, relaties, materiële zaken, inspiratie en spiritualiteit
47923: OSSEWAARDE, ADRIANUS - Beelden van hoop en verwachting. Een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw
31642: OSSEWAARDE-LOWTOO, ROSHNEE - Recovering the Human Paradox. The Christian Humanism of Charles Taylor, Paul Valadier and Joseph Ratzinger
4036688: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
141459: OSSEWAARDE, A. - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis.
123150: OSSEWEIJER, F.M., - Plato's Laches tussen Apologie en Epistulae VII.
57442: OSSWALD, EVA|WOUDE, ADAM SIMON VAN DER - Poetische Schriften. Das Gebet Manasses. Die fünf syrischen Psalmen (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. Band IV)
95667: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model. / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
31800: OSTA, ADRIANUS PETRUS JOHANNES - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model / Monarchy in the nineteenth century. The British and German model (with a summary in English)
100962: OSTA, JAAP VAN - Geschiedenis van het moderne Italië. Tussen liberalisme en fascisme.
150669: OSTA, DR. A.P.J. VAN [ED.]. - Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wolhelmina en Juliana.
181910: OSTA, JAAP VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
145435: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk. Poezie [2 Vols. Compl.].
142388: OSTENECK, VOLKER|SONJA SCHÜRMANN [EDS.]. [GÜNTHER BORCHERS - FOREW.]. - Düsseldorf Innenstadt. Denkmälerverzeichnis.
91879: OSTERGARD, DEREK E. E.A. - William Beckford, 1760-1844: an eye for the magnificent
152632: ÖSTERGREN, KLAS - Gentlemen & Gangsters [2 Vols. in Slipcase - Complete Set].
151586: OSTERHAUSEN, FRITZ VON - The Movado History.
141493: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
171220: OSTERTAG, SILVIA - Erleuchtung und Alltag. Erfahrungen einer Zen-Meisterin. Im Gespräch mit Michael Seitlinger.
3712: OSTERWALD, JEAN RODOLPHE - La Nourriture de l'Ame, ou Recueil de Prieres pour tous les Jours de la Semaine, pour les Principales Fetes de l'Année et sur Differens Sujets Intéressans. Tant pour les Personnes qui sont en Santé, que pour celles qui sont visitées par la maladie, on qui se voïent aux portes de la mort. On trouvera aussi une Harmonie de la Passion, qui renferme les Lectures Convenables pour Chacun des Jours de la Semaine Sainte. Le tout précédé d'un Petit Traité de la Priere.Cinquieme Edition.
183599: OSTINI, FRITZ [ED.]. - Jugend. Münchner illustrierte Wochenzeitschrift für Kunst und Leben [53 issues].
101112: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
102023: OSTROGORSKY, GEORG - Geschichte des Byzantinischen Staates.
140122: OSTROGORSKY, G. - Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert.
185929: OSTWALD, WILHELM - Mathetische Farbenlehre [ = Volume 1: Die Farbenlehre].
157961: OSWALD, JOHN CLYDE - A History of Printing. Its Development Through Five Hundred Years.
153411: OSWALD, JULIUS|PETER RUMMEL [EDS.]. - Petrus Canisius. Reformer der Kirche. Festschrift zum 400. Todestag. .
162814: OSWALT, H. - Vorträge über wirtschaftliche Grundbegriffe.
104496: OSWARD, MAXIM [INTROD.]. - Ex Oriente Lux. Asia Minor: Land of the Gods.
167366: OTHERS - ENGRAV.].|SHAKESPEARE, WILLIAM [KATHERINE DUNCAN-JONES - INTROD.|SIMON BRETT - The Sonnets & A Lovers Complaint [In Slipcase].
4036075: OTT, H. (BONHOEFFER, D.) - Wirklichkeit und Glaube. I.Zum theologischen Erbe Dietrich Bonhoeffers. II.Der persönliche Gott.
184705: OTT-VOIGTLÄNDER, ULRIKE - Das St. Georgener Rezeptar. Ein alemannisches Arzneibuch des 14. Jahrhunderts aus dem Karlsruher Kodex St. Georgen 73. Teil I: Tekst und Wörterverzeichnis [only].
102647: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1986.
102648: OTT, DR. NORBERT H. [ED.]. - Exlibriskunst und Graphik. Jahrbuch 1988.
110926: OTT, LEO - Hendrik Chabot. Leven en werk.
153218: OTT, EVA - Sfeervolle tuinprojecten met hout en steen. Paden, muurtjes en trappen. Terrassen en zithoekjes. Schuttingen en pergola's.
146034: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
181911: OTT, THEO - Der magische Pfeil. Magie und Medizin.
150405: OTTAWAY, PATRICK - Archaeology in British Towns from the Emperor Claudius to the Black Death.
4075940: N.N. (OTTE, C.A.) - Het boek, een erfelijke lust. Een kwart eeuw Catharinus Adriaan Otte. Herinneringen, wensen en felicitaties.
86933: OTTE, J.J. - Een tweetal leerredenen over 1 Petrus 2 vers 7 en mattheus 7 vers 13 en 14 benevens eenige gedichten
96756: OTTEMA, W. - Het vaste fundament. 40 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Hendrik-Ido-Ambacht, 1968-2008
94898: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Boek
161095: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom.
92790: OTTEN, WILLEM - Van Stulp tot Kerk. Bladzijden uit de (kerk)geschiedenis van De Vuursche
123083: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
93623: OTTEN, W. - Uit het levensboek van Dr. H.F Kohlbrugge
4136910: OTTEN, A. & VOGELAAR, L. (WIJTING, L.) - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L.Wijting.
145635: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.
185343: OTTEN, CAREL [ED.]. - "Kopstukken. De gaper als uithangteken van apotheek en drogist. Een uitgave van het A. Vogel Bezoekerscentrum op basis van ""'t Achterste van de tong, geschreven door Gusta Reichwein en Jorien Jas."
91560: OTTEN, A.|VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee visjes. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
90411: OTTEN, J.F. - Machiavelli, sleutel van onzen tijd gevolgd door een nieuwe vertaling van de vorst.
162341: OTTEN, W. - Duitse 'molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale [kerk]geschiedenis.
163058: OTTEN, DR. J.F. - "Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een NIEUWE vertaling van "" De Vorst ""."
185603: OTTEN, HARRY & REINOUT VAN DEN BORN & TOM VAN DER SPEK - Winters van toen. Echte winters van de vorige eeuw.
163893: OTTEN, HARRY - Klimaat in beweging.
132087: OTTEN, F.J.M, - Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940.
4016174: OTTEN, J.F. (MACHIAVELLI) - Machiavelli. Sleutel van onzen tijd. Gevolgd door een nieuwe vertaling van De Vorst.
152617: OTTEN, CHRISTINE - In wonderland.
151782: OTTEN, WILLEM JAN - Specht en zoon.
145636: OTTEN, DR. D. - Landschap en plaatsnamen van de Noordwest-Veluwe.
145640: OTTEN, DR. D. - Het plaatsnamenboek van de Veluwe. Herkomst en betekenis van de Veluwse plaatsnamen.
4138769: OTTENHEIJM, R. - Disputen omwille van de Hemel. Rol en betekenis van intentie in de controverses over sjabbat en reinheid tussen de Huizen van Sjammai en Hillel. (Diss.(
182062: K.A. OTTENHEYM [EDS.].|TERWEN, J.J. - Pieter Post [1608-1669]. Architect.
4141303: OTTENHOF, W. (SALLE, J.B. DE LA) - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951. Bij het 3e eeuwfeest van zijn geboorte op 30 april.
31964: OTTERLOO, A.A. VAN - Johannes Ruysbroeck. Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek
94874: OTTERLOO, ANNEKE H. VAN - Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie
85178: OTTERLOO, A. VAN - Munten, maten en gewichten
90094: OTTERLOO, RENÉ E.A. - Niemand de deur uit zonder... Brinta. De geschiedenis van het populairste graanontbijt van Nederland.
46607: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Eerste Deel: Britsch-Indië. Met Vier-en-Twintig Staalgravuren en eene Kaart.
46631: OTTERLOO, A. VAN - Vreemde Landen en Volken, Hun toestand en ontwikkeling, godsdienst en staatswezen, behoeften en hulpbronnen, gewoonten en zeden, beschreven naar de nieuwste bronnen. Derde Deel: China. Met Vier-en-Twintig staalgravuren en eene Kaart.
87885: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
4054330: OTTERSPEER, W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Bolland. Een biografie.
96593: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame I. Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672
96594: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame II. De vesting van de macht. De Leidse universiteit, 1673-1775
96595: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame III. De werken van de wetenschap. De Leidse universiteit, 1776-1876
93883: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland, een biografie
88691: OTTERSPEER, W. - Van allegorisch naar echt-historisch en terug. De geschiedenis van de Leidse Studenten maskerade. Tentoonstelling van 23 mei tot 23 oktober 1980.
146433: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
131754: OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Leiden Oriental Connections 1850-1940.
30844: OTTERSPEER, WILLEM - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw
151800: INTROD.].|OTTERSPEER, WILLEM [ED.] - Machines en emoties. Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Ethel Portnoy. Een briefwisseling. Willem Otterspeer
143617: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
56552: OTTEVAERE, EDMOND|THOMAS, PIET - Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw / Österrechische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts
162099: OTTEVANGER, INGRID B. - Speech Processing at the Level of Word Recognition and the Influence of Sentence Context.
104547: OTTILLINGER, EVA B. - Korbmöbel.
142336: OTTIN, L. - Le Vitrail. Son Histoire, ses manifestations diverses a travers les ages et les peuples.
145510: OTTINGER, ULRICH - Ottinger Tabellen. Die Gedächtnisbrücke für Homöopathen. 200 Tabellen, alphabetisch geordnet nach Krankheitsnamen. Mit Unterordnung der verschiedenen Krankheitsbilder (Leitsymptome) und Angabe der jeweils in Frage kommenden homöopathischen Mittel und Potenzen.
154534: OTTMANN, HENNING [ED.]. - Nietzsche Handbuch. Leben - Werk - Wirkung.
153531: OTTNAD, ADRIAN - Wohlstand auf Pump. Ursachen und Folgen wachsender Staatsverschuldung in Deutschland. Eine Studie des IWG Bonn.
92454: OTTO, RUDOLF - Gottheit und Gottheiten der Arier. Mit zwei Tafeln
172303: OTTO, ECKART - Das Deuteronomium im Pentateuch und Hexateuch : Studien zur Literaturgeschichte von Pentateuch und Hexateuch im Lichte des Deuteronomiumrahmens. Forschungen zum Alten Testament 30
103984: OTTO, JAN [ED.]. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
157443: OTTO, PETER - Das moderne Antiquariat. Der Resteverkauf im Buchhandel.
53485: OTTO, ECKART - Das Gesetz des Mose
4138524: OTTO, R. - Reich Gottes und Menschensohn. Ein Religionsgeschichtlichter Versuch.
4138992: OTTO, R. - Naturalistische und religiöse Weltansicht.
4015570: OTTO, R. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum.
4036361: OTTO, W.F. - Die Manen. oder von den Urformen des Totenglaubens. Eine Untersuchung zur Religion der Griechen, Römer und Semiten und zum Volksglauben überhaupt.
4069110: OTTO, R. - De genadereligie van India en het christendom. Overeenkomsten en verschillen. & Religieuze Overeenstemming in de Godsdienstgeschiedenis.
164805: OTTO HAMBURG|SACHS, CURT - Geschiedenis van de muziek.
170879: OTTO, RUDOLF - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
92045: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis, wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth
4012100: OTTOLANDER, P. DEN (BARTH, K.) - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth. (Diss.)
