Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
140618: BELOFF, MAX - The Great Powers. Essays in Twentieth Century Politics.
145634: BELONJE, MR. DR. J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
82390: BELONJE, J. - Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland
180497: BELONJE, B. & J. DEN BESTEN [EDS. - ET AL.]. - Molenboek provincie Utrecht.
132065: BELONJE, MR. J. - Het Koegras.
131419: BELONJE, JOHAN - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier.
166020: BELONJE, MR. DR. J. - Het Huis Dampegeest bij Limmen.
110141: BELONJE, MR. J. - De Groote Hegge te Thorn.
121443: BELOW, GEORG VON - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
167882: BELPAIRE, BRUNO - T'ang Kien Wen Tse. Florilege de litterature des T'ang [Volume 2 - only].
145230: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
152264: BELPAIRE, M.- E. - Kunst- en levensbeelden.
131624: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
89850: BELT, LENY VAN DEN - Holland van Toen. Honderste expositie landschap Holland van Toen - Anton en Greet van den Hooren.
81472: BELT, H. VAN DEN E.A. - Profetisch geïnspireerd, C. Blenk als historicus en theoloog
96099: BELT, H. VAN DEN - Puur en ongezoet: Gereformeerde orthodoxie in de Synopsis Purioris Theologiae (1625)
170573: BELT, HENK VAN DEN - 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein.
154882: BELT, H. VAN DE & D.B.W.M. CAN DUSSELDORP & G. KALSHOVEN [EDS. - ET AL.]. - Essays in Rural Sociology in Honour of R.A.J. van Lier. Department of Rural Sociology of the Tropics and Subtropics.
30836: BELT, H. VAN DEN - Betrouwbaar getuigens. Het Geestelijk gezag van de Bijbel
150729: BELT, DR. J.J. VAN DE - Rorschach-onderzoekingen in de gevangenis van en het huis bewaring te Haarlem.
4074514: BELT, H.V.D. - Waarom ben jij gedoopt?. (Jongerenperspectief)
86283: BELZEN, ADRIAAN VAN - Bevindingen. Gesprekken over de orde van het heil.
89598: BELZEN, J. VAN - Gods kracht in zwakheid volbracht
4300623: BELZEN, J.A. VAN - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw (A.R.Reinsberg: De bekeeringsgeschiedenis van eene vijftigjarige wereldling)
53273: BELZEN, J. VAN / POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641)
90571: BELZEN, J. VAN / POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641)
163824: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Psychohistory in Psychology of Religion: Interdisciplinary Studies.
161678: BELZEN, JACOB A. [ED.]. - Aspects in Contexts - Studies in the History of Psychology of Religion.
54887: BELZEN, J. VAN - Dag en nacht in zijn tempel. Leven en werk van Ds. A. Makkenze
95586: BELZEN, J.A. VAN - Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten I
4062551: BELZEN, J. VAN (RÜMKE, H.C.) - Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen.
4073950: BELZEN, J.A.V. - Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II.
4136960: BELZEN, A.VAN - Christen zijn in kerk en wereld / Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten deel 1 en 2.
4140985: BELZEN, J.A. VAN & LANS, J.M. V.D. - Current Issues in the Psychology of Religion. Proceedings of the third symposium on the psychology of religion in Europe.
102209: BEMELMANS, PROF. J. & PROF. R. CASIMIR & DR. C. EASTON [ET AL.]. - Ons Volk en de Tucht. Eerste Nationaal Congres van de Tucht-Unie tot Bestrijding van de Tuchtloosheid bij het Nederlandsche Volk, te houden te Utrecht in het Jaarbeursgebouw op 19 en 20 october 1922.
110432: BEMIS, SAMUEL FLAGG - John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy.
131702: BEMMANN, HELGA - In mein' Verein bin ich hineingetreten. Kurt Tucholsky als Chanson- und Liederdichter.
84702: BEMMEL, H.A. VAN E.A. - Bevestig dat... Een bundel opstellen van de hand van Prof. Dr. J. Severijn, verzameld en opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardig op 8 Mei 1963 door enigen zijner leerlingen
160503: BEMMEL, HARRY CHR. VAN [ED.]. - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
130243: BEMMELEN, J.A. VAN & GEORG CARL WILHELM BOHNENSIEG, WILLIAM BURCK [EDS.] - Repertorium Annum Literaturae Botanicae periodicae [8 Vols. in 5 Bindings - Complete Set]
4142232: BEMMELEN, J.M.VAN - Gevaren en schoonheid van studie en wetenschap.
130248: BEMOLT VAN LOGHEM SLATERUS, DR. A.J. - Nederlandse familiepenningen tot 1813.
92306: BEN-CHORIN, SCHALOM - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidische Credo Tübinger Vorlesungen
93128: BEN IEHUDA, ELIESER - Thesaurus Totius Hebraitatis et veteris et recentioris (14 volumes). (Gesamtwörterbuch alt- und neuhebräischen Sprache von Elieser Ben Jeduda in Jerusalem / Dictionnaire complet de la Langue Hébraïque ancienne et moderne par Eliézér Ben Jehouda à Jérusalem / A Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew by Eliezer Ben Yehuda of Jerusalem)
4143012: BEN ZVI, E. - A Historical-Critical Study of the Book of Zephaniah. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 198)
4009539: BEN-CHORIN, SCH. - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidischen Credo. 13 Vorlesungen.
4009542: BEN-GOERION, D. (SAMENST.) - De Joden in hun land. Het verhaal over de joodse vestiging vanaf voor-bijbelse tijden tot in onze dagen.
4047478: BEN AHARON, Y. - Listen, Gentile!. The Story of a Life.
4074344: BEN HELED - RUDELSHEIM, LETTY - Gesprekken met mijzelf in Auschwitz. Een verhaal over de overwinning van de geest op het kwaad.
4074713: BEN GOERION, DAVID - Israël. Land van vervulde belofte.
4135820: BEN-CHORIN, S. - Die Antwort des Jona. Zum Gestaltwandel Israels - ein geschichts-theologischer Versuch.
4140387: BEN-CHORIN, SCH. - Das Judentum im Ringen der Gegenwart.
4140632: BEN-CHORIN, SCH. - Jesus im Judentum.
4140887: BEN-CHORIN, SCH. - Ein Leben für den Dialog. Hrsg. von W.Homolka.
4140889: BEN-CHORIN, SCH. - Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute.
110166: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
166550: BENALI, ABDELKADER - De ongelukkige.
4140190: BENBASSA, E. & ATTIAS, J.C. - De jood en de ander.
102635: BENCE- JONES, MARK - Burke's Royal Palaces of Europe
4006993: BEND, J.G. V.D. (BIERENS DE HAAN, J.D.) - Het Spinozisme van Dr J.D.Bierens de Haan. (Diss.).
47916: BENDANGJUNGSHI - Confessing Christ in the Naga Context. Towards a Liberating Ecclesiology (ContactZone, Explorations in Intercultural Theology Volume 8)
53236: BENDER, CARRIE - Miriam
153870: BENDER, HANS [ED.]. - Spiele ohne Ende. Erzählungen aus 100 Jahre S. Fischer Verlag.
47394: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke, Band I & Band II
163495: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke. Volume 1 [of 2 - only].
165765: BENDERS, RAYMOND J. & WILBERT SMULDES [EDS.]. - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans.
47507: BENDIREN, RUDOLF - Bilder aus der letzten religiösen Erweckung in Deutschland
140579: BÉNÉ, CHARLES & FRANÇOISE JOUKOVSKY & ROBERT AULOTTE [ET - AL]. ROBERT AULOTTE [FOREW.]. - Études seizièmestes. Offertes à monsieur le Professeur V.-L. Saulnier par plusieurs de ses anciens doctorants.
144597: BENECKE, E.F.M. - Antimachus of Colophon and the Position of Women in Greek Poetry.
140808: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
164169: BENEDETTI, JEAN - The Real Bluebeard. The Life of Gilles de Rais.
163965: BENEDETTI, JEAN - Stanislavski. A Biography.
152631: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Une âme offerte à Dieu en Saint Benoît.
153108: BENEDICTINES DU SAINT-SACREMENT ROUEN - - Catherine de Bar 1614-1698. Mére Mectilde du Saint-Sacrement. Fondatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle du Très Saint-Sacrement de l'Autel. Documents Biographique - Écrits Spirituels 1640-1670.
123412: BÉNÉDITE, LÉONCE [INTROD.]. - Les Sculpteurs français contemporains. Recueil de 104 oeuvres choisies.
142559: BENEKE, DR. EDUARD F. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
142560: BENEKE, DR. EDUARD F. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
162192: BENES, FRANTISEK & PATRICIA TOSNEROVA [EDS.]. - Die Post im Ghetto Theresienstadt / Mail Service in the Ghetto Therezin / Posta v ghettu Terezin 1941 - 1945 [In Pictorial Slipcase].
104033: BENESC, HANNA [ED. - ET AL.]. - Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum Warschau
163144: BENESCH, KLAUS & KERSTIN SCHMIDT [EDS.]. - Space in America. Theory - History - Culture.
30664: BENESCH, KLAUS / SCHMIDT, KERSTIN - Space in America. Theory History Culture
150356: BENEVOLO, LEONARDO - Die Geschichte der Stadt [In Slipcase].
157745: BÉNÉZIT, E. [ED.]. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
168293: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
100763: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
150706: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays [3 Vols. Compl.].
4300217: BENGEL, J.A. - Briefwechsel. briefe 1723 - 1731. Hrsg. von Dieter Ising. (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt.VI, Band 2)
4011114: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curate, tertio recusa, adjuvante J.Steudel.
47225: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon, Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. Werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. Erster Band: Evangelien und Apostelgeschichte, Zweiter Band: Briefe und Offenbarung. 5. Auflage
4139902: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curata, quarto recusa, adjuvante J.Steudel.
48330: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon Ausleging des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. 5 Auflage
85322: BENGELII, D. JOH. ALBERTI - Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelesium indicatur.
151829: BENGTSON, HERMANN - Marcus Antinius. Thiumvir und Herrscher des Orients.
4071042: BENHAYIM, M. - Joden en heidenen en de nieuw-testamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
103138: BENIMA, TAMARAH & INEKE BRASZ & JAN HAGEN & JAN BRAUWER & JAN DRIEVER [A.J. VAN DER LEEUW - FOREW.]. - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven - Amsterdam.
130697: BENINK, HARALD A. - Financial Integration in Europe.
130698: BENINK, DRS. HARALD A. - Financiële integratie in Europa 1993.
90176: BENJAMIN, SCOTT / HENDERSON, WAYNE - Gas Globes Amoco to Mobil & Affiliates
140059: BENJAMIN, WALTER & THEODOR ADORNO & MAURICE BLANCHOT & MARTHE ROBERT & JEAN STAROBINSKI - Proces-verbaal van Franz Kafka.
180203: BENJAMIN, WALTER & THEODOR ADORNO & MAURICE BLANCHOT & MARTHE ROBERT & JEAN STAROBINSKI - Proces-verbaal van Franz Kafka.
171037: BENJAMIN, WALTER - Kinderjaren in Berlijn rond 1900.
155664: BENJAMIN, MELANIE - Ik was Alice.
123012: BENJAMIN III. LLOYD W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
170570: BENJAMINS, RICK & JAN OFFRINGA - Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken.
4143163: BENJAMINS, R. - Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland.
4056425: BENJAMINS, H.S. - Mocht God bestaan. Het christelijk geloof ter verantwoording. Essay.
105095: BENJAMINS, DR. H.S. & PROF. DR. G.D.J. DINGEMANS [ET AL.]. - Evangelie en beschaving. Studies bij het afscheid van Hans Roldanus.
110033: BENKER, G. - Ludwig der Bayer. 1282-1347. Ein Wittelsbacher auf dem Kaiserthron.
157821: BENN, ERNEST - Happier Days. Recollections and Reflections.
170349: BENNETT, GAYMON & MARTINEZ J. HEWLETT & TED PETERS & ROBERT JOHN RUSSELL [EDS]. - The Evolution of Evil.
156617: BENNETT, H.S. - The Pastons and Their England. Studies in an Age of Transition.
170198: BENNETT, CLINTON - In Search of Jesus. Insider and Outsider Images.
157737: BENNETT, ADELAIDE LOUISE [EDS. - ET AL.]. - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475.
171062: BENNETT, GAYMON & MARTINEZ HEWLETT & ROBERT JOHN RUSSELL - The Evolution of Evil.
121119: BENNETT, PAUL - Introduction to Clinical Health Psychology.
103196: BENNETT, IAN [ED.]. - Complete Illustrated Rugs & Carpets of the World.
180905: BENNETT, GUY & BEATRICE MOUSLI - Charting the here of there. French & American Poetry in Translation in Literary Magazines 1850-2002.
167968: BENNETT, EDNA MAE - Turquoise and the Indian.
166905: BENNETT, BRYAN & ANTHONY HAMILTON - Edward Arnold. 100 Years of Publishing.
89883: BENNETT, DAVID / STEINKAMP, JAMES - Wolkenkrabbers. De hoogste gebouwen ter wereld geven hun geheimen prijs.
131407: BENNETT, WHITMAN - A Practical Guide to American Book Collecting [1663-1940] With All Items Arranged in Sequence as a Chronological Panorama of American Authorship and with each Subject considered from Bibliographical, Biographical and Analytical Aspects.
4141567: BENNETT, O. BEXLEY, J. & WARNOCK, K. (RED.) - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon.
4021359: BENNETTS, H.J.T. - Evidence of Things not seen. Collected from miracles and visions of the Blessed Sacrament.
53110: BENNING, ROOSJE E.A. - Bedreigde dijken. ...Daar waar de Rijn Waal wordt... Bewoners vertellen hun ervaringen en emoties van de evacuatie januari 1995
105175: BENNINGHOVEN, FRIEDRICH & HELMUT BÖRSCH-SUPAN & ISELIN GUNDERMANN - Friedrich der Grosse.
4140428: BENNINK JANSSONIUS, R. - Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke kerk in Nederland. Bydrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke kerk.
154737: BENNIS, BART [ED.]. & PETER DAM & SJAAK KOOTE [ET AL.]. - Topografische Atlas Zuid-Holland
141398: BENOIS, ALEXANDRE - Reminiscences of the Russian Ballet.
140877: BENOIST-MÉCHIN, J. - Wollte Adolf Hitler den Krieg 1939. Generalprobe der Gewalt.
