Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104527: VOLLENWEIDER, MARIE-LOUISE - Les Portraits, les Masques de Théatre, les Symboles Politiques. Une contribution à l'histoire des civilisations hellénistique et Romaine [2 Vols. Compl.].
100309: VOLLGRAFF, C.W. - Nieuwe opgravingen te Argos.
121709: VOLLMAR, KLAUSBERND - Handbuch der Traum-Symbole.
142671: VOLMAT, R. & C. WIART [ED.]. - Art & Psychopathology. Proceedings of the Fifth Congress of the International Society of Art and Psychopathology.
92038: VOLNEY, CONSTANTIN FRANÇOIS - The Ruins: or A Survey of the Revolutions of Empires 1811
95180: VOLP, RAINER - Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern. Band 1: Einführung und Geschichte. Band 2: Theorien und Gestaltung (2 volumes)
94720: VÖLSCHAU, JULIUS - Geïllustreerd hoenderboek. Bevattende alles wat op de Hoenderteelt betrekking heeft als: Inrichting der hoenders, hunne behandeling, verzorging, ziekten, enz. enz. Met 40 nauwkeurige afbeeldingen in kleurendruk en vele houtsneèfiguren naar oorspronkelijke teekeningen van Christian Förster en een aanhangsel, bestaande uit mededeelingen van beroemde kweekers, benevens eene voorrede van Prof. Dr. Zürn
132064: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
4136837: VOLTAIRE, - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M.Vermeer-Pardoen.
4142363: VOLTAIRE, - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek. 20 Articles du Dictionnaire philosophique.
4300237: VÖLTER DANIEL - Die Komposition des paulinischen Hauptbriefe. I. Der Römer- und Galaterbrief.
4136768: VÖLTER D. - Die Offenbarung Johannis neu untersucht und erläutert. 2., völlig umgearb.Auflage.
122518: VOLTMAN, F.W. - Bibliografie van Bredevoort. Samengesteld ter gelegenheid van ' 800 Jaar Veste Bredevoort ' 1188-1988.
87798: VOLTMER, RITA / IRSIGLER, FRANZ - Incubi Succubi. Hexen und ihre Henker bis heute. Ein historisches Lesebuch zur Ausstellung
4019992: VOLZ, P. - Mose und sein Werk.
94111: VOLZ, HANS (HERAUSGEGEBEN VON) - Melanchthons Werke. VII. Band, 1. Teil. Ausgewählte Briefe 1517-1526
100524: VONDEL, JOOST VAN DEN - Convolute Dissertations.
9925: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, Met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. WAARBIJ: Hekeldigten, met aantekeningen, uit 's Digters mont op geschreven, Nooit voor dezen gedrukt. Verçiert met kopere platen.
88892: VONDEL, I. VAN - Inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
130395: VONDEL, JOOST VAN DEN [ALBERT VERWEY - ED.] & MIEKE B. SMITS-VELDT EN MARIJKE SPIES [ED. & INTROD.] - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
146450: VONDEL, JOOST VAN DEN [ALBERT VERWEY - ED. & INTROD.]. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
4138052: VONDELING, J. - Eranos. (Diss.)
4021326: VONIER, A. - Het sacrament van het kruisoffer.
101590: VONK, ROOS - Menselijke gebreken voor gevorderden.
90599: VONK, P.G. - De victorieuze zeeslag op Schoneveld, het hol van de Ruyter.
84599: VONK, C. - De voorzeide leer. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis. (2 delen: deel IIIa en IIIb)
102810: VONK, RIKA - Toen Overburen nog het centrum was. Herinneringen aan een voorbije tijd.
84291: VONK, C. E.A. - Reformatorische Stemmen
84280: VONK, C. E.A. - De Vrije Kerk, reformatorische stemmen
4008917: VONK, C. - Huisbezoek in Gods Gemeente - Huisbezoek naar Gods geboden.
93275: VÖÖBUS, ARTHUR - Die Spuren eines Älteren Äthipischen Evangelientextes im Lichte der Literarischen Monumente
93277: VÖÖBUS, A. - Neue Angaben über die Textgeschichtlichen zustände in Edessa in den jahren ca 326-340. Ein Beitrag zur Geschichte des altsyrischen Tetraevangeliums
122788: VOOGD, H.H. & W.H. KUIPER & E.A. SIEKMAN - 1874 - Geboortejaar van een school.
92636: VOOGD, CHRISTOPHE - Geschiedenis van Nederland, voor de Nederlandse uitgave herzien en bewerkt door de auteur
43160: VOOGD. J. DE - Koraalbewerking over Psalm 138
83717: VOOGT, W.D. / L. KAAS - Aanmerkingen over eenige plaatsen uit het Oude en het Nieuwe Testament, in bijzondere samenkomsten, oefeningswijze tot stichting, medegedeeld, en nu tot hetzelfde einde in het licht gegeven. Waarbij gebonden: Eenen brief over deszelfs inhoud en uitgave, in welke de schrijver zijn aandacht vestigt op 1 Joh. 2 vers 20: 'Doch gij hebt de zalving van den Heilige en gij weet alle dingen'
89790: VOOLEN, EDWARD VAN - Joods Kunst en Cultuur
92058: VOOLEN, EDWARD VAN E.A. - De mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie
102744: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods Theater.
88977: VOOLSTRA, SJOUKE / VISSER, PIET - Amsterdam centrum voor onderwijs en onderzoek in doperse theologie en geschiedenis. Een gids.
93024: VOOLSTRA, SJOUKE - Het Woord is vlees geworden. Het melchioristisch-menniste incarnatieleer
61042: VOOLSTRA, S. - Het woord is vlees geworden (De melchioritisch-menniste incarnatieleer, Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica 8)
4007354: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De Melchioritisch-Menniste incarnatieleer. (Diss.)
4141102: VOOLSTRA, S. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra. Onder red. van A.Voolstra, A.G.Hoekema en Piet Visser.
4071378: VOORBERG, P.L. - Doop en Kerk. De erkenning, door kerkelijke gemeenschappen, van de elders bediende doop. (Diss.)
104799: VOORDE, F.J.J. TEN & O. VERHOEFF [EDS. - ET AL.]. - Zorgzame architectuur. Hetzelfde, maar dan anders: wonen voor mensen met meervoudig complexe handicaps. Verslag van een prijsvraag.
145275: VOORDEN, F.W. VAN [ET AL - ED.]. - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
88316: VOORDEN, A. VAN - Hoort hem! Afscheid van De Beek/Uddel en bevestiging en intrede te Opheusden.
84221: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
91907: VOORDEN, A. VAN E.A. - Een lied op den sabbatdag (Deel 4)
83255: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht, afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
89002: VOORDEN, A. VAN E.A. - Herdenk de trouw. 1888 - Opheusden - 1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden.
88315: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht. Afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
88510: VOORDEN, A. VAN E.A. - Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen? Uit het gezelschapsleven in Opheusden.
83134: VOORDEN, A. VAN - Een Goddelijke Opdracht, afscheid te Opheusden en bevestiging en intrede te De Beek-Uddel van Ds. A. van Voorden
91724: VOORDEN, A. VAN - Het koninkrijk der hemelen
55064: VOORDEN, A. VAN E.A. - Gedenkt uw voorgangers. Leven en werk van Ds. C. Dorresteijn. In leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden
85561: VOORDENDAG, A.G. E.A. - De Lambertuskerk in het land van Strijen.
101331: VOORHOEVE, DR. J. [ET AL.]. - Homoeopathische bibliotheek Serie 1 & 2 [12 Vols. Compl.]..
60792: VOORSLUIS. B. - Taal en relationaliteit (Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy)
121952: VOORST VAN BEEST, C.W. VAN - De katholieke armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
90387: VOORT, MARCEL VAN DER - Van seprenten met venine. Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien.
110170: VOORT, TH. VAN DE - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo Wanssum.
130735: VOORVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannnes van Neercassel [1626-1686] Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
95262: VOORWINDE, STEPHEN - Jesus' Emotions in the Fourth Gospel. Human or Divine?
110457: VOORZANGER, BART - Woorden, waarden en de evolutie van gedrag. Humane sociobiologie in methodologisch perpectief.
122405: VOOYS, C.G.N. DE - Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozaliteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen.
130300: VOOYS, PROF. DR. C.G.N. - Geschiedenis van de Nederlandse taal.
103064: VORAGINE, JAQUES DE - La légende dorée. Mathieu Husz et Pierre Hongre 1483.
104342: VORGRIMLER, HERBERT & URSULA BERNAUER & THOMAS STERNBERG - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
4072992: VORGRIMLER, HERBERT, URSULA BERNAUER EN THOMAS STERNBERG. - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engelen.
4007358: VORLÄNDER, H. - Aufbruch und Krisis. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Reformierten vor dem Kirchenkampf. (BGLRK XXXVII).
122665: VORMS, PIERRE - Gespräche mit Frans Masereel.
94786: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche letteren. Met portretten, handschriften en toelichtingen omtrent de verschillende stroomingen. Handboek voor Kweekscholen, Hoofdactecursussen, Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Lycea (2 delen)
90930: VORST, MARINUS VAN DER - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
4137864: VORST, M.TH.J.V.D. - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727. (Diss.)
145680: VORSTENBOSCH, JAN - "Toestemming voor onderzoek. Etische beschouwingen over het toestemmingsbeginsel; met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschappelijk onderzoek."
47272: VORSTER, WILLEM S. - Speaking of Jesus. Essays on Biblical Language, Gospel Narrative & the Historical Jesus. Edited by J. Eugene Botha (Supplements to Novum Testamentum, Volume XCII)
4035718: VORSTER W.ST. - AISCHUNOMAI en stamverwante woorde in die Nuwe Testament. (Diss.)
89354: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
94722: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis
48080: VORSTERMAN VAN OIJEN, A.A. - Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische Aanteekeningen. Compleet in 3 delen
60794: VOS. J.S. - Traditionsgeschichtliche untersuchungen zur Paulinischen Pneumatologie
92092: VOS, LOUIS ARTHUR - The synoptic traditions in the apocalypse
61264: VOS, L.A. - The synoptic traditions in the apocalypse
85613: VOS, G.J. - Handboek voor het onderwijs in den Christelijken Godsdienst: I: Geloofsleer II. Zedenleer
121892: VOS, SANDRA - Verbal working memory and sentence processing: An electrophysiological investigation.
81312: VOS, G.J. - De overwinning des geloofs, de Gereformeerde Gemeente van Amsterdam in 1578
123119: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
93491: VOS, ANTONIE - Johannes Duns Scotus. Kerkhistorische monografieën
82536: VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd, studiën en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis 1800-1857 1857-1876 (2 delen)
4137915: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Uber Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. (Diss.)
4062962: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
82594: VOS, HERMAN E.A. - Willem de Zwijger en de Nederlandsche Vrijheidstrijd, lezing gehouden door Herman Vos, op de openinzitting 1932-33 van de Volksuniversiteit Herman van den Reeck te Antwerpen
95345: VOS, JOSEPHUS LEONARDUS MARIA - De spiegel der volksziel. Volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het socialistische en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbellum. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren
122659: VOS, J.G. - Kijken en zien. Vol. 1: Zwerven door Achterhoek en Westfalen.
110717: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
85451: VOS, H. DE - Verdraagzaamheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Zaterdag 29 Januari 1949
4140470: VOS, J.S. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Paulinischen Pneumatologie. (Diss.)
47427: VOS, G.J. - Het Keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en staat. De eerste bladzijde der tweede afscheiding
146443: VOS, ART DE - Zeg, ken jij de mosselman. Verdwenen beroepen.
84493: VOS, G.J. - Groen van Prinsterer en zijn tijd (2 delen)
90995: VOS, DIRK DE - Groeningemuseum Brugge. De volledige verzameling.
4057586: VOS, H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
4043203: VOS, HENK - Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek. (Aula)
82500: VOS, G.J. - Het keerpunt in de jongste geschiedenis van Kerk en staat, de eerste bladzijde der tweede afscheiding
104090: VOS, DIRK DE - Mussée Groeninge. Bruges.
100713: VOS, HERMAN - De Paasnagel.
102034: VOS, A. DE [ED. & ET AL.]. - Appeltjes van het Meetjesland. Speciaalnummer: Eeklo.
54294: VOS, J. - Bijbelse woorden en hun achtergronden
7719: VOS, G.J. - Voor den Spiegel der Historie!! Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
5787: VOS, A.G. DE - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht. Met een Voorwoord van Dr. G.D.J. Schotel. WAARBIJ: Reglement van beheer der goederen, behoorende aan het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk, binnen Dordrecht.
4072012: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
4138419: VOS VAN STEENWIJK, A. DE (PÈRE JOSEPH) - Père Joseph. De man in wie de armsten zich herkennen.
93921: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek
93987: VOS, G.J. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, van 630-1842 (2 delen in 1 band)
4015661: VOS, H. DE - Het christendom en de andere godsdiensten.
4072679: VOS, RON DE - Nederlandse clippers. o.a. de clipper Stad Amsterdam. Prachrig geïllustreerd.
4141524: VOS, R. DE - De opstapper.
54521: VOS, PETER - De 100 reigers
4026052: VOS AZ. G.J. (AMSTERDAM) - Voor de Spiegel der Historie!. Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
4137453: VOS, G.J. - Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk. Van 630 tot 1842.
4140885: VOS, J. - Lobbes, son abbaye et son chapitre,. ou histoire complète du monastère de Saint-Pierre a Lobbes et du chapitre de Saint-Ursmer a Lobbes et a Binche. Avec cartes, vues et protraits.
95723: VOSHAAR, JAN - Maasai between the Oreteti-tree and the tree of the cross
4071126: VOSKAMP, ANN - Duizendmaal dank. Zoek het ware leven waar het te vonden is: vlak voor je neus.
145710: VOSKUIL, J. [ED.]. - Bulletin. Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap. Proefnummer.
103291: VOSKUIL, B.V. [& P.B.W. POLVLIET & R. WANDEMAKER]. - Bomen voor Oranje.
