Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4034418: LIGTHART, JAN - In de lente des levens.
4137907: LIGTHART, R.M. & CACHET, L. - Door Erets-Israel. (Het Joodsche Land)
152951: LIGTVOET, ARJEN & CATHELIJNE DE BUSSER - Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en zirggezemel.
4061467: LIGUORI, ALPHONSE DE - Amour des Ames. I-III. (Oeuvres Ascétiques IV, V et VI)
141961: LIJSEN, H.J. - Het circusleven. Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
165687: LIJSTER, THIJS & JAN SIETSMA - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
55423: LIJTEN, J.P.J. - Onderzoek naar het ontstaan van het christendom in Oirschot en omgeving. Met noten, literatuurlijst en bijlagen (2 banden)
144378: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijke proces in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 1530-1811.
54194: LILJE, HANNS A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 4. Jahrgang. 1954 (4 volumes)
123502: LILLEGRAVEN, JASON A. & ZOFIA KIELAN-JAWOROWSKA & WILLIAM A. CLEMENS. [EDS.]. - Mesozoic Mammals. The First Two-thirds of Mammalian History.
156053: LILLYMAN, WILLIAM J. - Otto Ludwig's zwischen Himmel und Erde. A Study of its Artistic Structure.
102954: LIMA, JULIA DE [ED. - ET AL.]. - Het klappen van de zweep. 20 jaar Blijf van mijn Lijf Amsterdam.
5662: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - Commentarius in Acta Apostolorum et in Epistolas ad Romanos et ad Hebraeos.
4065900: LIMBURG, ROB - Het vergeten evangelie.
162770: LIMBURG BROUWER, P. VAN - Cesar en zijne tijdgenooten [Vol. 1&2 of 4].
100689: LIMBURG - - VOLUME 94 & 95: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
100692: LIMBURG - - VOLUME 124: Jaarboek van Limburgs Geschied- & Oudheidkundig Genootschap / Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg.
167937: LIMBURG, HANS & HARTWIG LOHSE & WOLFGANG SCHMITZ [EDS.]. - Ars Impressoria. Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks. Eine internationale Festgabe für Severin Corsten zum 65. Geburtstag.
102455: LIMBURG STIRUM, MACHTELD VAN - De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw.
165189: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
162648: LIMBURGS GESCHIED & OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2005.
162649: LIMBURGS GESCHIED & OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Jaarboek 2006.
102846: LIMON, ENRIQUE MARTINEZ [ED.]. - Vamos al Grano del Café Mexicano.
90340: LIMONARD, JURGEN - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808).
156045: LIMONARD, JÜRGEN [INTROD.]. - De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein [1801-1808]. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jurgen Limonard.
4064704: LIMOURIS, G. (ED.) - Church - Kingdom - World. The Church as Mystery and Prophetic Sign.
4134876: LINAFELT, T. & BEAL, T.K. (BRUEGGEMANN, W.) - God in the Fray. A Tribute to Walter Brueggemann.
4142732: LINCK, H. - Der Kirchenkampf in Ostpreussen. 1933 bis 1945. Geschichte und Dokumentation.
90130: LINCOLN, LOUISE - German realism of the twenties. The Artist As Social Critic.
153799: LINCOLN, W. BRUCE - Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century.
146364: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at Midnight. St. Petersburg and the Rise of Modern Russia.
143276: LINCOLN, W. BRUCE - The Romanovs. Autocrats of All the Russians.
91458: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 6e jaargang. 4 januari 1901 - 20 december 1901.
91459: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 5e jaargang. 5 januari 1900 - 28 december 1900.
122666: LIND, E.H. - Norsk-Isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. A - Z [Supplementband only].
91456: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 8e jaargang. 2 januari 1903 - 25 december 1903.
91462: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 11e jaargang. 6 januari 1906 - 29 december 1906.
91457: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 7e jaargang. 3 januari 1902 - 26 december 1902.
91460: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerde Weekblad. 10e jaargang. 6 januari 1905 - 29 december 1905.
82936: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Antonius Walaeus
82786: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - De staf van Aäron, twaalf leerredenen
91461: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Gereformeerd Weekblad. 9e jaargang. 1 januari 1904 - 30 december 1904.
