Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30369: MEDEMA, H.P. - Het leven is geopenbaard. Bijbelstudies bij de Eerste Brief van Johannes
4135536: MEDEMA, H.P. - Wie zou Jezus zijn?. Het evangelie voor postmoderne mensen na de verdwijning van God.
145658: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
110657: MEDER, THEO [ED.]. - Hoofsheid is een ernstig spel. Korte teksten over hoofsheid, het beschavingsideaal van de middeleeuwse adel.
103608: MEDICINE - - Handleiding bij de verzorging van den zuigeling. Een gids voor moeders, samengesteld in opdracht van den Nederlandschen Bond tot Bescherming van Zuigelingen en de Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
154073: MEDICINE - - Arbeid in Zorg en Welzijn 2008. Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg rn de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
167647: MEDICINE - - Ethiek en nefrologie. Een empirisch-ethisch onderzoek
164681: MEDICINE - - Klinische anatomie en embryologie [2 Vols. Compl.].
163831: MEDICINE - - What's What. A Guide to Acronyms for Cardiovascular Trials.
165345: MEDICINE - - The International Pharmacopoeia. Volume 2
168207: MEDINA, JOSÉ TORIBIO - La imprenta en Lima 1584-1824 [4 Volumes = Complete Set].
170450: MEDINA, JOSÉ - Language. Key Concepts in Philosophy.
123428: MEDLEY, MARGARET [WILLIAM WATSON - FOREW.]. - Illustrated Catalogue of Ting and Allied Wares.
123426: MEDLEY, MARGARET [WILLIAM WATSON - FOREW.]. - Illustrated Catalogue of Celadon Wares.
123427: MEDLEY, MARGARET - Illustrated Catalogue of Ming Polychrome Wares.
182925: MEDLICOTT, MARGARETH P. - No Hero, I Confess. A Nineteenth-Century Autobiography.
165882: MEE, BENJAMIN - Onze dierentuin. Een familie koopt een dierentuin met 200 wilde dieren.
94638: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën
60476: MEEDER. A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen, meer dan een athleet van historien
152224: MEEHAM-WATERS, BRENDA - Autocracy & Aristocracy. The Russian Service Elite of 1750.
166247: MEEHAN, BERNARD - The Book of Kells. An Illustrated Introduction to the Manuscript in Trinity College Dublin.
181835: MEEKEREN, JOB VAN [DR. D. DE MOULIN - INTROD.]. - Heel- en Geneeskonstige Aenmerkingen.
92441: MEEKS, WAYNE A. - The prophet-king. Moses traditions and the Johannine Christology
4065638: MEEKS, W.A. - The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul.
4142477: MEEL, J.M. VAN - De emotie verbeeld. Expressie in dans, toneel, beeld en verhaal.
154888: MEEL, PETER - How to Get to Know the Caribbean. A Fact-Finder.
87772: MEER, E. VAN - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
30055: MEER, BERNARDUS VAN - De synode te Emden 1571
130773: MEER, SJOERD DE - 's Lands Zeemagazijn.
31884: MEER, F. VAN DER - Uit het oude Europa
91233: MEER, P.F. V.D. - De Hollandse Talmud en een inleiding of verklaring van de Joodse Talmud. In de Hollandse Talmud worden de belangrijkste geloofsstukken behandeld, zoals ze ons in de 3 formulieren van enigheid zijn nagelanten. De Hollandse Talmud geeft U tevens een overzicht van de verschillen tussen de leer der Reformatie en de moderne theologie. Citatien o.a. van Luther, Calvijn e.a. zijn ter bewijs toegevoegd.
93038: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis ener kathedraal. Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
4063630: MEER, F.V.D. - The Faith of the Church. (Translation of Catechismus)
4029781: MEER, E.V.D. - De Alpha en de Omega. (Meditaties over Openbaring van Johannes)
4013932: MEER, F.V.D. - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst. (Bronnen van de Europese Cultuur 1)
4009827: MEER, F.V.D. - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
60479: MEER, W. VAN DER - Oude woorden worden nieuw (De opbouw van het boek Joel)
144045: MEER, JAN IJ. VAN DER - Literary Activities and Attitudes in the Stanislavian Age in Poland [1764-1795]: A Social System?
96131: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbels dagboek voor het gereformeerde gezin
92838: MEER, W. VAN DER|RIDDERBOS, H.N. - Handwijzer op de grondtekst van de Bijbel
86391: MEER, E. VAN - De Alpha en de Omega
57024: MEER, E. VAN - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën
89219: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbels dagboek voor het gereformeerde gezin.
93394: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Atlas de l'ordre cistercien
4049494: MEER, C.V.D. (RED.) - De dood in beheer. Morele dilemma`s rondom het sterven. M.m.v.: R.L.P.Berghmans, G.M.W.R.De Wert.
96708: MEER, E. VAN - Christus en Zijn bruidskerk. Het Hooglied in meditaties verklaard en toegepast
4016842: MEER, F.V.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
165874: MEER, VONNE VAN DER - Ik verbind u door.
164389: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk.
53003: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Images du Christ. Dans la sculpture au Nord des Alpes et des Pyrénées
4010752: MEER, W.V.D. - Oude woorden worden nieuw. De opbouw van het boek Joël. (Diss.)
57883: MEER, P.F. VAN DER - Geloofszekerheid... ineens en voor altijd! Bijbels-theologische verschillen tussen de Reformatie en Nadere Reformatie
93431: MEER, F. VAN DER - Praeses van Schaik
88913: MEER, P.F. VAN DER - Het geloof van toen en nu. Verzamelwerk van oude en nieuwe overleveringen, inzettingen, term en taalgebruik uit het Christendom. Uitbreiding van de Hollandse Talmud waarbij gegevens over het wereldgebeuren en profetische toekomstverwachting aangaande Israel en de volkeren.
96193: MEER, BERNARDUSVAN - De synode te Emden 1571
4002373: MEER, F.V.D. - Oud-christelijke kunst.
185542: MEER, BERNARDUS VAN - De Synode van Emden oktober 1571. Thesis University Amsterdam.
58703: MEER, TINEKE TER - Snel en dicht. Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens
93432: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk. Geïllustreerd met 134 foto's van Hans Sibbelee e.a.
102457: MEER, P. VAN DER - The Chronology of Ancient Western Asia and Egypt [With a synchronistic table].
102510: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Atlas de l'ordre Cistercien.
4025809: MEER, F.V.D. - Lofzangen der latijnse kerk.
4033597: MEER, C.V.D. - Afscheid van het leven. 20 Jaar denken over sterven en dood.
4047546: MEER, L.V.D. - De Magie van de Naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek. (Diss.)
96558: MEER, F. VAN DER|MOHRMANN, CHRISTINE - Atlas van de oudchristelijke wereld
4140672: MEER, F.V.D. - Onbekende kathedralen in Frankrijk. Geïllustreerd met 134 foto's van hans Sibbelee e.a.
184748: MEER, L. BOUKE VAN DER - Corpus speculorum etruscorum. The Netherlands.
161749: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
150123: MEER, FRITS VAN DER - Feestelijke gedachtenis. Beschouwingen over het kerkelijk jaar. Gekozen en ingeleid door Wouter Kusters en Gerard Lemmens.
57716: MEER, E. VAN - Christus en Zijn bruidskerk. Het Hooglied, in meditaties verklaard en toegepast
181836: MEERBEECK, P.J. VAN - Recherches historiques et critiques sur la vie et les ouvrages de Rembert Dodoens (Dodonaeus). Utrecht, 1980.
180370: MEERBERGEN, J. - De h.h. martelaren van Gorcum.
61345: MEERBURG, PH.P. - De structuur van het koptische evangelie naar Thomas
4053224: MEERBURG, P.P. - De structuur van het koptische Evangelie naar Thomas. (Diss.)
83047: MEERDERE AUTEURS - Ontroerende toespraken van stervende Schotse Geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven
160287: MEERHOFF, KEES|PAUL J. SMITH [ED.]. - Fabuleux la Fontaine. Études réunies.
132123: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR. A. - De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen. 1447-1796.
122010: MEERLOO, JOOST A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
180563: MEERMAN, M. - De watermolens van Valkenburg aan de Geul. Momentopnamen uit hun geschiedenis.
4065957: MEERMAN, D. (RED.) (LEEUWEN, A.TH.V.) - Economische theologie. Discussie over het werk van A.Th.v.Leeuwen. (Eltheto 69)
166987: MEERMAN, DICK - Goed doen door dood te maken. Een analyse van de morele argumentatie in vijf maatschappelijke bedatten over euthanasie tussen 1870 en 1940 in Engeland en Duitsland.
165911: MEERMAN, JACQUES - Semana Santa in een Andalusische stad.
102132: MEERSCH, P.C. VAN DER - Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs Belges et Néerlandais, établis a l'étranger, et sur la part qu'ils ont prise a la régénération lieeétraire de l'Europe au XVe siècle, précédées d'une introduction historique sur la découverte de l'imprimerie et sur la propagation de cet art en Belgique et en Hollande.
164770: MEERSCH, MAXENCE VAN DER - Corps et ames [2 Vols. compl.].
100354: MEERSSCHE, PROF. DR. PAUL - De Europese integratie 1945-1970.
123078: MEERSSCHE, PAUL VAN DE - Internationale politiek 1815-1945. Overzicht en interpretaties.
181837: MEERSSEMANN - Miscellanea Gilles Gerard Meerssemann [2 Vols. Compl.].
130848: MEERT, H. - Vormleer van de taal van Ruusbroec.
87926: MEERTENS, P.J. - Godefridus Cornelisz Udemans. Overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. XXVIII, 2
144890: MEERTENS, DR. P.J. - Zeeuwse familienamen.
81894: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, verhandelingen der Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde nieuwe reeks, deel XLVIII, No. 1
132046: MEERTENS, DR. P.J. - Zeeuwse familienamen.
183471: MEERTENS, P.J.|P.J. VERKRUIJSSE - Zeevsche Nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal.
56453: MEERTENS, P.J. - Meertens over de zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag
152109: MEERTENS, H.C.C. - Rice cultivation in the farming systems of Sukumaland, Tanzania. A quest for sustainable production under structural adjustment programmes.
180237: MEERTENS, DR. P.J. - Zeeuwse familienamen.
32030: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Verhandelingen der Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdelling letterkunde. Nieuwe reeks, Deel XLVIII, No. 1
155769: MEERTS, W.L. - Properties of Diatomic Open-Shell Molecules by the Molecular-Beam Electric-Resonance Spectroscopy.
56673: MEERTS, WILHELMUS LEONARDUS - Properties of diatomic open-shell molecules by the molecular-beam electric resonance spectroscopy
54036: MEERWALDT, J.D. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (30e t/m 32e jaargang)
53540: MEERWALDT, J.D. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (33e t/m 35e jaargang)
182450: MEES, JACOB DAVID. - Dagboek 1872-1874. Uitgave verzorgd door Thimo de Nijs.
180964: MEES, D.C. [ED. - ET AL.]. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
182749: MEES, D.C. STAAL - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
180139: MEES, JAN RUDOLF [& DRS. B. SCHOENMAKER - INTROD.] - Dagboek van eene reis door Amerika 1843-1844.
105139: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
94972: MEES, GREGORIUS - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw, en zijn gezin.
55719: MEES, W.C. - Philips Willem van Oranje
131745: MEES, MARI JOHAN - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken.
131744: MEES AZ., MR. GREGORIUS - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw en zijn gezin.
145575: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
145250: MEES, W.G. [W.L. KORTHALS ALTES - INTROD.]. - Proeve eener Geschiedenis van het Bankwezen in Nederland, gedurende den tijd der Republiek.
100911: MEESTER, J. DE - In het Land van Renan. Zomer van 1921.
4073537: MEESTER R. - Het pseudoniem van God. Een wiskundige over geloof, wetenschap en toeval.
4133879: MEESTER RONALD - De man die God kende. Christelijke spiritualiteit voor niet-gelovigen.
161926: MEESTER, J. DE - Vertellingen van vroeger en later.
4134121: MEESTER F. & M. - Meesters in religie.
85896: MEESTERS, J.T. - Eerherstel voor Schortinghuis
83905: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat
4057750: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H.Isings.
4021051: MEETER H.H. (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten.
145961: MEEUS, H.|PROF. DR. L. RENS[INTROD.]. - Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650.
30123: MEEUSE, C.J. - Verborgen omgang. Dit boek bevat drie geschriften: 1. Verborgen omgang over de noodzaak en het nut van de verborgen godsdienst. 2. Vragen voor dagelijks zelfonderzoek. 3. Vijftig plichten voor iedere oprechte gelovige
54971: MEEUSE, C.J. - Psalmen en enkele gezangen. Berijming Ds. C.J. Meeuse, met gebruikmaking van de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde
55996: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand. Een samenvatting van hun correspondentie
57647: MEEUSE, C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. Met aandacht voor de verfilming van bijbelse geschiedenissen in het algemeen en van het leven van de Heere Jezus in het bijzonder
91123: MEEUSE, C.J. - Kinderen voor God opvoeden. In het gezin, in de kerk, op school.
30900: MEEUSE, W.C. - De kerk bij Kohlbrugge
56499: MEEUSE, PIET - Koorddansen op schrikdrad. Mini-essays
59203: MEEUSE, C.J. - De Opstanding en het Leven over Christus' werk in Maria, Martha en Lazarus. Elf preken uit Lukas 10 en Johannes 11 en 12
82997: MEEUSE, W.C. - De Kerk bij Kohlbrugge
88451: MEEUSE, C.J. - Boven de glans der zon. De bekering van Saulus van Tarsen.
86912: MEEUSE, C.J. - Een naam boven alle naam. Bijbels dagboek over 366 namen van de Heere Jezus
54925: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand. Een samenvatting van hun correspondentie
57704: MEEUSE, C.J. - Schijn bedriegt. Een christelijke visie op toneelspel en speelfilm. Met aandacht voor de verfilming van bijbelse geschiedenissen in het algemeen en van het leven van de Heere Jezus in het bijzonder
9789023919278: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Maria de Clercq. Een innige vriendschap, een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs. ir. W.C. Meeuse
165428: MEEUSE, PIET - Het lied van de ezelin.