4069097: VOSKUIL, D. (SCHULLER, ROBERT H.) - Mountains into Goldmines. Robert Schuller and the Gospel of Success.
4052166: VOSKUILEN, TH. - Alias Paulus. De grondlegger van het christendom als geheim agent van Rome.
122158: VOSLENSKY, MICHAEL S. - Nomenklatur. Die herrschende Klasse der Sowjetunion.
4137876: VOSMAER, IACOBI - Oratio de Recentiori Medicina cum Antiqua Comparata. Dicta publice die XIV m.Octobris, a. 1818.
143329: VOSS-DEL MAR, NELLA - Italiaanse vrouw, Brits Uniform. Dagboek van een lid van de Buitenlandse Hulptroepen in de Britse krijgsmacht [1941-1946].
122482: VOSS, TONY - Sharpen Your Team's Skills in Coaching.
53989: VOSS, A.L. HEERMA VAN - Grafschriften en andere genalogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. I: achtkarspelen
142460: VOSSEN-VAN SOEST, VIOLA VAN & FRANK RUITER - Huijs en Hoff aen de Vlegelstraet.
4062541: VOSSEN, H.J.M. - Vrijwilligerseducatie en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een curriculum voor vrijwilligers in het pastoraat over het bijstaan van rouwenden. (Diss)
4138817: VOSSIUS, GERARDUS - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.Rademaker. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 9)
92673: VOSTER, WILLEM - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hïerarchie van culturele gebieden en centra
142773: VOSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
101790: VOSTERS, DR. S.A. - Spanje in de Nederlandse Litteratuur.
91507: VOTTELER, ARNO - Wege zum modernen Möbel. 100 Jahre Designgeschichte.
130077: VOÛTE, T. & CARLA OVERDUIN [EDS - ET AL.] - Muerte. De gids over de dood, zonder taboes.
144080: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteits geschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van Willem Frijhoff.
4059249: VRANCKX, JOS - De terugkeer van het wonder. Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw.
91032: VRANIC, VASILIJE - The Constancy and Development in the Christology of Theodoret of Cyrrhus.
143513: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - Mensen, leven en werken Gouden Eeuw.
145394: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
131550: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De motiveering van onzen opstand de theorieën van het verzet der nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
130145: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. Ein Heimatwanderführer.
94290: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
104028: VREDEMAN DE VRIESE, JOH. - Recueil de cartouches. & Receuil d' arabesque & Receuil de cariatide. Inventées Par Joh. [& Paul] Vredeman De Vriese. Réproduction Fac-Simile de L' Édition Originale [3 Vols.].
131778: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
4050471: VREDENBURG-SCHOUTEN, C. - Je brengt me toch niet zomaar weg?. Eenvoudig uitvaart handboek.
4133573: VREDENBURG-SCHOUTEN, C. - Je brengt me toch niet zomaar weg?. Eenvoudig uitvaarthandboek.
54849: VREDENDAAL, JAAP VAN - Heiland. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen
90910: VREE, J. - Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper, 1848-1874.
81490: VREE, JASPER - De Groninger godgeleerden, de oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843)
145956: VREE, JOHAN K. DE - Foundations of social and political processes: the dynamics of human behaviour, politics, and society. Volume 1: Theory.
61388: VREE, J. - De Groninger godgeleerden (De oorsprong en de eerste periode van hun optreden 1820-1843)
55182: VREE, FREDDY DE - Hugo Claus. Beelden
61188: VREE, J. - De Groninger godgeleerden (De oorsprong en de eerste periode van hun optreden 1820-1843)
4137210: VREE, F.VAN - In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis.
4000753: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden. (1820-1843) (Diss.)
104949: VREEDE-DE STUERS, CORA - L'émancipation de la femme indonésien.
145228: VREEMAN, RUUD [ED.]. - De kwaliteit van de arbeid in de nederlandse industrie. Vakbondsaktie en overheidsbeleid.
122228: VREESE, K. DE [TRANSL.]. - Nala. Episch verhaal uit het Mahabharata, uit het Sanskriet vertaald.
95735: VREESWIJK, HENK VAN - Benedictus' Regula monachorum en Psalm 90. Een onderzoek naar de plaats van Psalm 90 in de completen van Benedictus' Regula monachorum en in de hem voorafgaande Latijnse vroeg-christelijke traditie
81367: VREUGDENHIL, C.G. - De prediking van de verzoening
92485: VREUGDENHIL, C.A. - Jozua, strateeg en staatsman
54219: VREUGDENHIL, C.G. - Vreemdelingen en huisgenoten
53160: VREUGDENHIL, C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief
88312: VREUGDENHIL, C.G. - Vruchtdragen voor Hem
94819: VREUGDENHIL, C.G. - Petrus, de apostel der hoop. 11 preken over de beide Petrusbrieven
91535: VREUGDENHIL, C.G. - Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis.
4133320: VREUGDENHIL, TIM - Overstag. Het evangelie volgens Petrus.
4300850: VREUGDENHIL, GERRIT C. - Onheil dat voorbijgaat. Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen.
4065571: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding.
4074891: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse geschiedenis verteld aan onze kinderen. Met voorwoord van A.Verhagen.
144979: VRIELINCK, S. & R. VAN EENOO - IJveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis / Société d' Émolution te Brugge.
7828: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Athenarvm Frisiacarvm Libri Dvo. Qvorvm Alter, Praeter Historiam Academiae, qvae est Franeqverae, Elogia Sereniss. & Ampl. Ephororvm, Alter, CL. Professorvm, cvm derie Secretariorvm, Bibliothecariorvm, nec non Inspectorvm Oeconomiae Pvblicae, a Natalibvs Eivs ad Praesens Aevvm Vsqve, Complectitvr.
131820: VRIEND, J.J. - De Bouwkunst van ons land. Het interieur.
122860: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
131708: VRIEND, J.J. - De Bouwkunst van ons land. Het Platteland.
47437: DE VRIEND VAN OUD EN JONG (RED.) - Voor hart en huis, Almanak voor het Jaar 1954, 70e Jaargang
47438: DE VRIEND VAN OUD EN JONG (RED.) - Voor hart en huis, Almanak voor het Jaar 1942, 62e Jaargang. Met nieuwe rubrieken en vele illustraties
104058: VRIEND, J.J. - Bouwen en wonen.
4074354: VRIEND, J. - Uit het dal.
142707: VRIENDT, S.F.L. DE - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
7003: VRIES, CORNELIS DE - Katechismus der H. Schriftuur, of Onderwys in de Godsdienst. Op de Beginzels der Openbaringe in Vragen en Antwoorden.
81790: VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer, een bibliografie
4073785: VRIES, E. DE (TEKST EN TOELICHTING) - Jakobus. (Tekst en Toelichting)
60801: VRIES. O.H. DE - Leer en praxis (Uitgelegd als een theologie van de geschiedenis)
85742: VRIES, HERMAN DE - Genève pépinière du Calvinisme Hollandais (2 volumes)
88834: VRIES, D. DE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
60803: VRIES. W.G. - Calvinisten op de tweesprong (De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlingen verhoudingen in De Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw)
30475: VRIES, REIJER JAN DE - Gods woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen (with a summary in English)
100815: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt.
142502: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar.
92301: VRIES, BENJAMIN DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah
142358: VRIES, DIRK JAN DE & GERARD LEMMENS & JAN THIJSSEN [EDS. - ET AL.]. - Verborgen verleden. Bouwhistorie van Nijmegen.
86198: VRIES, MARC J. DE - God vinden. In gesprek met zoekers
121179: VRIES, BOUDIEN DE - Electoraat en Elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
93816: VRIES, F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome
101591: VRIES, ELLEN DE - Nola. Portret van een eigenzinnige kunstenares.
4018751: VRIES, J.P. DE - Vastheid en vaart. Ethisch commentaar op actuele ontwikkelingen in kerk en politiek.
4018564: VRIES, JAN DE - Het lied van Gods schepping. Nieuwe ontdekkingen en theoriën der natuurwetenschap, gezien in het licht van de Bijbel.
87930: VRIES, HANS DE - Die politischen formkräfte des Niederländertums im Bilde seiner geschichte
144359: VRIES, HENT DE - Minimal Theologies. Critiques of Secular Reason in Adorno & Levinas.
95139: VRIES DE HEEKELINGEN, H. DE - Genève Pépinière du Calvinisme Hollandais. Correspondance des élèves de Thédore de Bèze après leurs départ de Genève (Volume 2)
4045561: VRIES, G.J. DE (PLATO) - Spel bij Plato.
88414: VRIES, T. DE - Beginselen der Staathuishouidkunde. Deel I. Inleidend gedeelte.
103215: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools 'Nieuwe Schouburg '.
53954: VRIES, HILLE DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
87560: VRIES, P. DE - Het zout der aarde. Geloven en belijden in een geselculariseerde samenleving.
82182: VRIES, P. DE - De weg zijner getuigenissen, een oproep om te volharden in de Gereformeerde religie
82544: VRIES, THOM. J. DE - Politie ende iustitie
95418: VRIES, JOHANNA ELISABETH DE - Zuiver en onvervalscht? Een beschrijvingsmodel voor bijbelvertalingen, ontwikkeld en gedemonstreerd aan de Petrus Canisius Vertaling
93455: VRIES, MARC J. DE - God vinden. In gesprek met zoekers
81815: VRIES, T. DE - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. Groen van Prinsterer
121359: VRIES, H.A. DE & J. JANS - De plattelandswoning.
84562: VRIES, P. DE E.A. - Jeugd en sacramenten (Appèlreeks)
89371: VRIES, R.W.P. DE - Catalogue d'une belle collection de livres. Provenant en grande partie de feu messieurs le chevalier Mr. E.W. Berg, Directeur der la Crediervereeniging A Amsterdam. - Dr. J. van Geuns, Docteur en Médecine a Amsterdam. - Mr. A.C.M. Leesberg, Avocat et Americaniste a Harlem. - A.C. Werheim, Banquier a Amsterdam.
88228: VRIES, HANS DE - Das schicksal des Niederländischen aufstandes
53188: VRIES, PIETER DE - John Bunyan on the Order of Salvation
91293: VRIES, W. DE - Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland. I: Rechtsgebieden gelegen in het kwartier van Nijmegen.
88664: VRIES, J. DE E.A. - Ons vorstenhuis. Platen en schetsen meerendeels verzameld uit eigen haard.
93409: VRIES, J.G.M. DE E.A. - Barabara en de Augustijnen. Zestig jaar pastorale zorg Sint-Barbaraparochie Culemborg 1936-1996
82133: VRIES-SMELT, M.G. DE - De eschatologische consequenties van de consequente eschatologie
144372: VRIES, LYCKLE DE - Verhalen uit kamer, keuken en kroeg. Het hollandse genre van de 17de eeuw als vertellende schilderkunst.
130110: VRIES FEYENS, MR. G.L. DE [ED. & ET AL.] - Prins Willem van Oranje 1533-1933.
85973: VRIES, G.J. DE - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus
61002: VRIES, E. DE - De Dienst van de Kerk aan de Industrie-Arbeider
61302: VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de Psychologie van Tertullianus
95130: VRIES, B. DE - De melodieën der psalmen, lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium of piano
101791: VRIES, DR. PH. DE - Voltaire. Burger en edelman.
91718: VRIES, JOH. DE E.A. - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard?
104229: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL - Advertentien 1830-1930. Met medewerking van Het Nederlands Persmuseum en CEBUCO [Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers].
30524: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
95036: VRIES FEYENS, G.L. DE E.A. - Prins Willem van Oranje, 1533-1933
88034: VRIES, T. DE - Handleiding tot de kennis van het leven en de werken van Mr. G. Groen van Prinsterer
131224: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen.
100462: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
143177: VRIES, GERRIT DE - Henri Maclaine Pont, 1884-1971. Architect, constructeur, archeoloog
131638: VRIES, E. DE [ED.] - Essays on Unbalanced Growth. A Century of Disparity and Convergence.
60799: VRIES. E. DE - De brief van Jakobus: dispositie en theologie
43159: VRIES. D. DE - Muziek voor U, Deel 1, Ambitus serie 53
46738: VRIES, P. DE - Het onfeilbare woord
94387: VRIES, OLOF HARRO DE - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis. Teaching and institutions of the early anabaptists interpreted as a theology of history (with a summary in English)
43180: VRIES. H. DE - Op bergen en in dalen
20344: VRIES. JERONYMO DE - Hugo de Groot in zijne beminnelijke hoedanigheden en als Nederduitsch dichter geschetst en Maria van Reigersbergen.
83812: VRIES, M. DE - Charles Kingsley. Schets van karakter en denkbeelden
94598: VRIES, BOUDIEN DE - Electoraat en Elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895
4133310: VRIES, P. DE (BUNYAN, JOHN) - John Bunyan on the Order of Salvation. Translator C.van Haaften. (American University Studies, Series VII, Theology and Religion 176)
4012449: VRIES, W.G. DE, (CALVIJN, J.) - Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in De Gereformeerde Kerken van Nederland in de dertiger jaren van de 20e eeuw.
4136148: VRIES, A.G.C. DE - De Nederlandse Emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw. Herdruk van de uitgave Amsterdam 1899.
123170: VRIES, S.G. DE - Middeleeuwsche handschriftenkunde. Rede bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden den 5den Mei 1909.
103867: VRIES, SANDRA DE [ED.]. & PAUL HUYS JANSSEN & MARC RUDOLF DE VRIJ - De zestiende - en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar. Collectie-catalogus.
93936: VRIES, JAN DE E.A. - Pieter Haverkorn van Rijsewijk, 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur
88774: VRIES FEYENS, G.L. DE E.A. - Prins Willem van Oranje. 1533-1933.
4028745: VRIES, S.PH. DE - Jüdische Riten und Symbole.
4038877: VRIES, O.H. DE - Leer en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis. (Diss.)
4052404: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid-en werkboek.
4059841: VRIES, S.PH. DE - Joodsche riten en symbolen.
4071532: VRIES, ANNE DE - "De levensroman van Johannes Post. (Met medewerking van Ons Vrije Nederland"")"""
4072026: VRIES, T. DE & MÜLLER, A.H. - Veertig verhalen vol verwachting. Illustraties van A.H.Müller.
