Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4139580: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj-epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th.de Liagre Böhl.
160474: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter, 1864-1927.
101641: LIAM DE PAOR|PAOR, MÁIRE B. DE - Early Christian Ireland.
4039927: LIANG, K.J. (CLEMENSBRIEF) - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek. (Diss.)
60437: LIANG. K.J. - Het begrip deemoed in I Clemens (Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-chistelijke ethiek, The idea of humility in I Clement)
165277: LIAT, GERRY VAN DER - Katholiek. Verhalen over rooms Nederland, toen en nu.
157545: LIBAERS, HERMAN [FOREW.]. - Verzameling kostbare werken. Ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
103819: LIBAL, DOBROSLAV - Kastelen van Europa. Een historisch overzicht van burchten, kastelen en ruïnes.
4052293: LIBÂNIO, J.B. & BINGEMER, M.C.L. - Christliche Eschatologie. (BThB)
131872: LIBBY, ANTHONY - Mythologies of Nothing. Mystical Death in American Poetry 1940-70.
171495: LIBERA, ALAIN DE - Archéologie du sujet. Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie Volume 2 La quête de l'identité
171497: LIBERA, ALAIN DE - La philosophie médiévale. Quadrige Manuels
171498: LIBERA, ALAIN DE - La querelle des universaux : de Platon à la fin du Moyen Âge.
171499: LIBERA, ALAIN DE - L'invention du sujet moderne : cours du Collège de France 2013-2014.
171502: LIBERA, ALAIN DE - Où va la philosophie médiévale? Leçons Inaugurales du Collège de France
171494: LIBERA, ALAIN DE - Archéologie du sujet. Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie Volume 1: Naissance du Sujet
104665: LIBERMAN, ALEXANDER [EVA LACHNER - TRANSL.]. - Künstler im Atelier. Text und Fotografie von Alexander Liberman.
145246: LIBERT, LUTZ - Von Tabak, Dosen und Pfeifen.
46495: LIBIN, LAURENCE - American Musical Instruments in the Metropolitan Museum of Art
143340: LIBOUREL, MR. PH.B. - "Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de "" Lettres de cassette "" geschreven ? Was Maria Sutart medeplichtig aan moord op haar gemaal ?"
158070: LIBRAIRIE AUGUSTE FONTAINE - - Catalogue de Livres Anciens et Modernes Rares et Curieux de la Librairie Auguste Fontaine [1875].
158123: LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - - A Catalogue of the Manuscripts Preserved in the Library of the University of Cambridge [5 Vols. & INDEX = Compl. Set].
83548: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Mennoniten im Dritten Reich Domumentation und Deutung mit Beiträgen von Theo Glück und Horst Gerlach Vorwort von Horst Quiring
131768: LICHT, HANS - Programmamanagement. Regievoering zonder macht
4135720: LICHT, J. - Storytelling in the Bible.
141637: LICHTENAUER, DR. W.F. - Rotterdam in november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum.
144353: B.H. LIDDELL HART - FOREW.].|TZU, SUN [SAMUEL B. GRIFFITH - ED. - The Art of War.
183963: LIDDERDALE, JANE|MARY NICHOLSON - Dear Miss Weaver. Harriet Shaw Weaver 1876-1961.
143392: LIDDY, CHRISTIAN D. - War, Politics and Finance in Late Medieval English Towns. Bristol, York and the Crown 1350-1400.
164161: LIDIN, OLOF G. - From Taoism to Einstein. KI and RI in Chinese and Japanese Thought. A Survey.
123041: LIE, NADIA|THEO D'HAEN [ED.]. - Zorro & Co. Populaire personages en het koloniale verleden.
182655: LIE, ORLANDA S.H. - The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German, and Dutch 'Lancelot en prose' tradition.
156382: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
161995: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - Karel van Hulthem 1764-1832.
89768: LIEBAERS, HERMAN E.A. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden. Schilderkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Sierkunst. Kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met de Vlaamse regering.
130763: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la bibliothèque royale.
31239: LIEBAERS, H. A.O. - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. Shown at the Royal Library of Belgium in brussels, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968
163443: LIEBAERS, DR. HERMAN [INTROD.]. - Handschrift en Druk. Lezingen gehouden in de sectie Boek- en Bibliotheekwezen van het 24ste filologencongres te Leuven [6-8 april 1961].
53029: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Flemish art. From the Beginning till Now
53033: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden
166873: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
130708: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - Le cinquième Centenaire de l'Imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue.
130707: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - De Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus.
160047: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
151134: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
180947: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.].VVC - Naar Gothieken Kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
181128: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
181150: LIEBERGEN, LÉON VAN [INTROD.]. - Juan de la Cruz. Een spaanse mysticus en de Karmel in Nederland.
184727: LIEBERGEN, LÉON VAN & WOUTER PRINS [EDS.]. - Schuttersgilden en hun beschermheiligen.
166111: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN - Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
153304: LIEBERGEN, LÉON VAN [ED. - ET AL.]. - Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant.
155561: LIEBERSOHN, HARRY - Aristocratic Encounters. European Travelers and North American Indians.
4140309: LIEBESCHÜTZ, H. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850. Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 35)
146456: LIEBICH, BRUNO - Sanskrit-Lesebuch. Zur Einführung in die altindische Sprache und Literatur.
153234: LIEBLING, A.J. - The Road back to Paris.
4063821: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
144642: LIEBREICH, KAREN - Fallen Order. Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio.
145582: LIEBS, DETLEF [ED.]. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter.
57961: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
81769: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de nederlandse traditie
161040: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst. 1849-1999.
54206: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
84872: LIEBURG, F.A. VAN E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
95827: LIEBURG, F.A. E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
89435: LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (cira 1633-1719)
93474: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
146400: LIEBURG, M.J. VAN - Het Sophia Kinder-Ziekenhuis 1863-1975.
96237: LIEBURG, FRED VAN - Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland
131305: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
184717: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Nieuw licht op Hendrik van Deventer [1651-1724].
152841: LIEBURG, FREDERIK A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz . Eswijler (circa 1633-1719).
144395: M.J. VAN LIEBURG [EDS.].|TOELLNER, R. - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts. Vorträge des Deutsch-Niederländischen Medizinhistorikertreffens 1982.
103653: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
131292: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
96317: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten, Deel 2: gemeenten (2 delen)
181774: LIEBURG, F.A. VAN - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1815.
181775: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN [INTROD. - ED.] - Over de beweging van het hart en bloed.
4032914: LIECHTENHAN, R. - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
52424: LIECHTENSTEIN, H.K. VON - Das gebetbuch Karls V
104050: PH.D. LIEDEN|PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Literature of Java. Volume II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts. Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands.
56693: LIEDENBAUM, C.T.H.F. - Spectroscopy , coherence effects and dynamics of highly excited molecular systems
155753: LIEDENBAUM, COEN - Spectroscopy, Coherence Effects and Dynamics of Highly Exited Molecular Systems.
140217: LIEDERKE-BEAUFORT, COLONEL COMTE DE [ED.]. [SYLVIA KOTTHAUS - TRANSL.]. - Marquise de la Tour du Pin. Tagebuch einer Fünfzigjährigen 1778-1815. Ein Lebensbild aus bewegter Zeit.
131580: LIEDMEIER, CHRISTINA - FRANCISCANES VAN HEYTHUYSEN - Plutarchus' Biographie van Aemilius Paullus Historische Commentaar.
4070116: LIEDTKE, MAX(PESTALOZZI, J.H.) - Pestalozzi.
154747: LIEDTKE, WALTER - A View of Delft. Vermeer and His Contemporaries.
4050427: LIEFBROER, A.C. - Kiezen tussen ongehuwd samenwonen en trouwen. Een onderzoek naar plannen en gedrag van jong-volwassenen omtrent relatievorming. (Diss.)
102728: LIEFKES, REINO - Copier. Glasontwerper - Glaskunstenaar / Glass Disigner - Glas Artist.
102616: DRS. J.R. LIEFKES [ED.].|GOES, DRS. A.W.A. VAN DER - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn.
164531: DRS. J.R. LIEFKES [ED.].|GOES, DRS. A.W.A. VAN DER - Val Saint-Lambert. Piezas desconocidas / Pièces incunnues.
48029: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving
48030: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving. Eerste Jaar
140458: [LIEFMANN, AUGUSTE] - Was Kinder sagen und fragen. Mit 26 Zeichnungen von ihnen selbst. Gesammelt von einer Grossmamma.
100376: LIEFTINCK, G.I. [ED.]. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universittis Asservantur. Pars 1: Codices 168-360 Societatis cui Nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
89090: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I. Codices 168-360 societatis cui nomen. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
152860: LIEFTINCK, G.I. - Een cartotheek voor specimina van boekschrift dat gedateerd is of kan worden.
4136506: LIEFTINCK, J.W. & MANEN, W.C.VAN (RED.) - Onze godsdienstprediking. Jaargang 1 t/m 7. (Jrg 4 ontbreekt).
110845: LIEMPT, AD VAN - Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews.
4067420: LIENEMANN-PERRIN, CHR. (HRSG.) - Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Studien zur Bedeutung der taufe für Verkündigung, Gestalt und Ordnung der Kirche.
171203: LIENESCH, MICHAEL - In the Beginning. Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution Movement.
31060: LIENHARD, MARC - The origins and characteristics of anabaptism / les debuts et les caracteristiques de l'anabaptisme. Proceedings of the colloquium organized by the faculty of Protestant theology of Strasbourg / actes du colloque organise par la faculte de theologie Protestante de Strasbourg (20-22 February / Fevrier 1975). With an extensive bibliography / avec une bibliographie detaillee
94487: LIENHARD, MAARC - Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge seiner Christologie
94554: LIENHARD, MARC - Martin Luther. Un temps, une vie, un message
94560: LIENHARD, MARC - L'évangile et l'église chez Luther
4138856: LIENHARD, M. (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism / Les debuts et les caracteristiques de l'Anabaptisme. With an extensive Bibliography.
89275: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame brieven en overdenkingen.
95963: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (3 delen)
156101: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De practijk van het Nationaal-Syndicalisme.
90667: LIER, HERMANUS HUBERTUS VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het nationaal-syndicalisme.
151648: LIER, J. VAN - Verhandeling over de Slangen en Adders die in het Landschap van Drenthe gevonden worden. .
87336: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst. Overgezet in de nieuwe spelling vanuit Verzameling van Eenvoudige Leerredenen, 3e druk va 1834. (3 delen)
144373: LIER, PROF. DR. R.A.J. VAN STEDMAN, JOHN GABRIEL. - "Inleiding en aantekeningen bij "" Stedman: Reize naar Surinamen ""."
9578: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend Jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan Cabo de Goede Hoop. En, op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Joannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika.
4035547: LIERDE, P.C.V. - Achter de bronzen poort. Het centraal bestuur van Christus` Kerk.
60439: LIERE. L. VAN - Geweld, genade en oordeel (Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt)
4003397: LIERE, F.A.V. - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
121109: LIERE, LUCIEN VAN - Geweld, genade en oordeel.
183693: LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN|PIET MOOREN [EDS. - ET AL.]. - Zo goed als klassiek. Klassieke [jeugd]literatuur
47311: LIES, LOTHAR - Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des Eucharistieverständnisses (Innsbrucker theologische Studien, Band 1)
102856: LIES ROS|MAX BRUINSMA [EDS.].|SCHRÓDER, ROB - Een leest heeft drie voeten. Dick Elffers & de kunsten.
142870: LIESHOUT, H.H.M.|O.S. LANKHORST [EDS.]. - Eleven Catalogues by Reinier Leers 1692-1709.
130729: LIESHOUT, R.G.A. VAN - Greeks on Dreams.
166119: LIESHOUT, P.G.M. [INTROD.]. - De Limburgse Jager. Regiment Limburgse Jagers 1950-2000.
166118: LIESHOUT, H.H.M. VAN - De Waalse Gemeente te Grave, 1686-1731.
53648: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit Bijbels, archeologisch en historisch perspectief
166117: DR. H.J.M. VAN LIESHOUT [EDS.].|SCHOOR, DR. R. VAN DE - Ralph Erskine in Grave.
103981: LIESHOUT, DRS. C.M.H. - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief.
145892: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Volume 2: Van Slagveld naar vredesteken.
4062190: K.P. LIESSMANN. - Over nut en nadeel van het denken voor het leven. Colleges ter inleiding in de filosofie.
165209: LIESSMANN, KONRAD PAUL - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2.
4075384: LIETAERT PEERBOLTE, B.J. & TIGCHELAAR, E. (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom.
4138185: LIETAERT PEERBOLTE, M. - Het mystieke streven. (psychologisch gezien)
4300238: LIETZMANN, HANS - Catenen. Mitteilungen über Ihre Geschichte und handschriftliche Überlieferung.