92117: BENOIT, P. A.O. - Discoveries in the Judaean desert - II. Les Grottes de Murabba'at. Texte et Planches (2 volumes)
121209: BENOIT, JACQUES [ = JACOBUS JOSEPH MARIA BAYER] - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie van Jacques Benoit.
4076276: BENOIT, JACQUES - Bescheiden Solo. Een keuze uit de poëzie. (Genummerd exemplaar met handtekening van de dichter)
4138589: BENOIT, JACQUES - (4 bundels). Nader dan mijn hart. 1976 - Toegift. Vertaalde gedichten. 1981 - Reikhalzend. 1991 - Kwatrijnen. 1994 (2 bundels door Benoit gesigneerd)
130512: BENOITS-MÉCHIN, JACQUES - Frédéric de Hohenstaufen ou Le Rêve Excommunié [1194-1250]
130532: BENOSCHOFSKY, ILONA & ALEXANDER SCHEIBER [EDS.] - Das jüdische Museum in Budapest.
4141189: BENOSCHOFSKY, I. & SCHEIBER, A. (HRSG.) - Das jüdische Museum in Budapest.
4142514: BENRATH, G.A. - Reformierte Kirchengeschichtsschreibung an der. Universität Heidelberg im 16. und 17. Jahrhundert.
131248: BENSAUDE, JOAQUIM - L'astronomie nautique au Portugal à l'époque des grandes découvertes.
30567: BENSCHOP, W.J.M. - Het postwezen van 's Gravenhage in derdehalve eeuw
82068: BENSE, JOHAN FREDERIK - The anglo-dutch relations from the earliest times to the death of William the Third being an historical introduction to a dictionary of the low-dutch element in the english vocabulary
146017: BENSELER, FRANK [ED.]. - Georg Lukacs. Festschrift zum achtzigsten Geburtstag.
5764: BENSÉRADE, ISAAC DE - Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux imprimez et Enrichis de Figures. Par ordre de sa Majesté, Et dediez à Monseigneur Le Dauphin.
153551: BENSIMON, DORIS - Adolph Donath [1876-1937]. Ein jüdischer Kunstwanderer in Wien, Berlin und Prag.
4072767: BENT, A.V.D. - Commitment to God`s World. A Consice Critical Survey of Ecomenical Social Thought.
89772: BENTEIN-STOELEN, M.R. - Middelheim Antwerpen. Kollektie katalogus openluchtmuseum voor beeldhouwkunst.
92886: BENTHEM, W. VAN E.A. - Verkenningen in Spreuken en Prediker
93138: BENTINI, JADRANKA A.O. - Een bijzondere Renaissance. Het hof van de Este's te Ferrara. Brussel, Paleis voor Schone Kunsten 3 oktober 2003 - 11 januari 2004
103877: BENTIVOGLIO - Opere del cardinal Bentivoglio, cioè Le Relationi di Fiandra, e di Francia - L'Historia della Guerra di Fiandra - Le Lettere scritte nel tempo delle sue Nuntiature.
102361: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
153703: BENTLEY, JAMES - Het geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
146270: BENTLEY, ERIC - Theatre of War. Comments on 32 Occasions.
4044712: BENTLEY, J. - Het Geheim van de berg Sinai. De rijkdommen van het oudste klooster ter wereld.
122915: BENTLEY, JAMES - A Calender of Saints. The Lives of the Principal Saints of the Christian Year.
131846: BENTLEY, NICOLAS - The Victorian Scene 1837-1901.
55083: BENTLEY, JULIETTE A.O. - The bulletin of the Australian centre for Egyptology. Volume 1, 1990
4042560: BENTLEY, J. - The Way of Saint James. A Pilgrimage to Santiago de Compostela.
165581: BENTLY, PETER [ED.]. & ROY WILLIS - The Hutchinson Dictionary of World Myth.
121993: BENTON, JOHN F. [THOMAS N. BISSON - ED.]. - Culture, Power and Personality in Medieval France.
140726: BENTON, DR. MICHAEL J. - On the Trail of the Dinosaurs. The Latest Evidence on the Mighty Reptiles that Dominated our Prehistoric Past.
163024: BENTON, TED - Philosophical Foundations of the Three Sociologies.
4057074: BENTZEN, A. - Messias - Moses redivivus - Menschensohn. Skizzen zum Thema Weissagung und Erfüllung.
104407: BENY, ROLOFF & ANTHONY THWAITE [ET AL.]. - Roloff Beny in Italy.
4141235: BENYOETZ, E. (KOLB, A.) - Annette Kolb und Israel. (Literatur und Geschichte 2)
131588: BENZ, RICHARD & KARL VON BALTZ - Sanct Brandans Meerfahrt. Das Volksbuch erneuert von Richard Benz mit einer Einleitung von Karl Baltz.
4072470: BENZ, ERNST - Beschreibung des Christentums. Eine historische Phänomenologie.
4072501: BENZ, E. - Endzeiterwartung zwischen Ost und West. Studien zur christlichen Eschatologie.
47470: BENZ, ERNST - Der Philosoph von Sans-Souci im Urteil der Theologie und Philosophie seiner Zeit (Oetinger, Tersteegen, Mendelssohn) (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1971. nr. 10)
4054458: BENZ (HRSG.) E. - Russische Heiligenlegenden. Mit 52 Abbildungen.
122677: BENZ, DR. WOLFGANG - Süddeutschland in der Weimarer Republik. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1918-1923.
180768: BENZ, RICHARD - Heidelberg - Schicksal und Geist.
60040: BENZ, E. - Kirchengeschichte in Okumenischer sicht (Oekumenische Studien III)
30514: BENZ, ERNST - Ecclesia Spiritvalis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der Franziskanischen Reformation
152208: BENZ, CHRISTA - Die ersten pharmakologischen Zeitschriften in Deutschland.
4017682: BENZ, E. FLOROS, C. & THURN, H. - Das Buch der heiligen Gesänge der Ostkirche. Illustriert und mit Schallplatten- und Literaturnachweis. (Schallplatte fehlt)
4039273: BENZ, E. (SWEDENBORG, EM.) - Emanuel Swedenborg. Naturforscher und Seher.
4141957: BENZ, W. - Was ist Antisemitismus?.
4032678: BENZ, E. - Kirchengeschichte in ökumenischer Sicht.
122321: BENZONI-GAVAGE, SYLVIE & DENIS SERRE - Multidimensional Hyperbolic Partial Differential Equations. First-order Systems and Applications.
166892: BEPLER, JILL & JOCHEN BELPER & MARTIN BIRCHER [EDS - ET AL.]. - Barocke Sammellust. Die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Lüneburg [1636-1687].
141511: BÉRANGER, P.-J. DE - Chansons de P.-J. de Béranger. Anciennes et posthumes.
166201: BERANOVA, JANA - Tussen de rivieren.
142918: BÉRARD, VICTOR - La résurrection d' Homère. Au temps des héros.
4063500: BÉRAUDY, R. - Sacrifice et eucharistie. La dimension anthropologique du sacrifice dans la célébration de l`eucharistie.
155511: BERBEN, PAUL - De aanslag op Hitler.
121121: BERBERS, ARNOLD & HENDRIK BEUMER - De mummie van Nofretete.
162834: BERCHET, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Mémoires de la comtesse de Boigne, née d' Osmond. Récits d'une tante.
104957: BERCKEN, W.P. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
100665: BERCKEN, WIL VAN DEN - De mythe van het Oosten. Oost en West in de religieuze ideeëngeschiedenis van Rusland.
104956: BERCKEN, DR. W. VAN DEN - Het beeld van het Westen in de Sovjet pers.
155748: BERDEN, GIEL - High Resolution UV Spectroscopy of Aromatic Molecules.
145284: BERDIAEV, NICOLAS - Le nouveau Moyen Age. Précédé de la fin de la Renaissance et suivi par considération sur la Révolution Russe et démocratie, socialisme et théocratie.
122346: BERDIAEV, NICOLAS [ANNE ANDRONIKOF & CONSTANTIN ANDRONIKOF - TRANSL.]. - De l'inégalité.
140921: BERDJAJEW, NIKOLAUS [OTTO FREIHERRN V. TAUBE - TRANSL.]. - Christendom en klassenstrijd.
4042519: BERDJAJEW, N. - Christendom en klassenstrijd. Vertaling N.v.d.Zeyde.
4012141: BERDJAJEW, N. - Slavernij en vrijheid.
4005475: BERDJAJEW, N. - Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie.
140933: BERDYAEV, NIKOLAUS [R.M. FRENCH - TRANSL.]. - Truth and Revelation.
101210: BEREND, IVAN T. - The Crisis Zone of Europe. An Interpretation of East-Central European History in the First Half of the Twentieth Century.
140520: BEREND, IVAN T. - Europe since 1980.
156098: BERENDONK, HANS VAN - De Watervulkaan. Oververhitting van economie en natuur.
154443: BERENDRECHT, PETRA - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse Bronnen.
154375: BERENDS, G. - Historische houtconstructies in Nederland.
90955: BERENDS, MATHILDE - Fotografische documentaire over het dorpsleven in Elspeet
145352: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1992.
155018: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1991.
122392: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
110531: BERENDS, ROB - MonumentenWijzer. Een practische gids.
110552: BERENDS, G. [ED. - ET AL.]. - Jaarboek Monumentenzorg 1990.
104034: BERENDSEN, DR. ANNE [ET AL.]. - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
53086: BERENDSEN, ANNE - Fliesen, eine geschichte der Wand- und Bodenfliesen
4073086: BERENDSEN, DESIREE - Waarom geloven mensen?. De antropologische basis van geloof volgens Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garet Green en George Lindbeck.
53085: BERENDSEN, ANNE - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
143345: BERENDT, JOACHIM ERNST - Jazz Optisch.
154694: BERENDT, JOACHIM ERNST - Variationen über Jazz. Aufsätze.
140876: [BERENGER, LAURENT-PIERRE & E. GUIBAUD] - La Morale en Action, ou elite de faits memorables et d'anecdotes instructives, Propres à faire aimer la Sagesse, à former le coeur des Jeunes Gens par l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur esprit des souvenirs de l'Histoire. Ouvrage utile aus Elèves des Écoles Militaires, des Lycées et Maisons d'Éducation de l'un et de l'autre sexe.
142165: BERENS, H.& B. AARON: - Gispen in Rotterdam. Nieuwe verbeelding van het Moderne.
4076269: BERENSOB-PERKINS, J. (KABBALA) - De kabbala ontcijferd. Geheime boodschappen uit een mystieke leer.
140502: BERENSON, BERNHARD - North Italian Painters of the Renaissance.
161299: BERENTS, DR. D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
164319: BERENTS, DR. D.A. - Gilles de Rais. De moordenaar en de mythe.
122999: BERENTS, DIRK - Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht.
101711: BERENTSEN, P.B.M. - Economic-environmental modelling of Dutch dairy farms incopporating technical and institutional change.
152724: BERESFORD, MAURICE - The Lost Villages of England.
156659: BERESFORD, MAURICE & JOHN G. HURST [EDS.]. - Deserted Medieval Villages.
104158: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Genealogisch repertorium.
103009: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. Ter gelegenheid van de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
132106: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN [H.L. KRUIMEL & A.J. VAN DER TANG - EDS] - Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten & Genealogisch repertorium [2 Vols. Compl.] & Supplementen 1-3 [ = 5 Vols in 6 Bindings]
103680: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Iconographie van Hogo Grotius. Met 65 portretten gedeeltelijk in lichtdruk.
95339: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
53388: BERETTA, MARCO - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 4)
141610: BEREZHKOV, VALENTIN M. - At Stalin's Side. His Interpreter's Memoirs From the October Revolution to the Fall of the Dictator's Empire.
4069902: BERG, M.R.V.D. - Abraham. Leven uit Gods belofte.
92632: BERG, WILLEM VAN DEN / PLEIJ, HERMAN - Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. Voor Eddy Grootes, bij zijn afscheid op 12 september 1997 als hoogleraar Historisch Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
92106: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
161363: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - De man die vrouwen verzamelde. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-Eilanden.
100468: BERG, C.C. [TRANSL.]. & M. PRAWIROATMODJO - Pranatjitra. Een Javaansche liefde - uit het Javaansch vertaald.
30345: BERG, C.R. VAN DEN - D' oude dagen overdacht. Enkele kerkhistorische notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965) de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970) de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht
92980: BERG, M.R. VAN DEN - Het eerste boek Samuël. Deel 1: Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap. Deel 2: Van koeienjongen tot voortvluchtige messias (2 delen)
143870: BERG, M. VAN DEN - De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw. [3 Vols. Compl.].
93448: BERG, R. VAN DEN - Op de grens van religie en geloof. Over ervaring en openbaring in deze tijd
140279: BERG, C.C. - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II : Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Çaka.
31545: BERG, R. V.D. - Leerdam in de Gouden Eeuw
152750: BERG, JOOP VAN DEN [ET AL.]. - In Indië geweest. Maria Dermoût- H.J. Friedericy- Beb Vuyk. Schrijvers prentenboek deel 30.
91493: BERG, DION VAN DEN - IKV 1966-2006: veertig jaar mobiliseren voor vrede.
152568: BERG, D. VAN DEN - "Cornelis Jacobus Snijders [1852-1939]. Een leven in dienst van zijn land en zijn volk. Eene levensbeschijving, mede steunende op zijne eigen "" Herinneringen ""."
95930: BERG, J. VAN DEN E.A. - Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw. Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme
4072554: BERG, H.M.VAN DEN - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel. (Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst)
86493: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
145395: BERG, TUJA VAN DEN & JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. & FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
154088: BERG, PROF. MR. M.A.M.C. VAN DEN & MR. DR. M.A.B. CHAO-DUIVIS & MR. H. LANGENDOEN [EDS. - ET AL.]. - Aangenomen werk. Liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden.
53324: BERG, J. VAN DEN / DOOREN, J.P. VAN - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationelen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 Abbildungen
93453: BERG, RIEN VAN DEN E.A. - Het Groot Citatenboek over God, geloof en kerk
95330: BERG, ROB VAN DEN - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
4061977: BERG, M.R.V.D. - Beeldsprakig. Het onderwijs van Jezus in gelijkenissen.
30339: BERG, C.R. VAN DEN - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend
145488: BERG, L. VAN DEN [ET AL.]. - Ideaal van mijn jeugd 1899-1999. Honderd jaar Scheut in Nederland.