60539: OTTOLANDER. P. DEN - Deus Immutabilis (Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth)
122793: OTTOLANDER, DR. P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint Thomas en Karel Barth.
160949: OTTOMAR STARKE [ILLUSTR.].|STERNHEIM, CARL - Die drei Erzählungen. Mit vierzehn Lithographien von Ottomar Starke.
121001: OTTOMEYER, HANS [ED.]. - Geburt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe.
144288: OTWAY-RUTHVEN, A.J. [KATHLEEN HUGHES - INTROD.]. - A History of Medieval Ireland.
156344: OTZEN, D. [ET AL.]. - Current Plant Ecological Research in the Netherlands.
130937: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Part 1 & 2. Compl.]
130938: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]
130939: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII [Part 1-3 Compl.]
130940: OUD-VADERLANDSCH RECHT - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht [Vol. I - XIV Compl.]
56699: OUDEJANS, L.J. - Double resonance spectroscopy coherence phenomena and energy transfer in small organic molecules
155760: OUDEJANS, LUKAS - Double Resonance Spectroscopy, Coherence Phenomena and Energy Transfer in Small Organic Molecules.
163074: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Volume III [just].
184202: OUDEMANS, J.A.C. - Over het onderzoek van verdeelde luchtbelbuizen.
163076: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland. Volume II [just].
122016: OUDEMANS, TH. C. - De Garderense Weg. 7 november 1857-7 november 1974.
104024: OUDEMANS, TH. C. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Schovenhorst 1848-20 januari-1948.[ Complete in 3 vols.]
9618: OUDEMANS, A.C. - Het Leven en de Lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld. Met Platen.
58339: OUDEN, J.C. DEN - Gelovig kruisdragen. De visie van de Puriteinen op kruisdragen
152709: OUDEN, ALEX DEN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland. Van 1840 tot heden [1994].
92160: OUDEN, WILLEM HENDRIK DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801
84382: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktamenten in de Nederlandse Hervormde Kerk
184517: OUDEN, DR. W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801.
130476: OUDENAARDEN, JAN - De distilleerketel. De molen op het Middenhoofd. Over Delftshaven en zijn molens.
150189: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp.
145257: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
88555: OUDENDIJK, J.K. - Het contract in de wordingsgescheidenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden
61487: OUDENDIJK, JOHANNA KATHARINA - Een cultuurhistorische vergelijking tusschen de Fransche en de Engelsche parlementaire redevoering
94976: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Willem III, Stadhouder van Hollland, Koning van Engeland
132038: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Johan de Witt en de zeemacht.
132056: OUDENHOVEN, IACOB VAN - Silvia-Ducis aucta & renata of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's Hertogen-Bossche Vervattende Desselfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen & Een nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlacken, Dorpen, Gehuchten. Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijen, Abdijen, ende ...&c. &c. &c. [2 Vols. in 1]
110930: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaansche legenden.
144976: OUDENRIJN, C.M.A. VAN DEN - Demiourgos.
56927: OUDENRIJN, M.A. VAN DEN - De Armeniërs en hunne kerk (Serie: Het christelijke oosten. Tweede reeks, deel II)
4142587: OUDENRIJN, M.A.V.D. - Dominicaansche legenden.
89869: OUDHEUSDEN, JAN A. VAN|TERMEER, HENK - Tussen vrijheid en vrede. Het bevrijde zuiden. September '44, Mei '45.
131739: DRS. J.A. VAN OUDHEUSDEN|DRS. W.J.J. ADRIAANSE [EDS.]|KOLDEWEIJ, DR. A.M.|MR. DRS. F.J. VAN DER VAART - De koorbanken van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
155649: OUDHEUSDEN, J. VAN [ED. - ET AL]. - Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [Vol. 1 & 2].
155705: OUDHEUSDEN, J. VAN|P. TIMMERMANS [ED. - ET AL.]. - Brantsche biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [5 Vols.].
141154: OUDHEUSDEN, JAN VAN - Binnendieze. De stadsrivier van 's Hertogenbosch.
4075934: OUDSCHANS DENTZ, F. - History of the English Church at the Hague 1586-1929. Together with a short account of the family Tinne, a member of which, John Abraham Tinne, founded the present church building, compiled from various sources in Holland and England.
168126: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Verzamelde werken 1 & 2 [Novellen en Schetsen & Romans].
83027: OUDSHOORN, C.W. E.A. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965
101017: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Bezwaarlijk verblijf.
143481: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
182734: OUDVORST, A.F. VAN - De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.
131095: OURSEL, RAYMOND - L'inventation de l'architecture Romane.
131094: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
4300930: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne Romane.
4143337: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
4138975: OUSPENSKY, P.D. - Een nieuw model van het heelal. De beginselen van de psychologische methode, toegepast op de problemen van wetenschap, godsdienst en kunst.
56259: OUSSOREN, PIETER (VERTAALD DOOR) - De Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament
4015646: OUSSOREN, P. - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
4139599: OUSSOREN, P. & OOST, G. - Met harp en al. Psalmen van David. Voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
4137037: OUTLER, A.C. (ED.) (WESLEY, JOHN) - John Wesley.
2227300698: OUTREIN, JOHANNES D' - Bibelsche Keur-Stoffen of Schriftmatige Verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als: Psal. CX: 3. Judae vs. 3. Eph. VI: 10-17. Hoogl. V: 16. Eph. II: 13-16. Gal. V: 25. Ezech. XVII: 22-24. Matth. IX: 37, 38. Spr. XI: 30.
10378: OUTREIN, JOHANNES D' - De Sendbrief van Paulus aan de Hebreen. Ontleedet, Uitgebreid en Verklaart.
10460: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Groote Goed van Gods Uitverkoornen, Ende Gods Wonderbaare Goedertierenheden ontrent Nederland. In den Jaare MDCCII. Over Psalm XXXI: 20. en 22-25. WAARBIJ: Gods Betuiging tegen Israel. Psal. LXXXI: 14-17. Op onse Tyden en Zeden gepast. Waar in onder anderen aangewesen worden de ware oorsaken, waarom Godt Onse en Onser Hooge Bondgenooten Wapenen niet voorspoediger heeft doen sijn in den Jare MDCCIII. Nevens Het Reukwerk van de Gebeden der Heiligen. over Psal. CXLI: 2. In de Voorreden word insonderheid de plaats 2 Cor. VII: 10. verklaard en tegen D. Fr. van Leenhofs Hemel op Aarden, aangedrongen. WAARBIJ: Eben-Haëzer ofte de Gedenksteen der Hulpe van Jehovah. Over 1 Sam. VII: 12. (Met betrekking, soo op de verydeling van den aanslag der Fransschen op de Stad Nimwegen, op den XI van Somermaand 1702, als op de verovering van Keiserswaart, en andere merkwaardige weldaden, van God onlangs nog aan ons Vaderland bewesen.) Tweeden Druk. WAARBIJ: Tweeden Eben-Haëzer ofte Gedenk-Steen der Hulpe van Jehovah. Uit Deut. XXXIII: 26. Opgerigt op den laastgehouwdenen Dankdag den 10. van Herfstmaand, wegens de groote Overwinning by Hochstedt bevogten op den 13 van Oogstmaand des Jaars MDCCIV. Benevens een Waarschouwing tegen alle Onmatige en Sondige Blydschap. Uit Hos. IX: 1. WAARBIJ: Het Slot Van Deborahs Triomf-Lied, Rigt: V: 31. Toegepast op de Overwinningen der Bondgenooten, insonderheid in den Veldslag by Hochstedt, in den Jare MDCCIV. Benevens een wensch en bede om verderen voorspoed over onse wapenen. Voorgesteld Op den Algemeenen Dank- en Bededagh den 28 van Louwmaand MDCCV. aan de Gemeente van Dordregt, En uitgegeven tot een vervolg van den tweeden Ebenhaëzer. WAARBIJ: Den Engel van Jehovah de Leidsman van Israel, Exod: XXIII: 20-23. Vertoond In een Biddags-reden, op den XXIVsten van Somermaand des Jaars MDCCV. Benevens het Heyl des Heeren, In het overweldigen der Vyandlijke Linien in Braband Uit Psalm LX: 11-14. Ende Nederlands Verwagtinge van den Heere Uit Psalm CXXXVIII: 8. WAARBIJ: De Waare Oorsaken Van de Rampspoeden Des Jaars MDCCVII. Ende Het sekerste Middel tot een gewenschten Vreede. In een Dank- Vast- en Biddagsreden voorgesteld en aangedrongen. WAARBIJ: De Opening Van de Veld-Tocht, Des Jaars MDCCVI. en VIII. Door Twee Boet-Predikatien Over Joel II: 12-18. WAARBIJ: Nederlands Dank-Altaar, Gesticht (Ter Erkentenisse en Gedachtenisse van de zegenryke Overwinningen, bevogten door de Wapenen der Hooge Bondgenooten, gedurende de gantsche Veldtocht des Jaars MDCCVIII.) Voor en op den plechtigen Dankdag, gehouden op den XVI. van Louwmaand des Jaars MDCCIX. Uit Psalm LXVI: 8-20.
83723: D'OUTREIN, JOHANNES - Korte schets der Godelyke waarheden. Soo als die in haare natuurlyke orde te famen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert woren. Tot oeffening van waarheid en deugd
96474: D'OUTREIN, JOHANNES - De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot zaligheid. Midsgaders de ware selfs-verloochening. Benevens nog eenige andere gebuurige Stoffen
4072102: OUWENEEL, W.J. - Godsverlichting. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw. De evocatie van de verduisterende God.
58608: OUWENEEL, WILLEM J. - De God die is. Waarom ik geen atheïst ben
4063223: OUWENEEL, W.J. - Geneest de zieken!. Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
92249: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde / Een veldhoen op de bergen (2 delen) (Serie: De hugenoten van de Vivarais)
4029968: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
92837: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
96680: OUWENEEL, WILLEM J. - Geneest de zieken! Over de bibelse leer van ziekte, genezing en bevrijding
170338: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. een inleiding tot de christelijke filosofie.
32384: OUWENEEL, W.J. - Israël en de Palestijnen. Waarheid en misleiding
84055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei. Bouwstenen voor geloof
32333: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
30367: OUWENEEL, W.J. - De vrijheid van de Geest. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Galaten
4019850: OUWENEEL, W.J. - "Hart en ziel. Een christelijke kijk op psychologie. (Korte, populaire weergave van Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven"")"""
4064982: OUWENEEL, W.J. - Nachtboek van de ziel. Over dromen.
4134491: OUWENEEL, W.J. - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
4058256: OUWENEEL, W.J. - Eén is uw Meester. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de `Broeders`
4074293: OUWENEEL, W.J. - Een veldhoen op de bergen. De hugenoten van de Vivarais. Deel 2.
170952: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijsheid voor denkers. Een inleiding tot de christelijke filosofie.
140965: OUWENEEL, ARIJ [ED.]. - De vergeten stemmen van Mexico. Een reeks ontmoetingen in de achttiende eeuw.
153660: OUWENS, KEES - Arcadia.
153659: OUWENS, KEES - Intieme handelingen.
155061: OUWERKERK, ROBIN - De trotse ambtenaar. Kiezen voor de publieke sector.
58534: OUWERLING, H.N. - Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden. Deurne, Liessel en Vlierden
121131: OVASON, DAVID - De geheimen van Nostradamus. De middeleeuwse code van de meester gekraakt in dit computortijdperk.
157911: OVENDEN, KEITH - A Fighting Withdrawal. The Life of Dan Davin. Writer, Soldier, Publisher.
185088: OVERBECK, H. [ED.]. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen Javaansche liederteksten vertaling.
