Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
131098: KONING, DANIEL - Na verloop van tijd.
10149: KONING, MARTINUS - Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
82006: KONING, J.C. DE - De klokken luiden, ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 September 1923
130719: KONING, J. DE [ET AL.] - Vijftig jaar sociaal recht in Leiden. Bewerkingen van inleidingen gehouden op 30 mei 1986 te Leiden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de leerstoel sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
180266: DE KONING|HASSELT, J. VAN - Kanaalverbinding van Twente en Winterswijk met den IJssel bij Zutphen. Rapport uitgebracht door de ingenieurs J. van Hasselt en de Koning in opdracht van het Algemeen Comité.
156435: KONING, DR. D.A. WITTOP - Het etiket in de Apotheek.
4068760: N.N. (KONING, J. DE) - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning. Onder red. van W.Verkade, A.C.Ramselaar en Thijs Booy.
89982: KONING, DANIEL - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
180930: A.J. DE KONING|BICKER CAARTEN, A.|F. MARS [EDS.].|H. HENNINK - Noordhollands molenboek.
60375: KONING. J. DE - Studi?n over de EI-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt
103756: KONING, JACOBUS - Algemeene ophelderende verklaring van het Oud Letterschrift, in Steenplaatdruk & ATLAS [2 Vols. in 1].
10421: KONING, MARTINUS - Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum, of Woordboek van Gewyde en Ongewyde Voor- en Zinnebeelden. Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen, en wat verder in de Heilige Bladen, en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt, Benevens de oneigentlyke en van elders ontleende Spreekwyzen en Toespeelingen, Uitvoeriglyk worden behandelt, het letterlyke naaukeuriglyk uitgehaalt, de voorbeelden vergeestelykt en tot hunne Tegenbeelden overgebragt, de ware beduidenisse der Zinnebeelden aangewezen, de oneigentlyke spreekwyzen verklaart, en ontelbare plaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments, uit de Outheit en Talen, naar den aart der Gelykenissen, Voor- en Zinnebeelden, uitgelegt en opgeheldert. Met Kopere Platen.
104221: KONING, ERIK JAN [ED. - ET AL.]. - Praktijkboek Sociale Veiligheid, voorbeelden van succesvolle veiligheidsprojecten in de Brabantse (grote) steden.
163869: KONING, JOSEE [ED. - ET AL.]. - U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952-2002.
158064: KONING, MADELIJN - De literaire verdiensten van A.A.M. Stols.
154592: KONING, MR. A.M. DE|MR. J. BROUWER - Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen. De inzet van mediation-vaardigheden en mediation door overheden.
123254: DR. P. DE KONING - INTROD.].|PREL, DR. KARL DU [P.M. WINK - TRANSL. - Studiën uit het gebied der Geheime Wetenschappen [2 Vols. Compl.]..
100070: KONING-VAN DER VEER, MIA - Schepen op postzegels / Ships on Stamps.
59029: KONING, JAKOBUS DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt
4134587: KONING, M.G. DE - De Tweede Brief aan de Korinthiërs. Een verklaring van Paulus' brief speciaal voor jou. (Rotsvast 3)
131290: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
157327: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
103757: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Het Haagse grachtenboek. De waterwegen van het centrum in oude foto's 1855-1950.
103758: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Dit is ons huis. De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
181725: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt en uitgegeven, in den ouderdom van 68 jaar.
4069759: KONINGSVELD, P.S.V. - Sprekend over de Islam en de moderne tijd. (Teleac).
122446: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
183698: KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN - Gedenkboek van het vijfentwintigjarig jubileum van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 1938-1963.
170739: KÖNNEKER, CARSTEN [ED.]. - Wer erklärt den Menschen? Hirnforscher, Psychologen und Philosophen im Dialog.
170778: KONNER, MELVIN - The Tangled Wing: Biological Constraints on the Human Spirit.
170800: KONNER, MELVIN - The Evolution of Childhood. Relationships, Emotion, Mind.
157144: KONNERTZ, WINFRIED [ED.]. - Max Ernst Bücher und Graphiken. Eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen.
186202: J.S.A.M. VAN KONNGSBRUGGE [EDS.].|LEMMINK, J.PH.S. - Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
180275: KONOIKE, YOSHITADA [FOREW.]. - Cultural Heritage of Hyogo Prefecture Japan. Painting.
155106: KÔNOSUKE ODAKA [EDS.].|NAKAMURA, TAKAFUSA - Economic History of Japan 1914-1955. A Dual Structure.
181229: KONRAD PAUL - AFTERW.].|PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON [THERESE ERLER - ED. - "Reisebriefe aus England und Irland. Eine Auswahl aus den "" Briefen eines Verstorbenen "" [2 Vols. in Slipcase]."
166879: KONRAD, ULRICH|MARTIN STAEHELIN - Allzeit ein Buch. Die Bibliothek von Wolfgang Amadeus Mozarts.
183584: KONZE, BERGIT - Die Ästhetik des weiblichen Widerstandes. Zur Thematisierung deutscher Geschichte in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie.
4056396: KONZELMANN, G. - Jerusalem. 4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt.
146295: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard. De wrekende hand van de Sjiieten.
30202: KOOGER, HANS - Ingmar Bergman. Aspekt-biografie onder redactie van Perry Pierik
180804: KOOGER, HANS - Kruisen en Kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen.
182896: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
180763: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
140175: KOOGER, HANS - Joods leven in Dieren, Rhenen en Velp.
88439: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods Vrijmachtige Genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 Aug. 1877. Door hem zelven beschreven.
94493: KOOI. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
153443: KOOI, DR. P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands [2 Vols. Compl.].
4036785: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Het Heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp. (Diss.)
4015859: KOOI, C.V.D. (BARTH, K.) - Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief. Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door C.v.d.Kooi.
60376: KOOI. C. VAN DER - De denkweg van de jonge Karl Barth (Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording)
123348: KOOI, KENNETH A.|ROBERT E. MARSHALL. - Visual evoked Potentials in Central Disorders of the Visual System.
47980: KOOI. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een tweeluik
4138197: KOOI, A.V.D. KÜSTER VAN & REELING BROUWER, R. (RED.) (NEVEN, G.) - Ontmoetingen-tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven.
4138996: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
57675: KOOIJ, RIJN VAN - Als een lopend vuur. Charismatische vernieuwing in de kerken
121404: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. a Study and Translation of 19th Century Responsa Against Religious Reform in Judaism.
88421: KOOIJ, A. VAN DER|KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
58895: KOOIJ, ARIE VAN DER - Die Alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments (Orbis Biblicus et Orientalis, 35)
90684: KOOIJ, A. VAN DER|KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
4073354: KOOIJ, R.V. - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
4137071: KOOIJ, A.V.D. - Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments. (OBO 35)
121032: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
90730: KOOIJMAN, GEORGE FREDRIK - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys, het dialekt van een middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18 rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische aantekeningen, foto's en illustraties.
43085: KOOIJMANS. W. - Twee Kerstkoralen, Looft God, gij christ'nen maakt hem groot, Ik kniel aan Uwe kribbe neer
57540: KOOIJMANS, E. E.A. - Uit Sions Zalen. De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion. (psalm 65 vs. 2)
89853: KOOIJMANS, L. E.A. - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland.
86878: KOOIMAN, W.J. - Jacobus Revius. Zijn leven - zijn lied.
95346: KOOIMAN, DICK - Conversion and Social Equality in India. The London Missionary Society in Stouth Travancore in the 19th Century
156365: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
31013: KOOIMAN, W. - Philippus Melanchthon
55692: KOOIMAN, W.J. - De ronde Luthersche kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst
30583: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan het evangelisch-luthersch seminarium op 3 juni 1946
85881: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon
130305: H.N. KOOIMAN (EDS.]|LOTSY, J.P. - Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Volume 10 / Tiende deel : Platen [Plates only]
4142571: KOOIMAN, W.J. (LUTHER, M.) - Luther's kerklied in de Nederlanden. (Diss.)
184859: KOOIMAN, DICK - Koppelbazen, kommunisten en ekonimische krisis. Arbeidsorganisatie in de textielindustrie van Bombay 1917-1937.
57960: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
83458: KOOISTRA, J. - Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron
61286: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
141574: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
96531: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rodesië. Door de F.P. Church of Scotland
53882: KOOISTRA, JACK - Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog
60377: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
145591: KOOISTRA, REDMAR|STEPHAN KOOLE - Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin.
89116: KOOKER, H.W. DE (INTRODUCTION AND INDEXES) - The catalogus universalis. A facsimile edition of the Ducht booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz Amsterdam 1640-1652.
161117: KOOKER, H.W. DE [ED.]. - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652.
93828: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht. Van Heilig-Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis
61199: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
152832: DRS. C.M. KOOL [ED. AL.].|VREDENBURG, DRS. J. - Rond de sjoel. Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
153655: KOOL, MARGA - Moeder-dochter-liefste-vrouw. Keuze uit gedichten.
168519: KOOLBERGEN, MICHIEL - Een Hollandse Robinson Crusoe. Dagboek van de verbanen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
143756: KOOLBERGEN, MICHIEL - Het laatste geheim van Bomarzo.
4008417: N.N. (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a.
57585: KOOLE, D.|VELEMA, W.H. - Uit liefde tot Christus en zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
110328: KOOLE, R.A. (ED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
82503: KOOLE, D. E.A. - Zichtbare liefde van Christus, het diakonaat in de gemeente
4075973: KOOLE, W.J. - De troost van televisie. Ervaringen van kijkers en makers. (Diss.)
4019087: KOOLE, D. & VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling.
4069980: KOOLE, D. - Openbare kenmerken van de ware christenen. Het christelijk geloof en de christelijke houding persoonlijk, maatschappelijk, politiek en kerkelijk.
56985: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen)
84691: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel, onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC
166114: KOOLEN, M. - Tabakspijpjes 1600-1900. Pijpvondsten uit Grave, Velp en Escharen.
84098: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
166687: KOOLHAAS, ANTON - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
4138771: KOOLHAAS, M. & VOOREN, J.V.D. - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden.
153354: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen / Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] and the journals he drew for his children.
162505: KOOLMAN, EGBERT - Oldenburgische Bibliographie [16. Jh. - 1907].
154194: KOOLMEES, P.A. - Symbolen van openbare hygiène. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
4046496: KOOLSCHIJN, G. (PLATO) - Plato, schrijver. 1 Liefde, 2 onzekerheid, 3 rechtvaardiging, 4 verstarring. Teksten gekozen en vertaald.
164185: KOOLWIJK, TH.F. VAN [ED.]. - Catalogus van de boeken uit de collectie Stuyt, voornamelijk betreffende de geschiedenis van Frankrijk [ca. 1500-1870] aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
165669: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engfelse schrijvers in Parijs 1900-1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
4056026: KOOMEN, J. - De geschiedenis van het Beding der Eigen Opleiding. (naar de Synodale Acta`s) Op verzoek van de Vereeniging tot steun van de Theologische School te Delft.
83836: KOOP, GARY - Analysis of economic data second edition
48144: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach III. 14 Orgelstukken met licht pedaal van Merulo tot Fischer (nr. 502)
48145: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
4063038: KOOP, H. - Door dichte deuren. Omkijken in geloof.
48142: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach V. 13 Orgelstukken met licht pedaal van Volckmar tot Woollen (nr. 504)
48143: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
153697: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle IV.
153687: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999.
