Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
143052: BARKER, JULIET - The Brontës.
166538: BARKHUYSEN, PROF. MR. T.|MR. DR. M.L. VAN EMMERIK|PROF. MR. J.H. GERARDS - De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces?
166402: BARKHUYSEN, TOM|MICHIEL VAN EMMERIK|PIET HEIN VAN KEMPEN [EDS.]. - The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order.
143148: BARKLEY, HAROLD - Likenesses in Line. An anthology of Tudor and Stuart engraved portraits.
170546: BARKOW, JEROME H.|JOHN TOOBY [EDS].|LEDA COSMIDES - The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.
55846: BARLA DE NICE, J.B. - Descriptions et figures de quatre espèces de champignons. Avec quatre planches enluminées
158337: BARLAEUS, CASPAR - Barlaeus Mercator Sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere Hogeschool te Amsterdam op 9 januari 1632. Met Nederlandse vertaling en inleidingvan S. van der Woude.
158189: BARLAEUS, CASPAR - Mercator sapiens. oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te amsterdam op 9 januari 1632.
87836: BARLAEUS, CASPAR - Mercator Sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere school te Amsterdam op 9 januari 1632. Met Nederlandse vertaling en inleiding uitgegeven door dr. S. van der Woude. Aangeboden bij de opening van het nieuwe gebouw der Universiteitsbibliotheek op 10 januari 1967.
182627: BARLEBEN, DR. ILSE - Mülheim a.d. Ruhr. Beiträge zu seiner Geschichte von der Erhebung zur Stadt bis zu den Gründerjahren.
101444: BARLEY, NIGEL - Dansend rond het graf. Een opwekkend onderzoek.
163027: BARLOW, JAMES WILLIAM - The Ultimatum of Pessimism. An Ethical Study.
154520: BARLOW, FRANK - The Feudal Kingdom of England 1042-1216.
131054: BARLOW, FRANK - William Rufus.
156632: BARLOW, FRANK - Thomas Becket.
47613: BARNA, GABOR|ODROBINA, LASZLO (ED.) - Hereditas. Periodical of the Balint Sandor Institute for the Study of Religion 1.
84751: BARNARD, WILLEM - Op een stoel staan. Van zondag tot zondag de tijd naar pasen toe
4049754: BARNARD, M. HOEKEMA, A. & MEULINK-KORF, H. (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
96186: BARNARD, WILLEM - Anno Domini. Dagboeken, 1978-1992
4049107: BARNARD, M. (PIERSON, A.) - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1381-1896). (Diss.)
180691: BARNARD, JULIAN - Victorian Ceramic Tiles.
158162: BARNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs.
91796: BARNARD, TJAARD R. E.A. - Christelijke mystiek. Historische beschouwingen en hedendaagse perspectieven. Blad an de Faculteit der Godgeleerdheid van de RU te Leiden, jrg. 21, nr 1, october 1991.
60022: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar
54533: BARNARD, MARCEL E.A. - Letter en feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie
141217: BARNARD, T.C. - Cromwellian Ireland. English Government and Reform in Ireland 1649-1660.
30474: BARNARD, WILLEM - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
4139871: BARNARD, L.W. (JUSTIN MARTYR) - The First and Second Apologies. Translated with Introduction and Notes. (ACW 56)
4017929: BARNARD, W. - Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017930: BARNARD, WILLEM - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.
4017932: BARNARD, W. - De tale Kanaäns. Een leergang liederen. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017933: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
4030322: BARNARD, W. - Stem van een roepende. Gebeden.
4031756: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar. (Diss.)
4041353: BARNARD, W. - Op een stoel staan. 3 dln. I.Van zondag tot zondag, de tijd naar pasen toe. II.Lente en zomer. III.Herfst en winter.
4043005: BARNARD, M. - Wat het oog heeft gezien. Verbeelding als sleutel van het credo.
4050006: BARNARD, M. & POST, P. (RED.) - Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de Liturgie.
4057358: BARNARD, M. (LEEUW, G.V.D.) - De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) herlezen. Essay over religie en cultuur.
4067851: BARNARD, W. - Anno Domini. Dagboeken 1978-1992.
4133550: BARNARD, W. - Een dubbeltje op zijn kant. Dagboeken 1945-1978.
4139567: BARNARD, W. - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen.
157820: BARNARD, MICHAEL - Transparent Imprint. How a publisher's decision to tell the truth to authors stirred up a storm.
121118: BARNARD, ROBERT - Emily Brontë.
31209: BARNAS, MARIA - Doordeweeks / On a Weekday
4142554: BARNAUD, J. (VIRET, P.) - Pierre Viret. Sa vie et son oeuvre. (1511-1571) Reprint of the edition Saint-Amans, 1911.
161124: BARNAUW, DAVID - De hongerwinter
53477: BARNAVI, ELI A.O. - A historical atlas of the Jewish People. From the Time of the Patriarchs of the Present
146321: BARNES, JAMES STRACHEY [[BENITO MUSSOLINI - FOREW.]. - The Universal Aspects of Fascism.
143381: BARNES, JONATHAN|KATERINA IERODIAKONOU [TRANSL.].|KEVIN FLANNERY|SUSANNE BOBZIEN - Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1. 1 - 7.
157577: BARNES, DOUGLAS F.|KULSUM AHMED [EDS.].|YEWANDE A. AWE - Environmental Health And Traditional Fuel Use In Guatemala
157018: BARNES, JAMES J. - Free Trade in Books. A Study of the London Book Trade since 1800.
154033: BARNES, DJUNA - Ladies Almanac. Van hun sterrebeelden: hun manen: hun stonden en standen: verduisteringen: eveningen: van hun eb, hun vloed, hun jaargetijden: alsmede een gedetailleerd relaas van hun turbulenties bij dag en bij nacht.
164693: BARNES, JAMES J.|PATIENCE P. BARNES - Nazis in Pre-War London 1930-1939. The Fate and Role of German Party Members and British Sympathizers.
157326: BARNES, ROBIN B.|PAULA L. PRESLEY [EDS.].|ROBERT A. KOLB - Habent sua fata libelli. Have Books Their Own Desteny. Essays in honor of Robert V. Schnucker.
154908: BARNES, SANDRA T. [ED.]. - Africa's Ogun. Old World and New.
146413: BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy.
146173: BARNES, IAN - Vauxhall / Opel Corsa Diesel. Mar 1993 to Oct 2000 [K to X regastration]. Service & Repair Manual.
142973: BARNES, JAMES - Authors, Publishers and Politicians. The Quest for an Anglo-American Copyright Agreement 1815-1854.
183226: BARNETT, CORRELLI - Marlborough.
151044: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT|FRED LICHT|PAUL TUCKER [ESSAYS]|THOMAS KRENS [FOREW.]. - Guggenheim Museum Thannhauser Collection.
131941: BARNETT, CORRELLI - The First Churchill. Marlborough: Soldier and Statesman.
122191: BARNETT, RICHARD B. - North India between Empires. Awadh, the Mughals and the British 1720-1801.
121833: BARNHART, J.E. - Religion and the Challenge of Philosophy.
93470: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
93528: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
166080: BARNHOORN, CARMEN [JOEP DOHMEN - FOREW.]. - Lichter Leven. Praktische handleiding voor levenskunst.
4006025: BARNIKOL, E. (LUTHER, M.) - Luther in evangelischer Sicht.
144310: BARNLUND, DEAN C. - Public and Private Self in Japan and the United States. Communicative Styles of Two Cultures.
100341: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 9.
100340: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 5.
93679: BARNOUW, PIETER JACOBUS - Philippus van Limborch
100338: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 3.
100339: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 4.
100337: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 2.
100336: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 1.
100936: BARNOUW, DR. ADRIAAN J. - Monthly Letters. On the Culture and History of the Netherlands.
161269: D. BARNOUW - INTROD.].|FRANK, ANNE [H. PAAPE|G. VAN DER STROOM - The Diary of Anne Frank. The Critical Edition. Prepared by the Netherlands State Institute for War Documentation.
122024: BARNOUW, ADRIAAN J. - Language and Race Problems in South Africa.
153563: J.W.B. BARNS [EDS.].|REYMOND, A.E.A. - Four Martyrdoms from the Pierpoint Morgan Coptic Codices.
156604: BARNSTAD, HANS M. - The Religious Polemics of Amos. Studies in the Preaching of Am 2, 7B-8: 4,1-13: 5,1-27: 6-7: 8, 14.
4143837: BARNSTONE, WILLIS - The Restored New Testament. A New Translation with Commentary, Including the Gnostic Gosperls Thomas, mary, and Judas.
180962: BAROJA, JULIO CARO - Artesania de España. Una defensa de las artes y oficios.
95498: BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG, M.J. - Nederlandsche Gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatien, welke sedert 1815 deel hebben uitgemaakt van, of behoord hebben tot het Koninkrijk der Nederlanden, zoowel Noordelijk als Zuidelijk gedeelte. Getrokken uit het officiele register, bij het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage bewaard
55736: BARON VON GEUSAU - Le Siége de Maestricht en 1814
93797: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie, haar ontwikkeling van 1620-1939
83735: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - Correspondentie van Ds Adriaan Jacobuszoon Hulsebos.
86174: BARON VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, JOAN DERK - Aan het volk van Nederland het democratisch manifest (1781)
122007: BARON, SAMUEL H. - Plekhanov. The Father of Russian Marxism.
4136128: BARON, D. - Types, Psalms, and Prophecies. Being a Series of Old Testament Studies.
91520: BARON VAN DEDEM, A. - Register van charters en bescheiden, berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.
4017219: BARON, S.W. & KAHAN, A. (A.O.) - Economic History of the Jews. Ed. by N.Gross. (Library of Jewish Knowledge)
4138139: BARON, S.WITTMAYER - Ancient and Medieval Jewish History. Essays. Edited with a Foreword by L.A.Feldman
140577: BARON, SAMUEL H. - Muscovite Russia. Collected Essays.
150529: BARONES VAN HÖVELL [TECHN.].|KOREMAN, J.G.J. - ... geteeckent tot Maestricht .. / Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
145079: BAROUDI, ABDALLAH - Maroc. Impérialisme et émigration.
4071781: BARR, J. (A.O) - Oudtestamentische Studiën. Deel XIX. Language and Meaning. Studies in Hebrew Language and Biblical Exegesis. By J.Barr, W.A.M.Beuken, C.J.Labuschagne a.o.
164199: BARR, JOHN - Officina Bodoni. Montagnola - Verona. Books Printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
170090: BARR, JAMES - The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective.
150512: BARR, SHELDON - Venetian Glass Mosaics 1860-1917. .
30784: BARR, JAMES E.A. - Weerwoord. Reacties op Dr. H. Berkhof's 'christelijk geloof'. Aangeboden aan prof. Dr. H. Berkhof ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag
4041848: BARR, J. - Comparative Philology and the Text of the Old Testament.
101209: BARR, PAT - To China with Love. The lives and Times of Protestant Missionaries in China 1860-1900.
158077: BARR, JOHN - Officina Bodoni Mantagnola Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
185943: BARRACLOUGH, GEOFFREY - The Crucible of Europe. The Ninth and Tenth Centuries in European History.
123204: BARRACLOUGH, GEOFFREY [ED.]. - The Times Concise Atlas of World History.
156664: BARRACLOUGH, GEOFFREY [TRANSL.]. - Mediaeval Germany 911-1250. Essays by German Historians. Volume 1: Introduction. & Vol. 2: Essays [2 Vols. Compl.].
150598: BARRACLOUGH, GEOFFREY [ED.]. - The Times Concise Atlas of World History.
185708: BARRAL IGLESIAS, ALEJANDRO & RAMÓN YZQUIERDO PERRIN [EDS.]. - A Guide to Santiago Cathedral.
4133369: BARRAL, XAVIER (HRSG.) - Heiliges Licht. Mittelalterliche Glasfenster in Europa. (Deutsche Ausgabe)
53946: BARRAS HILL, IAN - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne. 150 reprodukties
130172: BARRATT, GLYNN - The Rebel on the Bridge. A Life of the Decembrist Baron Andrey Rozen 1800-84.
104905: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
104894: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
180252: BARRÈS, MAURICE [PAUL COLIN - FRONTISP. ENGRAV.]. - Colette Baudoche. Histoire d'une jeune fille de Metz.
142911: G. BARRET [LITHOGR.].|MUNTHE, AXEL [PAUL RODOCANACHI - TRANSL.]. - Le livre de San Michele.
102338: G. BARRET [LITHOGRAPHIES]|MEERSCH, MAXANDE VAN DER - L'empreinte du dieu.
164000: BARRET, RICHARD CARTER - Bennington Pottery and Porcelain. Guide to Identification.
4038619: BARRET|GURGAND, - Wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Das wundersame Abenteuer des ersten Kreuzzuges 1095-1099. Deutsch von Edith Oppens.
170686: BARRETT, JUSTIN L. - Why Would Anyone Believe in God ?
95643: BARRETT, C.K. - A commentary on the first epistle to the Corinthians. Second edition (Series: Black's New Testament Commentaries)
157935: BARRETT, T.H. - The Rise and Spread of Printing: A New Account of Religious Factors.
186248: BARRETT, NEIL - The Binary Revolution. The History and Development of the Computer.
155614: BARRETT, ANDREA - De reis van de Narwahl.
154904: BARRETT, LEONARD E. - The Rastafarians. The Dreadlocks of Jamaica.
121348: BARRETT, LEONARD E. - The Rastafarians. The Dreadlocks of Jamaica.
151230: A.C.L. BARRIAUX - CAYET - DE CONINCK - DESSART [PHOTOGR.].|SCHOUTEDEN-WERY, J. [INTROD.]. - Brabant. Images de Belgique.
168159: BARRIE, JAMES MATTHEW|H.C. BEECHING|NEIL MUNRO [ET AL.].|S. R. CROCKETT|SIDNEY COLVIN - Robert Louis Stevenson: The Man and His Work. Extra Number of the Bookman.
4035580: BARROIS, A.-G. - Manuel d'archéologie biblique.
102445: BARRON, STEPHANIE - Expressionismus. Die zweite Generation 1915-1925.
122560: BARROW, G.W.S. - Feudal Britain. The Completion of the Medieval Kingdoms 1066-1314.
183148: BARROW, W.J. - Manuscripts and Documents. Their Deterioration and Restoration.
171131: BARROW, JOHN D. - Impossibility. Limits of Science and the Science of Limits.
4075023: BARROW, J.D. - The Artful Universe.
183809: BARROW, JOHN D. - The Infinite Book. A Short Guide to the Boundless, Timeless end Endless.
171130: BARROW, JOHN - The Book of Nothing. Vacuums, Voids, and the Latest Ideas About the Origins of the Universe.
144601: BARROWS, JOHN HENRY [ED.]. - The World's Parliament of Religions. An illustrated and popular story of the world's first parliament of religions, held in Chicago in connection with te Columbian Exposition of 1893 [2 Vols. ].
