Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
181658: JACOB, W.G.J.A. - Het dialect van Grave.
181788: JACOB VOORDAAGH|LOGHEM, HERMAN VAN - Krispyn, testateur en gelegateerde, of de Erfgenaam door list. Blyspel.
184128: JACOBI, DR. FRANZ - Die Deutsche Buchmalerei in ihren stilistischen Entwicklungsphasen.
100285: JACOBIUS, ARNOLD JOHN [& HARRO KIESER - ED.]. - Carl Zuckmayer. Eine Bibliographie 1917-1971. Ab 1955 fortgeführt und auf den jüngsten Stand gebracht.
110696: JACOBS, PAUL - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en omstreken. Aarle-Rixtel. Asten. Bakel. Helmond. NMierlo.
4001291: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de plaatselijke en algemeene kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van de hedendaagsche kerkelijken strijd. (Diss.)
81352: JACOBS, D. - Incarnatie en Genade
90140: JACOBS, M. - Het Tropisch Regenwoud, een eerste kennismaking.
90429: JACOBS, I.D. - Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
131676: JACOBS, PROF. DR. ANTOINE T.J.M. - Strijdpunten Europese Grondwet.
56685: JACOBS, M.S.N. - Calculation of collision cross sections for H2-inert gas systems
185858: JACOBS, DANY - Het kennisoffensief. Slim concurreren in de kenniseconomie.
81875: JACOBS, P. E.A. - Geschiedenis van Nederland, tweede deeltje
104596: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
4300224: JACOBS, ALAN - Original Sin. A Cultural History.
131377: JACOBS, HANS - Za'k oe's vertelle ... Levendige verhalen uit een onvergetelijk verleden. Beuningen - Ewijk - Weurt - Winssen.
141404: JACOBS, ALAN - The Narnian . The Life and Imagination of C.S. Lewis.
85700: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung in Verbindung mit Wilhelm Boudriot u.a.
103820: E.-A. JACOBS [FOREW.].|LIEBAERS, HERM,AN [ED.]. - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw / Belges au service de l'Espagne / Belgas al servicio de España.
92647: JACOBS, ANTOINE - Een millenniumreis
31040: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung
160607: JACOBS, AUKE P. - Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamerica durente el reinado de Philipe III, 1598-1621.
155772: JACOBS, MONIQUE - Calculation of Collision Cross Sections for H2- Inert Gas Systems.
152383: JACOBS, ALETTA [[HARRIET FEINBERG - ED.]. - Memoires. My Life as an International Leader in Health, Suffrage and Peace.
30007: JACOBS, R.C.M. E.A. - Tussen Hollandsch Diep en Mark-Dintel. Water als vriend en vijand in de gemeente Moerdijk
185891: JACOBS, M. - Het Tropisch Regenwoud. Een eerste kennismaking.
151074: JACOBS, A.|R. VANDEWEYER [EDS.]. - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936.
92224: JACOBS, LOUIS - A Jewish Theology
174014: JACOBS, JÜRGEN - Aporien der Aufklärung : Studien zur Geistes- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts.
84399: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734) Pleitbezorger voor een locale kerk. Avec un résumé en français. Leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de oud-katholieke kerk in Nderland. Gebaseerd op gedrukte en ongedrukte bronnen, met een bibliografie, personenregister en samenvatting in het frans
102370: JACOBS, MARIA - A Safe House. Holland 1940-1945.
4070017: JACOBS, F.C.L.M. - Twaalf emoties. Filosofische bespiegelingen.
182833: B.C.M. JACOBS|BROERS, E.J.M.F.C. - Procesgids Staatse Raad van Brabant.
4056799: JACOBS, M. - Das Christentum in der antiken Welt. Von der frühkatholischen Kirche bis zur Kaiser Konstantin.
110098: JACOBS, INGRID|KEES RIBBENS - Geschiedenis is van iedereen. Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden.
103018: JACOBS, JAY [ED.]. - The Horizon Book of Great Cathedrals.
4072159: JACOBS (SAMENST.) S. - De mooiste Joodse verhalen.
4140174: JACOBS, L. - Modern Jewish Thought. Selected Issues, 1889-1966. New Introduction by L.Jacobs. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
168646: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
154715: JACOBS, M.G.P.A.|M. BAKER - ET AL.].|W.H.G. MAAS [F. DE WAL - The magic of Heineken.
144379: B.C.M. JACOBS [EDS.].|BOSMANS, TH.E.A.|J.P.A. COOPMANS - "De heerlijke stad. Achtste colloquium "" De Brabantse Stad "", 2 & 3 october 1987 - Bergen op Zoom."
144383: JACOBS, B.C.M.|P.L. NÈVE [EDS.]. - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 & 31 januari 1993.
144377: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch vóór 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
142792: INTROD.].|JACOBS, HARRIET A. [JEAN FAGAN YELLIN - ED.|JOHN S. JACOBS - Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself & The True Tale of Slavery. .
141903: JACOBS, ELS M. - In Pursuit of Pepper and Tea. The Story of the Dutch East India Company.
141904: JACOBS, ELS M. - Varen om Peper en Thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
121387: JACOBS, JAN Y.H.A. - Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering.
162180: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
53204: JACOBSE, MUUS - Kan er een nieuwe psalmberijming komen? Gevolgd door een kritische vergelijking van een aantal vertalingen en bewerkingen van Psalm 23
53205: JACOBSE, MUUS - Bij de geboorte van Wientjen Klaas, 18 Maart 1942
31168: JACOBSEN, HANS-ADOLF - Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operationsplan zur Westoffensive 1940
155143: JACOBSEN, BEN - Voorspelbaarheid van beurskoersen.
180570: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander [1548-1606]. Dichter en prozaschrijver. Proefschrift.
56395: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijven de lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850. Supplement
4060437: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek.
47153: JACOBSON SCHUTTE, ANNE - Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550, a Finding List (Travaux d'Humanisme et Renaissance, No CXCIV)
30665: JACOBSON, MATTHEW FRYE - Whiteness of a different color. European Immigrants and the Alchemy of Race
181197: JACOBSON, SIMON - Toward a Meaningful Life. The Wisdom of the Rebbe Menachem Mendel Schneerson.
110102: JACOBSTHAL, HANS - Der Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschriften. Strassburg, 1907.
155583: JACOBUS, ABT - Getijden der Orthodoxe Kerk Oktoich. Boek der Acht Tonen voor de tijd na Pinksteren.
90210: JACOBUSSE, CHIEL E.A. - Vogelobservatiehutten in Zeeland
102290: JACOBY, JÖRG - Boguslaus Radziwill. Der Statthalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen.
157377: JACOBY, H. - Ter herinnering. Memoires van een boekverkoper als ooggetuige van de twintigste eeuw.
145823: JACOBY, JOACHIM - Hans von Aachen 1552-1615.
4143843: JACONSON, DAN - Heschels rijk. Familiekroniek. Vertaald door Ella Aertsen.
163463: JACQ, CHRISTIAN - Akhenaton et Néfertiti. Le couple solaire.
143683: JACQUART, JEAN - François Ier.
103204: JACQUELINE MUNCK [EDS. - ET AL.].|KREBS, SOPHIE - L'école de Paris: Entre Primitivismes et Nostalgie.
102522: JACQUES CRÉPINEAU|PESSIS, JACQUES - The Moulin Rouge.
183843: JACQUES VAN KEYMEULEN [EDS. - ET AL.].|TIER, VERONIQUE DE - De Molenaar [Woordenboek van de Vlaamse dialekten].
103765: JACQUES GIÈS [EDS. - ET AL.]. JEAN-FRANÇOIS JARRIGE - FOREW.].|OMOTO, KEIKO - Musée National des Arts Asiatique Guimet.
150113: JACQUES AKERBOOM|OIRSCHOT, ANTON VAN - Merkwaardigheden in Brabant 1 & 2 [ = Complete Set].
90459: JACQUES, RENATE - Mittelalterlicher. Textildruck am Rhein. Mit 82 Abbildungen.
123504: JACQUES, JULES|ROGER KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE - Constellation. Bois gravés de Maurice Brocas.
163397: JACQUES JUMEAU-LAFOND|MICHEL WALSH [EDS.].|YI, SABINE - Le livre de l'amateur de Thé.
110541: JACQUES, NORBERT [ALICE NAHUYS - TRANSL.]. - Natuur en volk van de Stille Zuidzee.
150104: JACQUES AKERBOOM|OIRSCHOT, ANTON VAN - Merkwaardigheden in Brabant 2
181044: JACQUES, GÉRARD - In het hart van Afrika. De saga van de Lualaba.
4047919: JACQUES, X. - List of Septuagint Words Sharing Common Elements. Supplement to Concordance or Dictionary. (Subidia Biblica 1)
166731: JACQUES GOFFIN|JEAN-LUC BALLE [EDS.].|PHILIPPE RUELLE|SIMONET, JEAN-MARIE - In China lang vóór Gutenberg. Papier - Wrijfafdruk - Xylografie - Typografie.
150503: JACQUES, DAVID - Georgian Gardens. The Reign of Nature.
104598: JACQUES DANE [EDS.].|JOS W.L. HILKHUIJSEN|MAARSEVEEN, MICHEL P. VAN - Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648.
181913: JACQUES FIRMIN VOGELAAR - TRANSL.].|PADOVER, SAUL K. [7 HANS W. BAKX - De brieven van Karl Marx.
31186: JACQUET, JEAN-LOUIS - Les bourbons d'Espagne
183981: JACQUET, FRITS G.P. [ED.]. - Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Sources 1796-1949 [ = Volume II - only].
155488: JACQUET, LUC|JÉRÔME MAISON [PHOTOGR.]. - March of the Penguins.
171112: JACQUETTE, DALE - The Philosophy of Mind. The Metaphysics of Consciousness.
145663: JACQUETTE, DALE [ED.]. - Cambridge Companion to Brentano.
4022322: JACQUIER, E. - Histoire des livres du Nouveau Testament.
110679: JACQUIN, PHILIPPE - De indianen van Noord-Amerika.
140835: JACQUIN, JOSEPHUS FRANCISCUS VON - Elementa chemiae universae et medicae. Praelectionibus suis accommodata. Ex lingua germanica in latinam versa [Vol. 1 - only].
57516: JACZN, ANTONIE VOS - Johannes Duns Scotus
160842: JADACKI, JACEK JULIUSZ|WITOLD STRAWINSKI [EDS.]. - In the World of Signs. Essays in Honour of Professor Jerzy Pelc.
102482: JAECKEL, GERHARD [& GEORG JOHANNES KUGLER] - Die deutschen Kaiser. Eine illustrierte Geschichte der deutschen Herrscher von Karl dem Grossen bis Wilhelm II. und Karl I. von Österreich-Ungarn.
163935: JAEGER, J. - Zak-atlas van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-hertogdom Luxemburg in dertien kaarten. Ontworpen en op steen gegraveerd.
152392: JAEGER, PROF. DR. F.M. [ET AL.]. - Natuurkundige voordrachten. 1922-1923. Nieuwe reeks no. 1. Voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te 's-Gravenhage.
4143085: JAEGER, F. - Amerikanischer Liberalismus und zivile Gesellschaft. Perspektiven sozialer Reform zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 19).
182618: JAEGER, DR. CARL [ET AL.]. - Festgabe für Ernst Scherz, Direktor der Kantonalbank von Bern zum 60. Geburtstag.
156362: JAEGER-LECOULTRE - Le livre de la Manufacture.
190063: JAEGER, HELEN - In alle rust. Wijsheden voor stille momenten
4050186: JAEGER, L. - Das Ökumenische Konzil. Die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag.
104422: JAEGERS, WIM [ED. - ET AL.]. - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838.
4138353: JAEGHER, P. DE - Anthologie mystique. Avec une introduction de l'auteur.
145285: JAENNICKE, FRIEDRICH - Handbuch der Oel-malerei nach dem heutigen Standpunkte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur.
4064589: JAESEUNG, C. - The Cross as Such and the Cross Overflowing. (Diss.)
89792: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
122279: JAFFÉ, EDGAR [ED. - ET AL.]. - Krieg und Wirtschaft. Kriegshefte des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
100374: JAFFÉ, A.|LILIANE FREY-ROHN|MARIE-LOUISE VON FRANZ [EDS.]. - Aan de rand van de dood. Het sterven ervaren als overgang naar het nieuwe.
141466: JAFFÉ, WILLIAM [ED.]. - Correspondence of Léon Walras and Related Papers [3 Vols. Compl.].
151659: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
131523: JAFFÉ, MICHAEL [INTROD.]|MOLLIE BUTLER [FOREW.] - Landscapes from the Fitzwilliam.
4071256: JAFFE, E.D. - Giving Wisely. The Israel Guide to Non-profit and Volunteer Social Services.
104539: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg.
151651: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
4138354: JAGER, S. - Wereld zonder grenzen.
60319: JAGER. H.W. DE - Kategeet en prediker in die aangryping deur die Woord
150466: JAGER, JEF DE - De King familie. Geschiedenis van een pepermuntje.
93447: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
56188: JAGER, OKKE - Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid
142612: JAGER, H. DE|SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Tromp.
142611: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp.
4005720: JAGER, OKKE - De dood in zijn ware gedaante.
102291: JAGER, TH. DE - De ontwikkelingsgang van de taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
89232: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament (Deel 2)
156515: JAGER, ERIC - The Last Duel. A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France.
143998: JAGER, J.L. DE - Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold.
143999: JAGER, J.L. DE - Albert Heijn. De memoires van een optimist.
130126: JÄGER-SUNSTENAU, HANNS - General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961.
4029087: JAGER, OKKE (VERHOEVEN, CORN.) - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
31414: JAGER, J. DE - Lezen in de Christinnereis
61298: JAGER, O. - Het eeuwige leven (Met name in verband met de verhouding van tijd een eeuwigheid)
144641: JAGER, ERIC - The Last Duel. A true story of crime, scandal and trial by combat in medieval France.
103596: JÄGER, TRAUTGOTT - Von Steinen die Dämonen abwehren, und von Anderen, die predigen. Reliefs im Kloster Maulbronn - ihre bedeutung auf der Spur.