162489: KOOPER, ERIK [ED.]. - This Noble Craft...Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht 1989.
94228: KOOPERBERG, L.M.G. - Erasmus als vredeskampioen
31848: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn
4010686: KOOPMANS, W.T. - Joshua 24 as Poetic Narrative. (Diss.)
180385: KOOPMANS, JELLE|PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
91876: KOOPMANS, BOTINE - Haagse winkelpuien. Een inventarisatie in de binnenstad
85299: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de sneeuw. Eene kerstvertelling.
92631: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
96032: KOOPMANS, J. - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
156182: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland. Een schets.
53890: KOOPMANS, G. - Koudum fan doe en nou
101370: KOOPMANS, THIJMEN - Vrijheden in beweging. Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976.
4139249: KOOPMANS, J.J. - Beknopt overzicht van de cultuur van het oude nabije oosten. als achtergrond voor de bijbel. Overdruk uit het GTT, 59e jg. nr. 1/2
30811: KOOPMANS, JAN - Theoloog bij de tijd (1905-1945)
165717: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
164834: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
152663: KOOPMANS, JELLE|PAUL VERHUYCK - "Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:"" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."""
151384: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939.
160415: KOOPMEINERS, R.J. - Oorsprong, ontwikkeling en betekenis van het Middeleeuwse Rotterdam. Waarin wordt aangetoond dat de huidige opvatting te dien aanzien onhoudbaar moet worden geacht.
90327: KOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
54003: KOOPS, W.R.H. - Johan Huizinga, 1872-1972. Papers delivered tot the Johan Huizinga conference Groningen 11-15 december 1972
86771: KOOPS, G.L. - Werkt uws zelfs zaligheid. Nagelaten geestelijk onderwijs. Eerder verschenen in twee wegen, kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
164829: KOOPS, WILLEM|LEEN DORSMAN|THEO VERBEEK [EDS.]. - Née Cartesienne / Cartesiaansch gebooren. Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005. The Philosophical Works of Descartes. (Volume 1 of 2)
153856: KOOPS, LUKAS|MARTIN KOSTER [EDS.]. - Op petret. Drense schrievers in woord en beeld.
150631: KOOPS, ROELOF|NICO PLOMP [EDS. - ET AL.]. MARGRIET DE ROEVER [ED,.].|ROB VAN DRIE - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
89258: KOORDERS, S.H. - Het leerstelsel der Hervormde Kerk: Naar den Heidelbergschen Catechismus. (4 delen)
166570: KOORN, MR. P.|MR. L.H.M. LOEBER [MR. M. JORNA|PROF. DR. W.J.M. VOERMANS] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk.
130443: KOORN, MR. P.|MR. L.H.M. [EDS. - ET AL.] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk. Verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
144131: KOOT, TON - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten.
90245: KOOT, TON E.A. - Jamboree Logboek, 1937. Officieel gedenkboek uitgegeven door de stichting 'wereld-jamboree 1937' Bloemendaal-Vogelenzang'.
55691: KOOT, TON - Poorters van Amsterdam
166818: KOOT, ROMAN|MICHIEL NIJHOFF|SASKIA SCHELTJENS [EDS.]. - Kunstbibliotheken in Nederland. Tien korte schetsen.
156443: KOOT, J. VAN DE - An Essay on Grammar-Parser Relations.
92366: KOOTEN, REINIER VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951
95114: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar Zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
57672: KOOTEN, R. VAN - De dingen die met haast geschieden moeten. Praktisch commentaar op de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (Deel 2)
30846: KOOTEN, GEURT HENDRIK VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians
93526: KOOTEN, R. VAN - Compendium aan Zijn voeten. Werkboek bij de geloofsleer
92940: KOOTEN, R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod (Deel 1)
91159: KOOTEN, R. VAN E.A. - Er zij licht, bijbels dagboek.
32344: KOOTEN, M. VAN - De eerste brief aan Korinthe. Want gij zijt duur gekocht
92938: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod (Serie: Hoe lief heb ik uw wet)
31105: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
92941: KOOTEN, R. VAN - Verzoend door Christus!
96326: KOOTTE, T.G. - Rekkelijk of precies. Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt
60384: KOOY. J. - De paraenese van den Apostel Paulus
4011446: KOOY. J. - De paraenese van den apostel Paulus. (Diss.)
93519: KOOY. J. - De paraenese van den apostel Paulus
182529: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
182530: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
4063857: KOOY, JOHN - Het Boek van den Hemel.
161970: KOOY, PROF. DR. G.A. [ED.]. - Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland.
43102: KOOYMAN. C. - Koraal voorspellen voor de lijdenstijd (klavarskribo) Ik wil mij gaan vertroosten, Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten, Wat God wil, dat geschied altijd, Lam Gods dat zo onschuldig, Mijn verlosser hangt aan 't kruis, Jezus leven van mijn leven.
47686: KOOYMAN, COR - Koraalvoorspelen voor de lijdenstijd. Il wil mij gaan vertroosten. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat God wil, dat geschied altijd. Lam Gods, dat zo onschuldig. Mijn verlosser hangt aan 't kruis. Jezus leven van mijn leven
110823: KOP JANSEN, TH.P.M.|TH.J.J. LEYENAAR - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru. Catalogus van de Chimú collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde [1882-1986].
85189: KOPER, JACOB - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië. (With a summary in English)
4032889: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling. in het bijzonder in Indonesië. (Diss.)
176364: KÖPF, ULRICH - Religiöse Erfahrung in der Theologie Bernhards von Clairvaux. Beiträge zur Historischen Theologie 61
105061: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
105060: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
166272: KOPLAND, RUTGER - Dankzij de dingen.
94264: KOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
4074725: KOPMELS, ESTHER - Christus en cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie.
4053884: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. (Diss.)
4054868: KOPPELMANN, W. - Der Erlösungs- und Heilsgedanke von Freisinnig-Protestantischem Standpunkt aus. (Gekrönye Preisschrift)
4001352: KÖPPEN, K.P. - Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche.
145065: KÖPPEN, ERNST [ED.]. - Das war einmal. Zweite Folge alter Krefelder Bilder.
102163: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
91583: KOPPENFELS, JOHANNA VON - Jüdische Friedhöfe in Berlin
183883: KOPPERS, W. [ED.]. - Festschrift - Publication d'Hommage offert au P.W. Schmidt. 70 Sprachwissenschaftliche, Ethnologische, Religionswissenschaftliche, Prähistorische und andere Studien.
101225: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
30657: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd. Voorzien van een alphabetisch naamregister
121114: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
150705: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
4039753: KOPUIT, M. (RED.) - Zo heb ik het overleefd. Verhalen van joodse vervolgden. M.m.v. Hans Bloemendal, Andreas Burnier, Dick Houwaart, Ida Vos e.a.
4140059: KOPUIT, M. - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945.
160007: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
152642: KORBEL, PETR|MILAN NOVAK - Geïllustreerde mineralen encyclopedie.
122695: KORCHIN, SHELDON J. - Modern Clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
153258: KORDA, MICHAEL - Another Life. A Memoir of Other People.
157145: KORDINA, ROGER [ED.]. - 175 Jahre Sauerländer 1807-1982.
103759: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
4051415: KOREN, Y. & VECHT, C. - Verzonken heimwee. Joods hier Israëlisch daar.
57066: KOREVAAR, C.A. - Alsmaar ouder worden. Ouder worden en oud zijn
87629: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek, wat een dominee bezielt
60387: KOREVAAR. GIJSBERT - Sustainable Chemical Processes and Products, new design methodology and Design Tools
185092: KORF, DINGEMAN - Tegels.
180757: ED. - ET AL.].|KORF, MR. JAN [INTROD. - Gelders molenboek.
141065: ED. - ET AL.].|KORF, MR. JAN [INTROD. - Gelders molenboek.
88980: KORFF, F.W.A.|OS, A. VAN - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
100407: KORFF, GOTTFRIED|WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
150300: KORFF, GOTTFRIED|REINHARD RÜRUP [EDS.]. - Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt.
87193: KORFF, F.W.A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
130232: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.]
91024: KORGER, HILDEGARD - Schrift und Schreiben. Ein Fachbuch für alle, die mit dem Schreiben und Zeichnen vonn Schriften und ihrer Anwendung zu tu haben. Sechste Auflage mit 564 Bildern.
4056304: KÖRHOLZ, L. - Das Zeitalter der Reformation. 1517-1648.
158374: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
184454: KORKMAZ, DR. ZEYNEP - Güney-Bati anadolu agizlari. Ses bilgisi [Fonetik].
184347: KORKMAZ, DR. ZEYNEP - Nevsehir ve yöresi agizlari.. I. Cilt Ses bilgisi [Phonètique].
174160: KORN, LARRY - One-straw revolutionary : the philosophy and work of Masanobu Fukuoka.
151153: KORN, IRENA - Auguste Rodin. Meester-beeldhouwer.
102035: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
180828: KORNAAT, KLAAS - Van inval tot capitulatie. De meidagen van 1940.
123515: KORNAAT, DRS KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
156468: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
162245: KÖRNER, TORSTEN - Der kleine Mann als Star. Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
4136010: KÖRNER, J. - Hebraïsche Studiengrammatik.
170275: KÖRNER, STEPHAN - Categorical Frameworks.
20434: KÖRNER, THEODOR - Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
123245: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics. An Introductory Essay.
101882: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
164535: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
4070746: KORNFIELD, J. - De leringen van Boeddha.
121844: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
152850: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
58903: KORPEL, MARJO CHRISTINA ANNETTE - A Rift in the Clouds. Ugaritic and Hebrew Descriptionsof the Divine
31660: KORPEL, MARJO C.A.|OESCH, JOSEF M. - Studies in Scriptural Unit Division (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume III)
31658: KORPEL, MARJO C.A.|OESCH, JOSEF M. - Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume V)
31659: KORPEL, MARJO C.A.|OESCH, JOSEF M. - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume IV)
163484: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie [1750-1820] in een Westeuropees kader.
53727: KORPORAAL, T.L. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen, 1828-1987
4056054: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
4037368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
164885: KORS, ARJAN [& STEVEN DERIX]. - 't is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
95835: KORSAK, MARY PHIL - At the start... Genesis made new. A translation of the Hebrew tekst
170872: KORSMEYER, JERRY D. - Evolution and Eden. Balancing Original Sin and Contemporary Science.
181730: KORST, PROF. DR. J.K. VAN DER - Een dokter van formaat. Gerard van Swieten, lijfarts van keizerin Maria Theresia.
102842: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
167211: KORSTEN, PROF. DR. ARNO F.A.|PROF. DR. HARRIE AARDEMA - De vallende burgemeester. Een onderzoek naar factoren, omstandigheden, patronen en preventie- en interventiemogelijkheden.
171121: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
102843: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
184008: A.F.A. KORSTEN|I,M,A,M, PRÖPPER [EDS.].|JONG, P. DE - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren. Dynamiek of duynamiet? Congresbundel 1996.
171194: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
54961: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
182462: KORT, DR. J.C. - Repertorium op de lenen van Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650).
53054: KORT, KEES UND HJALMAR DE - Es begann im Paradies
58361: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
140770: KORTE, Z. DE [G. VAN NISTELROOIJ - ED.]. - De mis-liturgie.
4042862: KORTE, A.M. (DALY, MARY) - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
82999: KORTE, JAAP - Guido de Brès een mede-erfgenaam van Christus
160788: KORTE, BARBARA|RALF SCHNEIDER [ED.]. - War and the Cultural Construction of Identities in Britain.
