Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
140670: NEFF, TERRY A. - Donald Sultan.
152258: NEGENMAN, JOHAN - De wording van het woord. Over ontstaan en verstaan van de bijbel.
165149: NEGRI, ANTONIO - Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie.
145770: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
185271: NEGUS, SIR VICTOR [LORD BROCK - FOREW.]. - Artistic Possessions at the Royal College of Surgeons of England.
47139: NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit
4025788: NEHER, A. - Het wezen van de profetie.
93044: NEHER, ANDRÉ - Amos, contribution a l'étude du prophétisme
182791: NEHLSEN, HERMANN - Die Freiburger Familie Snewlin. Rechts- und sozialgeschichtliche Studien zur Entwicklung des mittelalterlichen Bürgertums.
130425: NEHMELMANN, REMCO - Het algemeen persoonlijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
152306: NEIDLE, CAROL - The Role of Case in Russian Syntax.
182031: D.W. NEIJENESCH|STENFERT KROESE, H.E. - Arnhem En Zijn Toekomstige Ontwikkeling
185647: NEIJENS, LAU - Herinneringen aan Willem Buys. Een Valkenswaards sigarenfabriekje in de periode 1904-1950 [In Cedar wood Sigarbox shaped cover]. Willem II NV, sigarenfabrieken Valkenswaard.
175564: NEIL, PAUL O. - Luchtacrobaten en recordjagers. De geschiedenis van de luchtvaart
4001930: NEIL, J. - Palestina en de bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H.Schrift.
95606: NEIL, EDWARD N. O' - Teles (The Cynic Teacher)
4036611: NEILL, S.C. - Menschliche Existenz vor Gott. Entwurf eines christlichen Menschenbildes.
4070966: NEILL, ST. - God`s Apprentice. The Autobiography of Stephen Neill. Edited by E.M.Jackson.
143437: NEILL, D.G. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 19 [Complete Year - 1964].
4015554: NEILL, ST. - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen. (Aula 180)
103260: O'NEILL, BRENDAN [JAMES STEVENS CURL - INTROD.]. - Irish Castles and Historic Houses.
4061946: NEILL, ST. - Christian Faith and other Faiths. The Christian Dialogue with other Religions.
141261: O'NEILL, PATRICK - Günter Grass. A Bibliography 1955-1975.
103699: NEILLANDS, ROBIN - Wellington and Napoleon. Clash of Arms 1807-1815.
171020: NEILSON, K. - An Introduction to the Philosophy of Religion.
170116: NEIMAN, SUSAN [HUUB STEGEMAN - TRANSL.]. - Afgezien van de feiten.
56956: NEIRYNCK, FRANS - Q-Parallels. Q-Synopsis and IQP/CritEd Parallels
92115: NEIRYNCK, F. - L'?vangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux
56957: NEIRYNCK, FRANS - Q-Synopsis. The Double Tradition Passages in Greek
4142882: NEISSER, U. - Memory Observed. Remembering in Natural Contexts
152396: NEKEMAN, AAD - Wielen. Resten van drama's, paradijsjes van nu.
103560: NEKEMAN, AAD - De stille miljoenen van het Rivierenland.
152244: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
54221: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
87484: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
131204: NELEMANS, DIMP - Alles draait ... Ik zie sterretjes. Geschiedenis van een kermisdynastie.
31070: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
32465: NELEMANS, A. - Hic conditur. De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht
161699: NELEN, YVETTE - De illustere heren van San Pablo. Lokaal bestuur in negentiende-eeuws Mexico. Tlaxcala, 1823-1880.
57432: NELIS, J.T. - I & II Makkabeeën, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd (2 delen)
84201: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
81229: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
4142249: NELIS, J.TH. - II Makkabeeën. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. (Diss.)
56734: NELISSEN, B.J. - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite
153283: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Gemeente en sociale vernieuwing.
155960: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Stedenstrijd. Beschouwingen over inter- en intra-urbane rivaliteit.
155739: NELISSEN, BART - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite.
170073: NELKIN, DOROTHY - The Creation Controversy. Science or Scripture in the Schools.
180940: NELLEKE NOORDERVLIET [FOREW.].|STRENG, TOOS - Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860.
183203: NELLEKE VAN DE WALLE|VOERMAN, GERRIT - Met het oog op Europa. Affiches voor de Europese verkiezingen, 1979 - 2009.
164930: NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.].|SWANENBERG, COR - Krèk wè'k wó [Net wat ik wilde]. Blomleezing öt men mengelmoes van meierijse möpkes èn Brabantse bakke, die j krèk nog kosse.
100134: NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.].|SWANENBERG, COR - Beroepen op z'n Brabants.
47242: NELLEN, HENK J.M.|RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. (Studies in the History of Christian Thought, Volume LV)
185751: NELLEN, HENK J.M. & EDWIN RABBIE [EDS]. - Hugo Grotius - Theologian. Essays in Honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. Volume 55: Studies in the History of Christian Thought.
96936: NELLEN, HENK - Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede, 1583-1645
157996: H.J.M. NELLEN [EDS.].|HOFTIJZER, P.G.|O.S. LANKHORST - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
130462: NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot. Erflater.
4141722: NELLIE, - De bijbel voor kinderen naverteld. Oude en Nieuwe Testament.
141673: NELLY BODENHEIM [ILLUSTR.].|VIERSSEN TRIP, G. W. VAN - De gelaarsde kat. Vertellingen van een merkwaardige strafzaak.
92685: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onze tijd, in haar oorsingprong en gene
170226: NELSON, KEVIN - The Spiritual Doorway in the Brain. A Neurologist's Search for the God Experience.
170016: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
4143881: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
166410: NELSON, BRYAN [JOHN BUSBY - ILLUSTR.]. - The Gannet.
181894: NELSON, CHARLES - John Lyons and his Orchid Manual.
152537: NELSON, WALTER HENRY - Die Hohenzollern. Reichsgründer und Soldatenkönige.
32111: NELSON, TIMOTHY - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
140232: NELSON, BOB|PETER ECONOMY - Managen voor dummies.
4137593: NEMAT, M. - Omhelsd door angst. Een jonge Iraanse vrouw overleeft haar gevangenschap.
121412: NEMIROWSKY, IRÈNE [J.W.F WERUMEUS BUNING - TRANSL]. - Het bal.
162369: NENAROKOV, ALBERT - An Illustrated History of the Great October Socialist Revolution 1917. Month by Month.
95734: NENTJES, S. - Fulgentius van Ruspe en de leer van de predestinatie. Een onderzoek naar de invloed van Fulgentius op de leer van de (dubbele) predestinatie
152182: NEOMARIO, T.H. - Geschichte der Stadt Rom [2 Vols. Compl.].
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
142878: NÉPOS CORNÉLIUS [ANNE-MARIE GUILLEMIN - ED.]. - Oeuvres.
60516: NEPVEU. R.M. - Constanten en variabelen van het profetisme
83706: NEPVEU, J.I.D. - Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt
156170: NERBONNE, DR. IR. JOHN - Elektronische Incunabelen. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Alfa-Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen door dr. ir. John Nerbonne op dinsdag, 19 september 1995.
131195: NERCIAT, ANDRÉA DE [DR. CAZZONE] [GEORG CORDESMÜHL - TRANSL.] - Der Teufel im Leibe.
160004: NERDINGER, WINFRIED - Walter Gropius. Opera completa.
175645: NERI, PHILIPP - Schriften und Maximen. Theologie der Spiritualität - Quellen und Studien 1 1
167439: NERSESSIAN, SIRARPIE - An Introduction to Armenian Manuscript Illumination. Selections from the Collection in the Walters Art Gallery.
47098: NERSESSIAN, V. - Armenian Illuminated Gospel Books
145986: NERVI, PIER LUIGI [ED.]. - Weltgeschichte der Architektur [14 Vols. = Compl. Set.].
180016: NES, J.G.TH. VAN - Schelpen op ons strand.
154547: NESCIO [READ BY JOB COHEN] - Titaantjes [1 CD].
144052: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
166362: NESLON, J. BRYAN - The Sulidae. Gannets and Boobies.
183603: NESNA, HANS - Zoo leeft Duitschland op de puinhoopen van het derde rijk.
150432: NESPEN, W. VAN [ED.]. - Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden
82204: NET, J.S. VAN DER - De zeven kruiswoorden
70132: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde. Tien preken
58991: NET, JOOST VAN DER - Aan de Europese natie
84651: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde, tien preken
166411: NETHERSOLE-THOMPSON, DESMOND [DONALS WATSON - ILLUSTR.]. - Pine Crossbills. A Scottish contribution.
165501: NETSCHER, FRANS [ED.]. - De Hollandsche Revue. Achttiende Jaargang [1913].
103579: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
181896: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
163234: NETTLAU, M. [ÉLISËE RECLUS - FOREW.]. - Bibliographie de l'Anarchie.
110459: NETTLE, DANIEL|SUZANNE ROMAINE - Uitstervende talen.
156236: NETTLE, DANIEL - Personality. What Makes You the Way You Are.
184742: NETTO-BAL, M.M.L. - The So-called Maarten de Vos Sketchbook of Drawings after the Antique.
167383: NETZER, HANS-JOACHIM - Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Ein deutscher Prinz in England.
186441: NEU, JOHN [ED.]. & SAMUEL IVES & REESE JENKINS - Chemical, Medical and Pharmaceutical Books Printed before 1800. In the Collections of the University of Wisconsin Libraries.
121414: NEUBAUER, HELMUT - Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russland.
146040: NEUBECKER, OTTFRIED - Elseviers gids van de Heraldiek.
131596: NEUBERT, OTTPO - De Vallei der Koningen.
142978: NEUBURG, VICTOR E. - Popular Literature. A History and Guide. From the beginning of printing to the year 1897.
142727: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
4025207: NEUENSCHWANDER, U. - Glaube. Eine Besinnung über Wesen und Begriff des Glaubens.
4055549: NEUENSCHWANDER, U. - Denker des Glaubens.
4059504: NEUENZEIT, P. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
88083: NEUFELD, VERNON H. - The earliest Christian confessions
174049: NEUFELD, KARL HEINZ - Die Brüder Rahner : eine Biographie.
4300965: NEUFELD, KARL H. (HARNACK, A.VON) - "Adolf von Harnack. Theologie als Suche nach der Kirche. ""Tertium Genus Ecclesia""."
183229: NEUGEBAUER, O. - Commentary on the Astronomical Treatise Par. gr. 2425.
4017516: NEUGROSCHEL, J. - Great Works of Jewish Fantasy:. Yenne Velt.
175847: NEUHAUS, RICHARD JOHN - The naked public square : religion and democracy in america.
175846: NEUHAUS, RICHARD JOHN - Death on a friday afternoon : meditations on the last words of Jesus from the cross.
156272: NEUHÄUSER, RUDOLF - Towards the Romantic Age. Essays on Sentimental and Preromantic Literature in Russia.
4026385: NEUHEUSER, H. (ALTENBEKEN) - Geschichte der Gemeinde Altenbeken.
142112: NEUHEUSER, HANNS PETER [ED.]. - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Katalog zur Ausstellung.
185233: NEUHOFER, GEORG - Allgemein-nützliche Prüfung der neuangehenden Apotheker und ihrer Provisoren.
88091: NEUMAN, J.C. - Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland, op eene eenigzins volledige wijze, naar de tegenwoordige behoefte eener lagere school, behandeld. (2 delen in 1 band)
88385: NEUMAN, J.C. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. (3 delen in 1 band)
91912: NEUMANN, BURKHARD|STOLZE, JURGEN - Aus dem Glauben leben. Freikirchliche und romisch-katholische Perspektiven
170123: NEUMANN, ERICH - Kulturentwicklung und Religion.
110300: NEUMANN, JOHN VON - Het zenuwstelsel als computer.
103732: NEUMANN, ERICH - The Great Mother. An Analysis of the Archetype.
162070: NEUMANN, HARTWIG - Das Ende einer Festung. Belagerungsübung, Schiessversuche und erste Schleifungsmassnahmen in Jülich im September 1860. Eine Text- und Bilddokumentation unter Berücksichtigung der heutigen baulichen Situation.
