Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
110034: WOOLF, ROSEMARY - The English Mystery Plays.
144112: WOOLF, VIRGINIA [ANNE OLIVIER BELL - ED.]. - A Moment's Liberty. The Shorter Diary.
104817: WOOLLETT, ANNE T. & ARIANE VAN SUCHTELEN [EDS - ET AL.]. - Rubens & Brueghel. Een artistieke vriendschap.
4141666: WOOLLEY, C.L. - Ur of the Chaldees. A Record of Seven Years of Excavation.
144277: WOOLRYCH, AUSTIN - Commonwealth to Protectorate.
101036: WOOLSEY, THEODORE D. - Communism and Socialism. Their History and Theory. A Sketch.
146260: WOOTTON, ANTHONY - Dilemmas of Discourse. Controversies About the Sociological Interpretation of Language.
102443: WORDEN, BLAIR [ED.]. - Stuart England.
4133943: WORDSWORTH, J. SANDAY, W. & WHITE, H.J. - Portions of the Gospels according to St.Mark and St.Matthew. From the Bobbio MS. etc. Together with other Fragments of the Gospels etc. Edited with the Aid of Tischendorf's Transcripts etc.
130091: WÖRISHÖFFER, S. - Gered. Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld.
100579: WORKMAN, HERBERT B. - The Church in the West in the Middle Ages [2 Vols. Compl.].
104907: WORLD WAR - The Third Reich [20 Vols.].
82625: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten (complete set)
55353: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
145500: WÖRNER, HANS JAKOB - Architektur des Frühklassizismus in Süddeutschland.
89932: WOROBIEC, TONY & EVA - Icos of the Highway. A Celebration of Small-Town America.
88010: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872. Met portret van den schrijver en 47 afbeeldingen naar oude prenten.
84807: WORSLEY, HENRY - The dawn of the English reformation: its friends and foes
4073967: WORTELBOER, HANS - De Rooms-katholieke kerk. Het complete handboek.
4055270: WOSIEN, M.G. - De Magische dans. Ontmoeting met goden.
4029141: WOTHERSPOON, H.J. & KIRKPATRICK, J.M. - A manual of church doctrine. According to the Church of Scotland.
110096: WOUD, AUKE VAN DER - De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850).
103066: WOUD, AUKE VAN DER & KIM ZWARTS [PHOTOGR.]. - Wim Quist. Architect.
100396: WOUDA, B. [ED.]. & L.W. HORDIK & M. MOORE - Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografische atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
121711: WOUDE, DR. AD VAN DER - Leven met geschiedenis. Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis.
54138: WOUDE, A.S. VAN DER E.A. - Kerk en theologie. Zevenenveertigste jaargang, 1996
81195: WOUDE, C. VAN DER - "Hugo Grotius en zijn ""Petas ordinum hollandiae ac Westfrisiae vindicata"" rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt ban hoogleraar aan de theologische hogeschool te Kampen op dinsdag 28 Februari 1961"
81655: WOUDE, C. VAN DER - "Hugo Grotius en zijn ""Pietas ordinum hollandiae ac westfrisiae vindicata"" rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de theologische hogeschool te Kampen op dinsdag 28 Februari 1961"
95269: WOUDE, ANNEMARIEKE VAN DER - Geschiedenis van de terugkeer. De rol van Jesaja 40, 1-11 in het drama van Jesaja 40-55
102957: WOUDE, B.A.L. VAN DER [ET AL. - ED.]. J. WUTTE JZN. [INTROD.]. - Het 4e en 5e Veendistrict 1826-1926.
81772: WOUDE, SAPE VAN DER - Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver
103715: WOUDE, C. VAN DER [ABRAHAM RADEMAKER - ILLUSTR.]. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. Mitsgaders Cavel Conditien ende Caerte, benevens ’t Register van de Cavels met de Eyghenaars der selver. Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
60894: WOUDE. A.S. VAN DER - Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde vor Qumran
48278: WOUDE, A.S. VAN DER - Jona Nahum, De Prediking van het Oude Testament (POT)
145910: WOUDE, AD. & ANTON SCHUURMAN. [ES.] - Probate inventories. A new source for the historical study of wealth, material culture and agricultural development.
93677: WOUDE, CORNELIS VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie
88544: WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn 'pietas ordinum hollandiae ac westfrisiae vindicata'. Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op dinsdag 28 feburari 1961.
145618: WOUDE, C. VAN DER [ABRAHAM RADEMAKER - ILLUSTR.]. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. Mitsgaders Cavel Conditien ende Caerte, benevens ’t Register van de Cavels met de Eyghenaars der selver. Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
54586: WOUDE, A.S. VAN DER - Micha (Serie: De prediking van het Oude Testament)
61439: WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus, leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie
4073777: WOUDE, A.S. VAN DER (TEKST EN TOELICHTING) - Amos, Obadja, Jona.
146469: WOUDE, DR. S. VAN DER [ED.]. - Acta capituli Windeshemensis. Acta van de kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim.
60852: WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus (Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie)
4300050: WOUDE, B.L. VAN DER - Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Een leerhuis dieptepsychologisch bijbel lezen.
4005602: WOUDE, S.V.D. (BUSCH, J.) - Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver. (Diss.)
4039283: WOUDE, S.V.D. - Acta Capituli Windeshemensis. Acta van de Kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien. Latijnse tekst.
94289: WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn 'Pietas ordinum Hollandiae ac Westfrisiae vindicata'
45537: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 1
45538: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 2
45542: WOUDEN, NICO VAN DER - Music with Hands and Feet 3
4040215: WOUDENBERG, R.VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
4029139: WOUDENBERG, R. VAN (APEL, K.O.) - Transcendentale reflecties. Een onderzoek naar transcendentale argumenten in de contemporaine filosofie, met bijzondere aandacht voor K.O.Apel. (Diss.)
82361: WOUDENBERG, R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof
81476: WOUDENBERG, J.A. - Uw koninkrijk kome, het Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908)
60854: WOUDENBERG. J.A. - Uw Koninkrijk kome (Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap 1846-1908)
4071485: WOUDENBERG, R. V.AN(E.A.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
60853: WOUDENBERG. A.S.L. - Kairos en het eeuwige nu (Een onderzoek naar de verhouding tussen presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis)
146244: WOUDENBERG, A. & IR. G. VAN WIERINGEN - Buiten de Bandijken [Rivierwerken ca.].
95030: WOUDSTRA, MARTEN - De Hollandsche vreemdelingen-gemeente te Londen. Gedurende de eerste jaren van haar bestaan
88588: WOUDWIJK, TH. - Door het geloof behouden
87578: WOUDWIJK, W. - Negen nagelaten predikatiën
87983: WOUTERS, D. - Historiën onzer Lage Landen bij de zee. Met teekeningen van Isings.
89392: WOUTERS, D. - Historiën onzer Lage Landen bij de zee. Met teekeningen van Isings.
92043: WOUTERS, PAUL - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt
90607: WOUTERS, FRANS - Door tien eeuwen Graafse historie
90699: WOUTERS, P. / POLL, M. - Du régime des malades mentaux en Belgique. Deuxième édition du régime des aliénés en Belgique par Th. Wouters.
91509: WOUTERS, H.H.E. E.A. - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsbibliotheek van Maastricht. 1662 - 31 Juli - 1962.
53471: WOUTERS, A.PH.F. / ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
131496: WOUTERS, TJ. [ED.] - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ond dorp werden weggevoerd.
145123: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden. Op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de 17e Eeuw.
144339: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden. Op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de 17e Eeuw.
92431: WREGE, HANS-THEO - Die Überlieferungsgeschichte der Bergpredigt. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament. Herausgegeben von D. Dr. Joachim Jeremias und D. Otto Michel. 9)
100139: WRENN, C.L. [W.F. BOLTON - REVISED ED.]. - Beowulf. With the Finnesburg Fragment.
101792: WRIGHT, BETH SEGAL - The Cambridge Companion to Delacroix
90837: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Järpe (male).
90800: WRIGHT, WILHELM VON - Lyrurus Tetrix. Orre, höna.
90801: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Järpe i ungedräkt, slutet av juli (male).
90804: WRIGHT, MAGNUS VON - Acrocephalus Schoenobaenus. Säfsangare.
90806: WRIGHT, MAGNUS VON - Numenius Phaeopus. Smaspof.
90807: WRIGHT, MAGNUS VON - Eniconetta Selleri. Alförrädare (female).
90808: WRIGHT, WILHELM VON - Fratercula Arctica. Lunnefagel.
90809: WRIGHT, WILHELM VON - Rissa Tridactyla. Tretaig mas, ung fagel.
90811: WRIGHT, WILHELM VON - Somateria Mollissima. Ejder i öfvergangsdräkt (female).
90813: WRIGHT, WILHELM VON - Scolopax Rusticola. Morkulla.
90815: WRIGHT, WILHELM VON - Uria Grylle. Tobisgrissla.
90816: WRIGHT, MAGNUS VON - Lyrurus Tetrix. Orre, tupp, om varen.
90817: WRIGHT, WILHELM VON - Phalacrocorax Carbo. Storskarf, gammal i februari (female)
90819: WRIGHT, WILHELM VON - Podiceps Griseigena. Grahakedopping, und fagel.
90762: WRIGHT, WILHELM VON - Tetrao Urogallus. Tjäder, höna.
90763: WRIGHT, MAGNUS VON - Lullula Arborea. Trädlärka.
90764: WRIGHT, MAGNUS VON - Riparia Riparia. Backsvala.
90765: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Anthus Trivialis. Trädpiplärka.
90766: WRIGHT, WILHELM VON - Certhia Familiaris. Trädkrypare i vinterdr.
90767: WRIGHT, FERDINAND VON - Emberiza Calandra. Kornsparf.
90769: WRIGHT, MAGNUS VON - Tringa Maritima. Skäarsnäppa.
90770: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Columba Oenas. Skogdufva.
90772: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Lagopus Mutus. Fjällripa, tupp, on senhösten.
90777: WRIGHT, FERDINAND VON - Stercorarius Parasiticus. Vanlig Labb, ung fagel.
90779: WRIGHT, WILHELM VON - Anas (Mareca) Penelope. Bläsand, om hösten (male).
