Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
170947: MELLOR, D.H. - The Facts of Causation.
104442: MELLOT, PHILIPPE - Paris sens dessus-dessous. Marville et Nadar photographies 1852-1870.
82299: MELO, FRANCISCO MANUEL DE - De strijd in het engelsche kanaal tusschen de spaansche en hollandsche wapenen anno 1639
181841: MÉLOTTE, H.E.M. | J. MOLEMANS [EDS.]. - Valkenswaard. Noordbrabantse plaatsnamen. Monografie.
4138739: MELSEN, A.G.M.VAN - (5 boeken). Tot vooruitgang veroordeeld? - Evolutie en wijsbegeerte - Wijsgerige bezinning op de mens - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen - De Natuur: filosofische variaties .
89895: MELSEN, JAN H. - Marten Melsen
104115: MELSEN, ANDREW G. VAN [ - The Philosophy of Nature.
143323: MELTON, BUCKNER F. - A Hanging Offense. The Strange Affair of the Warship Somers.
100078: MELTVOORT, H. VAN - Groete uit Veghel.
153874: MELVILLE, HERMAN - Typee.
183232: MELVILLE, EDGAR DE - Vermittlung und gute Dienste in Vergangenheit und Zukunft.
100512: MELVIN, A. GORDON - Sea Shells of the World. With Values.
180014: MELVIN, A. GORDON [LORNA STRONHG MELVIN - PHOTOGR.]. - Sea Shells of the World with Values.
151154: MENA, MANUELA | ISABEL DE ALZAGA [EDS.]. - Bartolome Esteban Murillo [1617-1682]. Catálogo de la Exposición Prado & Royal Academy of Arts.
131225: MENABREA, HENRI - Histoire de la Savoie.
47571: MENARD, JACQUES-E. - Les Textes de Nag Hammadi. Colloque du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974) (Nag Hammadi Studies, Volume VII)
4009756: MENARD, J.E. (ED.) - Exegese biblique et judaisme. Contr.: M.Philonenko, K.Hruby, P.Prigent e.a. (Universität des Sciences Humaines de Strasbourg)
102895: MÉNATORY, ANNE | VALERIA MANFREDO DE FABIANIS [ET AL.]. - De wolf. Mythe en werkelijkheid.
100513: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
183609: MENDELSOHN, OLIVER | MARIKA VICZIANY [ED.]. - The Untouchables. Subordination, poverty and the state in moden India.
180440: MENDELSOHN, EVERETT | YEHUDA ELKANA [EDS.]. - Sciences and Cultures.
4143817: MENDELSOHN, DANIEL - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen. Vertaald door R.Vlek. Foto's van Matt Mendelsohn.
88000: MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX | CHERUBINI, L. - Der 42ste Psalm von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op. 42. Clavierauszug mit Tekst revidirt von Franz Abt / Requiem für gemischten Chor. Klavierauszug.
157880: MENDELSSOHN, SYDNEY [& I.D. COLVIN] - Mendelssohn's South African Bibliography. Being the CATALOGUE RAISONNE of the Mendelssohn Library of Works relating to South Africa, including the Full Titles of the Books, with Synoptical, Biographical, Critical, and Bibliographical Notes on the Volumes and their Authors. [2 Vols.].
157125: MENDELSSOHN, PETER DE - S. Fischer und sein Verlag.
131932: MENDELSSOHN, PETER DE - The Age of Churchill. Heritage and Adventure, 1874-1911.
4141166: MENDELSSOHN, H.VON - Jesus - Rebell oder Erlöser. Die Geschichte des frühen Christentums.
140533: MENDELSSOHN, PETER DE - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918. [ONLY].
48047: MENDES DA COSTA, S. | PRAAG, A.N. VAN - Leerboek der Dermatologie. 2 delen in 3 banden, 1e Deel: Algemeene Dermatologie, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 1e Stuk. Met 32 figuren in den tekst en 29 platen, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 2e Stuk
142299: MENDINI, ALESSANDRO - Paesaggio casalingo. Die Produktion Alessi in der Haushaltswarenindustrie von 1921 bis 1980.
122922: MENEZES, FLAVIO M. | PAULO K. MONTEIRO [EDS.]. - An Introduction to Auction Theory.
180912: MENG CHAO-LAI, ALEXANDER - Akupunktur für mässig Fortgeschrittene. Band II [Bildband - only].
122265: MENG, HEINRICH - Psychologie in der zahnärztlichen Praxis.
101524: MENGEL, WILLI | WERNER LABBÉ [ILLUSTR.]. - Illustrierte Zwiebelfische.
156485: MENGER, A. - Volkspolitik.
162878: MENHEERE, C. - Zestig jaar Robeco 1929-1989.
92429: MENKEN, MARTINUS JOHANNUS JOSEPH - Numerical literary techniques in John. The Fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables
57224: MENKEN, M.J.J. - 1, 2 en 3 Johannes. Een praktische bijbelverklaring
131783: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraïbische zeegebied. Waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
100328: MENNELL, STEPHEN - Smaken verschillen. Eet cultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu.
152207: MENNENS-VAN ZEIST, AUKJE - Bibliografie voor de Eems Dollard Regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis / Bibliographie für die Ems Dollart Region. Ostfriesland, Emsland und die Provinzen Groningen und Drenthe - eine Literaturübersicht zu den Themen Wirtschaft, Politik, Statistik und Geschichte.
145802: MENNINGER, KARL - Theory of Psychoanalytic Technique.
104493: MENS, ROBERT [ED.]. - De sociale verzekeringsbank. Architectonische aspecten.
141987: MENS, JAN | ARIELLI [PHOTOGR.]. - Oude Raadhuizen.
162119: MENS, LUCAS - Primary Perception of Stimulus Structure.
110901: MENS, K.L.H. VAN | J.C. VAN STRAATEN [EDS.]. - Recht van spreken. Over notariaat en belastingrecht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. Meering.
4040101: MENS, L. - Over oorsprong en behandeling onzer psalmwijzen. Enkele richtlijnen tot een meer verantwoord gebruik. Voorwoord G.v.d.Leeuw.
181842: MENSEMA, A.J. [INTROD.]. - Het verpondingsregister van Twente van 1601.
171211: MENSSEN, SANDRA | THOMAS D. SULLIVAN [WILLIAM J. ABRAHAM - FOREW.]. - The Agnostic Inquirer. Revelation from a Philosophical Standpoint.
104702: MENTEN, THEODORE (ED.) - Advertising Art in the Art Deco Style.
104170: MENTEN, TED - The Joy of Teddy Bears.
94878: MENTINK, G.J. E.A. - Gelderse plakkatenlijst, 1740-1815
152561: MENUZZI, SERGIO - Binding Theory and Pronominal Anaphora in Brazilian Portugese.
158331: MENZ, DR. HERHARD - Der europäische Buchhandel seit dem Wiener Kongress.
156308: MENZ, DR. GERHARD - Flutwende. Die Entwicklung der Beziehungen Chinas zum Abendlande in den letzten 100 Jahre.
4038712: MENZIES, W.W. - Anointed to Serve. The Story of The Assemblies of God.
103890: MEPISASCHWILI, RUSSUDAN | WACHTANG ZINZADSE [ROLF SCHRADE - PHOTOGR.]. - Georgien. Kirchen und Wehrbauten [In Slipcase].
84855: MERCIER, D. - Sommaire du cours de philosophie selon S. Thomas d'Apuin professé a L'université catholique de louvain. Du fondement de la certitude. Année 1888-1889
157016: MERCIER, JACQUES - Zauberrollen aus Äthiopien. Kultbilder magischer Riten.
161257: MERCK, E. | M. BROUWER [INTROD.]. - Den Waaragtigen Omloop des Bloeds ... Briefen 1643 - 1688. Johan van Beverwijck - René Descartes - Antoni van Leeuwenhoek - Guy Patin - Cornelis van Someren - Vopiscus Fortunatus Plempius.
85175: MERCKENS, H. - Bijbelstudiën, schetsen door een oud-klokkenberger
104576: MERCKX, VINCENT | DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.]. | GEORGES-HENRI DUMONT [TEXT] - Châteaux en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg / Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg / Castles of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg / Schlósser in Belgien und im Grossherzogtum Luxemburg [VOLUME II].
146503: MERCKX, VINCENT | DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.] | GEORGES-HENRI DUMONT [TEXTS] - "Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg /Ch""^ateaux en Belgique / Castles of Belgium / Schlösser in Belgien [VOLUME II]."
4027724: MEREDITH, J.L. - Bijbels feitenboek. Een collectie feiten uit de Bijbel, gerangschikt in overzichtelijke lijsten.
4139047: MERENDINO, P. (ATHANASIUS VON ALEXANDRIEN) - Paschale Sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechese des Hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferungen.
141454: MERENS, A. [ED.]. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zij descriptie van Engelandt.
4134075: MERESCHKOWSKI, D.S. - Tolstoi und Dostojewski. Leben / Schaffen / Religion. Dritte durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Deutsch von C.von Gütschow.
54827: MERI, VEIJO - Unter dem Polarstern. Geschichten aus der finnischen Geschichte
103255: MERIAN, MATTHAEUS - Topographia Germaniae. Burgund - Niederlande 1659.
164233: MÉRIMÉE, PROSPER [J. THIEME-KNOTTNERUS - TRANSL.]. - Carmen en Colomba.
4300291: MÉRIMÉE, PROSPER - Chronique du règne de Charles IX. Édition ornée de cent deux compositions par Éd.Toudouze.
162637: MERISION, PEPI [PHOTOGR.]. | ROBERTO BARZANTI [TEXT] - Italien.
60485: MERK. O. - Handeln aus Glauben (Die Motivierungen der paulinischen Ethik)
4057978: MERKEL, H. - Die Pastoralbriefe. (NTD 9/1)
95650: MERKEL, HELMUT - Die Pastoralbriefe (Series: Das Neue Testament Deutsch. Teilband 9/1)
4030648: MERKELIJN, A. - 26 Jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een Missionaris Predikant. (te Magelang, Java)
152294: MERKENS, J. - Bijdrage tot de kennis van den karbouw en de karbouwenteelt in Nederlandsch Oost-Indië.
121197: MERKIES, H.C.G. - Ganda Classification. An Ethno-Semantic Survey.
94368: MERKLEIN, WOLFGANG (HERAUSGEGEBEN VON) - Andreas Bodenstein von Karlstadt, 1480-1541. Festschrift der Stadt Karlstadt zum Jubiläumsjahr 1980
110620: MERKS, K.W. | H.L. BECK (EDS). - Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek?
4065353: MERKS, K.W. & SCHREURS, N. (RED.) - De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millenium.
150869: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten 300 jaar 'Burger in Pij' en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-cosiologisch perspectief. .
122134: MERKUS, KHEMINDA - De tuinen van wijsheid. Kroniek van een innerlijke ontwikkeling.
122039: MERKUS, PROF. DR. J.M.W.M. [ED. - ET AL.]. - Het gynaecologisch formularium. Een practische leidraad.
81217: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Kerkhervorming voor het Christelijk gezin bewerkt door J.G. Verhoeff
84990: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der kerkhervorming, voor het Christelijk gezin bewerkt
94800: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (6 delen in 3 banden)
4046683: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte.
140239: MERLEAU-PONTY, MAURICE - L'oeil et l'esprit.
4141025: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte. Inaugurele rede. Vertaling, met inleiding en noten van E.Honée en E.Kerstiens.
4142947: MERLEAU-PONTY, M. - La Structure du Comportement. (bibliothèque de Philosophie Contemporaine)
110307: MERLEVEDE, DANIËL [INTROD. - ET AL.]. - Robrecht van Béthune de leeuw van Vlaanderen. Een gedenkboek uitgegeven door de Jef Lesage-Kring en het Iepers Kwartier.
4142083: MERLIN, N. (AUGUSTINUS, AUR. ) - Saint Augustin et les dogmes du péche originel et de la grace. Analyses détaillées de ses ouvrages sur ces matières, complétées par d'importances explications de sa pensée, et suivies de conclusions théologiques. (Diss.)
167512: MERLOS, JOHANN JACOB [EDUARD FIRMENICH-RICHARTZ | HERMANN KEUSSEN - EDS.]. - Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kölnische Künstler.
168280: MERLOS, JOHANN JACOB [EDUARD FIRMENICH-RICHARTZ | HERMANN KEUSSEN - EDS.]. - Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kölnische Künstler.
152092: MERMIN, DOROTHY - Godiva's Ride. Women of letters in England, 1830-1880.
167068: MERNISSI, FATIMA | SADIK AL-AZM | ABDULKARIM SOROUSH [MAX SPARREBOOM - ED.]. - Religie en moderniteit.
165619: MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - AFTERW.]. - Spiegelbeelden.
165255: MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - ED. | INTROD.]. - Verzamelde Gedichten.
4064830: MERODE, WILLEM DE - De Kringloop.
4071594: MÉRODE, WILLEM DE - Verzamelde gedichten. Samengesteld in ingeleid door Hans Werkman.
4143751: MÉRODE, WILLEM DE - Doodenboek.
140426: MEROLLE, VINCENZO [ED.]. | ROBIN DIX | EUGENE HEATH - The Manuscripts of Adam Ferguson.
53049: MERRIAM-WEBSTER - Webster's Third New International Dictionary of the English language unabridged. With seven language dictionary (3 volumes, A to Z)
130606: MERRIDALE, CATHERINE - Ivan's War. The Red Army 1939-45.
164165: MERRIMAN, MARCUS - The Rough Wooings. Mary Queen of Scots 1542-1551.
4136260: MERSCH, E. - La théologie du corps mystique. I. Livres I à III: Introduction théologique et philosophique - La venue du Christ - Le Christ. II.Livres IV et V: La trinité - Dans le Christ.
130747: MERSMANN, HANS - Musik der Gegenwart.
90868: MERTEN, KLAUS - German Castles and Palaces
156480: MERTENS, J. - "Handel en wandel van de Teuten in Duitse gewesten. Studie van de migratie van ""Brabanders"" en ""Luikenaars"" tijdens de 16de-19de eeuw : met een bijlage over de emigratie van Walen en Brabanders naar het Rijk in de tweede helft van de 17de eeuw en met uitgave van Duitse bronnen."
