Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
161573: KEYMAN, J.M. - Kudrun en Biterolf. Bijdrage tot de bepaling van hun onderlinge verhouding.
104082: KEYMEULEN, JACQUES VAN [ED.]. - Expo Sevilla: België 1492-1992.
91637: KEYMEULEN, ANDRÉ VAN|SUETENS, IVO - Munten en eretekens van het koninkrijk België 1831-1976
154212: KEYMEULEN, ANNIE VAN - Het leeuwerikshuis.
173787: KEYNES, JOHN MAYNARD - Ein Traktat über Währungsreform.
55607: KEYNES, RANDAL - Annie's box. Charles Darwin, his Daughter and Human Evolution
161882: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1906-1914. India and Cambridge.
161875: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1941-1946. Shaping the Post-War World. Bretton Woods and Reparations.
167445: KEYNES, SIR GEOFFREY - Bibliography of William Hazlitt.
100540: KEYNES, JOHN MAYNARD - A Revision on the Treaty. Being a sequal to ' The Economic Consequences of the Peace '.
161868: KEYNES, JOHN MAYNARD - Essays in Persuasion.
161869: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1920-1922. Treaty Revision and Reconstruction.
161870: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1922-1932. The End of Reparations.
161871: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1922-1929. The Return to Gold and Industrial Policy [2 Vols. Compl.].
161872: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1939-1945. Internal War Finance.
161873: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1940-1943. External War Finance.
161874: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1944-1946. The Transition to Peace.
90587: KEYS, IVOR - Mozart. His Music in his Life.
150485: KEYS, IVOR - Mozart. His Music in his Life.
104083: KEYSER, PROF. DR. P. DE [ED.]. - Ars folklorica Belgica [2 Vols. Compl.]..
85738: KEYSER, J.P. DE - Neerland's Letterkunde in de negentiende eeuw. Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. (2 delen: Poëzie, Proza)
181107: KEYSER, PROF. DR. P. DE [ED.]. - Ars folklorica Belgica [2 Vols. Compl.]..
151008: KEYSER, PROF. DR. PAUL DE [ET AL.]. - Album Prof. Dr. Paul de Keyser. De jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
185643: KEYSER, DR. PAUL DE - Colijn Caillieu's ' Dal Sonder Wederkeeren of Pas der Doot '. Volume 73: Werken Uitgegeven door de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren.
157133: KEYSER, MARJA [ED.]. - The gold-tooled bookbindings: Amsterdam Bookbinders from the Sedond Half of the Seventeenth Century.
157518: KEYSER, R. DE [ET AL.]. - Contributions à l'Histoire des Bibliothèques et de la Lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600.
122700: KEYSER, GAWIE - Encyclopedie van de populaire cultuur.
161987: KEYSER, MARJA [& H. DE LA FONTAINE VERWEY - FOREW.|S.L. VERHEUS - INTROD.]. - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his Printed Works in the University Library of Amsterdam.
53904: KEYSER, J.P. DE - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagse auteurs
4034357: KEYSERLING, H. - Het reisdagboek van een philosoof.
4137858: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
154702: KEYZER, DIANA DE - Madame est servie. Leven in dienst van adel en burgerij [1900-1995].
4069485: KEYZER, L. DE - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
4075619: KEYZER, L. DE - Wees gegroet Maria. Mariaoorden in de Lage Landen.
151470: KHAKSAR, NASIM - Tussen twee deuren.
140721: KHAN, HASAN-UDDIN [PHILIP JODIDIO - ED.]. - Internationale stijl. Modernistische architectuur van 1925 tot 1965.
103021: KHAN, HASAN-UDDIN - Le style international. Le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965.
184401: KHANDEWALE, SHREEKANT V. - Health Administration and the Weaker Sections in an Indian Metropolis.
163311: KHARKHORDIN, OLEG - The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices.
185919: KHEMA, AYYA - Wanneer de ijzeren arend vliegt. Boeddhisme voor de westerse wereld.
140363: KHO, DR. L.K. - How to Apply Face, Nose and Foot Acupuncture.
181024: KHÔI, LÊ THÀNH - Histoire du Vietnam des origines à 1858.
140306: KHORANA, MEENA - Africa in Literature for Children and Young Adults. An Annotated Bibliography of English-Language Books.
154134: KHOSROKHAVAR, FARHAD - Suicide Bombers. Allah's New Martyrs.
164288: A. EL-KHOULI|A.B. LLOYD|A.J. SPENCER [EDS.].|DAVIES, W.V. - The Mastabas of Mereri and Wernu [Saqqara Tombs Volume 1].
184118: KHUN S'RA PRASÔT - Siamsänge. Ausgewählt, eingeleitet, erläutert und übertragen aus dem T'hai [Siamesischen] durch Hellmut Draws-Tychsen.
130796: KIBBELAAR, ROBERT E. - DNA in Situ Hybridization in Hematologic Malignancies.
140419: KIBBY, GEOFFREY - The Hamlyn Guide to Mushrooms and Toadstools of Britain and Northern Europe.
103055: KICHERER, SIBYLLE - Olivetti. A study of the corporate managment of design.
151973: KICHIGINA, GALINA [ED.]. - The Imperial Laboratory. Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia.
84695: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza, Zum Problem des Verhältnisses vo Theologie, Philosophie und Staat
94324: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat
130726: KICKERT, WALTER|LEX CACHET [EDS. - ET AL.] - Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Liber Amicorum voor Arthur Ringeling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit op 28 september 2007.
168350: KIDD, PETER - Medieval Manuscripts from the Collection of T.R. Buchanan in the Bodleian Library, Oxford.
96707: KIDNER, DEREK - De boodschap van Prediker. Een tijd om te rouwklagen om een tijd om te dansen
190026: KIDSTON, CATH - Maak je eigen Kerst decoraties. Bevat alles wat je nodig hebt om 12 feestelijke versieringen van vilt te maken
88478: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade bewezen aan een alles verbeurd hebbend zondaar.
58201: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade, bewezen aan een alles vebeurd hebbend zondaar
4011432: KIEFFER, R. - Essais de méthodologie néo-testamentaire. (CB NTS 4)
152089: KIEFT, DR. A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
183467: KIEFT, P. - Heinrich Heine in westeuropaïscher Beurteilung. Seine Kritiker in Frankreich, England und Holland.
4066059: KIEFTENBURG, N.J. - Economie en kerkelijk spreken. Hervorming van het geldstelsel: De EMU, een brug te smal.
181210: KIEL, JAN|RUUD LÖBLER - Het boekbindboek. Eenvoudige handleiding voor het oude handwerk.
141747: KIELDER, G. - Oogenblikken van aandacht voor meesterwerken van Rembrandt Harmensz. van Rijn.
163600: KIELY, DAVID M. - John Millington Synge. A Biography.
122266: KIENER, FRANZ - Hand, Gebärde und Charakter. Ein Beitrag zur Ausdruckskunde der Hand und ihre Gebärden.
55639: KIENHORST, HANS|SONNEMANS, GERARD - Het Tübingse Sint-Geertruihandschrit. Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek, Me.IV.3
53567: KIEPERT, HEINRICH - Atlas Antiquus. Zwölf Karten zur alten Geschichte. Mit Namenverzeichnis
168766: KIER, HILTRUD|ULRICH KRINGS [EDS.]. - Köln: Die Romanischen Kirchen Im Bild. Architecktur - Malerei - Graphik - Photographie.
4142139: KIER, H. & GECHTER M. (HRSG.) - Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen.
94690: KIERKEGAARD, SØREN - Stadia op de levensweg. Studiën door verschillende personen (2 delen)
94688: KIERKEGAARD, SØREN - Of/Of. Een levensfragment
4043179: KIERKEGAARD, S.A. - Johannes Climacus. Ofwel Men moet aan alles twijfelen. Over het begin van alle wijsbegeerte. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door W.R.Scholtens.
183470: KIERKEGAARD, SØREN - Einübung im Christentum und Anderes. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest.
30209: KIERKEGAARD, SØREN - Of/of. Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita
4036859: KIERKEGAARD, S.A. - Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid. Vertaald en ingeleid door Scholtens.
4012837: KIERKEGAARD, S.A. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen.
4012843: KIERKEGAARD, S.A. - Dagboeknotities. Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R.Scholtens.
160085: KIERS, LUCAS - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
89887: KIERS, JUDIKJE|TISSINK, FIEKE - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
143678: ED.].|KIERSTEAD, RAYMOND [INTROD. - State and Society in Seventeenth Century France.
103329: KIESOW, PROF. DR. GOTTFRIED [ED.]. - Backsteingotik.
104689: KIESSMANN, RÜDIGER|REINHOLD WEX [EDS.]. - "Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Ein Symposium aus Anlass der Ausstellung "" Malerei aus erster Hand - Ölskizzen von Tintoretto bis Goya ""."
166400: KIESSTELSEL - - Nieuw Kiesstelsel. Wetsvoorstel wijziging kiesstelsel Tweede Kamer.
156219: KIEVIET, C. JOH. [JOH. BRAAKENSIEK - ILLUSTR.]. - Uit het leven van Dik Trom.
156194: KIEVIET, C. JOH. [A. BEERENDS - ILLUSTR.]. - De hut in het bosch.
57573: KIEVIT, I. - Eeuwig klinkt het priesterlied. De oudtestamentische offerdienst verklaard en in nieuwtestamentisch licht toegepast
57025: KIEVIT, I. - De verborgenheid der Godzaligheid. Zes preken
88721: KIEVIT, C. JOH. - Jacht avonturen met oom Theo en Aboe Do
59548: KIEVIT, I. - De waarheid van de verzoening en verlossing
59549: KIEVIT, I. - De bekering van Saulus ten voorbeeld gesteld
59612: KIEVIT, I. - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën
57604: KIEVIT, I. - De verborgenheid der Godzaligheid. Zes preken
58495: KIEVIT, I. - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door Ds. L. Kievit bij de Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn
57624: KIEVIT, I. - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door Ds. L. Kievit bij de Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn
57625: KIEVIT, I. - De Heere is mijn Herder. Negen preken over Psalm 23
89330: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
59554: KIEVIT, I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in zestien meditaties
59555: KIEVIT, I. - Tweeërlei kinderen des Verbonds (uitleggend-leerstellig gedeelte). Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
70123: KIEVIT, I. - Onder Elims palmboom
59556: KIEVIT, I. - Eeuwig klinkt het priesterlied. De oudtestamentische offerdienst verklaard en in nieuwtestamentisch licht toegepast
57344: KIEVIT, I. - De waarheid van de verzoening en verlossing
164692: KIEVIT-BROEZE, INEKE E. - Effectief tijdbeheer. Zin geven aan de tijd van je leven.
59794: KIEVIT, I. - De zeven kruiswoorden. 7 overdenkingen
70273: KIEVIT, I. - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door Ds. L. Kievit bij de Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn
95911: KIEVIT, I. - Tweeërlei kinderen des Verbonds (uitleggend-leerstellig gedeelte). Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking, eis der Heilige Schrift
142466: KIEVIT, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Goedkoope, gewijzigde uitgave.
59858: KIEVIT, I. - De verborgenheid der Godzaligheid. Zes preken
88895: KIEWIT DE JONGE, H.J. E.A. - Gedenkboek van het algemeen Nederlandsch verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1898 - Mei - 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederladschen stam.
131664: KIGHTLY, CHARLES [ROBERT NICHOLLS - ILLUSTR.] - Flodden. The Anglo-Scottish War of 1513.
130447: KIIVER, PHILIPP - The National Parliament in the European Union. A Critical View on EU Constitution-Building.
4019276: KIJFTENBELT, F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift.
82769: KIJNE, J.J. E.A. - De nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
85716: KIK, J. E.A. - Komt, kind'ren hoort naar mij. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Nieuwerkerk
102644: KIK, HANS [ED.]. - Werk dat mensen inspireert.
163434: KIKI HANNEMA [EDS.].|KLAVERSMA, NEL - Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum.
93149: KIKKERT, J.G. ********* - De Brabanders. Oorsprong en geschiedenis van De Brabanders
155217: KIKKERT, J.G. ********* - Bericht van de 10 daagse veldtocht. België en Noord-Brabant in de frontlijn.
56824: KIKKERT, J.G. ********* - Koning Willem III
146350: KIKKERT, J.G. ********* - Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
146424: KIKKERT, J.G. ********* - Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
180657: KIKKERT, J.G. ********* - Gespannen Stilte. De Patriotten en het einde van de Republiek 1780-1795.
165288: KIKKERT, J.G. ********* - Louis Bonaparte 1778-1846. Koning van Holland.
121609: KIKKERT, J.G. ********* - Koning Willem III 1817-1890. Biografie.