92474: WRIGHT, W. - The chronicle of Joshua the Stylite, composed in Syriac A.D. 507, with a translation into English and notes
144925: WRIGHT, CHRISTOPHER - Paintings in Dutch Museums. An Index of Oil Paintings in Public Collections in the Netherlands by Artists born before 1870.
4020007: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
122202: WRIGHT, MARY CLABAUGH - The Last Stand of Chinese Conservatism. The T'ung-Chih Restoration 1862-1874.
90755: WRIGHT, MAGNUS VON - Hirundo Urbica. Hussvala.
90799: WRIGHT, WILHELM VON / WRIGHT, MAGNUS VON - Podiceps Cristatus. Skäggdopping, und fagel.
90791: WRIGHT, MAGNUS VON - Squatarola Squatorola. Kustpipare.
90792: WRIGHT, WILHELM VON - Colymbus Stellatus. Smalom, ung fagel.
90793: WRIGHT, WILHELM VON - Tringa Alpina. Kärrsnäppa i vinterdräkt.
90794: WRIGHT, WILHELM VON - Tringoides Hypoleucus. Drillsnäppa.
90795: WRIGHT, MAGNUS VON - Tetrastes Bonasia. Hjärpe, tupp.
90796: WRIGHT, WILHELM VON - Cypselus Apus. Tornsvala.
90797: WRIGHT, WILHELM VON - Sterncorarius Parasiticus. Vantig Labb.
89670: WRIGHT, THOMAS - The life of William Huntington, S.S.
53523: WRIGHT, GEORGE ERNEST / FILSON, FLOYD VIVIAN - The Westminster Historical Atlas to the Bible
104818: WRIGHT, ELAINE [SUSAN STRONGE & WHEELER M. THACKSTON & STEVEN COHEN & CHARLES HORTON & RACHAEL SMITH] - Muraqqa. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.
110203: WRIGHT, GORDON - The Reshaping of French Democracy.
90780: WRIGHT, WILHELM VON - Nyroca Fuligula. Vigg (male).
90781: WRIGHT, MAGNUS VON - Fulica Atra. Sothöna.
90782: WRIGHT, MAGNUS VON - Sterna Hirundo. Fisktärna i sommardräkt.
90785: WRIGHT, WILHELM VON - Larus Canus. Fiskmas i sommardräkt.
90788: WRIGHT, WILHELM VON - Larus Canus. Fiskmas, i vinterdr.
90789: WRIGHT, MAGNUS VON - Sterna Paradisaea. Silvertärna.
90756: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Littoreus. Gluttsnäppa,
90757: WRIGHT, MAGNUS VON - Pinicola Enucleator. Tallbit (female).
90758: WRIGHT, WILHELM VON - Perdix Perdix. Rapphöna, tupp.
90759: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Erythropus. Svartsnäppa, ung fagel I sept.
90822: WRIGHT, WILHELM VON - Sitta Europaea. Nötväcka.
90824: WRIGHT, WILHELM VON - Lagopus Lagopus. Dalripa, i öfvergang till vinterdräkt (male).
90827: WRIGHT, MAGNUS VON / WRIGHT, WILHELM VON - Philomachus Pugnax. Brushane (male).
90828: WRIGHT, MAGNUS VON - Tringa Ferruginea. Spofsnäppa.
90829: WRIGHT, MAGNUS VON - Charadrius (Pluvialis) Apricarius. Ljungpipare, i ruggning till vinterdräkt.
90831: WRIGHT, WILHELM VON - Picoides Tridactylus. Tretaig Hackspett (female).
90835: WRIGHT, WILHELM VON - Totanus Totanus. Rödbena i sommardräkt.
90836: WRIGHT, MAGNUS VON - Phalacrocorax Carbo. Storskarf, yngre fagel i juni.
103801: WRIGHT, ESMOND [ED]. - The Ancient World: A History of Civilizations from Prehistory to the Fall of Rome.
4074445: WRIGHT, TOM - Matteüs voor iedereen. Deel 1. Hoofdstuk 1-15.
4074517: WRIGHT, CHRIS - Jezus leren kennen door het Oude Testament.
144909: WRIGHT, BARTON - Pueblo Cultures.
4300163: WRIGHT, TOM - Pleidooi voor de Psalmen. We kunnen niet zonder
4300339: WRIGHT, TOM - Lucas voor iedereen. Deel 1. Met bijbelstudiegids.
94052: WRIGHT, D.F. - Martin Bucer. Reforming church and community
4059560: WRIGHT, G.R.H. - As on the First Day. Essays in Religious Constants.
4072621: WRIGHT, J. - De Jezuïeten. Missie, mythen en methoden.
4134833: WRIGHT, TH. (HUNTINGTON, W.) - Het leven van William Huntington.
142775: WSTINC, MR. HUGO [MR. S. MULLER - ED] - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc.
7722: WTENBOGAERT, JOHANNES - Tractaet van 't Ampt ende Authoriteyt eener Hooger Christelijcker Overgeydt, in Kerckelijcke Saecken. Derde Editie, Na de eygene handt van den Autheur, verbetert, end' vermeerdert. Hier zijn, van nieus, bygevoegt eenige Verdedigingen van dit Tractaet, over 't gene Ruardus Acronius, Anthonius Walaeus, en andere, daer tegens geschreven hebben, gestelt by den selven Autheur. WAARBIJ: Resolvtie van de Doorluchtige Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot den vrede der kercken. Versterckt met d'Authoriteyt der Heyliger Schrift, der Concilien, Oudt-Vaderen, openbare Confessien, Mitsgaders met de getuygenissen van sommige Leeraren deses tijdts. Dit leste overgeset, uyt het Latijn, in Nederduytsch.
94100: WTENBOGAERT, JOHANNES - Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge (3 delen in 7 afleveringen, gebonden in 3 banden)
4135398: WTENBOGAERT, JOH. - Brieven en onuitgegeven stukken. (Compleet in 3 dln.). Verzameld en van aanteekeningen voorzien door H.C.Rogge.
101251: WU, YUAN-LI [ED.]. - China. A Handbook.
4056579: WUCHER, A. - Von Petrus zu Paul. Weltgeschichte der Päpste.
4138825: WUCHTERL, K. - Methoden der Gegenwartsphilosophie. (UTB)
4135243: WUEST, K.S. - Hebrews in the Greek New Testament. For the English reader.
143949: WUJASTYK, DOMINIK - Metarules of Paninian Grammar: Vyjadi's Paribhasavrtti [2 Vols. Compl.].
142839: WULF, M. DE - Histoire de la Philosophie Médiévale, prédédée dún aperçu sur la philosophie ancienne.
54797: WULFF, DAVID M. - Psychology of religion. Classic and Contemporary
143623: WULFFEN, ERICH - Sexualspiegel von Kunst und Verbrechen.
130598: WULLINK, H.G. [INTROD.] - Vorden. Een historische verkenning.
4140600: WÜLLSCHLEGER, L. (GRAVENHAGE) - Scheurmakers en nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
84178: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslan, samle opstellen (4 delen)
93410: WUMKES, G.A. - Nei sawntich jier. Tinkskriften
89069: WUMKES, G.A. (VOORWOORD) - Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften.
142417: WUMKES, DR. G.A. & DR. Y. POORTINGA - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
51942: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten
4025975: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten. Uit het Fries vertaald door A.P.Bijl en A.D.Wumkes.
4029970: WUMKES, G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). (Diss.)
4037492: WUMKES, G.A. - It Fryske Réveil yn portretten.
4074895: WUMKES, G.A. - It Fryske Réveil yn portretten.
145701: WUNDER, GERD & MAX SCHEFOLD & HERTA BEUTTER - Die Schenken von Limpurg und ihr Land.
47129: WUNDRAM, MANFRED/WOOLLEY, LEONARD/GRABAR, ANDRE/WEBSTER, T.B.L./GERKE, FRIEDRICH/AUBERT, MARCEL - Kunst der Welt, 6 volumes. Frührenaissance von Manfred Wundram. Mesopotamien und Vorderasien, die Kunst des Mitteler Ostens von Leonard Wooley, mit 60 farbigen Abbildungen. Byzanz, die Byzantinische Kunst des Mittelalters (vom 8. bis 15. Jahrhundert) von André Grabar. Hellenismus von T.B.L. Webster. Spätantike und Frühes Christemntum von Friedrich Gerke. Hochgotik von Marcel Aubert.
104196: WUNDRAM, MANFRED & THOMAS PAPE - Andrea Palladio 1508-1580. Architect tussen Renaissance en Barok.
132069: WUNDT,WILHELM [ED.] - Philosophische Studien [4 Vols. Compl.]
131019: WUNDT, WILHELM [ED.] - Psychologische Studien. Neue Folge der philosophischen Studien [10 Vols. Compl.]
4023717: WÜNSCH, G. (LUTHER, M.) - Luther und die Gegenwart.
4138822: WÜNSCH, G. - Religion und Wirtschaft.
4138824: WÜNSCH, G. (HRSG.) - Reich Gottes, Marxismus, Nationalsozialismus. Ein Bekenntnis religiöser Sozialisten.
4142226: WÜNSCH, G. (LUTHER, M.) - Die bergpredigt bei Luther. Eine Studie zum Verhältnis von Christentum und Welt.
142518: WURF-BODT, COBY VAN - Van lichte wiven tot gevallen vrouwen. Prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de negentiende eeuw. Beeldenstorm in Huis Bergh.
87842: WURSTEN, DIRK - Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm paraphrases
95426: WÜRTHWEIN, ERNST - Das Erste Buch der Könige. Kapite 1-16 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 11,1)
95438: WÜRTHWEIN, ERNST - Die Bücher der Könige. 1. Kön. 17-2. Kön. 25 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 11,2)
103412: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
145238: WUSTMANN, ERICH - Indios im Hochland der Kordilleren.
84247: WYBRANDS, AEM. W. - Gesta Abbatum Orti sancte marie. Gedenkschriften van de abdij mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde Handschrijft uitgegeven, met Inleiding, Aanteekeningen en Register
5847: WYCK, WILH. HENRICIDES VAN - Heptalogus, Dat is, Geestelijcke Bedenckingen ende Betraghtingen, Over de seven laatste Spreucken onses Heeren ende Saligh-maackers Jesu Christi aan den Cruyce, Gemaackt ende te samen ghestelt.
