Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
121009: SDRYSDALE, JOHN [ET AL - PHOTOGR.]. & CARLY BROEKHUIS [TEXT] - Tropmpe-l'oeil. List en bedrog in de achitectuur. [in Box].
144106: SDTANNARD, MARTIN [ED.]. - Evelyn Waugh. The Early Years 1903-1939.
145498: SEARIGHT, SARAH [ED.]. - Women Travellers in the Near East.
104269: SEARLE, MICHEL - Tom Clancy's Ghost Recon. Prima's Official Trategy Guide.
110297: SEARLE, JOHN ROGERS - The Philosophy of Language.
166460: SEARS, STEPHEN W. - Chancellorsville.
140473: SEATON, ALBERT - Stalin as Warlord.
100845: SEATON, ALBERT - The Russo-German War 1941-45.
131656: SEATON, ALBERT - Die Armeen des Deutschen Reiches 1870 bis 1888.
131655: SEATON, ALBERT - Die österreichisch-ungarische Armee in der Zeit der Napoleonischen Kriege.
154833: SEAVER, EDWIN [ANGUS CAMERON - PREF.]. - So Far So Good. Recollections of a Life in Publishing.
145552: SEBEOK, THOMAS A. [ED.]. - Portraits of Linguists. A Bibliographical Source Book for the History of Western Linguistics, 1746-1963 [2 Vols. Compl.]..
165456: SEBES, PAUL - Bestseller. Wat elke beginnende schrijver moet weten.
165162: SEBES, PAUL - Bestseller. Wat elke schrijver moet weten.
4143115: SEBESTA, F. (FAREL, W.) - Willem Farel. De Hervormer van Waadtland.
153793: SEBUS, JOHAN HENDRIK - De Erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit. [tot 1568].
47071: SÉCHAN, LOUIS/LÉVÊQUE, PIERRE - Les Grandes Divinités de la Grèce
142650: SECHENOV, I. - Selected Works [I].
154597: SECOND WORLD WAR - Das Lied der Moorsoldaten 1933 bis 2000. Bearbeitungen - Nutzungen - Nachwirkungen
142226: SECOND WORLD WAR - By Air to Battle. The Official Account of the British First and Sixth Airborne Divisions.
4071231: SECRÉTAN, L. (SECRÉTAN, CH.) - Charles Secrétan, sa vie et son oeuvre.
9975: SEDGWICK, OBADIAH - De Ryckdom der Genade, uytgebreydet In het opdragen en gunstigh aenbieden van Zaligheydt aen den armen Sondaren. Uyt Openbar. Cap. III. vs. 20. Waerin voorgestelt wordt I. De betooninge der Genade Christi staende voor de Deure ende kloppende, om ingelaten te worden. II. De schuldige Plicht der Sondaren, hoorende de stemme Christi, en hem open doende. III. De Troostelycke Uytkomste van beyden. Om 't Engelsch beschreven, En uyt het Engelsch vertaelt door Arnoldum Jodocum Wassenbergium.
5874: SEDGWICK, OBADIAH - Drievoudige Gront-Slag, I. Der Verootmoedinge, wegens de Sonde. 2. Der Moetgrijpinge, wegens Gods Genade. 3. Der Dankbaarheyt, wegens Gods Voorsorge. Voorgestelt in drie Leersame Verhandelingen over drie heerlijke Texten der H. Schrift. Psalm 19 vers 13. 14. Jesaiae 55: 1. 2. 3. Psalm 23. geheel. Welker Tytel en Inhout int brede voor elk te sien is. Int Engels beschreven. En nu getrouwelijk vertaalt in neder-duyts door Petrus Heringa.
163506: SEDGWICK, HENRY DWIGHT - Henry of Navarre.
164237: SEDLEY, DAVID [ED.]. - Oxford Studies in Ancient Philosophy [Vol. XXXIII].
164236: SEDLEY, DAVID [ED.]. - Oxford Studies in Ancient Philosophy [Vol. XXXII].
122675: SEDOC-DAHLBERG, BETTY NELLY - Surinaamse Studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
104124: SÉE, GENEVIÈVE - Naissance de l'urbanisme dans la vallée du Nil.
104123: SÉE, GENEVIÈVE - Grandes villes de l'Egypte antique.
54580: SEEBASS, HORST - Numeri. 2. Teilband. Numeri 10,11 - 22,1 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IV/2)
4138262: SEEBASS, H. - Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Orientierung im Glauben.
52351: SEEBERG, R. - Lehrbuch der Dogmengeschichte
4023564: SEEBERG, R. (LUTHER, M.) - Die Lehre Luthers. (Lehrbuch der Dogmengeschichte IV/1)
47495: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Band, Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter, Zweiter band, Die Dogmenbildung in der Alten Kirche, Dritter band, Die Dogmengeschichte des Mittelalters
4140542: SEEBERG, R. - Schets van de geschiedenis der Christelijke Leerstukken. Vertaald door A.W.Bronsveld.
4300588: SEEBERG, ERICH (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Die Wissenschaft und die Mystiek seiner Zeit. Studien zur Historiographische und zur Mystiek. (Reprograpgischer Nachdruck der Ausgabe 1923)
4300737: SEEBERG, ERICH (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Die Wissenschaft und die Mystiek seiner Zeit. Studien zur Historiographische und zur Mystiek.
4036772: SEEBERG, R. - "Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert. Eine Einführung in die religiösen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart. (4.durchweg neubearb. und stark verm.Aufl von An die Schwelle des 20.Jahrhunderts"")"""
158011: SEEBREGTS, PAUL [ED.]. [MARJA KEYSER - INTROD.]. - Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Volume 9: Catalogus van de verzameling betreffende G.T.N. en Hugo Suringar, uitgevers te Leeuwarden 1822 - 1900. Deel 1: Brieven.
48135: SEEGER, JOSEPH - Acht Toccaten und Fugen für die Orgel. Mit einer Vorrede von Daniel Gottlob Türk
4135533: SEEGER, KARL - Ich preise deine Gerechtigkeit allein!. Predigten und Schriftbetrachtungen.
146006: SEEGERS, DRS. G.H.J. - Het Gilde der Edele Flumieren 1954-1994.
31220: SEEGERS, GERDY - Toon Tieland, dichterlijke verbeelding in naïef expressionisme
121028: SEELE, HEIDE - Alte Bücher.
156405: SEELEN, ANTOON - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
121937: SEELIG, LORENZ [ED.]. - Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern. Liturgische Gewänder und Geräte des 16. - 19. Jahrhunderts. Mit einem Bestandverzeichnis der kirchlichen Textilien der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
150629: SEELIGMAN, SIGMUND - Bibliographie en Historie. Bijdrage tot de geschiedenis der Eerste Sephardim in Amsterdam.
153517: SEEMANN, BIRGIT - Jeane Wolff. Politikerin und engagierte Demokratin [1888-1976].
156826: SEEMANN, ANNETTE - Die Geschichte der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.
4300069: SEERVELD, CALVIN - The greatest song in critique of Solomon. Freshly and literally translated from the Hebrew and arranged for oratorio performance. Melody and music by Ina Lohr, woodcuts by Flip van der Burgt, design by Sypko Bosch.
153025: SEGAL, NAOMI [ED.]. - Le Désir à l'oeuvre André Gide à Cambridge 1918, 1998.
104815: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
123505: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
151125: SEGAL, SAM [WILLIAM B. JORDAN - ED.]. - A Prosperous Past. The Sumptuous Still Life in the Netherlands 1600-1700.
156124: SEGALEN, VICTOR. - Journal des Iles.
121124: SEGALEN, VICTOR [ANDREW HARVEY & IAIN WATSON - TRANSL.]. - Steles.
167402: SEGALL, BARBARA - Spanje en Portugal. De mooiste tuinen van Spanje en Portugal.
121615: SEGALOWITZ, SIDNEY J. [ED.]. - Language Development and Neurological Theory.
54844: SEGBROECK, FRANS VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden - methoden - hulpmiddelen
4074605: SEGBROEK, F.VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden, methoden, hulpmiddelen.
167796: SEGEL, HAROLD B. - Turn-of-the-Century-Cabaret. Paris, Barcelona, Berlin, Munich, Vienna, Cracow, Moscow, St. Petersburg, Zurich.
90238: SEGER, JULIANE - Schneekugeln. Bunte Welt im Glas.
93441: SEGERS, GERT JAN - Voorwaarden voor vrede, de komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland
122118: SEGERS, RIEN T. [ED.]. - Visies op cultuur en literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij.
143701: SEGERS, MATHIEU [ED.]. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953 - September 1957.
150993: SEGERS, REINOUD - Wetland Methane Fluxes: Upscaling from Kenitics via a Single Root and a Soil Layer to the Plot.
130996: SEGERS, GUSTAAF - De Algemeene Letterkundige Taal en de beschaafde volkstaal in de normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
101428: SEGEV, TOM - One Palestine, Complete. Jews and Arabs under the British Mandate.
103185: SEGHERS, LODE - Bernard van Orley. Apocalypse. De Apocalypsis Wandtapijten.
160928: SEGHERS, PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden.
87502: SEGOND, LOUIS - La Sainte Biblie. Traduite sur les textes originaux hebreu et grec.
9976: SEGUENOT, CLAUDE/BELLINZAGA, ISABELLA CRISTINA - Bid-Vvyser oft Bestieringe des Ghebedts. Voor persoonen dier geen behendigheydt toe en hebben. Eerst ghemaeckt int François door den Eerw. Pater C. Segvenot. Ende over-geset in onse neder-duytsche taele door den Eerw. Pater V.C. beyde Priesters van het Oratorie. WAARBIJ: Den Kortsten wech tot de Hoochste Volmaecktheydt. Inhoudende een cort begrijp vande Christelijcke volmaecktheydt, vol alderley schoone, hooghe, ende Geestelijcke leeringhen. Ghemaeckt door eene Heylighe, ende verlichte Maghet van Milanen in Italien (= Isabella Cristina Bellinzaga). Ende nu eerst overghesedt, uyt het François in onse neder-Duytsche tale. Door Godevaert van Santvoort, Canoninck van Antvverpen.
153119: SEGUES, CARLOS GARCIA DELGADO [ORIOL BOHIGAS - INTROD.]. - La casa popular Mallorquina. Influencias de Roma, el Islam y Cataluña.
47489: SEGUI, EMILE - Une petite place protestante pendant les guerres de religion (1562-1629) Faugères en Biterrois. Préface de M. Louis J. Thomas
88554: SÉGUR, PIERRE DU - Le Maréchal de Luxembourg et le prince d'organge 1668-1678
154071: SÉGUY, PHILIPPE & ANTOINE MICHELLAND - Fabiola. La reine blanche.
102568: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - De hemelvaart van Mohammed. Inleiding en toelichtingen van Marie-Rose Séguy [In Slipcase].
104316: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - Muhammeds wunderbare Reise durch Himmel und Hölle.
92186: SEIBT, FERDINAND - Karl V. Der Kaiser und die Reformation
94438: SEIBT, FERDINAND A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993
145583: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Karl V. Ein Kaiser in Europa 1346 bis 1378.
102933: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Vergessene Zeiten Mittelalter im Ruhrgebiet [2 Vols. Compl.].
4143663: SEIBT, FERDINAND (HRSG.) - Bohemia Sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973. Mit eine Karte, 135 Abbildungen und 9 Farbtafeln. [Dieses Buch soll an die Gründung des Prager Bistums vor tausend Jahren erinnern: ein Erinnerung für den Christenn wie für den Historiker]
152283: SEIDEL, LINDA - Songs of Glory. The Romanesque Façades of Aquitaine.
157622: SEIDEL, STEFANIE - Bibliotheken. Die schönsten Räume - Die wertvollsten Sammlungen. Deutschland, Österreich, Schweiz.
4138870: SEIDEL, G.J. - Being, nothing and god. A Philosophy of Appearance.
4300716: SEIDEL, HANS - Musik in Altisrael. Untersuchung zur Musikgeschichte und Musikpraxis Altisraels anhand biblischer und ausserbiblischer Texte.
156742: SEIDENSPINNER-NUNEZ, DAYLE - The Writings of Teresa de Cartagena. Translated, with introduction, notes & interpretive essay.
153362: SEIDENSTICKER, OSWALD & MAX HEINRICI - Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien 1764-1917 [2 Vols. in 1]. .
142720: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. [2 Vols. Compl.].
4135687: SEIDENSTICKER, PH. - Die Auferstehung Jesu in der Botschaft der Evangelisten. Ein traditionsgeschichtlicher Versuch zum Problem der Sicherung der Osterbotschaft in der apostolischen Zeit. (SBS 26)
100465: SEIDENSTÜCKER, DR. KARL & DR. GEORG GRIMM [EDS.]. - Buddhistischer Weltspiegel. Monatsschrift für Buddhismus und religiöse Kultur auf buddhistischer Grundlage [First & Second year].
165201: SEIDLER, EDUARD - Kinderärzte 1933-1945. Entrechtet - geflohen - ermordet [Peditricians Victims of Persecution 1933-1945].
104645: SEIFERT, KARL-DIETER & DR. MICHAEL WASSERMANN - Otto Lilienthal. Leben und Werk. Eine Biographie.
157697: SEIFERT, TRAUDL - Durch Buchstaben-Kunst wird uns im Leben Viel Nutzen an die Hand gegeben. Fünfunddreisig beliefte Kinder- und Jugendbücher in ihren Autoren voorgestellt von Traudl Seifert.
4142425: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. (Erträge der Forschung 117)
4142821: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse.
4042239: SEIFERT, J. (HANNIBAL) - Hannibal.
153935: SEIFERTH, WOLFGANG - Synagoge und Kirche im Mittelalter. Historische und theologische literarische und kunstgeschichtliche Dokumentation zur Geschichte der Juden im Mittelalter, mit 48 Bildtafeln.
4009839: SEIFERTH, W. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
4134961: SEIFFERT, H. - Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2 Bde.
165690: SEIGNOBOS, CHARLES - History of Mediaeval Civilization and of Modern to the End of the Seventeenth Century.
153291: SEILER, HARALD [ED.]. - Franz Marc.
88600: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
150332: SEIPEL, DR. IGNAZ - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
60665: SEITZ. M. - Hermann Bezzel (Theologie, Darstellung, Form seiner Verkundigung)
102514: SEITZ, S. - Ontwerpen voor de toekomst. Kennismaken met achtergronden en huidige praktijk van het duurzaam bouwen.
161349: SEIXO, MARIA ALZIRA [ED.]. - Travel Writing and Cultural Memory/Écriture du voyage et mémoire culturelle.
165484: SEKEWAEL, S. [ET AL.]. - Kamp Nuis, 1951 - 1964.
153394: SEKLER, EDUARD - Wren and his Place in European Architecture.
162799: SEKULER, ROBERT & RANDOLPH BLAKE - Star Trek on the Brain: Alien Minds, Human Minds.
155823: SEKULES, VERINICA - Medieval Art.
157207: SELBORNE, JOANNA - British Wood-Engraved Book Illustration 1904-1940. A Break with Tradition.
122585: SELBOURNE, DAVID - Death of the Dark Hero. Eastern Europe 1987-90.
143818: SELBY-BIGGE, L.A. [ED.]. - British Moralists. Being Selections from Writers principally of the Eighteenth Century [2 Vols. Compl.]. .
