Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
101450: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 6.
101449: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 5.
145252: BLOEMEN, ERIK & LUUK BRUG - Toevallig jong. Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging.
101453: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 10.
101446: BLOEMEN, DRS. E.S.A. [ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Volume 2.
122133: BLOEMENDAAL. G. - Bernier en de Broeders. Domineesleven in donkere dagen.
142546: BLOEMENDAAL, FRITS - Het mestmoers.
84955: BLOEMENDAL, HANS E.A. - Een Psalm een lied
145765: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal democraat 1868-1943.
4136812: BLOEMGARTEN, S. (HARTOG LÉMON, H. DE) - Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in Franse Tijd.
4020495: BLOEMHOF, F. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden. (Diss.)
110909: BLOEMHOFF, HENK - Taaltelling Nedersaksisch. Een enquête naar het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch in Nederland.
89719: BLOEMINK, WIJNAND E.A. - Verboren verleden. Bouwhistorie in Nijmegen.
103907: BLOEMSMA, EVERT [PHOTOGR.]. & PETER LOERAKKER & HENK BOTERMAN [EDS. - ET AL.]. - n gebouwd gezicht van Nederland / Holland a lowland's face. .
4143756: BLOESCH, E. - Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. 2 Bände. Mit Register.
86517: BLOIS, A. DE / T. DORRESTEIJN - Afscheidspredikatie gehouden door Ds. A. de Blois, bij zijn vertrek van de Geref. Gemeente te Gouda, op zondag 2 december 1945 / Gedenkt uwer voorganeren, Hebr 13:7. Verslag van de toespraken ter gelegenheid van de begrafenis van Ds. T. Dorresteijn (2 werken in 1 band)
110907: BLOIS, L. DE - De politiek van keizer Gallienus.
55147: BLOIS, MATTHIJS DE - Israël: een staat der discussie? Over de internationaalrechtelijke positie van Israël
103324: BLOIT, MICHEL [MAURICE RHEIMS - PREF.]. - Trois siècles de Porcelaine de Paris.
122702: BLOK, JOSINE & JAAP-JAN FLINTERMAN & LUUK DE LIGT [EDS.]. - Tesserae romanae. Opstellen aangeboden aan Hans Teitler ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht 2002.
55322: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (4 delen)
102362: BLOK-BOAS, DRS. A.M. [ED. - ET AL.]. - Italië & Italië. Cultuurhistorische hoofdstukken uit het naoorlogse Italië.
93343: BLOK, P. - De troost van de Gemeente Gods, verklaring van de Heidelbergse Catechismus (Deel 2)
83479: BLOK, P. - Saulus van Tarsen. 6 preken n.a.v. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15
85741: BLOK, P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
93567: BLOK, P. - Elia de Tisbiet, deel 1
93559: BLOK, P. - Gedachten bij de bron
81378: BLOK, P. - Een handvol aren, dagboek
81253: BLOK, P. - Uit de opperzaal, deel 2
145390: BLOK, DR. P.J. - Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen.
145391: BLOK, DR. P.J. - Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij.
88806: BLOK, P.J. - Willem de Eerste, Prins van Oranje. (2 delen)
86379: BLOK, P. - Eerste viertal preken. 3 aventspreken en 1 voor wezenzondag. Jesaja 7 : 14, Het teken van Gods welbehagen. Jesaja 11 : 10, De wortel van Isaï, tot een Banier der volken. Deut. 33 : 7, En dit is van Juda. Hand. 1 : 13, 14, De weeskerk.
86374: BLOK, P. - Cornelius, de hoofdman. 13 preken n.a.v. Handelingen 10
86375: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirkslan en van M. Bout-Braal
143929: BLOK, JOSINE H. - Amazones antianeirai. Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in archaïsch Griekenland.
88051: BLOK. P.J. / S. MULLER - Uit P.L. Muller's verspreide geschriften. (Met portret)
30507: BLOK, F.F. - Deux lettres en français de Marie de Reigersberg, veuve de Hugo Grotius. Reprinted from: Quarendo, 20, 1 & 2 (1990)
93676: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
81398: BLOK, M. - Van kracht tot kracht, 52 wekelijkse meditaties
83260: BLOK. P. E.A. - Ten dienste van de Statenvertaling, vriendenbundel voor L.M.P. Scholten
143370: BLOK, F.F. - Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655.
89344: BLOK, M.C. E.A. - Zaaien voor het Leven. 75 jaar Rehobôthschool Zeist.
86407: BLOK, P. - Elisa, de zoon van Safat. (Deel 5)
89976: BLOK, P. - Elia de Tisbiet. Deel 2.
53482: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener hollandsche stad. Eene hollandsche stad onder de republiek. Met twee kaarten
143371: BLOK, F.F. - Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655.
142434: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels [april - juli 1647].
90375: BLOK, F.F. - Caspar Barlaeus. From the correspondence of a melancholie.
123288: BLOK, P.A. [ED.]. - ' Veel tact en de noodige geschiktheid '. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1814-1997. Een bundel opstellen aangeboden aan jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland bij zijn afscheid als Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.
51919: BLOK, DS. P. E.A. - Getuigenis der waarheid [52 meditaties]
53624: BLOK, P. - Het geloofsleven van Ruth. 26 preken n.a.v. Het Boek van Ruth
88523: BLOK, P. - Gedachten bij de bron
86372: BLOK, P. - Der armen spijs. Wekelijkse meditaties
86421: BLOK, P. - Elisa, de zoon van Safat (Deel 4)
94779: BLOK. P. E.A. - Het blijvende Woord. Vijftig levens van oudvaders (deel 3)
94762: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (4 delen)
54261: BLOK, HANNA / HERSCH, DEBORAH - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied
30406: BLOK, L. - De rol des boeks is met Mijn naam vervuld, acht preken
143952: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
143953: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
53607: BLOK, P. - Bij de Jakobsbron. Vijf preken over de Samaritaanse vrouw
54426: BLOK, P. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal
94993: BLOK, P.J. - Frederik Hendrik, Prins van Oranje
53481: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener hollandsche stad. Een hollandsche stad in de middeleeuwen. Met twee kaarten
52231: BLOK, DS. P. - Een handvol aren. Dagboek
83480: BLOK, P. - Voorbereiding tot de Sabbath. 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond
55208: BLOK, P. - Elia de Tisbiet (Deel 1)
102323: BLOK, D.J. & A.A. BEEKMAN - Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw.
54656: BLOK, P. - Hoort naar Israël, uw vader
87657: BLOK, P. - Op weg naar Sion I. 10 preken voor Kerst, Oud- en Nieuwjaar
93687: BLOK, FRANS FELIX - Nicolaas Heinsius, in dienst van Christina van Zweden
94890: BLOK, D.P. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Complete Set, 15 delen)
55131: BLOK, P. - Uit de spelonk
144231: BLOK, DR. F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
4007624: BLOK, M.J.C. - Door lijden tot overwinning. 15 Preken onder meer over de zeven kruiswoorden.
4062078: BLOK, H & HERSCH, D. (SAMENST.) - Bibliografie over het Jodendom en Israël. Voor het Nederlandse taalgebied.
53622: BLOK, P. - Woestijnklanken
53604: BLOK, P. - Uit de opperzaal (Deel 1)
53603: BLOK, P. - Manna voor de sabbat, wekelijkse meditaties
144193: BLOKHUIS, LEO - Het Plaatjesboek [& CD]. Een muzikale ontdekkingsreis.
90149: BLOKKER, JAN E.A. - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings.
142517: BLOKKER, JAN - Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven ?
4143376: BLOKKER, J. BLOKKER, J. JR. & BLOKKER, B. - Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis. Met platen van J.H.Isings.
82293: BLOKLAND, C. - Willem Sluiter, 1627-1673
4053149: BLOKLAND, C. (SLUITER W.) - Willem Sluiter 1627-1673. (Diss.)
94287: BLOKLAND, CORNELIS - Willem Sluiter, 1627-1673. With a summary in English
60064: BLOM, M.B. - Engagement en interventie (Over pastorale counseling met individuen, paren en gezinnen)
81774: BLOM, A. VAN DER E.A. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam
95209: BLOM, JAN DIRK - Decontructing schizophrenia. An analysis of the epistemic and nonepistemic values that govern the biomedical schizophrenia concept (Serie: Pscychiatry & Philosophy)
101864: BLOM, M.L.B. - Depicted Deities. Painters' Model Books in Nepal.
83203: BLOM, J.C.H. E.A. - Broeders sluit U aan, aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten (Hollandse Historische Reeks 3)
131635: BLOM, J.C.H. [ET AL.] - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
4140324: BLOM, J.C.H. BOER, D.E.H. E.A (COHEN, A.E.) - A.E.Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd.
4026441: BLOM, A.V.D. EN DONKERS AZN, J.J. (SCHIEDAM) - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
83554: BLOMAARD, PIETER WILLEM - Beziehungsgestaltung in der behindertenhilfe. Zur Berufsethik der Betreuung
90509: BLOMHERT, BASTIAAN - The Harmoniemusik of die Entführung aus dem Serail by Wolfgang Amadeus Mozart. Study about its authenticity and critical edition. Die Harmoniemuziek van Die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart. (met een samenvatting in het Nederlands)
61290: BLOMMENDAAL, J. - El als fundament en als exponent van het Oud-Testamentisch universalisme
4033182: BLOMMENDAAL, J. - El als fundament en als exponent van het oud-testamentisch universalisme. (Diss.)
100884: BLOMMENDAAL, J.L.P. - De zachte toon der herdersfluit. De pastorale poëtica van Jan Baptista Wellekens [1658-1726].
4143371: BLOMMERDE, A.C.M. - Northwest Semetic Grammar and Job. (Biblica et Orientalia 22)
110824: BLOND, GEORGES [J.F. KLIPHUIS - TRANSL.]. - Zeilend onder de doodskop.
131587: BLONDEAU, ROGER A. - Wetenschap in de taal der Vlamingen. Vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting der Akademiën.
4075648: BLONDEL, M. - La Philosophie et l`Esprit Chrétien. Tome 1. Autonomie essentielle et connexion indéclinable.
101712: BLONDEN, J.L. [JHR. DR. E. VAN NISPEN TOT SEVENAAR - FOREW.]. - De straatnamen van Maastricht. Die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden.
100606: BLONDY, ALAIN - Geschiedenis van Cyprus.
4134162: BLOOM, H. & ROSENBERG, D. - Het boek van J. Vertaald door M.Lumkeman.
122563: BLOOMFIELD, MAXWELL H. - Alarms and Diversions. The American Mind Through American Magazines, 1900-1914.
122937: BLOTKAMP, CAREL - Daubigny, Van Doesburg, Daniëls... en 88 andere hoogstpunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
90169: BLOTKAMP, CAREL E.A. - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, va. 1880-1930.
121084: BLOTKAMP, CAREL - De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932.
91316: BLOUGH, NEAL - Christologie anabaptiste.
101713: BLUCHE, FRANÇOIS - Louis XIV.
102714: BLÜHM, ANDREAS & LOUISE LIPPINCOTT - Licht! Het industriële tijdperk 1750-1900. Kunst & wetenschap, technologie & samenleving.
131144: BLÜHM, ANDREAS & GERHARD GERKENS [EDS. - ET AL.] - Johann Friedrich Overbeck 1789-1869. Zur zweihundertsten Wiederkehr seines Geburtstages.
4137602: BLUHM, A. (HRSG.) - Allein Gottes Wort. Vorträge, Ansprachen, Prtedigten, Besinnungen anlässlich des 450. Todestages der Märturer A.Clarenbach und P.Fliesteden.
142739: BLUM, JEROME - Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century.
93646: BLUM, JENNA - Het familieportret
123024: BLUM-SPICKER, HELENE [ED. - ET AL.]. - Iris. Mythos - Symbol - Gestalt.
9882: BLUM, JOHANNES ERASMUS - Twaalf Boet-Bazuynen des Ouden en Nieuwen Testaments, Met haar Krachtig Geluyt, Tegen-geluyt en XII. Aandachtige Boet-gebeden, Als meede Zeven Hert-Wekkers of Hert-raakende Boet-Dryvers. Bestaande in Drang- en Beweeg-redenen waar door alle Zondaren op het geluyt van deze XII. Boet-Bazuynen spoedige Boete hebben te doen, en van haar zondig wezen en leven tot Godt zich van herten te bekeeren, ten besten den Zondaren voorgestelt. Tweede Druk.
85969: BLUME, W.J. - Troost en vermaning in voorvallen uit het christelijk leven.
131692: BLUME, FRIEDRICH [MARTIN RUHNKE - ED.] - Syntagma Musicologicum. Gesammelte Reden und Schriften.
4300766: BLUME, F. - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Zwiete, neubearb.Auflage. Hrsg. unter Mitarbeit von L.Finscher, G.Feder, A.Adrio und W.Blankenburg.
4139930: BLUMENFELD, K. - Im Kampf um den Zionismus. Briefe aus fünf Jahrzehnten. Hrsg. von M.Sambursky und J.Ginat.
130131: BLUMENSON, MARTIN - Rommel's Last Victory. The Battle of Kasserine Pass.
95587: BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform
30436: BLUMENTHAL, UTA-RENATE - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform
4072955: BLUMENTHAL, A.R. (GREGOR VII) - Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform.
4059634: BLUMHOFER, E.L. (MCPHERSON, A.S.) - Aimee Semple McPherson. Everybody`s Sister. (Library of Religious Biography)
143141: BLÜMNER, PROF. DR. H. & DR. OTTO VON SCHORN - Geschichte des Kunstgewerbes I-III]. Das Kunstgewerbe im Altertum. Band 1 & 2. Das antike Kunstgewerbe nach seinen verschiedenen Zweigen. & Die Erzeugnisse des griechisch-italischen Kunstgewerbes. & Band 3. Die Textielkunst. Eine Übersicht ihres Entwicklungsganges vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart [3 Vols.].
104504: BLUNCK, A. - Das Gestalten der Tischlerarbeiten [3 Vols.].
89905: BLUNT, WILFRID / RAPHAEL, SANDRA - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
102693: BLUNT, ANTHONY [ET AL] WIM SWAAN - PHOTOGR.]. - Barok en Rococo. Architectuur en decoratie.
145185: BLUSSÉ, LEONARD - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
140038: BLUSSÉ, LEONARD - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
131847: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.] - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 4: 1655-1662 [only]
100366: BLUSSÉ, LEONARD - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
131018: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.] - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 [4 Vols. Compl.]