9259: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, gepredickt.
9341: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen: Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert.
5236: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen: Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert.
9005: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de worstelingen van Esau ende Jacob. Dat is: LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijct tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli, naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, ghepredickt.
5237: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Rebecca van Tweelinghen Swangher, Suchtende over de wordtelingen van Esau ende Jacob. Dat is, LV. Predicatien over het sevende Capittel tot den Romeynen. Waer in specialijck den strijdt tusschen Vleesch ende Gheest, ter occasie van de klachte Pauli naecktelijck wordt verklaert. In-ghestelt, ende in de Ghemeynte Jesu Christi tot Haerlem, ghepredickt.
5239: WYCKENBURGIUS, THEODORUS - Virga Dei, dat is: De Roede Godts, Waer mede hy de Ingesetenen onses Vaderlants kastijt. Midtgaders, De Geestelijcke Vertroostinghe onder de kastijdinghe.
130470: WYFFELS, CARLOS [ED.] - Actes du colloque Roi Albert. Handelingen van het colloquim Koning Albert.
103152: WYFFELS, C. & J. DE SMET - De rekeningen van de stad Brugge [1280-1319]. Eerste deel [1280-1302].
91860: WYK, WILLIE BURGER VAN - Die Versoeingsleer in die Rakouer Kategismus
60855: WYK. W.B. VAN - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus
101396: WYKES, ALAN - Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk.
90739: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme. (Het Protestantisme in Oorsprong en geschiedkundig Verloop, tot aan den Vrede van Augsburg). (2 delen)
87737: WYLIE, J.A. / GERTH VAN WIJK, J.A. - Een eeuwenlange worsteling. Het protestantisme, in oorsprong en geschiedkundig verloop, tot aan den vrede van Augsburg. Voor Neerlands volk geschetst door Dr. J.A. Gerth van Wijk. (2 delen in 1 band)
53192: WYLIE, J.A. - The papacy is the antichrist. A demonstration
143497: WYLLEMAN, LINDA & GREET PLOMTEUX & RITA STEYAERT [EDS.]. - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Deel 10 n [3 Vols. Compl.].
131365: WYNANTS, MAURITS [ED.] & WALTER SIMONS & MARIANNE TROOSKENS - Begijnen en Begijnhoven.
9984: WYNGAERDEN, BERNARDUS - Het Verbont des Levens, Van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere Volckeren, Ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-Licht over Romeynen negen. Alwaer in het breede gehandelt wort van de natuere des genaden-verbonts, ende van de voor-rechten der Joden, ende van den staet dier volckeren die sonder woort godts in hare wegen wandelen, ende worden alsoo de fondamenten van sijne nieuw-bedachte verklaringe over Rom. 9. om-geworpen.
9700: WYNGAERDEN, BERNARDUS - Het Verbont des Levens, Van Godt gemaeckt met Abraham ende sijnen zade, ende niet met de andere Volckeren, Ofte Ontdeckinge ende wederlegginge vande monstreuse opinien die desen aengaende drijft Iacob Batelier, in sijn valsch-genaemde Helder-Licht over Romeynen negen. Alwaer in het breede gehandelt wort van de natuere des genaden-verbonts, ende van de voor-rechten der Joden, ende van den staet dier volckeren die sonder woort godts in hare wegen wandelen, ende worden alsoo de fondamenten van sijne nieuw-bedachte verklaringe over Rom. 9. om-geworpen.
101660: WYNHOFF, ELISABETH [ED.]. - Elisabeth Coester 1900-1941. Zeichnungen.
122028: WYSS, JOSEPH M. - De Natura Materiae attributed to St. Thomas Aquinas. Introduction and text according to the tradition of the manuscripts.
4135878: WYTFLIET, CORNELIUS À - Descriptionis Ptolemaicae Augmentum. Sive Occidentis notitia brevis commentario. (Theatrum Orbis Terrarum, First Series, Volume V) Reprint of Louvain 1597. With an introduction by R.A.Skelton.
91327: XANTEN, H.J. VAN E.A. - Het Maasland in de oorlog
4143524: XENOFON, - Anabasis. De tocht van de tienduizend. Ingeleid en vertaald door G.Koolschijn. en N.Matsier.
4066826: XENOPHON, - Tocht van de tienduizend. Vertaling M.Moonen.
4143497: XENOPHON, - Kyros de Grote. De vormingh van een vorst. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.Nagelkerken.
4134237: XII, PIUS - Über die heilige Liturgie. (Lateinisch und Deutsch)
4143623: XIUXING BENQI JING & ZHONG BENQI JING, - Het leven van de Boeddha. (De oosterse bibliotheek)
4017628: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen het Romeinse keizerrijk.
4136681: YADIN, Y. (BAR KOCHBA) - Bar Kochba. Archäologen auf den Spuren des letzten Fürsten von Israel.
85764: YAHIL, LENI - Die Shoah. Überlebenskampf und Vernichtung der europäischen Juden. Aus dem Amerikanischen von H. Jochen Bossmann.
145021: YALOURIS, NIKOLAS & F.L. KENETT [PHOTOGR.]. - De beeldhouwkunst van het oude Griekenland. De sculptuur van het Parthenon.
104433: YAMADA, SADAMI - Complete Sumi-e Techniques. Complete Instructions for Painting.
4070893: YANCEY, PHILIP - Geruchten uit een andere wereld.
4135923: YANCEY, PHILIP - Vragen.
4300154: YANCEY, PHILIP - Waar is God goed voor?. Op zoek naar een geloof dat ertoe doet.
54306: YANCEY, PHILIP - Bidden
4054293: YANCEY, PHILIP - Onverwacht God ontmoeten.
4071638: YANCEY, PHILIP - Bidden.
4073279: YANCEY, PHILIP - Waar is God als ik pijn heb?.
130173: YANEY, GEORGE L. - The Systematization of Russian Government. Social Evolution in the Domestic Administration of Imperial Russia 1711-1905.
144949: YAP, HONG SENG - De stad als uitdaging. Politiek, planning en praktijk van de stedenbouw.
145135: YARWOOD, DOREEN - Outline of English Architecture.
131530: YASIN, MOHAMMED - A Social History of Islamic India 1605-1748.
103266: YATES, MARGIE L. - Antique Chinese Accessories. Vernacular Items c. 1850-1930.
145797: YEE, CHIANG & LIN SEN [FOREW.]. - Chinese Calligraphy: An Introduction to Its Aesthetic and Technique.
146357: YELTSIN, BORIS [MICHAEL GLENNY - TRANSL.]. - Against the Grain. An Autobiography.
104319: YENNE, BILL - Toutes les bières du monde.
101440: YERGIN, DANIEL - The Quest. Energy, Security and the Remaking of the Modern World.
4139126: YI, CHENG - I Ching. The Tao of Organization. Translated by Th.Cleary.
94425: YODER, JOHN H. - Täufertum und Reformation im Gespräch. Dogmengeschichtliche Untersuchung der frühen Gespräche zwischen Schweizerischen Täufern und Reformatoren
4134733: YOGANANDA, P. - Autobiography of a Yogi. With a Preface by W.Y. Evans-Wentz.
85892: YOON-BAE CHOI - De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn
145269: YORKE, IVOR - Television News.
143755: YOUNG, GAVIN - Per boot naar huis [Slow Boats Home].
101593: YOUNG, J.Z. - An Introduction to the Study of Man.
4049770: YOUNG, F.M. - De oudste credo's van het christendom. Hun onstaan en functie.
54513: YOUNG, G.M. - Early Victorian England, 1830-1865 (2 volumes)
53164: YOUNG, ROBERT - Analytical Concordance to the Bible. On an entirely new plan containing about 311,000 references, subdivided under the Hebrew and Greek originals, with the literal meaning and pronunciation of each. Designed for the simplest reader of the English Bible
91577: YOUNG, G.V.C. - A brief history of the isle of man
53115: YOUNG, HILARY - The genius of wedgwood
4043053: YOUNG, R. - Analytical Concordance to the Holy Bible.
131461: YOUNG, L.K. - British Policy in China 1895-1902.
131934: YOUNG, KENNETH - Churchill & Beaverbrook. A Study in Friendship and Politics.
131592: YOUNG, A.F. & E.T. ASHTON - British Social Work in the Nineteenth Century.
140075: YOUNG, G.M. [ED.]. - Early Victorian England 1830 - 1865 [2 Vols. Compl.].
4142475: YOUNG-EISENDRATH & HALL, J.A. (ED.) - The Book of the Self. Person, Pretext, and Process.
4143492: YOUNG, B.H. - Meet the Rabbis. Rabbinic Thought and the Teachings of Jesus.
130280: YOURCENAR, MARGUERITE - Als stromend water.
130279: YOURCENAR, MARGUERITE - Pasmunt van de droom.
84165: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (4 delen)
30533: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (4 delen in 6 banden)
7723: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
1471: YPEIJ, ANNAEUS/DERMOUT, ISAAC JOHANNES - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
89013: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. (4 delen + 4 delen aanteekeningen)
93878: YPEIJ, A. - Beknopte geschiedenis van de Hervorming der Christelijke Kerk in de zestiende eeuw. Een leesboek voor belangstellenden in de viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming
122445: YPEY, NICOLAUS [PETER KARSTKAREL - INTROD.]. - Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den grooten Menno baron van Coehoorn. Gevolgd naar het Latyn van den hooggeleerden jeere Nicolaus Ypey, ....
121466: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - White Figurated Linen Damask from the 15th to the Beginning of the 19th Century.
130238: YSSELSTEYN, DR. G.T. VAN - Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid.
122848: YU, MAN-KING [TRANSL. & ANNOT.]. - A Full Translation of the Criminal Law Code / Criminal Proceedings Code / Organizations of the People's Courts Code / Organizations of the People's Public Prosecutions Departments Code of the People's Republic of China.
123347: YUDKIN, MICHAEL & ROBIN E. OFFORD. - A Guidebook to Biochemistry. A new Edition of ' A guidebook to Biochemistry ' by K. Harrison.