161813: MERTENS, F.H. | K.L. TORPS [EDS.]. - Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tijden uitgegeven door de Rederykjkamer de Olyftak [8 Vols. Compl.].
152515: MERTENS, TH.F.C. - Hendrik Mande [ ? -1431]. Teksthistorische en literairhistorische studies. [avec des résumés en Francais.].
168400: MERTENS, S. [ED. - ET AL.]. - Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Hrsg. von der Gutenberg-Gesellschaft und dem Gutenberg-Museum.
166057: MERTENS, PIET [ED.]. | SANDER VAN DAAL | RENÉ HOPPENBROUWERS | PIET MERTENS | MARIËTTE PARIS-VANKAN [ET AL.]. - Sint Pancratius. In het hart van Heerlen / Sint Pancreas in thre Heart of Heerlen. n.
110913: MERTENS, DR. A.TH.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
104012: MERTENS, S. [ED. - ET AL.]. - Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Hrsg. von der Gutenberg-Gesellschaft und dem Gutenberg-Museum.
145676: MERTENS, JOZEF | MICHEL VAN DER EYCKEN [EDS. - ET AL.]. - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de Balije Biesen opgedragen aan de Heer H. Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
101284: MERTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte.
165422: MERTENS, ANTHONY - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
155681: MERTENS, C.J. - Émotion et critique chez Charles du Bois.
140484: MERTENS, HERMAN-EMIEL [ED.]. - Leven in zijnen asem. Jaarboek 1985 van het Felix Timmermans-Genootschap.
100329: MERTENS, PHIL [ED.]. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de OUDE schilderkunst.Inventaris & catalogus van de MODERNE schilderkunst [2 Vols.].
141288: MERTENS, PIERRE [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - Koninklijke rust.
4300630: MERTON, THOMAS - De berg der waarheid. Nederlandse vertaling van J.Deprès.
4070334: MERTON, TH. - Meditations on Liturgy.
4047931: MERTON, TH. - De wateren van Siloë.
4070082: MERTON, TH. - On Peace.
4073413: MERTON, TH. - Thoughts on the East.
90347: MERTZ, ALPERTUS VAN - Gebeurtenissen van deze tijd en een fragment over bisschop Diederik I van Metz. Vertaald en ingeleid door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafi.
4010761: MERWE, B.J.V.D. - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja. (Diss.)
152262: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding.
89498: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60486: MERWE. B.J. VAN DER - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja
61460: MERWE, N.J. VAN DER - Die sosiale prediking van Jesus Christus
4138721: MERWE, D.C.S.V.D. - Sending en Uitverkiesing. Sie sendingtaak in die lig van die uitverkiesingsleer.
93870: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - Leven en overleven in de Biesbosch. Bewoners en betrokkenen vertellen hun verhaal
141313: MERYMAN, RICHARD - Andrew Wyeth. A Secret Life.
31671: MERZ, ANNETTE | TIELEMAN, TEUN - The Letter of Mara bar Sarapion in Context. Proceedings of the Symposium Held at Utrecht University, 10-12 December 2009 (Culture and History of the Ancient Near East, Volume 58)
4023515: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Der vorreformatorische Luther.
4006123: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Um Glauben und Leben nach Luthers Lehre. Ausgew. Aufsätze. Eingel. und hrsg. von F.W.Kantzenbach. (THB 15)
181843: MERZ, KONRAD - Berliner, Amsterdamer und ach - Jude auch.
131699: MESDAG, MANON | GERARD RAVEN (EDS.) - Amersfoort binnen de poorten. Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad.
131554: MESMAN, T.J. - Rapport caissonbouw. De geschiedenis van de caissonbouw bij Hollandsche Beton Groep nv van 1902 tot en mei 1977.
121809: MESOTTEN, BART - Een verre vogel. Tweede haikoe-boek.
56023: MESSAOUDI, KHALIDA - Het verzet van een Algerijnse vrouw
165696: MESSCHAERT-HEERING, S. - De familie Goos.
183479: MESSCHERT, WILLEM [H. TOLLENS - FOREW. | C. ROCHUSSEN - VIGNETTES]. - De gouden bruiloft.
183480: MESSCHERT, WILLEM [H. TOLLENS - FOREW. | C. ROCHUSSEN - VIGNETTES]. - De gouden bruiloft.
4300451: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Gedicht
145091: MESSEL, SAUL VAN | RONALD ABRAM [ILLUSTR.]. - Westerbork for ever. Een bundel joodse poëzie met tekeningen van Ronald Abram.
110081: MESSEL, SAUL VAN [= DR. JAAP MEIJER] - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
103256: MESSER, THOMAS M. | JOSEP FONTANA | LÓRÁND HEGYI [ET AL.]. - Europa de postguerra 1945-1965. Arte después del diluvio.
181062: MESSERE, WILHELM - Das Relief im Mittelalter.
102731: MESSERLI, JAKOB [ED.]. | BEATRICE TECHEN | RICHARD MENKE - Französische Pendeluhren des 18. Jahrhunderts.
4075512: MESSIE, G. - Communautés de Jérusalem. Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
103609: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975.
142139: MESSING, FRANS - Lief, je bent zo ver van mij ... Over schipper Govert van Oudekerke en zijn vrouw Mathilde omstreeks 1660.
156428: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975. Een studie door dr. F.A.M. Messing - samengevat door P.J.A. Frische.
131644: MESSING, F. | P. OVERMEER | H. WILLEMSEN [EDS.] - Boek en wijsheid. Beschouwingen over schrijven, lezen en leven.
55695: MESSING, FRANCISCUS ANTONIUS MARIA - Werken en leven in haarlem (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad / Vie et travail a Haarlem entre, 1850-1914. Etude socio-economique. Avec sommaire en Français
4071276: MESSING, M. - Met Boeddha onder de vijgeboom. Boeddhisme - christendom - gnosis. (Hermesreeks 5)
4140612: MESSING, M. - De weg der Katharen. Dertien zangen van een troubadour.
110351: MESSINGER, SYLVIE (ED.) | CHRISTINE LAHAUSSOIS (INTRO.) - Animaux-boîtes porcelaine.
110352: MESSINGER, SYLVIE (ED.) | DANIEL MEYER (INTRO.) - Tableaux de pierres dures. Château de Versailles.
150872: MESSNER, REINHOLD - Die schönsten Gipfel der Welt / Les sommets du monde / The World's Greatest Peaks.
4021978: MESSORI, VAN - Wat te zeggen van Jezus. Hypothesen over Zijn persoon en werk.
4068519: MESTERS, C. - Vom Leben zur Bibel. von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns.
95579: METAAL, NICO | JANSZ, JEROEN - Psychologie, de stand van zaken
4141816: METAAL, N. & JANSZ, J. - Psychologie de stand van zaken.
150056: METELERKAMP, PETROVNA [ED.]. | ANNA JONKER - Ingrid Jonker. Beeld van 'n digterslewe. Met een jeugdbiografie door Anna Jonker.
9959: METEREN, EMANUEL VAN - Historien der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612. Met Heerelijker Konsterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
47502: METEYER, L.-J. - L'Académie Protestante de Saumor
156563: AND, METIN - Turkish Miniature Painting. The Ottoman Period.
95765: MÉTIVIER, FRANCIS - Actes des conférences du Cycle 'Rabalais et la Nature' organisé durant l'année 1994. Études Rabelaisiennes. Tome XXXI (Volume 31). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCII)
180876: METKEN, GÜNTER - De prerafaëlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
166958: METMAN, PIM W.A. - Met de mantel der liefde. Stukadoor, een beeldend ambacht.
104116: MÉTRAL, YVETTE [JANE BIBERMAN - INTERVIEW]. - Devis Grebu: Through an Artist's Eye
183859: METROLOGY - Instructie op den ijk der nederlandsche vochtmaten. Goedgekeurd door den minister van binnenlandsche zaken bij dispositie van den 20 october 1829, nr. 106. & Inlichting nopens het gebruik der pijlmaten [2 Vols. in 1].
157601: METS, DR. A. - Iconographie médicale Anversoise.
161425: METSENAERE, MACHTELD DE - Taalmuur: Sociale muur. De negentiende-eeuwse taalverhoudingen te Brussel als resultaat van geodemografische en sociale processen.
89959: METTAIS, VALÉRIE - Your visit to Orsay. Architecture, Schulpture, Painting, Graphic Arts, Photography, Cinematography, Decorative Arts.
4139498: METTE, N. - Einführung in die katholische Praktische Theologie.
56312: METTEPENNINGEN, JÜRGEN | SCHELKENS, KARIM - Godfried Danneels, biografie
144137: METTES, DIRK - Routine Oral Examination. Towards a Patient-Tailored Risk Strategy [& CD-Rom].
155758: METTES, JACOB - Magnetic Spectra of the Dimer O2AR.
56672: METTES, JACOB - Magnetic spectra of the dimer O2AR
163753: METTRICK, HAL - Development Oriented Research in Agriculture.
123133: METZ, FRIEDRICH [INTROD.]. - Alemannische Jahrbuch 1958.
151352: METZ, CHRISTIAN - De Beeldsignifikant. Psychoanalyse en Film.
100215: METZ, C. [& ERIC DE KUYPER - ET AL,], - Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz.
43132: METZ. M. - Komt verwondert U hier mensen
4134184: METZ, J.B. - Pour une théologie du monde.
150112: METZE, MARCEL - Anton Philips 1874-1951. Ze zullen weten wie ze voor zich hebben.
162870: METZE, MARCEL - Kortsluiting. Het technisch vernuft, maar ook de marktblindheid, de dromen, de interne gevechten, de megalomanie, de japanfobie, de misslagen, de chaos, de neergang, de struggle for life, kortom: hoe Philps zijn talenten verspilde.
162871: METZE, MARCEL - De stranding. Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkmande kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: het CDA van hoogtepunt naas catastrofe.
160768: METZE, MARCEL - De staat van Nederland. Op weg naar 2000.
140629: METZGER, WOLFGANG - Handel und Handwerk des mittelalters im Spiegel der Buchmalerei.
4300232: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism. (New Testament Tools and Studies 4)
4011524: METZGER, B.M. - Index and Articles on the New Testament and the Early Church Published in `Festschriften`. (JBL Mon.Ser.V)
152398: METZGER, MICHAEL M. - Lessing and the Language of Comedy.
166981: METZGER, DEENA - Writing for Your Life. A Guide and Companion to the Inner Words.
4043411: METZGER, B.M. - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul. (NT Tools and Studies I)
86075: METZGER, BRUCE M. - Historical and literary studies. Pagan, Jewish, and Christian
168076: METZGER, MENDEL [RENÉ CROZET - FOREW.]. - La Haggada enluminée. Étude iconographique et stylistique des mss.enluminés et décorés de la Haggada du XIIIe au XVIe siècle [All Publ.].
93051: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the history of New Testament textual criticism
130037: METZGER, BRUCE M. [ED.] - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels.
4074900: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
4140839: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration. (With 16 plates)
4143288: METZGER, B.M. & COOGAN, M.D. - The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible.
4143856: METZLER, J. - Die Synoden in Indochina 1625 - 1934. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
4143857: METZLER, J. - Die Synoden in China, Japan und Korea 1570 - 1931. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
141339: MEUBELS - Chefs-d'oeuvre du Musée Gulbenkian. Meubles et objets royaux du XVIIIe siècle français.
157186: MEUBELS - Le meuble à l' Epoque Louis XVI d'après l'oeuvre des principeaux maîtres De La Fosse, Ranson Liard, etc. [Ière Serie].
151598: MEUBELS - Der italienische Stuhl / La chaise italienne.
53020: MEUCHE, HERMANN E.A. - Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmuseums Gotha
95474: MEUER, HEINRICH AUGUST WILHELM A.O. - Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer (16 volumes)
4141287: MEUFFELS, H. (LIDUINA VAN SCHIEDAM) - De Heilige Liduina van Schiedam.
4025015: N.N. (MEULEMAN, G.E.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof.dr.G.E.Meuleman.
4006176: MEULEMAN, G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de Rooms Katholieke theologie. (Diss.)
55961: MEULEMAN, CLEMENS - Hedendaagsche religieuse kunst
60487: MEULEMAN. G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de rooms katholieke theologie
83665: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis
165811: MEULEMEESTER, EDDY - Waar de zon de maan ontmoet. Leven met een ruimer bewustzijn, een weg van transformatie.
4052921: MEULEN, H.C. V.D. (THIELICKE, H.) - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (Diss.)
102646: MEULEN, A. VAN DER - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-Soorten.
145467: MEULEN, DAVID L. VANDER [ED.]. - Studies in Bibliography.
153204: MEULEN, DR. JACOB TER - Der Gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung. 1300-1800.
153456: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
153455: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
89052: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
89047: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Met tarijke illustraties in en buiten den tekst.
4036590: MEULEN, R.J.V.D. - Het vagevuur. (Ref.Stemmen)
4015986: MEULEN, R.J.V.D. - De openbaring aan Johannes. (Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd)
130089: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
101821: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
122380: MEULEN, FEMKE VAN DER - Moving Eyes and Naming Objects.
61497: MEULEN, PIET VAN DER - De wording der algemeene doopsgezinde societeit
101892: MEULEN, J.H. VAN DER - Naastingsrecht van spoorwegen.
96283: MEULEN, H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
180785: MEULEN, DR. A.J. VAN DER - Studies over het Ministerie van Van de Spiegel.
100124: MEULEN, J.D. VAN DER - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
161907: MEULEN, J. VAN DER | H. TUPAN - De Leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw.
60489: MEULEN. H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt (Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986))
167312: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt & 1882-1891& 1891-1900 & 1900-1910 & 1910-1915 [5 Vols.].
165688: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs.
165309: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
162558: MEULEN, R. VAN DER - Het boek in onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
158119: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Naar het voorbeeld van Rottner, Schürmann, Rouveyre e.a.
158017: MEULEN, R. VAN DER - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt & De courant. Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsladen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt [2 Vols. in 1 - complete].
