Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
162628: PORTENGEN, DR. ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende vokenkunde.
95279: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Buch daniel (Serieus: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 23)
130474: PORTER, VAL | NICHOLAS BROWN - The Complete Book of Ferrets.
93531: PORTER, J.R. - Het geïllustreerde handboek. De Bijbel
140546: PORTER, J.R. - Het geïllustreerde handboek van de bijbel.
153392: PORTER, ROY - Madmen. A Social History of Madhouses, Mad-Doctors & Lunatics.
142795: PORTER, DOROTHY [ED. | INTROD.]. - Early Negro Writing 1760-1837.
123070: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
56907: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de Bijbel
104615: PORTER, VALERIE - Yesterday's Countryside. Country Life as it really was.
104446: PORTER, J.R. - De sleutel tot de bijbel.
170565: PORTER, JEAN - Nature as Reason: A Thomistic Theory of the Natural Law.
123304: PORTER, VALERIE - Yesterday's Farm. a Taste of Rural Life from the Past.
166407: PORTER, R.F. | IAN WILLIS | STEEN CHRISTENSEN | BENT PORS NIELSEN - Flight Identification of European Raptors.
164298: PORTER, STEPHEN - Lord have Mercy upon us. London's Plague Years.
122593: PORTER, CATHERINE - Miller's Collecting Books.
4134773: PORTER B. (ED.) (NOUWEN, HENRI) - Befriending Life. Encounters with Henri Nouwen.
4136614: PORTER J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de bijbel.
4134234: PORTER H.B. - The Ordination Prayers of the Ancient Western Churches.
156146: PORTERFIELD, AMANDA [ED.]. - Modern Christianity to 1900.
165946: PORTIELJE, A.F.J. - Dierenleven in Artis
121342: PÖRTNER, RUDOLF (ET AL.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologien.
100806: PÖRTNER, RUDOLF | BOB ADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch nderzoek.
157010: PÖRTNER, RUDOLF [AFTERW.]. - Die Schedelsche Weltchronik.
121823: PÖRTNER, RUDOLF [ED.]. [WALTER SCHEEL - FOREW.]. - Das Schatshaus der Deutschen Geschichte. Das Germanische Nationalmuseum. Unser Kulturerbe in Bildern und Beispielen.
101610: PÖRTNER, RUDOLF | NIGEL DAVIES [EDS.]. - Alte Kulturen der neuen Welt.
4055061: PÖRTNER, R. (GERMANEN) - De Vikingen Saga. De woelige wereld van de legendarische Noormannen.
4139606: PÖRTNER, R. (RED.) - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie.
110847: PORTNOY, ETHEL - Vijf onbekende zaken van Sherlock Holmes.
183292: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840. VOLUME [VII [1540-1560] ONLY.
183307: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840 [Volumes 1 - 4 of 8].
183293: PORTUGAL - Documents on the Portuguese in Mozambique and Central Afrika 1497-1840 / Documentos Sobre Os Portugueses Em Mocambique E Na Africa Central, 1497-1840. VOLUME VIII: 1561-1588 [ONLY].
143745: PORTUS, JAVIER | MONTSERRAT SABAN [EDS. - ET AL.]. - Museo del Prado. Catalogo de las pinturas.
102706: PORZIO, DOMENICO - Lithography. 200 Years of Art, History & Technique.
151517: PORZIO, DOMENICO | MARCO VALSECCHI [THOMAS M. MESSER - INTROD.]. - Pablo Picasso. Man and his Work.
88636: POS, G.A. - Rijwieltochten over rustige weten. A.N.W.B. toeristenbond voor Nederland. (4 delen)
102380: POS, ROBERT - The Psyche-Soma Complex: its Psychology and Logic.
101021: POS, PROF. DR. H.J. | DR. O. NOORDENBOS [EDS. - ET AL.]. - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum.
167679: POS, HUGO - In triplo. Autobiografie.
4017176: POS, H.J. (RED.) - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies. Bijdr. v.M.ter Braak, J.P.Kruijt, J.Lindeboom, J.Presser, H.v.Oijen e.a.
162168: PÖSCHL, VIKTOR - Römischer Staat und Griechisches Staatsdenken bei Cicero. Untersuchungen zu Ciceros Schrift ' De re publica '.
123342: POSNER, MICHAEL I. [ED.]. - Foundations of Cognitive Science.
121034: POSNER, MICHAEL I. | MARCUS E. RAICHLE - Images of Mind.
4009793: POSNER, R. & TA-SHEMA, I. (ED.) - The Hebrew Book. Foreword by J.Rothschild.
4133398: POSNER, R. (ED.) - My Jewish World. (6 Vols.). The Encycopaedia Judaica for Youth.
162407: POSPELOW, P.N. | W.J. JEFGRAFOW [ET AL]. - W.I. Lenin. Biographie.
155066: POSSEL, PETRA - Niemand is een eiland. Het leven van Tip Marugg in gesprekken.
47351: POSSIDIUS - Vita Augustini. Zweisprachige Ausgabe eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Wilhelm Geerlings (Augustinus Opera, Werke)
156100: POST, JOUKE | GEERT-JAN VAN DEN BRAND | HENK BOUWMEESTER - De kunst van rekbaar vastgoed. Bouwen in een tijd vol verandering.
91341: POST, S.D. - Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God.
92508: POST, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied
60564: POST. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?
96136: POST, R.R. - De roeping tot het kloosterleven in de 16e eeuw (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 13, No. 3)
85747: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 1500 tot 1580
101194: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl. - In Slipcase].
162975: POST, R.R. - De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen.
130164: POST, KEES - Het boerenhuis in Nederland.
100638: POST, DR. R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
93440: POST, DOEKE - De derde weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector
89476: POST, C.W.H. VAN DER - Ignas Prinsloo of volharding bekroond. Een verhaal.
85776: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
85777: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie
31462: POST, H. VAN DER - Feeststoffen. Christus Triomfator. 4-tal predikaties over pasen en één over hemelvaart benevens 2 meditaties oer vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelbergse Catechismus
181033: POST, P.G.J. [ED.]. - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
101206: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
166902: POST VAN DE MOLEN, GERARD | RONALD RIJKSE - Wat baard den Druk, Niet al Geluk ! Werk en materialen van De Ammoniet.
165081: POST, HENK A. - De kerkelijke werker en het ambt.
161061: POST, PROF. DR. R.R. - Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen.
110511: POST, PAULUS G.J. - Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel.
57437: POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon
95056: POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon
4300756: POST, PIETER - Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit. (geïll.)
4140515: POST, J.H. - De wieg der mensheid.
4009382: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie. Van ca. 1500 tot ca. 1580.
4009383: POST, R.R. - The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism. (SMRT 3)
4064349: POST, P. & TONGEREN, L.VAN (RED.) - Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden.
4136703: POST, R.R. (GEERT GROOTE) - De Moderne Devotie. Geert Groote en zijn stichtingen. (Patria XXII)
4136953: POST, S.D. (SMIJTEGELT, B.) - Bernardus Smijtegelt. Dienstknecht van God.
32289: POST, STEEF - Duivels dichtbij
181932: POST, DR. R.R. - Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
121145: POSTEL-COSTER, ELS - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman.
94920: POSTEMA, H.J. - De oestervisser van Tholen. Uit het leven en werk van ds. W. Baaij
83090: POSTEMA, H.J. - Strijder op de middenweg, leven en werk van Franciscus Ridderus
87073: POSTEMA, H.J - Simon Simonides (1629-1675). Wegwijzer naar de hemelse bruiloft.
92262: POSTHUMA, ROELOF - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom
56780: POSTHUMA DE BOER, EDDY - Gezichten van de wereld
4066742: POSTHUMA, H. - Vrees niet. Een brug tussen Boeddhisme en Christendom.
4075931: POSTHUMA, R. - Zij zullen mij tot een volk zijn. De historie van het jodendom.
180750: POSTHUMES-VAN DER GOOT, DR. W.H. | DR. ANNA DE WAAL [EDS.]. - Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de franse tijd.
160094: POSTHUMES, MR. N.W. - De uitvoer van Amsterdam. 1543-1545.
60962: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
94463: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson et l'Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Eglise. Accompagné d'une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali
61122: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
31850: POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME HENRI MARIE - Jean Gerson, zijn kerkpolitiek en ecclesiologie avec une table des matières
60566: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. - Jean Gerson (Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie)
47898: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen
61151: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn Leven en Werken.
81898: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse college te Leiden 1606-1699 tevens een bijdrage tot de vroegste geschienis van het fonds hallet
142511: POSTHUMUS, ROELKE - Vlooien doe je niet alleen. Een evolutionare kijk op de organisatie als een groep samenwerkende egoïsten.
94592: POSTHUMUS MEYJES. G.H.M. | BOTS, HANS - Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas, 1601-1697 (Serie: RGP, kleine serie 101)
150072: POSTHUMUS MEYES, R. - Geschiedkundige atlas van Nederland [MAPS ONLY - 3 Volumes].
150156: POSTHUMUS, MR. N.W. - Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te 's-Gravenhage.
145260: POSTHUMUS MEYJES, W.C. - De Fransche buitenlandsche politiek sedert 1919.
144844: POSTHUMUS MEYES, R. - Geschiedkundige atlas van Nederland. DE KOLONIËN [TEXT & 27 MAPS].
160358: POSTHUMUS, MR. N.W. - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders [de zgn. droogscheerderssynode].
4032509: POSTHUMUS MEYES, C.B. - Van ophouden weten. De betekenis van het sabbatsgebod voor onze tijd. (Diss.)
96218: POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn leven en werken
4009397: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. (REVIUS, JAC.) - Jacobus Revius zijn leven en werken. (Diss.).
4045766: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. ('S-GRAVENHAGE) - Hervormd 's-Gravenhage in de Negentiende Eeuw. Kerkhistorische schetsen.
4076158: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (GERSON, J.) - Jean Gerson et L`Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l` Eglise. Accompagné d`une édition critique du de jurisdictione spirituali et temporali. (Studies in medieval and reformation thought XXVI)
143396: POSTLES, DAVID [& RICHARD MCKINLEY] - The Surnames of Devon.
31805: POSTMA, LIEUWE HENDRIK - J.P. Hasebroek (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache, avec un résumé en Français)
95256: POSTMA, FERENC A.O. - Exodus, Materials in Automatic Tekst Processing. Part I: Morphological, Syntactical and Literary Case Studies. Part II: Concordance (2 volumes)
143308: POSTMA, DIRKJE S. | JORRIT GERRITSEN [EDS.]. - Bronchitis V. Proceedings of the fifth international symposium on advances in understanding of astma and COPD.
130106: POSTMA, DR. O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
160498: POSTMA, HESSEL - Experimenteel-psychologisch onderzoek naar de beteekenis van het geboortenummer.
91391: POSTMA, ANNABI - Roofbaron of Landsvader? Die verhaal van Vergelegen en Willem Adriaan van der Stel.
94525: POSTMA, EWARD ANDERS - Dilettant, Pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie. Dilettante, pilgrim, fool. The position of C.W. Mönnich in culture and theology (with a summary in English)
101748: POSTMA, RENSKE [ED.]. | DAVID LUTEIJN [INTROD.]. - Gecontroleerd overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden & CD-ROM].
156217: POSTMA, C. - Zierikzee en zijn stadhuis.
84419: POSTMA, DAAN | GOSSE BLOM - Zuidwesthoek reeks. Hindeloopen stad aan de Zuiderzee
93400: POSTMA, OBE - Samle fersen. Mei in ynleiding fan D.A. Tamminga
132051: POSTMA, FOLKERT - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549.
102808: POSTMA, THIJS | THEO WESSELINK - De vliegende Hollanders. De geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart vanaf de eerste vlucht in 1909 tot heden.
61350: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek
4038871: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan S.Sybesma.
4048096: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4141782: POSTMA, F. (LUBBERTUS, S.) - Disputationes Exercitii Gratia. Een inventarisatie van disputaties verdedigd onder Sibrandus Lubbertus, Prof.Theol. te Franeker 1585-1625.
4142604: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika. (Diss.)
4016582: POSTMUS, J. (CALVIJN, J.) - Calvinistische vertoogen. Studies en schetsen. Over humor, Het Wilhelmus, Beets, Jan Luyken, Over jeugd en jongelingschap, Jacob Cats, Huygens, Bilderdijk.
4039174: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de Revolutie. Nieuwe Studiën en Schetsen. Met portretten en illustratiën.
142131: POSTWERTZEICHEN-KATALOG - Briefmarken Katalog Zumstein 8. Auflage 1925.
93864: POT, PETER - De Barendrechtse brug
180543: POT, MR. C.W. VAN DER - Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën.
180640: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - Die Bewertung des technischen Fortschritts. Eine systematische Übersicht der Theorien [2 Vols. Compl.].
142125: POT, PROF. MR. C.W. VAN DER [PROF. MR. A.M. DONNER - ED.]. - Handboek van het Nederlandse Staatsrecht.
110431: POT, MIEK - De grote stilte.
88753: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. (With summaries in English, French and German)
150278: POT, J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Het Europees Labyrint.
94921: POTAPPEL, L.J. - Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel
84830: POTGIETER, F.J.M. - Calvijn voor vandaag. Dagboek
81666: POTGIETER, E.J. E.A. - Register op de veertig eerste jaargangen van de gids 1837-1876
102684: POTGIETER, E.J. | CH. ROCHUSSEN [ILLUSTR.]. - Een bundel liederen en gedichten.
123117: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk.
95372: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk
4031408: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk. Vertaald door J.Bos.
4062023: POTOK, CHAIM - Wanderings. Chaim Potok`s History of the Jews.
161711: POTS, ROEL - Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland.
151328: POTT-BUTER, HETTIE | KEA TIJDENS [EDS.]. - Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw.
144969: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and Fairy Tales About Female Labor, Family and Fertility: A Seven-Country Comparison, 1850-1990.
157748: POTTER, JONATHAN - Collecting Antique Maps. An Introduction to the History of Cartography.
110832: POTTER, STEPHEN - The Theory & Practice of Gamesmanship or The Art of Winning Games without actually Cheating.
153583: POTTER, NANCY NYQUIST [ED.]. - Putting Peace into Practice. Evaluating Policy on Local and Global Levels.
