Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
101132: SCHREYER, LOTHAR. - Christliche Kunst des XX. Jahrhunderts in der katholischen und protestantischen Welt.
4300547: SCHRIECK, M. VAN DER - Waar stond de regale Abdij van Egmond?. Onderzoekingen, Met 16 afbeeldingen.
130090: SCHRIEFERS, THOMAS - Für den Abriss gebaut ? Anmerkungen zur Geschichte der Weltausstellungen.
145943: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
145942: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Nederlandsche volkskunde [2 in 1].
132052: SCHRIJNEN, DR. JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen van Dr. Jos Schrijnen.
4140678: SCHRIJNEN, J. - Nederlandsche volkskunde.
53730: SCHRIJVER, ANNEMIEK - Verlicht mijn nacht. De ontroerendste gebeden van de wereld
83382: SCHRIJVER, J. - Almanak voor de jeugd 1912
101092: SCHRIJVERS, JOKE - Mothers for Life. Motherhood and Marginalization in the North Central Province of Sri Lanka.
110917: SCHRIKS, CHRIS [INTROD.]. - De vervaardiging van Japans handpapier.
20455: SCHRÖCK, JOHANN MATTHIAS - Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden
6612: SCHRÖDER, JOHANN CASPAR - Het Waare Beleid van de Menschelyke Reden, Om langs klaarheid van bevattinge, en zeekerheid van Oordeel, de waarheid van de valsheid te onderkennen, en dezelve op een welgevoegde wyze ter overtuiginge aan andere voor te dragen. Zynde voorgestelt en open gelegt in een beknopte verhandelinge nopende de kunst van te Redeneren.
87777: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER - Theologia Deutsch. Die lehret gar manche liebliche Erkenntnis göttlichter Wahrheit und sagt gar bobe und gar schönje Dinge von einem vollkommennen Leben.
102567: SCHRÖDER, UDO - Trinkgläser. Vom Jugenstil zum Art Deco.
53041: SCHRÖDER, STEPHAN F. - Katalog der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrid. Band 2: Idealplastik
130653: SCHRODER, TIMOTHY B. & J.F. HAYWARD - The Art of the European Goldsmith. Silver from the Schroder Collection.
142574: SCHRÖDER, DR. P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
102856: SCHRÓDER, ROB & LIES ROS & MAX BRUINSMA [EDS.]. - Een leest heeft drie voeten. Dick Elffers & de kunsten.
142721: SCHROEDER VAN DER KOLK, J.L.C. - Seele und Leib in Wechselbeziehung zu einander. Sechs Vorträge in der physikalischen Gesellschaft zu Utrecht vor Ärzten und Laien.
146065: SCHROEDER, FELIX VON [ED.]. - Lebenserinnerungen von Leopold v. Schroeder. .
4136605: SCHROEDER, G.L. - The Science of God. The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom.
4137861: SCHROEDER, H.W. - Drieëenheid en drievuldigheid. Het geheim van de triniteit.
4138511: SCHROEDER, H.W. - Over de wederkomst van Christus.
146257: SCHROEDER, STEVEN - Touching Philosophy, Sounding Religion, Placing Education.
86043: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen (3 delen)
47392: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen. Tweede, uitgebreide druk
131392: SCHROEVERS MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen [3 Vols. Compl.]
4053099: SCHROJENSTEIN LANTMAN, R.J.M.V. - Arbeid ter sprake brengen. Een pastoraaltheologische verkenning ten dienste van gemeenteopbouw en volwassenenkatechese. (UTP-Katernen 13)
53725: SCHROOR, MEINDERT - Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
92937: SCHROTEN, H. - Openbaring van Johannes, voor de gemeente verklaard
94269: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
55005: SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
61499: SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs
92943: SCHROTEN, H. - De brieven aan de Thessalonicenzen. Voor de gemeente verklaard
61467: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs.
92975: SCHROTEN, H. - Het Boek Job, voor de gemeente verklaard
4012435: SCHROTEN, H. (CALVIJN, J.) - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer de zekerheid des geloofs. (Diss.)
60658: SCHROTENBOER P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
104359: SCHRÖTER, HEINZ - "Stalingrad. ""....bis zur letzten Patrone ""."
132099: SCHROVER, MARLOU [ED. - ET AL.] - Bronnen betreffende de regsitratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw [Broncommentaren 5]
103217: SCHRYVER, ANTOINE DE [ - Miscellanea F. Lyna.
143466: SCHUBART, WILHELM - Das Buch bei den Griechen und Römern. Eine Studie aus der Berliner Papyrussammlung.
53425: SCHUBART, WILHELM - Ein Jahrtausend am Nil. Briefe aus dem Altertum. Mit 4 Lichtdrucktafeln und 35 Textabbildungen
4138882: SCHUBART, W. - De komende europeesche mensch.
104695: SCHUBERT, ERNST [CONSTANTIN BEYER & KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.]. - Der Dom zu Magdeburg.
142562: SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH VON - Die Symbolik des Traumes. Mit einem Anhang: Die Sprache des Wachens. Ein Fragment.
47347: SCHUBERT, G.H. DE/ BERNAZ, J.M. - Bilder aus dem heiligen Lande. Vierzig ausgewählte Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte, treu nach der Natur gezeichnet von J.M. Bernaz. Mit erläuterndem Texte von G.H. v. Schubert./ Souvenirs Pittoresques de la Terre Sainte. Quarante vues Originales dessinées par J.M. Bernaz. Avec un texte explicatif par G.H. de Schubert, traduit par A. Vinet.
4137841: SCHUBERT, H. VON (LUTHER, M.) - Luthers Vorlesung über den Galaterbrief. 1516/17. Zum ersten Male hrsg. Mit 40 Lichtdrucktafeln.
4138477: SCHUBERT, K. - Christentum und Judentum im Wandel der Zeiten.
4138797: SCHUBERT, E. - Einführung in die Grundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter.
4072469: SCHUBERT, H.VON - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch.
53571: SCHUBERTH, INGER / REICHEL, MAIK - Die blut'ge Affair' bei Lützen. Wallensteins Wende
142625: SCHUCHERT, AUGUST & HEINZ SCHÜTTE - Die Kirche in Geschichte und Gegenwart.
146301: SCHUELER, B.J. & J.K. DREWES & F.T. GROENEWEGEN [ET AL.]. - Definitieve geschil-beslechting door de bestuursrechter.
4300817: SCHUHMANN, K. (HUSSERL, EDM.) - Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. (Husserliana Dokumente 1)
90500: SCHUIJF, P. / BOELENS, B. - Fossielen uit noordelijke zwerfstenen.
95529: SCHUIL, A. - Amalek. Onderzoek naar oorsprong en onwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament
60659: SCHUIL. A. - Amalek (Onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament)
94860: SCHUILING, GERTJAN / HEINE, WIM - Leren Stimuleren. Inspirerende oplossingen voor leidinggevenden
95134: SCHUIT, J.J. VAN DER - Hendrik de Cock de Vader der Afscheiding naast Luther en Calvijn
121040: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. - Album van Oud-Groningen 1750-1880.
47841: SCHUITEMA, S. (ED.) - Barokade Deel II. Muziek uit de Barok, verzameld en bewerkt
110171: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. & W.K. VAN DER VEEN - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
43145: SCHUITEMA. S - Meesters der Romantiek, piano of orgel zonder pedaal
4142875: SCHULD, J.J. - Foucault and Augustine. Reconsidering Power and Love.
130640: SCHULER, J.E. & DR. T. SEIFERT - 100 Kostbaarheden uit de schatkamer van onvergankelijke schoonheid.
84467: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - Weggevlotene jaren
53359: SCHULLER, ROBERT H. - De reis van mijn leven. Van een boerderij naar een kathedraal
4052755: SCHULLER, ROBERT H. - Het gebed: Het avontuur van mijn ziel met God. Een spirituele autobiografie.
4071697: SCHULLER, ROBERT H. - Believe in the God Who Believes in You. The Ten Commandments, a Divine Design for Dignity.
142755: SCHULMAN, MARTIN - Venus. Het wonder der liefde. De invloed van de planeet der liefde in onze horoscoop.
121306: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - De mythe van het Westen. Amerika als het laatste wereldrijk.
103568: SCHULTE, TON [ED.]. - Rijnboogroute. De Weerdjes - proeftuin van stedebouwkundige idealen.
102604: SCHULTE, DRS. A.G. [ED. - ET AL.]. - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
90595: SCHULTE NORDHOLT, J.W. A.O. - Acta Historiae Neerlandica. Historical studies in The Netherlands. (Volume IV)
88862: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Serta historica IV. Kerk en samenleving in de negentiende eeuw. Voordrachten van leden van het gezelschap van christelijke historici in Nederland
131348: SCHULTE, BERND & PETER TRENK-HINTERBERGER [EDS.] - Sozialhilfe. Eine Einführung.
4064621: SCHULTE VAN KESSEL, E. - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw.
95672: SCHULTE NORDHOLT, H. E.A. - Excursiones Mediaevales. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.G. Jonkees door zijn leerlingen
53307: SCHULTE NORDHOLT, NICOLAAS GERHARD - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg? De camat-lurah relatie binnen het spanningsveld tussen de norm voor en de uitvoering van rurale programma's in Midden-Java, in het kader van de vijfjarenplannen van de overheid: een beschrijvende analyse
88641: SCHULTE NORDHOLT, HENDRIK - Het beeld der Renaissance. Een historiagrafische studie.
103826: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
4058864: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Mens tussen hemel en aarde. Opstellen over het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving.
140066: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen Westelijk gedeelte.
143572: SCHULTE, ADDIE [ED.]. - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
145475: SCHULTE, A.G. & R.J.A. VAN SUCHTELEN VAN DE HAERE & G. BERENDS. [EDS. - ET AL.]. - Monumenten en oorlogstijd [Jaarboek Monumentenzorg 1995].
140065: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt.
4003125: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Hymnen en liederen. Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten van de Kerk der eeuwen. Verzameld en vertaald. (Latijns-Nederlands)
4043059: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
4043070: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Levend landschap. (De Windroos IX)
4074570: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Ad Fontes. (In opdracht van Prisma-Lectuurvoorziening te Voorburg ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990-1991)
4138879: SCHULTE, F.VON - Die Macht der römischen Päpste. über Fürsten, Länder, Völker und Individuen, nach ihren Lehren und Handlungen seit Gregor VII. Zur Würdigung ihrer Unfehlbarkeit.
131361: SCHULTEN, DR. C.M. & DRS. J.A.M.M. JANSSEN & DRS. B. SCHOENMAKER [EDS.] - Nederland en Nassau-Dietz.
123302: SCHULTEN, DR. C.M. & DRS B. SCHOENMAKER [EDS.]. - Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis.
84983: SCHULTEN, C.M. - Jhr P.J. Six RMWO (1895-1986), Amsterdammer en Verzetsstrijder
53581: SCHULTENS, HENDRIK ALBERT - Drie redevoeringen
7561: SCHULTENS, JAN JACOB - Briefwisseling tusschen den Hooggeleerden Jan Jacob Schultens, Professor te Leiden, en Johan Barueth, Predikant te Dordrecht, over De Uitgave van eene Regtzinnige Verklaring over den Heidelbergschen Catechismus.
122877: SCHULTHESS, EMIL [PHOTOGRAPHS] & [EMIL EGLI - TEXT] - Amazonas.
4019694: SCHULTZ, H. - Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungsstufe. Alttestamentliche Theologie.
4142490: SCHULTZ, H.J. - Was der Mensch braucht. Anregungen für eine neue Kunst zu leben.
122378: SCHULTZE-BERNDT, EVA - Simple and Complex Verbs in Jaminjung. A Study of Event Categorisation in an Australian Language.
47824: SCHULTZE, JOHANN CHRISTOPH - Hausmusik 105, Sonate für blockflöte, querflöte und b.c. (violoncello)
4137888: SCHULTZE, O. (TAYLOR, J. HUDSON) - James Hudson Taylor. Ein Glaubensheld im Dienste der Evangelisation Chinas.
4139241: SCHULTZEN, FR. - Die Abendmahlsberichte des neuen Testaments. Inaugural-Dissertation.
145266: SCHULTZER, BENT - Philosophische Kritik und idealistische Struktur.
142854: SCHULZ, REGINE & MATTHIAS SEIDEL [EDS. - ET AL.]. - Egypte. Het land van de farao's.
4057971: SCHULZ, S. - Das Evangelium nach Johannes. (NTD 4)
4057150: SCHULZ, A. - Nachfolgen und Nachahmen. Studien über das Verhältnis der neutestamentlichen Jüngerschaft zur urchristlichen Vorbildethik.
4022176: SCHULZ, S. - Komposition und Herkunft der Johanneischen Reden.
60660: SCHULZ. S. - Untersuchungen zur Menschensohn-Christologie im Johannesevangelium (Zugleich ein Zeitrag zur Methodengeschichte der Auslegung des 4. Evangeliums)
121671: SCHULZ, J.P. - Ecological Studies on Rainforest in Northern Suriname.
142763: SCHULZ, DR. HUGO - Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der Unorganischen Arzneistoffe für Ärzte und Studierende.
146481: SCHULZ, JAMES E. & KATHLEEN A. HOLLOWELL & WADE ELLIS JR. & PAUL A. KENNEDY [EDS.]. - Geometry.
4075888: SCHULZ, R.C. (LUTHER, M.) - Gesetz und Evangelium. In der lutherischen Theologie des 19. Jahrhunderts. (Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums IV)
130610: SCHULZ, DR. HUGO - Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der deutschen Arzneipflanzen. Für Arzte und Studierende.
4056842: SCHULZ, S. - Die Stunde der Botschaft. Einführung in die Theologie der vier Evangelisten.
4023562: SCHULZ, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Mit Luther im Gespräch. Heutige Konfrontationen.
4004011: SCHULZ, R. (HRSG.) - Predigten über Wundertexte. (Dienst am Wort 24).
142876: SCHULZE, SABINE [ED.]. - Goethe und die Kunst.
103482: SCHULZE, SABINE [ED.]. - Goethe und die Kunst.
131454: SCHULZE, GERHARD [ED.] - Wilhelm Schäfer. Bibliographie.
142656: SCHUMACHER, PETER - Biophysikalische Therapie der Allergien. Erweiterte Bioresonanztherapie.
105042: SCHUMACHER, ERNST & RENATE SCHUMACHER - Leben Brechts in Wort und Bild.
100085: SCHUMACHER, GERT-HORST - Monster und Dämonen. Unfälle der Natur. Eine Kulturgeschichte.
4139653: SCHUMACHER, J. - Der Denzinger. Geschichte und Bedeutung eines Buches in der Praxis der neueren Theologie.
121356: SCHUMACHER. HUUB - Van hier uit. Geloven met beide voeten op de grond.
4071092: SCHUMAN, N.A. - (6 boeken). Getuigen van tegenspraak - Messiaans en menselijk - Voortvarend en vierend - Verschil van dag en nacht - Deuteronomium - Micha.
4001730: SCHUMAN, N.A. - Getuigen van tegenspraak. Profetie uit de mond van Amos en Jesaja.
4044139: SCHUMAN, N.A. - Voortvarend en vierend. Stap voor stap door het boek Exodus.
4143374: SCHUMAN, N. - Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen.
4044140: SCHUMAN, N.A. - Een verschil van dag en nacht. Teksten uit de veertigdagentijd om het hele jaar te gebruiken.
60662: SCHUNAK. G. - Das hermeneutische Problem des Todes (Im Horizont von Romer 5 untersucht)
110496: SCHUON, FRITHJOF - Régards sur les mondes anciens.
84604: SCHUPPEN, H.J. - Sterven en leven een zestal predikatiën
83482: SCHUPPEN, H.J. VAN - De geopende fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen
105191: SCHÜRER, PROF. DR. EMIL [ED.]. DD. AD. HARNACK - Theologische Literaturzeitung. Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft. Begründet von Emil Schürer & Adolf von Harnack, herausgegeben von Walter Bauer. [Volume 1 - 69 = Compl.].
