Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
171893: LECOMTE, BERNARD - Dictionnaire amoureux des papes.
145948: LECOURT, DOMINIQUE - Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences.
130894: LECOUTERE, DR. C. [L. GROOTAERTS - ED.] - Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch. Platen en Kaarten. Vijfde verbeterde en vermeerdere druk bewerkt door L. Grootaers [Only]
131196: LECOUTEUX, CLAUDE [JACQUES LE GOFF - FOREW.] - Mélusine et le Chevalier au Cygne.
101474: LECUNA, VICENTE - Itinerario documental de Simon Bolivar. Escritos selectos. Homenaje al Dr. Vicente Lecuna en el centenario de su nacimiento.
173912: LÉCUYER, JOSEPH - Le sacrement de l'ordination : recherche historique et théologique. Theologie Historique 65
173913: LÉCUYER, JOSEPH - Le sacrifice de la nouvelle alliance.
167613: LEDBETTER, STEVEN LANCE [ROSANNE CASH - FOREW.|SARAH BRYAN - ESSAY. ] - Never a Pal like Mother. Vintage Songs & Photographs of the One Who's Always True [ 2 Disks].
161946: LEDDEN, WILLEM-PIETER VAN - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
185685: LEDDEN, WILLEM-PIETER VAN - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
92588: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenking over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden. Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst
87652: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer. (3 delen)
55007: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven van L.G.C. Ledeboer. Een geschenk voor zijne vrienen en strijdgenooten. Met eene voorrede van P. van Dijke
89218: LEDEBOER, L.G.C. - Een ABC door een abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
145605: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
86809: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften (3 delen)
130125: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
58490: LEDEBOER, L.G.C. - Verzamelde Geschriften van Ds. L.G.C. Ledeboer (3 delen)
4140590: LEDEGANG-KEEGSTRA, J.L.R. (BÈZE, TH. DE) - Le Passavant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire. (Diss.)
130765: LEDEGANG, F. - Mysterium ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes [2 Vols. Compl.]
181759: LEDEGANG-REEGSTRA, J.L.R. - Théodore de Bèze. Le Passant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire.
186262: LEDEN, CHRISTIAN [W.J. LINDEN - ED.]. - Drie jaar onder de Canadeesche eskimo's .
166973: LEDER, KARL BRUNO - Hoe een dictator aan de macht komt. Een briljante analyse van de dictator.
157596: LEDERMAN, DANIEL|LUIS SERVEN [EDS.].|WILLIAM F. MALONEY - Lessons from NAFTA for Latin America andf the Caribbean. .
184709: LEDERMANN, FRANÇOIS - Bibliographie des ouvrages suisses de pharmacopée.
170378: LEDGER, CHRISTINE|STEPHEN PICKARD [EDS]. - Creation and Complexity. Interdisciplinary Issues in Science and Religion.
131659: LEDNICKI, WACLAW - Henryk Sienkiewicz. A Retrospective Synthesis.
150263: LEDWIDGE, BERNARD - De Gaulle.
167642: LEDYARD, GARI - The Dutch came to Korea. An Account of the Life of the First Westeners in Korea [1653-1666].
153801: LEE, HERMIONE - Edith Wharton.
55843: LEE, HAROLD B. - Works Printed by the Estiennes. Part I. Estiennes in the Lee Library listed in the renouard bibliography. Part II. Estiennes in the Lee Library, not listed in the renouard bibliography
32326: LEE, TAN CHUNG - Bali. L'Ile de Lumière
4010028: LEE, B.M. (AUGUSTINUS, AUR.) - "Mendacium officiosum. Een beoordeling van de zgn. noodleugen"", met speciale aandacht voor Augustinus` opvattingen. (Diss.)"""
60424: LEE. B.M. - Mendacium Officiosum (Een beoordeling van de zgn. 'Noodleugen', met speciale aandacht voor Augustus' opvattingen)
185167: LEE, BRIAN NORTH - Early Printed Book Labels. A Catalogue of Dated Personal Labels and Gift Labels Printed in Britain to the Year 1760.
183660: LEE, ROBERT H.G. - The Manchurian Frontier in Ch'ing History.
104808: LEE, SHERMAN E. [ED. - INTROD.]. - Selected Works The Cleveland Museum of Art.
180248: LEE, DAVID [PHOTOGR.].|TERRY MCMILLAN [ET AL.]. - Five for Five. The Films of Spike Lee.
58901: LEE, EUNNY P. - The Vitality of Enjoyment in Qohelet's Theological Rhetoric (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Band 353)
55221: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij. Hoe je groeit in radicaal discipelschap
160058: LEE, ANTHONY VAN DER [ED.] - Marcus von Weida. Der Spiegel hochloblicher Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
157479: LEE, MARSHALL - Bookmaking. The Illustrated Guide to Design & Production.
154589: LEE, MAURICE A. [ED.]. - Journal of Caribbean Literatures. Volume 2: Numbers 1-3 [3in1].
4300087: LEE, SAMUELEM - Pentateuch Syriace. Recognovit emendavit edidit G.E.Barnes, adiuvantibus C.W.Mitchell et I.Pinkerton.
160059: LEE, ANTHONY VAN DER [ED.] - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des Leipziger Volkspredigers Marcus von Weida [1450-1516].
151846: LEE, BRADFORD A. - Britain and the Sino-Japanese War 1937-1939. A Study in the Dilemmas of British Decline.
146269: LEE, DWIGHT E. (ED.). - The Outbreak of the First World War. Causes and Responsibilities.
145720: LEE, TAN CHUNG - Bali. L'ile de lumière.
122847: LEE, ORLAN|T.A. ROBERTSON [EDS].|TH. WÜRTENBERGER - FOREW.]. - Moral Order and The Criminal Law. Reform Efforts in the United States and West-Germany.
101695: LEE, MAURICE - The Road to Revolution. Scotland under Charles I, 1635-37.
150704: LEE, BRIAN NORTH - British Bookplates. A Pictorial History.
4074977: LEECH, K. - True Prayer. An Invitation to Christian Spirituality.
93376: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven en streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn
4064217: LEEDE, H. DE (KÜNG, H.) - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn. (Diss.)
153185: LEEDE, DR. IR. JAN DE - Innoveren van onderop. Over de bijdrage van taakgroepen aan product- en procesvernieuwing.
161302: LEEFLANG, THOMAS - De bioscoop in de oorlog.
143315: LEEFLANG, THOMAS - Leni Riefenstahl. Monografie.
183269: LEEFLANG, CHR. [ED.]. - Stichting De Roos Utrecht 1971-1975. Catalogus.
89775: LEEFLANG, H. (VOORWOORD) - Komt Wapenbroeders, Neêrlands Zonen.. De Koninklijke Militaire Academie een jaar lang belicht.
100250: ED.].|LEEFLANG, CHR. [FOREW. - De Dichter en de Dood. Een bundel doodenlyriek.
101282: LEEFLANG, THOMAS - Laurel & Hardy encyclopedie.
151640: LEEFLANG, CHR. [ED.]. - "Catalogus. Stichting "" De Roos "". 1961-1965."
151192: LEEFLANG, J.J. [ED.]. - De Nederlandse onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.
130219: LEEFLANG, MICHA - 'Uytnemende Schilder van Antwerpen'. Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden.
121015: LEEGWATER, DR. D.C. [TEXT]|MEINDERTS, WIL [PHOTOGR.]. - De Hollandse Waterlinie / The Waterline of Holland [in Box].
150831: LEEK, DR. ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
102014: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
161355: F.W.G. LEEMAN [EDS.].|JONG, E. DE - Klassieke traditie in beeldende kunst en architectuur.
100408: LEEMANS, MR. W.F. - De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18de en het begin der 19de eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Rijnhandel.
143586: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiën.
185599: LEEMANS, W.F. & ELISABETH LEEMANS-PRINS [DUC DE CASTRIES - FOREW.]. . - La noblesse de la principauté d'Orange sous le regne des Nassau et ses descendents aux Pays-Bas. Volime I: Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- & Wapenkunde.
183460: LEEMANS, JOHAN [ED.].|LUC JOCQUÉ - Corpus Christianorum 1953-2003. Fifty Years of Scolarly Editing. Xenium Natalicium.
4069461: LEEMANS, VAN (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard.
156946: LEEMANS, HEIN - Het veelvormige boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een hedonistisch product.
141852: F. LEEMHUIS|G.J. REININK [EDS].|K. JONGELING|VANSTIPHOUT, H.L.J. - Scripta signa vocis. Studies about Scripts, Scriptures, Scribes and Languages in the Near East, presented to J.H. Hospers by his Pupils, Colleagues and Friends.
4071281: LEEMING, B. - Principles of Sacramental Theology.
163599: LEEMING, DAVID - Stephen Spender. A Life in Modernism.
184889: LEEMKER, KOOS - Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. Een bijdrage van de Franciscaanse spiritualiteit aan de oplossing van de hedendaagse milieucrisis. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie.
155850: F. LEEMPOEL [PUBL.].|LEEMPOEL A. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1906.
155849: F. LEEMPOEL [PUBL.].|LEEMPOEL A. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1913.
155848: F. LEEMPOEL [PUBL.].|LEEMPOEL A. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1912.
155847: F. LEEMPOEL [PUBL.].|LEEMPOEL A. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' . 1911.
155846: F. LEEMPOEL [PUBL.].|LEEMPOEL A. - Les annales de l'imprimerie. Revue Belge de l' Industrie du Livre. Publiées sous les Auspices du ''Cercle d' Études Typographiques de Bruxelles '' .1905.
151122: LEEN DE JONG|MARÉCHAL, ELS - Koninklijk Museum Antwerpen.
151657: LEENA MIEKKAVAARA|MICKWITZ, ANN-MARI|TUULA RANTANEN [EDS.]. - The A.E. Nordenskliöld Collection in the Helsinki University Library. AnnotatedCatalogue of Maps made up to 1800. Volume 2: Atlases K - Z [only].
160076: LEENDERS, MARIJ - Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938.
101417: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
145937: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
4045450: LEENDERTZ, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid.
145005: LEENDERTZ JR., DR. P. - Bibliographie van de werken van P.C. Hooft.
185389: DR. P. LEENDERTZ JR.|KUIPER, E.T. - Het Geuzenliedboek. Naar de oude drukken - uit de nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper, uitgegeven door Dr. P. Leendertz jr. [2 Vols. Compl.].
85922: LEENDERTZ, ALBERTUS CORNELIS - De grond van het overheidsgezag in de antirevolutionaire staatsleer
88805: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel
55714: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel
95526: LEENE, HENDRIK - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja
110045: LEENEN, PROF. DR. H.J.J. - Gezondheidsrecht voor opleidingen in de gezondheidszorg.
84104: LEENHOUTS, A.A. - Sjofar Serie. Compleet 5 delen in casette, Bestaande uit: De man met de kruik. De zeven Sjofarim in de Apocalyps. De beker van Jozef. De volheid der heidenen. en Oproep aan kerk en Israël, ten geleide bij de Sjofar Serie.
158185: LEENHOUTS, MARK - Chinese literatuur van nu. Aards maar bevlogen.
86808: LEENMANS, H.A. - De grote Onbekende en hoe Hij Zich openbaart. Tiental leerredenen.
161160: LEER CARRICK, ALICE VAN - Collector's Luck in France.
101820: LEER, KEES VAN DER - Marianne, een Oranjeprinses. Trouw tot in de dood.
4052291: LEERS, B. & MOSER, A,, - Moraltheologie - Engpässe und Auswege. (BThB)
182472: J.TH. LEERSSEN|M. VAN MONTERANS|SPIERING, M.|W.T. EIJSBOUTS [EDS.]. - De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur. Aangeboden aan W.H. Roobol.
185308: LEERSUM, E.C. VAN - "Het ""Boeck der surgien""van Meester Thomas Scellinck van Thienen. Naar de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en het British Museum te Londen / The ""Book of Surgeries"" of Master Thomas Scellink from Thienen. After the Manuscripts of the Royal Library, the Hague and of the British Museum, London."
4139244: LEESE, K. - Die Mutter als religiöses Symbol.
31639: LEESEN, TESSA - Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvalk van wetenschap, kerk en samenleving
91845: LEESEN, TESSA - Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvlak van wetenschap, kerk en samenleving.
183482: LEESER, OTTO - Grundlagen der Heilkunde. Lehrbuch der Homöopathie [Neue Fassung].
103605: LEESON, FRANCIS - Kama Shilpa. A Study of Indian Sculptures Depicting Love in Action.
32317: LEEUW, RONALD DE - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw
88134: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
4073369: LEEUW, G.V.D. - Het ongeloof en de kerk.
90234: LEEUW, A.J. VAN DER - Huiden en leder. 1939-1945. Bijdrage tot de economische geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. (With a English Summary)
4002854: LEEUW, G.V.D. - In den hemel is eenen dans. Over de religieuze beteekenis van dans en optocht.
52302: LEEUW, DS. G.M. DE - Meer dan Salomo is hier. 52 Meditaties bij het ouder worden
4021460: LEEUW, G.V.D. - Sakramentales Denken. Erscheinungsformen und Wesen der ausserchristlichen und christlichen Sakramente.
185433: LEEUW, P.C. DE|VOLKERT SWIER [EDS]. - Pharmaceutische Gids voor chemicaliën, drogerijen en geneesmiddelen.
4002858: LEEUW, G.V.D. (RED.) - De godsdiensten der wereld. M.m.v. J.N.Bakhuizen v.d.Brink, F.M.Th.Böhl, M.Buber, J.Lindeboom, H.Wagenvoort e.v.a. 3e bijgewerkte en vernieuwde druk onder red. van C.J.Bleeker.
53148: LEEUW, RONALD DE E.A. - Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850
4008805: LEEUW, A. DE (VB) - Mozes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
87191: LEEUW, G.M. DE - Trouw van de God van Bethel. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Ridderkerk 1910-2010
88435: LEEUW, G.M. DE - Ademtocht. 53 meditaties.
104350: A.J. VAN DER LEEUW|GILTAY VETH, MR. D. - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945 in het licht van nadere gegevens bezien. HET WEINREB-RAPPORT [2 Vols. Compl.].
161105: LEEUW, AART VAN DER - Vijf dichters van Arkadië.
57057: LEEUW, G.M. DE - Ademtocht, 53 meditaties
155765: LEEUW, F.H. DE - Electric and Magnetic Properties of HF, HCI and OCS by MBER-Spectroscopy.
81240: LEEUW, G. VAN DER - Historisch Christendom
165842: LEEUW, G. VAN DER - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten.
60427: LEEUW. V. DE - De Ebed Jahweh-Profetieen (Historisch-kritisch ondroek naar hun ontstaan en hun betekenis)
55561: LEEUW, G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda. 70 meditaties voor zieken
56691: LEEUW, F.H. DE - Electric and magnetic properties of HF, HCI, and OCS by mber-spectroscopy
82706: LEEUW, G.M. DE - Barmhartigheid in Bethesda, 70 meditaties voor zieken
130730: ET AL.].|LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER [ED. - De godsdiensten der wereld [2 Vols. Compl.]
