Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31368: RUTHERFORD, SAMUËL - De slaperige Bruid door haar Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een Zich onttrekkende Christus zoekende en Zijn schoonheid roemende
88188: RUTHERFORD, SAMUEL - Rutherford's Catechism: or, the Sum of Christian Religion
91813: RUTHERFORD, SAMUEL - Brieven van Samuel Rutherford. Een selectie.
55391: RUTHERFORD, SAMUEL - De slapende christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22, gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag
31385: RUTHERFORD, SAMUËL - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost
94802: RUTHERFORD, SAMUEL - Godsdienstige brieven
88162: RUTHERFORD, SAMUEL - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgeloovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leerredenen over het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk XII: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijs, nopens verschillende dwalingen der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemeene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der Menschenkinderen gestorven is. De moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van ellen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. (2 delen)
54595: RUTHERFORD, SAMUEL - Fourteen communion sermons
54468: RUTHERFORD, SAMUËL - De slapende christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22, gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag
122107: RUTHVEN, MALISE & ALBERT WITTEVEEN. - Fundamentalisme. Zoektocht naar de betekenis van een woord.
151227: RUTHVEN, MALISE - Freya Stark in Persia.
105329: RUTHVEN, MALISE - Fundamentalism. The search for meaning.
4037252: RUTHVEN, M. - Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika`s kinderen van God.
53107: RUTJES, ROOS - Voedsel horror. Alles wat je nooit wilde weten over wat er echt in je eten zit
4064193: RUTKE, F. (RED.) - Charismatisch Nederland. Een overzicht van de ontwikkeling van de Pinkstervernieuwing. Met bijdragen van J.Veenhof, W.C.van Dam e.a.
167929: RUTT, RICHARD [ED. & TRANSL.]. - The Bamboo Grove. An Introduction to Sijo.
102406: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING - De supermarkt. 50 jaar geschiedenis.
122929: RUTTEN, F. - Hout. Soorten - groei - toepassing.
122081: RUTTEN, FH. - Felix Timmermans.
162645: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties.
152408: RUTTEN, A.M.G. - De RX code. Van hiërogliefschrift tot potjeslatijn.
4073000: RUTTEN, TH. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus mysticus. Mystiek, narcisme en echoïsme bij Augustinus, geïllustreerd aan Confessiones en Enarrationes in Psalmos. (Diss)
4142785: RÜTTGERS, S. - Der Heiligen Leben und Leiden. Das sind die schönsten Legenden aus den deutschen Passionalen des 15.Jahrhunderts. Ausgewählt und übertragen von S.Rüttgers. (Illustriert mit Holzschnitte)
123453: RUTTIENS, J.-A. & ALF. LAMBRECHT - Franz Courtens. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Militaire Luchtvaart.
143796: RUURS, ROB - Saenredam. The Art of Perspective.
168157: RUUSBROEC, JAN VAN - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen [4 Vols. Compl.].
130810: RUUSBROEC, JAN VAN - Ons Geestelijk Erf. Studien over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750. Bezorgd door de Ruusbroec-vereeniging [14 successive Years]
165782: RUYS, KEES - De voorouderlanden. Reizen door Kalimantan. De Randgebieden.
123279: RUYSLINCK, WARD - Octave Landuyt.
152578: RUYTER, DORET J. DE - Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de twaalfde landelijke pedagogendag
153093: RUYTER, MARTIN J.L. DE - Dongen. Wetenswaardigheden van een passage.
166726: RUYTERS, HAN & ARNOUD VOET - De Nederlandse Prentbriefkaart. Een selectie van de mooiste Nederlandse kaarten gerangschikt naar onderwerpen.
165298: RUYTERS, MARC & ELLY STEGEMAN [EDS.]. - Hedendaagse beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen.
103955: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA VAN & XANDER VAN ECK & HENNY VAN DOLDER-DE WIT [EDS.]. - Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse glazen.
54059: RY, GÉRARD DU / HOLLE, BEEST - Holle Kunstgeschichte
89911: RYALL, MELODY - Canterbury. A history and celebration of the city.
102735: RYAN, MICHAEL & NINA SHENGOLD [NICOLETTE J. BRINK - ED.]. - Michael Ryan. Between Living and Dreaming 1982-1994.
164154: RYAN, SIMON - The Cartographic Eye. How Explorers saw Australia.
157188: RYAN, EDWARD - Paper Soldiers. The Illustrated History of Printed Paper Armies of the 18th, 19th & 20th Centuries.
155176: RYAN, CHARLES - H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging.
123380: RYBACK, TIMOTHY W. - Hitler's Private Library. The Books that Shaped his Life.
140957: RYBÁR, CTIBOR - Jewish Prague. Guide to the Monuments. Gloses on History and Kultur.
151018: RYCKMANS, GONZAGUE [ET AL.]. - Scrinium Lovaniense Étienne van Cauwenbergh. Mélanges historiques / Historische opstellen.
122678: RYDER, A.J. - The German Revolution of 1918. A Study of German Socialism in War and Revolt.
167073: RYDER, JOHN & EMIL VISNOVSKY [EDS.]. - Pragmatism and Values. The Central European Pragmatist Forum. [Volume I].
163430: RYDER, JOHN [VIVIAN RIDLER - FOREW.]. - Printing for Pleasure.
157555: RYDER, JOHN - The Case for Legibility.
102178: RYGH, O. - Gamle Personnavne. Volume 1: Norske Stedsnavne.
95699: RYKEN, LELAND - Redeeming the Time. A Christian Approach to Work and Leisure
92275: RYLE, J.C. - Christen-zijn in het dagelijks leven. Over het praktijk van het geloof
82891: RYLE, J.C. - De zaligheid van het Evangelie
93520: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. Luke, volume one
93523: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume one
93522: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume two
88495: RYLE, J.C. - Ijver
93503: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. Luke, volume two
93521: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. Mark
93505: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. John, volume three
93504: RYLE, J.C. - Expository Thoughts on the Gospels. Matthew
30259: RYLE, JOHN CHARLES - De goede keus
93180: RYLE, JOHN CHARLES - Heilig in Hem
93179: RYLE, J.C. - Het hart van het christelijk geloof. Samengesteld en ingeleid door ds. A. Baars en ds. K. ten Klooster
55253: RYLE, J.C. - Waarschuwing aan de kerken
55545: RYLE, J.C. - Rijk en arm
154186: RYNCK, PATRICK DE [ED. & INTROD.]. - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
4135553: RYNCK, P. DE & WELKENHUYSEN, A. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften. Met Supplement 1997.
4135300: RYRIE, C.C. - Dispensationalism Today.
101025: RYSSEL, DANIËL VAN - Paul Rogghé [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
4055218: RYZL, M. - Graven naar God. Religies en mystieke ervaring.
9745: SA, EMANUEL DE - Notationes in Totam Scripturam Sacram. Quibus omnia fere loca difficilia, breuissime explicantur Tum variae ex Hebraeo, Chaldaeo, & Graeco lectiones indicantur.
4073543: SAADÉ, G. - Ougarít. Métropole Cananéenne.
4073546: SAADÉ, G. - Histoire de Lattaquie. Tome 1. Ramitha. Problèmes des origines.
131589: SAALBORN, DR. ARNOLD [ED.] - Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen, die meer dan seven jaren metten duvel woende ende verkeerde.
101026: SAALBORN, DRS. A. [TRANSL.]. - Russische en Oostersche Verhalen.
52295: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869)
51977: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel [Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot 1802-1869]
82788: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet, leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870)
52276: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870)
4143466: SAARBERG, J.A. (PHILPOT, J.CH.) - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).
141031: SAAS, FR. W. - Pluralia tantum. Bijdrage tot de kennis van het gebruik van de Indoeuropese numeri, in het bijzonder in het Grieks.
144633: SAATCHI, MAURICE NATHAN. - The Science of Politics.
146384: SABATIER, ROBERT - La Poésie du Dix-Neuvième Siècle [2 Vols. Compl.]..
4021123: SABATIER, PAUL (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Vie de S.François d`Assise.
146347: SABATIER, ROBERT - La Poésie du Dix-Huitième Siècle.
101993: SABATIER, ROBERT - La poésie du dix-septième siècle.
163568: SABATIER, PAUL [JON M. SWEENY - ED., INTROD. & NOTES]. - The Road to Assisi. The Essential Biography of St. Francis.
156235: SABBAGH, KARL - Remembering Our Childhood. How Memory Betrays Us.
155961: SABBE, DR. MAURITS - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantijn, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, De Moretussen.
92114: SABBE, M. - L'?vangile selon Marc. Tradition et rédaction
152422: SABBE, DR. MAURITS - De dierkennis en diersage bij Vondel.
104315: SABBE, DR. MAURITS - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft van de 17e Eeuw.
160688: SABBE, DR. MAURITS - Mozaïek. Verspreide opstellen.
150873: SABBE, DR. MAURITS - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen.
151627: SABBE, DR. MAURITS - De Moretussen en hun kring.
4143013: SABBE, MAURITS - Studia Neotestamentica. Collected Essays. (BETL XCVIII).
4016317: SABBINGE, W. - Dochters van het nieuwe Jeruzalem. (Monnica, Catharina van Bora, A.L.G.Bosboom-Toussaint enz.)
154254: SABOUL, ALBERT - La Crise de l'Ancien Régime [Volume 1: La civilisation et la révolution française].
122783: SABOURIN, PAUL - Nationalistische stromingen in Europa.
4300208: SABOURIN, LEOPOLD - Priesthood. A comparative study (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 25)
55720: SABRON, F.H.A. - De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2 delen + 2 banden met kaarten)
140438: SACHAR, HOWARD MORLEY - History of the Jews in the Modern World.
4136285: SACHAR, A.L. - A History of the Jews.
140480: SACHS, HANNELORE & ERNST BADSTÜBNER & HELGA NEUMANN - Erklärendes Wörterbuch zur Christlichen Kunst.
152449: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
164805: SACHS, CURT & OTTO HAMBURG - Geschiedenis van de muziek.
144246: SACHS, CURT - The History of Musical Instruments.
4139988: SACHS, A. & VOOLRN, E.VAN (ED.) - Jewish Identity in Contemporary Architecture. Jüdische Identität in der zeitgenossischen Architektur.
4300702: SACHS, NELLY - Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs. (In den Wohnungen des Todes - Sternverdunkelung - Und niemand weiss weiter - Flucht und Verwandlung - Fahrt ins Staublose - Noch feiert Tod das Leben)
4300703: SACHS, NELLY - Zeichen im Sand. Die szenischen Dichtungen der Nelly Sachs.
4066107: SACHS, H. BADSTÜBNER, E. & NEUMANN, H. - Christliche Ikonographie in Stichworten.
103303: SACHSE, MANFRED - Damaszener Stahl. Mythos - Geschichte - Rechnik - Anwendung.
131355: SACHVERSTÄNDIGENKOMMISSION ALTERSSICHERUNGSYSTEME - Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme. Berichtsband 1 & 2 - Anlageband A & B [4 Vols. Compl.]
145134: SACK, ALBERT [ISRAEL SACK - FOREW. & JOHN MEREDITH GRAHAM II - INTROD.]. - Early American Fine Points of Furniture.
130572: SACKERS, MR. H.J.B. - Omvang en gebruik van Rechtsbescherming in het Administratieve Recht.
131438: SACKETT, L.H. - Knossos from Greek City to Roman Colony. Excarvations at the Unexplored Mansion II [2 Vols.Compl.]
142144: SACKETT, TERENCE [ED.]. - Glorious Britain. Illustrated with Photographs from the Francis Frith Collection, with quotations from writers and trevvellers from the past.
102978: SACKMANN, ECKHART - Kombiniere. Manfred Schmidt - ein Humorist mit Hintergedanken.
152909: SACKS, OLIVER - Migraine.
151471: SACKS, OLIVER - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
154494: SACKS, OLIVER - Een antropoloog op Mars. Zeven paradoxale verhalen.
101827: SACRIS ERUDIRI. - Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. Volume XII.
95582: SADDHALOKA - Ontmoetingen met de Boeddha
100413: SADE, D.A.F. DE [THEO BUCKINX - TRANSL.]. - De nieuwe Justine, of De tegenspoed van de deugd.
4134011: SADEK, VL. & SEDINOVA, J. - Prazske Ghetto / The Ghetto of Prague / Das Prager Ghetto /. Le Ghetto de Prague / Il Ghetto di Praga. Foto: J.Macht. Text in Czech, English, German, French and Italian.
162943: SADIE, STANLEY [ED.]. - Wagner and his Operas.
150894: SADLEIR, MICHAEL - Blessington-D'Orsay. A Masquerade.
100083: SADRIA, MODJ-TA-BA - Ainsi l'Arabie est devenu Saoudite. Les fondements de l'État Saoudien.
4300152: SAEBO, MAGNE - Sprüche. Übersetzt und erklärt. (Das Alte Testament Deutsch 16/1)
4002366: SAFRAI, S. - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
30989: SAFRAI, S. A.O. - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. Volume One & Volume Two (Series: Compendia Rerum Iudaicaryn ad Novum Testamentum. Section One)
54890: SAFRAI, S. A.O. - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions (2 volumes)
4135010: SAFRAN, A. (KABBALA) - Die Kabbala. Gesetz und Mystik in der jüdischen Tradition.
30456: SAFRANSKI, RÜDIGER - Nietzsche. Een biografie van zijn denken
4053063: SAFRANSKI, R. - Das Böse oder Das Drama der Freiheit.
152426: SAGAN, FRANÇOISE - Dierbare herinneringen.
144181: SAGAN, FRANÇOISE - Le chien couchant.
4139133: SAGAN, C. - The Varieties of Scientific Experience. A personal View of the Search of God.
131133: SAGAR, KEITH - The Life of D.H. Lawrence. An Illustrated Biography.
146212: SAGARRA, EDA - A Social History of Germany, 1648-1914.
156968: SAGE, LORNA [ & GERMAINE GREER & ELAINE SHOWALTER] - The Cambridge Guide to Women's Writing in English.
143231: SAGGS, H.W.F. - Mesopotamien. Assyrer - Babylonier - Sumerier.
156373: SAGGS, H.W.F. - Civilization Before Greece and Rome.
103335: SAGNAC, PHILIPPE & JEAN ROBIQUET - La révolution de 1789 [2 Vols. Compl.].
121959: SAGNAC, PHILIPPE & A. DE SAINT-LÉGER - Louis XIV [1661-1715].
105057: SAGNER-DÜCHTING, KARIN - Monet 1840-1926. Een feest voor het oog.