9701: YVON, PIERRE - Het Heylige voor de Heyligen of Van het Wettig Ontfangen en recht Uytdeelen des H. Avontmaels: Als mede der Kerkelicke Discipline of Tucht na den geest en aert des nieuwen Verbonts.
53964: ZAALBERG, J.C. - De godsdienst van Jezus en de moderne rigting. Christelijke toespraken over de godsdienstige vragen des tijds
104931: ZAALBERG, C.A. - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of ' Das Buch Extasis ', ' Een cort begryp der XII. boecken Olympiados ' and ' Abregé des douze livres Olympiades '.
122437: ZAALBERG, C.A. - ' Das Buch Extasis' van Jan van der Noot.
101594: ZAANVEER, C. VAN - De Blanke Bonze. Een Geschiedenis uit Japan.
130020: ZAAT, THEA & NICO ZAAT - Hoy, een lied. Een verzameling van ruin 400 liederen, voorzien van didactische aanwijzingen en speelse aktiviteiten.
130814: ZABRE, ALFONSO TEJA - Guide to the History of Mexico. A Modern Interpretation.
130480: ZACHER, HANS F. & MARTIN BULLINGER & GERHARD IGL [EDS.] - Soziale Sicherung im öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Belgien und den Europäischen Gemeinschaften.
145300: ZACHS, WILLIAM - The First John Murray and the Late Eighteenth-Century London Book Trade. With a checklist of his publications.
130668: ZACHS, WILLIAM - The First John Murray and the Late Eighteenth-Century London Book Trade. With a checklist of his publications.
4134241: ZACZEK, I. - Chronicles of the Celts.
102186: ZADELHOFF, MR. DR. B.G. VAN - Onroerende goederen en belasting toegevoegde waarde.
104176: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, PROF. DR> & DR. JOH. S. BOERSMA [EDS.]. - Antieke cultuur in beeld.
4075079: ZAEHNER, R.C. - Mysticism. Sacred and Profane. An Inquiry into some Varieties of Praeternatural Experience.
130466: ZAFRANI, HAÏM - "Ethique et mystique. Judaisme en Terre d'Islam. Le commentaire kabbalistique du "" Traité des Pères "" de J. Bu - 'Ifergan."
90663: ZAHAN, DOMINIQUE A.O. - Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire. Colloque de Strasbourg (16-18 mai 1963)
110769: ZAHN, ERNEST - Das unbekannte Holland. Regenten, Rebellen und Reformatoren.
4005581: ZAHN-HARNACK, A. VON(HARNACK, A.VON) - Adolf von Harnack.
122828: ZAHN, LEOPOLD [ET AL.]. - Abstrakte Kunst. Querschnitt 1953. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk.
105128: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
4139071: ZAHN, A. - Ueber den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung. Ein Beitrag zur Rechtfertigungslehre.
4142555: ZAHN, A. (CALVIJN, J.) - Studien über Johannes Calvin. 1. Die Urteile katholischer und protestantischer Historiker im 19.Jahrhundert über den Reformator. 2. Die beiden letzten Lebensjahre von Johannes Calvin.
4140432: ZAHN-HARNACK, A. VON (HARNACK, A.VON) - Adolf von Harnack.
4066918: ZAHRNT, H. - Mutmassungen über Gott. Die theologische Summe meines Lebens.
4007467: ZAHRNT, H. - Het wordt tijd om weer aan God te denken. Notities bij een keerpunt in het theologisch denken.
4007465: ZAHRNT, H. - Wachtend op God. De duitse protestantse theologie in de 20e eeuw.
54264: ZAID, GABRIEL - Zo veel boeken. Lezen en uitgeven in een tijd van overvloed
102747: ZAK & POLSHORLOGES - Das Katalogbuch 2004 / 2005.
102746: ZAK & POLSHORLOGES - Das Katalogbuch 2003 / 2004.
102745: ZAK & POLSHORLOGES - Der Katalog zum 40jährigen Firmenjubiläum 1961-2001.
130636: ZAK & POLSHORLOGES - International Wristwatch Yearbook 1998.
142662: ZALM, LEO VAN DER - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India.
121188: ZAMAN, F. - L'Attribution de Philomena à Chrétien de Troyes.
4143558: ZAMAN, L. - Bible and Canon. A Modern Historical Inquiry. (Studia Semitica Neerlandica 50)
4136630: ZAMAN, L. (RENDTORFF, R.) - R.Rendtorff en zijn. Das Uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. Schets van een Maccabeër binnen de hedendaagse Pentateuchexegese. (Thesis).
100314: ZAMOYSKI, ADAM - The Polish Way. A Thousand-year History of the Poles and their Culture.
81449: ZAMUEL, HESDIE STUART - Johannes King, profeet en apostel van het surinaamse bosland
4073169: ZAMUEL, H.S. (KING, JOH.) - Johannes King. Profeet en apostel van het surinaamse bosland. (Diss.)
52263: ZANCHIUS, H. - De absolute predestinatie
87042: ZANCHIUS, HIËRONYMUS - De absolute predestinatie
52367: ZANCHIUS, H. - Commentaar op Paulus' Zendbrief aan de Philippensen
83910: ZANCHIUS, HIERON. - Commentaar op Paulus' Zendbrief aan de Philippensen
84824: ZANCHIUS, HIËRONYMUS - De absolute predestinatie
100043: ZANDANEL, IRENE & DR. B. MAUSER [EDS. - ET AL.]. - Das praktische Hausbuch der Naturheilkunde. Gesundheit dutch natürlich Medikamente und Heilmethoden. Mit Naturkosmetik zum Selbermachen.
91295: ZANDE, G.W.M. VAN DE - Schaduwlopen, een studie over 'Het uur U en Een Idylle' van Martinus Nijhoff
54233: ZANDEE, JAN - Death as an enemy. According to ancient Egyptian conceptions (Contents, Stellingen)
53445: ZANDEE, JAN - Death as an enemy. According to ancient Egyptian conceptions (Contents, Stellingen)
4001664: ZANDEE, J. (GNOSIS) - Het evangelie der Waarheid. Een gnostisch geschrift. (CR40)
4076249: ZANDEN, L.V.D. - Christelijke Religie en Historische Openbaring. Enkele der voornaamste oplossingen van het probleem sinds Lessing. (Diss.)
142530: ZANDEN, SJEF VAN DE & MARY VERHAGEN-VAN DRAANEN & STEEF MULDER [EDS. - ET AL.]. - Geschiedenis van Leende [Dyt Gheyt aen der kyrcken van Leendt].
131508: ZANDER, ALVIN & ARTHUR R. COHEN & EZRA STOTLAND & BERNARD HYMOVITCH & OTTO RIEDL [EDS.] - Role Relations in the Mental Health Professions.
122605: ZANDSTRA, EVERT & MR. A.P. VAN SCHILFGAARDE & WIM K. STEFFEN - Kastelen en huizen op de Veluwe.
122602: ZANDSTRA, EVERT [ET AL.]. - Kastelen en Huizen op de Veluwe.
82224: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger
81997: ZANDT, P. - Verzamelde geschriften van Ds. P. Zandt 6 Maart 1880- 4 Maart 1961 in leven predikant der Ned. Herv. Kerk
82730: ZANDT, P. - Hoort des Heeren Woord, een bundeling kamerredes, bijdragen uit de Banier en preken. Levensschets, alsmede een aantal reacties op zijn overlijden op 4 Maart 1961. (Verzamelde geschriften deel III)
85728: ZANDT, HERMAN S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme, inzonderheid in de Nederlandse Hervormde Kerk.
91172: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger. (Serie: Verzamelde geschriften deel I)
87135: ZANDT, P. - Hoort des Heeren Woord / De vrijmoedigheid des geloofs / Gedenkt uw voorganger (Serie: Verzamelde geschriften) (3 delen)
110770: ZANDT, GERTRUD J. - "Die Sprache von "" Karl und Galie "". Eine Vorstudie."
87161: ZANDT, P. - Gedenkt uw voorganger / De vrijmoedigheid des geloofs / Hoort des Heeren Woord (3 werken)
87686: ZANDT, P. - De vrijmoedigheid des geloofs. Verzamelde geschriften, deel II.
52006: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger
104760: ZANDVLIET, KEES - De groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie.
87976: ZANDVLIET, KEES E.A. - Maurits Prins van Oranje
131469: ZANDVLIET, KEES - Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
145689: ZANDVOORT, HENK - Models of Scientific Development and the Case of NMR.
4133910: ZANGENBERG, THERESE - ästhetische Gesichtspunkte in der englischen Ethik des 18.Jahrhunderts. (Diss.)
4012954: ZANGGER, CHR.D. (LEIBNIZ, G.W.) - Welt und Konversation. Die theologische Begründung der Mission bei Gottfried Wilhelm Leibniz. (Diss.).
4133909: ZANKOW, ST. - Die Orthodoxe Kirche des Ostens in ökumenischer Sicht. Gastvorträge, gehalten an den Universitäten von Zürich, Bern, Basel und Genf.
145485: ZANNAS, ELIKY & JEANNINE AUBOYER [INTROD.]. - Khajuraho.
9985: ZANTEN, LAURENS VAN - Treur-Tooneel der Doorluchtige Vrouwen, of Op en Ondergangd er Vorstinnen, En andere Beruchte Vrouwelijke Personagien: Behelzende een kort en bondig verhaal, van 't jammerlijk en Ellendige Eynde der voornaamste, en Treffelykste Vrouwen. Beginnende met de Assyrische Monarchie, en vervolgende tot aan het Eynde deser Eeuwe. Uit veele geloofwaardige Schrijvers, en verscheidene Taalen, met groote moeite by een versameld. Met curieuse Figuuren, (door J. Luyken gemaakt) verciert.
130849: ZANTEN, H. VAN - L'influence de la Partie XIII du Traité de Versailles sur le développement du droit international public et sur le droit interne des États [L' Organisation permanente du travail).
121000: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad [Afl. 1-60: in 5 Covers].
92684: ZANTWIJK, RUDOLF ALEXANDER MARINUS VAN - Lastdragers en hoofden, de sociale en culturele eigenheid van een taraskische gemeenschap
140019: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
4063124: ZARNECKI, G. - The Monastic Achievement.