4073639: VRIES, JAN DE - De wetenschap der volkskunde.
4133230: VRIES, G.J. DE - De Zang der Sirenen.
4133569: VRIES, S. DE - Boeddhisme voor beginners. Een heldere inleiding tot de wereld van het boeddhisme.
4133890: VRIES (E.A.) J.W. DE - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. M.m.v. R. Willemyns en Peter Burger.
4134688: VRIES, H.U. DE - Om heil en genezing te vinden. De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg. (Diss.)
4139369: VRIES, DE E. - Een reëel postscriptum. Meditaties. Verzameld door A. de Vries-Bouwsema.
4141675: VRIES, H. DE - O, Wies! 't Is hier zo mooi!. Reizen in Amerika. Gekozen en ingeleid door E.Zevenhuizen.
4300583: VRIES FEYENS, G.L. DE - Pages d'histoire et de littérature. Recueil d'articles publiés dan le Bulletin de l'Alliance Francais en Hollande. Avec une préface de Maurice Garcon.
146311: VRIESLAND, VICTOR E. VAN [ED.]. - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen.
131954: VRIEZE, JOHN [ED.] - Het Rijk der Scythen.
123469: VRIEZE, JOHN [ED.]. - De schatkamer van San Marco Venetië.
122895: VRIEZE, E. - Begrafeniskosten.
103265: VRIEZE, JOHN [ED.]. - Het Rijk der Scythen.
4011007: VRIEZEN, TH.C. - De verkiezing van Israël volgens het Oude Testament. (Exegetica 2)
121936: VRIEZEN, TH. C. [ET AL.]. - Congress Volume. Rome 1968.
54291: VRIEZEN, THEODORO CHRISTIANO - Studia Biblica et Semitica. Theodoro Christiano Vriezen, qui munere Professoris Theologiae per XXV annos functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
88390: VRIEZEN, TH. C./UNNIK, W.C. VAN - De Bijbel. Een serie leerboeken voor de scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs. (2 delen)
145411: VRIEZEN, DR. TH.C. & DR. A.S. VAN DER WOUDE - Literatuur van Oud-Israël.
54889: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur (Serie: Ontwerpen, Deel 1)
4140856: VRIEZEN, K.J.H. - De opgravingen onder de evangelisch-lutherse Erlöserkirche. in de Oude Stad van Jeruzalem (1970-1974). (Diss.)
87076: VRIJDAG, MIENTJE - Tot roem van vrije genade. Het leven, sterven en enkele brieven.
4072786: VRIJDAG, H. - Zonder beelden sprak hij niet tot hen. Nieuwe symbolen en riten in de liturgie. Deel 1 Het kerkelijk jaar.
4138220: VRIJDAG, H. - Zonder beelden sprak hij niet tot hen. (Compleet in 3 delen). Nieuwe symbolen en riten in de liturgie.
61265: VRIJER, M.J.A. DE - "Henricus Regius (Een ""cartesiaansch"" hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool)"
83742: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Petrus van Balen, Medicinae et Juris Doctor. Ambassafe- en Hofprediker in de Gouden Eeuw
86099: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Petrus van Balen, medicinae et Jrusi Doctor. Ambassade- en Hofprediker in de Gouden Eeuw
4009439: VRIJER, M.J.A. DE (SMYTEGELT, B.) - "Ds.Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet"""". "
4000326: VRIJER, M.J.A. DE (GUNNING JR. J.H.) - Gunning tragicus. Prof Dr J.H.Gunning Jr.in de kring zijner broeders.
90929: VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een Cartesiaansch Hoogleeraar aan de Utrechtse Hoogeschool.
4059148: VRIJER, M.J.A. DE (SCHORTINGHUIS, W.) - "Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorspronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogieën). Dl. 1 en 2 in 1 band. Deel 2: Vertolking van het innige Christendom""."""
30503: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'gekrookte riet'
4000615: VRIJER, M.J.A. DE (REGIUS, H.) - "Henricus Regius. Een Cartesiaansch"" hoogleeraar aan de Utrechtse Hoogeschool. (Diss.)"""
4064301: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk.
61010: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk
4138465: VRIJHOF, P.H. & WAARDENBURG, J. (ED.) - Official and Popular Religion. Analysis of a Theme for Religious Studies. (Religion and Society 19)
30175: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek
4042547: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek.
145325: VRIJMAN, JAN [KAREL APPEL - DUSTJ.]. - Kinderbedtijd.
101102: VRIJMAN, JAN & CEES NOOTEBOOM & BOELI VAN LEEUWEN & EWALD VANVUGT & OPLAND [EDS.]. - Kasteel Groeneveld. Herinneringen aan een landhuis in Baarn 1946-1966.
131175: VRIND, DRS. ROB DE - Het verhaal van Frederik Hendrik tijdens het legendarische beleg van 's-Hertogenbosch in 1629.
86307: VROEGINDEWEIJ, L. - Rondom Wedergeboorte en Rechtvaardigmaking
87704: VROEGINDEWEIJ, L. - Kort begrip, de christelijke religie. Met verwijzing naar verschillende Schriftplaatse en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Te gebruiken voor het onderwijs in de christelijke leer op catechisaties op scholen.
94940: VROEGINDEWEIJ, L. - De troost der Verkiezing. Pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels (3 delen)
94941: VROEGINDEWEIJ, L. - Zie het Lam Gods! Een elftal preken
51891: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods! [Een elftal preken]
91227: VROEGINDEWEIJ, A. - Het vaste fundament, 52 overdenkingen.
91708: VROEGINDEWEY, A. - Predikende het evangelie. Tien preken.
101833: VROKLAGE, DR. B.A.C. & DR. H.J. LAMMERS [ED.]. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan [Noord-Midden-Timor].
110490: VROKLAGE, PROF. DR. B.A.G. - Primitieve mentaliteit en zondebesef bij de Beloenezen en enige andere volken.
110348: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor. Rede.
4024175: VROKLAGE, B.A.G. - Algemene inleiding en de godsdienst der primitieven.
88314: VROLIJK, J.J. - Brieven van J.J. Vrolijk, geb. te Dordrecht 7 april 1856. Overl. Te Krimpen a.d. Lek 27 februari 1919.
4018292: VROLIJKS, P. (THIELICKE, H.) - De Dei patientia. Synthesis doctrinae H.Thielicke de Sermone Montano Comparatioque cum catholicorum doctrina de eodem argumento. (Studia Antoniana 22)
9003: VROLIKHERT, GODEWARDUS - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen in 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad. Als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
9690: VROLIKHERT, CORNELIUS - Twee Godgeleerde Oeffeningen, Tot bewaaring van 't welbepaalde in de Hervormde Kerk, ten aanzien van Gods Verbondseyschen, Dienende de eerste ter Handleyding tot, en ter Verkryging van een regt begryp eens Verbonds tusschen God en den regten Mensch. Mitsgaders tot bevestiging van des Middelaars Volmaakte, dog tweeledige Borggehoorzaamheyt aan deszelfs eysch.
95319: VROOM, H.M. - De schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg
4050441: VROOM, H.M. (RED.) - De God van de filosofen en de God van de Bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie.
4071743: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
60805: VROOM. H.M. - De schrift alleen? (Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theoretische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg)
54538: VROOM, H.M. - De schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg
123234: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
144083: VROOM, WIM - Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken.
143092: VROOM, J.B. [ED.]. - De Wet op het Notaris-Ambt van 9 Julij 1842 [Staatsblad nr. 20], zooals zij luidt na de daarin gebragte wijzigingen, benevens het Tarief van het Honorarium en De Wetten op de openbare verkoopingen van roerende goederen, enz., voor zooverre op het notaris-ambt van toepassing, toegelicht en van aanteekeningen voorzien door S.v.E. .
4073003: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
55070: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam
4300091: VROOM, H.M. - Walking in a Widening World. Understanding religious diversity.
101205: VROON, PIET [DOUWE DRAAISMA - ED.]. - Drijfveren. Kleine encyclopedie van de psychologie.
95143: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag
101542: VROON, DRS. R.J.P. & E. ALEXANDER & DRS. M.L. WULFBAIN [EDS.]. - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
146157: VROUWEN-PEERLE - De vrouwen-peerle ofte Dryvoudighe historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghtmoedige - Florentina de Getrouwe. Alle dry aensienlijck in vele deughden, maer meest in lijdtsaemheydt die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Ghemomen uyt de oude Historien ende nieuwelijckx tot profijt der Jonckhei=ydt oversien, by een vergadert ende seer verbetert.
122360: VRUGT, DR. M. VAN DE - Aengaende Criminele Saken. Drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht.
61490: VUCHT TIJSSEN, JAN VAN - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw
143774: VUCINICH, ALEXANDER - Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society 1861-1917.
130069: VUGS, REINOLD - F. Bordewijk. Biografie.
145427: VUIJSJE, BERT [JOHN JANSEN VAN GALEN - INTROD.]. - Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
4137891: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
89961: VUIJSJE, HERMAN - Het Groene Hart
122150: VUILLEUMIER, MARC & MICHEL AUCOUTURIER & SVEN STELLING-MICHAUD & MICHEL CADOT [EDS.]. - Autour d'Alexandre Herzen. Révolutionnaires et exilés du XIXe siècle. Documents inédits.
144314: VUISTJE, ROBERT - Alleen maar nette mensen.
89777: VULSMA, R.F. - Burgerlijke stand en bevolkingsregister
9926: VULSON DE LA COLOMBIÈRE, MARC - Vermakelyke Oraculen, Ofte Korswylige Voorzeggingen. Uyt den Françoyschen in onse Nederlandsche Taale Overgezet, door J.W. Luder. Desen laatsten Druk Van Nieuws Oversien, en van vele Druk-Fouten en Misslagen Verbetert, en met veele Nuttige zaken Vermeerdert.
143811: VÜRTHEIM, DR. J. - Aischylos' Schutzflehende. Mit ausführlicher Einleitung, Text - Kommentar, Exkursen und Sachregister.
110731: VUURDE, ROB VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
83150: VUURDE, ROB VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914 Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer
83030: VUUREN, H. VAN - 1933-1983 Hoe lief'lijk zijn Uw woningen o Heere der heirscharen
103136: VUURWERKRAMP - De vuurwerkramp. Eindrapport.
30535: VUYK, SIMON - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860)
93887: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije Christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)
145889: VUYK, SIMON - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
145890: VUYK, SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten en de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720 - 1820.
145787: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
145913: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
110194: VUYK-BOSDRIESZ, DRS. J.B. - Spaans - Nederlands. Van Dale Pockertwoordenboek [& CD-ROM].
4142384: VUYK, KEES - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
4061654: VUYK, S. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)
4136653: VUYK, S. (KANTELAAR, J.) - Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821.
4137341: VUYK, S. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting. (1720-1820)
95424: VUYST, JACOBUS DE - Oud en nieuw verbond' in de brief aan de Hebreeën
83840: VUYST, JACOBUS DE - Oud en nieuw verbond in de brief aan de Hebreeën
4136947: VUYST, J. DE - De Openbaring van Johannes. Het laatste bijbelboek ingeleid en, voorzien van aantekeningen, vertaald.
4011778: VUYST, J. DE - Oud en Nieuw Verbond in de brief aan de Hebreeën. (Diss.)
4075966: VYCINAS, VAN (HEIDEGGER, M.) - Earth and Gods. An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger.
4017647: WAAGENAAR, SAM - De Joden van Rome.
4140211: WAAGENAAR, S. - The Pope's Jews.
122565: WAAIJERS, DR. L.J.M. - 2000 Delftse dissertaties, een bibliografie. 1905-1992.
4028303: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen over de Schepping. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4014110: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen over recht en onrecht. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4033886: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen 120-134. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4042410: WAAIJMAN, K. (VB) - Psalmen om Jeruzalem. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4137082: WAAIJMAN, K. & AARNINK, L. (RED.) - Psalmschrift. Psalm 37-41.
4137105: WAAL, C.V.D. - Het verbondsmatig evangelie.
4068023: WAAL, C.V.D. - En het zal geschieden in de laatste dagen.
101435: WAAL, CARLA - Harriet Bosse. Strindberg's Muse and Interpreter.
100494: WAAL, MARGRIET VAN DER - The Battle over the Books. Processes of Selection in the South African Literary Field.
85337: WAAL, M. DE E.A. - Wageningen als woon- en studiestad
89445: WAAL, A.G. DE - Twaalftal Overdenkingen
4067917: WAAL, ESTHER DE - The Celtic Way of Prayer. The Recovery of the Religious Imagination.
4030798: WAAL, C.V.D. - Openbaring van Jezus Christus. I. Inleiding en vertaling.
85842: WAAL, TH. DE - Sommelsdijk in oude ansichten
4135481: WAAL, C. V.D. - Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.
4066341: WAAL, C.V.D. - Openbaring van Jezus Christus. I + II. Inleiding, vertaling en verklaring.
102184: WAAL, DR. C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de oecomenische beweging en haar theologie.
102572: WAAL MALEFIJT, J.J. DE - De eed ter beslissing van het geding.
84940: WAAL, A.G. DE - Twaalftal Overdenkingen
102252: WAALDIJK, EUGENIUS THEODORUS - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
132182: WAALWIJK, HANS & JORIEN WETERINGS [EDS] - Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren ... en de archivistiek.
4143375: WAANDERS, S. (RED.) - Ontmoetingen van geloof en wereld. Perspectieven op katholieke levensbeschouwingen.
61492: WAANING, NICOLAAS ANTON - Onderzoek naar het gebruik van pneuma bij Paulus
87077: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
110164: WAARD, MR. R. DE [INTROD.]. - Draaiorgels. Hun geschiedenis en betekenis.
89613: WAARD, A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams.
121189: WAARD, A. DE - Causalité conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
88310: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen.