186081: KIL, AD J. - Managementcompetenties van de Managing Partner van de Law Firm.
93094: KILBURN, K. - Lucian VI
46460: KILE, FREDERICK O. - Die Theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit
158053: KILGOUR, RAYMOND L. [FREDERIC G. MELCHER - PREF.]. - Estes and Lauriat. A History 1872-1898. With a Brief Account of Dana Estes and Company 1898-1914.
158200: KILGOUR, RAYMOND L. - Lee and Shepard Publishers for the People.
142288: KILIAAN, JOYCE|WILLEM-JAN PANTUS - Tussen Apollo en Bacchus. Vijfenzeventig jaar Concertgebouw 'De Vereeniging'. Architectuur en sociaal leven 1915-1990.
4135684: KILIAN, R. - Die Verheissung Immanuels. Jesaja 7:14. (SBS 35)
160173: KILIAN, DR. H. - Die Universitäten Deutschlands in medizinisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht.
60353: KILLEN. ALLAN R. - The ontological theology of Paul Tillich
155633: KILLICK, JANE [ED.]. - Talking with Past Hours. The Victorian Diary of William Fletcher of Bridgnorth
176468: KILLY, WALTHER (HRSG.) - Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Volume 1 - 15 (Complete Set)
183592: KILMER, MARTIN F. - Greek Erotica on Attic Red-Figure Vases.
180161: KILWARDBY, ROBERT [ALEXANDER BROADIE - ED.]. - On Time and Imagination. Part 2: Introduction and Translation [only].
153047: KIM, BO-HYUN - Kritik des Strukturalismus. Eine Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus vom Standpunkt der falsifikationistischen Wissenschaftstheorie.
176582: KIM, YUL - Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin. Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes 51
4056197: KIM, K.J. - Christianity and the Encounter of Asian Religions. Method of Correlation, Fusion of Horizons, and Paradigm Shifts in the Korean Grafting Process.
61375: KIM, K.J. - Christianity and the encounter of Asian religions (Method of correlation, fusion of horizons, and paradigm shifts in the Korean grafting process)
58870: KIM, JICHAN - The Structure of the Samson Cycle
103066: KIM ZWARTS [PHOTOGR.].|WOUD, AUKE VAN DER - Wim Quist. Architect.
86047: KIM, IG-JIN - History and theology of Korean pentecostalism: Sunbogeum (pure gospel) pentecostalism. An attempt to research the history of the largest congregation in church history and the theology of its pastor Yonggi Cho
4142026: KIM, J.H. (VERMIGLI, P.M.) - Scripturae et Patrum Testimoniis. The Function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli's Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus. (Diss.)
131945: KIMBALL, WARREN F. - Forged in War. Roosevelt, Churchill, and the Second World War.
158305: KIMMAN, EDUARD J.J.M. - Indonesian Publishing. Demand - resources - history - market patters - management. Economic Organizations in a Langganan Society.
101979: KIMMAN, EDUARD J.J.M. - Indonesian Publishing. Economic organizations in a langganan society (Demand - Resources - History - Market Patterns - Management).
151713: F.J.J. KIMMEL|GULIK, DRA. C. VAN|J. VAN HAASTERT|MA.A KOK [EDS. - ET AL.]. - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900.
4143878: KIMPEN, G. - De kabbalist. Roman.
163056: KINCK, HANS E. [ARVID BRODERSEN - AFTERW.]. - Machiavelli. Seine Geschichte und seine Zeit.
122408: KIND, RICHARD DE - Huizen in Herculaneum. Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV.
4140463: KINDER, E. - Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung. Ausgewählt und eingeleitet von E.Kinder.
168356: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880. A Descriptive Catalogue.
184349: "KING< VICTOR T." - The Maloh of West Kalimantan. An Ethnographic Study of Social Inequality and Social Change among an Indonesian Borneo People.
4144014: KING, M. (HEIDEGGER, M.) - Heidegger's Philosophy. A guide to his basic thought.
4073966: KING, URSULA - Christian Mystics. The Spiritual Heart of the Christian Tradition.
157179: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880. A Descriptive Bibliography.
103918: KING, EILEEN - Poppen en poppenhuizen.
104331: KING, CONSTANCE EILEEN - Dolls and Doll's Houses.
166762: KING, JOHN N. - Foxe's 'Book Of Martyrs' and Early Modern Print Culture.
104466: KING, RUSSELL [ED.]. - Origins. An Atlas of Human Migration.
103228: KING, FRANCIS X. - Nostradamus. Voorspellingen & Profetieën voor verleden, heden & toekomst.
102074: KING, DAVID - Finding Atlantis. A true story of genius, madness and an extraordinary quest for a lost world. The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
164768: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
4056052: KING, MARTIN LUTHER - Wandelt in liefde.
184911: KING, KENNETH - Jua Kali Kenya. Change & Development in an Informal Economy 1980-95.
131800: KING, ROSS - Michelangelo & the Pope's Ceiling.
144176: KING, ROSS - Defiant Spirits. The Modernist Revolution of the Group of Seven.
160702: KING, CATHERINE E. - Renaissance Women Patrons. Wives and Widows in Italy c. 1300 - 1550.
4143586: KING, W.L. - Buddhism and Christianity. Some Bridges of Understanding.
140746: KING, CONSTANCE EILEEN - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie.
158350: KING, A. HAYATT [FOREW.]. - Catalogue of the Music Library, Instruments and other property of Nicolas Selhof / Catalogue d'une très belle bibliotheque de Livres, Curieux & Rares, de politique, de philosophie, d'histoire ... Monsieur Nicolas Selhof
94194: KINGDON, ROBERT-M. A.O. - Registres de la compagnie des pastuers de Genève, au temps de Calvin. Publiés sous la direction des Archives d'Etat de Genève. Tome II, `1553-1564
152594: KINGERY, W.D. [ED.]. - Ancient Technology to Modern Science.
183758: KINGMA, JELLE|TRINEKE HULSHOF [EDS. ET AL.]. - Boeken als gids door het labyrint van het leven
90374: KINGMA, ELOE - De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
100749: KINGMA, J. [ED.]. - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van Mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
157379: J. KINGMA|KOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
96111: KINGMA, ELOE - De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied
4042542: KINGMANS, H. - Een ruiter in de dom. Pelgrimstochten door Europa.
167903: KINGMANS, H.|W. DOLK - Jongbloed in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed bv.
142472: KINGMANS, HUGO|MENNO VAN MEETEREN BROUWER [ILLUSTR.]. - Met van Riebeeck naar de Kaap.
4075970: KINGS, G. - Christianity Connected. Hindus, Muslims and the World in the Letters of Max Warren and Roger Hooker. (Mission 31)(Diss.)
156841: KINGSFORD, R.J.L. - The Publishers Association 1896-1946. With an Epilogue.
152217: KINGSLEY, CHARLES [W. HEATH ROBINSON - ILLUSTR.]. - The Water Babies.
144140: G. KINGSNORTH|MARSH, Z.A. - Introduction to the History of East Africa.
4136020: KINNEAR, A.I. (NEE, W.) - Against the Tide. Against the Tide. The Story of Watchman Nee.
167450: KINROSS, JOHN - Discovering The Smallest Churches in England.
103314: KINROSS, LORD - Hagia Sophia.
154549: KINSALLA, SOPHIE [READ BY DIEUWERTJE BLOK] - Shopaholic & Baby. Becky Bloomwood is terug - met een buikje ! [3 CDs].
143622: KINSBERGEN, A. [INTROD.]. - Provinciaal Museum Sterckshof. Legaat Pierre E. Lunden.
154593: KINSELLA, SOPHIE - Ken je me nog (luisterboek op mp3-speler).
105104: KINSERVIK, MATTHEW J. [ED.]. - The Production of a Female Pen. Anna Larpent's Account of the Duchess of Kingston's Bigamy Trial of 1776. A facsimile edition transcribed and with an introduction.
46419: KINZIG, W.|SCHMIDT, J. (HRSG.)|VOLP, U. - Liturgie und Ritual in der Alten Kirche
150164: KIPLING, RUDYARD [GUILLETTE WILLEUMIER - TRANSL.]. - Uit de bergen.
57939: KIPPER, BALDUINO - De restitutione populi Israel apud prophetam Jeremiam
180730: KIPPHARDT, HEINAR - März. De carrière van een schizofrene dichter.
131458: KIRALY, BELA - Hungary in the Late Eighteenth Century. The Decline of Enlightened Despotism.
150804: KIRBY, D.P. - The Making of Early England.
4021432: KIRBY, J.C. - Ephesians. Baptism and Pentecost. An inquiry into the structure and purpose of the epistle to the Ephesians.
4140424: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Editio sexta, aucta et emendata, quam curavit L.Ueding
182919: KIRCHEISEN, FRIEDRICH M. - Die Bastille.
147087: KIRCHENGESCHICHTE - Beiträge zur Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland oder über die neuesten kirchlichen Verhältnisse daselbst.
142691: KIRCHENHEIM, A. VON [ED.]. - Schlaraffia Politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staate,
161884: KIRCHENLEXIKON - Biographisches-Bibliographisches Kirchenlexikon. Register zu Band I - XXVI.
182493: KIRCHHOFF, ALFRED [ED. - ET AL.]. - Unser Wissen von der Erde. Allgemeine Erdkunde & Europa [4 Bindings].
4012856: KIRCHHOFF, H. (HRSG.) - Theologie und Pietismus. Lebensberichte und Aufsätze.
4136143: KIRCHHOFF, K.H. - Die Täufer in Münster 1534/35. Untersuchungen zum Umfang und zur Sozialstruktur der Bewegung. (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung. Band 12)
158239: KIRCHNER, JOACHIM (ED.). - Lexikon des Buchwesens (4 Vols. Compl. = 2 Text & 2 Plate Volumes).
4024236: KIRFEL, W. - Symbolik des Hinduismus und des Jinismus. (Symbolik der Religionen IV)
56551: KIRFFL, W. - Briefwechsel A.W. von Schlegel, Christian Lassen
153577: KIRK, JOHN M. [ED.]. - Corpora Galore. Analyses and Techniques in Describing English.
160486: KIRK-GREENE, A.H.M. - Barth's Travels in Nigeria. Extracts from the journal of Heinrich Barth's travels in Nigeria, 1850-1855. Selected end edited, with an introduction.
155142: KIRK, ROBERT - Zombies and Consciousness.
171077: KIRK, ROBERT - Relativism and Reality. A Contemporary Introduction.
162929: KIRKBY, MICHAEL HASLOCH - The Vikings.
110599: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd ?
110630: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Oude Idealen in de nieuwe zorgmarkt.
110598: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Hoop als helpende hand. Een medische verkenning met filosofische en pastorale kanttekeningen.
185241: KIRKHAM, MICHAEL - The Poetry of Robert Graves.
151831: KIRKLAND, EDWARD CHASE - Charles Francis Adams, jr., 1835-1915. The Patrician at Bay.
130612: KIRKPATRICK, SIDNEY D. - Lords of Sipan. A Thrue Story of Pre-Inca Tombs, Archaeology and Crime.
123509: KIRNER, A. - Lectures du Grand Portail de la Collegiale Saint Thiebaut de Than.
47445: A|KIRSCHBAUM, E. E - Lexikon der Christlichen Ikonographie
55977: KIRSCHENBAUM, BARUCH D. - The Religious and Historical Paintings of Jan Steen
4065339: KIRSCHENMANN, P.P. - Science, Nature and Ethics. Critical Philosophical Studies.
130051: KIRSTEIN, LINCOLN - The Latin-American Collection of the Museum of Modern Art.
101001: KIRSTEN, HANNA - Korst en Krum.
185867: KISCH, PROF. MR. I. - 'T Exempel Dwinght. Opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan Prof. Mr. I. Kisch, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
152296: KISCH, EGON ERWIN - 'Schreib das auf, Kisch !'. Das Kriegstagebuch von Egon Erwin Kisch.
183999: KISCH, PROF. MR. I. - 'T Exempel Dwinght. Opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan Prof. Mr. I. Kisch, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
61370: KISH, GEORGE ALEXANDER - The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893
141537: KISHLANSKY, MARK - A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714.
183735: KISSINGER, HENRY - The White House Years & Years of Upheaval & Years of Revewal. The Concluding Volume of his Memoirs [3 Vols.].
154721: KISSINGER, HENRY - On China.
93943: KIST, N.C. - Neêrland's bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
93976: KIST, N.C.|ROYAARDS, H.J. (VERZAMELD DOOR) - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Zevende deel
54134: KIST, N.C.|MOLL, W. - Kerkhistorisch archief (4 delen)
145884: KIST, J.B. [ER AL.]. - Musket, Roer & Pistolet. 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen/Dutch Muskets and Pistols/Niederländische Musketen und Pistolen..