4142532: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE (WALAEUS, A.) - Antonius Walaeus. (Diss.)
150174: LINDAHL, ERIK & EINAR DAHLGREN & KARIN KOCK [EDS.]. - National Income of Sweden 1861-1930 [2 Parts Compl.].
4138513: LINDAU, MARQUARD VON - Das Buch der zehn Gebote. (Venedig 1483) Textausgabe mit Einleitung und Glossar von J.W.van Maren.
54196: LINDBECK, G. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 14. Jahrgang. Januar 1964 - Oktober 1964 (4 volumes)
87818: LINDBERG, CARTER - The European Reformations Sourcebook. School of Theology Boston University
4139407: LINDBLAD, J.T. & SCHRIKKER, A. (RED.) (BLUSSÉ, L.) - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
4053161: LINDBLOM, J. - Prophecy in Ancient Israel.
94312: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie
88612: LINDE, J. VAN DE - De grondlegger van de gewetensvrijheid
93817: LINDE, J.M. VAN DER - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden, Advocaat van Indiaan en Neger
4005249: LINDE, S. V.D. (CALVIJN, J.) - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie. (Diss.)
86492: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
87395: LINDE, S. VAN DER - Opgang en voortgang der reformatie
88880: LINDE, H. VAN DER / THIJSSEN, F. - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen Reformatie en Katholieke kerk in Nederland.
85569: LINDE, SIMON VAN DER - De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn. Bijdrage tot de kennis der Reformatorische Theologie.
84692: LINDE, J.M. VAN DER - De wereld heeft toekomst. Jan Amos Comenius over de hervorming van School, Kerk en Staat
52187: LINDE, W. VAN DER - Eindelijk Religieuze Tolerante na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg
31184: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER / MAURER, OTTO - Jakob Nieweg, in stille bewonering
154860: LINDE, J.M. VAN DER - Heren, slaven, broeders. Momenten uit de geschiedenis der slavernij.
82676: LINDE, P. V.D. - Het doctrinair leerstuk der Hervorming, de leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputatiëerd
92825: LINDE, D.M. VAN DE - Lucas, deel 1
4066452: LINDE, H.V.D. - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
84344: LINDE, H. VAN DER - Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de hereniging der kerken
31218: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER / MAURER, OTTO - Albert Fiks, de herontdekking van een veelzijdig talent
110330: LINDE, HENDRIK VAN DER - Het koninkrijk van God is de stad op de berg. Wat heeft Jezus zelf gewild?
4032920: LINDE, J.M.V.D. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat. der Moravische broeders in Suriname 1735-1863. (Diss.)
4066219: LINDE, J.M.V.D. - Over Noach met zijn zonen. De Cham-ideologie en de leugens tegen Cham tot vandaag.
4074068: LINDE, W. V.D. (GELEEN) - Eindelijk Religieuze Tolerantie. Na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg.
104666: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Andreas Vesalius 1514-1564. Een schets van zijn leven en werken.
54077: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, zevenentwintigste deel
54080: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, negenentwintigste deel
90525: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
81322: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
160052: LINDEBOOM, G.A. [ED. & INTROD.]. - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland, 1725-1727.
94178: LINDEBOOM, J. E.A. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam
85025: LINDEBOOM, G.A. - Nieuwe Medische Ethiek
122227: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Reinier de Graaf. Leven en werken.
85184: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
121294: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950.
85472: LINDEBOOM, J. - De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der Dogmengeschiedenis en der Zedekunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen op den 27sten Maart 1914
85823: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
143223: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Begrippen in de geneeskunde.
93678: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
163868: LINDEBOOM, G.A. [PROF. DR. M.J. VAN LIEBURG - ED.]. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
160174: LINDEBOOM, G.A. PROF. DR. G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
85082: LINDEBOOM, L. - Bewaart het pand u toebetrouwd of de geruststelling in opleiding en theologie onderzocht en gewgen. Een woord aan de Kerkeraden en aan de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland
101941: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
91794: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom
94041: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
84463: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII
95021: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
152071: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M. schepen van Tempo Doeloe / Old K.P.N.-Ships from the Past [Volume 4].
100214: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
131616: LINDEBOOM, PROF. DR. J. LINDEBOOM [ET AL.] - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
100958: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het christendom.