53856: ZAUNER, FRIEDRICH - Das Hierarchienbild der Gotik. Thomas von Villachs Fresko in Thörl
4827: ZAUNSLIFER, PETRUS - Tafereel van Overdeftige Zinnebeelden, Gemaelt naer de Deuchden, Ondeuchden, Gemoetsdriften der Menschen, Straffen Godts, en Zegeningen. Eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Valerianus, Orus Apollo, en anderen: Maer nu in meerder orde gebracht, met Godtsgeleerde Aenmerkingen, schoone Spreuken der Heidenen, oude Gedenkpenningen, en zeltzame eigenschappen van Dieren, Boomen en Kruiden, verrykt: uit de Outheit van Joden, Grieken, en Romeinen, opgeheldert: en achter dezelve, naer hunne Zinnebeelden, de Zaligspreekingen van Christus, uit Mattheus cap. 5. uitvoerig verklaert. Met Kopere Plaetjes.
110894: ZAUZICH, KARL-TH. - Hieroglyphen ohne Geheimnis. Eine Einfühung in die altägyptische Schrift für Museumbesucher und Ägyptentouristen.
4133907: ZBINDEN, HANS - Der bedrohte Mensch. Zur seelischen und sozialen Situation unserer Zeit.
122840: ZEBEN, C.J. VAN & W.G. BELINFANTE & O.W. VAN EWIJK - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Invoeringswet 2: Rechtspersonen.
122839: ZEBEN, C.J. VAN & W.G. BELINFANTE & O.W. VAN EWIJK - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 1: Personen- en familierecht
100567: ZEBEN, MR. C.J. VAN [ET AL.]. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijke wetboek. Algemeen deel: Voorgeschiedenis en algemene inleiding.
4138061: ZECHNER, A. - Einblick in die Werkstatt der Evangelisten. Strukturanalyse der vier kanonischen Evangelien.
92328: ZEE, G. VAN DER - Kerkgeschiedenis van Vaassen, van het jaar der stichting 891 tot 1930
4008631: ZEE, W.R.V.D. - Tien klinkende woorden. Uitleg van de tien geboden: Exodus 20 vers 1 tot 17.
90523: ZEE, HENRI VAN DER - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
53998: ZEE, T. VAN DER - De Friesche boeren-coöperaties in haar maatschappelijk verband. Een studie van gemeenschapsleven
100931: ZEE, HENRI VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland [1940-1945].
131073: ZEE, HENRI VAN DER & BARBARA VAN DER ZEE - Willem en Mary. De bewogen geschiedenis van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart.
4300387: ZEE, E.M. VAN DER - Spatial Knowledge and Spatial Language. A theoretical and empirical investigation. Ruimtelijke kennis en ruimtelijk taalgebruik: Een theoretisch en empirisch onderzoek (samenvatting in het Nederlands) (Diss.)
4008634: ZEE, W.R.V.D. - Wie heeft daar woorden voor?. Een pastorale voor lijdende mensen en een leidende God.
4031437: ZEE, W.R.V.D. - Van alle tijden en plaatsen. Voor gesprek en onderricht over de liturgie.
4050153: ZEE, N. V.D. (PRESSER, J.) - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
4276043: ZEE, W.R.V.D. - (10 titels). Uit de Bergerede - Verhalen van hoop - Gebed met open ogen - De dood is van gisteren - Geboren en getogen - Opnieuw geloven - en 4 andere.
4064492: ZEE, G.V.D. (HARDERWIJK) - 1000 Jaar Harderwijk. Kerk en Bethel.
122555: ZEEBERG, JAAP JAN & PIETER FLOORE & RENÉ GERRITSEN [PHOTOGR.]. - Nova- Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied.
4070990: E.W,, ZEEDEN, - Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe. 1556-1648. (Propyläen Geschichte Europas Band 2)
94609: ZEEFUIK, KAREL AUGUST - Hernhutter zending en Haagsche maatschappij, 1828-1867. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van zending en emancipatie in Suriname. (Moravian Mission and 'Haagsche Maatschappij' 1828-1867. A chapter in the history of mission and emancipation in Surinam (with a summary in English))
131542: ZEEGERS, GERDA - Op de Hoogte blijven.
104762: ZEELAND - Notulen van Zeeland 1574 - 1586 [5 Vols. Compl.]..
7504: ZEELANDER, L. (PSEUD. VERHULST, PHILIPPE LOUIS) - De Vaste Gronden van het Catholyk Geloove, Wegens het H. Sacrament des Autaers, Beweert door L. Zeelander. Tegen een boek in Holland uitgegeven met dit Opschrift: Verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke. Door Joan vanden Honert, 1738. III. Druk. Overzien en verbetert.
90051: ZEEMAN, K. - Moderne geografie van Nederland
146128: ZEEMAN, SIEP - Cees van der Meulen. Met het oog op zee. De Nederlandse reddingsmaatschappijen in beeld.
88209: ZEEUW, P.W. DE - De krullemusse van 's-Gravendeel
121416: ZEEUW J. GZN., P. DE - Als ik zal vreezen...Een verhaal uit de dagen der afscheiding 1834.
90007: ZEEUW, P. DE - Van strijd en overwinning
4050829: ZEEUW J.GZN, P. DE - Van strijd en overwinning. (Eerder verschenen onder de titel `De stijd voor een Vrije School historisch geschetst`.
110529: ZEEUWEN, Z. [ET AL.]. - Watersnoot Nieuwkuyk 1880.
110774: ZEEVALKING, MR. H.J. - De maçonnieke werkplaats.
84245: ZEGGELEN, W.J. VAN / A. ISING (VERZAMELD DOOR) - Vliegende bladen vol prenten (2 delen)
95764: ZEGNA-RATA, OLIVIER A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXX (Volume 30). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXXXVIII)
121665: ZEGUERS, CAMILLA - Amsterdamse stegen. Een tocht dooor historisch Amsterdam.
4029281: ZEGVELD, A. - Een plaats om te wonen. Over spiritualiteit en menswording.
123232: ZEGVELD, ANDRÉ - Tot vrijheid bestemd. Spiritualiteit en geloofsbelijdenis.
144059: ZEHNHOFF, ALBERT AM - Sylt. Amrum, Föhr, Helgoland, Pellworm, Nordstrand und Halligen. Natur und Kultur auf Helgoland und den Nordfriesischen Inseln. Entdeckungsreisen durch eine Landschaft zwischen Meer und Festlandküste.
4300955: ZEHRER, KARL - Evangelische Freikirchen und das Dritte Reich.
142400: ZEIDLER-JANISZEWSKA, ANNA [ED.]. - Epistemology and History. Humanities as a Philosophical Problem and Jerzy Kmita's Approach to it.
144362: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER [ED.]. - Cultuurgeschiedenis van de dood.
145763: ZEIJL, MR. A.M.M.M. VAN - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht.
110528: ZEILER, FRITS DAVID - Tussen Schie en Gouwe. Voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland.
110548: ZEILER, FRITS DAVID - Handzame handel. Gelderse bodemvondsten en hun verhaal.
4054917: ZEILSTRA, J.A. - European Unity in Ecumenical Thinking. 1937-1948.
102689: ZEITLER, RUDOLF - Die Kunst des 19. Jahrhunderts [ = Vol. 11. Propyläen Kunstgeschichte].
4053226: N.N. (ZELDENRUST, H.) - Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Harry Zeldenrust als studiesecretaris van Kerk en Vrede. Redactie: P.v.Dijk, H.Noordegraaf en G.Witte-Rang.
122109: ZELDENRUST, H.J. - Vrede maken. De toekomst van het pacifisme.
110699: ZELDENRUST, E.L.K. - Over het wezen der hysterie.
4032012: ZELDENRUST, H.J. (BONHOEFFER, D.) - Ervaring en keuze. Wat christelijk geloof eigenlijk is. Een theologische verkenning op het spoor van Dietrich Bonhoeffer.
4075148: ZÉLÉNINE, D. - Le culte des idoles en Siberie. (Bibliothèque Scientifique)
121567: ZELIKOW, PHILIP & CONDOLEESSA RICE - Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statecraft.
145774: ZELISSEN, P.G.J. - Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer mittelripuarischen Grammatik.
4068601: ZELLER, W. - Frömmigkeit in Hessen. Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte. Hrsg.von B.Jaspert.
3441: ZELLERN, JOHANN C. - Summaria, Oder furtze Aüsslegüng der Bucher Mosis, Josua, Richter, Ruth, Samuelis und der Königen. Mit beijgefügter nutzlichen Lehren, Auff Gnädigsten Befelch des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Eberhardi desz III. Hertzogens zu Würtemberg und Zecf/Grafens zu Mümpelgart, Herrn zu Heidenheim, &c. Für die Kirchen des Hertzogthumbs Würtemberg, in denen ordenlichen Vesper-Lectionen, nach angehörtem Capitel zu verlesen, auch auff eines jeden Haussvatters sonderbare Hauss-Kirch gesteuet.
121159: ZEMAN, Z.A.B. - Pursued by a Bear. The making of Eastern Europe.
100495: ZEMERING, NICOLINE [ET AL.]. - Willem van Rede (1880-1953). Een verzamelaar uit hartstocht.
83404: ZENDELING BORUTTA - De geschiedenis van mijn klokken
122350: ZENKOVSKY, SERGE A. [ED.]. - Aus dem alten Russland. Epen, Chroniken und Geschichten.
143422: ZENZINOF, WLADIMIR [JOS VAN VEEN - ED.]. - De Russische Revolutie. Onthullingen van een revolutionair.
121020: ZERASCHI, HELMUT - Drehorgeln.
4139072: ZERBOLT VAN ZUTPHEN, G. - Over de hervorming van de krachten der ziel.
104869: ZERBST, RAINER - Antoni Gaudi. Gaudi 1852-1926. Antoni Gaudi i Cornet - een leven in de architectuur.
145541: ZERNACK, KLAUS [ED.]. & HANS-HENNING HAHN & MARIA WAWRYKOWA & JAN KOSIM [ET AL.]. - Zum Verständnis der polnischen Frage in Preussen und Deutschland 1772 - 1871. Referate einer Deutsch-Polnischen Historiker-Tagung vom 14. - 16. Januar 1986 in Berlin-Nikolassee.
87410: ZEVENBERGEN, P.A. - Wat betekent...? Toelichting bij moeilijke woorden in de Statenvertaling.