89056: MEEUWEN, D. VAN - Bronnen voor NU. Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie.
96117: MEEUWEN, D. VAN - Bronnen voor NU. Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie
81810: MEEUWESSE, K. - Willem Bilderdijk in het paradijs
95997: MEEUWESSE, K. - Jan Luyken als dichter van de Duytse lier
167111: MEEUWESSE, PROF. DR. K. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
166195: MEEUWESSE, PROF. DR. K. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
100256: MEEUWSEN, FRANK - Bloghelden.
4034455: MEHL, R. - Ethiek van het gezin. Problemen en richtlijnen.
4139068: MEHL, O.J. - Goethe und der Kultus. Eine liturgische Frucht des Goethejahres 1932.
123289: MEHLER, JACQUES [ED.- ET AL.]. - Cognition. International Journal of Cognitive Psychology. Anniversary Volume.
160134: MEHLER, ULRICH - Marienklagen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Deutschland. Textversikel und Melodietypen. Darstellungsteil & Materialteil [2 Vols. Compl.].
103234: MEHLTRETTER, J.M. - Dampf-Lokomotiven. Die Letzten in Deutschland.
151580: MEHLTRETTER, J. MICHAEL - Die Noblen aus der Schweiz. Besondere Armbanduhren aus der grossen Zeit der mechanischen Uhren. Audemars Piguet - IWC - Jaeger LeCoultre - Patek Philippe - Rolex - Vacheron & Constantin.
156037: MEHRAN, MARSHA - Café Babylon. Drie Iraanse zussen betoveren met hun kookkunsten de bevolking van een Iers dorp.
84179: MEHRERE SCHRIFTSTELLER - Dillenburg 650 Jahre Stadtgeschichte 1344-1994. Jubiläumsschrift aus Anlass der Stadrechtsverleihung durch Kaiser Ludwis den Bayern am 20. September 1344
150139: MEHRING, FRANZ [EDUARD FUCHS - FOREW.]. - Karl Marx. Geschichte seines Lebens.
141402: MEHRING, FRANZ - Geschichte der deutschen Sozialdemokratie [4 Vols. in 2 Parts - Compl.].
184747: MEHRING, FRANZ [JAN ROMEIN - TRANSL.]. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven.
162527: MEI-CHE PANG, SAMANTHA - Nursing Ethics in Modern China. Conflicting Values and Competing Role Requirements.
181977: MEI-CHÜN LEE SAWYES|SAWYER, RALPH - Ling ch'i ching. Een klassiek Chinees orakel. Vertaald uit het Chinees en van een commentaar voorzien.
87243: MEIDEN, L.H. V.D. - De lichtpoort boven de nachtspelonken. Drie preken (Ps. 74 : 21,20. Jer. 17 : 5-8 en 1 Kon. 18 :30b)
4057310: MEIDEN, ANNE V.D. - De markt van geloven. Ontsokkeling, vernieuwing en verandering in geloofsgemeenschappen.
4057614: MEIDEN, ANNE V.D. - Duurzaam geloven. Over volharding door vernieuwing.
86495: MEIDEN, J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied een studie van H. Hasper
96701: MEIDEN, L.H. VAN DER - Het Hooglied
4138720: MEIDEN, ANNE VAN DER - (6 titels). Alleen van horen zeggen - Het gezicht van de kerk - Het nut van geloven - De markt van geloven - Duurzaam geloven - Dag uit, eeuw in.
56803: MEIDEN, ANNE VAN DER - Welzalig is het volk. Bijgewerkt en uitgebreid portret van De zwarte-kousenkerken
57406: MEIDEN, L.H. V.D. - Zijn ja en uw amen
57394: MEIDEN, L.H. V.D. - Van vat in vat. Vijf preeken
131053: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Betwist Bestuur. De eerste eeuw bestuurlijke ruzies in Suriname 1651-1753
4133802: MEIDEN, A. VAN - Het nut van geloven. Over bevrijding, nut, vrijzinnig leven en communicatie.
4013039: MEIDEN, ANNE V.D. - Mensen winnen. Een verkenning van de relatie tussen ethiek, propaganda en apostolaat. (Diss.)
4007968: MEIDEN, ANNE V.D. - Waar je mee aankomt. Woorden voor onderweg. (Proms Prekenreeks)
4143178: MEIDEN, A.V.D. - Geloven op jaarbasis. Een ongewoon dagboek.
143574: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Rivalen in roem. Peter de Grote en Karel XII.
165280: MEIDEN, WILLEM VAN DER - Beeldenstormers en bruggenbouwers. Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis.
156419: MEIER, HELLMUT - Die Entwicklung des Haushaltswesens in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands.
94631: MEIER, JOHANNES - Der Priesterliche Dienst nach Johannes Gropper (1503-1559). Der Beitrag eines deutschen Theologen zur erneuerung des Priesterbildes im rahmen eines cortridentinischen Reform-konzeptes für die kirchliche Praxis
90275: MEIER, UTA - Vom Oikos zum modernen Dienstleistugshaushalt. Der Strukturwandel privater Haushaltsführung. Festschrift für Rosemarie von Schweitzer.
185374: MEIER, JOHN - Volksliedstudien.
141364: MEIER, CHRISTIAN EASAR - Julius Ceasar.
4038814: MEIER, A. (VORSTER P.) - Abt Pankraz Vorster und die Aufhebung der Fürstabtei St.Gallen.
180247: MEIER, DIETER [ED.]. - Reclams Universal-Bibliothek Stuttgart 1947-1992. Eine Bibliographie.
165122: MEIER, CARLO - De Kaminski Kids. Vette Bonje.
145644: MEIER, DIRK - Siedeln und Leben am Rande der Welt. Zwischen Steinzeit und Mittelalter.
181839: MEIER, JOHN - Volksliederenstudien.
183267: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het doperse spiritualisme.
110762: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons. IJveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496-1561.
95784: MEIJ, B.J. DE - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve. Met 8 platen
4054117: MEIJ, L.W.V.D. (CALVIJN, J.) - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
180057: MEIJ, P.P.J. VAN DER - De driehoeksverhouding in het strafrechtelijk vooronderzoek. Een onverminderde zoektocht naar evenwicht in de rolverdeling tussen de rechter-commissaris, de officier van justitie en de verdediging.
155907: MEIJ, DR. J.C.A. DE - De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
110195: P.J. MEIJ|VERHOEVEN, BERNARD|W. JAPPE ALBERTS - Een Gelders geschiedschrijver mr. Isaac Anne Nijhoff 1795 - 1863 herdacht te Arnhem op 20 juni 1963.
4074733: MEIJ, B.J. DE - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwererve. Met 8 platen.
53915: MEIJBOOM, L.S.P. - Twaalf bijzonderheden uit Jezus' kinderlijken leeftijd. Leerredenen
53971: MEIJBOOM, L.S.P. - Het oude en het nieuwe licht. Twaalf leerredenen
122067: MEIJBOOM, M.A.E.J. - Het Zwitsersche Stelsel. Type van een volksleger. Eenige opgaven, met verschillende tabellen [o.a. de oorlogsbegrooting], een schets en een kaart.
53959: MEIJBOOM, L.S.P. - De hoofdzaken der christelijke waarheid, geschetst in eene reeks van openbare voorlezingen, gehouden te Nijmegen, in den tinter van 1849-1850, en uitgegeven tot een handboek voor beschaafde christenen
150977: C. VAN DER MEIJDEN|J. VAN DE WIEL|KEMPEN-VAN DER MEIJDEN, F. VAN - Giersbergen door de eeuwen heen.
101307: F.D. VON MEIJENFELDT|HOUTEN, H.J. VAN - Integraal participatie-management. Een strategische herdefinitie van democratie en burgerschap.
54034: MEIJER, TH.J. - Album promotorum academiae Franekerensis (1591-1811)
96173: MEIJER, JAAP - Moeder in Israël. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische Jodendom
152683: MEIJER, ALBERT - Frapante gelijkenissen. J.P. Bourjé [1774-1834] als beoefenaar van kunst en wetenschap.
180513: MEIJER, DAPHNE - Onbekende kinderen. De laatste trein uit Westerbork.
100736: MEIJER, DR. JAAP - Erfenis der emancipatie. Het Nederlandse Jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw.
123008: DRS. F.CH. MEIJER [EDS].|KNOOPS, DRS. W.A. - Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
9957: MEIJER, HERMANNUS - Kort Verhaal van de Nederlantsche Geschiedenissen, en in het byzonder, van de Zeven Verenigde Lantschappen, 't Zedert het Jaar 1521. tot aan de Utrechtsche Vrede van 't Jaar 1713.
143070: MEIJER, DR. TH. J. [ED.]. - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
102930: MEIJER, GERT JAN [ED.]. - Scholenbouwprijs. 11 schoolvoorbeelden.
56701: MEIJER, G.J.M. - Structure and dynamics of small molecules studies by UV laser spectroscopy
142354: MEIJER, BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening.
186369: MEIJER, MICHAEL C.|WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
121911: MEIJER, DR. JAAP - Hoge hoeden lage standaarden. De Nederlandse joden tussen 1933 en 1940.
54380: MEIJER, G. A.O. - Heterodox views on economics and the economy of the global society (Mansholt publications series - Volume 1)
110167: MEIJER, FIK - De Trireme. Klassiek-Grieks oorlogsschip weer te water.
168214: MEIJER, J. - Algemeene Wet van den 26sten Augustus 1822 [Staatsblad No. 38], uit de verschillende besluiten, resolutiën, enz. bijgewerkt tot 1 Julij 1881.
161669: MEIJER, JAAP - Onze taal als een bare schat. Jacob Israël de Haan en het Hebreeuws.
161222: MEIJER, DR. JAAP - Moeder in Israël. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische jodendom.
158330: MEIJER, JAAP - "Het joodse boek in vooroorlogs Mokum. Nalezing: Herinneringen met een bijsmaak. Kanttekening bij 'Een Joodsche Tentoonstellin""'van Jacob Israël de Haan."
155745: MEIJER, GERARD - Structure and Dynamics of Small Molecules Studied by UV Laser spectroscopy.
154235: MEIJER, DR. M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
55694: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen
55689: MEIJER, J. - Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse Jodenbuurt
131068: MEIJER, HAR - Het vuil, de stad en de dokter. Onderzoek naar het functioneren van de Stadsgenees- en -heelkundigen ten tijde van en in verband met de cholera-epidemieën in Leiden in de negentiende eeuw, 1832-1866.
131006: MEIJER, J.M. - The Russian Colony in Zuerich [1870-1873] A Contribution to the Study of Russian Populism.
160333: MEIJER O. CARM, DR. BROCARDUS - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
103555: MEIJER, DR. J. - Tussen Götterdämmerung en Morgenrood. Beschouwingen over Joden in Nederland omstreeks 1900. Openbare les.
84893: MEIJER, D.H. - De vrijbuiters van Leiden. Tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574. Voor jonge lieden. Met vier platen.
4009083: MEIJER, J. (COSTA, I.DA) - Isaäc da Costa`s weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
4028631: MEIJER, JAAP - Hoge hoeden, Lage standaarden. De nederlandse Joden tussen 1933 en 1940.
4047750: MEIJER, JAAP - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.
4054638: MEIJER, J. (COSTA, I.DA) - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als Joods romanticus.
4059227: MEIJER, DAPHNE - Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse literatuur.
4140157: MEIJER, JAAP (RENSBURG, J.K.) - J.K. Rensburg 1870-1943, een joodse graalzoeker.
4141895: MEIJER, J.M. - The Russian Colony in Zuerich (1870-1873). A Contribution to the Study of Russian Populism. (Diss.)
167781: MEIJER, BERTHE - Leven na Anne Frank.
165810: MEIJER-LINSTRA, FOEKJE - Regenbogen en Sterrenlicht.
160376: MEIJER, A.H. - Straatnamenboek van Hilversum.
152931: MEIJER, RUUD - Parijs verplicht. Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs [1945-1970].
151158: MEIJER, BERT W. [ED.]. - Italian Drawings from the Rijksmuseum Amsterdam.
146044: MEIJER, ISCHA [CONNIE PALMEN - AFTERW.]. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
143569: MEIJER, HANS - Den Haag - Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962.
122341: MEIJER, FIK - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de oudheid.
104575: MEIJER, DRS. A.C. [ED. - ET AL.]. - Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
131806: MEIJER, DR. TH. J. [ED.]. - Album Promotorum Academiae Franekerensis [1591-1811]
164904: MEIJER, ISCHA - De interviewer en de schrijvers. 50 literaire interviews van 1966 tot 1993.
181901: G.H. MEIJER|NIGHTINGALE, FLORENCE|S.P. GUALTHERIE VAN WEEZEL [EDS.]. - Over ziekenverpleging. Handboek voor pleegzusters en ziekenoppassers.
56221: MEIJEREN, P. VAN E.A. - Honderd jaar herdacht 1895-1995. 'Een bede om herstel'
4300497: MEIJERING, E. - Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeggen.
31080: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw
31071: MEIJERING, EGINHARD - Irenaeus. Grondlegger van het christelijk denken
4065631: MEIJERING, E.P. - God, Christus, Heilige Geest. Achtergrond en bedoeling van de drieëenheid.
4053459: MEIJERING, E.P. (BERKHOF, H.) - Hendrikus Berkhof (1914-1995). Een theologische biografie.
61395: MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and platonism in Athanasius Synthesis or antithesis?
32015: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw
4052195: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
4035784: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
94500: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof
94503: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef
4046654: MEIJERING, E. - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof.
4061623: MEIJERING, E.P. - Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder tot Kuitert.
185745: MEIJERING, E.P. - Reformierte Scholastik und patristische Theologie. Die Bedeutung des Vaterbeweises in der Institutio Theologiae Elencticae F. Turrettins. Unter besonderer Berucksichtigung der Gotteslehre und Christologie. Volume 50: Bibliotheca Humanistica & Reformatica.