51873: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams [Levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele predikaties]
92302: WAARD, JAN DE - A comparative study of the old testament tekst in the dead sea scrolls and in the new testament
4136058: WAARD, J. DE & NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Book of Ruth. (Helps for translators)
4136059: WAARD, J. DE & SMALLEY, W.A. - A Translator's Handbook on the Book of Amos. (Helps for Translators)
53820: WAARD, A. DE - Een ongetroost volk getroost. 52 wekelijkse overdenkingen
144220: WAARD, ELLY DE & MARIETINE BIRNIE [ILLUSTR.]. - De cakewalk van de deining.
4300851: WAARD, F. DE - Spirituele crises. Transpersoonlijke psychologie als perspectief.
61481: WAARDENBURG, J.D.J. - L'Islam dans le miroir de L'occident. L'approche compréhensice et la formation de l'image de la religion islamique chez quelques orientalistes occidentaux. Une étude à propos de k'oeuvre de I. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, C.H. Becker, D.B. MacDonald, Louis Massignon
4024549: WAARDENBURG, J. - Religie onder de loep. Systematische inleiding in de godsdienstwetenschap.
4046302: WAARDENBURG, J. - Religionen und Religion. Systematische Einführung in die Religionswissenschaft.
4075298: WAARDENBURG. J. (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
4133800: WAARDENBURG, J. (RED.) - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid.
130893: WAART, A. DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927.
130728: WAAS, BERND - Tarifvertrag und Betriebsübergang. Die Fortgeltung tarifvertraglicher Regelungen im Fall des Betriebübergangs gem. § 613a Abs. 1 S. 2-4 BGB.
100525: WAAS, ADOLF - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige - Ritter - Mönche - Bürger - Bauern.
130723: WAAS, BERND - Tarifkonkurrenz und Tarifpluralität.
4141915: WAAS, A. - Der Bauernkrieg. Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit. 1300-1525.
103189: WACH, KENNETH - Salvador Dali. Masterpieces from the Collection of the Salvador Dali Museum.
4139089: WACH, J. - Einführung in die Religionssoziologie.
144270: WACHER, JOHN - Roman Britain.
104231: WACHER, JOHN - The Towns of Roman Britain.
104230: WACHER, JOHN - The Towns of Roman Britain.
47383: WACHTER, OSCAR - Johan Albrecht Bengel. Naar het Hoogduitsch, door B.J. Adriani
4042916: WACHTERS, H.J.J. (ERASMUS, DES.) - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
47150: WACKERNAGEL, PHILIPP - Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Philipp Wackernagel.
90521: WACKERNAGEL, JACOB - Die Viehverstellung. Eine Sonderbildung der spätmittelalterlichen Gesselschaft, dargestellt auf Grund italienischer, französischer und deutscher Quellen.
143901: WADA, TOSHIHIRO - The Analytical Method of Navya-Nyaya.
143157: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Middeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
110104: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Middeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
110199: WADMAN, ANNE & GERBEN WYNIA [EDS.]. - Rondom Vestdijk - Reeks [Volume 1 - 4. Compl.].
91600: WADUM JORGEN E.A. - Vermeer in het licht. Verslag van de restauratie van het Gezicht op Delft en het Meisje met de parel van johannes Vermeer. Conservering, Restauratie en Onderzoek.
122092: WAEGEMANS, EMMANUEL - In de beste der werelden. Russen in het Westen.
8766: WAEL, FRANCISCUS NICOLAI DE - Reuck-Offer, ofte Practijcke des Ghebedts, waer in De gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrig Bidden voor-gestelt ende aen de coscientie gebracht wordt. Den tweeden Druck by den Autheur oversien, vermeerdert ende verbetert.
5879: WAEL, FRANCISCUS DE - Waerheyts Triumphe over haere victorie, door Stephanus, den eersten Martelaer en Bloet-getuyge onses Heeren Jesu Christi. Ofte, Stichtelijcke Bedenckingen over de verantwoordingen, ende het lijden deses Martelaers, uyt het sevende Capittel van de Handelingen der Apostelen voorgestelt.
9870: WAEL, FRANCISCUS NICOLAI DE - Reuck-Offer, ofte Practijcke des Ghebedts, waer in de gantsche gelegentheyt, aengaende het wel ende geduyrigh Bidden voor-gestelt ende aen de conscientie gebracht wordt. Den tweeden Druck by den Autheur oversien, vermeerdert ende verbetert.
101185: WAELE, DR. F.J. DE - Het westen in het veroveringsplan van Alexander de Groote.
131569: WAELE, PROF. DR. F.J. DE & PROF. DR. L. GROOTAERTS & PROF. IR. A. DUMON [ET AL.] - Augerius Gislenius Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn geandschap in het oosten 1554-1954.
102526: WAELE, J.A. DE - Acragas Graeca. Die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. Volume 1: Historischer Teil.
100334: WAESBERGHE, DR. J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
6917: WAEYEN, JOHANNES VAN DER - Het Lyden van Christus in Gethsemane. Met een Inleydinge tot het selve, over Luc. XVIII. 31-34.
123216: WAGEMANS, JOHAN & FRANS A.J. VERSTRATEN & SHENG HE [EDS.]. - Beyond the Decade of the Brain: towards a functional neuroanatomy of the mind.
54122: WAGENAAR, L.H. - Het leven van Graaf Willem Lodewijk, een vader des vaderlands, 'uz heit'
91573: WAGENAAR, LODEWIJK - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
110728: WAGENAAR HUMMELINCK, DR. P. [ED.]. - Studies on the Fauna of Curaçao and Other Caribbean Islands. Vol. XXXI.
143576: WAGENAAR, L. - Joodse godsdienstleer voor de Jeugd - 3 Cursussen.
87603: WAGENAAR, L.H. - Van Strijd en Overwinning. De groote synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portretten en platen.
104717: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Granpré Milière voor de wederopbouw van Groningen.
104013: WAGENAAR REISIGER, H.F. & J. DEMMENI [PHOTOGR.]. [ARJEN TERPSTRA - FOREW.] - Indië in beeld.
60811: WAGENAAR. J.A. - Oordeel en heil (Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieen in Micha 2-5)
121990: WAGENAAR, MARJA - Het einde van de buitenspelcultuur. Een democratisch antwoord op het populisme.
89379: WAGENAAR, M. - Isaac Hollandus, de alchimist van Stolwijk.
85358: WAGENAAR, L.H. - Het reveil en de afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw
88295: WAGENAAR, S. - 1764-1874. Geschiedenis der laatste honderd jaren.
145731: WAGENAAR, AAD [ET AL.]. - Watersnood 1995. Nederland moest een beetje inschikken.
61422: WAGENAAR, L.G. - Over een Amerikaanse Wijze van Pastoraat. Beschrijving en beoordeling van het Pastoral Counseling. An American Way of Pastoral Care (with a summary in English and German)
46492: WAGENAAR, L.H. - Van Strijd en Overwinning. De groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging. Voor het Christelijk Volk beschreven. Met portretten en platen
3254: WAGENAAR, L.H. - De Hervormer van Gelderland. Levensbeschrijving van Johannes Fontanus.
30476: WAGENAAR, CHRISTOFOOR - Het Boek der Psalmen naar de Septuagint
9871: WAGENAAR, JAN/GALE, JOHN/HOUTTUYN, ADRIAAN - Onderzoek over de Oudheid en Schriftmaatigheid van den Kinderdoop. Waar in de Redenen, vervat in de Bedenkingen en Verhandelingen, Over dit Onderwerp, onlangs in 't Licht gegeven, ter toetse gebragt worden (door Jan Wagenaar). WAARBIJ: Aanmerkingen over den Kinderdoop, door Dr. John Gale, Uit 't Engelsch Vertaald door Jacobus van Zanten. Hier by komt het Leven des Schryvers. Voor af gaat eene Voorreede, dienende tot Wederlegging der Beschuldigingen door den Schryver der Verhandelingen over den Kinderdoop nu onlangs in 't ligt gegeeven, tegen dit Werk en deszelfs uitgave gemaakt, mitsgaders eenige aanmerkingen over 't stuk der Verdraagzaamheit tussen de Remonstranten en Doopsgezinden. Agter aan is gevoegt een Brief van H. Hillers, eertyds Leeraar der Remonstranten te Hoorn aan J. Verryn ter Wederlegging van den Kinderdoop. WAARBIJ: Eenige Redenen, Waarom, in 't stuk des Christelyken Waterdoops, de In-of-Onderdompeling te verkiezen zy, boven de Besprenging. Met de antwoorden op eenige tegenwerpingen. Waar agter gevoegt is eene Redevoeringe, gedaan by geleegentheyd, dat men het H. Doopsel, op zulk een wyze heeft toegediend, als men, in deze Werkjes, tragt aan te toonen de regte te wezen. Zynde het een en ander, te samen gesteld, en de gemelde Redevoeringe uitgesproken, door Adriaan Houttuyn.
91005: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka: Pictures of a Life
101900: WAGENFÜHR, DR. ROLF - Die Kunjunkturtheorie in Russland.
4049488: WAGENVOORT, H. - "Imperium. Studiën over het ""mana""-begrip in zede en taal der Romeinen."""
100772: WAGNER, RICHARD & ARTHUR RACKHAM [ ILLUSTR.]. & WILLEM KLOOS [TRANSL.]. - De Ring van den Neveling [4 Vols. Compl.]. Het Ryngoud - De Walkure - Siegfried - Godenschemering. Ryngoud.
144993: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER [EDS.]. - Homo Heidelbergensis von Mauer. Das Auftreten des Menschen in Europa.
145740: WAGNER-HEIDENDAL, LUTGARD - Het filhellenisme in het koninkrijk der Nederlanden [1821-1829]. Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de negentiende eeuw. .
45529: WAGNER (MICHÀLEK, FRANZ) - Wagner-Album für Harmonium (mit unterlegtem Text)
123015: WAGNER, JULIUS & DR. EUGEN TH. RIMLI [EDS.]. - Das goldene Buch de LA 1939.
131975: WAGNER, RICHARD - Götterdämmerung in full Score.
4071017: WAGNER, G. (ED.) - An Exegetical Bibliopgaphy of the New Testament. Matthew and Mark.
58028: WAGNER, G.D. - Anleitung zum Orgelpedalspiel nach der Germani-Technik
143561: WAGSCHAL, RAV S. [RAV. B. MOZES - TRANSL.]. - Wegwijs in Kasjroet. De spijswetten.
60812: WAHL. R. - Theologie, die aufs Ganze geht (Theologische Zeitdiagnose bei Karl Barth und Paul Tillich warend und nach dem Ersten Weltkrieg)
4141352: WAHL (HRSG.) HANS - Die 92 Holzschnitte der Lübecker Bibel aus dem jahre 1494. von einem unbekannten Meister. Nachdruck der Ausgabe Weimar 1917.
4066123: WAHL, CHRIST.ABRAH. - Clavis Librorum Veteris Testamenti Apocryphorum Philologica. Incicem verborum in libri Pseudepigraphis usurpatorum. Adiecit J.A.Bauer.
4048712: WAHLE, H. - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
104362: [WAHLEN, AUGUSTE] - Histoire et Iconographie des Moeurs, Usages et Costumes de tous les Peuples du Monde, d'après les docuemnts authentiques et les voyages les plus récents: Asie.
102469: WAINWRIGHT, ALFRED [DERRY BRABBS - PHOTOGR.]. - Wainwright in the Valleys of Lakeland.
104363: WAISMANN, FRIEDRICH [B.F.MACGUINNESS - ED.]. - Wittgenstein und der Wiener Kreis.
144894: WAISSENBERGER, ROBERT - Vienna 1890-1920.
121865: WAITE, A.E. - Devil-Worship in France & Diana Vaughan and the Question of Modern Palladism.
145444: WAITES, BRYAN - Monasteries and Landscape of the North York Moors and Wolds.
145445: WAITES, BRYAN - Monasteries and Landscape of the North York Moors and Wolds.
130309: WAKE, SANDRA [ED.] - Ivan the Terrible. A Film by Sergei Eisenstein.
4142294: WAKEFIELD, G.S. (ED.) - A Dictionary of Christian Spirituality.
53382: WAL, S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap
85844: WAL, GOOSSEN ALBERTUS VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
85237: WAL, S.L. VAN DER - Over de aktualiteit der Koloniale Geschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere Europese landen) met de overzeese wereld aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 6 mei 1968
4051039: WAL, G.A.V.D. & JACOBS, F.C.L.M. (RED.) - Vragen naar zin. Beschouwingen over zingevingsproblematiek.
4021335: WAL, C.V.D. - Amen en beamen. Doop - Belijdenis - Avondmaal.
4018388: WAL, G.A.V.D. - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem. (Diss.).
4138714: WAL, A.V.D. & TALSTRA, E. - Amos. Concordance and Lexical Surveys.
88386: WAL, C. VAN DER - ...in het rechte spoor. Levensschets van ds. B. van der Wal (1864-1924). Uitgave vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
143903: WAL, DR. S.L. VAN DER [ED.]. - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Een bronnenpublikatie / The Emergence of the Nationalist Movement in the Netherlands-Indies. [With an introduction and survey of the documents in English].
145093: WAL, M.J. VAN DER - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
121608: WAL, DR. S.L. VAN DER [ED.]. - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië, 1900-1940. Een bronnenpublikatie / Education Policy in the Netherlands-Indies, 1900-1940. [With a preface, introduction and survey of the documents in English].
91805: WAL, J. VAN DER - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
110076: WAL, MARIJKE VAN DER & COR VAN BREE [EDS.]. - Geschiedenis van het Nederlands.
130327: WAL, DURKJE VAN DER - Christiaan Snouck Hurgronje: The First Western Photographer in Mecca, 1884-1885.
143271: WALCH, DR. JAN [BOEKENWURM]. - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
131628: WALCH, NEALE DONALD - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
4137160: WALCH, R. - Het wezen van spiritualiteit. De zeven wegen naar hart en geest.
45116: WALCHA, HELMUT - Choralvorspiele für Orgel, nr 4850, Band 1.
110215: WALD, PETER - Der Jemen. Antike und Islam - Geschichte, Kultur und Kunst im Südwesten Arabiens.
