Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
150687: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnieschilders. 2 volumes
60455: LOOS. H. VAN DER - Jezus Messias-Koning (Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd)
181149: LOOS, WIEPKE. - Het galante tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
55701: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
150514: LOOS, PIERRE|PIERRE BUCH - A Passage to Congo. Photographs bij doctor Emile Muller 1923-1938
181790: LOOS - Etliche schöne christliche Geseng
181792: LOOS - Gemälde der deutschen Romantik in der Nationalgalerie Berlin. Carl David Friedrich - Karl Fruedrich Schinkel - Carl Blachen.
91870: LOOS, WIEPKE E.A. - Het Galate Tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
4001392: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. (Diss.)
166857: LOOS, WIEPKE [ED.]. - Gekleurd grijs. Gerard Bilders (1838-1865) en Johannes Kneppelhout (1814-1885), brieven en dagboek.
161770: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat Raport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederland-Indië
181791: LOOS - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der Maatschappij.
181793: LOOS - Het lantrecht van Drenthe & Nadere resolutien, placcaten en reglementen Geärresteert by de Ed. Mog. Heeren Staten van het landschao Drenthe [2 in 1]. .
181794: LOOS - Het strijkinstrument.
201538: LOOSE, PIERRE CHARLES DE/BOISSARD, JEAN JACQUES - Habitvs Variarum Orbis gentium. / Habits de nations étrangeres. / Trachten mancherley Völcker des Erdskreysz. / Recherches sur les Costumes du XVI Siecle tires des Oeuvres de J.J. Boissard 1581.
4133857: LOOSE, D. & WIT, A. DE (RED.) - Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Bijdragen van A. Ellian, M. Leezenberg, J. de Mul, e.a.
87877: LOOSJES, J. - History of Christ church (English episcopal church) Amsterdam 1698-1932.
91526: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland. 1611-1816.
84252: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
103331: LOOSJES. MR. A. - Zeeland in Beeld [2 Vols. Compl.].
103330: LOOSJES. MR. A. - Steden in Nederland. 740 Afbeeldingen van Stadspoorten, Muurtorens, Stadsgezichten en Woonhuizen van Steden in Nederland.
145239: LOOSJES, ADRIAAN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
58539: LOOSJES, A. - Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland. Vijf honderd vier en negentig afbeeldingen. Met tekst van Mr. A. Loosjes
4000492: LOOSJES, J. (LUTHER, M.) - Geschiedenis der Lutherse Kerk in de Nederlanden.
90462: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld. (Deel 2)
56233: LOOSJES, VINCENT - Geschiedenis van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1815-1915
87864: LOOSJES, J. - Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam den 8en Februari 1926
82176: LOOSJES, A. - Het leven van Maurits Lijnslager (3 delen)
53793: LOOSJES, VINCENT - Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten
130862: LOOSJES. MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en Woonhuizen [1021 illustrations - Complete in 10 Volumes]
103441: LOOSJES, A. - Geheel Nederland in Beeld [14 Vols. Compl.]. Met 7000 illustraties.
31767: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld. Met 202 afbeeldingen
93940: LOOSJES, J. - Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden
181795: LOOSJES, MR. J. - Naamlijst van Predikanten, Hoogleeraren, en Proponenten der Luthersche kerk in Nederland. Biographie en Biliographie.
96666: LOOSMAN, A. - Door recht verlost. Enige aantekeningen over het leven van Geertje Hardloper-Smit, geb. 20 sept. 1901 te Oldebroek, overl. 29 dec. 1980
58076: LOOTJENS, W. - Beschryving van het oude en nieuwe orgel in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee
156430: LOOTS, MARIJKE E. - Metrical Myths. An Experimental-Phonetic Investigation into the Production and Perseption of Metrical Speech.
104542: LOOTSMA, BART|SYBOLT VOETEN [PHOTOGR.]. - Cees Dam.
161226: LOOVEREN, LOTTI VAN - Orlowski. Prenten.
100074: LOOY, JAC. VAN - Jaapje.
100075: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
89081: LOOY, S.G. VAN (VOORWOORD) - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951.
57878: LOOY, S.G. VAN - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951
181162: LOOYEN, A.J.L. - Tussen Maas en Schelde.
154310: LOOZE, HELENE JOHNSON - Alexander Hamilton and the British Orientation of American Foreigh Policy 1783-1803.
103281: LOPERA, JOSE ALVAREZ [ED. - ET AL.]. - Museos de Español. Madrid - Sevilla - El Greco - Romero de Torres - Picasso [In Slipcase].
153097: LORAINE PETRE, F. - Napoleon's Last Campain in Germany 1813.
154923: LORAND MATORY, J. - Black Atlantic Religion. Tradition, Transnationalism and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé.
96636: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes Evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord. Deel 8
52398: LORBER, J. - Het Jakobusevangelie. De jeugd van Jezus
121801: LORCA, FREDERICO GARCIA - Yerma. Poème tragique en prose et un vers. Préface et traduction d' Étienne Vauthier.
4138438: LORCH, T. - Die Beurteilung des Eigentums im deutschen Protestantismus seit 1848.
158015: LORCK, CARL B. [WALTER BERGNER - AFTERW.]. - Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst [2 Vols. in 1].
143823: LORD, WALTER - The Miracle of Dunkirk.
162575: [LORD BISHOP OF CARLISLE - PREF.].|SMITH, JAMES [WALTER E. SMITH - ED.]. - The Voyage and Shipwreck of St. Paul, with dessertations on the Life and Writings of St. Luke and the Ships and Navigation of the Ancients.
181796: LORD, ALBERT BATES - Epic Singers and Oral Tradition.
140729: LORD ACTON|SIR G.W. PROTHERO|SIR STANLEY LEATHES [ED.]|WARD, SIR A.W. - The Cambridge Modern History [13 Vols. Compl.].
110435: LORDA ALAIZ, F.M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
95884: LOREIN. G.W. - Geschriften over de Perzische tijd. Daniël, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 11)
60456: LOREIN. G.W. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode
103887: LORENC, VILÉM - Das Prag Karls IV. Die Prager Neustadt.
90719: LORENTZ, PHILIPPE - Hans Memling au Louvre. Les dossiers du musée du Louvre. Avec une contribution de Till Borchert.
4039982: LORENTZ, R. (HIPPOLYTUS) - De Egyptische kerkordening en Hippolytus van Rome. (Diss.)
155530: LORENTZ, H.A. [ET AL.]. - Lectures on Physics and Physiology. Delivered in the University of Leyden during the Second Netherlands Week for American Students july 5 - 10, 1926.
61051: LORENTZEN, CARL - Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie.
141081: LORENZ, OTTO - Jugendstil Graphik.
150468: LORENZ, HENDRIK - The Brute Within. Appetitive Desire in Plato and Aristotle.
122969: LORENZ, INGE [ED.]. - Joseph Beuys Symposium, Kranenburg 1995.
4053179: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
4067366: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens. Vertaald door D.Hillenius.
4138495: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel. Over de evolutie van de menselijke kennis.
151247: A. LORENZINI [PHOTOGR.].|BARNETT, R.D. - Assyrische Skulpturen im British Museum.
30501: LORGION, JOHANNES JACOBUS DIEST - Regnerus Praedinius
4037240: LORIE, P. - Volksgeloof. Boek van magische kennis.
103205: LORING, JOHN - Tiffany Timepieces [In thick Pctorial Bard Slipcase with Die-Cut Windows].
185458: LORIOUX, FÉLIX [ILLUSTR.]. [?] - Curiosités de la médicine et de la pharmacopée en Chine [3 Vols in Cover = Complete].
94013: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. Unveränderte Neuausgabe (2 volumes in 1 binding)
86064: LORTZ, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internatioaler Bernhardkongress Mainz 1953
100628: LORTZ, JOSEPH [PETER MANNS - AFTERW.]. - Die Reformation in Deutschland [2 Vols. in 1].
4050235: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden?. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
162010: LORZ, J. - Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547).
4035029: LOS, S.O. - Het gevoel in de Heilige Schrift. (Diss.) (achterflap en enkele blz. van het namenregister ontbreken)
61124: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel.
84592: LOS, F.J. - Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
57765: LOS, P. - De synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis
122721: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
30117: LOS, P. - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd
4043753: LOS, F.J. (BRAKEL, W.À) - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door w.van `t Spijker.
4054966: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4072420: LOSEE, J. - Historical Introduction to the Philosophy of Science.
155578: LOSEE, JOHN - Wissenschaftstheorie. Eine historische Einführung.
154293: LOSSIN, YIGAL - Pillar & Fire. The Rebirth of Israel - a Visual History.
100251: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 4: Angleterre.
100252: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 7: Espagne & Potugal & Pays-Bas.
100253: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 8: La Grèce & Italie.
162936: LOT, FERDONAND [DR. J. BROUWER - ED.]. - De Germaansche invasies. De versmelting van de arbaarsche en Romeinsche Wereld.
156363: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'Affaire Jauregui. Anvers, mars 1582. Le cas du P. Antoine Temmerman.
94375: LOTH, BERNARD|MICHEL, ALBERT - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Tables Générales. Aaron - Zwinglianisme (3 volumes)
4054124: LOTH, H.J. - Judentum.
104757: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage à Max Ernst.
150701: LOTHAR PRETTZELL [EDS. - ET AL.].|PRETZELL, LONI - Hommage to Max Ernst.
4034434: LOTI, P. - Le livre de la pitié et de la mort.
166231: LOTRINGEN, CEES VAN|MAURICE BOOD - |Het gedroomde paradijs. Cultuurwijzer voor het Franse leven.
130100: INTROD.].|LOTTA, RAYMOND [ED - And Mao Makes 5. Mao Tsetung's Last Great Battle.
123546: LOTTHÉ, ERNEST [& PAUL PRUVOST - ILLUSTR.]. - Charme et lumière des Pays-Bas.
144286: LOTTMAN, HERBERT - Flaubert.
130044: LOTTUM, JELLE VAN - Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850
4138439: LOTZ, J.B. - Transzendentale Erfahrung.
122547: LOTZE, HERMANN - System der Philosophie. Vol. 1: Logik. Drei Bücher vom Denken vom Untersuchen und vom Erkennen & Vol. 2: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie [2 Vols. in 1 - Compl.].
142677: LOTZE, DR. RUDOLPH HERMANN - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele
183335: LOUANT, ARMAND - Le Livre de Ballades de Jehan et Charles Bocquet. Bourgeois de Mons au XVIe siècle.
122050: LOUBÈRE, LEO A. - Louis Blanc. His Life and his Contribution to the Rise of French Jacobin-Socialism.
89727: LOUBERGÉ, JEAN - Les anciennes maisons rurales des pays de l'adour.
157485: LOUBIER, JEAN - Der Bucheinband in alter und neuer Zeit.
110668: LOUBOUTIN, CATHENINE - Het Stenen Tijdperk.
146265: LOUCH, A.R. - Explanation and Human Action.
122035: G.A. LOUD [EDS.].|WOOD, IAN - Church and Chronicle in the Middle Ages. Essays presented to John Taylor.
123061: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque de Connaisseur XXe Siècle. Livres illustrés Éditions originales - Manuscrits autographes - Prestigieuses reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
123060: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque Contemporaine. 850 livres illustrés depuis 1949. Livres - Objets - Livres d'artistes - Exemplaires uniques - Reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
131012: LOUDON, JOHN CLAUDIUS [JOHN SALES - PREF.|PRISCILLA BONIFACE - INTROD.] - In Search of English Gardens. The Travels of John Claudius Loudon and his Wife Jane.
156985: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders [In Slipcase].
4138428: LOUDY, A. - God's Eonian Purpose.
101737: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche Straatnamen en hun beteekenis.
60457: LOUET FEISSER. J.J. - De strijd tegen de Analogica Entis in de theologie van Karl Barth
157486: LOUGH, JOHN - The 'Encyclopédie' in Eighteenth-Century England and Other Studies.
143727: LOUGH, JOHN|MURIEL LOUGH - An Introduction to Nineteenth Century France.
90576: LOUGHLIN, MICHAEL O' - The garlands of repose. The literary celebration of civic and retired leisure. The traditions of homer and vergil, horace and montaigne.
101268: B.C. LOUGHMAN [EDS.].|BROUWER, R.|J. KOLEK|O. GASPARIKOVA - Structure and Function of Plant Roots. 2nd International Symposium Bratislava.
157272: LOUIS SHORES [EDS.].|MARSHALL, JOHN DAVID|WAYNE SHIRLEY - Books Libraries Librarians. Contributions to Library History.
151463: LOUIS BERDEN [ILLUSTR.].|MAY, J. LEWIS [TRANSL.]. - Pictures of Ruined Belgium / Visions de la Belgique Detruite. Seventy-two pen and ink sketches drawn on the spot by Louis Berden. The text founded on official Reports.
142274: LOUIS SWINKELS [EDS].|STRATEN, ODETTE - Valkhof en omgeving. Van prehistorie tot nu.