101238: SELBY, JOHN - The Paper Dragon. An Account of the China Wars 1840-1900.
100264: SELDEN, CAMILLE - Les derniers jours de Henri Heine.
95690: SELDENRIJK, R. - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht
4071970: SELDENRIJK, R - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht.
53286: SELDENRIJK, R. - Oriëntatie en evaluatie, theologische bezinning op nieuwe uitdagingen
83801: SELDENRIJK, R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw (deel 5 | Kompas Serie)
92927: SELDERHUIS, H.J. - Calvijn als asielzoeker
89378: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn. Handboek.
86279: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek
53878: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Kerkhistorische Monografieën
31051: SELDERHUIS, HERMAN J. / WASCHKE, ERNST-JOACHIM - Reformation und Rationalität (Series: Refo500 Academic Studies. Volume 17)
31425: SELDERHUIS, HERMAN J. - God in het midden. Calvijns theologie van de Psalmen
4300595: SELDERHUIS, HERMAN J. (ED.) (CALVIJN, J.) - Calvinus clarissimus theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Reasearch. (Reormed Historical Theology 18)
94134: SELDERHUIS, HERMAN JOHAN - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer
94275: SELDERHUIS, HERMAN J. - God in het midden. Calvijns theologie van de Psalmen
102439: SELF, DAVID - Junoir encyclopedie over het christelijk geloof.
122468: SELIGMAN, E.R.A. - Edwin Robert Anderson Seligman 1861-1939. Addresses delivered at the memorial Meeting held on december the thirteenth, 1939 in the Low Memorial Library at Columbia University. To which are appended Memorial Tributes to Professor Seligman.
110888: SELIGMANN, KURT - Magic, Supernaturalism and Religion.
4136209: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens. Nachdruck der Ausgabe 1921.
154951: SELIM, NAHED - Allah houdt niet van vrouwen.
4068230: SELL, A.P.F. - Defending and Declaring the Faith. Some Scottish Exemples, 1860-1920.
121147: SELL, HANS JOACHIM - De schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
144222: SELLA, DOMENICO - Crisis and Continuity. The Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century.
121117: SELLARS, JANE - Charlotte Brontë.
101588: SELLERS, LEILA - Charleston Business on the Eve of the American Revolution.
163447: SELLESLAGS, HERMAN [PHOTOGR.]. - Hugo Claus. De foto's van Herman Helleslags.
4055464: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4055465: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4138869: SELLMAIR, J. - Weisheit der Sibylle.
89740: SELLMAN, DAVID / COOPER, ROB - The landscapes of Kent
4056965: SELLNER, A. - Latein im Alltag. Alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk.
123218: SELLS. PETER - Lectures on Contemporary Syntactic Theories: An Introduction to Government-Binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar and Lexical-Functional Grammar.
4139463: SELLS, P. - Lectures on Contemporary Syntactic Theories. An Introduction to Government-binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar, and Lexical-functional Grammar.
140166: SELM, B[ERT] VAN - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
131518: SELM, B[ERT] VAN - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
110828: SELM, B. VAN [ED.]. - Studies voor Damsteegt. Aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januar 1981.
4074338: SELM, M.V. (BEW.) - De protestantse kerk op de Banda-eilanden 1795-1923. Een bronnenpublicatie.
48253: SELMS, A. VAN - Genesis deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47231: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I-III compleet, achter deel III de Klaagliederen gevoegt, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48266: SELMS, A. VAN - Jeremia deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48267: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48057: SELMS, A. VAN, DR. A.A. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - Serie De Prediking van het Oude Testament (POT Serie) inclusief Psalmen deel 4!
48218: SELMS, A. VAN, DR. A.A. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - Serie De Prediking van het Oude Testament (POT Serie) inclusief Psalmen deel 4!
54992: SELMS, ADRIANUS VAN - De Babylonische termini voor zonde en hun beteekenis voor onze kennis van het Babylonische zondebesef
48252: SELMS, A. VAN - Genesis deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
43044: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
54588: SELMS, A. VAN - Jeremia deel II (Serie: De prediking van het Oude Testament)
54589: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I (Serie: De prediking van het Oude Testament)
46723: SELMS, A. VAN - Job deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47540: SELMS, A. VAN - Jeremia deel 1, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4073795: SELMS, A. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Job.
48268: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
9439: SELNECKER, NICOLAUS - Der gantze Psalter Davids ausgelegt, und in dieser elenden zeit frommen Christen zu Trost unnd Unterricht geprediget, und in Druck gegeben. Jetzt aber auffs newe zum letzten mal ubersehen, gebessert, und gemehret, und mit sonderlichen schönen Gebetlein auff ein jeden Psalm fleissig zugerichtet.
101429: SELVER, PAUL [ED. & TRANSL.]. - A Century of Czech and Slovak Poetry.
92436: SELWYN, EDWARD GORDON - The first epistle of St. Peter. The greek tekst with introduction, notes and essays
87270: SELWYN, DAVID G. - The library of Thomas Cranmer. Oxford Bibliographical Society Publications, Third Series Volume I.
140501: SELZNICK, GERTRUDE J. & STEPHEN STEINBERG - The Tenacity of Prejudice. Anti-Semitism in Contemporary America.
142045: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Henry van de Velde. Ein europäischer Künstler seiner Zeit.
140009: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
151546: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.]. - Jugendstil.
131008: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.] - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
101589: SEMEIN, LOUIS DE [EUG. LADREYT - ILLUSTR.]. - Herinneringen van een Parijsche reporter.
167088: SEMENZATO, CAMILLO - Villa Contarini XVI Secolo. Guida alla visita.
54216: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
81544: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
122017: SEN, SURENDRANATH N. - Administrative System of the Marathas.
4061503: SEN, K.M. - Hindoeïsme. De oudste godsdienst ter wereld.
162679: SENAEVE, PATRICK - Compendium van het Personen- en Familierecht. Boekdeel 1: Persosnenrecht & Boekdeel 2: Familierecht [2 Vols. Compl.].
4006938: SENARCLENS, J. DE - Le mystère de l`histoire. Introduction à une conception christologique de devenir. (Diss.)
4054844: SENDEN, G.H.V. - Het werelddrama. Een beschouwing van cultuur en religie.
9977: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera qvae extant omnia: A Ivsto Lipsio emendata et scholiis illvstrata. Editio quarta, atqua ab vltima LipsI manu: Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaestiones Naturales, & Ludum de morte Claudij Caesaris, quibus in hac editione accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad Questiones Naturales Excursus noui.
4141780: SENECA, - Troades. Trageedzje. Yn oersetting fan Atze J.Keulen. Ynlieding, tekst, oersetting en noaten.
123108: SENEFELDER, ALOIS - Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey, enthaltend eine richtige und deutliche Anweisung zu den verschiedenen Manipulations-Arten derselben in allen ihren Zweigen und Manieren, belegt mit den nötigen Musterblättern, nebst einer vorangegeben ausführlichen Geschichte dieser Kunst von ihrem Entstehen bis auf gegenwärtige Zeit.
88646: SENEFELDER, ALOIS - Het wezen van den steendruk. Naar het 'Lehrbuch der Lithographie und des Steindruckes'.
4006940: SENFT, CHR. - Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19.Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung. (BHT 22)
131613: SENG, DR. MED. GUNTHER [ED.] - Naturheilverfahren und Homöopathie. Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung.
162020: SENGER, MATTHIAS WILHELM - Leonhard Culmann. A literary Biography and an Edition of five Plays, as a Contribution to the Study of Drama in the Age of the Reformation.
131211: SENGER, HARRO VON - Strategemen. Listen om te overleven.
102181: SENGERS, W. - Het lieve vrouwke van Aarle. Maria Stoel der Wijsheid.
123160: SENGERS, ERIK - Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders . Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief.
153810: SENIOR, OLIVE - Working Miracles. Women's Lives in the English-Speaking Caribbean.
150950: SENN, MATTHIAS [ED.]. - Die Wickiana. Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert. Texte und Bilder zu den Jahren 1560 bis 1571 ausgewählt, kommentiert und eingeleitet von Matthias Senn. Mit Transkription ins Neu-Hochdeutsche.
150853: SENSFELDER, JENS [& HARM STEVENS] - Crossbows in the Royal Netherlands Army Museum / Armbruste im königlichen niederländischen Armeemuseum / Kruisbogen in het Koninklijk Nederlands Legermuseum.
154629: SENTEN, MARCEL [ED.]. - Op onderzoek. Wetenschap in Nederland.
4050534: SENTZKE, G. - Die Kirche Finnlands.
87461: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus, dat is Goudsche Vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door poimaenius. Op aanleiding van Philalethus.
92496: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
53745: SEPP, CHRISTIAAN - Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming
86256: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (2 delen)
81987: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd, eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
93772: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858
87268: SEPP, CHRISTIAAN - Verboden lectuur. Een drietal indices librorum prohibitorum.
87202: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858.
94091: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische studiën
47366: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
157436: SEPP, CHRISTIAAN - Verboden lectuur. Een drietal Indices Librorum Prohibitorum toegelicht.
84170: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
46312: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
53757: SEPP, CHRISTIAAN - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis
46486: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
84112: SEPP, CHRISTIAAN - Geschiedkundige Nasporingen (2 delen in 1 band)
83705: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
53766: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische mededeelingen
51832: SEPP, CHR. - Bibliographische mededeelingen
94094: SEPP, CHRISTIAAN - Het staatstoezicht op de Godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden
94095: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische Mededeelingen
94096: SEPP, CHRISTIAAN - Uit het predikantenleven van vroegere tijden, aanteekeningen
4137996: SEPP, CHR. - Het Godgeleerd onderwijs in Nederland,. gedurende de 16e en 17e eeuw.
4140698: SEPP, CHR. - Kerkhistorische studiën.
4141125: SEPP, CHR. - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis.
4142549: SEPP, CHR. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der Theologie in Nederland. Sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858)
4142620: SEPP, CHR. - Drie evangeliedienaren uit den tijd der hervorming. (Jean Taffin, Pieter de Zuttere, Agge van Albada)
53217: SEPPÄNEN, PAAVO A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 19. Jahrgang. Januar 1969 - Oktober 1969 (4 volumes)
152051: SERAFIN, LUC - Het boek met 1000 hemelse geluksregels.
131230: SERAGELDIN, ISMAIL & EPHIM SHLUGER & JOAN MARTIN-BROWN [EDS.] - Historic Cities and Sacred Sites. Cultural Roots for Urban Futures.
90526: SERAPHIM, HANS JÜRGEN - Die ländliche Besiedlung Westsibiriens durch Russland
150721: SERAPHIM, DR. HANS JÜRGEN - Die ländliche Besiedlung Westsiberiens durch Russland.
7854: SERARIUS, NICOLAUS - Nicolai Serarii Societatis Iesv Theologi Iosve, ab utero ad ipsum usque tumulum, è Moysis Exodo, Leuitico, Numeris, Deuteronomio, & è proprio ipsus libro toto, ac Paralipomenis, libris quinque explanatus, è quibus bic Tomvs Prior. Gesta eius, usque ad bella complectitur. WITH: Nicolai Serari Societatis Iesv Theologi, et Sacrarvm Literarvm in Mogvntina Academia Professoris, commentariorum in Librum Iosue, Tomvs Posterior, Complectens Bella Omnia ab eo gesta, & eaquae post bella, usque ad eiusdem Ducis mortem, ab eo sunt actia.
153681: SERFATY, VIVIANE - The Mirror and the Veil. An Overview of American Online Diaries and Blogs.
150117: SERING, MAX. & CONSTANTIN VON DIETZE [EDS.]. - Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit. Vol. 1: Deutsches Reich. Vol. 2. Nachbarländer [2 Vols.]..
145070: SERIZAWA, KATSUSUKE & ALPHONS VAN DER BURG [INTROD.]. - Drukpunt massage. Zelf - acupunctuur zonder naalden.
83151: SERNEE, J.M. E.A. - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland (Algemeen Rijksarchief)
132120: SERNEE, DR. J.M. & DR. S.W.A. DROSSAERS & JHR. MR. W.G. FEITH - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland.
150283: SERRA, EUDALD & ALBERTO FOLCH - Art Papou.
131904: SERRA, VITTORIO - Heel Venetië. Nieuwe Uitgave.
150561: SERRA, PERE A. [CAMILO JOSÉ CELA - FOREW.]. - Miro and Mallorca.
6936: SERRE, JEAN PUGET DE LA - De Spiegel, die niet vleyd. Handelende van de verachting der Werrelt, en van de bedenkingen des Doots. Nieuwelijks door Jan Hendrik Glazemaker vertaalt. En met kopere platen verciert.
152407: SERRIEN, PIETER - Tranen over Mortsel. De laatste getuigen over het zwaarste bombardement ooit in België.
122090: SERROY, JEAN [ED.]. - Romanciers du XVIIe siècle.
100547: SERRURIER, DR. C. - Descartes. Leer en leven.
103708: SERRURIER, DR. C. - De Pensées van Pascal.
4139585: SERRURIER, C. (DESCARTES, R.) - Descartes. Leer en leven.
4066061: SERS, P. - Totalitarisme et avant-gardes. Au seuil de la transcendance.
142934: SERSTEVENS, A. T' - La légende de Don Juan.
4018317: SERTILLANGES, A.D. (THOMAS AQUINATIS) - Der heilige Thomas von Aquin.
131055: SERVADIO, GAIA - Rossini.
103061: SERVAIS, MAX - Armorial des Provinces et des Communes de Belgique.
87955: SERVATIUS, T.J., VELTENAAR, C., DOUMERGUE, E., SCHELVEN, A.A. VAN, SAUSSURE, JEAN DE, BULTEN, H.J., E.A. - Jan Taffijn de man Gods een prediker uit de dagen der hervorming, Theodorus Beza, Marnix' levensloop en karakter de verdraagzaamheid volgens Marnix, Wendelmoet Claesdochter de eerste Noord-Nederlandsche Martelares, Calvijn als mensch, Agrippa d' Aubigné en Rabaut Saint-Etienne, Guillame Farel, Hugenoten en Calvinisten, In de leerschool van Calvijn, Joh. van Oldenbarnevelt (2 delen), Een dapper Magistraat uit de 16e eeuw Pieter Adriaansz. v.d. Werff burg. van Leiden
103239: SERVER, DEAN - Klippers en windjammers. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de vierkant getuigde schepen.
101786: SERVOTTE, HERMAN - De Simulators. De Engelse Roman 1700-1980. Essay.
131858: SERWY, VICTOR - La Coopération Scialiste Belge de demain.
157951: SESSIONS, WILLIAM K. & E. MARGARET SESSIONS - Printing in York. From the 1490s to the Present Day.
156547: SESTOFT, JØRGEN & JØRGEN HEGNER CHRISTIANSEN [EDS.]. - Guide to Danish Architecture. Colume 1: 1000 - 1960.
152221: SETCHKAREV, VSEVOLOD - Studies in the Life and Works of Innokentij Annenskij.
131746: SETERS, W.H. - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableaux ses recherches entomologiques.
30638: SETHE, KURT - Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Aegyptens (Dritter Band)
153399: SETON-WATSON, R.W. - A History of the Czechs and Slovaks.
