Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
93973: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. / Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735 (2 delen)
93994: KÜHLER. W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
4010006: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4038884: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven 1650-1735.
4054765: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4074814: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735, eerste helft.
176504: KÜHLMANN, WILHELM (HRSG.) - Killy Literatur Lexikon : Autoren und Werke deutschsprachigen Kulturraumes. (Complete Set, 13 Volumes)
110473: KUHN, HELMUT - Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik.
145931: KÜHN, HEINZ - Wilhelm Sollmann [2 Vols. Compl.]..
102971: KUHN, CHARLES L. - German and Netherlandish Sculpture 1280-1800.
140880: KUHN, FRANZ [TRANSL.]. - Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen.
100394: KÜHN, HERBERT - Mensen in de oertijd [3 Vols. Compl.].
146060: KÜHN, JOACHIM [ED.]. - Das Ende des maximilianischen Kaiserreichs in Mexico. Berichte des kóniglich preussischen Ministerresidenten Anton von Magnus an Bismarck 1866-1867.
182303: KUHN, FRANZ [TRANSL.]. - Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen.
61017: KUHN, MANFRED - Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Lautern 1576-1583 (Schriften zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslautern, band 3)
163448: KUHN, DR. AUGUST [ED.]. - Der Freimüthige oder Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser.
53090: KÜHN-LUDEWIG, MARIA - Jiddische Bücher aus Berlin (1918-1936). Titel, Personen, Verlage. 2., ergänzte Auflage
4142491: KUHN, TH.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties.
4142739: KÜHN, H. - Das Sein und das Gute.
4071957: KÜHN, H. - Mensen in de oertijd. 3 dln.
4068647: KÜHN, A. - Dein Ruf hat uns getroffen.
158086: KUHN, DOROTHEA [& ANNELIESE KUNZ|MARGOT PEHLE]. - Cotta und das 19. Jahrhundert. Aus der literarischen Arbeit eines Verlages. Ständige Ausstellung des Schiller-Nationalmuseums und des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Meckar.
157836: KÜHN-LUDEWIG, MARIA [ED.]. - Johannes R. Becher - Heinrich F.S. Bachmair. Briefwechsel 1914-1920. Briefe und Dokumente zur Verlagsgeschichte des Expressionismus.
89735: KÜHNE, KLAUS-JÜRGEN|REINERS, JAN - 100 legendäre Dampfloks
102542: KÜHNEL, HARRY [ED. - ET AL.]. - Alltag im Mittelalter.
130136: KÜHNEN, GERHARD - Auf Schusters Rappen. Eine niederrheinische Lebensgeschichte.
4071745: KUIJER, GUUS - Het doden van een mens.
101004: KUIJER, J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellanske Lov.
4143842: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis.
4137144: KUIJER, GUUS - Izebel van Tyrus. Roman.
166404: KUIJER, PROF. MR. M. - Van Lawness naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Fac. der Rechtsgeleerdheid van de VU te Amsterdam.
165929: KUIJK, W. [SIMONS - INTROD.]. - Kaartboek van Gelderland 1843.
102621: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijks boekenmarkt / 91 Pictues of a Weekly Book Market.
182571: G. KUIJPER|KRUGER, JAKOB - Assyrië. De Assyrisch-Iranische mogendheid [1250 tot 500 J. v. Chr.]. Naar de denkbeelden van Jakob Kruger, voorgesteld door G. Kuijper Hz.
100072: KUIJPER, J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
92709: KUIJPER, A. - Vier uwe vierdagen, meditatiën
88686: KUIJPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (3 delen)
160942: KUIJPER, S. - Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen.
165679: KUIJPER, JAN - Wendingen. Sonnetten 1970-1990.
155751: KUIJPERS, P.J.M. - Structure and Properties of High Temperature Molecules by Microwave Absorption Spectroscopy.
84529: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. (12 delen)
156358: KUIJT, JOB - A Revision of Dendrophthora [Loranthaceae].
154708: KUIJTEN, C.F. - Drugs & Gedrag. 'Signs and Symptoms' van druggebruikers.
104021: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer.
157456: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
91883: KUIKEN, KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
4063527: KUIKEN, KEES - Het leven, het lijf, de liefde en de leer. Vrijmoedige verkenningen in de wereld van Boeddhisme en Taoïsma.
184420: KUILE SR., MR. G.J. TER - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge.
181059: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutphen. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
30641: KUILE, E.H. TER - De schoonheid van ons land. Bouwkunst. Kastelen en adellijke huizen. 123 foto's van Hans Sibbelee
185595: KUILE, MR. G.J. TER - Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten, van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners. Volume 34: Van Gorcum's Historische Bibliotheek.
164328: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
151164: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutfen. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
145587: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
103123: KUILE, ONNO TER - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lives.
56564: KUILE, E.H. TER - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. GeÏllustreerde beschrijving. Deel IV. De provincie Overijsel. Eerste stuk: Twente
102972: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
150102: KUILENBURG, WOUT VAN - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / Kuijte.
4045557: KUILMAN, M.C.D. (PLATO) - Gedachten over geluk en adel bij Platoon. (Diss.),
160797: KUILWIJK, KEES JAN - The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights ?
123155: J.M.J.W. KUIN|PELIKAN, JAROSLAV J. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
61361: KUINDERSMA, HENK - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl op zoek naar een aanpak van de godsdienstige communicatie in de protestants-christelijke basisschool
4041195: KUINDERSMA, H. - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl. (Diss.)
57945: KUIPER, ABRAHAM KORNELIS - Zacharia IX-XIV. Eene exegetisch-critische studie
185004: KUIPER, DICK & JASPER VREE [EDS]. - Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.
185003: KUIPER, D.TH. & G.J. SCHUTTE [EDS]. - Het kabinet-Heemskerk 1908-1913.
82058: KUIPER, ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
110656: KUIPER, WILLEM|ROB RESOORT [EDS.]. - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
110871: KUIPER, HENK - Huttonia. De droom die geen werkelijkheid mocht worden. De woonavonturen van Henk Kuiper.
100157: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als Bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I [ All Publ.].
95138: KUIPER, GERRIT - Orbis Artium en Renaissance. Cornelius Valerius en Sebastianus foxius Morzillus als bronnen van Coornhert (Deel 1)
47937: KUIPER, D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Jaargang 1-6
88900: KUIPER, J. - Van de Worstelingen aller Eeuwen. De geschiedenis van Gods Kerk op aarde. (4000 v. Chr. - 1906 n. Chr. Van de schepping der wereld tot op onzen tijd.)
53688: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 9
83533: KUIPER, WIM - Stad zonder grendels. Kroniek van de Wederdopers van Münster 1534-1535
94777: KUIPER, E.T. - Het geuzenliedboek, naar de oude drukken (2 delen)
82520: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905) jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jaargang 9
4133416: KUIPER, H. - By Grace Alone. A Study in Soteriology.
150626: KUIPER, J. [DR. P.J. KROMSIGT - INTROD.]. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven in Nederland [Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven van het Nederlandsche Volk 626-1900].
54815: KUIPER, D.TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 2 en 3
82418: KUIPER, FOEKE H. - Op zoek naar beter Bijbels onderwijs
4004405: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter bijbels onderwijs. Een exploratief onderzoek naar de eigenlijke problematiek van bijbels onderricht aan de hand van katechetisch materiaal. (Diss.)
4143872: KUIPER, A. (HERZBERG, ABEL J.) - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
184919: KUIPER, D.TH. - Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief.
184868: KUIPER, D.TH. - De voormannen: Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930.
158474: KUIPER, ARIE - Een wijze ging voorbij - Het leven van Abel J. Herzberg.
154732: KUIPER, JACOB - Wat een weer. Over ijs, as en vuur in de atmosfeer.
121250: KUIPER, ROEL - ' Tot een voorbeeld zult gij blijven '. Mr. Groen van Prinsterer [1801-1876].
162328: KUIPER, PROF. DR. D.TH.|PROF. DR. G.J. SCHUTTE [EDS.]. - Het Kabinet Kuyper 1901-1905.
181744: KUIPER, DR. E.T. [ED.]. - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck, die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert wan, en die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechlijck om lesen. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556.
4006675: KUIPERS, R. (RITSCHL, A.) - De theologie van Albrecht Ritschl. Eene historisch-dogmatische studie. (Diss.)
55959: KUIPERS, M. E.A. - Monumenten van een nieuwe tijd. Jaarboek Monumentenzorg 1994
56700: KUIPERS, P.J.M. - Structure and properties of high temperature molecules by mocrowave absoroption spectroscopy
90202: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatgeschiedenis in Zeeland.
90203: KUIPERS, JAN J.B.|SIJNKE, PETER - Van schandsteen tot straatkapel. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland.
89814: KUIPERS, JAN J.B. - Maritieme geschiedenis van Zeeland. Water, werk, glorie en avontuur.
90201: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland.
183026: KUIPERS, REINOLD - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
90209: KUIPERS, JAN J.B.|SIJNKE, PETER - Van obelisk tot oorlogsgraf. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland, deel 2.
90211: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
52442: KUIPERS, R.K. - Encyclopaedisch woordenboek
141443: KUIPERS, ABE [ED.]. - Opschrift, op schrift van Egyptische schrijvers tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
59000: KUIPERS, JAN J.B. - De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden, 1566
162761: M.C. KUIPERS [ET AL.].|VERWEIJ, M.S.|Y. ATTEMA - Begraafplaatsen.
160756: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
156866: KUIPERS, REINOLD - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo & De boekvormer [2 Vols.].
153747: KUIPERS, MARIETJE E. [ED.]. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902.
157146: KUIPERS, ABE - A van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar het wel en wee van een van de eerste grote Groninger industrieen, met medewerking van W.K. van der Veen, Gemeentearchief Groningen.
130596: KUITENBROUWER, M.|M. LEENDERS [ED.] - Geschiedenis van de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
4138335: KUITENBROUWER, J. - Totaal Hedenlands. Twintig jaar taaltrends.
184457: KUITENBROUWER, MAARTEN - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut Voor Taal- Land- En Volkenkunde In Historisch Verband, 1851-2001.
153285: KUITERT, LISA|MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literair album.
56198: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift
162747: KUITERT, LISA - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996 [5 Vols. in Slipcase - Compl.].
182989: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900.
184953: KUITERT, H.M. [M.E. BRINKMAN - ED.]. - Kennismaken met Kuitert.
156413: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900.
157992: KUITERT, LISA|MENNO ANBEEK [EDS.]. - Zeerovers. Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep.
158289: KUJOTH, JEAN SPEALMAN - Book Publishing Inside Views.
4276064: KUKE, H.J. - Die Frauenkirche in Dresden. Ein Sankt Peter der wahren evangelischen Religion.
153502: KULAWIK, TERESA - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft. Schweden und Deutschland 1870-1912.
4140915: KULBARZ, VAN - 365 Boeddhistische wijsheden. Elke dag een goede dag.
161860: KULISCHER, JOSEF - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit [2 Vols. Compl.].
130945: KULISCHER, DR. JOSEF - Russische Wirtschaftsgeschichte [Volume 1 - All Published]
4137202: KULKA, O.K. & MENDES-FLOHR, P.R. (ED.) - Judaism and Christianity under the Impact of National Socialism.
60408: KULLING. S.R. - "Zur Datierung der ""Genesis-P-Stucke"" (Namentlich des Kapitels Genesis XVII"
4141558: KULLING. S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII.
4010704: KULLING. S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII. (Diss.)
163987: KULUNDZIC, ZVONIMIR - Gutenberg und sein Werk im slawischen Süden / Gutenberg i njegovo djelo na Salvenskom jugu.
101163: KUMANIECKI, KAZIMIERZ - Les discours égarés de Cicéron ' pro Cornelio '.
157684: KUMAR, ANJALI - Access To Financial Services In Brazil.
184874: DAS, DEBENDRA KUMAR [ED.]. - Recent Trends and Future Challenges [ = Volume 2: Structural Adjustment in the Indian Economy].
184390: DAS, DEBENDRA KUMAR - Structural Adjustment in the Indian Economy. Volume I: Basic Issues and New Policy Initiatives.
4071613: KÜMMEL, HORST - Der moderne Mensch vor der Gottesfrage. Eine theologisch-philosophische Neubesinnung.
4048884: KÜMMEL, W.G. - Promise and Fulfilment. The Eschatological Message of Jesus.
166632: KUMMELING, PROF. MR. H.R.B.M.& PROF. MR. C.A.J.M. KORTMAN|PROF. MR. L.F.M. VERHEY - De parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
164786: KUMMELING, MR. H.R.B.M. - Advisering in het Publiekrecht. Een rechtsvergelijkende studie.
144263: MR. H.R.B.M. KUMMELING - EDS.].|RAALTE, DR. E. VAN [MR. P.P.T. BOVEND[EERT - Het Nederlandse Parlement.
130457: KUMMERLING, PROF. MR. H.R.B.M. [ED. - ET AL.] - Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek
167542: KÜMMERLING, HARALD [ED.]. - Paradisus Musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd.