53870: SCHURER, FEDDE - De besleine spegel
93404: SCHURER, FEDDLE - Samle fersen. Mei in ynlieding fan D.A. Tamminga
93248: SCHÜRER, D. EMIL - Geschichte des Jüdischen Volkes im zeitalter Jesu Christi (3 Bände)
4056500: SCHÜRER, E. - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. I.Einleitung und politische Geschichte. II.Die innere Zustände. III.Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur - IV.Register.
4276038: SCHÜRER, E. - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. (Band 1 und 3). I.Einleitung und politische Geschichte. III.Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur - Register. nachdruck der Ausgabe 1901.
102904: SCHURHAMMER, GEORGE - Shin-To. The Way of the Gods in Japan. According to the printed and unprinted reports of the Japanese jesuit missionaries in the 16th and 17th centuries.
87066: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde
4060228: SCHÜRMANN, H. - Der Paschamahlbericht. Lk 22, (7-14.) 15-18. I.Teil. Einer Quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlsberichts Lk 22,7-38.
4058052: SCHÜRMANN, H. (HERDER) - Das Lukasevangelium. Teil I. Kap. 1-9:50. (Herders Theol.Kom.NT III/1)
103336: SCHUSTER, BETTINA - Meissen. Die Geschichte der Porzellan-Manufaktur Meissen. Geschichten zur Geschichte und Gegenwart der ältesten Porzellan-manufaktur Europas.
4023708: SCHUSTER H. (LUTHER, M.) - Martin Luther heute. Zeitbedingtes und bleibendes, Theologe und Glaube.
145958: SCHUSTER, W.H. - De viscultuur in de kustvijvers op Java.
100844: SCHUSTER, A. & C. EITJE - Het Jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de AVRO-microfoon van 19 april 1959-24 mei 1959.
4028704: N.N. (SCHUSTER A.) - Liber Amicorum. voor opperrabbijn A.Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
4060504: SCHUSTER A. (RED.) - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Lezingen.
4056590: SCHUSTER H. - Das Werden der Kirche. Eine Geschichte der Kirche auf deutschem Boden. Mit Beiträgen von H.Frh.von Campenhausen und H.Dörries.
82277: SCHUT, JANS - Van Kooijker tot Schut(te), 300 jaar geschiedenis van een Gronings- Drentse familie en genealogie
9410: SCHUT, PIETER HENDRIKSZ. - Toneel der voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in driehondert ses en dertig Afbeeldingen.
8735: SCHUTS, JACOBUS - Het Bescheiden Deel der Zieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen, en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Den zevenden Druk vermeerdert.
87063: SCHUTS, JACOBUS - Het bescheiden deel der zieken of een onderwijzing hoe iedere zieke naar zijn staat behoort behandeld te worden, opdat ze op rechte gronden de vetroosting des Heiligen Geestes mochten ontvangen en op een goede weg tot de heerlijkheid ingeleid worden
7408: SCHUTS, JACOBUS - Het Bescheyden Deel der Siecken, ofte een Onderwysing, hoe yder Siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden,de vertroosting des H. Geests mochten ontvangen, en op een goeden weg ter Heerlykheyt ingeleydt worden.
9647: SCHUTS, JACOBUS - Den Weg ter Vertroostinge voor Sions Treurige. Vervattende een bewijs, datter in de dagen des Nieuwen Testaments, vele Treurige in Sion gevonden worden. Waar dat van daan komt. En hoe te verhelpen. Nevens De ontdekking van Viederley Twyfelaars, en een ondersoek van het dwalen of niet dwalen der Conscientie.
92714: SCHUTTE, G.J. - Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van John Bunyan in Nederland
100706: SCHUTTE, G.J. - De Hollanders in Krugers Republiek 1884-1899.
6617: SCHUTTE, RUTGER - Stichtelijke Gezangen, op de beste Italiaansche en eenige in dien smaak Nieuwgemaakte Zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden Gedicht. Iste IIde en IIIde Deel. Nieuwe en door den Schrijver verbeterde Druk. WAARBIJ: Stichtelijke Gezangen op nieuwgemaakte Zangwijzen, in den besten Italiaanschen smaak. IV. Deel.
9974: SCHUTTE, RUTGER - Zangwijzen van stichtelijke gezangen, Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den besten Italiaanschen smaak in Musiek gebragt, voor de Zang, Clavecimbael, en Basso Continuo. Door verscheiden voornaame meesters.
94640: SCHUTTE, G.J. / VREE, J. - Om de toekomst van het Protestantse Nederland. De gevolgen van de grondwetherziening van 1848 voor kerk, staat en maatschappij. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 6
121115: SCHÜTTE, JOHAN HENRICH - Amusemens des Euax de Cleve oder Vergnügungen und Ergötzlichkeiten bey denen Waasern zu Cleve. Zum nützen derjenigen, welche die angenehme Gegenden und merkwürdigkeiten besehen, oder diese Mineral-Wasser gebrauchen wollen. Entworffen von einem Mitgliede der Brunnen-Gesellschaft.
92153: SCHUTTE, O. - Het album promotorum van de academie te Harderwijk
85151: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds bij de Faculteit der Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 4 maart 1988
89485: SCHUTTE, G.J. - De geschiedenis aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw.
145432: SCHUTTE, MR. O. [ED.]. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
103465: SCHUTTE, MR. O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
102204: SCHUTTE, DR. G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
130482: SCHUTTE, MR. O. [ED. - ET AL.] - Gemeentewapens van Achterhoek en Liemers.
30496: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid
9648: SCHUTTE, RUTGER - Een Nieuw Bundeltje Uitgekipte Geestelyke Gezangen, Ten Dienst aller Bond- en Gunstgenoten van Jehovah, den Drie-eenigen, en Algenoegzamen God, Opgesteld door verscheide Godvrugtige Zangers en Zangeressen, Waar bij een Aanhangsel, Komt van eenige Zielsopwekkende Gezangen en Gedigten.
4136413: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
4074798: SCHUTTEN, H. - Het Judas-evangelie. Wat joden, christenen en moslims niet mogen weten.
122275: SCHUTTER, K.H.E. - Quibus annis comoediae Plautinae. Primum actae sint quaeritur.
142815: SCHUTTER, FREDDY DE - Het verhaal van de Nederlandse Literatuur. Middeleeuwen - Renaissance - Barok.
145124: SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
4143225: SCHUTTER DIRK DE - Sporen van geloof.
4039069: SCHÜTZ, P. - Freiheit - Hoffnung - Prophetie. Von der Gegenwärtigkeit des Zukünftigen. (Gesammelte Werke III)
145908: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
4063509: N.N. (SCHUURMAN, E.) - Aan babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek. Bij het afscheid van E.Schuurman. Onder red. van K.Boersma e.a.
121144: SCHUURMAN, B.M. - Mystik und Glaube im Zusammenhang mit der Mission auf Java. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der theologischen Doktorwürde der Hochwürdigen Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
4006146: SCHUURMAN, L. (LUTHER, M.) - Confusio regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik. (Diss.)
94539: SCHUURMAN, LAMBERT - Confusio Regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik
81895: SCHUURMAN, J.A. - Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk (2 delen)
103931: SCHUURMAN, ADDY & ROB HOEGEN [EDS.]. - Vathorst. Een nieuw stadsdeel in Amersfoort. Een wereld van verschil in ontwikkelling 1995-2005.
103107: SCHUURMAN, FOLKERT [FOREW.]. - Herinneringen aan drie eeuwen. Betuwse minse op de praotstoel. Volume 1: 72 interviews met streekgenoten & Volume 2: 54 interviews met streekgenoten [2 Vols. Compl.].
4071686: SCHUURMAN, B. - Alternatim zingen.
85478: SCHUURSMA, R.L. - Het onaannemelijk tractaat. Het verdrag met België van 3 april 1925 in de Nederlandse publieke opinie. The Unacceptable Agreement Public Opinion i the Netherlands and the Belgian-Dutch Treaty of April 3, 1925 (with a summary in English)
89034: SCHUURSMA, R.L. - Gedachtengoed.. Woordenstroom en klankbeeld. Een keuze uit de verspreide geschriften van Dr. R.L. Schuursma hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afschei als bibliothecaris van de Erasmus Univeriteit Rotterdam.
123094: SCHUVER, URSULA MARIA - De oekraiens-katholieke kerk in verdrukking en wereldstormen.
85986: SCHUYT, C.J.M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid. Voorwoord van mr W.H. Nagel, hoogleraar in de criminologie en penologie
130571: SCHUYT, KEES & KEES GROENENDIJK & BEN SLOOT - De weg naar het recht. Een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening.
130590: SCHUYT, KEES & ALEX JETTINGHOFF & ERIC LAMBREGTS & FAAS ZWART [EDS.] - Een beroep op de rechter. Een verkennend onderzoek naar de ervaringen van burgers met rechtspraak in het sociale-verzekeringsrecht, met name in zake de Ziektewet, de Werkeloosheidswet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep en de Raden van Beroep.
104995: SCHUYT, KEES & ED TAVERNE - 1950. Welvaart in Zwart-Wit.
104428: SCHUYTER, JAN DE - De Antwerpsche Poesje. Zijne Geschiedenis en zijn Speelteksten.
103897: SCHWAB, UTE - Die Sternrune im Wessobrunner Gebet. Beobachtungen zur Lokalisierung des clm 22053, zur Hs. BM Arundel 393 und zur Rune Poem V. 86-89.
92540: SCHWAB, MOÏSE - Le Talmud de Jérusalem (6 Volumes)
130181: SCHWABE, JULIUS [ED.] - Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung [Volume 1-7: All Published]
4133236: SCHWABE, L. - Studien zur Geschichte des zweiten Abendmahlstreits. (Diss.)
30227: SCHWAIGER, GEORG - Zwischen Polemik und Irenik. Untersuchungen zum Verhältnis der Konfessionen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
4053558: SCHWAIGER, G.(HRSG.) - Kirche und Theologie im 19.Jahrhundert. Referate und Berichte des Arbeitskreises Katholische Theologie. (STG 19.Jh.11)
4009430: SCHWAIGER, G.(HRSG.) - Teufelsglaube und Hexenprozesse.
4140726: SCHWAIGER, G. - Die Reformation in den nordischen Ländern.
4300704: SCHWANTHALER, J. - Israelitisches Gebetbuch. Hebräisch und deutsch. Verbessert undn durch viele neue Übersetzungen vermehrt von J.Schwanthaler.
142748: SCHWARBERG, GÜNTHER - Het getto van Warschau. De foto's van Heinrich Jöst.
54057: SCHWARTZ, GARY - De grote Rembrandt
4001563: SCHWARTZ, ED. - Über die pseudoapostolischen Kirchenordnungen.
104089: SCHWARTZ, GARY - The Dutch World of Painting. Vancouver Art Gallery 1986.
47058: SCHWARTZ, DANIEL R./WEISS, ZEEV/CLEMENTS, RUTH A. (ED.) - Was 70 CE a Watershed in Jewish History? On Jews and Judaism before and after the Destruction of the Second Temple (Ancient Judaism and Early Christianity, Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume 78)
91525: SCHWARTZ, M.A. - Thucydides. De Atheense expeditie naar Syracuse.
110447: SCHWARTZ, STEVEN [ED.]. - Language and Cognition in Schizophrenia.
4138573: SCHWARTZ, H. - Elijah's violin and other Jewish Folktales. Collected and retold.
4138360: SCHWARTZKOPFF, P. (KANT, IM.) - Das Leben als Einzelleben und Gesamtleben. Fingerzeige für eine gesunde Weiterbildung von Kants Weltanschauung.
4034966: SCHWARTZMAN, A. - Graven Images. Graphic Motifs on the Jewish Gravestone. Foreword by Ch.Potok.
4053243: SCHWARZ, H. - Das Verständnis des Wunders bei Heim und Bultmanm.
4020810: SCHWARZ, R. (CALVIJN, J.) - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. (Bis zum Jahre 1564). Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Übersetzung.
47483: SCHWARZ, RUDOLF - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564
4028931: SCHWARZ, H. - Das Ungegebene. Eine Religions-und Wertphilosophie.
144124: SCHWARZ, HANS-PETER - Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967.
53791: SCHWARZ, REINHARD - Die apokalyptische Theologie Thomas Müntzers und der Taboriten
4074833: SCHWARZ, CHR.A. - Die Dritte Reformation. Paradigmenwechsel in der Kirche.
94623: SCHWARZ, REINHARD - Die apokalyptische Theologie Thomas Müntzers und der Taboriten
58066: SCHWARZ, V. - Der klangliche Aspekt beim Restaurieren von Saitenklavieren
4138875: SCHWARZ, K. - Geschiedenis der jongste theologie. In hare hoofdtrekken geschetst. Naar de 2e uitgave uit het Hoogduitsch vertaald.
4043729: SCHWARZ, O.J.R. - Das erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament. (Diss.)
4053244: SCHWARZWÄLLER, K. - Das Gotteslob der angefochtenen Gemeinde. Dogmatische Grundlegung der Prädestinationslehre.
103746: SCHWATZ, GARY - De grote Rembrandt.
4053925: SCHWEGLER, A. - Overzicht van de geschiedenis der wijsbegeerte. Een akademiesch handboek. Naar de 4e duitse uitgave bewerkt door A.v.d.Linde.
103669: SCHWEIDLER, MAX - Sammeln und Sichten. Eine praktische Graphikkunde.
144253: SCHWEIGER-LERCHENFELD, ARMAND FREIHERR VON - Die Adria. Land- und Seefahrten im Bereiche des Adriatischen Meeres.
131140: SCHWEIGER, WERNER J. - Wiener Werkstätte. Kunst und Handwerk 1903-1932.
123457: SCHWEIGER, WERNER J. - Wiener Werkstaette. Design in Vienna 1903-1932.
4065014: SCHWEIGGERT, A. (BENEDICTUS XVI) - Unser Papst aus Bayern Benedikt XVI.
4065326: N.N. (SCHWEITZER, A.) - Ehrfurcht vor dem Leben. Eine Freundesgabe zu seinem 80.Geburtstag.
55022: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (2 volumes)
4134718: SCHWEITZER, A. - Paul and his Interpreters. A critical history.
131793: SCHWEITZER, DR. HEINZ - Zur Identifizierung der in der Fürstengruft der St. Lambertuskirche zu Düsseldorf aufgefundenen Gebeine.
4138874: SCHWEITZER, C. & KÜNNETH, W. (HRSG.) - Freidenkertum und Kirche. Ein Handbuch.
4138091: SCHWEITZER, ALBERT (BACH, J.S.) - J.S.Bach. Mit 6 Abbildungen.Voorrede von Ch.M.Widor.
4060203: SCHWEIZER, E. - Heiliger Geist.
4072214: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Matthäus. (NTD 2)
4057973: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Markus. (NTD 1)
121821: SCHWEIZER, GERHARD - Die Berber. Ein Volk zwischen Rebellion und Anpassung.
4042251: SCHWEIZER, E. - Gemeinde und Gemeindeordnung im neuen Testament. (ATANT 35)
4011675: SCHWEIZER, E. - Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern. (ATANT 28) 2.stark umgearb.Auflage.
4133647: SCHWEIZER, E. - Das Evangelium nach Markus. (NTD 1)
4064501: SCHWEIZER, E. - Jezus, de gelijkenis van God. Wat weten wij echt over het leven van Jezus?
4139240: SCHWEIZER, J. (ZWINGLI, H.) - Reformierte Abendmahlsgestaltung in der Schau Zwinglis.
4135813: SCHWEIZER, H. - Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese.
92546: SCHWEMER, ANNA MARIA - Studien zu den frühjüdischen Prophetenlegenden Vitae Prophetarum. Band I, Die Viten der grossen Propheten Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel. Band II. Die Viten der kleinen Propheten und der Propheten aus den Geschichtsbüchern (2 Bände)
104059: SCHWENCKE, JOHAN [INTROD.]. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën.
104704: SCHWENCKE, JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België: 1837 - 1946.
132074: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
132186: SCHWENCKE, JOHAN - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met een beschrijvende bibliografie van het exlibris in Nederland en België: 1837 - 1946.