4066708: BLUYSSEN, JAN - Gebroken wit. Vrijmoedige herinneringen en reflecties.
53126: BLYTHE, RONALD - Divine landscapes. A Pilgrimage through Britain's Sacred Places
110304: BLYTHE, RONALD. - The Age of Illusion. Glimpses of Britain between the Wars, 1919-1940.
95590: BOADT, LAWRENCE - Ezekiel's Oracles against Egypt. A Literary and Philological Study of Ezekiel 29-32
100202: BOARDMAN, JOHN - Athenian Black Figure Vases. A Handbook.
100315: BOARDMAN, JOHN - The Great God Pan. The Survival of an Image.
90420: BOARDMAN, JOHN A.O. - The Oxford History of the Classical World. The Roman world.
90363: BOARDMAN, JOHN A.O. - The Oxford History of the Classical World. Greece and the Hellenistic World.
4017247: BOAS, H. (AMSTERDAM) - Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam.
4060704: BOAS, HENRIETTE - Bewust-Joodse Nederlandse vrouwen. Veertien portretten.
4138538: BOAS, J. - Mr. Holocaust (I presume).
4140242: BOASSON, H. - Uit het nabije verleden. Kampepisoden en Kampbegrippen.
122138: BOBANGO, GERALD J. - The Emergence of the Romanian National State.
101045: BOBER, ROBERT - Nog nieuws over de oorlog?
90544: BOBKO, JANE - Vision. The life and music of Hildegard von Bingen.
102082: BOCCACCIO [HANSHEINZ EWERS - INTROD.]. - Dekameron.
146016: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Das Dekameron.
102001: BOCCACCIO, GIOVANNI [G.H. MCWILLIAM - INTROD. & TRANSL.]. - The Decameron.
101867: BOCCACCIO, GIOVANNI - Das Dekameron [2 Vols. Compl. in Slipcase].
20411: BOCCACE, JEAN (GIOVANNI BOCCACCIO) - Le Décaméron. Avec notice, notes et glossaire per Paul Lacroix
101046: BÖCHER, OTTO - Die Johannesapokalypse.
4033449: BÖCHER, O. - Die Johannesapokalypse.
60066: BOCHER, O. - Der Johanneische Dualismus im Zusammenhang des nachbiblischen Judentums
90316: BOCHOVE, TH. E. VAN - To Date and Not To Date. On the date and status of Byzantine law books.
132189: BOCHOVE, T.E. VAN - To date and not to date. On the date and status of Byzantine Law Books
131319: BOCK,. HENNING [INTROD.] PIERRE DEHAYE [ESSAY] - Ronald Searle. With an introduction by Henning Bock and an essay by Pierre Dehaye.
143304: BÖCK, DOROTHEA - Caroline de la Motte Fiouqué. Geschichten der Moden vom Jahre 1785 bis 1829. Als Beytrag zur Geschichte der Zeit.
130159: BOCK, FR. & M. WILLEMSEN [EDS.] - Antiquités Sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht.
104743: BOCK, EUGÈNE DE [ANTON VAN DUINKERKEN - INTROD.]. - De Nederlanden.
122058: BOCK, ANNIE & KARL EISENBOCK - "Neuzeitliche Körperschulung für Frauen und Mädchen. Ein F""hrer zur Gesundheit und Schönheit."
90151: BOCK, MANFRED E.A. - De Stijl: 1917-1931
131277: BOCK, EUG. DE - "Ondergang en herstel of het begin van de "" Vlaamse Beweging ""."
101211: BOCK, EUG. DE - Johan Baptist Houwaert.
131848: BOCK, EUG. DE [INTROD.] - 50 Jaar illustratie. 50 Jaar de Sikkel.
53012: BOCK, EUGÈNE DE - De Nederlanden. Ingeleid door Anton van Duinkerken
143272: BOCKSTAELE, P. [ED. - ET AL. - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief [The first 24 years in succession].
143273: BOCKSTAELE, P. [ED. - ET AL. - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief [The first 24 years in succession].
143265: BOCKWITZ, HANS H. - Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches. Ausgewählte Aufsätze.
110371: BOD, MR. TH.L.J. - "De wettelijke regeling van pensioenverevening bij scheiding. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het ' Ouderenrecht, in het bijzonder het pensioenrecht "" aan de Katholieke Universiteit Nijmegen."
9816: BODAAN, GUALTHERUS - Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is, In een natuurlijke order, en volgens d'openbaring der H. Schriften, t'samen-gestelt. Den tweeden Druk, van sijn ingeslopen Druk-fouten gesuyvert. WAARBIJ: Opstandinge der Twee Getuigen, of Herstellinge van Waarheid en Godsdienst binnen de stad van Amsteldam in 't Jaar 1678. Als mede De Pligt der Dienaaren van het Nieuwe Testament, Verhandelt in drie Predikatien. Hier zijn achter bygevoegt De Ken-teekenen van den Staat der Nature en der Genade, door den selven Autheur.
4141177: BODAR, ATOIN - Wandelen met de Heer.
146148: BODART, ROGER - Edmond Dubrunfaut.
7049: BODDAERT, PIETER - Stichtelyke Gedichten. Vierde Druk.
6820: BODDAERT, PIETER - Stichtelyke Gedichten. Vyfde Druk. Met zeer veele Verbeteringen, naar het eige Handschrift van den Overledene. WAARBIJ: Vervolg der Stichtelyke Gedichten.
4049907: BODELSCHWINGH, G.V. (BODELSCHWINGH, FR.VON) - Friedrich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild.
101839: BODEMANN, ULRIKE [ED.]. - Fabula docet. Illustrierte Fabelbücher aus sechs Jahrhunderten.
121642: BODEN, MARGARET A. - Artificial Intelligence and Natural Man.
4142727: BODEN, M.A. - Artificial Intelligence and Natural Man.
4017249: BODENHEIMER, F.S. & THEODOR, O. (HRSG.). - Ergebnisse der Sinai-Expedition 1927 der hebräischen Universität, Jerusalem.
90129: BODMER, KARL E.A. - Maximilian prince of Wied. Travels in the Interior of North America during the years 1832-1834.
122194: BODNER, JOHN - Remaking America. Public Memory, Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century.
89885: BODT, SASKIA DE / CREYGHTON, L.J.A.D. - Schildersdorpen in Nederland
122268: BODT, SASKIA DE [ET AL.]. - Flora's schatkamer. Het bloemmotief in de Europese kunst & kunstnijverheid.
130706: BODT, SASKIA DE - ...op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
110409: BOECKLER, ALBERT - Deutsche Buchmalerei vorgotischer Zeit.
102270: BOEF, AUGUST HANS DEN - Nederland seculier. Tegen religieuze privileges in wetten, regels, praktijken, gewoontes en attitudes.
47246: BOEFT, J. DEN/POLL-VAN DE LISDONK, M.L. VAN (ED.) - The Impact of Scripture in Early Christianity (Supplements to Vigilae Christianae, Volume XLIV)
130769: BOEHEIM, WENDELIN - Waffenkunde. Die historische Entwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
131207: BOEHM, GOTTFRIED [ED. - ET AL.] ERNST BEYELER [FOREW.] & WILLIAM RUBIN [INTROD.] - Fondation Beyeler.
4020516: BOEHM, R. - Kritik der Grundlagen des Zeitalters.
84355: BOEHMER, HEINRICH - Luther im Lichte der neueren forschung. Ein kritischer Bericht.
94562: BOEHMER, HEINRICH - Der Junge Luther
143473: BOEHN, MAX VON - Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst [In Slipcase].
143472: BOEHN, MAX VON - Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst [In Slipcase].
53991: BOEHRINGER, ERICH A.O. - Neue deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im vordern orient
4035588: BOEKE, E. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
4067577: BOEKE, R. - Drie Westerse wijzen in de 20e eeuw. R.Otto, R.Tillich en W.Nigg.
4006496: BOEKE, R. (OTTO, R.) - Divinatie, met name bij Rudolf Otto. (Diss.)
110550: BOEKE, ENNO - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
102907: BOEKEMA, E.J. & P. GLAS & J.B. HULSCHER [EDS.]. - Vogels van de provincie Groningen.
121165: BOEKEN, IR. A. - Architectuur.
81203: BOEKENOOGEN, J.G. E.A. - Teyler's theologisch tijdschrift, tweede jaargang, 1904
90049: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal, 2 delen
4133667: BOEKENOOGEN (UITG.) G.J. - De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655. (Nederlandsche volksboeken XI)
52511: BOEKENSTIJN-DRONKERT, T.C.M. - Canonical Texts: the Only Means to Release?
100199: BOEKHOFF, HERMANN & FRITZ WINZER [EDS.]. - Das grosse Buch der Graphik. Meisterwerke aus 24 berühmten graphischen Kabinetten.
101500: BOEKHOLT, J.T. - Bouwkundig ontwerpen. Een beschrijving van de structuur van bouwkunduge ontwerpprocessen.
9817: BOEKHOLT, JOHANNES - t Geopende, en Bereidwillige Herte, Na den Heere Jesus, voor 't Oog gestelt, door vyftien Sinnebeelden, In kooper gesneeden, en onderscheyden in twee Deelen. Met een Aanvoegsel van Gesangen, Over het Lijden Christi, en andere Geestelijke Stoffen.
4070118: BOEKRAAD, A.J. (NEWMAN, J.H.) - Kerngedachten van J.H.Newman.
102963: BOEKWIJT, HARRY & RONALD GLAUDEMANS & WIM HAGEMANS & MARC BOLSIUS [PHOTOGR] & GARY SCANLAN [DRAW.]. - De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Geschiedenis van de bouw.
142213: BOEKWIJT, IR. H.W. & R. GLAUDEMANS [EDS. - ET AL.]. - De Sint-Cathrien. Een binnenstadskerk in 's-Hertogenbosch.
143316: BOEKWINKEL, JANNEKE & SASKIA VAN GESSEL & JOSEFIEN STRAESSER & PAUL DE VRIES [EDS.]. - Anglo-Amerikaans recht.
143596: BOELAARS, BERT - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
104630: BOELE, VINCENT - Marokko. 5000 jaar cultuur.
100179: BOELE VAN HENSBROEK, J.C. [ET AL.]. - De taal van Schier' [= Club van Schiermonnikoog].
87632: BOELE, A.J. - Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van Ds. A.P.A. du Cloux.
55145: BOELE, H. - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
83626: BOELE, A.J. - De Heere is Uw bewaarder
93421: BOELE, H. (WOORD VOORAF) - Een jaar met Kohlbrugge
91929: BOELE, H. - Zonder kansel kon hij niet leven. De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
93949: BOELE, A.J. - Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van Ds. A.P.A. du Cloux
104099: BOELEN, J.TH. - 1733-1933 Jacobus Boelen Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van den wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
4021146: BOELENS, W.L. - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die Suche nach einem Abendmahlskonsens in die Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine Würdigund aus katholischer Sicht.
60067: BOELENS, W.L. - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen (Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wurdigung aus Katholischer sicht)
84248: BOELES, W.B.S. - De bijzondere finantieële regtsbetrekking tusschen een aantal kerkelijke gemeenten in de provincie Groningen en den staat, ontwikkeld uit de geschiedenis van het onderhoud harer kerkelijke gebouwen, en van de bezoldiging harer leeraars, onderwijzers en kosters, in verband met het regt van collatie
85746: BOELES, W.B.S. - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2 delen in 3 banden)
53950: BOELES, P.C.J.A. - De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch museum
143939: BOELES, DR. P. [SIEMON REKER - ED. - ET AL.]. - Idioticon Groninganum. Vergelijkkend Woordenboek van den Groningschen Tongval door Dr. P. Boeles 1795-1875. Pridikant te Noordwijk.
61500: BOENDERMAKER, JOHANNES PIETER - Luthers Commentaar op de Brief aan de Hebreeën 1517-1518
94556: BOENDERMAKER, J.P. - Luthers commentaar op de Brief aan de Hebreeën, 1517-1518
4039814: N.N. (BOENDERMAKER, J.P.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de Eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P.Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Onder red. van K.v.d.Horst, D.Monshouwer en G.H.Westra.
4054778: BOENDERS, F. & COPPENS, F. - De goden uit het oosten.
92777: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen I-VIII (Deel 1)
87119: BOER, C. DEN - Waarheen, pelgrims? Een gids bij Bunyans Christinnereis.
4300396: BOER, DICK - Verlossing uit de slavernij. Bijbelse theologie in dienst van bevrijding.
4068285: BOER, TH. DE - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
4072172: BOER, TH. DE - De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie.
87166: BOER, M. DEN - De dagen van ouds. Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijk Gereformeerde predikanten
82357: BOER, M.G. DE - Ons Vaderland geïllustreerde Geschiedenis van Nederland voor iedereen, met 60 grote platen, waarvan een in kleuren en ruim 160 afbeeldingen tusschen den tekst
54117: BOER, TH. DE E.A. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie
54152: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Tweeenzeventigste deel
54153: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Eenenzeventigste deel
54154: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Zeventigste deel
60068: BOER, H.R. - Pentecost and the missionary witness of the church
92821: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs XII-XVI, deel 3
4071789: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel IX. By G.J.Thierry, A.De Buck, M.David a.o.
142461: BOER, MONICA DEN [ED. - ET AL.]. - Het linkse boek in [de] beweging. 15 jaar lezen-schrijven-uitgeven-verspreiden in Nederland en Vlaanderen.
102112: BOER, J. DE & K.C. ZEEMAN & P.M. OFFERHAUS [EDS.]. - Prenatale verloskundige begeleiding. KNOV Standaard. Wetenscappelijke onderbouwing.
143843: BOER, S. DE & M.B. PRANGER [EDS.]. - Saecula Saeculorum. Opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
30251: BOER, G. - Getroost leven en sterven. De eerste zeven Zondagen van de Catechismus
83434: BOER, A.M. DEN - De God van Beth-El
121094: BOER, SOLANGE DE & TON DE GRAAF & JAAP JAN MOBRON [EDS. - ET AL.]. - Wereldwijd bankieren. ABN-AMRO 1824-1999.
4300979: BOER, TH. H.MAAT, A.MEESTERS & J.MUIS (BROM, L.J.VAN DEN) - Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie. Afscheidsbundel voor L.J. van den Brom.
4071791: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VIII. By N.W.Porteous, G.Gerleman, M.Noth a.o.
4071792: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VII. By T.Jansma, G.J.Thierry, M.David a.o.
4071790: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel V. By B.D.Eerdmans, G.J.Thierry, Bern. Alfrink a.o.