181797: LOUIS LABORDE-BALEN|ROB DAY - Le chemin d'Arles vers Saint-Jacques de Compostelle - Guide pratique du pélerin de Provence en Espagne
182190: LOUIS BERKVENS [EDS].|MARTYN, GEORGES|PAUL BROOD - Rechtsgeschiedenis verbeeld [=Themanummer].
110384: A.M. LOUISE E. ERKELENS|WIJSENBEEK, L.J.F. - Delfts zilver & De wandtapijtkunst te Delft.
157136: LOUISE TEMPLE|RHINE, ADAM - Hebrew Illumanations. Sacred Judaic Art for Meditation, Prayer, and Divine Renewal
131374: LOUP, WILLY LE - John Steinmetz, 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
140509: LOUP, WILLY LE [ET AL.]. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.
151527: LOUP, W. LE [ED.]. - Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983.
161024: LOURDAUX, W. - Moderne devotie en christelijk humanisme. De geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVe eeuw.
92346: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
110575: LOURIE, PETER - Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
93715: LOUTHAN, HOWARD - Johannis Crato and the Austrian Habsburgs. Reforming a counter-reform court. Volume 2, Number 3. Summer 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
140079: LOUVISH, SIMON - Keystone. The Life and Clowns of Mack Sennett.
102729: LOUW, ADNDRÉ VAN DER|MARIJKE ZWEERS [EDS.]. ED VAN DER ELSKEN [PHOTOGR.]. - Twen [4 Issues - All published].
61212: LOUW, SCHALK WILLEM - Het Ontstaan van het Priesterschap in de Christelijke Kerk. Een archaeologische studie
141019: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
180223: LOUWERSE, P. [H.C. LAUERSE - ILLUSTR.]. - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht.
155099: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
122367: LOUWERSE, MAX|WILLIE VAN PEER [EDS.]. - Thematics. Interdisciplinary Studies.
156104: LOUX-SCHURENGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
170446: LOUX, MICHAEL J. [ED.]. - The Possible and the Actual. Readings in the Metaphysics of Modality.
110290: LOUYS, PIERRE [FOUJITS - WOOD-ENGRAVINGS] - Les aventures du roi Pausole.
8990: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, Dat is, Alle de Theologische Vvercker, van den Hoog-Geleerden Mr. Christophorus Love, In zijn leven ghetrouw Bedienaar des H. Euangeliums in Laurence Iurii binnen Londen, Vervattende een grondige verklaaringhe van vele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinghe, van ontallyk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op deen zeer uytnemende wijse tot de practijke der Godt-saligheit gebracht, en dese Eeuwe toeghepast, en door verscheide Overzetters, uit de Engelsche in de Nederduysche Tale ghebracht. Tot meerder gherijf van den Christelijken Leser, is de ordere der Tractaten te zien even voor het werk, en achter zijn twee Registers, tot de meeste stichinghe by-ghevoeght, door Petrus de Lange.
53354: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica dat is: alle de Theologische Wercken. Onveranderde uitgave naar den Vijden Druck van 1679
89440: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
89442: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde Uitgave.
31773: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is al de theologische werken van den hooggeleerden Mr. Christophorus Love. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijke vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der godzaligheid gebragt en op deze eeuw toepast
9843: LOVE, CHRISTOPHER - Het Cabinet der Godtsaligheydt, Ofte: Een Tractaet vande Krachtighe Roepinghe ende Verkiesinghe. In 16. Predicatien, over 2 Petri 1. 10. Waer in een Christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoordt in te gaen, op dat hy de versekeringhe daer van verkrijghen mochte. Uyt 't Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. Den tweeden Druck.
31771: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica, dat is: alle de Theologische Wercken van den hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige Verklaringe van veele uitnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge van ontallijck veele gevallen der Conselentie, en stichtige Geschiedenissen. Alles op een seer uytnemede wijse tot de practijcke der Godtsaligheydt gebracht, en dese Eeuwe toe-gepast. En door verscheide Oversetters, uyt de Engelsche in de nederduytsche Tale gebracht. Onveranderde Uitgave naar den Vijfden Druck van 1679
4068020: LOVELACE, R.F. - The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism.
152341: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v. Chr. - 2000 n. Chr.
4074069: LOVELL, J. - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China`s isolement. 1000v.C - 2000n. C.
91609: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
171085: LOVELOCK, JAMES - Gaia: A New Look at Life on Earth.
144155: LOVETT, A.W. - Early Habsburg Spain 1517-1598.
4069671: LOVETT, R. (CHALMERS, J.) - James Chalmers. His Autobiography and Letters.
161835: LOVILL, JUSTIN [ED.]. - Notable Historical Trials [4 Vols. Compl. in Slipcase].
185415: LÖW, CARL - Die chemische Fabrik E. Merck Darmstadt. Ein Rückblick auf die Geschichte der Firma in Wort und Bild. Aus Anlass des 125 jährigen Bestehens.
185219: LÖW, CARL - Heinrich Emanuel Merck. Mit einer einleitenden Übersicht über seine Vorfahren und die Geschichte der Merck'schen Engel-Apotheke bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts.
182243: LOW, BETTY-BRIGHT AND JACQUELINE HINSLEY - Sophie du Pont. A Young Lady in America. Sketches, Diaries & Letters 1823-1833.
103983: LOWE, E.A. [& W. BRAXTON ROSS JR.]. - Handwriting.
122681: LOWE, PETER - Great Britain and Japan 1911-1915. A Study of British Far Eastern Policy.
110052: LÖWE, HEINZ - Von Theoderich dem Grossen zu Karl dem Grossen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters.
165527: LOWE, C.J.|M.L. DOCKRILL - The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902-22.
101009: LOWE, PETER - Great Britain and the Origins of the Pacific War. A Study of British Policy in East Asia 1937-1941.
183848: LOWE, PARDEE [TRANSL.].|MICHAEL MCCURDY - WOOD-ENGR.]. - King Harald and the Icelanders.
56491: LÖWENBERG, JULIUS - Alexander von Humboldt. Bibliographische Übersicht seiner Werke, Schriften und zerstreuten Abhandlungen
152598: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon. Eine Sammlung von Rezepten in englischer Sprache aus dem 11/12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums.
31242: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon, eine sammlung von Rezepten in Englischer Sprache aus dem 11./12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums
162501: LOWENSTEIN, ELEANOR - Bibliography of American Cookery Books 1742-1860.
121928: LOWENSTEIN, TOM - Ancient Land: Sacred Whale. The Inuit Hunt and its Rituals.
95354: LOWENSTEIN, TOM - Boeddhisme. Filosofie en mediaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken
145967: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
157858: LOWENTHAL, MARY ALICE [ED.]. - Who's Who in the History of Cartography. The International Guide to the Subject [D9].
100961: E.G. LOWENTHAL|EMANUEL BIN GORION|HANNS G. REISSNER [EDS.].|OPPENHEIMER, JOHN F. [ED.]. - Lexikon des Judentums.
4071425: LÖWENTHAL, L. - Judaica, Vorträge, Briefe. (Schriften 4)
143630: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Religion.
170288: LÖWITH, KARL - Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche.
170265: LÖWITH, KARL - Meaning in History. Theological Implications of the Philosophy of History,
4141121: LÖWITH, K. - Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19.Jahrhunderts.
4071240: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Das Leben Sören Kierkegaards.
4075751: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - A Short Life of Kierkegaard.
87997: LOWRY, JAMES W. - The Martyrs' Mirror Made Plain. A Study Guide and Further Studies.
101338: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
4018024: LOWTHER CLARKE (ED.) W.K. - Liturgy and Worship. A Companion to the Prayer Books of the Anglican Communion. Contrib.: W.O.E.Oesterley, P.F.Levertoff, J.H.Srawley a.o.
181799: LOX, HARLINDA - Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.
166053: LOXTON, HOWARD - Elseviers kattengids. Met beschrijving van 90 variëteiten.
165671: LOY, ROSETTA - Wegen van stof.
180818: LOYER, FRANÇOIS - Le siècle de l'industrie.
121360: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
156667: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
160202: LOYN, H.R. [ED.]. - The Middle Ages. A Concise Encyclopaedia.
162612: LOYRETTE, HENRI - Gustave Eiffel. Ein Ingenieur und sein Werk.
145807: LOZE, PIERRE|MARC DETIFFE [PHOTOGR.]. - Ausia Architectures. Michel Benoit & Thierry Verbiest
151258: LU SIYUAN [REV.].|LU YUNZHONG [TRANSL.].|ZHENCHANG, TANG - Shanghai's Journey to Prosperity 1842-1949.
168055: LUB, JACQUES JOHAN - Sinte Augustijns Hantboec. De middellnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale [2 vols. Compl.].
4007065: LUBAC, H. DE (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin.
4058470: LUBAC, H. DE (PROUDHON, P.J.) - Proudhon et le Christianisme.
184465: LÜBBEKE, ISOLDE [MARGARET THOMAS WILL - TRANSL.]. - Early German Painting 1350-1550. The Thyssen-Bornemisza Collection.
185818: LÜBBEKE, ISOLDE [MARGARET THOMAS WILL - TRANSL.]. - Early German Painting 1350-1550. The Thyssen-Bornemisza Collection. With a catalogue of 92 paintings very extent depicted and described.
152627: LUBBERS, KLAUS - Born for the Shade. Stereotypes of the Native American in United States Literature and the Visual Arts, 1776-1894.
165380: LUBBERS, PROF. DRS. R.F.M.|MR. J.J.A.M. VAN GENNIP [INTROD.]. - Waarheid en waardigheid. Civil society en samenwerking in Europa.
130453: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
130458: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Draaiboek voor een wetgeving. Systematische bescrijving van de procedure.
141689: LUBELSKI-BERNARD, NADINE - Leopold II et le Cabinet Frere-Orban [1878-1884]. Correspondance entre le roi et ses ministres [2 Vols. Compl.].
142465: LUBER, JET|MIEP DE FEIJTER [ILLUSTR.]. - Ike op reis.
180758: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
140292: LÜBKER, FRIEDRICH [DR. MAX ERLER - ED.]. - Reallerikon des classischen Altertums für Gymnasien.
190016: LUC TUYMANS, WEIWEI AI - The State Of Things Brussels- Beijing
100576: LUC DENEILIN|SWINNEN, JOHAN - Raoul Servais. The Wizard of Ostend. Commitment - Challenge - Recognition / Le magicien d'Ostende. Engagement - Défi - Reconnaissance / De Tovenaar van Oostende. Engagement - Uitdaging - Erkenning.
156015: LUCA, LESLIE DE [ = ANTHONY VAN KAMPEN] - De Inca-bruid. Het authentieke verslag van Julia Gregory's lotgevallen.
157661: LUCA ANTONIO RICCI [EDS.].|NOWAK, MICHAEL - Post Apartheid South Africa. The First Ten Years.
91164: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboeken.
110807: LUCARDIE, PAUL - Nederland stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
91625: LUCARDIE, PAUL - Nederland, Stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
30590: LUCAS, HENRY S. - Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950
153295: LUCAS OSTERHOLT|VOERMAN, GERRIT - De VVD visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw.
4000499: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. (2 Vols.). Selected and Arranged for Publication. 1955, 2 vols., 994 pp., cloth
131513: LUCAS, HENRY S. [ED.] - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged for Publication [2 Vols. = Compl. Set]
101889: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811.
167884: LUCAS, F.L. - The Drama of Chekhov, Synge, Yeats and Pirandello.
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
141764: LUCAS, FR. - Christ-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Blumen, Gemüse, Obstbäume und Reben, einschiesslich der Blumenzucht im Zimmer.
144049: LUCAS, PETER J. [ED.]. - Franciscus Junius. Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, adhinc annos X.LXX. Anglo-Saxonicè conscripya, & nunc primum edita.
156529: LUCAS, F.L. - The Drama of Ibsen and Strindberg.
140718: LUCAS, SPENCER G. - Dinosaurs. The Textbook.
4009733: LUCAS, L. - Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Der Kampf zwischen Christentum und Judentum. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.
4024625: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch Immigrants to the United States and Canada, 1789-1950.
4074746: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and arranged for publication. Combined edition, with additional translations.
140895: LUCASSEN, P. - Infantile Colic in Primary Care. Occurrence, Causes, Treatments.
150306: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900.
182339: LUCASSEN, HETTY|THEA PEETERS - Hora Est. Gepromoveerde vrouwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1988.
153775: LUCE, JOHN V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
151828: LUCE, JOHN V. - Homer and the Heroic Age.
150720: LUCE, J.V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
180345: LUCE, JOHN V. - Atlantis. Legende und Wirklichkeit.
56037: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens. De eeste vier bundels
167623: LUCEBERT - Gedichte und Zeichnungen.
150229: LUCEY, KENNETH G. - What is God ? The Selected Essays of Richard R. la Croix.