122169: SETON-WATSON, ROBERT WILLIAM - A History of the Roumanians from Roman Times to the Completion of Unity.
141472: SETON-WATSON, HUGH - Nationalism and Communism. Essays, 1946-1963.
164500: SETON-WILLIAMS, VERONICA & PETER STOCKS [EDS.]. - Egypt [Blue Guide].
4134419: SETON-WILLAMS, M.V. - Babylon. Kunstschatten uit Mesopotemië. Met 170 afbeeldingen in kleuren.
153436: SETTIPANE, GUY A. [ED.]. - Columbus and The New World: Medical Implications.
89969: SEUPHOR, MICHEL - De abstracte schilderkunst in Vlaanderen.
53006: SEUPHOR, MICHEL - La peinture abstraite en Flandre
100651: SEUREN, P.A.M. - The Logic of Thinking.
4070514: SEUREN, P.A.M. - Filosofie van de taalwetenschappen.
110296: SEUREN, PIETER ALBERTUS MARIA - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4075415: SEUREN, P.A.M. - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4049953: SEUSE, HEINRICH - Colloquia Dominiciana cum Divino Animae Sponso. Perdurante Sacro Convivio. (Bibliotheca Mystica)
92363: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd. Herinneringen en oude verhalen, 1279-1979. Iets van sfeer en indrukken uit de jeugd van Moeder-Oma voor kinderen en kleinkinderen
150159: SEVENSTER, S[IEBE] - Creatieve gerechtigheid door grondrecht.
60667: SEVENSTER. G. - Ethiek en echatologie in de synoptische evangelien (Een studie over het typische in Jezus' zedenleer)
86050: SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo, vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën
85821: SEVENSTER, GERHARD - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer
4043465: N.N. (SEVENSTER G.) - Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
4001468: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
4139684: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
91453: SEVERIJN, J. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 41e jaargang. 4 januari 1936 - 12 december 1936.
88929: SEVERIJN, J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 october 1956.
91436: SEVERIJN, J. E.A. - Gerefomeerd Weekblad. 40e jaargang. 5 januari 1935 - 28 december 1935.
85214: SEVERIJN, J. - Wij Gereformeerden...
4039098: SEVERIJN, J. - Het profetisme.
90357: SEVERIJN, JOHANNES - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen
88513: SEVERIJN, J. - Geschiedenis der ethiek
154748: SEVERIJNS, R.A.L. & A.M.P. WOLFS & A.P. WOLFS [EDS.]. - Op Goede Leest Geschoeid. De Moergestelse schoenmakers.
167127: SEVERIN, TIM - Een speurtocht naar Moby Dick de wraaklustige walvis.
141597: SEVERIN, TIM - Crusader by Horse to Jerusalem.
121798: SEVERIN, TIMOTHY - The Oriental Adventure. Explorers of the East.
103472: SEVERIN, TIM - Crusader by Horse to Jerusalem.
4072487: N.N. (SEVERUS, E.V.) - Itinera Domini. Gesammelte Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum. Emmanuel v.Severus OSB zur Vollendung des 80.Lebensjahres am 24.August 1988 dargeboten.
153605: SEVIN, DIETER [ED.]. - Die Resonanz des Exils. Gelungene und Misslungene Rezeption deutschsprachiger Exilautoren.
30750: SEVRIN, JEAN-MARIE - The New Testament in early Christianity. La réception des écrits néotestamentaires dans le christianisme primitif
144272: SEWARD, DESMOND - The Hundred Years War. The English in France 1337-1453.
121721: SEWARD, DESMOND - Henry V. The Scourge of God.
90438: SEWARD, DESMOND - The Wars of The Roses. Through the lives of five men and women of the fifteenth century.
165049: SEWARD, DEOMOND - The Monks of War. The Military Religious Orders.
164459: SEWARD, DESMOND - Eugénie. The Empress and Her Empire.
131434: SEWARD, DESMOND - Prince of the Renaissance. The Golden Life of François I.
7987: SEWEL, WILLIAM - Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Hooimaand en Oogstmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelykse Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Herfstmaand en Wynmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Slagtmaand en Wintermaand 1704.
53895: SEWELL, ELISABETH - Dagboek eener moeder
110736: SEWELL, RICHARD H. - John P. Hale and the Politics of Abolition.
102709: SEXTON, RICHARD - American Style. Classic Product Design from Airstream to Zippo.
53709: SEYBOLD, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band I (12 volumes). Including: Faszikel 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a 1. Teil, 3a 2. Teil, 3b, 3c 2. Teil, 4, 5, 6
156610: SEYBOTH, REINHARD - Die Markgraftümer Ansbach und Kulmbach unter der Regierung Markgraf Friedrichs des Älteren [1486-1515].
122136: SEYMOUR, MIRANDA - A Ring of Conspirators. Henry James and His Literary Circle 1895-1915.
121411: SEYMOUR-SMITH, F. - Bibliography in the Bookshop.
102359: SEYMOUR, WILLIAM - Battles in Britain and their Political Background 1066-1746. Volume I: 1066-1547 [only].
101430: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling.
155136: SEYMOUR-JONES, CAROLE - Painted Shadow. A Life of Vivienne Eliot.
150741: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling. The Controversial New Biography.
146419: SEYMOUR, RICHARD D. & JOHN M. RITZ & FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication.
140457: SEYMOUR, CHARLES - The Intimate Papers of Colonel House [2 Vols.].
146482: SEYMOUR, RICHARD D. & JOHN M. RITZ & FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication & Student Activity Manual & Instructor's Manual [3 Vols. Compl.].
140039: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
100574: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
4136775: SEYNAEVE, J. (NEWMAN, J.H.) - Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture. According to his published works and previously unedited manuscripts.
131648: SGANZINI, CARLO - Philosophie und Pädagogik. Prolegomena zu einer Theorie der fundamentalen Strukturen.
156212: SGARD, JEAN & MICHEL GILOT & FRANÇOISE WEIL [EDS.]. - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement V. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
156211: SGARD, JEAN & MICHEL GILOT & FRANÇOISE WEIL [EDS.]. - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement IV. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
144907: SHACHAR, ISAIAH - The Jewish year.
146214: SHACKELFORD, GEORGE GREEN - Thomas Jefferson's Travels in Europe, 1784-1789.
158089: SHACKLETON, ROBERT - Printing and Publishing at Oxford: the Growth of a Learned Press 1578-1978. Catalogue of the Exhibition.
102674: SHADEL SPILLMAN, JANE - The American Cut Glass Industry. T.G. Hawkes and his Competitors.
164239: SHAFER-LANDAU, RUSS [ED.]. - Oxford Studies in Metaethics [Vol. 2].
91495: SHAFFREY, MAURA - Irish Cottages
157667: SHAH, ANWAR [ED.]. - Budgeting and Budgetary Institutions .
100548: SHAHEEN, SAMAD - The Communist [Bolshevik] Theory of National Self-Determination.
154052: SHAKESPEARE, WILLIAM [H.J. DE ROY VAN ZUYDEWIJN - TRANSL.&- ED.]. - William Shakespeare. Een wandelende schaduw. Een keuze uit het toneelwerk.
130908: SHAKESPEARE, WILLIAM [HAROLD F. BROOKS - ED.] - A Midsommer Night's Dream.
150920: SHAKESPEARE, WILLIAM [SCHLEGEL & TIECK - TRANSL.] & [WOLFGANG KELLER - ED.]. - Shakespeares Werke [14 Teilen in 5 Bände - Kompl. / 14 Vols. in 5 Bindings - Complete].
130895: SHAKESPEARE, WILLIAM [ J.M. NOSWORTHY - ED.] - Cymbeline.
130909: SHAKESPEARE, WILLIAM [T.S DORSCH - ED.] - Julius Caesar.
167366: SHAKESPEARE, WILLIAM [KATHERINE DUNCAN-JONES - INTROD. & SIMON BRETT & OTHERS - ENGRAV.]. - The Sonnets & A Lovers Complaint [In Slipcase].
165758: SHAKESPEARE, WILLIAM [GERRIT KOMRIJ - TRANSL.]. & ELS LAUNSPACH - Richard III & Messire [2 Vols. in Slipcase].
165620: SHAKESPEARE, WILLIAM [PETER VERSTEGEN - TRANSL. & NOTES]. - Sonnetten.
163557: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Hamlet.
163556: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - As You Like It.
163554: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Romeo and Juliet.
163555: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - The Merchant of Venice.
163552: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - King Henry IV Part One.
163553: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - The Tempest.
163550: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Much Ado About Nothing.
163551: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - King Richard II.
163549: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Macbeth.
163548: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Twelfth Night.
163547: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - A Midsummer Night's Dream.
163546: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Julius Caesar.
163545: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Othello. The Moor of Venice.
163544: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H. WALTER - ED.]. - Anthony and Cleopatra.
110151: SHAKESPEARE, WILLIAM - Poems [2 Vols.].
130935: SHAKESPEARE, WILLIAM [H.J. OLIVER - ED.] - The Merry Wives of Windsor.
130912: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.W. DAVID - ED.] - Love's Labour's Lost.
130934: SHAKESPEARE, WILLIAM [E/.A.J. HONIGMANN - ED.] - King John.
130932: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H.P. PAFFORD - ED.] - The Winter's Tale.
130933: SHAKESPEARE, WILLIAM [M.R. RIDLEY - ED.] - Othello.
130931: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.C. MAXWELL - ED.] - The Andronicus.
130930: SHAKESPEARE, WILLIAM [CLIFFORD LEECH - ED.] - The Two Gentlemen of Verona.
130917: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.M. LOTHIAN & T.W. CRAIK - EDS.] - Twelfth Night.
130918: SHAKESPEARE, WILLIAM [A.R. HUMPHREYS - ED.] - King Henry IV. Part 1 & Part 2 [2 vols Vompl.]
130916: SHAKESPEARE, WILLIAM [E.T. PRINCE - ED.] - The Poems.
130915: SHAKESPEARE, WILLIAM [PETER URE - ED.] - King Richard II.
130914: SHAKESPEARE, WILLIAM [PHILIP BROCKBANK - ED.] - Coriolanus.
130913: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH PALMER - ED.] - Troilus and Cressida.
130910: SHAKESPEARE, WILLIAM [F.D. HOENIGER - ED.] - Pericles.
130911: SHAKESPEARE, WILLIAM [HAROLD JENKINS - ED.] - Hamlet.
130907: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.A. FOAKES - ED.] - The Comedy of Errors.
130899: SHAKESPEARE, WILLIAM [AGNES LATHAM - ED.] - As You Like It.
130900: SHAKESPEARE, WILLIAM [H.J. OLIVER - ED.] - Tomon of Athens.
130905: SHAKESPEARE, WILLIAM [-ED.] - Antony and Cleopatra.
130906: SHAKESPEARE, WILLIAM [G.K. HUNTER - ED.] - All's Well that Ends Well.
103108: SHAKESPEARE, WILLIAM [W.G. SIMMONDS - ILLUSTR. & DR. L.A.J. BURGERSDIJK - TRANSL.]. - Hamlet.
130902: SHAKESPEARE, WILLIAM [JOHN RUSSELL BROWN - ED.] - The Merchant of Venice.
130901: SHAKESPEARE, WILLIAM FRANK KERMODE - ED.] - The Tempest.
130896: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH MUIR - ED.] - King Lear.
130898: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.A. FOAKES - ED.] - King Henry VIII.
130897: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH MUIR - ED.] - Macbeth.
130903: SHAKESPEARE, WILLIAM [BRIAN MORRIS - ED.] - The Taming of the Shrew.
130904: SHAKESPEARE, WILLIAM [BRIAN GIBBONS - ED.] - Romeo and Juliet.
4065600: SHAKESPEARE, W. - De Werken van William Shakespeare. Vertaald door L.A.J.Burgersdijk. Facsimilé-uitgave naar de druk 1884-1888 bij E.J.Brill te Leiden.
4300016: SHAKESPEARE, WILLIAM - Tooneelspelen. Derde Deel. Othello - Hendrik de Vierde, 1e deel - De Dwaaling.. Met de Bronwellen, en Aanteekeningen van verscheide Beroemde Schryveren. Met (3) nieuw geïnventeerde kunstplaaten versiert.
165182: SHAKIBI, ZHAND - Revolutions and the Collapse of Monarchy.
4030918: SHAMIR, I. & SHAVIT, S. (RED.) - Foreword by J.Rothschild. Het joodse volk door de eeuwen heen. Ned. vertaling en bewerking H.C.Endedijk.
4142070: SHAMSIE, K. - Verbrande schaduwen.
103798: SHANKAR, ARCHANA - Khajuraho orchha.
131058: SHANNON, RICHARD - Gladstone I: 1809-1865.
162923: SHANNON, RICHARD - Gladstone and the Bulgarian Agitation 1876.
153867: SHAPARD, ROBERT & JAMES THOMAS [EDS.]. - Sudden Fiction International. 60 Short-Short Stories.
155897: SHAPHARD, M. [ED.]. & JOOST RITMAN [FOREW.]. - Marsilio Ficino. Een universeel mens.
141222: SHAPIN, STEVEN - The Scientific Life. A Moral History of a Late Modern Vocation.
145363: SHAPIRO, HERBERT - White violence and Black Response. From Reconstruction to Montgomery.
4073464: SHAPIRO, H.L. (RED.) - Culturele antropologie.
165131: SHAPTON, LEANNE [NICO GROEN - TRANSL.]. - Belangrijke voorwerpen en persoonlijke bezittingen uit de collectie van Lenore Doolan en Harold Morris, inclusief boeken, kleding en sieraden. Zaterdag 14 februari 2009, New York. Veilinghuis Strachan & Quinn.
163591: SHARAF, MYRON - Fury on Earth. A Biography of Wilhelm Reich.
100707: SHARMA, SRI RAM - The Religious Policy of the Mughal Emperors.
122022: SHARMA, DR. BAIJNATH & DR. RAJ BALI PANDEY - Harsa and his Times [Thesis approved for the degree of doctor of philosophy by the University of Jabalpur].
155917: SHARMA, ARVIND & KATHERINE K. YOUNG [EDS.]. - Fundamentalism and Women in World Religions.
131529: SHARMA, R.S. - Urban Decay in India [c. 300 - c. 1000] .
141250: SHARMA, BRIJ NARAIN [DR. A.L. BASHAM - FOREW.]. - Social Life in Northern India [A.D. 600-1000].
164759: SHARP, JILL - Written in Stone. England's Literary Heritage.
164489: SHARP, TONY - Pleasure and Ambition. The Life, Loves and Wars of Augustus the Strong.
152797: SHARPE, KENNETH EVAN - Peasant Politics. Struggle in a Dominican Village.
122356: SHARPE, KEVIN - The Personal Rule of Charles I.
157282: SHARPE, KEVIN - Reading Revolutions. The Politics of Reading in Early Modern England.
166366: SHARROCK, J.T.R. - The Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland.
102987: SHATANAWI, MIRJAM - Islam in beeld. Kunst en cultuur van moslims wereldwijd.
153473: SHATZKES, PAMELA - Holocaust and Rescue. Impotent or Indifferent ? Anglo-Jewry 1938-1945.
156827: SHATZKIN, LEONARD - In Cold Type. Overcoming the Book Crisis.