157960: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
156982: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheidenuit het archief der zaak geschetst door R. vvan der Meulen.
155761: MEULEN, J.J. TER - Beam Maser Inverstgation Population Inversion Mechanisms for Interstellar Hydroxyl Radicals.
155696: MEULEN, DIK VAN DER | FRANCES GOUDA | QUENTIN SKINNER [EDS.]. - Tempo Doeloe. Koloniale cultuur in Nederlandsch-Indië.
182630: MEULEN, JAN VAN DER - De taal van de dienstplichtcultuur. Omstandigheden-principes-normen-ambities. Een onderzoek onder dienstplichtinge jongens over in militaire dienst moeten. En over niet hoeven. En weigeren. En over willen.
92285: MEULEN, H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
150536: MEULEN, DR. A.J. VAN DER | M. TEN BOUWHUYS | DR. N.B. TENHAEFF [EDS.]. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
110249: MEULEN, J. VAN DER - De Gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten.
102376: MEULEN, R. VAN DER - De Nederlandsche woorden in het Russisch. Rede, gehouden in de vergedering van de Vereenigde Afdeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 25 maart 1944.
102377: MEULEN, R. VAN DER - Over een woord voor ' Hollanders ' in Spaansche archivalia.
88769: MEULEN, PAULUS VAN DER - De comedies van Coornhert.
56671: MEULEN, JOANNES JOSEPH TER - Beam Maser investigation of population inversion mechanisms for interstellar hydroxyl radicals
4066963: MEULEN, H.C.V.D. - De Pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding.
4068147: MEULEN, D.V.D. - Ik stond er bij. Het einde van ons koloniale rijk.
4038716: MEULEN, G.V.D. & H.J.HONDERS - Kruis en kroon. De geschiedenis der christelijke kerk voor de jeugd verteld. Deelen I - III.
160943: MEULEN, JOHANNA VAN DER - The Seat of Authority. A Comparative Analysis of the Relations between the Legistative Power and the Executive Power in the British Constitunatial System and in the American Federal Constitution.
153722: MEULENBELD, G. JAN - A History of Indian Medical Medicine [3 Vols. in 5 Bindings Compl.].
166613: MEULENBELT, MR. MAARTEN | PROF. MR. WIL WEDEKIND [EDS.]. - Kernteksten aanbestedingsrecht. Geconsolideerde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsstukken en kernoverwegingen uit de belangrijkste jurisprudentie
100542: MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
131279: MEULENBERG, ROGIER - Metabolism of Sulpher Oxyanions in Thiobacillus Acidophilus.
4050267: MEULENBERG, L.F.J. (GREGOR VII) - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
110176: MEULENHOFF - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
157150: MEULENHOFF - - J.M. Meulenhoff zeventig jaar 1869-1939.
84262: MEULEVELT, W.G. - Beknopt chronologisch overzicht der Algemeene Geschiedenis ten gebruikte van burgerscholen en normaallessen
181844: MEULLENERS, J.L. - Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de Rijksheerlijkheden Obbicht en Leuth, benevens eene bijdrage tot het hooger beroep naar Aken.
180142: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142681: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142927: MEUNIER, MARIO - La légende de Socrate.
142038: MEURER, PETER H. - Topographia Geldriae. Ein Katalog der historischen Plane und Ansichten, von Stadt und Festung Geldern. Festbuch zur 750-Jahr-Feier der Stadt Geldern.
166291: MEURER, PETER H. | KLAUS TOPP - Topographica des Nürnberger Verlages David Funck.
141257: MEURER, PETER H. - Corpus der älteren Germania-Karten. Ein annotierter Katalog der gedruckten Gesamtkarten des deutschen Raumes von den Anfängen bis um 1650 [TEXT - ONLY].
168325: MEURER, PETER H. - "Fontes Cartographici Orteliani. Das ""Theatrum Orbis Terrarum"" von Abraham Ortelius und seine Kartenquellen."
166056: MEURER, PETER H. - Atlantes Coloniensis. Die Kölner Schule der Atlaskartographie 1570-1610.
146149: MEURIS, JAQUES - Roel D'Haese.
121071: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
183840: MEURS, B[ERNARD] VAN - Het leven van Ludwig Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel.
104545: MEURS, INEZ | WILLEM OTTERSPEER | CEES STRAUS | MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
110224: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
156873: MEURS, FRANK VAN - English in job advertisements in the Netherlands: Reasons, use and effects.
103788: MEURS, WILHELMUS PETRUS VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography.
130549: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche verzen.
156694: MEUTHEN, ERICH [ED.]. - Reichstage und Kirche. Kolloquium der Historischen Kommission B.A.W.
145272: MEUZELAAR, DR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen
4011531: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.(Diss.)
95540: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken von Leib Christi in den Paulusbriefen
60491: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib des Messias (Eine exegetische Studie uber den gedanken vom leib Christi in den Paulusbriefen)
90304: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse. Naar een oud dagboek door Mevahor. (2 delen)
152842: MEVIS, P.A.M. - Capita Strafrecht. Een thematische inleiding.
180030: MEVIS, P.A.M. - Capita strafrecht.
8685: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde. WAARBIJ: Beschryvinge van den aerdt ende werckinghen der Conscientie. WAARBIJ: Een Corte Verhandelinge vande Eygenschappen ende Wercken Godts. Den tweeden Druck, verbetert ende vermeerdert.
10271: MEY, JOHANNES DE - Alle de God-Geleerde en Natuurkundige Werken, Van den Hoog-geleerden Heer Johannes de Mey, In sijn leeven Opper-Leer-Meester der H. Gods-geleertheid en Wijs-geerte inde Hooge-School, ook Geenees-meester, mitsgaders Bedienaar des Goddelijken Woords in de Gemeinte van Jezus Christus, tot Middelburg in Zeeland. Soo Die te vooren in de NEderduytse taale zyn gedrukt geweest, Als ook desselfs Heylige Natuurbeschryving, Nu eerst nieuwlijks uyt de Latynse in de Nederduytse taale overgeset. Alles op nieuws overgesien en van seer veele drukfeylen en mis-stellingen verbeeterd.
10131: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde.
161240: MEY, MARGOT G. - Het stedelijke mozaiek. Een vertaling van de voorkeuren van stedelijke bevolkingscategorieën naar ruimtelijke milieus.
9593: MEY, GEORGE DE - Schriftmatige Rede- en Zede-Lyke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen, die den H. Apostel Paulus Rom. 8. v. 19-27. Toeschrijft aan het gansche Schepsel, de Kinderen Gods, en den H. Geest. In welke, verscheyde Natuir- en bovennatuir-lijke zaken den Schepper en het Schepsel aangaande, uit Gods woord en de gezonde reden onderzogt, des Schepsels zugtende verwagting, met de hope en de lijdzaamheid van Gods kinderen, vergeleken en verklaart werden. Waar by dan ook de bewerkingen van de Geest Gods, in en op de herten van de geloovigen, in hare openbare en stille Gebeden, met en door des zelfs onuitsprekelijke zugtingen, nagespeurt, en hoedanigen betrekking die hebben op de nog te verwagtende aanneminge tot kinderen en de vryheid harer heerlijkheid, uit de voorgelegde gronden, nader ontdekt en aangewezen werden. Alles tot verheerlyking van Gods H. Naam, en tot troost en gerust stelling van Gods kinderen in deze zoo bekommerlyke tyden, in de zekere verwagting van de reeds voor haar door Christum verkregene toekomende gelukzaligheid.
54112: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus I, Aanmaning aan de Groeken. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel VIII)
54118: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-roman. Eerste deel. Synoptische vertaling van den tekst
93273: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus
87365: MEYENFELDT, FREDERIK HENDRIK VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (with a summary in English)
104667: MEYER, MAURITS DE - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande [In Slipcase].
143846: MEYER, MICHAEL C. | WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
143402: MEYER, MARC ANTHONY [ED.]. - The Culture of Christendom. Essays in Medieval History in Memory of Denis L.T. Bethel.
153620: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and Law.
153324: MEYER, THOMAS LUDOLF - Das Problem eines höchsten Grundsatzes des Philosophie bei Jacob Sigismund Beck.
182457: MEYER, G.M. DE | E.W.F. VAN DEN ELZEN. - Min en onmin. Mannen en vrouwen over hun samen leven aan het einde van de vijftiende eeuw.
160727: [MEYER-OTT, WILHEM] - "Die kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849 [Fortsetzung der "" Kriegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1848 ""]."
55332: MEYER, ALBERT DE - Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d'orange, 18 mars 1582
141018: MEYER, A.M. DE | PETER M. ENGELFRIET [EDS.]. - Linked Faiths. Essays on Chinese Religions & Traditional Culture in Honour of Kristofer Schipper.
152223: MEYER, MICHAEL C. | WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
4023519: MEYER, H. (LUTHER, M.) - Luthertum und Katholizismus im Gespräch. Ergebnisse und Stand der katholisch/lutherischen Dialoge in den USA und auf Weltebene.
154058: MEYER, CARL - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
100194: MEYER, FRANZ SALES - Handbook of Ornament. A Grammar of Art Industrial and Architectural Designing in all its branches. For practical as well as theoretical use.
100195: MEYER, FRANZ SALES [J.W.H. BERDEN - ED.]. - Handboek der ornamentiek. Systematisch gerangschikt ten gebruike voor teekenaars, architecten, teekenscholen, werkplaatsen en voor algemeene studie.
141732: MEYER, KARL E. | SHAREEN BLAIR BRYSAC - Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Central Asia.
121492: MEYER, ANTJE S. - Phonological Encoding in Language Production. A priming Study.
104443: MEYER, GÜNTHER [ED.]. - Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie.
163023: MEYER, MICHEL [ED.]. - Quine with his replies.
171064: MEYER, STEPHEN C. - Signature In The Cell. DNA And The Evidence For Intelligent Design.
104399: MEYER, SUSAN E. - America's Great Illustrators.
4035684: MEYER, ED. - Der Papyrusfund von Elephantine. Dokumente einer jüdischen Gemeinde aus der Persezeit und das älteste erhaltene Buch der Weltliteratur.
104378: MEYER, GRISCHA - Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite.
181080: MEYER, LAURE - Kunst uit zwart Afrika.
170360: MEYER-ABICH, KLAUS MICHAEL - Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum.
140035: MEYER, G.M. DE | E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
122535: MEYER, BRUNO - Die Sorge für den Landfrieden im Gebiet der werdenden Eidgenossenschaft 1250-1350.
102600: MEYER-ABICH, ADOLF | HANNO BECK [INTROD.]. - Alexander von Humboldt's grosses amerikanisches Reisewerk. Eine bibliographische Einleitung.
94341: MEYER, ANDRÉ - Étude critique sur les relations d'Érasme et de Luther
166414: MEYER DE SCHAUENSEE, RODOLPHE [EARL L. POOLE | JOHN R. QUINN | GEORGE M. SUTTON - ILLUSTR.]. - A Guide to the Birds of South America.
164974: MEYER, JOYCE - Strijd in je denken.
161819: MEYER, MAURITS DE - "Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten. Met als losse bijlage een supplement op ""De volks- en kinderprenten in de Nederlanden"". [In Slipcase]."
160783: MEYER, ERNST [ET AL.]. - Europa und der Kolonialismus.
157811: MEYER, JOCHEN | ULRICH KREMPEL - Paul Steegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona
157810: MEYER, JOCHEN - Paul Stegemann Verlag 1919-1935 / 1949-1955. Sammlung Marzona.
157520: MEYER-DOHM, PETER - Buchhandel als kulturwirtschaftliche Aufgabe.
155534: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Writer.
145560: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Grotesque.
141467: MEYER, DR. ERNA [R. LOTGERING HILLEBRAND - ED.]. - De nieuwe huishouding.
160678: MEYER, MICHAEL R. - Synastrie technieken, De Astrologie van Verhoudingen.
100049: MEYER, G.M. DE | E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
101943: MEYER, KARL - Aufsätze und Reden. Forschungen zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Kräfte des geschichtlichen Lebens. Weckrufe in entscheidenden Stunden.
121449: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
82835: MEYER, HENRI - Achter het Auto-stuur, wenken in het belang van rijder en mechanisme
30361: MEYER, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XII - 1987
53412: MEYER, EDUARD - Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Mit 16 Abbildungen im Tekst und 17 Tafeln
4035481: MEYER, R.W. (LEIBNIZ, G.W.) - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
103102: MEYER-PETIT, JUDITH [FOREW.]. - Nadar caricatures et photographies.
4137842: MEYER, H.B. (LUTHER, M.) - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Messwesen des späten Mittelalters.
54509: MEYER, EDUARD - Geschichte des alten Aegyptens. Band 1.1, 1.4, 2,1, 2,2 band 1, 2.2 band 2 (5 volumes)
143374: MEYER, ANN R. - Medieval Allegory and the Building of the New Jerusalem.
31236: MEYER, EDUARD - Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.
181845: MEYER, DANIEL - Versailles. Visite du château, desJjardins et de Trianon. Description et Plans complets.
181846: MEYER, O. [ED. ET AL.]. [KNIPPING, DR. JOHN B. KNIPPING - FOREW.] - Oranje boove. Museum Willet Holthuysen.
181847: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 11.
181848: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 14.
181849: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 21.
181850: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 7.
181851: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 8.
181852: MEYER, O. | J.G.N. RENAUD | W.J.H.B. SANDBERG [ED. - ET AL.]. - Vrienden van de Nederlandse ceramiek. Volume 9.
142991: MEYERE, JOD DE | HETTE WEIJMA [EDS.]. - Anamorfosen. Kunst met een omweg [Met spiegel-folie].
151241: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
104379: MEYERMAN, A.M. | D.P. SNOEP | CH. THIELS - Adriaan van der Werff. Kralingen 1659-1722 Rotterdam.
182202: MEYERS, JEAN - L'art de l'emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus.
142975: MEYERS, ROBIN | MICHAEL HARRIS | GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Against the Law. Crime, Sharp Practice and the Control of Print.
