Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
131460: MASUR, GERHARD - Imperial Berlin.
4010745: MAT, L.A.F.LE - Textual Criticism and Exegesis of Psalm XXXVI. A Contribution to the Study of the Hebrew Book of Psalms. (Diss.)
163120: MATE, REYES. - Memory of the West. The Contemporaneity of Forgotten Jewish Thinkers.
157418: MATEBOER, J. - Repertorium bijzondere collecties. Historische en moderne verzamelingen in universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de bibliotheken met wetenschappelijke steunfunctie.
156643: MATEER, DAVID [ED.]. - Courts, Patrons and Poets.
153513: MATEJOVSKI, DIRK [ED.]. - Metropolen. Laboratorien der Moderne.
90713: MATEJOVSKI, DIRK - Metropolen. Laboratorien der Moderne.
164967: MATENA, DICK & MARTEN TOONDER - Wat jij, jonge vriend. Brieven 1979-1991
90624: MATERS, MIRJAM - Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942.
160511: MATERS, MIRJAM - Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië, 1906-1942.
151899: MATHEMATICS - The Emperor's New Mathematics. Western Learning and Imperial Authority During the Kangxi Reign [1662-1722].
7644: MATHER, SAMUEL - The Figures or Types of the Old Testament, by which Christ and the Heavenly Things of the Gospel were Preached and Shadowed to the People of God of Old. Explain'd and Improv'd in sundry Sermons. The Second Edition, to which is annex'd, (more than was in the former Edition) a Scheme and Table of the whole, whereby the Rader may readily turn to any Subject treated of in this Book.
4021953: MATHEWS, B. - Jesus. Die Geschichte seiner verborgenen Herrschaft für die Gegenwart erzählt.
164584: MATHEWS, THOMAS F. & ALICE TAYLOR - The Armenian Gospels of Gladzor. The Life of Christ Illuminated.
4042042: MATHEWS, B. - "Het leven van den koning. Bewerking door J.C.Helders van A life of Jesus"". (met 34 illustraties)"""
103741: MATHIEU, PIERRE-LOUIS - Le Musée Gustave Moreau.
4134779: MATHIEU-ROSAY, J. - Voor God tegen Rome. De opstand van een priester.
153233: MATHIJSEN, MARITA [ED.]. & MARGUERITE DE BY & MARIEKE VAN DRIEL & JOSÉ PLUG - De kring van Heiloo [Letterkundigen in de nedentiende eeuw op bezoek in Heiloo].
164979: MATHIJSEN, MARITA - Twee vrouwen en meer. Over het werk van Harry Mulisch.
157934: MATHIJSEN, MARITA - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces.
121891: MATHIJSSEN, J.J.G. - Gemeentepolitie van Breda [1927] 1937-1974 [1978]. Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie van Breda.
154056: MATSIER, NICOLAAS - De bijbel volgens Nicolaas Matsier.
150317: MATSIER, NICOLAAS - Was Sinterklaas maar een gracht.
4063503: MATT, D.C. (KABBALA) - Inleiding tot de Kabbalah. Het hart van de joodse mystiek.
122055: MATTELAER, DR. JOHAN J. [ED.]. - De Historia Urologiae Europaeae.
130519: MATTENKLOTT, GERT & HANNELORE SCHLAFFER & HEINZ SCHLAFFER [ED.] - Deutsche Briefe 1750-1950.
101738: MATTENS, DR. W.H.M. - De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands.
142264: MATTENS, REGINA - Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De Dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog.
131688: MATTENS, REGINA - Laat ons nu eerst een Te Deum zingen. De Dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog.
154141: MATTER, HARRY [ED.]. - Die Literatur über Thomas Mann. Eine Bibliographie 1898-1969 [2 Vols. Compl.].
45452: MATTER. H.M. - De Brief aan de Philippenzen en de Brief aan Philemon, Commentaar op het Nieuwe Testament
81357: MATTER, H.M. - De Kerk als Lichaam van Christus (Rome, Reformatie en Oecumene)
58071: MATTER, F. - Herschapen schoonheid. Het Bader-orgel in de St. Walburgiskerk te Zutphen
4030486: MATTER H.M. (VB) - Filippenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4011510: MATTER H.M. - Nieuwere opvattingen omtrent het koninkrijk Gods in Jezus` prediking naar de synoptici. Een exegetische studie. (Diss.)
30924: MATTER, H.M. - De brief aan de Philippenzen en de brief aan Philémon (Commentaar op het Nieuwe Testament)
4136189: MATTER F. (RED.) - Herschapen schoonheid. Het Bader-orgel in de St. Walburgiskerk te Zutphen.
4011513: MATTERN, L. - Das Verständnis des Gerichtes bei Paulus. (ATANT 47)
130366: MATTESON, JOHN - Eden's Outcasts. The Story of Louisa May Alcott and Her Father.
161461: MATTHEIJ, TH.M.M. [ED.]. - Uitvoering verhaal van alle feyten en schelmstukken. Gepleegd door Jacob Frederik Muller, alias Jaco.
53980: MATTHES, J.C. - De nieuwe richting. Een leesboek voor de gemeente van dezen tijd
4033297: MATTHES, I.C. - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum,. quam, annuente summo numine. (Diss.)
93970: MATTHESIUS, M. JOH. - Dr. Maarten Luther, geschetst door een tijdgenoot. Met platen een portret van de hervormer
90911: MATTHEW, DONALD - Atlas van de Middeleeuwen
100910: MATTHEW, D.J.A. - The Norman Conquest.
4053443: MATTHEWS, W.R. - God in Christian Thought and Experience.
47062: MATTHEWS, CHRISTOPHER R. - Philip, Apostle and Evangelist. Configurations of a Tradition (Supplements to Novum Testamentum, Volume CV)
122188: MATTHEWS, MERVYN - Class and Society in Soviet Russia.
164147: MATTHEWS, DAVID A. & FIONA MACKAY PICKEN [EDS.]. - Medical Librarianship.
154319: MATTHEWS, JOHN - Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425.
150832: MATTHEWS, CAITLIN - De mysterieuze wereld der Kelten.
4051740: MATTHEWS, C. - De mysterieuze wereld der Kelten.
4001415: MATTHIAE, K. - Chronologische Uebersichten und Karten zur spätjudischen und urchristlichen Zeit.
145581: MATTHIESSEN, PETER & THOMAS LAIRD [PHOTOGR.]. - East of Lo Monthang. In the Land of Mustang.
4133999: MATTHIEU, F. - Biografie van het bloed. Mythologie, legenden, rituelen, mensenoffers en andere bloederige praktijken.
4138791: MATTIESEN, E. - Das persönliche Überleben des Todes. (Komplett in 3 Bände). Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise.
140896: MATTINGLY, GARRETT - De ondergang van de Spaanse Armada. De mislukte aanval van Filips II op Engeland 1587-1589.
110912: MATTINGLY, GARRETT - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
103698: MATTINGLY, GARRETT - The Defeat of the Spanish Armada.
153607: MATTLE, JOSEF - Praline passe-partout.
102100: MATVEJEVIC, PREDRAG [CLAUDIO MAGRIS - INTROD.]. - De Middellandse Zee. Een getijdenboek.
100123: MATZKEN, ROB H. - De psychonauten zijn geland. Een studie over de ' machten ' die de mensheid in toenemende mate gaan ' sturen ' in een richting van een totalitaire wereld, maar óók de formulering van een antwoord.
100122: MATZKEN, ROB H. - De psychonauten verdrijven. Een studie over communicatie en discipelschap: hoe kunnen wij Christen zijn en de boodschap van het evangelie uitdragen in een wereld waarin de psychonauten zijn geland?
93735: MATZKEN, R.H. - New Age Handboek. Een inleiding tot New Age denken. 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en die Old Agers op het spoor zetten van New Age!
4023688: MAU, R. (LUTHER, M.) - Der Gedanke der Heilsnotwendigkeit bei Luther. (ThA 26)
156528: MAU-TSAI, LIU - Der Tiger mit dem Rosenkranz. Rätsel aus China.
145749: MAUÉ, CLAUDIA - Die Bildwerke des 17. und 18. Jahrhunderts im Germanischen Nationalmuseum. Teil 2: Bayern, Österreich, Italien, Spanien. Bestandskatalog [Only].
161229: MAUFORT, MARC [ED.]. - Eugene O'Neill and the Emergence of American Drama.
164235: MAUPASSANT, GUY DE [W. SCHELTENS - TRANSL.]. - Pierre en Jean.
130247: MAUQUOY-HENDRICKX, M. [ET AL.] - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof. dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag / Contributions à l'histoire de l'art graphique dédiées au Prof. Dr. Louis Lbeer à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.
103101: MAUREL, ANDRÉ - La Sicile.
141758: MAURER, ERNST - Zunft und Handwerker der alten Zeit. Ein volkssoziologischer Versuch.
104168: MAURER, HANS-MARTIN & PAUL SAUER & WERNER FLEISCHHAUER [EDS. - ET AL.]. - Geschichte Württembergs in Bildern 1083-1918.
84215: MAURER, KONRAD - Des Aelteste Hofrecht des Nordens. Eine Festschrift, zur feier des vierhundertjährigen bestehens der universität upsala im auftrage des akademischen senates der Ludwigs-Maximilians universität zu München
4075852: MAURER, B. - Einführung in die Theologie. Ortsbestimmung des Glaubens.
4140671: MAURER, W. - Kirche und Synagoge. Motive und Formen der Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im laufe der Geschichte. (Franz Delitzsch Vorlesungen 1951)
142913: MAURIAC, FRANÇOIS - Troir récits.
142915: MAURIAC, FRANÇOIS - Ce qui était perdu.
101985: MAURIAC, FRANÇOIS [KEITH GOESCH - ED.]. - Paroles perdues et retrouvées.
84479: MAURICE, FREDERICK DENISON - The gospel of St. John. A series of discourses
104786: MAURICE, KLAUS & OTTO MAYR - Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten, 1550-1650.
154561: MAURIER, DAPHNE DU - Rebecca [& CD].
55725: MAURIK, JUSTUS VAN - Het Amsterdam van Justus van Maurik
93626: MAURITZ, J.H. / OVERBEEKE, A.P.A. - Bericht voor jou! Dagboek voor tieners
4141812: MAURITZ, J.H. POST, S.D. & VISSCHER, W. (RED.) - Herdenk de trouw. Honderd jaar gereformeerde gemeenten 1907-2007.
121782: MAURO, TULLIO DE - Ludwig Wittgenstein. His Place in the Development of Semantics.
142920: MAUROIS, ANDRÉ - Byron [2 Vols. Compl.].
143014: MAUROIS, ANDRÉ - Tourguéniev.
122381: MAUTH, KERSTIN - Morphology in Speech Comprehension.
103742: [MAUVILLON, ELEAZAR DE] - Histoire de Gustave-Adolphe roi de Suede. Composée sur tout de qui a paru de pus curieux, & sur un grand nombre de Manuscrits, & principalement sur ceux de mr. Arkenholtz, par M.D.M. ... Professeur etc.
4064817: MAVRODES, G.I. - The Rationality of Belief in God.
151844: MAWDSLEY, EVAN - The Russian Revolution and the Baltic Fleet. War and Politics, Februari 1917 - April 1918.
155494: MAWER, SIMON - Gregor Mendel. Planting Seeds of Genetics.
100840: MAX, FRÉDÉRIC - Gevangenen van de inquisitie. Het relaas van slachtoffer van de Spaanse, Portugese en Romeinse inquisities, geannoteerd en voorafgegaan door een historisch overzicht.
10018: MAXEYUS, ANTHONIUS - Seven Godzalige en Christelijcke Tractaten, over verscheyden Texten der Heyliger Schriftuer. In het Engels uytgewroght. Nu eerst uyt het laetst-gedruckte Engels Exemplaer in 't Nederduyts gebraght door W.C.V.B.
5137: MAXEYUS, ANTHONIUS - Seven Godzalige en Christelijcke Tractaten, over verscheyden Texten der Heyliger Schriftuer. Nu eerst uyt het laetst-gedruckte Engels Exemplaer in 't Nederduyts gebraght door Willem Christiaensz. Van der Boxe.
31042: MAXLEAN, DONALD JOHN - James Durham (1622-1658) and the Gospel Offer in its Seventeenth-Century Context (Series: Reformed Historical Theology. Volume 31)
82379: MAXWELL, JOHN - Mastering the Old Testament, Deuteronomy
144774: MAXWELL-STUART, P.G. - Hexen. Wahn und Wirklichkeit von der Antike bis Heute.
167560: MAXWELL, MARGARET - Shaping a Library. William L. Clements as Collector.
165869: MAXWELL, WILLIAM - Tot ziens, tot morgen.
165586: MAXWELL, CONSTANTIA - Dublin under the Georges.
100077: MAY, CH.H. - Manuel des maladies de l'oeil.
167192: MAY, JOHANNES [ED.]. - Die himmlische Bibliothek im Prämonstratenserkloster Schussenried.
158317: MAY, JAMES LEWIS - John Lane and the Nineties.
4138999: MAY, J.L. (NEWMANS, J.H.) - Konvertit und Kardinal. Geist und Gestalt John Henry Newmans.
151463: MAY, J. LEWIS [TRANSL.]. & LOUIS BERDEN [ILLUSTR.]. - Pictures of Ruined Belgium / Visions de la Belgique Detruite. Seventy-two pen and ink sketches drawn on the spot by Louis Berden. The text founded on official Reports.
102948: MAYBURY-LEWIS, DAVID [ANITA RODDICK - INTROD.]. - Millenium. Tribal Wisdom and the Modern World.
130576: MAYDELL, BERND BARON VON [ED.] - Lexikon des Rechts. Sozialrecht.
130841: MAYDELL, PROF. DR. BERND VON & PROF. DR. FRANZ RULAND - Sozialrechtshandbuch [SRH]
152275: MAYDEU, JANVIER APARICIO - Calderón y la máquina Barroca. Escenografía, religíon y cultura en 'El José de las mujeres'.
152298: MAYDEU, JANVIER APARICIO - Calderón y la máquina Barroca. Escenografía, religíon y cultura en 'El José de las mujeres'.
121964: MAYENCE, FERNAND - La correspondance de S.E. le Cardinal Mercier avec le Gouvernement Général allemand pendant l'occupation 1914-1918.
4057022: MAYER, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Leben und Glaube.
122879: MAYER, L.A. - Saracenic Heraldry.
122770: MAYER, REINHOLD [ED.]. - Der Babylonische Talmud. Ausgewählt, übersetzt und erklärt.
102075: MAYER, L.A. - Saracenic Heraldry.
104713: MAYER, H. - Richard Wagner in Bayreuth.
103659: MAYER, HANS EBERHARD - The Crusades.
