Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4140311: MOSSE, W.E. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914. Ein Sammelband. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 33)
157052: MOSSEL, ERIK - Literaire Gids van Praag.
53970: MOSSELMANS, B.C.J. - Tien leerredenen
151362: MOSSELMANS, JEAN & ROGER SCHONAERTS [EDS.]. - De landt-meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Unie der Meetkundigen-Schatters van Brussel en het 50-jarig bestaan van de Konferentie der Jonge Landmeters van Brussel.
143908: MOSSIKER, FRANCES - The Queen's Necklace. The great scandal that shocked and mystified the 18th century, re-created and revealed - in their own words - by the glittering men and women who were its architects and its victims.
156210: MOST, PETER VAN DER & PETER DEFIZE & JOHN HAVERMANS [ERIK VAN DER DOE - ED]. - Schadeatlas archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie.
6883: MOSTAERT, DANIEL - Vermeerderde Nederduytsche Secretaris oft Zendtbrief schryver, Waer in allerleye slagh van Sendbrieven, van die soo wel te Hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh zijn, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken.
123073: MOSTARD, J.J. - Willem van Oranje, dienaar van de vrijheid.
122413: MOSTERT, MARCO - Apparaat voor de studie van de Middeleeuwen.
4006376: MOSTERT, W. - Sinn oder Gewissheit?. Versuche zu einer theologischen Kritik des dogmatischen Denkens.
100397: MOSTYN, TREVOR & ALBERT HOURANI [EDS.]. - The Cambridge Encyclopedia of The Middle East and North Africa.
152930: MOSZKOWICZ, MR. M. - Recht voor zijn raap.
4067722: MOT, PIET DE (FOURNIER, J.) - Jacques Fournier en de laatste Katharen,.
144358: MOTE, FREDERICK W. & DENIS TWITCHETT [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 7: The Ming Dynasty 1368 - 1644 [Part 1].
130258: MOTION, ANDREW - The Lamberts. George, Constant & Kit.
143379: MOTITZ, L.A. - Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity.
153058: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The Rise of the Dutch Republic. A History.
53544: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The United Netherlands. A history from the death of William the Silent to the twelve years' truce-1609 (3 volumes (of 4))
53543: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The rise of the Dutch republic. A history (3 volumes)
123168: MOTO GUZZI - Collectie Moto Guzzi Teo Lamers Nijmegen.
84480: MOTT, JOHN R. - The decisive hour of Christian missions
53724: MOTT, JOHN R. - Strategic points in the World's Conquest. The Universities and Colleges as Related to the Progress of Christianity
4032967: MOTT, J.R. (ED.) - Evangelism for the World Today. As Interpreted by Christian Leaders Throughout the World.
122056: MOTTAHEDEH, ROY P. - Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society.
156402: MOTTEN, J.P. VANDER - Sir William Killigrew [1606-1695]: His Life and Dramatic Works.
130256: MOUBRAY, JOCELYN DE - The Thoroughbred Business. Inside the Modern Bloodstock Industry.
103159: MOUFANG, NICOLA - Alt-Berlin in Porzellan. Ein Kabinett aus der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.
87972: MOULCKERS, JOS. - Aanschouwelijke Vaderlandsche Geshiedenis met geschiedkundig woordenboek overeenkomstig de programma's voor middelbare en lagere scholen van België. Inhoudende: 1. 133 houtsneeplaten. 2. Een chronologisch overzicht de geschiedkundige gebeurtenissen aan elk jaartal verbonden, in verband met de groote muurkaart van denzelfden schrijver. 3. Naar 't staatsprogramma aangeduide leerstof. 4. Een uitleggend woordenboek. - Histoire nationale intuitive avec dictionnaire historique conformément aux programmes des écoles moyennes et Primaires. Contenant: 1. 133 gravures. 2. Une liste chronologique des faits historiques rattachés à chaque date, en rapport avec la carte murale historique du même auteur. 3. Programme: points à étudier suivant les programmes du gouvernement. 4. Un dictionnaire explicatif.
4032187: MOULE, H.C.G. (SIMEON, CH.) - Charles Simeon.
3703: MOULIN, PIERRE DU - Geistreiche Schrifften, Worinnen enthalten I. der Seelen-Friede und Gemüts Vergnügung. II. Betrachtungen göttlicher Liebe gegen die Menschen. III. Betrachtungen von der Eitelheit und des Elends menschlichen Lebens. Alles, mit Fleisz, aufs neue durchsehen, und mit schönen Kupffern gezieret.
87538: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd
7653: MOULIN, PIERRE DU - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de Vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke. Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, En in 't Nederduits overgezet door Heijmen Dullaart. Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert.
92750: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd. Herschreven en ingeleidi door drs. K. Exalto
7707: MOULIN, PIERRE DU - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de Vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke. Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, En in 't Nederduits overgezet door Heijmen Dullaert. Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert.
144385: MOULIN, D. DE [ED.] - 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht [1822-1865]. Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 sept. 1987.
4141274: MOULIN, P.DU - De christelijke strijd. Herschreveen en ingeleid door K.Exalto.
53013: MOULIN, LEO - Table talk. A cultural history of eating and drinking
4044768: MOULTON, J.H. & MILLIGAN, G. - The Vocabulary of the Greek Testament. Illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources.
88023: MOULTON, W.F. / GEDEN, A.S. - A concordance to the Greek Testament, acoording to the teksts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers.
4035422: MOULTON, H.K. (ED.) - The Analytical Greek Lexicon Revised.
4068995: MOUNCE, W.D. - Analytical Lexicon to the Greek New Testament.
4142997: MOUNCE, H.O. (WITTGENSTEIN,L.) - Wittgenstein's Tractatus. An Introduction
4021996: MOUNIER, P.J.J. - Ponti Pilati. in causa servatoris agendi ratione. (Diss.)
157462: MOUNTAIN, PENNY & CHRISTOPHER FOYLE - Foyles. A Celebration.
110414: MOUNTAIN, ALAN - Sportduiken.
4016573: MOURA, J. ET LOUVET, P. (CALVIJN, J.) - Calvin.
123482: MOURE, GLORIA [ED.]. - Dan Graham.
103259: MOURET, JEAN-NOËL - Les compagnons chef-d'oeuvre. Inédits, anciens et contemporains.
30651: MOURIEZ, PAUL - Histoire de Méhémet-Ali Vice-Roi d'Égypte (Tome 3 & 4)
123280: MOURIK, IR. W.J.G. VAN [TEXT] & WIM K. STEFFEN [PHOTOGR.]. - Hervormde Kerkbouw na 1945. Uitgegeven onder auspiciën van de Bouw- en Restauratie-Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
101947: MOURIK-KARREMANS, ELLA VAN - Negentig jaar Legermuseum 1913-2003.
6956: MOURIK, BERNARDUS/NOORDBEEK, GERRIT - Naam-Rol der Godgeleerde Schryvers, Welke over den Geheelen Bybel, of byzondere Boeken, Kapittelen en Verzen, uit denzelve in het Nederduitsch geschreeven hebben, zo Gereformeerden, Lutherschen, als Remonstranten, en Mennonieten, enz. Met Byvoeginge welke over de Geboorte, 't Leven en 't Lyden van Jesus Christus, als meede de Feest-Predikatien, en over het Heilige Avondmaal, Bybelsche Geschiedenissen, en over den Heidelbergsche Catechismus, in het Nederduitsch in 't licht gekomen zyn. Zynde een Handleiding voor Predikanten, Proponenten, Studenten, En Alle Liefhebbers der Godgeleerdheid. Vyfde Druk.
84405: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Vrijzinnig Christelijk geloofsleven
92052: MOUROT, M. - Gezigten van buitenplaatsen en gebouwen gelegen tuschen de Stad Utrecht en de Grebbe.
140811: MOUROUSY, PAUL - Alexandra Feodorovna. La drenière Trarine.
103558: MOUSNIER, ROLAND - The Assassination of Henry IV. Why was Henry IV assassinated in 1610 ? And why was the assassination such a crusial event in both French and European history ?
103559: MOUSNIER, ROLAND - L'assassinat d'Henri IV, 14 Mai 1610
130215: MOUT, P.S.J. - Financieel management. Vol. 1: Financiële basisprincipes & Vol. 2: Financiële informatieverschaffing.
4141924: MOUT, N. (HRSG.) - Die Kultur des Humanismus. Reden, Briefe, Traktate, Gespräche von Petrarca bis Kepler.
55571: MOUTHAAN, HANS - Hart tegen hart
55669: MOUW, G. - Der armen spijs. Acht preken voor o.a. het kerkelijk jaar (Deel 1)
131769: MOUWEN, C.A.M. - Strategie-Implementatie. Sturing, governance in de moderne non-profit organisaties.
104846: MOWER, DAVID - Gaudi.
4002896: MOWINCKEL, S. - Religion und Kultus.
164660: MOWLI, V. CHANDRA [ED.]. - Labour Landscape. A Study of Industrial and Agrarian Relations in India.
150565: MOYANO, NEUS [ED. - ET AL.]. - El Modernismo [2 Vols. in Slipcase].
103610: MOYAR, A. & E. BUXANT - Het diamantbedrijf in 1960-1961.
152800: MOYER, EILEEN - In the Shadow of the Sheraton. Imagining Localities in Global Spaces in Dar es Salaam, Tanzania.
4067978: MOYERS, BILL - Genesis. A Living Conversation. Editor: B.S.Flowers.
157329: MOYLAN, MICHELE & LANE STILES [EDS.]. [MICHAEL WINSHIP - FOREW.]. - Reading Books. Essays on the Material Text and Literature in America.
151172: MOYLE, HARRY - The Hampden File.
121935: MOYNAHAN, JULIAN - The Deed of Life. The Novels and Tales of D.H. Lawrence.
155854: MOZART, WOLFGANG AMADEUS [WILHELM A. BAUER & OTTO ERICH DEUTSCH & J.H. EIBL - EDS.]. . - Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe [7 Volumes: 1-4: Briefe u. Aufzeichn. - 5 & 6: Kommentar - 7: Register].
166605: MOZART, WOLFGANG AMADEUS [HORST WANDREY - ED. & HEINER VOGEL - ILLUSTR.]. ]. - Wolfgang Amadeus Mozart. Briefe. Eine Auswahl.
156414: MOZOS, J.R. LÓPEZ DE LOS - Folklore tradicional de Guadalajara. Fiestas declaradas de interés turístico provincial.
102437: MRAZKOVA, DANIELA & VLADIMIR REMES [EDS.]. & A.J.P. TAYLOR - The Russian War 1941-1945.
4136211: MROWIEC, K. KUBLER, M. & SFEIR, A. - God, Adonai, Allah. Vragen over drie grote religies.
152487: MSISKA, MPALIVE-HANGSON - Postcolonial Identity in Wole Soyinka.
151453: MUAL, M. - Frans Molenaar [ & 10 jaar Frans Molenaar Prijs].
157603: MUASHER, MARWAN [FOREW.]. - A Guide to the Worl Bank.
90433: MUCH, HANS - Hippokrates der Grosse. Die Ärztliche Kunst ist von allen Künsten die Vornehmste Hippokrates.
4057135: MUCKERMANN, H. - Vom Sein und Sollen des Menschen. Auf Grundlage von Vorlesungen über Natur- und Geisteswissenschaftlichen Anthropologie.
93383: MUCKLE, FRIEDRICH - Der Geist der Jüdischen Kultur und das Abendland
4066256: MUDDE, W. - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten.
4143177: MUDDIMAN, J. & BARTON, J. (ED.) - The Gospels. (The Oxford Bible Commentary).
151613: MUEL, FRANCIS [ET AL.]. - Orfèvrerie nantaise. Dictionnaire des poinçons de l'orfèvrerie française.
4057757: MUELLER, J. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Franciscus. De heilige van Assisi. Een historische roman.
143367: MUELLER, ADRIAN - Ecuador.
101169: MUEREN, PROF. DR. FL. VAN DER - Bachherdenking. Ondergang en herleving.
95241: MUGNAI, MASSIMO - Leibniz. Filosoof en mathematicus (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 10)
145754: MÜHLBERGER, DETLEF - The Social Bases of Nazism 1919-1933
91102: MÜHLENBERG, E. / OORT, J. VAN - Predigt in der alten Kirche
46345: MÜHLENBERG, E./OORT, J. VAN (HRSG.) - Predigt in der Alten Kirche
4139812: MÜHLFELD, JULIUS - Wereldgeschiedenis van de jaren 1848-1870.
47253: MÜHLING, ANDREAS - Heinrich Bullingers europäische Kirchenpolitik (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, Band 19)
4134666: MÜHLSTEDT, C. - Christelijke oersymbolen. Licht, water, kruis.
141385: MUHLSTEIN, ANKA [TERESA WAUGH - TRANSL.]. - Astolphe de Custine. The Last French Aristocrat.
164453: MUHLSTEIN, ANKA - Elizabeth I and Mary Stuart. The Perils of Marriage.
140390: MUIJLWIJK, ROLF - Weet wat je meet. Vertellingen over Maten en Gewichten.
145696: MUIJNCK, WIM DE - Dependencies, Connections and Other Relations. A theory of mental causation.
150267: MUILWIJK, M. - The Divine Kura Tribe. Kuravañci and other Prabandhams.
143935: MUILWIJK, M. - The Divine Kura Tribe. Kuravañci and other Prabandhams
84641: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, 8 preken (deel 2)
84642: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, 8 preken (deel 3)
55550: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden. 8 preken (Deel 6)
55211: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden (6 delen)
88953: MUILWIJK, A.D. - Aan armen uit genâ. Levensschets Ds. A.D. Muilwijk.