100908: LUCHAIRE, ACHILLE [JOHN W. BALDWIN - INTROD.]. - Social France at the Time of Philip Augustus.
167046: LUCHAIRE, ACHILLE - Philippe Auguste et son temps [1137-1226].
60458: LUCHT. J. - Kirchenreform durch offnung zur Religion (Bilanz der bisherigen Kirchenreformbestrebungen und neue Perspektiven)
110430: LUCIE-SMITH, EDWARD - Furniture. A Concise History. Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied, landschap, mensen, flora, fauna. Meppel, (1947). 4to.
130766: LUCIE-SMITH, EDWARD - The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms.
122646: LUCIE-SMITH, EDWARD - Joan of Arc.
100120: LUCIE-SMITH, EDWARD - Jeanne d'Arc.
100289: LUCIE-SMITH, EDWARD - Symbolist Art.
161754: LUCIEN VAN DIGGELEN|VERBEKE, HERMAN - Neil Young. Een portret.
180013: LUCIFORA, DONATAN [J. PETER TALLON - TRANSL.]. - Marvellous World of Shells.
157245: LUCK, RATUS [ED.].|PETER KRAUT|PETER RRISMANN - Geehrter Herr - lieber Freund. Schweizer Autoren und ihre deutschen Verleger. Mit einer Umkehrung und drei Exkursionen.
88610: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland
150147: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
184428: LÜCK, HEINER & BERND SCHILDT [EDS]. - Recht - Idee - Geschichte. Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte. Für Rolf Lieberwirth zum 80. Geburtstag.
140913: LÜCKE, COR - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 jaar wonen en werken.
170819: LUCKHARDT, C. GRANT|WILLIAM BECHTEL - How to Do Things with Logic.
131327: LUCKOCK, HERBERT MORTIMER - The History of Marriage. Jewish and Christian in Relation to Divorce and Certain Forbidden Degrees.
140249: LÜDEMANN, GERD - Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums. Studienausgabe.
4065393: LÜDEMANN, G. - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
4062906: LÜDEMANN, G. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
4138041: LÜDEMANN, G. (DREWERMANN, E.) - Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung met Eugen Drewermann. (Bensheimer Hefte 71)
103888: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
123207: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
131703: LÜDER, DAGMAR [ED.] - Das Schicksal der Dinge. Beiträge zur Designgeschichte.
100076: LÜDERITZ, BERNDT - Therapie der Herzrhythmusstörungen. Leitfaden für Klinik und Praxis.
160509: LUDO JONGEN [ED.].|SPAANS, YOLANDE - Het leven van Lutgart. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift.
30384: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Kunsthistorisch Museum Wenen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30381: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Cairo (Serie: beroemde musea van de wereld)
30382: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - British Museum Londen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30377: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - National Gallery Washington (Serie: beroemde musea van de wereld)
30379: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Museum Fine Arts Boston (Serie: beroemde musea van de wereld)
30386: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Oude Pinakotheek München (Serie: beroemde musea van de wereld)
30380: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Prado Madrid (Serie: beroemde musea van de wereld)
30385: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Tokio (Serie: beroemde musea van de wereld)
30383: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Uffizi Florence (Serie: beroemde musea van de wereld)
158437: LÜDTKE, JOACHIM - Die Lautenbücher Philipp Hainhofers [1578-1647].
143490: LUDWIG, EMIL - Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik.
153219: LUDWIG, KARL - Reliëf in uw tuin met klimplanten. Meer dan 35 plantensoorten uitvoerig beschreven. Alles over priëlen, pergola's en latwerk. Met duidelijke en inspirerende projecten.
102894: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 38
101077: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
165568: LUDWIG, EMIL - Bismarck. Geschichte eines Kämpfers.
101890: LUDWIG, EMIL - Gespräche mit Masaryk. Denker und Staatsmann.
165156: LUDWIG, HERMANN - Johann Georg Kastner. Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher. Sein Werden und Wirken [2 Volumes in 3 Bindings].
164424: K. LUDWIG|LEPORE, E LEPORE - Donald Davidson's Truth-Theoretic Semantics.
102891: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 45.
145530: LUDWIG, COY - Maxfield Parrish.
182063: LUDWIG ERICH SCHMITT - EDS].|TEUCHERT, HERMANN [REINHOLD OLESCH - Die Sprachreste der Niederländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts.
102892: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 53.
102893: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 54/55.
4142697: LUDWIG, M. (HRSG.) (SCHWEBEL, H.) - Kunst - Raum - Kirche. Eine Festschrift für Horst Schwebel zum 65. Geburtstag.
121732: LUFT, WERNER - Rauchringe. Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen.
101078: LUFTI, AFAF|SAYYID MARSOT - Egypt in the Reign of Muhammad Ali.
121966: LUGINBÜHL, RUDOLPHO [ED.]. - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund & Nicolai De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria [2 Vols. in envelope].
122377: LUGT, ARIE VAN DER - From Speech to Words.
56258: LUGTIGHEID, PIETER - De terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jesaja 44-46 als betoog
60459: LUHRMANN. D. - Das Offenbarungsverstandnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 16)
57225: LÜHRMANN, DIETER - Das Markusevangelium
100254: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
162164: D. LUI [EDS.].|D.C. COSTA|ELL, P.J.|I.D. CULLUM|P.H. JARRITT - rCBF Atlas. The Clinical Application of rCBF Imaging by SPET. The Neuron. Cell and molecular Biology [In Slipcase].
153818: LUIDINGA, FRANS - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Weltevreden en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
31635: LUIJK, RUBEN BENJAMIN VAN - Satan Rehabilitated? A Study into Satanism during the Nineteenth Century
95662: LUIJK, MADELON VAN - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380, 1580
155754: LUIJKS, GERARD - Raman Studies on Molecular Beams Relaxation and Excitation by CO2 Laser.
56696: LUIJKS, G.M.J.F. - Raman studies on molecular beams relaxation and excitation by CO2 laser
4061170: LUIJPEN, W. - Inleiding tot de existentiële fenomenologie. (Aula)
4036557: LUIJPEN, W. - Theologie is anthropologie.
171207: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en metafysica.
171205: LUIJPEN, DR. W. - Fenomenologie en atheïsme.
4046077: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
53565: LUIJTEN, GER A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620
165680: LUIJTERS, GUUS [FOREW.]. - Een stuk of wat gedichten. Een bloemlezing uit het fonds van Wagner & Van Santen.
130643: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld. Meer dan 1000 foto's en documenten.
4136652: LUIJTERS, G. (VERNE, J.) - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
143291: LUIJYPEN, WILLIAM A. - Existential Phenomenology.
163097: LUIKEN, JAN - Het Leerzaam Huisraad, Vertoont in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen.
84876: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honig zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken e stichtelyke verzen
87206: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het oude en nieuwe verbond. Vertoonenede drie honder zeven en dertig Konstige Figuuren, verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke verzen (2 delen)
82624: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen, van het oude en nieuwe verbond, vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen (2 delen)
46382: LUIKEN, JAN - Het Menselyk Bedryf
91244: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen, met koopere afbeeldingen verciert. Nevens haar vaarsen, aanmerkingen, en zielzuchtingen.
91239: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerde zielen-vuur: zynde bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende versen en heilige Spreuken.
91241: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
53550: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedrijf, in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen, van ambachten, kosnten, hanteeringen en bedryven, met verzen
91245: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
181800: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen van Jan Luiken, Op nieuws Vermeerderd. en Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid.
144755: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
82443: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa, de plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Arfrika
4021269: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
181801: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
163835: LUISA FLORA [EDS.].|TODD, RICHARD - Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction.
160578: LUISELLI, BRUNO|MANLIO SIMONETTI [EDS.]. - Romanobarbarica 5. Contributi allo studio dei rapporti culturali tra mondo Latino e mondo Barbarico.
130201: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
131023: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
152112: LUITING, P. - The Value of Feed Consumption Data for Breeding in Laying Hens.
154408: LUITING, TON - Frivool memoriam.
122072: J.C. LUITINGH|MEIJERS, J.A. - Onze voornamen. Traditie - betekenis - vorm - herkomst. Benevens een uitgebreid namenregister.
92337: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
162359: LUKACS, DR. GABOR - Kaitai Shinsho. The Single Most Famous Japanese Book of Medicine & Geka Soden, an Early Very Important Manuscript on Surgery.
145832: LUKACS, JOHN - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
155900: LUKACS, JOHN - Langs kromme lijnen. Zes resterende vragen over de Tweede Wereldoorlog.
182602: LUKACS, JOHN - Het Einde van de Moderne Tijd. Ideologie versus nationalisme.
155679: LUKACS, JOHN - The Last European War. September 1939-December 1941.
4062374: LUKASSE, J. (GENK) - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
162978: LUKE, MARY M. - Gloriana. The Years of Elizabeth I.
184227: LUKIAN [JÜRGEN WERNER & HERBERT GREINER-MAI - EDS.]. - Werke in drei Bänden [Vol. 1 - only].
56260: LUKKEN, GERARD - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijk ritueel in onze cultuur
4035673: LUKKEN, G. (RED.) (GREIMAS, A.J.) - Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J.Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie.
4071511: LUKKEN, G. - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
31095: LUKKEN, G.|WIT, J. DE - Lezen in fragmenten. De Bijbel als liturgisch boek (Liturgie in beweging 2)
4074266: LUKKEN, GERARD & JEROEN DE WIT ( RED.) - Het Kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen
140206: LULOFS, DR. F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
155784: LUMIG, H.A. VAN - Experimental Investigations of Hydrogen Cluster Ions.
56670: LUMIG, H.A. VAN - Experimental investigations of hydrogen cluser ions
47379: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-Boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlande, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-Boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld. Nieuwe Uitgave
81890: LUMMEL, H.J. VAN - Hoofdgebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis in schetsen en afbeeldingen voorgesteld
87220: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
88077: LUMMEL, A.J. VAN - Register op het handboek der geschiedenis van het vaderland van Mr. G. Groen van Prinsterer
88842: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
4048928: LUNDBERG, J. - Kristus-Mystiken hos Paulus.
4139144: LUNDIN, R. & NOLL, M.A. - Voices from the Heart. Four Centuries of American Piety.
4138731: LUNDIUS, JOHANNES - Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienst und Gewohnheiten,. für Augen gestellet, in einer ausführlichen Beschreibung des gantzen levitischen Priesterthums. Und fünff unterschiedenen Büchern: usw (mit Poträt, Frontispice, und 31 Kupferstiche von J.W.Michaelis
4046667: LUNENBERG, M. (AMSTERDAM) - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
162207: LUNENBERG, MIEKE - Geluk door geestelijke groei. De instititionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
92649: LÜNNEMANN, KATINKA D. E.A. - Interventie door uithuisplaatsing. De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
181802: LUNSHOF, MR. H.R. - Welzijn, wet, wetgever. Op zoek naar de taak van de wetgever.
121778: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
103960: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER [FOREW.].|VERLINDE, ALBERTINE J. [ED.]. - Hollandse tegels. De collectie van de heer F. Leerink. Deel 1: Bijbelse voorstellingen Deel II: Dierfifuren.
30849: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning
160813: D.F. LUNSINGH SCHEURLEER JR [EDS.].|HUIG, M. - De vijftiende eeuw. Uniek naslagwerk over de politieke, economische, sociale en kunsthistorische ontwikkelingen in de vijftiende eeuw.
163150: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H.|W.C. FOCK& A.J. VAN DISSEL [EDS.]. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Leeuwenhorst [Vol. 4 A & B].
104222: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte Geschenk van de Nijl.
101983: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
181091: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte - Geschenk van de Nijl.
141196: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. [ED.]. - Sprekend verleden. Wegwijzer voor de verzamelaar van oude kunst en antiek.
53647: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning
181803: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
181804: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. [ED.] - De verzameling ceramiek uit het verre oosten van het Rijksmuseum Kröller-Muller.
31157: LUNT, HORACE G. - Old church Slavonic grammar
171208: LUNTLEY, MICHAEL - Contemporary Philosophy of Thought: Truth, World, Content.
183047: DR. C. TE LUNTUM [P.J. BLOK - INTROD.].|HOYNCK VAN PAPERDRECHT|J. - Onze Schutter-Vendels en Schutterijen van Vroeger en Later Tijd in Beeld en Schrift 1550-1908. Een Historisch Album met Aquarellen.
146488: LUPTON, J.H. - A Life of John Colet, D.D. Dean of St. Paul's and Founder of St. Paul's School. With an appendix of some of his English writings.
4142415: LURIA, A.R. - The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology.
53202: LURKER, MANFRED - Lexikon der Götter und Dämonen. Namen - Funktionen - Symbole/Attribute
4142451: LURKER, M. (HRSG.) - Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Ergänzingsband 1)
92417: LUSCOMBE, D.E. - The school of Peter Abelard. The influence of Abelard's thought in the early scholastic period
30697: LUST, JOHAN A.O. - Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised Edition
168770: LUST, JOHN - Western Books on China op to 1850.
