Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47948: WENTSEL, B. - 4 delen in 7 banden. Het Woord, De Zoon en de Dienst Dogmatiek deel 1. De Openbaring, het Verbond en de Apriori's Dogmatiek deel 2. God en Mens Verzoend, Godsleer, mensleer en zondeleer Dogmatiek deel 3a. God en Mens Verzoend, Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatset Dingen, De Persoon en het werk van de Heilige Geest Dogmatiek deel 4a. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De kerk als het saamhorige volk Gods Dogmatiek deel 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen, De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton Dogmatiek deel 4c.
4048615: WENTSEL, B. - De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen. De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton. (Dogmatiek 4C)
4048617: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek 3B)
52457: WENTSEL, B. - Dogmatiek, deel 2, De openbaring, het verbond en de apriori's
52458: WENTSEL, B. - Dogmatiek, deel 3a en 3b, Godsleer, mensleer en zondeleer, Incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God
83856: WENTSEL, B. - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Room-Katholieke theologie inzake dit thema
46815: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. Dogmatiek deel 1
46816: WENTSEL, B. - De Openbaring, het verbond en de Apropri's. Dogmatiek deel 2
55150: WENTSEL, B. - Kleine protestantse katholieke catechismus. Vijftig gesprekken met en over God
47940: WENTZEL, G. - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe 2
86117: WENZELBURGER, K.TH. - Geschichte der Niederlande (2 volumes)
130320: WENZLER, CLAUDE - Le guide de l'héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons. Des fleurs de lis et des armes de France. Légandes, Histoire et symbolisme.
145311: WENZLER, CLAUDE - Architecture gallo-romaine.
145310: WENZLER, CLAUDE - Architecture du chateau classique.
145308: WENZLER, CLAUDE - Architecture religieuse gothique.
145309: WENZLER, CLAUDE - Architecture du château renaissance.
4072048: WERBICK, J. (EBELING, G.) - Die Aporetik des Ethischen und der chrisliche Glaube. Studien zur Fundamentaltheologie Gerhard Ebelings. (Beitr.ökumenischen Theologie 12)
130642: WERD, GUIDO DE & ELLEN IHNE [EDS.] - Klevisches Silber 15.-19.Jahrhundert.
103775: WERD, GUIDO DE [ED.]. [J.J. POELHEKKE & O. SCHUTTE & ERWIN WALTER PALM & D. DE MOULIN - ET AL.]. - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen. 1604-1679.
93159: WERD, HENK DE - Rosmalen vroeger
93163: WERD, GUIDO DE A.O. - Städtisches Museum Haus Koekkoek Kleve. Katalog. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
146380: WERD, GUIDO DE [INTROD.]. - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond.
60824: WEREN. W.J.C. - De broeders van de Mensenzoon (Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteus)
60825: WERF. J. VAN DER - Kerk en christelijke vereniging
4007396: WERF, J.V.D. - Kerk en christelijke vereniging. (Diss.)
101901: WERF, D.C.J. VAN DER - De bond, de banken en de beurzen [De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814].
4138978: WERF, TH.V.D. SIEBRAND, H. & WESTERVEEN, C. (SPINOZA, B.) - A Spinoza Bibliography 1971-1983. (Mededelingen XLVI vanwege het Spinozahuis)
146204: WERF, LO VAN DER & WIETEKE VAN DORT [ILLUSTR.]. - Uit de school geklapt. Oude schoolliedjes verzameld en bewerkt.
4138952: WERFEL, F. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.
144190: WERFEL, FRANZ - Niet de moordenaar, de vermoorde is schuldig.
91423: WERFF, Y.P.W. VAN DER - Een kabinet van Westbrabantse gezichten, bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip van de voormalig Hollandse plaatsen.
48183: WERFHORST, GERRIT JAN VAN DE - Uit Sions zalen. Psalm 122, 17, 29, 65, 97 (Cantique nr. 267)
104933: WERINGH, KOOS VAN - Ständig auf der Lauer. Das Deutschlandbild in der niederändischen Karikatur 1871-2005.
92642: WERK, JAN KEES VAN DE - Vissenvrouw, gedichten
143762: WERKGROEP GRONINGER NEERLANDICI. - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman: Arturs Doet.
142240: WERKGROEP SINT JAN - - Sint Jan, een openbaring. Een verrassende kijk op de Bossche kathedraal.
9254: WERKHOVEN, GERRIT VAN - De Waarheden der Christelijke Religie, Naar den leidraad van den Heidelbergschen Katechismus. Voorgesteld door Vraagen en Antwoorden.
4940: WERKHOVEN, GERRIT VAN - De Waarheden der Christelijke Religie, Naar den leidraad van den Heidelbergschen Katechismus. Voorgesteld door Vraagen en Antwoorden.
92027: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS - Notities van het Groninger land
92246: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eerbeek, schrijver. (Meindert Boss 1898-1937)
61485: WERKMAN, L.A. - Recht doen aan vrouwen in de kerken. De feministische discussie over rechtvaardigheid en zorgzaamheid als bijdrage aan een visie op kerk-zijn
4075649: WERNBERG-MOLLER, P. - The Manual of Discipline. Translated and Annotated with an Introduction. (Studies on the Texts of the Desert of Judah I)
144937: WERNER, ALFRED [INTROD.]. - Pascin 110 Drawings.
100091: WERNER, JAN W.H. & GUUS J. BORGER [EDS.]. - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam georganiseerd in het kader van het Congres Geografie 2000.
93069: WERNER, KARL - Johannes Duns Scotus (4 Teilen in 5 Bänden) (Die Scholastik des Späteren Mittelalters)
145281: WERNER, DR. HANS - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
142724: WERNER, DR. KARL - Der Averroismus in der christlich-peripatetischen Psychologie des späteren Mittelalters & Die nominalisierende Psychologie der Scholastik des späteren Mittelalters & Die Augustinische Psychologie in ihrer mittelalterlich-scholastischen Einkleidung und gestaltung [3 Vols. in 1].
142715: WERNER, PROF. DR. KARL - Drei Abhandlungen [Die Psychologie des Wilhelm von Auvergne [1873] & Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie von Alcuin bis Albertus Magnus [1876] & Die Psychologie und allgemeine Naturlehre des Roger Baco [1879] [ = 3 Vols. in 1].
4140676: WERNER, M. - Der protestantische Weg des Glaubens. I.Der Protestantismus als geschichtliches Problem. II.Systematische Darstellung.
4137443: WERNER, H. - Wij vochten terug. Herinneringen van een joodse verzetsstrijder. Bezorgd door Mark Werner en met een nawoord van Martin Gilbert.
4141253: WERNER, H.J. (BUBER, M.) - Martin Buber.
4017009: WERNLE, P. - Die Anfänge unserer Religion.
4006164: WERNLE, P. (LUTHER, M.) - Der evangelische Glaube. nach den Hauptschriften der Reformatoren I. Luther.
87794: WERNLE, PAUL - Renaissance und Reformation. Sechs Dordträge.
4050326: WERSCH, S. VAN (GNOSIS) - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
9873: WERST, JAN - Een schoon wtlegginge des eersten Psalm vanden Souter van Dauidt, tot nut, hulp ende troost van allen eendrachtighen en goethertige Christen menschen, die alle Euangelische en Bybelsche boecken niet en hebben oft gelden connen, gesocht wt den gront der Godlijcker schriftueren met ongespaerden aerbeyt, gheuonden ende byghebracht door den geleerden M. Jan Werst, inden Lande van Dalem.
100225: WERTH, ALEXANDER [HARRISON E. SALISBURY - EPILOGUE]. - Russia. The Post-War Years.
100715: WERTHEIM, W.F. - Indonesië van vorstenrijk tot neo-kolonie.
4137539: M. WERTHEIM - Isaäc de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes. Roman.
110887: WERTHEIMER, OSKAR VON - Cleopatra
103622: WERTHMÜLLER, HANS - Tausend Jahre Literatur in Basel.
123506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. & J.F. DOEVE & LODE BAKELMANS [FOREW.] . - Antwerps' prentenboek.
145550: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De wereld van den dans.
1460: WERUMEUS, ARNOLDUS HENRICUS - Het Bescheiden Deel van 't hedendaags Christendom. Tot ontdekking en Waarschouwing van Mond- en Schyngeloovigen, tot Bestiering en Opwekking van Bekommerden, Als ook tot bemoediging en Vertroosting van Begenadigden. Vyfde Druk.
145359: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
4133699: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
102253: WERVEKE, HANS VAN - Gent. Schets van een Sociale Geschiedenis.
100418: WERVEKE, PROF. DR. HANS VAN - Bruges & Anvers. Huit siècles de commerce Flamand.
131370: WERVEKE, PROF. DR. H. VAN - Een Vlaams graaf van Europees formaat. Filips van de Elzas.
4071469: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855.
121086: WESCHER, PAUL - Jean Fouquet and his Time.
103833: WESCHER, HERTA [ROBERT E. WOLF - TRANSL.]. - Collage.
145846: WESCHER, HERTA [ED.]. - Cimaise. Revue de l'art actuel. Troisième série numéro 4 - mars 1956.
9340: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
9052: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
6771: WESEL, ADRIANUS VAN - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zyn in Jesu Christo. Vertoont in de verklaring over het vyfde Cap. Des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere Texten der H. Schriftuure, als Rom. 7 v. 4. Exod. 3 v. 2-5. Ps. 40 v. 7, 8, 9. Cant. 1 v. 2. en Joh. 3, 14, 15.
1461: WESEL, ADRIANUS VAN - Luister en Cieraad van de Messias vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen.
7489: WESEL, ADRIANUS VAN - Een Regtaardig Discipel van de Heere Jesus. Voorgestelt in VI. Predikatien over Matth. 16: 24-27. Nevens de vremdelingschappen der Geloovigen op Aarde, over Psalm 119: 19. Waar agter gevoegt zijn III. seer voordeftige Predikatien, over 1 Cor. 12: 3. Job 22: 25, 26. Spreuk. 8: 21. Door een vermaarde Godsgeleerde.
5229: WESEL, ADRIANUS VAN - Luister en Cieraad van de Messias vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen.
6971: WESEL, ADRIANUS VAN - Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer.
9693: WESEL, ADRIANUS VAN - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zyn in Jesu Christo. Vertoont in de verklaring over het vyfde Cap. Des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere Texten der H. Schriftuure, als Rom. 7 v. 4. Exod. 3. v. 2-5. Ps. 40 v. 7, 8, 9. Cant. 1. v. 2. en Joh. 3. 14. 15. Den tweeden Druk.
122415: WESENDONK, O.G. VON - Aus der Kaukasischen Welt.
48156: WESLEY, CHARLES/WESLEY, SAMUEL/WESLEY, SAMUEL SEBASTIAN/PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. A new series of Original English Organ Music, partly on two staves from the sixteenth to the nineteenth century. Number Five (nr. 1757a)
4068440: WESLY, P. - Elementaire wetenschapsleer.
94403: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw
4061047: WESSEL, C. (MARQUARDT, F.W.) - De gebroken hemel. De misère van de theologie en de hoop op God. Teksten uit de dogmatiek.
91326: WESSEL-VAN GRINSVEN, RIET E.A. - Bijzonder-heden. Bijzondere getuigenissen van ons plaatselijk religieus erfgoed.
4038889: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de 16e eeuw.
143798: WESSELING, H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle 1890-1970.
93805: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. 1834-'69 (2 delen)
93806: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland (3 delen)
93777: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel I: De classis middelstum, Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken, Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken (3 delen)
142552: WESSELING, H.L. - Zoon en vader - Vader en zoon.
52052: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland (3 delen, 1. De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken, 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken, 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken)
146047: WESSELING, H.L. [ED.]. - Expansion and Reaction. Essays on European Exansion and Reactions in Asia and Africa.
110537: WESSELING, H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle, 1890-1970.
94535: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel I: De classis middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken (3 delen)
130174: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
131212: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
4009493: WESSELING, J. (GRONINGEN) - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Geref.Kerken 1834-1900.
4023066: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. I.De classis Wanswerd (Dokkum). II.De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden. III.De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen).
4028196: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. (3.dln.).
4028200: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Overijssel. (2 dln.). I.Classis Zwolle. II.Classes Holten / Ommen.
92327: WESSELINK, E.H. / ODINK, H. - Kostgangers van onze lieve heer. Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eibergen
87633: WESSELINK, W.H.A. - Beknopt leerboek der economische geschiedenis
145642: WESSELINK, JOHAN - Schilders van de Veluwezoom.
4030432: WESSELS, A. - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht.
83213: WESSELS, L.H.M. - Bron, waarheid en de verandering der tijden, Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie (Hollandse Historische Reeks 27)
47492: WESSELS, A.H. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in de Nederlanden
145974: WESSELS S.J., C. - De Katholieke missie in de Molukken, Noord-Celebes en de Sangihe-Eilanden gedurende de Spaansche bestuursperiode 1606-1677.
83630: WESSELS, ALBERT - Naar het land dat Ik u wijzen zal. Een reis naar Israël aan de hand van oude Duitse gravures van Bijbelse taferelen. Samengesteld en ingekleurd door de kunstschilder Albert Wessels.
4024378: WESSELS, A. (ISLAM) - De koran verstaan. Een kennismaking met het boek van de islam.
4057200: WESSELS, A. - Kerstening en ontkerstening van Europa. Wisselwerking tussen evangelie en cultuur.
104157: WESSEM, DRS. J.N. VAN [ED.]. - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
145869: WESSEM, DRS. J.N. VAN [ED.]. - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
90985: WESSING, KOEN - Momentopname Suid-Afrika. Flashes from South-Africa.
104673: WEST, MARTIN & JEAN MORRIS [PHOTOGR.]. - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa.
43099: WEST. J.E. - Passacaglia
144014: WEST, MARK - Glass. Miller's Antiques Checklist.
45539: WEST, CARLO - Het eerste leerboek voor Elektronisch Orgel met twee manualen en pedeeltoetsen
131398: WEST, JOHN A. - De tempel van de mens. Visie op de wijsheid van het oude Egypte.
142295: WESTCOTT, W. WYNN & MANLY P. HALL [INTROD.]. - The Isiac Tablet or The Bembine Table of Isis.
4134105: WESTCOTT, B.F. - St. Paul's Epistle to the Ephesians. The Greek text, with notes and addenda.
60826: WESTEINDE. J. VAN'T - De moderne theologie over het misoffer
47679: WESTENBRUGGE, JAN VAN - Fantasie Een naam is onze hope. Variaties Neem mijn leven, laat het Heer
55324: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Twintig eeuwen. Geschiedenis van het Nederlandse volk
93959: WESTENDORP, NIKOLAAS - Bijzonderheden uit de geschiedenis der hervorming in de provincie Groningen, tusschen de jaren 1545 en 1580. Ontleend uit een ongedrukt handschrift van dien tijd
100175: WESTENHOLZ, CAROLINE DE - Albert Vogel. Voordrachtskunstenaar [1874-1933]. Nederlands toneel in de 17de en 18de eeuw.