4022814: N.N. (JAGER, OKKE) - Tegendraads. Opstellen aangeboden aan Okke Jager. M.m.v. P.J.de Buck, A.J.Jelsma, C.A.v.Peursen e.a.
4008061: JAGER, OKKE - Opklaring. Bijbellezen met verbeeldingskracht.
4024569: JAGER, OKKE - Verademing. Bijbels dagboek nieuwe stijl.
4134954: JAGER, O. - Binnenpretjes om buitenbeentjes. Cursiefjes uit de omroepwereld.
4300303: JAGER, A. DE, P.OP DE COUL & L.SAMAMA, (ANDRIESSEN, H.) - Duizend kleuren van muziek. Leven en werk van Hendrik Andriessen.
9563: JAGER, ARIE DE - Taalkundige Handleiding tot de Staten-Overzetting des Bijbels, bevattende eene verklaring der verouderde of min verstaanbare woorden en spreekwijzen, in die overzetting voorkomende.
103143: JAGER, IDA - Willem Kromhout Czn. 1864-1940.
83196: JAGER, H.J. - Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs, studie over Rom. 1:16, 17. en Rom. 3:21-5:11
4040370: JAGERSMA, H. & VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament.
54840: JAGERSMA, HENK - De onbekende rijkdom van de Bijbel
4134931: JAGERSMA, H. - Leviticus 19. Identiteit - bevrijding - gemeenschap. (Diss.)
85024: JAGERSMA, H. E.A. - Inleiding in het Oude Testament
95212: JAGERSMA, H. - Genesis 1:1 - 25:11 (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
4134009: JAGERSMA, H. - De onbekende rijkdom van de Bijbel.
95216: JAGERSMA, H. - 1 Koningen 12 - 22 (Deel 2) (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
95218: JAGERSMA, H. - 2 Koningen (Deel 2) (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
4072923: JAGERSMA, H. - De Bijbel lezen hoe kun je dat?.
4073808: JAGERSMA, H. (VHB) - Genesis 1. (1:1-25:11). (Verklaring Hebreeuwse Bijbel)
53228: JAGERSMA, H. - Geschiedenis van Israël in het oudtestamentisch tijdvak
130859: JAGGER, CEDRIC - Klokken & Horloges.
4058721: JAGGER, P.J. - Christian Initiation 1552-1969. Rites of Baptism and Confirmation since the Reformation Period.
104897: JAGGER, CEDRIC - Clocks.
145315: JAGO, LUCY - Het Noorderlicht. Het opwindende verhaal van de man, die het geheim van het Noorderlicht wist te ontsluieren.
110130: JAGOT, PAUL C. - Méthode scientifique moderne de magnétisme - hypnotisme - suggestion. Cours Pratique d'Expérimentation à la portée de tous. Avec gravures démonstratives.
132016: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973 [Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973]
165271: JAGT, MAREK VAN DER (= ARNON GRUNBERG) - De geschiedenis van mijn kaalheid.
90073: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia, een antropologische studie
180665: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie.
4133301: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. (Diss.)
181659: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973 [Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973].
145708: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland [1700-1800]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4022325: JAHN, G. - Über die Person Jesu und über die Entstehung des Christentums. und den Werth desselben für modern Gebildete mit einer Kritik der Evangelien und der neuesten Schriften über Jesus.
4142227: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
101878: JAHN, JOHANNES [INTROD.]. - 1472-1553 Lucas Cranach d.Ä. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d. J. und der Cranachwerkstatt.
55921: JAHN|MURPHY - MesseTurm Frankfurt. Schriften zur Architektur der Gegenwart
184204: JAHR, DR. G.H.G. - Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen. Zusammenfassung eigener Beobachtungen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen in vorkommenden Krankheitsfällen. Nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückert's klinischen Erfahrungen.
94336: JAHR, HANNELORE - Studien zur Überlieferungsgeschichte der Confession de foi von 1559 (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI)
183774: JAHRE, LUTZ - Unlimited Edition. Künstler - Bücher - Bibliotheken. 19 Porträts.
156830: JAHRE, LUTZ - Unlimited Edition. Künstler - Bücher - Bibliotheken. 19 Porträts.
102012: JAIN, KAILASH CHAND - Malwa Through the Ages [From the Earliest Time to 1305 A.D.].
167954: JAIWANT PAUL, E.|PRAMOD KAPOOR - The Unforgettable Maharajas. One hundred and fifty years of photography [In Slipcase].
4138329: JAKI, STANISLAS - Les tendances nouvelles de l'ecclesiologie.
153080: JAKOB-ROST, LILIANE [ED. - ET AL.]. - Das Vorderasiatische Museum Berlin.
140924: JAKOBSEN, KRISTIAN - Japanische Teekeramik. Ein Brevier.
101572: JAKOBSON, ROMAN - Child Language Aphasia and Phonological Universalis.
101573: JAKOBSON, ROMAN - Fundamentals of Language.
150087: JAKOVSKY, ANATOLE - André Lhote. 48 reproductions commentées par le peintre.
4048860: JALAGUIER, P. - Inspiration du Nouveau Testament.
46918: JALAGUIER, PAUL - Théologie Chrétienne (Dogmes Purs) Avec une Préface de M. le Pasteur C.E. Babut (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
46917: JALAGUIER, PAUL - Théologie Générale (Dogmes Mixtes) Avec une Préface de M. le Pasteur Aug. Gout (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
155785: JALINK, HENK - Steric and Rovibrational Dependence of the Ba + N2O-- BaO* + N2 Reaction as a Function of the Translational Energy.
56679: JALINK, HENDRIK - Steric and rovibrational dependence of the Ba + N2O -> BAO + N2 reactions as a function of the translational energy
101879: JAMAIL, MILTON H. - Full Count. Inside Cuban Baseball.
82370: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als christen
168362: JAMES E. MOONEY|SKIPTON, CLIFFORD K. - National Index of American Imprints through 1800. The Short-Title Evans [2 Vols. Compl.].
153867: JAMES THOMAS [EDS.].|SHAPARD, ROBERT - Sudden Fiction International. 60 Short-Short Stories.
56058: JAMES, E.O. - Creation and cosmology. A historical and comparative inquiry
110716: JAMES, T.G.H. - Pharaoh's People. Scenes from life in imperial Egypt.
90399: JAMES, WILLIAM - Vormen van religieuze ervaring, een onderzoek naar het wezen van de mens.
53102: JAMES, T.G.H. - De grote farao's
130023: JAMES, KENNETH - Escoffier. The King of Chefs.
55602: JAMES, JAMIE - De muziek der sferen. De parallelle geschiedenis van muziek en wetenschap, van hemelse harmonie tot ksmische dissonantie
100971: JAMES K. FOLSOM [EDS.].|SLOTKIN, RICHARD - So Dreadfull a Judgement. Puritan Resposes to King Philip's War 1676-1677.
141172: JAMES, ROBERT RHODES - Anthony Eden.
150813: JAMES, LAWRENCE - Warrior Race. A History of the British at War.
154285: JAMES, T.G.H. - Ancient Egypt. The Land and its Legacy.
102643: JAMES, LAWRENCE - Crimea 1854-56. The War with Russia from Contemporary Photographs.
4076109: JAMES, E.O. - From Cave to Cathedral. Temples and Shrines of Prehistoric, Classical and Realy Christian Times.
4140511: JAMES, J.A. - De Belijder van Christus in eene reeks van raadgevingen en waarschuwingen. toegesproken. Uit het engelsch, naar den vierden druk vertaald door Nic.Beets.
167093: JAMES M.W. WILLOUGHBY [EDS.].|RAMSAY, NIGEL - Hospitals, Towns and the Professions [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
166318: JAMES, PETER - Doodsimpel.
156058: JAMES MUSCARELLO [ILLUSTR.].|VARNER, STEFAN - The Enigmatic ABC's.
144110: JAMES, FRANCIS GODWIN - Ireland in the Empire 1688-1770. A History of Ireland from the Williamite Wars to the Eve of the American Revolution.
143778: JAMES, EDWARD - The Origins of France. From Clovis to the Capetians 500-1000.
141224: JAMES, LAWRENCE - Raj. The Making of British India.
122462: JAMES, ROBERT RHODES - Lord Randolph Churchill.
122335: JAMES STAPPERS [EDS.].|JANKOWSKI, NICK|OLE PREHN - The People's Voice. Local Radio and Television in Europe.
121736: JAMES, SYDNEY V. - Colonial Rhode Island. A History.
165143: JAMES, SUSAN - Spinoza on Superstition. Coming to Terms with Fear.
156386: JAMESON, ANNA - Winter Studies and Summer Rambles in Canada.
4138476: JAMIESON, R.C. - De vervolmaking van de wijsheid. Fragmenten gekozen door R.C. Jamieson. Geïll. met oud sanskriet Manuscripten.
4138625: JAMIN, H. & HUISMAN, M. - Kennis als opdracht. De Universiteit van Utrecht 1636-2001.
180312: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
144829: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
4139908: JAMISON, A.LELAND - Tradition and Change in Jewish Experience. The B.G.Rudolph Lectures in Judaic Studies.
151422: JAMISON, DEAN T.|MALEGAPURU W. MAKGOBA [EDS. - ET AL.].|RICHARD G. FEACHEM - Disease and Morality in Sub-Saharan Africa.
110262: JAMMER, MAX - Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien
171183: JAMMER, MAX - Concepts of Space. The History of Theories of Space in Physics.
143475: JAMMES, FRANCIS - Oeuvres de Francis Jammes [5 Volumes Complete Set] & Memoires [2 Vols. in 1].
167533: JAMMES, PAUL [ED.].|PIERRE LAURENS [FOREW.]. - Entre texte et image : Emblèmes , Devises , Iconologie. Avant-propos de Pierre Laurens.
160619: JAN DE VET [EDS.].|VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS - Aardenburg of De Onbekende Volksplanting in Zuid-Amerika. Roman van Petronella Moens. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
122736: JAN BANK [ET AL.].|JAN PEET|ROES, JAN [ED.]. - Katholieke arbeidersbeweging [2 Vols. Compl.].
122961: JAN JAAP HEIJ [EDS.].|LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA|MARIA GOLAB - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
105050: JAN ROES [EDS].|PIJFERS, HERMAN - Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
103005: JAN DECRETON|VERLEYEN, FRANS - Mechelen.
146241: JAN LUIJTEN|JAN VAN DER PUTTEN [EDS - ET AL.].|KEULEN, JAN - De grenzen van het Romeinse Rijk.
141550: DR. JAN VAN BRAKEL [EDS.].|WEIJNEN, DR. A. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Inleiding & Volume I: Aflevering 1-6 [ = 7 Vols.].
141821: JAN DE HEER|POLANO, SERGIO [& GIOVANNI FANELLI|VINCENT VAN ROSSEM]. - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
131857: JAN ERIK ROMEIN|ROMEIN, JAN - De eeuw van Azië. Opkomst, ontwikkeling en overwinning van het modern-Aziatisch Nationalisme.
4300531: JAN BOUMA, FR.GERKEMA & JAN MUDDE (RED.) (JONG, HENK DE) - Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong. (met CD)
151424: JAN PLUIS|SYTSE TEN HOVE [EDS.].|TICHELAAR, PIETER JAN - Fries Aardewerk: Bolsward.
100646: JAN DE WAARDT [ILLUSTR.].|RITTER, DR. P.H. [ED.]. - Eene halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem de Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven [2 Vols. in 1]. & Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het Historisch Gedenkboek 'Eene Halve Eeuw' [2 VOLUMES].
181047: DRS. JAN STOOP|J.T.M. GUNNEWEG|P.H.J. TROUWEN].|ZOETMULDER, S.H.A.M. [& J. DEN BESTEN - De Brabantse molens.
180740: JAN ROGIER|JANSEN, TONY - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
146050: JAN DERWIG|KEMME, GUUS [ED.].|MARLEEN TE POEL|PAUL BROERS|RONALD ZOETBROOD|TON KEMME - Architectuurgids voor Utrecht.
180018: JAN VERWEY|OORDT, DR. G.J. VAN - Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten.
167707: JAN DE WAARDT [ILLUSTR.].|KOL, NELLIE VAN [ = JACOBA MARIA PETRONELLA PORREIJ] - Twaalf Japansche sprookjes uit het Engelsch naverteld.
165687: JAN SIETSMA|LIJSTER, THIJS - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
165334: JAN WALLISER [EDS.].|KOEBERLE, STEFAN|ZORAN STAVRESKI - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
160712: JAN GERITS|OVERSTRAETEN, JOZEF VAN - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de vlaamse gemeenten.
131575: DRS. JAN L. BROECKX JR.|LUYKX, DR. THEO - Brugge.
102607: JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.].|PIOTR HORDINSKI|ZWINOGRODZKA, EWA - Poolse boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow.
105051: JAN ROES [EDS].|PIJFERS, HERMAN - Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
141153: DRS. JAN STOOP|J.T.M. GUNNEWEG|P.H.J. TROUWEN].|ZOETMULDER, S.H.A.M. [& J. DEN BESTEN - De Brabantse molens.
185111: JAN JAAP HEIJ [EDS.].|LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA|MARIA GOLAB - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
104855: JAN DEN HENGST|VANDERSMISSEN, HANS - Het woelige water. Watermanagement in Nederland.
180669: JAN G.P. BEST|REDEN, SIBYLLE VON - Auf der Spur der ersten Griechen. Woher kamen die Mykener ? Neue archäologische Erkenntnisse über die Herkunft der Griechen.
170043: JAN BRANSEN|JOEL ANDERSON|SIE, MAUREEN [ED.].|YBO BURUMA [ET AL.]. - Hoezo vrije wil. Perspectieven op een heikele kwestie.
167810: JAN BERNARD MEINEN|KOMRIJ, GERRIT - In liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten.
165037: JAN MARINUS WIERSMA|LAGENDIJK, JOOST - Brussel-Warschau-Kiev. Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie.
164610: JAN NEKKERS|REHWINKEL, PETER - Regerenderwijs. De PvdA in het kabinet Lubbers-Kok.
163539: JAN DE VET|VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS - Par Amitié. De vriendschap van Petronella Moens.
162361: JAN WOUTERS|PATTYN, BART - Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme en 11 september.