180538: BERG, J.TH.J. VAN DEN & D.J. ELZINGA & J.J.VIS - Parlement en politiek.
102111: BERG, JAAPJAN [ED.]. - Levende erven. Manifest[atie] over ruimtelijke kwaliteit op erven in verandering.
123516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
86076: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers
90337: BERG, WILLEM VAN DEN - De ontwikkeling van de term 'Romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840. The development of the term 'romantisch and its variants in the Netheralnds up till 1840. (with a summary in English
85852: BERG, C.R. VAN DEN - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achttiende-eeuws theoloog
96168: BERG, J. VAN DEN / WALL, ERNESTINE G.E. VAN DER - Jewish-Christian relations in the seventeenth century. Studies and Documents
89299: BERG, MACHIEL ADRIANUS VAN DEN - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël. The kingdom of Christ as historical reality. Calvins anti-apocalyptic explanation of the book of Daniel (with a summary in English).
47953: BERG, J. VAN DEN/SCHRAM, P.L./VERHEUD, S.L. (RED.) - Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Réveil-Archief
150319: BERG, M.A. VAN DEN - Vrienden van Calvijn. Een amicale biografie.
170359: BERG, FLORIS VAN DEN - Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme.
160207: BERG, C.C. [ET AL.]. - Bundel Prof. Dr. F.D.K. Bosch.
142266: BERG, HENK VAN DEN - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar joden.
101299: BERG, PAUL-LOUIS VAN - Corpus Cultus Deae Syriae [CCDS]. Volume 1: Les sources littéraires Part 1: Répertoire des sources grècques et latines [sauf le ' De dea Syria '] & Part 2: Étude critique des sources mythographiques Grecques et Latines [sauf le De Deae Syria]
170666: BERG, AARTJAN VAN DEN & RENÉ SÜSS - Spiritualiteit in jodendom en christendom.
180848: BERG, H. & TH. WIJSENBEEK. & E. FISCHER, E. [EDS]. - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940.
54260: BERG, ANNE JAAP VAN DEN / THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
4057670: BERG, M.R.V.D. - Jesaja 13 - 35. Boven alle machten uit.
47364: BERG, C. VAN DEN/BOITEN, H.J./TRIMP, C. (RED.) - Pastorale. Pastoraat van Geest en Woord. Opstellen aangeboden aan dr. A.N. Hendriks, gereformeerd predikant te Amersfoort
166054: BERG, MIEKE VAN DEN & DIRK IDZINGA [EDS.]. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven.
165901: BERG, RIEN VAN DEN [ED.]. - Totdat het veilig is. 16 psalmen [& CD].
165763: BERG, ARIE VAN DEN [ED.]. - Eerst de hoeve, dan het hart. De Nederlandse boerderij in verhalen, gedichten en foto's.
31148: BERG, N.P. VAN DEN - Uit de dagen der compagnie. Geschiedkundige schetsen
165167: BERG, TUJA VAN DEN & JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. & FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.]. - Steinhauer verlichting.
164135: BERG, KOOS VAN DE - Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht. 75 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
162112: BERG, ROB VAN DEN - The Perception of Voicing in Dutch Two-Obstruent Sequences.
158360: BERG, PETER J.H. VAN DEN - "Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift ""Eigen Haard' 1875-1941."
155094: BERG, DRS. H.A.A. VAN DEN & S.J. BERKHOUT & J.H.F.M. CORNELIS - Cateringmanagement professioneel bekeken.
154865: BERG, ROB D. VAN DEN [ET AL.]. - Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking 1975-1996.
30207: BERG, BAS VAN DEN E.A. - Ithaka, inspiratiebronnen voor ethiek
47244: BERG, JOHANNES VAN DEN/BRUIJN, JAN DE/HOLTROP, PIETER/WALL, ERNESTINE VAN DER (ED.) - Religious Currents and Cross-Currents. Essays on Early Modern Protestantism and the Protestant Enlightenment (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCV)
87120: BERG, CORNELIS REINIER VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782. Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.
95119: BERG, C.R. VAN DEN - Magister Hus. Korte levensschets van Johannes Hus
142690: BERG, C.H. EDMUND FREIHERR VON - Geschichte der deutschen Wälder bis zum Schlusse des Mittelalters. Ein Beitrag zur Culturgeschichte.
95731: BERG, J.A. VAN DEN - Quaedam Disputationes Adimanti'. An investigation into the use of Holy Scripture by a Manichaean Missionary in confrontation with Augustine of Hippo
104917: BERG, W. VAN DEN & PETER ZONNEVELD [EDS.]. - Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen.
103478: BERG, TUJA VAN DEN & JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. & FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.]. - Licht als Leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt [1886-1945].
110560: BERG, CASPAR VAN DEN [PROF. DR. W. KLINKERT - FOREW.]. - Reserve-kapitein. Het levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach [1903-1940].
47649: BERG, JAN J. VAN DEN - Zes Psalmen voor orgel. Psalm 23, 32, 38, 87, 138, 139
4139856: BERG, W. V.D. (EINSTEIN, A.) - Vraagstukken uit Einstein's gravitatietheorie. (Diss.)
100056: BERG, A.J. VAN DEN - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
43465: BERG, J.J. VAN DEN - Muziek voor Kerk en Huis boek 21, Vijf Kerstkoralen, 1. In Bethlehems stal, lag Christus de heer, 2. Nu zijt wellekome Canonische bewerking, 3. Van hoge hemel kom ik aan Trio, 4. Op U mijn Heiland blijf ik hopen Trio, Komt verwondert u hier mensen a. Canon/b. Finale met: Komt allen tezamen als tegenstem
83985: BERG, C.R. VAN DEN - Bouwsteentjes... Een verzameling van twintig (kerk)historische artikelen
131356: BERG, PROF. DR. J.TH.J. VAN DEN & PROF. MR. A.PH.C.M. JASPERS & PROF. MR. M.G. ROOD [EDS.] - De SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een nieuw begin ?
121005: BERG, JOOP VAN DEN - Zo was Indië 1850 - 1950. Herinneringen aan een eeuw Nederlands-Indië.
94597: BERG, ANNE JACOBUS VAN DEN - De Nederlandse christen-studenten vereniging, 1896-1985
4133526: BERG, M.A.V.D. (CALVIJN, J.) - Het rijk van Christus als historische realiteit. Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël. (Diss.)
60041: BERG, A.A. VAN DEN - Als mensen door God worden aangeraakt (Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente)
94357: BERG, J. VAN DEN / DOOREN, J.P. VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Pietismus und Reveil. Referate der internationalen Tagung: Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen. Zeist 18.-22. Juni 1974. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VII)
4139681: BERG, M.R.V.D. - De eerste brief van Paulus aan Timotheus. Gods economie in zijn huishouding. (Zicht op de bijbel 11).
102516: BERG, HETTY [ED. - ET AL.]. - De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
93879: BERG, C.H.W. VAN DEN E.A. - Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagenen registers
93945: BERG, ANNE JAAP VAN DEN / THIJS, BOUKJE - Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd
93939: BERG, J. VAN DEN E.A. - Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief
122199: BERG, REINIER VAN DEN - In hoger sferen. De fascinaties van een weerman.
4004965: BERG, J.H.V.D. - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
4004970: BERG, J.H.V.D. - De reflex. Metabletische tegelijk maatschappijkritische studie.
55077: BERG, JACOB ALBERT VAN DEN - Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice: The Case of Adimantus and Augustine. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Theologie
4042589: BERG, J.H.V.D. - Metabletica van God. De drie voornaamste veranderingen.
4042773: BERG, J.H.V.D. - Kleine psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
4072207: BERG, J.H.V.D. - Der Kranke. Ein kapitel medizinischer Psychologie für jedermann. (übersetzung von Het Ziekbed, 1959)
4073272: BERG, M.V.D. & IDZINGA, D. (GERHARDT, I.G.M.) - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
4073866: BERG, V.D.R. - Wolken, wind en water. alles wat je wilt weten over het weer.
4138558: BERG, M.V.D. - De dag heeft genoeg. (dagboek)
4140548: BERG, H. WIJSENBEEK, TH & FISCHER, E. (RED.) - Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemenrs en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
4064205: BERG, A.J.V.D. - De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985.
152216: BERGAMINI, JOHN D. - The Spanish Bourbons. The History of a Tenacious Dynasty.
103726: BERGANDER, GÖTZ - Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte - Zerstörung - Folgen.
84249: BERGE, TAMMO ADRIAAN TEN - Verhandeling over de onkosten-bepalende wetten
102447: BERGÉ-SLAGER, S. [ED.]. - Piet Slager 1871-1938. Aspecten uit het Bossche verleden.
4075425: BERGE, H.C. TEN - Liederen van angst en vertwijfeling. Gedichten.
4075429: BERGE, H.C. TEN - De witte sjamaan.
4075484: BERGE, H.C. TEN - Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003.
4075490: BERGE, H.C. TEN - Gedichten.
4140421: BERGE, D. TEN (CATS, J.) - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
4142621: BERGE, H.C. TEN - Hollandse sermoenen. Gedichten.
145278: BERGEIJK, HERMAN VAN & OTAKER MACEL [EDS.]. - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd. Teksten van Mart Stam.
86053: BERGEMA, INEKE / CHRIS DE JONG - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van Hendrik Bergema
4142030: BERGEMA, I. & JONG, CHR. DE (BERGEMA, H.) - Een rechtvaardig mens plant een levensboom. Over het leven en werk van H.Bergema.
141273: BERGEN, PETER L. - Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden.
101909: BERGEN, EDWARD VAN - Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw.
92638: BERGEN, CAROLIEN - Verlangen naar onsterfelijkheid
150543: BERGEN, WIM VAN & HANS BROESS & JOS POODT & RIEN VAN ROSMALEN & JON WINKELS [EDS.]. - Bossche stadsuitbreidingen 1880-1980.
168687: BERGER, FRIEDEMANN [ED.]. - De Bry. India Orientalis [2 Vols. Compl.].
4054607: BERGER, K. - Zit de duivel achter alle kwaad?.
180739: BERGER, JOHN - Het moment van het kubisme.
4058818: BERGER, K. - Wie was Jezus werkelijk?.
4058819: BERGER, K. - Mag je in wonderen geloven?.
4042774: BERGER, H. - Op zoek naar identiteit. Het aristotelische substantiebegrip en de mogelijkheid van een hedendaagse metafysiek.
170132: BERGER, KLAUS - Ist Gott Person? Ein Weg zum Verstehen des christlichen Gottesbildes.
166363: BERGER, ANDREW J. - Hawaiian Birdlife.
157847: BERGER, VICKI & ISABEL VASSEUR [EDS - ET AL.]. - Arcadia Revisited. The Place of Landscape.
156478: BERGER, ARTHUR - Aus einem verschlossenen Paradiese. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage von Eine Welt- und Jagdreise.
170887: BERGER, PETER L. & ANTON C. ZIJDERVELD - Lof der twijfel. Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarbij fanatiek te worden.
4076114: BERGER, K. - Die Gesetzesauslegung Jesu. Ihr historischer Hintergrund im Judentum und im Alten Testament. Teil I: Markus und Parallelen. (WMANT 40)
160370: BERGER, S. - Classical Oratory and the Sephardim of Amsterdam. Rabbi Aquilar's ' Tratado de la Retórica '.
160336: BERGER, PIERRE - William Blake. Mysticisme et poésie. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Prix Halphen 1908.
171001: BERGER , PETER & ANTON ZIJDERVELD - In Praise Of Doubt. How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic.
146253: BERGER, HERMAN & PIET LEENHOUWER [EDS - ET AL.]. - Zinderend denken. Opstellen over levensbeschouwing en moderniteit. Aangeboden aan Leo Segers, bij zijn afscheid als docent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Tilburg.
4300510: BERGER, KLAUS - Die Urchrisen. Gründejahre einer Weltreligion.
54508: BERGER, HANS JOSEPH CHRISTIAAN - Kijk op de werkelijkheid van alledag. Het meten van sociale intelligentie
4071707: BERGER, K. - Is met de dood alles afgelopen?.
4140212: BERGER, M. GEFFEN, J.S. & HOFFMAN, M.D. (ED.) - Roads To Jewish Survival. Essays, Biographies, and Articles Selected from The Torch on its 25th Anniversary.
4075230: BERGES, U. - De Armen van het boek Jesaja. Een bijdrage tot de literatuurgeschiedenis van het Oude Testament. (Oratie).
4048064: BERGFRIED, U. - Verantwortung als theologisches Problem im Täufertum des 16. Jahrhunderts. (Diss.)
145641: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
92999: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN - Utrechtsche Hygiënische Vraagstukken historisch beschouwd
4012323: BERGH, W.V.D. (CALVIJN, J.) - Calvijn over het genadeverbond. (Diss.).
4010089: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - Inleiding tot de Oud-Christelijke letterkunde.
153959: BERGH, MR. G.C.J.J. VAN DEN [MR. C.J.H. JANSEN - ED.]. - Geleerd Recht. Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht.
82038: BERGH, R. VAN DEN E.A. - Het compromis. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 30
160031: BERGH, PROF. MR. G.C.J.J. VAN DEN & PROF. MR. W.C. VAN BINSBERGEN. - Volksgericht en strafrecht.
4062463: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Van eeuwige dingen.
121167: BERGH, HANS VAN DEN - De sterren van de hemel. De kunst van het Toneelspelen.
156051: BERGH. MR. L.PH.C. VAN DEN - De Nederlandsche volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde.
142238: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
91311: BERGH, G.C.J.J. VAN DEN E.A. - Staphorst en zijn gerichten. Veslag van een juridisch-antropologisch onderzoek.
4062510: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - Studies. Verspreide opstellen.
156646: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN [DR. A.A. BEEKMAN & H.J. MOERMAN - EDS.]. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie.
154527: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Derde druk, aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
105249: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
100820: BERGH, MR. G.C.J.J. VAN DEN - Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht.
103163: BERGH, FRANCINE [ED.]. - 1958-2008. Vijftig jaar vol gas. Intergas Energie [In Box].
4012710: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Uren met Hegel. Hegel's wijsbegeerte ingeleid en geschetst uit zijne werken.
4010092: BERGH VAN EYSINGA, G.A.V.D. - De oudste Christelijke geschriften.