85541: WESTERBEKE, JOH. - De Bruidegom komt! 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse
82200: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur, brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flispse met de geschiedenis van Westkapelle
30253: WESTERBEKE, JOH. - In de kloof van de steenrots: Gods leidingen met Maria Wilhelmina Kamphuis
84015: WESTERBEKE, JOH. - De armen verzadigd. Leven en werk van Petrus Immens geplaatst in de kerkelijke historie van Middelburg
83651: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle
55154: WESTERBEKE, JOH. - De oestervisser van Yerseke. Gods wonderlijke leiding in het leven van Bastiaan Broere
142841: WESTERFIELD, RAY B. - Middlemen in English Business. Particularly Between 1660-1760.
144788: WESTERFIELD, L. LEIGH - 'This Anguish, Like a Kind of Intimate Song'. Resistance in Women's Literature of World War II.
53988: WESTERHOF, J. E.A. - Woudsend en Woudsenders. Uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend en Omstreken ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum 1980
5650: WESTERHOUT, MARTINUS - Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen. Gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet Eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkenswaardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede Op welke gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal.
1464: WESTERHOUT, MARTINUS - Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkens-waardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede op welken gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal.
60828: WESTERINK. H.J. - Het koninkrijk Gods bij Paulus
95144: WESTERINK, HERMAN - Het schuldgevoel bij Freud. Een duister spoor
92844: WESTERINK, J. - Daniël profeet van het rijk van God
88936: WESTERINK, J. - Daniël. Profeet, uitlegger, voorbidder.
4043518: WESTERINK, H.J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus. (Diss.)
93365: WESTERINK, J. - Jona, profeet van de barmhartigheid van God
4072926: WESTERINK, H. - Een teken van trouw. Over onze doop.
60827: WESTERINK. H. - Met het oog van de ziel (Een godsdienstpsygologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629))
53246: WESTERINK, HERMAN - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teellinck (1579-1629)
47892: WESTERLO, EILARDUS/NABORN, ROBERT A. (ED.) - Memoirs of Eilardus Westerlo, Pastor of the Dutch Reformed Protestant Church in Albany, NY (1760-90). Transcribed, translated and annotated by Robert A. Naborn. With an index of the names and places mentioned
4074265: WESTERMAN, WIM - Ongewenste objectiviteit. Onderwijs in geestelijke stromingen in historisch en vergelijkend perspectief. (Diss.)
4073781: WESTERMANN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Genesis II (25,19-50,26). (Tekst en Toelichting)
4019997: WESTERMANN, CL. - Genesis 1-11 und 12-50. (Erträge der Forschung 7 und 48)
54581: WESTERMANN, CLAUS / NOTH, MARTIN A.O. - Genesis. 3. Teilband. Genesis 37-50 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band I/3)
4045812: WESTERMANN, CL. - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament.
84974: WESTERMANN, CLAUS - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament. Met een inleiding door dr. E. Noort
4070136: WESTERMANN, CL. - Jeremaia.
95432: WESTERMANN, CLAUS - Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 19)
4062563: WESTERMANN, CL. - Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament.
54578: WESTERMANN, CLAUS / NOTH, MARTIN A.O. - Genesis. 1. Teilband. Genesis 1-11 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band I/1)
4073780: WESTERMANN, C. (TEKST EN TOELICHTING) - Genesis I (1,1-25,18). (Tekst en Toelichting)
43144: WESTEROP. W.D. - Fantasie over Gij die treurt, komt met uw smart en Jezus ga ons voor, voor orgel bewerkt
121259: WESTERS, M.F. - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
132050: WESTERS, OSCAR - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw.
130588: WESTERVELD, M. - Keuzes van gisteren. Een blauwdruk voor morgen ? Honderd jaar sociale-verzekeringspensioenen in de Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.
84351: WESTERWOUDT, TH. W. E.A. - Hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk jubileum. Delfland in vogelvlucht het bodemarchief onder het gemeenlandshuis bouwhistorie en nieuwbouw
103990: WESTFEHLING, UWE & ANTJE ZIMMERMANN [EDS.]. - Jakob Ignaz Hittorff. Ein Architekt aus Köln im Paris des 19. Jahrhunderts.
145059: WESTHOFF, HANNEKE - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
93895: WESTHOFF, J.P.G. E.A. - Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland. Driemaandelijksch tijdschrift. Met medewerking van vele predikanten en gemeenteleden. Tweede Jaargang
93896: WESTHOFF, J.P.G. E.A. - Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland. Tweemaandelijksch tijdschrift. Met medewerking van vele predikanten en gemeenteleden. Vierde Jaargang
53249: WESTHUIZEN, MICHIEL JOHANNES VAN DER - De antichrist in het Nieuwe Testament. Exegetiese studie
1465: WESTINK, F.W./FOLKERTSMA, G. - Korenmaats-Boekje voor de Graanhandelaars in de Provincie Vriesland.
143812: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the Fourth Century B.C.
4065882: WESTLAND, J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
122418: WESTLAND, GORDON - Current Crises of Psychology.
88507: WESTLAND, W. - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon.
144932: WESTMAELE, LOUIS PHILIPPE - 2000 Plaques émaillées & Tôles diverses. Catalogue thématique.
130546: WESTON, SIR RICHARD [IR. PAUL LINDEMANS - INTROD.] - Verhandeling over de landbouw in Vlaanderen en Brabant 1644-1645.
130400: WESTPHAL, WILFRIED - Montezumas Erben. Die Geschichte der Azteken von den Anfängen bis heute.
95583: WESTRA, GERBEN - Liturgisch centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer
121067: WESTRA, MR. DR. H. - De Nederlandsch-Indische Staatsregeling.
93781: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving
104151: WESTRA, J. [INTROD. - ET AL.]. - Is vakmanschap meesterschap. Een bundel opstellen over de mensen en hun gereedschappen in de bouw.
4072700: WESTRA, G. (RED.) (MONSHOUWER, D.) - Liturgisch Centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer. Door K.Deurloo, J.Boendermaker, W.Barnard, P.v.Midden, N.Schuman, W.G.Overbosch e.a.
53928: WESTRHEENE, T. VAN - Hoe 't in de wereld gaat! (Deel 1)
81397: WESTSTRATE, J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen
102858: WESTWOOD, J.O. - The Art of Illuminated Manuscripts. Illustrated Sacred Writings.
60832: WETH. R. - Gott in Jesus (Der Ansatz der Christologie Friedrich Gogartens)
60833: WETHMAR. C.J. - Dogma en verstaanshorison ('n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling)
4012561: WETHMAR, C.J. (EBELING, G.) - Dogma en verstaanshorison. `n Histories-sistematiese ondersoek i.v.m. die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling. (Diss.).
4056819: WETTE, W.M.L. DE - Das Wesen des christlichen Glaubens. Vom Standpunkte des Glaubens dargestellt.
4485: WETTERANI, KAHL (CALVINI, JOHANNIS)/GOTHOFREDUS, DIONYSIUS/VULTEIUS, HERMANNUS - Johannis Kahl, Alias Calvinu Wetterani I.U.D. Et in Ecademia Heidelbergensi Professoris. Lexicon Magnum juris Caesarei Simul, & Canonici, faudalis Item, Civilis, Criminalis, Theoretici, ac Practici: & in Schola, & in foro usitatarum, ac tum ex ipso juris Utriusque Corpore, tum ex Doctoribus & Glossis, tam veteribus, quam recentioribus collectarum vocum Penis: Simul & Locorum communium, & Dictionarii vicem sustinens. Editio Postrema, prioribus longe auctior et emendatior. Cum praefationibus Clarissimorum & Eminentissimorum hujus aevi Jurisconsultorum, Dionisii Gothofredi, & Hermanni Vulteii.
145993: WETTLIN, MARGARET [HARRISON SALISBURY - INTROD.]. - Fifty Russian Winters. An American Woman's Life in the Soviet Union.
86111: WETZEL, CHRISTOPH (HRSG.) - Belser Stilgeschichte. Studienausgabe in drei Bänden.
94087: WETZEL, RICHARD A.O. - Melanchthons Briefwechsel. Texte 1-858. Band T1 - Band T3 (3 Volumes)
131276: WETZELS, LEO - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative.
91506: WEUSTEN, BRIGITTE - Een klooster in de straat
142290: WEUSTEN, BRIGITTE & DÉSIRÉ SCHELTENS - Een klooster in de straat.
4136308: WEUSTEN, B. (VUGT, D.VAN) - Vraag niet alleen om mijn bevrijding. Het leven van Daniel van Vugt 1896-1945.
82660: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de Mark Berghuizen tot 1795 (avec résumé en français)
142247: WEVE, JAN JACOB [DRS. J.M.T. NOOY - ED.]. - De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925.
4040565: WEVER, T. (VB) - Habakuk. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
100138: WEVERBERG, [ED. - ET AL.]. - Louis-Paul Boon.
83302: WEVERBERGH, R. - Bouwen met beelden, onderzoek naar theorie en praktijk van kerkopbouw (studies over kerkopbouwkunde 3(
54611: WEVERS, RICHARD F. - A concordance to Calvin's Institutio 1559. Based on the critical tekst of Petrus Barth and Guilelmus Niesel (6 volumes)
142653: WEXBERG, DR. ERWIN [ED.]. - Handbuch der Individualpsychologie [Volume 1 - only].
102355: WEY, FRANCIS - Rome, its Churches, Monuments, Arts and Antiquities.
4072391: WEYDEN, J.B.V.D. - De stamboom van het existentialisme. Een studie voor meer gevorderden in wijsgerig denken.
104674: WEYER JR., EDWARD [ED.]. - Primitive Peoples Today. A uniquely revealing account of life outside civilization.
143244: WEYER, ROBERT VAN DE - Verhalen uit de islam. Voor meer spiritualiteit in het leven.
52372: WEYL, H. - Die jüdischen Strafgesetze bei Flavius Josephus in ihrem Verhältnis zu Schrift und Halacha
146014: WEYNS, ALEXANDER J. & M. BOSCHMANS & A. LENS - Lierse furie.
102108: WEYNS, JOZEF - De Stoffelijke volkskultuur in Belgisch-Limburg en haar uitbeelding in het openluchtmuseum te Bokrijk.
4063632: WEYNS, N.J. - Geloven met Paus en Bisschoppen. Met voorwoord van J.Coppens. (Opera Sacerdotalia 10)
142348: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN - The Universal Penman. A Survey of Western Calligraphy from the Roman Period to 1980.
142689: WHARTON, HENRY THORNTON - Sappho. Text, Selected Renderings and a Literal Translation.
101186: WHEATCROFT, ANDREW - The Ottomans. Dissolving Images.
142796: WHEATLEY, PHILLIS [JULIAN D. MASON JR. - ED. & INTROD.]. - The Poems of Phyllis Wheatley
104718: WHEATLEY, HENRY B. - Les reliures remarquables du Musée Britannique.
101332: WHEELER, VICTOR W. - The 50th Battalion in No Man's Land. 50th Canadian Infantry Battalion [Alberta Regiment] Canadian Expeditionary Force 1915-1919.
102773: WHEELER, MORTIMER - Prachtbauten des Ostens. Tempel, Grabstätten und Festungen Asiens.
122218: WHEELER, BONNIE & CHARLES T. WOOD [EDS.]. - Fresh Verdicts on Joan of Arc.
102630: WHEELER, JULIA [TEXT] & PAUL THUYSBAERT [PHOTOGR.]. - Telling Tales. An Oral History of Dubai.
47480: WHEELER-BENNETT, JOHN W. - Hindenburg. The Woorden Titan
104014: WHEELER, WILLIAM & CHARLES H. HAYWARD - Holzschnitzen - Flachschnitzen - Vergolden. Werkzeuge - Handgriffe - Muster.
122057: WHEELER, KENNETH W. - To Wear a City's Crown. The Beginnings of Urban Growth in Texas, 1836-1865.
122411: WHEELER, CHARLES E. - An Introduction to the Principles and Practice of Homoeopathy.
110386: WHEELER, SIR MORTIMER - Civilizations of the Indus Valley and Beyond.
53520: WHEELER, TOM - Het gitaarboek
110251: WHEELER, MORTIMER - Roman Art and Architecture.
102631: WHEELOCK, ARTHUR K. & SUSAN J. BARNES & JULIUS S. HELD [EDS. - ET AL.]. - Van Dyck Paintings.
103410: WHEELOCK JR, ARTHUR K. & PETER C. SUTTON [EDS. - ET AL.]. - Rembrandts late religieuze portretten.
103384: WHEELOCK JR., ARTHUR K. & SUSAN J. BARNES & JULIUS S. HELD [EDS. - ET AL.]. - Anthony van Dyck.
91884: WHEELOCK, ARTHUR K. A.O. - A moral compass. Seventeenth and Eighteenth Century Painting in the Netherlands
89906: WHEELOCK, ARTHUR K. E.A. - Van Dyck. Schilderijen. / Van Dyck. Teekeningen. (2 delen)
83553: WHEELOCK, ARTHUR K. E.A. - Jan Lievens a Duthc master rediscovered
89997: WHEELWRIGHT, THEA - Travels in New England. Volume One.
131714: WHITE, SUSAN J. - A History of Women in Christian Worship.
122157: WHITE, JAMES D. - The Russian Revolution 1917-1921. A Short History.
121302: WHITE, ROBERT - Yorkshire Dales. Landscapes Through Time.
145592: WHITE, CHRISTOPHER & QUENTIN BUVELOT [EDS.]. - Rembrandt zelf.
30214: WHITE, MICHAEL / HENDERSON, ELAINE - Opera & Operette
110852: WHITE, ROBERT - Yorkshire Dales. Landscapes Through Time.
9760: WHITE, JOHN/WHITE, FRANCIS - The Vvorkes of thet Learned and reuerend Divine, Iohn White. Together with a Defence of the Way to the trve Chvrch, in answer to a Popish Treatise written bt T.W.P. entituled White died Blacke. By Francis White. WITH: A Replie to Jesuit Fishers answere to certain questions propouded by his most gratious Matie. King Iames. By Francis White.
102939: WHITE, CHRISTOPHER - Peter Paul Rubens. De mens en de kunstenaar.
103623: WHITE, GABRIEL [FOREW.]. & ROLAND PENROSE [INTROD.]. - Picasso. The Arts Council of Great Britain 1960.
4054961: WHITE, J. - Minority Report. The Protestant Community in the Irish Republic.