85863: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, acht preken (deel 4)
85577: MUINCK KEIZER, JOHANNES HENDRIK DE - Henricus Geldorpius
146490: MUINCK, DR. B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden [1646-1721].
146509: MUINCK, DR. B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden [1646-1721].
103952: MUIR, JOHN & TOSH GREGG [EDS.]. - How to Keep your Volkswagen Alive. A manual of step by step procedures for the compleat idiot [For Beetle, Bus, Karmann Ghia, Square / Fastback, Safari and 411 - 412. Types I - II - III - IV & Full Injection 1200 - 1300 - 1500 - 1600 & 1700].
130676: MUIR, RICHARD - Landscape Encyclopaedia. A Reference Guide to the Historic Landscape.
130678: MUIR, RICHARD - Ancient Trees Living Landscapes.
90986: MUIR, MARCIE - A history of Australian childrens book illustration
152160: MUIR, P.H. & S. NOWELL SMITH & DR. A. MITCHELL - Bibliographies of Modern Authors [Third Series]. [Comprising] George Eliot - Maurice Hewlett - A. A. R. Firbank by P. H. Muir. & Mark Rutherford by S. Nowell Smith & Leigh Hunt by Dr. A. Mitchell.
143987: MUIR, RORY - Britain and the Defeat of Napoleon 1807-1815.
91017: MUIR, RICHARD - The villages of England. With 151 illustrations, 73 in colour.
143410: MUIR, PERCY - Victorian Illustrated Books.
167022: MUIR, SIR WILLIAM [T.H. WEIR - ED.]. - The Caliphate, its Rise, Decline and Fall from original sources.
102342: MUIR, T.S. - Linlithgowshire.
168841: MUIR, PERCY - PRIVATE PRESSES an address by
158332: MUIR, P.H. - Book-Collecting as a Hobby. In a Series of Letters to Everyman.
157769: MUIR, PERCY - English Children's Books 1600-1900.
156758: MUIR, EDWARD - Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance.
121830: MUIR, SIR WILLIAM - The Mameluke or Slave Dynasty of Egypte, 1260-1517 A.D.
87922: MUIS, J. - Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K. Barth en K.H. Miskotte
110565: MUL, JOS DE - Cyberspace Odyssee.
4049047: MUL, J. DE - Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie.
4144009: MUL, J. DE - Cyberspace Odyssee.
143761: MULDER, GERKE P. - Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen
152075: MULDER, ETTY & HANS ESTER & WILMA SICCAMA [EDS]. - Teken en traditie. Opstellen voor Ulla Musarra-Schrøder.
92839: MULDER, M.J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
140408: MULDER, ROELAND & KEES RIBBENS & SERGIO DERKS - Verleden Tijd [5 Vols. Compl. Set].
4073782: MULDER, M.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Hooglied. (Tekst en Toelichting)
153549: MULDER, ETTY [ED.]. & PIETER-JAN MULDER - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
164778: MULDER, DR. A. & MR. R.A.A. DUK - Schets van het sociaal-economisch recht in Nederland.
131856: MULDER, HANS - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
102298: MULDER, RIMMER [FOREW.]. ARENDO JOUSTRA [ET AL.]. - Het Gouden Pennetje. Zeventien journalisten over hun fascinerend vak.
102848: MULDER, M. [ED.]. - Het woonboek. VT Wonen en Jan des Bouvrie.
60506: MULDER. H. - De eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lukas in hun strukturele samenhang
143450: MULDER, JAN & MARTIN RUYTER - De Vrouw Als Karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. Verzameld proza.
47775: MULDER, M.J. - 1 Koningen, Deel 1, 1 Koningen 1-7, Commentaar op het Oude Testament (COT)
92963: MULDER, M.C. / NOORDEGRAAF, A. - Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen
92964: MULDER, M.C. / NOORDEGRAAF, A. - Wees heilig. Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19
30120: MULDER, HENDRIK - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven
88500: MULDER, C.J. - Het sociale leven en streven in het verleden en heden. (3 delen)
91553: MULDER, J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar.
4042644: MULDER, M.J. - Sodom en Gomorra. Een verhaal van dode steden. (Ex.Stud.4)
102732: MULDER, DR. HANS & ADRI DEN OUDSTEN - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus.
90391: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. / NIP, RENÉE - The prime of their lives: wise old women in pre-industrial Europe.
88413: MULDER, C.J. - Het sociale leven en streven in het verleden en heden. Geschiedenis.
101638: MULDER, HENK & BART VAN LUIJK - Topcoaches en topmanagers werken aan topprestaties. Uitspraken van Topcoaches vertaals door Topmanagers naar het bedrijfsleven.
60505: MULDER. E.S. - Die teologie van die Jesaja-apokalipse (Jesaja 24-27)
82666: MULDER, P. E.A. - Twee kerken zijn aan 't Woord, overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den Ijssel 1951-1991
4142034: MULDER, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Lucas I en II. (Tekst en Toelichting)
87985: MULDER, LODEWIJK - Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis.
156520: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
165853: MULDER, JAN - Labradoedel. De mediamoeheid der dieren.
162735: MULDER, JAN - De toespraken.
155210: MULDER, G.E. [KURT LÖB - ILLUSTR.]. - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
155110: MULDER, ARJAN - De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde.
155037: MULDER, ROELAND - Verleden Tijd. Nederland in de jaren 1900-1930.
93246: MULDER, J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
100218: MULDER, NEELTJE - Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder. Wed. Jacob Honig Jansz. Junior.
154222: MULDER, GERARD & PAUL KOEDIJK - H.M. van Randwijk. Een biografie.
154216: MULDER, JOUKE - Willinks waarheid. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
54536: MULDER, ANDRÉ / SNOEK, HANS - Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk
53241: MULDER, M.J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 2 banden)
31201: MULDER-RADETZKY, RITA / VRIES, BARTELD DE - Landgoedboerderijen van Oranjewoud
4073791: MULDER, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Lucas II (9,28-24,53). (Tekst en Toelichting)
4139376: MULDER, A.C. (IRIGARAY, L.) - Divine Flesh, Embodied Word. Incarnation as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
4139602: MULDER, E.S. - Die teologie van die Jesaja-apokalipse. Jesaja 24-27.
4300316: MULDER, M.J. - Ezechiel.. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part III, Fasc 3)
93951: MULDER, J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar
4009770: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
4048698: MULDER, A. - Geloven in crematieliturgie. Een pastoraalliturgisch onderzoek naar hedendaagse crematieliturgie in een rooms-katholieke context. (UTP-katern 23)
4052817: MULDER, O. - Simon de Hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de Hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira`s concept van de geschiedenis van Israël. (Diss.)
4071531: MULDER, A.J. - De Zaligsprekingen onzes Heeren. In acht leerredenen verklaard.
4135675: MULDER, J. (WILLINK, A.C.) - Willinks waarheid. En het dagboek van Sylvia. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
4137208: MULDER, D. & PRINSEN, B. (RED.) - Bronnen van herinnering. (Westerbork Cahiers 1)
4276034: MULDER, G.J.A. (RED.) - Handboek der geografie van Nederland.
54909: MULDER, EILDERT / MILO, THOMAS - De omstreden bronnen van de islam
4005999: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal friese dorpsgebieden. (Diss.)
101639: MULDOON, PAUL - The End of the Poem. Oxford Lectures in Poetry.
153147: MULHALL, STEPHEN - Wittgenstein's Private Language. Grammar, Nonsense, and Imagination in Philosophical Investigations, paragraphs 243-315.
4023690: MÜLHAUPT, E. (LUTHER, M.) - Evangelisch Leben!. Predigten mit Luthers Hilfe.
94383: MÜLHAUPT, ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Mit 56 Bildern und 4 Karten
31028: MÜLHAUPT, ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Mit 65 Bildern und 4 Karten
4142542: MÜLHAUPT, E. - Rheinische Kirchengeschichte. Von der Anfängen bis 1945. Mit 45 Bildern und 4 Karten. (SVRK - 35)
150344: MULISCH, HARRY - De procedure.
150290: MULISCH, HARRY - De oer - aanslag.
142458: MULISCH, HARRY - Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap.
153662: MULISCH, HARRY - Egyptisch.
143209: MULISCH, HARRY - Twee opgravingen. Ik, Babunik [1947] - Op weg naar de mythe [1954].
165208: MULISCH, HARRY - Siegfried. Een zwarte idylle.
160252: MULISCH, HARRY - De Ontdekking van de hemel. Roman.
102421: MULISCH, HARRY - Zielespiegel. Bij wijze van catalogus.
162741: MULKAY, MICHAEL - Sociology of Science. A Sociological Pilgrimage.
143547: MULLEN, ROBERT - The Mormons.
90706: MULLEN, PETER - Shrines of our lady. A guide to fifty of the world's most famous Marian shrines.
4136345: MULLEN, E.TH. - Narrative History and Ethnic Boundaries. The Deuteronomistic Historian and the Creation of Israelite National Identity.
151697: MÜLLENHOFF, KARL - Die Germania des Tacitus. Erläutert von Karl Müllenhoff.
101743: MULLENS, JOSEPH - A Brief Review of Ten Years' Missionary Labour in India between 1852 and 1861. Prepared from local reports and original letters.
144261: MÜLLER, KLAUS E. - Der Krüppel. Ethnologia passionis humanae.
81884: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn afreden als hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden
121268: MÜLLER, FRANK G.J.M. - Imago explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
93933: MULLER, JOHAN GEORG - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis der kerkhervorming in de zestiende eeuw (Deel 1 en 2)
153635: MÜLLER-WOOD, ANJA - The Theatre of Civilized Excess. New Perspectives on Jacobean Tragedy.
140798: MÜLLER-ERZBACH, RUDOLF - Das private Recht der Mitgliedschaft als Prüfstein eines kausalen Rechtsdenkens.
141405: MULLER, ERIC L. & DANIEL K. INOUYE [FOREW.]. - Free to Die for their Country. The Story of the Japanese American Draft Resisters in World War II.
144237: MULLER, DR. HENDRIK P.N. - Azië gespiegeld. Malakka en China.
153823: MULLER, JAMES W. [ED.]. - Churchill as Peacemaker.
4029395: MÜLLER, J. (BUCER, M.) - Martin Bucers Hermeneutik. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte XXXII)
4025197: MÜLLER, JOH.VON - Schriften in Auswahl. Hrsg.v.E.Bonjour.
4025200: MÜLLER, K. - Aus der akademischen Arbeit. Vorträge und Aufsätze.
4025193: MÜLLER, A.M.K. - Die präparierte Zeit. Der mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Geleitwort von H.Gollwitzer.
4010785: MÜLLER, H.P. - Das Hiobproblem. Seine Stellung und Entstehung im Alten Orient und im Alten Testament. (Erträge der Forschung 84)
4007035: MÜLLER, G. (STRAUSS, D.FR.) - Identität und Immanenz. Zur Genese der Theologie von David Friedrich Strauss. Eine theologie- und philosophiegeschichtliche Studie.
4006129: MÜLLER, A.V. (LUTHER, M.) - Luthers theologische Quellen. Seine verteidigung gegen Denisle und Grisar.
167885: MULLER, J. & H. AMMANN & M. ARNOULD [EDS - ET AL.]. - Mélanges Félix Rousseau. Études sur l'Histoire du Pays Mosan au Moyen Age. Recueil offert en hommage à monsieur Félix Rousseau par ses collègues, ses anciens élèves et ses amis.
140248: MÜLLER-KASPAR, DR. ULRIKE [ED. - ET AL.]. DE - Handbuch des Aberglaubens [3 Vols. Compl.].
110493: MÜLLER, M. - Een economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1980. Historisch overzicht.
83293: MÜLLER-BENEDICT, OTTO - Bremer Pfarrerbuch, Die Pastoren der Bremischen Evangelischen Kirche seit der Reformation, Band 1 die Pasoren nach Gemeinden, Ämtern und Einrichtungen.
82605: MULLER, P.J. - Willem van Oranje (Serie I No. 7 Onze groote mannen)
4025195: MÜLLER, JOH.VON - Briefe in Auswahl. Hrsg.von E.Bonjour.
122919: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De etsen van Rembrandt.
143067: MÜLLER-BLATTAU, JOSEPH - Geschichte der Fuge. Mit einem Notenanhang und einer Thementafel.
85534: MÜLLER, E.F. KARL - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
89453: MULLER, P.L. - De staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording. 1572-1594. (Tweede, goedkoope uitgaaf.)
92536: MÜLLER, KARL FERDINAND / BLANKENBURG, WALTER - Leiturgia, Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes (5 Bände und Register)
90376: MÜLLER-USING, DETLEV - Diezels Niederjagd
88736: MULLER, F. E.A. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939 door Prof. Dr. F. Muller, Prof. Mr. A.C. Josephus Jitta, Mr Dr. J. van Walré de Bordes en Mr. J. Linthorst Homan.
45141: MÜLLER-ZÜRICH, PAUL - Fünfundzwanzig Orgelchoräle. Neue Folge. Op. 63. als Kompositionsauftrag herausgegeben vom Zürcherischen Organistenverband
168829: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX] - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J. Brouwer, Librarian of the Dutch Booksellers Association Library [3 Vols. in 1].
102222: MÜLLER, KARL - Der Weg des Matthäus Stach. Ein Lebensbild des ersten Grönland-Missionars der Brüdergemeine. Aus alten Briefen und Tagebuchblättern zusammegestellt.
131855: MULLER, DR. P.L. - De Staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording 1572-1594.