167805: NEUMANN, ROBERT - Zaharoff the Armaments King.
110112: NEUMANN, FRIEDRICH - Geschichte der alt-deutschen Literatur. 800-1600. Grundriss und aufriss.
147195: NEUMANN, GERHARD|RAINER WARNING [EDS.]. - Transgressionen. Literatur als Ethnographie.
131830: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel.
4072206: NEUMÄRKER, D. (HROMÁDKA, J.L.) - Josef L.Hromádka. Theologie und Politik im Kontext des Zeitgeschehens.
172818: NEUMAYR, GEORGE - The political pope : how pope francis is delighting the liberal left and abandoning conservatives.
55950: NEUMEISTER, MIRJAM - Das Nachtstück mit Kunstlicht in der niederländischen Malerei und Graphik des 16. und 17. Jahrhunderts. Ikonographische und Koloristische Aspekte
185547: NEUMEYER, FRITZ - The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art.
4300944: NEUNER, P. & G.WENZ (HRSG.) - Theologen des 19.Jahrhunderts. Eine Einführung.
175619: NEUNER, PETER - Abschied von der Ständekirche : Plädoyer für eine Theologie des Gottesvolkes.
171377: NEUNER, PETER - Der Streit um den katholischen Modernismus.
85788: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. Mit 400 Bildern in Dert und 42 Tafeln in Farbendruck
183274: NEURAY, PAUL - Croisade pour l'Occident.
123121: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrik de Keyser - Artus Quellinus - Rombout Verhulst.
94121: NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
57699: NEUSER, W.H. - Calvinus Ecclesiae Doctor
162022: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580.
4143044: NEUSNER, J. - The Law behind the Laws. The Bavli's Essential Discourse. (Studies in the History of Judaism 35)
4143046: NEUSNER, J. - The Principal Parts of the Bavli's Discourse. A Preliminary Taxonomy. Mishnah Commentary, Sources, Traditions, and Agglutinative Miscellanies. (Studies in the History of Judaism 53)
95376: NEUSNER, JACOB - The modern study of the Mishnah
95373: NEUSNER, JACOB - A history of the Mishnaic law of Purities. Part twenty-one: The redaction and formulation of the order of Purities in Mishnah and Tosefta. Part twenty-two: The Mishnai system of uncleanness. Its context and history (2 volumes)
92220: NEUSNER, JACOB A.O. - Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era
4139999: NEUSNER, JACOB (ED.) - Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives.
183434: NEUSNER, JACOB - Aphrahat and Judaism. The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran.
130036: NEUSNER, JACOB (ED.) - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.]
162805: NEUSNER, JACOB - Judaism. The Basics.
4140206: NEUSNER, J. (ED.) - The Modern Study of the Mishnah. (Studia Post-Biblica 23)
4137098: NEUSNER, J. - Development of a Legend. Studies on the Traditions Concerning Yohanan Ben Zakkai. (Studia Post-Biblica 16)
4141101: NEUSNER, J. - Judentum in frühchristlicher Zeit. Übersetzt von W.Hudel unter mitarbeit von K.Bätz unf Chr.Munz.
4143043: NEUSNER, J. (ED.) - The Judaism, for Example. Studies toward the Comparison of Religions. (Studies in the History of Judaism 51)
4143041: NEUSNER, J. - The Discourse of the Bavli. Language, Literature, and Symbolism. Five Recent Findings. (South Florida Studies in the History of Judaism 34)
4143047: NEUSNER, J. - The Tosefta. An Introduction. (Studies in the History of Judaism 47)
4143045: NEUSNER, J. - The Bavli's Massive Miscellanies. The Problem of Agglutinative Discourse in the Talmud of Babylona. (Studies in the History of Judaism 43)
4058421: NEUSS, W. - Die Kirche des Mittelalters.
185336: NEUSS, STADTARCHIVDIREKTOR DR. ERICH - "Geschichte der Apotheke ""Zum blauen Hirsch"" in Halle a.d. Saale 1535-1935."
4016219: NEUSS, W. - Die Kirche der Neuzeit.
165762: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter.
91297: NEUTELINGS, ROB E.A. - Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over de taal, tekst en communicatie gepresenteerd over het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft.
90222: NEUTJENS, CLEM. - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
4139568: NEUVEL, K. - Wee de genen. Over de bilogische fundamenten van menselijk gedrag.
160556: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1900. Glas - Glass - Verre - Vetri.
185926: NEUWIRTH, DR. WALTRAUD - Wiener Werkstätte. Schutzmarken. Rosenmarke und Wortmarke / Wiener Werkstätte. The Registrated Trade Marks. Rose Marks and Trade Name.
185927: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Silber 1780-1866. Klassizismus, Biedermeier, Historismus / Viennese Silver 1780-1868. Classicism, Biedermeier, Historicism. Band 1/Volume 1. Tabaksdosen/Snuffboxes.
4071062: NEVE, J.L. - Kurzgefasste Geschichte der Lutherischen Kirche Amerikas.
90383: NÈVE, P.L. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005). Aflevering 1.
160289: NÈVE, DR. P.L.|O. MOORMAN VAN KAPPEN [ED.]. - Conservare Jura. Actes des journées internationales d'histoire du droit et des institutions.
163088: NEVE, MARIE [ED.]. - Helen's Kleintjes of De Liefste Kinderen van de Wereld.
150625: NÈVE, DR. P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - Territoir - Archieven.
57444: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
85661: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
57166: NEVEN, J.P. - Van hetzelfde huisgezin. Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
55490: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
158296: NEVEN DU MONT, REINHOLD [FOREW.]. - 40 Jahre Kiepenheuer & Witsch 1949-1989 [In Slipcase].
4067299: NEVEN, G. (BARTH, K.) - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek.
32226: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard I en II (2 delen)
87727: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
89720: NEVEN DUMONT, ALFRED E.A. - Man sieht nur, was man weiss... 40 Jahre DuMont Buchverlag Rückschau und Perspektiven.
31817: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
83088: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander, leven en werk van ds. W.L. Tukker
83086: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars, uit het leven van de heer A. de Redelijkheid
93588: NEVEN, GERRIT - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek
84011: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
83963: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
4055648: NEVEN, G.W. (NOORDMANS, O.) - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld e.a.
101231: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.
183800: NEVILL, RALPH - Days and Nights in Montmartre and the Latin Quarter.
153149: NEVILLE-SINGTON, PAMELA - Robert Browning. A Life After Death.
172217: NEVIN, DAVID - Opbouw van de luchtstrijdkrachten. De geschiedenis van de luchtvaart
172218: NEVIN, DAVID - De lange-afstandsvluchten. De geschiedenis van de luchtvaart
151304: NEVINS, ALLAN - The Organized War to Victory, 1864-1865 [Vol. 8: The Ordeal of the Union].
90070: NEVIUS, S. - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelven geleerd
4020206: NEWALD, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus Roterodamus.
131972: NEWARK, PETER - Cowboys.
4067370: NEWBERG, A. (E.A.) - Waarom God niet verdwijnt. Why God Won`t Go Away. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen.
186814: NEWBERG, ANDREW B. & ROGER TRIGG & TED PETERS & J WENTZEL - Principles of Neurotheology.
4025325: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. (Aula 357)
153478: NEWBURN, TIM|PAUL ROCK [EDS.]. - The Politics of Crime Control. Essays in Honour of David Downes.
147317: NEWBURY, ANTHONY H. - Julien Green: Religion and Sensuality.
130202: NEWBY, ERIC - What the Traveller Saw.
146329: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
167231: NEWBY, ERIC - On the Shores of the Mediterranean.
155152: NEWBY, HOWARD - Country Life. A Social History of Rural England.
31257: NEWBY, ERIC - Atlas van de grote ontdekkingsreizen
152667: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
150996: NEWCOMB, RICHARD F. - Abandon Ship! The Saga of the U.S.S. Indianapolis, the Navy's Greatest Sea Disaster.
168535: NEWCOMBE, JACK [ED.]. - Travels in the Americas.
158377: NEWDIGATE, B.H.|S.H. DE ROOS [EDS - ET AL.].|WILL RANSOM - Modern Book Production.
47416: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 4
47412: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 5
47413: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 3
47867: NEWELL, J.E. - Bekende Kerkliederen met Variaties voor Piano of Orgel (nr. 361)
143575: NEWHOUSE, JOHN - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
57629: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer, 1788-1868
142972: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
152732: NEWMAN, JANE O. - The Intervention of Philology: Gender, Learning and Power in Lohenstein's Roman Plays.
4140158: NEWMAN, A. - The United Synagogue 1870-1970.
180653: NEWMAN, SIDNEY|PETER WILLIAMS [INTROD.]. - The Russell Collection and other Early Keyboard Instruments in Saint Cecilia's Hall Edinburgh.
162151: NEWMAN, JAMES R. [PHILIP|PHYLIS MORRISON - FOREW.]. - The World of Mathematics. A Small Library of the Literature of Mathematics from A'h-mosé the Scribe to Albert Einstein [4 Vols. in Slipcase].
154643: NEWMAN, CHARLES [ED. - ET AL.]. - For Vladimir Nabokov on his seventieth birthday.
151577: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry.
56388: NEWMAN, BARCLAY M. (PREPARED BY) - A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament
142791: NEWMAN, RICHARD|PATRICK RAEL|PHILLIP LAPSANSKY [EDS.]. - Pamphlets of Protest. An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860.
140047: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
143889: NEWMAN, ERNEST - Wagner Nights.
31362: NEWONT, JOHN - Rust voor uw ziel
4042536: NEWSOM, C.A. & RINGE, S.H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
173631: NEWSOME MARTIN, JENNIFER - Hans Urs Von Balthasar and the critical appropriation of russian religious thought.
201701: NEWSPAPER - The Illustrated London News. Volume Ist from May 14 to December 31, 1842 & January - June 1843 & January - December 1844-1860
170445: NEWTON-SMITH, W. H. - The Rationality of Science.
162080: NEWTON, NATIKA - Foundations of Understanding.
89206: NEWTON, GEORGE - An exposition of John 17
103850: NEWTON, CHARLES - Victorian Designs for the Home.
46958: NEWTON, JOHN - Gods Genade en zijn Vrijmachtig Albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering ban den weleerw. Heer John Newton, door hem zelven beschreven, bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinae, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren, waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
154144: NEWTON, A. EDWARD - A Magnificent Farce and Other Diversions of a Book-Collector.
88278: NEWTON, JOHN - Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald, nieuwe uitgave.
58328: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
55783: NEWTON, JOHN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven. Meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht (3 delen in 1 band)
55780: NEWTON, JOHN - Gods genade en zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering. Bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinea, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren. Waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
59074: NEWTON, JOHN - De stem van het hart. Een selectie uit de brieven van John Newton
170528: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. [ED.]. - A Companion to the Philosophy of Science.
167228: NEWTON, A. EDWARD - The Amenities of Book-Collecting and Kindred Affections.
122180: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. - The Rationality of Science.
70186: NEWTON, JOHN - Cardiphonia of taal van het hart in gemeenzame brieven, meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, terhunner aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht (3 delen in 1 band)
57598: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
155091: NEWTON, MICHAEL - Savage Girls and Wild Boys. A History of Feral Children.
4300179: NEWTON, J. & MORE, H,, - Correspondance du Rév. J. Newton et de Miss Hannah More. Traduite de l'anglais.
162240: NEYMANNS, HARALD - Verschlüsselung im Internet. Probleme der politischen Regulierung in den USA und der Bundesrepublik Deutschland.
93669: NEYSTERS, P. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen
163811: NGABOH-SMART, FRANCIS - Beyond Empire and Nation. Postnational Arguments in the Fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
156965: NICHOL, DONALD W. - Pope's Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton with other Letters and Documents 1744-1780.
110136: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
121781: NICHOLAS, SANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944.
130474: NICHOLAS BROWN|PORTER, VAL - The Complete Book of Ferrets.
90712: NICHOLAS, DAVID. - The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the arteveldes, 1302-1390.
181897: NICHOLL, CHARLES - The Lodger. Shakespeare on Silver Street.