83854: MAYER, RUDOLF - Die biblische Vorstellung vom Weltenbrand. Eine Untersuchung über die Beziehungen zwischen Parismus und Judentum
7645: MAYER, JOHN - A Commentarie vpon The New Testament. Representing the Diuers Expositions therof, out of the Workes of the most learned, both ancient Fathers and moderne Writers, and hereby sifting out the true sense of euery passage, for the benefit of all that desire to read with vnderstanding. The third Volume. Containing the seuen smaller Epistles, called Catholike, and the Booke of the Reuelation.
7646: MAYER, JOHN - A Commentarie vpon The New Testament. Representing the divers Expositions therof, out of the workes of the most learned, both ancient Fathers, and moderne Writers, and hereby sitting out the true sense of every passage, for the benefit of all that desire to reade with understanding. The First Volumne upon the foure Evangelists and the Acts of the Apostles. Wherein the places more difficult going under the name of Texts, are more largely, the lesse difficult, more friefly expounded. WITH: A Commentarie vpon The New Testament. Representing the divers Expositions therof, out of the Workes of the most Learned, both ancient Fathers and moderne Writers. And hereby sifting out the true sense of every passage, for the benefit of all that desire to reade with understanding. The Second Volvme. Vpon all the Epistles of the Apostle Pavl, being fourteene.
7647: MAYER, JOHN - A Commentary Upon all the Prophets both Great and Small. Wherin the Divers Translations and Expositions both Literal and Mystical of all the most famous Commentators both Ancient and Moders are propounded, examined and censured, for the singular benefit of all that be studious of the Holy Scriptures.
7648: MAYER, JOHN - A Commentary upon the Holy VVritings of Job, David, and Salomon: that is, These Five, Job, Psalmes, Proverbs, Ecclesiastes, and the Song of Songs. Being part of those which by the Antients were called Hagiographa. Wherein the diverse Translations, and Expositions, both Literall and Mysticall, of all the most famous Commentators, both Ancient and Modern, are propounded, examined, and cencured. And the Texts from the Originall much Illustrated. For the singular benefit of all that bee studious of the Holy Scriptures.
150446: MAYER, ARNO J. - Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die Endlösung.
91366: MAYER, THEODOR - Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen I. Vorträge und forschungen VII. Herausgegeben vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, geleitet von Theodor Mayer.
167157: MAYER, KARL & SHAREEN BRYSAC - Tournament of Shadows. The Great Game and the Race for Empire in Asia.
156907: MAYER, RUDOLF - Gedruckte Kunst. Wesen - Wirkung - Wandel [In Slipcase]. .
104169: MAYER, RUDOLF - Gedruckte Kunst. Wesen - Wirkung - Wandel.
91754: MAYER, CORNELIUS (VORWORT) - CAG 2. Corpus Augustinianum Gissense, a Cornelio Mayer editum. Handbuch / Maunual / Manuel / Manual.
30907: MAYER, CORNELIUS PETRUS - Ästhetik und Theologie. Das Zentrum für Augustinus-Forschung widmet dem Bischof von Würzburg ein Buch. Dokumentation der Feier im Museum am Dom vom 18. Juli 2007
4045926: MAYER-HIRSCH, N. - Een kroon voor Esther.
4058369: MAYER, A.J. - "Why did the Heavens not Darken?. The Final Solution"" in History."""
4060257: MAYER, A.L. - Die Liturgie in der europäischen Geistesgeschichte. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. von E.v.Severus.
4140368: MAYER, R. & RÜHLE, I. - War Jesus der Messias?. Geschichte der Messiasse Israels in drei Jahrtausenden.
154354: MAYES, FRANCES & EDWARD MAYES & BOB KRIST [PHOTOGR.]. - In Tuscany.
162847: MAYEUX, M.-R. [INTROD.]. - Jean de Léry. Unter Menschenfressern in Brasilien 1556-1558.
4038830: MAYNARD, T. (XAVERIUS, FR.) - Franciscus Xaverius onder de banier van Christus.
130709: MAYR-HARTING, HENRY & R.I. MOORE [EDS.] - Studies in Medieval History Presented to R.H.C. Davis.
4143024: MAYR, ERNST (DARWIN, CH.) - Het recht van de sterkste. Darwin en het ontstaan van de moderne evolutietheorie.
102564: MAZAL, PROF. DR. OTTO. [ED.] - Der Baum. Ein Symbol des Lebens in der Buchmalerei.
103991: MAZAL, OTTO - Königliche Bücherliebe. Die Bibliothek des Matthias Corvinus.
121766: MAZAL, OTTO - Buchkunst der Gotik.
131922: MAZAL, OTTO - Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit.
140639: MAZAL, OTTO - Prinz Eugens schönste Bücher. Handschriften aus der Bibliothek der Prinzen Eugen von Savoyen.
61259: MAZAMISA, L.W. - Beatific Comradeship. An Exegetical-Hermeneutical Study on Lk 10:25-37
166990: MAZAR, AMIHAI - Archaeology of the Land of the Bible 10.000-586 B.C.E.
166617: MAZEL, MR. R.G. & M.J. WILLEMSE [EDS.]. - Herengracht 17-19 door de eeuwen heen.
140826: MAZUMDAR, BHAKAT PRASAD - The Socio-Economic History of Northern India [11th & 12th Centuries].
155585: MAZURE, ALFRED [ILLUSTR.]. & P.A. ZOET [TRANSL.]. - Sherazad. Chelsea hippie - Geheim agente [2 Vols. Compl.].
91946: MAZUREL, JOHANNES WILLEM - De vraag naar de verloren broeder. Terugkeer en herstel in de boeken Jeremia en Ezechiel
131804: MAZZOLI-GUINTARD, CHRISTINE - Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la Época Musulmana [S. VIII-XV]
145301: MCALEER, JOSEPH - Passions Fortune. The Story of Mills & Boon.
104312: MCALEER, DAVE & GERRY MARSDEN [FOREW.]. - Beatboom. Pop Goes The Sixties.
153405: MCALMON, ROBERT [& KAY BOYLE - ED.]. - Being Geniuses Together 1920-1930. Revied & with supplementary chapters by Kay Boyle.
92830: MCAULIFFE, JANE DAMMEN - Encyclopaedia of the Qur´an. Volume one A-D
157686: MCCALLA, ALEX F. & JOHN NASH [EDS.]. - Reforming Agricultural Trade for Developing Countries. Key Issues for a Pro-Development Outcome of the Doha Round Negotiations (Vol. 1 & 2 Compl. Set].
4058234: MCCANN, D.P. & STRAIN, C.R. - Polity and Praxis. A Program for American Practical Theology.
140243: MCCANN SMITH, MASON - When the Emperor Dies.
144632: MCCARTHY, PATRICK [ED.]. - Italy Since 1945.
157321: MCCARTHY, MARY & CAROLINE SHERWOOD-SMITH [EDS.]. - The Triumph of Antiquity. An exhibition of rare books relating to classical antiquity in Marsh's Library.
157274: MCCARTHY, MURIEL & CAROLINE SHERWOOD-SMITH & SUE HEMMENS [EDS.]. - The Fountain of Genius. Poems, Plays and Prose on Marsh's Library.
157275: MCCARTHY, MURIEL - All Graduates & Gentlemen. Marsh's Library.
94817: MCCARTNEY, DAN / CLAYTON, CHARLES - Let the reader understand. A guide to interpreting and applying the Bible
164676: MCCARTY, JAMES - Journey into Africa. The Life and Death of Keith Johnston, Scottish Cartographer and Explorer [1844-79].
158158: MCCARTY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd.
158157: MCCARTY, MARY - Herinneringen aan mijn roomse jeugd.
30311: MCCHEYNE, R.M. - Geef Mij uw hart. Bijbels Dagboek
53288: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Brieven van een herder
31363: MCCHEYNE, R.M. - Zo grote zaligheid
54319: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bron van zaligheid. 64 preken en 15 bijbellezingen
54278: MCCHEYNE, ROBERT MURRAY - Nu reis ik getroost. Bijbels dagboek
145344: MCCLARY, BEN HARRIS [ED.]. - Washington Irving and the House of Murray. Geoffrey Crayon Charms the British, 1817-1856.
90673: MCCLARY, BEN HARRIS - Washington living and the House of Murray. Geoffrey Crayon Charms The British, 1817-1856.
156947: MCCLEERY, ALISTAIR & DAVID FINKELSTEIN & JENNIE RENTON [EDS.]. - An Honest Trade. Booksellers and Bookseeling in Scotland.
122694: MCCLELLAND, JAMES L. & DAVID E. RUMELHART. - Explorations in Parallel Distributed Processing. A Handbook of Models, Programs, and Exercises.
166147: MCCLUNG, FLOYD - Het Vaderhart van God.
158294: MCCLUNG FLEMING, E. - R.R. Bowker Militant Liberal.
131209: MCCLUNG, DAVID & PETER SCHAEFER - The Avalanche Handbook.
151579: MCCONNELL, KEVIN - Collecting Art Deco.
157703: MCCORISON, MARCUS A. [INTROD.]. - Early American Bookbindings from the Collection of Michael Papantonio.
151872: MCCORMACK, GAVAN - Chang Tso-Lin in Northeast China 1911-1928. China, Japan and the Manchurian Idea.
101230: MCCORMACK, W.J. - Sheridan Le Fanu and Victorian Ireland.
152463: MCCORMACK, W.J. - Fool of the Family. A Life of J.M. Synge.
161658: MCCORMICK, PATRICIA - Lady Bullfighter. The Autobiography of the North American Matador.
142436: MCCOURT, FRANK - Angela's Ashes. A Memoir.
92541: MCCOWN, CHESTER CHARLTON A.O. - Tell En-Nasbeh. Excavated under the direction of the late William Frederic Badè. I. Archaeological and historical results. II. The pottery (2 Volumes)
110229: MCCUE, GEORGE - Octagon. Being an account of a famous Washington residence, its great years, decline & restoration.
143740: MCCULLOUGH, DAVID - John Adams.
90850: MCCULLOUGH, DAVID - John Adams. A Touchstone Book.
30614: MCCULLOUGH, ROBERT - The Landscape of Community. A History of Communal Forests in New England
131378: MCDANIEL, TIM - Autocracy, Modernization and Revolution in Russia and Iran.
4024995: MCDANNELL, C. & LANG, B. - De hemel. Een aardse geschiedenis.
150313: MCDERMOTT, JAMES - England & the Spanish Armada. The Necessary Quarrel.
141168: MCDERMOTT, GEOFFREY - The Eden Legacy and the Decline of British Diplomacy.
130405: MCDERMOTT, CATHERINE - Essential Design. A unique Guide to the History of Design since the Industrial Revolution.
140990: MCDIARMID, ORVILLE JOHN - Commercial Policy in the Canadian Economy.
145934: MCDONALD, DONALD - Agricultural Writers from Sir Walter of Henley to Arthur Young 1200-1800. Reproductions in facsimile and extracts from their actual writings, enlarged and revised.
30737: MCDONALD, GRANTLEY ROBERT - Raising the ghost of Arius. Erasmus, the Johannine Comma and Religious Difference in Early Modern Europe
163772: MCDONALD, HUGH P. - Radical Axiology. A First Philosophy of Values.
143482: MCDONALD, WILLIAM C. & ULRICH GOEBEL - German Medieval Literary Patronage from Charlemagne to Maximilian I. A Critical Commentary with Special Emphasis on Imperial Promotion of Literature.
131747: MCDONALD, WILLIAM C. & ULRICH GOEBEL - German Medieval Literary Patronage from Charlemagne to Maximilian I. A Critical Commentary with Special Emphasis on Imperial Promotion of Literature.
140517: MCDONALD, PETER D. - The Literature Police. Apartheid Censorship and its Cultural Consequences.
52529: MCDONALD, G.R. - Raising the Ghost of Arius, Erasmus, the Johannine comma and religious differnce in early modern Europe
4141735: MCDONALD, J.I.H. - The Resurrection. Narrative and Belief.
4070063: MCDONALD, H.D. - Ideas of Revelation. An Historical Study A.D. 1700 to A.D. 1860.
166313: MCDONOLD, NICOLA F. & W.M. ORMROD [EDS.]. - Rites of Passage. Cultures of Transition in the Fourteenth Century.
122661: MCDOUGALL, WILLIAM [C.A. MACE - FOREW.]. - An Outline of Psychology.
163638: MCDOUGALL, RICHARD [ED. - TRANSL.]. - The very Rich Hours of Adrienne Monnier.
143026: MCDOUGALL, WILLIAM - An Outline of Abnormal Psychology.
154835: MCDOWELL, LESLEY - Between the Sheets. The Literary Liaisons of Ine 20th-Century Women Writers.
4135060: MCDOWELL, J. - Evidence that Demands a Verdict. Historical Evidences for the Christian Faith.
4135019: MCDOWELL, J. - More Evidence that Demands a Verdict. Historical Evidences for the Christian Scriptures.
163152: MCEVERY, COLIN - Kosmos historische atlassen. Vol. 1 & 2 & 3 [Oudheid & Middeleeuwen & Nieuwe Tijd] - Complete set.
143096: MCEVERY, COLIN - Kosmos historische atlassen. Vol. 1 & 2 [Oudheid & Middeleeuwen].
55613: MCEVOY, ARTHUR F. - The fisherman's problem. Ecology and law in the California fisheries, 1850-1980
4137980: MCFADYEN, J.E. - Introduction to the Old Testament.
4054168: MCFAGUE, S. - Modellen voor God. Nieuwe theologie in een bedreigde wereld.
153566: MCFARLANE, K.B. - Lancastrian Kings and Lollard Knights.
121859: MCFARLANE, K.B. - The Nobility of Later Medieval England. The Ford Lecture for 1953 and related studies.
92004: MCGINN, BERNARD / MEYENDORFF, JOHN - Christian spirituality. Origins to the Twelfth Century
110506: MCGINN, BERNARD (ET AL.) - De antichrist. De geschiedenis van tweeduizend jaar aardse verdorvenheid. Oorsprong, betekenis, doel.
47818: MCGINTY, ANNE - Contest & Recital Collections for Flute. 24 Solos with Piano Accompaniment Volume 1
166775: MCGLYNN, HILARY [ED. - ET AL.]. - The Hutchinson Guide to Britain. An A -Z guide to its places, histoty and culture.
130210: MCGOWAN, CHRISTOPHER - Dinosaurs, Spitfires & Sea Dragons.
155126: MCGOWAN, KATHLEEN - Het Magdalena Mysterie.
156292: MCGOWAN, CHRIS - Diatoms to Dinosaurs. The Size and Scale of Living Things.
54389: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn, verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie
4073356: MCGRATH, ALISTER - 2000 Jaar Christendom. Een introductie.
162715: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf ? Biografie.
81915: MCGRATH, ALISTER - De laatste der puriteinen, een biografie van James I. Packer
4069863: MCGRATH, ALISTER (PACKER, J.I.) - De laatste der puriteinen. Een biografie van James I.Packer.
4069494: MCGRATH, ALISTER - A Passion for Truth. The Intellectual Coherence of Evangelicalism.