93064: MEIJERING, E.P. - Tertullian contra Marcion. Gotteslehre in der Polemik. Adversus Marcionem I-II
4054897: MEIJERING, E.P. - Voorbij de vadermoord. Over het christelijk geloof in God, de Schepper.
31268: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof
30843: MEIJERING, E.P. - Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks
30770: MEIJERING, E.P. - Athanasius: de Incarnatione Verbi. Einleitung, Übersetzung, Kommentar
30768: MEIJERING, EGINHARD PETER - Orthodoxy and platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?
4143808: MEIJERING, E.P. (ATHANASIUS) - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil III. Kapitel 59-67. Übersetzung, Kommentar Theologischer Ausblick.
94012: MEIJERING, E.P. E.A. - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag
30761: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw
4073049: MEIJERING, M. - Tien Leerredenen. Voor de Avondmaalstijden, Bid- en Dankdagen en Wisseling des Jaars.
4136672: MEIJERING, E.P. (MOSHEIMS, J.L.) - Die Geschichte der Christlichen Theologie im Urteil J.L. von Mosheims.
4140662: MEIJERING, E. - Het Nederlands Christendom in de twintigste eeuw.
162024: MEIJERING, E.P. - Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patristischem Denken.
4010004: MEIJERINK, H.J. (LABADIE, J. DE) - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
150456: MEIJERS, A.A.G. - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van ordening in de sigarenindustrie.
60484: MEIJERS. S. - Objectiviteit en existentialiteit (Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beinvloede concepties)
4012128: MEIJERS, S. (BAVINCK, H.) - Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties. (Diss.)
101523: MEIJERS, ERICA - Blanke broeders - zwarte vreemden. De Nederlasndse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972.
156127: MEIJERS, E.M. - Het West-Brabantsche erfrecht.
162197: MEIJERS, E.M. - Des graven stroom [De Schelde].
31783: MEIJERS, PETRONELLA ERICA MARTINE - Blanke broeders - zwarte vreemdem. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972 / White Brothers - Black Strangers. The Netherlands Reformed Church, The Reformed Churches in the Netherlands and the apartheid in South-Africa 1948-1972 (With a Summary in English)
4042474: MEIJERS, A.P.H. (RED.) - De Parochie van de toekomst. (Scripta Canonica 2)
4060558: MEIJERS, L.D. - De revolutie der vromen. Onstaan en ontwikkeling van het chassidisme waarin is opgenomen het verslag van Reb dan isj-Toms reis door de eeuwigheid. (Diss.)
162147: MEIJERS, AUGUSTINUS J.A. - Auditieve herkenning van woordvormen. Een onderzoek naar de verwerking van gesproken werkwoordsvormen in Nederlands en Frans door moedertaal- en vreemdetaalsprekers.
100160: MEIJERS, DULCIA - De gouden schemer van Venetië. Een portrait van de Venetiaanse adel in de achttiende eeuw.
4050242: MEIJKNECHT, T. (BARTHOLOMEUS VAN MAASTRICHT) - "Bartholomeus van Maastricht (+ 1446) monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat Victus modestia""."""
167732: MEIJLER, FRITS L. - Mijn oorlog mijn hart.
92050: MEIJLING, HERMAN - Esbatementen van de rode lelije te Brouwershaven
182276: MEIJSING, DOESCHKA - De hanen en andere verhalen.
170000: MEIJSING, GEERTEN MARIA - De koffer. Een hors d'oeuvre.
165330: MEIJSING, GEERTEN - De ongeschreven leer. Een cijferroman in 499 bladzijden, 144.000 woorden en 499 voetnoten.
166002: MEIJSING, GEERTEN - Dood meisje.
143854: MEILAND, JACK W. - The Nature of Intention.
182420: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P.|R. RABEN [EDS]. - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie / The Archives of the Dutch East India Company [1602-1795].
156908: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Dutch Authors on West Indian History. A Historiographical Selection.
186168: MEILINK, DR. P.A. - De Egmondsche geschiedbronnen.
153812: MEILLASSOUX, CLAUDE - Terrains et Théories.
96902: MEILOF, JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC. 1918-1959
4138541: MEILOF, J. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
180800: MEILOF, JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC, 1918-1959.
160272: MEILOF, JAN - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de A.J.C. 1918-1959.
95705: MEINDERS, P.R. E.A. - Serie: Kom en zie. (4 delen). Geen lust in onze dood / Opzoekende liefde / Geloof en bekering / Volharden tot het einde
4143310: MEINDERSMA, W. ('S HERTOGENBOSCH) - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635. (Diss.)
90396: MEINDERTS, AAD E.A. - Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal. Schrijversprentenboek 45.
152738: MEINDERTS, AAD [ET AL.]. - Literatuur met een doel. Schrijvers en voetbal.
103787: MEINEN, JAN BERNARD - Masks .
156995: MEINER, DR. ANNEMARIE - Der deutsche Verlegerverein 1886-1935. Dargestellt im Auftrag seines Vorstandes und der Fachschaft Verlag.
102062: MEINERS, ANTONIA - Berlin 1945. Eine Chronik in Bildern.
156120: MEINERS, L.C. - The Role of MR in Drug-Resistant Epilepsy, with Special Emphasis on Mesial Temporal Sclerosis.
55203: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
9958: MEINERS, EDUARD - Kort Ontwerp vande Lere der Waarheit of de Oostvriesche Catechismus Schriftmatig verklaart, uitgebreidt, en tot oeffeninge der Godtzaligheit aangedrongen, tot dienst der genen, die op de Kennisse der Goddelyke Waarheden en de betrachtinge van ware Godtvrucht belust zyn. Twede Druk. Van nieuws overgezien, verandert en vermeerdert.
10375: MEINERS, EDUARD - Heidenen en Joden overtuigt van hunnen doemwaardigen staat, en tot de gerechtigheit des geloofs, in 't Evangelie geopenbaart, opgeleidt. Of een Schriftmatige Verklaringe en Toeeigeninge der Vier Eerste (- Zestienden) Hoofdtstukken van Paulus Brief aan de Gelovigen te Rome. Opgestelt, en tot gemene nuttigheit uitgegeven.
9590: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben, als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt.
55803: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
94349: MEINERT, HERMANN (VORWORT) - Die Eingliederung der Niederländischen Glaubensflüchtlinge in die Frankfurter Bürgerschaft 1554-1596. Auszüge aus den Frankfurter Ratsprotokollen veröffentlicht von Hermann Meinert
30492: MEINERT, HERMANN - Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main, 1570-1581
4011519: N.N. (MEINERTZ, M.) - Vom Wort des Lebens. Festschrift für Max Meinertz zur Vollendung des 70.Lebensjahre 19.12.1950 dargeboten von seinen Freunden, Kollegen und Schülern. Hrsg.von N.Adler. (Beiträge von O.Schilling, J.Schmid, H.Vogels, A.Wikenhauser u.a.). (NTA Erg.Bd.I).
4048351: MEINHOLD, P. - Geschichte der kirchlichen Historiographie. (Orbis Academicus III/5)
84643: MEININGER, HERMAN P. - Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben
4035952: MEININGER, H.P. (RED.) - Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben.
158323: MEINSMA, K[OENRAAD] O[EGE]. - Middeleeuwse bibliotheken.
182684: MEINSMA, K.O. [DR. S.B.J. ZILVERBERG. - INTROD.]. - Spinoza en zijn kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. Inleiding Dr. S.B.J. Zilverberg.
157381: MEINSMA, DR. K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
121365: MEINSMA, DR. K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
121319: MEINZ, MANFRED - Schönes Silber. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
152516: MEIR, DR. GEORGE - Dood en Doodssymboliek in Ibsens werken.
183115: MEIR, COLIN - The Ballads and Songs of W.B. Yeats. The Anglo-Irish Heritage in Subject and Style.
104788: MEIS, REINHARD - Les montres de poche. De la montre-pendentif au tourbillon.
102458: MEIS, REINHARD - Zakhorloges. Van halshorloge tot tourbillon. Vormgeving en techniek.
180434: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam. Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
168817: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
144824: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
184122: MEISEL, MARTIN - Shaw and the Nineteenth-Century Theater.
4139556: MEISELES, M. - Judaism. Thougth and Legend. Anthology on Ethics and Philosophy throughout the Ages.
123025: MEISL, WILLY|W.A. CORDUA [EDS.]. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
4039060: MEISNER, H. (HRSG.) (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Friedrich Schleiermachers Briefwechsel mit seiner Braut.
4023511: MEISSINGER, K.A. (LUTHER, M.) - Luther. Die deutsche Tragödie 1521.
185309: MEISSNER, DR. MED. RICHARD - Eine deutsche Apotheke des 16. Jahrhunderts, dargestallt auf Grund einer notariell beglaubigten und bei dem Verlaufe der Ratsapotheke zu Kolberg im Jahre 1589 aufgestellten Inventurliste.
61351: MEISSNER, HANS - Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Aplhonse Maeder (1882-1971) Een studie naar de betekenis van de helende functie van het christelijk pastoraat voor professionals in de psychiatrische praktijk
182345: MEISSNER, KURT - "Die schönsten japanischen Keramik-Dekors "" Kokutani ""."
4133343: MEISSNER, S. - In de diepten van de oceaan. Roman.
185746: MEISTER, ERNST - Über die Möglichkeit historischer Gesetze. Eine geschichtslogische Untersuchung. Volume 10: Wissenschaftliche Grundfragen.
164324: MEIXNER, J. [ED.]. - Statistical Mechanics of Equilibrium and Non-Equilibrium. Proceedings of the International Symposium on Statistical Mechanics and Thermodynamics held at Aachen, Germany, 15- 20 June 1964.
95528: MEJA, VOLKER|STEHR, NICO - Society and knowledge. Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge
2227301178: MEL, COENRAAD - De Tabernakel, of Breedvoerige Beschryving van de Tente der t'Zamenkomste, Benevens alle derzelver deelen en heilige gereedschappen, als, d'Arke des Verbonds, het gouden Altaar, de Kandelaar, de Tafel der toonbrooden, het koperen Waschvat, en het Brandoffersaltaar. Alsmede, Schriftmatige onderzoeking der uitnemende verborgenheden en heerlyke voorbeelden: hoe daarin de Heere Christus en de Kerk des Nieuwen Testaments zyn afgeschetst geworden. En overzulks eene Verklaring over Exodus XXV. XXVI. XXVII. XXX. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. en XL. Benevens meer andere duistere Schriftuurplaatsen. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Johannes Willem van Haar. Vooraf gaat eene breedvoerige Inleiding en Schets der Joodsche Oudheden, door den Heer Coenraad Mel, doch nu grootelyks vermeerdert en verbetert.
157199: MEL GODDING|ROTHENSTEIN, JULIAN - More Alphabets and Other Signs.
96373: MEL, D. COENRAAT - Het gruwlyk Sodom gestraft. Ter waarschuwinge aan Israel voorgestelt. In verscheide boet- en bededaags predikaatsien. Beneffens de gantsche Historie van Sodom, uit Genesis XVIII en XIX
94156: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. II. Band, 2. Teil. Loci praecipui theologici von 1559 (2. teil) und Definitiones
94151: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. 1. Band. Reformatorische Schriften (Band 1)
4049922: N.N. (MELANCHTHON, PHIL.) - Philipp Melanchthon 1560-1960. Unter Mitarbeit von H.Bornkamm, M.C.Hörter, H.Kühne u.a.
94155: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. IV. Band. Frühe exegetische Schriften
94152: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. VII. Band, 1. Teil. Ausgewählte Briefe 1517-1526
144056: MELAS, EVI [ED.]. - Tempel und Stätten der Götter Griechenlands. Ein Begleiter zu den antiken Kulturzentren der Griechen.
144055: MELAS, EVI [ED.]. - Tempel und Stätten der Götter Griechenlands. Ein Begleiter zu den antiken Kulturzentren der Griechen.
47500: MELCHERS, F.U. - Das National Concilium zu Paris im Jahre 1811. Mit authentischen Aktenstücken
4075264: MELCHERS, E.UND A. (HRSG.) - Das grosse Buch der Heiligen. Geschichte und Legende im Jahreslauf. Bearbeitung C.Melchers.
167075: MELCHERS, MARTIN|REMCO DAALDER [EDS.]. - Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam.
153624: MELCHING, WILLEM|WYGER VELEMA [EDS.]. - Main Trends in Cultural History. Ten Essays.
131829: MELCHINGER, S. [B. STROMAN - ED.] - Drama & Toneel van Shaw tot Brecht. Een encyclopedisch overzicht. Auteurs - Documenten - Begrippen - Tijdtafel.
168613: MELCHIOR, DR. A. - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk in tekst en tekeningen.
4037244: MELCHIOR, A. - "De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz""."
162797: MELDEN, A.I. [R.F. HOLLLAND - ED.]. - Free Action.
170382: MELE, ALFRED R. [ED.]. - The Philosophy of Action.
90586: MELGERS, JAAP - Biologische akkerbouw. Handleiding, achtergrond en praktijk.
130928: MELIESIE-APPELHOF, ANK - De Grote of St. Michaelskerk in Zwolle.
131784: MELIS, THEO|THEO BORGHOUTS - Eej Kul. Un Bredaos lesboekske. Uitgave van ut Kielegats Taole Instituut.
164365: MELISSEN, SIPKO - De huid van Michelangelo. Roman.
182838: MELKER, B.R. DE - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Supplement.
4009752: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
96511: MELL, KOENRAAD - Godgeleerde keurstoffen, handelende van de liederen Hammaaloth, de tien geboden, het gebed des Heeren, en andere merkwaardige Stoffen, vervat in zes en veertig leerredenen
81649: MELLE, J.P. VAN - De oude Jan Luyken
87507: MELLE, P.J. VAN - Korte schets der Christelijke geloofsleer
88300: MELLE, P.J. VAN - Het mormonisme
87504: MELLE, P.J. VAN - Leer- en Leesboek over de Christelijke Geloofsleer
167520: MELLE, MARIUS VAN - 75 jaar boekenimport en uitgeverij Van Ditmar 1924-1999.
