Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
94236: NAEF, HENRI - Les origines de la Réforme a Genève. Volume 1: La cité des évéques - L'humanisme les signes précurseurs. Volume 2: L'ère de la triple combourgeoisie. L'épée ducale et l'épée de farel (2 volumes)
161296: NAEFF, J.P. [ED.]. - Bredero en de kritiek. Een bloermlezing uit de literatuur over Bredero.
141957: NAEREBOUT,FRANS - Ik val aan, volg mij, is ons symbool geworden van Neeland's bijdrage in den strijd voor de vrijheid. Deze strijd werd gestreden door onze zeelieden waar ter wereld ook....
103479: NAFF, THOMAS | ROGER OWEN [EDS.]. - Studies in Eighteenth Century Islamic History.
153211: NAFZIGER, WAYNE E. | FRANCES STEWART | RAIMO VÄYRYNEN [EDS.]. - War, Hunger and Displacement. The Origins of Humanitarian Emergencies [2 Vols.].
150792: NAGAI, YONOSUKE | AKIRA IRIYE [EDS.]. - The Origins of the Cold War in Asia.
170308: NAGASAWA, YUJIN | ERIK J. WIELENBERG - New Waves in Philosophy of Religion
153673: NAGEL VERLAG - Nagel.
121024: NAGEL, GERD - Möbel.
90384: NAGEL, ERNEST | BRANDT, RICHARD B. - Meaning and Knowledge. Systematic readings in epistemology.
141119: NAGEL, SUSAN - Marie-Thérèse. The Fate of Marie Antoinette's Daughter.
183986: NAGEL, IVAN - Autonomie et grâce sur les opéras de Mozart.
4075413: NAGEL, E. - The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation.
4055382: NAGEL, B.V.D. - Outcasts. A Collection of Prayers. Een verzameling van Nederlandse en Engelstalige gebeden.
4134416: NAGEL, LOUISE VAN - Zangen der Zee. Met 9 strandgezichten naar teekeningen van Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest.
100486: NAGELKERKE, GERARD A. - Suriname. A Bibliography 1940-1980.
54615: NAGGE, W. - Historie van Overijssel (Deel 2)
183375: NAGLER, DR. GEORG K. [ | A. ANDRESEN - ET AL.]. - Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen welche sich durch ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. [5 Vols. = Compl. Set].
31292: NAGLER, G.K. - Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten (Volume 1 - 4, A-SH). Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben.
142556: NAGTEGAAL, H.K. - Familiewapens. Zoeken - ontwerpen - registreren.
57627: NAGTGLAS, F. - Levensberichtenvan Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland (4 afleveringen in 3 banden)
10322: NAHUYS, GERARD JOHAN - Over den Brief van Paulus aan de Philippensen. (Met Afzonderlijke Verhandelingen, over eenige uitlegkundige, theologische, practicaale en prophetische stukken, betrekkelijk tot dezen brief.)
5596: NAHUYS, GERARDUS - PORTRET. Gerardus Johannes Nahuys (1738-1781) op middelbare leeftijd gekleed in toga met bef. Door Reinier Vinkeles naar een schilderij van Hendrik Pothoven. Voorzien van 4-regelig biografisch bijschrift en twee kwatrijnen door Rutger Schutte. ¶ Nahuys, Utrechter van geboorte, werd na zijn opleiding te Utrecht predikant te Ede, Oud-Beyerland, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. In het jaar van zijn benoeming als hoogleraar te Leiden overleed hij plotseling. Nahuys was in de grote steden als predikant zeer in trek, trok bomvolle kerken, en ook als wetenschapper genoot hij een grote reputatie. Wars van voetiaanse of coccejaanse vooringenomenheid was hij bijbels gereformeerd, tegenstander van het verlichte deïsme. (BLGNP I, 202-204).
9851: NAHUYS, PETRUS - Kort Begrip der Christelyke Religie, Ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt te dienste voor Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Vyfde Druk. Vermeerdert met het Kort Begrip der Christelyke Religie, met eenige voorname Schriftuurplaatsen bevestigt. WAARBIJ: Kort Begrip der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei Dwalingen en Dwaalgeesten. Tweede Deel. Vyfde Druk.
152795: NAIPAUL, SHIVA - Black and White.
158163: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie.
145458: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado. Een geschiedenis.
144200: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. 'A Million Mutinies Now'.
143137: NAIPAUL, V.S. - De terugkeer van Eva Perron en andere essays.
4074991: NAIPAUL, V.S. - Letters Between a Father and Son.
122116: NAIRAC, C.A. | H. BOUWHEER [MIEKE VAN DOORN | BERT PAASMAN - EDS.]. - Een historisch hoekje der Veluwe.
164045: NAJJAR, IBRAHIM | AHMED ZAKI BADOUI | YOUSSEF CHELLALAH - Dictionnaire juridique. Français - Arabe.
122574: NAKAGAWA, SENSAKU - Kutani Ware.
141862: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Norman Foster 1964-1987.
141838: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Philip Johnson.
155106: NAKAMURA, TAKAFUSA | KÔNOSUKE ODAKA [EDS.]. - Economic History of Japan 1914-1955. A Dual Structure.
103870: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit.
142808: NALL, JASPER RASTUS [[FRED D. GRAY - INTROD.]. - Freeborn Slave. Diary of a Black Man in the South.
131064: NAMÈCHE, A.J. - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
105271: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
180418: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
102170: NANNINGS, J.H. | GERHARD SELIS [ILLUSTR.]. - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore.
140358: NANTET, BERNARD - Malta.
144772: NAPHY, WILLIAM - Der schwarze Tod. Die Pest in Europa.
110938: NAPIER, MAJOR GENERAL SIR WILLIAM | BRIAN CONNELL [ED.]. - History of the War in the Peninsula. Edeted and Introduced by Brian Connell.
56321: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
53389: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
95245: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
131601: NARASIMHAMURTI - Handbook of Materia Medica & Therapeutics of Homoeopathy.
157660: NARAYAN, DEEPA [ED.]. - Measuring Empowerment. Cross-Disciplinary Perspectives.
180827: NARBETH, COLIN | ROBIN HENDY | CHRISTOPHER STOCKER - Historische bankbiljetten en aandelen.
103424: NARKISS, BEZALEL [CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
90983: NARKISS, BEZALEL A.O. - Spiegel van de Joodse beschaving
164586: NARKISS, BEZALEL CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
4017513: NARKISS, B. - Hebrew Illuminated Manuscripts. Foreword C.Roth.
104754: NARMON, F. [ET AL] - Schatten van de Armada.
163752: NAS, DIK [ED.]. - 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen.
122720: NAS, FRANS - Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenkopers en tabak.
161067: NAS, PETER J.M. [ED.]. - The Indonesian City. Studies in Urban development and planning.
155234: NASAR, SYLVIA - De wil tot welvaart. Het verhaal van geniale economen.
4060960: NASEMANN, O. (HRSG.) - Ewiges und Alltägliches. Band I und II. Gedanken und Erfahrungen.
142432: NASH, ROY - Buckingham Palace. The Place and the People.
101527: NASH, GERALLT D. - Timber-Framed Buildings in Wales.
146468: NASH, E.B. - Leaders in Typhoid Fever.
100697: NASH, E. - Lokale Leitsymptome. Ein homöopathisches Studienbuch.
55978: NASH, ELLA - Hieronymus Bosch
102076: NASH. SUSIE - Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the 15th Century.
90439: NASH, CHARLES EDGAR - The lure of long beach. Being a detailed account of the traditions, history and growth of a grand little island of the New Jersey coast.
153625: NASH, ANDREW - Kailyard and Scottish Literature.
167042: NASH, GARY B. - The Urban Crucible. Social Change, Political Consiousness and the Origins of the American Revolution.
182311: NASH, E.B. - Leaders in Homoeopathic Therapeutics.
157278: NASH, PAUL W. | MARGARET LOCK | ASA PEAVY [EDS.]. - Private Press Books 2004-2007.
183780: NASH, THOMAS [[PHILIP HENDERSON - ED. | HAYDN MACKEY - ILLUSTR.]. - The Unfortunate Traveller.
145753: NASR, VALI - The Shia Revival. How Conflicts within Islam Will Shape the Future
156327: NASSAU, REV. ROBERT HAMILL - Fetichism in West Africa. Forty Year's Observation of Native Customs and Superstitions.
122822: NASSE, HERMANN - Jacques Callot.
89960: NASSO, CLAUDIO E.A. - Raphael. Grace and Beauty.
95804: NASTER, PAUL - Chrestomathie Accadienne
32011: NAT, J. - Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica. Stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten
32013: NAT, J. - Hebreeuwsche grammatica
100698: NATALI, ANTONIO - Federico Barocci. Il miracolo della Madonna della gatta.
168694: NATALINI, TERZO [SERGIO PAGANO - ED]. - The Vatican Secret Archives.
56131: NATER, JOHAN P. - Vincent van Gogh, een biografie
145336: NATER, JOHAN P. - De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831.
121728: NATHAN, ANDREW J. - Peking Politics 1918-1923. Factionalism and the Failure of Constitutionalism.
100219: NATHAN, ANDREW J. | PERRY LINK [EDS.]. | ORVILLE SCHELL [AFTERW.] - The Tiananmen Papers. The Chinese leadership's decision to use force against their own people - in their own words.
167764: NATHANS, HANNA - Werken met het enneagram. Naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie.
142448: NATHANS, HANNA - Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur.
82306: NATIONAL MARITIME MUSEUM - The second Dutch War, de tweede Engelse Oorlog 1665-1667
4143442: NATOLI, J. & HUTCHEON L. (ED.) - A Postmodern Reader.
142723: NATORP, P. - Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie. [nicht weiter erschienen].
4025300: NATORP, P. (PLATO) - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
140087: NATSHEH, YUSUF [ED. - ET AL.]. - Pilgrimage, Sciences and Sufism. Islamic Art in the West Bank and Gaza. Islamic Art in the Mediterranean [Palestinian Authority].
183846: NATSUME, SOSEKI [KATSUE SHIBATA | MOTONARI KAI - TRANSL.]. - I am a Cat. A Novel.
130341: NATTER, TOBIAS G. - Oskar Kokoschka. Early Portraits from Vienna and Berlin 1909-1914.
164982: NATTER, BERT - Begeerte heeft ons aangeraakt.
151886: NATURAL HISTORY - Silent Fields. The Long Decline of a Nation's Wildlife.
183227: NATURAL HISTORY - Agricultural Compendium for Rural Development in the Tropics and Subtropics.
122159: NATURAL HISTORY - Turning Points in Zoological Science. A Royal Society Discussion organised by a Committee under the Chairmanship of R J Harrison, as part of the 150th Anniversary Celebrations of the Zoological Society of London
121718: NATURAL HISTORY - Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld. Festschrift zur Feier des 50järigen Bestehens [1858-1908].
180015: NATURAL HISTORY - Shells. A Pocket Companion.
165989: NATURAL HISTORY - Ontdek de natuur het hele jaar door. Beek, vijver en meer - weide, bos, heide en tuin - strand, stenen en zand.
103146: NATURAL HISTORY - Le Muséum National d'Histoire Naturelle. Son Histoite - Son État actuel. Volume du tricentenaire (1635-1935).
55201: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
31491: NATZIJL, H. | DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard
85783: NATZIJL, H. - Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer (Deel 3)
87576: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin. Uit het gezelschapsleven.
88963: NATZIJL, H. E.A. - In beeld gebracht, twee eeuwen kerkelijk leven.
82895: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin, uit het gezelschapsleven
53495: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
54430: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
103892: NAUDTS, PAUL-ALBERT - De alchemie, de steen der wijzen en Antoon van Dijck.
4072364: (NAUER, D. BUCHER, R. & WEBER, F. (HRSG.) FUCHS, O.) - Praktische Theologie. Bestandsaufname und Zukunftsperspectieven. Ottmar Fuchs zum 60.Geburtstag. (Praktische Theologie heute)
181001: NAUMANN, RUDOLF - Architektur Kleinasiens. Von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit.
151487: NAUMANN - - Otto Naumann Ltd. Inaugural Exhibition of Old Master Paintings 12 January - 1 March 1995.
123449: NAUMANN, FRANCIS M. | BETH VENN - Making Mischief: Dada invades New York.
81959: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 3
93408: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
4016576: NAUTA, D. (CALVIJN, J.) - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
81525: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme (deel 3)
94268: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
91130: NAUTA, D. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Deel 1)
93683: NAUTA, D. - Samuel Maresius
4064052: NAUTA, D. - Logica en model.