96166: MEYERS, CHARLES | SIMMS, NORMAN - Troubled Souls. Conversos, Crypt-Jews, and Other Confused Jewish Intellectuals from the Fourteenth through the Eighteenth Century
163649: MEYERS, JEFFREY - The Spirit of Biography.
160643: MEYERS, JAN - Mussert. Een politiek leven.
157419: MEYERS, ROBIN [ED. | INTROD.]. - The Auto-Biography of Luke Hansard Printer to the House 1752-1828.
157340: MEYERS, JEFFREY - Samuel Johnson. The Struggle.
130138: MEYERS, FRITZ [ED.] - Das niederrheinische Jahr. Ein Hausbuch für alle Monate.
141319: MEYERS, JEFFREY (ED.) - The Biographer's Art.
181853: MEYERS, JEFFREY - Hemingway. A Biography.
163477: MEYIER, K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften [voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden].
47346: MEYLAN, HENRI - d'Erasme à Théodore de Bèze. Problèmes de l'Eglise et de l'Ecole chez les Réformés. Préface de Léon E. Halkin
157246: MEYNECKE, DIRK R. - Die Autorenfibel. Von der Idee zum Bucherfolg.
157151: MEYNELL, FRANCIS [INTROD.]. - The Imprint. Number One. Reprinted for the Mambers of the Wynkyn de Worde Society.
152665: MEYNEN, GERBEN - Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heidegger's ' Sein und Zeit '.
162069: MEYRAC, ALBERT - Villes et Villages des Ardennes. Histoire, légende des lieux-dits et souvenirs de l'année terrible.
163290: MEYRINK, GUSTAV - De engel van het westelijk venster.
158156: MEYRINK, FRANK - Gottliebs dood.
4015536: MFOCHIVÉ, J. - L`ethique chrétienne face á l`interconnexion culturelle et religieuse en Afrique. Exemple du pays Bamoun 1873-1937. (Diss.)
167343: MIALL, BERNARD [TRANSL.]. | MERVYN HORDER [ED. | INTROD.]. - Memoirs of a Mercenary. Being the Memoirs of Master Johann Dietz, Surgeonin the Army of the Great Elector and Barber to the Royal Court [In Slipcase].
104380: MIAN, MARTINA [ED.]. - Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo.
170473: MICHAEL FRAYN - The Human Touch. Our Part in the Creation of a Universe.
101258: MICHAEL, FRANZ H. | GEORGE E. TAYLOR - The Far East in the Modern World.
141962: MICHAEL, MASON RAINER [ED.]. - Prié, convié, invité. Cartons d'invitation. Vernisage et Exposition.
141403: MICHAELIS, DAVID - N.C. Wyeth. A Biography.
153846: MICHAELIS, HANNY - Tegen de wind in.
165646: MICHAELIS, RONALD F. - Antique Pewter of the British Isles. A brief survey of what has been made in pewter in England and the British Isles, from the time of Queen Elizabeth I to the reign of Queen Victoria.
1388: MICHAELIS, JOHANN HEINRICH - Esrim Ve-Arba'a Sifrei Ha-Kodesh. BIBLIA HEBRAICA ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, item masora tam edita quam manuscripta, aliisque hebraeorum criticis diligenter recensita.
4274: MICHAELIS, J.H. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Libros. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
4275: MICHAELIS, J.H. | MICHAELIS, C.B. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Volumen Primum: Andotationes D. Henrici Michaelis, in Psalmos, et Christiani Ben. Michaelis, in Proverbia Salom. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. Volumen Tertium: Continens Adnotationes in Vaticinium Danielis, et in Libros Esrae, Nehemiae et Chronicorum. Continens: In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
110672: MICHARD, JEAN-GUY - Het tijdperk van de dinosauriërs.
180058: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156993: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
156948: MICHEELS, PAULINE - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
92464: MICHEL, ANTON - Die Kaisermacht in der Ostkirche (843-1204)
4054755: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
4053723: MICHEL, P. - Der Anti-Weltkatechismus. Christ-Sein in Liebe und Freiheit.
4032569: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Römer.
104381: MICHEL, CHRISTOPH [ADOLF MUSCHG - FOREW.]. - Goethe. Sein Leben in Bildern und Texten.
166000: MICHEL, FRANCK [ED.]. - L'histoire et les Jours. La Photographie Docementaire des Femmes Néerlandaises 1904-1953.
162413: MICHEL, WILHELM [OTTO HEUSCHELE - ED.]. - Gewalten des Geistes.
157382: MICHEL, KARL MARKUS | INGRID KARSUNKE [EDS. - ET AL.]. - Das Buch [Kursbuch vol. 133].
143464: MICHEL, EDOUARD - Abbayes et monastères de Belgique. Leur importance et leur rôle dans le développement du pays.
31780: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Römer
4140724: MICHEL, L. - Der Gang der Reformation in Franken. Auf Grund kritischer Übersicht über die bisherige Literatur dargestellt.
167756: MICHELANGELO BUANARROTI [HENRY THODE - TRANSL.]. - Michelangelos Gedichte in deutscher Übersetzung.
54193: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 2. Jahrgang. Januari 1952 - Dezember 1952 (6 volumes)
54190: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 3. Jahrgang. Januar 1953 - November 1953 (4 volumes)
103556: MICHELL, JOHN - Who Wrote Shakespeare ?
90597: MICHELL, JOHN | RHONE, CHRISTINE - Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. With 84 illustrations.
181854: MICHELL, E.B. - The Art and Practice of Hawking.
60492: MICHELS. TIJS - Daarom hebben wij stenen ringen
145835: MICHELS, ROBERT - Die Grenzen der Geschlechtsmoral. Prolegomena. Gedanken und Untersuchungen.
157341: MICHELSON, BRUCE - Printer's Devil. MarkTwain and the American Publishing Revolution.
181855: MICHELSON, KARIN - A Comparative Study of Lake-Iroquoian Accent. Studies in Natural Language & Linguistic Theory.
4072184: MICHIELS, R. - De eeuwigheid in ons hart. Een theologie van het sterven.
142408: MICHIELS, PROF. MR. DRS. F.C.M.A. [ET AL.]. - Achteraf bekeken. Producten van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: adviezen, impressies, zelfevaluatie.
91274: MICHIELS, FREDDY - Modelbrieven voor elke gelegenheid
4135434: MICHIELS, A. - l'Origine de l'episcopat. Étude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apotres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles. (Diss.)
4138861: MICHIELS, A. - Les Anabaptistes des Vosges. Introduction de J.Seguy et J.H.Yoder. Nouvelle édition de l'ouvrage publié en 1860, par Poulet-Malassis à Paris.
100126: MICHIELSE, H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk.
164884: MICHIELSE, HENK | EDDIE DE PAEPE | GERRIT SCHUTTE [EDS.]. - Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak.
156803: MICHL, FERDINAND - Aus dem fernen Osten. Sechs Original-Holzschnitte.
101618: MICHMAN, JOZEPH | HARTOG BEEM | DAN MICHMAN [EDS.]. - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
182930: MICHMAN, JOZEPH | TIRTSAH LEVIE [ED.]. - Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands [= Vol. 1].
180999: MICHMAN, JOZEPH | TIRTSAH LEVIE [ED.]. - Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands [= Vol. 1].
162412: MICHMAN, JOZEPH | HARTOG BEEM | DAN MICHMAN [EDS.]. - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
102019: MICHMAN, JOZEPH | TIRTSAH LEVIE [EDS.]. - Dutch Jewish History [Volume 1 & 2].
4052607: MICHMAN, J. BEEM, H. & MICHMAN, D. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Vertaald uit het hebreeuws door R.Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch V.Brilleman. Eindred. J.Sanders en E.vanVoolen.
4060469: MICHMAN, D. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
4140254: MICHMAN, J. - The History of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic Turrets on a Corinthian Building.
53848: MICHMANM, JOZEPH - Dutch Jewish history. Proceedings of the Fourth Sympium on the History of the Jews in the Netherlands. 7-10 December -- Tel-Aviv-Jerusalem, 1986. Volume II
122168: MICHON, MARY [ED.]. - Het zachte ruisen van de stilte. Over God en Nederland.
151657: MICKWITZ, ANN-MARI | LEENA MIEKKAVAARA | TUULA RANTANEN [EDS.]. - The A.E. Nordenskliöld Collection in the Helsinki University Library. AnnotatedCatalogue of Maps made up to 1800. Volume 2: Atlases K - Z [only].
104022: MIDDAG, INNEKE [ET AL.]. - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk.
145429: MIDDEL, BERT - Politiek handwerk.
54434: MIDDEL, H.H. | NEVIUS, SARA - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden / Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hem zleven geleerd, of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel (2 werken in 1 band)
9594: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden. Vierde druk.
150440: MIDDELAAR, LUUC VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
4139431: MIDDELAAR, L.VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
162179: MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS JAARBOEK - - Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 2003. Volume 6.
181236: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
132045: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
151351: MIDDELKOOP, E.H. | A.M. SWANINK [EDS.]. - Cultuur-historische toertocht door Achterhoek en Liemers.
4049419: MIDDEN, P.VAN - Broederschap en Koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en Abimelek in het boek Richteren. (Diss.)
57387: MIDDEN, PIET VAN - Op verhaal komen. Handreiking vanuit joods-christelijk perspectief voor pelgrims naar Israël & Palestina
166623: MIDDENDORP, JAN - Ha, daar gaat er een van mij. Kroniek van het grafisch ontwerpen in Den Haag 1945-2000.
88884: MIDDENDORP, HERMAN - Uit Vondel's Hekeldichten met inleiding, aanteekeningen en toelichtingen.
156010: MIDDLE AGES - Sources de l'histoire religieuse de la Belgique / Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België.
143840: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie - 60 jaar na dato.
31829: MIDDLEKAUFF, ROBERT - The Mathers. Three Generations of Puritan Intellectuals, 1596-1728
30890: MIDDLEMAS, KEITH | BARNES, JOHN - Baldwin, a biography
153794: MIDDLETON, DORETHY - Victorian Lady Travellers.
170791: MIDDLETON, ERIC - The New Flatlanders. A Seeker's Guide to the Theory of Everything.
145417: MIDDLETON, JOHN | DAVID TAIT [E.E. EVANS-PRITCHARD - FOREW.]. - Tribes without Rulers. Studies in African Segmentary Systems.
110545: MIDDLETON, JOHN [ED.]. - Magic, Witchcraft and Curing.
157365: MIDDLETON, BERNARD C. - A History of English Craft Bookbinding Technique.
131579: MIDDLETON, JOHN [ED.] - From Child to Adult. Studies in the Anthropology of Education.
142349: MIDDLETON, ROBIN | DAVID WATKIN [EDS.]. - Neoclassical and 19th Century Architecture. The Diffusion and Development of Classicism and the Gothic Revival [Volume 2 - only].
4075080: MIDDLETON, J. (ED.) - Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Symbolism.
4142881: MIDDLETON, D. & EDWARDS, D. (ED.) - Collective Remembering.
160327: MIDELFORT, H.C. ERIK - Mad Princes of Renaissance Germany.
145522: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
145523: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
4048676: MIDGLEY, M. - Mens, Moraal en vrijheid. Over goed en kwaad bij een denkende primaat.
156418: MIEDEMA, DR. H.T.J. - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdragen tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder.
4040010: MIEDEMA, R. (MENAS) - De heilige Menas. (Diss.)
88569: MIEDEMA, R. - Johan van Oldenbarneveldt herdacht. 13 mei 1619 - 13 mei 1919.
140773: MIEDEMA, DR. R. [ED.]. - REIN VALKHOF | ANKE SERVAES | MIEN LABBERTON | EVELINE SYPKENS | WILLEM J. VAN DAM [ILLUSTR.]. - Kerstboek voor Jong Holland.
101285: MIEDEMA, SIEBREN | WOUTER VAN HAAFTEN [EDS.]. - Pedagogiek over de grens. Over de internationalisering van de pedagogiek.
157993: MIEDEMA, NIEK - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
155508: MIEDEMA, JELLE | CECILIA ODÉ | RIEN A.C.DAM [ED.]. - Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia. Proceedings of the Conference Leiden, 13-17 October 1997.
4074044: MIEDEMA, A.S. (SNEEK) - Sneek en het Sneeker Stadrecht. (Diss.)
4015989: MIEDEMA, P.P. - Us dagen binne yn Syn hannen. Bibelsk deiboek.
181856: MIEDEMA, DR. R. - Odilon Redon en Albrecht Dürer.
164506: MIEGHEM, J. VAN | P. VAN OYE | J. SCHELL [EDS.]. - Biogeography and Ecology in Antartica.
141265: MIELSCH, HARALD - Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst.
32184: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
31403: MIERAS, M.A - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
57307: MIERAS, M.A. - Mijne genade is U genoeg. Veertien predikaties
86919: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
56686: MIERLO, G.W.M. VAN - Laboratory study of the UV induces opulation transfer in interstellar OH
168563: MIERLO, HENK VAN - Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap: Valkenswaard 1850-1920.
4025020: MIERLO, S.VAN - De weg der behoudenis.
152882: MIERLO, PROF. DR.J. VAN - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandsche poëzie.
160891: MIERLO S.J., DR. J. VAN - Theophilus. Ene scone miracle dat onse vrouwe dede ane Theophiluse ende ene scone exempel. Opnieuw uitgegeven met inleidng en toelichting.
155773: MIERLO, G.W.M. VAN - Laboratory Study of the UV Induced Population Transfer in Interstellar OH.
4075883: MIERLO, S.V. - De openbaring Gods.
153595: MIERT, JAN VAN - Wars van clubgeest en partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten, 1850-1920.
47750: MIERT, DIRK VAN - Humanism in an Age of Science. The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632-1704. By Dirk van Miert. Translated by Michiel Wielema, with Anthony Ossa-Richardson (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 179)
132005: MIERT, HANS VAN - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
100079: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
4138034: MIERT, D.VAN - Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704.
91675: MIETHE, A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft von A. Miethe. Mit 44 Dreifarbenbildern und 133 netz-ätzungen Nach photographischen Naturaufnahmen des Verfassers.