103695: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
143963: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
88328: KORTENHOF, H. - Ds. Tiptaft de vriend van Ds. Philpot.
53289: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
86770: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
166571: MR. H.J.H.L. KORTES [MR. R.A.J. VAN GESTEL ET AL.].|SCHAGEN, DR. MR. J.A. VAN - Certificatie: kansen en risico's.
130442: MR. H.J.H.L. KORTES [EDS. - ET AL.]|SCHAGEN. DE. MR. J.A. VAN - Certificatie: kansen en risico's. Verslag van het symposium, gehouden op 25 april 2002 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
110660: KORTEWEG, ANTON|WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
94990: KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
90308: KORTEWEG, P. - De Geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
31208: KORTEWEG, A.S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek. 6 oktober 1983 - 14 januari 1984
90593: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1944 t/m 1968.
161156: KORTEWEG, DR. A.S. [INTROD.]. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
82658: KORTEWEG, A. E.A. - Tis vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig museum de Bezige Bij. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum de Bezige Bij
84615: KORTEWEG, P. - De geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
57470: KORTEWEG, P. - Gedoopt voor het leven. Kinderdoop - Volwassendoop - Herdoop
180823: KORTEWEG, ANTON|WILT IDEMA [ED.]. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters: Nicolaas Beets - J.P. Hasebroek - Bernard ter Haar - J.J.L. ten Kate - Eliza Laurillard.
165798: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
141056: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
150703: KORTEWEG, ANTON|MURK SALVERDA [EDS.]. - t is vol van schatten hier...Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. [2 Vols. Compl.].
181733: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
105122: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
30576: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's bierbrouwerij maatschappij N.V. 1873-1948
121467: KORTHALS ALTES, A.|N.K.C.A. IN 'T VELD - Slag in de schaduw. Peel / Maas 1944-'45.
162547: KORTHALS ALTES, LIESBETH|MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
186167: KORTHUIS, J. - Bevrijd jezelf. De doe-het-zelf methode om je innerlijke rust, gezondheid en levensgeluk te vergroten.
130445: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M.|PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.]. - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
55437: KORTMANN, C. E.A. - Noord-Brabant. Een studie over de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Ontwikkelingsplan 1965 (2 delen)
170114: KÖRTNER, ULRICH H.J. - Einführung in die theologische Hermeneutik.
56975: KÖRTNER, ULRICH H.J.|LEUTZSCH, MARTIN - Papiasfragmente Hirt des Hermas
4300958: KÖRTNER, U.H.J. & M.LEUTZSCH, - Papiasfragment / Hirt des Hermas. Eingeleite, hrsg., übertragen und erläutert. (Schriften des Urchristentum 3)
180011: KORTRIGHT, FRANCIS H.|T.M. SHORTT [ILLUSTR.]. - The Ducks, Geese and Swans of North America. A vade mecum for the Naturalist and the Sportsman.
46348: KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.)|RENGSTORF, K.H. - Kirche und Synagoge, Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde.
101576: KORVINUS, HENK|TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
184265: KOSAMBI, MEERA - Urbanization and Urban Development in India.
150660: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
163379: KOSCHATZKY, WALTER [ED.]. - Die Botschaft der Graphik. Sechs Jahrhunderte gedruckte Kunst. Oberösterreichische Landesausstellung 1989.
151642: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
104307: KOSCHATZKY, DR. WALTER|KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
103056: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
95169: KOSCHORKE, KLAUS - Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate 'Apokalypse des Petrus' (NHC VIII, 3) und 'Testimonium Veritatis' (NHC IX, 3) ( Nag Hammadi Studies, XII)
96681: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
86476: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
4143484: KOSHY, T.E. (BAKHT SINGH) - Bakht Singh. Een verslag van een apostolische opwekking in de 20e eeuw. Voorwoord van G.Verwer.
110835: KOSINSKI, JERZY - De gevederde vogel.
31654: KOSKENNIEMI, ERKKI - The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 206)
53046: KOSLOW, SUSAN - Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder, 1579-1657
4010261: KOSMALA, H. - Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. (Studia Post-Biblica I)
164562: KOSMOS ZIGARETTENBILDER - Deutsche National-Elf Fussball Weltmeister 1954.
122029: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
60891: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de Historische Jezus, Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
30974: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de historische Jezus. Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
55690: KOSSEN, W.J.|RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden
123491: KOSSLYN, STEPHEN M.|RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
123221: KOSSLYN, STEPHEN M.|OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
82096: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme (mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nieuwe reeks - deel 45 - No. 2
168806: F.K.H. KOSSMANN|KRONENBERG, M.E.|L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks Deel 26 / Volume 26 [Complete Year in 4 Issues].
167178: F.K.H. KOSSMANN [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 24 [4 Parts in 1].
167175: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 20 / Volume 20 [4 Parts in 1].
167173: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 18 / Volume 18 [4 Parts in 1].
101518: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
167179: F.K.H. KOSSMANN|KRONENBERG, M.E.|L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 25 [4 Parts in 1].
167177: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 23 [4 Parts in 1].
146506: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
167174: F.K.H. KOSSMANN|L. BRUMMEL [EDS.].|M.E. KRONENBERG|VREESE, WILLEM DE - Het Boek. Tweede Reeks Deel 19 / Volume 19 [4 Parts in 1].
86108: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Deel I. Van prehistorie tot 1500. Deel II. Van 1500 tot 1780. Deel III. 1780-1940 anderhalve eeuw Nederland en België. (3 delen)
85146: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
52419: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof
156671: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA - Kamper Schepenacten 1316-1354.
123260: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. [HENK PLATENBURG|MARTIN VAN THIEL - PHOTOGR.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
162896: KOSSMANN, DR. E.H. - Verlicht conservatisme over Elie Luzac.
182223: KOSSMANN, FR. - Gedichten van Anna Roemers Visscher. Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets. Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
122635: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
101076: F.H. KOSSMANN|KOSSMANN-PUTTO, J.A.|O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
86127: KOSSMANN, E.H. - Verlicht conservatisme: over Elie Luzac. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 mei 1966
4139809: KOSSMANN, E.H. - Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H.Kossmann.
152993: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 & Deel II: 1914-1980 [2 Vols. Compl.].
150335: KOSSMANN, PROF. DR. E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
181734: KOSSMANN, DR. F.K.H. - De spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
165781: KOSTAK, MARTIN [GERLOF ABELS - TRANSL.]. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen
85545: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
156811: A.P.W. KOSTEN [EDS.].|JINKES DE JONG, MR. U.J. - Dr. Pieter Anton Tiele. Documentaire bijdrage tot een biografie.
122807: KOSTENEVICH, ALBERT - Hidden Treasures Revealed. Impressionist masterpieces and other important French paintings preserved by the State Hermitage Museum St. Petersburg
184525: KÖSTER, AUGUST - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
48358: KOSTER, A,|OTTOLANDER, K.|VOS, C. DE (ED.)|WENDEL, A.J. - Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
54455: KOSTER, J. E.A. - Mijn raad zal bestaan. Waarin opgenomen de afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Barneveld door Ds. J. Koster, bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman, intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. J. Koster
162059: KÖSTER HENKE, W.L.H. [FOREW.]. - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
145153: KOSTER, DANIËL - Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen . Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
95350: KÖSTER, FRITZ - Religiöse erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam
30757: KÖSTER, HELMUT - Synoptische überlieferung bei den Apostolischen Vätern
4005705: KÖSTER P. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Moed tot bijbelse levenservaring. De meditatiemethode van Ign. de Loyola in het licht van vandaag.
51780: KOSTER, W.J.W. - Plato [Bloemlezing uit enige dialogen met aantekeningen]
4033457: KÖSTER H. - Einführung in das Neue Testament. Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit.
130997: KÖSTER, PROF. DR. KURT - Gutenberg in Strassburg.
56653: KOSTER, J. - Gods beloften aan zijn Jakobsvolk
4139254: KÖSTER H. - Symbolik des Chinesischen Universismus. (Symbolik der Religionen 1)
4140461: KOSTER A.J. (PLUTARCHUS) - Plutarchi vita arati. (Diss.)
4133882: KOSTER D. (FRANÇOIS DE SALES) - François de Sales.
4300935: KÖSTER BEATE - Die Lutherbibel im frühen Pietismus. (Texte und Arbeiten zur Bibel 1)
162638: KOSTER, ADRIANUS - De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt [1971-1982].
156444: KOSTER, C.J. - Word Recognition in Foreign and Native Language. Effects of Context and Assimilation.
155793: KOSTER, SIMON - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
153224: KOSTER, JAN - De gele armband.
144802: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
140549: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
153852: KOSTER, MARTIN - Zölfportret mit sparzegelties.
142210: A. KOSTER|GERHARTL, A.M.|P. STUART [EDS.]. - Een prachtvol exemplaar. Vijfenzeventg jaar Museum G.M. Kam 1922-1997.
153229: KOSTERS, MR. J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
4017441: KOSTERS, W.H. - Het herstel van Israël in het perzische tijdvak. Eene studie.
151574: KOSTIOUDOVITCH, ELENA [ED.]. - Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs.
94565: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften (2 volumes)
84365: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther, Sein Leven und seine Schriften (2 volumes)
4041339: KÖSTLIN, J. - Die schottische Kirche,. ihr inneres Leben und ihr Verhältnis zum Staat, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Protestantismus.
154773: KOSTOVA, ELIZABETH - Zwanenroof.
110231: KOSTOVIC, NIJAZIJA - Sarajevo. Evropski Jeruzalem - European Jerusalem - Das Jerusalem Europas.
54660: KOSTYAL, K.M. - Great Migrations
82194: KOT, A. - Gods weg is volmaakt, ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht
151118: KOTALIK, JIRI [PETER REURSLAG - INTROD.]. - Alfons Mucha.
152760: KOTEWEG, ANTON [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen.
155255: KÖTHE, RAINER - Sterrenkunde. Heel eenvoudig. Basiskennis planeten - sterren - sterrenstelsels.
142031: KOTKER, NORMAN [ED.].|MORRIS BISHOP - The Horizon Book of the Middle Ages.
4139486: KOTOWSKI, E.V. SCHOEPS, J.H. & WALLENBORN, H. (HRSG.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. I.Länder und Regionen. II.Religion, Kultur, Alltag.
103601: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
91873: KOTTING, J. - Het menschelyk bedryf. Reproducties naar Jan Luyken (1649-1712)
145501: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
163703: KÖTZSCHE, DIETRICH - Der Welfenschatz. Bilderhefte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz.
88377: KOUDSTAAL, H. - Witter dan sneeuw. Van dag tot dag.
180297: KOUMOUROS, GEORGE [ET AL.]. - Cephalonia. History - Art - Folklore - Itineraries.
4061394: KOUSBROEK, RUDY - Ethologie en cultuurfilosofie. Johan Huizinga-lezing 1972.
110481: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathemá 6.
101980: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
161266: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms.
154498: KOUSBROEK, RUDY - Die Winterreise [Luisterboek - Disk].
151198: KOUSBROEK, RUDY [ET AL.]. - Het paleis in de verbeelding. Het paleis voor volksvlijt 1860-1961.
150084: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
47672: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen I, Psalm 1-20
47673: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen V, Psalm 76-93
47699: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VI (Psalm 51-60)
47647: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen IV, Psalm 61-75
47638: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47704: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XII (Psalm 111-120)
47705: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIII (Psalm 121-130)
47654: KOUSEMAKER, ADR. - Acht koralen I, voor trompet en orgel
85720: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de Gereformeerde kerken. Meerstemig gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen.