104004: KUN, CHENG [ED.]. - De Verboden Stad. Hofcultuur van de Chinese keizers / The Forbidden City. Court Culture of the Chinese Emperors (1644-1911).
184273: KUNDU, AMITABH & GIRISH K. MISRA & RAJKISHOR MEHER - Location of Public Enterprises and Regional Development.
152597: KUNÉ, J.H. - Die Auferstehung Christi im deutschen religiösen Drama des Mittelalters.
170126: KÜNG, HANS - Existiert Gott ? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
4025494: KUNG. H. - Bestaat God?. Antwoord op de vraag naar God in deze tijd.
4015488: KÜNG U.A. H. - Christentum und Weltreligion. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus.
4012909: KUNG. H. - Christ sein.
4012911: KUNG. H. - Ewiges Leben?.
95189: KÜNG, HANS - Het Jodendom. Wezen, geschiedenis en toekomst
95193: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid. Herinneringen
93488: KÜNG, HANS - Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen
171114: KÜNG, HANS - Christ sein.
171118: KÜNG, HANS - Ewiges Leben.
4025481: KUNG. H. - Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung.
171198: KÜNG, HANS - Ewiges Leben.
4062370: KUNG. H. - Kentering in de theologie. Naar een oecumensiche theologie van de postmoderne tijd.
173085: KÜNG, HANS - Sieben Päpste : wie ich sie erlebt habe. Horizonte
90242: KÜNG, GUIDO - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.
60409: KUNG. H. - Rechtfertigung (Die Lehre Karl Barths und eine Katholische Besinnung, mit einem Geleitbrief von Karl Barth)
4072515: KÜNG, H. & KUSCHEL, K.J. - Dialog mit Hans Küng. Mit Hans Küngs Abschiedsvorlesung.
4054728: KUNG. H. - Grote christelijke denkers. Paulus, Augustinus, Schleiermacher, Barth, e.a.
93489: KÜNG, HANS - Erkämpfte Freiheit. Erinnerungen
4036130: KÜNG, H. & BECHERT, H. - Boeddhisme. (Christendom en wereldgodsdienst 3)
184832: KÜNG, HANS [ET AL.]. - Christendom en de wereldgodsdiensten. Wegbereiding tot de dialoog met de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme [3 Volumes = Complete Set].
171197: KÜNG, HANS - Christ sein.
151201: KÜNG, HANS - Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg.
122470: KÜNG, HANS - Credo. La confession de foi des apôtres expliquée aux hommes d'aujourd'hui.
167116: KUNHI KRISHNAN, T.V. - Chavan and the troubled decade.
151852: KUNIHOLM, BRUCE R. - The Origins of the Cold War in the Near East. Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece.
130784: KUNJ, DR. A.K.C. - The Golden Beads. A Compilation from leading Materia Medica of Kent, Boericke, Clarke, Blackwood and Allen.
153510: KUNKAT, CORNELIE - Sidney Hook. Intellektueller zwischen Marxismus und Pragmatismus.
164333: KUNKEL, WERNER - Besitz- und sozialgeschichte des Zisterzienserinnenklosters Tiefenthal in Rheingau.
4139397: KUNNEMAN, H. & VRIES, H. DE (ED.) - Enlightenments. Encouters between Critical Theory and Contemporary French Thought.
162789: KUNNEMAN, FRANK - Over het inleiden tot de rechtswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
4143542: KÜNNETH, W. (ROSENBERG, A.) - Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nordlichen Mythus und dem biblischen Christus.
4071439: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
4012912: KÜNNETH, W. - Glauben an Jesus?. Die Begegnung der Christologie mit der modernen Existenz.
4056477: KÜNNETH, W. - Theologie der Auferstehung.
4056991: KUNST, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Martin Luther und die Kirche. Von der Kirche was, wer und wo sie sei und woran man sie erkennen soll.
4023677: KUNST, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ein Hausbuch.
162640: KUNST, MR. A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht [2 Vols. Compl.].
182832: KUNST, J. [E.L. HEINS - ED.]. - Music in Java. Its History, its Theory and its Technique [2 Vols. Compl.].
121196: KUNST, MR. A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende Eeuw.
184241: KUNTZE, MED. DR. MAX - Die Siedlung Madonna di Campiglio und ihre Umgebung.
93390: KUNTZMANN, R.|SCHLOSSER, J. - Études sur le Judaïsme Hellénistique. Congrès de Strasbourg (1983)
57198: KUNZ, G.C. E.A. - Leven en Licht. Bijbels Dagboek 2011
100833: G.G. KUNZ|H.W. VAN LEEUWEN|HOUTZAGER, H.L.|M. VAN NOORT [EDS.]. - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
101779: KUNZ, G.G. - Oude- en nieuwe gasthuis 1252-1977.
91146: KUNZ, A.J. - Als een prachtig boek. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie.
165112: KUNZ, ANDREAS|MARTIN VOGT [EDS]. - Nation, Staat und Demokratie in Deutschland. Ausgewählte Beiträge zur Zeitgeschichte von Karl Otmar Freiherr von Aretin. Zum 70. Geburtstag des Verfassers.
158258: KUNZ, DR. HARALD - 125 Jahre Bote & Bock 1838-1963.
185405: KUNZ-KRAUSE, PROF.DR.DR. HERMANN - Die Stadt-Apotheke zu Zittau in Saksen. Ihre Entstehung und ihre Entwicklung zu der gegenwärtigen pharmazeutischen Betriebsstätte, zugleich als Beitrag zur Geschichte der Stadt Zittau. Nach staatlichen, städtischen und privaten Quellen bearbeitet.
144785: G.G. KUNZ|H.W. VAN LEEUWEN|HOUTZAGER, H.L.|M. TIENSTRA [ED.].|M. VAN NOORT - Delft en de Oostindische Compagnie.
140027: G.G. KUNZ [EDS.].|HOUTZAGER, H.L. - Kruit en Krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO.
157740: KUNZE, HORST - Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
167245: KUNZE, HORST - Alles für das Buch.
131383: KUNZE, MICHAEL - Highroad to the Stake. A Tale of Witchcraft.
166830: KUNZE, HORST - Buchgefährten. Aufsätze aus sechs Jahrhunderten über Buchgestalter, Verleger, Buchhändler und Bibliothecare.
153869: KUNZE, REINER - Über, o über dem Dorn. Gedichte aus 100 Jahre S. Fischer Verlag.
181745: KUNZE, HORST [AFTERW.]. - Die Ammenuhr. Aus des Knaben Wunderhorn.
92624: KÜNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw
4021873: KÜNZI, M. - Das Naherwartungslogion Matthäus 10,23. Geschichte seiner Auslegung. (Beitr.zur Gesch.der Biblischen Exegese 9)
150847: KUO, SIMMONE - Yin-Yang in Tai-Chi Chuan and Daily Life.
151324: KUPCIK, IVAN - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
150676: KÜPPERS, LEONARD|PAUL MIKAT - Der Essener Münsterschatz.
102663: KÜPPERS, LEONARD [ED.]. - Die Gottesmutter. Marienbild in Rheinland und in Westfalen [2 Vols. Compl.].
4134192: KÜPPERS, L. (HRSG.) - Die Gottesmutter. Marienbild in Rheinland und Westfalen.
144058: KÜPPERS, HARALD - Farbenatlas. Über 5500 Farbnuancen mit Kennzeichnung und Mischanleitung.
170824: KURCINKA, MARY SHEEDY - Raising Your Spirited Child Workbook.
144887: KUROPKA, JOACHIM [ED.]. - Meldungen aus Münster 1924 - 1944. Geheime und vertrauliche Berichte von Polizei, Gestapo, NSDAP und ihren Gliederungen, staatlicher Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Wehrmacht über die politische und gesellschaftliche Situation in Münster und Umgebung.
101372: KUROWSKI, FRANZ - Die Friesen. Das Volk am Meer.
152690: KURPERSHOEK, MINEKE|WALTER VERHUE - Ouderwetse en zeldzame rozen. Met uitgebreide informatie over het planten en onderhoud van rozen.
165906: KURPERSHOEK, MARCEL - In Limbo op de grens in het Midden-Oosten.
85538: KURT, ALAND - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit
4140384: KURT, CH. & SCHMID, P. (HRSG.) - Das christlich-jüdische Gespräch. Standortbestimmungen. Mit Beiträgen von U.Aeschbacher, A.R.Bodenheimer, E.Brocke, u.a.
164709: KURT SPELLMEYER|MILLER, RICHARD E. - The New Humanities Reader.
181746: KURTH, DIETER [ED.]. - Der Oasenmann. Eine altägyptische Erzählung.
150216: KURTZ, J.H. - History of the Church in its Modern Germanic Form of Development [Part 3: History of the Christian Church from the Reformation to the Present Day].
56120: KURTZ, JOH. HEINR. - Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis. Leidraad bij het hooger onderwijs. Derde, naar de laatste uitgave verbeterde, en veel vermeerderde druk
101735: KURTZ, DR. GERDA H. - De straat waarin wij in Haarlem wonen. Geschiedenis en verklaring der Haarlemse straatnamen.
89458: KURTZ, JOH. HEINR. - Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis. Leidraad bij het hooger onderwijs. Derde, naar de laatste uitgave verbeterde, en veel vermeerderde druk. Nieuwe oplage, door J.E. van Toorenenbergen.
121400: KURTZ, DR. G.H. - Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden.
4072569: KURTZ, J.H. - Leerboek der Kerkgeschiedenis. Naar de laatste hoogduitsche uitgave bewerkt door J.A.Gerth van Wijk.
170562: KURZ, GERHARD - Metapher, Allegorie, Symbol.
163496: KURZ, O. - European Clocks and Watches in the Near East.
171006: KURZBAN, ROBERT - Why Everyone (Else) is a Hypocrite. Evolution and the Modular Mind.
4062042: KÜRZINGER, J. - Das Evangelium nach Matthäus. Übertragen von J.Kürzinger. Mit Aufnahmen aus dem gleichnamigen Film von Pier Paolo Pasolini.
4075190: KUSCH, E. (GERMANEN) - Ancient Art in Scandinavia.
182789: KUSCHE, BRIGITTE - Frauenaufklärung im Spätmittelalter. Eine philologisch-medizinhistorische Untersuchung und Edition des gynäkologisch-obstetrischen G KS. 1657 Kopenhagen.
4048888: KUSCHEL, K.J. - Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit einem Vorwort von W.Jens.
4007512: KUSCHEL, K.J. - Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20.Jahrhunderts.
32541: KUSCHKE, ARNULF - Verbannung und Heimkehr. Beitrage zur Geschichte und Theologie Israels im. 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.
4034964: KUSHNER, H.S. - Waarom zou je geloven?.
4004407: KUSHNER, H.S. - Als 't kwaad goede mensen treft.
4028625: KUSHNER, H.S. - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering.
140702: KUSHNER, MARILYN S. [WILLIAM C. AGEE - INTROD.]. - Morgan Russell.
110340: KUSTER, HARRY - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
110345: KUSTER, HARRY - Synthesis. Het denken van Thomas van Aquino.
110346: KUSTER, HARRY - Een lied voor Ganimedes.
110341: KUSTER, HARRY - Family Romances in the Biography of Desiderius Erasmus.
110347: KUSTER, HARRY - La Volonté d'Aimer. Un principe philosophique.
181030: KUSTER, HARRY - Erasmus' ontkenning [1516-1536]. Over tijd, vriendschap en psychologie.
181031: KUSTER, HARRY - De erotische paradox.
181032: KUSTER, HARRY - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
110342: KUSTER, HARRY - Erasmus' ontkenning [1516-1536]. Over tijd, vriendschap en psychologie.
4133524: KÜSTER VAN (ED.) - Reshaping Protestantism in a Global Context. (ContactZone 1)
180481: KUSTER, HARRY - Een lied voor Ganimedes.
180482: KUSTER, HARRY - Synthesis. Het denken van Thomas van Aquino.
180472: KUSTER, HARRY - De erotische paradox.
145247: KÜSTER, BERND - Max Liebermann. Ein Maler-Leben.
162103: KUSTERS, E.D.M. - Self-Corrections in Oral Reading. Some Aspects of the Reading Proces of Good and Poor Readers.
150439: KUSTERS, WIEL [ED.]. - In een bezield verband. Nederlandstalige dichters op zoek naar zin.
121576: KUSTERS, WIEL - LevenD bewijs. Spel van Jezus' passie.
121066: KÜSTERS, PAUL GERHARD - "Wilhelm Frede "" Ich halte stand ""."
102764: KUTAL, ALBERT - Gothic Art in Bohemia and Moravia.
104308: KUTHY, SANDOR - Albert Anker. Fayencen in Zusammenarbeit mit Théodore Deck.
185094: KUTIAK, DR. AUGUST FRANZ - Ein Haus erzählt von seiner Familie und eine Apotheke. Ein Wiener Chronik.
54445: KUTSCHER, E.Y. - Studies in Gaililean Aramaic
170105: KUTSCHERA, ULRICH - Evolutionsbiologie.