100304: SHAW, BERNHARD - The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism.
144289: SHAW, STANFORD J. & EZEL KURAL SHAW - Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 1808-1975 [ = Volume II: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey].
144293: SHAW, CHRISTINE - Julius II. The Warrior Pope.
167478: SHAW, FRANK [ALLAN KEITH - FOREW.]. - Birds of North America.
166494: SHAW, IAN - The Oxford History of Ancient Egypt.
164897: SHAW, GWENDOLYN DUBOIS & EMILY K. SHUBERT [KAREN C. C. DALTON - INTROD.]. - Portraits of a People. Picturing African Americans in the 19th Century.
156897: SHAW, GRAHAM - Printing in Calcutta to 1800. A description and checklist of printing in late 18th-century Calcutta.
154314: SHAW, IAN & PAUL NICHOLSON - British Museum Dictionary of Ancient Egypt.
156798: SHAW, JAMES & EVELYN WELCH [EDS.]. - Making and Marketing Medicine in Renaissance Florence.
102569: SHAW, HERBERT - Artisanat de tradition en Amérique. Paniers - Quilts - Objects en bois - Sculptures - Céramique.
141780: SHAW, IAN & PAUL NICHOLSON [EDS.]. - The Dictionary of Ancient Egypt.
95329: SHEA, WILLIAM - Copernicus. Grondlegger van het moderne wereldbeeld (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
157250: SHEA, SUZANNE STREMPEK - Shelf Life. Romance, Mysterie, Drama and Other Page-turning Adventures from a Year in a Bookstore.
145879: SHEARMAN, JOHN - Het maniërisme.
4137220: SHECHORI, R. - Art in Israel. Photography I.Zafrir.
47089: SHEDINGER, ROBERT F. - Was Jesus a Muslim? Questioning Categories in the Study of Religion
102302: SHEEHAN, JAMES - The Monopoly of Violence. Why Europeans Hate Going to War.
158108: SHEEHAN, DONALD - This was Publishing. A Chronicle of the Book Trade in the Gilded Age.
155918: SHEEHAN, MICHAEL M. [JAMES K. FARGE - ED. & JOEL T. ROSENTHAL - INTROD.]. - Marriage, Family and Law in Medieval Europe. Collected Studies.
163662: SHEEHY, GAIL - Gorbachev. The making of the man who shook the world.
158090: SHEFRIN, JILL - Neatly Dissected for the Instruction of Young Ladies and Gentlemen in the Knowledge of Geography. John Spilsbury and Early Dissected Puzzles.
163721: SHEIKH-DILTHEY, H. - Kenya. Kunst, Kultur und Geschichte am Eingangstor zu Innerafrika.
143049: SHELDEN, MICHAEL - Orwell. The Authorised Biography.
4142289: SHELDRAKE, PH. - Spirituality and History. Questions of Interpretation and Method.
166165: SHELEFF, LEON SHASKOLSKY - Social Cohesion and Legal Coercion. A Critique of Weber, Durkheim and Marx.
101787: SHELLARD, DOMINIC & STECE NICHOLSON & MIRIAM HANDLEY - The Lord Chamberlain Regrets... British Stage Censorship And Readers' Reports From 1824 To 1968.
156512: SHELLEY, MARY [STEPHEN KING - FOREW.]. - Frankenstein.
160553: SHELLEY, PERCY BYSSHE [GERLOF JANZEN - TRANSL. & ED.]. - De familie Cenci. Een drama in vijf bedrijven.
4069669: SHELLEY, M. (ED.) - Deepening Your Ministry Though Prayer and Personal Growth. 30 Strategies to Transform Your Ministry.
4069670: SHELLEY, M. (ED.) - Changing Lives Though Preaching and Worship. 30 Strategies for Powerful Communication Including Chapters from R.Forster, C.Swindoll e.o.
160826: SHENG, C.L. - A Utilitarian General Theory of Value.
143862: SHENNAN, J.H. - The Parlement of Paris.
104475: SHENTON, ALAN & RITA SHENTON - Collectable Clocks 1840-1940. Reference and Price Guide.
86308: SHEPARD, THOMAS - Overdenkingen en geestelijke bevindingen
87059: SHEPARD, THOMAS - De ware bekering. Ontdekkende het klein getal der ware gelovigen en de grote moeilijkheid der zaligmakende bekering.
4064985: SHEPARD, TH. - The Ten Virgins.
157283: SHEPARD, LESLIE - The History of Street Literature. The Story of Broadside Ballads, Chapbooks, Proclamations, News-Sheets, Election Bills, Tracts, Pamphlets, Cocks, Catchpennies, and other Ephemera.
87058: SHEPARD, THOMAS - Overdenkingen en geestelijke bevindingen.
4135516: SHEPARD, J.W. - The Life and Letters of St.Paul. An Exegetical Study. First edition.
110204: SHEPHARD, BEN - Na zonsondergang. De bevrijding van kamp Bergen-Belsen 1945.
166207: SHEPHARD, COLIN & MIKE CORBISHLEY & RICHARD TAMES [EDS.]. - Contrasts & Connections. Discovering the Past [Y7]. Roman Empire - Medieval Realms - Islamic Civilizations.
161689: SHEPHERD, M. - Tradition and Re-creation in Thirteenth Century Romance: ' La Manekine ' and ' Jehan et Blonde ' by Philippe de Rémi.
110448: SHEPHERD, GORDON M. - The Synaptic Organization of the Brain.
4137140: SHEPHERD, M. (RED.) (FICINO, M.) - Marsilio Ficino. Een universeel mens.
4300095: SHEPHERD, M.H. - The Oxford American Prayer Book Commentary.
6625: SHEPPARD, THOMAS - De Gezonde Geloovige, of Verhandeling over de Evangelische Bekeering. Ontdekkende het werk van Christus Geest, in de Verzoening eens Zondaars voor God, in deszelfs regte Beginselen, ware Voortgang en heerlijk Uiteinde. Nieuwe Uitgave.
89986: SHEPPARD, GORDON - The man who give himself away. Pictures by Jacques Rozier. A Harlin Quist Book.
84153: SHEPPARD, THOMAS - De gelijkenis der tien maagde, verklaard en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheiden predikatiën over Matth. 25 : 1-13 (2 delen)
55240: SHEPPARD, J. E.A. - Christelijk gedenkboek of opmerkingen en overdenkingen voor iederen dag des jaars. Getrokken uit de schriften van de meest geachte schrijvers
55264: SHEPPARD, THOMAS - De gelijkenis der tien maagden, verklaard en toegepast zijnde de inhoud van verscheiden predikatiën over Matth. 25 : 1-13 (2 delen)
83055: SHEPPARD, T. - De Waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijelykheid der zaligmakende bekeeringe
9649: SHEPPARD, THOMAS - De Gelykenis der Tien Maagden Verklaart en Toegepast: Zijnde den Inhoudt ver verscheide Predikaatsien, over Matth. XXV: 1-13. Waar in het Onderscheidt tusschen de Oprechte Christen en de Doorsleepenste Geveinsde, de Natuur en de Merktekens der Zaligmakende en Gemeente Genade, de Gevaaren en Onheilen die in de bloeyenste Kerken of onder de Christenen ontstaan, en andere Geestelyke Waarheden van het grootste Gewigt, duidelyk ontdekt, en tot de Oeffening aangedrongen zijn.
142847: SHERARD, ROBERT HARBOROUGH - Das Leben Oskar Wildes [2 Vols. Compl.].
121759: SHERARD, ROBERT HARBOROUGH - "The Life of Oscar Wilde. With a Full Reprint of the famous Revolutionary Article "" Jacta Alea Est "", which was written By Jane Francesca Elgee, who afterwards became the mother of Oscar Wilde, and an additional Chapter contributed by one of the Prison-Warders, who held this Unhappy Man in Goal."
167001: SHERIDAN, ALAN - André Gide. A Life in the Present.
167350: SHERIDAN LE FANU, J. [CHARLES W. STEWART - ILLUSTR.]. - Uncle Silas. A Tale of Bartram Haugh. [In Slipcase].
7416: SHERLOCK, WILLIAM - Stichtelyke Redenvoeringe wegens het Toekomende Oordeel. Uyt het Engelsch Vertaald, door Willem Séwel. De Tweede Druk.
9230: SHERLOCK, WILLIAM - Stichtelyke Redenvoeringe wegens het Toekomende Oordeel. Uyt het Engelsch Vertaald, door Willem Sewel. De Tweede Druk.
122750: SHERMAN SEVERIN, DOROTHY [ED.]. - Two Spanish Songbooks. The ' Cancionero Capitular de la Colombina [SV2] ' and the ' Cancionero de Egerton [LB3] '.
4143373: SHERRARD, PH. - The Greek East and the Latin West. A Study in the Christian Tradition.
104851: SHERRAT, DR. ANDREW [ED.]. - Cambridge Encyclopedie van de Archeologie.
102029: SHERRY, NORMAN - The Life of Graham Green. Volume I: 1904-1939 [only].
166779: SHESGREEN, SEAN - Images of the Outcast. The Urban Poor in the Cries of London.
130861: SHESTACK, ALAN - Fifteenth Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art - Washington d.c.
122309: SHI, DAVID E. - Facing Facts. Realism in American Thought and Culture 1850 - 1920.
155815: SHIELDS, NANCY K. - Birds of Passage. The journals of Lady Henrietta Clive on her travels in South India between 1798 and 1801.
154618: SHIKES, RALPHE E. - The Indignant Eye. The Artist as Social Critic in Prints and Drawings from the Fifteenth Century to Picasso.
144869: SHILLINGLAW, SUSAN & JACKSON J. BENSON [EDS.]. - Of Men and their Making. The Selected Nonfiction of John Steinbeck.
157036: SHILLINGSBURG, PETER L. - Pegasus in Harnass. Victorian Publishing and W.M. Thackeray.
150755: SHILLINGSBURG, PETER L. [ED.]. - Thackeray.
150754: SHILLINGSBURG, PETER L. [ED.]. - Thackeray.
141932: SHIMBUN, ASAHI [ED.]. - De Veronese a Goya. Tableaux et dessins du Palias des Beaux-Arts de Lille.
4142356: SHIN, K.W. (GADAMER, H.G.) - A Hermeneutic Utopia. H.G.Gadamer's Philosophy of Culture. (Diss.)
141528: SHINGHAL, DR. J.N. - Quick Bedside Prescriber. With Notes on Clinical Relationship of Remedies and Homoeopathy in Surgery.
146417: SHIPLEY, ROBERT M. [ET AL.]. - Dictionary of Gems and Gemology. Including, Ornamental, Decorative and Curio Stones [excluding Diamonds]. A glossary of over 4000 English and foreign words, terms and abbreviations that may be encountered in English literature or in the gem, jewelry or art trade.
130152: SHIPMAN,PAT - Taking Wing. Archaeopteryx and the Evolution of Bird Flight.
157107: SHIRE, RABBI DR. MICHAEL [ED.]. - De versierde Haggadah. Met middeleeuwse afbeeldingen uit de Haggadah-collectie van The British Library.
53486: SHIRE, MICHAEL - De versierde Haggadah. Het Middeleeuwse afbeeldingen uit de Haggadah-collectie van The British Library
4141531: SHIRE, M.J. - The Jewish Prophet. Visionary Words from Moses and Miriam to Henrietta Szold and A.J.Heschel. Featuring illuminated manuscripts from the British Library.
162474: SHIRER, WILLIAM L. - Der Zusammenbruch Frankreichs. Aufstieg und Fall der dritten Republik.
143501: SHIRER, WILLIAM L. - The Collapse of The Third Republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940.
156052: SHIRLEY, FRANCES A. - Swearing & Perjury in Shakespeare's Plays.
155279: SHIRLEY, RODNEY - Courtiers and Cannibals, Angels and Amazons. The art of the decorative cartographic title-page.
141082: SHIVKOVA, LJUDMILA - Das Grabmal von Kasanlak.
154121: SHOEMAKER, SYDNEY - Physical Realization.
156555: SHOESMITH, RON & RUTH RICHARDSON [EDS.]. & JOHN EISEL & FRANCIS EVANS & STUART HARRISON [ ET AL.]. - A Definitive History of Dore Abbey.
4300647: SHOFNER, R.D. (ANSELMUS CANTUARIENSIS) - Anselm Revisited. A Study of the Role of the Ontological Argument in the Writings of Karl Barth and Charles Hartshorne.
121724: SHONAGON, SEI [PAUL HEIJMAN - TRANSL.]. - Dagboek.
140699: SHONE, RICHARD - Sisley.
104056: SHONE, RICHARD - The Century of Change. British Painting since 1900.
163143: SHOOK, JOHN R. & PAULO GHIRALDELLI JR. [EDS.]. - Contemporary Pragmatism. Volume 1 nr. 1.
140184: SHORE, STEPHEN [JOHN REWALD - INTROD.]. GERALD VAN DER KEMP & DANIEL WILDENSTEIN [ESSAYS] - The Gardens at Giverny. A View of Monet's World.
123277: SHORT, NICHOLAS M. & PAUL D. LOWMAN [ET AL.]. - Mission to Earth: Landsat Views the World.
157883: SHORT-TITLE CATALOGUE - Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600. Now in the British Museum.
157882: SHORT-TITLE CATALOGUE - Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600. Now in the British Museum.
157814: SHORT-TITLE CATALOGUE - Short-Title Catalogue of Books Printed in the German-Speaking Countries and German Books Printed in Other Countries from 1455 to 1600. Now in the British Museum.
157812: SHORT-TITLE CATALOGUE - Short-Title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Books Printed in Other Countries from 1470 to 1600. Now in the British Museum.
157349: SHORT, JOHN RENNIE - Cartographic Encounters. Indigenous Peoples and the Exploration of the New World.
160964: SHORTT, ADAM [ED.]. - Documents Relating to Canadian Currency, Exchange and Finance During the French Period / Documents relatifs à la monnaie, au change et aux finances du Canada sous le régime Français. [2 Vols. Compl.].
86310: SHOULS, JOHAN - Up to date gereformeerd. Reformatorische gemeenschap in een opengebroken wereld
150251: SHOUMATOFF, ALEX - Russian Blood. A Family Chronicle.
157344: SHOWALTER, ELAINE - A Jury of her Peers. American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx.
165923: SHRAGIN, BORIS - The Challenge of the Spirit. A Soviet philosopher examines the complex links between Russia's past and present and the role intellectuals have played in the nation's development.
161670: SHTEINER, PUAH - Forever my Jerusalem. A personal account of the siege and surrender of Jerusalem's Old City in 1948.
140314: SHUKMAN, HAROLD [ED.]. - Stalin's Generals.
103617: SHUKMAN, HAROLD [ED.]. - Stalin's Generals.
4044841: SHULAM, J. & CORNU, H.LE, - A Commentary on the Jewish Roots of Romans.
4142404: SHUMAKER, W. - The Occult Sciences in the Renaissance. A Study in Intellectual Patterns.
52408: SHUTT, R.J.H. - Studies in Josephus
162744: SHWAYDER, D.S. - The Stratification of Behaviour. A system of definitions propounded and defended.
