Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
151527: LOUP, W. LE [ED.]. - Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983.
131374: LOUP, WILLY LE - John Steinmetz, 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
161024: LOURDAUX, W. - Moderne devotie en christelijk humanisme. De geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVe eeuw.
92346: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
110575: LOURIE, PETER - Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
93715: LOUTHAN, HOWARD - Johannis Crato and the Austrian Habsburgs. Reforming a counter-reform court. Volume 2, Number 3. Summer 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
140079: LOUVISH, SIMON - Keystone. The Life and Clowns of Mack Sennett.
102729: LOUW, ADNDRÉ VAN DER|MARIJKE ZWEERS [EDS.]. ED VAN DER ELSKEN [PHOTOGR.]. - Twen [4 Issues - All published].
61212: LOUW, SCHALK WILLEM - Het Ontstaan van het Priesterschap in de Christelijke Kerk. Een archaeologische studie
141019: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
180223: LOUWERSE, P. [H.C. LAUERSE - ILLUSTR.]. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
155099: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
122367: LOUWERSE, MAX|WILLIE VAN PEER [EDS.]. - Thematics. Interdisciplinary Studies.
156104: LOUX-SCHURENGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
170446: LOUX, MICHAEL J. [ED.]. - The Possible and the Actual. Readings in the Metaphysics of Modality.
110290: LOUYS, PIERRE [FOUJITS - WOOD-ENGRAVINGS] - Les aventures du roi Pausole.
10425: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, dat is Al de Theologische Werken van den Hooggeleerden Mr. Christophorus Love. In zijn leven getrouw Bedienaar des Heiligen Evangeliums in Laurence Jurii, binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der godzaligheid gebragt en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
89440: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
89442: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde Uitgave.
53354: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica dat is: alle de Theologische Wercken. Onveranderde uitgave naar den Vijden Druck van 1679
8990: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, Dat is, Alle de Theologische Vvercker, van den Hoog-Geleerden Mr. Christophorus Love, In zijn leven ghetrouw Bedienaar des H. Euangeliums in Laurence Iurii binnen Londen, Vervattende een grondige verklaaringhe van vele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinghe, van ontallyk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op deen zeer uytnemende wijse tot de practijke der Godt-saligheit gebracht, en dese Eeuwe toeghepast, en door verscheide Overzetters, uit de Engelsche in de Nederduysche Tale ghebracht. Tot meerder gherijf van den Christelijken Leser, is de ordere der Tractaten te zien even voor het werk, en achter zijn twee Registers, tot de meeste stichinghe by-ghevoeght, door Petrus de Lange.
31773: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is al de theologische werken van den hooggeleerden Mr. Christophorus Love. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijke vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der godzaligheid gebragt en op deze eeuw toepast
31771: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: alle de Theologische Wercken van den hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der Conselentie, en stichtige Geschiedenissen. Alles op een seer uytnemede wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast. En door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de nederduytsche Tale gebracht. Onveranderde Uitgave naar den Vijfden Druck van 1679
9843: LOVE, CHRISTOPHER - Het Cabinet der Godtsaligheydt, Ofte: Een Tractaet vande Krachtighe Roepinghe ende Verkiesinghe. In 16. Predicatien, over 2 Petri 1. 10. Waer in een Christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoordt in te gaen, op dat hy de versekeringhe daer van verkrijghen mochte. Uyt 't Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. Den tweeden Druck.
4068020: LOVELACE, R.F. - The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism.
152341: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v. Chr. - 2000 n. Chr.
4074069: LOVELL, J. - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China`s isolement. 1000v.C - 2000n. C.
91609: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
171085: LOVELOCK, JAMES - Gaia: A New Look at Life on Earth.
4069671: LOVETT, R. (CHALMERS, J.) - James Chalmers. His Autobiography and Letters.
144155: LOVETT, A.W. - Early Habsburg Spain 1517-1598.
161835: LOVILL, JUSTIN [ED.]. - Notable Historical Trials [4 Vols. Compl. in Slipcase].
185415: LÖW, CARL - Die chemische Fabrik E. Merck Darmstadt. Ein Rückblick auf die Geschichte der Firma in Wort und Bild. Aus Anlass des 125 jährigen Bestehens.
185219: LÖW, CARL - Heinrich Emanuel Merck. Mit einer einleitenden Übersicht über seine Vorfahren und die Geschichte der Merck'schen Engel-Apotheke bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts.
182243: LOW, BETTY-BRIGHT AND JACQUELINE HINSLEY - Sophie du Pont. A Young Lady in America. Sketches, Diaries & Letters 1823-1833.
103983: LOWE, E.A. [& W. BRAXTON ROSS JR.]. - Handwriting.
110052: LÖWE, HEINZ - Von Theoderich dem Grossen zu Karl dem Grossen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters.
122681: LOWE, PETER - Great Britain and Japan 1911-1915. A Study of British Far Eastern Policy.
165527: LOWE, C.J.|M.L. DOCKRILL - The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902-22.
183848: LOWE, PARDEE [TRANSL.].|MICHAEL MCCURDY - WOOD-ENGR.]. - King Harald and the Icelanders.
101009: LOWE, PETER - Great Britain and the Origins of the Pacific War. A Study of British Policy in East Asia 1937-1941.
56491: LÖWENBERG, JULIUS - Alexander von Humboldt. Bibliographische Übersicht seiner Werke, Schriften und zerstreuten Abhandlungen
31242: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon, eine sammlung von Rezepten in Englischer Sprache aus dem 11./12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums
152598: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon. Eine Sammlung von Rezepten in englischer Sprache aus dem 11/12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums.
162501: LOWENSTEIN, ELEANOR - Bibliography of American Cookery Books 1742-1860.
95354: LOWENSTEIN, TOM - Boeddhisme. Filosofie en mediaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken
121928: LOWENSTEIN, TOM - Ancient Land: Sacred Whale. The Inuit Hunt and its Rituals.
145967: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
100961: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
4071425: LÖWENTHAL, L. - Judaica, Vorträge, Briefe. (Schriften 4)
157858: LOWENTHAL, MARY ALICE [ED.]. - Who's Who in the History of Cartography. The International Guide to the Subject [D9].
143630: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Religion.
170288: LÖWITH, KARL - Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche.
4141121: LÖWITH, K. - Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19.Jahrhunderts.
170265: LÖWITH, KARL - Meaning in History. Theological Implications of the Philosophy of History,
4071240: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Das Leben Sören Kierkegaards.
4075751: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - A Short Life of Kierkegaard.
87997: LOWRY, JAMES W. - The Martyrs' Mirror Made Plain. A Study Guide and Further Studies.
101338: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
4018024: LOWTHER CLARKE (ED.) W.K. - Liturgy and Worship. A Companion to the Prayer Books of the Anglican Communion. Contrib.: W.O.E.Oesterley, P.F.Levertoff, J.H.Srawley a.o.
181799: LOX, HARLINDA - Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.
166053: LOXTON, HOWARD - Elseviers kattengids. Met beschrijving van 90 variëteiten.
165671: LOY, ROSETTA - Wegen van stof.
180818: LOYER, FRANÇOIS - Le siècle de l'industrie.
160202: LOYN, H.R. [ED.]. - The Middle Ages. A Concise Encyclopaedia.
156667: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
121360: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
162612: LOYRETTE, HENRI - Gustave Eiffel. Ein Ingenieur und sein Werk.
145807: LOZE, PIERRE|MARC DETIFFE [PHOTOGR.]. - Ausia Architectures. Michel Benoit & Thierry Verbiest
176580: LOZOWICK, YAACOV - Hitler's bureaucrats : the nazi security police and the banality of evil. Continuum Studies in the Third Reich
151258: LU SIYUAN [REV.].|LU YUNZHONG [TRANSL.].|ZHENCHANG, TANG - Shanghai's Journey to Prosperity 1842-1949.
168055: LUB, JACQUES JOHAN - Sinte Augustijns Hantboec. De middellnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale [2 vols. Compl.].
4007065: LUBAC, H. DE (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin.
4058470: LUBAC, H. DE (PROUDHON, P.J.) - Proudhon et le Christianisme.
184465: LÜBBEKE, ISOLDE [MARGARET THOMAS WILL - TRANSL.]. - Early German Painting 1350-1550. The Thyssen-Bornemisza Collection.
185818: LÜBBEKE, ISOLDE [MARGARET THOMAS WILL - TRANSL.]. - Early German Painting 1350-1550. The Thyssen-Bornemisza Collection. With a catalogue of 92 paintings very extent depicted and described.
130453: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
130458: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Draaiboek voor een wetgeving. Systematische bescrijving van de procedure.
165380: LUBBERS, PROF. DRS. R.F.M.|MR. J.J.A.M. VAN GENNIP [INTROD.]. - Waarheid en waardigheid. Civil society en samenwerking in Europa.
152627: LUBBERS, KLAUS - Born for the Shade. Stereotypes of the Native American in United States Literature and the Visual Arts, 1776-1894.
141689: LUBELSKI-BERNARD, NADINE - Leopold II et le Cabinet Frere-Orban [1878-1884]. Correspondance entre le roi et ses ministres [2 Vols. Compl.].
142465: LUBER, JET|MIEP DE FEIJTER [ILLUSTR.]. - Ike op reis.
180758: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
140292: LÜBKER, FRIEDRICH [DR. MAX ERLER - ED.]. - Reallerikon des classischen Altertums für Gymnasien.
100576: LUC DENEILIN|SWINNEN, JOHAN - Raoul Servais. The Wizard of Ostend. Commitment - Challenge - Recognition / Le magicien d'Ostende. Engagement - Défi - Reconnaissance / De Tovenaar van Oostende. Engagement - Uitdaging - Erkenning.
190016: LUC TUYMANS, WEIWEI AI - The State Of Things Brussels- Beijing
156015: LUCA, LESLIE DE [ = ANTHONY VAN KAMPEN] - De Inca-bruid. Het authentieke verslag van Julia Gregory's lotgevallen.
157661: LUCA ANTONIO RICCI [EDS.].|NOWAK, MICHAEL - Post Apartheid South Africa. The First Ten Years.
91164: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboeken.
110807: LUCARDIE, PAUL - Nederland stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
91625: LUCARDIE, PAUL - Nederland, Stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
30590: LUCAS, HENRY S. - Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950
140718: LUCAS, SPENCER G. - Dinosaurs. The Textbook.
101889: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811.
173854: LUCAS, JOSÉ MANUEL HORCAJO - Obedientia ex caritate procedit : dinámica de la obediencia en Tomás de Aquino. Dissertationes Theologicae 08
144049: LUCAS, PETER J. [ED.]. - Franciscus Junius. Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, adhinc annos X.LXX. Anglo-Saxonicè conscripya, & nunc primum edita.
167884: LUCAS, F.L. - The Drama of Chekhov, Synge, Yeats and Pirandello.
141764: LUCAS, FR. - Christ-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Blumen, Gemüse, Obstbäume und Reben, einschiesslich der Blumenzucht im Zimmer.
131513: LUCAS, HENRY S. [ED.] - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged for Publication [2 Vols. = Compl. Set]
4000499: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. (2 Vols.). Selected and Arranged for Publication. 1955, 2 vols., 994 pp., cloth
156529: LUCAS, F.L. - The Drama of Ibsen and Strindberg.
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
4009733: LUCAS, L. - Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Der Kampf zwischen Christentum und Judentum. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.
4024625: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch Immigrants to the United States and Canada, 1789-1950.
4074746: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and arranged for publication. Combined edition, with additional translations.
153295: LUCAS OSTERHOLT|VOERMAN, GERRIT - De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw.
150306: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900.
140895: LUCASSEN, P. - Infantile Colic in Primary Care. Occurrence, Causes, Treatments.
182339: LUCASSEN, HETTY|THEA PEETERS - Hora Est. Gepromoveerde vrouwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1988.
153775: LUCE, JOHN V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
180345: LUCE, JOHN V. - Atlantis. Legende und Wirklichkeit.
151828: LUCE, JOHN V. - Homer and the Heroic Age.
150720: LUCE, J.V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
56037: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens. De eeste vier bundels
167623: LUCEBERT - Gedichte und Zeichnungen.
150229: LUCEY, KENNETH G. - What is God ? The Selected Essays of Richard R. la Croix.
100908: LUCHAIRE, ACHILLE [JOHN W. BALDWIN - INTROD.]. - Social France at the Time of Philip Augustus.
167046: LUCHAIRE, ACHILLE - Philippe Auguste et son temps [1137-1226].
185981: LUCHSINGER, RICHARD - Die Stimme und ihre Störungen.
60458: LUCHT. J. - Kirchenreform durch offnung zur Religion (Bilanz der bisherigen Kirchenreformbestrebungen und neue Perspektiven)
100120: LUCIE-SMITH, EDWARD - Jeanne d'Arc.
110430: LUCIE-SMITH, EDWARD - Furniture. A Concise History. Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied, landschap, mensen, flora, fauna. Meppel, (1947). 4to.