91800: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
92100: NAUTA, D. - Samuel Maresius
156336: NAUTA, DR. G.A. [MR. A.S. DE BLÉCOURT - INTROD.]. - Oudfriesche woordenlijst. Met de vertaling in het Nederlandsch en vergelijking met Nieuwfriesche woorden.
84979: NAUTA, D. E.A. - Vier redevoeringen over Calvijn
81958: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 2
60955: NAUTA, D. - Samuel Maresius
94270: NAUTA, D. | SMITSKAMP, H. - Calvijn en zijn academie te Genève
46699: NAUTA, D. | GROOT, A. DE | JONG, O.J. DE | LINDE, D. VAN DER | POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Deel 4
87492: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
102460: NAUWELAERS-WANDERS, G. [ED.] [W. SANGERS - FOREW.]. - Neerharen door de jaren heen.
183782: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De geleerden.
140150: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
56531: NAUWELAERTS, MANDY E.A. - The panoramische droom. Antwerpen en de wereldtentoonstellingen / The panoramic dream. Antwerp and the World Exhibitions. 1885, 1894, 1930
103467: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
104714: NAVACELLE, TRHIERRY DE - Marlene Dietrich. Photographien aus der Sammlung John Kobal.
181892: NAVAGERO, ANDREA | JOACHIM DU BELLAY | PIERRE DE RONSARD [H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Lvsvs - Voevz rvstiqves - Ode.
162366: NAVARRE, MARGUERITE DE - La Coche. Texte de l'édition de 1547, avec les variantes des manuscrits Bibl. Nat. Fr. 12485 et Arsnale 112 publié par F.Ed. Schneegans.
153507: NAVE-HERZ, ROSEMARIE | DIRK SANDER - Heirat ausgeschlossen ? Ledige Erwachsene in sozialhistorischer und subjektiver Perspektive.
94646: NAVE, FRANCINE DE | BRAEKMAN, EMILE M. - Protestantse Drukken en Prenten uit de Hervormingstijd te Antwerpen. Inleiding door Dr. Francinde de Nave. Catalogus door Dr. Emile M. Braekman
155864: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Philologia Arabica. Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
167485: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Liber amicorum Leon Voet.
157705: NAVE, FRANCINE DE | LEON VOET - Museum Plantin-Moretus Antwerpen.
157704: NAVE, DR. FRANCINE DE | DRS. M. DE SCHEPPER [EDS.]. - De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden [1474-1660].
157525: NAVE, FRANCINE DE - Het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen De Bibliotheek & De Archieven [2 Vols. Compl.].
142094: NAVE, F. DE [ED. - ET AL.]. - Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden [16de eeuw] / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas méridionaux [16e siècle].
160300: NAVILLE, ARNOLD - Bibliographie des écrits de André Gide. Préface de Maurice Bedel.
4070074: NAVONE, J. (RICHARDSON, A.) - History and Faith in the Thought of Alan Richardson.
153241: NAZARETH, PETER - In the Trickster Tradition. The novels of Andrew Salkey, Francis Ebejar and Ishmael Reed.
131257: NEAL HAMILTON, MARY - Music in Eighteenth Century Spain.
151146: NEALE, J.E. - Elizabeth I.
180195: NEALE, J.E. - Elizabeth I and Her Parliaments. Vol. 1: 1559-1581 & Vol. 2: 1584-1601 [2 Vols. Compl.].
9703: NEANDER, JOHANN AUGUST WILHELM - De Heilige Bernhard en zijn tijd. Uit het Hoogduitsch vertaald, door R.P. Verbeek. In Twee Deelen.
96316: NEANDER, A. - De heilige Bernhard en zijn tijd (2 delen in 1 band)
153416: NEATE, W.R. - Mountaineering and its Literature. A descriptive bibliography of selected works published in the English language, 1744-1976.
84483: NEBE, OTTO HENNING - Deus Spiritus Sanctus. Untersuchungen zur Lehre vom Heiligen Geist
4033480: NEBE, A. - Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien.
89507: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking.
82843: NEBE, A. - Homiletische portretten, eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
4055946: NEBE, A. - Die Auferstehungsgeschichte unseres Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien ausgelegt.
170366: NEBELSICK, HAROLD - Theology and Science in Mutual Modification.
152374: NECK, M.G. VAN | M. THEUNISZ-VAN NECK - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden.
154873: NECK, YODER, HILDA VAN [ED.]. - Caribbean Literature from Surinam, the Netherlands Antilles, Aruba and the Netherlands. A Special Issue.
155584: NECKEBROUCK, V. - Le onzième commandement. Etiologie d'une église indépendante au pied du mont Kenya.
4075027: NECKEBROUCK, VAN - Gij alleen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten.
4073649: NECKEL, G. - Die altnordische Literatur. Sonderausgabe.
53563: NEDDENS, MARTIN C. | WUCHER, WALDEMAR A.O. - Die wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie - Geschichte - Liturgie
122829: NEDECO. - A Study on the Operation and Development of the Port of Bangkok.
4006400: NEDERHOOD, J.H. - The Church as Mission and the Educated. A Study of the Church`s Mission Relationship to Educated Individuals in America. (Diss.)
60515: NEDERHOOD. J.H. - The church as mission and the educated (A study of the church's mission relationship to educates individuals in America)
180163: NEDERLANDS ARCHIEF VOOR KERKGESCHIEDENIS | DUTCH REVIEW OF CHURCH HISTORY - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History. Volume 53 - 76 [ = 24 successive years each in 2 issues].
157371: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995 [ = Volume 3].
157370: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000 [= Volume 8].
157369: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993 [= Volume 1].
157368: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996 [= Volume 4].
157367: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994 [= Volume 2].
166616: NEDERLANDSCH INDIË - - De Cultuur-employé en zijn Ouderdomsverzorging.
183970: NEDERLANDSCH-INDIË - Java - Soemba Film. Tekstboekje van de Java-Soemba-Film.
145389: NEDERLANDSCH-INDIË - - St. Claverbond. Uitgave der P.P. Jezuïten ten bate hunner missie op Java [40th Volume: 10 Issues = Complete Year].
140916: NEDERLANDSCHE WEERBAARHEIDS VEREENIGING - Nederlandsche Weerbaarheids Vereeniging. Uitgegeven bij haar 15 jarig bestaan 1891-1906.
146048: DEN NEDERLANDSCHEN LANDTSPIEGEL. - Den Nederlandschen Landtspiegel in Ryme Gestelt door Z.H. Waar in dat letterlijck ende figuerlijck de gheleghentheut, aert ende nature van de Nederlanden, met de omligghende grensen: als Westphalen, Cleve, Gulick & c. claerlijck afgebeelt ende beschreven worst. Niet min dienstelijck als vermakelijck om lesen.
156856: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Vrouw en boek. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 12.
156844: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Het boek behouden. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 4.
156843: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 11.
156842: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Censuur: voorschrift en praktijk. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 2.
156822: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - De status van het boek in een digitaliserende wereld. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.
156821: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 13.
52253: NEDERLANDSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING - Een Lied op den sabbatdag - Deel 2
168092: NEDERLANDTSCHE PLACCAET-BOECK - - Nederlandtsche placcaet-boeck Waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere Acten ende Munimenten, uyt-ghegeven
160164: NEDERLOF, A.B. - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden- zijn tijd- zijn leven. [historie en legende].
183676: NEDERVEEN PIETERSE, J. - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur.
121262: NÉDONCELLE, MAURICE | JEAN DAGENS [EDS.]. - Entretiens sur Henri Bremond.
4134608: NEE, WATCHMAN - Tisch in der Wüste. Andachten für jeden Tag.
101012: NEEB, PROF. H.M. [INTROD.]. - Malaria en de groote cultures. Met voorwoord van Prof. H.M. Neeb, Bandoeng.
153604: NEEDHAM, JOSEPH - The Grand Titration. Science and Society in East and West.
102547: NEEDHAM, JOSEPH [WANG LING | LU GWEI-DJEN | HO PING-YÜ] - Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology.
157711: NEEDHAM, PAUL - The Printer & the Pardoner. An Unrecorded Indulgence Printed by William Caxton for the Hospital of St. Mary Rounceval, Charing Cross.
4024477: NEEDLEMAN, J. - De nieuwe godsdiensten.
4030981: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring.
102461: NEEF, A. DE | F. GEERAERDS [ EDS. - ET AL.]. - Alfred Ost. Muurtekeningen.
81641: NEELE, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2009
56833: NEELE, ADRIAAN CORNELIS - The Art of Living to God. A study of method and liety in the theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706) / Een onderzoek naar de methode en vroomheid in de theoretica-practica theologia van Petrus van Mastricht (1630-1706) (met een samenvatting in het Nederlands)
55168: NEELE, C. - Uit de schaduw. Onbekende Bijbelse personen belicht
122580: NEELMEYER-VUKASSOWITSCH, H. - Russland. [Europäisches und asiatisches Russland]. Nach eigenen Beobachtungen geschildert.
53613: NEER, JOOST VAN | HEFFERNAN, BRIAN - Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A.
96414: NEERBOS, B. VAN - Een vertroostende blik in de toekomst (4-tal Advents-predicaties)
4055900: NEESER, M. (BARTH, K.) - Karl Barth l`homme de l`arête.
122588: NEEVE, P.W. DE - Colonus. Privégrondpacht in Romeins Italië tijdens de Republiek en het vroege Principaat.
140670: NEFF, TERRY A. - Donald Sultan.
152258: NEGENMAN, JOHAN - De wording van het woord. Over ontstaan en verstaan van de bijbel.
165149: NEGRI, ANTONIO - Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie.
145770: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
47139: NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit
140199: NEHAMAS, ALEXANDER [BRIGIOTTE FLICKINGER - TRANSL.]. - Nietzsche. Leben als Literatur.
93044: NEHER, ANDRÉ - Amos, contribution a l'étude du prophétisme
4025788: NEHER, A. - Het wezen van de profetie.
182791: NEHLSEN, HERMANN - Die Freiburger Familie Snewlin. Rechts- und sozialgeschichtliche Studien zur Entwicklung des mittelalterlichen Bürgertums.
130425: NEHMELMANN, REMCO - Het algemeen persoonlijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
152306: NEIDLE, CAROL - The Role of Case in Russian Syntax.
4001930: NEIL, J. - Palestina en de bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H.Schrift.
95606: NEIL, EDWARD N. O' - Teles (The Cynic Teacher)
103260: O'NEILL, BRENDAN [JAMES STEVENS CURL - INTROD.]. - Irish Castles and Historic Houses.
141261: O'NEILL, PATRICK - Günter Grass. A Bibliography 1955-1975.
143437: NEILL, D.G. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 19 [Complete Year - 1964].
151646: NEILL, PETER | BARBARA EHRENWALD KROHN [EDS.]. - Great Maritime Museums of the World.
4070966: NEILL, ST. - God`s Apprentice. The Autobiography of Stephen Neill. Edited by E.M.Jackson.
4036611: NEILL, S.C. - Menschliche Existenz vor Gott. Entwurf eines christlichen Menschenbildes.
4015554: NEILL, ST. - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen. (Aula 180)
4061946: NEILL, ST. - Christian Faith and other Faiths. The Christian Dialogue with other Religions.
181907: O'NEILL, JOHN P. [ED.]. | ALICE COONEY FRELINGHUYSEN, GARY TINTEROW [ ET AL.]. - Splendid Legacy. The Havemeyer Collection. The Havemeyer Collection.
103699: NEILLANDS, ROBIN - Wellington and Napoleon. Clash of Arms 1807-1815.
171020: NEILSON, K. - An Introduction to the Philosophy of Religion.
170116: NEIMAN, SUSAN [HUUB STEGEMAN - TRANSL.]. - Afgezien van de feiten.
92115: NEIRYNCK, F. - L'?vangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux
56957: NEIRYNCK, FRANS - Q-Synopsis. The Double Tradition Passages in Greek
56956: NEIRYNCK, FRANS - Q-Parallels. Q-Synopsis and IQP/CritEd Parallels
4142882: NEISSER, U. - Memory Observed. Remembering in Natural Contexts
157065: NEITE, WERNER [ED.]. | [PROF. REINHOLD NORDSICK - FOREW.]. - Fünfzig Jahre Bücherstube am Dom 1931-1981.
152396: NEKEMAN, AAD - Wielen. Resten van drama's, paradijsjes van nu.
103560: NEKEMAN, AAD - De stille miljoenen van het Rivierenland.