157407: KIST, JOOST - BiblioDynamica. Slaag- en faalkansen bij innovatie van informele systemen, in het bijzonder in het uitgeversbedrijf.
157595: KIST, JOOST - Paradigm Lost ? Publishing in Transition: Emerging Patterns and Evolving Stratagems.
54714: KIST, N.C. - Neêrlands bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
150505: KIST, JOHANNES - Fürst- und Erzbistum Bamberg. Leitfaden durch die Geschichte von 1007 bis 1960.
93727: KIST, F.W. E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2006-2007
30530: KIST, N.C. - De christelijke kerk op aarde, volgens het Bijbelsch onderwijs en de geschiedenis. Eene door Teyler's Godgeleerd Genootschap bekroonde Prijsverhandeling (2 delen)
153470: KISTE, JOHN VAN DER - Sons, Servants and Statesmen. The Men in Queen Victoria's Life.
104661: KISTEMAKER, RENÉE|MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
95074: KISTEMAKER, SIMON J. - New Testament Commentary. Exposition of the Epistle of James and the Epistles of John
123436: KISTEMAKER, RENÉE|MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
4136246: KISTEMAKER, S.J. - The Gospels in Current Study.
157501: KISTER, KENNETH F. [JOHN N. BERRY III - FOREW.]. - Eric Moon. The Life and Library Times.
53929: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Claudia Procla. Een vrouwenbeeld
53913: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit Jezus' leven. Christelijk huisboek in tafereelen. Met staalplaten door
53930: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
155948: KITAGAWA, JOSEPH M. - The Religious Traditions of Asia. Religion, History and Culture.
174499: KITCHEN, MARTIN - Speer : Hitler's architect.
162606: KITCHEN, K.A. - Pharaoh Triumphant. The Life and Times of Ramesses II. King of Egypt.
183974: KITCHEN, MARTIN - The German Officer Corps 1890-1914.
163387: KITCHEN, PADDY - Poets' London.
110840: KITCHEN, MARTIN - Nazi Germany. A Critical Introduction.
170535: KITCHER, PHILIP - The Advancement of Science. Science Without Legend, Objectivity Without Illusions.
181708: KITES, CROSS|RHIANNON BARKER - Aan de oevers van de woestijn. Vertellingen uit de Sahel.
122773: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche Totemdieren en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
184752: KITS NIEUWENKAMP, DR. H. - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. Gedocumenteerd, bewerkt en verzameld [Volume 3].
94591: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Linden, Kaapse predikant uit de negentiende eeuw
82453: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Lingen, Kaapse predikant uit die negentiende eeu
4137540: KITSON, H. - Jeruzalem. De Verbondsstad.
170983: KITTAY, EVA FEDER - Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure.
4136825: KITTEL, R. - Die Psalmen. Übersetzt und erklärt. (KAT XIII)
4142095: KITTEL, G. - Die Oden Salomos überarbeitet oder einheitlich?. Mit 2 Beilagen: I. Bibliographie der Oden Salomos. II. Syrische Konkordanz der Oden Salomos.
4004655: KITTEL (ED.) G. - Theological Dictionary of the New Testament. (Complete in 10 volumes). Translated and Edited by G.W.Bromily.
4015724: KITTEL (HRSG.) G. - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich.
31837: KITTEL, GERHARD - Theological Dictionary of the New Testament (Complete Set, 10 volumes)
4139758: KITTEL, G. - Die Sprache der Psalmen. Zur Erschliessung der Psalmen im Unterricht.
160179: KITTELL, ELLEN E. - From Ad Hoc to Routine. A Case Study in Medieval Bureaucracy.
168171: KITTELMANN, DR. FEODOR - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
180224: KITTELMANN, DR. FEODOR - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
181709: KITTELMANN, DR. FEODOR - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
58802: KITTELSON, JAMES M. - Wolfgang Capito, from humanist to reformer
4072350: KITTELSON, J.M. (CAPITO, W.) - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
152935: KITTO, JOHN - Short Family Walks on the Isle of Man [Sixteen round walks].
92651: KITTO, JOHN - Mannin for me!
93142: KITTON, FEDERIC G. - "Dickens and his illustrators. Cruikshank, Seymour, Buss, ""Phiz,"" cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, maclise, Tenniel, frank Stone, Landseer, Palmer, Topham, Marcus Stone and Luke Fildes. With twenty-two portraits and facsimiles of seventy original drawings now reproduced for the first time"
95461: KIUCHI, N. - The purification offering in the priestly literature. Its meaning and function. Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 56
140331: KJAERSTAD, JAN - Tekens van liefde.
151065: KJELLGREN, ERIC - Oceania: Art of the Pacific Islands in the Metropolitan Museum of Art
154197: KLAAS VAN BERKEL [EDS.].|VANDERJAGT, ARJO - The Book of Nature in Early Modern and Modern History.
154196: KLAAS VAN BERKEL [EDS.].|VANDERJAGT, ARJO - The Book of Nature in Antiquity and the Middle Ages.
121108: KLAASEN, MR. A.W. - Ruimtelijk beleid in theorie en praktijk.
91771: KLAASSEN, M. - Augustinus Exemplum. Een analyse van het paradigmatische gebruik van Augustinus' Confessiones in de Pneumatologia van John Owen in het licht van beider opvatting van het theologische concept 'bekering' (conversio/conversion).
156678: KLAASSEN, W.J.M. [ED.]. - Voor u persoonlijk. Brieven van minister van Buitenlandse Zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum [1933-1937].
56717: KLAASSEN, D.B.M. - Cross sections for collision-induced rotational transitions of NH3
168011: KLAASSEN, YLVA - Contested Successions. The Transmissions of Imperial Power in Tacitus' Histories and Annals.
70014: KLAASSEN, H.J.S.|VOET, H.A. - Groeten uit Rotterdam. Provenierswijk, Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier
70015: KLAASSEN, H.J.S.|VOET, H.A. - Groeten uit Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge
155733: KLAASSEN, D.B.M. - Cross Sections for Collision-Induced Rotational Transitions of NH3.
4046868: KLAASSENS, K.H.W. - De Vijftigdagentijd. De bijbelse gegevens, de uitwerking in de vroege kerk en de hedendaagse liturgische vernieuwing.
180520: KLAAUW, DR. C.A. VAN DER - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
150232: KLAAUW, DR. C.A. VAN DER - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
56986: KLAAUW, C.A. VAN DER - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939
160870: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band I: Lyrik. Zweiter Teil.
161952: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Zweiter Teil: Einakter, Szenen und Fragmente.
161953: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band V: Nachdichtungen und Übersetzungen. Erster Teil: Nachdichtungen aus dem Chinesischen, Japanischen und Persischen.
160871: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band II: Erzählungen. Erster Teil.
160872: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Erster Teil: Dramen.
100481: KLABUNDE, ANJA - Magda Goebbels.
164378: KLADDER, JAN DE - Het A.B.C. van Jan de Kladder.
162241: KLAGES, WOLFGANG - Staat auf Sparkurs. Die erfolgreiche Sanierung des US-Haushalts [1981-1997].
150959: KLAGES, LUDWIG [DR. H. DULFER - ED.]. - Handschrift en Karakter. Voor ons taalgebied, in overleg met de auteur bewerkt door Dr. H. Dulfer.
4137506: KLAIBER, W. (HRSG.) - Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderts. Ein Werkzeichnis.
59071: KLAINE, ROGER - Le Devenir du Monde et la Bible. I Le Destin de l'Univers selon les écrits bibliques d'avant notre ère / II Le Devenir de l'Humanité selon les écrits bibliques d'avant notre ère (2 Volumes)
100732: KLAMKIN, MARIAN [CHARLES KLAMKIN - PHOTOGR.]. - The Collector`s Book of Wedgwood.
4026057: KLAP, P.A. (AGOBARD VAN LYON) - Agobard van Lyon. (779-840)
104806: KLAPHECK, RICHARD - Die Baukunst am Nieder-Rhein [2 Vols.in 1].
141988: KLAPPENBACH, RUTH|WOLFGANG STEINITZ [EDS.]. - Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache [6 Vols. Compl.]..
59936: KLAPPENECKER, GABRIELE - Glaubensentwicklung und Lebensgeschichte. Eine Auseinandersetzung mit der Ethik James W. Fowlers, zugleich ein Beitrag zur Rezeption von H. Richard Niebuhr, Lawrence Kohlberg und Erik H. Erikson
60358: KLAPWIJK. J. - Tussen historisme en relativisme
60357: KLAPWIJK. C. - Sociaal masochisme en christelijk ethos (Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom)
162966: KLAPWIJK, DR. JACOB - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
30914: KLAPWIJK, CORNELIS - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom
30463: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie
131777: KLASENS, DR. A. - Egyptologie avant la lettre. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 19 mei 1961.
152786: KLASS, MORTON - East Indians in Trinidad. A Study in Cultural Persistence.
145970: KLASSEN, PETER JAMES - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
4136144: KLASSEN, P.P. - Kaputi Mennonita. Eine friedliche Begegnung im Chacokrieg. Kurzberichte aus 40 Jahrgänge des Mennoblattes.
4141788: KLASSEN, P.J. - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
103096: KLATTER, DRS. J. [ED.]. - Amoreuse liedekens.
56079: KLATTER, J. - Amoreuse Liedekens
97100: KLAUCK, HANS-JOSEF - Herrenmahl und Hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief
57227: KLAUCK, HANS-JOSEF - Die Johannesbriefe
166356: KLAUS, DR. SIEGFRIED|PROF. DR. HANS-HEINER BERGMANN [EDS. - ET AL.]. - Die Auerhühner. Tetrao urogallus und Tetrao urogalloides.
150277: KLAUS-PETER SCHMOLKE|KOOP, GERHARD - Die deutschen Segelschulschiffe.
4043605: KLAUS, G. & BUHR, M. (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch.
104695: KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.].|SCHUBERT, ERNST [CONSTANTIN BEYER - Der Dom zu Magdeburg.
166291: KLAUS TOPP|MEURER, PETER H. - Topographica des Nürnberger Verlages David Funck.
101785: KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.].|SCHILLING, MARGARETE - Glocken und Glockenspiele.
144977: KLAUS, GEORG. - Einführung in die formale Logik.
162253: KLAUS J. MILICH [EDS.].|LENZ, GÜNTER H. - American Studies in Germany. European Studies in Germany. European Contexts and Intercultural Relations.
153500: KLAUS RONNEBERGER|NOLLER, PETER - Die neue Dienstleistungsstadt. Beruftmilieus in Frankfurt am Main.
141851: KLAUS KINOLD [PHOTOGR.].|REININK, WESSEL - Herman Hertzberger. Architect.
53972: KLAUSBERG, AMALIA VON - Strijd baart vrede. Een verhaal (Deel 2)
163470: KLAUSEN, JYTTE - The Islamic Challenge. Politics and religion in Western Europa.
110792: KLAUSER, RENATE|OTTO MEYER [EDS.]. - Clavis Mediaevalis. Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung.
4075011: KLAUSER, TH. - Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroekult und spätjüdische Heiligenverehrung. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, hresfeier 1960)
184458: KLAUSMEIER, FRIEDRICH - Die Lust, sich musikalisch auszudrucken.
58872: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert) (2 Volumes)
9789024221691: KLAUTKE, J.B. - Recht auf widerstand gegen die obrigkeit. Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemuhungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert)
56165: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit. Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bix zum 18. Jahrhundert) (2 volumes)
144352: KLAUTZ, J.P. [JAN DE HARTOG - AFTERW.]. - In de ban van mijn schaduw.
143268: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen / Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-6.
185049: KLAVER, JEANINE - From the Land of the Sun to the City of Angels. The migration process of Zapotec Indians from Oaxaca, Mexico to Los Angeles.
131574: KLAVEREN PZ., G. VAN - Bescheiden betreffende een verdwenen Nederlandsche nijverheid: De Vingerhoed-industrie.
183412: KLAVERSMA, DRS T. - De Heren van Cranendonck en Eindhoven 1200-1460.
176066: KLBY, KAREN|O'LOUGHLIN, THOMAS (EDS.)|OLIVER, SIMON - Faithful reading : new essays in theology in honour of Fergus Kerr, OP.
4138471: KLEBER, K.H. & PIEGSA, J. (HRSG.) - Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer Gnadenmoral.
186507: KLEBS, ARNOLD C. - Incunabula Scientifica et Medica.
157920: KLEBS, ARNOLD G. - Incunabula Scientifica et Medica.