105056: SAGNER-DÜCHTING, KARIN - Monet 1840-1926. Een feest voor het oog.
4141555: SAHAGÛ, F.B. DE - De Azteken. Kroniek van een verdwenen cultuur. Met een nabeschouwing door R.van Zantwijk en J.Lechner.
157619: SAHAY, RATNA & DAVID O. ROBINSON & PAUL CASHIN [EDS.]. - The Caribbean. From Vulnerability To Sustained Growth.
105107: SAHER, HERBERT VON - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
140889: SAHRHAGE, DIETRICH - Fischfang und Fischkult im alten Ägypten.
167316: SAID, KURBAN [GERDA MEIJERINK - TRANSL.]. - Ali en Nino.
141140: SAIKAL, AMIN - The Rise and Fall of the Shah.
103285: SAILER, ANTON - Bayerns Märchenkönig. Das Leben Ludwigs II. in Bildern.
4001535: SAINIO, M.A. - Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung. der christlichen Latinität. (AASF B XLVII). (Diss.)
150217: SAINT-PRIEST, FRANÇOIS-EMMANUEL GUIGNARD, COMTE DE [BARON LE BARANTE - ED.]. - Mémoires. Règnes de Louis XV et de Louis XVI & La Révolution et l'Émigration [2 Vols. Compl.].
150303: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE [ANNE MORROW LINDBERGH - INTROD.]. - Wartime Writings 1939-1944.
92815: SAINT BASIL - The letters. With an English translation by Roy J. Deferrari (4 volumes)
47091: SAINT JEROME/JEANJEAN, BENOIT - Saint Jérôme Lettres, lues par Benoît Jeanjean. Traduction nouvelle de Benoît Jeanjean
150640: SAINT-LAURANT, CECIL - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
150638: SAINT-LAURENT, CECIL - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
155858: SAINTENOY, PAUL - Le Statuaire Jan Mene. Jehan Money, maitre artiste de Charles-Quint. Sa vie, ses oeuvres.
4138917: SAITSCHICK, R. - Schicksal und Erlösung. Der Weg von Eros zu Agape.
131852: SAKAMOTO, N. - L'affaire de Manchourie. Par N. Sakamoto - docteur en droit, représentant du chenin de fer Sud-Mandchourien.
152956: SAKI [ = HECTOR HUGH MUNRO] [J.W. LAMBERT - ED. & INTROD.]. - The Bodley Head Saki. Short Stories.
151209: SALA, CHARLES - Michelangelo.
152848: SALAMAN, MALCOLM C. - Whitman's Print-Collector's Handbook.
4141058: SALAMANDER, R. (HRSG.) - Die jüdische Welt von gestern 1860-1938. Text- und Bild-Zeugnisse aus Mitteleuropa. Mit Textbeiträgen von Schalom Ben-CHorin, M.Reich-Ranicki, J.Riedl und J.Schoeps.
104849: SALAMON, FERDINANDO - A Collectors Guide to Prints & Printmakers from Dürer to Picasso.
143971: SALAMUN, KURT [ED.]. - Karl Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
153033: SALAMUN, KURT [ED.]. - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
153032: SALAMUN, KURT [ED.]. - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
162584: SALCEDO-BASTARDO, DR. J.L. [ED. - ET AL.]. - Bolivar. El Libro del sesquicentenario 1830-1980.
6592: SALDENUS, GUILIELMUS - De Kracht des Avontmaels tot Troost en Heyligmaking van Gods Kinderen, Kortelijk aengewesen. Twede Druk.
6594: SALDENUS, GUILJELMUS - Een Christen Vallende en Opstaende, ofte Noodige en stichtelijcke Bedenckingen over het Gheestelijck Weder-invallen ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschuwinghen, Raedt ende Troost daer tegen.
86060: SALDENUS, GULJELMUS - De overtuigde Dina of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw
87540: SALDENUS, GUILIELMUS - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden ndoor zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood.
10035: SALDENUS, GUILIELMUS - Geesteliken Hooningraat van eenen gesturve zijnde Een versameling van eenige stichtelike Predikatien over verscheyde stoffe. Waar by gevoegt is De Vaste Hoope van een Geloovige staande op zijn vertrek na zijn Eeuwig huis.
54902: SALDENUS, GUILIELMUS - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden door zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood
10096: SALDENUS, GUILIELMUS - Kinderschool.
110321: SALEMINK, THEO - De Afrikaanse Mythe.
4063479: SALES, FRANCOIS DE - Modèle et guide de prètre et du pasteur. Ou choix de pensées et d`exemples.
142843: SALES CATALOGUE SLAVERY - - Livres anciens. Esclavage Antilles.
103769: SALES CATALOGUE - - Catalogus De Reuck. Ateliers voor Kerkelijke Kunst.
4070324: SALES, FRANCOIS DE - Introduction à la Vie dévote. Dernière édition avec l`appobation des Docteurs.
166842: SALES CATALOGUE 420 - - Choix d'ouvrages sur le catholicisme et ses catholiques [2 Parts in 1 = Compl.].
161272: SALES, SAINT FRANÇOIS DE - "Oeuvres. Introduction à la vie dévoté. "" Traité de l'Amour de Dieu "". Recueil des "" Entretienns spirituels "". Préface et chronologie André Ravier."
157665: SALETH, R. MARIA & ARIEL DINAR [EDS.]. - The Institutional Economics of Water. A Cross-Country analysis of Institutions and Performance.
141343: SALETORE, R.N. - Early Indian Economic History.
154136: SALEWSKI, MICHAEL - Geschichte Europas. Staaten und Nationen von der Antike bis zur Gegenwart.
101091: SALGADO, GAMINI - The Elizabethan Underworld.
4002668: SALIBA, J.A. (ELIADE, M.) - Homo Religiosus in Mircea Eliade. An Anthropological Evaluation.
101174: SALIBI, KAMAL S. - Syria under Islam. Empire on Trail 634-1097.
123076: SALIGER, ARTHUR [ED.]. - Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Wien.
54298: SALIM, I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid
4141158: SALIS, J.R. VON (RILKE, R.M.) - Rilke in Zwitserland. Biografie van Rilke's laatste levensjaren.
102770: SALISBURY, HARRISON E. - De vergeten oorlog [The Unknown War]. Rusland tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, een strijd die meer dan 30 miljoen doden eiste.
130099: SALISBURY, HARRISON E. - To Peking and Beyond. A Report on the New Asia.
145051: SALKELD, AUDREY - A Portrait of Leni Riefenstahl.
104268: SALLANDER, HANS [ED.]. - Bibliotheca Walleriana. The Books illustrating the History of Medicine and Science. A catalogue of the Erik Waller Collection and bequeathed to the library of the Royal University of Uppsala [2 Vols. Compl.].
152461: SALLENAVE, DANIÈLE - Gepasseerd station.
162525: SALLES, ARLEEN L.F. & MARÍA JULIA BERTOMEU (EDS) - Bioethics. Latin American Perspectives.
143016: SALLIA, AMALIA & CLAUDINE LEMAITRE & HOSAM ELKHADEM [EDS.]. - Les rois bibliophiles.
153300: SALLUSIUS [GAIUS SALLUSTIUS CRISPUS] [DR. J.W. MEIJER - TRANSL.]. - De oorlog met Catilina - De oorlog met Iugurtha - Historische fragmenten - Brieven aan Caesar - Smaadschrift tegen Cicero.
7986: SALLUSTIUS CRISPUS, CAIUS - Caii Crispi Sallustii quae exstant item Epistolae de Republica Ordinanda Declamatio in Ciceronem et Pseudociceronis in Sallustium nec non Jul. Exsuperantius de Bellis Civilibus ac Porcius Latro in Catilinam Recensuit diligentissime et Adnotationibus Illustravit Gottlief Cortius accedunt Fragmenta Veterum Historicorum Constantinus Felicius Durantinus de Conjuratione Catilinae et Index Necessarius.
4140464: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS - De oorlog met Catilina - De oorlog met Iugurtha -. Historische fragmenten - Brieven aan Caesar - Smaadschrift tegen Cicero - Appendix. In de vertaling van J.W.Meijer.
158390: SALMAN, JEROEN - Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar [With CD-Rom].
156851: SALMAN, JEROEN [ED. - ET AL.]. - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 4: Het boek behouden.
141775: SALMEN, WALTER (ED.) - Beiträge zur Geschichte der Musikanschauung im 19. Jahrhundert.
4139962: SALMI, M. MELLINI, G.L. & FERRARI, G.E. - Breviarium Grimani. Inleiding van M.Salmi. Toelichting bij de afbeeldingen van G.L.Mellini. Aanhangsel en bibliografie verzorgd door G.E.Ferrari. Met 110 paginagrote illustraties.
9971: SALMON, THOMAS - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Amerika.
122923: SALMON, NATHAN - Metaphysics, Mathematics and Meaning. Philosophical Papers.
89958: SALMON, XAVIER - Louis-Nicolas van Blarenberghe à Versailles. Les Gouaches Commandées par Louis XVI.Paris, Editions de la Réunion des musées nationaux
145434: SALMON, TH. [M. VAN GOCH - ED.]. - Tegenwoordigen staat van Persia, Arabia, en het Asiatisch Tartaryen [ = Volume 4: Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren].
100704: SALMON, E.T. - Samnium and the Samnites.
167848: SALMON, ANDRÉ [DOROTHY & RANDOLPH WEAVER - TRANSL.]. - Modigliani. A Memoir.
166491: SALMON, E.T. - The Making of Roman Italy.
153568: SALMON, J.B. - Wealthy Corinth. A History of the City to 338 BC.
130349: SALMON, CLAUDINE & DENYS LOMBARD - Les Chinois de Jakarta. Temples et vie collective / The Chinese of Jakarta. Temples and Communal Life.
145100: SALOMAA, J.E. - Studien zur Wertphilosophie.
100740: SALOMON, HERMAN PRINS - "Saul Levi Mortera en zijn "" Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes "". Eigenhandig geschreven in de Portugese taal te Amsterdam 1659-1660. Inleiding, transcriptie en aantekeningen door H.P. Salomon. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren."
152434: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit de oude tijd. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
144201: SALOMONS, ANNIE - Herinneringen uit de oude tijd. Definitieve uitgave, voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
167904: SALOMONS, L. & J. HAGEDOORN & R. MASCINI [EDS.]. - Uitgever tussen oost en west. Liber amicorum voor D.C.J. Bakkes bij zijn afscheid als uitgever van Van Gorcum.
166415: SALOMONSEN, FINN - Moults and Sequence of Plumages in the Rock Ptarmigan [Lagopus mutus [montin]].
123107: SALOMONSON, J.W. - Op de wal agter St. Marye. Topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
155820: SALOMONSON, JK.W. - Voluptatem spectandi non perdat sed mutet. Observations sur l'Iconographie du martyre en Afrique Romaine.
163134: SALPER, ROBERTA L. [ED.]. - Cultural Studies: Crossing Boundaries.
90453: SALSBURY, STEPHEN - The State, the Investor, and the Railroad. The Boston & Albany, 1825-1867.
151303: SALSBURY, STEPHEN - The State, the Investor and the Railroad. The Boston & Albany 1825-1867.
4040936: SALSMANS, J. - Biecht-hooren.
143485: SALTARINO, SIGNOR - Artisten-Lexikon. Biographische Notizen über Kunstreiter, Dompteure, Gymnastiker, Clowns, Akrobaten ... aller Länder und Zeiten [1895].
143403: SALTER, DAVID - Holy and Noble Beasts. Encounters with Animals in Medieval Literature.
167738: SALUS, HUGO HEINRICH VOGELER - ILLUSTR. & SESIGN]. - Ehefrühling.
9972: SALUSTE DU BARTAS, GUILLAUME DE - W.S Heere van Bartas Wercken. Door Zacharias Heijns.WAARBIJ: Vervolgh der Wercken van den Edelen Gheest-rijcken Willem van Salvste Heer van Bartas. Inhoudende Ionas. Iudith. De Hemelsche Musa. De neghen Musae. Den Slagh van Lepanten. De Victorie van Yvry. Vrede ghesang.
160899: SALVADORI, CYNTHIA & ANDREW FEDDERS [ - Maasai.
10139: SALVARD, FRANÇOIS - Harmonia Confessionvm Fidei, Orthodoxarum, & Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis guibusque Europae Regnis, Nationibus, & Prouinciis, sacram Euangelij doctrinam purè profitentur: quarum catalogum & ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae sunt ad calcem breuissimae obseruationes: quibus, tum illustratur obscura, tum quae in speciem pugnare inter se videri possunt, perspicuè, atque modestissimè conciliantur: & si qua adhuc controuersa manent, syncerè indicantur. Quae omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, subiiciuntur libero & prudenti reliquarum omnium, iudicio.
131156: SALVATORELLI, LUIGI [PIERRE-ROGER GAUSSIN - FOREW.] - Histoire de l'Italie des origines à nos yours.
152762: SALVERDA, MURK & ERNA STAAL [EDS.]. - Tijd bestaat niet. Leven en werk van Jan Wolkers.
110202: SALVERDA DE GRAVE, PROF. DR. J. J - Dante.
83810: SALVERDA, M. - Handleiding bij het onderwijs in de beginselen der Plant- en Dierkunde (zevende uitgave van de handleiding bij het onderwijs in de beginselen der dierkunde)
130955: SALVERDA, JOHAN - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
154042: SALVIA BALDINI, MARIA S. DE - Florence. The Great Museums. A guide to the main museums and art galleries.
4072805: SALWAK, DALE (SAMENSTELLER) - Joodse wijsheden.
166489: SALWAY, PETER - Roman Britain.
163284: SALZBERG, HUGH W. - From Caveman to Chemist. Circumstances and Achievements.
4076009: N.N. (SALZBURG) - 1200 Jahre Erzbistum Salzburg. Dom und Geschichte. Festschrift.
103896: SÄLZLE, KARL - Tier und Mensch - Gottheit und Dämon. Das Tier in der Geistesgeschichte der Menschheit.
145964: SALZMAN, JACK [ED.]. - The Cambridge Handbook of American Literature.
145836: SALZMANN, WILH. - Arion's Sängerfahrt durch Deutschland und Oesterreich in Wort und Bild.
142746: SALZMANN, WALTER H. - Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
53903: SAMAROW, GREGOR - Europeesche mijnen en tegenmijnen (Deel 2)
91220: SAMBERG, JAN WILLEM - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
154795: SAMBROOK, PAMELA - Country House Brewing in England 1500-1900.
53512: SAMEH, WALEY-EL-DINE - Alltag im alten Ägypten
102438: SAMERANI, LUCIANO [ED.]. - Dizionario critico illustrato delle voci piu utili all'architetto moderno.