144075: WALD, PETER - Der Jemen. Antike und Islam - Geschichte, Kultur und Kunst im Südwesten Arabiens.
110390: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
4137278: WALDA, D. - Een huilbui van jaren. Episoden uit het leven van Rita Koopman.
104343: WALDBERG, PATRICK - Félix Labisse.
4134872: WALDBURGER, A. (ZWINGLI, H.) - Der falsche und der wahre Zwingli. Ein notwendiges Wort zu krieg und Frieden.
86103: WALDE, A. - Lateinisches etymologisches wörterbuch.
4300494: WALDE, A. & J.B.HOFMANN, - Lateinisches Etymologisches Wörterbuch (Komplett in 3 Bde.). 3., neubearbeitete Auflage von J.B.Hofmann. Registerband zusammengestellt von E.Berger (Indogermanische Bibliothek)
90969: WALDMAN, DIANE - Roy Lichtenstein
103110: WALDMAN, DIANE [INTROD.]. - Roy Lichtenstein. Drawings & Prints.
54129: WALDNER, FRANZ XAVER / BAUMANN, JOHANN JAKOB - Dissertatio theologica de divinae gratiae beneficiis a debito vindicatis
104891: WALDRAM, JOOP - Encyclopedie van de Bijbel in de Nieuwe Vertaling.
89923: WALDSCHMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
1452: WALEUS, ANTONIUS - Het Ampt der Kerckendienaren. Midtsgaders de authoriteyt, ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt. Waerin sekere nader bedenckinghen van dese gheheele saecke uyt Godts Woordt worden ghestelt, maer insonderheyt over het Tractaet des E. I. Wtenbogaerts, van het ampt ende authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheyt in Kerckelicke saecken.
101247: WALEY, ARTHUR - The Opium War Through Chinese Eyes.
5463: WALINGIUS, CORNELIUS - Keur van Bijbelstof zo van het Oude als van het Nieuwe Testament. In 35 Predikatiën verklaard en nader toegepast.
104672: WALKER, R.A. [ED.]. - The Best of Beardsley.
81401: WALKER, JANE - s Heeren leiding, zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
122144: WALKER, EDWARD. - Explorations in the Biology of Language.
81952: WALKER, JANE - `s Heeren leiding zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven benevens twee brieven en memoriam
4141769: WALKER, P. - The Lion Guide to the Bible.
131814: WALKER, R.A. [ED.] - The Best of Beardsley.
110299: WALKER, EDWARD L. - Conditioning and Instrumental Learning.
4142510: WALKER, W. (CALVIJN, J.) - John Calvin. The Organiser of Reformed Protestantism 1509-1564.
4057704: WALKER, S. (ED.) - Speaking of Silence. Christians and Buddhists on the Contemplative Way.
54523: WALKER, BENJAMIN - Hindu World. An encyclopedic survey of Hinduism (2 volumes)
4140171: WALKER, TH. - Jewish Views of Jesus. An Introduction and an Appreciation. New Introduction by S.Siegel. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
145780: WALKOWITZ, JUDITH R. - Prostitution and Victorian Society. Women, Class and the State.
142463: WALL PERNÉ, GUST. VAN DE - Veluwsche Sagen. Geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Tweede Bundel.
93728: WALL, ERNESTINE VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2009-2010
93729: WALL, ERNESTINE VAN DER E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2007-2008
4138561: WALL, EV.D. & WESSELS, L. (RED.) - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.
30485: WALL, ERNESTINE GESINE EVERDINE VAN DER - De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld
30322: WALLACE, RONALD S. - Calvijn, Geneva and the Reformation. A Study of Calvin as Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian
122958: WALLACE, CAROL MCD. [MARIA FERRARI - PHOTOGR.]. - Victorian Treasures.
102223: WALLACE, WILLIAM - Kant.
142817: WALLACE, BENJAMIN - Azijn voor de miljardair. Mysterie van 's werelds duurste fles wijn.
89284: WALLACE, RONALD S. - Calvin's doctrine of the Word and Sacrament.
4139474: WALLACE, J.A. - Preaching to the Hungers of the Heart. The Homily on the Feasts and within the Rites.
4143298: WALLACE, B.A. - Choosing Reality. A Contemplative View of Physics and the Mind.
143613: WALLACH, JOHN & JANET WALLACH - Yasir Arafat. A Political Biography.
89942: WALLBANK, T. WALTER E.A. - Civilization, past & present. Eigth Edition.
121150: WALLE, FERDIE VAN DER - Mongolië. Van dinosaurusspoor tot snelle paarden.
142333: WALLE, DRS HESSEL DE - Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811 [& Cd-Rom].
4135208: WALLE, A.R. V.D. - Tot het aanbreken van de dageraad. Gevecht op leven en dood.
92146: WALLE, C. VAN DE - Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium te Huijbergen 1614-1670
103712: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Uitgegeven door beheerders van het Wallerfonds en bewerkt door Dr. W.R. Juynboll.
121311: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem I. & Mercantilisme en de consolidatie van de Euroese wereld-economie: 1600-1750. Het moderne wereld-systeem II [2 Vols. Compl.].
122172: WALLERSTEIN, IMMANUEL - The Modern World-System I & II. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century & Mercantilism and the Consolidation of the European World-economy 1600-1750 [2 Vols.].
103962: WALLERT, ARIE & CARLO VAN OOSTERHOUT - Van tempera naar olieverf. Veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst, 1460-1560.
4007608: WALLET, B. - Ambt en avondmaalsmijding. Een reformatorisch appèl. (Diss.)
93418: WALLET, BAREND / KOFFEMAN, LEO J. - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging / Samengebracht. Documentatie rond het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (2 delen)
4067372: WALLET, B. - De zoekende geest.
91936: WALLET, B. - Ambt en Avondmaalsmijding. Een reformatorisch appel
60813: WALLET. B. - Ambt en avondmaalsmijding
4073512: WALLET, B. - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging.
100577: WALLIS, ETHEL E. & MARY A. BENNETT - Two Thousand Tongues to go. The Adventures of the Wycliffe Bible Translators Throughout the World Today.
145356: WALLIS, PHILIP [ELIZABETH LONGMAN - FOREW.]. - At the Sign of the Ship 1724-1974.
102140: WALLIS BUDGE, E.A. - The Egyptian Book of the Dead. The Papyrus of Ani in the British Museum. The Egyptian text with interlinear translateration and translation and a running translation.
104892: WALLIS DE VRIES, GIJS & HERTZOG E. OLIVIER - Engelenburg. Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje.
104091: WALLIS BUDGE, E.A. - An Egyptian Hieroglyphic Dictionary with an index of English words, king list and geographical list with indexes, list of hieroglyphic characters, Coptic and Semitic alphabets, etc. [2 Vols. Compl.].
101034: WALLIS BUDGE, E.A. - The Gods of the Egyptians [2 Vols. Compl.].
4074230: WALLIS, J. - Faith Works. Lessons from the Life of an Activist Preacher.
4074231: WALLIS, J. - God`s Politics. Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn`t Get It. A New Vision for Faith and Politics in America.
4076271: WALLIS, J.P.R. (ED.) (MOFFAT, R.) - The Matabele Journals of Robert Moffat. 1829-1860. Facsimile Reprint.
4143021: WALLMAN, J. - Der Pietismus. (Die Kirche in ihrer Geschichte)
4138958: WALLMANN, J. - Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg Calixt. (Beiträge zur Historischen Theologie 30)
4068696: WALLMANN, JOH. (SPENER, PH.J.) - Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietsimus. (Beiträge zur historischen Theologie 42)
91031: WALLRAFF, MARTIN A.O. - Geschichte als Argument? Historiographie und Apologetik. Akten der Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft, Basel, 2.-5.1.2013.
4012274: WALSER, P. (BULLINGER, H.) - Die Prädestination bei Heinrich Bullinger im Zusammenhang mit seiner Gotteslehre. (SDTV XI)
94573: WALSER, FRITZ - Die politische Entwicklung Ulrichs von Hutten während der Entscheidungsjahre der Reformation
60814: WALSER. P. - Die Pradestination bei Heinrich Bullinger (Im Zusmmenhang mit seiner Gotteslehre)
94114: WALSER, PETER - Die Präedstination bei Heinrich Bullinger im Zusammenhang mit seiner Gotteslehre
4028170: WALSH, M. - De Wortels van het Christendom.
90223: WALSH, JOH - Poe the detective. The Curious Circumstances Behind The Mystery of marie Roget.
104280: WALSH, DOUG [ED.]. - Tony Hawk's Pro Skater 3. Official Strategy Guide.
4143022: WALSH, B.J.(GILKEY, L.) - Langdon Gilkey: Theologian for a Culture in Decline.
4018395: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit. (Diss.)
60815: WALSTRA. J. - Tegen beter weten in (Een proeve van christelijke identiteit)
54793: WALSUM, PETER VAN - De vrije wil
101391: WALSUM, SANDER VAN - Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945.
60816: WALT. T. VAN DER - Die koninkryk van God - naby! (Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies)
4142086: WALT, B.J. V.D. - More precious than gold. Discovering the real wealth of scripture.
4072489: WALTER JOH.VON - Christentum und Frömmigkeit. Gesammelte Vorträge und Aufsätze.
93656: WALTER, JESS - Schitterende ruïnes
121353: WALTER SCHMITZ, H. - De Hollandse significa. Een reconstructie van de geschiedenis van 1892 tot 1926.
4300836: WALTERS, VIVIENNE J. - The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul. With frontispiece, 3 figures, 40 plates and 2 maps. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
54680: WALTHER, INGO F. - Schilderkunst van het Impressionisme, 1860-1920. Deel 1: Het Impressionisme in Frankrijk
4023610: WALTHER, W. (LUTHER, M.) - Luther im neuesten römischen Gericht. II.Luthers Waffen. III.Luthers Beruf. IV.Luthers Glaubensgewissheit.
53022: WALTHER, INGO F. / WOLF, NORBERT - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600
102941: WALTHER, KARL KLAUS [ED.]. - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
45117: WALTHER, JOHANN GOTTFRIED - Orgelkonzerte nach verschiedenen Meistern. Orgel Concertos based on Old Masters. Herausgegeben von/edited by Wolfgang Auler
30416: WALTHER, INGO F. A.O. - Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift
30143: WALTHER, INGO F. (SAMENSTELLING) - Schilderkunst van het Impressionisme, 1860-1920. Deel I: Het impressionisme in Frankrijk
4300294: WALTHER, I.F. & R.METZGER (CHAGALL, M.) - Marc Chagall 1887 - 1985 Schilderkunst als poëzie.
61338: WALTON, MARTIN - Marginal Communities.The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus
142325: WALTON, GUY - Louis XIV's Versailles.
54440: WALTON, JOHN H. - Ancient Israelite literature in its cultural context. A Survey of Parallels Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts
4133542: WALTON, M. - Marginal Communities. The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus. (Diss.)
87411: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche onkatolijke kerkzaken.
87412: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche en andere daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1812)
4141473: WALVOORD, J.F. - Every Prophecy of the Bible. [Clear Explanations for Uncertain Times by One of Today's Premier Prophecy Scholars]
104232: WALWCZEK, LIOBA [ED.]. - Rondom koken. Het onmisbare handboek.
145718: WALZ, GÜNTER - Die Geschichte des Theaters in Mainz. Ein Rückblick auf 2000 Jahre Bühnengeschichte.
131753: WALZ, ANGELUS - Saint Thomas d'Aquin.
123172: WALZER, MICHAEL - Oorlog en dood. Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Met essays van Marcel Becker - Desirée verweij - Thomas Mertens.
4072305: WAMBACQ, B.N. (BOT) - Jeremias, Klaagliederen, baruch en Brief van Jeremias. (De Boeken van het Oude Testament X)
88097: WAMELINCK, J.H.H. - Groen van Prinsterer, Dr. Kuyper en Mussert
140006: WANDELAAR, EEN - Op naar Nijmegen. Met de tram door Nijmegen en omstreken. Deel 1: Nijmegen en St. Anna. Reclame uitgave der gemeente-tram te Nijmegen.
143078: WANDERS, DR. A.J.M. - Het Marsavontuur. Van fiction [?]...tot science.
143101: WANDERS, DR. A.J.M. - Op ontdekking in het maanland.
4048725: WANGERIN, W. - Het Boek van God. Een hervertelling van de bijbelse verhalen in heldere en toegankelijke taal.
4142171: WANKE, G. - Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift.
4139696: WANNER, R.E. (FLEURY, C.) - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
4141211: WANRAY. WILLEMKEN VAN - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend. Teksteditie van A.E.M.Janssen.
104281: WAPLES, DAMIEN - Fracture. Prima Official Game Guide.
90128: WAPLINGTON, NICK - Truth or Consequences. A Personal History of American Photogaphy from the Last Century.
55112: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een verbondsgod. Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade
94945: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheied en genade met John Warburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge. Alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen
143233: WARBURTON, W. - Edward III.
4071360: WARD, KEITH - God: A Guide for the Perplexed.
4071221: WARD, H. & J.WILD - The Doubleday Christan Quotation Collection.
123282: WARD, T.R. - An introduction to the principles of aeronautical design and the science of aerodynamics. The executive paper aeroplane making kit including assembly plans and instructions for eight flying models.
95568: WARD, JOHN - Winstgevend product. Management in de praktijk. Dit handboek is gericht op het bevorderen van winstgevende verkoop van goederen en diensten, bestaand of nog te ontwikkelen
4060017: WARD, K. - God, toeval en noodzaak.
100174: WARD, A.C. - Illustrated History of English Literature. Volume 1. Chauces to Shakespeare.
103720: WARD, WIILFRID - Witness to the Unseen and Other Essays.
110260: WARD, WM. C. [A. KERDIJK - TRANSL.]. - De Nibelungen Ring. Een studie van de innerlijke beteekenis van Richard Wagners muziek-drama.
100310: WARD, PETER - Studio and Outside Broadcast Camerawork. A Guide to Multi-Camerawork Production.
144150: WARD, R.C. & M. ROBINSON - Principles of Hydrology.
