Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
84531: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert
165766: LODERICHS, MARK [ED.]. - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon.
151123: LODEWIJK WAGENAAR|MANS KUIPERS [ED.].|ROBERT PARTHESIUS|ROEPER, VIBEKE - De Batavia te water.
150369: LODEWIJKS, JAAP - Als het wassen van andermans voeten. Fransiscus ontmoeten in leidinggeven en werk.
170305: LODGE, DAVID - The Practice of Writing.
54795: LODGE, EDMUND - The peerage and baronetage of the British empire as at present existing. Arranged and printed from the personal communications of the nobility. Under the gracious patronage of the queen's most excellend majesty
181787: LODWICK, MARCUS - De Kunstgids. Symboliek en thematiek van klassieke, bijbelse en religieuze schilderkunst
186480: LOEB, MARCHALL & STEPHEN KINDEL - Leiderschap voor Dummies.
121545: LOEBELL, JOHANN WILHELM - Gregor von Tours und seine Zeit. Vornehmlich aus seinen Werken geschildert. Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung und ersten Entwicklung romanisch-germanischer Verhältnisse.
87861: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS - De Nederlandsche Kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt.
154297: LOEFFEN, GER [ROB HOOGVELD - FOREW.]. - StraatBeeld.
91614: LOEFFEN, H. E.A. - Franciscus en de kerk. Bijdragen over historie en aktualiteit. (Serie: Binnenpandreeks, Nummer 6)
91615: LOEFFEN, H. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Nederland. Deel II: 19e en 20e eeuw. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 7)
183929: LOEHR, MAX - Chinese Landscape Woodcuts from an Imperial Commentary to the Tenth-Century Printed Edition to the Buddist Canon.
4036519: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
166573: LOENEN, T. - Verschil in Gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten.
110189: LOENEN, D. - Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebeia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek.
60450: LOENEN. J. VAN - Verhandeling over het evangelie van Paulus
88007: LOERAKKER, CO|ROEP, THOM - Van nu tot nu. De vaderlandse geschiedenis. (4 delen)
155616: LOES SIBBING|SCHULPEN, PROF. DR. TOM - Adoptie. Van kinderwens tot ouderschap.
141603: LOESCHCKE, WALTER - Ikonen. Apostel und Evangelisten.
4034503: LOESER, N. (ORTEGA Y GASSET, J.) - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
102375: LOEW, E.A. - The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule.
167626: LOEWE, ARTHUR [ED.]. - The Rylands Haggadah. A Medieval Sephardi Masterpiec in Facsimile. An illustrated passover Compendium from Mid-14th-Century Catalonia in the collections of the John Rylands University Library of Manchester with a commentary and a cycle of poems.
150880: LOEWE, WALTER - Petum optimum. A book on tabacco in Sweden from the beginning of the 17th century until modern times. Published on the occasion of the Swedish Tobacco Company's 75th anniversary in 1990.
4036534: LOEWENICH, W.V. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Mann und das Werk.
156906: LOEWENSTEIN, JOSEPH - The Author's Due. Printing and the Prehistory of Copyright.
164159: LOEWENSTEIN, GEORGE - Exotic Preferences.
4065420: LOEWENSTEIN, K. (WEBER, M.) - Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit.
102165: LOEWENTHAL, FRITZ - Studien zum germanischen Rätsel.
131817: LOEY, DR. A.. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II: Klankleer.
150908: A. VAN LOEY|OBREEN, H. - De oudste Middelnederlandsche Oorkonden voor onderwijs en eigen studie verzameld en naar het oorspronkelijk uitgeven.
141478: LOEY, DR. A. VAN [ET AL.]. - Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie [Vlaamsche afdeling] Volume 1 - 10 [In 4 firm bindings].
155839: LOEY, DR. A.C.H. VAN - Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene en Ukkel.
4005993: LOF, L.J. V.D. - De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie. (Diss.)
4067573: LOFF, C.J.A. - Bevryding tot Eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1994. (Diss.)
57877: LÖFFLER, KARL - Einführung in die Katalogkunde
144173: LOFTHOUSE, JESSICA - Lancashire's Old Families.
95584: LOGAN, F. DONALD - Geschichte der Kirche im Mittelalter. Aus dem Englischen übersetzt von Karl H. Nicolai
4138317: LOGAN, A.H.B.& WEDDERBURN, A.J.M. (ED.) (WILSON, R.MCL.) - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL.Wilson.
165206: LOGAN, ANNE-MARIE - Dutch and Flemish Drawings and Watercolors. The Collection of the Detroit Institue of Arts.
110570: LOGAN, F. DONALD [KARL H. NICOLAI - TRANSL.]. - Geschichte der Kirche im Mittelalter.
102166: LOGAN, ANNE-MARIE S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
4036336: LOGCHEM, J.T.VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (Diss.)
162895: LOGEMAN, J.J.A. - La condition juridique du coproprietaire incorpore a une association syndicale en France. Une analyse projetée sur l'horizon juridique néerlandais.
4071254: LOGISTER W. (PANNENBERG, W.) - Heilsgeschiedenis en jodendom. De Israëltheologie van Pannenberg in discussie.
54189: LOGSTRUP, KNUD E. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 15. Jahrgang. Januar 1965 - Oktober 1965 (4 volumes)
130545: LOH, GERHARD - Arndt Bibliographie. Festgabe zum 200. Geburtstag von Ernst Moritz Arndt. Verzeichnis der Schriften von und über ErnstMoritz Arndt.
59964: LOH, I-JIN|NIDA, EUGENE A. - A translator's handbook on Paul's letter to the Philippians (Series: Helps for translators)
143829: LOHEIDE, BERNWARD - Fichte und Novalis. Transzendentalphilosophisches Denken im romantisierenden Diskurs.
58918: LOHFINK, NORBERT - Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 68)
172872: LOHFINK, GERHARD - Im Ringen um die Vernunft : Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung.
123229: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
145784: LOHMANN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie.
160616: LOHMEIER, DIETER [ED.]. - Weltliches und geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien.
4022569: LOHMEIJER, E. (KEK) - Der Brief an die Philipper. Übersetzt und erklärt.
4022582: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Markus. Übersetzt und erklärt.
4022581: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Matthäus. Erarbeitet und hrsg. von W.Schmauch.
4022574: LOHMEYER, E. (KEK) - Die Briefe an die Philipper and die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
4021914: LOHMEYER, E. - Das Urchristentum. 1.Buch. Johannes der Täufer.
110232: LÖHNEYSEN, HANS-WOLFGANG VON - Die ältere Niederlandische Malerei. Künstler und Kritiker.
180928: LÖHNEYSEN, WOLFGANG VON [ED.]. - Der Humanismus der Architektur in Florenz. Filippo Brunelleschi und Michellozzo di Bartolomeo.
122591: LÖHR, ALFRED - Bremer Silber. Von den Anfängen bis zum Jugendstil. Handbuch und Katalog.
145601: LÖHR, HARTWIG [ED - ET AL.]. - Beiträge zum Paläolothikum im Rheinland.
156426: LOHRMANN, KLAUS - Die Wiener Juden im Mittelalter.
4021265: LOHRMANN, W. - Glaube und Taufe in den Bekenntnisschriften. der evangelisch lutherischen Kirche. (AT 8)
180546: LOHRMANN, KLAUS - Die Wiener Juden im Mittelalter.
95404: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentischen Theologie
4032571: LOHSE, E. (KEK) - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
95168: LOHSE, BERNHARD - Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche (Series: Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen, Band I)
144115: LOHSE BELKIN, KRISTIN - Rubens.
183653: LOHSS, HEDWIG - Ursels Abenteuer. Erzählungen für die Jugend.
32475: LOHUIS, J. - De brief aan de Galaten. Staat dan in de vrijheid
110844: LOHUIZEN, KADIR VAN - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen in Kameroen.
186040: F. LOIRETTE|GALLIANI, R. - Études sur Montesquieu [1981].
101851: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - Let it be Known. International Displaced Columbians Speak Out.
141465: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - A Heavy Burden. Internally Displaced in Georgia. Stories of People from Abkhazia and South Ossetia.
176151: LOISEAU, STÉPHANE - De l'écoute à la parole : la lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin.
92812: LOISY, ALFRED - Les évangiles synoptiques (2 volumes)
164947: LOJACONO, ETTORE - Descartes.
56309: LOJACONO, ETTORE - Descartes. Pionier van de moderne wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 35)
184315: LOJENGA, CONSTANCE KUTSCH - Ngiti: A Central-Sudanic Language of Zaire.
145694: LOKHORST, G.J.C. - Logical Explorations in Philosophy of Mind. Essays on Aristotle's psychology, Wittgenstein's ' Tractatus ', and Lévy-Bruhl's logical relativism.
110367: LOKIN, J.H.A.|T.M. SCHALKEN - Nijmeegs recht bestaat [niet] !
90691: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofstukken uit de Europese Cofificatiegeschiedenis.
142381: LOKIN, J.H.A.|W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
184442: LOKIN, J.H.A. [ED.]. - Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten.
142382: LOKIN, J.H.A.|W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
131726: LOLIÉE, FRÉDÉRIC - Le Duc de Morny et la Société du Second Empire. D'après des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur.
101888: LOLKAMA, JOHANNES - Van Chamonix tot Salt Lake City. Geschiedenis van de Olympische Winterspelen.
104005: LOLKAMA, DRS. J. - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
95365: LOMBAERTS, HERMAN E.A. - Beeld & Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie
4012092: LOMBARD, J.C. (BARTH, K.) - Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. (Diss.)
58857: LOMBARDI, ANNA MARIA - Kepler. Astronoom op zoek naar Harmonie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 20)
53526: LOMBERG, ELWIN A.O. - Die Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland
31799: LOMBERG, ELWIN - Emder Synode 1571-1971. Beiträge zur Geschichte und zum 400 jährigen Jubiläum
161186: LOMBROSO, GINA - L'ame de la femme.
110781: LOMMEL, ANDREAS - Schamanen und Medizinmänner. Magie und Mystik früher Kulturen.
167242: LOMMEN, MATHIEU - Jan van Krimpen & Bruce Rogers.
140600: LOMMEN, MATHIEU [JOHN DREYFUSS - FOREW.]. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes - Sem Hartz - Chris Brand - Bram de Does - Gerard Unger.
154143: LONCHAMP, F.C. - Bibliographie Générale des ouvrages publiés ou illustrés en Suisse et à l'étranger de 1475 à 1914 par des écrivains et des artistes suisses suivie de Tableaux synoptiques et récapitulatifs.
121301: LONDEIX, JEAN-MARIE - 125 Years of Music for Saxophone. General repertory of pieces and educational literature for the saxophone / 125 Ans de Musique pour Saxophone. Répertoire général: des oeuvres et des ouvrages d'enseignement pour le saxophone.
144827: LONDEN, SELMA VAN - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit.
146362: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - La Llamada De Lo Salvaje [ = The Call Of The Wild].
143013: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - Een Baanbreker [2 Vols. Compl.]..
89455: LONDRES, ALBERT - De wandelende jood is thuis!
168278: LONE, E. MIRIAM [ED.]. - A Selection of Incunabula. Describing One Thousands Books Printed in the XVth Century [5 Parts in 1].
176164: LONG, STEVEN A.|NUTT, ROGER W.|WHITE, THOMAS JOSEPH (ED.) - Thomism & predestination : priciples and disputations.
176162: LONG, STEVEN A. - Natura pura : on the recovery of nature in the doctrine of grace.
157484: LONG, GERARD [ED.]. - Books Byond the Pale. Aspects of the provincial book trade in Ireland before 1850.
176163: LONG, STEVEN A. - The teleological grammar of the moral act. Introductions to Catholic Doctrine
152389: LONG, MAZX FREEDOM - Kahuna-Magie. Die Lösung von Lebensproblemen durch praktisch angewandte Magie.
4136476: LONG, TH. G. (INTERPRETATION) - Hebrews. A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
176161: LONG, STEVEN A. - Analogia entis : on the analogy of being, metaphysics and the act of faith.
102098: LONGACRE, EDWARD G. - The Cavalry at Gettysburg. A Tactical Study of Mounted Operations during the Civil War's Pivotal Campaign, 9 June - 14 July 1863.
154514: LONGENECKER, DWIGHT - St. Benedict and St. Thérèse. The Little Rule & The Little Way.