158127: MELLE, MARIUS VAN - Boekhandel in beweging. Driekwart eeuw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en de Ark als invalshoek.
185686: MELLEMA, LOUISE - Het eiland Schiermonnikoog [in het verlopend tij der Historie].
183913: MELLEMA, LOUISE - Het eiland Schiermonnikoog [in het verlopend tij der Historie].
122942: MELLER, SIMON - Peter Vischer der Ältere und seine Werkstatt.
81931: MELLES, G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium
181840: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut van verdraagzaamheid 1628-1692.
88894: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
57698: MELLES, GERARD - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het Liberum Arbitrium
100035: MELLES, J. - Bisschoppen en bankiers. De eerste Lombardiers in de Lage landen ca. 1260.
165213: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
93991: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692. Met twaalf afbeeldingen
168836: MELLES, J. - Het huys van leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950.
130084: MELLES, J. - Het huys van leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950.
31036: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel. Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen, deel VI)
53782: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544
93782: MELLINK, ALBERT F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw
95829: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptisica Neerlandica. Eerste deel. Friesland en Groningen (1530-1550)
94351: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel, Friesland en Groningen (1530-1550) (Serie: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
94353: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Vijfde deel. Amsterdam (1531-1536). (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel XII)
94355: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Tweede deel, Amsterdam (1536-1578). (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
164907: MELLINK, ALBERT FREDRIK [ED.]. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1. Friesland en Groningen [1530-1550] & Volume 2. Amsterdam [1536-1578].
53315: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
183421: MELLINK, ALBERT FREDRIK [ED.]. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 2: Amsterdam [1536-1578].
93877: MELLINK, ALBERT FREDERIK - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544
4009326: MELLINK, A.F.(BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. I.Friesland en Groningen (1530-1550). II.Amsterdam (1536-1578) (Kerkhistorische Bijdragen VI)
4062644: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
4063529: MELLINK, A. (AMSTERDAM) - Amsterdam en de Wederdopers in de zestiende eeuw.
4067666: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
4141028: MELLINK, A.F.(BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Deel 1. Friesland en Groningen (1530-1550). (Kerkhistorische Bijdragen VI)
4300617: MELLINK (ED.) A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. I. Friesland en Groningen (1530-1550) II. Amsterdam (1536-1578) III. Marten Mikron: Een waerachtigh verhaal enz. V. Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen)
100377: MELLINK, ALBERT FREDRIK [ED.]. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam [1531-1536].
150925: MELLINK, ALBERT FREDRIK - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
4142206: MELLO, A. DE - Handvol water. Een spirituele zoektocht naar verlossing.
150161: MELLOR, ALEC - Histoire de l'anticléricalisme français.
170947: MELLOR, D.H. - The Facts of Causation.
102955: MELLOR, DAVID ALAN - Interpreting Lucian Freud.
104442: MELLOT, PHILIPPE - Paris sens dessus-dessous. Marville et Nadar photographies 1852-1870.
82299: MELO, FRANCISCO MANUEL DE - De strijd in het engelsche kanaal tusschen de spaansche en hollandsche wapenen anno 1639
4138739: MELSEN, A.G.M.VAN - (5 boeken). Tot vooruitgang veroordeeld? - Evolutie en wijsbegeerte - Wijsgerige bezinning op de mens - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen - De Natuur: filosofische variaties .
89895: MELSEN, JAN H. - Marten Melsen
104115: MELSEN, ANDREW G. VAN [ - The Philosophy of Nature.
143323: MELTON, BUCKNER F. - A Hanging Offense. The Strange Affair of the Warship Somers.
100078: MELTVOORT, H. VAN - Groete uit Veghel.
183232: MELVILLE, EDGAR DE - Vermittlung und gute Dienste in Vergangenheit und Zukunft.
153874: MELVILLE, HERMAN - Typee.
100512: MELVIN, A. GORDON - Sea Shells of the World. With Values.
180014: MELVIN, A. GORDON [LORNA STRONHG MELVIN - PHOTOGR.]. - Sea Shells of the World with Values.
131225: MENABREA, HENRI - Histoire de la Savoie.
47571: MENARD, JACQUES-E. - Les Textes de Nag Hammadi. Colloque du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974) (Nag Hammadi Studies, Volume VII)
4009756: MENARD, J.E. (ED.) - Exegese biblique et judaisme. Contr.: M.Philonenko, K.Hruby, P.Prigent e.a. (Universität des Sciences Humaines de Strasbourg)
102895: MÉNATORY, ANNE|VALERIA MANFREDO DE FABIANIS [ET AL.]. - De wolf. Mythe en werkelijkheid.
183502: H.L. MENCKEN - INTROD.].|WILDE, OSCAR [BEN KUTCHER - ILLUSTR.]. - A House of Pomegranates.
100513: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
186147: MENDELSOHN, ERICH - Amerika. Bilderbuch eines Architekten. Mit 77 photographischen Aufnamen des Verfassers.
4143817: MENDELSOHN, DANIEL - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen. Vertaald door R.Vlek. Foto's van Matt Mendelsohn.
180440: MENDELSOHN, EVERETT|YEHUDA ELKANA [EDS.]. - Sciences and Cultures.
157880: MENDELSSOHN, SYDNEY [& I.D. COLVIN] - Mendelssohn's South African Bibliography. Being the CATALOGUE RAISONNE of the Mendelssohn Library of Works relating to South Africa, including the Full Titles of the Books, with Synoptical, Biographical, Critical, and Bibliographical Notes on the Volumes and their Authors. [2 Vols.].
157125: MENDELSSOHN, PETER DE - S. Fischer und sein Verlag.
131932: MENDELSSOHN, PETER DE - The Age of Churchill. Heritage and Adventure, 1874-1911.
4141166: MENDELSSOHN, H.VON - Jesus - Rebell oder Erlöser. Die Geschichte des frühen Christentums.
140533: MENDELSSOHN, PETER DE - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918. [ONLY].
48047: MENDES DA COSTA, S.|PRAAG, A.N. VAN - Leerboek der Dermatologie. 2 delen in 3 banden, 1e Deel: Algemeene Dermatologie, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 1e Stuk. Met 32 figuren in den tekst en 29 platen, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 2e Stuk
185687: MENDES, DAVID FRANCE [DR. L. FUKS & MRS. R.G. FUKS-MANSFELD [EDS] & DR. B.N. TEENSTRA [COMMENTS & GLOSSARIES] - Memorias do estabelecimento e progresso dos judeos Portuguezes e Espanhoes nesta famosa citade de Amsterdam / A Portuguese chronicle of the History of the Sephardim in Amsterdam up to 1772. Volume 5: Publications of the Bibliotheca Rosenthaliana.
142299: MENDINI, ALESSANDRO - Paesaggio casalingo. Die Produktion Alessi in der Haushaltswarenindustrie von 1921 bis 1980.
185439: MENEGHINI, DOTT. GINO - La farmacia attraverso i secoli e gli speziali di Venezia e Padova [ = The pharmacy through the centuries and apothecaries of Venice and Padua.
122922: MENEZES, FLAVIO M.|PAULO K. MONTEIRO [EDS.]. - An Introduction to Auction Theory.
122265: MENG, HEINRICH - Psychologie in der zahnärztlichen Praxis.
180912: MENG CHAO-LAI, ALEXANDER - Akupunktur für mässig Fortgeschrittene. Band II [Bildband - only].
101524: MENGEL, WILLI|WERNER LABBÉ [ILLUSTR.]. - Illustrierte Zwiebelfische.
156485: MENGER, A. - Volkspolitik.
184923: MENGERS, HARRY A. - Urban Development in the State Karnataka, India: Policies, Actors and Outcome.
162878: MENHEERE, C. - Zestig jaar Robeco 1929-1989.
174090: MENKE, KARL-HEINZ - Handelt gott, wenn ich ihn bitte? Topos Plus 331 331
171359: MENKE, KARL-HEINZ - Sakramentalität : Wesen und Wunde des Katholizismus.
131783: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraïbische zeegebied. Waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
100328: MENNELL, STEPHEN - Smaken verschillen. Eet cultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu.
152207: MENNENS-VAN ZEIST, AUKJE - Bibliografie voor de Eems Dollard Regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis / Bibliographie für die Ems Dollart Region. Ostfriesland, Emsland und die Provinzen Groningen und Drenthe - eine Literaturübersicht zu den Themen Wirtschaft, Politik, Statistik und Geschichte.
145802: MENNINGER, KARL - Theory of Psychoanalytic Technique.
162119: MENS, LUCAS - Primary Perception of Stimulus Structure.
4040101: MENS, L. - Over oorsprong en behandeling onzer psalmwijzen. Enkele richtlijnen tot een meer verantwoord gebruik. Voorwoord G.v.d.Leeuw.
104493: MENS, ROBERT [ED.]. - De sociale verzekeringsbank. Architectonische aspecten.
105282: A.J. MENSEMA|GEVERS, JHR. A.J. - De Havezaten in Twente en hun bewoners.
104774: A.J. MENSEMA|GEVERS, JHR. A.J.|W.A.F. BARON GEVERS - Begeerig naar nieuwe tafreelen.. Van Reggio naar Napels, een voorlezing uit 1827 van Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest.
181842: MENSEMA, A.J. [INTROD.]. - Het verpondingsregister van Twente van 1601.
171211: MENSSEN, SANDRA|THOMAS D. SULLIVAN [WILLIAM J. ABRAHAM - FOREW.]. - The Agnostic Inquirer. Revelation from a Philosophical Standpoint.
104702: MENTEN, THEODORE (ED.) - Advertising Art in the Art Deco Style.
104170: MENTEN, TED - The Joy of Teddy Bears.
94878: MENTINK, G.J. E.A. - Gelderse plakkatenlijst, 1740-1815
184490: MENTZEL, VINCENT [TEXT] & AD MOLENDIJK [PHOTOGR.]. - Foto: Ad Molendijk. Oog op Dordrecht.
152561: MENUZZI, SERGIO - Binding Theory and Pronominal Anaphora in Brazilian Portugese.
158331: MENZ, DR. HERHARD - Der europäische Buchhandel seit dem Wiener Kongress.
156308: MENZ, DR. GERHARD - Flutwende. Die Entwicklung der Beziehungen Chinas zum Abendlande in den letzten 100 Jahre.
4038712: MENZIES, W.W. - Anointed to Serve. The Story of The Assemblies of God.
103890: MEPISASCHWILI, RUSSUDAN|WACHTANG ZINZADSE [ROLF SCHRADE - PHOTOGR.]. - Georgien. Kirchen und Wehrbauten [In Slipcase].
58464: MERCATOR, GERARD - Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden (16de eeuw) / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas meridionaux (16e siècle)
84855: MERCIER, D. - Sommaire du cours de philosophie selon S. Thomas d'Apuin professé a L'université catholique de louvain. Du fondement de la certitude. Année 1888-1889
172228: MERCIER, DÉSIRÉ JOSEPH - Philosophical essays : a study in neo-thomism.
157016: MERCIER, JACQUES - Zauberrollen aus Äthiopien. Kultbilder magischer Riten.
85175: MERCKENS, H. - Bijbelstudiën, schetsen door een oud-klokkenberger
4027724: MEREDITH, J.L. - Bijbels feitenboek. Een collectie feiten uit de Bijbel, gerangschikt in overzichtelijke lijsten.
4139047: MERENDINO, P. (ATHANASIUS VON ALEXANDRIEN) - Paschale Sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechese des Hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferungen.
141454: MERENS, A. [ED.]. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zij descriptie van Engelandt.
4134075: MERESCHKOWSKI, D.S. - Tolstoi und Dostojewski. Leben / Schaffen / Religion. Dritte durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Deutsch von C.von Gütschow.
54827: MERI, VEIJO - Unter dem Polarstern. Geschichten aus der finnischen Geschichte
103255: MERIAN, MATTHAEUS - Topographia Germaniae. Burgund - Niederlande 1659.
4300291: MÉRIMÉE, PROSPER - Chronique du règne de Charles IX. Édition ornée de cent deux compositions par Éd.Toudouze.
164233: MÉRIMÉE, PROSPER [J. THIEME-KNOTTNERUS - TRANSL.]. - Carmen en Colomba.
185505: MERISALO, O. [ED.]. & P. PAHTA - Frontiers in the Middle Ages. Proceedings of the Third European Congress of Medieval Studies. Volume 35: Textes et Études du Moyen Âge.
162637: MERISION, PEPI [PHOTOGR.].|ROBERTO BARZANTI [TEXT] - Italien.
60485: MERK. O. - Handeln aus Glauben (Die Motivierungen der paulinischen Ethik)
4057978: MERKEL, H. - Die Pastoralbriefe. (NTD 9/1)
95650: MERKEL, HELMUT - Die Pastoralbriefe (Series: Das Neue Testament Deutsch. Teilband 9/1)
58527: MERKELBACH, GERARD - Overzicht van ontstaan en wordingsgeschiedenis van Lieshout
4030648: MERKELIJN, A. - 26 Jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een Missionaris Predikant. (te Magelang, Java)
152294: MERKENS, J. - Bijdrage tot de kennis van den karbouw en de karbouwenteelt in Nederlandsch Oost-Indië.
121197: MERKIES, H.C.G. - Ganda Classification. An Ethno-Semantic Survey.
94368: MERKLEIN, WOLFGANG (HERAUSGEGEBEN VON) - Andreas Bodenstein von Karlstadt, 1480-1541. Festschrift der Stadt Karlstadt zum Jubiläumsjahr 1980
32568: MERKLEIN, HELMUT - Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft. Eine Skizze
4065353: MERKS, K.W. & SCHREURS, N. (RED.) - De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millenium.
150869: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten 300 jaar 'Burger in Pij' en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-cosiologisch perspectief. .