4059979: MCGRATH, ALISTER - Christelijke spiritualiteit.
4055027: MCGRATH, ALISTER - Christelijke theologie. Een introductie.
81771: MCGRATH, ALISTER - To Know and Serve God, A life of James I. Packer
84797: MCGRATH, ALISTER - Leidraad bij de Bijbel
4061533: MCGRATH, ALISTER - Leidraad bij de Bijbel.
30130: MCGRATH, ALISTER E. - 2000 jaar christendom, een introductie
95490: MCGRATH, ALISTER E. - Christelijke theologie. Een introductie
167136: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf ? Biografie.
165425: MCGRATH, PATRICK - Trauma.
156890: MCGRATH, ALISTER - In the Beginning. The Story of the King James Bible. And how it changed a nation, a language and a culture.
4139273: MCGRATH, A. - De toekomst van het christendom.
151499: MCGRATH, ALISTER - The Intellectual Origins of the European Reformation.
4141454: MCGRATH, A. - Een open geheim. Natuurlijke theologie als brandpunt van geloof, kunst en wetenschap.
4066163: MCGRATH, ALISTER - Bridge-Building. Effective Christian Apologetics.
4136339: MCGRATH, A. - (3 boeken). Tijd voor stille tijd - Ik twijfel - Onderweg
4137075: MCGRATH, A. - Scheur de wolken, kom bevrijden. Overdenkingen over bevrijding en verlossing.
4300505: MCGRATH, ALISTER - Christian Theology. An Introduction. Second Edition.
143706: MCGRATHA,A PATRICK - Papist and Puritans under Elizabeth I. The Early struggles of the Church of England - the Perils of Moderation.
142422: MCGUIRE, WILLIAM & R.F.C.HULL. - C.G. Jung speaking. Intervieuws and Encounters.
131208: MCGUIRE, BILL - Raging Planet. Quakes, Volcanoes and the Tectonic Threat to Life on Earth.
100353: MCHARGUE, GEORGESS - Mummies. Stille getuigen uit het verleden.
89816: MCINTOSH, JANE / TWIST, CLINT - Civilizations, ten thousand years of ancient history.
161319: MCINTOSH, CHRISTOPHER & AGEHANANDA BHARATI [INTROD.]. - The Astrologers and their Creed. An Historical Outline.
143845: MCINTYRE, IAN - Robert Burns: A Life.
90572: MCINTYRE, LOREN - The incredible Incas and their timeless land.
154979: MCIVER LOPES, DOMINIC - Sight and Sensibility. Evaluating Pictures.
165704: MCKANZIE PINTNER, WALTER & DON KARL ROWNEY [EDS. - ET AL.]. - Russian Officialdom. The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century.
130398: MCKAY, BARRY & JOHN HINKS & MAUREEN BELL [EDS.] - Light on the Book Trade. Essays in Honour of Peter Isaac.
151889: MCKAY, WILLIAM & CHARLES W. JOHNSON - Parliament and Congress. Representation and Scrutiny in the Twenty-first Century.
123142: MCKAY, ALEXANDER G. - Römische Häuser, Villen und Paläste.
122814: MCKEAN, HUGH F. - Louis Comfort Tiffeny.
100293: MCKEE, ALECANDER - De race naar de Rijnbruggen 1940 - 1944 - 1945.
93722: MCKEE, ELSIE ANNE - Reforming popular piety in sixteenth-century Strasbourg. Katharina Schütz Zell and Her Hymnbook. Volume 2, Number 4. Fall 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
31062: MCKEE, ELSIE ANNE - John Calvin. On the diaconate and liturgical almsgiving
45258: MCKELVEY, MALCOLM/MAWBY, COLIN/MARSH, JOHN E.O. - Lent & Easter Collection for Organ
153459: MCKENDRICK, SCOT & KATHLEEN DOYLE - Bible Manuscripts. 1400 Years of Scribes and Scripture.
102131: MCKENDRICK, MELVEENA - Cervantes.
156936: MCKENDRICK, SCOT - In A Monastery Library. Preserving Codex Sinaiticus and the Greek written Heritage.
100735: MCKENNA, PATRICK & DAVID MAISTER - Professionals & Leidinggeven. Collegiaal leiderschap in een professionele omgeving.
157950: MCKENZIE, D.F. [ED.]. - Stationers' Company Apprentices 1641-1700.
4139742: MCKENZIE, S.L. - König David. Eine Biographie.
158359: MCKERROW, RONALD B. - An Introduction to Bibliography for Literary Students.
158352: MCKERROW, RONALD B. - An Introduction to Bibliography for Literary Students.
157112: MCKERROW, R.B. [ED.]. - A Dictionary of Printers and Booksellers in England, Scotland and Ireland and of Foreign Printers of English Books 1557-1640.
4048358: MCKERROW, R.B. - An Introduction to Bibliography for Literary Students.
143394: MCKINLEY, RICHARD [DR. MARC FITCH - FOREW.]. - The Surnames of Oxfordshire.
143395: MCKINLEY, RICHARD - The Surnames of Sussex.
131275: MCKINNON, JUNE - A Tapestry of Lives. Cape Women of the 17th Century.
163597: MCKINTY, ALEC - The Father of British Airships. A Biography of E.T. Willows.
157033: MCKITTERICK, DAVID - Four Hundred Years of University Printing and Publishing in Cambridge 1584-1984. Catalogue of the Exhibition in the University Library Cambridge.
4140426: MCKNIGHT, J.P. - The Papacy. A New Appraisal
53097: MCLANE, DAISANN - Living in China
141179: MCLAREN, MORAY - Bonnie Prince Charlie.
4074186: MCLAREN, B.D. - A Generous Orthodoxy. Wy I am a missional, evangelical, post/Protestant, liber/conservative, mystical/poetic, biblical, charismatic/contemplative, Fundamentalist/Calvinist, Anabaptist/Anglican, Methodist, Catholic... unfinished Christian.
142781: MCLAURIN, MELTON A. - Celia. A Slave.
158138: MCLEAN, RUARI - Joseph Cundall. A Victorian Publisher. Notes of his life and a check-list of his books.
157726: MCLEAN, RUARI - Victorian Publishers' Book-Bindings in Paper.
157235: MCLEAN, RUARI - The Thames and Hudson Manual of Typography.
4140936: MCLEAN, B.HUDSON - The Cursed Christ. Mediterranean Expulsion Rituals and Pauline Soteriology. (SNTS Supplement Series 126)
131539: MCLEISH, KENNETH [ED.] - Key Ideas in Human Thought.
143611: MCLELLAN, DAVID - Utopian. The Life and Thought of Simone Weil.
143391: MCLELLAND, NICOLA - Ulrich von Zatzikhoven's Lanzelet. Narrative Style and Entertainment.
152946: MCLEOD, CYNTHIA - Ma Rochelle Passée, Welkom El Dorado. Surinaamse historische roman.
155708: MCLOAD, CYNTHIA - De vrije negerin Elisabeth. Gevangene van kleur.
167396: MCLYNN, FRANK & F.J. MCLYNN - Robert Louis Stevenson. A Biography.
30468: MCLYNN, FRANK - Carl Gustav Jung
4141559: MCMAHON, D.M. - Geluk. Een geschiedenis. Vertaling C.v.d.Berg en C.Kloos.
153464: MCMAHON, DARRIN M. - Geluk. Een geschiedenis.
160655: MCMANN, JEAN - Rätsel der Steinzeit. Zauberzeichen und Symbole in den Felsritzungen Alteuropas.
145372: MCMASTER, GERALD [INTROD.]. - In the Shadow of the Sun: Perspectives on Contemporary Native Art.
155690: MCMEAN, IAIN & ALISTAIR MCMILLAN [EDS.]. - State of the Union. Unionism and the Alternatives in the United Kingdom since 1707.
141358: MCMURTIE, DOUGLAS C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt volgens hier uit Douglas C.McMurtrie's The Book te New York in 1937 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
156914: MCMURTRIE, DOUGLAS C. - The Book. The Story of Printing & Bookmaking.
4048347: MCMURTRIE, D.C. - The Book. The Story of Printing & Bookmaking.
101522: MCNAIRN, ALAN - Behold the Hero. General Wolfe & the Arts in the Eighteenth Century.
4133620: MCNALL BURNS, E. - Ideas in Conflict. The Political Theories of the Contemporary World.
47400: MCNALLY, RAND - Atlas of the World. Masterpiece Edition
123131: MCNAMARA, CAROLE & JOHN STEWERT - Whistler: Prosaic Views, Poetic Vision. Works on Paper from the University of Michigan Museum of Art.
110837: MCNAMARA, JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
4047550: MCNAMARA, M. - Palestinian Judaism and the New Testament.
146029: MCNEAL, ROBERT H. - Bride of the Revolution. Krupskaya and Lenin.
145407: MCNEIL-KETTERING, ALISON - Rembrandts Groepsportretten.
152371: MCNEILL ALEXANDER, R. - The Invertebrates.
166455: MCNEILL, WILLIAM H. - Venice. The Hinge of Europe 1081-1797.
4142498: MCNEILL, J.T. (CALVIJN, J.) - The History and Character of Calvinism.
166267: MCNEILLE, ANDREW [JOHAN LENTINK & STEPHEN COCKING & GRAHAM SMITH - ILLUSTR.]. - Elseviers Duivengids.
144830: MCNIEL KETTERING, ALISON - Drawings from the Ter Borch Studio Estate in the Rijksmuseum (2dl)
158203: MCNIVEN, PETER - The John Rylands Library 1972-2000. & An illustrated catalogue of 'A Scholars' Paradice: a Centenary Exhibition of Notable Books and Manuscripts [2000]. at the John Rylands Library [In Bulletin 82 nr. 2&3].
143780: MCPHEE, PETER - A Social History of France 1780-1880.
145338: MCPHEE, HILARY - Other People's Words
160981: MCPHERSON, JAMES M. - Battle Cry of Freedom. The Civil War Era.
4058323: MCPHERSON, A. (FRASER, J.) - James Fraser. `The man who loved the people` A record of missionary endeavour in Rhodesia in the 20th century.
30637: MCQUISTON, DON AND DEBRA - Visions of the North. Native art of the northwest coast
121902: MCWHINNIE, ALEXINA MARY [EILEEN YOUNGHUSBAND - FOREW.]. - Adopted Children - How they Grow Up. A Study of their Adjustment as Adults.
131931: MEACHAM, JON - Franklin and Winston. A Portrait of a Friendship.
157631: MEAD, OVER & PETER HEYWOOD & JULIAN GOLD [EDS. - ET AL.]. - Hiv/Aids Treatment and Prevention in India. Costs and Consequences of Policy Options.
146184: MEAD, JOHN S. - Talbot / Chrysler Horizon. All models 1978 to 1986 [1118cc - 1294cc - 1442cc]. Owners Workshop Manual
146176: MEAD, JOHN S. - Morris Ital 1.3. 1980 to 1984. All models [1275cc]. Haynes Owners Workshop Manual
146171: MEAD, JOHN S. - Nissan Almera. 1995 to Feb 2000 [N to V registration] Petrol. Service & Reapir Manual.
95164: MEADE, DAVID G. - Pseudonymity and Canon. An Investigation into the Relationship of Authorship and Authority in Jewish and Earliest Christian Tradition (Series: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 39)
166524: MEADE, MARION - Eleanor of Aquitaine. A Biography.
155185: MEADE, MARION - Madame Blavatsky. The Woman Behind the Myth.
166900: MEADOWS, A.J. [ED.]. - Development of Science Publishing in Europe.
91435: MEALE, CAROL M. - Women and Literature in Britain, 1150-1500.
93276: O'MEARA, JOHN J. - The Young Augustine. The Growth of St. Augustine's Mind up to his Conversion
100294: MÉAUTIS, ARIANE - Le club Helvétique de Paris [1790-1791] et la diffusion des idées révolutionnaires en Suisse.
9589: MEBIUS, JACOBUS ENGELSMA/SZATHMARI PAP, MIHALY/BEUZEKAMP, HENDRIK JAN/LEDEBOER, ABRAHAM - Prysverhandelingen, van het Genootschap tot verdediging van den Christelyken Godsdienst, opgericht in 's Haege. Voor het jaer MDCCLXXXVII. Zijnde de 2de en 3de verhandeling. WAARBIJ: Item. Zijnde een andwoord op het derde voorstel des jaers 1786. WAARBIJ: Item. Zijnde een andwoord op het derde voorstel des jaers 1786. door Abraham Ledeboer.
4142391: MECACCI, L. - Signalement van het brein.
140736: MÉCHAIN, FRANÇOIS [FREDÉDÉRIC LAMBERT & NICOLE VITRÉ - TEXTS]. - Paysages de l'improbable / Landscape of the Improbable.
54223: MECHELEN, J.B. V. - Eigendom des Heren. Catechismusverklaring
9734: MECHELEN, LUCAS VAN - Het Boeck der Geestelycke Sangen. Gedeelt in drie deelen I. Den Blyden Requiem, ofte De Geluckige Uytvaart. II. Den Droeven Halleluja, ofte Den Weg des Waarheyts. III. Het Kloosterken der Geestelycke Verrysenis, ofte Der Ontwordentheyt. Door eenen Religieus van de order van St. François, genaamt Minder-broed'ren Capucynen. Den derden Druck. Van veele voorgaende fouten gesuyvert.
100410: MECHELEN, P.A.A. VAN - Zeevaart en zeehandel van Rotterdam [1813-1830].
101010: MECHELEN, JOHAN VAN - Paul de Ryck [Oostvlaamse Literaire Monografieën].
92665: MÉCHIN, BENOIST - Die Türkei, 1908-1938. Das Ende des Osmanischen Reiches. Eine historische Foto-Reportage.
162133: MECHTILDA JOSEPHINA MARIA HOUTMANS, - The Influence of external Rewards and Performance Feedback on dynamic Aspects of Task Motivation.
4135760: MECHTILDIS, MOEDER - Bestemd voor het geluk in Jezus. Ingeleid en vertaald door Chr.v.Buijtenen.
4135761: MECHTILDIS, MOEDER - De bron begint te zingen. Gedachten van Moeder Mechtildis van het heilig Sacrament. Catherine de Bar.
4135935: MECHTILDIS, MOEDER - Brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap. Moeder Mechtildis van het heulig Sacrament aan de gravin de Chateuavieux.
142966: MECKSEPER, CORD - Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
166286: MECKSEPER, CORD [ED.]. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650 [4 Vols. Compl.]. & Kurzführer & Informationsschrift.
95158: MEDDEB, ABEDELWAHAB - De ziekte van de islam
160263: MEDEDEELINGEN NEDERLANDS HISTORISCH INSTITUUT ROME - - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde reeks, deel IV.
160261: MEDEDEELINGEN NEDERLANDS HISTORISCH INSTITUUT ROME - - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde reeks, deel II.
160292: MEDEDEELINGEN NEDERLANDS HISTORISCH INSTITUUT ROME - - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede reeks, deel IX.