132082: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in de Skandinavische Landen. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
132083: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Italië. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
132084: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Oostenrijk. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
132073: SCHWENCKE, JOHAN - Het Exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
140137: SCHWENCKE, JOHAN [INTROD.]. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën.
130923: SCHWENCKE, JOHAN - Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
4138873: SCHWENCKER, F. - Das Gebet erläutert durch mehr als tausend Beispiele.
4138871: SCHWENDIMANN, FR. - De H. Hartverering en de zielzorg. Vertaald en bewerkt door R.Huf.
145046: SCHYRGENS, MGR. J. - Berlaymont. Le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts 1625-1928.
4143135: SCHYVENS, J.V. - Audi filia. Overwegingen voor kloosterzusters.
7661: SCLATER, WILLIAM - A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians.
7662: SCLATER, WILLIAM - An Exposition with Notes vpon the First Epistle to the Thessalonians.
4054630: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers.
143584: SCOTT THOMSON, GLADYS - Life in a Noble Household 1641-1700.
143585: SCOTT, AMORET & CHRISTOPHER SCOTT - Tobacco and the Collector.
4057603: SCOTT, N.A. (NIEBUHR, R.) - The Legacy of Reinhold Niebuhr.
4022187: SCOTT, W. - Exposition of the Revelation of Jesus Christ.
145446: SCOTT, SARAH - Art and Society in Fourth-Century Britain. Villa Mosaics in Context.
130024: SCOTT, KATHLEEN L. - Dated & Datable English Manuscript Borders.
145447: SCOTT, SARAH - Art and Society in Fourth-Century Britain. Villa Mosaics in Context.
102180: SCOTT, ROBERT FALCON [DR. GEORG WEGENER - FOREW.]. - Kapitän Scott. Letzte Fahrt. Volume II [only].
4055457: SCOTT, R.T. AND A.R. (BROWN, F.E.) - Eius Virtutis Studiosi. Classical and Postclassical Studies in Memory of Frank Edward Browm (1908-1988)
4137385: SCOTT, H.S. - The Eastern Churches and the Papacy.
143408: SCRAGG, DONALD - The Return of the Vikings. The Battle of Malden 991.
95771: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabbelaisiennes. Tome XVIII (Volume 18). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCVI)
95778: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome XI (Volume 11). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXXXIX)
95760: SCREECH, MICHAEL A. - Rebelais et la Mariage. Religion, morale et philosophie du rire. Études Rabelaisiennes. Tome XXVIII (Volume 28). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXVII)
95754: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome II (Volume 2). L'Évangélisme de Rabelais. Aspects de la Satire Religieuse au XVIe Siècle. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, XXXII)
95775: SCREECH, MICHAEL A. - Études Rabelaisiennes. Tome XIV (Volume 14). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CLXII)
7946: SCRIVERIUS, PETRUS - Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een Byvoeghsel en Toet-Steen Vermeerdert. Met der Graven Afbeeldinge in 't Kooper verciert.
4138212: SCRUTON, R. - Filosofisch denken. Een handleiding voor nieuwsgierige mensen.
4142647: SCRUTON, R. (KANT, IM.) - Kant. (Kopstukken Filosofie)
53278: SCUDDER, HENRY - Wandelen met God. De dagelijkse praktijk van het geloof
143194: SCUDIERO, MAURIZIO - Depero casa d'arte futurista.
103060: SCULPTURE - Willem van Tetrode, Sculptor / Guglielmo fiammingo, Scultore.
3437: SCULTETUS, ABRAHAM - Medullae Theologiae Patrum Syntagma. In quo Theologia Priscorum Primitive Ecclesiae Doctorum, qui ante et Post Concilium Nicaenum floruerunt, methodo analytica & synthetica expressa, atq à Roberti Bellarmini, Caesaris Baronii, Gregorii de Valentia, aliorumq Pontificiorum corruptelis ita vindicatur: ut liquido appareat, penes solas Reformatas Ecclesias esse doctrinae & Veritatis Evangelicae Antiquitatem.
121009: SDRYSDALE, JOHN [ET AL - PHOTOGR.]. & CARLY BROEKHUIS [TEXT] - Tropmpe-l'oeil. List en bedrog in de achitectuur. [in Box].
144106: SDTANNARD, MARTIN [ED.]. - Evelyn Waugh. The Early Years 1903-1939.
145498: SEARIGHT, SARAH [ED.]. - Women Travellers in the Near East.
104269: SEARLE, MICHEL - Tom Clancy's Ghost Recon. Prima's Official Trategy Guide.
110297: SEARLE, JOHN ROGERS - The Philosophy of Language.
100845: SEATON, ALBERT - The Russo-German War 1941-45.
131656: SEATON, ALBERT - Die Armeen des Deutschen Reiches 1870 bis 1888.
131655: SEATON, ALBERT - Die österreichisch-ungarische Armee in der Zeit der Napoleonischen Kriege.
145552: SEBEOK, THOMAS A. [ED.]. - Portraits of Linguists. A Bibliographical Source Book for the History of Western Linguistics, 1746-1963 [2 Vols. Compl.]..
4143115: SEBESTA, F. (FAREL, W.) - Willem Farel. De Hervormer van Waadtland.
47071: SÉCHAN, LOUIS/LÉVÊQUE, PIERRE - Les Grandes Divinités de la Grèce
142650: SECHENOV, I. - Selected Works [I].
142226: SECOND WORLD WAR - By Air to Battle. The Official Account of the British First and Sixth Airborne Divisions.
4071231: SECRÉTAN, L. (SECRÉTAN, CH.) - Charles Secrétan, sa vie et son oeuvre.
142564: SECUNDUS, JANUS [J.P. GUÉPIN - TRANSL.]. - De kunst van het zoenen. De 'Kussen' en andere liefdesgedichten.
9975: SEDGWICK, OBADIAH - De Ryckdom der Genade, uytgebreydet In het opdragen en gunstigh aenbieden van Zaligheydt aen den armen Sondaren. Uyt Openbar. Cap. III. vs. 20. Waerin voorgestelt wordt I. De betooninge der Genade Christi staende voor de Deure ende kloppende, om ingelaten te worden. II. De schuldige Plicht der Sondaren, hoorende de stemme Christi, en hem open doende. III. De Troostelycke Uytkomste van beyden. Om 't Engelsch beschreven, En uyt het Engelsch vertaelt door Arnoldum Jodocum Wassenbergium.
5874: SEDGWICK, OBADIAH - Drievoudige Gront-Slag, I. Der Verootmoedinge, wegens de Sonde. 2. Der Moetgrijpinge, wegens Gods Genade. 3. Der Dankbaarheyt, wegens Gods Voorsorge. Voorgestelt in drie Leersame Verhandelingen over drie heerlijke Texten der H. Schrift. Psalm 19 vers 13. 14. Jesaiae 55: 1. 2. 3. Psalm 23. geheel. Welker Tytel en Inhout int brede voor elk te sien is. Int Engels beschreven. En nu getrouwelijk vertaalt in neder-duyts door Petrus Heringa.
122675: SEDOC-DAHLBERG, BETTY NELLY - Surinaamse Studenten in Nederland. Een onderzoek rond de problematiek van de toekomstige intellektuele kadervorming in Suriname.
104124: SÉE, GENEVIÈVE - Naissance de l'urbanisme dans la vallée du Nil.
104123: SÉE, GENEVIÈVE - Grandes villes de l'Egypte antique.
54580: SEEBASS, HORST - Numeri. 2. Teilband. Numeri 10,11 - 22,1 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IV/2)
4138262: SEEBASS, H. - Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Orientierung im Glauben.
52351: SEEBERG, R. - Lehrbuch der Dogmengeschichte
4023564: SEEBERG, R. (LUTHER, M.) - Die Lehre Luthers. (Lehrbuch der Dogmengeschichte IV/1)
47495: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Band, Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter, Zweiter band, Die Dogmenbildung in der Alten Kirche, Dritter band, Die Dogmengeschichte des Mittelalters
4140542: SEEBERG, R. - Schets van de geschiedenis der Christelijke Leerstukken. Vertaald door A.W.Bronsveld.
4300588: SEEBERG, ERICH (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Die Wissenschaft und die Mystiek seiner Zeit. Studien zur Historiographische und zur Mystiek. (Reprograpgischer Nachdruck der Ausgabe 1923)
4300737: SEEBERG, ERICH (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Die Wissenschaft und die Mystiek seiner Zeit. Studien zur Historiographische und zur Mystiek.
4036772: SEEBERG, R. - "Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert. Eine Einführung in die religiösen, theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart. (4.durchweg neubearb. und stark verm.Aufl von An die Schwelle des 20.Jahrhunderts"")"""
48135: SEEGER, JOSEPH - Acht Toccaten und Fugen für die Orgel. Mit einer Vorrede von Daniel Gottlob Türk
4135533: SEEGER, KARL - Ich preise deine Gerechtigkeit allein!. Predigten und Schriftbetrachtungen.
146006: SEEGERS, DRS. G.H.J. - Het Gilde der Edele Flumieren 1954-1994.
121028: SEELE, HEIDE - Alte Bücher.
121937: SEELIG, LORENZ [ED.]. - Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern. Liturgische Gewänder und Geräte des 16. - 19. Jahrhunderts. Mit einem Bestandverzeichnis der kirchlichen Textilien der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.
4300069: SEERVELD, CALVIN - The greatest song in critique of Solomon. Freshly and literally translated from the Hebrew and arranged for oratorio performance. Melody and music by Ina Lohr, woodcuts by Flip van der Burgt, design by Sypko Bosch.
104815: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
123505: SEGAL, SAM - Jan Davidsz. De Heem en zijn kring. Met een bijdrage van Liesbeth Helmus.
121124: SEGALEN, VICTOR [ANDREW HARVEY & IAIN WATSON - TRANSL.]. - Steles.
121615: SEGALOWITZ, SIDNEY J. [ED.]. - Language Development and Neurological Theory.
54844: SEGBROECK, FRANS VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden - methoden - hulpmiddelen
4074605: SEGBROEK, F.VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden, methoden, hulpmiddelen.
90238: SEGER, JULIANE - Schneekugeln. Bunte Welt im Glas.
93441: SEGERS, GERT JAN - Voorwaarden voor vrede, de komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland
122118: SEGERS, RIEN T. [ED.]. - Visies op cultuur en literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij.
143701: SEGERS, MATHIEU [ED.]. - De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953 - September 1957.
130996: SEGERS, GUSTAAF - De Algemeene Letterkundige Taal en de beschaafde volkstaal in de normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
101428: SEGEV, TOM - One Palestine, Complete. Jews and Arabs under the British Mandate.
103185: SEGHERS, LODE - Bernard van Orley. Apocalypse. De Apocalypsis Wandtapijten.
87502: SEGOND, LOUIS - La Sainte Biblie. Traduite sur les textes originaux hebreu et grec.
9976: SEGUENOT, CLAUDE/BELLINZAGA, ISABELLA CRISTINA - Bid-Vvyser oft Bestieringe des Ghebedts. Voor persoonen dier geen behendigheydt toe en hebben. Eerst ghemaeckt int François door den Eerw. Pater C. Segvenot. Ende over-geset in onse neder-duytsche taele door den Eerw. Pater V.C. beyde Priesters van het Oratorie. WAARBIJ: Den Kortsten wech tot de Hoochste Volmaecktheydt. Inhoudende een cort begrijp vande Christelijcke volmaecktheydt, vol alderley schoone, hooghe, ende Geestelijcke leeringhen. Ghemaeckt door eene Heylighe, ende verlichte Maghet van Milanen in Italien (= Isabella Cristina Bellinzaga). Ende nu eerst overghesedt, uyt het François in onse neder-Duytsche tale. Door Godevaert van Santvoort, Canoninck van Antvverpen.
47489: SEGUI, EMILE - Une petite place protestante pendant les guerres de religion (1562-1629) Faugères en Biterrois. Préface de M. Louis J. Thomas
88554: SÉGUR, PIERRE DU - Le Maréchal de Luxembourg et le prince d'organge 1668-1678
102568: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - De hemelvaart van Mohammed. Inleiding en toelichtingen van Marie-Rose Séguy [In Slipcase].
104316: SÉGUY, MARIE-ROSE [ED.]. - Muhammeds wunderbare Reise durch Himmel und Hölle.
92186: SEIBT, FERDINAND - Karl V. Der Kaiser und die Reformation
94438: SEIBT, FERDINAND A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993
145583: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Karl V. Ein Kaiser in Europa 1346 bis 1378.
102933: SEIBT, FERDINAND [ET AL.]. - Vergessene Zeiten Mittelalter im Ruhrgebiet [2 Vols. Compl.].
4143663: SEIBT, FERDINAND (HRSG.) - Bohemia Sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973. Mit eine Karte, 135 Abbildungen und 9 Farbtafeln. [Dieses Buch soll an die Gründung des Prager Bistums vor tausend Jahren erinnern: ein Erinnerung für den Christenn wie für den Historiker]
4138870: SEIDEL, G.J. - Being, nothing and god. A Philosophy of Appearance.
4300716: SEIDEL, HANS - Musik in Altisrael. Untersuchung zur Musikgeschichte und Musikpraxis Altisraels anhand biblischer und ausserbiblischer Texte.
142720: SEIDENSTICKER, AUGUST. - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. [2 Vols. Compl.].
4135687: SEIDENSTICKER, PH. - Die Auferstehung Jesu in der Botschaft der Evangelisten. Ein traditionsgeschichtlicher Versuch zum Problem der Sicherung der Osterbotschaft in der apostolischen Zeit. (SBS 26)
100465: SEIDENSTÜCKER, DR. KARL & DR. GEORG GRIMM [EDS.]. - Buddhistischer Weltspiegel. Monatsschrift für Buddhismus und religiöse Kultur auf buddhistischer Grundlage [First & Second year].
104645: SEIFERT, KARL-DIETER & DR. MICHAEL WASSERMANN - Otto Lilienthal. Leben und Werk. Eine Biographie.
4142425: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. (Erträge der Forschung 117)
4142821: SEIFERT, J. - Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse.
4042239: SEIFERT, J. (HANNIBAL) - Hannibal.
4009839: SEIFERTH, W. - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
4134961: SEIFFERT, H. - Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2 Bde.
88600: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld
60665: SEITZ. M. - Hermann Bezzel (Theologie, Darstellung, Form seiner Verkundigung)
102514: SEITZ, S. - Ontwerpen voor de toekomst. Kennismaken met achtergronden en huidige praktijk van het duurzaam bouwen.
122585: SELBOURNE, DAVID - Death of the Dark Hero. Eastern Europe 1987-90.
143818: SELBY-BIGGE, L.A. [ED.]. - British Moralists. Being Selections from Writers principally of the Eighteenth Century [2 Vols. Compl.]. .
101238: SELBY, JOHN - The Paper Dragon. An Account of the China Wars 1840-1900.
100264: SELDEN, CAMILLE - Les derniers jours de Henri Heine.
95690: SELDENRIJK, R. - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht
4071970: SELDENRIJK, R - Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie. Een bijbels-historische ontdekkingstocht.
53286: SELDENRIJK, R. - Oriëntatie en evaluatie, theologische bezinning op nieuwe uitdagingen
83801: SELDENRIJK, R. - Genetische technieken en christelijke ethiek. Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw (deel 5 | Kompas Serie)
92927: SELDERHUIS, H.J. - Calvijn als asielzoeker
89378: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn. Handboek.
86279: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek
53878: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Kerkhistorische Monografieën
4300606: SELDERHUIS, HERMAN J. (CALVIJN, J.) - John Calvin. A Pilgrim's life.
4300595: SELDERHUIS, HERMAN J. (ED.) (CALVIJN, J.) - Calvinus clarissimus theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Reasearch. (Reormed Historical Theology 18)
94134: SELDERHUIS, HERMAN JOHAN - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer
94275: SELDERHUIS, HERMAN J. - God in het midden. Calvijns theologie van de Psalmen
102439: SELF, DAVID - Junoir encyclopedie over het christelijk geloof.