104619: SAMIVEL - Trésor de l'Égypte.
104227: SAMOYAULT-VERLET, COLOMBE [ED.]. - Le grand livre de l'objet d'Art [2 Vols. Compl.].
141771: SAMPSON, ANTHONY - Anatomy of Britain.
122178: SAMPSON, GEOFFREY - Making Sense.
141767: SAMPSON, ANTHONY - The New Anatomy of Britain.
121607: SAMPSON, ANTHONY - The Scholar Gypsy. The Quest for a Family Secret.
145772: SAMPSON, ANTHONY - The changing Anatomy of Britain.
101705: SAMPSON, ANTHONY - The Midas Touch. Money, People and Power from West to East.
82354: SAMSHUIJSEN, J. E.A. - Boekenvonst '85 antiquariaten & tweedehandsboekwinkels in Nederland
4067264: SAMUEL, VAN & SUGDEN, C. (ED.) - Sharing Jesus in the Two Thirds World. Evangelical Christologies from the Contexts of Poverty, Powerlessness and Religious Pluralism.
155201: SAMUELS, WARREN J. [ED.]. - Law and Economics. The Early Journal Literature [2 Vols. Compl.].
4139720: SAMUELSON, N.M. - Moderne Jüdische Philosophie. Eine Einführung.
165848: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen ? De ontmoeting van zen met het Westen.
4143585: SAMY, AMA - Waarom kwam Bodhidharma naar het Westen?. De ontmoeting van zen met het Westen.
46349: SAN AUGUSTIN - Obras de San Augustin en edicion bilingue, Tomo X, Homilias
4137223: SAN LAZZARO, G. DI (CHAGALL, M.) - Homage to Marc Chagall.
4137224: SAN LAZZARO, G.DI (CHAGALL, M.) - Chagall Monumental Works.
153784: SANCHA, SHEILA - The Castle Story.
9796: SANCHEZ, GASPAR - In Dvodecim Prophetas minores & Baruch Commentarij cum Paraphrasi. Nvnc Primvm Prodevnt, Indicibvs cum Locorum Scripturae, Regularum & Prouerbiorum, tum rerum notabibium illustrati.
9797: SANCHEZ, GASPAR - In Ieremiam Prophetam Commentarii cum paraphrasi. Accessit Explicatio Psalmi CXXXVI. Prarphrasis item poëtica ad Threnos, & eundem Psalmum. Haec omnia nvnc primvm prodeunt cum quatuor Indicibvs perneccessariis.
9798: SANCHEZ, GASPAR - In Isaiam Prophetam Commentarii cum paraphrasi. Nvnc Primvm Evvlgati & Indicibus vtilissimis illustrati.
90110: SÁNCHEZ, ALFONSO EMILIO PÉREZ - Spanische Meisterzeichnungen von El Greco bis Goya
4138962: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. - The Philosophy of Praxis.
122523: SANCHO, JOSÉ LUIS - Das Kloster San Lorenzo el Real de el Escorial. Klosterführer.
4139678: SANCISI-WEERDENBURG, H.W.A.M. - Yauna en Persai. Grieken en Perzen in een ander perspectief. (Diss.)
4280: SANCTIUS, GASPAR - In Libros Ruth, Esdrae, Nehemiae, Tobiae, Judith, Esther, Machabaeorum, Commentarij. Nunc Primum Prodeunt. Indicibus cum Locorum Scripturae, Regularum, & Prouerbiorum, formarumque prouerbialium, tum rerum memorabilum illustrati.
4281: SANCTIUS, GASPAR - In Librum Job, Commentarii cum Paraphrasi. Nunc Primum Prodeunt. Indicibus cum Locorum Scripturae, Regularum, & Prouerbiorum, formarumque prouerbialium, tum rerum memorabilum illustrati.
4282: SANCTIUS, GASPAR - In Quatuor Libros Regum, & duos Paralipomenon, Commentarii. Nunc Primum Prodeunt. Indicibus cum Locorum Scripturae, Regularum, & Prouerbiorum, formarumque prouerbialium, tum rerum memorabilum illustrati.
60623: SAND. A. - Der Begriff 'Fleisch' in den paulinischen Haubtbriefen
131622: SANDARS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azië bedreigd 1250-1150 v. C.
153314: SANDBACH, FRANCIS - Environment, Ideology & Policy.
144884: SANDBERG, JHR. MR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
4053570: SANDBERGER, J.F. (STRAUSS, D.FR.) - David Friedrich Strauss als theologischer Hegelianer. Mit unveröffentlichen Briefen. (STG 19.Jh.5)
54110: SANDE BAKHUYZEN, W.H. VAN DE / MEYBOOM, H.U. - Evangeliën buiten het Nieuwe Testament. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst. Deel 1)
121157: SANDE, ANTONIUS W.F.M. VAN DE - God aan de Waal. Over 2000 jaar geloven in de stad.
151337: SANDE, DR. ANTON VAN DE - Vrijmetselarij in de Lage Landen. Een mysterieuze broederschap zonder geheimen.
4050500: SANDE, A.V.D. - La curie romaine au début de la restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie. 1814-1817.
104525: SANDER, MAX - Le livre a figures Italien depuis 1467 jusqu'a 1530 [6 Vols. in 5 Bindings - Compl.].
85833: SANDER, FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de Heer, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers
104384: SANDER, JOCHEN & MATTHIAS TH. KLOFT & RITA SAUER & STEFAN WEPPELMANN [EDS.]. - Kult Bild. Das Altar- und Andachtsbild von Duccio bis Perugino / Cult Image Altarpiece and Devotional Painting from Duccio to Perugino.
4017568: SANDER, R. - Furcht und Liebe im palästinischen Judentum.
4300576: SANDER, JOHANNES - Kirchenbau im Umbruch. Sakralarchitektur in Bayern unter Max I. Joseph und Ludwig I.
90662: SANDERS, N.K. - De zeevolken. Egypte en Voor-Azié bedreigd. 1250-1150 v. C.
156171: SANDERS, EWOUD - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
103566: SANDERS, RIK & BAS MESTERS & RIENIER KRAMER & MARGREET WINDHORST [EDS.]. - De verleiding van de overvloed. Reflecties op de eigenheid van de cultuurgeschiedenis.
121883: SANDERS, DR. A.F. - De psychologie van de informatieverwerking.
110428: SANDERS, MR. D. [INTROD.]. - Boom en struik in het Overijsselsch landschap.
101235: SANDERS, SOL - A Sense of Asia. An inside view of the whole Far East today, and an appraisal of the American involvel=ment.
145116: SANDERS, C. & J.F.H. VAN RAPPARD [EDS.]. - Tussen ontwerp en werkelijkheid. Een visie op de psychologie
121818: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
101952: SANDERS, J.G.M. [ED.]. - Voorwaarts ...mars. Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974.
165240: SANDERS, MARIANNE & HANS VERHULST & MARK VITULLO - Improving Oral Presentations in English. A Guide for Dutch Speakers.
165239: SANDERS, MARIANNE & HANS VERHULST & MARK VITULLO - Oral Presentations in English. A Guide for Dutch Speakers [ & CD].
160050: SANDERS, EWOUD [INTROD.]. - Boeventaal & Gabbertaal. Zakwoordenboek van het Bargoens.
154785: SANDERS, DRS. A.F. & P.M.L. TROMMAR - Aarde in Balans. Het Nederlandse Landschap. Zandlandschap en rivierlandschap [Met Docentenboek].
122395: SANDERS, ANDY F. & KRISTOF DE RIDDER [EDS.]. - Fifty Years of Philosophy of Religion. A Select Bibliography [1955-2005].
162809: SANDERS, EWOUD - Voor een dubbeltje op de eerste rang. 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld.
4134056: SANDERS, C. - Reiken naar God. Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van godskennis. Een wijsgerig-psychologische verhandeling.
4074296: SANDERS, L (RED.) - Politiek voorbij de transcendentie. Over democratie en mystiek.
145052: SANDERSON, GLEN C. [ ET AL.]. - Management of Migratory Shore und Upland Game Birds in North America.
156703: SANDERSON, MARGARETH H.B. - A Kindly Place ? Living in Sixteenth-Century Scotland.
156624: SANDERSON, MARGARETH H.B. - Cardinal of Scotland. David Beaton c. 1494-1546.
156868: SANDERSON, CATHERINE - Petite Anglaise. Een leven, een liefde, een weblog.
140529: SANDERSON, MICHAEL - Sea Battles. A Reference Guide.
141782: SANDERUS, ANTHONI - Verheerlykt Vlaandre, Behelzende Eene algemeene en nauwkeurige Beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere Wetten: alsmede eene Chronologische en Historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI. tegenwoordig Roomsch Keizer. Nevens De Beschryving der Steden, haare Regeerings-Vorm, deftige Gebouwen, Hooge-Amptenaaren, Adellyke Geslachten, Geleerde Mannen, en voornaamste Staats-Wisselvalligheden. Alsmede De Beschryving der Dorpen, Vlekken, Kasteelen en Heeren-Huyzen ....[3 Vols. Compl.].
100084: SANDFORD, GINA - Tropische zoetwatervissen.
55615: SANDILANDS, ROGER J. - The Life and Political Economy of Lauchlin Currie. New dealer, presidential adviser and development economist
151826: SANDLER, STANLEY [ED.]. - World War II in the Pacific. An Encyclopedia.
104670: SANDLER, IRVING - Mark Di Suvero at Storm King Art Center.
122830: SANDLER, IRVING - L'École de New York. Peintres et Sculpteurs des années cinqante.
4032289: SANDMEL, S. - Judaism and Christian Beginnings.
4142948: SANDMEL, S. - We Jews and Jesus.
61013: SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti [Een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw]
60624: SANDT. H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw
4072901: SANDT, H.V.D. & FLUSSER, D. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Chrianity. (Compendia Rerum Iudaicarum ad NT)
4136007: SANDT, R. V.D. (BUBER, M.) - Martin Bubers Bildnerische Tätigkeit zwischen den beiden Weltkriegen. Ein Beitrag zur Geschichte der Erwachsenenbildung.
4008961: SANDT, H.W.M.V.D. (ALBERTI, J.) - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw. (Diss.)
4011639: SANDVIK, B. - Das Kommen des Herrn beim Abendmahl im Neuen Testament. (ATANT 58)
103797: SANDYS, CELIA - The Young Churchill. The Early Years of Winston Churchill. By his granddaughter Celia Sandys.
143813: SANDYS, JOHN EDWIN [S.C. CAMPBELL - ED.]. - Latin Epigraphy. An Introduction to the Study of Latin Inscriptions.
90518: SANFORD TERRY, C. - Oostende en Zeebrugge, 23 april en 10 mei 1918. Officieele mededeelingen van Vice-Admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijveingen der krijgsverrichtingen.
4143328: SANFORD, J. - Mystical Christianity. A Psychological Commentary on the Gospel of John.
152324: SANGERS, W. & G. DANIËLS - Maaseik. Architectuur en historie.
103614: SANGMANEE, KITTY CHA & CATHERINE DONZEL [EDS - ET AL.]. - L'ABCdaire du Thé.
4034050: SANGSTER W.E. - Westminster Sermons. I.At morning worship. II.At fast and festival.
122120: SANNES, MR. H.W.J. - Onze joden en duitslands greep naar de wereldmacht.
123467: SANNES, G.W. - African Primitives. Function & Form in African Masks & Figures.
4028686: SANNES, H.W.J. - Onze joden en Duitschland`s greep naar de wereldmacht.
104795: SANSOM, WILLIAM [INTROD.]. HAROLD CHAPMAN & JOHN HILLELSON [EDS.]. - Victorian Life in Photographs.
146073: SANSON, N. - Atlas nouveau du Voyageur pour les dix-sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une Table. Pour trouver facilement les Villes etc.
4073746: SANSOT, P. - Lof der traagheid. Vertaald door Frans Maas.
131282: SANT, ELIAN HATTINGA VAN 'T [ET AL.] - Convivium. Aangeboden aan Prof. Jkvr. Dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
58099: SANTA MARIA, FR.T. - Anmut und Kunst beim Clavichordspiel
162541: SANTAOLALLA, ISABEL (ED.) - New Exoticisms. Changing Patterns in the Construction of Otherness.
4036840: SANTE, C. DI - Het gebed van Israël.
152774: SANTEN, BETTINA VAN - Lumax. De katholieke vakbondsdrukkerij in Utrecht.
103238: SANTEN, CHRISTINA VAN & IR. A.J. HANSEN - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht.
101784: SANTEN, J.P. VAN - L'essance du mal dans l'oeuvre de Bernanos.
140432: SANTEN, SAL - Brand in Mokum.
60625: SANTEN. J.P. VAN - l'Essence du Mal dans l'oeuvre de Bernanos
103026: SANTEN, LOUISE VAN [INTROD.]. - Emmy Andriesse Foto's / Photographs 1944-1952.
155504: SANTORO, CATERINA [MARIO SALMI - INTROD.]. - I Codici Miniati della Biblioteca Trivulziana [In Slipcase].
150320: SANTWANI, M.T. - The Art of Magnetic Healing.
156457: SANZ, CARLOS - Bibliotheca Americana Vetustissima. Comentario critico e indice general cronologico de los seis volumenes que componen la obra [ = Oldest American Books. Critical comment and general chronological index of the six volumes that make up the work].
158071: SANZ, CARLOS - El gran secreto de la Carta de Colón [Critica histórica] y otras adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima [In Slipcase].
155505: SANZ, CARLOS - Diario de Colón. Libro de la primera navegacion y descubrimiento de la Indias.
92365: SAP, J.W. - Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat
4136596: SAP, J. - Het geloof dat baat. Een bundel artikelen.
89182: SAPHIR, A. - Het gebed des Heren. Naar het Engels door A.R. Zalman-Marda.
4137124: SAPIENTIS, LEONIS VI - Homiliae. Quas edidit Th.Antonopoulou. (Corpus Christianorum Graeca 63)
4142762: SAPIR, EDWARD - Selected Writings in Language, Culture, and Personality. Edited by D.G. Mandelbaum. With a New Epilogue by Dell H. Hymes.
4138165: SARABER, P. - Onbijbels dagboek.
4140262: SARACHEK, J. - The Doctrine of the Messiah in Medieval Jewish Literature.
163328: SARAIVA, MARIA MANUELA - L'imagination selon Husserl.
154943: SARAMAGO, JOSÉ - Kleine herinneringen.