100803: OVERBECK, HANS [TRANSL.]. - Malaiische Erzählungen. Romantische Prosa-lustige Geschichten-Geschichten vom Zwerghirch.
4140840: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur. Sonderausgabe.
4141436: OVERBECK, FR. - Über die Anfänge der patristischen Literatur.
142565: OVERBEEKE, EMANUEL - Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam.
88296: OVERBEEKE, P.H. VAN|WESTBROEK, J.D. - Highroads of english literature for the use of secondary schools.
4066808: OVERBEEKE-RIPPEN, F.V. - Ibrahiem en Abraham. Koran en Bijbel verteld voor kinderen.
4141588: OVERBEEKE-RIPPEN, F.VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
130531: OVERBEEKE-RIPPEN, FRANCIEN VAN - Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand en nabijheid tussen Islam en Christendom.
103302: OVERBERGH, CYR. VAN [INTROD.]. - Le movement scientifique en Belgique. 1830-1905. [2 Vols. Compl.].
4064725: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd / Zo gezien. Gebundelde overwegingen en opstellen.
161661: G.S.OVERDIEP|GROOT, JOH. DE - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
156082: OVERDIEP, DR. G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk verzorgd idoor Dr. G.A. van Es.
89600: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom. Levensschets van ds. Jac. Overduin.
92250: OVERDUIN, JAC. - Een vriend van de Bruidegom
89595: OVERDUIN, D.C. - Korte Levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
93016: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met troostrijke brieven voor arme zondaren
58585: OVERDUIN, D.C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren
55876: OVEREEM, JAC. - Hoedt gij mijn schapen
92446: OVEREEM, JAC. - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor
55875: OVEREEM, JAC. - Boven de starren... Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren
89456: OVEREEM, JAC. - Anecdoten van Spurgeon. Bevattende tal van karakteristieke bijzonderheden uit diens leven.
102789: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
32467: OVEREEM, BRAND|PAASMAN, BERT - Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan
4067670: OVEREEM, E. (RIDDERBOS, H.N.) - Prof.Herman Ridderbos en het Gereformeerd Weekblad (1945-1982).
55573: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
91176: OVEREEM, JAC. - De stem die roept. Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
91175: OVEREEM, JAC. - De toegestoken hand. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
4074530: OVEREEM, JAC. (ANASTASIUS VELUANUS, J.|VERTEGE, J.G.) - De Pastoor van Garderen.
181912: OVEREEM, BRAND [ET AL.]. - Jacob Overeem. Het schrijvende hart van de Veluwe.
32089: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen
153171: OVERMANS, RÜDIGER [& ULRIKE GOEKEN-HAIDI] - Soldaten hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.
100355: OVERMEER, PAUL CHR. H. - De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp [1762-1834].
143187: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
156184: OVERSTEEGEN, E. - Tracking Time. A Proposal for the Representation of Temporal Expressions in Dutch.
130052: OVERSTEEGEN, J.J. - De Novembristen van Merlyn.
144196: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
166910: OVERTON, GRANT - Portrait of a Publisher and The First Hundred Years of the House of Appleton 1825-1925.
102899: OVERY, RICHARD [ED.]. - The Times Atlas of the 20th Century.
156513: OVERY, RICHARD - 1939. De zes dagen voor het uitbreken van de oorlog.
150261: OVERY, RICHARD - Ruslands oorlog.
4006506: OVERZEE, P. VAN - Het moderne Humanisme in Nederland.
131425: OVERZEE, DR. P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom.
110210: OVID [DAVID HOPKINS - ED.]. - Selected Poems.
184628: OVID [FRANK JUSTUS MILLER - TRANSL. & G.P. GOOLD - REVISED]. - Metamorphoses. Books 1 - 8 & Books 9 - 15 [2 Volumes Compl.].
161795: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] - The Art of Love.
9740: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Feestdagen, in Hollandts dicht vertaalt door Arnold Hoogvliet. De Tweede Druk.
165833: OVIDIUS [WIEBE HOGENDOORN - TRANSL.]. - Tristia. Boek III.
9621: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Herscheppinge. Vertaelt door J. v. Vondel.
20446: OVIDIUS - Publii Ovidii Nasonis opera. Ad optimas editiones collata. Praemittitur vita ab Aldo Pio Manutio collecta cum notitia literaria studiis Societatis Bipontinae.
166512: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
160545: ED.].|OVIDIUS [W.A.M. PETER - TRANSL. - Tristia. Bannelingschapsgedichten.
4138842: OVINK, B.J.H. (PLATO) - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
103563: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
4036695: OVINK, B.J.H. - De zekerheid der menschelijke kennis.
183553: OVINK, DR. B.J.H. - Wijsgeerige en taalkundige verklaring van Plato's Gorgias.
167182: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspectulaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula can de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
183202: OWEN, DAVID - Zieke wereldleiders. Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen.
92607: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
145381: OWEN, ROBERT - Het grote paardenboek. Mentaliteit, uitrusting, training en verzorging.
122270: OWEN, GEORGE E. - The Universe of the Mind.
96864: OWEN, JOHN - De heiligmaking
167098: OWEN, WILFRED [JON STALLWORTHY - ED.]. - The Poems of Wilfred Owen.
94794: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
10135: OWEN, JOHN - Eene Uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen. Uit het Engels vertaelt, door Simon Commenicq.
96472: OWEN, JOHN - De heerlijkheid van Christus
10277: OWEN, JOHN - Theomachia autexousiastikê ofte een Openinge van de Arminianery. Zynde een ontdekking van de Oude Pelagiaansche Afgod De Vrye Wil Met de nieuwe Godinne de Gevalligheid, Verheffende zig stoutelyk tot op den Throon van den Godt des Hemels, ten naadeele van zyne Genade, Voorzienigheid en Hoogste Heerschappye over de Kinderen der Menschen. Waar in de meeste Dwaalingen van de Arminianen worden opengelegt, waar door zy afgevallen zyn van de aangenomene Leere van alle de Hervormde Kerken, met derzelver tegenstrydigheid in verscheide byzonderheden tegen de Leere bevestigt in de Kerke van Engeland. Ontdekt uit hunne eige Schriften en Belydenissen, en wederlegt door het Woordt van Godt. Uit het Engels in het Nederduitsch vertaalt, en in het Licht gegeven met een Voorreden door de Uitgevers van het Examen van het Ontwerp van Tolerantie.
92721: OWEN, JOH. - Dreigende Oordelen over Kerk en Staat. Zes preken en een verhandeling
95099: OWEN, JOHN - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen
95101: OWEN, JOH. - Zware tijden. Vijf preken
96471: OWEN, JOHN - De heiligmaking
130312: OWEN, ROGER - The Middle East in the World Economy 1800-1914.
4052587: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
166827: OWEN, LYNETTE - Selling Rights. A Publisher's Guide to Success.
157547: OWEN, PETER [ED.]. - Publishing. The Future.
151810: OWEN, SRI - The Rice Book. The Definitive Book on the Magic of Rice Cookery.
56385: OWEN, JOHN - De gedenkschriften over het leven, de schriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen
104444: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
57037: OWEN, JOHAN - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest
57036: OWEN, JOHAN - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid (Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779)
4300005: OWENS, J.J. - Analytical Key to the Old Testament. Vol. 1, Genesis - Joshua.
140278: OWENS, JESSIE ANN [ED.]. - Noyses, Sounds, and Sweet Aires. Music in Early Modern England.
153137: OXENAAR, R.W.D. [INTROD.]. - Tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw. Catalogus.
121010: OXENAAR, AART - P.J.H. Cuypers. Het Rijksmuseum schetsen en tekeningen [1863-1908] [in Box].
89949: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller. Hundert Jahre bauen und sammeln.
103766: OXENAAR, AART - De Industrieële Groote Club & Gebouw Industria.
184137: OXFORD UNIVERSITY PRESS CATALOGUE - The Oxford Trade Catalogue of Devotional, Standard and Miscellaneous Works. arranged in alphabetical order including Poets, Birthday Books and The World's Classics.
102024: OXNAM, ROBERT B. - Ruling from Horseback. Manchu Politics in the Oboi Regency 1661-1669.
144917: OYE, PAUL VAN - George Sarton. De mens en zijn werk uit brieven aan vrienden en kennissen.
4006559: OYEN, H.V. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgerig denken. Medew.: E.W.Beth, G.v.d.Leeuw, H.J.Pos, C.J.de Vogel e.a. I.Indië-Renaissance. II.Descartes-hedendaagse wijsbegeerte.
31029: OYEN, H. VAN E.A. - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken (2 delen)
4143420: OYEN, P.G.VAN (RED.) - Evangelie van Markus. Een vertolking met commentaar.
4143327: OYEN, P.G.VAN - The Crown Jewel of Reason. Vivekacudamani of Shri Adi Shankara.
161147: OYEN, PAUL G. VAN - Mattheüs. Een vertaling en commentaar.
4138860: OYER, JOHN S. - Lutheran Reformers against Anabaptists. Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.
182299: OZ, AMOS - Verzen van het leven en de dood.
151260: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
4143836: OZ, AMOS - Een verhaal van liefde en duisternis. Vertaling Hilde Pach.
183508: OZAKI, MADAME YUKIO - Romances of Old Japan. Rendered Into English, from Japanese Sources.
160605: OZAKI, KIMIHIKO - Late Miocene and Pliocene Floras in Central Honshu, Japan.
184376: OZANAM, FRÉDÉRIC [CHARLES OZANAM - ED. & FOREW.]. - Thèse de Doctorat en Droit de Frédéric Ozanam réédité à l'occasion des fêtes du premier centenaire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul [1833-1933] et précédée dún Avant-prppos.
165873: ÖZDEMIR, SENAY - De Harsclub.
151385: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
130005: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
110756: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse duitse stad.
31057: OZMENT, STEVEN E. - Mysticis, and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century
156677: OZMENT, STEVEN - The Bürgermeister's Daughter. Scandel in a Sixteenth-Century German Town.
156599: OZMENT, STEVEN - Flesh and Spirit. Private Life in Early Modern Germany.
150187: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbaar leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
4133614: OZOUF, M. - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799.
93726: PAARDT, R.TH. VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993
100804: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
165346: PAARDT, RUDI VAN DER [ED.]. - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur.
93193: PAAS, STEVEN - Liefde voor Israël nader bekeken. Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk
96627: PAAS, STEFAN - De werkers van het laatste uur. De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de christelijke gemeente
110951: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
58217: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus
59006: PAAS, STEVEN - Christian Zionism Examined. A Review of Ideas on Israel, the Church and the Kingdom
32338: PAAS, STEFAN - Vrede stichten. Politieke meditaties
180693: PAAS, SIGRUN [ED.]. - Liselotte von der Pfalz. Madame am Höfe des Sonnenkönigs.
153713: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
110800: PAASMAN, DRS. BERT - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
110654: PAASMAN, BERT [ED.]. - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen ? Een aanlokkelijk oord waar het goud voor het oprapen ligt en waar de vrouwen zichzelf aanbieden. Een land om te bezeilen dus !
152726: PAASSEN, PIERRE VAN - A Crown of Fire. The Life and Times of Girolamo Savonarola.
140494: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
87212: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. 1964-1966
32427: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
32424: PAAUWE, J.P. - Predikatiën in de jaren 1946-1949
85523: PAAUWE, J.P. - Predikatiën. (1967-1969)
85525: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1988-1990)
85526: PAAUWE, J.P. - Predikaties. (1991-1993)
57457: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1955-1957)
57459: PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1976-1978)
4026037: PAAUWE, J.P. - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
31167: PABST, KLAUS - Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940
182967: PABST, ANGELA - Comitia imperii. Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums.