122468: SELIGMAN, E.R.A. - Edwin Robert Anderson Seligman 1861-1939. Addresses delivered at the memorial Meeting held on december the thirteenth, 1939 in the Low Memorial Library at Columbia University. To which are appended Memorial Tributes to Professor Seligman.
110888: SELIGMANN, KURT - Magic, Supernaturalism and Religion.
4136209: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens. Nachdruck der Ausgabe 1921.
4068230: SELL, A.P.F. - Defending and Declaring the Faith. Some Scottish Exemples, 1860-1920.
121147: SELL, HANS JOACHIM - De schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
144222: SELLA, DOMENICO - Crisis and Continuity. The Economy of Spanish Lombardy in the Seventeenth Century.
121117: SELLARS, JANE - Charlotte Brontë.
101588: SELLERS, LEILA - Charleston Business on the Eve of the American Revolution.
4055464: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4055465: SELLIN, E. - Geschichte des Israelitische Volkes. I. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil.
4138869: SELLMAIR, J. - Weisheit der Sibylle.
89740: SELLMAN, DAVID / COOPER, ROB - The landscapes of Kent
4056965: SELLNER, A. - Latein im Alltag. Alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk.
123218: SELLS. PETER - Lectures on Contemporary Syntactic Theories: An Introduction to Government-Binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar and Lexical-Functional Grammar.
4139463: SELLS, P. - Lectures on Contemporary Syntactic Theories. An Introduction to Government-binding Theory, Generalized Phrase Structure Grammar, and Lexical-functional Grammar.
131518: SELM, B[ERT] VAN - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
110828: SELM, B. VAN [ED.]. - Studies voor Damsteegt. Aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januar 1981.
4074338: SELM, M.V. (BEW.) - De protestantse kerk op de Banda-eilanden 1795-1923. Een bronnenpublicatie.
48253: SELMS, A. VAN - Genesis deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47231: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I-III compleet, achter deel III de Klaagliederen gevoegt, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48266: SELMS, A. VAN - Jeremia deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48267: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48057: SELMS, A. VAN, DR. A.A. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - Serie De Prediking van het Oude Testament (POT Serie) inclusief Psalmen deel 4!
48218: SELMS, A. VAN, DR. A.A. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - Serie De Prediking van het Oude Testament (POT Serie) inclusief Psalmen deel 4!
54992: SELMS, ADRIANUS VAN - De Babylonische termini voor zonde en hun beteekenis voor onze kennis van het Babylonische zondebesef
48252: SELMS, A. VAN - Genesis deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
43044: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
54588: SELMS, A. VAN - Jeremia deel II (Serie: De prediking van het Oude Testament)
54589: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I (Serie: De prediking van het Oude Testament)
46723: SELMS, A. VAN - Job deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47540: SELMS, A. VAN - Jeremia deel 1, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4073795: SELMS, A. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Job.
48268: SELMS, A. VAN - Jeremia deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
9439: SELNECKER, NICOLAUS - Der gantze Psalter Davids ausgelegt, und in dieser elenden zeit frommen Christen zu Trost unnd Unterricht geprediget, und in Druck gegeben. Jetzt aber auffs newe zum letzten mal ubersehen, gebessert, und gemehret, und mit sonderlichen schönen Gebetlein auff ein jeden Psalm fleissig zugerichtet.
101429: SELVER, PAUL [ED. & TRANSL.]. - A Century of Czech and Slovak Poetry.
92436: SELWYN, EDWARD GORDON - The first epistle of St. Peter. The greek tekst with introduction, notes and essays
87270: SELWYN, DAVID G. - The library of Thomas Cranmer. Oxford Bibliographical Society Publications, Third Series Volume I.
131008: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN & BIRGIT SCHULTE [EDS - ET AL.] - Henry van de Velde. Een Europees kunstenaar in zijn tijd.
101589: SEMEIN, LOUIS DE [EUG. LADREYT - ILLUSTR.]. - Herinneringen van een Parijsche reporter.
54216: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
81544: SEMMELINK, JAN HERMAN - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen
122017: SEN, SURENDRANATH N. - Administrative System of the Marathas.
4061503: SEN, K.M. - Hindoeïsme. De oudste godsdienst ter wereld.
4006938: SENARCLENS, J. DE - Le mystère de l`histoire. Introduction à une conception christologique de devenir. (Diss.)
4054844: SENDEN, G.H.V. - Het werelddrama. Een beschouwing van cultuur en religie.
9977: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera qvae extant omnia: A Ivsto Lipsio emendata et scholiis illvstrata. Editio quarta, atqua ab vltima LipsI manu: Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaestiones Naturales, & Ludum de morte Claudij Caesaris, quibus in hac editione accedunt eiusdem Liberti Fromondi ad Questiones Naturales Excursus noui.
4141780: SENECA, - Troades. Trageedzje. Yn oersetting fan Atze J.Keulen. Ynlieding, tekst, oersetting en noaten.
123108: SENEFELDER, ALOIS - Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey, enthaltend eine richtige und deutliche Anweisung zu den verschiedenen Manipulations-Arten derselben in allen ihren Zweigen und Manieren, belegt mit den nötigen Musterblättern, nebst einer vorangegeben ausführlichen Geschichte dieser Kunst von ihrem Entstehen bis auf gegenwärtige Zeit.
88646: SENEFELDER, ALOIS - Het wezen van den steendruk. Naar het 'Lehrbuch der Lithographie und des Steindruckes'.
4006940: SENFT, CHR. - Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19.Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung. (BHT 22)
131613: SENG, DR. MED. GUNTHER [ED.] - Naturheilverfahren und Homöopathie. Methoden, Krankheiten und ihre Behandlung.
131211: SENGER, HARRO VON - Strategemen. Listen om te overleven.
102181: SENGERS, W. - Het lieve vrouwke van Aarle. Maria Stoel der Wijsheid.
123160: SENGERS, ERIK - Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders . Opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational-choice perspectief.
4050534: SENTZKE, G. - Die Kirche Finnlands.
87461: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus, dat is Goudsche Vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door poimaenius. Op aanleiding van Philalethus.
92496: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
53745: SEPP, CHRISTIAAN - Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming
86256: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw (2 delen)
81987: SEPP, CHRISTIAAN - Johannes Stinstra en zijn tijd, eene bijdrage tot de geschiedenis der kerk en school in de 18de eeuw (2 delen in 1 band)
93772: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858
87268: SEPP, CHRISTIAAN - Verboden lectuur. Een drietal indices librorum prohibitorum.
87202: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, van 1787 tot 1858.
94091: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische studiën
47366: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
84170: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
46312: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
53757: SEPP, CHRISTIAAN - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis
46486: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de Geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben
84112: SEPP, CHRISTIAAN - Geschiedkundige Nasporingen (2 delen in 1 band)
83705: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlandsers over de Geschiedenis der hristelijke Kerk geschreven hebben
53766: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische mededeelingen
51832: SEPP, CHR. - Bibliographische mededeelingen
94094: SEPP, CHRISTIAAN - Het staatstoezicht op de Godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden
94095: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische Mededeelingen
94096: SEPP, CHRISTIAAN - Uit het predikantenleven van vroegere tijden, aanteekeningen
4137996: SEPP, CHR. - Het Godgeleerd onderwijs in Nederland,. gedurende de 16e en 17e eeuw.
4140698: SEPP, CHR. - Kerkhistorische studiën.
4141125: SEPP, CHR. - Polemische en irenische theologie. Bijdragen tot hare geschiedenis.
4142549: SEPP, CHR. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der Theologie in Nederland. Sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858)
4142620: SEPP, CHR. - Drie evangeliedienaren uit den tijd der hervorming. (Jean Taffin, Pieter de Zuttere, Agge van Albada)
53217: SEPPÄNEN, PAAVO A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 19. Jahrgang. Januar 1969 - Oktober 1969 (4 volumes)
131230: SERAGELDIN, ISMAIL & EPHIM SHLUGER & JOAN MARTIN-BROWN [EDS.] - Historic Cities and Sacred Sites. Cultural Roots for Urban Futures.
90526: SERAPHIM, HANS JÜRGEN - Die ländliche Besiedlung Westsibiriens durch Russland
7854: SERARIUS, NICOLAUS - Nicolai Serarii Societatis Iesv Theologi Iosve, ab utero ad ipsum usque tumulum, è Moysis Exodo, Leuitico, Numeris, Deuteronomio, & è proprio ipsus libro toto, ac Paralipomenis, libris quinque explanatus, è quibus bic Tomvs Prior. Gesta eius, usque ad bella complectitur. WITH: Nicolai Serari Societatis Iesv Theologi, et Sacrarvm Literarvm in Mogvntina Academia Professoris, commentariorum in Librum Iosue, Tomvs Posterior, Complectens Bella Omnia ab eo gesta, & eaquae post bella, usque ad eiusdem Ducis mortem, ab eo sunt actia.
145070: SERIZAWA, KATSUSUKE & ALPHONS VAN DER BURG [INTROD.]. - Drukpunt massage. Zelf - acupunctuur zonder naalden.
83151: SERNEE, J.M. E.A. - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland (Algemeen Rijksarchief)
132120: SERNEE, DR. J.M. & DR. S.W.A. DROSSAERS & JHR. MR. W.G. FEITH - De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland.
131904: SERRA, VITTORIO - Heel Venetië. Nieuwe Uitgave.
6936: SERRE, JEAN PUGET DE LA - De Spiegel, die niet vleyd. Handelende van de verachting der Werrelt, en van de bedenkingen des Doots. Nieuwelijks door Jan Hendrik Glazemaker vertaalt. En met kopere platen verciert.
122090: SERROY, JEAN [ED.]. - Romanciers du XVIIe siècle.
100547: SERRURIER, DR. C. - Descartes. Leer en leven.
103708: SERRURIER, DR. C. - De Pensées van Pascal.
4139585: SERRURIER, C. (DESCARTES, R.) - Descartes. Leer en leven.
4066061: SERS, P. - Totalitarisme et avant-gardes. Au seuil de la transcendance.
142934: SERSTEVENS, A. T' - La légende de Don Juan.
4018317: SERTILLANGES, A.D. (THOMAS AQUINATIS) - Der heilige Thomas von Aquin.
131055: SERVADIO, GAIA - Rossini.
103061: SERVAIS, MAX - Armorial des Provinces et des Communes de Belgique.
87955: SERVATIUS, T.J., VELTENAAR, C., DOUMERGUE, E., SCHELVEN, A.A. VAN, SAUSSURE, JEAN DE, BULTEN, H.J., E.A. - Jan Taffijn de man Gods een prediker uit de dagen der hervorming, Theodorus Beza, Marnix' levensloop en karakter de verdraagzaamheid volgens Marnix, Wendelmoet Claesdochter de eerste Noord-Nederlandsche Martelares, Calvijn als mensch, Agrippa d' Aubigné en Rabaut Saint-Etienne, Guillame Farel, Hugenoten en Calvinisten, In de leerschool van Calvijn, Joh. van Oldenbarnevelt (2 delen), Een dapper Magistraat uit de 16e eeuw Pieter Adriaansz. v.d. Werff burg. van Leiden
103239: SERVER, DEAN - Klippers en windjammers. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de vierkant getuigde schepen.
101786: SERVOTTE, HERMAN - De Simulators. De Engelse Roman 1700-1980. Essay.
131858: SERWY, VICTOR - La Coopération Scialiste Belge de demain.
131746: SETERS, W.H. - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableaux ses recherches entomologiques.
122169: SETON-WATSON, ROBERT WILLIAM - A History of the Roumanians from Roman Times to the Completion of Unity.
4134419: SETON-WILLAMS, M.V. - Babylon. Kunstschatten uit Mesopotemië. Met 170 afbeeldingen in kleuren.
89969: SEUPHOR, MICHEL - De abstracte schilderkunst in Vlaanderen.
53006: SEUPHOR, MICHEL - La peinture abstraite en Flandre
100651: SEUREN, P.A.M. - The Logic of Thinking.
4070514: SEUREN, P.A.M. - Filosofie van de taalwetenschappen.
110296: SEUREN, PIETER ALBERTUS MARIA - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4075415: SEUREN, P.A.M. - Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
4049953: SEUSE, HEINRICH - Colloquia Dominiciana cum Divino Animae Sponso. Perdurante Sacro Convivio. (Bibliotheca Mystica)
92363: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd. Herinneringen en oude verhalen, 1279-1979. Iets van sfeer en indrukken uit de jeugd van Moeder-Oma voor kinderen en kleinkinderen
60667: SEVENSTER. G. - Ethiek en echatologie in de synoptische evangelien (Een studie over het typische in Jezus' zedenleer)
86050: SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo, vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën
85821: SEVENSTER, GERHARD - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer
4043465: N.N. (SEVENSTER G.) - Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
4001468: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
4139684: SEVENSTER J.N. (PHILO ALEXANDRINUS) - Het verlossingsbegrip bij Philo,. vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën. (Diss.)
91453: SEVERIJN, J. E.A. - Gereformeerd Weekblad. 41e jaargang. 4 januari 1936 - 12 december 1936.
88929: SEVERIJN, J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 october 1956.
91436: SEVERIJN, J. E.A. - Gerefomeerd Weekblad. 40e jaargang. 5 januari 1935 - 28 december 1935.
85214: SEVERIJN, J. - Wij Gereformeerden...
4039098: SEVERIJN, J. - Het profetisme.
90357: SEVERIJN, JOHANNES - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen
88513: SEVERIJN, J. - Geschiedenis der ethiek
121798: SEVERIN, TIMOTHY - The Oriental Adventure. Explorers of the East.
103472: SEVERIN, TIM - Crusader by Horse to Jerusalem.
4072487: N.N. (SEVERUS, E.V.) - Itinera Domini. Gesammelte Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum. Emmanuel v.Severus OSB zur Vollendung des 80.Lebensjahres am 24.August 1988 dargeboten.
144272: SEWARD, DESMOND - The Hundred Years War. The English in France 1337-1453.
121721: SEWARD, DESMOND - Henry V. The Scourge of God.
90438: SEWARD, DESMOND - The Wars of The Roses. Through the lives of five men and women of the fifteenth century.
131434: SEWARD, DESMOND - Prince of the Renaissance. The Golden Life of François I.
7987: SEWEL, WILLIAM - Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Hooimaand en Oogstmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelykse Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Herfstmaand en Wynmaand 1704. WAARBIJ: Twee-Maandelyke Uyttreksels van alle eerst uytkomende Boeken. Voor Slagtmaand en Wintermaand 1704.
53895: SEWELL, ELISABETH - Dagboek eener moeder
110736: SEWELL, RICHARD H. - John P. Hale and the Politics of Abolition.
102709: SEXTON, RICHARD - American Style. Classic Product Design from Airstream to Zippo.
53709: SEYBOLD, MICHAEL A.O. - Handbuch der Dogmengeschichte. Band I (12 volumes). Including: Faszikel 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a 1. Teil, 3a 2. Teil, 3b, 3c 2. Teil, 4, 5, 6
122136: SEYMOUR, MIRANDA - A Ring of Conspirators. Henry James and His Literary Circle 1895-1915.
121411: SEYMOUR-SMITH, F. - Bibliography in the Bookshop.
102359: SEYMOUR, WILLIAM - Battles in Britain and their Political Background 1066-1746. Volume I: 1066-1547 [only].
101430: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling.
146419: SEYMOUR, RICHARD D. & JOHN M. RITZ & FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication.
146482: SEYMOUR, RICHARD D. & JOHN M. RITZ & FLORENCE A. CLOGHESSY - Exploring Communication & Student Activity Manual & Instructor's Manual [3 Vols. Compl.].
140039: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
100574: SEYN, EUG. M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas. Écoles Flamende et Hollandaise.
4136775: SEYNAEVE, J. (NEWMAN, J.H.) - Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture. According to his published works and previously unedited manuscripts.
131648: SGANZINI, CARLO - Philosophie und Pädagogik. Prolegomena zu einer Theorie der fundamentalen Strukturen.
144907: SHACHAR, ISAIAH - The Jewish year.