182753: KLEE, E.W. - Die allgemeine Christliche Kirche oder das Princip der Reformation zur Feststellung des Begriffs der Evangelischen Kirche und ihrer Beziehung zu Staat Wissenschaft.
171078: KLEE, ROBERT - Introduction to the Philosophy of Science. Cutting Nature at Its Seams.
85344: KLEEF, B.A. VAN - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
165978: KLEEF, BAS VAN - Het ideale autoland. Waarom Nederland in de file staat.
155069: KLEEREBEZEM, HELMIG - 25 jaar techniekmuseum Heim. Industrieel erfgoed in een oude centrale.
156863: KLEERKOOPER, M.M.|W.P. VAN STOCKUM JR. - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biografische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Eerste Gedeelte.
161618: KLEERKOOPER, M.M. - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen.
123169: A.J. KLEI|F.A. VAN LIEBURG|KOERS, N.H [ED.].|M. DEN DULK|T.G.KOOTTE - Vier eeuwen domineesland.
153430: KLEIBRINK, HERMAN|RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [2 Vols.].
141708: KLEIBRINK, HERMAN|RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [3 Vols. Compl.].
94681: KLEIJ, W.D. VAN DER - Willem Hendrik Zwart. 'Een kloecken meester van het orgelspel'. Interviews J. van 't Hul
55651: KLEIJN, PLEUN - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda en enige overdenkingen over Romeinen 7
55403: KLEIJN, PL. - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk. Voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda. Met eenige overdenkingen over Rom. 7
56635: KLEIJN, PLEUN - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk, voorgesteld in de vijf zalenvan Bethesda en enige overdenkingen over Romeinen 7
59819: KLEIJN, PLEUN - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk, voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda en enige overdenkingen over Romeinen 7
4032720: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
4137513: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
180510: KLEIMAN, YEHUDIT|NINA SPRINGER-AHARONI [EDS.]. - The Anguish of Liberation. Testimanies from 1945.
30448: KLEIN, M.|VISSCHER, M. - Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels, Schrijfadviezen
4138433: KLEIN, K.H. - Positivism and Christianity. A Study of Theism and Verifiability.
4136754: KLEIN, P.W. & KLEIN-MEIJER, A.V. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
4016121: KLEIN, E.F. - Zeitbilder aus der Kirchengeschichte. für die christliche Gemeinde.
180634: KLEIN, JOAN LARSEN [ED.]. - Daughters, Wives & Widows. Writings by Men about Women and Marriage in England, 1500-1640.
84960: KLEIN, A.F.J. E.A. - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. CGO 242
144250: KLEIN, GEORGES [ED. - ET AL.]. JEAN FAVIERE [FOREW.]. - Faïences populaires Lorraines en usage en Alsace. Sarreguemines - Saint Clément - Niderviller - Lunéville - Sierck.
130851: KLEIN, M.O.L. - Statusonderscheidingen. Wijzen waarop sociale niveauverschillen worden vastgesteld.
95132: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
182826: KLEIN, DR. GEORG - System eines idealistischen Sozialismus. Theoretische Grundlegung einer planwirtschaftlichen Volks- und Weltwirtschaftsordnung.
150273: KLEIN, P.W.|M.A.V. KLEIN-MEIJER - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
53152: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
166581: C.M. KLEIN HAARHUIS|M. SMIT|WEENINK, A.W. - De staat van bestuur van Aruba. Een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving.
163651: KLEIN, CAROLE - Aline. The first biography of Aline Bernstein, famed stage designer and mistress of Thomas Wolfe.
4067497: KLEIN WASSINK, B. EN ONSTENK, A.J. (BATHMEN) - De Kerk van Bathmen en haar muurschilderingen.
60359: KLEIN KRANENBRUG. E.S. - Trialoog (De derde in het pastorale gesprek)
110889: KLEIN WASSINK, DR. B. - Credo quia absurdum ? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
160325: KLEIN, JOAN LARSEN [ED.]. - Daughters, Wives & Widows. Writings by Men about Women and Marriage in England, 1500-1640.
163973: KLEIN, ADALBERT - Fayencen Europas.
166825: KLEIN, J.W.E. - Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luijden. 400 jaar Goudse Librije 1594-1994.
180215: KLEIN, AUGUST - Die Personalpolitik der Hohenzollernmonarchie beider Kölner Regierung. Ein Beitrag zur preussischen Personalpolitik am Rhein.
4012865: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum?. Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. (Diss.)
56697: KLEIN-DOUWEL, ROBERTUS JOHANNES HERMANUS - Laser diagnostics in a diamond growing flame
131397: KLEIN, M.|LOUIS COUPERUS - Couperus in Nijmegen. & Arnaldo en Candido.
167385: KLEIN, PIETER|REDMAR KOOISTRA - Wim Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen.
92211: KLEIN, FRANZ-NORBERT - Die Lichtterminologie bei Philon von Alexandrien und in den hermetischen Schriften. Untersuchungen zur Struktur der Religiösen sprache der hellenistischen Mystik
4012863: KLEIN, J. - Skandalon. Um das Wesen des Katholizismus.
4136668: KLEIN, E.F. - (4 Bücher). Märtyrer-Akten. 1920, 168 S. - Blutzeugen der ersten Christen. 1938, 184 S. - Der Heldengang der ersten Christen. 1933, 106 S. - Gewaltmenschen in Jesu Umwelt. 1925, 294 S.
61344: KLEIN GOLDEWIJK, B.M.J. - Praktijk of Principe. Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid
4137572: KLEIN, C. - Theologie und Anti-Judaismus. Eine Studie zur deutschen theologischen Literatur der Gegenwart.
165355: KLEIN, DR. P.W. - De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.
90981: KLEIN, MANFRED A.O. - Type & Typographers
4142650: KLEIN, E. (SAMENST.) - De kunst van dromen. Met bijdragen van Erich Fromm, P.Garfield, M.Jouvet, C.G.Jung e.a.
145569: KLEIN, ERDMUTE [ED.]. - De kunst van leven.
4017998: KLEIN, JOH. - Geschichte der deutschen Lyrik. Von Luther bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges.
186259: KLEIN, P.W.|M.A.V. KLEIN-MEIJER - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
143188: KLEIN, DR. WALTER - Der Vertrag von Bjoerkoe. Wilhelm II., Bülow und Holstein im Kampf gegen die Isolierung Deutschlands.
142520: KLEIN, M.|M. VISSCHER - Handboek verzorgd Nederlands. Spellingsregels - schrijfadviezen.
140698: KLEIN, H. ARTHUR - Graphic Worlds of Peter Brueghel the Elder.
4041187: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
155774: KLEIN-DOUWEL, ROBERT - Laser Diagnostics in a Diamond Growing Flame.
186386: KLEINEN, JOHN & BERT VAN DER ZWAAN & HANS MOORS & TON VAN ZEELAND - Lion and Dragon. Four Centuries of Dutch-Vietnamese Relations.
101369: KLEINER, ART - Wie Is nu eigenlijk de baas. Macht en politiek in organisaties.
150153: KLEINHOLZ, HERMANN|WOLFGANG PETRI - Sitzungsberichte der Convente der reformierten Weseler Classis 1611-1662.
94550: KLEINKNECHT, HERMANN|LUTHER, MARTIN - Luthers Galaterbrief-Auslegung von 1531. Studienausgabe
167054: KLEINLUGTENBELT, DICK - Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander.
184954: KLEINPENNING, J.M.G. & P.H.C.M. VAN LINDERT [EDS]. - Latijns-Amerika.
184903: KLEINPENNING, JAN M.G. - Peopling the Purple Land: A Historical Geography of Rural Uruguay 1500-1915.
143592: KLEINSCHMIDT, HARALD - Charles V. The World Emperor.
162037: KLEINTJES, PH. - Wetten en verordeningen betreffende Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao.
142692: KLEINWÄCHTER, DR. FRIEDRICH - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
56144: KLEINWÄCHTER, FRIEDRICH - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus
4143052: KLEINZ, J.P. - Profiles in Faith. Following the Commandment of Christ.
143972: KLEIS, GERRIT - De rozenteelt in Nederland. Geschiedenis, literatuur en documenten.
81431: KLEISEN, L. E.A. - De wederkomst van Christus, heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
155275: KLEITERP, MARLIES (ED. ET AL.) - Istanbul. De Stad en de Sultan.
4276085: KLEMENZ, B. - Klosterkiche Fürstenfeld. Zwischen Zeit und Ewigkeit. Mit einem Beitrag von Th.Bachmair. Fotografien von R.von Götz und W.Chr.von der Mülbe.
102293: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Wittgenstein.
143850: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Frege.
105324: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1950 & Dagboek 1951-1959 [2 Vols. in Slipcase].
151845: KLEMPERER, KLEMENS VON - Ignaz Seipel. Christian Statesman in a Time of Crisis.
142880: KLEMPERER, VICTOR - I Will Bear Witness. A Diary of the Nazi Years 1942-1945.
47572: KLENGEL, HORST|SUNDERMANN, WERNER (HRSG.) - Agypten Vorderasien Turfan. Probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften. Tagung in Berlin, Mai 1987. Mit 27 Abbildungen auf 24 Tafeln (Schriften sur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Volume 23)
53656: KLENGEL, HORST - Geschichte und Kultur Altsyriens
121395: KLEP, PAUL M.M. - Tweeduizend jaar Nijmegen. Een stadshistorische beschouwing over religie en economie.
146445: KLEP, P.M.M. [ET AL.]. - Wonen in het verleden. 17e - 20e eeuw. Economie, politiek, volksverhuizing, cultuut en bibliografie.
160029: KLEP, PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900.
32386: KLEPPE, C.M. - Scherpennise terug in de tijd
95816: KLEPPE, J.M. - Op saffieren gegrondvest
145376: KLEPPER, JOCHEN - Der Vater. Roman des Soldatenkönigs.
131629: KLERCK, TH.P.E. DE|O.CHR. MELLEMA [EDS.] - Boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven door de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan [1842-1967]
145870: KLERK, A. DE|L.H. KLAASSEN - De verwarming van de volkswoning. Economiosche en sociologische aspecten.
58237: KLERK, PETER DE - A bibliography of the writings of the professors of Calvin theological seminary
60360: KLERK. B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme
4012866: KLERK. B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme. (Diss.)
4067013: KLERK, G. DE - De Petruskerk te Woerden. Geschiedenis en restauratie.
4141152: KLERK, J. DE (JÜNGEL, E.) - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van E.Jüngel. (Diss.)
105141: KLESSMANN, RÜDIGER [ED.]. - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts.
102452: KLESSMANN, ECKART - Die Welt der Romantik.
185836: KLETT, DR. RICHARD - Das Pferd. Sein Bau und die Tätigkeit seiner Organe. Kurze leichtfassliche Beschreibung der einzelnen Körperteile des Pferdes und ihrer Verrichtungen, nebst anderem Wissenswertem für Pferdefreunde.
122609: KLEUKENS, CHRISTIAN HEINRICH [ED.]. - Ein kurzweilig Lesen vom Till Ulenspiegel.
4017436: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël... Wat nu?.
143687: KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
4072387: KLEVER, W.N.A. - Poortmans repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel III. 1958-1967.
147390: KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
4134327: KLEYER, H. - Enquete Pasen 1972. Verslag van een schriftelijk opinie-onderzoek gehouden onder studenten van de Faculteit der Godgeleerdheid aan de RU te Utrecht. Rapport en Bijlagen.
103886: KLEYKAMP, A.J. - Chineesch aardewerk en porcelein. Vanaf zijn oorsprong tot aan zijn verval.
151141: KLEYN, ONNO - Kasteel Engelenburg in de vier seizoenen. .
145979: KLEYN, J. DE - Pot-sierlijk versierd volksaardewerk.
154228: KLEYN, J. DE - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
88115: KLEYN, H.G.|TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt brouwers
85762: H.G. KLEYN|TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Praktisch-biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck. (2 delen)
184007: KLEYN, PROF. MR. W.M. [ET AL.]. - "Lugdunum Batavorum Juri Sacrum. 1882-1982. Rechtsgeleerde opstellen vervaardigd door leden van het Leidsch Juridisch Dispuut ""Juri Sacrum"" t.g.v. het honderdjarig bestaan van het dispuut."
84566: H.G. KLEYN|TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, plitt en Hauck (2 delen)
85955: KLEYN, H.G. - De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd
87531: KLEYN, H.G.|TOORENENBERGEN, ALB. VAN - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (2 delen)
182883: KLIBANSKY, RAYMOND - Philosophy in the Mid-Century. A Survey / La philosophie au milieu du vingtième siècle. Croniques [4 Vols. Compl.].