161398: MEDEDELINGEN HISTORISCH INSTITUUT ROME - - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde reeks, deel VI.
30369: MEDEMA, H.P. - Het leven is geopenbaard. Bijbelstudies bij de Eerste Brief van Johannes
4135536: MEDEMA, H.P. - Wie zou Jezus zijn?. Het evangelie voor postmoderne mensen na de verdwijning van God.
145658: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
110657: MEDER, THEO [ED.]. - Hoofsheid is een ernstig spel. Korte teksten over hoofsheid, het beschavingsideaal van de middeleeuwse adel.
103608: MEDICINE - - Handleiding bij de verzorging van den zuigeling. Een gids voor moeders, samengesteld in opdracht van den Nederlandschen Bond tot Bescherming van Zuigelingen en de Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde.
154073: MEDICINE - Arbeid in Zorg en Welzijn 2008. Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg rn de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
167647: MEDICINE - Ethiek en nefrologie. Een empirisch-ethisch onderzoek
165345: MEDICINE - The International Pharmacopoeia. Volume 2
164681: MEDICINE - Klinische anatomie en embryologie [2 Vols. Compl.].
123428: MEDLEY, MARGARET [WILLIAM WATSON - FOREW.]. - Illustrated Catalogue of Ting and Allied Wares.
123426: MEDLEY, MARGARET [WILLIAM WATSON - FOREW.]. - Illustrated Catalogue of Celadon Wares.
123427: MEDLEY, MARGARET - Illustrated Catalogue of Ming Polychrome Wares.
110956: MEE, ARTHUR & C.L.S. LINNELL - The King's England. Wiltshire.
140874: MEE, ARTHUR & C.L.S. LINNELL - The King's England. Wiltshire.
165882: MEE, BENJAMIN - Onze dierentuin. Een familie koopt een dierentuin met 200 wilde dieren.
94638: MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën
60476: MEEDER. A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen, meer dan een athleet van historien
152224: MEEHAM-WATERS, BRENDA - Autocracy & Aristocracy. The Russian Service Elite of 1750.
166247: MEEHAN, BERNARD - The Book of Kells. An Illustrated Introduction to the Manuscript in Trinity College Dublin.
4065638: MEEKS, W.A. - The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul.
92441: MEEKS, WAYNE A. - The prophet-king. Moses traditions and the Johannine Christology
146418: MEEKS, LINDA & PHILIP HEIT & JOHN BURT - Education for Sexuality and HIV / Aids. Curriculum and Teachng Strategies.
154888: MEEL, PETER - How to Get to Know the Caribbean. A Fact-Finder.
4142477: MEEL, J.M. VAN - De emotie verbeeld. Expressie in dans, toneel, beeld en verhaal.
87772: MEER, E. VAN - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
30055: MEER, BERNARDUS VAN - De synode te Emden 1571
130773: MEER, SJOERD DE - 's Lands Zeemagazijn.
150123: MEER, FRITS VAN DER - Feestelijke gedachtenis. Beschouwingen over het kerkelijk jaar. Gekozen en ingeleid door Wouter Kusters en Gerard Lemmens.
91233: MEER, P.F. V.D. - De Hollandse Talmud en een inleiding of verklaring van de Joodse Talmud. In de Hollandse Talmud worden de belangrijkste geloofsstukken behandeld, zoals ze ons in de 3 formulieren van enigheid zijn nagelanten. De Hollandse Talmud geeft U tevens een overzicht van de verschillen tussen de leer der Reformatie en de moderne theologie. Citatien o.a. van Luther, Calvijn e.a. zijn ter bewijs toegevoegd.
93038: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis ener kathedraal. Met 122 platen waarvan 100 naar foto's van Hans Sibbelee
4063630: MEER, F.V.D. - The Faith of the Church. (Translation of Catechismus)
4029781: MEER, E.V.D. - De Alpha en de Omega. (Meditaties over Openbaring van Johannes)
4013932: MEER, F.V.D. - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst. (Bronnen van de Europese Cultuur 1)
4009827: MEER, F.V.D. - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
60479: MEER. W. VAN DER - Oude woorden worden nieuw (De opbouw van het boek Joel)
61333: MEER, L. VAN DER - De magie van de naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek
86391: MEER, E. VAN - De Alpha en de Omega
121399: MEER, THEO VAN DER - De wesentlijke sonde van sodomie en andere vuyligheeden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730 - 1811.
48215: MEER, A. VAN DER - Een waarschuwend getuigenis, zes preken en zes meditaties. Deel 2: Een waarschuwend getuigenis, tien preken. Deel 3: Dies vertelt men in ons land, ter nagedachtenis. Deel 4: Dus wordt des Heeren volk geleid, preken en toespraken.
89219: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbels dagboek voor het gereformeerde gezin.
93394: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Atlas de l'ordre cistercien
144045: MEER, JAN IJ. VAN DER - Literary Activities and Attitudes in the Stanislavian Age in Poland [1764-1795]: A Social System?
4049494: MEER, C.V.D. (RED.) - De dood in beheer. Morele dilemma`s rondom het sterven. M.m.v.: R.L.P.Berghmans, G.M.W.R.De Wert.
4016842: MEER, F.V.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
105307: MEER, FRITS VAN DER & HANS SIBBELEE [PHOTOGR.]. - Imago Christi. Christus beeltenissen in de sculptuur benoorden de Alpen en de Pyreneeën.
165874: MEER, VONNE VAN DER - Ik verbind u door.
164389: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk.
161881: MEER, F. VAN DER & G. BARTELINK [TRANSL. & INTROD.]. - Zestien preken van Asterius.
161749: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
4010752: MEER, W.V.D. - Oude woorden worden nieuw. De opbouw van het boek Joël. (Diss.)
93431: MEER, F. VAN DER - Praeses van Schaik
88913: MEER, P.F. VAN DER - Het geloof van toen en nu. Verzamelwerk van oude en nieuwe overleveringen, inzettingen, term en taalgebruik uit het Christendom. Uitbreiding van de Hollandse Talmud waarbij gegevens over het wereldgebeuren en profetische toekomstverwachting aangaande Israel en de volkeren.
103177: MEER, RON VAN DER & DEYAN SUDJIC - Het Architectuur Pakket.
4002373: MEER, F.V.D. - Oud-christelijke kunst.
4076080: MEER, F.V.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
93432: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk. Geïllustreerd met 134 foto's van Hans Sibbelee e.a.
102457: MEER, P. VAN DER - The Chronology of Ancient Western Asia and Egypt [With a synchronistic table].
94501: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst
102510: MEER, FRÉDERIC VAN DER - Atlas de l'ordre Cistercien.
4025809: MEER, F.V.D. - Lofzangen der latijnse kerk.
4033597: MEER, C.V.D. - Afscheid van het leven. 20 Jaar denken over sterven en dood.
4047546: MEER, L.V.D. - De Magie van de Naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek. (Diss.)
53003: MEER, FRÉDÉRIC VAN DER - Images du Christ. Dans la sculpture au Nord des Alpes et des Pyrénées
4140672: MEER, F.V.D. - Onbekende kathedralen in Frankrijk. Geïllustreerd met 134 foto's van hans Sibbelee e.a.
61345: MEERBURG, PH.P. - De structuur van het koptische evangelie naar Thomas
4053224: MEERBURG, P.P. - De structuur van het koptische Evangelie naar Thomas. (Diss.)
83047: MEERDERE AUTEURS - Ontroerende toespraken van stervende Schotse Geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven
90409: MEEREN, W. VANDER / GERRICHHAUZEN, J. - Selectie en assessment. Theorie en praktijk.
132123: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR. A. - De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen. 1447-1796.
122010: MEERLOO, JOOST A.M. - Asklepiaden. Verzamelde essays.
166987: MEERMAN, DICK - Goed doen door dood te maken. Een analyse van de morele argumentatie in vijf maatschappelijke bedatten over euthanasie tussen 1870 en 1940 in Engeland en Duitsland.
165911: MEERMAN, JACQUES - Semana Santa in een Andalusische stad.
4065957: MEERMAN, D. (RED.) (LEEUWEN, A.TH.V.) - Economische theologie. Discussie over het werk van A.Th.v.Leeuwen. (Eltheto 69)
60480: MEERMAN. D. - Goed doen door dood te maken (Een analyse van de morele argumentatie in vijf maatschappelijke debatten over euthanasie tussen 1870 en 1940 in Engeland en Duitsland)
102132: MEERSCH, P.C. VAN DER - Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs Belges et Néerlandais, établis a l'étranger, et sur la part qu'ils ont prise a la régénération lieeétraire de l'Europe au XVe siècle, précédées d'une introduction historique sur la découverte de l'imprimerie et sur la propagation de cet art en Belgique et en Hollande.
102338: MEERSCH, MAXANDE VAN DER & G. BARRET [LITHOGRAPHIES] - L'empreinte du dieu.
164770: MEERSCH, MAXENCE VAN DER - Corps et ames [2 Vols. compl.].
123078: MEERSSCHE, PAUL VAN DE - Internationale politiek 1815-1945. Overzicht en interpretaties.
100354: MEERSSCHE, PROF. DR. PAUL - De Europese integratie 1945-1970.
130848: MEERT, H. - Vormleer van de taal van Ruusbroec.
152109: MEERTENS, H.C.C. - Rice cultivation in the farming systems of Sukumaland, Tanzania. A quest for sustainable production under structural adjustment programmes.
87926: MEERTENS, P.J. - Godefridus Cornelisz Udemans. Overdruk uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. XXVIII, 2
144890: MEERTENS, DR. P.J. - Zeeuwse familienamen.
145279: MEERTENS, DR. P.J. & B. WANDER [EDS.]. - Bibliografie der dialecten van Nederland 1800-1950. In opdracht van de Dialectcommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
81894: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, verhandelingen der Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde nieuwe reeks, deel XLVIII, No. 1
132046: MEERTENS, DR. P.J. - Zeeuwse familienamen.
155769: MEERTS, W.L. - Properties of Diatomic Open-Shell Molecules by the Molecular-Beam Electric-Resonance Spectroscopy.
54036: MEERWALDT, J.D. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (30e t/m 32e jaargang)
53540: MEERWALDT, J.D. E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (33e t/m 35e jaargang)
105139: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
145575: MEES, D.C. - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels / Applied Arts 1600-1800 and Tiles. Museum Boymans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
145250: MEES, W.G. [W.L. KORTHALS ALTES - INTROD.]. - Proeve eener Geschiedenis van het Bankwezen in Nederland, gedurende den tijd der Republiek.
94972: MEES, GREGORIUS - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw, en zijn gezin.
55719: MEES, W.C. - Philips Willem van Oranje
131745: MEES, MARI JOHAN - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken.
131744: MEES AZ., MR. GREGORIUS - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw en zijn gezin.
131736: MEES, H.E. & DRS. W.J.J. ADRIAANSE & DRS. F.J. VAN DER VAART [EDS.] - Het lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
100911: MEESTER, J. DE - In het Land van Renan. Zomer van 1921.
4073537: MEESTER R. - Het pseudoniem van God. Een wiskundige over geloof, wetenschap en toeval.
4133879: MEESTER RONALD - De man die God kende. Christelijke spiritualiteit voor niet-gelovigen.
161926: MEESTER, J. DE - Vertellingen van vroeger en later.
4134121: MEESTER F. & M. - Meesters in religie.
85896: MEESTERS, J.T. - Eerherstel voor Schortinghuis
123330: MEESTERS, GERRIT & REINOUT D. WOITTIEZ & AART DE ZEEUW [EDS.]. - Plants and Politics. On the Occation of the Centenary of the Netherlands' Plant Protection Service.
154510: MEESTERS, FRANK & MAARTEN MEESTERS - Meesters in religie.
83905: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat
102144: MEESTERS,G.L. & E.F. VULSMA & P.L.H. CRASBORN [EDS.]. - Onze Voorouders en hun werk.
4057750: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H.Isings.
4021051: MEETER H.H. (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten.
145961: MEEUS, H. & PROF. DR. L. RENS[INTROD.]. - Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650.
86894: MEEUSE, C.J. - Kinderen voor God opvoeden. In het gezin, in de kerk, op school
30123: MEEUSE, C.J. - Verborgen omgang. Dit boek bevat drie geschriften: 1. Verborgen omgang over de noodzaak en het nut van de verborgen godsdienst. 2. Vragen voor dagelijks zelfonderzoek. 3. Vijftig plichten voor iedere oprechte gelovige
54971: MEEUSE, C.J. - Psalmen en enkele gezangen. Berijming Ds. C.J. Meeuse, met gebruikmaking van de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde
91123: MEEUSE, C.J. - Kinderen voor God opvoeden. In het gezin, in de kerk, op school.
30546: MEEUSE, C.J. - Van geslacht tot geslacht. Kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs. Deel 1
30900: MEEUSE, W.C. - De kerk bij Kohlbrugge
165428: MEEUSE, PIET - Het lied van de ezelin.
82997: MEEUSE, W.C. - De Kerk bij Kohlbrugge
88451: MEEUSE, C.J. - Boven de glans der zon. De bekering van Saulus van Tarsen.
86912: MEEUSE, C.J. - Een naam boven alle naam. Bijbels dagboek over 366 namen van de Heere Jezus
54925: MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand. Een samenvatting van hun correspondentie
89056: MEEUWEN, D. VAN - Bronnen voor NU. Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie.
81810: MEEUWESSE, K. - Willem Bilderdijk in het paradijs
100256: MEEUWSEN, FRANK - Bloghelden.
100751: MEEUWSEN , TACO & FRANK HERZEN [EDS]. - De kunst van het graven. Revense Hoek: de geschiedenis een open boek.
4034455: MEHL, R. - Ethiek van het gezin. Problemen en richtlijnen.
4139068: MEHL, O.J. - Goethe und der Kultus. Eine liturgische Frucht des Goethejahres 1932.
123289: MEHLER, JACQUES [ED.- ET AL.]. - Cognition. International Journal of Cognitive Psychology. Anniversary Volume.
155600: MEHLER, ULRICH & ANTON H. TOUBER [ED.]. - Mittelalterliches Schauspiel. Festschrift für Hansjürgen Linke zum 65. Geburtstag.
160134: MEHLER, ULRICH - Marienklagen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Deutschland. Textversikel und Melodietypen. Darstellungsteil & Materialteil [2 Vols. Compl.].
121995: MEHLINGER, HOWARD D. & JOHN M. THOMPSON [EDS.]. - Count Witte and the Tsarist Government in the 1905 Revolution.
103234: MEHLTRETTER, J.M. - Dampf-Lokomotiven. Die Letzten in Deutschland.
151580: MEHLTRETTER, J. MICHAEL - Die Noblen aus der Schweiz. Besondere Armbanduhren aus der grossen Zeit der mechanischen Uhren. Audemars Piguet - IWC - Jaeger LeCoultre - Patek Philippe - Rolex - Vacheron & Constantin.
