Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
94654: NIEUWENHUISEN, KATHLEEN ANITA - Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra
180618: NIEUWENHUIZEN, DR. M. VAN DEN - Dialectiek van de Vrijheid. Zonde en Zondevergeving bij Sörgen Kierkegaard.
184447: NIEUWENHUYS, OLGA - Children's Lifeworlds. Gender, Welfare and Labour in the Developing World.
167617: NIEUWENHUYS, ROB [E.M. BEEKMAN - ED. - INTROD.]. - Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial Literature.
161245: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
160091: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
155085: NIEUWENHUYS, ROB - Tussen twee vaderlanden.
180369: NIEUWENHUYSEN, W.L. VAN - De Noordzeedelta. Het annexatie vraagstuk.
186123: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water - mijn huis op het land.
186124: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige steden. Engelsch-Indië.
182257: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
102787: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
183219: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
10275: NIEUWENTIJT, BERNARD - Het Regt Gebruik der Werelt Beschouwingen, ter overtuiginge van Ongodisten en Ongelovigen aangetoont. Met kopere Platen. Den Vyfden Druk.
131705: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Onze klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland.
153249: NIEUWKERK, KARIN VAN - A Trade like Any Other. Female Singers and Dancers in Egypt.
121158: NIEUWKOOP - - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, &c, &c. van de Heerlijkheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de Origineele Stukken en Schriften, In den Jaare 1756.
58459: NIEUWLAND, L. E.A. - Uw gunst herdacht. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Dordrecht. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht
56792: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van ds. A. Verhagen
58884: NIEUWLAND, L. - Uw gunst herdacht. Geschiedenis Gereformeerde Gemeente Dordrecht. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht
4066377: NIEUWSTADT, M.V. - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
165523: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
164383: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
167872: NIEUWVELD, MARJA - Het nieuwe veld.
60520: NIEWALDA. P. - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? (Eine exetisch-historische Studie)
172915: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Waar zijn onze doden ?
4013107: NIFTRIK, G.C.V. - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie. (Diss.)
172909: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - De vooruitgang der mensheid.
85915: G.C. VAN NIFTRIK|HAITJEMA, TH.L. - Theocratie en eschatologie, een briefwisseling tussen Prof. Dr. Th.L. Haitjema en Prof. Dr. G.C. van Niftrik (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 6)
81346: NIFTRIK, G.C. EN G.C. BERKHOUWER - De mis als centrum/ het gezag in de kerk
85942: NIFTRIK, G.C.VAN - Staat en kerk. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 14)
81479: NIFTRIK, G.C.VAN - Sola Fide, de rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie
85943: NIFTRIK, G.C.VAN - De boodschap van Karl Barth. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 28)
4012097: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van K.Barth.
4012099: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Zie, de Mens!. Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
60521: NIFTRIK, G.C.VAN - Sola fide (De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie)
85064: NIFTRIK, G.C.VAN - Hardegarijp. Een teken! Rede uitgesproken te Utrecht op 1 December 1951 voor het Verband van Hervormde Leerkrachten in verband met het conflict te Hardegarijp met een theologische fundering en een historische illustratie
4073180: NIFTRIK, G.C.VAN - Kleine dogmatiek.
172911: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Het bestaan van God in de kentering van deze tijd.
172912: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Kleine dogmatiek.
122140: NIGAM, S.B.P. - Nobility under the Sultans of Delhi, A.D. 1206 - 1398.
101610: NIGEL DAVIES [EDS.].|PÖRTNER, RUDOLF - Alte Kulturen der neuen Welt.
164680: NIGEL SWAIN|SWAIN, GEOFFREY - Eastern Europe since 1945.
4009354: NIGG, WALTER - Het geheim der monniken.
4016227: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen.
4016228: NIGG, WALTER - De heiligen zijn onder ons. Het verleden als leidraad voor het heden.
4074528: NIGG, W. - Des Pilgers Wiederkehr. Drei Variationen über ein Thema.
181900: NIGG, WALTER|TONI SCHNEIDERS - Nikolaus von Flüe. Eine Begegnung mit Bruder Klaus.
184207: NIGGLI, JOSEFINA - New Pointers on Playwriting
161564: NIGHTINGALE, B. - Early Stages of the Quaker Movement in Lancashire.
46692: NIGHTINGALE, FLORENCE - Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft. Heruitgave van Notes on Nurding in de Nederlandse vertaling uit 1862 door Anne Dorothée Busken Huet-van der Tholl, bezorgd door prof. dr. Mart J. van Lieburg en drs. Nannie Wiegman
4134606: NIGHTINGALE, RITA - Voor altijd vrij.
4134094: NIGOSIAN, S. - Islam. The Way of Submission.
164510: NIJBOER, A.J. - From Household Production to Workshops. Archaeological evidence for economic transformation, pre-monetary exchange and urbanisation in central Italy from 800 to 400 BC.
57211: NIJBOER, H. - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp
4138636: NIJEN, A. VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij?
4074717: NIJEN, A.V. - In het bijzondere ligt onze kracht. Invulling geven aan christelijke identiteit.
4142075: NIJEN, J. - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
30177: NIJENDIJK, LAMBARTUS WILHELMUS - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, relgions- und dogmengeschichtlich untersucht. De christologie van de herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie (met een samenvatting in het Nederlands)
93317: NIJENHUIS, WILLEM - Adrianus Saravia (c. 1532-1613). Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
82143: NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus Oecumenicus, Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling
53314: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata, studies on the Reformation (Volume 1 & 2)
4136000: NIJENHUIS, W. (SLADE, M.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador.
4026393: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. (Kerkhististorische bijdragen 3)
180554: NIJENHUIS, I.J.A. - Een Joodse Philosophe. Isaac de Pinto [1717-1787].
121258: NIJENHUIS, HERMAN - Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in nederland 1892-1970.
89051: NIJHOF, WOUTER E.A. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906.
89038: NIJHOF, WOUTER E.A. - Uitgaven van Martinus Nijhoff. 1853-1921.
89974: NIJHOF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
31219: NIJHOF, PETER E.A. - Swimming pools. Zweminrichtingen
145486: NIJHOF, IJSBRAND [ED.]. - Karnavalsvereniging d'olde waskupen 1955-1977.
102974: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
102345: NIJHOF, PETER [WILLEM VAN ZOETENDAAL - ED.]. - Dijken.
4141176: NIJHOF, G.J. - Van kaft tot kaft. De theologie van een gesneden beeld.
165014: NIJHOF, DRS. P. [ED.]. - Molenbibliografie.
103790: NIJHOF, DR. E. [DR. M. DAVIDS|PROF. DR. IR. H.W. LINTSEN - EDS]. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
100738: NIJHOF, WIM H. - Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek [1873-1957].
86016: NIJHOFF, D.C. - Willem van Oranje, de bevrijder en stichter van onzen staat. Een levensbeeld, naar de nieuwste geschiedkundige bronnen geschetst
104979: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
56076: NIJHOFF, WOUTER E.A. - Catalogus der nationale tentoonstelling van het boek. Algemeene afdeling. In het gemeente-museum te Amsterdam. Juni-Augustus 1910
184575: NIJHOFF, WOUTER & MR. F.W.D.C.A. VAN HATTUM - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
57872: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931. Met 100 platen
140063: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
57847: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw
89941: NIJHOFF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
150233: NIJHOFF, M. - P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort.
95033: NIJHOFF, D.C. - De stadhouders en koningen uit het huis Oranje-Nassau in karakteristieken
57873: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1963
166217: NIJHOFF, WOUTER [FOREW.]. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1926.
157514: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw.
157502: NIJHOFF, WOUTER [ED.]. - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
181245: [NIJHOFF, IS. AN.] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
57871: NIJHOFF, MARTINUS - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff 1853-1931
89062: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906. Met 100 platen.
89063: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1926. Met 100 platen.
182757: NIJHOFF, W. [ED.]. - Catalogus van Boeken in Noord-Nederland verschenen van den Vroegsten Tijd tot op Heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van hetr Boek, juni - augustus 1910 [2 Vols. Compl.]..
88810: NIJHOFF, D.C. - Staatkundige Geschiedenis van Nederland (Deel 2)
4071464: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische pöezie. (Nederlandse klassieken)
4143886: NIJHOFF, M. - Verzamelde gedichten.
163762: NIJHOFF, ERIK - Gezien de dreigende onrust in de haven...'De ontwikkeling van dearbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965.
140825: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab Under the Great Mughals 1526-1707.
100699: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab under the Sultans [1000-1526 A.D.].
4006471: NIJK. A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord. (Diss.)
60522: NIJK. A.J. - Securalisatie (Over het gebruik van een woord)
100636: NIJKAMP, P. - Groei, kennis en overheid. Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur.
100164: NIJKAMP, JET - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht.
141499: NIJLAND, G.J. [ED.]. - Ons eigen land.
54681: NIJLAND-VERWEY, MEA - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap
4033137: NIJLAND, E. (WILLIAMS, J.) - John Williams de Apostel van Polynesië.
93835: NIJMAN, W. - Gereformeerde Schoolvereniging via Unie tot Fusie. Herinneringen aan de gescheidenis van de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerde grondslag te Dordrecht.' 1893-1988
142229: NIJMEGEN - - Gids Katholieke Universiteit Nijmegen. Studiejaar 1960-1961.
142231: NIJMEGEN - - Museumstukken [Volume 1-10].
131658: NIJMEGEN - - WNO 25 jaar in beeld.
101479: NIJMEGEN - - De legende van de Gouden Engel.
166200: NIJMEIJER, MARCO - Lief er zal geen liefde zijn.
184699: NIJS, DR. SC.P. & DRS. CHR. DE BACKER [EDS. - ET AL. ]. - Recente bijdragen tot de Geschiedenis van de Farmacie / Recent Contributions to the History of Pharmacy. Liber Amicorum Dr. Pharm. L.J. Vandewiele.
30290: NIJS, THIMO DE E.A. - Geschiedenis van Holland tot 1572 (Deel 1)
101287: NIJSSEN, PETER [ED.]. - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
31272: NIJSSEN, FREEK N.M. - Ik god, jij godt, wij godden... Zoeken naar relevantie in het spreken en denken over God
105070: NIJSTAD, SAAM|TONI DE KLERK [ILLUSTR.]. - Rembrandt op de Olympus. Waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
89859: NIJSTAD, SAAM - Rembrandt op de Olympus, waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
102022: NIJSTAD, SAAM - In de wereld van de kunsthandel. Amerikanen, Russen en andere Europeanen.
143517: NIJSTEN, GERARD - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis [1371-1473].
143278: NIKITA ROMANOFF|PAYNE, ROBERT - Ivan the Terrible.
121761: NIKLAS, KARL J. - The Evolutionary Biology of Plants.
140317: NIKOLAEJEWSKY, BORIS - Aseff the Spy. Russian Terrorist and Police Stool.
164725: NIKOLAEVA, IRINA [ED.]. - Finiteness. Theoretical And Empirical Foundations
181902: NILIS, JEROEN - Irish Students at Leuven University, 1548-1797. A Prosopography.
31688: NILLES, NICOLAUS - Kalendarium Manuale. Utriusque Ecclesia Orientalis et Occidentalis. Academiis Clericorum Accommodatum. Auspiciis Commissarii Apostolici (Tomus II)
47825: NILSON, L. - A System of Technical Studies in Pedal Playing for the Organ
143944: NILSSON, AURORA [RORA ASIM KHAN] - Een jaar in een Afghaanschen harem. Mijn lijden en mijn vlucht.
104118: NIMS, CHARLES F.|WIM SWAAN [PHOTOGR.]. - Thebes of the Pharaohs. Pattern for Every City.
102735: NINA SHENGOLD [NICOLETTE J. BRINK - ED.].|RYAN, MICHAEL - Michael Ryan. Between Living and Dreaming 1982-1994.
152284: NINA WITOSZEK [EDS.].|STRÅTH, BO - The Postmodern Challenge: Perspectives East and West.
4022017: NINCK, J. - Jesus als Charakter. Untersuchung.
145249: NINCLAUS, NINA - Internationale neerlandistiek: een vak in beweging
4048531: NINEHAM, D.E. (LIGHTFOOT, R.H.) - Studies in the Gospels. Essays in Memory of R.H.Lightfoot.
4137827: NINEHAM, D.E. - Saint Mark. (SCM Pelican Commentaries)
54510: NIPPERDEY, THOMAS - Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat
161639: NIPPOLD, W. - Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums.
123556: NIPPON GENDAI KOGEI BIJUTSU 1979 - - Nippon gendai kogei bijutsu [Contemporary Japanese Arts and Crafts] - In Slipcase.