55226: SARDES, MELITO VAN - Als een lam. Peri Pascha
104009: SARFATIJ, H. [ED.]. - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
102791: SARGENT, ANDREW - England Observed. John Gay [1909-1999].
153028: SARGENT-BAUR, BARBARA N. (ED.) - Philippe de Remi - Jehan et Blonde, Poems, and Songs. With an English Translation of Jehan et Blonde.
144010: SARGENT-BAUR, BARBARA N. [TRANSL.]. & [ALISON STONES & ROGER MIDDLETON - EDS.]. - Philippe de Remi - Le Roman de la Manekine. Edited from Paris BNF fr. 1588.
166219: SARGOTO, PIERO [ED.]. - Italian Re Evolution. Design in Italian Society in the Eighties.
104337: SARIANIDI, VIKTOR - Die Kunst des alten Afghanistan. Architektur, Keramik, Siegel, Kunstwerke aus Stein und Metall.
167335: SARIS, FRANK - Een eeuw vogels beschermen [& DVD].
150394: SARKAR, SIR JADUNATH [ED.]. - The History of Bengal. Muslim Period 1200-1757.
153539: SARKAR, RANJANA S. - Akteure, Interessen und Technologien in der Telekommunikation. USA und Deutschland im Vergleich.
30357: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge VII.
30355: SARKOWSKI, HEINZ A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band VI
157556: SARKOWSKI, HEINZ [INTROD.]. - Wenn Sie ein Herz für mich und mein Geisteskind haben. Dichterbriefe zur Buchgestaltung.
157464: SARKOWSKI, HEINZ [ED.]. - 50 Jahre Insel-Bücherei 1912-1962.
101751: SARNITZ, AUGUST - Vienna 1975-2005. New Architecture.
121104: SARNITZ, AUGUST [ED.]. - Three Viennese Architects. Drei Wiener Architekten. Wilhelm Holzbauer - Gustav Peicht - Roland Rainer.
152899: SAROGLOU, VASSILIS [SARAH ALLEN - TRANSL.]. - Paternity as Function. Structuring the Religious Experience.
4063486: SAROGLOU, VAN & HUTSEBAUT, D. - Religion et développement humain. Questions psychologiques. Hommage à J.M.Jaspard.
110927: SÁROSI, BÁLINT - Zigeuner-musik.
4069686: SAROT, M. - Het goede leven. Idealen van een goed leven in confrontatie met de tragiek van het bestaan.
4143738: SAROT, M. - God, Passibility and Corporeality. God, passibiliteit en lichamelijkheid. met samenvatting in het Nederlands. (Diss.)
152447: SARRAUTE, NATHALIE - Kindertijd.
103704: SARS, MAXIME DE - Laon et ses environs.
100809: SARTI, ROLAND [ED.]. - The Ax Within. Italian Fascism in Action.
121055: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815-1914.
4021504: SARTORY, T. - Die Eucharistie. im Verständnis der Konfessionen.
4045802: SARTRE, J.P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
154798: SARTRE, JEAN-PAUL [FRANS DE HAAN - ED. & TRANSL.]. - Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie.
102179: SARTRE, JEAN-PAUL - Situations III.
104703: SARWEY, FRANZISKA - Grünewald-Studien zur Realsymbolik des Isenheimer Altars.
103615: SAS, HENRI 'T - De vlucht uit Brabant. De lotgevallen van 21 mensen tijdens een zwerftocht van 700 kilometer door Vlaanderen in de meidagen van 1940. Met feiten en achtergronden over de evacuatie van Breda.
92495: SAS, N.C.F. VAN - De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900
104499: SAS, KATHY & HUGO THOEN [EDS]. - Schone schijn. Romeinse juweelkunst in West-Europa / Brillance et prestige. La joaillerie romaine en Europe occidentale.
60627: SASS. G. - Apostelamt und Kirche (Eine theologisch-eregetische Untersuchung des paulinischen Apostelbegriffs)
162554: SASS, HANS-MARTIN - Heidegger Bibliographie.
130439: SASSE VAN YSSELT, MR. PAUL B.C.D.F. [ED.] - Handhaving van de openbare orde: is voorkomen beter dan genezen ? Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. A.E. Schilder.
4140465: SASSEN, F. - Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant. (Philosophische Bibliotheek).
4072325: SASSEN, F. - De herleving van het criticisme in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw.
4072328: SASSEN, F. (LULOFS, J.) - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische Verlichting in de Nederlanden.
82169: SASSEN, FRED. - Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische verlichting in de Nederlanden
88247: SASSEN, FERD. - Henricus Renerius, de eerste cartesiaansche hoogleeraar te Utrecht. Mededelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde. Nieuwe reekst, deel 4, No. 20.
100968: SASSEN, FRED. - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810. Ter reconstructie van het Album Studiosorum.
4053801: SASSEN, F. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen. (Philosophische Bibliotheek)
4034581: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw.
100051: SASSEN, DR. D. & MR. E. FRANQUINET & DR. FELIX RUTTEN [EDS]. - De Nedermaas. Limburgs geïllustraard maandblad [Volume 1-7 & 10]
94889: SASSEN, JAN E.A. - De Katholieke Encyclopaedie (24 delen + aanvullingen en registerdeel) (Totaal: 25 banden)
4139691: SASSEN, F. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte.
93989: SASSEN, FERD. - Het wijsgerig onderwijs aan de industrie school te Breda (1646-1669)
157157: SASSIENIE, PAUL. - The Comic Book. The one essential guide for comic book fans everywhere.
163158: SASSIER, YVES - Hugues Capet. Naissance d'une dynastie.
141387: SASSOON, DONALD - Da Vinci und das Geheimnis der Mona Lasa.
167828: SASSOON, SIEGFRIED - Collected Poems.
4011641: SATAKE, A. - Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalyps. (WMANT 21)
121977: SATIJN, NICO - Le labyrinthe de la cité radieuse. Les pérégrinations de Bérenger chez Ionesco.
30706: SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the lives of the prophets
157280: SATTERFIELD, JAY - The World's Best Books. Taste, Culture and the Modern Library.
162336: SATTERTHWAITE, ANNE - Going Shopping. Consumer Choices and Community Consequences.
100705: SATYANARAYANA, K. [K. SATCHIDANANDA MURTY - FOREW.]. - A Study of the History and Culture of the Andhras. Volume 1: From Stone Age to Feudalism.
156377: SÄUBERLICH, OTTO [FRITZ DORSCHINSKI - ED.]. - Buchgewerbliches Hilfsbuch. Darstellung der buchgewerblich-technischen Verfahren für den Verkehr mit Druckereien und buchgewerblichen Betrieben.
103428: SAUDAN, MICHEL & SYLVIA DAUDAN-SKIRA [FRANCOIS CROUZET - INTROD.]. - De folie en folies. La découverte du monde des jardins.
151280: SAUDAN, MICHEL & SYLVIA SAUDAN-SKIRA - From Folly to Follies. Discovering the World of Gardens.
157249: SAUDER, GERHARD [ED.]. - Die Bücherverbrennung. Zum 10. Mai 1933.
153529: SAUER, DIETER & HARTMUT HIRSCH-KREINSEN [EDS.]. - "Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung und Kooperation. Ergebnisse des Expertenkreises "" Zukunftsstrategien "". Volume / Band 2."
4022431: SAUER, E. - Der Triumph des Gekreuzigten. Ein Gang durch die neutestamentliche Offenbarungsgeschichte. Mit 90 Entwürfen zu biblischen Ansprachen.
4141203: SAUER, E. - Het morgenrood der wereldredding. Een wandeling door de oudtestamentische openbaringsgeschiedenis. Vertaling D.C.v.d.Berg.
121483: SAUERLANDT, MAX - Werkformen Deutscher Kunst. Vom Wesen der Kunst u. der Kunstbetrachtung.
121334: SAUERMANN, DIETMAR - Volksfeste im Westmünsterland Volume 1 & 2 [2 Vols. Compl.].
103770: SAUERMOST, HEINZ JÜRGEN & WOLF-CHRISTIAN VON DER MÜLBE - Istanbuler Moscheen.
157323: SAUGMAN, PER - From the First Fifty Years. An informal history of Blackwell Scientific Publications.
130028: SAUL, NIGEL [ED.] - St. Georges's Chapel Windsor in the Fourteenth Century.
143524: SAUL, NIGEL [ED.]. - Age of Chivalry. Art and Society in Late Medieval England.
95780: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome IX (Volume 9). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXVII)
141968: SAULNIER, TONY [& MARCEL BISIAUX] - Headhunters of Papua.
95776: SAULNIER, V.L. A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XIII (Volume 13). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXLIV)
95757: SAULNIER, V.L. - Études Rabelaisiennes. Tome V (Volume 5). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, LXV)
100044: SAULT, DAVID - A Modern Guide and Index to the Mental Rubrics of Kent's Repertory.
143489: SAUNDERS, VIVIEN [JOOST HAGE - FOREW.]. - Golfhandboek. De complete gids.
101752: SAUNDERS, KENNETH - The Gospel for Asia. A study of three religious masterpieces: Gita, Lotus and Fourth Gospel.
167372: SAUNDERS, BEATRICE - Tchehov the Man.
157011: SAUNDERS, RICHARD L. - Printing in Deseret. Mormons, Economy, Politics & Uta's Incunabula 1849-1851. A History and Descriptive Bibliography.
4067403: SAUNDERS, T. AND SANSOM, H. (WATSON, D.) - David Watson. A Biography.
155756: SAUREN, J.J.A.M. - Ammonia Monitor Based on Intermodulated CO2 Laser Photoacoustic Stark Spectroscopy.
85960: SAUSSAYE, D. CHANTEPIE DE LA - De godsdienstige bewegingen van dezen tijd in haren oorsprong geschetst. Vier voorlezingen. (I. Orthodoxie II. Rationalisme en supranaturalisme III. Methodisme en piëtisme IV. Moderne theologie.)
89322: SAUSSURE, JEAN DE - In de leerschool van Calvijn
4076138: SAUTER G. - Erwartung als Erfahrung. Predigten, Vorträge und Aufsätze. (TB 47)
4134288: SAUTER JOH. - Baader und Kant.
144331: SAUTIJN KLUIT, MR. W.P. - De Nieuwsbladen voor den Boekhandel.
90619: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après me étude préliminaire de Motoko Ninomiya. Publication du Cetre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la Ive Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne.
94073: SAUVY, ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de motoko Ninomiya
154313: SAUWEN, RIK & HANS DEVISSCHER [EDS.]. - Rubens. Lille, Palais des Beaux Arts 6 maart-14 juni 2004.
55175: SAUWEN, RIK / VIATTE, GERMAIN / SEUPHOR, MICHEL - Seuphor / Het overzicht. Collection complète 1921-1925 (2 volumes)
164916: SAUZET, ROBERT - Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718). Un Nîmois sous Louis XIV.
102627: SAVAGE, GEORGE - Englische Keramik. Fayencen - Porzellan - Steingurt - Steinzeug.
93713: SAVAGE, ALAN D. - D'Aubigné's meditations sur les pseaumes. New Series, Numer 8. (Series: Studies in reformed theology and history)
157281: SAVAGE, ERNEST A. - Old English Libraries. The Making, Collecting and use of Books during the Middle Ages.
155569: SAVAGE, ELIZABETH Z. [PREFACE]. - A Book for Jack, Words To, By and About John Parker, Curator of the James Ford Bell Library, University of Minnesota. Published in Spring 1991.
110806: SAVAGE, SEAN J. - JFK - LBJ and the Democratic Party.
4139045: SAVAGE, M.J. - The Passing and the Permanent in Religion. A plain treatment of the great essentials of religion, etc.
4143884: SAVATER F. - De moed om te kiezen. Een filosofie van de vrijheid.
4300342: SAVATER FERNANDO - Lof der godloosheid. Kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
4300345: SAVATER FERNANDO - De Tien Geboden. Handleiding voor de 21ste eeuw.
102986: SAVELKOULS, HENK - Sportief spiegelbeeld van de voetbalwereld 1910-1970. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de R.K. Voetbalvereniging O.J.C. te Rosmalen, augustus 1970. Zestig jaar voetbalhistorie in woord en beeld.
141833: SAVERKINA, IRINA IGORJEVNA - Römische Sarkophage in der Ermitage [2 Parts in Portfolio].
9746: SAVONAROLA, GIROLAMO - Epistolae Spirituales, et Asceticae. Miram vitae sanctitatem & simplicitatem, Fidei & Religionis zelum, Charitatisque fervorem redolentes & spirantes. Nunc primum collectae, & ex Ethrusca Authoris vernacula lingua Latine redditae, in gratiam & usum Christianae ac Religiosae Pietatis, & observantiae. Per Fr. Jacobum Quetif. WITH: Vita R.P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, Ord. Praedicatorum, Authore Ill. D. Joan. Franc. Pico. Notis accurata, variisque Principum & Dynastarum, de quibus in ea, stemmatibus aere incisis, tabulisque Genealigicis ad haec usque tempora deductis. Adjecto cen Mantissa Revelationum ejusdem F. Hieronymi Compendio. Additionibvs Insvper, Actis, Diplomatibus, Epistolis, Scriptorumque monimentis aucta & illustrata. Tomis II. Quorum I. Vitam cum Notis & stemmatibus, II. Additiones & acta exhibet.
84767: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord van toelichting van 'de staatsschool en de Roomsche kerk.'
84769: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De vrije school
85126: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Over het hoogste gezag. Redevoering bij de aanvaarding van het professoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam uitgesproken den 6en Juni 1884
85123: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Eene ernstige wedervraag. Aan Dr. Ph.J. Hoedemaker
85128: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Naar de Kerk of naar het evangelie?
85111: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Sociale Beschouwingen
85118: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Wat wil de antirevolutionaire partij?
85119: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Studentenleven
85127: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Volk en Overheid. Rede bij de overdracht van het rectoraaat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1893
85112: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De scheidslijn
85114: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Hereeniging
88255: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Gezag en vrijheid
85398: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - Het eigen Recht der Overheid. Rede uitgesproken bij de viering van den 295sten jaardag van de Rijks-Universiteit te Utrecht op 26 Maart 1931 door den Rector Magnificus Jhr. Dr. B.C. de Savornin Lohman
85125: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE - De hoogste vrijheid. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1887
4014887: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE - De kerkgebouwen van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk in Nederland. (Diss.)
154065: SAVRAMIS, DEMOSTHENES - Zur Soziologie des Byzantinischen Mönchtums.
156600: SAWYER, P.H. [ED.]. - Medieval Settlement. Continuity and Change.
156670: SAWYER, P.H. - The Age of the Vikings.
