Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46883: STIEBER, NANCY - Metaphor and Metropolis (Uhlenbeck Lecture 30)
100086: STIEGELE, ALFONS - Klinische Homöopathie. Beiträge zu ihren Grundlagen. Eine Sammlug von Aufsätzen und Vorträgen von Prof. Dr. Med. Alfons Stiegele.
83369: STIELTJES, D. - Plantkunde voor landbouwwinterscholen
4061640: STIÉNON DU PRÉ, J. (CATHERINE DE BOLOGNE) - Sainte Catherine de Bologne.
86109: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. Zweite, revidirte und vermehrte auflage
84776: STIER, HANS-ERICH E.A. - Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Teil I: Vorzeit und Altertum / Teil II: Mittelalter / Teil III: Neuzeit
4033532: STIER, R. - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. 2.revidierte und vermehrte Auflage.
4300520: STIERLE, KARLHEINZ (PETRARCA, F.) - Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14.Jahrhunderts.
131980: STIERLIN, HENRI & ANNE STIERLIN - Het goud van de farao's.
89742: STIERLIN, HENRI - Vroege Middeleeuwen. Van de late klassieke Oudheid tot het jaar 1000.
89899: STIGHELEN, KATLIJNE VAN DER - Van Dyck.
4136281: STIKKER, A. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
121051: STILES, WALTER - Trace Elements in Plants.
131949: STILGOE, JOHN R. - Borderland. Origins of the American Suburb, 1820-1939.
121784: STILLE, ALEXANDER - Excellente kadavers. Kroniek van de Italiaanse mafia.
121789: STILLE, ALEXANDER - Excellente kadavers. Kroniek van de Italiaanse mafia.
4140442: STILLE, A. - De toekomst van het verleden.
131013: STILLINGER, THOMAS - The Song of Troilus. Lyric Authority in the Medieval Book.
90265: STILLINGER, THOMAS C. - The Song of Troilus. Lyric Authority in the Medieval Book.
4142276: STILLINGS, N.A. FEINSTEIN, M.H. GARFIELD, J.L. (A.O.) - Cognitive Science. An Introduction.
103385: STILLMAN, DAMIE - English neo-classical architecture [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
4140475: STINGL, M. - De Inka's. Oorsprong en geschiedenis van de Zonen der Zon.
104361: STINNER, JOHANNES & KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern & Das goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert [2 Vols. Compl.].
131546: STIPRIAAN, ALEX VAN & THOMAS POLIMÉ [ED.] - Kunst van het overleven. Marroncultuur uit Suriname.
131167: STIPRIAAN, RENÉ VAN - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek [circa 1550-1800]
143318: STITTELAAR, KOERT - Vaccination against measels. Evaluation of novel approaches.
122066: STJERNFELT, BERTIL - The Sinai Peace Front. UN Peacekeeping Operations in the Middle East, 1973-1980.
4072343: STOB, HENRY - Ethical Reflections. Essays on Moral Themes.
100550: STOBART, J.C. [W.S. MAGUINNES & H.H. SCULLARD - ED.]. - The Grandeur that was Rome.
4009861: STOBBE, O. - Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung.
4140228: STOBBE, O. - Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. Nachdruck der Ausgabe Braunschweig 1866.
101328: STÖCHL, DR. ALBERT - Lehrbuch der Philosophie [2 Vols. Compl.]..
9327: STOCK, RICHARD - De Stemme Iohannis des Doopers, Dat is, Een uytnement Tractaet van de Leere ende Nutticheyt der Waere-Boetveerdicheyt. Noodigh om gehoort ende geoeffent te worden, van alle die ghene die daer hopen te singen het gesangh Modes ende des Lams aen (d'oversyde van) de Glasen Zee. Apoca. 15. 2, 3. Beschreven in de Engelsche Tale, Ende uyt Liefde overgheset in de Nederduytsche tale, tot troost van alle vroome berslagen ende bedroefde herten, die onder den last harer Sonden suchten, en nae Boetveerdicheyt trachten. Ende bestraffinge van alle Wereltsche sorghloose menschen die met lust sondighen en daer in roemen, door Johan Fargharson.
94476: STOCK, URSULA - Die Bedeutung der Sakramente in Luthers Sermonen von 1519
5845: STOCK, RICHARD - De Stemme Iohannis des Doopers, Dat is: Een uytnement Tractaet van de Leere ende nutticheyt der Waere-Boetveerdicheyt. Noodigh om gehoort ende geoeffent te worden, van alle die ghene die daer hopen te singen het gesangh Moses ende des Lams aen (d'oversyde van) de Glasen Zee. Apoca. 15. 2. 3. Beschreven in de Engelsche Tale. Ende uyt Liefden overgheset in de Nederduytsche tale tot troost van alle vroome verslagen ene bedroefde herten, die onder den last harer Sonden suchten, en nae Boetveerdicheyt trachten. Ende bestraffinge van alle Wereltsche sorghloose menschen die met lust sondighen en daer in roemen, door Johan Fargharson.
93185: STOCK, EUGENE E.A. - Lessen voor de zondagsschool over het Oude en Nieuwe Testament. II. Nieuwe Testament
88965: STOCK, EUGENE - Handboek voor het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. In tweemaal 52 lessen, bewerkt onder toezicht van Dr. E. Barger. I. Oude Testament. II. Nieuwe-Testament. (2 delen)
100087: STOCKINGER, VICTOR RICHARD [ED.]. - The Rivers Wye and Lugg Navigation. A Documentary History 1555 - 1951.
90200: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P. - Versterckt Zeeland
1412: STOCKMANS, AEGIDIUS - Verhandeling over Lukas II: 1-2. Waar in beweezen wordt, dat die eerste beschryving, daar gemeld, Geschiedt is, als Cyrenius over Syrie Stadhouder was.
4055819: STOCKMEYER, K. - Bilder aus der Schweizerischen Reformations-Geschichte. Zum 400-jährigen Reformations-Jubiläum 1917.
143849: STOCKTON, DAVID - Cicero. A Political Biography.
30374: STODDARD, SALOMO - Een leidsman tot Christus of hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering
4050679: STOECKLIN, A. - Schweizer Katholizismus. Eine Geschichte der Jahre 1925-1975 zwischen Ghetto und Konziliarer Öffnung.
53329: STOEFFLER, F. ERNEST - The rise of evangelical Pietism
53327: STOEFFLER, F. ERNEST - German Pietism during the eighteenth century
4028021: STOEFFLER, F.E. - The Rise of Evangelical Pietism. (Studies in the History of Religions, Suppl. to Nvmen IX)
4300206: STOEFFLER, F.ERNERST - German Pietism during the Eighteenth Century. (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 24)
61385: STOEL, H. - Kardinaal Newman (1801-'90) Eerste deel: Zijn strijd om de ware kerk (1801-'45)
84453: STOEL, H. E.A. - Het Friesch Godgeleerd gezelschap bij zijn eeuwfeest. Honderd jaren theologisch leven
60708: STOEL. H. - Kardinaal Newman 1801-'90 eerste deel: Zijn strijd om de ware Kerk (1801-'45)
100224: STOELINGA, T.H.J. - Russische Revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917 - maart 1918. .
100811: STOEP, D. VAN DER - Voeten in de aarde.
4014438: STOEP, D.V.D. & FELDERHOF, H.H. - In de houten broek. Over dominees, preeken en kerkmenschen.
4300170: STOFFEL, OLAF - Angeklart: Die neuapostolischen Kirche. Erfahrungen eines Aussteigers. (GTB 1139)
61157: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht (Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelisten)
4052194: STOFFELS, H. - Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest.
110813: STOFFER, DRS. J. - Het ontstaan van de NMB. De geschiedenis van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927.
123533: STÖHR. WALDEMAR - Kunst und Kultur aus der Südsee. Sammlung Clausmeyer: Melanesien.
4140388: STÖHR, M. (HRSG.) - Erinnern, nicht vergessen. Zugänge zum Holocaust.
4073506: STOKER, WESSEL & HENK C. V.D. SAR (RED.) - Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op honderd jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.
4053269: STOKER, W. - Is vragen naar zin vragen naar God?. Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving.
4049339: STOKER, H.G. - Die aard en die rol van die reg. Rede.
4070965: STOKER, W. & H.VROOM - Verhulde waarheid. Over het begrijpen van religieuze teksten.
4029010: STOKER, H.G. - Oorsprong en rigting.
122475: STOKES, GALE - Legitimacy Through Liberalism. Vladimir Javanovic and the Transformation of Serbian Politics.
4142973: STOKKOM, B.VAN (RED.) (FUKUYAMA, FR.) - "Voorbij de ideologie?. Zingeving en politiek na Fukuyama's Einde van de geschiedenis""."""
142750: STOKROOS, MEINDERT & JAN DERWIG - Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen.
102606: STOKROOS, MEINDERT - Fonteinen in Nederland. Historische watervoerende monumenten.
142752: STOKVIS, PIETER [ED.]. - Geschiedenis van het priveleven. Bronnen en benaderingen.
89879: STOKVIS, WILLEMIJN - Cobra. Eine internationale Bewegung in der Kunst nach dem zweiten Weltkrieg.
4134112: STOKVIS, B.J. - Echtscheiden. 35 huwelijkstragedies, verzameld en ingeleid.
83074: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
81828: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
94266: STOLK, JOHANNES MAARTEN - Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken tussen rooms-katholieken en protestanten in Hagenau, Worms en Regensburg (1540-1541)
83008: STOLK, B. - Zegeningen van de God van Bethel, Facetten uit de kerkgeschiedenis van Ridderkerk naar aanleiding van 75 jaar Gereformeere Gemeente aldaar
132131: STOLK, N. - Inventaris van het archief van de rentemeester van het Paleis en Domeinen Soestdijk [1580] 1674-1890 [Vol. 3: Inventarisreeks]
53630: STOLK, J. E.A. - Handboek Christelijke Opvoeding. Deel 2: de opvoeding van kinderen van 4 tot 12 jaar
123115: STOLKER, MR. C.J.J.M. - Aansprakelijkheid van de arts. In het bijzonder voor mislukte sterilisaties.
142158: STOLL, KARLHEINZ & EWALD M. VETTER & EIKE OELLERMANN & HELMUT GÖBEL [PHOTOGR.]. - Thriumphkreuz im Dom zu Lübeck. Ein Meisterwerk Bernt Notkes.
30171: STOLL, H.W. - Handboek der Grieksche en Romeinsche godsdienstleer en mythologie
130818: STOLL, H.W. - Bilder aus dem altrömischen Leben.
130817: STOLL, H.W. - Bilder aus dem altgriechischen Leben.
100926: STOLL, F.M. & W.H. DE GROOT [J.C. HEIDENREICH & TRUUS VISSER] - Het Nieuwe Haagse Kookboek. Recepten, menu's en receptenleer Huishoudschool Laan van Meerdervoort Den Haag.
4052418: STOLL, G.E. - Die evangelische Zeitschriftenpresse im Jahre 1933.
53035: STOLS, EDDY / BLEYS, RUDI - Vlaanderen en Latijns-Amerika, 500 jaar confrontatie en métissage
145416: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der nederlandsche boekdrukkunst.
4141129: STOLTHEIM, F.R. - Das Rätsel des jüdischen erfolges. Siebente, durchgesehene Auflage.
123430: STOLWIJK, CHRIS & RICHARD THOMSON & SJRAAR VAN HEUGTEN - Theo van Gogh 1857-1891. Art Dealer, Collector and Brother of Vincent.
130072: STOLWIJK, CHRIS - Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw.
4137605: STOLZ, A. (ELISABETH) - Die heilige Elisabeth. Ein Buch für Christen.
143662: STOLZENBERG, JÜRGEN & OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. & STEFAN LANG & LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band II: Sektionen 2-6.
122101: STOLZENBERG, JÜRGEN - Ursprung und System. Probleme der Begründung systematischer Philosophy im Werk Hermann Cohens, Paul Natorps und beim frühen Martin Heidegger.
143663: STOLZENBERG, JÜRGEN & OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. & STEFAN LANG & LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band IV: Sektionen 10-12.
143664: STOLZENBERG, JÜRGEN & OLIVIER-PIERRE RUDOLPH [EDS.]. & STEFAN LANG & LARS-THADE ULRICHS [ET AL.]. - Wissen, Freiheit, Geschichte. Die Philosophie Fichtes im 19. und 20. Jahrhunderts. Band III: Sektionen 7-9.
84363: STOMPS, M.A.H. - Die Anthropologie Martin Luthers eine philisophische untersuchung
121309: STONE, I.F. - The Trial of Socrates.
101204: STONE, I.F. - Het proces Socrates.
104904: STONE, GENE - The Watch.
143528: STONE, J.F.S. - Wessex.
103831: STONE, EDWARD JAMES - Catalogue of 6424 Stars for the epoch 1890. Formed from observations at the Radcliffe Observatory, Oxford, during the years 1880-1893.
95622: STONE, MICHAEL E. - Signs of the judgement, onomastica sacra and the generations from Adam
144096: STONE, LAWRENCE - The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800 [Abridged].
95598: STONE, MICHAEL E. - The Armenian version of the Testament of Joseph
4142969: STONE, H. (DESCARTES) - Tables of Knowledge. Descartes in Vermeer's Studio.
95601: STONE, MICHAEL E. - The books of Elijah, parts 1-2
4139877: STONE, M.E. - Signs of the Judgement, Onomastica Sacra. and The Generations from Adam. (ATS 3)
4143652: STONE, HARRIET - Tables of Knowledge. Descartes in Vermeer's Studio.
91647: STONEY, BENITA A.O. - Travels with Queen Victoria. HRH The Duchess of York and Benita Stoney.
94911: STONEY, BENITA - Victoria and Albert. A family life at Osborne House
130493: STOOF, JAN - Den Menschen een betere Wooning te verschaffen. Tachtig jaar Woningbouwvereniging Amersfoort 1912-1992.
121451: STOOP, PAUL - Niederländische Presse unter Druck. Deutsche auswärtige Pressepolitik und die Niederlände 1933 - 1940.
52406: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van zijner majesteits verblijf in dat gewest 21-30 mei 1862
82824: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds, de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere-Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeente op Walcheren
93765: STOPPELENBURG, H.M. - Uit de dagen van ouds. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heerde-Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren
4050543: STOPPELENBURG, H.M. (SINT-JAN TEN HEERE - AAGTEKERKE) - Uit de dagen van Ouds. De Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Sint-Jan ten Heere - Aagtekerke en van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren.
61309: STOPPELS, SAKE - Gastvrijheid. Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke presentie
4031999: STORCH, M. (BARTH, K.) - Exegesen und Meditationen zu Karl Barths. Kirchlicher Dogmatik.
86184: STORCK, W. - Friesland in MDLXX, of de watergeuzen
142784: STOREY, MARK [ED.]. - John Clare. Selected Letters.
4034917: STÖRIG, H.J. - Geschiedenis van de filosofie. (Prisma 409/410)
4142304: STÖRIG, H.J. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
4056386: STÖRIG, H.J. - Kleine Weltgeschichte der Philosophie.
144000: STORK, PETER - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
130061: STORK-PENNING, DR. J.G. - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-oorlog 1705-1710.
146240: STORK, PETER [ED.]. - Index of Verb-Forms in Horodotus. On the basis of Powell's Lexicon.
122166: STÖRKEL, ARNO - Christian Friedrich Carl Alexander. Der letzte Markgraf von Ansbach-Bayreuth.
142898: STORM VAN LEEUWEN, JAN & MICHELINE DE BELLEFROID - Hedendaagse boekbanden uit België. Tentoonstelling georganiseerd door de Belgische Afdeling van de 'Amis de la Reliure d'Art' en de Koninklijke Bibliotheek.
4058867: STORM, E. - Het perspectief van de vooruitgang. Denken over politiek in het Spaanse `fin de siècle`.
4138926: STORME, M. - Dromen van gerechtigheid. Beschouwingen over Gerecht en Rechtvaardigheid.
102828: STORMS, MARTIJN [KAREL LEENDERS & YOLANDE KORTLEVER - ET AL.]. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw.
130733: STORR, DR. RUPERT - Die Frömmigkeit im alten Testament.
131973: STORRY, RICHARD & WERNER FORMAN - Die Samurai. Ritter des Fernen Ostens.
9238: STOTER, JOHANNES - God en Christus, Verheerlijkt in de Ontferminge over de Ellendigen des Volks, in een achttal van Leerredenen, benevens een zoo Schriftuurlijke als Gemoedelijke Verhandeling over de Magt der Duisternis. Tweede Druk.
130738: STOTER, SUZAN & HELEN STOUT & MARTIN DE JONG - Er was eens een bijzonder stepje ... De wegenverkeerswetgeving als 'Living Document' / Er was eens een bijzondere telegraaf ... De telegraafwetgeving als 'Living Document' [& 2 CD-Roms] .