130766: LUCIE-SMITH, EDWARD - The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms.
100289: LUCIE-SMITH, EDWARD - Symbolist Art.
122646: LUCIE-SMITH, EDWARD - Joan of Arc.
161754: LUCIEN VAN DIGGELEN|VERBEKE, HERMAN - Neil Young. Een portret.
180013: LUCIFORA, DONATAN [J. PETER TALLON - TRANSL.]. - Marvellous World of Shells.
150147: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
88610: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland
157245: LUCK, RATUS [ED.].|PETER KRAUT|PETER RRISMANN - Geehrter Herr - lieber Freund. Schweizer Autoren und ihre deutschen Verleger. Mit einer Umkehrung und drei Exkursionen.
184428: LÜCK, HEINER & BERND SCHILDT [EDS]. - Recht - Idee - Geschichte. Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte. Für Rolf Lieberwirth zum 80. Geburtstag.
140913: LÜCKE, COR - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 jaar wonen en werken.
170819: LUCKHARDT, C. GRANT|WILLIAM BECHTEL - How to Do Things with Logic.
131327: LUCKOCK, HERBERT MORTIMER - The History of Marriage. Jewish and Christian in Relation to Divorce and Certain Forbidden Degrees.
4062906: LÜDEMANN, G. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
4138041: LÜDEMANN, G. (DREWERMANN, E.) - Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung met Eugen Drewermann. (Bensheimer Hefte 71)
4065393: LÜDEMANN, G. - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
140249: LÜDEMANN, GERD - Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums. Studienausgabe.
103888: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
123207: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
131703: LÜDER, DAGMAR [ED.] - Das Schicksal der Dinge. Beiträge zur Designgeschichte.
100076: LÜDERITZ, BERNDT - Therapie der Herzrhythmusstörungen. Leitfaden für Klinik und Praxis.
160509: LUDO JONGEN [ED.].|SPAANS, YOLANDE - Het leven van Lutgart. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
30385: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Tokio (Serie: beroemde musea van de wereld)
30379: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Museum Fine Arts Boston (Serie: beroemde musea van de wereld)
30382: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - British Museum Londen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30380: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Prado Madrid (Serie: beroemde musea van de wereld)
30386: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Oude Pinakotheek München (Serie: beroemde musea van de wereld)
30377: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - National Gallery Washington (Serie: beroemde musea van de wereld)
30381: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Cairo (Serie: beroemde musea van de wereld)
30383: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Uffizi Florence (Serie: beroemde musea van de wereld)
30384: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Kunsthistorisch Museum Wenen (Serie: beroemde musea van de wereld)
158437: LÜDTKE, JOACHIM - Die Lautenbücher Philipp Hainhofers [1578-1647].
143490: LUDWIG, EMIL - Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik.
102894: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 38
101890: LUDWIG, EMIL - Gespräche mit Masaryk. Denker und Staatsmann.
165156: LUDWIG, HERMANN - Johann Georg Kastner. Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher. Sein Werden und Wirken [2 Volumes in 3 Bindings].
102891: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 45.
102893: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 54/55.
102892: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 53.
101077: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
165568: LUDWIG, EMIL - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
4142697: LUDWIG, M. (HRSG.) (SCHWEBEL, H.) - Kunst - Raum - Kirche. Eine Festschrift für Horst Schwebel zum 65. Geburtstag.
164424: K. LUDWIG|LEPORE, E LEPORE - Donald Davidson's Truth-Theoretic Semantics.
153219: LUDWIG, KARL - Reliëf in uw tuin met klimplanten. Meer dan 35 plantensoorten uitvoerig beschreven. Alles over priëlen, pergola's en latwerk. Met duidelijke en inspirerende projecten.
145530: LUDWIG, COY - Maxfield Parrish.
182063: LUDWIG ERICH SCHMITT - EDS].|TEUCHERT, HERMANN [REINHOLD OLESCH - Die Sprachreste der Niederländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts.
121732: LUFT, WERNER - Rauchringe. Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen.
101078: LUFTI, AFAF|SAYYID MARSOT - Egypt in the Reign of Muhammad Ali.
121966: LUGINBÜHL, RUDOLPHO [ED.]. - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund & Nicolai De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria [2 Vols. in envelope].
122377: LUGT, ARIE VAN DER - From Speech to Words.
56258: LUGTIGHEID, PIETER - De terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jesaja 44-46 als betoog
60459: LUHRMANN. D. - Das Offenbarungsverstandnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 16)
57225: LÜHRMANN, DIETER - Das Markusevangelium
100254: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
162164: D. LUI [EDS.].|D.C. COSTA|ELL, P.J.|I.D. CULLUM|P.H. JARRITT - rCBF Atlas. The Clinical Application of rCBF Imaging by SPET. The Neuron. Cell and molecular Biology [In Slipcase].
153818: LUIDINGA, FRANS - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Weltevreden en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
95662: LUIJK, MADELON VAN - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380, 1580
31635: LUIJK, RUBEN BENJAMIN VAN - Satan Rehabilitated? A Study into Satanism during the Nineteenth Century
155754: LUIJKS, GERARD - Raman Studies on Molecular Beams Relaxation and Excitation by CO2 Laser.
56696: LUIJKS, G.M.J.F. - Raman studies on molecular beams relaxation and excitation by CO2 laser
4036557: LUIJPEN, W. - Theologie is anthropologie.
171207: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en metafysica.
171205: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en atheïsme.
4046077: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
4061170: LUIJPEN, W. - Inleiding tot de existentiële fenomenologie. (Aula)
53565: LUIJTEN, GER A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620
130643: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld. Meer dan 1000 foto's en documenten.
165680: LUIJTERS, GUUS [FOREW.]. - Een stuk of wat gedichten. Een bloemlezing uit het fonds van Wagner & Van Santen.
4136652: LUIJTERS, G. (VERNE, J.) - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
143291: LUIJYPEN, WILLIAM A. - Existential Phenomenology.
190073: LUIKEN, M. - Helende stilte. Religieuze diepte in zenmeditatie
84876: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honig zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken e stichtelyke verzen
87206: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het oude en nieuwe verbond. Vertoonenede drie honder zeven en dertig Konstige Figuuren, verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke verzen (2 delen)
82624: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen, van het oude en nieuwe verbond, vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen (2 delen)
46382: LUIKEN, JAN - Het Menselyk Bedryf
91244: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen, met koopere afbeeldingen verciert. Nevens haar vaarsen, aanmerkingen, en zielzuchtingen.
91239: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerde zielen-vuur: zynde bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende versen en heilige Spreuken.
91241: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
53550: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedrijf, in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen, van ambachten, kosnten, hanteeringen en bedryven, met verzen
91245: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
163097: LUIKEN, JAN - Het Leerzaam Huisraad, Vertoont in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen.
181800: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen van Jan Luiken, Op nieuws Vermeerderd. en Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid.
144755: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
82443: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa, de plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Arfrika
4021269: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
181801: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
163835: LUISA FLORA [EDS.].|TODD, RICHARD - Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction.
160578: LUISELLI, BRUNO|MANLIO SIMONETTI [EDS.]. - Romanobarbarica 5. Contributi allo studio dei rapporti culturali tra mondo Latino e mondo Barbarico.
131023: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
130201: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
154408: LUITING, TON - Frivool memoriam.
152112: LUITING, P. - The Value of Feed Consumption Data for Breeding in Laying Hens.
122072: J.C. LUITINGH|MEIJERS, J.A. - Onze voornamen. Traditie - betekenis - vorm - herkomst. Benevens een uitgebreid namenregister.
92337: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
145832: LUKACS, JOHN - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
182602: LUKACS, JOHN - Het Einde van de Moderne Tijd. Ideologie versus nationalisme.
155679: LUKACS, JOHN - The Last European War. September 1939-December 1941.
162359: LUKACS, DR. GABOR - Kaitai Shinsho. The Single Most Famous Japanese Book of Medicine & Geka Soden, an Early Very Important Manuscript on Surgery.
155900: LUKACS, JOHN - Langs kromme lijnen. Zes resterende vragen over de Tweede Wereldoorlog.
4062374: LUKASSE, J. (GENK) - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
162978: LUKE, MARY M. - Gloriana. The Years of Elizabeth I.
184227: LUKIAN [JÜRGEN WERNER & HERBERT GREINER-MAI - EDS.]. - Werke in drei Bänden [Vol. 1 - only].
56260: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur
4035673: LUKKEN, G. (RED.) (GREIMAS, A.J.) - Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J.Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie.
4071511: LUKKEN, G. - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
31095: LUKKEN, G.|WIT, J. DE - Lezen in fragmenten. De Bijbel als liturgisch boek (Liturgie in beweging 2)
4074266: LUKKEN, GERARD & JEROEN DE WIT ( RED.) - Het Kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen
140206: LULOFS, DR. F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
155784: LUMIG, H.A. VAN - Experimental Investigations of Hydrogen Cluster Ions.
56670: LUMIG, H.A. VAN - Experimental investigations of hydrogen cluser ions
47379: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-Boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlande, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-Boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld. Nieuwe Uitgave
81890: LUMMEL, H.J. VAN - Hoofdgebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis in schetsen en afbeeldingen voorgesteld
87220: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
88077: LUMMEL, A.J. VAN - Register op het handboek der geschiedenis van het vaderland van Mr. G. Groen van Prinsterer
88842: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
4048928: LUNDBERG, J. - Kristus-Mystiken hos Paulus.
4139144: LUNDIN, R. & NOLL, M.A. - Voices from the Heart. Four Centuries of American Piety.
4138731: LUNDIUS, JOHANNES - Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienst und Gewohnheiten,. für Augen gestellet, in einer ausführlichen Beschreibung des gantzen levitischen Priesterthums. Und fünff unterschiedenen Büchern: usw (mit Poträt, Frontispice, und 31 Kupferstiche von J.W.Michaelis
4046667: LUNENBERG, M. (AMSTERDAM) - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
162207: LUNENBERG, MIEKE - Geluk door geestelijke groei. De instititionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
92649: LÜNNEMANN, KATINKA D. E.A. - Interventie door uithuisplaatsing. De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
181802: LUNSHOF, MR. H.R. - Welzijn, wet, wetgever. Op zoek naar de taak van de wetgever.
163150: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H.|W.C. FOCK& A.J. VAN DISSEL [EDS.]. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Leeuwenhorst [Vol. 4 A & B].
103960: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER [FOREW.].|VERLINDE, ALBERTINE J. [ED.]. - Hollandse tegels. De collectie van de heer F. Leerink. Deel 1: Bijbelse voorstellingen Deel II: Dierfifuren.
104222: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte Geschenk van de Nijl.
181091: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte - Geschenk van de Nijl.
101983: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
141196: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. [ED.]. - Sprekend verleden. Wegwijzer voor de verzamelaar van oude kunst en antiek.
53647: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning
30849: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning
160813: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER JR [EDS.].|HUIG, M. - De vijftiende eeuw. Uniek naslagwerk over de politieke, economische, sociale en kunsthistorische ontwikkelingen in de vijftiende eeuw.
121778: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
181803: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
181804: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - De verzameling ceramiek uit het verre oosten van het Rijksmuseum Kröller-Muller.
31157: LUNT, HORACE G. - Old church Slavonic grammar
171208: LUNTLEY, MICHAEL - Contemporary Philosophy of Thought: Truth, World, Content.
183047: DR. C. TE LUNTUM [P.J. BLOK - INTROD.].|HOYNCK VAN PAPERDRECHT|J. - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van Vroeger en Later Tijd in Beeld en Schrift 1550-1908. Een Historisch Album met Aquarellen.
146488: LUPTON, J.H. - A Life of John Colet, D.D. Dean of St. Paul's and Founder of St. Paul's School. With an appendix of some of his English writings.
4142415: LURIA, A.R. - The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology.
185922: LURKER, MANFRED - Symbol, Mythos und Legende in der Kunst. Die symbolische Aussage in Melerei, Plastik und Architektur.
53202: LURKER, MANFRED - Lexikon der Götter und Dämonen. Namen - Funktionen - Symbole/Attribute
4142451: LURKER, M. (HRSG.) - Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Ergänzingsband 1)
92417: LUSCOMBE, D.E. - The school of Peter Abelard. The influence of Abelard's thought in the early scholastic period
10426: LUSSING, HENDRIK MATTHYSZ. - Handleiding Tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, Voor, bij en na de bedieninge. Of Redenkavelingen, Meditatien, Gebeden en Gezangen omtrend De voorbereiding en zelfsbeproeving tot, de werkzaamheden bij, en de betrachting na het houden van het zelve. Met ene Voorreden Van den Wel Eerwaardigen en zeer Geleerden Heere Theodorus van Schelluyne. Tweede Druk.