163619: SAWYER-LAUÇANNO, CHRISTOPHER - An Invisible Spectator. A Biography of Paul Bowles.
4142076: SAWYER, F. - The Poor are Many. Political Ethics in the Social Encyclicals, Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America. (Diss.)
93971: SAX, CORNELIUS DIDERICUS - Carolus Niëllius
166727: SAXE, STEPHEN O. [JOHN DE POL - ILLUSTR.]. - American Iron Hand Presses. The Story of the Iron Press in America.
131625: SAXTORPH, NIELS M. - Danmarks kalkmalerier.
4059188: SAYER, G. (LEWIS, C.S.) - C.S.Lewis. Biografie.
102077: SAYERS, JANE E. - Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration.
90321: SAYERS, JANE E. - Papal judges delegate in the Province of Canterbury. 1198-1254. A Study in Ecclesiastival Jurisdiction and Administration.
146404: SAYLES, G.O. - The Medieval Foundations of England.
141348: SAYLOR, STEVEN - Romeins bloed.
141349: SAYLOR, STEVEN - Dood van een slavendrijver.
110492: AL-SAYYID, AFAF LUFTI - Egypt and Cromer. A Study in Anglo-Egyptian Relations.
156652: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile trescento.
156707: SCALFATI, SILIO P.P. - Un formulario notarile Fiorentino della metà del dugento.
131101: SCAMMEL, G.V. - The World Encompassed. The First European maritime empires c. 800-1650.
143877: SCARR, JOHN LAURENCE - Life in France under Louis XIV.
145008: SCARRE, CHRIS [ED.]. - The Times Archeology of the World.
157343: SCATTERGOOD, JOHN & JULIA BOFFEY [EDS.]. - Texts and Their Contects. Papers from the Early Book Society.
5633: SCEPERUS, JACOBUS - De Netten der Vleyers, Ontdeckt.
164772: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
161377: SCÈVE, MAURICE - Délie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
30165: SCHAAF, YPE - De blanke is gek
30471: SCHAAF, YPE - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika
4042890: SCHAAF, J.W. (DIETZGEN, J.) - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen. (Diss.)
110278: SCHAAF, JASPER W. - Marx, zó gelezen.
4065005: SCHAAF, YPE (LEEUWARDEN) - Laarzen op de langen pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog. (Met uitvouwbare kaart)
47460: SCHAAFF, J.H. VAN DER - Proeve van een Juridisch theologisch Onderzoek, naar de Veroordeling van Jezus Christus, zoo voor den Joodschen Raad, als later voor den Romeinschen Landvoogd Pontius Pilatus
4142847: SCHAAFSMA, P. - Reconsidering Evil. Confronting Reflections with Confessions. (Diss.)
150616: SCHAAP, ROBERT & AMY REIGLE NEWLAND [ET AL.]. - Heroes & Ghosts. Japanese prints by Kuniyoshi 1797-1861.
60629: SCHAAP.G.J.DR - Samen leren leven en geloven
61442: SCHAAP, G. - Franciscus Ridderus (1620-1683) een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie
131671: SCHAAP, SYBE - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
91179: SCHAAP, P.J. - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
121622: SCHAAP, DRS. J. COR - Concordantie van kinderliedjes. 1500 kinderliederen op een rij.
55380: SCHAAP, GIJSBERT - Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (Summary in English included)
102384: SCHAAP, SYBE - Het onvermogen om te vergeten. Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag.
140168: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
31020: SCHAAP, GIJSBERT - Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (Summary in English included)
95577: SCHAAP, J.G. - Interactief leren in godsdienst en levensbeschouwing. Zoeken naar zin in religieuze communicatie binnen een multiculturele samenleving, met als casus het bijbelonderwijs
144959: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
151397: SCHAAP, DICK - Brug naar de zeven zeeën. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
151368: SCHAAP, ELLA B. - Bloemen op tegels in de Gouden Eeuw. Van prent tot tegel / Dutch floral tiles in the Golden Age and their botanical prints.
53497: SCHAAP, GERCO - Piet van Egmond. Een leven voor muziek
4140701: SCHAAP, H. (ROLAND HOLST, H.) - Historie en verbeelding in De held en de schare van Henriëtte Roland Holt.
104850: SCHAAR, ECKHARD & GISELA HOPP [EDS.]. - Von Delacroix bis Munch. Künstlergraphik im 19ten Jahrhundert.
152133: SCHAARS, F.A.M. - De Nederduitsche Spraekkunst [1706] van Arnold Moonen [1644-1711]. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.
146238: SCHAARS, DRS. A.H.G. - Bosbouw in de achttiende eeuw. De bosbouw van het 'Entel' in de tweede helft van de achttiende eeuw [The Forestry of 'Het Entel' in the Second Part of the Eighteenth Century].
121931: SCHAARS, A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten.
31283: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers
4134012: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
144942: SCHAART, JULIANA [ED. - ET AL.]. - Walter Stöhrer. Bilder 1961-1988.
6598: SCHABAELJE, JAN PHILIPS - Lusthof des Gemoeds, Inhoudende verscheide Geestelyke Oeffeningen. Met noch Drie Colaltien der wandelende Ziele met Adam, Noach en Symon Cleophas. Den laatsten Druk, met Figuren.
6999: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Lvst-Hof des Gemoets. Inhoudende verscheyde Geestelycke Oeffeningen. Met noch, Twee Collatien der Wandelende ziele met Adam en Noah, Vervatende de Geschiedenissen des eersten Werelts tot op den Patriarch Abraham toe.
1376: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - De Vermeerderde Lusthof des Gemoeds, Benevens de Samenspraaken der Wandelende Ziele met Adam, Noäch, en Simon Cleöphas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door Jan Luyken.
9645: SCHABAELJE, JAN PHILIPSZ. - Historische Beschrijving Van het Leeven Onses Heeren Jesu Christi, En d' Omstandigheden van dien. Getrokken uit de vier Evangelisten, Met leersame Aanmerkingen, ende Beschrijvingen der Landen, Steden, Plaatsen Bergen, Rievieren en Wateren verrijkt. Alles gesteld na ordre des tijds, en in acht Deelen verdeelt. Den derden Druk, met vele kopere Platen.
4300708: SCHABERT, O. - Martelaren van onzen tijd. Woord vooraf en een naschrfit van F.J.Krop.
4142974: SCHABRACQ, M. - De inrichting van de werkelijkheid. Over de relatie tussen situaties en personen.
150457: SCHACHERMEYR, FRITZ - Die minoische Kultur des alter Kreta.
103027: SCHACHT, MARKUS & JÖRG MEINER [EDS.]. - Onder den Oranje boom. Niederländische Kunst und Kultur im 17. und 18. Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen. Katalogband.
4143861: SCHACK, A.F. - Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. 2., mit Nachträgen vermehrte Ausgabe.
101856: SCHADD, J.M. & R.M. BOUTHOORN [TRANSL.]. - Via Lucis. De weg van het licht. Johannes Amos Comenius.
140023: SCHADE, OSKAR [ED.]. - Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein.
143178: SCHADE, CAROL - Jan Ernst Van Der Pek, 1865-1919. Pionier van de volkshuisvesting.
4037019: SCHADE VAN WESTRUM, A.C. - Ter overdenking. Preeken.
121518: SCHADEE, MARIE C. - La Coutume de la Chasse aux Têtes et le Sacrifice chez les Dayaks de Landak et Tayan.
100303: SCHADEWALDT, H. - Dodendans. Grafiek uit de verzameling van de Universiteit van Düsseldorf.
86054: SCHAEFER, CLAUDE (HRSG.) - Die Bibel, Tausend Jahre christlicher Kunst in den Werken Alter Meister
4035560: SCHAEFER, TIM. (ED.) - De Religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici. Ed.quarta aucta et emenda.
100969: SCHAEFERS, F. & BACKER, A.M. [EDS. - ET AL.]. - Doolhoven & Labyrinten in Nederland.
4067270: SCHAEFFER, E. - L`Abri. Illustrated by Deirdre Ducker.
53174: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis. Opstellen aangebonden aan Prof. Dr. J. Douma
92865: SCHAEFFER, J.H.F. E.A. - Nuchtere noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromis
4073827: SCHAEFFER, C.F.A. - Stratigraphie Comparée et Chronologie de l`Asie Occidentale. (IIIe et IIe milllénaires) Syrie, Palestine, Asie mineure, Chypre, Perse et Caucase. Avec 70 planches, 324 figures, 9 Tableaux Synoptiques et 1 Carte.
53449: SCHAEFFER, CLAUDE F.-A. - Reprise des fouilles de ras shamra-ugarit, campganes XII à XVII (1948-1953). Rapports préliminaires suivis d'Études sur les Textes en cunéiformes par Ch. Virolleaud
4040842: SCHAEFFER, H. (RED.) - Handboek Godsdienst in Nederland. (Medewerkers: A.J.Jelsma, W.Koole, G.Manenschijn, W.R.v.d.Zee e.a.)
157424: SCHAEPS, JEF & KASPER VAN OMMEN & ARNOUD VROLIJK [EDS.]. - Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur : met een keuze uit de verzamelingen van de Leidse Uuniversiteitsbibliotheek.
4136714: SCHAERER, M. (SUNDAR SINGH) - Sadhu Sundar Singh. Ein Apostel Jesu Christi in Indien. Nach englischen Quellen und mündlichen Mitteilungen bearbeitet.
122724: SCHAETZEN,BARON PH. DE [INTROD.]. - Album Dr. M. Bussels.
110445: SCHAEVERS, MARK - Atlas of de reis rond de wereld.
104145: SCHAEWEN, DEIDI VON [PHOTOGR.]. - Muren.
4053566: SCHÄFER, PH. (ZIMMER, P.B.) - Philosophie und Theologie im Übergang von der Aufklärung zur Romantik dargestellt an Patriz Benedikt. (STG 19.Jh.3)
47203: SCHÄFER, D./HEYCK, ED. - Die deutsche Hanse. Mit 102 Abbildungen darunter zwei in farbigen Wiedergabe Zweite, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 19)
4002369: SCHÄFER, P. - Geschichte der Juden in der Antike. Die Juden Palästinas von Alexander der Grossen bis zur arabischen Eroberung.
47585: SCHAFER, PETER/BOUSTAN, RA'ANAN S./HERRMANN, KLAUS/LEICHT, REIMUND/YOSHIKO REED, ANNETTE/VELTRI, GIUSEPPE/RAMOS, ALEX - Envisioning Judaism. Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, Volume 1 and 2
145825: SCHÄFER, THOMAS - Casanova. Magier - Gelehrter - Abenteurer.
4140365: SCHÄFER, P. - Studien zur Geschichte und Theologie des rabbinischen Judentums. (AGJU XV).
4143667: SCHÄFER, W. (CRISPINUS, L.) - Leonhardus Crispinus. Studien zur Homberger Reformationsgeschichte 1526-1976.
153528: SCHÄFERS, BERNHARD [ED.]. - Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Verhandlungen des 26. Deutschen Soziologentages in Düsseldorf 1992. Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft för Soziologie.
165030: SCHAFFER, ALFRED - Schuim.
165016: SCHAFFER, ALFRED - Kooi.
165015: SCHAFFER, ALFRED - Dwaalgasten.
142180: SCHÄFFER, PAUL - Schnitzaltäre des späten Mittelalters im Kreis Uelzen.
153161: SCHAFFMEISTER, DIETER - Entwicklung und Begriff des niederländischen Wirtschaftsstrafrechts.
4011968: SCHAFFNER, O. (AMORT, E.) - Eusebius Amort (1692-1775) als Moraltheologe.
104887: SCHAFTENAAR, HENK - Naarden. Een vogelvlucht door tijd en ruimte [& Folding Map].
130442: SCHAGEN. DE. MR. J.A. VAN & MR. H.J.H.L. KORTES [EDS. - ET AL.] - Certificatie: kansen en risico's. Verslag van het symposium, gehouden op 25 april 2002 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
84227: SCHAICK, C. VAN - Feestrede ter herinnering aan het twee honderd vijfit jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Dwingeloo, den 26 dec. 1850 naar aanleiding van Deutr. 37 vs. 7a.
156461: SCHAIK, J.W.C. VAN - Nicolaas van der Monde en de Utrechtse gevelstenen.
103361: SCHAIK, TON VAN - Katholieken in de twintigste eeuw.
55009: SCHAIK, JOHN VAN - Antroposofie en gnostiek
123112: SCHAIK, TON H.M. VAN - Alfrink. Een biografie.
153885: SCHAIK, E.M. VAN - Gedwongen werkverandering en gezondheidsbeleving.
110406: SCHAIK, P. VAN - Met vallen en opstaan. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Drachten.
122449: SCHAÏK, IR. D.C. VAN - Maastricht en de Sint Pietersberg.
92177: SCHAIK, ANTONIUS HENDRIKUS MARIA VAN - Bataafs en rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Batave et Romain. Trois essays cocerat les relations entre l'Eglise catholique aux Pays-Bas Septentriaux et Rome à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle (avec un résumé en français)
167309: SCHAIK, W. VAN & N. ADEMA MZN. & A DOEDENS & D.T. KOEN [EDS.]. - Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, krijgsgewoel en kerk tussen Utrecht en Het Gooi [& Fietsroute met kaart].
144462: SCHAIK, MARTIN VAN - The Harp in the Middle Ages. The Symbolism of a Musical Instrument.
93498: SCHAIK, TON H.M. VAN - Alfrink. Een biografie
143997: SCHAKEL, M.W. - De waterwolf slaat toe.
92793: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland
4300993: SCHAKENRAAD, JOKE (WITTGENSTEIN, L.) - De Logica van de Godzoeker. De rol van het discursieve spreken bij het verwerven van godskennis in het werk van Johannes Scottus Eriugena en Ludwig Wittgenstein. (Diss.)
4142097: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis. (Arbeiten zur Literatur und Geschichte des Hellenistischen Judentums XVII)
103362: SCHALK, EVA MARIA - Die Mühlen im Land Salzburg.
54451: SCHALK, P. - Wat verkondigd is. Preken van de zestien voorgangers die de Gereformeerde Gemeente van lisse gediend hebben. Met korte levensschets van de voorgangers
152729: SCHALLENBERG, DR. E.W. - Studiën over Frédéric Chopin.
92670: SCHAMA, SIMON - Dodelijke zekerheden (Ongegronde speculaties)
155206: SCHAMA, SIMON - Landschap en herinnering.
144191: SCHAMA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
4133987: SCHAMA, SIMON - Landschap en herinnering. Vertaald door K.van Santen en M.Vosmaer.