4139587: BERGH VAN EYSINGA, W.P.E. V.D. (HEGEL, G.W.F.) - Hegel. (Helden van den Geest II)
4055979: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. Eerste tot vierde bundel. Een boekje van geestelijke waarden.
4068175: BERGH, S.V.D. - Kroonprins van Mandelstein.
4139627: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. (4 dln.). Een boekje van geestelijke waarden.
4140939: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.V.D. - Psyche.
4140941: BERGH VAN EYSING, H.W.PH.E.V.D. - Gekleurde Wolken. Een boek in proza en verzen.
4142001: BERGH, HERMAN V.D. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W.Zoethout
155113: BERGHAUS, GÜNTER [ED.]. - Futurism and the Technological Imagination.
123090: BERGHE, YVAN VAN DEN - De Koude Oorlog 1917-1991.
142500: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [AFTERW.]. - Beleggingsinstellingen. Rapport en bespreking van het rapport.
142499: BERGHE, MR. J.W. VAN DEN [FOREW.]. - De Nederlandse bankenbelasting en het EU voorstel inzake een financial transaction tax.
91015: BERGHE, LOUIS VANDEN - Luristan, een verdwenen bronskunst uit West-Iran.
166081: BERGHE, GABY VANDEN - Laozi voor managers.
170357: BERGHE, GIE VAN DEN - De mens voorbij. Verlichte geschiedenis 1650-2050.
4051818: BERGHE, G.V.D. - De uitbuiting van de Holocaust.
4143781: BERGHE, G.V.D. - Getuigen. Belgische Bibliografie over de Nazi-kampen. (Compleet in 2 dln.). (Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog)
31235: BERGHMAN, ARVID - Ex Libris, en bok om bokägarmärken
162342: BERGHUIS, CORRIE K. - Geheel ontdaan van onbaatzuchtigheid. Het Nederlands toelatingsbeleid voor vluchtelingen en displaced persons van 1945 tot 1956.
4071007: BERGHUYS, J.J.W. - Mens en Kosmos - een groots verband. Uitweg uit de crisis in rationeel denken.
164941: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde.
53401: BERGIA, SILVIO - Einstein. Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 1)
164935: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
101672: BERGIN, JOSEPH - The Rise of Richelieu.
123095: BERGMAN, SUSAN & TINKE DAVIDS (=C.E. VAN AMERONGEN-VAN STRATEN) - Martelaren. Literaire levensverhalen over bekende gelovigen van nu.
162149: BERGMAN, MARIJKE W. - The Visual Recognition of Word Structure. Left-to-right Processing of Derivational Morphology.
102041: BERGMAN, STEN - Paradiesische Insel. Urwaldtiere und Steinzeitmenschen in Neuguinea.
168783: BERGMANN, UTA - Jörg Keller. Ein Luzerner Bildschnitzer der Spätgotik.
152808: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness.
170900: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness. A Defense of Epistemic Externalism.
104324: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Die Holzskulpturen des Mittelalters [1000-1400].
168782: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Das Chorgestühl des Kölner Domes [2 Vols. Compl.].
103343: BERGMANS, ANNA [ED. - ET AL.]. - Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek in Leuven.
160704: BERGMANS, PAUL [ET AL.] - Mélanges iconographiques, bibliographiques et historiques.
154885: BERGMANS, WILKO A.G.M. - De bastaard van Bonaire.
91259: BERGMSA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 1)
164731: BERGREEN, LAURENCE - Marco Polo. From Venice to Xanadu.
30709: BERGREN, THEODORE A. - Sixth Ezra. The Tekst and Origin
162427: BERGSMA, W. & E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 - ca. 1570.
110190: BERGSMA, W. [ED. - ET AL.]. - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
89544: BERGSMA, A. E.A. - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (2 delen)
94346: BERGSMA, W. E.A. - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 12-13
157233: BERGSMA, AD - Vakbibliotheken in Nederland en België. Een beschrijving van de interessantste gespecialiseerde bibliotheken, met adressen en telfoonnummers.
140021: BERGSMA, W. & E.H. WATERBOLK [EDS.]. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
4075217: BERGSON, HENRI - Le rire. Essai sur la signification du comique.
146020: BERGSON, HENRI - Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps a l'esprit.
4139885: BERGSON, H. - L'Énergie spirituelle. Essais et conférences.
4138857: BERGSTEN, T. (HUBMAIER, B.) - Balthasar Hubmaier. Seine Stellung zur Reformation und Täufertum 1521-1528.
154025: BERGSTRA, BOUKE & INEZ HOF-VAN SOEST & RONALD HOF [EDS.]. - Casparie: de Hof van Eden 1971-1995.
104479: BERGVELT, E. - J.A. Knip (1777-1847) De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk.
151474: BERGVELT, ELLINOOR & JAN PIET FILEDT KOK & NORBERT MIDDELKOOP [EDS. - ET AL.]. - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop [1778-1854].
141568: BERINGER, FRANZ - Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch [Vol. I & II].
170068: BERK, TJEU VAN DEN - Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit.
167087: BERK, TJEU VAN DEN - Het numineuze.
165542: BERK, MARJAN & MARION BLOEM & ASRID ROEMER [EDS - ET AL.]. - Schrijfsters fietsen in Frankrijk.
154452: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
54093: BERKEL, K. VAN E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 109e jaargang 1996
153906: BERKEL, KLAAS VAN - De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Volume 1: 1808-1914 [only].
92003: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis, een biografie
142427: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL, DR. J.W. - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
82585: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De vader des vaderlands
7767: BERKELBAK, N. - Vier Uitnemende en Zielroerende Oeffeningen over het Verbond der Genade, Gedaan in s'Gravenhage. Vermeerdert met een Vredehandeling van het Vredeverdrag of het Verbond der Verlossinge tusschen Godt den Vader en God den Zone over de Uitverkoornen, Nevens Eenige Gezangen over dezelve Stoffen.
153657: BERKELMANS, HANNY [ED. - ET AL.]. - O nag, kom gou, bly weg. Zuidafrikaanse poëzie.
167234: BERKEMEIER-FAVRE, MARIE-CLAIRE - Die Votivtafel der Herzogin Isabella von Burgund. Ein Meisterwerk Burgundisch-Flandrischer Hofkunst aus der Zeit um 1440.
150955: BERKENKAMP, BRIGITTE - Zwei Bände eines Antiphonars aus dem Kloster Paradies bei Soest. Ein Beitrag zur westfälischen Buchmalereium 1300.
104236: BERKENS, HENK & HARRY VERDIJSSELDONCK - Aasten mu z'nne groten tôren. Honderd jaar H. Maria Presentatiekerk Asten 1898-1998.
130299: BERKENVELDER, DRS. F.C. - Zwolse Regesten I - IV [4 Vols.]
158379: BERKHEMER, WILLEM [A. PIECHOROWSKI - TRANSL.]. - Beelden van Willem Berkhemer. Der Bildhauer Willem Berkhemer [4 Vols. Compl.].
54143: BERKHOF, H. E.A. - Nederlands theologisch tijdschrift. Tweeentwintigste jaargang, 1967-1968
54305: BERKHOF, H. - Die Theologie des Eusebius von Caesarea
4071431: BERKHOF, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer.
4029981: BERKHOF, H. - Inleiding tot de studie van de dogmatiek.
170190: BERKHOF, LOUIS [RICHARD A. MULLER - PREF.]. - Systematic Theology. New Combined Edition.
104480: BERKHOF, ASTER & ANTON PIECK [ILLUSTR.]. - Vlaanderen anders bekeken.
31027: BERKHOF, HENDRIKUS - Die Theologie des Eusebious von Caesarea
170654: BERKHOF, HENDRIKUS - 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht.
30785: BERKHOF, H. - Bruggen en bruggehoofden. Een keuze uit de artikelen en voordrachten van prof. Dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981, verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar te Leiden
31270: BERKHOF, H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer
4004985: BERKHOF, H. - 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht.
4040910: BERKHOF, H. - Geschiedenis der kerk.
4063077: BERKHOF, H. - Geschiedenis der Kerk.
143250: BERKI, R.N. - The History of Political Thought. A short introduction.
4067046: BERKLEY, JAMES D. (ED.) - Leaders Handbook of Outreach and Care.
153730: BERKMAN, ALEXANDER [HUTCHINS HAPGOOD - INTROD. & PAUL GOODMAN - INTROD.]. - Gevangenisherinneringen van een anarchist.
170548: BERKMAN, MICHAEL B. & ERIC PLUTZER - Evolution, Creationism, and the Battle to Control America's Classrooms.
95628: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën (Complete Set, 18 delen + register). De algemene openbaring / Geloof en heiliging / Geloof en rechtvaardiging / Geloof en volharding / De Heilige Schrift (2 delen) / De kerk (2 delen) / De mens en het beeld Gods / De persoon van Christus / De sacramenten / De verkiezing gods / De voorzienigheid Gods / Het werk van Christus / De wederkomst van Christus (2 delen) / De zonde (2 delen) / Register
84470: BERKOUWER, G.C. - Conflict met Rome
95637: BERKOUWER, G.C. - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth
4004989: BERKOUWER, G.C. - Gaan en staan. Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd.
93443: BERKOUWER, G.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - In gesprek met Van Ruler
4012164: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
4012159: BERKOUWER, G.C. - Op de tweesprong. (Een bundel artikelen)
4012058: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
95638: BERKOUWER, G.C. - Het probleem der schriftkritiek
86086: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. De Kerk (2 delen)
86087: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. Geloof en volharding
86088: BERKOUWER, G.C. - Dogmatische Studiën. De verkiezing Gods
4004988: BERKOUWER, G.C. - Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden.
4004991: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Ex Auditu Verbi. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G.C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar.
4004992: N.N. (BERKOUWER, G.C.) - Septuagesimo Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.C.Berkouwer.
95630: BERKOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen
95631: BERKOUWER, G.C. - Nabetrachting op het concilie
95632: BERKOUWER, G.C. - Vatikaans concilie en nieuwe theologie
4055782: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.
4012057: BERKOUWER, G.C. (BARTH, K.) - Karl Barth en de kinderdoop.
104502: BERKOVITS, ILONA [ED.]. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
4137574: BERKOVITS, E. - Faith after the Holocaust.
153315: BERKOWITZ, GERALD M. - Sir John Vanbrugh and the End of Restoration Comedy.
81887: BERKUM, H. VAN - Schortinghuis en de vijf nieten, eene bladzijde uit de geschiedenis van het kerkelijk leven in t oldambt 1730-1750
86249: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
180373: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
161452: BERKUM, A. VAN [ED.]. - Parthonopeus van Bloys.
90359: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (2 delen in 1 band)
87957: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw
88984: BERKUM, H. VAN - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
91416: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
140459: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
165322: BERKVENS, A.M.J.A. & A.FL. GEHLEN & G.H.A. VENNER [EDS.]. - Flittich erforscht und colligeert .... Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis.
164940: BERKVENS, DR. A.M.J.A. - Plakkatenlijst Overkwartier 1665-1794. Deel 1: Spaans Gelre. Instellingen, Territorium, Wetgeving [1580] 1665-1702.
157019: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. A History of the Leiden University Library 1575-2005.
46381: BERKVENS-STEVELINCK, C./VISSER, A. - Magna Commoditas, Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000
168181: BERKVENS-STEVELINCK, C.: BOUWMAN, A.TH.: (RED.) - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. , manuscripten, Middeleeuwen, Esopet, Alewijn, Johannes Suffridi Saeckma, Franeker, universiteit, Sybe Sybesma ISBN: 907420404X
140094: BERKVENS-STEVELINCK, C. & A.TH. BOUWMAN [EDS.]. - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan. J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
100720: BERLAGE, H.P. & W.M.DUDOK & JAN GRATEMA & A.R. HULSHOFF [EDS.]. - Het groote landhuis en het groote stadshuis [Volume 6: Moderne bouwkunst in Nederland].
166532: BERLAGE, H.P. [HERMAN VAN BERGEIJK - ED. & INTROD.]. - Italiaanse reisherinneringen.
132176: BERLIÈRE, DOM URSMER - Les monastères doubles aux XIIe et XIIIe siècles.
132175: BERLIÈRE, DOM URSMER - La familia dans les monastères Bénédictins du Moyen Age.
132174: BERLIÈRE, DOM URSMER - Les fraternités monastiques et leur rôle jurisdique.
132178: BERLIÈRE, DOM URSMER - Le recrutement dans les monastères Bénédictins aux XIIIe et XIVe siècles.
151553: BERLIJN, GERARD [ED. - ET AL.]. - Onder de grond.
142805: BERLIN, IRA & MARC FAVREAU & STEVEN F. MILLER [EDS.]. ROBIN D.G. KELLEY [FOREW.]. - Remembering Slavery. African Americans Talk About Their Personal Experiences of Slavery and Emancipation [2 Vols in Slipcase: Book & 2 audio-cassettes].
161098: BERLINGER, RUDOLPH - Die Weltnatur des Menschen. Morphopoietische Metaphysik. Grundlegungsfragen.
103967: BERMAN, HAROLD - Bronzes. Sculptors & Founders, 1800-1930. Volume 4 [only].
152049: BERMAN, PAUL - Idealismne en macht of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
143594: BERMAN, MAGDA [ED.]. - Zo hoort het nu. Moderne etiquette in de praktijk.
154556: BERMAN, MORRIS - De terugkeer van de betovering. Wetenschap en wereldbeeld.
4141396: BERMAN, J. - The Temple. Its Symbolism and Meaning Then and Now.
157351: BERMANN FISCHER, GOTTFRIED & BRIGITTE BERMANN FISCHER [REINER STACH & KARIN SCHLAPP - EDS. & BERNHARD ZELLER - INTROD.]. - Briefwechsel mit Autoren [In Slipcase].
4027651: BERMANT, CH. - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden.
4139933: BERMANT, CH. - The Jews.
161276: BERNANOS - Oeuvres romanesques. Dialogues des carmélites.
4140873: BERNANOS, G. - Les grands cimetières sous la lune.
152468: BERNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs.
7615: BERNARD, RICHARD - A Key of Knowledge for the opening of the secret mysteries of St. Johns mysticall revelation.
104454: BERNARD, MARIANNE - Kloosters. Honderd wonderen van het avondland.
151237: BERNARD, BRUCE [ED.]. - Vincent van Gogh door Vincent.
4142487: BERNARD, M. - Der menschliche Körper und seine gesellschaftliche Bedeutung. Phänomen - Phantasma - Mythos.