46785: KLIJN, A.F.J. - De Brief van Jakobus (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
30967: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament
90683: KLIJN, JAN W. - Voor anker. Familiekroniek 1940-2014.
4027854: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. Door K.A.Deurloo, C.J.den Heyer, H.N.Ridderbos, R.Zuurmond e.a.
145463: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
95610: KLIJN, A. FREDERIK J. - Der Lateinische Tekst der Apokalypse des Esra
166639: KLIJN, ALBERT [ED.]. - Sharia[&]rechtspraak: rechtsontwikkeling in de moslimwereld & Nederland.
181712: KLIJN, OLAF - Holland anno 1900. Henri Cassiers [1858-1944].
30746: KLIJN, A.F.J. - Jewish-Christian Gospel Tradition
58871: KLIJN, A.F.J. - Tekst and Testimony. Essays on New Testament and Apocryphal Literature in Honour
183429: A.F.J. KLIJN|BAARDA, T.|W.C. VAN UNNIK [EDS.]. - Miscellanea neotestamentica.
130920: KLIJNSMA, A.E. - Lemsterlan. In Kuijerke troch it forline.
4050457: KLIJSEN, S. - Paradijs, zondeval, redding.
103459: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS|MARIËLLE LENDERS|OLF PRAAMSTRA - EDS.]. - Studentenschetsen. Studie-uitgave. Deel 1: Teksten [only].
184087: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS|MARIËLLE LENDERS|OLF PRAAMSTRA - EDS.]. - Studentenschetsen. Studie-uitgave [2 Volumes - Complete Set].
181219: KLIMA, ANTON - De auto in de caricatuur.
184648: KLIMASCHWESKI-BOCK, INGRID - Die 'Distinctio Seta' des Antidotarium Mesuë in der Druckfassung Venedig 1561 [Sirupe und Robub]. Übersetzung, Kommentar und Nachdruck der Textfassung von 1561. Mit einem Geleitwort von Rudolf Schmitz.
175583: KLIMCZAK, PAWE? - Christus Magister : le Christ Maître dans les commentaires évangéliques de saint Thomas d'Aquin. Studia Friburgensia 117
141694: KLIMT, DR. A. - Genossenschaftswesen und soziale Fürsorge in de Tschechoslovakei.
143542: KLINDT-JENSEN, OLE - Denmark before the Vikings.
147201: KLINE, DONNA C. - Dominion and Wealth. A Critical Analysis of Karl Marx' Theory of Commercial Law.
165769: KLINE, DANIEL T. [ED.]. - The Medieval British Literature Handbook.
95756: KLINE, MICHAEL B. - Études Rabelaisiennes. Tome IV (Volume 4). Rabelais and the age of printing. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, LX)
4070048: KLINE, G.L. (ED.) (WHITEHEAD, A.N.) - Essays on his Philosophy.
161243: KLINEBERG, OTTO - Negro Intelligence and Selective Migration.
183273: KLINGEN, J. - Unkel am Rhein und seine Umgebung.
180303: KLINGENDER, FRANCIS D. - Art and the Industrial Revolution.
4133913: KLINK. J.L. - Het Huis van Licht. Bijbels levensboek voor jonge kinderen.
4001332: KLINK. J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke letterkunde. (Diss.)
110794: KLINK, AMYR - Alleen op zee.
89294: KLINK, H. - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie.
60361: KLINK. J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde
93438: KLINK, HUBRECHT - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie. Willem of Orange: Revolt, Politics and Religion 1559-1568. A thematic biografie (with a summary in English)
131242: KLINK, ED VAN - Aspects of productivity of traditional managed Barotse cattle in the Western Province of Zambia.
154327: KLINKEN, DRS. G.J. VAN|MR. J.H. DE VEY MESTDAGH - De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
4034365: KLINKEN, L.VAN - Wijsgerige achtergronden. van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. (Diss.)
4137651: KLINKEN, G.VAN, RAVENSBERGEN,C. & STAALDUINE, T. (RED.) (GELDEREN, J.VAN) - Jakob ging zijns weegs. Opstellen voor Jaap van Gelderen uit het archief van de Theologische Universiteit Kampen.
57296: KLINKEN, JAN VAN - Openhartig. Koning Beatrix zelf over... haar werk, haar huwelijk, haar gezin, haar geloof en twintig andere thema's
87867: KLINKENBERG, J.A. - Houd wat gij hebt. Schets van het vijfentwintigjarig bestaan van de Zondagsscholen der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente. 1873 - 21 September - 1898
103492: KLINKENBERG, EMANUEL S. - Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300.
166631: KLINKERS, LEO - Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.
131372: DR. W. KLINKERT|HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden.
89780: KLINKERT, W. - 100 jaar cadettencorps 1898-1998.
174615: KLINKHAMMER, LUTZ (HRSG.)|MATHEUS, MICHAEL - Eigenbild im Konflikt : Krisensituationen des Papsttums zwischen Gregor VII. Und Benedikt XV..
154648: KLINKOWITZ, JEROME - Listen Gerry Mulligan. An Aural Narrative in Jazz.
186804: KLINNERT, LARS - Zufall Mensch? Das Bild des Menschen im Spannungsfeld von Evolution und Schöpfung.
162313: KLJUCEVSKIJ, VASILIJ O. - Ruske dejiny [= Russian History].
4071011: KLÖCKER, M. & TWORUSCHKA, M. (RED.) - Vrouwen in de religies.
176144: KLÖCKNER, STEFAN - Handbuch Gregorianik : Einführung in Geschichte, Theorie und Praxis des Gregorianischen Chorals.
182824: KLOEK, ELS - 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
103549: KLOEK, J.J.|W.W. MIJNHARDT [EDS.]. - De productie, distributie en consumptie van cultuur.
162287: KLOEK, ELS - De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem [1526 - 1588].
121221: KLOEK, ELS|LEEN DORSMAN [EDS.]. - Nationale Identiteit en Historisch Besef in Nederland.
60363: KLOEK. F. - De pauselijke banvloek (Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek)
180619: KLOEK, ELS - Gezinshistorici over vrouwen. Een overzicht van het werk van gezinshistorici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis.
165816: KLOEK, ELS [ED.]. - Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis.
121136: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
162285: KLOEK, WOUTER - Een huishouden van Jan Steen.
152865: KLOEKE, DR. G.G. - Reflexen van Hollandsche expansie in de huidige Nederlandsche dialekten.
152872: KLOEKE, DR. G.G. - "Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ""heeft""."
152871: KLOEKE, G.G. - "De beleefde Friese aanspraak met ""jou "". Een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands."
100733: KLOEKE, DR. G.G. - Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia [In Franse en Vlaamse taal]. In 1549 te Antwerpen verschenen. Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
103486: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
181713: KLOEKE, W. - Zwolsche sketsies.
87945: KLOEKE, G.G. - De Hollandsche Expansie, in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener historisch-dialect-geographische synthese. Met een kaart.
144224: KLOEKE, PROF. DR. G.G. - Verzamelde opstellen. Als feestgave aan de schrijver aangeboden bij zijn 65ste verjaardag.
144399: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
156042: KLOEKE, DR. G.G. - Het taallandschap van onze Noordoostelijke provinciën
167782: KLOET, JEROEN DE - Red Sonic Trajectories. Popular Music and Youth in Urban China.
164807: KLOK, PIETER A.A. - De geschiedenis van de Firma Johannes Ochtman [1816-1947] op de Appelmarkt D 360 / 361 in Zierikzee.
152170: KLOK, DR. PIETER A.A. - De Firma Johannes Ochtman [1816-1947] op de Appelmarkt D 360/362 in Zierikzee.
141052: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, Geschiedenis en Vrijheidsoorlogen.
100352: KLOK, DRS. R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland.
4141523: KLOMBERG, TH. - Meer dan een kus. Op weg met het volk van Sandino.
153808: KLOMP, ANK - Politics on Bonaire. An Anthropological Study.
155862: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
155861: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
110248: KLOMPEN, WILMA - Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld 1794-1814.
4072178: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme. (Diss.)
163367: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme.
55705: KLÖNNE, B.H. - Amstelodamensia
83292: KLOOS, WERNER E.A. - Bremer Lexikon, Ein Schlüssel zu Bremen
180731: KLOOS, ULRIKE - Niederlandbild und Deutsche Germanistik, 1800-1933: Ein Beitrag zur Komparatistischen Imagologie.
4024893: KLOOSTER F.H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict. (Diss.)
32141: KLOOSTER, RIENK - Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872
91331: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland
186628: KLOOSTER, WIM - Grammatica Van Het Hedendaags Nederlands. Een volledig overzicht.
53585: KLOOSTER, RIENK - Groninger Godgeleerdheid in friesland 1830-1872
102453: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
56081: KLOOSTERHUIS, EMMA SCHELTS VAN - Freud als ethnoloog
143795: A. KLOOSTERMAN|F.J.A. VAN LOENEN - ET AL.].|SIJES, DR. B.A. [& TH.M. DE GRAAF - Vervolging van zigeuners in NJederland 1940-1945.
182563: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp [Oudshoorn], tot in den aanvang der twintigste eeuw.
92683: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw
101472: KLOOT MEIJBURG, H. VAN DER - Bouwkunst in de stad en op het land.
101279: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp [Oudshoorn], tot in den aanvang der twintigste eeuw.
61204: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
61363: KLOP, C.J. - De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden
110584: KLOP, KEES [ED.]. - Verbeelding van de macht. Ethiek en esthetiek in architectuur, ornamentiek en kunst in overheidsgebouwen.
54530: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van indische planten, vruchten, enz.
161671: KLOPPENBURG, DRS W. CHR.M. - De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart Deel 1.
90448: KLOPPENBURG, JACK RALPH - Dirst the seed. The political economy of plant biotechnology, 1492-2000.
54532: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.
94758: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderland aan Neèrlands volk verhaald (8 delen)
88925: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het Kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. Beschreven voor het Nederlandsche Volk.
150834: A.G. KLOPPERS [AFTERW.].|NIEUWENHUIJZEN, KEES [ED.]. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
85564: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderlad aan Neêrlands volk verhaald. (8 delen)
186629: KLOSE, JOACHIM & JOCHEN OEHLER [EDS[. - Gott oder Darwin? Vernünftiges Reden über Schöpfung und Evolution.
102056: KLOSS, HEINZ - Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert. Die Sprachgemeinschaften zwischen Recht und Gewalt.
142483: KLOSS, ERICH [ED.]. - Richard Wagner in seinen Briefen.
130573: KLOSSE, S. [ED. - ET AL.] - Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines.
130087: KLOSTERMANN, JOSEF|STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [2 Vols. Compl.]
131237: KLOSTERMANN, JOSEF|STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [Vol. 1.only]
4001336: KLOSTERMANN, E. - Späte Vergeltung. Aus der Geschichte der Theodicee.
4136667: KLOSTERMANN, E. & SEEBERG, E. (KATHARINA VON ALEXANDRIEN) - Die Apologie der Heiligen Katharina.
4138546: KLOSTERMANN, A. - Der Pentateuch. Beiträge zu einem Verständnis und seiner Entstehungsgeschichte. Neue Folge.
130487: KLÖTERS, JACQUES - My Bonnie is over the ocean. Liedjes van club, kerk en kamp.
130489: KLÖTERS, JACQUES - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
131462: KLOTZ, HEINRICH|MARTIN WARNKE [EDS.] - Geschichte der deutschen Kunst 600 - 2000 [3 Vols. in Slipcase]
157478: KLOTZBÜCHER, ALOIS [ED.]. - Von Büchern und Bibliotheken in Dortmund. Beiträge zur Bibliotheksgeschichte einer Industriestadt. Zum 75jährigen Bestehen Stadt- und Landesbibliothek Dortmund.
58812: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel
84373: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleisch zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel
4053062: KLOUWEN, W. - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K.Barth und G.W.F.Hegel. (Diss.)
54811: KLOUWEN, WOUTER E.A. - Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige
154680: KLÖWER, TÖM - Trommels & Klankinstrumenten.
54677: KLUCKHOHN, PAUL - Das Ideengut der deutschen Romantik
4136482: KLUGE, GUSTAV - Nach der Schrift. Hrsg. von der Stiftung Bibel und Kultur.
100864: KLUGE, REINHOLD [ED.]. - Lancelot. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147 [3 Vols.]..
140739: KLUGE-PINSKER, ANTJE - Schachspiel und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit.
182699: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Unter Mithilfe von Alfred Schirmer - Bearbeitet von Walther Mitzka.
156201: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache.
141407: KLUGER, RICHARD - The Paper. The Life and Death of the New York Herald Tribune.
4138454: KLUIN, H. (RED.) - De vriend des huizes. Jaargang 49, 53 en 54. Maandelijks verschijnend famielieblad voor het christelijk huisgezin.