101383: SCHAMELHOUT, DR. G. - Ethnische Vraagstukken en Verzamelde Toespraken.
121453: SCHANK, ROGER C. - Dynamic Memory. A theory of reminding and learning in computers and people.
154012: SCHANZ, FRIDA [ED.]. - Kinderlust. Ein Jahrbuch für Knaben und Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Zweiter Jahrgang [1888].
165203: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & PETER SCHATBORN - Tekeningen van oude meesters. De verzameling Jacobus A. Klaver.
150587: SCHAPELHOUMAN, MARIJN - Netherlandish Drawings circa 1600 in the Rijksmuseum / Nederlandse tekeningen omstreeks 1600 in het Rijksmuseum.
157620: SCHAPENDONK, ANS - Die Widerspenstigen Niederlande. Frühzeitlicher Niederländischer Buchbestand der Universitätsbibliothek Marburg.
85357: SCHAPER, B.W. - Tussen machtsstaat en welvaartsstaat.
122643: SCHAPIRO, LEONARD - The Origin of the Communist Autocraty. Political Opposition in the Soviet State First Phase 1917-1922.
153386: SCHAPIRO, MEYER - Romanesque Art. Selected Papers.
158153: SCHAPIRO, MEYER - Late Antique, Early Christian and Mediaeval Art. Selected Papers.
121765: SCHAPIRO, LEONARD - Retionalism and Nationalism in Russian Nineteenth-Centuty Political Thought.
141083: SCHARABI, MOHAMED - Kairo. Stadt und Architektur im Zeitalter des europäischen Kolonialismus.
4043692: SCHARBERT, J. - Prolegomena eines Alttestamentlers zur Erbsündenlehre. (QD 37)
140396: SCHARDT, HERMANN - Paris 1900. Französische Plakatkunst.
122163: SCHARF, CLAUS - Katharina II. , Deutschland und die Deutschen.
165118: SCHARF, CLAUS - Katharina II., Deutschland und die Deutschen.
154190: SCHARF, JOACHIM-HERMANN [ED.]. - Evolution. Nona Acta Leopoldina. Abhandlungen der deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Vorträge anlässlich der Jahresversammlung 1973. Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, 1975 [& 2 DISKS].
4066221: SCHARF, R.F. - Wat zullen wij Mirjam vertellen?. Opstellen en voordrachten over Joden en Polen.
122713: SCHARNOW, PROF. DR. ULRICH & KAPT. GR. FAHRT [ET AL.]. - Lexikon der Seefahrt.
4056980: SCHARPFF, P. - Geschichte der Evangelisation. 300 Jahre Evangelisation in Deutschland, Grossbritannien und USA. (Mit einem Geleitwort von Billy Graham)
140148: SCHARTEN, ROOS - Exhaustive Interpretation: A Discourse-Semantic Account.
102903: SCHATBORN, PETER & ISTVÁN L. SZÉNÁSSY [EDS.]. & ADRIAAN PITLO [INTROD.]. - Iconographie du notariat. Documentation de la Fondation pour le Progrès de la Science Notariale.
150643: SCHATBORN, PETER - Tekeningen van Rembrandt, zijn onbekende leerlingen en navolgers / Drawings of Rembrandt, his Anomymous Pupils and Followers.
151151: SCHATBORN, PETER [JUDITH VERBERNE] - Tekenen van warmte. 17de-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië.
151398: SCHATBORN, P. - Portretten op papier. Tekeningen, prenten en foto's in de verzameling van het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum / Portraits on Paper. Drawings, prints and photographs in the collection of the Rijksmuseum Print Room.
140135: SCHATTSCHNEIDER, DORIS & WALLACE WALKER - M.C. Escher Caleidocycli. Kalós [mooi] + eîdos [figuur] + kyklos [ring].
153777: SCHATZ, H.F. - Plat Amsterdams in its social context: A sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam.
143797: SCHAUB, STEFAN - Beknopte geschiedenis van de muziek. Met veel muziekvoorbeelden.
131983: SCHAUBE, PROF. ADOLF - Handelsgeschichte der Romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge.
47258: SCHÄUBLIN, CHRISTOPH - Aus paganer und christlicher Antike. Ausgewählte Aufsätze zur Klassischen Philologie (1970-1997) Herausgegeben von Urs Breitenstein und Rainer C. Schwinges unter Mitwirkung von Thomas Schmid
104620: SCHAUER, GEORG KURT - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhunderts.
90585: SCHAUER, GEORG KURT - Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrjundert
158212: SCHAUER, GEORG KURT [ED.]. - Internationale Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert.
157137: SCHAUER, GEORG KURT - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Buchumschlägen aus der Sammlung Curt Tillmann.
156833: SCHAUER, GEORG KURT & HERMANN ZAPF - Die Einteilung der Druckschriften. Klassifizierung und Zuordnung der Alphabete. Mit einer Auswahl von Schiftbeispiele.
157557: SCHAUSS, HANS-JOACHIM [ED.]. - Buchenswert. Notizen über das Büchermachen.
4140971: SCHAUSS, H. - The Jewish Festivals. History & Observance.
4142652: SCHAVEMAKER, C. & WILLEMSEN, H. (RED.) - Over de moraal van de mens.
150808: SCHAZMANN, PAUL-ÉMILE & STEVE COX - The Bentincks. The history of a European family.
4024504: SCHEBESTA, P. (RED.) - Oorsprong van de godsdienst. Resultaten van het prehistorisch en volkenkundig onderzoek.
163873: SCHECHTER, MICHAEL G. [ED.]. - The Revival of Civil Society: Global and Comparative Perspectives.
145545: SCHECK, FRANK RAINER - China. Kunstroutes door het Rijk van het Midden.
30619: SCHECTER, BARNET - The battle for New York. The City at the Heart of the American Revolution
4009820: SCHEDL, C. - Talmud, Evangelium, Synagoge.
4023549: SCHEEL, O. (LUTHER, M.) - Evangelium, Kirche und Volk bei Luther.
94448: SCHEEL, OTTO - Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation (2 Volumes)
87792: SCHEEL, OTTO - Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation (2 Banden)
153706: SCHEELE, PIET - Werken tussen leen en bondsbestuur. 15 jaar onderhandelen voor de Industriebond FNV in de petrochemische industrie in de Rijnmond.
4071453: SCHEELE, P.M. - Degeneratie. Het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief.
167860: SCHEEN, PIETER A. [P. SCHEEN - ED.]. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880.
162692: SCHEEN, PIETER A. [P. SCHEEN - ED.]. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880.
158020: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 [2 Vols. Compl.].
60631: SCHEEPERS. J.H. - De Gees van God en die gees van die mens in die Ou Testament
103956: SCHEEPMAKER, ANNE - Eten met de Oranjes. Een fotokookboek.
166311: SCHEEPSMA, WYBREN - Medieval Religious Women in the Low Countries. The Modern Devotion, the Canonesses of Windesheim, and Their Writings.
4047012: SCHEER, A.H.M. - De aankondiging van de Heer. Een genetische studie naar de oorsprong van de liturgische viering op 25 maart.
141809: SCHEERLINCK, KARL - Alfred Ost 1884-1945. Affiches - Posters. Oeuvrecatalogus.
90032: SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
140894: SCHEERS, DR. G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
81635: SCHEERS, E.M. VAN - Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde moeder Elizabeth Maria van Scheers weduwe van Gerrit Duijzer eerder weduwe van Marinus Voshart, geboren te Dordrecht op 11 November 1874, overleden te Brakel op 19 Januari 1970
60632: SCHEERS. G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker
4025070: SCHEERS, G.PH. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Philippus Jacobus Hoedemaker. (Diss.)
142598: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Groeninx van Zoelen.
100357: SCHEFFER, DR. J.C.TH. - Voorlezingen over de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen.
142606: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Chabot.
142599: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Huyssen van Cattendyke.
142600: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Steyn.
142603: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Straalman.
92054: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes
82136: SCHEFFER, W. - Proeve eener zuiver-evangelische behandeling van de Heidelbergschen Catechismus in breede schetsen
162259: SCHEFFER, HENDRIK JAN - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
142604: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Meyners.
142605: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Browne.
131612: SCHEFFER, MECHTILD - Die Bach Blütentherapie. Theorie und Praxis.
155962: SCHEFFER, D.C. [ED. - ET AL.]. - Arnhem. Elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw.
132165: SCHEFFER, J.H. [ED.] - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt.
142601: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Prins.
142602: SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Van Barnevelt.
4133954: SCHEFFER, PAUL - Het land van aankomst.
4136310: SCHEFFERS, J.W. - Gedreven leven. Reflecties op een levensverhaal. (Memoreeks)
101994: SCHEFFERS, FRANK [ED.]. - Beukenhof. Het voormalig klooster van Biezenmortel.
141989: SCHEFFLER, KARL - Deutsches Land in 111 Flugaufnahmen.
90369: SCHEFFLER, KARL - Paris
53302: SCHEFOLD, R. A.O. - Man, meaning and history. Essays in honour of H.G. Schulte Nordholt (Serie: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde)
4072076: SCHEGGET, G.H.TER - Recht op gemeente. De betekenis van joodse denkers voor mijn ethiek.
4028844: N.N. (SCHEGGET, G.H.TER) - De zaak ter Schegget. Onder red.van: R.H.Kroon en R.Zuurmond.
93250: SCHEGGET, GIJSBERTUS HENDRICUS TER - Het beroep op de stad der toekomst. Praktisch-dogmatische studie van de revolutie
4050448: SCHEGGET, G.H.TER - Een hart onder de riem. Over de Bergrede.
4049053: N.N. (SCHEGGET, G.H.TER) - De zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht. Feestbundel voor G.H.ter Schegget. Red.A.v.d.Beek, M.den Dulk, G.G.de Kruijf.
4049134: SCHEGGET, G.H.TER - Volmacht in onmacht. Over de roeping van de christelijke gemeente in de politiek.
4022434: SCHEGGET, G.H.TER - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
4063704: SCHEGGET, G.H.TER - De menslievendheid van God. Gedachten over de verzoening.
4029658: SCHEGGET, G.H.TER - Vrijheid door gehoorzaamheid. Over de Tien Woorden voor onze tijd.
31032: SCHEIBLE, HEINZ - Melanchthon. Eine Biographie
94069: SCHEIBLE, HEINZ - Melanchthon. Eine Biographie
94086: SCHEIBLE, HEINZ A.O. - Melanchthons Briefwechsel. Regesten 1-1560, Addenda und Konkordanzen, Orte A-Z und Itinerar. (Band 1 - 10, 10 Volumes)
155808: SCHEID, UWE - Photographica sammeln. Kamaras - Photographien - Ausrüstungen.
95581: SCHEIERMACHER, FRIEDRICH - Der christliche Glaube nach den Grundsägen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (2 volumes in 1 binding)
164746: SCHEIN, SYLVIA - Fideles Crucis. The Papacy, the West and the Recovery of the Holy Land 1274-1314.
60633: SCHEIT. H. - Geist und Gemeinde (Zum Verhaltnis von Religion und Politik bei Hegel, Epimeleia Beitrage zur Philosophie Band 21)
55617: SCHELE, LINDA / FREIDEL, DAVID - A Forest of Kings. The Untold Story of the Ancient Maya
157964: SCHELENZ, H. - Geschichte der Pharmazie.
4028868: SCHELER, M. - Vom Ewigen im Menschen. (Gesammelte Werke V)
165711: SCHELER, MAX - Versuche zu einer Soziologie des Wissens. Herausgegeben im Auftrag des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften in Köln.
4300846: SCHELER, MAX - Frühe Schriften. Mit einem Anhang hrsg. von Maria Scheler und Manfred S.Frings. Gesammelte Werke 1)
4300848: SCHELER, MAX - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Mit einem neuen Sachregister von Maria Scheler. (Gesammelte Werke 2)
4300847: SCHELER, MAX - Vom umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätzte. (Gesammelte Werke 3)
105150: SCHELFGAARDE, MR. A.P. [ED.]. - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
141588: SCHELHAAS, MR. H. [ET AL.]. - Boerderijen in Overijssel.
121445: SCHELHAAS, H. & BERT TIGCHELAAR [ED. - ET AL.]. - Monumenten in Overijssel
110401: SCHELHAAS, MR. H. & GER DEKKERS & HANS WIERSMA [EDS.]. - Overijssel '69. Kastelen en historische landhuizen.
121448: SCHELHAAS, MR. H. & HANS WIERSMA [EDS. - ET AL.]. - Gevelstenen en opschriften in Overijssel.
94528: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
4133217: SCHELHAAS, H. - De informatieplicht van de overheid. The duty of government to inform.(Diss.)
153543: SCHELHOWE, HEIDI - Das Medium aus der Maschine. Zur Metamorphose des Computers.
4142059: SCHELKLE, K.H. (HERDER) - Die Petrusbriefe - Der Judasbrief. (Herders Theologischer Kommentar NT XIII/2)
4033492: SCHELKLE, K.H. - Paulus. Leben - Briefe - Theologie. (Erträge der Forschung)
142018: SCHELLART-VAN DEURSEN, & JAN VAN DEURSEN - Zeven lichte strepen / Seven Tiny Strokes.
110323: SCHELLART, A.I.J.M. & THEO DE VRIES - Kastelen vertellen hun verhalen.
101828: SCHELLART, A.I.J.M. & THEO DE VRIES - Woonsteden der Oranjes.
161175: SCHELLART, DR. FR. J. - Volksboek van Margarieta van Lymborch [1516]. Academisch proefschrift. voorzien.
130390: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
102916: SCHELLART, A.I.J.M. & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Kastelen & Historische landhuizen [2 Vols. Compl.].
121897: SCHELLE, KLAUS - Karl der Kühne. Burgund zwischen Lilienbanner und Reichsadler.
150986: SCHELLE, KLAUS - Die Sforza. Bauern - Condottieri - Herzöge.
102247: SCHELLEKENS, HUUB - Breinboek. Hersenen, biochemie en de menselijke geest.
105034: SCHELLEKENS, JAN [ED. - ET AL.]. - Hendrik de Laat 80 jaar.
157558: SCHELLER, R.W.H.P. - Opmaak & Mise-en-page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
110554: SCHELLER, ROBERT W. - Nicolaas Rockox als oudheidkundige.
4006643: SCHELLEVIS, L. (RAHNER, K.) - De betekenis van Jezus` mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner. (Diss.)
60636: SCHELLEVIS. L. - De betekenis van Jezus' mensheid (Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner)
4028307: SCHELLING, P. (VB) - Obadja. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4057387: SCHELLING, P. - Een huis met vele kamers. Inleiding in het christendom.