5198: STOTER, JOHANNES - God en Christus, Verheerlijkt, in de Ontferminge over de Ellendigen des Volks, in een achttal van Leerredenen, benevens een zoo Schriftuurlijke als Gemoedelijke Verhandeling over de Magt der Duisternis. Tweede Druk.
90091: STOTT, ANNETTE E.A. - Dutch Utopia. Amerikaanse kunstenaars in Nederland 1880-1914.
4136079: STOTT, J.R.W. - Only one way. The message of Galatians.
4134396: STOTT, J. - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren. met studiehandleiding.
54773: STOTT, REBECCA - Darwin and the barnacle. The story of one tiny creature and history's most spectacular scientific breakthrough
94816: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren
94815: STOTT, JOHN - Het kruis van Christus
4135590: STOTT, JOHN - Issues Facing Christians Today. New perspectives on social and Moral dilemas.
4136591: STOTT, J. - Brengers van de blijde boodschap. Een inleiding op het nieuwe testament en zijn schrijvers. Herzien door Stephen Motyer.
54938: STOUT, JAN - De Alblasserwaard
100518: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
104430: STOUTENBEEK, JAN & PAUL VIGEVENO - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
4137273: STOUTENBEEK, J. & VIGEVENO, P. (AMSTERDAM) - Joods Amsterdam.
4140091: STOW, K.R. - Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe.
142541: STOWE, STEVEN M. - Intimicy and Power in the Old South. Ritual in the Lives of the Planters.
84160: STOWE, BEECHER - De Negerhut. Nieuwe vertaling van C.S. Adama van Scheltema (met platen)
85261: STOWE, HARRIET BEECHER - Dred. Een verhaal door de schrijfster van de Negerhut (deel 1)
104387: STOWELL, JERALD P. [KYUZO MURATA - FOREW.]. - The Beginner's Guide to American Bonsai.
101897: STOYLE, DR. JOHANNES - Het Britsche Imperium. Zijn structuur en zijn problemen.
83089: STRAALEN, A. VAN - Door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, verslag van de begrafenis, nieuwjaarspreek 1992 en laatste preek
87188: STRAALEN, A. VAN - Eben-Haëzer. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de bibliotheek van de Gereformeerde Gemeente in Nderland te Barneveld
83779: STRAALEN, A. VAN - Eben-Haëzer. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de bibliotheek van de Gereformeerde Gemeente in Nderland te Barneveld
54404: STRAALEN, A. VAN - De geopenbaarde Middelaar. Tien preken
54400: STRAALEN, A. VAN - Op Arendsvleugelen, tien predikaties
123429: STRAATEN, DRS. E.J.VAN - Dubbelgebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940.
4061566: STRAATEN, H.V.D. - De veerkracht van een volk. Verslag van een joods mirakel.
4300015: STRAATEN VAN NES & C.PH.MOERLANDS, J.H. VAN - Boskoop in its Historical development as a Centre of Nurseries.. With Picture of of Her Majesty Queen Wilhelmina. Foreword by Ch.Ruys de Beerenbrouck and H.Colijn. Illustrated by 12 coloured plates and 44 pictures printed in two colours.
101029: STRACHEY, LYTTON - Elizabeth en Essex.
95058: STRACK, HERMANN L. / BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 volumes in 5 bindings, with index )
4056516: STRACK-BILLERBECK, - Das Evangelium nach Matthäus. Erläutert aus Talmud und Midrasch. (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch I)
4022597: STRACK-BILLERBECK, - Das Evangelium nach Markus,Lukas und Johannes und die Apostelgeschichte. (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch II)
93244: STRACK, HERMANN L. / BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch (4 Teilen in 5 Bände und Index)
93312: STRACK, HERMANN L. / BILLERBECK, PAUL - Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. (6 Bindings)
4068578: STRACKE, E. (LUTHER, M.) - Luthers grosses Selbstzeugnis 1545 über seine Entwicklung zum Reformator. Historisch-kritisch untersucht.
144393: STRACKE, J. RICHARD [ED.]. - The Laud Herbal Glossary.
4300434: STRACKE, WOLFGANG - St.Maria im Kapitol Köln. Die romanische Bildertür. Fotografien von K.H.Schmölz und Th.Zwillinger. Mit 130 Abbildungen im Duoton.
4139381: STRALEN, H. VAN - Gehoor geven, een discursieve benadering van de religieuze bekering. De conversieteksten van Gabriel Marcel en Gerard Reve. (Diss.)
103109: STRANGE, THOMAS ARTHUR - An Historical Guide to French Interiors, Furniture, Decoration, Woodwork & Allied Arts during The Last Half of the Seventeenth Century, the Whole of the Eighteenth Century and the Earlier Part of the Nineteenth.
146191: STRASMAN, PETER G. - Fiat Regata [Petrol]. 1984 to 1988 [1299cc - 1301cc - 1498cc - 1585cc]. Owners Workshop Manual.
146179: STRASMAN, PETER G. - Vauxhall Chevette. 1975 to 1984 [1256cc] All models including Chevanne. Owners Workshop Manual
146182: STRASMAN, PETER G. - Toyota Corolla [FWD]. Sept. 1983 to Sept 1987 [1295cc - 1587cc]. Owners Workshop Manual.
146180: STRASMAN, PETER G. - Toyota Corolla [Rear wheel drive]. 1980 to Aug. 1983 [All models]. 1980 to 1985 [Estate only]. 1290cc - 1588cc. Owners Workshop Manual.
146177: STRASMAN, PETER G. - Nissan / Datsun Sunny. May 1982 to 1986. All models [1269cc - 1488cc]. Owners Workshop Manual
146178: STRASMAN, PETER G. - Nissan / Datsun Stanza. 1982 to 1986 [1598cc - 1809cc]. Saloon & Hatchback. Owners Workshop Manual
94423: STRASSER-BETRAND, OTTO / JONG, OTTO JAN DE - Die Evangelische Kirche in Frankreich / Niederländische Kirchengeschichte seit dem 16. Jahrhundert
146042: STRATEN, HANS VAN [ED.]. - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews.
142274: STRATEN, ODETTE & LOUIS SWINKELS [EDS]. - Valkhof en omgeving. Van prehistorie tot nu.
142557: STRATEN, GIORGIO VAN - Hartogs keuze.
4143064: STRÄTER U. - Meditation und Kirchenreform in der lutherischen Kirche des 17. Jahrhunderts. (BHT 91)
101178: STRATHERN, PAUL - Napoleon in Egypt. The Greatest Glory.
130644: STRATMANN-DÖHLER, ROSEMARIE & WOLFGANG WIESE - Ein Jahrhundert Möbel für den Fürstenhof. Karlsruhe, Mannheim, Sank Petersburg 1750 bis 1850.
101179: STRATTON, MARY & CHARLES WADE [ILLUSTR.]. - Bruges. A Record and an Impression.
104277: STRATTON, STEPHEN - Lost Planet 2. Prima's Official Game Guide.
104275: STRATTON, STEPHEN - Bionic Commando. Prima Official Game Guide.
104276: STRATTON, STEPHEN - Jak X. Combat Racing. Prima Official Game Guide [With DVD].
104274: STRATTON, BROS. - Eternal Darkness. Sanity's Requiem. Prima's Official Strategy Guide.
87521: STRATUM, JEAN VAN - Berna ut Lucerna. De Abdij van Berne 1857-2007
144392: STRAUB, VERONIKA - "Entstehung und Entwicklung des frühneuhochdeutschen Prosaromans. Studien zur Prosaauflösung "" Wilhelm von Österreich ""."
145291: STRAUCH, PHILIPP - Margaretha Ebner und Heinrich von Nordlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik.
130787: STRAUCH, INGE & BARBARA MEIER - Den Träumen auf der Spur. Ergebnisse der experimentellen Traumforschung.
122162: STRAUS, HANNAH ALICE - The Attitude of the Congress of Vienna toward Nationalism in Germany, Italy and Poland.
103709: STRAUSS, C.T. - The Buddha and his Doctrine. The Life of the Buddha.
4066046: STRAUSS, D.FR. - Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Dritte mit Rücksicht auf die Gegenschriften verbesserte Auflage.
94432: STRAUSS, DAVID FRIEDRICH - Ulrich von Hutten. Mit 35 Lichtdrucktafeln
54554: STRAUSS, HANS / NOTH, MARTIN A.O. - Hiob. 2. Teilband 19,1-42,17 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVI/2)
131743: STRAUSS, JOSEPH B. - The Golden Gate Bridge. Report of the Chief Engineer to the Board of Directors of the Golden Gate Bridge and Highway District California, September 1937.
52465: STRAUSS, FR. - Helons bedevaart naar Jeruzalem
4300244: STRAUSS, F.A. & STRAUSS, O. - Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift in ausgewählten Bildern. Met erläurernden Texte. Mit hundert Bildern und Karten. Die Bildern sind nach Zeichnungen von Halreiter, Vernaz u.A.
93967: STRAUSS, FR. - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken. Met een Voorberigt van W.A. Ockerse
4139588: STRAUSZ, D.F. - Het Oude en het Nieuwe Geloof. Eene belijdenis.
130184: STRAUVEN, FRANCIS - Aldo van Eyck. The Shape of Relativity.
4033793: STRAVER, C.J. - Massacommunicaties en godsdienstige beïnvloeding.
110790: STRAYER, JOSEPH R. - On the Medieval Origins of the Modern State.
4066057: STRAZZARI, F. (ED.) - Les défis de l`église au XXIe siècle. Traduit de l`italien par S.Rouers.
101656: STREATFEILD, NOEL - The Silent Speaker.
4033404: STRECKER, H. (HRSG.) (CONZELMANN, H.) - Jesus Christus in Historie und Theologie. Neutestamentliche Festschrift für Hans Conzelmann zum 60.Geburtstag.
4012107: STREEDER, G.J. (BARTH, K.) - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15. (Diss.)
121215: STREEK, HILLIE VAN DE - Politieke emanciatie van vrouwen in de ARP 1917-1953.
82061: STREEK, H.J. VAN DE E.A. - Christelijke politiek en democratie
4001591: STREETER B.H. - The Primitive Church Studied with Special Reference to the Origins of the Christian Ministry. (The Hewett lect.1928).
4136523: STREETER B.H. & APPASAMY, A.J. (SUNDAR SINGH) - The Sadhu. A Study in Mysticism and Practical Religion.
142544: STREHLOW, WIGHARD - Hildegard - Heilkunde von A-Z & Die Edelstein-Heilkunde der Hildegard von Bingen & Die Ernährungstherapie der Hildegard von Bingen [ = 3 Vols. in Slipcase].
89793: STREIDT, GERT / FRAHM, KLAUS - Potsdam. Die Schlösser und Garten der Hohenzollern. Palaces and Gardens of the Hohenzollern Châteaux et Jardins des Hohenzollern.
53135: STREIDT, GERT / FEIERABEND, PETER - Prussia. Art and Architecture
145160: STREIT, ROBERT - Die Weltmission der katholischen Kirche.
4046124: STREITBERG (HRSG.) W. - Die gotische Bibel. I.Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. II.Gotisch-Griechisch-Deutsches Wörterbuch.
103506: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
91914: STRENGHOLT, JOZEF MARTINUS - Gospel in the Air. 50 years of Christian witness through radio in the Arab world. Evangelie in de lucht. 50 jaar christelijk getuiogenis door radio in de Arabische wereld (met een samenvatting in het Nederlands)
94282: STRENGHOLT, LEENDERT - Huygens-Studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens
47819: STRENS, J. (ED.) - Gloria, Album 1. 15 celebrated pieces arranged for Harmonium
4139078: STREURMAN, G.H. (GOETHE, J.W.VON) - Goethe. De universeele mensch.
90904: STREUVELS, STIJN - De vlaschaard. Verlucht met negenentwintig houtsneden van Frans Masereel. Inleiding door Karel Jonckheere.
143942: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] - Zonnetij.
131180: STREUVELS, STIJN [FRANK LATEUR] & ELISABETH IVANOVSKY [ILLUSTR.] - Stille avonden.
4136177: STRICH, F. (HRSG.) - Deutsche Akademiereden.
53960: STRICKER, J.P. - Jezus van Nazareth, volgens de historie geschets (Deel 2)
54239: STRICKER, B.H. - De grote zeeslag. Met 8 figuren in de tekst
4015643: STRICKER, B.H. - De geboorte van Horus.Deel 1 t/m 3.. (Med.en Verh.Gen. Ex Orienta Lux)
54240: STRICKER, B.H. - De overstroming van de Nijl. Met 1 kaart in de tekst
4073253: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
131074: STRICKER, B.H. - Het oude verbond.
4140200: STRICKER, B.H. - Het beloofde land. De scheuring van het rijk Israël.
46654: STRIDONE, GIROLAMO DI - Commento alla Epistola ai Galato. Introduzione, traduzione e note a cura di Giacomo Raspanti. (Corpus Christianorum Series Latina LXXVII A)
103004: STRIEDER, PETER - Albrecht Dürer. Paintings - Prints - Drawings.
55127: STRIEDER, PETER - Dürer. Met bijdragen van Gisela Goldberg: Een technisch onderzoek van Albrecht Dürers Vier Apostelen. Joseph Harnest: Dürer en de perspectief. Matthias Mende: Geschriften van en over Dürer
110661: STRIEN, TON VAN [ED.]. - Korenbloemen. Gedichten van Constantijn Huijgens.
122414: STRIEN, KEES VAN - De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
94709: STRIEN, TON VAN / STRONKS, ELS - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
130008: STRIEN-CHARDONNEAU, MADELEINE VAN - Le Voyage de Hollande. Recits de voyageurs Français dans les Provences-Unies 1748-1795.
4139992: STRIEN, T.VAN & STRONKS, E. - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
4142258: STRIEN, P.J. & RAPPARD, J.F.H. VAN (RED.) - Grondvragen van de psychologie. Een handboek Grondvragen en theorie.
61327: STRIJARDS, HANS - Schuld en Pastoraat. Een poimenische studie over schuld als thema voor het pastorale groepsgesprek
104431: STRIJBOS, HERMAN - Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het Kwartier Kempenland.
144892: STRIKWERDA, REIMER - Melkweg 2000.
4011723: STROBEL, A. - Kerygma und Apokalyptik. Eine religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage.
93166: STROEKEN, FRANK - Eindhoven in de prentkunst, 1232-1982
4061797: STROETHOFF, F.A. & HEUVEL, MATTH.VAN DEN, - Kom o Geest, doorwaai mijn hof. Een bijdrage in de documentatie over de charismatische beweging.
4142543: STROHL, H. - Le protestantisme en Alsace.
90264: STROHM, PAUL - Hochon's arrow. The social imagination of fourteenth-century texts. With an appendix by A.J. Prescott.
146076: STROHM, PAUL & A.J. PRESSCOTT - Hochon's Arrow. The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts.
4141150: STROHM, CHR. (HRSG.) - Bibliothek und Reformation. Miszellen aus der Johannes a Lasco Bibliothek Emden.
4075149: STRÖMBÄCK, D. - The Conversion of Iceland. A Survey.
88958: STRONG, JAMES - Strong's new exhaustive concordance of the Bible. Showing every word of the tekst of the King James Version of the canonical books of the Bible and every occurence of each word in regular order together with the Words of Jesus Identified in Boldface Letters. Brief dictionaries of the Hebrew and Greek words of the original ith references to the English words.
130694: STRONG, ROY - The Story of Britain. A People's History.
102570: STRONGE, SUSAN - Made for Mughal Emperors. Royal Treasures from Hindustan.
4300900: STRONKS, ELS - Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten.
144835: STROOP, DR. JAN - Sprekend een westbrabander.Krantestukjes over dialectverschijnselen in West-Noord-Brabant. Vol. 2 [only].
104125: STROUHAL, EUGEN & WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Leven in het Oude Egypte.
103148: STRUBBE, EGIED I. & PIERRE DE SIMPEL [EDS.]. - Coutumes de la Ville de Chatellenie de Warneton.
4142798: STRUBBE, E. - Grondbegrippen van de Paleografie der Middeleeuwen. Deel 1. Tekst. Deel 2. Platen.
4300637: STRÜBIND, A. & M.ROTHKEGEL (HRSG.) - Baptismus. Geschichte und Gegenwart.
91653: STRUICK, J.E.A.L. E.A. - Recht en slecht, een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550-1575.
90122: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen
122766: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
122897: STRUICK, DR. J.E.A.L. - Archief gearchiveerd.
123230: STRUIK, MR. L.A. - Katholiek onderwijs in de tijd van Willem I tot paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: vn vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs. Een wandeling door de tijdlangs een panorama van panelen: verdrukking, strijd, vrijheid, bloei en crisis. Waarheen nu ?