141235: KLUIN, R. - Overeenkomsten tussen overheden : de politieke betekenis van overeenkomsten als vorm van complementair bestuur
96221: KLUIT, M. ELISABETH - Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid. 9 september 1769 - 6 december 1813
93910: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantisme Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
4000413: KLUIT, M.E. - Nader over het Réveil. Vijf schetsen.
94533: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
32028: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
182444: J.H. KLUIVER [ET AL.].|MUNIER, W.A.J. - Nederlandse Historische Bronnen. Volume 10.
140329: KLUKHUHN, ANDRÉ|TOEF JAEGER [EDS.]. - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: hans Achterhuis, Frans Boenders, Jan Bor, Dásanne van Brederode, M. Februari, Arnold Heumakers, André Klukhuhn, Rudy Kousbroek, Geerten meijsing en Willem van Reijen.
185320: KLUKHUHN, ANDRÉ - Alle mensen heten Janus. Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst.
153725: KLULHUHN, ANDRÉ|TOEF JAEGER [EDS.]. - Schrijvende denkers.
161357: KLUMBACH, HANS - Römische Helme aus Niedergermanien. Ausstellungskatalog des Rheinischen Landesmuseums Bonn.
131604: G. KLUMBIES|KLEINSORGE, H. - Technik der Relaxation. Selbstentspannung [Buch & Schallplatte]
152199: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
156784: KLUNCKER, KARLHAUS [ED.]. - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
183011: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
154183: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
4138611: KLUNDER, N. - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
183332: KLUSAKOVA, LUD'A|STEVEN G. ELLIS [EDS]. - Frontiers and Identities. Exploring the Research Area [Volume I - only]. .
121505: KLUTZ, KARL - Der Einfluss Rudolfs von Habsburg aud die Vergebung geistlicher Stellen in Deutschland.
156615: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten 1890-1940.
167028: KLUWER, ANKE [ET AL.]. - Liber Amicorum voor Paul Kluwer.
167254: KLUWER, AE.E. [ET AL.]. - Liber amicorum J.J.C. Alberdingk Thijm. Een open boekje - een open doekje. Aangeboden aan Joop Alberdingk Thijm bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wolters Kluwer op 31 augustus 1989.
176556: KLUXEN, WOLFGANG - Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin. Walberger Studien 2
151322: KLUYVER, IR. P. - Nieuwe steden. Een verkenning van verstedelijkingsprocessen.
131360: KLYUCHEVSKY, VASILI - The Rise of the Romanovs.
89340: KNAAP, J.P.H. VAN DER - "De banken zijn hard... Honderd jaar ""op G.G."" in Hoorn en omstreken."
4138602: KNAAP, E.V.D. - De verbeelding van nacht en nevel. Nuit et Brouillard in Nederland en Duitsland.
183583: KNAAP, WIM VAN DER - The Tourist's Drives. Gis oriented methods for analysing tourist recreation compmexes [with CD-Rom].
92063: KNAP, J.J. - Vier leerredenen van J.J. Knap. Jezus vraagt het hart, leerrede over Spreuk. XXIII: 26a / 's Heeren roepstem tot de gebondenen der hoop. Leerrede over Zachar. IX: 12 / Wat deed en is de Heere Jezus voor de zijnen? Leerrede over Johannes X: II. / Iets over de bekeering en den toestand des onbekeerden zondaars. (4 werken in 1 band)
91465: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Tiende jaargang, 1924-1925.
91466: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Negende jaargang, 1923-1924.
83494: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk (Vijfde Jaargang 1919-1920
97016: KNAP, J.J. - De Heidelbergsche Catechismus. Toepasselijk verklaard voor de gemeente des Heeren
57463: KNAP, J.J. - Iets over de bekeering en den toestand des onbekeerden zondaars. WAARBIJ: De veeziekte. Een gemoedelijk woord aan mijne Friesche landgenooten, bij hethier en daar zich openbaren dier ziekte in dit gewest (2 werken in 1 band)
30051: KNAP, J.J.|PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. - Practikale beschouwing van de lijdensgeschiedenis onzes Heeren Jezus Christus (Eerste Deel)
184353: KNAPEN, HAN - Forests of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo, 1600-1880.
164691: M. KNAPEN|STEN-VAN 'T HOFF, J. VAN - Begin een bedrijf.
122068: KNAPOWSKI, ROCH - Der Staatshaushalt der römischen Republik.
151240: KNAPP, WERNER - Die Industriestadt. Bergstadt Kladno in Böhmen [Architektur Wettbewerbe].
158259: J.S. KNAPP-FISHER]|LATHAM, HAROLD S. [& PHYLLIS BENTLEY - My Life in Publishing.
4276082: KNAPP, U. (HRSG.) - Der Hildesheimer Dom. Zerstörung und Wiederaufbau. (Kataloge des Dom-Museums Hildesheim Band 2)
53108: KNAPP, RONALD G. - Things Chinese. Antiques - Crafts - Collectibles
146194: KNAPP, DR. IR. W.H.C. - Antarctica, de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
182880: KNAPP, G.F. - Theorie des Bevölkerung-swechsels. Abhandlungen zur angewandten Mathematik.
155636: KNAPP, OSWALD G. [ED.]. - The Intimate Letters of Piozzi and Pennington.
92499: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden
184405: KNAPPERT, JAN - Myths and Legends of Botswana, Lesotho and Swaziland.
93790: KNAPPERT, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandse stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Met bijlage, kaart en platen
145397: KNAPPERT, JAN - Namibia, Land and Peoples - myths and Fables.
145403: KNAPPERT, JAN - Myths and Legends of Botswana, Lesotho and Swaziland.
94730: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw
87824: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
57854: KNAPPERT, L. - Bibliografosche inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst
180881: KNAPPERT, DR. L. [ET AL.]. - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis.
94732: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
93802: KNAPPERT, L. - Godsdienstig Nederland
93876: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw
93325: KNAPPERT, L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek
173761: KNASAS, JOHN F.X. - Aquinas and the cry of Rachel : thomistic reflections on the problem of evil.
171346: KNASAS, JOHN F.X. - Thomism and tolerance.
123295: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin. Historische Fahrten mit Luftschiffen 1908 - 1939.
56080: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin. Historische Fahrten mit Luftschiffen 1908-1939
170017: KNEALE, MATTHEW - De geschiedenis van het geloof. Hoe een atheïst kijkt naar de diepzinnigste uitvinding van de menselijke geest.
154532: KNECHT, ROBERT J. - The French Renaissance Court 1843-1589.
145314: KNECHT-VAN EECKELEN, A. DE [ET AL.]. - Techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
160176: A. DE KNECHT-VAN EEKELEN|G.M. VAN HETEREN|LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. [ED.].|M.J.D. POULISSEN [EDS.]. - Dutch medicine in the Malay Archipelago, 1816-1942. Articles presented at a symposium held in honor of Prof. Dr. D. de Moulin, on the occasion of his retirement from the proffessorship of the History of Medicine at the Catholic University of Nijmegen.
90320: KNECHT, R.J. - Francis I
150988: A. DE KNECHT-VAN EECKELEN [ED.].|STAMHUIS, I.H. - De met cijfers bedekte negentiende eeuw. Toepassing van statistiek en waarschijnlijkheidsrekening in Nederland en Vlaanderen tussen 1840 en 1920.
142753: KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE - Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland 1840-1914.
173135: KNECHTEN, HEINRICH MICHAEL - Metropolit Makarij und Ivan der Schreckliche. Studien zur Russischen Spiritualität 16
4054911: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw.
4133740: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. (Compleet in 4 dln.). Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. (Diss.)
180666: KNEEPKENS, MANUEL - In het rijk van de dromen. Het bombardement van Rotterdam en de demonen.
183338: KNEGT, LEO - Astrologie. Wetenschappelijke techniek. Een studiewerk voor meergevorderden.
31463: KNEGT, G.S.A. DE - Feeststoffen. Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties
9789021139517: KNEGTMANS, P.J.|ROODEN, P. VAN (RED.) - Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam
175504: KNEGTMANS, P.J.|ROODEN, P. VAN (RED.) - Theologen in ondertal : godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam.
92033: KNEPPELHOUT, JOHANNES - In den vreemde. Reisverhaal
94449: KNEPPER, JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke
52464: KNETSCH, F.R.J. - Guillaume Groen van Prinsterer. La Prusse et les Pays-Bas. L'Empire prussien et l'Apocalypse
61443: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge
163698: KNEUBÜHLER, DR. HANS-PETER - Die Überwindung von Hexenwahn und Hexenprozess.
4133547: KNEVEL, A. - Is het waar?.
154762: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4134486: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
4135980: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4012867: KNEVELS, W. - Die Wirklichkeit Gottes. Ein Weg zur Ueberwindung der Orthodoxie und des Existentialismus.
95612: KNIBB, MICHAEL A. - The Qumram Community (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 2)
57430: KNIBB, MICHAEL A. - The Septuagint and Messianism
30729: KNIBB, MICHAEL A. - Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Traditions
10486: KNIBBE, DAVID - De Leere der Gereformeerde Kerk, Volgens de order van de Heydelbergse Katechismus Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheid toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende Tafel verrijkt. Als meede Een kort Onderwys, om een Predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den Sevenden Druk.
181715: KNIBBE, DR. W.A. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch i.v.m. de wordingsgeschiedenis dere Regeerings-reglementen van 1830 en 1836.
156299: KNICKERBOCKER, H.R. - Rote Wirtschaft und weisser Wohlstand.
160988: KNIEPF, ALBERT - Theorie der Geisteswerthe.
4011442: KNIGHT, G.W. - The Faithfull Sayings in the Pastoral Letters. (Diss.)
123445: F. KNIGHT.|G.F. VAN TETS|RICH, P.V. - Kadimakara. Extinct Vertebrates of Australia.
145370: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The Genesis of a Fragmented Nationalism.
171192: KNIGHT , DAVID - Science and Spirituality: The Volatile Connection.
4137906: KNIGHT, D.A. & TUCKER, G.M. (ED.) - The Hebrew Bible and its Modern Interpreters.
4138547: KNIGHT, D.A. - Tradition and Theology in the Old Testament. With contributions by W.Harrelson, H.Ringgren, R.Smend, a.o.
4141862: KNIGHT, G.A.F. - A Christian Theology of the Old Testament.
145037: ED.].|KNIGHT, ALANNA [INTROD. - Robert Louis Stevenson in the South Seas. An Intimate Photographic Record.
145751: KNIGHT, ALAN - Mexico. The Colonial Era.
142013: KNIGHTLY, CHARLES|PETER CHÈZE-BROWN [PHOTOGR] - Strongholds of the Realm. Defences in Britain from Prehistory to the twentieth Century.
170109: KNIJFF, DR. H.W. DE - Teksten over theologie en Natuurwetenschap. Gekozen en ingeleid.
96978: KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband
131674: KNIJFF, MR. C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen. De mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
4006458: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
4069867: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
4043609: N.N. (KNIJFF, H.W. DE) - Solidair en solide. In gesprek met H.W.de Knijff. Liber amicorum onder red. van E.Dekker e.a.
167564: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven & Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. [Volume 1 & 2 = Compl. Set].
4067585: KNIPPENBERG, M.V. - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat. (Diss.)
161499: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. Deel 2 [only].
166705: KNIPPENBERG, HANS|MARIJKE VAN SCHENDELEN [EDS.]. - Alles heeft zijn plaats. 125 jaar Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, 1877-2002.
4142698: KNIPPENBERG, W.H.TH. - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. (Middeleeuwse bedevaarten en Pelgrimstochten)
56712: KNIPPERS, W.W.M. - Raman spectroscopy especially of high vibrational states
155779: KNIPPERS, WALTER - Raman Spectroscopy Especially of High Vibrational States.
53951: KNIPPING, B. - De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden
182505: KNIPPING, GÉRARD - Maria Geboortekerk Nijmegen honderd jaar. 1894 - April - 1994.
4138690: KNIPSCHEER, F.S. (LEO, H.) - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
4300626: KNIPSCHEER, F.S. - De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord-Holland, 1572-1608. (zonder titelblad)
94988: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618
84622: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland voor 1618
122033: KNISPEL, CLAUDIA MARIA - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Leben - seine Zeit.
164617: KNITTEL, JOHN - Via Mala [2 Vols. compl.].
4022333: KNOBEL, A. - Der Prophetismus der Hebräer vollständig dargestellt.
4143084: KNOBLOCH, S. - Praktische Theologie. Ein Lehrbuch für Studium und Pastoral.
56928: KNOELL, PIUM - S. Aureli Augustini, confessionum libri tredecim
103550: KNOERS, A.M.P. - De verveling in de pubertijd.