30818: MIETUS, LIEUWE - Gunning en de theosofie. Een onderzoek naar de receptie van de christelijke theosofie in het werk van J.H. Gunning Jr. van 1863-1876
90859: MIETZNER, ERHARD - Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister.
142116: MIHM, AREND - Die Chronik des Johann Wassenberch. Aufzeichnungen eines Duisburger Geistlichen über lokale und weltliche Ereignisse vor 500 Jahren. Nach der Originalhandschrift herausgegeben, ins Neuhochdeutsche übertragen und kommentiert.
89758: MIJLAND, H.J.M. E.A. - Oog op Oirschot
56640: MIJNDERS, J. - Troost voor de kleinen. 52 meditaties
52270: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 Meditaties
56650: MIJNDERS, J. - Ruth de Moabitische op de akker van Boaz. 52 meditaties
83980: MIJNDERS, J. - De geopende Fontein. 52 meditaties
121014: MIK, EDZARD - Architectuur 1900 - 2000. Architectuur in de eeuw van de machine / Architecture 1900 - 2000. Architecture in the Age of the Machine [in Box].
100630: MIKES, GEORGE - Arthur Koestler. The Story of a Frienship.
181857: MIKHAIL, E.H. [ED.]. - The Art of Brendan Behan.
153021: MIKKONEN, KAI - The Plot Machine. The French Novel and the Bachelor Machines in the Electric Years [1880-1914].
157064: MILDE, WOLFGANG - Incunabula incunabulorum. Früheste Werke der Buchdruckkunst Mains, Bamberg, Strassburg 1454-1469.
4065279: MILDENBERGER, FR. - Gottes Tat im Wort. Erwägungen zur alttestamentlichen Hermeneutik als Frage nach der Einheit der Testamente.
4006341: MILDENBERGER, FR. - Theologie für die Zeit. Wider die religiöse Interpretation der Wirklichkeit in der modernen Theologie.
4137943: MILDENBERGER, F. - Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 1: Prolegomena: Verstehen und Geltung der Bibel.
4139179: MILES, J. - Christ. A Crisis in the Life of God.
182254: MILES, RICHARD - Cartago. Opkomst en ondergang van een stad.
101377: MILFORD, NANCY - Zelda Fitzgerald. A Biography.
153424: MILGER, PETER - Die Kreuzzüge. Krieg im Namen Gottes.
102133: MILIBAND, RALPH - The State in Capitalist Society. An analysis of the Western system of power.
153505: MILICH, KLAUS J. - Die frühe Postmoderne. Geschichte eines europäisch-amerikanischen Kulturkonflikts.
55612: MILIKOWSKI, H. PH. - Lof der onaangepastheid, een studie in sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid
151175: MILIKOWSKI, EFRAÏM [ED.]. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk [In Purple Cloth Slipcase].
101124: MILITAIR - "Fiches d'instruction. Préparation aux emamens du "" Brevet Prémilitaire "" et du Certificat d'aptitude à l'emploi de "" Combattant d' Élite ""."
167962: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire Spectator 1832-2007 [6 DVD's]
131386: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire doctrine.
100694: MILL, JOHN STUART - Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy.
2227300655: MILL, DAVID - De Ware Wysheit op Haren Tyt Sprekende, of Leer-Redenen zynen Leerlingen tot een Vorbeelt, ook alle Heil-Begerige Zielen, tot Opbouwinge en Bevestiginge, in 't Allerheiligste Gelove, eenmaal den Heiligen overgelevert, voorgestelt.
170989: MILL , JOHN STUART | HELEN TAYLOR - Three Essays on Religion. Nature, the Utility of Religion and Theism.
4143000: MILL, J.S. - Over vrijheid.
151061: MILLAR, DELIA - Queen Victoria's Life in the Scottish Highlands depicted by her watercolour artists.
151865: MILLAR, FERGUS - The Emperor in the Roman World [31 BC - AD 337].
165723: MILLAR, FERGUS [& RICHARD N. FRYE | D. BERCIU | TAMARA TALBOT RICE | GEORG KOSSACK] - The Roman Empire and its Neighbours.
155837: MILLAR, FERGUS - The Roman Near East 31 B.C. - A.D. 337.
141720: MILLARD, CHARLES W. | ANDREAS BLÜHM [EDS.]. - Auguste Préault 1809-1979. Romantiek in brons / Romanticism in Bronze.
165729: MILLAS, JUAN JOSÉ - Overspel in 33 variaties.
102020: MILLENNIUM - Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
110122: MILLER, ELIZABETH W. [ED.]. | THOMAS F. PETTIGREW [FOREWORD]. - The Negro in America. A Bibliography. Compiled by E.W. Miller for the American Academy of Arts and Sciences.
142794: MILLER, RANDALL M. [ED.]. - Dear Master. Letters of a Slave Family.
142790: MILLER, WILLIAM LEE - Arguing About Slavery. The Great Battle in the United States Congress.
156591: MILLER, ROBERT P. [ED.]. - Chaucer. Sources and Backgrounds.
170368: MILLER, KENNETH R. - Finding Darwin's God. A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution.
180636: MILLER, GAVIN - Alasdair Gray. The Fiction of Communion.
121780: MILLER, DAVID | STEPHEN WATTS [EDS.]. - Music while Drowning. German Expressionist Poems.
90592: MILLER, DANIEL A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch relations 1774-1780.
90866: MILLER, JUDITH - Coutry Color. Perfect palettes for every room.
170075: MILLER, KENNETH R. - Only a Theory. Evolution and the Battle for America's Soul.
94512: MILLER, WILLIAM R. | ROLLNICK, STEPHEN - Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering
102546: MILLER, JUDITH [TIM CLINCH - PHOTOGR.]. - Classic Style.
152219: MILLER, TOWNSEND - Henry IV of Castile 1425-1474.
164709: MILLER, RICHARD E. | KURT SPELLMEYER - The New Humanities Reader.
164658: MILLER, BARBARA STOLER [ED.]. - The Gitagovinda of Jayadeva. Love Song of the Dark Lord.
163845: MILLER, GEORGE DAVID - Peace, Value and Wisdom. The Educational Philosophy of Daisaku Ikeda.
157859: MILLER, HAROLD T. - Publishing. A Leap from Mind to Mind.
156909: MILLER, DAVID | RICHARD PRICE [EDS.]. - British Poetry Magazines 1914-2000. A History and Bibliography of 'Little Magazines'.
100913: MILLER, HENRY - My Bike & Other Friends [Volume II: Book of Friends].
131158: MILLER, JOHN - Bourbon and Stuart. Kings and Kingship in France and England in the Seventeenth Century.
4045494: MILLER, E.L. - Philosophical and Religious Issues. Classical and Contemporary Statements.
4134081: MILLER, S.M. & HUBER, R.V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de Bijbel.
130558: MILLER, NATHAN - War at Sea. A Naval History of World War II.
90860: MILLER, NAOMI - Mapping Cities. Catalogue and Essays by Naomi Miller. Exhibitionn Coordinated by Karen E. Haas. Boston University Art Gallery, Januari 14-February 25, 2000.
4138321: MILLER, A.M. (CRESCENTIA VON KAUFBEUREN) - Crescentia von Kaufbeuren. Das Leben einer schwäbischen Mystikerin.
152110: MILLER, EDWIN HAVILAND - Salem is my Dwellingplace. A Life of Nathaniel Hawthorne.
131665: MILLER, DOUGLAS - Die Landsknechte.
4143436: MILLER, J.M. & HAYES, J.H. - A History of Ancient Israel and Judah.
4053095: MILLER, ALICE - Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema.
4142418: MILLER, W.R. & DELANEY, H.D. (ED.) - Judeo-Christian Perspectives on Psychologie. Human Nature, Motivation, and Change.
94199: MILLET, OLIVIER - Calvin et ses contemporains. Actes du colloque de Paris 1995
4009763: MILLGRAM, A.E. - Jewish worship.
182823: MILLIE, JULIAN - Bidasari. Jewel of Malay Muslim Culture.
123320: MILLIER, JEAN [INTROD.]. - Paris - Moscou 1900 -1930. Catalogue de L'Exposition 1979 Centre Geiorges Pompidou. Arts plastiques, arts appliqués et objects utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative.
151423: MILLIN, HENRY A. [ED.]. - Italian Renaissance Architecture from Brunelleschi to Michelangelo.
167438: MILLINGTON, ROY - Stephenson Blake. The Last of the Old English Typefounders.
142027: MILLIO | TEMMERMAN | COGH, - De Gentsche Dockers. Nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloedige gebeurtenissen langs de Gentse dokken door Millio - Temmerman - Cogh. Verkocht ten voordeele der talrijke slachtoffers.
180399: MILLON, HENRY A. | PAMELA ASKEW [ET AL.]. - Claude Lorrain 1600-1682: A Symposium.
151578: MILLON, HENRY A. [ED.]. - The Triumph of the Baraque. Architecture in Europe 1600-1750.
183669: MILLOT, ABT [CLAUDE FRANÇOIS XAVIER MILLOT] - Oude en hedendaagsche Algemeene Wereldlyke Geschiedenis, gevolgd naar het Fransch van den heer Abt Millot [10 Vols. Compl.]..
9595: MILLOT, CLAUDE FRANÇOIS XAVIER - Beknopte Historie van Engeland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1728.
171022: MILLS, DAVID - Atheist Universe. The Thinking Person's Answer to Christian Fundamentalism.
170188: MILLS, DR. ALICE - New World Mythology. Myths and Legends of Oceania and the Americas.
146474: MILLS, JON (ED.) - A Pedagogy of Becoming.
143847: MILMAN, RICHARD - Britain and the Eastern Question 1875-1878.
104494: MILMAN, MIRIAM - Das Trompe-l'Oeil & Das Tromple-l'Oeil. Gemalte Architektur [2 Vols.].
56889: MILMAN, MIRIAM - The illusions of reality. Trompe-L'Oeil Painting
145218: MILNE, A.A. | ERNEST H. SHEPARD [ILLUSTR.]. - Winnie the Pooh.
157459: MILNE, CHRISTOPHER [TIM WOOD - DRAW.]. - The Path Through the Trees.
170904: MILNER, RICHARD [IAN TATTERSALL | STEPHEN JAY GOULD - FOREW.]. - Darwin's Universe. Evolution from A to Z.
161289: MILNER, TONY - Childhood Asthma. Diagnosis, Treatment and Management.
4064685: MILNER, P. - The Worship of the Church. (New Library of Catholic Knowledge 9)
181858: MILNER, JOHN - The Studio of Paris. The Capital of Art in the Late Nineteenth Century.
110436: MILO, PROF. DR. T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd.
4018038: MILO, D.W.L - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
4141885: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795-1797. In verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
181859: MILO, JEAN - "Vie et survie du "" Centaure ""."
8929: MILTON, JOHN - t Paradys Verlooren. Heldendicht in Tien Boeken. Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door Jakobus van Zanten.
121520: MILTON, JOHN [WILLIAM BLAKE -ILLUSTR..]. - Il Penseroso / L'Allegro. With the Paintings of William Blake. Together with a note upon the paintings by Chaunecey Brewster Tinker [In Slipcase].
104192: MILTON, JOYCE | CAROLINE DAVIDSON - One Family, Two Empires. The Rise and Fall of Empires. The Spanish Hapsburgs - The Hapsburgs in Central Europe.
156681: MILTON, GILES - The Riddle and the Knight. In search of Sir John Mandeville, the world's greatest traveller.
144094: MILWARD, A. | S.B. SAUL - The Development of the Economics of Continental Europe 1850-1914.
144008: MILZA, PIERRE - Mussolini.
46415: MIMOUNI, SIMON CLAUDE - Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie. Etudes littéraires, historiques et doctrinales. (Supplements to Vigiliae Christianae)
121884: MIN, RUI-FANG - The Acquisition of Referring Expressions by young Chinese Children. A longitudinal Study of the Forms and Functions of early Noun Phrases.
154763: MINA, DENISE - Bloedakker.
91097: MINALE, CALERIO MASSIMO - Legislazione imperiale e manicheismo da diocleziano a costantino
165860: MINCO, MARGA - Achter de muur. Verzamelde verhalen.
4140248: MINCO, B. - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel-Untermassfeld-Mauthausen-Auschwitz-Dachau.
171212: MINDELL, DAVID P - The Evolving World: Evolution in Everyday Life.
130085: MINDERAA, P. [ED.] - I.P.V. Goliath. Treurspel op het veroveren van 's-Hertoghenbossche. Ghespeeld op den Nederduydtsche Academie. Met een inleiding en aantekeningen door P. Minderaa.
165503: MINDERHOUD, JAN - Bidden is een weg. Praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen.
57096: MINDERHOUD, DICK J. - The old order Amish, gij geheel anders
131342: MINDERHOUD, PAUL [FOREW.] - De januskop van het recht. Bijdragen aan het Symposium gehouden ter gelegenheid van het 25-jariog hoogleraarschap van prof. mr. C.A. Groenendijk.
55249: MINDERMAN, H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken
163119: MINEAU, ANDRÉ - Operation Barbarossa. Ideology and Ethics Against Human Dignity.
55886: MINGAARS, PETER E.A. - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur 'Een vervliegende woordenschat'
132252: MINGAARS, PETER | JAAP HEIJ | MAUDY SMITH | PIM POSTHUMUS [EDS.] - "Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur "" Een vervliegende woordenschat "" [& CD-Rom]"
85948: MINGHETTI, MARCO - Staat und Kirche
158151: MINIATURENREEKS UITGEVERIJ HET SPECTRUM - - Karolingische Miniaturen & Spaanse Miniaturen uit de Middeleeuwen & Franse Miniaturen uit de 14e Eeuw & Italiaanse Miniaturen uit de Renaissance & Laat-antieke en vroeg-christelijke Miniaturen & Verluchte Initialen uit Oude Handschriften & Keltische en Angelsaksische Miniaturen & Perzische Miniaturen & Indische Miniaturen uit de Mogoeltijd & Joodse Miniaturen & Magische Miniaturen [ = 11 Volumes].