4024456: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding religie en kunst.
4025133: LEEUW, G.V.D. - Liturgiek.
4025135: LEEUW, G.V.D. - Wegen en grenzen. Een studie over de verhouding van religie en kunst. 3e druk, herzien door E.L.Smelik.
4034818: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4067281: LEEUW, G.V.D. & BERNET KEMPERS, K.PH. - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
4134652: LEEUW, G.V.D. - Virginibus puerisque. A study on the service of children in worship.
104084: LEEUW, RONALD DE [ED.]. - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw.
167196: F.F. VAN DER LEEUW [EDS. - ET AL.].|GROOTHUIS, M.M. - Grondrechten in de pluriforme samenleving : verslag van een NJCM-studentendebatavond op 30 oktober 2003 te Rotterdam, georganiseerd in samenwerking met Res Publica en met de Erasmus Universiteit Rotterdam : verslag van een NJCM-studieavond op 5 november 2003 te 's-Gravenhage
8884: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Verloren Zondaar Gezogt en Gezaligt. Ofte een Verhandeling over Luce. 19: 10. en Christi Vriendelyke Nodiging, of de Ware Ruste voor een Vermoeide Ziele. Aangewezen uit Matth. 11: 28. Met eenige Gezangen, Den Tienden Druk.
81702: N.S. VAN LEEUWAARDEN|RHETORFORT, SAMUEL - Vijftig brieven van Samuel Rhetorfort, professor en predikant, weller in de akademie en Kerk van st. Andries, in Schotland. WAARBIJ GEBONDEN: De Godvreezende zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen, kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde Godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd, waarbij geboegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen te zamen gesteld tot algemeene stichting en bijzonder van zeevarende lieden, en allen die bij de zee wonen of belang hebben. (2 werken in 1 band)
7748: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gezangen, Slaande op de Oeffening van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen.
9361: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Bevestigde Christen, Aangespoort om met alle Yver de Heiligmaking na te Jagen. Ter Ontdekking en Overtuyging, Van Uyterlyke Belyderen, en laauwe Christenen. In verscheide Verhandelingen, van uytgeleezen Schriftuurplaatzen daar toe dienende. Den Vierden Druk.
7597: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - De Godsdienstige Christen, In zyn Gedrag en Wandel, Zo met zyne Huysgenoten, als by Zig Zelven Alleen, Ende in Allerley Gelegentheden, Met Bygevoegde Waarschouwingen, tegen Ligtveerdig Oordeelen, Zelv-Bedrog, ende Geveynstheyt. Vertoont uyt Verscheyde Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Tweede Deel. Den Vierden Druk.
7598: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN (N.S.V.L.) - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gesangen, Slaande op de Verhandelingen van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. Den Derden Druk. Vermeerdert met nog eenige Gezangen, over de Stoffen, verhandeld in de Bekommerde en Bevestigde Christen.
155922: LEEUWARDER COURANT - De pers draaide door. De Leeuwarder Courant in de Tweede Wereldoorlog [CD-Rom].
180182: A.J.C. VAN LEEUWEM|G.P.P. VRINS|JANSEN, A.H.E.M. - Arbeyd sere voert tot eere . Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst.
57922: LEEUWEN, C.VAN - Le développement du sens social en Israël avant l'ère chrétienne
58742: LEEUWEN, J. VAN - Heidelbergsche Catechismus verklaard in Beluisterde en Aangeteekende predikatiën (2 delen in 1 band)
87553: LEEUWEN, E.J.H. VAN - Die het leest, merke daarop. Uitlegging van het Boek Daniël.
56618: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN / NATZIJL, H. - Hij Die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
60430: LEEUWEN. P.A. VAN - Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper
60431: LEEUWEN. P.J. VAN - Het Christelijk onsterfelijkheidsgeloof (Een Bijbels-Dogmatische studie)
55101: LEEUWEN, JACOB VAN - En aldaar zal geen nacht zijn. Zestal keurige Leerredenen over verschillende teksten
4027607: LEEUWEN, A.TH.V. - De Nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4019906: LEEUWEN, N.D.VAN - Het Bijbelsch-Akkadisch-Schumerisch zondvloedverhaal. (Diss.)
4021942: LEEUWEN, W.S. VAN - Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de septuaginta en de Joodsche literatuur. (Diss.)
4005964: LEEUWEN, G.VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie. (Diss.)
4005966: LEEUWEN, G.V. - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding.
4005961: LEEUWEN, A.TH.V. - Het Christendom in de wereldgeschiedenis.
4049642: LEEUWEN, A.TH.V. - De burger en z`n religie. Verspreide Teksten.
183516: LEEUWEN, RICHARD VAN [TRANSL.]. - Het verhaal van Aladdin en de wonderlamp.
60432: LEEUWEN. P.W. VAN - Het paulinische voorrecht
92772: LEEUWEN, TH. MARIUS VAN E.A. - Arminius, Arminianism, and Europe. Jacobus Arminius (1559/60-1609)
95991: LEEUWEN, W. VAN - Nagelaten oefeningen
56631: LEEUWEN, W. VAN - Bijbellezingen over het boek Jona
88432: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
88250: LEEUWEN. P.J. VAN - De betekens van Fr. E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland.
91885: LEEUWEN, BERNET VAN - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht
61268: LEEUWEN, G.VAN - Christologie en anthropologie (Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie)
160469: LEEUWEN, A. VAN - Gezondheidsleer van het vee ten dienste van ontwikkelde veehouders. Bekroond antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de commissie uit de gedeputeerde staten van Friesland, belast met het beheer van het Bumalegaat.
56625: LEEUWEN, W. VAN - Nagelaten oefeningen
4136328: LEEUWEN, C. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Habakuk.
94504: LEEUWEN. P.J. VAN - Het christelijk onsterfelijkheidsgeloof. Een Bijbels-Dogmatische studie
110687: LEEUWEN, CHARLES VAN - Bishop Zwijsen and His First Brothers. The Founder, the Founding Generation and the Foundation History.
57727: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN|NATZIJL, H. - Hij Die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
60433: LEEUWEN. W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament (Een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur)
185740: LEEUWEN, A.TH. VAN - Ghazali als apologeet van de islam. Bijdrage tot de interpretatie van zijn persoon en zijn werk. Thesis University Leiden.
168127: LEEUWEN, HENRI VAN - Zwerver in Parijs. Hoe ik leefde als chemineau en clochard.
160962: LEEUWEN, JAN STORM VAN - Europese boekbanden anno 1995 / Reliures européennes en l'an 1995 / European Bookbindings in the Year 1995.
186082: LEEUWEN, WOUTER J. VAN - "The "" Nieuwe Kunst "". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis."
56982: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland, 1848-1948
9951: LEEUWEN, SIMON VAN - Bellum Juridicum, ofte den Oorlogh der Advocaten, Bestaande in Consultatien, Advysen, Deductien, Advertissementen, en diergelycke Schriftuyren van Rechten, waar van d'een, d'andere, directelyck is contrariërend, En welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtigt zyn Met Resolutien, Placaten, Sententien, en Gewysdens, zoo van Souveraine Verganderingen, Hoogh-aanzienlyke Collegien, Provinciale Hoven van Justitie, als andere subalterne Vierscharen, Rechters, en Gerechtsbanken, &c.
100687: LEEUWEN, J. VAN - Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken.
53653: LEEUWEN, E.H. VAN - Prolegomena van Bijbelsche Godgeleerdheid
83870: LEEUWEN, NICOLAAS DIRK VAN - Het Bijbelsch-akkadisch-schumerisch zondvloedverhaal
110688: LEEUWEN, CHARLES VAN 2014. - Conscientious and Caring. A Portrait of Father Superior De Beer [1821-1901].
123213: LEEUWEN, AREND TH. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
4076182: LEEUWEN, J.H. VAN - De inlijving door het bloed. Of het overleveringshistorische probleem van de Pentateuch in literair perspektief. (Diss.)
86939: LEEUWEN, W. VAN - Elia, de Thisbiet. Bijbellezingen. (2 delen)
4043391: LEEUWEN. P.W. VAN - Het Paulinische voorrecht. (Diss.)
4035670: LEEUWEN, J.V. & MENDES DA COSTA, M.B. - Attische vormleer.
4047509: LEEUWEN, C.VAN - Le développement du sens social en Israël avant l`ère Chrétienne. (Studia Semitica Neerlandica)
4066898: LEEUWEN, C.V. - Le développement du sens social en Israël. (Diss.)
4067446: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN (RED.) - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid Nederland en Zuid Afrika.
4136710: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren.
180469: LEEUWEN, CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
180548: LEEUWEN, AREND TH. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
166828: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het imago van het boek in Vlaanderen en Nederland.
162057: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN [ET AL.]. - L'invitation au voyage.
162130: LEEUWEN, CORNELIS C. VAN - Structural Memory and the Dynamics of Preference.
153164: LEEUWEN, MARIANNE VAN - Americans and the Palestinian Question. The US public debate on Palestinian nationhood 1973-1988.
143184: LEEUWEN, PETER [ED.]. - Enschede in kleur 1914-1968.
123447: LEEUWEN, JAQUES VAN [ED.]. - The Horse in the Twentieth Century. 100 Years - 100 Interviews - 500 Photographs.
151421: LEEUWEN, FRED VAN - Gène Eggen 1921-2000. Beeldhouwer, schilder, graficus, glas- en wandschilder. Traditie is overleven.
160396: LEEUWENBERG, A.J.M. - The Gesneriaceae of Guiana. A Critical Revision with Notes on Species from Adjecent Regions.
103176: LEEUWENBERG, JAAP|WILLY HALSEMA-KUBES [EDS.]. - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus.
164732: LEEUWENBERG, HUIB - De kapel van Coelhorst. Geschiedenis van het monument van Hoogland-West.
162497: DRS. H.L.PH. LEEUWENBERG|GROENVELD. DR. S. - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek 1609-1650.
140339: LEEUWENBURGH, THEO VAN - Het bruine schuitenboek. Een nieuwe generatie schippers op oude zeilschepen.
181760: LEEUWENBURGH, BART - Darwin in domineesland. Een reconstructie van de wijze waarop geleerde Nederlanders Darwins evolutietheorie filosofisch beoordeelden, 1659-1877.
182713: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XV (1704-1707].
182712: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN [L.C. PALM - ED.]. - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XII: Letters 170-206 (1696-1699].
182714: LEEUWENHOEK, ANTONI VAN - Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden / The collected letters of Antoni van Leeuwenhoek. The complete works of Van Leeuwenhoek, issued and annotated under the auspices of the Leeuwenhoek-Commission of the Royal Netherlands Academy of Arts and sciences. Edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch Scientists. VOLUME XIII: letters 207-227 (1700-1701].
110242: LEEUWIS, CEES [ED.]. - Integral design: innovation in agriculture and resource management.
91321: LEEUWRIK, NEL - Kantklossen met 50 nieuwe patronen
145422: LEEWEN, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervattende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve.
181761: LEEWEN, SIMON VAN - Korte Besgryving Van het Lugdunum Batavorum Nu Leyden: Vervattende een Verhaal van haar Grond-stand, Oudheid, Opkomst, Voort-gang, ende Stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Niewen Rijn, met de Oude ende Niewe Uytwateringen van de selve.
101884: LEEZENBERG, MICHIEL - Contexts of Metaphor.
185416: LEFANU, W.R. [FOREW.]. - English Books printed before 1701 in the Library of the Royal College of Surgeons of England.
122205: LEFEBVRE, GEORGES - La France sous le Direction [1795-1799]. Edition integrale.
94613: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, JACQUES - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois
4142080: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, J. - Épistres & Évangiles pour les cinquante & deux sepmaines de l'an. Fac-similé de la première édition Simon du Bois. Avec intr., note bibl. et appendices par M.A.Screech
93059: LEFF, GORDON - Heresy in the Later Middle Ages. The relation of heterodoxy to dissent c. 1250-c. 1450 (2 volumes)
153786: LEFF, LEONARD J. - Hemingway and his Conspirators. Hollywood, Scribners and the Making of American Celebrity Culture.
4300502: LEFFELAAR, H.L. & E.VAN WITSEN, - Werkers aan de Burmaspoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 km en 200.000 doden.
94207: LEFRANC, ABEL - La jeunesse de Calvin
141986: LEFRANÇOIS, PHILIPPE - Paris à travers les siècles [Volume 1 - 10 in 1].
185376: LEFRÈRE, DR. SIEGLINDE - Die Entwicklung des Saarländischen Apothekenwesens. Von den Anfängen bis zu der im Wiener Kongress getroffenen Regelung [1815].
180191: LEFTWICH, JOSEPH [ED.]. - An Anthology of Modern Yiddish Literature.
166887: LEGAT, MICHAEL - An Author's Guide to Publishing. Fully revised & expanded edition.
131823: LEGEL, SIEGFRIED [EDS.] - Nutztiere der Tropen und Subtropen. Volume 1. Rinder. Volume 2. Büffel, Kamele, Schafe, Ziegen, Wildtiere. Volume 3. Pferde, Esel, Schweine, Elefanten, Geflügel, Bienen, Seidenspinner [3 Vols. Compl.]
4300104: LEGEMAAT, WIL - Jouw hart sta ik nooit meer af. De oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
170189: LEGENDEN|SAGEN - New World Mythology. Myths and Legends of Europe, Africa, and Asia
102597: LEGET, M. - De economische ontwikkeling en structuur van de zuidelijke IJsselmeerpolders.
100447: LEGEWIE, DR. BERNHARD - Augustinus.
146181: LEGG, A.K. - Nissan u11 Blubird [FWD]. May 1984 to March 1986. All models [1809cc - 1973cc]. Owners Workshop Manual
146185: LEGG, K.A. - Nissan / Datsun Cherry n12. Sept 1982 to 1986. All models [987cc - 1269cc - 1488cc]. Owners Workshop Manual
146187: LEGG, A.K. - Seat Ibiza & Malaga [Petrol]. Owners Workshop Manual 1985-1992 [Petrol: 903cc - 1193cc - 1461cc].
123264: LEGGE, JAMES [TRANSL.].|PROF. H. VAN PRAAG [INTROD.]. - Sjoe tjing. Het Boek der Historiën.
153099: LEGGIERE, MICHAEL V. - Napoleon and Berlin. The Napoleonic Wars in Prussia 1813.
102543: LEGNER, ANTON [ED.]. - Reliquien. Verehrung und Verklärung. Skizzen und Noten zur Thematik und Katalog zur Ausstellung.
95627: LEGNER, ANTON - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern (5 volumes)
151022: LEGNER, ANTON [ED.]. - Kunst der Gotik aus Böhmen präsentiert von der Nationalgalerie Prag.