60442: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
4036516: LINDEBOOM, A.M. - In het uur van bezinning. I.Geestelijk arm. II.In Jezus ingedoopt.
4012668: LINDEBOOM, J. (GEERT GROOTE) - Geert Groote`s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
4138956: LINDEBOOM, L. (RED.) - Wat zegt de schrift? Jrg 1 en 2. Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord. Onder red.van L.Lindeboom.
94006: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom. Opstellen over het Middeleeuwse Dualisten, de oudste Apostolische Ketters, Waldenzen, Begijnen, de Ketterij van de Vrije Geest, Sebastiaan Franck en meer
94030: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
4063602: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
4141651: LINDEBOOM, M. (ZEGERS, J.L.) - Jan Lambrecht Zegers. Zendeling van Indramajoe 1870 - 1890. uit zijn dagboek geteekend.
4016146: LINDEBOOM, J. (LONDEN) - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
4016285: LINDEBOOM, J. - De confessionele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
4030905: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4030906: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4035105: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. I. (tot Lessing) Het ontstaan van het neo-protestantisme. II. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme. III. Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870.
4050230: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het Christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
4066569: LINDEBOOM, J. (LONDON) - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950. Translated from the dutch by D.de Iongh.
55387: LINDEL - Het gruwelijkst bedrof of de aanstaande openbaring van de mens der zonde
162331: LINDEMAN, J.C. - The Vegetation of the Coastal Region of Suriname.
121344: LINDEMANN, HANS [ED.]. - St. Reinoldi in Dortmund. Zur Wiedereinweihung des St. Reinoldi - Kirche im Auftrage des Presbyteriums.
153100: LINDEMANN, ALBERT S. - The Red Years. European Socialism vc. Bolshevism 1919-1921.
151121: LINDEMANN, W.M. & M.J.A. VEEKENS [EDS.]. - Kantongerechten 1838-1930 [Invertarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant Volume 46].
4140743: LINDEMANN, A. & PAULSEN, H. (HRSG.) - Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe auf der Grundlage der Ausgaben von F.Xaver Funk/K.Bihlmeyer und M.Whitakker. Mit Überstzungen von M.Dibelius und D.A.Koch.
132127: LINDEMANN, DR. W.M. & TH.F. VAN LITSENBURG [ERS - ET AL.] - Raad van Brabant [6 Vols. = Complete Set]
144876: LINDEMANS, J. & E. VAN DER LINDEN - Het cijnsboek van Duyst. Excerpten en aanteekeningen.
163297: LINDEMANS, DR. J. - Plaatsnamen. Een inleidende studie.
156410: LINDEN, JAAP TER & ANNE DE VRIES & DICK WELSINK & CHARLOTTE DE CLOET [ED.]. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
145144: LINDEN, H. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie.
156409: LINDEN, JAAP TER & ANNE DE VRIES & DICK WELSINK & CHARLOTTE DE CLOET [ED.]. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
153481: LINDEN, FRÉNK VAN DER [& ARNON GRUNBERG - INTROD.]. - Laten we eerlijk zijn. 25 jaar spraakmakende interviews [& DVD].
140236: LINDEN, FRANS J. VAN DER & THEO A. DIJKMAN [EDS.]. - Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Een onderzoek naar het psychosociaal functioneren in alledaagse situaties van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 21 jaar.
55432: LINDEN, D. VAN DER - Helmond, een kasteel tussen fabrieken
54972: LINDEN, P. V.D. / POTAPPEL, L. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v.d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
4057657: LINDEN, C.A.TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
86314: LINDEN, P. VAN DE E.A. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v,d, Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
85327: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. VAN - De ontwateringswerken in Overijssel
166346: LINDEN, HENK H.M. VAN DER - Drie massagraven voor de Nederlandse kust 22 september 1914.
165634: LINDEN, FRANK VAN DER - Van de levenden niets dan goeds.
165079: LINDEN, CAREL TER - Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden.
160146: LINDEN, A.A.M. VAN DER - A Revolt Against Liberalism. American Radical Historians, 1959-1976.
157481: LINDEN, FONS VAN DER & ALBERT STRUIK - Over letters en schrift en de beginselen van het schrijven.