156037: MEHRAN, MARSHA - Café Babylon. Drie Iraanse zussen betoveren met hun kookkunsten de bevolking van een Iers dorp.
84179: MEHRERE SCHRIFTSTELLER - Dillenburg 650 Jahre Stadtgeschichte 1344-1994. Jubiläumsschrift aus Anlass der Stadrechtsverleihung durch Kaiser Ludwis den Bayern am 20. September 1344
150139: MEHRING, FRANZ [EDUARD FUCHS - FOREW.]. - Karl Marx. Geschichte seines Lebens.
141402: MEHRING, FRANZ - Geschichte der deutschen Sozialdemokratie [4 Vols. in 2 Parts - Compl.].
131428: MEHRING, FRANZ [ED.] - Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx und Friedrich Engels 1841 bis 1850 [3 Vols.]
162527: MEI-CHE PANG, SAMANTHA - Nursing Ethics in Modern China. Conflicting Values and Competing Role Requirements.
151493: MEI-VAN HOUTEN, ANNY VAN DER & JANNY JAGER-JANSMA & CORRY KEUNING [EDS.]. - It paad werom. 175 jier iepenbier ûnderwiis yn Drachtster Kompenije.
167672: MEIDAL, BJÖRN & BENGT WANSELIUS [EDS.]. [SARAH DEATH - TRANSL.]. - The Worlds of August Strindberg.
152723: MEIDEN, A. VAN DER & G. FAUCONNIER - Public Relations. Profiel & Professie: inleiding in de theorievorming.
87243: MEIDEN, L.H. V.D. - De lichtpoort boven de nachtspelonken. Drie preken (Ps. 74 : 21,20. Jer. 17 : 5-8 en 1 Kon. 18 :30b)
143574: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Rivalen in roem. Peter de Grote en Karel XII.
4057310: MEIDEN, ANNE V.D. - De markt van geloven. Ontsokkeling, vernieuwing en verandering in geloofsgemeenschappen.
4138720: MEIDEN, ANNE VAN DER - (6 titels). Alleen van horen zeggen - Het gezicht van de kerk - Het nut van geloven - De markt van geloven - Duurzaam geloven - Dag uit, eeuw in.
4057614: MEIDEN, ANNE V.D. - Duurzaam geloven. Over volharding door vernieuwing.
86495: MEIDEN, J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied een studie van H. Hasper
165280: MEIDEN, WILLEM VAN DER - Beeldenstormers en bruggenbouwers. Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis.
156096: MEIDEN, ANNE VAN DER - Propaganda.
131053: MEIDEN, G.W. VAN DER - Betwist Bestuur. De eerste eeuw bestuurlijke ruzies in Suriname 1651-1753
4133802: MEIDEN, A. VAN - Het nut van geloven. Over bevrijding, nut, vrijzinnig leven en communicatie.
4013039: MEIDEN, ANNE V.D. - Mensen winnen. Een verkenning van de relatie tussen ethiek, propaganda en apostolaat. (Diss.)
4007968: MEIDEN, ANNE V.D. - Waar je mee aankomt. Woorden voor onderweg. (Proms Prekenreeks)
4143178: MEIDEN, A.V.D. - Geloven op jaarbasis. Een ongewoon dagboek.
156419: MEIER, HELLMUT - Die Entwicklung des Haushaltswesens in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands.
90275: MEIER, UTA - Vom Oikos zum modernen Dienstleistugshaushalt. Der Strukturwandel privater Haushaltsführung. Festschrift für Rosemarie von Schweitzer.
145644: MEIER, DIRK - Siedeln und Leben am Rande der Welt. Zwischen Steinzeit und Mittelalter.
141364: MEIER, CHRISTIAN EASAR - Julius Ceasar.
165122: MEIER, CARLO - De Kaminski Kids. Vette Bonje.
94631: MEIER, JOHANNES - Der Priesterliche Dienst nach Johannes Gropper (1503-1559). Der Beitrag eines deutschen Theologen zur erneuerung des Priesterbildes im rahmen eines cortridentinischen Reform-konzeptes für die kirchliche Praxis
4038814: MEIER, A. (VORSTER P.) - Abt Pankraz Vorster und die Aufhebung der Fürstabtei St.Gallen.
83734: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme
110762: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons. IJveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496-1561.
4054117: MEIJ, L.W.V.D. (CALVIJN, J.) - Het roer in Gods handen. Calvijn over de kennis van God de Schepper.
95784: MEIJ, B.J. DE - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwerve. Met 8 platen
164900: MEIJ, J. VAN DER & C.H. DE RUYTER & C.J. PIEFFERS-MEIJER [EDS.]. - Oude Drukken [18e Eeuw]. Catalogus van de Historische Bibliotheek van het Legermuseum.
164899: MEIJ, J. VAN DER & C.H. DE RUYTER [EDS.]. - Oude Drukken [17e - 18e Eeuw]. Catalogus van de Historische Bibliotheek van het Legermuseum.
155907: MEIJ, DR. J.C.A. DE - De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
4074733: MEIJ, B.J. DE - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en Nieuwererve. Met 8 platen.
53915: MEIJBOOM, L.S.P. - Twaalf bijzonderheden uit Jezus' kinderlijken leeftijd. Leerredenen
53971: MEIJBOOM, L.S.P. - Het oude en het nieuwe licht. Twaalf leerredenen
122067: MEIJBOOM, M.A.E.J. - Het Zwitsersche Stelsel. Type van een volksleger. Eenige opgaven, met verschillende tabellen [o.a. de oorlogsbegrooting], een schets en een kaart.
53959: MEIJBOOM, L.S.P. - De hoofdzaken der christelijke waarheid, geschetst in eene reeks van openbare voorlezingen, gehouden te Nijmegen, in den tinter van 1849-1850, en uitgegeven tot een handboek voor beschaafde christenen
54034: MEIJER, TH.J. - Album promotorum academiae Franekerensis (1591-1811)
100736: MEIJER, DR. JAAP - Erfenis der emancipatie. Het Nederlandse Jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw.
104575: MEIJER, DRS. A.C. [ED. - ET AL.]. - Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
9957: MEIJER, HERMANNUS - Kort Verhaal van de Nederlantsche Geschiedenissen, en in het byzonder, van de Zeven Verenigde Lantschappen, 't Zedert het Jaar 1521. tot aan de Utrechtsche Vrede van 't Jaar 1713.
152931: MEIJER, RUUD - Parijs verplicht. Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs [1945-1970].
143070: MEIJER, DR. TH. J. [ED.]. - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
146427: MEIJER, EMILE & JOOP SWART [EDS.]. - Het fotografische geheugen. Twaalf kenners over persfotografie.
121911: MEIJER, DR. JAAP - Hoge hoeden lage standaarden. De Nederlandse joden tussen 1933 en 1940.
152683: MEIJER, ALBERT - Frapante gelijkenissen. J.P. Bourjé [1774-1834] als beoefenaar van kunst en wetenschap.
122341: MEIJER, FIK - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de oudheid.
146044: MEIJER, ISCHA [CONNIE PALMEN - AFTERW.]. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
143569: MEIJER, HANS - Den Haag - Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962.
123273: MEIJER, A. DE & M. SCRAMA - Bibliographie Historique de l'Ordre de Saint Augustin 1970-1975.
123274: MEIJER, A. DE & M. SCRAMA - Bibliographie Historique de l'Ordre de Saint Augustin 1980-1984.
142354: MEIJER, BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening.
110167: MEIJER, FIK - De Trireme. Klassiek-Grieks oorlogsschip weer te water.
54380: MEIJER, G. A.O. - Heterodox views on economics and the economy of the global society (Mansholt publications series - Volume 1)
168214: MEIJER, J. - Algemeene Wet van den 26sten Augustus 1822 [Staatsblad No. 38], uit de verschillende besluiten, resolutiën, enz. bijgewerkt tot 1 Julij 1881.
167781: MEIJER, BERTHE - Leven na Anne Frank.
165810: MEIJER-LINSTRA, FOEKJE - Regenbogen en Sterrenlicht.
161669: MEIJER, JAAP - Onze taal als een bare schat. Jacob Israël de Haan en het Hebreeuws.
161222: MEIJER, DR. JAAP - Moeder in Israël. Een geschiedenis van het Amsterdamse Asjkenazische jodendom.
158330: MEIJER, JAAP - "Het joodse boek in vooroorlogs Mokum. Nalezing: Herinneringen met een bijsmaak. Kanttekening bij 'Een Joodsche Tentoonstellin""'van Jacob Israël de Haan."
158204: MEIJER, MAAIKE - De Lust tot Lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem.
155745: MEIJER, GERARD - Structure and Dynamics of Small Molecules Studied by UV Laser spectroscopy.
142547: MEIJER, FIK - De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid.
164904: MEIJER, ISCHA - De interviewer en de schrijvers. 50 literaire interviews van 1966 tot 1993.
154235: MEIJER, DR. M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
151158: MEIJER, BERT W. [ED.]. - Italian Drawings from the Rijksmuseum Amsterdam.
55694: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen
55689: MEIJER, J. - Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse Jodenbuurt
152586: MEIJER, MIRIAM CLAUDE - Race and Aesthetics in the Anthropology of Petrus Camper [1722-1789].
131068: MEIJER, HAR - Het vuil, de stad en de dokter. Onderzoek naar het functioneren van de Stadsgenees- en -heelkundigen ten tijde van en in verband met de cholera-epidemieën in Leiden in de negentiende eeuw, 1832-1866.
131006: MEIJER, J.M. - The Russian Colony in Zuerich [1870-1873] A Contribution to the Study of Russian Populism.
103555: MEIJER, DR. J. - Tussen Götterdämmerung en Morgenrood. Beschouwingen over Joden in Nederland omstreeks 1900. Openbare les.
84893: MEIJER, D.H. - De vrijbuiters van Leiden. Tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574. Voor jonge lieden. Met vier platen.
102930: MEIJER, GERT JAN [ED.]. - Scholenbouwprijs. 11 schoolvoorbeelden.
131806: MEIJER, DR. TH. J. [ED.] - Album Promotorum Academiae Franekerensis [1591-1811]
4009083: MEIJER, J. (COSTA, I.DA) - Isaäc da Costa`s weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
4028631: MEIJER, JAAP - Hoge hoeden, Lage standaarden. De nederlandse Joden tussen 1933 en 1940.
4047750: MEIJER, JAAP - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.
4054638: MEIJER, J. (COSTA, I.DA) - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als Joods romanticus.
4059227: MEIJER, DAPHNE - Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse literatuur.
4140157: MEIJER, JAAP (RENSBURG, J.K.) - J.K. Rensburg 1870-1943, een joodse graalzoeker.
4141895: MEIJER, J.M. - The Russian Colony in Zuerich (1870-1873). A Contribution to the Study of Russian Populism. (Diss.)
4065631: MEIJERING, E.P. - God, Christus, Heilige Geest. Achtergrond en bedoeling van de drieëenheid.
4053459: MEIJERING, E.P. (BERKHOF, H.) - Hendrikus Berkhof (1914-1995). Een theologische biografie.
61395: MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and platonism in Athanasius Synthesis or antithesis?
4052195: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
4035784: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
31262: MEIJERING, E.P. - Hendrikus Berkhof (1914-1995). Een theologische biografie
31080: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw
4046654: MEIJERING, E. - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof.
4061623: MEIJERING, E.P. - Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder tot Kuitert.
4054897: MEIJERING, E.P. - Voorbij de vadermoord. Over het christelijk geloof in God, de Schepper.
94503: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef
31071: MEIJERING, EGINHARD - Irenaeus. Grondlegger van het christelijk denken
93064: MEIJERING, E.P. - Tertullian contra Marcion. Gotteslehre in der Polemik. Adversus Marcionem I-II
30843: MEIJERING, E.P. - Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks
30770: MEIJERING, E.P. - Athanasius: de Incarnatione Verbi. Einleitung, Übersetzung, Kommentar
30768: MEIJERING, EGINHARD PETER - Orthodoxy and platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?
30761: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw
54824: MEIJERING, E.P. - Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken. Van Irenaeus tot Barth
31268: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof
4143808: MEIJERING, E.P. (ATHANASIUS) - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil III. Kapitel 59-67. Übersetzung, Kommentar Theologischer Ausblick.
94500: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof
4300497: MEIJERING, E. - Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeggen.
94012: MEIJERING, E.P. E.A. - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag
4073049: MEIJERING, M. - Tien Leerredenen. Voor de Avondmaalstijden, Bid- en Dankdagen en Wisseling des Jaars.
4136672: MEIJERING, E.P. (MOSHEIMS, J.L.) - Die Geschichte der Christlichen Theologie im Urteil J.L. von Mosheims.
4140662: MEIJERING, E. - Het Nederlands Christendom in de twintigste eeuw.
102040: MEIJERINK, GERDA & F.H. LANDSHOFF [INTROD.] - Die Sammlung. Een bloemlezing uit het emigranten-maandblad dat van september 1933 tot augustus 1935 onder redactie van Klaus Mann bij Querido Verlag is verschenen.
4010004: MEIJERINK, H.J. (LABADIE, J. DE) - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
150456: MEIJERS, A.A.G. - Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van ordening in de sigarenindustrie.
60484: MEIJERS. S. - Objectiviteit en existentialiteit (Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beinvloede concepties)
122072: MEIJERS, J.A. & J.C. LUITINGH - Onze voornamen. Traditie - betekenis - vorm - herkomst. Benevens een uitgebreid namenregister.
4012128: MEIJERS, S. (BAVINCK, H.) - Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties. (Diss.)
101523: MEIJERS, ERICA - Blanke broeders - zwarte vreemden. De Nederlasndse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972.
100160: MEIJERS, DULCIA - De gouden schemer van Venetië. Een portrait van de Venetiaanse adel in de achttiende eeuw.
156127: MEIJERS, E.M. - Het West-Brabantsche erfrecht.
162147: MEIJERS, AUGUSTINUS J.A. - Auditieve herkenning van woordvormen. Een onderzoek naar de verwerking van gesproken werkwoordsvormen in Nederlands en Frans door moedertaal- en vreemdetaalsprekers.
162197: MEIJERS, E.M. - Des graven stroom [De Schelde].
4042474: MEIJERS, A.P.H. (RED.) - De Parochie van de toekomst. (Scripta Canonica 2)
4060558: MEIJERS, L.D. - De revolutie der vromen. Onstaan en ontwikkeling van het chassidisme waarin is opgenomen het verslag van Reb dan isj-Toms reis door de eeuwigheid. (Diss.)
4050242: MEIJKNECHT, T. (BARTHOLOMEUS VAN MAASTRICHT) - "Bartholomeus van Maastricht (+ 1446) monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat Victus modestia""."""
167732: MEIJLER, FRITS L. - Mijn oorlog mijn hart.
92050: MEIJLING, HERMAN - Esbatementen van de rode lelije te Brouwershaven
166002: MEIJSING, GEERTEN - Dood meisje.