58919: LUST, J. - Ezekiel and his book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 74)
58910: LUST, J.|VERVENNE, M. - Deuteronomy and Deuteronomic Literature. Festschrift C.H.W. Brekelmans (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 133)
30697: LUST, JOHAN A.O. - Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised Edition
168770: LUST, JOHN - Western Books on China op to 1850.
151827: LUSTBADER, ERIC VAN - De voorganger.
110254: LUSTIGER, JEAN-MARIE - Trefpunt Europa. Een visie vanuit het christendom.
141768: LUTAUD, OLIVIER - Des Révolutions d'Angleterre à la Révolution Française. Le Tyrannicide & Killing No Murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte). Essai de littérature politique comparée.
88623: LUTEIJN, C.M. - 1864-1964, honderd jaar confessionele vereniging. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging.
93478: LUTEIJN, C.M. - Honderd jaar confessionele vereniging. 1864-1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging
162754: LUTGERS, P.J. - Gezigten aan de rivier de Vecht, naar de natuur geteekend en op steen overgebragt.
184831: LÜTH, JAN & JAN PASVEER & JAN SMELIK [EDS]. - Het kerklied. Een geschiedenis.
4066240: LUTH, J. PASVEER, J. & SMELIK, J. (RED.) - Het kerklied. Een geschiedenis.
4025549: LUTH, J.R. - Daer wert om `t seerste uytgekreten. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme 1550-1852. (Diss.)
4138437: LUTHARDT, E. - Voordrachten over de Christelijke moraal. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.Riemens.
84359: LUTHARDT, D. CHR. ERNST - Geschichte der christlichen ethik vor der Reformation (2 volumes)
184195: LUTHER, MARTIN & ELFRIEDE STARKE [ED.]. - Ein seer gut vñ nützlichs Bettbüchleyn. ym 1527. Jar. [2 Vols.].
58947: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel
186190: LUTHER, WILHELM MARTIN [AFTERWORD] - Sei solo a Violino senza Basse accompagnato. Libro Primo da Joh. Seb. Bach.
81499: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils, Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars, uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
4006005: LUTHER, M. - Vorreden zur Heiligen Schrift. Neu Hrsg. von Fr.Held.
156054: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
57801: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
57799: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
47993: LUTHER, MARTIN - Sprüche Martin Luthers vom Ublass wider Johann Tetzel 1517 (95 Thesen) ins Deutsche übertragen von Prof. Dr. Kawerau (Reformatorische Schriften, Erster Band. Luthers Werke)
48232: LUTHER, MARTIN - Ein seer gut un nützlichs Bettbuchleyn. Um 1527. Jar.
10151: LUTHER, MARTIN/GREIFF, JOHANN JACOB - Des Theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtliche Theils von Ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen Lateinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Werke, Welche aus allen vorhin Ausgegangenen Sammlungen zusammen getragen, Und Anietzo in eine bequemere und nach denen Materien eingerichtete Ordnung gebracht, nach denen ältesten und besten Exemplarien mit Fleisz übersehen und verbessert, mit verschiedenen in denen Altenburgischen und andern Tomis ermangelnden Schrifften vermehret, und mit nöthigen Vorberichten versehen. WITH: M. Johann Jacob Greiffs, Pastoris in Mölbis, Vollständige Register über die XXII Leipziger Theile der gesammten Schriften Des seligen D. Martin Luthers, Nebst einem auf die Wittenbergischen, Jenischen, Altenburgischen und andern deutschen Tomos eingerichteten Repertorio, Ingleichen einem Supplement und Nachlese verschiedener Schiften und vieler, meistentheils annoch unedirten deutschen Briefe Lutheri, Mit einer Vorrede Herrn D. Christiaan Friedrich Börners.
4003819: LUTHER, M. - Stemmen uit Wittenberg. (5 dln.). Preken, artikelen, brieven enz. van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten.
4054720: LUTHER, M. - Grosser Katechismus. Vollständige Ausgabe, sprachlich durchgesehen und dem Menschen der Gegenwart nahegebracht.
4023740: LUTHER, M. - Servum Arbitrum,. dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasamus van Rotterdam. In het hedendaagse Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C.v.d.Geer-De Ruiter.
4023748: N.N. (LUTHER, M.) - Studienausgabe. Band 1. In Zusammenarbeit mit H.Junghans, R.Pietz, J.Rogge und G.Wartenberg hrsg. von H.U.Delius.
4023534: N.N. (LUTHER, M.) - Reformatie-nummer van Stemmen des Tijds. M.m.v. H.H.Kuyper, A.Eekhof, W.J.Aalders e.a.
4012974: LUTHER, M. - Theologie des Kreuzes. Die religiösen Schriften. Hrsg. von G.Helbig. (KT 95)
94548: LUTHER, MARTIN - Annotierungen zu den Werken des Hieronymus
57695: LUTHER, MAARTEN - Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, het gebed en het licht
9905: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige Aanmerkingen op onzen dagen toepasselyk vermeerdert. Deze tweede uitgave vermeerdert met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, soo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordinge van allen die dezen leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
58383: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel
57316: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
32434: LUTHER, MAARTEN - Stemmen uit Wittenberg. Preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Deel VI (Bundel XXXII & XXXIII)
58316: LUTHER, MAARTEN - Gebeden
57525: LUTHER, MAARTEN - Kiezen is dienen. De servo arbitrio, Luthers antwoord aan Erasmus
94541: LUTHER, MARTIN - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg
4054934: LUTHER, M. - Euch stossen dass es krachen soll. Sprüche, Aussprüche, Anekdoten. Mit 25 Reproduktionen nach Holzschnitten von Horst Bachmann.
4050602: N.N. (LUTHER, M.) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een Kerk.
53127: LUTHER, JOHANNES|MEISNER, HEINRICH - Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zum fünfhundertschen Geburtstage johann Gutenbergs
86095: LUTHER, MARTIN (WALCH, J.G.) - Colloquia oder Tischreden. (Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften, herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. Zweiundzwanzigster Band.)
4137595: N.N. (LUTHER, M.) - Hutten-Müntzer-Luther. Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von S.Streller.
4033735: LUTHER, R. - Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften.
57418: LUTHER, MAARTEN - Beloften van Troost. De zaligsprekingen
57173: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
57174: LUTHER, MARTINUS - Servum Arbitrum, dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Eraasmus van Rotterdam
94549: LUTHER,MARTIN - Studienausgabe (Band 1, 2, 3, und 4) (4 volumes of 6)
56938: LUTHER, MARTIN - Die reformatorischen Grundschriften in vier Bänden
32348: LUTHER, MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten
6872: LUTHER, MARTIN/BEUMLER, MARCUS - Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmutiges Gesprach, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erklarung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
10427: LUTHER, MARTIN - Von der winckelmesse und Pfaffen Weihe.
58317: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
47512: LUTHER, MARTIN - A Commentary on the Psalms, called Psalms of Degrees. In which, among many other interesting subjects, the Scriptual Doctrine respecting the divinely instituted and honourable estate of Matrimony is Explained and Defended, in opposition to the Popish Errors of Monastic Seclusion, and Enforced Celibacy. To which is prefixed, An Historical Account of the Monastic Life, particulary of the Monasteries of England
4023503: N.N. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in zijn leven en werken. van 1483-1525. (bijdr. van H.H.Barger, J.Lindeboom, A.W.Bronsveld e.a.)
201541: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
57806: LUTHER, MARTIN - Ausgewählte Werke (8 volumes)
31762: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
31760: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
9582: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof verklaart en bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.
9583: LUTHER, MARTIN - De Uitgelezene Kleine Schriften van Doct. Martinus Lutherus, Uit zyne Groote Werken by een getrokken, en met eene algemene Voorreden over den Zege van Luthers Schriften verrykt, door den Heer Johann Jacob Rambach. Uit het Hoogduitsch in zuiver Nederduitsch overgebracht.
10347: LUTHERBIJBEL - Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Nieuw verbetert Psalm- en Gezang-Boek, Of de Hondert en Vijftig Psalmen Davids, En alle de gewoone Geestelyke Liederen, Eertijts berijmt door W. van Haagt En naderhand op bekender Zang-wyzen gebracht Door J. van Duisberg, Ten dienste voor de Christelijke Nederlandsche Gemeentens van d'Onveranderde Augsbourgsche Geloofs-Belydenis. By deze druk sijn alle Psalmen en Liederen met de eerste vers op nooten verrijkt, en gestelt op de sleutel (Bemol en Beduur) om gemakkelijker daar na te singen etc. soo als dezelve nu te Amsterdam in de Lutherse Kerken gesongen werden. Ook is hier by gedrukt De Catechismus Lutheri, de Confessie van Augsbourg, het Symbolum Athanasii, de Historie van 't Lijden en Sterven Jesu Christi, de Kerk-gebeden, de Gebeden van J. Haverman en J. Arend. Het Formulier van de H. Doop, Absolutie, en van des Heeren H. Avondmaal, als mede een Siecken-troost.
89255: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres.
130542: LÜTHOLD-MINDER, IDA - Helvetia Mariana. Die Marianischen Gnadenstätter der Schweiz.
60462: LUTJEHARMS. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw
4009303: LUTJEHARMS. W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Herrnhutters. in de Nederlanden in de 18e eeuw. (Diss.).
152290: LÜTKEMEIER, THOMAS - Chez soi. The aesthetic self in Arthur Schopenhauer, Walter Pater and T.S. Eliot.
54208: LUTTENBERGER, ALBRECHT P. - Katholische reform und Konfessionalisierung. (Ausgewählte quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Band 17)
184725: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De Verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
4137796: LUTTERVELT, R. VAN (VANMOUR, J.B.) - De Turkse schilderijen van J.B.Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Met 39 platen waarvan de 1e in kleur.
54950: LUTTIKHUIS, BERNARD - Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente
4142694: LUTTIKHUIZEN, G.P. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Eeuwig kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie.
4136586: LUTZ, J. (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirchlichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Entwicklung der homiletischen Prinzipien.
185487: LUTZ, DR. LISELOTTE [ED.]. - Lexikon des Mittelalters [Complete Set in 9 Volumes & Index Volume].
30515: LUTZ, HEINRICH - Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit
171053: LÜTZ, MANFRED - Gott. Eine kleine Geschichte des Grössten.
184616: LUTZ, DR. ALFONS [ED.]. [ESS, H.R. - FOREW.]. - Initialen aus den Liber Antidotarius Magnus.
4138276: LUTZ, H.M. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12, 1-8 und 14, 1-5. (WMANT 27)
153492: LUTZ, ANNABELLE - Dissidenten und Bürgerbewegung. Ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei.
130630: LUTZE, EBERHARD - Veit Stoss.
165348: LÜTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A Biography.
4135639: LUX, R. - Die Weisen Israels. Meister der Sprache - Lehrer des Volkes - Quelle des Lebens.
121267: LUYCKX, JACQUES [ED.]. - Koorzang in de Sint-Janskathedraal [With CD].
164085: LUYCKX, JACQUES - Theater in drie eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003.
143214: LUYCKX, JOOST [ED.]. - ACCO Geschiedenis van een studentencoöperatie 1950-2010.
171209: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
143222: A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT [EDS. - ET AL.].|BEUKERS, H. - Red-Hair Medicine. Dutch-Japanese medical relations.
52437: LUYKEN, J. - Geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
10428: LUYKEN, JAN - Beschouwing der Wereld, Bestaande in Hondert konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken, En Stichtelyke Verzen.
10210: LUYKEN, JAN - Voncken der Liefde Jesu, Van het Godtbegerende Zielenvier. Bloemitjes der Salige Hoope, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na vreden Ryk. Een behelsinge van vyftig Sinne-beelden, met hunne daar op spelende verssen, en heylige Spreuken. WAARBIJ: Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voot 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk.
10089: LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert.
10208: LUYKEN, JAN - De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen.
9585: LUYKEN, JAN/SPINNIKER, ADRIAAN - Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. WAARBIJ: De Werken en Vergelding der Barmhertigheid, En Onbarmhertigheid, Uit Matth. XXV. berymd door Adriaan Spinniker.
9733: LUYKEN, JAN - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk. WAARBIJ: De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Des Menschen Begin, Midden en Einde. Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vyftig Konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Autheur.
103552: LUYKX, PROF. DR. THEO - Politieke geschiedenis van België [2 Vols. Compl.].
102730: LUYKX, G.J.M. [FOREW.]. - Gilden Kring Maasland 1935-1985.
167409: LUYKX, PROF. DR. THEO - Het grafelijke geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone.
185743: LUYKX, DR. THEO - Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven [1199/1200-1244]. Haar regering [1205-1244], vooral in Vlaanderen. Volume VIII nr. 5..Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België. Klasse der Letteren.
55343: LUYKX, THÉO - Atlas historique et culturel de la Belgique
162499: LUYKX, P.|N. BOOTSMA [EDS.]. A.F. MANNING [INTROD.]. - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
103553: LUYN, FLORIS-JAN VAN - Een stad van boeren. De grote trek in China.
171210: LUYPEN, PROF. DR. W. - Theologie is anthropologie.