92567: BARRY, JAMES - Een krachtig Gebed
86367: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving of het zinnbeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
89277: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene beproefde ziel in tijden van beproeving of het zinnebeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
157084: BARRY MCKAY|ISAAC, PETER - Images & Texts. Their Production and Distribution in the 18th and 19th Centuries.
157085: BARRY MCKAY|ISAAC, PETER - The Reach of Print. Making, Selling and Using Books.
157086: BARRY MCKAY|ISAAC, PETER - The Human Face of the Book Trade. Print Culture and its Creators.
157087: BARRY MCKAY|ISAAC, PETER - The Moving Market. Continuity and Change in the Book Trade.
146132: BARRY S. STRAUSS|DUANE J. OSHEIM [EDS. - ET AL.].|NOBLE, THOMAS F.X. - Western Civilization Beyond Boundaries.
184346: BARSEL, LINDA A. - The Verb Morphology of Mori, Sulawesi.
4020326: BARSOTTI, D. - Christliches Mysterium und Wort Gottes.
183365: BART OP DE BEECK|VANDEWEGHE, FRANK - Drukkersmerken uit de 15de en de 16de eeuw binnen de grenzen van het huidige België / Marques typographiques employées aux XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle.
183296: BART VERVAECK - EDS].|BROUWERS, JEROEN [|GWENNIE DEBERGH - Brouwers in Brussel 1964-1976.
59051: BART, KARL A.O. - Gottesdienst. Menschendienst. Eduard Thurneysen zum 70. Geburtstag am 10. Juli 1958
84916: BART, A.A. - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? Wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doen
88685: BART, KARL - Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammete Vorträge.
183037: BART RAMAKERS [EDS - ET AL.].|DIJK, HANS VAN - Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen.
101638: BART VAN LUIJK|MULDER, HENK - Topcoaches en topmanagers werken aan topprestaties. Uitspraken van Topcoaches vertaals door Topmanagers naar het bedrijfsleven.
166279: BART HUYSMANS - PHOTOGR.].|FRANÇOISE THERRY|KATHARINA ENGELS|VANSUMMEREN, PATRICIA [ - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskunde Museum Antwerpen.
165832: BART CLAES - TRANSL.].|EURIPIDES [WILLY COURTEAUX - Na de val van Troje. Hecabe, Andromache, Helena [= Vol. 2 - only].
154647: BART VONCK [TRANSL.]. FLORA SÜSSEKIND [AFTERW.].|LEMMENS, HARRIE - Vijfentwintig keer Brazilië. Hedendaagse poëzie uit Brazilië.
110805: BART CAMMAERTS [EDS.].|LEO VAN AUDENHOVE|NANCY HAFKIN|NULENS, GERD - The Digital Divide in Developing Countries: Towards an Information Society in Africa.
154198: BART CLAES - TRANSL.].|EURIPIDES [WILLY COURTEAUX - Na de val van Troje [2 Vols. Compl.].
104778: BART LOOTSMA|IBELINGS, HANS|TON VERSTEGEN [EDS.]. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1999-2000 / Architecture in the Netherlands. Yearbook 1999-2000. Jaarboek 19. Stichting Menno van Coehoorn.
151515: BART JASKI|EGMOND, MARCO VAN|HANS MULDER [EDS.]. - Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingstocht door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
168619: BARTALITS, LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1939.
4140860: BARTCHY, S. SCOTT - First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21. (SBL-11)
4072458: BARTEL, T.W. (ED.) (WARD, K.) - Comparative Theology. Essays for Keith Ward.
94583: BARTEL, OSKAR - Jan Laski. Leben und Werk des polnischen Reformators
155157: BARTEL, HEIKE|ELIZABETH BOA [EDS.]. - Pushing at Boundaries. Approaches to Contemporary German Women Writers from Karen Duve to Jenny Erpenbeck.
54041: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 56e jaargang 1984
54043: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 53e jaargang 1981
95407: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-Semantische studie over de taal van de Apostolische Vaders. Bijdrage tot de studie van de groeptaal der Griekse christenen
101145: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur, met aandacht voor de wijsgebeerte en de wetenschap. .
4053882: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
161881: G. BARTELINK [TRANSL.|INTROD.].|MEER, F. VAN DER - Zestien preken van Asterius.
161115: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur.
154521: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Beknopt overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur.
88746: BARTELS, H. - Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939.
90874: BÄRTELS, ANDREAS - Clematis. De groene bibliotheek.
185300: BARTELS, DR. KARL HEINZ [RUDOLF SCHMITZ - FORERW.]. - Drogenhandel und Apothekenrechtliche Beziehungen zwischen Venedig und Nürnberg. Das Eindringen italienischer Elemente in die deutsche Apothekengesetzgebung als Folge des Drogenhandels und anderer Verbindungen zwischen Venedig und Nürnberg.
4138344: BARTELS, J. - Kennis / Geschiedenis / Objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
4300355: BARTELS, JEROEN - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
143080: BARTELS, MR. J.A.C. - Hulpverleningsrecht. De rechtsverhouding tussen cliënt en hulpverlener in de maatschappelijke en psycho-sociale dienstverlening.
122111: BARTELS, W.J.B.|GIED TEN BERGE [ET AL.]. - Jeruzalem. Stad van vrede, vrede voor de stad.
57967: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse leerregels
174468: BARTH, MARKUS - Der Augenzeuge : eine Untersuchung über die Wahrnehmung des Menschensohnes durch die Apostel.
55517: BARTH, J.D. - Het boek Ruth, 21 meditaties
174042: BARTH, KARL - Gesamtausgabe. Teil 38 Abt. 3: Unterrricht in der christlichen Religion, Dritter Band : Die Lehre von der Versöhnung / Die Lehre von der Erlösung 1925/1926.
4012037: BARTH, K. - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961. Hrsg.von H.A.Drewes und E.Jüngel. (Gesamtausgabe II)
90041: BARTH, K. - De kerk en het 'derde rijk'
174044: BARTH, KARL - Antwort : Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10. Mai 1956.
103906: BARTH, HERBERT|DIETRICH MACK|EGON VOSS [EDS.].|PIERRE BOULEZ [FOREW.]. - Wagner. A Documentary Study.
4063283: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/1. Die Lehre von der Schöpfung.
4055826: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie. (Siebenstern)
4055828: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/4. Die Lehre von der Schöpfung.
4054138: N.N. (BARTH, K.) - Hommage et reconnaissance. Recueil de travaux publiés a l`occasion du soixantième anniversaire de Karl Barth.
4027829: BARTH, K. - Die Theologie Schleiermachers. Vorlesungen Göttinger Wintersemester 1923/24. Hrsg.von Dieter Ritschl. (Gesamtausgabe II)
4026875: BARTH, K. - Der Römerbrief. Unveränderter Nachdruck der ersten Auflage von 1919.
4012043: BARTH, K. & BARTH, H. - "Zur Lehre vom heiligen Geist. (Beih.Nr.1 von Zwischen den Zeiten"")"""
4012027: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie.
4012034: BARTH, K. - Karl Barth - Rudolf Bultmann Briefwechsel 1922-1966. Hrsg.v. B.Jaspert (Gesamtausgabe V)
4008649: N.N. (BARTH, K.) - Antwort. Festschrift für Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10 Mai 1956. Beitr. von H.U.v.Balthasar, H.Diem, G.Eichholz, H.Gollwitzer, H.J.Kraus, K.H.Miskotte und vielen Anderen. Mit Bibliographia Barthiana von Chr.v.Kirschbaum.
174043: BARTH, KARL - Gesamtausgabe. Teil 50 Unveröffentlichte Texte zur Kirchlichen Dogmatik (mit CD-rom)
88361: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse Geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
145201: BARTH, PAUL - Die Stoa.
4065151: BARTH, K. - De koninklijke mens. Berichten aangaande Jezus. Teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer verzameld en ingeleid door N.T.Bakker.
4012021: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19.Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
167397: BARTH, DR. C.G.|DR. H. GUNDERT - Jugend-Blätter. Monatschrift für Förderung wahrer Bildung [Januar - Juni & Juli-Dezember].
4066239: BARTH, M. (ANCHOR BIBLE) - Ephesians. (Anchor Bible 34 +34A)
4134805: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume IV/3. The Doctrine of Reconciliation. Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
4057595: BARTH, K. - Der Römerbrief. 10.Abdruck der neuen Bearbarbeitung. (Ident.mit allen späteren Nachdrücke)
55243: BARTH, J.D. - De vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade. Dit boek bevat vier preken over verscheidene teksten
55239: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse leerregels
96025: BARTH, J.D. - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn
59184: BARTH, MARKUS - The Anchor Bible. Ephesians. Introduction, translation and commentary on chapters 4-6
55113: BARTH, J.D. - Het koninkrijk der hemelen. Viertal leerredenen over: Psalm 89 : 20a., Lucas 12 : 32, 1 Petrus 2 : 9, Hebreën 12 : 28, 29
4075797: BARTH, K. - Briefwechsel Karl Barth - Eduard Thurneysen. Band 1 und 2. 1913-1930. (Gesamtausgabe V)
4134350: BARTH, K. - Dogmatics in Outline. Translated by G.T.Thomson.
4046854: BARTH, M. - Die Taufe - ein Sakrament?. Ein exegetischer Beitrag zum Gespräch über die kirchliche Taufe.
4055823: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/2. Die Lehre von der Schöpfung.
4020957: BARTH, K. - Brevier. Samengesteld door R.Grunow. Een verzameling teksten uit Barths geschriften, geordend naar thema en verdeeld over alle dagen van het jaar.
4134802: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume III/2. The Doctrine of Creation Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
155817: BARTH, KARL [GARRETT GREEN - INTROD.|TRANSL.]. - On Religion. The Revelation of God as the Sublimation of Religion.
4137998: N.N. (BARTH, K.) - (9 Schriften über Karl Barth). Busch: Freiheit und Autorität - Casalis: Karl Barth, Person und Werk - Dekker: Homines bonae voluntatis - Kupisch: Karl Barth - Strauch: Die Theologie Karl Barths - und 4 anderen
4138000: N.N. (BARTH, K.) - (3 Dissertaties). D.Kempff: Die Skeppingsleer van Karl Barth, 1949 - J.C.Lombard: Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. 1957 - A.M.Spijkerboer: En zij vonden ze niet, 1996
55800: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis. Verklaring van de 37 artikelen van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis waarbij opgenomen een kort overzicht van de oecumenische geloofsbelijdenissen en een korte, zakelijke verklaring over het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus
151244: BARTH, MILES [ET AL.]. - Weegee's World. Essays by Miles Barth & Alain Bergala & Ellen Handy.
4064135: BARTH, K. - Geschichte der protestantischen Theologie seit Schleiermacher. Vorlesung aus dem Wintersemester 1929/30 in Bonn. Mit Zum geleit von hans Walt.
4300586: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik I/1. Die Lehre vom Wort Gottes.
175918: BARTH, RODERICH - Absolute Wahrheit und endliches Wahrheitsbewusstsein : das Verhältnis von logischem und theologischem Wahrheitsbegriff - Thomas von Aquin, Kant, Fichte und Frege. Religion in Philosophy and Theology 13
4031916: N.N. (BARTH, H.) - Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70.Geburtstag. Hrsg.von G.Huber.
4017222: BARTH, A. - Confrontatie met de problemen der eeuwigheid. De Joods-trad.levensoriëntatie in verband met onze tijd bezien. (Joodse monografieën 3)
4035582: BARTH, J. - Die Pronominalbilding in den semitischen Sprachen.
168604: BARTHA, ANTAL - Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries.
4012115: BARTHEL, P. - Interprétation du language mythique et théologie biblique. Étude de quelques étapes de l`evolution du problème de l`interprétation des représentation d`origine et de structure mythiques de la foi chrétienne.
94619: BARTHEL, PIERRE A.O. - Actes du colloque Guillaume Farel. Neuchâtel 29 septembre - 1er octobre 1980. Tome I: Communications. Tome II: Répertoire de la Correspondance et l'Oeuvre imprimé (2 volumes)
165379: BARTHÉLEMY, DOMINIQUE - La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle.
89938: BARTHELMEH, VOLKER - Muurschilderingen. Verenigde Staten/West-Europa.
160773: BARTHES, ROLAND - Sade - Fournier - Loyola.
4018998: BARTHOLOMÄUS, W. - Einführung in die Religionspädagogik.
146462: BARTHOLOMEW, J.G. [SAMUEL MCKEE - ED.]. - A Literary and Historical Atlas of America.
146368: BARTHOLOMEW, JAMES - The Richest Man in the World. The Sultan of Brunei.
183021: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Malerbücher, Künstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte / Compendium of Contemporary Fine Prints, Artist Books, Broadsides, Portfolios and Book Objects.
183017: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Lieferbare Bücher - Mappenwerke - Einbladdrucke - Malerbücher - Buchobjekte / Compendium of Contemporary Hand Press Printing. Available Books - Portfolios - Singlepage Prints.
183018: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Lieferbare Bücher - Mappenwerke - Einbladdrucke - Malerbücher - Buchobjekte / Compendium of Contemporary Hand Press Printing. Available Books - Portfolios - Singlepage Prints.
183019: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Malerbücher, Künstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte / Compendium of Contemporary Fine Prints, Artist Books, Broadsides, Portfolios and Book Objects.
183020: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke. Lieferbare Bücher - Mappenwerke - Einbladdrucke - Malerbücher - Buchobjekte / Compendium of Contemporary Hand Press Printing. Available Books - Portfolios - Singlepage Prints.
183022: BARTKOWIAK, HEINZ STEFAN [ED.]. - Forum Book Art Kompendium zeitgenössischer Handpressendrucke, Malerbücher, Künstlerbücher, Einblattdrucke, Mappenwerke und Buchobjekte / Forum Book Art Compendium of Contemporary Fine Art Prints, Artist Books, Broadsides, Portfolios and Book Objects.
93932: BARTLETT, W.H. - De pelgrim-vaders of puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Bewerkt met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken door Dr. E.B. Swalue
156712: BARTLETT, W.B. - The Taming of the Dragon. Edward I and the Conquest of Wales.
95613: BARTLETT, JOHN R. - Jews in the hellenistic world. Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles, Eupolemus (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 1 part 1)
171292: BARTLETT, ROBERT - Why can the dead do such great things? : saints and worshippers from the martyrs to the reformation.
131285: BARTLETT, FREDERIC C. [ET AL.] - Essays in Psychology dedicated to David Katz.
182312: BARTOLMES, HANS - Niederrheinisches Skizzenbuch.
102360: BARTOLOTTI, EMILIA|ENRICO COLLE|MONICA GUARRACCINO [EDS.]. - Napoleon auf Elba. Die Resedenzen.