152244: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
54221: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
87484: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
131204: NELEMANS, DIMP - Alles draait ... Ik zie sterretjes. Geschiedenis van een kermisdynastie.
31070: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
161699: NELEN, YVETTE - De illustere heren van San Pablo. Lokaal bestuur in negentiende-eeuws Mexico. Tlaxcala, 1823-1880.
57432: NELIS, J.T. - I & II Makkabeeën, uit de grondtekst vertaald en uitgelegd (2 delen)
81229: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
84201: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
4142249: NELIS, J.TH. - II Makkabeeën. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. (Diss.)
155960: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Stedenstrijd. Beschouwingen over inter- en intra-urbane rivaliteit.
153283: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Gemeente en sociale vernieuwing.
144402: NELISSEN, N.J.M. | A.J.A. GODFROIJ | P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
144403: NELISSEN, N.J.M. | A.J.A. GODFROIJ | P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
155739: NELISSEN, BART - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite.
142456: NELISSEN, PROF. DR. NICO | DR. PETER DE GOEDE | PROF. DR. MARK VAN TWIST - Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde.
167822: NELISSEN, N.J.M. | T. IKINK | A.W. VAN DE VEN [EDS]. - In staat van vernieuwing. Maatschappelijke vernieuwingsprocessen in veelvoud.
56734: NELISSEN, B.J. - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite
131869: NELISSEN, NICO | HENK VAN BOXTEL | MARCEL LEMMEN - Beleidsstijlen van managers ten aanzien van het milieu. Een onderzoek naar beleidsstijlen van managers in de verf- en schildersbranche.
131725: NELISSEN, PROF. DR. NICO | DR. HENRI GOVERDE - Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Kleine stappen en / of grote sprongen.
131239: NELISSEN, N.J.M. | M. BEMELMANS-VIDEC | A.J.A. GODFROIJ | P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Renewing Government. Inovative and Inspiring Visions.
170073: NELKIN, DOROTHY - The Creation Controversy. Science or Scripture in the Schools.
143368: NELLEN, H.J.M. | J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
143369: NELLEN, H.J.M. | J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
47242: NELLEN, HENK J.M. | RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. (Studies in the History of Christian Thought, Volume LV)
130462: NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot. Erflater.
181893: NELLEN, H.J.M. | J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent [2 Vols. Compl.].
4141722: NELLIE, - De bijbel voor kinderen naverteld. Oude en Nieuwe Testament.
92685: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onze tijd, in haar oorsingprong en gene
170226: NELSON, KEVIN - The Spiritual Doorway in the Brain. A Neurologist's Search for the God Experience.
100038: NELSON, KEITH L. - Victors Divided. America and the Allies in Germany 1918-1923.
166410: NELSON, BRYAN [JOHN BUSBY - ILLUSTR.]. - The Gannet.
140232: NELSON, BOB | PETER ECONOMY - Managen voor dummies.
152537: NELSON, WALTER HENRY - Die Hohenzollern. Reichsgründer und Soldatenkönige.
170016: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
4143881: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
181894: NELSON, CHARLES - John Lyons and his Orchid Manual.
32111: NELSON, TIMOTHY - De hoofdbedekking. Wat zegt de Heilige Schrift?
4137593: NEMAT, M. - Omhelsd door angst. Een jonge Iraanse vrouw overleeft haar gevangenschap.
121412: NEMIROWSKY, IRÈNE [J.W.F WERUMEUS BUNING - TRANSL]. - Het bal.
95734: NENTJES, S. - Fulgentius van Ruspe en de leer van de predestinatie. Een onderzoek naar de invloed van Fulgentius op de leer van de (dubbele) predestinatie
152182: NEOMARIO, T.H. - Geschichte der Stadt Rom [2 Vols. Compl.].
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
142878: NÉPOS CORNÉLIUS [ANNE-MARIE GUILLEMIN - ED.]. - Oeuvres.
60516: NEPVEU. R.M. - Constanten en variabelen van het profetisme
83706: NEPVEU, J.I.D. - Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt
156170: NERBONNE, DR. IR. JOHN - Elektronische Incunabelen. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Alfa-Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen door dr. ir. John Nerbonne op dinsdag, 19 september 1995.
131195: NERCIAT, ANDRÉA DE [DR. CAZZONE] [GEORG CORDESMÜHL - TRANSL.] - Der Teufel im Leibe.
160004: NERDINGER, WINFRIED - Walter Gropius. Opera completa.
167439: NERSESSIAN, SIRARPIE - An Introduction to Armenian Manuscript Illumination. Selections from the Collection in the Walters Art Gallery.
47098: NERSESSIAN, V. - Armenian Illuminated Gospel Books
145986: NERVI, PIER LUIGI [ED.]. - Weltgeschichte der Architektur [14 Vols. = Compl. Set.].
180016: NES, J.G.TH. VAN - Schelpen op ons strand.
184089: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
144052: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
154547: NESCIO [READ BY JOB COHEN] - Titaantjes [1 CD].
166362: NESLON, J. BRYAN - The Sulidae. Gannets and Boobies.
183603: NESNA, HANS - Zoo leeft Duitschland op de puinhoopen van het derde rijk.
150432: NESPEN, W. VAN [ED.]. - Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden
153956: NESTOUR, PATRIK LE[TEXT] | AKEJI SUMIYOSHI [ILLUSTR.]. | AUDIE BOCK - The Mystery of Things. Evocations of the Japanese Supernatural. Seventeen calligraph-paintings.
82204: NET, J.S. VAN DER - De zeven kruiswoorden
84651: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde, tien preken
96153: NETANYAHU, B. - The Marranos of Spain. From the Late 14th to the Early 16th Century. According to Contemporary Hebrew Sources
166411: NETHERSOLE-THOMPSON, DESMOND [DONALS WATSON - ILLUSTR.]. - Pine Crossbills. A Scottish contribution.
165501: NETSCHER, FRANS [ED.]. - De Hollandsche Revue. Achttiende Jaargang [1913].
103579: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
181896: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
163234: NETTLAU, M. [ÉLISËE RECLUS - FOREW.]. - Bibliographie de l'Anarchie.
156236: NETTLE, DANIEL - Personality. What Makes You the Way You Are.
110459: NETTLE, DANIEL | SUZANNE ROMAINE - Uitstervende talen.
153570: NEUBAUER, JOHN | HELGA GEYER-RYAN [EDS.]. - Gendered Memories.
121414: NEUBAUER, HELMUT - Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russland.
4300743: NEUBAUER, JOHN - The Emancipation of Music from Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics.
146040: NEUBECKER, OTTFRIED - Elseviers gids van de Heraldiek.
104007: NEUBECKER, OTTFRIED - Heraldik. Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert.
131596: NEUBERT, OTTPO - De Vallei der Koningen.
142978: NEUBURG, VICTOR E. - Popular Literature. A History and Guide. From the beginning of printing to the year 1897.
142727: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
4025207: NEUENSCHWANDER, U. - Glaube. Eine Besinnung über Wesen und Begriff des Glaubens.
4055549: NEUENSCHWANDER, U. - Denker des Glaubens.
4059504: NEUENZEIT, P. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
160275: NEUFELD, N. - The International Protection of Private Creditors from the Treaties of Westphalia to the Congress of Vienna, 1648-1815. A Contribution to the History of the Law of Nations.
88083: NEUFELD, VERNON H. - The earliest Christian confessions
4300965: NEUFELD, KARL H. (HARNACK, A.VON) - "Adolf von Harnack. Theologie als Suche nach der Kirche. ""Tertium Genus Ecclesia""."
183229: NEUGEBAUER, O. - Commentary on the Astronomical Treatise Par. gr. 2425.
101170: NEUGEBAUER, RUDOLF | JULIUS ORENDI [RICHARD GRAUL - INTROD.]. - Orientalische Teppichkunde.
4017516: NEUGROSCHEL, J. - Great Works of Jewish Fantasy:. Yenne Velt.
156272: NEUHÄUSER, RUDOLF - Towards the Romantic Age. Essays on Sentimental and Preromantic Literature in Russia.
142112: NEUHEUSER, HANNS PETER [ED.]. - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Katalog zur Ausstellung.
4026385: NEUHEUSER, H. (ALTENBEKEN) - Geschichte der Gemeinde Altenbeken.
88385: NEUMAN, J.C. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. (3 delen in 1 band)
88091: NEUMAN, J.C. - Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland, op eene eenigzins volledige wijze, naar de tegenwoordige behoefte eener lagere school, behandeld. (2 delen in 1 band)
110300: NEUMANN, JOHN VON - Het zenuwstelsel als computer.
91912: NEUMANN, BURKHARD | STOLZE, JURGEN - Aus dem Glauben leben. Freikirchliche und romisch-katholische Perspektiven
110112: NEUMANN, FRIEDRICH - Geschichte der alt-deutschen Literatur. 800-1600. Grundriss und aufriss.
103732: NEUMANN, ERICH - The Great Mother. An Analysis of the Archetype.
167805: NEUMANN, ROBERT - Zaharoff the Armaments King.
166515: NEUMANN, RUDOLF | WALTER HABDANK [WOOD-ENGRAVINGS]. - Die höchst bemerklichen Exempel der Fauna von Gondwanien. Siebzehn gemeinverständliche Beschreibungen in Komplexen geordnet nebst einem Vorwort d. Herausgebers u. mehreren Verzeichnungen nach den Natur von Künstlerhand gestaltet.
164157: NEUMANN, PETER M. | A.J.S. MANN | JULIA TOMPSON [EDS.]. - Collected Papers of William Burnside (2 Vols. Compl.].
162070: NEUMANN, HARTWIG - Das Ende einer Festung. Belagerungsübung, Schiessversuche und erste Schleifungsmassnahmen in Jülich im September 1860. Eine Text- und Bilddokumentation unter Berücksichtigung der heutigen baulichen Situation.
170123: NEUMANN, ERICH - Kulturentwicklung und Religion.
131830: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel.
4072206: NEUMÄRKER, D. (HROMÁDKA, J.L.) - Josef L.Hromádka. Theologie und Politik im Kontext des Zeitgeschehens.
55950: NEUMEISTER, MIRJAM - Das Nachtstück mit Kunstlicht in der niederländischen Malerei und Graphik des 16. und 17. Jahrhunderts. Ikonographische und Koloristische Aspekte
4300944: NEUNER, P. & G.WENZ (HRSG.) - Theologen des 19.Jahrhunderts. Eine Einführung.
85788: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. Mit 400 Bildern in Dert und 42 Tafeln in Farbendruck
183274: NEURAY, PAUL - Croisade pour l'Occident.
123121: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrik de Keyser - Artus Quellinus - Rombout Verhulst.
162022: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580.
47144: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXXVII)
57699: NEUSER, W.H. - Calvinus Ecclesiae Doctor
94121: NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
92220: NEUSNER, JACOB A.O. - Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era
95376: NEUSNER, JACOB - The modern study of the Mishnah
95373: NEUSNER, JACOB - A history of the Mishnaic law of Purities. Part twenty-one: The redaction and formulation of the order of Purities in Mishnah and Tosefta. Part twenty-two: The Mishnai system of uncleanness. Its context and history (2 volumes)
162805: NEUSNER, JACOB - Judaism. The Basics.
183434: NEUSNER, JACOB - Aphrahat and Judaism. The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran.
4137098: NEUSNER, J. - Development of a Legend. Studies on the Traditions Concerning Yohanan Ben Zakkai. (Studia Post-Biblica 16)
4139899: NEUSNER, J. (ED.) - Scriptures of the Oral Torah. Santification and Salvation in the Sacred Books of Judaism. An Anthology. Edited and Translated by J.Neusner.
4139999: NEUSNER, JACOB (ED.) - Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives.
4140206: NEUSNER, J. (ED.) - The Modern Study of the Mishnah. (Studia Post-Biblica 23)
4141101: NEUSNER, J. - Judentum in frühchristlicher Zeit. Übersetzt von W.Hudel unter mitarbeit von K.Bätz unf Chr.Munz.
130036: NEUSNER, JACOB [ED.] - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.]