152884: LUYT, DR. A.J. - Klikspaans studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
186216: DRS. J. LUYT|K. SCHILDER|WERDT, E.F.L.M. VAN DE - Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden.
185251: LWIMKUGEL, FRANK - Wege jüdischer Apotheker. Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarische Pharmazeuten.
110099: LWUPWN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis der Middelwwueen en de daarbij behorende hulpwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
122070: LYCAN, WILLIAM G. [ED.]. - Mind and Cognition. A reader.
4142286: LYCAN, W.G. - Mind and Cognition. A Reader.
3452: LYDIUS, JACOBUS - Florum Sparsio ad Historiam Passionis Jesu Christi. Cum figuris aneis. Ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce. WAARBIJ: Analecta, Sive Reliquiae Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendae. WAARBIJ: Coena Dominica Literatorum.
144300: LYDON, J.F. - The Lordship of Ireland in the Middle Ages.
143399: LYDON, JAMES [ED.]. - Law and Disorder in Thirteenth-Century Ireland. The Dublin Parliament of 1297.
185180: LYELL, JAMES P.R. - Early Book Illustration in Spain.
91658: LYLE, MARJORIE - Canterbury, 2000 years of history.
180155: LYLE, E.B. [ED.]. - Ballad Studies.
182478: LYLES, ANNE|ROBIN HAMLYN [EDS - ET AL.]. - British Watercolours from the Oppé Collection with a selection of drawings and oil sketches. .
4141133: LYMANT, BRIGITTE - Die Glasmalereien des Schnütgen-Museums.
4143147: LYMANT, BRIGITTE - Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Zisterzienserkirche Altenberg. Mit einem beitrag von G.Steinwascher: Wikbold Dobbelstein, Bischof von Kulm.
110265: LYNAM, EDWARD - British Maps and Map-Makers.
110488: LYNAS, MARK - Het nieuwe weer. De gevolgen van klimaatverandering.
157457: LYNCH, BRENDAN - Parsons Bookshop At the Heart of Bohemian Dublin 1949-1989.
186122: LYNCH, JOHN - Spain under the Habsburgs [2 Vols. Compl.].
152234: LYNCH, JOHN - Spain under the Habsburgs. Empire and Absolutism 1516-1598 & Spain and America 1598-1700 [2 Vols. Compl.].
140008: LYNDEN-DE BRUÏNE, A.M. VAN - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
182843: A.M. VAN LYNDEN-DE BRUÏNE [EDS.].|BOSTOEN, K.|C.A. BINNERTS-KLUYVER|C.J.E.J. HATTINK - Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Rademacher de Oude [1538-1617] in het ' Album J. Roterii ', Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent.
143783: LYNN, KENNETH - Hemingway.
180778: LYNNE TATLOCK [EDS.].|SCHOLZ WILLIAMS, GERHILD - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Liteartur des 15. bis 17. Jahrhunderts.
182553: LYONNET S.J., STANISLAO - De peccato et redemptione [2 Vols.].
53024: LYONS, ALBERT S.|PETRUCELLI II, R. JOSEPH - Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst
146266: LYONS, JOHN - Introduction to Theoretical Linguistics.
151834: LYONS, F.S.L. - John Dillon. A Biography.
4300654: LYOTARD, J.F. - Political Writings. Translated by B.Readings with K.P.Geiman. Foreword and Notes by B.Readings.
4139571: LYOTARD, J.F. (KANT, I.) - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
165544: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
100290: LYSEN, A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at the Hague.
183044: LYSONS, REV. SAMUEL - The Romans in Gloucestershire and The results of their residence in this Country considered in an Historical, Social and Religious point of view: embracing
53907: LYTTON, EDWARD BULWER - De familie Beaufort, of nacht en morgen in het menschelijk leven (Deel 1 en 2)
102295: MAANEN, WILLEM G,. VAN - Bagatellen.
132153: MAANEN, R.C.J. VAN - Stadsarchief van Leiden 1574-1816.
4013784: MAANEN, D.V. - Het boek Ruth en zijn perspectieven. (BBB)
142095: MAANEN, H. VAN|S.E. WILMER [EDS.]. - Theatre Worlds in Motion. Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe.
101079: MAANEN, HANS VAN - De wet van ....
121675: MAANEN, HANS VAN [ED.]. - Kwakzalverij. 125 jaar medische folklore.
156343: MAAREL, E. VAN DER|V. WESTHOFF - The Vegetation of the Dunes Near Oostvoorne [the Netherlands], with a Vegetation Map.
152203: MAAREN, NELLEKE VAN [ED. - TRANSL.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
165931: MAAREN, NELLEKE VAN [ED.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
156425: MAARSEN, DR. N.J. - De Strijd om de Revolutie in de Restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
4071805: MAARSEN, I. - Mensch en Moraal. Een Joodsche Levensvisie.
143488: MAARSEN, JACQUELINE VAN - De erflaters. Herinneringen van de jeugdvriendin van Anne Frank.
155211: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen & The Diary of Anne Frank [DVD].
165957: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen.
4033290: MAARSINGH, B. - De schepping in het Oude Testament.
4073798: MAARSINGH, B. (TEKST EN TOELICHTING) - Numeri.
4062310: MAARSSEN, J.(JOPIE) VAN (FRANK, ANNE) - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
103950: MAARSSEVEEN, CRISTEL VAN|TJERK VAN DUINEN [EDS.]. - Gevelbouw Prestatieboek 2010.
182309: MAARTEN STEENMEIJER - TRANSL.].|VICENT, MANUEL [HENRIËTTE ARONDS - Kronieken van de grote stad.
121195: MAARTEN KLOOS [INTROD.].|RUIGROK, WIM [PHOTOGR.].|WILLEM ELLENBROEK [TEXT] - Amsterdam, stad in verandering.
180395: MAARTEN ETTEMA [EDS.].|PLOEG, JAN DOUWE VAN DER - Tussen bulk en kwaliteit. Landbouw, voedselproduktieketens en gezondheid.
163932: MAARTEN-JAN DONGELMANS|VELD, RENÉE IN 'T - 30 April 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
162854: MAARTEN SCHNEIDER - EDS.].|MULTATULI [KAREL VAN HET REVE - Mainzer Beobachter.
154510: MAARTEN MEESTERS|MEESTERS, FRANK - Meesters in religie.
164115: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 62 hapjes en gerechte bij champage en mousserende wijnen.
164114: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, aromatische, droge witte wijnen.
164116: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, kruidige, vrij complexe rode wijnen.
60463: MAAS. C. - Affektiviteit en Celibaat (Op basis van een onderzoek van de Nederlandstalige literatuur 1960-1978)
160959: MAAS, NOP|PIERRE H. DUBOIS [EDS.]. - Marcellus Emants. Aantekeningen.
154325: MAAS, MICHAEL [ED.]. - The Cambridge Companion to the Age of Justinian.
183526: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
90504: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
90579: MAAS, LODEWIJK HENDRIK - Pro Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923. / Pro Patria. Works, life and aspirations of Gerrit Kalff 1856-1923.
90633: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
160223: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
57002: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
55700: MAAS, PETRUS FRANCISCUS - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927
131982: MAAS, ELLEN - Die goldenen Jahre der Photoalben.
151083: MAAS, DRS H.H.V.M. [ED.]. - Barbaradael een begrip.
59264: MAAS, FRANS E.A. - De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften
4135436: MAAS, P.H.J.T. - The Liber Sententiarum Magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century. (Diss.)
102553: MAAS, NOP [& FRANK ENGERING] - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
180056: MAAS, CHARLOTTE [ED.]. - Jurisdification in Europe. The Balance of Powers under Pressure ?
153225: MAAS, WILHELM - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
146306: MAAS, PATRICK - Broodjes voor Boeddha van de Dutch Bakery.
152116: MAAS, TOP - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
165476: MAASBACH, JOHN T.L. - Waarom wij Christus moeten blijven prediken.
165461: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 1 & 2].
165462: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 2].
163980: MAASGOUW - De Maasgouw 1879 - 1891 [First 13 Years in 3 Vols.].
54511: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere . Volume II (The Campaigns 1983, 1985 and 1987)
100629: MAASKANT, P. - Het volk van Vrederijk.
103306: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
181806: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
85858: MAASLAND, A.J. (SAMENGESTELD DOOR) - Woorden van puriteinen. Thema's uit het christelijk geloof
145120: MAASSEN, MARCEL - Betaalde liefde. Voetbal, van volkssport tot entertainment-industrie.
9789401414951: MAASSEN, IWEIN - Floating Luxury. De meest exclusieve cruiseschepen
180106: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
144864: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
4139482: MAAT, H.A.H. - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism. (Diss.)
165313: A. MAAT|D. DEN OUDEN [EDS.|GEUS, B. DE|INTROD.].|J. VAN DER HEIJDEN - Een Scone Leeringe om Salich te Sterven. Een Middelnederlandse Ars Morendi, uitgeveven, geannoteerd en ingeleid.
84241: MAATJES, J.H. - Twee Catechisatiën of godsdienstige voorstellen, over 2 Cor. 5:17 en 1 Petr. 3:18a.
151941: MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE [ED.]. - - Veelderhande, geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
146261: MABBOTT, J.D. - An Introduction to Ethics.
170500: MABRY, JOHN - Tau En Christendom. God in de ogen van de natuur.
161547: MAC GILLAVRY, DR. TH.H. - De continuïteit van het doode en het levende. Rede uitgesproken op den 323sten verjaardag der Rijks-Universiteit te Leiden, 8 februari 1898.
4140531: MACALLAN, F. - Engelen.
104635: MACARDLE, MEREDITH - The Timeline History of China.
93251: MACARÉ, ADRIEN JONATHAN RETHAAN - De leer der assignatiën. Eerste gedeelte
154006: MACARTHUR, JOHN R. [INTROD.]. - Das Bradford Buch der Sammelteller. Das Massgebliche Standardwerk für International gehandelte Sammelteller.
4141821: MACARTHUR, J. - The Gospel According to the Apostles / The Vasihing Soncience / The God Who Loves. (Three Best Sellers in One Volume)
57510: MACARTHUR, JOHN - De juiste koers in een wereld op drift
57509: MACARTHUR, JOHN - Iemand had twee zonen. Het ware verhaal over een vader, zijn zonen en een schokkende moord
183306: MACARTNEY, C.A. - October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929-1945 [2 Vols. Compl.].
141090: MACAUKAY, R.|R. BENY - Schoonheid van ruïnes.
180637: MACAULAY, RONALD K.S. - Extremely Common Eloquence. Constructing Scottish identity through narrative.
110937: MACAULAY, THOMAS BARINGTON|PETER ROWLAND [ED.]. - The History of England in the Eighteenth Century. Edited and Supplemented by Peter Rowland.
181807: MACBEAN, J.P. - New York. Heart of the City.
180978: MACCAFFREY, WALLACE T. - Queen Elizabeth and the Making of Policy 1572-1588.
142254: MACCAFFREY, WALLACE - The Shaping of the Elizabethan Regime.
104867: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - Les Irlandais. La traversée du siècle. Préface de Neil Jordan.
91814: MACCHEYE, ROBERT MURRAY - Troost in verdriet
96524: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray MacCheyne
95661: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster
57181: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
53263: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
4136912: MACCHEYNE, R.M. - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster.
4143019: MACCHI, J.D. - Israël et ses tribus selon Genèse 49. (Orbis Biblicus et Orientalis 171)
172232: MACCULLOCH, DIARMAID - Reformation : Europe's house divided, 1490-1700.
150906: MACCULLOCH, DAIRMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
143715: MACCULLOCH, DIARMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
123128: MACDANNELL, COLLEEN (ET AL.) - De hemel. Een aardse geschiedenis.
167369: MACDONALD, LYN [SHIRLEY SEATON]. - Ordeal by Fire. Witness to the Great War [In Slipcase].
4059404: MACDONALD, D.B. - Development of Muslim Theology,. Jurisprudence and Constitutional Theory.
4142512: MACDONALD, A.B. - Christian Worship in the Primitive Church.
184813: MACDONALD, G.F. [ED.]. - Perception and Identity. Essays presented to A.J. Ayer with his replies to them.
144069: MACDONALD, CHARLES B. - The Battle of the Bulge. The Definitive Account.
140297: MACDONALD, GUS - Camera. A Victorian Eyewitness.
122701: MACDONALD, HELEN - Human Remains. Dissection and its Histories.
143933: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
143938: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian.
181808: MACDONELL, ARTHUR A. - A History of Sanskrit Literature.
157546: MACDONOGH STEVE - Open Book. One Publisher's War. An Entertaining Account of a Controversial Publisher's Struggle Against Censorship.
131034: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of its History, Politics, Architecture and Society.
145438: MACDOUGALL, MARGARETT O.|P.E. STEWART-BLACKER [COUNTESS OF ERROLL - FOREW.]. - Clans and Tartans of Scotland.
154764: MACDOUGALL, SOPHIA - Inferno.