157941: JAN VAN DE WESTELAKEN [EDS.].|SCHOOF, TED - Bibliography 1936-1996 of Edward Schillebeeckx o.p.
157842: JAN ROBERT - EDS.].|WOESTIJNE, KAREL VAN DE [LEO JANSEN - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
155919: JAN WOLENSKI [EDS.]. [ED.].|SINISI, VITO - The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz.
155725: JAN J. MULDERINK|ROOIJ, HERMAN DE|WIM F.W.M. VAN HEUGTEN [EDS .]. - Sustainable Technological Development in Chemistry. Improving the quality of life through chemistry and agriculture. Report of the ' Netherlands ' Foundation for Development of Sustainable Chemistry.
155137: JAN DE VAAL|STUFKENS, ANDRÉ|TINEKE DE VAAL [EDS.]. - Rondom Joris Ivens wereldcineast . Het begin 1898-1934.
153009: JAN BAETENS [EDS.].|RIBIÈRE, MIREILLE - Time, Narrative & the Fixed Image / Temps, narrations & image fixe.
144801: JAN MEILOF|JOOST DE MOOR [EDS.].|MEILOF-WITTE, NOOR - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
142567: JAN C. VAN DER HEIDE [EDS.].|KREBBER, RICHARD - Spookhuizen en geestverschijningen. De waargebeurde verhalen van uw buren, waarover nooit werd gespraat ...
142018: JAN VAN DEURSEN|SCHELLART-VAN DEURSEN, - Zeven lichte strepen / Seven Tiny Strokes.
141280: JAN BONGERS [EDS.].|KEMPEN, MICHIEL VAN - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen.
141216: JAN MARSH [EDS.].|LUMMIS, TERVOR - The Woman's Domain. Women and the English Country House.
122987: JAN VAES|JOHNNY PELSMAEKERS [EDS - ET AL.].|PROVOOST, ARNOLD - De materiële cultuur van de eerste christenen.
104139: JAN STORM LEEUWEN, VAN - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 14 september - 20 oktober 1983.
103768: JAN DE ROOS|ROOS, THEA DE - Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen.
150874: JAN VERSNEL [PHOTOGR.].|KLOOS, MAARTEN - Alexander Bodon architect.
181694: 7 JAN NOORDEGRAAF - INTROD.|ED.].|KATE, LAMBERT TEN [IGOR VAN DE BILT - Gemeenschap tussen de Gottische Spraecke en de Nederduytsche. Fotomechanische herdruk van de editie 1710. Tweede, herziene en uitgebreide uitgave. Ingeleid en bezorgd door Igor van de Bilt & Jan Noordrgraaf.
181699: JAN DERWIG [PHOTOGR.].|KEMME, GUUS - Amsterdam Architecture A Guide.
181741: JAN BRUENS|KRUSE, WIM - Herman Moerkerk.
182115: DR. JAN DE VRIES [ED].|VREESE, DR. WILLEM DE - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501 uitgegeven.
186318: EDS.].|JANA GOUGH -REVISED|TONY P. NAUFAL|YARED, NAZIK SABA [SUMAYYA DAMLUJI SHAHBANDER- TRANSL. - Arab Travellers and the Western Civilization.
180188: JANDA, ELSBETH|MAX M. SPRECHER [EDS.]. - Liederen uit het ghetto. Vijftig liederen in het Juddisj en Nederlandsmet muzieknoten.
183070: JANE A. KENAMORE|TALIAFERRO, HENRY G.|ULI HALLER [EDS.]. - Cartographic Sources in the Rosenberg Library.
142801: JANE CLEMENTS MONDAY [EDS.]. DAN RATHER [INTROD.].|PRATHER, PATRICIA SMITH - From Slave to Statesman. The Legacy of Joshua Houston, Servant to Sam Houston.
152129: JANE TYLUS - EDS.].|STAMPA, GASPARA [TROY TOWER - The Complete Poems. The 1554 Edition of 'The Rime', a Bilingual Edition.
171184: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
171081: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
155952: JANE RAY [ILLUSTR.].|ROSEN, MICHAEL - Shakespeare's Romeo & Julia.
146036: JANE FITZ-RANDOLPH|JESPERSEN, JAMES - From Sundials to Atomic Clocks. Understanding Time and Frequency.
101086: JANE PENOYRE|PENOYRE, JOHN - Houses in the Landscape. A regional Study of Vernacular Building Styles in England and Wales.
182051: JANE A. KENAMORE|TALIAFERRO, HENRY G.|ULI HALLER [EDS.]. - Cartographic Sources in the Rosenberg Library.
167423: JANECEK, GERALD - The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual Experiments 1900-1930.
144093: JANELLE, PIERRE - The Catholic Reformation.
143613: JANET WALLACH|WALLACH, JOHN - Yasir Arafat. A Political Biography.
170774: JANICAUD, DOMINIQUE - Powers of the Rational: Science, Technology, and the Future of Thought (Studies in Continental Thought)
151213: JANICE LEOSHKO|JOSEPH M. DEY|PAL, PRATAPADITYA|STEPHEN MARKEL - Romance of the Taj Mahal.
186126: JANIE COHEN|ROSE-DE VIEJO, ISADORA - Etched on the Memory. The Presence of Rembrandt in the Prints of Goya and Picasso.
186127: JANIE COHEN|ROSE-DE VIEJO, ISADORA - Etched on the Memory. The Presence of Rembrandt in the Prints of Goya and Picasso.
142439: JANINA SCHULZE|TERHART, FRANJO - Wereldreligies. Ontstaan - Geschiedenis - Geloof - Wereldbeeld - Praktijk.
163731: JANINE NUMAN|NUMAN, ROB - Waargebeurde sprookjes of waar sprookjes gebeurden.
151878: JANIS A. EMMANOUILIDIS [EDS.].|TSOUKALIS, LOUKAS - The Delphic Oracle on Europe. Is There a Future for the European Union?
168517: JANJAAP LUIJT|KERCKHOFFS, PAUL A. - Duurzame glans Maastrichts zilver.
163325: JANK, ALLAN - Essays on Wittgenstein and Weininger.
143837: JANKE, WOLFGANG - Entgegensetzungen. Studien zu Fichte-Konfrontationen von Rousseau bis Kierkegaard.
143827: JANKE, CAROLINE - Schiller und Plato. Vom Staate der Vernunft und dem Scheine der Kunst. Untersuchungen zur politiko-ästhetischen Antinomie.
95585: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
151035: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter.
30457: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
142059: JANNEAU, GUILLAUME [TEXT]|PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Le meuble léger en France.
140505: JANNEAU, GUILLAUME - Nouveaux Trucs et Procédés par un groupe de praticiens. Recueil de tous les tours de mains anciens et nouveaux, si nombreux dans les industries du bois.
143446: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VII [Complete Year - 1985].
143448: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume IX [Complete Year - 1987].
143447: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VIII [Complete Year - 1986].
143449: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume X [Complete Year - 1988].
104597: JANS, JAN - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.
145850: JANS, DR. EVERHARD - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
121359: J. JANS|VRIES, H.A. DE - De plattelandswoning.
190013: JANS, ERWIN - 1965 beursschouwboek 2015. Over een cultuurrebel in Brussel
30091: JANSE, A. - Predikaties (2 delen in 1 band)
56918: JANSE, WIM|VIS, JURJEN - Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Veertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
87906: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 87 No. 2 2007
87907: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 3 2008
82057: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche. Met bijlagen: advies onzake het gravamen tegen een zinsnede van art. 36 der belijdenis, gegeven op de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Utrecht, 1905. Rapport over vorengenoemd advies, ter synode uitgebracht. Beslissingen, door de synode genomen
53720: JANSE, A. - Nationaal-Sicialistische Fascisten-Politiek. Gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland
31877: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
85011: JANSE, C.S.L. E.A. - Reader Godsdienstsociologie. CGO 455
61131: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
91597: JANSE, ANTHEUN - Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407.
83456: JANSE, KEES - Bewogen pioniers. Over het zendingswerk van Dini Sonneveld, Marry van Moolenbroek, Coby van Rossum
94569: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
87908: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 4 2008
86072: C.S.L. JANSE|GROOTHEDDE, A. - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
87869: JANSE, WIM - Albert Ahrdenberg als theologe. Profil eines Bucer-Schülers.
89966: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (With a summary in English)
87883: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe
110035: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
87915: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
87916: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
85997: JANSE, CHRISTIAAN SAMUEL LEENDERT - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden.
4064604: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (Diss.)
83125: JANSE, C. - De zon gaat op. 15 zendingsverhalen
53632: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe (Dutch Review of Church History. Volume 85)
96059: JANSE, WIM|VIS, JURJEN - Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Veertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
87485: C.S.L. JANSE|GROOTHEDDE, A. - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
83306: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand, de spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
184754: "JANSE, FRANS & RONALD PEETERS" - Tilburg 1940-1945. Jaren van verduistering.
53461: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe
53462: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
61437: JANSE, W. - Albert Hardenberg als theologe, Profil eines Bucer-Schülers
4055424: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke Politiek tot de wereldsche. Met bijlagen.
160378: JANSE, WIM - Albert Hardenberg als Theologe. ' Profil eines Bucer-Schülers '.
130705: A. JANSE [EDS.]|BREUKER, PH.H. - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdverhouding.
54448: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
53634: JANSE, WIM - Dutch Review of Church History, volume 84
4074844: JANSE, A. - "Van Dordt"" tot `34""."
121230: JANSE, MAARTJE J. - "De geschiedenis van de ' Maatschappij tot Nut van den Javaan ' 1866-1877. "" Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java ""."
181660: JANSE, H. - Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650.
57919: JANSEN, HENDRIK - Het Verband van Zonda en Dood in het Oude Testament
54084: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 35e jaargang, 1964-1965
54085: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 36e jaargang, 1966
54086: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 40e jaargang, 1970
54089: JANSEN, H.W. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 37e jaargang, 1967
54174: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 45e jaargang, 1975
54175: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 42e jaargang, 1972
54176: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 34e jaargang, 1963-1964
54177: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 33e jaargang, 1962-1963
54178: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 41e jaargang, 1971
54179: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 44e jaargang, 1974
54180: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 43e jaargang, 1973
54181: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 29e jaargang, 1958-'59
54182: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 28e jaargang, 1957-'58
54184: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 26e jaargang, 1955-'56
54185: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 32e jaargang, 1961-1962
54186: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 31e jaargang, 1960-'61
163146: JANSEN, M.|L. SCHMITZ-KALLENBERG - Historiographie und Quellen der deutschen Geschichte bis 1500.
81767: JANSEN SCHOONHOVEN, EVERT - Natuur en genade bij J.G. Hamann, den magus van het noorden 1730-1788
140289: JANSEN, TH. [ED. - ET AL.]. - De Waterschans. Mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom [jaargang 13 & 14].
182891: JANSEN, DR. BEATRICE - Laat Gotisch borduurwerk in Nederland.
30559: JANSEN, H.P.H.|JAPPE ALBERTS, W. - Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
153806: JANSEN, DR. G.B. - Sint-Jozef in het goud 1938-1988. Vijftig jaar sociale woningbouw inde gemeente Elst.
32020: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie
4061041: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. (Diss.)
96424: JANSEN, THEO - Malmberg. Een educatieve uitgeverij in historisch perspectief
94970: JANSEN, H.P. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
100796: JANSEN, GERBEN [ED.]. - Wie, wat en waar in de Nederlandse archeologie. Archeologische almanak.
101311: JANSEN, DR. P.G.W. - Het beoordelen van managers. Effectiviteit van assessment center methoden bij selectie en ontwikkeling van managers.
105047: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
142239: JANSEN, DR. FRANS L. - Verantwoordelijkheid [h]erkennen. De leek als vrijwilliger in kerk en parochie.
180658: JANSEN, JOH. - Technique de l'eclairage [3 Vols. Compl.].
122347: JANSEN, PROF. DR. JAC. - Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945.
185684: JANSEN-SIEBEN, RIA & JOZEF JANSSENS & FRANK WILLAERT [EDS.]. - Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Medioneerlandistiek is bestemd voor aankomende neerlandici en belangstellende leken en is bedoeld als een eerste kennismaking met verschillende aspecten van het vak. Vijfentwintig korte essays, met weinig theorie maar veel sprekende voorbeelden en vaak nieuwe inzichten, bieden de lezer een aantal sleutels die de toegang tot teksten uit de eerste eeuwen van onze literatuurgeschiedenis vergemakkelijken. Iedere bijdrage is geschreven door een vakspecialist. Aan bod komen de politieke geschiedenis van de middeleeuwse Nederlanden, de talensituatie (Nederlands, Frans, Latijn), handschriften en oude drukken, de auteurs, hoofsheid, hoofse liefde en mystiek, epiek, kronieken, lyriek, artesteksten en geestelijke letterkunde. Hierbij gaat het niet om overzichten, maar om bespreking van thema's en technieken die een groter begrip van de vaak verrassende verschijningsvormen van middeleeuwse teksten mogelijk moeten maken.
180617: JANSEN, R.J. [ED.]. - Wel en wee rond Cranendonck's bestuurlijke stee.
4134644: JANSEN, HARMEN - Vijf stenen vijf broden. Bijbelse spiritualiteit in kernwoorden.
145107: JANSEN, DR. L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614 - 1964.
144790: JANSEN, J. VICTOR - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
161905: JANSEN, JOH. - "Van achter de oude schandpaal, of ""praatjes en plaatjes""."
185640: JANSEN, DR. HANS - Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten ? Een samenvatting. Signed by the author.
185639: JANSEN, DR. HANS - Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten ? Signed by the author.
158183: JANSEN, MR. C.J.H. - 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
83320: JANSEN, HENDRIK - Het verband van Zonde en Dood in het Oude Testament
61275: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G. Hamann (Den Magus van het Noorden (1730-1788))
90714: JANSEN, J.C.G.M.|RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
54187: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 46e jaargang, 1976
183892: JANSEN, MAX - Kaiser Maximilian I. Auflösung des Reiches - Neues Kulturleben.
142304: JANSEN, WIM - Zuuk 't mar uut. Leven, wonen en werken in Nijmeegs verleden.