4030085: ZEVENBERGEN, G.E. & LUTH, J.R. - Kleine geschiedenis van het kerklied. Herz. en uitgebreide druk in samenwerking met J.R.Luth.
103067: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat.
4015660: ZEYDE, M.H.V.D. - Een tijding van vreugde. Het evangelie verhaalt door Markus. Nederlandse vertaling met verantwoord kommentaar.(Spiritualiteit 9)
4030452: ZEYDE, M.H.V.D. - Vreugde van de psalmen. (Spiritualiteit 14)
95749: ZGLINICKI, FREIDRICH V. - Die Wiege, volkskundlich - kulturgeschichtlich - kunstwissenschaftlich - medizinhistorisch. Eine Weigen-Typologie mit über 500 Abbildungen
101595: ZHELEZNOVA, IRINA (ED.) - Folk Tales from the Soviet Union. The Ukraine, Byelorussia and Moldavia.
101441: ZHENG, SU - Claiming Diaspora. Music, Transnationalism and Cultural Politics in Asian / Chinese America.
131271: ZHIMING, DONG. - Dinosaurrian Faunas of China.
4075171: ZIADEH, F.J. & WINDER, R.B. - An Introduction to Modern Arabic.
4072409: ZIEBERTZ, H.G. & SCHWEITZER, FR. (ED.) - Dreaming the Land. Theologies of Resistance and Hope. International Academy of Practical Theology, Brisbane 2005.
3672: ZIEGENMEIJER, JACOB - De Wereldling Ontdekt, en tot een Juichend Christen Opgeleid. In Zes Samenspraken. Tot ontdekking, overtuiging en bestiering van Wereldlingen alsook tot versterking en leiding van Begenadigden. Vermeerderd achter de Voorrede, met een kort Berigt van des Schrijvers voorbeeldig Leven en Zalig sterven, opgesteld door de Predikanten der stad Nijmegen. WAARBIJ: Vrymoedig dog teffens Nedrig Discours, Betreffende Eenige Zaaken van het In- en Uytwendigen des Christendoms: Gehouden in Vier Samenspraken, Tusschen een Christen, en den Autheur van den Wereldling Ontdekt. Den Derden Druk.
6788: ZIEGENMEIJER, JACOB - De Wereldling ontdenkt, en tot een Juichend Christen Opgeleid. In zes zamenspraken. Tot ontdekking, overtuiging en bestiering van Wereldlingen, als ook tot versterking en leiding van Begenadigden. Op nieuw uitgegeven met eene voorrede van J.J. Knap. Tweede Druk.
5320: ZIEGENMEYER, JACOB - De Wereldling Ontdenk, En tot een Juychend Christen Opgeleyd. In Ses Samenspraaken. Tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van Wereldlingen. Als ook tot Versterking en Leyding van Begenadigden. Derden Druk.
4071609: ZIEGLER, H. & GRUBER, E.R. - Het Oerevangelie. Wat Jezus werkelijk heeft gezegd.
145349: ZIEGLER, EDDA - 100 Jahre Piper. Die Geschichte eines Verlages.
143792: ZIEGLER, HANSD SEVERUS - Adolf Hitler aus dem Erleben dargestellt 1925-1945.
54252: ZIEGLER, LEOPOLD - Überlieferung
4075257: ZIEGLER, J. - Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher.
4047885: ZIEGLER, AUG. (PALLOTTI, VINZENZ) - Vinzenz Pallotti. Bahnbrecher des Laienapostolates.
54012: ZIEGLSCHMID, A.J.F. - Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. Ein Sprachdenkmal aus frühneuhochdeutscher
4135928: ZIEL, K.V.D. & HOLWERDA, H. (RED.) (HOLWERDA, D.) - Het stralend teken. 60 jaar exegetische vergezichten van Dr.D.Holwerda.
53323: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken
54235: ZIELHUIS, LAMBERT - Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift (with a Summary in English)
4015689: ZIELHUIS, L. - Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift. (Diss.)
4140935: ZIESLER, J. - Paul's Letter to the Romans.
104800: ZIGLIOTTO, EUGENIO (ED.) - Il meglio da polso. Tutti gli orologi da ricordare. Volume 7.
91158: ZIJDERVELD, G.A. - Engelenwacht en satanische kracht
48289: ZIJL, DR. A.H. VAN - 1 Samuel deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
90882: ZIJL, IDA VAN E.A. - De Utrechtse edelsmeden Van Vianen. Zeldzaam Zilver uit de Gouden Eeuw.
60860: ZIJLSTRA. S. - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk (Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davisjorisme)
94384: ZIJLSTRA, S. - Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675
93983: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz. Van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
101836: ZIJLSTRA, JELLE - Per slot van rekening. Memoires.
110801: ZIJLSTRA, JAAP & CEES TIMMER - Honderd en één heiligen.
4026676: N.N. (ZIJLSTRA, W.) - Ontginningswerk. Klinisch Pastorale Vorming - een overzicht. Bijdragen voor W.Zijlstra.
4141354: ZIJLSTRA, JAN - (3 boeken). Al de wonderen van genezing in de Bijbel - Wonderen, ze gebeuren nog steeds - 50 Hindernissen op de weg naar genezing.
4073865: ZIJLSTRA, JAAP - In een ander licht. Kijken naar ikonen.
130293: ZIJM, CONNY & TIEKE VERKERK & PETER HUISHOF & GUIDO HEIJNEN & HENK VAN HELVOORT & LAU BRABER [EDS.] - Bottendaal in beeld. Mensen wonen, werken en voeren aktie in een oude stadswijk. Ontstaan - bedrijven - buurt - wonen - straat - aktiviteiten.
53792: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden. Openbare les bij de aanvaarding van het ambt van lector op 16 november 1954
4064764: ZIJPP, N.V.D. - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
104819: ZILCZER, JUDITH - The Noble Buyer: John Quinn, Patron of the Avant-Garde.
121866: ZIMMER, HUBERT D. & AXEL MECKLINGER & ULMAN LINDENBERGER [EDS.]. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
54245: ZIMMER, HEINRICH - De weg tot het zelf. Leer en leven van de Indische heilige Shri Ramana Maharishi uit Tiruvannamalai
143523: ZIMMER, DR. ARNOLD - Orale Reiztherapie. Ein Beitrag zu der Stellungnahme Geheimrat Biers zur Homöopathie.
145425: ZIMMER, HUBERT D. & AXEL MECKLINGER & ULMAN LINDENBERGER [EDS.]. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
100872: ZIMMER, HEINRICH - Mythen und Symbole in Indischer Kunst und Kultur.
4056784: ZIMMER, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther als deutscher Classiker. in einer Auswahl seiner kleineren Schriften.
46430: ZIMMERL-PANAGL, VICTORIA/WEBER, DOROTHEA - Text und Bild, Tagungsbeiträge. (Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Sitzingsberichte, 813. Band. Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der Lateinischen Kirchenväter, Heft XXX)
54571: ZIMMERLI, WALTHER / NOTH, MARTIN A.O. - Ezechiel. 2. Teilband. Ezechiel 25-48 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/2)
54572: ZIMMERLI, WALTHER / NOTH, MARTIN A.O. - Ezechiel. 1. Teilband. Ezechiel 1-24 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIII/1)
4135873: ZIMMERLI, W. - Das Gesetz und die Propheten. Zum Verständnis des Alten Testamentes.
100977: ZIMMERLING, DIETER - Die Hanse. Handelsmacht im Zeichen der Kogge.
85410: ZIMMERMAN, A.R. E.A. - Principiëele staatkunde. Fascisme, radicalisme, communisme en de historische richting (deel II)
101138: ZIMMERMANN, MICHAEL F. - Seurat en de kunsttheorie van zijn tijd. Schilderijen, tekeningen [In Slipcase].
100463: ZIMMERMANN, DR. W. [WILHELM BLOS - ED.]. - Grosser Deutscher Bauernkrieg.
94453: ZIMMERMANN, GUNTER - Prediger der Freiheit. Andreas Osiander und der Nürnberger Rat 1522-1548
54247: ZIMMERMANN, FRIEDRICH - Der ägyptische Tierkult nach der Darstellung der Kirchenschriftsteller und die ägyptischen Denkmäler
4021010: ZIMMERMANN, W.D. (RED.) - Ontmoetingen met Dietrich Bonhoeffer. Met bijdr.van E.Bonhoeffer, W.A.Visser`t Hooft, H.Gollwitzer e.a.
144067: ZIMMERMANNS, KLAUS - Das Veneto. Verona - Vicenza - Padua - Städte und Villen - Kultur und Landschafts Venetiens.
102265: ZIMMERN, ALFRED - The Greek Commonwealth. Politics & Economics in Fifth-Century Athens.
110070: ZINDEL, CHRIST. SIEGM. [ED.]. - Der Eislauf oder das Schrittschuhfahren. Ein Taschenbuch für Jung und Alt. Mit Gedichten von Klopstock, Göthe, Herder, Cramer, Krummacher, etc. und Kupfern von J.A. Klein.
4073549: ZINKAND, J.M. - A Study of the Morphology of Ugaritic and Akkadian. (Diss.)
4070974: ZINN, A.A. (GRÜNEWALD, MATHIS) - Meister Mathis genannt Grünewald. Ein Leben unter Gott.
4137634: ZINOVJEV, A. - Herinneringen van een souvereine rebel. Uit het russisch door P.de Smit.
54246: ZINSER, HARTMUT - Religionswissenschaft. Eine Einführung
4134230: ZINZENDORF, N.L.VON - Hauptschriften in sechs Bänden. Band 1 bis 5.
101037: ZIOLKOWSKI, THEODORE - Vorboten der Moderne. Eine Kulturgeschichte der Frühromantik.
95155: ZIRKER, HANS - Der Koran. Zugänge und Lesarten
102825: ZIRKZEE, NICK - The Ultimate Travel. The Ultimate Luxury Travel Book.
121465: ZIVOJINOVIC, DRAGAN R. - America, Italy and the Birth of Yugoslavia [1917-1919].
110585: ZOCK, T.H. & G. GLAS [ED.]. - Religie in de psychiatrie.