4025495: BOER, THEO DE (LEVINAS, EM.) - Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas.
104767: BOER, A.A. DE - Uurwerken. Tijdmeting - Antieke klokken - Reisklokken - Electrische klokken - Horloges.
87320: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan Timotheüs. De brief van Paulus aan Titus.
87387: BOER, WILLEM ARIE DEN - Duplex amor Dei. Contextuele karakteristiek van de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609) (Summary in English included)
4139499: BOER, TJ. DE, (ALVES, R.) - Hoe zullen wij over God spreken?. De poëtische theologie van het alledaagse van Rubem Alves. (Diss.)
101840: BOER, ADDY [ED. - ET AL.]. - Arnhem am Rhein. Een verkenning van de Arnhemse rivierenzone.
54945: BOER, C. DEN - De tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
92822: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XI, deel 2
82532: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee
4020521: BOER, D. - Een fantastisch verhaal. Theologie en ideologische strijd. (Diss.)
81913: BOER, J.H. DEN - En gij zult deze woorden uw kinderen inscheppen, brieven
4046663: BOER, TH. DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn. En andere opstellen.
121510: BOER, R.C. - Het poëtisch karakter der Edda. Rede uitgesproken op den dies natalis der Universiteit van Amsterdam. 8 januari 1928.
4033185: BOER, P.A.H. DE - Research into the Text of I Samuel I-XVI. A Contribution to the Study of the Books of Samuel.
121953: BOER, DR. M.G. DE & H. HETTEMA JR. [EDS.]. - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
84688: BOER, E.A. DE E.A. - De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret
90313: BOER, P. E.A. - Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente Apeldoorn. 1937-2012.
83445: BOER, C. DEN - Waarheen, pelgrims? Een gids bij Bunyans Christinnereis
87896: BOER, W.A. DEN E.A. - Onder 't kruys. Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn.
85234: BOER, W. DEN - Scaliger en Perizonius hun betekenis voor de wetenschap. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de 389ste dies natalis van de Rijksuniversiteit te Leiden op zaterdag 8 februari 1964
85141: BOER, P. DE - Historische Portretten (3 delen)
86405: BOER, A.M. DEN - Het leven van Mozes. Tien preken. (Deel 2)
86406: BOER, A.M. DEN - Het leven van Mozes. Elf preken. (Deel 3)
85620: BOER, S. DE - De anthropologie van Gregorius van Nyssa
86274: BOER, THEO - Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten
90494: BOER, C.P. DE - Kleren maken de m/v. Bijbelse bezinning op kleding.
121234: BOER, ANDRÉ DE & WALTER DE BUCK & TON VAN VELDHUIJZEN [EDS.]. - De politiek en het milieuvraagstuk.
91215: BOER, C. DEN - Met vreugde... Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.
91160: BOER, M. DE E.A. - Bevrijdingsnieuws. Bijbels zendingsdagboek.
87575: BOER, C. DEN E.A. - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
30510: BOER, J.J. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland
92819: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
4071793: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel VI. By P.A.H.de Boer and B.D.Eerdmans.
100722: BOER, SACHA DE - Retour New York - Amsterdam.
143809: BOER, J. DE [ED.]. - MR. R. DE WAARD [INTROD.]. - Kring van draaiorgelvrienden, 1954-1979.
4048717: BOER, C. DEN - II Timotheüs - Titus.
94267: BOER, E.A. - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Clavijn's enige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541
85998: BOER, C. DEN - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente
4020518: BOER, C. DEN (SAMENST.) - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente.
60071: BOER, W.P. DE - The imitation of Paul (An exegetical study)
54785: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs XII-XVI. Deel 3
82975: BOER, C. DEN - 2 Thessalonicensen en Filémon
84644: BOER, J.H. DE - Ken Hem in al je wegen. Pastoriale brieven aan een dochter
102694: BOER, D.E.H. DE & D.J. FABER & H.P.H. JANSEN [EDS. - ET AL.]. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Volume II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396 [only].
53827: BOER, D. DE E.A. - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving
53466: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 75)
53465: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 71)
53464: BOER, SIBBELE DE E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 70)
91226: BOER, G. - De sterke en de Sterkste
92014: BOER, THEO DE E.A. - De razende Socrates. Hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida
101146: BOER, R. C. - Ibsen's drama's.
47114: BOER, SIBBELE DE/FATIO, OLIVIER/HONÉE, EUGÈNE/GILMONT, JEAN FRANÇOIS/LIENHARD, MARC/OZMENT, STEVEN E./TRAPMAN, JOHANNES/WALL, ERNESTINE VAN DER (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 72 No. 1 1992 - Vol. 75 No. 2 1995
84020: BOER, C. DEN E.A. - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde
84372: BOER, C. DEN E.A. - Man en vrouw in bijbels perspectief. Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente
93627: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste
4073061: BOER, P.A.H. DE (RED.) - Oudtestamentische Studiën. Deel XIV. 1940-1965. By J.Hoftijzer, H.A.Brongers, M.A.Beek, A.S.v.d.Woude a.o.
84538: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs VII-XI. Deel 2
84540: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs XII-XVI. Deel 3
84541: BOER, C. DEN - De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs I-VI. Deel 1
4075906: BOER, P.A.H. DE - Selected Studies in Old Testament Exegesis. Ed. by C.van Duin. (Oudtestamentische studiën XXVII)
53798: BOER, JACK - Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953
4137714: BOER, P.A.H. DE - Second-Isaiah's Message. (Oudetestamentische Studiën XI)
92992: BOER, C. DEN - Kolossensen
91993: BOER, JANNY DE - Oog voor de doelgroep. Marketing voor welzijns- en andere non-profit organisaties
93348: BOER, L.S. DEN E.A. - Uit het schatboek. Preken over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
94032: BOER, JOHANNES DE - De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie
4022713: BOER, C. DEN (BUNYAN, J.) - Een vreemd`ling hier beneên. Gedachten over Bunyans Christenreis.
4032686: BOER, H.R. - Pentecost and the Missionary Witness of the Church. (Diss.)
4056603: BOER, TH. DE - Grondslagen van een kritische psychologie.
4003282: BOER, M.G.L. DEN, (DONNE, JOHN) - De ridder met de witte pluim. John Donne, dichter-prediker.
4066496: BOER, P.A.H. DE & KONINGSVELD, P.S.V. - "Honderd jaar uit Egypte..."""". Leidse opstellen over de scheiding tussen kerk en staat aan de openbare theologische faculteit."
82037: BOERÉ, L.A. E.A. - De verlenging van het leven. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 29
102130: BOEREN, JAN - Hoe wordt je een luie manager ? En zestien andere managementtips.
101266: BOEREN, DR. P.C. [ED.]. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianem.
131329: BOEREN, J.A. & W.C.L. VAN DER GRINTEN & ADRIËNNE E.M. MONTÉ & A.V.M. STRUYCKEN [EDS.] - Politiek - Parlement - Democratie. Opstellen voor Prof. Dr. F.J.F.M. Duynstee.
122127: BOEREN, P.C. - Jocundus. Biographe du Saint Servais.
131602: BOERICKE, WILLIAM - Handbuch der homöopatischen Materia medica.
131189: BOERLAGE, MR. J.R. [ED. - ET AL.] - Verstrekkingen en voorzieningen.
88882: BOERMAN, ALBERT JOHAN - Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden. Carolus Linnaeus and the relations between the Netherlands and Sweden (with a summary in english)
87705: BOERMAN, J.W. / K.M. KNIP - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantknde. (3 delen)
4300421: BOERNER, P. (GOETHE, J.W.VON) - Johann Wolfgang von Goethe.
146123: BOERO, JOS - Het leven van den gelukzaligen Petrus Canisius, priester uit de Societeit van Jesus.
85616: BOERS, ARIE - Land, licht & water. Holland in aquarel. Tekst in Nederlands - Text in English - Text auf Deutsch - Texte en Français
4043305: BOERS, H. - Theology out of the Ghetto. A New Testament Exegetical Study Concerning Religious Exclusiveness.
4073599: BOERS, A.P. - On Earth as in Heaven. Justice Rooted in Spirituality. Foreword by U.H.Peterson
4075964: BOERS, J.J.L.A. - Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van het proletarisch probleem.
81658: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson, eene cultuur-historische studie
90416: BOERSEMA, B.R.C.A. - De linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuïeten.
61205: BOERSEMA, J.A. - Huwelijksbetalingen (Een anthropologisch-ethisch onderzoek naar de bruidsprijs op Oost-Sumba)
89245: BOERSMA, TJ. - Middenin de eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring.
54317: BOERSMA, JOHANNES - A Hot Pepper Corn. Richard Baxter´s Doctrine of Justification in its Seventeenth-Century Context of Controversy / Een heet peperkorreltje. Richard Baxters rechtvaardigingsleer in haar zeventiende eeuwse controversiële context (met een samenvatting in het Nederlands)
4056209: BOERSMA, TJ. (LUTHER, M.) - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
85869: BOERSMA, TJ. / JOH. FRANCKE - De hoofdsom van het evangelie. Catechismuspreken (2 delen)
93714: BOERSMA, HANS - Richard Baxter's understanding of infant baptism. New Series, Numer 7. (Series: Studies in reformed theology and history)
4136753: BOERSMA, M. - Mandylion. Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie.
4142626: BOERSTOEL, J. - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door D.Welsink.
92304: BOERTIEN, MAAS - Der Mischnatraktat Nazir. Einleitung, text, übersetzung und erklärung textkritischer anhang
60073: BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants (Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw)
4013368: BOERWINKEL, F. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
4137072: BOERWINKEL, F. (EMANTS, M.) - De levensbeschouwing van Marcellus Emants. (Diss.)
5605: BOESEKEN, MEINOLDUS - De Welgeluksaligheden van het Volk des Heeren, Vertoond In 't gemeyn, en in 't bysonder inde verkiesinge, over Psal. 33: 12. In de opofferinge, en in de verschyninge Christi, over Hebr. 9: 28. In de heylige roepinge Gods, over Rom. 8: 30. In de volhardinge der Bondgenoten des Heeren, over Jer. 32: 40. Hier achter is bygevoegd een verklaringe over Psal. 147: 19, 20. Waer in kortelijk aengewesen word de inhoud van de Zedelijke, Ceremoniele, Burgerlijke wetten Israels, mitsgaders de ellendigen staat der Heydenen in het Oude Testament.
8945: BOESEKEN, MEINOLDUS - De Welgeluksaligheden van het Volk des Heeren, vertoond in 't gemeyn, en in 't bysonder inde verkiesinge, over Psal. 33: 12. In de opofferinge, en in de verschyninge Christi, over Hebr. 9: 28. In de heylige roepinge Gods, over Rom. 8: 30. In de volhardinge der Bondgenoten des Heeren, over Jer. 32: 40. Hier achter is bygevoegd een verklaringe over Psal. 147: 19, 20. Waer in kortelijk aengewesen word de inhoud van de Zedelijke, Ceremoniele, Burgerlijke wetten Israels, mitsgaders de ellendigen staat der Heydenen in het Oude Testament.
90328: BOESER, KNUT - The elixirs of Nostradamus. Nostradamus' original recipes for elixirs, scented water, beaty potions and sweetmeats.
4141066: BOËTHIUS, - De vertroosting der wijsbegeerte. Opnieuw uit het latijn vertaald en van een inleiding voorzien door J.W. Schotman
5850: BOËTIUS, GELLIUS - De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken.
9107: BOËTIUS, GELLIUS - De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken. Dat is, Troostelijcke en leersame Bedenckingen over het Eerste Capittel des Propheten Jone.
6945: BOËTIUS, GELLIUS - De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken.
46290: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, haar ontwikkeling van 1620-1939
101455: BOETZELAER, W.C. VAN - Historisch-staatsregtelijke proeve over het veto des konings [Grondwet Art. 69, 114].
4032691: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH.VAN - De protestantse kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
122892: BOEUFF, C.W.DU - Over jaloerschheidswaan.
54114: BOEVE, H. - Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu
4051306: BOFF, L. - En de kerk is volk geworden.
4138012: BOFF, LEONARDO - (4 boeken). Kruisweg van de rechtvaardigheid - getuigen van God - Leven met God - Ave Maria.
121474: BOFFEY, JULIA & JANET COWEN [EDS.]. - Chaucer and Fifteenth-Century Poetry.
130059: BOGAARD, DR. M.TH. UIT DEN - De gereformeerden en Oranje tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
103085: BOGAARD, HANS VAN DEN & WILLEM DIEPRAAM & BERT NIENHUIS & EDDY POSTHUMA DE BOER & HAN SINGELS & R. FERDINANDUSSE [TEXT] - 24 Hours / Uur / Stunden / Amsterdam.
142289: BOGAARTS, DR. MELCHIOR - Gouden tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's, recensies.
122688: BOGAERS, J.E. & J.K. HAALEBOS [ET AL.]. - Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987-1989.
47982: BOGAERS, A. - Balladen en Romancen
130002: BOGAERS, L.C.J.J. - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 [2 Vols. = Complete Set]
7835: BOGAERT, ABRAHAM - Historische Reizen door d'oostersche Deelen van Asia. Zynde een historische beschryving dier Koninkryken en Landschappen, door hem bezocht en doorwandelt, beneffens een nauwkeurig ontwerp van de Zeden, Drachten, Wetten en Godtsdienst der zelve Inwoonders, en wat verder wegens de Dieren, Planten, Vruchten, enz. in die Gewesten aanmerkenswaardig is. Mitsgaders een omstandig verhaal van den Bantamschen inlandschen oorlog, het verdryven der Francoizen uit het Koninkryk Siam, en 't geen aan Kaap de goede Hoop in den jaare 1706 in voorgevallen, tot aan het opontbod des Gouveneurs Willim Adriaan van der Stel. Met printverbeeldingen versiert.
4006041: BOGDAHN, M. (LUTHER, M.) - Die Rechtfertigungslehre Luthers. im Urteil der neueren katholischen Theologie. Möglichkeiten und Tendenzen der katholischen Lutherdeutung in evangelischer Sicht. (KuK 17)
89061: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson. Printer, bookseller, publisher. Leiden 1612-1630.
100367: BOGENG, G.A.E. - Berühmte Erstdrucke.
104240: BOGENN, TIM [ED.]. - Midnight Club II. Official Strategy Guide.
4059755: BOGLER, TH. (HRSG.) - Ostern - Fest der Auferstehung heute. Gesammelte Aufsätze.