161865: NICHOLLS, A.|RICHARD GOOD [BOB LOOSEMORE - PHOTOGR.]. - Clocks and watches in colour.
163261: NICHOLLS, MARK - The Importance of Being Oscar. The Life & Wit of Oscar Wilde.
96010: NICHOLS, JAMES A.O. - Puritan Sermons 1659-1689. Being the morning exercises at Cripplegate, St. Giles in the fields, and in Southwark by seventy-five ministers of the gospel in or near London (Complete Set, 6 volumes)
145004: NICHOLS, BEVERLEY [& HENRY MATTHEW BROCK - ILLUSTR.]. - A Book of Old Ballads. Selected and with an Introduction.
89812: NICHOLSON, JOHN - Building the Sydney Harbour Bridge
104470: NICHOLSON, ELEANOR - In the Footsteps of the Camel. A Portrait of The Bedouins of Eastern Saudi Arabia in Mid Century.
30623: NICHOLSON, SYDNEY H. - The Parish Psalter with Chants. The psalms of David pointed for chanting and set to Chants from the St. Nicolas Chant book
141107: NICHTWEISS, BARBARA [ED.]. - Lebendiger Dom. St. Martin zu Mainz in Geschichte und Gegenwart.
4063481: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
182777: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
57433: NICKELSBURG, GEORGE W.E.|VANDERKAM, JAMES C. - 1 Enoch. A New Translation, based on the Hermeneia Commentary
30866: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Ancient Judaism and Christian Origins. Diversity, Continuity, and Transforamtion
30775: NICKELSBURG, GEORGE W.E.|STONE, MICHAEL E. - Early Judaism. Texts and Documents on Faith and piety. Revised Edition
101013: NICKLISCH, HANS [GODFRIED BOMANS - TRANSL.] - Vader, het beste paard van stal.
154735: NICO GUNS [TEXT].|RIKXOORT, RONALD VAN [ILLUSTR.]. - Opnieuw te water. Vijftig maal 'Hollands Glorie' in aquarel / Lounched Again. Fifty colourful ships from Holland.
130020: NICO ZAAT|ZAAT, THEA - Hoy, een lied. Een verzameling van ruin 400 liederen, voorzien van didactische aanwijzingen en speelse aktiviteiten.
183424: NICOL. W. - The Semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
4136831: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek. Of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. (Diss.)
142385: NICOLAI, HENK - De Kingma-Kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
172699: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 18 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 7 & 8
172698: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 17 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 5 & 6
172697: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 16 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 3 & 4
186305: NICOLAI, OBERST W. - Geheime Mächte. Internationale Spionage und ihre Bekämpfung im Weltkrieg und heute.
172695: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 14 Opera Minora III
172696: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 15 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 1 & 2
172693: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 12 Opera Minora I
172694: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 13 Opera Minora II
172700: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 19 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 9 & 10
92173: NICOLAI, IOHANEM - Effigies & vitae. Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimie van de in 1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op inititiatief van de stichting Groninger Universiteitsfonds
172701: NICOLAI, FRIEDRICH - Gesammelte Werke. 20 Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 - Band 11 & 12
83200: NICOLAISEN, DÖRTE E.A. - Een Veelkleurige Habijt, klooosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
160203: NICOLÁS, ANTONIO T. DE [ED.]. [SEYYED HOSSEIN NASR - FOREW.]. - St. John of the Cross. [San Juan de la Cruz]. Alchemist of the Soul. His Life, his Poetry [bilingual], his Prose.
166476: NICOLAS, DAVID - The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century.
157613: NICOLAS TUCKER [EDS.].|REYNOLDS, KIMBERLY - Children's Book Publishing in Britain since 1945.
173563: NICOLAS, JEAN-HERVÉ - Synthèse dogmatique. 1 De la Trinité à la Trinité
173564: NICOLAS, JEAN-HERVÉ - Synthèse dogmatique. 2 Complément: de l'Univers à la Trinité
101640: NICOLASEN, LIDY - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
181132: NICOLAUS, KNUT - Ein Gemälde wird restauriert. Informationen zur Kunst Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
156018: DRS. NICOLINE VAN DER SIJS|VEEN DR. P.A.F. - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
90217: NICOLLE, DAVID - Rome's enemies 5. The desert frontier.
46899: NICOLOTTI, ANDREA - Esorcismo Cristiano e Possessione Diabolica tra il e III secolo (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 54)
144172: NICOLSON, NIGEL - Portrait of a Marriage. Vita Sackville-West & Harold Nicolson.
54784: NICOLSON, HAROLD - Sainte-Beuve
157295: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - The Harold Nicolson Diaries 1919-1964.
150422: NICOLSON, MARGARET - The Little Aussie Fact Book. Everything you need to know about Australia in one handy volume. .
162990: NICOLSON, HAROLD - The Sense of English Humour and Other Essays.
167241: NICOLSON, HAROLD - Helen's Tower.
121296: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - Diaries and Letters 1930 - 39.
95569: NIDA, EUGENE A.|TABER, CHARLES R. - The theory and practice of translation
31276: NIDA, EUGENE A. - Message and mission. The Communication of the Christian Faith
47745: NIDA, EUGENE A.|PRICE, BRYNMOR F. - A Translators Handbook on the Book of Jonah (Helps for Translators)
58420: NIDA-RÜMELIN, M. - Verzeichnis der Veröffentlichungen des Forschungsinstuts des Deutschen Museums für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Reihe A bis D
95571: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating
154199: NIE, W.L.J. DE - De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw.
161068: NIEBORG, J.P. - Indië en de zee. De opleiding tot zeeman in nederlands-Indië 1743-1962.
170157: NIEBUHR, RICHARD H. - Radical Monothyeism and Western Culture. With Supplementary Essays.
100163: NIEDERBERGER, DR. OSKAR - Kirche - Mission - Rasse. Die Missionsauffassung der niederländisch-reformierten Kirchen von Südafrika.
141474: NIEDERLE, LUBOR - Rukovet' slovanskych starozitnosti. K vydáni pripravil akademik Jan Eisner.
4058643: NIEDERWIMMER, K. (DIDACHE) - Die Didache. Erklärt. (KAV-1)
56970: NIEDERWIMMER, KURT - Die Didache
153200: NIEDNER, MARIE - Hardanger Stickerei. Mit 161 Abbildungen und einem Musterbogen.
131126: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst.
30048: NIEHUSS, MERITH - Zwischen Seifenkiste und Playmobil. Illustrierte Kindheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts
110831: NIEKERK, MARLENE VAN - Agaat.
55266: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel. Het eerste deel met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel
92604: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel, het eerste deel. Met de hemelse vreugde voor de gelovigen zielen, het tweede deel
59536: NIEL, CORNELIS VAN - Den donderslag der godloozen, wegens het schrikkelijk oordeel, ende de pijne der helle. Het eerste deel. Met de hemelsche vreugde, voor de geloovige zielen. Het tweede deel
100634: NIEL, FERNAND - Albigenzen en Katharen.
165408: NIELE, HELEEN - Bitter zoet.
184972: NIELEN, J.E. - Rural Transformation and the Small Farm Sector: A Sociological Study in Two Districts of Andhra Pradesh, India.
163616: O'NIELL, EDWARD H. - A History of American Biography 1800-1935.
4073788: NIELSEN, J.T. (TEKST EN TOELICHTING) - 2 Korintiërs. (Tekst en Toelichting)
186031: NIELSEN, AAGE KRARUP [MARY SCHLÜTER-HORRIX - TRANSL.]. - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst.
157008: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
151266: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
150830: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen. Prenten van Cornelis Jetses.
81338: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Leven op het platteland
56287: NIEMEIJER, JAN A. - J.H. Isings, historieschilder en illustrator
47957: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw
91944: NIEMEIJER, CORNELIS JOHAN - De strijd over de leer der praedestinatie in de Ixde eeuw, degmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
184596: NIEMEIJER, H.E. - Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725.
104514: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
104198: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
103893: NIEMEIJER, JAN A. - Nederlandsche schoolplaten.
151265: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
151509: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
147117: DR. J.W. NIEMEIJER|JHR. G. PLOOS VAN AMSTEL [EDS.].|LAURENTIUS, TH. - Cornelis Ploos van Amstel. Kunstverzamelaar en prentuitgever.
165202: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
168818: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
145000: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
4137512: NIEMEIJER, A.C. - De kruistochten. Fragmenten uit het werk van tijdgenoten gekozen, vertaald en ingeleid door A.C.Niemeijer.
121083: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
140648: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
81339: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Kinderen van het platteland
57938: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der psalmen
4010795: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der Psalmen.
165438: NIEMÖLLER, JOOST - Delta blues.
58327: NIEMÖLLER, MARTIN - De laatste 28 preeken. Uitgesproken in de jaren 1936 en 1937 te Berlijn-Dahlem
54008: NIENES, A.P. VAN E.A. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812
153495: NIENHAUS, URSULA - Vater Staat und seine Gehilfinnen. Die Politik mit der Frauenarbeit bei der deutschen Post [1864-1945].
130971: NIERMEIJER, DR. J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 [only]
56746: NIERMEYER, JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
110911: NIERMEYER, DR. J.F. - Her-oriëntatie van onze mediaevistiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 21 januari 1946.
166741: NIERMEYER, DR. JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
94045: NIEROP, HENK F.K. VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567
101422: NIEROP, DR. H.F.K. VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.
180602: NIEROP, HENK VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
4139630: NIEROP, H.VAN (AMSTERDAM) - Beeldenstorm en burgerlijk verzet In Amsterdam 1566-1567. .
166813: NIES, FRITZ - Bahn und Bett und Blütenduft. Eine Reise durch die Welt der Leserbilder.
4056293: NIESEL, W. - Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vorträge und Voten zur Theologie, Kirche und ökumenische Bewegung.
59449: NIESEL, WILHELM - Bekenntnisschriftenund Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche
84496: NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins
154195: NIETZSCHE, FRIEDRICH [WILFRED ORANJE - TRANSL.]. - Aldus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand.
165736: NIETZSCHE, FRIEDRICH [ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE - AFTERW.]. - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen.
4300633: NIETZSCHE, FR. - Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem
152483: NIETZSCHE, FRIEDRICH :PÉ HAWINKELS - TRANSL.]. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
4140120: NIETZSCHE, FR. - Nagelaten fragmenten. Deel 1. Herfst 1869 - eind 1874. Vertaald door M.van Nieuwstadt.
4075703: NIETZSCHE, FR. - Werke. 2 Bände. I. Die Geburt der Tragödie - Unzeitgemässe Betrachtungen - Menschliches, Allzumenschliches. II. Morgenröte - Die fröliche Wissenschaft - Also sprach Zarathustra. Hrsg.von Karl Schlechts.
186420: NIETZSCHE, FRIEDRICH [JOHANNA VOLZ - TRANSL.]. - The Dawn of Day.
147092: NIETZSCHE, FRIEDRICH [GERHARD STENZEL - ED.]. - Nietzsches Werke in zwei Bänden [2 Vols. Compl.].
4075614: NIETZSCHE, F. & MALWIDA VON MEUSENBURG, - U heeft nooit een woord van mij begrepen. Briefwisseling. Onder red. van M.Noordhoek en P.v.Tongeren. (Filosofie in dialoog)
182383: NIETZSCHE, FRIEDRICH [THOMAS COMMON - TRANSL.]. - The Case of Wagner. Nietzsche Contra Wagner. The Twilight of the Idols. The Antichrist.
4048128: NIETZSCHE, FR. - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk. Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van P.Mostert.
4143006: NIETZSCHE, FR. - Werke in zwei Bänden. Hrsg. von I.Frenzel.
31977: NIEUHOF, JOAN - Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten tartarischen cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in de gedenkwaerdighsate Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655. tot 1675. zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche Steden, Dropen, Regeering, Wetenschappen, Hantwerken, Zeden, Godsdiensten, Gebouwen, Drachten, Schepen, Bergen, Gewassen, Dieren, en Oorlogen tegen de Tarters. Versiert met over de 150. Afbeeltsels, na 't leven in Sina
87442: NIEUHOFF, B. - Inwijdingsrede van 's land athenaeum te Harderwijk
82113: NIEUKERKEN, K.J. VAN - Ambtsplicht in oorlogstijd
92716: NIEUW AMERONGEN, CORNELIUS MAARTEN VAN - Auditors' performance in risk and control judgements an empirical study
90644: NIEUW AMERONGEN, A. VAN - En de wereld gaat voorbij... Een persoonlijke verantwoording van geloof en wetenschap.