151827: LUSTBADER, ERIC VAN - De voorganger.
110254: LUSTIGER, JEAN-MARIE - Trefpunt Europa. Een visie vanuit het christendom.
141768: LUTAUD, OLIVIER - Des Révolutions d'Angleterre à la Révolution Française. Le Tyrannicide & Killing No Murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte). Essai de littérature politique comparée.
88623: LUTEIJN, C.M. - 1864-1964, honderd jaar confessionele vereniging. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging.
93478: LUTEIJN, C.M. - Honderd jaar confessionele vereniging. 1864-1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging
162754: LUTGERS, P.J. - Gezigten aan de rivier de Vecht, naar de natuur geteekend en op steen overgebragt.
4066240: LUTH, J. PASVEER, J. & SMELIK, J. (RED.) - Het kerklied. Een geschiedenis.
184831: LÜTH, JAN & JAN PASVEER & JAN SMELIK [EDS]. - Het kerklied. Een geschiedenis.
4025549: LUTH, J.R. - Daer wert om `t seerste uytgekreten. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme 1550-1852. (Diss.)
84359: LUTHARDT, D. CHR. ERNST - Geschichte der christlichen ethik vor der Reformation (2 volumes)
4138437: LUTHARDT, E. - Voordrachten over de Christelijke moraal. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.Riemens.
32348: LUTHER, MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten
184195: LUTHER, MARTIN & ELFRIEDE STARKE [ED.]. - Ein seer gut vñ nützlichs Bettbüchleyn. ym 1527. Jar. [2 Vols.].
53127: LUTHER, JOHANNES|MEISNER, HEINRICH - Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zum fünfhundertschen Geburtstage johann Gutenbergs
81499: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils, Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars, uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
4006005: LUTHER, M. - Vorreden zur Heiligen Schrift. Neu Hrsg. von Fr.Held.
57801: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
4003819: LUTHER, M. - Stemmen uit Wittenberg. (5 dln.). Preken, artikelen, brieven enz. van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten.
47993: LUTHER, MARTIN - Sprüche Martin Luthers vom Ublass wider Johann Tetzel 1517 (95 Thesen) ins Deutsche übertragen von Prof. Dr. Kawerau (Reformatorische Schriften, Erster Band. Luthers Werke)
48232: LUTHER, MARTIN - Ein seer gut un nützlichs Bettbuchleyn. Um 1527. Jar.
4050602: N.N. (LUTHER, M.) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een Kerk.
4023748: N.N. (LUTHER, M.) - Studienausgabe. Band 1. In Zusammenarbeit mit H.Junghans, R.Pietz, J.Rogge und G.Wartenberg hrsg. von H.U.Delius.
4023740: LUTHER, M. - Servum Arbitrum,. dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasamus van Rotterdam. In het hedendaagse Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C.v.d.Geer-De Ruiter.
4023534: N.N. (LUTHER, M.) - Reformatie-nummer van Stemmen des Tijds. M.m.v. H.H.Kuyper, A.Eekhof, W.J.Aalders e.a.
4023503: N.N. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in zijn leven en werken. van 1483-1525. (bijdr. van H.H.Barger, J.Lindeboom, A.W.Bronsveld e.a.)
4012974: LUTHER, M. - Theologie des Kreuzes. Die religiösen Schriften. Hrsg. von G.Helbig. (KT 95)
201541: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
94548: LUTHER, MARTIN - Annotierungen zu den Werken des Hieronymus
9582: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof verklaart en bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.
9583: LUTHER, MARTIN - De Uitgelezene Kleine Schriften van Doct. Martinus Lutherus, Uit zyne Groote Werken by een getrokken, en met eene algemene Voorreden over den Zege van Luthers Schriften verrykt, door den Heer Johann Jacob Rambach. Uit het Hoogduitsch in zuiver Nederduitsch overgebracht.
9581: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert. Met een Voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, zoo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordige van allen die dezen Leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
57695: LUTHER, MAARTEN - Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, het gebed en het licht
58383: LUTHER, MAARTEN - Een Toevlucht voor de Zijnen. Dagboek bij de Bijbel
32434: LUTHER, MAARTEN - Stemmen uit Wittenberg. Preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Deel VI (Bundel XXXII & XXXIII)
58316: LUTHER, MAARTEN - Gebeden
57316: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
94541: LUTHER, MARTIN - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
4054934: LUTHER, M. - Euch stossen dass es krachen soll. Sprüche, Aussprüche, Anekdoten. Mit 25 Reproduktionen nach Holzschnitten von Horst Bachmann.
56938: LUTHER, MARTIN - Die reformatorischen Grundschriften in vier Bänden
9905: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige Aanmerkingen op onzen dagen toepasselyk vermeerdert. Deze tweede uitgave vermeerdert met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, soo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordinge van allen die dezen leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
57799: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
86095: LUTHER, MARTIN (WALCH, J.G.) - Colloquia oder Tischreden. (Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften, herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. Zweiundzwanzigster Band.)
4137595: N.N. (LUTHER, M.) - Hutten-Müntzer-Luther. Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von S.Streller.
4033735: LUTHER, R. - Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften.
57418: LUTHER, MAARTEN - Beloften van Troost. De zaligsprekingen
57173: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
57174: LUTHER, MARTINUS - Servum Arbitrum, dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Eraasmus van Rotterdam
94549: LUTHER,MARTIN - Studienausgabe (Band 1, 2, 3, und 4) (4 volumes of 6)
156054: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
57525: LUTHER, MAARTEN - Kiezen is dienen. De servo arbitrio, Luthers antwoord aan Erasmus
58317: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
6872: LUTHER, MARTIN/BEUMLER, MARCUS - Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmutiges Gesprach, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erklarung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
47512: LUTHER, MARTIN - A Commentary on the Psalms, called Psalms of Degrees. In which, among many other interesting subjects, the Scriptual Doctrine respecting the divinely instituted and honourable estate of Matrimony is Explained and Defended, in opposition to the Popish Errors of Monastic Seclusion, and Enforced Celibacy. To which is prefixed, An Historical Account of the Monastic Life, particulary of the Monasteries of England
4054720: LUTHER, M. - Grosser Katechismus. Vollständige Ausgabe, sprachlich durchgesehen und dem Menschen der Gegenwart nahegebracht.
57806: LUTHER, MARTIN - Ausgewählte Werke (8 volumes)
31760: LUTHER, MAARTEN - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven
31762: LUTHER, MAARTEN - Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken
201542: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE/SANTEN, DIRK JANSZ. VAN - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. INTERLEAVED WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
10151: LUTHER, MARTIN/GREIFF, JOHANN JACOB - Des Theuren Mannes Gottes, D. Martin Luthers Sämtliche Theils von Ihm selbst Deutsch verfertigte, theils aus dessen Lateinischen ins Deutsche übersetzte Schriften und Werke, Welche aus allen vorhin Ausgegangenen Sammlungen zusammen getragen, Und Anietzo in eine bequemere und nach denen Materien eingerichtete Ordnung gebracht, nach denen ältesten und besten Exemplarien mit Fleisz übersehen und verbessert, mit verschiedenen in denen Altenburgischen und andern Tomis ermangelnden Schrifften vermehret, und mit nöthigen Vorberichten versehen. WITH: M. Johann Jacob Greiffs, Pastoris in Mölbis, Vollständige Register über die XXII Leipziger Theile der gesammten Schriften Des seligen D. Martin Luthers, Nebst einem auf die Wittenbergischen, Jenischen, Altenburgischen und andern deutschen Tomos eingerichteten Repertorio, Ingleichen einem Supplement und Nachlese verschiedener Schiften und vieler, meistentheils annoch unedirten deutschen Briefe Lutheri, Mit einer Vorrede Herrn D. Christiaan Friedrich Börners.
10347: LUTHERBIJBEL - Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Nieuw verbetert Psalm- en Gezang-Boek, Of de Hondert en Vijftig Psalmen Davids, En alle de gewoone Geestelyke Liederen, Eertijts berijmt door W. van Haagt En naderhand op bekender Zang-wyzen gebracht Door J. van Duisberg, Ten dienste voor de Christelijke Nederlandsche Gemeentens van d'Onveranderde Augsbourgsche Geloofs-Belydenis. By deze druk sijn alle Psalmen en Liederen met de eerste vers op nooten verrijkt, en gestelt op de sleutel (Bemol en Beduur) om gemakkelijker daar na te singen etc. soo als dezelve nu te Amsterdam in de Lutherse Kerken gesongen werden. Ook is hier by gedrukt De Catechismus Lutheri, de Confessie van Augsbourg, het Symbolum Athanasii, de Historie van 't Lijden en Sterven Jesu Christi, de Kerk-gebeden, de Gebeden van J. Haverman en J. Arend. Het Formulier van de H. Doop, Absolutie, en van des Heeren H. Avondmaal, als mede een Siecken-troost.
89255: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres.
130542: LÜTHOLD-MINDER, IDA - Helvetia Mariana. Die Marianischen Gnadenstätter der Schweiz.
60462: LUTJEHARMS. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw
4009303: LUTJEHARMS. W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Herrnhutters. in de Nederlanden in de 18e eeuw. (Diss.).
152290: LÜTKEMEIER, THOMAS - Chez soi. The aesthetic self in Arthur Schopenhauer, Walter Pater and T.S. Eliot.
54208: LUTTENBERGER, ALBRECHT P. - Katholische reform und Konfessionalisierung. (Ausgewählte quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Band 17)
184725: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De Verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
4137796: LUTTERVELT, R. VAN (VANMOUR, J.B.) - De Turkse schilderijen van J.B.Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Met 39 platen waarvan de 1e in kleur.
54950: LUTTIKHUIS, BERNARD - Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente
4142694: LUTTIKHUIZEN, G.P. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Eeuwig kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie.
153492: LUTZ, ANNABELLE - Dissidenten und Bürgerbewegung. Ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei.
30515: LUTZ, HEINRICH - Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit
184616: LUTZ, DR. ALFONS [ED.]. [ESS, H.R. - FOREW.]. - Initialen aus den Liber Antidotarius Magnus.
185487: LUTZ, DR. LISELOTTE [ED.]. - Lexikon des Mittelalters [Complete Set in 9 Volumes & Index Volume].
171053: LÜTZ, MANFRED - Gott. Eine kleine Geschichte des Grössten.
4136586: LUTZ, J. (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirchlichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Entwicklung der homiletischen Prinzipien.
4138276: LUTZ, H.M. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12, 1-8 und 14, 1-5. (WMANT 27)
130630: LUTZE, EBERHARD - Veit Stoss.
165348: LÜTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A Biography.
4135639: LUX, R. - Die Weisen Israels. Meister der Sprache - Lehrer des Volkes - Quelle des Lebens.
164085: LUYCKX, JACQUES - Theater in drie eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003.
143214: LUYCKX, JOOST [ED.]. - ACCO Geschiedenis van een studentencoöperatie 1950-2010.
121267: LUYCKX, JACQUES [ED.]. - Koorzang in de Sint-Janskathedraal [With CD].
143222: A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT [EDS. - ET AL.].|BEUKERS, H. - Red-Hair Medicine. Dutch-Japanese medical relations.
171209: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
52437: LUYKEN, J. - Geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
10208: LUYKEN, JAN - De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen.
10210: LUYKEN, JAN - Voncken der Liefde Jesu, Van het Godtbegerende Zielenvier. Bloemitjes der Salige Hoope, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na vreden Ryk. Een behelsinge van vyftig Sinne-beelden, met hunne daar op spelende verssen, en heylige Spreuken. WAARBIJ: Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voot 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens Het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk.
10089: LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert.
9733: LUYKEN, JAN - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk. WAARBIJ: De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Des Menschen Begin, Midden en Einde. Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vyftig Konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Autheur.
9585: LUYKEN, JAN/SPINNIKER, ADRIAAN - Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. WAARBIJ: De Werken en Vergelding der Barmhertigheid, En Onbarmhertigheid, Uit Matth. XXV. berymd door Adriaan Spinniker.
31625: LUYKX, PAUL - Heraut van de katholieke herleving. Gerard Brom, 1882-1959
103552: LUYKX, PROF. DR. THEO - Politieke geschiedenis van België [2 Vols. Compl.].
167409: LUYKX, PROF. DR. THEO - Het grafelijke geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone.
55343: LUYKX, THÉO - Atlas historique et culturel de la Belgique
185743: LUYKX, DR. THEO - Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven [1199/1200-1244]. Haar regering [1205-1244], vooral in Vlaanderen. Volume VIII nr. 5..Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België. Klasse der Letteren.
162499: LUYKX, P.|N. BOOTSMA [EDS.]. A.F. MANNING [INTROD.]. - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
102730: LUYKX, G.J.M. [FOREW.]. - Gilden Kring Maasland 1935-1985.