89094: NISBET, ALEXANDER - An exposition of 1 & 2 Peter.
121997: NISH, IAN - The Origins of the Russo-Japanese War.
4022385: NISIN, A. - Die Geschichte von Jesus dem Christus.
56983: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN - Geen inpalming, wel inlijving van Duits gebied?
154265: NISSEN, PETER|VINCENT HUNINK - Vita Radbodi. Het leven van Radboud.
94292: NISSEN, PETRUS JOHANNES ANDREAS - De katholieke polemiek tegen de dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650)
154465: NISSEN, PETER [ED.]. - De akkoorden van het gemoed. Het literairte leven in Roermond in de negentiende eeuw.
151436: NISSENSON, MARILYN|SUSAN JONAS - Het alomtegenwoordige varken.
185385: F.W. NITARDY [THEODORE WEICKER - FOREW.].|URDANG, GEORGE - The Squibb Ancient Pharmacy. A Catalogue of the Collection
122244: NITSCHE, PETER [ED.]. - Der Aufstieg Moskaus, Auszüge aus einer russischen Chronik [Vol. 1 & 2 - Compl.].
141640: NITSCHKE, AUGUST [ED.]. - Rapports. Vol. 1: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques. Vol. 2: Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes. Vol. 3: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes [3 Vols. Compl.].
185928: NITSCHKE, GÜNTER - Japanese Gardens. The Architecture of the Japanese Garden Right Angle and Natural Form.
154754: NITZE-ERTZ, CHRISTA|STEPHAN BRAKENSIEK [EDS.].|UTE KLEINMANN - Sinn und Sinnlichkeit. Das Flämische Stilleben 1550-1680.
4006445: NITZSCH, FR.A.B. - Lehrbuch der evangelischen Dogmatik.
101125: NIVARD, J.J.P. - Geschiedkundig overzicht van de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel c.a. St. Raphaël, gedurende de jaren 1928-1948. St. Raphaël bij zijn vijf en veertig jarig bestaan.
4075847: NIVEN, W.D. - Reformation Principles. After four Centuries.
184462: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
144915: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
31076: NIXON, MIMA - Dutch bulbs and gardens
156114: NIXON, HOWARD M. - Five Centuries of English Bookbinding.
103079: NOACH, ARNOLDUS - Het materiaal tot de geschiedenis der Oude Kerk te Amsterdam.
4009779: NOACK, B. - Spätjudentum und Heilsgeschichte. (Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968)
100960: NOAKES, JEREMY - The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933.
131750: NOBEL LECTURES - Nobel Lectures. Chemistry 1922-1941.
130592: NOBLE, PETER - Peter Noble's Picture Parade. Stars and Films of the Year.
31668: NOBLE, PAUL R. - The Canonical Approach. A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of Brevard S. Childs
4018046: NOCENT, A. - De toekomst van de liturgie.
142148: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gegenwart seit 1963.
142145: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen um die Jahrhundertwende 1895-1905.
142146: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gründerjahre 1851-1895.
142147: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Dampfeisenbahn an der Wende 1940-1965.
142141: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Die Blütezeit der Dampfeisenbahn 1920-1940.
142142: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen im Zenit 1905-1919.
142143: NOCK, O.S. [CLIFFORD|WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - The Dawn of World Railways 1800-1850.
158383: NOE, ALFRED - "Der Präsenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek. Band I.: Diplomatische Ausgabe des Codex 12.579 der Österreichischen Nationalbibliothek ["" Mauchter-Katalog ""]. Band II.: Rekonstruktion und Analyse des Bestandes [ ohne "" Musicales ""]. Band III.: Die Texte der "" Musicales ""."
100755: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 73 & 74 [2 Vols. in 1].
100753: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 69 & 70 [2 Vols. in 1].
100754: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 71 & 72 [2 Vols. in 1].
183765: NOË, H.A. - "Een Nederlands schilder uit de zestiende eeuw over Italiaanse kunstenaars. Beschouwingen en aantekeningen betreffende Carel van Mander en zijn "" Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders ""."
110916: G. V.D. NOEN|M.G.J. HENDRIKS [EDS. - ET AL.].|WILKAMP, F. - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitgegeven in opdracht van Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger Madjoe t.g.v. haar 50-jarig bestaan 1911-1961.
4140892: NOENS, L. - Het verborgen Lourdes. Occulte broederschappen, De verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-Le-Château.
176253: NOETZEL, THOMAS - Authentizität als politisches Problem. Politische Ideen 09
32176: NOEVER, PETER - Japan yesterday. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen
55927: NOEVER, PETER - Ein Stein für die Kunst. A rock for the arts. Das MAK-Terrassenplateau / The MAK-Terrace Plateau
140737: NOEVER, PETER - Jannis Kounellis. Il sarcofago degli sposi.
146028: NOGEE, JOSEPH L. [ED.]. - Man, State and Society in the Soviet Union.
183770: NOHL, HERMANN [ED.]. - Index Vitruvianus.
153163: NOHLEN, DIETER [ED.]. - Elections in the Americas. A Data Handbook. Volume 1: North America, Central America and the Carribean.
156368: NOKES, PETER - The Professional Task in Welfare Practice.
4024479: NOLA, A.M.DI (COMP.) - The Prayers of Man. From primitive peoples to present times. Ed.by P.O`connor, Transl.by R.Benedict.
4055370: NOLAN, A. - God in Zuid-Afrika. De uitdaging van het evangelie.
101014: NOLAND, AARON - The Founding of the French Socialist Party [1893-1905].
4036657: NOLDIN, H. - Summa Theologiae Moralis. I.De principiis theologiae moralis. II.De Praeceptis. III.De Sacramentis.
165805: NOLENS, LEONARD - De liefdesgedichten.
153849: NOLENS, LEONARD - Hommage.
88613: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding.
61119: NOLET, W.H. - Marnix als theoloog [Historische inleiding
30520: NOLET, W. - Middeleeuwsche kerkelijke instellingen
96196: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding
93672: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog, historische inleiding
171217: NOLL, MARK A. - Jesus Christ and the Life of the Mind.
171106: NOLL, MARK A. - The Old Religion in a New World. The History of North American Christianity.
153491: NOLL, HEINZ-HERBERT|ROLAND HABICH [EDS.]. - Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland.
4138405: NÖLLE, VAN (LESSING, G.E.) - Subjektivität und Wirklichkeit. in Lessings dramatischem und theologischem Werk.
83371: NOLST TRÉNITÉ, A.N. - Handboek der ziekenverpleging. Met 10 gekleurde platen en 178 figuren
4065622: NOLTE, J. - Dogma in Geschichte. Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung.
4031920: NOLTE, A. (ARISTOTELES) - Het godsbegrip bij Aristoteles. (Diss.)
172439: NOLTE, ERNST - Historische Existenz : zwischen Anfang und Ende der Geschichte?.
4076159: NOLTE, M.E. (CASSANDER, G.) - Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven. (Diss.)
184515: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Een man uit het dal van de Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
4069723: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
94901: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Het vliegend haft
160198: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien.
4007297: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
4137331: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
161837: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
140583: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Voortgeschopt als een steen.
131317: NOMACHI, KAZUYOSHI - Pelgrimage. Facsinerende fotoreportages.
143943: NONO [= J.B. UGES] - Half om half.
90017: NOOIJ, J. DE - Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I
104424: NOOIJ, LIDY [ED.]. - Ontdekkingen van het eerste uur. 700.000 - 1200 v. C.
4133932: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie & Ervaringen.
175701: NOONAN, PIUS MARY - L'option finale dans la mort : réalité ou mythe?. Croire et Savoir 65
180651: NOONE, JOHN - The Man Behind the Iron Mask.
130073: NOORD-BRABANT - Notulen van het verhandelde in de Zomer-Vergadering der Staten van Noordbrabant, geopend den 6 July 1858, en in de buitengewone vergadering van den 29 September 1858.
31844: NOORDA, SIJBOLT JAN - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie / An Analysis of the History of Interpretation of Luke 4,16-30 to contribute to the Hermeneutical Debate (with a summary in English)
4022024: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
95534: NOORDA. S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van ucas 4,16/30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie
60523: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra (Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan het hermeneutische discussie)
10396: NOORDBEEK, ELBERTUS - Beknoopte Uitlegginge van de Prophetie Jeremie. Waar in de Prophetien in haare ordre ontleedet, en de spreekwijsen kortelijk geoopent worden.
10397: NOORDBEEK, ELBERTUS - Beknopte Uitlegginge van de Prophetie Jeremie. Waar in de Prophetien in haare ordre ontleedet, en de spreekwysen kortelyk geopent worden.
93544: NOORDEGRAAF, A.|OEVEREN, B. VAN - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
110829: NOORDEGRAAF, PROF. DR. L. [ED. - ET AL.]. - De Vrede van Munster [1648].
91624: NOORDEGRAAF, HERMAN|WORKUM, JOHAN VAN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuwe fase in het kapitalisme.
81341: NOORDEGRAAF, A. - De mondigheid van de Christen
93643: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving
185689: NOORDEGRAAF, LEO & GERRIT VALK - De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late Middeleeuwen.
95725: NOORDEGRAAF, A. - Oriëntatie in het diakonaat
31813: NOORDEGRAAF, A. - Kernteksten over Hizkia. Handreiking voor bijbelstudie
57507: NOORDEGRAAF, A. - Leven voor Gods aangezicht. Gedachten over het mens-zijn
59268: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Woordenboek voor bijbellezers
88401: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Leven door de Heilige Geest
91924: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen
4048244: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
4016212: NOORDELOOS, P. (MUSIUS, C.) - Cornelis Musius. (Mr Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha. Humanist/Priester/Martelaar.
82619: NOORDEN, P. VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden
4021092: NOORDENBOS, O. & LEEUWEN, T. (ERASMUS, DES.) - Erasmus in de spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus. Woord vooraf van J.Huizinga.
4006447: NOORDENBOS, O. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht.-Spigt, P.: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
88851: NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus
101021: DR. O. NOORDENBOS [EDS. - ET AL.].|POS, PROF. DR. H.J. - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum.
121748: NOORDENBOS, DR. GRETA - Vrouwen in de Academies van Wetenschappen. Van uitsluiting tot uitzondering.
162643: NOORDERVLIET, NELLEKE - Millemorti.
155629: NOORDERVLIET, NELLEKE - Snijpunt.
104791: NOORDERVLIET, NELLEKE [KLAAS VAN DER HOEK - ED.]. - Een stad vol boeken. Bibliotheken en bijzondere collecties in Amsterdam
4006449: NOORDHOFF, W. - Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme. Een sociaal-psychologische studie. (Diss.)
4005675: NOORDIJK, G.D. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Een onbegrepen denker. Gedachten van Dr.Ph.J. Hoedemaker uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
180166: NOORDMAN, JAN [ET AL.]. - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografisch apparaat.
54878: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (Complete Set)
4010040: NOORDMANS, O. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus. (VUB II/37)
4071630: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 7. Preken.
96216: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (10 delen in 11 banden, complete set)
48031: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel I, 1. Het begin, Om de ware humaniteit
51798: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 5. Om de rechte order der kerk
51801: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie I
4006451: NOORDMANS, O. - Geestelijke perspectieven. Een bundel opstellen.
4006455: NOORDMANS, O. - Zoeklichten. (18 opstellen)
170951: NOORDMANS, DR. O. - Herschepping. Beknopte dogmatische handleiding voor godsdienstige toespraken en besprekingen.
4072723: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel 1. Het begin. Om de ware humaniteit.
51802: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 4. Ontmoetingen. De actualiteit der historie II
92102: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel IX A (1884-1934) Brieven. (Deel 9 A)
48043: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel V, 5. Om de rechte orde der kerk
93082: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken (Deel 1 t/m 10 in 11 banden)
48032: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel IX, 9 B (1934-1955). Brieven
4138997: NOORDMANS, O. (HARTOG, A.H. DE) - Het getuigenis van Dr.De Hartog. Waardering en critiek. (Artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede. Onder red. van A.W.Bonsveld. Jrg 47/2)
4073817: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 5. Om de rechte orde der kerk
46968: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche Spraakkunst, met Opstellen ter oefening en een Ned. Hebr. Woordenlijst, ten dienste van het Hooger Onderwijs. Derde vermeerderde druk
4140395: NOORDTZIJ, A. - Das Rätsel des Alten Testaments.
142844: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
56994: NOORDWIJK, BERNARD VAN - Boeksloten van heinde en verre
184197: NOORDWIJK, MEINE VAN - Ecology Textbook for the Sudan.