162984: BERNARD, G.W. - The King's Reformation. Henry VIII and the Remaking of the English Church.
166800: BERNARD, ANDRE - Madame Bovary, C'est Moi. The Greatest Characters of Literature and Where They Came from.
93084: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oefeninghe van den H. Bernardus tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus. Kerstmis 1948
121514: BERNASCONI, ROBERT - How to Read Sartre.
53499: BERNAYS, JACOB - Joseph Justus Scaliger
131349: BERND VON MAYDELL, PROF. DR. JUR. - Auswirkungen von Inflation, Konjunktur und Unterbeschäftigung auf das System der sozialen Sicherheit / Untersuchung über die soziarechtliche Ausbildung der Juristen an den Universitäten der Bundesrepublik, insbesondere im Wahlfachstudium.
130829: BERND VON MAYDELL, PROF. DR. & PROF. DR. RUPERT SCHOLZ - Grenzen der Eigenwirtschaft gesetzlicher Krankenversicherungsträger.
121162: BERNER, HEINRICH - Die pananerikanischen Friedenssicherungsverträge. Neuere Bestrebungen und Ergebnisse.
110424: BERNER, FELIX - Louis und Eduard Hallberger. Die Gründer der Deutschen Verlags-Anstalt.
4142387: BERNER, U. - Die Bergpredigt. Rezeption und Auslegung im 20. Jahrhundert.
110257: BERNET KEMPERS, A.J. - Oliemolens.
154866: BERNET KEMPERS, A.J. - Om een struik die palm werd.
164876: BERNET KEMPERS, A.J. [ED] & A.J. AANSTOOT & J.A. VAN BEELEN & A. MEULENBELT-NIEUWBURG - Toen Marken nog 'Het Eiland' was.
142252: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
110168: BERNET KEMPERS, A.J. - In en om de grutterij.
166015: BERNHARD, THOMAS - Erzählungen.
131266: BERNHARD, MARIANNE - Hans Baldung Grien. Handzeichnungen - Druckgraphik.
180558: BERNHARD, MARIANNE & PETRA KIPPHOFF [AFTERW.] - Deutsche Romantik Handzeichnungen. [2 vols. compl.]
151476: BERNHARD, MARIANNE - Rubens. Handzeichnungen.
87790: BERNHART, JOSEPH - Die Philosophische mystik des Mittelalters. Von Ihren antiken ursprüngen bis zur Renaissance.
165936: BERNHART, PATRICK - 2010. Zo werden wij wereldkampioen.
87775: BERNHART, JOSEPH - Der Frankfurter. Eine Deutsche Theologie.
165364: BERNHOFER-PIPPERT, ELSA [ERNST WALTER ZEEDEN - FOREW.]. - Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel Oberdeutscher Täuferverhöre.
142678: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
146155: BERNIER, ARMAND - Robert Liard.
131044: BERNIÈRES, LOUIS DE - Birds Without Wings.
164538: BERNINK, MIEKE & MARLEEN SLOB [EDS.]. - Johan van der Keuken Bert Haanstra Oeuvreprijs 2000. Nederlands Fonds voor de Film.
165894: BERNLEF - Op slot.
156881: BERNLEF, J. & G. BRANDS & K. SCHIPPERS [EDS.]. - Barbarberalfabet.
154693: BERNLEF, J. - Schiet niet op de pianist. Over jazz.
140174: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen.
53822: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen
144371: BERNS, J.B. - Namen voor de ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
152636: BERNS, J. & H. BROK & P. VAN STERKENBURG & A. WEIJNEN - Brabantse spot- en schertswoorden.
140582: BERNS, JAN - Zuid-Geldersce dialecten.
166086: BERNS, JAN & SANNE STEUSEL - Taal in stad en land. Noord-Hollands.
165282: BERNS, PROF. DR. E.E. & PROF. DR. G.H.T. BLANS [EDS. - ET AL.]. - Het lichaam van God. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur.
132128: BERNS, J.L. & B.S. HEMPENIUS-VAN DIJK & D.P. DE VRIES [EDS - ET AL.] - Archief Hof van Friesland. Inventaris van het archief van de Raad, na 1515 het Hof van Friesland (1502) 1516-1811 [ & CD-Rom]
4073869: BERNS, G. - Wij, Europeanen. Ethiek, politiek en de globalisering.
101496: BERNSTEIN, JOSHUA M. - Brewed Awakening. Behind the Beers and Brewers Leading the World's Craft Brewing Revolution
170394: BERNSTEIN, MARK - Fatalism.
155899: BERNSTEIN, JOSH - Digging for the Truth. One Man's Epic Adventure Exploring the World's Gtreatest Archaeological Mysteries.
151223: BERNSTEIN, LEONARD - Findings.
4140107: BERNSTEIN, F. - Over joodse problematiek.
110568: BERNTS, TON & GERARD DEKKER & JOEP DE HART - God in Nederland 1996-2006.
170444: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
104346: BEROFSKY, BERNARD - Determinism.
9492: BERQUIN, ARNAUD - Sandford en Merton. Of de nadeelige gevolgen eener verkeerde, en de heilrijke uitwerkselen eener verstandige opvoeding. Naar het Fransch. Met Platen.
85744: BERRETT, WILLIAM E. - Zijn kerk hersteld. Beknopte beschrijving van ontwikkeling en leerstellingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
164845: BERRY, CHRIS & FRAN MARTIN & AUDREY YUE [EDS.]. - Mobile Cultures. New Media in Queer Asia.
100402: BERS, GÜNTER & CONRAD DOOSE [EDS.]. & FRANK POHLE - Italienische Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein. Stadtanlage, Zivilbauten, Wehranlagen.
161984: BERS, GÜNTER - Die Schriften des niederländischen Humanisten Dr. Hermann Cruser.
104503: BERSCHIN, WALTER - Die Palatina in der Vaticana. Eine deutsche Bibliothek in Rom.
4068569: BERSIER, EUG. - Sermons. Tome 1 - 4.
163904: BERSMA, RENÉ P. - Titia. De eerste westerse vrouw in Japan [& DVD: Verliefd op Titia].
161558: BERSON, HENRI - Mind-Energy. Lectures & Essays.
92041: BERSSENBRUGGE, HENRI - Straat- en landleven , 1900-1930
164346: BERTAUT, JULES [ED. - ET AL.]. - Balzac.
161178: BERTAUX, ÉMILE - Les arts en Italie du 5e au 14e siècle.
154369: BERTELLI, CARLO - Piero Della Francesca.
154367: BERTELLI, CARLO [ED.]. & XAVIER BARRAL I ALTET & MARIA GRAZIA BRANCHETTI -EDS. - ET AL.]. - The Art of Mosaic.
53082: BERTELLI, SERGIO A.O. - The courts of the Italian Renaissance
168002: BERTELS, INGE & BERT DE MUNCK & HERMAN VAN GOETHEM [EDS]. - Antwerpen. Biografie van een stad.
121393: BERTELS, CORNELIS P. (ET AL.) - Vrouw man kind. Lijnen van vroeger naar nu.
157643: BERTELSEN METTE, HOLLAND JEREMY & RUTH ALSOP - Empowerment in Practice. From Analysis to Implementation.
162152: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN & GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - The State of the Art. State of the Art Lectures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
162120: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN & GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - Leading Themes. Keynote Letures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
101866: BERTENS, DR. H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
121725: BERTHAT, HENRI [ED.]. & JEAN-FRANÇOIS BAZIN [INTROD.]. - Vingt chansons du vin de Bourgogne. Chansons recueillies et annotiés par Henri Berthat.
4141297: BERTHE, R.P. (ALPHONSE DE LIGUORI) - Saint Alphonse de Liguori 1696-1787.
103628: BERTHEAU, PROF. FRANZ R. - Kleine Chronologie zur Geschichte des Zeitungswesens in Hamburg von 1616 bis 1913. Mit eine Einleitung über die Vorläufer der Zeitungen und die Handhabung der Zenzur in Hamburg.
140662: BERTHELOT, ANNE - Die Mythen um König Artus und den Heiligen Gral.
141699: BERTHOLD, EVA [ED.]. - Kriegsgefangene im Osten. Bilder, Briefe, Berichte.
4138319: BERTHOLD, O. (HRSG.) - Kaiser, Volk und Avignon. Ausgewählte Quellen zur antikurialen Bewegung in Deutschland in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
4023925: BERTHOLET, A. (HRSG.) - Religionsgeschichtliches Lesebuch. in Verbindung mit W.Grube, K.Geldner, M.Winternitz und A.Mez.
140467: BERTHON, SIMON & JOANNA POTTS - Warlords. An Extraordinary Re-creation of World War II through the Eyes and Minds of Hitler, Chruchill, Rossevelt and Stalin.
143947: BERTHOUD, S. HENRY [G. STAAL - PIZETTA - ILLUSTR.]. - Contes de Docteur Sam.
151058: BERTI, LUCIANO - The Uffici and the Vasari Corridor. Complete catalogue.
180335: BERTI, LUCIANO - Die Uffici und der Vasarianische Korridor. nd the Vasari Corridor. Complete catalogue.
46509: BERTINI, HENRI - 24 Etuden, Op. 29. Revidiert von Adolf Ruthardt
131951: BERTINI, FERRUCCIO [ED.] - Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter.
121478: BERTLEY, LEO W. - Canada and its People of African Descent.
4054320: BERTOCCI, P.A. - The Person God is.
53214: BERTRAM, ROBERT W. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 23. Jahrgang. Januar 1973 - Oktober 1973 (4 volumes)
156390: BERTRAND, JOSEPH - L'Académie des Sciences et les Académiciens de 1666 à 1793.
150907: BERTRAND, SIMONE - La tapisserie de Bayeux et la manière de vivre au onzième siècle.
4016824: BERTRAND, L. (AUGUSTINUS, AUR.) - Sint Augustinus. Verlucht met houtsneden van J.Franken Pzn.
165195: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la Nuit. Fantasieën in de trant van Rembrandt en Callot.
4137413: BERTRAND, M.L. (LEONARDUS VAN VEGHEL) - De H. Leonardus van Veghel. Martelaar, de glorie van stad en bisdom - 's Hertogenbosch.
101349: BERVE, HELMUT - Gestaltende Kräfte der Antike. Aufsätze und Vorträge zur Griechischen und Römischen Geschichte.
142195: BERVE, MAURUS - Die Armenbibel. Herkunft Gestalt Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der Handschrift Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg.
102081: BERVOETS, JAN [ED.]. - Nederlandse gruwelverhalen uit de negentiende eeuw. Kneppelhout, Van Nievelt, Ver Huell e.a.
154060: BERVOETS, DR. J.A.A. [ED.]. & DRS. R.R.A. GRUTING - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849.
130045: BERVOETS, JAN & RODY CHAMULEAU [EDS. - INTROPD.] - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
30799: BERZON, TODD S. - Classifying Christians. Ethnography, Heresiology, and the Limits of Knowledge in Late Antiquity
166227: BESAMUSCA, BART - Repertorium van de Middelnederlandse Arturepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering.
160512: BESAMUSCA, BART & FRANK BRANDSMA [ED.]. - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de ' Lancelotcompilatie '.
156650: BESAMUSCA, BART & FRANK BRANDSMA [EDS.]. - De kunst van het zoeken. Studies over 'Avontuur 'en 'Queeste ' in de middeleeuwse literatuur.
166189: BESAMUSCA, B. & W. KUIPER & R. RESOORT [EDS.]. - Sibilla. Een zestiende-eeuwse karelroman in proza.
153177: BESCHLOSS, MICHAEL - The Conquerors. Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany 1941-1945.
142407: BESHAH, TESFAYE - Understanding Farmers. Explaining soil and Water Conservation in Konso, Wolaita and Wello, Ethiopia.
85417: BESIER, F.J.J. - Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig Hoogleraarschap, met proeve ener bibliographie
4074676: BESIER, G. & SAUTER G. - Wie Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter Erklärung 1945. Mit 5 Abbildungen.
121316: BESLON, RENÉE & MARIE-ODILE BRIOT & FRANÇOISE THIECK - Rougemont, 1955-1972.
30314: BESOUW, GEERT VAN E.A. - Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechtse stad 1670-1750
161062: BESOUW, F. VAN [ET AL.]. - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
53551: BESSELAAR, H. - Een kabinet van Zeeuwse gezichten
121389: BESSELING, J.F. - De toekomst van Nederland vanuit historisch perspectief. Hoe nu verder met ons land.
146004: BESSELINK, DR. L.F.M. & PROF. MR. H.R.B.M. KUMMELING & PROF. MR. .R.B.M. DE LANGE [ET AL.]. - De Nederlandse grondwet en de Europese Unie.
130440: BESSELINK, DR. L.F.M. & PROF. DR. MR. L.A.J. SENDEN [EDS. - ET AL] - Grondwet voor Europa. Wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen [& CD-Rom]
110617: BESSELINK, L.F.M. (ED.). - Goed en kwaad in de samenleving. Vindplaatsen van publieke moraal.
122726: BESSEMANS, LUTGARDE [ET AL.]. - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest.
165951: BESSEMS, PARCIVAL & STEF CANTERS & SAMIR CHABRANI [EDS. - ET AL.]. - 326 X Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
166257: BESSEN, DOROTHEA & KLAUS WISOTSKY [EDS.]. - Buchkultur inmitten der Industrie. 225 Jahre G.D. Baedeker in Essen.
30354: BESSLICH, SUSANNE A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Register zu Band V bis XIV der Neuen Folge
150727: BESSMERTNY, ALEXANDRE - L'Atlantide. Exposé des hypothèses relatives à l'énigme de l'Atlantide.
154915: BESSON, JEAN [SIDNEY W. MINTZ - FOREW.]. - Martha Brae's Two Histories. European Expansion and Caribbean Culture-Building in Jamaica.
4023930: BESSON, M. - Le totémisme.
103743: BESSY, MAURICE - Orson Welles.
4072769: BEST, T.F. & GASSMANN, G. (ED.) - On the way to Fuller Koinonia. (Faith and Order Paper 166)
92438: BEST, ERNEST - Mark. The Gospel as Story
164368: BESTEMAN, J.C. (ET ALL.) - Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum.