152227: POTTER, PAUL EDWIN | F.J. PETTIJOHN - Paleocurrents and Basin Analysis.
160902: POTTER, HARRY - Hanging in Judgement. Religion and the Death Penalty in England.
89026: POTTER, FR. DE - Vlaamsche Bibliographie. Lijst der boeken, vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België van 1830 tot 1890 verschenen. Uitgegeven op last der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde.
104223: POTTER, T.W. - Roman Italy. Exploring the Roman World.
151599: POTTER, BEATRIX - The Great Big Treasure of Beatrix Potter. With Her Original Illustrations. Nineteen Stories of Peter Rabbit and His Friends.
150534: POTTER, GABRIEL - Picasso.
92425: POTTERIE, IGNACE DE LA - La vérité dans Saint Jean (2 volumes)
4138899: POTTERIE, I. DE LA & LYONNET, S. - La vie selon l'esprit. Condition du chrétien. (US 55)
157549: POTTINGER, DAVID - Printers and Printing.
156921: POTTINGER, DAVID T. - The French Book Trade. The Ancien Regime 1500-1791.
167451: POTTLE, FREDRICK A. - Boswell's London Journal 1762-1763. First published from the original manuscript prepared for the press, with introduction and notes.
142486: POTTLE, FREDRICK A. [ED. | INTROD.]. - Boswell's London Journal 1762-63 [In Slipcase].
104794: PÖTZ, HILDRUD | PIERRE BLEUZÉ [EDS.]. - Variantenboek milieuprestatie vormgegeven [& CD-Rom].
141914: PÖTZSCH, REGINE [ED. - ET AL.]. - The Pharmacy: Windows on History.
166167: POUCHER, WILLIAM A. - Perfumes, Cosmetics and Soaps. With special reference to Synthetics. Volume 3: Being a Treatice on Modern Cosmetics.
165826: POUCHER, WILLIAM A. - Perfumes, Cosmetics and Soaps. With special reference to Synthetics. Volume 1: Being a Dictionay of Raw Materials together with an Account of the Nomenclature of Synthetics.
9969: POUDROYEN, CORNELIUS VAN - Catechisatie, Dat is, Een grondige ende eenvoudige Onderwijsinge over de leere des Christelicken Catechismi. Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatie, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den Autheru selfs oversien, van vele druckfauten verbetert, de Vragen ende Antwoorden des Catechismi, als mede de voornaemste Schriftuer-plaetsen voor de leerlingen uytgedruckt, ende met een Register van de voornaemste stucken, daer van in dese Catechisatie gehandelt wert, verrijckt.
160468: POULANTZAS, NICOS - Fascism and Dictatorship. The Third International and the Problem of Fascism.
160745: POULLE, EMMANUEL | ANTOINE DE SMET [ED.]. - Les tables astronomiques de Louvain 1528. Par Henri Baers ou Vekenstyl. Édition en fac-simile.
181112: POULSON, VAGN HÄGER - Der strenge Stil. Studien zur Geschichte der Griechischen Plastik 480-450.
142396: POUND, REGINALD - Albert. A Biography of the Prince Consort.
143781: POUNDS, NORMAN J.G. - An Historical Geography of Europe 450 BC - AD 1330.
143831: POUVREAU, RUTH - Schöpferichte Weltbetrachtung. Zum Verhältnis von Einbildung und Erkenntnis in Texten der deutschen Romantik.
150855: POUW, F. - Vreeswijkers in de groep.
150859: POUW, F. - Familie van Rooijen te Jutphaas [een oud geslacht].
150857: POUW, F. - De Elfen.
102523: POVÉE, HENK - De Gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt.
30591: POWELL, LAWRENCE CLARK - Bibliographers of the Golden State
122314: POWELL, JAMES M. - Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World ?
150490: POWELL, MARK ALLAN - Encyclopedia of Contemporary Christian Music [ & CD-Rom].
121776: POWELL, LAWRENCE CLARK - Fortune & Friendship. An Autobiography.
171231: POWELL, SAMUEL M. - Participating in God. Creation and Trinity: Creation and Trinity.
156145: POWELL, MARK ALLAN - Encyclopedia of Contemporary Christian Music [ & CD-Rom].
153027: POWELL, DAVID A. [ED.]. - Le siècle de George Sand. Textes réunis par David A. Powell avec l'assistance de Shira Malkin.
146303: POWELL, GEOFFREY [GENERAL SIR JOHN HACKETT - FOREW.]. - De verloren slag. De Bruggen naar Arnhem 1944.
168719: POWELL-JONES, MARK [& PHILIP COOPER] - Impressionism.
166891: POWELL, WALTER W. - Getting into Print. The Decision-Making Process in Scholary Publishing.
165952: POWELL, MICHAEL - Vraag het je vader. Vijftig dingen die je vader je eigenlijk had moeten leren & Vraag het je moeder. Vijftig dingen die je moeder je eigenmlijk had moeten leren & 101 dingen, die je echt moet kunnen [3 Vols.].
130407: POWELL, ANTHONY - Een dans op de muziek van de tijd. Lente [3 Vols. Compl.]
150213: POWER, EILEEN | M.M. POSTAN - Studies in English Trade in the Fifteenth Century.
123105: POWER, JONATHAN - Amnesty International veertig jaar.
168040: POWER, MISS [EDE.]. - The Keepsake [5 Vols. = Last 5 Years].
100412: POWER, EILEEN - De vrouw in de Middeleeuwen.
152458: POWER, ARTHUR - Gesprekken met James Joyce.
161811: POWER, EILEEN [ M.M. POSTAN - ED. | EMMANUEL LE ROY LADURIE - FOREW. | MAXINE BERG - INTROD.]. - Medieval Women [In Slipcase].
161260: POWER, JONATHAN - De druppel holt de steen uit. Veertig jaar Amnesty International.
167342: POWER, EILEEN [TRANSL. | INTROD. | NOTES]. - The Goodman of Paris [Le ménagier de Paris]. A Treatise on Moral and Domestic Economy by A Citizen of Paris c. 1393 [In Slipcase].
142316: POWER, EILEEN | M.M. POSTAN - The Wool Trade in English Medieval History. Being The Ford Lectures, delivered in the University of Oxford in Hilary Term 1939.
160444: POWER, EILEEN | M.M. POSTAN [ED.]. - Medieval Women.
181933: POWER, EILEEN [ED. - TRANSL. | NOTES]. - The Goodman of Paris [Le Ménagier de Paris]. A Treatise on Moral and Domestic Economy by A Citizen of Paris c. 1393 [In Slipcase]. .
121904: POWERS, WILLIAM T. - Behavior: the Control of Perception.
123510: POWERS, ALAN - Vivre parmi les livres.
140846: POWERS, THOMAS - Heisenberg's War. The Secret History of the German Bomb.
90095: POWERS, ALAN - Living with books
30847: POWERS, DANIEL GLENN - Salvation through participation. An examination on the notion of the believers' corporate unity with Christ in early christian soteriology
144630: POWICKE, MICHAEL - Military Obligation in Medieval England.
141262: POWICKE, SIR MAURICE - The Thirteenth Century 1216-1307.
164749: POWICKE, SIR MAURICE - The Loss of Normandy. 1189-1204: Studies in the History of the Angevin Empire.
150219: POWICKE, SIR MAURICE - The Thirteenth Century 1216-1307.
143911: POWICKE, F.M. - King Henry III and the Lord Edward. The Community of the Realm in the Thirteenth Century.
4068635: POWICKE, M. - The Reformation in England.
165621: POWYS, JOHN COWPER - Wolf Solent.
100546: POYNTER, F. N. L. (ED.]. - The History and Philosophy of Knowledge of the Brain and its Functions. An Anglo-American Symposium. London, July 15th - 17th, 1957.
152972: POZZANA, MARIACHIARA - Gardens of Florence and Tuscany. A Complete Guide.
131837: PRAAG, JAAP VAN [INTROD.] - L'époque de Lucas de Leyde et Pierre Brueghel. Dessins des Anciens Pays-Bas. Collection Frits Lugt.
167181: PRAAG, MR. L.G. VAN - De auteurswet 1912 en haar verband tot de herziene Berner Conventie [Bijlagen: De auteurswet en de herziene Berner Conventie [met vertaling]. .
155563: PRAAG, BERNARD VAN | ADA FERRER-I-CARBONELL [EDS.]. - Happiness Quantified. A Salisfaction Calculus Approach. Revised Edition.
164944: PRAAG, MARINUS M. VAN [PROF. DR. J. PRESSES - INTROD.]. - De man met het droge hart. Monsieur Thiers/ Staatsman en publicist
183984: PRAAG, PH. VAN - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
110449: PRAAG, H.M. VAN [ED.]. - On the Origin of Schizophrenic Psychoses. Symposia.
4140099: PRAAG, SIEGRIED E.VAN - (5 paperbacks). Met steltloperspasjes - Langs de pasen - Cabaret der plaatsvervangers - Damesprotest - Dokter De Sola.
4140280: PRAAG, S.E.VAN - De oude Darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten.
94508: PRAAK, HERMAN M. VAN - God en Psyche. De redelijkheid van het geloven. Visies van een jood
60569: PRAAMSMA. L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus
55807: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in hetlandschap van de kerkgeschiedenis (4 delen)
95941: PRAAMSMA, L. - Calvijn
91141: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen)
91753: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. (4 delen in 2 banden)
101339: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
152748: PRAAMSTRA, OLF [ED.]. - Cd. Busken Huet. Schrijvers prentenboek deel 25.
166464: PRAAMSTRA, OLF - Busken Huet. Een biografie.
182612: PRAAMSTRA, P. - Central Auditory Function and Auditory Language Processing.
4024197: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. Deel 1. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
4139091: PRABHUPADA, A.C.BHAKTIVEDANTA SWAMI - Het Krsna boek. 2 dln. Volledige samenvatting van het beroemde tiende canto van het Srimad-Bhagavatam.
163838: PRAEG, LEONARD - African Philosophy and the Quest for Autonomy. A Philosophical Investigation.
4140002: PRAGER, J. & LEPOFF, A. - Anders dan anderen?. Wat het betekent joods te zijn.
89739: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle teekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
130544: PRAK, MAARTEN ROY - Gezeten burgers. De elitie in een Hollandse stad.
181934: PRAK, MAARTEN - Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdperk 's-Hertogenbosch 1770-1820.
152822: PRAKKE, DR. H.J. - "Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "" Olde Lantschap "". De Achtste der Zeven Provinciën."
164893: PRAKKE, BERNARD - Rivaliteit zonder einde. Over de gebroeders Karel en Gerard van het Reve.
103717: PRAKKE, DR. H.J. - "Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "" Olde Lantschap "". De Achtste der Zeven Provinciën."
146374: PRAKKE, LUCAS | CONSTANTIJN KORTMANN [EDS.]. - Constitutional Law of 15 EU Member States.
4065715: PRAKKE, H.J. - Garven. Van de oogst der laatste jaren. (de jaren van de `Prakkehof`)
121072: PRALLE, HEINRICH - Web-Buch für Schule und Haus [mit 24 Mustertafeln].
166854: PRANCE, CLAUDE A. - Peppercorn Papers. A Miscellany on Books and Book-Collecting.
166850: PRANCE, CLAUDE A. - The Laughing Philosopher. A further Miscellany on Books, Booksellers and Book Collecting.
4074291: PRANGE, M. (NIETZSCHE, FR.) - Lof der Méditerranée. Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid.
153682: PRANGEL, MATTHIAS - Die Pragmatizität ' fiktionaler ' Literatur. Zur Rezeption der Romane und Erzählungen Ludwig Ganghofers.
110622: PRANGER, DIK (ED.). - Islam en gezondheidszorg.
4052102: PRANGER, D. - Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiënten. Een analyse van de morele problematiek tegen de achtergrond van de recente discussies in de Verenigde Staten. (Diss.)
60947: PRANGSMA-HAJENIUS, A.M.L. - La Bible de Macé de la Charité III Rois
102851: PRAT, THÉRÈSE LE - Un seul visage en ses métamorphoses.
4022063: PRAT, F. - Jésus Christ. Sa vie, sa doctrine, son oeuvre.
4022402: PRAT, F. - La théologie de Saint Paul. (Bibliothèque de Theologie Historique)
166672: PRATCHETT, LAWRENCE | VIVIEN LOWNDES - Developing Democracy in Europe. An analytical summary of the Council of Europe's acquis.
144068: PRATER, DONALD - A Ringing Glass. The Life of Rainer Maria Rilke.
146087: PRATER, DONALD - Thomas Mann. A Life.
102852: PRATHER, MARLA | CHARLES F. STUCKEY [EDS.]. - Paul Gauguin 1848 - 1903.
142801: PRATHER, PATRICIA SMITH | JANE CLEMENTS MONDAY [EDS.]. DAN RATHER [INTROD.]. - From Slave to Statesman. The Legacy of Joshua Houston, Servant to Sam Houston.
166374: PRATT, H. DOUGLAS | PHILLIP L. BRUNER | DELWYN G. BERRETT [EDS.]. - A Field Guide to the Birds of Hawaii and the Tropical Pacific.
102669: PRATT, MICHAEL - Mid-Century Modern Dinnerware. A Pictorial Guide. Ak-Sar-Ben to Pope-Gosser [With Price Guide].
104266: PRATTE, ERIC LIONEL - Swat 3. Close Quarters Battle. Prima's Official Strategy Guide.
4140072: PRAUSE, G. - Herodes de Grote. Koning der Joden Moordenaar of politiek genie?
103664: PRAWDIN, MICHAEL - The Mad Queen of Spain.
103702: PRAWDIN, MICHAEL [MR. A.W. VAN NES - TRANSL.]. - Het erfgoed van een groot Mongool. Volume I: De Heerscher & Volume II: De Nazaten [Compl. Set].
141219: PRAWER, JOSHUA - Crusader Institutions.
152249: PRAWER, JOSHUA - Die Welt Der Kreuzfahrer
183734: PRAWIRO, RADIUS - Indonesia's Struggle for Economic Development. Pragmatism in Action.
10137: PRAYER BOOK | BOOK OF HOURS - Heures Royales, dédiées a la Reine. Contenant les Offices qui se disent à l'Eglise pendant l'Année, En Latin & en François, a l'Usage de Rome. Ensemble la Méthode de se boen Confessor & Communier, & les Prières de la Semaine: Nouvelle Edition, Augmentée des Messes & méditations pour les principales Fêtes de l'Année, & des Pensées Chrétiennes pour chaque jour du Mois.