144669: MACDOUGALL, NORMAN - James IV. The Stuwart Dynasty in Scotland.
104898: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomf van de Barok.
181174: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
104899: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
152846: MACEWEN, ALEXANDER [FOREW.]. - The Highland and the Highlanders. The Past and Future of a Race. A' Ghaidhealtachd: Ar Dileab 's ar Dòchas.
88422: MACFARLANE, DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald MacDonald.
131384: MACGILLIVRAY, ROYCE - Restauration Historians and the English Civil War.
140159: MACGOWAN, KENNETH|WILLIAM ELNITZ - The Living Stage. A History of the World Theater.
110510: MACGRATH, ALISTER E.|PETER H. VAN HUIZEN - De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld.
180923: MACGREGOR, ANNE - Managing Migraine in Primary Care.
152876: MACGREGOR, NEIL - ' To the Happier Carpenter '. Rembrandt's War-Heroine Margaretha de Geer, the London Public and the Right to Pictures.
157120: MACGREGOR, ARTHUR [ED.]. - Sir Hans Sloane. Collector, Scientist, Antiquary.
92226: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud und Midrasch
142719: MACH, ERNST [JOACHIM THIELE - ED.]. - Abhandlungen. Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (1872) . Zur Geschichte des Arbeitsbegriffes (1873) . Kultur und Mechanik (1915).
142673: MACH. DR.E. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
165450: MACHEINER, JUDITH - Englische Grüsse oder über die Leichtigkeit, mit der man eine fremde Sprache erlernen kann.
52497: MACHEN, J. GRESHAM - The New Testament. An Introduction to its Literature and History
145688: MACHER, ANNE RUTH - Meaningful and Rule-Guided Behaviour: a Naturalistic Approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
183318: MACHIAVEL - Oeuvres complètes.
140626: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung.
4070525: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Vertaald door Frans van Dooren.
163053: MACHIAVELLI, NICCOLO [ALFRED REUMONT - TRANSL.]. - Geschichte von Florenz.
182187: MACHIAVELLI, NICOLO [J.A.C. BUCHON - ED.]. - Oeuvres complètes [2 Vols - Compl.].
110404: MACHIAVELLI, NICOLO - The Prince. A new translation by Geroge Bull.
145989: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Der Fürst.
143133: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Catalogus van de Boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van Rijksuniversiteit Gent [2 Vols. Compl.]..
168468: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Meester Arend de Keysere 1480-1490.
183914: MACHIELS, JÉROME [INTROD.]. - Erasmusdrukken uit de Universiteitsbibliotheek te Gent [Erasmus tentoonstelling van Erasmusdrukken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent, ingericht ter gelegenheid van het Erasmusjaar 1969]. .
30793: MACHO, THOMAS H.|SLOTERDIJK, PETER - Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart
186027: MACIEJUNES, NANNETTE V.|MICHAEL D. HALL [EDS - ET AL.]. - The Paintings of Charles Burchfield. North by Midwest.
4052905: MACINTYRE, A. - Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart.
102870: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - Zeilvaart, 1520-1914.
162796: MACINTYRE, A.C. [R.F. HOLLLAND - ED.]. - The Unconscious. A Conceptual Study.
163645: MACINTYRE, BEN - The Napoleon of Crime. The Life and Times of Adam Worth, Masterthief.
123439: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - The Adventure of Sail 1520-1914.
180144: MACINTYRE, BEN - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche.
4033470: MACK, B.L. - De verloren woorden van Jezus. Het boek Q en de oorsprong van het christendom.
95952: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
95957: MACKAY, EWALD - Het grote huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld
54658: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
184516: MACKENDRICK, PAUL - The Mute Stones Speak. The Story of Archaeology in Italy.
100291: MACKENDRICK, PAUL - The Greek Stones Speak. The story of Archaeology in Greek Lands.
166993: MACKENDRICK, PAUL - The Dacian Stones Speak.
154266: MACKENDRICK, PAUL - The North African Stones Speak.
143723: MACKENNEY, RICHARD - Sixteenth Century Europe. Exp[ansion and Conflict.
181810: MACKENNEY, RICHARD - The City-State 1500-1700. Republican Liberty in an Age of Princely Power.
53955: MACKENSTEIN, A.F. - Ons geloof. Een boek voor dezen tijd
153397: MACKENZIE, DAVID - The Serbs and Russian Pan-Slavism 1875-1878.
95541: MACKENZIE, GAVIN - The aristocracy of labor. The position of skilled craftsmen in the American class structure
190014: MACKENZIE, MAIRI - Dream Suits. The Wonderful World of Nudie Cohn
144673: MACKENZIE, AGNES MURE - The Foundations of Scotland.
151001: MACKENZIE, NORMAN - Dreams and Dreaming.
130667: MACKENZIE, DONALD A. - Myths of Pre-Columbian America.
144674: MACKENZIE, AGNES MURE - Robert Bruce. King of Scots.
180706: MACKENZIE, CRAIG - The Oral-Style South African Short Story in English. A.W. Drayson to H.C. Bosman.
186059: MACKEY, SANDRA - The Reckoning. Iraq and the Legacy of Saddam Hussein.
164678: D. MACKEY|THORNE, K. - Everything You Ever Needed to Know about Training. A One-Stop Shop for Everyone Interested in Training, Learning and Development.
163185: MACKIE, EUAN - The Megalith Builders.
165746: MACKIE, J. DUNCAN - Pope Adrian IV. The Lothian Essay.
155506: MACKIE, B. ALLAN [ED.]. - The Canadian Log House [Vol. 1-6].
182716: MACKIE, EUAN W. - Scotland. An Archeological Guide. From Earliest times to the 12th century A.D.
170442: MACKIE, J.L. - The Cement of the Universe. A Study of Causation.
4050244: MACKINNON, A.G. - The Rome of the Medieval Church. (Earlier Section)
4053788: MACKINTOSH, H.R. - The Christian Experience of Forgiveness.
4135206: MACKINTOSH, C.H. - The Mackintosh Treasury. Miscellaneous Writings.
150710: MACKINTOSH, MALCOLM - Juggernaut. A History of the Soviet Armed Forces.
156239: MACKLEM, TIMOTHY - Independence of Mind.
151895: MACKRIDGE, PETER - Language and National Identity in Greece, 1766-1976.
122471: MACKSEY, KENNETH - Land Warfare. The Guinness History of Land Warfare.
4069822: MACLAREN, I. - Boven alles de liefde. Vertaald door W.van Nes.
4069823: MACLAREN, I. - Zielenadel. Nieuwe schetsen. Vertaald door W.van Nes.
4045012: MACLAURIN, E.C.B. (THATCHER, G.W.) - Essays in Honour of Griffithes Wheeler Thatcher 1863-1950.
104612: MACLEAN, FITZROY - The Concise History of Scotland.
145346: MACLEAN, ALAN - No, I Tell aLie, it was the Tuesday ... A Trudge through his life and times.
130231: MACLEAN, FITZROY - Bonnie Prince Charlie.
158306: MACLEHOSE, JAMES - The Glasgow University Press 1638-1931. With some notes on Scottish Printing in the last three hundred years.
96569: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
89285: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation.
56384: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
158201: MACMILLAN, CHARLES [FOREW.]. - Footprints on the Sands of Time 1863-1963. The Story of the House of Livingstone. Medical, Scientific, Nursing and Dental Publishers.
131500: MACMILLAN, FIONA [COLIN CLAIR - ED.] - New Zealand. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
4038701: MACMILLAN, D.N. - The Kirk in Glengarry.
143719: MACNAMARA, JOHN T. - Names for Things. A Study of Human Learning.
54127: MACOMBER, WILLIAM F. - A catalogue of Ethiopian manuscripts, microfilmed for the Ethiopian manuscripts microfilm library, addis ababa and for the hill monastic manuscript library, collegeville. Vol. II: Project Numbers 301-700
4137805: MACOMBER, W.F. & HAILE, G. (ED.) - A Catalogue of Ethiopian Manuscripts Microfilmed for EMML & HMML. Volumes I - VIII. Project Numbers 1 - 3500
156559: MACOURS, GEORGES|RENÉE MARTINAGE [EDS.]. - Les démarches de codification du Moyen-Âge à nos jours.
4068070: MACPHERSON, J. - Presbyterianism.
186028: MACPHERSON, MALCOLM C. - The Blood of his Servants. The True story of one man's search for his family's friend and executioner.
157899: MACPHERSON, MYRA - All Governments Lie. The Life and Times of Rebel Journalist I. F. Stone.
4141765: MACQUARRIE, J. - Principles of Christian Theology. Revised edition.
170173: MACQUARRIE, JOHN - Twentieth-Century Religious Thought. The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960.
4046008: MACQUARRIE, J. - De beginselen van de christelijke theologie. I.Filosofische theologie. II.Symbolische theologie. III.Toegepaste theologie.
164162: MACQUARRIE, JOHN - The Mediators. Nine Stars in the Human Sky [Moses - Zoroaster - Lao Zu - Buddha - Confucius - Socrates - Krishna - Jesus - Muhammad].
143509: MACQUEEN, J.G. - The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor.
146440: MACQUEEN, JOHN - Complete and Full with Numbers. The Narrative Poetry of Robert Henryson.
104114: MACQUITTY, WILLIAM - Tutankhamun. The Last Journey.
185540: MACQUOID, KATHARINE S. - In the Ardennes. Ex-libris: Hendrik Jordense
91000: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
103057: MACROBERT, T.M. - Printed Books. A short introduction to fine typography.
150887: MACRONE, MICHAEL - Potjeslatijn. De verrassende Latijnse en Griekse oorsprong van veel gebruikte uitdrukkingen in het hedendaags Nederlands.
168354: MACUCA, LISA - The Work of Print. Authorship and the English Text Trades, 1660-1760.
140497: MACY, JOHN ALBERT - The Story of my Life. By Helen Keller, with her Letters [1887-1901] and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher,Anne Mansfield Sullivan.
152950: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
100852: MADAJCZYK, CZESLAW - Das Drama von Katyn.
30430: MADAME COTTIN - Élisabeth, ou les exilés de Sibérie. La mère en prescrira la lecture à sa fille
4068162: MADAULE, J. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin. Een eerste kennismaking met zijn leven en denken.
165991: MADAULE, JACQUES [ED. - ET AL.]. - Caesar.
90092: MADDEN, CHRIS CASSON - Manhattan
182191: MADELEINE TYSSENS|THIRY-STASSIN, MARTINE - Narcisse. Conte ovidien français du XIIe siècle. Éditions critique.
167263: MADELEINE PERNOUD|PERNOUD, RÉGINE - Sources de l'Art Roman suivi dúne Lexique Thématique.
156378: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
157618: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - From Revolution to Revolution. Perspectives on Publishing & Bookselling 1501-2001.
155192: MADELIN, LOUIS - Fouché 1759-1820 [2 Vols. Compl.].
155190: MADELIN, LOUIS - Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise. Écrites de 1810 à 1814, avec introduction et notes.
103575: MADELON DE KEIZER [EDS.]|ZWAAN, ANTHONIE C.L. - Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
141751: MADER, HEINRICH - Bau- und Kunstgeschichte der Plassenburg.
81251: MADERN, J.H. - Een vast verbond gemaakt, over de bediening van het genadeverbond van Adam en Abraham, deel 1
88461: MADERN, J.H. - 't Verbond met Abraham, Zijn vrind. Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes. (Deel 2)
88462: MADERN, J.H. - Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. Over de bedoening van het genadeverbond vanaf Christus' geboorte tot heden. (Deel 4)
185189: MADGE, TIM - White Mischief. A cultural history of cocaine.
101984: MADGE, SIDNEY J. - The Domesday of Crown Lands. A Study of the Legislation, Surveys and Sales of Royal Estates under the Commonwealth.
182947: MADISON, CHARLES A. - Book Publishing in America.
158260: MADISON, CHARLES A. - The Owl Among Colophons. Henry Holt as Publisher and Editor.
162493: MADONNA - The English Roses.
180137: MADRUS, DR. J.C. [ROWYS MATHERS - TRANSL.]. - The Book of The Thousand And One Nights [4 Vols. in Slipcase].
102202: MADSEN, DEBORAH. - Postmodernism: A Bibliography, 1926-1994.
94480: MADUÈRE, P.-A. PIDOUX DE - Un humaniste comtois. Gilbert Cousin. Chanoine de Nozeroy. Secrétaire d'Érasme (1506-1572). Étude sur sa vie, ses oeuvres et ses doctrines religieuses
103206: MAEDA, SHINZO [PHOTOGR.]. - Arbres et Brindilles. Okumikawa - Les Alpes Nipponnes.
55435: MAEGHT, RAPHAËL DE - Pausen van St. Pieter tot op onze dagen
110329: MAEIJER, F.J.M. - Het achterste van Mozes' tong. Een commentaar op de tien geboden.