155794: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK [EDS.]. - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
156187: LINDEN, H. VANDER [SYBIL JANE - TRANSL.]. - Belgium. The Making of a Nation.
103144: LINDEN, FRANZ-KARL FREIHER VON [MAUR ESTEVA O. CIST. & KASSIAN LAUTERER O. CIST. - FOREW.]. - Die Zisterzienser in Europa. Reise zu den schönsten Stätten mittelalterlicher Klosterkultur.
4134048: LINDEN, E.V.D. - Wie is die man?. Joodse visies op Jezus.
102683: LINDEN, RENAAT VAN DER - Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
31271: LINDEN, CAREL TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim
4022087: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Honderdeen verhalen.
4039414: LINDEN, NICO TER - Kostgangers.
4044022: LINDEN, NICO TER - In de buik van God.
4053490: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 1 De Thora.
4055821: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen.
4064466: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 2 Marcus / Mattheüs.
4064528: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 3 Richters en Koningen.
4069070: LINDEN, C.A.TER - Zien en zien is twee. En andere preken.
4075700: LINDEN, N. TER - De mooiste bijbelverhalen. (Rainbow Pocket 808)
4057263: LINDENBURG, C.W.H. - Kleine Niederländische Sprachlehre. Für Schul-, Privat- und Selbstunterricht.
142849: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T [JAC. VAN 'T LINDENHOUT - FOREW.]. - Nagelaten Verzen door Johannes van 't Lindenhout + 12 juli 1916.
142848: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T [PETER ALTENA - FOREW. & AFTERW.]. - Nagelaten verzen.
84064: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Bladzijden uit mijn leven
48049: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - Te Huis. Tijdschrift voor het volk. Een en Twintigste Jaargang (21e Jaargang)
164443: LINDER, ENID & LESLIE LINDER [EDS.]. & ANNE CARROLL MOORE [FOREW.]. - The Art of Beatrix Potter.
4142038: LINDER, L. (POTTER BEATRIX) - The Journal of Beatrix Potter from 1881 to 1897. Transcribed from het code writing by L.Linder. With an Apprediation by H.L.Cox.
144323: LINDERS, JOKE & JOS STAAL & HERMAN TROMP & JACQUES VOS [EDS.]. - Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abcoude naar Zonderland.
167905: LINDERS, JOKE - Chapeau. Hens Gottmer - veertig jaar uitgever.
4141173: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. (Diss.)
4011481: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Mit einem Nachwort zum Nachdruck.
4025314: LINDHARDT, P.G. (PONTOPPIDAN, M.) - Morten Pontoppidan. 1851-1931.
95509: LINDIJER, C.H. - Doen wat er te doen staat. Denken over pastoraat
83319: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus
4012129: LINDIJER, G.J. (BECK, J.T.) - Johann Tobias Beck. Een vergeten godsgetuige. (Diss.)
165082: LINDIJER, COERT H. - Gids voor reisgenoten. Een handboek voor lekepastoraat.
4013760: LINDIJER, C.H. - De armen en de rijken bij Lucas.
4012318: LINDIJER, C.H. - Schuld en pastoraat. (PH 15)
121870: LINDLEY-FRENCH, JULIAN - A Chronology of European Security and Defence 1945-2007.
103606: LINDLEY, DAVID - The Trials of Francis Howard. Fact and Fiction at the Court of King James.
93518: LINDMIJER, GERRIT JACOB - Johann Tobias Beck
164357: LINDNER, JAN JOOST - Het tweede kabinet-Den Uyl. Linkse idealen en mislukkingen 1966-1994.
103499: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 rare creazioni d'epoca provenienti dal Museo dell'Orologeria di Gineva e dalle Collezioni Private Piaget.
104782: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 créations rares provenant du Musée de l'Horlogerie de Genève et des Collections Privées Piaget [In Pictorial Slipcase].
122624: LINDROTH, STEN - A History of Uppsala University 1477-1977.
4048575: LINDSAY, M.M. - Anni Domini. A Gospel Study.
158037: LINDSEY, JACK - William Morris. His Life and Work.
146231: LINDWER, WILLY & JOHANNES HOUWINK TEN CATE [EDS.]. - Het fatale dilemma. De Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943.