103553: LUYN, FLORIS-JAN VAN - Een stad van boeren. De grote trek in China.
171210: LUYPEN, PROF. DR. W. - Theologie is anthropologie.
152884: LUYT, DR. A.J. - Klikspaans studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en als schrijver.
185251: LWIMKUGEL, FRANK - Wege jüdischer Apotheker. Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarische Pharmazeuten.
110099: LWUPWN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis der Middelwwueen en de daarbij behorende hulpwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
122070: LYCAN, WILLIAM G. [ED.]. - Mind and Cognition. A reader.
4142286: LYCAN, W.G. - Mind and Cognition. A Reader.
3452: LYDIUS, JACOBUS - Florum Sparsio ad Historiam Passionis Jesu Christi. Cum figuris aneis. Ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce. WAARBIJ: Analecta, Sive Reliquiae Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendae. WAARBIJ: Coena Dominica Literatorum.
144300: LYDON, J.F. - The Lordship of Ireland in the Middle Ages.
143399: LYDON, JAMES [ED.]. - Law and Disorder in Thirteenth-Century Ireland. The Dublin Parliament of 1297.
185180: LYELL, JAMES P.R. - Early Book Illustration in Spain.
180155: LYLE, E.B. [ED.]. - Ballad Studies.
91658: LYLE, MARJORIE - Canterbury, 2000 years of history.
182478: LYLES, ANNE|ROBIN HAMLYN [EDS - ET AL.]. - British Watercolours from the Oppé Collection with a selection of drawings and oil sketches. .
4141133: LYMANT, BRIGITTE - Die Glasmalereien des Schnütgen-Museums.
4143147: LYMANT, BRIGITTE - Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Zisterzienserkirche Altenberg. Mit einem beitrag von G.Steinwascher: Wikbold Dobbelstein, Bischof von Kulm.
110265: LYNAM, EDWARD - British Maps and Map-Makers.
110488: LYNAS, MARK - Het nieuwe weer. De gevolgen van klimaatverandering.
157457: LYNCH, BRENDAN - Parsons Bookshop At the Heart of Bohemian Dublin 1949-1989.
152234: LYNCH, JOHN - Spain under the Habsburgs. Empire and Absolutism 1516-1598 & Spain and America 1598-1700 [2 Vols. Compl.].
140008: LYNDEN-DE BRUÏNE, A.M. VAN - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
182843: A.M. VAN LYNDEN-DE BRUÏNE [EDS.].|BOSTOEN, K.|C.A. BINNERTS-KLUYVER|C.J.E.J. HATTINK - Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Rademacher de Oude [1538-1617] in het ' Album J. Roterii ', Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent.
143783: LYNN, KENNETH - Hemingway.
180778: LYNNE TATLOCK [EDS.].|SCHOLZ WILLIAMS, GERHILD - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Liteartur des 15. bis 17. Jahrhunderts.
182553: LYONNET S.J., STANISLAO - De peccato et redemptione [2 Vols.].
151834: LYONS, F.S.L. - John Dillon. A Biography.
53024: LYONS, ALBERT S.|PETRUCELLI II, R. JOSEPH - Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst
146266: LYONS, JOHN - Introduction to Theoretical Linguistics.
165544: LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
4139571: LYOTARD, J.F. (KANT, I.) - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
4300654: LYOTARD, J.F. - Political Writings. Translated by B.Readings with K.P.Geiman. Foreword and Notes by B.Readings.
100290: LYSEN, A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at the Hague.
183044: LYSONS, REV. SAMUEL - The Romans in Gloucestershire and The results of their residence in this Country considered in an Historical, Social and Religious point of view: embracing
53907: LYTTON, EDWARD BULWER - De familie Beaufort, of nacht en morgen in het menschelijk leven (Deel 1 en 2)
101079: MAANEN, HANS VAN - De wet van ....
121675: MAANEN, HANS VAN [ED.]. - Kwakzalverij. 125 jaar medische folklore.
102295: MAANEN, WILLEM G,. VAN - Bagatellen.
142095: MAANEN, H. VAN|S.E. WILMER [EDS.]. - Theatre Worlds in Motion. Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe.
132153: MAANEN, R.C.J. VAN - Stadsarchief van Leiden 1574-1816.
56542: MAANEN, R.C.J. VAN - De geschiedenis van een Hollandse stad (4 delen)
4013784: MAANEN, D.V. - Het boek Ruth en zijn perspectieven. (BBB)
156343: MAAREL, E. VAN DER|V. WESTHOFF - The Vegetation of the Dunes Near Oostvoorne [the Netherlands], with a Vegetation Map.
152203: MAAREN, NELLEKE VAN [ED. - TRANSL.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
165931: MAAREN, NELLEKE VAN [ED.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
155211: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen & The Diary of Anne Frank [DVD].
143488: MAARSEN, JACQUELINE VAN - De erflaters. Herinneringen van de jeugdvriendin van Anne Frank.
156425: MAARSEN, DR. N.J. - De Strijd om de Revolutie in de Restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
165957: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen.
4071805: MAARSEN, I. - Mensch en Moraal. Een Joodsche Levensvisie.
4033290: MAARSINGH, B. - De schepping in het Oude Testament.
4073798: MAARSINGH, B. (TEKST EN TOELICHTING) - Numeri.
4062310: MAARSSEN, J.(JOPIE) VAN (FRANK, ANNE) - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
103950: MAARSSEVEEN, CRISTEL VAN|TJERK VAN DUINEN [EDS.]. - Gevelbouw Prestatieboek 2010.
163932: MAARTEN-JAN DONGELMANS|VELD, RENÉE IN 'T - 30 April 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
121195: MAARTEN KLOOS [INTROD.].|RUIGROK, WIM [PHOTOGR.].|WILLEM ELLENBROEK [TEXT] - Amsterdam, stad in verandering.
162854: MAARTEN SCHNEIDER - EDS.].|MULTATULI [KAREL VAN HET REVE - Mainzer Beobachter.
180395: MAARTEN ETTEMA [EDS.].|PLOEG, JAN DOUWE VAN DER - Tussen bulk en kwaliteit. Landbouw, voedselproduktieketens en gezondheid.
182309: MAARTEN STEENMEIJER - TRANSL.].|VICENT, MANUEL [HENRIËTTE ARONDS - Kronieken van de grote stad.
154510: MAARTEN MEESTERS|MEESTERS, FRANK - Meesters in religie.
164114: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, aromatische, droge witte wijnen.
164116: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 64 gerechten bij volle, kruidige, vrij complexe rode wijnen.
164115: MAARTJE LATERVEER [EDS.].|VINCKEN, JEAN-PIERRE - Wijn & Spijs. 62 hapjes en gerechte bij champage en mousserende wijnen.
60463: MAAS. C. - Affektiviteit en Celibaat (Op basis van een onderzoek van de Nederlandstalige literatuur 1960-1978)
90504: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
160959: MAAS, NOP|PIERRE H. DUBOIS [EDS.]. - Marcellus Emants. Aantekeningen.
153225: MAAS, WILHELM - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
146306: MAAS, PATRICK - Broodjes voor Boeddha van de Dutch Bakery.
102553: MAAS, NOP [& FRANK ENGERING] - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
131982: MAAS, ELLEN - Die goldenen Jahre der Photoalben.
90633: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
160223: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
152116: MAAS, TOP - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
90579: MAAS, LODEWIJK HENDRIK - Pro Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923. / Pro Patria. Works, life and aspirations of Gerrit Kalff 1856-1923.
55700: MAAS, PETRUS FRANCISCUS - Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927
183526: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over Kunst en Leven in de periode 1869-1877.
151083: MAAS, DRS H.H.V.M. [ED.]. - Barbaradael een begrip.
180056: MAAS, CHARLOTTE [ED.]. - Jurisdification in Europe. The Balance of Powers under Pressure ?
57002: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
154325: MAAS, MICHAEL [ED.]. - The Cambridge Companion to the Age of Justinian.
4135436: MAAS, P.H.J.T. - The Liber Sententiarum Magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century. (Diss.)
165476: MAASBACH, JOHN T.L. - Waarom wij Christus moeten blijven prediken.
165461: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 1 & 2].
165462: MAASBACH, DAVID - Iedere dag met God. Dagboek voor uw dagelijkse geloofsbelevenissen [Vol. 2].
163980: MAASGOUW - De Maasgouw 1879 - 1891 [First 13 Years in 3 Vols.].
54511: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere . Volume II (The Campaigns 1983, 1985 and 1987)
100629: MAASKANT, P. - Het volk van Vrederijk.
103306: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
181806: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
85858: MAASLAND, A.J. (SAMENGESTELD DOOR) - Woorden van puriteinen. Thema's uit het christelijk geloof
190010: MAASSEN, IWEIN - Floating Luxury. De meest exclusieve cruiseschepen
144864: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
190015: MAASSEN, IWEIN - Floating Luxury. De meest exclusieve cruiseschepen
145120: MAASSEN, MARCEL - Betaalde liefde. Voetbal, van volkssport tot entertainment-industrie.
180106: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
4139482: MAAT, H.A.H. - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism. (Diss.)
165313: A. MAAT|D. DEN OUDEN [EDS.|GEUS, B. DE|INTROD.].|J. VAN DER HEIJDEN - Een Scone Leeringe om Salich te Sterven. Een Middelnederlandse Ars Morendi, uitgeveven, geannoteerd en ingeleid.
84241: MAATJES, J.H. - Twee Catechisatiën of godsdienstige voorstellen, over 2 Cor. 5:17 en 1 Petr. 3:18a.
151941: MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE [ED.]. - - Veelderhande, geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
146261: MABBOTT, J.D. - An Introduction to Ethics.
170500: MABRY, JOHN - Tau En Christendom. God in de ogen van de natuur.
161547: MAC GILLAVRY, DR. TH.H. - De continuïteit van het doode en het levende. Rede uitgesproken op den 323sten verjaardag der Rijks-Universiteit te Leiden, 8 februari 1898.
4140531: MACALLAN, F. - Engelen.
104635: MACARDLE, MEREDITH - The Timeline History of China.
93251: MACARÉ, ADRIEN JONATHAN RETHAAN - De leer der assignatiën. Eerste gedeelte
154006: MACARTHUR, JOHN R. [INTROD.]. - Das Bradford Buch der Sammelteller. Das Massgebliche Standardwerk für International gehandelte Sammelteller.
57509: MACARTHUR, JOHN - Iemand had twee zonen. Het ware verhaal over een vader, zijn zonen en een schokkende moord
57510: MACARTHUR, JOHN - De juiste koers in een wereld op drift
4141821: MACARTHUR, J. - The Gospel According to the Apostles / The Vasihing Soncience / The God Who Loves. (Three Best Sellers in One Volume)
183306: MACARTNEY, C.A. - October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929-1945 [2 Vols. Compl.].
141090: MACAUKAY, R.|R. BENY - Schoonheid van ruïnes.
180637: MACAULAY, RONALD K.S. - Extremely Common Eloquence. Constructing Scottish identity through narrative.
110937: MACAULAY, THOMAS BARINGTON|PETER ROWLAND [ED.]. - The History of England in the Eighteenth Century. Edited and Supplemented by Peter Rowland.
181807: MACBEAN, J.P. - New York. Heart of the City.
142254: MACCAFFREY, WALLACE - The Shaping of the Elizabethan Regime.
180978: MACCAFFREY, WALLACE T. - Queen Elizabeth and the Making of Policy 1572-1588.
151840: MACCAFFREY, WALLACE T. - Elizabeth I. War and Politics 1588-1603.
104867: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - Les Irlandais. La traversée du siècle. Préface de Neil Jordan.
91814: MACCHEYE, ROBERT MURRAY - Troost in verdriet
57181: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne
95661: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster
53263: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
96524: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray MacCheyne
4136912: MACCHEYNE, R.M. - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster.
4143019: MACCHI, J.D. - Israël et ses tribus selon Genèse 49. (Orbis Biblicus et Orientalis 171)
150906: MACCULLOCH, DAIRMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
143715: MACCULLOCH, DIARMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
123128: MACDANNELL, COLLEEN (ET AL.) - De hemel. Een aardse geschiedenis.
143933: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
144069: MACDONALD, CHARLES B. - The Battle of the Bulge. The Definitive Account.
122701: MACDONALD, HELEN - Human Remains. Dissection and its Histories.
167369: MACDONALD, LYN [SHIRLEY SEATON]. - Ordeal by Fire. Witness to the Great War [In Slipcase].
140297: MACDONALD, GUS - Camera. A Victorian Eyewitness.
184813: MACDONALD, G.F. [ED.]. - Perception and Identity. Essays presented to A.J. Ayer with his replies to them.
143938: A.A. MACDONALD [ED.].|HOUWEN, L.A.J.R. - Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian.
4059404: MACDONALD, D.B. - Development of Muslim Theology,. Jurisprudence and Constitutional Theory.