146214: SHACKELFORD, GEORGE GREEN - Thomas Jefferson's Travels in Europe, 1784-1789.
102674: SHADEL SPILLMAN, JANE - The American Cut Glass Industry. T.G. Hawkes and his Competitors.
91495: SHAFFREY, MAURA - Irish Cottages
100548: SHAHEEN, SAMAD - The Communist [Bolshevik] Theory of National Self-Determination.
130908: SHAKESPEARE, WILLIAM [HAROLD F. BROOKS - ED.] - A Midsommer Night's Dream.
130895: SHAKESPEARE, WILLIAM [ J.M. NOSWORTHY - ED.] - Cymbeline.
130909: SHAKESPEARE, WILLIAM [T.S DORSCH - ED.] - Julius Caesar.
110151: SHAKESPEARE, WILLIAM - Poems [2 Vols.].
130935: SHAKESPEARE, WILLIAM [H.J. OLIVER - ED.] - The Merry Wives of Windsor.
130912: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.W. DAVID - ED.] - Love's Labour's Lost.
130934: SHAKESPEARE, WILLIAM [E/.A.J. HONIGMANN - ED.] - King John.
130932: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.H.P. PAFFORD - ED.] - The Winter's Tale.
130933: SHAKESPEARE, WILLIAM [M.R. RIDLEY - ED.] - Othello.
130931: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.C. MAXWELL - ED.] - The Andronicus.
130930: SHAKESPEARE, WILLIAM [CLIFFORD LEECH - ED.] - The Two Gentlemen of Verona.
130917: SHAKESPEARE, WILLIAM [J.M. LOTHIAN & T.W. CRAIK - EDS.] - Twelfth Night.
130918: SHAKESPEARE, WILLIAM [A.R. HUMPHREYS - ED.] - King Henry IV. Part 1 & Part 2 [2 vols Vompl.]
130916: SHAKESPEARE, WILLIAM [E.T. PRINCE - ED.] - The Poems.
130915: SHAKESPEARE, WILLIAM [PETER URE - ED.] - King Richard II.
130914: SHAKESPEARE, WILLIAM [PHILIP BROCKBANK - ED.] - Coriolanus.
130913: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH PALMER - ED.] - Troilus and Cressida.
130910: SHAKESPEARE, WILLIAM [F.D. HOENIGER - ED.] - Pericles.
130911: SHAKESPEARE, WILLIAM [HAROLD JENKINS - ED.] - Hamlet.
130907: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.A. FOAKES - ED.] - The Comedy of Errors.
130899: SHAKESPEARE, WILLIAM [AGNES LATHAM - ED.] - As You Like It.
130900: SHAKESPEARE, WILLIAM [H.J. OLIVER - ED.] - Tomon of Athens.
130905: SHAKESPEARE, WILLIAM [-ED.] - Antony and Cleopatra.
130906: SHAKESPEARE, WILLIAM [G.K. HUNTER - ED.] - All's Well that Ends Well.
103108: SHAKESPEARE, WILLIAM [W.G. SIMMONDS - ILLUSTR. & DR. L.A.J. BURGERSDIJK - TRANSL.]. - Hamlet.
130902: SHAKESPEARE, WILLIAM [JOHN RUSSELL BROWN - ED.] - The Merchant of Venice.
130901: SHAKESPEARE, WILLIAM FRANK KERMODE - ED.] - The Tempest.
130896: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH MUIR - ED.] - King Lear.
130898: SHAKESPEARE, WILLIAM [R.A. FOAKES - ED.] - King Henry VIII.
130897: SHAKESPEARE, WILLIAM [KENNETH MUIR - ED.] - Macbeth.
130903: SHAKESPEARE, WILLIAM [BRIAN MORRIS - ED.] - The Taming of the Shrew.
130904: SHAKESPEARE, WILLIAM [BRIAN GIBBONS - ED.] - Romeo and Juliet.
4065600: SHAKESPEARE, W. - De Werken van William Shakespeare. Vertaald door L.A.J.Burgersdijk. Facsimilé-uitgave naar de druk 1884-1888 bij E.J.Brill te Leiden.
4300016: SHAKESPEARE, WILLIAM - Tooneelspelen. Derde Deel. Othello - Hendrik de Vierde, 1e deel - De Dwaaling.. Met de Bronwellen, en Aanteekeningen van verscheide Beroemde Schryveren. Met (3) nieuw geïnventeerde kunstplaaten versiert.
4030918: SHAMIR, I. & SHAVIT, S. (RED.) - Foreword by J.Rothschild. Het joodse volk door de eeuwen heen. Ned. vertaling en bewerking H.C.Endedijk.
4142070: SHAMSIE, K. - Verbrande schaduwen.
103798: SHANKAR, ARCHANA - Khajuraho orchha.
131058: SHANNON, RICHARD - Gladstone I: 1809-1865.
145363: SHAPIRO, HERBERT - White violence and Black Response. From Reconstruction to Montgomery.
4073464: SHAPIRO, H.L. (RED.) - Culturele antropologie.
100707: SHARMA, SRI RAM - The Religious Policy of the Mughal Emperors.
122022: SHARMA, DR. BAIJNATH & DR. RAJ BALI PANDEY - Harsa and his Times [Thesis approved for the degree of doctor of philosophy by the University of Jabalpur].
131529: SHARMA, R.S. - Urban Decay in India [c. 300 - c. 1000] .
122356: SHARPE, KEVIN - The Personal Rule of Charles I.
102987: SHATANAWI, MIRJAM - Islam in beeld. Kunst en cultuur van moslims wereldwijd.
100304: SHAW, BERNHARD - The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism.
144289: SHAW, STANFORD J. & EZEL KURAL SHAW - Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 1808-1975 [ = Volume II: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey].
144293: SHAW, CHRISTINE - Julius II. The Warrior Pope.
102569: SHAW, HERBERT - Artisanat de tradition en Amérique. Paniers - Quilts - Objects en bois - Sculptures - Céramique.
95329: SHEA, WILLIAM - Copernicus. Grondlegger van het moderne wereldbeeld (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
53387: SHEA, WILLIAM - Copernicus. Grondlegger van het moderne wereldbeeld (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 12)
145879: SHEARMAN, JOHN - Het maniërisme.
4137220: SHECHORI, R. - Art in Israel. Photography I.Zafrir.
47089: SHEDINGER, ROBERT F. - Was Jesus a Muslim? Questioning Categories in the Study of Religion
102302: SHEEHAN, JAMES - The Monopoly of Violence. Why Europeans Hate Going to War.
143049: SHELDEN, MICHAEL - Orwell. The Authorised Biography.
4142289: SHELDRAKE, PH. - Spirituality and History. Questions of Interpretation and Method.
101787: SHELLARD, DOMINIC & STECE NICHOLSON & MIRIAM HANDLEY - The Lord Chamberlain Regrets... British Stage Censorship And Readers' Reports From 1824 To 1968.
4069669: SHELLEY, M. (ED.) - Deepening Your Ministry Though Prayer and Personal Growth. 30 Strategies to Transform Your Ministry.
4069670: SHELLEY, M. (ED.) - Changing Lives Though Preaching and Worship. 30 Strategies for Powerful Communication Including Chapters from R.Forster, C.Swindoll e.o.
143862: SHENNAN, J.H. - The Parlement of Paris.
104475: SHENTON, ALAN & RITA SHENTON - Collectable Clocks 1840-1940. Reference and Price Guide.
86308: SHEPARD, THOMAS - Overdenkingen en geestelijke bevindingen
87059: SHEPARD, THOMAS - De ware bekering. Ontdekkende het klein getal der ware gelovigen en de grote moeilijkheid der zaligmakende bekering.
4064985: SHEPARD, TH. - The Ten Virgins.
89556: SHEPARD, THOMAS - De gezonde gelovige. Een verhandeling over de Evangelische bekering, ontdekkende het werk van Christus' Geest in de verzoening van een zondaar met God.
87058: SHEPARD, THOMAS - Overdenkingen en geestelijke bevindingen.
4135516: SHEPARD, J.W. - The Life and Letters of St.Paul. An Exegetical Study. First edition.
110204: SHEPHARD, BEN - Na zonsondergang. De bevrijding van kamp Bergen-Belsen 1945.
110448: SHEPHERD, GORDON M. - The Synaptic Organization of the Brain.
4137140: SHEPHERD, M. (RED.) (FICINO, M.) - Marsilio Ficino. Een universeel mens.
4300095: SHEPHERD, M.H. - The Oxford American Prayer Book Commentary.
6625: SHEPPARD, THOMAS - De Gezonde Geloovige, of Verhandeling over de Evangelische Bekeering. Ontdekkende het werk van Christus Geest, in de Verzoening eens Zondaars voor God, in deszelfs regte Beginselen, ware Voortgang en heerlijk Uiteinde. Nieuwe Uitgave.
89986: SHEPPARD, GORDON - The man who give himself away. Pictures by Jacques Rozier. A Harlin Quist Book.
84153: SHEPPARD, THOMAS - De gelijkenis der tien maagde, verklaard en toegepast. Zijnde de inhoud van verscheiden predikatiën over Matth. 25 : 1-13 (2 delen)
55240: SHEPPARD, J. E.A. - Christelijk gedenkboek of opmerkingen en overdenkingen voor iederen dag des jaars. Getrokken uit de schriften van de meest geachte schrijvers
55264: SHEPPARD, THOMAS - De gelijkenis der tien maagden, verklaard en toegepast zijnde de inhoud van verscheiden predikatiën over Matth. 25 : 1-13 (2 delen)
83055: SHEPPARD, T. - De Waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijelykheid der zaligmakende bekeeringe
9649: SHEPPARD, THOMAS - De Gelykenis der Tien Maagden Verklaart en Toegepast: Zijnde den Inhoudt ver verscheide Predikaatsien, over Matth. XXV: 1-13. Waar in het Onderscheidt tusschen de Oprechte Christen en de Doorsleepenste Geveinsde, de Natuur en de Merktekens der Zaligmakende en Gemeente Genade, de Gevaaren en Onheilen die in de bloeyenste Kerken of onder de Christenen ontstaan, en andere Geestelyke Waarheden van het grootste Gewigt, duidelyk ontdekt, en tot de Oeffening aangedrongen zijn.
142847: SHERARD, ROBERT HARBOROUGH - Das Leben Oskar Wildes [2 Vols. Compl.].
121759: SHERARD, ROBERT HARBOROUGH - "The Life of Oscar Wilde. With a Full Reprint of the famous Revolutionary Article "" Jacta Alea Est "", which was written By Jane Francesca Elgee, who afterwards became the mother of Oscar Wilde, and an additional Chapter contributed by one of the Prison-Warders, who held this Unhappy Man in Goal."
7416: SHERLOCK, WILLIAM - Stichtelyke Redenvoeringe wegens het Toekomende Oordeel. Uyt het Engelsch Vertaald, door Willem Séwel. De Tweede Druk.
9230: SHERLOCK, WILLIAM - Stichtelyke Redenvoeringe wegens het Toekomende Oordeel. Uyt het Engelsch Vertaald, door Willem Sewel. De Tweede Druk.
122750: SHERMAN SEVERIN, DOROTHY [ED.]. - Two Spanish Songbooks. The ' Cancionero Capitular de la Colombina [SV2] ' and the ' Cancionero de Egerton [LB3] '.
4143373: SHERRARD, PH. - The Greek East and the Latin West. A Study in the Christian Tradition.
104851: SHERRAT, DR. ANDREW [ED.]. - Cambridge Encyclopedie van de Archeologie.
102029: SHERRY, NORMAN - The Life of Graham Green. Volume I: 1904-1939 [only].
130861: SHESTACK, ALAN - Fifteenth Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art - Washington d.c.
122309: SHI, DAVID E. - Facing Facts. Realism in American Thought and Culture 1850 - 1920.
144869: SHILLINGLAW, SUSAN & JACKSON J. BENSON [EDS.]. - Of Men and their Making. The Selected Nonfiction of John Steinbeck.
4142356: SHIN, K.W. (GADAMER, H.G.) - A Hermeneutic Utopia. H.G.Gadamer's Philosophy of Culture. (Diss.)
146417: SHIPLEY, ROBERT M. [ET AL.]. - Dictionary of Gems and Gemology. Including, Ornamental, Decorative and Curio Stones [excluding Diamonds]. A glossary of over 4000 English and foreign words, terms and abbreviations that may be encountered in English literature or in the gem, jewelry or art trade.
130152: SHIPMAN,PAT - Taking Wing. Archaeopteryx and the Evolution of Bird Flight.
53486: SHIRE, MICHAEL - De versierde Haggadah. Het Middeleeuwse afbeeldingen uit de Haggadah-collectie van The British Library
4141531: SHIRE, M.J. - The Jewish Prophet. Visionary Words from Moses and Miriam to Henrietta Szold and A.J.Heschel. Featuring illuminated manuscripts from the British Library.
143501: SHIRER, WILLIAM L. - The Collapse of The Third Republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940.
4300647: SHOFNER, R.D. (ANSELMUS CANTUARIENSIS) - Anselm Revisited. A Study of the Role of the Ontological Argument in the Writings of Karl Barth and Charles Hartshorne.
121724: SHONAGON, SEI [PAUL HEIJMAN - TRANSL.]. - Dagboek.
104056: SHONE, RICHARD - The Century of Change. British Painting since 1900.
123277: SHORT, NICHOLAS M. & PAUL D. LOWMAN [ET AL.]. - Mission to Earth: Landsat Views the World.
86310: SHOULS, JOHAN - Up to date gereformeerd. Reformatorische gemeenschap in een opengebroken wereld
103617: SHUKMAN, HAROLD [ED.]. - Stalin's Generals.
4044841: SHULAM, J. & CORNU, H.LE, - A Commentary on the Jewish Roots of Romans.
4142404: SHUMAKER, W. - The Occult Sciences in the Renaissance. A Study in Intellectual Patterns.
52408: SHUTT, R.J.H. - Studies in Josephus
6628: SIBBES, RICHARD - A Fountain Sealed, or, The duty of the sealed to the Spirit, and the worke of the Spirit in Sealing. Wherein Many things are handled about the Holy Spirit, and grieving of it. As also Of assurance and sealing what it is, the priviledges and degrees of it, with the signes to descerne, and meanes to preserve it. Being The substance of divers Sermons preached at Grayes Inne.
5884: SIBBES, RICHARD - Het gekroockte Riet, En de Glimmende Vlas-wiecke, Ofte eenighe Predikatien over Matth. 12: vers 20. Op begeerte en ten beste van swack-geloovige Christenen. In 't Engels beschreven, Ende nu in 't Nederduyts vertaelt, den derden Druck, vermeerdert met twee Tafels.
92751: SIBBES, RICHARD - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar.
8852: SIBBES, RICHARD - Het Licht van den Hemel. Ontdeckende De Fonteyne geopent, De Toe-juychinge der Engelen, De Rijckdom der Kercke, De Rijcke Armoede. Voor-gestelt in vier Tractaten. Vertaelt door Cornelius à Diemerbroeck.
5894: SIBBES, RICHARD - Een Verzegelde Fonteyn, vvaer in Veel dingen verhandelt worden van den H. Geest ende de bedroevinge desselven. Als oock van de Privilegien, Trappen, ende Ken-teeckenen der verzegelinge, ende de Middelen om die te behouden. Eerst in 't Engels beschreven, ende nu in 't Neerlands overgeset door Josua Sanderus.
95302: SIBBES, RICHARD - Geborgen in Ihm
4076036: SIBBES, RICHARD - Works of Richard Sibbes. Vol. 5. Expositions and Treatises from Portions of Several of the Epistles of St.Paul. Ed. by A.B.Grosart.
4076037: SIBBES, RICHARD - Works of Richard Sibbes. Vol. 1. Ed. with memoir by A.B.Grosart.
4143454: SIBBES, R. - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek.