131838: BESTEMAN, J.C. & H.A. HEIDINGA & S. GROENVELD & A.H. HUUSSEN & A.G. VAN DER STEUR - Het klooster Galilea Minor & De zestiende-eeuwse landmeter Jaspar Adriaensz. & Johan van Duvenvoirde en Woude & Verdicht verleden [In Hollandse Studiën 8]
54051: BESTEN, JANNY E.A. - Teken van leven. Nieuwe verhalen voor Goede Vrijdag en Pasen
81770: BESTEN, J. DEN E.A. - Nieuw Utrechts Molenboek
30033: BESTEN AD DEN E.A. - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
141667: BESTEN, AD DEN - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
170027: BESTEN, LEEN DEN - Illusie of Verlichting ? Kritiek op en betekenis van religie.
141763: BESTEN, AD DEN [EDS. - ET AL.]. - Een 10 voor de 10-ers. Een keuze uit wat er in het kursusjaar 1958-1959 [& 1959-1960] is verschenen in de Nederlandse Schoolpers [2 Vols.].
180643: BESTEN, J. DEN & G.J. POUW & G. DE VRIES [EDS.]. - Nieuw Utrechts Molenboek.
170026: BESTEN, LEEN DEN - Van animisme tot ietsisme. Religie in de westerse samenleving.
155804: BESTEN, AD DEN & JAN DOELMAN & LEENDERT-JAN PARLEVLIET. [ED.] - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
4066759: BESTEN, L. DEN - Het uitgelezen boek. De Bijbel in Nederland.
4138650: BESTEN, L. DEN - In naam van God. Kruistocht van en tegen fundamentalisten.
4138969: BESTEN, L. DEN - Illusie of Verlichting?. Kritiek op den betekenis van religie.
161224: BESTERMAN, THEODORE - Printing, Book Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.]..
145399: BESTERMAN, THEODORE - Commerce. Manufactures and Labour. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.].
166781: BESTERMAN, THEODORE - Bibliography. Library Science and Reference Books. A Bibliography of Bibliographies.
162506: BESTERMAN, THEODORE - Early Printed Books to the End of the Sixteenth Century. A Bibliography of Bibliographies.
130505: BESTERMANN, THEODORE - Voltaire.
86079: BESTMANN, H.J. - Die Anfänge des katholischen christentums und des Islams. Eine Religionsgeschichtliche untersuchung
132104: BESTUUR I.N.G. [FOREW.] - Bronontsluiting voor historisch onderzoek.
150310: BETCHERMAN, LITA-ROSE - Court Lady and Country Wife. Two Npoble Sisters in Seventeenth-Century England.
4072337: BETH, EVERT W. - Door wetenschap tot wijsheid. Verzamelde wijsgerige studiën.
122184: BETHELL, NICOLAS - Het laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Geweldadige repatriëring naar Rusland 1944-1947.
144164: BETHELL, LESLIE [ED.]. - Latin America. Politics and Society since 1930.
141226: BETHELL, LESLIE [ED.]. - The Cambridge History of Latin America. Volume 3: From Independance to c. 1870.
30140: BETHGE, RENATE / GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer, zijn leven in beeld
4005040: BETHGE, E. (BONHOEFFER, D.) - Dietrich Bonhoeffer. Theologe - Christ - Zeitgenosse.
30978: BETHGE, EBERHARD - Bonhoeffer: Exile and Martyr
104557: BETHKE, ERHARD [ED - ET AL.]. - Friedrich der Grosse. Herrscher zwischen Tradition und Fortschritt.
142829: BETHLEHEM, J. & F. HIEGENTLICH & F.J. HOOGEWOUD [EDS.]. - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland.
142687: BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON - Ursprung der lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
131268: BETHMANN-HOLLWEG, M.A. VON - Ursprung der lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
104065: BETOUBEK-HAMMER, ANITA [ED. - ET AL.]. - Ernst Ludwig Kirchner. Erstes Sehen. Das Werk im Berliner Kupferstichkabinett.
141642: BETS, P.V. - Geschiedenis der Gemeente Hakendover en van dezer mirakuleuze kerk.
152696: BETT, W.R. - A Guide to the Literature on William Harvey.
123498: BETTAGNO, ALESSANDRO [ET AL.]. & GIANDOMENICO ROMANELLI - INTROD.]. - Venetiaanse tekeningen uit de 18de eeuw.
47302: BETTE, J.C./BRINK, G. VAN DEN/DEKKER, J. (RED.) - Studiebijbel, deel 16. Woordstudies en Concordantie, Eigennamen en Index
31106: BETTE, J.C. E.A. - Studiebijbel nieuwe Testament. Bijbelcommentaar. Johannes
167720: BETTELHEIM, BRUNO - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst.
4064413: BETTELHEIM, BRUNO - De uiterste grens. Essays over de holocaust, psychoanalyse, opvoeding en kunst.
4139363: BETTELHEIM, B. - Surviving the Holocaust.
93809: BETTEN, HENK - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot
167271: BETTEN, KLAAS - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar Boekhandel Van der Velde.
161925: BETTEN, HENK - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
55178: BETTINI, SERGIO A.O. - Veneto (English Edition)
143373: BETTS, A.V.G. [ED.]. - Excavations at Tell um Hammad. The Early Assemblages [EB I-II]. The Excavations and Explorations in the Hashemite Kingdom of Jordan.
4062758: BETTS, R.B. - Christians in the Arab East. A Political Study.
85080: BETZ, H.J. - Hun program
88087: BETZ, H.J. - Spinoza en de vrijheid. Eenige bedenkingen tegen de spinoza-studie van den Heer J.H. Gunning Jr.
156990: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
142374: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
4038941: BETZ, O. HAACKER, K. & HENGEL, M. (HRSG.) (JOSEPHUS, FLAVIUS) - Josephus-Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem Neuen Testament. Otto Michel zum 70.Geburtstag gewidmet.
123127: BEUCHERT, MARIANNE - Symbolik der Pflanzen. Von Akelei bis Zypresse.
9709: BEUGHEM, CAROLUS VAN - Documenta e variis Veteris Testamenti Historiis, ex Evangelio Item petita, Modulis Rythmicis quo jucundius cantu, si lubet, animis influant. Laborata studio & opera Caroli van Beughem, Canonici. Subjungitur ejusdem, Adolescenti ad virtutem aspiranti imica cohortatio. Opus omnibus Fidelibus ac Parentibus Institutoribus ac juventuti comprimis utile.
4062760: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
4044766: BEUKEL, A.V.D. - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
4031951: BEUKEL, A.V.D. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
4062420: BEUKEL, A.V.D. OUWENEEL, W.J. WOUDENBERG, R.VAN (E.A.) - Christendom onwijs. 15 Wetenschappers over God, geloof en wetenschap.
4139345: BEUKEL, A.V.D. - Waarom ik blijf. Gedachten over geloof, theologie en wetenschap.
4048175: BEUKEL, A.V.D. - Geen beter leven dan een goed leven. Over de kwaliteit van het bestaan.
131288: BEUKELAER, HANS DE [ET AL.] - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
55108: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
31568: BEUKELMAN, JOANNES - De leere der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve (2 delen)
92381: BEUKELMAN, JOANNES - Twaalftal predikaties
92382: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in twintig leerredenen. Leerredenen over verscheiden teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
92390: BEUKELMAN, JOANNES - De leer der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen heer Joannes Beukelman. Met bijgevoegde voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 stukken in 1 band)
88516: BEUKELMAN, JOHANNES - Uitgelezene vervolgstoffen uit de Heilge Schriften van het Oude en Nieuwe Testament of negentig leerredenen. (2 delen)
9878: BEUKELMAN, JOHANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerreden tot dezelve, Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
93340: BEUKELMAN, JOANNES - De leere der waarheid tot godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus, in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den WelEerwaarden zeer geleerden en nu zaligen Heer Joannes Beukelman. Met een bijgevoegde voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink (2 delen)
55256: BEUKELMAN, JOANNES - Uitgelezene keurstoffen, bestaande in Twintig Leerredenen. Leerredenen over verscheidene teksten, bij verschillende tijden en plechtige gelegenheden gepredikt
55238: BEUKELMAN, JOANNES - De leere der waarheid tot godzaligheid of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 leerredenen, en eene inleidings-leerrede tot dezelve (2 delen)
5392: BEUKELMAN, JOANNES - De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig Leerredenen: en eene Inleidings Leerrede tot dezelve. Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
9496: BEUKELMAN, JOHANNES - Uitgelezene Vervolg-Stoffen uit de H. Schriften des O. en N. Testaments. Of, Negentig Leerredenen, over Gen. VI: 1-9. Exod. III geheel. Levit. XIV: 2-7. Levit. XVI geheel. Psalm XXIII geheel. Spreuk. IX: 1-6. Hoogl. I: 4. Luc. VIII: 4-8. Gal. II: 20. Col. III: 1-4. en Openb. XX: 11-15.
86220: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (4 delen)
55041: BEUKELMANS, JOANNES - De lijdende en verheerlijkte Immanuël (Complete Set, 4 delen)
101838: BEUKEMA, HANS - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen & De schpene van 1898 tot 1998. Een jubileumuitgave ter gelegenheid van 100 jaar Wagenborg Shipping bv. Delfzijl [ = 2 Vols. Compl.]. .
166078: BEUKEMA, HANS - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delft en zijl.
82170: BEUKEN, W.H. E.A. - Dichters der Middeleeuwen / Dichters uit de tijd der contrareformatie / Dichters der emancipatie (3 delen)
31846: BEUKEN, WILLEM ANDRÉ MARIA - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der Frühnachexilischen Prophetie
166186: BEUKEN, WIM & MARIEKE DEN HARTOG & JAAP VAN DER MEIJ [EDS. - ET AL.]. - Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse literatuur.
90437: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen
122042: BEUKEN-VAN EVERDINGEN, M.H.J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het palliatief formularium. Een practische leidraad.
131781: BEUKEN, DR. W.H. - Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Siniënbos.
4140619: BEUKEN, W.A.M. - Haggai-Sacharja 1-8. Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie. (Diss.)
94008: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek
61441: BEUKER, GERRIT JAN - Abgeschiedenes Streben nach Einheit, Leben und Wirken Henricus Beukers 1834-1900
4061062: BEUKER, G.J. - Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen 1838-1988.
168734: BEUKERS, DR. HARMEN [PROF. DR. W.R. VAN GULUIK - ET AL.]. - The Mission of Hippocrates in Japan. The Contribution of Philipp Franz von Siebold.
131371: BEUKERS, EELCO & THIMO DE NIJS [& JAN BLOKKER] - Het bijzondere van Holland. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen.
164621: BEUKERS, ALAN [PAUL THEROUX - FOREW.]. - Der Reiz des Exotischen. Postkarten aus einer fremden Welt.
152995: BEUKERS, EELCO [ED.]. - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt [2 Vols. in Slipcase].
104410: BEUKERS, E. DE & M. DE BOER [EDS. - ET AL.]. - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
143222: BEUKERS, H. & A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT [EDS. - ET AL.]. - Red-Hair Medicine. Dutch-Japanese medical relations.
123441: BEUKERS, MARIËTTA & RENÉE WAALE [EDS]. - Tracing An-sky. Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg.
54120: BEUMANN, HELMUT - Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters
153850: BEUMER, MARTIN - Oet in Twente. Vijftien wandelroutes
4031950: BEUMER, J. - Intimiteit & Solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
131670: BEUMER, JURJEN - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
30800: BEUMER, J. E.A. - Jezus & Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner
4139147: BEUMER, J. (NOUWEN, H.) - Onrustig zoeken naar God. De spiritualiteit van Henri Nouwen.
82825: BEUNINGEN, P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop, bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
156783: BEUNINGEN, H.J.E. & A.M. KOLDEWEIJ - Heilig en profaan. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties.
130874: BEUNINGEN, DR. P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop.
143166: BEUNKE-MEEKES, WILLY - Th. W. Rueter [1876-1963]. Bouwen naar een levensideaal: eenvoudig, harmonieus en doelmatig.
104822: BEURDELEY, M. - Chinesische Möbel.
121173: BEURDEN, A.F. VAN - Het Oud-Adelijk Luiker Geslacht De Loen de Kemexhe, gezegd van Loon uit de Looz, de Hamel en d'Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante familie Van Sanen en Koorn.
85331: BEURDEN, A.F. VAN - Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Chipscheer of knipscheer
161112: BEURDEN, LEONTIEN VAN - Mode in de 20ste eeuw.
4029532: BEURMANJER, R. & GROOT, M. DE, - Twee emmers water halen. Vrouwen lezen het Johannes-evangelie.
166156: BEURSKENS, HUUB - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998.
4021363: BEUS, CH. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis. (2 dln.). Kritisch overzicht van 40 jaren onderzoek met betrekking tot den doop in het Nieuwe Testament.
101497: BEUS, DR. J.G. DE - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog.
89337: BEUS, CH. DE E.A. - De Hervormde Kerk te Heemstede. 1622, 1625-1975, 1977.
4140472: BEUS, CH. DE - Paulus. Apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de brief aan de Galaten, in het bizonder met betrekking tot het apostolaat en Paulus' verhouding tot de Joodse wet.
162879: BEUSEKAMP, WILLEM & JOHN SCHOONBROOD - De overval van Elsevier op Kluwer.
4005001: BEUSEKOM, J.H.V. - "Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de orde"" in de reformatorische kerken. (Diss.)"""
30455: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiament der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken
31809: BEUSEKOM, JOHAN HENDRIK VAN - Het experiment der gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'orde' in de reformatorische kerken / The experimental community. A study of the place and function of 'religious orders' in the churches of the Reformation (With a summary in English)
143750: BEUSEKOM, W. VAN & J. VAN STAVEREN [EDS.]. - Poëziebrevier. Gedichten voor ieder uur van de dag, voor alle dagen van het jaar.
161263: BEUSICHEM, M.L. [ED.]. - Plant Nutrition. Physiology and Applications. Plant Nutrition XIth International Colloquium.
94566: BEUTEL, ALBRECHT - Martin Luther. Briefe an Freunde und an die Familie
171132: BEUTTLER, ULRICH - Gottesgewissheit in Der Relativen Welt. Karl Heims Naturphilosophische Und Erkenntnistheoretische Reflexion Des Glaubens.
4006035: BEUYS, B. (LUTHER, M.) - Und wenn die Welt voll Teufel war. Luthers Glaube und seine Erben.
100057: BEUYS, BARBARA - Der grosse Kurfürst. Der Mann der Preussen schuf. Eine Biographie.
154132: BEVAART, WILLEM - De Gouden Zon. De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht, 1868-1992.