4059761: BOGLER, TH. (HRSG.) - Österliches Heilsmysterium. Das Paschamysterium - Grundmotiv der Liturgie-Konstitution. Gesammelte Aufsätze.
4059763: BOGLER, TH. (HRSG.) - Sakrale Sprache und kultischer Gesang. Gesammelte Aufsätze.
4059764: BOGLER, TH. (HRSG.) - Priestertum und Mönchtum. Gesammelte Aufsätze.
47513: BOHATEC, JOSEF - Budé und Calvin. Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus
89786: BOHEEMEN, PETRA VAN E.A. - Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.
90440: BOHEEMEN, F.C. VAN / HEIJDEN, TH.C.J. VAN DER - De Delftse rederijkers 'Wy rapen gheneucht'
146077: BOHEEMEN, F.C. VAN & TH.C.J. VAN DER HEIJDEN - "De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw. Met een tekstuitgave, inleiding en aantekeningen van het Spel van Sinne "" De Wortel van Rethoorijka ""."
122151: BOHEMIA - Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Band 12.
4135203: BÖHI, H. - Die religiöse Grundlage der Aufklärung.
83269: BÖHL, F.M.TH. E.A. - Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek, I. Het Oude Testament II. Het Nieuwe Testament III. De Kerk IV. Godsdienstwetenschap (Complete Set)
4011142: BÖHL, ED. - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
86067: BÖHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde dogmatiek
86070: BÖHL, EDUARD - Tot de wet en tot de getuigenis. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament
86073: BÖHL, EDUARD - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode, 250 jaren na hare tezamenkomst. Aan alle vrienden der Gereformeerde leer, opgedragen door Prof. Dr. E. Böhl
83048: BÖHL, EDUARD - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrügge
85434: BÖHL, EDUARD - Christologie des ouden verbonds of verklaring der meest gewichtige Messiaansche profetieën
110273: BÖHLER, BRITTA - Crisis in de rechtstaat. Spraakmakende zaken, verborgen processen.
91333: BÖHLER, JULIUS - Collecting Treasures of the Past VII. Exhibition at Blumka Gallery. 26th January until 10th February 2012.
4014942: BÖHLIG, A. & LABIB, P. - Die Koptisch-gnostische Schrift ohne Titel aus Codex II von Nag Hammadi. im Koptischen Museum zu Alt-Kairo hrsg., übersetzt und bearbeitet.
4300453: BÖHLIG, ALEX. - Das Ägypterevangelium von Nag Hammadi. Das heilige Buch des grossen unsichtbaren Geistes. (Göttinger Orientforschungen VI.Rheihe: Hellenistica, Band 1)
4300452: BÖHLIG, ALEX. & FRED.WISSE, - Zum Hellenismus in den Schriften von Nag Hammadi. (Göttinger Orientierungen. VI.Reihe: Hellenistica, Band 2)
92214: BÖHLIG, ALEXANDER - Mysterion und Wharheit. Gesammelte Beiträge zur Spätantiken Relgionsgeschichte
130082: BÖHM, DR. A.H. - Het recht van kolonisatie. Francisco de Vitoria's lessen over het recht tot koloniseeren in verband met de Spaansche kolonisatie, het optreden der Pausen en het internationale recht.
121513: BÖHME, KARIN - Children's Understanding and Awareness of German Possessive Pronouns.
4139019: BÖHME, W. (HRSG.) (MOSER, TILMANN) - Ist Gott grausam?. Eine Stellungsnahme zu Tilmann Mosers 'Gottesvergiftung'.
104744: BÖHME, DR. HORST WOLFGANG [ET AL.] - Das Reich der Salier, 1024-1125. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz. Veranstaltet vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Verbindung mit dem bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Mainz.
121366: BÖHME, KAI - Nordic Echoes of European Spatial Planning. Discursive Integration in Practice [Noordse echo's op Europese ruimtelijke planning: discursieve integratie in de praktijk]. Een proeve op het gebied van de managementwetenschappen.
4300928: BÖHME, JACOB - Het Mysterium Magnum,. ofte een verklaaring over het Eerste Boek Mosis: Van de Openbaaring des Goddelijken Woords, door de drie Principien van 't Godlijk Weesen, en van den Oorspong des Waerelds en der Schepping. Enz. Facsilile van de uitgave 1700 te Amsterdam by Jacob Claus. (Hieraan zijn toegevoegd een gekleurde plaat, een portret van Jacob Böhme en een tweede titelplaat met sybolische afbeeldingen uit de engelse editie van 1764)
104529: BÖHMER, GÜNTER - Die Welt des Biedermeier.
123486: BÖHMER, BETTINA - Püppchen.
82842: BOHN, C.H. E.A. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952
4134952: BOHRER, K.H. (HRSG.) - Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion.
4136562: BÖHRINGER, FR. - Die Kirche Christi und ihre Zeugen. (Band I, Abtheilung 3 Ambrosius und Augustinus). Oder die Kirchengeschichte in Biographieen.
143483: BÖHTLINGK, DR. ARTHUR - Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und sein Emporkommen bis zum 13. Vendémiaire.
142592: BOHY, GEORGES - Hainaut ou l'épopée d'un peuple [2 Vols. Compl.].
61055: BOIJENS, J.P, - Mr. Carel Vosmaer
20412: BOILEAU, NICOLAS - Oeuvres poétiques
102715: BOIS, YVE-ALAIN & JOOP JOOSTEN & ANGELICA ZANDER RUDENSTINE & HANS JANSSEN - Piet Mondrian 1872-1944.
100875: BOIS-REYMOND, IRENA DU - Die graphischen Künste. Geschichte - Techniken - Gattungen - Baumeister.
130759: BOIS, LOUIS DU - Een Vlaamsch missionaris in Engelsch-Indië. Pater Herman [Eugeen du Bois] Capucien.
121540: BOISSET, CAROLINE - De plant groeiwijzer. 200 geïllustreerde groeischema's voor vaste planten, heesters, klimplanten en bomen.
53910: BOISSEVAIN, CHARLES - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen
53900: BOISSEVAIN, CHARLES - Onder de kastanjeboomen
47899: BOISSEVAIN, C.F.C.G./NIGTEN, C.M. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
88231: BOISSEVAIN, W.TH. - Evangelisch Katholiek
4139725: BOISSEVAIN, W.TH. - Evangelische katholiciteit. (Diss.)
4140538: BOISSIER, G. - La fin du paganisme. Etude sur les dernières luttes religieuses en Occident au 4me siècle.
4001029: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van `t stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de 4e eeuw.
4139686: BOISSIER, G. - Het stervend heidendom. (La fin du Paganism) Een cultuurbeeld van de 4e eeuw onzer jaartelling.
145263: BOISSONNADE, P. - Life and Work in Medieval Europe [Fifth to Fifteenth Centuries].
84243: BOITEN, H. - Herdenkingsrede uitgesproken op 23 November 1932 ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan der Ned. Herv. Kerk te St. Anna Parochie. Vermeerderd met enkel historische bijzonderheden.
61509: BOITEN, R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
4020536: BOITEN, R.G.H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase. (Diss.)
142816: BOK, PAULINE DE - Stof tot stof. Begraafplaatsen in Nederland.
88568: BOK-VAN BORK, J.J. - Bijdrage tot de psychologie van den staatsman
142845: BOK, EDWARD - The Americanization of Edward Bok. The Autobiography of a Dutch Boy Fifty Years After.
102495: BÖKEMEIER, ROLF & MICHAEL FRIEDEL - De laatste volksstammen. Mensen die er morgen niet meer zijn.
146473: BÖKER, UWE & JULIE A. HIBBARD [ED.]. - Sites of Discourse - Public and Private Spheres - Legal Culture.
123402: BOKKEL HUININK, J.A. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende-eeuwse marineofficier.
110405: BOKMA, HINNE T. - Gereformeerd Wommels honderd jaar op weg.
103011: BOKSMA, PIETER [& STEPHAN DE SMET & PAUL PUSCH & ERWIN SELBACH ] - Bergen-Geestgrond. Schrijvers - Kunstenaars - Componisten [& CD].
90405: BOKUM, JAN TEN - Jan Brandts Buys, 1868-1933. Componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
145659: BOKUM, A.-M. TEN [ED.]. - Bourdon 1811-1967.
104699: BOL, LAURENS J. - Goede onbekenden. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent.
102363: BOL, JOHAN VAN DER [ED.]. - Kijk, Willem Elschot. De schrijver in beeld.
47820: BOLCK, OSCAR - Sonatines Opus 30, 1
100274: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - Christine de Pizan, 1364-1430. Haar tijd, haar leven, haar werken. De eerste vrouw,die met haar pen in haar onderhoud voorzag, de eerste strijdster voor de plichten en rechten van de vrouw en voor de eerbied, die men haar verschuldigd is als moeder der mensheid.
131137: BOLDRIK, MARGOT VAN & DAAF WIJLHUIZEN [EDS.] - In water en vuur. Ubbergen en Millingen 1940-1945. Strijd en bevrijding in heuvelland en polderland ten oosten van Nijmagen.
4032693: BOLINK, P. - Towards Church Union in Zambia. A Study of Missionary Co-operation and Church-union Efforts in Central-Africa.
144241: BOLITHO, HECTOR & DEREK PEEL - The Drummonds of Charing Cross.
101868: BOLITHO, HECTOR - Royal Progress. One Hundred Years of British Monarchy.
143226: BOLK, LOUIS & ERNST GÖPPERT & ERICH KALLIUS & WILHELM LUBOSCH [EDS.]. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere [Volume I - III & Index].
51781: BOLKENSTEIJ, M.H. / STRIJD, KR. - Keus uit twaalf postillen
145431: BOLKENSTEIN, FRITS - Onverwerkt Verleden.
103517: BOLLE, DR. M.E. [ET AL.]. - Liber Amicorum voor Opperrabbijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
104160: BOLLEN, HEN & PAUL VROEMEN - Het Einde van vijf jaar terreur in Nederland / The End of five years of terror in Holland.
122497: BOLMAN, D.H. - De dynastie Romanow 1613-1913. Een cultuur-historische schets der ontwikkeling van Rusland, onder het tegenwoordige czarengeslacht.
130237: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
53021: BOLOGNA, GIULIA - Illuminated Manuscripts. The book before Gutenberg. With 226 illustrations, 149 in colour
104036: BOLOGNA, GIULIA - Merveilles et splendeurs des livres du temps jadis.
101620: BOLOGNESI, MAURIZIO - Homoeopathy and Acupuncture.
85220: BOLT, R. - Laren (Gld.) in oude ansichten
58070: BOLT, K. - De historie en samenstelling van het Haarlemse Müller-orgel
4133518: BOLT, JOHN - Stewards of the Word. Challenges in Reformed Theological Education Today.
102716: BOLTEN, J. [ED.]. - Dutch Drawings from the Collection of Dr. C. Hofstede de Groot.
101673: BOLTON, DAVID & MATS OSCARSON & LENNART PETERSON [EDS.]. - Basic Working Grammar.
6920: BOLTON, ROBERT - Sommige Generale Aenwijsingen, Tot een troostelijcke Wandelinge met godt. Verhandelt in een Sermoen tot Kettering, inde Provintie van North/Hampton, met vermeerderinge. Uyt het Engelsch in 't Neder-duyts over-geset, door Julius Aysonius Huising.
6921: BOLTON, ROBERT - Laetste, ende seer gheleerde werck, Vande vier Uitersten. De Dood, het Oordeel, de Helle, en de Hemel. Synde Een Christelijck wapen teghen den quaeden ende laetsten dagh. Uit het Engelsch over-gheset, door Julius Aysonius. Verbetert en vermeerdert met een Register.
101047: BOLTON, GLORNEY - Roman Century 1870-1970.
7768: BOLTON, ROBERT - Toet-Steen der Conscientie, ofte Proeve over den Standt der Ware gelucksalicheydt, in seeckere Predicatien over den eersten Psalm Davids, voorgestelt in 't Engelsch, binnen Oxford, ten Pauls-Cruyce. Ende om zyne voortreffelijckheyt sesmael in Enghelandt herdruckt. Nu in onse Nederduytse sprake overgeset, door Julius Aysonius.
144397: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie ? Aus dessen handschriftlichem Nachlass.
60075: BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid (De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie)
4142333: BOM, K. (PASCAL, B.) - De ruimte van het hart. Kennen en willen in de antropologie van Blaise Pascal.
4021562: BOMAN, T. - Die Jesusüberlieferung im Lichte der neueren Volkskunde.
145857: BOMBACH, G. & H.-J. RAMSER & M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. II. Die beschäftigungspolitische Diskussion vor Keynes in Deutschland
145858: BOMBACH, G. & H.-J. RAMSER & M. TIMMERMANN - W. WITTMANN [EDS.]. - Der Keynesianismus. I. Theorie und Praxis keynesianischer Wirtschaftspolitik.
4276090: BOMBECK, CL. - Auch sie haben Rom geprägt. An den Gräbern der heiligen und Seligen in der ewigen Stadt.
4064859: BOMMEL, J.P. - De charismatische opwekking als verdere reformatie.
104505: BON, DR. GUSTAVE LE - La civilisation des Arabes.
110675: BONAFOUX, PASCAL - Rembrandt.
92293: BONAR, HORATIUS - Passie voor verloren zielen. Oproep tot radicaliteit in het pastoraat
91190: BONAR, ANDREW A. - Uit het leven van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland).
89011: BONAR, ANDREW A. - Het leven en de nagelatene geschriften van Robert Murray M'Cheyne. Met het portret des schrijvers. Uit het Engelsch vertaald. (Met eene voorrede van J.J.L. ten Kate)
94668: BONAR, ANDREW A. - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne
4300348: BONAR, A.A. (M'CHEYNE, R.M.) - Memoir and Remains of Robert Murray M'Cheyne.
131636: BONATTI, LUIGI - Uncertainty Studies in Philosophy, Economics and Socio-political Theory.
145220: BOND, RICHMOND P. - The Tatler. The Making of a Literary Journal.
4040447: BONDA, J. - Het ene doel van God. Een antwoord op de leer van de eeuwige straf.
4030490: BONDA, J. (VB) - De vrouw en haar zaad. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
102271: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven [dagteekenende vóór 1814], bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk, opgemaakt door den Archivaris in Noordbrabant.
143833: BONDELI, MARTIN & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Die Philosophie Karl Leonhard Reinholds.
121205: BONDESON, JAN - The Two-headed Boy, and Other Medical Marvels.