190062: JANSEN, P. - Nieuwe flitsen voor momenten van bezinning
86254: JANSEN, DERK - Op zoek naar nieuwe zekerheid, negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme
58875: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Dogmaticae. Volumen I: Praelectiones Theologiae Fundamentalis. Volumen II: Theologia Dogmatica Specialis, vol I. Complectens Doctrinam de Deo Uno et Trino, de deo creatore et redemptore. Volumen III: Theologia Dogmatica Specialis, vol II. Complectens Doctrinam de Deo Sanctificatore et Consummatore (3 volumes)
58876: JANSEN, G.M. - Theologia Dogmatica Specialis. Volumen I: Complectens Doctrinam de Deo Uno et Trino de Deo Creatore et Redemptore (Praelectiones Theologiae Dogmaticae, Volumen II)
58877: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Funcamentalis (Praelectiones Theologiae Dogmaticae. Volumen I)
53210: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. / Von Simon gesehen. Anderthalb Jahrhunderte theologischer Debatte über die Auferstehung Christi im niederländischen Protestantismus. Eine systematisch-theologische Studie (Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache)
110413: JANSEN, BEATRICE - Haags porselein 1776-1790.
4072694: JANSEN, WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving.
130972: JANSEN, WILL - The Bassoon. It's History, Construction, Makers, Players and Music. [5 Vols. Compl.]
56545: JANSEN, J.H.P.M. - "Twee Nederlandse ""Shen-Fu's"" in het hemelse rijk. Leven en werken van Theodoor Rutjes (1844-1896) en Martinus Poell (1845-1891)"
60322: JANSEN, H. - Door Simon gezien (Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus, Een systematisch-theologische studie)
4138328: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Dogmaricae. (3 Volumes). 1.Theologia Fundamentalis II&III.Theologia Dogmatica Specialis.
4135610: JANSEN, FONS - Liefde. Op zoek naar een christelijke geesteshouding in verkering en huwelijk.
4017404: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Jodendom-Christendom-Verlichting. Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussie.
4028595: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. II. Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme. A1. Diagnose en therapie in geschriften van joden en christenen.
4038940: JANSEN, H. - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
4046943: JANSEN, H. - Relata refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.
4068282: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. I. Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
4072228: JANSEN, W. (SAMENSTELLER) - Jaar getijden boek. Wijsheid uit alle wereldreligies voor het hele jaar.
4075921: JANSEN, H. - Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten. Met enkele kaarten en grafieken.
4139305: JANSEN, HANS - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. 250 vragen over de Islam.
4139952: JANSEN, H. (PIUS XII) - Pius XII. Chronologie van een onophoudelijk protest.
4142622: JANSEN, E. (EYBERS, E.) - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. Vertaald uit het Afrikaans door R.de Jong-Goossens.
4050510: JANSEN, J.G. (SCHIEDAM) - De Grote- of St.Janskerk van Schiedam. Biografie van een gebouw.
167376: JANSEN, MR. DR. L.F. [DR. G.J. KNAAP - ED.]. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr. dr. L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945.
58529: JANSEN, H.P.H. - Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw
164312: JANSEN, HANS - Het Madagascar plan, De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar.
162835: JANSEN, HERMAN - De ambtenarenplaag. Vooroordelen over ambtenaren, waarheid of onzin?
156695: JANSEN, C.J.H.|M. VAN DE VRUGT [EDS.]. - Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twuintigste eeuw. Studiedag Utrecht 1997.
155672: JANSEN, JACOB - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
154766: JANSEN, DOLF - Altijd verder.
152921: JANSEN, JANNEKE - Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995.
144294: JANSEN, MARIUS B. - The Making of Modern Japan.
140601: JANSEN, DR. F.L. - Kledinghandel in transitie. Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen ' 1889-1987.
104046: JANSEN, PROF. DR. H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
100406: JANSEN, G.H. - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal.
158349: JANSEN, THEO - Malmberg. Een educatieve uitgeverij in historisch perspectief, zoals opgetekend door archivaris Theo Jansen, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het historisch archief van de uitgeverij.
102983: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
123557: C.L. JANSEN|HUISINGH, E.M.M.|M.P. SYPKENS-SMIT - Haze-Sporen. Leven en werk van Roelof Horreüs de Haas.
152095: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
165366: JANSEN, DR. J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
181661: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
181663: JANSEN-SIEBEN, RIA - De natuurkunde van het geheelal. Een 13de eeuws middelnederlands leerdicht [2 Vols. Compl.].
9786: JANSENIUS, CORNELIUS - Paraphrases on omnes Psalmos Davidicos cum Argumentis Eorum, et Annotationibus. In quibus omnibus agitur, & ut sublatis multis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, vera lectio retineatur, & ut ex collatione sacta cum originalibus Graecis & Hebraeis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat. Adjuncta est, oedem Authore, simllis Praraphrasis in ea veteris Testamenti Cantica quae per singulas ferias Ecclesiasticus usus observat. Editio Nova. A variis mendis quae in priores irrepserant emendata.
10126: JANSENIUS, CORNELIUS - Catholycke Uyt-Wis-Spons Over de aenmerckinghen, die Gisbert Voetivs heeft uyt-ghegheven Teghen den Preservatyf-Dranck. Toe-gheeyghent de Godt-vreesende ende mannelijcke Catholijcke Burgeren van den Bosch. Over-gheset uyt het Latijn inde Nederlantsche tale.
130892: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
123035: JANSMA, KLAAS - Hoge vlucht. Het verhaal van Yde Schakel.
55733: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische osptellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
164651: JANSMA, RUDI|SNEH RANI JAIN - Introduction to Jainism.
166202: JANSMA, ESTHER - Duizend.
104094: JANSMA, T. - Oost-Westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253 - 1255 en van de nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287 - 1288.
181664: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
4139041: JANSOHN, H. (MARCUSE, H.) - Herbert Marcuse. Philosophische Grundlagen seiner Gesellschaftkritik.
103977: JANSON, H.W. - History of Art. A survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day.
92331: JANSON, E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar
154533: JANSON, H.W. - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle. Uitgegeven bij gelegenheid van de 150-jarige onafhankelijkheid van Goirle. 1803 - 3 januari - 1953.
101818: JANSON, E.M.CH.M. - De Archipelbuurt. Toen Den Haag nog 't Haegje was.
130922: JANSON, E.M.CH.M. - Kastelen in en om Den Haag.
140235: JANSON, E.M.CH.M.|ROBERT VAN LITH|VAN DER PLAS [PHOTOGR.]. - Wassenaar in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Wassenaar / Wassenaar in Words and Pictures. Published to commemorate the 30th anniverary of the Wassenaar Historical Society.
121191: DRS. G.B. JANSSEN|DRS. TRUDI WOERDEMAN|HOPPENBROUWERS, DR. H.W. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
168201: H.L. JANSSEN|M. DONKERSLOOT-DE VRIJ|PH.E. WEBBER [ET AL.].|VERHAEGHE, F. - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 53 nr 1-4].
144051: JANSSEN, FRANS A. - Technique & Design in the History of Printing.
144988: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. - "Geldersche wyssenissen van het hoofdgerecht te Roermond. ""'t Nye Boeck""[1459-1487]."
101221: JANSSEN, DR. JOZEF M.A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
53420: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography. Indexes 1947-1956
53419: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1958
122233: JANSSEN, PETER - Voor de tovenaarsleerling.
121299: JANSSEN, JACQUES|PAUL VOESTERMANS - De vergruisde universiteit.
90481: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
143312: JANSSEN, PETER - Relatieve deprivatie in de middenloopbaanfase bij hoger opgeleide mannen. Een vergelijking tussen drie leeftijdsgroepen.
154423: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein. Private Presses in Holland.
100506: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
161446: JANSSEN, HEIN [ED.]. - Öcher Platt en Ziedong, wo me Freud a hat. Monatschrift für Aachener Mundart und Volkskunde, herausgegeben unter Mitwirkung des Vereins Öcher Platt [6 Years in 2 Vols.]..
144043: A.E.M. JANSSEN. [ED.].|GEURTS, P.A.M. - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd [2 Vols. Compl.].
102702: JANSSEN, P.H.J. - Het facilitaire kantoorgebouw. Facilicom The Case.
56521: JANSSEN, FRANS A. - De Albion handpers in het drukhuis
87785: JANSSEN, F. A. E.A. - Das erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andreae 1586-1986 und die Manifeste der Rsoenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
87132: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
89848: JANSSEN, CASPAR E.A. - Verguld Nederland. Het vernis van de welvaart in acht fotoreportages.
140068: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
56684: JANSSEN, M.H.M. - Orientation and alignment in uni- and bimolecular reactions. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Natuurwetenschappen
110593: JANSSEN, JACQUES - Nederland als religieuze proeftuin.
167123: JANSSEN, JOZEF M.A. - Hiërogliefen. Over Lezen en Schrijven in Oud-Egypte.
92221: JANSSEN, ENNO - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palästinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi
166788: JANSSEN, FRANS A. - Over houten drukpersen. Een studie van het bronnenmateriaal met het oog op de reconstructie van een houten drukpers te Amsterdam.
158184: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 october 1989 door Frans A. Janssen.
158021: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
155790: JANSSEN, MAURICE H.M. - Orientation and Alingment in Uni- and Bimolecular Reactions.
154528: JANSSEN, A.|SONJA VAN STEK [EDS.]. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
53444: JANSSEN, JOZEF M.A. - Spreken de pyramiden? Wetenschap en schijnwetenschp over het Faraonische Egypte
56279: JANSSEN, PAUL HUYS - The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt's Academy
90923: JANSSEN, EVERT - Nederland 1884. Vreemd Vaderland-Vertrouwd Volk
164943: JANSSEN, MIEK - Herinneringen aan Jan Toorop. Met drie krabbels en een reproductie naar een geschilderd portraet door de schrijfster en 13 illustraties.
156696: JANSSEN, J.D. [ED.]. - Hoofsheid en devotie in de Middeleeuwse Maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw.
186229: JANSSEN, PAUL - Het tolhuis. Het Romeinse Rijk in verval onderneemt nog één poging om het opkomende Christendom tot staan te brengen.
150522: JANSSEN, HANS|JEROEN KAPELLE [EDS.].|WIM VAN SINDEREN - De Haagse School.
54237: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptologica Bibliography 1957 / Bibliographie Égyptologique Annuelle (International Association of Egyptologists association Internationale des Égyptologues)
84864: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
131369: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. [ED.] - Rechtsbronnen van het Gelders overkwartier van Roermond.
144799: JANSSEN, DR. W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland. Met isoglossen-atlas.
167999: JANSSEN, ROB|LENNERT SAVENIJE [EDS - ET AL.]. - Of kom er gewoon bij. 25 jaar Geschiedenis Studenten Vereniging 1984-2009.
130401: JANSSEN, FRANS A. - Dibdin in Paris (1818).
84766: JANSSEN, G. - Om de theocratie. Honderd jaar van strijd om de verwerkelijking en vormgeving van de theocratische gedachte
4133300: JANSSEN, R. - Armoede of soberheid. De verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie. (Diss.)
4141804: JANSSEN, K. & WESTERDUIN, A. - Hoor je wat ik zeg?. Nieuwe kindergebeden. met illustr. van Anne Westerduin.
4142930: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
9564: JANSSEN, PETRUS - Overdenkingen van de Rykdom van Godts Goedertierenheid, Waar in de zelve, tot opbouwing van Geloove, Hoop en Liefde, in al haar uytgestrektheid, en Zielroerende omstandigheeden word aangetoond. Uyt het Hoogduyts vertaald door Jacobus Kals, En om deszelfs voortreffelyken en stichtelyken Inhoudt, naderhand in zuyver Nederduyts overgebragt, met Gezangen verciert en eenige aanmerkingen vermeerdert, door C.V.L. Met een Voorreede verrykt, door den Eerw. Heere Joh. Gosewyn Eberhard Alstein.
4009228: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
4072900: JANSSEN, G. - De vrijmaking. Schetsen ter behandeling op de Geref.jeugdverenigingen.
4136872: JANSSEN, N.A. - Rome's bestemming of de Geschiedenis en de Lotwisselingen van Rome,. met betrekking tot- en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen. Vanaf den H. Petrus - eersten Paus - tot op onze dagen.
164812: JANSSEN, DR. G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie.
164395: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek.
160563: JANSSEN, F.A. [INTROD.]. - Das Erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andrae 1586-1986 und die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
157309: JANSSEN, FRANS A. - Goud en koper in de boekenwereld.
155122: JANSSEN, JOOP|TWAN VAN DE KERKHOF - De menselijke maat. Open boek over leiderschap.
153091: JANSSEN, A.E.M. [ED.]. - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend.
157987: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801]. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
56482: JANSSEN, R.C. E.A. - Een veranderende wereld. Liber Amicorum ter gelegenheid van de Zestigste Verjaardag van Ferdinand van Dam
131192: JANSSEN, DRS. G.M.H. [ED. - ET AL.] - Bijzondere wetten.
152061: A.E.M. JANSSEN|C.J.A.C. PEETERS|GEURTS, P.A.M.|JAN ROES [EDS]. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
162286: JANSSEN, GEERT H. - Het stokje van Oldenbarneveldt.
181665: JANSSEN, A.|SONJA VAN STEK [EDS.]. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
4138216: JANSSENS, J. & MATHEEUWSEN, C. - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen? (8ste-16e eeuw)
183221: JANSSENS, RENÉ - Les maitres de la critique d'art.
4138900: JANSSENS DE VAREBEKE, A. (POPPE, E.) - Gebed en mystiek.
141680: JANSSENS DE BISTHOVEN, B. - De abdij van de Duinen te Brugge.
185121: JANSSENS, ADELINE MARIA - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
152068: JANSSENS DE BISTHOVEN, DR. AQUILIN [ED.]. - Akwarellen van August Peellaert 1793-1876.
31250: JANSSENS DE BISTHOVEN, A.|PARMENTIER, R.-A. - Le musee communal de Bruges (Les Primitifs Flamands, Fascicules 1 à 4)
183036: JANSSENS, JOZEF D. [ET AL.]. - Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.
141440: JANSSENS, J. [ET AL.]. - Het Humanisme in Brabant.