102486: LONGFORD, ELIZABETH [ED.]. - Louisa, Lady in Waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to queen Victoria and queen Alexandra.
90167: LONGFORD, ELIZABETH - Louisa, Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, Lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra.
183014: LONGFORD, ELIZABETH - Eminent Victorian Women.
151621: LONGFORD, ELIZABETH - Winston Churchill.
155572: LONGFORD, ELIZABETH - A Pilgrimage of Passion. The Life of Wildrid Scawen Blunt.
151848: LONGGUTH, A.J. - A Noise of War. Caesar, Pompey, Octavian and the Struggle for Rome.
47525: LONGHAYE, R.P.G. - La Prédication, grands maitres et grandes lois
162379: LONGINO, HELEN E. - Science as Social Knowledge. Values and Objectivity in Scientific Inquiry.
165955: LONGLEY, SUSANNA - De weekend tuinier. Een voudige weekendprojecten voor een fantastische tuin.
57565: LONGMAN, TREMPER - Genesis lezen
176348: LONGMANN, TREMPER - Job. Baker Commentary on the Old Testament - Wisdom and Psalms
176349: LONGMANN, TREMPER - Proverbs. Baker Commentary on the Old Testament - Wisdom and Psalms
103280: LONGNON, JEAN|MILLIARD MEISS [INTROD.].|RAYMOND CAZELLES - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly. Vorwort von Millard Meiss. Einführung und Bilderläuterungen von Jean Longnon und Raymond Cazelles, Musée Condé.
150681: LONGNON, JEAN|MILLIARD MEISS [INTROD.].|RAYMOND CAZELLES - De Très Riches Heures van Jean, Duc de Berry. Voorwoord door Milliard Meiss. Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Gazelles.
122344: LONGSTRETH, RICHARD - On the Edge of the World. Four Architects in San Francisco at the Turn of the Century.
104166: LONGSTRETH, RICHARD - The Drive-In, the Supermarket and the Transformation of Commercial Space in Los Angeles, 1914-1941.
4029342: LONGTON, J. - Uit Abraham geboren. Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen.
47467: LONKHUIJZEN, J. VAN - Radicale finantieele Scheiding van Kerk en Staat
32067: LONKHUIJZEN, J. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd
85951: LONKHUIJZEN, J. VAN - De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van Art. 36 onzer geloofsbelijdenis (de positieve taak der overheid ten opzichte van den godsdienst).
83697: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
4144011: LONNING, P. - Der begreiflich Unergreifbare. Sein Gottes und modern-theologische Denkstrukturen.
182720: LONSBACH, RICHARD MAXIMILIAAN - Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
165086: LONT, YVETTE - Van prostituee tot politica.
143579: LOO, FIRMIJN VANDER - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
130751: LOO, ERWIN VAN - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
130608: LOO, VILAN VAN DE - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
54531: LOO, VILAN VAN DE - Kijk in Kloppenburg! De Indische kruiden van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)
105011: LOO, SYLVIO VAN DER|MEERTEN WELLEMAN [EDS.]. - Jan Kruis. De geschiedenis van 35 jaar Jan, Jans en de Kinderen en een uitvoerig overzicht van al het andere wek. .
56405: LOO, GILLES VAN DER - Het laatste kind
140093: LOO, VILAN VAN DE - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV - archieven.
166393: LOOF, J.P.|R.A. LAWSON [EDS.]. - 60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?
4139059: LOOFF, H. - Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. (Kantstudien 69)
4005995: LOOFS, FR. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart. 2 Teile in 1 Bd.
85190: LOOFS, F. - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis
47963: LOOFS, FRIEDRICH - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis, voor Nederland bewerkt door J. Quast
161148: LOOIJ- VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
147069: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
123072: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel ... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
110360: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel .. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
131343: LOOISE, DRS. J.C. - De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggingschap in Nederland.
184827: LOOMAN, T.M. - Gids voor den eenvoudigen bijbellezer.
56124: LOOMAN, T.M. - Het leven van Martin Boos (Met portret)
141066: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats. Het schaatsenrijden door alle tijden - Ijskockey - hardrijden - schoonrijden - kunstrijden - Jaap Eden - Oscar Mathisen - Karl Schäfer - Ernst & Maxie Baierherber - Sonja Henie, enz. - Voor jong en oud.
123386: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
185205: LOOMEIJER, DRS F.R. [ED. - ET AL.]. - Het Peperhuis Jaargang 1978 - 1985 [ = 8 Volumes].
156007: LOOMES, BRIAN - Westmorland Clocks and Clockmakers.
91529: LOOMIS, STALEY - Ein Jahr zwei Wochen und ein Tag. Paris 1793-1794.
103488: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
144660: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
90954: LOON, K. V. E.A. - Dordrecht, 1939-1945. (4 delen)
154545: LOON, PAUL VAN - Stuurloos tussen de sterren & Vluchten voor de oorlog [2 CD's].
84213: LOON, J. VAN (TOELICHTING) - De kerkvoogdij ten platten lande in Friesland. Een ontwerp-reglement
94537: LOON, JOHANNES CHRISTIAAN ADRIANUS VAN - Het algeemn reglement van 1816
156404: LOON, HANS VAN - The Christology of Cyril of Alexandria. Milestone on the Road to Chalcedon.
87698: LOON, H.W. VAN - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamelijke oefening en onderwijs.
184617: LOON, AGNES VAN - Mannen met en missie naar Kaap de Goede Hoop / Men on a Mission to the Cape of Good Hope.
185314: LOON, IR. G.M.L. VAN [INTROD.]. - Suiker plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker [In Slipcase].
142207: LOON, GENTILIS VAN [ET AL.]. - Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch. Leven en werken van de Bossche Kapucijnen geduren de laatste honderd jaar [28 augustus 1898 - 28 augustus 1998].
130580: LOONSTRA, MR. C.J. - Caseboek arbeidsrecht.
4046712: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel.
32282: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige
9789023913634: LOONSTRA, B. - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
54836: LOONSTRA, B. - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop
88082: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel
4055529: LOONSTRA, B. - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
181789: LOONSTRA, MARTEN [ED. - ET AL.]. - Uit koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes.
89303: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie
4065473: LOONSTRA, B. - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
103145: LOONSTRA, MARTEN - Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien / The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view.
32281: LOONSTRA, BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar de ethiek van de christelijke gemeente
184968: LOOP, THEO VAN DER - Industrial Dynamics and Fragmented Labour Markets: Construction Firms and Labourers in India.
185011: LOOP, THEO VAN DER - Industrial Dynamics and Fragmented Labour Markets: Construction Firms and Labourers in India.
150227: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
4059880: LOOPIK (RED.) M. VAN - Tweespalt en verbondenheid. Joden en christenen in historische perspectief: joodse reacties op christelijke theologie. Medew.van W.J.van Bekkum, W.H.Zuidema e.a.
4047532: LOOPIK, M.VAN - De Tien Woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar. (Sleutelteksten 4)
61348: LOOPIK, M.VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis
162102: LOOREN DE JONG, H. - Cognitive Aging. An Event-Related Potential Study.
4011497: LOOS, H.V.D. - Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazareth politieke bedoelingen heeft nagestreefd. (Diss.)
94494: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
166857: LOOS, WIEPKE [ED.]. - Gekleurd grijs. Gerard Bilders (1838-1865) en Johannes Kneppelhout (1814-1885), brieven en dagboek.
91870: LOOS, WIEPKE E.A. - Het Galate Tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
60455: LOOS. H. VAN DER - Jezus Messias-Koning (Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd)
150687: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders. 2 volumes
161770: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat Raport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederland-Indië
181149: LOOS, WIEPKE. - Het galante tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
181790: LOOS - Etliche schöne christliche Geseng
181791: LOOS - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der Maatschappij.
181792: LOOS - Gemälde der deutschen Romantik in der Nationalgalerie Berlin. Carl David Friedrich - Karl Fruedrich Schinkel - Carl Blachen.
181793: LOOS - Het lantrecht van Drenthe & Nadere resolutien, placcaten en reglementen Geärresteert by de Ed. Mog. Heeren Staten van het landschao Drenthe [2 in 1]. .
181794: LOOS - Het strijkinstrument.
4001392: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. (Diss.)
55701: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
150514: LOOS, PIERRE|PIERRE BUCH - A Passage to Congo. Photographs bij doctor Emile Muller 1923-1938
4133857: LOOSE, D. & WIT, A. DE (RED.) - Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Bijdragen van A. Ellian, M. Leezenberg, J. de Mul, e.a.
91526: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland. 1611-1816.
31767: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld. Met 202 afbeeldingen
103330: LOOSJES. MR. A. - Steden in Nederland. 740 Afbeeldingen van Stadspoorten, Muurtorens, Stadsgezichten en Woonhuizen van Steden in Nederland.
103331: LOOSJES. MR. A. - Zeeland in Beeld [2 Vols. Compl.].
58539: LOOSJES, A. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Vijf honderd vier en negentig afbeeldingen. Met tekst van Mr. A. Loosjes
84252: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
87877: LOOSJES, J. - History of Christ church (English episcopal church) Amsterdam 1698-1932.
90462: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld. (Deel 2)
56233: LOOSJES, VINCENT - Geschiedenis van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1815-1915
93940: LOOSJES, J. - Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden
53793: LOOSJES, VINCENT - Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten
87864: LOOSJES, J. - Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam den 8en Februari 1926
181795: LOOSJES, MR. J. - Naamlijst van Predikanten, Hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland. Biographie en Biliographie.
103441: LOOSJES, A. - Geheel Nederland in Beeld [14 Vols. Compl.]. Met 7000 illustraties.
4000492: LOOSJES, J. (LUTHER, M.) - Geschiedenis der Lutherse Kerk in de Nederlanden.
130862: LOOSJES. MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en Woonhuizen [1021 illustrations - Complete in 10 Volumes]
145239: LOOSJES, ADRIAAN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
58076: LOOTJENS, W. - Beschryving van het oude en nieuwe orgel in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee
156430: LOOTS, MARIJKE E. - Metrical Myths. An Experimental-Phonetic Investigation into the Production and Perseption of Metrical Speech.
104542: LOOTSMA, BART|SYBOLT VOETEN [PHOTOGR.]. - Cees Dam.
161226: LOOVEREN, LOTTI VAN - Orlowski. Prenten.
100074: LOOY, JAC. VAN - Jaapje.
89081: LOOY, S.G. VAN (VOORWOORD) - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951.
57878: LOOY, S.G. VAN - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951
100075: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
181162: LOOYEN, A.J.L. - Tussen Maas en Schelde.
154310: LOOZE, HELENE JOHNSON - Alexander Hamilton and the British Orientation of American Foreigh Policy 1783-1803.
103281: LOPERA, JOSE ALVAREZ [ED. - ET AL.]. - Museos de Español. Madrid - Sevilla - El Greco - Romero de Torres - Picasso [In Slipcase].
185893: LOPEZ JR., DONALD S. [ED.]. - Religions of Tibet in Practice.
185958: LÓPEZ SREEANO, MATILDE - Libro de la Montería del Rey de Castilla Alfonso XI.
153097: LORAINE PETRE, F. - Napoleon's Last Campain in Germany 1813.
154923: LORAND MATORY, J. - Black Atlantic Religion. Tradition, Transnationalism and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé.
52398: LORBER, J. - Het Jakobusevangelie. De jeugd van Jezus
96636: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes Evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord. Deel 8
121801: LORCA, FREDERICO GARCIA - Yerma. Poème tragique en prose et un vers. Préface et traduction d' Étienne Vauthier.
4138438: LORCH, T. - Die Beurteilung des Eigentums im deutschen Protestantismus seit 1848.
158015: LORCK, CARL B. [WALTER BERGNER - AFTERW.]. - Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst [2 Vols. in 1].
181796: LORD, ALBERT BATES - Epic Singers and Oral Tradition.
140729: LORD ACTON|SIR G.W. PROTHERO|SIR STANLEY LEATHES [ED.]|WARD, SIR A.W. - The Cambridge Modern History [13 Vols. Compl.].
143823: LORD, WALTER - The Miracle of Dunkirk.
110435: LORDA ALAIZ, F.M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
95884: LOREIN. G.W. - Geschriften over de Perzische tijd. Daniël, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 11)
60456: LOREIN. G.W. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode
103887: LORENC, VILÉM - Das Prag Karls IV. Die Prager Neustadt.