4143707: WHITEFIELD, GEORGE - Letters. For the Period 1734-1742. A facsimile of Whitefield's Works, volume one, 1771, with supplements.
4057851: WHITEFIELD, GEORGE - Select Sermons. With an account of his life by J.C.Ryle.
7576: WHITEHEAD, CHARLES - Leven, Avonturen, Misdrijven en Lotgevallen van Beruchte Engelsche Bandieten, Roovers en Zeeschuimers. Van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Volgens geregtelijke oorkonden en andere geloofwaardige bronnen.
4024554: WHITEHEAD, A.N. - De dynamiek van de religie. Vertaald en van commentaar voorzien door J.v.d.Veken.
104451: WHITEHOUSE, P.B. [ED.]. - Great Trains of North America.
95536: WHITEHOUSE, DAVID AND RUTH - Archaeological Atlas of the World, with 103 maps drawn by John Woodcock and Shalom Schotten
102254: WHITELEY, W.H. - The Tense System of Gusii.
4140940: WHITELEY, D.E.H. - The Theology of St. Paul.
144122: WHITING, CHARLES - Bounce the Rhine.
122394: WHITING, AMANDA & CAROLYN EVANS [EDS.]. - Mixed Blessings: Laws, Religions and Women's Rights in the Asia-Pacific Region.
4047343: WHITLAU, W. - Niet in de hemel. Verkenningen in de wereld van de joodse traditie.
95614: WHITTAKER, MOLLY - Jews and Christians: Graeco-Roman views (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 6)
102312: WHITTAKER, JOHN - God Time Being. Two Studies in the Transcendental Tradition in Greek Philosophy.
4028077: WHORF, B.L. - Language, Thought and Reality. Selected Writings. Ed. and with an introduction by J.B.Carroll.
4075434: WHYTE, A. - The Apostle Paul.
88933: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob.
83691: WIARDA, JAN - Huibert Duifhuis, de prediker van St. jacobs
131833: WIATER, STANLEY & STEPHEN R. BISSETTE - Comicbook Rebels. Conversations with the Creators of the New Comics.
88744: WICHEN, MARTINUS VAN - Realistische theologie. De visie van A.H. de Hartog.
4300805: WICHERN, JOHANN HINRICH - Sämtliche Werke. (Komplett in 12 Bde.). Hrsg. von Peter Meinhold. Band I bis III. Die Kirche und ihr soziales Handeln. IV. Schriften zur Sozialpädagogik. V. Kleinere Aufsätze, Buchbesprechungen, Nachrufe, Nachträge. VI. Die Schriften zur Gefängnisreform. VII. Die Schriften zur Pädagogik. VIII. Der Briefwechsel (zur Brüdergeschichte) Band IX. Der Briefwechsel mit Externen. Band X. Register.
143269: WICHERS, A.J. [ET AL.]. - Humanisme en buitenkerkelijkheid.
122812: WICHMANN, SIEGFRIED - Jugendstil Art Nouveau.
104152: WICKHAM, GLYNNE - A History of the Theatre.
4143760: WICKI, HANS - Welt- und Schweizergeschichte. 2 Teile. I.Das Altertum. II.Das Mittelalter.
104586: WIDDERSHOVEN, RONALD [FOREW.]. - Kerstnummer Grafisch Nederland 1983.
146299: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. & M.J.M. VERHOEVEN & S. PRECHAL & A.P.W. DUIJKERSLOOT & J.W. VAN DE GRONDEN & B. HESSEL & R. ORTLEP - De Europese agenda van de Awb.
4136632: WIDMANN, W. (JUSTIN MARTYR) - Die Echtheit der Mahnrede Justins d.M. an die Heiden.
146304: WIEBENGA, JAN KEES & FOLKERT BOONSTRA & PATRICK VAN DOMBURG [EDS. - ET AL.]. - Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie is geschrift 113 in de geschriftenreeks van de Teldersstichting.
101959: WIECZOREK, ALFRIED & MAMOUN FANSA & HARALD MELLER - Saladin und die Kreuzfahrer.
4143730: WIECZOREK, A. FANSA, M. & MELLER, H. (HRSG.) - Saladin und die Kreuzfahrer. Begleitband zur Sonderausstellung in halle, Oldenburg und mannheim.
101393: WIED, PROF. DR. D. DE [ ET AL. & [INTROD.]]. - Van vonk tot vlam. 100 jaar natuurwetenschap in Nederland. Het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres 1887-1987.
47723: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens, de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsopgave en Bibliographie
101491: WIEDER, JOACHIM [HELMUT GOLLWITZER - INTROD.]. - Stalingrad und die Verantwortung des Soldaten.
47506: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens, de liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsopgave en Bibliographie
4300085: WIEDER (ED.) L. - The Poets' Book of Psalms. The Complete Psalter as Rendered by Twenty-Five Poets from the 16th to the 17th Centuries. Compiled, Edited and Introduced by L.Wieder.
94526: WIEDERSHEIM, ROBERT - Gesundheit und Krankheit in der Welt. Eine medizinische Weltreise
121125: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken.
47209: WIEGAND, WILHELM/HEYCK, ED. - Friedrich der Grosse. Mit 140 Abbildungen, darunter 2 farbigen Einschaltbildern, und 3 Faksimiles. Dritte durchgesehene und verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 15)
131611: WIEGANT, F.A.C. [ED.] - Directe reacties van organismen op homeopathische potenties. Een literatuurstudie ter voorbereiding van onderzoek.
130502: WIEGEL, COR & TON WIEGEL - Genealogie van de familie Wiegel. Van oorsprong tot glasblazersgeslacht.
121030: WIEL, REIN VAN DER - Ewijkshoeve, tuin van Tachtig.
104741: WIELE, JOHAN VAN DER & CARINE VAN BRUWAENE [EDS.]. - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
140144: WIELE, JOHAN VAN DER & CARINE VAN BRUWAENE [EDS.]. - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
47749: WIELEMA, MICHIEL (ED.) - Adriaan Koerbagh, A Light Shining in Dark Places, to Illuminate the Main Questions of Theology and Religion. Edited and translated by Michiel Wielema. With an introduction by Wiep van Bunge (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 207. Brill's Texts and Sources in Intellectual History, Volume 12)
4074751: WIELENGA, G. - Paulus en zijn leven en werken. Voor de gemeete geteekend.
93354: WIELENGA, B. - Onze catechismus
92858: WIELENGA, B. - Van Jeruzalem naar Rome. De ontwikkelingsgeschiedenis van de Christelijke Kerk naar de handelingen der apostelen (3 delen)
84071: WIELENGA, B. E.A. - Menigerlei genade. Wekelijksche leerredenen over den Heidelberger Catechismus
4018444: WIELENGA J.DZN, D.K. - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.
87668: WIELENGA, B. - De leeuw heeft gebruld. Acht tijdpreeken uti de profetie van Amos.
91255: WIELENGA, B. - Johannes Calvijn's institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Verkort weergegeven.
4033134: WIELENGA, D.K. - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
4033135: WIELENGA, D.K. - De zending op Soemba.
4135281: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
81225: WIELHOUWER, J.C. - Ds. J.C. Wielhouwer (in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, bevestigd 1906, Emeritus 1944) Levensbeschrijving en brieven door een vriend
4300274: WIEMER, WOLFGANG - Die Gärten der Abtei Ebrach.
4140720: WIENTJES, A.G. (GEELIUS, J.) - De Jacobo Geelio philologo classico. (Diss.)
142684: WIER, JOHAN - De Praestigiis Demonum. Von ihre Ursprung-Onderscheid-Vermögendheid- und rechtmessiger Straaff- auch der beleidigten ordenlicher Hilff- sechs Bücher: Durch den hochgelehrten Herren Johan Wier- Fürstlichen Gülischen-Medicum selbst beschrieben.Jetzt neulich übersehen und mit vielen nützlichen Zusatzungen-so zu vor weder in Lateinischen- noch Teutschen exemplarn begriffen-verbessert.
4138090: WIERDA, L.S. (FRANEKER) - Armamentarium totius sapientiae - Een arsenaal van alle wetenschap. De Franeker academiebibliotheek in de zeventiende eeuw.
4071590: WIERENGA, LAMBERT - Jona, een psychodrama. Een literaire studie van het Jona-verhaal.
4053679: WIERENGA, L. - De pen van een die vaardig schrijft. Voor je plezier lezen in de Bijbel.
4072612: WIERENGA, L. - Job: het leed, het vuil en de laster. De prozasecties van Job gelezen als routeplanner voor het boek Job.
60836: WIERENGA. L. - Jona, een psychodrama (Een literaire studie over het Jona-verhaal)
4134388: WIERENGA, L. - Verhalen als bewijzen. Strategieën van narratieve retoriek in Johannes. Verslag van een cursorische lectuur van het Johannes-evangelie.
102393: WIERINGA, PROF. DR. W.J. [ET AL.]. - Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. I.J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
93154: WIERINGA, W.J. E.A. - Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. I.J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
122698: WIERINGA, L. - La Troade de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poétique.
102690: WIERINGA, FROUKE [ED. - ET AL.]. - Republiek tussen Vorsten. Oranje Opstand Vrijheid Geloof.
30423: WIERINGA, W.J. E.A. - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
122901: WIERINGA, DR. W.J. [INTROD. & FOREW.]. - Gegevens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College van Dekanen.
60837: WIERINGEN. M.W.G. VAN - Gaande het Gesprek
4075240: WIERINGEN, A.L.H.M. VAN - Analogies in Isaiah. Vol. A and B. Computerized analysis of parallel text between Isaiah 56-66 and Isaiah 40-66. (Diss.)
145683: WIERINGERMEER - - Tien Jaar Wieringermeer 1930-1940.
81867: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN - Geschiedenis des vaderlands, een leesboek in XLVIII afdeelingen, voor de hoogste klasse der volksscholen
100527: WIERLACHER, ALOIS - Architektur interkultureller Germanistik.
102313: WIERSEMA, PIM - Schrijven: het begin.
54895: WIERSINGA, HERMAN - De verzoening in de theologische diskussie
4007409: WIERSINGA, H. - De verzoening in de theologische discussie. (Diss.)
4067965: WIERSINGA, H. (BONHOEFFER, D.) - De vitale vragen van Bonhoeffer.
4051930: WIERSINGA, H. - Op Ooghoogte. Portret van een postmodern geloof.
52516: WIERSINGA, H. - De vitale vragen van Bonhoeffe
145972: WIERSMA, J.P. - Th. M.Th. van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
4049490: WIERSMA, W. - Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude Stoa. (Diss.)
131016: WIERSMA, J.A. - De naam van onze straat. Geschiedenis en verklaring van de syraatnamen in Amsterdam.
4134268: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het levern kennen van God.
53048: WIERSMA, PIETER - Architectuur in zand
4070156: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
4300755: WIERSMA, D. - Wekker bliuwe!. in appèl foar elke dei.
142134: WIERSTRAET, CHRISTIAN [HERBERT KOLB - TRANSL. & INTROD.]. - Die Geschichte der Belagerung von Neuss 1474-1475. Facsimile der Erstausgabe bei Arnold ther Hoernen Köln 1476.
122668: WIERSUM, DR. E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605 - gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
4000937: WIESEL, ELIE - Talmoedisch eerbetoon. Portretten en legenden van leermeesters van Israël.
4060866: WIESEL, ELIE - Un Juif, aujourd`hui. Récits essais, dialogues.
4136759: WIESEL, ELIE - Sages and Dreamers. Biblical, Talmudic, and Hasidic Portraits and Legends.
4137438: WIESEL, E. - De dodenzang. Verhalen. Vertaald door Jan Versteeg.
4137439: WIESEL, ELIE - De stad van het geluk. Vertaling J.Versteeg.
4137441: WIESEL, E. - De poorten van het woud. Roman.
4142204: WIESEL, E. - Zwijgen over Kolvillàg. Roman. Vertaald door D.Kroon.
4143365: WIESEL, ELIE - Alle rivieren rinne nei see. Memoires. Earste diel 1928-1952. Twadde diel.1953-1969.
4143366: WIESEL, ELIE - Mar de see rekket nea net fol. Memoires. Earste en twadde diel 1969-1996.
4300778: WIESEL, ELIE - Hoop, wanhoop en herinnering.
95384: WIESEL, ELIE - Waar kom je vandaan? Essays
4063140: WIESELTIER, L. - Kaddiesj. Vertaald door T.Davids
91517: WIESEMANN, FALK - Ondanks het Tweede Gebod. Joodse en christelijke illustraties met bijbelse thema's vanaf de 16de tot aann de 19de eeuw. Depsite the Second Commandment. Jewish and Christian illustrations with biblical subjects from the 16th until the 19th centuries.
52495: WIESENHÜTTER, A. - Die Passion Christi in der Predigt des deutschen Protestantismus von Luther bis Zinzendorf
4142800: WIESENHÜTTER A. - Protestantischer Kirchenbau des deutschen Ostens in Geschichte und Gegenwart. (Kunstdenkmäler des Protestantismus)
4028754: WIESENTHAL, SIMON - Elke dag gedenkdag. Kroniek van het joodse lijden.
4051434: WIESENTHAL, SIMON - Vlucht voor het noodlot.
4069478: WIESENTHAL, SIMON - Zeilen der hoop. De geheime missie van Christoffel Columbus.
4140014: WIESENTHAL, S. - Denn sie wussten, was sie tun. Zeichnungen und Aufzeichnungen aus dem KZ Mauthausen.
145544: WIESNER, ULRICH - Nepal. Geschiedenis, kunst en cultuur in de Kathmandu-vallei.
145546: WIESNER, ULRICH - Bali. Tempels - Mythen - Volkskunst.
144084: WIESNER, ULRICH - Nepal. Königreich im Himalaya. Geschichte, Kunst und Kultur im Kathmandu-Tal.
131813: WIETEK, GERHARD - Georg Tappert. Ein Wegbereiter der Deutschen Moderne 1880-1957.
104922: WIGAL, DONALD - Die Faszination des Opiums in Geschichte und Kunst.
140037: WIGAL, DONALD - Die Faszination des Opiums in Geschichte und Kunst.
145146: WIGERSMA, B. - Wordende waarheid.
54738: WIGGERS, GUSTAV FRIEDRICH - Versuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus von dem Anfange der Pelagianischen Streitigkeiten bis zur dritten oecumenischen Synode
123092: WIGGIN, KATE DOUGLAS & NORA A. SMITH [EDS] & MAXFIELD PARRISH [ ILLUSTR.]. - The Arabian Nights. Their Best Known Tales.
143389: WIGGINS, KENNETH - Anatomy of a Siege. King John's Castle, Limerick 1642.
4007419: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een Messiaans vooroordeel. (Diss.)
61426: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel
4059847: WIGODER, G. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaald door T.Davids.