171059: KUTSCHERA, ULRICH - Kreationismus in Deutschland. Fakten und Analysen.
171094: KUTSCHERA, ULRICH - Streitpunkt Evolution. Darwinismus und Intelligentes Desgin.
100482: KUWAYAMA, GEORGE - Ancient Ritual Bronzes of China.
4300082: KUYDENDALL, RALPH S. - The Hawaiian Kingdom. Volume III 1874-1893. The Kalakaua Dynasty.
130113: KUYER, CHR. A.M. - Inventaris van Topografische Afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant [3 Vols. Compl.]
101939: KUYER, CHR.A.M. [ED.]. - Brabantia Illustrata. Inventaris van Historieprenten aanwezig in de Topografisch-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant [Volume 3 - only].
95728: KUYK, E. (VERTALER) - Wet en evangelie. Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719, beantwoord door James hog, Thomas Boston, ebenezer Erskine, Ralph Erskine en 8 andere dienaren des Woords
56381: KUYK, E. - Wet en evangelie. Twaalf vragen, gesteld door de Commssie van de Synode der Schotse Kerk van 1719, beantwoord door James Hog, Thomas Boston, Ebenezer Erskine, Ralph Erskine en 8 andere dienaren des Woords
185596: KUYL, P.D. - Geschiedenis van het Heilig Kruis te Hoboken, Gheel en de Heilige Dimpmna [sic].
144654: KUYLAARS. DR. A.M. - Werk en leven van de industriële loonarbeider, als object van een sociale ondernemeingspolitiek.
162636: KUYLE, ALBERT - St. Eloy.
140399: KUYLMAN, H.E. - Keg's Thee-Album. Album Theeplaatjes. Serie: Internationaal.
61408: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden
81857: KUYPER, A. - Sion door recht verlost, Uit het diensthuis uitgeleid, Maranatha, Heilige orde, de wortel in de dorre aarde (5 werken in 1 band)
81858: KUYPER, A. - Seperatie en Doleantie
81379: KUYPER, A. - Het heil in ons stichtelijke Bijbelstudiën, Dat de genade particulier is stichtelijke Bijbelstudiën (2 werken in 1 band)
121638: A. KUYPER|STELLINGWERFF, DR. IR. J. - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
52157: KUYPER, A. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg (verzorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Bruijn en Ds. G. Puchinger)
4143852: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid.
4012916: KUYPER, A. - Dictaten dogmatiek (Compleet in 5 dln.). 18 stkn. (Compleet met inhoudopgave der Loci)
4012919: KUYPER, A. - De eerepositie der vrouw.
4012915: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid.
145450: F.W. KUYPER [EDS.].|MAAS, NOP - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
85129: KUYPER, A. - Liberalisten en Joden (overgedrukt uit de standaard)
88937: KUYPER, A. - Kerkeraads-protocollen der Hollandsche Gemeente te Londen, 1569-1571. (Serie: Werken der Marnix-Vereeniging, Serie I. Deel I.)
56660: KUYPER, W. - Het Monumentale Hart van Holland. Deel I. Leiden in de 16de en 17de Eeuw en Aarlanderveen, Oudshoorn, Alphen en Zwammerdam
93675: KUYPER, A. - Johannes Maccovius
85096: KUYPER, A. - Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter deputatenvergadering van 17 April 1901
85104: KUYPER, A. - De Bartholomeusnacht
81733: KUYPER, A. - Strikt genomen, het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoetst
31898: KUYPER, A. - Johannes Maccovius
182996: KUYPER, ERIC DE [ED. - ET AL.]. - Versus. Kwartaaltijdschrift voor Film en Opvoeringskunsten. Complete Set [ = 33 Issues].
86008: KUYPER, P.TH.J. - Rondom en in het Gouvernement. Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant
85102: KUYPER, A. - Wat nu? Rede ter opening van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 2 Mei 1918
85098: KUYPER, A. - Wij, Calvinisten... Openingswoord ter deputaten-vergadering van 22 April 1909
85099: KUYPER, A. - De Meiboom in de kap. Openingswoord ter deputaten-vergadering van 24 April 1913
89490: KUYPER, H.H. - De authentieke tekst der liturgische geschriften gehandhaaft tegen Prof. Dr. M.A. Gooszen. / De authentieke tekst der liturgie in 1586 of in 1619 vastgesteld? Antwoor daan Dr. L.A. van Lageraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. (2 delen in 1 ban)
84626: KUYPER, A. - Ex ungue leonem ofte Dr. Doedes' methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst
85957: KUYPER, A. - De overheid (locus de magistratu). Naar een college-dictaat van een der studenten
85994: KUYPER, A. - De vleeschwording des Woords
86004: KUYPER, A. - De Nuts-beweging
85087: KUYPER, A. - Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag
85088: KUYPER, A. - De zegen des Heeren over onze kerken. Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg op 10 Augustus 1896
85089: KUYPER, A. - De positie van Nederland
85090: KUYPER, A. - Plancius-rede
85091: KUYPER, A. - Separatie en Doleantie
85092: KUYPER, A. - Eudokia, rede gehoduen bij het 25-jarig jubileum van het Rotterdammer gesticht Eudokia, op 21 Oct. 1915
85093: KUYPER, A. - Tweeërlei vaderland, ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit
85094: KUYPER, A. - Maranatha. Rede ter inleiding van de deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891
85095: KUYPER, A. - Openingswoord ter deputatenvergadering 29 April 1897
56984: KUYPER, A. - Parlementaire Redevoeringen. Deel I: Kameradviezen. Deel II t/m IV: Ministerieele Redevoeringen (Complete Set, 4 delen)
81380: KUYPER, A. - Heils termen stichtelijke Bijbelstudiën, Honig uit de Rotssteen stichtelijke Bijbelstudiën (2 werken in 1 band)
85438: KUYPER, A. - De Nuts-beweging
85100: KUYPER, A. - De wortel in de dorre aarde. Openingsrede ter deputatenvergadering van 2 November 1916
85101: KUYPER, A. - De kleyne luyden. Openingsrede ter deputatenvergadering van 23 November 1917
92710: KUYPER, A. - Van het koninkrijk der hemelen
94842: KUYPER, A. - Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven
94721: KUYPER, A. - Tekstregister op de werken van Dr. A. Kuyper
87607: KUYPER, A. - Het werk van den Heiligen Geest (3 delen in 1 band)
94991: KUYPER, HERMAN HUBER - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden (2 delen in 1 band)
56118: KUYPER, A. - Onze eeredienst
47193: KUYPER, H.H. - De Opleiding tot den Dienst des Woords bij de Gereformeerden
61436: KUYPER, A. - Johannes Maccovius
92108: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (3 delen)
4063291: KUYPER, A. - Van de Voleinding. Inleidend woord van H.H.Kuyper.
94097: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden. Eerste deel. Inleiding - Geschiedenis
4018014: KUYPER, A. - Onze eeredienst.
4075586: KUYPER, A. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, ingeleid en toegelicht door J.de Bruin en G.Puchinger.
4004409: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den Dienst des Woords bij de Gereformeerden.. (Diss.)
4009005: KUYPER, A. (BILDERDIJK, W.) - Bilderdijk in zijn nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 oct. 1906.
180565: KUYPER, HANS - Frans Mars. Een leven in de Zaansche molen.
122903: A. KUYPER|STELLINGWERFF, DR. IR. J. - Geboekt in eigen huis. Werken van Abraham Kuyper aanwezig in de bibliotheek van de Vrije Universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling.
94536: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad
4000465: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen?. Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
4143794: KUYPERS, E.L.G.E. (KIERKEGAARD, S.A.) - Spelen met beelden. Een theologisch-kritische studie over de zin of onzin van een christelijk religieus-georiënteerde-pedagogiek onder auspiciën van S.A.Kierkegaard.
145022: KUYPERS, JULIEN - Bergop.
83148: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de Grote Oorlog, de Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920
121896: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
154122: KUYS, INGEBORG - Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa. Ervaringsverhalen uit Nederland en België over twee chronische darmziekten.
165532: KUYS, INGEBORG - Vreemde Kronkels & De Wervelwind. Leven met de darmziekte colitis ulcerosa.
154067: KUYS, INGEBORG - Ziekte van Crohn & colitis ulcerosa. Ervaringsverhalen uit Nederland en België over twee chronische darmziekten.
104492: KUYVENHOVEN, FRANSJE - De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.
142415: KUZNECOV, P.S. - Die morphologische Klassifikation der Sprachen.
56884: KUZNETSOV, YURY|LINNIK, IRENE - Dutch Painting in Soviet Museums
4047644: KWAADSTENIET, J. DE & WILDE, N. DE (RED.) - Veel liefde hebt U ons bewezen. Een commentaar bij het Sjema Israël.
60411: KWAAK. H. VAN DER - Het proces van Jezus (Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten)
56880: KWAAK, ANKE VAN DER E.A. - Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes. Inventarisatie en aanbevelingen
130646: KWAI, CATHERINE|OTTYO PANNEWITZ [FOREW.] - Marie-Madeleine Gautier.
183886: KWAK, D.J. [ET AL - ED.]. - Nijverheid en Handel in Dordrecht en Omstreken. Uitgegeven ter gelegenheid van de 131ste algemeene vergadering.
58218: KWAKKEL, G. - Wonderlijk gewoon. Profeten en profetie in het Oude Testament
61029: KWAKMAN, F.|OERS, J. VAN - Het geloof in de katholieke basisschool. Over legitimaties voor de katholieke basisschool in een multi-etnische en geseculariseerde samenleving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen
4024920: KWANT, R.C. & IJSSELING, S. (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
164909: KWANTEN, GODFRIED - August-Edmond de Schryver, 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman.
56788: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman
51845: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman
165768: KWET, AXEL - European Reptile and Amphibian Guide.
87931: KWIET, KONRAD - Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung.
4018161: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
181747: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
151400: KWIST, HANNA [ED. - ET AL.]. - Geen verhaal. 100 jaar werkeloosheid in de stad Groningen.
165338: KWOK-KEUNG AU|LECHEVALLIER, MARK W. - Water Treatment and Pathogen Control. Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-Water.
123297: KYBURG JR., HENRY E. - Philosophy of Science. A Formal Approach.
53182: KYLE, M.G. - Oostersch Licht bij Westersch Schriftonderzoek
181748: KYLE, DR. M.G. - Oostersch Licht bij Westersch Schriftonderzoek.
155609: A.D. KYLSTRA|A.H. TOUBER [EDS - ET AL.].|HUISMAN, J.A. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 41 / Band 41.
161929: KYNASTON, DAVID - Cazenove & Co. A History.
183055: KYROVA, MAGDA [ED.]. - Muziekkarikaturen / Music Caricatures.
150398: KYRRIS, COSTAS P. - History of Cypres. With an Introduction to the Geography of Cyprus.
4140925: KYSAR, R. - The Fourth Evangelist and His Gospel. An examination of contemporary scholarship.
156438: KYTÖ, MERJA|MATTI RISSANEN|SUSAN WRIGHT [ED.]. - Corpora Across the Centuries. Proceedings of the First International Colloquium on English Diachronic Corpora. St. Catherine's College Cambridge, 25-27 March 1993.
181155: LAABS, ANNEGRET - De Leidse fijnschilders uit Dresden.
184521: LAABS, ANNEGRET - Von der lustvollen Betrachtung der Bilder. Leidener Feinmaler in der Dresdener Gemäldegalerie Alte Meister.
158315: LAAK, W.F.C. VAN - Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem [& Supplement van den Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem 1883-1887 & Algemeen Register].
93530: LAAN, K. TER - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. Met een inleiding door Jurjen van der Kooi. Derde druk
95305: LAAN, C. VAN DER - De Spade Regen. Geboorte en groei van de Pinksterbeweging in Nederland, 1907-1930
110870: LAAN, DR. J.E. VAN DER - De wisselende Gedaante. Facetten van Maria Sibylla Merian.
185114: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie [2 Parts in 1.].
81981: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
95293: LAAN, JACOB HENDRIK VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie
90688: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400
82087: LAAN, K. TER - Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën
180941: LAAN, K. TER - Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën.
53502: LAAN, A. VAN DER - Frieslands Hervormde floreenpligtigen, in verband met eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen van de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop
58827: LAAN, JAAP H. VAN DER - Van God gesproken. De mooiste preken sinds de Bergrede
57491: LAAN, PETER H. VAN DER - Eenmaal gedoopt. Spiritualiteit van de doop
83904: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
4040568: LAAN, H.V.D. (VB) - De Openbaring van Johannes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4133889: LAAN, K. TER (SAMENST.) - Andermans wijsheid.
4142068: LAAN, J.H.V.D. - Elementaire bijbellezingen. Nieuw leesrooster voor de eredienst.
180722: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen. Met de weerspreuken verzameld door A.M. Heidt jr..
143697: LAAN, K. TER|NICO BULDER [ILLUSTR.]. - Groninger overleveringen [2 Vols. Compl.].