122134: MERKUS, KHEMINDA - De tuinen van wijsheid. Kroniek van een innerlijke ontwikkeling.
122039: MERKUS, PROF. DR. J.M.W.M. [ED. - ET AL.]. - Het gynaecologisch formularium. Een practische leidraad.
81217: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Kerkhervorming voor het Christelijk gezin bewerkt door J.G. Verhoeff
84990: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der kerkhervorming, voor het Christelijk gezin bewerkt
57777: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis de hervorming in Engeland (2 delen)
94800: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (6 delen in 3 banden)
4046683: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte.
4141025: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte. Inaugurele rede. Vertaling, met inleiding en noten van E.Honée en E.Kerstiens.
4142947: MERLEAU-PONTY, M. - La Structure du Comportement. (bibliothèque de Philosophie Contemporaine)
110307: MERLEVEDE, DANIËL [INTROD. - ET AL.]. - Robrecht van Béthune de leeuw van Vlaanderen. Een gedenkboek uitgegeven door de Jef Lesage-Kring en het Iepers Kwartier.
4142083: MERLIN, N. (AUGUSTINUS, AUR. ) - Saint Augustin et les dogmes du péche originel et de la grace. Analyses détaillées de ses ouvrages sur ces matières, complétées par d'importances explications de sa pensée, et suivies de conclusions théologiques. (Diss.)
152092: MERMIN, DOROTHY - Godiva's Ride. Women of letters in England, 1830-1880.
184898: MERODE, WILLEM DE [DR. K. HEEROMA - INTROD.]. - Gedichten [ = 3 Volumes in 1].
165619: MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - AFTERW.]. - Spiegelbeelden.
4064830: MÉRODE, WILLEM DE - De Kringloop.
4071594: MÉRODE, WILLEM DE - Verzamelde gedichten. Samengesteld in ingeleid door Hans Werkman.
4143751: MÉRODE, WILLEM DE - Doodenboek.
165255: INTROD.].|MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - ED. - Verzamelde Gedichten.
53049: MERRIAM-WEBSTER - Webster's Third New International Dictionary of the English language unabridged. With seven language dictionary (3 volumes, A to Z)
130606: MERRIDALE, CATHERINE - Ivan's War. The Red Army 1939-45.
164165: MERRIMAN, MARCUS - The Rough Wooings. Mary Queen of Scots 1542-1551.
172379: MERSCH, ÉMILE - La théologie du corps mystique. Museum Lessianum - Section Théologique 38 1 I. Introduction théologique et philosophique - II. La venue du Christ - III. Le Christ / Section Théologique 39 2 IV. La Trinité - V. Dans le Christ (2 volumes)
4136260: MERSCH, E. - La théologie du corps mystique. I. Livres I à III: Introduction théologique et philosophique - La venue du Christ - Le Christ. II.Livres IV et V: La trinité - Dans le Christ.
130747: MERSMANN, HANS - Musik der Gegenwart.
90868: MERTEN, KLAUS - German Castles and Palaces
152515: MERTENS, TH.F.C. - Hendrik Mande [ ? -1431]. Teksthistorische en literairhistorische studies. [avec des résumés en Francais.].
110913: MERTENS, DR. A.TH.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
156480: MERTENS, J. - "Handel en wandel van de Teuten in Duitse gewesten. Studie van de migratie van ""Brabanders"" en ""Luikenaars"" tijdens de 16de-19de eeuw : met een bijlage over de emigratie van Walen en Brabanders naar het Rijk in de tweede helft van de 17de eeuw en met uitgave van Duitse bronnen."
101284: MERTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte.
155681: MERTENS, C.J. - Émotion et critique chez Charles du Bois.
100329: MERTENS, PHIL [ED.]. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de OUDE schilderkunst.Inventaris & catalogus van de MODERNE schilderkunst [2 Vols.].
168400: MERTENS, S. [ED. - ET AL.]. - Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Hrsg. von der Gutenberg-Gesellschaft und dem Gutenberg-Museum.
165422: MERTENS, ANTHONY - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
145676: MERTENS, JOZEF|MICHEL VAN DER EYCKEN [EDS. - ET AL.]. - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de Balije Biesen opgedragen aan de Heer H. Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
141288: MERTENS, PIERRE [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - Koninklijke rust.
140484: MERTENS, HERMAN-EMIEL [ED.]. - Leven in zijnen asem. Jaarboek 1985 van het Felix Timmermans-Genootschap.
104012: MERTENS, S. [ED. - ET AL.]. - Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Hrsg. von der Gutenberg-Gesellschaft und dem Gutenberg-Museum.
4300630: MERTON, THOMAS - De berg der waarheid. Nederlandse vertaling van J.Deprès.
4070334: MERTON, TH. - Meditations on Liturgy.
4047931: MERTON, TH. - De wateren van Siloë.
4070082: MERTON, TH. - On Peace.
4073413: MERTON, TH. - Thoughts on the East.
90347: MERTZ, ALPERTUS VAN - Gebeurtenissen van deze tijd en een fragment over bisschop Diederik I van Metz. Vertaald en ingeleid door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafi.
167343: INTROD.].|MERVYN HORDER [ED.|MIALL, BERNARD [TRANSL.]. - Memoirs of a Mercenary. Being the Memoirs of Master Johann Dietz, Surgeonin the Army of the Great Elector and Barber to the Royal Court [In Slipcase].
4010761: MERWE, B.J.V.D. - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja. (Diss.)
89498: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60486: MERWE. B.J. VAN DER - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja
61460: MERWE, N.J. VAN DER - Die sosiale prediking van Jesus Christus
4138721: MERWE, D.C.S.V.D. - Sending en Uitverkiesing. Sie sendingtaak in die lig van die uitverkiesingsleer.
152262: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding.
141313: MERYMAN, RICHARD - Andrew Wyeth. A Secret Life.
31671: MERZ, ANNETTE|TIELEMAN, TEUN - The Letter of Mara bar Sarapion in Context. Proceedings of the Symposium Held at Utrecht University, 10-12 December 2009 (Culture and History of the Ancient Near East, Volume 58)
4023515: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Der vorreformatorische Luther.
4006123: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Um Glauben und Leben nach Luthers Lehre. Ausgew. Aufsätze. Eingel. und hrsg. von F.W.Kantzenbach. (THB 15)
181843: MERZ, KONRAD - Berliner, Amsterdamer und ach - Jude auch.
131554: MESMAN, T.J. - Rapport caissonbouw. De geschiedenis van de caissonbouw bij Hollandsche Beton Groep nv van 1902 tot en mei 1977.
121809: MESOTTEN, BART - Een verre vogel. Tweede haikoe-boek.
56023: MESSAOUDI, KHALIDA - Het verzet van een Algerijnse vrouw
165696: MESSCHAERT-HEERING, S. - De familie Goos.
4300451: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Gedicht
110081: MESSEL, SAUL VAN [= DR. JAAP MEIJER] - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
145091: MESSEL, SAUL VAN|RONALD ABRAM [ILLUSTR.]. - Westerbork for ever. Een bundel joodse poëzie met tekeningen van Ronald Abram.
181062: MESSERE, WILHELM - Das Relief im Mittelalter.
4075512: MESSIE, G. - Communautés de Jérusalem. Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
103609: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975.
156428: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975. Een studie door dr. F.A.M. Messing - samengevat door P.J.A. Frische.
4071276: MESSING, M. - Met Boeddha onder de vijgeboom. Boeddhisme - christendom - gnosis. (Hermesreeks 5)
4140612: MESSING, M. - De weg der Katharen. Dertien zangen van een troubadour.
160974: F.A.M. MESSING|GEURTS, P.A.M. - De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584.
142139: MESSING, FRANS - Lief, je bent zo ver van mij ... Over schipper Govert van Oudekerke en zijn vrouw Mathilde omstreeks 1660.
150872: MESSNER, REINHOLD - Die schönsten Gipfel der Welt / Les sommets du monde / The World's Greatest Peaks.
4021978: MESSORI, VAN - Wat te zeggen van Jezus. Hypothesen over Zijn persoon en werk.
4068519: MESTERS, C. - Vom Leben zur Bibel. von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns.
4141816: METAAL, N. & JANSZ, J. - Psychologie de stand van zaken.
9959: METEREN, EMANUEL VAN - Historien der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612. Met Heerelijker Konsterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
47502: METEYER, L.-J. - L'Académie Protestante de Saumor
156563: AND, METIN - Turkish Miniature Painting. The Ottoman Period.
95765: MÉTIVIER, FRANCIS - Actes des conférences du Cycle 'Rabalais et la Nature' organisé durant l'année 1994. Études Rabelaisiennes. Tome XXXI (Volume 31). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCII)
180876: METKEN, GÜNTER - De prerafaëlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
166958: METMAN, PIM W.A. - Met de mantel der liefde. Stukadoor, een beeldend ambacht.
104116: MÉTRAL, YVETTE [JANE BIBERMAN - INTERVIEW]. - Devis Grebu: Through an Artist's Eye
183859: METROLOGY - Instructie op den ijk der nederlandsche vochtmaten. Goedgekeurd door den minister van binnenlandsche zaken bij dispositie van den 20 october 1829, nr. 106. & Inlichting nopens het gebruik der pijlmaten [2 Vols. in 1].
157601: METS, DR. A. - Iconographie médicale Anversoise.
161425: METSENAERE, MACHTELD DE - Taalmuur: Sociale muur. De negentiende-eeuwse taalverhoudingen te Brussel als resultaat van geodemografische en sociale processen.
89959: METTAIS, VALÉRIE - Your visit to Orsay. Architecture, Schulpture, Painting, Graphic Arts, Photography, Cinematography, Decorative Arts.
4139498: METTE, N. - Einführung in die katholische Praktische Theologie.
56312: METTEPENNINGEN, JÜRGEN|SCHELKENS, KARIM - Godfried Danneels, biografie
155758: METTES, JACOB - Magnetic Spectra of the Dimer O2AR.
56672: METTES, JACOB - Magnetic spectra of the dimer O2AR
144137: METTES, DIRK - Routine Oral Examination. Towards a Patient-Tailored Risk Strategy [& CD-Rom].
163753: METTRICK, HAL - Development Oriented Research in Agriculture.
123133: METZ, FRIEDRICH [INTROD.]. - Alemannische Jahrbuch 1958.
43132: METZ. M. - Komt verwondert U hier mensen
4134184: METZ, J.B. - Pour une théologie du monde.
151352: METZ, CHRISTIAN - De Beeldsignifikant. Psychoanalyse en Film.
100215: METZ, C. [& ERIC DE KUYPER - ET AL,], - Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz.
150112: METZE, MARCEL - Anton Philips 1874-1951. Ze zullen weten wie ze voor zich hebben.
162870: METZE, MARCEL - Kortsluiting. Het technisch vernuft, maar ook de marktblindheid, de dromen, de interne gevechten, de megalomanie, de japanfobie, de misslagen, de chaos, de neergang, de struggle for life, kortom: hoe Philps zijn talenten verspilde.
162871: METZE, MARCEL - De stranding. Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkmande kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: het CDA van hoogtepunt naas catastrofe.
160768: METZE, MARCEL - De staat van Nederland. Op weg naar 2000.
4300232: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism. (New Testament Tools and Studies 4)
4011524: METZGER, B.M. - Index and Articles on the New Testament and the Early Church Published in `Festschriften`. (JBL Mon.Ser.V)
152398: METZGER, MICHAEL M. - Lessing and the Language of Comedy.
4043411: METZGER, B.M. - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul. (NT Tools and Studies I)
86075: METZGER, BRUCE M. - Historical and literary studies. Pagan, Jewish, and Christian
32401: METZGER, BRUCE M. - Der Tekst der Neuen Testaments. Eine Einführung in die neutestamentliche Textkritik
93051: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the history of New Testament textual criticism
130037: METZGER, BRUCE M. [ED.] - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels.
171360: METZGER, BRUCE M. - A textual commentary on the greek New Testament.
4074900: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
4140839: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration. (With 16 plates)
4143288: METZGER, B.M. & COOGAN, M.D. - The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible.
168076: METZGER, MENDEL [RENÉ CROZET - FOREW.]. - La Haggada enluminée. Étude iconographique et stylistique des mss.enluminés et décorés de la Haggada du XIIIe au XVIe siècle [All Publ.].
166981: METZGER, DEENA - Writing for Your Life. A Guide and Companion to the Inner Words.
140629: METZGER, WOLFGANG - Handel und Handwerk des mittelalters im Spiegel der Buchmalerei.
4143856: METZLER, J. - Die Synoden in Indochina 1625 - 1934. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
4143857: METZLER, J. - Die Synoden in China, Japan und Korea 1570 - 1931. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
157186: MEUBELS - Le meuble à l' Epoque Louis XVI d'après l'oeuvre des principeaux maîtres De La Fosse, Ranson Liard, etc. [Ière Serie].
151598: MEUBELS - Der italienische Stuhl / La chaise italienne.
141339: MEUBELS - Chefs-d'oeuvre du Musée Gulbenkian. Meubles et objets royaux du XVIIIe siècle français.
53020: MEUCHE, HERMANN E.A. - Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmuseums Gotha
95474: MEUER, HEINRICH AUGUST WILHELM A.O. - Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer (16 volumes)
4141287: MEUFFELS, H. (LIDUINA VAN SCHIEDAM) - De Heilige Liduina van Schiedam.
4025015: N.N. (MEULEMAN, G.E.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof.dr.G.E.Meuleman.
4006176: MEULEMAN. G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de Rooms Katholieke theologie. (Diss.)
55961: MEULEMAN, CLEMENS - Hedendaagsche religieuse kunst
60487: MEULEMAN. G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de rooms katholieke theologie
83665: MEULEMAN. G.E. - De Encycliek Humani Generis
165811: MEULEMEESTER, EDDY - Waar de zon de maan ontmoet. Leven met een ruimer bewustzijn, een weg van transformatie.