60508: MULLER. B.A. - Die lewende woord aan die mens van die hede ('n Bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging)
60509: MULLER. L. - De onsterfelijkheidsgedachte bij Schoppenhauer onder invloed van Kant en Plato
60510: MULLER. M. - "Der Ausdruck ""Menschensohn"" in den Evangelien (Voraussetzungen und Bedeutung)"
104332: MÜLLER, CHRISTIAN [ED.]. & ULRICH BARTH & ANITA HALDEMANN - Urs Graf. Die Zeichnungen im Kupferkabinett Basel.
91966: MÜLLER, DANIELA - Ketzer und Kirche. Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden
152856: MULLER, FREDERIK - De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandse Historieplaten, Zinneprenten en Historische Kaarten [4 Vols. in 3 Bindings - Compl. Set in Slipcase].
162388: MULLER, FREDERIK [P.A. TIELE - ED.]. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers: la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
94763: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloetijd (2 delen)
140567: MULLER FZ., MR. S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. Oud Vaderlandsche Rechtsbronnen.
167689: MULLER, CATEL [ILLUSTR.]. & JOSÉ-LOUIS BOCQUET [TEXT] - Kiki de Montparnasse.
167518: MÜLLER, GUSTAV [& HEINZ GÜNTER HORN & H. CHANTRAINE & Z. ZEDELIUS] - Durnomagus. Das römische Dormagen.
167517: MÜLLER, AUG. - Lehrbuch der Buchdruckerkunst.
165644: MÜLLER, ROSEL - Von Patrioten, Jakobinern und anderen Lesehungrigen. Lesegesellschaften der Inteligens Stadt Marburg.
164342: MÜLLER, DR. CLOTAR [H. VAN ROIJEN - ED.]. - De homoeopatische huisdokter.
164195: MULLER, FREDERIK & F. ADEMA VAN SCHELTEMA [INTROD.]. - "Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Romans en verhalen, spectatoriale geschriften, vertalingen der klassieken, anecdoten, hekelschriften, facetiae, "" Hoofsche Welleventheyt "", "" Fatsoenlicke Zend-Brief-Schrijver "", geschriften over de vrouwen, beruchte personen, demonologie, stichtelijke lectuur, volksboeken: ridderromans, sprookjes, natuurkunde, geschiedenis, reizen en schipbreuken. Met een aanhang over opvoeding en onderwijs."
163833: MÜLLER, BEATE [ED.]. - Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age.
162856: MÜLLER, MICHAEL & BEN REBEL [EDS.]. - Metropolis.
161623: MULLER, WIM - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
157926: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX] - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J. Brouwer, Librarian of the Dutch Booksellers Association Library [3 Vols. in 1].
157925: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX.]. - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical & a subject index.
89046: MULLER, FREDERIK - Beredeneerde beschrijving van Nederlandse hisorieplaten zinneprenten en historische kaarten. (4 delen in 3 banden)
88053: MULLER, P.L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de onderteekening der unie.
145155: MULLER, J.W. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert.
160990: MÜLLER, GEORGE - Der amerikanische Sezessionskrieg in der schweizerischen öffentlichen Meinung.
82774: MULLER, H.C. - Johan de Witt, treurspel in drie bedrijven
105299: MULLER FZ., MR. DR. S. [J.W. SMIT - REVISED ED.]. - De universiteitsgebouwen te Utrecht.
30441: MÜLLER, WOLFGANG ERICH - Evangelische Ethik. 2. Auflage
60511: MULLER. N. - Die liturgische Vergegenwartigung der Psalmen (Untersuchungen zur hermeneutischen Problematik der lutherischen Propriumspsalmodie)
31199: MÜLLER, ERICH - Peter der Grosse und sein Hof. Biographie, Anekdoten, Briefe, Dokumente. Eine Sittengeschichte des Russischen und Europäischen Barock
46672: MULLER, P.J. - De Godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande God
46649: MULLER, JAC J. - The Epistles of Paul to the Philippians and to Philemon. The English text with introduction, exposition and notes (Series: The New International Commentary on the New Testament)
9195: MULLER, HEINRICH - Vermeerderende en doorgaans Verbeterde Hemelsche Liefdes-Kus. Ofte Goddelyke Liefdes-Vlamme, dat is, Opwekking tot de Liefde Gods, door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlyke zinryke Vaarzen voor ieder Hoofdstuk verciert, en met nodige Registers vermeerdert. Volgens de laatste Hoogduytse Druk is hier btgevoegt een Euangelische en Apostolische Wegwyzer, om zich uit ieder Capittel op de Zon- en Feest-dagen daar van te konnen bedienen. In het Hoogduyts beschreven, en wegens deszelfs voortrefflykheid in de Nederduytse Taal getrouwelyk overgezet door de geleerde Heer V.H.D.M.
131400: MULLER, FREDERIK & R.W.P. DE VRIES & J.F.M. SCHEPERS - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Aanhang over opvoeding en onderwijs. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogie van de firma's Frederik Muller & Cie [1893] en R.W.P. de Vries [1907] en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers [1947 & 1949] Registers van H.W. de Kooker. Inleiding P.J. Buijnsters.
4073151: MÜLLER, HANFRIED - Evangelische Dogmatik im Überblick.
102168: MULLER, WIM - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
123006: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De Pampiete Waerelt. De Etsen van Rembrandt. Catalogue 123. Science, Magic, Medicine. London, (ca. 1962).
110936: MULLER, M. - Zo leefde Rembrandt in de Gouden Eeuw.
151007: MULLER, DR. P.J. - De godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande god.
4134556: MÜLLER, JOHANNES - De bergrede in onze Taal en voor onzen Tijd. Uit het Duitsch vertaald door Bella Jansen. Met een inleiding van M.van Rhijn.
4136487: MÜLLER-BARDOFF, J. - Paulus. Wege zu didaktischer Erschliessung der paulinischen Briefe.
4137819: MÜLLER, J. - Die Bergpredigt. verdeutscht und vergegenwärtigt.
140955: MÜLLER, KLAUS G. - Eine prise China. Schnupftabakflaschen - Spiegel der chinesischen Seele / A Pinch of China. Snuff Bottles - Mirror of the Chinese Soul.
131663: MÚLLER, JOHANNES [ALBERT SEATON & MICHAEL YOUENS] - Friedrich der Grosse und sein Heer.
130208: MÜLLER, ARNO HERMANN. - Lehrbuch der Paläozoologie [7 vols.]
4142340: MÜLLER, W. (MERLEAU-PONTY, M.) - Etre-au-monde. Grundlinien einer philosophischen Anthropologie bei Maurice Merleau-Ponty.
4027792: MÜLLER-KRÜGER, TH. - Des Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt.
4133561: MÜLLER, PH. (BOPP, L.) - Dem Leben dienen. Das Seelsorgeverständnis von Linus Bopp (1887-1971) im Kontext heutiger Seelsorgekonzeptionen.
4135932: MULLER, FREDERIK - Catalogue of Books, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and subject index by G.J.Brouwer. Reprint of the edition Amsterdam 1872-1875.
4139833: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. (Compleet in 3 dln). De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Prachtig geïll. onder toezicht van J.H.W.Unger.
4300905: MÜLLER-CLAUDIUS, MICHAEL - Der Antisemitismus und das Deutsche Verhängnis.
131641: MULLINK, J.A.M. - Thuisloze mannen. Een sociaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die in de loop van een jaar in een tehuis voor thuisloze mannen werden opgenomen.
4045989: MULLINS, E.Y. - The Christian Religion. In Its Doctrinal Expression.
162615: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in België. Van het classicisme tot het expressionisme.
145038: MULTATULI [ANNEMARIE KETS - ED. & NOTES] - Max Havelaar of De Koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy.
100259: MULTATULI - Vorstenschool.
152440: MULTATULI - Liefdesbrieven.
103435: MULTATULI [= E.DOUWES DEKKER] [A. KETS-VREE - ED.]. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
154543: MULTATULI [THOM HOFFMAN] - Saïdjah en Adinda [1 CD].
162854: MULTATULI [KAREL VAN HET REVE & MAARTEN SCHNEIDER - EDS.]. - Mainzer Beobachter.
4142007: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
167543: MUMBY, FRANK ARTHUR - Publishing and Bookselling. A History from the Earliest Times to the Present Day. With a Bibliography by W.H. Peet.
166750: MUMBY, F.A. & FRANCES H.S. STALLYBRASS [DR. JOHN MURRAY - INTROD.]. - From Swan Sonnenschein to George Allen & Unwin Ltd.
145360: MUMBY, FRANK ARTHUR - Publishing and Bookselling. A History from the Earliest Times to the Present Day. With a Bibliography by W.H. Peet.
141417: MUMFORD, LEWIS - Die Stadt. Geschichte und Ausblick [2 Vols. Compl.].
4139687: MUMFORD, L. - Die Stadt. Geschichte und Ausblick.
157860: MUMMENDEY, RICHARD - Von Büchern und Bibliotheken.
157007: MUNBY, A.N.L. - Cambridge College Libraries. Aids for research students.
155698: MUNBY, JULIAN & RICHARD BARBER & RICHARD BROWN - Edward III's Round Table at Windsor. The House of the Round Table and the Windsor Festival of 1344.
162116: MUNCK, JAN C. DE - A Mathematical and Physical Interpretation of the Electromagnetic Field of the Brain.
141879: MUNCK, L. DE - Heusden. Kroniek van een stadje.
144866: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
4143720: MUNCK, J. (BIBLE) - Acts of the Apostles. (Anchor Bible 31)
4139018: MUNDLE, C.W.K. - A Critique of Linguistic Philosophy.
140743: MUNDÓ, ANSCARI M. - Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marès. Biblioteca de Catalunya.
60512: MUNDT. W.F. - Sinners Directed to the Saviour (The Religious Tract Society Movement in Germany (1811-1848))
95530: MUNGRA, G. E.A. - Hindoestaanse gezinnen in Nederland
154879: MUNGRA, G. - Hindoestaanse Gezinnen in Nederland
150247: MUNIER, W.A.J. - Het simultaneum in de landen van Overmaas. Een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis, 1632-1878.
4142801: MUNIER, A. - Construction, Décoration Ameublement des Églises. I. L'église dans les siècles passés. II. L'église a notre époque, sa Construction. III. Sa Décoration, son Ameublement.
47065: MUNITIZ, JOSEPH A. - Anastasios of Sinai. Questions and Answers. Introduction, translation and notes (Corpus Christianorum in Translation 7, Corpus Christianorum Series Graeca 59)
121975: MUNK, GERDA - Madame de Sévigné et Madame de Grignan dans la correspondance et dans la critique.
122069: MUNK, REINIER & F.J. HOOGEWOUD [EDS.]. - Joodse filosofie. Tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
4074777: MUNK, R. & HOOGEWOUD, F.J. (RED.) (HEERING, H.J.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van prof.dr.H.J.Heering
4140953: MUNK, R.W. (SOLOVEITCHIK, J.B.) - Joseph B. Soloveitchik's Concept of Jewish Thought. (Diss.)
121012: MUNNEKE, ROELOF [PHOTOGR.]. & NANDANA CHUTIWOMNS [TEXT] - Polonnaruva. De middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka / Polonnaruva. The Medieval Capital of Sri Lanka [in Box].
53154: MUNNEKE, J.F. - Het historisch fundament
150150: MUNNICHS, DRS ANDRÉ [ED.]. - Gedenkboek Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch.
4052283: MUÑOS, R. - Der Gott der Christen. (BThB)
157401: MUNSHENKE, REINHARD - Der Verlagskaufmann. Berufsfachkunde für den Kaufmann im Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlag.
150807: MUNSON, JAMES - Maria Fitzherbert. The secret wife of George IV.
4036351: MUNSON, T.N. - Religious Consciousness and Experience.
4045453: MUNSTER H.A.VAN, (KIERKEGAARD, S.A.) - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
87586: MUNSTER, H.TH. VAN - Zie, Hij komt met de wolken. De Openbaring aan Johannes.
165275: MUNSTER, HANS VAN - Een mens te zijn op aarde. Mijmeren over goed en kwaad.
165101: MUNSTER, HANS VAN - De mystiek van Franciscus. De macht van barmhartigheid.
131863: MÜNSTERBERG, OSKAR - Chinesische Kunstgeschichte Vorbuddhistische Zeit - Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei [Volume 1 only]
94546: MUNTER, CORNELIS JACOBUS - Het Avondmaal bij Luther
142911: MUNTHE, AXEL [PAUL RODOCANACHI - TRANSL.]. & G. BARRET [LITHOGR.]. - Le livre de San Michele.
46396: MUNTING, W.N. - Bijzonderheden uit de tijden der Hervorming. Betreffende de Daden, Lotgevallen, Gevoelend en het Karakter der Hervormers
166992: MUNZ, PETER - Frederick Barbarossa. A Study in Medieval Politics.
146124: MUNZINGER, CARL - Japan und die Japaner.
146466: MURAISE, ERIC - Du Roy perdu à Louis XVII. Psychoanalyse historique d'un mythe national.
91360: MURALT, LEONHARD VON - Machiavellis Staatsgedanke
160880: MURARI, KRISHNA - The Calukyas of Kalyani [From circa 973 A.D. to 1200 A.D.]. Based mainly on e[pigraphical sources.
161366: MURAWSKI, ROMAN & JERZY POGONOWSKI [EDS.]. - Euphony and Logos. Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.
103207: MURBACH, ERNST & PETER HEMAN [ED.]. - The Painted Romanesque Ceiling of St. Martin in Zillis.