4142512: MACDONALD, A.B. - Christian Worship in the Primitive Church.
181808: MACDONELL, ARTHUR A. - A History of Sanskrit Literature.
157546: MACDONOGH STEVE - Open Book. One Publisher's War. An Entertaining Account of a Controversial Publisher's Struggle Against Censorship.
131034: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of its History, Politics, Architecture and Society.
145438: MACDOUGALL, MARGARETT O.|P.E. STEWART-BLACKER [COUNTESS OF ERROLL - FOREW.]. - Clans and Tartans of Scotland.
154764: MACDOUGALL, SOPHIA - Inferno.
144669: MACDOUGALL, NORMAN - James IV. The Stuwart Dynasty in Scotland.
104898: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomf van de Barok.
181174: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
104899: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
152846: MACEWEN, ALEXANDER [FOREW.]. - The Highland and the Highlanders. The Past and Future of a Race. A' Ghaidhealtachd: Ar Dileab 's ar Dòchas.
88422: MACFARLANE, DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald MacDonald.
131384: MACGILLIVRAY, ROYCE - Restauration Historians and the English Civil War.
140159: MACGOWAN, KENNETH|WILLIAM ELNITZ - The Living Stage. A History of the World Theater.
110510: MACGRATH, ALISTER E.|PETER H. VAN HUIZEN - De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld.
152876: MACGREGOR, NEIL - ' To the Happier Carpenter '. Rembrandt's War-Heroine Margaretha de Geer, the London Public and the Right to Pictures.
180923: MACGREGOR, ANNE - Managing Migraine in Primary Care.
157120: MACGREGOR, ARTHUR [ED.]. - Sir Hans Sloane. Collector, Scientist, Antiquary.
92226: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud und Midrasch
142673: MACH. DR.E. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
142719: MACH, ERNST [JOACHIM THIELE - ED.]. - Abhandlungen. Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (1872) . Zur Geschichte des Arbeitsbegriffes (1873) . Kultur und Mechanik (1915).
165450: MACHEINER, JUDITH - Englische Grüsse oder über die Leichtigkeit, mit der man eine fremde Sprache erlernen kann.
52497: MACHEN, J. GRESHAM - The New Testament. An Introduction to its Literature and History
145688: MACHER, ANNE RUTH - Meaningful and Rule-Guided Behaviour: a Naturalistic Approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
183318: MACHIAVEL - Oeuvres complètes.
145989: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Der Fürst.
140626: ED.].|MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. - Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung.
4070525: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Vertaald door Frans van Dooren.
110404: MACHIAVELLI, NICOLO - The Prince. A new translation by Geroge Bull.
163053: MACHIAVELLI, NICCOLO [ALFRED REUMONT - TRANSL.]. - Geschichte von Florenz.
182187: MACHIAVELLI, NICOLO [J.A.C. BUCHON - ED.]. - Oeuvres complètes [2 Vols - Compl.].
168468: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Meester Arend de Keysere 1480-1490.
183914: MACHIELS, JÉROME [INTROD.]. - Erasmusdrukken uit de Universiteitsbibliotheek te Gent [Erasmus tentoonstelling van Erasmusdrukken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent, ingericht ter gelegenheid van het Erasmusjaar 1969]. .
143133: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Catalogus van de Boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van Rijksuniversiteit Gent [2 Vols. Compl.]..
30793: MACHO, THOMAS H.|SLOTERDIJK, PETER - Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart
4052905: MACINTYRE, A. - Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart.
163645: MACINTYRE, BEN - The Napoleon of Crime. The Life and Times of Adam Worth, Masterthief.
123439: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - The Adventure of Sail 1520-1914.
162796: MACINTYRE, A.C. [R.F. HOLLLAND - ED.]. - The Unconscious. A Conceptual Study.
180144: MACINTYRE, BEN - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche.
102870: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - Zeilvaart, 1520-1914.
4033470: MACK, B.L. - De verloren woorden van Jezus. Het boek Q en de oorsprong van het christendom.
54658: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
95952: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
95957: MACKAY, EWALD - Het grote huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld
100291: MACKENDRICK, PAUL - The Greek Stones Speak. The story of Archaeology in Greek Lands.
154266: MACKENDRICK, PAUL - The North African Stones Speak.
166993: MACKENDRICK, PAUL - The Dacian Stones Speak.
184516: MACKENDRICK, PAUL - The Mute Stones Speak. The Story of Archaeology in Italy.
143723: MACKENNEY, RICHARD - Sixteenth Century Europe. Exp[ansion and Conflict.
181810: MACKENNEY, RICHARD - The City-State 1500-1700. Republican Liberty in an Age of Princely Power.
53955: MACKENSTEIN, A.F. - Ons geloof. Een boek voor dezen tijd
153397: MACKENZIE, DAVID - The Serbs and Russian Pan-Slavism 1875-1878.
151001: MACKENZIE, NORMAN - Dreams and Dreaming.
190014: MACKENZIE, MAIRI - Dream Suits. The Wonderful World of Nudie Cohn
95541: MACKENZIE, GAVIN - The aristocracy of labor. The position of skilled craftsmen in the American class structure
130667: MACKENZIE, DONALD A. - Myths of Pre-Columbian America.
144673: MACKENZIE, AGNES MURE - The Foundations of Scotland.
144674: MACKENZIE, AGNES MURE - Robert Bruce. King of Scots.
180706: MACKENZIE, CRAIG - The Oral-Style South African Short Story in English. A.W. Drayson to H.C. Bosman.
164678: D. MACKEY|THORNE, K. - Everything You Ever Needed to Know about Training. A One-Stop Shop for Everyone Interested in Training, Learning and Development.
165746: MACKIE, J. DUNCAN - Pope Adrian IV. The Lothian Essay.
155506: MACKIE, B. ALLAN [ED.]. - The Canadian Log House [Vol. 1-6].
163185: MACKIE, EUAN - The Megalith Builders.
170442: MACKIE, J.L. - The Cement of the Universe. A Study of Causation.
182716: MACKIE, EUAN W. - Scotland. An Archeological Guide. From Earliest times to the 12th century A.D.
4050244: MACKINNON, A.G. - The Rome of the Medieval Church. (Earlier Section)
4053788: MACKINTOSH, H.R. - The Christian Experience of Forgiveness.
4135206: MACKINTOSH, C.H. - The Mackintosh Treasury. Miscellaneous Writings.
150710: MACKINTOSH, MALCOLM - Juggernaut. A History of the Soviet Armed Forces.
156239: MACKLEM, TIMOTHY - Independence of Mind.
151895: MACKRIDGE, PETER - Language and National Identity in Greece, 1766-1976.
122471: MACKSEY, KENNETH - Land Warfare. The Guinness History of Land Warfare.
4069822: MACLAREN, I. - Boven alles de liefde. Vertaald door W.van Nes.
4069823: MACLAREN, I. - Zielenadel. Nieuwe schetsen. Vertaald door W.van Nes.
4045012: MACLAURIN, E.C.B. (THATCHER, G.W.) - Essays in Honour of Griffithes Wheeler Thatcher 1863-1950.
104612: MACLEAN, FITZROY - The Concise History of Scotland.
130231: MACLEAN, FITZROY - Bonnie Prince Charlie.
145346: MACLEAN, ALAN - No, I Tell aLie, it was the Tuesday ... A Trudge through his life and times.
165356: MACLEAN, DR. IR. J. - De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1665.
158306: MACLEHOSE, JAMES - The Glasgow University Press 1638-1931. With some notes on Scottish Printing in the last three hundred years.
89285: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation.
56384: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
96569: MACLEOD, JOHN - Scottish theology in relation to church history since the Reformation
131500: MACMILLAN, FIONA [COLIN CLAIR - ED.] - New Zealand. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
158201: MACMILLAN, CHARLES [FOREW.]. - Footprints on the Sands of Time 1863-1963. The Story of the House of Livingstone. Medical, Scientific, Nursing and Dental Publishers.
4038701: MACMILLAN, D.N. - The Kirk in Glengarry.
143719: MACNAMARA, JOHN T. - Names for Things. A Study of Human Learning.
54127: MACOMBER, WILLIAM F. - A catalogue of Ethiopian manuscripts, microfilmed for the Ethiopian manuscripts microfilm library, addis ababa and for the hill monastic manuscript library, collegeville. Vol. II: Project Numbers 301-700
4137805: MACOMBER, W.F. & HAILE, G. (ED.) - A Catalogue of Ethiopian Manuscripts Microfilmed for EMML & HMML. Volumes I - VIII. Project Numbers 1 - 3500
156559: MACOURS, GEORGES|RENÉE MARTINAGE [EDS.]. - Les démarches de codification du Moyen-Âge à nos jours.
157899: MACPHERSON, MYRA - All Governments Lie. The Life and Times of Rebel Journalist I. F. Stone.
4068070: MACPHERSON, J. - Presbyterianism.
164162: MACQUARRIE, JOHN - The Mediators. Nine Stars in the Human Sky [Moses - Zoroaster - Lao Zu - Buddha - Confucius - Socrates - Krishna - Jesus - Muhammad].
4046008: MACQUARRIE, J. - De beginselen van de christelijke theologie. I.Filosofische theologie. II.Symbolische theologie. III.Toegepaste theologie.
4141765: MACQUARRIE, J. - Principles of Christian Theology. Revised edition.
170173: MACQUARRIE, JOHN - Twentieth-Century Religious Thought. The Frontiers of Philosophy and Theology, 1900-1960.
143509: MACQUEEN, J.G. - The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor.
146440: MACQUEEN, JOHN - Complete and Full with Numbers. The Narrative Poetry of Robert Henryson.
104114: MACQUITTY, WILLIAM - Tutankhamun. The Last Journey.
185540: MACQUOID, KATHARINE S. - In the Ardennes. Ex-libris: Hendrik Jordense
91000: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
103057: MACROBERT, T.M. - Printed Books. A short introduction to fine typography.
150887: MACRONE, MICHAEL - Potjeslatijn. De verrassende Latijnse en Griekse oorsprong van veel gebruikte uitdrukkingen in het hedendaags Nederlands.
168354: MACUCA, LISA - The Work of Print. Authorship and the English Text Trades, 1660-1760.
140497: MACY, JOHN ALBERT - The Story of my Life. By Helen Keller, with her Letters [1887-1901] and a supplementary account of her education, including passages from the reports and letters of her teacher,Anne Mansfield Sullivan.
152950: MACZAK, ANTONI - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.
100852: MADAJCZYK, CZESLAW - Das Drama von Katyn.
30430: MADAME COTTIN - Élisabeth, ou les exilés de Sibérie. La mère en prescrira la lecture à sa fille
4068162: MADAULE, J. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin. Een eerste kennismaking met zijn leven en denken.
165991: MADAULE, JACQUES [ED. - ET AL.]. - Caesar.
90092: MADDEN, CHRIS CASSON - Manhattan
167263: MADELEINE PERNOUD|PERNOUD, RÉGINE - Sources de l'Art Roman suivi dúne Lexique Thématique.
157331: MADELEINE B. STERN|ROSTENBERG, LEONA - Old Books in the Old World. Reminiscenes of Book Buying Abroad.
156378: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
157618: MADELEINE B. STERN [EDS.].|ROSTENBERG, LEONA - From Revolution to Revolution. Perspectives on Publishing & Bookselling 1501-2001.
182191: MADELEINE TYSSENS|THIRY-STASSIN, MARTINE - Narcisse. Conte ovidien français du XIIe siècle. Éditions critique.
155192: MADELIN, LOUIS - Fouché 1759-1820 [2 Vols. Compl.].
155190: MADELIN, LOUIS - Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise. Écrites de 1810 à 1814, avec introduction et notes.
103575: MADELON DE KEIZER [EDS.]|ZWAAN, ANTHONIE C.L. - Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
141751: MADER, HEINRICH - Bau- und Kunstgeschichte der Plassenburg.
81251: MADERN, J.H. - Een vast verbond gemaakt, over de bediening van het genadeverbond van Adam en Abraham, deel 1
88461: MADERN, J.H. - 't Verbond met Abraham, Zijn vrind. Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes. (Deel 2)
88462: MADERN, J.H. - Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. Over de bedoening van het genadeverbond vanaf Christus' geboorte tot heden. (Deel 4)
101984: MADGE, SIDNEY J. - The Domesday of Crown Lands. A Study of the Legislation, Surveys and Sales of Royal Estates under the Commonwealth.
185189: MADGE, TIM - White Mischief. A cultural history of cocaine.
158260: MADISON, CHARLES A. - The Owl Among Colophons. Henry Holt as Publisher and Editor.
157938: MADISON, CHARLES A. - The Owl Among Colophons. Henry Holt as Publishers and Editor.
182947: MADISON, CHARLES A. - Book Publishing in America.
162493: MADONNA - The English Roses.