4011687: SIBER, P. - Mit Christus leben. Eine Studie zur paulinischen Auferstehungshoffnung. (ATANT 61)
6635: SIBERSMA, HERO - Roem der Christenen in Christo Jesu, den Heere hare Geregtigheid, Behelsende Het fundament en Opbouw der Eenige ware Religie, tot overtuiginge van Joden, Heidenen, Antichristenen, en valsch genaamde Christenen, en gerustellinge van allen, die bekommerd zijn over den weg der Saligheid. En daar uit vloeijende Praktyk der Christenen. Of Regte aard der Deugden, die een Gelovige te betragten heeft, om sijn Roem in Christo te bevestigen. De derde Druk.
6636: SIBERSMA, HERO - Abrahams Vriendemaal op De Speeninge Isaacs, de Vrye Soon van de Vrye Moeder, Vertonende Het Oude Geloof Israëls Bevestigt door het Niuwe. Verhandeld by de Overgang van Isaac de Vry, Van het Dienstbaar Israël tot het Vrye, Dat is, Tot de Christenen, die met de Geest van de Messias Gesalft zyn, met syn Geregtigheid Bekleed, en syn Vryheid Bekroond, om Israël te verlokken. Benevens de Belydenis van Gemelde Isaac de Vry. En een Samenspraak tusschen Sem en Japhet.
6638: SIBERSMA, HERO - De Paradysse God-Geleerdheid Begrepen in de eerste Belofte. Gen. 3. Met Opening van den Throon der Genade, in het Bloed van de Christus. Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de Grond en Sleutel van alles, wat naderhand ge=openbaard is, onder de Vaderen, Moses, de Profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Test. Tot onderrigtinge der Cgristenen, en overtuiginge Israëls, wegens de Natuur en Noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn Offerhande het Koningrijk verkrygen souw. Den Tweden Druk.
6641: SIBERSMA, HERO - De Tente van Hagar en Sara, Dat is, De dienstbare Gemeente Israëls onder Moses, en de vrye onder de Messias. En Hoe daar in den Hemel nederdaaldt op aarden, en de inwoonders van die Tente de Messianen of Christenen zyn, en also het Israel na den Geest. Benevens De wedergeboorte, en onse Bekeeringe tot den Gelove, waar door wy ingaan in het Koningryk, Gods, dat in de Tente van Sara is, met de Geregtigheidt en Vryheidt door de Messias verworven daar in wy den Heere dienen, na de wyse van het boven Jerusalem.
6643: SIBERSMA, HERO - De Bekeerde Moordenaar, En daar in Ontdekt De Kragt van de Offerhande des Messias, Waar door Hy niet alleen vele duisenden uit Joden en Heidenen, maar ook dese grote Sondaar met Godt Versoendt heeft, en Geregtigt, om op dat selve Heden met Hem te zyn in het Paradys. Benevens een Toepassing en Vermaning tot Allen, en in 't besonder tot Israël, om sig tot desen Heyland te Bekeeren door het Gelove. Mitsgaders Het Bevel des Vaders aan Haar, om desen Soon te Kussen, tot Saligheid, en syne Gunstgenoten te Verzamelen, die het Verbond met Hem maken op de Offerhande synes Gesalfden. De Voorreden handelt van de Liefde die de Christenen aan de Joden schuldig zyn. WAARBIJ: Palm-Boom des Vredes, Opwassende voor Sion, onder veele verdrukkingen, tot een vlyde vrugt in 't laatste der dagen. Nu Herbloeijende in de Tegenwoordige Vrede gemaakt met de Magtige Koning van Frankryk, Lovys de XIV. Voorgehouden uit Esaias cap. 2: 4. Op de Plegtige Dank- en Bede-dag, by het stigten van ons Altaar des Vredes, op den 14 van Junius, 1713. Met Een Aanspraak tot Israël, wegens de Vrede van de Messias uit deselve Profetye, v. 5.
7663: SIBERSMA, HERO - Naukeurig Ondersoek, Wie een Christen, En Hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid, Volstandig tot den einde toe, met een ernstige Beproevinge, en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tusschen Elias en Christofilus.
52460: SIBERSMA, H. - Roem der Christenen in Christo Jesu
92012: SICCAMA, J.G. - Over oorlog
4050612: SICHELSCHMIDT, G. (LUTHER, M.) - Der deutsche Prophet. Versuch über Luther.
101442: SICHERMAN, BARBARA & CAROL HURD GREEN [EDS. - ET AL.]. - Notable American Women. The Modern Period. A Biographical Dictionary.
123251: SICKING, C. M. J. & D G. J. TEN VELDHUYS [EDS.]. - Hellenike Paideia. Een Bloemlezing uit de Griekse Literatuur & Hellenike Paideia. Woordenlijst [2 Vols. Compl.].
92409: SIDER, RONALD J. - Andreas Bodenstein von Karlstadt. The development of his thought, 1517-1525
4066785: SIEBE, PETER - Brieven aan God van bekende Nederlanders. (Leon de Winter, Willem Aantjes, Jan Siebelink e.a.)
145200: SIEBECK, HERMANN - Goethe als Denker.
145196: SIEBECK, HERMANN - Aristoteles.
4038988: SIEBECKE, H. - Und so baue ich mir ein Haus. Vom Tempel Salomos zur Klagemauer.
146108: SIEBELINK, JAN - Daar gaat de zon nooit onder. Het domein van Jan Siebelink.
53819: SIEBELINK, JAN E.A. - Uit liefde in boeken. Vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel
4058347: SIEBENSCHÖN, L. - Het onvermogen om lief te hebben.
4139728: SIEBENTHAL, H.VON - Kurzgrammatik zum Griechischen Neuen Testament.
4037351: SIEBERT-HOMMES, J.C. (VB) - Hosea 1-3. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
95226: SIEBERT-HOMMES, J.C. - Ester (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
4049827: SIEBERT-HOMMES, J.C. - Laat de dochters léven. De literaire architectuur van Exodus 1 en 2 als toegang tot de interpretie. (Diss.)
4042386: SIEBESMA, P.A. - Door het oog van de rabbijnen. Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers.
95344: SIEBRAND, HEINE - Woorden zouden overbodig zijn, over het heilige in het dagelijks leven
4063064: SIEBRAND, H.J. - De bekleding van de wereld. Essays over vrijheid, spiritualiteit en verdraagzaamheid.
121919: SIEDLER, WOLF JOBST [JAN GIELKENS - TRANSL.]. - Een leven bekeken. Herinneringen van een uitgever.
143237: SIEFKEN, HINRICH [ED.]. - Theodor Haecker 1879-1945.
123296: SIEG, WILFRIED [ED.]. - Acting and Reflecting. The Interdisciplinary Turn in Philosophy.
144044: SIEGEL, ACHIM - The Totalitarian Paradigm after the End of Communism. Towards a Theoretical Reassessment.
88074: SIEGENBEEK, MATTHIAE - Disputatio literaria inauguralis qua continetur platonica prosopographia, sive expositio judicii, quod plato tuit de iis, quiin scriptis ipsius aut loquentes inducuntur, aut quavis de causa commemorantur. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Matthiae Siegenbeek, A.L.M. Phil. Doct. lit. Belgicarum et Hist. Patriae. Prof. Ordin., nec non amplissimi senatus academici consensu, et mobilissimae facultatis philosophiiae theoreticae et literarum humaniorum degeeto, pro gradu doctoratus, summisque in philosophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis, in acadeia lugduno-batava, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Gulielmus Groen van Prinsterer, ex pago Voorburg Hollandus. At diem 17 Decembris MDCCCXXIII. Hord XI-XII. In Auitorio Majori.
4300931: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM-LAMME, C.A. - Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae. MDLXXV - MCMXL.
4053246: SIEGFRIED, TH. - Das Wort und die Existenz. Eine Auseinandersetzung mit der dialektischen Theologie. (Karl Barth, Fr.Gogarten und R.Bultmann)
46471: SIEMENS, JAMES - The Christology of Theodore of Tarsus. The Laterculus Malalianus and the Person and Work of Christ (Studia Traditionis Theologiae, Explorations in Early and Medieval Theology, 6)
4013127: SIEMERINK, J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming. Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen. (Diss.)
60668: SIEMERINK. J.A.M. - Het gebed in de religieuze vorming (Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen)
4074482: SIENA, KATHARINA VON - Die Hoffnung gebe dir Mut. Gedanken für jeden Tag, ausgewählt von Maria Lucia.
9748: SIENA, SISTO DA - Bibliotheca Sancta.
54300: SIERAT, JOOP - Rapádaba. Mensen van de Wisselmeren, Irian Jaya. Met een persoonlijk woord van Johan Naron, directeur Centraal Missie Commissariaat CMC
60669: SIERINK. K. - Pastoraat als wegbereiding (De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat)
142867: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
4003003: SIERKSMA, F. - Religie, sexualiteit en agressie. Een cultuurpsychologische bijdrage tot de verklaring van de spanning tussen de sexen.
142868: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
102685: SIERKSMA, K.L. [ ED.]. - Flags of the World. 1669-1670. A seventeenth Century Manuscript.. With commentary and historical annotations.
4036299: SIERKSMA, F. (LEEUW, G.V.D.) - Prof Dr G.van der Leeuw. Dienaar van God en hoogleraar te Groningen.
4038327: SIERKSMA, F. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
4049679: SIERKSMA, F. - De mens en zijn goden.
4060914: SIERKSMA, F. - Phaenomenologie der religie en complexe psychologie. Een methodische bijdrage. (Diss.)
4068413: SIERKSMA, F. - De religieuze projectie. Een anthropologische en psychologische studie over de projectieverschijnselen in de godsdiensten.
4073325: SIERKSMA, F. - Glaube, Wahn und Aberglaube. Der Mensch und sein Götter.
4142190: SIERKSMA, F. - Schoonheid als eigenbelang. Essays.
91995: SIERTSEMA, BETTINE - Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen
4049912: SIERTSEMA, B. (RED.) - Visioen en visie. Het boek Openbaring - uitleg en viering. Met bijdragen van J.W.van Henten, E.H.van Olst, N.A.Schuman e.a.
4300713: SIERTSEMA, G.J. - A Great Pasport of Poetrie. Sixteenth-century European Psalm Transaltions and the Emergence of Devotional Poetry in England. (Diss.)
60670: SIETSMA K. - Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus
102823: SIEVERNICH, GEREON & HENDRIK BUDDE [EDS.].B 2-6 - Europa und der Orient 800-1900.
146013: SIEVERS, EDUARD [ED.]. - Der Nibelunge Not / Kudrun.
4068990: SIGAL, P. - Judentum.
4140339: SIGAL, G. - The Jew and the Christian Missionary:. A Jewish Response to Missionary Christianity.
89728: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800.
146476: SIGUÁN, MARISA & KARL WAGNER (EDS) - Transkulturelle Beziehungen. Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert.
94417: SIGWART, CHRISTOPH - Ulrich Zwingli. Der Charakter seiner Theologie mit besonderer Rücksicht auf Picus von Mirandula
53975: SIJBRANDI, K. - De kerkregisters en de predikantsdochter
143795: SIJES, DR. B.A. [& TH.M. DE GRAAF & A. KLOOSTERMAN & F.J.A. VAN LOENEN - ET AL.]. - Vervolging van zigeuners in NJederland 1940-1945.
101615: SIJMONS, A.H. - Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht [In Portfolio].
121856: SIJS, NICOLINE VAN DER - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
4072291: SIJS, NIC.V.D. - Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands.
46350: SIKER, JEFFREY S. - Disinheriting The Jews, Abraham in Early Christian Controversy
81500: SIKKEL, J.C. - Onder de vleugelen des Heeren, het woord Gods in het boek Rut overdacht
60671: SIKKEMA. R.K. - De lening in het Oude Testament (Bijdrage tot de kennis van het vraagstuk van schuld en aansprakelijkheid)
4039100: SIKKEN, W. - Het compromis als zedelijk vraagstuk. (Diss.)
4139514: SIKKEN, W. - Tropendominee.
82103: SIKKES, J.H. - ... In geval van een vijandelijken inval, Ambtelijk gedrag in bezettingstijd en de daarvoor geldende aanwijzingen
4066272: SILBER, S. - Een Joods gezin in onderduik. Dagboek.
142648: SILBERER, DR. HERBERT - Der Traum. Einführung in die Traumpsychologie.
4134254: SILBERMAN, N.A. - Digging for God & Country. Exploration, Archeology, and the Secret Struggle for the Holy Land 1799-1917.
102464: SILBERNBERG, HERMAN - Jochie...je moet er trots op zijn. Spelend de oorlog door.
122048: SILBERSTEIN, GERARD E. - The Troubled Alliance. German - Austrian Relations, 1914-1917.
84923: SILFHOUT, W. - Tegendraads bij tegenwind. De plaats van de kerk in een seculiere samenleving
121900: SILK, JOSEPH - The Big Bang. The Creation and Evolution of the Universe. Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God.
104623: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
4010298: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De organisatie van de christelijke kerk in den apostolischen tijd. (Diss.)
123044: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
89415: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Verzekerdheid. Veertien leerredenen over Romeinen VIII.
104450: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht.
83152: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De Organisatie van de Christelijke Kerk in den Apostolischen Tijd
145507: SILLEVIS, JOHN [ET AL.]. - Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht.
53061: SILLEVIS, JOHN - Van Picasso tot Tápies. Hoogtepunten van de Spaanse kunst in de twintigste eeuw uit de collectie van het Nationaal Museum voor Kunst en Cultuur
93184: SILLEVIS SMIT, P.A.E. - Handboek voor de heilige geschiedenis. Deel 1: Het Oude Testament. Deel 2: Het Nieuwe Testament (2 delen)
103799: SILLEVIS, JOHN & JAN. E. SCHIERBEEK [EDS.]. - De Dandy.
95135: SILLEVIS SMITT, PETRUS ABRAHAM ELISA - De organisatie van de Christelijke Kerk in de Apostolischen Tijd
4073355: SILVER, LEE - Sleutelen aan de Schepping. Het ontwerp van menselijk leven in het nieuwe millenium.
4137206: SILVER, E. - Sie waren stille Helden. Frauen und Männer, die Juden von den Nazis retteten. Aus dem Englischen von Verena Koch.
4141117: SILVER, A.H. - A History of Messianic Speculation in Israel. From the First through the Seventeenth Centuries.
95456: SILVERMAN, DAVID J. - Faith and Boundaries. Colonists, Christianity, and Community among the Wampanoag Indians of Martha's Vineyard, 1600-1871
130175: SILVERMAN WEIDENREICH, BEATRICE [LEONARD WOLF - TRANSL.] - Yiddish Folktales.
143859: SILVERSTONE, TREVOR & PAUL TURNER - Drug Treatment in Psychiatry.
103827: SILVIA, JOSÉ CORNÉLIO DE & GERALD LUCKHURST & ANTONIO HOMEM CARDOSO [PHOTOGR.]. - Sintra. A Landscape with Villas.
4143465: SIMEON, CH. - Evangelical Preaching. An Anthology of Sermons. Ed. by J.M.Houston. Introduction by J.R.W.Stott.
90216: SIMKINS, MICHAEL - The Roman Army from Caesar to Trajan
131662: SIMKINS, MICHAEL - Das Römische Heer von Caesar bis Trajan.
142714: SIMMEL, G. - Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen.
4138876: SIMMEL, G. - Zur Philosophie der Kunst. Philosophische und Kunstphilosophische Aufsätze.
4138878: SIMMEL, G. - Philosophische Kultur. 2e um einige zusätze vermehrte Auflage.
4139441: SIMMONS, M.J. (ED.) - Preaching on the Brink. The Future of Homiletics.
100517: SIMMONS, JAMES C. - Passionate Pilgrims. English Travelers to the World of the Desert Arabs.
144910: SIMMONS, D.R. - Iconography of New Zealand Maori Religion.
144348: SIMMONS, R.C. - The American Colonies. From Settlement to Independence.
144349: SIMMONS, R.C. - The American Colonies. From Settlement to Independence.
130554: SIMOENS, DRIES - Vergoeding voor verkeersslachtoffers. Naar een grondige hervorming.