4300235: LIETZMANN, HANS - Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift?.
95833: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
48076: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 4 Volumes: 1. Die Anfänge. 2. Ecclesia catholica. 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians. 4. Die Zeit der Kirchenväter
84477: LIETZMANN, HANS - Geschichte er alten Kirche. 4 Die Zeit der Kirchenväter
95712: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
181224: LIETZMANN, HILDA - Valentin Drausch und Herzog Wilhelm V. von Beyern. Ein Edelsteinschneider der Spätrenaissance und sein Auftraggeber. Handboek voor edelsteenkunde.
30896: LIEU, SAMUEL N.C. - The religion of light. An introduction to the History of Manichaeism in China
58270: LIEU, JUDITH - The Second and Third Epistles of John: History and Background
4135712: LIEU, J. - The Second and Third Epistles of John. History and Background.
30865: LIEU, JUDITH - Neither Jew nor Greek? Constructing Early Christianity
123256: LIEVEGOED, PROF. DR. B.C.J. [ET AL,[, - 25 jaar Zonnehuis. Enige beschouwingen en herinneringen na 25 jaar heilpaedogisch werk. Medisch-Paedagogische Inrichtingen Zonnehuis Veldheim - Zonnehuis Stenia.
185844: DR. LIEVEN K. CUMPS|THEUNISSEN, DR. PHILIPPE - De reis van de ontmoeting. Logboek van Christoffel Columbus [3 augustus 1492-15 maart 1493].
154453: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
158363: LIEVENS, R. E. ROMBOUTS - FOREW.]. - Middeleeuwse Handschriften in Oost-Europa.
181776: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
183068: LIEVENSE, WILLY [ED.]. - Brieven en opdrachten van beroemde musici. Acht autografen uit een collectie van Willem Noske/Briefe und Widmungen berühmter Musiker/Letters and Dedications from Famous Musicians.
165416: LIEVERS, MENNO - De val van Hippocrates.
151982: LIEVERSE, JAAP [ED.]. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
157480: LIEVSAY, JOHN - The Englishman's Italian Books 1550-1700.
150785: LIEW, K.S. - Struggle for Democracy. Sung Chiao-Jen and the 1911 Chinese Revolution.
4140370: LIFSCHITZ, D. - Auf drei Säulen ruht die Welt. Lebenswissen der Chassidim. (Mit 42 Pastelgemälden)
163018: LIGACHEV, YEGOR [STEPHEN F. COHEN - INTROD.]. - Inside Gorbachev's Kremlin. The Memoirs of Yegor Ligachev.
53657: LIGETI, L. A.O. - Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungariae. Tomus VIII, Fasciculus 1
4139523: LIGHTFOOT, J.B. - The Epistle of St.Paul to the Galatians.
4140859: LIGHTFOOT, J.B. - Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations.
4135144: LIGHTFOOT, J.B. - Historical Essays.
153909: LIGHTFOOT, DAVID - The Language Lottery. Toward a Biography of Grammars.
166743: LIGHTMAN, BERNARD [ED - ET AL.]. - The Dictionary of Nineteenth-century British Scientists [4 Vols. Compl.].
146388: LIGNE, PRINCESSE CHARLES DE - Les lettres de Catherine II au Prince de Ligne (1780-1796).
52353: LIGORIO, A. DE - Theologia moralis
4051405: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
4061800: LIGT, B. DE - Christen - revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
4061805: N.N. (LIGT, B. DE) - Bart de Ligt. 1883-1938.
4138668: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
94226: LIGT, BART DE - Erasmus, begrepen uit de geest der Renaissance
156542: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
96852: LIGTENBERG, H, - Genade, genade zij denzelven. 7 preken en 12 meditaties
165664: LIGTHART, JAN [DR. H. NIEUWENHUIS - INTROD.]. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
4034418: LIGTHART, JAN - In de lente des levens.
4137907: LIGTHART, R.M. & CACHET, L. - Door Erets-Israel. (Het Joodsche Land)
4061467: LIGUORI, ALPHONSE DE - Amour des Ames. I-III. (Oeuvres Ascétiques IV, V et VI)
180290: LIJMBACH, SUSANNE - Animal Subjectivity. A study into philosophy and theory of animal experience.
57708: LIJN, JAÏR VANDER - Walking the Tightrope. Do UN paecekeeping operations actually contribute to durable peace? Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Managementwetenschappen
160100: LIJNKAMP, H.A.F. - "De "" Japannerwet "". Onderzoek naar de Wording."
141961: LIJSEN, H.J. - Het circusleven. Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
55423: LIJTEN, J.P.J. - Onderzoek naar het ontstaan van het christendom in Oirschot en omgeving. Met noten, literatuurlijst en bijlagen (2 banden)
144378: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijke proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
162158: LILA R. GLEITMAN.|WANNER, ERIC - Language Acquisition. The State of the Art.
182302: LILAR, ALBERT - Éloge de l'humanisme. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la conférence du jeune barreau d'Anvers.
164711: LILIAN C.J. WONG [EDS.].|WONG, PAUL T.P. - Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping.
130581: LILIANE DELANOTE [JOHAN RASKING - ED.]|STEENBERGE, JOSSE VAN - Maak er werk van.
180741: LILIANE LEFAIVRE|TZONIS, ALEXANDER - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
180605: LILIANE LEFAIVRE|TZONIS, ALEXANDER - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
54194: LILJE, HANNS A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 4. Jahrgang. 1954 (4 volumes)
123502: LILLEGRAVEN, JASON A.|WILLIAM A. CLEMENS. [EDS.].|ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA - Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History.
156053: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's zwischen Himmel und Erde. A Study of its Artistic Structure.
57656: LIM, KOEN KUYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in offfice. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformede Church and the Reformed Churches in the Netherlands (with a summary in English)
181161: K.W. LIM|P. LUNSINGH SCHEURLEER [EDS.].|SCHOTSMANS, J. - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
96084: LIM, KOEN KYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in office. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformed Church and the Reformerd Churches in the Netherlands (with a summary in English)
163839: LIM, DAVID C.L. - The Infinite Longing for Home. Desire ans the Nation in Selected Writings of Ben Okri and K.S. Maniam.
56529: LIMA, OSWALDO GONÇALVES DE - El maguey y el pulque, en los codices Mexicanos
102954: LIMA, JULIA DE [ED. - ET AL.]. - Het klappen van de zweep. 20 jaar Blijf van mijn Lijf Amsterdam.
10268: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos.
4065900: LIMBURG, ROB - Het vergeten evangelie.
162770: LIMBURG BROUWER, P. VAN - Cesar en zijne tijdgenooten [Vol. 1&2 of 4].
102455: LIMBURG STIRUM, MACHTELD VAN - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
100689: LIMBURG - - VOLUME 94 & 95: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
180545: LIMBURG - - VOLUME 96 & 97: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
100692: LIMBURG - - VOLUME 124: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
165189: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
162648: LIMBURGS GESCHIED|OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2005.
162649: LIMBURGS GESCHIED|OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2006.
102846: LIMON, ENRIQUE MARTINEZ [ED.]. - Vamos al Grano del Café Mexicano.
90340: LIMONARD, JURGEN - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808).
156045: LIMONARD, JÜRGEN [INTROD.]. - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein [1801-1808]. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jurgen Limonard.
4064704: LIMOURIS, G. (ED.) - Church - Kingdom - World. The Church as Mystery and Prophetic Sign.
151485: [LIN YUTANG - INTROD.].|ANOR LIN - TRANSL.]|PINGYING, HSIEH [ADET LIN - Girl Rebel. The Autobiography of Hsieh Pingying. With extracts from her New War Diaries.
4134876: LINAFELT, T. & BEAL, T.K. (BRUEGGEMANN, W.) - God in the Fray. A Tribute to Walter Brueggemann.
4142732: LINCK, H. - Der Kirchenkampf in Ostpreussen. 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation.
90130: LINCOLN, LOUISE - German realism of the twenties. The Artist As Social Critic.
153799: LINCOLN, W. BRUCE - Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century.
146364: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at Midnight. St. Petersburg and the Rise of Modern Russia.
143276: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians.
91458: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 6e jaargang. 4 januari 1901 - 20 december 1901.
91459: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 5e jaargang. 5 januari 1900 - 28 december 1900.
122666: LIND, E.H. - Norsk-Isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. A - Z [Supplementband only].
91456: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 8e jaargang. 2 januari 1903 - 25 december 1903.
91462: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 11e jaargang. 6 januari 1906 - 29 december 1906.
91457: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 7e jaargang. 3 januari 1902 - 26 december 1902.
91460: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerde Weekblad. 10e jaargang. 6 januari 1905 - 29 december 1905.
82936: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Antonius Walaeus
82786: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - De staf van Aäron, twaalf leerredenen
91461: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 9e jaargang. 1 januari 1904 - 30 december 1904.
4142532: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE (WALAEUS, A.) - Antonius Walaeus. (Diss.)
170919: LINDA STONE|LURQUIN , PAUL F. - Evolution and Religious Creation Myths. How Scientists Respond.
4138513: LINDAU, MARQUARD VON - Das Buch der zehn Gebote. (Venedig 1483) Textausgabe mit Einleitung und Glossar von J.W.van Maren.
54196: LINDBECK, G. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 14. Jahrgang. Januar 1964 - Oktober 1964 (4 volumes)
87818: LINDBERG, CARTER - The European Reformations Sourcebook. School of Theology Boston University
4139407: LINDBLAD, J.T. & SCHRIKKER, A. (RED.) (BLUSSÉ, L.) - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
58730: LINDE, S. VAN DER - Wegen en gestalten in echt Gereformeerd Protestantisme. Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme
94312: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie
31184: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER|MAURER, OTTO - Jakob Nieweg, in stille bewonering
88612: LINDE, J. VAN DE - De grondlegger van de gewetensvrijheid
93817: LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden, Advocaat van Indiaan en Neger
31218: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER|MAURER, OTTO - Albert Fiks, de herontdekking van een veelzijdig talent
57621: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas I-VIII (Deel 1)
87395: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie
56122: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der Reformatie
88880: LINDE, H. VAN DER|THIJSSEN, F. - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en Katholieke kerk in Nederland.
85569: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
84692: LINDE, J.M. VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
57149: LINDE, D.M. VAN DE - Handelingen, deel 1
57551: LINDE, JAN M. VAN DER - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag
52187: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerante na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg
154860: LINDE, J.M. VAN DER - Heren, slaven, broeders. Momenten uit de geschiedenis der slavernij.
82676: LINDE, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der Hervorming, de leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
92825: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas, deel 1
4066452: LINDE, H.V.D. - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
84344: LINDE, H. VAN DER - Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
110330: LINDE, HENDRIK VAN DER - Het koninkrijk van God is de stad op de berg. Wat heeft Jezus zelf gewild?
4032920: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat. der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
4066219: LINDE, J.M.V.D. - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag.
4074068: LINDE, W. V.D. (GELEEN) - Eindelijk Religieuze Tolerantie. Na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg.
184452: LINDEBOOM, FENNA TJEERDINA - De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937.
104666: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Andreas Vesalius 1514-1564. Een schets van zijn leven en werken.
54077: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, zevenentwintigste deel
54080: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, negenentwintigste deel
185457: PROF. DR. G.A. LINDEBOOM [ET AL.].|ZERVOS, PROF. SKÉVOS G. - XVIIe Congrès International d'Histoire de la Médecine. Athènes - Cos, 4 - 14 Septembre 1960. Volume I. Communacations & II [ = Complete Set]..
184666: LINDEBOOM, G.A. [ED. & INTROD.]. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland, 1725-1727.
90525: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
81322: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
31707: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te London, 1550-1950
168768: LINDEBOOM. G.A. - Bibliographia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H.Boerhaave or based upon his works and teachings.
94178: LINDEBOOM, J. E.A. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam
85025: LINDEBOOM. G.A. - Nieuwe Medische Ethiek
4030905: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4050230: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het Christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
122227: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Reinier de Graaf. Leven en werken.
85184: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
121294: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950.
100958: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het christendom.
185408: PROF. DR. G.A. LINDEBOOM [ET AL.].|ZERVOS, PROF. SKÉVOS G. - XVIIe Congrès International d'Histoire de la Médecine. Athènes - Cos, 4 - 14 Septembre 1960. Volume I. Communacations.
85472: LINDEBOOM, J. - De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der Dogmengeschiedenis en der Zedekunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen op den 27sten Maart 1914
85823: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
143223: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Begrippen in de geneeskunde.
95021: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
93678: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
152071: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M. schepen van Tempo Doeloe / Old K.P.N.-Ships from the Past [Volume 4].
