Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
83732: READE, C. - De christen in de eenzaamheid
83660: READE, C. - De christen in de eenzaamheid
142618: READER, JOHN - Missing Links. In Search of Human Origins.
104193: READER, W.J. - Victorian England.
151893: READER, JOHN - Missing Links. In Search of Human Origins.
140725: READER, JOHN & JOHN GURCHE [ILLUSTR.] - The Rise of Life. The First 3,5 Billion Years.
152716: REANEY, P.H. - The Origin of English Place-Names.
90143: REAR, CHARLES O' - Napa Valley. The Land, the Wine, the People.
100168: RÉAU, LOUIS - L'Art français aux États-Unis.
30167: RÉAU, LOUIS - French painting in the XIVth, XVth and XVIth centuries
60579: REBEL. J.J. - Pastoraat in pneumatologisch perspektief (Een theologiesche verantwoording vanuit het denken van A.A. van Ruler. Dissertationes Neelandicae, series Theologica 4)
91038: REBILLARD, ÉRIC / RÜPKE, JÖRG - Group identity and religious individuality in late antiquity.
47606: REBILLARD, ERIC - Transformations of Religious Practices in Late Antiquity (Variorum Collected Studies Series)
93688: REBLIN, KLAUS / TEICHERT, WOLFGANG - Gottescourage. Geschichten vom ganz anderen Leben der Heiligen
141381: REBLING, EBERHARD [ED.]. - Marius Petipa. Meister des klassischen Balletts. Selbstzeugnisse - Dokumente - Erinnerungen.
101130: REBSKE, ERNST - Lampen - Laternen - Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
141545: RECEPTEN - Verzameling van waardevolle vakrecepten, speciaal bewerkt voor fabrikanten, vaklieden en handelaren.
165000: RECHMOND, LEWIS - Je levenswerk. Gepassioneerd leven, spiritueel groeien.
166322: RECHTSPRAKTIJK - - Wetgevingseditie voor de Rechtspraktijk [3 Vols. - Compl. Set].
154209: RECKMANN, HANS - Das neuzeitliche Gerichtswesen in der Stadt Geldern.
152997: RECLUS, ÉLIE [B.P. VAN DER VOO - ED.]. - De mensch van den Australischen bodem of De neen-neen's en de ja-ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Dayéris, narrinyeris, kamilaroïs, Minnal-yangs, Yirclas, Yarra-yarras, enz.
164859: REDDEN, ANDREW - Diabolism in Colonial Peru 1560-1750.
4036652: REDDINGHUIS-SALOMONSON, F. (NIETZSCHE, FR.) - Een weg tot Nietzsche.
141476: REDE, W. VAN - Van oude tijden.
91013: REDEKER, HANS A.O. - Kurt Löb. Bild + Buch.
4025450: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
103160: REDEKER, HANS [INTROD.]. - C.A.B. Bantzinger. Tekenaar.
4134896: REDEKER, H. (ERASMUS, DES.) - Man not Citizen. Erasmus in our time.
154587: REDFIELD, JAMES [DAVID VOS] - De Celestijnse belofte. Een spiritueel avontuur [9CDs].
144171: REDGATE, A.E. - The Armenians.
87831: REDLICH, OTTO R. - Staat und Kirche am Niederrhein zur Reformationszeit
100330: REDONDO, AUGUSTIN - Les parentés fictives en Espagne [XVIe - XVIIe siècles].
141855: REDOUTÉ, PAUL - Réfutation pour Le Sieur Paul Redouté, Impétrant. Contre Monsieur Robert, sique prétenduement Officier de S.A. à Spa, Intimé & Protestation par monsieur Paul Redouté, Locataire de la Nouvelle Salle à Spa & Exposé des actions nouvelles intentées par Paul Redouté, aux Officiers & à la Cour de Spa [3 Vols.].
144792: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
121564: REDWORTH, GLYN - The Prince and the Infanta. The Cultural Politics of the Spanish Match.
58108: REE BERNARD, N. VAN - Stemmingen en stem-methoden, beschreven in spaanse teksten uit de zestiende eeuw - snaarinstrumenten
131080: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 8. Jaarboekje 1980
131081: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 9. Jaarboekje 1981
131082: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 10. Jaarboekje 1982.
131083: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 12. Jaarboekje 1984.
131084: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 13. Jaarboekje 1985
131085: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 14. Jaarboekje 1986.
131086: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 16. Jaarboekje 1988
144382: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER [ED.6 - De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795 [2 Parts in Slipcase].
140701: REECE, MAYNARD [ROGER TORY PETERSON - INTROD.]. - The Waterfowl Art of Maynard Reece.
90726: REED, A.H. - The story of New Zealand, with 80 plates & 5 tekst illustrations.
153159: REED, A.H. & A.W. REED [EDS.]. - Captain Cook in New Zealand. Extracts from the journals of Captain James Cook giving a full account in his own words of his adventures and discoveries in New Zealand.
158298: REED, A.H. [ET AL.]. - The House of Reed. 50 Years of Publishing in New Zealand.
155802: REED, TERESA P. - Shadows of Mary. Reading the Virgin Mary in Medieval Texts.
130941: REED, BIKA - De rebel in de Ziel. Een heilige tekst uit het Oude Egypte.
158261: REEDE, A.W. - Books are My Business. The Life of a Publisher.
162634: REEDE, J.J. DE - Twee belangrijke beperkingen van het octrooimonopolie.
104026: REEDER, ELLEN D. - Pandora. Women in Classical Greece.
100169: REEDIJK, C. - The Poems of Desiderius Erasmus. With Introductions and Notes.
157612: REEDIJK, C. & CAROL K. HENRY & W.R.H. KOOPS [EDS.].Y - Large Libraries and New Technological Developments. Proceedings of a Symposium held on the Occasion of the Inauguration of the New Building of the Royal Library, The Hague, 29 September-1 October 1982.
157552: REEDIJK, C. [INTROD.]. - Jean François van Royen 1878-1942. Tentoonstelling van de ontwerpen en de uitgaven van de meester-drukker J.F. van Royen en een keuze uit het werk van met hem bevriende Engelse en Nederlandse drukkers ter gelegenheid van de openstelling der Kunera Pers in het koetshuis van het Museum Meermanno-Westreenianum [Museum van het Boek] zomer 1964.
131881: REEDIJK, C. [ED.] - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27 - 29 October 1969.
89373: REEDT DORDTLAND, P.H. VAN (VOORREDE) - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
4139352: REELING BROUWER, R. LEEDE, B. DE & SPRONK, K. (RED.) - Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme.
4070849: REELING BROUWER, R. & LIGTEN, A.VAN (RED.) - Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest.
4137697: REELING-BROUWER, R. - Is het Marxisme een Messianisme?. Beschouwingen sic et non in gesprek met L.Althusser en W.Benjamin. (Doctoraalskriptie)
4057662: REELING BROUWER, R. (SAMENST.) (CALVIJN, J.) - De handzame Calvijn. Met nieuwe vertalingen van H.v.Dolen en H.Vermeer-Pardoen.
4143359: REEMTS, CHR. - Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern: Salomo.
165460: REEN, DAVID VAN - Engelen der wrake. Roman over Kenia.
151081: REEN, TON VAN - Achterom Binnen. Limburgers in de twintigste eeuw. 100 jaar Limburg in foto's, interviews en verhalen.
122041: REENDERS, DR. K. & PROF. DR. G.E.H.M. RUTTEN [EDS.]. - Het diabetes mellius type 2 formularium. Een practische leidraad.
4032819: REENDERS, H. (HELDRING, O.G.) - Alternatieve zending. Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië. (Diss.)
4073359: REENDERS, H. (RED.) - De gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
4140758: REENDERS, H. - Kerk aan de overkant. Gereformeerden in IJsselmuiden en Grafhorst (1835-1985).
81497: REENEN, G. VAN - Eerste bundel feest-stoffen (kerstmis en jaarwisseling)
54053: REENEN, JAN VAN - De komst van de Statenbijbel
92727: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. 28 samenspraken over het boek Ruth. Met korte levensbeschrijving van den auteur
93018: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, 14 samenspraken over de tempel
122011: REENEN, G. VAN - De staatkundige en staatsrechtelijke betekenis van president F.D. Roosevelt.
54624: REENEN, G. VAN - Tweede bundel feeststoffen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
55650: REENEN, G. VAN - Eerste bundel keurstoffen zijnde vijftien predikatiën (Voorheen verschenen als 1e t.m. 5e drietal_
30300: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. Over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt
30552: REENEN, G. VAN - De Koning in zijn schoonheid, voorgesteld in twaalf leerredenen (waaronder geschikte voor voorbereiding H.A.)
31340: REENEN, G. VAN - Eerste bundel keurstoffen. 15 predicaties
31341: REENEN, G. VAN - Tweede bundel keurstoffen. 15 predicaties
31339: REENEN, G. VAN - Gelijkenissen en zaligsprekingen. Zesendertig samenspraken
90488: REENEN, G. VAN - Eerste bundel keurstoffen. Vijftien predikaties. / Tweede bundel keurstoffen. Vijftien predikaties. (2 delen)
54463: REENEN, JAN VAN - De grote geschiedenis van een klein land (4 delen)
31393: REENEN, G. VAN - Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk
83165: REENEN, G. VAN - Een nalezing, 21 meditaties
94949: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, 14 samenspraken over de tempel
94950: REENEN, G. VAN - Tweede bundel feeststoffen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
54269: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, dertien samenspraken over de gelijkenissen
4136966: REENEN, J.VAN - Ook voor mij?. Bijbels dagboek voor jongeren.
123544: REES, THOMAS - History of Protestant Nonconformity in Wales. From its Rise in 1633 to the Present Time.
140424: REES, OWEN & BERNADETTE NELSON [EDS.]. - Cristobal De Morales. Sources, Influences, Reception.
166890: REES, EILUNED - The Welsh Book-Trade before 1820.
163625: REES, JENNY - Looking for mr. Nobody. The Secret Life of Goronwy Rees.
146235: REES, LAURENCE [ANNELIES KONIJNENBELT & JULIUS WINTJES - TRANSL.]. - De nazi's. Een waarschuwing uit het verleden
146275: REES, PHILIP - Fascism in Britain. An Annotated Bibliography.
166938: REESE, WILLIAM [ED.]. - Gazette Issue of the Grolier Club 1983/1984.
140444: REESER, TODD W. - Moderating Masculinity in Early Modern Culture.
145337: REESER, HANS - Andersen op reis door Nederland.
4140710: REESINCK, B. - Welke god bedoelt u eigenlijk?. Op zoek naar een zuiverder godsbeeld.
153974: REESINK, G.P. - Structures and their Functions in Usan. A Papuan Language of Papua New Guinea.
151576: REESINK, HENK & ANNE MARTINE REESINK - Jeu de boules. Een document voor de liefhebber.
4024358: REESINK, P. (RED.) - Islam. Een nieuw geloof in Nederland.
145876: REESKAMP, DR. JAN H.E. - Reizen en pleisteren.
4140616: REESTMAN, K. - Leeftijd en levensloop. 4001 spreuken over ouder worden.
165776: REETH, DR. ADELAÏDE VAN - Encyclopedie van de mythologie. Met meer dan 2000 trefwoorden.
152580: REETH C.I.C.M., Z.E.P. VAN - Hekserij in de missielanden. Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven 1936.
131880: REETH, DR. ADELAÏDE - Encyclopedie van de mythologie. Met meer dan 2000 trefwoorden.
164145: REEUWIJK, DICK P.J. VAN [CEES NOORDEWIER] - Damsterdamse extremisten.
130030: REEVE, JOHN [ED.] & KAREN ARMSTRONG & EVERETT FOX & F.E. PETERS [ET AL.] - Sacred. Books on the Three Faiths: Judaism, Christianity, Islam.
145380: REEVES, NICHOLAS [SEVENTH EARL OF CANARVON - FOREW.]. - Toetanchamon. De koning - het graf - de schatten.
104120: REEVES, NICHOLAS & RICHARD H. WILKINSON - The Complete Valley of the Kings. Tombs and Treasures of Egypt's Greatest Pharaohs.
30774: REEVES, JOHN C. - Tracing the threads. Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha
4300049: REGAN (ED.) TOM - Matters of Life and Death. New Introductory Essay in Moral Philosophy.
4142586: REGARDIE, ISRAËL - De boom des levens. Een studie in de Magie. Vertakling door J.H.W.Boelens.
4300597: REGARDIE, ISRAEL, - The Middle Pillar. The Balance Between Mind and Magic.
141048: REGATILLO, EDUARDUS - Ius sacramentarium.
142568: REGENHARDT, JAN WILLEM - In de schaduw van de Dom. Overleven in de stad van de NSB.
45138: REGER, MAX - Introduktion und Passacaglia für Orgel. d-moll (Nr. 2198)
131576: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 avril 1681.
30606: REGNAULT, ÉLIAS / BLANC, LOUIS - Histoire de huit ans, 1840-1848. Fausabt syute a l'histoire de dix ans, 1830-1840 (Tome Deuxième & Tome Troisième)
167741: REGNERY, HENRY - Memoirs of a Dissident Publisher.
156254: REGOUT, L.H.W. - Arbeidersverzekering.
144872: REGT, HENK DE - Philosophy and the Art of Scientific Discovery. A study of the heuristic role of philosophical views in the development of science.
89059: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN / THIEL, P.J.J. VAN - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
143808: REGTUIT, R.F. [ED.]. - Scholia in Aristophanem. Pars III. Scholia in 'Thesmophoriazusas', 'Ranas', 'Ecclesiazusas' et 'Plutum'. Fasc. 2/3: Scholia in Aristophanis 'Thesmophoriazusas' et 'Ecclesiazusas'.
142962: REHDER, PETER [ED.]. - Einführung in die slavischen Sprachen.
51782: REHKOPF, F. - Septuaginta-Vokabular
160808: REHORK, JOACHIM - Unsere Kaiserpfalzen.
4300116: REHORK, J. - Archäologie und biblisches Leben.
164610: REHWINKEL, PETER & JAN NEKKERS - Regerenderwijs. De PvdA in het kabinet Lubbers-Kok.
48085: REIBER, EMILE - l'Art Pour Tous. Encyclopédie de l'art Industriel et Décoratif. Trente-sixième année
167071: REICH, WILLI [ED.]. - Johann Sebastian Bach. Leben und Schaffen. Eigene Aussagen, Berichte der Zeitgenossen, Bekenntnisse der Späteren.
142810: REICH-RANICKI, MARCEL - Mein Kafka.
4140876: REICH-RANICKI, M. (MANN, TH.) REICH-RANICKI, M. - Thoman Mann and His Family.