130086: LAAN, DR. N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
143922: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
143927: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
145452: LAANSMA, S.|T. BROUWER - Muziektenten in Gelderland.
180650: LAANSMA, S. - De Joodse gemeente te Zutphen.
47709: LAAR, JAN D. VAN|NIEUWKOOP, HANS VAN|VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel II: Gezangen 116 t/m 235
110603: LAAR-VERHOFSTAD, TRIX VAN DE (ED., ET AL.) - Geluk. Visies van vrouwen.
47708: LAAR, JAN D. VAN|NIEUWKOOP, HANS VAN|VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel I: Gezangen 1 t/m 115
82596: LAAR KRAFFT, A.M. VAN DE - Jeugd en Oranje
121626: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
55337: LAAR, H.J.M. V.D. - Industriële Vestigingsfactoren der Gemeente Eindhoven. Deel I: Tekst en grafieken. Deel II: Tabellen (2 delen)
47710: LAAR, JAN D. VAN|NIEUWKOOP, HANS VAN|VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel III: Gezangen 236 t/m 369
47639: LAAR, JAN D. VAN|NIEUWKOOP, HANS VAN|VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel IV: Gezangen 370 t/m 491
93148: LAAR, H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees, 1813-1884
4037001: LAAR, R.VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
145675: LAAR, DRS. L.J.M. VAN DE - De Israëlische Begraafplaats te Bergen op Zoom 1793-1982. Een documentatie bijeengebracht door drs. L.J.M. van de Laar, waarin opgenomen de beschrijving der grafstenen uit de collectie ir. M. Cahen, met de photo's van M.A. Douma.
144266: LAAR, H.J. VAN DE|P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van houtige gewassen / List of Names of Woody Plants / Namenliste Gehölze / Liste de noms des plantes ligneuses.
123226: LAAR, ERIC VAN DE - Heresieën en orthodoxie in het publieke debat over arbeid. Een kwalitatief onderzoek van christelijke publicaties over arbeid in Nederland in de periode 1970 tot en met eind 2000.
183519: LAARHOVEN, JAN VAN - De kerk van 1770-1970. Handboek van de kerkgeschiedenis Volume V.
4030313: LAARHOVEN, J.VAN - De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie.
165107: LAARHOVEN, JAN VAN - Van prehistorie tot postmodern. Een beknopte geschiedenis van de kunst.
88688: LAARMAN, B. - Toestanden en gebeurtenissen. Eenvoudige lessen over de Vaderlandsche Geschiedenis. (4 delen)
160630: LAARMANN, FRAUKE K. - Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
31755: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek. Album II. Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten
31756: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche Gemeentewapens (2 albums)
181173: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
132054: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
130887: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
30303: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
130212: LAAT-VAN ZWAM, HIELKJE|LOUIS LEFEU|MAARTEN SLOOVES [EDS.]|YVONNE ROEVEN - 50 jaar watersport in Grave. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Watersportvereniging De Stuw.
151077: LAAT, NELLEKE DE [ET AL.]. - Hart voor de Sint-Jan.
10127: LABADIE, JEAN DE - Kort-Begryp van't rechte en ware Christendom of Gewigtige Grond-Regels betreffende beyde het recht Christelicke Geloove en de ware Godsaligheyt. Den tweeden Druck, Op nieuws uyt 'et Frans vertaelt na't vermeerderde en laetst overgesiene Exemplaer.
10422: LABADIE, JEAN DE - Kort-Begryp van't rechte en ware Christendom of Gewigtige Grond-Regels betreffende beyde het recht Christelicke Geloove en de ware Godsaligheyt. Den tweeden Druck, Op nieuws uyt 'et Frans vertaelt na't vermeerderde en laetst overgesiene Exemplaer.
144758: LABAN, FERDINAND - Die Schopenhauer-Literatur. Versuch einer chronologischen Uebersicht derselben.
146125: LABAN, P.|P.H. VAN GESTEL - Rondschrift in 3 Cahiers [3 Vols. Compl.]. & Nieuwe Methode van Rondschrift [Vol. 1-4 Compl.].
121734: LABAREE, BENJAMIN W. - Colonial Massachusetts. A History.
150817: LABARGE, MARGARET WADE - Simon de Montfort.
100956: LABARGE, MARGARET WADE - Gascony. England's First Colony 1204-1453.
54091: LABAT, RENÉ - Manuel d'épigraphie akkadienne (Signes, Syllabaire, Idéogrammes)
110480: LABAT, JEAN-JAQUES - Fleischfressende Pflanzen. Auswählen und pflegen.
131585: LABBEKE, LIESBETH|ROB WOLF [EDS.]|VEFIE POELS - Bezielde zorg. Verpleging door Katholieke Religieuzen in Nederland en Vlaanderen [Nedentiende - twintigste eeuw]
152891: LABEAU, EMMANUELLE|PIERRE LARRIVÉE [EDS.]. - Nouveaux développements de l'imparfait.
161211: LABELLE, NICOLE - Les differents styles de la musique religieuse en France: Le psaume de 1539 à 1572 [3 Vols. Compl.].
95205: LABOOY, GUUS - Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 7)
170950: LABOOY, G. - Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes.
96239: LABORDE, ALEXANDRE DE - Versailles, ancien et moderne
160332: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Franse Kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gothiek.
146309: LABRIE, ARNOLD|SOLANGE LEIBOVICI|TON HOENSELAARS [JELLE KOOPMANS - FOREW.]. - Huizinga 1995.
185398: LABRUYÈRE, W. - G.J. Mulder [1802-1880].
4045827: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen.
4013727: LABUSCHAGNE, C.J. - Wat zegt de bijbel in Gods naam?. Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof.
9789023908944: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen
32518: LABUSCHAGNE, C.J. E.A. - Syntax and meaning. Studies in Hebrew syntax and biblical exegesis (Serie: Oudtestamentische studiën. Deel XVIII)
4031485: LABUSCHAGNE, C.J. - Die Seggenskap van die koning oor eiendom in Ugarit.
54806: LABUSCHAGNE, B.C. - Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving
173406: LACAN, JACQUES - Écrits. Points Essais 1 + 2 (2 volumes)
102097: LACARRIÈRE, JACQUES - Les hommes ivres de dieu.
168403: LACEULLE-VAN DE KERK, DR. H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600.
163188: LACEY, ROBERT - Robert, Earl of Essex [A new life of the reckless courtier whose complusive affair with his queen nearly dethroned the first Elizabeth].
101940: LACEY, ROBERT - Aristocrats.
143383: LACEY, A.R. [TRANSL.]. - Philoponus. On Aristotle Physics 2.
56379: LACHMAN, DAVID C. - The Marro Controversy, 1718-1723. An Historical and Theological Analysis (Rutherford Studies in Historical Theology)
4138887: LACHMANN, E. (HÖLDERIN, FR.) - Hölderlins Christus-hymnen. Text und Auslegung.
103077: LACHMAYER, HERBERT [ED.]. - Mozart. Experiment Aufklärung im Wien des Ausgehenden 18. Jahrhunderts.
185597: LACLOTTE,MICHEL &MICHEAL LACLOTTE [ ALISTAIR SMITH - INTROD.]. - Larousse Dictionary of Painters.
168173: LACOMBE, BERNARD DE - La vie privée de Talleyrand. Son émigration - son mariage - sa retraité - sa conversasion - sa mort.
181083: LACOMBE, S. - Nouveau manuel complet de la sculpture sur bois, contenant la description des outils les plus usités et des bois les plus convenables ainsi que des notions pratiques de sculpture suivi de l'art de découper et de denteler les bois et des procédès mécaniques. Au moyen desquels on exécute la sculpture par compression, la gravure par le feu, l'estampage et le moulage du bois, le bois moulé, le bois durci, le similibois, etc.
56555: LACOMBLÉ, L. - Noorwegen. Zijn handel, nijverheid en verkeer
184577: LACORRE, RENÉ - La boutique de l'apothicaire au Moyen-Age.
132173: LACOSTE, EDMOND - Bayle, nouvelliste & critique lirréraire suivi d'une nouvelle édition des Pamphlets de Bayle contre le maréchal de Luxembourg.
165837: LACOUR-GAYET, G. - Mémoires complets et authentiques de CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND, PRINCE DE BÉNÉVENT. Texte conforme au manuscrit origina, contenant les notes de Monsieur Adolphe Fourier de Bacourt légataire des manuscrits de l'Auteur [5 Volumes Compl.].
165834: LACOUR-GAYET, G. - Talleyrand 1754-1838 [4 Vols. Compl.].
167577: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle [2 Vols.].
168118: LACROIX, PAUL - Les art au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance.
184418: LACROIX, PAUL - Les Arts au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
184412: LACROIX, PAUL - Les Arts au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
184411: LACROIX, PAUL - Vie Militaire et Religieuse au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
184410: LACROIX, PAUL - Sciences & Lettres au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
184409: LACROIX, PAUL - XVIIIe Siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1700 - 1799.
184413: LACROIX, PAUL - Moeurs, Usages et Costumes au Moyen Age et a l'épogue de la Renaissance.
184414: LACROIX, PAUL - XVIIe Siècle Institutions, Usages & Costumes. France 1590-1700.
184415: LACROIX, PAUL - XVIIe Siècle Lettres, Sciences et Arts. France 1590-1700.
168099: LACROIX, PAUL - XVIIIme siècle institutions, usages et costumes. France 1700-1789.
186069: LACROIX, W.F.G. - Het binnenland van Afrika in de zestiende eeuw. Een historisch-geografische analyse van Duarte Lopes' kaart van Afrika [Rome 1591].
156744: LACROIX, PAUL - The Arts in the Middle Ages and the Renaissance.
157767: LACY, GERALD M. - D.H. Lawrence. Letters to Thomas & Adele Seltzer.
168231: LADA-MOCARSKI, VALERIAN [ARCHIBALD HANNA JR. - INTROD.]. - Bibliography of Books on Alaska, published before 1868.
92978: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament
184181: LADEMACHER, HORST & LOEK GEEREADTS [EDS]. - Volume 04: Jahrbuch 1990 Zentrum für Niederlande-Studien.
184178: LADEMACHER, HORST & LOEK GEEREADTS [EDS]. - Volume 01: Jahrbuch 1990 Zentrum für Niederlande-Studien.
82356: LADEMACHER, HORST - Geschichte der Niederlande Politiek-Verfassung-Wirtschaft
184182: LADEMACHER, HORST & LOEK GEEREADTS [EDS]. - Von Niederländisch-Indien zu Indonesien. Von der kolonialen Verrgangenheit zur Unabhänglichkeit [Themaheft Jahrbuch 1996/97 Zentrum für Niederlande-Studien].
184179: LADEMACHER, HORST & LOEK GEEREADTS [EDS]. - Volume 02: Jahrbuch 1990 Zentrum für Niederlande-Studien.
184180: LADEMACHER, HORST & LOEK GEEREADTS [EDS]. - Volume 03: Jahrbuch 1992 Zentrum für Niederlande-Studien.
171049: LADEN, GREG - The Complete Idiot's Guide to Human Prehistory.
131220: LADENDORF, HEINZ|SUNHILD SALASCHEK [EDS.] - Reklame von Zahnärzten und für Zahnärzte auf Medaillen. Eine kulturhistorische Studie von Curt Proshauer [1940]
160684: LADERMAN, CAROL - Wives & Midwives. Childbirth and Nutricion in Rural Malaysia.
53052: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Das Buch der Wunder Marco Polo. Appendix
162788: LAEHR, DR. HANS - Die Wirkung der Tragödie nach Aristoteles.
100158: LAENEN, DR. J. - Geschiedenis van het seminarie van Mechelen.
4139977: LAENEN, J.H. (KABBALA) - De Kabbala ontsluierd.
143699: A.G.F. LAENEN|JOCHEMS, A.A.F. - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
2227301112: LAER, REYNARDUS TOE - Paulus Brief aan de Galaten Ontleedt, Verklaart, en Toegepast. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange.
2227301120: LAER, REYNARDUS TOE - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen Ontleedt, Verklaart, en Toegepast. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange. WAARBIJ: Een Getrou Voorganger ter Gelovige Navolging Aangeprezen, Over Heb. XIII. 7. Op het Godzalig afsterven van den Weleerwaarden, Hooggeachten en Veelgeleerden Heer Petrus Hoeufts, Bedienaar des Evangeliums te Nymegen.
10345: LAER, REYNARDUS TOE - Verklaring van het H. Euangelium naar de Beschryvinge van Marcus. Van het Begin, tot het 20ste Vers van het XIII. Hooftstuk. Vermeerdert met eenige Aanmerkingen, en vervolgt tot het Eynde, door deszelfs Amptgenoot Joahnnes de Lange.
183282: LAER, WILLEM VAN [WILLEM VAN LAAR] [B. DUBBE - INTROD.]. - Weg-Wyzer voor aankomende Goud- en Zilver-Smeden, Verhandelende vele wetenschappen, die Konsten rakende, zeer nut voo alle Jonge Goud en Zilver-smeden Te Zamen gestelt door Willem van Laar.