9475: PRAYER BOOKS - Breviarium Romanum ex decreto Sacrosanciti Concilij Trident. Restitutum, Pii V. Pontificis Maximi jussu editum. Clementis VIII. primun, nunc denuo Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate.
9794: PRAYER BOOK - Seder Hosha'not. Kefi minhag ashkenas u-kifrat minhag kehilateinu Amsterdam.
103427: PRAZ, MARIO - Conversation Pieces - A Survey Of The Informal Group Portrait In Europe And America.
157967: PRAZ, MARIO [& HILARY M.J. SAYLES] - Studies in Seventeenth-Century Imagery [ PART 2: Addenda & Corrigenda: 1974].
166926: PRAZ, MARIO - De Mythe van Romantisch Spanje.
131145: PRAZ, MARIO - An Illustrated History of Interior Decoration from Pompeii to Art Nouveau.
56407: PRAZ, MARIO - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse Rijk tot het begin van de twintigste eeuw
130143: PREBBLE, JOHN - The Lion in the North. One Thousand Years of Scotland's History.
4300273: PRECHT, R.D. - Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?. Eine philosophische Reise
182783: PREDOTA, STANISLAW | SIEGFRIED THEISSEN - Nederlandse en Poolse fraseologismen en spreekwoorden / Niderlandzkie i polskie frazeologizmy oraz przyslowia.
182793: PREDOTA, STANISLAW - Studia Neelandica et Germanica. Festschrift zum 60. Geburtstag Prof. Dr. Norbert Morciniec.
60571: PREE. W.A. DE - Maatschappijkritiek & Theologiekritiek (Een onderzoek naar hun onderlinge samenhang)
155019: PREETORIUS, EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner.
30356: PREETORIUS, EMIL A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band IV, 1963-1964
60572: PREEZ. A.B. DU - Die dualistiese inspirasieleer ('n Dogmahistoriese ondersoek)
4300108: PREGEANT, RUSSELL - Engaging the New Testament. An Interdisciplinary Introduction.
85135: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
85136: PREGERS, S. - Historische Portretzegels. Vaderlandsche Geschiedenis. (2 delen)
130521: PREIDEL, HELMUT - Handel und Handwerk im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Eine kritische Betrachtung.
122615: PREISIGKE, FRIEDRICH - Zum Papyrus Eitrem nr. 5 [Eine Bankurkunde aus römischer Zeit].
4056463: PREISKER, H. - Neutestamentliche Zeitgeschichte.
4063475: PREISWERK, M. - L`éducation populaire: un lieu théologique. Quatre exemples Boliviens. (Diss.)
151410: PREKER, ALEXANDER S. | XINGZHU LIN | EDIT V. VELENYI | ENIS BARIS [EDS.]. - Public Ends, Private Means. Strategic Purchasing of Value for Money in Health Care.
123254: PREL, DR. KARL DU [P.M. WINK - TRANSL. | DR. P. DE KONING - INTROD.]. - Studiën uit het gebied der Geheime Wetenschappen [2 Vols. Compl.]..
143071: PRELOOKER, JAAKOFF - Russian Flashlights.
4143615: PREMANANDA, (MAHARSHI) --- - Arunachala Shiva. Commentaries on Sri Ramana Maharshi's Teachings Who Am I? (Nan Yar)
154373: PRENDERGAST, PETER | LEN TABNER - Len Tabner. Paintings & Drawings 1970-1989.
122799: PRENDERGAST, JOHN - The Road to India. Guide to the Overland Routes to the East.
180422: PRENEN, DRS. H.L. [ED.]. - Harlemia Illustrata. Haarlem in de fraaiste Gesigten. Yekeningen en aquarellen uit de 17e en 18e eeuw.
54199: PRENTER, REGIN A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 7. Jahrgang. Juni 1957 - Februar 1958 (4 volumes)
100703: PRENTISS, E. - Stepping Heavenward.
152557: PRESCOTT, ORVILLE - Princes of the Renaissance.
146372: PRESCOTT, H. F. M. - Mary Tudor. The Spanish Tudor.
100917: PRESCOTT, WILLIAM H. [JOHN FOSTER KIRK - ED.]. - History of the Conquest of Peru.
100918: PRESCOTT, WILLIAM H. - History of the Conquest of Mexico. With a preliminary view of the Ancient Mexican Civilization and the Life of the Conqueror Hernando Cortez.
150802: PRESCOTT, H. F. M. - Mary Tudor.
168546: PRESS, VOLKER | DIETMAR WILLOWEIT [EDS]. - Liechtenstein - Fürstliches Haus und staatliche Ordnung. Geschichtliche Grundlagen und moderne Perspektiven.
102381: PRESS, VOLKER - Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715.
4140226: PRESSEL, W. - Die Zerstreuung des Volkes Israel. Mit einem ausführlichen Namen- und Sachregister. Fünf Hefte in einem Bande.
4022067: PRESSENSÉ, E. DE - Jésus-Christ. Son temps, sa vie, son oeuvre.
110144: PRESSER, PROF. DR. [PROF. DR. J. ROMEIN | DR. A.C.J. DE VRANKRIJKER - DR. R.E.J. WEBER | DR. J.W. WIJN - EDS.]. - De Tachtigjarige Oorlog.
167389: PRESSER, HELMUT - Habent sua fata libelli / Bücher haben ihre Schicksale.
157550: PRESSER, HELMUT - Buch und Druck. Aufsätze und Reden.
4047560: PRESSER, J. - Uit het werk van dr. J.Presser. Feestbundel bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
4143252: PRESSER, J. - Ondergang. De vervolging en verdelging van het nederlandse jodendom 1940-1945.
164460: PRESSOLINI, G. - Het leven van den florentijn Nicolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitenwende.
91503: PRESTAUX, JEAN-MARIE A.O. - Pignons sur rues
93270: PRESTIGE, G.L. - St Basil the Great and Apollinaris of Laodicea
100639: PRESTON, JOHN - De maan aanraken. Op zoek naar ' She ' in Oeganda.
122326: PRESTON, DIANA - A First Rate Tragedy. Captain Scott's Antarctic Expeditions.
55850: PRESTON, STUART - Edouard Vuillard
102670: PRESTON, STUART - Edouard Vuillard.
160165: PRESTWICH, MICHAEL - Armies and Warfare in the Middle Ages. The English Expoerience.
180377: PRESTWICH, MICHAEL [ED.]. - Documents Illustrating the Crisis of 1297-98 in England.
143725: PRESTWICH, MICHAEL - Edward I.
90977: PRETZELL, LONI AND LOTHAR A.O. - Homage to Max Ernst
104757: PRETZELL, LONI | LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.]. - Hommage à Max Ernst.
150701: PRETZELL, LONI | LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.]. - Hommage to Max Ernst.
4142061: PREUL, R. - Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der Evangelischen Kirche.
170085: PREUL, REINER - So wahr mir Gott helfe Religion in der modernen Gesellschaft.
4300127: PREUSCHEN (HRSG.) E. - Antilegomena. Die Reste der ausserkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen.
4015099: PREUSCHEN, E. - Vollständiges Griechisch-Deutsches Handwörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments. und der übrigen urchristlichen Literatur.
104224: PREUSSEN - "Gesetz über die Ausführung der Gemeinheitstheilungs- und Ablösungsordnungen & Ordnung wegen Ablösung der Dienste, Natural- und Geldleistungen von Grundstücken, welche eigenthümlich zu Erbzins- oder Erbpachtrecht besessen werden & Gemeinheitstheilungsordnung & Verordnung wegen des Geschäftsbetriebes in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen, Ablösungen und Regulirung der ""utsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse, als Anhang zu der Verortnung vom 21 juni 1817 und dem Gesetze von 7ten Juni 1821& Gesetz wegen Sicherstellung der Rechte dritter Personen bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, Gemeinheitstheilungen, Ablösungen u.s.f. & Regulativ, betreffend die Kosten der gutsherrlichen-bäuerlichen Auseinandersetzungen, ... & Instruktion der General-Kommissionen in Bezeihung aus das Kosten-Regulativ vom 25. April 1936 [Convolute."
4016355: PREUSZ, H. - Von den Katakomben bis zu den Zeichen der Zeit. Der Weg der Kirche durch zwei Jahrtausende.
53034: PREVENIER, WALTER | BLOCKMANS, WIM - Die burgundischen Niederlande
183498: PREVENIER, W. - De leden en de Staten van Vlaanderen [1384-1405].
102707: PREVENIER, W. | J.G. SMIT [EDS.]. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel 1: 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices.
151211: PREVIER, ANDREAS - Paolo Caliari, called Veronese 1528-1588.
166480: PREVITÉ-ORTON, C.W. | Z.N. BROOKE [EDS.]. - The Close of the Middle Ages [Volume 8: The Cambridge Medieval History].
121463: PREVITÉ-ORTON, C.W. - The Shorter Cambridge Medieval History [2 Vols. Compl.].
88845: PRIBRAM, ALFRED FRANCIS - Franz Paul Freiherr von Lisola und die Politik seiner zeit. 1613-1674. Mit dem Bildniss Lisola's.
90136: PRICE, AIMÉE BROWN - Pierre Puvis de Chavannes
47745: PRICE, BRYNMOR F. | NIDA, EUGENE A. - A Translators Handbook on the Book of Jonah (Helps for Translators)
88668: PRICE, J.L. - Culture and Society in the Dutch Republic During the 17th Century
143786: PRICE, ROGER - The French Second Republic. A Social History.
171233: PRICE, D. - Karl Barth's Anthropology In Light Of Modern Thought.
130101: PRICE, DON C. - Russia and the Roots of the Chinese Revolution 1896-1911.
166146: PRICE, SUE - 100 eenvoudige knutselideeën rond de Bijbel.
156431: PRICE, J.L. - Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
150082: PRICE, ROGER - An Economic History of Modern France 1730-1914.
153971: PRICE, CURTIS [ED.]. - The Early Baroque Era. From the late 16th Century to the 1660s.
56133: PRICE-MARS, JEAN - So Spoke the Uncle. Ainsi Parla l'Oncle
143772: PRICE, ROGER - A Social History of Nineteenth-Century France.
130308: PRICE, ROGER - Revolution and Reaction. 1848 and the Second French Republic.
170815: PRICE, HUW - Time's Arrow And Archimedes' Point. New Directions for the Physics of Time.
143310: PRICK, LEO G.M. - Freud & Jung. Het verloop van een vriendschap.
160961: PRICK, HARRY G.M. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey [3 Vols. Compl.].
95729: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters
151818: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Neerlands Taal in 't verre Oosten. Eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië.
101482: PRICK, W.J.H. - Corneille-François de Nelis. 18e et dernier évêque d' Anvers (1785-1798). Un évêque Humaniste et homme d'action à la fin de l'ancien régime.
150557: PRIDMORE, JAY - Museum of Science and Industry - Chicago.
152728: PRIES, HANS-WALTER [ED.]. - Das Steinfurter Bagno. Alte Beschreibungen und Ansichten.
153969: PRIES-HEIJKE, ANNE P. - The Sukhovo-Kobylin Case.
153084: PRIESE, KARL-HEINZ [ED.]. - Das Ägyptische Museum Berlin.
150494: PRIEST, JOHN MICHAEL [EDWIN C. BEARS - FOREW.]. - Before Antietam. The Battle for South Mountain.
170544: PRIEST, GRAHAM - An Introduction to Non-classical Logic. From If to is.
164718: PRIEST, GRAHAM - Doubt Truth to be a Liar.
30277: PRIESTER, CHRISTIEN DE - Licht en uitzicht. Voor dagen van vreugde en verdriet
142061: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
183571: PRIESTER, PETER - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
130989: PRIESTER JR., E. - Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels Cum Annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijksofficieren. Naar het archief bewerkt.
153155: PRIESTLAND, DAVID - Stalinism and the Politics of Mobilization. Ideas, Power, and Terror in Inter-war Russia.
163083: PRIESTLEY, J.B. - Victoria's Heyday.
101611: PRIESTLEY, HERBERT INGRAM - The Mexican Nation. A History.
101584: PRIETO, LUIS J. - Principes de Noologie: Fondements de la Théorie fonctionnelle du signifié. Préface d'André Martinet.
142387: PRIEUR, JUTTA | GERHARD AYMANS - Handgezeichnete Karten im Stadtarchiv Wesel. Mit einem Beitrag von Isabella Benninghoff-Lühl [& 7 Beilagen].
166288: PRIEUR, JUTTA [ED.]. | JOHANNES SCHREINER | WALTER STEMPEL | MEINHARD POHL | ISABELLA BENNINGHOFF-LÜHL - Karten und Gärten am Niederrhein. Beiträge zur klevischen Landesgeschichte.
142149: PRIEUR, JUTTA - Schnörkel, Schlote, Preismedaillen. Weseler Wirtschaft zur Kaiserzeit im Spiegel der Werbung.
142159: PRIEUR, JUTTA | WILFRIED REININGHAUS [EDS.]. - Wollenlaken, Trippen, Bombasinen. Die Textielzünfte in Wesel zwischen Mittelalter und Neuzeit.
4065268: PRIGENT, P. - Ainsi parlait l`apôtre Jean. (Lire la Bible 122)
153527: PRIGGE, ROLF | REINER BUCHEGGER | LARS MAGNUSSON [EDS.]. - Strategien regionaler Beschäftigungsförderung. Schweden, Österreich und Deutschland im Vergleich.
153552: PRIGGE, WALTER - Urbanität und Intellektualität im 20. Jahrhundert. Wien 1900 - Frankfurt 1930 - Paris 1960.
102977: PRIGOGINE, PROF. DR. ILYA [INTROD.]. - China, hemel en aarde. 5000 Jaar uitvindingen en ontdekkingen.
140893: PRIJS, DR. LEO [DR. W.C. VAN DAM - TRANSL.]. - Inleiding in de joodse godsdienst.
4002352: PRIJS, L. - Jüdische Tradition in der Septuaginta. Die grammatikalische Terminiologie des Abraham Ibn Esra. Mit einer beschreibenden Bibliographie von Eva Preis.