4300772: REICH, A. - Übersetzungsprinzipien in den deutschsprachigen liedhaften Gesamptpsaltern des 16. und 17. Jahrhunderts. (Diss.)
100643: REICHARD, RICHARD W. - Crippled from Birth. German Social Democracy 1844-1870.
167841: REICHARDT, DR. HANNS [PROF. DR. PHIL. & MED. A PFEIFER - FOREW.]. - Die Früherinnerung., Als Trägerin kindlicher Selbstbeobachtungen in den ersten Lebensjahren
152197: REICHARDT, KONSTANTIN [ED.]. - Thule. Ausgewählte Sagas von altgermanischen Bauern und Hielden.
102244: REICHENBACH-CONSTON, M.J. GERTRUDE & ABRAHAM NOORDERGRAAF [EDS.]. - Two Hundred Years of Netherlands-American Interaction.
122762: REICHENBACH, CÉCILE [ED.]. - Dogon, mais encore...Objets d' Afrique, collections d' Europe.
4143003: REICHENBACH, H. - The Rise of Scientific Philosophy.
47472: REICHENBERGER, KURT - Du Bartas und sein Schöpfungsepos
141777: REICHERT, GEORG - Erasmus Widmann (1572-1634). Leben, Wirken und Werke eines württembergisch-fränkischen Musikers.
165653: REICHERT, FRANZ RUDOLF [ED.]. - Im Dienst des Glaubens und der Wissenschaft. Festschrift zum 175 jährigen Bestehen der Bibliothek des Trierer Priesterseminars.
4056267: REICHERT, H.G. - Unvergängliche lateinische Spruchweisheit. Urban und human.
157511: REICHHART, GOTTFRIED - Die Druckorte des XV. Jahrhunderts nebst Angabe der Erzeugnisse ihrer erstjährigen typographischen Wirksamkeit. Mit einem Anhange: Verzeigniss der je ersten Typographen und Jener Druckorte deren allererste Drucker bis jetzt unbekannt geblieben sind.
4053173: REICHMANN, E.G. - Hostages of Civilisation. The Social Sources of National Socialist Anti-Semitism.
4139911: REICHMANN, E.G. (HRSG.) (BAECK, L.) - Worte des Gedenkens für Leo Baeck.
122222: REICHSINSTITUT HANDEL & GEWERBE - Die Erzeugung von Eisen und Stahl.
121080: REICHWEIN, GUSTA & JORIEN JAS [EDS.]. - 't Achterste van de tong. De gaper als uithangteken van apotheek en drogist.
121200: REICHWEIN, ONNO - J.M. den Uyl. Gereformeerd af, socialist geworden, calvinist gebleven.
102463: REICHWEIN, GUSTA & ELLINOOR BERGVELT & FROUKE WIERINGA [EDS.]. - Levende Meesters. De schilderijenverzameling van C.J. Fodor 1801-1860.
54198: REICKE, BO A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 5. Jahrgang. 1955
4140917: REICKE, B. - The Roots of the Synoptic Gospels.
152898: REID, ROBERT & JOE ANDREW [EDS.]. - Two Hundred Years of Pushkin. Volume 2: Alexander Pushkin: Myth and Monument.
160617: REID, ROBERT - Puskin's ' Mozart and Salieri. Themes, Character, Sociology.
101088: REID, RICHARD - The Shell Book of Cottages.
101700: REID, MICHAELA - Ask Sir James. Sir James Reid, Personal Physician to Queen Victoria and Physician-in-Ordinary to Three Monarchs.
155528: REIF-HÜLSER, MONIKA (ED.). - Borderlands. Negotiating Boundaries in Post-Colonial Writing.
4140315: REIF, S.C. - Judaism and Hebrew Prayer. New perspectives on Jewish liturgical history.
140321: REIFENSCHEID, RICHARD - Die Habsburger. Von Rudolf I. bis Karl I.
143967: REIFLER, SAM - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
4140797: REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
55057: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van joh. W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden, door hemzelf beschreven
4061645: REIJEN, W.VAN & BOLZ, N. (BENJAMIN, W.) - Walter Benjamin.
161681: REIJEN, WILLEM & WILLEM G, WESTSTEIJN [EDS.]. - Subjectivity.
160679: REIJEN, PAUL E. VAN - Middeleeuwse kastelen in Nederland.
152600: REIJEN, WILLEM & WILLEM G, WESTSTEIJN [EDS.]. - Subjectivity.
164206: REIJNDERS, LUCAS - De natuur.
161415: REIJNDERS, G.Q. - The Terminology of the Holy Cross in Early Christian Literature as based on Old Testament Typology.
157374: REIJNDERS, KAREL & ERNST BRACHES [EDS. - ET AL.]. - Algemene verantwoording Volledige Werken Louis Couperus.
155740: REIJNDERS, J.M.H. - Beam Maser Investigation of Inelastic Scattering. Population Transfer in Interstellar Ammonia.
152547: REIJNDERS, DR. A.F.M. - Die Psychologie der Biologen. Versuch einer Einteilung der Wissenschaftlichen Charaktertypen im Allgemeinen. [auf Grund einer Enquete].
131791: REIJNDERS, KAREL - Onder dekmantel van etiket.
4138961: REIJNEN, H. (DOM ANSCAR VONIER) - De heilige geest en Christus' mystiek lichaam.
165554: REIJNIERSE, DRS. WIM - Etnische theatermakers op de toneelmarkt.
167774: REIJT, VIC VAN DE - Elsschot. Leven en werken van Alfons de Ridder.
158211: REIJT, VIC VAN DE - De Nederlandstalige cover Top-100 van Vic van de Reijt [& CD].
144205: REIJT, VIC VAN DE - Het Land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
121266: REIK. MIRIAM M. - The Golden Lands of Thomas Hobbes.
142669: REIL, J.C. - Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrütungen
142722: REIL, J.CHR. & A.B. KAYSSLER [EDS.]. - Magazin für die psychische Heilkunde [Volume / Band 1. nr. 1-3. All published].
144170: REILLY, BERNARD F. - The Contest of Christian and Muslim Spain 1031-1157.
164077: O'REILLY, JENNIFER [ED.]. - Bede: On the Temple.
155155: REILLY, BENJAMIN - Democracy and Diversity: Political Engineering in the Asia-Pacific.
154663: REILLY, BERNARD F. - The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso IV 1065-1109.
154662: REILLY, BERNARD F. - The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca 1109-1126.
151414: REILLY, VALERIE - Paisley Patterns. A Design Source Book.
143989: REILLY, ROBIN - William Pitt the Younger.
4072177: REILLY, R.T. - Irish Saints. Illustrated by H.Baton.
156059: REIMERINK, LETTY - Pampus. Ruwe diamant van steen.
4038753: REIMERS (HRSG.) H. - Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom.
165474: REIN - De Ware, De Spiegel en de Beitel. 100 % rein in 40 dagen.
93397: REINACH, THÉODORE - Textes d'auteurs grecs et Romains relatifs au Judaïsme. Réunis, traduuits et annotés
140113: REINALDA, BOB [ED.]. - De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging. Met foto's van de arbeidende bevolking in Nijmegen in de afgelopen negenbtig jaar.
155749: REINARTZ, JM.L.J. - Molecular-Beam Electric-Resonance Studies of Linear Triatomic Molecules.
4550: REINBECK, JOHANN GUSTAV - Eine Sammlung von Zweyen über ein jegliches Sonn- und Festtägliches Evangelium.Wie auch von einigen an den Butz-Tagen Gehaltenen Predigten.
4143090: REINBOLD, W. - Propaganda und Mission im ältesten Christentum. Eine Untersuchung zu den Modalitäten der Ausbreitung der frühen Kirche.
162166: REINCKE, HEINRICH - Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse.
151365: REINDERS, HENK - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland. NVOB 100 jaar 1895-1995.
88138: REINDERS, B. - Een uitverkoren vat. Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelingen 9
55148: REINDERS, B. - Jacobus. 21 Bijbelstudies over de algemene zendbrief van Jakobus
167065: REINDERS, ANK - Sesam atlas van de zangkunst.
165962: REINDERS, PIM & THERA WIJSENBROEK [EDS. - ET AL.]. - Koffie in Nederland
130700: REINDERS, PIM & RUDY KOUSBROEK & JEROEN STUMPEL [ET AL] - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
54912: REINE, RONALD PRUD'HOMME VAN - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
94200: REINE DE HOLLANDE, S.M. LA - Calvin et la réforme Française. Exposition organisée à l'occasion du quatrième centenaire de la publication de l'institution de la religion chrétienne
130648: REINEKING VON BOCK, GISELA & HERBERT ARNDT DIETZE [EDS.] - Kopenhagener Porzellan and Steinzeug. Unikate des Jugendstil und Art Deco.
53063: REINER, IMRE - Creative desire
100452: REINER, IMRE & HEDWIG REIMER - Schrift im Buch.
162733: REINER, IMRE - Modern and Historical Typography. An Illustrated Guide [2 Vols. Compl.].
103470: REINER, IMRE & HEDWIG REIMER - Grafika. Modern Design for Advertising and Printing.
103926: REINERS, HERIBERT & WILHELM EWALD - Kunstdenkmäler zwischen Maas und Mosel.
43497: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft I. 1-25
167567: REINHARD, WALTER - Zur Entwicklung des Kartenbildes der Britischen Inseln bis auf Merkators Karte vom Jahre 1564.
158061: REINHARD, WALTER - Zur Entwicklung des Kartenbildes der Britischen Inseln bis auf Merkators Karte vom Jahre 1564.
43498: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft II. 26-49
43499: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft I. 1-25
43500: REINHARD. A. - Ernste Studien Stücke im Strengen stil aus den werken der besten Meister für Harmonium
130683: REINHARDT, DR. LUDWIG - Der Mensch zur Eiszeit in Europa.
4065605: REINHARDT, HANS - Holbein.
121499: REINHERZ, HEINZ WILHELM - Die preussisch-französische Beziehungen in den Jahren 1758-1770.
144652: REINHOLD, CHANOCH [ED. - ET AL.]. - Jisrael. Volk und Land. Jüdische Anthologie.
122501: REINICKE, WOLFGANG H. - Building a New Europe. The Challenge of System Transformation and Systemic Reform.
102649: REINICKE, HILTRUD & KLAUS REINICKE & DANIELA TIVIG [EDS.]. - Buchmalerei der Zisterzienser. Kulturelle Schätze aus sechs Jahrhunderten.
156393: REININK, GERRIT JAN - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame.
141851: REININK, WESSEL & KLAUS KINOLD [PHOTOGR.]. - Herman Hertzberger. Architect.
157366: REINITZER, HEIMO - Biblia deutsch. Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition.
142110: REINLE, ADOLF - Die Ausstattung deutscher Kirchen im Mittelalter. Eine Einführung.
104924: REINSMA, MR. MARIJKE [INTROD.]. - Auteurswet 1881. Parlementaire geschiedenis wet 1881 - ontwerp 1884.
130261: REINSMA, DR. R. [ET AL.] - Zuid-Hollandse Studiën [Vol. 11]
130260: REINSMA, DR. R. - Verslag Lagere, Middelbare en Laijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland.
146156: REINWARDT, C.G. - Buitenzorg Scientific Centre. A description of the scientific institutions at Buitenzorg, with map, two diagrams and twenty-six illustrations.
110295: REIS, MARGA - Lauttheorie und Lautgeschichte.
145664: REISCH, GEORGE A. - How the Cold War Transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes of Logic.
4017548: REISEL, M. - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
104171: REISER, RUDOLF - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern.
143343: REISIG, OTTO - Deutsche Spielkarten.
4140244: REISS, J. - De schuilplaats.
30479: REISSNER, ILMA E.A. - Das Heilige Russland. 1000 Jahre Russisch-Orthodoxe Kirche
4067009: REITSEMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
156462: REITSMA, R. - Centrifugal and Centripetal Forces in the Early Dutch Republic. The States of Overyssel 1566-1600.
4067106: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid. (Diss.)
92500: REITSMA, J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Vijfde, herziene druk
84870: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de Geschedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland
88950: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (Complete Set)
31092: REITSMA, ANNE - Klank als religieuze presentie. De muzikale gestalte ine en seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen
84393: REITSMA, J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden
30231: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noorderlijke nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (8 delen, complete set)
93682: REITSMA, JOHANNES - Franciscus Junius, een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming
47526: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Vierde deel: Gelderland 1579-1620
94760: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (8 delen)
60581: REITSMA. B.J.G. - Geest en schepping (Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid)
82938: REITSMA, JOHANNES - Franciscus Junius een levensbeeld uit den eersten tijd der Kerkhervorming
46735: REITSMA, J. - Honderd Jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden
48020: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Eerste deel: Noord-Holland 1579-1608
48021: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Tweede deel: Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 1574-1592
88990: REITSMA, J. / ROMEIN, T.A. - Oostergo. Register van de Geestelijke Opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. / Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de HErvormde Gemeenten van Friesland. Handschrift. (2 werken in 1 band)
4300288: REITSMA, B. - Wiwe is onze God?. Arabische christenen, Israël en de aard van God.
4071855: REITZ, R. (TILLICH, P.) - Paul Tillich und New Harmony.
92213: REITZENSTEIN, RICHARD - Hellenistische Wunererzählungen. 2, Unveränderte Auflage
4075180: REITZENSTEIN, R. - Antike und Christentum. Vier Religionsgeschichtliche Aufsätze.
110704: REIWALD, PAUL - Die Gesellschaft und ihre Verbrecher.
166893: REIZ, L. & JOH. VAN ROOIJEN - Drukpersen op postzegels.
88344: REK, J. DE - Sesm Geschiedenis der Nederlanden (12 delen)
52469: REK, J. DE - Geschiedenis der Nederlanden, 12 delen
85838: REK, J. DE - Serie: Sesam Geschiedenis der Nederlanden (12 delen)
4032309: REK, J. DE - Van Bourgondië tot Barok.
142006: RELEY HAMMER, PATRICIA - Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst.
104930: RELIGION - Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 1972 - 1998 [ 27 Volumes].
165084: RELIGION - Legendarische bijbelverhalen. De meest bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
164976: RELIGION - Broodnodig. Verhaal van een ongewonde reis & Kerst Broodnodig. Vervolg van een ongewone reis [2 Vols.].
102176: RELIGION - The Challenge of Central Asia. A brief survey of Tibet and its borderlands, Mongolia, North-West Kansu, Chinese Turkistan and Russian Central Asia.
130761: RELIGION - Gedenkboek Nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6-8 augustus 1932.
130757: RELIGION - Le Congrès Eucharistique de 1890 tenu à Anvers / Congres ter eere van het Allerheiligste Sacrament gehouden te Antwerpen 1890.