103208: PACE, PIETRANTONIO - Gli Acquedotti di Roma e il de Aquaeductu di Frontino.
176466: PACH, WALTER - Pierre-Auguste Renoir : 49 kleurenreprodukties - 19 zwart-wit reprodukties. De Grote Meesters der Schilderkunst 4
184870: PACHAURI, SAROJ [ED.]. - Reaching India's Poor. Non-Governmental Approaches to Community Health
4015093: PACHE, R. - Inspiratie en het gezag van de Bijbel.
4036697: PACHE, R. - The Person and Work of the Holy Spirit.
168638: PACHECO, DIEGO - The Foundation of the Port of Nagasaki and its cession to the Society of Jesus / A fundaçao do Porto de Nagasaqui e a sua cedência à sociedade de Jesus.
43501: PACHELBEL. J. - Ausgewählte Orgelwerke selected Organ Works I. Praeludium, Fantasie, 5 Toccaten, 3 Fugen, Ricercar und Ciaonen in d und f.
168222: PÄCHT, OTTO|ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
154959: PACKARD, JERROLD M. - Farewell in Splendour. The Death of Queen Victoria and her Age.
56030: PACKER, J.I. - Kracht in zwakheid. Leven met Christus als onze sterkte
58309: PACKER, J.I. - Groeien in Christus
58335: PACKER, J.I. - Wandelen door de Geest
58598: PACKER, J.I. - God leren kennen, met Studiehandleiding
58310: PACKER, J.I. - Among God's Giants. The Puritan Vision of the Christian Life
4135769: PACKER, J.I. & NYSTROM, C. - Guard Us, Guide Us. Divine Leading in Life's Decisions.
121751: L. PACKER|LÄUGER, P.|V. VASILESCU [EDS.]. - Water and Ions in Biological Systems. Proceedings of the 4th International Conference.
30215: PADBERG, LUTZ E. VON - Christianisierung im Mittelalter
151037: PADBERG, TUTZE E. VON - Christianisierung im Mittelalter.
171222: PADGETT, ALAN G. - Science and the Study of God. A Mutuality Model for Theology and Science.
156312: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
4143616: PADMASAMBHAVA, - The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation by Hearing in the Intermediate States. Edited by G.Coleman with Th.Jinpa. Introductory Commentary by the Dalai Lama.
100220: PADRON, MATIAS DIAZ - Museo del Prado. Catalogo de pinturas. Volume 1: Escuela Flamenca. Siglo XVII [2 Parts].
57927: PADVA, PAUL - Les Citations de l'Ancien Testament dans l'épitre aux Hébreux
152945: PAEPE, NORBERT DE [ED.]. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen, bijeengelezen en ingeleid.
150647: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
141750: PAESELER, WILHELM - Die Nürnberger Chörlein.
161562: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
180938: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
144775: PAFFORD, JOHN - John Clavell 1601-43. Highwayman, Author, Lawyer, Doctor. With a reprint of his poem: A Recantation Of An Ill Led Life [1634].
89903: PAGAN, MARGARET D. - De vrije slavin. Het leven van Katherine Ferguson. Roman. Vertaald door Th. Van Eijzeren.
141332: PAGANY, HEINRICH - Wirtschaftliche Pflege und Überwachung der Buchdruck-Schnellpressen.
151884: PAGDEN, ANTHONY - Worlds at War. The 2,500 Year Struggle Between East and West.
170118: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
145398: PAGE, ROGER - Australian Bookselling.
90672: PAGE, STANLEY W. - The Formation of the Baltic States. A study of the effects of Great Power Politics upon the ergence of lithuania, Latvia and Estonia.
185930: PAGE, NORMAN - Thomas Hardy.
167919: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
170661: PAGE, RUTH - Ambiguity and the Presense of God.
166100: PAGE, OLIVIER [ED. - ET AL.] [RIA DE RYCKE - TRANSL.]. - Portugal.
145722: PAGE, R.I. - Runen.
141121: PAGE, TIM - Dawn Powell. A Biography.
143979: PAGE-PHILLIPS, JOHN - Macklin's Monumental Brasses. Including a bibliography and a list of figure brasses remaining in churches in the United Kingdom.
58753: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
58149: PAGEL, ARNO - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels
4136895: PAGEL, A. (ENGELS, J.G.) - Een ware discipel van Jezus. Uit het leven van Jacob Gerhard Engels. Vertaald uit het Duits door N.A. Eikelenboom.
4031611: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
56943: PAGELS, ELAINE H. - The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis: Heracleon's Commentary on John
4074440: PAGELS, E. (GNOSIS) - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van G.Quispel.
143259: PAGÈS, FRÉDÉRIC - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
4073717: PAGES, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers.
9436: PAGIT, EUSEBIUS - De Historie, ende Leere des Bybels. Cortelijck by een vergadert, uyt den gantschen cours der Heyliger Schriftuere, by maniere van Vraghen ende Antwoorden. Eerst in de Engelsche Tale beschreven door Eusebius Pagit, ende door hem verbetert. In de Nederlandsche Tale overgeset, door Aegidius van Breen.
151169: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
10433: PAGNINUS, SANTES - Sefer Tehilim (romanized). Liber Psalmorvm, Hebraicè, Cum Versione Latinâ Santis Pagnini.
143142: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
168199: A.-M. PAGNOUL [ET AL.].|LODOLINI, E.|P. SPANG - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 49 nr 1-4].
94617: PAGUIER, J. - L'Humanisme & La Réforme. Jérôme Aléandre de sa naissance/ A la fin de son séjour a brindes (1480-1526). Avec son portrait, ses armes, un fac-simile de son écriture et un catalogue de ses oeuvres
31606: PAHK, JOHAN YEONG-SIK - Il canto Della Gioia in Dio. L'itinerario sapienziale espresso dall'unità letteraria in Qohelet 8,16-9,10 e il parallelo di Gilgames Me. Iii (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor LII)
56848: PAHL, IRMGARD - Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahrhundert
86046: PAIK, JONG KOE - Contructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon
4063498: PAILIN, D.A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
123312: PAILIN, DAVID A. - Probing the Foundations. A Study in Theistic Reconstruction.
93794: PAILLARD, CHARLES - Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567 (2 volumes)
170499: PAINE, THOMAS [JOSEPH CARRIG - INTROD.]. - The Age of Reason.
167015: PAINTER, SIDNEY - William Marshal, Knight-Errant, Baron and Regent of England.
101320: PAIRAULT, CLAUDE - Retour au pays d'Iro. Chronique d'un village du Tchad.
56503: PAIRON, KARIN|ROUZET, ANNE - Belgische bibliofiele uitgevers Éditeurs belges de bibliophilie (1991-2003). Tentoonstellingscatalogus Catalogue d'exposition
164514: PAIS, ABRAHAM - Einstein lived here.
155801: PAKENHAM, ELIZA - Soldier Sailor. An Intimate Portrait of an Irish Family.
150825: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
141485: PAKENHAM, VALERIE - The Noonday Sun. Edwardians in the Tropics.
4019627: PALACHE, J.L. - The Ebed-Jahveh Enigma. in Pseudo-Isaiah. A New Point of View.
32535: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der semietische volken
32527: PALACHE, J.L. - Sinai en Paran. Opera Minora van wijlen Dr. J.L. Palache
4017526: PALACHE, J.L. - De hebreeuwsche litteratuur. van den na-talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen. M.m.v. A.S.Levisson en S.Pinkhof.
4029982: PALACHE, J.L. - Inleiding in de Talmoed. (Ten geleide door R.J.Z.Werblowsky. Levensbericht over de auteur door M.A.Beek)
172418: PALAZZO, ÉRIC - L'invention chrétienne des cinq sens dans la liturgie et l'art au Moyen Âge.
9791: PALEARIO, AONIO - Epistolarum Lib. IIII. (IV) Eiusdem Orationes XII. De animoru immortalitate Lib. III. Quod scripta est oratio in L. Muraenam, praemissa sunt quaedam ex M. Tullij oratione pro L. Muraena.
151992: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
103871: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Himalaya.
123496: PALIN, MICHAEL [BASIL PAO - PHOTOGR.]. - Around the World in 80 Days.
131198: PALING, KEES M. [ED. - ET AL.] - Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis.
4133810: PALING, K.M. - Het fin de siècle als uitdaging. Cultuur aan de vooravond van het derde millennium.
186306: PALLADIO, ANDREA - Quattro libri dell'architettura
168641: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
103380: PALLEY, REESE - The Porcelain Art of Edward Marshall Boehm.
4141221: PALLIÈRE, A. - Das unbekannte Heiligtum. Vorwort von Leo Baeck.
122062: PALLISER, D.M. - Tudor York.
180468: PALLMANN, MARTIN - Der Kibbuz. Zum Strukturwandel eines konkreten Kommunetyps in nichtsozialistischer Umwelt
152996: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
47454: PALM, J.H. VAN DER - Salomo's Spreukenschat, den Christen een Licht op den Levensweg
184714: PALM, I.C. & G. VANPAEMEL & F.H. VAN LUNTEREN [EDS]. - De toga om de wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland [1850-1940].
130187: PALM, HENK - Beuningen centrum. Hart van pleinen.
156511: L.C. PALM [EDS.].|WIECHMANN, A. - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
152367: L.C. PALM [EDS.].|MAFFIOLI, C.S. - "Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galileo Galilei's "" Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze "" [Leiden, 1638]."
86017: PALM, J.H. VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederands herstelling in den jare 1813
88826: PALM, J.H. VAN DER - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. (5 delen in 2 banden)
84865: PALM, J.H. VAN DER - Bijbelsche tafereelen uit de geschiedenis der eerste menschen
4062208: PALMEN, CONNIE - Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates.
140308: PALMER, JOSEPH [ED.]. - Jane's Dictionary of Naval Terms.
90174: PALMER, MICHAEL - Van Ensor tot Magritte. Belgische kunst. 1880-1940.
182567: PALMER, HENRIETTA R.|VICTOR SCHOLDERER (INTRO.) - List of English Editions and Translations of Greek and Latin Classics Printed Before 1641.
4073761: PALMER, DONALD - De grote vragen:. Inleiding in de westerse filosofie. Tekst en illustraties.
4006791: PALMER, E.H. (SCHEEBEN, M.J.) - Scheeben`s doctrine of divine adoption. (Diss.).
56032: PALMER, HELEN - Handboek enneagram
122160: PALMER, ALAN - The Chancelleries of Europe.
57177: PALMER, B.M. - The Life and Letters of James Henley Thornwell
140189: PALMER, ALAN - Kaiser Wilhelm II. Glanz und Ende der preussischen Dynastie.
58048: PALMER, W.A. - J.S. Bach, An Introduction to his Keyboard Music
131686: PALMER, ALAN - Napoleon in Russia.
141536: PALMER, ROBERT R. - Catholics and Unbelievers in Eighteenth Century France.
4276093: PALMER, R.B. & HAMERTON-KELLY, R. (ED.) (MERLAN, PH.) - Philomathes. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
170619: PALMER, DOUGLAS - Evolution. The Story of Life.
157662: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
144267: PALMER, HARRY - Resurfacing. Technieken om bewustzijn te verkennen.
144301: PALMER, ALAN - The Decline and Fall of the Ottoman Empire.
130359: PALMER, DOUGLAS [CHRISTOPHER STRINGER - FOREW.] - Neanderthal.
143851: PALMER, ALAN - Twilight of the Habsburgs. The Life and Times of Emperor Francis Joseph.
167024: PALMER, ALAN - The Crimean War.
182013: PALMER BOVIE [EDS]|SLAVITT, DAVID R. - Euripides [1 & 2 = Complete Set].