146217: BARTON, GREG - Abdurrahman Wahid. Muslim Democrat, Indonesian President. A View from Inside.
103876: BARTON, STUART|R.A. CURTIS [ED.]. - The Genius of William Hogarth.
110252: BARTON, I.M. [ED.]. - Roman Public Buildings.
91414: BARTOSCHEK, GERD E.A. - Sophie Charlotte und ihr Schloss. Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preussen.
156880: BARTRAM, ALAN - Bauhaus, Modernism and the Illustrated Book.
4054713: BARTSCH, H.W. - Die Anrede Gottes. Das biblische Wort dem modernen Menschen dargeboten.
4012118: BARTSCH, CHR. - Frühkatholizismus als Kategorie historisch-kritischer Theologie. Eine methodologische und theologiegeschichtliche Untersuchung. (Studien zu jüdischem Volk und christlicher Gemeinde 3)
161603: BARTSCH, KARL [ED.]. - Mitteldeutsche Gedichte.
161604: BARTSCH, KARL [ED.]. - Die Erlösung mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen.
88694: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 18. No. 6.
154320: BARTUSIS, MARK C. - The Late Byzantine Army, Arms and Society 1204-1453.
140909: BARUCH, JET|HANS ROOSEBOOM [EDS.].|MATTIE BOOM|TOM VAN DER MEER|WIM DE BELL - Document Nederland. Nederland gefotografeerd 1975-2005. Een keuze uit 30 jaar documentaire foto-opdrachten van het Rijksmuseum.
55562: BARUETH, J. - De rijke man en Lazarus
59087: BARUETH, JOHANNES - Verloren en gevonden. Zes preken over de verloren zoon
10384: BARUETH, JOHANNES - De Predikende en Wonderdoende Christus. Of de Grote Propheet en Leraar Israels, kragtig in Woorden en in Werken, Gebleken uit syne Zielroerende Predikatien, Zinryke Parabelen en Verbazende Wonderwerken. Welke uit Overeenstemming der Vier Euangelisten, Schrivtmatig worden Verklaart, en ter Oeffeninge van ware Godvrugt Toegepast.
31518: BARUËTH, J. E.A. - Geen rund in de stal
96391: BARUETH, JOHANNES - De Predikende en wonderdoende Christus (2 delen)
184350: BARWEGEN, MARTINE - Gouden Hoorns. De geschiedenis van de veehouderij op Java, 1850-2000.
172970: BARZAGHI, GIUSEPPE - La Somma Teologica di San Tommaso d'Aquino in compendio.
172971: BARZAGHI, GIUSEPPE - La Somma Teologica di san Tommaso d'Aquino in un soffio. Itinerari della Fede 24
142874: BAS, GERBRAND|WIM POSTMAN [EDS. - ET AL.]. - Industrieel Ontwerpen. Tijdschrift voor Productontwikkeling [ 25 Issues].
102428: BAS, W.G. DE [ED.]. - Officieel gedenkboek 1938 uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
103566: BAS MESTERS|MARGREET WINDHORST [EDS.].|RIENIER KRAMER|SANDERS, RIK - De verleiding van de overvloed. Reflecties op de eigenheid van de cultuurgeschiedenis.
161221: BAS VAN OYEN [EDS.].|STRAALEN, BRORD VAN - Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid-Holland.
4135631: BAS, W.G. DE - Officieel gedenkboek 1938. Ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. enz. op 6 september 1938.
142474: BAS VAN DER VEER [ILLUSTR.].|COHEN-DE VRIES, P.J. - Kleine Mieuw en groote Kees.
58637: BAS, F. DE|RAA, F.J.G. TEN - Het Staatsche Leger 1568-1795 (Deel 1 t/m 8 in 11 banden)
166342: BAS BLOKKER|BLOKKER, JAN|JAN BLOKKER JR. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
151536: BAS BLOKKER|BLOKKER, JAN|JAN BLOKKER JR. - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings.
46274: BAS, W.G. DE (RED.) - Officieel Gedenkboek 1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
150596: BAS BLOKKER [J.H. ISINGS - ILLUSTR.].|BLOKKER, JAN|JAN BLOKKER JR. - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis.
130611: BAS VAN STOKKOM|BECKER, MARCEL|JEAN-PIERRE WILS [EDS.]|KEES KLOP - Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse.
166748: BAS, TOM LE|BRIAN BELL [EDS.]. - China Insight Guide.
163331: BAS MESTERS|MARGREET WINDHORST [EDS.].|RIENIER KRAMER|SANDERS, RIK - De verleiding van de overvloed. Reflecties op de eigenheid van de cultuurgeschiedenis.
110748: BASCHET, ROBERT - E.J. Delécluze. Témoin de son temps 1781-1863.
93702: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding. Vertaald door Thérèse Cornips
167045: BASCHWITZ, KURT - Du und die Masse. Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
4136835: BASCHWITZ, K. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Geautoriseerde vertaling van Joh.W.Schotman.
154892: BASCOM, WILLIAM [ALAN DUNDES - FOREW.]. - African Folktales in the New World.
182304: BASELIER, PIERRE - Steenbergen op z'n Steenbergsch.
101753: A.L. BASHAM|B. HARRISON - REV.].|SMITH, VENCENT [PERCIVAL SPEAR - ED.]. SIR MORTIMER WHEELER - The Oxford History of India.
4024283: BASHIR, G.A. - De heilige Qor`aan en zijn leer.
4300529: BASILIUS VON CAESAREA, - De Spiritu Sancto. Über den Heiligen Geist. Griechisch - Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von H.J.Sieben. (Fontes Christiani 12)
110156: BASILOV, VLADIMIR N. [ED. - ET AL.]. - Atlas van de mensheid. De volken van de aarde: hun herkomst, religie en beschaving.
170403: BASINGER, DAVID - The Case for Freewill Theism. A Philosophical Assessment.
144644: BASKERVILLE, GEOFFREY - English Monks. And the Suppression of the Monasteries.
201503: BASNAGE, JAKOB - 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Worden afgemaalt, en ieder Konst-prent door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, benevens de Tydrekeningen of Jaarboeken der Gevallen des Waerelds, naaukeurig in ´t Frans beschreeven. Wyders vertaalt, en met Vaarzen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
10215: BASNAGE, JAKOB/HOOGHE, ROMEYN DE - 't Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Worden afgemaalt, en ieder Konst-prent door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, benevens de Tydrekeningen of Jaarboeken der Gevallen des Waerelds, naaukeurig in ´t Frans beschreeven. Wyders vertaalt, en met Vaarzen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
55920: BASS, GEORGE F. - Geschiedenis van de Scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie. 505 illustraties 150 in kleiur
166098: BASSANI, EZIO [MALCOLM MCLEOD - ED.]. - African Art and Artefacts in European Collections 1400-1800 [& CD-Rom].
56977: BASSANO, LUIGI - Costumi et I modi particolari della vita de' turchi
151943: BASSANO, LUIGI [FRANZ BABINGER - ED.]. - Costumi et i modi particolari della vita de' Turchi.
131096: BASSERMANN-JORDAN, FRIEDRICH - Geschichte des Weinbaus [2 Vols. = Compl. Set]
130127: BASSERMANN-JORDAN, DR. ERNST - Der Schmuck.
55436: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON - Die Geschichte der Räderuhr. Unter besonderer Berücksichtigung der Uhren des Bayerischen Nationalmuseums
130535: BAST, A.|R.G. CRYSTAL [EDS.] - GSH System Glutathione in antioxidant defense.
141243: BASTET, F.L. [ET AL.]. - Thema's voor een uitgever. Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Johan Polak uitgesproken in het Stedelijk Museum te Amsterdam op vrijdag 10 November 1978
168156: BASTET, F.L. [ED.]. - Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, ingeleid en van aantekeningen voorzien Volume I: 1890-1902. & II: 1902-1919 [2 Vols. Compl.]..
167889: BASTET, FRÉDÉRIC - Wandelingen door de antieke wereld. Duizenjarig dolen. Het maansteenrif.
165694: BASTET, FRÉDÉRIC - De grote wandeling.
161974: BASTET, F.L. - Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld.
158130: BASTET, MARC|KATHARINA ELEONORE MEYER|KATJA MÜLLER-ANDRAE [EDS.]. - Merlin-Meyer 70. 40 Jahre Merlin. Hommage für den Verleger Andreas J. Meyer.
151186: BASTET, FRÉDÉRIC - De wereld van Louis Couperus.
142811: BASTET, F.L. - "Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de "" Wandelingen door de antieke wereld ' ."
104468: F.L. BASTET|J.F. HEIJBROEK|MAAS, NOP - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
144186: BASTET, FRÉDÉRIC - Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
88656: BASTIAAN, J. E.A. - Max Blokzijl. Zijn berechting, veroordeling en executie. Ontleend aan de stenografische opnamen van de terechtzitingen van het Bijzonder Gerechtshof en den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage, vervaardigd door stenografen van de Staten-Generaal onder leiding van Wt. J. Bastiaan, Directeur van de Stenografische Inrichting der Staten-Generaal.
170352: BASTIAAN RUTJENS|HARREVELD, FRENK VAN|JOOP VAN DEN PLIGT - Dat kan geen toeval zijn. De psychologie van ons bijgeloof.
164995: BASTIAAN MOKKINK [EDS].|GOOT, LAURENS VAN DER - Notenmix, De leukste Deventer muziekverhalen.
181026: BASTIAANSE, R.|H. BOTS|M. EVERS - "Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. "" Tot meesten nut ende dienst van de jeught ""."
140506: BASTIAANSE, FRANS - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890-1913 [All Publ.].
144867: BASTIAANSE, R.|H. BOTS|M. EVERS - "Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. "" Tot meesten nut ende dienst van de jeught ""."
4052670: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decenia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering. (Diss.)
4073862: BASTIAANSE-KUIJPERS, W.G.J. - Adoptie. Een levenslang spoor.
162673: BASTIAANSE, DR. ROELIEN - Afasiologie. Synergie van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Oratie.
140147: BASTIAANSE, R.|H. BOTS - Glorieuze Revolutie. De wereld van William & Mary. Glorious Revolution. The World of William & Mary.
162114: BASTIAANSEN, MARCEL C.M. - Anticipatory Attention. An Event Related Desynchronization Approach.
95267: BASTIAENS, JEAN E.A. - Trito-Isaiah. An exhaustive Concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research
4133761: BASTIAENS, J. BEUKEN, W. & POSTMA, F. - Trito-Isaiah. An exhaustive concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research.
55016: BASTIAENSEN, A.A.R. - Atti e Passioni dei Martiri
54821: BASTIAENSEN, A.A.R. - Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie
182966: BASTIAENSEN, A.A.R. - Observations sur le vocabulaire liturgique dans l'itinéraire d'Égérie.
185779: BASTIAN, HEINER [ED.]. - Joseph Beuys - Robert Rauschenberg - Cy Twombly - Andy Warhol. Sammlung Marx.
154861: BASTIDE, ROGER [GEOFFREY PARRINDER - FOREW.]. - African Civilisations in the New World.
103030: BASTIN, J. [ED.]. - Les subtiles fables d'Esope. Lyon Mathieu Husz 1486.
161845: BASTIN, JOHN|BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum - Amsterdam. A Descriptive Bibliography.
58932: BASTINGIUS, H. - Verclaringe op den Catechisme der Christelicker religie, so die inden Belgischen, oft Nederlantschen gevnieerden provintien, ende in der keur-vorstelicker paltz, in kercken ende schoen gepredict, ende geleert wort
145138: BASTL, BEATRIX SCHUUR XIV - Tugend, Liebe, Ehre. Die adeliche Frau in der Frühen Neuzeit.
165735: BASU, MICHOU - Ans Markus. Hommages aan couturiers / Tributes to Couturiers.
151052: BATAAFSCH BRABANT - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vryheid & Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vryheid [2 Vols.].
141100: BATAILLE, HENRY - Têtes et Pensées.
131913: BATCHELDER, MAJORIE [DOUGLAS ANDERSON - ILLUSTR.] - The Puppet Theatre Handbook.
4074581: BATCHELOR, M. - De Bijbel gaat open. Vertaald en bewerkt door H.Lalleman-de Winkel.
155114: BATCHELOR, JOHN|MALCOLM V. LOWE - Geïllustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945. .
130986: BATE, JOHN - Lanterns for the Dead. The Medieval ' Lanternes des Morts ' of Central and South-West France.
104344: BÄTE, LUDWIG - Justus Möser. Advocatus patriae.
143110: BATE, JONATHAN - Soul of the Age: A Biography of the Mind of William Shakespeare.
46860: BATENBURG, M.C.|DEKKER, E.|KNIJFF, H.W. DE|STEENKS, D.H.J. - Solidair en Solide. In gesprek met H.W. de Knijff. Liber amicorum ter gelegenheid van het emiritaat van prof. dr. H.W. de Knijff hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
85514: BATES, WILLIAM - A sermon preached upon the much Lamented death of our Late Gracious Sovereign Queen Mary. To which is Added the Address of Condoleance to His Majesty by the Dissenting Ministers.
131313: BATES, D.E.B.|J.F. KIRKALDY - Veldgeologie in kleur.
4032671: BATES, M.S. - Religious Liberty:. An Inquiry.
4020361: BATES, M.S. - Glaubensfreiheit. Eine Untersuchung.
143675: BATES, DARRELL - The Fashoda Incident of 1898. Encounter on the Nile.
143404: BATESON, F.W. - The Cambridge Bibliography of English Literature. Volume 3: 1800-1900 [only].
4141048: BATESON, G. & BATESON, M.C. - Waar engelen zich niet wagen. Een kentheorie van het heilige.
160733: BATHO, EDITH C.|BONAMY DOBRÉE|GUY CHAPMAN - The Victorians and After 1830-1914. Introductions to English Literature. With a chapter on the economic background.
110225: BATI, ANWER - The Cigar Companion. A Connoisseur's Guide.
163078: BATIFFOL, LOUIS - La vie intime d'une reine de France au xviie siècle [Complete edition].
175665: BATIFFOL, PIERRE - La paix constantinienne et le catholicisme.
4138320: BATIFFOL, P. - Urkirche und Katholizismus. Übersetzt und eingeleitet von F.X. Seppelt.
94101: BATINGIUS. HIEREMIAS - Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie, so die inden Belgischen, oft Nederlantschen geunieerden provintien, ende in der keur-vorstelicker paltz, in kercken ende scholen gepredict, ende geleert wort
4141921: BATKIN, L. - Die italienische Renaissance. Versuch einer Charakterisierung eines Kulturtyps. Aus dem russischen Manuskript von I.Faix.
4041642: BATORI, M. - Tot aan de uitersten der aarde. Het verhaal van de apostelen.
102446: BÄTSCHMANN, OSKAR|PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
140638: BÄTSCHMANN, OSKAR|PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
4071070: BATTEIGER, J. - Der Pietismus in Bayreuth.