92351: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld
4035730: WIJCHERS, J. & KAT, S. - Het Bijbels Namenboek.
101860: WIJCK, H.W.M. VAN DER & C. BOSCHMA & HERMA M. VAN DER BERG [ED.]. - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan Professor Doctor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
4067325: WIJER, E.J. DE (MISKOTTE, K.H.) - De Naam op de Toverberg. De denkfiguren uit Thomas Manns `Zauberberg` als transparanten voor de cultuurkritiek van K.H.Miskotte. (Diss.)
110516: WIJER, H.J. VAN DE - Bibliografie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde.
4141581: WIJGAARDEN, H.VAN (RED.) - En nu de Bijbel!. Jongerendagboek over de Bijbel!
54457: WIJGERDEN, J. VAN E.A. - Overgeschoten brokskens. Verzameling van brieven nagelaten door geliefde kinderen Gods
122122: WIJHE-SUERHOFF, J.H. VAN [ALIE SMEDING - AFTERW.]. - Kralen snoeren. Gedichten.
54353: WIJK, ALFRED R. VAN - Van beleren naar beleven. Tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012). Deel I: Tekst. Deel II: Addenda, Appendices, Geraadpleegde bronnen en literatuur, Registers (2 delen)
30002: WIJK, WIM VAN - Heden en verleden van zalm en zegen in de Biesbosch
92278: WIJK, B.J. VAN - Groot Bijbels dagboek voor jong en oud
94402: WIJK, ALFRED RUDOLF VAN - Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkelin van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (Ca. 1540-1811), aan de hand van de in druk verschenen geloofspedagogische geschriften. Deel I: Tekst. Deel II: Appendices, Geraadpleegde archivalia, Geraadpleegde bronnen, Geraadpleegde literatuur. (2 delen)
91394: WIJK, N. VAN - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz.
52110: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten Deel I & II Leven en werk van onzer Gereformeerde Vaderen (Uit de 16e en 17e eeuw, Uit de 17e en 18e eeuw)
131050: WIJK, DR. N. VAN & DR. C.B. VAN HAERINGEN - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. & Supplement [2 Vols. in 1]
145414: WIJK, FRANK E. VAN & P.G. DE BRUIJN - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumsbibliotheek te Deventer.
82700: WIJK, W.E. VAN - De late paasch van 1943, eene populaire verhandeling over de bepalig van den datum van het paaschfeest
82310: WIJK, N. VAN - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, met registers der Nieuwhoogduitsche woorden enz. Supplement door Dr. C.B. van Haeringen
101187: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN - Algemeen Aardrijkskundig woordenboek, volgens de nieuwste staatkundige veranderingen en de laatste, beste en zekerste berigten ddor J. van Wijk Roelandszoon, onder medewerking van onderscheidene Vaderlandsche Aardrijkskundigen [7 vols.]. & Supplement op het Aardrijkskundig Woordenboek [4 vols.]. Complete 11 Volumes.
145042: WIJK, E. VAN - Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselijke molens in de loop der eeuwen.
145548: WIJK, ROB VAN & BRAM BOXHOORN [EDS - ET AL.]. - Nato after Kosovo.
132035: WIJK, P.A.M. VAN [ET AL.] - Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in Nederland.
84005: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen) en: Kruisgezanten uit de 17e en 18e eeuw (2 delen)
93234: WIJK, J.M. VAN - Dwangarbeid. Serie: In 't midden der gevaren
131045: WIJK, W.E. VAN - New and Decimal Tables for the Reduction of Jewish Dates.
55149: WIJK, J.M. VAN - Lotgenoten
4139226: WIJK, H.VAN - De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding.
53617: WIJK, J.M. VAN - Als je nog jong bent... Artikelen van en voor jongeren in de eindtijd
4008304: WIJLEN, T.V. - Bossenatlas van Nederland boven de grote rivieren.
122908: WIJMA, DRS. K. - Stat Schola Nobolissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
4143181: WIJMA, A. & HOFSTRA, S. (RED.) - Vrij zijn in een dagelijks meditatief moment.
95532: WIJMANS, LUUK - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden. Oude en nieuwe middengroep, 1850 tot heden
102687: WIJMER, SACHA - Water om te drinken. Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland VEWIN.
87134: WIJMINGA, PIETER JANSZN. - Festus Hommius
93685: WIJMINGA, PIETER JANSZN. - Festus Hommius
100092: WIJN, DR. J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Jhan den Middelste van Nassau.
143514: WIJN, DR. J.W. - Het beleg van Haarlem.
110698: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. [ED.]. - Repertorium DTB. Beknopt overzicht van de Nederlandse Doop -, Trouw - en Begraafregisters [enz.] van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Concise Repertory of Dutch Parish Registers, etc. Kurzübersicht der niederländischen Kirchenbücher, u.ä.
4055272: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskriet van O.Böhtlingk in bloemlezing verdietscht.
4140949: WIJNANDS, D.C. - Het spiritisme en hare verschijnselen.
47025: WIJNBEEK, D. - Oranje overwint! De lotgevallen van het koninkrijk huis gedurende den oorlog 1940-1945
4300674: WIJNBERG, ROB - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
4063846: WIJNBERG, S. (AMSTERDAM) - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
101960: WIJNEN, HARRY VAN - De Prinsgemaal. Vogelvrij en gekooid.
145553: WIJNENDAELE, KAREL VAN - Het rijke Vlaamsche wielerleven [2e Deel - only].
123161: WIJNGAARDEN, DR. W.D. VAN - Meesterwerken der Egyptische kunst te Leiden.
4139613: WIJNGAARDEN, Y. - Uw volk, mijn volk. Your People, My People. [Met een essay van Evert van de Poll waarin hij het werk van Yanneke van Wijngaarden plaatst in een breder kunsthistorisch kader]
142778: WIJNGAARDS, DR. N.C.H. - Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
123091: WIJNGAERT, MARK VAN DEN & HERMAN DE PRINS - Oost tegen west, noord tegen zuid. De wereldgeschiedenis vanaf 1950.
122287: WIJNGAERT, MARK VAN DEN - Het beleid van het Comité van de Secretarissen-Generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
88287: WIJNMAALEN, A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen.
88309: WIJNMAALEN, A.J. - Wonderen van genade. Overdenkingen.
55209: WIJNMAALEN-VAN DEN HEUVEL, N. - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmaalen-van den Heuvel en verslag van de begrafenis
4025365: WIJNMALEN, TH.C.L. (PASCAL, BL.) - Pascal als bestrijder der Jezuïten verdediger des Christendoms. (Diss.)
87131: WIJNMALEN, T.C.L. - Hugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetiche proeve
145933: WIJNMAN, MR. H.F. - Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
88651: WIJNMAN H.F. - Project voor een vervolg op het Nieuw Nederlandsch Biografische Woordenboek. Bijlage behorende bij het jaarboek van de maatschappij de Nederlandse Letterkunde te leiden 1962-1963.
88891: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
122515: WIJNROKS, J.C. & PIETER-JAN DUITSHOF & COR FLORE [EDS.]. - En toen...Honderdvijftig jaar openbaar onderwijs in Varsseveld.
87736: WIJNSMA, A.J. - Beschermde dorpsgezichten in Friesland
142608: WIJS, LAMB. G. DE [ED.]. - Uit het dagboek van Adriaan van der Wilgen. Drossaard in Tilburg 1795-1802.
4141750: WIJSEN, F.J.S. - There is only one God. A Social-Scientific and Theological Study of Popular Religion and Evangelization in Sukumaland Northwest Tanzania.
102774: WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA - Het Lange Voorhout. Monumenten, Mensen en Macht.
132097: WIJSENBEEK0OLTHUIS, TH.F. & A. KNOTTER & A.C. MEIJER - Boedelinventarissen & De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920 [Broncommentaren 2]
110384: WIJSENBEEK, L.J.F. & A.M. LOUISE E. ERKELENS - Delfts zilver & De wandtapijtkunst te Delft.
142595: WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan.
145891: WIKAART-DERKZEN, VALENTINE C. - Op zoek naar 7 huizen.
4053496: WIKENHAUSER, A. & SCHMID, J. - Einleitung in das Neue Testament.
30470: WILBER, KEN - Integrale psychologie
130338: WILBUR, RICHARD [TEXT] & ALEXANDER CALDER [ILLUSTR.] , - A Bestiary.
4067653: WILCKE-V.D.LINDEN, M. (E.A.) - Vrouw en kerk. (GSEV 41)
110412: WILCKENS, LEONIE VON - Fest- und Wohnräume vom Barock bis zum Klassizismus.
123487: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor van de ontdekkers.
85982: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart (2 Volumes)
4032548: WILDBERGER, H. (BKAT) - Jesaja 1-12. (Biblischer Kommentar Altes Testament X/1)
4032549: WILDBERGER, H. (BKAT) - Jesaja 13-27. (Biblischer Kommentar Altes Testament X/2)
54576: WILDBERGER, HANS / NOTH, MARTIN A.O. - Jesaja. 1. Teilband. Jesaja 1-12 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X)
54574: WILDBERGER, HANS / NOTH, MARTIN A.O. - Jesaja. 3. Teilband. Jesaja 28-39. Das Buch, der Prophet und seine Botschaft (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band X/3)
142467: WILDE, OSCAR [MEVROUW COUPERUS = ELISABETH COUPERUS-BAUD - TRANSL.]. - Het portret van Dorian Gray.
4018446: WILDE, L.H. (KANT, IM.) - Über hypothetische und kategorische Imperative. Unter besonderer Berücksichtigung der (Natur)Gesetzformel des kategorischen Imperativs in Kants Grundlegung zur Metaphysik. (Diss.)
103929: WILDE, EDY DE & RINI DIPPEL & DORINE MIGNOT [EDS.]. - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht. 1960 - 1983 / The North Atlantic Light 1960 - 1983.
85921: WILDE, H. DE - Niet afgeweken. Mr. G. Groen van Prinsterer en de antirevolutionaire partij
103065: WILDE, ELIANE DE [ED> - ET AL.]. - Het verborgen museum. Ontdekkingstocht in de reserves / Le Musée caché. A la découverte des réserves.
4055744: WILDE, J.A. DE & SMEENK, C. - Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij.
4141413: WILDE, W.J. GROENEWOUD, O & ROMIJN, J.C.H.(RED.) - Koers houden. Jaargang 1, 2, 4, 5 en 6. Blad voor jonge menschenter verdieping van het historisch Hervormd besef.
143830: WILDENBURG, DOROTHEA - Ist der Existentialismus ein Idealismus? Transzendentalphilosophische Analyse der Selbstbewusstseinstheorie des frühen Sartre aus der Perspektive der Wissenschaftslehre Fichtes.
4076306: WILDENHAHN, C.A. (GERHARDT, P.) - Paul Gerhardt. In twee deelen. Uit het hoogduitsch vertaald door R.P.Vermeer.
122995: WILDGANS, ANTON & FERDINAND SCHMUTZER [ILLUSTR.]. - Wiener Gedichte.
123372: WILDT, ANNEMARIE DE & WILLEM VAN DER HAM & HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.]. - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
121288: WILDT, TON VAN DER - Vijftig jaren na de oorlog '40 - '45. Wat het Ginniken meemaakte.
90156: WILDUNG, DIETRICH E.A. - De Zwarte Farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
103339: WILDUNG, DIETRICH [ED.]. - Sudan. Ancient Kingdoms of the Nile.
145442: WILEMAN, JULIE - Hide and Seek. The Archaeology of Childhood.
145443: WILEMAN, JULIE - Hide and Seek. The Archaeology of Childhood.
102864: WILENSKI, R.H. - Flemish Painters 1430 - 1830 [2 Vols. Compl.].
130510: WILEY, ROLAND JOHN - Tchaikovsky's Ballets. Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker.
4138751: WILEY, H.ORTON - Christian Theologie. (3 Volumes).
4018603: WILEY, H.O. & CULBERTSOB, P.T. - Introduction to Christian Theology.
54361: WILHELM, KURT E.A. - Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny
94025: WILHELMI, THOMAS A.O. - Bucer-Bibliographie / Bibliographie Bucer, 1975-1998
103498: WILHELMY, DR. WINFRIED [HANS-JÜRGEN KOTZU - EDS.]. - Rabanus Maurus. Auf den Spuren eines karolingischen Gelehrten.
110916: WILKAMP, F. & G. V.D. NOEN & M.G.J. HENDRIKS [EDS. - ET AL.]. - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitgegeven in opdracht van Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger Madjoe t.g.v. haar 50-jarig bestaan 1911-1961.
130665: WILKEN, PROF. DR. G.A. [MR. F.D.E. VAN OSSENBRUGGEN - ED.] - De verspreide geschriften [4 Vols. Compl.]
4300556: WILKEN, R.L. - Der geist des frühen Christentums. Aus dem Amerikanischen übersetzt von K.Nicolai.
4015673: WILKEN, G.A. - Opstellen over adatrecht.
122998: WILKENS, MICHAEL - Architektur als Komposition. 10 Lektionen zum Entwerfen / La arquitectura como composición. 10 lecciones para proyectar.
102493: WILKIE, ANGUS [JOHN HALL - PHOTOGR.]. - Biedermeier.
4135145: WILKINS, W.J. - Paganism in the Papal Church.
54790: WILKINS, ERNEST HATCH - Life of Petrarch
121530: WILKINSON, JOHN - Jeruzalem in Jezus' tijd. Gids voor Oud Jeruzalem.
101107: WILKINSON, PETER & M.R.D. FOOT [INTROD.]. - Foreign Fields. The Story of an SOE Operative.
103084: WILKINSON, SARAH - Reuven Rubin.
131666: WILKINSON-LATHAM, ROBERT - Napoleons Artillerie.
102688: WILKS, BRIAN - The Brontës.
4300923: WILKS, M. - The problem of sovereignty in the later Middle Ages. The papal monarchy with Augustinus triumphus and the publicists.
145023: WILL, DR. HEINZ - Voltaire am Niederrhein. Moyland - Kleve - Wesel - Schenkelschanz.
142736: WILL, CHRISTIAAN & PETER J.A. WINKELS - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
4136132: WILLARD, C.C. (CHRISTINE DE PISAN) - "The Livre de la Paix"" of Christine de Pisan"". A Critical Edition."
87940: WILLE, JACOBUS - De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de tweede helft der 18de eeuw. Eerste deel, eerste stuk.
82490: WILLE, J. - Aesthetisch of Puriteinsch, rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de vrije universiteit te Amsterdam op vrijdag den 30sten Januari 1925
131834: WILLE, DR. J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
93686: WILLE, J. - Marnix' byencorf. Openbare les gehouden den 18den october 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief
4142702: WILLEGENBURG, TH.V.& DUBBINK, J. (OUSSOREN, PIETER) - Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel.