158207: PRIJT, HANS VAN DER - Een boekhandelaar moet een beetje gek zijn. Clemens Hoevenaars - veertig jaar boekentrouw & Vrouw met hoed. Tosca Heyligers - Veertig jaar boekverkoopster [2 Vols.].
157422: PRIJT, HANS VAN DER - Die boekhandel is er altijd al geweest. 50 jaar Boekhandel Blokker.
157573: PRIMACK, JOEL | NANCY ELLEN ABRAMS - The View from the Centre of the Universe. Discovering our Extraordinary Place in the Cosmos.
57051: PRIME, SAMUEL I. - De kracht van het gebed. Aangetoond in de heerlijke betoningen van goddelijke genade in de Fultonstreet, in andere samenkomsten in New York en elders in 1857-1858
152329: PRIMS, FLORIS - ANTWERPIENSIA. Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis [10 Vols].
152354: PRIMS, DR. FLORIS - Beelden uit den Cultuurstrijd der Jaren 1577-1585 [Vol I & II].
163211: PRIMS, FLORIS - Antwerpen door de eeuwen heen.
55768: PRIMS, FLORIS - Antwerpen door de eeuwen heen. Met 13 kaarten en 215 afbeeldingen waarvan twee in kleur
4071293: PRIMS, FL. - Historiek der gewone gebeden.
57502: PRINCE, JOSEPH - Bestemd voor overwinning. Leven vanuit de Overvloedige Genade van God
155557: PRING, J.T. [ED.]. - The Oxford Dictionary of Modern Greek. Greek - English.
100222: PRINGLE, HEATHER - The Mummy Congress. Science, Obsession and the Everlasting Dead.
123215: PRINGLE, J.W.S. - Biology and the Human Sciences. The Herbert Spencer Lectures 1970.
57118: PRINS, A. - Uw naam bij elk geslacht doen kennen. 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Tholen
142952: PRINS, AAI | VERONIKA SKOURATOVSKAIA [EDS.]. - Russisch [Wat & Hoe].
91832: PRINS, AALDERT - The History of the Belgian gospel Mission from 1918 to 1962
121441: PRINS, A.H.J. - Groningen. Middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant.
93822: PRINS, IZAK - Het Faillissement der Hollandsche Steden: Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Haarlem in het jaar 1494, uit de wordingsgeschiedenis van den Nederlandschen Staat toegelicht
87364: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de nederduitsche hervormde gemeente te Amsterdam gediend hebben
86392: PRINS, PIET - Toen de morgen kwam
121455: PRINS-SCHIMMEL,DRS. M.A. [ET AL.]. - Jongere Bouwkunst in Zutphen van 1850-1940.
110542: PRINS, JAN [SEARCHING DEER] - Sjamanistische leringen van de meester. Een handleiding voor de westerse mens [Volume 1 - only publ.].
165907: PRINS, DOMINIQUE - De onzichtbare dochter. Gebaseerd op het leven van Zahra Abdi Hersi.
101989: PRINS-SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis te Goes.
143872: PRINS, SONJA | MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
83023: PRINS, IS. - Kerkelijk register der predikanten die sedert 1818 tot 1860 de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam gediend hebben
156569: PRINSEN GEERLINGS, DR. H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer Historiën.
130075: PRINSEN J. LZ., DR. J. - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot zijn leven en werken.
100379: PRINSEN, DR. J. LZN. - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout.
155641: PRINSEN, DR. J. LZN. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
161553: PRINSLOO, MARIA J.M. - Blanke vroue-arbeid in die Unie van Suid-Afrika. 'n Sosiologiese studie - met spesiale verwysing na die grootstedelike gebiede van die land.
88033: PRINSTERER, GROEN VAN - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
88602: PRINSTERER, GULIELMUS GROEN VAN | SIEGENBEEK, MATTHIAE - Disputatio juridica inauguralis de juris justinianei praestantia ex rationibus ejus manifesta. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Matthiae Siegenbeek, A.L.M. Phil. Doct. Lit. belgicarum et hist. Patriae. Prof. Ordin., nec non nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in jure romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Gulielmus Groen van Prinsterer.
201552: PRINT BIBLE | HOET, GERARD | HOUBRAKEN, ARNOLD | PICART, BERNARD | SAURIN, JACQUES - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.
201553: PRINTBIBLE - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Geteekent, en van de Beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
121081: PRINTING - - Letterproef voor Machinezetsel voor boekwerken, catalogi en periodieken & Eenige nieuwe lettersoorten voor Uw Boekwerk. Behoordende bij onze Letterproef voor Machinezetsel & Eenige nieuwe lettersoorten behoorende bij Onze Boekletter en de Toepassing van eenige Boektitels [3 Vols.].
121079: PRINTING - - Doelmatig gebruik van de Ludlow.
141123: PRINZ, FRIEDRICH - Von Konstantin zu Karl dem Grossen. Entfaltung und Wandel Europas.
157094: PRINZ, JOSEPH - Ex Officina Literaria. Beiträge zur Geschichte des westfälischen Buchwesens [In Slipcase].
182799: PRINZ, JOACHIM - Jüdische Geschichte.
31156: PRINZ, FRIEDRICH - Prag und Wien 1848. Probleme der nationalen und sozialen Revolution im Spiegel der Wiener Ministerratsprotokolle
4133638: PRINZ, A. (HESSE, H.) - De bekoring van het begin,. Het leven van Hermann Hesse. Vertaald door E.K.M.van Leerdam.
4140675: PRINZ, J. - Popes from the Ghetto. A View of Medieval Christendom.
55857: PRINZHORN, HANS - Bildnerei der Gefangenen. Studie zur Bildnerischen Gestaltung Ungeübter. Mit 176 Abbildungen
102940: PRIOR, RUPERT [ED.]. - Oceaanschepen. De gouden jaren. Een geïllustreerde bloemlezing.
4140009: PRIOR, P. & FRANK, A. - Frum. Joodse feestdagen en rituelen. Jewish Holidays and Rituals.
141802: PRITCHARD, JAMES B. [ED.]. - The Times Atlas of the Bible.
30826: PRITCHARD, JAMES B. - Ancient near eastern texts. Relating to the Old Testament. Third Edition with Supplement
162674: PRITCHETT, BRADLEY L. - Grammatical Competence and Parsing Performance.
4141174: PRITZ, R.A. - Nazarene Jewish Christianity. From the End of the New Testament Period Until Its Disappearance in the Fourth Century. (Studia Post-Biblica)
157736: PRITZEL, G.A. - Thesaurus Literaturae Botanicae omnium gentium inde a rerum botanicarum intiisad nostra uaque tempora. Quindecim millia operum recensens. Editionem novam reformatam.
181935: PRITZEL, DR. G. | DR. C. JESSEN - Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Verzeichniss der mittel-lateinischen Pflanzennamen. verzeichniss der deutschen Pflanzennamen. Personennamen. Literaturnachweis. Nachträge und Verbesserungen.
154582: PRIVAT, MAURICE - L'astrologie scientifique à la portée de tous.
154581: PRIVAT, MAURICE - La loi des étoiles. Philosophie de l'astrologie.
181936: PRIVAT, MAURICE - Handboek der practische astrologie.
157220: THE PRIVATE LIBRARY - - The Private Library, Quarterly Journal of the Private Libraries Association [25 Issues].
104758: PROBST, ERNST - Deutschland in der Bronzezeit. Bauern, Bronzegiesser und Burgherren zwischen Nordsee und Alpen.
183156: PROCACCI, GIULIANO - History of the Italian People.
57006: PROCEE, G.R. - De heilige doop. Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop
4075350: PROCEE, H. - De nieuwe ingenieur. Over techniekfilosofie en professioneel handelen.
4075596: PROCEE, H. (RED.) - Het beest in de mens. Bijdragen van Hans Achterhuis, Piet Vroon e.a.
154789: PROCHASKA, FRANK - Eminent Victorians on American Democracy.
4137916: PROCKSCH, O. - Die Genesis übersetzt und erklärt.
171234: PROCTOR, JAMES D. [ED.]. - Science, Religion, and the Human Experience.
168601: PRODAN, D. - Supplex Libellus Valachorum. Aus der Geschichte der rumänischen Nationsbildung 1700-1848.
142941: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
142942: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
152453: PROGL, ZOE - Koningin van de onderwereld.
180336: PROHASKA, WOLFGANG - Kunsthistorisches Museum Wien. Die Gemäldegalerie.
154568: PROKOFJEV [KITTY COURBOIS [ VOICE] | MARJOLIN HOF [TEXT] | MARTIJN VAN DER LINDEN [DRAWINGS]. - Assepoester [CD & Book].
4300962: PROLINGHEUER, HANS (BARTK, K.) - Der Fall Karl Barth. Chronographie einer Vertreibung 1934-1935.
55502: PRONK, M. - De schat in aarden vaten. Predikaties ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Dordrecht en de intrede te Ede
55383: PRONK, M. - Het christelijke gezin
4069418: PRONK, P. - In zonde ontvangen en geboren. (Met o.a. J.Siebelink, W.Aantjes, C.den Heyer) Tien bekende en onbekende Nederlanders over hun afscheid van de orthodoxie.
55576: PRONK, M. - Verbond, preken over het leven van Abraham (Deel II)
89590: PRONK, M. - Roeping, preken over het leven van Abraham. / Verbond, preken over het leven van Abraham. (2 delen)
86875: PROOIJEN, J. VAN - Weid mijn schapen. Tiental predikaties.
96189: PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn. Met portret en 5 embema's
87454: PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn. Met portret en 5 Emblema's.
89463: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniël. (2 delen in 1 band)
84573: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiën over Hebreën XI
4134346: PROOSDIJ, C.VAN (BEZA, TH.) - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn.
4024410: PROOSDIJ, B.A. VAN (KING, L.W.) - "L.W.King's Babylonian Magic and Sorcery. Being The Prayers of the Lifting of the Hand"". Opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien. (Diss.)"""
81202: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur (complete set)
162897: PROOST, DR. K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
96203: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein
4137835: PROOST, K.F. - De bergrede. Hare herkomst en strekking.
96303: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein
157706: PROOT, GORAN | DIEDERIK LANOYE [EDS. - ET AL.]. - Gedrukte Stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800.
156847: PROOT, GORAN | PAUL VAN DE CAPELLEVEEN | ERIK GELEIJNS [EDS. - ET AL.]. - Bij de tijd. Boeken in Nederland 1950-2000. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 10.
156846: PROOT, GORAN [ED.]. - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 3.
164223: PROOYE-SALOMONS, DR. H.J.W. VAN - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten.
164222: PROOYE-SALOMONS, DR. H.J.W. VAN [PROF. DR. W. CALANSD - INTROD.]. - Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en Boeddhisten.
181053: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten [tot 1543].
165359: PROP, G. - "De historie van een kleine landstad "" Lochem ""."
91584: PROP G. - De historie van het Oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543)
101532: PROPERTIUS | H.E. BUTLER (TRANSL.) - Propertius.
143085: PRÖPPER, HENK - Waterlanders. Bespiegelingen over de moraal van Nederland.
170856: PROSE, FRANCINE - Reading Like A Writer. A Guide for People Who Love Books and for those Who Want to Write Them.
170007: PROTESTANTISME - The Transformation of Theology, 1830-1890. Positivism and Protestant Thought in Britain and America ( Cashdollar, Charles D.
170174: PROTHERO, STEPHEN R. - God is Not One. The Eight Rival Religions That Run the World--And Why Their Differences Matter.
4135163: PROTHERO, R.E. - The Psalms in Human Life.
140953: PROTZ, ROGER - Classic Bottled Beers of the World.
162597: PROUST, LOUIS | JEAN MAURICE BOUILLOT [ILLUSTR.]. - Visions d' Afrique.
141244: PROUST, MARCEL | STÉPHANE HEUET [ILLUSTR.]. - Combray.
183321: PROUST, MARCEL - A la recherche du temps perdu [3 Vols. Compl.].
122176: PROVOOST, ARNOLD [ED.]. - De Atheense politieke idealen in beeld. Interpretatie van de Parthenon-sculpturen.
121835: PROVOOST, DR. G. - De Vossen. 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders [1919-1979].
122987: PROVOOST, ARNOLD | JAN VAES | JOHNNY PELSMAEKERS [EDS - ET AL.]. - De materiële cultuur van de eerste christenen.
123109: PROVOYEUR, PIERRE [ED.]. - Le Temple. Représentations de l'architecture sacrée.
89761: PROVOYEUR, PIERRE - De Bijbelse boodschap van Chagall in pastel.
123047: PRUD'HOMME VAN REINE, DR. R.B. [ET AL.]. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
143571: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
183617: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
161286: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein.
158208: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
4134318: PRUDENCIO, AURELIO - Obras Completas. Edicion bilinguë. Introducciones de Jose Guillen et Isidore Rodriguez.
56910: PRUDENTIUS - Getijden
160552: PRUDENTIUS [LOUIS VAN DE LAAR - TRANSL. | ED.]. - Getijden.
150821: PRUETT, JOHN H. - The Parish Clergy under the Later Stuarts. The Leicestershire Experience.
91663: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen
146078: PRUSEK, JAROSLAV - Chinese Statelets and the Northern Barbarians 1400-300 B.C.
4059322: PRUYSER, P.W. - Die Wurzeln des Glaubens. Eine Psychologie des Glaubens.
103792: PRYCE, WILL - Architectuur in hout. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis.
154644: PRYCE-JONES, DAVID - Cyril Connolly. Journal and Memoir.
164454: PRYOR, FELIX - Elizabeth I. Her Life in Letters.
121271: PRYSTOWSKY, ERIC N. [ED.]. - Cardiac Arrythmias: Diagnostics and Treatment [CD-Rom].
183475: PRYTKOVA, N.F. | I.S VDOVIN [ET AL.]. - Material culture of the peoples of Siberia and the north [TRANSLATED FROM RUSSIAN].
180448: PRZELECKI, M. | K. SZANIAWSKI | R. WOJCICKI [EDS.]. - Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences. Proceedings of the Conference for Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences Warsaw 1974.