144865: STRUIK, PROF. DR. D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
95409: STRUTHERS MALBON, ELIZABETH / MCKNIGHT, EDGAR V. - The New Literary Criticism and the New Testament
4142231: STRUVE, W. - Philosophie und Transzendenz. Eine propädeutische Vorlesung.
145604: STRUYE, JOHAN & GABRIEL THOVERON & CLAUDE SORGELOOS [EDS]. - 150 Ans a la UNE. Un siècle et demie d'information illustrée en Belgique. Exposition Bruxelles, Passage 44, 19.09 - 02.11.1980
104853: STRUYE, JOHAN & WIM M. KEIL & RIK CAN CAUWELAERT [PHOTOGR.]. - Kastelen in België.
4300482: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Amor ergo sum. Aanzetten tot een filosofie van de liefde.
130927: STRUYS, AAD - Het toppunt van Nederland. Reisgids naar de dikste boom, de scheefste toren, het kleinste museum en 1563 andere records en rariteiten.
61193: STRUYS, TH. - Ziekte en genezing in het Oude Testament
102350: STRYIENSKI, CASIMIR - Mesdames de France. Filles de Louis XV. Documents inédits.
54668: STUART, M. - Romeinsche geschiedenissen (Complete Set, 30 delen)
88035: STUART, M. COHEN - In memoriam. Guillaume Groen van Prinsterer. Notice Biographique.
55323: STUART, PETRUS JOHANNES JOSEPH - Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen
110292: STUBBE, A. & AUG. VERMEYLEN [INTROD.]. - Permeke.
4046374: STUBBINS, J. (ED.) - Social and Psychological Aspects of Disability. A Handbook for Practitioners.
142491: STUBBS, JOHN - Reprobates. The Cavaliers of the English Civil War.
130551: STUCKEN, EDUARD - Die weissen Götter [2 Vols. Compl.]
4050319: STUCKI, A. (OBERLIN, J.F.) - Johann Friedrich Oberlin der vater des Steintals.
52499: STUCKRAD, K. VON - The Brill Dictionary of Religion, 4 volumes
121722: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - - Nijmeegse Studenten Almanak voor het jaar 1947 - 1 ste Jaargang.
130266: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1962.
130264: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1964.
130265: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Societas Studiosorum Noviomagensium Roland [Vol. 2] .
130267: STUDENTEN ALMANAK NIJMEGEN - Almanak van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus voor het lustrumjaar 1961.
53937: STUDER, BASIL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band III. Faszikel 2a
101536: STUDIA ROSENTHALIANA - - Proceedings van het Symposium over Geschiedenis en Cultuur van Joden in de Mediene [Studia Rosenthaliana. Vol. XIX nr. 2]. .
4138244: STUFKENS, H. (GNOSIS) - Weg van Gnosis. Een reis naar huis.
4138548: STUFKENS, H. - (5 boeken). In liefde leven - In vrede leven - Mededogen als menselijke bestemming - Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi - Woorden van Jezus voor elke dag van de week.
4143188: STUFKENS, H. - Een ketterse catechismus. Schets van een spiritualiteit voor morgen.
4143710: STUHLMACHER, P. (EKK) - Der Brief an Philemon.
4053480: STUHLMACHER, P. - Der Brief an Philemon. (EKK XVIII)
54898: STUHLMACHER, PETER - Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band II: Von der Paulusschule bis zur Johannesoffenbarung Der Kanon und seine Auslegung
82885: STUIJVENBERG, TH. VAN - Uw trouw is groot, tien preken
110838: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP [ED.]. - Hoofse cultuur. Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur.
100654: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP [EDS.]. - Oraliteit en schriftcultuur.
146075: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP [ED.]. - Culturen in contact. Botsing en integratie in de Middeleeuwen.
101613: STUIVELING, GARMT - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift [2 Vols. Compl.].
83740: STUIVELING, GARMT - Memoriaal van Bredero. Documenaire van een dichterleven
123014: STUIVELING, GARMT [INTROD.]. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
145919: STUIVELING, GARMT [ED.]. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichtersleven.
102675: STUIVELING, DR. G. - Herman Gorters Kenteringssonnetten.
81784: STUIVENBERG, G. - Zalig zijn de armen van geest, meditaties door G. Stuivenberg, ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Soest
146314: STUKART, B. - Gedenkboek 200 jaar kerk in Bemmel [1795-1995]. Wat daaraan voorafging en...hoe gaan we verder.
146131: STULL, ROLAND B. - Meteorology for Scientists and Engineers.
145998: STUMPEL, JEROEN [ET AL.]. - Ten Essays for a Friend: E. de Jongh 65.
142703: STUMPF, DR. CARL - Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung.
142649: STUMPF, DR. CARL - Tonpsychologie. Zweiter Band [only].
4137469: STUMPF, J. (ZWINGLI, U.) - Chronica vom Leben und Wirken des Ulrich Zwingli. Zweite, stark erweiterte Auflage mit vier Tafeln.
94850: STUPPERICH, ROBERT - Schriften von Katholischer Setie gegen die Täufer
91302: STUPPERICH, ROBERT - Die Schriften Bernhard Rothmanns
4056559: STUPPERICH, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus von Rotterdam und seine Welt.
94455: STUPPERICH, ROBERT - Die Schriften Bernhard Rothmanns
94443: STUPPERICH, ROBERT - Schriften von Evangelischer Seite gegen die Täufer
4134762: STUPPERICH, R. (MELANCHTHON, PHIL.) - Melanchthon. (Sammlung Groschen 1190)
94085: STUPPERICH, ROBERT - Der Unbekannte Melanchthon. Wirken und Denken des Preaceptor Germaniae in neuer Sicht
4035563: STUPPERICH, R. (HRSG.) - Kirchenordnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland.
4138863: STUPPERICH, R. (ROTHMANN, B.) - Die Schriften Bernhard Rothmanns. (Die Schriften der Münsterischen Täufer und ihrer Gegner I)
104388: STURING, J. - Zoogdieren [De Zoogdieren der Aarde].
121578: STURLER, J. DE - Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le Duche de Brabant et l'Angleterre au Moyen Âge: L'Etape des laines anglaises en Brabant et les origines du développement du port d'Anvers.
93573: STURM, W.M. - Hij is getrouw. Uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954)
87374: STURM, W.M. - Gods hand over de burg. De burg gebouwd. Facetten uit de (voor)geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg
88072: STURM, KLAUS - Die Theologie Peter Martyr Vermiglis während seines ersten Aufenthalts in Strassburg 1542-1547. Ein Reformkatholik unter den Vätern der reformierten Kirche.
94318: STURM, ERDMANN K. - Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom Philippismus zum Calvinismus (1534-1562) (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXXIII)
7989: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAN - Reflections for Every Day in the Year, on the Works of God, in Nature and Providence. From the German, a New Edition in Two Volumes. Embellished with Twelve Beautiful Engravings. Emblematical of the twelve months.
82822: STURM, W.M. - Hij is getrouw, uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954)
6683: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAAN/TIEDE, JOHANN FRIEDRICH - Dagelyksche Verkeeringen met God in de Morgen en Avond-Uuren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes.
4019977: STURMAN, M. - Althebräische Lyrik. Nachdichtungen. Mit eine Einleitung von A.Zweig.
4023587: STÜRMER, K. (LUTHER, M.) - Gottesgerechtigkeit und Gottesweisheit. bei Martin Luther. (Diss.)
30358: STÜRZ, HANS KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jarhbuch für Bücherfreunde. Neue Folge VIII
100812: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
143620: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
4072022: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
4072219: STUTZ, PIERRE - 50 Rituale für die Seele. Hrsg.von A.Baumeister.
102304: STUURMAN, SIEP - Het tragische lot van de gravin van Isenburg. Een zeventiende-eeuwse geschiedenis.
130530: STUX, G. & N. STILLER & R. POTHMANN & A. JAYASURIYA - Lehrbuch der klinischen Akupunktur. Chinesischer Übersetzungen von Karl Alfried Sahm und Hsiao Lin Yeh.
4134039: STUYCK, R. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
122843: STUYT, A.M. - Twee eeuwen onrecht op de Balkan. Een europese uitdaging.
143878: STUYVAERT, VICTOR [ILLUSTR.]. - Middeleeuwsche liedekens. Met 40 houtsneden van V. Stuyvaert.
85560: STUYVENBERG, TH. V. E.A. - Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond.
54405: STUYVENBERG, A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen
144139: STYL, S. - De Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden.
142356: SUCHTELEN, ARIANE VAN [ED.]. & FREDERIK J. DUPARC & PETER VAN DER PLOEG & EPCO RUNIA - Winters van Weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw.
4034650: SUCHTELEN, N.VAN - Tot het al-eene.
4300577: SUCKALE, ROBERT - Klosterreform und Buchkunst.. Die Handschriften des Mettener Abtes Peter I., München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201 und Clm 8201d. In Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek München. [Die farbigen Bildtafeln sämtlicher Miniaturen sind in einen Block im Anschluss an den Text abgedruckt]
100519: SUDA, ZDENEK [H. BRUGMANS - FOREW.]. - La division internationale socialiste du travail. Le système communiste face à l'intégration.
4045962: SUDBRACK, J. - Meditatie in teorie en praktijk. (Spiritualiteit)
4055980: SUETONIUS, CAJUS - Leben der Caesaren. Ungekürtzt Lizendausgabe. Eingeleitet und übersetzt von A.Lambert.
123306: SUGIHARA, NOBUHIKO [ED. - ET AL.]. - Gonruku Matsuda Exhibition.
144175: SUGIYAMA LEBRA, TAKIE & WILLIAM P. LEBRA [EDS.]. - Japanese Culture and Behavior. Selected Readings.
131785: SUH, CHUL WON - The Creation-Mediatorship of Jesus Christ. A Study in the Relation of the Incarnation and the Creation.
130770: SUHR, ELKE - Carl von Ossietzky. Eine Biographie.
102918: SÜHRIG, HARTMUT - Die Entwicklung der niedersächsischen Kalender im 17. Jahrhundert.
48197: SUIJDAM, W. VAN - Arrival of the Queen of Sheba (nr. 847)
43168: SUIJDAM. W. VAN - Koraalbewerkingen over De Heer is mijn Herder (Liedboek 14) en Wij moeten Gode zingen (Liedboek 301)
43251: SUIJDAM. W. VAN - Choral Preludes Organ 1. Heilig, heilig, heilig/Holy, holy, holy 2. God is tegenwoordig/God himself is with us 3. Heer wees mijn gids/Out of the depths I cry
4300162: SUKENIK, E.L. - The Earliest Records of Christianity. A Special Abstract from the American Journal of Archaeology.Volume 51, number 4.
4137592: SULJAGIC, E. - Briefkaarten uit het graf. Vertaald uit het Bosnisch door Guido Snel.
142885: SULLAM, JOANNE & CHARLEY WAITE & JOHN ARDAGH - Villages of France.
122532: SULLIVAN, RICHARD E. - The Coronation of Charlemagne. What did it signify ?
146367: SULLIVAN, GEORGE - The Day Women got the Voice. A Photo History of the Women's Right Movement.
4140713: SULMAN, A. - Geloven aan de zoom van de Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de 19e eeuw. (Diss.)
103674: SUMMERS, ANTHONY & TOM MANGOLD - The File on the Tsar.
4301000: SUMMERS, M. - The History of Witchkraft and Demonology.
131978: SUMMERSON, JOHN - Georgian London.
85669: SUMNER, WILLIAM LESLIE - The organ. Its Evolution, Principles of Construction and Use
4057887: SUMNER, B.H. - Rusland heden en verleden.
110172: SUNIER, THIJL & AREND JAN TERMEULEN [EDS.]. - Macht, mobilisatie en moskee. De diversiviteit van de Islam.
131647: SUNIER, DR. THIJL & DRS. TEUNI LOOIJ - Fundamentalisme in de Islam.
9659: SUPERVILLE, DANIEL DE - De Ware Disgenoot aan des Heren Tafel, of Verhandeling van 't H. Nachtmaal, en van de middelen om het wel te gebruiken. In de Fransche Taal beschreven, En om de voortreffelykheid van 't werk in 't Nederduitsch overgebragt, en met aanwyzinge van vele Schriftuurplaatsen vermeerdert door Ludovicus Gabriel Capelan.
88840: SURINGAR, P.H. - Bijzonderheden betreffende het leven van Dr. G.C.B. Suringar, vroeger hoogleeraar in de geneeskunde te Amsterdam en later te Leiden.
4133490: SURINGAR, P.H. (PAULUS, P.) - Biografische aanteekeningen betreffende Mr.Pieter Pauls. Eerste gedeelte (1753-1784) (Diss.)
143906: SURTEES, ROBERT SMITH [JOHN LEECH - ILLUSTR.]. - Ask Mama or The Richest Commoner in England.
131786: SURYA, G.W. - Homöopathie. Isopathie - Biochemie - Jatrochemie und Elektrohomöopathie. Mit Anhang: Praktische Homöopathie. Von Dr. Ferdinand Freiherr von Hohenstein.
90617: SURYANA, NANNA - A geo-information theoretical approach to inductive erosion modelling based on terrain mapping units.
110051: SUSANTE, J. VAN [INTROD.]. - De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch.
4139417: SÜSS, RENÉ - De messias moet nog komen. Theologie met het oog op Israël en de volkeren.
4300080: SÜSS, RENÉ - De geest bemint de buitenkant. Jodendom in Fragmenten.
4139699: SUSSMANN, A. & PELED, R. - Qumran. Die Schriftrollen vom Toten Meer. Eine Ausstellung von Schriftrollen und arcvhäologischen Fundgegenständen aus den Sammlung der israelischen Antiquitätenbehörde.
4133223: SUTARNO (KUYPER, A.) - Het Kuyperiaanse model van een christelijke politieke organisatie. Een onderzoek naar zijn doelmatigheid als middel om het politiek-staatkundige leven vanuit het christelijk geloof te beïnvloeden. (Diss.)
88969: SUTCLIFFE, PETER - The Oxford University Press. An informal history.
143776: SUTHERLAND, N.M. - The Huguenot Struggle for Recognition.
100360: SUTHERLAND, DONALD G. - Revolutie en contra revolutie. Frankrijk 1789-1815.
104147: SÜTÖ, WILMA & BAS HEIJNE [EDS.]. - Exorcism. Aesthetic Terrorism. Licht ontvlambare temperamenten in de hedendaagse kunst / Fiery temperaments in contemporary art.
130336: SUTO, ISAO [TSUNEICHI MIYAMOTO - INTROD.] - The Festival at Nishiure / Nishiure no matsuri.
101537: SUTORIUS, JAN E.M. - Chemotherapie bij gonorrhoe.
84193: SUTORIUS, ANNA - Een Vroolijke Partij. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Pol Dom
102410: SUTTER-FICHTNER, PAULA - Ferdinand I. Wider Türkennot und Glaubensspaltung.
103240: SUTTON, PETER C. [MARJORIE E. WIESEMAN & DAVID FREEDBERG & JEFFREY M. MULLER [EDS. - ET AL.]. - The Age of Rubens.
102492: SUTTON, PETER - Pieter de Hooch. Complete Edition [In Slipcase].
5643: SUTTON, CHRISTOFFEL - Disce Vivere, dat is, Leert Leven ofte Het Leven Christi tot navolginge voorgestelt. Uyt het Engelsch vertaelt door Bernardus Keppel.
5642: SUTTON, CHRISTOFFEL - Disce Mori, ofte Leert Sterven.
4143262: SUURMOND, J.J. (NIGHTINGALE, F.) - De spiritualiteit van Florence Nightingale.
4040144: SUURMOND, P.B. - God is machtig - maar hoe?. Relaas van een Godservaring.
4001797: SUURMOND, P.B. - Waar is uw God?. Vragen rond Gods aanwezigheid in het lijden.
88019: SUYLING, J.PH. (OPGEDRAGEN AAN) - Wegens zijn bijzondere verdienste opgedragen aan Prof. Mr. J. Ph. Suyling door de indologische faculteit te Utrecht
143390: SUZUKI, TAKASHI & TSUYOSHI MUKAI [EDS.]. - Arthurian and Other Studies. Presented to Shunichi Noguchi.
101098: SVEVO, ITALO - Bekentenissen van Zeno.
53345: SWAAB-BARNEVELD, JOHANNA THEODORA - Information Processing in a Child Psychiatric Population. Informatieverwerking in een Kinderpsychiatrische Populatie (met een samenvatting in het Nederlands)
91750: SWAAN-KOOPMAN, C. - Vleugels boven Afrika
104854: SWAAN, WIM - The Gothic Cathedral. With an historical introduction ' The Cathedral in Medieval Society' by Christopher Brooke.
104195: SWAAN, WIM - Glorie der Gotiek. Kunst en Architectuur van 1350 tot de Renaissance.