4143041: NEUSNER, J. - The Discourse of the Bavli. Language, Literature, and Symbolism. Five Recent Findings. (South Florida Studies in the History of Judaism 34)
4143043: NEUSNER, J. (ED.) - The Judaism, for Example. Studies toward the Comparison of Religions. (Studies in the History of Judaism 51)
4143044: NEUSNER, J. - The Law behind the Laws. The Bavli's Essential Discourse. (Studies in the History of Judaism 35)
4143045: NEUSNER, J. - The Bavli's Massive Miscellanies. The Problem of Agglutinative Discourse in the Talmud of Babylona. (Studies in the History of Judaism 43)
4143046: NEUSNER, J. - The Principal Parts of the Bavli's Discourse. A Preliminary Taxonomy. Mishnah Commentary, Sources, Traditions, and Agglutinative Miscellanies. (Studies in the History of Judaism 53)
4143047: NEUSNER, J. - The Tosefta. An Introduction. (Studies in the History of Judaism 47)
4300209: NEUSNER, J. (ED.) (GOODENOUGH, E.R.) - Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 14)
141656: NEUSS, WILHELM | FRIEDRICH WILHELM OEDIGER [EDS.]. - Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.
4016219: NEUSS, W. - Die Kirche der Neuzeit.
4058421: NEUSS, W. - Die Kirche des Mittelalters.
165762: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter.
91297: NEUTELINGS, ROB E.A. - Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over de taal, tekst en communicatie gepresenteerd over het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft.
90222: NEUTJENS, CLEM. - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
4139568: NEUVEL, K. - Wee de genen. Over de bilogische fundamenten van menselijk gedrag.
160556: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1900. Glas - Glass - Verre - Vetri.
146422: NEUWIRTH, WALTRAUD - Glas 1905-1925. Band II: Vom Jugendstil zum Art Deco / Glass 1905-1925. Volume II: From Art Nouveau to Art Deco.
161936: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1905-1918. Glas - Glass - Verre - Vetri.
163708: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Keramik nach 1900. Hugo F. Kirsch. Mit Werkkatalog nach der Ausstellung im Österreichischen Museum für angewandte Kunst, Wien [Vol. 1 - only].
163088: NEVE, MARIE [ED.]. - Helen's Kleintjes of De Liefste Kinderen van de Wereld.
160289: NÈVE, DR. P.L. | O. MOORMAN VAN KAPPEN [ED.]. - Conservare Jura. Actes des journées internationales d'histoire du droit et des institutions.
90383: NÈVE, P.L. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005). Aflevering 1.
150625: NÈVE, DR. P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - Territoir - Archieven.
101987: NÈVE, P.L. | E.C.C. COPPENS [EDS.]. - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. a.j. de Groot.
4071062: NEVE, J.L. - Kurzgefasste Geschichte der Lutherischen Kirche Amerikas.
89720: NEVEN DUMONT, ALFRED E.A. - Man sieht nur, was man weiss... 40 Jahre DuMont Buchverlag Rückschau und Perspektiven.
57444: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
103358: NEVEN, J.P. | A. BEL | DR. H. FLORIJN | DRS. J. VERSLOOT [EDS.]. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard [Vol. 1 - only].
32226: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard I en II (2 delen)
31817: NEVEN, J.P. - Derk Brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden
4067299: NEVEN, G. (BARTH, K.) - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek.
4055648: NEVEN, G.W. (NOORDMANS, O.) - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld e.a.
93588: NEVEN, GERRIT - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek
101231: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.
85661: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
87727: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
83088: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander, leven en werk van ds. W.L. Tukker
83086: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars, uit het leven van de heer A. de Redelijkheid
158296: NEVEN DU MONT, REINHOLD [FOREW.]. - 40 Jahre Kiepenheuer & Witsch 1949-1989 [In Slipcase].
57166: NEVEN, J.P. - Van hetzelfde huisgezin. Geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
84011: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
83963: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
104755: NEVEN, MARIE-NOËL | FRANÇOISE JURION | BENOÎT SCHOONBROODT [EDS.]. - Brussel. Beschermde monumenten en landschappen.
55490: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
183800: NEVILL, RALPH - Days and Nights in Montmartre and the Latin Quarter.
153149: NEVILLE-SINGTON, PAMELA - Robert Browning. A Life After Death.
151304: NEVINS, ALLAN - The Organized War to Victory, 1864-1865 [Vol. 8: The Ordeal of the Union].
90070: NEVIUS, S. - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelven geleerd
4020206: NEWALD, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus Roterodamus.
131972: NEWARK, PETER - Cowboys.
170159: NEWBERG, ANDREW | MARK ROBERT WALDMAN - How God Changes Your Brain. Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist.
170335: NEWBERG, ANDREW | EUGENE D. D'AQUILI | VINCE RAUSE - Why God Won't Go away. Brain Science and the Biology of Belief.
4067370: NEWBERG, A. (E.A.) - Waarom God niet verdwijnt. Why God Won`t Go Away. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen.
4025325: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. (Aula 357)
153478: NEWBURN, TIM | PAUL ROCK [EDS.]. - The Politics of Crime Control. Essays in Honour of David Downes.
130202: NEWBY, ERIC - What the Traveller Saw.
146329: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
152667: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
167231: NEWBY, ERIC - On the Shores of the Mediterranean.
155152: NEWBY, HOWARD - Country Life. A Social History of Rural England.
31257: NEWBY, ERIC - Atlas van de grote ontdekkingsreizen
150996: NEWCOMB, RICHARD F. - Abandon Ship! The Saga of the U.S.S. Indianapolis, the Navy's Greatest Sea Disaster.
168535: NEWCOMBE, JACK [ED.]. - Travels in the Americas.
158377: NEWDIGATE, B.H. | WILL RANSOM | S.H. DE ROOS [EDS - ET AL.]. - Modern Book Production.
47416: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 4
47412: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 5
47413: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 3
47867: NEWELL, J.E. - Bekende Kerkliederen met Variaties voor Piano of Orgel (nr. 361)
170115: NEWEN, ALBERT | MARKUS A. SCHRENK - Einführung in die Sprachphilosophie.
143575: NEWHOUSE, JOHN - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
142972: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
142791: NEWMAN, RICHARD | PATRICK RAEL | PHILLIP LAPSANSKY [EDS.]. - Pamphlets of Protest. An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860.
152732: NEWMAN, JANE O. - The Intervention of Philology: Gender, Learning and Power in Lohenstein's Roman Plays.
57629: NEWMAN, S. - Levensbeschrijving van John Winzer, 1788-1868
180653: NEWMAN, SIDNEY | PETER WILLIAMS [INTROD.]. - The Russell Collection and other Early Keyboard Instruments in Saint Cecilia's Hall Edinburgh.
162151: NEWMAN, JAMES R. [PHILIP | PHYLIS MORRISON - FOREW.]. - The World of Mathematics. A Small Library of the Literature of Mathematics from A'h-mosé the Scribe to Albert Einstein [4 Vols. in Slipcase].
154643: NEWMAN, CHARLES [ED. - ET AL.]. - For Vladimir Nabokov on his seventieth birthday.
143889: NEWMAN, ERNEST - Wagner Nights.
151577: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry.
140047: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
181215: NEWMAN, RICHARD | DAVID CRANSTONE | CHRISTINE HOWARD-DAVIS [EDS.]. - The Historical Archaeology of Britain c. 1540-1900.
4140158: NEWMAN, A. - The United Synagogue 1870-1970.
56388: NEWMAN, BARCLAY M. (PREPARED BY) - A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament
31362: NEWONT, JOHN - Rust voor uw ziel
4042536: NEWSOM, C.A. & RINGE, S.H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
89206: NEWTON, GEORGE - An exposition of John 17
154144: NEWTON, A. EDWARD - A Magnificent Farce and Other Diversions of a Book-Collector.
122180: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. - The Rationality of Science.
9200: NEWTON, JOHN - De Grondlegging der Christen Kerk, benevens haare Gesteldheid en Lotgevallen geduurende de Eerste Eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald, door Marinus van Werkhoven, En uitgegeeven met een Voorbericht, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering, van de Eerwaardigen Heere Johan Newton, Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan de Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweeden Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem.
57598: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
10212: NEWTON, JOHN | FALCONBRIDGE, ALEXANDER - Redevoering, uitgesprooken voor de Maatschappij tot Bevordering van Kennis en Godsdienstigheid onder den Gemeenen Man, binnen Londen, op den 21. van Slagtmaand, MDCCLXXXVII. Door Johan Newton, predikant aldaar. Benevens Gedachten over den Afrikaanschen Slaavenhandel, door denzelven. Waar achter gevoegd is, Bericht aangaande den Slaavenhandel op de Kust van Afrika, door Alexander Falconbridge, onlangs Heelmeester op de Afrikaansche Vaart. Alles uit het Engelsch vertaald, door M. van Werkhoven. WAARBIJ: Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering, Van den Eerwaardigen Heere Johan Newton, (Schrijver van de Cardiphonia) Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan den Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem.
55780: NEWTON, JOHN - Gods genade en zijn vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering. Bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinea, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren. Waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
170445: NEWTON-SMITH, W. H. - The Rationality of Science.
170528: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. [ED.]. - A Companion to the Philosophy of Science.
162080: NEWTON, NATIKA - Foundations of Understanding.
89137: NEWTON, ISAAC - Observations upon the prophecies of Daniel, and the apocalypse.
55783: NEWTON, JOHN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven. Meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der godsvrucht (3 delen in 1 band)
167228: NEWTON, A. EDWARD - The Amenities of Book-Collecting and Kindred Affections.
166814: NEWTON, A. EDWARD - The A.S.W. Rosenbach Fellowship in Bibliography. Bibliography and pseudo-Bibliography.
155091: NEWTON, MICHAEL - Savage Girls and Wild Boys. A History of Feral Children.
103850: NEWTON, CHARLES - Victorian Designs for the Home.
88278: NEWTON, JOHN - Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald, nieuwe uitgave.
46958: NEWTON, JOHN - Gods Genade en zijn Vrijmachtig Albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering ban den weleerw. Heer John Newton, door hem zelven beschreven, bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinae, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren, waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
1308: NEWTON, JOHN - Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering. Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan den eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Merkwaardig Bericht, van de Bekeering, den Godvruchtigen Wandel en het Zalig Uiteinde van twee Beroemde Leeraars in de Hoofdkerk van Engeland, onlangs overleden. Met naame Wijlend de Eerwaarde Heeren Richard Conijers, Predikant te Deptford. En William Romaine, Predikant te London. Met eene voorafgaande Leerrede over I Thess. II: vs. 8. gehouden te Deptford, ter gelegenheid van het Overlijden van den Eersten, door deszelfs Vriend den Eerwaarde Heer Johan Newton. Uitgegeven door Cornelis Brem. WAARBIJ: De Kracht der Godlijke Genade in een aanmerkelijk voorbeeld vertoond, in Zes Brieven, van eenen Leeraar der Hervormde Kerk. Uit het oorpronglijk Latijn vertaald, door William Cowper. En met eene Voorrede uitgegeeven, door Johan Newton. Aan wien deeze Brieven in het oorspronglijk geschreeven waren. Uit het Engelsch in 't Nederduitsch vertaald.
4300179: NEWTON, J. & MORE, H,, - Correspondance du Rév. J. Newton et de Miss Hannah More. Traduite de l'anglais.
7550: NEWTON, JOHN - Nalatenschap. Brieven aan onderscheidene perdonen en over verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Nieuwe Uitgave.
9615: NEWTON, THOMAS - Historische en Taalkundige Vertogen over de gewyde Voorzeggingen, waar in alle die propheetsijen der Heilige Schriftuur, welken reeds op eene merkwaardige wyze vervuld zyn, of hedendaagsch nog in de waereld vervuld worden, zoo geleerd, als schrander en oordeelkundig, verklaard en toegepast zyn. Uit het Engelsch, naar den derden Druk van den jaare 1766. Vertaald.
162240: NEYMANNS, HARALD - Verschlüsselung im Internet. Probleme der politischen Regulierung in den USA und der Bundesrepublik Deutschland.
93669: NEYSTERS, P. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen
163811: NGABOH-SMART, FRANCIS - Beyond Empire and Nation. Postnational Arguments in the Fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
156965: NICHOL, DONALD W. - Pope's Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton with other Letters and Documents 1744-1780.
144786: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
182747: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
110136: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
90712: NICHOLAS, DAVID - The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the arteveldes, 1302-1390.
121521: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
121781: NICHOLAS, SANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944.
141230: NICHOLAS, DAVID. - The Metamorphosis of a Medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-1390.
181897: NICHOLL, CHARLES - The Lodger. Shakespeare on Silver Street.
161865: NICHOLLS, A. | RICHARD GOOD [BOB LOOSEMORE - PHOTOGR.]. - Clocks and watches in colour.
163261: NICHOLLS, MARK - The Importance of Being Oscar. The Life & Wit of Oscar Wilde.