121373: MURCH, GERALD M. - Visual and Auditory Perception.
4070765: O'MURCHU, D. - Armoede, celibaat en gehoorzaamheid. Een radicale optie voor het leven.
85729: MURÉ, J.C. - Adventspredikatiën
102343: MURET, MAURICE - Grandeur des Élites.
164444: MURIS, PROF. DR. & OTTO WAND - Hansa Welt-Atlas.
101526: MURKEN, AXEL HINRICH [ET AL.]. - Vom Armenhospital zum Grossklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
153809: MURPHY, JOSEPH M. - Working the Spirit. Ceremonies of the African Diaspora.
104903: MURPHY, PAT - Noritake for Europe.
102299: MURPHY-O'CONNOR JEROME - The Holy Land. an Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700.
155903: MURPHY, BEVERLEY A. - Bastard Prince. Henry VIII's Lost Son.
154890: MURPHY, JOSEPH M. - Santeria. An African Religion in America.
154472: MURPHY, CLARE M. & HENRI GIBAUD & MARIO A. DI CESARE [EDS.]. - Miscellanea Moreana. Essays for Germain Marc'hadour.
4300346: MURPHY, F.A. & PH.G.ZIEGLER (ED.) - The Providence of God. Deus Hebet Consilium
144612: MURR, DR. JOSEF - Die Pflanzenwelt in der Griechischen Mythologie.
4069682: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The First Forty Years 1899-1939.
4069683: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The Fight of Faith 1939-1981.
90173: MURRAY, JOHN J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
92279: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag
122278: MURRAY, MARGARET A. - The Spendour that was Egypt.
142391: MURRAY, MICHAEL J. - Nature Red in Tooth and Claw. Theism and the Problem of Animal Suffering
101893: MURRAY, MR. W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De Committé's van Koophandel & Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
4058602: MURRAY, R. - Symbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition.
90004: MURRAY, R.H. - The History of Political Science From Plato to the Present
165117: MURRAY, PETER - The Architecture of The Italian Renaissance.
163675: MURRAY, NICHOLAS - World Enough and Time. The Life of Andrew Marvell.
158160: MURRAY, TIMOTHY D. [FOREW.]. & DAVID R. GODINE [INTROD.]. - Five Decades of the Burin. The Wood Engravings of John DePol.
157420: MURRAY, SIMONE - Mixed Media. Feminist Presses and Publishing Politics.
157056: MURRAY, JOHN G. - A Gentleman Publisher's Commonplace Book.
156892: MURRAY, K.M. ELISABETH [R.W. BURCHFIELD - FOREW.]. - Caught in the Web of Words. James Murray and the Oxford English Dictionary.
54220: MURRAY, ANDREW - Gods beste geheimen. Dagelijkse overdenkingen over de omgang met God
140672: MURRAY, MARGARET A. & PROFESSOR KURT SETHE. - Saqqara Mastabas. Part II.
122490: MURRAY, A.S. - Handbook of Greek Archaeology. Vases, Bronzes, Gems, Sculpture, Terra-Cottas, Mural Paintings, Architecture, &c.
4143462: MURRAY, A. - The Practice of God's Precence. Seven in One Anthology.
4139267: MURRAY, P. & L. - A Dictionary of Christian Art. Retitled and unillustrated edition.
4143505: MURRAY, I.H. (EDWARDS, J.) - Jonathan Edwards. A New Biography.
30333: MURRE, J.M.C. E.A. - Geopende ogen over Wolphaartsdijk. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Wolphaartsdijk, 1912-2012
4076151: MURRE-VAN DEN BERG, H.L. - From a Spoken to a Written Language. The Introduction and Development of Literary Urmia Aramaic in the Nineteenth Century. (Diss.)
4017168: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
4047530: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Ester. Het oude verhaal opnieuw vertaald en ingeleid.
4138257: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
140944: MUSÄUS, J.K.A. - Avonturen van Ridder Rolands Schildknapen. Pikante legende uit den tijd van keizer Karel.
140364: MUSCHLER, REINHOLD CONRAD - Philipp zu Eulenburg. Sein Leben und seine Zeit.
153056: MUSGRAVE, ALAN - Essays on Realism and Rationalism.
152622: MUSIC - Moods of Habana. Original Music from Cuba. [ & CD].
152623: MUSIC - A Day in Rome. [ & CD]..
152624: MUSIC - A Day in London [ & CD].
140762: MUSIC - The Beatles Digest [2nd edition].
152619: MUSIC - Tango. The Rhythem and Movement of Buenos Aires [ & CD]..
152620: MUSIC - Echos of Heaven. The Fine Art of Cathedrals and their Hymns [ & CD]..
152621: MUSIC - Heroes of the Revolution. American Cars and Cuban Beats [ & CD]..
165509: MUSIC - Een lach en een traan. De mooiste levensliedjes in tekst en muziek [& 2 CDs].
165508: MUSIC - Rock Around the Clock. 40 legendarische artiesten [& 4 CDs].
162368: MUSIC - Die Standarte. Balladen und Lieder des Freiherrn Börries von Münchhausen.
140431: MUSIL, ROBERT - Frühe Prosa und aus dem Nachlass zu Lebzeiten.
166008: MUSIL, ROBERT - Die Verwirrungen des Zöglings Törless.
30660: MUSIL, ROBERT - Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. II. Aus dem Nachlass
4142858: MUSIL, R. - De man zonder eigenschappen. (3 dln. in 1 band). Bibliotheek van de twintigste eeuw.
90661: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus
4061554: MUSKENS, M.P.M. - Midden in het leven. Beschouwingen over mens, samenleving en cultuur.
30183: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis. Vierde, gecorrigeerde editie
4038724: MUSKENS, M.P.M. - Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis-een uitnodiging. Friezen - Franken - Nederlanders.
4143704: MUSKENS, M.P.M. - De Kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de Kerk. De kerk in de geschiedenis.
161906: MUSSCHENBROEK S.C.I.W.VAN - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen. Naar Javaansche bronnen verwerkt, en met aanteekeningen voorzien.
4025205: MUSSCHENGA, A.W. - Sociale moraal:. begrip, funktie en inhoud. Een begripsanalytisch en antropologisch onderzoek. (Diss.)
60513: MUSSCHENGA. A.W. - Sociaal moraal: begrip, funktie en inhoud (Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek)
4139014: MUSSCHENGA, A.W. - Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal. Een begripanalytisch en een antropologisch onderzoek.
4142332: MUSSCHENGA, A.W. KAASHOEK, M.A. & DREES, W.B. (RED.) (MAURICE, M.A.) - De eigen wijsheid van wetenschap en geloof. Essays in gedachtenis aan Maarten A. Maurice.
4300314: MUSSCHENGA, B. & BETTINE SIERTSEMA (RED.) - Het Kwaad. Reflecties op de zwarte zijde van het bestaan.
154952: MUSSCHOOT, DIRK - Damiaan, De Held Van Molokai.
85752: MUSSIES, G. - De Joodse Kroniek van Abraham ibn-Daud. Een historische werk uit de Middeleeuwen
121331: MUSSINGHOFF, HEINZ [ED. - ET AL.]. - Lebensbilder aus dem Westmünsterland. Biographien I.
60514: MUSSNER. F. - Christus das All und die Kirche (Studien zur Theologie des Epheserbriefes)
95482: MUSSNER, FRANZ - Der Brief an die Epheser (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 10)
4002321: MUSSNER, FR. - Traktat über die Juden.
4058460: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom. NT IX)
4075901: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4076057: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom.NT IX)
4136393: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4028676: MUSSNER, FR. - Die Kraft der Wurzel. Judentum - Jesus - Kirche.
4047531: MUSSNER, FR. - Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Judentum und Kirche.
122239: MUSTARD, CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
9196: MUSTON, CHRISTOPHER RALPH - Herleven en Herkennen. De Christelijke Vriendschap op Aarde, Voortdurende in den Hemel. Naar het Engelsch door Gijsbert van Reyn. Tweede Druk.
153504: MUTERT, SUSANNE - Grossforschung zwischen staatlicher Politik und Anwendungsinteresse der Industrie [1969-1984].
163363: MÜTHER, KARL-HEINZ - Bibliographie Arno Schmidt. 1949-1991.
142731: MUTHER, D. THEODOR - Sequestration und Arrest im Römischen Recht.
101986: MÚTHERICH, FLORENTINE [ED.]. - Mittelalterliche Schatzverzeichnisse. Erster Teil: Von der Zeit Karls des Grossen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
4010789: MUTIUS, H.G.V. - Der Kainiterstammbaum Genesis 4: 17-24. in der jüdischer und christlicher Exegese.
157910: MUTO, ALBERT - The University of California Press. The Early Years 1893-1953.
165491: MUTSAERTS, CHARLOTTE - Kersebloed.
156032: MUTSAERTS, CHARLOTTE - Zeepijn.
4070726: MUTWA, VUSAMAZULU CREDO - Indaba, mijn kinderen. Een medicijnman vertelt de geschiedenis van zijn volk.
4138773: MUUSS, RUDOLF (HRSG.) - Nordfriesische Sagen.
121704: MUYLWIJK, P.D. - "Uit Gouda's verleden. Op twee partijtjes bij een Stadssecretaris & Op twee verjaardagvisites bij een oud-Burgemeester in den Franschen tijd. Verteld op de Vergadering van de Oudheidkundige Kring "" Die Goude ""van 16 april 1946."
86071: MUYNCK, BRAM DE / MARIANNE VAN DER ZALM-GRISNICH - Aardig agressief. Over agressie bij kinderen
4139351: MUYNCK, B. DE - Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs. (Diss.)
157383: MUYRES, JOS - Louis Paul Boon.
143243: MUYT, P.N. - Vervolg op den Katechismus der Natuur door wijlen J.F. Martinet of Volkomene Schets van een geheel nieuw Zamenstel der Natuurlijke Historie in het Algemeen [Only Vol. 2 of 2].
103105: MUYT, P.N. & HERMANUS NUMAN & JOACHIM OORTMAN [ILLUSTR.]. - Verzameling van Nederlandsche Tafereelen van Kunsten, Ambachten en Bedrijven, Met derzelver afbeeldingen, welke voorzien zijn van de noodige beschrijvingen van elke Kunst, elk Ambacht of Bedrijf, en waarbij tevens toepasselijke versjes gevoegd zijn. Eene wedergave van de Merkwaardigheden uit de Vaderlansche Geschiedenis in Vier Stukjes.
101317: MWOROHA, ÉMILE [ED. - ET AL.]. - Histoire du Burundi: Des origines à la fin du XIXe Siècle.
146277: MYAGKOV, ALEKSEI - KGB Intern. Enthüllungen eines sowjetischen Geheimdienstoffiziers.
142974: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Under the Hammer. Book Auctions since the Seventeenth Century.
142980: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Pioneers in Bibliography.
142981: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Spreading the Word. The Distribution Networks of Print 1550-1850.
142982: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Serials and Their Readers 1620-1914,
142983: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - A Genius for Letters. Booksellers and Bookselling from the 16th to the 20th Century.
142984: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Antiquaries, Book Collectors and the Circle of Learning.
142985: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - The Stationers' Company and the Book Trade 1550-1990.
142986: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
142987: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Journeys through the Market. Travel, Travellers and the Book Trade.
142988: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Libraries and the Book Trade. The Formation of Collections from the Sixteenth to the Twentieth Century.
143018: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Lives in Print. Biography and the Book Trade from the Middle Ages to the 21st Century.
140421: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Spreading the Word. The distribution newtorks of print 1550-1850.
157358: MYERS, ROBIN - The British Book Trade. From Caxton ti the Present Day. A Bibliographical Guide on the Libraries of the National Book League and St Bride Institute.
156987: MYERS, ROBIN - The Stationers' Company Archive 1554-1984.
102021: MYERS, GUSTAVUS - Geschichte der grossen amerikanischen Vermögen [2 Vols. Compl.].
4071646: MYERS, J.B. - The Centenary Volume of the Baptist Missionary Society 1792-1892.
4136553: MYERS, D.G. & JEEVES, M.A. - Psychology through the Eyes of Faith.
152164: MYERSON, JOEL - Emily Dickinson. A Descriptive Bibliography.
166150: MYERSON, JEREMY & PHILIP ROSS - The Creative Office.
143502: MYGIND, NIELS - Essential Allergy. An Illustrated Text for Students and Specialists.
142449: MYJER, ERIC P.J. - Militaire veiligheid door afschrikking. Verdediging en het geweldverbod in het handvest van de Verenigde Naties.
163631: MYLER, PATRICK [BARRY MCGUIGAN - FOREW.]. - Gentleman Jim Corbett. The Truth behind a Boxing Legend.
152727: MYLIUS, NORBERT - Kulturhistorische Abhandlungen [3 Vols. in 1].
104263: MYLONAS, ERIC - Valhalla Knights. Prima Official Game Guide.
104264: MYLONAS, ERIC 'ECM' - Dragonball Z. The Legacy of Goku II [& DVD]. Prima's Official Strategy Guide.
6458: MYSERAS, LAMBRECHT - Onderrigt voor Waare Vroomen om een betamelyk gebruyk van het H. Avontmaal te maaken. Dienende tot Raad, Moedgeving en Versterking der Swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van Verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Den Vierden Druk. WAARBIJ: Het Kinderdeel der Vroome. Behelsende, Het Salig Deel der Vroome, dat sy Kinderen Gods sijn, met de Salige gevolgen van haar Kindschap. Aangelegt tot een Algemeene Stigting, maar meest tot Troost, Raat en Moetgeeving, en bevordering der Heyligmaking der Kinderen Gods. Tweede Druk, van alle fauten gesuyvert. WAARBIJ: Der Vromen Ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgestelt in Vragen en Antwoorden, Aangelegt tot ontdekking van Genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de Heyligmaking en blydschap des Geloofs. Den sevenden Druk van veel Drukfouten gesuyvert.