201608: N.T. | PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
9859: PSALMS | DUPUIHERBAULT, F. GABRIEL - Les Psalmes de David, tradvicts av pres de leur sens propre & naturel. En faueur de tous bons Catholiques, specialement dediez à loüer continuellement Dieu, en sa saincte Eglise. Par F. Gabriel Du-Puiherbaut, de l'ordre de Font-Eurauld. En la fin sont adioustées LII. oraisons à dire par chascun Dimenche de l'Année: ensemble vne exposition sur l'Oraison Dominicale.
167189: PSELLUS, MICHAEL - Fourteen Byzantine Rulers.
92111: PSEUDO-ABDIAS - De Apocryfe Evangeliën, benevens de geschiedenis der apostelen. Volgens de uitgaven van Fabricius, Thilo en Borberg, overgezet en met inleidingen en aanteekeningen voorzien
4138945: PSEUDO-MAYNE, - Über das Bewusstsein 1729. Übersetzt und mit Anmerkungen hrsg. von R.Brandt. English-Deutsch.
4138946: PSICHARI, ERNEST - Oeuvres complètes. (Tome 1 et 2). I.Carnets de Route. Terres de Soleil et de Sommeil. II.L'Appel des Armes. Les Voix qui Crient dans le Désert.
123411: PSIHOYOS, LOUIE | JOHN KNOEBBER. - Hunting Dinosaurs. On the Trail of Prehistoric Monsters.
121517: PSYCHOLOGY - Depression Treatment in the New Millennium.
90971: PU, LU - Volkstümliches chinesisches Spielzeug
121148: PUCHINGER, DR. G. - Landvoogd en minister.
85419: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl
83678: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939 (deel III)
85084: PUCHINGER, G. - In memoriam Dr. Abraham Kuyper. 1920, 8 November, 1950
100807: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945.
146001: PUCHINGER, DR. G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper [1837-1867].
164387: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen. Da Costa - Groen van Prinsterere - Kuyper - Colijn - Thorbecke - Buys - Calvijn - Idenburg - Heemskerk - Schouten - Marijnen - Gerbrandy - Nederbragt - Donner - Bruins Slot - Algra - Zijlstra - Roolvink.
156285: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met Nederlandse literatoren.
4039049: PUCHINGER, G. (RED.) (SCHILDER, K.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december 1990. W.Albeda, A.Th.v.Deursen, O.Jager, J.Veenhof e.a.
4142929: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. (Compleet in 2 dln.)
181937: PUCHINGER, DR. G. - Ontmoetingen met de jaren dertig [2 Vols. Compl.].
181229: PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON [THERESE ERLER - ED. | KONRAD PAUL - AFTERW.]. - "Reisebriefe aus England und Irland. Eine Auswahl aus den "" Briefen eines Verstorbenen "" [2 Vols. in Slipcase]."
92219: PUECH, HENRI-CHARLES - Le manichéisme, son fondateur - sa doctrine
142477: PUHLMANN, DR. C.G. - Handbuch der Homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen Untersuchung Kraker und zu deren deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen. In Verbindung mit mehreren Ärzten herausgegeben.
94892: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw
165582: PULBROOK, ERNEST C. - English Country Life and Work. An account of some past aspects and present features.
164853: PULBROOK, ERNEST C. - The English Countryside.
153893: PULLE, DR. A. - An Enumeration of the Vascular Plants known from Surinam, together with their Distribution and Synonymy.
100877: PULLE, PROF. DR. A. - Naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea met de derde Nederlandsche expeditie.
110884: PULLES, DR. J.A.M. - Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza.
152050: PULLMAN, PHILIP - De schaduw in het noorden [Een Sally Lockhart-mysterie].
165802: PULLMAN, PHILIP - De tinnen prinses. [Een Sally Lockhart-mysterie].
4034543: PULVER, M. - Symbolik der Handschrift. (mit 186 Figuren)
160608: PUMPLUN, CRISTINA M. - Begriff des Unbegreiflichen . Funktion und Bedeutung der Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Chatarina Regina von Greiffenberg [1633-1694].
160476: PUNIET, DOM J. DE - De Liturgie van het Heilig Misoffer, haar oorsprong en historische ontwikkeling. Door den Hoogwaardigen Heer Dom J. de Puniet. Abt van de Sint Paulus Abdy van Oosterhout en uit het Frans vertaald door de monniken van dezelfde Abdy.
122153: PUNTILA, L.A. [C.-A. VON WILLEBRAND - TRANSL.]. - Politische Geschichte Finnlands 1809-1977.
101129: PUPPI, LIONELLO - Andrea Palladio.
158154: PURAYE, JEAN [ED.]. - Album Amicorum Abraham Ortelius.
167025: PURCELL, VICTOR - The Boxer Uprising. A Background Study.
170401: PURCELL, BRENDAN - From Big Bang to Big Mystery. Human Origins in the Light of Creation and Evolution.
152270: PURDY, ANTHONY [ED.]. - Literature and Money.
182324: PURDY, JAMES - In the Night of Time and four other plays.
165394: PURDY, RICHARD L. [CHARLES P.C. PETTIT - INTROD. | SUPPL.]. - Thomas Hardy. A Bibliographical Study.
157610: PURFIELD, CATRIONA | JERALD SCHIFF [EDS.]. - India Goes Global. Its Expanding Role in the Global Economy.
103333: PURKIS, HELEN M.C. - La magnifique Entrée de François d'Anjou en sa ville d' Anvers. Anvers, Christophe Plantin MDLXXXII.
160951: PURPAR, ROLF - Reiseführer Niederrhein.
167497: PURPAR, ROLF - Reiseführer Niederrhein.
145936: PURUCKER, G. DE - Occult Glossary. A Compendium of Oriental and Theosophical Terms.
145453: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
183461: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman. De drukpers als schildersgereedschap.
104820: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design 1918-1945.
151457: PURVIS, ALSTON W. | CEES W. DE JONG - Nederlands grafisch ontwerp van de negentiende eeuw tot nu.
4035553: PURWANTO, L.H. - Indonesian Church Orders and Scrutiny. The relation between the Church Members and the Church Office-Bearers: How it is and how it should be. (Diss.)
151853: PURYEAR, VERNON JOHN - England, Russia and the Straits Question 1844-1856.
153230: PÜSCHEL, WALTER | FRANTISEK CERNY | ADOLF BORN [ILLUSTR.]. - Jungfer Lotty ... und andere tschechische Chansons [with disk].
140271: PUSCHKIN, ALEXANDER - Briefe.
110535: PUSCHMANN, PAUL - Casablanca: A Demographic Miracle on Moroccan Soil
93280: PUSEY, PHILIPPUS EDWARDUS - Tetraeuangalium Sanctum, juxta simplicem syrorum versionem. Ad fidem codicum, massorae, editionum, denuo recognitum. Accedunt capituloru, notatio, concordiarum tabulae translatio Latina, annotationes
152086: PUT, PAUL VAN DER - Het ware drama van de Bounty.
141799: PUT, EDDY | MAURITS WYNANTS [EDS. - ET AL.]. - De Jezuïeten in de Nederlanden en het Prinsdom Luik [1542-1773].
160013: PUT, C.A.M.M. VAN DER - Volksleven in Tilburg rond 1900. Sociaal-Historische Hoofdstukken.
157180: PUT, JAN WILLEM | DR. J. STORM VAN LEEUWEN [EDS.]. - Boekbandverguldmateriaal. Inventaris van het boekbandverguldmateriaal van de FGE, verkregen bij liquidatie van boekbinderij Elias P. van Bommel [In Slipcase].
121046: PUT, EDDY | CRAIG HARLINE [EDS.]. - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van Bisschop Mathias Hovius 1542-1620.
4135983: PUT, E. & HARLINE, C. (HOVIUS, M.) - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620
181938: PUTEANUS, ERYCIUS [= HENRICH VAN DEN PUTTE] [J.J. MOREAU - ED.]. - Honderd veertien Nederlandse brieven van Erycius Puteanus aan de astronoom Michael Florent van Langren. Met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau [B.Bibl.]. Pretoria.
61104: PUTMAN, WILLEM - Godsbeelden en Levensverhaal. Een onderzoek met behulp van de Waarderingstheorie en de Zelfconfrontatiemethode naar de betekenis van persoonlijke godsbeelden
151099: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
166839: PUTNAM, GEO. HAVEN - Authors and Their Public in ancient Times. A Sketch of literary conditions and of the relations with the public of literary producers, from the earliest times to the fall of the Roman empire.
163301: PUTNAM, RUTH - William the Silent Prince of Orange. The Moderate man of the sixteenth century. The story of his life as told from his own letters, from those of his friends and enemies and from official documents.
156896: PUTNAM, GEORGE HAVEN - Memories of a Publisher 1865-1915.
105133: PÜTT, KARIN - Zelte, Kuppeln und Hallenhäuser. Wohnen und Bauen im ländlichen Syrien.
4044734: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
84464: PUTTE, J.C.M. VAN DER - De dogmatische waarde van de theologische redeneering
4139658: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
4072483: PUTTE, P.C.A. VAN (DULLAERT, H.) - Heijemn Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder: commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk.
101381: PUTTEN, DR. MAARTJE VAN - Making Banks Accountable. Policing the banks: accountable mechanisms for the financial sector.
110327: PUTTEN, JAN VAN - Democratisering in de Sovjetunie.
180495: PUTTEN, DRS. L.P. VAN | A.V.A.P. BUITEN - Anna van Rijn van Jutphaas. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaas.
101990: PUTTEN, JAN VAN DER - His Word is the Truth. Haji Ibrahim's Letters and other writings.
60574: PUTTEN. J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen (Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gerefomeerden en Christelijke Gereformeerden)
92044: PUTTERS, KIM E.A. - Lokaal verzorgd. Verschuivend bestuur en hybridisering in de zorg en dienstverlening
161890: PUTTKAMER, MARIE-AGNES VON - Max Oppenheimer - MOPP [1885-1954]. Leben und malerisches Werk mit einem Werkverzeichnis der Gemälde.
182352: PÜTTMANN, FRANCINE | HANNA BLOK | F.J. HOOGEWOUD | JITSGAK MOËD [EDS]. - Markante Nederlandse Zionisten.
130382: PUYN, A. | P. THEISSEN - 1948 - Währungsreform. Vierzig Jahre danach in Kleve - Kalkar - Bedburg - Hau - Kranenburg - Uedem.
140482: PUYN, ALOIS [INTROD.]. - Van Aewerdäss bes Wilewai: Mundartwörterbuch.
158551: PUYVE, J.P. | G. DE VRIES | B.J. MARTENS  [EDS - ET AL.] - The Visser Collection. Arms of the Netherlands in the Collection of H.J. Visser. Catalogue of Firearms, Swords and Related Objects.  Volume I [Parts 1 - 4] & Volume II & Volume III & Volume IV  [4 Volumes in 7 Bindings = Complete Set].
104051: PUYVELDE, DR. LEO - De Belgische schilders in Holland. Hoe zij Holland zagen.
160369: PUYVELDE, LODE VAN - 650 Jaren Antwerpse geschiedenis in de Zwartzustersstraat. Van Hendrik Zuderman en de Mate-Wiven [1345] tot heden.
181092: PUYVELDE, LEO VAN - Van Dyck.
104886: PUYVELDE, LEO VAN - La Peinture Flamande au Siècle des Van Eyck.
143855: PYANE, ROBERT - Marx.
140283: PYCRAFT, DAVID - Bodembedekkers, gazons, onkruiden. Toepassing van Bodembedekkers, aanleg van gazons, herkennen en beteugelen van onkruiden.
4072459: PYE, MICHAEL - Macmillan Dictionary of Religion.
165770: PYLE, ANDREW [ED.]. - The Dictionary of Seventeenth-Century British Philosophers [2 Vols. in Cloth Slipcase].
162094: PYLKKÄNEN, PAAVO | TERE VADÉN. - Dimensions of Conscious Experience.
101643: PYNE, KEVIN [ALICE OSWALD - FOREW.]. - Further up the River and Fifty other Poems.
152280: PYUN, HAE SOO - Nature, Intelligibility, and Metaphysics. Studies in the Philosophy of F.J.E. Woodbridge.
81860: QUACK, H.P.G. - Het staatswezen in de XIVde eeuw, historisch ontwikkeld
4141718: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en stelsels. (compleet in 6 dln.).
166239: QUADIAN, HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD VAN [ABDUL HAMID VAN DER VELDEN - TRANSL.]. - De filosofie van de Islamitische Leer. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Quadian. Stichter van de Ahmadiyya Mislim Gemeenschap.
165724: QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC, SNESKA | RUPERT GRAF STRACHWITZ [EDS.]. - Heritage and the Building of Europe.
144365: QUAERENDO - Quaerendo. A Quarterly Journal from the Low Countries devoted to Manuscripts and Printed Books [The First 19 Years in Succession].
160816: QUAK, AREND - Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen.
155607: QUAK, AREND | PAULA VERMEYDEN [ED.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 37 / Band 37.
155608: QUAK, AREND | PAULA VERMEYDEN [ED.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 36.
155602: QUAK, AREND [ED.]. - Speculum Saxonum. Studien zu den kleineren altsächsischen Sprachdenkmälern. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 52.
155597: QUAK, AREND | FLORUS VAN DER RHEE [EDS]. - Palaeogermanica et Onomastica. Festschrift für J.A. Huisman zum 70. Geburtstag.
155598: QUAK, AREND [ED.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 56 / Band 56.
143086: QUAK, AREND - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
166101: QUANJEL, IR. EMILE M.C.J. [ED.]. - Onderzoek integraal ontwepen / Climatic Design. Exploring new directions in architecture.
157423: QUARG, GUNTER | WOLFGANG SCHMITZ [EDS.]. - Deutsche Buchkunst im 20. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung anlässlich des 75jährigen Bestehens der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln vom 19. Juni bis 5. August 1995.
131399: QUARITCH, BERNARD [ED.] - Contributions Towards a Dictionary of English Book-Collectors as also of some Foreign Collectors. Whose Libraries were incorporated in English Collections or whose Books are chiefly met with in England.
142786: QUARLES, BENJAMIN [JAMES M. MCPHERSON - INTROD.]. - Frederick Douglass.
104814: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DR. C.C.G. - CYP - Frédéric Faber [1782-1844]. Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met transcripties van brieven en documenten / Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas 1815-1830. Avec transcriptions de lettres et de documents
166543: QUARRÉ, PIERRE [LEO HILBER - PHOTOGR.]. - La sculpture en Bourgogne a la fin du moyen age / Burgundian Sculpture of the Late Middle Ages / Höhepunkte burgundischer Bildhauerkunst im späten Mittelalter [In Slipcase].