4039982: LORENTZ, R. (HIPPOLYTUS) - De Egyptische kerkordening en Hippolytus van Rome. (Diss.)
155530: LORENTZ, H.A. [ET AL.]. - Lectures on Physics and Physiology. Delivered in the University of Leyden during the Second Netherlands Week for American Students july 5 - 10, 1926.
90719: LORENTZ, PHILIPPE - Hans Memling au Louvre. Les dossiers du musée du Louvre. Avec une contribution de Till Borchert.
4067366: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens. Vertaald door D.Hillenius.
4053179: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
122969: LORENZ, INGE [ED.]. - Joseph Beuys Symposium, Kranenburg 1995.
4138495: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel. Over de evolutie van de menselijke kennis.
141081: LORENZ, OTTO - Jugendstil Graphik.
150468: LORENZ, HENDRIK - The Brute Within. Appetitive Desire in Plato and Aristotle.
151247: A. LORENZINI [PHOTOGR.].|BARNETT, R.D. - Assyrische Skulpturen im British Museum.
30501: LORGION, JOHANNES JACOBUS DIEST - Regnerus Praedinius
4037240: LORIE, P. - Volksgeloof. Boek van magische kennis.
103205: LORING, JOHN - Tiffany Timepieces [In thick Pctorial Bard Slipcase with Die-Cut Windows].
172654: LORINSER, FRANZ - Aus meinem Leben : Wahrheit und keine Dichtung. 1 1821-1841 / 2 1841-1844 (2 volumes)
185458: LORIOUX, FÉLIX [ILLUSTR.]. [?] - Curiosités de la médicine et de la pharmacopée en Chine [3 Vols in Cover = Complete].
86064: LORTZ, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internatioaler Bernhardkongress Mainz 1953
94013: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. Unveränderte Neuausgabe (2 volumes in 1 binding)
100628: LORTZ, JOSEPH [PETER MANNS - AFTERW.]. - Die Reformation in Deutschland [2 Vols. in 1].
4050235: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden?. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
162010: LORZ, J. - Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547).
4035029: LOS, S.O. - Het gevoel in de Heilige Schrift. (Diss.) (achterflap en enkele blz. van het namenregister ontbreken)
4043753: LOS, F.J. (BRAKEL, W.À) - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door w.van `t Spijker.
57765: LOS, P. - De synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis
30117: LOS, P. - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd
61124: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel.
122721: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
84592: LOS, F.J. - Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
4054966: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
155578: LOSEE, JOHN - Wissenschaftstheorie. Eine historische Einführung.
4072420: LOSEE, J. - Historical Introduction to the Philosophy of Science.
176485: LÖSER, WERNER - Geschenkte Wahrheit : Annäherungen an das Werk Hans Urs von Balthasars.
154293: LOSSIN, YIGAL - Pillar & Fire. The Rebirth of Israel - a Visual History.
100253: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 8: La Grèce & Italie.
100251: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 4: Angleterre.
100252: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 7: Espagne & Potugal & Pays-Bas.
162936: LOT, FERDONAND [DR. J. BROUWER - ED.]. - De Germaansche invasies. De versmelting van de arbaarsche en Romeinsche Wereld.
156363: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'Affaire Jauregui. Anvers, mars 1582. Le cas du P. Antoine Temmerman.
4054124: LOTH, H.J. - Judentum.
94375: LOTH, BERNARD|MICHEL, ALBERT - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Tables Générales. Aaron - Zwinglianisme (3 volumes)
150701: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage to Max Ernst.
104757: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage à Max Ernst.
147148: LOTHE, JEAN - Gleb Ivanovic Uspenskij et le populisme Russe. Contribution à l'histoire de la pensée et de la littérature populistes en Russie [1870-1890].
4034434: LOTI, P. - Le livre de la pitié et de la mort.
166231: LOTRINGEN, CEES VAN|MAURICE BOOD - |Het gedroomde paradijs. Cultuurwijzer voor het Franse leven.
130100: INTROD.].|LOTTA, RAYMOND [ED - And Mao Makes 5. Mao Tsetung's Last Great Battle.
123546: LOTTHÉ, ERNEST [& PAUL PRUVOST - ILLUSTR.]. - Charme et lumière des Pays-Bas.
144286: LOTTMAN, HERBERT - Flaubert.
130044: LOTTUM, JELLE VAN - Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850
4138439: LOTZ, J.B. - Transzendentale Erfahrung.
122547: LOTZE, HERMANN - System der Philosophie. Vol. 1: Logik. Drei Bücher vom Denken vom Untersuchen und vom Erkennen & Vol. 2: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie [2 Vols. in 1 - Compl.].
142677: LOTZE, DR. RUDOLPH HERMANN - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele
183335: LOUANT, ARMAND - Le Livre de Ballades de Jehan et Charles Bocquet. Bourgeois de Mons au XVIe siècle.
122050: LOUBÈRE, LEO A. - Louis Blanc. His Life and his Contribution to the Rise of French Jacobin-Socialism.
89727: LOUBERGÉ, JEAN - Les anciennes maisons rurales des pays de l'adour.
157485: LOUBIER, JEAN - Der Bucheinband in alter und neuer Zeit.
110668: LOUBOUTIN, CATHENINE - Het Stenen Tijdperk.
146265: LOUCH, A.R. - Explanation and Human Action.
122035: G.A. LOUD [EDS.].|WOOD, IAN - Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays presented to John Taylor.
123061: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque de Connaisseur XXe Siècle. Livres illustrés Éditions originales - Manuscrits autographes - Prestigieuses reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
123060: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque Contemporaine. 850 livres illustrés depuis 1949. Livres - Objets - Livres d'artistes - Exemplaires uniques - Reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
131012: LOUDON, JOHN CLAUDIUS [JOHN SALES - PREF.|PRISCILLA BONIFACE - INTROD.] - In Search of English Gardens. The Travels of John Claudius Loudon and his Wife Jane.
156985: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders [In Slipcase].
4138428: LOUDY, A. - God's Eonian Purpose.
60457: LOUET FEISSER. J.J. - De strijd tegen de Analogica Entis in de theologie van Karl Barth
101737: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche Straatnamen en hun beteekenis.
171630: LOUF, ANDRÉ - In uns betet der Geist. Beten Heute 5
171631: LOUF, ANDRÉ - In the school of contemplation. Monastic Wisdom Series 48
157486: LOUGH, JOHN - The 'Encyclopédie' in Eighteenth-Century England and Other Studies.
143727: LOUGH, JOHN|MURIEL LOUGH - An Introduction to Nineteenth Century France.
90576: LOUGHLIN, MICHAEL O' - The garlands of repose. The literary celebration of civic and retired leisure. The traditions of homer and vergil, horace and montaigne.
101268: B.C. LOUGHMAN [EDS.].|BROUWER, R.|J. KOLEK|O. GASPARIKOVA - Structure and Function of Plant Roots. 2nd International Symposium Bratislava.
182190: LOUIS BERKVENS [EDS].|MARTYN, GEORGES|PAUL BROOD - Rechtsgeschiedenis verbeeld [=Themanummer].
157272: LOUIS SHORES [EDS.].|MARSHALL, JOHN DAVID|WAYNE SHIRLEY - Books Libraries Librarians. Contributions to Library History.
151463: LOUIS BERDEN [ILLUSTR.].|MAY, J. LEWIS [TRANSL.]. - Pictures of Ruined Belgium / Visions de la Belgique Detruite. Seventy-two pen and ink sketches drawn on the spot by Louis Berden. The text founded on official Reports.
181797: LOUIS LABORDE-BALEN|ROB DAY - Le chemin d'Arles vers Saint-Jacques de Compostelle - Guide pratique du pélerin de Provence en Espagne
142274: LOUIS SWINKELS [EDS].|STRATEN, ODETTE - Valkhof en omgeving. Van prehistorie tot nu.
157136: LOUISE TEMPLE|RHINE, ADAM - Hebrew Illumanations. Sacred Judaic Art for Meditation, Prayer, and Divine Renewal
110384: A.M. LOUISE E. ERKELENS|WIJSENBEEK, L.J.F. - Delfts zilver & De wandtapijtkunst te Delft.
151527: LOUP, W. LE [ED.]. - Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983.
140509: LOUP, WILLY LE [ET AL.]. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.
131374: LOUP, WILLY LE - John Steinmetz, 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
161024: LOURDAUX, W. - Moderne devotie en christelijk humanisme. De geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVe eeuw.
92346: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
110575: LOURIE, PETER - Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
93715: LOUTHAN, HOWARD - Johannis Crato and the Austrian Habsburgs. Reforming a counter-reform court. Volume 2, Number 3. Summer 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
140079: LOUVISH, SIMON - Keystone. The Life and Clowns of Mack Sennett.
102729: LOUW, ADNDRÉ VAN DER|MARIJKE ZWEERS [EDS.]. ED VAN DER ELSKEN [PHOTOGR.]. - Twen [4 Issues - All published].
61212: LOUW, SCHALK WILLEM - Het Ontstaan van het Priesterschap in de Christelijke Kerk. Een archaeologische studie
141019: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
155099: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
122367: LOUWERSE, MAX|WILLIE VAN PEER [EDS.]. - Thematics. Interdisciplinary Studies.
180223: LOUWERSE, P. [H.C. LAUERSE - ILLUSTR.]. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
170446: LOUX, MICHAEL J. [ED.]. - The Possible and the Actual. Readings in the Metaphysics of Modality.
156104: LOUX-SCHURENGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
110290: LOUYS, PIERRE [FOUJITS - WOOD-ENGRAVINGS] - Les aventures du roi Pausole.
53354: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica dat is: alle de Theologische Wercken. Onveranderde uitgave naar den Vijden Druck van 1679
89440: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
89442: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde Uitgave.
59698: LOVE, CHRISTOPHER - De strijd tussen vlees en geest, met daarbij de droevige terugtrekking van de Geest van God en de oorzaken daarvan. En ook het wandelen in en naar de Geest met het gezegende gevolg daarvan. Dat is de hoofdom en de inhoud van 27 preken, kort voor zijn dood uitgesproken door de getrouwe dienstknecht van CHristus
31771: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: alle de Theologische Wercken van den hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der Conselentie, en stichtige Geschiedenissen. Alles op een seer uytnemede wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast. En door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de nederduytsche Tale gebracht. Onveranderde Uitgave naar den Vijfden Druck van 1679
59815: LOVE, CHRISTOPHER - Eens Coopmans onderrichtinge. Waaraan toegevoegd de biddende koopman van Coenraad Mel
4068020: LOVELACE, R.F. - The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism.
152341: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v. Chr. - 2000 n. Chr.
4074069: LOVELL, J. - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China`s isolement. 1000v.C - 2000n. C.
91609: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
171085: LOVELOCK, JAMES - Gaia: A New Look at Life on Earth.
4069671: LOVETT, R. (CHALMERS, J.) - James Chalmers. His Autobiography and Letters.
144155: LOVETT, A.W. - Early Habsburg Spain 1517-1598.
161835: LOVILL, JUSTIN [ED.]. - Notable Historical Trials [4 Vols. Compl. in Slipcase].
182243: LOW, BETTY-BRIGHT AND JACQUELINE HINSLEY - Sophie du Pont. A Young Lady in America. Sketches, Diaries & Letters 1823-1833.
185415: LÖW, CARL - Die chemische Fabrik E. Merck Darmstadt. Ein Rückblick auf die Geschichte der Firma in Wort und Bild. Aus Anlass des 125 jährigen Bestehens.
185219: LÖW, CARL - Heinrich Emanuel Merck. Mit einer einleitenden Übersicht über seine Vorfahren und die Geschichte der Merck'schen Engel-Apotheke bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts.
165527: LOWE, C.J.|M.L. DOCKRILL - The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902-22.
183848: LOWE, PARDEE [TRANSL.].|MICHAEL MCCURDY - WOOD-ENGR.]. - King Harald and the Icelanders.
101009: LOWE, PETER - Great Britain and the Origins of the Pacific War. A Study of British Policy in East Asia 1937-1941.
103983: LOWE, E.A. [& W. BRAXTON ROSS JR.]. - Handwriting.
110052: LÖWE, HEINZ - Von Theoderich dem Grossen zu Karl dem Grossen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters.
122681: LOWE, PETER - Great Britain and Japan 1911-1915. A Study of British Far Eastern Policy.