146521: LEGNER, ANTON [ED.]. - Ornamenta ecclesiae. Kunst Und Künstler Der Romanik [3 Vols. Compl.].
151427: LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE - Ensor, naargeestig en charmant. Een andere Ensor [In Slipcase].
140741: LEHMAN, STEVE - Die Tibeter. Ein Kampf ums überleben.
140024: LEHMANN, L.TH. - De Galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
161331: LEHMANN, KARL - Samothrace. A Guide to the Excarvations and the Museum.
4058579: LEHMANN, P.L. - Ethik als Antwort. Methodik einer Koinonia-Ethik.
140943: LEHMANN-HAUPT, C.F. - Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte.
185429: LEHMANN, ERNST - Schwäbische Apotheker und Aopthekergeschlechter in ihrer Beziehung zur Botanik.
104355: LEHMANN, PROF. DR. ALFRED [DR. MED. D. PETERSEN - ED.]. - Aberglaube und Zauberei von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart.
166860: LEHMANN, JOHN - Thrown to the Woolfs.
154502: LEHMANN, PAUL - Mittelalterliche Büchertitel.
89030: LEHMANN, E.|SCHNABEL, H. - De Augsburgsche Confessie, bevattelijk verklaard. Uit het Hoogduitsch met eene inleidende voorrede van Ludw. Lentz. Met een op staal gegraveerd portret en facsimile van Dr. M. Luther.
156108: LEHMANN-HAUPT, HELLMUT - Das Amerikanische Buchwesen. Buchdruck und Buchhandel, Bibliophilie und Bibliothekswesen in den Vereinigten Staaten von den Anfängen bis zur Gegenwart.
171347: LEHMANN, KARL - Glauben bezeugen, Gesellschaft gestalten. Reflexionen und Positionen
171348: LEHMANN, KARL - Auslotungen : Lebensgestaltung aus dem Glauben heute.
174053: LEHMANN, KARL - Mit langem Atem : Wege - Erfahrungen - Einsichten - Der Kardinal im Gespräch mit Markus Schächter.
174055: LEHMANN, KARL|RAFFELT, ALBERT ( HRSG.) - Karl Rahner Lesebuch.
131183: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoudster.
4055610: LEHMANN, J. (HRSG.) - Motive des Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christentums in achtzehn Gestalten.
130144: LEHMANN, JOHANNES - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
121314: LEHMANN, L.TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
4142187: LEHMANN, M. - Synoptische Quellenanalyse und de Frage nach dem historischen Jesus. Kriterien der Jesusforschung untersucht in Auseinandersetzung mit Emanuel Hirschs Frühgeschichte des Evangeliums.
4035466: LEHMANN, EDV. - Mystiek. Heidensche en christelijke. Vertaald uit het Deensch door Jacq.E.v.d.Waals.
4049757: LEHMANN, J. - De kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
180992: LEHMANN, L.TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
170223: LEHMANN, HARTMUT. - Säkularisierung. Der europäische Sonderweg in Sachen Religion.
166935: LEHMANN, MICHAEL - Deltas Vogelgids
164380: LEHMANN, JOHANNES - Die Staufer. Glanz und Elend eines deutschen Kaiser-geschlechts.
155499: LEHMANN, KLAUS DIETER [ED.]. - Bibliotheca Publica Francofurtensis. Fünfhundert Jahre Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main [2 Vols. Compl.].
181762: LEHMANN, PROF. DR. R.B.|PROF. DR. R.O. NEUMANN - Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen Bakteriologischen Diagnostik [2 Vols. Compl.].
146088: LEHMENN, JEAN-PIERRE - The Roots of Modern Japan.
157297: LEHMSTADT, MARK|SIEGFRIED LOKATIS [EDS.]. - Das Loch in der Mauer. Der innerdeutsche Literaturaustausch.
141400: LEHNEMANN, WINGOLF - Irdentöpferei in Westfalen 17. bis 20. Jahrhundert.
185741: LEHNER, SIGMUND - Die Tinten-Fabrikation und die Herstellung der Hektographen und Hektographirtinten: die Fabrikation der Tusche, der Tintenstifte, der Stempeldruckfarben, sowie des Waschblaues. Ausführliche Darstellung der Anfertigung aller Schreib-, ... .: ein Handbuch für Fabrikanten chemischer Producte, Apotheker, Kaufleute... und Gewerbetreibende überhaupt / nach eig. Erfahrungen dargestellt von Sigmund Lehner Volume 17: Chemisch-technische Bibliothek.
4065283: LEHNER, E. - Symbols, Signs & Signets.
121025: LEHR, ANDRÉ - De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
182755: LEHR, ANDRÉ - De Geschiedenis van het Astronomisch Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
184671: LEHR, ANDRÉ - De klokkengieters François en Pieter Hemony.
143261: LEHR, ANDRÉ - Klokken en klokkenspelen in het Oude China tijdens de Shang- en Chou-dynastie. Een muziek-historische studie.
182659: LEHR, ANDRÉ - De klokkengieters François en Pieter Hemony.
4038946: LEHR, S. - Antisemitismus - religiöse Motive im sozialen Vorurteil. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland 1870-1914.
4072342: LEHRER, KEITH (ED.) (CHISHOLM, R.M.) - Analysis and Metaphysics. Essays in Honor of R.M.Chisholm.
101780: LEHRER, KEITH [ED.]. - Analysis and Metaphysics.
101736: LEI, ZHANG - Ecologizing Industrialization in Chinese Small Towns.
103253: LEIBOLD, GERHARD - Reflexzonen-Therapie. Massagetechniken und Heilanzeigen.
101637: LEIBOLD, GERHARD - So besiegen Sie ihre Allergie.
140956: LEIBOLD, GERHARD - Homöopathie. Naturmedizin für jederman.
142453: LEIBOVITZ, LIEL|MATTHEW MILLER - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied [& CD].
153501: LEICHT-SCHOLTEN, CARMEN - Das Recht auf Gleichberechtigung im Grundgesetz. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht von 1949 bis heute.
162222: LEICHT, HANS [ED.]. - Nasreddin Schah. Ein Leben in Bismarck's Reich. Das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah 1873.
90353: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
145286: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgeleide. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram [en bus] in vogelvlucht.
93152: LEIDERITZ, W.J.M. - De tramwegen van Noord-Brabant. Een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant
170130: LEIDHOLD, WOLFGANG - Gottes Gegenwart. Zur Logik der religiösen Erfahrung.
89861: LEIER, MANFRED - Onze eeuw in beeld. 100 jaar in honderden foto's.
146211: LEIER, MARK - Bakunin. The Creative Passion. A Biography.
93581: LEIGHTON - Het leven des Christens. Van den Aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet, met eene korte levensbeschrijving van den schrijver benevens de voorrede van Bonnet (2 delen in 1 band)
145815: LEIGHTON, ALEXANDER H. [ET AL.]. - My Name is Legion & People of Cove and Woodlot & The Character of Danger. Foundations for a Theory of Man in Relation to Culture [3 Vols. Compl.].
4300867: LEIGHTON, AARTSBISSCHOP - Het leven des christens. Naar de fransche vertaling van L.Bonnet en met voorrede van Bonnet. (Christelijke huis-bibliotheek 5)
158068: J.|J. LEIGHTON LTD - - A varied Collection of Books mainly of Jewish interest besides examples of Hebrew, Oriental and other special types, Pilgrimages to the Holy Land, Usury, Tithes, Early Dictionaries, Grammers, &c., in general [Catalogue 21].
83817: LEIH, H.G. - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994
4300043: LEIH, H.G. (KAMPEN) - Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen. 1895-1994
123235: LEIH, DRS. H.G. - De vrijheid op het altaar geheven. De Franse Revolutie en het Christendom.
153355: LEIJ, KONR. ALBR. - Die kölnische Kirchengeschichte im Anschlusse an die Geschichte der kölnischen Bischöfe und Erzbischöfe. Übersichtlich dargestellt.
152782: LEIJERZAPF, DRS. INGEBORG TH. [ED.]. - Het fotografisch Museum van Auguste Grégoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie.
60434: LEIJGRAAF. M.J.M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing (Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8))
4134057: LEIJGRAAF, M. - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. (Diss.)
150417: LEIJTEN, JAN - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
164105: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn. Wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als straatwijzers.
4141323: LEILICH, J. (RED.) (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Een inleiding.
184643: LEIMKUGEL, FRANK & WOLD-DIETER MÜLLER-JAHNCKE - Vertriebene Pharmazie. Wissenstransfer durch deutsche und österreichisch-ungarische Apotheker nach 1933.
110738: LEINUNG, FRIEDRICH - Im Chor der Heiligen und Unheiligen. Eine Besichtigung des Chorgestühls der Klever Minoriten anlässlich des 700. Jahrestages ihrer Ankunft.
4056914: LEIPOLD, H. (KÄHLER, M.) - Offenbarung und Geschichte als Problem des Verstehens. Eine Untersuchung zur Theologie Martin Kählers.
123381: LEIPOLDT, C. LOUIS - Jan van Riebeeck. A Biographical Study.
4033464: LEIPOLDT, J. - Geschichte des neutestamentlichen Kanons. (2 Tle in 1 Band). I.Die Entstehung. II.Mittelalter und Neuzeit. Fotomechanischer Neudruck der Ausgabe 1907-1908.
88354: LEIPOLDT, W. - W. Leipoldt, kerkgeschiedenis voor Catechisatiën en Huisgezinnen. Uit het hoogduitsch vertaald door G.W. Sannes. Nagezien en aangevuld door P. Hofstede de Groot.
83720: LEIPOLDT, W. - Geschiedenis der Christelijke Kerk, voor katechizatieën en huisgezinnen.
4016794: LEIPOLDT, J. (DIONYSOS) - Dionysos. Mit 11 Lichtdrucktafeln.
4136014: LEIPOLDT, J. & GRUNDMANN, W. (HRSG.) - Umwelt des Urchristentums. I.Darstellung des neutestamentlichen Zeitalters. II.Texte zum neutestamentlichen Zeitalters. III. Bilder zum neutestamentlichen Zeitalter.
102784: LEIRIS, MICHEL [INTROD.]. - Francis Bacon. Oeuvres récentes.
185796: LEIRIS, MICHEL & JACQUELINE DELANGE - African Art. Volume: The Arts of Mankind.
162551: LEISCHING, JULIUS - Die graphischen Künste.
184297: LEISCHNER, ANTON - Aphasien und Entwicklungsstörungen. Klinik und Behandlung.
140676: LEISMANN, BURKHARD - Das Bauhaus. Gestaltung für ein modernes Leben.
156447: LEISSNER, GUSTAV - Verwaltung und öffentlicher Dienst in der sowjetischer Bezatzungszone Deutschlands. Eine kritische Würdigung aus gesamtdeutscher Sicht.
4019908: LEIST, FR. - Mozes, Socrates, Jezus. Ontmoeting met de bijbelse en antieke wereld.
183000: LEIST, FRITZ - Mozes - Socrates - Jezus. Ontmoeting met de bijbelse wereld.
90613: LEISTRA, JOSEFINE - George Henry Boughton: God speed! Pelgrims op weg naar Canterbury.
181763: LEISTRA, J.E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de Peinture et de Sculpture (1828-1834)
157380: DRS. H.G. LEITH [EDS. - ET AL.].|KRAAN, DR. R.G.K. - Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestante leescultuur.
4276066: LEITNER, H. & EISENBARTH, W. (HRSG.) - Die Passauer Domorgel. Mit beiträgen von A.und M.Reichling und H.Schulten. Mit Aufnahmen von D.Asenkerschbaumer.
181764: LEITNER, KARL GOTTFRIED - RITTER VON - Briefe Jakob Lorbers. Urkunden und Bilder aus seinem Leben.
156539: LEIWAKABESSY, RUDI - Angkat djandji.
186146: LEJARD, ANDRÉ [ED.]. - Le Livre. Les plus beaux Exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
141931: LEJARD, ANDRÉ [ED.]. - Le Livre. Les plus beaux Exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
180931: LEJEUNE, SERVAIS - Rosenbücher. Mein Steckenpferd.
4038695: LEKAI, L.J. - De orde van Citeaux. Cisterciënsers en trappisten. Idealen en werkelijkheid.
4031518: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Römer 7 und Römer 9 bei Augustin. (Diss.)
4010030: LEKKERKERKER, A.F.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus.
121088: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java.
101375: LEKKERKERKER, C. - Java en de koperkamer.
60435: LEKKERKERKER. A.F.N. - Romer 7 und Romer 9 bei Augustin
85959: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr. M. van Rhijn op 15 November 1951
84357: LEKKERKERKER, A.F.N. E.A. - Ernst en vrede, opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan Prof. Dr M. van Rhijn
4005245: LEKULA NTOANE, L.R. (CALVIJN, J.) - "A Cry for Life. An Interpretation of Calvinism"" and Calvin. (Diss.)"""
10086: LELAND, JOHN/WELD, ISAAC - Beschouwing van de Voornaamste Schriften der Deisten, Die in deeze en de voorgaande eeuwe in Engeland zyn uitgekomen, In eenige Brieven aan eenen Vriend. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald door Engelbert Noteboom. Met eene Voorreeden van den Wel Eerwaarden en zeer Geleerden Heer Jacob Albert Vos. WAARBIJ: Lykreeden Gepreedikt in de Eustacius-straat de Dublin den 26 January 1767. Ter geleegenheid van de zeer betreurden dood van wylen den Eerwaarden en Geleerden John Leland, Doctor in de Godgeleerdheid, Overleeden den 16 January 1767. in het 75ste Jaar zynes Ouderdoms: Door Isaac Weld.
4300375: LELLA, A.A.DI, J.A.EMERTON, D.J.LANE,, M.J. - Proverbs, Wisdom, Qohelet and Song of Songs. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part II, Fasc 5)
4300866: LELYVELD, MARGARETHA - Les logia de la vie dans l'évangile selon Thomas. A la recherche d'une tradition wet d'une rédaction. (Nag Hammadi Studies 34)
164527: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
103845: LEMAGNY, JEAN-CLAUDE - La Photographie Creative. Les collections de la Bibliothèque Nationale: 15 ans d'enrichissement.
100483: LEMAIRE, DR. W.L.G. - Het recht in Indonesië. Hukum Indonesia.
143498: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Nijvel.
101166: LEMAIRE, R. - De indeling van de kunstgeschiedenis der christelijke tijden.
151540: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - The Orient in Western Art.
180263: LEMAIRE, W.C. [ET AL.]. - Vlootpraet.
143499: LEMAIRE, PROF. DR. RAYMOND M. [ED.]. - Architectuur. Provincie Brabant. Arrondissement Leuven.