91014: WILLEITNER, JOACHIM - Jordanien
144960: WILLEMS, HANS & BRAM STEKETEE - Verboden kringen. Vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw.
103872: WILLEMS, JACQUES [FOREW.]. - Le Livre, l'Estampe, l'Édition en Brabant du XVe au XIXe Siècle. Mémorial de l'Exposition d'Art Ancien à Bruxelles.
110139: WILLEMS, WIM [ED.]. - Sporen van een Indisch verleden [1600-1942].
142275: WILLEMS, W.J.H. - Romeins Nijmegen. Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal.
130666: WILLEMS, P & J. WILLEMS - Le Droit Public Romain.
123186: WILLEMS, JAQUES [ED.]. - Le livre - l'estampe - l'édition en Brabant du XVe au XIXe siècle.
53938: WILLEMS, BONIFAC A. A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 2c
4064252: WILLEMS, G.F. - Jezus en de Chassidim van zijn dagen. Een godsdiensthistorische ontdekking.
4142999: WILLEMS, A. - Religie. Na de grote verhalen.
142366: WILLEMSE, WILLY & PIET MARÉE - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
103190: WILLEMSE, DAVID [INTROD.]. - The Unknown Drawings of Nicholas Bidloo, Director of the First Hospital in Russia [In Folding Cover].
86069: WILLEMSEN, GERRIE - Luisterende ogen en pratende handen. Over omgang met auditief beperkten
101035: WILLEMYNS, R.E.C. - Herckenrath, Adolf [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
142770: WILLENER, ALFRED [ET AL.]. - Travail salaire production [2 Vols.].
4137741: WILLES, B.VAN - Specimen Hermeneuticum, de iis, quae ab uno Marco sunt narrata,. aut copiosius et explicatius, ab eo, quam a caeteris evangelistis, exposita.
7671: WILLET, ANDREW - Hexapla, that is A Six-Fold Commentarie upon the most Divine Epistle of the holy Apostle S. Paul to the Romanes, wherein according to the Authors former method sixe things are observed in every Chapter. I. The Text with the divers readings. 2. Argument and method. 3. The Questions discussed. 4. Doctrines noted. 5. Controversies handled. 6. Morall uses observed. Wherein are handled the greatest points of Christian Religion, concerning justification by faith, c. 3, 4. the fall of man, c. 5. the combat betweene the flesh and the spirit, c. 7. Election, c, 9. the vocation of the Jewes, c. 11, with many other Questions and Controversies summed in the end of the Table. Divided into two Bookes, the forst unto the 12. Chapter, containing matter of Doctrine, the second beloning to Exhortation, in the five last Chapters.
9766: WILLET, ANDREW - Hexapla, that is A Six-Fold Commentarie upon the most Divine Epistle of the holy Apostle S. Paul to the Romanes.
9765: WILLET, ANDREW - Hexapla in Leviticum. That is, a six-fold Commentarie vpon the third booke of Moses, called Leviticus.
9764: WILLET, ANDREW - Hexapla in Genesin: That is, a sixfold Commentarie vpon Genesis.
9763: WILLET, ANDREW - Hexapla in Exodum: That is, A sixfold Commentary vpon the second booke of Moses called Exodus.
9762: WILLET, ANDREW - Hexapla in Danielem: That is, A six-fold Commentarie vpon the most diuine prophesie of Daniel.
9761: WILLET, ANDREW - An Harmonie vpon the First Booke of Samvel.
102426: WILLETTS, WILLIAM - Veertig eeuwen Chinese kunst.
4139102: WILLI, TH. (BKAT) - Chronik. 1.Teilband. 1.Chronik 1 - 10. (Biblischer Kommentar Altes Testament XXIV/1)
142789: WILLIAM L. ANDREWS DOUGLASS, FREDERICK & - Narrative of the Life of Frederick Douglass. Authoritative Text, Contexts, Criticism.
101249: WILLIAMS, NEVILLE & ANTONIA FRASER [INTROD.]. - Elizabeth I.
90233: WILLIAMS, HOWARD V. - A Force for Service. Report from the Workshop held in Salina - Kansas, for Community Mental Health Center Personnel.
123355: WILLIAMS, C.A.S. - Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. An alphabetical compendium of antique legends and beliefs, as reflected in the manners and customs of the Chinese.
102442: WILLIAMS, H. NOEL - Queen Margot. Wife of Henry of Navarre.
101659: WILLIAMS, ERIC - The Wooden Horse.
144276: WILLIAMS, PENRY - The Tudor Regime.
103411: WILLIAMS, JOHN - Early Spanish Manuscript Illumination.
110107: WILLIAMS, GUY - Chester and the Northern Marches.
146118: WILLIAMS, J.G. [ROGER TORY PETERSON - INTROD.]. - A Field Guide to the Birds of East and Central Africa.
4139706: WILLIAMS, H.H.DRAKE - The Wisdom of the Wise. The Presence and Function of Scripture within 1 Cor.1:18 - 3:23.
4141478: WILLIAMS, C.G. - Tongues of the Spirit. A Study of Pentecostal Glossolalia and Related Phenomena.
4143051: WILLIAMS, D.R. & QUEEN, CHR.S. (ED.) - American Buddhism. Methods and Findings in Recent Scholarship.
4050809: WILLIAMS, A.T.P. - The Anglican Tradition in the Life of England.
143387: WILLIAMSON, TOM - Rabbits, Warren & Archaeology.
143045: WILLIAMSON, EDWIN - Borges. A Life.
54703: WILLIAMSON, MARIANNE - Illuminata. Gedachten en bespiegelingen
102938: WILLIAMSON, DR. GEORGE C. - The Book of Famille Rose.
61125: WILLIGEN, M.A. VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph. Een fililogisch commentaar en vertaling, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
54847: WILLIGEN, M.A. VAN - Met Christus verbonden. Leven uit doop en avondmaal in de Vroege Kerk
4138753: WILLIGEN, P.V.D. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven. Bekroond met den Gouden Eereprijs van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
54692: WILLIGEN, M.A. VAN - Met Christus verbonden. Leven uit doop en avondmaal in de Vroege Kerk
9694: WILLIGEN, PIETER VAN DER - Proeve van Antwoord op de Prijsvrage: ''Staat, in de onderscheidene verhalen der Evangelisten van gelijke en gelijkschijnende gebeurtenissen, het verschil in woorden en zegswijzen, en in de bepaling van tijd en plaats, derzelver geloofwaardigheid geenszins in den weg? En welke regels van omzigtigheid zijn, tot voorkoming of wegneming van ongepaste en met het erkend gezag van dezelve strijdige beoordeeling, in acht te nemen?''
101764: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1986.
110395: WILLIGENBURG, T. VAN & A. VAN DEN BELD & F.R. HEEGER & M.F. VERWEIJ - Ethiek in praktijk.
101766: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1988.
123266: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1988.
101765: WILLIGENBURG, W.P.CHR. VAN [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1987.
110879: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
104501: WILLINK, JOOST [INTROD.]. - Silver of a New Era. International Highlights of Presious Metalware from 1880 to 1940.
145001: WILLINK, JOOST [INTROD.]. - Silver of a New Era. International Highlights of Presious Metalware from 1880 to 1940.
103624: WILLINK, CAREL - De schilderkunst in een kritiek stadium.
4065680: WILLIS, D. - Clues to the Nicene Creed. A Brief Outline of the Faith.
121740: WILLIS, WILLIAM - The Epic of the Voyage of the Seven Little Sisters. A 6700 Mile Voyage Alone Across the Pacific.
93717: WILLIS-WATKINS, DAVID - The second commandment and church reform. The Colloquy of St. Germain-en-Laye, 1562. Volume 2, Number 2. Spring 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
53786: WILLIS, ROBERT E. - The ethics of Karl Barth
87921: WILLIS, ROBERT E. - The ethics of Karl Barth
121245: WILLISON, GEORGE F. - Here They Dug the Gold.
130952: WILLNAT, ELISABETH & LEONHARD HOFFMANN & JOHANNES WEBER - Ein Verlagsbuchhändler und Drucker in der Zeit der Aufklärung & Die Gutenbergbibel. Eine Kosten- und Gewinnschätzung des ersten Bibeldrucks auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen & Neue Funde aus der Frühgeschichte des deutschen Zeitungswesens [In AGB]
4052268: WILLS, G. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus.
101669: WILLS, GEOFFREY - English Furniture 1550-1760 & English Furniture 1760-1900 [2 Vols. Compl.].
101708: WILLS, GEOFFREY - Wedgewood.
4072624: WILLS, GARRY - Pauselijke zonden. Geconstrueerd bedrog.
100000: WILLSBERGER, JOHANN - Goud [In Pictorial Slipcase].
101250: WILMARS, JOSSE MERTENS DE - Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars.
145724: WILMARS, JOSSE MERTENS DE - Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars.
122855: WILMER, C.C.S. [ED.]. - Utrecht getekend. Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief.
51767: WILMER, C.C.S. (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Utrecht getekend [Vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief]
101340: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij gedichten van Hendrik de Vries.
94902: WILMINK, WILLEM - Carmina Burana. Orffs keus vertaald
91362: WILS, LODE - Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en geschiedenis. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn emeritaat als hoogleraar aan de K.U. Leuven.
92782: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing
4063933: WILSCHUT, H.J.C.C.J. (WOELDERINK, J.G.) - J.G.Woelderink: Om de vaste gronds des geloofs. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing. *Heerenveen-Groen, 2000, 704 blz.
95304: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKV af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKv
60842: WILSCHUT. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: Om de 'vaste grond des geloofs' (De ontwikkeling in zijn theologisch denken, me name ten aanzien van verbond en verkiezing)
103930: WILSON, MING & STACEY PIERSON [EDS.]. - The Art of the Book in China.
88971: WILSON, R.A. (PREFACE) - Short-title catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries. From 1470 to 1600 now in the British Museum.
4072288: WILSON, P.WHITWELL - Van Bethlehem tot den Olijfberg. Het leven van onzen Heiland op aarde. Vertaald uit het engelsch door J.Visser.
130196: WILSON, DAVID M. [ED.] - The Northern World. The History and Heritage of Northern Europe ad. 400 - 1100.
146361: WILSON, ANDREW - Ukraine's Orange Revolution.
123068: WILSON, DAVID M. - The Collections of the British Museum.
4039384: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
143210: WILSON, CHARLES - Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands.
58117: WILSON, M.I. - Organ Cases of Western Europe
122696: WILSON, ANDREW N. [JAN BRAKS - TRANSL.]. - De begrafenis van God. De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
146320: WILSON, BARBARA KER & JOAN KIDDELL-MONROE [ILLUSTR.]. - Scottish Folk-Tales and Legends.
85774: WILSON-DICKSON, ANDREW - Geschiedenis van de christelijke muzek. Van Gregoriaans tot Gospel geïllustreerde gids voor de voonaamste tradities van muziek voor de eredienst.
93718: WILSON, STANTON R. - John Mackay. Bibliographical Resourves for the Period 1914-1992. Volume 1, Number 4. Fall 1993. (Series: Studies in reformed theology and history)
143076: WILSON, HAROLD - The Governance of Britain.
4135551: WILSON, J. - Reason and Morals.
130523: WILSON, CHARLES MORROW - Backwoods America.
4068926: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie. Vertaald door H.van Cuijlenborg.
131295: WILSON, W. - Afbeelding van ruimten.
132055: WILSON, M.L. & TH. TOUSSAINT VAN HOVE EXALTO & W.J.J. VAN RIJSSEN [EDS.] - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expedition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua undertaken in 1685-6 by Simon van der Stel, Commander at the Cape of Good Hope, Copied at the Cape in 1692 for Nicolaas Witsen, Mayor of Amsterdam, Member of the Amsterdam Chamber of the Dutch East India Company, Ambassador to Great Britain, &c, &c.
144167: WILSON, A.N. [ED.]. - The Faber Book of London.
4133759: WILSON, W.T. - The Hope of Glory. Education and Exhortation in the Epistle to the Colossians. (Supplements to Nov. Test. LXXXVIII)
123001: WILSON, F.P. - The Plague in Shakespeare's London.
94072: WILSON, R.A. (PREFACE) - Short-title catalogue of books printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries. From 1470 to 1600 now in the British Museum.
4061129: WILSON, D.M. (GERMANEN) - The Vikings and their Origins. Scandinavia in the first Millennium.
4137976: WILSON, N. (LAZARE, BERNARD) - Bernard-Lazare. Antisemitism and the Problem of Jewish identity in late nineteenth-century France.
110543: WILTERDINK, NICO & JOHAN HEILBRON & ABRAHAM DE SWAAN [EDS]/ - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsbloem.
4138371: WILTERDINK, N. E.A. (RED.) (GOUDSBLOM, J.) - Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom.
122887: WILTON, ANDREW & ROBERT UPSTONE [EDS.]. & BARBARA BRYANT & CHRISTOPHER NEWALL & MARY ANNE STEVENS & SIMON WILSON - The Age of Rossetti, Burne-Jones & Watts. Symolism in Britain 1860-1910.
146037: WILTON, ANDREW - Five Centuries of British Painting. From Holbein to Hodgin.
130249: WIMERSMA GREIDANUS, MR. G.J.J. - Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen.
130629: WIN, P. DE [ED.] - Rechtsarcheologie en rechtsiconografie. Een kennismaking / Rechtsarchäologie und Rechtsikonographie. Eine Annäherung. Handelingen van het Colloquium gehouden te Brussel op 27 april 1990/ Akten des Brüsseler Kolloquiums 27. April 1990.
131065: WIN, J.TH. DE [ET AL.] - Van der nyersen upwaert. Een bundel opstellen over Limburgse geschiedenis aangeboden aan M.J.K. Smeets bij zijn afscheid als Rijksarchivaris in Limburg
121701: WINCH, DONALD. - Malthus.
143375: WINCH, DONALD & PATRICK K. O'BRIEN [EDS.]. - The Political Economy of British Historical Experience 1688-1914.
4138827: WINCKEL, W.F.A. - Wereld en kerklid in de twintigste eeuw. Een allegorische reisbeschrijving naar de amerikaansche uitgave van W.L.Harris. 18 illustraties van P.J.Krafft.
7911: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen, en meer Geoeffenden Christen, Over de betamelijke geschiktheid des harten Voor, rechte werkzaamheid Op, en behoorlijke betrachting Na, het houden van een plechtigen Dank- Vast- en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heere zoeken waar te neemen. Tweede Druk, Nieuwe Uitgaave vermeerderd met een Voorbericht.
9695: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Samenspraak Tusschen Eenen min Ervarenen en eenen meer Geöefenden Christen, Over de betamelyke geschiktheid des harten Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast- en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heere zoeken waar te nemen.
4040793: WIND, R, (BONHOEFFER, D.) - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer.