160583: MINIS, C. - Bibliographie zum Karlmeinet.
92078: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
94607: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
96097: MINK, G.J. - Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning
96164: MINKIN, JACOB S. - The teachings of Maimonides
167253: MINKOFF, GEORGE ROBERT [CARESSE CROSBY - INTROD.]. - A Bibliography of The Black Sun Press.
181860: MINKS, LOUISE - The Hudson River School.
95197: MINNEMA, LOURENS - Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte
60494: MINNEMA. T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
61220: MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
140898: MINNEN, CORNELIS A. VAN | SYLVIA L. HILTON [EDS.]. - Nation on the Move: Mobility in US History.
130518: MINNEN, C.A. VAN - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving, 1815-1850.
30584: MINNEN, CORNELIS A. VAN - Amerika's beroemdste Nederlanden. Een biografie van Hendrik Willem van Loon
56127: MINOLI, SASKIA - Het geheim van de wind, handboek voor jongeren
146188: MINTER, M.K. | MATTHEW MINTER [EDS.]. - Vauxhall Atra & Belmont. Oct 1984 to Oct 1991 [B to J regastration]. Petrol. Service & Repair Manual
153817: MINTZ, SIDNEY W. - Caribbean Transformations.
4052994: MINUCIUS FELIX, M. - Octavius. Vertaling, inleiding en aantekeningen door Tj.H.Janssen.
101696: MIQUEL, PIERRE - La Grande Révolution.
145049: MIRABEAU | LA GLISSONNIÈRE | BEAUMETZ DU PONT DE NEMOURS | L'ABBÉ MAURY | MONTESQUIOU | TALLEYRAND [ET AL.]. - L'inflation. Discours prononcés en septembre 1790 à la tribune de l'Assemblée Constituante pour ou contre les assignats.
181865: MIRABEAU, COMTE DE [ET AL.]. - La révolution Française et l'émancipation des Juifs [8 Vols. - Complete Set].
4045834: MIRANDA, F. DE - Het Heilige en de mens. Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering. Religie als richtingbepaling. (Diss.)
4139248: MIRANDA, F. DE - Presentie-in-het-voorvlak als kenmerk van 'religieuze' kunst. Frontaliteit in bouwkunst, beeldhouw- en schilderkunst.
95141: MIRBT, CARL | ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen katholizismus. Band I: Von den Anfängen bis zum tridentinum
101944: MIRGELER, ALBERT - Revision der europäischen Geschichte.
47324: MIRILLI, J.A. - Thematic Repertory and materia medica of the mind symptoms. From quotations of the Materia Medica, and The Complete Repertory
122936: MIROLLI, RUTH [ET AL.]. - Nineteenth Century French Sculpture: Monuments for the Middle Class.
140707: MISCHLICH, PROF. A. - Über die Kulturen im Mittel-Sudan. Landwirtschaft - Gewerbe - Handel. Unter Beifügung der Haussa-Texte.
181868: MISCIATTELLI, PIERO [ELLEN RUSSE - TRANSL.]. - Savonarola.
130484: MISHKIN, FREDERIC S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets [Update Plus Myeconlab Student Access Kit]
166487: MISKIMIN, HARRY A. - The Economy of Early Renaissance Europe 1300-1460.
4072862: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 5A. Uit de dagboeken, 1930-1934.
4003861: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk, bijeengebracht door W.C.Snethlage en E.A.J.Plug.
4000546: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834.
4047258: MISKOTTE, K.H. - Das Judentum als Frage an die Kirche.
4036597: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 1. In de Waagschaal.
4033302: MISKOTTE, H.H. - Sensus Spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek `Divino aflante Spiritu` in 1943.
4032310: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
4006186: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding. Een bundel meditatieve opstellen.
54582: MISKOTTE, K.H. - Het wezen der Joodsche religie. Verzameld werk deel 6
92091: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930. (Serie: Verzameld werk deel 4)
30244: MISKOTTE, K.H. - Johannes Hermanus Gunning
85698: MISKOTTE, K.H. - De bibliotheek van K.H. Miskotte
82316: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen, het lyrisch werk van Henriette Roland Holst
4033595: MISKOTTE, H.H. (MISKOTTE, K.H.) - Niet te vergeten Miskotte.
4073815: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 11. De kern van de zaak/De blijde wetenschap.
4075882: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 2. Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
4036599: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 4. Uit de dagboeken 1917-1930.
4013056: MISKOTTE, K.H. - Grensgebied. (Een culturele tijdspiegel). Uitgegeven t.g.v. de 60e verjaardag van Prof.Miskotte door W.C.Snethlage.
4013061: MISKOTTE, K.H. - De weg der verwachting. Met bijdr.van F.H.Breukelman, K.A.Deurloo, G.H.ter Schegget en R.Zuurmond.
4013812: MISKOTTE, K.H. - Hoofdsom der historie. Voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes.
4013813: MISKOTTE, K.H. (GUNNING JR. J.H.) - Johannes Hermanus Gunning.
57571: MISKOTTE, K.H. - Als de goden zwijgen. Verzameld werk deel 8
4007673: MISKOTTE, K.H. - Geloof bij de gratie Gods. (Preek en verhandeling over Luc.22:31-32).
4013814: MISKOTTE, K.H. - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners.
4013816: MISKOTTE, K.H. - "Als een die dient. Volledige uitgave van het Gemeenteblaadje Cortgene""."""
4044703: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 7. Edda en Thora.
4061787: MISKOTTE, H.H. - God`s Own Green Paradise. New Zealand Churches and the Environment.
122655: MISRA, SHREE GOVIND - History of Bihar 1740-1772.
165140: MISRAHI, ROBERT - La place du desir dans la philosophie eudemoniste de Spinoza.
31664: MISSET-VAN DE WEG, MAGDALENA WILHELMINA - Sara & Thecla. Verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae / Sarah & Thecla. Representations of women in 1 peter and the Acts of Thecla (with a summary in English)
157602: MISSLER, PETER - A Daring Game. George Borrow's Sales of the Scio New Testament [Madrid 1837].
156860: MISTLER, JEAN - La Librairie Hachette de 1826 à nos jours.
89210: MITCHELL, HINCKLEY G. E.A. - A critical and exegetical commentary on Haggai, Zechariah Malachi and Jonah.
156129: MITCHELL, P.M. - A Bibliography of 17th Century German Imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein. [3 Vols. Compl.].
153158: MITCHELL, DONALD - Gustav Mahler. The Wunderhorn Years. Chronicles and Commentaries.
170092: MITCHELL, MELANIE - Complexity. A Guided Tour.
104809: MITCHELL, PETER - European Flower Painters.
170740: MITCHELL, SANDRA - Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen.
167468: MITCHELL, W.R. - Around Morecambe Bay.
163810: MITCHELL. MICHAEL - Hidden Mutualities. Faustian Themes from Gnostic Origins to the Postcolonial.
157791: MITCHELL, D.M. - A Serious Life.
157276: MITCHELL, EDWIN VALENTINE - Morocco Bound: Adrift Among Books.
155088: MITCHELL, W.R. - Bowland and Pendle Hill.
167611: MITCHELL, RUTH - The Serbs Choose War.
93712: MITCHELL, LOUIS J. - Jonathan Edwards on the experience of beaty. New Series, Numer 9. (Series: Studies in reformed theology and history)
131409: MITCHELL, DAVID - The Jesuits. A History.
141169: MITCHELL, DONALD W. - A History of Russian and Soviet Sea Power.
4137956: MITCHELL, K. - Stad der martelaren. De eerste Christenen onder het juk van Rome.
4139693: MITCHELL, L.L. - Baptismal Anointing.
4074201: MITCHELL, S. (ED.) - The Enlightened Mind. An Anthology of Sacred Prose.
4137065: MITCHELL, D.W. & WISEMAN J.A. - The Gethsemani Encounter. A Dialogue on the Spiritual Life by Buddhist and Christian Monastics.
4143612: MITCHELL, R.A. - The Buddha. His Life Retold.
161069: MITCHINSON, DAVID [ED.]. - Henry Moore. 70 Years of Henry Moore.
167899: MITFORD, NANCY - Don't tell Alfred.
167354: MITFORD, JESSICA [A.N. WILSON - INTROD.]. - Hons and Rebels [In Slipcase].
167368: MITFORD, NANCY [HUGO VICKERS - INTROD. | ROLAND PYM - ILLUSTR.]. - The Pursuit of Love [In Slipcase].
103367: MITFORD, NANCY - Frederik de Grote.
146289: MITFORD, MARY R. - Village Life and Character.
161436: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Philosophy and Architecture.
180724: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
144862: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
146055: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV [ALIAS KARATE BOB] - De gouden tip. De verstrengeling van de onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn.
131333: MITSOU, T. | PAUL DURAND (INTRO.) - Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale.
145104: MITSUKUNI, YOSHIDA | TANAKA IKKO | SESOKO TSUNE [EDS.]. - The Hybrid Culture. What Happened when East and West met.
164654: MITTAL, SUSHIL | GENE THURSBY [EDS.]. - Religions of South Asia. An Introduction.
4075502: MITTELBERG, M. - Bouwen aan een aanstekelijke kerk. Mensen bij Jezus brengen zonder zijn woorden af te zwakken. Met bijdragen van Bill Hybels.
121166: MITTELMAIER, KARL - Niccolo Machiavelli. Denker en cynicus.
131650: MITTELSTASDT, DR. FRANZ [ED.] - Dr. Clotar Müller's Charakteristik der wichtigsten homöopatischen Heilmittel behufs ihrer Anwendung in Erkrankungsfällen.
170717: MITTELSTRASS, JÜRGEN - Der Flug der Eule. Von der Vernunft der Wissenschaft und der Aufgabe der Philosophie.
53171: MITTLER, ELMAR A.O. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Volume 1: Textband, Volume 2: Bildband (2 volumes)
163861: MITTLER, MAURITIUS - Bericht über die Translation des heiligen Erzbischofs Anno und annonische Mirakelberichte Bich I und II & Annonische Mirakelberichte [Siegburger Mirakelbuch] Buch II & IV und Nachtrag, sowie das Sondergut aus der 1744 von Adam Christoph Honorius Zolner von Brandt verfassten Handschrift & Siegburger Mirakelbuch. Einleitung und Registare [3 Vols.].
168227: MITTLER, ELMAR [ED. - ET AL.]. - Bibliotheca Palatina [2 Vols. & Summary = Compl. Set].
30415: MITTLER, ELMAR | WERNER, WILFRIED A.O. - Codex Manesse. Katalog zur Ausstellung. Vom 12. Juni bis 4. September 1988, Universitätsbibliothek Heidelberg
154659: MITTNER, LADISLAUS - Wurd. Das Sakrale in der Altgermanische Epik.
171213: MITTON, SIMON - Conflict in the Cosmos. Fred Hoyle's Life in Science.
121606: MIX, KATHERINE LYON - A Study in Yellow. The 'Yellow Book' and its Contributors. Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig, (1940).
164170: MIYOSHI, NOBUHIRO - Henry Dyer. Pioneer of Engineering Education in Japan.
2227300663: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
2227301090: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Langh Gewenschte en vast Aenstaende Bekering van het Volk der Jooden, Nevens de maniere van dien, de aenleidende middelen daer toe, ende de weg, die God in deezen met dat Volk houden zal, gelyk ook de wyze van de vereniging der Stammen, de herbouwing van hun Stad, en wederkering in hun land. Tot overtuiging, vriendelyke uitlokking, en vertroosting van het verstroyde Israel, in 't breede vertoond, in eene kortbondige verklaring van die zoo nadrukkelyke, en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI. Verrykt met verscheide aenmerkingen, en Nooten ter zelver materie dienende.
9190: MOBACHIUS, JOACHIM - Vertoog van de besondere Deugden, en Pligten van een Christen, of de Regt Christelyke Zedekunde, in onderscheiding van de Oude Heidenze en hedendaagze Schyn-zedekunde van vele burgerlyke, en uiterlyk zedige Naam-Christenen, als ook van vele Secten, en gevarelyke Dwaalgeesten buiten ons, voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T., daar toe uitgekipt, en Predikaties-wyze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlyk geantwoord word op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de Personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz.
9848: MOBACHIUS, JOACHIMUS | BRAKEL, WILHELMUS À - De Luister, Zieraad, en Voortreffelykheid, Nevens de heerelyke Heil-goederen van de Euangelie-Kerk in 't gemeen, en yder gelovig lid in 't bezonder. Te gelyk met een vertoog van des zelfs eerste Opkomst, Uitbreiding, Voortgang, verscheide Lotgevallen, bevestiging, en heerelyke Groey- en Bloey-staat, bezonder in opzigt van 't eerste en laatste der dagen des N. Testaments aangemerkt. Omstandig voorgedragen in XXIV. Predikatien uit het LXI. Hoofdstuk van Jesajas. Verrykt met eenige Noten, en Aanmerkingen over gewigtige zaaken, en vele voorname Plaatzen der H. Schrift, die daar door worden opgeheldert. Door Joach. Mobachius. Het Eerste Deel. WAARBIJ: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6. Door Wilhelmus à Brakel.
96374: MOBACHIUS, JOACH. - De staat van een uytverkorene, zoo voor, als byzonder onder, en na zyn bekeeringe, van het begin tot het einde van dien vertoont: Vervattende een omstandig vertoog van des zelfs aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselende gestaltens, byzondere ontmoetingen, heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgang in de Genade, en helzaam uyteinde. Tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde, Mond-belyderen, als ook Tyd-geloovige, en Byna-Christenen, en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aansporing, opbouw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden Keurstoffen voorgestelt (2 delen)
150134: MÖBUS, GERHARD - Die Politischen Theorien im Zeitalter der absoluten Monarchie bis zur Französischen Revolution [ = Politischen Theorien Teil / Volume II].
31637: MOCK, LEON - Het begrip 'Ruach Ra'a' in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945: een casestudy in de relatie tussen kennis over de fysieke wereld en traditionele kennis
165119: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
165072: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
101525: MOCTEZUMA, EDUARDO MATOS - The Great Temple of the Aztecs. Treasures of Tenochtitlan.