56491: LÖWENBERG, JULIUS - Alexander von Humboldt. Bibliographische Übersicht seiner Werke, Schriften und zerstreuten Abhandlungen
152598: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon. Eine Sammlung von Rezepten in englischer Sprache aus dem 11/12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums.
31242: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon, eine sammlung von Rezepten in Englischer Sprache aus dem 11./12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums
162501: LOWENSTEIN, ELEANOR - Bibliography of American Cookery Books 1742-1860.
95354: LOWENSTEIN, TOM - Boeddhisme. Filosofie en mediaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken
121928: LOWENSTEIN, TOM - Ancient Land: Sacred Whale. The Inuit Hunt and its Rituals.
4071425: LÖWENTHAL, L. - Judaica, Vorträge, Briefe. (Schriften 4)
145967: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
157858: LOWENTHAL, MARY ALICE [ED.]. - Who's Who in the History of Cartography. The International Guide to the Subject [D9].
100961: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
143630: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Religion.
4141121: LÖWITH, K. - Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19.Jahrhunderts.
170288: LÖWITH, KARL - Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche.
4071240: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Das Leben Sören Kierkegaards.
4075751: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - A Short Life of Kierkegaard.
87997: LOWRY, JAMES W. - The Martyrs' Mirror Made Plain. A Study Guide and Further Studies.
101338: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
4018024: LOWTHER CLARKE (ED.) W.K. - Liturgy and Worship. A Companion to the Prayer Books of the Anglican Communion. Contrib.: W.O.E.Oesterley, P.F.Levertoff, J.H.Srawley a.o.
181799: LOX, HARLINDA - Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.
166053: LOXTON, HOWARD - Elseviers kattengids. Met beschrijving van 90 variëteiten.
165671: LOY, ROSETTA - Wegen van stof.
180818: LOYER, FRANÇOIS - Le siècle de l'industrie.
160202: LOYN, H.R. [ED.]. - The Middle Ages. A Concise Encyclopaedia.
121360: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
156667: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
173319: LOYOLA, IGNATIUS VON - Deutsche Werkausgabe. 2 Gründungstexte der Gesellschaft Jesu
173318: LOYOLA, IGNATIUS VON - Deutsche Werkausgabe. 1 Briefe und Unterweisungen
162612: LOYRETTE, HENRI - Gustave Eiffel. Ein Ingenieur und sein Werk.
145807: LOZE, PIERRE|MARC DETIFFE [PHOTOGR.]. - Ausia Architectures. Michel Benoit & Thierry Verbiest
151258: LU SIYUAN [REV.].|LU YUNZHONG [TRANSL.].|ZHENCHANG, TANG - Shanghai's Journey to Prosperity 1842-1949.
168055: LUB, JACQUES JOHAN - Sinte Augustijns Hantboec. De middellnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale [2 vols. Compl.].
4058470: LUBAC, H. DE (PROUDHON, P.J.) - Proudhon et le Christianisme.
4007065: LUBAC, H. DE (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin.
185818: LÜBBEKE, ISOLDE [MARGARET THOMAS WILL - TRANSL.]. - Early German Painting 1350-1550. The Thyssen-Bornemisza Collection. With a catalogue of 92 paintings very extent depicted and described.
165380: LUBBERS, PROF. DRS. R.F.M.|MR. J.J.A.M. VAN GENNIP [INTROD.]. - Waarheid en waardigheid. Civil society en samenwerking in Europa.
152627: LUBBERS, KLAUS - Born for the Shade. Stereotypes of the Native American in United States Literature and the Visual Arts, 1776-1894.
130453: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
130458: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Draaiboek voor een wetgeving. Systematische bescrijving van de procedure.
141689: LUBELSKI-BERNARD, NADINE - Leopold II et le Cabinet Frere-Orban [1878-1884]. Correspondance entre le roi et ses ministres [2 Vols. Compl.].
142465: LUBER, JET|MIEP DE FEIJTER [ILLUSTR.]. - Ike op reis.
180758: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
140292: LÜBKER, FRIEDRICH [DR. MAX ERLER - ED.]. - Reallerikon des classischen Altertums für Gymnasien.
100576: LUC DENEILIN|SWINNEN, JOHAN - Raoul Servais. The Wizard of Ostend. Commitment - Challenge - Recognition / Le magicien d'Ostende. Engagement - Défi - Reconnaissance / De Tovenaar van Oostende. Engagement - Uitdaging - Erkenning.
190016: LUC TUYMANS, WEIWEI AI - The State Of Things Brussels- Beijing
147232: LUC DUERLOO [EDS].|THOMAS, WERNER - Albert & Isabella 1598-1621. Essays.
156015: LUCA, LESLIE DE [ = ANTHONY VAN KAMPEN] - De Inca-bruid. Het authentieke verslag van Julia Gregory's lotgevallen.
157661: LUCA ANTONIO RICCI [EDS.].|NOWAK, MICHAEL - Post Apartheid South Africa. The First Ten Years.
91164: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboeken.
91625: LUCARDIE, PAUL - Nederland, Stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
110807: LUCARDIE, PAUL - Nederland stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
156529: LUCAS, F.L. - The Drama of Ibsen and Strindberg.
101889: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811.
30590: LUCAS, HENRY S. - Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950
144049: LUCAS, PETER J. [ED.]. - Franciscus Junius. Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, adhinc annos X.LXX. Anglo-Saxonicè conscripya, & nunc primum edita.
4074746: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and arranged for publication. Combined edition, with additional translations.
4009733: LUCAS, L. - Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Der Kampf zwischen Christentum und Judentum. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.
131513: LUCAS, HENRY S. [ED.] - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged for Publication [2 Vols. = Compl. Set]
153295: LUCAS OSTERHOLT|VOERMAN, GERRIT - De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw.
167884: LUCAS, F.L. - The Drama of Chekhov, Synge, Yeats and Pirandello.
173854: LUCAS, JOSÉ MANUEL HORCAJO - Obedientia ex caritate procedit : dinámica de la obediencia en Tomás de Aquino. Dissertationes Theologicae 08
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
4000499: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. (2 Vols.). Selected and Arranged for Publication. 1955, 2 vols., 994 pp., cloth
4024625: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch Immigrants to the United States and Canada, 1789-1950.
141764: LUCAS, FR. - Christ-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Blumen, Gemüse, Obstbäume und Reben, einschiesslich der Blumenzucht im Zimmer.
140718: LUCAS, SPENCER G. - Dinosaurs. The Textbook.
182339: LUCASSEN, HETTY|THEA PEETERS - Hora Est. Gepromoveerde vrouwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1988.
150306: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900.
140895: LUCASSEN, P. - Infantile Colic in Primary Care. Occurrence, Causes, Treatments.
151828: LUCE, JOHN V. - Homer and the Heroic Age.
180345: LUCE, JOHN V. - Atlantis. Legende und Wirklichkeit.
150720: LUCE, J.V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
153775: LUCE, JOHN V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
56037: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens. De eeste vier bundels
167623: LUCEBERT - Gedichte und Zeichnungen.
150229: LUCEY, KENNETH G. - What is God ? The Selected Essays of Richard R. la Croix.
100908: LUCHAIRE, ACHILLE [JOHN W. BALDWIN - INTROD.]. - Social France at the Time of Philip Augustus.
167046: LUCHAIRE, ACHILLE - Philippe Auguste et son temps [1137-1226].
185981: LUCHSINGER, RICHARD - Die Stimme und ihre Störungen.
60458: LUCHT. J. - Kirchenreform durch offnung zur Religion (Bilanz der bisherigen Kirchenreformbestrebungen und neue Perspektiven)
122646: LUCIE-SMITH, EDWARD - Joan of Arc.
130766: LUCIE-SMITH, EDWARD - The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms.
100120: LUCIE-SMITH, EDWARD - Jeanne d'Arc.
110430: LUCIE-SMITH, EDWARD - Furniture. A Concise History. Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied, landschap, mensen, flora, fauna. Meppel, (1947). 4to.
100289: LUCIE-SMITH, EDWARD - Symbolist Art.
161754: LUCIEN VAN DIGGELEN|VERBEKE, HERMAN - Neil Young. Een portret.
180013: LUCIFORA, DONATAN [J. PETER TALLON - TRANSL.]. - Marvellous World of Shells.
150147: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
157245: LUCK, RATUS [ED.].|PETER KRAUT|PETER RRISMANN - Geehrter Herr - lieber Freund. Schweizer Autoren und ihre deutschen Verleger. Mit einer Umkehrung und drei Exkursionen.
88610: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland
184428: LÜCK, HEINER & BERND SCHILDT [EDS]. - Recht - Idee - Geschichte. Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte. Für Rolf Lieberwirth zum 80. Geburtstag.
140913: LÜCKE, COR - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 jaar wonen en werken.
170819: LUCKHARDT, C. GRANT|WILLIAM BECHTEL - How to Do Things with Logic.
131327: LUCKOCK, HERBERT MORTIMER - The History of Marriage. Jewish and Christian in Relation to Divorce and Certain Forbidden Degrees.
4138041: LÜDEMANN, G. (DREWERMANN, E.) - Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung met Eugen Drewermann. (Bensheimer Hefte 71)
4065393: LÜDEMANN, G. - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
4062906: LÜDEMANN, G. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
140249: LÜDEMANN, GERD - Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums. Studienausgabe.
123207: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
103888: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
131703: LÜDER, DAGMAR [ED.] - Das Schicksal der Dinge. Beiträge zur Designgeschichte.
100076: LÜDERITZ, BERNDT - Therapie der Herzrhythmusstörungen. Leitfaden für Klinik und Praxis.
160509: LUDO JONGEN [ED.].|SPAANS, YOLANDE - Het leven van Lutgart. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
30382: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - British Museum Londen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30380: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Prado Madrid (Serie: beroemde musea van de wereld)
30377: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - National Gallery Washington (Serie: beroemde musea van de wereld)
30385: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Tokio (Serie: beroemde musea van de wereld)
30383: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Uffizi Florence (Serie: beroemde musea van de wereld)
30381: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Cairo (Serie: beroemde musea van de wereld)
30379: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Museum Fine Arts Boston (Serie: beroemde musea van de wereld)
30384: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Kunsthistorisch Museum Wenen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30386: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Oude Pinakotheek München (Serie: beroemde musea van de wereld)
158437: LÜDTKE, JOACHIM - Die Lautenbücher Philipp Hainhofers [1578-1647].
101890: LUDWIG, EMIL - Gespräche mit Masaryk. Denker und Staatsmann.
145530: LUDWIG, COY - Maxfield Parrish.
102891: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 45.
102892: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 53.
102893: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 54/55.
153219: LUDWIG, KARL - Reliëf in uw tuin met klimplanten. Meer dan 35 plantensoorten uitvoerig beschreven. Alles over priëlen, pergola's en latwerk. Met duidelijke en inspirerende projecten.
165568: LUDWIG, EMIL - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
164424: K. LUDWIG|LEPORE, E LEPORE - Donald Davidson's Truth-Theoretic Semantics.
165156: LUDWIG, HERMANN - Johann Georg Kastner. Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher. Sein Werden und Wirken [2 Volumes in 3 Bindings].
172877: LUDWIG, GERHARD - Katholische Dogmatik : für Studium und Praxis der Theologie.
182063: LUDWIG ERICH SCHMITT - EDS].|TEUCHERT, HERMANN [REINHOLD OLESCH - Die Sprachreste der Niederländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts.
4142697: LUDWIG, M. (HRSG.) (SCHWEBEL, H.) - Kunst - Raum - Kirche. Eine Festschrift für Horst Schwebel zum 65. Geburtstag.
101077: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
102894: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 38
143490: LUDWIG, EMIL - Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik.
186808: LUEY, BETH - Handbook for Academic Authors.
121732: LUFT, WERNER - Rauchringe. Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen.
101078: LUFTI, AFAF|SAYYID MARSOT - Egypt in the Reign of Muhammad Ali.
121966: LUGINBÜHL, RUDOLPHO [ED.]. - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund & Nicolai De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria [2 Vols. in envelope].
96951: LUGT, ARIE SIMON VAN DER - Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied. Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur en religie
122377: LUGT, ARIE VAN DER - From Speech to Words.
60459: LUHRMANN. D. - Das Offenbarungsverstandnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 16)
57225: LÜHRMANN, DIETER - Das Markusevangelium
100254: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
162164: D. LUI [EDS.].|D.C. COSTA|ELL, P.J.|I.D. CULLUM|P.H. JARRITT - rCBF Atlas. The Clinical Application of rCBF Imaging by SPET. The Neuron. Cell and molecular Biology [In Slipcase].