131318: JANSSENS, RIENK|LOTTE VAN VLIET [EDS.] - Meedenken en tegendenken. Vijftien jaar adviseren over sociale vraagstukken.
141627: JANSSENS, DRA, A.M. - Ikonen.
161862: JANSSENS, UTA - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755.
161372: JANSSENS, JOZEF|REMCO SLEIDERINK - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
161486: JANSSENS, RUDOLF V.A. - What Future for Japan ? U.S. Wartime Planning for the Postwar Era 1942-1945.
157089: JANSSENS, JEF|VEERLE UYTTERSPROT [EDS.]. - Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa.
152944: JANSSENS, JOZEF D.|LIEVE DEWACHTER [EDS.].|VEERLE UYTTERSPROT - Egidius waer bestu bleben.
151495: JANSSENS, JOZEF|MERTINE MEUWESE - Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX.
165145: JANSSENS, DAVID - In de greep van het theologisch-politiek probleem. Leo Strauss en Spinoza.
2227300558: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Algemene Brief van den Apostel Jakobus, verklaart en kortlik toegepast.
95989: JANSSONIUS, JOH. HENR. - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. WAARBIJ: Israels minne-tyt, voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie leerredenen, als een aanhangsel van het enerlei op den wegh naar den hemel (2 werken in 1 band)
95990: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De natuir en kracht van 't ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat. In eenige byzondere stukken geopent: beneffens de vermanings-plicht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, in eenige bezonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het twede deel over vers 13
2227300574: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - Lyd- en Leerschool van een Christen, zynde Ene korte Verhandeling van het Lyden eens Christens, in enige byzondere stukken voorgedragen, tot nut en troost van Jesus strydende Leerlingen.
2227300531: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - Het Enerlei en Verscheidene op den Wegh naar den Hemel, Byzonder van de Rechte Kindertrant en Manlyke Godtzaligheit, voorgestelt in Vier Leerredenen. Twede Druk. Vermeerdert en verbetert. WAARBIJ: Israels Minne-Tyt voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie Leerredenen, als een Aanhangsel van het Enerlei op den Wegh naat den Hemel.
142267: JANSSSEN, BART - De pijn die blijft. Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen 22 februari 1944.
95579: JANSZ, JEROEN|METAAL, NICO - Psychologie, de stand van zaken
164784: JANVIER, R. [PROF. J. VAN STEENBERGE - ED.]. - Kost wat kost.
172224: JANZ, DENIS RAYMOND - Luther on Thomas Aquinas : the angelic doctor in the thought of the reformer. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 140
154796: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie [2 Vols. Compl.].
95553: JANZEN, WALDEMAR - Mourning Cry and Woe Oracle
123310: JAPAN - Tsu Ku Ru. Aesthetics at Work.
151597: JAPAN - Inro: Das Ding am Gürtel. Japanische Medizindöschen aus der Sammlung Heinz und Else Kress.
163029: JAPANESE NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO - Japan. Its Land, People and Culture
166821: JAPANESE PUBLISHING - Directory of Japanese Publishing Industry.
154441: JAPIKSE, DR. N. [ED. - ET AL.]. - De Oranje-Nassau Tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926. Catalogus.
140625: DR. N. JAPIKSE - EDS.].|DR. N. JAPIKSE [PROF. DR. R. POST|GOSSES, PROF. DR. I.H. - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
94977: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste, Prins van Oranje
150220: JAPIKSE, DR. N. - Honderd jaar Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Opgericht in 1836 door Is. An. Nijhoff. Een terugblik en REGISTER op de gedurende dien tijd verschenen deelen. .
102237: JAPIKSE, DR. N. - De uitbarsting. Voor het Nederlandsch Comité tot Onderzoek van de Oorzaken van den Wereldoorlog.
162864: JAPIKSE, DR. N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau [2 Vols. Compl.].
163967: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste Deel: 1551-1561 [Vol. 1 - All Publ.]..
82776: JAPIKSE, N. - Spinoza en de Witt
94992: JAPIKSE, N. - Prins Willem III, de stadhouder-koning (2 delen)
130483: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland [5 Vols. Compl.]
55721: JAPIKSE, N. - Johan de Witt
154030: JAPIN, ARTHUR - De zwarte met het witte hart.
154573: JAPIN, ARTHUR [ALSO READ BY ARTHUR JAPIN]. - Zoals dat gaat met wonderen. Een keuze uit de dagboeken - verkorte editie [8 CD's].
152462: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
143549: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
180108: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel I 1353-1377.
123492: JAPPE ALBERTS, DR. W. [ET AL.]. - Landesgeschichte und Universalgeschichte. Niederschrift über Verhandlungen in Berg en Dal, 27 - 30 Oktober 1957.
144838: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
104951: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn. Volume 1: ca. 800 - 1288. Volume 2: 1288 - ca.1500 [2 Vols. Compl.]..
130882: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. [ET AL.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
180386: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
180387: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Volume II [only].
103512: JAPPE ALBERTS, DR. W. - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht [Tweede Deel - Derde Stuk: Rekeningen 1507/08 - 1528/29].
186191: JAQUES MEYER|NEROM, CLAIRE VAN - La Faïencerie de Wasmuël. Trois familles, une faïencerie.
186030: JAQUES BARON [PRÉFACE].|NAKOV, ANDREI B. - Papazoff. Franc-tireur du surréalisme.
153327: JAQUES, GEORGES [ED.]. - Recherches sur le conte merveilleux.
104401: JAQUES CRÉPINEAU|PESSIS, JAQUES - Le Moulin Rouge.
121146: JAQUET, DR. L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
150923: JARAUSCH, KONRAD H. - Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany. The Enigmatic Chancellor.
103597: JARDIN, ANDRÉ - Tocqueville 1805-1859. A Biography.
9429: JARDIN, THOMAS DU/LEYDEKKER, JACOBUS - Spore der Catholycke Ghescherpt door Sestigh Pointen teghen het buyten-sporigh stampen van den Hr. Jacob Leydekker predikant tot Middelburgh, In de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholijck Gheloof tegen de dwalinghen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, eerst in het licht ghegheven Anno 1710., ende nu hier andermael ghedruckt, benevens De Samenspraeck tusschen den Autheur der selve Pr. Thomas du Jardin der Predickheeren Orden, Doctor der Godts-gheleertheyt in de Universiteyt van Loven, en Hr. Jacob Leydekker. WAARBIJ: Vervolgh van de Spore der Catholycke &c.
101694: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
144281: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
164149: JARDINE, LISA - The Awful End of Prince William the Silent. The First Assassination of a Head of State with a Handgun.
4024810: JAROMIR, R. - Bibel und Zeitgeist. Eine religionssoziologische Untersuchung.
130250: JAROS, KARL - Jesus von Nazareth. Geschichte und Deutung.
130307: JAROS, KARL - Kanaan - Israel - Palästina. Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes.
184647: JAROSCHINSKY, PETER - Berkhard Reber [1848-1926]. Ein Vorläufer der schweizerischen Pharmaziegeschichte.
4047752: JARRASSÉ, DOM. - L'Age d'Or des Synagogues. Préface de J.Sitruk.
152677: JARRELL, RANDELL - Poetry and The Age.
182236: JARRY, ALFRED - Ubu Roi. Drame en cinq actes.
182271: JARRY, ALFRED - Ubu Roi. Drame en cinq actes.
153045: JARVIE, IAN C. - The Republic of Science. The Emergence of Popper's Social View of Science 1935-1945.
157406: JAS, ERIC|PETER DE GROOT - De Leidse koorboeken. Een ongehoorde schat.
165180: JASANOV, MAYA - Edge of Empire. Conquest and Collecting in the East 1750-1850.
170886: JASCHKE, HANS-GERD - Fundamentalismus in Deutschland. Gottesstreiter und politische Extremisten. bedrohen die Gesellschaft.
184154: JASKI, CHRISTIAAN JAN - Met de Kinderdijk naar Batavia 1884 / 1886.
55726: JASPAR, EDMOND - Kint geer eur eige stad? De historie vaan mestreech aon de mestreechteneers verteld. Met illustraties en 'n alfabetische lies vaan naome
185090: JASPER, J.E.|MAS PIRNGADIE - De Goud- en Zilversmeedkunst [De inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië].
104463: JASPER, J.E.|MAS PIRNGADIE - De inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. Volume 1: Het Vlechtwerk.
167132: JASPER, WILLI - Lessing. Aufklärer und Judenfreund. Biographie.
4140634: JASPER-BETHEL, GERHARD - Stimmen aus dem neureligiösen Judentum in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus. (Theologische Forschung XV)
160633: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
4072493: JASPERS, KARL - Das Wagnis der Freiheit. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie. Hrsg. von H.Saner.
185210: JASPERS, GERARD|WOUTER MEEDER - Van Zürich tot Embden. De zestiende eeuw in de bbliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
4035367: JASPERS, K. - Von der Wahrheit. (Philosophische Logik I)
141377: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
145863: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
180920: JASPERS, KARL - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
180856: JASPERS, KARL - Wohin treibt die Bundesrepublik?
180979: JASPERS, KARL - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
156375: JASPERS, KARL - Werk und Wirkung.
94712: JASPERS, GERARD E.A. - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen 1995
158408: JASPERS, GERARD - Savonarola [1452-1498] in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken, met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
59169: JASPERS, P.A.TH.M.|ROEGIERS, J. - Le Mémoire sur l'Air Inflammable de Jean-Pierre Minckelers (1748-1824). Édition critique d'après les manuscrits et l'édition originale de 1784
31692: JASPERS, A.PH.C.M. E.A. - Kluwer Schets van het Sociaal zekerheidsrecht
4141432: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
4142307: JASPERS, KARL - Der philosophische Glaube. Vorlesungen gehalten in basel, 1947.
4140333: JASPERS, K. - Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjährung.
184599: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
180921: JASPERS, KARL - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch.
168470: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
4068608: JASPERT, B. UND MOHR, R. (ZELLER, W.) - Traditio - Krisis - Renovatio. aus theologischer Sicht. Festschrift für Winfried Zeller zum 65.Geburtstag.
152897: JASTRZEBSKA, JOLANTA - Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine.
142157: JASZAI, GÉZA - Das Werk des Bildhauers Gerhard Gröninger 1582-1652.
185641: JAURES, JEAN [ADRIEN VEBER - TRANSL.]. - Les origines du socialisme Allemand. Thèse Latine de Jean Jaures, traduite par Adrien Veber.
164579: JAURRETCHE, COLLEEN [ED.]. - Beckett, Joyce and the Art of the Negative.
185134: JAVIER MADARIAGA [ET AL.].|JORGE LUIS BORGES|REVENGA, LUIS [ED.]. - Tesoros de España. Ten Centuries of Spanish Books.
146340: JAY SPAULDING|KAPTEIJNS, LIDWIEN - Een kennismaking met de Afrikaanse geschiedenis.
89221: JAY, G. - New Testament Greek. An Introductory Grammar.
84139: JAY, WILLIAM - The Autobiography of William Jay
4139433: JAY, M. - The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950.
157604: JAYASANKAR SHIVAKUMAR [EDS.].|NABI, IJAZ - Back From The Brink. Thailand'S Response To The 1997 Economic Crisis.
130530: A. JAYASURIYA|N. STILLER|R. POTHMANN|STUX, G. - Lehrbuch der klinischen Akupunktur. Chinesischer Übersetzungen von Karl Alfried Sahm und Hsiao Lin Yeh.
166787: JAYNE, SEARS - Library Catalogues of the English Renaissance.
150483: JEAL, TIM - Livingstone.
168775: JEAN VEZIN [EDS].|TOULET, JEAN - La reliure. Volume 1 & 2 [ = Complete Set: Numéro Special de la Revue Française d'Histoire du Livre].
168717: JEAN-PIERRE VIVET|MARIE-HENRIETTE BESNIER - ICONOGR.].|MARTIN, HENRI-JEAN|ROGER CHARTIER - Le livre conquérant du Moyen Age au milieu du XVIIIe siècle [ = Vol. I: Histoire de l'édition Française].
103335: JEAN ROBIQUET|SAGNAC, PHILIPPE - La révolution de 1789 [2 Vols. Compl.].
104923: JEAN MARIE DUVOSQUEL|JOSETTE MÉLARD|LIEVE VIAENE AWOUTERS|VANWIJNGAERDEN, FRANS - Liber amicorum Herman Liebaers [2 Vols. Compl.].
122522: JEAN REQUIN|MICHÈLE ROBERT|RICHELLE, MARC N. - Traité de psychologie expérimentale [2 Vols. Compl.].
4024831: JEAN DE LA CROIX, - Les oeuvres spirituelles. Édition nouvelle. Traduits en francois par le R.P.Cyprien de la nativite de la Vierge.
141858: JEAN, AUGUSTE - Le Maduré. L' ancienne et la nouvelle mission [2 Vols. Compl.].
162597: JEAN MAURICE BOUILLOT [ILLUSTR.].|PROUST, LOUIS - Visions d' Afrique.
110645: JEAN, GEORGES - Het schrift beschreven.
130207: JEAN, MARCEL - The Autobiography of Surrealism. The Documents of 20th-Century Art.
104673: JEAN MORRIS [PHOTOGR.].|WEST, MARTIN - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa.
165660: JEAN VEENEBOS - ILLUSTR.].|KIESEWETTER, BONIFATIUS - Moralgedichte.
158144: JEAN MARIE DUVOSQUEL|JOSETTE MÉLARD|LIEVE VIAENE AWOUTERS|VANWIJNGAERDEN, FRANS - Liber amicorum Herman Liebaers.
121262: JEAN DAGENS [EDS.].|NÉDONCELLE, MAURICE - Entretiens sur Henri Bremond.
105266: JEAN E. PRETZ [EDS.].|STERNBERG, ROBERT J. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
140569: JEAN NAUDOU [EDS. - ET AL.].|PHILIPPE WOLFF|VADIME ELISSEEFF|WIET, GASTON - The Great Medieval Civilizations [3 Vols. in 2 Bindings].
182548: JEAN LOUIS ROBA [EDS.].|TAGHON, PETER - Bruxelles 1940-1945.
150695: JEAN-MARIE LACROIX|REY, JEAN-DOMINIQUE - Les Quinze Mystère du Rosaire.