54009: MODDERMAN, P.J.R. - Linearbandkeramik aus Elsloo und Stien. Textband / Tafelband / Kartenbeilage (3 volumes) (Nederlandse oudheden III)
53981: MODDERMAN, T. - Geloofsgetuigenis. Leerredenen
162624: MODE - Vijftig in Veertig. Modebeurs Amsterdam.
4048360: MODE, P.G. - Source Book and Bibliographical Guide for American Church History.
145240: MODÉER, IVAR - Norska ordstudier. Tva bidrag till fiskets ordgeografi/Norwegian Word Studies. Two contributions to the topographical prevalence of fishing terms].
7938: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk0Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
10184: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk-Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
152479: MODIANO, PATRICH | EMMANUEL BERL - "Verhoor. Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl. Gevolgd door "" Mooi weer vandaag, op naar het feest ""."
153374: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Barbers of Birmingham Withering, Tait and the Lunar Great.
153373: MODLIN, IRVIN M. - Medical Milestones on the Potomac.
153372: MODLIN, IRVIN M. - Medical Tales of the Tagus from Port to Pombal.
153371: MODLIN, IRVIN M. - The Medici of Rome and the Glory of Galen.
153366: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Legacy of Leiden. Bontius, Boerhaave and Botany.
153368: MODLIN, IRVIN M. - The Doctors of the Dutch. From Deynman to Donders and Dicke.
153367: MODLIN, IRVIN M. - The Destiny of Dutch Medicine. From Amsterdam to Ambon.
153369: MODLIN, IRVIN M. - New Orleans Medicine on the Mississipi.
153370: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Vintage of Vienna from Billroth to Boas.
142353: MODLIN, IRVIN M. | MARK KIDD - The Evolution of Art in Dutch Medicine.
151525: MOË, MOGENS [JHR. MR. A.F. DE SAVORIN LOHMAN - ED.]. - Schepen [Added: menu N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland].
61136: MOEHN, W.H.TH. - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4: 1- 6: 7
91921: MOEHN, WILHELMUS HENDRICUS THEODORUS - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7. God calls us to His service. A homiletic research between God and His audience in Calvin's sermons on Acts 4:1 - 6:7 (with a summary in English). Dieu nous appelle a son service. Etude homiletique de la relation endre Dieu et les auditeurs des predications de Calvin sur Les Actes des Apotres 4:1 - 6:7 (avec un resume en Francais)
88293: MOEHN, W.H.TH. - Blijvend geding om mis en avondmaal? Betekenis en actualiteit van Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 80.
89726: MOELANDS, M.A. | SMIDT, J.TH. DE - Weegschaal & Zwaard. De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland.
4139031: MOELIA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
166182: MOELKER, H.P. | J.C. PLUISTER - "70 jaar historie "" De Kooy "" in woord en beeld."
87805: MOELLER, BERND | KARL STACKMANN - Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuching deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529
94486: MOELLER, BERND - Luther in der Neuzeit. Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte
94364: MOELLER, BERND - Reichsstadt und Reformation. Bearbeitete Neuausgabe
123028: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Expressionistische Grüsse. Künstlerpostkarten der Brücke und des Blauen Reiter.
163912: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Dokumente der Künstlergruppe Brücke.
87832: MOELLER, BERND - Johannes Zwick und die Reformation in Konstanz
53574: MOELLER, BERND A.O. - Ökumenische Kirchengeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum Mittelalter. Band 2: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. Band 3: Von der Franzözischen Revolution bis 1989 (3 volumes)
4072473: MOELLER, B. & RUHBACH, G. (HRSG.) - Bleibendes im Wandel der Kirchengeschichte. Kirchenhistorische Studien.
155874: MOEN, BRUCE - Reis naar het hiernamaals
164626: MOEN, BRUCE - Reis naar de oerbron
164625: MOEN, BRUCE - Reisgids voor het onbekende. Handleiding om het leven na de dood te onderzoeken en overledenen te helpen.
164630: MOEN, BRUCE - Reis zonder twijfels. Ontdekkingsreizen naar de andere wereld.
164632: MOEN, BRUCE - Reis naar het onbekende.
141718: MOENCH, ESTHER | DOMINIQUE VINGTAIN | JACQUES VILAIN [INTROD.]. - Avignon, deux Palais pour Rodin.
145809: MOER, A. VAN DER [ED.]. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten [1563-1611].
180264: MOERBEEK, TOINE - Reve tot de vierde macht. Een leesverslag.
145666: MOERDIJK, A. | W. PIJNENBURG &P. VAN STERKENBURG [EDS.]. - 100 Jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
89074: MOERDIJK, A. E.A. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
101477: MOERDIJK, A.M.F.J. - Continentaalwestgermaanse en centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok- onderrok- jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
91432: MOERDIJK, A. - WNT, een buitengewoon woordenboek.
132076: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal [WNT]
145143: MOERKERK, HERMAN H. [ILLUSTR.]. | HENK ASMANN - Gedenkboek. N.V. Drukkerij Senefelder 1898 15 maart 1948
86907: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
96393: MOERKERKEN, A. - Een mensenkind. Over het leven van de profeet Ezechiël
30264: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
81400: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen, 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten
89566: MOERKERKEN, A. - Gelijk een bron. 52 meditaties.
183681: MOERKERKEN JR., PIETER HENDRIK VAN - De Satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
56648: MOERKERKEN, A. - De bruid van Bethlehem. Negen overdenkingen over het bijbelboek Ruth
104844: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN | R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
104845: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN | R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
85841: MOERKERKEN, A. - Dictaat schriftgegevens, Oude Testament. (Cursus Godsdienst onderwijs uitgaande van de Gereformeerde Gemeente)
155766: MOERKERKEN, H.C.A.H. - Measurements on the Orientation Dependnt Cross Section of Hydrogen.
92239: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten.
131404: MOERKERKEN, P.H. VAN [J. GRESHOFF - INTROD.] - De gedachte der tijden.
130339: MOERKERKEN, EMIEL VAN [PHOTOGR.] | ADRIAAN MORRIËN [TEXT] | N.W. MÄKEL - Amsterdam.
55139: MOERKERKEN, A. - De bruid van Bethlehem. Negen overdenkingen over het bijbelboek Ruth
56675: MOERKERKEN, H.C.A.H. - Measurements on the orientation dependent cross section of Hydrogen
32058: MOERKERKEN, A. - Ons Troostboek, verklaring van de Heidelbergse Catechismus
87432: MOERMAN, JACQUES E.A. - Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, een jubileumuitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden
93834: MOERMAN, CEES - Honderd jaar christelijk onderwijs in Heinenoord. 1890-1990, van erve-school naar regenboog
102296: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving.
166092: MOERMAN, JOCOB [DICK WIARDA - ILLUSTR.]. - Met andere woorden. Interviews met: Graa Boomsma - Jeroen Brouwers - Hugo Claus - Jules Deelder - Maarten 't Hart - A.Th.F. van der Heijden - W.F. Hermans - Gerrit Komrij - Rutger Kopland - Gerrit Krol - Marcel Möring - Harry Mulisch - Frans Pointl - Jean Pierre Rawie - Jan Wolkers - Joost Zwagerman.
85205: MOERMAN, INGRID W.L. | R.C.J. VAN MAANEN - Leiden, eeuwig feest
142800: MOERS, ELLEN - Harriet Beecher Stowe and American Literature. With A Note on Mark Twain and Harriet Beecher Stowe,
145609: MOES, JORIS - Amsterdam en de V.O.C.
162704: MOES, JORIS - Amsterdam en de V.O.C.
182709: MOES, WALLY - Gooische dorpsvertellingen.
181160: MOES, ROBERT - Auspicious Spirits. Korean Folk Paintings and Related Objects.
181206: MOESHART, HERMAN J. [ED.]. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
145019: MOESHART, HERMAN J. [ED.]. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
171070: MOESTL, BERNHARD - Shaolin - Du musst nicht kämpfen, um zu siegen [With CD-Rom].
170634: MOESTL, BERNHARD - In contact met je innerlijke kracht. Twaalf chinese levenswijsheden.
100543: MOET, J.P. - C.M. van der Kemp 1799-1862.
87964: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur.
83197: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur
167615: MOEYES, PAUL - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
89211: MOFFATT, JAMES - A critical and exegetical commentary on the epistle to the Hebrews
151110: MOFFETT, CHARLES S. [ED. - ET AL.]. - The New Painting. Impressionism 1874-1886.
4300317: MOFFETT, S.H. - A History of Christianity in Asia. Volume 1: Beginnings to 1500.
46408: MOFFITT, DAVID M. - Atonement and the Logic of Resurrection in the Epistle to the Hebrews. (Supplements to Novum Testamentum, 141)
4006351: MOFOKENG, T.A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology. (Diss.)
54546: MOFOKENG, T.A. - The crucified among the crossbearers. Towards a Black Christology
110284: MOFOKENG, TAKATSO A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology.
101739: MOGHADDAM, PAYMAN HANIFI - Microsatellites in the Human Major Histocompatibility Complex. Relevance for: Population Genetics - Disease Association - Bone Marrow Transplantation.
152297: MOHANAN, K.P. - The Theory of Lexical Phonology.
54746: MÖHLER, J. - Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnissschriften
165133: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2008. De Tiende Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
165132: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2009. De Elfde Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
164965: MØHLMANN, ROB - Har Sanders. 80 jaar zijn eigen weg - een overzicht.
144326: MOHR, BÄRBEL - Bestellingen bij hey universum. Gids voor de kunst van het krijgen.
168649: MOHR, A.H. | [P.J.M. KAMPS | P.C. VAN KERKUM | J. DE ZEE - EDS]. - Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. HERZIENE & UITGEBREIDE EDITIE. & Vestinglandschappen in Nederland [ = 2 Vols.].
142657: MOHR, DANIELA - Alte Apotheken und pharmazie-historische Sammlungen in Deutschland und Österreich.
156270: MOHR, DR. MARTIN - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
4050931: MOHR, G.H. & BAHR, H.E. (HRSG.) - Brüder der Welt. Orden und Kommunitäten unserer Zeit. Mit 96 Aufnahmen von Toni Schneiders.
163442: MOHREN, G.M.J. | K. KRAMER | S. SABBÉ [EDS.]. - Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems, held 26 - 29 Novenber 1996, Wagenngen, The Netherlands.
54136: MOHRMANN, CHRISTINE A.O. - Vigiliae Christianae. A review of early christian life and language
122332: MOHRMANN, HEINZ - Studien über russisch-deutsche Begegnungen in der Wirtschaftswissenschaft, 1750-1825.
4039894: MOHRMANN, C. (AUGUSTINUS, AUR.) - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl.Augustin. 1.Teil: Einführung, Lexikologie, Wortbildung.
132067: MOIGNE, FRANÇOIS-YVES LE - Histoire de Metz.
104810: MOIR, ALFRED - Van Dyck.
168700: MOIR BUSSEY, GEORGE | J.J. GRANDVILLE [ILLUSTR.]. - Fables, Original and Selected: by the most esteemed European and Oriental Authors: with an Introductory dissertation on the history of fable, comprising biographical notices of the most eminent fabulists.
131619: MOK, MAURITS - Vuurmerken.
145048: MOK, Q.I.M. | I. SPIELE | P.E.R. VERHUYCK [EDS - ET AL.]. - Mélanges de linguistique, de littérature et de philologie Médiévales. Offerts à J.R. Smeets. Leiden, 1982. 8vo.
121488: MOK, MAURITS - Silhouetten. Verzen.
4133697: MOK, M. - Stormen en stilten. Gedichten.
4134662: MOK, MAURITS - Gedichten van zestig tot zeventig.
144304: MOKHTAR, G. [ED.]. - Ancient Civilizations of Africa.
157752: MOKRETSOVA, I.P. | V.L. ROMANOVA - Les Manuscrits Enluminés Français du XIIIe Siècle dans les Collections Sovietiques 1200-1270 & 1270-1300 [2 Vols Compl. - In Slipcases].
101822: MOL, JAN - De wilde flora van de Hofstad.
101578: MOL, H. - Fundamentals of Phonetics. Vol. 1: The Organ of Hearing.
140851: MOL, LENNIE | MARGO BUURMAN - Villes nouvelles. De vijf nieuwe steden rond Parijs.
4072194: MOL, HANS (ED.) - Western Religion. A Country by Country Sociological Inquiry.
4133964: MOL, M.V. - Handboek modern arabisch. (OLA 17)
140667: MOLDOVAN, ALFRED [INTROD.]. - La Haggada de Bordeaux de la Collection de la famille Moldovan / The Bordeaux Haggadah from the Moldovan Family Collection..
144600: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19de eeuw & Groningana. Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal [2 Vols in 1].
153303: MOLEN, S.J. VAN DER | PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - De klokkestoelen van het Noordererf. Documentatie van een landelijke bouwkunst.
166292: MOLEN, JOH. R. TER [INTROD. | ED.]. - 't Konings Loo. Een serie van 13 prenten met gezichten van Paleis Het Loo en zijn tuinen door Romeyn de Hooghe en omstreeks 1695 voor het eerst uitgegeven.
52510: MOLEN, W.K. VAN DER - Een ban om te mijden, bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning
91426: MOLEN, J.R. TER E.A. - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
104047: MOLEN, S.J. VAN DER | GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - O. welk een ontzettende waterplas. Vergeten epistels over de Waddenzee.
161382: MOLEN, W. VAN DER - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering, geïllustreerd aan de kunjarakarna.
91355: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 49e jaargang, nieuwe reeks, 7e jaargang Nr. 3.
180560: MOLEN, S.J. VAN DER | PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - Molens van het Noordererf.
180185: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven. Een eigentijdse volkskunde van Nederland.
53088: MOLEN, S.J. VAN DER - Het grote klederdrachtenboek
100695: MOLEN, S.J. VAN DER | GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Boerderij. Boerderijen Boek.
154638: MOLEN, S.J. VAN DER | PAUL VOGT [PHOTOGR.]. - Romaanse kerken van het Noordererf.