100799: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork 1939-1945.
4052659: LING, T. - A History of Religion East and West. An Introduction in Interpretation.
81856: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
85941: LINGBEEK, C.A. - Een leerzaam gesprek tusschen Olivier Cromwell, in leven Protector van engeland en aanhanger van de Secte der Independenten, én Guido de Brès, opsteller van de Nederlandsche geloofsbelijdenis en om die belijdenis aan de galg ter dood gebracht
81654: LINGBEEK, C.A. - De synode te Dordrecht in 1618/'19
81237: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
141322: LINGEMAN, RICHARD - Sinclair Lewis. Rebel from Main Street.
4010722: LINGEN, A.V.D. - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie. (Diss.)
152640: LINGEN, CARLA VAN & SIEGFRIED WOLDHEK [IVO DE WIJS - FOREW.]. - Hoe dieren het doen. Passie en paring in de achtertuin.
163898: LINGEN, CHARLOTTE VAN [ED.]. - Théophile-Alexandre Steinlen. Meester van Montmartre.
164377: LINKELS, AD - Geluiden van verandering in Tonga. Dans, muziek en culturele dynamiek in een Polynesisch koninkrijk.
157482: LINKS, CHRISTOPH - Das Schicksal der DDR-Verlage. Die Privatisierung und ihre Konsequenzen.
151248: LINKS, J.G. - Canaletto.
4134354: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de Synoptistische Evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Godgeleerdheid. (Diss.)
104259: LINN, DEMIAN & DAVID HODGSON - Soul Reaver II. The Legacy of Kain. Vampire Combat Tactics. Prima's Official Strategy Guide.
163849: LINNARTZ, C. JOS - Das Fachzeichnen des Uhrmachers. Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht. Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt.
163504: LINNARTZ, C. JOS - Das Fachzeichnen des Uhrmachers. Ein Leitfaden für den Zeichenunterricht an Fortbildungsschulen sowie zum Selbstunterricht. Nach eigenen Erfahrungen zusammengestellt.
155738: LINNARTZ, HAROLD - Infrared and Far Infrared Spectroscopy on Transient Molecules.
140489: LINNARTZ, DR. K. - Unsere Familiennamen. I. Zehntausend Berufsnamen in Abc erklärt & II. Aus deutschen und fremden Vornamen im Abc erklärt [2 Vols. Compl.].
122276: LINNIG, BENJAMIN - Nouvelle série de Bibliothèques et d' Ex-Libris d'amateurs Belges aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
155762: LINSKENS, ARJEN - Laser Controlled Dynamics of Molecular Processes.
60447: LINSSEN. G. - Het apostolaat volgens St. Paulus (Een Bijbels-theologische studie van 1 Kor. 9)
4043401: LINSSEN, G. - Het Apostolaat volgens St.Paulus. Een bijbels-theologische studie van I Kor.IX. (Diss.)
91431: LINSSEN, DRIES E.A. - Limburgse kastelen in vogelvlucht
154560: LINT, DR. J.G. DE - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
31227: LINT, RIKY VAN - Sculptuur in brons
130124: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
153619: LINTON, ANNA - Poetry and Parental Bereavement in Early Modern Lutheran Germany.
102016: LINTUM, DR. C. TE - De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland.
30240: LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
121627: LINTUM, DR. C. TE - Historische Atlas.
4042276: LINTUM, C.E.TE (CLERCQ, W. DE) - Willem de Clercq. De mensch en zijn tijd. (Diss.)
91571: LINUM, C. TE E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Algemeene Geschiedenis der Stad. (3 delen)
146153: LINZE, GEORGES - Fernand Stéven.
89694: LION CACHET, F. - Isaac Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Uit het Engelsch vertaald en van Aanteekeningen voorzien door F. Lion Cachet.
94515: LION CACHET, F. / CHALMERS, J.A. - Tiyo Soga, de eerste kaffer-zendeling. Een bladzijde uit de geschiedenis der zending in kafferland
157483: LION, JAQUES & ANDRÉ MARTIN - Contributions Bibliographiques sur Anatole France.
156179: LION CACHET, JAN [LOUIS RAEMAEKERS - ILLUSTR.]. - Van een paar Afrikaansche jongens. (Van drie jongens in Zuid-Afrika).