164687: QUASSEM, NAIM - Hizbullah. The Story from Within.
144411: QUASTHOFF, THOMAS - Die Stimme. Authobiographie.
145095: QUAY, P.P. DE - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand. rijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
121220: QUAY, PIET DE - De vlucht in autoriteit en irrationaliteit. Mentaal onbehagen als voedingsbodem voor het Fascisme.
157770: QUAYLE, ERIC - Early Children's Books. A Collector's Guide.
157140: QUAYLE, ERIC - The Collector's Book of Detective Fiction.
101644: QUEEN, ELLERY [ED.]. - The Queen's Awards. Seventh Series. Prize-winning detective stories from Ellery Queen's Mystery Magazine.
4141147: QUEIRUGA, A.T. - Die Wiederentdeckung der Schöpfung. Für eine menschliche Religion. Übersetzt von U.Petersen.
4137566: QUELLER, D.E. - The Fourth Crusada. The Conquest of Constantinople 1201-1204.
153140: QUENNELL, PETER - Alexander Pope. The Education of Genius 1688-1728.
150500: QUENNELL, PETER [ED.]. - ANTHONY BIRLEY | O.G. TOMKEIEFF | J.J. BAGLEY | PENRY WILLIAMS [ET AL.]. - Life of ... English Life Series [9 Volumes].
152328: QUENNEVAT, J.-C. [ANDRÉ MASSÉNA, DUC DE RIVOLA, PRINCE D'ESSLING - FOREW.]. - Atlas de la Grande Armée. Napoleon et ses campagnes 1803-1815.
162014: QUERE, R.W. - Melanchthon`s Christum Cognoscere. Christ`s efficacious presence in the eucharistic theology of Melanchthon.
100640: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La incorporacion de Granada a la corona de Castilla. Actas des symposium conmemorativo del quinto centenario [Granada 2 al 5 diciembre de 1991].
100919: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La formacion medievan de España. Territorios, Regiones, Reinos.
4044061: QUESNEL, M. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht. Vrij gevolgd door J.P.Hasebroek.
102624: QUÉTEL, CLAUDE [JEAN BERNARD - PHOTOGR.]. - Der Mont-Saint-Michel.
102790: QUETTE, ANNE-MARIE - Louis XIII - Louis XIV [Volume: Le Mobilier Français].
160549: QUEVEDO, FRANCISCO DE [FRANCISCO GOMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS] [BARDER VAN DE POL - ED. | TRANSL.]. - Dromen.
55852: QUICK, MICHAEL - The paintings of George Bellows
4138943: QUICK, O.C. - Doctrines of the Creed. Their Basis in Scripture and their Meaning To-day.
154787: QUIGLEY, DECLAN [ED.]. - The Character of Kingship.
141017: QUILLIET, BERNARD [CLEM SCHOUWENAARS - TRANSL.]. - Christina van Zweden. Een uitzonderlijke vorst.
155517: QUILLIGAN, MAUREEN - The Allegory of Female Authority. Christine de Pizan's Cité des Dames.
4039118: QUIN, M. - The Problem of Human Peace. Studied from the Standpoint of a Scientific Catholicism.
104357: QUINE, W.V. - The Ways of Paradox and other essays.
88028: QUINET, EDGAR - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het Fransch.Met het facsimile van Marnix' handschrift en vele aanteekeningen en bijlagen.
171013: QUINN. PATRICK - Philosophy of Religion A-Z.
180794: QUINN, PATRICK J. - The Conning of America. The Great War and American Popular Literature.
101645: QUINN, TOM - Life on the Old Farm. From Edwardian Times to the Coming of Mechanization.
167729: QUINN, GEORGE - The Novel in Javanese. Aspects of its Social and Literary Character.
143674: QUINN, D.B. | A.N. RYAN - England's Sea Empire.
91288: QUINT, S. GOUDA - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel, 1926-1940.
102175: QUINT, JOSEF - Textbuch zur Mystik des Deutschen Mittelalters. Meister Eckhardt. Johannes Tauler. Heinrich Seuse.
85166: QUINTET - Serge Batourine. Een Russisch verhaal uit onze dagen
52256: QUINTIUS, J. - De Koning in Zijn Schoonheid
142916: QUINTON, RENÉ - Maximes sur la guerre.
144035: QUINTUS HORATIUS FLACCUS [DR. B.L.MEULENBROEK - INTROD. | TRANSL.]. - Carmina-Iambi. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
180556: QUINTUS HORATI FLACCI [DR. B.L.MEULENBROEK - ED.]. - Poemata. Carmina-Iambi.
182308: QUIROGA, HORACIO [MAARTEN STEENMEIJER - TRANSL.]. - Verhalen van liefde, waanzin en dood.
87784: QUISPEL, G. - Asclepius. De volkomen openbaring van Hermes Trismegistus.
93591: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen
4062914: QUISPEL, G. (VALENTINUS) - Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid.
95170: QUISPEL, GILLES - Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid
95171: QUISPEL, GILLES - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie
86529: QUISPEL, G. - Van unnik als geleerde
93263: QUISPEL, GILLES - Het Evangelie van Thomas, uit het koptisch vertaald en toegelicht
95178: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen
30901: QUISPEL, GILLES - Gnostic studies (2 volumes)
145162: QUISPEL, G. [ED.]. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
121357: QUISPEL, GILLES [ET AL.]. - Mystiek in onze tijd. Wat westerse mystici van vroeger en nu ons te zeggen hebben.
30905: QUISPEL, G. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle
4139151: QUISPEL, G. (RED.) (GNOSIS) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie.
55076: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen
121223: QUODBACH, GUIDO - Ferdinando I de Medici. Aspecten van Beeld en Zelfbeeld. Doelstellingen en methoden van propaganda gedurende de regeerperiode van groothertog Ferdinando I van Toscane [1587-1609], afgezet tegen de meningen van tijdgenoten.
89025: QUOERENDO - Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University.
94339: QUONIAM, TH. - Érasme
155227: RAA, CHR. M.G. TEN - De oorsprong van de kantonrechter [Avec un résumé intitulé: Les origines du Juge de Paix en France ainsi que celles du Kantonrechter en Hollande].
183969: RAABE, PAUL [ED.]. - Ernst Theodor Langers Stammbuch. Aus dem Besitz der herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.
90721: RAABE, PAMELA - Imitating God. The Allegory of Faith in Piers Plowman B.
4011611: RAABE, A. - Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Dichtung und Wahrheit um den Menschen - um Tod und Leben.
122219: RAABE, CHRISTINE HENRIËTTE - Bijdrage tot de kennis van het Hindoesche doodenritueel. Tweede en derde hoofdstuk van het Baudhayanapitrmedhasutra. Tekst met aanteekeningen.
182249: RAABE, PAUL [ED. - ET AL.]. - Der Zensur Zum Trotz: Das Gefesselte Wort Und Die Freiheit in Europa (Acta Humaniora: Ausstellungskataloge Der Herzog August Bibliothek)
131090: RAABE, PAUL - Ein Schatzhaus voller Bücher. Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
165654: RAABE, PAUL [ED.]. - Die Herzog August Bibliothek als Museum.
157611: RAABE, PAUL - Bibliosibirsk oder Mitten in Deutschland. Jahre in Wolfenbüttel.
157551: RAABE, PAUL - Frühe Bücherjahre. Erinnerungen.
156848: RAABE, PAUL [ED.]. - Buchgestaltung in Deutschland 1740 bis 1890. Vorträge des Dritten Jahrestreffens des Wolfenbüttel Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesensin der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1978.
165040: RAAD VAN EUROPESE GEMNEENSCHAPPEN - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - Verdrag betreffende de Europese Unie.
100641: RAAD, ANDRÉ VAN | NORBERT VOORWINDEN [ED.]. - Studien zur Linguistik und Didaktik. Festschrift für C. Soeteman.
131029: RAADT-APELL, M.J. DE - De batikkerij Van Zuijlen te Pekalongan. Midden-Java [1890-1946]
162609: RAADT, JEAN-THÉODORE DE - Jacques le Roy, Baron de Broechem et du Saint-Empire. Historien Brabançon.
122975: RAAF, DR. K.H. DE - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
31082: RAAF, P. DE E.A. - Van geslacht tot geslacht. 25 jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Alexanderpolder, 1972-1997
151239: RAAIJ, STEFAN VAN | PAUL SPIES - The Royal Progress of William & Mary.
143079: RAAIJMAKERS, PROF. MR. M.J.G.C. | PROF. MR. H.C.F. SCHOORDIJK | PROF. MR. B. WACHTER [EDS.]. - Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw BW. Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK.
92643: RAAK, RONALD VAN - In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn.
93001: RAAK, CEES VAN - Vorstelijk begraven en gedenken. Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
105118: RAAK, RONALD VAN - Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus - Spinoza - Thorbecke - Multatuli - Huizinga & anderen.
145785: RAAK, CEES VAN - Dodenakkers. Kerkhoven, begraafplaatsen, grafkelders en grafmonumenten in Nederland.
4022932: RAALTE, J.V. - Een losser gegeven. De betekenis van het boek Rut voor onze tijd.
144263: RAALTE, DR. E. VAN [MR. P.P.T. BOVEND[EERT | MR. H.R.B.M. KUMMELING - EDS.]. - Het Nederlandse Parlement.
88006: RAALTE, E. VAN - De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952
4000604: RAALTE, J.V. - "Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland?. De geschiedenis van de Kruisgezinden""."""
4142320: RAALTEN, F.VAN - Angst. Een wijsgerig-antropolische beschouwing.
4137712: RAALTEN, F. VAN (FREUD, S.) - De ontwikkeling van het Ik. Essay over Freud.
92322: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek, 1672-1985
160838: RAASCH, ALBERT [ED.]. - Sprachenpolitik Deutsch als Fremdsprache. Länderberichte zur internationalen Diskussion.
162178: RAAT, JUDITH DE | GIAN ACKERMANS | PETER NISSEN [EDS.]. - De verleiding van het vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw.
181939: RABBIE, EDWIN - Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn 'Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Rede.
102382: RABE, HORST - Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500-1600.
130500: RABELAIS, FRANÇOIS [J.A. SANDFORT - TRANSL.] - Gargantua en Pantagruel [2 Vols. Compl.] .
146008: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel.
141716: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel. Volledige uitgave [2 Vols. Compl.].
102625: RABELAIS, FRANÇOIS | GUSTAVE DORÉ [ILLUSTR.]. - Gargantua en Pantagruel.
182332: RABEN, REMCO | DHIRAVAT NA POMBEJRA [EDS.]. - In the King's Trail. An 18th Century Dutch Journey to the Buddha's Footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737.
123177: RABEN, REMCO | DHIRAVAT NA POMBEJRA [EDS.]. - In the King's Trail. An 18th Century Dutch Journey to the Buddha's Footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737.
156008: RABER, DR. LUDWIG - Die Österreichischen Franziskaner im Josefinismus. Die Österreichischen Franziskaner unter Josef II [1780-1790] & Die Österreichischen Franziskaner nach Josef II [1790-1825]. [2 Parts in 1].
151466: RABIER, BENJAMIN [ILLUSTR.]. - Fables de La Fontaine. Deuxième partie [Vol. 2 - only].
182184: RABINOVICH, ITAMAR | JEHUDA REINHARZ [EDS]. - Israel in the Middle East. Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present.
4028300: RABINOVICH, A. - Israël.
4138942: RABINOWICZ, W. - Universalizability. A Study in Morals and Metaphysics.
4138617: RABINOWITZ, L. - The Social Life of the Jews of Northern France. in the XII-XIV Centuries as Reflected in the Rabbinical Literature of the Period.
153811: RABOTEAU, ALBERT J. - Slave Religion. The Invisible Institution in the Antebellum South.
165910: RABTEN, GESHE - Lofdicht op leegte.
141335: RABY, F.J.E. - A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages [2 Vols. Compl.].
102671: RACHETER, RICHARD G. - Tableware Designs of Ben Seibel: 1940s - 1980s [With Price Guide].
121996: RACHMAN, STANLEY - Fear of Contamination. Assessment and Treatment.
167048: RACHMANINOV, SERGE | VLADISLAV TCHERNOUCHENKO - Les vêpres pour choeur mixta a capella. Capela de Saint-Petersbourg dir. Vladislav Tchernouchenko. CD & Catalogue 1993-94.
153536: RACHOR, CHRISTIANA - Selbstmordversuche von Frauen. Ursachen und soziale Bedeutung.
102103: RACINE, JEAN - Dramatische Dichtungen und geistliche Gesänge [2 Vols. Compl.].
151281: RACINET, ALBERT [MARY ALEXANDER - INTROD. | PEGGY VANCE - ED.]. - The Encyclopedia of Ornament.
104225: RACINET, ALBERT [DR. AILEEN RIBEIRO - INTROD.]. - The Historical Encyclopedia of Costume. History of European Costume. Period Styles and Accessories.
140637: RACINET, ALBERT [MARY ALEXANDER - INTROD. | PEGGY VANCE - ED.]. - Illustrated History of European Costume. Period Styles and Accessories.
123077: RÁCZ, ISTVÁN [PHOTOGR.] | RIITTA PYLKKÄNEN [TEXT] - Art Treasures of Medieval Finland.
110933: RÁCZ, ISTVÁN [ED.]. - Legenden und Hymnen der Ostkirche - Ikonen aus Karelien - Altslawische Gesänge zum Fest des Entschlafens MariaeHardcover
95477: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments (2 volumes)
4010843: RAD, G.V. - Gesammelte Studien zum Alten Testament. (ThB 8)
95447: RAD, GERHARD VON - Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 8)
4010844: RAD, G.V. - Gottes Wirken in Israel. Vorträge zum Alten Testament. Hrsg. von O.H.Steck.
95441: RAD, GERHARD VON - Das erste Buch Mose, Genesis (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 2/4)
160238: RADCLIFF-UMSTEAD, DOUGLAS - Carnival, Comedy and Sacred Play. The Renaissance Dramas of Giovan Maria Cecchi.
4075020: RADCLIFFE RICHARDS, J. - The Sceptical Feminist. A Philosophical Enquiry.