4066543: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
95791: NOORDZIJ, HUIB - Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw
4047925: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
158297: NOORDZIJ, GERRIT - De Handen Van De Zeven Zusters
103561: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
103562: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
110484: DRS. J.N. NOORLANDT|DS. H. VAN DER SCHAAF [EDS.].A 9-6|SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Een eeuw christelijk-gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken. De gereformeerden.
4065851: NOORLOOS, M. - Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven.
181904: NOORNIK, ED. - De overlevende.
88140: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren wonderlijke leiding met zijn volk
91342: NOORT, G.J. VAN DEN E.A. - En zij riepen aldaar de Naam des Heeren aan
9789023921554: NOORT, G. - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb. C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
81992: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
87706: NOORT, G.J. VAN DEN - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk
56590: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk. Verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
81475: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof, leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
82195: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk, verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort predikant van de Geref. Gemeenten alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
88153: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
4027820: NOORT, E. - Israël en de Westelijke Jordaanoever. Werkboek voor Palestina-reizigers.
4048306: NOORT, D. - Ik breng U Gods Woord. Drie preken.
4072340: NOORT, G. (KRUYT, A.C.) - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb.C.Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in midden-Celebes, Indonesië. (Diss.)
4300849: NOORT (RED.) G. - Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 ).
55983: NOORTMAN, ROBERT C. - One hundred master paintings
185506: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.]. - Het Bosken en het theatre. Volume 18: Utrechtse Herdrukken.
130871: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT|W. VERMEER - EDS.]. - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
168079: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT|W. VERMEER - EDS.]. - Het Bosken en het theatre.
185800: NOOTEBOOM, CEES - Labyrint Europa. Alle latere reizen.
167137: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
143240: NOOTEBOOM, C. [FOREW.]. - Witte Cornelisz. de With 1599-1658. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland.
181170: NOOTEBOOM, URIAS|PETER TIMMERMANS [PHOTOGR.]. - Vught, het verhaal van een omweg.
4142919: NOOTEBOOM, C. - Allerzielen.
53067: NOOTEBOOM, CEES - Tumbas. Graven van dichters en denkers
154759: NOOTEBOOM, CEES - Paradijs verloren.
142856: NOOTEBOOM, CEES - Zurbaran & Cees Nooteboom.
121477: NOOTEBOOM, URIAS - Nijmegen, stad in kaart gebracht. Nijmegen, Postcard Postscripts.
101480: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
144136: NOOTEBOOM, CEES [ED. - ET AL.]. - De Grenzeloze Wereld van Cees Nooteboom. Bij de uitreiking van het eredoctoraat Opening Academisch Jaar 2006-2007.
163399: NOOTEN, S.I. VAN - Prins Willem II.
142531: NOOTEN, S.I. VAN [ED.]. - Vocabulaire du cinema / Film Vocabulary / Filmwoordenlijst / Dizionario dei termini cinematografici / Filmwörterbuch / Vocabulario de cinematografía / Filmordbog.
182941: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
121042: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
142323: NOOY, DRS. J.M.I. [FOREW.]. - Het Valkhof te Nijmegen. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
122527: NOPPEN, L.M. VAN - Gerard Manley Hopkins the Wreck of the Deutschland.
182794: NORBERG, DAG - Au seuil du Moyen Age, II. Études linguistoques, métriques et littéraires 1975-95 par Dag Norberg [+] publiées en sa mémoire par Ritva Jacobsson et Folke Sandgren.
131272: NORBERG, U.M. - Vertebrate Flight. Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution.
182767: NORBERG, DAG - L'accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age.
182782: NORBERG, DAG - Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Age et leurs répliques rythmiques.
100641: NORBERT VOORWINDEN [ED.].|RAAD, ANDRÉ VAN - Studien zur Linguistik und Didaktik. Festschrift für C. Soeteman.
53517: NORDBOK, A.B. E.A. - De vikingen. De laatste en meest onthullende ontdekkingen welke gedaan werden over de Vikingen
164271: NORDENFALK, CARL - Celtic and Anglo-Saxon Painting. Book Illumination in the British Isles 600-800.
146254: NORDENFELT, LENNART|PER-ERIK LISS (EDS) - Dimensions of Health and Health Promotion.
30744: NORDHEIM, ECKHARD VON - Die Lehre der Alten. I. das Testament als Literaturgattung im Judentum der Hellenistisch-Römischen Zeit
4054652: NORDSIECK, R. - Reich Gottes - Hoffnung der Welt. Das Zentrum der Botschaft Jesu.
90650: NOREA, CHARLOS G. - Juan Luis Vives
166771: NOREL, K. - Janmaats en sinjeuren.
4138927: NOREL JZN. O. (STOECKER, A.) - Adolf Stoecker en zijn sociaal-ethisch streven. (Diss.)
31770: NOREL, W. VAN E.A. - Joods leven in Elburg. Gedenkboek
89963: NORMAN, CHARLES E.A. - The Colophon. A quarterly for collectors & lovers of books. Part 20.
183650: NORMAN, EDWARD - De rooms-katholieke kerk. Een geïllustreerde geschiedenis.
180701: NORMAN, BUFORD [ED.]. - Origins and Identities in French Literature.
154343: NORMAN, BRUCE - Footsteps. Nine archaeological journeys of romance and discovery.
175636: NORMAN, PHILIP - Paul McCartney : the biography.
4141942: NORMAN, A. - Twenty-six Reasons why Jews don't Believe in Jesus.
184749: NORMAN, A.V.B. & G.M. WILSON [EDS.]. - Treasures from the Tower of London. A Exhibition of Arms and Armour.
180685: NORMAN, BUFORD [ED.]. - The Mother in / and French Literature.
164428: NORMAN, ANDREW - Jane Austen. An Unrequited Love.
164075: NORMAN, A.F. [ED.]. - Antioch as a Centre of Hellenic Culture as Observed by Libanius.
157921: NORMAN, JEREMY M. [ED.]. - Morton's Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine [Garrison & Morton].
155520: NORMAN, DR. ANDREW - Agatha Christie. The Finished Portrait.
104847: NORMAN, EDWARD - Tweeduizend jaar kerken. Van Catacombe tot Kathedraal.
153546: NORMINTON, GREGORY - The Ship of Fools.
4040020: NORREN, J.J. VAN (PLAUTIANUS) - Plautanius. Commandant van de lijfwacht van keizer Septimius Severus. (Diss.)
157259: NORRIE, IAN [ED.]. - Mumby's Publishing and Bookselling in the Twentieth Century.
156874: NORRIE, IAN - Sixty Presarious Years. A Short History of the National Book League 1925-1985.
154482: NORRIE, IAN - Mentors and Friends. Short Lives of Prominent Publishers and Booksellers I Have Known.
156857: NORRINGTON, A.L.P. - Blackwell's 1879-1979. The History of a Family Firm.
4075726: NORRIS, KATHLEEN - Amazing Grace. A Vocabulary of Faith.
4134001: NORRIS, P. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4071690: NORRIS, KATHLEEN - De Kloostergang.
180578: NORRIS, PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
157606: NORSWORTHY, L. ALEXANDER [ED.]. - Russian Views of the Transition in The Rural Sector. Structures, Policy Outcomes, and Adaptive Responses.
4060922: NORTH, C.R. - The Second Isaiah. Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV.
91205: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus
152907: NORTH, J.D.|P.W. KLEIN - Science and Culture under William and Mary.
146085: NORTH, JOHN - Stonehenge. Neolithic Man and the Cosmos.
142779: NORTH, DOUGLASS C.|ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
142780: NORTH, DOUGLASS C.|ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
163684: NORTON, F.J. - A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520.
161106: NORTON, ANNE-LUCIE [ED. - ET AL.]. - The Hutchinson Dictionary of Ideas. Thinkers, theories and concepts in philosophy, science, religion, politics, history and the arts.
4142945: NORTON, D.L. - Personal Destinies. A Philosophy of Ethical Individualism.
163279: NORTON, BRYAN G. - Why Preserve Natural Variety? Studies in Moral, Political and Legal Philosophy.
165942: NORTON, TREVOR - Sterren der Zee. De uitzonderlijke levens van de grote namen uit de duikgeschiedenis.
122823: NORWICH, JOHN JULIUS [ED.]. - Spectrum Geschiedenis van de bouwkunst/
54792: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Cenice
145852: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Venice.
182645: NORWICH, JOHN JULIUS - Oxford Illustrated Encyclopedia of The Arts.
163989: NORWICH, JOHN JULIUS - Paradise of Cities. Venice in the 19th Century.
131464: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
30872: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice, the rise to empire
156713: NORWICH, JOHN JULIUS - Shakespeare's Kings. The Great Plays and the History of England in the Middle Ages: 1337-1485.
142189: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Rise to Empire.
132057: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
183073: NOSKE, FRITS [INTROD.]. - Brevia Musicae Rudimenta & D.A. Valcooch - Een Reghel der Duytsche Schoolmeesters [2 in 1].
164608: NOSKE, BARBARA - Al liftend. Uit het leven van een wereldreizigster.
130170: NOSTRADAMUS, - Die Franzosen wie sie sind. Gegenwart und Zukunft.
4140359: NOSTRADAMUS, - De profetieën van Nostradamus. Nederlandsche vertaling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding, en van aanteekeningen voorzien door W.L.Vreede.
102521: NOTA, H. - Titus Brandsma onder ons.
130199: NOTAKER, HENRY - Printed Cookbooks in Europe, 1470-1700: A Bibliography of Early Modern Culinary Literature
165877: NOTE, JORIS - Hoe ik mijn horloge stuksloeg.
180568: NOTEBAART, DR. JANNIS C. - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
4139427: NOTEBAART, C.W. - Metallurgical Metaphors in the Hebrew Bible. (ACEBT Suppl. Series 9) (Diss.)
152565: NOTENBOOM, ARY - Onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van het Oorlogsschaderecht in Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog.
156518: NOTENBOOM, DR. H.A.C.M. - Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiïele politiek van de Katholieke Volkspartij 1967-1973.
164811: NOTENBOOM, DR. H.A.C.M. - De strijd om de begroting. Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig.
130218: NOTERMANS, ANGELIQUE - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïeken.
110910: NOTERMANS, JEF [EMILE TAALMAN - ILLUSTR.]. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie.
183139: NOTES]|TOURGUÉNEV, IVAN [ALEXANDRE ZVIGUILSKY - INTROD. - Nouvelle correspondance inédite [2 Vols].
155844: NOTES]|STEDMAN, JOHN GABRIEL [R.A.J. VAN LIER - ED. - INTROD. - Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam in Guiana on the Wild Coast of South America from the Years 1772 to 1777. Elucidating the History of that Country & Describing its productions, viz. quadrupedes, birds, reptiles, trees, shrubs, fruits, & roots: with an account of the Indians of Guiana and Negros of Guinea.
143978: NOTES]|SCHMIDT, ISAAC JACOB [ED.|TRANSL.]. - Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von SSanang SSetsen Chungtaidschi der Ordus: aus dem Mongolischen übersetzt, und mit dem Orginaltexte, nebst Anmerkungen, Erläuterungen und Citaten aus anderen Originalwerken Herausgegeben von Isaac Jacob Schmidt.
182690: NOTES]|SALSMANS S.I., PROF. J. [INTROD. - Den Spieghel van Philage. Door P. Adr. Poirters s.i. Heruitgaaf van den III. druk. Antwerpen 1674
166764: INTROD.].|NOTES]|TARG, WILLIAM [ED. - Bibliophile in the Nursery. A Bookman's Treasury of Collector's Lore on Old and Rare Children's Books.
166535: NOTES]|TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB [DR. J.J. OVERSTEEGEN - INTROD. - Verzameld werk. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
167342: INTROD.].|NOTES]|POWER, EILEEN [TRANSL. - The Goodman of Paris [Le ménagier de Paris]. A Treatise on Moral and Domestic Economy by A Citizen of Paris c. 1393 [In Slipcase].
167323: NOTES]. [ANGUS WILSON - INTROD.]. [SIMON BRETT - ILLUSTR.].|RICHARDSON, SAMUEL [ANGUS ROSS - ED. - CLARISSA or The History of a Young Lady Comprehending the most Important Concerns of Private Life and Particularly Showing the Distresses that may Attend the Misconduct both of Parents and Children in Relation to Marriage [In Slipcase].
165620: NOTES]|SHAKESPEARE, WILLIAM [PETER VERSTEGEN - TRANSL. - Sonnetten.