150777: SIAO-YU [LIN YUTANG - FOREW.]. ROBERT C. NORTH - NOTES] - Mao Tse-Tung and I were Beggars. A Personal Memoir of the Early Years of Chairman Mao.
6628: SIBBES, RICHARD - A Fountain Sealed, or, The duty of the sealed to the Spirit, and the worke of the Spirit in Sealing. Wherein Many things are handled about the Holy Spirit, and grieving of it. As also Of assurance and sealing what it is, the priviledges and degrees of it, with the signes to descerne, and meanes to preserve it. Being The substance of divers Sermons preached at Grayes Inne.
5884: SIBBES, RICHARD - Het gekroockte Riet, En de Glimmende Vlas-wiecke, Ofte eenighe Predikatien over Matth. 12: vers 20. Op begeerte en ten beste van swack-geloovige Christenen. In 't Engels beschreven, Ende nu in 't Nederduyts vertaelt, den derden Druck, vermeerdert met twee Tafels.
92751: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar.
8852: SIBBES, RICHARD - Het Licht van den Hemel. Ontdeckende De Fonteyne geopent, De Toe-juychinge der Engelen, De Rijckdom der Kercke, De Rijcke Armoede. Voor-gestelt in vier Tractaten. Vertaelt door Cornelius à Diemerbroeck.
5894: SIBBES, RICHARD - Een Verzegelde Fonteyn, vvaer in Veel dingen verhandelt worden van den H. Geest ende de bedroevinge desselven. Als oock van de Privilegien, Trappen, ende Ken-teeckenen der verzegelinge, ende de Middelen om die te behouden. Eerst in 't Engels beschreven, ende nu in 't Neerlands overgeset door Josua Sanderus.
95302: SIBBES, RICHARD - Geborgen in Ihm
4076036: SIBBES, RICHARD - Works of Richard Sibbes. Vol. 5. Expositions and Treatises from Portions of Several of the Epistles of St.Paul. Ed. by A.B.Grosart.
4076037: SIBBES, RICHARD - Works of Richard Sibbes. Vol. 1. Ed. with memoir by A.B.Grosart.
4143454: SIBBES, R. - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek.
4011687: SIBER, P. - Mit Christus leben. Eine Studie zur paulinischen Auferstehungshoffnung. (ATANT 61)
6635: SIBERSMA, HERO - Roem der Christenen in Christo Jesu, den Heere hare Geregtigheid, Behelsende Het fundament en Opbouw der Eenige ware Religie, tot overtuiginge van Joden, Heidenen, Antichristenen, en valsch genaamde Christenen, en gerustellinge van allen, die bekommerd zijn over den weg der Saligheid. En daar uit vloeijende Praktyk der Christenen. Of Regte aard der Deugden, die een Gelovige te betragten heeft, om sijn Roem in Christo te bevestigen. De derde Druk.
6638: SIBERSMA, HERO - De Paradysse God-Geleerdheid Begrepen in de eerste Belofte. Gen. 3. Met Opening van den Throon der Genade, in het Bloed van de Christus. Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de Grond en Sleutel van alles, wat naderhand ge=openbaard is, onder de Vaderen, Moses, de Profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Test. Tot onderrigtinge der Cgristenen, en overtuiginge Israëls, wegens de Natuur en Noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn Offerhande het Koningrijk verkrygen souw. Den Tweden Druk.
6641: SIBERSMA, HERO - De Tente van Hagar en Sara, Dat is, De dienstbare Gemeente Israëls onder Moses, en de vrye onder de Messias. En Hoe daar in den Hemel nederdaaldt op aarden, en de inwoonders van die Tente de Messianen of Christenen zyn, en also het Israel na den Geest. Benevens De wedergeboorte, en onse Bekeeringe tot den Gelove, waar door wy ingaan in het Koningryk, Gods, dat in de Tente van Sara is, met de Geregtigheidt en Vryheidt door de Messias verworven daar in wy den Heere dienen, na de wyse van het boven Jerusalem.
6643: SIBERSMA, HERO - De Bekeerde Moordenaar, En daar in Ontdekt De Kragt van de Offerhande des Messias, Waar door Hy niet alleen vele duisenden uit Joden en Heidenen, maar ook dese grote Sondaar met Godt Versoendt heeft, en Geregtigt, om op dat selve Heden met Hem te zyn in het Paradys. Benevens een Toepassing en Vermaning tot Allen, en in 't besonder tot Israël, om sig tot desen Heyland te Bekeeren door het Gelove. Mitsgaders Het Bevel des Vaders aan Haar, om desen Soon te Kussen, tot Saligheid, en syne Gunstgenoten te Verzamelen, die het Verbond met Hem maken op de Offerhande synes Gesalfden. De Voorreden handelt van de Liefde die de Christenen aan de Joden schuldig zyn. WAARBIJ: Palm-Boom des Vredes, Opwassende voor Sion, onder veele verdrukkingen, tot een vlyde vrugt in 't laatste der dagen. Nu Herbloeijende in de Tegenwoordige Vrede gemaakt met de Magtige Koning van Frankryk, Lovys de XIV. Voorgehouden uit Esaias cap. 2: 4. Op de Plegtige Dank- en Bede-dag, by het stigten van ons Altaar des Vredes, op den 14 van Junius, 1713. Met Een Aanspraak tot Israël, wegens de Vrede van de Messias uit deselve Profetye, v. 5.
7663: SIBERSMA, HERO - Naukeurig Ondersoek, Wie een Christen, En Hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid, Volstandig tot den einde toe, met een ernstige Beproevinge, en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tusschen Elias en Christofilus.
52460: SIBERSMA, H. - Roem der Christenen in Christo Jesu
10099: SIBERSMA, HERO - De Heerlijkheid Gods aan den Donauw, of Syn Regterhand verhoogd in het vernederen der Fransche en Beyersche Heyrkragten tot een seer grote, Gedenk- en Dankweerdige Overwinninge der Bondgenoten. Voorgevallen den 2 van julius op Schellenberg, dog insonderheid den 13 van Augustus by Hoogsted, 1704. Den Derden Druk.
92012: SICCAMA, J.G. - Over oorlog
4050612: SICHELSCHMIDT, G. (LUTHER, M.) - Der deutsche Prophet. Versuch über Luther.
101442: SICHERMAN, BARBARA & CAROL HURD GREEN [EDS. - ET AL.]. - Notable American Women. The Modern Period. A Biographical Dictionary.
155589: SICIGNANO, ZACHARIE DE - Vita del beato Angelo di Acri missionario Cappuccino della provincia di Calabria citra nel regno di Napoli dedicata al regnante sommo pontefici Leone XII.
166045: SICILIANO, ITALO - François Villon et les thèmes poétiques du Moyen Age.
166351: SICK, HELMUT [PAUL BARRUEL & JOHN P. O'NIELL - ILLUSTR.]. - Birds in Brazil. A Natural History.
140325: SICKESZ, M. - Mijn rug. Goed reiken, bukken, tillen.
123251: SICKING, C. M. J. & D G. J. TEN VELDHUYS [EDS.]. - Hellenike Paideia. Een Bloemlezing uit de Griekse Literatuur & Hellenike Paideia. Woordenlijst [2 Vols. Compl.].
141122: SIDDLE, DAVID J. [ED.]. - Migration, Mobility and Modernization.
92409: SIDER, RONALD J. - Andreas Bodenstein von Karlstadt. The development of his thought, 1517-1525
150917: SIDGEWICK, HENRY - The Elements of Politics.
153467: SIDISUNTHORN, PINDAR & SIMON GARDNER & DEAN SMART - Caves of Northern Thailand.
164558: SIE, MAUREEN - Justifying Blame. Why Free Will Matters and Why it Does Not.
4066785: SIEBE, PETER - Brieven aan God van bekende Nederlanders. (Leon de Winter, Willem Aantjes, Jan Siebelink e.a.)
145200: SIEBECK, HERMANN - Goethe als Denker.
145196: SIEBECK, HERMANN - Aristoteles.
4038988: SIEBECKE, H. - Und so baue ich mir ein Haus. Vom Tempel Salomos zur Klagemauer.
154487: SIEBELINK, JAN - En joeg de vossen door het staande koren.
154486: SIEBELINK, JAN - Verdwaald gezin.
146108: SIEBELINK, JAN - Daar gaat de zon nooit onder. Het domein van Jan Siebelink.
53819: SIEBELINK, JAN E.A. - Uit liefde in boeken. Vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel
164981: SIEBELINK, JAN - Mijn eerste liefde. De verhalen.
154298: SIEBENHELLER, BERNARDUS F.J. - De teloorgang van een monument. De geschiedenis van de kapellen van het St. Canisius en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.
4058347: SIEBENSCHÖN, L. - Het onvermogen om lief te hebben.
4139728: SIEBENTHAL, H.VON - Kurzgrammatik zum Griechischen Neuen Testament.
4037351: SIEBERT-HOMMES, J.C. (VB) - Hosea 1-3. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
95226: SIEBERT-HOMMES, J.C. - Ester (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
151284: SIEBERT, OTTO - Geschichte der neueren deutschen Philosophie. Ein Handbuch zur Einführung in das philosophische Studium der neuesten Zeit.
4049827: SIEBERT-HOMMES, J.C. - Laat de dochters léven. De literaire architectuur van Exodus 1 en 2 als toegang tot de interpretie. (Diss.)
4042386: SIEBESMA, P.A. - Door het oog van de rabbijnen. Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers.
95344: SIEBRAND, HEINE - Woorden zouden overbodig zijn, over het heilige in het dagelijks leven
4063064: SIEBRAND, H.J. - De bekleding van de wereld. Essays over vrijheid, spiritualiteit en verdraagzaamheid.
121919: SIEDLER, WOLF JOBST [JAN GIELKENS - TRANSL.]. - Een leven bekeken. Herinneringen van een uitgever.
143237: SIEFKEN, HINRICH [ED.]. - Theodor Haecker 1879-1945.
156218: SIEGEL, COLONEL HENRY A., HARRY C. MARSHALK JR., ISAAC OELGART - The Derrydale Press. A Bibliography [In Slipcase].
144044: SIEGEL, ACHIM - The Totalitarian Paradigm after the End of Communism. Towards a Theoretical Reassessment.
88074: SIEGENBEEK, MATTHIAE - Disputatio literaria inauguralis qua continetur platonica prosopographia, sive expositio judicii, quod plato tuit de iis, quiin scriptis ipsius aut loquentes inducuntur, aut quavis de causa commemorantur. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Matthiae Siegenbeek, A.L.M. Phil. Doct. lit. Belgicarum et Hist. Patriae. Prof. Ordin., nec non amplissimi senatus academici consensu, et mobilissimae facultatis philosophiiae theoreticae et literarum humaniorum degeeto, pro gradu doctoratus, summisque in philosophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis, in acadeia lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Gulielmus Groen van Prinsterer, ex pago Voorburg Hollandus. At diem 17 Decembris MDCCCXXIII. Hord XI-XII. In Auitorio Majori.
152853: SIEGENBEEK, MATTHYS - Woordenboek voor de nederduitsche spelling.
4300931: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM-LAMME, C.A. - Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae. MDLXXV - MCMXL.
4053246: SIEGFRIED, TH. - Das Wort und die Existenz. Eine Auseinandersetzung mit der dialektischen Theologie. (Karl Barth, Fr.Gogarten und R.Bultmann)
46471: SIEMENS, JAMES - The Christology of Theodore of Tarsus. The Laterculus Malalianus and the Person and Work of Christ (Studia Traditionis Theologiae, Explorations in Early and Medieval Theology, 6)
4013127: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming. Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen. (Diss.)
60668: SIEMERINK. J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming (Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen)
142002: SIEMES, HANS & JENNIE VAN DER HORST_HEMMINK [EDS.]. - De boer op in Overijssel.
151544: SIEMES, HANS - Boeren van toen. Beeld van ons landbouwverleden.
4074482: SIENA, KATHARINA VON - Die Hoffnung gebe dir Mut. Gedanken für jeden Tag, ausgewählt von Maria Lucia.
9748: SIENA, SISTO DA - Bibliotheca Sancta.
164546: SIEPMANN, ECKHARD - Montage: John Heartfield. Vom Club Dada zur Arbeiter-Illustrierten Zeitung. Dokumente - Analysen - Berichte.
54300: SIERAT, JOOP - Rapádaba. Mensen van de Wisselmeren, Irian Jaya. Met een persoonlijk woord van Johan Naron, directeur Centraal Missie Commissariaat CMC
60669: SIERINK. K. - Pastoraat als wegbereiding (De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat)
4003003: SIERKSMA, F. - Religie, sexualiteit en agressie. Een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen.
142867: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
142868: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
102685: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
4036299: SIERKSMA, F. (LEEUW, G.V.D.) - Prof Dr G.van der Leeuw. Dienaar van God en hoogleraar te Groningen.
4038327: SIERKSMA, F. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
4049679: SIERKSMA, F. - De mens en zijn goden.
4060914: SIERKSMA, F. - Phaenomenologie der religie en complexe psychologie. Een methodische bijdrage. (Diss.)
4068413: SIERKSMA, F. - De religieuze projectie. Een anthropologische en psychologische studie over de projectieverschijnselen in de godsdiensten.
4073325: SIERKSMA, F. - Glaube, Wahn und Aberglaube. Der Mensch und sein Götter.
4142190: SIERKSMA, F. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
91995: SIERTSEMA, BETTINE - Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen
4049912: SIERTSEMA, B. (RED.) - Visioen en visie. Het boek Openbaring - uitleg en viering. Met bijdragen van J.W.van Henten, E.H.van Olst, N.A.Schuman e.a.
4300713: SIERTSEMA, G.J. - A Great Pasport of Poetrie. Sixteenth-century European Psalm Transaltions and the Emergence of Devotional Poetry in England. (Diss.)
60670: SIETSMA K. - Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus
102823: SIEVERNICH, GEREON & HENDRIK BUDDE [EDS.].B 2-6 - Europa und der Orient 800-1900.
146013: SIEVERS, EDUARD [ED.]. - Der Nibelunge Not / Kudrun.
4068990: SIGAL, P. - Judentum.
4140339: SIGAL, G. - The Jew and the Christian Missionary:. A Jewish Response to Missionary Christianity.
156406: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN - Dutch Discoveries of Australia. Early Voyages and Shipwrecks off the West Coast.
144619: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
164386: SIGMUND, PAUL E. - St. Thomas Aquinas on Politics and Ethics.
146476: SIGUÁN, MARISA & KARL WAGNER (EDS) - Transkulturelle Beziehungen. Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
94417: SIGWART, CHRISTOPH - Ulrich Zwingli. Der Charakter seiner Theologie mit besonderer Rücksicht auf Picus von Mirandula
53975: SIJBRANDI, K. - De kerkregisters en de predikantsdochter
143795: SIJES, DR. B.A. [& TH.M. DE GRAAF & A. KLOOSTERMAN & F.J.A. VAN LOENEN - ET AL.]. - Vervolging van zigeuners in NJederland 1940-1945.
101615: SIJMONS, A.H. - Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht [In Portfolio].
153154: SIJS, NICOLINE VAN DER - Yankees, cookies en dollars. De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen.
121856: SIJS, NICOLINE VAN DER - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
4072291: SIJS, NIC.V.D. - Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands.