163868: LINDEBOOM, G.A. [PROF. DR. M.J. VAN LIEBURG - ED.]. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
85082: LINDEBOOM, L. - Bewaart het pand u toebetrouwd of de geruststelling in opleiding en theologie onderzocht en gewgen. Een woord aan de Kerkeraden en aan de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland
94041: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
84463: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII
131616: LINDEBOOM, PROF. DR. J. LINDEBOOM [ET AL.] - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
182479: LINDEBOOM. G.A. - Bibliographia Boerhaaviana.
60442: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
4036516: LINDEBOOM, A.M. - In het uur van bezinning. I.Geestelijk arm. II.In Jezus ingedoopt.
4012668: LINDEBOOM, J. (GEERT GROOTE) - Geert Groote`s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
4138956: LINDEBOOM, L. (RED.) - Wat zegt de schrift? Jrg 1 en 2. Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord. Onder red.van L.Lindeboom.
94006: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom. Opstellen over het Middeleeuwse Dualisten, de oudste Apostolische Ketters, Waldenzen, Begijnen, de Ketterij van de Vrije Geest, Sebastiaan Franck en meer
4063602: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
4141651: LINDEBOOM, M. (ZEGERS, J.L.) - Jan Lambrecht Zegers. Zendeling van Indramajoe 1870 - 1890. uit zijn dagboek geteekend.
4016146: LINDEBOOM, J. (LONDEN) - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
4016285: LINDEBOOM, J. - De confessionele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
4030906: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4035105: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. I. (tot Lessing) Het ontstaan van het neo-protestantisme. II. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme. III. Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870.
4066569: LINDEBOOM, J. (LONDON) - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950. Translated from the dutch by D.de Iongh.
160052: INTROD.].|LINDEBOOM, G.A. [ED. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland, 1725-1727.
160174: LINDEBOOM, G.A. PROF. DR. G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
100214: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
32301: LINDEBOOM, JOHANNES - Erasmus, onderzoek naar zijne theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan
181777: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M. schepen van Tempo Doeloe / Old K.P.N.-Ships from the Past [11 Vols.].
55387: LINDEL - Het gruwelijkst bedrof of de aanstaande openbaring van de mens der zonde
162021: LINDEMAN, YEHUDI [ED.]. - Georgius Macropedius, Two Comedies: Rebelles (The Rebels) - Bassarus. Edited and translated from the Latin, with Introductions.
162331: LINDEMAN, J.C. - The Vegetation of the Coastal Region of Suriname.
121344: LINDEMANN, HANS [ED.]. - St. Reinoldi in Dortmund. Zur Wiedereinweihung des St. Reinoldi - Kirche im Auftrage des Presbyteriums.
32578: LINDEMANN, ANDREAS|PAULSEN, HENNING|WINDISCH, HANS - Die Apostolischen Väter I. Die Clemensbriefe / Die Apostolischen Väter II. Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Brief des Polykarp von Smyrna / Der Apostolischen Väter III. Der Barnabasbrief (Handbuch zum Neuen Testament, 17 & 18) (3 volumes)
132127: LINDEMANN, DR. W.M.|TH.F. VAN LITSENBURG [ERS - ET AL.] - Raad van Brabant [6 Vols. = Complete Set]
153100: LINDEMANN, ALBERT S. - The Red Years. European Socialism vc. Bolshevism 1919-1921.
151121: LINDEMANN, W.M.|M.J.A. VEEKENS [EDS.]. - Kantongerechten 1838-1930 [Invertarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant Volume 46].
163297: LINDEMANS, DR. J. - Plaatsnamen. Een inleidende studie.
145144: LINDEN, H. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie.
140236: LINDEN, FRANS J. VAN DER|THEO A. DIJKMAN [EDS.]. - Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Een onderzoek naar het psychosociaal functioneren in alledaagse situaties van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 21 jaar.
55432: LINDEN, D. VAN DER - Helmond, een kasteel tussen fabrieken
4057657: LINDEN, C.A.TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
102683: LINDEN, RENAAT VAN DER - Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
86314: LINDEN, P. VAN DE E.A. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v,d, Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
85327: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. VAN - De ontwateringswerken in Overijssel
144876: E. VAN DER LINDEN|LINDEMANS, J. - Het cijnsboek van Duyst. Excerpten en aanteekeningen.
184020: LINDEN O.M. CAP., P. RAYMUND - Die Regelobservanz in der Rheinischen Kapuzinerprovinz von der Gründung bis zur Teilung 1611-1668.
57392: LINDEN, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der hervorming. De leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
54972: LINDEN, P. V.D.|POTAPPEL, L. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v.d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
160146: LINDEN, A.A.M. VAN DER - A Revolt Against Liberalism. American Radical Historians, 1959-1976.
165634: LINDEN, FRANK VAN DER - Van de levenden niets dan goeds.
156187: LINDEN, H. VANDER [SYBIL JANE - TRANSL.]. - Belgium. The Making of a Nation.
102686: J. VAN DER LINDEN [EDS.].|STAAIJ, J. VAN DE - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004.
4134048: LINDEN, E.V.D. - Wie is die man?. Joodse visies op Jezus.
4022087: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Honderdeen verhalen.
4039414: LINDEN, NICO TER - Kostgangers.
4044022: LINDEN, NICO TER - In de buik van God.
4055821: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen.
4064466: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 2 Marcus / Mattheüs.
4064528: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 3 Richters en Koningen.
4069070: LINDEN, C.A.TER - Zien en zien is twee. En andere preken.
4075700: LINDEN, N. TER - De mooiste bijbelverhalen. (Rainbow Pocket 808)
168773: LINDEN, FONS VAN DER - De grafische technieken.
166346: LINDEN, HENK H.M. VAN DER - Drie massagraven voor de Nederlandse kust 22 september 1914.
165079: LINDEN, CAREL TER - Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden.
153481: LINDEN, FRÉNK VAN DER [& ARNON GRUNBERG - INTROD.]. - Laten we eerlijk zijn. 25 jaar spraakmakende interviews [& DVD].
152118: H. VAN DER LINDEN|LEIJNSE, J.|M. LINDENBORN [EDS. - ET AL.]. - N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam [1885-1972] - Hollandsche Stoomboot Maatschappij bv Amsterdam [1972-1974].
4057263: LINDENBURG, C.W.H. - Kleine Niederländische Sprachlehre. Für Schul-, Privat- und Selbstunterricht.
156206: C.W.H. LINDENBURG|HEEROMA, K. - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse handschrift. Uitgegeven bij het tweede eeuwfeest der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Eerste Deel [All Publ.].
84064: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Bladzijden uit mijn leven
48049: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - Te Huis. Tijdschrift voor het volk. Een en Twintigste Jaargang (21e Jaargang)
4142038: LINDER, L. (POTTER BEATRIX) - The Journal of Beatrix Potter from 1881 to 1897. Transcribed from het code writing by L.Linder. With an Apprediation by H.L.Cox.
167905: LINDERS, JOKE - Chapeau. Hens Gottmer - veertig jaar uitgever.
105322: A.J.R.M. LINDERS [EDS.].|E.C. VAN HEUELOM|MARGRY P.J. - Van Camere vander Rekeninghen. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
4141173: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. (Diss.)
4011481: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Mit einem Nachwort zum Nachdruck.
181035: LINDGENS, DR. ARTHUR - Sorglose Stunden.
184691: LINDGREN, AGI - Das Utrechter Arzneibuch [Ms. 1355, 16*, Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht].
4025314: LINDHARDT, P.G. (PONTOPPIDAN, M.) - Morten Pontoppidan. 1851-1931.
186189: LINDIG, WOLFGANG - Die Kulturen der Eskimo und Indianer Nordamerikas.
57958: LINDIJER, COERT H. - Op verkenning in het postmoderne landschap
95509: LINDIJER, C.H. - Doen wat er te doen staat. Denken over pastoraat
4012129: LINDIJER, G.J. (BECK, J.T.) - Johann Tobias Beck. Een vergeten godsgetuige. (Diss.)
4013760: LINDIJER, C.H. - De armen en de rijken bij Lucas.
4012318: LINDIJER, C.H. - Schuld en pastoraat. (PH 15)
83319: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus
183890: LINDL, ERNEST - Cyrus. Entstehung und Blüte der altorientalischen Kulturwelt.
171204: LINDLEY, DAVID - Where Does the Weirdness Go? Why Quantum Mechanics is Strange, But Not as Strange as You Think.
103606: LINDLEY, DAVID - The Trials of Francis Howard. Fact and Fiction at the Court of King James.
121870: LINDLEY-FRENCH, JULIAN - A Chronology of European Security and Defence 1945-2007.
181778: LINDLEY-FRENCH, JULIAN|YVES BOYER [EDS]. - The Oxford Handbook of War.
93518: LINDMIJER, GERRIT JACOB - Johann Tobias Beck
186083: LINDNER, JAN JOOST - Ludieke uren. Een dwarse kijk op bord- en kaartspelen.
180012: LINDNER, GERT - Schelpengids. Schelpen uit de wereldzeeen. Vorm - Voorkomen - Systematiek.
164357: LINDNER, JAN JOOST - Het tweede kabinet-Den Uyl. Linkse idealen en mislukkingen 1966-1994.
104782: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 créations rares provenant du Musée de l'Horlogerie de Genève et des Collections Privées Piaget [In Pictorial Slipcase].
103499: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 rare creazioni d'epoca provenienti dal Museo dell'Orologeria di Gineva e dalle Collezioni Private Piaget.
122624: LINDROTH, STEN - A History of Uppsala University 1477-1977.
4048575: LINDSAY, M.M. - Anni Domini. A Gospel Study.
186301: LINDSAY, DONALD|MARY R. PRICE - Authority and Challenge. A Portrait of Europe 1300-1600.
158037: LINDSEY, JACK - William Morris. His Life and Work.
168492: LINDT, JOHANN - The Paper-Mills of Berne and their Watermarks 1465-1859asle and Their Marks.
184153: LINDWER, WILLY - De laatste zeven maanden. Vrouwen in het spoor van Anna Frank.
100799: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork 1939-1945.
181779: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork 1939-1945.
186234: LING, L.H.M. - Postcolonial International Relations. Conquest and Desire between Asia and the West.
4052659: LING, T. - A History of Religion East and West. An Introduction in Interpretation.
81856: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
85941: LINGBEEK, C.A. - Een leerzaam gesprek tusschen Olivier Cromwell, in leven Protector van engeland en aanhanger van de Secte der Independenten, én Guido de Brès, opsteller van de Nederlandsche geloofsbelijdenis en om die belijdenis aan de galg ter dood gebracht
81654: LINGBEEK, C.A. - De synode te Dordrecht in 1618/'19
81237: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
141322: LINGEMAN, RICHARD - Sinclair Lewis. Rebel from Main Street.
4010722: LINGEN, A.V.D. - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie. (Diss.)
96083: LINGEN, ANTON VAN DER - David en Saul in I Samuel 16 - II samuel 5 verhalen in politiek en religie
31662: LINGEN, ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
183937: LINGEN, JOOST VAN|NIEK SLOOFF - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
152640: LINGEN, CARLA VAN|SIEGFRIED WOLDHEK [IVO DE WIJS - FOREW.]. - Hoe dieren het doen. Passie en paring in de achtertuin.
170992: LINK, CHRISTIAN - In welchem Sinne sind theologische Aussagen wahr ? Zum Streit zwischen Glaube und Wissen.
164377: LINKELS, AD - Geluiden van verandering in Tonga. Dans, muziek en culturele dynamiek in een Polynesisch koninkrijk.
151248: LINKS, J.G. - Canaletto.
4134354: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de Synoptistische Evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Godgeleerdheid. (Diss.)
163849: LINNARTZ, C. JOS - Das Fachzeichnen des Uhrmachers. Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht. Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt.
163504: LINNARTZ, C. JOS - Das Fachzeichnen des Uhrmachers. Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht. Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt.
155738: LINNARTZ, HAROLD - Infrared and Far Infrared Spectroscopy on Transient Molecules.
140489: LINNARTZ, DR. K. - Unsere Familiennamen. I. Zehntausend Berufsnamen in Abc erklärt & II. Aus deutschen und fremden Vornamen im Abc erklärt [2 Vols. Compl.].
56733: LINNARTZ, H.H.V.J. - Infrared and far infrared spectroscopy on transient molecules
110956: C.L.S. LINNELL|MEE, ARTHUR - The King's England. Wiltshire.
140874: C.L.S. LINNELL|MEE, ARTHUR - The King's England. Wiltshire.