51970: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds [Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken]
52252: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds. Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken (2 delen)
88122: MYSERAS, LAMBERTUS - Het kabinet des genaden-verbonds (2 delen)
122782: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
122800: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
90240: NAAKTGEBOREN, C. - Mens & Huisdier
164041: NAAR, ROLAND - Last Climb. The legendary Everest Expeditions of George Mallory.
164040: NAAR, ROLAND - Klimmen. Op zoek naar evenwicht.
151590: NAAR, ROLAND - Dwars door Groenland. Duizend kilometer ijs en eenzaamheid.
156038: NAARDING, DR. J. - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente.
104790: NAAS, ROBERTA [ED.]. - Grand Complications. The original annual of the world's watch complications and manufacturers.
30036: NAASTEPAD, TH.J.M. - Van horen zeggen, uitleg van het boek Deuteronomium. Verzorgd geannoteerd en van een inleiding voorzien door Dr. L.W. Lagendijk
4030487: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Amos. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4040566: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Jona. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
93667: NAASTEPAD, TH.J.M. - Voor de idylle geschapen. Uitleg van Schriftgedeelten. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Dr. L.W. Lagendijk
4013845: NAASTEPAD, TH.J.M. - (4 boeken). Op de dorsvloed. 1964 - Het geheim van Rachel. 1965 - Tegen des levens loop. Z.jr. - Vlegels op de dorsvloer. Feestbunde voor Thomas Naastepad. 1981.
4022912: N.N. (NAASTEPAD, TH.J.M.) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
4046665: NAASTEPAD, TH.J.M. - Tegen des levens loop. Gebeden in twaalf regels.
4137705: NAASTEPAD, TH.J.M. - Het geheim van Rachel. Preken en nieuwe liederen over het boek Samuël.
4071934: NABER, J.M.M. (ED.) - Freedom of Religion: a Predious Human Right. A Survey of Advantages and Drawbacks.
141557: NABER, JOH. W.A. - Joan Melchior Kemper 1776-1824.
53824: NABER, JOHANNA W.A. - Correspondentie van de stadhouderlijke familie, 1795-1820 (Deel 3, 1795-1799)
82839: NABER, JOHANNA W.A. - Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-1804
30655: NABER, S.A. - Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders
89454: NABER, J.C. - Calvinist of Libertijnsch? (1572-1631)
55708: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken
167643: NABER, JOH. W.A. - Carolina van Oranje vorstin van Nassau-Weilburg.
150265: NABER, JEAN CHARLES - De staatkunde van Johan de Witt.
145973: NABER, JOHANNA W.A. [ED.]. - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber [1819-1876] in leven Referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819-1876 en bewerkt door zijn peetkleindochter Johanna W.A. Naber. .
95017: NABER, J.C. - Clavinist of Libertijnsch? (1572-1631)
131832: NABER, JOHANNA W.A. - Overheersching en Vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810 - novenmber 1813.
30648: NABER, S.A. - Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen
143100: NABER, DR. H.A. - Van Theorema naar Sectio Divina. Tweede druk van ' Meetkunde en Mystiek '.
55722: NABER, JOHANNA W.A. - Prinses Wilhelmina, gemalin van Willem V, Prins van Oranje
103078: NABHOLZ-KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE & RUTH BARNES & DAVID J. STUART-FOX [EDS.]. - Weaving Patterns of Life. Indonesian Textile Symposium 1991.
157605: NABI, IJAZ & MANJULA LATHRIA [EDS.]. - Building Competitive Firms. Incentives and Capabilities.
157604: NABI, IJAZ & JAYASANKAR SHIVAKUMAR [EDS.]. - Back From The Brink. Thailand'S Response To The 1997 Economic Crisis.
145404: NABOKOV, VLADIMIR - Doorzichtige dingen.
165591: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding.
164769: NABOKOV, VLADIMIR [ANNEKE BRASSINGA & PETER VERSTEGEN - TRANSL.]. - Ultima Thule.
146420: NABOKOV, VLADIMIR [FREDSON BOWERS - ED. & JOHN UPDIKE - FOREW.]. - Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Jane Austen - Charles Dickens - Gustave Flaubert - Robert Louis Stevenson - Marcel Proust - Franz Kafka - James Joyce.
157048: NABRINK, GÉ - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis [2 Vols. = Compl. Set].
145061: NACHAMA, ANDREAS [ED.]. - Jüdische Lebenswelten. Essays & Katalog. [2 Vols. Compl.].
156065: NACHTIGALL, WERNER [ED.]. - Bat Flight--Fledermausflug.
154188: NÁDAS, PÉTER [HENRY KAMMER - TRANSL.]. - Het boek der herinneringen.
167779: NADEAU, MAURICE - Serviteur. Un itinéraire critique à travers livres et auteurs depuis 1945.
151339: NADOLSKI, DIETER - Altes Gebrauchszinn. Aussehen und Funktion über sechs Jahrhunderte.
103022: NADOLSKI, DIETER [SIGRID SCHMIDT - PHOTOGR.]. - Zunftzinn. Formenvielfalt aund Gebrauch bei Fest und Alltag des Handwerks.
88338: NAEF, HENRI - La Chapelle de Notre-Dame dite des Macchabées, a Genève.
47162: NAEF, HENRI - Les Origines de la Réforme a Genève. Vol. 1: La ité des évêques, l'humanisme, les signes précurseurs. Vol. 2: l'ère de la triple combourgeoisie, l'épée ducale et l'épée de Farel. Publié par la société d'histoire et d'archéologie de Genève
94236: NAEF, HENRI - Les origines de la Réforme a Genève. Volume 1: La cité des évéques - L'humanisme les signes précurseurs. Volume 2: L'ère de la triple combourgeoisie. L'épée ducale et l'épée de farel (2 volumes)
141957: NAEREBOUT,FRANS - Ik val aan, volg mij, is ons symbool geworden van Neeland's bijdrage in den strijd voor de vrijheid. Deze strijd werd gestreden door onze zeelieden waar ter wereld ook....
103479: NAFF, THOMAS & ROGER OWEN [EDS.]. - Studies in Eighteenth Century Islamic History.
153211: NAFZIGER, WAYNE E. & FRANCES STEWART & RAIMO VÄYRYNEN [EDS.]. - War, Hunger and Displacement. The Origins of Humanitarian Emergencies [2 Vols.].
150792: NAGAI, YONOSUKE & AKIRA IRIYE [EDS.]. - The Origins of the Cold War in Asia.
153673: NAGEL VERLAG - Nagel.
121024: NAGEL, GERD - Möbel.
90384: NAGEL, ERNEST / BRANDT, RICHARD B. - Meaning and Knowledge. Systematic readings in epistemology.
141119: NAGEL, SUSAN - Marie-Thérèse. The Fate of Marie Antoinette's Daughter.
4075413: NAGEL, E. - The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation.
4055382: NAGEL, B.V.D. - Outcasts. A Collection of Prayers. Een verzameling van Nederlandse en Engelstalige gebeden.
4134416: NAGEL, LOUISE VAN - Zangen der Zee. Met 9 strandgezichten naar teekeningen van Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest.
100486: NAGELKERKE, GERARD A. - Suriname. A Bibliography 1940-1980.
54615: NAGGE, W. - Historie van Overijssel (Deel 2)
31292: NAGLER, G.K. - Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten (Volume 1 - 4, A-SH). Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben.
142556: NAGTEGAAL, H.K. - Familiewapens. Zoeken - ontwerpen - registreren.
6498: NAHUYS, PETRUS - Kort begryp der Christelyke Religie, ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt ten dienste voor Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Vierde Druk. Vermeerdert met het Kort Begrip der Christelyke Religie, met eenige voorname Schriftuurplaatsen bevestigt.
5596: NAHUYS, GERARDUS - PORTRET. Gerardus Johannes Nahuys (1738-1781) op middelbare leeftijd gekleed in toga met bef. Door Reinier Vinkeles naar een schilderij van Hendrik Pothoven. Voorzien van 4-regelig biografisch bijschrift en twee kwatrijnen door Rutger Schutte. ¶ Nahuys, Utrechter van geboorte, werd na zijn opleiding te Utrecht predikant te Ede, Oud-Beyerland, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. In het jaar van zijn benoeming als hoogleraar te Leiden overleed hij plotseling. Nahuys was in de grote steden als predikant zeer in trek, trok bomvolle kerken, en ook als wetenschapper genoot hij een grote reputatie. Wars van voetiaanse of coccejaanse vooringenomenheid was hij bijbels gereformeerd, tegenstander van het verlichte deïsme. (BLGNP I, 202-204).
9851: NAHUYS, PETRUS - Kort Begrip der Christelyke Religie, Ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt te dienste voor Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Vyfde Druk. Vermeerdert met het Kort Begrip der Christelyke Religie, met eenige voorname Schriftuurplaatsen bevestigt. WAARBIJ: Kort Begrip der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei Dwalingen en Dwaalgeesten. Tweede Deel. Vyfde Druk.
152795: NAIPAUL, SHIVA - Black and White.
158163: NAIPAUL, V.S. - Proloog voor een autobiografie.
145458: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado. Een geschiedenis.
144200: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. 'A Million Mutinies Now'.
143137: NAIPAUL, V.S. - De terugkeer van Eva Perron en andere essays.
4074991: NAIPAUL, V.S. - Letters Between a Father and Son.
122116: NAIRAC, C.A. & H. BOUWHEER [MIEKE VAN DOORN & BERT PAASMAN - EDS.]. - Een historisch hoekje der Veluwe.
164045: NAJJAR, IBRAHIM & AHMED ZAKI BADOUI & YOUSSEF CHELLALAH - Dictionnaire juridique. Français - Arabe.
122574: NAKAGAWA, SENSAKU - Kutani Ware.
141862: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Norman Foster 1964-1987.
141838: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Philip Johnson.
155106: NAKAMURA, TAKAFUSA & KÔNOSUKE ODAKA [EDS.]. - Economic History of Japan 1914-1955. A Dual Structure.
103870: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit.
142808: NALL, JASPER RASTUS [[FRED D. GRAY - INTROD.]. - Freeborn Slave. Diary of a Black Man in the South.
131064: NAMÈCHE, A.J. - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
105271: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
102170: NANNINGS, J.H. & GERHARD SELIS [ILLUSTR.]. - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore.
140358: NANTET, BERNARD - Malta.
144772: NAPHY, WILLIAM - Der schwarze Tod. Die Pest in Europa.
110938: NAPIER, MAJOR GENERAL SIR WILLIAM & BRIAN CONNELL [ED.]. - History of the War in the Peninsula. Edeted and Introduced by Brian Connell.
53389: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
95245: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
131601: NARASIMHAMURTI - Handbook of Materia Medica & Therapeutics of Homoeopathy.
157660: NARAYAN, DEEPA [ED.]. - Measuring Empowerment. Cross-Disciplinary Perspectives.
103424: NARKISS, BEZALEL [CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
90983: NARKISS, BEZALEL A.O. - Spiegel van de Joodse beschaving
164586: NARKISS, BEZALEL CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
4017513: NARKISS, B. - Hebrew Illuminated Manuscripts. Foreword C.Roth.
104754: NARMON, F. [ET AL] - Schatten van de Armada.
163752: NAS, DIK [ED.]. - 100 jaar Volkshuis. De arbeidersbeweging in Wageningen.
122720: NAS, FRANS - Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenkopers en tabak.
155234: NASAR, SYLVIA - De wil tot welvaart. Het verhaal van geniale economen.
4060960: NASEMANN, O. (HRSG.) - Ewiges und Alltägliches. Band I und II. Gedanken und Erfahrungen.
142432: NASH, ROY - Buckingham Palace. The Place and the People.
101527: NASH, GERALLT D. - Timber-Framed Buildings in Wales.
146468: NASH, E.B. - Leaders in Typhoid Fever.
100697: NASH, E. - Lokale Leitsymptome. Ein homöopathisches Studienbuch.
102076: NASH. SUSIE - Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the 15th Century.
90439: NASH, CHARLES EDGAR - The lure of long beach. Being a detailed account of the traditions, history and growth of a grand little island of the New Jersey coast.
153625: NASH, ANDREW - Kailyard and Scottish Literature.
167042: NASH, GARY B. - The Urban Crucible. Social Change, Political Consiousness and the Origins of the American Revolution.
157278: NASH, PAUL W. & MARGARET LOCK & ASA PEAVY [EDS.]. - Private Press Books 2004-2007.
145753: NASR, VALI - The Shia Revival. How Conflicts within Islam Will Shape the Future
156327: NASSAU, REV. ROBERT HAMILL - Fetichism in West Africa. Forty Year's Observation of Native Customs and Superstitions.
122822: NASSE, HERMANN - Jacques Callot.
89960: NASSO, CLAUDIO E.A. - Raphael. Grace and Beauty.
100698: NATALI, ANTONIO - Federico Barocci. Il miracolo della Madonna della gatta.
145336: NATER, JOHAN P. - De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831.
121728: NATHAN, ANDREW J. - Peking Politics 1918-1923. Factionalism and the Failure of Constitutionalism.
100219: NATHAN, ANDREW J. & PERRY LINK [EDS.]. & ORVILLE SCHELL [AFTERW.] - The Tiananmen Papers. The Chinese leadership's decision to use force against their own people - in their own words.