46350: SIKER, JEFFREY S. - Disinheriting The Jews, Abraham in Early Christian Controversy
81500: SIKKEL, J.C. - Onder de vleugelen des Heeren, het woord Gods in het boek Rut overdacht
164883: SIKKEL, MANON & MARION WITTER - Ik mis alleen de Hema. Nederlanders in het buitenland. Practische handleiding voor elke emigrant in spe.
60671: SIKKEMA. R.K. - De lening in het Oude Testament (Bijdrage tot de kennis van het vraagstuk van schuld en aansprakelijkheid)
4039100: SIKKEN, W. - Het compromis als zedelijk vraagstuk. (Diss.)
4139514: SIKKEN, W. - Tropendominee.
82103: SIKKES, J.H. - ... In geval van een vijandelijken inval, Ambtelijk gedrag in bezettingstijd en de daarvoor geldende aanwijzingen
4066272: SILBER, S. - Een Joods gezin in onderduik. Dagboek.
142648: SILBERER, DR. HERBERT - Der Traum. Einführung in die Traumpsychologie.
4134254: SILBERMAN, N.A. - Digging for God & Country. Exploration, Archeology, and the Secret Struggle for the Holy Land 1799-1917.
102464: SILBERNBERG, HERMAN - Jochie...je moet er trots op zijn. Spelend de oorlog door.
162888: SILBERSCHMIDT, MAX - The United States and Europe. Rivals and Partners.
122048: SILBERSTEIN, GERARD E. - The Troubled Alliance. German - Austrian Relations, 1914-1917.
84923: SILFHOUT, W. - Tegendraads bij tegenwind. De plaats van de kerk in een seculiere samenleving
140344: SILIOTTI, ALBERTO - Dal der Koningen. Gids over graven en tempels uit het Oude Egypte.
121900: SILK, JOSEPH - The Big Bang. The Creation and Evolution of the Universe. Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God.
104623: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
4010298: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De organisatie van de christelijke kerk in den apostolischen tijd. (Diss.)
123044: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
89415: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Verzekerdheid. Veertien leerredenen over Romeinen VIII.
104450: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht.
83152: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd
145507: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht.
53061: SILLEVIS, JOHN - Van Picasso tot Tápies. Hoogtepunten van de Spaanse kunst in de twintigste eeuw uit de collectie van het Nationaal Museum voor Kunst en Cultuur
93184: SILLEVIS SMIT, P.A.E. - Handboek voor de heilige geschiedenis. Deel 1: Het Oude Testament. Deel 2: Het Nieuwe Testament (2 delen)
103799: SILLEVIS, JOHN & JAN. E. SCHIERBEEK [EDS.]. - De Dandy.
151595: SILLEVIS, JOHN [ED.]. - Rodin.
95135: SILLEVIS SMITT, PETRUS ABRAHAM ELISA - De organisatie van de Christelijke Kerk in de Apostolischen Tijd
164733: SILVA, WIM & FRANS KLIJN & JOS DIJKMAN [EDS.]. - Ruimte voor Rijntakken. Wat het onderzoek ons heeft geleerd.
165744: SILVER, CAROLINE & KO VAN DEN BROECKE [ILLUSTR.]. - Elseviers paardengids.
162563: SILVER, LEE - Sleutelen aan de Schepping. Het ontwerpen van menselijk leven in het nieuwe millenium.
4073355: SILVER, LEE - Sleutelen aan de Schepping. Het ontwerp van menselijk leven in het nieuwe millenium.
4137206: SILVER, E. - Sie waren stille Helden. Frauen und Männer, die Juden von den Nazis retteten. Aus dem Englischen von Verena Koch.
4141117: SILVER, A.H. - A History of Messianic Speculation in Israel. From the First through the Seventeenth Centuries.
95456: SILVERMAN, DAVID J. - Faith and Boundaries. Colonists, Christianity, and Community among the Wampanoag Indians of Martha's Vineyard, 1600-1871
130175: SILVERMAN WEIDENREICH, BEATRICE [LEONARD WOLF - TRANSL.] - Yiddish Folktales.
157332: SILVERMAN, AL - The Time of their Lives. The Golden Age of Great American Publishers, Their Editors and Authors.
155171: SILVERMAN, RENÉE M. [ED.]. - The Popular Avant-Garde.
143859: SILVERSTONE, TREVOR & PAUL TURNER - Drug Treatment in Psychiatry.
155852: SILVESTRE, L.-C. - Marques Typographiques ou recueil des monogrammes, chiffres, enseignes, emblèmes, devises, rébus et fleurons des libraires et imprimeurs qui ont exercé en France depuis l'introduction de l'imprimerie en 1470 jusqu'à la fin du XVIe siècle. A ces marques sont jointes celles des libraires et imprimeurs qui pendant la même période ont publié hors de France des livres en langue française.
103827: SILVIA, JOSÉ CORNÉLIO DE & GERALD LUCKHURST & ANTONIO HOMEM CARDOSO [PHOTOGR.]. - Sintra. A Landscape with Villas.
4143465: SIMEON, CH. - Evangelical Preaching. An Anthology of Sermons. Ed. by J.M.Houston. Introduction by J.R.W.Stott.
90216: SIMKINS, MICHAEL - The Roman Army from Caesar to Trajan
150748: SIMKINS, PETER & GEOFFREY JUKES & MICHAEL HICKEY - The First World War. The War to End all Wars.
131662: SIMKINS, MICHAEL - Das Römische Heer von Caesar bis Trajan.
142714: SIMMEL, G. - Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen.
4138876: SIMMEL, G. - Zur Philosophie der Kunst. Philosophische und Kunstphilosophische Aufsätze.
4138878: SIMMEL, G. - Philosophische Kultur. 2e um einige zusätze vermehrte Auflage.
153679: SIMMONS, JACK - Southey.
153622: SIMMONS, LAURENCE - Freud's Italian Journey.
4139441: SIMMONS, M.J. (ED.) - Preaching on the Brink. The Future of Homiletics.
100517: SIMMONS, JAMES C. - Passionate Pilgrims. English Travelers to the World of the Desert Arabs.
152881: SIMMONS, ALLAN H. & J.H. STAPE [EDS.]. - Nostromo: Centennial Essays.
144910: SIMMONS, D.R. - Iconography of New Zealand Maori Religion.
144348: SIMMONS, R.C. - The American Colonies. From Settlement to Independence.
130554: SIMOENS, DRIES - Vergoeding voor verkeersslachtoffers. Naar een grondige hervorming.
54192: SIMOJOKI, MARTTI A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 12. Jahrgang. Januar 1962 - Oktober 1962 (4 volumes)
140987: SIMON, KARL G. - Avantgarde. Theater aus Frankreich. Modern oder Mode?
146290: SIMON, GERHARD (ED.) - Weltmacht Sowjetunion. Umbrüche - Kontinuitäten - Perspektieven.
4002400: SIMON, H. & SIMON, M. - Geschichte der jüdischen Philosophie.
104429: SIMON, HANS - The Heart of Medieval Cities. Sketches of European Town Centres.
164564: SIMON, SVEN [ED. ET AL.]. - Das Tor des Jahrhunderts. Die Foto-Dokumentation zum Fussball-Endspiel Deutschland gegen England um die Weltmeisterschaft.
157901: SIMON, HERBERT - Songs and Words. A History of the Curwen Press.
121484: SIMON, KARL - Figürliches Kunstgerät aus Deutscher Vergangenheit.
4075709: SIMON, L. (JAMES, W.) - Genuine Reality. The Life of William James.
4138867: SIMON, U. - Theology of Crisis.
142570: SIMON, COEN - De wereld tussen haakjes. Van Plato tot Sloterdijk. De mooiste zinnen uit de filosofie.
161679: SIMONDS, ROGER T. - Rational Individualism. The Perennial Philosophy of Legal Interpretation.
166731: SIMONET, JEAN-MARIE & JACQUES GOFFIN & JEAN-LUC BALLE [EDS.]. & PHILIPPE RUELLE - In China lang vóór Gutenberg. Papier - Wrijfafdruk - Xylografie - Typografie.
151714: SIMONI, ANNA E.C. [ED.]. - Publish and be free. A Catalogue of Clandestine Books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
157303: SIMONI, ANNA E.C. [ED.]. - Catalogue of Books from The Low Countries 1601-1621 in the British Library.
89020: SIMONI, ANNA E.C. - Catalogue of Books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
131998: SIMONI, ANNA E.C. - The Ostend Story. Early tales of the great siege and the mediating role of Henrick van Haestens.
8854: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
6645: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hiuer noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
90554: SIMONIDES, SIMON - De ziel onder een wolk
9325: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage, Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
92761: SIMONIDES, SIMON - De ziel onder een wolk
5635: SIMONIDES, SIMON - Vrienden-Raedt, Gegeven aen de besochte Gemeynte van de Rijp, By een merckelick Oordeel Godts over haer gegaen, door middel van een verschrickelicke Brandt, door de welcke op de nacht, tusschen des sesten en sevensten Januarij deses Jaers 1654, in de tijdt van ontrent seven uren tusschen de vijf en ses hondert huysen, benevens het Gods-huys, zijn gevelt, en in assche geleght. Vervatet in eenige nutte Regulen, om haer dese schade winst voor hare zielen te doen. Doo ingestelt, dat oock d'Inwoonderen van ons lieve Vaderlandt, in den tijdt van Gods druckende oordeelen, haer voordeel daer mede konnen doen. Den tweeden Druck, van nieuws door den Autheur oversien, en meer als twee derde deelen vermeerdert. WAARBIJ: Nieuw-Jaers-gifte voor de Besochte Inwoonderen van de Ryp. By het droevigh voorval van een tweede verschrickelijcke Brant onder haer ontstaen, op de nacht, tusschen den 10. en 11. Novembris, waer door het meeste deel der overige Hutjens, de eerstemael verschoont, oock tot assche gemaeckt zijn. Met een verder woort van noodige opmerckinge, voor de Inwoonderen des Lants in 't gemeyn.
85650: SIMONIDES, SIMON - Verzameld werk (Complete Set)
8968: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
5536: SIMONIDES, SIMON - Verhemelde Ziele. Dat is, Een beschrijvinge van een Hemelsch-Gesint Man, sijn Wandel en verkeeringe op Aerden. In II. Stucken. War van dit eerste den Leseren volkomen bericht sal geven vand en vereysten wegh der Heyligen op aerden, zynde na boven gestreckt, en als in de Hemelen, als mede de tegen-gestelde paden der afwijckende menigte, gaende na de Helle en de Doot, met vele krachtige beweeg-redenen daer toe dienende om de eerste te kiesen, en de laetste te vermijden. In het Tweede. De Leser eerst-daeghs hebbe te verwachten een aengehecht vertoogh, begrypende de rechte proeve en onderscheydende merck-teeckenen van een Hemelingh, als mede die middelen, die elck hebbe ter handt te nemen, om dese reyse na den Hemel wel te doen. Seer nuttigh gelesen te werden voor een yder begeerig Ziele, die gaern wel van sijnen wegh leerde oordeelen, en na dit korte leven wenschte een deelgenoot te zijn van de Gelucksalige Eeuwigheydt.
4925: SIMONIDES, SIMON - Der swackken Leydtsman aen Des Heeren Heylige Tafel, Of Oplossinge van de voornaemste swarigheden der kinderen Godts ontrent het H. Avondtmael. Hier is voor aen ghehecht een Troostelycke Aenspraek aen alle Treurige Herten, Ende in 't eynde by-gevoeght een Kort-bondige verhandelinge van het Leven des Geloofs, sonderling ontrent het H. Avontmael.
8853: SIMONIDES, SIMON - Oeffen-School voor Vroomen, Uyt Psalm 119. vers 17. voorgestelt in de laetste Predicatie, die sijn E. op den 21. April 1675. des voormiddaegs in 's Gravenhage in de Klooster Kerck gedaen heeft. WAARBIJ: Couragie voor het Volck des Heere, of Tractaetjes van de Geestelijcke Kloeckmoedigheyt.
53264: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel of: Oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal
55144: SIMONIDES, SIMON - Verzameld Werk (Complete Set, 5 delen)
142864: SIMONIKOVÁ, JAROMÍRA [INTROD.]. - D.G. Fischel Söhne. Der Katalog von 1915 / D.G. Fischel Sons. The 1915 Catalogue [In Slipcase].
95767: SIMONIN, MICHEL - Rabelais pour le XXIe Siècle. Actes du colloque du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (Chinon-Tours, 1994). Études Rabelaisiennes. Tome XXXIII (Volume 33). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCXXI)
4075268: SIMONIS, Y. (LÉVI-STRAUSS, CL.) - "Claude Lévi-Strauss ou la Passion de l`inceste"""". Introduction au structuralisme. Nouvelle édition revue et augm d`une postface."
122410: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken.
102736: SIMONS, G.H. - Een verhaal apart. Liber amicorum aangeboden aan Frans van den Brand bij zijn afscheid van zijn Philips loopbaan.
145063: SIMONS, WIM J. [ED.]. - Omgang met boeken. Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en boekenheidenen en al het andere dat het noodlot uitmaakt van wat tussen franse title en colophon te lezen is.
157376: SIMONS, LUDO - Over koninklijke en andere bibliotheken. Het boek als erfgoed in de 21ste eeuw.
4141579: SIMONS, MENNO - Confession of My Enlightenment, Conversion, and Calling /. The New Birth and Who They Are Who Have the Promise. With introduction and notes by I.B.Horst. (MSD 5).
4016395: SIMONS, J.S.F. (PERSONS, R.) - Robert Persons S.J. Certamen Ecclesiae Anglicanae. (Diss.)
103670: SIMPSON, F.A. - The Rise of Louis Napoleon.
123558: SIMPSON, MARC & PATRICIA JUNKER [EDS]. - The Rockefeller Collection of American Art at The Fine Arts Museums of San Francisco.
163317: SIMPSON, ERIC - The Vikings in Scotland. The Viking Age.
152274: SIMPSON, J.R. - "Animal Body, Literary Corpus: The Old French "" Roman de Renart ""."
164301: SIMPSON, MATTHEW - Rousseau. A Guide for the Perplexed.
154922: SIMPSON, GEORGE EATON - Black Religions in the New World.
131471: SIMPSON, GEORGE GAYLORD - Fossielen. Een beeld van de evolutie.
110517: SIMROCK, KARL & PROF. DR. ANDREAS HEUSLER [EDS.]. - Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch.
102182: SIMROCK, KARL [PROF. DR. ANDREAS HEUSLER - ED.]. - Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Auf Grund der Übersetzung von Karl Simrock bearbeitet von Prof. Dr. Andreas Heusler.
141806: SIMS, PATTERSON - Whitney Museum of American Art. Selected Works from the Permanent Collection.
104270: SIMS, JENNIFER [ED.]. - Turok Official Strategy Guide.
130414: SIMSEK, JALE & MARIËTTE HERMANS - Alle ogen gericht op eerwraak. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Een handleiding voor hulpverleners.
165553: SIMSEK, JALE & DIEDERIK VAN LOGGEM - Niet over praten. Weggelopen allochtone jongeren zelf aan het woord.
143002: SIMSON, OTTO VON - Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und Bedeutung.
153236: SIMSON, OTTO VON - The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order.