47706: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIV (Psalm 131-140)
47707: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XV (Psalm 141-150)
47702: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering X (Psalm 91-100)
47694: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47695: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering II (Psalm 11-20)
47696: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering III (Psalm 21-30)
47697: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IV (Psalm 31-40)
47700: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VIII (Psalm 71-80)
47701: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IX (Psalm 81-90)
47698: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering V (Psalm 41-50)
110858: KOUSEN, MR. F.P.M. - De interne factor. Interne mediation en beroepsethiek.
55704: KOUWENAAR, D. - Amsterdam. Kroondraegster van Europe
60389: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul Iustus et Peccator (In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie)
4012888: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. (Diss.)
161902: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
90536: KOUWENHOVEN, A.O. E.A. - Geplaatst in de tijd. Liber amicorum, aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga bij zijn afcheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984.
110279: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - ' Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs '. Over markteconomie en sociale gerechtigheid.
4042413: KOUWENHOVEN, H.J. (VB) - De Brief aan de Colossenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
103947: KOUWENHOVEN, ARLETTE|MATTHI FORRER - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
165295: KOUWENHOVEN, DR. A. [PROF. DR. T.P. VAN DER KOOY - FOREW.]. - Inleiding in de economische ethiek.
121397: KOUWER, BENJAMIN JAN - Colors and Theit Character. A Psychological Study.
30941: KOUWIJZER, RANFAR|VENEMA, RENÉ - Veertig jaar 'Tenach en evangelie'
31094: KOUWIJZER, RANFAR|ZEEUW, DICK DE - Liturgie, stelt het iets voor?
162627: KOVACIC, DR. PAUL [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1996.
166826: KOVACS, DR. ILONA [ED.]. - The National Széchényi Library.
102563: KOVALEVSKY, P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland en de Slavische Wereld.
180868: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
145148: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
101883: KOWSKY, FRANCIS R. - Country, Park & City. The Architecture and Life of Calvert Vaux.
104807: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
167821: C. KOZIJN|G. PAULIDES|KLIJN, A. - De civiele procedure bij de kantonrechter. Evaluatie van een vernieuwing
150524: KOZYFREFF, CHANTAL - The Oriental Dream. Leopold II's Japanese Tower and Chinese Pavilion at Laeken (Brussels).
181633: A. KRAAIJENHAGEN|D. SANDERS [EDS - ET AL.].|HOOGH, J. DE|W.P.C. KNUTTEL - Het Oversticht. Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van het Landelijk en Stedelijk Schoon in de provincie Overijssel. Winst en Verlies 1925-1950. Genkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan op 10 sept. 1950.
90319: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90455: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentrali
90612: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90360: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municap freedom of action.)
166388: KRAAIJESTEIN, MARTIN|PAUL SCHUITEN [EDS.]. - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
82404: KRAAN, E.D. - Wezen en waarde der religieuze ervaring
184355: KRAAN, ALFONS VAN DER - Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940.
58955: KRAAN, P. VAN DER - Sions betalende borg. Christus' kruiswoorden belicht in een zevental preken
60392: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
93836: KRAAN, SJORS VAN DER E.A. - Van Christelijke Landbouwschool tot Wellantcollege. 75 jaar 'De Bossekamp'
4024909: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen.
56182: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
92890: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
4134042: KRAAN. K.J. - Hoe is God?.
9789023906889: KRAAN, NOL - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt 1916-1928
93923: KRAAN. K.J.|LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing, tien zondagavondlezingen
4005865: KRAAN. K.J. - Opdat U genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
164303: KRAAN, HANS [& INGRID BRONS] - Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914.
4135448: KRAAY, J. & TOL, ANTH. (ED.)(RUNNER, H.E.) - Hearing and Doing. Philosophical Essays Dedicated to H.Evan Runner.
182282: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
183694: KRABBE, COERT PETER - Ambacht, Kunst, Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland [1775-1880].
154507: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
158227: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930.
143263: KRABIEL, KLAUS-DIETER - Joseph von Eichendorff. Kommentierte Studienbibliographie.
160267: KRACHT, DR. RER. POL. F. - Die rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
92475: KRAELING, EMIL G. - The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. Edited with a historical introduction
96159: KRAEMER, JOEL L. - Maimonides. The life and world of one of civilization's greatest minds
4047136: KRAEMER, H. - Die Kommunikation des christlichen Glaubens.
4033814: KRAEMER, H. - Theologie des Laientums. Die Laien in der Kirche.
4066158: KRAEMER, H. - The Communication of the Christian Faith.
4015470: KRAEMER, H. - Religion and the Christian Faith.
4015471: KRAEMER, H. - Godsdienst, godsdiensten en het christelijk geloof.
4055214: KRAEMER, H.R. & VERDONK, J. - Geloven in het Midden-Oosten.
4143571: KRAEMER, J.L. (MAIMONIDES) - Maimonides. The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds.
140776: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
170931: KRAFFT, FRITZ - ... denn Gott schafft nichts umsonst ! Das Bild der Naturwissenschaft vom Kosmos im historischen Kontext des Spannungsfeldes Gott - Mensch - Natur.
186283: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
95309: KRAFT, CHARLES H. - Christianity in culture. A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective
153375: KRAFT, STEPHANIE - No Castles on Main Street. American Authors and Their Homes.
95609: KRAFT, ROBERT A.|PURINTUN, ANN-ELIZABETH - Paraleipomena Jeremiou
4031695: KRAFT, H. - Die Entstehung des Christentums. (Johannes der Taufer, Jesus, Die Urgemeinde)
102372: KRAFT, WILFRIED|ULRICH M. DÜRR [EDS.]. - Katzenkrankheiten. Klinik und Therapie.
146487: KRAFT ZU HOHENLOHE-INGELSINGEN - Aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,weiland Generals der Artillerie und Generalstabsadjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I. [4 Volumes - Compl. Set].
4140742: KRAFT, H. - Clavis Patrum Apostolicorum. Catalogum Vocum in Libris PAtrum qui Dicuntur Apostolici non raro Occurrentium Adiuvante Ursula Früchtel Congessit Contulit Conscripsit.
160839: KRAFT, KARL-FRIEDRICH O. - "Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurenfolge in Hartmanns "" Iwein ""."
89888: KRÄFTNER, JOHANN E.A. - Neoclassicisme & Biedermeier. Uit de Collecties van de Vorst van Liechtenstein.
166951: KRAGT, DRS. J.C. - De kredietcrisis. De implosie op de financiële marktenvan binnenuit bekeken.
4065992: KRAH, VAN - Luisteraar naar sprekende portretten. Getekend en geschreven: de zondagen van het jaar C.
92452: KRAHN, CORNELIUS - Dutch anabaptism. Origin, spread, life and thought (1450-1600)
53775: KRAHN, CORNELIUS - Menno Simons (1496-1561). Ein Betirag zur Geschicht eund Theologie der Taufgesinnten
167246: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De Best Verzorgde Boeken 1994 / The Best Book Designs 1994.
156935: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De best verzorgde boeken van 1996 / The Best Book Designs 1996.
141606: KRAJEWSKI, WLADYSLAW [ED.]. - Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences.
4142639: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
53732: KRAKER, A.M.J. DE - Landschap uit Balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609
61019: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenis geschriften
4137427: KRALL, HANNA - Dansen op andermans bruiloft. Literaire reportages. Uit het Pools vertaald door Benjamin Gijzel.
4137429: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages. Vertaald uit het Pools door Benjamin Gijzel.
155115: KRALL, HANNA - Daar is geen rivier meer. Zestien reportages van na de holocaust.
54058: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
122924: KRAMER, RODERICK M. [ED.]. - Organizational Trust. A Reader.
90171: KRAMER, WALTER - Willink
47449: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde
83784: KRAMER, G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
4008175: KRAMER, F. - Het gebed. Met eene voorrede van Dr H.Bavinck.
102240: KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais.
4033440: KRAMER, W. - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
161111: KRAMER, DR. WALDEMAR - Frankfurt Chronik.
122379: KRÄMER, IRENE - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension.
90054: KRÄMER, F.J.L. - Maria II Stuart gemalin van Willem den Derden
170348: KRAMER, MARK|WENDY CALL [EDS]. - Telling True Stories. A Nonfiction Writers' Guide from the Nieman Foundation at Harvard University.
143838: KRÄMER, FELIX - Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead.
53552: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai, een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
131357: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
154113: KRAMER, JANE [SASKIA VAN DER LINGEN - GERARD VERBART - TRANSL.]. - Berichten uit Europa.
4049448: KRAMER, J. - Berichten uit Europa.
4056639: KRAMER, P. - Das heilige Amt. Eine Handreichung für den Gottesdienst der Kirche. Bearbeitet und erläutert.
164992: KRAMER, ARNO - Terry Thompson. To the Hand.
163442: K. KRAMER|MOHREN, G.M.J.|S. SABBÉ [EDS.]. - Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems, held 26 - 29 Novenber 1996, Wagenngen, The Netherlands.
141278: KRAMER, EDWARD - Het boek der pelsdieren. Voor keurmeesters en practische fokkers.
104256: KRAMER, GREG - Shaman King. Legacy of Spirits. Prima Official Game Guide.
56343: KRAMER HASSELAAR, GERRY - In gesprek. Handreiking gespreksvoering in het pastoraat
162229: KRAMER, JOACHIM - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel.
100286: KRAMERS, DOLF - Goochelkunstjes met Papier.
101313: KRAMERS JR., J. - Geographisch woordenboek der geheele aarde. Met een alphabetisch Register van verwijzingen.
32524: KRAMERS, J.H. - De Semietische Talen
183374: KRAMM, CHRISTIAAN - De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, graveurs en Bouwmeesters [3 Volumes in 2 Bindings = Compl.].
88861: KRAMMER, MARIO - Berlin im wandel der jahrhunderte. Eine kulturgeschichte der Deutschen hauptstadt ergänzt von Paul Fechter. Zweite durchgesehene auflage mit 220 abbildungen davon 16 farbig.
4060089: KRAMP, W. - Der letzte Feind. Aufzeichnung.
86763: KRAMP, C. - Sions bevrijder, bevrijding en leerschool. Met een levensbeschrijving van Cornelis Kram door H. Hille, Opheusden. En een 10-tal bevindelijke predikaties en enkele meditaties.
82731: KRAMP, C. - Predikaties
103299: KRAMP, MARIO [ED.]. - Krönungen. Könige in Aachen. Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung [2 Vols. Compl.].
88574: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking, oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
9789021140476: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant de rabbijn en de charismatisch leider in de religies van Nederland
4055217: KRANENBORG, R. (RED.) - Woorden van de meesters. Teksten van hedendaagse Indiase denkers over God, mens en wereld.
4066768: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatische leider in de religies in Nederland.
121621: KRANENBORG, R.|W. STOKER [EDS.]. - Religies en [on]gelijkheid in een plurale samenleving.
165862: KRANENBORG, JAAP - De laatste horizon.
104397: KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MEVR. MR. M. - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas [In Slipcase].
88702: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat
160043: KRANENBURG, DR. B.W. - De hartslag van ons buitenlands beleid. Een studie over de grondslagen van onze onafhankelijkheid in Europa en overzee.