167764: NATHANS, HANNA - Werken met het enneagram. Naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie.
142448: NATHANS, HANNA - Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur.
82306: NATIONAL MARITIME MUSEUM - The second Dutch War, de tweede Engelse Oorlog 1665-1667
4143442: NATOLI, J. & HUTCHEON L. (ED.) - A Postmodern Reader.
142723: NATORP, P. - Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie. [nicht weiter erschienen].
4025300: NATORP, P. (PLATO) - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
140087: NATSHEH, YUSUF [ED. - ET AL.]. - Pilgrimage, Sciences and Sufism. Islamic Art in the West Bank and Gaza. Islamic Art in the Mediterranean [Palestinian Authority].
130341: NATTER, TOBIAS G. - Oskar Kokoschka. Early Portraits from Vienna and Berlin 1909-1914.
164982: NATTER, BERT - Begeerte heeft ons aangeraakt.
151886: NATURAL HISTORY - Silent Fields. The Long Decline of a Nation's Wildlife.
122159: NATURAL HISTORY - Turning Points in Zoological Science. A Royal Society Discussion organised by a Committee under the Chairmanship of R J Harrison, as part of the 150th Anniversary Celebrations of the Zoological Society of London
121718: NATURAL HISTORY - Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld. Festschrift zur Feier des 50järigen Bestehens [1858-1908].
165989: NATURAL HISTORY - Ontdek de natuur het hele jaar door. Beek, vijver en meer - weide, bos, heide en tuin - strand, stenen en zand.
103146: NATURAL HISTORY - Le Muséum National d'Histoire Naturelle. Son Histoite - Son État actuel. Volume du tricentenaire (1635-1935).
55201: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
85783: NATZIJL, H. - Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer (Deel 3)
87576: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin. Uit het gezelschapsleven.
88963: NATZIJL, H. E.A. - In beeld gebracht, twee eeuwen kerkelijk leven.
82895: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin, uit het gezelschapsleven
53495: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
54430: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
103892: NAUDTS, PAUL-ALBERT - De alchemie, de steen der wijzen en Antoon van Dijck.
4139013: NAUEN, F.G. - Revolution, Idealism and Human Freedom. Schelling, Hölderlin and Hegel and the Crisis of Early German Idealism.
4072364: (NAUER, D. BUCHER, R. & WEBER, F. (HRSG.) FUCHS, O.) - Praktische Theologie. Bestandsaufname und Zukunftsperspectieven. Ottmar Fuchs zum 60.Geburtstag. (Praktische Theologie heute)
151487: NAUMANN - - Otto Naumann Ltd. Inaugural Exhibition of Old Master Paintings 12 January - 1 March 1995.
123449: NAUMANN, FRANCIS M. & BETH VENN - Making Mischief: Dada invades New York.
81959: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 3
93408: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
4016576: NAUTA, D. (CALVIJN, J.) - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
81525: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme (deel 3)
94268: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
87684: NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn.
91130: NAUTA, D. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Deel 1)
93683: NAUTA, D. - Samuel Maresius
4064052: NAUTA, D. - Logica en model.
91800: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
92100: NAUTA, D. - Samuel Maresius
156336: NAUTA, DR. G.A. [MR. A.S. DE BLÉCOURT - INTROD.]. - Oudfriesche woordenlijst. Met de vertaling in het Nederlandsch en vergelijking met Nieuwfriesche woorden.
84979: NAUTA, D. E.A. - Vier redevoeringen over Calvijn
81958: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 2
94270: NAUTA, D. / SMITSKAMP, H. - Calvijn en zijn academie te Genève
60955: NAUTA, D. - Samuel Maresius
46699: NAUTA, D./GROOT, A. DE/JONG, O.J. DE/LINDE, D. VAN DER/POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Deel 4
87492: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
93067: NAUTIN, PIERRE - Origène. Sa vie et son oeuvre
102460: NAUWELAERS-WANDERS, G. [ED.] [W. SANGERS - FOREW.]. - Neerharen door de jaren heen.
140150: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
103467: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
104714: NAVACELLE, TRHIERRY DE - Marlene Dietrich. Photographien aus der Sammlung John Kobal.
153507: NAVE-HERZ, ROSEMARIE & DIRK SANDER - Heirat ausgeschlossen ? Ledige Erwachsene in sozialhistorischer und subjektiver Perspektive.
94646: NAVE, FRANCINE DE / BRAEKMAN, EMILE M. - Protestantse Drukken en Prenten uit de Hervormingstijd te Antwerpen. Inleiding door Dr. Francinde de Nave. Catalogus door Dr. Emile M. Braekman
155864: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Philologia Arabica. Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
167485: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Liber amicorum Leon Voet.
157705: NAVE, FRANCINE DE & LEON VOET - Museum Plantin-Moretus Antwerpen.
157704: NAVE, DR. FRANCINE DE & DRS. M. DE SCHEPPER [EDS.]. - De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden [1474-1660].
157525: NAVE, FRANCINE DE - Het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen De Bibliotheek & De Archieven [2 Vols. Compl.].
142094: NAVE, F. DE [ED. - ET AL.]. - Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden [16de eeuw] / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas méridionaux [16e siècle].
123178: NAVE, DR. FRANCINE DE - Rondom Rubens. Tekeningen en prenten uit eigen verzameling/Around Rubens. Prints and drawings from the Stedelijk Prentenkabinet.
4070074: NAVONE, J. (RICHARDSON, A.) - History and Faith in the Thought of Alan Richardson.
153241: NAZARETH, PETER - In the Trickster Tradition. The novels of Andrew Salkey, Francis Ebejar and Ishmael Reed.
131257: NEAL HAMILTON, MARY - Music in Eighteenth Century Spain.
151146: NEALE, J.E. - Elizabeth I.
9703: NEANDER, JOHANN AUGUST WILHELM - De Heilige Bernhard en zijn tijd. Uit het Hoogduitsch vertaald, door R.P. Verbeek. In Twee Deelen.
153416: NEATE, W.R. - Mountaineering and its Literature. A descriptive bibliography of selected works published in the English language, 1744-1976.
84483: NEBE, OTTO HENNING - Deus Spiritus Sanctus. Untersuchungen zur Lehre vom Heiligen Geist
4033480: NEBE, A. - Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien.
89507: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking.
86055: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
82843: NEBE, A. - Homiletische portretten, eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
4055946: NEBE, A. - Die Auferstehungsgeschichte unseres Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien ausgelegt.
152374: NECK, M.G. VAN & M. THEUNISZ-VAN NECK - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden.
154873: NECK, YODER, HILDA VAN [ED.]. - Caribbean Literature from Surinam, the Netherlands Antilles, Aruba and the Netherlands. A Special Issue.
155584: NECKEBROUCK, V. - Le onzième commandement. Etiologie d'une église indépendante au pied du mont Kenya.
4075027: NECKEBROUCK, VAN - Gij alleen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten.
4073649: NECKEL, G. - Die altnordische Literatur. Sonderausgabe.
53563: NEDDENS, MARTIN C. / WUCHER, WALDEMAR A.O. - Die wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie - Geschichte - Liturgie
122829: NEDECO. - A Study on the Operation and Development of the Port of Bangkok.
4006400: NEDERHOOD, J.H. - The Church as Mission and the Educated. A Study of the Church`s Mission Relationship to Educated Individuals in America. (Diss.)
60515: NEDERHOOD. J.H. - The church as mission and the educated (A study of the church's mission relationship to educates individuals in America)
6884: NEDERHOUW, LAMBERTUS - De beoeffenende Zedeleer, voor Kinderen en Eenvoudigen, Door allerkortste Vraagen en Antwoorden, Gemakkelyk Gemaakt. In welke de Pligten van een Christen worden aangedrongen, uit Beschouwingen der Onuitspreekelyke Weldaaden Gods, in Natuur, en Genade, die byzonder in ons Vaderland genoten worden. Opgesteld, ten dienste der Schoolen, en Huisgezinnen.
157371: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995 [ = Volume 3].
157370: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000 [= Volume 8].
157369: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993 [= Volume 1].
157368: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996 [= Volume 4].
157367: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994 [= Volume 2].
166616: NEDERLANDSCH INDIË - - De Cultuur-employé en zijn Ouderdomsverzorging.
145389: NEDERLANDSCH-INDIË - - St. Claverbond. Uitgave der P.P. Jezuïten ten bate hunner missie op Java [40th Volume: 10 Issues = Complete Year].
140916: NEDERLANDSCHE WEERBAARHEIDS VEREENIGING - Nederlandsche Weerbaarheids Vereeniging. Uitgegeven bij haar 15 jarig bestaan 1891-1906.
146048: DEN NEDERLANDSCHEN LANDTSPIEGEL. - Den Nederlandschen Landtspiegel in Ryme Gestelt door Z.H. Waar in dat letterlijck ende figuerlijck de gheleghentheut, aert ende nature van de Nederlanden, met de omligghende grensen: als Westphalen, Cleve, Gulick & c. claerlijck afgebeelt ende beschreven worst. Niet min dienstelijck als vermakelijck om lesen.
156856: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Vrouw en boek. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 12.
156844: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Het boek behouden. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 4.
156843: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 11.
156842: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Censuur: voorschrift en praktijk. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 2.
156822: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - De status van het boek in een digitaliserende wereld. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.
156821: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 13.
52253: NEDERLANDSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING - Een Lied op den sabbatdag - Deel 2
168092: NEDERLANDTSCHE PLACCAET-BOECK - - Nederlandtsche placcaet-boeck Waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere Acten ende Munimenten, uyt-ghegeven
160164: NEDERLOF, A.B. - Pyrrhus van Epirus. Zijn achtergronden- zijn tijd- zijn leven. [historie en legende].
121262: NÉDONCELLE, MAURICE & JEAN DAGENS [EDS.]. - Entretiens sur Henri Bremond.
4134608: NEE, WATCHMAN - Tisch in der Wüste. Andachten für jeden Tag.
153604: NEEDHAM, JOSEPH - The Grand Titration. Science and Society in East and West.
102547: NEEDHAM, JOSEPH [WANG LING & LU GWEI-DJEN & HO PING-YÜ] - Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology.
157711: NEEDHAM, PAUL - The Printer & the Pardoner. An Unrecorded Indulgence Printed by William Caxton for the Hospital of St. Mary Rounceval, Charing Cross.
4024477: NEEDLEMAN, J. - De nieuwe godsdiensten.
4030981: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring.
102461: NEEF, A. DE & F. GEERAERDS [ EDS. - ET AL.]. - Alfred Ost. Muurtekeningen.
81641: NEELE, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2009
94677: NEELE, C. / SILFHOUT, W. - Tot een teken. Joodse feesten en symbolen
55168: NEELE, C. - Uit de schaduw. Onbekende Bijbelse personen belicht
122580: NEELMEYER-VUKASSOWITSCH, H. - Russland. [Europäisches und asiatisches Russland]. Nach eigenen Beobachtungen geschildert.
53613: NEER, JOOST VAN / HEFFERNAN, BRIAN - Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A.
4055900: NEESER, M. (BARTH, K.) - Karl Barth l`homme de l`arête.
122588: NEEVE, P.W. DE - Colonus. Privégrondpacht in Romeins Italië tijdens de Republiek en het vroege Principaat.
140670: NEFF, TERRY A. - Donald Sultan.
152258: NEGENMAN, JOHAN - De wording van het woord. Over ontstaan en verstaan van de bijbel.
165149: NEGRI, ANTONIO - Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie.
145770: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
47139: NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit
140199: NEHAMAS, ALEXANDER [BRIGIOTTE FLICKINGER - TRANSL.]. - Nietzsche. Leben als Literatur.
30959: NEHER, ANDRÉ - De ballingschap van het woord. Van de stilte in de Bijbel tot de stilte van Auschwitz
93044: NEHER, ANDRÉ - Amos, contribution a l'étude du prophétisme
4025788: NEHER, A. - Het wezen van de profetie.
130425: NEHMELMANN, REMCO - Het algemeen persoonlijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
152306: NEIDLE, CAROL - The Role of Case in Russian Syntax.
4001930: NEIL, J. - Palestina en de bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H.Schrift.
95606: NEIL, EDWARD N. O' - Teles (The Cynic Teacher)
103260: O'NEILL, BRENDAN [JAMES STEVENS CURL - INTROD.]. - Irish Castles and Historic Houses.
141261: O'NEILL, PATRICK - Günter Grass. A Bibliography 1955-1975.
151646: NEILL, PETER & BARBARA EHRENWALD KROHN [EDS.]. - Great Maritime Museums of the World.
143437: NEILL, D.G. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 19 [Complete Year - 1964].
4070966: NEILL, ST. - God`s Apprentice. The Autobiography of Stephen Neill. Edited by E.M.Jackson.
4036611: NEILL, S.C. - Menschliche Existenz vor Gott. Entwurf eines christlichen Menschenbildes.
4015554: NEILL, ST. - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen. (Aula 180)
4061946: NEILL, ST. - Christian Faith and other Faiths. The Christian Dialogue with other Religions.
103699: NEILLANDS, ROBIN - Wellington and Napoleon. Clash of Arms 1807-1815.
92115: NEIRYNCK, F. - L'?vangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux
4142882: NEISSER, U. - Memory Observed. Remembering in Natural Contexts
157065: NEITE, WERNER [ED.]. & [PROF. REINHOLD NORDSICK - FOREW.]. - Fünfzig Jahre Bücherstube am Dom 1931-1981.