167035: MOLEN-DEN OUTER, DRA BIANCA TER - Dordrechts goud en zilver. Catalogus Museum van Gijn, 1975
123488: MOLEN, S.J. VAN DER | PAUL VOGT - Onze Folklore. Het jaar rond.
156160: MOLEN, S.J. VAN DER | GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Langs Frieslands oude boerderijen.
151379: MOLEN, JOH. R. TER - Deventer zilver.
4300010: MOLEN,, W.K. V.D. - Een ban om te mijden.. Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning. (Diss.)
4051010: MOLEN, H.V.D. - Met de Joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
4141512: MOLEN, J.V.D. - Het licht schijnt overal. Verhalen over kerstmis. Met illustraties van Els van Egeraat.
81820: MOLENAAR, D. - Aandenken, de allereerste en allerlaatste leerrede, benevens een afscheidswoord aan de Gemeente van 's Gravenhage
8687: MOLENAAR, SIMON - Nuttige Mengel-Stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, in eenige Leer-Redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen. Derden Druk.
143081: MOLENAAR, LEO (ED.]. - Reindert Jacobsen [1876-1962]. Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur.
55611: MOLENAAR, LEO - Marcel Minnaert Astrofysicus 1893-1970. De rok van het universum
91387: MOLENAAR, A.N. - De teuels gevierd. Een proeve om langs evolutionnairen weg met de arbeidersbescherming uit de impasse te geraken.
183995: MOLENAAR, HENNIE - Berlioz. In de spiegel van zijn tijd.
84727: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing (1e tot 13e jaargang)
84733: MOLENAAR, D. - De formulieren van doop en avondmaal, in derzelver evangelische waarde en kracht beschouwd
86218: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. Met portret.
30107: MOLENAAR, P. - Christen zijn in de eindtijd
43074: MOLENAAR. P. - VIII Praeludia èd VIII Fugen di J.S. Bach für Orgel ohne Pedal for Manuals
84132: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen (2 delen)
131545: MOLENAAR, ARJAN | RIEN BOR - Het Groen-Witte Bolwerk. De historie van WVV Wageningen 1911-1954.
91707: MOLENAAR, P. - Straks... volkomen zaligheid (2 delen)
4141281: MOLENAAR, M. (GALGANI, GEMMA) - Gemma van Lucca. (De Gemeenschap der Heiligen-serie)
4053177: MOLENDIJK, A.L. (SCHOLZ, H.) - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth. (Diss.)
123314: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] | DR. TH.W. JENSMA [ED. | TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
91968: MOLENDIJK, ARIE L. A.O. - Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban
152896: MOLENDIJK, ARIE | CO VET - Temporalité et attitude. Structuration du discours et expression de la modalité.
100127: MOLENDIJK, ARIE L. [ET AL.]. - Kuyper nummer DNK.
31173: MOLENDIJK, ARIE L. E.A. - Religie her-dacht. De visie van H.J. Adriaanse op de erfenis van het christendom
145648: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] | DR. TH.W. JENSMA [ED. | TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
181869: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] | DR. TH.W. JENSMA [ED. | TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
153749: MOLEWIJK, G.C. [ED.]. - 't Verwaerloosde Formosa. Of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden.
89008: MOLHUYSEN, P.C. - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. (7 delen)
92202: MOLHUYSEN, P.C. | BLOK, P.J. E.A. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Met medewerking van tal van geleerden (10 delen)
101600: MOLHUYSEN, DR. P.C. | DR. B.L. MEULENBROEK [EDS.]. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde Deel 1626-1627-1628.
96359: MOLHUYSEN, P.C. E.A. - Nieuw Nederlandsche Biografisch Woordenboek (Complete Set, 10 delen en register)
103178: MOLIÈRE [JEAN BAPTISTE POQUELIN] - Trente-trois estampes pour les oeuvres de Molière composées par F. Boucher, réduites et gravées à l'eau-forte par T. de Mare.
150744: MOLIÈRE [ = JEAN-BAPTISTE POQUELIN] [ERNST VAN ALTENA [ED. | TRANSL.]. - Amphitrion.
7307: MOLINAEUS, JOHANNES - Sleutel des Hemels ofte Christelyk Gebede-Boek. Behelzende Gebeden voor allerley soorten van Christenen, in allerhande voorvallen en gelegentheden. Vermeerdert met een Ziekentroost. Met kopere Platen verçiert. Vyfde Druk, veel verbetert.
161433: MOLINARI, PAUL - Julian of Norwich. The Teaching of a 14th Century English Mystic.
150788: MOLINE, ESTELLE | DEJAN STOSIC | CARL VETTERS [EDS.]. - Les connecteurs temporels du français.
4300524: MOLINOS, M. & FENELON, FR. - The Unabridged Collected Workst of Michael Molinos and Francois Fenelon. Edited by Glenn Kahley.
161182: MOLITOR, GÉNÉRAL - Comment Conjurer la Guerre.
4300908: MOLITOR, J. (EPHRÄM) - Der Paulustext des Hl.Ephräm. (Monumenta Biblica et Ecclesiastica 4)
4053328: MOLKENBOER, B.H. - Roomsche Schoonheid. (Rome - Land van Napels - Umbrië - Toskane - van Ravenna naar Venetië) Verlucht met 83 illustraties.
83261: MOLL, W. - Johannes Brugman en het Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
96150: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen)
82137: MOLL, E. - Katechetiek of theorie van het Godsdienstig onderwijs, handboek voor de Protestantsche Kerk in Nederland (3 delen in 1 band)
85164: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen (Deel 1)
92198: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming (2 delen in 5 banden)
88666: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der christenen gedurende de zes eerste brieven. (2 delen in 1 band)
162626: MOLL, MAARTEN - Jaap Eden. Schaatskampioen op de schaats. Wereldkampioen op de fiets.
93332: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
94785: MOLL, W. E.A. - Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin (3 delen)
31734: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen (2 delen in 1 band)
102378: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
89491: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen. (2 delen)
88932: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. (2 delen in 5 banden + register)
105127: MOLL, W. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
4009048: MOLL, W. (BRUGMAN, JOH.) - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw. Eerste deel. Grootendeels volgens handschriften geschetst.
4018709: MOLL, W. (MERULA, ANGELUS) - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
4001434: MOLLAND, E. - Das paulinische Euangelion. Das Wort und die Sache. (ANVAO II, 1934,3).
163192: MOLLAT, PROF. DR. M. - De Honderdjarige Oorlog.
4065260: MOLLAT, M. (HRSG.) - Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur. Band 6. Die Zeit der Zerreiffproben (1274-1449)
151344: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee [4 Vols. Compl.].
55345: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee, in vier deelen (Complete Set)
103257: MÖLLER, RENATE - Möbel vom Barock bis zur Gegenwart. Fakten - Preise - Trends.
104789: MÖLLER, RENATE - Uhren von der frühen Eisenuhr bis zur Armbanduhr.
167261: MÖLLER, TON | MARK PIETERS | KATRIEN GOTTLIEB [ET AL.]. - Johan B. Polak.
157900: MOLLIER, JEAN-YVES - Michel & Calmann Lévy ou la naissance de l'édition moderne 1836-1891.
183042: MOLNÁR, GÉZA VON - Novalis' ' Fichte Studies '. The Foundations of the Aesthetics.
56553: MOLNÁR, GÉZA VON - Goethes Kantstudien. Eine Zusammenstellung nach Eintragungen in seinen Handexemplaren der 'Kritik der reinen Vernunft' und der 'Kritik der Urteilkraft'
101945: MOLOTTE, CHARLES [FOREW.]. | DUPUY MICHEL [INTROD.]. - Brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap. Moeder Mechtildis van het heilig sacrament aan de gravin van Vhâteauvieux.
152908: MOLS, STEPHAN | OLIVIER HEKSTER | ERIC MOORMANN [EDS.]. - Romeinse decadentie. Pracht en praal in de Romeinse keizertijd.
165786: MOLS, BENNIE [ED.]. | PASCALE EHRENFREUND | DAAN FRENKEL | CONNY AERTS [ET AL.]. - Uitzicht op inzicht. Grote vragen in de wetenschap.
95740: MOLS, S.T.A.M. E.A. - Acta of the 12th international congress on Ancient Bronzes, Nijmegen 1992
150987: MOLT, E. [TJEERD BOTTEMA | ALB. ROODENBURG - ILLUSTR.]. - Vaderlandsche Geschiedenis.
4072199: MOLTMANN-WENDEL, E. - Mijn lichaam ben ik. De herontdekking van de lichamelijkheid.
4062788: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
95295: MOLTMANN, JÜRGEN - In der Geschichte des dreieinigen Gottes. Beiträge zur trinitarischen Theologie
4300786: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
4063628: MOLTMANN, J. - The Church in the Power of the Spirit. A Contribution to Messianic Ecclesiology.
4051959: MOLTMANN, J. - Wat is theologie?. De weg van de theologie in de twintigste eeuw.
90018: MOLTMANN, J. - Calvin-Studien
95290: MOLTMANN, JÜRGEN - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre
170375: MOLTMANN, JÜRGEN - Science and Wisdom.
95289: MOLTMANN, JÜRGEN - Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre
4006359: MOLTMANN, J. - Opstanding van God. Over menselijke mogelijkheden tot godsgeloof.
4064369: MOLTMANN, J. - Wie is Christus voor ons vandaag?.
4139030: MOLTMANN, J. - Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie.
4010545: MOLTMANN, J. - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre.
88116: MOLTZER, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der Academische lesen.
181870: MOLTZER, MR. H.E. - De middelnederlandsche dramatische poezie [Introduc. & 3 Parts in 1]. .
140295: MOLYN, DRS. JOSÈPH CH. M. DE - Versteend leven. Inleiding tot de kennis der gidsfossie.
90443: MOLYNEAUX, BRIAN LEIGH - Living Wisdom. The Sacred Earth.
144012: MOMBARG, JAC. | JOHN THOBEN [EDS.]. - De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen. Uit zijn nalatenschap verzameld.
180608: MOMBERT, ALFRED - Sfaira der Alte. Mythos.
160526: MOMIGLIANO, ARNALDO - How to reconcile Greeks and Trojans.
4058131: MOMIGLIANO, A. - On Pagans, Jews, and Christians.
143109: MOMMAAS, HANS | KEES NAUTA | HANS HORSTEN | LUUK KNIPPENBERG [EDS.]. - Zoeken naar nieuwe wegen. Kansen voor een duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2005.
31153: MOMMSEN, WOLFGANG J. - Max Weber und die deutsche Politiek, 1890-1920
100631: MOMMSEN, THEODOR E. | KARL F. MORRISON [TRANSL. | EDS.]. - Imperial Lives and Letters of the Eleventh Century.
4143461: MOMMSEN, TH. - Römische Geschichte. Mit einer Einleitung von S.Rebenich. Sonderausgabe in zwei Bänden auf der Grundlage der vollständigen Ausgabe von 1976 in acht Bänden.
163491: MONACO, THOMAS DE | CHRISTIAN COIGNY [PHOTOGR.]. - Les montres d' IWC [International Watch Co.]. Le savoir-faire de Schaffhausen.
90987: MONAHAN, PATRICIA - Acrylverf. Atelier Cantecleer.
144244: MONAHAN, F.J. [SIR JOHN WOODROFFE - FOREW.]. - The Early History of Bengal.
151183: MONAHAN, ARTHUR P. - From Personal Duties Towards Personal Rights. Late Medieval and Early Modern Political Thought 1300-1600.
153919: MONALDI, RITA | FRANCESCO SCORTI - Imprimatur.
4060584: MONASCH, M. - Geschiedenis van Het Volk Israël. Eerste deel.
104811: MONBEIG-GOGUEL, CATHERINE - Maîtres Toscans nés après 1500, morts avant 1600. Vasari et son temps.
182392: MONDE, N. VAN DER - Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, strater stegen, waterleidingen, weeden, putten en pompen der stad Utrecht : bevattende een overzigt van de oude plaatslijke gesteldheid der stad, van hare bewaking, verlichting etc. [3 Volumes = Complete Set]
123472: MONDERHOUD, IR. A.P. [INTROD.]. - Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.A.K. 1932-1957.
161920: MONDFELD, WOLFRAM VON - Knochenschiffe. Die Prisoner-of-War Modelle 1775 bis 1814.
140992: MONDT, EUGEN | GEORG HECHT - Rainer Maria Rilke.
56056: MONE, FRANZ JOSEPH - Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur alterzeit
141548: MONE, FRANZ JOSEPH - Übersicht der niederländischen Volks-literatur alterer Zeit.
181871: MONÉGAL, EMIR RODRIGUEZ - De ontdekking van Amerika. Persoonlijke verslagen van Columbus, Cortès en vele anderen.
102821: MONESTIER, MARTIN - Bankbiljetten van de wereld.
47176: MONETA OF CREMONA | RICCHINIUS, THOMAS AUGUSTINUS - Ordinis Praedicatorum S.P. Dominico Aequalis adversus Catharos et Valdenses Libri Quinque. Quos ex Manuscriptis Codd. Vaticano, Bononiensi, ac Neapoliyano. Nunc Primum Edidit, atque Illustravit P.Fr. Thomas Augustinus Ricchinius.
141793: MONGROOT, ERIK VAN | EDUARD VAN ERMEN - Scandinavia in Old Maps and Prints.
144147: MONGROOT, ERIK VAN - Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain [December 9, 1425].
110258: MONIKA, RACHEL - Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
56567: MONITEUR DES ARCHITECTES - Palais, Chateaux et Maisons Historiques. 80 Planches gravées. Extraites du Moniteur des Architectes. Paris 1867-1900
171058: MONK, RAY - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten.
154450: MONMONIER, MARK - How Maps Restrict and Control. Do Dig, No Fly, No Go.
140873: MONMOUTH, GEOFFREY OF [LEWIS THORPE - TRANSL. | INTROD.]. - The History of the Kings of Britain.
144753: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
4300996: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen. (Diss.)
154358: MONNERET, SOPHIE - Renoir.
4062097: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur. (Bronnen van de europese cultuur 3)

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13