55990: LAERE, ROGER VAN - Driek. 'ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zich en zêssie maaide, stijf en oud werd
163272: LAESSOE, JORGEN [JØRGEN LAESSØE] - People of Ancient Assyria. Their Inscriptions and Correspondence.
143527: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
143544: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
145747: LAET, SIGFRIED J. DE - Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen.
104257: LAEVATEIN - - Hero's Saga: Laevatein Tactics. Art Collection [BOOK ONLY].
90404: LAEVEN, AUGUSTINUS HUBERTUS - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke. De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
160110: LAEVEN, A.H. - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984.
122486: LAEVEN, AUGUSTINUS H.|LODEWIJK G.M. WINKELER - Radboudstichting, 1905-2005.
91990: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie
87871: LAEYENDECKER, L. E.A. - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life.
110586: LAEYENDECKER, L. [ET AL.]. - Sociale overbodigheid.
4029321: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
165468: LAFAILLE, MICHEL - Oog en Blikken. LENTE.
165467: LAFAILLE, MICHEL - Oog en Blikken. WINTER.
4138649: LAFFON, M. & CUGNO, A. - Zon, maan en sterren. 40 Boeiende bijbelse woorden.
89940: LAFFONT, ROBERT - 1941-1991: Cinquante ans d'édition, cinquante ans de passion.
150324: LAFORET, CARMEN - La mujer nueva.
55851: LAFRANCHIS, JEAN - Marcoussis. Sa vie, son oeuvre. Catalogue complet des peintures, fixés sur verre. Aquarelles, dessins, gravures
142056: LAFUENTE FERRARI, E. - El Prado. Del Románico al Greco [In pictorial slipcase].
183778: LAGARDE, ANDRÉ - The Latin Church in the Middle Ages.
4043685: LAGENDIJK, L. (BARTH, K.) - "De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik II/2 par.34 De Verkiezing van de Gemeente"" (Diss.)"""
180360: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
181156: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
53364: LAGENDIJK, LEENDERT WILLEM - De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 par. 34 'De Verkiezing van de Gemeente'
153286: LAGENDIJK, A. - Van de Willem III tot de Willem Ruys.
144846: LAGENDIJK, J.C. - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
4025298: LAGERBORG, R. (PLATO) - Die platonische Liebe. Mit einer Einführung von R.Müller-Freienfels.
153217: LAGERLÖF, KARL ERIK [ED.]. - Modern Swedish Prose in Translition.
46619: LAGERWERF, LENY (ED.) - Reconstruction. The WCC Assembly Harare 1998 and the Churches in Southern Africa (IIMO Research Publication, 47)
89722: LAGERWEY, W. - Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.
93121: LAGERWEY, JOHN|MARSONE, PIERRE - Modern Chinese Religion I (2 volumes)
4024439: LAGIER, C. - Autour de la pierre de Rosette.
4137391: LAGRANGE, M.J. - Het evangelie van Jesus Christus. Vertaling van J.Nolet. Inleiding van R.L.Jansen. Penteekeningen van Jo Schrijnder.
4021878: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Luc.
4021879: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Jean.
174419: LAGRANGE MARIE JOSEPH - Journal spirituel.
4137822: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Marc.
4141100: LAGRANGE, M.J. - L' évangile de Jésus-Christ. (Études Bibliques)
4024441: LAGRANGE, M.J. - Mélanges d`histoire religieuze.
165137: LAGRÉE, JACQUELINE - Ad captum auditoris loqui, Theology and Torerance in Lodewijk Meyer and Spinoza.
186231: LAGUERRE, MICHEL S. - Voodoo and Politics in Haiti.
95041: LAHNSTEIN, PETER - Karel V, heerser over het Oude en Nieuwe Wereld
184624: LAIGNEL-LAVASTINE, DOCTEUR MAXIME - Histoire générale de la médicine, de la pharmacine, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, ornée de nombreuses illustrations [3 Volumes - Complete Set].
104573: LAING, ALASTAIR - In Trust for the Nation. Paintings from National Trust Houses.
154332: LAIOU, ANGELIKI E. - Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328.
104376: LAIRD, MARK [HUGH PALMER - PHOTOGR.]. - Formele tuinen. Tradities in kunst en natuur.
155200: LAIRE, H.M. DE - CTE D'ESPAGNY - Mémoires du Duc de Persigny. Publiés avec des documents inédits, un avant-propos et un épilogue.
140666: LAJOS, VAYER - Magyar Anjou Legendarium.
10128: LAKE, GUILIELMUS VAN - De Teykenen der Tyden, In dry onderscheydene Perioden, loopende soo voor, met, als ook na de komste van de Messias, Ter Bewijs Van dese twee Grond-waerheden des geloofs, 1. Dat de beloofde Messias reeds lange is gekomen. En 2. Dat Jesus van Mazareth de regte, en ware Messias is. Opgehaelt, en aengedrongen Soo uyt de H. Schriftuere, als ook uyt de voornaemste Schriften der Joden selve. Ter Onderrightinge. Overtuyginge, en Bekeeringe van het hedendaeghsche Jodendom in het laetste deser dagen.
93096: LAKE, KIRSOPP (TRANSLATION) - The apostolic fathers, volume II. The shepherd of Hermas. The martyrdom of Polycarp. The epistle to diognetus
166906: LAKE, CHARLOTTE [ED.]. - Baudelaire to Beckett. A Century of French Art & Literature. A Catalogue of Books, Manuscripts and related material drawn from the collections of the Humanities Research Center.
131527: LAL, KISHORI SARAN - History of the Khaljis A.D. 1290-1320.
140812: LAL, KISHORI SARAN - Twilight of the Sultanate. A Political, Social and Cultural History of the Sultanate of Delhi from the Invasion of Timur to the Conquest of Babur 1398-1526.
164605: LALANDE, ANDRÉ - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
95885: LALLEMAN-DE WINKEL, H. - Jeremia (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 9)
96717: LALLEMAN-DE WINKEL, H. - Jeremia (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament, IX. De Brug)
52349: LALLEMAN, P.J. - 1, 2 en 3 Johannes - Brieven van een kroongetuige. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
59057: LALLEMENT, D.J. - La Connaissance de Dieu
59058: LALLEMENT, D.J. - Dociles à L'Esprit qui Srute les Profondeurs de Dieu
59063: LALLEMENT, D.J. - Mystere de la Paternite de Saint Joseph
59065: LALLEMENT, D.J. - L'Echec du Marxisme Sonne-T-Il le Glas d l'Humanisme?
59059: LALLEMENT, D.J. - Le Christianisme Vivre en Homme la Vie Divine
59060: LALLEMENT, D.J. - Les Sacrements
59061: LALLEMENT, D.J. - Une Chrétienté Peut-Elle Renaitre?
59064: LALLEMENT, D.J. - Vie et Saintete du Juste Joseph
142928: LALOY, LOUIS - Contes magiques. D'àpres l'ancien texte chinois de P'ou Soung-Lin (L'immortel en exile).
165400: LALWANI, NIKITA - Begaafd.
47051: LAM, H.J.|VERGUNST, P.J.|WÜLLSCHLEGER, L. (RED.) - Kerk rondom het heilgeheim, opstellen aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver
57151: LAM, J. HET - Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat
163846: LAM, PETER|YAU HOK WA [EDS.]. - Lacquerware from the Warring States to the Han Periods Excavated in Hubei Province.
4074193: LAMA, DALAI - Ethics for the New Millennium.
55497: LAMAIN, W.C. - Zwijgende ordonnantiën. Een meditatie/prekenbundel
55507: LAMAIN, W.C. - Een nalezing
55508: LAMAIN, W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
58135: LAMAIN, W.C. - Overdenkingen. Nagelaten Geschriften, deel 1
86791: LAMAIN, W.C. - Uit het overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen (2 delen)
30097: LAMAIN, W.C. - Een handvol koren
52017: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik
84313: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
92613: LAMAIN, W.C. - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties
51857: LAMAIN, DS. W.C. - Ter gedachtenis 1929-1969
88419: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (2 delen)
92610: LAMAIN, W.C. - Des Heeren zegen toegebeden, door een scheidende leeraar. 3-tal predikatiën
92611: LAMAIN, W.C. - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties, uitgesproken tijdens den bangen Duitschen bezettingstijd, vóór zijn verschijnen voor den zoo beruchten Duitschen 'Sicherheitsdienst' te Rotterdam. Psalm 58 : 10-12, Daniel 12 : 10
47305: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
51849: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984. Alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16
30319: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
86790: LAMAIN, W.C. - Overdenkingen (Nagelaten geschriften deel 1)
89578: LAMAIN, W.C. - Vloeiende Mirre
32183: LAMAIN, W.C. - Rondom het kerkelijk leven
86786: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
86787: LAMAIN, W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties. (Nagelaten geschriften deel 2)
86794: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 24 overdenkingen
86779: LAMAIN, W.C. - Afscheidspredikatiën. 3-tal predikatiën.
56588: LAMAIN, W.C. - Een terugblik II
87978: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en ná Pinksteren
86780: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht
95818: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 4). Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest, na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren
95819: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 3). Twaalftal predikaties. Na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar
58202: LAMAIN, W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem
55580: LAMAIN, W.C. - Uw stok en Uw staf
95988: LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen. Acht predikaties (Deel 2)
88418: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse
85651: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
91142: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
92105: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse (Deel 2) Brieven, artikelen en overdenkingen
87675: LAMAIN, W.C. - Verlaat niet wat uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen.
87679: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
88420: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
32309: LAMAIN, W.C. - Een terugblik III
90945: LAMAIN, W.C. - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties.
30407: LAMAIN, W.C. - De Banier der volken, deel 1. Acht preken
30283: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren, 25 meditaties
51982: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
82767: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden III, twaalftal predikaties na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar
86788: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
86789: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:26: Een dierbare Verbondsbelofte
92614: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht, 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land
31334: LAMAIN, W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties (Nagelaten geschriften, deel 2)
86784: LAMAIN, W.C. - Een nalezing
86785: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
81946: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede, toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16: een dierbare Verbondsbelofte
52318: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
30955: LAMAIN, W.C. - Uit den schat des Woords. 3e jaargang 1949-1950
56641: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (Deel 3)
57748: LAMAIN, W.C. - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties
31387: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden VI. Dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest en vrije stoffen
82232: LAMAIN, W.C. - Rondom het kerkelijk leven
82233: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis, 1929-1969
58517: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden I-VI
58519: LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen. Acht predikaties (Deel 1)
58520: LAMAIN, W.C. - Verlaat niet wat Uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen
56587: LAMAIN, W.C. - De staf Godes
86793: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis. 1929-1969. 'En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere, uw God, deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft.' Deuteronomium 8:2.
56582: LAMAIN, J.W. / BEIJEMAN, H. / NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
54406: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel 1. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen
30296: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
95875: LAMAIN, W.C. - Een handvol geitenhaar (Deel 1)
32272: LAMAIN, W.C. - De Banier der volken. Deel 2. Zes preken
51983: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik II
31338: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 25 meditaties
87979: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren
94651: LAMAN, GIJSBERT JOHANNES - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als voksvertegenwoordiger (1862-1865)
82175: LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer`s optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865)
87574: LAMAN, W.F. - Gods welbehagen betoond
56797: LAMAN, W.F. - Gods welbehagen betoond
162096: LAMARQUE, PETER [ED.].|R.E. ASHER [CONS. ED.]. - Concise Encyclopedia of Philosophy of Language.
161173: LAMB, HAROLD - Genghis Khan. The Emperor of All Men.
174527: LAMB, MATTHEW L.|LEVERING, MATTHEW L. - The reception of Vatican II.
167578: LAMB, RICHARD - The Drift to War 1922-1939.
185503: LAMB, CHARLES [C.O. MURRAY & R. PATERSON - ILLUSTR.]. - A Dissertation upon Roast Pig. Bookplate first endpaper / Blindstamp: W.H. Smith & Son Library, 186 Strand [This lending library was established in 1861 established and existed subsequently for 101 year].
31431: LAMBALGEN, L. VAN - Nederlandse Molens in oude ansichten
104780: LAMBELET, CAROLE|LORETTE COEN - El universo de Vacheron Constantin Genève.
163186: LAMBERG, KARLOVSKY, C.C. [INTROD.]. - Old World Archaeology: Foundations of Civilization.
122540: LAMBERG, ROBERT F. - Die castristische Guerilla in Lateinamerika.
94661: LAMBERIGTS, M. - L'Augustinisme à l'ancienne faculté de théologie de Louvain
4073041: LAMBERIGTS, S. - Dit boek gaat over Jezus. De evangeliën: verstaan, bidden, bespreken,leven.
95881: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe. 1523-1578. bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland
96241: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe. 1523-1578. bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland
58254: LAMBERT, BERNARD - Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de Saint Jérôme (Tome IIIA)
58253: LAMBERT, BERNARD - Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de Saint Jérôme (Tome II)
173682: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 3 Anlage zur Architektonic Band I
131765: LAMBERT, ANDREW - War at Sea in the Age of Sail 1650-1850.