141752: RELIGION - - Fünfundsiebzig Jahre Birkenhof. Evangelische Fürsorge- und Krankenanstalten e. V. Hannover-Kirchrode [and 7 others].
47570: RELIGIONS & HISTOIRE - Religions & Histoire, No. 1 - 10 (Fevrier 2005-Octobre 2006)
154053: RELIQUET, PHILIPPE - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de Middeleeuwen 1404-1440.
154657: REM, MARGIT - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij [1300-1340]. Naar een lokaliseingsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands.
158358: REMER, ROSALIND - Printers and Men of Capital. Philadelphia Book Publishers in the New Republic.
123538: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Rijk roomsch leven.
123539: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Platteland en dorpsleven.
93167: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Platteland en dorpsleven
87760: REMIJN, JAN C. - Kirchengeschichte von Unterseen
164831: REMINGTON, THOMAS F. - Politics in Russia.
4140589: REMIZOV, A. (NIKOLA DE BARMHARTIGE) - Nikola de Barmhartige. Russische Nicolaaslegenden. Uit het russisch vertaald door Boris Raptschinsky.
143552: REMMELINK, J. [ED.]. - NJ 1913-1988. Annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
157106: REMNEK, MIRANDA BEAVEN - Books in Russia and the Soviet Union.
164597: REMNICK, DAVID - Lenin's Tomb. The Last Days of the Soviet Empire.
146041: REMNICK, DAVID - Lenin's laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk.
104497: REMOORTERE, JULIEN VAN - Gids van de Belgische musea. Repertorium van 499 musea.
89764: REMOORTERE, JULIEN VAN E.A. - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
53045: REMOORTERE, JULIEN VAN - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar
165576: RÉMUSAT, PAUL DE [ED.]. - Mémoires de Madame de Rémusat 1802-1808, publiés par son petit-fils Paul de Rémusat [2 Vols. Compl.].
166847: RÉMUSAT, PAUL DE [ED.]. - Mémoires de madame de Rémusat 1802-1808. Publiés par son petit-fils [3 Vols. = Complete Set].
104616: REMY, WALTER [ED.]. - Moderne Drucke
4139777: RENAN, E. - Das Leben Jesu.
132166: RENARDY, CHRISTINE - Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire biographique [1140-1350]
154780: RENART, JEHAN [JOHN ORR - ED.]. - Le lai de l'ombre.
54388: RENAUDET, A. - Préréforme et Humanisme et Paris, pendant les premières guerres d'Italie (1494-1517)
94333: RENAUDET, AUGUSTIN - Erasme. Sa pensée religieuse et son action d'après sa correspondance (1518-1521)
94392: RENAUDET, AUGUSTIN - Érasme et L'Italie
4017551: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
150088: RENDELL, RUTH - Road Rage. The New Chief Inspector Wexford Mystery.
164984: RENDERS, HANS - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
164849: RENDERS, HANS & LISA KUITERT & ERNST BRUINSMA [EDS.]. - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekenbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
158228: RENDERS, HANS - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
130056: RENDERS, HANS - Barbarber 1958-1971.
4142637: RENDERS, H. (HANLO, J.) - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo. (Open Domein 34)
4276099: RENDINA, C. - De verborgen geschiedenis van de pausen. Van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
153533: RENDTEL, ULRICH - Lebenslagen im Wandel: Panelausfälle und Panelrepräsentativität.
4039122: RENDTORFF, T. & RICH, A. (HRSG.) - Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialen Gestaltung.
4025420: RENDTORFF, T. - Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie.
4021499: RENDTORFF, F.M. - Die Taufe im Urchristentum. im Lichte der neuen Forschungen. Ein kritischer Bericht.
4140383: RENDTORFF, R. (HRSG.) - Christen und Juden. Arbeitsbuch. Zur Studie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
5843: RENEMAN, DANIEL - De Wonderlijcke Herschapping van een Wreede Wolf, in een Trouwen Herder, vertoont in eenige Bedenckingen over de historie der Bekeeringe des Apostels Pauli.
83644: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders Held
4058083: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Adat.
8891: RENESSE, LUDOVICUS GERARDUS VAN - De Heilige Voorzienigheid Gods in 't Beleid der Huwelyken. Waar in uit Gods H. Woord klaar en overtuigende aangetoont, en met verscheide voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige eindens de Huwelyken, zoo van Jongmans en Jonge Dogters, als van Weduwenaars en Weduwen, in den Hemel besloten zyn, en tyden, by den Heeren bepaalt, op de Aarde voltrokken worden. Dienende teffens tot eene welmenende en getrouwe onderrigting voor alle Ongetrouwde en Getrouwde Personen, van wat Staat of hoedanigheden dezelve ook zyn mogen, wordende de eerste, vooral die geenen, welke zig bereiden om in den Heeren te trouwen, den weg aangewezen, tot een gelukkig en gezegent Huwelyk, en de anderen, om dien Staat voorspoedig, tot Gods eer te beleven. Zevende Druk. Op nieuw van vele misstellingen gezuivert, en met Konst-Platen verrykt.
150975: RENEVILLE, ROLLAND DE [ED.]. - Les Cahiers D'hermes. Les Lettres Francaises et la Tradition [Vol. 1 of 2 only].
146510: RENGERS HORA SICCAMA, JHR. MR. D.G. - Verspreide geschriften.
92435: RENGSTORF, KARL HEINRICH - Johannes und sein Evangelium
4022090: RENGSTORF, K.H. (HRSG.) - Johannes und sein Evangelium. (Wege der Forschung 82)
4069972: RENGSTORF, K.H. (HRSG.) - Das Paulusbild in der neueren deutschen Forschung. (Wege der Forschung 24)
46348: RENGSTORF, K.H./KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.) - Kirche und Synagoge, Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde.
4135927: RENGSTORF, H. - Das Evangelium nach Lukas. (NTD 3)
47378: RENIER, G.J. - The Dutch Nation, an historical study
140878: RENIER, DR. G.J. - De Noord-Nederlandse Natie.
161730: RENIER, FERDINAND G. - Meet the Dutch. A Dutch Reader.
4139702: RENJU, P.M. - A Semantic Analysis of 2 Corinthians 2:14 - 3:18. (Diss.)
60582: RENKEMA. J. - Misschien is er hoop...' (De theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen)
30942: RENKEMA, JOHAN - Misschien is er hoop... De theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen
4067340: RENKEMA (RED.) J. - Onder woorden. Gesprekken over stilte met J.Bluyssen, R.Fuchs, Th.de Vries e.a.
51771: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer
100453: RENKER, ARMIN - Monschau oder der Frieden. Ein Gespräch 1945.
140500: RENKER, ARMIN - Papier und Druck im fernen Osten.
100454: RENNELL, THOMAS - Discourses on Various Subjects.
104524: RENNER, DOROTHEE - Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit.
146338: RENNER, HANS - Tsjechoslowakije na 1945
150085: RENOIR, JEAN - Renoir, my Father.
141719: RENOLDNER, KLEMENS & HILDEMAR HOLL & PETER KARLHUBER [EDS.]. - Stefan Zweig. Bilder Texte Dokumente.
122757: RENOUARD, YVES - Études d'histoire médievale [2 Vols. Compl.].
100921: RENOUVIER, JULES - Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-Bas et en Allemagne, jusqu'a la fin du quinzieme siecle.
157734: RENOY, GEORGES - Brussel onder Leopold I. 25 jaar porseleinkaarten, 1840-1865.
165010: RENS, ARIE - "Het regiment huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het "" Hofregiment ""."
121575: RENSCH, MR. TH.J. VAN - De Sint Martinuskerk van Wyck.
123327: RENSCH, TH. J. VAN & G.H.A. VENNER [ET AL.]. - Bronnen van het Oud-Vaderlandse recht: Twee dingtalen uit het overkwartier van Gelre. - Drie hoofdvaartzaken uit het ' Alde Boeck ' van het hoofdgerecht Roermond. Amersfoortse rechtsbronnen uit de zestiende eeuw. Rechtsbronnen van stad aan 't Haringvliet. Costumen van Westerwolde, 1570. Cedant Arma Togae, de sententiën van de Chambre-mi-Partie, 1654-1657.
150081: RENSEN, GREGOR & PIET DEN OTTER [EDS.]. - Historisch onderzoek in Overijssel. Een handleiding.
144682: RENSINK, DR. E.H. - Zo leefden ze: Hatsepsut en Cleopatra.
121226: RENSMAN, EVA - De Anne Frank Stichting en haar lessen uit de Tweede Wereldoorlog 1957-1994.
154290: RENSSELAAR, C. VAN & W.E.V. VANTHOOR & A.A.J. SCHEFFERS [ET AL.]. A. VERPLAETSE - FOREW.]. - Geld van de koning-koopman. Munten en biljetten van Willem I, 1815-1830
165292: RENSSEN, HENK VAN - De revolutieverzamelaar. George Nypels, reiscorrespondent tussen de wereldoorlogen.
156762: RENTENAAR, R. [ED.]. - Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten [2 Vols. Compl.].
167928: RENTENAAR, PROF. DR. R. [ED. - ET AL.]. - Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Namen van landen met opgave van de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen, namen van hoofdsteden, alsmede de Nederlandse vormen van namen van belangrijke steden, regio's en andere geografische entiteiten in het buitenland.
160958: RENTENAAR, ROBERT - Groeten van elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur.
167302: RENTES DE CARVALHO, J. [HARRIE LEMMENS - TRANSL.]. - Portugal. Een gids voor vrienden.
103927: RENTING, G. - Verdronken land, herwonnen land. Historische geografie van het Eiland van Dordrecht.
161523: RENTING, A.D. & J.T.C. RENTING-KUIJPERS [EDS.]. - The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. The Catalogue Compiled by Anthonie Smets in 1686, the 1749 Auction Catalogue, and Other Contemporary Sources.
146351: RENTING, DRS. R.A.D. [ED.]. - Mr. W.F. Lichtenauer 1900-1987. Een Rotterdammer van allure.
100356: RENTING, DRS. R.A.D. [ED.]. - Rotterdams Jaarboekje. Register 1888 - 1982 [Reeks 1 - 8].
4076272: RENTING, A.D. & RENTING-KUIJPERS, J.T.C. - The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. The Catalogue Compiled by A.Smets in 1686, the 1749 Auction Catalogue, and Other Contemporary Sources.
150090: RENTING, R.A.D. - Regestenlijst van de schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem.
142072: RENTMEISTER, ANDREAS - Instandsetzung von Natursteinmauerwerk.
94621: RENUCCI, PAUL - L´Aventure de l´Humanisme Européen au Moyen-Age (IVe - XIVe siècle)
91200: RENWICK, JAMES - In tijden van vervolging. Eerste bundel predikatiën.
90958: RENWICK, JAMES E.A. - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën.
86852: RENWICK, JAMES - In tijden van vervolging (4 bundels in 2 banden)
91199: RENWICK, JAMES E.A. - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën.
4036629: RENZ, W. (NEWMAN, J.H.) - Newmans Idee einer Universität. Probleme höherer Bildung.
163854: RENZ, , JOHANNES & WOLFGANG RÖLLIG [EDS.]. - Handbuch der althebräischen Epigraphik [3 Volumes in 4 = Compl].
164743: REPCHECK, JACK - Copernicus' Secret. How the Scientific Revolution Began.
4137881: REPE, IZ.V.D. - Lichtdragers in een donkere wereld. (Levensbeschrijvingen van figuren uit de geschiedenis der Zending)
110214: REPETTO, THOMAS - De Amerikaanse maffia. Een geschiedenis.
101825: REPGEN, KONRAD - Papst. Kaiser u. reich. 1521 - 1644 [= Vol. 1. Die römische Kurie und der Westfälische Friede].
4300234: REPO, EERO - Der Weg als Selbstbezeichnung des Urchristentums. Eine traditionsgeschichtliche und semasiologische Untersuchung.
90145: REPS, JOHN W. - Bird's eye views. Historic Lithographs of North American Cities.
157025: DE REPUBLIKEINSE KALENDER - - De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender.
4057084: RESENHÖFFT, W. - Der Tag des Menschensohnes. Die Geschichte Jesu im Wortlaut der Urquellen.
122505: RESNICK, JANE - Sigaren Internationale gids. De kunst van het genietend roken.
161463: RESORT, ROB - Robrecht de Duyvel. Uitgegeven en van commentaar voorzien.
95249: RESSEGUIE, JAMES L. - Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction
150311: RESTON JR., JAMES - Dogs of God. Columbus, the Inquisition and the Defeat of the Moord.
165956: RETOURNARD, DENIS - ABC van het vormsnoeien. Het decoratief snoeien van bomen, hagen en struiken stap voor stap uitgelegd.
154901: REUBSAET, T.J.M. & J.A. KROPMAN - De positie van Surinamers en het gevoerde overheidsbeleid [Vol. 6: Surinaamse Migranten in Nederland].
154900: REUBSAET, T.J.M. - Het beleid in enkele Nederlandse steden [Vol. 5: Surinaamse Migranten in Nederland].
154898: REUBSAET, T.J.M. & J.A. KROPMAN - Het vestigings- en spreidingsbeleid [Vol. 3: Surinaamse Migranten in Nederland].
154897: REUBSAET, T.J.M. - Het beleid van de rijksoverheid van 1965-1979: uitgangspunten, doelstellingen en middelen. [Vol. 1: Surinaamse Migranten in Nederland].
143000: REUCHER, THEO - Das Glas hat einen Sprung.
4055541: REUCHER, T. - Das Glas hat einen Sprung.
103210: REUCK, JOSEPH DE [GEORGES COLIN & RENË HOVEN - EDS.]. - Bibliotheca Erasmiana Bruxellensis. Catalogus der werken van Erasmus uitgegeven in de 16e eeuw en aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
100584: REULAND, WILL [ED.]. & ROBERT MATAGNE [INTROD.]. - Stadtbredimus 1966. Xe fete du vin.
144871: REULEN, J.M.M. & P.H.W. ROSMALEN - Het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
100644: REURSLAG, HENK - Han de Wit verplettert Frits van Egters. Een vergelijkend onderzoek van Heerema's Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp en Van het Reves De avonden.
4046865: REUS, TJ. DE EN ZWART, DIRK (RED.) (JAN WIT) - Laat ons het wagen met de hoogste worp. (Liter. Jaargang 2, nr.9)
156298: REUSS, EDUARD - Die deutsche Historienbibel vor der Erfindung des Buchdrucks.