131373: BEVAART, DR. W. - Nederlandse Defensie 1839-1874.
170207: BEVAN, ROB & TIM WRIGHT - Laat je creativiteit zien. De geheimen van een creatief talent. 52 briljante ideeën.
163324: BEVAN, D.G. NDE - Invincible Dialogue: Malraux, Michelangelo and Michelet.
160536: BEVAN, DAVID [ED.]. - Literary Gastronomy.
155532: BEVAN, DAVID [ED.]. - Modern Myths.
162543: BEVAN, DAVID (ED.). - Literature and War.
145193: BEVAN, EDWYN - The Method in the Madness. A fresh consideration of the case between Germany and Ourselves.
162129: BEVER, THOMAS G. & JERROLD J. KATZ & D. TERENCE LANGENDOEN - An Integrated Theory of Linguistic Ability.
165154: BEVERE, LISA - Laat je boosheid niet ontploffen. Hoe je je boosheid beheerst kunt uiten.
84632: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
30313: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee, 1836-1986
51940: BEVEREN, J. VAN - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren
141706: BEVERS, HOLM & PETER SCHATBORN & BARBARA WELZEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats. Tekeningen & etsen.
110308: BEVERSLUIS, MARTIEN [TRANSL.]. & WILLEM VAN SCHAIK [ILLUSTR.]. - Arbeiders-noodlot. Proletarische dichtkunst. Een bloemlezing uit de moderne Duitsche arbeiderspoezie der laatste jaren. In Nederlandsche verzen omgezet door Martien Beversluis.
55385: BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK - Klacht en Jubel, verzamelde geschriften
122976: BEYAERT, MARC - Opkomst en bloei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren.
145098: BEYAERT-CARLIER, LOUIS - Le problème Van Der Weyden Flémalle Campin.
123499: BEYE, PETER - Staatsgalerie Stuttgart.
141366: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
156361: BEYEN, H.G. & W. VOLLGRAFF - Argos et Sicyone. Études relatives à la sculpture Grecque de style sévère. Ouvrage publié avec le concours de l' Académie rRoyale des Pays-Bas et de la Société des Arts et des Sciences d' Utrecht.
103010: BEYEN, ADRIE - Mensen verhalen over bomen.
150639: BEYEN, DR. H.G. - Andrea Mantegna en de verovering der ruimte in de schilderkunst.
4014540: BEYER, U. - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80.Frage der Heidelberger Katechismus. (BGLRK XIX).
153640: BEYER, CHRISTIAN & ALEX BURRI [EDS.]. - Philosophical Knowledge. Its Possibility and Scope.
110544: BEYER, OSKAR - Frühchristliche Sinnbilder und Inschriften. Lebvenszeugnisse der Katakombenzeit.
82410: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe, Sinn und Recht der 80. Frage des Heiderlberger Katechismus (band XIX)
91872: BEYER, ANDREAS A.O. - Das Römische Haus in Weimar
87887: BEYER, MICHAEL E.A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Humanismus und Wittenberger Reformation. Festgabe anlässlich des 500. Geburtstages des Praeceptor Germaniae Philipp Melanchthon am 16. Februar 1997. Helmar Junghans gewidmet.
166102: BEYER, GUNILLA & MANU DEFAYS & MARTIN FISCHER [EDS. - ET AL.]. - Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout.
94321: BEYER, ULRICH - Abendmahl und Messe. Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIX)
94108: BEYER, MICHAEL A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Melanchthon deutsch. Band 1. Schule und Universität. Philosophie, Geschichte und Politik. Band 2. Theologie und Kirchenpolitik (2 Volumes)
4032680: BEYERHAUS, P. - Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem.
4139313: BEYERLIN, W. - Weisheitliche Vergewisserung mit Bezug auf den Zionskult. Studien zum 125. Psalm. (Diss.)
4033180: BEYERLIN, W. - Godsdiensthistorisch Tekstboek rond het Oude Testament.
122156: BEYERLY, ELIZABETH - The Europecentric Historiography of Russia. An analysis of the contribution by Russian emigré historians in the USA, 1925-1955, concerning 19th century Russian history.
54044: BEYERMANN, J.J. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 52e jaargang 1980
145350: BEYERS, RITA - Sinds Adam en Achilles. Bijbel en mythologie in de Europese literatuur.
153890: BEYLEN, J. VAN - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
104325: BEYLEN, J. VAN - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland [Met bouwbeschrijving voor een model van een knots].
151024: BEYLEN, J. VAN - Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw.
94891: BEYLEN, J. VAN E.A. - Maritieme encyclopedie (7 delen)
160137: BEYME, KLAUS VON [ED.]. - Theory and Politics/Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
4048081: BEYNA, W. (LUTHER, M.) - Das moderne katholische Lutherbild.
4058414: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke 1663-1727. Zeuge des lebendigen Gottes.
4300969: BEYREUTHER, E. (FRANCKE, A.H.) - August Hermann Francke. und die Anfänge der ökumenischen Bewegung.
47623: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grindriss der Dogmengeschichte. Band I: Gott und Welt, Band II: Gott und Mensch Teil 1, Das christologische Dogma
30439: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grundriss der Dogmengeschichte (2 volumes in 3 bindings)
9988: BEZA, THEODORUS - De Wet Godts. Moralisch, oft der Seden, Ceremonialisch oft der Ceremonien, ende Politisch oft der Politien. Ghenomen uut de Boecken Mosis, ende in sekere Classen verdeylt: Van Theodoro Beza Vezelio. Ende nu eerst uut den Latijnsche Sprake overgheset, inde Belgische ofte Nederlantsche: Door Willem Vinck Dircksz.
51859: BEZA, TH. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
4055460: BEZA, THEODORUS. - Emblemata. Facsimilé met vertalingen door C.L.J.Kooman.
81236: BEZA, THEODORUS - Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het christelijke ouderlingschap, voorheen om de vrede te bevorderen gesteld tegenover de honderd stellingen door de zeer vermaarde Thomas Erastus Med. Dr. En nu voor het eerst, door de nood gedrongen, uitgegeven
83871: BEZA, THEODORUS - Emblemata
51994: BEZA, T. - Het Christelijke ouderlingschap [Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het Christelijke ouderlingschap]
10164: BEZA, THEODORUS - Predicatien, Over de Historie der heerlijcker Verrijsenisse onses Heeren Jesu Christi. Wt de Fransoysche in Nederlandtsche sprake ghetrouwelijck overgheset door Vincentium Meusevoet.
1386: BEZAE, THEODORI - De repudiis et divortiis tractatus, in quo pleraeque de causis matrimonialibus controversiae ex Verbo Dei deciduntur. Additur etiam juris civilis Romanorum, & veterum de his rebus canonum examen ad s. veritatis & aequitatis normam
167644: BEZANCOURT, BARON DE - L'expédition de Crimée jusqu'`a la prise de Sébastopol. Croniques de la guerre d'Orient [2 Vols. Compl.].
94106: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Alain Dufour et Béatrice Nicollier (Tome XIII, 1572)
94107: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze. Recueillie par Hippolyte Aubert publiée par Henri Meylan, Alain Dufour et Alexandre de Henseler (Tome VI, 1565)
94105: BÈZE, THÉODORE DE - Psaumes mis en vers Français (1551-1562). Accompagnés de la version en prose de Loïs Budé. Édition préparée par Pierre Pidoux
94103: BÈZE, THÉODORE DE - Histoiore Ecclésiastique des Églises Réformées au Royaume de France.Édition Nouvelle avec commentaire, notice bibliographique et table des faits et des noms propres. (3 Volumes)
94104: BÈZE, THÉODORE DE - Correspondance de Théodore de Bèze (Tome XIV, 1573)
140327: BEZEMER, J.W. - Het einde van de Sovietunie.
100176: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool.
154828: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
142772: BEZEMER, MR. W. [ED.] - Oude rechten van Steenbergen.
83748: BEZEMER, CORNELIS - Het christelijk geweten bij Alexandre Vinet
142410: BEZEMER, F. - De gangliën-Psyche. Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen.
142411: BEZEMER, F. - "De ""Gangliën-Psyche "". Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen."
130774: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
53250: BEZOLD, FRIEDRICH VON - Geschichte der deutschen Reformation. Mit Porträts, Illustrationen und Beilagen
150941: BEZZEL, IRMGARD [ED.]. - Bayerische Staatsbibliothek München. Bibliotheksführer. Geschichte und Bestände.
100874: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA [ED.]. [HENDRIK VAN TEYLINGEN - TRANSL.]. - De Bhagavad-Gita zoals ze is [4 Vols. - Compl. Set].
4070263: BHARDWAJ, S.M. - Hindu Places of Pilgrimiage in India. A Study in Cultural Geography.
153735: BHASKAR, ROY - The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences.
122139: BHATIA, PRATIPAL - The Paramaras [ca. 800 - 1305 A.D.]. A Study in the Political and Cultural History of Their Kingdoms.
130473: BHOJWANI, SANT S. & VIBHA DHAWAN & EDWARD C. COCKING [EDS.] - Plant Tissue Culture. A Classified Bibliography.
4139205: BHUTESHANANDA. (RAMAKRISHNA) --- - Sri Ramakrishna and his Gospel. Translated by D.K.D.Gupta.
140465: BIALER, SEWERYN - Stalin and His Generals. Soviet Military Memoirs of World War II.
82042: BIANCHI, H. E.A. - Misdaad en straf. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 34
160341: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
4300203: BIANCHI, UGO - Selected Essays on Gnosticism, Dualism and Mysteriosophy. (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen, 38) Articles in English, German and other languages.
4020466: BIANQUIS, M.M. - De roeping der vrouw volgens den Bijbel.
201607: BIBLE - Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. En door ordre der Kerken van Druckfouten verbetert.
201504: BIBLE - Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Oude en Nieuwen Testaments Door Last van de Ed. Hoogh Mog. Heer Staten General vande Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke Tale in onse Neder-landtsche Tale getrouwlijck over geset. Door gemene ordre der Kercke Verbete.
201506: BIBLE - Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.
201511: BIBLE/LUYKEN, JAN/WEIGEL, CHRISTOPH - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Icones Biblicae Veteris et N. Testamenti. / Figures du Vieux et du Nouveau Testament. Inventées et Gravées par Jan Luyken. / Print-Verbeeldingen der Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. WITH: Historiae Celebriores Veteris (-Novi) Testamenti Iconibus Repraesentatae et Selectis Epigrammatibus exornatae in lucem olim datae a Christophoro Weigelio Noribergae.
95414: BIBLE - The Complete Parallel Bible. Containing the Old and New Testaments with the Apocryphal/Deuterocanonical Books. New revised standard version. Revised English Bible. New American Bible. New Jerusalem Bible
201510: BIBLE/DATHENUS, PETRUS/SCHEITS, MATTHIAS - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last vande Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Ende door gemeene ordre der Kercken van Druck-fouten Verbetert. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, En eenige andere Lofsangen, Uyt den Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercke.
201524: BIBLE/DATHENUS, PETRUS - Biblia. Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijcstemmenden plaetsen, op het alder ghewiste, met Scheyt-letteren ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel nae Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. WITH: De Psalmen des Propheten Davids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset, door Petrum Dathenum. WITH: Catechismvs, ofte Ondervviisinge in de Christelicke Religie.
201559: BIBLE/DATHENUS, PETRUS - Het Nieuwe Testament ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door Last vande Hoog Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. En volgens 't Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke in onse Nederlandtsche Taal getrouwelyck over-geset. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.
9879: BIBLE/BASNAGE, JAKOB - "Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generae; vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht onde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Door Konst-Tafereelen Historieel en Sinbeeldig worden afgemaalt, en ider Konst-Prent opgeheldert, door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, beneffens de Tydrekeningen der Kerkelyke en Waereldsche Geschiedenissen tot aan de Dood der Apostelen mitsgaders een geestelyke Landbeschryving. In 't Frans beschreven door de Hr. J. Basnage. Predikant in 's Gravenhage. Vertaalt en met Vaarsen verrykt door den Hr. Mr. A. Alewyn. "
46931: BIBLE - Bible Dictionary. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
46909: BIBLE - Daily Companion Bible, Explore the Bible in a Year. Common English Bible, a fresh translation to touch the heart and mind (CEB)
102322: BIBLE - - Bijbel of De Gansche Helige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche tal getrouwelijk overgezet, op last van de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht.
201541: BIBLE/LUTHER, MARTIN/HOOGHE, ROMEYN DE - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
201507: BIBLE - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
54255: BIBLIA - Wasiat Jang Lama, Jaïtoe Segala Kitab Perdjandjian Lama autau Kitab Torat dan Kitab Zaboer dan Kitab Nabi-Nabi
9770: BIBLICAL PRINTS - 32. Figuren vant Leeven, ende Lijden ons Heeren ende Salighmakers Jesu Christi.
156937: THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY - - The Bibliographical Society 1892 - 1992. A Century Send Forth.
142900: BIBLIOGRAPHY - The London Book Trade. Topographies of Print in the Metropolis from the Sixteenth Century.
156459: BIBLIOGRAPHY - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. Depot-uitgaven.
154017: BIBLIOGRAPHY - The Bookman [Januari 1921 - September 1921].
142977: BIBLIOGRAPHY - Fairs, Markets & the Itinerant Book Trade.
122734: BIBLIOGRAPHY - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
156805: BIBLIOGRAPHY - Het Nederlandsche Boek 1930 - 1939 [10 Volumes].
152152: BIBLIOGRAPHY - Catalogus van de Historische Tentoonstelling van de stad Haarlem in het Frans Hals-Museum, gehouden in september 1923. Bij gelegenheid der viering van het zilveren regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
163439: BIBLIOGRAPHY - Asien - Afrika - Amerika - Australien. Bücher, Atlanten, Karten, Ansichten & Frugblätter.
168692: BIBLIOGRAPHY - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
121777: BIBLIOGRAPHY - Catalogus van Rijksuitgaven.
154045: BIBLIOGRAPHY - Om van te houden.
101445: BIBLIOGRAPHY - De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede [1445-1475].
100177: BIBLIOGRAPHY - The Hofmannsthal Collection in the Houghton Library. A Descriptive Catalogue of Printed Books.
121164: BIBLIOGRAPHY - Les incunables de la collection Edmond de Rothschild. La gravure en relief sur bois et sur métal.
100423: BIBLIOGRAPHY - Wereldbibliotheek monogrammen 1905-1955. Naar de collectie van Rob Aardse.