160699: NOTES]|SALSMANS S.I., PROF. J. [INTROD. - Den Spieghel van Philage. Door P. Adr. Poirters s.i. Heruitgaaf van den III. druk. Antwerpen 1674
163568: NOTES]|SABATIER, PAUL [JON M. SWEENY - ED., INTROD. - The Road to Assisi. The Essential Biography of St. Francis.
181933: NOTES]|POWER, EILEEN [ED. - TRANSL. - The Goodman of Paris [Le Ménagier de Paris]. A Treatise on Moral and Domestic Economy by A Citizen of Paris c. 1393 [In Slipcase]. .
182060: NOTES]|TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB [DR. J.J. OVERSTEEGEN - INTROD. - Verzameld werk. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn.
4010806: NOTH, M. (BKAT) - I.Könige 1-16. (Biblischer Kommentar Altes Testament IX/1)
54568: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropjheton 4. Micha (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/4)
54567: NOTH, MARTIN A.O. - Abkürzungsverzeichnis. Biblischer Kommentar Altes Testament
54560: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 6. Haggai (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/6)
4072751: NOTH, M. (OTL) - Numbers. (Old Testament Library)
54551: NOTH, MARTIN A.O. - Könige. 1. Teilband. I Könige 1-16 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IX/1)
54561: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/3)
54562: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 2. Joel und Amos (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/2)
4137900: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichtliche Studien. Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament.
4019923: NOTH, M. - Geschichte Israels.
4019924: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
54581: NOTH, MARTIN A.O.|WESTERMANN, CLAUS - Genesis. 3. Teilband. Genesis 37-50 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band I/3)
95442: NOTH, MARTIN - Das zweite Buch Mose, Exodus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 5)
95444: NOTH, MARTIN - Das dritte Buch Mose, Leviticus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 6)
95445: NOTH, MARTIN - Das vierte Buch, Numeri (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 7)
31001: NOTH, MARTIN - Könige. I. Teilband. (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band IX/1)
54571: NOTH, MARTIN A.O.|ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. 2. Teilband. Ezechiel 25-48 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/2)
54576: NOTH, MARTIN A.O.|WILDBERGER, HANS - Jesaja. 1. Teilband. Jesaja 1-12 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X)
54574: NOTH, MARTIN A.O.|WILDBERGER, HANS - Jesaja. 3. Teilband. Jesaja 28-39. Das Buch, der Prophet und seine Botschaft (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X/3)
54573: NOTH, MARTIN A.O.|WOLFF, HANS WALTER - Dodekapropheton 1. Hosea (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/1)
54572: NOTH, MARTIN A.O.|ZIMMERLI, WALTHER - Ezechiel. 1. Teilband. Ezechiel 1-24 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/1)
54558: NOTH, MARTIN A.O.|PLÖGGER, OTTO - Sprüche Salomos (Proverbia). (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVII)
4004661: NOTH, M. - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde. Hrsg. von H.W.Wolff. I.Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. II.Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels.
57528: NOTH, MARTIN - Könige. I. Teilband (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IX/1)
53196: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde (2 volumes) Band I: Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. Band II: Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels
4142161: NÖTSCHER, FR. - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben. Neudruck durchgesehen und mit ein Nachtrag hrsg. von J.Scharbert.
183455: NOTTEN, JAN G.M. [ED.]. - Vita Beati Gerlaci eremytea. De heilige van het Geuldal.
161000: NOTTEN, JAN G.M. - Het Sibber huis. De geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners.
85454: NOUHUYS, W.G. VAN - Nicolaas Beets. 13 September 1814 - 13 Maart 1903
150077: NOULENS, RAYMOND - Les tsars et la république. Centenaire d'une alliance.
121170: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
150856: NOUVEL-KAMMERER, ODILE [ED. - ET AL.]. - Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800-1815.
162908: NOUWEN, PROF. MR. L.J.M. - Achteraf bekeken. Herinneringen en overpeinzingen van een fiscalist.
54217: NOUWEN, HENRI - Op weg naar huis. Het laatste dagboek
4015067: NOUWEN, HENRI - In het huis van de Heer. Bidden met iconen.
164789: NOUWEN, LAURENT J.M. - Ook de fiscus heeft een hart en andere verhalen waarin het belastingrecht een bescheiden plaats inneemt.
164788: NOUWEN, PROF. MR. L.J.M. - In de loop van '73. Het jaar 1973 gezien door een fiscale jurist.
4072662: NOUWEN, HENRI - (4 books). Sabbatical Journey. The Diary of his Final Year - Beloved (CD included) - A Letter of Consolation - Our Greatest Gift.
4141794: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts `De terugkeer van de verloren zoon.`
4137165: NOUWEN, HENRI J.M. - Schöpferische Seelsorge. Mit einem Vorwort von Rolf Zerfass.
166715: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts ' De terugkeer van de verloren zoon '.
162875: NOUWEN, LAURENT J.M. - Zicht op Thorn. Een beschouwing over Thorn als jeugdidylle, als gespleten gemeenschap, als belastingzuil, als touristische attractie, als Torna Antiqua.
180782: NOUWT, SJAAK - Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg.
4054224: NOVAK, M. - Zaken doen als roeping. Pleidooi voor het kapitalisme.
166453: NOVAK, MAXIMILIAAN E. - Daniel Defoe. Master of Fictions. His Life and Ideas.
140272: NOVALIS ( = FRIEDRICH VON HARDENBERG ) [RICHARD SAMUEL|PAUL KLUCKHOHN - EDS.]. - Novalis Schriften [4 Vols. Compl.].
104023: NOVARESIO, PAOLO - De mens op weg naar het onbekende. De geschiedenis van de grote ontdekkingen.
151279: NOVARESIO, PAOLO - De grote ontdekkingsreizen. De mens op zoek naar het onbekende.
4052004: NOVECK, S. (HRSG.) - Grosse Gestalten des Judentums.
151875: NOVOTNY, VOJTECH - Notebooks from New Guinea. Reflections on Life, Nature, and Science from the Depths of the Rainforest.
4141866: NOWAK, K. - Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
180463: NOWAK, STEFAN - Understanding and Prediction. Essays in the Methodology of Social and Behavioral Theories.
123290: NOWAKOWSKA, MARIA - Language of Motivation and Language of Actions.
58233: NOWÉ, HENRI|OBREEN, HENRI - Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs a l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et a l'histoire de Belgique jusqu'en 1914
180232: NOWELL-SMITH, SIMON [ED.]. - Letters to MacMillan.
157861: NOWELL-SMITH, SIMON - The House of Cassell 1848-1958.
181905: NOWELL-SMITH, SIMON - International Copyright Law and the Publisher in the Reign of Queen Victoria. The Lyell Lectures, University of Oxford, 1965-66.
150814: DE-LA-NOY, MICHAEL - Eddy. The Life of Edward Sackville-West.
131284: NPRIMS, F. - De stichting van Banquibazar. Onze eerste kolonie 1724-1727.
155076: NRPS - Goedgekeurde en erkende NRPS hengsten 2009.
162088: O'NUALLAIN, SEAN - Spatial Cognition. Foundations and Applications. Selected Papers from Mind III, Annual Conference of the Cognitive Science Society of Ireland, 1998.
4072426: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
170783: NUCHELMANS, DR. GABRIEL - David Hume.
54473: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid. 15 afleveringen, in drie stofomslagen
54599: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid (3 delen)
56242: NUELSMANN, JERRY - Silver Meditations
161128: NUIJ, NORBERT-JAN - ' Gaat u maar rustig slapen '. Colijn en de mythe van mei '40.
104471: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
102863: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
155686: NUITEN, HENK - Les variantes des ' Fleurs du mal ' et des ' Epaves ' de Charles Baudelaire.
84756: NULAND, SHERWIN B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunde
155043: NUMAN, A.M. - Noord-Hollandse Kerken en Kapellen in de Middeleeuwen ca. 720-1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie.
171219: NUMBERS, RONALD L. - Science and Christianity in Pulpit and Pew.
170057: NUMBERS, RONALD L. - The Creationists. From Scientific Creationism to Intelligent Design.
185462: NUNES, PEDRO - Obras. I. Tratado da Sphera & Astronomici introductorii de Spaera Epitome [ = Treatise of the Sphere & Astronomical introductory of the Epitome of a Sphere] & II. De Crepusculis [ = The twilight] Volumes I & II of IV [only]
165720: NÜNNING, ANSGAR [ED.]. - Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.
123455: NUÑO, JUAN ANTONIO GAYA - La España de los museos [In Slipcase].
151479: NUNO VASSELLO E SILVA|PEREIRA, JOÃO CASTEL-BRANCO - Calouste Gulbenkian Museum.
96570: NUPOORT, JAN - Korte en eenvoudige catechisatie over het voorbeeld der goddelijke waarheden van de zalige heer Abraham Hellenbroek. Waarin de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van iedere vraag en antwoord, zakelijk wordt behandeld
1311: NUPOORT, JAN - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het Voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk word opgegeven. Benevens een Aangangzel tot beide Deelen behoorende. Vyfde Druk.
9852: NUPOORT, JAN - Korte en Eenvoudige Cathechizatie over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waarin de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van iedere vraag en antwoord, zakelijk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort. Zevende Druk.
154783: NÜRNBERGER, HELMUTH - Fontanes Welt.
102960: NÜRNBERGER, HELMUTH - Fontanes Welt.
31744: NURSIA, BENDICTURS VAN - Regel. Richtsnoer voor monastiek leven
93837: NUSTELING, H.P.H. E.A. - Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1573-1811
156501: NUTE, DONALD [ED.]. - Defeasible Deontic Logic.
4142408: NUTTIN, J. - De menselijke motivatie. Van behoefte tot gedragsproject.
163087: NUTTING, WALLACE - Furniture of the Pilgrim Century [of American Origin] 1620 - 1720 [2 Vols. Compl.].
163490: NUTTING, WALLACE - The Clock Book. Being a Description of Foreign and American Antique Clocks, and a List of Their Makers, Profusely Illustrated.
153843: NUYENS, BERNARD - Het ontginnen van de stilte. Gedichten.
88791: NUYENS, W.J.F. - De Nederlandshce Republiek gedurende het twaalfjarig bestand . 1598-1625. (2 delen in 1 band)
154832: NUYENS, FRANÇOIS [AUGUSTIN MANSION - FOREW.]. - L'évolution de la psychologie d'Aristote.
4137387: NUYENS, A. - Pro Petri Sede. (Voor Petrus Stoel). De tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid.
155083: NUYENS, ANDRÉ - Jonge helden. Zeven spannende verhalen uit de rijke geschiedenis van Hoorn
121464: NUYTINCK, PROF. MR. A.J.M. - Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht.
183750: NYBAKKEN, OSCAR E. - Greek and Latin in Scientific Terminology.
90675: NYBERG, TORE S. - Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und Englischer einfluss im 11. und 12. Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel, Borglum und odense in Dänemark.
4140916: NYDAHL, O. - De geheimen van Tibet. Het Westen ontmoet het boeddhisme.
172206: NYE, DAVID E. - Image worlds : corporate identities at General Electric.
131824: NYE, JOSEPH S. [ED.] - The Making of America's Soviet Policy.
47731: NYENHUIS, JOHANNES TIBERIUS BODEL - Dissertatio Historico-Juridica, de Juribus Typographorum et Bibliopolarum in Regno Belgico, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Meinardi Simonis du Pui.
104969: NYÈSSEN, DR. D.J.H. - Somatical Investigations of The Javanese, 1929.
4023525: NYGREN, A. (LUTHER, M.) - World Lutheranism of Today. A Tribute to Anders Nygren 15 nov.
9617: NYLOE, JACOBUS - Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen. Over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort. De derde druk, van verscheide misstellingen en drukfeilen gezuivert.
142093: NYPELS, C. - Blad, boek en band.
176517: NYSSEN, WILHELM|SCHULZ, HANS-JOACHIM|WIERTZ, PAUL (HRSG.) - Handbuch der Ostkirchenkunde. Band 1: Teil 1: Einführung und Übersichten: Teil 2: Die Geschichtliche Entwicklung der Ostkirchen: Teil 3: Dogma und Theologie / 2 Teil 4: Liturgie, Sakramente, Zeitrechnung, Kirchenmusik und Ikonographie / Band 3 (3 volumes)
150828: NYSSEN, W. - Zie, ik maak alle dingen nieuw. Overwegingen bij middeleeuwse miniaturen.
4134300: NYSSENOS, GREGORIUS - In Inscriptiones Psalmorum. In Sextum Psalmum. In Ecclesiasten Homilae. Ed.J.Mc Donough anf P.Alexander. Editio Altera. (Gregorii nysseni Opera V)
146439: NYUSZTAY, IVÁN - Myth, Telos, Identity. The Tragic Schema in Greek and Shakespearean Drama.