121786: PALMOWSKI, JAN - A Dictionary of Contemporary World History. From 1900 to the present day.
4142183: PÁLOS, S. - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation.
9789023906858: PALS, A. - Gemeenteopbouw groepsgewijs. Over het werken met groepen in de kerk
163043: PALSSON, HERMANN [ED.|TRANSL.]. - Hrafnkel's Saga and other Icelandic stories.
4135419: PALUKU, MUSUVAHO - YHWH ou Baal?. La lutte d'Ëlie contre le syncrétisme en Israël: pour une théologie africaine non-syncrétiste. (Diss.)
165881: PAM, MAX - Het bijenspook. Over dier, mens en god.
130304: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
54649: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
58752: PAMANS, GEESJEN - Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk, naar aanleiding van psalm 23. In twee deeltjes, zijnde een vervolg van het echt verhaal van geestelijke bevindingen, door haar voor enige jaren geschreven
54650: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt, of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens (Deel 1)
96476: PAMANS, GEESJEN - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van de medemens / Zielsverlustiging in Jehova, als herder en verbondsgod van zijn volk. Naar aanleiding van psalm 23 (2 banden)
4139198: PAMEIJER, J.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe naar kruis.
4070528: PAMEIJER, J.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
103261: PAMMINGER, KURT [ED.].|ROLF STÜMER [TEXT]. - Natürliche Heilkräfte. Volume/Band 1 & 2.
185196: PAMUK, ORHAN - Other Colours. Other Colours. Essays and a Story. Writings on Life, Art, Books and Cities.
153377: PAMUK, ORHAN [VERONICA DIVENDAL - TRANSL.]. - De heer Cevdet en zonen.
167100: PAMUK, ORHAN [MARGREET DORLEIJN - TRANSL.]. - Het zwarte boek.
101085: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
183550: PANCARO, SEVERINO - The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John.
168640: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
172015: PANDOLFI, CARMELO - "San Tommaso filosofo nel commento al salmi : interpretazione dell'essere nel modo ""esistenziale"" dell'invocazione. Lumen 06"
184149: PANETH, DR. ERWIN. - Entwicklung der Reklame vom Altertum bis zur Gegenwart. Erfolgreiche Mittel der Geschäfts-, Personen- und Ideenreklame aus allen Zeiten und Ländern. Mit einem Geleitwort von Viktor Mataja.
101579: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic.
101580: PANGE, COMTESSE JEAN DE - Comment j'ai vu 1900.
167827: PANHORST, DR. KARL H. - Deutschland und Amerika Ein Rückblick auf das Zeitalter der Entdeckungen und die ersten deutsch-amerikanischen Verbindungen unter besonderer Beachtung der Unternehmungen der Fugger und Welser.
180667: DR. G.W.A. PANHUYSEN|ELIS. M. NUYENS [EDS].|ROPPE, DR. L. - De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797 - 1800. Maastricht, 1956.
105325: PANHUYSEN, JOS. - De ontmoeting.
160539: PANHUYSEN, LUC - De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der Wederdopers.
110885: PANHUYSEN, G.W.A. - Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw.
180484: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
145735: PANHUYSEN, RAPHAËL - Demography and Health in early medieval Maastricht. Prosopographical observations on two cemeteries
144842: PANHUYSEN, BIBI - Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden [1500-1800].
162288: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
184984: PANIKKAR, K.N. [ED.]. - Communalism in India. History, Politics and Culture.
58532: PANKEN, P.N.|SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van Bergeik. Nieuwe reeks No. 9
4139897: PANKOWSKI, M. - De planeet Auschwitz. Lotgevallen. vertaald en van een nawoord voorzoen door P.Beers.
4065539: PANMAN, E. EEKEN, H.V. & VOGEL, H. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
4038869: PANNABECKER, S.F. - Faith in Ferment. A History of the Central District Conference.
4048109: PANNABECKER, S.F. - Ventures of Faith. The Story of Mennonite Biblical Seminary.
153289: PANNEKEET, J.A. - Woordvorming in het hedendaags Westfries.
86958: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek.
58381: PANNEKOEK, J. - Eerste achttal predikaties
54423: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
86955: PANNEKOEK, J. - Naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chiliwack (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Interde te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
96462: PANNEKOEK, J. - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwach (Canada) door Ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.). Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken
96464: PANNEKOEK, J. - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van Ds. J. Pannekoek
4027863: PANNEKOEK, K. - Een vracht aarde voor God. Voorbeden, overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. C-cyclus.
4060999: PANNEKOEK, K. - Dit uur op de Berg. Voorbeden. Overwegingen, gedichten en liederen voor de zondagen van het liturgisch jaar. B-cyclus.
4062535: PANNEKOEK, K. - Verwijlen in Emmaüs. Cyclus B. Preken en suggesties voor de liturgie op de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar.
4051263: PANNENBERG, W. - Wat is de mens?. De moderne antropologie in het licht van de theologie.
176576: PANNENBERG, WOLFHART - Theologie und Philosophie : ihr Verhältnis im Lichte ihrer gemeinsamen Geschichte. UTB 1925
176573: PANNENBERG, WOLFHART - Systematische Theologie - Gesamtsausgabe (Complete Set, 3 Volumes)
170253: PANNENBERG, WOLFHART - Beiträge zur systematischen Theologie.
94208: PANNIER, JACQUES - Recherches sur la formation intellectuelle de Calvin
94196: PANNIER, JACQUES - Calvin a Strasbourg. Extrait de la revue d'histoire et de philosophie religieuses
142666: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
170488: PANOFSKY, ERWIN - Iconologie. Thema's en symboliek bij de renaissance schilders.
104425: PANOS VALAVANIS [EDS.].|PHOCA, IOANNA - Rediscovering Ancient Greece. Architecture and City Planning.
132017: PANTUS, WILLEM-JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
157103: PANTUS, WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Verhältnis von Wort und Bild in Gedichten und Illustrationen der Jahrhundertwende.
145733: PANTUS, WILLEM-JAN - Grote Straat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat.
152854: PANUM, HORTENSE - Middelalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden [3 Vols. Compl.].
104813: PANYELLA, AUGUST [ED. - ET AL.]. - Volkskunst Amerikas [In Slipcase].
122584: PANZERS, M. GEORG WOLFGANG - Annalen der älteren deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher welche von Erfindung der Buchdruckerkunst bis MDXX in deutscher Sprache gedruckt worden sind & Repertorium Typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des seczehnten Jahrhunderts [Complete 4 Vols. in 3 Bindings].
141482: PAOLO MARTON [PHOTOGR.].|ZORZI, ALVISE - Venetian Palaces.
185096: PAOLUCCI, ANTONIO - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de Doopkapel te Florence.
89904: PAOLUCCI, MAURIZIO MARTINELLI GIULIO - Etruscan places
166558: PAOLUCCI, ANTONIO - Donatello.
153683: PAOR, MÁIRE B. DE [ED.]. - Patrick. The Pilgrim Apostle of Ireland. Including: St. Patrick's - Confessio & Epistola.
143769: PAP, ARTHUR - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
180944: PAPADAKIS, ANDREAS - L'Architecture aujourd'hui.
151624: PAPAGEORGIOU, ELEXANDER [FREDERICK GUTHEIM - FOREW.]. - Continuity and Change. Preservation and City Planning.
104668: PAPATHANASSOPOULOS, G. [ED.]. - Neolithic and Cycladic Civilization.
90728: PAPAYANIS, NICHOLAS - The Coachmen of Nineteenth-Century Paris. Service Workers and Class Consciousness.
170154: PAPINEAU, DAVID - Philosophical Devices. Proofs, Probabilities, Possibilities, and Sets.
30219: PAPINEAU, DAVID - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken
151040: PAPINEAU, DAVID [ED.]. - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken.
4006525: PAPINI, G. - De duivel. Problematiek ener toekomstige diabologie.
4048959: PAPINI, G. - Lebensgeschichte Christi. Übertragen von M.Schwarz.
4143120: PAPINI, G. (CELESTINUS VI) - Brieven van Paus Celestinus VI.
167722: PAPPOT, GEMMA - Op de bodem van de hemel. Een familiekroniek in brieven 1956-1958. La Sagrada Famila. Schetsen en nagekomen brieven.
4018056: PAQUIER, R. - Traité de liturgique. Essai sur le fondement et la structure du culte.
84250: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe een gedachtenis-rede met aanteekeningen
4144006: PAREAU, L.G. & HOFSTEDE DE GROOT, P. - Lineamenta Theologiae Christianae Universae. Ut disquisionis der religione una verissima et praestantissima. Edition altera, aucta et emendata.
93978: PAREAU, A.H. - De christelijke doop naar de eigen instelling des Heeren en in 't bijzonder de kinderdoop uit des Heeren Geest. Een onderzoek ten dienste van de christelijke gemeente
185447: DR. P. PAREL [EDS].|DR. R. BLASS|SPILLMANN, DR. H. - Der Apothekerberuf in der Schweiz. Handbuch ùber die schweizerische Pharmazie.
150985: PARES, BERNARD - The Fall of the Russian Monarchy. The Study of the Evidence.
54307: PARET, RUDI - Die Legendäre Maghazi-Literatur. Arabische Dichtungen über die muslimischen Kriegszüge zu Mohammeds Zeit
4015095: PARET, O. - Die Bibel. Ihre Ueberlieferung in Druck und Schrift.
122513: PARET, PETER [INTROD.]. - Berliner Secession.
181914: PARETZKI, E. - Die Entstehung der judischen Arbeiterbewegung in Russland.
130602: PARFITT, TUDOR - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
47186: PARFITT, TUDOR - The Lost Tribes of Israel. The history of a myth
4140399: PARFITT, W. (KABBALA) - Die Kabbala.
4300046: PARFITT, T. - De Ark des Verbonds. Het intrigerende verhaal van de zoektocht naar de legendarische Ark
156576: PARGER, GEOFFREY - Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
185840: PARGITER, F.E., - Ancient Indian Historical Tradition.
151523: PARIENTE, LILIANE - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques.
130850: PARIGGER, F.H. - Momenten uit het tragische werk van Euripides.
156295: PARIS, GASTON - Légendes du Moyen Age. Roncevaux - Le paradis de la reine Sibylle - La légende du Tannhäuser - Le juif errant - Le lai de l'Oiselet.
165789: PARIS, WENDY [CHAZIA MOURALI - FOREW.]. - En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoe sprookjes kunnen helpen bij het vinden van de ware.
160989: PARIS, JAMES - Ouvriers et champions de la Réforme en Suisse.
144120: PARISH, PETER J. - The American Civil War.
152074: PARISI, JOSEPH|STEPHEN YOUNG [EDS]. - The Poetry Anthology, 1912-2002. Ninety Years of America's Most Distinguished Verse Magazine.
151534: PARISOT, CHRISTIAN - Modigliani.
162924: PARISSIEN, STEVEN - George IV. Inspiration of the Regency.
156144: PARISSIEN, STEVEN - The Georgian House in America and Britain.
104472: PARISSIEN, STEVEN - Interiors. The Home since 1700.
58677: PARK, CLARA CLAIBORNE - Het beleg. De eerste acht jaar van een autistisch kind
91277: PARK, TAE-HYEUN - The sacred rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (met een samenvatting in het Nederlands).
4067141: PARK, SUNG-MIN (BARTH, K.) - The Unity of the Church:. The Implications of Karl Barth`s Ecclesiology for the Korean Context. (Diss.)
47931: PARK, SUNG-MIN - The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth's Ecclesiology for the Korean Context
56854: PARKE, JEAN - Crescendo, the romance of a wondrous work
121050: PARKER, JOHN [ = JOHN WYATT] - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
94190: PARKER, T.H.L. - Iohannis calvini commentarius in epistolam Pauli ad Romanos
141386: PARKER, DEREK - Cellini. Artist, Genius, Fugetive.