165863: MEIJSING, GEERTEN - Siciliaanse vespers.
170000: MEIJSING, GEERTEN MARIA - De koffer. Een hors d'oeuvre.
165330: MEIJSING, GEERTEN - De ongeschreven leer. Een cijferroman in 499 bladzijden, 144.000 woorden en 499 voetnoten.
4142335: MEIJSING, M.A.M.M. - Mens of machine?. Het lichaam-geest probleem in de cognitieve psycologie.
143854: MEILAND, JACK W. - The Nature of Intention.
156908: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Dutch Authors on West Indian History. A Historiographical Selection.
153812: MEILLASSOUX, CLAUDE - Terrains et Théories.
144801: MEILOF-WITTE, NOOR & JAN MEILOF & JOOST DE MOOR [EDS.]. - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
4138541: MEILOF, J. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
95705: MEINDERS, P.R. E.A. - Serie: Kom en zie. (4 delen). Geen lust in onze dood / Opzoekende liefde / Geloof en bekering / Volharden tot het einde
4143310: MEINDERSMA, W. ('S HERTOGENBOSCH) - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635. (Diss.)
152738: MEINDERTS, AAD [ET AL.]. - Literatuur met een doel. Schrijvers en voetbal.
121013: MEINDERTS, WIL [PHOTOGR.]. & DR. P. HOVENS [TEXT] - Pueblos. Kivas en pueblos op het Colorado Plateau in het Zuid-Westen van de Verenigde Staten. De cultuur van de Anasazi en de Puebloindianen / The culture of the Anasazi and the Pueblo Indians [in Box].
121015: MEINDERTS, WIL [PHOTOGR.]. & LEEGWATER, DR. D.C. [TEXT] - De Hollandse Waterlinie / The Waterline of Holland [in Box].
90396: MEINDERTS, AAD E.A. - Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal. Schrijversprentenboek 45.
103787: MEINEN, JAN BERNARD - Masks .
156995: MEINER, DR. ANNEMARIE - Der deutsche Verlegerverein 1886-1935. Dargestellt im Auftrag seines Vorstandes und der Fachschaft Verlag.
156120: MEINERS, L.C. - The Role of MR in Drug-Resistant Epilepsy, with Special Emphasis on Mesial Temporal Sclerosis.
102062: MEINERS, ANTONIA - Berlin 1945. Eine Chronik in Bildern.
55203: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
9044: MEINERS, EDUARD - Kort Ontwerp van de Praktyk des Christendoms of de Praktykale Godtgeleertheit. Den Zondaar opleidende tot den Staat der genade, en des Heren Volk onderrigtende en aansporende, om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt. Vyfde Druk.
9958: MEINERS, EDUARD - Kort Ontwerp vande Lere der Waarheit of de Oostvriesche Catechismus Schriftmatig verklaart, uitgebreidt, en tot oeffeninge der Godtzaligheit aangedrongen, tot dienst der genen, die op de Kennisse der Goddelyke Waarheden en de betrachtinge van ware Godtvrucht belust zyn. Twede Druk. Van nieuws overgezien, verandert en vermeerdert.
5145: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben, als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt.
9590: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben, als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt.
9591: MEINERS, EDUARD - Heidenen en Joden overtuigt van hunnen doemwaardigen staat, en tot de gerechtigheit des geloofs, in 't Evangelie geopenbaart, opgeleidt. Of een Schriftmatige Verklaringe en Toeeigeninge der Vier Eerste (- Zestienden) Hoofdtstukken van Paulus Brief aan de Gelovigen te Rome. Opgestelt, en tot gemene nuttigheit uitgegeven.
94349: MEINERT, HERMANN (VORWORT) - Die Eingliederung der Niederländischen Glaubensflüchtlinge in die Frankfurter Bürgerschaft 1554-1596. Auszüge aus den Frankfurter Ratsprotokollen veröffentlicht von Hermann Meinert
94374: MEINERT, HERMANN / DAHMER, WOLFRAM - Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main, 1570-1581
30492: MEINERT, HERMANN - Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main, 1570-1581
4011519: N.N. (MEINERTZ, M.) - Vom Wort des Lebens. Festschrift für Max Meinertz zur Vollendung des 70.Lebensjahre 19.12.1950 dargeboten von seinen Freunden, Kollegen und Schülern. Hrsg.von N.Adler. (Beiträge von O.Schilling, J.Schmid, H.Vogels, A.Wikenhauser u.a.). (NTA Erg.Bd.I).
141285: MEINHOLD, WERNER J. - Spectrum van de hypnose. Toepassing van hypnose in theorie en praktijk.
4048351: MEINHOLD, P. - Geschichte der kirchlichen Historiographie. (Orbis Academicus III/5)
55601: MEINIG, D.W. - The shaping of America. A geographical perspective on 500 years of history. Volume 2. Continental America, 1800-1867
84643: MEININGER, HERMAN P. - Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben
4035952: MEININGER, H.P. (RED.) - Van en voor allen. Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben.
121365: MEINSMA, DR. K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
85342: MEINSMA, K.O. - De Zwarte Dood 1347-1352. Met drie afbeeldingen naar miniaturen uit dien tijd
158323: MEINSMA, K[OENRAAD] O[EGE]. - Middeleeuwse bibliotheken.
157381: MEINSMA, DR. K.O. - De Librye te Zutphen. Inleiding Drs. B. Looper & Drs. A.J. Geurts.
121319: MEINZ, MANFRED - Schönes Silber. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
152516: MEIR, DR. GEORGE - Dood en Doodssymboliek in Ibsens werken.
104788: MEIS, REINHARD - Les montres de poche. De la montre-pendentif au tourbillon.
104787: MEIS, REINHARD - Taschenuhren. Von der Halsuhr zum Tourbillon [Mit Preisführer].
102458: MEIS, REINHARD - Zakhorloges. Van halshorloge tot tourbillon. Vormgeving en techniek.
144824: MEISCHKE, IR. R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
4139556: MEISELES, M. - Judaism. Thougth and Legend. Anthology on Ethics and Philosophy throughout the Ages.
123025: MEISL, WILLY & W.A. CORDUA [EDS.]. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
53127: MEISNER, HEINRICH / LUTHER, JOHANNES - Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zum fünfhundertschen Geburtstage johann Gutenbergs
4039060: MEISNER, H. (HRSG.) (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Friedrich Schleiermachers Briefwechsel mit seiner Braut.
4023511: MEISSINGER, K.A. (LUTHER, M.) - Luther. Die deutsche Tragödie 1521.
61351: MEISSNER, HANS - Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Aplhonse Maeder (1882-1971) Een studie naar de betekenis van de helende functie van het christelijk pastoraat voor professionals in de psychiatrische praktijk
4133343: MEISSNER, S. - In de diepten van de oceaan. Roman.
164324: MEIXNER, J. [ED.]. - Statistical Mechanics of Equilibrium and Non-Equilibrium. Proceedings of the International Symposium on Statistical Mechanics and Thermodynamics held at Aachen, Germany, 15- 20 June 1964.
153561: MEKELBACH, R. & M.L. WEST [EDS.]. - Fragmenta Hesiodea
94151: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. 1. Band. Reformatorische Schriften (Band 1)
4134757: MELANCHTHON, PHIL. - Grundbegriffe der Glaubenslehre. (Loci Communes) 1521. Übertragen von Fr.Schad. Mit einem Geleitwort von Karl heim.
4049922: N.N. (MELANCHTHON, PHIL.) - Philipp Melanchthon 1560-1960. Unter Mitarbeit von H.Bornkamm, M.C.Hörter, H.Kühne u.a.
94155: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. IV. Band. Frühe exegetische Schriften
94152: MELANCHTHON, PHILIPP - Melanchthons Werke. VII. Band, 1. Teil. Ausgewählte Briefe 1517-1526
144055: MELAS, EVI [ED.]. - Tempel und Stätten der Götter Griechenlands. Ein Begleiter zu den antiken Kulturzentren der Griechen.
144056: MELAS, EVI [ED.]. - Tempel und Stätten der Götter Griechenlands. Ein Begleiter zu den antiken Kulturzentren der Griechen.
47500: MELCHERS, F.U. - Das National Concilium zu Paris im Jahre 1811. Mit authentischen Aktenstücken
90410: MELCHERS, W.J. / GERRITSEN, H.J. - Koper als onmisbaar element voor plant en dier.
167075: MELCHERS, MARTIN & REMCO DAALDER [EDS.]. - Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam.
4075264: MELCHERS, E.UND A. (HRSG.) - Das grosse Buch der Heiligen. Geschichte und Legende im Jahreslauf. Bearbeitung C.Melchers.
153624: MELCHING, WILLEM & WYGER VELEMA [EDS.]. - Main Trends in Cultural History. Ten Essays.
165733: MELCHING, WILLEM & MARCEL STUIVINGA - Ooggetuigen van de koude oorlog in meer dan honderd reportages.
131829: MELCHINGER, S. [B. STROMAN - ED.] - Drama & Toneel van Shaw tot Brecht. Een encyclopedisch overzicht. Auteurs - Documenten - Begrippen - Tijdtafel.
9188: MELCHIOR, JOHANNES - Kinder-Bybel, of Kort gebrip van de nodigste en nuttigste Geschiedenissen, Spreuken en Verborgentheden, uit alle de Boeken der Heiligen Schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot. Tweede Druk. Vermeerdert, met een geleerde Verhandeling, genaamt: 't Fondament des Christelyken Geloofs, een Christen versekerende, dan de H. Schriftuure door Godt geopenbaart is, door den selven Autheur, en Vertaalt door Isaac le Long. Waar by nog komt, een Nieuwe Voorreden, het nuttige gebruik des Werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior.
9380: MELCHIOR, JOHANNES - Kinder-Bybel, of Kort begrip van de nodigste en nuttigste Geschiedenissen, Spreuken en Verborgentheden, uit alle de Boeken der Heiligen Schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot. Tweede Druk. Vermeerdert, met een geleerde Verhandeling, genaamt: 't Fondament des Christelyken Geloofs, een Christen versekerende, dat de H. Schriftuure door Godt geopenbaart is, door den selven Autheur, en Vertaalt door Isaac le Long. Waar by nog komt, een Nieuwe Voorreden, het nuttige gebruik des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior.
4037244: MELCHIOR, A. - "De eerste walvisvaart van de Willem Barendsz"""". "
162797: MELDEN, A.I. [R.F. HOLLLAND - ED.]. - Free Action.
90586: MELGERS, JAAP - Biologische akkerbouw. Handleiding, achtergrond en praktijk.
130928: MELIESIE-APPELHOF, ANK - De Grote of St. Michaelskerk in Zwolle.
131784: MELIS, THEO & THEO BORGHOUTS - Eej Kul. Un Bredaos lesboekske. Uitgave van ut Kielegats Taole Instituut.
164365: MELISSEN, SIPKO - De huid van Michelangelo. Roman.
4009752: MELKMAN, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur.
81649: MELLE, J.P. VAN - De oude Jan Luyken
87507: MELLE, P.J. VAN - Korte schets der Christelijke geloofsleer
88300: MELLE, P.J. VAN - Het mormonisme
87504: MELLE, P.J. VAN - Leer- en Leesboek over de Christelijke Geloofsleer
167520: MELLE, MARIUS VAN - 75 jaar boekenimport en uitgeverij Van Ditmar 1924-1999.
158127: MELLE, MARIUS VAN - Boekhandel in beweging. Driekwart eeuw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en de Ark als invalshoek.
122942: MELLER, SIMON - Peter Vischer der Ältere und seine Werkstatt.
81931: MELLES, G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium
88894: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
168836: MELLES, J. - Het huys van leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950.
100035: MELLES, J. - Bisschoppen en bankiers. De eerste Lombardiers in de Lage landen ca. 1260.
165213: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
130084: MELLES, J. - Het huys van leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950.
83347: MELLES, G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium
93991: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692. Met twaalf afbeeldingen
100563: MELLING, ANTOINE-IGNACE [C. BOSCHA - INTROD. & NOTES]. - Brieven uit Holland en de hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812 / Lettres de Hollande et des villes anséatiques. La correspondance d'un artiste-voyageur avec sa famille à Paris en 1812.
53782: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544
100377: MELLINK, ALBERT FREDRIK [ED.]. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam [1531-1536].
93782: MELLINK, ALBERT F. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw
53315: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
94351: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel, Friesland en Groningen (1530-1550) (Serie: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
94353: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Vijfde deel. Amsterdam (1531-1536). (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel XII)
150925: MELLINK, ALBERT FREDRIK - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
94355: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Tweede deel, Amsterdam (1536-1578). (Series: Kerkhistorische Bijdragen, Deel VI)
164907: MELLINK, ALBERT FREDRIK [ED.]. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1. Friesland en Groningen [1530-1550] & Volume 2. Amsterdam [1536-1578].
31036: MELLINK, A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel. Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen, deel VI)
93877: MELLINK, ALBERT FREDERIK - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544
4009326: MELLINK, A.F. (BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. I.Friesland en Groningen (1530-1550). II.Amsterdam (1536-1578) (Kerkhistorische Bijdragen VI)
4062644: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
4063529: MELLINK, A. (AMSTERDAM) - Amsterdam en de Wederdopers in de zestiende eeuw.
4067666: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544.
4141028: MELLINK, A.F.(BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Deel 1. Friesland en Groningen (1530-1550). (Kerkhistorische Bijdragen VI)
4300617: MELLINK (ED.) A.F. - Documenta Anabaptistica Neerlandica. I. Friesland en Groningen (1530-1550) II. Amsterdam (1536-1578) III. Marten Mikron: Een waerachtigh verhaal enz. V. Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen)
4142206: MELLO, A. DE - Handvol water. Een spirituele zoektocht naar verlossing.
150161: MELLOR, ALEC - Histoire de l'anticléricalisme français.
102955: MELLOR, DAVID ALAN - Interpreting Lucian Freud.
104442: MELLOT, PHILIPPE - Paris sens dessus-dessous. Marville et Nadar photographies 1852-1870.
82299: MELO, FRANCISCO MANUEL DE - De strijd in het engelsche kanaal tusschen de spaansche en hollandsche wapenen anno 1639
4138739: MELSEN, A.G.M.VAN - (5 boeken). Tot vooruitgang veroordeeld? - Evolutie en wijsbegeerte - Wijsgerige bezinning op de mens - Geloof, wetenschap en maatschappelijke omwentelingen - De Natuur: filosofische variaties .
89895: MELSEN, JAN H. - Marten Melsen
104115: MELSEN, ANDREW G. VAN [ - The Philosophy of Nature.
143323: MELTON, BUCKNER F. - A Hanging Offense. The Strange Affair of the Warship Somers.
100078: MELTVOORT, H. VAN - Groete uit Veghel.
153874: MELVILLE, HERMAN - Typee.