54192: SIMOJOKI, MARTTI A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 12. Jahrgang. Januar 1962 - Oktober 1962 (4 volumes)
146290: SIMON, GERHARD (ED.) - Weltmacht Sowjetunion. Umbrüche - Kontinuitäten - Perspektieven.
4002400: SIMON, H. & SIMON, M. - Geschichte der jüdischen Philosophie.
104429: SIMON, HANS - The Heart of Medieval Cities. Sketches of European Town Centres.
121484: SIMON, KARL - Figürliches Kunstgerät aus Deutscher Vergangenheit.
4075709: SIMON, L. (JAMES, W.) - Genuine Reality. The Life of William James.
4138867: SIMON, U. - Theology of Crisis.
142570: SIMON, COEN - De wereld tussen haakjes. Van Plato tot Sloterdijk. De mooiste zinnen uit de filosofie.
89020: SIMONI, ANNA E.C. - Catalogue of Books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
131998: SIMONI, ANNA E.C. - The Ostend Story. Early tales of the great siege and the mediating role of Henrick van Haestens.
8854: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
6645: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hiuer noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
90554: SIMONIDES, SIMON - De ziel onder een wolk
9325: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage, Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort Aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
92761: SIMONIDES, SIMON - De ziel onder een wolk
5635: SIMONIDES, SIMON - Vrienden-Raedt, Gegeven aen de besochte Gemeynte van de Rijp, By een merckelick Oordeel Godts over haer gegaen, door middel van een verschrickelicke Brandt, door de welcke op de nacht, tusschen des sesten en sevensten Januarij deses Jaers 1654, in de tijdt van ontrent seven uren tusschen de vijf en ses hondert huysen, benevens het Gods-huys, zijn gevelt, en in assche geleght. Vervatet in eenige nutte Regulen, om haer dese schade winst voor hare zielen te doen. Doo ingestelt, dat oock d'Inwoonderen van ons lieve Vaderlandt, in den tijdt van Gods druckende oordeelen, haer voordeel daer mede konnen doen. Den tweeden Druck, van nieuws door den Autheur oversien, en meer als twee derde deelen vermeerdert. WAARBIJ: Nieuw-Jaers-gifte voor de Besochte Inwoonderen van de Ryp. By het droevigh voorval van een tweede verschrickelijcke Brant onder haer ontstaen, op de nacht, tusschen den 10. en 11. Novembris, waer door het meeste deel der overige Hutjens, de eerstemael verschoont, oock tot assche gemaeckt zijn. Met een verder woort van noodige opmerckinge, voor de Inwoonderen des Lants in 't gemeyn.
85650: SIMONIDES, SIMON - Verzameld werk (Complete Set)
8968: SIMONIDES, SIMON - Opweckingen voor de Trage Vertroostingen voor de Swaermoedige Siele. Gedachten in het Naderen en Aensitten aen de H. Tafel. Als mede, de betrachtingen van de Onthaelde Siele. Is hier noch achter by gevoegt een kort aenhangsel, slaende op elk Deelken, en de bysonderste materien in dit Tractaetjen begrepen. Tot gemeene nutte, en op-bouwinge der Sielen in het licht gegeven.
5536: SIMONIDES, SIMON - Verhemelde Ziele. Dat is, Een beschrijvinge van een Hemelsch-Gesint Man, sijn Wandel en verkeeringe op Aerden. In II. Stucken. War van dit eerste den Leseren volkomen bericht sal geven vand en vereysten wegh der Heyligen op aerden, zynde na boven gestreckt, en als in de Hemelen, als mede de tegen-gestelde paden der afwijckende menigte, gaende na de Helle en de Doot, met vele krachtige beweeg-redenen daer toe dienende om de eerste te kiesen, en de laetste te vermijden. In het Tweede. De Leser eerst-daeghs hebbe te verwachten een aengehecht vertoogh, begrypende de rechte proeve en onderscheydende merck-teeckenen van een Hemelingh, als mede die middelen, die elck hebbe ter handt te nemen, om dese reyse na den Hemel wel te doen. Seer nuttigh gelesen te werden voor een yder begeerig Ziele, die gaern wel van sijnen wegh leerde oordeelen, en na dit korte leven wenschte een deelgenoot te zijn van de Gelucksalige Eeuwigheydt.
4925: SIMONIDES, SIMON - Der swackken Leydtsman aen Des Heeren Heylige Tafel, Of Oplossinge van de voornaemste swarigheden der kinderen Godts ontrent het H. Avondtmael. Hier is voor aen ghehecht een Troostelycke Aenspraek aen alle Treurige Herten, Ende in 't eynde by-gevoeght een Kort-bondige verhandelinge van het Leven des Geloofs, sonderling ontrent het H. Avontmael.
8853: SIMONIDES, SIMON - Oeffen-School voor Vroomen, Uyt Psalm 119. vers 17. voorgestelt in de laetste Predicatie, die sijn E. op den 21. April 1675. des voormiddaegs in 's Gravenhage in de Klooster Kerck gedaen heeft. WAARBIJ: Couragie voor het Volck des Heere, of Tractaetjes van de Geestelijcke Kloeckmoedigheyt.
53264: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel of: Oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal
55144: SIMONIDES, SIMON - Verzameld Werk (Complete Set, 5 delen)
142864: SIMONIKOVÁ, JAROMÍRA [INTROD.]. - D.G. Fischel Söhne. Der Katalog von 1915 / D.G. Fischel Sons. The 1915 Catalogue [In Slipcase].
95767: SIMONIN, MICHEL - Rabelais pour le XXIe Siècle. Actes du colloque du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (Chinon-Tours, 1994). Études Rabelaisiennes. Tome XXXIII (Volume 33). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCXXI)
4075268: SIMONIS, Y. (LÉVI-STRAUSS, CL.) - "Claude Lévi-Strauss ou la Passion de l`inceste"""". Introduction au structuralisme. Nouvelle édition revue et augm d`une postface."
122410: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken.
102736: SIMONS, G.H. - Een verhaal apart. Liber amicorum aangeboden aan Frans van den Brand bij zijn afscheid van zijn Philips loopbaan.
145063: SIMONS, WIM J. [ED.]. - Omgang met boeken. Over schrijvers en lezers, uitgevers en boekverkopers, bibliofielen en boekenheidenen en al het andere dat het noodlot uitmaakt van wat tussen franse title en colophon te lezen is.
4141579: SIMONS, MENNO - Confession of My Enlightenment, Conversion, and Calling /. The New Birth and Who They Are Who Have the Promise. With introduction and notes by I.B.Horst. (MSD 5).
4016395: SIMONS, J.S.F. (PERSONS, R.) - Robert Persons S.J. Certamen Ecclesiae Anglicanae. (Diss.)
103670: SIMPSON, F.A. - The Rise of Louis Napoleon.
123558: SIMPSON, MARC & PATRICIA JUNKER [EDS]. - The Rockefeller Collection of American Art at The Fine Arts Museums of San Francisco.
131471: SIMPSON, GEORGE GAYLORD - Fossielen. Een beeld van de evolutie.
94247: SIMPSON, SAMUEL - Life of Ulrich Zwingli. The swiss patriot and Reformer. The chapters of this book, with bibliography
110517: SIMROCK, KARL & PROF. DR. ANDREAS HEUSLER [EDS.]. - Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch.
102182: SIMROCK, KARL [PROF. DR. ANDREAS HEUSLER - ED.]. - Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Auf Grund der Übersetzung von Karl Simrock bearbeitet von Prof. Dr. Andreas Heusler.
104270: SIMS, JENNIFER [ED.]. - Turok Official Strategy Guide.
130414: SIMSEK, JALE & MARIËTTE HERMANS - Alle ogen gericht op eerwraak. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Een handleiding voor hulpverleners.
143002: SIMSON, OTTO VON - Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und Bedeutung.
143920: SINCLAIR, DAVID - Sir Gregor MacGregor and the Land that Never Was. The Extraordinary Story of the Most Audacious Fraud in History.
146101: SINCLAIR, DAVID - De spiegelzaal. Her Verdrag van Versailles. 28 juni 1919, de dag waarop de geschiedenis van de twintigste eeuw werd bepaald.
100305: SINCLAIR, ANDREW. - The Other Victoria. The Princess Royal and the Great Game of Europe.
144100: SINCLAIR, IAIN - Ghost Milk. Calling Time on the Grand Project.
102491: SINDEN, DONALD - The English Country Church.
131296: SINGELENBERG, PIETER - H.P. Berlage. Idea and Style. The quest for modern architecture.
131146: SINGELS, HAN [PHOTOGR.] & GEERT MAK & FRANS HEDDEMA [TEXTS] - De eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002.
122203: SINGER, ISAAC BASHEVIS [LEONARD WOLF - TRANSL.]. - The Certificate.
4137450: SINGER, I.J. - Van een wereld die voorbij is. 22 Autobiografische verhalen. Vertaald door P.Sollet.
4142661: SINGER, I.J. - Josje Kalb. Vertaald door P.Sollet met medewerking van E.de Moel.
89795: SINGH, MADANJEET - Los Tesoros del Himalaya. Pintura mural y escultura en Ladakh, Lahaul y spiti las Cordilleras de Siwalik Nepal, Sikkim y Bután.
85692: SINGH, GURSEV - De Sikhs: van mens tot God
4074285: SINGH, SUNDAR - Reality and Religion. Meditations on God, man and Nature. With an Introduction by C.Streeter.
121963: SINHA, BINDESHWARI PRASAD - Dynastic History of Magadha, ca. 450 - 1200 A.D.
84885: SINKE, J.P. - Zijn daân getoond en trouw'lijk hen geleid. 100 jaar Gereformeerde Gemeeten 1907-2007 (2 delen)
84260: SINNINGHE DAMSTE, J. - De bevrijding van Groningen in 1672, eene voor de Christelijke vrijheid van de stad, het gewest en het vaderland hoogstbelangrijke gebeurtenis. Leerrede over Galaten V:I.
130481: SINNINGHE, JACQUES R.W. [ARNOUD PAASHUIS - ILLUSTR.] - Nederlands Sagenboek.
131037: SINOR, DENIS [ED.] - The Cambridge History of Early Inner Asia.
60912: SÍPOS. A.E. - Bittet den Herrn der Ernte [Gyula Forgács (1879-1941) Pionier der ungarischen reformierten Inneren Mission]
145092: SIRAA, H.T. - Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de Rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en Ruimtelijke Ordening [1940-1963].
100708: SIRCAR, D.C. - Ancient Malwa and the Vikramaditya Tradition.
4067505: SIRE, J. - Waaron zouden wij ook maar iets geloven?.
145586: SIRONI DIEMBERGER, MARIA ANTONIA [KURT DIEMBERGER - INTROD.]. - Tibet. The Roof of the World between Past and Present.
122399: SITINJAK, ELLEN [ED.]. - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 141 [1985] - deel 150 [1994]. met Alphabetisch Register en register recensenten.
89891: SITT, MARTINA E.A. - Jacob van Ruisdael. Die Revolution der Landschaft.
110397: SITWELL, OSBERT - The Four Continents. Being more discursions on travel, art and life.
90045: SITWELL, S. - The Netherlands. A Study of Some Aspects of Art, Costume and Social Life
101652: SIVARAMAN, P. - Ear - Nose - Throat. Ear - Nose - Throat.
130783: SIVARAMAN, P. - Simplified Repertory of First Grade Remedies.
130779: SIVARAMAN, P. - Expanded Work of Nash.
143789: SIVÉRY, GÉRARD - Louis VIII Le Lion.
103002: SIVIN, PROF. NATHAN & DRS. E. UITZINGER [EDS.]. - De geïllustreerde Atlas van China.
4066368: SIX, J.F. (THÉRÈSE DE LISIEUX) - Je moest eens weten. De werkelijke jeugd van Theresia van Lisieux: neurose en heiligheid.
121272: SIX VAN CHANDELIER, J. [MARIA A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN - ED.]. - 's Amsterdammers winter.
4142119: SIX, K. - Das Aposteldekret. (Act 15, 28, 29). Seine Entstehung und Geltung in den ersten vier Jahrhunderten.
4065145: SIXEL, FR.W. - Nature In Our Culture. A Study in the Anthropology and the Socioogy of Knowing.
131338: SIXMA VAN HEEMSTRA, TJ.U. - De staatsopvatting van Hauriou.
8737: SIXTI, RIPPERTUS - Schriftmatige Belijdenisse der oprechter Gereformeerder Christelijcker Religie. Belyck, die, in openbare predicatie, de Gemeente van Hoorn, voor de bedieninge des H. Avontmaels, wordt voorghedragen. Tot gemeene stichtinge der Kercken Christi, getrouwelijck uijt Gods H. Woordt, bij een gestelt ende uijt gegheven. Tweede Editie.
92757: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Herschreven door J. van der Haar
82161: SIXTUS, RIPPERTUS - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven
4926: SIXTUS, RIPPERTUS - Grondige ende vaste Verklaringhe, Van het Hoogh-wichtigh ende Fondamenteel Hooft-stuck onser Christelijcker Religie. De Rechtveerdichmakinge eens armen Sondaers voor Godt. In openbare Predicatie, de Ghemeente binnen Hoorn, laetstmael voorgedraghen, in de Uytlegginge vande 60. Vrage ende Antwoort, des Heydelbergschen Catechismi, den 6. Februarij deses Jaers 1628. Ende nu tot ghemeene stichtinghe van alle Liefhebbers der Waergeydt in 't licht gegeven. Dese vierde Druck na de Nieuwe en laetste Oversettinge des Bybels verbetert, ende vermeerdert met een Sommarische Verthoninge van d'overvloedige en eeuwigh-duyrende Rijckdom der Kinderen Godts.
81971: SIZOO, A. - Augustinus' confessiones, latijnsche tekst met vertaling
4010052: SIZOO, A. (AUGUSTINUS, AUR.) - Uren met Augustinus. (Levensbeschrijving en bloemlezing).
4070488: SIZOO, A. - De antieke wereld en het Nieuwe Testament.
54600: SIZOO, A. - Augustinus' condessiones. Lateinsche tekst met vertaling van Dr. A. Sizoo
4300934: SIZOO, A. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus' belijdenissen. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door A. Sizoo.
100459: SJÖQUIST, KARL O. - Das Feng-chien-Wesen [der chinesische Feudalismus] nach Abhandlungen aus verschiedenen Dynastien.
130105: SJØVOLD, THORLEIF - The Oseberg Find and other Viking Ship Finds.
100003: SKELTON, R.A. [INTROD.]. - Braun & Hogenberg - Civitatis Orbis Terrarum The Towns of the Word 1572 - 1618. Volume III Parts 5/6.
144831: SKELTON, R.A. [ED.]. - Decorative Printed Maps of the 15th to 18th Centuries.
94559: SKEVINGTON WOOD, A. - Captive to the world. Martin Luther: Doctor of Sacred Scripture
143852: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keynes. The Economist as Saviour 1920-1937.
130957: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keyes. Volume 4: Fighting for Freedom 1937-1946.
130958: SKIDELSKY, ROBERT - John Maynard Keyes. Volume 1: Hopes Betrayed 1883-1920.
104010: SKILLION, ANNE [ED.]. - The New York Public Library literature companion.
4142628: SKINNER, B.F. - Over gedrag.
4021512: SKOWRONEK, A. - Sakrament in der. evangelischen Theologie der Gegenwart. Haupttypen der Sakramentsauffassungen in der zeitgenössischen, vorwiegend deutschen evangelischen Theologie.
4139170: SKYNNER, R. & GLEESE, J. - Life and how to survive it. Cartoons by B.Handelsman.
121979: SLAGER, MR. C.H. - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
92448: SLAGER, J.W. - Gij hebt mijn rechterhand gevat Herinneringen aan Pieternella Neele en Aagje de Vries. Met een levensschets van ds. J.W. Slager door J.M. Vermeulen
55025: SLAGER, J.W. - Zions gebondenen vrijgemaakt door het bloed des verbonds. 6-tal leerredenen
87050: SLAGER, J.W. - De heilige stad en de heilige linie. Handboekje voor eenvoudige bijbellezers die Catechetisch onderwijs volgen. (Deel 1)
146103: SLAGER, KEES & THEO UITTENBOGAARD - Holland van Texel tot Tiengemeten.