94185: REUSS, GUILIELMUS BAUM EDUARDUS CUNITZ EDUARDUS (EDITERUNT) - Thesaurus epistolicus Calvinianus sive collectio amplissima epistolarum tam ab IO. Calvino quam ad eum. Scriptarum quas Maxima ex parte e codicibus manuscriptis erutas. Additisque prolegomenis literariis et annotationibus critics et historicis illustrates (12 Volumes in 4 bindings) (Series: Ioannis Calvini, opera quae supersunt omnia. Volume X - XXI)
4137820: REUSS, E. - Die Geschichte der Heiligen Schriften Neuen Testaments.
4300299: REUSS (HRSG.) JOSEPH - Joahnnes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Aus Katenenhandschriften gesammelt.
131060: REUTER, PETER - Springer Lexikon Medizin [80.000 Stichwöter / 50.000 englischer Übersetzungen]
94334: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. Unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XV)
165824: REUTER, DR. FRITZ [ED.]. - Worms am Rhein. Eine Stadt erleben. Historische Stadtspaziergänge für Gäste und Einheimische.
162509: REUTER, RUDOLF - Bibliographie der Orgel. Literatur zur Geschichte des Orgels. Literatur zur Geschichte der Orgel bis 1968.
131061: REUTER, PETER - Springer Wörterbuch Medizin. 53000 Fachbegriffe auf 1100 Seiten, Synonyme, Bedeutung, neue Rechtschreibung mit Alternativen. Mit Heilpflanzen und 3000 neuen Begriffen.
130686: REUTER, TIMOTHY [ED.] - Warriors and Churchmen in the High Middle Ages. Essays presented to Karl Leyser.
150231: REUTH, RALF GEORG - Goebbels.
104735: REUTHER, HANS - Die grosse Zerstörung Berlins. Zweihundert Jahre Stadtbaugeschichte.
141094: REUTHER, OSKAR [CONRAD PREUSSER & FRIEDRICH WETZEL - EDS.]. - Indische Paläste und Wohnhäuser. Mit Beiträgen von Conrad Preusser und Friedrich Wetzel.
157182: REUTLINGER & PROFESSEUR STEBBING [PHOTOGR.]. - Le Panorama. Paris s'amuse [Les Cafés-Conserts, La Danse, Serpentines et Confetti, le Bal de l'Opera, La Journée de la Parisienne, Le Coucheur de la Mariée, etc.].
157154: REUTLINGER & OGERAU & PROFESSEUR STABBING [PHOTOGR.]. - Le Panorama. Les Saisons. Volume 6: Automne.
156861: REUVENI, GIDEON - Reading Germany. Literature and Consumer Culture in Germany Before 1933.
93577: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
4048403: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie.
4052967: REUVER, M. - Requiem for Constantine. A Vision of the Future of Church and State in the West.
87884: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
86735: REUVER, A. DE - Hermann Friedrich Kohlbrugge
92835: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
30238: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
93028: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
54283: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
153558: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov.
153239: REVE, KAREL VAN HET - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
101323: REVE, KAREL VAN HET - Russisch lees- en Themaboek. Bevattende teksten ter vertaling in en uit het Russisch voor beginners en gevorderden.
167755: REVE, KAREL VAN HET - Twee minuten stilte - Nacht op de kale berg - Rusland voor beginners - Siberisch dagboek - Ongebundeld werk 1959-1968 [= Volume 2: Verzameld Werk].
167736: REVE, KAREL VAN HET [ED.]. - De literator en de holbewoner. Ivan Toergenjev en Lev Tolstoj. Honderd brieven, bijeengezocht, vertaald en van commentaar voorzien.
4048015: REVE, KAREL V.H. - Rusland hoe het was. Een merkwaardiger verzameling foto`s van 80 jaar Rusland (1852-1932)
140954: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Un festin en paroles. Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l'antiquité à nos jours.
101484: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Waarom de democratieën sterven.
4074309: REVEL, J.F. & RICARD, M. - The Monk and the Philosopher. A Father and his Son Discuss the Meaning of Life.
123374: REVELLI, PAOLO - Il Genovese.
157170: REVENGA, LUIS [ED.]. - Science Through the Ages.
4025911: REVENTLOW, H. - Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20.Jahrhundert. (Erträge der Forschung 203)
4042652: REVENTLOW, H. - Das Heiligkeitsgesetz. Formgeschichtlich untersucht.
95282: REVENTLOW, HENNING GRAF - Die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25/2)
4073907: REVENTLOW, H. - Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20.Jahrhundert. (Erträge der Forschuung 173)
4300037: REVENTLOW, H.G. - The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World.
103236: RÉVÉSZ-ALEXANDER, DR. MAGDA - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
131051: RÉVÉSZ-ALEXANDER, DR. MAGDA - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
142728: RÉVÉSZ, DR. BÉLA - Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelenlokalisation.
151478: REVI, ALBERT CHRISTIAN - Nineteenth Century Glass. Its genesis and development.
4057221: RÉVILLE, A. (PARKER, T.) - Het leven en de werken van Theodore Parker. Een hoofstuk uit de geschiedenis van de afschaffing der slavernij in de Vereenigde Staten.
87339: REVIUM, IACOBUM - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen gebracht. Met houtsneden door Bert Bouman.
86879: REVIUS, JACOBUS - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619)
86882: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W.A.P. Smit
88137: REVIUS, JACOBUS - Het Hooglied van Salomo. Bewerkt door Marinus Nijsse.
90188: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche Sangen en Dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gecichten vermeerderd en van verklarende aanteekeninge voorzien door Dr. W.A.P. Smit. Het epos der Godsgeschiedenis.
8724: REVIUS, JACOBUS - Historia Pontificvm Romanorvm, Contracta, Et compendio perducta usque ad annum aerae Christianae MDCXXXII.
8725: REVIUS, JACOBUS - Libertas Christiana circa usum capillitii defensa. Qua Sex ejusdem Disputationes de Coma ab exceptionibus viri cujusdam docti vindicantur. WITH: Appendix ad Tractatum de usu capillitij, Qua Ad postremam Viri docti Disputationem respondetur.
85966: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W.A.P. Smit
4062462: REVIUS, J. - Over-ysselsche Sangen en Dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P.Smit. I.Het Epos der Godsgeschiedenis. II.Overige gedichten.
123214: REVZIN, I.I. - Models of Language.
144103: REX, RICHARD - Henry VIII and the English Reformation.
101022: REX, DAVID - De hond in de pot. Oorspronkelijke detective-roman.
150695: REY, JEAN-DOMINIQUE & JEAN-MARIE LACROIX - Les Quinze Mystère du Rosaire.
4071008: REY-MERMET, TH. - Ik geloof. Handreiking voor geloofsherbronning.
153563: REYMOND, A.E.A. & J.W.B. BARNS [EDS.]. - Four Martyrdoms from the Pierpoint Morgan Coptic Codices.
154220: REYNAERT, J. [ET AL.]. - Wat is wijsheid ? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde.
164375: REYNEBEAU, MARC - Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders.
4478: REYNOLDS, EDWARD - Opera Omnia of Alle de Theologische Werken van den Eerweerdigen, Hoog-geleerden, Wel-sprekenden Heer, D. Edward Reynolds, Bisschop van Norwich, en Hof-prediker van sijn Majesteyt van Groot-Brittanje. Eerstmaal in 't Engelsch beschreven, en nu met neerstigheyt en getrouwigheyt in 't Nederduytsch gebracht. Versien met bequame Registers, soo van de principale saken, als de Schriftuur-plaatsen in dit Werk verhandelt. Door Petrus Heringa.
154039: REYNOLDS, SUSAN - An Introduction to the History of English Medieval Towns.
4803: REYNOLDS, JOHAN - Tonneel der Wereldtse Rampsaligheden, Vertoonende Godts Wraake, Over de roepende en verfoeyelijke zonde der moedtwillige en voor-bedachte Moordery. Welkers wonderlijke ontdekkingen en gestrenge straffe beschreven worden in XXX. Bezondere jammerlijke Historien: vervattende veel droevige en gedenkwaardige Geschiedenissen: Historische, Zedelijke en Goddelijke lessen. In 't Engels beschreven. En nu vertaalt door J.G.
166636: REYNOLDS, ANDREW & BEN REILLY [EDS - ET AL.]. - The International IDEA Handbook of Electoral System Design.
8726: REYNOLDS, EDWARD - Israels Gebedt in Tijd van Benaudtheyd, ende Gods Genadig Antwoord op het selfde. Ofte een Verklaering van het 14. Capittel des Propheets Hoseae, In seven Predikatien op so veele Vastendagen gedaen.
30868: REYNOLDS, JOHN MARK - When Athens met Jerusalem. An Introduction to Classical and Christian Thought
166474: REYNOLDS, SUSAN - Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300.
158004: REYNOLDS, QUENTIN - The Fiction Factory or From Pulp Row to Quality Street. The Story of 100 Years of Publishing at Street & Smith.
157613: REYNOLDS, KIMBERLY & NICOLAS TUCKER [EDS.]. - Children's Book Publishing in Britain since 1945.
163245: REYNOLDS, DAVID - In Command of History. Churchill Fighting and Writing the Second World War.
156730: REYNOLDS, SUSAN - An Introduction to the History of English Medieval Towns.
150810: REYNOLDS, ERNEST EDWIN - The Field Is Won. The Life and Death of Saint Thomas More.
151409: REYNVAAN, MR. H.F. - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan.
81976: REYPENS, L. - Ruusbroec
130168: REZNICEK, E.K.J. [ED.] - Mostra di disegni Fiamminghi e Olandesi.
4076253: RHEE, FL.V.D. - God heeft een Zoon!. Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente.
122817: RHEIMS, MAURICE - Kunst um 1900.
141072: RHEIN, ERICH - Die Kunst des manuellen Bilddrucks. Eine Unterweisung in den graphischen Techniken.
94122: RHEIN, STEFAN - Melanchthonpreis. Beiträge zur ersten Verleihung 1988
166173: RHEINGOLD, HOWARD - Koro [Chinees]. De hysterische overtuiging dat je penis steeds kleiner wordt [zelfst. nw.]. Lexicon van onvertaalbare woorden in 45 talen.
103858: RHEINL - Die Marienbasilika zu Kevelaer.
81702: RHETORFORT, SAMUEL/ N.S. VAN LEEUWAARDEN - Vijftig brieven van Samuel Rhetorfort, professor en predikant, weller in de akademie en Kerk van st. Andries, in Schotland. WAARBIJ GEBONDEN: De Godvreezende zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen, kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde Godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd, waarbij geboegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen te zamen gesteld tot algemeene stichting en bijzonder van zeevarende lieden, en allen die bij de zee wonen of belang hebben. (2 werken in 1 band)
53265: RHIJN, M. VAN - Maarten Luther
156126: RHIJN, J,G. VAN [ED.]. - Behaviour. INDEX to International Journal of behavioural Biology.
47473: RHIJN, M. VAN - Impugnatorium M. Antonii de Castro O.P. contra epistolam M. Wesseli Groningensis ad M. Jacobum Hoeck, de indulgentiis. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
85630: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
94545: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's Rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-Waardeering
81979: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
87125: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
94657: RHIJN, M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker
84217: RHIJN, C.H. VAN - Register van het archief der kerkvoogdij van de Nederd. Hervormde Gemeente te Groningen
4300550: RHIJN, M. VAN (GANSFORT, WESSEL) - Impugnatorium M.Antonii De Castro contra M. Wessili Groningerensis ad M.Jacobum Hoeck, de indulgentiis. Opnieuw uigegeven en toegelicht door M.van Rhijn.
121456: RHIJNVIS FEITH - De eenzaamheid en de wereld.
157136: RHINE, ADAM & LOUISE TEMPLE - Hebrew Illumanations. Sacred Judaic Art for Meditation, Prayer, and Divine Renewal
122075: RHODE, GOTTHOLD - Kleine Geschichte Polens.
156215: RHODEN, EMMY VAN & ELSE WILDHAGEN & SUZE LA CHAPELLE ROOBOL [M.A. DE GOEJE - ED.]. & B. MIDDERIGH-BOKHORST [ILLUSTR.]. - Stijfkopje [Stijfkopje op school & Stijfkopje verloofd & Stijfkopje getrouwd & Stijfkopje grootmoeder] = 4 Vols. Compl.
165496: RHODES, RON - Het Ezechiël verbond. Rusland, Iran en de zich ontwikkelende militaire coalitie tegen Israël.
165432: RHODES, DAN - Goud.
165160: RHODES, RON - Het wonder van de hemel.
131502: RHODES, DENNIS E. [COLIN CLAIR - ED.] - India - Burma - Ceylon. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
100040: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
131757: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
131756: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
155039: RIBBENS, KEES - Verleden Tijd. Nederland in de jaren 1970-1990.
155038: RIBBENS, KEES - Verleden Tijd. Nederland tijdens de Wederopbouw.
156188: RIBBENS, KEES - Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening. Een geschiedenis van het U-blad.
130132: RIBBENTROP, A. VON - Deutsch-Englische Geheimverbindungen. Britische Dokumente der Jahre 1938 und 1939 im Lichte der Kriegsschuldfrage.
121672: RIBBERINK, ANNEKE & HANS RIGHART [EDS.]. - The Great, the New and the British. Essays on Postwar Britain.
9795: RIBERA, FRANCISCO - In Librvm Dvodecim Prophetarum commentarij, Sensvm Eorvndem Prophetarum Historicum, & Moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes. Cvm qvatvor copiosis indicibvs, primvs est quaestionem Scripturae, quae in hoc opere copiosius disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, at que verborum.
153009: RIBIÈRE, MIREILLE & JAN BAETENS [EDS.]. - Time, Narrative & the Fixed Image / Temps, narrations & image fixe.
4138893: RIBOT, TH. - L'évolution des idées générales.
143199: RIBUOLI, PATRIZIA & MARINA ROBBIANI - La Grenouille. Art, histoire, symbolisme.
146467: RICARD, LOUIS-XAVIER DE & ADOLPHE RACOT [M. PAKENHAM - INTROD. & COMM.]. - Petits mémoires d'un Parnassien / Les Parnassiens.
157747: RICCARDI, PIETRO [ED.]. - Bibliotheca Matematica Italiana dalla origine della stampa al primi anni del secolo XIX [2 Vols. Compl. Set].
4137488: RICCIOTTI, G. - Der Apostel Paulus. Lebensbild mit kritischer Einführung.
4022409: RICCIOTTI, G. - Leven van Jesus. Vertaling van J.Simons.
154376: RICE, WILLIAM GORHAM & DR. J.H. VAN KLOOSTER & N.CH. DEKKER [ILLUSTR.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
154038: RICE, TAMARA TALBOT [HELEN NIXON FAIRFIELD - ILLUSTR.]. - Everyday Life in Byzantium.
90274: RICE, EUGENE F. - Saint Jerome in the Renaissance
100966: RICE, DAVID TALBOT - The Art of the Byzantium.