104150: WARD, F.A.B. - Time Measurement. Part 1: Historical Review.
100975: WARDA, ARTHUR - Die Druckschriften Immanuel Kant's [bis zum Jahre 1838].
103902: WARDROPER, JOHN - The Caricatures of George Cruikshank.
146392: WARE, CAROLINE & K.M. PANIKKER & J.M. ROMEIN [EDS.]. - The Twentieth Century [2 Vols. Compl.].
102906: WARENVOORT, MAURITS - Karavaanreis door Zuid-Perzië.
104868: WARESQUEIEL, EMMANUEL DE [ED.]. - Des bains de mer aux tractions avant 1900-1945.
4015167: WARFIELD, B.B. - The Inspiration and Authority of the Bible. Ed. by S.G.Craig.
47046: WARFIELD, BENJAMIN BRECKINRIDGE - Perfectionism. Volume I & II
4061280: WARFIELD, B.B. - Selected Shorter Writings. Ed. by J.E.Meeter.
4134286: WARFIELD, B.B. - Biblical and Theological Studies. Ed.by S.G.Craig.
102691: WARLOP, DR. E. - The Flemish Nobility before 1300 [4 vols. in 2 slipcases].
130992: WARMOES, JEAN - Cinquante ans d'avant-garde. Catalogue rédigé par Jean Warmoes avant-propos de Serge Fauchereau.
4072089: WARNACH, VIKTOR - Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theologie.
144843: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Pablo Picasso 1881-1973.
4011788: WARNECK, JOH. - Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission.
53119: WARNER, MALCOLM E.A. - This other Eden. Paintings from the Yale center for British Art
100816: WARNER, MARINA - Joan of Arc. The Image of Female Heroism.
131025: WARNER, MARINA - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus.
4300891: WARNER, MARINA - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus. Vertaald door Joop Waldram.
4065161: WARNER, SH. - Experiencing the Knowing of Faith. An Epistemology of Religious Formation.
103963: WARNIER-HENQUET, J. [ED. - ET AL.]. - Petrus Wolfs.
4047989: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers.
4141180: WARNKE, M. (HRSG.) - Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks.
110524: WARNOCK, MARY - Ethics Since 1900.
110523: WARNOCK, G.J. - The Object of Morality.
4142309: WARNOCK, M. - The Uses of Philosophy.
89944: WARNOD, ANDRÉ - Visages de Paris. Préface de Jean de Castellane, Prèsident du Conseil Municipal de Paris.
131626: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
131620: WARNSINCK, J.C.M. - Abraham Crijnssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië, 1667.
123326: WARRACK, ALEXANDER & WILLIAM GRANT [ED.]. - Chambers. Scots Dictionary. Serving as a glossary for Ramsey, Fergusson, Burns, Scott, Galt, minor poets, kailyard novelists and a host of other writers of the Scottish tongue.
143735: WARREN, W.L. - The Governance of Norman Angevin England 1086-1272.
122225: WARREN, HANS - Kritieken.
4071416: WARREN, R. - Doelgerichte gemeente. Met hart voor God en hart voor mensen.
4071652: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
4075725: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek.
4015169: WARRIS, L. - Openbaring, symboliek van het Hebreeuws. Structuur van mens en wereld in taal en getal.
89867: WARRY, JOHN - Oorlogvoering in de klassieke wereld. Encyclopedie van wapens, wapenrusting en strategie.
146498: WARTENA, R. - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen 1380-1841. Geschiedenis van Zutphen.
9339: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
9338: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
5647: WARWICK, ARTHUR - Spaer-Minuten, of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst Inde Engelsche tale beschreven. Ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset. Door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert.
4073069: WASIELEWSKI, J.W.V. & BALFOORT, D.J. - De Viool en hare meesters. Ten deele vrij bewerkt naar J.W.v.Wasielewski. Met talrijke afbeeldingen en portretten.
93479: WASSENAAR, J.D.TH. - Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie. Met een 'Woord vooraf' van prof.dr. A. van de Beek
88292: WASSENAAR, J.D.TH. - Met het oor waarneembare voetstappen Gods
100416: WASSENAER-CROCINI, LUISA VAN - Florilegio di poesie nederlandesi [Olanda & Belgio].
54007: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
5648: WASSENBURGIUS, PETRUS - De Gheestelijcke Scheepvaert na de Haven des eeuwige levens, dat is Een korte ende eenvoudige vertooninge uyt de H. Schriftuer, hoe eenChristen mensch met het Schip sijns gheloofs, door de onstuymighe Zee deser werelt, de haven des eeuwighen levens becomen sal.
30211: WASSER, BEN - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid
90225: WASSERSTEIN, WENDY - Sloth. The seven deadly sins.
4059409: WASSERSTEIN, B. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
145028: WASSING - VISSER, R. & M.P. WOLFF [EDS.]. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
46436: WASSMUTH, OLAF - Sibyllinische Orakel 1-2. Studien und Kommentar. (Ancient Judaism and Early Christianity, volume 76)
122569: WASSNER, PROF. DR. HERMANN [ED.]. - Bibliothekarische Arbeit zwischen Theorie und Praxis. Festgabe für Wolfgang Thauer.
87080: WAST, ELISABETH - Zoet en bitter, licht en duisternis, op den weg naar den hemel. Tot haar eigen en anderer bestiering opgeteekend in den loop van haar verborgen leven met God. In de Schotsche taal uitgegeven en nu in het Nederlandsch overgezet met een voorbericht op den inhoud passende, door een dienaar in de kerk van Jezus Christus.
90623: WASWO, RICHARD - The founding legend of western civilization. From Virgil to Vietnam.
100311: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
61303: WASZINK, J.H. - Tertullian de Anima, mit Einleitung, Uebersetzung und Kommentar
4002325: WASZINK, J.H. UNNIK, W.C.V. & BEUS, CH. DE (RED.) - Het oudste christendom en de antieke cultuur. Met medew. van M.A.Beek, C.W.Mönnich, G.Quispel e.v.a.
89461: WASZKLEWICZ, GEB. VAN SCHILFGAARDE / BROEKHUIZEN, H.D. VAN - Paul Kruger's Tocht. Getrouwe beschrijving van Oom Paul's bezoek aan Frankrijk, de Rijnprovincie en Nederland, opgeluisterd door illustratiën naar momentphotographieën.
105320: WATELET, MARCEL [ED.]. - Gerardus Mercator Rupelmundanus [In Slipcase].
7670: WATER, WILLEM TE - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
4029118: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver.
87837: WATERBOLK, E.H. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
142515: WATERBOLK. DR. E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Avonturen met een collectie . Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh
101436: WATERFIELD, ROBIN - Prophet. The Life and Times of Kahlil Gibran.
4071927: WATERFIELD, R. (GIBRAN, K.) - Prophet. The Life and Times of Kahlil Gibran.
122249: WATERFORD, HELEN H. - Commitment to the Dead. One Woman's Journey Towards Understanding.
4020833: WATERINK, J. (CALVIJN, J.) - Wij, Calvinisten ......nú.
83850: WATERINK, J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken
60817: WATERINK. J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken
4004625: WATERINK, J. - Plaats en methode van de ambtelijke vakken. (Diss.)
91485: WATERSCHOOT, JOS VA - Hooggeleerde Exlibris
100578: WATERVOORZIENING AMSTERDAM - Rapport 1940. De watervoorziening van Amsterdam.
131637: WÄTJEN, HERMANN - Der Deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas.
103714: WATSON, PETER - Wijsheid en kracht. De biografie van een Renaissance-meesterwerk.
9983: WATSON, THOMAS - Het Yverige Christendom. Of Krachtige vermaningen aen alle Christenen, hoe se den Hemel sullen met gewelt (alstware) innemen, dat is, met grooten ijver poogen Zaligh te worden. In 't Engels uytgegeven. En nu (ter eere Godts, als oock ter liefde van traege Christenen, om deselve optewecken) in 't Neder-duyts gebracht, door J.P.T.
9805: WATSON, THOMAS - Alle de Theologische en Prakticale Werken, Behelzende veele Uytmuntende Predicatien, Bestaande in stigtelyke en zoetvloeyende Bedenkingen, Verklaringen en Toepassingen van eenige voorname uytgezogte plaatzen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uytnementheyt uyt het Engels vertaalt, door Joannes Fabricius. Vierde Druk. Vermeerdert met vier nieuwe Tractaten, en van veele Drukfouten gezuyvert.
100714: WATSON, GARY - Free Will.
92491: WATSON, THOMAS - De zaligsprekingen of geestelijke meditaties over een gedeelte van de beroemde bergrede van Christus
54627: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer / De tien geboden / Het gebed des Heeren (3 delen)
54271: WATSON, THOMAS - Potret van een godvrezende. Getekend met het penseel van de Heilige Schrift of enkele karakteristieke kenmerken van iemand die ten hemel reist
86341: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
89608: WATSON, THOMAS - Portret van een godvrezende. Getekend met het penseel van de Heilige Schrift of Enkele karakteristieken kenmerken van iemand die ten hemel reist.
90286: WATSON, THOMAS - Leer mij uw weg. Bijbels Dagboek.
86475: WATSON, THOMAS - De hoofdsom van de geloofsleer. Uit het Engels vertaald door J. de Jager
102224: WATSON, JOHN - The Philosophy of Kant Explained.
91743: WATSON, THOMAS - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods.
92758: WATSON, THOMAS - Alles is uwe. De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods
20348: WATSON. JOHN (IAN MACLAREN) - Zielszorg en herderlijk ambt. Uit het Engelsch door Dr. C. D. Sax Jr.
88337: WATSON, JOHN - Zielszorg en herderlijk ambt. Uit het Engelsch door Dr. C.D. Sax Jr.
4141277: WATSON, TH. - Alles is uwe. vertaald door J.Fabricius.
54340: WATSON, THOMAS - De zaligsprekingen
144111: WATT, DONALD CAMERON - How War Came. The Immediate Origins of the Second World War 1938-1939.
93089: WATT, W. MONTGOMERY - Muhammad at medina
100976: WATT, RICHARD M. - Bitter Glory. Poland and its Fate 1918-1939.
4135682: WATT, E.R. - Medieval Church Councils in Scotland.
55350: WATTJES, J.G. / WARNERS, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon, 13066-1942
4138955: WATTJES, J.G. - Practische wijsbegeerte.
9004: WATTS, ISAAC - Euangelische Predikaatzien over Verscheidene Onderwerpen. Waarby gevoegd is Eene Verhandeling over deKrachten van, en den Stryd tusschen, het Vleesch en den Geest. Uit het Engelsch vertaald.
6767: WATTS, ISAAC - Nedrige Voorstelling ter opwekking van het Practikaal Christendom onder de Christenen, En inzonderheid onder de Verschillende Gezindheden der Protestanten, door eene ernstige vermaninge aan de Leeraaren en het Volk. In verscheide byzondere Verhandelingen. Naar den derden Druk uit het Engels, in het Nederduits vertaald.
9253: WATTS, ISAAC - Hand-Leiding tot het Gebed, of eene Onpartydige en redelyke onderrigting over de Gave, de Genade, en den Geest des Gebeds, met duidelyke Bestieringen, hoe dat een ieder Christen daar toe geraken konne. Beschreven in het Engelsch, En nu vertaalt na den Zevenden Druk. En verrykt met ene Voorrede, over het Voorbeeld, dat de Heere Jesus in zyne Gebeden aen de gelovige ter navolging gegeven heeft. Door Daniel Gerdes.
1457: WATTS, ISAAC - De Nagelaten Werken van den Beroemden Godgeleerden Isaac Watts. Bestaande in eene Verhandeling over de Burgerlyke en Christelyke Opvoeding van Zoonen en Dochteren, nevens Mengelstoffen van stichtelyke Overdenkingen, Waar in een aantal van vyf en vyftig leerzame Bespiegelingen over verschillende nadenkenswaardige Onderwerpen voorkomen. Uit het Engelsch vertaald, En voorzien met eene aanpryzende Voorrede van den Eerwaarden Heere Petrus Nieuwland.
4138954: WATTS, A.W. - Mythus und Ritus des Christentums.
4061972: WATTS, ALLEN - (5 books from The Love Of Wisdom Library). The Culture of Counter Culture - The Philosophies of Asia - Buddhism, the Religon of No Religion - The Tao of Philosophy - Myth and Religion.
4074989: WATTS, M. - Het grote verhaal van God en mensen.
4143592: WATTS, ALAN W. - Azië en het Avondland.
9692: WATTS, ISAAC - Nedrige Voorstelling ter opwekking van het Practikaal Christendom onder de Christenen, En inzonderheid onder de Verschillende Gezindheden der Protestanten, door eene ernstige vermaninge aan de Leeraaren en het Volk. In verscheide byzondere Verhandelingen. Naar den derden Druk uit het Engels, in het Nederduits vertaald.
4023613: WATZINGER, C.H. (LUTHER, M.) - Mensch aus Gottes Hand. Ein Luther-Roman.
93306: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments. Om deszelfs uitnemendheid uit het Engelsch vertaald door Ds. Joannes Fabricius
83906: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, van den Godvruchtigen en zeer geleerden heer Ds. Thomas Watzon. Behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande uit Stichtelijke en Zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments.
90968: WAUGH, ALEXANDER - De Wittgensteins. Geschiedenis van een excentrieke familie. Vertaald door Frits van der Waa.
122479: WAUGH, LINDA R. - Roman Jakobson's Science of Language.
103718: WAUTERS, C.-A. & DS. W. BLEIJ - Waar woord & toon elkander wijden...30 Meesterwerken der Geloofsmuziek.
130274: WAUTERS, CARLA C.A.P. - The Value of a Rapid Cytological Diagnosis in Patients with Breast Lesions.
132172: WAUTERS, ARTHUR - L'évolution du Marxisme depuis la mort de Marx.