4074709: SWAAN, WIM - The Gothic Cathedral. With historical introduction `The cathedral in Medieval Society` by Chr.Brooke.
5757: SWAEF, JOANNES DE - De Geestelycke Queeckerye van de Jonge Planten des Heeren, opdatse mochten werden Boomen der Gerechtigheydt, ten pryse des Alderhooghsten, cieraad van syne Voorhoven, ende der Planten behoudinge. Ofte Tractaet van de Christelycke Opvoedinghe der Kinderen, Uyt den Woorde Godes ter nedergestelt. De Tweede Druk, Vermeerderd met eene Voorreden ter aanpryzing van eene Godvruchtige Opvoedinge der Kinderen, en bygevoegde Aantekeningen door Jacobus Willemsen.
110685: SWAEN, MICHIEL DE - De gekroonde laars. Een vastenavondspel.
84859: SWAEN, A.E.H. - Nederlandsche geslachtsnamen
4007045: SWAGERMAN, P. - Ratio en Revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren iin de theologie of in de filosofie van 1650 tot 1750. (Diss.)
4300358: N.N. (SWAHILI) - 7 books about the Swahili. J.De Vere Allen: Swahili Origins. 1993,272 pp. - A.Biersteker: Masomo ya Kisasa. 1990, 474 pp. - J.Middleton: The World of the Swahili. 1992, 254 pp. - W.Whiteley: Swahili. 1969, 150 pp. - Standard English-Swahili and Swahili-English dictionary - Ashton: Swahili Grammar
4073548: SWAIM, G.G. - A Grammar of the Akkadian Tablets Found at Ugarit. (Diss.) (Copy of Microfilm)
46906: SWAIN, STORM - Trauma and Transformation at Ground Zero. A Pastoral Theology
5846: SWALMIUS, ELEASARUS - Cleedt der Warer Geloovigen Gemaect uijt de woorden des H. Apostels Pauli Col. C. 3. v. 12. 13. 14. Tot stichtinghe der eenvoudighen.
131504: SWAN, BRADFORD F. [COLIN CLAIR - ED.] - The Caribbean Area. [The Spread of Printing - Western Hemisphere]
143562: SWANBORN, PETER - Tot de Dood op Zee.
100134: SWANENBERG, COR & NELLEKE DE LAAT [ILLUSTR.]. - Beroepen op z'n Brabants.
131578: SWANSON, H.N. [ELMORE LEONARD - INTROD.] - Sprinkled with Ruby Dust. A Literary and Hollywood Memoir.
102740: SWANSON, VERN G. - Sir Lawrence Alma-Tadema. De schilder van een groots verleden.
4037034: SWANSON, A. - Tussen weten en geloven. Een speurtocht naar samenhang.
61179: SWART, W. - De Invloed van den Griekschen Geest op de boeken Spreuken, Prediker, Job
122320: SWART, DR. K.W. - Sale of Offices in the Seventeenth Century.
122012: SWART, DR. K.W. - Sale of Offices in the 17th Century.
89749: SWART, SIEBE - Panorama Nederland
91961: SWART, LOET - De articulatie van de mysieke omvorming in 'Die geestelike Brulocht' van Jan van Ruusbroec
142525: SWARTH, HÉLÈNE [J.C. BLOEM - ED. & INTROD.]. - Het zingende hart. Keur uit haar gedichten.
110725: SWARTH, HÉLÈNE - Verzen.
4300386: SWEENEY, ROBERT DALE(STATIUS) - Prolegomena to an Edition of the Acholia to Statius.
103964: SWEENY, MICHAEL S. [DAVID HALBERSTAM - FOREW.]. - From the Front: The Story of War. Featuring Correspondents' Chronicles.
103264: SWEETMAN, BILL & BILL GUNSTON - Soviet Air Power. An illustrated encyclopedia of the Warsaw Pact Air Forces today.
85748: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen (2 delen)
121101: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Volume 1: 1820 - 1900.
4015155: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. I.1820-1900. II.1900-1970.
4024536: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali.
4133491: SWELLENGREBEL, J.L. - Korawacrama. Een oud-javaansch proza-geschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. (Diss.)
84354: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek according to the Septuagint (Vol. III)
84353: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek according to the Septuagint (Vol. II)
84475: SWETE, HENRY BARCLAY - The Old Testament in Greek acoording to the Septuaging (Vol. I.)
4143469: SWETE, H.B. - Commentary on Mark. The Greek Text with Introduction, Notes and Indexes.
123442: SWETSCHINSKI, DANIEL [ET AL.]. - Orphan Objects. Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam.
4069161: SWETSCHINSKI, D.M. - Orphan Objects. Facets of the Textiles Collection of the Joods Historisch Museum, Amsterdam. In collaboration with J.M.Cohen and S.Hartog.
144354: SWETZ, FRANK J. & K.I. KAO - Was Pythagoras Chinese ? An Examination of Right Triangle Theory in Ancient China.
90207: SWIERS, ROBERT JAN - Tussendijks. Natuur in Zeeuwse polders.
90208: SWIERS, ROBBERT JAN - Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren.
4075095: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
88558: SWIERSTRA, N.TJ. E.A. - Enkhuizen 1572
145491: SWIFT, ELLEN - Roman Dress Accessories.
100741: SWIFT, VIVIAN - Le Road Trip. A Traveler's Journal of Love and France.
104389: SWIGCHEM, DR. C.A. VAN & JHR. G. PLOOS VAN AMSTEL - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576.
85209: SWIGCHEM, C.A. VAN / G. PLOOS VAN AMSTEL - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576
88906: SWIGCHEM, CORNELIS ALBERTUS VAN - Abraham van der Hart 1747-1820. Architect Stadsbouwmeester van Amsterdam. (With a summary in English)
4032131: SWIGCHEN (E.A.) C.A.VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
131698: SWILLENS, P.T.A. - Jacob van Campen. Schilder en Bouwmeester 1595-1657.
91004: SWIMBERGHE, PIET / VERLINDE, JAN - Landelijke stijl
90916: SWIMBERGHE, PIET / VERLINDE, JAN - Interiors, Country & City
122651: SWINARSKI, MARIAN & LEON CHROSCICKI - Marques de la porcelaine européenne et de la céramique polonaise / Znaki Porcelany Europejskiej i Polskiej Ceramiki.
143848: SWINBURNE, RICHARD - The Coherence of Theism.
122921: SWINBURNE, RICHARD - Revelation. From Metaphor to Analogy.
101433: SWINDELL, LARRY - The Last Hero. A Biography of Gary Cooper.
4143731: SWINDEN, J.H. VAN (EISINGA, E.) - Beschrijving van het Eisinga-planetarium te Franeker 1780. Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn Planetarium door W.Eekhoff, 1851. Leven en werken van prof.J.H.van Swinden door M.A.M.van Hoorn, 1994.
4139517: SWINDOLL, CH.R. - David. Een man van passie & bestemming.
91672: SWINKELS, CAREL - De Sieraden
100576: SWINNEN, JOHAN & LUC DENEILIN - Raoul Servais. The Wizard of Ostend. Commitment - Challenge - Recognition / Le magicien d'Ostende. Engagement - Défi - Reconnaissance / De Tovenaar van Oostende. Engagement - Uitdaging - Erkenning.
145267: SWINNERTON, FRANK [JOHN BAKER - INTROD.]. - Swinnerton. An Autobiography.
53074: SWIRIDORF, PAUL - Porträts aus dem politischen Deutschland
89912: SWISHER, CLARICE - Understanding The Canterbury Tales. Understanding great literature.
54856: SWÜSTE, GERARD / WOLTHUIS, MIRJAM - Verbinden en verdiepen. Dominicus Amsterdam: kerk in beweging
4930: SWYGHUISEN, CORNELIS HERMANNUS - Paulus Bekering en Roeping tot het Apostel-Ampt enz. Uit Hand. IX. 1-30. en XXVI. 16-18. vergel. Met XXII. 9-16. en andere Keur-Stoffen uit de Heylige Schrift in Verscheidene Kerk-Redenen geopent en voorgestelt. Met een Lyk-rede over den Auteur door Bernardus Wynoldus Budde.
4141351: SYBESMA, CHR. - De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Over mens, wetenschap en werkelijkheid.
122089: SYDENHAM, M.J. - The Girondins.
110458: SYDOW, ECKART VON - Form und Symbol. Grundkräfte der bildenden Kunst.
9749: SYKES, ARTHUR ASHLEY - A Paraphrase and Notes upon the Epistle to the Hebrews.
142489: SYKES, CHRISTOPHER - Evelyn Waugh. A Biography.
46618: SYKES, STEPHEN/HOLMES, DEREK (ED.) - New Studies in Theology 1
103874: SYKOROVA, DR. LIBUSE - Gauguin Woodcuts.
5435: SYLVEIRA, JOANNIS - Commentariorum in Apocalypsim B. Joannis Apostoli. Tomus I. WITH: R.P.D.F. Joannis da Sylveira Olyssp. Carmelitae, Regularis Observantiae, Sacrae Theologiae Primarii Lectoris Jubilati. Commentariorum in Apocalypsim B. Joannis Apostoli, Tomus Secundus, Complectend à Capite duodecimo usque ad finem ipsius Apocalypseos. In quo multa tractantur de Sacrosancta Eucharistia: de Beatissima Virgine Maria, ac duodecim Apostolis. Cum Indice quadruplici, Primo Capitum & Quaestionum, Secundo Locorum sacrae Scripturae, Tertio Concionum, Quarto denique Rerum memorabilium. Editio Secunda ab Auctore Recognita.
144116: SYMMONS, SARAH - Goya.
9660: SYMONDS, JOSEPH - De Staat, en Geneezing van een Verlaten Ziel in 't Engelsch beschreven. En vertaalt door Jacobus Koelman. Met een breede Brief aan de Gemeinte van Sluys, tot grondige vaststelling van de staat der gener, die Christus in Geloof omhelsen.
144996: SYMONS, JULIAN &TOM ADAMS [ILLUSTR.]. - Beroemde Detectives. Zeven onthullende Onderzoeken.
132101: SYNGHEL, G.A.M. VAN - Bronnen voor de criminaliteit en stafrechtspleging vanaf 1811 tot heden [Broncommentaren 7]
132100: SYNGHEL, G.A.M. VAN [ED. - ET AL.] - Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw [Broncommentaren 6]
132102: SYNGHEL, G.A.M. VAN & KEES CAMFFERMAN & BOB R.C.J. VAN DEN BRAND - Jaarverslagen van nederlandse ondernemingen vanaf 1811 tot 2005 [Broncommentaren 8]
86162: SYPERDA, E. - Sibylle van Griethuysen en haar damster. Jaren - 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam
84237: SYPERDA, E. - Jamsweer en zijn kerkelijk verleden
87984: SYPESTEYN, J.W. VAN - Geschiedkundige bijdragen. (3 delen)
89426: SYPKENS, S.H. E.A. - 12 leerredenen in één band van diverse auteurs waaronder: S.H. Sypkens, S.J. de Hoest, S. Hogerzeil, B. Moorrees, W.A. van Meurs e.a.
4062773: SYRIËR. EFREM DE - Uitleg van het boek Genesis. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A.G.P.Janson en L.Van Rompay. (Christelijke Bronnen 5)
95377: SYSLING, HERMAN - Techiyyat Ha-Metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse Targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in de klassieke rabbijnse bronnen
53001: SZABLOWSKI, JERZY - De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van koning Sigismund II Augustus Jagello
105007: SZABLOWSKI, JERZY [ED.]. - The Flemish Tapestries at Wawel Castle in Cracow. Treasures of King Sigismund Augustus Jagiello [In Slipcase]. .
122354: SZAMUELY, TIBOR [ROBERT CONQUEST [ ED. & INTROD.]. - The Russian Tradition.
122419: SZASZ, THOMAS S. [ED.]. - The Age of Madness. The History of Involontary Mental Hospitalization Presented in Selected Texts.
144006: SZÉKELY, L. [COCK VAN WIJNGAARD - INTROD. & MADELON SZÉKELY-LULOFS - TRANSL.]. - Van oerwoud tot plantage. Verhaal van een plantersleven.
61366: SZEKERES, A. - De structuur van Emil Brunners Theologie
4007050: SZEKERES, A. - Heil en elan. (Een bundel opstellen, o.m. over K. Barth en Teilhard de Chardin).
103988: SZENASSY, ISTVAN L. [ED.]. - Maastrichts zilver.
90392: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr.763 édition critique
92472: SZÖVÉRFFY, JOSEF - Die Annalen der Lateinischen Hymnendichtung. Ein Handbuch. I. Die lateinischen Hymnen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. II. Die lateinischen Hymnen vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zum Ausgang des Mittelalters (2 volumes
95782: SZYLKARSKI, WLADIMIR A.O. - Ostkirchliche Studien (5 volumes)
4135637: SZYMBORSKA, W. - Einde en begin. Gedichten 1957-1997. Uit het Pools vertaald door Gerard Rasch.
131382: TAAL, DR. G. - Liberalen & Radicalen in Nederland 1872-1901.
4052285: TABORDA, F. - Sakramente: Praxis und Fest. (BThB)
53453: TABOUIS, G.-R. - Le pharaon Tout Ank Amon, sa vie et son temps. Avec 16 planches hors texte et 17 figures
122945: TACITUS [ PUBLIUS CORNELIUS TACITUS] [& CARL HOFFMANN - ED.]. - Annalen - Historien - Dialog.
4139786: TACITUS, P.CORNELIUS - Historien. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. von J.Borst unter Mitarbeit von H.Hross und H.Borst.
146293: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - De geschiedenis van Egypte.
110878: TADEMA-SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA - De piramiden van Egypte.
121471: TADEMA-SPORRY, BOB. - Arabische parels en Syrische feesten. Vreemde ervaringen in het midden oosten.
145141: TADEMA-SPORRY, BOB [& PROF. P.J. SIJPESTEIJN & AUKE A. TADEMA] - Brieven uit het Oude Egypte. Dagboek van Kydon.
102466: TADEMA SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA [ILLUSTR.]. - De sleutel van de Nijl. De tempels van Luxor en Karnak.
4051061: TADEMA SPORRY, B. - De geschiedenis van China.
122647: TAELEN, FÉLIX VANDER - Les Pays-Bas dans les temps anciens. La Belgique-L'inquisition.
122311: TAEYMANS, J.J.M. - De Naturalis Historia van C. Plinius Secundus Maior als bron voor de economische geschiedenis van de Romeinse Koningstijd en de Republiek.
91636: TAEYMANS, P.I.J. - Van haevesate tot gouden huis
88380: TAFFIN, JEAN / EXALTO, K. - De kenmerken der kinderen Gods. Herschreven en Ingeleid door drs. K. Exalto.
7990: TAFFIN, JEAN/PHAENIUS, MATTHIAS - Von Buss und Besserung des Lebens, In vier Büchern verfasst. Alls I. Welches die gemeine thorheiten und hauptsünden seyen so an wahrer Buss hindern. II. Welches die fürnemsten hauptstück der gotseligkeit und tugenden seyen, darinnen man sich zu bessern. III. Wer sich bessern solle, und was ein jeder vermög seines ampts und stands, hierbey zu thun schuldig sey. IV. Was für vrsachen zu solcher besserung bewegen sollen. Auss Herrn Johann Taffins Franssösischem Tractat trewlich ubergesetzt und verteutscht durch Matthiam Phaenium. WITH: Kenzeichen der wahren Kinder Gottes. Auch deren trost in ihrer beängstigung und trübsal. Durch H. Johann Taffin in Franssösischer Sprach beschrieben. Jetzt aber auf anhalten guthertziger Christen ins Hochteutsch ubergesetzt.
101755: TAFUR, JORGE CHAVEZ - Sustaining innovations: schools, institutions and linkages in the Cuzco region, Peru.
121369: TAGAGE, S. - "' Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap "" in het kanton Venlo 1794-1800 [in Publications Volume CX - 1974]."
143760: TAGLIOLINI, ALESSANDRO - Storia del giardino italiano. Gli artisti l'invenzione, le forme dall'antichita al XIX secolo. Con XLIV tavole fuori testo.
4300496: TAGORE, RABINDRANATH - De religie van de mens. Vertaald door Simon Vinkenoog
4070775: TAGORE, R. - Een testament.
4276046: TAGORE, RABINDRANATH - (5 books). Wings of Death - The Heart of God - I Won't let you go - A Tagore Testament - E.Rhys: Rabindranath tagore. A biographical sturdy.
4135493: TAHZIB, BAHIYYIH G. - Freedom of Religion or Belief. Ensuring Effective International Legal Protection. (Diss.)
60722: TAIK. G.H. - Aan hun vruchten zult gij hen kennen (Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus)
110669: TAILLEMITE, ETIENNE - Onbekende zeeën.