100487: PARKER, GEOFFREY - Der Aufstand der Niederlande. Von der Herrschaft der Spanier zur Gründung der Niederländischen Republik 1549-1609.
185691: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
165396: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
157688: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
110788: PARKER, JOHN - Cumbria. A Guide to the Lake District and its County.
102135: PARKER, RONALD B. - Unergründliche Tiefen. Essays zur Erdgeschichte.
145343: PARKER, GEORGE - The Beginnings of the Booktrade in Canada.
30856: PARKER, D.C. - Codex Bezae. An early Christian manuscript and its text
170790: PARKER, G. - Het grote boek van de creativiteit. Waar een wil is, ontstaat een weg.
170437: PARKER, MICHAEL G. - Scientific Explanation and Religious Belief. Science and Religion in Philosophical and Public Discourse.
156692: PARKER, GEOFFREY - Success is Never Final. Empire, War and Faith in Early Modern Europe.
4009785: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of Antisemitism. Reprint of the editions 1934.
4140321: PARKES, J. - The Jew in the Medieval Community. A study of his political and economic situation. Foreword by M.C.Fierman.
4140378: PARKES, J. - Antisemitismus.
4140674: PARKES, J. - The Conflict of the Church and the Synagoge. A Study in the Origins of A ntisemitism.
143604: PARKIN, SARA - The Life and Death of Petra Kelly.
54519: PARKINSON, WENDA - This Gilded African'. Toussaint L'Ouverture
153791: PARKINSON, WENDA - This Gilded African. Toussaint l'Overture.
144177: PARKINSON, ROGER - The Hussar General. The Life of Blücher Man of Waterloo.
110138: PARKMAN, FRANCIS - Montcalm and Wolfe. The French and Indian War.
121849: PARMENTER, ROSS - Lawrence in Oaxaca. A Quest for the Novelist in Mexico.
141158: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge.
4017056: PARMENTIER, M.F.G. - "Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de heks"" van Endor. (Chr.Bronnen 1)"""
4003209: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. (Christelijke Bronnen 9)
160073: PARMENTIER, MARTIEN - Vitale kerk. Geschiedenis van [oud-]katholiek Hilversum 1589-1889.
131136: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values]
92178: PARMETIER, F.J. - La Bibliothèque Jasénienne de l'église d'Utrecht. Répertoire d'imprimés Janséniens et Anti-Janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui e figuret pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Avec ue table chronologique et une liste des évêchés mentionnés
167292: PARODI, SIMONETTA - Dizionario dei Verbi.
143505: PARODIZ, J.J. - Darwin in the New World.
9742: PARR, ELNATHAN - The workes of that faithfull and painfull Preacher Mr. Elnathan Parr.
153034: PARRAMON, JOSÉ M. - Olieverfschilderen in de praktijk.
4003287: PARRINDER, G. - De godsdiensten van de wereld. Historisch en actueel.
4074211: PARRINDER, G. (RED.) - A Dictionary of Religious and Spiritual Quotations.
164341: PARRY, J.H. - Het tijdperk van ontdekkingen, 1450-1650.
123446: PARRY-CROOKE, CHARLOTTE [ED.]. - Märklin. Die grossen Jahre 1895-1914.
163567: PARRY, MELANIE - Chambers Biographical Dictionary. Updated Centenary Edition.
155824: PARRY, STAN - Great Gothic Cathedrals of France. A Visitors Guide.
153864: PARRY, RICHARD LLOYD - Indonesië. Tijden van waanzin.
101747: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis. 100 jaar Nederlanders op vakantie.
4134635: PARSENIOS, G.L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature. (SNT 117)
158411: PARSON, P. - De bewoners van ons vaderland - 24 platen met kinderrijmen.
102849: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
185649: PARSONS, DEBORAH L. - Streetwalking the Metropolis. Women, the City and Modernity.
123471: PARSONS, ELSIE CLEWS - Tewa Tales [Collection of over one hundred tales from both New Mexico and Arizona Tewa].
160082: PARSONS, R.H. - The Early Days of the Power Station Industry.
4300417: PARSONS, JANET EAGNER (LIVINGSTONE, D.) - The Livingstones at Kolobeng 1847-1852.
180126: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156893: PARSONS, PAUL - Getting Published. The Acquisition Process at University Presses.
122810: PARSONS LILLICH, MEREDITH - Rainbow Like an Emerald. Stained Glass in Lorraine in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.
156966: PARSONS, NICHOLAS T. - Worth the Detour. A History of the Guidebook.
154119: PARTHASARATHY, INDIRA - Ramanujar. The Life and Ideas of Ramanuja.
130344: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
142536: PARTONEN, TIMO|S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
101127: PARTOUT - www.Filosofie van de Dood.nl. Een schokkend, weergaloos en vlijmscherp, maar ook wonderbaarlijk boek.
101698: PARTRIDGE, ERIC - Usage and Abusage. A Guide to Good English.
131362: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
103953: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of the Underworld British and American. Convicts - Racketeers - Criminals - Crooks - Beggers - Tramps - Commercial Underworld - White Slave Traffic - Spivs.
181917: PARTRIDGE, A.C. - A Companion to Old and Middle English Studies.
130301: PARTSCH, GOTTFRIED - Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht [Laudatio parentum et hospicium]
100916: PARTURIER, MAURICE - Morny et son temps.
4042918: PARVUS, ERASMUS - De Nieuwe Lof der Zotheid. Onder inspiratie van den grooten Erasmus van Rotterdam geschreven. met een voorrede van P.A.Dietz.
185507: PARYS, JORIS VAN - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
131014: PARYS, JORIS VAN - Masereel. Een biografie.
30045: PAS, G.D.|VISSER J. DE - Het braambos niet verteerd. 1908-2008, Gereformeerde Gemeente Gouda
54328: PAS, G.D. E.A. - Het braambos niet verteerd. Gereformeerde Gemeente Gouda 1908-1983
186125: PAS, WIM [ED.]. - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
185604: PAS, JAN & J. CASPAR PHILIPS [ENGR.]. - Mathematische of Wiskundige Behandeling der Schryfkonst. Behelzende Een manier om alle de gemeene Letteren Van het Regt- en Schuin Romeins: Curcyf: Italiaansch: Nederduitsch: en Fractuur, Met hunne Hoofdletteren Cyfergetallen, en Punctuatiën Zeer naauwkeurig In alle heere Gedaantens, Proportiën, en Evenredigheden door asser en Liniaal te Beschryven. Opgesteld en geteekend, ten diensten der Liefhebberen van de Schryfkonst: Penceelschryveren, Lettersnyderen, Beeld- en Steenhouweren, enz.
82157: PAS, G.D. E.A. - De Meester, meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
4300460: PAS, W. V.D. - De strijd voor het katholieke boek.
4067996: PASCAL, BL. - Lettres écrites a un provincial. Précédées dún Éloge de Pascal par M.Bordas-Demoulin.
47580: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Préface d'Henri Gouhier de l'institut. Présentation et Notes de Louis Lafuma
4137343: PASCAL, BL. - Pensées. Texte de l'édition Brunschvicg.
4031438: PASCAL, BL. - Gedachten. Ingeleid en vertaald door S.Eringa. Met een voorbericht van K.Dijk.
171940: PASCAL, BLAISE - Oeuvres complètes.
84189: PASCAL, PAUL - Élie Benoist et L'église réformée d'alençon d'après des documents inédits. Avec portrait, vues et autographes
4056322: PASCAL, BL. - Über die Religion und über einige andere Gegenstände. (Pensées) Übertragen und Hrsg, von E.Wasmuth
153452: PASCH, A. VAN DE - Definities der generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786.
4140663: PASCOAES, T. DE (HIËRONYMUS) - Hiëronymus. De dichter der vriendschap.
100261: PASCOLI, LIONE - Vite de pittori, scultori ed architetti Perugini.
141469: PASCU, STEFAN [ED.]. - Nouvelles études d'Histoire. Publiées à l 'Occasion du XVIe Comgrès International des Sciences Historiques Stuttgart 1985.
168620: PASCU, STEFAN [D. ROBERT LADD - TRANSL.]. - A History of Transylvania.
151236: PASKALEVA, KOSTADINKA|STOJKO KOZUCHAROV [PHOTOGR.]. - Die Bulgarische Ikone.
103147: PASKALEVA, KOSTADINKA - Icons from Bulgaria.
150700: PASKALEVA, KOSTADINKA - Bulgarian Icons Through the Centuries.
130845: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
57205: PASQUALI, MARILENA - Giorgio Morandi, La Maturita
58053: PASQUINI, R. - Picchi Stella Storace
31677: PASSARO, ANGELO - Yearbook 2012/2013. Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature
104938: PASSEL, FR. VAN - Ruimte en het expressionisme. Het tijdschrift ' Ruimte ' [1920-1921] als brandpunt van humanitair expressionisme.
171407: PASSELECQ, FERNAND (EDS.)|WIART, HENRI CARTON DE - Le cardinal Mercier (1851-1926).
131915: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
141781: PASSERON, ROGER - Die Graphik der Impressionisten.
4135751: PASSIAN, R. - Wedergeboorte. Of de ontsterfelijkheid van de menselijke ziel.
171224: PASSMORE, JOHN - A Hundred Years of Philosophy.
180078: PASSON, TOM [ED.]. - De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704.
140371: PASSOS, JOHN DOS - In All Countries.
152969: PASSOS, JOHN DOS - U.S.A.
121710: PASSOS, JOHN DOS - De 42ste breedtegraad - U.S.A. deel 1
4143848: PASSOW, FR. - Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nebst einem Anhange. Vierte durchgängig verbesserte unf vielfach vermehrte Ausgabe.
83267: PASTERKAMP, RIEKELT - Uruzgan, militair, mens, missie
183108: PASTERNAK, EVGENY - Boris Pasternak. The Tragic Years 1930-60.
180204: PASTERNAK, BURTON - Kinship & Community in Two Chinese Villages.
145068: PASTEUR VALLERY-RADOT - Pasteur. Images de sa vie.
141075: PASTEUR, JEAN FRANÇOIS [DR. DE FONTBRUNE - ED.]. - "Hoe zal deze oorlog eindigen ? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in ""Les vrayes Centuries et Prophéties "". Samengesteld uit de nagalaten geschriften van Jean François Pasteur."
103851: PASTIER, MINOUCHE - Grootmoedeers Lekkere Keuken. Onvergetelijke recepten uit de keuken van toen.
145330: PASTON, GEORGE [LORD ERNLE - FOREW.]. - At John Murray's Records of a Literary Circle 1843-1892.
30562: PASTOOR, J. - De Watersnood in den winter van 1925-1926
4025800: PASTOR, L. - Geschichte der Päpste. (Vollständig 16 Tle in 22 Bände). Seit dem Ausgang des Mittelalters (von 1417 bis zur Pius VI. 1775-1799). Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive. [sie wurde ins Französische, Englische, Italienische und Spanische übersetzt]
162574: PASTORET, [CLAUDE-EMMANUEL- JOSEPH] DE - Zozoaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van Gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters: met een Tafereel van hunne leerstelzels, Wettenen Zedenleer.
104473: PASTORI, JEAN-PIERRE - L'homme et la danse. Le danseur du XVIe au XXe siècle.
4139965: PATAI, R. - Israel Between East and West. A Study in Human Relations. Second edition with Supplementary Notes and a New Postscript.
4067516: PATANNANG BORRONG, R. - Environment Ethics and Ecological Theology:. Ethics as Integral Part of Ecosphere from an Indonesian Perspective. (Diss.)