4052921: MEULEN, H.C. V.D. (THIELICKE, H.) - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (Diss.)
102646: MEULEN, A. VAN DER - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-Soorten.
96283: MEULEN. H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
153204: MEULEN, DR. JACOB TER - Der Gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung. 1300-1800.
153456: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
153455: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
89047: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Met tarijke illustraties in en buiten den tekst.
4036590: MEULEN, R.J.V.D. - Het vagevuur. (Ref.Stemmen)
4015986: MEULEN, R.J.V.D. - De openbaring aan Johannes. (Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd)
145467: MEULEN, DAVID L. VANDER [ED.]. - Studies in Bibliography.
4038716: MEULEN, G.V.D. & H.J.HONDERS - Kruis en kroon. De geschiedenis der christelijke kerk voor de jeugd verteld. Deelen I - III.
130089: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
101821: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
61497: MEULEN, PIET VAN DER - De wording der algemeene doopsgezinde societeit
101892: MEULEN, J.H. VAN DER - Naastingsrecht van spoorwegen.
88769: MEULEN, PAULUS VAN DER - De comedies van Coornhert.
180785: MEULEN, DR. A.J. VAN DER - Studies over het Ministerie van Van de Spiegel.
182630: MEULEN, JAN VAN DER - De taal van de dienstplichtcultuur. Omstandigheden-principes-normen-ambities. Een onderzoek onder dienstplichtinge jongens over in militaire dienst moeten. En over niet hoeven. En weigeren. En over willen.
60489: MEULEN. H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt (Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986))
167312: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt & 1882-1891& 1891-1900 & 1900-1910 & 1910-1915 [5 Vols.].
165688: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs.
162558: MEULEN, R. VAN DER - Het boek in onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
158119: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Naar het voorbeeld van Rottner, Schürmann, Rouveyre e.a.
158017: MEULEN, R. VAN DER - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt & De courant. Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsladen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt [2 Vols. in 1 - complete].
157960: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
156982: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheidenuit het archief der zaak geschetst door R. vvan der Meulen.
155761: MEULEN, J.J. TER - Beam Maser Inverstgation Population Inversion Mechanisms for Interstellar Hydroxyl Radicals.
89052: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
110249: MEULEN, J. VAN DER - De Gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten.
102376: MEULEN, R. VAN DER - De Nederlandsche woorden in het Russisch. Rede, gehouden in de vergedering van de Vereenigde Afdeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 25 maart 1944.
102377: MEULEN, R. VAN DER - Over een woord voor ' Hollanders ' in Spaansche archivalia.
56671: MEULEN, JOANNES JOSEPH TER - Beam Maser investigation of population inversion mechanisms for interstellar hydroxyl radicals
4066963: MEULEN, H.C.V.D. - De Pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding.
4068147: MEULEN, D.V.D. - Ik stond er bij. Het einde van ons koloniale rijk.
122380: MEULEN, FEMKE VAN DER - Moving Eyes and Naming Objects.
160943: MEULEN, JOHANNA VAN DER - The Seat of Authority. A Comparative Analysis of the Relations between the Legistative Power and the Executive Power in the British Constitunatial System and in the American Federal Constitution.
100124: MEULEN, J.D. VAN DER - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
165309: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
153722: MEULENBELD, G. JAN - A History of Indian Medical Medicine [3 Vols. in 5 Bindings Compl.].
164876: A. MEULENBELT-NIEUWBURG|A.J. AANSTOOT|BERNET KEMPERS, A.J. [ED]|J.A. VAN BEELEN - Toen Marken nog 'Het Eiland' was.
166613: MEULENBELT, MR. MAARTEN|PROF. MR. WIL WEDEKIND [EDS.]. - Kernteksten aanbestedingsrecht. Geconsolideerde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsstukken en kernoverwegingen uit de belangrijkste jurisprudentie
100542: MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
131279: MEULENBERG, ROGIER - Metabolism of Sulpher Oxyanions in Thiobacillus Acidophilus.
4050267: MEULENBERG, L.F.J. (GREGOR VII) - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
101600: DR. B.L. MEULENBROEK [EDS.].|MOLHUYSEN, DR. P.C. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde Deel 1626-1627-1628.
110176: MEULENHOFF - - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
157150: MEULENHOFF - - J.M. Meulenhoff zeventig jaar 1869-1939.
84262: MEULEVELT, W.G. - Beknopt chronologisch overzicht der Algemeene Geschiedenis ten gebruikte van burgerscholen en normaallessen
181844: MEULLENERS, J.L. - Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Rijksheerlijkheden Obbicht en Leuth, benevens eene bijdrage tot het hooger beroep naar Aken.
58235: MEULMAN, ISAAC - Luther-Collectie. Catalogus van de Bibliotheek van het Evangelisch Luthersch Seminarium
142681: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
180142: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142927: MEUNIER, MARIO - La légende de Socrate.
184116: MEURANT, RENÉ - Figures gigantesques dans l'arrondissement de Mouscron-Comines et à ses confins.
141257: MEURER, PETER H. - Corpus der älteren Germania-Karten. Ein annotierter Katalog der gedruckten Gesamtkarten des deutschen Raumes von den Anfängen bis um 1650 [TEXT - ONLY].
166056: MEURER, PETER H. - Atlantes Coloniensis. Die Kölner Schule der Atlaskartographie 1570-1610.
155999: DR. P. MEURER [ET AL.].|KARROW JR, R.W.|PROF. DR. H. ELKHADEM - Abraham Ortelius [1527-1598]. Aartsvader van onze atlas.
153336: DR. P. MEURER [ET AL.].|KARROW JR, R.W.|PROF. DR. H. ELKHADEM - Abraham Ortelius [1527-1598]. Cartograaf en humanist. .
142038: MEURER, PETER H. - Topographia Geldriae. Ein Katalog der historischen Plane und Ansichten, von Stadt und Festung Geldern. Festbuch zur 750-Jahr-Feier der Stadt Geldern.
146149: MEURIS, JAQUES - Roel D'Haese.
121071: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
183840: MEURS, B[ERNARD] VAN - Het leven van Ludwig Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel.
110224: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
103788: MEURS, WILHELMUS PETRUS VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography.
130549: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche verzen.
156873: MEURS, FRANK VAN - English in job advertisements in the Netherlands: Reasons, use and effects.
156694: MEUTHEN, ERICH [ED.]. - Reichstage und Kirche. Kolloquium der Historischen Kommission B.A.W.
4011531: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.(Diss.)
95540: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken von Leib Christi in den Paulusbriefen
60491: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib des Messias (Eine exegetische Studie uber den gedanken vom leib Christi in den Paulusbriefen)
145272: MEUZELAAR, DR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen
90304: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse. Naar een oud dagboek door Mevahor. (2 delen)
180030: MEVIS, P.A.M. - Capita strafrecht.
152842: MEVIS, P.A.M. - Capita Strafrecht. Een thematische inleiding.
184369: MEVLANA CELALEDDIN RUMI [ABDULHAWID VAN BOMMEL - TRANSL.].|RUMI, MAULANA DJALÂLUDDÎN - Het lied van het riet [Djalaluddin Rumi Masnawi]
10271: MEY, JOHANNES DE - Alle de God-Geleerde en Natuurkundige Werken, Van den Hoog-geleerden Heer Johannes de Mey, In sijn leeven Opper-Leer-Meester der H. Gods-geleertheid en Wijs-geerte inde Hooge-School, ook Geenees-meester, mitsgaders Bedienaar des Goddelijken Woords in de Gemeinte van Jezus Christus, tot Middelburg in Zeeland. Soo Die te vooren in de NEderduytse taale zyn gedrukt geweest, Als ook desselfs Heylige Natuurbeschryving, Nu eerst nieuwlijks uyt de Latynse in de Nederduytse taale overgeset. Alles op nieuws overgesien en van seer veele drukfeylen en mis-stellingen verbeeterd.
10131: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde.
161240: MEY, MARGOT G. - Het stedelijke mozaiek. Een vertaling van de voorkeuren van stedelijke bevolkingscategorieën naar ruimtelijke milieus.
8685: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde. WAARBIJ: Beschryvinge van den aerdt ende werckinghen der Conscientie. WAARBIJ: Een Corte Verhandelinge vande Eygenschappen ende Wercken Godts. Den tweeden Druck, verbetert ende vermeerdert.
9593: MEY, GEORGE DE - Schriftmatige Rede- en Zede-Lyke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen, die den H. Apostel Paulus Rom. 8. v. 19-27. Toeschrijft aan het gansche Schepsel, de Kinderen Gods, en den H. Geest. In welke, verscheyde Natuir- en bovennatuir-lijke zaken den Schepper en het Schepsel aangaande, uit Gods woord en de gezonde reden onderzogt, des Schepsels zugtende verwagting, met de hope en de lijdzaamheid van Gods kinderen, vergeleken en verklaart werden. Waar by dan ook de bewerkingen van de Geest Gods, in en op de herten van de geloovigen, in hare openbare en stille Gebeden, met en door des zelfs onuitsprekelijke zugtingen, nagespeurt, en hoedanigen betrekking die hebben op de nog te verwagtende aanneminge tot kinderen en de vryheid harer heerlijkheid, uit de voorgelegde gronden, nader ontdekt en aangewezen werden. Alles tot verheerlyking van Gods H. Naam, en tot troost en gerust stelling van Gods kinderen in deze zoo bekommerlyke tyden, in de zekere verwagting van de reeds voor haar door Christum verkregene toekomende gelukzaligheid.
54110: MEYBOOM, H.U.|SANDE BAKHUYZEN, W.H. VAN DE - Evangeliën buiten het Nieuwe Testament. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst. Deel 1)
54112: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus I, Aanmaning aan de Groeken. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel VIII)
54118: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-roman. Eerste deel. Synoptische vertaling van den tekst
93273: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus
87365: MEYENFELDT, FREDERIK HENDRIK VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (with a summary in English)
160678: MEYER, MICHAEL R. - Synastrie technieken, De Astrologie van Verhoudingen.
104667: MEYER, MAURITS DE - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande [In Slipcase].
161819: MEYER, MAURITS DE - "Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten. Met als losse bijlage een supplement op ""De volks- en kinderprenten in de Nederlanden"". [In Slipcase]."
160727: [MEYER-OTT, WILHEM] - "Die kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849 [Fortsetzung der "" Kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1848 ""]."
55332: MEYER, ALBERT DE - Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d'orange, 18 mars 1582
4023519: MEYER, H. (LUTHER, M.) - Luthertum und Katholizismus im Gespräch. Ergebnisse und Stand der katholisch/lutherischen Dialoge in den USA und auf Weltebene.
154058: MEYER, CARL - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
121492: MEYER, ANTJE S. - Phonological Encoding in Language Production. A priming Study.
143374: MEYER, ANN R. - Medieval Allegory and the Building of the New Jerusalem.
100194: MEYER, FRANZ SALES - Handbook of Ornament. A Grammar of Art Industrial and Architectural Designing in all its branches. For practical as well as theoretical use.
100195: MEYER, FRANZ SALES [J.W.H. BERDEN - ED.]. - Handboek der ornamentiek. Systematisch gerangschikt ten gebruike voor teekenaars, architecten, teekenscholen, werkplaatsen en voor algemeene studie.
163023: MEYER, MICHEL [ED.]. - Quine with his replies.
174623: MEYER, MICHEL - Principia rhetorica : une théorie générale de l'argumentation. Ouvertures
186340: MEYER, HERMANN - Die Technisierung der Welt. Herkunft, Wesen und Gefahren.
4035684: MEYER, ED. - Der Papyrusfund von Elephantine. Dokumente einer jüdischen Gemeinde aus der Persezeit und das älteste erhaltene Buch der Weltliteratur.
104378: MEYER, GRISCHA - Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite.
122535: MEYER, BRUNO - Die Sorge für den Landfrieden im Gebiet der werdenden Eidgenossenschaft 1250-1350.
94341: MEYER, ANDRÉ - Étude critique sur les relations d'Érasme et de Luther
185602: MEYER, G.M. DE & E.W.F. VAN DEN ELZEN. - Min en onmin. Mannen en vrouwen over hun samen leven aan het einde van de vijftiende eeuw. Volume 011: Middeleeuwse Studies en Bronnen.
160783: MEYER, ERNST [ET AL.]. - Europa und der Kolonialismus.
157811: MEYER, JOCHEN|ULRICH KREMPEL - Paul Steegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona
157520: MEYER-DOHM, PETER - Buchhandel als kulturwirtschaftliche Aufgabe.
155534: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Writer.
141467: MEYER, DR. ERNA [R. LOTGERING HILLEBRAND - ED.]. - De nieuwe huishouding.
101943: MEYER, KARL - Aufsätze und Reden. Forschungen zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Kräfte des geschichtlichen Lebens. Weckrufe in entscheidenden Stunden.
53412: MEYER, EDUARD - Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Mit 16 Abbildungen im Tekst und 17 Tafeln
181080: MEYER, LAURE - Kunst uit zwart Afrika.
4035481: MEYER, R.W. (LEIBNIZ, G.W.) - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
184687: MEYER-SALZMANN, MARTA - Michel Schüppach, der Wunderdoktor 1707-1781.
4137842: MEYER, H.B. (LUTHER, M.) - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Messwesen des späten Mittelalters.
30361: MEYER, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XII - 1987
54509: MEYER, EDUARD - Geschichte des alten Aegyptens. Band 1.1, 1.4, 2,1, 2,2 band 1, 2.2 band 2 (5 volumes)
186304: MEYER, ERNST - Einführung in die antike Staatskunde.
59163: MEYER, HANS - Das Deutsche Apotheken-Museum und Kurzer Abriss der Geschichte der Deutschen Pharmazie
184701: MEYER, KLAUS & WOLF-DIETER MÜLLER-JAHNCKE [EDS.]. - Apotheke und die Arzneiversorgung in Notzeiten.
184298: MEYER, ANTJE SUSANNE - Phonological Encoding in Language Production.