83324: BONDT, AART DE - Wat leert het Oude Testament aangaande het leven na dit leven?
90690: BONDT, CEES DE - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...? Tennis in Nederland 1500-1800.
93799: BONESCHANSKER, JAN - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataaafse en Franse Tijd
61416: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd
83042: BONESCHANSKER, J. - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode, een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd
4137692: BONEVAC, D. - Deduction. Introductory Symbolic Logic.
103164: BONFANTINI, MARIO & MASSIMO BONFANTINI [EDS.]. - Antologia dall' Encyclopédie di Diderot e d'Alembert.
131340: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
5272: BONGARS, JAQUES DE - Lettres de Jaques de Bongars, Resident et Ambassadeur du Roi Henri IV. Vers les Electeurs, Princes, & Etats Protestants d'Allemagne. En Latin et en François. Dédoées à Monsr. Le Dauphin. Nouvelle Edition, où l'on a retouché la Version en divers endroits, & ajouré un grand nombre de Passages retranchez dans l'Edotion de Paris, plusiers Lettres Françoises, qui n'avoient jamais été imprimées avec les Latines, & une Table des Matiéres.
110647: BONGER, HENK & ARIE-JAN GELDERBLOM [EDS.]. - Weet of rust. Proza van Coornhert. Denkend en schrijvend met een principiële twijfel als uitgangspunt, weet Coornhert als geen ander Nederlands auteur de menselijke waardigheid te verdedigen.
82045: BONGER, H. E.A. - Verdraagzaamheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 37
94996: BONGER, H. - Leven en werk van D.V. Coornhert
121426: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST & M.E.H.N. MOUT & I. SCHÖFFER & J.J. WOLTJER [EDS.]. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
93942: BONGER, H. E.A. - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht
90861: BONGERS, MICHEL E.A. - Kieken in de Over-Betuwe. 100 bewoners en hun meest dierbare plekken.
4012214: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften. (Komplett in 6 Bde.). I.Oekumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928-1942. II.Kirchenkampf und Finkenwalde. Resolutionen, Aufsätze, Rundbriefe 1933-1943. III.Theologie-Gemeinde. Vorlesungen, Briefe, Gespräche 1927-1944 IV.Auslegungen - Predigten. 1933 bis 1944. V.Seminare-Vorlesungen-Predigten 1924-1941.Erster Ergänzungsband. VI.Tagebücher-Briefe-Dokumente 1923-1945. Zweiter Ergänzungsband
4060993: BONHOEFFER, D. - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg.von E.Bethge. Neuausgabe.
4057289: BONHOEFFER, D. - Brevier. Samengesteld door O.Dudzus.
4055053: BONHOEFFER, D. & WEDEMEYER, M.V. - Brautbriefe Zelle 92. 1943-1945. Hrsg.von R.A.von Bismarck und U.Kabitz.
4032009: N.N. (BONHOEFFER, D.) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a.
30460: BONHOEFFER, DIETRICH - Auswahl (6 Bände)
4038685: BONHOEFFER, D. - Verzoeking. Bewerkt en uitgeven door E.Bethge. Nederlandse vertaling C.C.Addink.
4053775: BONHOEFFER, D. - Goede machten. Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie door Otto Dudzus.
4076301: BONHOEFFER, D. - Gesammelte Schriften I. Ökumene. Briefe, Aufsätze, Dokumente 1928 bis 1942.
4036893: BONHOEFFER, D. - Tot de nacht voorbij is. Gedichten. Met een interpretatie van J.C.Hampe. Vertaald door L.Frese.
53619: BONHOEFFER, DIETRICH - Brevier
7050: BONIFACIUS, AURELIUS (PSEUD. GILLES DE GLARGES) - Cort ende bondich Verhael van de Arminiaensche Factie, ende haere schaedelijcke vruchten, dienstich om van hooghes ende lages standts persoonen ghelesen ende wel betracht te worden. Tot verdediginghe der onschuldighe, ende onderrichtinghe der misleyde. Hier achter is by ghevoeght een Missive van P.V.H. aen de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, ende syne Vorstel. Doorl. den Prince van Orangien, nopende de saecke van Amsterdam. Beneffens de Arminiaensche Placcaten van Schielandt, Utrecht, ende Amstelredamme.
4136576: BONIFAS, F. - Het Apostolisch Onderwijs in zijne eenheid geschetst. Vertaald door J.A.Gerth van Wijk.
142744: BONIN, HUBERT & THIERRY GROSBOIS & NICOLAS HATZFELD & JEAN-LOUIS LOUBET - Ford France et Belgique. Cent ans d'histoire, 1903-2003.
100180: BONITZ, ANTJE & THOMAS WIRTZ - Kurt Tucholsky. Ein Verzeichnis seiner Schriften [3 Vols. Compl.].
4025198: BONJOUR, E. (MÜLLER, JOH.V.) - Studien zu Johannes von Müller.
4143761: BONJOUR, EDGAR - Geschichte der schweizerische Neutralität. Band 3, 4 und 5. 1930-1945. Vier Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik.
110050: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
130120: BONKE, HANS - De zeven reizen van de Jonge Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
146382: BONKE, HANS & KATJA BOSSAERS - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
94363: BONKHOFF, H. A.O. - Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde. Jahresband 1995, 62. Jahrgang
103439: BONKHOOFD, JANUS [ = JOOP BLAAUW - TEXT & ILLUSTR.]. - De Republiek van Heidaar. In woord en beeld [81 rhymes in Portfolio].
101350: BONNAFFÉ, EDMOND - Dictionnaire des Amateurs français au XVIIe siècle.
142940: BONNARD, ABEL - L'amitié.
30056: BONNET, ANNE-MARIE / KOP-SCHMIDT, GABRIELE - Die Malerei der Deutschen Renaissance
94179: BONNET, JULES - Lettres de Jean Calvin. Recueillies pour la première fois et publiées d'après les manuscrits originaux (2 Volumes)
9883: BONNET, GISBERT - Verklaaring van den Brief aan de Hebreen.
103681: BONNEURE, FERNAND & PÉ HAWINKELS & BERNARD KEMP [EDS. - ET AL.]. - Liber Amicorum Dr Gerard Knuvelder Aetate Sua LXX.
122723: BONNEVAL, M. LE GÉNÉRAL DE - L'Algérie touristique.
146219: BONNEVEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das archaische Griechenland 620-480 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 14: Universum der Kunst].
4046217: BONS-STORM, M. & HOEDEMAKER, L.A. (RED.) (DINGEMANS, G.D.J.) - Omwegen door de woestijn. Reflecties over de theologie van Prof.Dr.G.D.J.Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar.
82416: BONS-STORM, RIET - Kritisch bezig zijn met pastoraat, een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van de practische theologie
54823: BONS-STORM, RIET - Geroepen om te spreken. Over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraal. Een bundel van vriendinnen, aangeboden aan Riet Bons-Storm
60077: BONSEN, J. - Verhalen van opstanding (Praktijk en hermeneutiek)
4002091: BONSIRVEN, J. - Le Judaïsme Palestinien au temps de Jesus-Christ. Sa théologie. I.La théologie dogmatique. II.Théologie morale, vie morale et religieuse.
4141194: BONSIRVEN, J. - Le judaisme Palestinien au temps de Jésus-Christ. Édition abrégeée.
91590: BONT, A.P. DE - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'oerse taol. (Deel 1 en 2)
88742: BONTEMANTEL, HANS - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670
110702: BONTH, ROLAND DE [ET AL.]. - Trefwoord. Jaarboek lexicografie 1997-1998.
4068225: BONTING, S.L. - Schepping en evolutie. Poging tot synthese.
104204: BOODT, RIA DE & ULRICH SCHAFER & ULRICH SCHÄFER - Vlaamse Retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk.
81988: BOOGAARD, S. - In de schuilplaats des Allerhoogsten, ter nagedachtenis aan ds. J.C. Weststrate
4138673: BOOGAARD, GEERT - (7 gedichtenbundels). Brood en wijn - Tijd en teken - Wanneer ik bid -alles om niet - Er is een woord - Alle dingen nieuw - Er is haast bij het licht
93510: BOOGAART, E. VAN DEN E.A. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975
93032: BOOGERT, C.J. VAN DEN / HERTOG, G.C. DEN - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijebl en in de joodse en christelijke traditie
4054127: BOOGERT, C.J.V.D. & HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Hedendaagse zoektocht naar heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijbel en in de joodse en christelijke traditie.
4135153: BOOGERT, A. & HAES, M.U. DE, - In de stroom van het jaar. Leven met de feestgetijden.
85160: BOOGMAN, J.C. - Vaderlandse Geschiedenis in hedendaags perspectief. (na de middeleeuwen) enige kanttekeningen en beschouwingen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis van de nieuwere tijd aan de rijksuniversiteit te Utrecht op 16 Februari 1959
101456: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers. Verspreide opstellen. Bij het afscheid van J.C. Boogman als afscheid.
4010393: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de Psalmen, hun funktie en achtergronden. In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing. ( Diss.)
4139635: BOOIJ, TH. - Een stille omwenteling. Het gereformeerde leven in onze jeugd.
60078: BOOIJ, TH. - Godswoorden in de psalmen hun functie en achtergronden (In het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing, 2 delen)
92340: BOOIJINK, H.G. - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
89811: BOOL, F.H. E.A. - M.C. Escher. His Life and Complete Graphic Work. With a Fully Illustrated Catalogue.
103086: BOOL, FLIP & HENK RAAFF [TEXTS] & CAS OORTHUYS [PHOTOGR.]. - Cas Oorthuys. Amsterdam.
131171: BOOLEN, J.J. & DR. J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
102113: BOOM, JOKE [ED.]. [WERKGROEP HEBASA - ADW] - Stad en Land.
101399: BOOM, DR. H. TEN - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585.
4053702: BOOM, W.H. TEN (MARQUARDT, F.W.) - Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.
101457: BOOM, GHISLAINE DE - De reizen van Karel V.
46497: BOOM, H. TEN/GRAAF, G.H. VAN DE/LAMPING, A.J./OKKEMA, J.C. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
87401: BOOM, H. TEN E.A. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam.
91303: BOOM, JAN VAN DEN - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke akademie te Nijmegen 1655-1679
122461: BOOM, H. - Mijne reisportefeuille. Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846.
145895: BOOM, MARINUS VAN DEN - Bevrijding van de mens in Islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H. Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld.
4002756: BOOM, M.V.D. - Bevrijding van de mens in islamitisch perspektief. M.A. Lahbabi en H.Hanafi, filosofen uit de arabisch-islamitische wereld. (Diss.)
140104: BOOM, A. VAN DER - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Eerste deel: De 16de eeuw tot de Alteratie.
94035: BOOM, HENDRIK TEN - De Reformatie in Rotterdam, 1530-1585. Die Reformation in Rotterdam 1540-1585 (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4300086: BOOM, CORRY TEN - De Schuilplaats. Opgetekend door Jhon & Elizabeth Sherrill.
4072895: BOOM, H. TEN (ROTTERDAM) - De Reformatie in Rotterdam 1530-1585. (Hollandse Historische Reeks VII)
92552: BOOMA, J.G.J. VAN / GOUW, J.L. VAN DER - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten. Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573-1582. Im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel bearbeitet und herausgegeben
88918: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer.
90365: BOOMA, J.G.J. VAN - "Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, in opdracht van de ""Stichting 2000 jaar Voorburg""."
53737: BOOMA, J.G.J. VAN / GOUW, J.L. VAN DER - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten. Flüchtlingsgemeinde in Wesel, 1573-1582. Im Auftrag der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel
47961: BOOMA, J.G.J. VAN - Onderzoek in Protestantse Kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer
110690: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Zondagskind. Levensherinneringen.
4048642: BOOMEN, G.V.D. & RUIJTER J. - Mens op de grens. Levenslessen over de dood.
4054226: BOOMEN, G.V.D. & RUIJTER J. - Vrije vogels. Omgaan met daklozen in je buurt. Dilemma`s en oplossingen.
110094: BOOMGAARD, P. (ED. ET AL.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën, 1800-1950.
89876: BOOMGAARD, J.E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk. 1404-1984. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling van de nieuwe uitwateringssluis te Katwijk op woensdag 14 maart 1984.
4137863: BOOMGAARD, P. POEZE, H.A. & TERMORSHUIZEN, G. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
90444: BOOMKAMP, C. VAN LEEUWEN / MEER, J.H. VAN DER - The Carel van Leeuwen Boomkamp collection of musical instruments. Descriptive Catalogue.
130566: BOOMKENS, RENÉ & ADRIËNNE VAN HETEREN [EDS.] - Ik woon hier voor altijd tot ik dood ben. 51 kenners van het nieuwe Nederland klappen uit de school.
104681: BOOMSMA, HANS & J.B. MANGÉ - Indië-Bootreis herinneringen 1920-1940.
93509: BOON, TON DEN - Van Dale. Groot Vergelijkingen woordenboek. Verklaring en herkomst van vergelijkingen
93824: BOON, A. DE - Augustijnenkerk Dordrecht. Bakermat van Kerk en Staat
102228: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuws Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen ?
102356: BOON, H.N. - Rêve et réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III.
144132: BOON, LOUIS PAUL [KRIS HUMBEECK& BRITT KENNIS - EDS. - ET AL.]. - Abel Gholaerts.
91306: BOON, TON DEN / BERGE, JULIUS TEN - Verdwijnwoordenboek. Woorden die wegvielen uit onze woordenschat.
110387: BOON, DRS K.G. & DR. P.J.H. VERMEEREN - De meester van de Virgo inter Virgines & Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
101147: BOON, DR. ANT. - Waarom nog dralen? Dringende eisch en ernstige wenk. Een hoog belang van half ons volk gewijd.
104858: BOON, LOUIS-PAUL & JO BOON [PHOTOGR.]. - Blauwbaardje in de ruimte.
131827: BOON, LOUIS PAUL & NAGEL - De bende van Jan de Lichte [5 Vols. Compl.]
4138897: BOON, P. (PRÄTORIUS, S.) - Stephan Prätorius. Seefarer Trost und Krancken Trost. (Diss.)
93508: BOONE, L. E.A. - Gehoord onder vele getuigen (prekenserie). Twaalf preken uit de Ledeboeriaanse en Oud Gereformeerde Gemeenten, deel 3
82208: BOONE, L. - Verzamelde geschriften
81947: BOONE, L. - Verzamelde Geschriften
93173: BOONE, L. - Sprekende, nadat hij gestorven is. Negental predicatiën uitgesproken bij verschillende gelegenheden
4048704: BOONE, A.TH. - Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendinggenootschap in Oost-Java (1840-1865) (Diss.)