4032924: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst van de zending.
94620: LIPGENS, WALTER - Kardinal Johannes Gropper, 1503-1559 und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland
122689: LIPINSKI, E. [ED.]. - Recherches archéologiques en Israel. Publication jubilaire des Amis Belges de l'Université Hébraïque de Jérusalem / Archeologisch onderzoek in Israël. Jubileumuitgave van de Belgische Vrienden der Hebreeuwse Universiteit Jerusalem..
58045: LIPKE, J. - Liedbewerkingen voor orgel, Ik zie een poort wijd openstaan, Hallelujah lof zij de Heer, Rijst op Rijst op voor Jezus
9730: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS - Pleidooi, uitgesproken voor de regtbank te Leyden, in derzelver teregtzittingen van 17 en 24 junij 1825. (Benevens de aanklagt en het vonnis.)
157679: LIPOVCAN, SRECKO [ED.]. - Drei Schriften - Drei Sprachen. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte.
145064: LIPOWSKI, DR. J. - Leitfaden der Therapie der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Begründung und Technik. Ein Handbuch für praktische Ärzte und Studierende.
143346: LIPP, JOHANNES - 100 Jahre Kolping - 100 Jahre Oedter Ortsgeschichte 1872-1972. Mit einem Anhang ' Die Kolpingfamilie Oedt 1972.
153704: LIPP, FRANZ CARL - Herzhafter Haustrunk Most.
60448: LIPPERT. P. - Leben als Zeugnis (Die werbende Kraft christlicher Lebensfuhrung nach dem Kirchenverstandnis neutestamenlicher Briefe, Stuttgarter Biblische Monographien 4)
89751: LIPPINCOTT, KIRSTEN E.A. - Het verhaal van de Tijd
130828: LIPPMANN, TH.W.M. - Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde risico.
110869: LIPPMANN, FRIEDRICH - Der Kupferstich.
167763: LIPS, MARIE-THÉRÈSE - Gedachten in beeld. Denken en voelen in de aura zichtbaar gemaakt.
110291: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
110334: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
121390: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
162049: LIPSCHITS, ISAAC - Rafael Gerstenfeld [1900-1976]. Een man van goede daden.
4140078: LIPSCHITS, I. - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm.
4140112: LIPSCHITS, I. - Tsedaka. Eenhalve eeuw joods maatschappelijk werk in Nederland.
46604: LIPSETT, B. DIANE - Desiring Conversion. Hermas, Thecla, Aseneth
4139056: LIPSIUS, R.H. - Glauben und Wissen. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze.
55262: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij onderscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden en aanhoudende benauwde omstandigheden, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelf bedriegende mond- en naam-christenen (2 delen in 1 band)
94804: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden. En verder: Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende Mond en Naam-Christenen
55255: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
55048: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk. En verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
4143697: LISCHER, R. (ED.) - The Company of Preachers. Wisdom and Preaching. Augustine to the Present.
20209: LISCO. F. G. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Tweede stuk: beeldendienst en afgoderij der volken, in het Oude Testament vermeld. Derde stuk: De wet.
4137649: LISCO, F.G. - Das Alte und Neue Testament. Mit Erklärungen, Einleitungen, Aufsäzten und Registern. (AT: 2.Ausgaeb, ohne den Bibeltext. NT:Fünfte Auflage)
140989: LISIEUX, TERESIA VAN [TH. KEULEMANS - TRANSL.]. - Werken van de kleine H. Teresia van Lisieux [2 Vols. Compl.].
163767: LISLE DE SELBY, ISABELLA - Identifying Wristwatches. The new compact study guide and identifier.
104783: LISLE SELBY, ISABELLA DE - Wrist-watches. The Collector's Guide to Identifying, Buying and Enjoying New and Vintage Wristwatches.
163187: LISLE, LEANDA DE - After Elizabeth. The Rise of James of Scotland and the Struggle for the Throne of England.
4140576: LISOWSKY, G. - Kultur- und Geistesgeschichte des jüdischen Volkes. Von Abraham bis Ben Gurion.
145660: LISS, DAVID - The Coffee Trader.
143225: LISSENBERG, J.C. & M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959.