143920: SINCLAIR, DAVID - Sir Gregor MacGregor and the Land that Never Was. The Extraordinary Story of the Most Audacious Fraud in History.
146101: SINCLAIR, DAVID - De spiegelzaal. Her Verdrag van Versailles. 28 juni 1919, de dag waarop de geschiedenis van de twintigste eeuw werd bepaald.
100305: SINCLAIR, ANDREW. - The Other Victoria. The Princess Royal and the Great Game of Europe.
144100: SINCLAIR, IAIN - Ghost Milk. Calling Time on the Grand Project.
102491: SINDEN, DONALD - The English Country Church.
131296: SINGELENBERG, PIETER - H.P. Berlage. Idea and Style. The quest for modern architecture.
151513: SINGELS, N.J. - Uit de geschiedenis van het P.U.G. [Provinciaal Utrechtsch Genootschap] 1773-1923. Samengesteld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
131146: SINGELS, HAN [PHOTOGR.] & GEERT MAK & FRANS HEDDEMA [TEXTS] - De eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002.
152491: SINGER, ISAAC BASHEVIS [BARTHO KRIEK - TRANSL.]. - Het hof van mijn vader. Herinneringen aan een joodse jeugd.
122203: SINGER, ISAAC BASHEVIS [LEONARD WOLF - TRANSL.]. - The Certificate.
162973: SINGER, DR. HANS WOLFG. - Versuch einer Dürer Bibliographie.
162713: SINGER, CHARLES - Galen on Anatomical Procedures. Translation of the Surving Books with Introduction and Notes [The Anatomicis Administrationibus].
4137450: SINGER, I.J. - Van een wereld die voorbij is. 22 Autobiografische verhalen. Vertaald door P.Sollet.
4142661: SINGER, I.J. - Josje Kalb. Vertaald door P.Sollet met medewerking van E.de Moel.
142029: SINGH, RAGHUBIR [PHOTOGR.] & ERIC NEWBY [INTROD.]. - Ganga. Sacred River of India.
153941: SINGH, RAJINDER - Meditatie als toegangspoort tot de ziel.
89795: SINGH, MADANJEET - Los Tesoros del Himalaya. Pintura mural y escultura en Ladakh, Lahaul y spiti las Cordilleras de Siwalik Nepal, Sikkim y Bután.
85692: SINGH, GURSEV - De Sikhs: van mens tot God
167767: SINGH, SIMON & EDZARD ERNST - Bekocht of behandeld. De feiten over alternatieve geneeswijze.
4074285: SINGH, SUNDAR - Reality and Religion. Meditations on God, man and Nature. With an Introduction by C.Streeter.
121963: SINHA, BINDESHWARI PRASAD - Dynastic History of Magadha, ca. 450 - 1200 A.D.
155919: SINISI, VITO & JAN WOLENSKI [EDS.]. [ED.]. - The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz.
84885: SINKE, J.P. - Zijn daân getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 jaar Gereformeerde Gemeeten 1907-2007 (2 delen)
164695: SINNEMA, DONALD [ED.]. - The First Dutch Settlement in Alberta. Letters from the Pioneer Years 1903-14.
155186: SINNETT, A.P. [H.J. VAN GINKEL - TRANSL.]. - Voorvallen in het leven van mevrouw Blavatsky. Bijeengebracht uit inlichtingen, verschaft door hare bloedverwanten en vrienden.
156432: SINNIGHE DAMSTÉ, J.S. - Advocaat - Soldaat. Oorlogsherinneringen.
84260: SINNINGHE DAMSTE, J. - De bevrijding van Groningen in 1672, eene voor de Christelijke vrijheid van de stad, het gewest en het vaderland hoogstbelangrijke gebeurtenis. Leerrede over Galaten V:I.
130481: SINNINGHE, JACQUES R.W. [ARNOUD PAASHUIS - ILLUSTR.] - Nederlands Sagenboek.
131037: SINOR, DENIS [ED.] - The Cambridge History of Early Inner Asia.
60912: SÍPOS. A.E. - Bittet den Herrn der Ernte [Gyula Forgács (1879-1941) Pionier der ungarischen reformierten Inneren Mission]
145092: SIRAA, H.T. - Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de Rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en Ruimtelijke Ordening [1940-1963].
100708: SIRCAR, D.C. - Ancient Malwa and the Vikramaditya Tradition.
151257: SIRE, H.J.A. - The Knights of Malta.
4067505: SIRE, J. - Waaron zouden wij ook maar iets geloven?.
150924: SIRET, ADOLPHE - Dictionnaire historique et raisonne des paintres de toutes les écoles depuis l'origine de la peinture jusqu'a nos jours [2 Vols. Compl.].
151019: SIRET, ADOLPHE - Dictionnaire historique et raisonne des paintres de toutes les écoles depuis l'origine de la peinture jusqu'a nos jours [2 Vols. Compl.].
145586: SIRONI DIEMBERGER, MARIA ANTONIA [KURT DIEMBERGER - INTROD.]. - Tibet. The Roof of the World between Past and Present.
140267: SIRTEMA VAN GROVESTINS, BARON C.F. - Gedenkschriften van den graaf van der Duyn van Maasdam en van den baron van der Capellen, bijeenverzameld, gerangschikt en uitgegeven.
153564: SISAM, KENNETH - Studies in the History of Old English Literature.
122399: SITINJAK, ELLEN [ED.]. - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 141 [1985] - deel 150 [1994]. met Alphabetisch Register en register recensenten.
155167: SITNEY, P. ADAMS - Eyes Upside Down. Visionary Filmmakers and the Heritage of Emerson.
89891: SITT, MARTINA E.A. - Jacob van Ruisdael. Die Revolution der Landschaft.
155515: SITTERS, BERT - Oosterse theehuizen & besneeuwde bergpassen. Dagboek van een fietstocht door Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizstan [Centraal Azië].
110397: SITWELL, OSBERT - The Four Continents. Being more discursions on travel, art and life.
90045: SITWELL, S. - The Netherlands. A Study of Some Aspects of Art, Costume and Social Life
101652: SIVARAMAN, P. - Ear - Nose - Throat. Ear - Nose - Throat.
130783: SIVARAMAN, P. - Simplified Repertory of First Grade Remedies.
130779: SIVARAMAN, P. - Expanded Work of Nash.
143789: SIVÉRY, GÉRARD - Louis VIII Le Lion.
103002: SIVIN, PROF. NATHAN & DRS. E. UITZINGER [EDS.]. - De geïllustreerde Atlas van China.
133001: SIX VAN CHANDELIER, JOANNES [A.E. JACOBS - ED.]. - Gedichten. Studie-uitgave met inleiding en commentaar  [2 Vols. Compl.]
4066368: SIX, J.F. (THÉRÈSE DE LISIEUX) - Je moest eens weten. De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en heiligheid.
121272: SIX VAN CHANDELIER, J. [MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN - ED.]. - 's Amsterdammers winter.
162709: SIX, JAN - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
4142119: SIX, K. - Das Aposteldekret. (Act 15, 28, 29). Seine Entstehung und Geltung in den ersten vier Jahrhunderten.
4065145: SIXEL, FR.W. - Nature In Our Culture. A Study in the Anthropology and the Socioogy of Knowing.
131338: SIXMA VAN HEEMSTRA, TJ.U. - De staatsopvatting van Hauriou.
8737: SIXTI, RIPPERTUS - Schriftmatige Belijdenisse der oprechter Gereformeerder Christelijcker Religie. Belyck, die, in openbare predicatie, de Gemeente van Hoorn, voor de bedieninge des H. Avontmaels, wordt voorghedragen. Tot gemeene stichtinge der Kercken Christi, getrouwelijck uijt Gods H. Woordt, bij een gestelt ende uijt gegheven. Tweede Editie.
92757: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Herschreven door J. van der Haar
82161: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven
4926: SIXTUS, RIPPERTUS - Grondige ende vaste Verklaringhe, Van het Hoogh-wichtigh ende Fondamenteel Hooft-stuck onser Christelijcker Religie. De Rechtveerdichmakinge eens armen Sondaers voor Godt. In openbare Predicatie, de Ghemeente binnen Hoorn, laetstmael voorgedraghen, in de Uytlegginge vande 60. Vrage ende Antwoort, des Heydelbergschen Catechismi, den 6. Februarij deses Jaers 1628. Ende nu tot ghemeene stichtinghe van alle Liefhebbers der Waergeydt in 't licht gegeven. Dese vierde Druck na de Nieuwe en laetste Oversettinge des Bybels verbetert, ende vermeerdert met een Sommarische Verthoninge van d'overvloedige en eeuwigh-duyrende Rijckdom der Kinderen Godts.
81971: SIZOO, A. - Augustinus' confessiones, latijnsche tekst met vertaling
4010052: SIZOO, A. (AUGUSTINUS, AUR.) - Uren met Augustinus. (Levensbeschrijving en bloemlezing).
30931: SIZOO, A. - Augustinus' confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding
4070488: SIZOO, A. - De antieke wereld en het Nieuwe Testament.
54600: SIZOO, A. - Augustinus' condessiones. Lateinsche tekst met vertaling van Dr. A. Sizoo
4300934: SIZOO, A. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus' belijdenissen. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door A. Sizoo.
152915: SJKLOVSKI, VIKTOR - Zoo of brieven niet over liefde.
100459: SJÖQUIST, KARL O. - Das Feng-chien-Wesen [der chinesische Feudalismus] nach Abhandlungen aus verschiedenen Dynastien.
130105: SJØVOLD, THORLEIF - The Oseberg Find and other Viking Ship Finds.
150364: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation.
152506: SKEAT, WALTER W. - A Concise Dictionary of the English language. New and corrected impression.
153449: SKEAT, WALTER W. - An Etymological Dictionary of the English Language.
140413: SKEAT, WALTER [ED.]. - Piers the Plowman and Richard the Redeless, by William Langland / The Visions of William concerning Piers the Plowman in three parallel texts, together with Richard the Redeless by William Langland [about 1362-1399 A.D.].
31161: SKED, ALAN - The survival of the Habsburg Empire. Radetzky, the imperial army and the class war, 1848
100003: SKELTON, R.A. [INTROD.]. - Braun & Hogenberg - Civitatis Orbis Terrarum The Towns of the Word 1572 - 1618. Volume III Parts 5/6.
141592: SKELTON, GEOFFREY - Richard and Cosima Wagner. Biography of a Marriage.
151431: SKELTON, R. A. & THOMAS E. MARSTON & GEORGE D. PAINTER [ET AL.]. - The Vinland Map and the Tartar Relation.
144831: SKELTON, R.A. [ED.]. - Decorative Printed Maps of the 15th to 18th Centuries.
94559: SKEVINGTON WOOD, A. - Captive to the world. Martin Luther: Doctor of Sacred Scripture
140810: SKIDELSKY, ROBERT - The Road from Serfdom. The Economic Road and Political Consequences of the End of Communism.
143852: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keynes. The Economist as Saviour 1920-1937.
130957: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keyes. Volume 4: Fighting for Freedom 1937-1946.
130958: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keyes. Volume 1: Hopes Betrayed 1883-1920.
104010: SKILLION, ANNE [ED.]. - The New York Public Library literature companion.
4142628: SKINNER, B.F. - Over gedrag.
150905: SKOWORDKIN, M. - Die Taktik als Bestandteil der Kriegskunst [Die Taktik als wissenschaftliche Theorie].
4021512: SKOWRONEK, A. - Sakrament in der. evangelischen Theologie der Gegenwart. Haupttypen der Sakramentsauffassungen in der zeitgenössischen, vorwiegend deutschen evangelischen Theologie.
141636: SKROBUCHA, HEINZ - Ikonen-Museum.
4139170: SKYNNER, R. & GLEESE, J. - Life and how to survive it. Cartoons by B.Handelsman.
55404: SLAGBOOM, D. E.A. - Woord en wet 1918-1988. 70 jaar SGP
121979: SLAGER, MR. C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
55506: SLAGER, J.W. - Christus' toezegging en opdracht aan zijn dienstknechten. Bevestiging en intrede van Ds. J.W. Slager
152965: SLAGER, KEES - De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
92448: SLAGER, J.W. - Gij hebt mijn rechterhand gevat Herinneringen aan Pieternella Neele en Aagje de Vries. Met een levensschets van ds. J.W. Slager door J.M. Vermeulen
31402: SLAGER, J.W. - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van Ds. J.W. Slager
31406: SLAGER, J.W. - Christus de ware vrijstad en De natuur van het H. Avondmaal
55361: SLAGER, J.W. - De gangen des Konings naar het heiligdom. 6-tal leerredenen
87050: SLAGER, J.W. - De heilige stad en de heilige linie. Handboekje voor eenvoudige bijbellezers die Catechetisch onderwijs volgen. (Deel 1)
146103: SLAGER, KEES & THEO UITTENBOGAARD - Holland van Texel tot Tiengemeten.
55202: SLAGER, J.W. - Christus' toezegging en opdracht aan zijn dienstknechten. Bevestiging en intrede van Ds. J.W. Slager
31401: SLAGER, J.W. - Nafthali, een losgelaten hinde
55577: SLAGER, J.W. - De gangen des Konings naar het heiligdom. 6-tal leerredenen
90186: SLAGER, J.W. - Nafthali, een losgelaten hinde.
165091: SLAGEREN, A.H. VAN - Vestingen en schansen in het gebied rond Eems en Dollard. Festungen und Schanzen im Gebiet von Ems und Dollart.
4139633: SLAGEREN, J.VAN - Influences juives en Afrique. Repères historiques et discours idéologiques.
88168: SLAGTER, H.B. E.A. - De namen in de Bijbel. Betekenis & Concordantie.
4071388: SLAGTER H.B. - Waar gaat het naartoe?. Over de toekomstverwachting in de Bijbel.
163981: SLANGHEN, EG. - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Tegenwoordige Hertogdom Limburg.
103729: SLATER, JOHN ARTHUR - Pitman's Commercial Encyclopaedia and Dictionary of Business. A Reliable and Comprehensive Work of Reference on All Commercial Subjects. Specially Designed and Written for the Busy Merchant, the Commercial Student and the Modern Man of Affairs. Assisted by Upwards of Fifty Specialists as Contributors [4 Vols. Compl.].
140449: SLATER, JOHN [ED.]. - Bibliography of Modern American Philosophers [3 Vols. = Complete Set].
141117: SLATER, MICHAEL & JOHN DREW [EDS.]. - "The Dent Uniform Edition of Dickens' Journalism. Volume 4: "" The Uncommercial Traveller "" and other Papers 1859-70."
157037: SLATER, J.H. - How to Collect Books.
156852: SLATER, JOHN ROTHWELL - Printing and the Renaissance: A Paper read before the Fortnightly Club of Rochester New York.
156316: SLATER, J.H. - Book Plates and Their Value. English & American Plates.
154043: SLAUERHOFF, J.S. - Er bleef toch geen bewijs. Opstellen over de poëzie van J. Slauerhoff.
121913: SLAUERHOFF, J.S. [K. LEKKERKERKER - ED.]. - Het lente-eiland en andere verhalen.
167745: SLAUERHOFF, J.S. - Verzamelde gedichten.
146121: SLAUERHOFF, J.S. - Het leven op aarde.
4042209: SLAUERHOFF, J. - Verzameld Proza.