156786: SCHELLING, H.G.J. [INTROD.]. - Met Burijn en Guts. Honderd hedendaagsche in hout gesneden exlibris en gelegenheidsgrafiek uit binnen- en buitenland.
60637: SCHELLING. P. - De Asafspsalmen (Hun samenhang en achtergrond, Dissertationes Neerlandicae Series Theologica)
102708: SCHELLINGER, PAUL E. - St. James Guide to Biography.
91260: SCHELLINGERHOUT, N. - Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Oud-Alblas.
121536: SCHELLINGERHOUT, DRS. JUDITH [ED. - ET AL.]. - Gids voor de kruidentuin.
54942: SCHELLINGERHOUT, N. - Gedenk van hoedanige eeuw ik ben (Psalm 89:48a). De geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Oud-Alblas
121280: SCHELLMANN, JÖRG & BERND KLÜSER [EDS]. - Joseph Beuys. Multiples. Catalogue Raisonné of Multiples and Prints 1965-1985 / Werkverzeichnis Multiples und Druckgraphik 1965-1985.
101199: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris XII-XIV [Volumen II].
30529: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands
101197: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Textus librorum XXVI-XXXIV [Volumen IV].
101202: SCHELTEMA, H.J. & D. HOLWERDA [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris XXIV-XXX [Volumen V].
101203: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris XXXVIII-XLII [Part 1] [Volumen VI].
101195: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Textus librorum I-VIII [Volumen I].
101198: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris I-XI [Volumen I].
101201: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris XXI-XXIII [Volumen IV].
101196: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Textus librorum IX-XVI [Volumen II].
101200: SCHELTEMA, H.J. & N. VAN DER WAL [EDS.]. - Basilicorum Libri LX. Scholia in libris XV-XX [Volumen III].
130569: SCHELTEMA, MR. F.G. [MR. W.R. MEIJER - ED.] - Wissel- en chequerecht. Algemeen deel.
123284: SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, E. - Freud als ethnoloog.
163213: SCHELTUS, G.A. - Voorziening in de behoefte der belligerenten aan steenkolen.
82059: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève-Frankrijk
54092: SCHELVEN, C.L.F. VAN - In den kruitdamp. De vrijmaking van oude en nieuwe weterings kerk verhaald, en van bijlagen en aanteekeningen voorzien
88825: SCHELVEN, A.A. VAN - Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen.
88799: SCHELVEN, A.A. VAN - Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen.
82069: SCHELVEN, A.A. VAN - De school met den Bijbel en het onderwijs in de geschiedenis
85242: SCHELVEN, A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918
85483: SCHELVEN, A.A. VAN - Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918
94261: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III: Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
94731: SCHELVEN, A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd (3 delen)
100490: SCHELVEN, DR. A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
94971: SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek. Rede uitgesproken ter herdenking van 's prinsen geboorte, in een publieke zitting van den senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 27 maart 1933
4055939: SCHELVEN, A.A. VAN (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
53740: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568
4137086: SCHELVEN, A.A.VAN, (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II. Schotland - Engeland - Noord-Amerika. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis.
4031879: SCHELVEN, A.A. VAN (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel II. Schotland - Engeland - Noord-Amerika. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis.
4016334: SCHELVEN, A.A.V. - Uit den strijd der geesten. Historische nasporingen.
4028851: SCHEMPP, P. - Briefe. Ausgewählt und Hrsg.von E.Bizer.
152745: SCHENDEL, CORINNA VAN [ED.]. - Arthur van Schendel. Schrijvers prentenboek deel 19.
54518: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Verzameld werk (8 delen)
55066: SCHENDERLING, JACQUES - Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier
4057409: SCHENDERLING, J. - Mens en dier in theologisch perspectief. Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier. (Diss.)
60638: SCHENDERLING. J. - Mens en dier in theologisch perspectief (Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier)
123350: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim, haar leven en werk.
4056467: SCHENK, W. - Der Passionsbericht nach Markus. Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der Passionstraditionen.
82415: SCHENK, WILLEM - Wangedrag van kinderen, onderzoek naar aard en oorzaken ten aanzien van 600 Rotterdamsche kinderrechter-kinderen
94227: SCHENK, V.W.D. - Tussen duivelgeloof en beeldenstorm. Een studie over jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam
161322: SCHENK, DR. V.W.D. - Tusschen Duivelsgeloof en Beeldenstorm. Een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam.
165217: SCHENK ZU SCHWEINSBERG, EBERHARD FREIHERR - Georg Melchior Kraus.
102263: SCHENK, ALEXANDER - GRAF VON STAUFENBERG - Trinakria. Sizilien und Grossgriechenland in archaischer und frühklassischer Zeit.
4134037: SCHENK, M.G. (AMSTERDAM) - Amsterdam, Stad der Vroomheid. (De Amsterdansche Reeks)
47067: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Same Seths. Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament. Herausgegeben von Gesine Schenke Robinson, Gesa Schenke und Uwe-Karsten Plisch (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 78)
54302: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Gott Mensch in der Gnosis. Ein religiongeschichtlicher Beitrag zur Diskusion über die paulinische Anschauung von der Kirche al Leib Christi
46926: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Same Seths. Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament. Herausgegeben von Gesine Schenke Robinson, Gesa Schenke und Uwe-Karsten Plisch (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 78)
144360: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET & WILLEMIEN B. DE VRIES [EDS.]. - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier [1620-1695].
4051401: SCHENKEVELD, M.H. & SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen. Gekozen en toegelicht.
4136241: SCHENKEVELD, M.H. (CLERCQ, W. DE) - Willem de Clercq en de literatuur. (Diss.)
122108: SCHENNINK, B.H.C. & MARCELLINUS J. BECKER [EDS.]. - Godsdienst en geweld. Zijn wij tot vrede in staat?.
4137812: SCHENZ, A. - Matthaeus 1: 1-4, 23 im Lichte der semitisch-literarischen Architektonik.
4137813: SCHENZ, A. - Der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu nach den Synoptikern.
4141486: SCHEP, J.A. - The Nature of the Resurrection Body. A Study of the Biblical Data.
156002: SCHEP, DRS. J. - De Groote Societeit. Arnhem 1763-1993. Bevordering van veraangenaming van gezellig verkeer. Beschrijving van 230 jaar geschiedenis.
4140545: SCHEPELERN, W. - Der Montanismus und die phrygischen Kulte. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
60639: SCHEPENS, THEO - Plaats en betekenis van de godsdienst in christelijke ziekenhuizen
156097: SCHEPER, ANTJE & BRAM TEN HAVE [EDS.- ET AL.]. - Hanzekookboek. De lekkerste gerechten uit Europese Hanzesteden.
130944: SCHEPERS, PROF. IR. J.H.G. - Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto's met toelichtende tekst.
162461: SCHEPPER, MARCUS DE - ABC Antwerpse Bibliofiele Collecties.
95788: SCHEPS, W.C.F. - Verslag van de zittingen van de Generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in de Oosterkerk te Utrecht van 22 Juni 1943 - 14 Augustus 1945
4136699: SCHERER, VAN (HRSG.) (DÜRER, A.) - Dürer. Des Meisters Gemälde Kupferstiche und Holzschnitte in 473 Abbildungen.
150196: SCHERING, ERNSY & GEORG MLYNEK - Johannes Falk Geheimes Tagebuch 1818-1826. Aus dem Nachlass herausgegeben.
122914: SCHERJON, W. & JOS. DE GRUYTER - Vincent van Gogh's Great Period. Arles, St. Rémy and Auvers sur Oise [Complete Catalogue].
88693: SCHERMERHORN, W. - De Nederlandsche Unie en haar Driemanschap. Rapport uitgebracht door de daartoe op verzoek van het Driemanschap door Prof. Ir. W. Schermerhorn benoemde Commissie.
103668: SCHERMERHORN, W. [DR. C. SMIT - ED.]. - Het dagboek. Geheim verslag van prof. dr. ir. W.Schermerhorn als voorzitter der Commissie-Generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946 - 7 oktober 1947 [2 Vols. Compl.].
5893: SCHERPHOFF, SAMUEL - Self-Stryd van Paulus, ofte Kamp tusschen Geest en Vleesch, Over Rom. 7. v. 14 tot 27.
104621: SCHERPNER, CHRISTOPH - Von Bürgern für Bürger. 125 Jahre Zoologischer Garten.
110205: SCHERRENBURG, WOUKE VAN - Mannen op het binnenhof. Interviews met Nederlandse politici.
121031: SCHERTLER, OTTO - Die Kelten und ihre Vorfahren. Burgenbauer und Städtegründer.
130604: SCHETTLER, PROF. DR. GOTTHARD - Der Mensch ist so jung wie seine Gefässe.
4050508: SCHEUDER, J. (HRSG.) - Kirche und Reformation. Aufblühendes katholisches Leben im 16. und 17. Jahrhundert.
4050323: SCHEUERMANN, W. (OBERLIN, J.F.) - Ein Mann mit Gott. Das Lebenswerk Joh.Friedr.Oberlins.
161085: SCHEUNEMANN, DIETRICH [ED.]. - European Avant-Garde: New Perspectives. Avantgarde - Avantgardekritik - Avantgardeforschung.
1378: SCHEURER, SAMUEL - Kortbondige Natuur- en Schriftmaatige Land-Theologie, Uit het Hoogduitsch vertaald door Arn. Henr. Westerhoff, met een voorreden over Psalm CXI : 2 door deszelfs zoon Joh. Henr. Westerhoff.
102854: SCHEURLEER, TH. H. LUNSINGH & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES [ED.]. - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
151104: SCHEURLEER, TH. H. LUNSINGH & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES [ED.]. - Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
158370: SCHEURLEER, DR. D.F. [ED.]. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken & Supplement [2 Vols. in 1].
83815: SCHEURLEER, D.F. - Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenoten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen (Complete set)
145069: SCHEURLEN, P. - Die Sekten der Gegenwart.
4023706: SCHEURLEN, P. (LUTHER, M.) - Luther onze huisvriend. Vertaald en bewerkt door E.Heijboer.
91236: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend
47616: SCHEURWATER, JAN-WILLEM - Christus, het sieraad voor hemel en aarde. Een onderzoek naar het gebruik en de uitleg van Efeze 1:10 en Kolossenzen 1:20 in de Vroege Kerk. Scriptie ter afronding van de doctoraalstudie Godgeleerdheid aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Prof. Dr. J. van Oort en medelezer Prof. Dr. L.V. Rutgers
4142088: SCHEVE, B. (BASILIUS) - Basilius der Grosse als Theologe. Ein Beitrag zur Frage nach der theologischen Arbeitsweise zur Zeit der Väter.
86001: SCHEVENHELS, LEO - Rubricering van Noord- en Zuidnederlandse historische romans en novellen naar perioden en figuren (1790-1945)
165922: SCHEVICHAVEN, H.D.J. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden [3 Vols. in 1].
104404: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN - Het stadhuis van Nijmegen.
131347: SCHEWE, DIETER & KLAUS SCHENKE & DR. ANNE MEURER & KARL-WERNER HERMSEN [EDS.] - Übersicht über die Soziale Sicherung.
90343: SCHEWENCKE, JOHAN - Het rijk der grafische kunst
103184: SCHEZEN, ROBERTO [PHOTOGR.]. & JUAN JOSÉ JUNQUERA Y MATO [TEXT] - Spanish Splendor. Palaces, Castles and Country Houses.
131143: SCHIANCHI, LUCIA FORNARI & SYLVIA FERINO-PAGDEN [EDS.] - Parmigianino e il manierismo europeo.
101027: SCHIB, KARL - Die Geschichte der Schweiz.
166822: SCHICK, FRANK L. [ED.]. - Trends in American Book Publishing [Special issue of Library Trends].
5183: SCHIE, WILHELMUS VAN - Manasse in syn Goddeloosheid en Bekeeringe, Tot troost der Boetveerdigen. Mitsgaders Vreeselyke Bedreiginge over de veragters der Evangeliums. Hier is bygevoegt De Verborgentheid van 't Christen-Geloove, Verdedigt door Benjamin Stillingfleet.
102855: SCHIEBROEK, PROF. DR. C.J.M. [ET AL.]. - Baksteen in Nederland. De Taal van het Metselwerk
162524: SCHIEFNER, ANTON [TRANSL.]. - Kalewala. Das National-Epos der Finnen [2 Vols. Compl.].
141463: SCHIELE, EGON [ELLY SCHIPPERS - TRANSL.& SIEM EIKELENBOOM - INTROD. & HANS VAN DE WILLIGE - ED.]. - - Schilderen alleen is voor mij niet genoeg. Brieven.
103705: SCHIER, BRUNO - Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa.
88550: SCHIERBEEK, A. - Antoni van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werken. (2 delen)
143553: SCHIERBEEK, DR. A. & DR. H. ENGEL - Jan Swammerdam [12 Februari 1637-17 Februari 1680]. Zijn leven en zijn werken.
143554: SCHIERBEEK, DR. A. & DR. H. ENGEL - Jan Swammerdam [12 Februari 1637-17 Februari 1680]. Zijn leven en zijn werken.
154079: SCHIERBEEK, BERT - Het boek ik - De andere namen - De Derde Persoon & Het dier heeft een mens getekend - Mijn bewoner & Het kind der duizenden - De tuinen - Een groot dood dier - Een broek voor een oktopus [3 Vols.].
103771: SCHIERBEEK, BERT - Lotti van der Gaag.
4142004: SCHIERBEEK, B. - Het boek ik, de andere namen, de derde persoon.
4142625: SCHIERBEEK, BERT - De tuinen van Zen. Een essay over het Zenbuddhisme.
10036: SCHIFFART, JOHANNES PHILIPPUS DE - Zes-tal van Leerredenen over eenige stoffen der H. Schrift. Beneffens een Aanhangzel, rakende het Algemeen en Bysonder Besluit. De Voortplantinge der verdorventheit na de Ziele, de Verzegelende kragt des H. Avondmaals.
103245: SCHIFFER, NANCY N. - The Best of Golden Oak Furniture. With details and prices.
146255: SCHIFFER, REINHOLD - Oriental Panorama: British Travellers in 19th Century Turkey.
103405: SCHIFFER, HERBERT F. & PETER B. SCHIFFER [EDS.]. - Miniature Antique Furniture. Doll House & Children's Furniture from the United States and Europe.
156158: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
102917: SCHIFFER, NANCY N. - Imari, Satsuma and other Japanese Export Ceramics.