173683: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 4 Anlage zur Architektonic Band II
173686: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 7 Logische und philosophische Abhandlungen Band II
173687: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 9 Briefwechsel Band I
173684: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 5 Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues
173685: LAMBERT, JOHANN HEINRICH - Philosophische Schriften. Volume 6 Logische und philosophische Abhandlungen Band I
4141939: LAMBERT, M. - Ketzerei im Mittelalter. Eine Geschichte von Gewalt und Scheitern.
4300999: LAMBERT, M.D. - Medieval heresy. Popular Movements from Bogomil to Hus.
156820: LAMBERT, J.W.|MICHAEL RATCLIFFE - The Bodley Head 1887-1987.
156066: LAMBERT, DAVID|SYLVIA WORTH - Dinosaur Data Book.The definitive, fully illustrated encyclopedia of dinosaurs and other prehistoric reptiles.
146234: LAMBERT, LADINA BEZZOLA - Imagining the Unimaginable. The Poetics of Early Moden Astronomy.
4139926: LAMBERTI, M. - Jewish Activism in Imperial Germany. The Struggle for Civil Equality.
53040: LAMBERTS, EMIEL E.A. - De Universiteit te Leuven 1425 - 1985
182431: E. LAMBERTS|VALK, J.P. DE - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831.
100028: LAMBERTZ, DR MED. CHRISTOPH - Vom Schmerz zur Gesundheit mit Dermapunktur. Die neue Schmerz- und Fitnesstherapie zur erfolgreichen Selbstbehandlung.
103097: LAMBIASE, SERGIO|LUISELLA BOLLA [EDS. - ET AL.]. - Storia Forografica di Roma 1900-1918. Dalla Belle époque alla Grande Guerra.
121715: LAMBIN, MARCEL - Hendrik Conscience. Bladzijden uit de Roman van een Romancier.
4062881: LAMBO, A. (RED.) (KOSSEN, H.B.) - Oecumennisme. Opstellen aangeboden aan H.B.Kossen.
4143692: LAMBOOIJ, H.TH.M. * MOL, J.A. (ED.) - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling H.Th.M.Labooij en J.A.Mol.
166918: LAMBOOIJ, H.TH.M. - Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzer kloosters Lidlum en Mariëngaarde. Een nadere studie, editie en vertaling.
184915: LAMBOOY, J.G. - De agrarische hervorming in Tunesië. Proeve van een sociaal-geografisch onderzoek.
145949: LAMBOTTE, JANINE - À l'ombre des Medicis.
130628: LAMBRECHT, D. [ED.] - Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium.
31590: LAMBRECHT, JAN - De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw? 25 steekproeven
103098: LAMBRECHT, D. - Acta processus circa synodum. Proces gevoerd door Brugge, Damme en het Vrije tegen de bisschop van Doornik voor de officialiteit te Reims en de curie te Rome 1269 - ca 1301.
4137088: LAMBRECHT, J. - Collected Studies On Pauline Literature and on The Book of Revelation.
4140847: LAMBRECHT, J. - Marcus interpretator. Stijl en boodschap in Mc. 3,20 - 4,34. Voorwoord van I.de la Potterie.
145729: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559.
186201: LAMBRECHTS, MARC [ED.]. - Fin de Siècle. Belgische tekeningen, pastels en prenten van 1885 tot 1905 & Combaz, Jo, Livement. De verzameling L. Wittamer - De Camps [2 Vols. compl. in Envelope].
101164: LAMBRECHTS, P. - Op de grens van heidendom en christendom. Het grafschrift van Vettius Agorius Praetextatus en Fabia Aconia Paulina.
160653: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Opstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
141272: LAMBTON, ANTONY - Elizabeth & Alexandra [Elizabeth Princess of Hesse - Grand Duchess Serge of Russia & Alexandra Princess of Hesse - Emperess of Russia].
162784: LAMENNAIS, FÉLICITÉ DE - Correspondance générale [Vol. 1-3].
152520: LAMERICHS, JOYCE - Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression.
47910: LAMERS, HARRIE - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk
9789023923725: LAMERS, H. - Ik leerde met hen door hun weg te gaan' Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk. Mission 52
101981: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor. 1651-1724. Leven en werken.
145978: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor 1651-1724.
4133766: LAMERS, H. - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk. (Mission 52)
166785: LAMES, LOUIS - Fiction for the Working Man 1830-1850. A study of the literature for the working classes in early Victorian urban England.
4053431: LAMFERS, W.J. (BONHOEFFER, D.) - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie. (Diss.)
161601: LAMM, HANS [ED.]. - Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München.
90254: LAMMEL, GISOLD - Adolph Menzel und seine kreise
95191: LAMMENS, G.N. - Houdt dan de lofzang gaande... Opstellen over kerk en eredienst
94841: LAMMENS, G.N. - Van hart tot hart
4040094: N.N. (LAMMENS, G.N.) - `Houdt dan de lofzang gaande...`. Opstellen over kerk en eredienst aangeboden aan Prof.Dr.G.N.Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
156294: LAMMERS, HENK - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid & het onderwijs in het Nederlands.
185014: LAMMERS, ELLEN - War, Refugee and Self. Soldiers, Students and Artists in Kampala, Uganda.
130108: LAMMERS, G.W. - De Dokkumer Wouden omstreeks 1830.
144138: LAMMERS, J.A. - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen, die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen.
110180: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg. In zijn leven en werken geschetst. 23 juli 1861 - 28 febr. 1935.
60415: LAMMERS. G.N. - Tot Zijn gedachtenis (Het commeroratieve aspect van de avondmaalsviering)
101833: DR. H.J. LAMMERS [ED.].|VROKLAGE, DR. B.A.C. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan [Noord-Midden-Timor].
100626: LAMMERS, C.J. - Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001.
121756: LAMMERS, A.J. - Dinxperlo in oorlogstijd.
84137: LAMMERS, FRED. J. - Het Huis van Oranje in oude ansichten (3 delen)
156232: LAMMERS, FRED. J. - Koningin Beatrix: een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
122989: A. LAMMERS|A.P.G. JOS VAN DER LINDE [EDS.].|HEIJBROEK, J.F. - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
142347: LAMMERTS-VAN BUEREN, EDITH [ET AL.]. - En toen was er DNA...Wat moeten we ermee? Over morele en maatschappelijke dilemma's
4021047: LAMMERTSE LZ. J. (CALVIJN, J.) - Calvijn en Calvinisme. (GGG 382)
184567: LAMMERTSE, FRISO & J. VAN DER VEEN - Uylenburgh & Zoon. Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675.
141897: LAMMING, CLIVE [ED.]. - Treintjes van toen.
180366: LAMOINE, GEORGES - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
153633: LAMOIT, CHRISTOPHE - Eau sur eau. Les dictionnaires de Mallarmé, Flaubert, Bataille, Michaux, Leiris et Ponge.
163373: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Kempeitai. Japan's Dreaded Military Police.
10265: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwyzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout. Tweede Druk.
7249: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Melk der Waarheit volgens aanleydinge van den Heidelbergschen Catechismus. Ten Nutte van de Leer-Begeerige Jeugdt Opgesteld, En zynen beminden Catechisanten te Bremen, ter gedachtenisse nagelaten. Uyt het Hoogduyts vertaald door Isaac le Long, Vierde Druk.
10373: LAMPE, FRIEDRICH ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Waar in de woorden en spreekwijzen verklaart, de waarheden, die er in opgesloten leggen, in het licht gestelt, en de order en het doelwit van den Evangelist aangewezen worden. Vertaalt door Dirk Smout.
56536: LAMPE, G.W.H. - A Patristic Greek Lexicon
143754: LAMPEDUSA, GIUSEPPE TOMASI DI - De verhalen.
161608: LAMPEN, DR. WILLIBRORD OFM. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini [tekst & registers].
4138226: LAMPEN, W. (GERTRUDIS) - St.Gertrudis de Grote. (Werekn van mystieken)
53761: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit (Kerkhistorische bijdragen. Deel IX)
94358: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander, een dienaar van Kerk en Universiteit. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel IX)
53325: LAMPING, A.J. - Johannes Polyander. Een dienaar van Kerk en Universiteit
4016457: LAMPING, A.J. (VELENUS, U.) - Ulrichus Velenus (Oldrrich Velesky) and his Treatise against the Papacy. (Diss.)
4040421: LAMPING, A.J. - Kerkgeschiedenis in hoofdlijnen.
181339: A.J. LAMPING|BOOM, H. TEN|G.H. VAN DE GRAAF|J.C. OKKEMA [EDS.]. - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam.
110478: LAMPO, HUBERT - De prins van Magonia.
186337: LAMPO, JAN - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
4017151: LAMPRECHT, H.A. - Het nationalisme in de Jodenzending. (Diss.)
152072: LAMPUGNANI, VITTORIO MAGNAGO [ED.]. - Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw.
165301: LANCASTER, BRIAN - Elementen van Jodendom.
4060586: LANCASTER B. - Elementen van Jodendom.
180983: LANCE, JAMES W. - Mechanism and Management of Headache.
131586: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
94737: LANCÉE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid
103652: LANCÉE, J.A.L. [ED.]. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening [1600-1900].
181750: LANCÉE, J.A.L. - Erasmus en het Hollands Humanisme.
32094: LANCHNER, CAROLYN - Paul Klee
55338: LANCIANI, R. - Il patrimonio della Famiglia Colonna. Al tempo di Martino V (1417-1431)
121623: LANCKHARD, DR. [DR. L.P. OUWERSLOOT - TRANSL.]. - De Landen en Volken van Azië in Schetsen en Taferelen.
181096: LANCKORONSKI, [GRAF] LEO MARIA - Schönes Geld der alten Welt. Ausgewählte Meisterstücke griechischer Münzkunst.
4141331: LANCKORÓNSKI, L. & M. - Mythen und Münzen. Griechisches Geld im Zeichen Griechischen Glaubens. Die Heiligung des Profanen.
121156: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionswissenschaft.
121168: LANCZKOWSKI, G. - Einführung in die Religionsphänomenologie.
4074916: LANCZKOWSKI, G. - Verborgene Heilbringer.
86244: LAND, J.G. VAN DER E.A. - Bijbelse archeologie
4135423: LAND, J.P.N. - Inleiding tot de wijsbegeerte. 2e druk, bezorgd door C.van Vollenhoven.
161990: LAND, SIPKE VAN HET - De hersenspoelers. Over de gevaren van sekten en kulten. Hoe hersenspoeling werkt. Hoe jongeren plotseling robots worden. Wat er aan gedaan kan worden, onthullingen over deprogrammeren
122697: LANDAU, JACOB M. - A Word Count of Modern Arabic Prose.
164338: LANDAU, JACOB M. - Radical Politics in Modern Turkey.
131774: LANDAUER, GUSTAV - Briefe aus der französische Revolution [2 Vols. Compl.]
151438: LANDAY, JERRY M. - Dome of the Rock.
186187: LANDE, LAWRENCE M. [EDGAR ANDREW COLLARD - INTROD.]. - The Lawrence Lande Collection of Canadiana in the Redpath Library of McGill University. A Bibliography collected, arranged and annotated by Lawrence Lande, with an introduction by Edgar Andrew Collard [In Slipcase].
151323: LANDE, J.P.L. VAN DER [ET AL.]. - Herstelplan Bergkwartier. Schets voor herleving van historische schoonheid.
181751: LANDE, JÉRÔME DE LA - Bibliographie astronomique: avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802: par Jérôme de la Lande, ancien directeur de l'observatoire, membre de l'Institut National, des Académies de Londres, de Berlin, de Petersbourg, de Stockholm, de Bologne, etc.
4023490: LANDEEN, W.M. (LUTHER, M.) - Martin Luther`s Religious Thought.
102373: LANDER, J.R. - The Wars of the Roses.
154668: LANDER, J.R. - The Wars of the Roses.
130111: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk ? Het opzienbarende en overtuigende antwoord van een gezaghebbend historicus. sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
180695: LANDES, DAVID S. - Arm en rijk. Waarom werd het Westen rijk ? Het opzienbarende en overtuigende antwoord van een gezaghebbend historicus. sommige landen erg rijk zijn en andere erg arm.
151925: LANDES, RUTH [SALLY COLE - INTROD.]. - The City of Women.
93068: LANDGRAF, ARTUR MICHAEL - Dogmengeschichte der Frühscholastik (4 Teilen gebunden in 8 Bänden)
4139054: LANDGRAF, A.M. - Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik. Unter dem Gesichtspunkte der Schulenbildung.
47896: LANDHEER-ROELANTS, ANNEKE (RED.) - Uit Padmoes verrezen. De Nieuwe Kerk in Den Haag. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Stichting Nieuwe Kerk 1970 - 2 februari - 2010
164226: DR. B. LANDHEER|LORD LAYTON [EDS. - ET AL.].|PISANELLI, PROF. CODACCI - European Yearbook / Annuaire Européen Vol. 1 - 4 [First 4 Volumes].