90919: TAIT, HUGH - Seven thousand years of jewellery.
90035: TAK, W.G. VAN DER, E.A. - De vrijheidsgedachte bij Spinoza, Johan de Witt, Thorbecke, Groen van Prinsterer
145737: TAL, J. [ET AL.]. - BeSoekkath dawied. Enige Joods-wetenschappelijke opstellen aangeboden aan David Hausdorff ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
4139771: TALBERT, CH.H. - Reading Luke. A Literary and Theological Commentary on the Third Gospel.
143537: TALBOT RICE, DAVID - The Byzantines.
110267: TALBOT RICE, DAVID - Islamitische kunst.
110266: TALBOT RICE, DAVID - Islamic Art.
4012246: TALJAARD, J.A.L. (BRENTANO, F.) - Franz Brentano as wysgeer. `n Bydrae tot die kennis v.d. neo-positiwisme. (Diss.)
60723: TALJAARD J.A.L. - Franz Brentano as Wysgeer
4055221: TALLQVIST, K. (GILGAMISH EPIC) - Gilgames-Eposet. Översatt och förklarat.
88622: TALMA, A.S.E. - Gereformeerd Protestantisme, drie lezingen.
54520: TALMON, J.L. - Romantisme et Révolte (l'Europe entre 1815 et 1848)
85074: TALSMA, S. - "Protest tegen de stelling van den heer Mr. G. Groen van Prinsterer: ""Neem het kruis weg, gelijk geschiedt in scholen voor Christenen en Israëlieten, en het Christendom vervalt."" Uit een opvoedkundig oogpunt beschouwd, vooral met betrekking tot het godsdienstig onderwijs op de openbare lagere scholen"
95268: TALSTRA, E. - Computer Assisted Analysis of Biblical Texts. Papers read at the Workshop on the Occasion of the Tenth Anniversiary of the 'Werkgroep Informatica'
95411: TALSTRA, E. E.A. - Deuterojesaja. Proeve van automatische tekstverwerking ten dienste van de exegese
146405: TAMBLING, JEREMY - Allegory and the Work of Melancholy. The Late Medieval and Shakespeare.
92059: TAMSE, C.A. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
121676: TAMSE, C.A. [ED. - ET AL.]. - De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt.
102248: TAMSMA, R. - The Netherlands in Fifty Maps. An Annotated Atlas.
110240: TAMSMA, R. - The Netherlands in fifty maps. Special issue TESG.
121737: TAN, CHESTER C. - The Boxer Catastrophe.
131323: TAN, AMY - The Bonesetter's Daughter.
4139148: TANAHASHI, K. & SCHNEIDER, T.D. - Essential Zen.
123286: TANCOCK, JOHN L. & MURREY WEISS - PHOTOGR. - The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum Philadelphia.
92657: TANGELDER, F.B.M. - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw
132144: TANGELDER, DR. F.B.M. - Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602.
130534: TANGELDER, SIMONE - Police combatting violence against women.
130533: TANGELDER, SIMONE - Battered, beaten but not broken. What the Police do to combat violence against women around the world.
4072054: TANGHE, OMER - Calcutta-brieven. Uit het huis van Moeder Teresa.
105009: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
143511: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
145615: TANIS, JAMES & DANIEL HORST - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
104816: TANJA, SACHA [ED.]. - Uit de kunst van de bank. De kunstcollectie van de NMB Bank.
84236: TANKE, YVONNE - Zorge voor den kwade dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
30062: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
110174: TANNAHILL, REAY - Vlees en bloed. De geschiedenis van het kannibalisme.
4075603: TANNER, M. (NIETZSCHE, FR.) - Nietzsche. (Kopstukken filosofie)
4143444: TANNER, M. (NIETZSCHE, F.) - Nietzsche. Vertaald door A.van Kersbergen. Voorwoord Ger Groot. (Trouw - De Grote filosofen)
101180: TAPIÉ, VICTOR-L. - L'Europe de Marie-Thérèse. Du baroque aux lumières.
121648: TARALON JEAN [INTROD.]. - Les trésors des églises de France.
95786: TARLINSKI, PIOTR / PRASSL, FRANZ KARL A.O. - Cantica Domini in Terra Aliena / Christian songs under persecution and oppression (2 volumes). International Conference of Hymnology IAH, HSUSC and HSGBIin cooperation with the University Opole, 26th July - 31st July 2009 in Opole-Kamien Sl. (Poland) (I.A.H. Bulletin. Nr 38/2010 + 39/2011)
131735: TARTT, DONNA - De kleine vriend.
91007: TASELAAR, ELINA A.O. - Jacob Bendien, 1890-1933.
144235: TAUBE, OTTO FREIHERR VON - Stationen auf dem Wege. Erinnerungen an meine Werdezeit vor 1914.
101996: TAUBER, EDWARD S. & MAURICE R. GREEN - Prelogical Experience. An Inquiry into Dreams & Other Creative Processes.
4142140: TAUCH, M. (HRSG.) (QUIRINUS VON NEUSS) - Quirinus von Neuss. Beiträge zur Heiligen-, Stifts- und Münstergeschichte. Hierzu: J.Seidel & L.E.Sturm: Das Quirinus Abenteur - und hierzu: G.Holländer & Chr.Zangs: Quirinus. Tribun, Märtyrer und Stadpatron.
4143464: N.N. (TAULER, JOH.) - The History and Life of the Reverend Doctor John Tauler of Strasbourg. With 25 of his Sermons. Translated by S.Winkworth, Preface by Ch.Kingsley, Introduction by R.D.Hitchcock. Reprint of 1858.
4138245: TAUSCH, A.M. & TAUSCH, R. - Sanftes Sterben. Was der Tod für das Leben bedeutet.
7436: TAUSON, JONAS - Eenvoudige doch Duydelyke Herinneringen, Aen de liefhebberen der waerheit voorgestelt ter gelegentheit van de Verhandelingen van Godts eeuwige en onveranderlyke Praedestinatie enz. gevoegt achter de Academische Redevoering, over de Boheemsche en Moravische Kerk. Door den Eerwaarden en Hooggeleerden Heer Joan van den Honert. Met eene Voorrede waer in de Heer Hendrik van Beerendrecht Kort, doch genoegzaem wordt wederlegt.
143828: TAVER, KATJA V. - Johann Gottlieb Fichtes Wissenschaftslehre von 1810. Versuch einer Exegese.
100655: TAVERNE, ED - Franziska Linkerhand [1974]. Een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann.
121969: TAYLOR, LILY ROSS - Party Politics in the Age of Caesar.
121381: TAYLOR, JAMES & GORDON HOLMES & F.R.R. WALSHE [EDS.]. - Evolution and Dissolution of the Nervous System, Speech, Various Papers, Addresses and Lectures [Volume 2: John Hughlings Jackson. Selected Writings. Volume 2 - only].
110482: TAYLOR, THEVOR [ED.]. - Approaches and Theory in International Relations.
122226: TAYLOR, A.J.P. - De oorlogsbazen. Zij bepaalden het verloop van de Tweede Wereldoorlog.
6940: TAYLOR, THOMAS - s Coninghs-Bad, Vervattende vele soete, ende troostelicke aenmerckingen over den Doop Christi. Ende uyt de Engelsche in de Nederduytsche tale getrouwelick overgheset door T.H.
100491: TAYLOR, EDMOND (JOHN GUNTHER - ED.]. - The Fall of the Dynasties. The Collapse of the Old Order 1905- 1922.
53378: TAYLOR, JEAN GELMAN - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië
104406: TAYLOR JR, DR. WILLIAM E. [ED.]. - Leven in het Noordpoolgebied.
9411: TAYLOR, JEREMY - Historie van 't Leven en de Doot van onsen Saligmaker Jesus Christus. Opgehelderd door Aanmerkingen en Vertoogen over de bysondere gedeeltens deser Historie. Uit den Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt.
9068: TAYLOR, THOMAS/GREENHAM, RICHARD - Regelen van een Voorsichtige Wandel, Op den Wegh der Christelycken Wysheyt. Over de woorden Pauli Ephes. V. 15, In een Hant-boeckjen aldus by een gestelt, door D. Thomas Taylor. Item Een Kabinet, Van menigerhande deftige ende stichtelijcke Advisen, tot onderrechtinghe ende bestieringe op den Wegh der ware Godtsalicheyt, &c. Door D. Richard Greenham. Tot gemeene stichtinge vertaelt, door Samuel Althusius.
7666: TAYLOR, THOMAS - The Parable of the Sovver and of the Seed. Declaring in Fovre several grounds, among other things: 1. How farre an Hypocrite may goe in the way towards Heaven, and wherein the sound Christian goeth beyond him. And 2. In the last and best ground, largely discourseth of a good heart, describing it by very many signes of it, digested into a familiar method, which of it selve is an entire Treatise. And also, 3. From the constant fruit of the good ground, justifieth the doctrine of the perseverance of Saints, oppugneth the fifth Article of the late Arminians, and shortly and plainly answereth their most colourable Arguments and evasions. The third Edition. WITH: A Mappe of Rome, lively Exhibiting her Merciles Meeknes and cruell mercies to the Church of God. Preached in severall Sermons, on occasion of the Gunpowder-Treason.
143116: TAYLOR, A.J.P. & ROBERT RHODES JAMES [ET AL.]. - Churchill Four Faces and the Man.
144087: TAYLOR, D.J. - Thackeray.
4063118: TAYLOR, VAN - Forgiveness and Reconciliation. A Study in New Testament Theology.
47185: TAYLOR, JEREMY - Holy Living and Dying, Together With Prayers Containing The Whole Duty of a Christian and the Parts of Devotion Fitted to All Occasions, and Furnished for All Necessities
146363: TAYLOR, MILDRED D. - Lloro por la tierra.
131801: TAYLOR, ANNE ANNAND - Leonardo the Florentine. A Study in Personality.
89907: TAYLOR, STEVE - 100 years of magazine covers
5580: TAYLOR, ISAAC - Merkwaardigheden uit elk land van Europa, Voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haad door vreemde landen willen reizen. Bewerkt door J.Olivier
121733: TAYLOR, ROBERT J. - Colonial Connecticut. A History.
130141: TAYLOR, TELFORD - Munich. The Price of Peace. The Definitive Account of the Fateful Conference of 1938.
130151: TAYLOR, TELFORD - Munich. The Price of Peace. The Definitive Account of the Fateful Conference of 1938.
4058270: TAYLOR, H. (FROST, H.W.) - By Faith. Henry W.Frost and the China Inland Mission.
4135866: TAYLOR, H. UND G. (TAYLOR, H.) - Hudson Taylor. Ein Mann, der Gott vertraute.
4137667: TAYLOR, H. UND G. (TAYLOR, HUDSON, J.) - J.Hudson Taylor. A Biography.
130392: TAYLOUR, LORD WILLIAM - The Mycenaeans.
81201: TAZELAAR, C. - Beknopt handboek van de Nederlandse letterkunde ten dienste van het Christelijk onderwijs (2 delen)
90040: TAZELAAR, C. - De geschiedenis van een eeuw
123341: TAZELAAR, DR. C. - De jeugd van Groen. (1801-1827).
82595: TAZELAAR, J.P. - Vader Willem, ter herdenking van den 400sten geboortedag van prins Willem van Oranje
82579: TAZELAAR, C. - Rondom Da Costa's 'vijf en twintig jaren, een lied in 1840', naar aanleiding en met publicatie van onuitgegeven brieven, overdruk uit Stemmen des Tijds
88828: TAZELAAR, CHRISTIAAN - De jeugd van Groen 1801-1827
84742: TAZELAAR, J.A. - Woestijn en wijngaard, meditatien uit de kleine profeten (Hosea, Amos, Obadja)
47013: TAZELAAR, J.P. - De Zondagsschool, Herdenkingsuitgave bij het 150-jarig bestaan 1780-1930
131483: TAZELAAR, FRANK & BOB GEURTS VAN KESSEL [EDS.] - Rijke uren. Hedendaags getijdenboek door dichters en beeldend kunstenaars.
121256: TCHAIKOVSKY, PIOTR ILYICH - Tchaikovsky. Letters to His Family. An Autobiography.
122306: TEAFORD, JON C. - Cities of the Heartland. The Rise and Fall of the Industrial Midwest.
4143604: TEASDALE, W. (GRIFFITHS, B.) - Bede Griffiths. An Introduction to His Interspiritual Thought.
102629: TEBBE,DRS.F.J.J. - Encyclopedie van het Koninklijk Huis.
104317: TECHNICS - SCIENCE - MECHANICS - Teyler 1778 - 1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting, naar aanleiding van het tweede eeuwfeest. (1778)
94470: TECKLENBURG JOHNS, CHRISTA - Luthers konzilsidee in ihrer historischen bedintheit und ihrem Reformatorischen Neuansatz
84704: TEDESCHI, JOHN A. (INTRODUCTION) - The Literature of the Italian Reformation an exhibition catalogue compiled and with an introduction
4135746: TEEKENS, I. - Ik wil graag met je praten. Als volwassene communiceren met je ouders.
91815: TEELINCK, W. - Het bruiloftskleed. (Bibliotheek overjarig koren, vijfde jaargang no. 7 en 8)
87105: TEELINCK, WILLEM - De gebaande weg ter zaligheid of trouwe onderrichting van onze Zaligmaker, hoe de mens in dit leven door de 'doende' wetenschap zou verzekerd kunnen worden van Gods gunst, en hier te geraken tot de zaligheid, en hierna de eeuwige gelukzaligheid te bezitten. (Verhandeling over Christus' woorden uit Johannes 13,17)
9328: TEELINCK, WILLEM - Den Volstandigen Christen, Voor-ghestelt in dry Tractaten. Waarbij gevoegt, Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, Ofte De Practijcke des Heyligen Avondmaels, Daer inne ons wert aengewesen Den grooten Schat der gheestelijcker goederen welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock de groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualijcken sy bedacht zijn, die het ghebruyck des H. Avontmaels, ofte heel nae laten, ofte niet wel betrachten
88494: TEELINCK, WILLEM - De zelfbeproeving tot het H. Avondmaal
30373: TEELINCK, WILLEM - De schending van het recht des verbonds gewroken. Eene verhandeling over Leviticus 26 : 23-26
83517: TEELINCK, WILLEM - Tijdwinning. Christelijke aanmaningen, zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God, voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629
5203: TEELINCK, WILLEM - Den Volstandigen Christen, Voor-ghestelt in dry Tractaten. Het Eerste Vervatende de wonderbaerlijcke overwinninge, die de ware Christen behout tegen alle creaturen. Het Tweede Aen-wijsende drie voor-nemelijcke pointen, daer op sonderlinghe te lettenstaet, om een recht oordeel te strijcken, over de leere van de Volstandicheyt der heylighen, door de verdonckeringhe van de welcke, vele mis-leydt werden. Het Derde Bewijsende dat de leere van de Volstandicheyt, niet alleene meer troostelijck is, dan de letre van den Aff-val, maer oock meer dienstich, tot vorderinghe van de ware Godsalicheydt, ende van d´eere Gods. WAARBIJ: Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des Heyligen Avondtmaels. Daer inne ons wert aengewesen Den grooten Schat der gheestelijcker goederen, welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualijcken sy bedacht zijn, die het ghebruyck des H. Avontmaels, ofte heel nae laten, ofte niet wel en betrachten.
4074615: TEELINCK, W. - De Politieke Christen. Met voorwoord van P.Zandt
9333: TEELLINCK, WILLEM - Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi.
87246: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
87247: TEELLINCK, WILLEM - De politieke christen. Met oorwoord van Ds. P. Zandt
87239: TEELLINCK, WILLEM - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. Timotheüs.
7799: TEELLINCK, WILLEM - Het eerste stuck van de Wercken van Mr. VVillem Teellinck, J.U.D. In sijn leven Predikant tot Middelburgh in Zeelant. Sijnde het eerste deel van sijne Tractaten over sekere Texten der H. Schrift. Daer in de plaetsen der H. Schrift gestelt sijn na de nieuwe Oversettinge, ende de Tractaten te voren gedruckt van nieuws sijn oversien, ende van Druck-fauten verbetert. Daer by oock gevoeght sijn Bequame Registers, soo van elck Tractaet, als oock van alle de materien in dit geheele stuck begrepen op den A.B.C. Namen der Tractaten in dit eerste stuck begrepen. Adam recht-schapen, wanschapen, herschapen.
7800: TEELLINCK, WILLEM - Soliloquium ofte Betrachtingen eens Sondaers, die hy gehadt heeft in den angst zijner Weder-geboorte. Dienstich om te voorderen de Bekeeringe van de doodelicke wercken, tot den levendigen God, ende tot een hartsterckinge tegen alle weereltsche droeffenisse. Den laetsten druck van veel fouten gesuyvert.