142825: JEAN, RAYMOND [WILLEM FRIJHOFF - AFTERW.]. - De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de zeventiende eeuw. Met een nawoord van Willem Frijhoff.
102456: JEAN-LOUP NORY|MARTINEZ, ALBERTO - The Long Trail. Trucking in America.
4035643: JEAN, CH.-F. & HOFTIJZER, J. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l`Ouest.
4139006: JEAN PAUL (RICHTER J.P.FR.) - Leben Fibels. Des Verfassers der Bienrodischen Fibel. Hrsg. von E.Berend.
164463: JEAN ZIEGLER|PICHOIS, CLAUDE - Baudelaire.
154583: JEAN C. ROCHÉ [EDS.].|LOHMANN, DR. MICHAEL - Deltas Gids voor Zangvogels [& CD met zang en roep van elke vogelsoort].
145700: JEAN E. PRETZ [EDS.].|STERNBERG, ROBERT J. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
104781: JEAN LASSAUSSOIS [EDS.].|LHOTE, GILLES - Des montres et des stars.
101171: JEAN RAWLINSON [EDS.].|NIJINSKA, IRENA - Bronislava Nijinska. Early Memoirs.
160311: JEANIE WATSON [ED.].|LEVIN, CAROLE - Ambiguous Realities. Women in the Middle Ages and Renaissance.
47091: JEANJEAN, BENOIT|SAINT JEROME - Saint Jérôme Lettres, lues par Benoît Jeanjean. Traduction nouvelle de Benoît Jeanjean
96325: JEANJOT, PAUL - Les Concours Annuels de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique. Programmes et résultats des Concours (1817-1967)
167023: JEANNE MACKENZIE|MACKENZIE, NORMAN - The First Fabians.
143785: JEANNE MACKENZIE|MACKENZIE, NORMAN - The Life of H.G. Wells. The Time Traveller.
158284: JEANNERET, MARSH - God and Mammon. Universities as Publishers.
156654: JEANNERET, MICHEL - A Feast of Words. Banquets and Table Talk in the Renaissance.
145485: JEANNINE AUBOYER [INTROD.].|ZANNAS, ELIKY - Khajuraho.
184152: JEANROY, ALFRED - - Mélanges de linguistique et de littérature offerts à M. Alfred Jeanroy par ses élèves et ses amis.
162317: JEANSON, FRANCIS - Jean-Paul Sartre.
87786: JECHT, RICHARD - Jakob Böhme. Gedenkgave der Stadt Görlitz zu seinem 300 jährigen Todestage
182516: JEDDING, HERMANN [ET AL.]. - Hohe Kunst zwischen Biedermeier und Jugendstill: Historismus in Hamburg und Norddeutschland.
57637: JEDIN, HUBERT - Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Grosskirche (Complete Set, 7 volumes in 10 bindings)
94568: JEDIN, HUBERT - Tommaso Campeggio (1483-1564). Tridentinische Reform und kuriale Tradition
92799: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band II. Die erste Trienter Tagungsperiode 1545/47
92800: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band I. Der Kampf um das Konzil
90118: JEDIN, HUBERT E.A. - Atlas zur Kirchengeschichte. Die Christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. 257 mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen, Kommentare, Ausführliches Register.
58780: JEDIN, HUBERT - Handbuch der Kirchengeschichte (7 volumes in 10 bindings)
4026018: JEDIN (HRSG.) H. - Handbuch der Kirchengeschichte. (Komplett in 10 Bde.). Von der Urgemeinde bis zur die Weltkirche im 20.Jahrhundert. Unter Mitwirkung von K.Baus, E.Ewig, H.G.Beck u.v.a.
4026311: JEDIN, H. - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
180561: JEENINGA, WILLEKE - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam / The East Indies House and St. Jorishof.
157709: JEFF O'CONNELL [FINTAN O'TOOLE - FOREW.].|WARNOCK, GABRIELLE - Face to Face.
104279: JEFF BARTON|KEVIN SAKAMOTO|TICA, DONATO|TRI PHAM - Power Stone. Prima's Official Strategy Guide.
4136934: JEFFERIES, RICHARD - The Story of My Heart. My Autobiography.
154793: JEFFERIES, MATTHEW - Politics and Culture in Wilhelmine Germany. The Case of International Architecture.
170459: JEFFERSON, THOMAS :SADIJE BUNJAKU|THOMAS HEIJ - INTROD.|TRANSL.]. - De Jefferson-bijbel. Het leven van de morele lessen van Jezus van Nazareth.
162391: JEFFERSON HANE WEAVER|MOTZ, LLOYD - Geschiedenis van de natuurkunde.
140468: JEFFERY, L.H. - Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C.
156175: JEHU, FELICIE [NELLY SPOOR - ILLUSTR.]. - Wies Ongeluk.
182184: JEHUDA REINHARZ [EDS].|RABINOVICH, ITAMAR - Israel in the Middle East. Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present.
184165: JELAKOWITCH, IVAN [ PSEUD. HERMAN HEIJERMANS] - Ahasverus.
122170: JELAVICH, BARBARA - Russia and the Rumanian National Cause1858-1859 [With a new bibliographical prefase]
152125: JELAVICH, CHARLES - Tsarist Russia and Balkan Nationalism. Russian Influence in the International AQffairs of Bulgaria and SWerbia, 1879-1886.
185835: JELAVICH, BARBERA - History of the Balkans. Volume 1: Eighteenth and Ninteenth Centuries & Volume 2: Twentieth Century [ = Complete Set].
146287: JELAVICH, BARBARA - St. Petersburg and Moscow. Tsarist and Soviet Foreign Policy, 1814-1974.
144936: JELLICOE, GEOFFREY|MICHAEL LANCASTER|PATRICK GOODE|SUSAN JELLICOE - The Oxford Companion to Gardens.
141915: JELLINEK, J. STEPHAN - Parfum. De droom in een flacon. De aard en het effect - de keuze en het gebruik van klassieke en moderne geuren.
4300892: JELSMA, A.J. & O.BOERSMA (LONDON) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
30500: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
143698: JELSMA, RENÉ - Spiegelpunten. De innerlijke dimensies van de horoscoop.
94989: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
131721: JELSMA, W.A. [ET AL.] - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
93977: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
4030727: JELSMA, A.J. - De vergeten kerk. (Bewerkingen van NCRV-radio lezingen)
4043067: JELSMA, A.J. - De Briefbezorder. Een keuze uit zijn werk met commentaar bij zij afscheid als hoogleraar. Onder red. van J.van Gelderen en H.Reenders.
4142445: JELSMA, AUKE - (4 boeken). De briefbezorger - De vergeten kerk - De macht van de vragensteller - Gisteren vragen naar morgen.
103094: JELTES, MR. H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven uit het midden der negentiende eeuw.
110238: JENIK, JAN|M.F. PRICE [EDS.]. - Biosphere Reserves on the Crossroads of Central Europe. Czech Republic - Slovak Republic.
151896: JENKIN, JOHN - William and Lawrence Bragg, Father and Son. The Most Extraordinary Collaboration in Science.
90581: JENKINS, DAVID - On Foster ... Foster On
180380: JENKINS, T.A. [ED.]. - The Parliamentary Diaries of Sir John Trelawney 1858-1865.
143088: JENKINS, MICHAEL - Arakcheev. Grand Vizier of the Russian Empire. A Biography.
4060908: JENKINS, D.E. (ED.) - The Scope of Theology.
104219: JENKINS, ELIZABETH - The Mystery of King Arthur.
4073499: JENKINS, DAVID E. - Still Living with Questions.
168629: JENKINS, ROY - European Diary 1977-1981.
163354: JENKINS, T.A. [ED.]. - The Parliamentary Diaries of Sir John Trelawney 1858-1865.
150537: JENKINS, ROY - A Life at the Centre.
170379: JENKINS, DAVID E. - God, Miracle and the Church of England.
161515: JENKINSON, HILARY [INTROD.]. - Domesday-Rebound.
10083: JENKS, BENJAMIN - De Biddende Christen Toevlucht nemende door het geloove tot den Throon der genade, of Gebedeboek, en Godsdienstplichten voor Huisgezinnen en voor Byzondere Perzonen, Geschikt na de meeste voorkomende gelegenheden. Uit 't Engels Vertaalt, door Jan Ross. De Tweeden Druk.
61133: JENNER, JACOBUS ADRIANUS - Opnamevoorkomende strategieen in de praktijk van de sociale psychiatrie (Practical applications of admission prevention strategies in community mental health)
104220: JENNER, MICHAEL - London Heritage. The Changing Style of a City.
157414: JENNETT, SEAN - The Making of Books.
59050: JENNI, ERNST|WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (2 volumes)
59270: JENNI, ERNST|WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (2 volumes)
58216: JENNI, ERNST|WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (2 volumes)
4070489: JENNI, E. - "Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Neubearbeitung des Hebräischen Schulbuchs"" von Hollenberg-Budde."""
142002: JENNIE VAN DER HORST_HEMMINK [EDS.].|SIEMES, HANS - De boer op in Overijssel.
143457: JENNINGS, ANNE - Georgian Gardens.
143455: JENNINGS, ANNE - Medieval Gardens.
143456: JENNINGS, ANNE - Medieval Gardens & Georgian Gardens & Edwardian Gardens & Medieval Gardens [4 Vols. Complete Set].
143458: JENNINGS, ANNE - Edwardian Gardens.
143459: JENNINGS, ANNE - Roman Gardens.
58759: JENNIS, ERNST|WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (2 volumes)
140722: JENNISKENS, JAN [ED.]. - Terug in de tijd.....Een greep uit de geschiedenis van Leunen en Veulen.
164176: JENNY BIERENBROODSPOT& HUGO LANDHEER|JOS SMIT [EDS.].|LAAN, BARBARA - Achter gesloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950.
173300: JENOTT, LANCE|LUNDHAUG, HUGO - The monastic origins of the Nag Hammadi codices. Studien und Texte zu Antike und Christentum 097
4074675: JENS, W. & KÜNG, H. - Dichtung und Religion. Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. .
55023: JENS, WALTER - De zaak Judas
142965: JENS MALTE FISCHER [EDS.].|THOMSON, CHRISTIAN W. - Phantastik in Literatur und Kunst.
123351: JENSEN, ARTHUR R. [ET AL.]. - Environment, Heredity and Intelligence.
162293: JENSEN, DE LAMAR [ED.]. - Machiavelli. Cynic, Patriot or Political Scientist?
171343: JENSEN, STEVEN J. - Knowing the natural law : from precepts and inclinations to deriving oughts.
4139250: JENSEN, P. - Texte zur Assyrisch-Babylonischen Religion. I.Kultische Texte.
151647: JENSEN, JENS CHRISTIAN - Aquarelle und Zeichnungen der deutschen Romantik.
123314: DR. TH.W. JENSMA [ED.|MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.]|TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
94172: JENSMA, G.TH. E.A. - Erasmus. De actualiteit van zijn denken
92180: JENSMA, TH. W. (BEWERKT DOOR) - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, 1573-1579
88991: JENSMA, THEODOOR ERIK - Doopsgezinde zending in Indonesie.
4032784: JENSMA, T.E. - Doopsgezinde zending in Indonesië. (Diss.)
4035527: JENSMA, TH.W. - Uw Rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579. Bewerkt door Th.W.Jensma.
145648: DR. TH.W. JENSMA [ED.|MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.]|TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
162500: JENSMA, THEUNIS W. - Uw Rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
181869: DR. TH.W. JENSMA [ED.|MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.]|TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
170593: JENSON, ROBERT W. - Systematic Theology [2 Vols = Complete Set].
103945: JENTSCH, RALPH - Illustrierte Bücher des deutschen Expressionismus
104396: JENYNS, R. SOAME|WILLIAM WATSON - Arts de la Chine. Or - Argent - Bronzes des époques tardives - Émaux - Laques - Bois. [Vol. 2 only]
141342: JENYNS, SOAME - Japanese Porcelain.
4010628: JEPSEN, A. & R.HANHART - Untersuchungen zur israelitisch-jüdischen Chronologie. (BZAW 88)
4073298: JEPSEN, A. - Die Quellen des Königsbuches.
157610: JERALD SCHIFF [EDS.].|PURFIELD, CATRIONA - India Goes Global. Its Expanding Role in the Global Economy.
156141: JEREB, JAMES F. - Arts and Crafts of Morocco.
4022607: JEREMIAS, J. & STROBEL, J. - Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer. (NTD 9)
4010631: JEREMIAS, J. - Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels. (WMANT 35)
95276: JEREMIAS, JÖRG - Der Prophet Amos (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 24/2)
4022579: JEREMIAS, J. - Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums. (Sonderband Meyers Krit.-exeg.Kommentar NT).
95277: JEREMIAS, JÖRG - Der Prophet Hosea (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 24/1)
4024399: JEREMIAS, A. - Allgemeine Religions-Geschichte.
157521: JEREMY BOOTH|LANE, MICHAEL - Books and Publishers. Commerce agains Culture in Postwar Britain.
154304: JEREMY LEWISON|RAINER MICHAEL MASON [EDS. - ET AL.].|WILLI, JULIANE - Pat Steir. Gravures - Prints 1976-1988.
157522: JEREMY BOOTH|LANE, MICHAEL - Books and Publishers. Commerce agains Culture in Postwar Britain.
168819: JEROEN STUMPEL [ET AL].|REINDERS, PIM|RUDY KOUSBROEK - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
100245: JEROEN SALMAN [EDS.].|JOPHANNES, GERT-JAN|JOSÉ DE KRUIF - Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid can prof. dr. J.J. Kloek als hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universitteit Utrecht.
130700: JEROEN STUMPEL [ET AL].|REINDERS, PIM|RUDY KOUSBROEK - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
154739: JEROEN TER BRUGGE [EDS.].|SCHOKKENBROEK, JOOST - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
60324: JEROENSE. P.J.G. - Theologie als zelfkritiek (Een onderzoek naar de missionaire theologie van Arend Th. van Leeuwen)
145401: JERSCH-WENZEL, STEFI [ED.]. - Deutsche - Polen - Juden. Ihre Beziehungen von den Anfängen bis ins 20. Jahrhunderts. Beiträge zu einer Tagung.