58366: KRANENDONK, W.B. E.A. - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat
55882: KRANENDONK, W.B.|TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom Zijn lof getuigen!. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's
52323: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
59100: KRANENDONK, W.B. - Broeders bijeen. De Generale Synodes van de Gereformeerde Gemeenten, 1907-2017
93953: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
81384: KRANENDONK, W.B. - Onder Zijn geleide, aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel
90295: KRANENDONK-GIJSSEN, J. (SAMENSTELLING) - Uw heil alleen. Bijbels dagboek.
54452: KRANENDONK, W.B. - Geplant en bewaard. Aspecten van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Drachten 1954-2004
57754: KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. M. Blok
88437: KRANENDONK, W.B.|TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom zijn lof getuigen! Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's.
31623: KRANENDONK, W.B. - Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Leven en werk van Bart Roest
181736: KRANISTER, W. - The Moneymakers International.
140622: KRANNHALS, PAUL - Der Weltsinn der Technik als Schlüssel zu ihrer Kulturbedeutung.
87841: KRANS, JAN LEENDERT HARTOG - Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjunctural Critics of the New Testament
166835: KRANS, G.H.A. - Steven Joessen, drukker en uitgever te Kampen van c. 1550-1581.
4072468: KRANZ, G. (HRSG.) - Bildmeditation der Dichter. Verse auf christliche Kunst.
141039: KRAPPE, ALEXANDER HAGGERTY - The Science of Folk-lore.
153207: KRASA, JOSEF [ED.]. - The Travels of Sir John Mandeville. The Manuscript in the British Library.
163250: KRASNOV, VLADISLAV - Soviet Defectors. The KGB Wanted List.
153493: KRÄTKE, STEFAN|ROLF STEIN [EDS.].|SUSANNE HEEG - "Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen "" Ost "" und ' West '."
4054889: KRATOCHVIL, M.V. UND VÁVRA, O.(HUS, JOH.) - Jan Hus. Film-Libretto. Unter Verwendung von Motiven nach A.Jirásek. Deutsch von A.Wirthová.
156057: KRATSCH, KONRAD - Illuminierte Holzschnitte der Luther-Bibel von 1534. Eine Bildauswahl.
185224: KRÄTZ, OTTO - Faszination Chemie. 7000 Jahre Kulturgeschichte der Stoffe und Prozesse.
154023: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
154024: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
157195: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
123315: KRAU, INGRID - Architektur Ruhrgebiet. Projekte der Internationalen Sommerakademie für Architektur.
130383: KRAUME, HANS-GEORG - Duisburg im Krieg 1939-1945.
54552: KRAUS, HANS-JOACHIM|NOTH, MARTIN A.O. - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/3)
95558: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
4010691: KRAUS, H.J. (BKAT) - Klagelieder. (Threni). (Biblischer Kommentar Altes Testament XX)
4005874: KRAUS, H.J. - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie.
121444: KRAUS, REINHOLD [ED.]. - Tempo 60 Jahre. Die Geschichte einer bahnbrechenden Idee.
140568: KRAUS, EGON [ED.]. - European Madrigals for Mixed Voices / Europäische Madrigale für gemischte Stoimmen / Madrigals Européens pour voix mixtes [Vol. 1 & 2].
168323: KRAUS, HANS P. [DAVID W. WATERS|RICHARD BOULIND - INTROD.]. - Sir Francis Drake. A Pictorial Biography. With Historical Instruction by Lt. Commander David W. Waters & Richard Boulind and a detailed Catalogue of the Author's Collection.
160986: KRAUS, DR. JUR. HERBERT - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Völkerrecht.
95557: KRAUS, HANS-JOACHIM - Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments
172664: KRAUS, FRANZ XAVER - Liberaler Katholizismus : Biographische und kirchenhistorische Essays. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 57
31005: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. I. Teilband (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/1)
31004: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 2. Teilband. (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/2)
31002: KRAUS, HANS-JOACHIM - Klagelieder (Threni). (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XX)
31003: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/3)
161842: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
158287: KRAUS, H.P. - Illustrated Books from the XVth & XVIth Centuries.
173103: KRAUS, HANS-JOACHIM - Hans-Joachim Kraus, Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie.
57527: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 1. Teilband. Psalmen 1-63 (Biblischer Kommentar Altest Testament. Band XV/1)
54564: KRAUS, HANS-JOACHIM|NOTH, MARTIN A.O. - Klagelieder (Threni) (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XX)
47055: KRAUS, THOMAS J.|NICKLAS, TOBIAS (ED.) - Early Christian Manuscripts. Examples of Applied Method and Approach (Texts and Editions for New Testament study, Volume 5)
131472: KRAUS, KARL [ED.] - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ]
4075919: KRAUS, H.J. (BKAT) - Psalmen. 2 Bde. (Biblischer Kommentar Altes Testament)
58694: KRAUS, HANS-JOAXHIM - Psalmen. 2 Teilband. Psalmen 64-150 (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/2)
4143054: KRAUS, C.NORMAN - Jesus Christ our Lord. Christology from a Disciple's Perspective.
4047029: KRAUS, H.J. - Gottesdienst in Israel. Studien zur Geschichte des Laubhüttenfestes.
46586: KRAUS, HELEN - Gender Issues in Ancient and Reformation Translations of Genesis 1-4 (Oxford Theological Monographs)
170425: KRAUS, GEORG - Welt und Mensch.
155104: KRAUS, HENRY - Gold was the Mortar. The Economics of Cathedral Building.
154098: KRAUS, MICHAEL - Betoverend spel met esotherische Oliën.
56394: KRAUS, H.P. - Incunabula. Books from one hundred and fourteen presses in Germany, Italy, Switzerland, France, Holland ,Belgium, Austria, Spain and England, arranged in proctor order, and a selection of incunabular bibliography. Catalogue two hundred & nine
4055891: KRAUSE, H. (BARTH, K.) - Predigthilfen aus Karl Barths Dogmatik. Auszüge zu den Perikopen der III.Predigtreihe 1968/69.
183549: KRAUSE, MARTIN [ED.]. - Essays on the Nag Hammadi Texts. In Honour of Pahor Labib.
30899: KRAUSE, MARTIN|LABIB, PAHOR - Gnostische und Hermetische Schriften aus Codex II und Codex VI
101162: KRAUSE, WOLFGANG - Was man in Runen ritzte.
157398: KRAUSE, FRIEDHILDE [ED.]. - Von der Wirkung des Buches. Festgabe für Horst Kunze zum 80. Geburtstag Gewidmet von Schülern und Freunden.
89875: KRAUSE, KATHARINA E.A. - Bilderlust und Lesefrüchte. Das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920.
184341: KRAUSE, RAINER - Sprache und Affekt. Das Stottern und seine Behandlung.
180889: KRAUSE, DR. HANS-JOACHIM [ED.]. - Denkmale in Sachsen-Anhalt. Ihre Erhaltung und Pflege in den Bezirken Halle und Magdeburg.
141808: KRAUSE, GÜNTER - Chronik der Eisenbahn.
103229: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1987 [Volume 19].
103230: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1989 [Volume 21].
103231: KRAUSE, GÜNTER - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1991 [Volume 23].
150694: KRAUSHAAR,WOLFGANG - Die Protest-Chronik 1949-1959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung, Widerstand und Utopie [4 Vols. Compl. in Slipcase].
5411: KRAUSS, JOHANN ULRICH - Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Konige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.)
145692: KRAUSS, F.S. - Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes.
171047: KRAUSZ, MICHAEL - Relativism. A Contemporary Anthology.
170286: KRAUTH, LOTHAR - Die Philosophie Carnaps
102164: KRAUTHEIM-BROUCEK, ULRIKE - Tastbaar Verleden. Objecten uit de grensregio / Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
4070474: KRAUTHEIMER, R. - Idéologie de l`art antique. Du IVe au XVe siècle.
180291: KRÄWINKEL, MIRJAM - Nieuw voegwerk voor de wijk. Een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering.
105264: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
10085: KRAYENHOFF, LOUIS FRANÇOIS - Korte Historise en Geographise Beschryving des Aerd-Kloots, tot Gebruyk van Haere Doorlugtige Hoogheid Carolina, Princesse van Orange en Nassau, &c. &c. &c. Uyt de voornaemste oude en nieuwe Schryvers te zamen getrokken, in deeze order gebragt, en met de nieuwste Kaerten vergeleeken.
142118: KREBS, WOLFGANG [WERNER STEINECKE - FOREW.]. - Juden in Kleve. Spuren einer verlorenen Vergangenheit.
4056292: KRECK, W. (BARTH, K.) - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung.
52478: KRECK, W. - Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrugge
4054657: N.N. (KRECK, W.) - Freispruch und Freiheit. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65.Geburtstag.
4054658: KRECK, W. - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie.
4058415: KRECK, W. - Grundfragen christlicher Ethik.
89785: KRECKLER, JOHN F. - The story of Victoria Barracks. From Sydney Cove to Paddington Hill 2nd Edition.
123135: KRECZI, HANS - Linz. Stadt an der Donau.
101226: KREDIETBANK - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie 1935-1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de Kredietbank N.V.
82369: KREEFT, PETER - Heaven, The Heart's Deepest Longing
4136610: KREEFT, P. & TACELLI, R. - Handbook of Christian Apologetics.
104541: KREEK, MIEKE L. DE - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
155829: KREEK, FRANS WILLEM VAN DER - Alexander Willem Michiel van Hasselt 1814-1902. De eerste docent toxicologie in Nederland.
185892: KREEMER, J. - Bezoarsteenen, moestika's en goeliga's.
30646: KREEMER, J. - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische archipel
166886: KREGTING, MARC - Zij zijn niet van Jeremia. Non-ficties.
130071: KREGTING, MARC - Koffie. Een doeboek. Feuilletons - Reportages - Quizvragen - Gedichten - Illustraties.
4054845: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - History of the United Lutheran Synod of New York and New England. Volume I: 1786-1860.
4135285: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - The Beginnings of Lutheranism in New York. Written for The United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America.
145795: KREISEL, HEINRICH [LALA AUFSBERG - PHOTOGR]. - Die Schlösser Ludwigs II. von Bayern.
105040: KREISEL, HEINRICH - Spätbarock und Rokoko.
150130: KREJCI, JAROSLAV - Great Revolutions Compared. The Search for a Theory.
130342: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Art Nouveau and Art Deco Silver.
168575: KREKIC, B. - Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge.
30668: KRELAGE, E.H. - De pamfletten van den Tulpenwindhandel 1636-1637
140860: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen.
4071331: KREMER-MARIETTI, A. (FOUCAULT, MICHEL) - Michel Foucault. Archéologie et Généalogie.
30755: KREMER, J. - Les Actes des Apôtres. Traditions, rédaction, théologie
100213: KREMER, LUDGER. - Sprache und Geschichte im westfälischen-niederländischen Grenzraum. Ein Abriss der sprach- und kulturhistorischen Wechselbeziehungen.
58346: KREMER, W. - Priesterlijke prediking. Een bundel eigen werk, verzameld en aangeboden ter gelegenheid van zijn gouden ambtsjubileum
4135686: KREMER, J. - Das älteste Zeugnis von der Aufstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor. 15,1-11. (SBS 17)
144390: KREMER, LUDGER. - Mundartforschung im Ostniederländisch-Westfälischen Grenzgebiet. Eine Bestandsaufnahme. [1900-1975].
141237: KREMER, BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. De belangrijkste kruiden uit Europese loof- en Naalsbossen herkennen, determineren, beschermen.