93534: ZODHIATES, SPIROS - The Hebrew-Greek Key Study Bible. An original and complete system of Bible study numerically coded to Strong's Exhaustive Concordance, with introductions to each book of the Bible, exegetical notes, a Bible atlas in color, Strong's Hebrew and Chaldee Dictionary and Greek Dictionary of the New Testament, a completely new lexicon with lexical aids to the Old and New Testaments, grammatical helps, and words of Jesus printed in red
6791: ZOET, JAN - d'Uitsteekenste Digtkunstige Werken. Bestaande in verscheiden Ernsthaftige en boertige Stoffen. Naa zijn leeven byeen gebragt, door Een Liefhebber der Neederduitsche Digtkunst. Als meede het Toneel-Spel, Genaamt Hel en Hemel. Den Tweeden Druk. Beneffens eenige Graf-schriften door verscheide Liefhebbers op de zelve.
143656: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - Fichtes Spätwerk im Vergleich.
143655: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - "Praktische Philosophie in Fichtes Spätwerk. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress "" Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk (1810-1814) und das Lebenswerk "". [Volume 2]."
143657: ZÖLLER, GÜNTER & HANS GEORG VON MANZ [EDS.]. - Grund- und Methodenfragen in Fichtes Spätwerk. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress. » Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk [1810-1814] und das Lebenswerk « [Volume 4].
143654: ZÖLLER, GÜNTER & HANS-GEORG VON MANZ [EDS.]. - "Fichtes letzte Darstellungen der Wissenschaftslehre. Beiträge zum Fünften Internationalen Fichte-Kongress "" Johann Gottlieb Fichte. Das Spätwerk (1810-1814) und das Lebenswerk "". [Volume 1]."
53212: ZÖLLNER, FRANK / THOENES, CHRISTOF / PÖPPER, THOMAS - Michelangelo, 1475-1564. Complete Works
4139896: ZOMERDIJK, L. - Vijftig jaar Auschwitz. De wereld, Nederland en de moord op zes miljoen Joden.
110212: ZOMEREN, KOOS VAN - De bewoonde wereld. Een bloemlezing uit ons landschap.
143582: ZOMEREN, KOOS - De clown die uit de lucht kwam vallen. Columns.
145768: ZOMEREN, DICK VAN - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
100932: ZOMEREN, KOOS VAN - De man op de Middenweg.
3256: ZOMEREN, CORNELIS VAN - der stadt Gorinchem, en landen van Arkel, benevens der aloude en Adelyke Geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel. Gorinchem.
9875: ZOMEREN, CORNELIS VAN - Beschryving der Stadt Gorinchem, en landen van Arkel, Benevens der aloude en Adelyke Geslagten der Doorlugtige Heeren van Arkel, Zynde een nauwkeurige en uytvoerige Verhandeling van deszelfs Opkomst, Benaming, Bevolking, Gelegentheid, Pragtige Gebouwen, en Zeltzaamheden, Nevens der zelver Voorregten, Handvesten, Previlegie, en Regeerings Vorm. Alle t'zamengestelt en getrokken uit oude Handschriften, Memorien, Brieven, en egte bewysstukken, Eertyds by een verzamelt. En nu in Order gebragt door Z.H.H.T.
4066878: ZONDAG, KOEN (RED.) - Te stoel en te bank. Ferslaggen fan alve tsjerketsjinsten.
4032506: ZONDERVAN, P. - Radicale Christusbeschouwingen. (D.F.Strauss, A.D.Loman, G.J.P.J.Bolland e.a.)
131799: ZONNEVELD, PETER VAN - Behouden huizen in literatuur, wetenschap en kunst.
85453: ZONNEVELD, PETER VAN - Het dagboek van de student Nicolaas Beets. 1833-1836
92681: ZOON, JAN HERBERT - Friesland tussen hoop en vrees. Enige beschouwingen over de invloed van de industrialisatie gedurende de periode 1950-1964 op de friese welvaart
4050600: ZORGDRAGER, H. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutels tot Schleiermachers denken. (Diss.)
47358: ZORGDRAGER, HELEEN - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutel tot Schleiermachers denken
145290: ZORN, FRIEDRICH & FRANZ BERRTHOLDS VON FLERSHEIM [WILHELM ARNOLD - ED.]. - Wormser Chronik von Friedrich Zorn.
87840: ZORZIN, ALEJANDRO - Karlstadt als Flugschriftenautor. Mit 3 Abbildungen sowie zahlreichen Grafiken und Tabellen.
4136275: ZOTTL, A. (HRSG.) - Weltfrömmigkeit. Grundlagen - Traditionen - Zeugnisse.
132041: ZOU, HUA & ANDREA MERCEDES RIEGEL - Akupunktur bei Blutungsstörungen und Zyklusanomalien [Mit Beiheft]
4048115: ZSCHÄBITZ, G. - Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg.
53909: ZSCHOKKE, HEINRICH - Stichtelijke uren
47422: ZSCHOKKE, H. - Gods Almacht in de Werken der Natuur. Een Volksboek, tot kennis van God uit Zijne Schepping
4019806: ZSCHOKKE, H. - Historia sacra antiqui testamenti. Editio sexta emendata et instructa octo delineationibus et tabula geographica.
4143150: ZSCHOKKE, H. - Uren aan de godsdienst gewijd. (Compleet in 5 dln.). Naar het hoogduitsche Stunden der Andacht. Vertaald door J.M.L.Roll.
121702: ZUB, AL. [ED.]. - Culture and Society. Structures, Interferences, Analogies in the Modern Romanian History.
54749: ZUCK, ROY B. - Vital Theological Issues. Examining Enduring Issues of Theology
142696: ZUCKERKANDL, R. - Zur theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre.
4300488: ZUCKERMANDEL, M.S. - Supplement enthaltend Uebersicht Register und Glossar zu Tosefta. (In Hebrew with German indexes and glossaries)
4057296: ZUIDBERG, G. - Ranken aan de wijnstok. Een briefwisseling in een parochie.
4070217: ZUIDBERG, G. - Barmhartigheid en trouw in het pastoraat. Notities voor een spiritualiteit van de volharding.
143919: ZUIDEMA, DR. WILLEM & DRS. J. DOUMA [EDS.]. & DR. C.D.J. BRANDT - Kronieken van de Abdij Bloemhof te Wittewierum, loopende over de dertiende eeuw, door de abten Emo, Menko en een ongenoemde. In opdracht van het Hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging ' Groningen ' uit het Latijn vertaald.
93098: ZUIDEMA, WILLEM HERO - Der Mischnatraktat Hagiga oder Was zum Wallfahren gehört. Einleitung, Test, Übersetzung, Kommentar und textkritischer Apparat, nebst drei Anhängen zur Halacha. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha (2 Bände)
131701: ZUIDEMA, DR. S.U. [ED. - ET AL.] - Denkers van deze tijd [3 Vols. Compl.]
4138810: ZUIDEMA, W. - De zedeleer der Jezuïeten. Uit hun eigen voornaamste schrijvers geput en getoetst aan de Tien Geboden en de voorschriften der Roomsche Kerk.
4009944: ZUIDEMA, W. (E.A.) - Isaak wordt weer geofferd. De verwerking van de holocaust door jodendom en christendom.
4009946: ZUIDEMA, W. (E.A.) - Betekenis en verwerking. Het offer van Isaäk en de holocaust.
4035918: ZUIDEMA, W. - Vergeten taal van het verhaal.
4053116: ZUIDEMA, W. - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
4058957: ZUIDEMA, W. - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
4059857: ZUIDEMA, W. - De gein van het leren. Actuele vragen in het licht van de joodse traditie.
4139817: ZUIDEMA, W. - (4 boeken). Gods partner. Ontmoeting met het jodendom - Betekenis en verwerking. het offer van Izaak en de holocaust - Isaak wordt weer geofferd. De verwerking van de holocaust - En Godf sprak tot Noach en zijn zonen.
4140042: ZUIDEMA, W. - De vergeten taal van het verhaal.
4075104: (ZUIDERVAART, L. (ADORNO, TH.W.) - Refractions. Truth in Adorno`s Aestethic Theory. (Diss.)
54822: ZUIDGEEST, PIET - De afwezige God. Rol en betekenis van de christelijke traditie in een periode van rouw. Met een handreiking voor rouwbegeleiding in acht groepsbijeenkomsten
142331: ZUIDHOEK, ARNE - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
123463: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 7: Aan boord 1945-1970.
145423: ZUIJLEN, MARJET VAN - Retour Nijmegen - Den Haag. Dagboek van een politika.
144764: ZUITHOFF, ATE & CEES HOFSTEENGE [ED.]. - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
123360: ZUITHOFF, ATE & CEES HOFSTEENGE [EDS.]. - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
144302: ZUMTHOR, PAUL - Daily Life in Rembrandt's Holland.
84902: ZUMTHOR, PAUL - La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt
4138809: ZUNDEREN, H.VAN - Vrijheid in twijfel? (Diss.)
61239: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971, Een onderzoek naar de verhouding van zijn Spiritualiteit tot zijn Sociaal-politiek engagement
4004752: ZUNNENBERG, H. (BANNING, W.) - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. (Diss.)
4055613: N.N. (ZÜRICH) - Die Bibeltür am Grossmünster in Zürich von Otto Münch. Text: J.Grünenfelder. Fotos: E.Winizki.
101038: ZURING, J. - Het gezinsleven van schizophrenen. Een bijdrage tot de sociologie der schizophrenen.
130919: ZURING, DR. J. - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
144913: ZUTPHEN, DR. L.F.M. VAN & DR. V. BAUMANS & DR. IR. A.C. BEYNEN [EDS.]. - Proefdieren en dierproeven.
90591: ZUTTER, JAN DE - Eko Eko. Een halve eeuw wicca.
4060979: ZUURDEEG, W.F. - An Analitical Philosophy of Religion.
105267: ZUURDEEG, J.P.B. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
145620: ZUURDEEG, J.P.B. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
84360: ZUURDEEG, WILLEM FREDERIK - A Research for the Consequences of the Vienna Circle philosophy for Ethics
130409: ZUURMOND, A. & A. STROP [L. LOEBER - ED.] - Wetgeving en ICT-toepassingen.
4044813: ZUURMOND, R. - The Gospel in Ge`ez. I.Introduction - Text - Notes. II.Critical Edition.