162820: JERVIS-WHITE JERVIS, HENRY - History of the Island of Corfú and of the Republic of the Ionian Islands.
161366: JERZY POGONOWSKI [EDS.].|MURAWSKI, ROMAN - Euphony and Logos. Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.
122297: JESPAR, DR. EDM. - Kint geer eur eige stad. De historie van Mastreech aon de Mastreechteneers verteld. Met illustraties en 'n alfabetiese lies van naome.
101160: JESPERS, O. - Monumentale beeldhouwkunst.
153226: JESPERS, FRANS - Brabants orgelbezit. Provonciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
101159: JESPERS, O. - Het vormprobleem van het beeld.
180564: JESPERSEN, ANDERS [ED.]. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology. Danmark, May 1969.
180429: JESSE, ROLAND [ET AL.]. - Messe München. Entwurf, Planung, Realisation.
161575: JESSEN, E. - Dansk Etymologisk Ordbog.
181935: DR. C. JESSEN|PRITZEL, DR. G. - Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Verzeichniss der mittel-lateinischen Pflanzennamen. verzeichniss der deutschen Pflanzennamen. Personennamen. Literaturnachweis. Nachträge und Verbesserungen.
167218: JESSIKA TER WAL [EDS.].|PHALET, KAREN - Moslim in Nederland. Publieke discussie over de islam in Nederland. Een analyse van artikelen in de Volkskrant.
123433: JESSUP, HELEN IBBITSON - Court Arts of Indonesia [Added: Hofcultuur uit Indonesië]. .
143536: JESSUP, RONALD - South-East England.
150203: JESSUP, PHILIP C. - International Security. The American Role in Collective Action for Peace.
104730: JESSUP, RONALD - Anglo-Saxon Jewellery.
56051: JESSURUN, C.M. - Transculturele vaardigheden
104464: JESTICE, PHYLLIS G. PHYLLIS G JESTICE - The Timeline of Medieval Warfare. The Ultimate Guide to Battle in the Middle Ages.
54766: JETSES, C. - Schoolplaat. Het schelpenvisschen (3e Serie - Metselen. Plaat No. 3)
54765: JETSES, C. - Schoolplaat. Van schelpen tot kalk (3e Serie - Metselen. Plaat No. 4)
54764: JETSES, C. - Schoolplaat. De heide in Mei (4e Serie - Bouwland. Plaat No. 2)
54767: JETSES, C. - Schoolplaat. In Augustus op den dorschvloer (4e Serie - Plaat No. 5)
180895: JETTEN, MARGA [ET AL.]. - Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen. Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving.
102124: JETTEN, MARGA [ET AL.]. - Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen. Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving.
4006090: JETTER W. (LUTHER, M.) - Die Taufe beim jungen Luther. Eine Untersuchung über das Werden der reformatorischen Sakraments- und Taufanschauung. (BHT 18)
4059800: JETTER W. - Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst.
143898: JETTY DE VRIES|VERLEUN, JAN - Conrad's The Secret Agent and the Critics: 1965-1980.
4061451: JEU, VICOMTE E. DU (CHANTAL) - Madame de Chantal. Sa vie dans le monde et sa vie religieuse.
182587: JEUNE, MR. J.C.W. LE - Letterkundig overzigt en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw.
182844: JEURGENS, K.J.P.F.M.|P.M.M. KLEP - Informatieprocessen van de Bataafs-Franse overheid 1795-1813.
141350: JEURISSEN, DR. R.J.M. [ED]. - Bedrijfsethiek: Een goede zaak.
4053228: JEURISSEN, R. - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action.
154995: JEUSSET, GWENOLÉ - Rencontre sur l'autre rive. François d'Assise et les Muselmans.
122312: JEWISH HISTORY - Als een brandende toorts. Documentaire Getuigenissen over Dr. Edith Stein [Zr. Teresia Benedicta a Cruce]. en medeslachtoffers.
151507: JEWISH HISTORY - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940-1945.
103386: JEWISH HISTORY - The Jewish World.
152593: JEWISH HISTORY - Lezingen gehouden in de Vereeniging voor Joodsche Letterkunde en Geschiedenis in 's-Gravenhage, gedurende het eerste vereenigingsjaar 1886-1887.
130625: JEWISH HISTORY - Gifts from the Heart. Ceremonial Objects from the Jewish Historical Museum Amsterdam.
155978: JEWISH HISTORY - Resten van een taal. Woordenboekje van het Nederlands Jiddisch.
142572: JEWISH HISTORY - Rav Just aan het woord. Artikelen en toespraken van Opperrabbijn Just Wizjnitz 1909 - Amsterdam 2010.
151506: JEWISH HISTORY - Rettung der bulgarischen Juden - 1943. Eine Dokumentation.
151883: JEWISH HISTORY - The Quantum Exodus. Jewish Fugitives, the Atomic Bomb, and the Holocaust.
46446: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christi Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement (Mission 51)
9789023923701: JEYARAJ, DASAN - Followers Of Christ Outside The Church In Chennai, India. A Socio-Historical Study Of A Non-Church Movement
4300858: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement.
4046408: JEZUS, MAGDALEINE VAN - Van de Sahara naar heel de wereld. De kleine zusters van Jezus in het voetspoor van Charles de Foucauld. Brieven en dagboeknotities van de stichteres 1936-1950.
184275: JHA , JYOTSNA & DHIR JHINGRAN - Elementary Education for the Poorest and Other Deprived Groups. The Real Challenge of Universalization.
171039: JHA, ALOK - Hoe blijf je eeuwig leven. 35 echt interessante toepassingen van wetenschap.
88025: JI, JINGYI - Encounters between Chinese Culture and Christianity, A Hermeneutical Perspective. De Chinese cultuur en het christendom. Een beschrijving van een viertal ontmoetingen in hermeneutisch perspectief.
4139380: JI, J. - Encouters between Chinese Culture and Christianity. A Hermeneutical Perspective. (Diss.)
153422: JIGMEI, NGAPO NGAWANG [ET AL.]. - Tibet. Een culturele ontmoeting.
166911: JILEK, LUBOR [ED.]. - Historical Compendium of European Universities / Répertoire Historique des Universités Européennes.
89032: JINKES DE JONG, U.J.|KOSTEN, A.P.W.M. - Dr. Pieter Anton Tiele, documentaire bijdrage tot een biografie.
4143590: JINPA, TH. - Tibetaanse mystieke poëzie. Een bloemlezing. Bijeengebracht en vertaald door Th.Jinpa. Voorwoord van de Dalai Lama. Nederlandse vertaling van R.Hogendoorn.
181119: JIRI BEHOUNEK [ILLUSTR.].|PAVLÁT, LEO - Joodse sprookjes. De acht lichten van de kandelaar.
54236: JIRKU, ANTON - Geschichte Palästina-Syriens im orientalischen altertum
140404: JO VOLCKAERT|JOHAN VAN DE WIELE [EDS.]. HANS DEVISSCHER|SOLY, HUGO - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558.
140405: JO VOLCKAERT|JOHAN VAN DE WIELE [EDS.]. HANS DEVISSCHER|SOLY, HUGO - Carolus. Keizer Karel V 1500-1558.
103179: JO BRUNENBERG [PHOTOGR.].|OORTHUYS, CAS - In opdracht. Gebouwd gefotografeerd.
181707: JO TOLLEBEEK|KEYMEULEN, SARAH - Henri Pirenne Historian. A Life in Pictures.
161379: JOACHIM SCHULTE - TRANSL.].|RAWLS, JOHN [BARBARA HERMAN - ED. - Geschichte der Moralphilosophie. Hume - Leibniz - Hegel - Kant.
181892: JOACHIM DU BELLAY|NAVAGERO, ANDREA|PIERRE DE RONSARD [H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Lvsvs - Voevz rvstiqves - Ode.
161108: JOACHIM F. RICHTER|RICHTER, LYDIA - Charakterpuppen.
160048: JOACHIMSTHAL, A.M. [ - Bibliographia Musicologica. A bibliography of musical literature [Vol. 1-9 All Published].
102220: JOACHIMSTHALER, A. - Korrektur einer Biographie. Adolf Hitler 1908-1920.
171185: JOAD, C.E.M. - The Recovery of Belief. A Restatement of Christian Philosophy.
140621: JOAD, C.E.M. - A Critique of Logical Positivism.
146320: JOAN KIDDELL-MONROE [ILLUSTR.].|WILSON, BARBARA KER - Scottish Folk-Tales and Legends.
140764: JOAN ROBERTSON|ROBERTSON, E. GREAME - Verzierungen in Gusseisen. Die vergessene Kunst.
158351: JOANNA DIE [ILLUSTR.].|LÖB, KURT|THE TJONG KING - Illustraties in boeken in vier delen. Proost Prikkels 402.
157862: JOANNA COBB BIERMANN|NORBERT SCHLOSSMACHER|OTTENDORFF, WALTHER [INGRID BODSCH - ED.]. - "Das Haus Simrock. Beiträge zur Geschichte einer kulturtragenden Familie des Rheinlandes. Revidierte und stark erweiterte Neuausgabe des Buches ""Das Haus Simroc'"" [2. Auflage, Ratingen 1954] von Walther Ottendorff."
170421: JOAS, HANS - Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums.
104400: JOB [ILLUSTR.].|MONTORGUEIL, G. - La Cantinière. France son Histoire.
167051: JOBEY, LIZ [ED.]. - Are we related ? The New Granta Book of the Family.
164225: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN - 'n Brood is ginnen stoeten. Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
60325: JOBSEN. A. - Krisis en hoop (Een exegetisch-theologisch onderzoek naar de achtergronden en tendensen van de rebelliecyclus in Numeri 11:1-20:13)
4042419: JOBSEN, A. (VB) - Bileam. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4042414: JOBSEN, A. (VB) - David. Een messiaans model. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
4026488: JOBSEN, A. (VB) - Izebel en Achab. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4037496: JOBSEN. A. - Krisis en hoop. Een exegetisch-theologisch onderzoek naar de achtergronden en tendensen van de rebelliecyclus in Numerie 11:1-20:13. (Diss.)
95934: JOCHEMS, A.A.F.|JOOSTEN, F.W.M.G. - Coëlho. Zakwoordenboek der Geneeskunde
31185: JOCHMANN, WERNER - Adolf Hitler. Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944. Die Aufzeichnungen Heinrich Heims
101933: JÖCKLE, CLEMENS - Heiligen van alle tijden. Levens - Legenden - Iconografie.
182523: JODIDIO, PHILIP - Contemporary European Architects. Volume V.
182522: JODIDIO, PHILIP - Contemporary European Architects. Volume III.
89828: JODIDIO, PHILIP - Architecture now! Houses. Architektur heute! HÄUSER L'architecture d'aujourd'huI! MAISONS. (Volume 2)
103019: JODIDIO, PHILIP - Mario Botta.
183334: JODOGNE, PIERRE [ED.]. - Jean Lemaire de Belges. La Concorde du Genre Humain.
152898: JOE ANDREW [EDS.].|REID, ROBERT - Two Hundred Years of Pushkin. Volume 2: Alexander Pushkin: Myth and Monument.
130528: JOEKER, THEO - Man en paard. Herinneringen.
100702: JOEL COLTON|PALMER, R.R. - A History of the Modern World.
155918: JOEL T. ROSENTHAL - INTROD.].|SHEEHAN, MICHAEL M. [JAMES K. FARGE - ED. - Marriage, Family and Law in Medieval Europe. Collected Studies.
4021115: JOERGENSEN, J. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Saint François d'Assise sa vie et son oeuvre.
176497: JOEST, WILFRIED - Dogmatik. UTB 1336 1 Die Wirklichkeit Gottes / UTB 1413 2 Der Weg Gottes mit dem Menschen (2 Volumes)
140803: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und Reformator. Eine biographische Skizze.
141666: JOESTEL, VOLKMAR - Luthers 95 Thesen. Der Begin der Reformation.
4141220: JOFFROY, P. (GERSTEIN, K.) - Der Spion Gottes. Die Passion des Kurt Gerstein.
153826: JOH S. MACDONALD [EDS].|LAMUR, HUMFREY E. - Social Consequences of Population Pressure in the Guianas.
185401: JOH. CHRISTOPH JAKOB KNOPF [FOREW. - ET AL.].|LINDNER, JOH. MICHAEL - Versuch einer Geschichte des Apothekenwesens in der freyen Reichstadt Nürnberg.
166893: JOH. VAN ROOIJEN|REIZ, L. - Drukpersen op postzegels.
160353: JOH. MEKKINK|LORM, A.J. DE|W.JOS. DE GRUYTER - Dick Ket 1902-1940.
142306: JOH. H. EILANDER|SCHIMMEL, DR. J.A. - De Nijmeegse politie 1810-1968.
181192: "DR. JOH. S. BOERSMA [EDS.].|ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, PROF. DR>" - Antieke cultuur in beeld.
104176: DR. JOH. S. BOERSMA [EDS.].|ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, PROF. DR. - Antieke cultuur in beeld.
153740: JOHAN DIJKSTRA [ILLUSTR.].|SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck. Gedicht.
151819: JOHAN BRAAKENSIEK - ILLUSTR.].|TWAIN, MARK [IS. VAN MENS - De lotgevallen van Tom Sawyer & De lotgevallen van Huckleberry Finn [Tom Sawyer's Makker] [2 Vols. Compl.].
154679: JOHAN VAN DER KEUKEN]|VUIJSTJE, BERT [SIMON KORTEWEG - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
151799: JOHAN VAN OS|LOBREGT, PIET - De laatste riviervissers.
182174: JOHAN NOOTENS [EDS].|ZUTPHEN, NAN VAN - Nederlandstalige en Afrikaanstalige media. Aruba - Frans-Vlaanderen - Indonesië - Namibië - Nederland - Nederlandse Antillen - Suriname - Vlaanderen - Zuid Afrika.
53912: JOHANNA - Het leven van Jezus voor jonge lieden
182866: JOHANNA ROELEVINK [EDS.].|VEENENDAAL, AUGUSTUS J. - Unlocking government archives of the early modern period. Papers presented at a workshop held at The Institute of Netherlands History, The Hague, 17-18 november 1994.