167200: DR. DRS. J.W. NIEUWBOER [EDS.].|FEY, MR. C.C.|MR. A. KELLERMANN - Met recht discriminatie bestrijden.
163871: NIEUWDORP, HANS [ED.]. - 1585-1985. Antwerpen & de scheiding der Nederlanden. Tentoonstellinegn - Voordrachten - Historische & Folkloristische Manifestaties.
182405: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten Van de Vereenigde Nederlanden: Mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande plaatsen dezer landen.
100635: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas, vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
131234: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden: mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden: Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
168777: NIEUWENHOVE, J. VAN [ET AL.]. - Armoede, rijkdom en recht.
152963: NIEUWENHUIJSEN, PETER M. - Het verschijnsel taal. Een kennismaking
53303: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Aspects of Islam in post-colonial Indonesia
110392: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Development. A Challenge to Whom? An essay on the present state and the next stage in development studies, with special reference to sociology and with examples from the Middle East.
4141146: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Mens en vrijheid in Indonesië.
90161: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930.
153420: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.].|WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - Amsterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
144780: K. NIEUWENHUIJZEN [EDS.].|LODEWICK, H.J.M.F.|W.A.M. DE MOOR - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
180172: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.].|WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - De vroegste foto's van Amsterdam.
95789: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de Reformatie (Deel II). Met drie platen en verschillende bijlagen onder welke zes muziekbijlagen
59984: NIEUWENHUIS, F.J. DOMELA|SCHULTZ JACOBI, J.C. - Bijdragen tot de geschiedenis der Evang. - Luthersche kerk in de Nederlanden (7 delen in 3 banden)
162209: NIEUWENHUIS, HANS [ED. ET AL.]. - De ordentlycke tuyn. Historische tuinen in vogelvlucht.
88607: NIEUWENHUIS, JAN - Van poort tot poort. Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europort in de XX-ste eeuw.
56549: NIEUWENHUIS-VERVEEN, G.W.J. - Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
153928: NIEUWENHUIS, J.H. - Hoofdstukken vermogensrecht.
160099: NIEUWENHUIS, J.E. - De groei van den buitenlandschen handel en scheepvaart van Japan sedert het jaar 1900 en enkele beschouwingen naar aanleiding daarvan.
130419: DR. A. J. NIEUWENHUIS [EDS. - ET AL.]|PETERS, PROF. MR. J.A. - Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet. Een verkennend onderzoek.
152674: NIEUWENHUIS, HANS - Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw. Een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd.
94654: NIEUWENHUISEN, KATHLEEN ANITA - Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra
180618: NIEUWENHUIZEN, DR. M. VAN DEN - Dialectiek van de Vrijheid. Zonde en Zondevergeving bij Sörgen Kierkegaard.
160091: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
161245: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
155085: NIEUWENHUYS, ROB - Tussen twee vaderlanden.
167617: NIEUWENHUYS, ROB [E.M. BEEKMAN - ED. - INTROD.]. - Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial Literature.
184447: NIEUWENHUYS, OLGA - Children's Lifeworlds. Gender, Welfare and Labour in the Developing World.
180369: NIEUWENHUYSEN, W.L. VAN - De Noordzeedelta. Het annexatie vraagstuk.
102787: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
183219: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
182257: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
186124: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige steden. Engelsch-Indië.
186123: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water - mijn huis op het land.
131705: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Onze klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland.
153249: NIEUWKERK, KARIN VAN - A Trade like Any Other. Female Singers and Dancers in Egypt.
121158: NIEUWKOOP - - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, &c, &c. van de Heerlijkheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de Origineele Stukken en Schriften, In den Jaare 1756.
58884: NIEUWLAND, L. - Uw gunst herdacht. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Dordrecht. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht
58459: NIEUWLAND, L. E.A. - Uw gunst herdacht. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Dordrecht. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht
56792: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van ds. A. Verhagen
164383: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
165523: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
4066377: NIEUWSTADT, M.V. - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
167872: NIEUWVELD, MARJA - Het nieuwe veld.
60520: NIEWALDA. P. - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? (Eine exetisch-historische Studie)
81346: NIFTRIK, G.C. EN G.C. BERKHOUWER - De mis als centrum/ het gezag in de kerk
4012099: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Zie, de Mens!. Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
4012097: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van K.Barth.
81479: NIFTRIK, G.C.VAN - Sola Fide, de rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie
4073180: NIFTRIK, G.C.VAN - Kleine dogmatiek.
4013107: NIFTRIK, G.C.V. - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie. (Diss.)
172909: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - De vooruitgang der mensheid.
172911: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Het bestaan van God in de kentering van deze tijd.
172915: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Waar zijn onze doden ?
60521: NIFTRIK, G.C.VAN - Sola fide (De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie)
85915: G.C. VAN NIFTRIK|HAITJEMA, TH.L. - Theocratie en eschatologie, een briefwisseling tussen Prof. Dr. Th.L. Haitjema en Prof. Dr. G.C. van Niftrik (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 6)
85942: NIFTRIK, G.C.VAN - Staat en kerk. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 14)
85943: NIFTRIK, G.C.VAN - De boodschap van Karl Barth. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 28)
172912: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Kleine dogmatiek.
85064: NIFTRIK, G.C.VAN - Hardegarijp. Een teken! Rede uitgesproken te Utrecht op 1 December 1951 voor het Verband van Hervormde Leerkrachten in verband met het conflict te Hardegarijp met een theologische fundering en een historische illustratie
122140: NIGAM, S.B.P. - Nobility under the Sultans of Delhi, A.D. 1206 - 1398.
164680: NIGEL SWAIN|SWAIN, GEOFFREY - Eastern Europe since 1945.
101610: NIGEL DAVIES [EDS.].|PÖRTNER, RUDOLF - Alte Kulturen der neuen Welt.
4009354: NIGG, WALTER - Het geheim der monniken.
4016228: NIGG, WALTER - De heiligen zijn onder ons. Het verleden als leidraad voor het heden.
4016227: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen.
181900: NIGG, WALTER|TONI SCHNEIDERS - Nikolaus von Flüe. Eine Begegnung mit Bruder Klaus.
4074528: NIGG, W. - Des Pilgers Wiederkehr. Drei Variationen über ein Thema.
184207: NIGGLI, JOSEFINA - New Pointers on Playwriting
161564: NIGHTINGALE, B. - Early Stages of the Quaker Movement in Lancashire.
4134606: NIGHTINGALE, RITA - Voor altijd vrij.
46692: NIGHTINGALE, FLORENCE - Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft. Heruitgave van Notes on Nurding in de Nederlandse vertaling uit 1862 door Anne Dorothée Busken Huet-van der Tholl, bezorgd door prof. dr. Mart J. van Lieburg en drs. Nannie Wiegman
4134094: NIGOSIAN, S. - Islam. The Way of Submission.
57211: NIJBOER, H. - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp
164510: NIJBOER, A.J. - From Household Production to Workshops. Archaeological evidence for economic transformation, pre-monetary exchange and urbanisation in central Italy from 800 to 400 BC.
4074717: NIJEN, A.V. - In het bijzondere ligt onze kracht. Invulling geven aan christelijke identiteit.
4138636: NIJEN, A. VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij?
4142075: NIJEN, J. - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
97079: NIJENDIJK, LAMBARTUS WILHELMUS - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, religions- und dogmengeschichtlich untersucht. De christologie van de herder van Hermas, een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie (met een samenvatting in het Nederlands)
30177: NIJENDIJK, LAMBARTUS WILHELMUS - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, relgions- und dogmengeschichtlich untersucht. De christologie van de herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie (met een samenvatting in het Nederlands)
121258: NIJENHUIS, HERMAN - Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in nederland 1892-1970.
82143: NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus Oecumenicus, Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling
4026393: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. (Kerkhististorische bijdragen 3)
180554: NIJENHUIS, I.J.A. - Een Joodse Philosophe. Isaac de Pinto [1717-1787].
4136000: NIJENHUIS, W. (SLADE, M.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador.
93317: NIJENHUIS, WILLEM - Adrianus Saravia (c. 1532-1613). Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
53314: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata, studies on the Reformation (Volume 1 & 2)
165014: NIJHOF, DRS. P. [ED.]. - Molenbibliografie.
89051: NIJHOF, WOUTER E.A. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906.
89038: NIJHOF, WOUTER E.A. - Uitgaven van Martinus Nijhoff. 1853-1921.
145486: NIJHOF, IJSBRAND [ED.]. - Karnavalsvereniging d'olde waskupen 1955-1977.
103790: NIJHOF, DR. E. [DR. M. DAVIDS|PROF. DR. IR. H.W. LINTSEN - EDS]. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
31219: NIJHOF, PETER E.A. - Swimming pools. Zweminrichtingen
102974: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
89974: NIJHOF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
102345: NIJHOF, PETER [WILLEM VAN ZOETENDAAL - ED.]. - Dijken.
100738: NIJHOF, WIM H. - Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek [1873-1957].
4141176: NIJHOF, G.J. - Van kaft tot kaft. De theologie van een gesneden beeld.
57871: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931
150233: NIJHOFF, M. - P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort.
182757: NIJHOFF, W. [ED.]. - Catalogus van Boeken in Noord-Nederland verschenen van den Vroegsten Tijd tot op Heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van hetr Boek, juni - augustus 1910 [2 Vols. Compl.]..
89063: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1926. Met 100 platen.
95033: NIJHOFF, D.C. - De stadhouders en koningen uit het huis Oranje-Nassau in karakteristieken
56076: NIJHOFF, WOUTER E.A. - Catalogus der nationale tentoonstelling van het boek. Algemeene afdeling. In het gemeente-museum te Amsterdam. Juni-Augustus 1910
157502: NIJHOFF, WOUTER [ED.]. - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
157514: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw.
140063: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
57872: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931. Met 100 platen
4143886: NIJHOFF, M. - Verzamelde gedichten.
163762: NIJHOFF, ERIK - Gezien de dreigende onrust in de haven...'De ontwikkeling van dearbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965.
89062: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906. Met 100 platen.
166217: NIJHOFF, WOUTER [FOREW.]. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1926.
181245: [NIJHOFF, IS. AN.] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
57873: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1963
184575: NIJHOFF, WOUTER & MR. F.W.D.C.A. VAN HATTUM - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
86016: NIJHOFF, D.C. - Willem van Oranje, de bevrijder en stichter van onzen staat. Een levensbeeld, naar de nieuwste geschiedkundige bronnen geschetst
4071464: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische pöezie. (Nederlandse klassieken)
88810: NIJHOFF, D.C. - Staatkundige Geschiedenis van Nederland (Deel 2)
104979: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
89941: NIJHOFF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
57847: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw
100699: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab under the Sultans [1000-1526 A.D.].
140825: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab Under the Great Mughals 1526-1707.
4006471: NIJK. A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord. (Diss.)
60522: NIJK. A.J. - Securalisatie (Over het gebruik van een woord)
100636: NIJKAMP, P. - Groei, kennis en overheid. Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur.
100164: NIJKAMP, JET - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht.
186395: NIJKEUTER, HENK - Geschiedenis van de Drentse Literatuur, 1816-1956.
4033137: NIJLAND, E. (WILLIAMS, J.) - John Williams de Apostel van Polynesië.
54681: NIJLAND-VERWEY, MEA - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap
141499: NIJLAND, G.J. [ED.]. - Ons eigen land.
93835: NIJMAN, W. - Gereformeerde Schoolvereniging via Unie tot Fusie. Herinneringen aan de gescheidenis van de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerde grondslag te Dordrecht.' 1893-1988
131658: NIJMEGEN - - WNO 25 jaar in beeld.
101479: NIJMEGEN - - De legende van de Gouden Engel.