48371: LEMAIRE, CH. (ED.) - l'Illustration Horticole, Journal Spécial des Serres et des Jardins, ou choix raisonné des plantes les plus intéressantes sous le rapport ornemental, comprenant leur histoire complète, leur description comparée, leur figure et leur culture. Septième Volume.
4045576: LEMAIRE, TON - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie tussen europacentrisme en relativisme.
101165: LEMAIRE, KAN. R. - De Madonna in de kerk uit het Berlijnse Museum.
4142830: LEMAIRE, TON - Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding.
145674: LEMAIRE, RIA - Passions et Positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
30684: LEMAITRE, ALAIN J. - Florence en de Renaissance met quattrocento
141569: LEMARIGNIER, JEAN-FRANÇOIS - La France médiévale. Institutions et société.
152000: LEMBARK, CONNIE W. [ED.].|RUTH FINE [INTROD.]. - The Prints of Sam Francis. A catalogue raisonné 1960-1990 [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
144206: LEMBEECKX, CHRIS [ED.]. - Van passie tot publicatie. Tien jaar Schrijven Magazine.
184511: LEMERCIER DE NEUVILLE, [LOUIS] [JULES CLARETIE - FOREW.]. - Histoire anecdotique des marionettes modernes.
165390: LEMIRE, EUGENE - A Bibliography of William Morris.
156924: LEMIRE, EUGENE - A Bibliography of William Morris.
4133536: LEMKE, H. - Seelsorgerliche Gesprächsführung. Gespräche über Glauben, Schuld und Leiden.
154484: LEMKE, CHRISTIANE|UTA RUPPERT [EDS.].|VIRGINIA PENROSE - Frauenbewegung und Frauenpolitik in Osteuropa.
185742: LEMLI, J. [FOREW.]. & S.R. PATTYN & E. THOEN & . DEVOS & C.M. CLUSE [ ET AL.]. - De pest in de Nederlanden: medisch historische beschouwingen 650 jaar na de zwarte dood. Vierde symposium Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen / La peste aux Pays-Bas: considerations medico-historiques 650 ans apres la peste noire. Quatrieme symposium Histoire des Sciences Medicales. Volume 4: Symposium Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen / Quatrieme symposium Histoire des Sciences Medicales. & Volume 7: DSH. Academia Regia Belgica Medicinae - Dissertationes. Series Historca.
4045949: LEMM, R. - De kruisgang van het christendom.
154855: LEMM, ROBERT - Eldorado. Werkelijkheid en droom.
140966: LEMM, ROBERT - Goed fout. Relaas van een Spaanse falangist.
141020: LEMM, ROBERT - Ochtend van Amerika. De Indiaanse wereld van vóór Columbus en de Spaanse veroveringen van de zestiende eeuw.
130200: LEMMENS. GERARD|MARYAN SCHOVER [ED.]. - Christiaan Hendrik Hammes [1872-1965] Charles Pieter Hammes [1915-1991] Twee Nijmeegse kunstenaars.
182498: LEMMENS, GERARD [FOREW.]. - Traditie & Mode in de paramentiek. Tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Atelier Stadelmaier te Nijmegen.
142345: LEMMENS. GERARD - "Hendrik Hoogers [1747-1814]. Werke von Hendrik Hoogers aus der Sammlung des Nijmeegs Museum "" Commanderie van Sint-Jan "" in Nimwegen."
145236: LEMMENS. GERARD - Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmens.
89975: LEMMENS, G. E.A. - Het Valkhof te Nijmege. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Het Valkhof en de vroegste geschiedenis van de stad Nijmegen' in het Nijmeegs Muesuem 'Commanderie van Sint-Jan' van 11 oktober t/m 30 november 1980. Catalogi van het kunstbezig van de Gemeenten Nijmegen nr. 3.
180083: LEMMENS, G. [ED.]. - De vrede van Nijmegen 1678-1978.
180085: LEMMENS, G. [ED - ET AL.]. - Het stadhuis van Nijmegen.
180246: LEMMENS, G. TH. [ET AL.]. - Het schildersatelier in de Nederlanden 1500-1800.
142214: LEMMENS. GERARD - Nijmegen in 1669. Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman.
180077: LEMMENS, G. [ET AL.]. - Het Valkhof te Nijmegen.
90124: LEMMENS, G.TH.M. E.A. - Nijmeegs Zilver, 1400-1900. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nijmeegs Zilver 1400-1900' in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan' van 15 oktober t/m 27 november 1983. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 5.
167506: LEMMENS, GERARD [ED.]. PROF. DR. WERNER SCHMALENBACH [TEXT] - Paul Klee. Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
164334: LEMMENS, GERARD [ED. - ET AL.]. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
103469: LEMMENS, G. [ED.]. - De vrede van Nijmegen 1678-1978.
132253: LEMMENS, G.TH.M. [INTROD.] - Middeleeuwse hanzeschotels. Spiegels tot lering.
140733: LEMMENS, G. [ED - ET AL.]. - Het stadhuis van Nijmegen.
180087: LEMMENS, G. [INTROD.]. - "Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. ""...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in tow stellen ...""."
153429: LEMMENS. GERARD - Das Schloss zu Kleve. Ein Album aus dem Jahre 1815.
140486: INTROD.].|LEMMENS, GERARD [ED. - Traditie & mode in de paramentiek. Tentoonstelling naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Atelier Stadelmaier te Nijmegen.
123208: LEMMENS, G. [INTROD.]. - "Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. ""...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in tow stellen ...""."
142270: LEMMENS, G.TH.M. [ED.]. - Nijmegen getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum ' Commanderie van Sint Jan '.
181765: LEMMENS. GERARD|MARYAN SCHOVER [ED.]. - Christiaan Hendrik Hammes [1872-1965]. Charles Pieter Hammes [1915-1991]. Twee Nijmeegse kunstenaars.
160414: LEMMER, ERNST [INTROD.]. - Berlin. 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
161304: LEMMER, ERNST [INTROD.]. - Berlin. 13. August. Sperrmassnahmen gegen Recht und Menschlichkeit.
160579: LEMMER, MANFRED - Der Dürnge bluome schnînet dur den snê . Thüringrn und die deutsche Literatur des hohen Mittelalters.
161034: LEMMERS, TRUDY - Guibert van Nogents Monodiae. Een twaalfde-eeuwse visie op kerkelijk leiderschap.
181766: LEMMERS, G. [INTROD.]. - De Waal buiten de oevers. Overstromingen in Nijmegen en omgeving 1740-1926.
161449: LEMMINK, JAQUES PH.S. - "Behuisd in't Volksbelang. "" eene zaak van ver strekkend nut "". Semi-filantropische woningbouw in Nijmegen aan het einde van de negentiende eeuw. Ter gelegenheid van het honderdjarig betsaan van de Stichting "" Volksbelang "" van 1895."
142799: LEMOINE, MAURICE - Bitter Sugar. Slaves Today in the Caribbean.
142035: LEMOINE-ISABEAU, C. [ET AL.]. - Belgische Cartografie in Spaanse verzamelingen van de 16de tot de 18de eeuw.
140418: LEMONICK, MICHAEL D. - The Georgian Star. How William and Caroline Herschel Revolutionized our Understanding of the Cosmos.
166445: LEMPKE, B.J. - Naamlijst van de Nederlandse Lepidoptera.
46278: LEMPRIERE, J. - Lempriere's Classical Dictionary. Proper Names Cited by the Ancient Authors
121425: LEMS, ELS - Op pad met de Romeinen.
151068: LEMUS, VERA|LJUDMILA LAPINA [EDS.]. - Der Katharinenpalast in Puschkin. Bildergalerie.
154373: LEN TABNER|PRENDERGAST, PETER - Len Tabner. Paintings & Drawings 1970-1989.
101007: [LENAIN, YVAN - ED.]. - Nouvelle equipe. Cahiers trimestriels publiés sous la direction d'Yvan Lenain.
4058374: LENDEMEIJER, W.M. (KOLBE, M.) - Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde.
158497: LENDERS, JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850.
180124: LENDERS, JAN - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming. Nederland 1780-1850.
182635: LÈNE DRESEN-COENDERS|PEETERS, HARRY|TON BRANDENBARG [ED.]. - Psychology. The Historical Dimention.
4138174: LENHARDT, P. & OSTEN-SACKEN, P.V.D. - Rabbi Akiva. Texte und Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament. (ANZT Band 1)
4072780: LENK, KURT (HRSG.) - Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie. (Soziologische Texte 4)
170716: LENK, HANS - Interpretation und Realität. Vorlesungen über Realismus in der Philosophie der Interpretationskonstrukte.
170714: LENK, HANS - Von Deutungen zu Wertungen: Eine Einfuhrung in aktuelles Philosophieren.
170715: LENK, HANS - Philosophie und Interpretation. Vorlesungen zur Entwicklung konstruktionistischer Interpretationsansätze. Überarbeitet unter Mitwirkung von Ekaterini Kaleri.
87778: LENKER, JOHANNES NICOLAUS - Die Lutherische Kirche der Welt. Mit 516 Illustrationen. Band I. Europa ausserhalb Deutschland.
164755: LENNARD, REGINALD - Rural England 1086-1135. A study of social and Agrarian Conditions.
180925: LENNART GRAM|MATTI SILLANPÄÄ|SVEIN I. JOHANNESSEN [EDS.].|TOMSON, TORJÖRN - Epilepsie and Pregnancy.
102401: LENNARTS, PROF. MR. M.L. [ED. - ET AL.]. - Europa ! Europa ? De invloed van het Europese vennootschaps en effectenrecht nu en in de toekomst.
167711: LENNARTZ, FRANZ - Deutsche Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. Darstellungen zur Schönen Literatur in deutscher Sprache.
57946: LENNEP, JAN WILLEM VAN - De zeventig jaarwerken van Daniel (Hoofdstuk IX : 24-27). Exegetisch-chronologische studie
90075: LENNEP, J. VAN - Romantische werken, 4 delen
47501: LENNEP, J. VAN - Gedichten van den Schoolmeester
146161: LENNEP, MR. JACOB VAN [M. ELISABETH KLUIT - ED.]. - Nederland in den goeden ouden tijd zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provinciën in den jare 1823. Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep.
184918: LENNEP, MR. J. VAN & J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.]. - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [4 Volumes in 2 Bindings = Complete Set].
182492: LENNEP, J. VAN|W.J. HOFDIJK - Merkwaardige kasteelen in Nederland [3 Series in 6 Bindings = Compl. Set].
85589: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586
55830: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN - Gaspar van der Heyden 1530-1586
166913: G.L. VAN LENNEP [EDS.].|HOFFSTÄDT, A. - De Dikke Van Dale Twaalfde Druk, ontvangt een zekere kleur, hij wordt gestructureerd.
164192: LENNEP, MR. J. VAN - Nederlandsche legenden in rijm gebracht. De strijd met Vlaanderen [Vol. 1 & 2].
161411: LENNEP, MR. J. VAN - Nederlandsche legenden in rijm gebracht. De strijd met Vlaanderen [Vol. 1 & 2].
155577: LENNEP, L.H. VAN - Chnumhotep. De Schatbewaarder. Een vertelling uit het Oude Egypte.
153484: LENNEP, JACOB VAN - Weeklacht. Over de veranderende bestemming, gegeven aan het gebouw onder Bennebroek, van ouds bekend onder den naam De Geleerde Man.
104086: LENNEP, MR. FRANK K. VAN - Oorkondenboek van Lennep. Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op ' Het Geslacht van Lennep' 1093-1900 [3 Vols.-Compl.].
130925: LENNEP, GIED VAN [ED.] - Gooise verhalen. Een bonte verzameling over ' het lieve leven ' in Het Gooi.
83413: LENNEP, J. VAN E.A. - De uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (2 delen in 1 band)
4142044: LENNEP, J.VAN & GOUW, J.TER - De Uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Hierbij: Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Etsen van F.W.Zürcher. Heruigave van de uitgavde van 1868 - 1869.
100484: LENNEP, JHR. F.J.E. VAN - Als vorsten. Portretten van 18de eeuwers.
122117: LENNHOFF, EUGEN - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen.
110773: LENNHOFF, EUGEN - De Vrijmetselaren.
160925: LENNHOFF, EUGEN - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen.
160271: LENNHOFF, EUGEN|OSKAR POSNER - Internationales Freimaurer-Lexikon.
122119: LENNON, JOHN [YOKO ONO - AFTERW.]. - Luchtbespiegelingen en andere geschriften [Tweetalige editie].
184519: LENNON, ALEXANDER T.J. & CAMILLE ROS [EDS.]. - Reshaping Rogue States. Preemption, Regime Change and U.S. Policy Towards Iran, Iraq and North Korea.
170594: LENNOX, JOHN C. - Gunning for God. Why the New Atheists are Missing the Target.
54841: LENOIR, FRÉDÉRIC - De filosofie van Christus
4276076: LENOIR, FR. - Soctates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters.
166378: LENOTRE, G. [ = LOUIS LÉON THÉODORE GOSSELIN] - La Captivité et la Mort de Marie-Antoinette. Les Feuillants - Le Temple - La Conciergerie d'après ses relations sw témoins oculaires et des documents inédits.
185461: LENOTRE, G. [ = LOUIS LÉON THÉODORE GOSSELIN] - Vieilles maisons, vieux papiers. Paris révolutionnaire [6 Volumes - Complete Set].
151166: LENOTRE, G. [ = LOUIS LÉON THÉODORE GOSSELIN] - La Fille de Louis XVI. Marie-Thérèse-Charlotte de France, Duchesse d'Angleterre. Le Temple - l' Échange - l' Exil.
146014: A. LENS|M. BOSCHMANS|WEYNS, ALEXANDER J. - Lierse furie.
94983: LENS, J. - De vader des vaderlands. Zijn leven , in de lijst van zijn tijd, geschetst
56917: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met enige aanvullingen en verbeteringen
47900: LENSELINK, S.J. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage
47531: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Tweede druk, met einige aanvullingen en verbeteringen
145864: LENSELINK, J. - Moderne bewapening in kort bestek.
93927: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk
94724: LENSELINK, S.J. - De profundis. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986 ter gelegenheid van de tentoonstelling 'psalmzingen in de Nederlanden'
182985: DR. S.J. LENSELINK|MALJAARS, DRS. A. - Het Wilhelmus: een bibliografie.
4141800: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
4300278: LENSELINK, S.J. (MAROT, CL.) - Les Psaumes de Clement Marot.. (Le psautier Huguenot du XVIe Siècle vol. III)
4300898: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. (Diss.)
110220: LENSELINK, J. - Vuurwerk door de eeuwen heen.
110255: LENSEN, LEO|WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
154396: LENSEN, B.J. - Geschreven en getekende alfabetten.
166175: LENSINK, ROB - Vogels in het Hart van Gelderland. Een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia (1900-75).
162811: LENSINK, HARRY - Stille Willem. De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra.