168648: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
152235: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
61030: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam (Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst)
95192: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het Onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst
4040096: LANDMAN, G.M. - In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst.
4047512: LANDMAN, A. - Messias-interpretaties in de Targumim. Ingeleid, samengesteld en vertaald door A.Landman.
170303: LANDMAN, MICHAEL - Filosofische antropologie.
101655: ED LANDMAN|STERKENBURG, PIET VAN - Nooit meer met je mond vol tanden. Een toesprakenboekje. Van hakkelaar tot redenaar.
183900: LANDMANN, KARL-RITTER VON - Prinz Eugen von Savoyen. Die Begründung der Grossmachtstellung Österreich-Ungarns.
4139747: LANDMANN, S. - Zegt de ene jood tegen de andere. Joodse humor.
4140340: LANDMANN, S. - Jesus und die Juden oder die Folgen einer Verstrickung.
156441: LANDMETER, F. - Stad en land onder de zeespiegel.
145796: DR. H. LANDOIS|KRASS, DR. M. - Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte.
100838: LANDON, H.C. ROBBINS - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek.
55349: LANDRIEUX, MAURICE A.O. - Aux Pays du Christ. Egypte - Palestine. Ouvrage couronné par l'Académie Française
173609: LANDRU, JEAN-PHILIPPE - La résistance en Chartreuse : Voiron, Voreppe, Rives, Saint-Laurent-du-Pont (1940-1944). Résistances
89989: LANDSBERGER, STEFAN - Chinese propoganda posters. From revolution to modernization.
4073300: LANDSBERGER, B. - Brief des Bischofs von Esagila an König Asarhaddon.
102040: F.H. LANDSHOFF [INTROD.].|MEIJERINK, GERDA - Die Sammlung. Een bloemlezing uit het emigranten-maandblad dat van september 1933 tot augustus 1935 onder redactie van Klaus Mann bij Querido Verlag is verschenen.
180023: H.LANDSHOFF [PHOTOGR.].|M.R. TUCKER ABBOT|MARGUERITE STIX|STIX, HUGH - The Shell, Five Hundred Years of Inspired Design.
181752: LANDSHOFF, FRITZ H. - Fritz H. Landshoff. Amsterdam, Keizersgracht 333 Querido Verlag. Erinnerungen einer Verlegers. Mit Briefen und Dokumenten.
183486: LANDSMAN, DR. L. - Het Poppentheater van Sergej Obraztsov te Moskou.
88743: LANDSMAN, F.H. E.A. - Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk in de jaren 1945-1955.
151662: LANDSTRÖM, BJÖRN - Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot. Met reconstructies in woord en beeld.
151661: LANDSTRÖM, BJÖRN - Das Schiff. Vom Einbaum zum Atombot. Rekonstruktionen in Bild und Wort.
101224: G. LANDUYT [EDS.].|KOK, H. DE - Liber Amicorum E. van Autenboer.
151706: LANDWEHR, JOHN - Prentgeschenk van 60 ABC boekjes.
30378: LANDWEHR, JOHN - Splendid ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography
89018: LANDWEHR, JOHN - Dutch emblem books. A bibliography.
161418: LANDWEHR, JOHN - Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries 1542-1813. A Bibliography.
157879: LANDWEHR, JOHN - Dutch Emblem Books. A Bibliography.
157877: LANDWEHR, JOHN - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
157867: LANDWEHR, JOHN - German Emblem Books, 1531-1888. A Bibliography.
166517: LANDWEHR, JOHN|PIM VAN PAGÉE - 450 jaar geheugenkunst in beeld 1482-1932.
142861: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography.
184534: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography.
157908: LANDWEHR, JOHN - Het Nederlandse Kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht.
168279: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A Bibliography of Publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
154431: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
57864: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography
160219: LANDWEHR, JOHN - Fable-Books Printed in the Low Countries. A Concise Bibliography until 1800. Introduction Prof. Mr. H. de la Fontaine Verweij.
32292: LANDWEHR, JOHN - Symbolen wijzer. Bouwsteentjes uit een mozaïek
184876: LANDY, FREDERIC & BASUDEB CHAUDHURI [EDS]. - Globalization and local development in India: examing the spatial dimension.
156589: LANE-POOLE, STANLEY [DAVID NICOLLE - INTROD.]. - Saladin and the Fall of Jerusalem.
104190: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
103948: LANE, MARGARET - Samuel Johnson and his World.
31691: LANE-POOLE, STANLEY - A history of Egypt. In the Middle Ages
131564: LANE, MARGARET - A Night at Sea.
130626: LANE, MARGARET - The Magic Years of Beatrix Potter.
4300839: LANE, EUGENE N. - Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis (CMRDM). I. The monuments and inscriptions. II. The coins and gems. III. Interpretations and testimonia. IV. Supplementary men-inscriptions from Pisidia. With 260 plates, 36 figures and 3 maps. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
4071935: LANG, M.H. DE - De opkomst van de historische en literaire kritiek in de synoptische beschouwing van de evangeliën. van Calvijn (1555) tot Griesbach (1774) (Diss.)
144015: LANG, GORDON - Pottery. Miller's Antiques Checklist.
144016: LANG, GORDON - Porcelain. Miller's Antiques Checklist.
168338: LANG, A.W. - Entwicklung, Aufbau und Verwaltung des Seezeichenwesens an der deutschen Nordseekuste bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
83791: LANG, HEINRICH - Maarten Luther. Een profetisch karakter
182774: LANG, PETER - Mehrsprachige Wörterbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts mit einem niederländischen und polnischen Titel.
140323: LANG, AREND W. [& HEINRICH SCHUHMACHER]. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade. Entwicklung der Land- und Seekartographie von ihren Anfängen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von 1900 bis 1985 fortgezetst durch Heinrich Schumacher.
4021049: LANG, A. (ZWINGLI, H.) - Zwingli und Calvin. Mit 161 Abbildungen, darunter 2 mehrfarbigen Einschaltbildern. (Monographien zur Weltgeschichte 31)
58273: LANG, FRIEDRICH - Die Briefe an die Korinther
94051: LANG, AUGUST - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwicklung von M. Butzer bis zum Methodismus
4141110: LANG, B. (BUBER, M.) - Martin Buber und das dialogische Leben.
4142941: LANG, B. (ED.) - The Concept of Style. Revised and expanded edition.
32129: LANG, G.|MOLEN, H.T. VAN DER - Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening
160610: LANGBROEK, ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edenburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
150029: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 53.
131748: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 46.
152265: LANGDON-DAVIS [HUBERT M. WILSON - FOREW.]. - The Practice of Bookselling. With some Opinions on its Nature, Status and Future.
4052778: LANGE, A. DE & ZIJLSTRA, O. (RED.) - Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden.
110751: LANGE, THOMAS - Idyllische und exotische Sehnsucht. Formen bürgerliche Nostalgie in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts.
4052834: LANGE. D. - Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis.
141306: LANGE, HAN DE [ET AL.]. - Goochelboek voor iedereen.
162999: LANGE, BAREND|WILLEM DEN HEIJER|WOUTER VAN GULIK [EDS.]. - Bist du benaauwd, Geert ? Voorwaarts maar niet vergeten.
100287: LANGE, HAN DE - Goochelen in de Huiskamer.
100288: LANGE, HAN DE - Goochelboek voor iedereen.
150362: LANGE, FRIEDRICH ALBERT [GEORG ECKERT - ED.]. - Über Politik und Philosophie. Briefe und Leitartikel 1862-1875.
182918: LANGE, J.J. DE - Proeve eener Handelsgeschiedenis van Nederland over de jaren 1830 - 1870, in vier tienjarige tijdvakken verdeeld.
156748: LANGE VAN RAVENSWAAY, J. MARIUS J. - Augustinus totus noster. Das Augustinusverständnis bei Johannes Calvin.
60929: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en Godsdienstwetenschap binnen de theologie [Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. 1829-1905]
182556: LANGE, JACOB DE - "P.C. Hoofts "" Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis "". Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht."
4074687: LANGE, FRITS DE - Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek.
131966: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
4027586: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H.Gunning Jr. (1829-1905)
4025485: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
4021450: LANGE, L. - De kinderdoop in de protestantsche kerk beschouwd. van het standpunt der kerkelijke formulieren, der heilige schrift en der menschelijke rede. Voorafgegaan door een brief van S.Blaupot ten Cate aan den vertaler en van het antwoord van dezen. 1851, 144 blz.
94684: LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1 (1829-1861)
4020561: LANGE, F. DE, (BONHOEFFER, D.) - Een burger op z`n best. Dietrich Bonhoeffer.
96072: LANGE, JACOB JAN - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding
100508: LANGE, GELDOLPH ADRIAAN DE - Memorie van Defensie.
60419: LANGE. D. - Christlicher Glaube und soziale Probleme (Eine Darstellung der Theologie Reinhold Niebuhrs)
100907: LANGE, BENTE - Thorvaldsen's Museum. Architecture - Coloures - Light.
82403: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese, een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding
141297: DRS. PH.G. DE LANGE|ESCHER, IR. R.TH.|S.A. PAPRÉ [EDS.]. - Orde en vrede. De humanitaire / militaire missie in Nederlands Oost-Indië 1945-1950.
146403: LANGE, PROF. MR. R. DE|MR. B.J.G. LEEUW|PROF. MR. P.A.M. MEVIS - Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht.
4071230: LANGE, A. DE (GUNNING JR. J.H.) - J.H.Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening. Deel 1. (1829-1861)
4048586: LANGE, J. (HRSG.) - Das Matthäus-Evangelium. (Wege der Forschung)
94130: LANGE, ALBERT DE|WILHELMI, THOMAS - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit
164813: LANGE, MORTEN - Elseviers paddestoelengids. Met 600 paddestoelen in vele kleuren.
121153: LANGE, JACOMINE DE - Verward in het verzorgingshuis. De zorg voor dementerende en depressieve ouderen.
121154: LANGE, JACOMINE DE - Vergeten in het verpleeghuis. Dementerende ouderen, hun verzorgenden en familieleden.
60418: LANGE. A. DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap Binnen de theologie
131968: LANGE UHREN - When Time came Home. A. Lange & Söhne.
4138080: LANGE, W. DE - Een tocht voor Trinie.
181753: LANGE, WILHELM - Das Buch im Wandel der Zeiten.
155591: LANGEBROEK, ERIKA [ET AL]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 51.
132036: LANGEDIJK, DR. D. - De geschiedenis van de Langedijk.
140103: LANGEDIJK, K. - De portretten van de Medici tot omstreeks 1600.
102059: LANGELAAN, DRS. MARGOT|PIET AUGUSTIJN - Natuur in beeld - beeld in natuur. Manifestatie landschapskunst vestingdriehoek Loevestein - Woudrichem - Gorinchem.
183989: LANGEMEIJER, MR. G.E. - Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts.
184019: LANGEMEIJER, MR. G.E. - Speculum Langemeijer. 31 rechtsgeleerde opstellen.
157032: LANGEMEYER, GERHARD [ED. - ET AL.]. - Bilderwelten. Französische Illustrationen des 18. und 19. Jahrhunderts. Aus der Sammlung von Kritter.
103786: LANGENBERGH-PARQUI, E.W. - Terugblik op het oude heidegehucht Hoog-Soeren zoals het was in vroeger tijd.
182340: LANGENDONCK, PROSPER VAN [RAYMOND VERVLIET - ED.]. - Fernand Victor Toussaint van Boelare.
131346: LANGENDONCK, PROF. DR. J. VAN - Handboek sociaal zekerheidsrecht.
56868: LANGENDYK, PIETER - De stad Kleef, haar gezondheidsbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld
110230: LANGENHUYZEN, DRS. T. - Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss.
102485: LANGER, HERBERT - Hortus Bellicus. Der dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. The Thirty Years' War.
4142381: LANGER, S.K. - Mind: An Essay on Human Feeling. Abridged by G.v.d.Heuvel.
86025: L.A. VAN LANGERAAD|VISSCHER, H. - Het protestantsche vaderland. Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland (5 delen)
55829: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme
61213: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme
94098: LANGERAAD, L.A.VAN - De Nederlandsche ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische Studie (2 delen)
4026344: LANGERAAD, L.A.VAN - De Nederlandsche Ambassadekapel te Parijs. Kerkhistorische studie. Eerste en tweede deel.
32300: LANGERAAD, LAMBREGT ABRAHAM VAN - Guido de Bray. Zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche protestantisme
142293: LANGEREIS, SANDRA - Breken met het verleden. Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren.
162429: LANGEVELD, HERMAN - Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944 [Volume 2 - just].
161637: LANGEVELD, JOOST - Horen & zien. Algemene muziekleer.
4134879: LANGEVELD, D. & HEIJNEN, J. - Broeder Dick. Ervaringen van een bijbelsmokkelaar.
168643: LANGEWEG, SERGE - Mijnbouw en arbeidsmarkt in Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965.
104611: LANGEWIESCHE, STEFANIE - Karl Robert Langewiesche. Fünfzig Jahre Verlagsarbeit.