122276: LINNIG, BENJAMIN - Nouvelle série de Bibliothèques et d' Ex-Libris d'amateurs Belges aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
56709: LINSKENS, ARJEN FLORIS - Laser controlled dynamics of molecular processes
155762: LINSKENS, ARJEN - Laser Controlled Dynamics of Molecular Processes.
60447: LINSSEN. G. - Het apostolaat volgens St. Paulus (Een Bijbels-theologische studie van 1 Kor. 9)
4043401: LINSSEN. G. - Het Apostolaat volgens St.Paulus. Een bijbels-theologische studie van I Kor.IX. (Diss.)
91431: LINSSEN, DRIES E.A. - Limburgse kastelen in vogelvlucht
31227: LINT, RIKY VAN - Sculptuur in brons
184598: LINT, DR. J.G. DE - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
154560: LINT, DR. J.G. DE - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
143522: MR. B.J. LINTELO DE GEER|RICHTHOFEN, DR. KARL FREIHERR VON - De Lex Frisionum. Uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen naar Pertz' monumenta Germaniae, bezorgd door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde: gevolgd door eene verhandeling over de zamenstelling van de Lex Frisionum, van Mr. B.J. Lintelo de Geer.
130124: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
153619: LINTON, ANNA - Poetry and Parental Bereavement in Early Modern Lutheran Germany.
181780: LINTSEN, PROF. DR. IR. H.W. [ED.]. - Techniek en modernisering, Landbouw en voeding. [Techniek in Nederland. Volume 1 - only].
102016: LINTUM, DR. C. TE - De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland.
30240: LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
96215: LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
121627: LINTUM, DR. C. TE - Historische Atlas.
4042276: LINTUM, C.E.TE (CLERCQ, W. DE) - Willem de Clercq. De mensch en zijn tijd. (Diss.)
91571: LINUM, C. TE E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Algemeene Geschiedenis der Stad. (3 delen)
146153: LINZE, GEORGES - Fernand Stéven.
89694: LION CACHET, F. - Isaac Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Uit het Engelsch vertaald en van Aanteekeningen voorzien door F. Lion Cachet.
156179: LION CACHET, JAN [LOUIS RAEMAEKERS - ILLUSTR.]. - Van een paar Afrikaansche jongens. (Van drie jongens in Zuid-Afrika).
4032924: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst van de zending.
184698: LIPAN, DR. VASILE I. - Geschichte der rumänischen Pharmazie in der Moldau und der Walachei bis zum Jahre 1921.
94620: LIPGENS, WALTER - Kardinal Johannes Gropper, 1503-1559 und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland
122689: LIPINSKI, E. [ED.]. - Recherches archéologiques en Israel. Publication jubilaire des Amis Belges de l'Université Hébraïque de Jérusalem / Archeologisch onderzoek in Israël. Jubileumuitgave van de Belgische Vrienden der Hebreeuwse Universiteit Jerusalem..
58045: LIPKE, J. - Liedbewerkingen voor orgel, Ik zie een poort wijd openstaan, Hallelujah lof zij de Heer, Rijst op Rijst op voor Jezus
9730: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS - Pleidooi, uitgesproken voor de regtbank te Leyden, in derzelver teregtzittingen van 17 en 24 junij 1825. (Benevens de aanklagt en het vonnis.)
157679: LIPOVCAN, SRECKO [ED.]. - Drei Schriften - Drei Sprachen. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte.
145064: LIPOWSKI, DR. J. - Leitfaden der Therapie der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Begründung und Technik. Ein Handbuch für praktische Ärzte und Studierende.
143346: LIPP, JOHANNES - 100 Jahre Kolping - 100 Jahre Oedter Ortsgeschichte 1872-1972. Mit einem Anhang ' Die Kolpingfamilie Oedt 1972.
153704: LIPP, FRANZ CARL - Herzhafter Haustrunk Most.
60448: LIPPERT. P. - Leben als Zeugnis (Die werbende Kraft christlicher Lebensfuhrung nach dem Kirchenverstandnis neutestamenlicher Briefe, Stuttgarter Biblische Monographien 4)
89751: LIPPINCOTT, KIRSTEN E.A. - Het verhaal van de Tijd
180055: LIPPKE, RICHARD L. - Rethinking Imprisonment.
110869: LIPPMANN, FRIEDRICH - Der Kupferstich.
130828: LIPPMANN, TH.W.M. - Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde risico.
180134: LIPPS, THEODOR - Raumästhetik und geometrisch-optische Täuschungen.
167763: LIPS, MARIE-THÉRÈSE - Gedachten in beeld. Denken en voelen in de aura zichtbaar gemaakt.
110291: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
110334: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
162049: LIPSCHITS, ISAAC - Rafael Gerstenfeld [1900-1976]. Een man van goede daden.
4140078: LIPSCHITS, I. - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm.
4140112: LIPSCHITS, I. - Tsedaka. Eenhalve eeuw joods maatschappelijk werk in Nederland.
121390: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
46604: LIPSETT, B. DIANE - Desiring Conversion. Hermas, Thecla, Aseneth
4139056: LIPSIUS, R.H. - Glauben und Wissen. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze.
181781: LIPSIUS, JUSTUS [J. MOERENTORF = JOANNES MORETUS - TRANSL.]. [].H. VAN CROMBRUGGEN - ED.]. - Twee Boecken vande Stantvasticheyt.
181782: LIPSIUS, JUSTUS [J. MOERENTORF = JOANNES MORETUS - TRANSL.]. [].H. VAN CROMBRUGGEN - ED.]. - Twee Boecken vande Stantvasticheyt.
161405: LIPSON, E. - An Introduction to the Economic History of England. Volume 1: The Middle Ages.
55262: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij onderscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden en aanhoudende benauwde omstandigheden, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelf bedriegende mond- en naam-christenen (2 delen in 1 band)
94804: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden. En verder: Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende Mond en Naam-Christenen
55255: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
55048: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk. En verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
190029: LISA VAN DAMME, JULIE VANSTALLEN - Transit 51. Vrouwen in het Klein Kasteeltje/Vies de femmes au Petit-Château
4143697: LISCHER, R. (ED.) - The Company of Preachers. Wisdom and Preaching. Augustine to the Present.
20209: LISCO, F. G. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Tweede stuk: beeldendienst en afgoderij der volken, in het Oude Testament vermeld. Derde stuk: De wet.
4137649: LISCO, F. G. - Das Alte und Neue Testament. Mit Erklärungen, Einleitungen, Aufsäzten und Registern. (AT: 2.Ausgaeb, ohne den Bibeltext. NT:Fünfte Auflage)
140989: LISIEUX, TERESIA VAN [TH. KEULEMANS - TRANSL.]. - Werken van de kleine H. Teresia van Lisieux [2 Vols. Compl.].
104783: LISLE SELBY, ISABELLA DE - Wrist-watches. The Collector's Guide to Identifying, Buying and Enjoying New and Vintage Wristwatches.
163187: LISLE, LEANDA DE - After Elizabeth. The Rise of James of Scotland and the Struggle for the Throne of England.
163767: LISLE DE SELBY, ISABELLA - Identifying Wristwatches. The new compact study guide and identifier.
155673: A.J.A.M. LISMAN [EDS.].|JEKEL, J.M. - De Lustrumfeesten te Utrecht in 1906.
59273: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgten Masoretischen Tekst. Unter verantwortlicher Mitwirkung von leonhard Rost (Zweite Auflage)
4140576: LISOWSKY, G. - Kultur- und Geistesgeschichte des jüdischen Volkes. Von Abraham bis Ben Gurion.
145660: LISS, DAVID - The Coffee Trader.
143225: LISSENBERG, J.C.|M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959.
110515: LISSENBURG, DIRK - Veranderen in de kerk .. Hoe doe je dat?
180321: LISSENS, J. PAUL [ED.]. - Boek en mecenaat. Exhibition: De Nottebohmzaal 1993.
152873: LISSENS, RENÉ FELIX - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse letterkunde.
152803: LISSENS, R.F. (ET AL.]. - Lexicon van Nederlandse letterkunde. Auteurs, anonieme werken, periodieken.
171352: LISSKA, ANTHONY J. - Aquinas's theory of natural law : an analytic reconstruction.
171692: LISSKA, ANTHONY J. - Aquinas's theory of perception : an analytic reconstruction.
163612: LISTE, LAURIE - Louise Nevelson. A Passionate Life.
130478: LISTER, RAYMOND - Great Images of British Printmaking. Descriptive Catalogue 1789-1939.
168140: L.E. (LITE ENGELBERTS = FRAUCK J.G.W.C. ENGELBERTS] [R. MYNSSEN - ILLUSTR.]. - De sterkste.
110953: L.E. (LITE ENGELBERTS = FRAUCK J.G.W.C. ENGELBERTS] - Twee levens.
168141: L.E. (LITE ENGELBERTS = FRAUCK J.G.W.C. ENGELBERTS] - Onder de Republiek.
167717: LITERARY BIOGRAPHY - Isaiah Berlin. Letters, 1928-1946
101008: LITERARY BIOGRAPHY - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
167766: LITERARY BIOGRAPHY - Lucky Him. The Life of Kingsley Amis.
158104: LITERARY ALMANAC - The Literary Almanac. The Best of the Printed Word. 1900 to the Present.
110157: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1986: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110158: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1987: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110160: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1985: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110161: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1989: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110162: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1990: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
170311: LITERATURE|TAALKUNDE - Why Darwin Matters. The Case Against Intelligent Design.
100693: LITERATURE|POETRY - The European Union Prize for Literature. Twelve winning authors.
110159: LITERATURE|TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1988: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
152681: LITERATURE|TAALKUNDE - Le Maroc et la Hollande. Une approche comparative des grands interets communs.
152154: LITERATURE|POETRY - Titaantjes waren we. Schrijvers schrijven zichzelf ter gelegenheid van de 75ste Boekenweek.
170293: LITERATURE|TAALKUNDE - Von der mechanischen Welt zum kreativen Universum. Zu einem neuen philosophischen Verständnis der Natur.
186367: LITERATURE|TAALKUNDE - The Noh Drama. Ten plays from the Japanese selected and translated by the special noh committee, Japanese Classics Translation Committee, Nippon Gakujutsu Shinkokai.
167553: LITERATURE|TAALKUNDE - Het groene boekje. Woordenlijst Nederlandse Taal.
170304: LITERATURE|TAALKUNDE - Free Will and Responsibility.
158186: LITERATURE|TAALKUNDE - The EconomistPocket Style Book.
184082: LITERATURE|TAALKUNDE - Monumenta literaria Neerlandica. Volume I - XV [ = 15 Volumes in 37 Bindings].
145328: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
105252: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
123206: LITH, HANS VAN - Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914 - 1918.
145165: LITJENS, DR. H.P.M. - De criminaliteit in Limburg. Een historisch overzicht.
160904: LITT, THEODOR - Ethik der Neuzeit.
4016149: LITTELL, F.H. & WALZ, H.H. (HRSG.) - Weltkirchen Lexicon. Handbuch der Ökumene. Im Auftrag des deutschen evangelischen Kirchentages.
180130: LITTGER, KLAUS WALTER - The Garden at Eichstätt. Basilius Basler's Book of Plants. A selection of the best plates.
173962: LITTLE, JOYCE A. - Toward a thomist methodology. Toronto Studies in Theology 34
110943: LITTLE, K.L. [KARL MANNHEIM - ED.]. - Negroes in Britain: a study of racial relations in English society.
140443: LITTLEWOOD, IAN - Paris. A Literary Companion.
54234: LITTMANN, ENNO A.O. - Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 100 - Heft 2 (Schlussheft)
130107: LITTMANN, DR. ENNO - Die altamharischen Kaiserlieder. Rede, gehalten am 27. Januar 1914 zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers in der Aula der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg.
141253: LITTMANN, ARNOLD - Die Deutschen Sprechplatten. Eine kritische Bibliographie.
181783: LITWACK, LEON F. - Been in the Storm so long. The Aftermath of Slavery.
94001: LIU, TAI - Discord in Zion: the Puritan divines and the Puritan Revolution 1640-1660
101167: LIUNGMAN, WALDEMAR - En traditionsstudie över sagan om Prinsessan I Jordkulan [Aarnes 870] [2 Vols. Compl.].
183679: LIVEING, EDWARD - Zenuwstormen. De verschijningsvormen van migraine en hun behandeling. Met een essay van Oliver Sachs. Inleiding en nawoord door Klaas Arts.
150960: LIVERSIDGE, DOUGLAS - The Mountbattens. From Battenberg to Windsor.
82838: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten
145711: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Niet op z'n zondags. Met een catalogus van de tentoonstelling door Diek Stegeman.
181078: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten.