104888: SCHIFFER, HERBERT F. & PETER B. SCHIFFER [EDS.]. - Miniature Antique Furniture. Doll House & Children's Furniture from the United States and Europe.
153705: SCHIFFKORN, ELISABETH - Brot und Brauchtum.
130607: SCHIFFMACHER, HENK [ALMAR SEINEN - ED.] - Lexicon der tatoeages. Van Aarsgewei tot Zwitserland [Van A tot Z. Van de vader aller kunsten Tattoo encyclopedia Hanky Panky Schiffmacher]
95167: SCHIFFMAN, LAWRENCE H. - Sectarian law in the dead sea scrolls. Courts, Testminoy and the Penal Code
8997: SCHIJN, HERMANNUS - De Mensch in Christus, of het Geestelyk Leven der Gelovigen. In zyn Natuure, Eigenschappen, verscheide Staten, Toevallen en Ziektens, Hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de Zalige Eeuwigheit. In de Voorrede worden eenige Leerstukken der hedendaagsche Mystyken onderzocht, en aan Godts Heilig Woordt ter toets gebracht.
8733: SCHIJN, HERMANNUS - De Mensch in Christus, of het Geestelyk Leven der Gelovigen, In zyn Natuure, Eigenschappen, verscheide Staten, Toevallen en Ziektens, Hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de Zalige Eeuwigheit. In de Voorreden worden eenige Leerstukken der hedendaagsche Mystyken onderzocht, en aan Godts Heilig woordt ter toets gebracht. WAARBIJ: Zedige en Rechtmatige Verdeediging tegens den E. David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I. Het Onwaar Voorgeeven van de Oorzaak en 't Uitgeeven van zyn E. Boek genaamt De Regte Leere der Ware Mystiken. II. Zyn E. voorgewende Onkunde van de Hedendaagsche Mystiken Duydelyk ontdekt. III. Hun Misbruyk aangeweezen, en De Swarigheden tegens zommige hunner Stellingen in de Voorreden van myn Boek De Mensch in Christus nader worden bevestigt.
101236: SCHIJNDEL, DRS. MARIEKE VAN - Unlocked / No [1]. Collection / Collectie Rabobank Nederland [In Slipcase].
30962: SCHIJNDEL, H.J.J. VAN - Religie, geloof, disciplina arcani. Bonhoeffers disciplina arcani en de religie van het geloof
84085: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1940-1941 bezorgd door dr. George Harinck
4051373: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1942-1944. Bezorgd door W.G.de Vries.
4051374: SCHILDER, K. - Verzamelde werken 1940-1941. Bezorgd door G.Harinck.
4069231: SCHILDER, K. - Aforismen.
4068068: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
4074790: SCHILDER, ALEID - Hulpeloos maar schuldig. Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie.
130891: SCHILDER, GÜNTER & PETER VAN DER KROGT & STEVEN DE CLERQ [EDS.] - Marcel Destombes [1905-1983] Selected Contributions to the History of Cartography and Scientific Instruments / Contributions sélectionnées à l'Histoire de la Cartographie et des Instruments Scientifiques.
153834: SCHILDER, G.G. [ED.]. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697.Met inleiding, journaal en bijlagen [2 Vols. Compl.].
4055432: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
4006810: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van Prof.Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van `De Reformatie` uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland. Juni-Aug. 1940.
4005283: SCHILDER, K. - "Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon"""". Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-Kierkegaardischen Paradoxon"". (Diss.)"""
130013: SCHILDER, MARIAN [ED.] - Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen.
4008361: SCHILDER, H.J. - Rachels troost. Vrouw en vrouwen in de heilshistorie.
83845: SCHILDER, KLAAS - Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon. Mit besonderer Berücksichtigung Calvins und des nach-kierkegaardschen Paradoxon
142383: SCHILDER, GÜNTHER & HANS KOK [EDS.]. - Sailing for the East. History and Catalogue of Manuscript Charts on vellum of the Dutch East India Company [VOC] 1602-1799.
165560: SCHILDER, MARIAN & MAX LEBOUILLE [EDS.]. - De evolutie de baas. Oude en nieuwe visies op soortvorming en gentechnologie.
82630: SCHILDER, G. - Plaatsbepaling, de oude kaart in zijn verscheidenheid van toepassingen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de historische kartografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1982
4072898: SCHILDER, ALEID & VEENHOF, JAN, - Van vrijmaking tot bevrijding.
4136272: SCHILDER, K. - Een keuze uit zijn werk. Ingeleid door G.Harinck. (Befaamde Theologen)
4139105: N.N. (SCHILDER, K.) - K.Schilder - oecumenicus. K.Schilder over 'het kerkelijk vraagstuk'.
4300787: SCHILDER, ALEID - Hulpeloos maar schuldig. Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie.
4300147: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. (Compleet in 4 dln.). I. 19400-1941. II.1942-1944. III.1944-1945. IV.1917-1919.
54663: SCHILDER, K. - Eerste Rede, Eerste Optreden. Geconstrueerd en ingelijst door Drs. E.A. de Boer
4054047: SCHILDER, ALEID - Omgaan met donker in het licht van eeuwig leven.
4137073: SCHILDER, K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van K.Schilder.
10056: SCHILDERIJ - Luther, Melanchthon, Pomeranus en Crucicer aan tafel.
10058: SCHILDERIJ/RUT, JAN - Lezende Rabbi.
10057: SCHILDERIJ/MAKKES, JAN - Bloemstilleven.
144413: SCHILDERKUNST - Schilders. 2000 kunstenaars van A tot Z.
102028: SCHILDERKUNST - Raoul Dufy [1877-1953]. Paintings - Drawings - Illustrated Books - Mural Decorations - Aubusson Tapestries- Frabric Designs & Fabrics for Bianchini-Férier - Paiul Poiret Dresses - Caramics - Posters - Theatre Designs.
142857: SCHILDERKUNST - Schilderkunst van A tot Z. Geschiedenis van de schilderkunst van oorsprong tot heden.
4041239: SCHILDERMAN, J.B.A.M. - Pastorale professionalisering. Een empirisch-theologisch onderzoek onder rooms-katholieke pastores naar de betekenis van de ambtstheologie voor de professionalisering van pastorale arbeid. (Diss.)
153243: SCHILDERS, ED & KO DE LAAT - Holland Carré. Twee eeuwen Noordhoek.
110600: SCHILDERS, ED & POEKA VELDMAN [ILLUSTR.]. - Het Rijke Roomse Lezen.
102385: SCHILDHOUWER, JOHANNES - Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts.
141023: SCHILDKAMP, J.B. [ET AL.]. - 1520-1525 De Kroniek van Johannes van Lochum prior te Albergen.
142622: SCHILDT-SPECKER, BARBARA - Klosterfrauen und Säkularisation. Prämonstratenserinnen im Rheinland.
92152: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, Graven van Zutphen
91301: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. - Bijdragen en mededelingen. Deel LXII (1965/67). Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
154848: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
154841: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN [ED.]. - Register op de leenen van het Huis Bergh.
4074982: SCHILFGAARDE, P.VAN - Geschiedenis der antieke wijsbegeerte.
4276114: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - Het Huis Bergh. (met 135 afbeeldingen)
4017892: SCHILLE, G. - Frühchristliche Hymnen.
54072: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 28e jaargang - 1988
54073: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 24e jaargang - 1984
54074: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 23e jaargang - 1983
54075: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 30e jaargang - 1990
54076: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 29e jaargang - 1989
54155: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 9e jaargang - 1969
54156: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 7e jaargang - 1967
54157: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 1e jaargang - 1961
54158: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 33e jaargang - 1993
54159: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 31e jaargang - 1991
54160: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 18e jaargang - 1978
54161: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 26e jaargang - 1986
54162: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 25e jaargang - 1985
54163: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 27e jaargang - 1987
54164: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 5e jaargang - 1965
54165: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 2e jaargang - 1962
54166: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 21e jaargang - 1981
54167: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 6e jaargang - 1966
54168: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 3e jaargang - 1963
54169: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 20e jaargang - 1980
54170: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 16e jaargang - 1976
54171: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 4e jaargang - 1964
54172: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 17e jaargang - 1977
54173: SCHILLEBEECKX, E. E.A. - Tijdschrift voor Theologie. 8e jaargang - 1968
103716: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Jezus, het verhaal van een levende.
4056982: SCHILLEBEECKX, E. - Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden.
4006817: SCHILLEBEECKX, E. - Openbaring en theologie. Een bundel artikelen en opstellen. (Theol. peilingen I)
4006820: SCHILLEBEECKX, E. - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
4011646: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
150321: SCHILLEBEECKX, EDWARD [ROBERT J. SCHREITER - ED.]. - Tekst & toelichting.
4134976: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
4134977: SCHILLEBEECKX, E. - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
4135807: SCHILLEBEECKX, E. - Jezus, het verhaal van een levende.
4013966: SCHILLEBEECKX, E. - Evangelie verhalen. Een bundel homilieën en artikelen.
100923: SCHILLER, WALTER [ED.]. - Sisyphos der Zweite. Ein Almanach über Bücher und Lebenskunst.
130177: SCHILLER, FRIEDRICH - Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.
4141052: SCHILLER, E. (ED.) - Jerusalem in old Engravings and Illustrations.
4300959: SCHILLER, GERTRUD - Ikonographie der christlichen Kunst. Band 1. Inkarnation, Kindheit, Taufe, Versuchung, Verklärung, Wirken und Wunder Christi. (Mit 585 Abblindungen)
4006579: SCHILLING, K. (PLATO) - Platon. Einführung in seine Philosophie.
101785: SCHILLING, MARGARETE & KLAUS G. BEYER [PHOTOGR.]. - Glocken und Glockenspiele.
154696: SCHILLING, GOVERT - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
154683: SCHILLING, GOVERT - Fascinerend zonnestelsel. Op reis naar onbekende werelden.
60642: SCHILLING. H. - Bildung als Gottesbildlichkeit (Eine motivgeschichtliche Studie zum Bildungsbegriff. Grundfragen der Padagogik Heft 15)
91903: SCHILLING, HEINZ - Der Reformator Martin Luther 2017. Eine wissenschaftliche und gedenkpolitische Bestansaufnahme
103286: SCHILLING, JÜRGEN - Zustände / States. Eine Ausstellung des Kreises Unna.
4144001: SCHILLING, H. & EHRENPREIS, ST. (HRSG.) - Erziehung und Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. Forschungsperspektiven, europäische Fallbeispiele und Hilfsmittel.
105333: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. .
155665: SCHILPEROORD, JOOST & CAREL VAN WIJK. - Terugkijken en vooruitblikken op Leo Noordmans paden door de tekstwetenschap. Opstellen voor prof. dr. L.G.M. Noordman aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Tekstwetenschap aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg.
156043: SCHILS, E.D.J. - Cohesion in the sentence. Its use in evaluating grammars.
92359: SCHILSTRA, J.J. - De Ruïnekerk van Bergen
145939: SCHILSTRA, A. & J.A. AUDIER [EDS.]. - Een nieuwe kwarteeuw arbeid en de koninklijke kunst van de vrijmetselaars-loge ' L'Union Royale ' over het tijdvak 1934-1959.
121402: SCHILSTRA, J.J. - Dit land boven het IJ.
157940: SCHILT, JAN - Hier wordt het belang van het boek geschaad ... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
157236: SCHILT, JAN - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad ... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
156991: SCHILT, JAN - 100 Jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
146230: SCHILTZ, VERONIQUE - Die Skythen und andere Steppenvölker. 8. Jahrhundert v. Chr. bis 1. Jahrhundert n. Chr. [In Slipcase]. [= Volume 39: Universum der Kunst].
101486: SCHIMMEL, DR. J.A. & PETER SLIEPENBEEK [INTROD.]. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
101829: SCHIMMEL, DR. J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810.
161284: SCHIMMEL, DR. J.A. & PETER SLIEPENBEEK [INTROD.]. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
142306: SCHIMMEL, DR. J.A. & JOH. H. EILANDER - De Nijmeegse politie 1810-1968.
130537: SCHIMMEL, DR. DR. H.W. - Konstitition und Disposition aus dem Auge.
4064710: SCHIMMEL, A. - In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. Een inleiding in de islam.
121502: SCHIMPKE, FRIEDRICH - Die deutsch-französische Beziehungen von Faschoda bis zum Abschluss der Entente cordiale von 8. April 1904.
47073: SCHINDLER, ALFRED - Wort und Analogie in Augustins Trinitätslehre
131593: SCHINDLMAYR, ADALBERT - Pioniere des Ackers.
4142629: SCHINKEL, W. - Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij.
87414: SCHINKELSHOEK, J. - Diepte des rijkdoms. 37 overdenkingen.
55665: SCHIPAANBOORD, G. - Door lijden geheiligd. Verslag van de begrafenis van Ds. G. Schipaanboord, predikant der Geref. Gemeenten, alsmede de twee laatste predikaties van hem zelf
55664: SCHIPAANBOORD, G. - De heerlijkheid van Gods gunstgenoten
143170: SCHIPHORST, LIDWIEN - A.J.N. Boosten 1893-1951. Expressief vernieuwer van het katholieke bouwen.
54325: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
110274: SCHIPPER-PEET, G. (ET AL.) - Tussen hemel en aarde. Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen.
93776: SCHIPPER, J. - Eben-Hazer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
4061252: SCHIPPER, J. (TILLICH, P.) - Eternal Life. De Eschatologie in de theologie van Paul Tillich. (Diss.)
4024783: SCHIPPER, F. (HUSSERL, E.) - Intuitie en constructie in de filosofie van Husserl en Carnap. (Diss.)
84042: SCHIPPER, J. - Uit vroegere jaren
30113: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen
52426: SCHIPPER, H. - The Messiah revealed in het Holy Scriptures
85544: SCHIPPER, J. - En Zijn dierb're gunst beschreven. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld
46443: SCHIPPER, JEREMY - Disability and Isaiah's Suffering Servant (Biblical Refigurations)
140843: SCHIPPER, JOOST - Neem nou Lissabon [Met stadsplattegrond].
52211: SCHIPPER, J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927)
91722: SCHIPPER, J. - In de schaduw van de Appelboom
60643: SCHIPPER. H.G. - Paus en Ketters (Leo de Grotes polemiek tegen manicheeers)
90351: SCHIPPER, JAN - Koloniale opinies over Kongo. Een onderzoek naar enkele opvattingen van de koloniale samenleving in Belgisch Kongo over Kongo, zijn ontwikkeling en inwoners (1940-1960).
87482: SCHIPPER, J. - Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. Uit het leven van ds. W. den Hengst (1859-1927)
83179: SCHIPPER, J. - Uit vroegere jaren

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29