142229: NIJMEGEN - - Gids Katholieke Universiteit Nijmegen. Studiejaar 1960-1961.
142231: NIJMEGEN - - Museumstukken [Volume 1-10].
166200: NIJMEIJER, MARCO - Lief er zal geen liefde zijn.
30290: NIJS, THIMO DE E.A. - Geschiedenis van Holland tot 1572 (Deel 1)
184699: NIJS, DR. SC.P. & DRS. CHR. DE BACKER [EDS. - ET AL. ]. - Recente bijdragen tot de Geschiedenis van de Farmacie / Recent Contributions to the History of Pharmacy. Liber Amicorum Dr. Pharm. L.J. Vandewiele.
31272: NIJSSEN, FREEK N.M. - Ik god, jij godt, wij godden... Zoeken naar relevantie in het spreken en denken over God
101287: NIJSSEN, PETER [ED.]. - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
89859: NIJSTAD, SAAM - Rembrandt op de Olympus, waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
105070: NIJSTAD, SAAM|TONI DE KLERK [ILLUSTR.]. - Rembrandt op de Olympus. Waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
102022: NIJSTAD, SAAM - In de wereld van de kunsthandel. Amerikanen, Russen en andere Europeanen.
143517: NIJSTEN, GERARD - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis [1371-1473].
96982: NIKIPROWETZKY, V. - Le Commentaire de l'Écriture chez Philon d'Alexandrie. Son Caractère et sa Portée. Obsercations philologiques
143278: NIKITA ROMANOFF|PAYNE, ROBERT - Ivan the Terrible.
140317: NIKOLAEJEWSKY, BORIS - Aseff the Spy. Russian Terrorist and Police Stool.
164725: NIKOLAEVA, IRINA [ED.]. - Finiteness. Theoretical And Empirical Foundations
181902: NILIS, JEROEN - Irish Students at Leuven University, 1548-1797. A Prosopography.
31688: NILLES, NICOLAUS - Kalendarium Manuale. Utriusque Ecclesia Orientalis et Occidentalis. Academiis Clericorum Accommodatum. Auspiciis Commissarii Apostolici (Tomus II)
47825: NILSON, L. - A System of Technical Studies in Pedal Playing for the Organ
143944: NILSSON, AURORA [RORA ASIM KHAN] - Een jaar in een Afghaanschen harem. Mijn lijden en mijn vlucht.
104118: NIMS, CHARLES F.|WIM SWAAN [PHOTOGR.]. - Thebes of the Pharaohs. Pattern for Every City.
102735: NINA SHENGOLD [NICOLETTE J. BRINK - ED.].|RYAN, MICHAEL - Michael Ryan. Between Living and Dreaming 1982-1994.
152284: NINA WITOSZEK [EDS.].|STRÅTH, BO - The Postmodern Challenge: Perspectives East and West.
4022017: NINCK, J. - Jesus als Charakter. Untersuchung.
145249: NINCLAUS, NINA - Internationale neerlandistiek: een vak in beweging
4137827: NINEHAM, D.E. - Saint Mark. (SCM Pelican Commentaries)
4048531: NINEHAM, D.E. (LIGHTFOOT, R.H.) - Studies in the Gospels. Essays in Memory of R.H.Lightfoot.
54510: NIPPERDEY, THOMAS - Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat
161639: NIPPOLD, W. - Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums.
123556: NIPPON GENDAI KOGEI BIJUTSU 1979 - - Nippon gendai kogei bijutsu [Contemporary Japanese Arts and Crafts] - In Slipcase.
89094: NISBET, ALEXANDER - An exposition of 1 & 2 Peter.
121997: NISH, IAN - The Origins of the Russo-Japanese War.
4022385: NISIN, A. - Die Geschichte von Jesus dem Christus.
56983: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN - Geen inpalming, wel inlijving van Duits gebied?
154265: NISSEN, PETER|VINCENT HUNINK - Vita Radbodi. Het leven van Radboud.
154465: NISSEN, PETER [ED.]. - De akkoorden van het gemoed. Het literairte leven in Roermond in de negentiende eeuw.
94292: NISSEN, PETRUS JOHANNES ANDREAS - De katholieke polemiek tegen de dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650)
151436: NISSENSON, MARILYN|SUSAN JONAS - Het alomtegenwoordige varken.
185385: F.W. NITARDY [THEODORE WEICKER - FOREW.].|URDANG, GEORGE - The Squibb Ancient Pharmacy. A Catalogue of the Collection
122244: NITSCHE, PETER [ED.]. - Der Aufstieg Moskaus, Auszüge aus einer russischen Chronik [Vol. 1 & 2 - Compl.].
141640: NITSCHKE, AUGUST [ED.]. - Rapports. Vol. 1: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques. Vol. 2: Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes. Vol. 3: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes [3 Vols. Compl.].
185928: NITSCHKE, GÜNTER - Japanese Gardens. The Architecture of the Japanese Garden Right Angle and Natural Form.
154754: NITZE-ERTZ, CHRISTA|STEPHAN BRAKENSIEK [EDS.].|UTE KLEINMANN - Sinn und Sinnlichkeit. Das Flämische Stilleben 1550-1680.
4006445: NITZSCH, FR.A.B. - Lehrbuch der evangelischen Dogmatik.
101125: NIVARD, J.J.P. - Geschiedkundig overzicht van de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel c.a. St. Raphaël, gedurende de jaren 1928-1948. St. Raphaël bij zijn vijf en veertig jarig bestaan.
4075847: NIVEN, W.D. - Reformation Principles. After four Centuries.
184462: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
144915: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
31076: NIXON, MIMA - Dutch bulbs and gardens
156114: NIXON, HOWARD M. - Five Centuries of English Bookbinding.
103079: NOACH, ARNOLDUS - Het materiaal tot de geschiedenis der Oude Kerk te Amsterdam.
4009779: NOACK, B. - Spätjudentum und Heilsgeschichte. (Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968)
100960: NOAKES, JEREMY - The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933.
131750: NOBEL LECTURES - Nobel Lectures. Chemistry 1922-1941.
130592: NOBLE, PETER - Peter Noble's Picture Parade. Stars and Films of the Year.
31668: NOBLE, PAUL R. - The Canonical Approach. A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of Brevard S. Childs
4018046: NOCENT, A. - De toekomst van de liturgie.
142142: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen im Zenit 1905-1919.
142145: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen um die Jahrhundertwende 1895-1905.
142141: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Die Blütezeit der Dampfeisenbahn 1920-1940.
142148: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gegenwart seit 1963.
142147: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Dampfeisenbahn an der Wende 1940-1965.
142146: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gründerjahre 1851-1895.
142143: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - The Dawn of World Railways 1800-1850.
158383: NOE, ALFRED - "Der Präsenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek. Band I.: Diplomatische Ausgabe des Codex 12.579 der Österreichischen Nationalbibliothek ["" Mauchter-Katalog ""]. Band II.: Rekonstruktion und Analyse des Bestandes [ ohne "" Musicales ""]. Band III.: Die Texte der "" Musicales ""."
183765: NOË, H.A. - "Een Nederlands schilder uit de zestiende eeuw over Italiaanse kunstenaars. Beschouwingen en aantekeningen betreffende Carel van Mander en zijn "" Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders ""."
100754: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 71 & 72 [2 Vols. in 1].
100755: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 73 & 74 [2 Vols. in 1].
100753: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 69 & 70 [2 Vols. in 1].
110916: G. V.D. NOEN|M.G.J. HENDRIKS [EDS. - ET AL.].|WILKAMP, F. - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitgegeven in opdracht van Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger Madjoe t.g.v. haar 50-jarig bestaan 1911-1961.
4140892: NOENS, L. - Het verborgen Lourdes. Occulte broederschappen, De verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-Le-Château.
176253: NOETZEL, THOMAS - Authentizität als politisches Problem. Politische Ideen 09
32176: NOEVER, PETER - Japan yesterday. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen
140737: NOEVER, PETER - Jannis Kounellis. Il sarcofago degli sposi.
55927: NOEVER, PETER - Ein Stein für die Kunst. A rock for the arts. Das MAK-Terrassenplateau / The MAK-Terrace Plateau
146028: NOGEE, JOSEPH L. [ED.]. - Man, State and Society in the Soviet Union.
183770: NOHL, HERMANN [ED.]. - Index Vitruvianus.
153163: NOHLEN, DIETER [ED.]. - Elections in the Americas. A Data Handbook. Volume 1: North America, Central America and the Carribean.
156368: NOKES, PETER - The Professional Task in Welfare Practice.
175576: NOLA, PAULINUS VON - Epistulae = Briefe. Fontes Christiani - Reihe 2 25/1 / Reihe 2 25/2 / Reihe 2 25/3 (3 volumes)
4024479: NOLA, A.M.DI (COMP.) - The Prayers of Man. From primitive peoples to present times. Ed.by P.O`connor, Transl.by R.Benedict.
4055370: NOLAN, A. - God in Zuid-Afrika. De uitdaging van het evangelie.
101014: NOLAND, AARON - The Founding of the French Socialist Party [1893-1905].
4036657: NOLDIN, H. - Summa Theologiae Moralis. I.De principiis theologiae moralis. II.De Praeceptis. III.De Sacramentis.
165805: NOLENS, LEONARD - De liefdesgedichten.
153849: NOLENS, LEONARD - Hommage.
96196: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding
88613: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding.
30520: NOLET, W. - Middeleeuwsche kerkelijke instellingen
61119: NOLET, W.H. - Marnix als theoloog [Historische inleiding
93672: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog, historische inleiding
186634: NOLL, MARK A. [ED.]. - The Princeton Theology 1812-1921. Scripture, Science, and Theological Method from Archibald Alexander to Benjamin Warfield.
171106: NOLL, MARK A. - The Old Religion in a New World. The History of North American Christianity.
171217: NOLL, MARK A. - Jesus Christ and the Life of the Mind.
153491: NOLL, HEINZ-HERBERT|ROLAND HABICH [EDS.]. - Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland.
4138405: NÖLLE, VAN (LESSING, G.E.) - Subjektivität und Wirklichkeit. in Lessings dramatischem und theologischem Werk.
83371: NOLST TRÉNITÉ, A.N. - Handboek der ziekenverpleging. Met 10 gekleurde platen en 178 figuren
4031920: NOLTE, A. (ARISTOTELES) - Het godsbegrip bij Aristoteles. (Diss.)
4076159: NOLTE, M.E. (CASSANDER, G.) - Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven. (Diss.)
4065622: NOLTE, J. - Dogma in Geschichte. Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung.
4137331: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
160198: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien.
4007297: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
94901: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Het vliegend haft
4069723: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
184515: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Een man uit het dal van de Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
140583: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Voortgeschopt als een steen.
131317: NOMACHI, KAZUYOSHI - Pelgrimage. Facsinerende fotoreportages.
143943: NONO [= J.B. UGES] - Half om half.
90017: NOOIJ, J. DE - Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I
104424: NOOIJ, LIDY [ED.]. - Ontdekkingen van het eerste uur. 700.000 - 1200 v. C.
4133932: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie & Ervaringen.
175701: NOONAN, PIUS MARY - L'option finale dans la mort : réalité ou mythe?. Croire et Savoir 65
180651: NOONE, JOHN - The Man Behind the Iron Mask.
130073: NOORD-BRABANT - Notulen van het verhandelde in de Zomer-Vergadering der Staten van Noordbrabant, geopend den 6 July 1858, en in de buitengewone vergadering van den 29 September 1858.
31844: NOORDA, SIJBOLT JAN - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie / An Analysis of the History of Interpretation of Luke 4,16-30 to contribute to the Hermeneutical Debate (with a summary in English)
4022024: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
95534: NOORDA. S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van ucas 4,16/30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie
60523: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra (Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan het hermeneutische discussie)
31813: NOORDEGRAAF, A. - Kernteksten over Hizkia. Handreiking voor bijbelstudie
57507: NOORDEGRAAF, A. - Leven voor Gods aangezicht. Gedachten over het mens-zijn
91624: NOORDEGRAAF, HERMAN|WORKUM, JOHAN VAN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuwe fase in het kapitalisme.