4276067: LENSSEN, J. (HRSG.) - Der Kiliansdom zu Würzburg. Mit beiträgen von P.W.Scheele und H.Muth. Fotografien von U.Kneise.
105130: LENTE, DICK VAN - Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
183522: LENTERS, H. - De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure.
183688: LENTZ, HARRIS M. - Assassinations and Executions. An Encyclopedia of Political Violence 1865-1986.
184662: LENZ, DR. HARALD OTHMAR - Botanik der alten Griechen und Römer.
4023496: LENZ, M. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Festschrift der Stad Berlin zum 10.November 1883.
90261: LENZ, GÜNTER H.|MILICH, KLAUS J. - American Studies in Germany. European Contexts and Intercultural Relations.
158023: LENZ, WERNER - Kleine Geschichte grosser Lexika. Ein Beitrag zim Internationalen Jahr des Buches.
122955: LENZ, RUDOLF - De mortuis nil nisi bene? Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle unter besonderer Berücksichtigung der Historischen Familienforschung, der Boldungsgeschichte und der Literaturgeschichte.
4140349: LENZEN, VAN - Jüdisches Leben und Sterben im Namen Gottes. Studien über die Heiligung des göttlichen Namens (Kiddusch HaSchem).
121800: LEO, ALAN - Key to Your Own Nativity
104511: LEO J. KRYN|LIEBRECHT, HENRI - Een bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore.
144024: LEO, DR. HEINRICH - Entwicklung der Verfassung der Lombardischen Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien.
154864: LEO MORPURGO|RUDY BEDACHT [ET AL.].|SLORY, MICHAËL - Suriname [De Gids].
130437: LEO VAN DER WEES [EDS - ER AL.]|VEDDER, ANTON - Van privacyparadijs tot controlestaat ? Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw.
180503: LEO SAMAMA [EDS.].|PEDDEMORS, ARIE - Mozart and the Netherlands. A Bicentenarian Retrospect [& CD].
166216: LEOBOVITZ, LIEL|MATTHEW MILLER [EDS.]. [DANIËLLE STENSEN - TRANSL.]. - Lili Marlene. De geschiedenis van het beroemde lied [Met de originele uitvoering op CD].
154223: LEON J. KAMIN [EDS.].|LEWONTIN, RICHARD C.|STEVEN ROSE - Genetica, erfelijkheid en ideologie. Nieuw rechts en het biologisch determinisme.
164096: LÉON, PAUL - La renaissance des ruines. Maisons, monuments.
157705: LEON VOET|NAVE, FRANCINE DE - Museum Plantin-Moretus Antwerpen.
131696: LEON LEVY, S. - Nassau W. Senior 1790-1864. Critical Essayist, Classical Economist and Adviser of Governments.
122651: LEON CHROSCICKI|SWINARSKI, MARIAN - Marques de la porcelaine européenne et de la céramique polonaise / Znaki Porcelany Europejskiej i Polskiej Ceramiki.
151602: LÉON EIJSMAN [EDS.].|ZWIETEN, PIETER A. VAN - Drug Therapy in Cardio-Thoracic Surgery.
141669: LEON VAN DER MEER|WIJTMANS, JAN - 's-Hertogenbosch. Een stad om uit te tekenen.
182023: PROF. DR. LEON VOET [INTROD.].|SORGELOOS, CLAUDE [ ED.]. - Labore et Constantia. A Collection of 510 editions issued by Christopher Plantin from 1555 till 1589.
90546: LEONARD, DICK - Pocket Guide to the European Community.
30513: LÉONARD, ÉMILE G. - Histoire générale du Protestantisme (3 volumes)
141384: LEONARD, MAURICE - Markova. The Legend.
151232: LEONARD VON MATT [PHOTOGR.].|MORETTI, MARIO - Etruskische Malerei in Tarquinia.
166650: LEONARD H.M. WESSELS [EDS.].|TOLLEBEEK, JO|TOM VERSCHAFFEL - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000.
166651: LEONARD H.M. WESSELS [EDS.].|TOLLEBEEK, JO|TOM VERSCHAFFEL - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Fragmenten.
166652: LEONARD H.M. WESSELS [EDS.].|TOLLEBEEK, JO|TOM VERSCHAFFEL - De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 & De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Fragmenten [2 Vols. Compl.].
90875: LEONÉ, THEO E.A. - In vogelvlucht over Twente. Een verzameling luchtfoto's met verklarende teksten van bekende en minder bekende plekken in Twente.
181767: LÉONELLI, MARIE-CLAUDE [ED.]. - L'art gothique siennois. Enluminure, peinture, orfèvrerie, sculpture.
151716: LEONHARD, WALTER - Das grosse Buch der Wappenkunst. Entwicklung - Elemente - Bildmotive - Gestaltung.
146278: LEONHARD, WOLFGANG - Dämmerung im Kreml. Wie eine neue Ostpolitik aussehen müsste.
103859: LEONID YAKUTIN [PHOTOGR.]. - [MARSHAL DMITRI YAZOV - PREF.].|SCHOFIELD, CAREY - Inside the Soviet Military.
163812: [ LEONIDAS DONSKIS - PREF.].|DARIUS STALIUNAS [EDS.].|NIKZENTAITIS, ALVYDAS|STEFAN SCHREINER - The Vanished World of Lithuanian Jews.
154274: LEONORA NAVARI|TOLIAS, GEORGE - Mapping Greece, 1420-1800: A history Maps in the Margarita Samourkas Collection
145437: L. LEOPOLD|LEOPOLD, JOH. A. - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche Dialecten in dicht en ondicht [3 Volumes in 2 Bindings].
4002864: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling v.h.heidendom in Rome.
131965: LEOPOLD, DR. H. M. R. [ED.] - Uit de leerschool van de spade [6 Vols. Compl.]
154051: LEOPOLD III - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
57851: LEOPOLD, L. - Nederlandsche schrijvers en schrijfsters. Proeven uit hun werken metbeknopte biographieën en portretten
166525: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Fragmenten & Proza. Verzen - Drama - Proza [2 Vols. Compl.].
131712: LEOPOLD, DR. H.M.R. - Wandmozaieken in Griekenland en Italië.
104965: LEOPOLD, J.H. [G.J. DORLWEIJN - ED.]. - Gedichten uit de nalatenschap [2 Vols. Compl.].
4053866: LEOPOLD, E.F. (ED.) - Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. in Libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum. Altera edition, nova impressio.
56426: LEOPOLD, H.M.R. - Rome. Deel 1: Oudheid. Deel 2: Middeleeuwen, Renaissance, Barok (2 delen)
182132: LEOPOLD VON ANDRIAN.|WEBER, EUGENE [ED.]. HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Briefwechsel. Hugo von Hofmannsthal - Richard Beer-Hofmann.
4030689: LEPETIT, CH. (FOUCAULD, CH. DE) - Charles de Foucauld. De omwegen van een mens.
81985: LEPOETER, G.J. - Kerk in perspectief, verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge
4137691: LEPORE, E. - Meaning and Argument. An Introduction to Logic Thougth Language.
123307: LEPORINI, HEINRICH - Die Stilentwicklung der Handzeichnung XIV. bis XVIII. Jahrhunderts.
158075: LEPORINI, DR. HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Liebhaber und Sammler.
158074: LEPORINI, DR. HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Liebhaber und Sammler.
144978: LEPORINI, DR. HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis für den Sammler druckgraphischer Kunst.
163518: LEPORINI, DR. HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Nachschlagebuch der druckgraphischen Kunst.
90709: LEPORINI, HEINRICH - Der Kupferstichsammler. Ein Hand- und Nachschlagebuch samt Künstlerverzeichnis fúr den Sammler Druckgraphsischer Kunst. Mit 105 Abbildungen im Tekst.
150334: LEPPARD, RAYMOND - Oude muziek. Over de authentieke uitvoeringspraktijk.
122301: LEPPER, J.L.M. DE - De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum.
176425: LEPPIN, VOLKER (HRSG.) - Thomas Handbuch.
58986: LEPPIN, VOLKER - Martin Luther. A Late Medieval Life
103493: LEPPINK, MR. G.B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem [1635] vergeleken met de oudste kadastrale kaarten [1832].
166723: LEPROHON, PIERRE [TEXT] ANDRÉ SIEGFRIED - INTROD.]. - La Hollande.
4138378: LEPROHON, P. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - St.Francois d'Assise le génie de la Liberté.
182380: LEPSIUS, BERNHARD - Das Haus Lepsius. Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichshauptstadt. Nach Tagebüchern und Briefen.
173983: LEQUIER, JULES - Comment trouver, comment chercher une première vérité?.
143981: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
130371: ED.].|LEQUIN, FRANK [INTROD. - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130370: ED.].|LEQUIN, FRANK [INTROD. - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols. Compl.]
130350: ED.].|LEQUIN, FRANK [INTROD. - The Private Correspondence of Isaac Titsingh [2 Vols.]
143982: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh in China [1794-1796]. Het onuitgegeven Journaal van zijn Ambassade naar Peking.
143983: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften: Als filosoof, Diplomaat & Koopman.
60436: LERCH. D. - Heil und Heilung bei John Wesley (Dargestellt unter besonderer Berucksichtigung seiner Anmerkungen zum Neuen Testament)
130515: LERICHE-ANDRIEU, FRANÇOISE - Itinéraires romans en Auvergne.
175866: LERNER, ROBERT E. - Ernst Kantorowicz : a life.
170206: LERNER, BETSY - The Forest for the Trees. An Editor's Advice to Writers.
157338: LERNER, FRED - Libraries through the Ages.
181768: LERNHOUT, GEERT [ED.]. - The Crows Behind the Plough. History and Violence in Anglo-Irish Poetry and Drama.
141772: LEROT, JACQUES|RUDOLF KERN (EDS.) - Mélanges de linguistique et de littérature offerts au Professeur Henri Draye à l'occasion de son éméritat.
4071874: LEROUX-DHUYS, J.F. & GAUD, H. - Cisterciënzer Abdijen. Geschiedenis en Architectuur.
121601: LEROY R. SHAW - EDS.].|WEDEKIND, FRANK [ROBERT A. JONES - A Bibliographic Handbook [2 Vols. Compl.].
156644: LEROY, MAURICE [INTROD.]. - Actes du Colloque Francqui 28-29 novenbre 1980. Organisé par la classe des lettres à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Philosophie - Histoire - Phililogie - Archéologie.
154825: LEROY, BÉATRICE - Le Royaume de Navarre. Les hommes et le puovoir XIIIe - XVe siècle.
142768: LERSCH, HEINRICH [ED.]. - Kriegslieder Band 1 & 2.
182413: LESAFFER, RANDALL - European Legal History. A Cultural and Political Perspective.
168158: LESAFFER, RANDALL - Politicus en pleiter. Cicero in turbulent Rome.
47560: LESAGE, ALAIN-RENE - Historia de Gil Braz de Santilhana. Traduccao Portugueza de Julio Cesar Machado. Edicao Monumental, Illustrada com perto de 400 Gravuras intercaladas no texto, e 30 Oleographias em Separado. Segunda Edicao. Tomo I & II.
53931: LESBAZEILLES, EUGÈNE|SOUVESTRE, EMILE - De laatste pleisterplaats. Dagboek eens grijsaards, door Emile Souvestre. Voorafgegaan door een levensschets van Emile Souvestre
4140086: LESCHNITZER, A. - Saul und David. Die Problematik der deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft.
153781: LESCOT, PATRICK - Het rode rijk. Liefde en leven tussen Moskou en Peking.
180737: LESKIEN, A. - Handbuch des altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik - Texte - Glossar.
157219: LESLEY SMITH [ED.].|TAYLOR, JANE H.M. - Women and the Book. Assessing the Visual Evidence.
167888: LESLEY, COLE - The Life of Noël Coward.
157425: LESLEY FORBES [EDS.].|MARY CLAPINSON|WALKER, GREGORY - The Bodleian Library. A Subject Guide to the Collections.
151010: LESLEY SMITH [ED.].|TAYLOR, JANE H.M. - Women and the Book. Assessing the Visual Evidence.
150800: LESLIE, DORIS - Notorious lady. The life and times of the Countess of Blessington.
150583: LESLIE PIÑA|OCKNER, PAULA - Art Deco Aluminium Kensington.
143681: LESLIE, R.F. - Polish Politics and the Revolution of November 1830.
121860: LESLIE, R.F. - Reform and Insurrection in Russian Poland 1856-1865.
160761: LESQUILLIER, N.W. - Het Adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
153307: LESSEM, DON - Dinosaurs Rediscovered. New findings which are revolutionizing dinosaur science.
181769: LESSEM, DON - Dinosaurier Forscher. Die abentuerliche Suche nach einer untergegeangenen Zeit.
131898: LESSEPS, FERDINAND [WILHELM TREUE - ED.] - Entstehung des Suezkanals. Einführung zur Faksimile-Ausgabe von Wilhelm Treue.
53649: LESSING, ERICH - Paulus in 114 foto's
161863: LESSING, FERDINAND - Mongolen. Hirten, Priester und Dämonen.
164465: LESSING, DORIS - In de schaduw. Autobiografie 1949-1962.
140192: LESSING, DORIS [IRIS WAGNER - TRANSL.]. - Das goldene Notizbuch.
55422: LEST, J.C.C. V.D. - Uden. Beschouwingen over de verstedelijking van een geindustrialiseerde plattelandssamenleving. Rapport uitgebracht in opdracht van het Interparochiëel Sociaal Caritatief Centrum te Uden
130088: LESTER, REV. HENRY F.W. - Indian Village Pictures.
4138972: LESTRADE, G.P. - Some Kgatla Animal Stories. Ed.with english translation and notes.
4138973: LESTRADE, G.P. - Some Venda Folk-tales. Ed.with english translation and notes.
100073: LESTRINGANT, FRANK - L'atelier du cosmographie ou l'image du monde à la Renaissance.
122558: LETHEM, JOHATHAN - The Disappointment Artist and other essays.
4018021: LETSCHERT, J. - Scheppend denken in de liturgie.
100030: LETTE, JOHAN RUDOLPH - Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische Revolutie, en op Java.
55330: LETTENHOVE, KERVYN DE - Histoire de Flandre. Ouvrage couronné par l'académie. La Flandre communale depuis les origines jusqu'aux dernieres croisades
156355: LETTERKUNDIG MUSEUM. - Jaarboek Letterkundig Museum Volume 5. Met alle literaire prijzen.
164072: LETTERKUNDIG MUSEUM. - Jaarboek Letterkundig Museum Volume 10.
166622: LETTERKUNDIG MUSEUM. - Jaarboek Letterkundig Museum. Met alle literaire prijzen. Volume 1 - 10 [ Complete set - All Published].
104141: LETTERPROOF - - "Letters, lijnen en randen van A tot Z. Aanwezig op de afdeling zetterij van de N.V. Drukkerij "" Reclame "" Rotterdam."