5645: TEELLINCK, WILLEM - Noord-sterre, Aen-wijsende De rechte streke van de ware Godsalicheyt.
8861: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
8862: TEELLINCK, WILLEM - Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die gerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght Uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen.
81616: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
93572: TEELLINCK, WILLEM - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk. Thans herschreven naar de 2e druk verschenen te Dordrecht, in het jaar 1650 bij Vincent Caeymacx, door J. van der Haar
6941: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre. Aen-wijsende De rechte streecke Van de waere Godtsalicheydt.
5206: TEELLINCK, WILLEM - Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die geerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen.
55242: TEELLINCK, WILLEM - Nieuwe historie van de oude mens, (waarin het leven en sterven van de 'oude mens' behandeld wordt, en hoe uit de dood van de 'oude mens' de 'nieuwe mens' opstaat en voortkomt, en welke de aard is van de 'nieuwe mens', die blijft leven tot in eeuwigheid)
83361: TEELLINCK, WILLEM - Nooord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
92753: TEELLINCK, WILLEM - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk. Thans herschreven naar de 2e druk verschenen te Dordrecht, in het jaar 1650 bij Vincent Caeymacx, door J. van der Haar
81905: TEELLINCK, WILLEM - Den christeliicken Leytsman aen-wijsende de practijke der warer bekeeringhe/ onder de gelegenheyt van eene religieusen vasten-biddach voor-ghestelt
7440: TEELLINCK, WILLEM - Den Politycken Christen. Ofte, Instructie voor alle hooge en leege Staets-persoonen. Wijsselijck voorghestelt, door den Conincklijcken Prophete David, inden 101. Psalm.Tot destructie vande Machiavelsche wijsheydt, om op een recht Compas den Hemel wel te bezeylen. Uitgegeven na sijn doot door Maximiliaan Teellinck.
9331: TEELLINCK, WILLEM - Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi.
90056: TEELLINCK, W. - Huys-boeckofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismu. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygenheninghe over de thien Gheboden, ende het Ghebedt des Heeren
9330: TEELLINCK, MAXIMILIAEN/TEELLINCK, WILLEM - Grondige Verclaringhe over De thien Gheboden, ende het Ghebedt onses Heeren, met de toe-eygheninghe van dien, volghens de order der Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Het tweede Deel.Waarbij gevoegt, Wraeck-sweert, bepleytende Het recht van Gods verbondt door Bloedighe oorloghe, Diere tijdt, Bleecke Pestilentie. Waarbij gevoegt, Christi Waerschouwinge, Om voor te comen Het weeren van onsen Landelaer uyt zijne Plaetse
9329: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
88260: TEELLINCK, WILLEM - Ecce Homo, (= Zie, de Mens!) of ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van gemoed en voor alle treurigen te Sion. Om te zien het bittere lijden van Christus, en de zoete vrucht daarvan, tot hun onuitsprekelijke troost. Opnieuw in huidige taal en spelling overgezet door Ds. J. van der Haar.
87237: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten.
87238: TEELLINCK, WILLEM - Tijdwining. Christelijke aanmaningen, zuchtingen en voornemingen eener Christelijke ziel tot God, voorgevallen binnen de eerste maand van het lopende jaar 1629.
87235: TEELLINCK, WILLEM - Den christeliicken leytsman, aen-wijsende de practijcke der warer bekeeringhe / onder de geleghentheyt van eenen Religieusen vasten-biddch voor-gestel.
9981: TEELLINCK, WILLEM - Philopatris, Ofte Christelick bericht, hoemen de saecken des Landts, ende der Kercke, ende na-volghens oock der particulierer huysghesinnen, ende persoonen soude moghen gheluckelick uyt-voeren. Eerst-mael in-ghestelt ter occasie van den Vrede-de-handel ghehouden in den Iare 1608. Den derden Druck.
84210: TEELLINCK, WILLEM - De standvastige christen afgebeeld in drie traktaten
9332: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
51969: TEELLINCK, W. - Noord-Sterre [Aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid]
9921: TEELLINCK, WILLEM - Philopatris, Ofte Christelijck bericht hoemen Staets saecken soude moghen gheluckelick uytvoeren. Diendende tot desen jeghenwoordighen Vredehandel.
83050: TEELLINCK, WILLEM - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid
5459: TEELLINCK, WILLEM - Proef-Steen van de Ware Christelijckheyt. Den tweeden Druck oversien, ende verbetert, de Texten gestelt zijnde na de Nieuwe Oversettinge, door Joannes van Peere.
5542: TEELLINCK, WILLEM - Diverse werken, complete serie in 10 delen
7439: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
2227301147: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygeninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismu. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygenheninghe over de thien Gheboden, ende het Ghebedt des Heeren, door Maximiliaen Teellinck.
9241: TEELLINCK, WILLEM - Het Geestelick Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des H. Avontmaels, daer inne ons wert aengewesen den grooten schat der Geestelicker goederen, welcke uyt het rechte gebruyck des H. Avontmaels te bekomen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualicken sy bedacht zijn, die 't gebruyck des H. Avontmaels, ofte heel na laten, of niet wel en betrachten. Den Elfden Druck, ende na de nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.
9240: TEELLINCK, WILLEM - Tijdwinning, of Christelijke Aanmaning, Zuchtingen en Voornemingen eener Christelijke Ziel tot Godwaarts, voorgevallen binnen de drie eerste maanden des loopenden jaars 1629.
83518: TEELLINCK, W. - Soliloquium Geestelijke Regelen
7949: TEELLINCK, WILLEM - Sleutel der Devotie ons openenende De Deure des Hemels. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieus oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. WAARBIJ: Aenhanghsel aen de Sleutel der Devotie, Daer in Een korte tegensellinge gemaeckt wordt, tusschen de rechte Devotie, die Godes H. Woordt van de menschen vereyscht, ende de valsche, dewelcke de superstitieuse menschen aenvangen te doen buyten Godts Woordt.
87240: TEELLINCK, WILLEM - Liefdedwang, of wel de vriendelijke kracht van Christus' liefde waardoor alle ware Christenen tot de dienst van Christus vaardig gemaakt worden
5204: TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, Dat het een Christelijcke Magistraet ongeoorloft is, in plaetsen, daer over sy te gebieden hebben, de Paepsche superstitien ende Afgoderyen toe te laten, ende volgens dien, dat de tegenwoordige Reformatie by hare Hog. Mog. aengestelt, in de Meyerye van den Bosch, Baronye van Breda, &c. is conform Godts Woort, en volgens dien, by de Paepsgesinde, ende vele Libertijnsche Christenen sonder reden wert tegen gesproken.
30372: TEELLINCK, WILLEM - Het Nieuwe Jeruzalem, vertoond in een samenspraak tussen Christus en Maria, zittende aan Zijn voeten
6691: TEELLINCK, MAXIMILIAEN/TEELLINCK, WILLEM - Grondighe Verclaringhe over De thien Gheboden, ende het Ghebedt onses Heeren, met de toe-eygheninghe van dien, volghens de order des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. WAARBIJ: Wraeck-sweert, Bepleytende Het recht van Gods Verbondt door Bloedighe Oorloghe, Diere tijdt, Bleecke Pestilentie. Voor-gestelt uyt Levit. 26. vers 23.24.25.26. WAARBIJ: Christi Waerschouwinge, Om voor te comen Het weeren van onsen Candelaer uyt zijne Plaetse.
9864: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygheninghe over de thien Geboden, ende het Ghebedt des Heeren. Door Maximiliaen Teellinck.
4139578: TEELLINCK, W. - Noord-Sterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid. Overgezet in hedendaagse spelling door J.v.d.Haar.
9662: TEELLINCK, WILLEM - Eubulus, Ofte Tractaet. Vervattende Verscheyden aenmerckingen over de tegenwoordige staet onser Christelicker Gemeynte: midtsgaders een getrouwe Bericht, hoe datmen de swaricheden onder ons geresen, best soude mogen weeren. Den lesten Druck, waer in de Schriftuyrplaetsen nae de Nieuwe Oversettinge gestelt zijn, en op nieuws oversien ende van druckfauten verbetert, door Theodorus en Johannes Teellinck. De principaelste materien deses Boecks, zijn kortelick voorgestelt, rechts na den Toe eygen-brief.
9663: TEELLINCK, WILLEM/TEELLINCK, MAXIMILIAEN - Huys-boeck, ofte Eenvoudighe verclaringe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de verclaringhe ende toe-eygheninghe over de thien Geboden, ende het Ghebedt des Heeren. Door Maximiliaen Teellinck.
92347: TEENSTRA-SLAGMAN, J. - Oude verhalen over de kerk van Gelders Laren
4139835: TEENSTRA, M.D. - Nederlandse volksverhalen. Illustraties Jan Spies.
92868: TEEUW, A.A. - Vertrouwen in de dokter?
86201: TEEUW, A.A. - Oog om oog. Wat het Oude Testament anders leert dan het Nieuwe Testament
4000715: TEEUWEN, CHR.W.J. - Wegen Gods in Gelre. Bijdrage tot de geschiedenis der Afscheiding op den N.O.Veluwerand.
91874: TEEUWISSE, JAN / ROOSEBOOM, HANS - Arie Teeuwisse 71
53139: TEEUWISSE, JAN - Vrouwen, ruiters en kardinalen. De beeldhouwkunst van Marino Marini en Giacomo Manzù
4066903: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A.Poortman.
143348: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Être plus. Directives extraites des écrits publiés ou inédits du p1ere, de sa correspondance et de ses notes.
145305: TEITELBAUM, JOSHUA - Holier Than Thou. Saudi Arabia's Islamic Opposition.
4140183: TEITELBAUM-HIRSCH, VAN - Tranen onder het masker. Ondergedoken kinderen.
121098: TEKLAT, KARL-HEINZ [ED.]. - 25 Jahre Kreis Kleve. Eine runde Sache.
90666: TELDERS, C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof. Mr. B.M. Telders.
46485: TELDERS, C.H. - Het ene argument, een studie van het proslogion van Anselmus, van de Brief van Paulus aan de Kolossenzen en van het Onze Vader
48141: TELEMANN, GEORG PHILIPP - Orgelwerke Band II: XX Kleine Fugen und Freie Orgelstücke herausgegeben von Traugott Fedtke (nr. 3582)
47821: TELEMANN, GEORG PHILIPP - Sonata a tre in g minor for oboe (flute), violin and basso continuo / 56. Triosonate in g-moll für Oboe (Flöte), Violine und Basso continuo (BP 2442)
4276091: TELESKO, W. & ANDERGASSEN, L. (HRSG.) (LECHNER, G.M.) - Iconographia christiana. Festschrift für Gregor Martin Lechner zum 65.Geburtstag.
95356: TELFORD, WILLIAM R. - The Barren Temple and the Withered Tree. A redaction-critical analysis of the Cursing of the Fig-Tree pericope in Mark's Gospel and its relation to the Cleansing of the Temple tradition
103862: TELGENKAMP-BOS, BETSY - Zestig jaar. De Historie van Groothuis Woningbouw. 1947-2007. Kroniek van 60 jaar.
4040078: TELLINGEN, N.V. (HASPER, H.) - H.Hasper, een omstreden hymnoloog.
4070019: TEMBO, MWIZENGE - Afrikaanse mythen en legenden. (Mythen van de wereld)
130185: TEMKO, ALLAN - Eero Saarinen.
121950: TEMMINCK GROLL, PROF. DR. IR. C.L. - De Romaanse kerken van Utrecht.
53801: TEMMINCK GROLL, C.L. - The Dutch overseas. Architectural survey. Mutual heritage of four Centuries in three Continents
131448: TEMMINCK GROLL, PROF. DR. IR. C.L. [ED.- ET AL.] - Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde en haar commanderij Montfoort.
52427: TEMMINK, JOH. - Het hogepriesterlyk gebed van Christus
9049: TEMMINK, JOHANNES - Het Hogepriesterlyk Gebed van Christus, of Verklaring over het zeventiende capittel van het Euangelium van Johannes, in XXIII. Leerredenen. Met een Voorreden verrykt door Johannes Boskoop. Derde Druk.
9242: TEMMINK, MATTHEUS/SMYTEGELT, BERNARDUS - Het Kromme dat in de Waereld is Recht Gemaakt door het gelovig zien in Gods Heiligdom, of verhandeling over Pred. VII: 13. Na een Voorbereidende Oeffening over Hozea XIV: 10. Door Mattheus Temmink. Onveranderde Uitgave. WAARBIJ: De Weg der Heiligmaking, voorgesteld in Negen Predikatien over Mattheus V: 47, gedaan te Middelburg in 1728, door den nu Zaligen Heer Bernardus Smytegelt. Benevens het Historisch Verhaal van het Leven en Sterven van bovengenoemden Schrijver, beschreven door P. de Vriese. Nieuwe Uitgave.
4056061: TEMPELMANS PLAT, C.W. - Luidklokken, klokluiden en klokkestoelen. (geÏll.)
143757: TEMPERLEY, HAROLD - England and the Near East. The Crimea.
122406: TENG, PAUL S. & FRITS PENNING DE VRIES [EDS.]. - Systems Approaches for Agricultural Development.
92140: TENHAEFF, N.B. - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver. Naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' analecta (1698)
131089: TENHAEFF, N.B. [DR. JAN ROMEIN - ED.] - N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer in twee delen uitgegeven door dr. Jan Romein [2 Vols. Compl.]
94167: TENHAEFF, N.B. - Erasmus en voltaire als exponenten van hun tijd
4135778: TENHOLTER H. - Het Mozes mysterie.
100088: TENKO-SAN, ITTOEN - A New Road to Ancient Truth by Ittoen Tenk-San. Being extracts from his writings translated by Makoto Ohashi in collaboration with Marie Beuzeville Byles.
4073109: TENNEY, T. - Achter God aan. Mijn ziel smacht naar U.
4038793: TEOBALDI, A. - Katholiken im Kanton Zürich. Ihr Weg zur öffentlich-rechtlichen Anerkennung.
91500: TEPE, WIM - XXIV Paepsche Vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
101538: TERENCE ( = TERENTIUS) & J. SARGEAUNT (TRANSL.) - The Lady of Andros. The Self-tormentor. The Eunuch. Phormio. The Mother-in-law. The Brothers (2 Vols. Compl.)
4300589: TERESIA VAN LISIEUX, - Brieven. Verzorgd en ingeleid door J.Devadder.
121332: TERHALLE, HERMANN - Gilden und Zünfte in Stadtlohn und Vreden.
121327: TERHALLE, HERMANN - Lebenserinnerungen des Rabbi Selig Wolff oder Paulus Georgi.
121330: TERHALLE, HERMANN - Getreidepreise in Vreden 1652-1891. Das Protokollbuch der Vredener Getreidepreise als historische Quelle.
121326: TERHALLE, HERMANN - Vreden um 1800. Stift - Stadt - Land.
142439: TERHART, FRANJO & JANINA SCHULZE - Wereldreligies. Ontstaan - Geschiedenis - Geloof - Wereldbeeld - Praktijk.
121143: TERLINDEN, HANS [ED.]. - Rund um St. Georg. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart.
84320: TERLOUW, L. E.A. - """Kerk-zijn in een seculiere samenleving"" Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 2013"
53231: TERLOUW, L. - Als thuisblijven moeilijk wordt. Gedachten over zorgen bij het ouder worden
145248: TERM, LUUK VAN & MYRLE TJOENG & HANS VERMEULEN [EDS.]. - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten & Essays [2 Vols. Compl.].
53414: TERMEER, HENK - Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945
130122: TERMEER, H.J.C. - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van literatuur en ongepubliceerd materiaal uit heden en verleden.
110561: TERMEER, DR. HENK - Historische Bibliografische Gids. Apparaat voor het vinden van gepubliceerde en onge[publiceerde informatie uit heden en verleden.
121172: TERMORSHUIZEN, GERARD [ED.]. - Rondom Daum.
131728: TERPSTRA, DR. H. - De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie [Suratte, Arabië, Perzië.]
94391: TERPSTRA, LAAS - Leid mij in Uw waarheid. Een onderzoek naar de hermeneutiek van de dopers en Calvijn
53566: TERPSTRA, PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
143722: TERRAINE, JOHN - Douglas Haig. The Educated Soldier.
103675: TERRAINE, JOHN - To Win a War. 1918, the Year of Victory.
104278: TERRAS, VICTOR - A History of Russian Literature.
104126: TERRAS, DENISE & ANDRÉ LAURENT & GUY BONNEROT - Atlas de la France et du Monde. Documents & Paysages.
101262: TERRILL, ROSS - Flowers on an Iron Tree. Five Cities of China.
4018775: TERRUWE, A.A.A. - Geloven zonder angst en vrees.