167360: MELVILLE, HERMAN [[GARRICK PALMER - WOOD ENGR.]. - Moby Dick or The Whale. [In Slipcase].
100512: MELVIN, A. GORDON - Sea Shells of the World. With Values.
151154: MENA, MANUELA & ISABEL DE ALZAGA [EDS.]. - Bartolome Esteban Murillo [1617-1682]. Catálogo de la Exposición Prado & Royal Academy of Arts.
131225: MENABREA, HENRI - Histoire de la Savoie.
47571: MENARD, JACQUES-E. - Les Textes de Nag Hammadi. Colloque du Centre d'Histoire des Religions (Strasbourg, 23-25 octobre 1974) (Nag Hammadi Studies, Volume VII)
4009756: MENARD, J.E. (ED.) - Exegese biblique et judaisme. Contr.: M.Philonenko, K.Hruby, P.Prigent e.a. (Universität des Sciences Humaines de Strasbourg)
102895: MÉNATORY, ANNE & VALERIA MANFREDO DE FABIANIS [ET AL.]. - De wolf. Mythe en werkelijkheid.
100513: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
4143817: MENDELSOHN, DANIEL - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen. Vertaald door R.Vlek. Foto's van Matt Mendelsohn.
88000: MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX/CHERUBINI, L. - Der 42ste Psalm von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op. 42. Clavierauszug mit Tekst revidirt von Franz Abt / Requiem für gemischten Chor. Klavierauszug.
157880: MENDELSSOHN, SYDNEY [& I.D. COLVIN] - Mendelssohn's South African Bibliography. Being the CATALOGUE RAISONNE of the Mendelssohn Library of Works relating to South Africa, including the Full Titles of the Books, with Synoptical, Biographical, Critical, and Bibliographical Notes on the Volumes and their Authors. [2 Vols.].
157125: MENDELSSOHN, PETER DE - S. Fischer und sein Verlag.
131932: MENDELSSOHN, PETER DE - The Age of Churchill. Heritage and Adventure, 1874-1911.
4141166: MENDELSSOHN, H.VON - Jesus - Rebell oder Erlöser. Die Geschichte des frühen Christentums.
140533: MENDELSSOHN, PETER DE - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918. [ONLY].
48047: MENDES DA COSTA, S./PRAAG, A.N. VAN - Leerboek der Dermatologie. 2 delen in 3 banden, 1e Deel: Algemeene Dermatologie, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 1e Stuk. Met 32 figuren in den tekst en 29 platen, 2e Deel: Bijzondere dermatologie. 2e Stuk
142299: MENDINI, ALESSANDRO - Paesaggio casalingo. Die Produktion Alessi in der Haushaltswarenindustrie von 1921 bis 1980.
122922: MENEZES, FLAVIO M. & PAULO K. MONTEIRO [EDS.]. - An Introduction to Auction Theory.
122265: MENG, HEINRICH - Psychologie in der zahnärztlichen Praxis.
101524: MENGEL, WILLI & WERNER LABBÉ [ILLUSTR.]. - Illustrierte Zwiebelfische.
156485: MENGER, A. - Volkspolitik.
152590: MENGES, HEINRICH - Volksmundart und Volksschule im Elsass.
162878: MENHEERE, C. - Zestig jaar Robeco 1929-1989.
92429: MENKEN, MARTINUS JOHANNUS JOSEPH - Numerical literary techniques in John. The Fourth Evangelist's Use of Numbers of Words and Syllables
131783: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraïbische zeegebied. Waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
100328: MENNELL, STEPHEN - Smaken verschillen. Eet cultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu.
152207: MENNENS-VAN ZEIST, AUKJE - Bibliografie voor de Eems Dollard Regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis / Bibliographie für die Ems Dollart Region. Ostfriesland, Emsland und die Provinzen Groningen und Drenthe - eine Literaturübersicht zu den Themen Wirtschaft, Politik, Statistik und Geschichte.
145802: MENNINGER, KARL - Theory of Psychoanalytic Technique.
104493: MENS, ROBERT [ED.]. - De sociale verzekeringsbank. Architectonische aspecten.
141987: MENS, JAN & ARIELLI [PHOTOGR.]. - Oude Raadhuizen.
162119: MENS, LUCAS - Primary Perception of Stimulus Structure.
155048: MENS, ALCANTARA - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en gegardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde - XIIde eeuw.
110901: MENS, K.L.H. VAN & J.C. VAN STRAATEN [EDS.]. - Recht van spreken. Over notariaat en belastingrecht. Opstellen aangeboden aan Prof. A. Meering.
4040101: MENS, L. - Over oorsprong en behandeling onzer psalmwijzen. Enkele richtlijnen tot een meer verantwoord gebruik. Voorwoord G.v.d.Leeuw.
10019: MENSO, PAULUS - Fasciculus dat is Twintig Christelijke en stichtelijke Bedenkingen over verscheiden Texten der Heiliger Schrifture.
104702: MENTEN, THEODORE (ED.) - Advertising Art in the Art Deco Style.
104170: MENTEN, TED - The Joy of Teddy Bears.
94878: MENTINK, G.J. E.A. - Gelderse plakkatenlijst, 1740-1815
162201: MENTINK, G.J. & JOHAN VAN OS - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland 1327 - 1977.
152561: MENUZZI, SERGIO - Binding Theory and Pronominal Anaphora in Brazilian Portugese.
158331: MENZ, DR. HERHARD - Der europäische Buchhandel seit dem Wiener Kongress.
156308: MENZ, DR. GERHARD - Flutwende. Die Entwicklung der Beziehungen Chinas zum Abendlande in den letzten 100 Jahre.
4038712: MENZIES, W.W. - Anointed to Serve. The Story of The Assemblies of God.
103890: MEPISASCHWILI, RUSSUDAN & WACHTANG ZINZADSE [ROLF SCHRADE - PHOTOGR.]. - Georgien. Kirchen und Wehrbauten [In Slipcase].
150427: MERCATOR, JOANNES & P. HILARION THANS [EDS.]. - Thomas van Kempen, de schrijver der Navolging van Christus over De Heilige Maagd.
84855: MERCIER, D. - Sommaire du cours de philosophie selon S. Thomas d'Apuin professé a L'université catholique de louvain. Du fondement de la certitude. Année 1888-1889
157016: MERCIER, JACQUES - Zauberrollen aus Äthiopien. Kultbilder magischer Riten.
161257: MERCK, E. & M. BROUWER [INTROD.]. - Den Waaragtigen Omloop des Bloeds ... Briefen 1643 - 1688. Johan van Beverwijck - René Descartes - Antoni van Leeuwenhoek - Guy Patin - Cornelis van Someren - Vopiscus Fortunatus Plempius.
8887: MERCKEN, JOANNES CASPARUS - Oordeelkundige Aanmerkingen, over het Heylig Lyden van Onzen Heere Jesus Christus. Waar in, Behalven de verscheydentheyt van de Verzoekingen des Duyvels, Zwaarte des Lydens en menigte van Smaadtheden, ook de diepten Godts en des Satans over al worden ontdekt. Om het Ongeloof te overtuygen of te beschaamen, en het Geloof zo wel te verkwikken, als in het aannemen van Christus den Gekruystten te versterken, en te gelyk in deszelfs liefde en agtinge te verheffen. In het Latyn beschreeven. En nu in het Nederduytsch vertaalt, in Hooftstukken afgeseelt, met nauwkeurige Kanttekeningen, en noodige Bladtwyzers, zo wel van aangehaalde Schriftuurplaatsen, als van de Woorden en de daar in voorkoomende Zaaken zelve, voorzien, en ook noch met zeer Veele Oordeelkundige Aanmerkingen vermeerdert door François Kuypers.
85175: MERCKENS, H. - Bijbelstudiën, schetsen door een oud-klokkenberger
104576: MERCKX, VINCENT & DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.]. & GEORGES-HENRI DUMONT [TEXT] - Châteaux en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg / Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg / Castles of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg / Schlósser in Belgien und im Grossherzogtum Luxemburg [VOLUME II].
146503: MERCKX, VINCENT & DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.] & GEORGES-HENRI DUMONT [TEXTS] - "Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg /Ch""^ateaux en Belgique / Castles of Belgium / Schlösser in Belgien [VOLUME II]."
4027724: MEREDITH, J.L. - Bijbels feitenboek. Een collectie feiten uit de Bijbel, gerangschikt in overzichtelijke lijsten.
4139047: MERENDINO, P. (ATHANASIUS VON ALEXANDRIEN) - Paschale Sacramentum. Eine Untersuchung über die Osterkatechese des Hl. Athanasius von Alexandrien in ihrer Beziehung zu den frühchristlichen exegetisch-theologischen Überlieferungen.
141454: MERENS, A. [ED.]. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zij descriptie van Engelandt.
4134075: MERESCHKOWSKI, D.S. - Tolstoi und Dostojewski. Leben / Schaffen / Religion. Dritte durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Deutsch von C.von Gütschow.
54827: MERI, VEIJO - Unter dem Polarstern. Geschichten aus der finnischen Geschichte
103255: MERIAN, MATTHAEUS - Topographia Germaniae. Burgund - Niederlande 1659.
164233: MÉRIMÉE, PROSPER [J. THIEME-KNOTTNERUS - TRANSL.]. - Carmen en Colomba.
4300291: MÉRIMÉE, PROSPER - Chronique du règne de Charles IX. Édition ornée de cent deux compositions par Éd.Toudouze.
162637: MERISION, PEPI [PHOTOGR.]. & ROBERTO BARZANTI [TEXT] - Italien.
60485: MERK. O. - Handeln aus Glauben (Die Motivierungen der paulinischen Ethik)
4057978: MERKEL, H. - Die Pastoralbriefe. (NTD 9/1)
95650: MERKEL, HELMUT - Die Pastoralbriefe (Series: Das Neue Testament Deutsch. Teilband 9/1)
4030648: MERKELIJN, A. - 26 Jaren op het zendingsveld. Herinneringen van een Missionaris Predikant. (te Magelang, Java)
152294: MERKENS, J. - Bijdrage tot de kennis van den karbouw en de karbouwenteelt in Nederlandsch Oost-Indië.
121197: MERKIES, H.C.G. - Ganda Classification. An Ethno-Semantic Survey.
94368: MERKLEIN, WOLFGANG (HERAUSGEGEBEN VON) - Andreas Bodenstein von Karlstadt, 1480-1541. Festschrift der Stadt Karlstadt zum Jubiläumsjahr 1980
110620: MERKS, K.W. & H.L. BECK (EDS). - Religieus pluralisme - Dynamiet of dynamiek?
4065353: MERKS, K.W. & SCHREURS, N. (RED.) - De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millenium.
150869: MERKS-VAN BRUNSCHOT, INEKE - Broeders Penitenten 300 jaar 'Burger in Pij' en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-cosiologisch perspectief. .
122134: MERKUS, KHEMINDA - De tuinen van wijsheid. Kroniek van een innerlijke ontwikkeling.
122039: MERKUS, PROF. DR. J.M.W.M. [ED. - ET AL.]. - Het gynaecologisch formularium. Een practische leidraad.
81217: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Kerkhervorming voor het Christelijk gezin bewerkt door J.G. Verhoeff
84990: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der kerkhervorming, voor het Christelijk gezin bewerkt
94800: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (6 delen in 3 banden)
4046683: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte.
140239: MERLEAU-PONTY, MAURICE - L'oeil et l'esprit.
4141025: MERLEAU-PONTY, M. - Lof der wijsbegeerte. Inaugurele rede. Vertaling, met inleiding en noten van E.Honée en E.Kerstiens.
4142166: MERLEAU-PONTY, M. - Signes.
4142769: MERLEAU-PONTY, M. - Signes.
4142947: MERLEAU-PONTY, M. - La Structure du Comportement. (bibliothèque de Philosophie Contemporaine)
110307: MERLEVEDE, DANIËL [INTROD. - ET AL.]. - Robrecht van Béthune de leeuw van Vlaanderen. Een gedenkboek uitgegeven door de Jef Lesage-Kring en het Iepers Kwartier.
4142083: MERLIN, N. (AUGUSTINUS, AUR. ) - Saint Augustin et les dogmes du péche originel et de la grace. Analyses détaillées de ses ouvrages sur ces matières, complétées par d'importances explications de sa pensée, et suivies de conclusions théologiques. (Diss.)
167512: MERLOS, JOHANN JACOB [EDUARD FIRMENICH-RICHARTZ & HERMANN KEUSSEN - EDS.]. - Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kölnische Künstler.
152092: MERMIN, DOROTHY - Godiva's Ride. Women of letters in England, 1830-1880.
167068: MERNISSI, FATIMA & SADIK AL-AZM & ABDULKARIM SOROUSH [MAX SPARREBOOM - ED.]. - Religie en moderniteit.
165619: MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - AFTERW.]. - Spiegelbeelden.
165255: MÉRODE, WILLEM DE [HANS WERKMAN - ED. & INTROD.]. - Verzamelde Gedichten.
4064830: MERODE, WILLEM DE - De Kringloop.
4071594: MÉRODE, WILLEM DE - Verzamelde gedichten. Samengesteld in ingeleid door Hans Werkman.
4143751: MÉRODE, WILLEM DE - Doodenboek.
140426: MEROLLE, VINCENZO [ED.]. & ROBIN DIX & EUGENE HEATH - The Manuscripts of Adam Ferguson.
53049: MERRIAM-WEBSTER - Webster's Third New International Dictionary of the English language unabridged. With seven language dictionary (3 volumes, A to Z)
130606: MERRIDALE, CATHERINE - Ivan's War. The Red Army 1939-45.
164165: MERRIMAN, MARCUS - The Rough Wooings. Mary Queen of Scots 1542-1551.
4136260: MERSCH, E. - La théologie du corps mystique. I. Livres I à III: Introduction théologique et philosophique - La venue du Christ - Le Christ. II.Livres IV et V: La trinité - Dans le Christ.
130747: MERSMANN, HANS - Musik der Gegenwart.
90868: MERTEN, KLAUS - German Castles and Palaces
156480: MERTENS, J. - "Handel en wandel van de Teuten in Duitse gewesten. Studie van de migratie van ""Brabanders"" en ""Luikenaars"" tijdens de 16de-19de eeuw : met een bijlage over de emigratie van Walen en Brabanders naar het Rijk in de tweede helft van de 17de eeuw en met uitgave van Duitse bronnen."
152515: MERTENS, TH.F.C. - Hendrik Mande [ ? -1431]. Teksthistorische en literairhistorische studies. [avec des résumés en Francais.].
110913: MERTENS, DR. A.TH.M. - De invloed van het geboortenummer op den levensloop.
104012: MERTENS, S. [ED. - ET AL.]. - Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Hrsg. von der Gutenberg-Gesellschaft und dem Gutenberg-Museum.
145676: MERTENS, JOZEF & MICHEL VAN DER EYCKEN [EDS. - ET AL.]. - Miscellanea Baliviae de Juncis. Opstellen over de Balije Biesen opgedragen aan de Heer H. Vandermeulen, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen.