145004: NICHOLS, BEVERLEY [& HENRY MATTHEW BROCK - ILLUSTR.]. - A Book of Old Ballads. Selected and with an Introduction.
96010: NICHOLS, JAMES A.O. - Puritan Sermons 1659-1689. Being the morning exercises at Cripplegate, St. Giles in the fields, and in Southwark by seventy-five ministers of the gospel in or near London (Complete Set, 6 volumes)
89812: NICHOLSON, JOHN - Building the Sydney Harbour Bridge
104470: NICHOLSON, ELEANOR - In the Footsteps of the Camel. A Portrait of The Bedouins of Eastern Saudi Arabia in Mid Century.
157102: NICHOLSON, ANDREW [ED.]. - The Letters of John Murray to Lord Byron.
30623: NICHOLSON, SYDNEY H. - The Parish Psalter with Chants. The psalms of David pointed for chanting and set to Chants from the St. Nicolas Chant book
141107: NICHTWEISS, BARBARA [ED.]. - Lebendiger Dom. St. Martin zu Mainz in Geschichte und Gegenwart.
4063481: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
182777: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
57433: NICKELSBURG, GEORGE W.E. | VANDERKAM, JAMES C. - 1 Enoch. A New Translation, based on the Hermeneia Commentary
30866: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Ancient Judaism and Christian Origins. Diversity, Continuity, and Transforamtion
30775: NICKELSBURG, GEORGE W.E. | STONE, MICHAEL E. - Early Judaism. Texts and Documents on Faith and piety. Revised Edition
101013: NICKLISCH, HANS [GODFRIED BOMANS - TRANSL.] - Vader, het beste paard van stal.
183565: NICKWELL, JOE - Inquest on the Shroud of Turin. Latest Scientific Findings.
60518: NICOL. W. - The semeia in the fourth gospel (Tradition and redaction)
183424: NICOL, W. - The Semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
142385: NICOLAI, HENK - De Kingma-Kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
162295: NICOLAÏ, PROF. MR. | MR. B.K. OLIVIER | PROF. MR. L.J.A. DAMEN | MR. H. TROOSTWIJK - Bestuursrecht.
92173: NICOLAI, IOHANEM - Effigies & vitae. Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimie van de in 1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op inititiatief van de stichting Groninger Universiteitsfonds
4136831: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek. Of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. (Diss.)
57123: NICOLAISEN, CARSTEN | SCHNEIDER, THOMAS MARTIN (HERAUSGEGEBEN VON) - Friedrich von Bodelschwingh. Dreissig tage an einer Wegwende deutscher Kirchengeschichte. Erinnerungen des ersten Reichsbischofs
83200: NICOLAISEN, DÖRTE E.A. - Een Veelkleurige Habijt, klooosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
166476: NICOLAS, DAVID - The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century.
160203: NICOLÁS, ANTONIO T. DE [ED.]. [SEYYED HOSSEIN NASR - FOREW.]. - St. John of the Cross. [San Juan de la Cruz]. Alchemist of the Soul. His Life, his Poetry [bilingual], his Prose.
181898: NICOLAS , ANTONIO T. DE - Meditations Through the RG Veda. Four-Dimensional Man.
101640: NICOLASEN, LIDY - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
181132: NICOLAUS, KNUT - Ein Gemälde wird restauriert. Informationen zur Kunst Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
90217: NICOLLE, DAVID - Rome's enemies 5. The desert frontier.
46899: NICOLOTTI, ANDREA - Esorcismo Cristiano e Possessione Diabolica tra il e III secolo (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 54)
150422: NICOLSON, MARGARET - The Little Aussie Fact Book. Everything you need to know about Australia in one handy volume. .
121296: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - Diaries and Letters 1930 - 39.
167241: NICOLSON, HAROLD - Helen's Tower.
157295: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - The Harold Nicolson Diaries 1919-1964.
54784: NICOLSON, HAROLD - Sainte-Beuve
144172: NICOLSON, NIGEL - Portrait of a Marriage. Vita Sackville-West & Harold Nicolson.
30834: NICOMACHEA, ETHICA - Aristoteles
31276: NIDA, EUGENE A. - Message and mission. The Communication of the Christian Faith
95569: NIDA, EUGENE A. | TABER, CHARLES R. - The theory and practice of translation
95571: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating
154199: NIE, W.L.J. DE - De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw.
154165: NIEBAUM, HERMANN | FOKKO VELDMAN [EDS. - TRANSL.]. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck, een Groninger gildeleider uit Westfalen / Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen]. .
161068: NIEBORG, J.P. - Indië en de zee. De opleiding tot zeeman in nederlands-Indië 1743-1962.
170157: NIEBUHR, RICHARD H. - Radical Monothyeism and Western Culture. With Supplementary Essays.
100163: NIEDERBERGER, DR. OSKAR - Kirche - Mission - Rasse. Die Missionsauffassung der niederländisch-reformierten Kirchen von Südafrika.
141474: NIEDERLE, LUBOR - Rukovet' slovanskych starozitnosti. K vydáni pripravil akademik Jan Eisner.
4058643: NIEDERWIMMER, K. (DIDACHE) - Die Didache. Erklärt. (KAV-1)
56970: NIEDERWIMMER, KURT - Die Didache
153200: NIEDNER, MARIE - Hardanger Stickerei. Mit 161 Abbildungen und einem Musterbogen.
131126: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst.
30048: NIEHUSS, MERITH - Zwischen Seifenkiste und Playmobil. Illustrierte Kindheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts
110831: NIEKERK, MARLENE VAN - Agaat.
92604: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel, het eerste deel. Met de hemelse vreugde voor de gelovigen zielen, het tweede deel
55266: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel. Het eerste deel met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel
100634: NIEL, FERNAND - Albigenzen en Katharen.
165408: NIELE, HELEEN - Bitter zoet.
4073788: NIELSEN, J.T. (TEKST EN TOELICHTING) - 2 Korintiërs. (Tekst en Toelichting)
143025: NIELSEN, ANNE MARIE [ED.]. [ | FLEMING JOHANSEN - FOREW.]. - 130 Highlights. NY Carlsberg Glyptotek.
157008: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
121083: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
56287: NIEMEIJER, JAN A. - J.H. Isings, historieschilder en illustrator
47957: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw
103893: NIEMEIJER, JAN A. - Nederlandsche schoolplaten.
168818: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
81339: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Kinderen van het platteland
81338: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Leven op het platteland
104514: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
145000: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
91944: NIEMEIJER, CORNELIS JOHAN - De strijd over de leer der praedestinatie in de Ixde eeuw, degmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
104198: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
165202: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
151265: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
151509: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
151266: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
150830: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen. Prenten van Cornelis Jetses.
140648: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator.
4137512: NIEMEIJER, A.C. - De kruistochten. Fragmenten uit het werk van tijdgenoten gekozen, vertaald en ingeleid door A.C.Niemeijer.
4010795: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der Psalmen.
165438: NIEMÖLLER, JOOST - Delta blues.
54008: NIENES, A.P. VAN E.A. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812
156745: NIENES, A.P. VAN | J. RINZEMA | M. OFFERINGA | P.A.J. VAN DEN BERG [EDS.]. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812.
153495: NIENHAUS, URSULA - Vater Staat und seine Gehilfinnen. Die Politik mit der Frauenarbeit bei der deutschen Post [1864-1945].
155237: NIENHUIS, PIET H. | HAYO H.W. VELTHUIS - Bezige bijen in Rivierenland. Meer dan een eeuw imkeren in de Bommelerwaard.
130971: NIERMEIJER, DR. J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 [only]
56746: NIERMEYER, JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
166741: NIERMEYER, DR. JAN FREDERIK - Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
130009: NIERMEYER, J.F. | J.G. SMIT [EDS.] - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied [2 Vols. Compl.]
110911: NIERMEYER, DR. J.F. - Her-oriëntatie van onze mediaevistiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 21 januari 1946.
101422: NIEROP, DR. H.F.K. VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.
180602: NIEROP, HENK VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
94045: NIEROP, HENK F.K. VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567
4139630: NIEROP, H.VAN (AMSTERDAM) - Beeldenstorm en burgerlijk verzet In Amsterdam 1566-1567. .
102173: NIERSTRASZ, B. | JHR. MR. G.M.R. TESTA [2 X]. - Nederland en België. De gevaren van het verdrag & Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag ? & Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag. Tweede aantekening [3 Vols.].
166813: NIES, FRITZ - Bahn und Bett und Blütenduft. Eine Reise durch die Welt der Leserbilder.
84496: NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins
4056293: NIESEL, W. - Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vorträge und Voten zur Theologie, Kirche und ökumenische Bewegung.
154822: NIESTEN, EDDIE | MICHAËL PECTOR - Mille Melleke Mol. De terugkeer van de Melkbrigade.
93926: NIET, CORNELIS ADRIANUS DE - Gisbertus Voetius. De praktijk der Godzaligheid. Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar II. (Edition of the Latin tekst, with an introduction, translation into Dutch and commentary (with a summary in English))
182383: NIETZSCHE, FRIEDRICH [THOMAS COMMON - TRANSL.]. - The Case of Wagner. Nietzsche Contra Wagner. The Twilight of the Idols. The Antichrist.
4048128: NIETZSCHE, FR. - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk. Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van P.Mostert.
154195: NIETZSCHE, FRIEDRICH [WILFRED ORANJE - TRANSL.]. - Aldus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand.
152483: NIETZSCHE, FRIEDRICH :PÉ HAWINKELS - TRANSL.]. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
165736: NIETZSCHE, FRIEDRICH [ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE - AFTERW.]. - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen.
4075614: NIETZSCHE, F. & MALWIDA VON MEUSENBURG, - U heeft nooit een woord van mij begrepen. Briefwisseling. Onder red. van M.Noordhoek en P.v.Tongeren. (Filosofie in dialoog)
4075703: NIETZSCHE, FR. - Werke. 2 Bände. I. Die Geburt der Tragödie - Unzeitgemässe Betrachtungen - Menschliches, Allzumenschliches. II. Morgenröte - Die fröliche Wissenschaft - Also sprach Zarathustra. Hrsg.von Karl Schlechts.
4140120: NIETZSCHE, FR. - Nagelaten fragmenten. Deel 1. Herfst 1869 - eind 1874. Vertaald door M.van Nieuwstadt.
4143006: NIETZSCHE, FR. - Werke in zwei Bänden. Hrsg. von I.Frenzel.
4300633: NIETZSCHE, FR. - Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem
31977: NIEUHOF, JOAN - Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten tartarischen cham, den tegenwoordigen Keizer van China: waar in de gedenkwaerdighsate Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655. tot 1675. zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche Steden, Dropen, Regeering, Wetenschappen, Hantwerken, Zeden, Godsdiensten, Gebouwen, Drachten, Schepen, Bergen, Gewassen, Dieren, en Oorlogen tegen de Tarters. Versiert met over de 150. Afbeeltsels, na 't leven in Sina
87442: NIEUHOFF, B. - Inwijdingsrede van 's land athenaeum te Harderwijk
82113: NIEUKERKEN, K.J. VAN - Ambtsplicht in oorlogstijd
92716: NIEUW AMERONGEN, CORNELIUS MAARTEN VAN - Auditors' performance in risk and control judgements an empirical study
56028: NIEUW AMERONGEN, HENDRIK-JAN | ROON, JACOLINE - Beloofd! Dagboek over de geslachtslijn van de Heere Jezus
90644: NIEUW AMERONGEN, A. VAN - En de wereld gaat voorbij... Een persoonlijke verantwoording van geloof en wetenschap.
163871: NIEUWDORP, HANS [ED.]. - 1585-1985. Antwerpen & de scheiding der Nederlanden. Tentoonstellinegn - Voordrachten - Historische & Folkloristische Manifestaties.
150571: NIEUWDORP, H. [ED.]. | N.I. GRITSAJ [INTROD.]. - Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad.
142242: NIEUWDORP, H. | J. PEIJNENBURG | L. VAN LIEBERGEN | A. VAN ASTEN [EDS.]. - Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777.
146058: NIEUWE GEOGR. | HIST. ATLAS ZEVEN VEREENIGDE NEDERLANDSCHE PROVINTIEN - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien: bestaande in vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten Heemraadschappen, Plans van de voornaamsteStden, met eene korte Beschryving van de Provintien, de Steden en het Merkwaardigste in dezelve: nevens den Staat der Regeering zoo Politicq als Kerkelijk.