160306: LETTINCK, NICO - Praten als Brugman. De wereld van een Nederlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen.
121413: LETTINCK, NICO [ED.]. - Religie & Geweld.
150004: LETTINCK, NICO - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
186338: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws & Hulpboek bij de Grammatica van het Bijbels Hebreeuws [2 Vols. Compl.].
143969: LETTOW-VORBECK, GERD VON [ED.]. - Das Waidwerk in Deutschland. Erinnerungswerk an die Deutsche Jagdausstellung 1963 in München.
163322: LETZTER, JACQUELINE - Intellectual Tacking: Questions of Education in the Works of Isabelle de Charrière.
4055896: LEUBA, J.L. (BARTH, K.) - Études Barthiennes.
4043395: LEUBA, J.L. - Institution und Ereignis. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Arten von Gottes Wirken nach dem Neuen Testament.
4023494: LEUBE, H. (LUTHER, M.) - Deutschlandbild und Lutherauffassung in Frankreich.
4133414: LEUENBERGER, S. - Cultus Ancilla Scripturae. Das Book of Common Prayer als erweckliche Liturgie - ein Vermächtnis des Puritanismus. (Diss.)
141737: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
30528: LEULIETTE - Verhandeling over den invloed der kerkelijke hervorming in de zestiende eeuw
180061: J.P. VAN DER LEUN|L.M. MOERINGS|MULLER, E.R.|P.J.V. VAN CALSTER [EDS]. - Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland.
161293: LEUNER, BARBERA - Emotion und Abstraktion in der Kunst. Eine Sammlung psychodynamischer Studien.
4058225: LEUNER, H.D. - Religiöses Denken im Judentum des 20.Jahrhunderts.
184312: LEUNINGER, HELEN - Neurolinguistik. Probleme, Paradigmen, Perspektiven.
4139882: LEUNISSEN, J.G. (BRUNNER, AUGUST) - Mensbeeld en verlossing bij August Brunner. Sleutels tot een filosofie van de geest. (Diss.)
92669: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat
59019: LEUPEN, P. - "Philip of Leyden: A fourteenth century jurist. A study of his life and treatise ""De cura reipublicae et sorte principantis"" (with Supplement)"
4063247: LEUPEN, PIET - Gods stad op aarde. Eenheid van Kerk en Staat in het eerste millennium na Christus. Een kerkelijke ideologie.
4140718: LEUPEN, P. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
153410: LEUPEN, PIET - Het meetlint over Jeruzalem. De fatale mythe van een heilige stad.
144130: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
58132: LEURDIJK, G.H. - Jan Nupoort. Zijn leven en arbeid en betekenis voor de catechese
32330: LEURDIJK, G.H. - Theodorus van der Groe (1705-1784)
86621: LEURDIJK, G.H. - Theodorus van der Groe (1705-1784)
57385: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
152826: LEURDIJK, G.H. - Predikant tussen piëtisme en reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818).
104142: LEURS, PROF. DR. IR. STAN [ED. - ET AL.].]. - Geschiedenis van de Vlaamsche kunst [Vol. 2 only].
122576: LEURS, IR. DR. STAN - De Kempen.
104310: LEUSCHNER, FRITZ - Treasures of Technology in Museums of the World.
32178: LEUSDEN, RENEÉ VAN - Sculpturen in brons
93164: LEUVEN, JAMES VAN - Bijzonder landschap, bijzonder moment
157519: LEUVEN, LIENKE - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
10267: LEUVENIG, BARTHOLOMEUS VAN - Stichtelyke Gezangen en Overdenkingen, Met eenige voorafgaande Aanmerkingen over het Christelyk Zingen.
30680: LEVEIL, J.A. - Vignole. Traité élémentaire pratique d'architecture ou étude de cinq ordres d'après Jacques Barozzio de Vignole. Ouvrage divisé en soixante-douze planches. Avec l'indication des ombres n écessaires au lavis, le tracé des frontons, etc, et des exemples relatifs aux ordres
140836: LEVELT, H. [PROF. DR. JAC. VAN GINNEKEN - INTROD.]. - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St. Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding.
100688: LEVENSON, JOSEPH R. - Liang Ch'i-ch'ao and the Mind of Modern China.
170196: LEVENSON, JON D. - Creation and the Persistence of Evil. The Jewish Drama of Divine Omnipotence.
161143: LEVENSON, THOMAS - Ice Time. Climate, Science, and Life on Earth.
155026: LEVENSON, JAY A. [ED.]. - The Age of the Baroque in Portugal.
132195: LEVENSON, JAY A. [ED.]. - Circa 1492. Art in the Age of Exploration [In Slipcase]
181770: LEVENSON, JAY A. [ED.]. - Circa 1492. Art in the Age of Exploration [In Slipcase].
47071: LÉVÊQUE, PIERRE|SÉCHAN, LOUIS - Les Grandes Divinités de la Grèce
142745: LEVER, EVELYNE - Marie Antoinette. Eine Biographie.
4075370: LEVER, J. - Langs de mysterieuze grenzen van het leven. Samengesteld en ingeleid door R.van Woudenberg.
101887: LEVER, SIR TRESHAM - The House of Pitt. A Family Chronicle.
170553: LEVER, JAN [RENÉ VAN WOUDENBERG - ED.]. - Langs de mysterieuze grenzen van het leven.
171349: LEVERING, MATTHEW - Engaging the doctrine of revelation : the mediation of the gospel through church and scripture.
171350: LEVERING, MATTHEW - Jesus and the demise of death : resurrection, afterlife and the fate of the christian.
4036151: LEVESQUE, P.J. (DUPRÉ, L.) - Symbols of Transcendence. Religious Expression in the Thought of Louis Dupré.
184783: LEVEY, MARTIN - Substitute Drugs in Early Arabic Medicine, with special reference to the texts of Masarjawaih, al-Razi, and Pythagoras.
102015: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
185600: LEVEY, MICHAEL [INTROD.]. - Art in Seventeenth Century Holland. Exhibition National Gallery London.
156142: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
146095: LEVEY, MICHAEL - Florence. A Portrait.
141055: LEVEY, MICHAEL - The 17th and 18th Century Italian Schools.
152189: LEVI, PRIMO - Liefde en meccano. Autobiografische verhalen.
185921: LEVI, PETER - The Lightgarden of the Angel King. Journeys in Afghanistan.
164910: LEVI, PETER - The Life and Times of William Shakespeare.
102890: LEVI, PETER - Atlas van het Oude Griekenland.
4135073: LÉVI-STRAUSS, CL. - Het wilde denken. Essays over ritueel, totemisme, taboe, mythisch denken, logica, dialectiek en de `getemde`geest. Vertaald door J.F.Vogelaar en H.ten Brummelhuis.
4140955: LEVI, L. - Torah & Science. Their interplay in the world scheme.
4140973: LÉVI-STRAUSS, C. - Totemism.
4142082: LEVI, G. - Das Buch der jüdischen Weisheit. Parabeln Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch.
4142084: LEVI, E. - Der Schlüssel zu den grossen Mysterien. Nach Henoch, Abraham, Hermes Trismegistos und Salomon. Mit Anhang: Fritz Werle: Eliphas Levi. Versuch einer Biografie.
4142589: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie.
4074243: LEVI, P. - The Frontiers of Paradise. A Study of Monks and Monasteries.
161191: LÉVI, ISRAËL [EVELYNE PATLAGEAN - ED.]. - Le Ravissement du Messie à sa naissance.
143053: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Anthropologie structurale.
82649: LEVIE, S.H. E.A. - Willem van Oranje, om vrijheid van geweten 28 september - 9 december 84
91022: LEVIE, S.H. (VOORWOORD) - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten. 28 september - 9 december '84.
160264: LEVIE, SOPHIE [ED.]. - Reviews, Zeitschriften, Revues. Die Fackel, Die Weltbühne, Musikblätter des Anbruch, Le Disque vert, Mécano, Versty.
101577: LEVIN, SAMUEL R. - Linguistic Structures in Poetry.
4139920: LEVIN, N. - Jewish Socialist Movements, 1871-1917. While Messiah Taried. (The Littman Library of Jewish Civilization)
104311: LEVIN, BERNARD - Hannibal's Footsteps.
4070625: LEVINAS, EM. - Humanisme de l'autre homme.
183201: LEVINE, HILLEL - Economic Origins of Antisemitism - Poland & its Jews in the Early Modern Period.
182315: LEVINE, HILLEL - In Search of Sugihara. The elusive Japanese diplomat who risked his life to rescue 10.000 Jews from the holocaust.
55596: LEVINE, ALLAN - Scattered among the peoples. The Jewish Diaspora in twelve portraits
4138508: LEVINE, L.I. - Caesarea under Roman Rule. (Studies in Judaism in Late Antiquity 7)
155674: LEVINE, SUZANNE JILL - Manuel Puig and the Spider Woman. His Life and Fictions.
154902: LEVINE, LAWRENCE W. - Black Culture and Black Consiousness. Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom.
154914: LEVINE, BARRY B. [ED.]. - The Carribbean Exodus.
153101: LEVINE, HERBERT S. - Hitler's Free City. A History of the Nazi Party in Danzig, 1925-39.
141192: LEVINE, MICHAEL - The Princess & the Package. Exploring the Love-Hate Relationship Between Diana and the Media.
184362: LEVINSOHN, BAS - De kolencrisis van 1941. Een bestuurskundige case study over de beleidsopvattingen van ambtelijk middenkader.
31539: LEVINSOHN, ISAAC - Het veel bewogen leven van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel
89693: LEVINSOHN, ISAAC - Isaac Levinsohn. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is. Door hem zelf beschreven. Uit het Engels vertaald en van aantekeningen voorzien door F. Lion Cachet. Met voorwoord van Ds. J. v. Zweden.
57605: LEVINSOHN, ISAAK - Isaak Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Een blinde zwerveling uit Israels geslacht op wonderlijke wijze verlost en terechtgebracht door hem wiens naam wonderlijk is
4136003: LEVINSON, P.N. - Einführung in die rabbinische Theologie.
165287: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - Philippe Auguste et ses trois femmes.
151160: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - Henry IV. Roi de France et de Navarre.
164922: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - Henri IV. Roi de France et de Navarre.
154779: LÉVIS MIREPOIX, DUC DE - La monarchie française. Le roi n'est mort qu'une fois.
4140147: LEVISON, N. - The Jewish Background of Christianity. A Manual of the Political, Religious, Social and Literary Life of the Jews from 586 B.C. to A.D. 1.
90877: LEVISSON, R.A. E.A. - De drentse kopper-galerij. Aangeboden op de 29e Drentse Koppermaandag op 10 januari 1977 te Assen, ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van het Koninklijk Nederlands Verbond van Drukkerijen.
4017476: LÉVITAN, JACQUES - Une conception juive de l'apocalypse. Á travers les concordances bibliques.
162163: LEVITAN, IRWIN B. - The Neuron. Cell and molecular Biology.
165220: LEVITT, MATTHEW [DENNIS ROSS - FOREW.]. - Hamas. Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad.
182494: LEVITT, JESSE - The Grammaire des grammaires of Girault-Duvivier. A study of nineteenth-century french.
130360: LEVITT, STEVEN D.|STEPHEN J. DUBNER - Freakonomics. A Rogue Economist explores the Hidden Side of Everything.
131742: LEVORATO, PETER DI - Roger il Taillefer & Adelaide de Burlats.
122002: LEVRON, JAQUES - Philippe Auguste ou la France rassemblée.
153019: LEVY, BRIAN J. - The Comic Text. Patterns and Images in the Old French Fabliaux.
4000617: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
131000: LEVY, REUBEN - The Social Structure of Islam.
4073342: LÉVY-BRUHL, L. - La Mythologie Primitive. Le Monde mythique des Australiens et des Papous. Nouvelle ëdition.
4137174: LEVY, R.S. - The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany.
4137987: LÉVY-BRUHL, L. - Die geistige Welt der Primitiven. Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe 1927.
4141130: LÉVY-VALENSI & HALPÉRIN, J. - Tentations et Actions de la Conscience Juive. Données et débats. (Congrès Juif Mondial)
4300806: LEVY, J. - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L.Fleischer und den Nachträgen und Berichtungen zur zweiten Aufl. von L.Goldschmidt. Im Anhang zum vierten Band: Bemerkungen I.Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch.
145669: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
145044: LEVY, BRIAN|PAUL WACKERS [EDS.]. - Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society for the Study of the Beast Epic, Fable and Fabliau. Volume 1.
122193: LEVY, NEIL - What makes us Moral ? Crossing the Boundaries of Biology.
141394: LEWALTER, ERNST - Unsterbliche Anna Pawlowa. Das Märchen ihres Lebens und ihrer Kunst.
88059: LEWE QUINTUS, J. D. E.A. - Plechtige viering van 't derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee op den 23 Mei 1868. Verslag van de werkzaamheden der Hoofd-Kommissie, belast met de regeling daarvan en het stichten van een nationaal gedenkteeken op het voormalig slagveld, benevens opgave van de fondsen, daartoe bijeengebracht.
90333: LEWE, AGNES. - Invoer te lande verboden. Een verkening van de handel over landwegen tussen Nederlan en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857.
154794: LEWE, AGNES. - Invoer te lande verboden . Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857.
130139: LEWIN, RONALD - Rommel as Military Commander.
122787: LEWIN, SUSAN GRANT - One of a Kind. American Jewelry Today.
100764: LEWINE, J. - Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books. Being a guide to collectors of illustrated works in English and French of the period.
158149: LEWINE, J. - Bibliography of Eighteenth Century Art and Illustrated Books. Being a Guide to Collectors of Illustrated Works in English and French of the Period.
161018: LEWINSOHN, C. - Die Anomuren des roten meeres [Crustacea decapoda: Paguridea, Galatheidea, Hippidea].
131416: LEWIS, HENRY [ILLUSTR.]. - The Valley of the Mississippi Illustrated.
90865: LEWIS, ADAM - Albert Hadley, the story of America's preeminent interior designer.
90529: LEWIS, P.S. - Essays in later medieval French history
150436: LEWIS STANTON PALEN|OSSENDOWSKI, DR. F[ERDINAND] - Van president tot gevangene.
170775: LEWIS, H.D. [ED.]. - Clarity is Not Enough. Essays in Criticism of Linguistic Philosophy.
4025327: LEWIS MAY, J. (NEWMAN, J.H.) - John Henry Newman. Verlucht met penteekeningen van Newman naar portretten en schilderijen door Jos Schrijnder.
102420: LEWIS, BERNARD [ED.]. - The World of Islam. Faith, People, Culture.
150155: LEWIS, PAUL H. - Political parties and Generations in Paraguay's Liberal Era, 1869-1940
95761: LEWIS, JOHN A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXV (Volume 25). Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLIII)
94840: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
157399: LEWIS, WILMARTH - Collector's Progress.
156889: LEWIS, WILMARTH SHELDON - One Man's Education.