110515: LISSENBURG, DIRK - Veranderen in de kerk .. Hoe doe je dat?
152803: LISSENS, R.F. (ET AL.]. - Lexicon van Nederlandse letterkunde. Auteurs, anonieme werken, periodieken.
152873: LISSENS, RENÉ FELIX - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse letterkunde.
130478: LISTER, RAYMOND - Great Images of British Printmaking. Descriptive Catalogue 1789-1939.
104377: LISTRI, MASSIMO & CESARE CUNACCIA - Toscana insolita fantastica.
143400: LISZKA, THOMAS R. & LORNA E.M. WALKER [EDS.]. - The North Sea World in the Middle Ages.
110953: L.E. (LITE ENGELBERTS = FRAUCK J.G.W.C. ENGELBERTS] - Twee levens.
167766: LITERARY BIOGRAPHY - Lucky Him. The Life of Kingsley Amis.
167717: LITERARY BIOGRAPHY - Isaiah Berlin. Letters, 1928-1946
158104: LITERARY ALMANAC - The Literary Almanac. The Best of the Printed Word. 1900 to the Present.
101008: LITERARY BIOGRAPHY - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
110161: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1989: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110160: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1985: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
100693: LITERATURE & POETRY - The European Union Prize for Literature. Twelve winning authors.
110159: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1988: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110158: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1987: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
152154: LITERATURE & POETRY - Titaantjes waren we. Schrijvers schrijven zichzelf ter gelegenheid van de 75ste Boekenweek.
110162: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1990: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
152681: LITERATURE & TAALKUNDE - Le Maroc et la Hollande. Une approche comparative des grands interets communs.
158186: LITERATURE & TAALKUNDE - The EconomistPocket Style Book.
162309: LITERATURE & TAALKUNDE - Driemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland [Jaargang 42 - 54].
154242: LITERATURE & TAALKUNDE - J.J. Voskuil 1926-2008.
110157: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1986: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
145328: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
105252: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
102999: LITH, P.A. VAN DER & A.J. SPAAN & F. FOKKENS [EDS.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [4 Vols. Compl.].
155230: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E. VAN & J.H. HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP [EDS]. - Indisch Vrouwen Jaarboek 1936.
123206: LITH, HANS VAN - Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914 - 1918.
145165: LITJENS, DR. H.P.M. - De criminaliteit in Limburg. Een historisch overzicht.
4016149: LITTELL, F.H. & WALZ, H.H. (HRSG.) - Weltkirchen Lexicon. Handbuch der Ökumene. Im Auftrag des deutschen evangelischen Kirchentages.
110943: LITTLE, K.L. [KARL MANNHEIM - ED.]. - Negroes in Britain: a study of racial relations in English society.
158292: LITTLE, BROWN & COMPANY - - One Hundred and Fifty Years of Publishing. 1837-1987. Little, Brown and Company.
140443: LITTLEWOOD, IAN - Paris. A Literary Companion.
54234: LITTMANN, ENNO A.O. - Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 100 - Heft 2 (Schlussheft)
130107: LITTMANN, DR. ENNO - Die altamharischen Kaiserlieder. Rede, gehalten am 27. Januar 1914 zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers in der Aula der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg.
154718: LITWEILER, JOHN - Ornette Coleman. The Harmonic Life.
152229: LIU, JAMES J.Y. - Major Lyricists of the Northern Sung A.D. 960-1126.
94001: LIU, TAI - Discord in Zion: the Puritan divines and the Puritan Revolution 1640-1660
101167: LIUNGMAN, WALDEMAR - En traditionsstudie över sagan om Prinsessan I Jordkulan [Aarnes 870] [2 Vols. Compl.].
150960: LIVERSIDGE, DOUGLAS - The Mountbattens. From Battenberg to Windsor.
104784: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA [ED.]. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
82838: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten
145711: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Niet op z'n zondags. Met een catalogus van de tentoonstelling door Diek Stegeman.
94233: LIVET, GEORGES A.O. - Sensibilité religieuse et discipline ecclésiastique. Les visites pastorales en territoires protestants (Pays rhénans, comté de Montbéliard pays de Vaud) XVIe - XVIIIe siècles (Collection 'Recherches et Documents' Tome XXI)
104884: LIVET, GEORGES - L'Alsace enchanté.