153818: LUIDINGA, FRANS - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Weltevreden en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
31635: LUIJK, RUBEN BENJAMIN VAN - Satan Rehabilitated? A Study into Satanism during the Nineteenth Century
95662: LUIJK, MADELON VAN - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380, 1580
56696: LUIJKS, G.M.J.F. - Raman studies on molecular beams relaxation and excitation by CO2 laser
155754: LUIJKS, GERARD - Raman Studies on Molecular Beams Relaxation and Excitation by CO2 Laser.
4036557: LUIJPEN, W. - Theologie is anthropologie.
171205: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en atheïsme.
171207: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en metafysica.
4046077: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
4061170: LUIJPEN, W. - Inleiding tot de existentiële fenomenologie. (Aula)
53565: LUIJTEN, GER A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620
4136652: LUIJTERS, G. (VERNE, J.) - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
130643: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld. Meer dan 1000 foto's en documenten.
165680: LUIJTERS, GUUS [FOREW.]. - Een stuk of wat gedichten. Een bloemlezing uit het fonds van Wagner & Van Santen.
143291: LUIJYPEN, WILLIAM A. - Existential Phenomenology.
59596: LUIK, K.W. VAN - De trouw aan ons voorheen betoond. Het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenpolder 1924-1999
87206: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het oude en nieuwe verbond. Vertoonenede drie honder zeven en dertig Konstige Figuuren, verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke verzen (2 delen)
70180: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerende zielen-vuur. Zynde bleompjes der zalige hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden-ryk
70179: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zielstervende ziele, in drie deelen
82624: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen, van het oude en nieuwe verbond, vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen (2 delen)
46382: LUIKEN, JAN - Het Menselyk Bedryf
91241: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
91244: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen, met koopere afbeeldingen verciert. Nevens haar vaarsen, aanmerkingen, en zielzuchtingen.
181800: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen van Jan Luiken, Op nieuws Vermeerderd. en Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid.
163097: LUIKEN, JAN - Het Leerzaam Huisraad, Vertoont in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen.
91239: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerde zielen-vuur: zynde bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende versen en heilige Spreuken.
70178: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid
70177: LUIKEN, JAN - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
84876: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honig zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken e stichtelyke verzen
190073: LUIKEN, M. - Helende stilte. Religieuze diepte in zenmeditatie
53550: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedrijf, in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen, van ambachten, kosnten, hanteeringen en bedryven, met verzen
70176: LUIKEN, JAN - De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
91245: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
4021269: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
144755: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
181801: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
82443: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa, de plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Arfrika
163835: LUISA FLORA [EDS.].|TODD, RICHARD - Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction.
160578: LUISELLI, BRUNO|MANLIO SIMONETTI [EDS.]. - Romanobarbarica 5. Contributi allo studio dei rapporti culturali tra mondo Latino e mondo Barbarico.
131023: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
130201: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
154408: LUITING, TON - Frivool memoriam.
152112: LUITING, P. - The Value of Feed Consumption Data for Breeding in Laying Hens.
122072: J.C. LUITINGH|MEIJERS, J.A. - Onze voornamen. Traditie - betekenis - vorm - herkomst. Benevens een uitgebreid namenregister.
92337: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
182602: LUKACS, JOHN - Het Einde van de Moderne Tijd. Ideologie versus nationalisme.
162359: LUKACS, DR. GABOR - Kaitai Shinsho. The Single Most Famous Japanese Book of Medicine & Geka Soden, an Early Very Important Manuscript on Surgery.
145832: LUKACS, JOHN - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
155900: LUKACS, JOHN - Langs kromme lijnen. Zes resterende vragen over de Tweede Wereldoorlog.
155679: LUKACS, JOHN - The Last European War. September 1939-December 1941.
4062374: LUKASSE, J. (GENK) - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
162978: LUKE, MARY M. - Gloriana. The Years of Elizabeth I.
186632: LÜKE, ULRICH & JÜRGEN SCHNAKENBERG & GEORG SOUVIGNIER [EDS]. - Darwin und Gott. Das Verhältnis von Evolution und Religion.
184227: LUKIAN [JÜRGEN WERNER & HERBERT GREINER-MAI - EDS.]. - Werke in drei Bänden [Vol. 1 - only].
56260: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur
31095: LUKKEN, G.|WIT, J. DE - Lezen in fragmenten. De Bijbel als liturgisch boek (Liturgie in beweging 2)
4074266: LUKKEN, GERARD & JEROEN DE WIT ( RED.) - Het Kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen
4071511: LUKKEN, G. - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
4035673: LUKKEN, G. (RED.) (GREIMAS, A.J.) - Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J.Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie.
140206: LULOFS, DR. F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
56670: LUMIG, H.A. VAN - Experimental investigations of hydrogen cluser ions
155784: LUMIG, H.A. VAN - Experimental Investigations of Hydrogen Cluster Ions.
87220: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
81890: LUMMEL, H.J. VAN - Hoofdgebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis in schetsen en afbeeldingen voorgesteld
88077: LUMMEL, A.J. VAN - Register op het handboek der geschiedenis van het vaderland van Mr. G. Groen van Prinsterer
47379: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-Boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlande, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-Boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld. Nieuwe Uitgave
88842: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
4048928: LUNDBERG, J. - Kristus-Mystiken hos Paulus.
4139144: LUNDIN, R. & NOLL, M.A. - Voices from the Heart. Four Centuries of American Piety.
4138731: LUNDIUS, JOHANNES - Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienst und Gewohnheiten,. für Augen gestellet, in einer ausführlichen Beschreibung des gantzen levitischen Priesterthums. Und fünff unterschiedenen Büchern: usw (mit Poträt, Frontispice, und 31 Kupferstiche von J.W.Michaelis
4046667: LUNENBERG, M. (AMSTERDAM) - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
162207: LUNENBERG, MIEKE - Geluk door geestelijke groei. De instititionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
92649: LÜNNEMANN, KATINKA D. E.A. - Interventie door uithuisplaatsing. De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
181802: LUNSHOF, MR. H.R. - Welzijn, wet, wetgever. Op zoek naar de taak van de wetgever.
181091: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte - Geschenk van de Nijl.
160813: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER JR [EDS.].|HUIG, M. - De vijftiende eeuw. Uniek naslagwerk over de politieke, economische, sociale en kunsthistorische ontwikkelingen in de vijftiende eeuw.
104222: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte Geschenk van de Nijl.
101983: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
53647: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning
103960: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER [FOREW.].|VERLINDE, ALBERTINE J. [ED.]. - Hollandse tegels. De collectie van de heer F. Leerink. Deel 1: Bijbelse voorstellingen Deel II: Dierfifuren.
163150: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H.|W.C. FOCK& A.J. VAN DISSEL [EDS.]. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Leeuwenhorst [Vol. 4 A & B].
181803: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
181804: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - De verzameling ceramiek uit het verre oosten van het Rijksmuseum Kröller-Muller.
30849: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning
141196: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. [ED.]. - Sprekend verleden. Wegwijzer voor de verzamelaar van oude kunst en antiek.
121778: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
171208: LUNTLEY, MICHAEL - Contemporary Philosophy of Thought: Truth, World, Content.
183047: DR. C. TE LUNTUM [P.J. BLOK - INTROD.].|HOYNCK VAN PAPERDRECHT|J. - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van Vroeger en Later Tijd in Beeld en Schrift 1550-1908. Een Historisch Album met Aquarellen.
146488: LUPTON, J.H. - A Life of John Colet, D.D. Dean of St. Paul's and Founder of St. Paul's School. With an appendix of some of his English writings.
4142415: LURIA, A.R. - The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology.
53202: LURKER, MANFRED - Lexikon der Götter und Dämonen. Namen - Funktionen - Symbole/Attribute
185922: LURKER, MANFRED - Symbol, Mythos und Legende in der Kunst. Die symbolische Aussage in Melerei, Plastik und Architektur.
4142451: LURKER, M. (HRSG.) - Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Ergänzingsband 1)
92417: LUSCOMBE, D.E. - The school of Peter Abelard. The influence of Abelard's thought in the early scholastic period
58910: LUST, J.|VERVENNE, M. - Deuteronomy and Deuteronomic Literature. Festschrift C.H.W. Brekelmans (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 133)
58919: LUST, J. - Ezekiel and his book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 74)
30697: LUST, JOHAN A.O. - Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised Edition
151827: LUSTBADER, ERIC VAN - De voorganger.
110254: LUSTIGER, JEAN-MARIE - Trefpunt Europa. Een visie vanuit het christendom.
141768: LUTAUD, OLIVIER - Des Révolutions d'Angleterre à la Révolution Française. Le Tyrannicide & Killing No Murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte). Essai de littérature politique comparée.
93478: LUTEIJN, C.M. - Honderd jaar confessionele vereniging. 1864-1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging
88623: LUTEIJN, C.M. - 1864-1964, honderd jaar confessionele vereniging. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging.
162754: LUTGERS, P.J. - Gezigten aan de rivier de Vecht, naar de natuur geteekend en op steen overgebragt.
184831: LÜTH, JAN & JAN PASVEER & JAN SMELIK [EDS]. - Het kerklied. Een geschiedenis.
4066240: LUTH, J. PASVEER, J. & SMELIK, J. (RED.) - Het kerklied. Een geschiedenis.
84359: LUTHARDT, D. CHR. ERNST - Geschichte der christlichen ethik vor der Reformation (2 volumes)
4138437: LUTHARDT, E. - Voordrachten over de Christelijke moraal. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.Riemens.
4023503: N.N. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in zijn leven en werken. van 1483-1525. (bijdr. van H.H.Barger, J.Lindeboom, A.W.Bronsveld e.a.)
186454: LUTHER, MARTIN [OTTO ALBRECHT - ED.]. - Enchiridion. Der kleine Catechismus für die gemeine pfarher und Prediger. Der kleine Katechismus D. Mart. Luthers nach der Ausgabe v. J. 1536. herausgegeben und im Zusammenhang mit den anderen von Nickel Schirlentz gedruckten Ausgaben untersucht.
58947: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel
56938: LUTHER, MARTIN - Die reformatorischen Grundschriften in vier Bänden
81499: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils, Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars, uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
147052: LUTHER, MARTINUS - Ain trostlichs büchlein Doc. Martini Luthers Augustiner / Veertien Vertroostingen voor vermoeiden en beladenen.
57418: LUTHER, MAARTEN - Beloften van Troost. De zaligsprekingen
4023748: N.N. (LUTHER, M.) - Studienausgabe. Band 1. In Zusammenarbeit mit H.Junghans, R.Pietz, J.Rogge und G.Wartenberg hrsg. von H.U.Delius.
4023740: LUTHER, M. - Servum Arbitrum,. dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasamus van Rotterdam. In het hedendaagse Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C.v.d.Geer-De Ruiter.
4033735: LUTHER, R. - Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften.
4023534: N.N. (LUTHER, M.) - Reformatie-nummer van Stemmen des Tijds. M.m.v. H.H.Kuyper, A.Eekhof, W.J.Aalders e.a.
4054934: LUTHER, M. - Euch stossen dass es krachen soll. Sprüche, Aussprüche, Anekdoten. Mit 25 Reproduktionen nach Holzschnitten von Horst Bachmann.
184195: LUTHER, MARTIN & ELFRIEDE STARKE [ED.]. - Ein seer gut vñ nützlichs Bettbüchleyn. ym 1527. Jar. [2 Vols.].
4054720: LUTHER, M. - Grosser Katechismus. Vollständige Ausgabe, sprachlich durchgesehen und dem Menschen der Gegenwart nahegebracht.
47993: LUTHER, MARTIN - Sprüche Martin Luthers vom Ublass wider Johann Tetzel 1517 (95 Thesen) ins Deutsche übertragen von Prof. Dr. Kawerau (Reformatorische Schriften, Erster Band. Luthers Werke)
147056: LUTHER, MARTINUS - Geschiedenis van Broeder Hendrik's Verbranding in Ditmar, benevens een verklaring van den tienden Psalm door Martinus Luther 1515. Vertaald en toegelicht door Ph. L.G. Steenbeek.