100572: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden 125 jaar Vereniging voor de Staathuiskunde.
180507: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden. 125 Jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
165148: KNOL, JAN - Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?
102782: KNOL, MARGRIET - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956.
153293: KNOLL, JOACHIM H. - Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Zur politischen Geistesgeschichte der letzten hundert Jahre.
147255: KNOLL, ALFONS - Glaube und Kultur bei Romano Guardini.
4023476: KNOLLE, TH. (LUTHER, M.) - Luthers Glossen zum Alten Testament. In Auswahl nach der Ordnung seiner Lehre.
152947: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
56219: KNOOK, J. E.A. - Van Uwe trouw en goedheid. Historisch overzicht, samengesteld ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Gorinchem op 17 mei 1994
94861: KNOOP, MARJOKE E.A. - Rijk & arm ontmoeten elkaar, bijbelstudies over armoede en onrecht
143578: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
4051791: KNOOP, H. - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
4068056: KNOOP, H. - Levensbouw. Een woord voor hen, die belijdenis des geloofs afleggen.
152098: KNOOPS, GEERT- JAN ALEXANDER - Het tweede schot. Het ware verhaal over Eric O.
143977: KNOOPS, W.R.H. [ED.]. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
156427: KNOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade.
90423: KNOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
130306: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger Dialecten.
55696: KNOP, G. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling
95552: KNOPF, D. RUDOLF - Ausgewählte Märtyrerakten
156989: KNOPF, ALFRED A. [PAUL A. BENNETT - INTROD.]. - Portrait of a Publisher 1915-1965. Reminiscences and Reflections of Alfred A. Knopf [2 Vols. in Slipcase].
4031662: KNOPF, R. - Das nachapostolinische Zeitalter. Geschichte der christlichen Gemeinden vom Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Hadrians.
53516: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
4138615: KNOPP, G. - Hitlers Holocaust. In samenwerking met V.von Bassewitz, Chr.Deick, F.Dreykluft, e.a.
181717: KNOPP, WERNER [ED.]. - Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. Volume / Band XIX.
155581: KNOPP, GUIDO [ET AL.]. - Hitler. Een balans.
102162: KNOPPERS, DR. BASTIAAN ANTONIE - Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung.
57586: KNÖPS, A.E. - De beloften toegezegd. Beloften, Verbond en Heilige Doop. Het karakter van de beloften en toezeggingen van het genadeverbond
141926: KNORRE, DR. ALEXANDER VON [ED.]. - Unter Holz. Geurt van Dijk - Minka Hauschild - Markus Mussinghoff - Anja Wiese.
184969: KNORRINGA, PETER - Economics of Collaboration: Indian Shoemakers Between Market and Hierarchy.
163805: KNORRINGA, ROSA - Fonction phatique et tradition orale. Constantes et transformations dans un chant narratif roumain - Mogos Vornicul.
152247: B. KNOTTENBELT|R.A. TORRINGA|VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlands Recht.
163323: KNOTTENBELT, E.M. - Passionate Intelligence. The Poetry of Geoffrey Hill.
167995: A. KNOTTER|A.C.M. KAPPELHOF [INTROD.].|J. LUIJTEN|P.TH. KOK [ET AL.]|SYNGHEL, GEERTRUI A.M. VAN [ED.]. - Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw
156538: KNOTTER, AD - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
53509: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar
163079: KNOWLES, DAVID - Bare Ruined Choirs.
144017: KNOWLES, ERIC - Art Nouveau. Miller's Antiques Checklist:
144018: KNOWLES, ERIC - Victoriana. Miller's Antiques Checklist.
144019: KNOWLES, ERIC - Art Deco Miller's Antiques Checklist.
48077: KNOWLES, ELIZABETH (ED.) - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable
4136746: KNOX, W.L. - St. Paul and the Church of Jerusalem.
59106: KNOX, JOHN - Bemoedigd uit het Woord. Troostbrieven van John Knox
164750: KNOX, T.M.|Z.A. PELCZYUSKI - Hegel's Political Writings.
184010: KNOX, OLIVER - Rebels & Informers. Stirrings of Irish Independence.
104490: KNOX, BRIAN - The Architecture of Poland.
130953: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek]
100443: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het geslacht Pluijgers. Volume 1.
4139252: KNUCHEL, E.F. - Die Umwandlung im Kult, Magie und Rechtsbrauch. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 15)
4005732: KNUDSEN, R.D. (JASPERS, K.) - The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers. (Diss.)
102239: KNÜFERMANN, ARNOLD - "Grafschafter Mundartlexikon. Leben und Arbeiten in der alten Grafschaft Moers. Herausgegeben vom Arbeitskreis "" Grafschafter und Vogteier Mundart und Volkskunde'""in Zusammenarbeit mit dem Amt für rheinische Landerkunde."
95880: KNUIVERS, T. - Algemeene geschiedenis, van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen. Een Leer- en Leesboek, ten behoeve van Onderwijzers en ten gebruike op Gymnasiën en Instituten ingerigt. (Tweede deel. Van Augustus' alleenheerschappij tot op de ontdekking van Amerika)
162221: KNUST, THEODOR A. [ED.]. - Marco Polo. Von Venedig nach China 1271-1292.
30018: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis
4000426: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
30034: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
93975: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
55831: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
57954: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibligraphie van kerkgeschiedenis
93818: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
94713: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
94660: KNUTTEL, W.P.C. - De toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek (2 delen in 1 band)
183957: KNÜTTEL, FRITZ - Die Verständigung. Eine sozial- und entwicklungspsychologische Untersuchung.
161527: KNUTTEL, W.P.C. - Catalogus van de Pamfletten-Verzameling [9 Parts in 10 Volumes - Compl.].
181718: KNUTTEL JR., IR. G. - A.J. Kropholler.
181719: KNUTTEL JR., IR. G. - Der voghelen sanck. Een oud lied verlucht.
4142600: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Herdruk van de uitgave Rotterdam, 1906.
101122: KNUTTEL JR., IR. G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
110711: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijke lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
57143: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
141448: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
140095: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
30560: KNUVELDER, GERARD - Bezuiden de Moerdijk
160932: KNUVELDER, GERARD - "Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws "" Uitschot ""."
4276111: KNUVELDER, G. (MEER DE WALCHEREN, P.V.D.) - Pieter van der Meer de Walcheren. Leven en werken.
82602: KNUVELDER, GERARD - Historie en Mythe
166749: KNYCHALA, CATARINA HELENA [ED. - ET AL.]. - Braziliaanse boekkunst. Het geïllustreerde boek. Catalogus / O livro ilustrado brasileiro. Catálogo. .
165744: KO VAN DEN BROECKE [ILLUSTR.].|SILVER, CAROLINE - Elseviers paardengids.
153243: KO DE LAAT|SCHILDERS, ED - Holland Carré. Twee eeuwen Noordhoek.
130347: KOBAL, JOHN - Movie-Star Portraits of the Forties.
4075069: KÖBBEN, A.J.F. - Van primitieven tot medeburgers.
4140707: KÖBBEN, A. E.A. (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
130553: KOBER, DR. A.H. [J. VAN DOVEREN - TRANSL.] - In en om het circus.
4056456: KÖBERLE, A. - Rechtfertigung, Glaube und neues Leben.
171193: KÖBERLE, A. - Karl Heim. Denker und Verkündiger aus evangelischem Glauben.
4013666: KÖBERLE, A. - Gemeinschaft mit Christus. (25)Lesepredigten.
4055547: KÖBERLE, A. - Der Herr über Alles. Beiträge zum Universalismus der Christlichen Botschaft.
4005839: KÖBERLE, A. - Christliches Denken. Von der Erkenntnis zur Verwirklichung.
4073161: KÖBERLE, A. - Die Einladung Gottes. (26) Predigten, gehalten in der Tübinger Stiftskirche.
141739: KOBET, NIELS - Floris, Count of Holland. A play in 5 acts.
4139948: KOBLER, F. - Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West. Das Zeitalter der Emanzipation.
181046: KÖBLER, GERHARD - Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die Deutschen Territorien und reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
101312: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire.
147372: KOCH, A.C. F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life.
102662: KOCH, H.W. - Middeleeuwen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
90252: KOCH, BERND|KORTH, STEFAN - Stars am Nachthimmel. Der sichere Wegweiser zu den 50 schönsten Himmelsobjekten.
58806: KOCH. KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche)
183562: KOCH, DR. WALTER A. - Gesammelte Aufsätze Gestalthoroskopie.
183083: KOCH JR., F. [INTROD.]. - De reserve-officier te velde.
131608: KOCH, FRITZ - Lebenskraft durch Magnetismus. Dauermagnete als Magnetbatterie erzeugen mehr Lebenskraft. Lebenskraft schützt vor Krankheit, kräftigt, heilt und stillt Schmetzen. Mit ausführlichen Anleitungen zur Selbstbehandlung.
32263: KOCH, KLAUS|SCHMIDT, JOHANN MICHAEL - Apokalyptik
95555: KOCH, HANS-ALBRECHT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution
53693: KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper, een biografie
143113: KOCH, RUDOLF - Die Geschichte vom Weihnachtsstern.
4035440: KOCH, K. & SCHMIDT, J.M. (HRSG.) - Apokalyptik. (Wege der Forschung 365)
158257: KOCH, ERNESTINE - Albert Langen. Ein Verleger in München.
145482: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
56283: KOCH, H. - Margot Homan, beelden in brons en marmer / sculptures in bronze and marble
59685: KOCH, HANS-JOACHIM A.O. - Climate Change and Environmental Hazards Related to Shipping. An International legal Framework
103785: KOCH, ALEXANDER - Schlafzimmer / Ankleide-Zimmer / Fremden-Zimmer - Tochter-Zimmer / Kinder-Schlaf- & Spiel-Zimmer / Bade-Zimmer / Einfache Schlaf-Zimmer und Viele Einzel-Möberl [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
94319: KOCH. KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIV)
157439: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
183733: KOCH, CARL WILHELM - Die Teppich-fabrikation.
165113: KOCH, JEROEN - Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis.
94337: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXVII)
157416: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
96991: KOCH, HANS-JOACHIM E.A. - Climate Change and Environmental Hazards Related to Shipping. An International legal Framework
162382: KOCH, ANTON - Anton Koch herinnerd 1923 - 1990, Een vriendenboekje.
172779: KOCH, GEORG AUGUSTIN KURT (HG.) - Priestertum Christi und priestlicher Dienst. Theologie im Dialog 9
175930: KOCH, ROLAND - Konservativ : ohne Werte und Prinzipien is kein Staat zu machen!.
4142126: KOCH, H. (CYPRIAN) - Cyprianische Untersuchungen. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 4)
4021254: KOCH, W. - Erbe und Auftrag. Das Abendmahlsgespräch in die Theologie des 20.Jahrhunderts.
88790: KOCH, MATTHIAS - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, in zijne opkomst van de Nederlandsche Republiek. Uit het hoogduitsch overgezet door Dr. W.J.F. Nuijens.
4136222: KOCH, JEROEN (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een biografie.
144366: KOCH, ERWIN ERASMUS - Gelbe Götter - Goldene Kaiser - Rote Sterne. Zehntausend Jahre Asien.
4073283: KOCH, K. NIEWISCH, T. & TUBACH, J. - Das Buch Daniel. (Erträge der Forschung 144)
4139697: KOCH, A. (HRSG.) - 1000 Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung.
90255: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
161727: KOCH, A.C. F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life.
165237: KOCH, HANS-ALBERT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution.
4142576: KOCH, K. (BUCER, M.) - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker. (BGLRK XIV)
140200: KOCH, VOLKER - Repetitorium für Heilpraktiker-Anwärter aller Schulen. Ein Frage- und Antwortkatalog als Wiederholungs-und Auffrischungshilfe des Wissensstoffes zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerüberprüfung sowie ein Nachschlagwerk für Therapeuten und Dozenten. [nach diesem Titel suchen]
173635: KOCH, JEROEN - Koning Willem I 1772-1843.
186677: KOCH, HANS-ALBERT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution.
101473: KOCHAN, MIRIAM - The Last Days of Imperial Russia 1910-17.
146396: KOCHAN, LIONEL - Russia in Revolution 1890-1918.
4142829: KOCHANET, H. (HRSG.) - Engel im Aufwind. Gottes Boten auf der Spur. [Engel auf biblisch-theologischer, philosophischer, religionswissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht]
185644: KOCHER, PAUL - Master of Middle-Earth. The Achiefment of J.R.R. Tolkien.
155509: KOCHER, URSULA - Boccaccio und die deutsche Novellistik. Formen der Transpositon italienischer Novelle im 15. und 16. Jahrhundert.