180137: MADRUS, DR. J.C. [ROWYS MATHERS - TRANSL.]. - The Book of The Thousand And One Nights [4 Vols. in Slipcase].
102202: MADSEN, DEBORAH. - Postmodernism: A Bibliography, 1926-1994.
94480: MADUÈRE, P.-A. PIDOUX DE - Un humaniste comtois. Gilbert Cousin. Chanoine de Nozeroy. Secrétaire d'Érasme (1506-1572). Étude sur sa vie, ses oeuvres et ses doctrines religieuses
103206: MAEDA, SHINZO [PHOTOGR.]. - Arbres et Brindilles. Okumikawa - Les Alpes Nipponnes.
55435: MAEGHT, RAPHAËL DE - Pausen van St. Pieter tot op onze dagen
130836: MAEIJER, PROF. MR. J.M.M. - Vennootschapsrecht in beweging. Leerboek naamloze en besloten vennootschap.
110329: MAEIJER, F.J.M. - Het achterste van Mozes' tong. Een commentaar op de tien geboden.
104469: MAËL, PIERRE [|SCOTT - ILLUSTR.]. - La Roche Qui Tue.
181811: MAELE, MICHIEL VAN [INTROD.]. - Liber Amicorum Achiel Van Acker.
100839: MAENEN, DR. A.J.FR. - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van maastricht.
154622: MAERE, R. - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze. Archeologische Studie.
31214: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, tweede partie (Deel 4)
31212: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 2)
31213: MAERLANT, JACOB VAN|UTENBROEKE, PHILIP|VELTHEM, LODEWIJC VAN - Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten (Deel 3)
91530: MAERLANT, JACOB VAN - Wapene Martijn! Overgebracht in Nieuwnederlandsch door A.E. van Beughem.
4053851: MAERTENS, TH. - C`est fête en l`honneur de Yahvé.
90980: MAES-ROMMENS, H. - De buitengewone lotgevallen van Baron van Münichhausen
56517: MAES, L.TH. - De bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen
54515: MAES, LOUIS TH. - Vijf eeuwen stedelijks strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden
4066332: MAES, PAUL - De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik.
164810: MAESSCHALCK, EDWARD DE - Marx in Brussel.
93373: MAETERLINCK, MAURICE - Serres chaudes quinze chansons nouveaux poëmes, preface de Louis Pierard
122284: MAETERLINCK L. . - Le Genre Satirique dans la Peinture Flamande.
160534: MAFFI, MARIO - Gateway to the Promised Land. Ethnic cultures on New York's Lower East Side.
156067: MAGADLELA, DUMISANI - Irrigating Lives. Development intervention and dynamics of social relationships in an irrigation project.
142926: MAGALI-BOISNARD - Le roman de La Kahena. D'àpres les anciens textes arabes.
160950: MAGALL, MIRIAM - Archäologie und Bibel. Wissenschaftliche Wege zur Welt des Alten Testaments.
182804: M. MAGDELAINE [ED.].|THADDEN, R. VON - Die Hugenotten 1685-1985.
100033: MAGEE, BRYAN - Modern British Philosophy.
4074686: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof.
4300951: MAGEN, BEATE - Die Wallonengemeinde in Canterbury von ihrer Gründung bis zum Jahre 1635.
102402: MAGENSCHAB, HANS - Erzherzog Johann. Habsburgs grüner Rebell.
102403: MAGENSCHAB, HANS - Josef II. Revolutionär von Gottes Gnaden.
121322: MAGGS BROTHERS ART - - Books on Art and Allied Subjects - Illuminated Manuscripts - Typography, etc., etc.
168401: MAGGS BROTHERS CATALOGUE - - A Selection of Books Manuscripts Engravings and Autograph Letters remarkable for Their Interest & Rarity being the Five Hundredth Catalogue issued by Maggs Bros Booksellers.
158113: MAGGS BROTHERS INCUNABULA TOWNS - - Towns of Austria, Belgium, Czecho-Slovakia, England and France [Part 1: Catalogue 533].
157206: MAGGS BROTHERS CATALOGUE - - Bookbinding in the British Isles. Sixteenth to the Twentieth Century [2 Vols. = Compl. Set].
85761: MAGIERA, JANET M. - Aramaic Peshitta New Testament Translation. With explanatory footnotes marking variant readings, customs and figures of speech
110132: MAGILL, DANIELA - Literarische Reisen in die exotische Fremde. Topoi der Darstellung von Eigen- und Fremdkultur.
145313: MAGLAVERA, SOULTANA - Time Patterns in Later Dickens. A Study of the Thematic Implications of the Temporal Organization of Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two Cities, Great Expectations and Our Mutual Friend.
103739: MAGNAVITA, JEFFREY J. [ED.]. - Handbook of Personality Disorders. Theory and Practice.
157185: MAGNE, H. MARCEL [ED.]. - Les Chefs-d'Oeuvre du Style Louis XVI. Première Série: Décorations Intérieurs [Portfolio].
161503: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig Overzicht van de Besturen die, vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd [Vol. 1 Part 1 & 2 - just].
141206: MAGNUS, PHILIP - King Edward the Seventh.
130556: MAGNUSSEN, MAGNUS [ED.]|ROSEMARY GORING - Chambers Biographical Dictionary.
102575: MAGNUSSEN, MAGNUS|WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Goden en helden van de vikingen.
162928: MAGNUSSON, MAGNUS - Vikings!
4036005: MAGONET, J. - Hoe een rabbijn de Bijbel leest.
163227: MAGRIEL, PAUL DAVID - A Bibliography of Dancing. A List of Books and Articles on the Dance and Related Subjects.
164869: MAGRIS, CLAUDIO - Blindelings.
46912: MAGRIS, ALDO - La logica del pensiero gnostico. Seconda edizione riveduta e ampliata (Scienze e Storia Delle Relogioni collana diretta da Giovanni Filoramo, Nuova serie 16)
4143801: MAGRIS, CL. - Blindelings. Roman.
146015: MAGUIRE, D.L. [HUBERT HALL - INTROD.]. - Historic Links. London. Topographical Aids to the Reading of History.
150410: MAHAJAN, V.D. - A History of India. Vol. 1: Ancient India & Vol. 2: Medieval India [ = 2 Vols.].
182735: MAHER, TERRY - Against my Better Judgement. Adventures in the City and in the Book Trade.
121945: MAHER, BRENDAN A. [ED.]. - Contributions to the Psychopathology of Schizophrenia. Selected Reprints, with new Commentaries from Progress in experimental Personality Research.
56254: MAHIEU, CHANOINE LÉON - Dominique de Flandre (Xve siècle) sa métaphysique
164461: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
4140484: MAHLER, EDUARD - Handbuch der jüdischen Chronologie. (Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums)
95351: MAHLSTEDT, INA - Die religiöse Welt der Junsteinzeit
122827: MAHODAYA, MENAKA DE - Splendeur et Magie des Fêtes de l'Inde.
104843: MAHONEY, KATHLEEN - Gothic Style. Architecture and Interiors from the eighteenth Century to the Present.
181812: MAHONEY, EDWARD P. - Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller.
4139353: MAHOWALD, M.B. (ED.) - Philosophy of Woman. Classical to Current Concepts.
181135: MAI, EKKEHARD [ED.]. - Glanzlichter des Barock. Meisterwerke aus dem Musée des Beaux-Arts Caen.
103951: MAI, EKKEHARD [ED.]. - Roelant Savery in seiner Zeit [1576-1639].
4300172: MAI, KLAUS-RÜDIGER - Verborgen religies. Universele rituelen en symbolen.
143325: MAIER, BERNHARD - Dictionary of Celtic Religion and Culture.
56253: MAIER, PAUL - Het Rama-document
152985: MAIER, JOHANN - Das Judentum von der biblischen Zeit bis zur Moderne.
153121: MAIER, CHARLES S. - Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I.
94612: MAÏER, IDA - Ange politien. La formation d'un poète Humaniste (1469-1480)
101080: MAIER, JOHANN - Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum.
47070: MAIER, JOHANN - Das Judentum. Von der biblischen Zeit bis zur Moderne. Mit 4 Farbtafeln, 20 Schwarzweiss-Bildseiten und 8 Karten
181023: MAIER, EMAR - Belief in Context. Towards a unified semantics of ' de re ' and ' de se ' attitude reports.
4136666: MAIER, H. - Revolution und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie.
4038956: MAIER, J. - Geschichte der jüdischen Religion. Von der Zeit Alexander des Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20.Jahrhundert.
4047229: MAIER, JOH. - Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike. (Erträge der Forschung 177)
4074073: MAIER, C. - Liever lui. De kunst van effectief niets doen op het werk.
140378: MAILER, NORMAN|MILTON H. GREENE [PHOTOGR.]. - Of Women and their Elegance.
122687: MAILER, NORMAN - Picasso. Portrait des Künstlers als junger Mann.
142700: MAILLARD, FIRMIN - Histoire des journaux, publiés à Paris pendant le siège et sous la Commune, 4 septembre 1870 au 28 mai 1871.
154815: MAILLES, JACQUES DE - Histoire du gentil seigneur de Bayard.
4135407: MAIMBOURG, L. - Histoire du pontificat de S.Gregoire Le Grand. (14x9 cm)
4141186: MAIMON, SALOMON - Lebensgeschichte. Von ihm selbst geschrieben. Hrsg. von K.Ph.Moritz.
153771: MAIMONIDES, MOZES [DR. A. VAN DER HEIDE - INTROD.|TRANSL.]. - Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag & De Regels van Boete en Berouw.
4051792: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag en De Regels van Boete en Berouw. Vertaald en ingeleid door A.v.d.Heide. (Sleutelteksten 13)
4139663: MAIMONIDES, - Die Hilchoth Teschubah. Die Hilchoth Deoth. Überstragen und mit kürzen Noten versehen von B.S.Jacobson.
31646: MAINE, DAVID - De zondvloed
170935: MAINZER, KLAUS - Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind.
168457: MAIRE, JACOB LE [EDWARD DUIJKER - INTROD.]. - "Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire. A Facsimile of the 'Spieghel der Australische Navigatie..""Being an account of the voyage of Jacob Le Maire and Willem Schouten 1615-1616, published in Amsterdam in 1622. With an introductory essay by Edward Duyker New South Wales History Fellow and English text by Alexander Dalrymple."
93653: MAIRE, JACOB LE|SCHOUTEN, WILLEM - Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire. A facsimile of the 'Spieghel der Australische Navigatie...' Being an account of the voyage of Jacob Le Maire and Willem Schouten 1615-1616. Published in Amsterdam in 1622. With an introductory essay by Edward Duijker New South Wales History Fellow and English text by Alexander Dalrymple
56396: MAIRE, L.|SARTORY, A. - Compendium Hymenomycetum. Amanita. Fascicule 1 - 20 (20 volumes)
4139246: MAISLER, B. - Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas. Teil 1.
91313: MAISTER, DAVID H. - Management van professionele organisaties
4067982: MAISTRE, XAVIER - De melaatsche van Aosta. Door den schrijver van de Reize rondom mijne kamer. (Xavier Maistre) Uit het fransch vertaald. Met Naschrift des vertalers, en Beoordeling.
131531: MAITY, SACHINDRA KUMAR - The Imperial Cuptas and their Times.
150384: MAITY, SACHINDRA KUMAR [A.L. BASHAM - FOREW.]. - Economic Life in Northern India in the Gupta Period [Cir. A.D. 300-550].
141157: MAJOR, MÁTÉ - Geschichte der Architektur. Band 3. Gesellschaft, Kultur und Architectur von der Mitte des 18. bis die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Architektur Europas und ihr weltweiter Einfluss in der neuesten Zeit.
185286: MAJOR, RALPH H. - Classic Descriptions of Disease. With biographical skeches of the authors.
167341: MAJOR-GENERAL J.F.C. FULLER - INTROD.].|WOLFF, LEON [LYN MACDONALD - PREF.]. - In Flanders Fields. The 1917 Campaign [In Slipcase].
150388: MAJUMDAR, R.C. - The History of Bengal. Volume 1: Hindu Period.
144126: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
110043: MAK, J.J. - Boendale en de Legenda Aurea.
54517: MAK, J.J. - Rhetoricaal Glossarium
160105: MAK, DR. J.J. - Middeleeuwse Kerstliederen. Melodieën verzorgd door Dr. E. Bruning O.F.M.
123272: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940.
122633: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan 100 reportages.
156180: MAK, GEERT|RENÉ VAN STIPRIAAN - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan 100 reportages.
167026: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
163419: MAK, DR. J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
90717: MAK, J.J. - Het kerstfeest, ontstaan en verbreiding viering in de Middeleeuwen.
4032325: MAK, J.J. - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen. Verzameld en ingeleid.
4070973: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
4136026: J.J,. MAK, - Vijf eeuwen nederlandse kerkstpoëzie.