185288: KREMERS, PROF. DR. EDW.|OSCAR VAN SCHOOR|WALTER DÖR - ET AL.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie und 1. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie Basel 17. bis 20 Mai 1934.
171431: KREMPEL, A. - La doctrine de la relation chez Saint Thomas : exposé historique et systématique.
154936: KREMSER, MANFRED [ED.]. - Ay BoBo. Afro-Karibische Religionen / African-Caribbean Religions Vol. 1-3
181737: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow. Ein Künstlerleben in Berlin.
91880: KRESZ, MÁRIA - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867) (2 Bänden)
182717: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
143287: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
155173: KRETSCHMER, DR. ERNST - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
100686: KRETZEN, JOHANNES - Zwischen Parana und Tiete. Tiere und Menschen im Urwald von Sao Paulo.
144631: KRETZMANN, NORMAN - The Metaphysics of Theism. Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles 1.
100249: KRETZSCHMER, FRITZ [ED.]. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure.
182232: KREUER, WERNER - Imago Civitatis. Stadtbildsprache des Spätmittelalters. Essener Bearbeitung der authentischen Stadtansichten aus der Schedelschen Weltchronik von 1493 [In SLIPCASE].
180479: KREUER, WERNER - Der Reichswald. Erholungsgebiet am Niederrhein.
102096: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidersverhoudingen in de Nederlandse Steenkolenmijnen, 1900-1940.
184225: KREUTER-EGGEMANN, HELGA - Das Skizzenbuch des Jacques Daliwe [2 Vols. in Slipcase].
153511: KREUTZER, FLORIAN - Die gesellschaftliche Konstitution des Berufs. Zur Divergenz von formaler und reflexiver Modernisierung in der DDR.
104779: KREUZER, ANTON - Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Armbanduhren. Von der Zylinderuhr bis zur Grande Complitation.
163489: KREUZER, ANTON - Die Uhr am Handgelenk. Geschichte der Armbanduhr.
168669: KREWSON, MARGIT B. - The Netherlands and Northern Belgium. A Selective Bibliography of Reference Works.
151919: KRIBBE, PAMELA - Contact met Gidsen. Wenken met Jeshua.
151938: KRIBBE, PAMELA - Bezield leven. Boodschappen voor een nieuwe tijd.
95348: KRICKEBERG, WALTER A.O. - Die Religionen des alten Amerika
101608: KRICKEBERG, WALTER - Altmexikanische Kulturen.
142138: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
157905: KRIEG, WALTER - Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte des Autoren-Honorars vom 15. bis zum 20. Jahrhunderts, nebst einem Anhange kleine Notizen zur Auflagegeschichte der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert.
163744: KRIEGELSTEIN, ALFRED|NORBERT KRIEGELSTEIN [ILLUSTR.]. - Sagen - Legenden - Geschichten aus Mittelfranken.
94021: KRIEGER, CHRISTIAN|LIENHARD, MARC - Martin Bucer and sixteenth century Europe. Actes du colleque de Strasbourg (28-31 août 1991) (2 volumes)
103731: KRIEGER, BOGDAN - Berlin im Wandel der Zeiten. Eine Wanderung vom Schloss nach Charlottenburg durch 3 Jahrhunderte.
31024: KRIEGER, CHRISTIAN|ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer. Tome III (1527-1529) (Series: Studies in Medieval and Reformation Thought LVI)
131630: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
57609: KRIEGSMAN, INGEBORG - Jan Hus. De waarheid zal overwinnen
55496: KRIEKEN, G.B. VAN - Koraalboek. Psalmen en lofzangen
160108: DRS. J. VAN KRIEKEN [ED.].|GEURTS, DRS. A.J.|PROF. DR. A. GRUIJS - Codicografie en computer.
164963: KRIELE, PAUL - Verdwenen stadsgezichten en nog zeventig anderen.
100026: KRIELE, ALEXA - Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde [4 Vols. Compl.].
131955: KRIENEN, CHARLES|W.K. DE BRUIN [ILLUSTR.] - Uit de jeugd van Kees Kolving.
48018: KRIENEN, CH. - Uit de Jeugd van een Gelderschen Jongen. Met oorspronkelijke teekeningen van C. van der Sluijs
151991: KRIGE, UYS - Die Einde an die Pad en ander oorlogsverse.
60394: KRIGE. W.A. - Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian Keysser
165710: KRIGE, UYS [ED.]. DIRK COSTER [INTROD.]. - Afrikaanse versameling.
156568: KRIJGER, ETTO - Slauerhoff in zelfbeelden.
4042418: KRIJGER, A. (VB) - De tranen van Esau. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4031263: KRIJGER, A. - De opstanding der heiligen. Een exegetische studie over Mattheüs 27:51b-53. (Diss.)
4073943: KRIJGER, AD - Messiaans cynisme. Jezus en Diogenes.
167411: KRIJN, SOPHIA ADRIANA - De Jomsvikingasaga.
4142399: KRIJNEN, CHR.H. (RICKERT, H.) - Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der Weltphilosophie Heinrich Rickerts.
104491: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
156917: KRIKKE, MR. A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de Bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed [1913-1994].
60882: KRIKKE. S. - Veranderd levensbesef en liturgie, Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid
150511: KRILL, JOHN - English Artists' Paper. Renaissance to Regency.
130658: KRIMMEL, BERND [ED - ET AL.] - Tschechische Kunst der 20er & 30er Jahre. Avantgarde und Tradition.
131440: KRIMMEL, BERND [ED.] - Alfons Mucha 1860-1939.
90157: KRIMPEN, WIM VAN E.A. - Co Westerik. Overzichtstentoonstelling, Gemeentemuseum Den Haag. 22.9 t/m 10.12.2006
144987: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
90841: KRIMPEN, C. VAN - Het is alles van U
158018: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken. Nieuwe, herziene & vermeerderde druk.
123404: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 17: Stichting Drukwerk in de Marge.
185539: KRIMPEN, J. VAN [ET AL.]. - Het huis Enschedé. 1703-1953. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters en een korte geschiedenis van het bedrijf - Een korte geschiedenis van het bedrijf - Een keuze uit de letters van zes eeuwen.
110294: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
123405: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 18: Stichting Drukwerk in de Marge.
132011: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographischen Studie.
4141055: KRINSKY, C.H. - Europas Synagogen. Architektur, Geschichte und Bedeutung.
181738: KRIS, ERNST - Psychoanalytic Explorations in Art.
182790: KRIS VERBEKE [PROF. DR. ADA DEPREZ]|LEEUW, BOUDEWIJN DE|PATRICK DE WILDE - De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 [3 Vols. Compl.].
142756: KRISCHE, DR. PAUL - Die Frau als Kamerad. Grundsätzliches zum Problem des Geschlechtes.
4143581: KRISHNA KRIPLANI (TAGORE, R.) - Rabindranath Tagore. A Biography.
101647: DR. P. KRISHNAKUMAR|RAJAGOPALARAO, DR. P. - The Essence of Each Drug in Materia Medica.
4074169: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4074410: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. Third Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4138886: KRISHNAMURTI, - Van waarheid en leven.
4143631: KRISHNAMURTI, J. - The First and Last Freedom. Foreword by Aldous Huxley.
184980: KRISHNASWAMY, K.S. [ED.]. - Poverty and Income Distribution.
158136: KRISPYN, EGBERT - Anti-Nazi Writers in Exile.
130974: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.]. - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
151292: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.]. - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
132013: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance Thought and the Arts. Collected Essays.
158380: KRISTELLER, PAUL [ED.]. - Holzschnitte im königl. Kupferstichkabinett zu Berlin. Zweite Reihe.
185502: KRISTELLER, PAUL - Early Florentine Woodcuts. With an annotated list of Florentine illustrated books.
4002843: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Godsdienst-historische studies.
4015480: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4073248: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4140512: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Een bundel godsdiensthistorische studiën.
104618: KRISTIAN SOTRIFFER|ROSCHATZKY, WALTER - Mit Nadel und Säure. Fünfhundert Jahre Kunst der Radierung.
167209: KRISTIC, ANAMARIJA - De staten-generaal en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Een onderzoeknaar de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming over deelname aan internationale militaire operaties.
160298: KRISTIN TYTGAT|MÜLLER, ROSEMARIE - Grondwet van de Federatie Rusland.
144868: KRISTINA KRÜGER [EDS.].|SCHRAUDOLPH, ELLEN - Rettung des Kulturerbes. Projekte rund ums Mittelmeer / Saving Cultural Heritage. Projects around the Mediterranean / Sauvage du patrimoine culturel. Projects autour de la Méditerranée.
164583: KRISTJANSSON, JONAS [RÉGIS BOYER - TRANSL.]. - Les miniatures islandaises. Sagas, histoire, art.
122395: KRISTOF DE RIDDER [EDS.].|SANDERS, ANDY F. - Fifty Years of Philosophy of Religion. A Select Bibliography [1955-2005].
100449: KRIT CASTERMANS|NOTELAERE, DR. A. - Zeefdruk [Silk Screen].
157194: KRITTER, ULRICH VON [ET AL]. - Buchillustrationen 1900-1945. Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration. Bücher aus der Sammlung von Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen. Der Illustrator ein Partner des Autors.
56966: KRITTER, ULRICH VON - The Art of Illustration. Englische illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts
60396: KRITZINGER. J.D.W. - Qehal Jahwe (Wat dit is en wie daaraan mag behoort)
4010697: KRITZINGER. J.D.W. - Qehal Jahwe. Wat dit is en wie daaraan mag behoort. (Diss.)
4133505: KRIWACZEK, P. - Jiddische wereld. Opkomst en ondergang van een vergeten volk.
101003: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
102783: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Unser Kaiser. Glanz und Sturz der Monarchie. Mit historischen Postkarten aus der Sammlung Jürgen Christen.
141327: KROEGER, BROOKE - Fannie. The Talent for Success of Writer Fannie Hurst.
165349: KROES, MR. A.S. [ED.].|PROF. MR. R.P.J.L. TJITTES [INTROD.]. - Parlementaire geschiedenis [elektronische] consumentenkoop en consumentendienstverlening op afstand. Implementatie van richtlijnen: Koop op afstand - consumentenkoop en garanties - elektronische handel - de elektronische handtekening.
90206: KROESE, KAREN E.A. - Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon.
4134611: KROESEN, J.E.A. & STEENSMA, REGN. - The Interior of the Medieval Village Church / Het middeleeuwse dorspkerkinterieur.
4035479: KROESEN, J.O. (LEVINAS, EM.) - Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade. (Diss.)
101280: KROESEN, J.O. - Kwaad en Zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade.
144328: KROESKAMP, DR. H. - Early Schoolmasters in a Developing Country. A history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia.
57925: KROEZE, JAN HENDRIK - Genesis veertien, een exegetisch-historische studie
60397: KROEZE. J.H. - Genesis veertien (Een exegetisch-historische studie)
182952: KROG, ANTJIE - Country of My Skull.
101519: KROG, ANTJIE - De kleur van je hart. Schuld, verdriet en de grenzen van vergeving in het nieuwe Zuid-Afrika.
160694: KROGT, PETER VAN DER|MARC HAMELEERS|PAUL VAN DEN BRINK - Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden / Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands.
156785: KROGT, PETER VAN DER - The Globes of Hondius. A most important pair of globes showing the results of the earliest Dutch exploration voyages to the East Indies.