4141875: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées. 1. Van Edinburgh tot en met Evanston 1954. 2A. Van Ghana 1957-58 t/m Uppsala 1968.
145208: WINDELBAND, WILHELM - Platon.
4135392: WINDEN, J.C.M.VAN - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
4136188: WINDHORST, C. (HUBMAIER, B.) - Täuferisches Taufverständnis. Balthasar Hubmaiers Lehre zwischen traditioneller und reformatorischer Theologie. (Diss.)
4049648: WINDISCH, H. - Die Orakel des Hystapes.
100552: WINDRIDGE, DR. CHARLES [CHENG KAM FONG - ED.]. - Tong Sing. The Chinese Book of Wisdom.
9806: WINDSHEMIUS, JODOCUS - Christiani Poenitentis Confessio e decem praeceptis, humanorum morum & officia & errata quamlibet multa perstringens.
146458: WINDSOR, DUKE OF - A King's Story. The Memoirs of H.R.H. the Duke of Windsor K.G.
144883: WING, J. VAN - De geheime sekte van 't Kimpasi.
122722: WING, J. VAN & C. PENDERS S.J. [EDS.]. - Le plus ancien dictionnaire Bantu / Het oudste Bantu-woordenboek.
121436: WINGENS, MARC - Over de grens. De bedevaart van katholieke nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
4052651: WINGENS, M. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
81337: WINGERDEN, JAN VAN - Belevenissen voor de voet ...een gang door de seizoenen!
102427: WINGLER, HANS M. - Das Bauhaus 1919-1933. Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937.
53221: WINGREN, GUSTAF A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. April 1968 - Oktober 1968 (3 volumes)
83667: WINK, A. - De arbeid van Sions eeuwige Koning. Acht predicaties
90467: WINKEL, G. TE - Het Wilhelmus van Nassouwe. Vervlucht door G. te Winkel.
145600: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
60845: WINKEL. J.D. TE - Kiezen en delen, over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
131621: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
47178: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1 en 2. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1 en 2. In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen
4140551: WINKEL, M.E. - Der Sohn. Die evangelischen Quellen und die Verkündigung Jesu von Nazareth in ihrer ursprünglichen Gestalt und ihre Vermischung mit jüdischem Geist.
102314: WINKEL, FRANS WILLEM & ADRI VAN DER WURFF [EDS.]. - Angst voor criminaliteit. Theorie Onderzoek Interventie.
84268: WINKELEN, C. VAN - Meliskerke in oude ansichten
84270: WINKELEN, C. VAN - Grijpskerke in oude ansichten deel 1+2
85558: WINKELEN, C. VAN - Kerken op Tholen en St. Philipsland. Deel 1.
84103: WINKELEN, C. VAN - Wolphaartsdijk in oude ansichten
121386: WINKELER, LODEWIJK G.M. - Om kerk en wetenschap. Geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. 1967-1991.
104552: WINKELER, LEO - Gerard Goudaen.
86096: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot
140052: WINKELMAN, J.H. - "Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im "" Trierer Floyris "" und in der "" Version Aristocratique "" des altfranzösischen Florisromans."
101861: WINKELMAN, DR. P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw [Vol. 2-6].
88648: WINKELMAN, P.H. - Heusden geteisterd en bevrijd
4000778: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot. (Diss.)
4067510: WINKELMANN, M.J. - From Behind the Curtain. A Study of a Girls` Madrasa in India. (Diss.)
143281: WINKELS, PETER J.A. [ET AL.]. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
100662: WINKER, WILL - Jacob Fugger, der Reiche.
85265: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling (1868)
144239: WINKLER, OTTO & DR. H. KARSTENS - Papier-Untersuchung. Wissenswerthes über Papierkauf, Eigenschaften, Bestandtheile und Fabrikations-Material von Papier.
145662: WINKLER, KENNETH P. [ED.]. - Cambridge Companion to Berkeley.
101902: WINKLER, JOHAN - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
85264: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling (1870)
85266: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek bladen ter algemeene ontwikkeling. (1896)
85268: WINKLER, T.C. E.A. - Kennis en Kunst. Geillustreerd volksboek. Bladen ter algemeene ontwikkeling. (1867)
60846: WINKLER. J. - Der Kirchenhistoriker Jean Henri Merle d'Aubigné (Eine Studie zum Genfer Réveil)
4134000: WINKLER, P. - Denken zonder woorden. Een vergelijkend overzicht van de wereldgodsdiensten.
122457: WINN, JAMES ANDERSON - John Dryden and His World.
142992: WINSEMIUS, PIETER - Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland.
54010: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatrecht in Friesland
132008: WINSEMIUS, MR. J.P. - De historische ontwikkeling van het waterschapsrecht in Friesland.
89353: WINSLOW, OCTAVIUS - Het Dagelijksch Wandelen met God. Lectuur voor elken dag van het jaar. Vertaald door Elisabeth Freystadt.
91809: WINSLOW, OCRAVIUS - Morgengedachten. Dagelijks wandelen met God, deel I.
4071633: WINSTON, ROBERT - Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap.
143773: WINSTONE, H.V.F. - The Illicit Adventure. The Story of the Political and Military Intelligence in the Middle East 1898 to 1926.
122611: WINTER, P.J. VAN - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van Landeigenaren en vast beklemde Meijers in de provincie Groningen.
101592: WINTER, JHR. DR. P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
145607: WINTER, JHR. DR. P.J. VAN - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems [2 Vols. Compl.].
101862: WINTER, KRIS DE - Westerlo, land van Merode.
85232: WINTER, P.J. VAN - Herdenking van Zeger Willem Sneller (11 December 1882-10 November 1950). Overdruk uit het jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1951-1952
85159: WINTER, P.J. VAN - De Chinezen van Europa. Aftreden als hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis van de nieuwe tijd aan de rijksuniversiteit te Groningen
90629: WINTER, J.M. VAN - Convivium aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
144970: WINTER, ADRIAAN THEODOOR DE - Brief aan een psycholoog. Oorlogservaringen opgetekend door AadvandenRotterdamme.
82540: WINTER, P.J. VAN - De zeven provinciën (voordracht gehouden in de Algemene Vergadering van 16 Mei 1953) Haarlemse voordrachten XIII
122426: WINTER, P.J. VAN - Oorlogsduur in Oorlogsnamen. Over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen.
121458: WINTER, EDUARD - Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939.
131417: WINTER, JHR. DR. P.J. VAN - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
123451: WINTER, DRS. R. DE - Hendrik Walaardt Sacré 1873-1949. Leven voor de luchtvaart.
121216: WINTER, JOHANNA MARIA [ET AL.]. - Over stadsgeschiedenis.
143094: WINTER, EDUARD - Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine 955-1939.
102255: WINTERFELD, L. V. & A.K. HÖMBERG [ET AL.]. - Westfalen - Hanse - Ostseeraum.
101108: WINTERMANS, MR. J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven 1914-1919.
4006886: WINTZER, FR. - Die Homiletik seit Schleiermacher bis in die Anfänge. der `dialektischen Theologie` in Grundzügen.
90508: WIRKUS, FAUSTIN / DUDLEY, TANEY - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gnave tot koning werd gekroond.
4053853: WIRSCHING, J. - Ich trete aus der Kirche aus. Aus einem theologischen Briefwechsel.
102142: WIRTH, DR. L. - Synonyme, Homonyme, Redensarten, etc. der deutsch-niederländische Sprache.
102141: WIRTH, DR. L. - Synonyme, Homonyme, Redensarten, Etc. der Deutsch- Niederländische Sprache.
4058403: WIRTH, P. - Grundzüge der byzantinischen Geschichte.
4006832: WIRZ, L. (SCHLEGEL, FR.) - Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung.
4138828: WIRZ, H. - Die Psychologie des Gebets unter der Lebensgestaltung der Gegenwart. (Bekroond door Teyler's Godgeleerd Genootschap)
131660: WISE, TERENCE [GERALD EMBLETON - ILLUSTR.] - Medieval European Armies.
131661: WISE, TERENCE [G.A. EMBLETON - ILLUSTR.] - Ritter und Rüstungen.
4015675: WISEMAN, D.J. - Götter und Menschen im Rollsiegel Westasiens.
4004166: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods roeping. Over Rom. 9:1 - 9 en Gal. 3:16.
4024603: WISKERKE, J.R. - Leven tussen sterven en opstanding.
4004164: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods keuze.
53984: WISLICENUS, G.A. - Het Nieuwe Testament voor denkende lezers beschouwd en toegelicht
130169: WISMEIJER, HANS [ED.] - De kracht van cultuur. Onze creatieve verscheidenheid. Rapport van de Wereldcommissie voor Cultuur & Ontwikkeling.
145806: WISNIEWSKI, DR. JOE & DR. ARIEL E. LUGO [EDS.]. - Natural Sinks of CO2. Palmas Del Mar, Puerto Rico, 24-27 February 1992.
87016: WISSE, G. - Het Christelijk lijden (bladzijden uit de lijdensschool)
87018: WISSE, G. - Pastorale Vertroosting in Spaanse vervolging met kerstboodschap (Brieven aan Spanje).
4137628: WISSE, G. - Gods sprake uit de stormvloed. Tijdwoord bij de antionale ramp in februari 1953.
87177: WISSE, G. - Avondrood (brieven uit gewichtvolle dagen)
87013: WISSE, G. - De dood en het hiernamaals. O.a. het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige Schrift
87015: WISSE, G. - Tijdrede over de hedendaagsche werelgebeurtenissen en het gezicht der vier paarden in Openbaringen 6:1-8.
53686: WISSE, C. - Zijn Naam ter eer. Tien predikaties
87178: WISSE, G. - De drie beesten uit de Openbaring
87009: WISSE, G. - De drie gezellinnen op de Pelgrimsreis
87001: WISSE, G. - De zeven kruiswoorden.
87010: WISSE, G. - Gods overblijfsel in dagen van benauwdheid. Een ernstig woord tot het Christen-volk van Nederland.
83432: WISSE, G. - Memoires, onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek
93566: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad
82718: WISSE, G. - Religie en Christendom (een apologetische bijdrage)
4067525: WISSE, M. - Scripture between Identity and Creativity. A Hermeneutical Theory Building upon Four Interpretations of Job. De Schrift tussen identiteit en creativiteit. (Diss.)
4029135: WISSE, G. - Is Jezus de Christus?. Een Apologetische bijdrage.
82883: WISSE, G. - Religie en Christendom (een apologetische bijdrage)
81662: WISSE, G. - Vrijzinnige staatkunde
91821: WISSE, G. - Uit het zieleleven. Over geloofs-verzekerdheid (voor eenvoudigen)
87173: WISSE, G. - Is Jezus de Christus, Een Apologetische bijdrage
87011: WISSE, G. - De teekenen der tijden. Over de hedendaagsche wereld-gebeurtenissen
82129: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad, ter nagedachtenis aan Ds. C. Wisse
82220: WISSE, C. - Pastorale brieven rond de heilsfeiten van een oude Doornse oefenaar
82913: WISSE, G. - Is Jezus de Christus? Een Apologetische bijdrage
30265: WISSE, C. E.A. - Uitzien naar de Heere. Zes preken van predikanten van de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht
87175: WISSE, G. - Vrije Genade. Een selectie uit zijn preken. Met een inleiding van Prof. Dr. A. Baars
82219: WISSE, C. - De Drie Gezellinnen op de Pelgrimsreis
87664: WISSE, G. - Uit het Zieleven. Over geloofs-verzekerdheid (voor eenvoudigen)
87046: WISSE, G. - God en religie (een apologetische bijdrage). Een boek mede voor twijfelaars en zoekers
92897: WISSE, G. - Uit het zielenleven, over geloofszekerheid
52311: WISSE, G. - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis
87033: WISSE, G. - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51 :14a
87034: WISSE, G. - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de natonale ramp in Februari 1953
87028: WISSE, G. - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51 :14a
87026: WISSE, G. - De tuchtroede over Gods volk. Korte predikatie na aanvankelijk herstel uit het ernstig auto-ongeval op 10 Juni 1957
87021: WISSE, G. - Onder de donderwolk boven Europa, een tijdwoord.
87024: WISSE, G. - De kroonprinses door God gekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
87025: WISSE, G. - De via dolorosa (een tijdwoord). Uitgesproken op 24 maart 1953 in de Oninginnekerk te Rotterdam
4143812: WISSE, MAARTEN - Zo zou je kunnen geloven.
4071443: WISSE, S. - Das religiöse Symbol. Versuch einer Wesensdeutung.
4142005: WISSEN, DRIEK VAN - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
4018474: WISSING, J.C. - Het begrip van het koninkrijk Gods. Vooral met betrekking tot de religieus-socialen in Zwitserland. Bijdrage tot de christelijke zedeleer. (Diss.)
60848: WISSING. J.C. - Het begrip van het Koninkrijk Gods (Vooral met betrekking tot de religieus-socialen in Zwitserland, Bijdrage tot de Christelijke zedeleer)
4050822: WISSING, J.C. - De Kerk aan het werk in Oxford en Edinburg.
60849: WISSINK. J. - De inzet van de theologie (Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie)
4020969: WISSINK, J. (BARTH, K.) - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
53413: WIT, C. DE - Oud-Egyptische kunst, een inleiding
95525: WIT, J. DE E.A. - Psychologie van de adolescentie. Ontwikkeling en hulpverlening
87682: WIT, W. DE - Het boek Ruth. 30 bijbellezingen.
84686: WIT, J. E.A. - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen
90676: WIT, DIRK DE - The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.
145067: WIT, DR. C.H.E. DE - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode.
4046465: WIT, H.F. DE - De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.
89896: WIT, WIM DE - Expressionismus in Holland. Die Architektur der Amsterdamer Schule. Mit Beiträtgen con Marstella Casciato, Karin Gaillard, Helen Searing und Petra Timmer.
90611: WIT, DIRK DE - The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and organization, 1950-1985.
4143610: WIT, H.F. DE - De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.
131264: WIT, G.W. DE - Gedachten over economie. Naar een nieuwe economische orde ?
123466: WIT, WIM DE - L'école d'Amsterdam. Architecture expressionniste 1915-1930.
130494: WIT, ANOUK DE & THOMAS SCHLIJPER [PHOTOGR] - Het balkon. Op zoek naar lucht en licht.
4065332: WIT, HAN.F. DE - De lotus en de roos. Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek.
4139218: WIT, A. DE & VELDE, P. V.D. (RED.) - Bronnenboek Boeddhisme.
4140682: WIT, J. - Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet. Verzamelde gedichten.
4009500: WIT, D. DE (KOOTWIJK) - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
103471: WITHERINGTON, BLAIR - Sea Turtles.
101295: WITHEY, LYNNE - Voyages of Discovery. Captain Cook and the Exploration of the Pacific.