172392: NZUMYA, EMMANUEL - Justesse de la norme et éthique de la discussion : Habermas et Thomas d'Aquin en perspective.
4138489: OAKLEY, F. - The Western Church in the Later Middle Ages.
166486: OAKLEY, FRANCIS - The Western Church in the Later Middle Ages.
143285: OAKLEY, JANE - Rasputin. Rascal Master.
168422: OATES, J.C.T. - A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the University Library Cambridge.
4040560: OATES, W.E. - The Religious Care of the Psychiatric Patient.
56742: OBBEMA, P.F.J. - Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi (Deel 2)
53834: OBBEMA, P.F.J. - Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi (2 delen)
144912: OBBEMA, P.F.J. [INTROD.]. - Die gheestelicke melody. Ms. Leiden, University Library, Ltk. 2058.
143131: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld.
85444: OBBINK, H.W. - Enige kanttekeningen bij het vraagstuk van de Religieuze tolerantie. Rede ter herdenking van de 321e Dies Natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht, op 29 Maart 1957 in de Domkerk.
96027: OBBINK, HERMAN THEODORUS - De Heilige Oorlog volgens den koran
100081: OBERDORFER, DON - The Two Koreas. A Contemporary History. New Edition.
140687: OBERHAMMER, VINZENZ - Die Bronzestatuen am Grabmal Maximilians I.
141927: OBERHUBER, OSWALD - Informelle Plastik 1949-1954.
183300: OBERHUMMER, HERMANN - Die Wiener Polizei. 200 Jahre Sicherheit in Österreich. Neue Beiträge zur Geschichte des Sicherheitswesens in den Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie [1 & 2] & Die Angehörigen der Wiener Polizeidirektion [1754-1900]. Ein Nachtrag zur Geschichte der Wiener Polizei [3 Volumes = Complete Set].
168733: OBERLÉ, GÉRARD - Une bibliothèque Bachique. Collection Kilian Fritsch.
122808: OBERLEITNER, WOLFGANG - Geschnittene Steine. Die Prunkkameen der Wiener Antikensammlung.
181906: OBERLING, PIERRE - The Qashqã'i Nomads of Fãrs.
47257: OBERMAN, HEIKO A.|SAXER, ERNST|SCHINDLER, ALFRED|STUCKI, HEINZPETER (HRSG.) - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag, Band 1 & 2
92185: OBERMAN, HEIKO A. - De erfenis van Calvijn. Grootheid en Grenzen
93725: OBERMAN, HEIKO A. A.O. - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag (2 Bände)
92183: OBERMAN, HEIKO A. - Die Reformation. Von Witteberg ach Genf
94347: OBERMAN, HEIKO A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Gregor von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation
180435: OBERMAN, DR. H.A. - Archbishop Thomas Bradwardine. A fourteenth century Augustinian. A study of his theology in its historical context.
185690: OBERMAN, DR. H.A. - Archbishop Thomas Bradwardine. A fourteenth century Augustinian. A study of his theology in its historical context.
53321: OBERMAN, HEIKO A. - The Impact of the Reformation
59041: OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS - Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf
4018049: OBERMAN, G.W. - De gang van het kerkelijk jaar. Met inleiding van G.v.d.Leeuw.
4140686: OBERMAN, H.T. - Was ons hart niet brandende in ons. Tien jeugdpreeken. Met een woord van nagedachtenis van G.W.Oberman.
4009357: OBERMAN, H.T. - Keur uit de letterkundige nalatenschap. (Letterkundige, kerkhistorische en theologische geschriften, o.a. Synode te Dordrecht - Liturgie - 5 Dostojewski lezingen).
4016235: OBERMAN, H.A. - The Harvest of Medieval Theology. Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism.
4026142: OBERMAN, H.A. (BRADWARDINE, TH.) - Archbishop Thomas Bradwardine. A Fourteenth Century Augustinian. A Study of his Theology in its Historical Context. (Diss.)
4046881: OBERMANN, H.A. (CALVIJN, J.) - De Erfenis van Calvijn - grootheid en grenzen.
168764: OBOLENSKY, CHLOE [MAX HAYWARD - INTROD.]. - The Russian Empire. A Portrait in Photographs.
102039: OBREEN, DR. H. - Koningsveld (Campus Regis) bij Delft.
60526: OBRIST. F. - Echtheitsfragen und Deuting der Primatsstelle Mt 16, 18f. In der Deutschen Protestantischen Theologie der letzten dreissig Jahre (Neutestamentliche Abhandlungen XXI Band)
153268: OBRUCHEV, V.A. [PETER FLEMING - FOREW.]. - Kukushkin. A Geographer's Tales.
140474: OCCLESHAW, MICHAEL - Dances in Deep Shadows. Britain's Clandestine War in Russia 1917-20.
4036668: OCKHAM, WILLEM VAN - Evidente kennis en theologische waarheden. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door E.P.Bos. (Dixit)
145991: OCKHAM, WILHELM VON - Kurze Zusammenfassung zu Aristoteles' Büchern über Naturphilosophie [Summulae in libros physiocorum].
140475: OCOLENSKY, DIMITRI [HUGH TREVOR-ROPER - INTROD.]. - Bread of Exile. A Russian Family.
165964: OÇONNER, JAMES - Accumulation Crisis.
103924: ODDY, ANDREW [ED.]. - The Art of the Conservator.
4001934: ODEBERG, H. - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilean aramaic. I.Text with transcription. II.Short grammar of Galilean aramaic.
53868: ODEBERG, HUGO - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilaean Aramaic. Volume I: Tekst with transcription. Volume II: Short grammar of Galilaean Aramaic (2 volumes)
103822: ODEKERKEN, JOS - Limburgs Greunste. De groenste plekken tussen Well en Waterval.
4009358: ODENDAAL, B.J. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ne. (Diss.)
144062: ODENTHAL, JOHANNES - Syrien. Hochkulturen zwischen Mittelmeer und Arabischer Wüste - 5000 Jahre Geschichte im Spannungsfeld von Orient und Okzident.
143518: ODERWALD, KAPT. J. [ED.]. - Het Merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J. Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
144021: ODETTE VIRMAUX|VIRMAUX, ALAIN - Les grandes figures du surréalisme international.
165840: ODETTE VIRMAUX|VIRMAUX, ALAIN - La constellation surréaliste.
92327: ODINK, H.|WESSELINK, E.H. - Kostgangers van onze lieve heer. Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen
150725: ODOM, WILLIAM E. - The Collapse of the Soviet Military.
4071762: N.N. (ODORIC OF PORDENONE) - The Travels of Friar Odoric. A 14th-Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone. Introduction by Paolo Chiesa.
182555: ODUEV, S.F. - Auf den Spuren Zarathustras. Die Einfluss Nietzsches auf die bürgerliche deutsche Philosophie.
4072038: OEGEMA, G.S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdsverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
4045255: OEGEMA VAN DER WAL, TH. (DESCARTES, R.) - De mens Descartes.
4043758: OEGEMA, G.S. - De Messias in Talmoed en Midrasj. Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur.
4059874: OEGEMA, G.S. - De davidster. De geschiedenis van een symbool.
4060393: OEGEMA, J. - Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz.
4276092: OEHLER, W.J. & RENSSEN, P.VAN, - "Heiliging. Religieuse gedachten en aphorismen bewerkt naar Zwischen Hammer und Ambos""."""
4054949: OEHNINGER, R.H. (ZÜRICH) - Das Zwingliportal am Grossmünster in Zürich.
145758: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1955-1960.
145759: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1966.
145848: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1968.
145776: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1964.
145822: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1890-1954.
145760: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1967.
145757: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1961 & 1962.
182591: DRS. OEI TAT IE|ING. J.M. REBEL|IR. LIEM TJING LIAM|SIONG, MR. HAN BING - Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang 14 - 19 october 1945.
153972: OEI, LOAN - Indigo. Leven in een kleur.
174279: OEING-HANHOFF, LUDGER (HRSG.) - Thomas von Aquin 1274/1974.
83993: OELE, P.C. - Ware wijsheid. Inleiding in de wereld van geloof en wijsbegeerte
183955: OELRICH, WALDEMAR - Das Ethos des Alters. Grundriss einer geisteswissenschaftlichen Psychologie des Greisenalters.
4072889: OEMING, M. - Biblische Hermeneutik. Eine Einführung.
4139729: OEMING, M. & GRAUPNER, A. (HRSG.) (GUNNEWEG, A.H.J.) - Altes Testament und christliche Verkündigung. Festschrift für Antonius H.J. Gunneweg zum 65. Geburtstag.
55635: OENEN, SASKIA VAN - Meesterschap en moederschap. Teksten van Jan Ligthart en tijdgenoten als onderwerp van vrouwenstudies-pedagogiek
183810: OEPKES C.ZN., T. [A.J. VAN 'T HOFF - ILLUSTR.]. - Dierkunde in woord en beeld [4 volumes in 1 = complete].
167301: OERLEMANS, J.W. - Gedichten van nu en vroeger.
104599: OERS, RON VAN - Dutch Town Planning Oversees during VOC and WIC Rule [1600-1800].
155281: OESAU, WANDA - Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag, vom 17.-19. Jahrhundert.
170268: OESER, ERHARD - Das selbstbewusste Gehirn. Perspektiven der Neurophilosophie.
4140169: OESTERLEY, W.O.E. - The Jews and Judaism during the Greek Period. The Background of Christianity.
110426: OETINGER, MANUELA - Karma vrijheid.
4068606: OETINGER, FR.CHR. - Herrenberger Evangelien-Predigten.
96734: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaar borglijden van den Heere Jezus Christus, letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
55588: OEVER, C. VAN DEN - Het boek Ruth, naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast. Tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen
110628: OEVER, ANNIE VAN DEN [ED.]. - De universiteit in opspraak. De universiteitsroman in de Anglo-Amerikanse en Europse literatuur
87693: OEVER, C. VAN DEN - Het Boek Ruth, naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
55265: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Zeven predikaties (Deel 3)
96742: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen
167871: OEVER, A.M.A. VAN DEN - Het leven zelf. Louis Paul Boon als romanvernieuwer.
92590: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijn Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen heiland en zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen
55558: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan zijn kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van de enige Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending der Heiligen Geestes op het Pinksterfeest. Verklaard en toegepast in twintig leerredenen
96561: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
88941: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament.
92842: OEVEREN, B. VAN E.A. - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
162335: OEY, ERIC [ED.]. - Java.
104265: OFF, GREFG - Syphon Filter. The Official Strategy Guide.
91668: OFFECIERS, P. WIM E.A. - Onbekende wereld
161217: OFFEL, EDMOND VAN - Antwerpen 1900.
30218: OFFENBERG, A.M. - Gevelstenen in Nederland
157384: OFFERHAUS, JOHANNES [FOREW.]. - 77 Geïllustreerde boeken uit Duitsland. Schenking van Ulrich en Inge von Ritter.
60530: OFFERHAUS. W.A. - De mens en zijn lot (Een confrontatie van geloof en fatalisme in een mensbeschouwing)
161445: OFFERMANS, CYRILLE [ED.]. - Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen.
162306: OFFERMANS, P. H. M. G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550 - 1600).
170146: OFFRAY DE LAMETTRIE, JULIEN [JABIK VEENBAAS - TRANSL.]. - Het geluk.
54359: OFFRINGA, RIENK - Adenovirus E1a: Gene Regulator and Tumor Antigen
54360: OFFRINGA, REMKO - Gene targeting in plants using the agrobacterium vector system
4070612: OFFRINGA, B. - Op weg. Verhalen uit de bijbel voor kinderen. Met illustraties van Lika Tov.
158333: OFMAN, DANIEL|RITA VAN DER WECK - De kernkwaliteiten van het enneagram.
121707: OFMAN, DANIEL|RITA VAN DER WECK-CAPITEIN - Organisatiealibi's. De kracht van enneaculturen.
121128: OGBORN, MAURICE EDWARD - Equitable Assurances. The Story of Life Assurence in the Experience of the Equitable Life Assurence Society 1762-1962.
157009: OGDEN, JAMES - Isaac d'Israeli.
4066292: OGDEN, S.M. - The Reality of God. And other Essays.
141318: OGDEN, CHRISTOPHER - Legacy. A Biography of Moses and Walter Annenberg.
4142305: OGER, E. & BUEKENS, F. (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen. D.Davidson, D.Dennett, N.Goodman, S.Kripke, J.Rawls, R.Rorty, e.a.