95725: NOORDEGRAAF, A. - Oriëntatie in het diakonaat
81341: NOORDEGRAAF, A. - De mondigheid van de Christen
185689: NOORDEGRAAF, LEO & GERRIT VALK - De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late Middeleeuwen.
4048244: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
91924: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen
110829: NOORDEGRAAF, PROF. DR. L. [ED. - ET AL.]. - De Vrede van Munster [1648].
93544: NOORDEGRAAF, A.|OEVEREN, B. VAN - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
88401: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Leven door de Heilige Geest
4016212: NOORDELOOS, P. (MUSIUS, C.) - Cornelis Musius. (Mr Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha. Humanist/Priester/Martelaar.
82619: NOORDEN, P. VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden
4021092: NOORDENBOS, O. & LEEUWEN, T. (ERASMUS, DES.) - Erasmus in de spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus. Woord vooraf van J.Huizinga.
4006447: NOORDENBOS, O. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht.-Spigt, P.: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
121748: NOORDENBOS, DR. GRETA - Vrouwen in de Academies van Wetenschappen. Van uitsluiting tot uitzondering.
88851: NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus
101021: DR. O. NOORDENBOS [EDS. - ET AL.].|POS, PROF. DR. H.J. - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum.
104791: NOORDERVLIET, NELLEKE [KLAAS VAN DER HOEK - ED.]. - Een stad vol boeken. Bibliotheken en bijzondere collecties in Amsterdam
155629: NOORDERVLIET, NELLEKE - Snijpunt.
162643: NOORDERVLIET, NELLEKE - Millemorti.
4006449: NOORDHOFF, W. - Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme. Een sociaal-psychologische studie. (Diss.)
4005675: NOORDIJK, G.D. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Een onbegrepen denker. Gedachten van Dr.Ph.J. Hoedemaker uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
180166: NOORDMAN, JAN [ET AL.]. - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografisch apparaat.
4006451: NOORDMANS, O. - Geestelijke perspectieven. Een bundel opstellen.
48031: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel I, 1. Het begin, Om de ware humaniteit
51798: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 5. Om de rechte order der kerk
51801: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie I
48043: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel V, 5. Om de rechte orde der kerk
48032: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel IX, 9 B (1934-1955). Brieven
54878: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (Complete Set)
4071630: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 7. Preken.
147126: NOORDMANS, DR. OEPKE - Verzamelde werken [10 Volumes in 11 Bindings = Complete Set].
4072723: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel 1. Het begin. Om de ware humaniteit.
170951: NOORDMANS, DR. O. - Herschepping. Beknopte dogmatische handleiding voor godsdienstige toespraken en besprekingen.
4006455: NOORDMANS, O. - Zoeklichten. (18 opstellen)
93082: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken (Deel 1 t/m 10 in 11 banden)
96216: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (10 delen in 11 banden, complete set)
4138997: NOORDMANS, O. (HARTOG, A.H. DE) - Het getuigenis van Dr.De Hartog. Waardering en critiek. (Artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede. Onder red. van A.W.Bonsveld. Jrg 47/2)
4073817: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 5. Om de rechte orde der kerk
51802: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 4. Ontmoetingen. De actualiteit der historie II
4010040: NOORDMANS, O. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus. (VUB II/37)
92102: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel IX A (1884-1934) Brieven. (Deel 9 A)
46968: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche Spraakkunst, met Opstellen ter oefening en een Ned. Hebr. Woordenlijst, ten dienste van het Hooger Onderwijs. Derde vermeerderde druk
4140395: NOORDTZIJ, A. - Das Rätsel des Alten Testaments.
142844: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
184197: NOORDWIJK, MEINE VAN - Ecology Textbook for the Sudan.
56994: NOORDWIJK, BERNARD VAN - Boeksloten van heinde en verre
103561: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
158297: NOORDZIJ, GERRIT - De Handen Van De Zeven Zusters
4066543: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
4047925: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
103562: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
110484: DRS. J.N. NOORLANDT|DS. H. VAN DER SCHAAF [EDS.].A 9-6|SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken. De gereformeerden.
4065851: NOORLOOS, M. - Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven.
181904: NOORNIK, ED. - De overlevende.
81475: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof, leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
4027820: NOORT, E. - Israël en de Westelijke Jordaanoever. Werkboek voor Palestina-reizigers.
82195: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk, verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort predikant van de Geref. Gemeenten alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
56590: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk. Verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
4300849: NOORT (RED.) G. - Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 ).
88140: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren wonderlijke leiding met zijn volk
9789023921554: NOORT, G. - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb. C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
4072340: NOORT, G. (KRUYT, A.C.) - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb.C.Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in midden-Celebes, Indonesië. (Diss.)
59362: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren wonderlijke leiding met zijn volk
91342: NOORT, G.J. VAN DEN E.A. - En zij riepen aldaar de Naam des Heeren aan
81992: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
88153: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
87706A: NOORT, G.J. VAN DEN - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk
168079: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT|W. VERMEER - EDS.]. - Het Bosken en het theatre.
185506: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.]. - Het Bosken en het theatre. Volume 18: Utrechtse Herdrukken.
130871: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT|W. VERMEER - EDS.]. - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
142856: NOOTEBOOM, CEES - Zurbaran & Cees Nooteboom.
53067: NOOTEBOOM, CEES - Tumbas. Graven van dichters en denkers
154759: NOOTEBOOM, CEES - Paradijs verloren.
167137: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
181170: NOOTEBOOM, URIAS|PETER TIMMERMANS [PHOTOGR.]. - Vught, het verhaal van een omweg.
101480: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
121477: NOOTEBOOM, URIAS - Nijmegen, stad in kaart gebracht. Nijmegen, Postcard Postscripts.
4142919: NOOTEBOOM, C. - Allerzielen.
144136: NOOTEBOOM, CEES [ED. - ET AL.]. - De Grenzeloze Wereld van Cees Nooteboom. Bij de uitreiking van het eredoctoraat Opening Academisch Jaar 2006-2007.
143240: NOOTEBOOM, C. [FOREW.]. - Witte Cornelisz. de With 1599-1658. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland.
163399: NOOTEN, S.I. VAN - Prins Willem II.
142531: NOOTEN, S.I. VAN [ED.]. - Vocabulaire du cinema / Film Vocabulary / Filmwoordenlijst / Dizionario dei termini cinematografici / Filmwörterbuch / Vocabulario de cinematografía / Filmordbog.
182941: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
121042: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
142323: NOOY, DRS. J.M.I. [FOREW.]. - Het Valkhof te Nijmegen. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
122527: NOPPEN, L.M. VAN - Gerard Manley Hopkins the Wreck of the Deutschland.
182782: NORBERG, DAG - Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Age et leurs répliques rythmiques.
182794: NORBERG, DAG - Au seuil du Moyen Age, II. Études linguistoques, métriques et littéraires 1975-95 par Dag Norberg [+] publiées en sa mémoire par Ritva Jacobsson et Folke Sandgren.
131272: NORBERG, U.M. - Vertebrate Flight. Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution.
100641: NORBERT VOORWINDEN [ED.].|RAAD, ANDRÉ VAN - Studien zur Linguistik und Didaktik. Festschrift für C. Soeteman.
53517: NORDBOK, A.B. E.A. - De vikingen. De laatste en meest onthullende ontdekkingen welke gedaan werden over de Vikingen
164271: NORDENFALK, CARL - Celtic and Anglo-Saxon Painting. Book Illumination in the British Isles 600-800.
146254: NORDENFELT, LENNART|PER-ERIK LISS (EDS) - Dimensions of Health and Health Promotion.
30744: NORDHEIM, ECKHARD VON - Die Lehre der Alten. I. das Testament als Literaturgattung im Judentum der Hellenistisch-Römischen Zeit
4054652: NORDSIECK, R. - Reich Gottes - Hoffnung der Welt. Das Zentrum der Botschaft Jesu.
90650: NOREA, CHARLOS G. - Juan Luis Vives
59882: NOREL, O. - Het Avondmaal met raadgevingen en gebeden voor hen, die begeren het H. Avondmaal te ontvangen
31770: NOREL, W. VAN E.A. - Joods leven in Elburg. Gedenkboek
166771: NOREL, K. - Janmaats en sinjeuren.
4138927: NOREL JZN. O. (STOECKER, A.) - Adolf Stoecker en zijn sociaal-ethisch streven. (Diss.)
180685: NORMAN, BUFORD [ED.]. - The Mother in / and French Literature.
89963: NORMAN, CHARLES E.A. - The Colophon. A quarterly for collectors & lovers of books. Part 20.
4141942: NORMAN, A. - Twenty-six Reasons why Jews don't Believe in Jesus.
104847: NORMAN, EDWARD - Tweeduizend jaar kerken. Van Catacombe tot Kathedraal.
155520: NORMAN, DR. ANDREW - Agatha Christie. The Finished Portrait.
154343: NORMAN, BRUCE - Footsteps. Nine archaeological journeys of romance and discovery.
186889: NORMAN, HASKELL - One Hundred Books Famous in Medicine [In Slipcase].
157921: NORMAN, JEREMY M. [ED.]. - Morton's Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine [Garrison & Morton].
180701: NORMAN, BUFORD [ED.]. - Origins and Identities in French Literature.
164075: NORMAN, A.F. [ED.]. - Antioch as a Centre of Hellenic Culture as Observed by Libanius.
164428: NORMAN, ANDREW - Jane Austen. An Unrequited Love.
175636: NORMAN, PHILIP - Paul McCartney : the biography.
184749: NORMAN, A.V.B. & G.M. WILSON [EDS.]. - Treasures from the Tower of London. A Exhibition of Arms and Armour.
183650: NORMAN, EDWARD - De rooms-katholieke kerk. Een geïllustreerde geschiedenis.
153546: NORMINTON, GREGORY - The Ship of Fools.
4040020: NORREN, J.J. VAN (PLAUTIANUS) - Plautanius. Commandant van de lijfwacht van keizer Septimius Severus. (Diss.)
154482: NORRIE, IAN - Mentors and Friends. Short Lives of Prominent Publishers and Booksellers I Have Known.
157259: NORRIE, IAN [ED.]. - Mumby's Publishing and Bookselling in the Twentieth Century.
156874: NORRIE, IAN - Sixty Presarious Years. A Short History of the National Book League 1925-1985.
156857: NORRINGTON, A.L.P. - Blackwell's 1879-1979. The History of a Family Firm.
180578: NORRIS, PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4134001: NORRIS, P. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4075726: NORRIS, KATHLEEN - Amazing Grace. A Vocabulary of Faith.
4071690: NORRIS, KATHLEEN - De Kloostergang.
157606: NORSWORTHY, L. ALEXANDER [ED.]. - Russian Views of the Transition in The Rural Sector. Structures, Policy Outcomes, and Adaptive Responses.
152907: NORTH, J.D.|P.W. KLEIN - Science and Culture under William and Mary.
4060922: NORTH, C.R. - The Second Isaiah. Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV.
91205: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus
146085: NORTH, JOHN - Stonehenge. Neolithic Man and the Cosmos.
142780: NORTH, DOUGLASS C.|ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
142779: NORTH, DOUGLASS C.|ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
161106: NORTON, ANNE-LUCIE [ED. - ET AL.]. - The Hutchinson Dictionary of Ideas. Thinkers, theories and concepts in philosophy, science, religion, politics, history and the arts.
163279: NORTON, BRYAN G. - Why Preserve Natural Variety? Studies in Moral, Political and Legal Philosophy.
163684: NORTON, F.J. - A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520.
165942: NORTON, TREVOR - Sterren der Zee. De uitzonderlijke levens van de grote namen uit de duikgeschiedenis.
4142945: NORTON, D.L. - Personal Destinies. A Philosophy of Ethical Individualism.
182645: NORWICH, JOHN JULIUS - Oxford Illustrated Encyclopedia of The Arts.
156713: NORWICH, JOHN JULIUS - Shakespeare's Kings. The Great Plays and the History of England in the Middle Ages: 1337-1485.
145852: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Venice.
163989: NORWICH, JOHN JULIUS - Paradise of Cities. Venice in the 19th Century.
131464: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
30872: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice, the rise to empire
54792: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Cenice
142189: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Rise to Empire.