53596: WITKAM, H.J. - De financiën van de Leidse Universiteit in de 16de eeuw (1e Stuk)
53749: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zesde deel. Eerste stuk: Nrs. 2001-2232. Tweede stuk: Nrs. 3001-3317 (2 delen)
53750: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zevende deel. Aanvullignen (Nrs. 4500-4952)
53748: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Negende deel. Het dachbouck van Jan van Hout aangevuld en geresumeerd
53595: WITKAM, H.J. - Summiere beschrijving van stukken over de Leidse Universiteit van 1574 tot 1580/1
53754: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tiende deel, tweede stuk. Acta senatus en algemeen register van onderwerpen
53755: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Derde deel, bijlage, bibliotheek en anatomie
53756: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Achtste deel. Algemeen Register met Toelichting
53751: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Zevende deel (Nrs. 3318-3592) (en andere)
53752: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Eerste deel (Nrs. 1-301) (en andere)
53753: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Vierde deel (Nrs. 880-1316) (en andere)
53591: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Derde deel (Nrs. 637-879) (en andere)
53592: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Vijfde deel (Nrs. 1317-1751) (en andere) met Het Uurwerk
53593: WITKAM, H.J. - Immatriculatie en recensie in de Leidse Universiteit van 1575 tot 1582. Eerste Stuk (tekst), Tweede Stuk A (registers), Tweede Stuk B (toelichting) (3 delen)
53589: WITKAM, H.J. - Introductie tot de dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596
53590: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tweede deel (Nrs. 302-636) (en andere)
4073784: WITKAMP, L.TH. (TEKST EN TOELICHTING) - Kolossenzen. (Tekst en Toelichting)
60850: WITKAMP. L.TH. - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes (Over de interaktie van traditie en ervaring)
4022507: WITKAMP, L.TH. - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring. (Diss.)
130112: WITKAMP, P.H. [ED.] - De sagentijd der Oude Volken naar F.W. Held, Otto von Corvin en L.F. Dieffenbach.
87990: WITKAMP, P.H. - P.H. Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt. Geïllustreerd met een groot aantal kaarten door F. Bruins.
4053900: WITKOP, J. - De wedergeboorte naar het evangelie. Een leesboek voor beschaafde christenen, inzonderheid voor jeugdige lidmaten der gemeente.
54522: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederland katholieken 1848-1870. Derde deel van: De katholieke staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst
5231: WITS, HERMANNUS - Vier Boecken, Van de Verscheyden Bedeelinge der Verbonden Godts met de Menschen. In het Nederduytsch overgeset door Martinus van Harlingen. Vierde Druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, Vermeerdert en van zeer veele drukfauten gesuiverd.
9874: WITS, CLAES JACOBSZ. - Stigtelyke Bedenkinge, Onledige Ledigheid, Stigtelyke Tydkortinge. Bestaande in Aandagtige Gezangen, Leerlyke Historie Zangs-Gedigten, en Zedige Bruylofts Liederen. Op Nieuws Verbeetert, Vermeerdert, en Verrijkt, met Muziek-Verssen.
4076196: WITSCHI, H. - Geschichte der Basler Mission 1920-1940. Band 5.
4300498: WITSEN, E. VAN - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog. (1941-1945) Woord vooraf van I.J.Brugmans.
8771: WITSIUS, HERMANNUS - Twist des Heeren met sijn Wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al te dertele Weeldrigheydt, in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheyt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade. Desen laetsten druck vermeerdert met een Affscheydt predicatie van Leeuwarden na Franeker.
9032: WITSIUS, HERMANNUS - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Deselve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchtbaerheid in 't goede en al te dertele Weeldrigheid.
7829: WITSIUS, HERMANNUS - Miscellaneorum Sacrorum Tomus Alter. Continens XXIII Exercitationes, maxima ex parte Historico- & Critico-Theologicas, nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidensi Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias quasdam Anglicanas. Ut et Orationes Quinque.
4882: WITSIUS, HERMANNUS - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in Vragen en Antwoorden. Mitsgaders Geestelyke Printen, van Een Onwedergeboorne op sijn beste, en Een Wedergeboorne op sijn slechtste.
4286: WITSIUS, HERMANNUS - Aegyptiaca et Dekaphulon. Sive, De Aegyptiacorum Sacorum cum Hebraicis collatione libri tres. Et de Decem Tribubus Israelis liber singularis. Accessit Diatribe de Legione Fulminatrice Christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino. Editio Tertia.
4288: WITSIUS, HERMANNUS - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum Dicitur et in Orationem Dominicam.
4289: WITSIUS, HERMANNUS - Meletemeta Leidensia. Quibus continentur Praelectiones de Vita et Rebus Gestis Pauli Apostoli. Nec non Dissertationum Exegeticarum Duo Decas. Denique Commentarius in Epistolam Judae Apostoli.
4290: WITSIUS, HERMANNUS - Miscellaneorum Sacrorum Libri IV. Tomus Primus: Quibus De Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis, de Collatione Sacerdotii Aaronis & Christi, de Synedriis Hebraeorum, de IV Bestiis Danielis, de cultu Molochi, de Seculo hoc & futuro, de sensu Epistolarum Apocalypticarum, de Schismate Donatistarum, Dilligenter & prolixe disseritur. Additae sunt tabulae aliquot, quibus Tabernaculum cum suo apparatu, & Pontifex, & Synedrium, affabre delineata sunt. Editio Nova, Ab Auctore recognita, & Praefatione aucta. Accessit praeterae Oratio de Auctoris Vita. Tomus Alter: Continens XXIII. Exercitationes, maxima ex parte Historico- & Critico- Theologicas, nonnullas in Ultrajectina, alias in Leidensi Academia, studiosae juventuti exhibitas. Quibus accesserunt Animadversiones Irenicae ad Controversias quasdam Anglicanas, ut et Orationes Quinque. WITH: Judaeus Christianizans circa Principia Fidei et SS. Trinitatem.
9696: WITSIUS, HERMANNUS - Prakticale Godgeleertheid, of algemeene Pligten der Christenen, ten opzigte van Godt, van Christus, van zich Zelven en zyn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. Uitgegeven door Henr. Carolinus van Byler, Die ook een uitvoerige Levensbeschryvinge van den Autheurs daar voor gedaan heeft. Alles uit het Latyn vertaalt, en met de woordelyke uitdrukking der aangehaalde Schriftuurplaatsen vermeerdert. Tweede Druk.
100417: WITSTEIN, DR. S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre.
5881: WITT, TIMOTHEUS DE - De Kinderen Gods, Door Beschryving hunner Werkzaemheit, van de Kinderen des Duivels onderscheiden, Van de Opperste Wysheit Onderwezen, tot den Geestelyken Stryd Bemoedigd, en Toegerust, om 't gevaer, waer in de Godlozen omkomen, te ontvlieden, Gewaerschouwd, winnaers, eindelyk Gekroond. In eenige Leer-Redenen der Gemeinte van Thiel voorgestelt. Met een Voorrede van den Heere Hieronymus Simons van Alphen.
94831: WITT HUBERTS, FR. DE - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III
121328: WITT, BERNARD - Bezahle, was du schuldig bist.
7720: WITT, TIMOTHEUS DE - De Kinderen Gods, door Beschryving hunner Werkzaamheit, van de Kinderen des Duivels onderscheiden, Van de Opperste Wysheit Onderwezen, tot den Geestelyken Stryd Bemoedigd, en Toegerust, om 't gevaar, waar in de Godlozen omkomen, te ontvloeden, Gewaarschouwd, onder 't Opzicht des Heilands gesteld, en als Overwinnaars, eindelyk Gekroond. In eenige Leer-Redenen der Gemeinte van Thiel voorgestelt. Met een Voorrede van den Heere Hieronymus Simons van Alphen. Twede Druk, van veele Drukfeilen gesuyverd.
52392: WITT HUBERTS, FR. DE - Afstammelingen van Prins Maurits
4135598: WITT TALMAGE, THOMAS DE - Ontmaskerd. Toespraken. Vertaling C.S.Adama van Scheltema.
47921: WITTE-RANG, GREETJE - Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001)
122112: WITTE-RANG, M.E. - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
122110: WITTE, HENDRIK P.J. [ED.]. - Kerk tussen erfenis en opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip.
9928: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De twee-en-dertigsten Druck. Door den Autheur van veele ingeslopene Druk-fauten gezuyverd, en met Registers vermeerderd.
94254: WITTE, J.L. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm (2 delen)
6782: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Uytgegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den Een en Dertighsten Druck. Na des Autheurs Originele Copye, op nieu Gecorrigeert en van veele Ingesloopene Druck-Fauten gezuyvert.
54605: WITTE, H. - Handboek voor den bloementuin, met opmerkingen voor de behandeling der planten in de koude en warme kas
46613: WITTE, H.P.J. (RED.) - Kerk tussen Erfenis en Opdracht. Protestanten en katholieken op weg naar een gemeenschappelijk kerkbegrip (IIMO Research Publication, 39)
7498: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie. Uyt-gegeven na voor-gaende Visitatie en Aprobatie van de E. Classis van Hoorn. De Zes-thiende Druck, door den Aucteur van veele in-geslopene Druck-fauten gezuyvert, en met Registers vermeerdert.
9257: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De twee-en-dertigsten Druck. Door den Autheur van veele ingeslopene Druk-fauten gezuyverd, en met Registers vermeerderd.
4133894: WITTE-RANG, G. & WOLTERS, H. (E.A.) - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
5585: WITTE, PETRUS DE - Wederlegginge der Sociniaensche Dwalingen, Uyt-gegeven, Na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis. Nieuwlijcks door den Autheur vermeerdert en verbetert.
4015678: WITTE, JOH. - Die Christus-Botschaft und die Religionen.
9698: WITTE, PETRUS DE - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Vytgegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. De Zeventhienden Druck, door den Aucteur van vele ingeslopene Druck-fauten gezuivert, en met Registers vermeerdert.
4138479: WITTEBROODT, CHR. (OLIN, J.) - Het lot van Olin. Zoektocht naar het transcendente in dezijn kunst.
4140386: WITTENBERG, M. (BAECK, L.) - Jüdische Existenz nach Leo Baeck.
93811: WITTEVEEN, KLAAS MARTEN - Daniel Gerdes
60868: WITTEVEEN. K.M. - Daniel Gerdes
131339: WITTEVEEN, H.J. [FOREW.] - De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in Nederland / Public Industrial Organizations in the Netherlands / L'Organisation professionelle de Droit Public aux Pays-Bas.
4134769: WITTEVEEN, H.J. - Tot de Ene. De weg van het universeel soefisme.
4026517: WITTEVEEN, K.M. (GERDES, D.) - Daniel Gerdes. (Diss.)
87229: WITTEWRONGEL, PETRUS - Oeconomia Christiana of Christelijke huishouding. Samengebracht ter bevordering van de beoefening der ware godzaligheid in de afzonderlijke huisgezinnen en samengesteld naar de regel van het zuivere Woord Gods (Deel 3)
87228: WITTEWRONGEL, PETRUS - Oeconomia Christiana of Christelijke huishouding. Samengebracht ter bevordering van de beoefening der ware godzaligheid in de afzonderlijke huisgezinnen en samengesteld naar de regel van het zuivere Woord Gods (Deel 1)
143858: WITTGENSTEIN, LUDWIG [RUSH RHEES & ANTHONY KENNY - EDS.]. - Philosophical Grammar. Part 1: The Proposition and its Sence - Part 2: On Logic and Mathematics.
143857: WITTGENSTEIN, LUDWIG [RUSH RHEES - ED.]. - Philosophische Grammatik. Teil 1. Satz, Sinn des Satzes - Teil 2. Über Logik und Mathematik.
143882: WITTGENSTEIN, LUDWIG [G.E.M. ANSCOMBE & G.H. VON WRIGHT - EDS.]. - Zettel.
4142924: WITTGENSTEIN, L. - Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F.Hermans.
102185: WITTHÖFT, HANS JÜRGEN - Lexikon zur deutschen Marinegeschichte [2 Vols. Compl.].
123027: WITTKOP, JUSTUS FRANZ - Europa im Gaslicht. Die hohe Zeit des Bürgertums 1848 bis 1914.
102812: WITTKOP, GABRIELLE & JUSTUS FRANZ WITTKOP - Paris. Prisma einer Stadt. Eine illustrierte Kulturgeschichte.
131921: WITTMANN, ANNELIESE - Kosmas und Damian. Kultausbreitung und Volksdevotion.
103244: WITTOP KONING, DR. D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932.
89071: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers
103321: WITTOP KONING, DR. D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
110318: WITVLIET, THEO - Het geheim van het lege midden. Over de identiteit van het westers christendom. Essay.
4072549: WITVLIET, THEO - Een plaats onder de zon. Bevrijdingtheologie in de derde wereld.
87192: WITVLIET, A.C. - De Heere regeert. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Boskoop 1934-2009
4061795: WITVLIET, THEO - Bevrijdingstheologie in de derde wereld. Teksten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Gekozen en ingeleid door Dr.J.Th.Witvliet. (Sleutelteksten 9)
4052924: N.N. (WITVLIET, T.) - Freedom! Oh Freedom!. Opstellen voor Theo Witvliet. Onder redactie van Dick Boer, Bert Hoedemaker e.a.
47149: WITZELS, GEORG/RICHTER, GREGOR - Die Schriften Georg Witzels bibliographisch bearbeitet. Nebst einigen bisher ungedruckten Reformationsgutachten und Briefen Witzels. Von Dr. Gregor Richter. Mit einem Bilde Witzels und einer Probe seiner Handschrift
86165: WITZENBORGH VINCKERS, R. - Twee feestredenen over 2 Tim. 2:19, bij gelegenheid van het afscheid nemen van de Oude Kerk te Terkaple, uitgesproken den 12den Februarij 1854, en over Joh. 4: 23, 24 bij gelegenheid van de inwijding van het nieuwe kerkgebouw te Terkaple, uitgesproken den 20sten augustus 1854
143825: WITZLEBEN, FRANK - Bewusstheit und Handlung. Zur Grundlegung der Handlungsphilosophie.
4007433: WIZENMANN, K. - Schöpfung und Urschuld. Biblisches Geschehen als legendige Gegenwart.
146349: WOCKER, KARL HEINZ - Königin Victoria. Eine Biographie.
4007444: WOELDERINK, J.G. - Verbond en bevinding.
88084: WOELDERINK, J.G. - De gevaren der doopersche geestesstrooming
132126: WOELDERINK, B. & H.J. DE MUIJ-FLEURKE - Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V 1745-1808 en de Hofcommissie van Willem IV en Willem V 1732-1794.
102394: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang, 1811-1825.
90670: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang. 1811-1825. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde 72.