58436: BATTEN, DON E.A. - Hoe bestaat het! Antwoord op meer dan 60 veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel
140735: BATTIE , DAVID (INTROD.). - The Encyclopedia of Antiques.
155974: BATTISCOMBE, GEORGINA - The Spencers of Althorp.
104766: BATTISON, EDWIN A. (ED.) (ET ALL.) - The American Clock, 1725-1865. The Mabel Brady Garvan and Other Collections at Yale University.
54926: BATTLES, FORD LEWIS|HUGO, ANDRÉ MALAN - Calvin's commentary on Seneca's de Clementia. With introduction, translation, and notes
4012585: BATTUM, A. VAN (ERASMUS, DES.) - Erasmus rebel tegen wil en dank. Geschreven t.g.v. de Erasmusherdenking 1969.
110213: BATTUS [ HUGO BRANDT CORSTIUS] - Letterkunst.
185564: BATTUS [ HUGO BRANDT CORSTIUS] - Opperlandse taal & letterkunde.
32574: BAUCKHAM, RICHARD - The Testimony on the Beloved Disciple. Narrative, History and Theology in the Gospel of John
163168: BAUD, W.A. - De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J. C. Baud en J. J. Rochussen 3 Vols. Compl.].
90710: BAUD, MICHIEL|ENGELEN, THEO - Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin.
184967: BAUD, I.S.A. - Forms of Production and Women's Labour: Gender Aspects of Industrialisation in India and Mexico.
184922: BAUD, I.S.A. & JOHAN POST [EDS - ET AL.]. - Realigning Actors in an Urbanized World: Governance and Institutions from a Development Perspective.
184267: BAUD, I.S.A. & JOOP WIJNANDUS WIT [EDS]. - New Forms of Urban Governance in India: Shifts, Models, Networks and Contestations.
160075: BAUD, MICHIEL|THEO ENGELEN. - Samen wonen, samen werken. Vijf essais over de geschiedenis van arbeid en gezin.
154429: BAUDELAIRE, CHARLES - Vino.
144918: BAUDET, E.H.P. - "Onderzoekingen over het Systeem der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's "" Mittelalterliche Zeitanschauungen ""."
150918: BAUDET, DR. H. (ED.]. - Handelswereld en Wereldhandel. Honderd jaren Internatio. Tien essays.
184580: BAUDET, JEAN & MAURICE BOUVET [FOREW.]. & JACQUES MORDAL & JOSSE-LALANCE - Livre d'Or des Apothicaireries de France [In Green cloth Box]. .
146226: BAUDEZ, CLAUDE-FRANÇOIS|PIERRE BECQUELIN - Die Maya [In Slipcase]. [= Volume 31: Universum der Kunst].
53002: BAUDIN, FERNAND E.A. - Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst
95563: BAUDIS, ANDREAS A.O. - Richte unsere Füsse auf den Weg des Friedens. Helmut Gollwitzer zum 70. Geburtstag
3911: BAUDIUS, DOMINICIUS - V. CL. Epistolarum Centuriae tres, Lacunis aliquot suppletis. Accedunt ejusdem Orationes. Editio Nova.
103392: BAUDOIN, FRANS - P.P. Rubens [In Slipcase].
183246: BAUDOT, JEAN-CLAUDE [ED.]. [FRANÇOIS NARMON - FOREW.|YVES HERSANT - INTROD.]. - Muntautomaten. Verzameling Jean-Claude Baudot.
185160: BAUDOT, A. - La Pharmacie de Bourgogne avant 1803. .
53069: BAUDOT, FRANÇOIS - Styles, compendium of interior
55964: BAUDOUIN, FRANS E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650
100775: BAUDOUIN, FRANS [ ET AL.]. - Het Museum en zijn publiek. Colloquium ingericht door het B.N.C./ - COM ter gelegenheid van de tweede museumcampagne. /Le Musée et son public - Colloque, organisé par le C.N.B. - ICOM.
89915: BAUDOUIN, FRANS E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650.
90099: BAUDOUIN, F. - Rubens en zijn eeuw
160983: BAUDOUIN, CHARLES - Das Seelenleben des Kindes und die Psychoanalyse [3 Vols. Compl.].
151581: BAUDOUIN, PIET - Antwerps zilver [2 Vols. in Slipcase - Compl.]. Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw (Rubenshuis) & Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen (Rockoxhuis).
151571: BAUDOUIN, PIET - Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen (Rockoxhuis).
151567: BAUDOUIN, PIET [ED. - ET AL.]. - Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw (Rubenshuis)
151389: BAUDOUIN, PIET|DORSAN GOETHALS|PIERRE COLMAN - Zilver in België / Silver in Belgium / Orfèvrerie en Belgique 1500 - 1800.
190056: BAUDRILLARD, J.|NOUVEL, J. - Filosofie in dialoog - Unieke objecten
121877: BAUDRILLART, H. [W.A VIRULY VERBRUGGE - TRANSL.]. - Handboek der Staathuishoudkunde [2 Vols. Compl.].
58671: BAUDUIN, MATH - """Genooi"" bij het Vijfde Eeuwfeest"
160290: BAUER, CLEMENS|LAETITIA BOEHM|MAX MÜLLER [EDS]. - Speculum Historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung.
150426: BAUER, J.|F. TVRZ - Welk mineraal is dat ? Mineralen, edelstenen, gesteenten. Een determinatieboek met 576 kleurenfoto's.
141000: BAUER, DR. PAUL - Die Sprache der Hände. Ihre Aussage über Charakter und Schicksal sachlich gedeutet.
54863: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke. Heft I: Keilschrifttexte. Heft II: Zeichenliste und Kommentar
4014925: BAUER, TH. - Akkadische Lesestücke. (3 Bde., Komplett). I.Keilschrifttexte. II.Zeichenliste und Kommentar. III.Glossar.
60026: BAUER, G. - Christliche Hoffnung und Menschlicher Fortschritt (Die politische Theologie von J.B. Metz als theologischen Begrundung gesellschaftlicher Verantwortung des Christen)
95211: BAUER, WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearbeite Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung/Münster unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann
30352: BAUER, KONRAD F. A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band V - 1967
88370: BAUER, HANS|LEANDER, PONTUS - Hebräische schulgrammatik. Zweite verbesserte Auflage.
102227: BAUER, DR. STEPHAN [ED.]. - Untersuchungen über die Lebenskosten in der Schweiz. Mit beiträgen von E. Ackermann, P. Gross, W. Kaufmann, J. Lorenz und A. Menzi.
145055: BAUER, WERNER T.|JÖRG KLAUBER [PHOTOGR.]. - Wiener Friedhofsführer. Genaue Beschreibung sämtlicher Begräbnisstätten nebst einer Geschichte des Wiener Bestattungswesen.
141351: BAUER, RAOUL - Tussen rampspoed en vernieuwing. Een Europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw.
54438: BAUER, HANS|LEANDER, PONTUS - Kurzgefasste Biblisch-Aramäische Grammatik. Mit Texten und Glossar
59272: BAUER, WALTER - Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur
100342: BAUER, WOLFGANG|IRMTRAUD DÜMOTZ|SERGIUS GOLOWIN - Lexikon der Symbole.
52468: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
4135711: BAUER-KAYATZ, C. - Einführung in die alttestamentische Weisheit.
52416: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
186288: BAUER, M.A.J. - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk [His Etched Work]. & Supplement
186289: BAUER, M.A.J. - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk [His Etched Work].
4140601: BAUER, F. CHR. - Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. (Komplett in 4 Bde.). I. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testament II. Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung (1852). III. Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte. IV. Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
4073863: BAUER, R. - Tussen rampspoed en vernieuwing. Een Europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw.
4142538: BAUER, K. (POULLAIN, V.) - Valérand Poullain. Ein Kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des 16.Jahrhunderts.
105039: BAUER, ERNST WALDEMAR - Feuer - Farben und Fontänen. Bilder aus der Welt der Vulkane.
172667: BAUERSCHMIDT, FREDERICK CHRISTIAN - Thomas Aquinas : faith, reason and following Christ. Christian Theology in Context
182948: BAUGH, ALBERT C. [ED.]. - A Literary History of England.
161830: BAUKJE DE JONGE-VEENLAND|JONGE, GUUS DE - Alor en Timor 1953-1956. Brieven van een artsen-echtpaar.
141774: BAULIG, HENRI - Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand de géomorphologie.
43510: BAUM, A. - 20 Orgelstücke alter Meister Heft 1
104556: BAUM, JULIUS [ED.]. - Romanische Baukunst in Frankreich.
91667: BAUM, IULIUS - Martin Schongauer. Mit 3 Farbtafeln und 213 Abbildungen.
47372: BAUM, J.W.|CHRISTOFFEL, R.|HAGENBACH, R.K.|HEPPE, H.|PESTALOZZI, R.|SCHMIDT, T.|STAHELIN, E.|SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche. 9 banden, C. Olevianus und B. Ursinus, Peter Martyr Vermigli, Heinrich Bullinger, Johann Oekolampad und Oswald Myconius, Capito und Buker Strasburgs Reformatoren, Theodor Beza, John Knor, Johannes Calvin
58786: BAUM, JOHANN WILHELM - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren. Nach ihrem handschriftlichen Briefschage, ihren gedruckten Schriften und anderen gleichzeitigen Quellen
102269: BAUM, VICKI - Der Eingang zur Bühne.
4142551: BAUM, J.W. (BEZA, TH.) - Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Mit Beza's Bildniss. Hierzu: Anhang zum zweiten Theil. Die Beilagen enthaltend.
94055: BAUM, J.W. - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren. 2. Unveränderte Ausgabe
4017112: BAUM, G. - Die Juden und das Evangelium. Eine Überprüfung des Neuen Testaments.
4140297: BAUM, G. - Is the New Testament Anti-Semitic?. A Re-examination of the New Testament.
4140302: BAUM, G. - The Jews and the Gospel. A Re-examination of the New Testament.
153581: BAUM, MANFRED|KLAUS HAMMACHER [EDS.]. - Transzendenz und Existenz. Idealistische Grundlagen und moderne Perspektiven des transzendentalen gedankens. Wolfgang Janke zum 70. Geburtstag.
101341: BAUMAN, GUY C.|HANS VLIEGHE|WALTER A. LIEDTKE - De Vlaamse schilderkunst in Amerika / De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea [In Slipcase].
101617: BAUMAN, GUY C.|WALTER A. LIEDTKE - Flemish Paintings in America. A survey of early Nederlandish and Flemish Paintings in the Public Collections of North America [In Slipcase].
59028: BAUMANM CLARENCE - Gewaltlosigkeit im Täufertum. Eine Untersuchung zur Theologischen Ethik des Oberdeutschen Täufertums der Reformationszeit
54129: BAUMANN, JOHANN JAKOB|WALDNER, FRANZ XAVER - Dissertatio theologica de divinae gratiae beneficiis a debito vindicatis
57206: BAUMANN, FELIX A.|TOJNER, POUL ERIK - Cézanne & Giacometti. Paths of Doubt
122498: BAUMANN, DR. E.D. - Een lijfarts der Oranjes in de XVIIde eeuw.
103993: BAUMANN, FELIX - Japaner Mädel.
101113: BAUMANN, EVERT DIRK - Johan van Beverwyck in leven en werken geschetst. Academisch proefschrift.
167676: BAUMANN, DR. EVERT DIRK - Johan van Beverwijck in leven en werken geschetst.
141132: BAUMANN, DR. E.D. - François Dele Boe Sylvius.
31044: BAUMANN, MICHAEL - Petrus Martyr Vermigli in Zürich (1556-1562). Dieser Kylchen in der heiligen gschrift professor und läser (Series: Reformed Historical Theology. Volume 36)
162968: BAUMANN, ERNST - Lehrbuch der Indonesischen Sprache (Bahasa Indonesia).
4134720: BAUMANN, R. - Mitte und Norm des Christlichen. Eine Auslegung von 1 Korinther 1,1-3,4.
4143757: BAUMANN, MAX - Geschichte von Windisch vom Mittelalter zur Neuzeit.
162146: BAUMANN, MONIKA. - The Production of Syllables in Connected Speech.
122364: BAUMANS, ALEX [ET AL.]. - Egypte hertekend. Het oude Egypte in de beeldverhalen. Op verkenning met Prof. Jan Quaegebeur en Co.
122573: BAUME, PETER LA - Römisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400.
142302: BAUME, ERIC - Five Graves at Nijmegen.
142303: BAUME, ERIC [A.J.C. VISSER-DE JONGE|F. VISSER - TRANSL.]. - Vijf oorlogsgraven bij Nijmegen. Impressie van de bevrijding van Nijmagen in september 1944.
165266: BÄUMER, REMIGIUS - Johannes Cochlaeus [1479-1552]. Leben und Werk im Dienst der katholischen Reform.
30061: BAUMERT, NORBERT - Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des ersten Korintherbriefes
60027: BAUMERT, N. - Tachlich sterben und Auferstehen (Der Literalsinn von 2 Kor. 4, 12-5, 10, Studien zum Alten und Neuen Testament, band 34)
30186: BAUMERT, NORBERT - Charisma - Taufe - Geisttaufe. Band 1: Entflechtung einer semantischen Verwirrung
144057: BAUMGART, FRITZ - Stilgeschichte der Architektur.
122037: BAUMGART, WINFRIED [ED.]. - Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener, Albert Hopman März bis November 1918.
89898: BAUMGÄRTEL, BETTINA|BÜRGER, KATHRIN - Ein Fest der Malerei. Die niederländischen und flämischen Gemälde des 16.-18. Jahrhunderts. Bestandskatalog der Gemäldesammlung museum kunst palast - Sammlung der Kunstakademic Düsseldorf.
103749: BAUMGÄRTEL, BETTINA [ED.]. -|BRIAN ALLEN - DAVID ALEXANDER|WERNER BUSCH [ET AL.]. - Angelika Kauffmann 1741-1807. Eine Dichterin mit dem Pinsel.
60028: BAUMGARTEN, J. - Paulus und die Apokalyptik (Die Auslegung apokalyptischer Uberlieferungen in den echten Paulusbriefen, 44e band, Wissenshaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament)
54995: BAUMGARTEN, ALBERT I. - The Phoenician history of Philo of Byblos. A commentary
4050874: BAUMGARTEN, O. - Religiöses und kirchliches Leben in England.
59267: BAUMGARTER, WALTER|KOEHLER, LUDWIG - Lexicon in Veteris Testamenti Libros / Supplementum ad lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
53707: BAUMGARTNER, WALTER|KOEHLER, LUDWIG - Hebraïsches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung I
53708: BAUMGARTNER, WALTER|KOEHLER, LUDWIG - Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung II
140613: BAUMGARTNER, ALEXANDER - Durch Skandinavien nach St. Petersburg.