181940: RADDATZ, HANS-PETER - Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens.
4023532: RADE, M. (LUTHER, M.) - Luther in Worten aus seinen Werken. (Klassiker der Religion)
143362: RADEMACHER, PROF. DR. BERNHARD | DR. WERNER KOCH | DR. KARL HURLE [ED.]. - Pflanzenkrankheiten [Pflanzenpathologie] und Pflanzenschutz.
166730: RADEMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
166729: RADEMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
156455: RADEMAKER-HELFFRICH, DRS. B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer.
88919: RADEMAKER, L.A. - Didericus Camphuysen
102137: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten. Versameling van Hondert Vijftig Nederlantse Outheden en Gesigten Deel 1 & Versameling van Hondert Vijftig Nederlantse Outheden en Gesigten Deel 2 [= 2 Vols. in 1].
165637: RADEMAKER, SABINE - Morée. Metamorfose: Objecten / Collages / Schilderijen - Morée. Metamorphosis: Objects / Collages / Paintings.
88988: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Registers op de Doopsgezinde Bijdragen oude en nieuwe reeks
145630: RADEMAKER, A. - Versameling van 100 Nederlantse Outheden en Gesigten door A. Rademaker en int Koper gebragt door I.M. Bregmagher.
56230: RADEMAKER, A. - Versameling van 100. Nederlantse Outheden en Gesigten
145631: RADEMAKER, A. - Versameling van 100 Nederlantse Outheden en Gesigten door A. Rademaker en int Koper gebragt door I.M. Bregmagher.
93905: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer
4138452: RADEMAKER-HELFFERICH, B. (DEVENTER) - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer.
151511: RADEMAKERS, JEF - Jacob Abels. Schilder van de nacht.
101749: RADERSMA, SIMÔNE - Tree effects on crop growth on a phosphorus-fixing Ferralsol.
122026: RADFORD, ANDREW. - Transformational Syntax. A Student's Guide to Chomsky's Extended Standard Theory.
101290: RADFORD RUETHER, ROSEMARY - De laatsten zullen de eersten zijn. Messiaanse cultuurkritiek.
4074216: RADFORD RUETHER, R. - Womanguides. Readings Toward a Feminist Theology.
4075019: RADFORD RUETHER, R. - Women-Church. Theology and Practice of Feminist Liturgical Communities.
4139457: RADFORD, A. - Transformational Grammar. A first Course.
121181: RADHAM CLINTON, HILLARY - Mijn verhaal.
161796: RADICE, WILLIAM [ED. - INTROD.]. - Myths & Legends of India.
4015589: RADIN, P. - Primitive Man as Philosopher.
4075085: RADIN, P. - Monotheism Among Primitive Peoples.
4075144: RADIN, P. - Die religiöse Erfahrung der Naturvölker.
131879: RADKE, RUDOLF - Teddy Kollek. Bürgermeister von Jerusalem. Ein Leben für die Menschlichkeit.
141178: RADKEY, OLIVER H. - The Unknown Civil War in Soviet Russia. A Study of the Green Movement in the Tambov Region 1920-1921.
4048781: RADL, W. - Das Lukas-Evangelium. (Erträge der Forschung 261)
103444: RADLER, RUDOLD [ED.]. - Kindlers Neues Literaturlexikon [20 Vols. Compl.].
100514: RADNER, DAISIE - Malebrache. A Study of a Cartesian System.
4136361: RADNER, E. & SUMNER, G. - Reclaiming Faith. Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church and the Baltimore Declaration.
144064: RADT, WOLFGANG - Pergamon. Geschichte und Bauten, Funde und Erforschung einer antiken Metropole.
95328: RADVANYI, PIERRE - De Curies. Twee generaties in de ban van radioactiviteit (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 6)
56326: RADVANYI, PIERRE - De Curies. Twee generaties in de ban van radioactiviteit (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 6)
157664: RADWAN SHABAN - Reducing Poverty Through Growth and Social Policy Reform in Russia.
158209: RADWAY, JANICE A. - A Feeling for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste and Middle-Class Desire.
143040: RADZINSKY, EDVARD - Rasputin. The Last Word.
101483: RADZINSKY, EDVARD [MARIAN SCHWARTZ - TRANSL.]. - The Last Tsar. The Life and Death of Nicolas II.
142014: RAEBURN, MICHAEL [ED. - ET AL.]. - Salvador Dali. The Early Years.
102104: RAEDTS, IR. C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg.
153238: RAEFF, MARC - Imperial Russia 1682-1825. The Coming of Age of Modern Russia [The Borzoi History of Russia].
100515: RAEFF, MARC [ISAIAH BERLIN - INTROD.]. - Russian Intellectual History. An Anthology.
121160: RAEFF, MARC - Politique et culture en Russie 18e-20e siècles.
163936: RAEFF, MARC - Russia Abroad. A cultural history of the Russian emigration 1919-1939.
122786: RAEFF, MARC [ED. - INTROD.]. - Peter the Great Changes Russia.
182626: RAESFELD, FERDINAND VON | GERD VON LETTOW-VORBECK [ED.]. - Die Hege in der freien Wildbahn. Ein Lehr- und Handbuch.
4066906: RAEYMAEKERS, C. - Het evangelie van Lucas. Griekse tekst, met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
56508: RAFANELLI, SILVANO - Catalogo Degli Incunaboli Delle Biblioteche Pistoiesi
4138910: RAGAZ, L. - De paedagogische revolutie. Tien voordrachten ter vernieuwing van de cultuur.
4141626: RAGAZ, L. - Judentum und Christentum. Ein Wort zur Verständigung.
142626: RAGHUVANSHI, V.P.S. - Indian Society in the Eighteenth Century.
183103: RAGON, MICHEL - Histoire de la littérature prolétatienne en France.
155251: RAGUÉ, BEATRIC VON - Geschichte der Japanischen Lackkunst [In Slipcase].
155252: RAGUÉ, BEATRIC VON - Geschichte der Japanischen Lackkunst [In Slipcase].
181941: RAGUE, BEATRIX VON - Ein chinesischer Kaiserthron. Die Pfirsiche der Unsterblichkeit.
103564: RAGUET, CONDY - The Principles of Free Trade. Illustrated in a series of short and familiar essays, originally published in the Banner of the Constitution.
4069519: RAGUIN, Y. - Wegen der beschowuing in oost en west. (Spiritualiteit 3)
152588: RAHAM, ABDUR - The Principles of Muhammadan Jurisprudence according to the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali Schools.
140832: RAHIM, MUHAMMED ABDUR - Social and Cultural History of Bengal. Volume 2: 1576-1757.
51797: RAHLFS, A. - Septuaginta [Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Volumen I: Leges et historiae, editio Nona
4056942: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs. 2 volumina in 1.
95083: RAHLFS, ALFRED - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes (2 volumes)
4068893: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs.
30827: RAHLFS, ALFRED - Septuaginta. Id est Vetus testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes. Editio Sexta (2 volumes)
95861: RAHLFS, ALFRED - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes (2 volumes)
4133264: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs.
93292: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band V). Neuere Schriften
93295: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band II)
4065193: RAHNER, K. - Is er nog vraag naar God?. Over het functieverlies van de godsdienst. Met B.Grom, A.Keller, W.Kern e.a.
93290: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band VIII)
93293: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band IV). Neuere Schriften
93291: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band VI). Neuere Schriften
30435: RAHNER, KARL E.A. - Sacramentum mundi. Theologisch lexicon voor de praktijk. Handboek bij het gebruik van de nieuwe katechismus (13 delen)
93286: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band 1)
93108: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie. Band VII. Zur Theologie des Geistlichen Lebens
170328: RAHNER, KARL | HERBERT VORGRIMLER - Klein theologisch woordenboek.
93294: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band III). Zur Theologie des Geistlichen Lebens
93112: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie. Band X
4139212: RAHNER, K. - Schriften zur Theologie. Band 1 bis 5.
4141755: RAHNER, K. - Sendung und Gnade. Beiträge zur Pastoraltheologie.
145368: RAINAUD, A. - Le continent austral. Hypothèses et découvertes.
101646: RAINE, CRAIG - A la recherche du temps perdu. A Poem.
4073527: RAINEY, A.F. - The Social Stratification of Ugarit. (Diss.) (Copy of Microfilm)
155162: RAINFORD, LYDIA - She Changes by Intrigue. Irony, Femininity and Feminism.
140553: RAINS, OLGA | LLOYD RAINS | MELYNDA JARRATT - Zij die achterbleven. Bevrijdingskinderen op zoek naar hun Canadese vaders.
140302: RAITT, JANET - Madame de Lafayette and the Princesse de Clèves.
101647: RAJAGOPALARAO, DR. P. | DR. P. KRISHNAKUMAR - The Essence of Each Drug in Materia Medica.
141362: RAKEL, PROF. DR. FRIEDRICH - Völkerkunde [2 Vols. Compl.].
162092: RAKOVER, SAM S. - Face Recognition. Cognitive And Computational Processes.
160875: RALL, HANS | MARGA RALL - Die Wittelsbacher in Lebensbildern.
183855: RALSTON, W.R. - Krilof's Fables.
154571: RAM, TH.J.J. - Psychologische Astrologie. Systematische verklaring van den geboorte-horoskoop.
4140357: RAM, SAMUEL - Het begin van de ondergang.
171235: RAMACHANDRAN, V.S. | SANDRA BLAKESLEE [OLIVER SACKS - FOREW.]. - Phantoms in the Brain. Probing the Mysteries of the Human Mind.
150904: RAMAEKERS, W. - Martelaren van 's-Heerenberg.
150357: RAMAER, J.C. - Religie in verband met politiek in Nederland.
153064: RAMAER, JOOST - De Geldpers. De teloorgang van het mediaconcern Pcm.
110527: RAMAER, J.C. | E. VAN KONIJNENBURG [EDS.]. - Scheiding van Maas en Waal. 18 Augustus 1904.
102900: RAMAGE, NANCY H. | ANDREW RAMAGE - Romeinse Kunst van Romulus tot Constantijn.
161225: RAMAIX, ISABELLE DE - Sadeler. Graveurs en uitgevers.
4071948: RAMAKER, ALBERT - Geloof!. Moeilijk of niet?
130637: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Huishoudelijke artikelen.
130635: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Ontwerpen voor de export.
183383: RAMAKERS, BART A.M. - Conformisten en rebellen. Rederijkerscutuur in de Nederlanden [1400-1650]. [& CD].
122190: RAMAKERS, A.E.L. - Honderd eeuwen Swalmen.
130647: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Meubelen.
130661: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Bedrijfsstijlen.
156221: RAMAN, ANNY - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
161089: RAMAN, ANNY | PIERRE COCKSHAW [EDS.]. - Koninklijke Bibliotheek van België. 150ste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839. Honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen.
105336: RAMAZZOTTI, EPPE | BERNARD MAMY - Pfeifen und Pfeifenraucher. Pfeifendunst und Pfeifenkunst.
103823: RAMBAUT, ARTHUR A. - Catalogue of 1772 Stars, chiefly comprised within the zone 85°-90° N.P.D. for the epoch 1900, deduced from observations made at the Radcliffe observatory, Oxford, during the years 1894-1903.
152783: RAMDAS, ANIL - De strijd van de dansers. Biografische vertellingen uit Curaçao.
154858: RAMDAS, ANIL - In mijn vaders huis.
142136: RAMJOUÉ, FRITZ - Die Eigentumsverhältnisse an den drei Aachener Reichskleinodien.
155814: RAMM, BEN - A Discourse for the Holy Grail in Old French Romance.
121238: RAMOS, FIDEL V. - Fidel V. Ramos Builder, Reformer, Peacemaker & FVR Through The Years & FVR Through the Years II & The Continuing Revolution & Shaping the Future [5 Volumes].
4141280: RAMPOLLA DE TINDARO, M.KARDINAAL (MELANIA DE JONGERE) - Sancta Melania de Jongere. Vrij bewerkt door B.teresia pia Waszklewicz van Schilfgaarde.
161336: RAMSAY, DEAN - Reminiscences of Scottish Life & Character.
167093: RAMSAY, NIGEL | JAMES M.W. WILLOUGHBY [EDS.]. - Hospitals, Towns and the Professions [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
165284: RAMSAY, G.D. - The Queen's Merchants and the Revolt of the Netherlands.
4135062: RAMSAY, W.M. - The Cities of St.Paul. Their Influence on his Life and Thought. The Cities of Eastern Asua Minor.
165299: RAMSBOTTOM, JOHN - Mushrooms & Toadstools. A Study of the Activities of Fungi.
156093: RAMSDEN, CHARLES. - London Bookbinders 1780-1840.
103507: RAMSDEN, CHARLES. - Bookbinders of the United Kingdom [outside London] 1780-1840.
160049: RAMSDEN, CHARLES. - French Bookbinders 1789-1848.
30359: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band X - 1982
30360: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band IX - 1980
30362: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XI - 1984
103360: RAMSEY, CHARLES GEORGE | HAROLD REEVE SLEEPER [EDS.]. [& JOSEPH N. BOAZ - ED.]. - Architectural Graphic Standards.
93213: RAMSEY MICHAELS, J. - Word Biblical Commentary. Volume 49. 1 Peter
131359: RAMSEY, PETER H. [ED.] - The Price Revolution in Sixteenth-Century England.
181942: RAMSOEDH, HANS | PETER SANCHES | ANTOINE DE KOM [ET AL.]. - 75 jaar Wij slaven van Suriname. De turbulente biografie van een boek [OSO. Tijdschrift voor Surinamistiek 29-1].
4139814: RANDA, A. (SAMENST.) - Geschiedenis der mensheid. (Compleet in 5 dln.). In het nederlands bewerkt onder leiding van O.Noordenbos.
93707: RANDALL, CATHARINE - Philibert de l'orme, protestantism and architecture: Peculiarities of Sytle. New Series, Numer 2. (Series: Studies in reformed theology and history)
170530: RANDALL, LISA - Knocking on Heaven's Door. How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and the Modern World.
170536: RANDALL, LISA - Warped Passages. Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions.
89154: RANDOLPH, THOMAS - A view of our blessed saviour's ministry and the proofs of his divine mission arising from thence. Together with a charge, dissertations, sermons, and theological lectures. (2 volumes)
4300560: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren / Heet van de naald. Kroniek van het verzet 1940-1945. / Keuze uit het werk van een man in verzet.