143138: KOCHER, PAUL [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - Tolkien: meester van Midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
4054963: KOCHS, E. - Grundlinien der Ostfriesischen Kirchengeschichte seit der Reformation.
142760: KOCK, E.A.|R. MEISSNER [EDS.]. - Skaldisches Lesebuch. Teil 1: Text.
160677: KOCK, STEVEN DE|LOES VERPLANKE|ROELOF WULLINK [ED.]. - Wat een uitgever beweegt.....De Tijdstroom 1921-1996. Intervieuws R. Boltendal, Max van Gijn en Kees Neefjes.
176386: KOCKEL, VALENTIN|SÖLCH, BRIGITTE (HRSGG.) - Francesco Bianchini (1662-1729) und die europäische gelehrte Welt um 1700. Colloquia Augustana 21 1
151381: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
181172: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
181720: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
186055: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
4074205: KOCKELKOREN, P. (RED.) - Boven de groene zoden. Een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek.
4137862: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
122030: KOCKEN, E.J.J. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
144247: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
165540: KOCKS, DR. G.H. [ED. - ET AL.]. - Gemeente Vries . Het land van de Zweedse Kornoelje.
4141583: KODJO, S. - Probleme der Akkulturation in Afika. Die entwicklungspolitischen Auswirkungen moderner Schulausbildung und Kommunikationsmedien.
165410: KOECK, PAUL - Voorbijgangers.
94571: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Von den Anfängen bis zur Reformation
94570: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter, Der Reformation
186559: KOEHLER, LUDWIG & WALTER BAUMGARTNER - Lexicon in veteris testamenti libros & Supplement [2 Volumes = Complete Set].
4136012: KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 1.
55844: KOEHLER, RENÉ - An account of the Echinoidea
163813: KOEHN, DARYL - Local Insights, Global Ethics for Business.
96197: KOEIJER, R.W. DE - Een donkere wolk die voorbijgaat. Engelse puriteinen over geestelijk lijden
93516: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. Spiritual warfare in Puritanism: A historiical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
104467: KOEKEBAKKER, OLOF|SILVIA ROTTENBERG [ED.]. - Prix de Rome NL 2006. Architectuur - Architecture.
167820: A.K. KOEKKOEK|BURUMA, Y.|L.C.M. MEIJERS - Opsporen in de rechtsstaat. Beschouwingen over het Eindrapport van de Commissie Van Traa.
161878: KOEKKOEK, JOB|PIM WIJNBELT [ILLUSTR.]. - Gaandeweg Woudrichem. Lees-, kijk- en wandelgids.
145707: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
166588: KOEKKOEK, PROF. MR. A.K. [ET AL.]. - Organisatie van de rechtspraak.
130477: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
96896: KOEKKOEK, JACQUES - Het leven van Jezus Christus. Gebeden en overdenkingen
184588: KOEKKOEK, B.C. - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder door B.C Koekkoek. Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Met platen.
130463: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
121589: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
145496: KOELB, CLAYTON - Kafka's Rhetoric. The Passion of Reading.
88442: KOELE, WILLEM - Het einde van die man zal vrede zijn. Fragmenten uit het leven van Willem Koele. In leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek.
4052230: KOELEGA, D.G.A. & DREES, W.B. (RED.) - God & co?. Geloven in een technologische cultuur.
165958: KOELEGA, DICK G.A.|WILLEM B. DREES [EDS.]. - God & Co ? Geloven in een technische cultuur.
57896: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel (jubileum uitgave)
57895: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden
4300738: KOELMAN, JAKOBUS (LABADIE, J. DE) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen,. met de wederlegginge derzelver, enz. Tweede druk. Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aanteekeningen door H.Janssonius.
2227300590: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroegstervende jonge Kinderen. Opgestelt en t'samen-gebracht. Den Vierden Druk.
96515: KOELMAN, JACOBUS - De pligten der ouders, in Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus als mede twintig exempelen van Godtzalige en vroegstervende jonge kinderen
92517: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid
32228: KOELMAN, JACOBUS - Historisch verhaalnopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederleggingederzelver. Opgestelt in eenBrief, tot vaststelling van Vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige Hoofddeelen, uit het tweede Deel,genaamt der Labadisten Dwalingen grondig ontdekt en wederlegt
57382: KOELMAN, JACOBUS - De wekker der leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen, ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods
96510: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden
84309: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel
86774: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen
57383: KOELMAN, JACOBUS - De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden. Nevens dryderley catechismus. Als mede twintig exempelen, van Godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen
144335: KOELMANS, DR. L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
168309: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. [INTROD.]. - Willem Barentsz. Caertboeck vande Midlandtsche Zee. Amsterdam 1595, with an Introduction.
153338: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
156453: KOEMAN, C. - Joan Blaeu and his Grand Atlas.
185920: KOEMAN, C. - Abraham Ortelius. Sa vie et son Theatrum Orbis Terrarum.
30310: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Een synagoge op het kruispunt van de winden (De Joden van Winschoten, 1750-1942)
131475: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER|PETER VAN DER KROGT - EDS.] - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
89088: KOEMAN, C. - The sea on paper. The story of the Van Keulens and their 'Sea-torch'.
100817: C. KOEMAN|FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Oude kaarten en hun makers.
162029: KOEMAN, C. [INTROD.].|MÖRZER BRUYNS, W.F.J. [ET AL.]. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
161975: C. KOEMAN|FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Kaarten en kaarttekenaars.
160786: KOEMAN, C. - Bibliography of Printed Maps of Suriname 1671-1971.
168434: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
150990: KOEMAN, C. - Brieven van een gevangene op de galeien van Lodewijk XIV 1692-1705 / Lettres dún galérien hugeuenot hollandais à Marseille 1692-1705.
4024898: KOEMAN, P. - Verzoend door Christus. Over verzoening door voldoening. (Reformatie Reeks 9)
89108: KOEMAN, C. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the history of cartography. Edited by Günter Schilder, Peter van der Krogt.
143693: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
141128: KOEMAN, C. - Het beginsel van communicatie in de kartografie.
141126: KOEMAN, C. - Weg van de kaart. Een beschouwing over de kaart van de weg, gevolgd door een toespraak bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar in de kartografie aan de Rijksuniversiteit.
121697: KOEN, D.T. - Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940.
142514: D.T. KOEN,|HERINGA, DR. J.|MR. F. KEVERLING BUISMAN|MR. P. BROOD [EDS.]. - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren - Supplement op de ordelen van de etstoel - Goorspraken - Indices.
180338: KOENDERS, A.J. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk [3 Vols. Compl.]..
183155: KOENE, PAUL - Approach-Avoidance Conflict and Speed of Conflict Resolution.
95877: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in nederland
93966: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw
4066679: KOENEN, M.J. & DREWES, J.B. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.
4141279: KOENEN, MARIE (FRANCISCUS VAN SALES) - Sint Franciscus van Sales als schrijver. Uitgave van de nederlandse provincie der Paters oblaten van de H.Franciscus van Sales.
170408: KOENIG, HAROLD G. - Is Geloven Gezond ? Wat spiritualiteit doet met je lichaam.
146151: KOENIG, LEON - Jean Donney.
153897: KOENIS, SJAAK - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
102620: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
102703: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
160707: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd[beschermings]recht betreffende de komst en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
102927: KOEPF, DR. ING. HANS - Baukunst in fünf Jahrtausenden.
53064: KOEPP, HANS-JOACHIM - Siedlungsprojekt Reichswald, 1950-2000. 50 Jahre Nierswalde, Rodenwalde, Reichswalde
147349: KOERBER, DR. EBERHARD VON - Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam.
53674: KOERS, J.P. - De hervormde kerk van Scheemda
89737: KOERS, N.H. E.A. - Vier eeuwen domineesland
104841: KOERVER, JENS PETER [FOREW.]. - Wolfgang Tolk. Aus der Mitte hinaus.
90609: KOESEN, WIM - Verborgen Vogel. Aantekeningen uit een schildersleven.
4142431: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt.
56331: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Jonathan en Ruth, vervolgd om Christus' wil
87460: KOETSVELD, C.E.VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
4027526: KOETSVELD, C.E.VAN - De Pastorie te Mastland. Twaalde druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidiend woord van E.Laurillard. Met 10 groote oorspronkelijke Etsen van C.L.Dake.
142580: KOETSVELD, C.E.VAN - Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar.
53963: KOETSVELDT, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Nieuwe Testament
4069410: KOEVOETS, T. - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording.
4012871: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentele ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (Diss.)
46617: KOFFEMAN, LEO J.|WITTE, HENK (ED.) - Of All Times and of All Places. Protestants and Catholics on the Church Local and Universal (IIMO Research Publication, 56)
84333: KOFFEMAN, G. E.A. - Liefde voor het Woord. Het leven en werken van prof. L.H. van der Meiden, alsmede een selectie uit de van zijn hand verschenen meditaties in het jeugdblad 'Luctor et Emergo'. 20 april 1882 - 24 november 1962
93418: KOFFEMAN, LEO J.|WALLET, BAREND - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging / Samengebracht. Documentatie rond het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (2 delen)
91642: KOFI, VINCENT AKWETE A.O. - Sculpture in Ghana
123111: KOFI, VINCENT AKWETE [WALTER E. MARTIN - PHOTOGR.]. - Beeldsnijkunst in Ghana.
166757: KOFOU, ANNA [STELLA M. LUBSEN-ADMIRAAL - TRANSL.]. - Kreta. Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde kaarten [& Folding Map of Kreta].
142573: KOFOU, ANNA - Kreta. Met alle musea en archeologische opgravingen.
158054: KOGAN, HERMAN - The Great EB The Story of the Encyclopaedia Britannica.
175575: KOGEL, PAULA - The house at Ampasiet.
142806: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
154114: KOGOS, FRED - Book of Yiddish Proverbs and Slang.
121027: KÖHL, PETER H. - Alte Graphik.
57114: KOHLBRUGGE, H.F. - De beloofde Christus
54876: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs
56021: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der presbyters (ouderlingen, opzieners: bosschoppen). Uiteengezet naar aanleiding van 1 Petrus 5, vs. 1-4 / Zeven leerredenen over de profeet Jona / Acht leerredenen over Evang. Van Johannes, kap. 3, vs. 1-21 benevens eene slotleerrede over Romeinen 8, vs. 32 / Blikken in het eerste kapittel van het eerste boek Samuëls / Eene wekstem vóór, in en na den oorlog. Psalm 33 / Leerrede over Jesaja 55, vs. 1a / Leerrede over den Heidelbergsche Catechismus, 1ste vraag / Leerrede over Jesaja. 43, vs. 1, 2, 3 / Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia / Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870 / De opstanding des vleesches. Leerrede over Matth. XXII: 23-33 / Troostwoorden in dichtregelen voor allen die in Nederland miskend worden van wege de waarheid, die naar de godzaligheid is (12 werken in 1 band)
55146: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
56004: KOHLBRUGGE, H.F. - Dr. H.F. Kohlbrugge in de Domkerk te Utrecht. Woensdagavond 16 december 1863 over Zacharia 4 en zondagavond 28 februari 1864 over Bar-Abbas of Jezus Christus, Mattheüs 27:15-23
55143: KOHLBRUGGE, FRIEDRICH - Ellende en verlossing (1834-1896)
93608: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus van Nazaerth - onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10 : 42 en 43, gehouden in de Domkerk te halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate)
93610: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht leerredenen over het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 3 vs. 1-21, benevens een Slotrede over Romeinen 8 vs. 32.
89334: KOHLBRUGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch Proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45, dat, met Gods gunst en hulp, op gezag van de rector magnificus Herman Bouman, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige Academische Senaat, en volgens besluit van de hoogeerwaarde Theologische Faculteit, ter verkrijging van de graad van doctor, en de hoogste eer en privileges in de theologie, aan de Academie van Utrecht naar gebruikelijke en wettige wijze, op 4 Juni 1829, 12 uur in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet.
94845: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871
4037352: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door Ds D.v.Heyst.
58303: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen, in nagenoeg chronologische volgorde (Twaalf twaalftallen in 6 banden)
55910: KOHLBRUGGE, H.F. - Het boek Ruth (Serie: Schrifverklaringen)
55913: KOHLBRUGGE, H.F. - Hebreeën 7-10:23 (Deel 2) (Serie: Schriftverklaringen)
92520: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden
4137665: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge. In leven predikant der nederlandsch-gereformeerde gemeente te Eberfeld. Uitgegeven door Dr.E.Böhl.
57158: KOHLBRUGGE, H.F. - Op Nederlandse kansels, 22 preken

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30