93477: BAUMGARTNER, W.|HOLLENBERG-BUDDE, - Hebräisches Schulbuch. Fünfundzwanzigste verbesserte Auflage
55213: BAUMGARTNER, WALTER|KOEHLER, LUDWIG - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionart of the Hebrew Old Testament in English and German. Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German / Supplementum ad lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30977: BAUMGARTNER, W.|KOEHLER, LUDWIG - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englisher Sprache / Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30427: BAUMGARTNER, W.|KOEHLER, LUDWIG - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros
141628: BAUMGARTNER, ALEXANDER - Reisebilder aus Schottland.
30879: BAUMGARTNER, EMMANUELE|MÉNARD, PHILIPPE - Dictionnaire Étymologique et Historique de la langue Française
4057709: BÄUMLER, CHR. & METTE, N. (HRSG.) - Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und Perspektiven.
150560: BÄUMLER, SUSANNE [ED.]. - Die Kunst zu werben. Das Jahrhundert der Reklame
185709: BAUMONT, MAURICE - La faillite de la paix [1918-1939] [= 2 Vols. Compl.]. Volume 20: Peuples et Civilisations. Histoire Générale.
31169: BAUMONT, MAURICE|RENOUVIN, PIERRE - L'allemagne et les problèmes de la paix. Pendant la première guerre mondiale. Documents extraits des archives de l'Office allemand des Affiares étrangères (2 volumes)
4046962: BAUMSTARK, A. - Missale Romanum. Seine Entwicklung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme.
104064: BAUMSTARK, REINHOLD [WALTER WACHTER - PHOTOGR.]. - Peter Paul Rubens. The Decius Mus Cycle.
46913: BAUN, J.|CAMERON, A.|EDWARDS, M.|VINZENT, M. (ED.) - Studia Patristica Vol. XLIX. St Augustine and his Opponents. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007.
4031992: BAUR, F.C. - Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. ünveränderter reprographischer Nachdruck der 3.Auflage, 1887.
92217: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN - Das Manichäistische Religionsystem nach den Quellen neu untersucht und entwikelt
110410: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
110411: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
4142135: BAUR, F. DUINKERKEN, A.VAN, MIERLO, J.VAN (RED.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. (Compleet voor zover verschenen). De letterkunde van de Middeleeuwen tot het Tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, 1885-1907.
4137334: BAUR, F.CHR. - Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten Ihrer Entwicklung. Hrsg.von F.F.Baur.
156177: BAUSINGER, HERMANN|GOTTFRIED KORFF [EDS.].|KLAUS BEYRER - Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus.
122868: BAUWENS, JAN - Maktub bilyard. Arabische handschriften in de Albert I - bibliotheek. Het Oversticht na vijftig jaar. Zwolle, (1975). 4to.
185516: BAUWENS, DR. IS. - Geschiedenis en beschrijving der lijkbehandeling en rouwplechtigheden bij de meeste volken [2 Vols in 1 = Complete]. Copy from the library of Jan Brinkhoff - with his bookplate [signed: Ed. Muller '36].
131899: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
183248: BAVAY, GÉRARD - Pays de Soignies et de Nivelles.
156122: BAVEL, C.A.M. VAN - Geschiedkundig overzicht van het Bredasche postwezen.
91756: BAVEL, J. VAN - Saint Augustine
4136678: BAVEL, T.J.VAN - De kern van het religieuze leven. Evangelische spanning die onze gemeenschap drijft.
166810: BAVERSTOCK, ALISON - Are Books Different? Marketing in the Book Trade
156940: BAVERSTOCK, ALISON - How to Market Books.
87971: BAVINCK, H.|HOORN, S.A. VAN DEN|KUYPER, A.|LINDEBOOM, L.|WOLTJER, J. - Het jaar 1672, gedenkwaardig voor vorst en volk, voor kerk en staat / Blijf in het Woord van God. Rede op den 33en gedenkdag van de Theol. School te Kampen / Pontius Pilatus, ene studie. / Tweeërlei vaderland, ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit / De Katholociteit va Christendom en kerk. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School te Kampen, op 18 dec. 1888 (5 delen in 1 band)
53272: BAVINCK, J.H. - De Bijbel, het boek der ontmoetingen
96301: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
185035: BAVINCK, PROF. DR. H. [ED. - ET AL.]. [G.R. BAX & L. BÜCKMANN - FOREW.]. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum vroeger Hendrik de Cock.
84197: BAVINCK, J. E.A. - De getuigenis. Maandschrijft in het belang van Waarheid en Godzaligheid (eerste en tweede jaargang)
31989: BAVINCK, H. - Wijsbegeerte der openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Prinecton N.J.
86236: BAVINCK, H. - Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap
54762: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
53365: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
4139943: N.N. (BAVINCK, H.) - Gereformeerde dogmatiek. Handgeschreven excerpt. Met talloze ingeplakte bijbelteksten. Schrijver en jaar onbekend, waarschijnlijk begin 1900.
57850: BAVINCK, C.B. E.A. - Die Zijn naam belijden. De beteekenis der openbare belijdenis
94843: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94825: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94773: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
87917: BAVINCK, HERMAN - Reformed Dogmatics. Volume 2: God and Creation
96145: BAVINCK, H. - Modernisme en Orthodoxie. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 october 1911
4138924: BAVINCK, J.H. (SUSO, H.VON) - Der Einfluss des Gefühls auf das Assoziationsleben bei Heinrich von Suso. (Diss.)
94419: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
96103: BAVINCK, J.H. - Geschiedenis der godsopenbaring. Het Nieuwe Testament
92109: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
4020982: BAVINCK, J.H. - Persoonlijkheid en wereldbeschouwing.
86255: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het oosten
4141322: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4063288: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4015218: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
82018: BAVINCK, J.H. E.A. - Het samenleven in Nederland. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 9
32045: BAVINCK, J.H. E.A. - Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap met verklarende kanttekeningen (Complete Set, 8 delen)
92791: BAX, W. E.A. - Gedenkboek der Nederlansche Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
150488: BAX, DR. J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
31164: BAX, MART - Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia
93792: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557
104583: D. BAX|VEURMAN, B - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
122020: BAX, W.N - Het Protestantisme in het Bisdom Luik en vooral te Maastricht. [Vol. 1.: 1505-1557.].
30205: BAX, H.R. - Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerkckstraet, 40 jaar restauratiegeschiedenis
53776: BAX, E. BELFORT - Rise and fall of the Anabaptists
94837: BAX, JACOB - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
96431: BAX, ERNEST BELFORT - The religion of socialism. Being essays in modern socialist criticism
185517: BAX, MR. E.H. - Misdaad na den oorlog. Bestrijdingsmethoden, eigendomsbescherming.
105046: BAX, DR. D. - Hollandse en Vlaamse schilderkunst in Zuid-Afrika. Hollandse en Vlaamse schilderijen uit de zeventiende eeu in Zuid-Akrikaans openbaar bezit.
53935: BAX, J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
94010: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557 / Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1557-1612 (2 delen)
4136135: BAX, M. KLOOS, P. & KOSTER A. (ED.) - Faith and Polity. Essays on Religion and Politics.
140204: BAX, DR. MARTY TH. - K.P.C. de Bazel [1869-1923]. Vormgever van een nieuwe wereld.
150165: BAXHENRICH-HARTMANN, ELISABETH-MARIA - Der Hochaltar des Derick Baegert in der Propsteikirche zu Dortmund. Studien zur Kunst- und Dominikanergeschichte Dortmunds in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
150148: BAXHENRICH-HARTMANN, DR. ELISABETH-MARIA [ED. - ET AL.]. - Die St. Georgskirche zu Schermbeck und ihre Gemeinden 1485-1985.
57071: BAXTER, RICHARD - Dying Thoughts. The Christian's Hope for the Life Hereafter
185518: BAXTER, J.H. & CHARLES JOHNSON & PHYLLIS ABRAHAMS - Medieval Latin Word-Lists from British and Irish Sources.
10062: BAXTER, RICHARD - Het Goddelyke Leven. In drie Verhandelingen, I. Van de Kennisse Godts. II. Van het Wandelen van Godt. III. Van de Ommegank met Godt in Eensaamheydt. Vertaelt uyt het Engelsch, door Nathanael Knowles.
10063: BAXTER, RICHARD - Het Nootwendigh Middel der Behoudenis, Krachtigh gepredikt en voorgestelt, tot opweckingh van de onboetvaerdige Sorgeloosen deser Eeuw, of verhandelingh der ware Bekeeringe. En nu uyt het Engels vertaelt dor Petrus Heringa. Den tweeden Druck.
183918: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's Translation from Shelley's Poetical Works. A Study of their Style and Rhythm and a Consideration of their Value as Translations.
155809: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's Translation from Shelley's Poetical Works. A Study of their Style and Rhythm and a Consideration of their Value as Translations.
146033: BAXTER, WILLIAM P. - Soviet Airland. Battle Tactics.
157997: BAXTER, JOHN - A Pound of Paper. Confessions of a Book Addict.
182876: BAYENS, HERMAN - Begrip en Probleem van de Renaissance. Bijdrage tot de geschiedenis van hun ontstaan en tot hun kunsthistorische omschrijving.
151311: BAYENSE, KEES|GERT KOREN [EDS. - ET AL.]. - Van kind tot kind...Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906-2006 [& DVD].
175442: BAYER, OSWALD - Martin Luthers Theologie : Eine Vergegenwärtigung.
184294: BAYER, JOSEF [ED.]. - Grammatik und Kognition. Prychologische Untersuchungen.
156436: BAYER, A.E. - Surinaamse Arbeiders in Nederland. Met een woord vooraf van Prof. Dr. A.J.F. Köbben.
105158: BAYERTZ, KURT|ROY PORTER [ED.]. - From Physico-Theology to Bio-Technology: Essays in the social and cultural history of biosciences: A Festschrift for Mikulas Teich.
110361: BAYES, KENNETH - Anders omgaan met bouwen. Organische architectuur voor nu en later.
46450: BAYET, JEAN - Croyances at Rites dans la Rome Antique (Bibliotheque Historique)
156132: BAYLE, A.L.J.|THILLAYE, A.J. - Biographie Médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée [2 Vols. Compl.].
153859: BAYLEY, JOHN - Iris. A Memoir of Iris Murdoch.
141258: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire [Volume 2 Part 1: The New Cambridge History of India].
95844: BAYLY, LEWIS - De praktijk of beoefening der godzaligheid. Lerende een christen hoe hij in zijn wandel van zijn ganse leven God behagen mag
155174: BAYNES, NORMAN H.|H. ST. L.B. MOSS [EDS.[. - Byzantium. An introduction to East Roman Civilization.
123477: BAYNTON-WILLIAMS, ROGER - Investing in Maps.
156131: BAZ, FAROUK EL - The Geology of Egypt. An Annotated Bibliography.
166735: BAZHANOV, NIKOLAI - Rachmaninov.
102713: BAZIN, JEAN-FRANÇOIS|JEAN-PHILIPPE LECAT [FOREW.]. - La Confrérie des Chevaliers du Tastevin 1934-2004.
181154: BAZIN, GERMAIN - Die Impressionisten. Schöpfer der modernen Malerei.
166544: BAZIN, GERMAIN - Paläste des Glaubens. Die Geschichte der Klöster vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts [2 Vols. Compl. in Slipcase].
143743: BAZIN, NANCY TOPPING - Virginia Woolf and the Androgynous Vision.
130564: BEA VAN BRUGGENHOUT|DANNY PIETERS|DRIES SIMOENS|LANGENDONCK, JEF VAN [ED.] - Liber Amicorum Roger Dillemans. Volime II: Socialezekerheidsrecht.
4140373: BEA, AUGUSTIN KARDINAL. - Die Kirche und das jüdische Volk.
131558: BEAGLEHOLE, J.C. - The Exploration of the Pacific.
182542: BEAL, GEORGE - Playing Cards and Their Story.
170476: BEAL, TIMOTHY - The Rise and Fall of the Bible. The Unexpected History of an Accidental Book.
166333: BEALL, J.C. [ED.]. - Revenge of the Liar. New Essays on the Paradox.
180244: BEALS, ALAN R. - Gopalpur. A South Indian Village.
182273: BÉALU, MARCEL [JEANNE HOLIERHOEK - TRANSL.]. - Onpersoonlijk avontuur.
182300: BÉALU, MARCEL - De ervaring van de nacht.
54814: BEAM, CHRISTY WILSON - Het meisje dat God ontmoette. Het ongelooflijke verhaal van een meisje dat na een bizar ongeluk genezing vindt
143020: BEAM, ALEX - A Great Idea at the Time. The Rise, Fall and Curious Afterlife of the Great Books.
166557: BEARD, HENRY N.|MICHAEL GERBER|ROBERTS, A.A.R.R. - The Soddit or: Let's Cash in Again & The Sellamillion. The Disappointing 'Other' Tolkien Parrody & Bored of the Rings. A Parody of J.J.R. Tolkien's The Lord of the Rings & The Chronicles Of Blarnia. The Lying Bitch in the Wardrobe. A Story for the Childish [4 Vols.].
102775: BEARD, GEOFFREY - The Work of Christopher Wren.
4137322: BEARD, CH. - Die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts. in ihrem Verhältnis zum modernen Denken und Wissen. Zwölf Hibbert-Vorlesungen.
122803: BEARD, GEOFFREY - The Work of Robert Adam.
167930: BEARDSLY, AUBREY [NORMAN DENNY - ED.]. - The Yellow Book. A Selection.
145854: BEASLEY, W.G. - The Modern History of Japan.
4140895: BEASLY-MURRAY, G.R. - The Book of Revelation. Based on the Revised Standard Version. (New Century Bible Commentary)
153515: BEATE KRAIS [EDS.].|KARIN HARTMANN|SCHMITT, BETTINA - Über Grenzen. Neue Wege in Wissenschaft und Politik. Beiträge für Evelies Mayer.
145917: BEATE BRÜNINGHAUS|POHL, HANS|STEPHANIE HABETH - Die Daimler-Benz AG in den Jahren 1933 bis 1945.
102424: THE BEATLES [RAY CONNOLLY - INTROD.]. - The Beatles Complete. Piano Vocal / Easy Organ.
190028: BEATRICE BILLON, BARBARA BOESPFLUG - 3,2,1,... Action! Parijs. Beleef Parijs op meer dan 60 mythische filmlocaties bars, cafe's, restaurants, hotels...
143349: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Céramiques prospective / Ceramic Mutation [Techniques & Architecture Volume 492].
143350: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Tours Towers en questions [Techniques & Architecture Volume 471].
143352: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Suisse, identités / Swiss Singularities [Techniques & Architecture Volume 457].
143353: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Espaces sacrés / Sacred Places [Techniques & Architecture Volume 459].
143354: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Intermodalié / Intermodality [Techniques & Architecture Volume 455].
143355: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Quartiers de logements / Housing Districts [Techniques & Architecture Volume 446].