182405: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS - - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten Van de Vereenigde Nederlanden: Mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande plaatsen dezer landen.
131234: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden: mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden: Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
100635: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas, vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
168777: NIEUWENHOVE, J. VAN [ET AL.]. - Armoede, rijkdom en recht.
152963: NIEUWENHUIJSEN, PETER M. - Het verschijnsel taal. Een kennismaking
53303: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Aspects of Islam in post-colonial Indonesia
110392: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Development. A Challenge to Whom? An essay on the present state and the next stage in development studies, with special reference to sociology and with examples from the Middle East.
4141146: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Mens en vrijheid in Indonesië.
153420: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.]. | WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - Amsterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
180172: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.]. | WIM KLINKENBERG [AFTERW.]. - De vroegste foto's van Amsterdam.
90161: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930.
150834: NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.]. | A.G. KLOPPERS [AFTERW.]. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
95789: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de Reformatie (Deel II). Met drie platen en verschillende bijlagen onder welke zes muziekbijlagen
162209: NIEUWENHUIS, HANS [ED. ET AL.]. - De ordentlycke tuyn. Historische tuinen in vogelvlucht.
102898: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. | DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Eerste Jaargang [Complete].
102897: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. | DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Twaalfde Jaargang [Complete].
102896: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. | DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Tiende Jaargang [Complete].
152674: NIEUWENHUIS, HANS - Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw. Een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd.
56549: NIEUWENHUIS-VERVEEN, G.W.J. - Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
160099: NIEUWENHUIS, J.E. - De groei van den buitenlandschen handel en scheepvaart van Japan sedert het jaar 1900 en enkele beschouwingen naar aanleiding daarvan.
9435: NIEUWENHUIS, GERRIT - Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten behoeve van een aantal vaderlandsche geleerden bijeenverzameld.
88607: NIEUWENHUIS, JAN - Van poort tot poort. Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europort in de XX-ste eeuw.
164516: NIEUWENHUIS, GERRIT | HANS NAHON - Beschrijvingen en bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel XI: E-Locomotieven serie 1000 [C 6500 XI].
153928: NIEUWENHUIS, J.H. - Hoofdstukken vermogensrecht.
94654: NIEUWENHUISEN, KATHLEEN ANITA - Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra
180618: NIEUWENHUIZEN, DR. M. VAN DEN - Dialectiek van de Vrijheid. Zonde en Zondevergeving bij Sörgen Kierkegaard.
161245: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
167617: NIEUWENHUYS, ROB [E.M. BEEKMAN - ED. - INTROD.]. - Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial Literature.
160091: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
161578: NIEUWENHUYS, ROB | BERT PAASMAN | PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Oost-Indisch Magazijn. De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
155085: NIEUWENHUYS, ROB - Tussen twee vaderlanden.
180369: NIEUWENHUYSEN, W.L. VAN - De Noordzeedelta. Het annexatie vraagstuk.
102787: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
182257: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
183219: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
10275: NIEUWENTIJT, BERNARD - Het Regt Gebruik der Werelt Beschouwingen, ter overtuiginge van Ongodisten en Ongelovigen aangetoont. Met kopere Platen. Den Vyfden Druk.
131705: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Onze klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland.
151142: NIEUWKERK, MARIUS VAN - Hollands Gouden Glorie. De financiële kracht van Nederland door de eeuwen heen.
153249: NIEUWKERK, KARIN VAN - A Trade like Any Other. Female Singers and Dancers in Egypt.
121158: NIEUWKOOP - - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, &c, &c. van de Heerlijkheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de Origineele Stukken en Schriften, In den Jaare 1756.
56792: NIEUWLAND, L. - Uit het leven van ds. A. Verhagen
4066377: NIEUWSTADT, M.V. - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
165523: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak.
164383: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
60520: NIEWALDA. P. - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? (Eine exetisch-historische Studie)
4140695: NIEWENHUIJSE, JAAP - Orgelboek. 150 Psalmen & Enige Gezangen. (Compleet in 2 dln.).
4013107: NIFTRIK, G.C.V. - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie. (Diss.)
81346: NIFTRIK, G.C. EN G.C. BERKHOUWER - De mis als centrum/ het gezag in de kerk
85942: NIFTRIK, G.C. VAN - Staat en kerk. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 14)
81479: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola Fide, de rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie
85943: NIFTRIK, G.C. VAN - De boodschap van Karl Barth. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 28)
4012097: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van K.Barth.
4012099: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Zie, de Mens!. Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
60521: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola fide (De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie)
85064: NIFTRIK, G.C. VAN - Hardegarijp. Een teken! Rede uitgesproken te Utrecht op 1 December 1951 voor het Verband van Hervormde Leerkrachten in verband met het conflict te Hardegarijp met een theologische fundering en een historische illustratie
4073180: NIFTRIK, G.C.VAN - Kleine dogmatiek.
122140: NIGAM, S.B.P. - Nobility under the Sultans of Delhi, A.D. 1206 - 1398.
4009354: NIGG, WALTER - Het geheim der monniken.
4016227: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen.
4016228: NIGG, WALTER - De heiligen zijn onder ons. Het verleden als leidraad voor het heden.
4074528: NIGG, W. - Des Pilgers Wiederkehr. Drei Variationen über ein Thema.
181900: NIGG, WALTER | TONI SCHNEIDERS - Nikolaus von Flüe. Eine Begegnung mit Bruder Klaus.
161564: NIGHTINGALE, B. - Early Stages of the Quaker Movement in Lancashire.
46692: NIGHTINGALE, FLORENCE - Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft. Heruitgave van Notes on Nurding in de Nederlandse vertaling uit 1862 door Anne Dorothée Busken Huet-van der Tholl, bezorgd door prof. dr. Mart J. van Lieburg en drs. Nannie Wiegman
4134606: NIGHTINGALE, RITA - Voor altijd vrij.
181901: NIGHTINGALE, FLORENCE | G.H. MEIJER | S.P. GUALTHERIE VAN WEEZEL [EDS.]. - Over ziekenverpleging. Handboek voor pleegzusters en ziekenoppassers.
4134094: NIGOSIAN, S. - Islam. The Way of Submission.
164510: NIJBOER, A.J. - From Household Production to Workshops. Archaeological evidence for economic transformation, pre-monetary exchange and urbanisation in central Italy from 800 to 400 BC.
57211: NIJBOER, H. - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp
4138636: NIJEN, A. VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij?
4074717: NIJEN, A.V. - In het bijzondere ligt onze kracht. Invulling geven aan christelijke identiteit.
4142075: NIJEN, J. - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
30177: NIJENDIJK, LAMBARTUS WILHELMUS - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, relgions- und dogmengeschichtlich untersucht. De christologie van de herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie (met een samenvatting in het Nederlands)
82143: NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus Oecumenicus, Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling
53314: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata, studies on the Reformation (Volume 1 & 2)
93317: NIJENHUIS, WILLEM - Adrianus Saravia (c. 1532-1613). Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
180554: NIJENHUIS, I.J.A. - Een Joodse Philosophe. Isaac de Pinto [1717-1787].
121258: NIJENHUIS, HERMAN - Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in nederland 1892-1970.
182874: NIJENHUIS, IDA | JOKE ROELEVINK | RONALD SLUIJTER [EDS.]. - De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landdelijk bestuur.
4136000: NIJENHUIS, W. (SLADE, M.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador.
4026393: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. (Kerkhististorische bijdragen 3)
89051: NIJHOF, WOUTER E.A. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906.
100738: NIJHOF, WIM H. - Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek [1873-1957].
89038: NIJHOF, WOUTER E.A. - Uitgaven van Martinus Nijhoff. 1853-1921.
89974: NIJHOF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
102345: NIJHOF, PETER [WILLEM VAN ZOETENDAAL - ED.]. - Dijken.
104008: NIJHOF, DRS. P. | GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Watermolens in Nederland.
165014: NIJHOF, DRS. P. [ED.]. - Molenbibliografie.
145486: NIJHOF, IJSBRAND [ED.]. - Karnavalsvereniging d'olde waskupen 1955-1977.
180102: NIJHOF, E. | P. SCHRAGE | M. STURKENBOOM - 'De geesel van onzen tijd'. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht.
180575: NIJHOF, DRS. P. | GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Windmolens in Nederland.
102974: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
150840: NIJHOF, ERIK | GERLO BEERNINK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek.
102038: NIJHOF, E. | P. SCHRAGE | M. STURKENBOOM - 'De geesel van onzen tijd'. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht.
103790: NIJHOF, DR. E. [DR. M. DAVIDS | PROF. DR. IR. H.W. LINTSEN - EDS]. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
31219: NIJHOF, PETER E.A. - Swimming pools. Zweminrichtingen
4141176: NIJHOF, G.J. - Van kaft tot kaft. De theologie van een gesneden beeld.
104979: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
56076: NIJHOFF, WOUTER E.A. - Catalogus der nationale tentoonstelling van het boek. Algemeene afdeling. In het gemeente-museum te Amsterdam. Juni-Augustus 1910
184086: NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER | G.J. DORLEIJN - EDS.]. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.].
140063: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
86016: NIJHOFF, D.C. - Willem van Oranje, de bevrijder en stichter van onzen staat. Een levensbeeld, naar de nieuwste geschiedkundige bronnen geschetst
89941: NIJHOFF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
150233: NIJHOFF, M. - P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort.
95033: NIJHOFF, D.C. - De stadhouders en koningen uit het huis Oranje-Nassau in karakteristieken
167708: NIJHOFF, MARTINUS - Verzamelde gedichten.
166217: NIJHOFF, WOUTER [FOREW.]. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853 - 1926.
163762: NIJHOFF, ERIK - Gezien de dreigende onrust in de haven...'De ontwikkeling van dearbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965.
163269: NIJHOFF, WOUTER | M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete: 3 vols. in 8 parts].
158205: NIJHOFF, MARTINUS - Catalogus van oude en nieuwe boeken (waarbij ook eenige kaarten en platen) over Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis [6 catalogues in 1].
157514: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw.
157502: NIJHOFF, WOUTER [ED.]. - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
181245: [NIJHOFF, IS. AN.] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
89062: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906. Met 100 platen.
89063: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1926. Met 100 platen.
88810: NIJHOFF, D.C. - Staatkundige Geschiedenis van Nederland (Deel 2)
182757: NIJHOFF, W. [ED.]. - Catalogus van Boeken in Noord-Nederland verschenen van den Vroegsten Tijd tot op Heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van hetr Boek, juni - augustus 1910 [2 Vols. Compl.]..
132160: NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER | G.J. DORLEIJN - EDS.] - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.]
102511: NIJHOFF, PETER [PHOTOGR.]. | FREDDY RIKKEN [TEXT] | WILLEM VAN ZOETENDAAL [ED.]. - 30 Oeververbindingen / 30 Crossing Dutch Waters.
144376: NIJHOFF, WOUTER | M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete set of 3 Vols. in 5 Parts].
4071464: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische pöezie. (Nederlandse klassieken)
4143886: NIJHOFF, M. - Verzamelde gedichten.
101171: NIJINSKA, IRENA | JEAN RAWLINSON [EDS.]. - Bronislava Nijinska. Early Memoirs.
140825: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab Under the Great Mughals 1526-1707.
100699: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab under the Sultans [1000-1526 A.D.].
4006471: NIJK, A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord. (Diss.)
60522: NIJK. A.J. - Securalisatie (Over het gebruik van een woord)
100164: NIJKAMP, JET - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht.
100636: NIJKAMP, P. - Groei, kennis en overheid. Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur.
141499: NIJLAND, G.J. [ED.]. - Ons eigen land.
54681: NIJLAND-VERWEY, MEA - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap
4033137: NIJLAND, E. (WILLIAMS, J.) - John Williams de Apostel van Polynesië.
93835: NIJMAN, W. - Gereformeerde Schoolvereniging via Unie tot Fusie. Herinneringen aan de gescheidenis van de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerde grondslag te Dordrecht.' 1893-1988
142229: NIJMEGEN - - Gids Katholieke Universiteit Nijmegen. Studiejaar 1960-1961.
142231: NIJMEGEN - - Museumstukken [Volume 1-10].
131658: NIJMEGEN - WNO 25 jaar in beeld.
101479: NIJMEGEN - De legende van de Gouden Engel.
166200: NIJMEIJER, MARCO - Lief er zal geen liefde zijn.
30290: NIJS, THIMO DE E.A. - Geschiedenis van Holland tot 1572 (Deel 1)
154097: NIJS, ROB DE | BELINDA MEULDIJK - Tussen jou en mij. Alle liedteksten, bekroond met De Gouden Harp.