103080: RICE, DAVID TALBOT & MAX HIRMER [PHOTOGR.]. - The Art of the Byzantium.
4300073: RICE, TONY - Voyages of Discovery. A Visual Celebration of Ten on the Greatest Natural History Expeditions (James Cook, Matthew Flinders, Alfred Wallace, Charles Darwin, William Bartram, M.S.Merian) With and introduction by David Bellamy.
4025361: RICH, A. (PASCAL, BL.) - "Pascals Bild vom Menschen. Eine Studie über die Dialektik von Natur und Gnade in den Pensées""."""
122171: RICH, NORMAN - Hitler's War Aims. Volume II: The Establishment of the New Order [ONLY].
156089: RICH, P.V. & E.M. THOMPSON [EDS.]. - The Fossil Vertebrate Record of Australasia.
94415: RICH, ARTHUR - Die Anfänge der Theologie Huldrych Zwinglis
123445: RICH, P.V. & G.F. VAN TETS & F. KNIGHT. - Kadimakara. Extinct Vertebrates of Australia.
153711: RICHARD, ALAIN & FLORA VEIT-WILD [EDS.]. - Interfaces Between the Oral and the Written / Interfaces entre l'écrit et l'oral. Versions and Subversions in African Literatures II.
142936: RICHARD, M. - Le chant de Hiawatha. Légende Indienne.
143397: RICHARD MCKINLEY - The Surnames of Leicestershire and Rutland.
60948: RICHARDS, W.J. - Gebed by Seneca, die Stoïsyn, 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (with summary in English)
165106: RICHARDS, GREG [ED.]. - Cultural Tourism in Europe.
161792: RICHARDS, JULIAN D. - Viking Age England.
4067050: RICHARDS, L.O. - Small Group Member`s Commentary.
4052748: RICHARDSON, H.W. - Toward an American Theologie.
89880: RICHARDSON, JOHN - London & its people. A social history from medieval times to the present day.
153157: RICHARDSON, KYLIE R. - Case and Aspect in Slavic.
122384: RICHARDSON, WILLIAM - Anecdotes of the Russian Empire [in a series of letters, written, a few years ago, from St. Petersburg].
4022411: RICHARDSON, A. - An Introduction to the Theology of the New Testament.
163019: RICHARDSON, ROSAMOND - The Long Shadow Inside Stalin's Family.
167344: RICHARDSON, JOANNA [ED.]. - Lord Byron and Some of His Contemporaries. The Life of George Gordon Sixth Baron of Byron, told by himself and by some of those who knew him. .
155973: RICHARDSON, JOANNA - Portrait of a Bonaparte. The Life and Times of Joseph-Napoleon Primoli 1851-1927.
163624: RICHARDSON, JOANNA - Enid Starkie.
155570: RICHARDSON, DAVID BONNER [CHARLES HARTSHORNE - PREF.]. - Berdyaev's Philosophy of History. An Existentialist Theory of Social Creativity and Eschatology.
103183: RICHARDSON, JOHN [& MARILYN MCCULLY]. - Picasso. Una biographia. Volumen I: 1881-1906.
122494: RICHARDSON, DREW [ED.]. - Open Water Diver Manual. Het plezier en avontuur van het leren sportduiken.
131976: RICHARDSON, JOHN - London & Its People. A Social History from Medieval Times to the Present Day.
53104: RICHARDSON, PHYLLIS - Design voor Kids. Een compleet overzicht van designvoorwerpen van stijlbewuste ouders. Met 754 kleurenfoto's
141232: RICHARDSON, PETER - Herod. King of the Jews and Friend of the Romans.
4135070: RICHARDSON, A. - An Introduction to the Theology of the New Testament.
4141680: RICHARDSON, J.D. (ED.) (DAVIS, J.) - The Messages and Papers of Jefferson Davis and the Confederacy. Including Diplomatic Correspondence 1861-1865.
153878: RICHAUD, ANDRÉ DE - Je ne suis pas mort. Récit.
94265: RICHEL, PIETER JOHANNES - Het kerkbegrip van Calvijn
122522: RICHELLE, MARC N. & JEAN REQUIN & MICHÈLE ROBERT - Traité de psychologie expérimentale [2 Vols. Compl.].
165004: RICHES, SAMANTHA - St. George. Hero, Marther and Myth.
130130: RICHLER, MARDECAI [ED.] - Writers on World War II. An Anthology.
153048: RICHMOND, SHELDON - Aesthetic Criteria: Gombrich and the Philosophies of Science of Popper and Polanyi.
55155: RICHMOND, L. - De dochter van de veehouder. Dit verhaal is bewerkt door mw. B.J. Vermeulen
143454: RICHMOND, I.A. [MALCOLM TODD - ED.]. - Roman Britain.
4060682: RICHMOND, THEO - Konin. Een zoektocht.
4068305: RICHTER R. (NIETZSCHE, FR.) - Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk.
104669: RICHTER, LORE - Islands of the Sahara. Through the Oases of Libya.
55352: RICHTER, LORE - Island of the Sahara. Through the Oases of Libya
4042653: RICHTER W. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch.
100297: RICHTER, GISELA - A Handbook of Greek Art.
161108: RICHTER, LYDIA & JOACHIM F. RICHTER - Charakterpuppen.
142166: RICHTER, GÜNTER - Theophil Caesar. Drucker am Gymnasium illustre Arnoldinum zu [Burg-]Steinfurt.
4049513: RICHTER W. - Recht und Ethos. Versuch einer Ortnung des weisheitlichen Mahnspruches.
162439: RICHTER, DR. LUDWIG - Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in Deutschland.
47194: RICHTER, AEMILIUS LUDWIG - Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. Mit besonderer Rücksicht auf deutsche Zustände. Sechste Auflage. Nach dem Tode des Verfassers besorgt von Dr. Richard Wilhelm Dove
91029: RICHTER, SIEGFRIED G. A.O. - Mani in Dublin. Selected Papers from the Secenth International Conference of the International Association of Manichaean Studies in the Chester Beatty Library, Dublin, 8-12 September 2009.
53431: RICHTER, JAN FRIEDRICH - Hans Brüggemann
140377: RICHTER, BERNHARD FRIEDRICH [ED.]. - Johann Sebastian Bach [1685-1750]. 389 Choralgesänge für vierstimmigen gemisten Chor.
4300553: RICHTER (HRSG.) HELMUT - Cluny. Beiträge zu Gestalt und Wirkung der cluniazensischen Reform. (Wege der Forschung 241)
143522: RICHTHOFEN, DR. KARL FREIHERR VON & MR. B.J. LINTELO DE GEER - De Lex Frisionum. Uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen naar Pertz' monumenta Germaniae, bezorgd door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde: gevolgd door eene verhandeling over de zamenstelling van de Lex Frisionum, van Mr. B.J. Lintelo de Geer.
130334: RICKARDS, MAURICE [MICHAEL TWYMAN - ED.] & SARAH DU BOSCQ DE BEAUMONT & AMORET TTANNER - The Encyclopedia of Ephemera. A Guide to the Fragmentary Documents of Everyday Life for the Collector, Curator and Historian
145750: RICKE, DR. H. [ED.]. - A.D. Copier. Trilogie in glas.
164533: RICKE, DR. HELMUT & ANNET VAN DER KLEY-BLEKXTOON [EDS.]. - Floris Meydam Designer.
154022: RICKE, DR. H. [ED.]. - Sammlung Dittrich. Tschechische Glaskunst 1945-2000 [2 Vols. Compl.].
4134699: RICKENBACHER, O. - Weisheitsperikopen bei Ben Sira. (Orbis Biblicus et Oriëntalis 1)
157000: RICKETT, JOEL [INTROD.]. - How to avoid Huge Ships and other Implausibly Titled Books.
157614: RICKETTS, RITA [ED.]. - JESSICA RAWSON [FOREW.]. - Adventures All. Tales of Blackwellians of Books, Bookmen and Reading & Writing Folk.
100489: RICKOVER, H.G. - Eminent Americans. Namesakes of the Polaris Submarine Fleet.
46981: RICKS, THOMAS E. - The Gamble, General David Petraeus and the American military adventure in Iraq, 2006-2008
4138892: RICOEUR, P. - Die Interpretation. Ein Versuch über Freud.
4032102: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme, psychoanalyse, hermeneutiek. Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
4142270: RICOEUR, P. - Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on language, action and interpretation. Edited, translated and introduced by J.B.Thompson.
4300926: RICOEUR, PAUL - La métaphore vive. (L'ordre Philosophique)
146358: RIDDELL, MARY - The Duchess of Kent. The troubled Life of Katharine Worsley.
87345: RIDDER, C. DE - Dit is de weg wandelt in denzelven (Jer. 30:21). Leven en arbeid van Ds. C. de Ridder in leven predikant van de Geref. Gemeente te Nunspeet (1967-1974)
60586: RIDDER. C.A. DE - Maria medeverlosseres? (De discussie in de huidige rooms-katholieke theologie over de medewerking van de moeder Gods in het verlossingswerk)
153807: RIDDER, W. DE - Belegging in huizen.
52269: RIDDER, DS. C. DE - Het verkondigde woord
4006666: RIDDER, C.A. DE - Maria medeverlosseres? De discussie in de huidige Roomsch-Katholieke theologie over de medewerking van de Moeder Gods in het verlossingswerk. (Diss.)
87344: RIDDER, C. DE - Het verkondigde woord. Uitgave t.b.v. de kerkbouw van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet
101173: RIDDER, ANDRÉ DE - De moderne kunst andermaal te Venetië ontdekt. 29e Biennale - 1958 & 30e Biennale - 1960.
88703: RIDDER, Q.A. DE - Een nationale figuur. Biographie over wijlen Z.Ex. Dr. J.Th. De Visser Minister van Staat. Met een voorrede van zijne excellentie Jhr. Mr. D.J. de Geer
110068: RIDDER, ANDRÉ DE - Met Rubens te Antwerpen. Een levensbeeld.
4029020: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
31361: RIDDER, C. DE - Dit is de weg wandelt in denzelven (Jes. 30:21). Leven en arbeid van Ds. C. de Ridder, in leven predikant van de Geref. Gemeente te Nunspeet (1967-1974)
167235: RIDDER, PAUL DE - Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad.
165268: RIDDER VAN RAPPARD, MR. L.R.J. - Hoe was het ook weer. Burgemeester voor, tijdene en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
164156: RIDDER, TIM DE - Bataven. Boeren en bondgenoten: De Maaskant in de Romeinse tijd.
60585: RIDDER. A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof (Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament)
4047565: RIDDER, J.G. DE - Zonen van het Oude Volk in het Westland.
4000619: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966.
4072114: RIDDERBOS, N.H. - De Psalmen. Eerste deel. Psalm 1-41. (Korte Verklaring)
4071642: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
4042655: RIDDERBOS, N.H. - Psalmenstudie. Prof.dr.Nic.H.Ridderbos en het boek der Psalmen. Opstellen verzameld en geredigeerd door C.v.Ginkel en P.J.v.Midden.
93549: RIDDERBOS, HERMAN - Paulus, ontwerp van zijn theologie
4056440: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ein Entwurf seiner Theologie.
4054595: RIDDERBOS, H.N. - Paul. An Outline of His Theology. *Grand Rapids-Eerdmans, 1987, 588 pp., cloth
4013915: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
4012925: RIDDERBOS, S.J. (KUYPER, A.) - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper. (Diss.)
4011624: N.N. (RIDDERBOS, H.N.) - De knechtsgestalte van Christus. Een bundel studies door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan Prof.Dr.H.N.Ridderbos. Onder red.van H.H.Grosheide e.a. Bijdr.van T.Baarda, J.C.de Moor, A.D.R.Polman, K.Runia e.a.
4010778: RIDDERBOS, N.H. (MOWINCKEL, S.) - De `Werkers der ongerechtigheid` in de individueele Psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting. (Diss.).
83859: RIDDERBOS, N.H. - De werkers der ongerechtigheid in de individueele psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting
4140581: RIDDERBOS, H.N. - The Gospel to John. A Theological Commentary.
92838: RIDDERBOS, H.N. / MEER, W. VAN DER - Handwijzer op de grondtekst van de Bijbel
30964: RIDDERBOS, H.N. - De knechtsgestalte van Christus. Studies door collegaa's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. H.N. Ridderbos
30922: RIDDERBOS, HERMAN - Aan de Romeinen (Commentaar op het Nieuwe Testament)
47780: RIDDERBOS, J. - De Psalmen, Deel 1 en 2 Psalm 1-41, 42-106 , Commentaar op het Oude Testament (COT)
87425: RIDDERBOS, HERMAN - Paul, an outline of his theology. Translated by John Richard de Witt.
91928: RIDDERBOS, HERMAN - De komst van het koninkrijk. Jezus' prediking volgens de synoptische evangelien
60591: RIDDERBOS. S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
146512: RIDDERBOS, BERNHARD - Saint and Symbol. Images of Saint Jerome in Early Italian Art.
61065: RIDDERBOS, S. - De Philologie aan de Leidsche Universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan
92882: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmenstudie. Prof.dr Nic. H. Ridderbos en het boek der Psalmen. Opstellen van prof.dr Nic. H. Ridderbos verzameld en geredigeerd door drs. C. van Ginkel en drs. P.J. van Midden
61262: RIDDERBOS, S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
4137810: RIDDERBOS, H.N. - Zelfopenbaring en zelfverberging. het historisch karakter van Jezus' messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangelieën.
61478: RIDDERBOS, JAN - Strijd op twee fronten, schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terein (2 delen)
6572: RIDDERUS, FRANCISCUS - Doop en Zalicheyt voor Kinderen der Christenen, Niet tegenstaande dat de naaste Ouderen, of een van beyden, niet zyn bekende ware geloovige en wedergeboorne door den Heyligen Geest.
6575: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijksche Huys-Catechisatie, Bestaende in: Morgen-oeffeningen, over de Articulen des Christelijken Geloofs. In Middag-oeffeningen, over de Pligten van een Christelijk Leven. Ende in Avond-oeffeningen, over de Gechiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een Maend dit alles bequamelijk af te handelen, yder Dag hebbende sijn bysondere Oeffeningen. Door den selven Autheur wel een derde part vermeerdert met nieuwe Vragen, Schriftuer-plaetsen, en Gesangen, Als mede zijn hier agter by gevoegt eenige Gesangen van D. Simon Simonides. Den sevenden Druk, Door den Autheur van misstellingen in vele Schriftuer-plaetsen gesuivert, en van vele Druk-fauten, die in de vorige waren gestelt, verbetert.
9023: RIDDERUS, FRANCISCUS - Schriftuerlyck Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture.