132057: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
122823: NORWICH, JOHN JULIUS [ED.]. - Spectrum Geschiedenis van de bouwkunst/
183073: NOSKE, FRITS [INTROD.]. - Brevia Musicae Rudimenta & D.A. Valcooch - Een Reghel der Duytsche Schoolmeesters [2 in 1].
164608: NOSKE, BARBARA - Al liftend. Uit het leven van een wereldreizigster.
130170: NOSTRADAMUS, - Die Franzosen wie sie sind. Gegenwart und Zukunft.
4140359: NOSTRADAMUS, - De profetieën van Nostradamus. Nederlandsche vertaling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding, en van aanteekeningen voorzien door W.L.Vreede.
102521: NOTA, H. - Titus Brandsma onder ons.
130199: NOTAKER, HENRY - Printed Cookbooks in Europe, 1470-1700: A Bibliography of Early Modern Culinary Literature
165877: NOTE, JORIS - Hoe ik mijn horloge stuksloeg.
180568: NOTEBAART, DR. JANNIS C. - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
4139427: NOTEBAART, C.W. - Metallurgical Metaphors in the Hebrew Bible. (ACEBT Suppl. Series 9) (Diss.)
164811: NOTENBOOM, DR. H.A.C.M. - De strijd om de begroting. Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig.
156518: NOTENBOOM, DR. H.A.C.M. - Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiïele politiek van de Katholieke Volkspartij 1967-1973.
152565: NOTENBOOM, ARY - Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van het Oorlogsschaderecht in Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog.
110910: NOTERMANS, JEF [EMILE TAALMAN - ILLUSTR.]. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie.
130218: NOTERMANS, ANGELIQUE - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïeken.
183139: NOTES]|TOURGUÉNEV, IVAN [ALEXANDRE ZVIGUILSKY - INTROD. - Nouvelle correspondance inédite [2 Vols].
143978: NOTES]|SCHMIDT, ISAAC JACOB [ED.|TRANSL.]. - Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von SSanang SSetsen Chungtaidschi der Ordus: aus dem Mongolischen übersetzt, und mit dem Orginaltexte, nebst Anmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus anderen Originalwerken Herausgegeben von Isaac Jacob Schmidt.
166535: NOTES]|TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB [DR. J.J. OVERSTEEGEN - INTROD. - Verzameld werk. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
165620: NOTES]|SHAKESPEARE, WILLIAM [PETER VERSTEGEN - TRANSL. - Sonnetten.
182690: NOTES]|SALSMANS S.I., PROF. J. [INTROD. - Den Spieghel van Philage. Door P. Adr. Poirters s.i. Heruitgaaf van den III. druk. Antwerpen 1674
166764: INTROD.].|NOTES]|TARG, WILLIAM [ED. - Bibliophile in the Nursery. A Bookman's Treasury of Collector's Lore on Old and Rare Children's Books.
182060: NOTES]|TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB [DR. J.J. OVERSTEEGEN - INTROD. - Verzameld werk. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
167342: INTROD.].|NOTES]|POWER, EILEEN [TRANSL. - The Goodman of Paris [Le ménagier de Paris]. A Treatise on Moral and Domestic Economy by A Citizen of Paris c. 1393 [In Slipcase].
160699: NOTES]|SALSMANS S.I., PROF. J. [INTROD. - Den Spieghel van Philage. Door P. Adr. Poirters s.i. Heruitgaaf van den III. druk. Antwerpen 1674
167323: NOTES]. [ANGUS WILSON - INTROD.]. [SIMON BRETT - ILLUSTR.].|RICHARDSON, SAMUEL [ANGUS ROSS - ED. - CLARISSA or The History of a Young Lady Comprehending the most Important Concerns of Private Life and Particularly Showing the Distresses that may Attend the Misconduct both of Parents and Children in Relation to Marriage [In Slipcase].
163568: NOTES]|SABATIER, PAUL [JON M. SWEENY - ED., INTROD. - The Road to Assisi. The Essential Biography of St. Francis.
155844: NOTES]|STEDMAN, JOHN GABRIEL [R.A.J. VAN LIER - ED. - INTROD. - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the Years 1772 to 1777. Elucidating the History of that Country & Describing its productions, viz. quadrupedes, birds, reptiles, trees, shrubs, fruits, & roots: with an account of the Indians of Guiana and Negros of Guinea.
54573: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 1. Hosea (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/1)
54574: NOTH, MARTIN A.O.|WILDBERGER, HANS - Jesaja. 3. Teilband. Jesaja 28-39. Das Buch, der Prophet und seine Botschaft (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X/3)
4004661: NOTH, M. - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde. Hrsg. von H.W.Wolff. I.Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. II.Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels.
57528: NOTH, MARTIN - Könige. I. Teilband (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IX/1)
54561: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/3)
4010806: NOTH, M. (BKAT) - I.Könige 1-16. (Biblischer Kommentar Altes Testament IX/1)
54571: NOTH, MARTIN A.O.|ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. 2. Teilband. Ezechiel 25-48 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/2)
54560: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 6. Haggai (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/6)
54558: NOTH, MARTIN A.O.|PLÖGGER, OTTO - Sprüche Salomos (Proverbia). (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVII)
4137900: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichtliche Studien. Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament.
95442: NOTH, MARTIN - Das zweite Buch Mose, Exodus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 5)
95444: NOTH, MARTIN - Das dritte Buch Mose, Leviticus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 6)
95445: NOTH, MARTIN - Das vierte Buch, Numeri (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 7)
4072751: NOTH, M. (OTL) - Numbers. (Old Testament Library)
54551: NOTH, MARTIN A.O. - Könige. 1. Teilband. I Könige 1-16 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IX/1)
31001: NOTH, MARTIN - Könige. I. Teilband. (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band IX/1)
54572: NOTH, MARTIN A.O.|ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. 1. Teilband. Ezechiel 1-24 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/1)
54576: NOTH, MARTIN A.O.|WILDBERGER, HANS - Jesaja. 1. Teilband. Jesaja 1-12 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X)
54568: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropjheton 4. Micha (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/4)
54567: NOTH, MARTIN A.O. - Abkürzungsverzeichnis. Biblischer Kommentar Altes Testament
53196: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde (2 volumes) Band I: Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. Band II: Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels
54562: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 2. Joel und Amos (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/2)
4019923: NOTH, M. - Geschichte Israels.
4019924: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
54581: NOTH, MARTIN A.O.|WESTERMANN, CLAUS - Genesis. 3. Teilband. Genesis 37-50 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band I/3)
4142161: NÖTSCHER, FR. - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben. Neudruck durchgesehen und mit ein Nachtrag hrsg. von J.Scharbert.
59562: NOTSUTT, WILLIAM - De eeuwige liefde van Jezus Christus tot een verloren wereld. Zes predikaties over Spreuken 8 vs. 30 en 31
161000: NOTTEN, JAN G.M. - Het Sibber huis. De geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners.
183455: NOTTEN, JAN G.M. [ED.]. - Vita Beati Gerlaci eremytea. De heilige van het Geuldal.
85454: NOUHUYS, W.G. VAN - Nicolaas Beets. 13 September 1814 - 13 Maart 1903
150077: NOULENS, RAYMOND - Les tsars et la république. Centenaire d'une alliance.
121170: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
150856: NOUVEL-KAMMERER, ODILE [ED. - ET AL.]. - Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800-1815.
164789: NOUWEN, LAURENT J.M. - Ook de fiscus heeft een hart en andere verhalen waarin het belastingrecht een bescheiden plaats inneemt.
164788: NOUWEN, PROF. MR. L.J.M. - In de loop van '73. Het jaar 1973 gezien door een fiscale jurist.
166715: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ' De terugkeer van de verloren zoon '.
4015067: NOUWEN, HENRI - In het huis van de Heer. Bidden met iconen.
54217: NOUWEN, HENRI - Op weg naar huis. Het laatste dagboek
4072662: NOUWEN, HENRI - (4 books). Sabbatical Journey. The Diary of his Final Year - Beloved (CD included) - A Letter of Consolation - Our Greatest Gift.
162875: NOUWEN, LAURENT J.M. - Zicht op Thorn. Een beschouwing over Thorn als jeugdidylle, als gespleten gemeenschap, als belastingzuil, als touristische attractie, als Torna Antiqua.
162908: NOUWEN, PROF. MR. L.J.M. - Achteraf bekeken. Herinneringen en overpeinzingen van een fiscalist.
4137165: NOUWEN, HENRI J.M. - Schöpferische Seelsorge. Mit einem Vorwort von Rolf Zerfass.
4141794: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts `De terugkeer van de verloren zoon.`
186635: NOUWEN, HENRI - "Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ""De terugkeer van de verloren zoon""."
180782: NOUWT, SJAAK - Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg.
166453: NOVAK, MAXIMILIAAN E. - Daniel Defoe. Master of Fictions. His Life and Ideas.
4054224: NOVAK, M. - Zaken doen als roeping. Pleidooi voor het kapitalisme.
140272: NOVALIS ( = FRIEDRICH VON HARDENBERG ) [RICHARD SAMUEL|PAUL KLUCKHOHN - EDS.]. - Novalis Schriften [4 Vols. Compl.].
151279: NOVARESIO, PAOLO - De grote ontdekkingsreizen. De mens op zoek naar het onbekende.
104023: NOVARESIO, PAOLO - De mens op weg naar het onbekende. De geschiedenis van de grote ontdekkingen.
4052004: NOVECK, S. (HRSG.) - Grosse Gestalten des Judentums.
151875: NOVOTNY, VOJTECH - Notebooks from New Guinea. Reflections on Life, Nature, and Science from the Depths of the Rainforest.
180463: NOWAK, STEFAN - Understanding and Prediction. Essays in the Methodology of Social and Behavioral Theories.
4141866: NOWAK, K. - Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
123290: NOWAKOWSKA, MARIA - Language of Motivation and Language of Actions.
58233: NOWÉ, HENRI|OBREEN, HENRI - Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs a l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et a l'histoire de Belgique jusqu'en 1914
181905: NOWELL-SMITH, SIMON - International Copyright Law and the Publisher in the Reign of Queen Victoria. The Lyell Lectures, University of Oxford, 1965-66.
157861: NOWELL-SMITH, SIMON - The House of Cassell 1848-1958.
180232: NOWELL-SMITH, SIMON [ED.]. - Letters to MacMillan.
96998: NOWOTNY, EWALD - Financial Cycles and the Real Economy. Lessons for CESEE Countries
150814: DE-LA-NOY, MICHAEL - Eddy. The Life of Edward Sackville-West.
186860: NOZICK, ROBERT - Invariances. The Structure of the Objective World.
186718: NOZICK, ROBERT - Philosophical Explanations.
186763: NOZICK, ROBERT - The Nature of Rationality.
131284: NPRIMS, F. - De stichting van Banquibazar. Onze eerste kolonie 1724-1727.
155076: NRPS - Goedgekeurde en erkende NRPS hengsten 2009.
162088: O'NUALLAIN, SEAN - Spatial Cognition. Foundations and Applications. Selected Papers from Mind III, Annual Conference of the Cognitive Science Society of Ireland, 1998.
170783: NUCHELMANS, DR. GABRIEL - David Hume.
54599: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid (3 delen)
54473: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid. 15 afleveringen, in drie stofomslagen
4072426: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
56242: NUELSMANN, JERRY - Silver Meditations
161128: NUIJ, NORBERT-JAN - ' Gaat u maar rustig slapen '. Colijn en de mythe van mei '40.
104471: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
102863: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
84756: NULAND, SHERWIN B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunde
155043: NUMAN, A.M. - Noord-Hollandse Kerken en Kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
171219: NUMBERS, RONALD L. - Science and Christianity in Pulpit and Pew.
170057: NUMBERS, RONALD L. - The Creationists. From Scientific Creationism to Intelligent Design.
185462: NUNES, PEDRO - Obras. I. Tratado da Sphera & Astronomici introductorii de Spaera Epitome [ = Treatise of the Sphere & Astronomical introductory of the Epitome of a Sphere] & II. De Crepusculis [ = The twilight] Volumes I & II of IV [only]
165720: NÜNNING, ANSGAR [ED.]. - Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.