171064: MEYER, STEPHEN C. - Signature In The Cell. DNA And The Evidence For Intelligent Design.
170360: MEYER-ABICH, KLAUS MICHAEL - Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum.
164974: MEYER, JOYCE - Strijd in je denken.
157810: MEYER, JOCHEN - Paul Stegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona.
153324: MEYER, THOMAS LUDOLF - Das Problem eines höchsten Grundsatzes des Philosophie bei Jacob Sigismund Beck.
152223: MEYER, MICHAEL C.|WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
145560: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Grotesque.
143402: MEYER, MARC ANTHONY [ED.]. - The Culture of Christendom. Essays in Medieval History in Memory of Denis L.T. Bethel.
141732: MEYER, KARL E.|SHAREEN BLAIR BRYSAC - Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Central Asia.
121449: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
103102: MEYER-PETIT, JUDITH [FOREW.]. - Nadar caricatures et photographies.
104443: MEYER, GÜNTHER [ED.]. - Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie.
104399: MEYER, SUSAN E. - America's Great Illustrators.
141018: MEYER, A.M. DE|PETER M. ENGELFRIET [EDS.]. - Linked Faiths. Essays on Chinese Religions & Traditional Culture in Honour of Kristofer Schipper.
143846: MEYER, MICHAEL C.|WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
153620: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and Law.
181845: MEYER, DANIEL - Versailles. Visite du château, desJjardins et de Trianon. Description et Plans complets.
181846: MEYER, O. [ED. ET AL.]. [KNIPPING, DR. JOHN B. KNIPPING - FOREW.] - Oranje boove. Museum Willet Holthuysen.
151241: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
160643: MEYERS, JAN - Mussert. Een politiek leven.
182202: MEYERS, JEAN - L'art de l'emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus.
96166: MEYERS, CHARLES|SIMMS, NORMAN - Troubled Souls. Conversos, Crypt-Jews, and Other Confused Jewish Intellectuals from the Fourteenth through the Eighteenth Century
185327: MEYERS, JEFFREY - Edgar Allan Poe. His Life and Legacy.
157340: MEYERS, JEFFREY - Samuel Johnson. The Struggle.
130138: MEYERS, FRITZ [ED.] - Das niederrheinische Jahr. Ein Hausbuch für alle Monate.
163649: MEYERS, JEFFREY - The Spirit of Biography.
157419: INTROD.].|MEYERS, ROBIN [ED. - The Auto-Biography of Luke Hansard Printer to the House 1752-1828.
141319: MEYERS, JEFFREY (ED.) - The Biographer's Art.
181853: MEYERS, JEFFREY - Hemingway. A Biography.
163477: MEYIER, K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften [voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden].
58666: MEYJES, R. POSTHUMUS E.A. - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De eerste reizen der Nederlanders naar de op bijbehoorende kaart aangeduide landen en eilanden / De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de compagnie buiten den Archipel in 1650 / De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek / De Nederlanders in Guinee en Brazilië / De Archipel en het Maleische Schiereiland in 1684 / West-Indië / Nederlandsche nederzettingen in de Vereenigde Staten van Amerika / Zuid-Afrika onder Nederlandsch bewind / De compagnie in den Archipel na 1684 tot 1791 - De compagnie buiten den Archipel (8 delen in 1 band)
47346: MEYLAN, HENRI - d'Erasme à Théodore de Bèze. Problèmes de l'Eglise et de l'Ecole chez les Réformés. Préface de Léon E. Halkin
157246: MEYNECKE, DIRK R. - Die Autorenfibel. Von der Idee zum Bucherfolg.
157151: MEYNELL, FRANCIS [INTROD.]. - The Imprint. Number One. Reprinted for the Mambers of the Wynkyn de Worde Society.
152665: MEYNEN, GERBEN - Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heidegger's ' Sein und Zeit '.
162069: MEYRAC, ALBERT - Villes et Villages des Ardennes. Histoire, légende des lieux-dits et souvenirs de l'année terrible.
163290: MEYRINK, GUSTAV - De engel van het westelijk venster.
158156: MEYRINK, FRANK - Gottliebs dood.
185231: MEZ-MANGOLD, LYDIA - Aus der Geschichte des Medikaments.
185230: MEZ-MANGOLD, LYDIA - A History of Drugs.
4015536: MFOCHIVÉ, J. - L`ethique chrétienne face á l`interconnexion culturelle et religieuse en Afrique. Exemple du pays Bamoun 1873-1937. (Diss.)
104380: MIAN, MARTINA [ED.]. - Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo.
142982: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Serials and Their Readers 1620-1914,
142986: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Medicine, Mortality and the Book Trade.
100265: MICHAEL MAAR [EDS.].|SPECK, REINER - Marcel Proust. Zwischen Belle Époque und Moderne.
170161: MICHAEL MCGUIRE|TIGER, LIONEL - God's Brain.
170473: MICHAEL FRAYN - The Human Touch. Our Part in the Creation of a Universe.
104360: MICHAEL POLLARD|SPROULE, ANNA - The Country House Guide. Family Homes in the Historic Houses Association.
141962: MICHAEL, MASON RAINER [ED.]. - Prié, convié, invité. Cartons d'invitation. Vernisage et Exposition.
122590: DR. MICHAEL KOCH - EDS.|FALK, DR. FRITZ - Lalique. Schmuckkunst des Jugendstils. Gulbenkian-Stiftung Lissabon und deutscher Museumsbesitz.
131663: MICHAEL YOUENS]|MÚLLER, JOHANNES [ALBERT SEATON - Friedrich der Grosse und sein Heer.
170908: ED.].|MICHAEL L. MORGAN - TRANSL.|NOTES]|ROSENZWEIG, FRANZ [PAUL W. FRANKS - Philosophical and Theological Writings.
104645: DR. MICHAEL WASSERMANN|SEIFERT, KARL-DIETER - Otto Lilienthal. Leben und Werk. Eine Biographie.
171032: MICHAEL TOOLEY [EDS].|SOSA, ERNST - Causation.
170014: MICHAEL WELKER [EDS - ET AL.].|PETERS, TED|ROBERT JOHN RUSSELL - Resurrection. Theological and Scientific Assessments.
154822: MICHAËL PECTOR|NIESTEN, EDDIE - Mille Melleke Mol. De terugkeer van de Melkbrigade.
153879: MICHAEL BAUMEISTER|WOLSINK, MAARTEN - Van nijlpaard tot Maasbedding. Verscheidenheid en samenhang in de milieugeografie.
151375: MICHAEL HAGUE [ILLUSTRA.].|WILDE, OSCAR - The Fairy Tales of Oscar Wilde, illustrated by Michael Hague.
142980: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Pioneers in Bibliography.
142981: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Spreading the Word. The Distribution Networks of Print 1550-1850.
142984: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Antiquaries, Book Collectors and the Circle of Learning.
142985: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - The Stationers' Company and the Book Trade 1550-1990.
142987: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Journeys through the Market. Travel, Travellers and the Book Trade.
141940: MICHAEL ROFFE [ILLUSTR.].|WILKINSON-LATHAM, ROBERT - The Sudan Campaigns 1881-1898.
140421: MICHAEL HARRIS [EDS.].|MYERS, ROBIN - Spreading the Word. The distribution newtorks of print 1550-1850.
142438: DR. MICHAEL LANGRISH [EDS - ET AL.].|ORME, PROF. NICHOLAS - The Pilgrim's Guide to Devon's Churches. The location, history, architecture and stories of Devon's 618 Church of England churches.
170529: MICHAEL J. MURRAY [EDS].|STUMP, ELEONORE - Philosophy of Religion: The Big Questions.
165134: DRS. MICHAELA VAN DER VEEN|GOIJARS, DRS. FRANK - Motiverende gesprekken in de praktijk. Werken aan gedragsverandering.
4275: MICHAELIS, J.H./MICHAELIS, C.B. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Volumen Primum: Andotationes D. Henrici Michaelis, in Psalmos, et Christiani Ben. Michaelis, in Proverbia Salom. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. Volumen Tertium: Continens Adnotationes in Vaticinium Danielis, et in Libros Esrae, Nehemiae et Chronicorum. Continens: In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
4274: MICHAELIS, J.H. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Libros. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
141403: MICHAELIS, DAVID - N.C. Wyeth. A Biography.
165646: MICHAELIS, RONALD F. - Antique Pewter of the British Isles. A brief survey of what has been made in pewter in England and the British Isles, from the time of Queen Elizabeth I to the reign of Queen Victoria.
1388: MICHAELIS, JOHANN HEINRICH - Esrim Ve-Arba'a Sifrei Ha-Kodesh. BIBLIA HEBRAICA ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, item masora tam edita quam manuscripta, aliisque hebraeorum criticis diligenter recensita.
153846: MICHAELIS, HANNY - Tegen de wind in.
180460: A.C. MICHALOS|C.A. HOOKER|COHEN, ROBERT S.|J.W. VAN EVRA [EDS.]. - PSA 1974. Proceedings of the 1974 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association.
110672: MICHARD, JEAN-GUY - Het tijdperk van de dinosauriërs.
180058: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156948: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156993: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
92464: MICHEL, ANTON - Die Kaisermacht in der Ostkirche (843-1204)
4054755: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
4053723: MICHEL, P. - Der Anti-Weltkatechismus. Christ-Sein in Liebe und Freiheit.
4032569: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Römer.
4140724: MICHEL, L. - Der Gang der Reformation in Franken. Auf Grund kritischer Übersicht über die bisherige Literatur dargestellt.
104381: MICHEL, CHRISTOPH [ADOLF MUSCHG - FOREW.]. - Goethe. Sein Leben in Bildern und Texten.
58470: MICHEL, HENRI - Instruments des sciences dans l'art et l'histoire
104057: MICHEL VERWILGHEN|STEVENS, FRED - Fédération Royale des Notaires de Belgique. 1891-1991. Un siècle au service du notariat.
166000: MICHEL, FRANCK [ED.]. - L'histoire et les Jours. La Photographie Docementaire des Femmes Néerlandaises 1904-1953.
162413: MICHEL, WILHELM [OTTO HEUSCHELE - ED.]. - Gewalten des Geistes.
161726: MICHEL UYEN [EDS.].|PETER ALTENA|STAPPER, LÉON - Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figuren vanaf de Renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
58897: MICHEL, DIETHELM - Untersuchungen zur Eigenart des Buches Qohelet (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 183)
31780: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Römer
143464: MICHEL, EDOUARD - Abbayes et monastères de Belgique. Leur importance et leur rôle dans le développement du pays.
167756: MICHELANGELO BUANARROTI [HENRY THODE - TRANSL.]. - Michelangelos Gedichte in deutscher Übersetzung.
54193: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 2. Jahrgang. Januari 1952 - Dezember 1952 (6 volumes)
54190: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 3. Jahrgang. Januar 1953 - November 1953 (4 volumes)
142898: MICHELINE DE BELLEFROID|STORM VAN LEEUWEN, JAN - Hedendaagse boekbanden uit België. Tentoonstelling georganiseerd door de Belgische Afdeling van de 'Amis de la Reliure d'Art' en de Koninklijke Bibliotheek.
90597: MICHELL, JOHN|RHONE, CHRISTINE - Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. With 84 illustrations.
185894: MICHELL, WILLIAM J. - E-topia. Urban Life, Jim - But not as we know it.
181854: MICHELL, E.B. - The Art and Practice of Hawking.
60492: MICHELS. TIJS - Daarom hebben wij stenen ringen
145835: MICHELS, ROBERT - Die Grenzen der Geschlechtsmoral. Prolegomena. Gedanken und Untersuchungen.
157341: MICHELSON, BRUCE - Printer's Devil. MarkTwain and the American Publishing Revolution.
181855: MICHELSON, KARIN - A Comparative Study of Lake-Iroquoian Accent. Studies in Natural Language & Linguistic Theory.
143872: MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN|PRINS, SONJA - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
151327: MICHIEL VAN KWMPEN|SZULC-KRZYZANOWSKI, MICHEL - De woorden op de westenwind. Surinaamse schrijvers buiten hun land van herkomst.
151148: MICHIEL VAN HOUT [PHOTOGR.].|VENN, BEN VAN DE - Een sieraad voor de Heer. Kathedralen en basilieken in Nederland.
4072184: MICHIELS, R. - De eeuwigheid in ons hart. Een theologie van het sterven.
91274: MICHIELS, FREDDY - Modelbrieven voor elke gelegenheid
142408: MICHIELS, PROF. MR. DRS. F.C.M.A. [ET AL.]. - Achteraf bekeken. Producten van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: adviezen, impressies, zelfevaluatie.
4135434: MICHIELS, A. - l'Origine de l'episcopat. Étude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apotres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles. (Diss.)
4138861: MICHIELS, A. - Les Anabaptistes des Vosges. Introduction de J.Seguy et J.H.Yoder. Nouvelle édition de l'ouvrage publié en 1860, par Poulet-Malassis à Paris.
100126: MICHIELSE, H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk.
156803: MICHL, FERDINAND - Aus dem fernen Osten. Sechs Original-Holzschnitte.
180999: MICHMAN, JOZEPH|TIRTSAH LEVIE [ED.]. - Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands [= Vol. 1].
182930: MICHMAN, JOZEPH|TIRTSAH LEVIE [ED.]. - Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands [= Vol. 1].
102019: MICHMAN, JOZEPH|TIRTSAH LEVIE [EDS.]. - Dutch Jewish History [Volume 1 & 2].
4052607: MICHMAN, J. BEEM, H. & MICHMAN, D. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Vertaald uit het hebreeuws door R.Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch V.Brilleman. Eindred. J.Sanders en E.vanVoolen.
4060469: MICHMAN, D. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
4140254: MICHMAN, J. - The History of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic Turrets on a Corinthian Building.
53848: MICHMANM, JOZEPH - Dutch Jewish history. Proceedings of the Fourth Sympium on the History of the Jews in the Netherlands. 7-10 December -- Tel-Aviv-Jerusalem, 1986. Volume II
122168: MICHON, MARY [ED.]. - Het zachte ruisen van de stilte. Over God en Nederland.