153950: JOHANNA BARTL [ILLUSTR.]. [HORST NALEWSKI - AFTERW.].|RILKE, REINER MARIA - Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge.
101795: DR. A. JOHANNA MARIS [EDS.].|IMMINK, DR. P.W.A. - Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht [1301-1317]. Met aansluitende stukken tot 1320.
151970: JOHANNA GEYER-KORDESCH|ROGER FRENCH [ED.].|WEAR, ANDREW - Docters and Ethics: the Earlier Historical Setting of Professional Ethics.
83499: JOHANNES, ANT. - Lutherse karaktertrekken. Schets van historie en karakter van het Lutheranisme
163235: JOHANNES BINKOWSKI [EDS.].|SCHOTTENLOHER, KARL - Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch des gedruckte Tagesschrifttum [2 Vols. Compl.].
166287: JOHANNES BINKOWSKI [EDS.].|SCHOTTENLOHER, KARL - Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch des gedruckte Tagesschrifttum [2 Vols. Compl.].
95664: JOHANNES, ANTONIE - Johann Kaspar Lavater als pastor
142318: JOHANNES WINCKELMANN - ED.].|WEBER, MAX [THEODOR HEUSS - FOREW. - Gesammelte politische Schriften.
131642: JOHANNES, DR. ANT. - Luthers Diakonessenwerk. Geschiedenis van 100 jaar Lutherse Diakonessen Inrichting te Amsterdam.
131132: JOHANNES, GERT-JAN|MICHIEL COHEN DE LARA - Van Haarlem naar Manhatten. Veertig jaat VNU 1965-2005. Een uitgeverij in de Lage Landen wordt internationaal informatie- en mediaconcern.
130952: JOHANNES WEBER|LEONHARD HOFFMANN|WILLNAT, ELISABETH - Ein Verlagsbuchhändler und Drucker in der Zeit der Aufklärung & Die Gutenbergbibel. Eine Kosten- und Gewinnschätzung des ersten Bibeldrucks auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen & Neue Funde aus der Frühgeschichte des deutschen Zeitungswesens [In AGB]
157318: JOHANNES, G.J. - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830.
162763: JOHANNESSOHN, DR. FRITZ - Chininum. Kinine in de geneeskundige praktijk aan de hand van de gegevens der pharmacologie.
162816: JOHN C. ECCLES|POPPER, KARL RAIMUND - The Self and its Brain. An Argument for Interactionism.
130633: JOHN ROSS [PHOTOGR.]|JORDAN, PAUL - Riddles of the Sphinx.
123411: JOHN KNOEBBER.|PSIHOYOS, LOUIE - Hunting Dinosaurs. On the Trail of Prehistoric Monsters.
130398: JOHN HINKS|MAUREEN BELL [EDS.]|MCKAY, BARRY - Light on the Book Trade. Essays in Honour of Peter Isaac.
171108: JOHN PERRY|OLASKY, MARVIN - Monkey Business. The True Story of the Scopes Trial.
140725: JOHN GURCHE [ILLUSTR.]|READER, JOHN - The Rise of Life. The First 3,5 Billion Years.
144984: JOHN DUNCAN [ILLUSTR.].|MACKENZIE, DONALD A. - Myths of Crete & Pre-Hellenic Europe.
181244: JOHN B. HATTENDORF - The Oxford Encyclopedia of Maritime History: 4 Volume Set
153790: JOHN D. SPECKMANN [EDS].|LAMUR, HUMPHREY E. - Adaptation of Migrants from the Caribbean in the European and American Metropolis. A selection of papers presented at a symposium of the 34th Annual Conference of the American Association of Applied Anthropology, Amsterdam, March 1975.
145532: JOHN G. EVANS|O'CONNER, TERRY - Environmental Archaeology. Principles and Methods.
123088: JOHN G.|KUFFLER, STEPHEN W. NICHOLLS - From Neuron to Brain. A cellular Approach to the Function of the Nervous System.
162484: JOHN F. KENNEDY [FOREW.].|JOSEPHY, ALVIN M. [ED.]. - The American Heritage Book of Indians.
146356: JOHN E. WARRINER|KINNEAVY, JAMES L. - Elements of Writing. First Course.
171286: JOHN BOYD|ZIMBARDO, PHILIP G. - De Tijdparadox. Ontdek wat je relatie met tijd zegt over je persoonlijkheid.
146418: JOHN BURT|MEEKS, LINDA|PHILIP HEIT - Education for Sexuality and HIV / Aids. Curriculum and Teachng Strategies.
144012: JOHN THOBEN [EDS.].|MOMBARG, JAC. - De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen. Uit zijn nalatenschap verzameld.
156210: JOHN HAVERMANS [ERIK VAN DER DOE - ED].|MOST, PETER VAN DER|PETER DEFIZE - Schadeatlas archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie.
167529: JOHN A. LIVINGSTON [TEXT]|LANSDOWNE, J.F. [PAINTINGS] - Birds of the Eastern Forest [Vol. 1 - only].
164683: JOHN, MARC - Beaming David Bowie.
157686: JOHN NASH [EDS.].|MCCALLA, ALEX F. - Reforming Agricultural Trade for Developing Countries. Key Issues for a Pro-Development Outcome of the Doha Round Negotiations (Vol. 1 & 2 Compl. Set].
146420: JOHN UPDIKE - FOREW.].|NABOKOV, VLADIMIR [FREDSON BOWERS - ED. - Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Jane Austen - Charles Dickens - Gustave Flaubert - Robert Louis Stevenson - Marcel Proust - Franz Kafka - James Joyce.
123131: JOHN STEWERT|MCNAMARA, CAROLE - Whistler: Prosaic Views, Poetic Vision. Works on Paper from the University of Michigan Museum of Art.
170812: JOHN GRANT [SIMON VINKENOOG - TRANSL.].|WILSON, COLIN - Handboek van het ongerijmde.
170283: JOHN SANDERS [ET AL.].|PINNOCK, CLARK - The Openness of God. A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God.
166351: JOHN P. O'NIELL - ILLUSTR.].|SICK, HELMUT [PAUL BARRUEL - Birds in Brazil. A Natural History.
164388: JOHN FLEMING B& HUGH HONOUR [EDS.].|PEVSNER, HIKOLAUS - Lexikon der Weltarchitektur.
156711: JOHN KILCULLEN - EDS.].|OCKHAM, WILIAM OF [ARTHUR STEPHEN MCGRADE - A Letter to the Friars Minor and Other Writings.
152513: JOHN HALL [EDS.].|MARZILLIER, JOHN - What is Clinical Psychology ?
146308: JOHN URRY|KEAT, RUSSELL - Social Theory as Science.
145292: JOHN WYKERT [W. WIELEK-BERG - TRANSL.].|KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
144357: JOHN K. FAIRBANK [EDS.].|TWITCHETT, DENIS - The Cambridge History of China. Volume 3: Sui and T'ang China 589 - 906 [Part 1].
140734: JOHN O'TOOLE|PATRICK JANTET|TODESCO, CHARLES DEL - The Havana Cigar. Cuba's Finest.
123223: JOHN C. MARSHALL [EDS.].|MORTON, JOHN - Structures and Processes.
121450: JOHN GAY [EDS.].|LLOYD, BARBARA - Universals of Human Thought. Some African Evidence.
104795: JOHN HILLELSON [EDS.].|SANSOM, WILLIAM [INTROD.]. HAROLD CHAPMAN - Victorian Life in Photographs.
104174: JOHN FAIRLEY|WELFARE, SIMON - Arthur C. Clarke's Mysterious World.
121995: JOHN M. THOMPSON [EDS.].|MEHLINGER, HOWARD D. - Count Witte and the Tsarist Government in the 1905 Revolution.
131113: JOHN MULDER|KUBUS VAN INGEN|RAN MARTENS [EDS. - ET AL.] - Terugblik. De Betuwe verenigd. Een bloeiend verenigingsleven.
141117: JOHN DREW [EDS.].|SLATER, MICHAEL - "The Dent Uniform Edition of Dickens' Journalism. Volume 4: "" The Uncommercial Traveller "" and other Papers 1859-70."
145134: JOHN MEREDITH GRAHAM II - INTROD.].|SACK, ALBERT [ISRAEL SACK - FOREW. - Early American Fine Points of Furniture.
165302: JOHN MATTHEWS|WINTER, DAVE - Israel Handbook. With the Palestine Authority Areas.
181786: JOHN HOUSE|LOCHNAN, KATHERINE [ED.]|LUCE ABÉLÈS|SYLVIE PATIN - Turner Whistler Monet.
163000: JOHN K. FAIRBANK|REISCHAUER, EDWIN O. - East Asia The Great Tradition.
182125: JOHN MILLER|WALSHE, PAUL - French Farmhouses and Cottages.
145265: JOHNS, CATHERINE - The Jewellery of Roman Britain. Celtic and Classical Traditions.
167668: JOHNS, CAPTAIN W.E. - Biggles in de Zuidzee.
167667: JOHNS, CAPTAIN W.E. - Biggles in Canada.
100478: JOHNSON, CLAUDIUS O. - Government in the United States.
130679: JOHNSON, MARION - De Borgia's.
168270: JOHNSON, JULIE GREER|SUSAN L. NEWBURY [BIBLIOGR.]. - The Book in the Americas. The Role of Books and Printing in the Development of Culture and Society in Colonial Latin America. Catalogue of an Exhibition.
121339: JOHNSON, MARK H. - Brain Development and Cognition. A Reader.
161836: JOHNSON, PAUL - The Renaissance.
143320: JOHNSON, PAUL [ED.]. - The Oxford Book of Political Anecdotes.
4060033: JOHNSON, P. - The Quest for God. A Personal Pilgrimage.
182331: JOHNSON, GEORGE - Machinery of the Mind. Inside the New Science of Artificial Intelligence.
183628: JOHNSON, ROBERT - A Complete Treatise on the Art of Retouching Photographic Negatives and Clear Directions how to Finish & Colour Photographs.
183574: JOHNSON, ERIC A. - Nazi-terreur. Gestapo, Joden en gewone Duitsers.
91599: JOHNSON, BARBARA PIASECKA - Johannes Vermeer (1632-1675). Sainte Praxède. Saint Praxedis.
90364: JOHNSON, PATRICIA E. - Hidden Hands. Working-Class Women and Victorian Social-Problem Fiction.
170291: JOHNSON, SEVEN - Emergence. The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software.
163975: JOHNSON, GREG - Invisible Writer. A Biography of Joyce Carol Oates.
158285: JOHNSON, CURTISS SHERMAN - Deadline.
156838: JOHNSON, A.F. - Type Designers. Their History and Development.
145755: JOHNSON, ROBERT DAVID - Congress and the Cold War.
4006866: JOHNSON, W.A. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - On religion: A study of theological method in Schleiermacher and Nygren.
182247: JOHNSON, DONALS S. - Phantom Islands of the Atlantic. The Legends of Seven Lands That Never Were
54794: JOHNSON, PAUL - The Renaissance. A Short History
151910: JOHNSON, THOMAS M.|THOMAS T. WITTMANN|VICTOR DIEHL - Imperial German Edged Weaponry. Army and Cavalry & Naval Dirks and Sabers & Automobile and Aero Corps, Government and Civilian, Hunting, Colonial, Kinder [3 Vols. Complete Set].
101069: JOHNSON, WILL - Saban lore. Tales from my gransmother's pipe.
131129: JOHNSON, JUDY|SUSAN BERRY [BETH CHATTO - FOREW.] - English Private Gardens. Open to the Public in aid of the National Gardens Scheme.
101934: JOHNSON, PAUL - A Place in History.
4074639: JOHNSON, T - God vinden in de vragen. Een persoonlijke reis.
130881: JOHNSON, PAUL - Elizabeth I. A Study in Power and Intellect.
4138066: JOHNSON, A.M. (ED.) - The New Testament and Structuralism. A Collection of Essays by C.Galland, C. Chabrol, G.Vuillod, L.Marin and E.Haulotte.
4141640: JOHNSON, M.D. - The Purpose of the Biblical Genealogies. With special Reference to the Setting of the Genealogies of Jesus.
4047504: JOHNSON, P. - A History of the Jews.
4054563: JOHNSON, H. - Spectrum Wijnatlas. Onder redactie van Wina Born.
4071465: JOHNSON, T.L. - Tijd voor genade. Woord vooraf van H.J.Selderhuis.
4135563: JOHNSON (ED.) ALLEN - Dictionary of American Biography. Published under the Auspices of The American Council of Learned Societies. The Standard Reference. 22 Volumes in 12. Including Supplement 1 and 2, and Index.
4141655: JOHNSON, D. & VANVONDEREN, J. - De subtiele kracht van geestelijk misbruik. Manipulatie in kerk en gemeente... Hoe kom je erachter en hoe ontsnap je eraan?
4276117: JOHNSON, D.S. & NURMINEN, J. - The History of Seafaring. Navigating the World's Oceans. [richly illustrated with a beatifull selection of rutters and portolan charts, photogtaphs of ship's intruments and artefacts, and miritime paintings]
4050947: JOHNSON, G.W. UND L.A. (BUTLER, J.) - Die Lebensgeschichte der Josephine Butler. Ein Frau kämpft für Gerechtigkeit. Vorwort von W.Moltmann-Wendel. nache ihren eigenen Schriften, Aufzeichnungen, Briefen zusammengestellt.
171188: JOHNSON, PHILLIP E. - Darwin on Trial.
171186: JOHNSON, PHILLIP E. - The Wedge of Truth. Splitting the Foundations of Naturalism.
171187: JOHNSON, PHILLIP E. - Reason in the Balance. The Case against Naturalism in Science, Law and Education.
170064: JOHNSON, PAUL - A History of the American People.
164804: JOHNSON, W.J. - Oxford Dictionary of Hisduism.
162925: JOHNSON, STEPHEN - Later Roman Britain.
154518: JOHNSON, JOAN - Excellent Cassandra. The Life and Times of the Duchess of Chandos.
140809: JOHNSON, NICHOLAS L. - Soviet Military Strategy in Space.
123225: JOHNSON, DAVID F. [ED.]. - Penninc and Pieter Vostaert ' Roman van Walewein '.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9