55202: SLAGER, J.W. - Christus' toezegging en opdracht aan zijn dienstknechten. Bevestiging en intrede van Ds. J.W. Slager
91699: SLAGER, J.W. - De gangen des Konings naar het heiligdom, 6-tal leerredenen.
90186: SLAGER, J.W. - Nafthali, een losgelaten hinde.
4139633: SLAGEREN, J.VAN - Influences juives en Afrique. Repères historiques et discours idéologiques.
88168: SLAGTER, H.B. E.A. - De namen in de Bijbel. Betekenis & Concordantie.
4071388: SLAGTER H.B. - Waar gaat het naartoe?. Over de toekomstverwachting in de Bijbel.
103729: SLATER, JOHN ARTHUR - Pitman's Commercial Encyclopaedia and Dictionary of Business. A Reliable and Comprehensive Work of Reference on All Commercial Subjects. Specially Designed and Written for the Busy Merchant, the Commercial Student and the Modern Man of Affairs. Assisted by Upwards of Fifty Specialists as Contributors [4 Vols. Compl.].
121913: SLAUERHOFF, J.S. [K. LEKKERKERKER - ED.]. - Het lente-eiland en andere verhalen.
146121: SLAUERHOFF, J.S. - Het leven op aarde.
4042209: SLAUERHOFF, J. - Verzameld Proza.
4066790: SLAVENBURG, J. - Valsheid in geschrifte. De verborgen agenda van de bijbelschrijvers.
4052131: SLAVENBURG, J. - Opus Posthuum. Een onthullende blik op het vroegste christendom (30-70 n.Chr.)
4053824: SLAVENBURG, J. - Een ander Testament. Onbekende geschriften over het leven van Jesus en zijn geheime leringen.
4074438: SLAVENBURG, J. - De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis. Met onder andere Gnosis - Katharen - Steiner.
4074442: SLAVENBURG, J. (GNOSIS) - Gnosis. De esoterische traditie van het oude weten. Met een inleiding van M.Messing.
4138142: SLAVENBURG, J. - De oerknal van het Christendom. Veelkleurig perspectief van een impuls.
143551: SLECHTE, C.H. - Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze. De Rotterdamse windhandel van 1720.
101831: SLECHTE, C.H. [ED. - INTROD.]. - Den Haag in pen en penseel. Drie eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografisch-historische atlas van het Gemeentearchief.
131819: SLECHTE, C.H. & N. HERWEIJER [EDS.] - Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
87440: SLEE, J.C. VAN - Franciscus Martinius, predikant te Epe, 1838-1653. Historische bijdrage tot de kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden der 17de eeuw.
93815: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
87390: SLEE, J.C. VAN - De Gereformeerde Gemeente van Deventer in de eerste veertig jaren na hare wederoprichting in 1591
95031: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
53476: SLEE, J.C. VAN - De illustre school te Deventer, 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het album studiosorum. Met twee portretten
93956: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek
94009: SLEE, J.C. VAN - De geschiedenis van het socinianisme in de Nederlanden
145503: SLEEUWENHOEK, HANS - Chronische pijn. Ervaringen van pijnpatiëntenb deskundige commentaren - adressen voor hulp en behandeling.
4006946: SLENCZKA, R. - Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi. Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.
146447: SLENEMA, GEERHARD - Onder de Linden.
122027: SLEUTELS, JAN - Real Knowledge. The Problem of Content in neural Epistemics.
121312: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis.[ With guide to the Work of Dutch Mediaevalists 1919-1945].
55251: SLIEDREGT, J. VAN - Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
87606: SLIEDREGT, J. VAN - Adam en Christus. Uw enige troost, prediking van de Heidelbergse Catechismus zondag 1-7.
93492: SLIEDREGT, CORNELIS VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God. Calvins successor Theodore de Beze. His Doctrine of Predestination and his Confession of the Triune God (with a summary in English). Calvins nachfolger Theodor Beza. Seine Prädestinationslehre und seine Konfession von dem dreieinigen Gott (mit einer Zusammenfassung in detuscher Sprache)
87590: SLIEDREGT, C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God
91128: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon
94962: SLIEDREGT, JOKE VAN - Doelgericht
53244: SLIEDREGT, C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God
4013995: SLIEDREGT, J.VAN - Kruis en kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, Gen.37-46).
4074257: SLIEDREGT, J.V. - Uw enige troost. Zondag 1 - 7. Prediking van de Heidelbergse Catechismus.
4141716: SLIEDREGT, J.VAN - Kruis en kroon. (24 Bijbellezingen over de geschiedenis van Jozef, Gen.37-46).
142321: SLIEPENBEEK, PETER - Nijmegen september '44.
144934: SLIGGERS, BERT. - In alles ghetrou. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos ' De Vrijwillige Liefdebeurs ' (1719-1994).
95671: SLIGGERS, BERT - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlemse schilder, 1652-1655
144998: SLIGGERS, BERT - Bloemendaal 350 jaar kerk en dorp.
144952: SLIGGERS, BERT. - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
4064019: SLIGGERS JR. BERT - Meerminnen en meermannen. Van Duinkerke tot Sylt.
4133235: SLIK, F.W.P. V.D. - Overtuigingen, attituden, gedrag en ervaringen. Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en hun kinderen. (Diss.)
102771: SLINGELENBERG, PIETER & MANFRED BOCK & KEES BROOS [EDS.]. - Nederlandse architectuur 1856-1934. H.P. Berlage - Bouwmeester 1856-1934.
100652: SLINGS, S.R. - Jan Woltjer tegen de school van Cobet. Een evaluatie van 'Overleving en kritiek' [1886].
84312: SLIS, P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889) Apologeet van het modernisme. Predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof
81450: SLIS, P.L. - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889) Apologeet van het modernisme, predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof
4073704: SLIS, P.L. (RAUWENHOFF, L.W.E.) - L.W.E. Rauwenhoff (1828-1889). Apologeet van het modernisme : predikant, kerkhistoricus en godsdienstfilosoof. (Theologie en Geschiedenis)
102956: SLIVE, SEYMOUR [PIETER BIESBOER & MARTIN BIJL & KARIN GROEN & ELLA HENDRIKS - ET AL]. - Frans Hals.
89882: SLIVE, SEYMOUR E.A. - Frans Hals
103898: SLIVE, SEYMOUR & H.R. HOETINK - Jacob van Ruysdael.
102934: SLIVE, SEYMOUR [& PIETER BIESBOER - MATIN BIJL - KARIN GROEN - ELLA HENDRIKS - FRANCIS S. JOWELL] - Frans Hals.
4069040: SLIVE, SEYMOUR EN HOETINK, H.R.(RUISDAEL, J.V.) - Jacob van Ruisdael. Mauritshuis, Koninklijk Kabinet van Schilderiujen, Den Haag 1982.
102792: SLOAN, KIM [ED.]. & ANDREW BURNETT - Enlightenment. Discovering the World in the Eighteenth Century.
102524: SLOANE, PATRICIA [INTROD.]. - Storyboard Jan Hendrix.
123432: SLOB, WOUTER & ANS HERENIUS - Paarden en Oranje-Nassau.
104624: SLOB, WOUTER - De glorietijd van het paard.
86119: SLOBBE, ANNEMIEKE - Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland
142665: SLOET, MR. L.A.J.W. BARON & H.F. FIJNJE - Bijdragen tot de kennis van Gelderland [3 in 1].
102206: SLOET, MR. J.J.S. BARON & JHR. MR. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN [EDS.]. - Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. HET KWARTIER VAN NYMEGEN.
102205: SLOET, MR. J.J.S. BARON & JHR. MR. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN & DR. J.S. VAN VEEN [EDS - ET AL.]. - Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven [Volume 1-12 & Index = COMPLETE SET].
110479: SLOMP, JAN [ED.]. - Wereldgodsdiensten in Nederland. Christenen in gesprek met moslims, hindoes en boeddhisten.
4143209: SLONE, D.J. - Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn't.
110514: SLOOFF, ADRIAAN - Op God verliefd en daarom blind? Pleidooi voor nieuwe passie voor mens en maatschappij.
4139361: SLOOTEN, J.VAN - Een ver-Urkte Israëliet. Het levensverhaal van 'Japien de Joode'.
84891: SLOOTMANS, KORNEEL - Bergen op Zoom een stad als een huis
101998: SLOOTMANS, C.J.F. - Jan Metten Lippen. Zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen op Zoomsche Heeren van Glymes.
4143877: SLOOTMANS, K. - Bergen op Zoom. Een stad als een huis.
84454: SLOTEMAER DE BRUINE, M.C. - Adolf von Harnack's Kritische Dogengeschiedenis
61024: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het Ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux
4139647: SLOTEMAKER DE BRUIJNE, J.R. - Sociologie en Christendom. Een inleiding.
4063909: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het ideaal der navolging van Christus. ten tijde van Bernard van Clairvaux. (Diss.)
4056106: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. (CALVIJN, J.) - Calvijn.
60672: SLOTEMAKER DE BRUINE. J.R. - De eschatologische voorstellingen in I en II Corinthe
4133219: SLOTEMAKER DE BRUINE, N.A.C. - Eschatologie en historie. In verband met enkele godsdienstphilosophieën in Duitschland sedert Kant. (Diss.)
4028711: SLOTEMAKER DE BRUINE, M.C. - Het joodse vraagstuk.
4052221: SLOTERDIJK, P. - Kansen in de gevarenzone. Kanttekeningen bij de variatie in spiritualiteit na de secularisatie.
104671: SLOTHOUWER, IR. D.F. - Bouwkunst der nederlandsche renaissance in Denemarken.
90976: SLOTHOUWER, D.F. - De paleizen van Frederik Hendrik
100971: SLOTKIN, RICHARD & JAMES K. FOLSOM [EDS.]. - So Dreadfull a Judgement. Puritan Resposes to King Philip's War 1676-1677.
142964: SLOTTA, RAINER - Einführung in die Industriearchäologie.
81838: SLUIJS, C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, Gereformeerde spiritualiteit
86980: SLUIJS, C.A. VAN DER - Rondom de schaapskooi. Een boek over de christelijke opvoeding der kinderen voor ouders, onderwijzers en onderwijzeressen aan christelijke- en zondagsscholen.
93464: SLUIJS, C.A. VAN DER - Prediking in de crisis. Over de scheiding der geesten
95287: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker
123075: SLUIJTER-SEIJFFERT, NICOLETTE [ET AL.]. - Mauritshuis. Illustrated General Catalogue.
82646: SLUIS, M.R. VAN DER E.A. - Bestemmingsplankaarten, codering, arcering en kleur, herziening van het onderdeel Bestemmingsplankaarten van het rapport Voorstellen inzake uniforme aanduidingen op stedebouwkundige plannen, uitgebracht door het NIROV in 1967. Werkgroep Kleuren en Tekens op Stedebouwkundige Plannen
95380: SLUIS, D.J. VAN DER E.A. - Elke morgen nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale Joods gebeden, of Achttiengebed
4006948: SLUIS, J.V.D. - De ethische richting. Eene studie.
54263: SLUIS, JACOB VAN - PBF. De Provinsjale Bibliotheek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties
92172: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell
4138648: SLUIS, J. VAN (HEMSTERHUIS) - Bibliotheca Hemsterhusiana. Het boekenbezit van Tiberius en Frans Hemsterhuis, met genealogie en bibliografie.
8739: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De negenden Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, den achtsten druk 1731 Gijsb.de Groot, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen,en Doods-Echtscheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Gezangen van Heilige en Godvruchtige stoffe, den achtsten druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofsangen ende Geestelyke Liedekens....vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons / Jeremia's Klaeg-Liederen / Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus.
90497: SLUITER, WILLEM - Christelike Doodts-Betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
4073848: SLUITER WILLEM - Christelike Doodts-Betrachtung. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G.Ronhaar.
9651: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De negenden Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheide Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den sevenden Druk. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia's Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus.
9652: SLUITER, WILLEM - Vreugd- En Liefde-Sangen. Aen de Gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurten des Kerspels van Eybergen. Neffens de misgeloovige Misse. WAARBIJ: Gezangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. De sesde Druk.
9653: SLUITER, WILLEM - Gezangen Van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den achtsten Druk.
9654: SLUITER, WILLEM - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige figueren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gesangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoudt passende. De achtsten Druk. WAARBIJ: Eybergsche Sang-Lust,mitsgaders Vreugd-en Liefde-Sangen. WAARBIJ: Christelyke Doods-Betrachting, Bestaende in verscheyde Sterf-Gesangen, en Doods-Echt-Scheidinge en W.Sluiters Lyk-Reden. WAARBIJ: Psalmen, Lofzangen, ende Geestelyke Liedekens, vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons, Jeremia's Klaeg-Liederen, Lof der Heilige Maegd Maria, en Triumpheerende Christus. WAARBIJ: Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe. Den achtsten Druk.
89646: SLUITERS, WILLEM - Buiten-Leven met Johan Wessings. Levensbeschryving van den dichter. Met een inleiding en aantekeningen door F.C. Kok.
145672: SLURINK, POUWEL - Natuurlijke Selectie en de Tragiek van de menselijke Idealen. Een natuurlijke rechtvaardiging en kritiek van ethische noties.
104696: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
92031: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Driekwart eeuw CSM, cash flow, strategie en mensen
101093: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Kerk in de City. 450 jaar Nederlandse Kerk Austin Friars in Londen.
4135588: SMAIL, T. - Kruisbeelden. Aspecten van de gekruisigde Jezus.
60675: SMAL. P.J.N. - Die universalisme in die Psalms
4010950: SMAL, P.J.N. - Die universalisme in die Psalms. (Diss.).
30452: SMALBRUGGE, MATTHIAS - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
4139464: SMALBRUGGE, M. - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie.
143633: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 9 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament.
4051103: SMALHOUT, B. - Bijbelse tijdgenoten. 11 Geschiedenisswen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verklaard.
143294: SMALL, HELEN - Love's Madness. Medicine, the Novel and Female Insanity, 1800-1865.
102030: SMALL. LEONARD - Rorschach Location and Scoring Manual.
4015140: SMALLEY, W.A. - Orthography Studies. Articles on New Writing Systems. (Helps for Translators)
4073201: SMALLWOOD, E.MARY - The Jews under the Roman Rule. From Pompey to Diocletian. (Studies in Judaism in Late Antiquity 20)
4069291: SMART, N. & KONSTANTINE, S. - Christian Systematic Theology in a World Context.
4067741: SMART, N. (SAMENST.) - Wereldatlas van religies.
4006950: SMEDES, L.B. - The Incarnation. Trends in Modern Anglican Thought. (Diss.)
4028952: SMEDES, L.B. - De nieuwe werkelijkheid. Existentie en situatie van de mens in gemeenschap met Christus.
60676: SMEDES L. B. - The incarnation: trends in modern Anglican thought.
145900: SMEENK, C. - De ontwikkeling der maatschappij. Sociaal-economische geschiedenis.
84090: SMEETON, DONALD DEAN - Lollard themes in the Reformation theology of William Tyndale
121227: SMEETS, MARIJN - The Business of Being a Woman. Ida M. Tarbell en het Amerikaanse vrouwenvraagstuk 1909-1915.
95324: SMEIJSTERS, HENK - Handboek creatieve therapie
92847: SMELIK, E.L. - Het evangelie naar Johannes. De weg van het woord
53417: SMELIK, KLAAS A.D. - Atlas van het Bijbelse Continent. Gedetailleerde cartografie van het landschap van het Bijbelse Continent met 24 platen in kleur en volledige plaatsnamenindex
95391: SMELIK, KLAAS A.D. - Geschreven leven. Inleiding tot het jodendom
4032498: SMELIK, W.F. - The Targum of Judges. (Diss.). (Oudtestamentische Studiën 36)
4006433: SMELIK, E.L. (NIETZSCHE, FR.) - Vergelden en vergeven. Een theologisch-ethische studie n.a.v. Nietzsche`s denkbeelden over schuld en straf.
140067: SMELIK, JAN - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15