153432: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
56987: KROGT, PETER VAN DER - Koeman's Atlantes Neerlandici. New Edition (4 volumes in 9 bindings) [ALL PUBLISHED]
161316: KROGT, PETER VAN DER - Old Globes in the Netherlands. A Catalogue of Terrestrial and Celestrial Globes made Prior to 1850 and Preserved in Dutch Collections.
157923: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. De globeproductie in de Nederlanden.
161324: KROGT, M.R. VAN DER - "Hofleveranciers in Nederland. "" Al we zeiden: ' dat heeft de koningin ook gehad', dan vloog het de deur uit ""."
168446: KROGT, P.C.J. VAN DER - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
168316: KROGT, PETER VAN DER - Koeman`s Atlantes Neerlandici. Volume I - III A & B [first 4 Bindings].
160045: KROGT, P.C.J. VAN DER - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
165490: KROL, GERRIT|OTTO KROL [ILLUSTR.]. - Verplaatste personen.
140136: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
142554: KROL, RONALD VAN DE - Native English for Nederlanders. A personal. cultural and grammatical guide.
53886: KROL, JAN E.A. - Rondje Weststellingwerf. De mooiste plekjes in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Boekhandel Zwikstra
110663: KROL, ELLEN [ED.]. - Huiselijke Poëzie.
4002844: KROLL, J. - Gott und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe. Nachdruck der Ausgabe 1932.
141649: KRÖLL, URSULA - Glaskunst im Schwarzwald. Von Glashütten, Alchemisten und schönen Gläsern.
4040093: KROLL, J. - Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia. Sonderaugabe.
55339: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
153441: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
156328: KROM, MR. C.C.N.|MR. M.S. POLS. [ED.] - Stadrechten van Nijmegen
182813: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
182710: KROM, DR. N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst [3 Vols. = Compl. Set].
94498: KROM, J.C. E.A. - Uitgeest - zoals het was... Oude foto's uit de collecties van N.J. Kaptein en C. Vonk
155138: KROMHOUT, R. [ED.]. - Het Machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
60398: KROMMINGA. C.G. - The Communication of the Gospel through Neighboring (A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships)
96098: KROMSIGT, P.J. - Gereformeerd of ethisch? De theologie des worods en die der ervaring vergeleken en getoetst
85052: KROMSIGT, P.J. - Reorganisatie, eisch van Gods Woord, weg tot geleidelijke reformatie. Referaat gehouden op de Reorganisatievergadering te Utrecht den 26ste April 1906, met bijlage (De nieuwe actie, overgenomen uit de Gereformeerde Kerk)
85057: KROMSIGT, P.J. - Het hooge belang der Hervormde Kerk als Volkskerk, bij een vergeten grondwetsartikel (Art. 171, al. 2)
85039: KROMSIGT, P.J. - De zegen der zending voor de zendende kerk
85041: KROMSIGT, P.J. - Partijstrijd en kerkelijk leven
85054: KROMSIGT, P.J. - Onze houding in den kerkelijken strijd
85055: KROMSIGT, P.J. - De Geest en Hoofdzaak-kwestie. Rede in het Nutsgebouw te Amsterdam gehouden den 5en Mei 1915
85056: KROMSIGT, P.J. - Daar staat geschreven. Leerrede over Mattheus 4:10. Met aanteekeningen
96034: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinhuis, eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland
95133: KROMSIGT, P.J.|OORTHUYS, G. - Grondslag en wezen der kerk
55828: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenisvan het Pietisme in de GereformeerdeKerk van Nederladn
85044: KROMSIGT, P.J. - Het anarchisme. Rede uitgesproken voor de Chr. Mannenvereeniging G.Z.A.B. en den Chr. Nat. Werkmansbond
85045: KROMSIGT, P.J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school. II de schoolkwestie. Met bijlage: Art. 15 van ons program door Mr. Dr. C.O.P. Baron Creutz
85047: KROMSIGT, P.J. - De Afscheidingsbeginselen, in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk
85048: KROMSIGT, P.J. - De arbeid in het licht van Gods Woord, drie tijdperken
85050: KROMSIGT, P.J. - "De Leuze ""Scheiding van Kerk en Staat"" een gevaar voor de Hervormde Kerk"
85037: KROMSIGT, J.C. - Het Kerkelijk Vraagstuk in de Tweede Kamer. Rede gehouden op de Zomer-Conferentie van de Christelijk-Historische Unie te Lunteren
61510: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland
85051: KROMSIGT, P.J. - Protestantsche Vrijheid of Roomsche aanmatiging. Een woord over de processies
96306: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenisvan het pietisme in de gereformeerde kerk van Nederland
165904: KRONEBERG, ECKART - Boeddha in de stad.
167259: KRONENBEREG, M.E. - Campbell's Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a new edition.
94650: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd
131238: KRONENBERG, DR. M.E. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
166844: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
163269: M.E. KRONENBERG|NIJHOFF, WOUTER - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete: 3 vols. in 8 parts].
156963: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
102036: KRONENBERG, HENDRIK - Deventer weiderechten.
144376: M.E. KRONENBERG|NIJHOFF, WOUTER - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete set of 3 Vols. in 5 Parts].
131572: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland.
58828: KRONENBURG, JOHANNES - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk. Elements of a theology of episcopacy for a United Protestant Church (with a summary in English)
93979: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland
4141467: KRONK, R. - Dreams and Visions. Muslims' Miraculous Journey to Jesus.
122313: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse Postwezen.
53731: KROON, WIM - Weesmeisjes in Apeldoorn. Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006
92905: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
141214: KROON, THEO - Anton van Duinkerken [prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs] 1903-1968.
4030489: KROON, K.H. (VB) - Openbaring 1-11. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
58804: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven
30328: KROON, KRISTA - Krimpen aan den IJssel, 1940-1945. Een gewoon dorp in een buitengewone tijd
58805: KROON, MARIJN DE|KRÜGER, FRIEDHELM - Bucer und seine Zeit. Forschungsbeiträge und Bibliographie
94317: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94314: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
91979: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94048: KROON, MARIJN DE - Martin Buer und Johannes Calvin. Reformatorische Perspektiven. Einleitung und Texte. Aus dem Niederländischen übersetzt von Hartmut Rudolph
94131: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding
94137: KROON, MARIJN - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit. Begleitbuch zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg 9. November 2001 - 24. Januar 2002
94138: KROON, MARIJN DE - The Honour of God and Human Salvation. A contribution to an understanding of Calvin's theology according to his Institutes
30670: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse postwezen
176008: KROONENBERG, SALOMON - De binnenplaats van Babel : het raadsel van de spraakverwarring.
184302: KROONENBERG, SALOMON - De binnenplaats van Babel. Het raadsel van de spraakverwarring.
4031975: KROP, H.A. (DUNS SCOTUS, J.) - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
60399: KROP. H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus (De vrhouding tussen theologie en metafysica)
91959: KROP, HENRI A. E.A. - Post-Theism: Reframing the Judeo-Christian tradition
164309: KROP, DR. F.J. [INTROD.]. - Wat een Nederlander in Sowjet-Rusland ondervond 1932-1934.
100507: KROP. H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
180761: KROPHOLLER, A.J.|R.J. VEENDORP [ILLUSTR.]. - Lijn en vorm.
183266: KROPHOLLER, A.J.|R.J. VEENDORP [ILLUSTR.]. - Lijn en vorm.
154898: J.A. KROPMAN|REUBSAET, T.J.M. - Het vestigings- en spreidingsbeleid [Vol. 3: Surinaamse Migranten in Nederland].
154901: J.A. KROPMAN|REUBSAET, T.J.M. - De positie van Surinamers en het gevoerde overheidsbeleid [Vol. 6: Surinaamse Migranten in Nederland].
101227: KROPOTKINE, PETER [GERHARD RIJNDERS - ED.]. - De Fransche Revolutie 1789-1793 [2 Vols. Compl.].
101228: KROPOTKINE, PETER - De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd.
58936: KROPVELD, ELIËZER - Uit duisternis tot licht. Gods leidingen met Eliëzer Kropveld
186366: KROSENBRINK, HENK - De oele röp. Achterhoekse Volksverhalen.
122521: KROSENBRINK, HENK - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
156348: KROSS, MARCEL [ET AL.]. - De Uitbuiting van Suriname.
103029: KRSTO MIATEV|MANOLIS CHATZIDAKIS|SVETOZAR RADOJCIC|WEITZMANN,KURT - Vroege ikonen. Sinaï - Griekenland - Bulgarije - Joegoslavie.
104140: KRUCKENBERG, SVEN - Het orkest.
100027: KRUG, PETER - Dichter, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
104003: KRUG, JOHANNA - Prisen aus kleinen Tabakflaschen [In pictorial slipcase].
152715: KRUG, PETER - Dichters, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
152246: KRUG, PETER - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
47321: KRUGER, PAUL - Philo und Josephus als Apologeten des Judentums
4070055: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
4031696: KRÜGER, G. - Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung.
4032896: KRÜGER, P. (HRSG.) - Morgenländisches Christentum. Wege zu einer ökumenischen Theologie.
4054646: KRÜGER, G. - Das Papsttum. Seine Idee und ihre Träger.
104020: KRÜGER, KRISTINA - Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur.
94701: KRUIDENIER, JAC. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd
143165: KRUIDENIER, M. - Z. D. J. W. Gulden (1875-1960) - M. Geldmaker (1874-1930)
96601: KRUIF, JOSÉ DE - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw
150184: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
150188: KRUIJER, PROF. DR. G.J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
121831: KRUIJF, ABRAHAM DE [ET AL.]. - Ecocratie. Op weg naar waarde-vol op-organiseren.
4065487: KRUIJF, G.G. DE (RED.) - Theologie in dispuut.
91772: KRUIJF, LEX DE - Verhaal en historie. Een evaluatie van Frances Young's spreken over historia binnen de Antiocheense school
89513: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk.
85176: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
95126: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
31916: KRUIJF, UDO DE E.A. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen
4139429: KRUIJF, G. DE & JONG, W. DE (RED.) - Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk.
4133449: KRUIJF, E.F. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap en zijne zendingsposten. (met de portretten van de zeven stichters)
4137557: KRUIJFF, G.G. DE, MISKOTTE, H.H. SAR, H.C.V.D. WIJER, E.J. DE,(MISKOTTE, K.H.) - (5 boeken over K.H.Miskotte). Heiden, Jood en Christen - Niet te vergeten Miskotte - Verborgen in eenvoud - De naam op de Toverberg - De bibliotheek van Miskotte.
61507: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit
95832: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding, een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit
4008783: KRUIJNE, T. - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor i.v.m. een crisis in zijn identiteit. (Diss.)
154467: KRUIJS, WILMA VAN 'T - Verdraaid 't werkt ! Succesvol implementeren met hoofd, hart en handen.
163853: KRUIJSEN, JOEP - Geografische patronen in Taalcontact. Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
180641: KRUIJSEN, J.|NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
105288: KRUIJSEN, J.|NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
156074: KRUIJSEN, JOANNEKE - Photovoltaic Technology Diffusion. Contact & Internet.
155964: KRUIJSWIJK JANSEN E.J. - Geschiedenis van de Oude Jan. De Mattheuskerk te Velp [G] in de loop der eeuwen.
85155: KRUIJT, J.P. - Het Nederlandse Volkskarakter en het Socialisme
167664: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen Archipel.