152396: NEKEMAN, AAD - Wielen. Resten van drama's, paradijsjes van nu.
103560: NEKEMAN, AAD - De stille miljoenen van het Rivierenland.
152244: NELDE, PETER H. - Hoffmann von Fallersleben und die Niederlande.
54221: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
87484: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
131204: NELEMANS, DIMP - Alles draait ... Ik zie sterretjes. Geschiedenis van een kermisdynastie.
31070: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
81229: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
84201: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
4142249: NELIS, J.TH. - II Makkabeeën. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. (Diss.)
155960: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Stedenstrijd. Beschouwingen over inter- en intra-urbane rivaliteit.
153283: NELISSEN, PROF. DR. NICO [ED.]. - Gemeente en sociale vernieuwing.
144403: NELISSEN, N.J.M. & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
155739: NELISSEN, BART - Scanning Tunneling Microscopy: Application to Stepped Surfaces and Magnetite.
142456: NELISSEN, PROF. DR. NICO & DR. PETER DE GOEDE & PROF. DR. MARK VAN TWIST - Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde.
167822: NELISSEN, N.J.M. & T. IKINK & A.W. VAN DE VEN [EDS]. - In staat van vernieuwing. Maatschappelijke vernieuwingsprocessen in veelvoud.
131869: NELISSEN, NICO & HENK VAN BOXTEL & MARCEL LEMMEN - Beleidsstijlen van managers ten aanzien van het milieu. Een onderzoek naar beleidsstijlen van managers in de verf- en schildersbranche.
131725: NELISSEN, PROF. DR. NICO & DR. HENRI GOVERDE - Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Kleine stappen en / of grote sprongen.
131239: NELISSEN, N.J.M. & M. BEMELMANS-VIDEC & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Renewing Government. Inovative and Inspiring Visions.
144402: NELISSEN, N.J.M. & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
143368: NELLEN, H.J.M. & J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
143369: NELLEN, H.J.M. & J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
47242: NELLEN, HENK J.M./RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. (Studies in the History of Christian Thought, Volume LV)
130462: NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot. Erflater.
10024: NELLESTEYN, GUALTERUS VAN - Gaet uyt Babel, ofte Nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de Paus-Gesinden. Waer in hare ketteryen, Afgoderyen ende andere grove dwalingen, mitsgaders haere Landt-verderflijcke maximen worden ontdeckt. Seer dienstigh in dese tijden voor ieder een, als oock insonderheydt voor personen van Staet, om een wakende ooge op de Papisten te houden.
5628: NELLESTEYN, GUALTERUS VAN - Gaet uyt Babel, ofte Nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de Paus-Gesinden. Waer in hare ketteryen, Afgoderyen ende andere grove dwalingen, mitsgaders haere Landt-verderflijcke maximen worden ontdeckt. Seer dienstigh in dese tijden voor ieder een, als oock insonderheydt voor personen van Staet, om een wakende ooge op de Papisten te houden.
4141722: NELLIE, - De bijbel voor kinderen naverteld. Oude en Nieuwe Testament.
140232: NELSON, BOB & PETER ECONOMY - Managen voor dummies.
92685: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onze tijd, in haar oorsingprong en gene
100038: NELSON, KEITH L. - Victors Divided. America and the Allies in Germany 1918-1923.
166410: NELSON, BRYAN [JOHN BUSBY - ILLUSTR.]. - The Gannet.
152537: NELSON, WALTER HENRY - Die Hohenzollern. Reichsgründer und Soldatenkönige.
4143881: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
4137593: NEMAT, M. - Omhelsd door angst. Een jonge Iraanse vrouw overleeft haar gevangenschap.
121412: NEMIROWSKY, IRÈNE [J.W.F WERUMEUS BUNING - TRANSL]. - Het bal.
95734: NENTJES, S. - Fulgentius van Ruspe en de leer van de predestinatie. Een onderzoek naar de invloed van Fulgentius op de leer van de (dubbele) predestinatie
152182: NEOMARIO, T.H. - Geschichte der Stadt Rom [2 Vols. Compl.].
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
142878: NÉPOS CORNÉLIUS [ANNE-MARIE GUILLEMIN - ED.]. - Oeuvres.
60516: NEPVEU. R.M. - Constanten en variabelen van het profetisme
83706: NEPVEU, J.I.D. - Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt
156170: NERBONNE, DR. IR. JOHN - Elektronische Incunabelen. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Alfa-Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen door dr. ir. John Nerbonne op dinsdag, 19 september 1995.
131195: NERCIAT, ANDRÉA DE [DR. CAZZONE] [GEORG CORDESMÜHL - TRANSL.] - Der Teufel im Leibe.
167439: NERSESSIAN, SIRARPIE - An Introduction to Armenian Manuscript Illumination. Selections from the Collection in the Walters Art Gallery.
47098: NERSESSIAN, V. - Armenian Illuminated Gospel Books
145986: NERVI, PIER LUIGI [ED.]. - Weltgeschichte der Architektur [14 Vols. = Compl. Set.].
167750: NESCIO [J.H.F. GRÖHNLOH] - Verzameld proza en nagelaten werk.
154547: NESCIO [READ BY JOB COHEN] - Titaantjes [1 CD].
144052: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
166362: NESLON, J. BRYAN - The Sulidae. Gannets and Boobies.
150432: NESPEN, W. VAN [ED.]. - Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden
153956: NESTOUR, PATRIK LE[TEXT] & AKEJI SUMIYOSHI [ILLUSTR.]. & AUDIE BOCK - The Mystery of Things. Evocations of the Japanese Supernatural. Seventeen calligraph-paintings.
82204: NET, J.S. VAN DER - De zeven kruiswoorden
84651: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde, tien preken
166411: NETHERSOLE-THOMPSON, DESMOND [DONALS WATSON - ILLUSTR.]. - Pine Crossbills. A Scottish contribution.
165501: NETSCHER, FRANS [ED.]. - De Hollandsche Revue. Achttiende Jaargang [1913].
92853: NETTELHORST, R.P. - 100 bijbelse figuren. Verhalen over de boeiendste personages uit de Heilige Schrift
103579: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
163234: NETTLAU, M. [ÉLISËE RECLUS - FOREW.]. - Bibliographie de l'Anarchie.
156236: NETTLE, DANIEL - Personality. What Makes You the Way You Are.
110459: NETTLE, DANIEL & SUZANNE ROMAINE - Uitstervende talen.
153570: NEUBAUER, JOHN & HELGA GEYER-RYAN [EDS.]. - Gendered Memories.
121414: NEUBAUER, HELMUT - Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russland.
4300743: NEUBAUER, JOHN - The Emancipation of Music from Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics.
146040: NEUBECKER, OTTFRIED - Elseviers gids van de Heraldiek.
104007: NEUBECKER, OTTFRIED - Heraldik. Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert.
131596: NEUBERT, OTTPO - De Vallei der Koningen.
142978: NEUBURG, VICTOR E. - Popular Literature. A History and Guide. From the beginning of printing to the year 1897.
142727: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
4025207: NEUENSCHWANDER, U. - Glaube. Eine Besinnung über Wesen und Begriff des Glaubens.
4055549: NEUENSCHWANDER, U. - Denker des Glaubens.
4059504: NEUENZEIT, P. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
88083: NEUFELD, VERNON H. - The earliest Christian confessions
4300965: NEUFELD, KARL H. (HARNACK, A.VON) - "Adolf von Harnack. Theologie als Suche nach der Kirche. ""Tertium Genus Ecclesia""."
101170: NEUGEBAUER, RUDOLF & JULIUS ORENDI [RICHARD GRAUL - INTROD.]. - Orientalische Teppichkunde.
4017516: NEUGROSCHEL, J. - Great Works of Jewish Fantasy:. Yenne Velt.
156272: NEUHÄUSER, RUDOLF - Towards the Romantic Age. Essays on Sentimental and Preromantic Literature in Russia.
142112: NEUHEUSER, HANNS PETER [ED.]. - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Katalog zur Ausstellung.
4026385: NEUHEUSER, H. (ALTENBEKEN) - Geschichte der Gemeinde Altenbeken.
88385: NEUMAN, J.C. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. (3 delen in 1 band)
88091: NEUMAN, J.C. - Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland, op eene eenigzins volledige wijze, naar de tegenwoordige behoefte eener lagere school, behandeld. (2 delen in 1 band)
110300: NEUMANN, JOHN VON - Het zenuwstelsel als computer.
91912: NEUMANN, BURKHARD / STOLZE, JURGEN - Aus dem Glauben leben. Freikirchliche und romisch-katholische Perspektiven
110112: NEUMANN, FRIEDRICH - Geschichte der alt-deutschen Literatur. 800-1600. Grundriss und aufriss.
103732: NEUMANN, ERICH - The Great Mother. An Analysis of the Archetype.
167805: NEUMANN, ROBERT - Zaharoff the Armaments King.
166515: NEUMANN, RUDOLF & WALTER HABDANK [WOOD-ENGRAVINGS]. - Die höchst bemerklichen Exempel der Fauna von Gondwanien. Siebzehn gemeinverständliche Beschreibungen in Komplexen geordnet nebst einem Vorwort d. Herausgebers u. mehreren Verzeichnungen nach den Natur von Künstlerhand gestaltet.
164157: NEUMANN, PETER M. & A.J.S. MANN & JULIA TOMPSON [EDS.]. - Collected Papers of William Burnside (2 Vols. Compl.].
131830: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel.
4072206: NEUMÄRKER, D. (HROMÁDKA, J.L.) - Josef L.Hromádka. Theologie und Politik im Kontext des Zeitgeschehens.
4300944: NEUNER, P. & G.WENZ (HRSG.) - Theologen des 19.Jahrhunderts. Eine Einführung.
85788: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. Mit 400 Bildern in Dert und 42 Tafeln in Farbendruck
58089: NEUPERT, H. - Das Klavichord, Geschichte und technische Betrachtung des 'eigentlichen Claviers'
123121: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrik de Keyser - Artus Quellinus - Rombout Verhulst.
47144: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXXVII)
94121: NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
92220: NEUSNER, JACOB A.O. - Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era
95376: NEUSNER, JACOB - The modern study of the Mishnah
92305: NEUSNER, JACOB - The rabbinic traditions about the pharisees before 70. (3 volumes)
95373: NEUSNER, JACOB - A history of the Mishnaic law of Purities. Part twenty-one: The redaction and formulation of the order of Purities in Mishnah and Tosefta. Part twenty-two: The Mishnai system of uncleanness. Its context and history (2 volumes)
162805: NEUSNER, JACOB - Judaism. The Basics.
4137098: NEUSNER, J. - Development of a Legend. Studies on the Traditions Concerning Yohanan Ben Zakkai. (Studia Post-Biblica 16)
4139899: NEUSNER, J. (ED.) - Scriptures of the Oral Torah. Santification and Salvation in the Sacred Books of Judaism. An Anthology. Edited and Translated by J.Neusner.
4139999: NEUSNER, JACOB (ED.) - Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives.
4140206: NEUSNER, J. (ED.) - The Modern Study of the Mishnah. (Studia Post-Biblica 23)
4141101: NEUSNER, J. - Judentum in frühchristlicher Zeit. Übersetzt von W.Hudel unter mitarbeit von K.Bätz unf Chr.Munz.
130036: NEUSNER, JACOB [ED.] - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.]
4143041: NEUSNER, J. - The Discourse of the Bavli. Language, Literature, and Symbolism. Five Recent Findings. (South Florida Studies in the History of Judaism 34)
4143043: NEUSNER, J. (ED.) - The Judaism, for Example. Studies toward the Comparison of Religions. (Studies in the History of Judaism 51)
4143044: NEUSNER, J. - The Law behind the Laws. The Bavli's Essential Discourse. (Studies in the History of Judaism 35)
4143045: NEUSNER, J. - The Bavli's Massive Miscellanies. The Problem of Agglutinative Discourse in the Talmud of Babylona. (Studies in the History of Judaism 43)
4143046: NEUSNER, J. - The Principal Parts of the Bavli's Discourse. A Preliminary Taxonomy. Mishnah Commentary, Sources, Traditions, and Agglutinative Miscellanies. (Studies in the History of Judaism 53)
4143047: NEUSNER, J. - The Tosefta. An Introduction. (Studies in the History of Judaism 47)
4300209: NEUSNER, J. (ED.) (GOODENOUGH, E.R.) - Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 14)
141656: NEUSS, WILHELM & FRIEDRICH WILHELM OEDIGER [EDS.]. - Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.
4016219: NEUSS, W. - Die Kirche der Neuzeit.
4058421: NEUSS, W. - Die Kirche des Mittelalters.
165762: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter.
91297: NEUTELINGS, ROB E.A. - Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over de taal, tekst en communicatie gepresenteerd over het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft.
90222: NEUTJENS, CLEM. - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
4139568: NEUVEL, K. - Wee de genen. Over de bilogische fundamenten van menselijk gedrag.
160556: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1900. Glas - Glass - Verre - Vetri.
146422: NEUWIRTH, WALTRAUD - Glas 1905-1925. Band II: Vom Jugendstil zum Art Deco / Glass 1905-1925. Volume II: From Art Nouveau to Art Deco.
161936: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1905-1918. Glas - Glass - Verre - Vetri.
163708: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Keramik nach 1900. Hugo F. Kirsch. Mit Werkkatalog nach der Ausstellung im Österreichischen Museum für angewandte Kunst, Wien [Vol. 1 - only].
163088: NEVE, MARIE [ED.]. - Helen's Kleintjes of De Liefste Kinderen van de Wereld.