4012974: LUTHER, M. - Theologie des Kreuzes. Die religiösen Schriften. Hrsg. von G.Helbig. (KT 95)
94549: LUTHER,MARTIN - Studienausgabe (Band 1, 2, 3, und 4) (4 volumes of 6)
174501: LUTHER, MARTIN - Ausgewählte Werke (Complete Set, 6 volumes)
57799: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
94548: LUTHER, MARTIN - Annotierungen zu den Werken des Hieronymus
31762: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
57695: LUTHER, MAARTEN - Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, het gebed en het licht
201541: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
174508: LUTHER, MARTIN - Luthers Vorlesung über den Hebräerbrief nach der vatikanischen Handschrift.
10151: LUTHER, MARTIN/GREIFF, JOHANN JACOB - Des Theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtliche Theils von Ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen Lateinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Werke, Welche aus allen vorhin Ausgegangenen Sammlungen zusammen getragen, Und Anietzo in eine bequemere und nach denen Materien eingerichtete Ordnung gebracht, nach denen ältesten und besten Exemplarien mit Fleisz übersehen und verbessert, mit verschiedenen in denen Altenburgischen und andern Tomis ermangelnden Schrifften vermehret, und mit nöthigen Vorberichten versehen. WITH: M. Johann Jacob Greiffs, Pastoris in Mölbis, Vollständige Register über die XXII Leipziger Theile der gesammten Schriften Des seligen D. Martin Luthers, Nebst einem auf die Wittenbergischen, Jenischen, Altenburgischen und andern deutschen Tomos eingerichteten Repertorio, Ingleichen einem Supplement und Nachlese verschiedener Schiften und vieler, meistentheils annoch unedirten deutschen Briefe Lutheri, Mit einer Vorrede Herrn D. Christiaan Friedrich Börners.
58383: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel
47512: LUTHER, MARTIN - A Commentary on the Psalms, called Psalms of Degrees. In which, among many other interesting subjects, the Scriptual Doctrine respecting the divinely instituted and honourable estate of Matrimony is Explained and Defended, in opposition to the Popish Errors of Monastic Seclusion, and Enforced Celibacy. To which is prefixed, An Historical Account of the Monastic Life, particulary of the Monasteries of England
58316: LUTHER, MAARTEN - Gebeden
53127: LUTHER, JOHANNES|MEISNER, HEINRICH - Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zum fünfhundertschen Geburtstage johann Gutenbergs
48232: LUTHER, MARTIN - Ein seer gut un nützlichs Bettbuchleyn. Um 1527. Jar.
94541: LUTHER, MARTIN - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg
57173: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
59867: LUTHER, MAARTEN - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, het gebed en het licht
147072: LUTHER, MARTIN - Het schoone Confitemini. De 118e Psalm verklaars door M. Luther 1530 [Das schön Confitimini an der Zal der CXVIIJ Psalm Aufgelegt dutch Martin Luther].
70181: LUTHER, MARTINUS - Servum Arbitrum, dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam
70270: LUTHER, MAARTEN - Beloften van Troost. De zaligsprekingen
57174: LUTHER, MARTINUS - Servum Arbitrum, dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Eraasmus van Rotterdam
147053: LUTHER, MARTINUS - Widder die Bullen des Endchrists: Dotto Martinus Luther. Wittembergk. Im Jar M.D.XX / Tegen de bul van den Antichrist 1520.
147055: LUTHER, MARTINUS - Uitlegging der Zeven Boetepsalmen 1517.
4050602: N.N. (LUTHER, M.) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een Kerk.
57806: LUTHER, MARTIN - Ausgewählte Werke (8 volumes)
4137595: N.N. (LUTHER, M.) - Hutten-Müntzer-Luther. Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von S.Streller.
4006005: LUTHER, M. - Vorreden zur Heiligen Schrift. Neu Hrsg. von Fr.Held.
174354: LUTHER, MAARTEN - Luther Verzameld (2 delen)
57316: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
32434: LUTHER, MAARTEN - Stemmen uit Wittenberg. Preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Deel VI (Bundel XXXII & XXXIII)
31760: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
58317: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
147050: LUTHER, MARTINUS - Eyn brieff an die Christen ym Nidder Land.
147051: LUTHER, MARTINUS - Warumb des Bapsts und seyner Jungeren bücher vo Doctor Martino Luther vorbrannt seyn. Lasz auch anzeygen wer do will warumb ly d. Luthers bücher vorbrennet habenn. Wittenbergk DMXX / Waarom des Pausen en zijner jongeren boeken door Docter Martin Luther zijn verbrand. Laat ieder wie wil ook aangeven, waarom zij Doctor Luther's boeken verbrand hebben. 1520.
86095: LUTHER, MARTIN (WALCH, J.G.) - Colloquia oder Tischreden. (Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften, herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. Zweiundzwanzigster Band.)
6872: LUTHER, MARTIN/BEUMLER, MARCUS - Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmutiges Gesprach, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erklarung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
4003819: LUTHER, M. - Stemmen uit Wittenberg. (5 dln.). Preken, artikelen, brieven enz. van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten.
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
186190: LUTHER, WILHELM MARTIN [AFTERWORD] - Sei solo a Violino senza Basse accompagnato. Libro Primo da Joh. Seb. Bach.
147054: LUTHER, MARTINUS - An die Radherrn aller stedte deutsches lands: das sie Christliche Schulen auffrichten und hallten sollen. Martinus Luther. Wittemberg. M.D.XXIIIJ / Aan de Raadsheeren van alle steden in Duitsland. Da zij Christelijke scholen moeten oprichten en in stand houden 1524.
57801: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
156054: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
10347: LUTHERBIJBEL - Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Nieuw verbetert Psalm- en Gezang-Boek, Of de Hondert en Vijftig Psalmen Davids, En alle de gewoone Geestelyke Liederen, Eertijts berijmt door W. van Haagt En naderhand op bekender Zang-wyzen gebracht Door J. van Duisberg, Ten dienste voor de Christelijke Nederlandsche Gemeentens van d'Onveranderde Augsbourgsche Geloofs-Belydenis. By deze druk sijn alle Psalmen en Liederen met de eerste vers op nooten verrijkt, en gestelt op de sleutel (Bemol en Beduur) om gemakkelijker daar na te singen etc. soo als dezelve nu te Amsterdam in de Lutherse Kerken gesongen werden. Ook is hier by gedrukt De Catechismus Lutheri, de Confessie van Augsbourg, het Symbolum Athanasii, de Historie van 't Lijden en Sterven Jesu Christi, de Kerk-gebeden, de Gebeden van J. Haverman en J. Arend. Het Formulier van de H. Doop, Absolutie, en van des Heeren H. Avondmaal, als mede een Siecken-troost.
89255: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres.
130542: LÜTHOLD-MINDER, IDA - Helvetia Mariana. Die Marianischen Gnadenstätter der Schweiz.
60462: LUTJEHARMS. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw
4009303: LUTJEHARMS. W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Herrnhutters. in de Nederlanden in de 18e eeuw. (Diss.).
152290: LÜTKEMEIER, THOMAS - Chez soi. The aesthetic self in Arthur Schopenhauer, Walter Pater and T.S. Eliot.
54208: LUTTENBERGER, ALBRECHT P. - Katholische reform und Konfessionalisierung. (Ausgewählte quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Band 17)
4137796: LUTTERVELT, R. VAN (VANMOUR, J.B.) - De Turkse schilderijen van J.B.Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Met 39 platen waarvan de 1e in kleur.
184725: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De Verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
4142694: LUTTIKHUIZEN, G.P. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Eeuwig kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie.
153492: LUTZ, ANNABELLE - Dissidenten und Bürgerbewegung. Ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei.
185487: LUTZ, DR. LISELOTTE [ED.]. - Lexikon des Mittelalters [Complete Set in 9 Volumes & Index Volume].
30515: LUTZ, HEINRICH - Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit
171053: LÜTZ, MANFRED - Gott. Eine kleine Geschichte des Grössten.
184616: LUTZ, DR. ALFONS [ED.]. [ESS, H.R. - FOREW.]. - Initialen aus den Liber Antidotarius Magnus.
4138276: LUTZ, H.M. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12, 1-8 und 14, 1-5. (WMANT 27)
4136586: LUTZ, J. (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirchlichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Entwicklung der homiletischen Prinzipien.
130630: LUTZE, EBERHARD - Veit Stoss.
165348: LÜTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A Biography.
4135639: LUX, R. - Die Weisen Israels. Meister der Sprache - Lehrer des Volkes - Quelle des Lebens.
121267: LUYCKX, JACQUES [ED.]. - Koorzang in de Sint-Janskathedraal [With CD].
164085: LUYCKX, JACQUES - Theater in drie eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003.
143214: LUYCKX, JOOST [ED.]. - ACCO Geschiedenis van een studentencoöperatie 1950-2010.
186680: LUYENDIJK, JORIS - Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers.
171209: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
143222: A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT [EDS. - ET AL.].|BEUKERS, H. - Red-Hair Medicine. Dutch-Japanese medical relations.
52437: LUYKEN, J. - Geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
55343: LUYKX, THÉO - Atlas historique et culturel de la Belgique
185743: LUYKX, DR. THEO - Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven [1199/1200-1244]. Haar regering [1205-1244], vooral in Vlaanderen. Volume VIII nr. 5..Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België. Klasse der Letteren.
162499: LUYKX, P.|N. BOOTSMA [EDS.]. A.F. MANNING [INTROD.]. - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
103552: LUYKX, PROF. DR. THEO - Politieke geschiedenis van België [2 Vols. Compl.].
102730: LUYKX, G.J.M. [FOREW.]. - Gilden Kring Maasland 1935-1985.
167409: LUYKX, PROF. DR. THEO - Het grafelijke geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone.
103553: LUYN, FLORIS-JAN VAN - Een stad van boeren. De grote trek in China.
171210: LUYPEN, PROF. DR. W. - Theologie is anthropologie.
152884: LUYT, DR. A.J. - Klikspaans studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
186216: DRS. J. LUYT|K. SCHILDER|WERDT, E.F.L.M. VAN DE - Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden.
185251: LWIMKUGEL, FRANK - Wege jüdischer Apotheker. Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarische Pharmazeuten.
110099: LWUPWN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis der Middelwwueen en de daarbij behorende hulpwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
4142286: LYCAN, W.G. - Mind and Cognition. A Reader.
122070: LYCAN, WILLIAM G. [ED.]. - Mind and Cognition. A reader.
3452: LYDIUS, JACOBUS - Florum Sparsio ad Historiam Passionis Jesu Christi. Cum figuris aneis. Ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce. WAARBIJ: Analecta, Sive Reliquiae Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendae. WAARBIJ: Coena Dominica Literatorum.
143399: LYDON, JAMES [ED.]. - Law and Disorder in Thirteenth-Century Ireland. The Dublin Parliament of 1297.
144300: LYDON, J.F. - The Lordship of Ireland in the Middle Ages.
185180: LYELL, JAMES P.R. - Early Book Illustration in Spain.
91658: LYLE, MARJORIE - Canterbury, 2000 years of history.
180155: LYLE, E.B. [ED.]. - Ballad Studies.
182478: LYLES, ANNE|ROBIN HAMLYN [EDS - ET AL.]. - British Watercolours from the Oppé Collection with a selection of drawings and oil sketches. .
4143147: LYMANT, BRIGITTE - Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Zisterzienserkirche Altenberg. Mit einem beitrag von G.Steinwascher: Wikbold Dobbelstein, Bischof von Kulm.
4141133: LYMANT, BRIGITTE - Die Glasmalereien des Schnütgen-Museums.
110265: LYNAM, EDWARD - British Maps and Map-Makers.
110488: LYNAS, MARK - Het nieuwe weer. De gevolgen van klimaatverandering.
152234: LYNCH, JOHN - Spain under the Habsburgs. Empire and Absolutism 1516-1598 & Spain and America 1598-1700 [2 Vols. Compl.].
186122: LYNCH, JOHN - Spain under the Habsburgs [2 Vols. Compl.].
182843: A.M. VAN LYNDEN-DE BRUÏNE [EDS.].|BOSTOEN, K.|C.A. BINNERTS-KLUYVER|C.J.E.J. HATTINK - Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Rademacher de Oude [1538-1617] in het ' Album J. Roterii ', Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent.
96994: LYNDEN, CAREL J.H. VAN - Enforcement of Judgments, Awards & Deeds in Commercial Matters. Jurisdictional comparisons
140008: LYNDEN-DE BRUÏNE, A.M. VAN - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
143783: LYNN, KENNETH - Hemingway.