83604: WAVERIJN, F.J. - Als leem in zijn hand. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940, een verhaal, echt als het leven zelf
52296: WAVERIJN, F.J. - De erve der vaderen. Een opmerkelijke geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt
83599: WAVERIJN, F.J. - U wacht ik ook. Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen jaren vóór 1940, een verhaal, echt als het leven zelf
89604: WAVERIJN, J.C. - Nagedachtenis aan het leven en sterven van Cornelis Meyaard en zijn huisvrouw Jannetje Mieras en van hun kinderen en huisgenote.
104290: WAYBRIGHT, DAVID - Call of Duty. Modern Warfare II. Limited Edition Hardcover Strategy Guide.
104288: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Romancing Saga. Official Strategy Guide.
104289: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Radiata Stories. Official Strategy Guide.
104283: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - The Warriors. Official Strategy Guide
104284: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Shining Force Neo. Official Strategy Guide.
104286: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Robert Ludlum's The Osbourne Conspiracy. Official Strategy Guide.
104287: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Alpha Protocol. Official Strategy Guide.
104282: WAYBRIGHT, DAVID [ED.]. - Call of Duty. Modern Warfare. Official Strategy Guide. Volume 2. Prestige Edition.
146390: WBER, DR. HERMANN - Grundriss der Insektenkunde.
104390: WEAVER, WILLIAM - A Legacy of Excellende: The Story of Villa I Tatti.
146192: WEBB, PETER - The Erotic Arts.
131597: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB - English Prisons Under Local Government. With a Preface by Bernard Shaw. New Introduction by Leon Radzinowicz.
130276: WEBB, KAYE & RONALD SEARLE [ILLUSTR.] - The St Trinian's Story. The whole ghastly dossier compiled by Kaye Webb, with contributions by Siriol Hugh-Jones & Malcolm Arnold [et al.] & Ronald Searle.
102078: WEBBER, T. & A.G. WATSON [EDS.]. - The Libraries of the Augustinian Canons.
143976: WEBER, EUGEN - Frankrijk, Fin-de-Siècle.
100312: WEBER-SCHÄFER, PETER - Einführung in die antike politische Theorie. Erster Teil: Die Frühzeit.
145258: WEBER, DR. E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers, 1609-1621.
4043515: WEBER, S. - Evangelium und Arbeit. Eine Apologie der Arbeitslehre des Neuen Testaments.
4029133: WEBER, TH. - Metaphysik. Eine wissenschaftliche Begründung der Ontologie des positiven Christentums.
4018575: WEBER, O. - Die treue Gottes. und die Kontinuität der menschlichen Existenz. Gesammelte Aufsätze.
104739: WEBER, HERMANN - Lenin.
103989: WEBER JR., H.G. & C.F.J. GOMBAULT & J.W. PERRELS [EDS. - ET AL.]. - 100 Jaar Politiewerk in Nederland 1830-1930.
142688: WEBER, M. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen.
4015665: WEBER, O. - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. Ein Ueberblick.
142318: WEBER, MAX [THEODOR HEUSS - FOREW. & JOHANNES WINCKELMANN - ED.]. - Gesammelte politische Schriften.
84151: WEBER, GEORG - Handboek der Algemeene Geschiedenis ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst (4 delen + supplement)
122705: WEBER, MAX - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie [3 Vols. Compl.].
4139773: WEBER, H.R. - Power. Focus for a Biblical Theology.
4141823: WEBER, H. - Theologie - Gesellschaft - Wirtschaft. Die Sozial- und Wirtschaftsethik in der evangelischen Theologie der Gegenwart.
4008923: WEBER, O. - Versammelte Gemeinde. Beiträge zum Gespräch über Kirche und Gottesdienst.
4140483: WEBER, W. (JOSEPHUS, F.) - Josephus und Vespasian. Untersuchungen zu dem Jüdischen Krieg des Flavius Josephus.
4300753: WEBER, E. - La recherche Hymnologique. (Guides Musicologiques 5)
4300754: WEBER, E. - Musique et Théâtre dans les Pays Rhénans. I.La musique mesurée à l'antique en Allemagne. II.Le théâtre humaniste et scolaire dans les Pays Rhénans. (Etudes et commentaires 85-86)
131026: WEBSTER, T.B.L. - Life in Classical Athens.
122595: WECHSSLER-KÜMMEL, S. - Chandeliers, lampes et appliques de style.
123191: WEDD, KIT - The Victorian Bathroom Catalogue. A Treasure of over 1000 Baths, Showers, Fixtures and Fittings.
9413: WEDDIK, LUBLINK - Het Leven en Bedrijf van Dr. M. Luther. Bewerkt door B.T. Lublink Weddik.
145345: WEDDLE, JEFF - Bohemian New Orleans. The Story of the Outsider and Loujon Press.
121601: WEDEKIND, FRANK [ROBERT A. JONES & LEROY R. SHAW - EDS.]. - A Bibliographic Handbook [2 Vols. Compl.].
121587: WEDEL, WALDO RUDOLF - An Introduction to Pownee Archeology.
4133285: WEDER, H. - Neutestamentliche Hermeneurik.
4056863: WEDER, H. - Das Kreuz Jesu bei Paulus. Ein Versuch, über den Geschichtsbezug der christlichen Glaubens nachzudenken.
103243: WEDGEWOOD, ALEXANDRA - A.W.N. Pugin and the Pugin Family.
103621: WEDGWOOD, C.V. - History and Hope. The Collected Essays of C.V. Wedgwood.
4300295: WEEDA, W.H. (BUTLER, J.) - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd0. Een bijdrage tot de kennis van de engelsche ethiek der achtiende eeuw. (Diss.)
46858: WEEGINK, BAREND H. - Dagmens en nachtmens tegelijk. Aart Jan Theodorus Jonker (1851-1928) in het licht van de praktische theologie
53103: WEEKS, KENT R. - Het Dal der Koningen. De graven en graftempels van West-Thebe
110868: WEEL, MR. A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
91585: WEEL, ANTHONY JOHANNES VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse republiek
122025: WEEL, A.H. VAN DER - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-hietième siècle.
47844: WEELDEN, JAN VAN - Elektronische klanken Band 9, Zangbundelliederen III (nr. 789)
58043: WEELDEN, J. VAN - Elektronische klanken, band 2
45533: WEELDEN, JAN VAN - Kerstbundel voor elektronisch orgel
47859: WEELDEN, JAN VAN - Elektronische klanken Band 7, Zangbundelliederen I (nr. 787)
46954: WEELDEN, JAN VAN - 10 Gezangen in 2 toonsoorten deel 2
46955: WEELDEN, JAN VAN - 10 Gezangen in 2 toonsoorten
145997: WEEMOEDT, LÉVI - Ken uw klassieken!
9348: WEENEGEM, PETRUS ADOLPHI VAN - De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende Van de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenisse konnen geraecken.
5649: WEENEGEM, PETRUS ADOLPHI VAN - De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende va de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenisse konnen geraecken.
143090: WEENEN, DR. J. - Gesleept door de zon.
54705: WEENER, JAN - Schepping en Voorzienigheid, eene bijdrage tot de kennis en waardeering van het Theisme
8872: WEENIGEM, BASTIAEN VAN - Kruys-Poorte of Lydens-Schoole. Waer in aengewesen werdt de noodtsakelickheyt ende nuttigheyt des lijdens, om der gerechtigheyts wille. Midtsgaders Onderwijsingen, Waerschouwingen, Bestraffingen, Vermaningen, Middelen, Proeven, Vertroostingen, om hem Christelijck daer in te houden, ende de Tegenspoeden, die om Christi wille yemandt overkomen, lijtsamelijck te verdragen, als oock, dat de Heere den Rechtveerdigen eyndelijck sal redden uyt alle hare Tegenspoeden, ende overbrengen in een eeuwige ruste. T' samen-gestelt, By forme van Predicatie, over de woorden Davids, Psalm 34. 20.
100658: WEENINK, DRS. J.B. [ED.]. - Herkennen wij de Middeleeuwen?
4142638: WEERD, H. DE - Spielerei. Nieuwe grond onder de voeten.
94014: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin, ein Bildfund
86107: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834
142475: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
92553: WEERDEN, J.S. VAN - Spanningen en konflikten, verkenningen rondom de afscheiding van 1834
4066559: WEERDEN, J.S.VAN - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de Afscheiding van 1834.
121461: WEERLEE, DUCO VAN - Wat de provo's willen.
60818: WEERNEKERS. J. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit dereformatie
4036588: WEERNEKERS, J. (MERULA, ANGELUS) - De theologie van Angelus Merula. Met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie. (Diss.)
92188: WEERNEKERS, JAN - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie. Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (mit einer Zusammenfassug in deutscher Sprache)
93674: WEERNEKERS, JAN - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht of invloeden vanuit de Reformatie. Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4065902: WEERS, A.J.M.V. - Publieke verantwoording.
91601: WEES, P.J.J.M. VAN - Het Burgerweeshuis van Amersfoort
54213: WEET, C.J.H. DE - Die Bybel en die Christus van die Bybel
92206: WEG, MAGDALENA WILHELMINA MISSET VAN DE - Sara & Thecla, verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae. Sarah & Thecla, Representations of women in 1 Peter and the Acts of Thecla (with a summary in English)
4056922: WEGENAST, K. - Das Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deuteropaulinen. (WMANT 8)
90214: WEGENER, GÜNTHER S. - 6000 Jahre und ein Buch
91569: WEGENER SLEESWIJK, R.S. / OLDERSMA, L. - Rechterlijk Friesland 1811-1999. Naamlijst leden rechterljke macht, leden openbaar ministerie en griffiers.
4031868: WEGMAN, H.A.J. - Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten. Een wegwijzer.
4137735: WEGMAN, H. - Voor de lange duur. Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
4053306: N.N. (WEHR, M.) - Ekklesia. Festschrift für Bischof Dr.Matthias Wehr. Dargebracht von der theologischen Fakultät Trier.
4073636: WEHR, H. - A Dictionary of Modern Written Arabic. (Arabic-English). Edited by J.Milton Cowan.
4139719: WEHR, G. (JUNG, C.G.) - C.G. Jung und das Christentum.
4141251: WEHR, G. (BUBER, M.) - Martin Buber. Leben - Werk - Wirkung.
122078: WEHRLI, R. [INTROD.]. & GÜNTER BUSCH - Maurice Denis. Gemälde Handzeichnungen Druckgraphik. Meisterwerke des Nachimpressionismus aus der Sammlung Maurice Denis.
4016497: WEHRMANN, VAN - Die Aufklärung in Lippe. Ihre Bedeutung für Politik, Schule und Geistesleben. (Lippische Studien 2)
132059: WEIBELS, FRANZ - Die Grossgrundherrschaft Xanten im Mittelalter. Studien und Quellen zur Verwaltung eines mittelalterlichen Stifts am unteren Niederrhein.
143140: WEIDE-VAN DIJK, C.A. VAN DER - 's-Hertogenbosch. Zo was het.
144807: WEIDE, JACK VAN DER - Detective en anti-detective. Narratologie, psychoanalyse, postmodernisme.
4074682: WEIDINGER, E. - Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel.
46468: WEIDMANN, CLEMENS/GALYNINA, IRINA/LACKNER, FRANZ/OROSZ, AGNES/WELTIN, DAGMAR - Die Handschriftliche Uberlieferung der Werke des Heiligen Augustinus. Band XI Russland, Slowenien und Ungarn (Veroffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der Lateinischen Kirchenvater, Heft XXVIII)
144924: WEIDNER, MARSHA [ED. - ET AL.]. - Latter Days of the Law, Images of Chinese Buddhism 850-1850.
142960: WEIERS, MICHAEL [ED.]. - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
145824: WEIERS, MICHAEL [ED.]. - Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur.
4005276: WEIGELT, H. - Pietismus-Studien. I. Der spener-hallische Pietismus.
101834: WEIGHTMAN, CHRISTINE B. - A Short History of the Hague.
103574: WEIGL, DR. J. - Das Judentum.
110754: WEIJDEN, DR. ATHANASIUS VAN DER - De doodsangst van Jezus in Gethsemani. Theologische studie over het inwendig lijden van Christus.
60820: WEIJDEN. P. VAN DER - Laudus Domini (Tekst, vertaling en commentaar)
131253: WEIJER, A.P. DE - Process-Structure-Property. Relationships Obtained with Natural Computation. An Application to PET Yarns.
122375: WEIJER, JOOST VAN DE - Language Input for Word Discovery.
83370: WEIJER, L. - Veevoeding voor landbouw-winterscholen
100659: WEIJERS, OLGA - Begrip of tegenspraak ? Analyse van een middeleeuwse onderzoekmethode.
4000980: WEIJLAND, H.B. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma. (Diss.)
101248: WEIJNEN, PROF. DR. A. - Outlines for an interlingual european dialectology.
102311: WEIJNEN, PROF. DR. A. [ED.]. - Atlas linguarum Europae. Introduction [ALE]. sous la réaction de/ under the editorship of A. Weijnen. Introduction.
131946: WEIJNEN, PROF. DR. A. - Nederlandse dialectkunde.
110106: WEIJNEN, PROF. DR. A. [ED.]. - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van Blok - Gysseling - Heeroma - Schützeichel - Tummers - Weijnen.
4140411: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde.
101668: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
121783: WEIL, ANDREW - Handboek. Natuurlijke gezondheid - Natuurlijke geneeswijzen.
20465: WEIL, GUSTAV (ÜBERS.) - Tausend und eine Nacht, Arabische Erzählungen (Zum erstenmale aus dem Urtext vollständig und treu übersetzt. Vollständig umgearbeitete, mit Anmerkungen und mit einer Einleitung versehene Auflage)
47498: WEIL, GERARD E. - Elie Levita, Humaniste et Massorete 1469-1549 (Studia Post-Biblica, Volumen Septimum)
4138948: WEIL, SIMONE - Le grand passage. (Question de No.97)
121396: WEILER, ANTON G. [ET AL.]. - Tussen jeugdzorg en jeugdemancipatie. Een halve eeuw jeugd en samenleving in de spiegel van het katholieke maandblad Dux 1927-1970.
142248: WEILER, A.G. (ET ALL.) - Mythe en realiteit van Christelijke politiek.