158126: LANGEWIESCHE, KARL ROBERT - Aus Fünfundzwanzig Jahren. Buchhändlerische Erinnerungen 1891-1916.
104522: LANGFELDT, JOHANNES [ED.]. - Handbuch des Büchereiwesens [3 Vols. compl.].
146233: LANGFORD, RACHEL|RUSSELL WEST [EDS.]. - Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature and History.
95983: LANGHANS, JOHAN LODEWYK - Davids boetveerdigheit en traanen-vloedt, benevens desselfs verhooringe en den val syner vyanden, bestaande in vyftig betrachtingen over den sesden psalm. Voorgestelt, tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen Godts, insgelyks lyden en bidden, tot verquikkinge van haare Ziele, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit
141336: LANGHANS, ADOLF [RUDOLF BRANDS - ED.]. - Wesel. Ein Geschichtsbild.
9728: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Davids Boetveerdigheit en Traanen-Vloedt, benevens Desselfs Verhooringe en den Val syner Vyanden. Bestaande in Vyftig Betrachtingen over den Sesden Psalm. Voorgestelt, tot stichtinge der geenen, die als boetveerdige kinderen Godts, insgelyks lyden en bidden, tot verquikkinge van haare Zielen, bevestiginge van haare Hoope, en vermeerdering van haare verdraagsaamheit. Volgens den laatsten Druk uyt het Hoogduitsch vertaalt, door Isaac le Long.
6360: LANGHANS, JOHANN LUDWIG - Ziels-Zuchtingen, over Het Lyden en den Doodt, van onsen Zaaligmaaker Jesus Christus. In XLI Betrachtingen Geschikt, die soo wel tot de Historie selfs, als ook tot de Verborgentheden daarin begreepen, en voornamentlyk tot een Christelyke oeffening en Godtzaaligen wandel dienstig zyn. Thans, om desselfs deftigheit, na den laatsten en vermeerderden Druk, uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac le Long.
156253: LANGLEY, PAUL - The Everyday Life of Global Finance. Saving and Borrwoing in Anglo-America.
151873: LANGLOIS JR., JOHN D. [ED.]. - China under Mongol Rule.
183075: LANGLOIS, E. - Nouvelles Françaises inédites du quinzième siècle.
61287: LANGMAN. H.J. - Kuyper en de volkskerk (Een dogmatisch-ecclesiologische studie)
183943: LANGMAN, PROF. DR. J.|PROF. DR. M.W. WOERDEMAN [EDS.]. - Atlas voor medische anatomie.
167400: LANGMUIR, ERIKA - The National Gallery Companion Guide.
144180: LANGMUIR, ERIKA - The National Gallery Companion Guide.
102726: LANGMUUR, HERMAN [INTROD|TRANSL.]. - Keramiek 86. Aspecten van de hedendaagse Nederlandse keramiek.
105126: LANGOHR, DR. JOZEF - Va gen weech bes a ge graaf [Van de Wieg tot aan het Graf]. Folkloristisch drieluik uit het Land van Overmaas.
54780: LANGSTON, DOUGLAS C. - The consolation of philosophy. Boethius. Authoritative tekst, contexts, critiscism
105309: LANGUI, EMILE - Frits van den Berghe 1883-1939. De mens en zijn werk [In Slipcase].
105308: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mens en zijn werk [In Slipcase].
181152: LANGUI, E. [ET AL.]. - Félix Labisse
158506: LANGUI, E. [ET AL.]. - Félix Labisse
162592: LANGUI, EM. [FOREW.]. - Kunst in de metro / L'art dans le métro.
103449: LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Der Mensch und sein Werk.
145312: LANGVIK-JOHANNESSEN, KARE - Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel. Opstellen.
160398: LANJOUW, J. - The Euphorbiaceae of Surinam.
101006: LANKESTER HARDING, GERALD - Baalbek. A new Guide.
180054: LANKHORST, G.H.|MR. M.A. BROEDERS|MR. S. PERRICK [PROF. MR. B.E. REINHARTZ - INTROD.].|PROF. MR. F.R. SALOMONS - Insolventierecht in de notariële praktijk.
166829: LANKHORST, OTTO S. - Voorgoed geboekstaafd. De Katholieke Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan vanaf het 25-jarig jubileum in 1949 tot aan de opheffing in 1979.
83377: LANKWARDEN, E.J. E.A. - Practisch rekenen, rekenboek voor het landbouw-vervolgonderwijs, lagere landbouwscholen en lanbouw-winterscholen (2 delen)
83367: LANKWARDEN, E.J. - De hoofdzaken der bestemmingsleer voor de practijk bewerkt
121437: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old Maps. A Collector's View.
181220: LANMAN, JONATHAN T. - Glimpses of History from Old Maps. A Collector's View.
182827: LANNOYE, HENRI - Henri Lannoye. Beeldhouwwerk 1968-78.
182378: LANNUTTI, MARIA SOFIA - Medioevo Musicale / Music in the Middle Ages. Bollettino bibliografico della musica medievale / Mediaeval Music Bibliographical Bulletin. Volume XI - VII 2003 - 2004.
166921: LANOYE, DIEDERIK - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
130498: LANS, NATHALIE - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per Traditie Vernieuwend.
4141423: LANS, J.M.V.D. - Religieuze ervaring en meditatie. (Diss.)
83955: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde. Dr. A. Kuyper en de kunst
83954: LANSBERG, PH. A. - Het Protestantisme in de Nederlandsche Letterkunde sinds 1880
10266: LANSBERGEN, FRANCISCUS - Ghespreck, Over de Leere, vande Transvbstantiatie, tusschen Franciscvm Lansbergivm, Dienaer der Ghemeente Christi tot Rotterdam, Ende Ioannem de Govda, Priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Wt-gegeven ende verrijckt, met Nadere verclaringhen Samvelis Lansbergii F.F. Bedienaer des H. Euangelij, inde Ghemeente Christi binnen Rotterdam, tot wederlegginge vande Medesprake die Gouda voor-naemt, tegens dit Ghespreck heeft verdicht ende uyt-gegeven. WAARBIJ: Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, Dienaer der Ghemeente Christi binnen Rotterdam. Teghens de antwoorde Ioannis de Govda, Priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Op sekere Bedenckinghen Lansbergii voorseyt, Aengaende de Transvbstantiatie.
165198: LANSBERGEN, ELS|MICHAËL LANSBERGEN [EDS.]. - Oorlogsdagboeken van Arie en Piet Lansbergen. Rotterdam - München / Dachau 1944-1945.
31099: LANSER-VAN DER VELDE, AALTJE MARTJE - Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig geloofsleren
121755: LANSINK, HENDRIK - Vertellingen uit Varssevelds Verleden. Het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970. Op dat wij het niet vergeten...
152540: LANSINK, HENDRIK - Met muziek door het leven. 100 Jaren muziekvereniging ' Concordia ' Varsseveld.
89860: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
165521: D. LANSKA [EDS.].|HLAVA, B. - Elseviers gids van keukenkruiden, specereien en andere smaakmakers.
166851: LANSKY, AARON - Outwitting History. The Amazing Adventures of a Man who Rescued a Million Yiddish Books.
180514: LANTIN, A. - Scherpenheuvel. Oord van vrede. Ontstaan van de bedevaartplaats - beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
154364: LANTINK, FRANS WILLEM [ET AL.]. - Joh. Enschede 2003-1703. Voor stad en staat. Beelden van driehonderd jaar bedrijfsgeschiedenis [7 Vols. & CD-Rom in slipcase].
46451: LANTSCHOOT, ARN. VAN - Les 'Questions de Théodore' Texte Sahadique, Recensions Arabes et Ethiopienne (Studi e Testi 192)
183247: LANZ, BERNHARD|SABINE-DANIELA SCHMID|WERNER STRAHALM [EDS.]. - Silber der österreichisch-ungarischen Monarchie / Silver from the Austro-Hungarian Monarchy / Objets en argent de la Monarchie austro-hongroise / Gli oggetti d'argento della Monarchia austro-ungarica. .
4276086: LANZI, G. UND F. - Wege nach Rom. Eine Kulturgeschichte der Pilgerfahrt in die ewige Stadt
140552: LANZING, LOU - Kura ! De Noorderzon boven de Gordel van Sumatra.
4073692: LAOURDETTE, M.M. - De erfzonde en de oorsprong van de mens.
9950: LAPIDE, CORNELIUS CORNELII A - Commentaria.
4002281: LAPIDE, P. - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
4047463: LAPIDE, P. (BARTH, K.) - Ieder komt tot de Vader. K.Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christologie.
110850: LAPIDE, PINCHAS - De laatste drie pausen en de Joden.
4139816: LAPIDE, P. - (10 boeken). Hij leerde in hun synagoge - Geen nieuw gebod - Opstanding - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Zaligsprekingen - Is de Bijbel goed vertaald - Heil uit de joden? -Uit de Bijbel leren leven -Is dat de zoon van Jozef? - De bergrede.
4017153: LAPIDE, P. - De laatste drie pausen en de Joden.
4028609: LAPIDE, P. - Sjaloom Sjaloom. (Roman) Vertaling A.de Visser.
4300456: LAPIDE, P. - (10 boeken). Jezus de Jood - Jezus in tegenspraak - Paulus, rabbi en apostel - De zaligsprekingen - Wie waren er schuldig aan de dood van Jezus? - Was Eva overal de schuld van? - het leerhuis van de hoop - Hoe heeft men zijn vijanden lief - Hij leerde in hun synagogen - Geen nieuw gebod.
167991: LAPIDOTH, FRITS - Fransche teekenaars.
180115: LAPIDUS, DOROTHY FARRIS - The Facts on File Dictionary of Geology and Geophysics.
171201: LAPLANTE, ALICE - The Making of a Story. A Norton Guide to Creative Writing.
4139052: LAPORTE, J. - La bible et les origines Chrétiennes.
140352: LAPPERRE, THOMAS - The Uncertainty. The Book of Whispers.
4015973: LÄPPLE, A. - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid.
186056: LAPUDUS, IRA M. - A History of Islamic Societies.
150284: LAQUER ART - - Oriental Lacquer Arts.
4140344: LAQUER, W. - A History of Zionism. [This comprehensive book starts with a discussion of the European background of Zionism sincethe Franch Revolution]
122489: LAQUER, HANS-PATER - Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul.
122634: LAQUEUR, WALTER|RICHARD BREITMAN - Breaking the Silence.
47318: LAQUEUR, RICHARD - Der Jüdische Historiker Favius Josephus. Ein Biographischer Versuch auf neuer Quellenkritischer Grundlage. Mit einem Nachwort zum Neudruck von Otto Michel
100029: LAQUEUR, WALTER Z.|LEOPOLD LABEDZ (EDS) - The State of Soviet Studies.
4140300: LAQUEUR, W. & BREITMAN, W. - Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust erfuhr.
160493: LAQUEUR, WALTER - The Fight against Terrorism. Council of European Standards.
150373: LAQUEUR, WALTER - Weimar. A Cultural History 1918-33.
141341: LAQUEUR, WALTER - Het gruwelijke geheim. De waarheid over Hitlers 'Endlösung' verdrongen.
140470: LAQUEUR, WALTER - Stalin. The Glasnost Revelations.
142998: LARBAUD, VALERY [E. DU PERRON - TRANSL.]. - De arme hemdenmaker.
9789076731780: LAREN, JOOS VAN - Twee-en-vijftigh Predicatien, Over Bysondere Texten der H. Schriftuere. Gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden.
102804: CH. LARET|LAMOTH, A.P. - H.B.M. Perspectieven.
4136604: LARFELD, W. - Die beiden Johannes von Ephesus. Der Apostel und der Presbyter, der lehrer und der Schüler. Ein Beitrag zur Erklärung des Papiasfragmentes bei Eusebius, Kg. 3, 39, 3.4
4073480: LARGEMENT, R. - La Naissance de l`Aurore. Poème mythologique de Ras Shamra - Ugarit. Traduit en commenté par R.Largement.
164655: LARI, SAYID MUJTABA MUSAWI [ALI QULI QUARA'I - TRANSL.]. - Ethics and Spiritual Growth.
58889: LARINÀ, GIUSY - Antiche Maioliche Siciliane a Malta
157857: LARKEN, H.W. - At the Sign of the Red Pale. A Short Account of the Life and Work of William Caxton.
4140871: LARKIN, C. - Dispensational Truth of God's Plan and Purpose in the Ages.
4060651: LARKIN, M. - Die sechs Tage von Yad Mordechai.
151629: LARKIN, DAVID [ED.]. - [DAVID BALLARD - INTROD.]. - Dali.
152350: INTROD.].|LARKIN, PHILIP [ANTHONY THWAITE - ED. - Further Requirements. Interviews, Broadcasts, Statements and Book Reviews 1952-85.
4045918: LAROS, M. - De eeuwige kruisweg van onze Heer en van de hedendaagse Christen.
150178: LAROUI, FOUAD - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging.
165060: LAROUI, FOUAD - De rijkste vrouw van Yorkshire.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9