4072652: LEWIS, C.S. - De kromme en de rechte weg. Een allegorische apologie voor Christendom, Rede en Romantiek. Vertaling Arend Smilde.
186058: LEWIS, BERNARD - The Shaping of the Modern Middle East. Arabische parels en Syrische feesten. Vreemde ervaringen in het midden oosten.
161790: LEWIS, BERNARD - The Assassins. A Radical Sect in Islam.
143865: LEWIS, NORNAM - A Dragon Apparent. Travels in Cambodia, Laos and Vietnam.
151849: LEWIS, R.W.B. - The Jameses. A Family Narrative.
131244: LEWIS, MICHAEL - England's Sea-Officers. The Story of the Naval Profession.
185183: LEWIS, JON - Whom God wishes to destroy. Francis Coppola and the new Hollywood.
130685: LEWIS, P.S. - Essays in Later Medieval French History.
4074184: LEWIS, N. - The Missionaries.
4137699: LEWIS, C.S. - Wonderen.
4138144: LEWIS, B. - Het Midden-Oosten. 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis.
4139614: LEWIS, C.S. - Hemelse zaken. Dagboek. Teksten uit het werk van C.S.Lewis voor alle dagen van het jaar bijeengezocht en ingeleid door W.Hooper.
4141767: LEWIS, C.S. - De vier liefdes. Vertaling D.van Wijnen.
4143156: LEWIS, C.S. - Mijn leermeester. Bloemlezing uit het werk van George Macdonald. Vertaald door Arend Smilde.
184653: LEWIS, DAVID LEVERING - God's Crucible. Islam and the Making of Europe, 570-1215.
163994: LEWIS, R.W.B. - Edith Wharton. A Biography.
160269: LEWIS, OSCAR - Five Families. Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. With a new Introduction by Margraret Mead.
155146: LEWIS, ROGER - Anthony Burgess.
150482: LEWIS, DAVID LEVERING - The Race to Fashoda. European Colonialism and African Resistance in the Scramble for Africa.
142979: LEWIS, ROY HARLEY - The Book Browser's Guide. Britain's Second and Antiquarian Bookshops.
123537: LEWIS, MATTHEW - Journal of a Residence Among the Negroes in the West Indies.
123248: LEWIS, H.D. [ED.]. - Contemporary British Philosophy. Personal Statements. Fourth Series.
104732: LEWIS, ALFRED ALLEN - Ladies and Not-So-Gentle Women.
104870: LEWIS, JOHN - Anatomy of Printing. The Influences of Art and History on its Design.
121812: LEWIS, BERNARD - The Middle East. 2000 Years of History from the Rise of Christianity to the Present Day.
144149: LEWIS, BERNARD - What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East.
151584: LEWIS, FRANK - A Dictionary of British Bird Painters.
166296: LEWYCKA, MARINA - Two Caravans.
87817: LEY, ROGER - Kirchenzucht bei Zwingli. Inaugural-Dissertation zur erlangung der Würde eines Doktors der Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
130560: LEYDA, JAY|ZINA VOYNOW [EDS.] [TED PERRY - INTROD.] - Eisenstein at Work.
10424: LEYDEKKER, JACOBUS - Kerkelyke Historie, Soo van het Oude als Nieuwe Testament. Met een Opschuyving der Tijd-Gordijn in de voornaamste Jaer-Getallen, Sedert de Wereld schepping uyt de Oudheyd opgehaeld. Tweede Druk.
86828: LEYDEKKER, CORNELIA - Een lofzang in stilheid
9378: LEYDEKKER, MELCHIOR - De Republica Hebraeorum. Libri XII. Quibus De Sacerrima Gentis Origine & Statu in Aegypto, de Miraculis Divinae Providentiae in Reipublicae constitutione, de Theocratia, de Illius Sede & Civibus, de Regimine Politico, de Religione publica & privata differitur. Porro Antiquitates Judaeorum verae ostenduntur &falsae corriguntur, Historia V.T. exponitur, Fabulosae Origines Gentium, Aegyptiorum, Phoeniciorum, Arabum, Chaldaeorum, Graecorum & Romanorum referuntur. Subjicitur Archaelogia Sacra, Qua Historia Creationis & Diluvii Mosaica contra Burneti profanum Telluris Theoriam asseritur.
183445: LEYDESDORFF, SELMA - De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.
145057: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het Joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940.
4300103: LEYDESDORFF, SELMA - Wij hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat van Amsterdam 1900-1940. (Diss.)
103551: LEYENAAR, DR. TH.J.J. - Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden - Nahua's van heden. Gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk, van de Nahua's.
160622: LEYENAAR, TED J.J. - Ulama. The Perpetuation in Mexico of the Pre-Spanish Ball Game Ullamaliztli.
90997: LEYENAAR, TED J.J.|PARSONS, LEE A. - Ulama. Het balspel bij de Maya's en Azteken, 2000 v. Chr. - 2000 n. Chr. Van mensenoffer tot sport. The ballgame of the Mayas and Aztect, 2000 BC - AD 200o. From human sacrifice to sport.
4074139: LEYERS, J. - De weg naar Mekka. Een ontdekkingsreis door de moslimwereld.
122051: LEYSER, K.J. - Rule and Conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony.
123275: A,M.J.T. LEYTEN [EDS].|HAITSMA MULIER, E.O.G. - Het Nederlandse beeld van de Franse Revolutie in prent en beeld.
4140270: LEZER, M.A. & GASTELAARS, Y. - Max is een hondennaam. Een verhaal van onderduik en misbruik.
4072541: LHOTZKY, HEINRICH - Religion oder Reich Gottes. Eine Geschichte.
102128: LI, XUEQIN - The Wonder of Chinese Bronzes.
121763: LI, LINCOLN - The Japanese Army in North China 1937-1941. Problems of Political and Ecnomic Control.
4139580: LIAGRE BÖHL, F.M.TH. DE - Het Gilgamesj-epos. Nationaal heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht door F.M.Th.de Liagre Böhl.
160474: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter, 1864-1927.
101641: LIAM DE PAOR|PAOR, MÁIRE B. DE - Early Christian Ireland.
4039927: LIANG, K.J. (CLEMENSBRIEF) - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek. (Diss.)
60437: LIANG. K.J. - Het begrip deemoed in I Clemens (Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-chistelijke ethiek, The idea of humility in I Clement)
165277: LIAT, GERRY VAN DER - Katholiek. Verhalen over rooms Nederland, toen en nu.
157545: LIBAERS, HERMAN [FOREW.]. - Verzameling kostbare werken. Ontstaan en ontwikkeling van een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek.
103819: LIBAL, DOBROSLAV - Kastelen van Europa. Een historisch overzicht van burchten, kastelen en ruïnes.
4052293: LIBÂNIO, J.B. & BINGEMER, M.C.L. - Christliche Eschatologie. (BThB)
131872: LIBBY, ANTHONY - Mythologies of Nothing. Mystical Death in American Poetry 1940-70.
171495: LIBERA, ALAIN DE - Archéologie du sujet. Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie Volume 2 La quête de l'identité
171497: LIBERA, ALAIN DE - La philosophie médiévale. Quadrige Manuels
171498: LIBERA, ALAIN DE - La querelle des universaux : de Platon à la fin du Moyen Âge.
171499: LIBERA, ALAIN DE - L'invention du sujet moderne : cours du Collège de France 2013-2014.
171502: LIBERA, ALAIN DE - Où va la philosophie médiévale? Leçons Inaugurales du Collège de France
171494: LIBERA, ALAIN DE - Archéologie du sujet. Bibliothèque d'Histoire de la Philosophie Volume 1: Naissance du Sujet
104665: LIBERMAN, ALEXANDER [EVA LACHNER - TRANSL.]. - Künstler im Atelier. Text und Fotografie von Alexander Liberman.
145246: LIBERT, LUTZ - Von Tabak, Dosen und Pfeifen.
46495: LIBIN, LAURENCE - American Musical Instruments in the Metropolitan Museum of Art
143340: LIBOUREL, MR. PH.B. - "Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de "" Lettres de cassette "" geschreven ? Was Maria Sutart medeplichtig aan moord op haar gemaal ?"
158070: LIBRAIRIE AUGUSTE FONTAINE - - Catalogue de Livres Anciens et Modernes Rares et Curieux de la Librairie Auguste Fontaine [1875].
158123: LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - - A Catalogue of the Manuscripts Preserved in the Library of the University of Cambridge [5 Vols. & INDEX = Compl. Set].
83548: LICHDI, DIETHER GÖTZ - Mennoniten im Dritten Reich Domumentation und Deutung mit Beiträgen von Theo Glück und Horst Gerlach Vorwort von Horst Quiring
131768: LICHT, HANS - Programmamanagement. Regievoering zonder macht
4135720: LICHT, J. - Storytelling in the Bible.
141637: LICHTENAUER, DR. W.F. - Rotterdam in november en december 1813 tussen Den Haag en Gorcum.
144353: B.H. LIDDELL HART - FOREW.].|TZU, SUN [SAMUEL B. GRIFFITH - ED. - The Art of War.
183963: LIDDERDALE, JANE|MARY NICHOLSON - Dear Miss Weaver. Harriet Shaw Weaver 1876-1961.
143392: LIDDY, CHRISTIAN D. - War, Politics and Finance in Late Medieval English Towns. Bristol, York and the Crown 1350-1400.
164161: LIDIN, OLOF G. - From Taoism to Einstein. KI and RI in Chinese and Japanese Thought. A Survey.
123041: LIE, NADIA|THEO D'HAEN [ED.]. - Zorro & Co. Populaire personages en het koloniale verleden.
182655: LIE, ORLANDA S.H. - The Middle Dutch Prose Lancelot. A study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German, and Dutch 'Lancelot en prose' tradition.
156382: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
161995: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - Karel van Hulthem 1764-1832.
89768: LIEBAERS, HERMAN E.A. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden. Schilderkunst, Bouwkunst, Beeldhouwkunst, Sierkunst. Kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met de Vlaamse regering.
130763: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la bibliothèque royale.
31239: LIEBAERS, H. A.O. - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. Shown at the Royal Library of Belgium in brussels, May-June 1968, and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague, September-October 1968
163443: LIEBAERS, DR. HERMAN [INTROD.]. - Handschrift en Druk. Lezingen gehouden in de sectie Boek- en Bibliotheekwezen van het 24ste filologencongres te Leuven [6-8 april 1961].
53029: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Flemish art. From the Beginning till Now
53033: LIEBAERS, HERMAN A.O. - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden
166873: LIEBAERS, HERMAN. - Mostly in the Line of Duty. Thirty years with Books.
130708: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - Le cinquième Centenaire de l'Imprimerie dans les anciens Pays-Bas. Catalogue.
130707: LIEBAERS, HERMAN. [INTROD.]. - De Vijfhonderdste Verjaring van de Boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus.
160047: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
151134: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
180947: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.].VVC - Naar Gothieken Kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw.
181128: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN [ET AL.]. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
181150: LIEBERGEN, LÉON VAN [INTROD.]. - Juan de la Cruz. Een spaanse mysticus en de Karmel in Nederland.
184727: LIEBERGEN, LÉON VAN & WOUTER PRINS [EDS.]. - Schuttersgilden en hun beschermheiligen.
166111: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN - Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant.
153304: LIEBERGEN, LÉON VAN [ED. - ET AL.]. - Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant.
155561: LIEBERSOHN, HARRY - Aristocratic Encounters. European Travelers and North American Indians.
4140309: LIEBESCHÜTZ, H. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Das Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850. Studien zur Frühgeschichte der Emanzipation. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 35)
146456: LIEBICH, BRUNO - Sanskrit-Lesebuch. Zur Einführung in die altindische Sprache und Literatur.
153234: LIEBLING, A.J. - The Road back to Paris.
4063821: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
144642: LIEBREICH, KAREN - Fallen Order. Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio.
145582: LIEBS, DETLEF [ED.]. - Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter.
57961: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
81769: LIEBURG, F.A. VAN - De reformatorische profetie in de nederlandse traditie
161040: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst. 1849-1999.
54206: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: Predikanten. Deel 2: gemeenten (2 delen)
84872: LIEBURG, F.A. VAN E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
95827: LIEBURG, F.A. E.A. - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
89435: LIEBURG, F.A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz. Eswijler (cira 1633-1719)
93474: LIEBURG, FRED VAN - De wereld in. Het Nederlands Bijbelgenootschap 1814-2014
146400: LIEBURG, M.J. VAN - Het Sophia Kinder-Ziekenhuis 1863-1975.
96237: LIEBURG, FRED VAN - Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland
131305: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
184717: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Nieuw licht op Hendrik van Deventer [1651-1724].
152841: LIEBURG, FREDERIK A. VAN - Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame meditatiën van Jan Willemsz . Eswijler (circa 1633-1719).
144395: M.J. VAN LIEBURG [EDS.].|TOELLNER, R. - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 18. Jahrhunderts. Vorträge des Deutsch-Niederländischen Medizinhistorikertreffens 1982.
103653: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992.
131292: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN. [INTROD.] - Een onbekende monografie over depressies.
96317: LIEBURG, F.A. VAN - Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1: predikanten, Deel 2: gemeenten (2 delen)
181774: LIEBURG, F.A. VAN - Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572-1815.
181775: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN [INTROD. - ED.] - Over de beweging van het hart en bloed.
4032914: LIECHTENHAN, R. - Die urchristliche Mission. Voraussetzungen, Motive und Methoden.
52424: LIECHTENSTEIN, H.K. VON - Das gebetbuch Karls V
104050: PH.D. LIEDEN|PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Literature of Java. Volume II: Descriptive Lists of Javanese Manuscripts. Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands.
56693: LIEDENBAUM, C.T.H.F. - Spectroscopy , coherence effects and dynamics of highly excited molecular systems
155753: LIEDENBAUM, COEN - Spectroscopy, Coherence Effects and Dynamics of Highly Exited Molecular Systems.
140217: LIEDERKE-BEAUFORT, COLONEL COMTE DE [ED.]. [SYLVIA KOTTHAUS - TRANSL.]. - Marquise de la Tour du Pin. Tagebuch einer Fünfzigjährigen 1778-1815. Ein Lebensbild aus bewegter Zeit.
131580: LIEDMEIER, CHRISTINA - FRANCISCANES VAN HEYTHUYSEN - Plutarchus' Biographie van Aemilius Paullus Historische Commentaar.
4070116: LIEDTKE, MAX(PESTALOZZI, J.H.) - Pestalozzi.
154747: LIEDTKE, WALTER - A View of Delft. Vermeer and His Contemporaries.
4050427: LIEFBROER, A.C. - Kiezen tussen ongehuwd samenwonen en trouwen. Een onderzoek naar plannen en gedrag van jong-volwassenen omtrent relatievorming. (Diss.)