55063: WOERDEN, C.B. V. - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen
93175: WOERDEN, C.B. V. - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engels vertaald door C.B. v. Woerden Jr.
89511: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting over Huwelijksleven en Gezinsvorming.
89235: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijnlijf. Met als aanhangsel: de geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
4138907: WOERDEN, C.B.VAN - De kiesrechtvrouw afgeweken van het heilig gebod.
61200: WOERDT, RINEKE VAN DER - Werken zolang het dag is, Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951), Gereformeerd zendelinge in Midden-Java
20468: WOERMANN, KARL - Von Apelles zu Böcklin und weiter. Gesammelte kunstgeschichtliche Aufsätze, vorträge und Besprechungen.
103438: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
145898: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Gustave van de Woestijne.
132114: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.]
142237: WOESTIJNE, K. VAN DE - Wiekslag om de Kim. Het menselijk brood - De modderen man - God aan zee - Het bergmeer.
100313: WOESTIJNE, PAUL VAN DE - De vroegste uitgaven van Avienus' Descriptio orbis terrae [1488-1515].
87045: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Opgelezen aren
86344: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Opgelezen aren
87181: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Op U verlaat zich de arme
88304: WOESTIJNE, CHR. VAN DE - Het dal des lofs. De weg der bekering in predikaties.
144229: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Interludiën.
4139382: WOESTIJNE, KAREL V.D. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood - De modderen man - God aan zee - Het Bergmeer.
143863: WOHL, ROBERT - French Communism in the Making 1914-1924.
4004922: WOHLGSCHAFT, H. (BARTH, K.) - Hoffnung angesichts des Todes. Das Todesproblem bei Karl Barth und in der zeitgenössischen Theologie des deutsches Sprachraums.
30150: WOHLMAYR, WOLFGANG - Die römische Kunst, ein Handbuch
102710: WOIJNEN, KEES - Campos de Holambra 1960-2010.
4137434: WOJAK, I. & HEPNER, L. (RED.) - Lieve kinderen. Brieven uit Amsterdamse ballingschap naar de Nieuwe Wereld 1939-1943.
4143266: WOLDE (RED.) E. VAN - De God van Job.
92362: WOLDE, J. DE - 350 jaar kerkgebouw. Hervormde Gemeente Rouveen, 1641-1991
110595: WOLDE, ELLEN VAN - Een topografie van de geest. Een verkenningstocht door het landschap van taal en betekenis, denken en geloven.
95264: WOLDE, E.J. VAN - A Semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and Methodod of Analysis Applied to the Story of the Garden of Eden
104432: WOLDERING, IRMGARD - Götter und Pharaonen. Die Kultur Ägyptens im Wandel der Geschichte.
110596: WOLDERING, HENK E.S. - Westerse waarden door Shakesepeare belicht.
4007445: WOLDRING, H.E.S. & KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
4139593: WOLDRING, H.E.S. (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
93774: WOLF, H.C. DE - De kerk en het maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam
4012457: WOLF, H.H. (CALVIJN, J.) - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin. (BLGRK X)
86062: WOLF, HANS HEINRICH - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin
122342: WOLF, BRYAN JAY - Romantic Re-Vision. Culture and Consciousness in Nineteenth-Century American Painting and Literature.
88502: WOLF, E.F.H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
146054: WOLF, M. [ED.]. - Het Nederlands Persmuseum. Liefdewerk oud papier.
46296: WOLF, E.F.H. - Alphabetische Lijst van Onderwerpen en Denkbeelden met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke Psalm-Verzen, wier eerste regel is uitgedrukt
146137: WOLF, SYLVIA - Exlibris. 1000 Beispiele aus fünf Jahrhunderten / 1000 Examples from Five Centuries.
145229: WOLF, HANNELORE - De gespijkerde god.
101296: WOLF, SYLVIA - Etiketten. Label Design.
102813: WOLF-CATZ, HELMA - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
94472: WOLF, GUNTHER - Luther und die Obrigkeit
92118: WOLF, ERNST - Peregrinatio. Studien zur reformatorischen Theologie und zum Kirchenproblem (2 Bände)
101394: WOLF, ROB - Notre Dame des Anges 1903-12003. Tout droit en tegendraads & CD-Rom.
104093: WOLF, MARIËTTE - Het geheim van de Telegraaf. Geschiedenis van een krant.
145873: WOLF, SIEGMUND A. - Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaunersprache.
4300585: WOLF, N. H.G.KAUFMANN & WIL DERKSE (BENEDICTUS) WOLF, N. H.G.KAUFMANN & WIL DERKSE, - De Regel vam Benedictus. Ora et Labora. Met verdiepende teksten van Wil Derkse over de Regel van Benedictus. [in dit prachtige fotoboek wordt je meegevoerd naar de fascinerende wereld van de Benedictijner kloosters in Europa]
4060596: WOLF, ELLY - Voortijdig afscheid.
4140207: WOLF, G. - Geschichte der Juden in Wien. (1156-1876). Reprint der Ausgabe 1876. Mit einem nachwort von E.Weinzierl.
4026046: WOLF, H.C. DE (AMSTERDAM) - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
60851: WOLFAARDT. J. A. - Kerklike konfrontasie-oorde
4066815: WOLFAARDT, J.A. - Kerklike konfrontasie - Oorde. `N deskriptie, analitiese studie met die evangeliese akademies as model. (Diss.)
100391: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
100392: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
100093: WOLFERS, DR. J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
54568: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropjheton 4. Micha (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/4)
54561: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 3. Obadja und Jona (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/3)
54562: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 2. Joel und Amos (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/2)
4060971: WOLFF, H.W. (BKAT) - Obadja, Jona. Dodekapropheton 3. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/3)
4057138: WOLFF, H. - Jesus als Psychotherapeut. Jesu Menschenbehandlung als Modell moderner Psychotherapie.
4011039: WOLFF, H.W. (BKAT) - Hosea. Dodekapropheton 1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/1)
85315: WOLFF, CHRISTIAN - Der erste Brief des Paulus an die Korinther. Zweiter Teil: Auslegung der Kapitel 8-16
4060974: WOLFF, H.W. (BKAT) - Joel, Amos. Dodekapropheton 2. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/2)
4070247: WOLFF, H.W. (BKAT) - Hosea. Dodekapropheton 1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/1)
4060970: WOLFF, H.W. (BKAT) - Micha. Dodekapropheton 4. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/4)
54560: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 6. Haggai (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/6)
142584: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten.
54573: WOLFF, HANS WALTER / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 1. Hosea (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/1)
53881: WOLFF, CHRISTOPH - De wereld van de Bach Cantates (3 delen)
130710: WOLFF, ANNE - How Many Miles to Babylon? Travels and Adventures to Egypt and Beyond, from 1300 to 1640.
4138688: WOLFF, H. - Jesus der Mann. Die Gestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht.
130984: WOLFFE, JOHN - Great Deaths. Grieving, Religion and Nationhood in Victorial and Edwardian Britain. De dood in Vlaanderen. Opvattingen en praktijken na 1950.
110733: WOLFFRAM, DIRK JAN - Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad Harderwijk, 1850-1925.
4053564: WOLFINGER, FR. (KUHN, J.E.V.) - Der Glaube nach Johann Evangelist von Kuhn. Wesen, Formen, Herkunft, Entwicklung. (STG 19.Jh.2)
87126: WOLFS, PETRUS FRANCISCUS - "Das Groninger ""Religionsgespräch"" (1523) und seine hintergründe"
60956: WOLFS, S.P. - Das Groninger 'Religionsgespräch' (1523) und seine Hintergründe
94857: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon
130853: WOLFS, DR. S.P. - "Das Groninger "" Religionsgespräch "" (1523) und seine Hintergründe."
4140554: WOLFS, S.P. - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
4140803: WOLFS, S.P. - Das Groninger 'Religionsgespräch' (1523) und seine Hintergründe.
4140054: WOLFSON, E.R. - Through a Speculum That Shines. Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism.
90061: WOLGAST, E. - Die Universität Heidelberg 1386-1986
4134314: WOLIN, R. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse. Vertaald door R.van Essen.
130078: WOLK, ANGELIKA - Het Oude Egypte.
123010: WOLK, JOHANNES VAN DER & RONALD PICKVANCE & E.B.F. PEY & EVERT VAN UITERT & LOUIS VAN TILBORG & SJRAAR VAN HEUGTEN - De schetsboeken van Vincent van Gogh.
47141: WOLKAN, RUDOLF - Die Hutterer. Öfterreichische Wiedertäufer und Kommunisten in Amerika
4074035: WOLKAN, RUDOLF - Die Hutterer. Österreichische Wiedertäufer und Kommunisten in Amerika.
142160: WOLKERS, JAN [ONNO BLOM - ED.]. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
142161: WOLKERS, JAN - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
4007447: WOLMARANS, H.P. - Die mens naar die beeld van God. (Diss.)
122236: WOLPERT, STANLEY - A New History of India.
95478: WOLTER, MICHAEL - Der Brief an die Kolosser. Der Brief an Philemon (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 12)
121242: WOLTERBEEK, WILLEM P. - Geschiedkundige Studien over Kapitaalverdeeling. Eene staathuishoudkundige proeve ter verkrijging van den graad van doctor in de regten.
4064585: WOLTERS, A.M. (PLOTINUS) - "Plotinus on Eros"""". A Detailed Exegetical Study of Enneads III, 5.(Diss.)"
100094: WOLTERS, DR. J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
4141371: WOLTERS, H.T. (THOMAS, M.M.) - M.M.Thomas' Concept of Salvation and the Collective Struggle for fuller Humanity in India. (Diss.)
110604: WÖLTGENS, THIJS - De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof.
4007662: WOLTHUIS, G.W. (BOLLAND, G.J.P.J.) - Wijsbegeerte van den godsdienst. Bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven.
122748: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur em folklore. Mariken van Nieumeghen.
94529: WOLTHUIS, L.J. E.A. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis
53667: WOLTJER, J. - Ideëel en reëel. Rede bij de overdracht van het recoraat aan de Vrije Universiteit op 20 October 1896
93316: WOLTJER, J.J. - Friesland in Hervormingstijd
53664: WOLTJER, J. - Vrijheid. De levensvoorwaarde voor het hooger onderwijs. Inleiding tot het debat over de stellingen voorgedragen in de meeting der Vereeniging voor Hooger Onderwijs, te Utrecht gehouden den 27 Juni 1894
53665: WOLTJER, - Beginsel en norm in de literatuur. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 28 October 1901
30458: WOLTJER, J.J. - Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand
53508: WOLTJER, JAN JULIAAN - Friesland in Hervormingstijd
53811: WOLTJER, J. - De eerste vijfentwintig jaren der Vrije Universiteit
53806: WOLTJER, J. - Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging. Rede gehouden bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit 20 October 1908
53807: WOLTJER, J. - Vrijheid. De levensvoorwaarde voor het hooger onderwijs. Inleiding tot het debat over de stellingen voorgedragen in de meeting der Vereeniging voor Hooger Onderwijs, te Utrecht gehouden den 27 Juni 1894
53808: WOLTJER, J. - Overlevering en kritiek. Rede gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit, den 20sten October 1886
53809: WOLTJER, J. - Leven en wetenschap. Toespraak gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit, den 24sten September 1897
53810: WOLTJER, J. - Lucretii Philosophia, cum fontibus comparata
53802: WOLTJER, J. - Leven en wetenschap. Toespraak, gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit den 24sten September 1897
53803: WOLTJER, J. - Gezag en wetenschap. Rede gehouden op de opening der lessen aan de Vrije Universitiet den 20 September 1892
53804: WOLTJER, J. - Godsdienstonderwijs
53805: WOLTJER, J. - De wetenschap van den logos. Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October 1891
130543: WOLTJER, DR. J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
4137738: WOLTJER, J. KUYPER, A. FABIUS, D.P.B. HONIG, A.G. BAVINCK, H. & VISSCHER, H. - Convoluut van 8 reden gebonden in 1 boek boek.
88557: WOLTJER, J.J. - Kleine oorzaken, grote gevolgen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Vaderlands Geschiedenis van de 16e en 17e eeuw aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 21 november 1975.
4300559: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
95747: WONG, EVA - Feng-Shui. The ancient wisdom of harmonious living for modern times
144935: WONG, JAMES C.K. & VIVIAN W.Y. HUNG [EDS.]. - Ink Paintings by Hong Kong Artists. Selected from the Collection of the Honh Kong Museum of Art.
101903: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de bronnen van onze beschaving.
144962: WOOD, MICHAEL - In Search of the Trojan War.
121907: WOOD, GEOFFREY & PHIL JAMES [EDS.]. - Institutions, Production and Working Life.
142593: WOOD, ALAN - Bertrand Russell. The Passionate Skeptic. A Biography.
102494: WOOD, MICHAEL - Domesday. A Search for the Roots of England.
84846: WOOD, ERNEST E. - Practical Yoga ancient and modern. Being a new, independent translation of Patanjali's Yoga Aphorisms, interpreted in the light of ancient and modern psychological knowledge and practical experience
122035: WOOD, IAN & G.A. LOUD [EDS.]. - Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays presented to John Taylor.
53519: WOOD, J.G. - De onbeschaafde volken, beschreven in hun voorkomen, zeden, gewoonten gebruiken enz. Australië, Nieuw-Zeeland, Polynesië en Azië (Deel 2)
101438: WOOD, EAN - The Josephine Baker Story.
110402: WOOD, GABY - Living Dolls. A Magical History of the Quest for Mechanical Life.
102316: WOOD, MICHAEL - In de sporen van William Shakespeare.
130975: WOOD, JULIETTE - Eternal Chalice. The Enduring Legend of the Holy Grail.
4136005: WOOD, L.J. - A Survey of Israel's History. Revised by David O'Brien.
4140213: WOOD, D. - Christianity and Judaism. Papers read at the 1991 Summer Meeting and the 1992 Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society. (Studies in Church History 29)
101395: WOODALL, JAMES - John Lennon en Yoko Ono.
4136521: WOODBRIDGE, J.D. - Great leaders of the Christian Church.
121811: WOODCOCK, GEORGE - A Social History of Canada.
131896: WOODFORD, PEGGY - Schubert. His Life and Times.
104175: WOODHAM, JONATHAN M. - Twentieth-Century Ornament.
103364: WOODHEAD, HENRY [ED.]. - Echoes of Glory. [3 Vols. Compl.in Slipcase]. 1. Arms and Equipment of the Union - 2. Arms of Equipment of the Confederacy - 3. Illustrated Atlas of the Civil War.
131028: WOODS, WILLIAM - England in the Age of Chaucer.
90329: WOOLF, ROSEMARY - The English Mystery Plays
100271: WOOLF, VIRGINIA - Geheim Londen.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15