104784: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA [ED.]. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
94233: LIVET, GEORGES A.O. - Sensibilité religieuse et discipline ecclésiastique. Les visites pastorales en territoires protestants (Pays rhénans, comté de Montbéliard pays de Vaud) XVIe - XVIIIe siècles (Collection 'Recherches et Documents' Tome XXI)
104884: LIVET, GEORGES - L'Alsace enchanté.
171724: LIVI, ANTONIO - Tommaso d'Aquino : il futuro del pensiero cristiano. Leonardo Saggistica
180860: LIVINGS, HENRY - That the Medals and the Baton Be Put on View: Story of a Village Band, 1875-1975.
121839: LIVINGSTONE, W.P. - Laws of Livingstonia. A Narrative of Missionary Adventure and Achievement.
165610: LIVINGSTONE, GORDON - Gewoon blijven dansen. Nog dertig dingen die je nu zou moeten weten.
154630: LIVINGSTONE, DAVID - David Hockney.
4033067: LIVINGSTONE, W.P. (SLESSOR, M.) - Mary Slessor of Calabar. Pioneer Missionary.
171068: LIVINGSTONE, DAVID N. - Putting Science in Its Place. Geographies of Scientific Knowledge.
141461: LIVIUS [F.H. VAN KATWIJK-KNAPP - TRANSL.]. - Het ontstaan van Rome.
181784: LIVIUS - ARNOLD, GEMMA C.J. - Aristotelis quae feruntur de mirabilibus avscultationibus. Translatio Bartholomaei de Messana accedit translatio anonyma Basileensis. Gemma Livius - Arnold.
181785: LIVRELLI, J.A.|MAÎTRE V. DE MORO-GIAFFERRI [INTROD.]. - L'occupation Italienne en Corse.
110441: LIVY [AUBREY DE SÉLINCOURT - TRANSL.|R.M. OGILVIE - INTROD.]. - The Early History of Rome. Books I - V of The History of Rome its Foundation.
104549: LIZ GÜNTHER [EDS.].|SMITH, DAVID R. - Realism and Invention in the Prints of Albrecht Dürer.
153641: LIZ GUNNER [EDS.].|STIEBEL, LINDY - Still Beating the Drum. Critical Perspectives on Lewis Nkosi.
144635: LIZÉE, PIERRE P. - Peace, Power and Resistance in Cambodia. Global Governance and the Failure of International Conflict Resolution.
4075181: LJUNGBERG, H. (GERMANEN) - Tor. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria. I. Den nordiske askguden och besläktade indoeuropeiska gudar. Den nordiske askguden i bild och myt.
162278: LJUNGSTEDT, KARL - Valda Sanger Ur Den Poetiska Eddan
150689: LLEPPER, KATHARINA BARBARA [ED. ET AL.]. - Skulptur aus dem Louvre. 89 Werke des französischen Klassizismus 1770-1830.
90507: LLEWELLYN, NIGEL - The art of death. Visual culture in the English death ritual c. 1500 - c. 1800.
102374: LLOSA, MARIO VARGAS - Een manier om ongeluk te bestrijden. Literaire autobiografie.
57164: LLOYD-JONES, D.MARTYN - De Enige Hoop. Bijbels Dagboek
57165: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Prediking en predikers
57089: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Wordt niet dronken in wijn
58304: LLOYD-JONES, D.M. - Eeuwige redding. Gods Heilsplan
57338: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Zijn veborgen omgang vinden
57169: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Het heilig Evangelie. Romeinen I
4143527: LLOYD-JONES, M. - Living Water. Studies in John 4.
4031922: LLOYD, G.E.R. & OWEN, G.E.L. (ED.) (ARISTOTELES) - Aristotle on Mind and the Senses. Proceedings of the Seventh Symposium Aristotelicum.
58265: LLOYD-JONES, D.M. - Beproeft alle dingen
94963: LLOYD-JONES, D.M. - Geestelijke groei
57343: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Beproeft alle dingen
85789: LLOYD, NORMAN - Grosses Lexikon der Musik. Mit einem Beitrag über Musikinstruente von Emanuel Winternitz
57341: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Liefde zo Wonderbaar. De levensvernieuwende kracht van het Evangelie
164421: LLOYD, GEOFFREY - Cognitive Variations. Reflections on the Unity and Diversity of the Human Mind.
92694: LLOYD-JONES, D.M. - Bij Uw altaren. Reflecties op de Psalmen
4143565: LLOYD-JONES, B. - Memories of Sandfields.
32486: LLOYD-JONES, D.M. - The Christian Soldier. An Exposition of Ephesians 6:10 to 20
57161: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Eeuwige redding. Gods Heilsplan
57162: LLOYD-JONES, D.MARTYN - In God verbonden
57163: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Vrees niet, geloof alleen... Het boek Habakuk en het probleem van de geschiedenis
57159: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Veilig in de wereld
57160: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Drievoudig Gezag. Het Gezag van Jezus Christus. Het Gezag van de Schrift. Het Gezag van de Heilige Geest
92951: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
151210: LLOYD, CHRISTOPHER [ED. - ET AL.]. - Master Drawings The Woodner Collection.
55640: LLOYD, SETON - Foundations in the dust. The story of Mesopotamian exploration. With 80 illustrations
32225: LLOYD-JONES, D.MARTYN - De Enige Hoop. Bijbels dagboek
57034: LLOYD-JONES, D.M. - Veilig in de wereld
4075133: LLOYD-JONES, M. - De Bergrede. Pastoraal uitgelegd. I. Mattheüs 5:1-48. II. Mattheüs 6 en 7.
4072372: LLOYD-JONES, M. - De bergrede. Pastoraal uitgelegd. Mattheüs 5 - 7
57185: LLOYD-JONES, D.M. - Prediking en predikers
58305: LLOYD-JONES, D.M. - Bij Uw altaren. Reflecties op de Psalmen
30425: LLOYD-JONES, D.MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
4139534: LLOYD-JONES, M. - Studies in the Sermon on the Mount. One volume edition.
57033: LLOYD-JONES, D.M. - In God verbonden
162465: LLOYD, ROGER B. - The Stricken Lute. An Account of the Life of Peter Abelard.
58264: LLOYD-JONES, D.M. - Onuitsprekelijke vreugde
4300679: LLOYD-JONES, D.MARTYN - God de Heilige Geest. Serie Geloofsleer
164371: LLOYD, DAVID W. - The Making of English Towns. 2000 Years of Evolution.
140553: LLOYD RAINS|MELYNDA JARRATT|RAINS, OLGA - Zij die achterbleven. Bevrijdingskinderen op zoek naar hun Canadese vaders.
57045: LLOYD-JONES, D.MARTYN - De Bergrede, pastoraal uitgelegd (2 delen)
185112: LLUIS DOMÈNECH I GIRBAU [ET AL.].|RIQUER I PERMANYER, BORJA DE - Modernismo. Architecture and Design in Catalonia.
164751: LLWELLYN-JONES, ROSIE - The Great Uprising in India 1857-58. Untold Stories, Indian and British.
4073772: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Ruth. (Tekst en Toelichting)
4073797: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Prediker. (Tekst en Toelichting)
162961: LOADES, DAVID - Mary Tudor. The Tragical History of the First Queen of England.
164163: LOADES, DAVID - Henry VIII. Court, Church and Conflict.
170228: LOADES, ANN|LOYAL D. RUE [EDS]. - Contemporary Classics in Philosophy of Religion.
164155: LOADES, DAVID - The Cecils. Privilege and Power behind the Throne.
150379: LOADES, DAVID - The Reign of Mary Tudor. Politics, Government and Religion in England 1553-1558.
103233: LOADES, DAVID [ED.]. - Chronicles of the Tudor Kings. The Tudor dynasty from 1485 to 1553: Henry VII, Henry VIII and Edward VI in the words of their contemporaries.
156602: LOADIES, DAVID - Intrigue and Treason. The Tudor Court 1547-1558.
57110: LOANE, MARCUS L. - Jesus himself. The Story of the Resurrection - from the Garden Tomb to the Mount of Olives
166852: LÖB, KURT - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
91009: LÖB, KURT - Mens ziet mens, een tekenaar over het zien van tekeningen.
157441: LÖB, KURT - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
153348: LÖB, KURT [ED.]. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld door Paul Citroen, samangesteld en ingeleid door Kurt Löb.
56302: LOBARDI, ANNA MARIA - Kepler. Astronoom op zoek naar Harmonie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 20)
171453: LOBATO, ABELARDO|PUCHE, JOSÉ MARTÍNEZ A. - Tomás de Aquino : el santo, el maestro.
182233: LOBEL, MARY DOREEN|WILLIAM HENRY JOHNS - Historic Towns. Volume 1: Maps and Plans of towns and cities in the British Isles, with Historical Commentaries, from the Earliest Times to circa 1800 & Volume 2: Bristol: Cambridge / Coventry: Norwich [2 Vols.].
151055: LÖBL-SCHREYER|RUSS, SIGRID [KRT FURTNER|WERNER NEUMEISTER - PHOTOGR.]. - Bayerische Königsschlösser. Linderhof - Neuschwanstein - Herrenchiemsee.
140070: LÖBL. RUDOLF - Die Relation in der Philosophie der Stoiker.
153508: LÖCHEL, ELFRIEDE - Inszinierungen einer Technik. Psychodynamik und Geschlechterdifferenz in der Bezehung zum Computer.
4000925: LOCHER, G.F.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus. (Diss.).
4012959: LOCHER, G.W. - Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie.
88853: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th.J.G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
94242: LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation, im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte. Mit 21 Abbildungen im Tekst, vier Kunstdrucktafeln und einer Faltkarte
91153: LOCHER, TH.J. - Noch perfectionisme noch antinomianisme. Korte verklaring van Heidelb. Catechismus: Vr. en Antw. 114 en 115 en van Romeinen VII. WAARBIJ: Leerde over Exod. 3 vs. 7 en 8, door Th. J. Locher. (2 werken in 1 band)
121103: LOCHER, G.P.H. - De Kerkorde der Protestantse Kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
151041: LOCHER, HUBERT - Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert.
85578: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord
185601: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942. Volume 05: HES Studia Historica
4134892: LOCHER, J.C.S. (ERASMUS, DES.) - Erasmus en Luther over den vrijen wil. (Artikel uit: Onder Eigen Vaandel, 15/2)
47266: LOCHER, GOTTFRIED W. (HRSG.) - Der Berner Synodus von 1532. Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Im Einvernehmen mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern und mit Unterstützung des Evangelisch-Reformierten Synodalverbandes in den Kantonen Bern und Jura. Herausgegeben vom Forschungsseminar für Reformationstheologie unter Leitung von Gottfried W. Locher. Band I: Edition & Band II: Studien und Abhandlungen
83038: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking
30162: LOCHER, HUBERT - Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert
96217: LOCHER, JOHANNES CASPAR STEPHANUS - De leer van Luther over Gods Woord
4022849: LOCHER, J.C.S. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, n.a.v.de Dissertatie van Dr J.Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking.
4032925: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
150576: LOCHER, J.L. [ED.]. - De werelden van M.C. Escher. Het werk van Escher toegelicht door J.L. Locher - C.H.A. Broos - M.C. Escher - H.S.M. Coxeter.
140700: LOCHER, J.L. [ED.]. - The World of M. Escher.
140696: LOCHER, J.L. [ED.]. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledige geïllustreerde catalogus van zijn werk.
103982: LOCHER, J.L. [INTROD.]. - Westerik. Tekeningen - Aquarellen - Grafiek.
141021: LOCHER, J.L. [ED.]. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledige geïllustreerde catalogus van zijn werk.
32040: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking
4054708: LOCHMAN, J.M. - Trägt oder trügt die christliche Hoffnung?. Biblisches Erbe in den Herausforderungen der Zeit.
150316: LOCHMANN, J.J.|PROF. DR. J.H. GRAF [EDS.]. - Litteratur der Landesvermessung, Kataloge der Kartensammlungen, Karten, Pläne, Reliefs, Panoramen. Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde [Fascicule II: A - D].
150146: LOCHT, OTTO VAN DE [ED.]. - 700 Jahre St. Mariä Himmelfahrt Wesel. Vom Dominikaner-Kloster zur Pfarrgemeinde.
185019: LOCK, ELLEN - Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. Verhalen van verzetdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
4052796: LOCKE, JOHN - Leidraad voor het verstand.
58564: LOCKE, JOHN - The reasonableness of Christianity, as delivered in the Scriptures. To which is added, two vindications of the same, from Mr. Edwards's exceptions. By John Locke, Esq. The sixth edition
150890: LOCKE, WILLIAM J.|MARCIA LANE FOSTER [ILLUSTR.]. - The Golden Journey of Mr Paradyne.