101284: MERTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte.
165422: MERTENS, ANTHONY - Zwaluwziek. Leven na een herseninfarct.
155681: MERTENS, C.J. - Émotion et critique chez Charles du Bois.
140484: MERTENS, HERMAN-EMIEL [ED.]. - Leven in zijnen asem. Jaarboek 1985 van het Felix Timmermans-Genootschap.
161813: MERTENS, F.H. & K.L. TORPS [EDS.]. - Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tijden uitgegeven door de Rederykjkamer de Olyftak [8 Vols. Compl.].
100329: MERTENS, PHIL [ED.]. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de OUDE schilderkunst.Inventaris & catalogus van de MODERNE schilderkunst [2 Vols.].
141288: MERTENS, PIERRE [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - Koninklijke rust.
4300630: MERTON, THOMAS - De berg der waarheid. Nederlandse vertaling van J.Deprès.
4070334: MERTON, TH. - Meditations on Liturgy.
4047931: MERTON, TH. - De wateren van Siloë.
4070082: MERTON, TH. - On Peace.
4073413: MERTON, TH. - Thoughts on the East.
90347: MERTZ, ALPERTUS VAN - Gebeurtenissen van deze tijd en een fragment over bisschop Diederik I van Metz. Vertaald en ingeleid door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafi.
4010761: MERWE, B.J.V.D. - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja. (Diss.)
152262: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding.
89498: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60486: MERWE. B.J. VAN DER - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja
61460: MERWE, N.J. VAN DER - Die sosiale prediking van Jesus Christus
93870: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE - Leven en overleven in de Biesbosch. Bewoners en betrokkenen vertellen hun verhaal
4138721: MERWE, D.C.S.V.D. - Sending en Uitverkiesing. Sie sendingtaak in die lig van die uitverkiesingsleer.
141313: MERYMAN, RICHARD - Andrew Wyeth. A Secret Life.
4023515: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Der vorreformatorische Luther.
4006123: MERZ, G. (LUTHER, M.) - Um Glauben und Leben nach Luthers Lehre. Ausgew. Aufsätze. Eingel. und hrsg. von F.W.Kantzenbach. (THB 15)
131699: MESDAG, MANON & GERARD RAVEN (EDS.) - Amersfoort binnen de poorten. Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad.
131554: MESMAN, T.J. - Rapport caissonbouw. De geschiedenis van de caissonbouw bij Hollandsche Beton Groep nv van 1902 tot en mei 1977.
121809: MESOTTEN, BART - Een verre vogel. Tweede haikoe-boek.
165696: MESSCHAERT-HEERING, S. - De familie Goos.
4300451: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Gedicht
145091: MESSEL, SAUL VAN & RONALD ABRAM [ILLUSTR.]. - Westerbork for ever. Een bundel joodse poëzie met tekeningen van Ronald Abram.
110081: MESSEL, SAUL VAN [= DR. JAAP MEIJER] - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
103256: MESSER, THOMAS M. & JOSEP FONTANA & LÓRÁND HEGYI [ET AL.]. - Europa de postguerra 1945-1965. Arte después del diluvio.
102731: MESSERLI, JAKOB [ED.]. & BEATRICE TECHEN & RICHARD MENKE - Französische Pendeluhren des 18. Jahrhunderts.
4075512: MESSIE, G. - Communautés de Jérusalem. Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
103609: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975.
142139: MESSING, FRANS - Lief, je bent zo ver van mij ... Over schipper Govert van Oudekerke en zijn vrouw Mathilde omstreeks 1660.
156428: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975. Een studie door dr. F.A.M. Messing - samengevat door P.J.A. Frische.
131644: MESSING, F. & P. OVERMEER & H. WILLEMSEN [EDS.] - Boek en wijsheid. Beschouwingen over schrijven, lezen en leven.
55695: MESSING, FRANCISCUS ANTONIUS MARIA - Werken en leven in haarlem (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad / Vie et travail a Haarlem entre, 1850-1914. Etude socio-economique. Avec sommaire en Français
4071276: MESSING, M. - Met Boeddha onder de vijgeboom. Boeddhisme - christendom - gnosis. (Hermesreeks 5)
4140612: MESSING, M. - De weg der Katharen. Dertien zangen van een troubadour.
110351: MESSINGER, SYLVIE (ED.) & CHRISTINE LAHAUSSOIS (INTRO.) - Animaux-boîtes porcelaine.
110352: MESSINGER, SYLVIE (ED.) & DANIEL MEYER (INTRO.) - Tableaux de pierres dures. Château de Versailles.
150872: MESSNER, REINHOLD - Die schönsten Gipfel der Welt / Les sommets du monde / The World's Greatest Peaks.
4021978: MESSORI, VAN - Wat te zeggen van Jezus. Hypothesen over Zijn persoon en werk.
4068519: MESTERS, C. - Vom Leben zur Bibel. von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns.
95579: METAAL, NICO / JANSZ, JEROEN - Psychologie, de stand van zaken
4141816: METAAL, N. & JANSZ, J. - Psychologie de stand van zaken.
9959: METEREN, EMANUEL VAN - Historien der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612. Met Heerelijker Konsterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
47502: METEYER, L.-J. - L'Académie Protestante de Saumor
156563: AND, METIN - Turkish Miniature Painting. The Ottoman Period.
95765: MÉTIVIER, FRANCIS - Actes des conférences du Cycle 'Rabalais et la Nature' organisé durant l'année 1994. Études Rabelaisiennes. Tome XXXI (Volume 31). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCII)
166958: METMAN, PIM W.A. - Met de mantel der liefde. Stukadoor, een beeldend ambacht.
104116: MÉTRAL, YVETTE [JANE BIBERMAN - INTERVIEW]. - Devis Grebu: Through an Artist's Eye
157601: METS, DR. A. - Iconographie médicale Anversoise.
89959: METTAIS, VALÉRIE - Your visit to Orsay. Architecture, Schulpture, Painting, Graphic Arts, Photography, Cinematography, Decorative Arts.
4139498: METTE, N. - Einführung in die katholische Praktische Theologie.
91850: METTEPENNINGEN, JÜRGEN / SCHELKENS, KARIM - Godfried Danneels, biografie
144137: METTES, DIRK - Routine Oral Examination. Towards a Patient-Tailored Risk Strategy [& CD-Rom].
155758: METTES, JACOB - Magnetic Spectra of the Dimer O2AR.
163753: METTRICK, HAL - Development Oriented Research in Agriculture.
123133: METZ, FRIEDRICH [INTROD.]. - Alemannische Jahrbuch 1958.
151352: METZ, CHRISTIAN - De Beeldsignifikant. Psychoanalyse en Film.
100215: METZ, C. [& ERIC DE KUYPER - ET AL,], - Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz.
43132: METZ. M. - Komt verwondert U hier mensen
4134184: METZ, J.B. - Pour une théologie du monde.
150112: METZE, MARCEL - Anton Philips 1874-1951. Ze zullen weten wie ze voor zich hebben.
162870: METZE, MARCEL - Kortsluiting. Het technisch vernuft, maar ook de marktblindheid, de dromen, de interne gevechten, de megalomanie, de japanfobie, de misslagen, de chaos, de neergang, de struggle for life, kortom: hoe Philps zijn talenten verspilde.
162871: METZE, MARCEL - De stranding. Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkmande kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: het CDA van hoogtepunt naas catastrofe.
160768: METZE, MARCEL - De staat van Nederland. Op weg naar 2000.
140629: METZGER, WOLFGANG - Handel und Handwerk des mittelalters im Spiegel der Buchmalerei.
4300232: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism. (New Testament Tools and Studies 4)
4011524: METZGER, B.M. - Index and Articles on the New Testament and the Early Church Published in `Festschriften`. (JBL Mon.Ser.V)
30858: METZGER, BRUCE M. - The canon of the New testament. Its Origin, Development, and Significance
152398: METZGER, MICHAEL M. - Lessing and the Language of Comedy.
166981: METZGER, DEENA - Writing for Your Life. A Guide and Companion to the Inner Words.
4043411: METZGER, B.M. - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul. (NT Tools and Studies I)
86075: METZGER, BRUCE M. - Historical and literary studies. Pagan, Jewish, and Christian
93051: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the history of New Testament textual criticism
130037: METZGER, BRUCE M. [ED.] - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels.
4074900: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
4140839: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration. (With 16 plates)
4143288: METZGER, B.M. & COOGAN, M.D. - The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible.
4143856: METZLER, J. - Die Synoden in Indochina 1625 - 1934. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
4143857: METZLER, J. - Die Synoden in China, Japan und Korea 1570 - 1931. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
141339: MEUBELS - Chefs-d'oeuvre du Musée Gulbenkian. Meubles et objets royaux du XVIIIe siècle français.
157186: MEUBELS - Le meuble à l' Epoque Louis XVI d'après l'oeuvre des principeaux maîtres De La Fosse, Ranson Liard, etc. [Ière Serie].
151598: MEUBELS - Der italienische Stuhl / La chaise italienne.
53020: MEUCHE, HERMANN E.A. - Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmuseums Gotha
95474: MEUER, HEINRICH AUGUST WILHELM A.O. - Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer (16 volumes)
4141287: MEUFFELS, H. (LIDUINA VAN SCHIEDAM) - De Heilige Liduina van Schiedam.
4025015: N.N. (MEULEMAN, G.E.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof.dr.G.E.Meuleman.
4006176: MEULEMAN, G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de Rooms Katholieke theologie. (Diss.)
60487: MEULEMAN. G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de rooms katholieke theologie
83665: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis
165811: MEULEMEESTER, EDDY - Waar de zon de maan ontmoet. Leven met een ruimer bewustzijn, een weg van transformatie.
4052921: MEULEN, H.C. V.D. (THIELICKE, H.) - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (Diss.)
102646: MEULEN, A. VAN DER - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-Soorten.
145467: MEULEN, DAVID L. VANDER [ED.]. - Studies in Bibliography.
153204: MEULEN, DR. JACOB TER - Der Gedanke der Internationalen Organisation in seiner Entwicklung. 1300-1800.
153456: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
153455: MEULEN, R. VAN DER - De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch & Nederlandse woorden in het Russisch [ = Supplement op de Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russicsh] [2 Vols. Compl.].
92285: MEULEN, H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
89052: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
89047: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Met tarijke illustraties in en buiten den tekst.
4036590: MEULEN, R.J.V.D. - Het vagevuur. (Ref.Stemmen)
4015986: MEULEN, R.J.V.D. - De openbaring aan Johannes. (Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd)
130089: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
101821: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
122380: MEULEN, FEMKE VAN DER - Moving Eyes and Naming Objects.
61497: MEULEN, PIET VAN DER - De wording der algemeene doopsgezinde societeit
101892: MEULEN, J.H. VAN DER - Naastingsrecht van spoorwegen.
100124: MEULEN, J.D. VAN DER - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
161907: MEULEN, J. VAN DER & H. TUPAN - De Leidse tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw.
60489: MEULEN. H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt (Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986))
167511: MEULEN, JACOB TER & P.J.J. DIERMANSE - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius.
167312: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt & 1882-1891& 1891-1900 & 1900-1910 & 1910-1915 [5 Vols.].
165688: MEULEN, R. VAN DER - Brinkman's Catalogus van Boeken-, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt: in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs.
165309: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
162558: MEULEN, R. VAN DER - Het boek in onze dagen. Beschreven en afgebeeld.
158119: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Naar het voorbeeld van Rottner, Schürmann, Rouveyre e.a.
158017: MEULEN, R. VAN DER - De courant. Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt & De courant. Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsladen. Naar in- en uitheemsche bronnen bewerkt [2 Vols. in 1 - complete].
157960: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.
156982: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheidenuit het archief der zaak geschetst door R. vvan der Meulen.
155761: MEULEN, J.J. TER - Beam Maser Inverstgation Population Inversion Mechanisms for Interstellar Hydroxyl Radicals.
155696: MEULEN, DIK VAN DER & FRANCES GOUDA & QUENTIN SKINNER [EDS.]. - Tempo Doeloe. Koloniale cultuur in Nederlandsch-Indië.
150536: MEULEN, DR. A.J. VAN DER & M. TEN BOUWHUYS & DR. N.B. TENHAEFF [EDS.]. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
110249: MEULEN, J. VAN DER - De Gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten.
102376: MEULEN, R. VAN DER - De Nederlandsche woorden in het Russisch. Rede, gehouden in de vergedering van de Vereenigde Afdeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 25 maart 1944.
102377: MEULEN, R. VAN DER - Over een woord voor ' Hollanders ' in Spaansche archivalia.
88769: MEULEN, PAULUS VAN DER - De comedies van Coornhert.
4066963: MEULEN, H.C.V.D. - De Pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding.
4068147: MEULEN, D.V.D. - Ik stond er bij. Het einde van ons koloniale rijk.
4038716: MEULEN, G.V.D. & H.J.HONDERS - Kruis en kroon. De geschiedenis der christelijke kerk voor de jeugd verteld. Deelen I - III.
153722: MEULENBELD, G. JAN - A History of Indian Medical Medicine [3 Vols. in 5 Bindings Compl.].
88684: MEULENBELT, H.H. - Van Belijdenisdoen en van Belijdenisvragen
166613: MEULENBELT, MR. MAARTEN & PROF. MR. WIL WEDEKIND [EDS.]. - Kernteksten aanbestedingsrecht. Geconsolideerde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, beleidsstukken en kernoverwegingen uit de belangrijkste jurisprudentie
100542: MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
131279: MEULENBERG, ROGIER - Metabolism of Sulpher Oxyanions in Thiobacillus Acidophilus.
4050267: MEULENBERG, L.F.J. (GREGOR VII) - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
110176: MEULENHOFF - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
157150: MEULENHOFF - - J.M. Meulenhoff zeventig jaar 1869-1939.
84262: MEULEVELT, W.G. - Beknopt chronologisch overzicht der Algemeene Geschiedenis ten gebruikte van burgerscholen en normaallessen
142681: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142927: MEUNIER, MARIO - La légende de Socrate.
142038: MEURER, PETER H. - Topographia Geldriae. Ein Katalog der historischen Plane und Ansichten, von Stadt und Festung Geldern. Festbuch zur 750-Jahr-Feier der Stadt Geldern.
146149: MEURIS, JAQUES - Roel D'Haese.
121071: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
104545: MEURS, INEZ & WILLEM OTTERSPEER & CEES STRAUS & MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
110224: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
156873: MEURS, FRANK VAN - English in job advertisements in the Netherlands: Reasons, use and effects.
103788: MEURS, WILHELMUS PETRUS VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography.
130549: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche verzen.
156694: MEUTHEN, ERICH [ED.]. - Reichstage und Kirche. Kolloquium der Historischen Kommission B.A.W.
145272: MEUZELAAR, DR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen
4011531: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.(Diss.)
95540: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken von Leib Christi in den Paulusbriefen

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29