90383: NÈVE, P.L. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005). Aflevering 1.
150625: NÈVE, DR. P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - Territoir - Archieven.
101987: NÈVE, P.L. & E.C.C. COPPENS [EDS.]. - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. a.j. de Groot.
4071062: NEVE, J.L. - Kurzgefasste Geschichte der Lutherischen Kirche Amerikas.
93588: NEVEN, GERRIT - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek
89720: NEVEN DUMONT, ALFRED E.A. - Man sieht nur, was man weiss... 40 Jahre DuMont Buchverlag Rückschau und Perspektiven.
91695: NEVEN, J.P. - Derk brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden.
103358: NEVEN, J.P. & A. BEL & DR. H. FLORIJN & DRS. J. VERSLOOT [EDS.]. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard [Vol. 1 - only].
55673: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
4067299: NEVEN, G. (BARTH, K.) - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek.
4055648: NEVEN, G.W. (NOORDMANS, O.) - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld e.a.
101231: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.
85661: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
87727: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
83088: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander, leven en werk van ds. W.L. Tukker
83086: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars, uit het leven van de heer A. de Redelijkheid
158296: NEVEN DU MONT, REINHOLD [FOREW.]. - 40 Jahre Kiepenheuer & Witsch 1949-1989 [In Slipcase].
84011: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
83963: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
104755: NEVEN, MARIE-NOËL & FRANÇOISE JURION & BENOÎT SCHOONBROODT [EDS.]. - Brussel. Beschermde monumenten en landschappen.
55490: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
153149: NEVILLE-SINGTON, PAMELA - Robert Browning. A Life After Death.
151304: NEVINS, ALLAN - The Organized War to Victory, 1864-1865 [Vol. 8: The Ordeal of the Union].
90070: NEVIUS, S. - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelven geleerd
4020206: NEWALD, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus Roterodamus.
131972: NEWARK, PETER - Cowboys.
4067370: NEWBERG, A. (E.A.) - Waarom God niet verdwijnt. Why God Won`t Go Away. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen.
4025325: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. (Aula 357)
4138567: NEWBIGIN, LESSLIE - Foolishness to the Greeks. The Gospel and Western Culture.
153478: NEWBURN, TIM & PAUL ROCK [EDS.]. - The Politics of Crime Control. Essays in Honour of David Downes.
130202: NEWBY, ERIC - What the Traveller Saw.
146329: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
152667: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
167231: NEWBY, ERIC - On the Shores of the Mediterranean.
155152: NEWBY, HOWARD - Country Life. A Social History of Rural England.
31257: NEWBY, ERIC - Atlas van de grote ontdekkingsreizen
150996: NEWCOMB, RICHARD F. - Abandon Ship! The Saga of the U.S.S. Indianapolis, the Navy's Greatest Sea Disaster.
158377: NEWDIGATE, B.H. & WILL RANSOM & S.H. DE ROOS [EDS - ET AL.]. - Modern Book Production.
47416: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 4
47412: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 5
47413: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 3
47867: NEWELL, J.E. - Bekende Kerkliederen met Variaties voor Piano of Orgel (nr. 361)
143575: NEWHOUSE, JOHN - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
142972: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
142791: NEWMAN, RICHARD & PATRICK RAEL & PHILLIP LAPSANSKY [EDS.]. - Pamphlets of Protest. An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860.
152732: NEWMAN, JANE O. - The Intervention of Philology: Gender, Learning and Power in Lohenstein's Roman Plays.
154643: NEWMAN, CHARLES [ED. - ET AL.]. - For Vladimir Nabokov on his seventieth birthday.
143889: NEWMAN, ERNEST - Wagner Nights.
151577: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry.
140047: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
4140158: NEWMAN, A. - The United Synagogue 1870-1970.
4140377: NEWMAN, L.I. - The Hasidic Anthology. Tales and Teachings of the Hasidim.
31362: NEWONT, JOHN - Rust voor uw ziel
4042536: NEWSOM, C.A. & RINGE, S.H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
89206: NEWTON, GEORGE - An exposition of John 17
154144: NEWTON, A. EDWARD - A Magnificent Farce and Other Diversions of a Book-Collector.
122180: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. - The Rationality of Science.
9200: NEWTON, JOHN - De Grondlegging der Christen Kerk, benevens haare Gesteldheid en Lotgevallen geduurende de Eerste Eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald, door Marinus van Werkhoven, En uitgegeeven met een Voorbericht, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering, van de Eerwaardigen Heere Johan Newton, Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan de Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweeden Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem.
89137: NEWTON, ISAAC - Observations upon the prophecies of Daniel, and the apocalypse.
167228: NEWTON, A. EDWARD - The Amenities of Book-Collecting and Kindred Affections.
166814: NEWTON, A. EDWARD - The A.S.W. Rosenbach Fellowship in Bibliography. Bibliography and pseudo-Bibliography.
155091: NEWTON, MICHAEL - Savage Girls and Wild Boys. A History of Feral Children.
103850: NEWTON, CHARLES - Victorian Designs for the Home.
88278: NEWTON, JOHN - Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald, nieuwe uitgave.
46958: NEWTON, JOHN - Gods Genade en zijn Vrijmachtig Albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering ban den weleerw. Heer John Newton, door hem zelven beschreven, bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinae, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren, waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
1308: NEWTON, JOHN - Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering. Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan den eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Merkwaardig Bericht, van de Bekeering, den Godvruchtigen Wandel en het Zalig Uiteinde van twee Beroemde Leeraars in de Hoofdkerk van Engeland, onlangs overleden. Met naame Wijlend de Eerwaarde Heeren Richard Conijers, Predikant te Deptford. En William Romaine, Predikant te London. Met eene voorafgaande Leerrede over I Thess. II: vs. 8. gehouden te Deptford, ter gelegenheid van het Overlijden van den Eersten, door deszelfs Vriend den Eerwaarde Heer Johan Newton. Uitgegeven door Cornelis Brem. WAARBIJ: De Kracht der Godlijke Genade in een aanmerkelijk voorbeeld vertoond, in Zes Brieven, van eenen Leeraar der Hervormde Kerk. Uit het oorpronglijk Latijn vertaald, door William Cowper. En met eene Voorrede uitgegeeven, door Johan Newton. Aan wien deeze Brieven in het oorspronglijk geschreeven waren. Uit het Engelsch in 't Nederduitsch vertaald.
4300179: NEWTON, J. & MORE, H,, - Correspondance du Rév. J. Newton et de Miss Hannah More. Traduite de l'anglais.
7550: NEWTON, JOHN - Nalatenschap. Brieven aan onderscheidene perdonen en over verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Nieuwe Uitgave.
9615: NEWTON, THOMAS - Historische en Taalkundige Vertogen over de gewyde Voorzeggingen, waar in alle die propheetsijen der Heilige Schriftuur, welken reeds op eene merkwaardige wyze vervuld zyn, of hedendaagsch nog in de waereld vervuld worden, zoo geleerd, als schrander en oordeelkundig, verklaard en toegepast zyn. Uit het Engelsch, naar den derden Druk van den jaare 1766. Vertaald.
162240: NEYMANNS, HARALD - Verschlüsselung im Internet. Probleme der politischen Regulierung in den USA und der Bundesrepublik Deutschland.
93669: NEYSTERS, P. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen
163811: NGABOH-SMART, FRANCIS - Beyond Empire and Nation. Postnational Arguments in the Fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
156965: NICHOL, DONALD W. - Pope's Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton with other Letters and Documents 1744-1780.
144786: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
110136: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
121521: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
121781: NICHOLAS, SANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944.
90712: NICHOLAS, DAVID - The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the arteveldes, 1302-1390.
141230: NICHOLAS, DAVID. - The Metamorphosis of a Medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302-1390.
143860: NICHOLL, CHARLES - Leonardo da Vinci. The Flights of the Mind.
163261: NICHOLLS, MARK - The Importance of Being Oscar. The Life & Wit of Oscar Wilde.
161865: NICHOLLS, A. & RICHARD GOOD [BOB LOOSEMORE - PHOTOGR.]. - Clocks and watches in colour.
145004: NICHOLS, BEVERLEY [& HENRY MATTHEW BROCK - ILLUSTR.]. - A Book of Old Ballads. Selected and with an Introduction.
89812: NICHOLSON, JOHN - Building the Sydney Harbour Bridge
104470: NICHOLSON, ELEANOR - In the Footsteps of the Camel. A Portrait of The Bedouins of Eastern Saudi Arabia in Mid Century.
157102: NICHOLSON, ANDREW [ED.]. - The Letters of John Murray to Lord Byron.
30623: NICHOLSON, SYDNEY H. - The Parish Psalter with Chants. The psalms of David pointed for chanting and set to Chants from the St. Nicolas Chant book
141107: NICHTWEISS, BARBARA [ED.]. - Lebendiger Dom. St. Martin zu Mainz in Geschichte und Gegenwart.
4063481: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
30736: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Jewish Literature between the Bible and the Mishnah. A Historical and Literary Introduction. Second edition, with CD-ROM
30866: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Ancient Judaism and Christian Origins. Diversity, Continuity, and Transforamtion
30775: NICKELSBURG, GEORGE W.E. / STONE, MICHAEL E. - Early Judaism. Texts and Documents on Faith and piety. Revised Edition
101013: NICKLISCH, HANS [GODFRIED BOMANS - TRANSL.] - Vader, het beste paard van stal.
60518: NICOL. W. - The semeia in the fourth gospel (Tradition and redaction)
142385: NICOLAI, HENK - De Kingma-Kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
162295: NICOLAÏ, PROF. MR. & MR. B.K. OLIVIER & PROF. MR. L.J.A. DAMEN & MR. H. TROOSTWIJK - Bestuursrecht.
6930: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
5629: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
92173: NICOLAI, IOHANEM - Effigies & vitae. Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimie van de in 1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op inititiatief van de stichting Groninger Universiteitsfonds
5155: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen, van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
4136831: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek. Of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. (Diss.)
83200: NICOLAISEN, DÖRTE E.A. - Een Veelkleurige Habijt, klooosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
166476: NICOLAS, DAVID - The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century.
101640: NICOLASEN, LIDY - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
140403: NICOLAUS, KNUT - Handboek voor het restaureren van schilderijen.
90217: NICOLLE, DAVID - Rome's enemies 5. The desert frontier.
46899: NICOLOTTI, ANDREA - Esorcismo Cristiano e Possessione Diabolica tra il e III secolo (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 54)
150422: NICOLSON, MARGARET - The Little Aussie Fact Book. Everything you need to know about Australia in one handy volume. .
121296: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - Diaries and Letters 1930 - 39.
167241: NICOLSON, HAROLD - Helen's Tower.
157295: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - The Harold Nicolson Diaries 1919-1964.
54784: NICOLSON, HAROLD - Sainte-Beuve
144172: NICOLSON, NIGEL - Portrait of a Marriage. Vita Sackville-West & Harold Nicolson.
30834: NICOMACHEA, ETHICA - Aristoteles
95569: NIDA, EUGENE A. / TABER, CHARLES R. - The theory and practice of translation
31276: NIDA, EUGENE A. - Message and mission. The Communication of the Christian Faith
95571: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating
154199: NIE, W.L.J. DE - De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw.
154165: NIEBAUM, HERMANN & FOKKO VELDMAN [EDS. - TRANSL.]. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck, een Groninger gildeleider uit Westfalen / Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen]. .
100163: NIEDERBERGER, DR. OSKAR - Kirche - Mission - Rasse. Die Missionsauffassung der niederländisch-reformierten Kirchen von Südafrika.
141474: NIEDERLE, LUBOR - Rukovet' slovanskych starozitnosti. K vydáni pripravil akademik Jan Eisner.
4058643: NIEDERWIMMER, K. (DIDACHE) - Die Didache. Erklärt. (KAV-1)
153200: NIEDNER, MARIE - Hardanger Stickerei. Mit 161 Abbildungen und einem Musterbogen.
131126: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst.
30048: NIEHUSS, MERITH - Zwischen Seifenkiste und Playmobil. Illustrierte Kindheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts
110831: NIEKERK, MARLENE VAN - Agaat.
92604: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel, het eerste deel. Met de hemelse vreugde voor de gelovigen zielen, het tweede deel
55266: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel. Het eerste deel met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel
100634: NIEL, FERNAND - Albigenzen en Katharen.
165408: NIELE, HELEEN - Bitter zoet.
4073788: NIELSEN, J.T. (TEKST EN TOELICHTING) - 2 Korintiërs. (Tekst en Toelichting)
53194: NIELSEN, J.T. - Handelingen I. Een praktische bijbelverklaring
143025: NIELSEN, ANNE MARIE [ED.]. [ & FLEMING JOHANSEN - FOREW.]. - 130 Highlights. NY Carlsberg Glyptotek.
157008: NIELSON, A.C. - Latijnse Zinspreuken op Nederlandse Boekmerken.
121083: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
47957: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw
104577: NIEMEIJER, JAN A. & AD. A.J. MULDER [EDS. - ET AL.]. - Verzet in Groningen.
103893: NIEMEIJER, JAN A. - Nederlandsche schoolplaten.
81339: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Kinderen van het platteland
81338: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Leven op het platteland
104514: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
145000: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
85192: NIEMEIJER, H.E. - Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725
91944: NIEMEIJER, CORNELIS JOHAN - De strijd over de leer der praedestinatie in de Ixde eeuw, degmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
104198: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
165202: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.
151265: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
151509: NIEMEIJER, J.W. - Hollandse aquarellen uit de 18de eeuw in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29