4141870: LOCKE, J. - Political Writings. Edited and with an Introduction by D.Wootton.
121794: LOCKE, ROBERT R. - French Legitimists and the Politics of Moral Order in the Early Third Republic.
143966: LOCKETT, T.A. - Davenport Pottery and Porcelain 1794-1887.
100032: LOCKHART, JAMES|STUART SCHWARTZ - Early Latin America. A history of colonial Spanish America and Brazil.
4143300: LOCKHART, D. - Jesus the Heretic. Freedom and Bondage in a Religious World.
164300: LOCKWOOD, DAVID G. - Syntactic Analysis and Description. A Constructural Approach.
4138566: LOCKYER, H. - All the men of the Bible. A Portrait Gallery and Reference Library of More Than 3000 Biblical Characters.
146393: LOCKYER, ROGER - Tudor & Stuart Britain 1471-1714.
155151: LOCKYER, ROGER - The Early Stuarts. A Political History of England 1603-1642.
47319: LODDER, W. - Die Schätzung des Quirinius bei Flavius Josephus. Eine Untersuchung, Hat sich Josephus in der Datierung der bakannten Schätzung (Luk. 2, 2) geirrt?
85779: LODDER, W. - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van 1 clemens
4134597: LODDER, W. - Historische nevenfiguren uit het Nieuwe Testament.
4134353: LODDER, W. (CLEMENSBRIEF) - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van I Clemens. (Diss.)
183364: LODE VAN DEN BRANDEN].|MARC LEFÈVRE|PAUL DEPREZ|RENÉ ROBBRECHT|ROUZET, ANNE [MICHELINE COLIN-BOON - Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle.
165256: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
51979: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions [Beschouwinge van Zion of Aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. 2 delen in 1 band]
55050: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions. Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk gesteld in eenige zamenspraken (2 delen in 1 band)
92164: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 (met een register van gebruikte Bijbelteksten)
84531: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert
95965: LODENSTEYN, J. VAN - Geestelijke opwekker voor het onverloochende, doode en geesteloose Christendom (met vervolg, twee delen)
51968: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën over eenige stoffen [welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn]
88434: LODENSTEYN, J. VAN - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. (2 delen in 1 band)
86830: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede alsook met een beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn door Everhardus van der Hooght. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van 'De vriend van oud en jong.'
86831: LODENSTEYN, J. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op aarde. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver.
2227300612: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Geestelijke Opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. Predicatien, En Aangedrongen door het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J.v.L. eertijds seer vermaart Leeraar in de Stad Utrecht. De tweede Druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, door Everhardus vander Hooght. De Derde Druk.
9953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
10150: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Negen Predicatien, Over Eenige Stoffen, dewelke heel selden werden geleert en noch minder gepractiseert. Nagesien, Ter Druk-pers bequaam gemaakt, en Verrykt met een Voorreden, als ook, met een Beschryving van het Leeven en Sterven van den grooten Selfs-verloochenaar, J. van Lodensteyn. Door Everardus van der Hooght.
95986: LODENSTEYN, J. VAN - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraaken (2 delen in 1 band)
96866: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - De heerlijkheid van een waar christelijk leven, uitblinkende in een godzaligen wandel (nieuwe onveranderde uitgave volgens 1767)
56623: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - De heerlijkheid van een waar christelijk leven, begrepen in 16 uitgelezen predikaties
59226: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Verzameling van keurstoffen, of uitgeleezene prediaktien
9904: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
10087: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, of Aandachten en Opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte.
4138251: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën. Over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog inder beoefend worden.
165766: LODERICHS, MARK [ED.]. - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon.
151123: LODEWIJK WAGENAAR|MANS KUIPERS [ED.].|ROBERT PARTHESIUS|ROEPER, VIBEKE - De Batavia te water.
150369: LODEWIJKS, JAAP - Als het wassen van andermans voeten. Fransiscus ontmoeten in leidinggeven en werk.
170305: LODGE, DAVID - The Practice of Writing.
54795: LODGE, EDMUND - The peerage and baronetage of the British empire as at present existing. Arranged and printed from the personal communications of the nobility. Under the gracious patronage of the queen's most excellend majesty
181787: LODWICK, MARCUS - De Kunstgids. Symboliek en thematiek van klassieke, bijbelse en religieuze schilderkunst
121545: LOEBELL, JOHANN WILHELM - Gregor von Tours und seine Zeit. Vornehmlich aus seinen Werken geschildert. Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung und ersten Entwicklung romanisch-germanischer Verhältnisse.
87861: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS - De Nederlandsche Kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt.
154297: LOEFFEN, GER [ROB HOOGVELD - FOREW.]. - StraatBeeld.
91614: LOEFFEN, H. E.A. - Franciscus en de kerk. Bijdragen over historie en aktualiteit. (Serie: Binnenpandreeks, Nummer 6)
91615: LOEFFEN, H. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Nederland. Deel II: 19e en 20e eeuw. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 7)
183929: LOEHR, MAX - Chinese Landscape Woodcuts from an Imperial Commentary to the Tenth-Century Printed Edition to the Buddist Canon.
4036519: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
166573: LOENEN, T. - Verschil in Gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten.
110189: LOENEN, D. - Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebeia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek.
60450: LOENEN. J. VAN - Verhandeling over het evangelie van Paulus
88007: LOERAKKER, CO|ROEP, THOM - Van nu tot nu. De vaderlandse geschiedenis. (4 delen)
155616: LOES SIBBING|SCHULPEN, PROF. DR. TOM - Adoptie. Van kinderwens tot ouderschap.
141603: LOESCHCKE, WALTER - Ikonen. Apostel und Evangelisten.
4034503: LOESER, N. (ORTEGA Y GASSET, J.) - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
102375: LOEW, E.A. - The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule.
150880: LOEWE, WALTER - Petum optimum. A book on tabacco in Sweden from the beginning of the 17th century until modern times. Published on the occasion of the Swedish Tobacco Company's 75th anniversary in 1990.
167626: LOEWE, ARTHUR [ED.]. - The Rylands Haggadah. A Medieval Sephardi Masterpiec in Facsimile. An illustrated passover Compendium from Mid-14th-Century Catalonia in the collections of the John Rylands University Library of Manchester with a commentary and a cycle of poems.
4036534: LOEWENICH, W.V. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Mann und das Werk.
4065420: LOEWENSTEIN, K. (WEBER, M.) - Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit.
164159: LOEWENSTEIN, GEORGE - Exotic Preferences.
156906: LOEWENSTEIN, JOSEPH - The Author's Due. Printing and the Prehistory of Copyright.
102165: LOEWENTHAL, FRITZ - Studien zum germanischen Rätsel.
141478: LOEY, DR. A. VAN [ET AL.]. - Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie [Vlaamsche afdeling] Volume 1 - 10 [In 4 firm bindings].
150908: A. VAN LOEY|OBREEN, H. - De oudste Middelnederlandsche Oorkonden voor onderwijs en eigen studie verzameld en naar het oorspronkelijk uitgeven.
155839: LOEY, DR. A.C.H. VAN - Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene en Ukkel.
131817: LOEY, DR. A.. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II: Klankleer.
4005993: LOF, L.J. V.D. - De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie. (Diss.)
4067573: LOFF, C.J.A. - Bevryding tot Eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1994. (Diss.)
57877: LÖFFLER, KARL - Einführung in die Katalogkunde
144173: LOFTHOUSE, JESSICA - Lancashire's Old Families.
110570: LOGAN, F. DONALD [KARL H. NICOLAI - TRANSL.]. - Geschichte der Kirche im Mittelalter.
95584: LOGAN, F. DONALD - Geschichte der Kirche im Mittelalter. Aus dem Englischen übersetzt von Karl H. Nicolai
102166: LOGAN, ANNE-MARIE S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
4138317: LOGAN, A.H.B.& WEDDERBURN, A.J.M. (ED.) (WILSON, R.MCL.) - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL.Wilson.
165206: LOGAN, ANNE-MARIE - Dutch and Flemish Drawings and Watercolors. The Collection of the Detroit Institue of Arts.
4036336: LOGCHEM, J.T.VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (Diss.)
162895: LOGEMAN, J.J.A. - La condition juridique du coproprietaire incorpore a une association syndicale en France. Une analyse projetée sur l'horizon juridique néerlandais.
4071254: LOGISTER W. (PANNENBERG, W.) - Heilsgeschiedenis en jodendom. De Israëltheologie van Pannenberg in discussie.
54189: LOGSTRUP, KNUD E. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 15. Jahrgang. Januar 1965 - Oktober 1965 (4 volumes)
130545: LOH, GERHARD - Arndt Bibliographie. Festgabe zum 200. Geburtstag von Ernst Moritz Arndt. Verzeichnis der Schriften von und über ErnstMoritz Arndt.
143829: LOHEIDE, BERNWARD - Fichte und Novalis. Transzendentalphilosophisches Denken im romantisierenden Diskurs.
58918: LOHFINK, NORBERT - Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (Series: Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 68)
123229: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
145784: LOHMANN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie.
160616: LOHMEIER, DIETER [ED.]. - Weltliches und geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien.
4022569: LOHMEIJER, E. (KEK) - Der Brief an die Philipper. Übersetzt und erklärt.
4022581: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Matthäus. Erarbeitet und hrsg. von W.Schmauch.
4022582: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Markus. Übersetzt und erklärt.
4021914: LOHMEYER, E. - Das Urchristentum. 1.Buch. Johannes der Täufer.
4022574: LOHMEYER, E. (KEK) - Die Briefe an die Philipper and die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
110232: LÖHNEYSEN, HANS-WOLFGANG VON - Die ältere Niederlandische Malerei. Künstler und Kritiker.
180928: LÖHNEYSEN, WOLFGANG VON [ED.]. - Der Humanismus der Architektur in Florenz. Filippo Brunelleschi und Michellozzo di Bartolomeo.
122591: LÖHR, ALFRED - Bremer Silber. Von den Anfängen bis zum Jugendstil. Handbuch und Katalog.
145601: LÖHR, HARTWIG [ED - ET AL.]. - Beiträge zum Paläolothikum im Rheinland.
4021265: LOHRMANN, W. - Glaube und Taufe in den Bekenntnisschriften. der evangelisch lutherischen Kirche. (AT 8)
180546: LOHRMANN, KLAUS - Die Wiener Juden im Mittelalter.
156426: LOHRMANN, KLAUS - Die Wiener Juden im Mittelalter.
4032571: LOHSE, E. (KEK) - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
95404: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentischen Theologie
95168: LOHSE, BERNHARD - Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche (Series: Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen, Band I)
144115: LOHSE BELKIN, KRISTIN - Rubens.
183653: LOHSS, HEDWIG - Ursels Abenteuer. Erzählungen für die Jugend.
32475: LOHUIS, J. - De brief aan de Galaten. Staat dan in de vrijheid
110844: LOHUIZEN, KADIR VAN - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen in Kameroen.
186040: F. LOIRETTE|GALLIANI, R. - Études sur Montesquieu [1981].
101851: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - Let it be Known. International Displaced Columbians Speak Out.
4042643: LOIS, A.H.A.F. - La Cristologia en los comentarios a Isaias de Cirillo de Alejanctia y Teodoreto de Ciro.
141465: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - A Heavy Burden. Internally Displaced in Georgia. Stories of People from Abkhazia and South Ossetia.
176151: LOISEAU, STÉPHANE - De l'écoute à la parole : la lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin.
92812: LOISY, ALFRED - Les évangiles synoptiques (2 volumes)
56309: LOJACONO, ETTORE - Descartes. Pionier van de moderne wetenschappen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 35)
164947: LOJACONO, ETTORE - Descartes.
184315: LOJENGA, CONSTANCE KUTSCH - Ngiti: A Central-Sudanic Language of Zaire.
145694: LOKHORST, G.J.C. - Logical Explorations in Philosophy of Mind. Essays on Aristotle's psychology, Wittgenstein's ' Tractatus ', and Lévy-Bruhl's logical relativism.
110367: LOKIN, J.H.A.|T.M. SCHALKEN - Nijmeegs recht bestaat [niet] !
91570: LOKIN, J.H.A. E.A. - Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
90691: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofstukken uit de Europese Cofificatiegeschiedenis.
184442: LOKIN, J.H.A. [ED.]. - Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten.
142381: LOKIN, J.H.A.|W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
142382: LOKIN, J.H.A.|W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
131726: LOLIÉE, FRÉDÉRIC - Le Duc de Morny et la Société du Second Empire. D'après des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur.
101888: LOLKAMA, JOHANNES - Van Chamonix tot Salt Lake City. Geschiedenis van de Olympische Winterspelen.