104022: MIDDAG, INNEKE [ET AL.]. - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk.
58131: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden
145429: MIDDEL, BERT - Politiek handwerk.
54434: MIDDEL, H.H.|NEVIUS, SARA - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden / Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hem zleven geleerd, of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel (2 werken in 1 band)
9594: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden. Vierde druk.
150440: MIDDELAAR, LUUC VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
4139431: MIDDELAAR, L.VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
184192: MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL AMSTERDAM - "Gedenkschrift ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Middelbare Technische School "" Amsterdam "" tevens Kweekschool voor Machinisten. 19 october 1878-1928."
162822: MIDDELBERG-IDENBURG, C.J. [DR. H. COLIJN - FOREW.]. - A.W.F. Idenburg.
162179: MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS JAARBOEK - - Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 2003. Volume 6.
181236: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
132045: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
4049419: MIDDEN, P.VAN - Broederschap en Koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en Abimelek in het boek Richteren. (Diss.)
57387: MIDDEN, PIET VAN - Op verhaal komen. Handreiking vanuit joods-christelijk perspectief voor pelgrims naar Israël & Palestina
88884: MIDDENDORP, HERMAN - Uit Vondel's Hekeldichten met inleiding, aanteekeningen en toelichtingen.
156215: B. MIDDERIGH-BOKHORST [ILLUSTR.].|ELSE WILDHAGEN|RHODEN, EMMY VAN|SUZE LA CHAPELLE ROOBOL [M.A. DE GOEJE - ED.]. - Stijfkopje [Stijfkopje op school & Stijfkopje verloofd & Stijfkopje getrouwd & Stijfkopje grootmoeder] = 4 Vols. Compl.
156010: MIDDLE AGES - Sources de l'histoire religieuse de la Belgique / Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België.
143840: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie - 60 jaar na dato.
31829: MIDDLEKAUFF, ROBERT - The Mathers. Three Generations of Puritan Intellectuals, 1596-1728
131579: MIDDLETON, JOHN [ED.]. - From Child to Adult. Studies in the Anthropology of Education.
110545: MIDDLETON, JOHN [ED.]. - Magic, Witchcraft and Curing.
4075080: MIDDLETON, J. (ED.) - Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Symbolism.
4142881: MIDDLETON, D. & EDWARDS, D. (ED.) - Collective Remembering.
170791: MIDDLETON, ERIC - The New Flatlanders. A Seeker's Guide to the Theory of Everything.
157365: MIDDLETON, BERNARD C. - A History of English Craft Bookbinding Technique.
153794: MIDDLETON, DORETHY - Victorian Lady Travellers.
160327: MIDELFORT, H.C. ERIK - Mad Princes of Renaissance Germany.
145522: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
4048676: MIDGLEY, M. - Mens, Moraal en vrijheid. Over goed en kwaad bij een denkende primaat.
145523: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
156418: MIEDEMA, DR. H.T.J. - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdragen tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.
4040010: MIEDEMA, R. (MENAS) - De heilige Menas. (Diss.)
88569: MIEDEMA, R. - Johan van Oldenbarneveldt herdacht. 13 mei 1619 - 13 mei 1919.
101285: MIEDEMA, SIEBREN|WOUTER VAN HAAFTEN [EDS.]. - Pedagogiek over de grens. Over de internationalisering van de pedagogiek.
181856: MIEDEMA, DR. R. - Odilon Redon en Albrecht Dürer.
122997: H.J.T. MIEDEMA|HEEROMA, K. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
4074044: MIEDEMA, A.S. (SNEEK) - Sneek en het Sneeker Stadrecht. (Diss.)
9789021141107: MIEDEMA, D. (RED.) - Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming
4015989: MIEDEMA, P.P. - Us dagen binne yn Syn hannen. Bibelsk deiboek.
157993: MIEDEMA, NIEK - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
103772: MIEKE ARTS|REMVO VISSCHERS|VELDE, HENK TE - Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president vanuit historisch perspectief.
130395: INTROD.].|MIEKE B. SMITS-VELDT EN MARIJKE SPIES [ED.|VONDEL, JOOST VAN DEN [ALBERT VERWEY - ED.] - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
141265: MIELSCH, HARALD - Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst.
161313: MIEP ZIJLSTRA [EDS.].|ROBIJNS, PROF. DR. J. - Algemene muziekencyclopedie [10 Vols. Compl.].
32184: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
31403: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
121532: J.P. MIERAS|KUIPERS, E. [TEXT]|M. PLATE - PHOTOGR.]. - Brugge die Schoone.
86919: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
56686: MIERLO, G.W.M. VAN - Laboratory study of the UV induces opulation transfer in interstellar OH
4025020: MIERLO, S.VAN - De weg der behoudenis.
152882: MIERLO, PROF. DR.J. VAN - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandsche poëzie.
160891: MIERLO S.J., DR. J. VAN - Theophilus. Ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel. Opnieuw uitgegeven met inleidng en toelichting.
155773: MIERLO, G.W.M. VAN - Laboratory Study of the UV Induced Population Transfer in Interstellar OH.
186169: MIERLO S.J., DR. J. VAN - De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd.
4075883: MIERLO, S.V. - De openbaring Gods.
168563: MIERLO, HENK VAN - Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap: Valkenswaard 1850-1920.
47750: MIERT, DIRK VAN - Humanism in an Age of Science. The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632-1704. By Dirk van Miert. Translated by Michiel Wielema, with Anthony Ossa-Richardson (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 179)
132005: MIERT, HANS VAN - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
100079: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
4138034: MIERT, D.VAN - Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704.
153595: MIERT, JAN VAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten, 1850-1920.
91675: MIETHE, A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft von A. Miethe. Mit 44 Dreifarbenbildern und 133 netz-ätzungen Nach photographischen Naturaufnahmen des Verfassers.
30818: MIETUS, LIEUWE - Gunning en de theosofie. Een onderzoek naar de receptie van de christelijke theosofie in het werk van J.H. Gunning Jr. van 1863-1876
90859: MIETZNER, ERHARD - Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister.
185838: MIHAILOVIC, KONSTANTIN [BENJAMIN STOLZ - TRANSL.|SVAT SOUCEK - HISTORICAL COMM.]. - Memoirs of a Janissary.
142116: MIHM, AREND - Die Chronik des Johann Wassenberch. Aufzeichnungen eines Duisburger Geistlichen über lokale und weltliche Ereignisse vor 500 Jahren. Nach der Originalhandschrift herausgegeben, ins Neuhochdeutsche übertragen und kommentiert.
89758: MIJLAND, H.J.M. E.A. - Oog op Oirschot
56640: MIJNDERS, J. - Troost voor de kleinen. 52 meditaties
52270: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 Meditaties
56650: MIJNDERS, J. - Ruth de Moabitische op de akker van Boaz. 52 meditaties
83980: MIJNDERS, J. - De geopende Fontein. 52 meditaties
121014: MIK, EDZARD - Architectuur 1900 - 2000. Architectuur in de eeuw van de machine / Architecture 1900 - 2000. Architecture in the Age of the Machine [in Box].
166207: MIKE CORBISHLEY|RICHARD TAMES [EDS.].|SHEPHARD, COLIN - Contrasts & Connections. Discovering the Past [Y7]. Roman Empire - Medieval Realms - Islamic Civilizations.
100630: MIKES, GEORGE - Arthur Koestler. The Story of a Frienship.
181857: MIKHAIL, E.H. [ED.]. - The Art of Brendan Behan.
165078: MIKKERS, BOTE - Pendelwerkboek. Vijfhonderd werkschema's voor het pendelen.
153021: MIKKONEN, KAI - The Plot Machine. The French Novel and the Bachelor Machines in the Electric Years [1880-1914].
157064: MILDE, WOLFGANG - Incunabula incunabulorum. Früheste Werke der Buchdruckkunst Mains, Bamberg, Strassburg 1454-1469.
4065279: MILDENBERGER, FR. - Gottes Tat im Wort. Erwägungen zur alttestamentlichen Hermeneutik als Frage nach der Einheit der Testamente.
4006341: MILDENBERGER, FR. - Theologie für die Zeit. Wider die religiöse Interpretation der Wirklichkeit in der modernen Theologie.
4137943: MILDENBERGER, F. - Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 1: Prolegomena: Verstehen und Geltung der Bibel.
4139179: MILES, J. - Christ. A Crisis in the Life of God.
182254: MILES, RICHARD - Cartago. Opkomst en ondergang van een stad.
150815: MILES F. SHORE|ROTBERG, ROBERT I. - The Founder. Cecil Rhodes and the Pursuit of Power.
163613: MILFORD, NANCY - Zelda. A Biography.
101377: MILFORD, NANCY - Zelda Fitzgerald. A Biography.
153424: MILGER, PETER - Die Kreuzzüge. Krieg im Namen Gottes.
102133: MILIBAND, RALPH - The State in Capitalist Society. An analysis of the Western system of power.
153505: MILICH, KLAUS J. - Die frühe Postmoderne. Geschichte eines europäisch-amerikanischen Kulturkonflikts.
55612: MILIKOWSKI, H. PH. - Lof der onaangepastheid, een studie in sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid
151175: MILIKOWSKI, EFRAÏM [ED.]. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk [In Purple Cloth Slipcase].
101124: MILITAIR - "Fiches d'instruction. Préparation aux emamens du "" Brevet Prémilitaire "" et du Certificat d'aptitude à l'emploi de "" Combattant d' Élite ""."
131386: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire doctrine.
167962: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire Spectator 1832-2007 [6 DVD's]
2227300655: MILL, DAVID - De Ware Wysheit op Haren Tyt Sprekende, of Leer-Redenen zynen Leerlingen tot een Vorbeelt, ook alle Heil-Begerige Zielen, tot Opbouwinge en Bevestiginge, in 't Allerheiligste Gelove, eenmaal den Heiligen overgelevert, voorgestelt.
100694: MILL, JOHN STUART - Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy.
4143000: MILL, J.S. - Over vrijheid.
151865: MILLAR, FERGUS - The Emperor in the Roman World [31 BC - AD 337].
151061: MILLAR, DELIA - Queen Victoria's Life in the Scottish Highlands depicted by her watercolour artists.
165729: MILLAS, JUAN JOSÉ - Overspel in 33 variaties.
102020: MILLENNIUM - Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
110122: MILLER, ELIZABETH W. [ED.].|THOMAS F. PETTIGREW [FOREWORD]. - The Negro in America. A Bibliography. Compiled by E.W. Miller for the American Academy of Arts and Sciences.
142794: MILLER, RANDALL M. [ED.]. - Dear Master. Letters of a Slave Family.
100913: MILLER, HENRY - My Bike & Other Friends [Volume II: Book of Friends].
156591: MILLER, ROBERT P. [ED.]. - Chaucer. Sources and Backgrounds.
94512: MILLER, WILLIAM R.|ROLLNICK, STEPHEN - Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering
152110: MILLER, EDWIN HAVILAND - Salem is my Dwellingplace. A Life of Nathaniel Hawthorne.
90592: MILLER, DANIEL A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch relations 1774-1780.
90866: MILLER, JUDITH - Coutry Color. Perfect palettes for every room.
90860: MILLER, NAOMI - Mapping Cities. Catalogue and Essays by Naomi Miller. Exhibitionn Coordinated by Karen E. Haas. Boston University Art Gallery, Januari 14-February 25, 2000.
157859: MILLER, HAROLD T. - Publishing. A Leap from Mind to Mind.
142790: MILLER, WILLIAM LEE - Arguing About Slavery. The Great Battle in the United States Congress.
4045494: MILLER, E.L. - Philosophical and Religious Issues. Classical and Contemporary Statements.
131158: MILLER, JOHN - Bourbon and Stuart. Kings and Kingship in France and England in the Seventeenth Century.
4134081: MILLER, S.M. & HUBER, R.V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de Bijbel.
4138321: MILLER, A.M. (CRESCENTIA VON KAUFBEUREN) - Crescentia von Kaufbeuren. Das Leben einer schwäbischen Mystikerin.
131665: MILLER, DOUGLAS - Die Landsknechte.
4143436: MILLER, J.M. & HAYES, J.H. - A History of Ancient Israel and Judah.
102546: MILLER, JUDITH [TIM CLINCH - PHOTOGR.]. - Classic Style.
4053095: MILLER, ALICE - Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema.
4142418: MILLER, W.R. & DELANEY, H.D. (ED.) - Judeo-Christian Perspectives on Psychologie. Human Nature, Motivation, and Change.
180636: MILLER, GAVIN - Alasdair Gray. The Fiction of Communion.
170075: MILLER, KENNETH R. - Only a Theory. Evolution and the Battle for America's Soul.
164658: MILLER, BARBARA STOLER [ED.]. - The Gitagovinda of Jayadeva. Love Song of the Dark Lord.
163845: MILLER, GEORGE DAVID - Peace, Value and Wisdom. The Educational Philosophy of Daisaku Ikeda.
156909: MILLER, DAVID|RICHARD PRICE [EDS.]. - British Poetry Magazines 1914-2000. A History and Bibliography of 'Little Magazines'.
152219: MILLER, TOWNSEND - Henry IV of Castile 1425-1474.
130558: MILLER, NATHAN - War at Sea. A Naval History of World War II.
121780: MILLER, DAVID|STEPHEN WATTS [EDS.]. - Music while Drowning. German Expressionist Poems.
170368: MILLER, KENNETH R. - Finding Darwin's God. A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution.
94199: MILLET, OLIVIER - Calvin et ses contemporains. Actes du colloque de Paris 1995
4009763: MILLGRAM, A.E. - Jewish worship.
182823: MILLIE, JULIAN - Bidasari. Jewel of Malay Muslim Culture.
123320: MILLIER, JEAN [INTROD.]. - Paris - Moscou 1900 -1930. Catalogue de L'Exposition 1979 Centre Geiorges Pompidou. Arts plastiques, arts appliqués et objects utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9