156191: BIBLIOGRAPHY - Fürs schöne Geschlecht. Frauenalmanache zwischen 1800 und 1850.
163319: BIBLIOGRAPHY - Kostbare Einbände - Seltene Drucke. Aus der Schatzkammer der Badischen Landesbibliothek.
168235: BIBLIOGRAPHY - Bibliotheca Peruana. Apuntes para un catalogo de impresos [2 Vols. Compl.].
167969: BIBLIOGRAPHY - Brabantica. Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
167456: BIBLIOGRAPHY - Honoring the Life and Work of P.J. Conkwright [Princeton University Library Chronicle: [Volume 56: number 2].
167269: BIBLIOGRAPHY - 100 jaren W.J. Thieme & Cie. Zutphen. Wysheyt's Jacht Teelt Eygen Cracht.
167227: BIBLIOGRAPHY - Vom Druckfehlerteufel und von der Hoffnung Jakob Hegners auf ein himmliches Alphabet. Einigen Brocken Verlegerlatein gesammelt von Peter Schifferli im Verlag der Arche in Zürich.
166888: BIBLIOGRAPHY - Books in the 1990's. The Proceedings of the 23rd International Publishers Association Congress London England 12 - 17 June 1988.
163512: BIBLIOGRAPHY - Neerlandica Ferdinando-Albertiana. Nederlandse drukken uit de bibliotheek van hertog Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Luneburg.
158326: BIBLIOGRAPHY - A Daily Prayer for Printers / Dagelijks gebed voor drukkers.
158243: BIBLIOGRAPHY - One Hundred and Twenty-Five Yearss of Publishing 1837-1962.
158235: BIBLIOGRAPHY - Catalogue de la Bibliothèque Riche et Étendue delaissée par seu Mr. Jacques Henri Hoeufft de Brada, docteur en droit: chevallier de'l'ordre du Lion des Pasys-Bas, ... dont la vente de fera le 15e mai 1844... par les ... Jacobus Radink et Frederik Muller à Amsterdam.
158141: BIBLIOGRAPHY - Corveypapieren voor het boek. Een verzameling monsters tekstpapieren voor uitgaven van allerlei aard waaraan toegevoegd monsters beplakpapier voor de boekband ter vervanging van linnen.
158125: BIBLIOGRAPHY - Bedachtzame dynamiek. Het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek 1982-2007 / Cautious Dynamism. The Koninklijke Bibliotheek Building 1982 -2007.
158121: BIBLIOGRAPHY - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
158078: BIBLIOGRAPHY - The Daniel Press. Memorials of C.H.O. Daniel.
158062: BIBLIOGRAPHY - The Zamorano 80. A Selection of Distinguished California Books made by Members of the Zamorano Club.
157904: BIBLIOGRAPHY - Ein Almanach der Autoren des Verlages Kurt Desch.
157848: BIBLIOGRAPHY - Catalogue of Seventeenth Century Italian Books in the British Library. Volume III: Indexes [only].
157816: BIBLIOGRAPHY - Kurt Desch. Ein Buch der Freunde 1968.
157761: BIBLIOGRAPHY - Library of Congress Hispanic and Portuguese Collections. An Illustrated Guide.
157760: BIBLIOGRAPHY - Library of Congress European Collections. An Illustrated Guide.
157759: BIBLIOGRAPHY - 150 Jahre Reclam. Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte 1828-1978. .
157700: BIBLIOGRAPHY - Holzschnitte aus Frühdrucken [1470-1530] der Sammlung E.
157680: BIBLIOGRAPHY - Kataloge 66 - 70. Illustrierte Bücher des 15. bis 19. Jahrhunderts, insbesondere Holzschnittwerke des 15. & 16. Jahrhunderts / Illustrated Books from the 15th to the 19th Century, especially from the 15th & 16th.
157644: BIBLIOGRAPHY - - CATOLOGUS XLIX: Bibliotheca collectiva. Literary Works - Standard Publications, Periodicals, Transactions of Learned Societies, Scientific and Litterary Manuals, Books and Remainder Prices, Scarce and Curious Works, Valuable Editions, Illustrated Works.
157474: BIBLIOGRAPHY - Katalog Walter de Gruyter & Co. Nachtrag 1961-1965.
157427: BIBLIOGRAPHY - Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert / The Book and the Book Trade in EWighteenth-Century Europe.
157300: BIBLIOGRAPHY - Sijthoff's Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Nieuwe Serie 83ste Jaargang 1937.
157263: BIBLIOGRAPHY - Thirteeth Anniversary of the Scottish Publishers Association. A Celebration.
157262: BIBLIOGRAPHY - Typografie moet ! Een bundel bij het afscheid van Karel Treebus.
157076: BIBLIOGRAPHY - The Bibliographical Society of America 1904-79. A Retrospective Collection.
157077: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1953.
157021: BIBLIOGRAPHY - Spreuken uit alle tijden over papier, druk en boek. Voorafgegaan door een historisch overzicht over de belevenissen en werkzaamheden der vereniging van jonge en aanstaande patroons in de grafische bedrijven ter gelegenheid van haar tien-jarig bestaan
157020: BIBLIOGRAPHY - Spaanse boekbanden uit acht eeuwen / Ocho siglos de encuadernacion Española / Huit scicles de reliure en Espagne.
156277: BIBLIOGRAPHY - The Royal Library today and in the future.
104131: BIBLIOGRAPHY - Gutenberg-Museum der Stadt Mainz. Weltmuseum der Druckkunst. Festkatalog zum Gutenberg-Jahr 1968.
121485: BIBLIOGRAPHY - Bibliotheca Auerbachiana. Catologus van de collectie Neograeca bijeengebracht door Paul Auerbach. Volume 1: Vulgairgriekse en religieuze werken gedrukt voor 1800.
162325: BIBLIOGRAPHY - La pelle del libro. Il cuoio attraverso cinque secoli di legature in Italia = The Skin of the Book. Five Centuries of Leather Bindings in Italy].
163511: BIBLIOGRAPHY - Katalog Walter de Gruyter & Co. Verlagskatalog 1749-1949 & Nachtrag 1950-1960 & Nachtrag 1961-1965 [3 Vols.].
142317: BIBLIOGRAPHY - R.K. Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Catalogus der tijdschriftenzaal.
110522: BIBLIOGRAPHY - Velijnen van het Museum. Velijnschilderingen uit de Verzameling van het Muséum national d'Histoire naturelle te Parijs.
151533: BIBLIOGRAPHY - The Winchester Bible.
151391: BIBLIOGRAPHY - Archivi storici delle Aziende di credito [2 Vols.].
150947: BIBLIOGRAPHY - - Fondscatalogus niet-oosterse uitgaven. Books and Periodicals [Excluding those on the Orient] published by E.J. Brill.
121415: BIBLIOGRAPHY - Tentoonstelling van Miniaturen en Boekbanden Brugge 1927. Geïllustreerde catalogus.
110088: BIBLIOGRAPHY - Een krant in het Oosten. Bij het afscheid van een courantier.
100979: BIBLIOGRAPHY - Toekomstbespiegelingen bij een afscheid. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van Menkes Daniel Frank als directeur van de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.
156394: BIBLIOGRAPHY - Jan ten Brink Gerritsz. - J. ten Brink Gz. en J. de Vries - Ten Brink & de Vries. 1785 - 1 Mei - 1885.
131106: BIBLIOGRAPHY - Merriam Webster's Encyclopedia of Literature. A comprehensive and authoritative guide to the world of literature - authors, works, terms and topics - from all eras and all parts of the world.
123211: BIBLIOGRAPHY - Prestel 1924-1999. Verlagsgeschichte und Bibliography.
141933: BIBLIOGRAPHY - BHA Bibliography of the History of Art / Bibliographie d'Histoire de l'Art. Volume 6 [1 & 2 Compl.]..
150603: BIBLIOGRAPHY - Gedenkboek Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons. 1909 9 maart 1934.
154026: BIBLIOGRAPHY - Casparie: De Hof van Heden 1971-1995.
160288: BIBLIOTHECA VISSERIANA. - Bibliotheca Visseriana Dissertationvm ivs Internationale Illvstrantivm. Tomvs Nonvs. [Volume 9].
130098: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Ecrits sur la Russie en Langues Etrangères [Vol. 2 - only].
130094: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Écrits sur la Russie en Langues Étrangères [2 Vols. Compl.].
4138703: BIC, M. - Das Buch Joel.
4010097: BICHLMAIR, G. - Urchristentum und katholische Kirche.
141755: BICKER CAARTEN, A. [ED.]. - Leids volksleven, Leiden
145457: BICKER CAARTEN, A. - Molenleven in Rijnland. Bijdrage tot de kennis van het volksleven in de streek rondom Leiden.
89970: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolen in Hollands polderland. 1407/'08 - rondom 1500.
180930: BICKER CAARTEN, A. & H. HENNINK & A.J. DE KONING & F. MARS [EDS.]. - Noordhollands molenboek.
161739: BICKER CAARTEN, A. - De molen in ons volksleven.
4138504: BICKERMAN, E. - Studies in Jewish and Christian history. (Arbeiten zur Geschichte des AntikenJudentums und des Urchristentums IX)
4058209: BICKLE, M. - Passion for Jesus.
151514: BIDAULT, ABBÉ PAUL & DOCTEUR JEAN LEPART - Étains médicaux et pharmaceutiques.
110694: BIDDER, IRMGARD & HANS BIDDER - Filzteppiche. Ihre Geschichte und Eigenart.
156014: BIDDLE, MARTIN [ED. - ET AL.]. - King Arthur's Round Table. An Archeological Investigation.
54046: BIE, J. DE E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 50e jaargang 1978
4000370: BIE, J.P. DE (HOFSTEDE, P.) - Het leven en de werken van Petrus Hofstede. (Diss.)
92936: BIE, H.J. DE / HOEK, J. - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor ds. C. den Boer
47518: BIE, J.P. DE - Het leven en de werken van Petrus Hofstede (Met bijlages: Geschriften, (onuitgegeven) brieven, prenten, geslachtsregister) met handgeschreven brieven van de auteur
92190: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen, A-Leyendecker)
154345: BIE, J. DE [ED. - ET AL.]. - Griekse mythologie en Europese cultuur.
89339: BIE, H.J. DE - Vier Eeuwen. Hervormde Gemeente Huizen 1595-1995.
4028068: BIE, J.P. DE & J. LOOSJES (RED.) - Biographisch woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland. Aa - Leydekker. Niet verder verschenen.
150943: BIECKMANN, FRANS - De wereld volgens prins Claus.
123507: BIEDERMANN, H. - Medica Magica. Metaphysische Heilmethoden in spätantiken und mittelalterlichen Handschriften. Mit dreissig Faksimile-Tafeln
144194: BIEDERMANN, HANS - Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
162964: BIEDERMANN, HANS - Knaurs Lexikon der Symbole.
4139516: BIEDERMANN, H. - Symbolen van A tot Z. Historisch-culturele symbolen.
168739: BIEGMAN, NICOLAAS HENDRIK - The Turco-Ragusan Relationship. According to the Firmans of Murad III [1575-1595] Extant in the State Archives of Dubrovnik.
53533: BIEGMAN, NIEK - Derwisjen heiligen kermissen Egypte
164343: BIEHN, H. [ED. - ET AL.]. - Les fêtes en Europe. Dix siècles de réjouissances.
53206: BIEL, GABRIELIS - Collectorium circa quattuor libros Sententiarum. Liber tertius
154523: BIELAU, KLAUS [ED.]. - Bloemlezing. De Artsenij - het woord Gods. Bloemlezing uit het werk van Paracelsus.
91994: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung
156835: BIELSCHOWSKY, LUDWIG - Der Büchersammler. Eine Anleitung.
158264: BIEMANS, JOS A.A.M. & ERNST BRACHES & W.R.H. KNOOPS & A.J.M. LINMANS & C. REEDIJK [EDS]. - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden.
163329: BIEMEL, WALTER [ED.]. - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
82023: BIEMEN, A. VAN E.A. - Voldoening van de arbeid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 14
4047897: BIEMER, H. UND HOLMES, J.D. (HRSG.) (NEWMAN, J.H.) - Leben als Ringen um die Wahrheit. Ein Newman Lesebuch.
161722: BIENFAT, CLAUDINE - De Geschiedenis van Ulysses.
121107: BIENNALE VENEZIA - XXXVI Biennale di Venezia. Esposizione internationale d'arte. Grafica d'oggi.
102921: BIENNALE VENEZIA - Le Arti. Biennale di Venetia Numero Speciale.
121063: BIENNALE VENEZIA - XXXV Biennale Internationale d'Arte. La Biennale di Venezia 1970.
121062: BIENNALE VENEZIA - XXXIV Biennale Venezia 1968. Biennale Internationale d'Arte Venezia 1968.
88628: BIENTJES, JULIA - Holland und der Holländer im urteil Deutscher Reisender (1400-1800)
145853: BIER, LIONEL - Sarvistan. A Study in Early Iranian Architecture.
153592: BIERBAUM, OTTO JULIUS & ALFRED WALTER HEYMEL & - Die Insel. Monatsschrift mit Buchschmuck und Illustrationen [12 & 1 Volumes = Complete Set] .
87833: BIERBRAUER, PETER - Die unterdrückte Reformation. Der Kampf der Tiroler um eine neue Kirche (1521-1527)
167804: BIERCE, AMBROSE - The Monk and the Hangman's Daughter.
180217: BIERENBROODSPOT, P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische ziekenhuis.
162730: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. & DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
103344: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL & WALTER KRAMES - Kasteel Nederhemert. Een eeuwenlang bestaan.
88249: BIERENS DE HAAN, J.D. E.A. - Spinoza, gezamelijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van de kant-gesellschaft op Donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-Kapel (athenaeum-illustre)
122889: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 [with supplement 1952-1970] & Supplement 1971-1985 & Supplement 1986-2002 [3 Vols. Compl.].
166638: BIERENS, W.P.S. & C.L.C. RICHERT & P.G.C. VAN SCHIE [EDS.]. - Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Artikelen 1, 3, 7, 8, 10 en 23.
180955: BIERENS DE HAAN, J.C. & ANS DE BEKKER [EDS.].CCC - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
146504: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. & DR. M.L. BODLAENDER [EDS.]. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij [2 Vols. Compl.].
88248: BIERENS DE HAAN, J.D. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenhei van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1