4074758: TERRUWE, A.A.A. - Abortus provocatus of niet?.
4300593: TERRUWE, A.A.A. - De toename van agressie, suïcide en druggebruik binnen de consumptiemaatschappij. Onze kinderen zullen het leven hebben.
110126: TERRY, C. SANFORD - Ostende en Zeebrugge 23 april en 10 mei 1918. Officieële mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen.
53178: TERRY, MILTON S. - Biblical Hermeneutics. A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testament
45254: TERRY, DAVID/BONIGHTON, ROSALIE/FISH, ADRIAN VERNON/MOORE, ANDREW/NIXON, JUNE E.A. - Dancing down the aisle. Processionals for joyful occasions, Organ
9922: TERSTEEGEN, GERHARD/KEMPIS, THOMAS À/BERNIERES-LOUVIGNY, JEAN DE/GUJON, JEANNE MARIE BOUVIER DE LA MOTHE/LUYKEN, JAN - Hand-Boekje voor Pelgrims, Die geneygd zyn, haar waare Vaderland, zynde God en de Zalige eeuwigheyd, met Ernst te zoeken. Bestaande in korte Erinneringen, Zugtingen en eenige Pelgrims Liederen. Benevens een Twede Deel, bevattende zeer gewigtige Grond-Regelen, uit J.B. Louvigny en M. Gujon. Tweede Druk.
91251: TERSTEEGEN, GERHARD - Gerhard Tersteegens liederen (1697-1769). Huisgezangboek voor het gelovig gezin en de eenzamen. Benevens: Zijn beknopte levensloop. De roem die Dr. W. Nelle (Hymnoloog) uitgiet op Tersteegens liederen (Blumengártlein). Aanhalingen uit Dr. C.P. van Andels dissertatie: Gerhard Tersteegen. En uit: De weg der Waarheid van Tersteegen.
81432: TERSTEEGEN, GERHARD - "Gerhard Tersteegens liederen (1697-1769) huisgezangboek voor het gelovig gezin en de eenzamen, benevens: zijn beknopte levensloop, de roem die Dr. W. Nelle (hymnoloog) uitgiet op Tersteegens liederen (""Blumengärtlein""), aanhalingen uit Dr. C.P. van Andels dissertatie : ""Gerard Tersteegen"", en uit: ""De weg der Waarheid"" van Tersteegen, Vertaling uit het duits: E. Hellendoorn"
110495: TERSTEEGF, ANNET - Liefde en andere zonnige dagen.
104830: TERVARENT, GUY DE - Les énigmes de l'Art du Moyen Age. Deuxième série: Art Flamand.
100172: TERVARENT, GUY DE - Les Énigmes de l'Art. L'Héritage Antique.
89947: TERWAN, PAUL E.A. - Values of Agrarian Landscapes across Europe and North America.
61411: TERWOGT, WILHELMUS ALBERTUS - Het Leven van den Joodschen Geschiedschrijver Flavius Josephus
88773: TERWOGT, W.A. - De vader des vaderlands in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk.
131790: TERWOGT-KOUWENHOVEN, K. MEERUM - Het verkeerde been. Over alledaagse vormen van misleiding.
84200: TESSIER, JULES - L'Amiral Coligny étude historique
132060: TETS, DIRK ARNOLD WILLEM VAN - De nationaliteit van personen en goederen naar het oorlogsrecht.
4074429: TEUBEN, H.N. - De nieuwe openbaring van de kosmische evolutie.
90541: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van +/- 1150 - +/- 1250.
90531: TEUNIS, HENDRIK BERTINUS - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van +/- 1150 - +/- 1250. (with summaries in English and French)
123534: TEUNIS, H.B. & L. VAN TONGERLOO [ED.]. - Middeleeuwen. Tussen Erasmus en Heden. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
100927: TEUNIS, DR. H.B. - Anjou 1050- 1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
82637: TEUNISSEN, H. E.A. - Balkan in kaart, vijf eeuwen strijd om identiteit, catalogus bij een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden 4 September - 16 Oktober 2003
121187: TEUSINK, D. - Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
144072: TEVETH, SHABTAI - Ben-Gurion. The Burning Ground 1886-1948.
145554: TEX, MR. JAN DEN - Oldenbarnevelt [Volumes 1-5 = Complete Set].
131889: TEX, MR. JAN DEN - Oldenbarnevelt [Vol. 1-5 = Compl. Set]
95008: TEX, J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674
4018776: TEXTOR, B. - Kern en merg van den heiligen Bijbel,. dat is: Korte en eenvoudige beschouwing der voornaamste en troostelijkste drie hoofdzaken in het werk onzer zaligheid, waarbij alle twist en krakeel vermeden wordt.
81354: TEYLINGEN, E.G. VAN - De dominee en z'n preek
93117: THACKERAY, H.ST.J. - Josephus IV
146276: THACKERAY, FRANK W. - Antecedents of Revolution: Alexander I and the Polish Kingdom, 1815-1825.
4076136: THAIDIGSMANN, E. - Identitätsverlangenund Widerspruch. Kreuzestheologie bei Luther, Hegel und Barth. (Fundamentaltheologische Studien 8)
4045319: THAILHIÉ, - Abrégé de l`Histoire Romaine de Rollin.
4300607: THAMER, H.U. D.DROST & S.HAPP (HRSG.) - Die Universität Münster im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Bruche zwischen 1920 und 1960. (Veröffentlichungen des Universotätsarchivs Münster 5)
144114: THAPAR, ROMILA - Early India. From the Origins to A.D. 1300.
20462: THARAUD, JÉROME & JEAN - L'ombre de la Croix
101434: THARP, LOUISE HALL - The Peabody Sisters of Salem.
122290: THAYER, JOHN A. - Italy and the Great War. Politics and Culture 1870-1915.
110811: THAYER, HELEN - Reis naar de Noordpool. Het avontuurlijke verhaal van de eerste solotocht van een vrouw en haar hond naar de pool.
53203: THEILE, CAROL. GODEFR. GUILIELM. / LINDNER, FRIDERICUS GUILIELMUS / GRUNER, HERM. CHRIST. - De trium evangeliorum necessitudine. Dissertatio Prima. / De finibus et praesidiis artis paedagogicae secundum principia doctrinae chrsitianae / De muto morum et religions nexu (3 works in 1 binding)
4072502: THEISSEN, G. - Studien zur Soziologie des Urchristentums. (WUNT 19)
4022529: THEISSEN, G. - Ik moest van Pilatus achter Jezus aan. Verslag van een speurtocht.
4300351: THEISSEN, G. - Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums.
142706: THEISSEN, DR. S. - De germanismen in de moderne nederlandse woordenschat.
87103: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (deel II en III)
6911: THEMMEN, WILHELMUS - Gots Eeniggebooren Soon als de Schepper en Erfgenaam der Weerelt, Van syne Dienaaren uytgeroepen en verheerlykt. De kenmerken en Voorregten van syne Bond- en Gunstgenooten naar de wet des Geestes beschreeven. De weg des Heiligdoms voor alle Naatien geoopent. De Kooningen, Princen, en alle Volken der aarden, door een vertoog van syn magt en heerlykheit, verpligt tot een geloovige onderwerpinge aan synen Rykstaf, Maar den weederspanningen bedreigt met het gewelt syner waapenen op den dag syner Heierkragten, Tot vertroostinge der Heilige, maar tot schrik van alle onreine, huychelachtige, sorgeloose en Libertynse naam-christenen, Vertoont en aangedrongen uyt den XXIV. Psalm.
4087: THEMMEN, WILHELMUS - Vaste Troostgronden der Heiligen, om in daagen van eene dicke duisternisse, en groote benautheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. Uyt eenige propheetische Keurstoffen by een Vergaadert, en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van een nog oovergebleeven arm en elendig Volk, 't welk in deese kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere, ende wagt op den Godt synes Heyls, Verklaart en Toegepast.
55245: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huizbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (3 delen in 1 band)
9664: THEMMEN, PHOEBUS - God, het Hoogste Goed, Gezogt en Gevonden door 't Gelove in Jesus Christus onder de Bewerkinge des Heiligen Geests, door Middel van 't H. Euangelium, leidende tot een Bondige en Eeuwige Ziels-Troost beide in Leven en Sterven, tot Lof en Prys der Heerlykheid van Gods Genade. Eerste Deel.
9665: THEMMEN, WILHELMUS - Vaste Troostgronden der Heiligen, om in daagen van eene dicke duysternisse, en groote benauwtheit, wanneer sy geen licht en sien, daar op te betrouwen, en gerust te syn teegen alle vreese des quaats. Uyt eenige propheetische Keurstoffen by een Vergaadert, en in bysondere geleegentheeden, tot bemoediging van en nog oovergebleeven arm en elendig Volk, 't welk in deese kommerlyke tyden uytsiet naa den Heere, ende wagt op den Godt synes Heyls, Verklaart en Toegepast.
145192: THEOPOLD, W. - Der Herzog und die Heilkunst. Die Medizin an der Hohen Carlsschule zu Stuttgart.
4138741: N.N. (THÉRÈSE DE LISIEUX) - (5 livres). Meersch: La petite Sainte Thérèse. 1950, 562 pp. - Croidys: Vie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. 1938, 364 pp. - Philipon: Sainte Thérèse de Lisieux - Soeur Thérèse de l'enfant Jésus. 1913, 586 pp. - Sainte Thérèse, Histoire d'une Ame. 1946, 430 p
89948: THERON, ROELIEN - Cape Town, Gerald Hoberman. Photographs in celebration of 'The faires vape we saw in the whole circumference of the earth'.
103241: THEROUX, PAUL - Travelling the World. The illustrated travels of Paul Theroux.
142970: THEROUX, PAUL - Sneeuw in Londen.
146093: THEROUX, PAUL - The Collected Stories.
131199: THERRY, MARC - De dekenij Roeselare [1609-1649] Bijdrage tot de studie van de Katholieke hervorming in het Bisdom Brugge.
130337: THESIGER, WILFRED - Desert Marsh and Mountain. The World of a Nomad.
143314: THEUNE, ELMAR - A Calf is Born. A Reconstruction of the Public Debate on Animal Biotechnology.
123413: THEUNIS, GEORGES [ED.]. - Miscellanea Leo van Puyvelde.
4007087: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken.
122825: THÉVOZ, MICHEL [PREF.]. - Jean Dubuffet. Exhibition Galerie Eric van Weghe, Brussel 1992.
4046104: THIBAUT, R.(MARMION, C.) - Dom Columba Marmion. Abt van Maredsous.(1858-1923). Een meester van het geestelijk leven.
53852: THIBAUT, DOM RAYMOND - Een meester van het geestelijk elven. Dom Columba Marmion, Abt van Maredsous (1858-1923)
91986: THIEDE, CARSTEN PETER - Jezus, waar of niet?
4070452: THIEDE, C.P. & D`ANCONA, M, - Het ware kruis van Jezus Christus. De ontdekking door keizerin Helena van kruishout en opschrift.
91487: THIEDE, CARSTEN PETER / CURTIS, KEN - Beproeving en getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst.
4135981: THIEDE, C.P. - Jezus, waar of niet?.
103863: THIEL, P.J.J. VAN & C.J. DE BRUYN & JOLA CLEVERINGA & WOUTER KLOEK & ANNEMARIE VELS HEYN [EDS.]. - All the Paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A Completely illustrated Catalogue / Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreede catalogus.
104340: THIEL, ALBERT WILLIAM RUDOLF - Chinese Pottery and Stoneware.
145379: THIEL, P.J.J. VAN & C.J. DE BRUYN & JOLA CLEVERINGA & WOUTER KLOEK & ANNEMARIE VELS HEYN [EDS.]. - Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig geïllustreede catalogus.
4023591: THIEL, R. (LUTHER, M.) - Den junge Luther. Auktoriserad översättning av B.Olsson.
4048614: THIEL, R. - Drei Markusevangelien. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 26)
4137724: THIEL, R. (LUTHER, M.) - Luthers grosser Krieg ums Abendmahl.
4003663: THIELE, JOH. (HRSG.) - Mein Herz schmiltzt wie Eis am Feuer. Die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters in Porträts.
93074: THIELE, WALTER - Die Lateinischen Texte des 1. Petrusbriefes
4004220: THIELE, JOH. - Die mystische Liebe zur Erde. Fühlen und Denken mit der Natur.
93788: THIELEN, TH.A.M. - Geschiedenis van Raalte als kerspel, statie en parochie van het H. Kruis
101240: THIELENS, JAQUES - Le Placet royal et la Bulle Unigenitus. Un aspect des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans les Pays-Bas au début du XVIIIe siècle.
4052723: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
4007610: THIELICKE, H. - Theologische Ethik. I.Prinzipienlehre. II/1.Entfaltung: Mensch und Welt. II/2.Entfaltung: Ethik des Politischen. III.Entfaltung: Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der Kunst.
4076021: THIELICKE, H. - Theological Ethica. Vol 1. Foundations. Ed. by W.H.Lazareth.
4076022: THIELICKE, H. - Theological Ethica. Vol 2. Politics. Ed. by W.H.Lazareth.
110540: THIELMANN, MAX VON - Streifzüge im Kaukasus, Persien und der Asiatischen Türkei.
4023713: THIEME, K. (LUTHER, M.) - Die Augsburgische Konfession. und Luthers Katechismen auf theologische Gegenwartswerte untersucht.
89078: W.J. THIEME & CIE - Lijst van uitgaven van W.J. Thieme & Cie uitgevers Zutphen.
4018782: THIEME, K. - Von der Gottheit Christi. Gegen den religiösen Rückschritt in Grützmachers Dreieinigkeitslehre. Ein theologisches Bedenken.
60724: THIEME. K. - Die Sittliche triefkraft des Glaubens (Eine Untersuchung zu Luther's Theologie)
103570: THIEME, W.J. - Lijst van Uitgaven van W.J. Thieme & Cie. Uitgevers Zutphen. Voorjaar 1928.
90460: THIENEN, F.W.S. VAN E.A. - Exotische kunst. De Kunst van China, Japan, De Indische Gebieden, Tibet, Amerika, De Islam-Gebieden, Afrika.
4143728: THIENEN, F.W.S. - Algemene Kunstgeschiedenis. De Kunst der Menschheid van de oudste Tijden tot Heden.
4053875: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk.
55010: THIERRY, J.J. - Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk
53447: THIERRY, GERARD JACOBUS - De religieuze beteekenis van het aegyptische koningschap. I. - De titulatuur
121914: THIERRY, AUGUSTIN - Histoire de la conquète de l'Angleterre par les Normans, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Écosse, en Irlande et sur le continent [3 Vols. Compl.].
4031746: THIERRY, J.J. - Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk.
4055254: THIERSE, W. (HRSG.) - Religion ist keine Privatsache.
4142805: THIESSEN, H.C. - Lectures in Systematic Theology.
145254: THIJN, ED VAN - Nog één nacht slapen ? Vijftig jaar bevrijding.
123080: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
4007212: THIJS, J. - De moderne positieve theologie in Duitschland. Th.Kaftan, R.Seeberg, R.H.Grützmacher, K.Beth, K.Girgensohn u.a.(Diss.)
61381: THIJS, J. - De Moderne Positieve Theologie in Duitschland
83852: THIJS, JAN - De moderne positieve theologie in Duitschland
104913: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
86257: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nederlands cartesianisme avec sommaire et table des matières en françai. Bezorgd en van aanvullende bibliografie voorzien door Th. Verbeek
145142: THIJSSEN, JAN - "Tot op de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de "" Hof van Batenburg "" te Nijmegen 1375-1850."
123202: THIJSSEN, DRS. LUCIA - 1000 Jaar Polen en Nederland.
4134203: THIJSSEN, H. - Atheïst, maar niet goddeloos. Verkenningen en evaluaties.
4139033: THILO, CHR.A. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermachers Religionsphilosophie.
4058571: THILO, H.J. - Der ungespaltene Mensch. Ein Stück Pastoralpsychologie.
4053256: THILS, G. - Wezen en spiritualiteit van de diocesane geestelijkheid.
4007102: THILS, G. - Christelijke heiligheid. Kort begrip van de ascetische theologie.
87919: THISELTON, ANTHONY C. - New Horizons in Hermeneutics
103149: THISQUEN, JEAN [ED.]. - La coutume ancienne du Duche de Limbourg XVe siècle [Volume 2].
143791: THISSEN, WERNER - Es wandelt, was wir schauen. Heilende Bilder für den Weg durch das Jahr.
90573: THISSEN, WERNER - Es wandelt, was wir schauen. Heilende Bilder für den Weg durch das Jahr.
4002861: THODE, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Franz von Assisi. Und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. (Illustr. mit 136 Kupfertiefdruckbilern und 18 Grundrissen)
4138920: THODEN VAN VELZEN, H. - Gott und Unsterblichkeit.