131906: BOONEN, CHRISTIANNE - Een steenhard bestaan. Zeldzame begroeiing langs Utrechts grachten.
146449: BOONEN, EDMOND - Les horribles splendeurs.
130496: BOONMAN, S. & E. KOOT - Samenspel tussen bomen en bouwen. Tien inspirarende voorbeelden.
90610: BOONSTRA, ONNO E.A. - Historische informatiekunde. Inleiding tot het gebrujik van de computer bij historische studies.
121971: BOONSTRA, FOLKERT - Nieuwere theorieën omtrent de verbaalstammen in de klassiek-semietische talen [Oorsprong, relaties en funkties]. Morfologisch-semasiologisch onderzoek.
131155: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. A history of man's search to know his world and himself.
91677: BOORSTIN, DANIEL J. A.O. - Librarians of Congress 1802-1974
4142892: BOORSTIN, D. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
103518: BOOS, CARLA [ED.]. - Andere tijden IX. Nieuwe verhalen over de actualiteit van gisteren.
103504: BOOT, WILLEM J. - De provinciale boot. Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Dienste in Zeeland.
121239: BOOT, MARJAN [ED.]. - Glas van buiten de grenzen.
4142253: BOOT, P. (PLOTINUS) - Plotinus, over voorzienigheid. (Enneade III 2-3[47-48]). Inleiding-Commentaar-Essays. (Diss.)
86419: BOOT, J. / C. VAN ALDERWEGEN / J.C. AMINABEL E.A. - Verzameling van zestig brieven
54592: BOOT, IZAÄK - De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland / Die allegorische auslegung des Hohenliedes namentlich in den Niederlanden (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
60954: BOOT, I. - De Allegorische Uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Die Allegorische Auslegung des Hohenliedes namentlich in den Niederlanden. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
102114: BOOT-MATTHIJSSEN, M. & E.M.H. VAN DIJK & H. DE JONGE VAN ELLEMEET & D.A.C. KOSTER & M. SMIT [EDS.]. - Trafficking in Human Beings. Fifth Report of the Dutch National Rapporteur.
102637: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse Raderstoomvaart.
4143818: BOOT, W.J.J. - Ad securitatem donatus - Tot zekerheid gegeven. Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002.
82211: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen
87118: BOOTH, ABRAHAM - Heerschappij der genade met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen.
142698: BOOTH, ARTHUR JOHN - Saint-Simon and Saint-Simonism. A Chapter in the History of Socialism in France,
95098: BOOTH, ABRAHAM - De heerschappij der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen
4050857: BOOTH, BRAMWELL - Echoes and Memories.
146448: BOOTSMA, GEORGE [TON H.M. VAN SCHAIK - INTROD.]. - Twee werelden - één hongerwinter. Utrechtse dagboeken van vader en zoon 1944-1945.
122132: BOOTSMA, HENKJAN & INGRID VAN DER PLUYM-VAN EIJKEREN [EDS.]. - Vrouwengeschiedenis. 8 Essays.
144873: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk, 1750-1759.
102530: BOOVKMANN, HARTMUT - Die Stadt im späten Mittelalter. Alltag im Mittelalter.
130109: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
121257: BOOY, E.P. DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
103269: BOPP, ANNETTE [ED.]. - Handbuch Herz und Kreislauf. Vorbeugen, erkennen, heilen.
30433: BOR, H. - Gedenkt de gevangen. Ervaringen met mensen in de marge
105109: BOR, JAN & ERRIT PETERSMA & JELLE KINGMA [EDS.]. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
9108: BOR, PIETER CHRISTIAANSZ. - Oorspronck, Begin, en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, Beroerten, en Borgerlyke Oneenigheden. Beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC. In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Geschiedenissen. Voorts met een Byvoeghsel van Authentyke Stukken en nieuwe Registers vermeerdert.
4051761: BOR, J. PETERSMA, E. & KINGMA, J. (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
131999: BORCHARDT, D.H. [COLIN CLAIR - ED.] - Australia [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
30173: BORCHERT, TILL-HOLGER - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden, 1430-1530
4034943: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
4142867: BORCHERT, B. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging.
100059: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE & JOSÉE MAMBOUR - Retables en bois du Hainaut.
103165: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Het St. Joris Retabel van Jan Borman [In Portfolio].
143095: BORCHGRAVE D' ALTENA, COMTE J. DE - Fragments de retables Brabançons des XVe et XVI siècles. Conservés au Musée Curtius à Liège.
4064099: BORCHSENIUS, P. - L`église âme de la résistance. Traduit par R.Petterson.
4135652: BORCHSENIUS, P. - Der Sternensohn. Die Welt rund um die Bibel im 1. Jahrhundert nach Christus.
142413: BÖRCKEL, ALFRED - Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie, nach ihrem Leben und Wirken dargestellt.
104906: BORD, JANET & COLIN BORD - Atlas of Magical Britain.
102149: BORDENOVE, GEORGES - Henri IV le Grand.
142404: BORDEWIJK, F. - Nagelaten documenten. Persoonlijk Archief
4063946: BORENSZTAJN, J.H. - Dagboek 1943-1945.
4040449: BORG, M.B.TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid. Het menselijk tekort in de moderne cultuur.
4049498: BORG, M.B.TER - De dood als het einde. Een cultuur-sociologisch essay.
4050424: BORG, M.J. - Als met nieuwe ogen. De historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag.
121960: BORG, DOROTHY & SHUMPEI OKAMOTO [EDS] & DALE K.A. FINLAYSON - Pearl Harbor as History. Japanese-American Relations 1931-1941.
4055418: BORG, M. - Nooit kenden wij God aldus. Van een dogmatische godsdienst naar een authentiek geloof.
4143598: BORG, M. & RIEGERT, R. (RED.) - Jezus en Boeddha. De verrassende overeenkomsten in hun uitspraken.
4048334: BORG, M. - Jezus: gezocht en onderzocht. De renaissance van het Jezus-onderzoek.
53472: BORGEAUD, CHARLES - Histoire de l'Université de Genève. L'académie de Calvin, 1559-1798 / L'académie de Calvin dans l'université de Napoléon, 1798-1814 (2 volumes)
47310: BORGEN, PEDER - Bread from Heaven. An exegetical study of the concept of manna in the Gospel of John and the Writings of Philo (Supplements to Novum Testamentum, Volume X)
53916: BORGER, E.A. - Leerredenen (Deel 1)
95493: BORGER-KOETSIER, GUDA H. - Verzoening tussen God en mens in Christus. Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland
100060: BORGER, HUGO - Xanten. Entstehung und Geschichte einer mittelalterlichen Stadt.
121547: BORGER, E.A. - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt.
104411: BORGER, ELLEN - De Hollandse kortegaard. Geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw.
121113: BORGER, DR. GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
53442: BORGER, RYKLE - Drei Klassizisten Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer bibliographie der Werke Alma Tadema's
104859: BORGER, HUGO - Das Römisch-Germanische Museum Köln.
4066498: BÖRGER, J. - De bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken)
4137473: BORGER, E.A. - Gedichten.
140107: BORGERS, GERRIT [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van Suriname.
60082: BORGERT, H.FR.TH. - In geest en waarheid (Over de inwoning Gods in de zielen)
92630: BORGESIUS, J.G. E.A. - Geschiedenis van Rolde
86410: BORGH, H. TER - De armen van geest in hunne eigenaardige werkzaamheden en hunnen hoogstverheven gelukstaat, naar Matth. V: 3. Nieuwe uitgave, mitsgaders eene overdenking, naar Matth. V: 11, en eene slotrede, gerigt tegen de vijanden van het ware Christendom.
130587: BORGHARDT, W.B.P. [ED. - ET AL.] - Met het oog op de finish. 40 jaar Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Metarialen [VOM]
104823: BORGHGRAVE D'ALTENA, COMPTE J. DE - Madones en Majesté. À propos de Notre-Dame d'Eprave.
54253: BORGHOUTS, J.F. - Egyptisch, een inleiding in schrift en taal van het Middenrijk. I. Grammatica en syntaxis
4138425: BORGMAN, E. - Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur.
54833: BORGMAN, ERIK E.A. - De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie
143624: BORINSKI, LUDWIG - Der englische Roman des 18. Jahrhunderts.
145409: BORK, GERRIT JAN & GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD - Over Boon.
4139529: BORKENT, RIA - Zing met de hemelboden. 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij.
105209: BORMAN, R. & G. WILLEMSEN & D. STAPERT - De IJstijden in de Nederlanden.
145647: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
132037: BORMAN, FREDERIKS - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
130434: BORMAN, MR. T.C. & PROF. MR. T. BARKHUYSEN & PROF. MR. R.A.J. VAN GESTEL [M. DE VRIENDT - ED.] - De wetgevingsadvisering door de Raad van State. Inleidingen en verslag van het debat gehouden op de studiemiddag van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid in samenwerking met de Academie voor Wetgeving gehouden op 22 november 2006.
101912: BORMANS, PAUL - Keramiek. Van baksteen tot synthetisch bot.
143324: BORN, DANIEL - The Birth of Liberal Guilt in the English Novel. Charles Dickens to H.G. Wells.
122725: BORN, MAX - Atomic Physics.
60083: BORN, A. VAN DEN - De symbolische handelingen der Oud-Testamentische profeten
142282: BORN, JAAP VAN DEN - 2000 jaren Nijmegenaren.
8946: BORNAEUS, EVERHARDUS - De Getrouwe Harder, ofte Een Voorstel van alle de princepaelste Plichten die een Dienaer Jesu Christi waerneemen moet, Soo neffens hem selfs, als ds Heeren dierbaere Gemeynte. Voorgestelt over de Woorden Pauli Actor. XX. vers XXVIII.
100384: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vrouwen, Familie en Maatschappij.
100388: BORNE, JOS VAN DEN & DIMPHÉNA GROFFEN & LILIAN DE BRUIJN & CONRAN GIETMAN [EDS - ET AL.]. - Genealogie en de Canon [2 Vols.].
100387: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850.
100385: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van de Nederlandse genealogie.
100386: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Ziekte en Gezondheid.
100383: BORNE, JOS VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Waterbeheer.
131424: BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.
121982: BÖRNE, LUDWIG - Briefe aus Paris.
110336: BORNEBROEK, ARNO - Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland.
58121: BORNEFELD, H. - Orgelspiegel. 100 Thesen in fünf Artikeln mit 25 Zeichnungen
54106: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 96ste jaargang 1983
54107: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 95ste jaargang 1982
54109: BORNEWASSER, J.A. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 97ste jaargang 1984
88253: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und staat in fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806
85817: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
122758: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
46839: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
93892: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg
142236: BORNHEIM, PROF. DR. WERNER [INTROD.]. - Symposium on the Conservation of Smaller Historic Towns. Rothenburg ob der Tauber - Germany [1975].
4006045: BORNKAMM, H. (LUTHER, M.) - Thesen und Thesenanschlag Luthers. Geschehen und Bedeutung.
4035451: BORNKAMM, H. (KRÜGER, G.) - Imago Dei. Beiträge zur theologischen Anthropologie. Gustav Krüger zum 70. Geburtstag am 29. Juni 1932 dargebracht. Im Auftrag der Theologischen Fakultät Giessen herausgegeben.
94553: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag
53638: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 64 - 1973 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
53641: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 66 - 1975 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
4023645: BORNKAMM, H. (LUTHER, M.) - Luthers geistige Welt. Vorträgen und Aufsätze.
94067: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Philipp Melanchthon 1560-1960
94133: BORNKAMM, HEINRICH - Martin Bucers Bedeutung für die europäische Reformationsgeschichte.
53636: BORNKAMM, HEINRICH A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft. Literaturbericht. Jahrgang 3 - 1974 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
4056550: BORNKAMM, H. - Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte.
4142299: BOROWITZ, E.B. - Choices in Modern Jewish Thought. A Partisan Guide.
103519: BORRADAILE, L.A. - A Manual of Elementary Zoology.
85246: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus
4139643: BORSBOOM, A. (BRAAK, M.TER) - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
101961: BORSBOOM, AD & FRANS HÜSKEN & WILLEM WOLTERS - Veld winnen. Drie inauguraties in de antropologie.
105094: BORSBOOM, A. & J. KOMMERS [EDS.]. - Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific. Onderzoek & verkenning.
123045: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Der Maler Antoine Pesne. Franzose und Preusse.
4023646: BÖRSCH, E. (LUTHER, M.) - Geber-Gabe-Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525. (FLGP X/13)
94473: BÖRSCH, EKKEHARD - Geber - Gabe - Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiner Reformation 1520-1525
4067137: BORSE, U. - Die Entscheidung des Propheten. Kompositorische Erweiterung und redaktionelle Streichung von Joh. 7:50(53 - 8:11. (SB 158)
95588: BORSJE, JACQUELINE - From chaos to enemy: encounters with monsters in early Irish texts. An investigation related to the process of christianization and the concept of evil
121920: BORST, P. [ED. - ET AL.]. - Hedendaags arbeidsrecht. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. M.G. Levenbach ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het arbeidsrecht en het ordeningsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
84753: BORST, J.C. - Tussen hoed en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
60877: BORST, J.C. - Gij zijt die man! Een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
93269: BORST, ARNO - Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae historica 12)
93739: BORST, J.C. - Tussen hoofd en hoofddoek. Moslimkinderen op de 'School met den Bijbel'
4141553: BORST, H. - Houd mij vast. Pastorale zorg in en buiten de gemeente.
123093: BÖRSTING, DR. HEINRICH & DR. HUGO BORGER & DR. VICTOR H. ELBERN [EDS.]. - Sankt Liudger. Gedenkschrift zum 1150. Todestage des Heiligen.
92261: BORSTIUS, JACOBUS - De zuchtende bruid, of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus
7730: BORSTIUS, JACOBUS - Het Nieuw Zion, Vertoonende De Heerlickheydt, &c. van Christi Kercke, met de Nieuwe Hemel en Aerde.
90198: BORSTIUS, JAKOBUS - De vermakelijke wandeling naar de hemel.
86404: BORSTIUS, JACOBUS - Op weg naar de Hemel
9063: BORSTIUS, JACOBUS - Geestelicke Genees-Konst. Inhoudende Raedt tegen de Doodt. En de Middelen tot een eeuwigh-durende Gesontheydt. Het eerste en tweede Deel.