130836: MAEIJER, PROF. MR. J.M.M. - Vennootschapsrecht in beweging. Leerboek naamloze en besloten vennootschap.
104469: MAËL, PIERRE [|SCOTT - ILLUSTR.]. - La Roche Qui Tue.
181811: MAELE, MICHIEL VAN [INTROD.]. - Liber Amicorum Achiel Van Acker.
100839: MAENEN, DR. A.J.FR. - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van maastricht.
154622: MAERE, R. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze. Archeologische Studie.
91530: MAERLANT, JACOB VAN - Wapene Martijn! Overgebracht in Nieuwnederlandsch door A.E. van Beughem.
31214: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, tweede partie (Deel 4)
31212: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 2)
31213: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 3)
4053851: MAERTENS, TH. - C`est fête en l`honneur de Yahvé.
90980: MAES-ROMMENS, H. - De buitengewone lotgevallen van Baron van Münichhausen
54515: MAES, LOUIS TH. - Vijf eeuwen stedelijks strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden
56517: MAES, L.TH. - De bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen
4066332: MAES, PAUL - De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik.
164810: MAESSCHALCK, EDWARD DE - Marx in Brussel.
93373: MAETERLINCK, MAURICE - Serres chaudes quinze chansons nouveaux poëmes, preface de Louis Pierard
122284: MAETERLINCK L. . - Le Genre Satirique dans la Peinture Flamande.
160534: MAFFI, MARIO - Gateway to the Promised Land. Ethnic cultures on New York's Lower East Side.
156067: MAGADLELA, DUMISANI - Irrigating Lives. Development intervention and dynamics of social relationships in an irrigation project.
142926: MAGALI-BOISNARD - Le roman de La Kahena. D'àpres les anciens textes arabes.
160950: MAGALL, MIRIAM - Archäologie und Bibel. Wissenschaftliche Wege zur Welt des Alten Testaments.
182804: M. MAGDELAINE [ED.].|THADDEN, R. VON - Die Hugenotten 1685-1985.
100033: MAGEE, BRYAN - Modern British Philosophy.
4074686: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof.
4300951: MAGEN, BEATE - Die Wallonengemeinde in Canterbury von ihrer Gründung bis zum Jahre 1635.
102403: MAGENSCHAB, HANS - Josef II. Revolutionär von Gottes Gnaden.
102402: MAGENSCHAB, HANS - Erzherzog Johann. Habsburgs grüner Rebell.
121322: MAGGS BROTHERS ART - - Books on Art and Allied Subjects - Illuminated Manuscripts - Typography, etc., etc.
158113: MAGGS BROTHERS INCUNABULA TOWNS - - Towns of Austria, Belgium, Czecho-Slovakia, England and France [Part 1: Catalogue 533].
157206: MAGGS BROTHERS CATALOGUE - - Bookbinding in the British Isles. Sixteenth to the Twentieth Century [2 Vols. = Compl. Set].
168401: MAGGS BROTHERS CATALOGUE - - A Selection of Books Manuscripts Engravings and Autograph Letters remarkable for Their Interest & Rarity being the Five Hundredth Catalogue issued by Maggs Bros Booksellers.
85761: MAGIERA, JANET M. - Aramaic Peshitta New Testament Translation. With explanatory footnotes marking variant readings, customs and figures of speech
110132: MAGILL, DANIELA - Literarische Reisen in die exotische Fremde. Topoi der Darstellung von Eigen- und Fremdkultur.
145313: MAGLAVERA, SOULTANA - Time Patterns in Later Dickens. A Study of the Thematic Implications of the Temporal Organization of Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two Cities, Great Expectations and Our Mutual Friend.
103739: MAGNAVITA, JEFFREY J. [ED.]. - Handbook of Personality Disorders. Theory and Practice.
157185: MAGNE, H. MARCEL [ED.]. - Les Chefs-d'Oeuvre du Style Louis XVI. Première Série: Décorations Intérieurs [Portfolio].
161503: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig Overzicht van de Besturen die, vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd [Vol. 1 Part 1 & 2 - just].
141206: MAGNUS, PHILIP - King Edward the Seventh.
171524: MAGNUS, ALBERTUS - Opera omnia. 25/1 Pars I: De natura boni
130556: MAGNUSSEN, MAGNUS [ED.]|ROSEMARY GORING - Chambers Biographical Dictionary.
102575: MAGNUSSEN, MAGNUS|WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Goden en helden van de vikingen.
162928: MAGNUSSON, MAGNUS - Vikings!
4036005: MAGONET, J. - Hoe een rabbijn de Bijbel leest.
163227: MAGRIEL, PAUL DAVID - A Bibliography of Dancing. A List of Books and Articles on the Dance and Related Subjects.
46912: MAGRIS, ALDO - La logica del pensiero gnostico. Seconda edizione riveduta e ampliata (Scienze e Storia Delle Relogioni collana diretta da Giovanni Filoramo, Nuova serie 16)
4143801: MAGRIS, CL. - Blindelings. Roman.
164869: MAGRIS, CLAUDIO - Blindelings.
146015: MAGUIRE, D.L. [HUBERT HALL - INTROD.]. - Historic Links. London. Topographical Aids to the Reading of History.
150410: MAHAJAN, V.D. - A History of India. Vol. 1: Ancient India & Vol. 2: Medieval India [ = 2 Vols.].
96908: MAHDY, CHRISTINE EL - Toetankhamon. Leven en dood van een kind-koning
182735: MAHER, TERRY - Against my Better Judgement. Adventures in the City and in the Book Trade.
121945: MAHER, BRENDAN A. [ED.]. - Contributions to the Psychopathology of Schizophrenia. Selected Reprints, with new Commentaries from Progress in experimental Personality Research.
56254: MAHIEU, CHANOINE LÉON - Dominique de Flandre (Xve siècle) sa métaphysique
4140484: MAHLER, EDUARD - Handbuch der jüdischen Chronologie. (Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums)
164461: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
95351: MAHLSTEDT, INA - Die religiöse Welt der Junsteinzeit
122827: MAHODAYA, MENAKA DE - Splendeur et Magie des Fêtes de l'Inde.
104843: MAHONEY, KATHLEEN - Gothic Style. Architecture and Interiors from the eighteenth Century to the Present.
181812: MAHONEY, EDWARD P. - Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller.
4139353: MAHOWALD, M.B. (ED.) - Philosophy of Woman. Classical to Current Concepts.
181135: MAI, EKKEHARD [ED.]. - Glanzlichter des Barock. Meisterwerke aus dem Musée des Beaux-Arts Caen.
103951: MAI, EKKEHARD [ED.]. - Roelant Savery in seiner Zeit [1576-1639].
56253: MAIER, PAUL - Het Rama-document
94612: MAÏER, IDA - Ange politien. La formation d'un poète Humaniste (1469-1480)
143325: MAIER, BERNHARD - Dictionary of Celtic Religion and Culture.
181023: MAIER, EMAR - Belief in Context. Towards a unified semantics of ' de re ' and ' de se ' attitude reports.
47070: MAIER, JOHANN - Das Judentum. Von der biblischen Zeit bis zur Moderne. Mit 4 Farbtafeln, 20 Schwarzweiss-Bildseiten und 8 Karten
101080: MAIER, JOHANN - Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum.
4136666: MAIER, H. - Revolution und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie.
4038956: MAIER, J. - Geschichte der jüdischen Religion. Von der Zeit Alexander des Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20.Jahrhundert.
4047229: MAIER, JOH. - Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike. (Erträge der Forschung 177)
4074073: MAIER, C. - Liever lui. De kunst van effectief niets doen op het werk.
153121: MAIER, CHARLES S. - Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I.
152985: MAIER, JOHANN - Das Judentum von der biblischen Zeit bis zur Moderne.
140378: MAILER, NORMAN|MILTON H. GREENE [PHOTOGR.]. - Of Women and their Elegance.
122687: MAILER, NORMAN - Picasso. Portrait des Künstlers als junger Mann.
142700: MAILLARD, FIRMIN - Histoire des journaux, publiés à Paris pendant le siège et sous la Commune, 4 septembre 1870 au 28 mai 1871.
154815: MAILLES, JACQUES DE - Histoire du gentil seigneur de Bayard.
4135407: MAIMBOURG, L. - Histoire du pontificat de S.Gregoire Le Grand. (14x9 cm)
4141186: MAIMON, SALOMON - Lebensgeschichte. Von ihm selbst geschrieben. Hrsg. von K.Ph.Moritz.
153771: MAIMONIDES, MOZES [DR. A. VAN DER HEIDE - INTROD.|TRANSL.]. - Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag & De Regels van Boete en Berouw.
4051792: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag en De Regels van Boete en Berouw. Vertaald en ingeleid door A.v.d.Heide. (Sleutelteksten 13)
4139663: MAIMONIDES, - Die Hilchoth Teschubah. Die Hilchoth Deoth. Überstragen und mit kürzen Noten versehen von B.S.Jacobson.
31646: MAINE, DAVID - De zondvloed
170935: MAINZER, KLAUS - Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind.
93653: MAIRE, JACOB LE|SCHOUTEN, WILLEM - Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire. A facsimile of the 'Spieghel der Australische Navigatie...' Being an account of the voyage of Jacob Le Maire and Willem Schouten 1615-1616. Published in Amsterdam in 1622. With an introductory essay by Edward Duijker New South Wales History Fellow and English text by Alexander Dalrymple
168457: MAIRE, JACOB LE [EDWARD DUIJKER - INTROD.]. - "Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire. A Facsimile of the 'Spieghel der Australische Navigatie..""Being an account of the voyage of Jacob Le Maire and Willem Schouten 1615-1616, published in Amsterdam in 1622. With an introductory essay by Edward Duyker New South Wales History Fellow and English text by Alexander Dalrymple."
56396: MAIRE, L.|SARTORY, A. - Compendium Hymenomycetum. Amanita. Fascicule 1 - 20 (20 volumes)
4139246: MAISLER, B. - Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas. Teil 1.
91313: MAISTER, DAVID H. - Management van professionele organisaties
4067982: MAISTRE, XAVIER - De melaatsche van Aosta. Door den schrijver van de Reize rondom mijne kamer. (Xavier Maistre) Uit het fransch vertaald. Met Naschrift des vertalers, en Beoordeling.
150384: MAITY, SACHINDRA KUMAR [A.L. BASHAM - FOREW.]. - Economic Life in Northern India in the Gupta Period [Cir. A.D. 300-550].
131531: MAITY, SACHINDRA KUMAR - The Imperial Cuptas and their Times.
185286: MAJOR, RALPH H. - Classic Descriptions of Disease. With biographical skeches of the authors.
141157: MAJOR, MÁTÉ - Geschichte der Architektur. Band 3. Gesellschaft, Kultur und Architectur von der Mitte des 18. bis die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Architektur Europas und ihr weltweiter Einfluss in der neuesten Zeit.
167341: MAJOR-GENERAL J.F.C. FULLER - INTROD.].|WOLFF, LEON [LYN MACDONALD - PREF.]. - In Flanders Fields. The 1917 Campaign [In Slipcase].
150388: MAJUMDAR, R.C. - The History of Bengal. Volume 1: Hindu Period.
110043: MAK, J.J. - Boendale en de Legenda Aurea.
160105: MAK, DR. J.J. - Middeleeuwse Kerstliederen. Melodieën verzorgd door Dr. E. Bruning O.F.M.
167026: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
163419: MAK, DR. J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
54517: MAK, J.J. - Rhetoricaal Glossarium
90717: MAK, J.J. - Het kerstfeest, ontstaan en verbreiding viering in de Middeleeuwen.
4032325: MAK, J.J. - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen. Verzameld en ingeleid.
4070973: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
4136026: J.J,. MAK, - Vijf eeuwen nederlandse kerkstpoëzie.
4300842: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
156180: MAK, GEERT|RENÉ VAN STIPRIAAN - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan 100 reportages.
144126: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
122633: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan 100 reportages.
131269: MAKAREWICZ, PROF. J. - Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
180508: MAKASKE, PETER - De Joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
56243: MÄKINEN, VIPRI - Lutherian Reformation and the law
167039: MAKINNON, GINA [& STEVE HOLLAND] - 500 Essential Cult Books. The Ultimate Guide.
186368: MAKINSON, DAVID H. - Barbados. A Study of North-American-West-Indian Relations 1739-1789.
56806: MAKKENZE, A. - In uw licht zien wij het licht
96780: MAKKENZE, A. - Sprekende, nadat hij gestorven is. Zestal predikatiën
96629: MAKKENZE, A. - In uw licht zien wij het licht. Een elftal preken en een zestal meditaties
55663: MAKKENZE, A. - Den Christen zijn eenige troost. Twaalftal-predikaties
54469: MAKKENZE, A. - Den Christen zijn eenige troost. Twaalftal-predikaties
96757: MAKKENZE, A. - De treurige Sions getroost. Tweede zestal predikatiën
96769: MAKKENZE, A. - Voor gezette tijden
183456: MAKKINK, H.K. - Met hoofd, hart en handen...De geschiedenis van het Middelbaar Technisch Onderwijs in Nederland.