8996: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature, 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe, 3. Des Wel levens, 4. Der Regeringe, 5. Der Struyckelingen, 6. Der Ellenden, 7. Der Reformatie, 8. Der Geluck-saligheydt. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh.
92486: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse huiscatechisaties. Bestaande in oefeningen over de artikelen van het christelijke geloof (Deel 1)
9970: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
10031: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Beschaemde Christen, door Het Geloof en Leven van Heydenen en andere natuerlijcke Menschen.
86306: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
5670: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historischen Fransman, In byzondere Fransche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte staat van Ons lieve Vaderlandt. Tweeden Druk. WAARBIJ: Historischen Engels-Man, In byzondere Engelsche, Schotsche, en Yersche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte Staat van ons lieve Vaderlandt. WAARBIJ: Historischen Spanjaart, In byzondere Spaansche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte Staat van ons lieve Vaderlandt. WAARBIJ: Historischen Hollander, Vertoonende van voor de tyden Christi of tot onze tyden toe de gedurige Oorlogen en elendigheden van Hollandt, En hoe het uit de zelve is uitgeworstelt. Ter hope voorgestelt aan ons nog verdrukte Vaderlandt, Waar by voor aan gevoegt is een Brief van P. Cornelius Hazart, Vermaart Jesuit tot Antwerpen, Nevens het Antwoort op de zelve. Tweede Druk. WAARBIJ: Historische Kerk-Spiegel, Van en voor onnze Eeuwe. Waar in vertoont wort, dat het Pauselyke Hof van Romen Niet meer van voornemen is de genaamde Ketters, Alleen om de Religie, te vermoorden, maar door vriendelyke middelen of door allerlei quellingen tot de Roomsche Kerke te leiden of the dwingen. Voorgestelt aan ons verdrukte Vaderlandt. Tweede Druk. (Franse titel: De Historische Fransman, Engelsman, Hollander, Spaanjaart, en Kerk-Spiegel. Tweede Druk.)
2227300744: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem der Vertroostingen. 7. Het Nae-beeldt der Martelaren. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de overblijfelen van de verdruckingen, of het Lyden, Christi, voor sijn lichaem, ten deele uyt de naergelaten Schriften van Do. Ridderus opgesocht, en voltrocken door Gregorius Mees.
8967: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem der Vertroostingen. 7. Het Nae-beeldt der Martelaren. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de overblijfelen van de verdruckingen, of het Lyden, Christi, voor sijn lichaem, ten deele uyt de naergelaten Schriften van Do. Ridderus opgesocht, en voltrocken door Gregorius Mees.
52314: RIDDERUS, F. - Dagelijkse huiscatechesaties. Bestaande in oefeningen over de artikelen van het christelijke geloof - Deel 1
88135: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
9917: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
86891: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historische Hollander. Vertoonende de oorlogen en ellenden van Holland vanaf de tijden voor Christus tot onzen tijd
5577: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige Tyd-Korter voor Reysende en andere Lieden. Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de Reyse van Een Polityck, een Theologant, ende een Schipper. Toonende het nuttigh gebruyck van allerley Goddelycke, Kerckelycke en Wereltsche Historien.
9222: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
4920: RIDDERUS, FRANCISCUS - Theologisch, Philosophisch, en Historisch Proces voor Godt, Tegen Allerley Atheisten. Waer in de Atheist wort Ontdeckt, Overtuyght, Wederleydt, Gewaerschouwt, Ingetoomt. Opgeweckt ter bekeeringe.
2227300817: RIDDERUS, FRANCISCUS - Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen.
55054: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige tijdkorter voor reizende en andere mensen. Voorgesteld in een samenspraak tijdens het reizen van een historicus, een predikant en een schipper. Aantonende het nuttig gebruik van allerlei goddelijke, kerkelijke en wereldse geschiedenissen
30364: RIDDERUS, FRANCISCUS - Zevenderlei gezicht in het lijden en sterven van Jezus Christus (2 delen)
6894: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheydt. Vervaetende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uyt Heylige, Kerckelijcke, en Wereldtsche Autheuren, soo Oude als Nieuwe, ende haer Gebruyck.
9860: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Beschaemde Christen, door het Geloof en Leven van Heydenen en andere natuerlijcke Menschen
9639: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende, 1 De Tafel der Texten. 2 De Sleutel der Swarigheden. 3 Het Mergh der Historie. 4 De Spiegel der Werelt. 5 De Schoole der Deughden. 6 De Balsem der Vertroostingen. 7 Het Nae-beeldt der Martelaren.
110382: RIDER, GEORGES LE [INTROD.], - Aztlan, terre des aztèques. Images d'un nouveau monde.
166354: RIDGELY, ROBERT S. [JOHN A. GWYNNE JR. - ILLUSTR.]. - A Guide to the Birds of Panama.
153981: RIDGWAY, DAVID - The First Western Greeks.
103237: RIDLEY, JASPER - The Tudor Age.
152171: RIDLEY, JASPER - Garibaldi.
141323: RIDLEY, JANE - Edwin Lutyens. His Life, His Wife, His Work.
164665: RIDLEY, GEORGE [ANNE DUTCHESS OF WESTMINSTER - FOREW.]. - Bend'or Duke of Westminster. A Personal Memoir.
166996: RIDLEY, JASPER - Napoleon III and Eugenie.
167014: RIDLEY, JASPER - The Statesman and the Fanatic. Thomas Wolsey and Thomas More.
131897: RIDLEY, JASPER - Tito. A Biography.
121270: RIDLEY, JASPER - Thomas Cranmer.
122043: RIEBER, ALFRED J. - Merchants & Entrepreneurs in Imperial Russia.
160916: RIECHE, ANITA[EDS.]. - Das antike Italien aus der Luft.
95462: RIECKHOFF, SABINE / BIEL, JÖRG A.O. - Die Kelten in Deutschland
4052030: RIEDEL, H. - Kampf um die Jugend. Evangelische Jugendarbeit 1933-1945.
4139701: RIEDL, J. (HRSG.) - Versunkene Welt.
47590: RIEDLBERGER, PETER - Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp, nebst kritischer Edition und Übersetzung
164989: RIEFF, DAVID [ED.]. - Susan Sonntag. Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963.
145209: RIEHL, ALOIS - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker.
47172: RIEHM, EDUARD C. AUG. - Handwörterbuch des Biblischen Altertums für gebildete Bibelleser. Herausgegeben. Zweite Auflage besorgt von Friedrich Baethgen. Mit vielen Abbildungen, Karten und Plänen im Text, Einschaltbildern, farbigen Karten und einer Schrifttafel aufzerhalb des Textes. I. Band: A bis L. II. Band: M bis Z
4001952: RIEHM, ED. (RED.) - Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. Medew.: G.Baur, F.Delitsch, E.Kautsch, E.Schürer e.a. Vrij bewerkt door C.H.van Rhijn.
4300723: RIEHM, H. (HRSG.) (SCHULZ, FRIEDER) - Freude am Gottesdienst. Festschrift für Frieder Schulz.
164780: RIEKEN, DR. IR. J. [ED.]. - Venster op sociale zekerheid. Naar een geïntegreerd, flexibel en preventief sociaal zekerheidsbeleid.
4139193: RIEKER, H.U. - Als bedelmonnik door India. Vertaling van L.Hoyack.
151851: RIEKHOFF, HARALS VON - German-Polish Relations 1918-1933.
110077: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
121838: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
131536: RIEL, MR. H. VAN [J.G. BRUGGEMAN - ED.] - Geschiedenis van het Nederlandse Liberalisme in de negentiende eeuw.
162123: RIELE, SASKIA TE - Early Context Effects in Spoken-word Perception.
91483: RIEMANN, GOTTFRIED A.O. - Von Caspar David Friedrich bis Adolph Menzel. Aus der Nationalgalerie Berlin/DDR.
151908: RIEMEN, ROB [ED.]. - Hoop en vertroosting. De muzen spreken.
151911: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - De queeste van het leven. Anatomie van het verlies: wat leren we over onszelf, het menselijk bestaan en de maatschappij waarin we leven door een intelligente reflectie op de ervaring van verlies ? [Nexus 39].
151906: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Oorlog en vrede [Nexus 68].
151912: RIEMEN, ROB [ED.]. - Europees humanisme in fragmenten. Grammatica van een ongesproken taal.
151915: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Spiegels voor Europa: Verenigde Staten en Islam [Nexus 41].
151913: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Europa Realiseren. Tien conclusies voor de politieke leiders van de Europese Unie.
151914: RIEMEN, ROB [ED. - ET AL.]. - Nexus 19 - 37 [ = 18 Volumes].
83556: RIEMENS, JAAP - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834
161901: RIEMENS, JAAP - Rijssen. Stad van heden en verleden.
60592: RIEMENS. J. - De beteekenis van den eersten brief van Johannes (In het historisch-kritisch onderzoek naar den oorsprong van het vierde evangelie)
143290: RIEMERS-REURSLAG, J. [ED. - ET AL.]. - Het vrouwenjaarboek.
110131: RIEMERSMA, TRIENUS - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855 - 1945.
91357: RIEMSDIJK, TH. H.F. VAN - De rechtspraak van den Graaf van Holland (deel 1)
145382: RIEMSDIJK, WOUTER VAN - Veranderd straatbeeld. De Straat In de twintigste eeuw.
4140597: RIEMSDIJK, J.VAN - Cirkelen rond het geheim. Essay over geloven en kennen.
4142653: RIEMSDIJK, J. VAN - De wonderen luisteren naar de wetten. Elementen voor een neurofilosofie.
30773: RIENECKER, FRITZ - Wuppertaler Studienbibel. Neues Testament (6 volumes). Band 1: Matthäus, Markus, Lukas. Band 2: Johannes, Apostelgeschichte. Band 3: Römer, Korinther, Galater. Band 4: Epheser bis Philemon. Band 5: Hebräer bis Judas. Band 6: Offenbarung des Johannes
4060963: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4070349: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4138572: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
103986: RIENITS, REX & THEA RIENITS [EDS.]. - The Voyages of Columbus.
156300: RIENTJES, A.E. [J.G. BÖCKER - EDS.]. - Het kerspel Jutfaas.
162722: RIEPLE, MAX [TRANSL.]. - Lilie und Lorbeer. Französische Dichtung des 15. bis 18. Jahrhunderts.
150169: RIES, HEINRICH & EGON SCHÖNBERNER [EDS.]. - 500 Jahre Sankt Jodokus. Keppeln.
143814: RIESE, ALEXANDER - Das Rheinische Germanien in der Antiken Inschriften. Auf Veranlassung der Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben.
141152: RIESS-STUMM, SUSANNE - Pfälzer Jakobswege. Auf historischen Wegen.
150360: RIESS, CURT - Das gab's nur einmal. Das Buch der schönsten Filme unseres Lebens.
4004526: RIESS, R. - Seelsorge. Orientierung, Analysen, Alternativen.
86300: RIESSEN, J.A. VAN E.A. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995
30875: RIESSEN, RENÉE VAN - Augustinus modern en postmodern gelezen. Vijf filosofische interpretaties
30876: RIESSEN, RENÉE VAN / ZIJLSTRA, ONNO - Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker
4028783: RIESSEN, H.V. - Op wijsgerige wegen.
4009803: RIESSLER, P. - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel übersetzt und erläutert.
101750: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
121775: RIET, JOS VAN - Kaas uit het hart. Praktijkboek voor kaasmakers en kaasliefhebbers.
101826: RIET, MARLIES VAN & MARSEL LOERMANS - Den Haag één eeuw later.
123267: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
166120: RIET, FRANF VAN - Beers, Gassel, Linden op de foto ! Historische foto's uit de periode 1870 - 1940, verzameld en toegelicht.
160525: RIET, SIMONE VAN - L' essor de la philosophie et des sciences à Bagdad ferment de la pensée médiévale en Europe.
95078: RIET, B. VAN - Het geluid van de gouden belletjes
95079: RIET, B. VAN - De schat in aarden vaten
105089: RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
4064522: N.N. (RIET, R.P.V.D.) - Liber Amicorum.
47611: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Europa en zijn werelden
110601: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en / in Eurazië.
122741: RIETBERGEN, PETER & MARIA GREVER [ET AL.]. - Historische Beeldcultuur [Themanummer].
144325: RIETBERGEN, PETER - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
82378: RIETDIJK, D. - Niet klagen... gedachten met betrekking tot het lijden
81538: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek, geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten
143601: RIETDIJK, DR. C.W. - De contra-revolutie tegen de rede [2 Vols. Compl.].
4054472: RIETDIJK, D. - Zoekt de Heere en leeft. Bijbels dagboek.
4064705: RIETDIJK, D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
4072276: RIETDIJK, D. & VREUGDENHIL, C.G. - De Heidelbergse Catechismus. 52 Preken.
150997: RIETER, A.W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
4063716: RIETKERK, W.G. - De kunst van het loslaten. Over spiritualiteit.
150793: RIETRA, MADELEINE [ED.]. - "Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte. Viktor von Adrian-Werbungs Rezeption im Vormärz. Eine Dokumentation. Mit Einleitung, Kommentar und einer Neuausgabe von "" Österreich und dessen Zukunft [1843] ""."
122363: RIETSCHOTEN, H.J.C. VAN [BIJDRAGEN T, L & V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 101 [1942] - deel 110 [1954]. met Alphabetisch Register.
4140110: RIETSCHOTEN, H.J.V. - De variatiebreedte van de Joodse identiteit.
91384: RIETSTAP, J.B. / PAMA, C. - Handboek der wapenkunde. Derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf, met 52 afbeeldingen.
4039128: RIETVELD, B. - Gods nieuwe wereld. Gedachten over het Koninkrijk van God. (Bij-tijds Geloven)
152415: RIETVELD, NATASJA - De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies.
153287: RIETVELD, A.C.M. - Syllaben, klemtonen en de automatische detectie van beklemtoonde syllaben in het Nederlands.
165469: RIETVELD, ANNA [ED.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2006-2007.
157792: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942. Sowjetische Kinder- und Jugendliteratur. In Überblicken und Einzeldarstellungen.
4012225: RIETVELD, B. (BONHOEFFER, D.) - Saecularisatie als probleem der theologische ethiek. Inzonderheid in verband met gedachten van Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Gogarten. (Diss.)
30388: RIETVELD, J.J. - Is kerkelijke verdeeldheid zonde?
158334: RIEU, DR. W.N. DU - Essai Bibliographique concernant tout ce qui a paru dans les Pays-Bas au sujet et en faveur des Vaudois.
167768: RIEVAULX, AELRED VAN - Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde.
158318: RIEWALD, J.G. - Reynier Jansen of Philadelphia. Early American Printer. A Chapter in Seventeenth-Century Nonconformity.
122885: RIFKIND, CAROLE - A Field Guide to American Architecture. The Periods, the Styles, the Form and Function of Historical Buildings from Colonial Times to Today.