104005: LOLKAMA, DRS. J. - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
154836: LOMAS, ROBERT - The Invisible College. The Royal Society, Freemasonry and the Birth of Modern Science.
95365: LOMBAERTS, HERMAN E.A. - Beeld & Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie
4012092: LOMBARD, J.C. (BARTH, K.) - Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. (Diss.)
58857: LOMBARDI, ANNA MARIA - Kepler. Astronoom op zoek naar Harmonie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 20)
31799: LOMBERG, ELWIN - Emder Synode 1571-1971. Beiträge zur Geschichte und zum 400 jährigen Jubiläum
53526: LOMBERG, ELWIN A.O. - Die Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland
161186: LOMBROSO, GINA - L'ame de la femme.
110781: LOMMEL, ANDREAS - Schamanen und Medizinmänner. Magie und Mystik früher Kulturen.
167242: LOMMEN, MATHIEU - Jan van Krimpen & Bruce Rogers.
140600: LOMMEN, MATHIEU [JOHN DREYFUSS - FOREW.]. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes - Sem Hartz - Chris Brand - Bram de Does - Gerard Unger.
154143: LONCHAMP, F.C. - Bibliographie Générale des ouvrages publiés ou illustrés en Suisse et à l'étranger de 1475 à 1914 par des écrivains et des artistes suisses suivie de Tableaux synoptiques et récapitulatifs.
121301: LONDEIX, JEAN-MARIE - 125 Years of Music for Saxophone. General repertory of pieces and educational literature for the saxophone / 125 Ans de Musique pour Saxophone. Répertoire général: des oeuvres et des ouvrages d'enseignement pour le saxophone.
144827: LONDEN, SELMA VAN - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit.
146362: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - La Llamada De Lo Salvaje [ = The Call Of The Wild].
143013: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - Een Baanbreker [2 Vols. Compl.]..
89455: LONDRES, ALBERT - De wandelende jood is thuis!
168278: LONE, E. MIRIAM [ED.]. - A Selection of Incunabula. Describing One Thousands Books Printed in the XVth Century [5 Parts in 1].
10346: LONG, ISAAC LE - Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, geopent, in een Historische Verhandeling van de Overzettinge der Heilige Schriftuure in de Nederduitsche Taale, sedert dezelve eerst wierdt ondernomen, beneffens de Veranderingen, welke daar omtrent door de Gereformeerde, Luthersche, Mennoniten en Roomschgezinde, van tyd tot tyd tot nu toe gemaakt zyn. Met een omstandig bericht, van meer dan Hondert Oude Handschriften, van Bybels en Bybelsche Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, tot op de Vindinge van de Druk-Konst, als mede van meer dan duizendt diergelyke Exemplaaren, van verschillende Drukken, sedert de Vindinge der Druk-Konst, tot nu toe, alle in de Nederduitsche Taale. Doormengt met Historische, Taalkundige, Geestelyke en Wereldtlyke Aanmerkingen, en met een meenigte van heerlyke en Egte bewys-stukken gestaaft, daar van veele nooit het licht gezien hebben. Met veel nauwkeurigheid, moeite en kosten, sedert veele Jaaren verzameld, en beschreven. Tweede Uitgave.
9954: LONG, ISAAC LE - Historische Beschryvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam. Behelsende, Na een korte aanwysinge, van d'Opkomst en Voortgang der Roomschgesinde Bygeloovigheeden in 't algemeen, hoedaanig deselve in het bysonder tot Amsterdam zyn ingevoert, allengskens vermeerdert, en eyndelyk door de Reformatie Ao. 1578. wederom afgeschaft. Doormengt met veele weetenswaardige Oudtheeden van dese Landen, en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam, ook hoedanig dese Stadt allengskens is groot geworden, met aanwysinge van de Stichtingen en Afbeeldingen van alle de Kerken, KApellen Kloosters, Gasthuysen, en andere soogenaamde Geestelyke Gebouwen, die hier eertydts geweest hebben, en hoedanig deselve eyndelyk met de Reformatie meest zyn vertimmert, of tot een ander en beter begruyk geschikt. Alles uyt geloofwaardige Historie-Schryvers versaamelt, en met Oorspronglyke Stukken, Brieven en Bewysen, daarvan veele nooyt voor desen het licht hebben gesien, gestaaft en opgeheldert. Met meer als 70. Koopere Plaaten verciert.
152389: LONG, MAZX FREEDOM - Kahuna-Magie. Die Lösung von Lebensproblemen durch praktisch angewandte Magie.
4136476: LONG, TH. G. (INTERPRETATION) - Hebrews. A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
157484: LONG, GERARD [ED.]. - Books Byond the Pale. Aspects of the provincial book trade in Ireland before 1850.
102098: LONGACRE, EDWARD G. - The Cavalry at Gettysburg. A Tactical Study of Mounted Operations during the Civil War's Pivotal Campaign, 9 June - 14 July 1863.
154514: LONGENECKER, DWIGHT - St. Benedict and St. Thérèse. The Little Rule & The Little Way.
90167: LONGFORD, ELIZABETH - Louisa, Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, Lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra.
102486: LONGFORD, ELIZABETH [ED.]. - Louisa, Lady in Waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to queen Victoria and queen Alexandra.
183014: LONGFORD, ELIZABETH - Eminent Victorian Women.
155572: LONGFORD, ELIZABETH - A Pilgrimage of Passion. The Life of Wildrid Scawen Blunt.
151621: LONGFORD, ELIZABETH - Winston Churchill.
151848: LONGGUTH, A.J. - A Noise of War. Caesar, Pompey, Octavian and the Struggle for Rome.
47525: LONGHAYE, R.P.G. - La Prédication, grands maitres et grandes lois
162379: LONGINO, HELEN E. - Science as Social Knowledge. Values and Objectivity in Scientific Inquiry.
165955: LONGLEY, SUSANNA - De weekend tuinier. Een voudige weekendprojecten voor een fantastische tuin.
57565: LONGMAN, TREMPER - Genesis lezen
103280: LONGNON, JEAN|MILLIARD MEISS [INTROD.].|RAYMOND CAZELLES - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly. Vorwort von Millard Meiss. Einführung und Bilderläuterungen von Jean Longnon und Raymond Cazelles, Musée Condé.
150681: LONGNON, JEAN|MILLIARD MEISS [INTROD.].|RAYMOND CAZELLES - De Très Riches Heures van Jean, Duc de Berry. Voorwoord door Milliard Meiss. Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Gazelles.
122344: LONGSTRETH, RICHARD - On the Edge of the World. Four Architects in San Francisco at the Turn of the Century.
104166: LONGSTRETH, RICHARD - The Drive-In, the Supermarket and the Transformation of Commercial Space in Los Angeles, 1914-1941.
4029342: LONGTON, J. - Uit Abraham geboren. Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen.
83696: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
84883: LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrügge en zijne Prediking (verkorte uitgave)
85951: LONKHUIJZEN, J. VAN - De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van Art. 36 onzer geloofsbelijdenis (de positieve taak der overheid ten opzichte van den godsdienst).
47467: LONKHUIJZEN, J. VAN - Radicale finantieele Scheiding van Kerk en Staat
83697: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
32039: LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrügge en zijne Prediking (verkore uitgave)
32067: LONKHUIJZEN, J. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd
4144011: LONNING, P. - Der begreiflich Unergreifbare. Sein Gottes und modern-theologische Denkstrukturen.
182720: LONSBACH, RICHARD MAXIMILIAAN - Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
165086: LONT, YVETTE - Van prostituee tot politica.
143579: LOO, FIRMIJN VANDER - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
54531: LOO, VILAN VAN DE - Kijk in Kloppenburg! De Indische kruiden van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)
130751: LOO, ERWIN VAN - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
130608: LOO, VILAN VAN DE - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
140093: LOO, VILAN VAN DE - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV - archieven.
56405: LOO, GILLES VAN DER - Het laatste kind
105011: LOO, SYLVIO VAN DER|MEERTEN WELLEMAN [EDS.]. - Jan Kruis. De geschiedenis van 35 jaar Jan, Jans en de Kinderen en een uitvoerig overzicht van al het andere wek. .
166393: LOOF, J.P.|R.A. LAWSON [EDS.]. - 60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?
4139059: LOOFF, H. - Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. (Kantstudien 69)
4005995: LOOFS, FR. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart. 2 Teile in 1 Bd.
47963: LOOFS, FRIEDRICH - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis, voor Nederland bewerkt door J. Quast
85190: LOOFS, F. - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis
161148: LOOIJ- VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
123072: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel ... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
110360: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel .. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
131343: LOOISE, DRS. J.C. - De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggingschap in Nederland.
56124: LOOMAN, T.M. - Het leven van Martin Boos (Met portret)
184827: LOOMAN, T.M. - Gids voor den eenvoudigen bijbellezer.
141066: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats. Het schaatsenrijden door alle tijden - Ijskockey - hardrijden - schoonrijden - kunstrijden - Jaap Eden - Oscar Mathisen - Karl Schäfer - Ernst & Maxie Baierherber - Sonja Henie, enz. - Voor jong en oud.
185205: LOOMEIJER, DRS F.R. [ED. - ET AL.]. - Het Peperhuis Jaargang 1978 - 1985 [ = 8 Volumes].
123386: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
156007: LOOMES, BRIAN - Westmorland Clocks and Clockmakers.
91529: LOOMIS, STALEY - Ein Jahr zwei Wochen und ein Tag. Paris 1793-1794.
144660: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
103488: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
90954: LOON, K. V. E.A. - Dordrecht, 1939-1945. (4 delen)
87698: LOON, H.W. VAN - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamelijke oefening en onderwijs.
185314: LOON, IR. G.M.L. VAN [INTROD.]. - Suiker plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker [In Slipcase].
84213: LOON, J. VAN (TOELICHTING) - De kerkvoogdij ten platten lande in Friesland. Een ontwerp-reglement
94537: LOON, JOHANNES CHRISTIAAN ADRIANUS VAN - Het algeemn reglement van 1816
184617: LOON, AGNES VAN - Mannen met en missie naar Kaap de Goede Hoop / Men on a Mission to the Cape of Good Hope.
156404: LOON, HANS VAN - The Christology of Cyril of Alexandria. Milestone on the Road to Chalcedon.
154545: LOON, PAUL VAN - Stuurloos tussen de sterren & Vluchten voor de oorlog [2 CD's].
142207: LOON, GENTILIS VAN [ET AL.]. - Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch. Leven en werken van de Bossche Kapucijnen geduren de laatste honderd jaar [28 augustus 1898 - 28 augustus 1998].
54836: LOONSTRA, B. - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop
89303: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie
57477: LOONSTRA, BERT - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop
88082: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel
4046712: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel.
130580: LOONSTRA, MR. C.J. - Caseboek arbeidsrecht.
4065473: LOONSTRA, B. - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
32282: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige
4055529: LOONSTRA, B. - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
9789023913634: LOONSTRA, B. - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
103145: LOONSTRA, MARTEN - Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien / The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view.
32281: LOONSTRA, BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar de ethiek van de christelijke gemeente
181789: LOONSTRA, MARTEN [ED. - ET AL.]. - Uit koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes.
186084: LOONTRA, C.J.|W.A. ZONDAG - Arbeidsrechtelijke Themata.
185011: LOOP, THEO VAN DER - Industrial Dynamics and Fragmented Labour Markets: Construction Firms and Labourers in India.
184968: LOOP, THEO VAN DER - Industrial Dynamics and Fragmented Labour Markets: Construction Firms and Labourers in India.
150227: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
61348: LOOPIK, M.VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis
4047532: LOOPIK, M.VAN - De Tien Woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar. (Sleutelteksten 4)
4059880: LOOPIK (RED.) M. VAN - Tweespalt en verbondenheid. Joden en christenen in historische perspectief: joodse reacties op christelijke theologie. Medew.van W.J.van Bekkum, W.H.Zuidema e.a.
162102: LOOREN DE JONG, H. - Cognitive Aging. An Event-Related Potential Study.
4011497: LOOS, H.V.D. - Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazareth politieke bedoelingen heeft nagestreefd. (Diss.)
166857: LOOS, WIEPKE [ED.]. - Gekleurd grijs. Gerard Bilders (1838-1865) en Johannes Kneppelhout (1814-1885), brieven en dagboek.
4001392: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. (Diss.)
55701: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
94494: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
150687: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders. 2 volumes
181149: LOOS, WIEPKE. - Het galante tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
91870: LOOS, WIEPKE E.A. - Het Galate Tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
60455: LOOS. H. VAN DER - Jezus Messias-Koning (Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd)
161770: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat Raport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederland-Indië
150514: LOOS, PIERRE|PIERRE BUCH - A Passage to Congo. Photographs bij doctor Emile Muller 1923-1938
181790: LOOS - Etliche schöne christliche Geseng
181791: LOOS - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der Maatschappij.