180778: LYNNE TATLOCK [EDS.].|SCHOLZ WILLIAMS, GERHILD - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Liteartur des 15. bis 17. Jahrhunderts.
182553: LYONNET S.J., STANISLAO - De peccato et redemptione [2 Vols.].
53024: LYONS, ALBERT S.|PETRUCELLI II, R. JOSEPH - Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst
146266: LYONS, JOHN - Introduction to Theoretical Linguistics.
4300654: LYOTARD, J.F. - Political Writings. Translated by B.Readings with K.P.Geiman. Foreword and Notes by B.Readings.
4139571: LYOTARD, J.F. (KANT, I.) - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
165544: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
100290: LYSEN, A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at the Hague.
53907: LYTTON, EDWARD BULWER - De familie Beaufort, of nacht en morgen in het menschelijk leven (Deel 1 en 2)
142095: MAANEN, H. VAN|S.E. WILMER [EDS.]. - Theatre Worlds in Motion. Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe.
102295: MAANEN, WILLEM G,. VAN - Bagatellen.
101079: MAANEN, HANS VAN - De wet van ....
121675: MAANEN, HANS VAN [ED.]. - Kwakzalverij. 125 jaar medische folklore.
4013784: MAANEN, D.V. - Het boek Ruth en zijn perspectieven. (BBB)
132153: MAANEN, R.C.J. VAN - Stadsarchief van Leiden 1574-1816.
156343: MAAREL, E. VAN DER|V. WESTHOFF - The Vegetation of the Dunes Near Oostvoorne [the Netherlands], with a Vegetation Map.
152203: MAAREN, NELLEKE VAN [ED. - TRANSL.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
165931: MAAREN, NELLEKE VAN [ED.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
4071805: MAARSEN, I. - Mensch en Moraal. Een Joodsche Levensvisie.
155211: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen & The Diary of Anne Frank [DVD].
165957: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen.
156425: MAARSEN, DR. N.J. - De Strijd om de Revolutie in de Restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
143488: MAARSEN, JACQUELINE VAN - De erflaters. Herinneringen van de jeugdvriendin van Anne Frank.
4073798: MAARSINGH, B. (TEKST EN TOELICHTING) - Numeri.
4033290: MAARSINGH, B. - De schepping in het Oude Testament.
103950: MAARSSEVEEN, CRISTEL VAN|TJERK VAN DUINEN [EDS.]. - Gevelbouw Prestatieboek 2010.
163932: MAARTEN-JAN DONGELMANS|VELD, RENÉE IN 'T - 30 April 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
182309: MAARTEN STEENMEIJER - TRANSL.].|VICENT, MANUEL [HENRIËTTE ARONDS - Kronieken van de grote stad.
180395: MAARTEN ETTEMA [EDS.].|PLOEG, JAN DOUWE VAN DER - Tussen bulk en kwaliteit. Landbouw, voedselproduktieketens en gezondheid.
121195: MAARTEN KLOOS [INTROD.].|RUIGROK, WIM [PHOTOGR.].|WILLEM ELLENBROEK [TEXT] - Amsterdam, stad in verandering.
162854: MAARTEN SCHNEIDER - EDS.].|MULTATULI [KAREL VAN HET REVE - Mainzer Beobachter.
154510: MAARTEN MEESTERS|MEESTERS, FRANK - Meesters in religie.
164116: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, kruidige, vrij complexe rode wijnen.
164115: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 62 hapjes en gerechte bij champage en mousserende wijnen.
164114: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, aromatische, droge witte wijnen.
160959: MAAS, NOP|PIERRE H. DUBOIS [EDS.]. - Marcellus Emants. Aantekeningen.
57002: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
60463: MAAS. C. - Affektiviteit en Celibaat (Op basis van een onderzoek van de Nederlandstalige literatuur 1960-1978)
152116: MAAS, TOP - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
59264: MAAS, FRANS E.A. - De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften
90633: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
183526: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
153225: MAAS, WILHELM - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
90504: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
90579: MAAS, LODEWIJK HENDRIK - Pro Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923. / Pro Patria. Works, life and aspirations of Gerrit Kalff 1856-1923.
146306: MAAS, PATRICK - Broodjes voor Boeddha van de Dutch Bakery.
180056: MAAS, CHARLOTTE [ED.]. - Jurisdification in Europe. The Balance of Powers under Pressure ?
151083: MAAS, DRS H.H.V.M. [ED.]. - Barbaradael een begrip.
55700: MAAS, PETRUS FRANCISCUS - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927
102553: MAAS, NOP [& FRANK ENGERING] - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
154325: MAAS, MICHAEL [ED.]. - The Cambridge Companion to the Age of Justinian.
4135436: MAAS, P.H.J.T. - The Liber Sententiarum Magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century. (Diss.)
131982: MAAS, ELLEN - Die goldenen Jahre der Photoalben.
160223: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
165476: MAASBACH, JOHN T.L. - Waarom wij Christus moeten blijven prediken.
165461: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 1 & 2].
165462: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 2].
163980: MAASGOUW - De Maasgouw 1879 - 1891 [First 13 Years in 3 Vols.].
100629: MAASKANT, P. - Het volk van Vrederijk.
103306: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
54511: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere . Volume II (The Campaigns 1983, 1985 and 1987)
181806: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
85858: MAASLAND, A.J. (SAMENGESTELD DOOR) - Woorden van puriteinen. Thema's uit het christelijk geloof
144864: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
9789401414951: MAASSEN, IWEIN - Floating Luxury. De meest exclusieve cruiseschepen
145120: MAASSEN, MARCEL - Betaalde liefde. Voetbal, van volkssport tot entertainment-industrie.
180106: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
165313: A. MAAT|D. DEN OUDEN [EDS.|GEUS, B. DE|INTROD.].|J. VAN DER HEIJDEN - Een Scone Leeringe om Salich te Sterven. Een Middelnederlandse Ars Morendi, uitgeveven, geannoteerd en ingeleid.
9789023924265: MAAT, HELEEN - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism
4139482: MAAT, H.A.H. - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism. (Diss.)
84241: MAATJES, J.H. - Twee Catechisatiën of godsdienstige voorstellen, over 2 Cor. 5:17 en 1 Petr. 3:18a.
147068: MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN - - Geschiedkundige Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam 1767-1917.
151941: MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE [ED.]. - - Veelderhande, geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
146261: MABBOTT, J.D. - An Introduction to Ethics.
170500: MABRY, JOHN - Tau En Christendom. God in de ogen van de natuur.
161547: MAC GILLAVRY, DR. TH.H. - De continuïteit van het doode en het levende. Rede uitgesproken op den 323sten verjaardag der Rijks-Universiteit te Leiden, 8 februari 1898.
4140531: MACALLAN, F. - Engelen.
104635: MACARDLE, MEREDITH - The Timeline History of China.
93251: MACARÉ, ADRIEN JONATHAN RETHAAN - De leer der assignatiën. Eerste gedeelte
57509: MACARTHUR, JOHN - Iemand had twee zonen. Het ware verhaal over een vader, zijn zonen en een schokkende moord
57510: MACARTHUR, JOHN - De juiste koers in een wereld op drift
4141821: MACARTHUR, J. - The Gospel According to the Apostles / The Vasihing Soncience / The God Who Loves. (Three Best Sellers in One Volume)
154006: MACARTHUR, JOHN R. [INTROD.]. - Das Bradford Buch der Sammelteller. Das Massgebliche Standardwerk für International gehandelte Sammelteller.
183306: MACARTNEY, C.A. - October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929-1945 [2 Vols. Compl.].
141090: MACAUKAY, R.|R. BENY - Schoonheid van ruïnes.
110937: MACAULAY, THOMAS BARINGTON|PETER ROWLAND [ED.]. - The History of England in the Eighteenth Century. Edited and Supplemented by Peter Rowland.
180637: MACAULAY, RONALD K.S. - Extremely Common Eloquence. Constructing Scottish identity through narrative.
181807: MACBEAN, J.P. - New York. Heart of the City.
180978: MACCAFFREY, WALLACE T. - Queen Elizabeth and the Making of Policy 1572-1588.
142254: MACCAFFREY, WALLACE - The Shaping of the Elizabethan Regime.
104867: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - Les Irlandais. La traversée du siècle. Préface de Neil Jordan.
91814: MACCHEYE, ROBERT MURRAY - Troost in verdriet
57181: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
53263: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
59823: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden
4136912: MACCHEYNE, R.M. - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster.
95661: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster
96524: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray MacCheyne
4143019: MACCHI, J.D. - Israël et ses tribus selon Genèse 49. (Orbis Biblicus et Orientalis 171)
150906: MACCULLOCH, DAIRMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
143715: MACCULLOCH, DIARMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
172231: MACCULLOCH, DIARMAID - All things made new : writings on the reformation.
172232: MACCULLOCH, DIARMAID - Reformation : Europe's house divided, 1490-1700.
123128: MACDANNELL, COLLEEN (ET AL.) - De hemel. Een aardse geschiedenis.
144069: MACDONALD, CHARLES B. - The Battle of the Bulge. The Definitive Account.
167369: MACDONALD, LYN [SHIRLEY SEATON]. - Ordeal by Fire. Witness to the Great War [In Slipcase].
122701: MACDONALD, HELEN - Human Remains. Dissection and its Histories.
4059404: MACDONALD, D.B. - Development of Muslim Theology,. Jurisprudence and Constitutional Theory.
143938: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian.
4142512: MACDONALD, A.B. - Christian Worship in the Primitive Church.
143933: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
140297: MACDONALD, GUS - Camera. A Victorian Eyewitness.
184813: MACDONALD, G.F. [ED.]. - Perception and Identity. Essays presented to A.J. Ayer with his replies to them.
181808: MACDONELL, ARTHUR A. - A History of Sanskrit Literature.
157546: MACDONOGH STEVE - Open Book. One Publisher's War. An Entertaining Account of a Controversial Publisher's Struggle Against Censorship.
131034: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of its History, Politics, Architecture and Society.
144669: MACDOUGALL, NORMAN - James IV. The Stuwart Dynasty in Scotland.
154764: MACDOUGALL, SOPHIA - Inferno.
145438: MACDOUGALL, MARGARETT O.|P.E. STEWART-BLACKER [COUNTESS OF ERROLL - FOREW.]. - Clans and Tartans of Scotland.
104899: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
181174: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
104898: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomf van de Barok.
152846: MACEWEN, ALEXANDER [FOREW.]. - The Highland and the Highlanders. The Past and Future of a Race. A' Ghaidhealtachd: Ar Dileab 's ar Dòchas.
88422: MACFARLANE, DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald MacDonald.
131384: MACGILLIVRAY, ROYCE - Restauration Historians and the English Civil War.
140159: MACGOWAN, KENNETH|WILLIAM ELNITZ - The Living Stage. A History of the World Theater.
110510: MACGRATH, ALISTER E.|PETER H. VAN HUIZEN - De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld.
152876: MACGREGOR, NEIL - ' To the Happier Carpenter '. Rembrandt's War-Heroine Margaretha de Geer, the London Public and the Right to Pictures.
157120: MACGREGOR, ARTHUR [ED.]. - Sir Hans Sloane. Collector, Scientist, Antiquary.
180923: MACGREGOR, ANNE - Managing Migraine in Primary Care.
92226: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud und Midrasch
142673: MACH. DR.E. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
142719: MACH, ERNST [JOACHIM THIELE - ED.]. - Abhandlungen. Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (1872) . Zur Geschichte des Arbeitsbegriffes (1873) . Kultur und Mechanik (1915).
165450: MACHEINER, JUDITH - Englische Grüsse oder über die Leichtigkeit, mit der man eine fremde Sprache erlernen kann.
52497: MACHEN, J. GRESHAM - The New Testament. An Introduction to its Literature and History
145688: MACHER, ANNE RUTH - Meaningful and Rule-Guided Behaviour: a Naturalistic Approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
183318: MACHIAVEL - Oeuvres complètes.
4070525: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Vertaald door Frans van Dooren.
145989: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Der Fürst.
182187: MACHIAVELLI, NICOLO [J.A.C. BUCHON - ED.]. - Oeuvres complètes [2 Vols - Compl.].
163053: MACHIAVELLI, NICCOLO [ALFRED REUMONT - TRANSL.]. - Geschichte von Florenz.