4022416: RIGAUX, B. - Het getuigenis van Markus. (De geschiedenis van Jezus)
156779: RIGBY, S.H. - A Companion to Britain in the Later Middle Ages.
95779: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Les Langages de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome X (Volume 10). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXXI)
95759: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXIX (Volume 29). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXXIX)
143313: RIGTER, D.P. - "Eene dringende noodzakelijkheid. Geschiedenis van de vereniging "" Hulp voor Onbehuisden ""1904-1945."
95359: RIGTER, JAKOP - Het palet van de psychologie, stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening
95358: RIGTER, JAKOP - Psychologie voor de praktijk
153873: RIJCKENBORGH, J. VAN - Dei Gloria Intacta. Het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige rozekruis voor de nieuwe eeuw.
4075373: RIJCKENBORGH, J.V. - De komende nieuwe mens.
155564: RIJCKEVORSEL, LAETITIA M.L. VAN - Een wereld apart. Geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland.
4068100: RIJCKEVORSEL, C.TH.J.VAN - De Kerk en de Koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
4068154: RIJCKMANS, G. - Grammaire Accadienne. (Bibl.du Muséon 6)
152351: RIJK, TIMO DE - Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishuidelijke apparaten in Nederland.
4062003: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
4046618: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
103703: RIJK, L.M. DE & OLGA WEIJERS - Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neelandicis asservantur.
53066: RIJK, TIMO DE - De Haagse Stijl. Art deco in Nederland
142206: RIJKEN, A.M. VAN DER [Z.K.H. PRINS BERNHARD - FOREW.]. - Zimpe, zampe, zompe in de Peel.
93854: RIJKHOEK, J. - De Hoeksche Waard zoals het was, 1900-1940
104358: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
102203: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
104121: RIJKS, HENK [ED.]. - De atlas van het onderwijs. Eenmalige uitgave ter gelegenheid van de nieuwe naam van Wolters-Noordhoff: Noordhoff Uitgevers.
154971: RIJKSCHROEFF, BOUDIE & VIVIAN BOON & L. BOON-VAN ZELE [EDS.]. - Tjalie Robinson. Journalist, schrijver .... en al die dingen meer.
91682: RIJKSEN, L. E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. Jaargang 1973.
31180: RIJKSEN, L. E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 1973
88660: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Processen. No. 2. Van Genechten
158072: RIJKSMUSEUM - - Catalogus der Kunsthistorische Bibliotheek in Het Rijksmuseum te Amsterdam [4 Vols. Compl.].
131553: RIJN, JAAP VAN - Mosseltijd. De verrassend veelzijdige mossel.
156824: RIJN, JOS VAN - In en nabij de grachtengordel. Een rondreis door het Nederlandse boekenvaklandschap. Uw reisleider: Jos van Rijn.
82629: RIJN, G - Nicolaas Beets (Complete set)
146379: RIJN VAN ALKEMADE, J.M.J. VAN & J. UZMAN [EDS.]. - Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil.
84890: RIJNBACH, A.A. VAN - Verspreide geschriften van Dr. G.J. Boekenoogen. Met 13 afbeeldingen
104335: RIJNBENDE, JAAP - Ja, ik wil.... de mooiste trouwjurk van de wereld. Topcreaties voor bruid en bruidsmoeder. Modeontwerper Jaap Rijnbende.
4054095: RIJNTJES (RED.) G.J.P. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
103510: RIJNTJES, GERARD J.P. [ED.]. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
82548: RIJPPERDA WIERDSMA, J.V. - De grondwet in onzen tijd, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 8 October 1948
131363: RIJSWIJCK, DR. A. VAN & M.K.J. SMEETS & DR. B.A. VERMASEREN. [ED.] - Historische opstellen over Roermond en omgeving.
54358: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor kinderen (Deel 3)
87409: RIJSWIJK, C. VAN - In een vurige wagen ten hemel. Brieven uit de kerker.
121595: RIJSWIJK, J.P. VAN - Repeterende breuken. De machtsstrijd tussen PvdA en CDA.
55110: RIJSWIJK, C. V. - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk
55091: RIJSWIJK, C. VAAN - De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van Ds. H. de Cock
86892: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
87577: RIJSWIJK, C. VAN - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van de gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk.
89480: RIJSWIJK, C. VAN - Toen de brandstapels rooksten. Twintig geloofsgetuigen rond de Reformatie.
88206: RIJSWIJK, C. VAN - Hoe lief heb ik uw woning. Vertellingen over de tabernakel, voor school en gezin.
88366: RIJSWIJK, C. VAN - OP uw noodgeschrei deed Ik grote wond'ren
83124: RIJSWIJK, C. VAN - Op Reis, Bijbels dagboek voor jongeren
4136951: RIJSWIJK, C.V. - Op reis. Bijbels dagboek voor jongeren.
54310: RIKIN, WESLEY MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
154735: RIKXOORT, RONALD VAN [ILLUSTR.]. & NICO GUNS [TEXT]. - Opnieuw te water. Vijftig maal 'Hollands Glorie' in aquarel / Lounched Again. Fifty colourful ships from Holland.
152775: RILEY-SMITHY, JOHATHAN - Hospitallers. The History of the Order of St John.
141845: RILEY, TERENCE - On-Site. New Architecture in Spain.
163121: RILEY, MICHAEL W. - Plato's Cratylus. Argument, Form and Structure.
4141899: RILEY-SMITH, J. (HRSG.) - Illustrierte Geschichte der Kreuzzüge.
121923: RILKE, RAINER MARIA - Briefwechsel mit den Brüdern Reinhart 1919-1926.
121922: RILKE, RAINER MARIA - Schweizer Vortragsreise 1919.
150445: RILKE, RAINER MARIA [DIETER LAMPING - AFTERW. & FRANK ZIPFEL - NOTES]. - Lyrik und Prosa.
92653: RILKE, RAINER MARIA - De Elegieën van Duino, 1912/1922
166047: RILKE, REINER MARIA [ATZE VAN WIEREN - TRANSL.]. - De elegieën van Duino.
153950: RILKE, REINER MARIA & JOHANNA BARTL [ILLUSTR.]. [HORST NALEWSKI - AFTERW.]. - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.
102026: RILKE, REINER MARIA [KARL KROLOW - AFTERW.]. - Poèmes français.
4053688: RILKE, RAINER MARIA - Das Stunden-Buch. Enthaltend: Vom mönchischen Leben / Von der Pilgerschaft / Von der Armuth und vom Tode.
4071671: RILKE, RAINER MARIA - Diaries of a Young Poet. Translated and Annotated by Edw.Snow and M.Winkler.
4134077: RILKE, RAINER MARIA - Fragmenten uit de brieven van Rainer Maria Rilke. Gekozen en vertaald door J.W.Kuiper.
4135363: RILKE, R.M. (RODIN, A.) - Auguste Rodin. Mit 96 Vollbildern.
167097: RIMBAUD, ARTHUR & PAUL VERLAINE [LEX SPAANS - ED. & JUDITH MOK - TRANSL.]. - Obscene gedichten. Een keuze uit niet eerder vertaalde poëzie van Rimbaud en Verlaine.
165259: RIMBAUD, ARTHUR [PAUL CLAES - TRANSL.]. - Gedichten.
94595: RIMBAULT, LUCIEN - Pierre du Moulin, 1568-1658. Un pasteur classique l'age classique. Étude de théologie pastorale sur des documents inédits
143006: RIMSCHA, HANS VON - Geschichte Russlands.
47419: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 35, 3 choral partitas
87689: RINCK, H.W. - Johannes' eerste brief
48132: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 28, 12 Adagios
90863: RINFRET, CINDY - Classic Greenwich Style
141635: RINGEL, PIERRE [LOUIS JOUVET - FOREW.]. - Molière en Afrique noire ou ' le journal de 4 comédien '.
4050625: RINGELBERG, A. - Het wonder der natiën.
4064892: RINGELBERG, A. - Waarom vervolgd?. De vreeselijke vervolging der Joden in het licht van den Bijbel en de bijbelsche oplossing van het plan Gods met Israël.
110372: RINGELING, ARTHUR - Tussen Distantie en Betrokkenheid. Een Bericht aan de Tovenaarsleerlingen. Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
95433: RINGGREN, HELMER / KAISER, OTTO - Das Hohe Lied / Klagelieder. Das Buch Esther (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 16/2)
154850: RINGHOFFER, DR. KARL [MRS. CHARLES EDWARD BARRETT-LENNARD & M.W. HOPER - TRANSL.]. - The Bernstorff Papers. The Life of Count Albrecht von Bernstorff [2 Vols. Compl.].
164198: RINGOET, KAREL - De Dans Van de Witte Clowns. De Teloorgang Van de Psychatrie
104336: RINKER, HARRY & ROBERT HEISTRAND - Wereldoorlog II verzamelobjecten. De verzamelleidraad voor het selecteren en genieten van militaire en thuisfrontartikelen.
122806: RINKLEFF, MARJAN [ED.]. - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
141013: RINSUM, HENK J. VAN - Slaves of Definition. In Quest of the ' Unbeliever ' and the ' Ignoramus '.
84283: RINTJEMA, R. E.A. - Reformatie Stemmen
95145: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
93023: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
4138710: RINZEMA-ADMIRAAL, W. - Romusha van Java. Het laatste front 1942-1945.
103025: RIOU, YVES-JEAN - The Abbey of Saint-Savin.
4074262: RIPHAGEN-HAMOEN, ELISABETH - Kinderen en rituelen. Het belang van vaste gewoonten voor opgroeiende kinderen.
166364: RIPLEY, S. DILLON [J. FENWICK LANDSDOWNE - ILLUSTR.]. - Rails of the World. A Monograph of the Family Rallidae. With forty-one paintings by J.Fenwick Landsdowne. And a chapter on fossil species by Storrs L.Olson.
156502: RIS-PAQUOT, OSCAR EDMOND - Dictionnaire Encyclopédique des Marques & Monogrammes, Chiffres, Lettres Initiales, Signes Figuratifs, etc., etc. contenant 12,156 Marques concernant les Aquafortistes, Architectes, Armuriers, Bibliophiles,Célébrités Littéraires, Céramistes, &c. [2 Vols. Compl.]. , Ciceleurs, etc. [2 Vols. Compl.].
4140798: RISEMAN, R. - I Tjing. Een nieuwe praktische inleiding waarin de toekomstvoorspellingen voor een ieder toegankelijk worden gemaakt.
47355: RISPENS, J./GOUDENA, P.P./GROENENDAAL, J.J.M. (RED.) - Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen
121486: RISPENS, J.A. - Het verborgen leven.
121361: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
87279: RISSEEUW, P.J. - Christelijke Schrijvers van dezen tijd
4137748: RISSI, M. - Die Theologie des Hebräerbriefs. Ihre Verankerung in der Situation des Verfassers und seiner Leser. (WUNT 41)
4142179: RISSI, M. - Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes. (AZANT 22)
53146: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance, het ontwaken van de Europese cultuur
89741: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance het ontwaken van de Europese cultuur.
47534: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus. Erster Band: Der Pietismus in der reformirten Kirche. WITH: Zweiter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. WITH: Dritter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung
47886: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus. Erster Band: Der Pietismus in der reformirten Kirche. WITH: Zweiter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. WITH: Dritter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung
4041907: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. I. Prolegomena, Biblicismus und Traditionalismus in der altprotestantischen Theologie. II+III+IV. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
4000845: RITSCHL, D. (ATHANASIUS, ALEX) - Athanasius. Versuch einer Interpretation. (Th St.76)
144363: RITSCHL, DR. FRIEDRICH - Die alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der homerischen Gedichte durch Pisistratus. Nach Anleitung eines plautischen Scholions
93070: RITSCHL, OTTO - Dogmengeschichte des Protestantismus. Grundlagen und Grundzüge der theologischen Gedanken- und Lehrbildung in den protestantischen Kirchen (4 Bänden)
4133405: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. II/1. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
4139027: RITSCHL, A. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermachers Reden über die Religion. und ihre Nachwirkungen auf die evangelische Kirche Deutschlands.
145157: RITTER, GUSTAV A. [ED.]. - Illustrierte Länder- und Völkerkunde. Populäre Schilderung aller Länder und Völker der Erde. Unter besonderer Berücksichtigung der neuesten Entdeckungsreisen von Nansen, Nordenskjöld, Kane, Mac Clintock, Schlagintwei, Hedin, Barth, Livingstone, Stanley, Schweinfurth, Nachtigal, Stuart, Leichardt, u.a.
4138841: RITTER C. (PLATO) - Platonische Liebe. Dargestellt durch Übersetzung und Erläuterung des Symposions.
60598: RITTER. G. - Die Weltwurtung der Reformation
93724: RITTER, GERHARD A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. An Internation Journal concerned with the history of the Reformation and its significance in world affairs. Published under the auspices of the Verein für Reformationsgeschichte and the American Society for Reformation Research. Vol. 47, 1956. Nr. 1/2
31162: RITTER, GERHARD - Die deutschen Militär-Attachés und das Auswärtige Amt. Aus den verbrannten Akten des Grossen Generalstabs
157918: RITTER, P.H. [INTROD.]. - Tiele's kamer. Lijst der boeken uit de nalatenschap van Prof. Dr. C.P. Tiele, geschonken door mevrouw Tiele-Ruychaver.
100646: RITTER, DR. P.H. [ED.]. & JAN DE WAARDT [ILLUSTR.]. - Eene halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem de Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven [2 Vols. in 1]. & Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het Historisch Gedenkboek 'Eene Halve Eeuw' [2 VOLUMES].
167599: RITTER, GERHARD - Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des ' Militarismus ' in Deutschland. Volume 4: Die Herrschaft des deutschen Militarismus und die Katastrophe von 1918.
30532: RITTER, ADOLF MARTIN A.O. - Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. Ein Arbeitsbuch. (4 Teilen in 5 Bände). I. Alte Kirche. II. Mittelalter. III. Die Kirche im Zeitalter der Reformation. IV. Neuzeit
4139937: RITTERBAND, P. (ED.) - Modern Jewish Fertility. (Stdies in Judaism in Modern Times 1)
141096: RITTERSHAUS, EMIL & BERNHARD MANNFELD - Rheinlands Sang und Sage. Die schönsten Rheinlieder mit einem Leigedichtevon Emil Rittershaus und zwanzig Originalradierungen von Bernhard Mannfeld.
131711: RITTMANN, HERBERT - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
101701: RITVO, HARRIET - The Dawn of Green. Manchester, Thirlmere and Modern Environmentalism.