101287: NIJSSEN, PETER [ED.]. - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
31272: NIJSSEN, FREEK N.M. - Ik god, jij godt, wij godden... Zoeken naar relevantie in het spreken en denken over God
89859: NIJSTAD, SAAM - Rembrandt op de Olympus, waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
102022: NIJSTAD, SAAM - In de wereld van de kunsthandel. Amerikanen, Russen en andere Europeanen.
143517: NIJSTEN, GERARD - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis [1371-1473].
121761: NIKLAS, KARL J. - The Evolutionary Biology of Plants.
140317: NIKOLAEJEWSKY, BORIS - Aseff the Spy. Russian Terrorist and Police Stool.
164725: NIKOLAEVA, IRINA [ED.]. - Finiteness. Theoretical And Empirical Foundations
163812: NIKZENTAITIS, ALVYDAS | STEFAN SCHREINER | DARIUS STALIUNAS [EDS.]. | [ LEONIDAS DONSKIS - PREF.]. - The Vanished World of Lithuanian Jews.
181902: NILIS, JEROEN - Irish Students at Leuven University, 1548-1797. A Prosopography.
31688: NILLES, NICOLAUS - Kalendarium Manuale. Utriusque Ecclesia Orientalis et Occidentalis. Academiis Clericorum Accommodatum. Auspiciis Commissarii Apostolici (Tomus II)
47825: NILSON, L. - A System of Technical Studies in Pedal Playing for the Organ
143944: NILSSON, AURORA [RORA ASIM KHAN] - Een jaar in een Afghaanschen harem. Mijn lijden en mijn vlucht.
182520: NIMMERGUT, JÖRG | ANNA-MARIA WAGER - Miniaturen - Dosen.
104118: NIMS, CHARLES F. | WIM SWAAN [PHOTOGR.]. - Thebes of the Pharaohs. Pattern for Every City.
101894: NIMUENDAJÚ, CURT [ROBERT H. LOWIE | JOHN M. COOPER - TRANSL. | EED.]. - The Apinaye'.
4022017: NINCK, J. - Jesus als Charakter. Untersuchung.
145249: NINCLAUS, NINA - Internationale neerlandistiek: een vak in beweging
4048531: NINEHAM, D.E. (LIGHTFOOT, R.H.) - Studies in the Gospels. Essays in Memory of R.H.Lightfoot.
4137827: NINEHAM, D.E. - Saint Mark. (SCM Pelican Commentaries)
54510: NIPPERDEY, THOMAS - Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat
161639: NIPPOLD, W. - Die Anfänge des Eigentums bei den Naturvölkern und die Entstehung des Privateigentums.
123556: NIPPON GENDAI KOGEI BIJUTSU 1979 - - Nippon gendai kogei bijutsu [Contemporary Japanese Arts and Crafts] - In Slipcase.
89094: NISBET, ALEXANDER - An exposition of 1 & 2 Peter.
121997: NISH, IAN - The Origins of the Russo-Japanese War.
4022385: NISIN, A. - Die Geschichte von Jesus dem Christus.
56983: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN - Geen inpalming, wel inlijving van Duits gebied?
154465: NISSEN, PETER [ED.]. - De akkoorden van het gemoed. Het literairte leven in Roermond in de negentiende eeuw.
154265: NISSEN, PETER | VINCENT HUNINK - Vita Radbodi. Het leven van Radboud.
94292: NISSEN, PETRUS JOHANNES ANDREAS - De katholieke polemiek tegen de dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650)
151436: NISSENSON, MARILYN | SUSAN JONAS - Het alomtegenwoordige varken.
122244: NITSCHE, PETER [ED.]. - Der Aufstieg Moskaus, Auszüge aus einer russischen Chronik [Vol. 1 & 2 - Compl.].
141640: NITSCHKE, AUGUST [ED.]. - Rapports. Vol. 1: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques. Vol. 2: Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes. Vol. 3: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes [3 Vols. Compl.].
154754: NITZE-ERTZ, CHRISTA | UTE KLEINMANN | STEPHAN BRAKENSIEK [EDS.]. - Sinn und Sinnlichkeit. Das Flämische Stilleben 1550-1680.
4006445: NITZSCH, FR.A.B. - Lehrbuch der evangelischen Dogmatik.
101125: NIVARD, J.J.P. - Geschiedkundig overzicht van de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel c.a. St. Raphaël, gedurende de jaren 1928-1948. St. Raphaël bij zijn vijf en veertig jarig bestaan.
4075847: NIVEN, W.D. - Reformation Principles. After four Centuries.
144915: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
156114: NIXON, HOWARD M. - Five Centuries of English Bookbinding.
31076: NIXON, MIMA - Dutch bulbs and gardens
103079: NOACH, ARNOLDUS - Het materiaal tot de geschiedenis der Oude Kerk te Amsterdam.
4009779: NOACK, B. - Spätjudentum und Heilsgeschichte. (Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968)
100960: NOAKES, JEREMY - The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933.
131750: NOBEL LECTURES - Nobel Lectures. Chemistry 1922-1941.
130592: NOBLE, PETER - Peter Noble's Picture Parade. Stars and Films of the Year.
170944: NOBLE, DENIS - De muziek van het leven. Biologie voorbij de genen.
146132: NOBLE, THOMAS F.X. | BARRY S. STRAUSS | DUANE J. OSHEIM [EDS. - ET AL.]. - Western Civilization Beyond Boundaries.
31668: NOBLE, PAUL R. - The Canonical Approach. A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of Brevard S. Childs
4018046: NOCENT, A. - De toekomst van de liturgie.
142145: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen um die Jahrhundertwende 1895-1905.
142146: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gründerjahre 1851-1895.
142141: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Die Blütezeit der Dampfeisenbahn 1920-1940.
142142: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen im Zenit 1905-1919.
142143: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - The Dawn of World Railways 1800-1850.
142147: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Dampfeisenbahn an der Wende 1940-1965.
142148: NOCK, O.S. [CLIFFORD | WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gegenwart seit 1963.
100755: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 73 & 74 [2 Vols. in 1].
158383: NOE, ALFRED - "Der Präsenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek. Band I.: Diplomatische Ausgabe des Codex 12.579 der Österreichischen Nationalbibliothek ["" Mauchter-Katalog ""]. Band II.: Rekonstruktion und Analyse des Bestandes [ ohne "" Musicales ""]. Band III.: Die Texte der "" Musicales ""."
100753: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 69 & 70 [2 Vols. in 1].
100754: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 71 & 72 [2 Vols. in 1].
183765: NOË, H.A. - "Een Nederlands schilder uit de zestiende eeuw over Italiaanse kunstenaars. Beschouwingen en aantekeningen betreffende Carel van Mander en zijn "" Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders ""."
4140892: NOENS, L. - Het verborgen Lourdes. Occulte broederschappen, De verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-Le-Château.
140737: NOEVER, PETER - Jannis Kounellis. Il sarcofago degli sposi.
32176: NOEVER, PETER - Japan yesterday. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen
55927: NOEVER, PETER - Ein Stein für die Kunst. A rock for the arts. Das MAK-Terrassenplateau / The MAK-Terrace Plateau
146028: NOGEE, JOSEPH L. [ED.]. - Man, State and Society in the Soviet Union.
183770: NOHL, HERMANN [ED.]. - Index Vitruvianus.
153163: NOHLEN, DIETER [ED.]. - Elections in the Americas. A Data Handbook. Volume 1: North America, Central America and the Carribean.
156368: NOKES, PETER - The Professional Task in Welfare Practice.
146344: NOKOLAEV, VSEVOLOD A. | ALBERT PARRY - The Loves of Catherine the Great.
4024479: NOLA, A.M.DI (COMP.) - The Prayers of Man. From primitive peoples to present times. Ed.by P.O`connor, Transl.by R.Benedict.
4055370: NOLAN, A. - God in Zuid-Afrika. De uitdaging van het evangelie.
101014: NOLAND, AARON - The Founding of the French Socialist Party [1893-1905].
4036657: NOLDIN, H. - Summa Theologiae Moralis. I.De principiis theologiae moralis. II.De Praeceptis. III.De Sacramentis.
153849: NOLENS, LEONARD - Hommage.
165805: NOLENS, LEONARD - De liefdesgedichten.
88613: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding.
61119: NOLET, W.H. - Marnix als theoloog [Historische inleiding
30520: NOLET, W. - Middeleeuwsche kerkelijke instellingen
96196: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding
93672: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog, historische inleiding
153491: NOLL, HEINZ-HERBERT | ROLAND HABICH [EDS.]. - Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft. Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland.
171217: NOLL, MARK A. - Jesus Christ and the Life of the Mind.
171106: NOLL, MARK A. - The Old Religion in a New World. The History of North American Christianity.
93198: NOLLAND, JOHN - Word Biblical Commentary. Volume 1-9:20
4138405: NÖLLE, VAN (LESSING, G.E.) - Subjektivität und Wirklichkeit. in Lessings dramatischem und theologischem Werk.
153500: NOLLER, PETER | KLAUS RONNEBERGER - Die neue Dienstleistungsstadt. Beruftmilieus in Frankfurt am Main.
83371: NOLST TRÉNITÉ, A.N. - Handboek der ziekenverpleging. Met 10 gekleurde platen en 178 figuren
4065622: NOLTE, J. - Dogma in Geschichte. Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung.
4031920: NOLTE, A. (ARISTOTELES) - Het godsbegrip bij Aristoteles. (Diss.)
162862: NOLTE, ERNST | IRING FETSCHER | DIETHER STOLZE | MICHAEL JUNGBLUT [EDS.]. - Machten van onze tijd. 4 delen: Het fascisme van Mussolini tot Hitler - Het communisme van Marx tot Mao Tse-toeng - Het kapitalisme van Manchester tot Wallstreet - Het socialisme van klassenstrijd tot welvaartstaat [4 Vols. Compl.]..
4076159: NOLTE, M.E. (CASSANDER, G.) - Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven. (Diss.)
4069723: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
140583: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Voortgeschopt als een steen.
161837: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
94901: NOLTHENIUS, HELENE - Het vliegend haft
160198: NOLTHENIUS, HÉLÈNE - Duecento. Hohes Mittelalter in Italien.
4007297: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
4137331: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
131317: NOMACHI, KAZUYOSHI - Pelgrimage. Facsinerende fotoreportages.
143943: NONO [= J.B. UGES] - Half om half.
153990: NOOIJ, LIDY | ANOUK ERNST-ENDERT [EDS.]. | ROB BARTELS - Uitvindingen in een nieuw licht 1000-1600.
104424: NOOIJ, LIDY [ED.]. - Ontdekkingen van het eerste uur. 700.000 - 1200 v. C.
90017: NOOIJ, J. DE - Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I
153380: NOOIJ, LIDY | HANNA MOLENAAR [EDS.]. - Uw cholesterol de baas. Alles wat u moet weten over cholesterol.
101126: NOOIJ, LIDY | ANOUK ERNST-ENDERT [EDS.]. | ROB BARTELS - Ontdekkingen van het Eerste Uur. 700.000-1200 v. Chr. & Van IJzertijd tot Middeleeuwen 1200 v. Chr.-1000 & Uitvindingen in een nieuw licht 1000-1600 & Ontwikkelingen in de Nieuwe tijd 1600-1750 [Volume 1-4].
110086: NOOMEN, W. | J.A.G. TANS - Franse letterkunde. Overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
4133932: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie & Ervaringen.
181903: NOOMEN, W. | J.A.G. TANS - Franse letterkunde. Overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
180651: NOONE, JOHN - The Man Behind the Iron Mask.
130073: NOORD-BRABANT - Notulen van het verhandelde in de Zomer-Vergadering der Staten van Noordbrabant, geopend den 6 July 1858, en in de buitengewone vergadering van den 29 September 1858.
31844: NOORDA, SIJBOLT JAN - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie / An Analysis of the History of Interpretation of Luke 4,16-30 to contribute to the Hermeneutical Debate (with a summary in English)
4022024: NOORDA, S.J. - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
95534: NOORDA, S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van ucas 4,16/30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie
60523: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra (Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan het hermeneutische discussie)
103764: NOORDAM, D.J. | J.K.S. MOES | J. LAURIER - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de twintigste eeuw.
110312: NOORDEGRAAF, HARMAN | THEO SALEMINK | HENK TIELEMAN | REINIER VAN ELDEREN [EDS.]. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie.