157154: OGERAU|PROFESSEUR STABBING [PHOTOGR.].|REUTLINGER - Le Panorama. Les Saisons. Volume 6: Automne.
101492: OGGER, GÜNTER - Die Fugger. Geschichte einer Familie.
93536: OGILVIE, LLOYD JOHN - The three-in-one Bible reference companion
160518: OGILVIE, R.M. - Latin and Greek. A History of the Influence of the Classics on English Life from 1600 to 1918.
47915: OGOKO, NKWUME A.C. - Dialogue on Justification. A Model for Ecumenical Dialogue among the Churches in Nigeria?
4046011: OGTROP, H.J.VAN - In het leerhuis van Matteüs. De schriftlezingen van de liturgie van de zondag in hun relatie met het joodse geloofsgetuigenis A-jaar.
140430: OHFF, HEINZ - Theodor Fontane. Leben und Werk.
184342: OHLENDORF, INGEBORG M. & THOMAS A. POLLOW [EDS - ET AL.]. - Sprache und Gehirn. Grundlagenforschung für die Aphasietherapie. 3. Rhein-Ruhr Meeting in Bonn. Festschrift zum 85. Geburtstag von Anton Leischner.
4049622: ÖHLER, M. (HRSG.) - Alttestamentliche Gestalten im Neuen Testament. Beiträge zur Biblischen Theologie.
4139268: OHLER, N. - Pilgerleben im Mittelalter. Zwischen Andacht und Abenteuer.
156584: OHLER, NORBERT - Pilgerleben im Mittelalter. Zwischen Andacht und Abenteuer.
100867: OHLY, FRIEDRICH - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
4136043: OHLY, F. - Schriften zur mittelalterichen Bedeutungsforschung.
184025: OHM, THOMAS - Ex Contemplatione Loqui. Gesammelte Aufsätze von Thomas Ohm.
4058345: OHM, T. - Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Die Tatsachen der Religionsgeschichte und die christliche Theologie.
4062548: N.N. (OHMANN, H.M.) - Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan H.M.Ohmann. Onder red. van R.ter Beek, E.Brink e.a.
190058: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn. Het Oude Testament over de toorn van God
31665: OHNHEISER, DANIÈLE - A Journey to Rome with Dickens, Shelley, Ruskin, Goethe, Stendhal
121432: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Korea. Het is waar, maar je moet het niet geloven. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 3.
121433: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Vrouwen schuwen het gevaar niet.
121431: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Met de maan in de rug. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 4.
146011: OIRSCHOT, ANTON VAN - Drie Heerlijkheden aan de Lei. Helvoirt - Haaren - Cromvoirt.
100700: OJHA, DR. P.N. - North Indian Social Life during the Mughal Period.
180428: OKAMOTO [TEXT]|PAULA OKAMOTO|R. YOICHI [PHOTOGR.]. - Okamoto sieht Wien. Die Stadt seit den fünfziger Jahren.
185801: OKASHA, SARWAT - The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Islamic Religions Painting.
153180: OKASHA, SAMIR - Evolution and the Levels of Selection.
101783: OKEN, PROFESSOR - Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände [7 Parts in 13 Volumes]
58257: OKKEMA, J.C. - Inventaris van het archief De Cock, bevattende de collecties Hendrik de Cock en Frouwe Venema, Helenius de Cock, prof. M. Noordtzij, dr. G. Keizer, ds. W.H. Gispen
4142464: OKSENBERG RORTY, A. (ED.) - Explaining Emotions.
102806: OLBERTZ, J. [ED.]. - Die Bindekunst. Erste Fachzeitschrift für Blumenbinderei, Blumen- und Pflanzen-Decoration.
145191: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - La mission et les joies populaires. Compte rendu de la XVIe Semaine de Missiologie de Louvain/ Volksvermaak in de missie. Verslagboek van de XVIe Missiologische Week van Leuven.
110706: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - De kunst in Belgisch Congo en in Ruanda-Urundi. 1950.
160280: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - Volksvermaak in de missie. Nederlandsche verslagen der XVIe missiologische week van Leuven. Nederlandse lezingen.
4024002: OLCOTT, H.S. - De boeddhistische catechismus. Namô tassa bhagavatô arahatô sammâ sambuddhassa.
153773: OLCZAK-RONIKIER, JOANNA - In de tuin van het geheugen.
151636: B. OLDE MEIERINK [EDS.].|HAGENS, H. - Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900.
184497: OLDENBARNEVELD, JHR. MR. A.A. VAN GENAAMD WITTE TULLINGH - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
4036134: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
4055204: OLDENBERG, H. - Die Religion des Veda.
150559: OLDENBURG, LAWSON - Claes Oldenburg. Multiples in Retrospect 1964-1990.
131501: OLDENDOW, KNUD [COLIN CLAIR - ED.] - Greenland. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
54033: OLDENHOF, H. E.A. - Lytse Schotanus Atlas
4036677: OLDENHOF, H. - Jezus Christus en het genadeverbond.
130677: DR. H. OLDENHOF [EDS.]|KALMA, DS. J.J. - Kostgongers fan de Hear. Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis. Jubileumútjefte fan it Kristlik Frysk Selskip 1908-1983.
101488: PROF. DR. A. OLDENHOFF|PROF. DR. W.R. HEERE|THURLINGS, PROF. DR. TH.L.M. - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
91569: OLDERSMA, L.|WEGENER SLEESWIJK, R.S. - Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterljke macht, leden openbaar ministerie en griffiers.
168584: OLDERSMA, HARRY [ED. - ET AL.]. - From Havana to Seattle and Beyond: The Quest for Free Trade and Free Markets: Essays in Honour of Frans A. Engering on the Occasion of His Departure as a Director-General for Foreign Economic Relations on June 7th 2000.
157442: OLDEWARRIS, HANS - H.Th. Wijdeveld. Art Deco ontwerpen op papier / Art Deco Design on Paper.
156845: OLDEWARRIS, HANS [ED.]. - The Covers of Wendingen.
167185: OLDEWARRIS, HANS [FOREW.]. - Mi Casita / My House / Mein Haus / Ma Maison.
154786: OLDFIELD, SYBIL - Jeanie, an ' Army of One '. Mrs. Nassau Senior 1828-1877. The First Woman in Whitehall.
84481: J.H. OLDHAM|VISSER 'T HOOFT, W.A. - The church and its function in society
4057988: OLDHAM, J.H. (ALLSHORN, FL.) - Florence Allshorn and the Story od St Julian`s.
153006: OLDS, MARSHALL C. - Au pays des perroquets. Féerie théâtrale et narration chez Flaubert.
122317: OLECHNOWITZ, KARL-FRIEDRICH - Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit. Eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
140219: OLEG TSAREV|WEST, NIGEL - The Crown Jewels. The British Secrets at the Heart of the KGB Archives.
180981: OLESEN, J.|R.B. LIPTON [EDS.].|T.J. STEINER - Reducing the Burden of Headache.
30306: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs. Waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovige kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld
96732: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis. Het wezen van het Genadeverbond. De getuigenissen van het Genadeverbond
85826: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond dat is de 12 Artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan aale Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken, ten goede verklaard en toegeschreven
83441: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond, dat is de 12 artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan alle Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken
103703: OLGA WEIJERS|RIJK, L.M. DE - Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neelandicis asservantur.
103436: OLGERS, JOS - HANDBOEK HYPNOTHERAPIE. Heelheid in wording: de praktijk van de hypnose- en regressietherapie.
55244: OLIE, J.H.C. E.A. - Ds. A. van Herwaarden, overleden te Opheusden 29 juli 1855
90062: OLINGER, PH. ABBE - Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Francais
4050315: OLIPHANT, E. (OBERLIN, J.F.) - Das Leben Oberlins.
142793: OLIVER, MICHAEL - Igor Stravinsky.
130353: OLIVER, THOMAS EDWARD - The Merope of George Jeffreys as a Source of Voltaire's Mérope.
180017: OLIVER, A.P.H. - Elseviers schelpengids.
103024: OLIVER, STEFAN - La pratique de l'enluminure. Un vétitable guide pratique pour dessiner et peindre soi-même ses propres lettrines historiées.
121347: OLIVIER, DARIA - The Burning of Moscow 1812.
162295: MR. B.K. OLIVIER|MR. H. TROOSTWIJK|NICOLAÏ, PROF. MR.|PROF. MR. L.J.A. DAMEN - Bestuursrecht.
130255: OLLARD, RICHARD - Pepys. A Biography.
166042: OLLARD, RICHARD - Clarendon and his Friends.
163672: OLLARD, RICHARD - The Image of the King. Charles I and Charles II.
163667: OLLARD, RICHARD - Clarendon and his Friends.
163590: OLLARD, RICHARD - Cromwell's Earl. The Life of Edward Mountagu 1st Earl of Sandwich.
142044: OLLARD, RICHARD - Pepys. A Biography.
94502: OLLIG, HANS-LUDWIG - Philosophie als Zeitdiagnose. Ansätze der deutschen Gegenwartphilosophie
181109: OLOFSSON, JAN - My 60s.
100701: OLRIK, AXEL - Nordisches Geistesleben in heidnischer und frühchristlicher Zeit.
4032318: OLRIK, A. (GERMANEN) - Ragnarök. Die Sagen vom Weltuntergang untersucht. Übertragen von W.Ranisch. Mit 4 Abbildungen im Text.
101528: OLSCHAK, BLANCHE CHRISTINE [DALAI LAMA - FOREW.]. - Religion und Kunst im alten Tibet.
56293: OLSCHKI, LEONARDO - Die Romanischen Literaturen des Mittelalters
56294: OLSCHKI, LEONARDO - Die Romanischen Literaturen des Mittelalters
156423: OLSEN, SOLVEIG. - Christian Heinrich Postel (1658-1705). Bibliographie.
89680: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. Geïllustreerd door A. de Muijnck.
166451: OLSON, WM. J. - Anglo-Iranian Relations during World War I.
95055: OLSON, BESSIE G. - John Knox, de hervormer van Schotland
131935: OLSON, LYNNE - Troublesome Young Men. The Rebels who Brought Churchill to Power in 1940 and Helped to Save Britain.
4143665: OLST, E.H.VAN - Lichamelijkheid als probleem in de wijsgerige antropologie. Rede
4142386: OLST, E.H.VAN - De mens als spiritueel persoon in bijbels perspectief. Een wijsgerige benadering.
4047015: OLST, E.H.V. - Bijbel en liturgie. Een pleidooi voor het vieren.
4141038: OLST, E.H.VAN - The Bible and Liturgy.
167550: OLSTHOORN, PETER - De macht van Google. Werkt Google voor jou of werk jij voor Google?
153521: OLTERSDORF, ULRICH|THOMAS PREUSS [EDS.]. - Haushalte an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. Aspekte haushaltswissenschaftlicher Forschung - gestern, heute, morgen.
152096: OLTHETEN, FONS - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. Schagen in de twintiger jaren.
123292: OLTHUIS, H.J. - Elburg 1233-1933. Gedenkboek.
89168: OLTMAN, J.F. - J.F. Oltmans Het slot Loevestein in 1570. Met 200 oorspronkelijke illustratiën naar teekeningen van Jan de Jong.
100196: OLTMANS, J.F. [JAN DE JONG - ILLUSTR.]. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog [1481-1488]. 12e origineele uitgave [4 Parts in 1].
140844: OLTMANS, WILLEM - Oltmans in discussie met Foudraine. Het dolgedraaide brein. Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn.
183410: OLTMANS, MR. IR. A.C. [ED.]. - De instituten van Gaius. Met vertaling, tabellen en register.
84065: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtsche oorlog (1481-1488) met ongeveer 400 illustratiën (4 delen in 1 band)
162644: OLTMANS, MR. IR. A.C. - De instituten van Gaius. [Vertaling, Tabellen en Register van A,C. Oltmans].
153302: OLTMANS, MR. IR. A.C. [ED.]. - De instituten van Gaius. Met vertaling, tabellen en register.
152789: OLWIG, KAREN FOG - Cultural Adaptations & Resistance on St. John. Three Centuries of Afro-Caribbean Life.
163598: OMAN, CAROLA - An Oxford Childhood.
142929: OMBIAUX, MAURICE DES - Le dernier des paladins. Don Juan, fils de Charles-Quint.
185013: OMBURA, CAREY OKAL - Towards an Environmental Planning approach in Urban Industrial Siting and Operations in Kenya. The Case of Eldoret Town.
4139438: OMENYO, C.N. - Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana.
121745: OMER, MORDECHAI [ET AL.]. - Michal Na'aman. Legion.