83380: RITZEMA BOS, J. - Ziekten en beschadigingen cer landbouwgewassen (deel V)
30915: RIUS-CAMPS, J. - The four authentic letters of Ignatius, the Martyr. A critical study based on the anomalies contained in the textus receptus
90872: RIVA, JONE - Immagini di casa manzoni
143566: RIVAS, TITUS - Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood.
101533: RIVERA, FEDERICO GARCIA - Bolivar [1809-1898].
166980: RIVERS, ISABEL - Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry. A Student's Guide.
156267: RIVERS, W.H.R. - The History of Melanesian Society [2 vols. compl.]. Percy Sladen Trust Expedition to Melanesia.
157615: RIVERS, ISABEL [ED.. - Books and Their Readers in Eigtheenth-Century England: New Essays.
157279: RIVERS, ISABEL [ED.]. - Books and Their Readers in Eighteenth-Century England.
143905: RIVES CHILDS, J. - Casanova. A Biography based on New Documents.
101612: RIVET, PAUL - Maya Cities.
153814: RIVIÈRE, PETER - Individual and Society in Guiana. A comparative study of Amerindian social organization.
167140: RIVIÈRE, PETER [ED.]. - The Guiana Travels of Robert Schomburgk 1835-1844 [2 Vols. Compl.].
87137: RIVIÈRE, GUILLIAM JOHANNES BRUTEL DE LA - Het leven van Herannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland.
83814: RIVIÈRE, JEAN - Le dogme de la rédemption dans la théologie contemporaine
150594: RIZZO, G.E. - La pittura Ellenistico-Romana.
167493: ROACH, SUSAN [ED.]. [MARJAM FOOT - FOREW.]. - Across the Narrow Seas. Studies in the History and Bibliography of Britain and the Low Countries. Presented to Anna E.C. Simoni on her 75th Birthday.
165903: ROACH, GESHE MICHAEL - De naamloze zoeker. Een boeddhistische parabel.
110882: ROACH, JOHN [ED.]. - A Bibliography of Modern History.
140969: ROBB, JOHN - Brave New War: The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization.
144283: ROBB, GRAHAM - Balzac.
166722: ROBB, CANDACE - De man van de koning. Een middeleeuwse detectiveroman met Owen Archer.
166709: ROBB, CANDACE - De gemantelde vrouw. Een middeleeuwse detectiveroman met Owen Archer.
166708: ROBB, CANDACE - The Cross-Legged Knight.
166706: ROBB, CANDACE - The Riddle of St. Leonard's [Fifth Owen Archer Mystery].
166707: ROBB, CANDACE - A Gift of Sanctuary [Sixth Owen Archer Mysrery].
101090: ROBB, CANDACE M. - De man van de koning. Een middeleeuwse detectiveroman met Owen Archer.
4135793: ROBBE, R. - Gevonden. Over God zoeken en gevonden worden.
104122: ROBBEL, LISELOTTE & HELMUT ROBBEL [EDS.]. - Ägyptisches Museum Berlin.
131924: ROBBEN, FRANS M.A. - Jan Poelman, boekverkoper en vertegenwoordiger van de firma Plantin-Moretus in Salamanca 1579-1607
146337: ROBBERTZE, J.H. - Die bruikbaarheid van die begrip telepatie in die psigiatrie [The applicability of the concept of telepathy in psychiatry]. .
150095: ROBBINS, KEITH - Nineteenth-Century Britain. England, Scotland and Wales. The Making of a Nation. The Ford Lectures.
104736: ROBBINS, ROLAND WELLS - Discovery at Walden.
103666: ROBBINS, RICHARD G. - The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire.
130639: ROBBINS, ROSSELL HOPE - The Encyclopedia of Witchcraft and Demonogy.
46422: ROBERGE, MICHEL - The Paraphrase of Shem (NH VII, 1) Introduction, Translation and Commentary. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 72)
161109: ROBERT, PATRICK H. & GÉRARD PESTARQUE [EDS.]. - Schatten op tafel.
166022: ROBERT GOWING - All Manner of Murals. The History, Techniques and Conservation of Secular Wall Paintings.
54299: ROBERT, A. / TRICOT, A. - Initiation Biblique. Introduction à l'étude de saintes écritures
95537: ROBERTS, ALEXANDER / DONALDSON, JAMES - The Ante-Nicene Father. Translations of The Writings of the Fathers down to A.D. 325. Volume VII: Lactantus, Venantius, Asterius, Vicotorinus, Dionysius, Apostoloic Teaching and Constitutions, Homily, and liturgies
31258: ROBERTS, GAIL - Atlas van de grote ontdekkingen
143564: ROBERTS, MERVIN F. & MARTHA D. ROBERTS - All About Iguanas.
163750: ROBERTS, J.M. - Aula Wereldgeschiedenis [6 Vols. Compl.].
152309: ROBERTS, IAN G. - Verbs and Diachronic Syntax. A Comprarative History of English and French.
110768: ROBERTS-JONES, PHILIPPE & HERBERT JUIN [EDS - ET AL.]. - Fernand Khnopff 1858-1921.
140429: ROBERTS, J.M. - The Mythology of the Secret Societies.
145508: ROBERTS, H.A. - De Grondbeginselen en Geneeswijze van de Homoeopathie.
143710: ROBERTS, JANE & CHRISTIAN KAY & LYNNE GRUNDY [EDS.]. - A Thesaurus of Old English [2 Vols. Compl.].
104267: ROBERTS, JEM - War Gods. Official Game Secrets.
151712: ROBERTS, ANDREW - Napoleon and Wellington.
167232: ROBERTS, WESS - Leiderschapsprincipes van Attila de Hun. 1500 jaar oude geheimen van goed leiding geven.
166557: ROBERTS, A.A.R.R. & BEARD, HENRY N. & MICHAEL GERBER - The Soddit or: Let's Cash in Again & The Sellamillion. The Disappointing 'Other' Tolkien Parrody & Bored of the Rings. A Parody of J.J.R. Tolkien's The Lord of the Rings & The Chronicles Of Blarnia. The Lying Bitch in the Wardrobe. A Story for the Childish [4 Vols.].
166555: ROBERTS, A.A.R.R. - The Soddit or: Let's Cash in Again.
166554: ROBERTS, A.A.R.R. - The Sellamillion. The Disappointing 'Other' Tolkien Parrody.
165481: ROBERTS, MONTY - Vraag het Monty. Een oplossing voor de 150 meest voorkomende problemen met paarden.
158241: ROBERTS, E.F.D. [FOREW.]. - The Eye of the Mind. The Scot and his Books.
158105: ROBERTS, S.C. - Adventures with Authors.
157863: ROBERTS, S.C. - The Evolution of Cambridge Publishing.
157725: ROBERTS, VERNE L. & IVY TRECHT - Bibliotheca Mechanica.
157489: ROBERTS, LILLY MELCHIOR - A Bibliography of Legal Festschriften.
4063582: ROBERTS, L. (RAHNER, K.) - The Achievement of Karl Rahner.
30810: ROBERTS, COLUN H. - Manuscript, society and belief in early Christian Egypt. The schweich lectures of the Britisch academy 1977
53409: ROBERTS, KEITH - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne. 150 reprodukties
144821: ROBERTS-JONES, PHILIPPE [ET AL.]. - Bruegel. Een dynastie van schilders.
130361: ROBERTS, DAVID - Shipwrecked on Top of The World. Four Against the Arctic.
130244: ROBERTS, MICHAEL - The Swedish Imperial Experience 1560-1718.
156570: ROBERTSON JR., D.W. - Essays in Medieval Culture.
84839: ROBERTSON SMITH, W. - Het Oude Testament in de Joodsche Kerk. Twaalf voorlezingen
52500: ROBERTSON, G.L. - The Romani People and Selected Churches in Slovakia. A Description, Analysis and Interpretation of Their Relations (1989-2007)
100262: ROBERTSON, A.H. [INTROD.]. - Yearbook of the European Convention on Human Rights. Annuaire de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme. 1966.
140764: ROBERTSON, E. GREAME & JOAN ROBERTSON - Verzierungen in Gusseisen. Die vergessene Kunst.
4001513: ROBERTSON, A. - Die Ursprünge des Christentums. Die Messiashoffnung im revolutionären Umbruch der Antike. Ein historische und stilkritische Studie.
4137934: ROBERTSON, W. - The History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe, from the Subversion of the Roman Empire, to the Beginning of the sixteenth Century. In three volumes.
4141103: ROBERTSON, A.T. - A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research.
110789: ROBIJNS, RIEN - Hamel's Journael. De verbazingwekkende lotgevallen van Hendrick Hamel uit Gorinchem en de andere schipbreukelingen van het jacht De Sperwer in Korea tussen 1653 en 1666.
100808: ROBINS, GAY - Egyptian Painting and Relief.
110093: ROBINS, R.H. - Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in Europe. With Particular Reference to Modern Linguistic Doctrine.
143246: ROBINS PENNELL, ROBINS - My Cookery Books.
104053: ROBINSON, JOHN MARTIN - The Latest Country Houses.
142036: ROBINSON, JOHN MARTIN - The Dukes of Norfolk. A Quincentennial History.
4052457: ROBINSON (ED.) J.M. - The Nag Hammadi Library in English. Translated and Introduced by Members of the Coptic Gnostic Library Project on the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California.
4300540: ROBINSON (ED.) J.M. - The Nag Hammadi Library in English. Translated and Introduced by Members of the Coptic Gnostic Library Project on the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California.
4063014: ROBINSON, H.W. - Biblical Preaching. The Development and Delivery of Expository Messages.
4022107: ROBINSON, J.A. - St Paul's Epistle to the Ephesians. A Revised Text and Translation with Exposition and Notes.
4022421: ROBINSON, J.M. - Kerygma und historischer Jesus.
4006685: ROBINSON, J.A.T. - Eerlijk voor God. (CR 27)
142889: ROBINSON, FRANK M. - The Incredible Pulps. A Gallery of Fiction Magazine Art.
167184: ROBINSON, G. CHAS. - Illustrated Books. A Guide to Their Collection and Value.
101702: ROBINSON, RICHARD A.H. - The Origins of Franco's Spain. The Right, the Republic and revolution 1931-1936.
131947: ROBINSON, F.N. [ED.] - The Works of Geoffrey Chausser.
158388: ROBINSON, DUNCAN - William Morris, Edward Burne-Jones and the Kelmscott Chaucer.
4075795: ROBINSON, A.B. - Common Grace. How to be a Person and other Spiritual Matters.
4011631: ROBINSON, J.M. - Kerygma und historischer Jesus.
4138062: ROBINSON, J.M. - A New Quest of the Historical Jesus. (Studies in Biblical Theology 25)
4056813: ROBINSON, J.M. - Das Geschichtsverständnis des Markus-Evangeliums.
146166: ROBINSON, F.J.G. [ET AL.]. - Eighteenth-Century British Books. An Author Union Catalogue extracted from the British Museum General Catalogue of Printed Books, the Bodleian Library and of the University Library, Cambridge. [5 Vols. Compl.].
4047602: ROBINSON, TH.H. J.W.HUNKIN, J.W. & BURKITT, F.C. - Palestine in General History. (The Schweich Lectures of the British Academy 1926)
4137922: ROBINSON, R.H. & JOHNSON, W.L. - The Buddhist Religion. A Historical Introduction.
4140117: ROBINSON, J. & FRIEDMAN PH. - Guide to Jewish History under Nazi Impact. (Joint Documentary Projects. Bibliographical Series 1)
4141366: ROBINSON, T.H. - Paradigms and Exercises in Syriac Grammar.
142223: ROBRA, GÜNTHER [ED.]. - Mittelalterliche Holzplastik in Ostfriesland.
164619: ROBSON, JOHN [ED.]. - The Captain Cook Encyclopaedia.
164439: ROBSON, JOHN [ED.]. - The Captain Cook Encyclopaedia.
163474: ROBSON, MICHAEL - The Franciscans in the Middle Ages.
122913: ROCHARD, PATRICIA [INTROD.]. GÜNTER DÜRIEGL & REINGARD WITZMANN [EDS - ET AL.]. - Biedermeier in Wien 1815-1848. Sein und Schein einer Bürgeridylle.
85516: ROCHES, J. DES - Nieuwe Fransche spraek-konst.
163725: ROCKSTROH, WERNER - Unbekanntes Mexiko. Verborgene Tempelstätten und Kunstschätze aus präkolumbanischer Zeit.
4071437: RÖD, W. (DESCARTES, R.) - Descartes. Die innere Genesis des cartesianischen Systems.
140195: RÖD, WOLFGANG - Der Weg der Philosophie von den Angängen bis ins 20. Jahrhundert [2 Vols. in Slipcase].
140491: RODEN, DR. GÜNTER VON & PROF. DR. FRITZ TISCHLER [EDS.]. - Gerhard Mercator 1512-1594. Zum 450. Geburtstag.
88972: RODEN, ROBERT F. - The Cambridge Press 1638-1692. A history of the first printing press established in English America, together with a bibliographical list of the issues of the press.
157869: RODEN, ROBERT F. - The Cambridge Press 1638-1692. A History of the First Printing Press Established in English America, Together with a Bibliographical List of the Issues of the Press.
161367: RÖDER-BOLTON, GERLINDE - George Eliot and Goethe. An Elective Affinity.
156850: RÖDERBERG, ROLF - French Book Illustration 1880-1905.
156825: RODERMOND, HILCO [ED.]. - 's-Gravenhage een uitzonderlijke boekenstad.
110934: RODGERS, JOHN - Old Public Schools in England.
4050422: RODHE, EDV. - Svenska Kyrkan. Omkring Sekelskiftet.
141844: RODIEK, THORSTEN & WALTRAUD KRASE [PHOTOGR.]. - James Stirling. Die neue Staatsgalerie Stuttgart.
143159: RODING, MICHIEL - S. de Clercq 1876-1982 & A. Broese van Groenou 1880-1961. Smaakvol, kloek en bescheiden.
162314: RODING, JULIETTE - Christiaan IV van Denemarken [1588-1648]. Architectuur en stedebouw van een Luthers vorst.
4047568: RODINSON, M. - De joodse natie in droom en daad.
85815: RODKINSON, MICHAEL L. - New edition of the Babylonian Talmud, original tekst, edited, corrected, formulated and translated
152798: RODMAN, HYMAN - Lower-Class Families. The Culture of Poverty in Negro Trinidad.
153150: RODRIGUEZ, SUZANNE - Wild Heart. A Life. Natalie Clifford Barney's Journey from Victorian America to the Literary Salons of Paris.
143605: RODRIGUEZ, SUZANNE - Wild Heart. A Life. Natalie Clifford Barney's Journey from Victorian America to Belle Époche Paris.
110753: RODRIGUEZ, RAIMUNDO - Lanzarote.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29