102622: MAKOTO, ÖOKA|THOMAS FITZSIMMONS [EDS]. - A Play of Mirrors. Eight Major Poets of Modern Japan.
4052351: MAKOVER, F. - Die Verfassung der Kirche von England.
102599: MAKRIS, KITSOS A. [ED.]. - The Handwoven Fabrics of Thessaly.
130228: MAKS, BOB|PIETER PARMENTIER [EDS. - ET AL.] - Wandelen langs Deventer Bomen.
56995: MAL-MAEDER, D. VAN - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Livre II. Texte, Introduction et Commentaire (Groningen Commentaries on Apuleius)
4140104: MALAMUD, B. - (3 paperbacks). God's Grace - The Natural - Pictures of Fidelman.
4276050: MALAMUD, BERNARD - (3 romans). De bediende - De levens van Dublin - De favoriet.
152062: MALAMUD, BERNARD - Alle verhalen.
4020134: MALAN, D.J. (DOOYEWEERD, H.) - `n Kritiese studie van die wijsbegeerte van H.G.Stoker vanuit die standpunt van H.Dooyeweerd. (Diss.)
89365: MALAN, C.J. - Soteriologie by Calvyn
96368: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God
122204: MALAND, DAVID - Europe in the Sixteenth Century.
122013: MALAND, DAVID - Europe in the Seventeenth Century.
153070: MALAND, DAVID - Europe at War 1600-1650.
4066615: MALATESTA, E. - St.John`s Gospel 1920-1965. A Cumulative and Classified Bibliography of Books and Periodical Literature on The Fourth Gospel.
121091: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Cours de bibliographie à l'intention des étudiants de l'université et des candidats aux examen de bibliothécaire.
103696: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
104733: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
162448: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Les Sources du Travail Bibliographique [3 Vols. in 4 Bindings - Compl.].
103849: MALCOLM FAIRLEY [EDS.].|MOSS, PAUL - The London Netsuke Fair and Convention. Handbook 1990.
141770: MALCOLM, D. MCK. - A Zulu Manual for Beginners (with Exercises).
151898: MALCOLM, NOEL - Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War. An Unknown Translation by Thomas Hobbes.
163285: MALCOLMSON, ROBERT W. - Popular Recreations in English Society 1700-1850.
161029: MALCONTENT, P.A.M. - Op kruistocht in de derde wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981.
59072: MALDAMÉ, JEAN-MICHEL - Création par évolution. Science, philosophie et théologie
156517: MÂLE, ÉMILE - Art et Artistes du Moyen Age.
140586: MALE, MR. R.M. VAN - Onvoltooid recht. Over rechtsbetrekking, bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
123144: MÂLE, ÉMILE|PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Notre-Dame de Chartres.
31254: MALEFIJT, JOHANNES JACOBUS DE WAAL - De eed ter beslissing van het geding
183798: MALEGYS - Een schoone historie van den Ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paars Ros Beyaart wan: En die veel Wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leeven met zyn Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te leezen.
32416: MALEK, JAROMIR - De bakermat der beschaving. Egypte. Antieke cultuur, modern land
130324: MALEK, JAROMIR - The Cat in Ancient Egypt.
4137400: MALERBA, L. - De maskers. (Roman over Rome ten tijde van de verkiezing van Adrianus VI, de enige Nederlandse Paus.) Vertaald door Etta Maris.
4139422: MALESSA, M. - Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Herbraïsch. (Diss.)
4139883: MALET, A. (BULTMANN, R.) - La pensée de Rudolf Bultmann. Mythos et Logos.
4074495: MALGO, WIM - Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen.
182701: MALGORN, G. - Dictionnaire technique Anglais - Français & Français - Anglais [2 Vols. Compl.].
142424: MALHERBE, E.G. - The Bilingual School. A Study of Bilingualism in South Africa. With an Introduction by Professor T.J. Haarhoff.
142416: MALHERBE, E.G. - Die Tweetalige Skool. Een ondersoek insake Tweetaligheid in Suid-Afrika. Met inleiding deur T.J. Haarhoff.
4140841: MALHERBE, A.J. - Social Aspects of Early Christianity.
4133767: MALI, A. - Gereformeerde jongens.
55196: MALIEPAARD, G. - Twaalftal leerredenen of onderscheiden teksten. Met portret en levensschets door den uitgever
81622: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen of onderscheiden teksten, met portret en levensschets door den uitgever
87310: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen op onderscheiden teksten. Met portret en levensschets dor den uitgever
180533: MALIEPAARD, JAN|RENÉ ZWAAP - De vader van Pietje Bell. leven en werk van Chris van Abkoude [1880-1960].
184881: MALIK, YOGENDRA K. & V.B. SING - Hindu nationalists in India: the rise of the Bharatiya Janata Party.
140807: MALIK, ZAHIR UDDIN - The Reign of Muhammed Shah 1719-1748.
30908: MALININE, MICHEL A.O. - Evangelium Veritatis. Codex Jung f.VIIIv-XVIv(p.16-32) / f.XIXr-XXIIr(p. 37-43)
83925: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie
4071540: MALKA, VICTOR - Wijsheid in woorden. Joodse spreuken.
184607: MALKIEL, YAKOV - The Hispanic Suffix -[i]ego. A Morphological amd Lexical Study based on Historical and Dialectical Sources.
165548: MALKIN, MAWRENCE - Monster vervalsing. Een geheim dat ruim vijftig jaar verborgen bleef.
4053748: MALL, R.A. - Naturalism and Criticism.
160121: MALL, R.A.|N. SCHNEIDER [ED.]. - Ethik und Politik aus interkultureller Sicht.
185982: MALLALIEU, H.L. - The Dictionary of British Watercolour Artists up to 1920 Text only].
96758: MALLAN, F. - Het gesproken Woord. Deel 1: Acht predikaties rondom Kerst
96759: MALLAN, F. - Het gesproken Woord. Deel 2: Versterking van een onsterk volk (Acht predikaties)
96766: MALLAN, F. - Het gesproken Woord. Deel 3: Lijden, sterven en opstanding (Acht meditaties)
57730: MALLAN, F.|SCHULTINK, A. - Als wachter op Sions muren besteld
96755: MALLAN, F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties
96752: MALLAN, F. - Het Woord des levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de Apostel Johannes
96379: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 3). Lijden, sterven en opstanding (Acht predikaties)
96371: MALLAN, F. - Geloofshelden. Tien predikaties (Serie: Het gesproken Woord)
88458: MALLAN, F.|SCHOLTEN, L.M.P. - Uit ons uitgegaan
88457: MALLAN, F. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan, ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
96749: MALLAN, F. - Het troostboek voor de christen. Verklaring van de Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties (2 delen)
57272: MALLAN, F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding (Acht predikaties)
51900: MALLAN, DS. F.|SCHOLTEN, L.M.P. (SAMENST.) - Uit ons uitgegaan
96863: MALLAN, F. - De opperste wijsheid
30294: MALLAN, F. E.A. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw.
48213: MALLAN, F. - Om te gedenken. Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
52003: MALLAN, DS. F. - Uit het zieleleven [Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de Landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm]
55257: MALLAN, F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties
95811: MALLAN, F. - De opperste wijsheid
57286: MALLAN, F. E.A. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid
83513: MALLAN, F. E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
57279: MALLAN, F. - Het lied der liefde. Samenspraak over het boek Hooglied
86834: MALLAN, F. - Het boek der Openbaring. Verhandeling over de Openbaring van Johannes in een samenspraak tussen hopende en uitziende (2 delen)
59162: MALLAN, F. - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm
96380: MALLAN, F. - Het boek der Openbaring. Verhandeling over de Openbaring van Johannes in een samenspraak tussen hopende en uitziende (2 delen)
96377: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 1). Acht predikaties rondom Kerst
96378: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 2). Versterking van een onsterk volk (Acht predikaties)
96367: MALLAN, F. - Paulus' laatste pelgrimsreis. Samenspraak over Paulus' reis naar Rome
32093: MALLAN, F. E.A. - De vrije presbyteriaanse predikstoel
183315: MALLARMÉ, STÉPHANE - Oeuvres complètes. Poésie - prose.
142255: MALLEK, JANUSZ - Preussen und Polen. Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Today, Tomorrow and the Great Beyond. Gillingham, 1948. 4to.
132061: MALLETT, MICHAEL E. - The Florentine Galleys in the Fifteenth Century. With The Diary of Luca di Maso degli Albizzi, Captain of the Galleys 1429-1430.
140190: MALLMANN, LUITWIN - Französische Juristenausbildung im Rheinland 1794 bis 1814. Die Rechtsschule zu Koblenz.
100185: MALLON, OTTO - Arnim-Bibliographie.
102545: MALLON, OTTO - Brentano-Bibliographie [Clemens Brentano 1778-1842].
4070749: MALLORY, MARYLIN MAY (JOHANNES VAN HET KRUIS) - Christian Mysticism: Transcending Techniques. A Theological Reflection on the Emperical Testing of the Teaching of St. John of the Cross. (Diss.)
162708: MALLORY, WALTER H. [ED.]. - Political Handbook of the World. Parliaments, Parties and Press. As of Januari 1935.
140228: MALLORY, MARILYN MAY - Christian Mysticism Transcending Techniques. A Theological Reflection on the Empirical Testing of the Teaching od St. John of the Cross.
93130: MALLOWAN, M.E.L. - Nimrud and its remains (2 volumes and 1 volume with folding maps, plans and sections)
155806: MALMBERG, BERTIL - Signes et symboles. Les bases du language humain. Collection connaissance des langues.
150921: MALMESBURY, EARL OF - Memoirs of an Ex-Minister. An Autobiography [2 Vols. Compl.]..
4141479: MALONY, H.N. & LOVEKIN, A.A. - Glossolalia. Behavioral Science Perspectives on Speaking in Tongues.
102129: MALORY, SIR THOMAS [KEITH BAINES - ED.|ROBERT GRAVES - INTROD.]. - Le Morte d'Arthur. A rendition in modern idiom.
142482: MALOT, HECTOR [GERARD KELLER - ED.]. - Alleen op de wereld.
183323: MALRAUX, ANDRÉ - Oeuvres complètes [3 Vols. Compl.].
183983: MALTE-BRUN, A. [ J.J.N. HUOT. - ED.]. - Géographie Universelle ou Description de toutes les parties du Monde sur les grandes divisions naturelles du Globe [6 Vols. Compl. Set].
52492: MALY, K. - Mündige Gemeinde
168745: MÁLYUSZ, ELEMÉR - Kaiser Sigismund in Ungarn 1387-1437.
4038549: MÄLZER, G. (BENGEL, J.A.) - Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk.
93999: MÄLZER, GOTTFRIED - Johann Albrecht Bengel, Leben und Werk
168408: MÄLZER, GOTTFRIED [ED.]. - Aus der Schatzkammer der Universitätsbibliothek Würzburg / A Selection from the Treasury of the University of Würzburg Library. .
157339: MÄLZER, GOTTFRIED - Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek Würzburg.
184945: MAMADOUH, VIRGINIE - De stad in eigen hand. Provo's, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging.
47614: MAMMERI, MOULOUD - Precis de grammaire berbere
142708: MAN, DR. LOUIS DE - Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal. Leuvens Archief van circa 1300 tot 1550. Volume 1 [All Publ.].
95666: MAN, DIRK DE - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven
121171: MAN, D. DE [ED.]. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift.
91383: MAN, ARD-PIETER DE - Hoe manage ik een buitenlandse overname
166805: MAN, JOHN - The Gutenberg Revolution. The Story of a Genius and an Invention That Changed the World.
166811: MAN, JOHN - Alfa Beta. Hoe ons alfabet vormgaf aan de westerse beschaving.
156645: MAN, JOHN - Atlas of the Year 1000.
103655: MAN, JOHN - Attila. The Barbarian King who challenged Rome.
153212: MANAGEMENT - Motivatie en belonen. De mythe van intrinsieke motivatie.
168360: MANCALL, PETER C. - Hakluyt's Promise. An Elizabethan's Obsession for an English America.
160446: MANCERON, CLAUDE - Toward the Brink, 1785-1787. Age of the French Revolution.
96726: MANCHESTER, WILLIAM - The Last Lion. Winston Spencer Churchill. Volume I: Visions of Glory, 1874-1932. Volume II: Alone, 1932-1940. Volume III: Defender of the Realm, 1940-1965 (3 volumes)
131940: MANCHESTER, WILLIAM - The Caged Lion. Winston Spencer Churchill 1932-1940.
141014: MANCHESTER, WILLIAM - Een wereld door vuur verlicht. Het Middeleeuwse denken en de Renaissance.
145585: MANCINELLI, FABRIZIO - A Masterpiece Close-up: The Transfiguration by Raphael.
180218: MANCINELLI, FABRIZIO - A Masterpiece Close-up: The Transfiguration by Raphael.