102731: BEATRICE TECHEN|MESSERLI, JAKOB [ED.].|RICHARD MENKE - Französische Pendeluhren des 18. Jahrhunderts.
163456: BEATRICE WEBB [EDS.].|BERNARD SHAW|WEBB, SIDNEY - The Truth about Soviet Russia.
143356: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Paysage 1 / Landscape 1 & Paysage 2 / Landscape 2 [Techniques & Architecture Volume 486 & 487].
143357: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Bois 1 & 2 / Timber 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 476 & 477].
143358: BÉATRICE LOYER [EDS.].|JEAN-FRANÇOIS POUSSE|PLACE, JEAN MICHEL - Paris. Métrople 1 & 2 / Paris Megapolis 1 & 2 [Techniques & Architecture Volume 467 & 468].
131597: BEATRICE WEBB|WEBB, SIDNEY - English Prisons Under Local Government. With a Preface by Bernard Shaw. New Introduction by Leon Radzinowicz.
46937: BEATRICE, PIER FRANCO|PERSIC, ALESSIO (ED.) - Chromatius of Aquileia and his age. Proceedings of the International Conference held in Auileia, 22-24 May 2008 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 57)
180905: BEATRICE MOUSLI|BENNETT, GUY - Charting the here of there. French & American Poetry in Translation in Literary Magazines 1850-2002.
184048: BEATTIE, W.|W.H. BOND [EDS - ET AL.]. - The English Experience. Its record in early painted books published in facsimile. A catalogue of the first 143 volumes now out, reproducing all title-pages, and a list of forthcoming volumes of the 3rd group (1969).
154942: BEATTIE, ROB - Handboek kamperen. Alles wat je moet weten over kamperen.
103515: BEATTY, RICHARD CROOM - Lord Macaulay. Victorian Liberal.
141054: BEATTY, MARVIN T. - Soil Sience at the University of Wisconsin-Madison. A History of the Department, 1889-1989.
100144: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
104520: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
157189: BEAUCAMP, FERDINAND [ED.]. - La Flandre et l'Artois. Recueil de documents sur l'architecture civile Époque Médiëvale XVI & XVIIe Siècles [Portfolio with robbons].
165934: BEAUCHAMP, OCTAVE - L'Ile-de-France. Ouvrage publié avaec la Collaboration de MM. Henri Allogorge, Ardouin-Dumazet, Marcel Baudouin, Émile Hinzelin,
184408: BEAUCHESNE, M. DE - La vie & la légende de Madame Ste Notburg. Établisement de la foi chrétienne dans la vallée du Neckar. Ouvrage divisé en trois livres et trente-neuf chapitres.
122737: BEAUD, MICHEL - Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden.
185944: BEAUFORT, 10TH DUKE OF - The Duke of Beaufort. Memoirs.
56778: BEAUFORT, R.F.P. DE|BERG, HERMA M. VAN DEN - De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III: De provincie Gelderland)
180362: BEAUFORT, DR. R.F.P. DE|DRS. HERMA M. VAN DEN BERG - De Betuwe.
85321: BEAUFORT, R.F.D. DE|LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
121454: BEAUFORT, MR. W.H. DE - Nieuwe Gechiedkundige Opstellen (2 Vols in 1).
86178: BEAUFORT, W.H. DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de republiek der vereenigde Nederlanden 1581-1795
141645: BEAUFORT, FRANÇOIS LOUIS LEOPOLD AMÉDÉE - MARQUIS DE - Souvenirs d'Italie, par un catholique.
88811: BEAUFORT, J.A.A.H. DE - Vijftig jaren uit onze geschiedenis 1868-1918. (2 delen in 1 band)
84860: BEAUFORT, W.H. DE - Geschiedkundige opstellen
84861: BEAUFORT, W.H. DE - Nieuwe geschiedkundige opstellen (2 delen in 1 band)
91664: BEAUFORT, L.F. DE - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans Ijsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de zuiderzee-commissie der nederlandse dierkundige vereniging. With a summary in English by Prof. Dr. L.F. de Beaufort.
56558: BEAUFORT, R.F.P. DE|BERG, HERMA M. VAN DEN - De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III: De provincie Gelderland)
58673: BEAUJEAN, H.A.|HOENS, J.G.J.|RAMAEKERS, J.M. - Geschiedenis van Limburg
145506: BEAULIEU, JOHN - Genezen met geluid.
153001: BEAULIEU, JEAN-PHILIPPE|HANNAH FOURNIER [ED.]. - Marie le Jars de Gournay Les Advis, ou, les Presens de la Demoiselle de Gournay, 1641. [Vol. 1 - only.]
122286: BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE [JOHN WELLS - TRANSL.|JOHN LEIGH - ED.].LEIGH - The Figaro Plays [The Barber of Seville - The Marriage of Figaro - A Mother's Guilt].
145049: BEAUMETZ DU PONT DE NEMOURS|L'ABBÉ MAURY|LA GLISSONNIÈRE|MIRABEAU|MONTESQUIOU|TALLEYRAND [ET AL.]. - L'inflation. Discours prononcés en septembre 1790 à la tribune de l'Assemblée Constituante pour ou contre les assignats.
172272: BEAUMOND, DOUGLAS M. (ED.) - Evangelical exodus : evangelical seminarians and their paths to Rome.
110073: BEAUMONT, ELIE DE [ED.]. - De vastberaden ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud-franse tekst door Elie de Beaumont.
110072: BEAUMONT, ELIE DE [ET AL.]. - William Blake. (Curiosa typografica)
143135: BEAUMONT, ANTONY|SUSANNE RODE-BREYMANN [EDS.]. - Alma Mahler-Werfel. Tagebuch-Suiten 1898-1902.
170257: BEAUREGARD, MARIO|DENYSE O'LEARY - The Spiritual Brain. A Neuroscientist's Case For The Existence Of The Soul.
142300: BEAUSAR, BRAHAM THEODORUS - Handboek of Christelijk Weekblad tot voorbereiding, om over feest- en lijdensstoffen met vrucht te hooren perdiken.
58414: BEAUSIRE, ALAIN|CADOUOT, FLORENCE - Correspondance de Rodin. Volume II, III and IV (3 volumes)
145827: BEAUVOIR, SIMONE DE - Brieven aan Sartre 1930-1939 & 1940-1963 [2 Vols. Compl.].
182319: BEAUVOIR, COMTE DE - Australie. Voyage auteur du monde. Volume I [only].
4051134: BEAUVOIR, SIMONE DE - Oog om oog. Essays. Vertaald en ingeleid door I.Gay.
183304: BEAUZÉE|GIRARD|ROURAUD [ET AL.]. - Dictionnaire universel des synonymes de la langue Française, Publiés jusqu'à` ce jour, par Girard, Beauzée, Roubaud, et autres Ecrivains célèbrs, formant, réunis, près de douze cents articles [3 Volumes = complete set].
161149: BEAVER, PATRICK - A History of Tunnels.
164871: BEAZLEY, MICHAEL - The Pocket Guide to the Coastal Birds of Britain and Europe.
145742: BEB VUYK|GARMT STUIVELING [ET AL.].|HAASSE, HELLA S. - Multatuli.
4030: BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
164513: BECCARI, ODOARDO [EARL OF CRANBROOK - INTROD.]. - Wanderings in the Great Forests of Borneo.
4136286: BECHER, J. - Women, Religion and Sexuality. Studies on the Impact of Religious Teachings on Women.
142261: BECHERT, TILMANN|WILLEM J.H. WILLEMS [EDS. - ET AL.]. - De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust.
122745: BECHLER, ZEV [ED.]. - Contemporary Newtonian Research.
4021540: BECHTEL, F. - Die wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments über die Person Jesu Christi.
170527: BECHTEL, WILLIAM|DAVID A. BALOTA [ET AL.].|GEORGE GRAHAM [EDS] - A Companion to Cognitive Science.
104873: BECHTOLD, J.|G. GOOSSENS - Tegelse volkskunst.
96388: BECIUS, JOHANNES - Declaratio peregrinationis Abrahami. Dat is: Een verclaringhe van des H. Patriarchs Abrahams ghesegende ende gheloovighe vreemdelingschap. Wt Genesis Cap. XII.XIII. Ende XIV. Beschreven in twee deelen/ende in verscheyden Predicatien verhandelt (Deel 1)
51809: BECK, J. - Grondtrekken der empirische psychologie en logika van Dr. Jos Beck [Naar den 13en druk, opnieuw uit het Hoogduitsch voor Nederlanders bewerkt door J.A.G. de Waal
170108: BECK, HEINRICH - Natürliche Theologie. Grundriss philosophischer Gotteserkenntnis.
47537: BECK, JOANNIS LUDOVICI GUILIELMI - Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa ex officina Caroli Tauchnitii
110620: H.L. BECK (EDS).|MERKS, K.W. - Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek?
143331: BECK, HANNO - Carl Ritter. Genius der Geographie.
174361: BECK, MAGNUS - Wege der Mystik bei Thomas von Aquin.
180365: BECK, HUBERT - Edward Hopper.
102412: BECK, JAMES H. - Italiaanse Renaissanceschilderkunst.
123265: BECK, WILHELM - Die Elektrizität und ihre Technik. Eine gemeinverständliche Darstellung der physikalischen Grundbegriffe und der praktischen Anwendung der Elektrizität. Nebst einem Anhange: Das Wesen der Elektrizität und des Magnetismus. Von J.G. Vogt. [TEXT & / TEKSTBAND only].
156869: BECK, HEINRICH [FOREW.]. - Festschrift zum zweihundertjährigen Bestehen des Verlages C.H. Beck 1763-1963 [In Slipcase].
155180: BECK, EARL R. - A Time of Triumph and of Sorrow. Spanish Politics during the Reign of Alfonso XII [1874-1885].
181281: BECK, H.L.|K. VAN DER TOORN|M. DE JONGE|P.S. VAN KONINGSVELD|T.E. VETTER [EDS.]. - Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.
131463: BECK COLLECTION SOTHEBY - - The Beck Collection: German Expressionist & Modern Art [5 Vols. in Slipcase]
181147: BECK, DOREEN - The Book of Bottle Collecting.
83820: BECK, H.L. - Idris de kleine en de idrisidische shurafa in fas tijdens de marinieden
30161: BECK, C.H. - Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer. Maria von Wedemeyer, 1943-1945
4054303: BECK, H.L. - Idris de Kleine en de Idrisidische Shurafa in Fas tijden de Marinieden. (Diss.)
4063717: BECK, H.L. JONGE, M. DE, KONINGSVELD, P.S.V. TOORN, K.V.D. & VETTER T.E. - Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.
4141181: BECK, R. VOLP, R. & SCHMIRBER, G. - Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute.
143744: BECK, WOLFGANG [ED.]. - Göpel und Dreschmaschine. Zur Mechanisierung der bäuerliche Arbeit in Franken
110618: BECK, H.L.|K.-W. MERKS (EDS). - Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten.
170902: BECK, ULRICH - Risk Society. Towards a New Modernity.
131366: BECKENSALL, STAN - Northumberland Viewpoints.
83865: BECKER, J.H. - Het begrip Nefesj in het oude Testament
110610: BECKER, MARCEL J. (ED.) - Massamedia tussen informatie en emotie.
55623: BECKER, MARCEL E.A. - Economie & ethiek in dialoog
153717: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED|ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 35 1-2 & nr. 3-4 [ = 2 Vols. Compl.].
161406: BECKER, UDO - The Continuum Encyclopedia of Symbols.
152805: BECKER, KAREL FRIEDRICH [DR. G.D.J. SCHOTEL - FOREW.]. - Algemeene Geschiedenis [4 Vols. Compl.].
143834: BECKER, HANS-JOACHIM - Fichtes Idee der Nation und das Judentum. Den vergessenen Generationen der jüdischen Fichte-Rezeption.
170744: BECKER, PAREICK|GEORG PELZER [EDS]. - Berufschancen für Theologinnen und Theologen.
90615: BECKER-DONNER, ETTA|HEFEL, ANNEMARIE - Archiv für Völkerkunde. Herausgegeben vom Museum für Völkerkunde in Wien und vom verein Freunde der Völkerkunde. (3 volumes in 1 binding)
150141: BECKER, JÖRG|KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Schwarz - Rot - Gold. Die deutsche Revolution 1848/49 und die untere Niederrhein.
47517: BECKER, BRUNO - Bronnen tot de Kennis van het leven en de werken van D. v. Coornhert (R.G.P. Kleine Serie, 25.)
121059: BECKER, KARL-ERNST|HATTO KÜFFNER - Uhren.
140373: BECKER, G. - Groot Nederland. Idee, geschiedenis, verwerkelijking.
31655: BECKER, UWE|BEZZEL, HANNES - Rereading the relecture? The Question of (Post)chronistic Influence in the Latest Redactions of the Books of Samuel
4141141: BECKER, J. - Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente. der zwölf Patriarchen.
57811: BECKER, JOHAN WILLEM - Het eeuwige heimwee. Chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie
167541: BECKER-MOELANDS, M.A. - De juridische titelprent in de 17de eeuw: Het Hof van Holland.
167446: BECKER, DRS. HANS MARCEL - In the long run we are all dead. Illustere economisten van weleer.
163785: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED|ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 36. nr. 1/2.
155535: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED|ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 36. nr. 3/4.
155536: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED|ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 34. nr. 1/2.
143895: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume/Band 37. nr. 1.
123527: BECKER, EDWIN|SABINE GRABNER [EDS. - ET AL.]. - Wenen 1900. Portret en interieur.
104294: BECKER, PETER JÖRG|EFF OVERGAAUW [EDS.]. - Aderlass und Seelentrost. Die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
91422: BECKER-JORDENS, ANNELIES - Een kabinet van Utrechtse gezichten
151480: BECKER, EDWIN|SABINE GRABNER [EDS. - ET AL.]. - Wenen 1900. Portret en interieur.
153649: BECKER-CANTARINO, BARBARA|JÖRG-ULRICH FECHNER [EDS.]. - Opitz und seine Welt: Festschrift für George Schulz-Behrend zum 12. Februar 1988.
156757: BECKER, MARVIN B. - Civility and Society in Western Europe 1300-1600.
55318: BECKERS, G.A.J.|BECKERS, H.J. - Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. Twintig jaren archaeologisch onderzoek
161041: BECKERS, DANNY|HARM JAN SMID [EDS.]. - Grondbeginselen der rekenkunde. Een rekenboek uit 1828, uitgegeven door het wiskundig genootschap ' Mathesis Scientiarum Genitrix ' te Leiden.
162477: BECKERS, THEO [ET AL.]. - Ruimte voor duurzaam Brabant. Themaboek Telos.