102033: THOELEN, HEINZ [ED.]. - Ulrich Füetrer. Flordimar. Aus dem Buch der Abenteuer.
81776: THOLUCK, A. - De weg des heils, Christelijke overdenkingen
47373: THOLUCK, A. - De Weg des Heils. Christelijke Overdenkingen
101031: THOLUCK, DR. A. [FRIEDRICH AUGUST GOTTTREU] - Das akademische Leben des siebzehnten Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf die protestantisch-theologischen Fakultäten Deutschlands nach handschriftlichen Quellen. ZWEITE ABTEILUNG: Die akademische Geschichte der deutschen, skandinavischen, niederländischen, schweizerischen hohen Schulen [only].
54671: THOLUCK, A. - Gethsemane-Golgotha. Christelijke toespraken over de lijdensgeschiedenis (2 stukken in 1 band)
53124: THOMAN-OBERHOFER, ELISABETH / WEIERMAIR, PETER - Karl Prantl Sculpture. Schlosspark Ambras Yorkshire Sculpture Park
146409: THOMAS, EMORY M. - The Confederate Nation: 1861-1865.
102305: THOMAS, HUGH - The Slave Trade. The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870.
123087: THOMAS, STEPHEN N. - The Formal Mechanics of Mind.
100813: THOMAS, ANGELA P. - Egyptian Gods and Myths.
89042: THOMAS, DAVID - The Gospel of Matthew. A Homiletical Commentary.
89188: THOMAS, DAVID - The Gospel of John. Expository and Homiletical Commentary. Two volumes in One.
121820: THOMAS, KEITH - De ondergang van de Magische wereld. Godsdienst en magie in Engeland, 1500-1700.
123026: THOMAS, HAYE - Het dagelijks leven in de 17de eeuw.
122442: THOMAS, NEIL - Diu Crône and the Medieal Arthurian Cycle.
123021: THOMAS, BRUNO - Deutsche Plattnerkunst.
146395: THOMAS, CHARLES - Britain and Ireland in Early Christian Times AD 400 - 800.
103289: THOMAS, ALAN G. - Alte Buchkunst. Erlesene Liebhabereien.
122452: THOMAS, R.T. - Britain and Vichy. The Dilemma of Anglo-French Relations 1940-42.
101539: THOMAS, KARIN - Bis Heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert.
4137049: THOMAS, M.M. - The Acknowledged Christ of the Indian Renaissance.
4019737: THOMAS, C. - Geschichte des Alten Bundes. Ein Handbuch zum geschichtlichen Verständnis des Alten Testaments.
4300642: THOMAS VAN AQUINO, - Over God spreken. Een tekst van Thomas van Aquino uit de Summa Theologiae. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.W.M.Rikhof. (Sleutelteksten 6)
4141275: THOMAS, F. - Ons lichaam en waartoe het bestemd is. Vertaald door H.J.Hana. met een inleidend woord van J.Th.de Visser.
4300027: THOMAS A KEMPIS, - De Navolging van Christus.. Nieuwen druk, vermeerderd met het leven van den zelfden en waer in al de aengehaelde plaetsen van de H.Schriftuer overzien en de hoofstukken en verzen bygevoegd zyn.
4300518: THOMAS A KEMPIS, - De navolging van Chrisus in jonge taal. Hertaald door Mink de Vries en ingeleid door Paul van Geest.
4057405: THOMAS, P. (SAMENST.) - Groot Gebedenboek. Gebeden uit de geschiedenis van het christendom van de aanvang tot nu.
4072759: THOMAS, N.E. (ED.) - Classic Texts in Mission and Wold Christianity.
4137285: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - De reis der verdoemden. (de reis van het ss. St.Louis)
4140946: THOMAS, OSWALD - Astronomie. Feiten en problemen. Geautoriseerde bewerking door H.Groot.
4300090: THOMAS SCHIRRMACHER (HRSG.) (BEYERHAUS, P.) - Kein anderer Name. Die Einzigartigkeit Jesu Christi und das Gespräch mit nichtchristlichen Religionen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Peter Beyerhaus.
4026461: THOMAS, G. & MORGAN-WITTS, M. - Pontifex.
4138833: THOMAS, W. - Der Sonntag im frühen Mittelalter. Mit Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte des christlichen Dekalogs.
94863: THOMASSEN, JEAN-PIERRE - De klantgestuurde organisatie. 50 methoden en instrumenten voor effectief klantenmanagement
132180: THOMASSEN, THEO H. P. M & BERT LOOPER & JAAP KLOOSTERMAN - Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven.
140129: THOMASSEN, K. [ED.] - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden.
90499: THOMMAS, DAVID HURST - Exploring Ancient Native America. An archaeological guide.
93540: THOMPSON - Thompson Studienbibel. Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament Revidierte Fassung von 1984
4069501: THOMPSON, A. - Who`s afraid of the Old Testament God?.
130713: THOMPSON, THOMAS L. - The Bible in History. How Writers Create a Past.
104798: THOMPSON, JESSICA CARGILL - 40 Architects under 40. Young Architects for the New Millennium.
131844: THOMPSON, KAY [TEXT] & HILARY KNIGHT [ILLUSTR.] - Eloise in Paris.
101614: THOMPSON, J. ERIC S. - The Rise and Fall of Maya Civilization.
95355: THOMPSON, LEONARD L. - The Book of Revelation. Apocalypse and Empire
144154: THOMPSON, E.A. - The Goths in Spain.
131845: THOMPSON, KAY [TEXT] & HILARY KNIGHT [ILLUSTR.] - Eloise. Over een stout meisje dat in een héél duur hotel woont.
53380: THOMPSON, JASON - Een geschiedenis van Egypte van de vroegste tijd tot nu
143768: THOMPSON, JOHN M. - Russia, Bolshevism and the Versailles Peace.
4048032: THOMPSON, B. - Muren van mijn hart.
4052549: THOMPSON, S. - The Apocalypse and Semitic Syntax.
4055256: THOMPSON, H.O. - Mekal, the God of Beth-Shan.
54375: THOMPSON, J.A. - The Book of Jeremiah (The New International Commentary on the Old Testament)
131816: THOMSEN, M. [ED.] - Java und Bali. Buddhas - Götter - Helden - Dämonen.
142965: THOMSON, CHRISTIAN W. & JENS MALTE FISCHER [EDS.]. - Phantastik in Literatur und Kunst.
142997: THOMSON, CHRISTIAN W. & HANS HOLLÄNDER [EDS.]. - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Zeitstruktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
144271: THOMSON, JOHN A.F. - Popes and Princes 1417-1517. Politics and Policy in the Late Medieval Church.
121868: THOMSON, JUDITH & ALEX BYRNE - Content and Modality. Themes from the Philosophy of Robert Stalnaker.
122045: THOMSON, JOHN A.F. - The Transformation of Medieval England 1370-1529.
101540: THOMSON, CHRISTIAN W. [ED.]. - LiterArchitektur. Wechselwirkungen zwischen Architektur, Literatur und Kunst im 20. Jahrhundert.
101706: THOMSON, GEORGE MALCOLM - Sir Francis Drake.
121603: THOMSON, CHRISTOPHER S. - The Tour de France. A Cultural History.
131808: THOMSON, KAY - Eloise. A book for precocious grown ups. Drawings by Hilary Knight.
103407: THONET - Meubles en bois courbé. Gebrüder Thonet. Catalogue 1904 [Bent Wood Furniture Thonet / Bügholzmöbel Thonet].
84418: THOOMES, JAN GERHARD - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis
4018176: THOOMES, D.TH. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie. (Diss.)
4007201: THOOMES, J.G. - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis. (Diss.)
61413: THOOMES, D.T. - Opvoeding als opdracht. Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie
121185: THORAN, BARBARA - Studien zu den österlichen Spielen des deutschen Mittelalters [Ein Beitrag zur Klärung ihrer Abhängigkeit voneinander].
90027: THORBECKE, J.R. - Over plaatselijke begrooting
4143326: THOREAU, H.D. - I to Myself. An annotated Selection from the Journal of Henry.D.Thoreau. Ed. by J.S.Cramer.
123004: THORNES, ROBIN - Images of Industry Coal.
4029050: THORNTON, L.S. - Revelation and the Modern World. being the First Part of a Treatise on the Form of the Servant.
46921: THORNTON, L.S. - The Form of the Servant. Complete 3 volumes. Volume I: Revelation and the modern world being the first part of a treatise on the Form of the Servant. Volume II: The Dominion of Christ being the second part of a treatise on the Form of the Servant. Volume III: Christ and the Church being the third part of a treatise on the Form of the Servant
46920: THORNWELL, JAMES HENLEY - The Collected Writings of James Henley Thornwell. Ex-President of the South Carolina College Late Professor of Theology in the Theological Seminary at Columbia, South Carolina. Complete 4 Volumes. Volume I: Theological, Volume II: Theological and Ethical, Volume III: Theological and Controversial, Volume IV: Ecclesiastical
47943: THORP, MALCOLM R./SLAVIN, ARTHUR J. - Politics, Religion & Diplomacy in Early Modern Europe. Essays in Honor of De Lamar Jensen (Sixteenth Century Essays & Studies, Volume XXVII)
4142411: THORP, J. - Free Will. A defence against neurophysiological determinism.
130750: THORPE, LEWIS [EDS. - ET AL.] - Nottingham French Studies Vol. 1.1 - Vol. 4-2 [8 Vols.]
130749: THORPE, LEWIS [ED.] - Dante Centenary Number. Nottingham Mediaeval Studies
130270: THOSS, DAGMAR [ED.] - Französische Gotik und Renaissance in Meisterwerken der Buchmalerei. Ausstellung der Handschriften - und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
4001167: THRALL, M.E. - Greek particles in the New Testament. Linguistic and exegetical studies.
123397: THROCKMORTON, PETER [ED.]. - The Sea Remembers. Shipwrecks and Archeology. From Homer's Greece to the rediscovery of the Titanic.
102935: THROCKMORTON, PETER [ED.]. - The Sea Remembers. Shipwrecks and Archeology. From Homer's Greece to the rediscovery of the Titanic.
4047671: THUBRON, C. - Die Hügel des Adonis. Begegnung mit dem Libanon.
4072431: THUBRON, C. - Jeruzalem. Vertaald door T.Davids.
102264: THUCYDIDES [DR. M.A. SCHWARZ - TRANSL. & DR. ELIZABETH VISSER - INTROD.]. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën Boek VI en VII.
142686: THUDICHUM, F. VON22907 - Geschichte des deutschen Privatrechts.
101329: THUILLIER, JACQUES [ED.]. - Les frères Le Nain. Grand Palais 1978-79.
103571: THULIN, OSKAR [ED.]. - De reformatie in Europa.
4009457: THULIN, O.(RED.) - De Reformatie in Europa. Medew.: P.Jacobs, W.J.Kooiman, Fr.Lau e.a.
104526: THUNECKE, JÖRG & EDA SAGGARRA [EDS.]. & PHILIP BRADY [FOREW.]. - Formen realistischer Erzählkunst. Festschrift for Charlotte Jolles. In honour of her 70th birthday.
4046785: THURIAN, M. (ED.) - Ecumenical Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry.
91531: THURKOW, C.T.F. - De westfriese admiraliteit
110613: THURLINGS, JAN - Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop.
101488: THURLINGS, PROF. DR. TH.L.M. & PROF. DR. W.R. HEERE & PROF. DR. A. OLDENHOFF - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
4143630: THURMAN, R.A.F. - Essential Tibetan Buddhism.
104705: THURN, HANS PETER & SABINE BAUMGÄRTNER - Die Kultur der Sparsamkeit. Die Kulturgeschichte des Sparens. Illustriert mit Spardosen aus zweitausend Jahren.
4046626: N.N. (THURNEYSEN, E.) - Gottesdienst - Menschendienst. Eduard Thurneysen zum 70.Geburtstag am 10.Juli 1958.
95149: THYS, MICHEL - Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van het onmenselijke
103959: THYS VAN DEN AUDENAERDE, D.F.E. [ED.]. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren.
101756: THYS, AUGUSTIN - Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen.
60727: THYSSEN. K.W. - Begegnung und Verantwortung (Der Weg der Theologie Friedrich Gogartens von den Anfangen bis zum Zweiten Weltkrieg)
104279: TICA, DONATO & TRI PHAM & KEVIN SAKAMOTO & JEFF BARTON - Power Stone. Prima's Official Strategy Guide.
30166: TICHELAAR, ROELOF - Vergeten bewustzijn. De boodschap van een spiritueel christendom
104341: TICHELAAR, PIETER JAN & CASPER POLDER - Gebakken Schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930/Fired Paintings. Friesian Ceramic Wall Plaques 1870-1930.
103214: TICHELEN, I. VAN & DR. G. DELMARCEL - Vijf eeuwen Vlaamse wandtapijtkunst / Cinq siècles de tapisseries Flamandes.
102207: TICHELMAN, FRITJOF - The Social Evolution of Indonesia. The Asiatic Mode of Production and its Legacy.
121556: TICHELMAN, F. - Socialisme in Indonesië. De indische Sociaal-Democratische Vereeniging 1897-1917. Deel 1. Bronnenpublikatie.
93268: TICHLER, J. - Huldrich Zwingli, de kerkhervormer (2 delen)
5210: TICHLERUS, JACOBUS - Hiskiae Oprechticheyt, Ghebleecken in sijn Gesontheyt, Sieckte, ende Ghenesinge. Voorgestelt in 18 Predicatien over het 38 Capittel Esaiae. Waer by gedaen een Predicatie van den Toorn Godes, zijnde in de ordre die vijfthiende. Den tweeden druck, verbetert, ende ten derden-deel ruym vermeerdert.
7569: TICHLERUS, JACOBUS - Hiskie Oprechtigheydt, Ghebleecken in zijn Ghesontheydt, Sieckte, Ende Ghenesinghe. Voor-ghestelt in 18 Predicatien, over het 38. Capittel Esaiae. Waer by ghedaen is een Predicatie van den Toorn Godes, zijnde in de ordre, de vijfthiende. Den laetseten druck, verbetert, ende ten derdendeel ruym vermeerdert.
101757: TICHY, RICHARD - Bioleaching of metals from soils or sediments using the microbial sulfur cycle.
90228: TICKLE, PHYLLIS A. - Greed. The seven deadly sins.
103734: TICKNER, LISA - Modern Life & Modern Subjects. British Art in the Early Twentieth Century.
86131: TIDEMAN, JOANNES - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek.
93886: TIDEMAN, B. - Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten
101541: TIDEMAN JZN., DR. B. - Beelden uit de dagen der omwenteling,
93894: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantie en het remonstrantisme, historisch onderzoek
4000719: TIDEMAN, J. - De stichting der Remonstrantse Broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden medegedeeld.
4026464: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
4142617: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. 2e druk, bewerkt door H.C.Rogge en B.Tideman Jzn.
94150: TIDEMANN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche broederschap, 1619-1634. Uit en met de oorspronkelijke bescheiden. Eerstel deel, 1619-1623
142875: TIEBOSCH, TIB [ED.]. - Lutkie Cranenburg. 150 jaar voor elkaar.
85575: TIECKE, J.G.J. - De werken van Geert Groote
142555: TIEDEMAN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit.
4134260: TIEDEMAN, P. - Über den Sinn des Lebens. Die Perspektivische Lebensform.
95251: TIEDEMANN, JOOP - Humanisme in tweestrijd. Humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit
81724: TIEL, C.P. - Het evangelie van Johannes, beschouwd als bron voor het leven van Jezus
9334: TIELE, ALARDUS - Heilige Keurstoffen, Uit de Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments, Behelzende een tiental van Stigtelyke Bedenkingen en Leerreedenen. Uitgegeeven door Korn. Gentman Leidekker. Met een Voorreeden, behelzende het Leeven en Sterven van den Eerw. Schryver.
7570: TIELE, ALARDUS - Heilige Keurstoffen, Uit de Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments, Behelzende een tiental van Stigtelyke Bedenkingen. Met een Voorreeden, behelzende het Leeven en Sterven van den Eerw. Schryver.
4136698: TIELE, C.P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. 1e en 2e reeks. Gifford-lezingen gehouden in de Universiteit te Edinburgh.
53914: TIELE, C.P. - De gelijkenis van het vaderhuis, Lukas XV, 11 tot 32, praktisch toegelicht
4054338: TIELEMAN, D. - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur. (KC)
60728: TIELEMAN. D. - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs (Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat)
4043182: TIELEMAN, D. - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.
101330: TIELEMANS, H. - Montfortanen in Zaïre 1933-1993.
122846: TIEN, HUNG-MAO & TUN-JEN CHENG [EDS]. - The Security Environment in the Asia-Pacific.
142334: TIENEN, YANNA VAN - Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15