30661: PATELL, CYRUS R.K. - Negative Liberties. Morrison, Pnychon, and the Problem of Liberal Ideology
103282: PATELLI, ROBERTO - Feng Shui. Besser wohnen und arbeiten in einem harmonischen Ambiente.
167880: PATENAUDE, BERTRAND M. - Trotsky. Downfall of a Revolutionary.
88737: PATER, J.C.H. DE - De kern van onze Nationale Gedachte
82609: PATER, J.C.H. DE - Nationaal beneden de maat
81344: PATER, J.C.H. DE - Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis
82085: PATER, J.C.H. DE E.A. - Christendom en historie, tweede Lustrumbundel
84745: PATER, J.C.H. DE - De Aanbieding van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan de Koning van Spanje in 1561
152159: PATER, DR. J.C.H. DE - Het schoolverzet 1940-1945.
150958: PATER, DR. J.C.H. DE - Jan van Hout [1542-1609]. Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
82483: PATER, B.C. DE E.A. - Nederland in delen, een regionale geografie (2 delen)
131514: PATERSON, WILMA - A Country Cup. Old and New Recipes for Drinks of all kinds made from Wild Plants and Herbs.
89603: PATON, J. - John. G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. (2 delen)
92602: PATON, JOHN G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder (2 delen)
170490: PATON, H.J. - The Modern Predicament. A Study in the Philosophy of Religion Based on Gifford Lectures Delivered in the University of St. Andrews.
54670: PATON, JAMES - John G. Paton, D.D. Missionary to the New Hebrides. An autobiography
130670: PATOUREL, JOHN LE [MICHAEL JONES - ED.] - Feudal Empires. Norman and Plantagenet.
46900: PATOUT BURNS, J.|WILKEN, ROBERT LOUIS (ED.) - Romans. Interpreted by Early Chriatian Commentators. (Serie: The Church's Bible)
47059: PATRICH, JOSEPH - Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima. Caput Judaeae, Metropolis Palaestinae (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 77)
123558: PATRICIA JUNKER [EDS].|SIMPSON, MARC - The Rockefeller Collection of American Art at The Fine Arts Museums of San Francisco.
10229: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
9091: PATRICK, SIMON/POLUS, MATTHEW/WELLS, EDWARD - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
167851: PATRICK LEIGH FERMOR - FOREW.].|STARK, FREYA [CAROLINE MOOREHEAD - ED. - Over the Rim of the World. Selected Letters of Freya Stark.
160714: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Province du Luxembourg. Arrondissement de Bastogne [Wallonie. Volume 17].
160716: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Luxembourg. Arrondissement d'Arlon [Wallonie. Volume 19].
160717: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Charleroi [Wallonie. Volume 20].
160718: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Dinant [Wallonie. Volume 22.1 & 22.2 & 22.3]. 3 Volumes = Complete Set.
160719: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Hainaut. Arrondissement de Soignies [Wallonie. Volume 23.1 & 23.2]. 2 Volumes = Complete Set.
160713: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Huy [Wallonie. Volume 16.1 & 16.2].
160715: LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE - Liège. Arrondissement de Waremme [Wallonie. Volume 18.1 & 18.2]. 2 Volumes = Complete Set.
152703: PATRY, WILLIAM - How to Fix Copyright.
95422: PATTE, DANIEL - Semiology and parables. Exploration of the Possibilities. Offered by Structuralism for Exegesis
95959: PATTE, DANIEL - Global Bible Commentary
56238: PATTERSON, JERRY E. - The Vanderbilts
47609: PATTERSON, STEPHEN J. - The Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 84)
4142870: PATTERSON, D. - Sun Turned to Darkness. Memory and Recovery in the Holocaust Memoir.
180270: PATTERSON, JERRY E. - The City of New York. A History Illustrated from the Collections of the Museum of the City of New York.
165433: PATTERSON, JAMES - Tweestrijd.
156688: PATTERSON, BENTON RAIN - Harold and William. The Battle for England, A.D. 1064-1066.
180656: PATZERT, CAPT. RUDOLPH W. - Running the Palestine Blockade. The Last Voyage of the Paducah.
90701: PAUCKER, ARNOLD A.O. - Leo Baeck Institute. Year Book XXXVI. 1991.
4139949: PAUCKER, A. (HRSG.) - Die Juden im Nationalsozialistischen Deutschland. The Jews in Nazi Germany 1933-1943. Mit einem Geleitwort von F.Grubel und einer Einleitung von P.Pulzer. (Deutsch und English)
171225: PAUEN, MICHAEL - Illusion Freiheit? Möglichkeiten und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung.
105097: D. PAUGY|G.G. TEUGELS [EDS.].|LÉVÉQUE, C. - Faune des poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l' Ouest. The Fish and Brackish Water Fishes of West Africa [Vol. 1 & 2 - Compl.].
100810: PAUL SPIEGEL {INTROD.].|SCHREIBER, MARION - Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz.
95096: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen
87627: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen.
164202: PAUL VIGEVENO|STOUTENBEEK, JAN - Joods Amsterdam. Een cultuurhistorische gids.
182973: PAUL OF VENICE [G.E. HUGHES - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 4: Secunda pars: Capitula de conditionali et de rationali.
163016: PAUL, JACQUES - Histoire intellectuelle de l'occident médiéval.
154314: PAUL NICHOLSON|SHAW, IAN - British Museum Dictionary of Ancient Egypt.
93630: PAUL, M.J. - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
146059: PAUL, JOHANN - Debatten über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus im Landtag Nordrhein-Westfalen von 1946 bis 2000.
100717: PAUL ZECH [DONALD G. DAVIAU - ED.].|ZWEIG, STEFAN - Stefan Zweig - Paul Zech. Briefe 1910-1942.
123277: PAUL D. LOWMAN [ET AL.].|SHORT, NICHOLAS M. - Mission to Earth: Landsat Views the World.
92616: PAUL, H. - De Twaalf Zegeningen van Jakob, ieder zijn eigen zegen
143859: PAUL TURNER|SILVERSTONE, TREVOR - Drug Treatment in Psychiatry.
182974: PAUL OF VENICE [ALEXANDER BRODIE - ED.]. - Logica Magna. Part 2 Fascicule 3: Secunda pars: Tractatus de hypothetics.
151239: PAUL SPIES|RAAIJ, STEFAN VAN - The Royal Progress of William & Mary.
58343: PAUL, M.J. - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente
190017: PAUL MCMILLEN - Imagine Istanbul. Ara Güler, Ahment Polat, Ali Tapuk, Nuri Bilge Ceylan, Henri Cartier-Bresson, Sophie Calle, Ayse Erkmen, Bieke Depoorter, Kasper Bosmans
4135441: PAUL, JEAN - Vorschule der Ästhetik. Nebst einigen Vorlesungen in leipzig über die Parteien der Zeit. Hrsg. von J.Müller.
170022: PAUL VAN DER VELDE [EDS].|WIT, ANTON DE - Bronnenboek boeddhisme. Wijsheid over de grote levensvragen.
141780: PAUL NICHOLSON [EDS.].|SHAW, IAN - The Dictionary of Ancient Egypt.
104430: PAUL VIGEVENO|STOUTENBEEK, JAN - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
145728: PAULA, A.F. - ' Vrije' slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
155607: PAULA VERMEYDEN [ED.].|QUAK, AREND - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 37 / Band 37.
155608: PAULA VERMEYDEN [ED.].|QUAK, AREND - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 36.
142832: PAULA, DR. A.F. - Slavery in a Nutshell.
155718: PAULISSEN O.F.M. , J.H.J. - Het leven en werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
162405: PAULITSCHKE, DR. PHILIPP - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 n. Chr. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde.
158469: PAULO GHIRALDELLI JR. [EDS.].|SHOOK, JOHN R. - Contemporary Pragmatism. Volume 1 nr. 2.
163143: PAULO GHIRALDELLI JR. [EDS.].|SHOOK, JOHN R. - Contemporary Pragmatism. Volume 1 nr. 1.
140941: PAULSEN, FRIEDRICH - System der Ethik, mit einem Umriss der Staats- und Gesellschaftslehre [2 Vols. Compl.].
186006: PAULTRE, ROGER [LOUIS MARIN - FOREW.]. - Les images du livre. Emblèmes et divises.
157722: PAULTRE, ROGER [LOUIS MARIN - FOREW.]. - Les images du livre. Emblèmes et divises.
104756: PAULUS, MR. DR. J. [ED.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië [8 Vols. Compl.].
180063: PAULUSSEN, CHRISTOPHE|TAMARA TAKACS|VESNA LAZIC [ET AL.]. - Fundamental Rights in International and European Law. Public and Private Law Perspectives.
121231: PAULUSSEN, JAN - De plaats van multinationale ondernemingen in de Nederlandse samenleving [1970-2000].
184551: PAULY, ALPHONSE - Bibliographie des Sciences Médicals. Bibliographie - Histoire - Épidémies - Endémies - Histoire des Écoles et des Hôpitaux - Littérature Médicale - Histoire Professionelle / Bibliography - History - Epidemics - Endemics - History of Schools and Hospitals - Medical Literature - Professional History.
140819: PAULZEN, HERBERT - De schijn van de stilte. Reizen door de Stille Zuidzee.
181918: PAULZEN, HERBERT - De gouden schubben van de slang. Een ontdekkingsreis door Papoea Nieuw-Guinea.
84850: PAUPHILET - Ètudes sur la queste del Saint Graal attribuée à Gautier Map
122484: PAUSON, JOHN J. [ED.]. - Saint Thomas Aquinas. De Principiis Naturae.
161381: PAUSTOWSKIJ, KONSTANTIN - Erzählungen vom Leben - Unruhige Jugend. Beginn eines unbekannten Zeitalters. Die Zeit der grossen Erwartungen.
181225: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
132029: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
152365: PAUW, HANS VAN DER - Tijdloos sportvissen. Een keuze uit de Nederlandse hengelsportliteratuur.
52486: PAUW, A. - Omstandige levens beschryving van de groten Kerkenleraar Martinus Lutherus
82120: PAUW, CORNELIS - Strubbelingen in stad en lande
145087: PAUWELS, JAN [ED.]. - Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw.
143912: PAUWELS, DR. J.L. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
91020: PAUWELS, J. - Hedendaags wonen met antiek
90912: PAUWELS, W. - Compendium oude bouwmaterialen
166848: PAUWELS, JAN - Méér dan een mode-koorts: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919.
53062: PAUWELS, JO E.A. - Architecturaal antiek
53093: PAUWELS, IVO A.O. - Walda Pairon, interiors with a soul
4137585: PAUWELS, J. - Pelgrim in Auschwitz.
150268: PAUWELS, HEIDI R.M. - In Praise of Holy Men: Hagiographic poems by and about Hariram Vyas.
185442: PAVESIO, DOTT. AMEDEO - L'Universita' degli speziali Bresciani. Premio cestoni 1956 [ = De Apothecaries University of Bresia].
150717: PAVLOV, DMITRI V. - Leningrad 1941: The Blockade.
163454: PAVLOWITCH, STEVAN K. - Anglo-Russian Rivalry in Serbia 1837-1839. The Mission of Colonel Hodges.
56137: PAWEK, KARL - Totale Photographie. Die Optik des neuen Realismus
144874: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
158206: PAWLOWSKY, PETER - Helmut Küpper vormals Georg Bondi 1895-1970 [In Slipcase] .
32545: PAWSON, DAVID - Jezus doopt in één Heilige Geest. Hoe? Wanneer Waarom?
46578: PAWSON, DAVID - Israël in het Nieuwe Testament
155070: PAWSON, DAVID - De weg naar de hel. Eeuwige kwelling of verdelging ?