4066790: SLAVENBURG, J. - Valsheid in geschrifte. De verborgen agenda van de bijbelschrijvers.
153871: SLAVENBURG, J. - Opus Posthuum. Een onthullende blik op het vroegste christendom ]30-70 na Chr.].
4052131: SLAVENBURG, J. - Opus Posthuum. Een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 n.Chr.)
4053824: SLAVENBURG, J. - Een ander Testament. Onbekende geschriften over het leven van Jesus en zijn geheime leringen.
167460: SLAVENBURG, JACOB - Een sleutel tot gnosis. Inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu.
163413: SLAVENBURG, JACOB & WILLEM GLAUDEMANS - Nag Hammadi geschriften. Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse Codex [2 Vols. Compl.].
155209: SLAVENBURG, J. - De 'logische' Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw. Een antwoord op kerk, bijbel en new age.
154275: SLAVENBURG, JACOB. - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers.
4074438: SLAVENBURG, J. - De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis. Met onder andere Gnosis - Katharen - Steiner.
4074442: SLAVENBURG, J. (GNOSIS) - Gnosis. De esoterische traditie van het oude weten. Met een inleiding van M.Messing.
4138142: SLAVENBURG, J. - De oerknal van het Christendom. Veelkleurig perspectief van een impuls.
143551: SLECHTE, C.H. - Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze. De Rotterdamse windhandel van 1720.
101831: SLECHTE, C.H. [ED. - INTROD.]. - Den Haag in pen en penseel. Drie eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografisch-historische atlas van het Gemeentearchief.
131819: SLECHTE, C.H. & N. HERWEIJER [EDS.] - Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
87440: SLEE, J.C. VAN - Franciscus Martinius, predikant te Epe, 1838-1653. Historische bijdrage tot de kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden der 17de eeuw.
93815: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
87390: SLEE, J.C. VAN - De Gereformeerde Gemeente van Deventer in de eerste veertig jaren na hare wederoprichting in 1591
95031: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
53476: SLEE, J.C. VAN - De illustre school te Deventer, 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het album studiosorum. Met twee portretten
93956: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
94009: SLEE, J.C. VAN - De geschiedenis van het socinianisme in de Nederlanden
145503: SLEEUWENHOEK, HANS - Chronische pijn. Ervaringen van pijnpatiëntenb deskundige commentaren - adressen voor hulp en behandeling.
153800: SLEGERS, CEES - Mensen uit de kringen van Brabants Heem.
165995: SLEIGHT, STEVE - Go Zeilen. Met personal trainer op DVD [& DVD].
155558: SLEMPKES, J.A. - Na twintig jaar lijdens weer vrij ! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd.
4006946: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
146447: SLENEMA, GEERHARD - Onder de Linden.
122027: SLEUTELS, JAN - Real Knowledge. The Problem of Content in neural Epistemics.
142088: SLICHER VAN BATH, B.H. & H. VAN DIJK & J.A. FABER & A.M. VAN DER WOUDE - Een klooster uit het Brabants-Hollandse rivierengebied [ & 7 other essays].
142089: SLICHER VAN BATH, B.H. & J.A. FABER [ET AL.]. - Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme & Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey [2 in 1].
121312: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis.[ With guide to the Work of Dutch Mediaevalists 1919-1945].
150523: SLICHER VAN BATH, B.H. [ET AL.]. - Acta Historiae Neerlandica Vol. VI. Historical Studies in the Netherlands.
87606: SLIEDREGT, J. VAN - Adam en Christus. Uw enige troost, prediking van de Heidelbergse Catechismus zondag 1-7.
93492: SLIEDREGT, CORNELIS VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God. Calvins successor Theodore de Beze. His Doctrine of Predestination and his Confession of the Triune God (with a summary in English). Calvins nachfolger Theodor Beza. Seine Prädestinationslehre und seine Konfession von dem dreieinigen Gott (mit einer Zusammenfassung in detuscher Sprache)
87590: SLIEDREGT, C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God
91128: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon
94962: SLIEDREGT, JOKE VAN - Doelgericht
53244: SLIEDREGT, C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God
4013995: SLIEDREGT, J.VAN - Kruis en kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, Gen.37-46).
4074257: SLIEDREGT, J.V. - Uw enige troost. Zondag 1 - 7. Prediking van de Heidelbergse Catechismus.
4141716: SLIEDREGT, J.VAN - Kruis en kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, Gen.37-46).
142321: SLIEPENBEEK, PETER - Nijmegen september '44.
140723: SLIGGERS, BERT - Het veranderend dorpsgezicht van Noord-Holland.
144934: SLIGGERS, BERT. - In alles ghetrou. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos ' De Vrijwillige Liefdebeurs ' (1719-1994).
95671: SLIGGERS, BERT - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlemse schilder, 1652-1655
168835: SLIGGERS, BERT. - In alles ghetrou. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos ' De Vrijwillige Liefdebeurs ' (1719-1994).
144998: SLIGGERS, BERT - Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp.
151530: SLIGGERS, B.C. [ED.]. - Hoogtepunten Teylers Museum. Geschiedenis, collecties en gebouwen.
144952: SLIGGERS, BERT. - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
4064019: SLIGGERS JR. BERT - Meerminnen en meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
154803: SLIJPER, BART [ED.]. - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
4133235: SLIK, F.W.P. V.D. - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen. Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en hun kinderen. (Diss.)
163699: SLIKBOER, J. - Graphodiagnostiek. Historische en theoretische grondslagen.
102771: SLINGELENBERG, PIETER & MANFRED BOCK & KEES BROOS [EDS.]. - Nederlandse architectuur 1856-1934. H.P. Berlage - Bouwmeester 1856-1934.
152919: SLINGS, HUBERT - Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs.
84312: SLIS, P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889) Apologeet van het modernisme. Predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof
81450: SLIS, P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889) Apologeet van het modernisme, predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof
4073704: SLIS, P.L. (RAUWENHOFF, L.W.E.) - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme : predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof. (Theologie en Geschiedenis)
102956: SLIVE, SEYMOUR [PIETER BIESBOER & MARTIN BIJL & KARIN GROEN & ELLA HENDRIKS - ET AL]. - Frans Hals.
89882: SLIVE, SEYMOUR E.A. - Frans Hals
103898: SLIVE, SEYMOUR & H.R. HOETINK - Jacob van Ruysdael.
102934: SLIVE, SEYMOUR [& PIETER BIESBOER - MATIN BIJL - KARIN GROEN - ELLA HENDRIKS - FRANCIS S. JOWELL] - Frans Hals.
4069040: SLIVE, SEYMOUR EN HOETINK, H.R.(RUISDAEL, J.V.) - Jacob van Ruisdael. Mauritshuis, Koninklijk Kabinet van Schilderiujen, Den Haag 1982.
102792: SLOAN, KIM [ED.]. & ANDREW BURNETT - Enlightenment. Discovering the World in the Eighteenth Century.
102524: SLOANE, PATRICIA [INTROD.]. - Storyboard Jan Hendrix.
123432: SLOB, WOUTER & ANS HERENIUS - Paarden en Oranje-Nassau.
104624: SLOB, WOUTER - De glorietijd van het paard.
86119: SLOBBE, ANNEMIEKE - Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland
150118: SLOET, MR. J.J.S. BARON & JHR. MR. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN [EDS.]. - Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. HET KWARTIER VAN NYMEGEN.
142665: SLOET, MR. L.A.J.W. BARON & H.F. FIJNJE - Bijdragen tot de kennis van Gelderland [3 in 1].
102206: SLOET, MR. J.J.S. BARON & JHR. MR. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN [EDS.]. - Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. HET KWARTIER VAN NYMEGEN.
102205: SLOET, MR. J.J.S. BARON & JHR. MR. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN & DR. J.S. VAN VEEN [EDS - ET AL.]. - Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven [Volume 1-12 & Index = COMPLETE SET].
110479: SLOMP, JAN [ED.]. - Wereldgodsdiensten in Nederland. Christenen in gesprek met moslims, hindoes en boeddhisten.
4143209: SLONE, D.J. - Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn't.
110514: SLOOFF, ADRIAAN - Op God verliefd en daarom blind? Pleidooi voor nieuwe passie voor mens en maatschappij.
165241: SLOOS , LOUIS PH. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
151720: SLOOS , LOUIS PH. [ED. - ET AL.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
4139361: SLOOTEN, J.VAN - Een ver-Urkte Israëliet. Het levensverhaal van 'Japien de Joode'.
84891: SLOOTMANS, KORNEEL - Bergen op Zoom een stad als een huis
101998: SLOOTMANS, C.J.F. - Jan Metten Lippen. Zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen op Zoomsche Heeren van Glymes.
4143877: SLOOTMANS, K. - Bergen op Zoom. Een stad als een huis.
55716: SLOOTMANS, C.J.F. - Jan Metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen-op-Zoomsche Heeren van Glymes
154864: SLORY, MICHAËL & LEO MORPURGO & RUDY BEDACHT [ET AL.]. - Suriname [De Gids].
84454: SLOTEMAER DE BRUINE, M.C. - Adolf von Harnack's Kritische Dogengeschiedenis
61024: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het Ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux
4139647: SLOTEMAKER DE BRUIJNE, J.R. - Sociologie en Christendom. Een inleiding.
4063909: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het ideaal der navolging van Christus. ten tijde van Bernard van Clairvaux. (Diss.)
4056106: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. (CALVIJN, J.) - Calvijn.
60672: SLOTEMAKER DE BRUINE. J.R. - De eschatologische voorstellingen in I en II Corinthe
4133219: SLOTEMAKER DE BRUINE, N.A.C. - Eschatologie en historie. In verband met enkele godsdienstphilosophieën in Duitschland sedert Kant. (Diss.)
4028711: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het joodse vraagstuk.
4052221: SLOTERDIJK, P. - Kansen in de gevarenzone. Kanttekeningen bij de variatie in spiritualiteit na de secularisatie.
30793: SLOTERDIJK, PETER / MACHO, THOMAS H. - Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart
104671: SLOTHOUWER, IR. D.F. - Bouwkunst der nederlandsche renaissance in Denemarken.
90976: SLOTHOUWER, D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
100971: SLOTKIN, RICHARD & JAMES K. FOLSOM [EDS.]. - So Dreadfull a Judgement. Puritan Resposes to King Philip's War 1676-1677.
142964: SLOTTA, RAINER - Einführung in die Industriearchäologie.
81838: SLUIJS, C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, Gereformeerde spiritualiteit
86980: SLUIJS, C.A. VAN DER - Rondom de schaapskooi. Een boek over de christelijke opvoeding der kinderen voor ouders, onderwijzers en onderwijzeressen aan christelijke- en zondagsscholen.
93464: SLUIJS, C.A. VAN DER - Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten
95287: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker
123075: SLUIJTER-SEIJFFERT, NICOLETTE [ET AL.]. - Mauritshuis. Illustrated General Catalogue.
141479: SLUIJTERS, JAN - Klein historisch prentenboek. De lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
82646: SLUIS, M.R. VAN DER E.A. - Bestemmingsplankaarten, codering, arcering en kleur, herziening van het onderdeel Bestemmingsplankaarten van het rapport Voorstellen inzake uniforme aanduidingen op stedebouwkundige plannen, uitgebracht door het NIROV in 1967. Werkgroep Kleuren en Tekens op Stedebouwkundige Plannen
95380: SLUIS, D.J. VAN DER E.A. - Elke morgen nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joods gebeden, of Achttiengebed
4006948: SLUIS, J.V.D. - De ethische richting. Eene studie.
152391: SLUIS, R.F. VAN DER - David van Gesscher. Chirurgijn in woelige tijden.
160145: SLUIS, ISAAC VAN DER - The Treponematosis of Tahiti. Its Origin and Evolution. A Studie of the Sources.
54263: SLUIS, JACOB VAN - PBF. De Provinsjale Bibliotheek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties
92172: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell
4138648: SLUIS, J. VAN (HEMSTERHUIS) - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
90497: SLUITER, WILLEM - Christelike Doodts-Betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
4073848: SLUITER WILLEM - Christelike Doodts-Betrachtung. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G.Ronhaar.
9651: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De negenden Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den sevenden Druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia's Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus.
9652: SLUITER, WILLEM - Vreugd- En Liefde-Sangen. Aen de Gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurten des Kerspels van Eybergen. Neffens de misgeloovige Misse. WAARBIJ: Gezangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. De sesde Druk.
9653: SLUITER, WILLEM - Gezangen Van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den achtsten Druk.
9654: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De achtsten Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheyde Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia's Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den achtsten Druk.
89646: SLUITERS, WILLEM - Buiten-Leven met Johan Wessings. Levensbeschryving van den dichter. Met een inleiding en aantekeningen door F.C. Kok.
145672: SLURINK, POUWEL - Natuurlijke Selectie en de Tragiek van de menselijke Idealen. Een natuurlijke rechtvaardiging en kritiek van ethische noties.
150722: SLUSSER, ROBERT M. - Stalin in October. The Man Who Missed the Revolution.
151094: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel
164988: SLUYS, KEES - Snel, hoog, ver. Geschiedenis van de tienkamp.
104696: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
92031: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Driekwart eeuw CSM, cash flow, strategie en mensen
162473: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
151484: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
150589: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
101093: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Kerk in de City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen.
167465: SLYTHE, R. MARGARET - The Art of Illustration 1750-1900.
161807: SMABERS, NICOLETTE - De man van gas en licht.
4135588: SMAIL, T. - Kruisbeelden. Aspecten van de gekruisigde Jezus.
161208: SMAILES, HELEN & MUNGO CAMPBELL - Hidden Assets. Scottish Paintings from the Flemish Collections.
60675: SMAL. P.J.N. - Die universalisme in die Psalms
4010950: SMAL, P.J.N. - Die universalisme in die Psalms. (Diss.).
30452: SMALBRUGGE, MATTHIAS - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
4139464: SMALBRUGGE, M. - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie.
143633: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 9 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament.
4051103: SMALHOUT, B. - Bijbelse tijdgenoten. 11 Geschiedenisswen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verklaard.
163282: SMALL. W. EMMETT [ED.]. - The Dream that Never Dies. Boris de Zirkoff speaks out on Theosophy.
143294: SMALL, HELEN - Love's Madness. Medicine, the Novel and Female Insanity, 1800-1865.
166475: SMALL. R.C. - Crusading Warfare 1097-1193.
102030: SMALL. LEONARD - Rorschach Location and Scoring Manual.
4015140: SMALLEY, W.A. - Orthography Studies. Articles on New Writing Systems. (Helps for Translators)
4073201: SMALLWOOD, E.MARY - The Jews under the Roman Rule. From Pompey to Diocletian. (Studies in Judaism in Late Antiquity 20)
151226: SMAN, GERT JAN VAN DER - De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de Renaissance.
4069291: SMART, N. & KONSTANTINE, S. - Christian Systematic Theology in a World Context.
4067741: SMART, N. (SAMENST.) - Wereldatlas van religies.
4006950: SMEDES, L.B. - The Incarnation. Trends in Modern Anglican Thought. (Diss.)
4028952: SMEDES, L.B. - De nieuwe werkelijkheid. Existentie en situatie van de mens in gemeenschap met Christus.
60676: SMEDES L. B. - The incarnation: trends in modern Anglican thought.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29