94224: WEILER, ANTON G. - Desiderius Erasmus. De spiritualiteit van een christen-humanist
4030807: WEILER, A.G. (GORKUM, H.VON) - Heinrich von Gorkum. Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters. (Diss.)
144133: WEILER, A.G. - Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw. Met een vertaling van de voornaamste literaire bronnen door P. Bange.
142250: WEILER, A.G. (ED.). - Een nieuw christelijk mensbeeld.
110547: WEILER, A.G. [P.BANGE - ED.]. - De middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen, verzameld ter gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag.
123074: WEILL, ALAIN - L'affiche dans le monde.
145009: WEILL, ALAIN - Cassandre. Les maitres de l'affiche.
4025541: WEIMA, J. - Reiken naar oneindigheid. Inleiding tot de psychologie van de religieuze ervaring.
4059531: WEIMA, J. - De religie, de mens en de geseculeerde samenleving.
94696: WEIMAR, WILHELM - 24 bilder gemalt von Wilhelm Weimar aus Martin Luthers Leben und Wirken
122305: WEINBERG, GERHARD L. - Visions of Victory. The Hopes of Eight World War II Leaders.
104551: WEINBERG, H. BARBARA - The Lure of Paris. Nineteenth-Century American Painters and their French Teachers.
146373: WEINBERG, G.L. - Germany and the Soviet Union 1939-1941.
85339: WEINEL, H. - Biblische Theologie des Neuen Testaments. Die Religion Jesu und des Urchristentums
4141326: WEINEL, H. - Jesus im neunzehnten Jahrhundert.
4138949: WEINFURTER K. - Der brennende Busch. Der entschleierte Weg der Mystik
4300211: WEINGARTEN, S. (JEROME) - The Saint's Saints. Hagiography and Geography in Jerome. (Ancient Judaism & Early Christianity 58)
145941: WEINGARTNER, FELIX - Franz Schubert und sein Kreis.
145172: WEINREB, FRIEDRICH - Das Buch Jonah. Der Sinn des Buches Jonah, nach der ältesten Jüdischen Überlieferung.
110842: WEINREB, BEN & CHRISTOPHER HIBBERT - The London Encyclopaedia.
123478: WEINREB, BEN & CHRISTOPHER HIBBERT - The London Encyclopaedia.
4135172: WEINREB, F. - Die Symbolik der Bibelsprache. Einführung in die Struktur des Hebraïschen. Nach der Bearbeitung von Dr. Friedemann Horn.
4135213: WEINREB, F. - Hat der Mensch noch eine Zukunft. Eine letzte Chance.
4300100: WEINREB, F. - De gevangenis. Herinneringen 1945-1948. Vertaald door B.van Genen.
4141330: WEINREICH, O. - Triskaidekadische Studien. Beiträge zur Geschichte der Zahlen.
4054937: WEINRICH, F. - Die Liebe im Buddhismus und im Christentum.
4072633: WEINSTEIN, K. - Leuchtendes Wort. Die mittelalterliche Buchkunst.
101835: WEINZIERL-FISCHER, ERIKA - Geschichte des Benediktinerklosters Millstatt in Kärnten.
121349: WEISBACH, WERNER - Ausdrucksgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
121358: WEISBACH, WERNER - Ausdrucksgestaltung im mittelalterlicher Kunst.
4025838: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur.
4142710: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. I.Wesen, Aufstieg und Verfall der philosophischen Theologie. II.Abgrenzung und Grundlegung.
121058: WEISE, GEORG & DR. INGRID KREUZER, GEB. OSSMANN - Die Plastik der Renaissance und des Frühbarock im nördlichen Spanien. Aragón, Navarra, die baskischen Provinzen und die Rioja. [2 Vols. Compl.].
4071800: WEISE, M. - "Kultzeiten und kultischer Bundesschluss in der Ordenregel"" vom Toten Meer"". (Studia Post-Biblica 3)"
95430: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Kapitel 25,15-52,34 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 21)
95431: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Kapitel 1-25,14 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 20)
95440: WEISER, ARTHUR - Die Psalmen. Erster Teil: Psalm 1-60 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 14)
85313: WEISER, ALFONS - Die Apostelgeschichte
90414: WEISER, ALFONS - Een wonder? Wat De Bijbel onder wonderen verstaat.
95281: WEISER, ARTUR - Das Buch Hiob (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 13)
95483: WEISER, ALFONS - Die Apostelgeschichte. Teil 1: Kapitel 1-12, Teil 2: Kapitel 13-28 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 5/1 & 5/2)
95278: WEISER, ARTHUR - Das Buch der zwölf Kleinen Propheten. I: Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 24)
95439: WEISER, ARTHUR - Die Psalmen. Zweiter Teil: Psalm 61-150 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 14)
4050776: WEISER, F.S. (LUTHER, M.) - Love`s Response. A Story of Lutheran Deaconesses in America. With an Introduction by F.Eppling Reinartz.
104128: WEISHAMPEL, DAVID B. & PETER DODSON & HALSZKA OSMÓLSKA. [ED.]. - The Dinosauria.
122294: WEISS, PEG [ED.]. - Kandinsky in Munich. The Formative Jugendstil Years.
102354: WEISS, JOHN - The Fascist Tradition. Radical Right-Wing Extremism in Modern Europe.
4033567: WEISS, B. - Das Leben Jesu. In zwei Bänden
121599: WEISS, GUSTAV [JANET SELIGMAN - TRANSL.]. - The Book of Glass.
4141304: WEISS, ALBERT MARIA - Apologie du Christianisme au point de vue des moeurs et de la civilisation. Tome VII et VIII. La question sociale et l'ordre social ou institutions de sociologie.
4141621: WEISS, PETER - De esthetica van het verzet. Roman. vertaald door P.Kaaij.
47349: WEISSENBERG, TIMO J. - Die Friedenslehre des Augustinus. Theologische Grundlagen und etnische Entfaltung
4001648: WEISZÄCKER, C. - Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche.
143361: WEITBRECHT, PROF. DR. H.J. - Psychiatrische Fehldiagnosen in der Allgemeinpraxis. Fibel der Differentialdiagnostik.
131812: WEITMAN, WENDY - Pop Impressions. Europe/USA. Prints and Multipless from the Museum of Modern Art.
93370: WEITZMANN, K. / CHATZIDAKIS, M. / RADOJCIC, S. - Le grand livre des Icônes
30478: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
102573: WEITZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
102574: WEITZMANN, KURT - Late Antique and Early Christian Book Illumination.
103029: WEITZMANN,KURT & MANOLIS CHATZIDAKIS & KRSTO MIATEV & SVETOZAR RADOJCIC - Vroege ikonen. Sinaï - Griekenland - Bulgarije - Joegoslavie.
4139910: WEIZMANN, CH. - Trail and Error. The Autobiography.
123122: WELCH, DAVID - Propaganda and the German Cinema 1933-1945.
130162: WELCH, STUART CARY - Room for Wonder. Indian Painting during the British Period 1760-1880.
122833: WELCH, STUART CARY - Wonders of the Age. Masterpieces of Early Safavid Painting 1501-1576.
122805: WELCH, STUART CARY - Imperial Mughal Painting.
102811: WELCH, STUART CARY - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd.
100660: WELCH, EVELYN - Art and Society in Italy 1350-1500.
4138119: WELCH, C.H. - An Alphabetical Analysis. of Terms and Texts used in the Study of Dispensational Truth. (Complete in 10 Vols. with Index)
144268: WELCKER, DR. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993
104174: WELFARE, SIMON & JOHN FAIRLEY - Arthur C. Clarke's Mysterious World.
60821: WELIE. B.F.E. - Thomas van Aquino en Joannes Bodinus (Een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit)
93852: WELKER, P.M.H. - Gedenkboek. Vreugde en feesten. Rouw en gedachtenis. 1878-1902 uit 'uit de vroegte'
4006882: WELKER, K.E. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Die Grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
60822: WELKER. K.E. - Die Grundsatzliche beurteilung der religionsgeschichte durch Schleiermacher
83829: WELKER, KLAUS EBERHARD - Die grundsätzliche beurteilung der religiongeschichte durch schleiermacher
4142174: WELLEK, R. & WARREN, A. - Theorie der literatuur.
93071: WELLEN, G.A. - Theotokos. Eine Ikonographiosche Abhandlung über das gottesmutterbild in Frühchristlicher zeit
146323: WELLESZ, EGON [ED.]. - The New Oxford History of Music [10 Vols. Compl.].
4033352: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte.
4022473: WELLHAUSEN, J. - Das Evangelium Marci. Übersetzt und erklärt
4140304: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte.
122854: WELLING, DOLF [INTROD.]. - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten.
47041: WELLS, DAVID F. - Losing our virtue. Why the church must recover its moral vision
100526: WELS, C.B. [ED.]. & G.A.M. BEEKELAAR & J.C.H. BLOM [ET AL.]. - Vaderlands Verleden in Veelvoud [2 Vols. Compl.].
88066: WELS C.B. E.A. - Vaderlands Verleden in Veelvoud. Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500. (2 delen)
131431: WELSBY, DEREK A. - The Kingdom of Kush. The Napatan and Meroitic Empires.
4300072: WELSBY, ALISON - A Textual Study of Family 1 in the Gospel of John. (ANTF 45)
143405: WELSCHINGER, HENRI - Le roi de Rome [1811-1832].
101105: WELSCHINGER, HENRI - La mission secrète de Mirabeau à Berlin 1786-1787. D'après les documents originaux des Archives des Affaires étrangères.
145342: WELSH, CHARLES - A Bookseller of the Last Century. Being an account of the life of John Newbery and of the books he published, with a notice of the later newberys.
4141084: WELTEN, R. (RED.) (MARION, J.L.) - God en het Denken. Over de filosofie van Jean-Luc Marion.
121472: WELTI, HELENE & ERNST KREIDOLF [ILLUSTR.]. - Famulus der seltsame Pudel. Mit vier farbigen Bildern.
87774: WELTSCH, RUBEN ERNEST - Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, Humanism and reform in pre-hussite prague.
101039: WELTSCH, RUBEN ERNEST - Archbishop John of Jenstein [1348-1400]. Papalim, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague.
123438: WELU, JAMES A. & PIETER BIESBOER [ET AL.]. - Judith Leyster. A Dutch Master and Her World.
145681: WEMELSFELDER, F. - Animal Boredom towards an empirical approach of animal subjectivity.
94197: WENCELIUS, LÉON - L'esthétique de Calvin
4020967: WENDEBOURG, E.W. (BARTH, K.) - Die Christusgemeinde und ihr Herr. Eine kritische studie zur Ekklesiologie Karl Barths.
94184: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin et l'humanisme
94181: WENDEL, FRANÇOIS A.O. - Regards contemporains sur Jean Calvin. Actes du colloque Calvin, Strasbourg 1964
60958: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin, Sources et Évolution de sa Pensée religieuse
84803: WENDEL, FRANÇOIS - Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
60823: WENDEL. A. - Das Opfer in der altisraelitischen Religion
92997: WENDEL, HERMANN - Danton. Nachwort von Helmut Scheuer
94018: WENDEL, FRANÇOIS - Martini Bvceri. Opera Latina. Volumen CV bis. Du Royaume de Jésus-Christ. Édition critique de la traduction française de 1558
46589: WENDEL, SUSAN - Scriptual Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr (Supplements to Novum Testamentum, 139)
94017: WENDEL, FRANÇOIS - Martini Bvceri. Opera Latina. Volumen XV. De Regno Christi, Libri Dvo 1550
110549: WENDELAAR, MR. W.C. - De familie Wendelaar.
4007392: WENDLAND, H.D. - Botschaft an die Soziale Welt. Beiträge zur christlichen Sozialethik der Gegenwart.
4138264: WENDLAND, P. - Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. (Handb.z.N.T. II).
4018586: WENDLAND, H.D. - Die Kirche in der moderne Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das kirchlichen Handeln im Zeitalter der Massenwelt.
4058191: WENDORF, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Aufbau seiner Persönlichkeit.
103216: WENEDIKOW, IWAN [ET AL.]. - Gold der Thraker. Archäologische Schätze aus Bulgarien.
91304: WENGEN, GER VAN - Wat is er te doen in Volkenkunde?' De bewogen geschiedenis van het Rijksmuseum voor volkenkunde Leiden.
95479: WENGST, KLAUS - Der erste, zweite und dritte Brief des Johannes (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 16)
142902: WENNEKENDONK-VISSER, MARIETJE - Grieks [Wat & Hoe].
83376: WENNINK, C.S. - Taal-, Stijl- en Correspondentieoefeningen (Nieuwe Spelling)
4137723: WENSCHKEWITZ, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Lutherische Abendmahlslehre heute.
100136: WENSELEERS, LUK - De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert-satire.
4015433: WENSINCK, A.J. - Mohammed en de Joden te Medina.
4140529: WENSING, J.H. (KIST, N.C.) - De verhandeling van N.C.Kist over de Pausin Joanna. Nagelezen en getoetst door J.H.Wensink, Hoogleraar in het R.K.Seminarie te Warmond.
100137: WENTHOLT, GERARDUS J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen met betrekking tot de katholieke arbeidersbeweging in Nederland (1889-1979).
101859: WENTINK, HENK [TEXT] & RINUS VAN SCHIE [PHOTOGR.]. WIM LAVOOIJ [INTROD.]. - Stadsschoon Arnhem. Bouwen in de twintigste eeuw.
4040198: WENTSEL, B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori`s. (Dogmatiek 2)
4040199: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek 3A)
52474: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God. Dogmatiek deel 3a
81356: WENTSEL, B. - De veroverende kracht der Reformatie in de 20e eeuw
4040197: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. (Dogmatiek 1)
4007394: WENTSEL, B. - Natuur en genade. Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Rooms-katholieke theologie inzake dit thema. (Diss.)
52473: WENTSEL, B. - De openbaring, het verbond en de apriori's. Dogmatiek deel 2
52456: WENTSEL, B. - Dogmatiek, deel 1, Het Woord, de Zoon en de dienst
52472: WENTSEL, B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, Koninkrijk van God. Dogmatiek deel 3b

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15