110829: NOORDEGRAAF, PROF. DR. L. [ED. - ET AL.]. - De Vrede van Munster [1648].
91624: NOORDEGRAAF, HERMAN | WORKUM, JOHAN VAN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuwe fase in het kapitalisme.
93643: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving
121394: NOORDEGRAAF, HERMAN | HUB CRIJNS [EDS.]. - Kap en koord in Amsterdam. De geschiedenis van het bedrijfsapostolaat van de Capucijnen in Amsterdam 1950-2000.
81341: NOORDEGRAAF, A. - De mondigheid van de Christen
121252: NOORDEGRAAF, HERMAN | EEF VAN VILSTEREN [EDS.]. - Pionieren tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het industriepastoraat.
182869: NOORDEGRAAF, L | M.B. SMITS-VELDT | J. SPAANS | M. VAN VAECK | H. VLIEGHE. [ED.] - 1648. De vrede van Munster. Handelingem van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996, georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw.
95725: NOORDEGRAAF, A. - Oriëntatie in het diakonaat
31813: NOORDEGRAAF, A. - Kernteksten over Hizkia. Handreiking voor bijbelstudie
57507: NOORDEGRAAF, A. - Leven voor Gods aangezicht. Gedachten over het mens-zijn
88401: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Leven door de Heilige Geest
57589: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Woordenboek voor bijbellezers
91924: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen
4048244: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
4016212: NOORDELOOS, P. (MUSIUS, C.) - Cornelis Musius. (Mr Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha. Humanist/Priester/Martelaar.
82619: NOORDEN, P. VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden
4021092: NOORDENBOS, O. & LEEUWEN, T. (ERASMUS, DES.) - Erasmus in de spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus. Woord vooraf van J.Huizinga.
4006447: NOORDENBOS, O. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht.-Spigt, P.: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
121748: NOORDENBOS, DR. GRETA - Vrouwen in de Academies van Wetenschappen. Van uitsluiting tot uitzondering.
88851: NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus
104791: NOORDERVLIET, NELLEKE [KLAAS VAN DER HOEK - ED.]. - Een stad vol boeken. Bibliotheken en bijzondere collecties in Amsterdam
162643: NOORDERVLIET, NELLEKE - Millemorti.
155629: NOORDERVLIET, NELLEKE - Snijpunt.
4006449: NOORDHOFF, W. - Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme. Een sociaal-psychologische studie. (Diss.)
4005675: NOORDIJK, G.D. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Een onbegrepen denker. Gedachten van Dr.Ph.J. Hoedemaker uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
180166: NOORDMAN, JAN [ET AL.]. - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografisch apparaat.
54878: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (Complete Set)
4010040: NOORDMANS, O. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus. (VUB II/37)
4071630: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 7. Preken.
96216: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (10 delen in 11 banden, complete set)
48031: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel I, 1. Het begin, Om de ware humaniteit
51798: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 5. Om de rechte order der kerk
51801: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie I
4006451: NOORDMANS, O. - Geestelijke perspectieven. Een bundel opstellen.
4006455: NOORDMANS, O. - Zoeklichten. (18 opstellen)
170951: NOORDMANS, DR. O. - Herschepping. Beknopte dogmatische handleiding voor godsdienstige toespraken en besprekingen.
4072723: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel 1. Het begin. Om de ware humaniteit.
51802: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 4. Ontmoetingen. De actualiteit der historie II
92102: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel IX A (1884-1934) Brieven. (Deel 9 A)
48043: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel V, 5. Om de rechte orde der kerk
93082: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken (Deel 1 t/m 10 in 11 banden)
48032: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel IX, 9 B (1934-1955). Brieven
4138997: NOORDMANS, O. (HARTOG, A.H. DE) - Het getuigenis van Dr.De Hartog. Waardering en critiek. (Artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede. Onder red. van A.W.Bonsveld. Jrg 47/2)
4073817: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 5. Om de rechte orde der kerk
46968: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche Spraakkunst, met Opstellen ter oefening en een Ned. Hebr. Woordenlijst, ten dienste van het Hooger Onderwijs. Derde vermeerderde druk
4140395: NOORDTZIJ, A. - Das Rätsel des Alten Testaments.
142844: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
56994: NOORDWIJK, BERNARD VAN - Boeksloten van heinde en verre
4066543: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
103562: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
103561: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
121291: NOORDZIJ, NEL - De dichter Rilke als mens. Twee kritisch-biografische essays.
4047925: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
158297: NOORDZIJ, GERRIT - De Handen Van De Zeven Zusters
95791: NOORDZIJ, HUIB - Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw
143980: NOORLANDER, MR. DRS. C.W. | MR. J.L.W. BROEKSTEEG | DR. N.S. EFTHYMIOU | MR. H.G. HOOGERS [EDS.]. - Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw.
4065851: NOORLOOS, M. - Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven.
152058: NOORMAN, JELLE - Een culturele geschiedenis van Frankrijk.
181904: NOORNIK, ED. - De overlevende.
88140: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren wonderlijke leiding met zijn volk
91342: NOORT, G.J. VAN DEN E.A. - En zij riepen aldaar de Naam des Heeren aan
81992: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
87706: NOORT, G.J. VAN DEN - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk
4300849: NOORT (RED.) G. - Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 ).
56590: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk. Verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
165777: NOORT, MAARTEN VAN [ED.]. | EVELINE HEUVES | MARIJKE ESTOURGIE-BEIJER | PIET SPIJK | MARGRIET LESTRADEN - Gestel in Bergen.
81475: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof, leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
82195: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk, verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort predikant van de Geref. Gemeenten alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
88153: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
4027820: NOORT, E. - Israël en de Westelijke Jordaanoever. Werkboek voor Palestina-reizigers.
4048306: NOORT, D. - Ik breng U Gods Woord. Drie preken.
4072340: NOORT, G. (KRUYT, A.C.) - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb.C.Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in midden-Celebes, Indonesië. (Diss.)
55983: NOORTMAN, ROBERT C. - One hundred master paintings
168079: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT | W. VERMEER - EDS.]. - Het Bosken en het theatre.
130871: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT | W. VERMEER - EDS.] - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
181170: NOOTEBOOM, URIAS | PETER TIMMERMANS [PHOTOGR.]. - Vught, het verhaal van een omweg.
56141: NOOTEBOOM, CEES - Venetiaanse vignetten
121477: NOOTEBOOM, URIAS - Nijmegen, stad in kaart gebracht. Nijmegen, Postcard Postscripts.
144136: NOOTEBOOM, CEES [ED. - ET AL.]. - De Grenzeloze Wereld van Cees Nooteboom. Bij de uitreiking van het eredoctoraat Opening Academisch Jaar 2006-2007.
167137: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
167759: NOOTEBOOM, CEES - Het gezicht van het oog.
162161: NOOTEBOOM, SIBOUT G. | ANTONIE COHEN. - Spreken en verstaan. Een inleiding tot de experimentele fonetiek.
154759: NOOTEBOOM, CEES - Paradijs verloren.
154723: NOOTEBOOM, CEES | SIMONE SASSEN [PHOTOGR.]. - Tumbas. Graven van dichters en denkers
143240: NOOTEBOOM, C. [FOREW.]. - Witte Cornelisz. de With 1599-1658. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland.
162316: NOOTEBOOM, CEES | CAROLIJN VISSER | HANS JACOBS | HANS PLOMP - Baltische reizen.
142856: NOOTEBOOM, CEES - Zurbaran & Cees Nooteboom.
101480: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
4142919: NOOTEBOOM, C. - Allerzielen.
53067: NOOTEBOOM, CEES - Tumbas. Graven van dichters en denkers
142531: NOOTEN, S.I. VAN [ED.]. - Vocabulaire du cinema / Film Vocabulary / Filmwoordenlijst / Dizionario dei termini cinematografici / Filmwörterbuch / Vocabulario de cinematografía / Filmordbog.
105339: NOOTER ROBERTS, MARY | ALISON SAAR - Body Politics. The Female Image in Luba Art and the Sculpture of Alison Saar.
180313: NOOTER ROBERTS, MARY | ALISON SAAR - Body Politics. The Female Image in Luba Art and the Sculpture of Alison Saar.
182941: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
121042: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
142323: NOOY, DRS. J.M.I. [FOREW.]. - Het Valkhof te Nijmegen. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
122527: NOPPEN, L.M. VAN - Gerard Manley Hopkins the Wreck of the Deutschland.
182794: NORBERG, DAG - Au seuil du Moyen Age, II. Études linguistoques, métriques et littéraires 1975-95 par Dag Norberg [+] publiées en sa mémoire par Ritva Jacobsson et Folke Sandgren.
131272: NORBERG, U.M. - Vertebrate Flight. Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution.
182782: NORBERG, DAG - Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Age et leurs répliques rythmiques.
182767: NORBERG, DAG - L'accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age.
53517: NORDBOK, A.B. E.A. - De vikingen. De laatste en meest onthullende ontdekkingen welke gedaan werden over de Vikingen
164271: NORDENFALK, CARL - Celtic and Anglo-Saxon Painting. Book Illumination in the British Isles 600-800.
146254: NORDENFELT, LENNART | PER-ERIK LISS (EDS) - Dimensions of Health and Health Promotion.
30744: NORDHEIM, ECKHARD VON - Die Lehre der Alten. I. das Testament als Literaturgattung im Judentum der Hellenistisch-Römischen Zeit
4054652: NORDSIECK, R. - Reich Gottes - Hoffnung der Welt. Das Zentrum der Botschaft Jesu.
90650: NOREA, CHARLOS G. - Juan Luis Vives
166771: NOREL, K. - Janmaats en sinjeuren.
4138927: NOREL JZN. O. (STOECKER, A.) - Adolf Stoecker en zijn sociaal-ethisch streven. (Diss.)
31770: NOREL, W. VAN E.A. - Joods leven in Elburg. Gedenkboek
164075: NORMAN, A.F. [ED.]. - Antioch as a Centre of Hellenic Culture as Observed by Libanius.
180701: NORMAN, BUFORD [ED.]. - Origins and Identities in French Literature.
89963: NORMAN, CHARLES E.A. - The Colophon. A quarterly for collectors & lovers of books. Part 20.
183650: NORMAN, EDWARD - De rooms-katholieke kerk. Een geïllustreerde geschiedenis.
180685: NORMAN, BUFORD [ED.]. - The Mother in / and French Literature.
154343: NORMAN, BRUCE - Footsteps. Nine archaeological journeys of romance and discovery.
104847: NORMAN, EDWARD - Tweeduizend jaar kerken. Van Catacombe tot Kathedraal.
164428: NORMAN, ANDREW - Jane Austen. An Unrequited Love.
157921: NORMAN, JEREMY M. [ED.]. - Morton's Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine [Garrison & Morton].
155520: NORMAN, DR. ANDREW - Agatha Christie. The Finished Portrait.
4141942: NORMAN, A. - Twenty-six Reasons why Jews don't Believe in Jesus.
153546: NORMINTON, GREGORY - The Ship of Fools.
4040020: NORREN, J.J. VAN (PLAUTIANUS) - Plautanius. Commandant van de lijfwacht van keizer Septimius Severus. (Diss.)
157259: NORRIE, IAN [ED.]. - Mumby's Publishing and Bookselling in the Twentieth Century.
156874: NORRIE, IAN - Sixty Presarious Years. A Short History of the National Book League 1925-1985.
154482: NORRIE, IAN - Mentors and Friends. Short Lives of Prominent Publishers and Booksellers I Have Known.
156857: NORRINGTON, A.L.P. - Blackwell's 1879-1979. The History of a Family Firm.
180578: NORRIS, PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4075726: NORRIS, KATHLEEN - Amazing Grace. A Vocabulary of Faith.
4134001: NORRIS, P. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4071690: NORRIS, KATHLEEN - De Kloostergang.
157606: NORSWORTHY, L. ALEXANDER [ED.]. - Russian Views of the Transition in The Rural Sector. Structures, Policy Outcomes, and Adaptive Responses.
142779: NORTH, DOUGLASS C. | ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
142780: NORTH, DOUGLASS C. | ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
146085: NORTH, JOHN - Stonehenge. Neolithic Man and the Cosmos.
152907: NORTH, J.D. | P.W. KLEIN - Science and Culture under William and Mary.
31413: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus
4060922: NORTH, C.R. - The Second Isaiah. Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV.
91205: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus
165942: NORTON, TREVOR - Sterren der Zee. De uitzonderlijke levens van de grote namen uit de duikgeschiedenis.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13