181792: LOOS - Gemälde der deutschen Romantik in der Nationalgalerie Berlin. Carl David Friedrich - Karl Fruedrich Schinkel - Carl Blachen.
181793: LOOS - Het lantrecht van Drenthe & Nadere resolutien, placcaten en reglementen Geärresteert by de Ed. Mog. Heeren Staten van het landschao Drenthe [2 in 1]. .
181794: LOOS - Het strijkinstrument.
4133857: LOOSE, D. & WIT, A. DE (RED.) - Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Bijdragen van A. Ellian, M. Leezenberg, J. de Mul, e.a.
87877: LOOSJES, J. - History of Christ church (English episcopal church) Amsterdam 1698-1932.
91526: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland. 1611-1816.
103331: LOOSJES. MR. A. - Zeeland in Beeld [2 Vols. Compl.].
103330: LOOSJES. MR. A. - Steden in Nederland. 740 Afbeeldingen van Stadspoorten, Muurtorens, Stadsgezichten en Woonhuizen van Steden in Nederland.
84252: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
103441: LOOSJES, A. - Geheel Nederland in Beeld [14 Vols. Compl.]. Met 7000 illustraties.
145239: LOOSJES, ADRIAAN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
90462: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld. (Deel 2)
56233: LOOSJES, VINCENT - Geschiedenis van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1815-1915
87864: LOOSJES, J. - Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam den 8en Februari 1926
58539: LOOSJES, A. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Vijf honderd vier en negentig afbeeldingen. Met tekst van Mr. A. Loosjes
53793: LOOSJES, VINCENT - Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten
130862: LOOSJES. MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en Woonhuizen [1021 illustrations - Complete in 10 Volumes]
31767: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld. Met 202 afbeeldingen
93940: LOOSJES, J. - Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden
4000492: LOOSJES, J. (LUTHER, M.) - Geschiedenis der Lutherse Kerk in de Nederlanden.
181795: LOOSJES, MR. J. - Naamlijst van Predikanten, Hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland. Biographie en Biliographie.
96666: LOOSMAN, A. - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit, geb. 20 sept. 1901 te Oldebroek, overl. 29 dec. 1980
58076: LOOTJENS, W. - Beschryving van het oude en nieuwe orgel in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee
156430: LOOTS, MARIJKE E. - Metrical Myths. An Experimental-Phonetic Investigation into the Production and Perseption of Metrical Speech.
104542: LOOTSMA, BART|SYBOLT VOETEN [PHOTOGR.]. - Cees Dam.
161226: LOOVEREN, LOTTI VAN - Orlowski. Prenten.
100074: LOOY, JAC. VAN - Jaapje.
100075: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
89081: LOOY, S.G. VAN (VOORWOORD) - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951.
57878: LOOY, S.G. VAN - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951
181162: LOOYEN, A.J.L. - Tussen Maas en Schelde.
154310: LOOZE, HELENE JOHNSON - Alexander Hamilton and the British Orientation of American Foreigh Policy 1783-1803.
103281: LOPERA, JOSE ALVAREZ [ED. - ET AL.]. - Museos de Español. Madrid - Sevilla - El Greco - Romero de Torres - Picasso [In Slipcase].
185893: LOPEZ JR., DONALD S. [ED.]. - Religions of Tibet in Practice.
185958: LÓPEZ SREEANO, MATILDE - Libro de la Montería del Rey de Castilla Alfonso XI.
153097: LORAINE PETRE, F. - Napoleon's Last Campain in Germany 1813.
154923: LORAND MATORY, J. - Black Atlantic Religion. Tradition, Transnationalism and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé.
96636: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes Evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord. Deel 8
52398: LORBER, J. - Het Jakobusevangelie. De jeugd van Jezus
121801: LORCA, FREDERICO GARCIA - Yerma. Poème tragique en prose et un vers. Préface et traduction d' Étienne Vauthier.
4138438: LORCH, T. - Die Beurteilung des Eigentums im deutschen Protestantismus seit 1848.
158015: LORCK, CARL B. [WALTER BERGNER - AFTERW.]. - Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst [2 Vols. in 1].
140729: LORD ACTON|SIR G.W. PROTHERO|SIR STANLEY LEATHES [ED.]|WARD, SIR A.W. - The Cambridge Modern History [13 Vols. Compl.].
162575: [LORD BISHOP OF CARLISLE - PREF.].|SMITH, JAMES [WALTER E. SMITH - ED.]. - The Voyage and Shipwreck of St. Paul, with dessertations on the Life and Writings of St. Luke and the Ships and Navigation of the Ancients.
143823: LORD, WALTER - The Miracle of Dunkirk.
181796: LORD, ALBERT BATES - Epic Singers and Oral Tradition.
110435: LORDA ALAIZ, F.M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
95884: LOREIN. G.W. - Geschriften over de Perzische tijd. Daniël, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 11)
60456: LOREIN. G.W. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode
103887: LORENC, VILÉM - Das Prag Karls IV. Die Prager Neustadt.
4039982: LORENTZ, R. (HIPPOLYTUS) - De Egyptische kerkordening en Hippolytus van Rome. (Diss.)
90719: LORENTZ, PHILIPPE - Hans Memling au Louvre. Les dossiers du musée du Louvre. Avec une contribution de Till Borchert.
155530: LORENTZ, H.A. [ET AL.]. - Lectures on Physics and Physiology. Delivered in the University of Leyden during the Second Netherlands Week for American Students july 5 - 10, 1926.
150468: LORENZ, HENDRIK - The Brute Within. Appetitive Desire in Plato and Aristotle.
4053179: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
4067366: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens. Vertaald door D.Hillenius.
4138495: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel. Over de evolutie van de menselijke kennis.
122969: LORENZ, INGE [ED.]. - Joseph Beuys Symposium, Kranenburg 1995.
141081: LORENZ, OTTO - Jugendstil Graphik.
151247: A. LORENZINI [PHOTOGR.].|BARNETT, R.D. - Assyrische Skulpturen im British Museum.
30501: LORGION, JOHANNES JACOBUS DIEST - Regnerus Praedinius
4037240: LORIE, P. - Volksgeloof. Boek van magische kennis.
103205: LORING, JOHN - Tiffany Timepieces [In thick Pctorial Bard Slipcase with Die-Cut Windows].
172654: LORINSER, FRANZ - Aus meinem Leben : Wahrheit und keine Dichtung. 1 1821-1841 / 2 1841-1844 (2 volumes)
185458: LORIOUX, FÉLIX [ILLUSTR.]. [?] - Curiosités de la médicine et de la pharmacopée en Chine [3 Vols in Cover = Complete].
94013: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. Unveränderte Neuausgabe (2 volumes in 1 binding)
86064: LORTZ, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internatioaler Bernhardkongress Mainz 1953
100628: LORTZ, JOSEPH [PETER MANNS - AFTERW.]. - Die Reformation in Deutschland [2 Vols. in 1].
4050235: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden?. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
162010: LORZ, J. - Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547).
4035029: LOS, S.O. - Het gevoel in de Heilige Schrift. (Diss.) (achterflap en enkele blz. van het namenregister ontbreken)
61124: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel.
84592: LOS, F.J. - Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
57765: LOS, P. - De synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis
30117: LOS, P. - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd
4043753: LOS, F.J. (BRAKEL, W.À) - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door w.van `t Spijker.
4054966: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
122721: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4072420: LOSEE, J. - Historical Introduction to the Philosophy of Science.
155578: LOSEE, JOHN - Wissenschaftstheorie. Eine historische Einführung.
154293: LOSSIN, YIGAL - Pillar & Fire. The Rebirth of Israel - a Visual History.
100251: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 4: Angleterre.
100252: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 7: Espagne & Potugal & Pays-Bas.
100253: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 8: La Grèce & Italie.
162936: LOT, FERDONAND [DR. J. BROUWER - ED.]. - De Germaansche invasies. De versmelting van de arbaarsche en Romeinsche Wereld.
156363: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'Affaire Jauregui. Anvers, mars 1582. Le cas du P. Antoine Temmerman.
94375: LOTH, BERNARD|MICHEL, ALBERT - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Tables Générales. Aaron - Zwinglianisme (3 volumes)
4054124: LOTH, H.J. - Judentum.
104757: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage à Max Ernst.
150701: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage to Max Ernst.
4034434: LOTI, P. - Le livre de la pitié et de la mort.
166231: LOTRINGEN, CEES VAN|MAURICE BOOD - |Het gedroomde paradijs. Cultuurwijzer voor het Franse leven.
130100: INTROD.].|LOTTA, RAYMOND [ED - And Mao Makes 5. Mao Tsetung's Last Great Battle.
123546: LOTTHÉ, ERNEST [& PAUL PRUVOST - ILLUSTR.]. - Charme et lumière des Pays-Bas.
144286: LOTTMAN, HERBERT - Flaubert.
130044: LOTTUM, JELLE VAN - Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850
4138439: LOTZ, J.B. - Transzendentale Erfahrung.
122547: LOTZE, HERMANN - System der Philosophie. Vol. 1: Logik. Drei Bücher vom Denken vom Untersuchen und vom Erkennen & Vol. 2: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie [2 Vols. in 1 - Compl.].
142677: LOTZE, DR. RUDOLPH HERMANN - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele
183335: LOUANT, ARMAND - Le Livre de Ballades de Jehan et Charles Bocquet. Bourgeois de Mons au XVIe siècle.
122050: LOUBÈRE, LEO A. - Louis Blanc. His Life and his Contribution to the Rise of French Jacobin-Socialism.
89727: LOUBERGÉ, JEAN - Les anciennes maisons rurales des pays de l'adour.
157485: LOUBIER, JEAN - Der Bucheinband in alter und neuer Zeit.
110668: LOUBOUTIN, CATHENINE - Het Stenen Tijdperk.
146265: LOUCH, A.R. - Explanation and Human Action.
122035: G.A. LOUD [EDS.].|WOOD, IAN - Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays presented to John Taylor.
123061: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque de Connaisseur XXe Siècle. Livres illustrés Éditions originales - Manuscrits autographes - Prestigieuses reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
123060: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque Contemporaine. 850 livres illustrés depuis 1949. Livres - Objets - Livres d'artistes - Exemplaires uniques - Reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
131012: LOUDON, JOHN CLAUDIUS [JOHN SALES - PREF.|PRISCILLA BONIFACE - INTROD.] - In Search of English Gardens. The Travels of John Claudius Loudon and his Wife Jane.
156985: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders [In Slipcase].
4138428: LOUDY, A. - God's Eonian Purpose.
101737: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche Straatnamen en hun beteekenis.
60457: LOUET FEISSER. J.J. - De strijd tegen de Analogica Entis in de theologie van Karl Barth
157486: LOUGH, JOHN - The 'Encyclopédie' in Eighteenth-Century England and Other Studies.
143727: LOUGH, JOHN|MURIEL LOUGH - An Introduction to Nineteenth Century France.
90576: LOUGHLIN, MICHAEL O' - The garlands of repose. The literary celebration of civic and retired leisure. The traditions of homer and vergil, horace and montaigne.
101268: B.C. LOUGHMAN [EDS.].|BROUWER, R.|J. KOLEK|O. GASPARIKOVA - Structure and Function of Plant Roots. 2nd International Symposium Bratislava.
157272: LOUIS SHORES [EDS.].|MARSHALL, JOHN DAVID|WAYNE SHIRLEY - Books Libraries Librarians. Contributions to Library History.
182190: LOUIS BERKVENS [EDS].|MARTYN, GEORGES|PAUL BROOD - Rechtsgeschiedenis verbeeld [=Themanummer].
151463: LOUIS BERDEN [ILLUSTR.].|MAY, J. LEWIS [TRANSL.]. - Pictures of Ruined Belgium / Visions de la Belgique Detruite. Seventy-two pen and ink sketches drawn on the spot by Louis Berden. The text founded on official Reports.
142274: LOUIS SWINKELS [EDS].|STRATEN, ODETTE - Valkhof en omgeving. Van prehistorie tot nu.
181797: LOUIS LABORDE-BALEN|ROB DAY - Le chemin d'Arles vers Saint-Jacques de Compostelle - Guide pratique du pélerin de Provence en Espagne
110384: A.M. LOUISE E. ERKELENS|WIJSENBEEK, L.J.F. - Delfts zilver & De wandtapijtkunst te Delft.
157136: LOUISE TEMPLE|RHINE, ADAM - Hebrew Illumanations. Sacred Judaic Art for Meditation, Prayer, and Divine Renewal
140509: LOUP, WILLY LE [ET AL.]. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9