4136152: PAXSON, RUTH - Life on the Highest Plane. (2 vols.). I.The Person and Work of Christ. II.The Relation Between Christ and the Christians.
154666: PAYAN, GREGORY - Fast-Attack Submarines of the Sea-Wolf Class.
154214: PAYNE, ROBERT - The Crusades.
105041: PAYNE, CHRISTOPHER - Stilmöbel Europas.
121819: PAYNE, STANLEY G. - A History of Spain and Portugal [2 Vols. Compl.].
146068: PAYNE, ROBERT - The Life and Death of Lenin.
186102: PAYNE, STANLEY G. - The Spanish Revolution.
101378: PAYNE, ROBERT - The Civil War in Spain 1936-1939.
53055: PAYNE, MELVIN M. A.O. - National Geographic. Atlas of the world. Fourth edition
4061876: PAYNE, L. - Gods Tegenwoordigheid geneest.
160973: PAYNE, ROBERT - De blanke Radja's van Serawak. Een romantische droom, Borneo 1841-1946.
151869: PAYNE, STANLEY G. - Politics and the Military in Modern Spain.
103954: PAYNE, CHRISTOPHER - Animals in Bronze. With Reference and Price Guide.
164340: M. PAYOT - ILLUSTR.].|SCHUYTER, JAN DE [A. - Tijl tegen de mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog.
185307: PAZZINI, PROF. ADALBERTO [ED.]. - Atti del XIV Congresso Internationale di Storia della Medicina. Roma 1964 [ = Acts of the 14th International Congress on the History of Medicine]. Volume 1 & 2 [ = Complete Set].
185254: PAZZINI, PROF. ADALBERTO [ED.]. - Atti del XXI Congresso Internationale di Storia della Medicina. Siena 1968 [ = Acts of the XXI International Congress on the History of Medicine]. Volume 1 & 2 [ = Complete Set].
166908: PEABODY, RICHARD [ED.]. - Mavericks: nine independent publishers.
4038747: PEABODY, F.G. - Reminiscences of Present-Day Saints.
183724: PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
4071363: PEACOCKE, A. - Sporen in de wetenschap naar God. Het einde van al ons zoeken. (Hoe verlangt de wetenschap naar God)
4142455: PEACOCKE, A. & GILLETT, G. (ED.) - Persons and Personality. A Contemporary Inquiry.
156255: PEACOCKE, CHRISTOPHER - Truly Understood.
180878: PEAL, CHRISTOPHER - British Pewter & Britannia Metal for pleasure and investment.
4066592: PEARCE, J. - Small is Still Beautiful.
173921: PEARCE, JOSEPH - Monaghan : a life.
4073432: PEARCE, JOHN (WESLEY, JOHN) - The Wesleys in Cornwall. Extracts from the Journals of John and Charles Wesley and John Nelson.
154530: PEARL, VALERIE - London and the outbreak of the Puritan Revolution. City Government and National Politics 1625-1643.
4137905: PEARLMAN, M. - The Zealots of Masada.
163219: PEARLMAN, MOSHE - De Makkabeeën.
4051243: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Ludwig Wittgenstein.
4064060: PEARS, D. (WITTGENSTEIN, L.) - Wittgenstein.
110500: PEARS, DAVID FRANCIS - The False Prison. A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy. Volume 1 (only).
170361: PEARS, DAVID - Paradox and Platitude in Wittgenstein's Philosophy.
146282: PEARS, DAVID - Ludwig Wittgenstein.
89143: PEARSALL, RICHARD - Godvrugtige gesprekken tusschen een vader en zyne kinderen. Door den zeer Eerwaarden en Godzaligen Heere Richard Pearsall, Bedienaar des Evangeliums te Taunton in Somersetshire. Uit zyne Nagelatene, en door hem zelven ter Drukperse geschikte Papieren, in 't Licht gegeeven door Thomas Gibbons, D.D. Om derzelver aangenaame, leerryken, en stichtenden inhoud, ter bevorderinge van ware Godzaligheid, uit het Engelsch in 't NEderduitsch overgezet.
163501: PEARSALL, DEREK [ED.]. - New Directions in Later Medieval Manuscript Studies: Essays from the 1998 Harvard Conference.
181919: PEARSALL, DEREK - Old English and Middle English Poerty.
146346: PEARSE, RICHARD - The land beside the Celtic Sea. Some aspects of ancient, medieval and Victorian Cornwall.
57930: PEARSON, WILLIAM L. - The prophecy of Joel: its unity, its aim and the age of its compositions
131506: PEARSON GRUNDY, H. [COLIN CLAIR - ED.] - Canada. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
150386: PEARSON, M.N. - Merchants and Rulers in Gujarat. The Response to the Portuguese in the Sixteenth Century.
163570: PEARSON, MICHAEL - Inessa. Lenin's Mistress.
95602: PEARSON, BIRGER A. - The Pneumatikos-Psychikos terminology in 1 Corinthians. A study in the theology of the Corinthian Opponents of Paul and its relation to Gnosticism
121852: PEARSON, RAYMOND - The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917.
103678: PEARSON, JOHN - The Serpent and the Stag. The saga of England's powerful and glamourous Cavendish family from the age of Henry the Eighth to the present day.
143322: PEARSON, RAYMOND - European Nationalism 1789-1920.
101824: PEARSON, JOHN - The Sitwells. A Family's Biography.
201424: PEARSON, JOHN - Critici Sacri: sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum. Quibus accedunt Tractatus Varii theologico - philologici. Editio nova in novem Tomos distributa, multis Anecdotis Commentariis, ac Indice ad totum Opus locupletissimo, aucta.
130253: PEARSON, HESKETH - Henry of Navarre. His Life.
144073: PEARSON, JOHN - The Private Lives of Winston Churchill.
142329: PEARSON, DAVID - Freewheeling Homes.
140436: PEARSON, NEIL - Obelisk. A History Of Jack Kahane And The Obelisk Press.
104792: PEARSON, MICHAEL - The Beauty of Clocks.
90175: PEASE, RICK|STENZLER, MITCH - Gas Station Collections
182611: PECHMANN, THOMAS - Überspecifizierung und Betonung in Referentieller Kommunikation.
151275: PECHTOLD, ALEXANDER [FOREW.]. - Leiden en omgeving in foto 1890-1940.
102766: PÉCSI, J[OZSEF] - Photo und Publizität. Text und Bilder / Photo and Advertising. Text and Pictures.
157342: PEDDIE, R.A. [ED.]. - Printing. A Short History of the Art.
156674: PEDDIE, JOHN - Alfred the Warrior King.
143378: PEDEN, A.M. [ED.]. - Abbo of Fleury and Ramsey: Commentary on the Calculus of Victorius of Aquitaine.
46575: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
46417: PEDERSEN, NILS ARNE - Demonstrative Proof in Defence of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos, The Work's Sources, Aims and Relation to its Cntemporary Theology. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 56)
145139: PEDERSEN, B. MARTIN [ED.]. - Type. The Best in Digital Classic Text Fonts.
164753: PEDLAR, VALERIE - The Most Dreadful Visitation. Male Madness in Victorial Fiction.
150634: PEDLEY, JOHN GRIFFITHS - Griekse kunst en archeologie.
130873: PEDOE, DAN - Perspectieven doorzien. Meetkunde als thema in de kunst. Vertaald door Nico Temme.
130074: PEDRO DIAS|TORGAL, LUIS REIS - The University of Coimbra / Universitade de Coimbra.
156682: PEE, L. - Het dubbel klooster der H. Brigitta of Maria-Troon te Dendermonde.
156396: PÉE, DR. WILLEM - Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva.
152661: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
4074288: PEEKE, M. & JONES, K.W. & JONES, S. - Het drama van de Lusitania.
122175: PEEL, C.S. - A Hundred Wonderful Years: Social and Domestic Life of a Century, 1820-1920.
95177: PEEL, MALCOLM LEE - Gnosis und Auferstehung. Der Brief an Rheginus von Nag Hammadi. Mit einem Anhang: Der koptische Tekst des Briefes and Rheginus
157232: PEELEN, GERT J. - De statenvertaling van 1637. De nieuwe bijbel van een vrij volk.
4031389: PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der `jong-protestanten` (1923-1940)
156998: PEELEN, ED - Loden letters van licht. Media, vroeger, nu en in de toekomst.
31963: PEELS, H.G.L. - De wraak van God. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring
152954: PEENE, BERT [ED. - ET AL.]. - Literatuur in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog.
9630: PEENEN, MARCUS VAN - Na-Sporing van den Sin en 't Samenhang van den Send-Brief Pauli aan de Romeinen, door een Algemene Afdeling, Nader Ontleding, en Breder Verklaring over de selve.
9632: PEENIUS, DANIEL - Triumphe der Waerheyt, Over de Gewaende Victorie van Romen over Geneve. Van Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu 't Antwerpen. Dat is Een wederlegginge van 't Aenroepen en eeren der Heyligen, als mede van de Eere en dienst der Reliquien, van 't Limbus ofte Voor-burgh der gelovige Vaderen des Ouden Testamentes, ende van 't Vage-Vier. Alles uyt de H. Schriften, Uyt de Leere der Out-Vaderen, en uyt de getuygenissen der Paepsche Leeraers vertoont.
157068: PEEPERKORN, DAVID - Jean-Jacques Rousseau en zijn uitgever Marc-Michel Rey. Een verhaal over de prehistory van het auteursrecht.
184491: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel-en houtsector.
100082: PEER, HARRY - Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector.
30852: PEERBOLTE, LAMBERTUS JOHANNES LIETAERT - Paul the missionary
55767: PEEREBOOM VOLLER, D.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
130016: PEEREBOOM, KLAAS|PROF. DR. H.L.G. JAFFÉ [INTROD.] - Paul Citroen. Schilder - tekenaar.
152444: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
156832: PEERENBOOM, C.A. - The George Banta Company Story 1902-1962.
4026563: PEERLINCK, F. (BULTMANN, R.) - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie. (Diss.)
185548: PEESCH, REINHARD - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Mit einem Beitrag über die Boote der Gewässer um Rügen von Wolfgang Rudolph und einem Beitrag über die Hausmarken auf Hiddensee von Karl Ebbinghaus. Volume 28: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Volkskunde.
55124: PEET, JAN - Gelijkheid bij wet? Beschouwingen en standpunten over een Wet Gelijke Behandeling, vooral in verband met de positie van homoseksuelen in het bijzonder onderwijs
132171: PEETERS, PAUL - L'oeuvre des Bollandistes.
58094: PEETERS, P. - Internationaal Bach-congres Goningen 19-22 juni 1985
4072494: PEETERS, R.J. (BARTH, K.) - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.
102968: C.J.A.C. PEETERS|HASLINGHUIS, DR. E.J. - De Dom van Utrecht. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
53030: PEETERS, FLOR|VENTE, MAARTEN ALBERT - L'orgue et la musique d'orgue dans les Pays-Bas et la principauté de liège dus 16e au 18e siècle
100378: PEETERS, DR. GASTON - Frans Vervoort o.f.m. en zijn afhankelijkheid.
56773: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
85755: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
185754: PEETERS, THOM - 50 Jaar Breda met een Pools stempel en hoe Vlaanderen daarbij een rol speelde. Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog in en rond Breda.
122031: P. PEETERS - EDS.].|PEETERS, PAUL [7 H. DELAHAYE - L'oeuvre des Bollandistes.
122014: PEETERS, DR. K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore.
91351: PEETERS, PAUL - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
85756: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
156503: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
156504: PEETERS, RONALD - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijvers en drukkers in Tilburg.
83358: PEETERS, FLOR E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9