4140094: MANCINI, IGN. (HRSG.) - Das fünfte Evangelium. Eine Parabel über das Land des Herrn. Fotografiert von E.Faye, Text von G.Kloetzli. Bildtexte von L.Faye Taxel.
150481: MANCOFF, DEBRA N. [ED. - ET AL.]. - Van Gogh and Gauguin. The Studio of the South. Hightlights of the Exhibition.
103846: MANCOFF, DEBRA N. - The Return of King Arthur. The Legend through Victorian Eyes.
144009: MANDELSTAM, NADJEZJDA [GODEHARD SCHRAMM - TRANSL.]. - Generation ohne Tränen. Erinnerungen.
180898: MANDELSTAM, NADJEZJDA - Memoires & Tweede boek [2 Vols. Compl.].
183301: MANDER, CAREL VAN [CONSTANT VAN DE WAL - INTROD.]. - Dutch and Flemish Painters. Translation from the Schilderboeck.
150377: MANDER, W.J. - Philosophy of John Norris.
140414: MANDER, W.J. - Philosophy of John Norris.
100485: MANDERS, JO - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
104939: MANDERS, HENK - Het land tussen Maas en Waal.
121774: MANDERS, JO - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
180414: MANDERS, JO - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
123319: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE [& BAB WESTERVELD - TRANSL.]. - Arcimboldo de wonderbaarlijke.
104544: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE [& BAB WESTERVELD - TRANSL.]. - Arcimboldo de wonderbaarlijke.
4059317: MANDLER, G. - Mind and Body. Psychology of Emotion and Stress.
131520: M.MANDOS-V.D.POL.|MANDOS, DRS. HEIN - De Brabantse spreekwoorden. Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
172859: MANEN, GERBEN VAN - Ontmoeting met God : een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte.
96214: MANEN, K.G. VAN - Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek
182877: MANEN, K.G. VAN - Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek.
182535: MANEN, K.G. - Lutheranen in Arnhem. Gedenkboek ter gelegenheid vna het 350-jarig bestaan van de evangelisch-lutherse gemeente te Arnhem (1643-1993).
104785: MANEN, TINEKE VAN|ROEL SMIT|WILLIAM ROTHUIZEN - Affiches. Ontwerpen voor het Holland Festival 1948-1990.
4052136: MANENSCHIJN, G. - Riskante humaniteit. Over de civilisatie van de geweldadige mens.
4053931: MANENSCHIJN, G. - Barbaren en hun buitengewone menslievendheid.
91368: MANENSCHIJN, GERRIT - Riskante humaniteit. Over de civilisatie van de gewelddadige mens.
30929: MANENSCHIJN, GERRIT - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith
4133768: MANENSCHIJN, G. - Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?.
110374: MANENSCHIJN, GERRIT - Religie terug van even weggeweest. Maar waar is god ?
183875: MANÈS SPERBER - FOREW.].|WITSCH, JOSEPH CASPAR [KRISTIAN WITSCH - ED. - Joseph Caspar Witsch. Briefe 1948-1967.
166567: MANFRED WUNDRAM|MATTHIAS WENIGER|SUCKALE, ROBERT - Gotiek.
150239: MANFRED WEISSBECKER|PÄTZOLD, KURT - Adolf Hitler. Eine politische Biographie.
143503: MANGAN, J.A. [ED.]. - Pleasure, Profit, Proselytism. British Culture and Sport at Home and Abroad 1700-1914.
94376: MANGENOT, E.|VACANT, A. - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Deuxième Tirage. A-Czepanski (3 volumes)
30580: MANGER, J.-B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la Révolution Française (1785-1795). Avec Illustraions et 4 Appendices
130352: MANGER, J.-B. - Recherches sur les relations économiques entre La France et La Hollande pendant la Révolution Française [1785-1795]
141608: MANGER, DR. J.B. - Thorbecke en de historie. Bijdrage tot de kennis van het Nederlands liberalisme.
153067: MANGO, CYRIL - Byzantium. The Empire of the New Rome.
140447: MANGO, ANDREW - The Turks Today.
104752: MANGO, CYRIL - Architecture Byzantine.
150288: MANGOLDT, RENATE VON - Berlin. Übern Damm und durch die Dörfer.
103740: MANGOLDT, RENATE VON - Berlin. Übern Damm und durch die Dörfer.
53079: MANGUEL, POLLY A.O. - 501 great days oud in the UK & Ireland
4137613: MANGUEL, A. - Een geschiedenis van het lezen. Vertaald door Tinke Davids.
167427: MANGUEL, ALBERTO [TON HEUVELMANS - TRANSL.]. - De bibliotheek bij nacht. De liefde voor boeken en de kunst van het verzamelen.
166798: MANGUEL, ALBERTO - Dagboek van een lezer.
158003: MANGUEL, ALBERTO - A History of Reading.
121208: MANIATES, MARIA RIKA [ED.]. - Music Discourse from Classical to Early Modern Times. Editing and Translating Texts.
174370: MANILIUS - Astronomica. Loeb Classical Library
144125: MANJI, IRSHAD - Het Islamdilemma. Een oproep tot verandering en tolerantie.
157605: MANJULA LATHRIA [EDS.].|NABI, IJAZ - Building Competitive Firms. Incentives and Capabilities.
165830: MANKELL, HENNING - Labyrinth.
183927: MANKOFF, ROBERT [ED.]. [DAVID REMNICK - FOREW.]. - The Complete Cartoons of the New Yorker. [With 2 CD's: All 68,647 Cartoons].
141311: MANKOWITZ, WOLF - Mazeppa. The Lives, Loves and Legends of Adah Isaacs Menken. A Biographical Quest.
164905: MANKOWITZ, WOLF - Het leven van Edgar Allan Poe [1809-1849].
145534: MANLEY, JOHN - AD 43. The Roman Invasion of Britain. A Reassessment.
154179: MANN, VIKTOR [ELLY SCHIPPERS - TRANSL.]. - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
160669: MANN, JOHN - The Elusive Magic Bullet. The Search for the Perfect Drug.
152211: MANN, GUNTER [ED.]. - Biologismus im 19. Jahrhunderts. Vorträge eines Symposiums.
142738: MANN, JILL - Chaucer and Medieval Estates Satire. The Literature of Social Classes and the General Prologue to the Canterbury Tales.
4015525: MANN, U. - Das Christentum als absolute Religion.
4006171: MANN, U. - Theologische Religionsphilosophie im Grundriss. 1961, 300 S., Geb,
166013: MANN, HEINRICH - Der Untertan.
4071206: MANN, THOMAS - De Wet. Vertaald door H.Hom.
101891: MANN, FRITZ KARL - Beruf und Studienplan des Sozialökonomen. Akademische Vorträge.
167167: MANN, GOLO - Geschichte und Geschichten.
150199: MANN, THOMAS - Buddenbrooks. Verfall einer Familie.
94327: MANN, MARGARET - Érasme et les débuts de la Réforme Française, 1517-1536
154820: MANN, HEINRICH - Die Jugend des königs Henri Quatre.
154812: MANN, HEINRICH - Essays. Erster Band.
110120: MANN, GOLO - 1914-1980, in vogelvlucht. Johan Huizinga-lezing, 1979.
91605: MANN, THOMAS E.A. - Cahier bij de reeks Past Masters. De betekenis van grote denkers en doeners voor deze tijd.
56757: MANN, CHARLES C. - 1491. De ontdekking van Precolumbiaans Amerika
47080: MANN, FRIEDHELM - Lexicon Gregorianum, Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa, Band VIII
4076209: MANN, U. - Das Wunderbare. Wunder - Segen und Engel. (Handbuch Systematischer Theologie 16)
4076239: MANN, U. - Gottes nein und Ja. Von Grundriss und Richtmass theologischen Denkens.
4076240: MANN, U. - Vom Wesen des Protestantismus.
84576: MANN, A.T. - Gewijde bouwkunst
170078: MANN, THOMAS - The Oxford Guide to Library Research.
164157: A.J.S. MANN|JULIA TOMPSON [EDS.].|NEUMANN, PETER M. - Collected Papers of William Burnside (2 Vols. Compl.].
160542: MANN, ELSJE - De kralengids. Een geïllustreerd handboek met meer dan 600 voorbeelden van kralen.
160216: MANN, CLARENCE J. - The Function of Judicial Decision in European Economic Integration
157400: MANN, PETER H. - From Author to Reader. A Social Study of Books.
146091: MANN, GOLO [KRISHNA WINSTON - TRANSL.]. - Reminiscences & Reflections. Growing up in Germany.
140224: MANN, THOMAS - Sämtliche Erzählungen.
152471: MANN, THOMAS [PAUL BEERS - ED.]. - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948.
181814: MANN, THOMAS - Briefe an Otto Grautoff 1894-1901 und Ida Boy-Ed 1903-1928.
181815: MANN, THOMAS - Tagebücher. 1918 - 1921.
181816: MANN, THOMAS - Tagebücher. 1933 - 1934.
181817: MANN, THOMAS - Tagebücher. 1935 - 1936.
181818: MANN, THOMAS - Tagebücher. 1940-1943.
181819: MANN, THOMAS [PETER DE MENDELSSOHN - ED.]. - Briefwechsel mit seinem Verleger Bermann Fischer 1932 bis 1955.
10432: MANNÉ, JOHANNES HERMANUS|PAAUW, ANDRIES - Omstandige Levens Beschryving van den groten Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende Deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding en Hervorming der Kerke, Verantwoording zyner Leere voor den Keyser, Koningen en Vorsten, Huwelyk, Nakomelingen, Doodt en Begrafenis &c. Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert Door Andries Pauw. En met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel. Twede Druk. Met veele aanmerkenswaardige Zaken vermeerdert, van vele Drukfouten gesuivert en met een nodig Register voorzien. WAARBIJ: Schriftmaatige Verklaaringe over alle de Heilzaame XXVIII. Artykelen der Augsburgse Confessie of Geloofs-Belydenisse van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsen Ryks, aan Keiser Karel de Vde op den Ryksdag te Augsburg Ao. 1530 den 25. Juny overgelevert. Waar in zo wel de zuivere Leere der Evangelisch Luthersen, als de Dwaalingen en Misbruiken der Papisten en andere valsche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangeweezen worden &c. Ter gelegenheid van der zelver tweede 100 Jaarige Jubilé of Vreugd- en Dank- Eeuw- Feests-Vieringe opgeheldert, verklaart, en uit de Heilige Schriftuur bevestigt, door Johannes Hermanus Manné.
132167: MANNEBACK, CH. [FOREW.] - Index biographique des Membres, Correspondants et Associés de l'Académie royale de Belgique de 1769 à 1963.
131281: MANNEKE, NELLEKE - Vrouwen van kaliber. Politievrouwen in de twintigste eeuw.
103763: MANNERHEIM, C.G. - Across Asia from west to east in 1906-1908 [2 Vols.].
102241: MANNHARDT, J.W. - Der Faschismus.
102928: MANNING, PROF. DR. A.F.|PROF. DR. P.W. KLEIN [EDS.]. - Nederland rond 1900.
157598: MANNING, NICK|NEIL PARRISON [EDS.]. - International Public Administration Reform. Implications for the Russian Federation.
100292: MANNING, KEES - De Salon-Artiest voor Amateur Goochelaars.
150966: A.F. MANNING|EERENBEEMT, H.F.J.M.|P.H. WINKELMAN [EDS.]. - Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden.
4076117: MANNING, A.F. - Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
184816: MANNING, A.F. - Mensen en Situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw.
156541: A. MANNING [EDS.].|LUYKX, P. - Nederland in de wereld 1870-1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale politiek, aangeboden aan Dr. N. Bootsma.
180378: INTROD.].|MANNING, JOHN J. [ED. - The First and Second Parts of John Hayward's: The Life and Raigne of King Henrie IIII.
163356: INTROD.].|MANNING, JOHN J. [ED. - The First and Second Parts of John Hayward's: The Life and Raigne of King Henrie IIII.
122872: MANNING, ROBERTA THOMPSON - The Crisis of the Old Order in Russia. Gentry and Government.
104440: MANNING, PROF. DR. A.F.|PROF. DR. M. DE VROEDE [EDS.]. - Spectrums Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen.
185923: MANNONI, EDITH - Opalines.
94475: MANNS, PETER - Vater im Glauben. Studien zur Theologie Martin Luthers. Festgabe zum 65. Geburtstag am 10. März 1988
163162: MANOHAR MALGONKAR|SCINDIA, VIJAYARAJE - Princes. The Autobiography of the Dowager Maharani of Gwalior.
184866: MANOR, JAMES - Power, Poverty and Poison: Disaster and Response in an Indian City.
157173: M. MANOUSSAKAS [EDS.].|STAIKOS, K. - Griekse Uitgeversactiviteiten tijdens de Italiaanse Renaissance [1469-1523] / The Publishing Activity of the Greeks During the Italian Renaissance [1469-1523].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9