151084: RANELAGH, JOHN - Ireland. An Illustrated History.
4300370: RANGER, T.O & I.N.KIMAMBO (ED.) - The Historical Study of Erican Religion. Wit special reference to East and Central Africa.
4039227: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. *Baarn-Ambo, 1990, 304 blz.
4071990: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität.
164670: RANKE, LEOPOLD VON [DR. WILLY ANDREAS - ED.]. - Englische Geschichte. Vollstädige Ausgabe [3 Vols. in 1].
163175: RANKE, HERMANN [INTROD.]. - The Art of Ancient Egypt. Architecture - Sculpture - Painting - Applied Arts.
103284: RANKE, WINFRIED - Joseph Albert. Hofphotograph der Bayerischen Könige.
4074749: RANKE-HEINEMANN, U. - Het protestantisme, zijn wezen en zijn worden.
4137936: RANKE, L. - Englische Geschichte. Vornehmlich im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert. (Komplett in 7 Bde.)
4000606: RANKE, L.VON - Die römische Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Mit Analekten. Verzeichnis der benutzten Handschriften, nachträgliche Auszüge und kritische Bemerkungen. Mit Register zu den Römischen Päpsten in den letzten vier Jahrhunderten.
4009388: RANKE, L.V. - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.
183979: RANKI, GYORGY | ATTILA POK [EDS]. - Hungary and European Civilization.
101322: RANS, GEOFFREY - Cooper's Leather-Stocking Novels. A Secular Reading.
146359: RANSEL, DAVID L. - The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party.
31632: RANSIJN, HELENA ANNA - Op zoek naar grazige weiden. Een semiotisch onderzoek naar de motivatie van deelnemers aan activiteiten van bezinningscentra (Theologische perspectieven. Supplement series deel 3)
151897: RAPHAEL, D.D. - The Impartial Spectator. Adam Smith's Moral Philosophy.
101699: RAPHAEL, CHAIM - The Springs of Jewish Life.
170140: RAPP, FRIEDRICH - Die Dynamik der modernen Welt. Eine Einf:uhrung in die Technikphilosophie.
4036382: RAPP, U. - Das Mysterienbild.
123370: RAPPARD, JULIEN H.A. VAN - Controlled Tissue-expansion in Reconstructive Surgery.
103130: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN [ED. - ET AL.]. - Imitatie en Inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden.
145080: RAPPMANN, ROLAND | ALFONS ZETTLER - Die Reichenauer Mönchsgemeinschaft und ihr Totengedenken im frühen Mittelalter.
130867: RAPPOPORT, DR. ANGELO S. - The Fair Ladies of the Winter Palace.
143484: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Romanows. Roem en tragedie van het huis Romanow.
167677: RAPTSCHINSKY, B. [B. GROSSER - ILLUSTR.]. - Russische Heldensagen en Legenden.
162967: RAS, J.J. - The Shadow of the ivory Tree. Language, Literature and History in Nusantara.
96234: RAS, H.J.C. | EIJK, INEZ VAN - Wegwijs in de psychiatrie
103612: RASCH, J. - Ons volk.
141971: RASCH, J. | WEHRENS [EDS. - ET AL.]. - Eigen Volk. Algemeen folkloristisch en dialectisch maandblad voor Groot Nederland Volume 3.
141972: RASCH, J. | WEHRENS [EDS. - ET AL.]. - Eigen Volk. Algemeen folkloristisch en dialectisch maandblad voor Groot Nederland Volume 4.
4005771: RASKER, A.J. (KANT, IM.) - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant. (Diss.)
84511: RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant
93986: RASKER, A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw
184052: RASKIN, LUDO - Henri van Straten {1892-1944}. Oeuvre catalogus van de grafiek / Catalogue de l'oeuvre gravé / Catalogue of the Graphic Work.
53183: RASMUSSEN, LARRY L. - Earth Community Earth Ethics
184055: RASMUSSEN, KNUD - Myter og sagn fra Grønland [3 Volumes = Complete Set]. .
181108: RASP, MARKUS [ED.]. | ULF ERDMANN ZIEGLER [INTROD.]. - Contemporary German Photography.
160312: RASPA, ANTHONY - The Emotive Image. Jesuit Poetics in the English Renaissance.
56204: RASPAIL, S.V. - Nouveau Système de Physiologie Végétale et de Botanique, fondé sur les méthodes d'observation qui ont été développées ans le nouveau système de chimie organique (2 volumes)
156823: RATCLIFFE, ERIC - The Caxton of her Age. The Career and Family Background of Emily Faithfull [1835-95].
153738: RATELBAND, K. - De expeditie van Jol naar Angola en São Thomé 30 Mei 1641 - 31 Oct. 1641.
121095: RATELBAND, GUDA - Bibliografie van Zuid- en Midden-Kennemerland [Uitgezonderd Haarlem] en de Haarlemmermeer.
153833: RATELBAND, K. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614.
153765: RATELBAND, K. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625.
155522: RATHBONE, BELINDA - Walker Evans. A Biography.
4057542: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
181193: RATHENAU, ERNEST [ED.]. - Oskar Kokoschka Handzeichnungen. Fünfter BandFünfter Band [Volume 5].
4073965: RATHJE, J. (RADE, M.) - Die Welt des freien Protestantismus. Ein beitrag zur deut-evangelischen Geistesgeschichte dargestellt an Leben und Werk von Martin Rade.
4142191: RATHJENS, C. - Die Juden in Abessinien.
4140645: RATISBONNE, TH. - Antwoorden aan een Joodsch onderzoeker. Naar het fransch door M.v.d.Berg. (GGG 404)
4056939: RATSCHOW, C.H. - Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik.
4056504: RATSCHOW, C.H. - Die eine christliche Taufe.
4133415: RATSCHOW, C.H. - Jesus Christus. (Handbuch Systematischer Theology 5)
53058: RATSMA, P. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 2: Rotterdam
182463: RATSMA, P. | C.C.S. WILMER [ED.] - Handleiding voor het beheer van een topografisch-historische atlas.
162965: RATZEL, DR. FRIEDRICH - Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehres und des Krieges.
142674: RATZENHOFER, G. - Die sociologische Erkenntnis. Positive Philosophie des socialen Lebens.
142694: RATZENHOFER, GUSTAV - Die Kritik des Intellects. Positive Erkenntnistheorie.
56146: RATZENHOFER, GUSTAV - Die Sociologische Erkenntnis. Positive Philosophie des socialen Lebens
131270: RATZENHOFER, GUSTAV - Die Kritik des Intellects. Positive Erkenntnistheorie.
4071432: RATZINGER, J. - Berührt vom Unsichtbaren. Jahreslesebuch. Ausgewählt und hrsg. von Ludger Hohn-Morisch.
171015: RATZINGER, CARDINAL JOSEPH [BENEDICT XVI] - In the Beginning. A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall.
4074705: RATZINGER, KARDINAAL J. - Zout der aarde. Chrisendom en katholieke kerk aan het einde van het millenium. Een gesprek met P.Seewald.
171237: RATZSCH, DELVIN LEE RATZSCH - Science Its Limits. The Natural Sciences in Christian Perspective.
160282: RAU, ARTHUR. - L' Edition Originale de la Déploration sur le Trespas de feu messire Florimond Robertet par Clément Marot. Avec un fac-similé intégral du seul exemplaire connu.
87822: RAU, JOHANNES E.A. - Unnder beider gestalt... Die Reformation in der Stadt Wesel, mit einem Beitrag von Walter Stempel.
46685: RAU, HERIBERT - Het Pausdom, zijn Ontstaan, Bloei en Verval
153042: RAUCH JR., R. WILLIAM - Politics and Belief in Contemporary France. Emmanuel Mounier and Christian Democracy 1932-1950.
160740: RAUCH, DR. KARL [ED.]. - Traktat über den Reichstag im 16. Jahrhundert. Eine offiziöse Darstellung aus der Kurmainzischen Kanzlei.
131598: RAUE, C.G. - Special Pathology and Diagnostics with Therapeutic Hints.
156149: RAULT, LUCIE - Musical Instruments. A Worldwide Survey of Traditional Music-Making.
143679: RAUN, TOIVO U. - Estonia and the Estonians.
170733: RAUNER, MAX | TOBIAS HURTER - Die verrückte Welt der Paralleluniversen. Wo leben wir eigentlich? Und wenn ja, wie oft?
141803: RAUNIG, W. - Bernstein - Weihrauch - Seide. Waren und Wege der antiken Welt.
183746: RAUPP, DR. H.-J. [ED.]. [ADELIN DE BUCK - INTROD.]. - Wort & Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17. Jahrhunderts.
140211: RAUSCH, DR. WILHELM [ED.]. - Die Städte Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert.
4138895: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium.
89473: RAUWENHOFF, L.W.E. - De voornaamste godsdiensten. Geschiedenis van het Protestantisme. (3 delen in 1 band)
93960: RAUWENHOFF, L.W.E. - Geschiedenis van het Protestantisme (3 delen in 2 banden)
181036: RAUWOLF, LEONHART - Leonhart Rauwolfen.Der Artzney Doctorn und bestelten Medici zu Augspurg. Aigentliche Beschreibung der Raiss so er vor diser zeit gegen Auffgang inn die Morgenländer fürnemlich Syriam, Indaeam, Arabiam, Mesopotamiam, Babyloniam, Assyriam, Armeniam, nicht ohne geringe mühe unnd grosse gefahr selbs volbracht: neben vermeldung vil anderer seltzamer und denckwürdiger sachen die alle er auff solcher erkundiget geseehen und obseruiert hat.
53304: RAUWS, JOH. A.O. - The Netherlands Indies
4133433: RAUWS, J. KRAEMER, H. E.A. - The Netherlands Indies.
166243: RAVELES, ROBIN - Grantanyi.
102902: RAVEN, ELLEN M. - Gupta Gold Coins with a Garuda-Banner [Samudragupta - Skandagupta] [2 Vols. Compl.].
102901: RAVEN, ELLEN M. - Gupta Gold Coins with a Garuda-Banner [Samudragupta - Skandagupta] [2 Vols. Compl.].
153788: RAVEN, DR. MAARTEN J. - De dodencultus van het oude Egypte.
143107: RAVEN, DR. MAARTEN J. [ED.]. - Willem de Famars Testas. Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd.
90153: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes
158321: RAVEN, JAMES - Judging New Wealth. Popular Publishing and Responses to Commerce in England, 1750-1800.
156849: RAVEN, JAMES - Free Print and Non-commercial Publishing since 1700.
103794: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
53410: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes
103793: RAVEN, ELLEN M. [ED.]. - South Asian Archaeology 1999. Proceedings of the Fifteenth International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists, held at the Universiteit van Leiden, 5-9 July, 1999.
4138281: RAVEN, J.H. - The History of the Religion of Israel. An Old Testament Theology.
88537: RAVENHORST, M. VAN - Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van het Christelijk onderwijs in Terschuur op 2 januari 1998. 1923-1998.
103856: RAVENS, JAN | CARLOS AGGIO [EDS.]. - Expanding early childhood care and education: How much does it cost. A proposal for a methodology to estimate the costs of early childhood care and education at macro-level, applied to the Arab States [& CD-Rom].
86876: RAVENSWAAY, J.C. VAN - Veel of alles
144307: RAVENWOLF, SILVER - Teen Witch. Wicca for a new Generation.
61310: RAVESTEIN, ANNEKE - De Roepende. Een theologisch onderzoek naar het appelkarakter van de relatie God, de ander en ik
6568: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, In een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leer-redenen. Ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, En ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, Over Luc. 4. verss. 42, 43. En een Intre-Rede in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
9217: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, In een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leerredenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent. Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, over Luc. 4. verss. 42, 43. En een Intre-Treden in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
60578: RAVESTEYN. TH.L.W. VAN - De Eenheid der Eschatologische Voorstellingen in het Boek Jesaja
9916: RAVESTEYN, HENRICUS - De Nasireer Gods tot den Heiligen Dienst Toegerust, of Heilzame Raadgeving aan Studenten, Proponenten, en Jonge Leraren. Hoe zy in het Huis Gods met vrugt konnen verkeeren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods in de Bid-Konst Onderwezen, en Voorgeligt. Ten dienste van Studenten, Proponenen, en Jonge Leraren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods tot den Heiligen Dienst Bevordert. Volgens Eene zekere Ordere in den Loop der Bediennge Bestiert, en Door eenige Proef-stukken, aangaande de Agtbaarheit van Gods Woordt, en de Bevindelyke Sterkte van Godts Vol, vooral in tyden van Beproevinge, voorgeligt, uit Jer. XXIII. vs. 28.b 29. en Ps. LXII. vs. 12. En Vervolgens tot de Hoognodige Waakzaamheit tegen de Vyanden van het Ware Christendom, voornamentlyk de Papisten en Vrygeesten, opgewekt. Waar by nog een Kerkelyk Congres ontworpen, en aangeraden.
103795: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN - Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw & Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad. Rotterdam in beeld [Complete set: 2 Volumes with text & 1 volume with 10 large maps].
4621: RAVESTEYN, HENRICUS - De Nasireer Gods tot den Heiligen Dienst Toegerust, of Heilzame Raadgeving aan Studenten, Proponenten, en Jonge Leraren. Hoe zy in het Huis Gods met vrugt konnen verkeeren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods in de Bid-Konst Onderwezen, en Voorgeligt. Ten dienste van Studenten, Proponenen, en Jonge Leraren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods tot den Heiligen Dienst Bevordert. Volgens Eene zekere Ordere in den Loop der Bediennge Bestiert, en Door eenige Proef-stukken, aangaande de Agtbaarheit van Gods Woordt, en de Bevindelyke Sterkte van Godts Vol, vooral in tyden van Beproevinge, voorgeligt, uit Jer. XXIII. vs. 28.b 29. en Ps. LXII. vs. 12. En Vervolgens tot de Hoognodige Waakzaamheit tegen de Vyanden van het Ware Christendom, voornamentlyk de Papisten en Vrygeesten, opgewekt. Waar by nog een Kerkelyk Congres ontworpen, en aangeraden.
9366: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, in een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, En ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent. Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, Over Luc. 4. vers 42, 43. En een Intre-Reden in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13