4300842: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
131269: MAKAREWICZ, PROF. J. - Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
180508: MAKASKE, PETER - De Joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
56243: MÄKINEN, VIPRI - Lutherian Reformation and the law
167039: MAKINNON, GINA [& STEVE HOLLAND] - 500 Essential Cult Books. The Ultimate Guide.
54469: MAKKENZE, A. - Den Christen zijn eenige troost. Twaalftal-predikaties
96629: MAKKENZE, A. - In uw licht zien wij het licht. Een elftal preken en een zestal meditaties
55663: MAKKENZE, A. - Den Christen zijn eenige troost. Twaalftal-predikaties
56806: MAKKENZE, A. - In uw licht zien wij het licht
183456: MAKKINK, H.K. - Met hoofd, hart en handen...De geschiedenis van het Middelbaar Technisch Onderwijs in Nederland.
102622: MAKOTO, ÖOKA|THOMAS FITZSIMMONS [EDS]. - A Play of Mirrors. Eight Major Poets of Modern Japan.
4052351: MAKOVER, F. - Die Verfassung der Kirche von England.
102599: MAKRIS, KITSOS A. [ED.]. - The Handwoven Fabrics of Thessaly.
130228: MAKS, BOB|PIETER PARMENTIER [EDS. - ET AL.] - Wandelen langs Deventer Bomen.
56995: MAL-MAEDER, D. VAN - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Livre II. Texte, Introduction et Commentaire (Groningen Commentaries on Apuleius)
152062: MALAMUD, BERNARD - Alle verhalen.
4140104: MALAMUD, B. - (3 paperbacks). God's Grace - The Natural - Pictures of Fidelman.
4276050: MALAMUD, BERNARD - (3 romans). De bediende - De levens van Dublin - De favoriet.
4020134: MALAN, D.J. (DOOYEWEERD, H.) - `n Kritiese studie van die wijsbegeerte van H.G.Stoker vanuit die standpunt van H.Dooyeweerd. (Diss.)
89365: MALAN, C.J. - Soteriologie by Calvyn
96368: MALAN, C. - De vrijmachtige en heilige genade van God
153070: MALAND, DAVID - Europe at War 1600-1650.
122013: MALAND, DAVID - Europe in the Seventeenth Century.
122204: MALAND, DAVID - Europe in the Sixteenth Century.
4066615: MALATESTA, E. - St.John`s Gospel 1920-1965. A Cumulative and Classified Bibliography of Books and Periodical Literature on The Fourth Gospel.
121091: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Cours de bibliographie à l'intention des étudiants de l'université et des candidats aux examen de bibliothécaire.
103696: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
104733: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
162448: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Les Sources du Travail Bibliographique [3 Vols. in 4 Bindings - Compl.].
103849: MALCOLM FAIRLEY [EDS.].|MOSS, PAUL - The London Netsuke Fair and Convention. Handbook 1990.
151898: MALCOLM, NOEL - Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War. An Unknown Translation by Thomas Hobbes.
141770: MALCOLM, D. MCK. - A Zulu Manual for Beginners (with Exercises).
163285: MALCOLMSON, ROBERT W. - Popular Recreations in English Society 1700-1850.
161029: MALCONTENT, P.A.M. - Op kruistocht in de derde wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981.
156517: MÂLE, ÉMILE - Art et Artistes du Moyen Age.
140586: MALE, MR. R.M. VAN - Onvoltooid recht. Over rechtsbetrekking, bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
123144: MÂLE, ÉMILE|PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Notre-Dame de Chartres.
31254: MALEFIJT, JOHANNES JACOBUS DE WAAL - De eed ter beslissing van het geding
183798: MALEGYS - Een schoone historie van den Ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paars Ros Beyaart wan: En die veel Wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leeven met zyn Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te leezen.
130324: MALEK, JAROMIR - The Cat in Ancient Egypt.
32416: MALEK, JAROMIR - De bakermat der beschaving. Egypte. Antieke cultuur, modern land
4137400: MALERBA, L. - De maskers. (Roman over Rome ten tijde van de verkiezing van Adrianus VI, de enige Nederlandse Paus.) Vertaald door Etta Maris.
4139422: MALESSA, M. - Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Herbraïsch. (Diss.)
4139883: MALET, A. (BULTMANN, R.) - La pensée de Rudolf Bultmann. Mythos et Logos.
4074495: MALGO, WIM - Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen.
182701: MALGORN, G. - Dictionnaire technique Anglais - Français & Français - Anglais [2 Vols. Compl.].
142424: MALHERBE, E.G. - The Bilingual School. A Study of Bilingualism in South Africa. With an Introduction by Professor T.J. Haarhoff.
142416: MALHERBE, E.G. - Die Tweetalige Skool. Een ondersoek insake Tweetaligheid in Suid-Afrika. Met inleiding deur T.J. Haarhoff.
4140841: MALHERBE, A.J. - Social Aspects of Early Christianity.
4133767: MALI, A. - Gereformeerde jongens.
81622: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen of onderscheiden teksten, met portret en levensschets door den uitgever
55196: MALIEPAARD, G. - Twaalftal leerredenen of onderscheiden teksten. Met portret en levensschets door den uitgever
180533: MALIEPAARD, JAN|RENÉ ZWAAP - De vader van Pietje Bell. leven en werk van Chris van Abkoude [1880-1960].
87310: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen op onderscheiden teksten. Met portret en levensschets dor den uitgever
140807: MALIK, ZAHIR UDDIN - The Reign of Muhammed Shah 1719-1748.
184881: MALIK, YOGENDRA K. & V.B. SING - Hindu nationalists in India: the rise of the Bharatiya Janata Party.
30908: MALININE, MICHEL A.O. - Evangelium Veritatis. Codex Jung f.VIIIv-XVIv(p.16-32) / f.XIXr-XXIIr(p. 37-43)
83925: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie
4071540: MALKA, VICTOR - Wijsheid in woorden. Joodse spreuken.
184607: MALKIEL, YAKOV - The Hispanic Suffix -[i]ego. A Morphological amd Lexical Study based on Historical and Dialectical Sources.
165548: MALKIN, MAWRENCE - Monster vervalsing. Een geheim dat ruim vijftig jaar verborgen bleef.
160121: MALL, R.A.|N. SCHNEIDER [ED.]. - Ethik und Politik aus interkultureller Sicht.
4053748: MALL, R.A. - Naturalism and Criticism.
57730: MALLAN, F.|SCHULTINK, A. - Als wachter op Sions muren besteld
88458: MALLAN, F.|SCHOLTEN, L.M.P. - Uit ons uitgegaan
88457: MALLAN, F. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan, ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
57272: MALLAN, F. - Het gesproken Woord. Deel 3. Lijden, sterven en opstanding (Acht predikaties)
51900: MALLAN, DS. F.|SCHOLTEN, L.M.P. (SAMENST.) - Uit ons uitgegaan
57279: MALLAN, F. - Het lied der liefde. Samenspraak over het boek Hooglied
30294: MALLAN, F. E.A. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw.
48213: MALLAN, F. - Om te gedenken. Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
52003: MALLAN, DS. F. - Uit het zieleleven [Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de Landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm]
55257: MALLAN, F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties
95811: MALLAN, F. - De opperste wijsheid
57286: MALLAN, F. E.A. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid
83513: MALLAN, F. E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
96367: MALLAN, F. - Paulus' laatste pelgrimsreis. Samenspraak over Paulus' reis naar Rome
96377: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 1). Acht predikaties rondom Kerst
86834: MALLAN, F. - Het boek der Openbaring. Verhandeling over de Openbaring van Johannes in een samenspraak tussen hopende en uitziende (2 delen)
96380: MALLAN, F. - Het boek der Openbaring. Verhandeling over de Openbaring van Johannes in een samenspraak tussen hopende en uitziende (2 delen)
96378: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 2). Versterking van een onsterk volk (Acht predikaties)
96379: MALLAN, F. - Het gesproken Woord (Deel 3). Lijden, sterven en opstanding (Acht predikaties)
96371: MALLAN, F. - Geloofshelden. Tien predikaties (Serie: Het gesproken Woord)
32093: MALLAN, F. E.A. - De vrije presbyteriaanse predikstoel
183315: MALLARMÉ, STÉPHANE - Oeuvres complètes. Poésie - prose.
142255: MALLEK, JANUSZ - Preussen und Polen. Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Today, Tomorrow and the Great Beyond. Gillingham, 1948. 4to.
132061: MALLETT, MICHAEL E. - The Florentine Galleys in the Fifteenth Century. With The Diary of Luca di Maso degli Albizzi, Captain of the Galleys 1429-1430.
140190: MALLMANN, LUITWIN - Französische Juristenausbildung im Rheinland 1794 bis 1814. Die Rechtsschule zu Koblenz.
100185: MALLON, OTTO - Arnim-Bibliographie.
102545: MALLON, OTTO - Brentano-Bibliographie [Clemens Brentano 1778-1842].
4070749: MALLORY, MARYLIN MAY (JOHANNES VAN HET KRUIS) - Christian Mysticism: Transcending Techniques. A Theological Reflection on the Emperical Testing of the Teaching of St. John of the Cross. (Diss.)
162708: MALLORY, WALTER H. [ED.]. - Political Handbook of the World. Parliaments, Parties and Press. As of Januari 1935.
140228: MALLORY, MARILYN MAY - Christian Mysticism Transcending Techniques. A Theological Reflection on the Empirical Testing of the Teaching od St. John of the Cross.
93130: MALLOWAN, M.E.L. - Nimrud and its remains (2 volumes and 1 volume with folding maps, plans and sections)
155806: MALMBERG, BERTIL - Signes et symboles. Les bases du language humain. Collection connaissance des langues.
150921: MALMESBURY, EARL OF - Memoirs of an Ex-Minister. An Autobiography [2 Vols. Compl.]..
168699: MALMSTAD, JOHN E.|NIKOLAY BOGOMOLOV - Mikhail Kuzmin. A Life in Art.
4141479: MALONY, H.N. & LOVEKIN, A.A. - Glossolalia. Behavioral Science Perspectives on Speaking in Tongues.
102129: MALORY, SIR THOMAS [KEITH BAINES - ED.|ROBERT GRAVES - INTROD.]. - Le Morte d'Arthur. A rendition in modern idiom.
142482: MALOT, HECTOR [GERARD KELLER - ED.]. - Alleen op de wereld.
183323: MALRAUX, ANDRÉ - Oeuvres complètes [3 Vols. Compl.].
183983: MALTE-BRUN, A. [ J.J.N. HUOT. - ED.]. - Géographie Universelle ou Description de toutes les parties du Monde sur les grandes divisions naturelles du Globe [6 Vols. Compl. Set].
52492: MALY, K. - Mündige Gemeinde
168745: MÁLYUSZ, ELEMÉR - Kaiser Sigismund in Ungarn 1387-1437.
157339: MÄLZER, GOTTFRIED - Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek Würzburg.
4038549: MÄLZER, G. (BENGEL, J.A.) - Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk.
93999: MÄLZER, GOTTFRIED - Johann Albrecht Bengel, Leben und Werk
168408: MÄLZER, GOTTFRIED [ED.]. - Aus der Schatzkammer der Universitätsbibliothek Würzburg / A Selection from the Treasury of the University of Würzburg Library. .
184945: MAMADOUH, VIRGINIE - De stad in eigen hand. Provo's, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging.
47614: MAMMERI, MOULOUD - Precis de grammaire berbere
142708: MAN, DR. LOUIS DE - Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal. Leuvens Archief van circa 1300 tot 1550. Volume 1 [All Publ.].
95666: MAN, DIRK DE - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven
156645: MAN, JOHN - Atlas of the Year 1000.
103655: MAN, JOHN - Attila. The Barbarian King who challenged Rome.
121171: MAN, D. DE [ED.]. - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift.
91383: MAN, ARD-PIETER DE - Hoe manage ik een buitenlandse overname
166805: MAN, JOHN - The Gutenberg Revolution. The Story of a Genius and an Invention That Changed the World.
166811: MAN, JOHN - Alfa Beta. Hoe ons alfabet vormgaf aan de westerse beschaving.
153212: MANAGEMENT - Motivatie en belonen. De mythe van intrinsieke motivatie.
168360: MANCALL, PETER C. - Hakluyt's Promise. An Elizabethan's Obsession for an English America.
160446: MANCERON, CLAUDE - Toward the Brink, 1785-1787. Age of the French Revolution.
141014: MANCHESTER, WILLIAM - Een wereld door vuur verlicht. Het Middeleeuwse denken en de Renaissance.
96726: MANCHESTER, WILLIAM - The Last Lion. Winston Spencer Churchill. Volume I: Visions of Glory, 1874-1932. Volume II: Alone, 1932-1940. Volume III: Defender of the Realm, 1940-1965 (3 volumes)
131940: MANCHESTER, WILLIAM - The Caged Lion. Winston Spencer Churchill 1932-1940.
145585: MANCINELLI, FABRIZIO - A Masterpiece Close-up: The Transfiguration by Raphael.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

1/16