103629: BORTOLI, GEORGES - The Death of Stalin.
101962: BORTON, SAMUEL L. - Six Modes of Sensibility in Saint-Amant.
121371: BOS, C.J. & G.E.B. BOSCH-MAY & P.J. ENTE & J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 3.
61349: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
123349: BOS, P.R. & F. BRUINS & C.F. VAN DUYL & DR. F.G. GRONEMAN & JOH. A. LEOPOLD & L. LEOPOLD [EDS.]. - Gids voor den onderwijzer. Practisch en Theoretisch Tijdschrift voor het Lager Onderwijs [Volume 1].
94557: BOS, FRANS TOBIAS - Luther in het oordeel van de sorbonne een onderzoek naar onstaa, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther
4005555: BOS, G. (GUNNING JR. J.H.) - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning`s getuigenis van het verzoende leven. (Diss.)
130221: BOS, JAN & WINNIFRED DE VOS [EDS. - ET AL.] - ...en de zee was niet meer. 1932-2007 Spakenburg 75 jaar achter de Afsluitdijk.
82525: BOS, JAN - Rijklof Michael van Goens (1748-1810) Liberator - Politicus - Pietist, catalogus van de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 4 maart - 15 april 1988
121372: BOS, C.J. & G.E.B. BOSCH-MAY & P.J. ENTE & J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 4.
122095: BOS, M.G. & J. VOS & R.A. FEDDES - CRIWAR 2.0 A simulation model on Crop Irrigation Water Requirements.
92621: BOS, JOS A.M. - Inleiding tot Contract Management
92740: BOS, F.L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder 't kruis
54266: BOS, B. E.A. - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
90545: BOS, VORRIE - Anai Leu Ita, een reisverslag.
90356: BOS, F.L. - Johann Piscator, ein beitrag zur geschichte der Reformierten theologie.
94999: BOS, F.L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen
104706: BOS, ELLY & MAARTJE DE HAAN [EDS - ET AL.]. - Het rijk van Neptunus. Maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw.
2918: BOS, LAMBERTUS - Vetus Testamentus ex versione Septuaginta Interpretus.
84209: BOS, T. - Negen dogmatische onderwerpen. Op eenvoudige wijze voor het Gereformeerde volk verklaard en verdedigd (Overgedrukt uit 'de Vrije Kerk' 1897)
130599: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan [1878-1970]
130426: BOS, ANNE & RON DE JONG & JASPER LOOTS [EDS.] - Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Een onderzoek naar de beweegredenen voor de invoering van de evenredige vertegenwoordiging, de effecten op de verkiezingscampagnes en de discussie over verdere hervormingen na 1918.
61329: BOS, REIN - Identificatie-mogelijkheden in preken uit het Oude Testament
4139738: BOS, E.P. & KROP, H.A. (ED.) (OCKHAM, W.OF) - Ockham and Ockhamists. Acts of the Symposisum organized by the Dutch Society for Medieval Philosophy Medium Aevum. (Artisarium Suppl. IV)
4300810: BOS, PIETER - De volken geroepen. Een theologie over de volken en hun verlossing. (De stad verlost Deel 1)
9501: BOS, LAMBERT VAN DEN - Prael-Toneel der Doorluchtige Mannen, of Het Leven en Bedrijf der beroemder Vorsten, uytheemsche Veldt-oversten en Vorstelijcke bedienaers deses Tijdts. Verhandelende de voornaemste saecken van Staet en Oorlogh, in en omtrent dese laetste hondert Jaeren voorgevallen. Uit de vermaerste Historie-Schrijvers by een versamelt, en vertaalt. Met schoone koopere Platen verçiert.
4300812: BOS, EMO - Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten.
4012038: BOSANQUET, M. (BONHOEFFER, D.) - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
8781: BOSC, PETRUS DU - Leer-Redenen, over Verscheiden Texten der Heilige Schrift. Uit de Fransche Tael in het Nederduits overgebragt, door Laurens de Haan. En met ene Voorreden verreykt, door den Hoog-Eerwaerden Here, Joan van den Honert.
9293: BOSC, PETRUS DU - Leer-Redenen, over Verscheiden Texten der Heilige Schrift. Uit de Fransche Tael in het Nederduits overgebragt, door Laurens de Haan. En met ene Voorreden verreykt, door den Hoog-Eerwaerden Here, Joan van den Honert.
88781: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Register van persoonsnamen en periodieken samengesteld door J.P. Janssen.
130807: BOSCH, ANTOINE - Korenmarkt. Van handelscentrum tot uitgaanscentrum.
130381: BOSCH, HEINZ - Gelderns Entwicklung vom Zusammenbruch 1945 bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949.
82424: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen, zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810
88944: BOSCH, J. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave vanwege de vereniging 'Het Bilderdijk-museum' onder hoofdredactie van Prof. Dr. J. Wille. Eerste deel: 1772-1794.
91280: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der os, predikant te Zwolle 1748-1755.
4444: BOSCH, CORNELIUS - De Verborgentheyt der Weder-geboorte, Ontdeckt en verklaert uyt het Woort der Waerheydt en Toe-geëygent aen de Conscientie der Menschen.
100145: BOSCH, ROEL [ET AL.]. - Beelden van Liduina. Die maghet van Scyedam.
84984: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting Israëls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer Rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch, waarin niet alleen de geheele Joodsche en Christen godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche Rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de Christenen is overgegevaan onder den naam van Petrus Werner Neuman
83818: BOSCH, JAN - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave eerste deel: 1772-1794
104559: BOSCH, DRS. A & DRS. W. VAN DER HAM [ET AL.]. - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998.
61277: BOSCH, R.A. - En nooit meer de oude Psalmen zingen (Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810)
5887: BOSCH, CORNELIUS - De Verborgentheyt der Weder-geboorte, Ontdeckt en verklaert uyt het Woort der Waerheydt. En Toe-geëygent aen de Conscientie der Menschen.
145570: BOSCH, J. & H.W. GROENEVELT & M. VAN HATTUM [EDS.]. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Commentaar [only].
61496: BOSCH, H.M. VAN DEN - Adolf von Harnacks Lutherreceptie
81737: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzicht van deszelfd binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813
81734: BOSCH KEMPER, J. DE - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsrecht
122038: BOSCH, DR. J.M.M. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Het pulmonaal formularium. Een practische leidraad.
86260: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Drederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant an den jaare 1642
87452: BOSCH, JOHANNES WILLEM VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's praedestinatiegedachten vóór het optreden van Calvijn.
85515: BOSCH, PIETER VAN DEN - Redevoering, gedeeltelijk in digtmaat, by gelegenheid van het tweede eeuwgetyde van het beleg en ontzet der stad Leyden. Uitgesproken in de Kerk der Remonstranten aldaar, op den derden van Wijnmaand 1774.
4042799: BOSCH, G. VANDEN - Hemel, Hel en Vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw.
101841: BOSCH, GERRIT - Paviljoen Welgelegen. Buitenplaats, paleis, museum en provinciehuis.
94757: BOSCH, F.D.K. - De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van bloeymaant van den jaare 1642
87068: BOSCH, ROEL A. - Wilhelmus Schortinghuis
143195: BOSCH, JHR. MR. W. VAN DEN - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
53186: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
82504: BOSCH, HANS VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke, een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo
95737: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië (2 delen in 1 band) (Serie: Antilliaanse reeks. Serie herdrukken uitgegeven op iniatief van de Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Deel IX)
132023: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië [2 Vols. in 1]
145478: BOSCH, DR. F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
92015: BOSCH, PIETER ANTONIE ROEPER - Japan in den oorlog
131443: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1997. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
131445: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1999/2000. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
131444: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 1998. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
88818: BOSCH KEMPER, J. DE - Geschiedenis van Nederland na 1830. Met aanteekeningen en onuitgegeven stukken. / Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van Nederland na 1830.
4076224: BOSCH, H. VAN DEN - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. (Diss.)
142196: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Geldrische Heimatkalender 1938-1941. Ungekürzter Nachdruck der Erstausgaben von 1938, 1939, 1940 und 1941.
142197: BOSCH, HEINZ [INTROD.]. - Heimatkalender in der Kriegszeit. Ungekürzter Nachdruck des Geldrischen Heimatkalenders 1942 und der Kriegsheimatkalender für Ruhr und Niederrhein 1943-45.
131391: BOSCH, PROF. J.M.J. [ED.] - Jaarboek 2001-2002. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
123154: BOSCH, GERRIT VAN DEN - Hemel, hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw.
4040058: BOSCH, R.A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.
4137083: BOSCH, A. - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen.
4009027: BOSCH, J. - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
4050345: BOSCH, R.A. (OS, ANTONIUS V.D.) - Het conflict rond Antonius van der Os. Predikant te Zwolle 1748-1755.
4139512: BOSCH, R.A. (SCHORTINGHUIS, W.) - Schortinghuis.
142504: BOSCHLOO, A.W.A. & C.W. FOCK & J.R. TER MOLEN [EDS.]. - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst. Opgedragen aan professor Th.H. Lunsingh Scheurleer.
4062790: BOSCHMA, H. - Eenvoudig Christendom. (voor leraar en leek)
85218: BOSCHMA, HILBRANDT - Het wonderland der ziel (Een causerie voor jonge mensen)
91774: BOSCHMAN, PETER JULIAAN - Ecclesia Manichaica. De heilshistorische functie van de manichese clerus en overige 'uitverkorenen'
4138510: BOSCHWITZ, F. (WELLHAUSEN, J.) - Julius Wellhausen. Motive und Mass-stäbe seiner Geschichtschreibung.
122504: BÖSE, GEORG - Und es wird doch geraucht. Das erzählte Sachbuch. Eine kleine Kulturgeschichte des Tabaks.
142283: BOSHOUWERS, DRS. E.F.M. - Het Valkhof en de stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis over de oorsprong en de geschiedenis van het Valkhof, haar vorsten en heren, de bouwgeschiedenis van haar palts- en burchtgebouwen en haar rijksmonumenten in samenhang met de ontwikkeling van de stad Nijmegen. .
103012: BOSHOUWERS, CARLI & ANNEMARIE EIJSVOGELS [EDS.]. - Als ich kann. Jozef Bossaert en Open Atelier De Westerhelling.
9109: BOSKOOP, JOHANNES - De Begenadigde Zondaresse, beschouwt, in tien leerredenen over Lucas VII. vs. 36-50. Met noch twee leerredenen over de Parabel der Twee na den Wyngaard Gezonde Zonen, voorkomende Matth. XXI: vs. 28-31. uitgesproken, voor de Amsterdamsche Gemeente.
101674: BOSLY, CAROLINE - Rugs to Riches. An insiders guide to Oriental rugs.
131191: BOSMA, MR. L. [ED. - ET AL.] - Werkeloosheid.
100099: BOSMA, NANNE J. - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar.
121577: BOSMA, KOS - Ruimte voor een nieuwe tijd. Vormgeving van de Nederlandse regio 1900 - 1945.
121126: BOSMA, ULBE - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
54331: BOSMA, E.G. - Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950
95007: BOSMA, JELLE - Woorden van een gezond verstand. De invloed van de verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie. With an English Summary
82004: BOSMAN, A. - De hoodzakelijke inhoud van Johannes Calvijn's Christelijke Onderwijzing
144258: BOSMAN, FRANK & THEO SALEMINK [EDS.]. - Avant-garde en religie. Over het spirituele in de moderne kunst 1905-1955.
121269: BOSMAN, PROF. DR. F. [ED. - ET AL]. & FRANS DE JONGE [PHOTOGR.]. - Utrecht in 2030. Verwachtingen - visioenen - voorspellingen. Negentien bespiegelingen over de toekomst van de stad.
104530: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. [ED.]. - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
95326: BOSMAN, JAN E.A. - het omgaan met kennis en de vraag naar voorlichting. Een multidisciplinair theoretisch referentiekader voor empirisch onderzoek naar de vraag naar voorlichting (2 delen)
110718: BOSMAN, TH.E.A. & C.M. DE BRUIJN & E. VAN KAMMEN [EDS.]. - "Leven met het verleden. Gedenkboek honderd jaar "" Oud-Dordrecht "" [1892-1992]."
4073978: BOSMAN, M. GOUD, J. & LEEUWEN, M.V. (RED.) - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis.
144381: BOSMANS, TH.E.A. & E,J,M,F.C. BROERS [EDS.]. - Brabandts recht dat is ....Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
110125: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
110109: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER - Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas. (1845-1900). Avec une préface de W.J.M. van Eysinga
110779: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
144380: BOSMANS, TH.E.A. & J.P.A. COOPMANS [EDS.]. - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.
144379: BOSMANS, TH.E.A. & J.P.A. COOPMANS & B.C.M. JACOBS [EDS.]. - "De heerlijke stad. Achtste colloquium "" De Brabantse Stad "", 2 & 3 october 1987 - Bergen op Zoom."
146147: BOSMANT, JULES - Robert Massart.
4300964: BOSS, G. (LAPIDE, K.A) - Die Rechtfertigungslehre in den Bibelkommentaren des Kornelis a Lapide.
94743: BOSSCHA, JOHANNES - Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg. Met negen platen en kaarten
121985: BOSSCHER, DOEKO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden [1939-1952].
123475: BOSSCHER, PH.M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
53515: BOSSCHER, PH.M. - De koninklijke marine in de Tweede Wereldoorlog (Deel 1)
123462: BOSSCHER, DRS PH.M. - Zeegeschiedenis van de Lage Landen.
104720: BOSSCHERE, JEAN DE - La Sculpture Anversoise aux XVe et XVIe siècles.
4142237: BOSSCHERT, M. - Ik zal nooit meer blij zijn.
91910: BOSSE-HUBER, PETRA A.O. - 500 Jahre Reformation: Bedeutung und Herausforderungen. Internationaler Kongress der EKD und des SEK auf dem Weg zum Reformationsjubilaum 2017 vom 6. bis 10. Oktober 2013 in Zurich.
122920: BOSSENBROEK, MARTIN - De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.
130778: BOSSENBROEK, MARTIN & JAN H. KOMPAGNIE. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
90382: BOSSERS, G.F.M. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 2 (2000). Aflevering 1.
131217: BOSSERT, PHILIP J. [FOREW.] - Phenomenological Perspectives. Historical and Systematic Essays in Honor of Herbert Spiegelberg.
131120: BOSSERT, DR. H.TH. ED. - ET AL.] [ED.] - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker [6 Vols. = Complete Set]
102833: BOSSERT, H.TH. - Das Ornamentwerk. Eine Sammlung angewandter Schmuckformen fast aller Zeiten und Völker.