110404: MACHIAVELLI, NICOLO - The Prince. A new translation by Geroge Bull.
140626: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung.
183914: MACHIELS, JÉROME [INTROD.]. - Erasmusdrukken uit de Universiteitsbibliotheek te Gent [Erasmus tentoonstelling van Erasmusdrukken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent, ingericht ter gelegenheid van het Erasmusjaar 1969]. .
143133: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Catalogus van de Boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van Rijksuniversiteit Gent [2 Vols. Compl.]..
168468: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Meester Arend de Keysere 1480-1490.
30793: MACHO, THOMAS H.|SLOTERDIJK, PETER - Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart
186027: MACIEJUNES, NANNETTE V.|MICHAEL D. HALL [EDS - ET AL.]. - The Paintings of Charles Burchfield. North by Midwest.
4052905: MACINTYRE, A. - Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart.
123439: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - The Adventure of Sail 1520-1914.
162796: MACINTYRE, A.C. [R.F. HOLLLAND - ED.]. - The Unconscious. A Conceptual Study.
102870: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - Zeilvaart, 1520-1914.
180144: MACINTYRE, BEN - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche.
163645: MACINTYRE, BEN - The Napoleon of Crime. The Life and Times of Adam Worth, Masterthief.
4033470: MACK, B.L. - De verloren woorden van Jezus. Het boek Q en de oorsprong van het christendom.
95952: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
54658: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
95957: MACKAY, EWALD - Het grote huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld
166993: MACKENDRICK, PAUL - The Dacian Stones Speak.
184516: MACKENDRICK, PAUL - The Mute Stones Speak. The Story of Archaeology in Italy.
154266: MACKENDRICK, PAUL - The North African Stones Speak.
100291: MACKENDRICK, PAUL - The Greek Stones Speak. The story of Archaeology in Greek Lands.
143723: MACKENNEY, RICHARD - Sixteenth Century Europe. Exp[ansion and Conflict.
181810: MACKENNEY, RICHARD - The City-State 1500-1700. Republican Liberty in an Age of Princely Power.
53955: MACKENSTEIN, A.F. - Ons geloof. Een boek voor dezen tijd
95541: MACKENZIE, GAVIN - The aristocracy of labor. The position of skilled craftsmen in the American class structure
130667: MACKENZIE, DONALD A. - Myths of Pre-Columbian America.
153397: MACKENZIE, DAVID - The Serbs and Russian Pan-Slavism 1875-1878.
190014: MACKENZIE, MAIRI - Dream Suits. The Wonderful World of Nudie Cohn
144674: MACKENZIE, AGNES MURE - Robert Bruce. King of Scots.
144673: MACKENZIE, AGNES MURE - The Foundations of Scotland.
186809: MACKENZIE, ALEC - The Time Trap: The Classic Book on Time Management
151001: MACKENZIE, NORMAN - Dreams and Dreaming.
180706: MACKENZIE, CRAIG - The Oral-Style South African Short Story in English. A.W. Drayson to H.C. Bosman.
186059: MACKEY, SANDRA - The Reckoning. Iraq and the Legacy of Saddam Hussein.
164678: D. MACKEY|THORNE, K. - Everything You Ever Needed to Know about Training. A One-Stop Shop for Everyone Interested in Training, Learning and Development.
182716: MACKIE, EUAN W. - Scotland. An Archeological Guide. From Earliest times to the 12th century A.D.
170442: MACKIE, J.L. - The Cement of the Universe. A Study of Causation.
163185: MACKIE, EUAN - The Megalith Builders.
155506: MACKIE, B. ALLAN [ED.]. - The Canadian Log House [Vol. 1-6].
4050244: MACKINNON, A.G. - The Rome of the Medieval Church. (Earlier Section)
4053788: MACKINTOSH, H.R. - The Christian Experience of Forgiveness.
4135206: MACKINTOSH, C.H. - The Mackintosh Treasury. Miscellaneous Writings.
150710: MACKINTOSH, MALCOLM - Juggernaut. A History of the Soviet Armed Forces.
156239: MACKLEM, TIMOTHY - Independence of Mind.
151895: MACKRIDGE, PETER - Language and National Identity in Greece, 1766-1976.
122471: MACKSEY, KENNETH - Land Warfare. The Guinness History of Land Warfare.
4069823: MACLAREN, I. - Zielenadel. Nieuwe schetsen. Vertaald door W.van Nes.
4069822: MACLAREN, I. - Boven alles de liefde. Vertaald door W.van Nes.
4045012: MACLAURIN, E.C.B. (THATCHER, G.W.) - Essays in Honour of Griffithes Wheeler Thatcher 1863-1950.
130231: MACLEAN, FITZROY - Bonnie Prince Charlie.
145346: MACLEAN, ALAN - No, I Tell aLie, it was the Tuesday ... A Trudge through his life and times.
104612: MACLEAN, FITZROY - The Concise History of Scotland.
158306: MACLEHOSE, JAMES - The Glasgow University Press 1638-1931. With some notes on Scottish Printing in the last three hundred years.
96569: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
89285: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation.
56384: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
131500: MACMILLAN, FIONA [COLIN CLAIR - ED.] - New Zealand. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
4038701: MACMILLAN, D.N. - The Kirk in Glengarry.
158201: MACMILLAN, CHARLES [FOREW.]. - Footprints on the Sands of Time 1863-1963. The Story of the House of Livingstone. Medical, Scientific, Nursing and Dental Publishers.
186857: MACMURRAY, JOHN [STANLEY M. HARRISON - INTROD.]. - The Self As Agent.
143719: MACNAMARA, JOHN T. - Names for Things. A Study of Human Learning.
54127: MACOMBER, WILLIAM F. - A catalogue of Ethiopian manuscripts, microfilmed for the Ethiopian manuscripts microfilm library, addis ababa and for the hill monastic manuscript library, collegeville. Vol. II: Project Numbers 301-700
4137805: MACOMBER, W.F. & HAILE, G. (ED.) - A Catalogue of Ethiopian Manuscripts Microfilmed for EMML & HMML. Volumes I - VIII. Project Numbers 1 - 3500
156559: MACOURS, GEORGES|RENÉE MARTINAGE [EDS.]. - Les démarches de codification du Moyen-Âge à nos jours.
4068070: MACPHERSON, J. - Presbyterianism.
157899: MACPHERSON, MYRA - All Governments Lie. The Life and Times of Rebel Journalist I. F. Stone.
186028: MACPHERSON, MALCOLM C. - The Blood of his Servants. The True story of one man's search for his family's friend and executioner.
4141765: MACQUARRIE, J. - Principles of Christian Theology. Revised edition.
4046008: MACQUARRIE, J. - De beginselen van de christelijke theologie. I.Filosofische theologie. II.Symbolische theologie. III.Toegepaste theologie.
170173: MACQUARRIE, JOHN - Twentieth-Century Religious Thought. The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960.
164162: MACQUARRIE, JOHN - The Mediators. Nine Stars in the Human Sky [Moses - Zoroaster - Lao Zu - Buddha - Confucius - Socrates - Krishna - Jesus - Muhammad].
146440: MACQUEEN, JOHN - Complete and Full with Numbers. The Narrative Poetry of Robert Henryson.
104114: MACQUITTY, WILLIAM - Tutankhamun. The Last Journey.
185540: MACQUOID, KATHARINE S. - In the Ardennes. Ex-libris: Hendrik Jordense
103057: MACROBERT, T.M. - Printed Books. A short introduction to fine typography.
91000: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
150887: MACRONE, MICHAEL - Potjeslatijn. De verrassende Latijnse en Griekse oorsprong van veel gebruikte uitdrukkingen in het hedendaags Nederlands.
168354: MACUCA, LISA - The Work of Print. Authorship and the English Text Trades, 1660-1760.
59643: MACWAIR, ROBERT - De wekker der leraren in tijden van verval met aanwijzing van de plicht van de vromen ten goede van hun leraars
140497: MACY, JOHN ALBERT - The Story of my Life. By Helen Keller, with her Letters [1887-1901] and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher,Anne Mansfield Sullivan.
100852: MADAJCZYK, CZESLAW - Das Drama von Katyn.
30430: MADAME COTTIN - Élisabeth, ou les exilés de Sibérie. La mère en prescrira la lecture à sa fille
4068162: MADAULE, J. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin. Een eerste kennismaking met zijn leven en denken.
165991: MADAULE, JACQUES [ED. - ET AL.]. - Caesar.
90092: MADDEN, CHRIS CASSON - Manhattan
156378: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
157618: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - From Revolution to Revolution. Perspectives on Publishing & Bookselling 1501-2001.
182191: MADELEINE TYSSENS|THIRY-STASSIN, MARTINE - Narcisse. Conte ovidien français du XIIe siècle. Éditions critique.
167263: MADELEINE PERNOUD|PERNOUD, RÉGINE - Sources de l'Art Roman suivi dúne Lexique Thématique.
155192: MADELIN, LOUIS - Fouché 1759-1820 [2 Vols. Compl.].
155190: MADELIN, LOUIS - Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise. Écrites de 1810 à 1814, avec introduction et notes.
103575: MADELON DE KEIZER [EDS.]|ZWAAN, ANTHONIE C.L. - Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
141751: MADER, HEINRICH - Bau- und Kunstgeschichte der Plassenburg.
81251: MADERN, J.H. - Een vast verbond gemaakt, over de bediening van het genadeverbond van Adam en Abraham, deel 1
88461: MADERN, J.H. - 't Verbond met Abraham, Zijn vrind. Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes. (Deel 2)
88462: MADERN, J.H. - Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. Over de bedoening van het genadeverbond vanaf Christus' geboorte tot heden. (Deel 4)
185189: MADGE, TIM - White Mischief. A cultural history of cocaine.
101984: MADGE, SIDNEY J. - The Domesday of Crown Lands. A Study of the Legislation, Surveys and Sales of Royal Estates under the Commonwealth.
182947: MADISON, CHARLES A. - Book Publishing in America.
158260: MADISON, CHARLES A. - The Owl Among Colophons. Henry Holt as Publisher and Editor.
162493: MADONNA - The English Roses.
180137: MADRUS, DR. J.C. [ROWYS MATHERS - TRANSL.]. - The Book of The Thousand And One Nights [4 Vols. in Slipcase].
102202: MADSEN, DEBORAH. - Postmodernism: A Bibliography, 1926-1994.
94480: MADUÈRE, P.-A. PIDOUX DE - Un humaniste comtois. Gilbert Cousin. Chanoine de Nozeroy. Secrétaire d'Érasme (1506-1572). Étude sur sa vie, ses oeuvres et ses doctrines religieuses
103206: MAEDA, SHINZO [PHOTOGR.]. - Arbres et Brindilles. Okumikawa - Les Alpes Nipponnes.
55435: MAEGHT, RAPHAËL DE - Pausen van St. Pieter tot op onze dagen
110329: MAEIJER, F.J.M. - Het achterste van Mozes' tong. Een commentaar op de tien geboden.
130836: MAEIJER, PROF. MR. J.M.M. - Vennootschapsrecht in beweging. Leerboek naamloze en besloten vennootschap.
104469: MAËL, PIERRE [|SCOTT - ILLUSTR.]. - La Roche Qui Tue.
181811: MAELE, MICHIEL VAN [INTROD.]. - Liber Amicorum Achiel Van Acker.
100839: MAENEN, DR. A.J.FR. - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van maastricht.
154622: MAERE, R. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze. Archeologische Studie.
31213: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 3)
31214: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, tweede partie (Deel 4)
91530: MAERLANT, JACOB VAN - Wapene Martijn! Overgebracht in Nieuwnederlandsch door A.E. van Beughem.
31212: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 2)
4053851: MAERTENS, TH. - C`est fête en l`honneur de Yahvé.
90980: MAES-ROMMENS, H. - De buitengewone lotgevallen van Baron van Münichhausen
54515: MAES, LOUIS TH. - Vijf eeuwen stedelijks strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden
186716: MAES, STAN - Van de Verlichting tot religieus terrorisme. Een psycho-educatieve visie.
56517: MAES, L.TH. - De bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen
4066332: MAES, PAUL - De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik.
164810: MAESSCHALCK, EDWARD DE - Marx in Brussel.
122284: MAETERLINCK L. . - Le Genre Satirique dans la Peinture Flamande.
93373: MAETERLINCK, MAURICE - Serres chaudes quinze chansons nouveaux poëmes, preface de Louis Pierard

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30