96505: OMMEREN, R. VAN - Het klompenkerkje. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Achterberg
31328: OMMEREN, R. VAN - Het klompenkerkje. Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Achterberg
180835: OMMEREN, H.R. VAN [ED.]. - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387.
166766: ONAINDÍA, MARIO - El Precio de la Libertad. Memorias [1948-1977].
93696: ONASCH, KONRAD - Einführung in die Konfessionskunde der Orthodoxen Kirche
94416: ONASCH, KONRAD - Grundzüge der Russischen Kirchengeschichte
4135729: ONASCH, K. - Altrussische Heiligenleben.
165852: ONDAATJE, MICHAEL - Divisadero.
153926: ONDAATJE, MICHAEL - Anil's Ghost.
53920: ONDERE, JOCHEM - Mijn bezoek aan Bismarck, in den zomer van 1875
58809: ONDERWIJZER, A.S. - Nederlandsche vertaling van den Pentateuch, benevens eene Nederlandsche verklarende vertaling van Rashie's Pentateuch-Commentaar (Complete Set, 5 delen)
140092: ÖNEY, GÖNÖL [ED. - ET AL.]. - Early Ottoman Art. The Legacy of the Emirates. Islamic Art in the Mediterranean [Turkey].
4062172: ONFRAY, MICHEL - Antihandboek voor filosofie. Tegendraadse lessen in geest van Socrates. Vertaald door M.Stoltenkamp.
30870: ONFRAY, MICHEL - Antieke wijsgeren
185753: ONIONS, C.T. [ED.]. & G.W.S. FRIEDRICHSEN & R.W. BURCHFIELD - The Oxford Dictionary of English Etymology.
157322: ONIONS, C.T. - A Shakespeare Glossary.
167412: ONNEN, MR. M[ARTIN] F[REDERIK] - De opleiding van den handwerksman.
166406: ONNEWEER, A.W. - Effecten van bestuurlijke boetes. Een vergelijking van strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving van verkeersvoorschriften.
165814: ONNO BOSMA|VOGELAAR, ELLA - Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap.
143887: ONSELEN, CHARLES VAN - The Fox and the Flies. The World of Joseph Silver Racketeer and Psychopath.
143332: ONSTEIN, FRANCINE - De sproke van Beatrys.
4000427: ONSTENK, A.J. (KOETSVELD, C.E.V.) - Ik behoor bij mezelf Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. (Diss.)
55934: ONSTENK, ALBERT JAN - Ik behoor bij mezelf (ich gehöre mir selbst an). Cornelis Elisa vanKoetsveld, 1807-1893
30241: ONSTENK, ALBERT JAN - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld, 1807-1893. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache
4022926: ONSTENK, A.J. E.A. - Rondom Jeruzalem. I.Op weg naar Jeruzalem. II.Vanuit Jeruzalem de wereld in. III.Ver van Jeruzalem. IVa Terug naar Jeruzalem. IVb.Terug naar Jeruzalem. (Methode godsdienstonderwijs HAVO-VWO)
154871: OOFT, BENNY CH. - Het laatste hoofdstuk. Een analytisch verslag van het overleg en de ontwikkelingen rond de Onafhankelijkheid van Suriname in 1974 en 1975.
183523: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
180374: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
144761: OOIJEN, D.A.TH. VAN - Je moet weg. hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1800-1990.
4055263: OOMEN, P.M.F. (WHITEHEAD, A.N.) - Doet God ertoe?. Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
110635: OOMEN, PALMYRE [ED. - ET AL.]. - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
110640: OOMEN, PALMYRE|THEO BEMELMANS [EDS].|THEO WOBBES - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma's.
110607: OOMEN, PALMYRE (ET AL.) - Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf.
170135: OOMEN, PALMYRE|THEO BEMELMANS [EDS].|THEO WOBBES - Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma.
56723: OOMENS, JOS - Rotationally Cooled Hot Band Spectroscopy through Collision Mediated Double Resonance Techniques
155729: OOMENS, JOS - Rotationally Cooled Hot Band Spectroscopy through Collision Mediated Double Resonance Techniques.
9966: OOMIUS, SIMON - De Bestieringe der Gedachten. Vervat in drie Deelen. Waer van Het Eerste Handelt vande Regeringe der Gedaghten in 't gemeen, Ende vande Ebstiering der goede in 't bysonder. Het Tweede Handelt van de quade Gedaghten, in 't gemeen, Ende in 't bysonder Van Gedaghten, spruytende uyt onse natuyrlicke verdorventheyt, Van ydele Gedaghten, Van dwaelende Gedaghten, in 't gehoor van Godts Woort, gebeden, en andere Geestelicke oeffeningen, Ende in 't breede Van Godtslasterlicke Gedaghten, of inwerpingen der Gods-lasteringe. Het Derde Handelt van de Bestieringe der middelmatige Gedaghten. In dit Geschrift is ingevoegt een Tractaetken vande Geestelicke Verlatingen, So uyt de Schriften van andere Engelsche Practisijns, als insonderheyt uyt die van R. Bolton, ende Ios. Symonds, getrocken, en vermeerdert door den selfden Autheur.
82732: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
58749: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
31959: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te sion
82672: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
96475: OOMIUS, SIMON - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen, en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen
86935: OOMIUS, SIMON - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot verstroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar
184867: OOMMEN, T.K. - Citizenship and National Identity: From Colonialism to Globalism.
165024: OOMS, GEERT - Van Vogel, Wilg en Regen.
104314: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set in SLIPCASE]].
104313: OORD, DR. KEES VAN - Een heerlijken tijd ... & De uren gaan voorbij & De school met geel en blauw. Het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1918 & 1918-1948 & 1948-1998 [3 Vols. = Complete Set].
145244: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
4140013: OORD, N. V.D. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
101853: OORD, KEES VAN [ED.]. - Scolae de Buscho 1274-1999. Fragmenten uit de historie van de Latijnse School van 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan. Met namenlijsten.
88470: OORDT, J.R. VAN E.A. - Vissers der mensen. Prekenbundel met daarin opgenomen preken van de predikanten die de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid dienden.
46301: OORDT, G.A. VAN - Strijd en Hoop tot het bittere einde. Het leven van Herman Frederik van Oordt (1862-1907) Zijn brieven en andere stukken, bijeengebracht, toegelicht en aangevuld met eigen jeugdherinneringen.
85722: OORDT, J.R. VAN E.A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 October 1932 te Rotterdam
140822: OORDT, MR. G.H.L. VAN [ED.]. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie van Oordt, door haar archivaris mr. G.H.L. van Oordt.
86934: OORDT, J.R. VAN - Een Christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
86962: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek.
153260: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
54704: OORSCHOT, C. - Die trouwe houdt en eeuwig leeft. Bijbels dagboek
180821: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
145268: OORSCHOT, J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
165849: OORSCHOT, WOUTER VAN - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond.
164926: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN - Een haan voor Asklepios. Aspecten en facetten van gezondheidszorg en geneeskundige voorzieningen in Eindhoven.
54222: OORT, H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan (2 delen). Tweede, vermeerderde druk
4138743: OORT, H.L. - De uitdrukking o tios tou anthropou in het Nieuwe Testament. (Diss.)
4053521: OORT, J.VAN (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` Confessiones. Gnostische en christelijke spiritualiteit in een diepzinnig document. Rede.
91230: OORT, J. VAN E.A. - Verbi Divini Minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit V.D.M. ter gelegenheid van zijn vijfenzestige verjaardag.
55015: OORT, J. VAN - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting
47604: OORT, JOHANNES VAN (ED.) - Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo, University of Pretoria, 24-26 April 2012 (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 83)
91096: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch.
91101: OORT, J. VAN|WICKERT, U. - Chistliche exegese zwischen Nicaea und Chalcedon.
91103: OORT, J. VAN|ROLDANUS. J. - Chalkedon: Geschichte und Aktualiät. Studien zur Rezeption der Christologischen Formel von Chalkedon.
91105: OORT, J. VAN|WYRWA, D. - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
4049125: OORT, H.L. - De Tien Geboden.
182780: OORT, PROF. DR. J. VAN - Het evangelie van Judas.
85062: OORT, H.|PH.J. HOEDEMAKER - Pro en Contra. Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Modern-Godsdienstige Richting. Pro: Dr. H. Oort, Contra: Dr. Ph.J. Hoedemaker
87086: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium. Utrecht 3 maart 1989
46401: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
91996: OORT, J. VAN|WYRWA, D. (HERAUSGEGEBEN VON) - Heiden und Christen im 5. Jahrhundert
53577: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
46923: OORT, J. VAN|WISCHMEYER, W. (HRSG.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch
31014: OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Autustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken)
57760: OORT, J. VAN E.A. - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989
4137829: OORT, H. - De bergrede.
94042: OORT, J. VAN - De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie
30828: OORT, JOHANNES VAN|QUISPEL, GILLES - De Keulse Mani-Codex
4069645: OORT, J.V. - Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
184559: OORT, JOHANNES VAN & GILLES QUISPEL [EDS]. - De Keulse Mani-Codex. Vertaald, ingeleid en toegelicht.
46420: OORT, J. VAN|WYRWA, D. (HRSG.) - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike
167887: OORT, H.A. VAN - Chinese Porcelain of the 19th and 20th Centuries.
163870: OORT, THUNNIS VAN - Film en het moderne leven in Limburg. Het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek [1909-1929].
164502: OORT, GERT VAN [MARIUS KOLVOORT - ILLUSTR.][. - De vos.
83437: OORTHUIJS, C.B. E.A. - Uw Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad. Christelijk Dagboek samengesteld door eenige Predikanten der Ned. Herv. Kerk
86819: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der Kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge
47533: OORTHUYS, G. - De Anthropologie van Zwingli
84434: OORTHUYS, G.|P.J. KROMSIGT - Grondslag en wezen der kerk
93403: OORTHUYS, G. - Kruispunten of de weg der Kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge
31971: OORTHUYS, GERARDUS - De anthropologie van Zwingli
31122: OOST, GERT|OUSSOREN, PIETER - De stem van David. De psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl
60532: OOST. R. - Omstreden Bijbeluitleg (Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament en Nederland)
132155: OOST JORDENS, MR. W.H. [ET AL.] - Inventaris van het Deventer-archief & Bijlagen van den Inventaris [2 Vols. in 1]
4002959: OOST. R. - Omstreden bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland. (Diss.)
160463: OOSTDIJK, DIEDERIK - Karl Shapiro and Poetry: A Magazine of Verse [1950-1955]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4061898: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk?. Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
94734: OOSTEN, L.H.|VERSTEEG, J.C.J. - Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907
87561: OOSTEN, L.H. - Bewaar uw kerk. Pleidooi voor een éérlijk verzet tegen Samen op Weg en tegen het verlaten van de Nederlandse Hervormde Kerk.
89676: OOSTEN, L.H. (INLEIDING) - Johannes Hus veroordeeld. Ontroerend ooggetuigenverslag.
83634: OOSTEN, G. VAN - Gods oordelen over nederland en een Bijbelse toekomstverwachting
87563: OOSTEN, L.H. - Wat is een oprecht geloof?
93422: OOSTENBRINK-EVERS, H. - Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk. Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de nederlandse Hervormde kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947)
89465: OOSTENDE, MARINUS VAN - De wederzijdsche kennis tusschen Christus en Zijn volk. / Wat God door de Apostelen en wat de Apostelen door God deden. / Het beproefde Goud. (3 predikaties in 1 band)
104452: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
140142: OOSTENDE - Europa 1900. Oostende.
4011563: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians. (Diss.)
60533: OOSTENDORP. D.W. - Another Jesus (A gospel of Jewish-Christian superiority in II Corinthians)
121847: OOSTENDORP, MARC VAN - Vowel Quality and Syllable Projection [Vowel Quality and Phonological Projection].
100915: OOSTENRIJK, PAULINE - De geest van Stotijn en andere muziekverhalen.
154999: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE - L'Affiche Belge 1900.
102134: OOSTERBAAN. G. - Tussen Leven en Dood. Geschiedenis en lotgevallen van Zaankanters, wonend langs de Zaan tussen de watermolen Het Leven en de meelmolen De Dood.
160864: OOSTERBAAN, DÉSIRÉE B. - Social Phobia. Cognitive and Pharmacological Treatment.
131027: OOSTERBAAN. G. - Dat goede oude Zaandijk.
164911: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
160330: OOSTERBAAN, DR. D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereedgemaakt door Drs. G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.L. van der Gouw.
157092: OOSTERBAAN, J.C. - Karl May. Een ketting van boeken. Handleiding voor Karl May boeken verzamelaars, met bibliographische karakter.