146010: BOSSHARD, WALTER - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
4058751: BOSSHARD, S.N. - Zwingli-Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als Zeichen der Einheit.
4017669: BOSSHART, E. - Christliche Symbole. 40 neugestaltete Symbole zum Text des Römerbriefes.
30228: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken (2 delen)
93963: BOSSUET - Geschiedenis van de veranderingen der Protestantsche Kerken door Bossuet, Bisschop van Meaux. Vertaald naar de laatste verbeterde Fransche uitgave door Mr. B. Berends (2 delen)
143075: BOSSUYT, IGNACE - De componist Alexander Utendal [ca. 1543-/1545 - 1581]. Een brijdrage tot de studie van de Nederlandse polyfonie in de tweede helft van de zestiende eeuw.
4005335: BOST, CH. - Histoire des Protestants de France.
131815: BOSTERS, CASSANDRA - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Met Bijdragen van Marie-Thérèse van Thoor en Wilma Visser.
88835: BOSTERS, CASSANDRA E.A. - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van cartografie.
94934: BOSTON, THOMAS - De wijde en de enge poort. Acht preken
55206: BOSTON, THOMAS - De wijde en de enge Poort. Acht preken uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum
54318: BOSTON, THOMAS - De menselijke natuur in haar viervoudige staat
92376: BOSTON, THOMAS - De kunst om mensen te vangen
92383: BOSTON, THOMAS - De gemeenschap der heiligen, vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over 1 Cor. 10:17
51843: BOSTON, TH. - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften [waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. Waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken.]
92906: BOSTON, THOMAS - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door Het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over 1 Vor. 10:17 en eenige aanmerking over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen De Wet en het Evangelie
54335: BOSTON, THOMAS - En Henoch wandelde met God
53293: BOSTON, THOMAS - Verbondsweldaden, zeven preken
54420: BOSTON, THOMAS - Het kromme in het levenslot
92834: BOSTON, THOMAS - De weg des Heeren met Thomas Boston, bedienaar des Goddelijken Woords te Etterick
54337: BOSTON, THOMAS - Geroepen tot de goede strijd
92135: BOSTON, THOMAS - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr te Akkrum
88202: BOSTON, THOMAS - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. Vertoond in vercheidene practikcale redevoeringen.
9819: BOSTON, THOMAS - Des Menschen Natuur in deszelfs Vier-Voudige Staat van Eerste Opregtigheyt, Geheele Bederving, Begonne Herstelling, en Voltrokke Gelukzaligheit of Elende. Vertoond in Verscheyde Praktikale Redenvoeringen. Uit het Engelsch Vertaalt door Abel van Keulen. Met een Voorreden van Cornelius van Velzen.
54338: BOSTON, THOMAS - Om de uitnemendheid van Christus
54342: BOSTON, THOMAS - De kunst van mensen vangen. Een alleenspraak naar aanleiding van Mattheüs 4:19
4136894: BOSTON, THOMAS - Neem het kruis op en volg Mij. (Puriteins Erfgoed)
121551: BOSWELL, JAMES [FREDERICK A. POTTLE - ED.]. - Besuch bei Rousseau und Voltaire.
121289: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
131122: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
122003: BOSWORTH, A.B. - Conquest and Empire. The Reign of Alexander the Great.
144121: BOSZORMENYI-NAGY, IVAN & GERALDINE M. SPARK [EDS.]. - Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family Therapy.
103803: BOT, MARIE - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
4050905: BOT, P. - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
4059343: BOTEACH, S. - Wrestling with the Divine. A Jewish Response to Suffering.
122992: BOTERMANS, JACK - Paper Flight. Complete, easy-to-follow instructions for making 48 different models that fly.
123301: BOTH, G.J.J. - Tunnelbouw.
103933: BOTHA, RUDOLF P. - The Function of the Lexicon in Transformational Generative Grammar.
4068013: BOTHA, M.E. - Sosio-Kulturele Metavrae. `n Ensiklopedies-wysgerige ondersoek na enkele grondbegrippe in die colologie en ander sosio-kulturele wetenskappe. (Diss.)
101551: BOTHA, RUDOLF P. - The Methodological Status of Grammatical Argumentation.
102413: BOTKE, IJ. & G.C. HUISMAN & H. MARING & L.A. DE VRIES - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
142624: BOTKE, KLAZINA & TANJA KOOTTE [EDS.]. - GUUS VAN DEN HOUT [FOREW.]. - Bijbelse vrouwen in de kunst.
93884: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem, in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen
143311: BOTS, HANS [ED.]. - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savants, 1687 - 1709 [2 Vols. Compl.].
4052121: BOTS, J. - Geloof en ondervinding. Op zoek naar de ervaring achter de geloofsbelijdenis.
130712: BOTS, HANS [ED. - ET AL.] - Constantijn Huygens zijn plaats in geleerd Europa.
95028: BOTS, HANS - Pieter Rabus en de boekzaal van Europe, 1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (Serie: Studies van het instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw. Deel 2)
145616: BOTS, HANS & TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
104960: BOTS, HANS & TOON KERKHOFF - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de Kwartierlijke Academie en Medische Faculteit, 1655-1679.
145567: BOTS, HANS & PIERRE LEROY (EDS) - Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau [3 Vols. Complete Set].
91766: BOTT, GERHARD A.O. - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
144943: BOTT, PROF. DR. GERHARD [ED.]. - Freiheit - Gleichheit - Brüderschaft. 200 Jahre französische Revolution in Deutschland.
122834: BOTT, GERHARD [ED.]. - Kunsthandwerk um 1900. Jugendstil - Art Nouveau - Modern Style - Nieuwe Kunst.
88719: BOTTEMA, TJEERD - Avonturen van een Hollandsen jongen in Arizona. Met platen van den schrijver.
104560: BOTTEMA, JAAP - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795.
122838: BOTTEMA, TJEERD [LYKELE JANSMA - INTROD.]. - Mijn leven.
4575: BOTTEMANNE, CASPAR JOSEPH MARTINUS - Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V Pont Max jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita. Ab artificirus Hisce Temporibus Vigentibus Ornata.
130575: BOTTENBURG, MAARTEN VAN [ABRAM DE SWAAN - AFTERW.] - Aan den Arbeid. In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Met een nabeschouwing van Abram de Swaan.
130808: BOTTENBURG, DR. MAARTEN VAN [JULES DEELDER] - De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank.
4071420: BOTTENHEIM, S.A.M. - Geschiedenis van het concertgebouw. 1e deel.
82411: BOTTERMANN, MARIA-REGINA - Die Beteiligung des Kindes an der Liturgie von den Anfängen der Kirche bis heute, eine liturgiehistorische Untersuchung
4034072: BOTTERWECK, G.J. & RINGGREN, H. (HRSG.) - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. (9 Bänden in Leiferungen mit Einbanddecken). In Verbindung mit G.W.Anderson, H.Cazelles, D.N.Freedman, S.Talmon und G. Wallis. (Band 9 noch nicht erschienen)
123173: BOTTINEAU, YVES [ED.]. & JACQUES LAFAYE [INTROD.]. - Spanien. Schönheiten und Schätze.
123367: BOTTING, DOUGLAS - Zeerovers.
121320: BOTTON, ALAIN DE - The Art of Travel.
4300098: BOTTON, ALAIN DE - Statusangst. Vertaling Jelle Noorman.
4073873: BOTTON, B. DE. - De kunst van het reizen.
4137783: BOUAYADI-VAN DE WETERING, ST.EL & VROOM, HENK (RED.) - In het spoor van Jezus en Mohammed. Op zoek naar God en hoe te leven.
143258: BOUCHÉ-GALL, CÉCILE & ISABELLE GAUDINO [EDS.]. [DOREEN ESPEEL & INGE GELEYN - TRANSL.]. - Kastelen van de Loire. Angers - Le Mans - Tours - Orléans. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids]. s].
94909: BOUCHER, MARIE-CHRISTINE A.O. - Von Ingres bis Cézanne. Kunst des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung des Musée du Petit alais, Paris. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
145169: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
101552: BOUDARD, RENÉ - Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle [1748-1797].
4051089: BOUDENS, R. - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
145256: BOUDEWIJNS, LEO - Hoezenmakers. De eerste Nederlandse LP-hoezen.
142369: BOUET, GUY & ANDRÉ FEL - Atlas et géographie du Massif Central.
4066053: BOUGANIM, A. - La rime et le rite. Essai sur le prêche philophique.
146305: BOUHALHOUL, RABIAA & MARLEEN DE JONG - Vechten tegen de witte wind. Een speurtocht naar het dagelijks leven van vier Marokkaanse families in het Oude Noorden in Rotterdam.
4136387: BOUILLARD, H. - The Knowledge of God.
102396: BOUILLET, M.-N. - Dictionnaire Universel d'Histoire er de Géographie, contenant l'Histoire Proprement / la Biographie Universelle / La Mythologie / La Géographie ancienne et Moderne et d'une Noveau Supplément. .
145241: BOUKEMA, PIETER JAN - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepublek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
121632: BOULAY, JEAN [ED. - ET AL.]. - Hommes et machines techniques et métiers du rail. Innovations techniques et mutations professionelles dans les chemins de fer, des origines à la periode actuelle.
4143605: BOULAY, S. DU (GRIFFITHS, B.) - Beyond the Darkness. A Biography of Bede Griffiths.
142939: BOULENGER, JACQUES [JOSEPH BÉDIER - FOREW.]. - Les Romans de la Table Ronde [Merlin l'enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint Graal - La Mort d'Arthus].
91098: BOULOGNE, MATHEUS VON - Lamentationes Matheoluli. Kritisch herausgegeven und kommentiert von Thomas Klein. Mit Beiträgen von Thomas Rubel und Alfred Schmitt.
4023952: BOULTON, W.H. - The Romance of Archaeology. (An attempt to interest the general public)
82458: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie, het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4011159: BOUMA, C. - De literarische vorm der evangeliën. (Diss.)
60096: BOUMA, J.A. - Het epithalamium van Paulus van Nola
60095: BOUMA, C. - De literarische vorm der Evangelien
88081: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
4042406: BOUMA, HANS (VB) - Het Onze Vader. Mattheüs 6. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4042409: BOUMA, HANS (VB) - De Droom van Jesaja. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
46749: BOUMA, T.D. - Koninklijk perspectief geboden. Teruggevonden bijbelse vroomheid door Johannes Oecolampadius ingezet als wegwijzer voor reformatie
84408: BOUMA, C. - Geen algemeene verzoening
4009474: BOUMA, HANS - Op reis - om weer thuis te komen. Poëtisch dagboek.
4015866: BOUMA, HANS - Honger en dorst. Bijbels dagboek.
4040329: BOUMA, HANS (RED.) - Met de psalmen zing je het uit. (Dagboek).
4073874: BOUMA, HANS - Mijn God. Veertig geloofsmomenten.
4075956: BOUMA, T.D. (FABER STAPULENSIS, J.) - Gerijpt voor reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
142468: BOUMAN, FRIDA & INE BOUMAN - De onzichtbare dief. [Een Poppenkastspel in vier bedrijven voor een publiek van 8 - 14 jaar].
81560: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat, een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid
7056: BOUMAN, DIONISIUS - De Triump der Gunste Godts, Bewezen aan sijn Keurlingen, om het tot roem van haar verbonts Godt, te beantwoorden. Voorgestelt in zes Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Geestelyke Brief-Bondel, aan de Gereformeerde Inwoonders der Stad Gods. Een over de noodige Wedergeboorte. Een over het bewaren van 't hert en hertstogten. En een over 't welbestieren der Sinnen en Tonge.
83444: BOUMAN, OTTO - Levensbeschrijving en brieven van Jozef Charles Philpot, 12 september 1802 - 9 december 1869
110116: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Wetenschap en werkelijkheid. Bundel. Prof. Dr. p.j. Bouman aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
110740: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan.
4049155: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en Sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
88387: BOUMAN, J.J. - Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch (1812-1862). De Hoeksteen. 22e Jaargang no. 5/6, december 1993.
48202: BOUMAN, JAN - Samenzangbegeleiding met bovenstem, op hele noten. Deel 4: Psalm 108, 119, 134, 79
60097: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat (Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaale werkelijkheid)
87512: BOUMAN, HERMANNUS - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden (Deel 1)
102229: BOUMAN, MACHTELD & MARIKE VIERSTRA & RIEN GOETTSCH - Maar wie droomt er te Rotterdam. 650 jaar literair leven aan de Maas.
46847: BOUMAN, O. - Levensbeschrijving en brieven van Otto Bouman 1877-1927
84089: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche landbouw-maatschappij 1843-1943
91948: BOUMAN, HERMANNUS - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw.
91953: BOUMAN, C.A. E.A. - Monumenta Christiana. Bibliotheek van christelijke klassieken. Eerste reeks geschriften van de kerkvaders. Deel III
89789: BOUMAN, RENÉ / HOOGBERGEN, THEO - Thema vol variaties. Zeven eeuwen muziekleven in 's-Hertogenbosch.
47026: BOUMAN, JAN (RED.) - Oranje 1940-'45, herinneringsalbum vol fotoflitsen van onze koninklijke familie tijdens de tweede wereldoorlog
110090: BOUMAN, P.J. [ET AL.]. - Economisch-historische opstellen geschreven voor Prof. Dr. Z.W. Sneller ter gelegenheid van zin 25-jarig hoogleraarsjubileum 1922-5 april-1947.
2227300183: BOUMAN, DIONISIUS/OUBOTER, DINGEMAN - Den Staat der Ware Genade Gods in de Ziel, In sijn Begin, Kenteekenen, Waardigheyd, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uytlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Seven Oeffeningen, door Dionisius Bouman. WAARBIJ: Noodige Opwekkinge, voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse, en het dierbaar Vaderlandt. Gepaard met de nederige roem der godvreesende, in, en over de volsekere bestendigheid van haren genadenstaat. Vertoont in drie Oefeningen, door Dingeman Ouboter.
2227300175: BOUMAN, DIONISIUS - De Triump der Gunste Godts, Bewezen aan sijn Keurlingen, om het tot roem van haar verbonts Godt, te beantwoorden. Voorgestelt in zes Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Geestelyke Brief-Bondel, Aan de Gereformeerde Inwoonders der Stad Gods. Een over de noodige Wedergeboorte, Een over het bewaren van 't hert en hertstogten, En een over 't welbestieren der Sinnen en Tonge.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15