201564: ZUYLEN VAN NYEVELT, WILLEM VAN - Souter Liedekens ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen va David: tot stichtinghe, en een gheestelijcke vermakinghe van allen Christe mensche.
110650: ZUYLEN, BELLE VAN [JOHANNA STOUTEN - ED.]. - Mijnheer Sainte Anne.
122383: ZUYLEN, BELLE VAN [ISABELLE DE CHARRIÈRE] - Een keuze uit haar werk.
110389: ZUYLEN, BELLE VAN - Brief aan Walter Finch aan zijn zoon.
145730: ZUYLEN, L.F. VAN - De joodse gemeenchap te Enschede 1930-1945.
4068974: ZUYLEN, D.V. - In ziekte en gezondheid. Leven met engelse humor en goddelijke genade voor en na een niertransplantatie.
84294: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk vader van het Réveil
89622: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers Réveil.
94685: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers réveil
89715: ZWAAG, W. VAN DER - Jean Louis Bernhardi (1811-1873). Een leketheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk.
30410: ZWAAG, W. VAN DER - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sinds Reveil en Afscheiding
82766: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie, een systematisch-historische interpretate van een 'omstreden' geloofsartikel
83689: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie, een systematisch-historische interpretate van een 'omstreden' geloofsartikel
4141679: ZWAAG, B. V.D. - Als Christus verschijnt. Christusverschijningen in deze tijd.
94795: ZWAAG, W. VAN DER - Apostel van de Hoge Alpen. Het werk van Felix Neff onder de Waldenzen
88302: ZWAAG, K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematische historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel.
94919: ZWAAG, W. VAN DER - César Malan (1787-1864). Prediker van het Frans-Zwitsers réveil
94667: ZWAAG, W. VAN DER - Willem Bilderdijk vader van het Réveil
4138010: ZWAAG, W.V.D. - De Reformatie der Puriteinen. Kerkhistorie van Engeland tussen Reformatie en Revolutie.
4140660: ZWAAG, W.V.D.(BILDERDIJK, W.) - Twaalf réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten.
81817: ZWAAN, JOHAN - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid
91324: ZWAAN, J. - Een kabinet van westfriese gezichten
4022482: ZWAAN, J. DE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar. (Diss.)
110569: ZWAAN, TON [ED. - ET AL.]. - Familie, huwelijk en gezin in West-Europa. Van middeleeuwen tot moderne tijd.
89070: ZWAAN, FREDERIK LODEWIJK - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammtische stukken van de Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
87687: ZWAAN, GERRIT VAN DER - De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
88303: ZWAAN, GERRIT VAN DER - De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
103575: ZWAAN, ANTHONIE C.L. & MADELON DE KEIZER [EDS.] - Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
4034794: ZWAAN, J. DE - Paulus als geestelijk hervormer.
4137025: ZWAAN, J. DE - Inleiding tot het Nieuwe Testament. (VUB 74-76)
4140552: N.N. (ZWAAN, J. DE) - Studia Paulina. In honorem J.de Zwaan. By C.K.Barret, R.Bultmann, C.H.Dodd, F.W.Grosheide, J.Jeremias etc.
4143741: ZWAAN, G.V.D. - De eenvoudigen. Geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe.
4009505: ZWAANSTRA, H. - Reformed Thoughts and Experience in a New World. A Study of the Christioan Reformed Church and its American environment 1890-1918. (Diss.)
60864: ZWAANSTRA. H. - Reformed thought and experience in a new world (A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918)
91846: ZWAENEPOEL, TOM - Kleine encyclopedie van het Vaticaan. Van apotheek tot Zwitserse garde.
86173: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw
100095: ZWAGER, DR. H.H. & DRS. R. VAN GELDER (INTROD.) - Nederland en de Verlichting.
121605: ZWAGERMAN, JOOST - De onderwaterkamer.
4070530: ZWAGERMAN, A. - Het Gebed. Troostende gebeden verzameld en toegelicht. Een persoonlijke geschiedenis van het christendom.
4141749: ZWAN, R.V.D. (AMALADOSS, M.) - Mysterium Saeculi. Secularisatie en theologisch wereldbeeld in het Indiase christendom in het bijzonder in het werk van Michael Amaladoss. Een interpretatievoorstel.
90522: ZWAN, BERT VAN DER E.A. - Het Londens Archief. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
110891: ZWAN, A. VAN DER - Hypofysetumoren Pituitary Tumors.
82518: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk (das recht der kirche, mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
60928: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. [Het recht van de Kerk]
4064757: ZWANENBURG, L.G. (VOS, G.J.) - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de kerk. Das Recht der Kirche. (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache) (Diss.)
91862: ZWANEPOL, KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland
61318: ZWANEPOL, K. - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling
110285: ZWART, HUB - Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gesondheidsethiek als casus.
121899: ZWART, MAURICE [FOREW.]. - Cursusboek sportduiken.
94981: ZWART, A.C. DE - Willem van Oranje, een Nederlandsche Macchabeër
123344: ZWART, HENNY - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars.
4032370: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
86499: ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator.
145430: ZWART, MILJA DE [REMCO CAMPERT - INTROD.]. - Binnenhof voor Buitenlui.
47829: ZWART, JAN - Boek IV, Drie orgelliederen. Vrees niet o mijn ziele, Neem Heer mijn beide handen, U bid ik aan O macht der Liefde
145726: ZWART, CEES - Diender in Amsterdam. De beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
101767: ZWART, J. [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1991-1992
121211: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932. Aangevuld met een beschrijving van de restauratie in 1938 doorden organist W. Oranje.
87171: ZWEDEN, J. V. - Gods reddende en zorgvolle liefde omtrent eenige personen in Engeland en N.-Amerika (2 delen in 1 band)
121526: ZWEERDE, H. VAN DER - 'k Mag sterven als 't niet waar is. Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
87579: ZWEERDE, H. VAN DER - Plattelandsleven in Zuidwest Drenthe. 1860-1925.
89745: ZWEERS, LOUIS - De Boerenoorlog. Nederlandse fotografen aan het front.
102527: ZWEERS, LOUIS - Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld.
94338: ZWEIG, STEFAN - Érasme, grandeur et décadence d'une idée
100717: ZWEIG, STEFAN & PAUL ZECH [DONALD G. DAVIAU - ED.]. - Stefan Zweig - Paul Zech. Briefe 1910-1942.
121554: ZWEIG, STEFAN - Marceline Desbordes-Valmore. Das Lebensbild einer Dichterin.
4038983: ZWEIG, A. - Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus.
87004: ZWEISTRA, H. - Trouw en Geloof houdende
53491: ZWEISTRA, H. - Simsons kracht en zwakheid. Twaalf bijbellezingen
53247: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw
83474: ZWEMER, A. E.A. - Leerredenen door predikanten der Gereformeerde Kerk in Amerika
93628: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief
85371: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw
4073577: ZWEMER, S.M. - Der Islam. Eine Herausforderung an den Glauben. Studien über die mohammedanische Religion und die Nöte der mohammedanischen Welt vom Standpunkt der christlichen Mission.
87183: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
87169: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
84045: ZWERUS, G. - Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen)
53610: ZWET, A.L. VAN - Spreek tot mijn hart. Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten
4137395: ZWIEP, A. - Jezus en het heil van Israëls God. Verkenningen in het Nieuwe Testament.
92018: ZWIER, GERRIT JAN - Een lichte angst. Beschouwingen over reizen en reisboeken
85731: ZWIERS, ARIANE - Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj.
4074801: ZWIERS, M. - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
93062: ZWIETEN, JAN WOLTER MARIUS VAN - The place and significance of literal exegesis in hugh of St Victor. An analysis of his notes on the Pentateuch, the Book of Judges, and the Four Books of Kings
81393: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. - De stem op het feest, zestal predicaties, deel I
85673: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. - De zang in het venster, achttal predikaties
4134858: ZWINGLI, H. - Christliche Anleitung. Übertragen und hrsg. von G.G.Muras.
4057462: ZWINGLI, H. (ZWINGLI, H.) - Zwingli in vierderlei perspectief. W.Balke, W.van `t Spijker, C.A.Tukker, K.M.Witteveen.
92089: ZWINGLI, HULDRYCH - Auswahl seiner Schriften
93988: ZWINGLI, HULDRYCH - Auswahl seiner Schriften
94088: ZWINGLI, HULDREICH - Huldreich Zwinglis, Sämtliche Werke (Band I - IV, 4 Volumes)
94089: ZWINGLI, HULDREICH - Zwinglis Briefwechsel (Band I - IV, 4 Volumes). (Series: Huldreich Zwinglis, Sämtliche Werke Band VII - X)
47260: ZWINGLIVEREIN (HRSG.) - Zwingliana, Beiträge zur Geschichte Zwinglis der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Herausgegeben vom Zwingliverein unter mitwirkung des Instituts dür Schweizerische Reformationsgeschichte. Band XXXIV, 2007
47261: ZWINGLIVEREIN (HRSG.) - Zwingliana, Beiträge zur Geschichte Zwinglis der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Herausgegeben vom Zwingliverein unter mitwirkung des Instituts dür Schweizerische Reformationsgeschichte. Band XXXIII, 2006
145027: ZWINGMANN, KONRAD [ED.]. - Tilman Riemenschneider - Frühe Werke.
142111: ZWINGMANN, KONRAD [ED. - ET AL.]. - Tilman Riemenschneider - Frühe Werke. Ausstellung im Mainfränkischen Museum Würzburg.
102607: ZWINOGRODZKA, EWA & PIOTR HORDINSKI & JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.]. - Poolse boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow.
123352: ZWITZER, H.L. - 'De Militie van den Staat'. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden
87167: ZWOFERINK, GERRIT JAN - De verwachting van Gods Kerk niet beschaamd. Preek en levensgangen.
130156: ZYKOV, C. - Elsevier's Dictionary of Nature and Hunting [English - French - Russian - German - Latin]
48262: ZYL, A.H. VAN - 1 Samuël deel 1, De Prediking van het Oude Testament (POT)
121703: ZYSK, KENNETH G. - Religious Medicine. The History & Evolution of Indian Medicine.

12/15