123455: NUÑO, JUAN ANTONIO GAYA - La España de los museos [In Slipcase].
96570: NUPOORT, JAN - Korte en eenvoudige catechisatie over het voorbeeld der goddelijke waarheden van de zalige heer Abraham Hellenbroek. Waarin de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van iedere vraag en antwoord, zakelijk wordt behandeld
102960: NÜRNBERGER, HELMUTH - Fontanes Welt.
154783: NÜRNBERGER, HELMUTH - Fontanes Welt.
31744: NURSIA, BENDICTURS VAN - Regel. Richtsnoer voor monastiek leven
186683: NUSSBAUM, MARTHA C. - Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft.
93837: NUSTELING, H.P.H. E.A. - Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1573-1811
156501: NUTE, DONALD [ED.]. - Defeasible Deontic Logic.
4142408: NUTTIN, J. - De menselijke motivatie. Van behoefte tot gedragsproject.
163087: NUTTING, WALLACE - Furniture of the Pilgrim Century [of American Origin] 1620 - 1720 [2 Vols. Compl.].
163490: NUTTING, WALLACE - The Clock Book. Being a Description of Foreign and American Antique Clocks, and a List of Their Makers, Profusely Illustrated.
154832: NUYENS, FRANÇOIS [AUGUSTIN MANSION - FOREW.]. - L'évolution de la psychologie d'Aristote.
155083: NUYENS, ANDRÉ - Jonge helden. Zeven spannende verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn
88791: NUYENS, W.J.F. - De Nederlandshce Republiek gedurende het twaalfjarig bestand . 1598-1625. (2 delen in 1 band)
4137387: NUYENS, A. - Pro Petri Sede. (Voor Petrus Stoel). De tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid.
153843: NUYENS, BERNARD - Het ontginnen van de stilte. Gedichten.
121464: NUYTINCK, PROF. MR. A.J.M. - Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht.
183750: NYBAKKEN, OSCAR E. - Greek and Latin in Scientific Terminology.
90675: NYBERG, TORE S. - Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und Englischer einfluss im 11. und 12. Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel, Borglum und odense in Dänemark.
4140916: NYDAHL, O. - De geheimen van Tibet. Het Westen ontmoet het boeddhisme.
172206: NYE, DAVID E. - Image worlds : corporate identities at General Electric.
131824: NYE, JOSEPH S. [ED.] - The Making of America's Soviet Policy.
47731: NYENHUIS, JOHANNES TIBERIUS BODEL - Dissertatio Historico-Juridica, de Juribus Typographorum et Bibliopolarum in Regno Belgico, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Meinardi Simonis du Pui.
104969: NYÈSSEN, DR. D.J.H. - Somatical Investigations of The Javanese, 1929.
4023525: NYGREN, A. (LUTHER, M.) - World Lutheranism of Today. A Tribute to Anders Nygren 15 nov.
174128: NYKIEL, KRZYSZTOF|SARACO, ALESSANDRO (EDS.) - Misericordiae vultus : Atti del Convegno, Roma, Palazzo della Cancelleria, 31 marzo - 1 aprile 2016.
142093: NYPELS, C. - Blad, boek en band.
150828: NYSSEN, W. - Zie, ik maak alle dingen nieuw. Overwegingen bij middeleeuwse miniaturen.
176517: NYSSEN, WILHELM|SCHULZ, HANS-JOACHIM|WIERTZ, PAUL (HRSG.) - Handbuch der Ostkirchenkunde. Band 1: Teil 1: Einführung und Übersichten: Teil 2: Die Geschichtliche Entwicklung der Ostkirchen: Teil 3: Dogma und Theologie / 2 Teil 4: Liturgie, Sakramente, Zeitrechnung, Kirchenmusik und Ikonographie / Band 3 (3 volumes)
4134300: NYSSENOS, GREGORIUS - In Inscriptiones Psalmorum. In Sextum Psalmum. In Ecclesiasten Homilae. Ed.J.Mc Donough anf P.Alexander. Editio Altera. (Gregorii nysseni Opera V)
146439: NYUSZTAY, IVÁN - Myth, Telos, Identity. The Tragic Schema in Greek and Shakespearean Drama.
172392: NZUMYA, EMMANUEL - Justesse de la norme et éthique de la discussion : Habermas et Thomas d'Aquin en perspective.
172336: OAKES, EDWARD T. - Pattern of redemption : the theology of Hans Urs von Balthasar.
166486: OAKLEY, FRANCIS - The Western Church in the Later Middle Ages.
4138489: OAKLEY, F. - The Western Church in the Later Middle Ages.
143285: OAKLEY, JANE - Rasputin. Rascal Master.
4040560: OATES, W.E. - The Religious Care of the Psychiatric Patient.
168422: OATES, J.C.T. - A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the University Library Cambridge.
56742: OBBEMA, P.F.J. - Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi (Deel 2)
53834: OBBEMA, P.F.J. - Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi (2 delen)
144912: OBBEMA, P.F.J. [INTROD.]. - Die gheestelicke melody. Ms. Leiden, University Library, Ltk. 2058.
143131: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld.
85444: OBBINK, H.W. - Enige kanttekeningen bij het vraagstuk van de Religieuze tolerantie. Rede ter herdenking van de 321e Dies Natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht, op 29 Maart 1957 in de Domkerk.
100081: OBERDORFER, DON - The Two Koreas. A Contemporary History. New Edition.
140687: OBERHAMMER, VINZENZ - Die Bronzestatuen am Grabmal Maximilians I.
141927: OBERHUBER, OSWALD - Informelle Plastik 1949-1954.
183300: OBERHUMMER, HERMANN - Die Wiener Polizei. 200 Jahre Sicherheit in Österreich. Neue Beiträge zur Geschichte des Sicherheitswesens in den Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie [1 & 2] & Die Angehörigen der Wiener Polizeidirektion [1754-1900]. Ein Nachtrag zur Geschichte der Wiener Polizei [3 Volumes = Complete Set].
186455: OBERLÉ, GÉRARD - Les fastes de Bacchus et de Comus, ou Histoire du boire et du manger en Europe, de l'antiquité à nos jours, à travers les livres.
168733: OBERLÉ, GÉRARD - Une bibliothèque Bachique. Collection Kilian Fritsch.
122808: OBERLEITNER, WOLFGANG - Geschnittene Steine. Die Prunkkameen der Wiener Antikensammlung.
181906: OBERLING, PIERRE - The Qashqã'i Nomads of Fãrs.
174241: OBERLINNER, LORENZ - Der erste Timotheusbrief - Der zweite Timotheusbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 11/2-1 & 11/2-2
174242: OBERLINNER, LORENZ|PROSTMEIER, FERDINAND R. (HRSGG.) - Jesus im Glaubenszeugnis des Neuen Testaments : exegetische Reflexionen zum 100. Geburtstag von Anton Vögtle. Herders Biblische Studien 80
185690: OBERMAN, DR. H.A. - Archbishop Thomas Bradwardine. A fourteenth century Augustinian. A study of his theology in its historical context.
4009357: OBERMAN, H.T. - Keur uit de letterkundige nalatenschap. (Letterkundige, kerkhistorische en theologische geschriften, o.a. Synode te Dordrecht - Liturgie - 5 Dostojewski lezingen).
59041: OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS - Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf
92183: OBERMAN, HEIKO A. - Die Reformation. Von Witteberg ach Genf
4026142: OBERMAN, H.A. (BRADWARDINE, TH.) - Archbishop Thomas Bradwardine. A Fourteenth Century Augustinian. A Study of his Theology in its Historical Context. (Diss.)
4016235: OBERMAN, H.A. - The Harvest of Medieval Theology. Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism.
47257: OBERMAN, HEIKO A.|SAXER, ERNST|SCHINDLER, ALFRED|STUCKI, HEINZPETER (HRSG.) - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag, Band 1 & 2
180435: OBERMAN, DR. H.A. - Archbishop Thomas Bradwardine. A fourteenth century Augustinian. A study of his theology in its historical context.
4018049: OBERMAN, G.W. - De gang van het kerkelijk jaar. Met inleiding van G.v.d.Leeuw.
173117: OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel.
93725: OBERMAN, HEIKO A. A.O. - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag (2 Bände)
53321: OBERMAN, HEIKO A. - The Impact of the Reformation
4140686: OBERMAN, H.T. - Was ons hart niet brandende in ons. Tien jeugdpreeken. Met een woord van nagedachtenis van G.W.Oberman.
94347: OBERMAN, HEIKO A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Gregor von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation
92185: OBERMAN, HEIKO A. - De erfenis van Calvijn. Grootheid en Grenzen
4046881: OBERMANN, H.A. (CALVIJN, J.) - De Erfenis van Calvijn - grootheid en grenzen.
173136: OBERREUTER, HEINRICH (HRSG.) - Staatslexikon. 1 ABC-Waffen - Ehrenamt
168764: OBOLENSKY, CHLOE [MAX HAYWARD - INTROD.]. - The Russian Empire. A Portrait in Photographs.
102039: OBREEN, DR. H. - Koningsveld (Campus Regis) bij Delft.
60526: OBRIST. F. - Echtheitsfragen und Deuting der Primatsstelle Mt 16, 18f. In der Deutschen Protestantischen Theologie der letzten dreissig Jahre (Neutestamentliche Abhandlungen XXI Band)
153268: OBRUCHEV, V.A. [PETER FLEMING - FOREW.]. - Kukushkin. A Geographer's Tales.
172975: OCCHIPINTI, GIUSEPPE - Storia della teologia. Reprint 2 Da Pietro Abelardo a Roberto Bellarmino
140474: OCCLESHAW, MICHAEL - Dances in Deep Shadows. Britain's Clandestine War in Russia 1917-20.
145991: OCKHAM, WILHELM VON - Kurze Zusammenfassung zu Aristoteles' Büchern über Naturphilosophie [Summulae in libros physiocorum].
140475: OCOLENSKY, DIMITRI [HUGH TREVOR-ROPER - INTROD.]. - Bread of Exile. A Russian Family.
165964: OÇONNER, JAMES - Accumulation Crisis.
103924: ODDY, ANDREW [ED.]. - The Art of the Conservator.
53868: ODEBERG, HUGO - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilaean Aramaic. Volume I: Tekst with transcription. Volume II: Short grammar of Galilaean Aramaic (2 volumes)
4001934: ODEBERG, H. - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilean aramaic. I.Text with transcription. II.Short grammar of Galilean aramaic.
103822: ODEKERKEN, JOS - Limburgs Greunste. De groenste plekken tussen Well en Waterval.
4009358: ODENDAAL, B.J. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ne. (Diss.)
144062: ODENTHAL, JOHANNES - Syrien. Hochkulturen zwischen Mittelmeer und Arabischer Wüste - 5000 Jahre Geschichte im Spannungsfeld von Orient und Okzident.
143518: ODERWALD, KAPT. J. [ED.]. - Het Merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J. Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
144021: ODETTE VIRMAUX|VIRMAUX, ALAIN - Les grandes figures du surréalisme international.
165840: ODETTE VIRMAUX|VIRMAUX, ALAIN - La constellation surréaliste.
92327: ODINK, H.|WESSELINK, E.H. - Kostgangers van onze lieve heer. Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen
150725: ODOM, WILLIAM E. - The Collapse of the Soviet Military.
4071762: N.N. (ODORIC OF PORDENONE) - The Travels of Friar Odoric. A 14th-Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone. Introduction by Paolo Chiesa.
182555: ODUEV, S.F. - Auf den Spuren Zarathustras. Die Einfluss Nietzsches auf die bürgerliche deutsche Philosophie.
4059874: OEGEMA, G.S. - De davidster. De geschiedenis van een symbool.
4060393: OEGEMA, J. - Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz.
4045255: OEGEMA VAN DER WAL, TH. (DESCARTES, R.) - De mens Descartes.
4072038: OEGEMA, G.S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdsverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
4276092: OEHLER, W.J. & RENSSEN, P.VAN, - "Heiliging. Religieuse gedachten en aphorismen bewerkt naar Zwischen Hammer und Ambos""."""

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30