92692: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen
47359: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie
163689: OOSTERHOF, HANNEKE [ED.]. - Mooie stukken 1958-1998. Hoogtepunten uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum.
4065309: OOSTERHOF, W. - Niet door stomme beelden. Het beeldverbod in de hervormde traditie.
152838: OOSTERHOFF, F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587.
57577: OOSTERHOFF, B.J. - Om de Schriften te openen
165028: OOSTERHOFF, TONNUS - Ware grootte.
4137803: OOSTERHOFF, B.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Jeremia I. (Hoofdstuk 1 - 25)
151557: OOSTERHOFF, PROF. IR. J. - Constructies. Momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
140117: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
4066731: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - In den beginne. Het boek Genesis. Vertaald en van aantekeningen voorzien. *Amsterdam-Prom, 2004, 216 blz. (als nieuw)
4051400: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - Het eerste boek. Het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd.
180689: OOSTERHUIS, DR. R.A.B. - Paracelsus & Hahnemann. Een Renaissance der Geneeskunst.
4066730: OOSTERHUIS, HUUB & HEUSDEN, A.V. - En dit zijn de namen. Het boek Exodus. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
100165: OOSTERHUIS, DR. R.A.B.|PROF. DR. J.A.J. BARGE [INTROD.]. - Paracelsus en Hahnemann, een renaissance der geneeskunst.
166123: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even. Fragmenten over God. Een voorlees-boek.
4049655: OOSTERHUIS, HUUB - Een huis waar alles woont.
4006514: OOSTERHUIS, HUUB - Aandachtig liedboek. 143 teksten om te zingen en ter overweging.
4008325: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe wereld. Proeven van bijbelse prediking.
4039726: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4046093: OOSTERHUIS, HUUB - Nieuw bijbels liedboek.
4059173: OOSTERHUIS, HUUB - Van U is de toekomst - Kome wat komt. Meditaties, gebeden, religieuze essays enz.
4062355: OOSTERHUIS, HUUB - Geestverwant. Beschouwingen over God en Jezus.
4064259: OOSTERHUIS, HUUB - Gezongen Liedboek. Verzamelde teksten.
4072550: OOSTERHUIS, HUUB - Uittocht en andere gedichten.
4074642: OOSTERHUIS, H. - Ogen die mij zoeken. Afscheid en uitvaart.
4138496: OOSTERHUIS, H. - Weg en omweg. Gedichten 1950-1995.
4139277: OOSTERHUIS, H. - Wie bestaat. Nieuwe gedichten.
4300657: OOSTERHUIS, HUUB - Arthur. Koning van een nieuwe wereld. Met muziek van Stijn van der Loo. (Met 3 CD's)
140975: OOSTERHUIS, TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
166033: H.A.F. OOSTERLING [EDS.].|TIEMERSMA, D. - Time and Temporality in Intercultural Perspective.
103925: OOSTEROM, HANS VAN - Gedrukt voor het leven. Drukwerk voor dagelijks leven. Catalogus voor de tentoonstelling in het Museum de Lakenhal te Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Drukkerij Groen.
104546: OOSTEROM, KAREL - Helderse vissers onder zeil.
53580: OOSTERSCH GENOOTSCHAP IN NEDERLAND - Verslag van het eerste t/m het negende congres (9 delen)
4074681: OOSTERVEEN, L. & ROBERTSON, C. (RED.) - Van vaste burcht naar open stad. Gedaanteveranderingen van het alledaagse leven en van religie en levensbeschouwing.
61353: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie, een theologische interpretatie van technologisch handelen
4053864: OOSTERWEGEL, G.G. - Taak-eschatologie. Een theologische interpretatie van technologisch handelen. (Diss.)
170580: OOSTERWEGEL, GEURT - Christelijk geloven in een seculiere wereld. Over de relevantie van het geloof voor de hedendaagse technologische maatschappij.
86121: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen II. De vrienden van Isaäc Da Costa
81742: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen, met een voorwoord van Teunis van Drimmelen
51855: OOSTERWIJK, J. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896
56115: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. I. Persoonlijke Herinneringen. II. De vrienden van Isaäc Da Costa
32375: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Dr. Johannes Theodorus van der Kemp, de apostel van Zuid-Afrika. Na honderd jaren herdacht
82187: OOSTERWIJK, JACOB E.A. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk en anderen
96296: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Het réveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der christelijke vrienden te Amsterdam
130245: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken [1756-1850]
144672: OOSTERWIJK, BRAM - Reder in Rotterdam. Willem Ruys [1809-1889].
4048951: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het Johannes-evangelie. Een viertal apologetische voorlezingen.
84835: OOSTERZEE, J.J.VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen (2 delen)
89253: OOSTERZEE, J.J.VAN - Gedachtenis. Tien leerredenen.
89312: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het leven van Jezus. (Deel 3, stuk 1 + 2)
4019151: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin.
87721: OOSTERZEE, J.J.VAN - Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. (2 delen in 1 band)
88598: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het jaar des heils. Levenswoorden voor iederen dag. Een christelijk huisboek.
54435: OOSTERZEE, J.J.VAN - Feestbundel. Leerredenen (12 delen in 4 banden)
47997: OOSTERZEE, J.J.VAN - Al de Leerredenen.
46676: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het Leven van Jezus. Nieuwe, vermeerderde en verbeterde uitgaaf
4136098: OOSTERZEE, J.J. VAN (SAURIN, J.) - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid. Met portret van Saurin. Nieuwe met een Naschrift vermeerderde uitgave.
93961: OOSTERZEE, J.J.VAN - Nieuwe leerredenen
93969: OOSTERZEE, J.J.VAN - Leerredenen
31802: OOSTERZEE, J.J.VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs / Der praktisch-theologische Unterricht (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4022924: OOSTERZEE, J.J.V. - De heidelbergsche catechismus in 52 leerredenen. Nieuwe uitgave.
156473: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - The Theology of a South African Messiah. An Analysis of the Hymnal of ' The Chruch of the Nazarites '.
53372: OOSTINDIE, GERT - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit
152334: OOSTINDIE, GERT - De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën.
130450: OOSTINDIE, GERT|PETER VERTON [EDS. - ET AL.] - Ki sorto di Reino? = What kind of Kingdom? Visies en verwachtingen van Antillianen en Arubanen omtrent het Koninkrijk.
4300265: OOSTING, R.H. - Walls of Zion and Ruins of Jerusalem. A Corpus-Linguistic View on the Participant Zion/Jerusalem in Isaiah 40-55 (Diss.)
101288: OOSTRA, MENNO - De ijzeren god en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
167112: OOSTROM, FRITS VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
186005: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
158434: OOSTROM, FRITS VAN [ED.]. - Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
183001: OOSTROM, F.P. [ET AL.]. - Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband.
182694: OOSTROM, FRITS VAN - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
183002: OOSTROM, FRITS VAN - Aanvaard dit werk. Over middelnederlandse auteurs en hun publiek.
183004: OOSTROM, FRITS VAN [ET AL.]. - Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde.
110778: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
110655: OOSTROM, F.P. VAN [ED.]. - Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen. Korte verhalen over middeleeuwse boeren, ridders, burgers en kloosterlingen - hun zonden en deugden, en hun wonderbaarlijke wedervaren in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
145321: OOSTROM, F.P. VAN - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde.
145322: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit
4042246: OOSTROM, FRITS VAN (MAERLANT, J.VAN) - Maerlants wereld.
160245: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
156164: OOSTROM, FRITS VAN - De waarde van het Boek.
150297: OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
145786: OOSTROM, F.P. [ED.]. - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
167168: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollands hof omstreeks 1400.
58447: OOSTRUM-VAN VOORST, W. VAN|OOSTRUM, W.H. VAN - Wonderlijke wegen. Historsiche verhalen voor jong en oud
57683: OOSTRUM, W.H. VAN - Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Historische verhalen
90695: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
4050338: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `76. Wel en wee van katholiek Nederland.
4050339: OOSTVEEN, F. EN T. - Kroniek `75. Wel en wee van katholiek Nederland.
153426: OOSTVEEN, DRS. PAUL [ED.]. - Evaluatie tippelzone Nijmegen 2008.
4143438: OOSTVOGEL, G. - Ziel op de fiets. Wijsgerig Reisboek van een Kritsiche Dominicaan.
110269: OOYIK, J. VAN - Honderdvijfenzeventig jaar straatnamen in Enschede. Gevat in beschrijvingen, anekdotes en foto's 1809-1984.
160278: OP-HEY, H. - Haïti. De parel der Antillen. Missioneering van de ontdekking af tot op onze dagen.
183956: OPALKA, BRUNO - Dante und die politischen Mächte seiner Zeit. Untersuchungen zur Monarchia.
130839: OPDEBEEK, INGRID - Architecture Sociale.
145341: OPDIKE, DANIEL BERKELEY - Notes On the Merry mount Press & its Work. With a bibliographical list of books printed at the press, 1893-1933. & A supplementary bibliography of books printed at the press 1934-1949.
102462: OPENBAAR KUNSTBEZIT INDEX - - Openbaar kunstbezit INDEX 1957-1982.
100260: ÓPEZ, JAVIER FERNANDEZ [SABINO FERNANDEZ CAMPO - FOREW.]. - El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España [1969-1982].
184293: OPGENORT, JEAN ROBERT MATHEUS LEONARD - The Wambule Language. Grammar, lexicon, texts and cultural survey of a Kiranti tribe of eastern Nepal.
140899: OPIE, IONA|PETER OPIE - The Singing Game.
182229: OPITIIS, BENEDICTUS DE [WOUTER NIJHOFF - INTROD.]. - Lofzangen ter eere van keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis.
47251: OPITZ, PETER - Heinrich Bullinger als Theologe. Eine Studie zu den Dekaden
102871: OPPÉ, A.P. - The Drawings of Paul and Thomas Sandby in the Collection of Hist Majesty the King at Windsor Castle.
161102: OPPEL, HORST - Komik und Humor im Schaffensgefüge Friedrich Hebbels. Inaugural Dissertation.
110456: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH [ED.]. - Das Testament des Königs.
100039: OPPELN-BRONIKOWSKI, FRIEDRICH VON - David Ferdinand Koreff, Serapionsbruder, Magnetiseur, Geheimrat und Dichter. Der Lebensroman eines Vergessenen. Aus Urkunden zusammengestellt und eingeleitet.
152563: OPPEN, PATRICIA VAN - Obsessive Compulsive Disorder: Issues in Assessment and Treatment.
4058609: OPPEN, D.V. - Der sachliche Mensch. Frömmigkeit am Ende des 20.Jahrhunderts.
103058: OPPEN, JOHN [ET AL.]. - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
4051000: OPPENHEIM, M. & HOOFIËN, J. - Tafereelen uit het oud-joodsche familieleven. Naar de oorspronkelijke schilderstukken van Prof.M.Oppenheim. Met inleiding en bijschriften van J.Hoofiën. (Facs. van de uitgave Amsterdam-Eisendrath, 1882)
103426: OPPENHEIMER, MICHAEL - The Monuments of Italy. A Regional Survey of Art, Architecture and Archaeology from Classical to Modern Times [6 Vols. Compl.]..
4300477: OPPENHEIMER, K.E.H - Liefde en huwelijk. Grandeur, moeite en pijn.
122448: OPPENHEIMER, FRANZ - Der Staat.
141967: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
141965: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
141966: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - Wert und Kapitalprofit. Neubegründung der objektiven Wertlehre.
102174: OPPENHEIMER, DR. FRANZ - System der Soziologie. Vierter, historischer Band: Abriss einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart. Erste Abteilung: Rom und die Germanen.
141571: OPPENHEIMER, HANS - Die Logik der soziologischen Begriffsbildung.
4017524: OPPENHEIMER, A. - The 'Am Ha-aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
164484: OPPENHEIMER, WOLFGANG - Necker. Finanzminister am Vorabend der Französischen Revolution.
84446: OPPENRAAIJ, R. VAN (BEWERKT DOOR) - Apologie van het Christendom. Met een inleidende verhandeling over het bestaan van God
182524: OPPERMAN, OTTO - Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium und die Anfänge der Stadt Gent [2 Vols. Compl. Set].
145029: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
122649: OPPERMANN, PROF. DR. O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
92658: OPPERMANN, O. - Kölnisch-Geldrische urkundenstudien zur geschichte des 13. jahrhunderts (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
131645: OPPLIGER, PETER - Der grüne Tee. Genuss und Heilkraft aus der Teepflanze.
166483: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.
156768: OPRSAL, DR. P. - De negende-eeuwse Moravische cultuur in Europees verband.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9