102728: LIEFKES, REINO - Copier. Glasontwerper - Glaskunstenaar / Glass Disigner - Glas Artist.
102616: DRS. J.R. LIEFKES [ED.].|GOES, DRS. A.W.A. VAN DER - Glaswerk uit drie Utrechtse kastelen. Slot Zuylen, Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn.
164531: DRS. J.R. LIEFKES [ED.].|GOES, DRS. A.W.A. VAN DER - Val Saint-Lambert. Piezas desconocidas / Pièces incunnues.
48029: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving
48030: LIEFLAND, JOANNES VAN - Utrechts Oudheid in Afbeelding en Beschrijving. Eerste Jaar
140458: [LIEFMANN, AUGUSTE] - Was Kinder sagen und fragen. Mit 26 Zeichnungen von ihnen selbst. Gesammelt von einer Grossmamma.
100376: LIEFTINCK, G.I. [ED.]. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universittis Asservantur. Pars 1: Codices 168-360 Societatis cui Nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
89090: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I. Codices 168-360 societatis cui nomen. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
152860: LIEFTINCK, G.I. - Een cartotheek voor specimina van boekschrift dat gedateerd is of kan worden.
4136506: LIEFTINCK, J.W. & MANEN, W.C.VAN (RED.) - Onze godsdienstprediking. Jaargang 1 t/m 7. (Jrg 4 ontbreekt).
110845: LIEMPT, AD VAN - Hitler's Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews.
4067420: LIENEMANN-PERRIN, CHR. (HRSG.) - Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Studien zur Bedeutung der taufe für Verkündigung, Gestalt und Ordnung der Kirche.
171203: LIENESCH, MICHAEL - In the Beginning. Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution Movement.
31060: LIENHARD, MARC - The origins and characteristics of anabaptism / les debuts et les caracteristiques de l'anabaptisme. Proceedings of the colloquium organized by the faculty of Protestant theology of Strasbourg / actes du colloque organise par la faculte de theologie Protestante de Strasbourg (20-22 February / Fevrier 1975). With an extensive bibliography / avec une bibliographie detaillee
94487: LIENHARD, MAARC - Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge seiner Christologie
94554: LIENHARD, MARC - Martin Luther. Un temps, une vie, un message
94560: LIENHARD, MARC - L'évangile et l'église chez Luther
4138856: LIENHARD, M. (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism / Les debuts et les caracteristiques de l'Anabaptisme. With an extensive Bibliography.
89275: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame brieven en overdenkingen.
90667: LIER, HERMANUS HUBERTUS VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het nationaal-syndicalisme.
95963: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst (3 delen)
156101: LIER, H.H. VAN - Mijnen en mensen in Spanje. De practijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151648: LIER, J. VAN - Verhandeling over de Slangen en Adders die in het Landschap van Drenthe gevonden worden. .
87336: LIER, HELPERUS RITZEMA VAN - Noodzakelijkheid van de geestelijke en bevindelijke godsdienst. Overgezet in de nieuwe spelling vanuit Verzameling van Eenvoudige Leerredenen, 3e druk va 1834. (3 delen)
144373: LIER, PROF. DR. R.A.J. VAN STEDMAN, JOHN GABRIEL. - "Inleiding en aantekeningen bij "" Stedman: Reize naar Surinamen ""."
9578: LIER, CATHARINA ALLEGONDA VAN - Dagboek, gemeenzame Brieven en Eenzame Overdenkingen, van L.C. geschreeven door wijlend Jufvrouw Catharina Allegonda van Lier, aan Cabo de Goede Hoop. En, op haar verzoek, bij haar leven gedaan, uitgegeeven door Joannes Jacobus Kicherer, Predikant bij de Hervormde Kerke en Zendeling onder de Heidenen in Afrika.
4035547: LIERDE, P.C.V. - Achter de bronzen poort. Het centraal bestuur van Christus` Kerk.
60439: LIERE. L. VAN - Geweld, genade en oordeel (Een beschouwing van de verhouding tussen subject en object in de christologie van Karl Barth, vergeleken met de kritische theorie van Theodor W. Adorno en de politieke theorie van Hannah Arendt)
4003397: LIERE, F.A.V. - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
121109: LIERE, LUCIEN VAN - Geweld, genade en oordeel.
183693: LIEROP-DEBRAUWER, HELMA VAN|PIET MOOREN [EDS. - ET AL.]. - Zo goed als klassiek. Klassieke [jeugd]literatuur
47311: LIES, LOTHAR - Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des Eucharistieverständnisses (Innsbrucker theologische Studien, Band 1)
102856: LIES ROS|MAX BRUINSMA [EDS.].|SCHRÓDER, ROB - Een leest heeft drie voeten. Dick Elffers & de kunsten.
142870: LIESHOUT, H.H.M.|O.S. LANKHORST [EDS.]. - Eleven Catalogues by Reinier Leers 1692-1709.
130729: LIESHOUT, R.G.A. VAN - Greeks on Dreams.
166119: LIESHOUT, P.G.M. [INTROD.]. - De Limburgse Jager. Regiment Limburgse Jagers 1950-2000.
166118: LIESHOUT, H.H.M. VAN - De Waalse Gemeente te Grave, 1686-1731.
53648: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit Bijbels, archeologisch en historisch perspectief
166117: DR. H.J.M. VAN LIESHOUT [EDS.].|SCHOOR, DR. R. VAN DE - Ralph Erskine in Grave.
103981: LIESHOUT, DRS. C.M.H. - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archeologisch en historisch perspectief.
145892: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum. Volume 2: Van Slagveld naar vredesteken.
4062190: K.P. LIESSMANN. - Over nut en nadeel van het denken voor het leven. Colleges ter inleiding in de filosofie.
165209: LIESSMANN, KONRAD PAUL - De grote filosofen en hun problemen. Colleges ter inleiding in de filosofie 2.
4075384: LIETAERT PEERBOLTE, B.J. & TIGCHELAAR, E. (RED.) - Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom.
4138185: LIETAERT PEERBOLTE, M. - Het mystieke streven. (psychologisch gezien)
48076: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche. 4 Volumes: 1. Die Anfänge. 2. Ecclesia catholica. 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians. 4. Die Zeit der Kirchenväter
4300238: LIETZMANN, HANS - Catenen. Mitteilungen über Ihre Geschichte und handschriftliche Überlieferung.
4300235: LIETZMANN, HANS - Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift?.
95833: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
84477: LIETZMANN, HANS - Geschichte er alten Kirche. 4 Die Zeit der Kirchenväter
95712: LIETZMANN, HANS - Geschichte der Alten Kirche (4 volumes). Band I: Die Anfänge. Band II: Ecclesia Catholica. Band III: Die Reichskirche. Band IV: Die Zeit der Kirchenväter
181224: LIETZMANN, HILDA - Valentin Drausch und Herzog Wilhelm V. von Beyern. Ein Edelsteinschneider der Spätrenaissance und sein Auftraggeber. Handboek voor edelsteenkunde.
30896: LIEU, SAMUEL N.C. - The religion of light. An introduction to the History of Manichaeism in China
58270: LIEU, JUDITH - The Second and Third Epistles of John: History and Background
4135712: LIEU, J. - The Second and Third Epistles of John. History and Background.
30865: LIEU, JUDITH - Neither Jew nor Greek? Constructing Early Christianity
123256: LIEVEGOED, PROF. DR. B.C.J. [ET AL,[, - 25 jaar Zonnehuis. Enige beschouwingen en herinneringen na 25 jaar heilpaedogisch werk. Medisch-Paedagogische Inrichtingen Zonnehuis Veldheim - Zonnehuis Stenia.
185844: DR. LIEVEN K. CUMPS|THEUNISSEN, DR. PHILIPPE - De reis van de ontmoeting. Logboek van Christoffel Columbus [3 augustus 1492-15 maart 1493].
154453: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
158363: LIEVENS, R. E. ROMBOUTS - FOREW.]. - Middeleeuwse Handschriften in Oost-Europa.
181776: LIEVENS, DR. ROBERT - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handsdchriften.
183068: LIEVENSE, WILLY [ED.]. - Brieven en opdrachten van beroemde musici. Acht autografen uit een collectie van Willem Noske/Briefe und Widmungen berühmter Musiker/Letters and Dedications from Famous Musicians.
165416: LIEVERS, MENNO - De val van Hippocrates.
151982: LIEVERSE, JAAP [ED.]. - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
157480: LIEVSAY, JOHN - The Englishman's Italian Books 1550-1700.
150785: LIEW, K.S. - Struggle for Democracy. Sung Chiao-Jen and the 1911 Chinese Revolution.
4140370: LIFSCHITZ, D. - Auf drei Säulen ruht die Welt. Lebenswissen der Chassidim. (Mit 42 Pastelgemälden)
163018: LIGACHEV, YEGOR [STEPHEN F. COHEN - INTROD.]. - Inside Gorbachev's Kremlin. The Memoirs of Yegor Ligachev.
53657: LIGETI, L. A.O. - Acta Orientalia. Academiae Scientiarum Hungariae. Tomus VIII, Fasciculus 1
4139523: LIGHTFOOT, J.B. - The Epistle of St.Paul to the Galatians.
4140859: LIGHTFOOT, J.B. - Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text with Introduction, Notes, and Dissertations.
4135144: LIGHTFOOT, J.B. - Historical Essays.
153909: LIGHTFOOT, DAVID - The Language Lottery. Toward a Biography of Grammars.
166743: LIGHTMAN, BERNARD [ED - ET AL.]. - The Dictionary of Nineteenth-century British Scientists [4 Vols. Compl.].
146388: LIGNE, PRINCESSE CHARLES DE - Les lettres de Catherine II au Prince de Ligne (1780-1796).
52353: LIGORIO, A. DE - Theologia moralis
4051405: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
4061800: LIGT, B. DE - Christen - revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst.
4061805: N.N. (LIGT, B. DE) - Bart de Ligt. 1883-1938.
4138668: LIGT, BART DE (ERASMUS, DES.) - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance.
94226: LIGT, BART DE - Erasmus, begrepen uit de geest der Renaissance
156542: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
165664: LIGTHART, JAN [DR. H. NIEUWENHUIS - INTROD.]. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart.
4034418: LIGTHART, JAN - In de lente des levens.
4137907: LIGTHART, R.M. & CACHET, L. - Door Erets-Israel. (Het Joodsche Land)
4061467: LIGUORI, ALPHONSE DE - Amour des Ames. I-III. (Oeuvres Ascétiques IV, V et VI)
180290: LIJMBACH, SUSANNE - Animal Subjectivity. A study into philosophy and theory of animal experience.
57708: LIJN, JAÏR VANDER - Walking the Tightrope. Do UN paecekeeping operations actually contribute to durable peace? Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Managementwetenschappen
160100: LIJNKAMP, H.A.F. - "De "" Japannerwet "". Onderzoek naar de Wording."
141961: LIJSEN, H.J. - Het circusleven. Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
55423: LIJTEN, J.P.J. - Onderzoek naar het ontstaan van het christendom in Oirschot en omgeving. Met noten, literatuurlijst en bijlagen (2 banden)
144378: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijke proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
162158: LILA R. GLEITMAN.|WANNER, ERIC - Language Acquisition. The State of the Art.
182302: LILAR, ALBERT - Éloge de l'humanisme. Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la conférence du jeune barreau d'Anvers.
164711: LILIAN C.J. WONG [EDS.].|WONG, PAUL T.P. - Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping.
130581: LILIANE DELANOTE [JOHAN RASKING - ED.]|STEENBERGE, JOSSE VAN - Maak er werk van.
180741: LILIANE LEFAIVRE|TZONIS, ALEXANDER - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
180605: LILIANE LEFAIVRE|TZONIS, ALEXANDER - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
54194: LILJE, HANNS A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 4. Jahrgang. 1954 (4 volumes)
123502: LILLEGRAVEN, JASON A.|WILLIAM A. CLEMENS. [EDS.].|ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA - Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History.
156053: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's zwischen Himmel und Erde. A Study of its Artistic Structure.
57656: LIM, KOEN KUYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in offfice. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformede Church and the Reformed Churches in the Netherlands (with a summary in English)
181161: K.W. LIM|P. LUNSINGH SCHEURLEER [EDS.].|SCHOTSMANS, J. - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
96084: LIM, KOEN KYUNGKEUN - Het spoor van de vrouw in het ambt. Een historische studie naar de openstelling van het ambt voor de vrouw in de Evangelisch-Lutherse kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland / Tracing the woman in office. A historical study of allowing the woman into office in the Evangelical-Lutheran Church of the Kingdom of the Netherlands, the Dutch Reformed Church and the Reformerd Churches in the Netherlands (with a summary in English)
163839: LIM, DAVID C.L. - The Infinite Longing for Home. Desire ans the Nation in Selected Writings of Ben Okri and K.S. Maniam.
56529: LIMA, OSWALDO GONÇALVES DE - El maguey y el pulque, en los codices Mexicanos
102954: LIMA, JULIA DE [ED. - ET AL.]. - Het klappen van de zweep. 20 jaar Blijf van mijn Lijf Amsterdam.
10268: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos.
4065900: LIMBURG, ROB - Het vergeten evangelie.
162770: LIMBURG BROUWER, P. VAN - Cesar en zijne tijdgenooten [Vol. 1&2 of 4].
102455: LIMBURG STIRUM, MACHTELD VAN - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
100689: LIMBURG - - VOLUME 94 & 95: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
180545: LIMBURG - - VOLUME 96 & 97: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
100692: LIMBURG - - VOLUME 124: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
165189: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
162648: LIMBURGS GESCHIED|OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2005.
162649: LIMBURGS GESCHIED|OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2006.
102846: LIMON, ENRIQUE MARTINEZ [ED.]. - Vamos al Grano del Café Mexicano.
90340: LIMONARD, JURGEN - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808).
156045: LIMONARD, JÜRGEN [INTROD.]. - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein [1801-1808]. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jurgen Limonard.
4064704: LIMOURIS, G. (ED.) - Church - Kingdom - World. The Church as Mystery and Prophetic Sign.
151485: [LIN YUTANG - INTROD.].|ANOR LIN - TRANSL.]|PINGYING, HSIEH [ADET LIN - Girl Rebel. The Autobiography of Hsieh Pingying. With extracts from her New War Diaries.
4134876: LINAFELT, T. & BEAL, T.K. (BRUEGGEMANN, W.) - God in the Fray. A Tribute to Walter Brueggemann.
4142732: LINCK, H. - Der Kirchenkampf in Ostpreussen. 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation.
90130: LINCOLN, LOUISE - German realism of the twenties. The Artist As Social Critic.
153799: LINCOLN, W. BRUCE - Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century.
146364: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at Midnight. St. Petersburg and the Rise of Modern Russia.
143276: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians.
91458: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 6e jaargang. 4 januari 1901 - 20 december 1901.
91459: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 5e jaargang. 5 januari 1900 - 28 december 1900.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

2/17