93995: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen archipel
163149: C.J. DE KRUIJTER [INTROD.].|MAK, DS. C. - Acta van het Synodaal Convent [1887] en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken [1888-1892].
90514: KRUIMEL, H.L. E.A. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
153734: H. VAN KRUININGEN - ILLUSTR.].|LODEWIJKS, DR. J.M. [HEIN STUURMAN - Stille Pracht in het Tropisch Aquarium.
60401: KRUIS. J.M. VAN'T - De Geest als missionaire beweging (Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie)
4049680: KRUIS, J.M. VAN `T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie. (Diss.)
53308: KRUISHEER, C.I. - De onze lieve vrouwe - broederschap te Doesburg, ca 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe-broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens
104321: KRUISHEER, DR. C.I. - De onze Lieve Vrouwe Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe - broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens.
160504: KRUISHEER, DR. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd [1256] en van de keur van graaf Floris V [1290].
157963: KRUISMAN, J. - De bijbel aan het woord. Actueel handboek van de christelijke leer.
153955: KRUITER, ALBERT JAN - Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville.
32221: KRUITHOF, JOHAN E.A. - Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog
87862: KRUITHOF, BERNARDUS - Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintiste eeuw. With a summary in English.
91991: KRUITHOF, JACQUES - Schildersverdriet. Een Nederlandse historie.
84648: KRUITHOF, T.W. - Vervolging èn Overwinning. Meditatief weekboek ten behoeve van de bezinning over de vervolgde kerk
54943: KRUITHOF, JOHAN E.A. - Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog
57028: KRUITHOF, T.W. - Vervolging èn Overwinning. Meditatief weekboek ten behoeve van de bezinning over de vervolgde kerk
186176: DR. B. KRUITWAGEN [EDS].|LAGERWEY, E. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
102845: DR. B. KRUITWAGEN [EDS].|LAGERWEY, E. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
157544: KRUITWAGEN - - Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. 22 october 1874-11 mei 1954.
4134691: KRUIZE, F. - Goddelijke vrijheid. Een heilzame weg.
110309: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof [2 Vols. Compl.].
102998: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
56547: KRUIZINGA, J.H. - Amsterdam, stad der duizend bruggen
31133: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen
146203: KRUIZINGA, J.H. - Haal op die hei ! Grepen uit de geschiedenis van het heien [Pull up that ram !]. .
57124: KRUK-DE BOER, AMA C.N. VAN DER E.A. - Liber Amicorum. Een eeuw geschiedenis van de theologische studentenvereniging C.S.A.T.A. P.F.S.A.R.
171195: KRUKONIS, GREG|TRACY L. BARR - Evolution For Dummies.
185739: KRUL, W.E. - Historicus tegen de tijd. Opstellen over leven & werk van J. Huizinga.
60403: KRULL. A.F. - Jacobus Koelman (Eene Kerkhistorische Studie)
60402: KRULL. A.F. - Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie.
58360: KRULL, JOH. - Het christelijk kerkjaar. Eene handleiding tot de evangelieprediking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plechtige gelegenheden
4016129: KRULL, A.F. (KOELMAN, JACOBUS) - Jacobus Koelman. Een kerkhistorische studie. (Diss.)
180162: KRUMBACHER, KARL - Die Photographie im Dienste der Geisteswissenschaften.
152370: KRUMBEIN, CARL - Der Herrgott von Bentheim. Ein Beitrag zur konstruktiven Darstellung frühromanischer Bildwerke.
151921: KRUMEICH, ANJA - Gezondheid en gezondheidszorg in Suriname. Een geannoteerde bibliografie [1900-1985].
90072: KRUMMACHER, G.D. - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen
55529: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks manna, voor reizigers door de woestijn
58384: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks manna voor reizigers door de woestijn
58396: KRUMMACHER, G.D. - De worsteling van de aartsvader Jakob en zijn zegepraal. Leerredenen over Genesis 32 : 24 - 31
96522: KRUMMACHER, F.W. - Elisa de profeet. Veertig Leerredenen. Deel 1
82915: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid, voorafgegaan door een levensschets van de schrijver
93362: KRUMMACHER, C.W. - Gulden woorden over de leer der vrije genade, aan alle ware christenen ter ernstige behartiging aangeboden
96715: KRUMMACHER, F.W. - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen
56825: KRUMMACHER, F.W. - Het heilige der heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zoals deze ons nagelaten zijn in 'de lijdende verlosser'
59101: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks manna voor reizigers door de woestijn
59218: KRUMMACHER, F.W. - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen
4134591: KRUMMACHER, F.W. - Elias de Thisbiter. Beschouwd in zijne in- en uitwendige gedaante als gezant van God, bij de optreding voor den koning Achab. 20 Leerredenen. Leerrede over: Kon: XVII: 1.
4060580: KRUPP, M. - De geschiedenis van de Joden in het Land Israël. Van de van van Jeruzalem tot het zionisme (70-1870)
53220: KRUSCHE, GÜNTHER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 24. Jahrgang. 1974 (4 volumes)
170137: KRUSE, OTTO - Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium.
104663: KRUSE, PETRA [ED.]. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
4300939: KRUSE, MARTIN (SPENER, PH.J.) - Speners Kritik am landesherrlichen Kirchenregiment und Ihre Vorgeschichte. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 10)
163440: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814.
4072051: KRUSEMAN, W.M. & RISPENS, J.A. - Grote denkers van hellas tot heden.
160030: J.P. KRUSEMAN.|VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Scheepsnamen vroeger en nu. Lezing gehouden voor de naamkunde-commissie der K.N.A.W. 21 nov. 1959.
94827: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller, geboren 22 Juli 1817 en gestorven 4 Januari 1881, In Memoriam. Voor vrienden, overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
131393: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.Tweede Deel [only]
143197: KRUSENSTEIN, ADAM J. VON - Voyage Round the World in the Years 1803, 1804, 1805 and 1806. By Order of His Imperial Majesty Alexander the First, on Board the Ships Nadeshda and Neva, Under the Command of Captain A.J. Von Krusenstern [2 Text Vols. - only].
101796: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
90362: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe
160743: KRUYSKAMP, DR. C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. [2 Vols. Compl.].
130291: KRUYSKAMP, DR. C. - Nederlandsche volksboeken.
140049: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
101633: KRUYSKAMP, DR. C. [ED.]. - Vreemde-Woordentolk. Verklarend woordenboek van vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen
182109: DR. C. KRUYSKAMP [EDS.].|VOOYS, DR. C.G.N. DE - Dat baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca. 1490
56193: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (with a summary in English)
53717: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (with a summary in English)
181742: KRUYTHOFF, W.A. TIELENIUS - Geschiedverhaal van de vuur en watersnood, de stad Edam, meermaals, dog byzonder op den 24 february 1602 en den 5 maart 1699, overgekomen, nevens eene korte beschrijving van dezelve stad, facsimile van uitgave uit 1756.
155160: KRZANOWSKI, WOJTEK - Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research.
141026: KRZYSZTOFOWICZ, R. [ET AL.].BENEDEN: E. 2-5. - Water Repellency in Soils. Special Issue ' Journal of Hydrology ' .
156923: KRZYZANOWSKI, JULIAN - History of Polish Literature.
182272: KUBACH, HANS ERICH|WALTER HAAS [EDS.]. - Der Dom zu Speyer [Textband - Bildband - Tafelband: 3 Vols. Compl.].
102594: KUBACH, HANS ERICH - Architektur der Romantik.
101257: KUBEK, ANTHONY - The Red China Papers. What Americans Deserve to Know about U.S.-Chinese Relations.
101314: KUBIN, ERNST - Die Reichskleinodien. Ihr tausendjährige Weg.
4014298: KÜBLER-ROSS, E. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
4061669: KÜBLER-ROSS, E. - De laatste uitdaging. Een zorgzame en verantwoordelijke benadering van mensen met aids.
144940: KUBOVA, ALENA - L'avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939.
103175: KUBRICK, CHRISTIANE [ED.]. [STEVEN SPIELBERG - FOREW.]. - Stanley Kubrick. A Life in Pictures.
131114: KUBUS VAN INGEN|RAN MARTENS [EDS. - ET AL.]|VISSER, GEERT - Terugblik. Aap Noot Betuwe. Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum.
150709: KUBY, ERICH - De Russen in Berlijn 1945.
183841: KÜCHENMEISTER, DR. FRIEDRICH - Ueber Leichenverbrennung [Stenographische Niederschrift mit erläuternden Noten]. Vortrag gehalten am 8. April 1874 zum Besten des Neustädter Gymnasial-Stipendienfonds.
183789: KÜCHENMEISTER, DR. FRIEDRICH - Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten [2 Parts in 1 = Complete].
154475: KUCICH, JOHN - Repression in Victorian Fiction. Charlotte Brontë, George Eliot and Charles Dickens.
170252: KUCKENBURG, MARTIN - Als der Mensch zum Schöpfer wurde. An den Wurzeln der Kultur.
4055338: KUCZUNSKI, ARN. (LUTHER, M.) - Verzeichnis einer Sammlung. von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach dem Originalen aufgenommen und bearbeitet.
121522: KUCZYNSKI, JÜRGEN - Die Geschichte der Lage der Arbeiter im englischen Kolonialreich. Von 1800 bis zur Gegenwart.
158314: KUCZYNSKI, ARNOLD [ED.]. - Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach den Originalen aufgenommen und bearbeitet. Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium.
84414: KUENEN, A. E.A. - Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (2 delen)
55006: KUENEN, A. - Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds (3 delen in 1 band)
4019500: KUENEN, A. - De profeten en de profetie onder Israël. Historisch-dogmatische studie.
4049039: KUENEN, A. - Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds.
4059901: KUENEN, C.S.M. - De pelgrimvaders. in Engeland, Nederland en Amerika. Naar het engelsch van E.R.Lee.
4059398: KUENZLI, A.E. - The Phenomenological Problem.
93085: KUES, NIKOLAUS VON - Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung. Die belehrte Unwissenheit (3 Teilen)
170678: KUGEL, JAMES L. - The God of Old. Inside The Lost World of the Bible.
122079: F. VON KÜGELGEN [EDS.].|KÜGELGEN, A. VON - Helene Marie von Kügelgen geb. Zoege von Manteuffel. Ein Lebensbild in Briefen.
4023488: KÜGELGEN, C. VON (LUTHER, M.) - Luthers Auffassung der Gottheit Christi.
102357: KÜGELGEN, WILHELM VON - Lebenserinnerungen des alten mannes [Vol. 3 only].
183997: KÜGELGEN, LEO VON - Gerhard von Kügelgen. Ein Mahlerleben um 1800 und die anderen sieben Künstler der Familie.
131605: KÜGLER, HERMANN - Medizin-Meteorologie nach den Wetterphasen. Eine ärztliche Wetterkunde.
167523: KUGLER, GEORG - Kunsthistorisches Museum Vienna. Guide to the Collections.
181743: KUHLEMEIER, J.B. - Taalvaardigheid, taalactiviteiten en taalattitudes. Een validatiestudie.
92168: KÜHLER. W.J. - Het Socinianisme in Nederland
92494: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735. Eerste helft
92493: KÜHLER. W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. Met een levensschets van Wilhelmus Johannes Kühler door Mr Chr. P. van Eeghen
85794: KÜHLER. W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en dat aan de kweekschool der algemeene doopsgezinde sociëteit den 10den Februari 1913 uitgesproken.
93819: KÜHLER. W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
93958: KÜHLER. W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9