104345: BECKERS, HERMANN [& GERD HALMANS|KARL-HEIZ TEKATH]|WILLI NIKOLAY - Het hertogdom Gelre. Een grensoverschrijdend geschiedenisboek voor scholen, musea en archieven. Leerlingenuitgave / Das Herzogtum Geldern. Ein Grenzüberschreitendes Geschichtsbuch für Schule, Museum und Archiv. Schülerband.
102148: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour.
162594: BECKFORD, WILLIAM - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787.
150916: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour & Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787 [2 Vols. Compl.].
4140700: BECKH, H. - Boeddha en zijn leer.
58228: BECKING, BOB|DIJKSTRA, MEINDERT - Eén God alleen...? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera
31845: BECKING, BERNHARD ENGELBERT JAN HENDRIK - De ondergang van Samaria. Historische, exegetische en theologische opmerkingen bij II Koningen 17 (With a summary in English)
58928: BECKING, BOB|KORPEL, MARJO C.A. - The Crisis of Israelite Religion. Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times (Oudtestamentische Studiën. Deel XLII)
4069473: BECKING, B. (VB) - Nahum. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
58927: BECKING, BOB - Between Fear and Freedom. Essays on the Interpretation of Jeremiah 30-31 (Oudtestamentische Studiën, volume 51)
4143389: BECKING, B. & MERZ, A. (RED.) (OYEN, G.VAN) - Verhaal als identiteits-code. Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen. (UTR 60)
146100: BECKING, J.H. - Henri Jacob Victor Sody [1892-1959]. His Life and Work. A Biographical and Bibliographical Study.
162976: BECKINGSALE, B.W. - Burghley: Tudor Statesman.
56500: BECKMANN, GERHARD - 50 Jahre Econ. Die Erfolgsgeschichte eines Verlages aufgeschrieben von Gerhard Beckmann
4056933: BECKMANN, K.M. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Der Begriff der Häresie bei Schleiermacher.
121496: BECKMANN, KARL-HEINZ - Hermann Löns - Sein Werk. Prodomus zu einer umfassenden Löns-Bibliographie. Eine Auswahlbibliographie mit Kommentaren.
122388: BECKMANN, PETER - Max Beckmann. Leben und Werk.
163364: BECKMANN, KARL-HEINZ - Die Bucherstausgaben von Hermann Löns. Anmerkungen zu G.v.Wilpert & A.Gühring ... 1.A.,
130313: BECKSON, KARL - London in the 1890s. A Cultural History.
101801: BECKUM, PAUL VAN - Den Haag gisteren en vandaag. Milleniumalbum.
101495: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch - Ottoons - Romaans.
123470: BECKWITH, MARTHA WARREN|HELEN ROBERTS - Jamaica Anansi Stories.
144287: BECKWITH, JOHN - Early Medieval Art. Carolingian - Ottonian - Romanesque.
170963: BEDAU. MARK - Emergence. Contemporary Readings in Philosophy and Science.
96336: BEDAUX, R. A.O. - L'architecture de Djenné, Mali. La pérennité d'un Patrimoine Mondial
100745: BEDAUX, DRS. J.B. [ED.].|DR. A.M. KOLDEWIJ - Annus quadriga mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
151440: BEDAUX, JAN BAPTIST [ET AL.]. - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
186194: BEDAUX, J.C. - Hegius Poeta. Het leven en de latijnse gedichten van Alexander Hegius
152278: BEDAUX, JAN BAPTIST|BRETT COOKE [ED.]. - Sociobiology and the Arts.
152285: BEDAUX, JAN BAPTIST|BRETT COOKE [ED.]. - Sociobiology and the Arts.
157874: BEDDIE, M.K. [ED.]. - Bibliography of Captain James Cook R.N., F.R.S., Circumnavigator.
58288: BEDEL, M.CH. A.O. - 2a Sezione. Storia Della Chimica e Farmacia. VIIIo Congresso Internazionale di Storia Delle Scienze. Firenze-Milano - 3-9 Settembre 1956
155147: BEDELL SMITH, SALLY - In All His Glory. The Life & Times of William S. Paley and the Birth of Modern Broadcasting.
55414: BEDERKE, ERICH|WUNDERLICH, HANS-GEORG - Atlas zur Geologie (Meyers Grosser Physischer Weltatlas, Band 2)
4074088: BEDIAKO, K. BUTSELAAR, J.V. (ED.) (VISSER, J.J.) - A New Day Dawning. African Christians Living the Gospel.
56989: BÉDIER, JOSEPH|HAZARD, PAUL - Histoire de la Littérature Française, Illustrée (2 volumes)
131632: BÉDIER, JOSEPH - Les Fabliaux. Etudes de littérature populaire et d'histoire littéraire du Moyen Age.
102920: BÉDIER, JOSEPH|PAUL HAZARD|PIERRE MARTINO [EDS.]. - Littérature Française [2 Vols. Compl.].
156148: BEDNAROWSKI, MARY FARRELL [ED.]. - Twentieth-Century Global Christianity.
182500: BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo. Commentaires sur un Recit de Voyage.
89908: BEDNORZ, ACHIM|TOMAN, ROLF - De kunst van de Gotiek. Architectuur - Beeldhouwkunst - Schilderkunst.
89864: BEDNORZ, ACHIM|TOMAN, ROLF - Die Kunst des Barock. Architektur - Skulptur - Malerei
46434: BEDUHN, JASON|MIRECKI, PAUL (ED.) - Frontiers of Faith. The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 61)
142837: BEECHER STOWE, HARRIET - Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp.
82053: BEECHER STOWE, HARRIET - Vrouwen der schrift, met platen naar Koehler, Landelle, Paul Delaroche, Merle, Devedeux, Horace Vernet, Raphael, Vernet-Lecomte en Boulanger
163220: BEECHING, JACK - The Chinese Opium Wars.
161968: BEEDELL, SUZANNE [& HENRY LONGHURST - FOREW.]. - Windmills.
174318: BEEK, M.A. VAN - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
57952: BEEK, M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Huntergrund und seine literarische Entwicklung, versus eines Beitrages zur Lösung des Problems
96738: BEEK, M. VAN - De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties (2 delen)
91864: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk, Beeldhouwer
58604: BEEK, A. VAN DE - Is God terug?
130638: BEEK, ARIE TER - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij.
31112: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
58676: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen
89897: BEEK, WIM VAN DER - Evert Thielen, Veelluiken.
153603: BEEK, PIETA VAN - Brieven van overzee. Ida Gerhardt nabij.
30389: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
145026: E.J.A. VAN BEEK|ENNO VAN GELDER, PROF. DR. H. [INTROD.].|G.W.DE WIT - Het munttarief van 1499.
54839: BEEK, A. VAN DE - Gemeente van Christus. Schetsen voor de praktijk
170117: BEEK, DR. A. VAN DE - Is God terug?
31905: BEEK, ABRAHAM VAN DE - Die Brombeeren. Des geldrischen Distriktes innerhalb der Flora der niederlande. Eine Pflanzensystematische studie über die sektion Rubus des Genus Rubus L. im Mittleren Teil der Niederlande
4064312: BEEK, A.V.D. - Te veel gevraagd?. Israël in het christelijk denken.
4055463: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak.
4019320: N.N. (BEEK, M.A.) - Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van een Oudtestamentisch onderzoek. Ter gelegenheid van het afscheid van Prof Dr M.A.Beek. Bijeengebracht door M.Boertien, A.G.van Daalen, F.J.Hoogewoud en E.H.Plantenga.
4013841: BEEK, A.V.D. - (4 boeken). Te veel gevraagd? 2004 - Lichtgeraakt. 1995 - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. 1999 - Nogmaals: Waarom?
4010357: BEEK, M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung. Versuch eines Beitrages zur Lösung des Problems. (Diss.)
4007759: BEEK, A.V.D. - Van Verlichting tot Verduistering. Theologen vanaf 1800.
123038: BEEK, HERMAN VAN DER - Evalueren, beschermen en begeleiden. Archeologische tracébegeleiding en fysieke bescherming in de Betuweroute.
58937: BEEK, M. VAN - Het erfdeel in Hem gezegend
31206: BEEK, ARIE TER - Focus op Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
4134555: BEEK, A.V.D. - Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting.
84134: BEEK, PIET VAN - De eeste studente: Anna Maria van Schurman (1636)
93649: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw
30116: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
154874: BEEK, FRANS VAN DER - Ronnie Brunswijk. Dagboek van een verzetsstrijder.
93974: BEEK, P. VAN E.A. - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht
92754: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos
4031960: BEEK, A.V.D. - Wonderen en wonderverhalen.
86287: BEEK, M. VAN - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
90847: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de ziekte.
86397: BEEK, M. VAN - Een ellendig volk vetroost. Tiental predikaties.
56267: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos
56232: BEEK, TOM VAN|GRIFFITHS, TREVOR R. - Theater maken. Complete handleiding voor spel en techniek
4070863: BEEK, A.V.D. - Één mens maakt het verschil.
90594: BEEK, TOM VAN - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten.
181282: BEEK, R. VAN|G. OOSTINGH [EDS.].|HAN PRINS - Zwolle. Van stuwwal tot stad. Schets van aar oudste stadsgedeelte.
4042776: BEEK, A.V.D. GRAAFLAND, C. (E.A.) (BERKHOF, H.) - Waar is God in deze tijd?. De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H.Berkhof. (Leidse Lezingen)
90979: BEEK, J.J. VAN|STURME, ANNJA - Monographien Europäischer Wirtschaftsgebiete. Euregio Rhein / Rijn-Waal
4020370: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Nogmaals: Waarom?. Artikelen en reakties op het boek van Dr A.v.d.Beek: Waarom? over lijden, schuld en God.
94821: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen
4049350: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
156531: BEEK, H.J. VAN DER - E.H. von Baumhauer. Zijn betekenis voor de wetenschap en de Nederlandse economie.
186096: BEEK, H.L. VAN DER - Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek. Systematiek, uitgangspunten en toepassingen.
96829: BEEK, M. VAN - Tot roem van Uw genade. Achttal predicaties. Deel 1
142532: BEEK, PIERRE VAN [KEES KOSTER - ILLUSTR.]. - Terugblik op Tilburg.
4047854: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. (Leidse lezingen)
57600: BEEK, A. VAN DE - Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige geest. Spreken over God 2.2
59261: BEEK, A. VAN DE - Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige geest. Spreken over God 2.2
59262: BEEK, A. VAN DE - Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Spreken over God 1,1
131246: BEEK, H.J.E. VAN - Deventer vrogger en noe.
95104: BEEK, M.A. VAN E.A. - Bijbels Handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
4033167: N.N. (BEEK, M.A.) - Travels in the World of the Old Testament. Studies Presented to Prof M.A.Beek on the Occasion of his 65th Birthday. Ed.by M.S.G.H.Heerma van Voss, Ph.H.J.Houwink ten Cate, N.A.van Uchelen.
96744: BEEK, M. VAN|MALLAN, F. - Belofte en vervulling. Bevat 7 predikaties
130651: BEEK, MICHÄEL VAN [ED. - ET AL.] - Marius van Beek. Beelden.
83855: BEEK, MARTINUS ADRIANUS - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und siene literarische Entwicklung versuch eines beitrages zur lösung des problems
96854: BEEK, M. VAN - Van recht en genade. Tweede tiental predikaties
55797: BEEK, M. VAN - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Ned. Te Opheusden, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden
4139604: BEEK, A.V.D. - Is God terug?.
158403: BEEK, LEO - De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter.
96830: BEEK, M. VAN - Tot roem van Uw genade. Achttal predicaties. Deel 3
4053686: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
58357: BEEK, A. VAN DE - God doet recht. Eschatologie als christologie. Spreken over God 2.1
4138652: BEEK, M.A. - Inleiding in de joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuwtestamentische tijdvak. (Theologia VI)
4140409: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap.
4300542: BEEK, M.A. - Het boek der Vromen. Fragmenten. Uit het hebreeuws vertaald en toegelicht door M.A.Beek.
96805: BEEK, M. VAN - Van recht en genade. Tweede tiental predikaties
96803: BEEK, M. VAN - Eerste tiental predikaties
152990: BEEK, PIETA VAN - De eerste studente. Anna Maria Schurman [1636].
150601: BEEK, LEO - Dutch Pioneers of Science [In Slipcase].
146053: BEEK, MARIJKE|TON IDSINGA [EDS.]. - Het praktisch idealisme van opdrachtgever Huub Smeets. Rijksprijs De Vrije Pyramide 2002.
142127: BEEK, MARIJKE|TON IDSINGA [EDS.]. - Visioen en werkelijkheid. Gouden Piramide 2008. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap [& DVD].
141854: BEEK, WIM VAN DER [TEXT]|JOHN STEEL [PHOTOGR.]. - Het Depot belicht.
140536: BEEK, PROF. DR. M.A.|PROF. DR. G. SEVENSTER [ET AL.]. - Encyclopedie van de bijbel.
165136: BEEK, WIM VAN DER - Een persoonlijk palet. Fred ten Tussche. A Pesonal Palette.
81231: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een Godgerichte en praktische levensvisie
96286: BEEKE, J.R. - Reformatorische spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis
89487: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
82953: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
53191: BEEKE, JOEL R. - The Quest for Full Assurance. The Legacy of Calvin and His Successors
87986: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
31737: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme. Een godgerichte en praktische levensvisie
31738: BEEKE, P.C. E.A. - Van kind tot kind... 75 jaar Herman Faukeliusschool te Middelburg (1926-2001)
32308: BEEKE, JOEL R. - 365 dagen met Calvijn
57197: BEEKE, JOEL R.|PEDERSON, RANDALL J. - Meet the Puritans. With a Guide to Modern Reprints
91905: BEEKE, JOEL R. - 365 days with Calvin. A unique collection of 365 readings from the writings of John Calvin.
110639: BEEKELAAR, G.A.M.|P. VAN TONGEREN [EDS]. - Stadsgezichten. Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur.
100526: G.A.M. BEEKELAAR|J.C.H. BLOM [ET AL.].|WELS, C.B. [ED.]. - Vaderlands Verleden in Veelvoud [2 Vols. Compl.].
141389: G.A.M. BEEKELAAR|J.C.H. BLOM [ET AL.].|WELS, C.B. [ED.]. - Vaderlands Verleden in Veelvoud. 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500.
160089: BEEKENKAMP, W.H. [ET AL.] - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden [2 Vols. Compl.].
87274: BEEKENKAMP, W.H. - De avondmaalsleer van Berengarius van Tours
56914: BEEKES, R.S.P. / MEER, L.B. VAN DER - De etrusken spreken
96245: BEEKHUIS, P. E.A. - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling
93937: BEEKHUIS, P. E.A. - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling
110310: BEEKMAN, DOM A. - De oud-christelijke basiliek.
182418: BEEKMAN, DR. A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen.
168087: BEEKMAN, DR. A.A. - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tusschen Maas en IJ, aanwezig bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september en october 1921.
93323: BEEKMAN, A.A.|HENSEN, A.H.L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De nieuwe bisdommen in de noorderlijke Nederlanden 1559-1561
93324: BEEKMAN, A.A.|KNAPPERT, L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
156535: BEEKMAN, DR. A.A.|PH. G. RAPP|PROF. DR. J.W. MULLER [EDS.]. - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland.
102070: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - Rumphius' Orchids. Orchid texts from the Ambonese Herbal by Georgius Everhardus Rumphius. Translated, edited and annotated.
121531: BEEKMAN, DR. A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen.
186181: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Georgius Everhardus Rumphius.
110642: BEEKMAN, A.A. - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september 1917.
185710: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - The Poison Tree. Selected Wrinings of Rumphius on the Natural History of the Indies.
141435: BEEKMAN, E.M. - The Crippled Heart. An Introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Focquenbroch.
122510: BEEKMAN, A.A.|H.J. MOERMAN - Nederlandsche aardrijkskundige namen. Bijdragen.
93326: BEEKMAN, A.A.|HENSEN, A.H.L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
102323: A.A. BEEKMAN|BLOK, D.J. - Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw.
140837: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - The Oyster & the Eagle. Selected Aphorisms and Parables of Multatuli. Translated - edited - annotated.
164850: BEEKMAN, KLAUS|RALF GRÜTTEMEIER [EDS.]. [ED.]. - Instrument Zitat. Über den literarhistorischen und institutionellen Nutzen von Zitaten und Zitieren.
152502: BEEKMAN, E.M. - The Verbal Empires of Simon Vestdijk and James Joyce.
145294: BEEKMAN, KLAUS [ED.]. - Institution & Innovation.
140118: BEEKMAN, KLAUS|JAN DE VRIES [EDS.]. - Avant-Garde and Criticism.
121384: BEEKMAN, W.B.|K. BLEI [EDS.]. - Hart en ziel voor Europa ? Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
155241: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950.
153593: BEEKMAN, KLAUS [ED.]. - Institution & Innovation.
154014: BEELAERTS VAN BLOKLAND, J.J.G. [ED.]. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker
94869: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland
152161: BEELAERTS VAN BLOKLAND, J.J.G. [ED.]. - Maurits Prins van Oranje - Graaf van Nassau. Redder van onze Republiek 1567-1625. .
130271: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F. [FOREW.] - Algemeen Nederlandsch Verbond Van Vrede en Oorlog. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
123401: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F.W.A. [ET AL.]. - Paviljoen Welgelegen 1789- 1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot de zetel van de provincie Noord- Holland. Uniek voorbeeld van Neo-Classisisme in Nederland.
183946: JHR. MR. F. BEELARRTS VAN BLOKLAND [INTROD.].|LEENDERTSE, M.J. [ED.]. - Trouw aan Oranje ! Nederland en Oranje één in verleden, heden en toekomst.
82423: BEELEN, J. VAN - Doet dit tot Mijn gedachtenis, een onderzoek naar relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening
4058532: BEELEN, J.TH. - Spreuken, Prediker, Wijsheid en Ecclesiasticus. Naar den Latijnschen tekst der Vulgaat in het Nederduitsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen uitgelegd.
4046982: BEELEN, J.V. - Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een onderzoek naar de relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening. (Diss.)
4071994: BEELEN, FRITS - De vergeten gelovige. De tragiek van het pastoraat.
10239: BEELTSNYDER, JOHANNES - Belijdenis Predicatie, Na de ordre des Catechismi, Gedaen voor het houden des H. Avondtmaels. Text, Rom. 7. vs. 24. 25.
102947: BEEM, H. - De verdwenen mediene Dordrecht.
165775: BEEM, H.|R.C. HEKKER - De Joden in Limburg van de dertiende tot de negentiende eeuw. De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg.
131076: BEEM, H. - De verdwenen mediene. Kol Hakohol-Hakodousj Hazee.
160340: BEEM, H. - De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum. Met een bijdrage van J.F. van Agt over ' De synagogen in Leeuwarden en elders in Friesland ' en met een inleiding van Opperrabijn E. Berlinger.
123474: BEEMT, F.H. VAN DEN|D. BOEKEMA|K.K. THIJSSENS [EDS. - ET AL.]. - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
156205: BEEN, JOH. H.|J.W.M. WINS [ILLUSTR.]. - De avonturen van Kokkie en zijn maats.
4033168: BEEN, R. - Christus in het boek Jesaja.
4136502: BEENACKERS, A. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poëziebesprekingen: 500 haiku's, tanka's en dichtregels.
184448: BEENACKERS, AD [ED.]. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poëziebesprekingen - 500 haiku's, tanka's en dichtregels.
152668: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm [1545-1569].
181120: BEENAKKER, J.J.J.M. - De Duin- en Bollenstreek beschreven. Een handleiding voor cultuurhistorisch onderzoek en een overzicht van publikaties tot en met december 1993.
4140412: BEENAKKER, J.J.A. - Laat de echte Jezus opstaan. De mythen voorbij. Verslag van een persoonlijke zoektocht naar de grondslagen van het Christendom.
184937: BEENAKKER, JAN J.J.M. & A.M.J. DE KRAKER & F.H. HORSTEN [EDS]. - Landschap in ruimte en tijd. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger, bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag en zijn afscheid als hooglerar in de historische geografie aan de UvA en de Vrije Universiteit.
167115: BEENKER, ERIK - De Collectie. Oude schilder- en beeldhouwkunst, tekeningen en prenten, moderne kunst, toegepaste kunst en design.
56040: BEENS, G. - Geestelijke lessen. Paulus' brief aan de gemeente van Korinthe
91161: BEENS, A. E.A. - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek.
94782: BEENS, JAN - Lelie onder doornen. Jeanne d'Albret & de herderin van Oloron
32310: BEENS, G. - De ziekenbezoeker, overdenkingen rond het ziekbed
96175: BEENTJES, PANC - Wijsheid van Salomo
31627: BEENTJES, PANCRATIUS CORNELIS - The Catholic Church and Modernity in Europe (Tilburg Theological Studies. Volume 3)
100365: BEER, DR. K. C.L. DE - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
88256: BEER, GEORG - Schabbath. Der Mischnatractat Sabbat ins Deutsche ùbersetzt und unter besonderer Berùckisichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen.
53999: BEER, R. DE - Inventaris van het archief van de Hervormde classis van Sneek, 1583-1951
158221: BEER, ELLEN J. - Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik.
183836: BEER, AD|RONALD PEETERS - Uitzinnige vreugde in een stad vol zorgen. De bevrijding van Tilburg.
122850: BEEREN, WIM|FREDDY DE VREE|R.W.D. OXENAAR - Jan Cremer. Schilder. 55-88.
90162: BEEREN, W.A.L. - In relatie tot Van Gogh. Fotografie van tijdgenoten. (In relation to Van Gogh. Photography by contemporaries.)
103268: BEEREN, W.A.L.|RUDOLF W.D. OXENAAR [EDS. - ET AL.]. - Het Nieuwe Bouwen [5 Vols. Compl. Set].
30020: BEERENDS, J.H. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
84472: BEERENS, J.F. - De boeken van den Bijbel. Het Oude Testament
4139007: BEERENS, J.F. (PASCAL) - De casuïstiek en Pascal.
83310: BEERENS, J.F. - De casuïstiek en Pascal
184925: BEEREPOOT, NIELS - Collective Learning in Small Enterprise Clusters. Skilled Workers, Labour Market Dynamics and Knowledge Accumulation in the Philippine Furniture Industry.
4052832: BEERLING, R.F. (ROUSSEAU, J.J.) - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
4020373: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J.Huizinga.
154761: BEERLING, R.F. [PROF. DR. J. HUIZINGA - FOREW.]. - Antithesen. Vier studies.
95592: BEERLING, R.F. - Protestantisme en kapitalisme. Max Weber in de critiek
153726: BEERLING, R.F. - Van Nietzsche tot Heidegger. Drie studies.
145727: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
161287: BEERMAN, DR. V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het Staatsche Regime.
186041: BEERMAN, MIRJAM [EDS - ET AL]. - Beeld op het werk. Arbeid en industrie in de Nederlandse beeldhouwkunst.
142121: BEERMANN, MATTHIAS - Zeitung zwischen Profit und Politik. Der Courier du Bas-Rhin [176701810]. Eine Fallstudie zur politischen Tagespublizistik im Europa des späten 18. Jahrhunderts.
152815: BEERNIK, ROB [ED.]. - Arnhem kookt.
154842: BEERNINK, G. - De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York. Register op de leenen van het Huis Bergh.
130988: BEERS, LAMBERT F. - Dutch-Japanese Links.
123419: BEERS, EMILE [ET AL.]. - Ses boogscheuten weeghs. Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding.
162828: BEERS, JAN VAN [DR. MAURITS SABBE - INTROD.]. - Gedichten [Jongelingsdroomen - Levensbeelden - Gevoel en Leven - Rijzende Blaren - De idylle van Vriend Mathijs]. Eeuwfeest-Uitgave.
84950: BEERS, JAN VAN - Rijzende blaren. Poëzie. Met penteekeninge van Jan van Beers zoon
145186: BEERTEN, LUC - De put. Een stomme film.
154903: BEET, CHRIS DE|MIRIAM STERMAN - Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag [1894-1896].
47855: BEETHOVEN, LUDWIG VON|WEELDEN, JAN VAN (ED.) - De Eer des Heeren. Die Ehre Gottes aus der Natur (Die Himmel Rühmen) Voor Harmonium. Klassieke Serie (nr. 460)
58672: BEETS, BENIGNUS - De Belgen in Nederland tijdens de oorlogsjaren. Zwolle en omstreken
47532: BEETS, N.|BRAVE, J.|DOMELA NIEUWENHUIS, F.J.|HAAR, B.TER|HOFSTEDE DE GROOT, P.|KIST, N.C.|MOLL, W.|OOSTERZEE, J.J.VAN|POT, C.W. VAN DER|ROYAARDS, H.I.|TIDEMAN, J.|VETH, P.J. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen. Met platen
146109: BEETS, MR. N. - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Met een inleiding en een kritische lijst.
4055713: BEETS, NICOLAAS - Paulus. In de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
185848: BEETS, N.|J. SCHOTEL [EDS - ET AL.].|J. VAN LENNEP - Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn. Tijdschrift door de werkdadige beoefening, vergelijking en veredeling onzer moedertaal [Vol. 1-4 = All Publ.].
131771: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
92035: BEETS, NICOLAAS - Teun de Jager. Verhaal.
86092: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Najaarsbladen. Gemengde gedichten, 1880-1884
87959: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
88650: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
85853: BEETS, NICOLAAS - Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den XIVden druk van het engelsche werk
88024: BEETS, NICOLAAS - De kruiswoorden. Zeven lijdens-preeken.
86094: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892
182588: BEETS, N. - Lucas de Leyde.
88016: BEETS, N. - Lucas de Leyde
86093: BEETS, NICOLAAS - Winterloof. Late gedichten, 1884-1887
93950: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
158040: BEEUSAERT, KATRIEN|EVELIEN KAYAERT - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot boek.be.Een verhaal van 75 jaar.
90962: BEEVOR, ANTONY - De Tweede Wereldoorlog
131033: BEEVOR, ANTONY - Berlin. The Downfall 1945.
4050858: BEGBIE, H. (BOOTH, W.) - Feldzug der Liebe. General Willioam Booth, Gründer der Heilsarmee. 2., verkürzte deutsche Auflage eingeleitet und neu gestaltet von E.Beyreuther.
161183: BEGEER, S.A.C.|E. HAK|L. LINHART DU CLOUX [EDS.]. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven.
105182: BEGEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Nederlandse kunst van de negentiende en twintigste eeuw.
105181: BEGEYN S.J., PAUL - Welk eene kinderkennis. Het Nijmeegse jeugdboek 1810-1910.
105184: BEGEYN S.J., PAUL - De Jezuïeten in Nijmegen.
181284: BEGEYN S.J., PAUL - De Jezuïeten in Nijmegen.
181285: BEGEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Nederlandse kunst van de negentiende en twintigste eeuw.
181286: BEGEYN S.J., PAUL - Welk eene kinderkennis. Het Nijmeegse jeugdboek 1810-1910.
143891: BEGG, PAUL|KEITH SKINNER - The Scotland Yard Files. 150 Years of the C.I.D. 1842-1992.
152120: BEGGS, ALAN|JOHN DERBYSHIRE|JOHN WHITMORE [RIGO DE NIJS - ED.]. - Fitness voor wedstrijdzeilers. Mentaal - Fysiek.
167993: BEGHEYN, PAUL [ED.]. - Jan Toorop. Correspondentie met jezuïeten 1908-1927.
157240: BEGHEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller / Peter Canisius and his Catechism. The History of a Bestseller.
181287: BEGHEYN S.J., PAUL - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
105183: BEGHEYN S.J., PAUL - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
4073799: BEGHEYN, P. (RED.) - Verwondering en verlangen. De spiritualiteit van de jezuïeten.
180361: BEGHEYN S.J., PAUL J.|ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479 - 1794.
168372: BEGHEYN S.J., PAUL J.|ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479 - 1794.
157314: BEGHEYN, PAUL - Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller / Petrus Canisius eand his Catechism. The History of a Bestseller.
152255: BEGHEYN S.J., PAUL - Pater J. Rubbens S.J. [1887-1959]. Het ' jungske ' uit de Molenstraatskerk. Daniels. Archivaris - Archeoloog - Nijmegenaar.
150569: BEGHEYN S.J., PAUL J.|ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479 - 1794.
171533: BEGHINI, ALESSANDRO - Contemplazione e conoscenza mistica : la dottrina di Tommaso d'Aquino nella «Summa contra Gentiles». Grande Enciclopedia Epistemologica 11
153637: BEGOÑA CRESPO-GARCÍA [EDS.].|MOSKOWICH-SPIEGEL, ISABEL - Bells Chiming from the Past. Cultural Linguistic Studies on Early English.
152470: BEHAN, BRENDAN - Bekentenissen van een Ierse rebel.
153578: BÉHAR, PIERRE [ED.]. - Image et spectacle. Actes du XXXIIe Colloque International d'Etudes Humanistes du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance [Tours, 29 juin-8 juillet 1989].
31244: BÉHAR, PIERRE - Image et spectacle. Actes du XXXIIe Colloque International d'Etudes Humanistes du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (Tours, 29 juin - 8 juillet 1989) (Chloe, Beihefte zum Daphnis. Band 15)
170209: BEHE, MICHAEL J. - The Edge of Evolution. The Search for the Limits of Darwinism.
170970: BEHE, MICHAEL J. - Sporen uit de oude tijd. Van holbewoner tot sfinxbouwer.
170971: BEHE, MICHAEL J. - Darwin's Black Box. Biochemical Challenge to Evolution.
165569: BEHEYDT, LUDO - Één en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9