121839: LIVINGSTONE, W.P. - Laws of Livingstonia. A Narrative of Missionary Adventure and Achievement.
165609: LIVINGSTONE, GORDON [ELIZABETH EDWARDS - FOREW.]. - Te vroeg oud, te laat wijs. Dertig dingen die je nu zou moeten weten.
165610: LIVINGSTONE, GORDON - Gewoon blijven dansen. Nog dertig dingen die je nu zou moeten weten.
154630: LIVINGSTONE, DAVID - David Hockney.
4033067: LIVINGSTONE, W.P. (SLESSOR, M.) - Mary Slessor of Calabar. Pioneer Missionary.
141461: LIVIUS [F.H. VAN KATWIJK-KNAPP - TRANSL.]. - Het ontstaan van Rome.
110441: LIVY [AUBREY DE SÉLINCOURT - TRANSL. & R.M. OGILVIE - INTROD.]. - The Early History of Rome. Books I - V of The History of Rome its Foundation.
144635: LIZÉE, PIERRE P. - Peace, Power and Resistance in Cambodia. Global Governance and the Failure of International Conflict Resolution.
4075181: LJUNGBERG, H. (GERMANEN) - Tor. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria. I. Den nordiske askguden och besläktade indoeuropeiska gudar. Den nordiske askguden i bild och myt.
150689: LLEPPER, KATHARINA BARBARA [ED. ET AL.]. - Skulptur aus dem Louvre. 89 Werke des französischen Klassizismus 1770-1830.
90507: LLEWELLYN, NIGEL - The art of death. Visual culture in the English death ritual c. 1500 - c. 1800.
102374: LLOSA, MARIO VARGAS - Een manier om ongeluk te bestrijden. Literaire autobiografie.
4143527: LLOYD-JONES, M. - Living Water. Studies in John 4.
82929: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heilige Geest (Serie Geloofsleer)
4031922: LLOYD, G.E.R. & OWEN, G.E.L. (ED.) (ARISTOTELES) - Aristotle on Mind and the Senses. Proceedings of the Seventh Symposium Aristotelicum.
85530: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heilige Geest. Serie Geloofsleer.
4300679: LLOYD-JONES, D.MARTYN - God de Heilige Geest. Serie Geloofsleer
84717: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Veilig in de wereld
85789: LLOYD, NORMAN - Grosses Lexikon der Musik. Mit einem Beitrag über Musikinstruente von Emanuel Winternitz
164421: LLOYD, GEOFFREY - Cognitive Variations. Reflections on the Unity and Diversity of the Human Mind.
164371: LLOYD, DAVID W. - The Making of English Towns. 2000 Years of Evolution.
92694: LLOYD-JONES, D.M. - Bij Uw altaren. Reflecties op de Psalmen
121450: LLOYD, BARBARA & JOHN GAY [EDS.]. - Universals of Human Thought. Some African Evidence.
4143565: LLOYD-JONES, B. - Memories of Sandfields.
94963: LLOYD-JONES, D.M. - Geestelijke groei
92951: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
151210: LLOYD, CHRISTOPHER [ED. - ET AL.]. - Master Drawings The Woodner Collection.
55640: LLOYD, SETON - Foundations in the dust. The story of Mesopotamian exploration. With 80 illustrations
4075133: LLOYD-JONES, M. - De Bergrede. Pastoraal uitgelegd. I. Mattheüs 5:1-48. II. Mattheüs 6 en 7.
4072372: LLOYD-JONES, M. - De bergrede. Pastoraal uitgelegd. Mattheüs 5 - 7
30425: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
4139534: LLOYD-JONES, M. - Studies in the Sermon on the Mount. One volume edition.
162465: LLOYD, ROGER B. - The Stricken Lute. An Account of the Life of Peter Abelard.
164751: LLWELLYN-JONES, ROSIE - The Great Uprising in India 1857-58. Untold Stories, Indian and British.
4073772: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Ruth. (Tekst en Toelichting)
44640: LOADER. J.A. - Esther, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4073797: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Prediker. (Tekst en Toelichting)
150379: LOADES, DAVID - The Reign of Mary Tudor. Politics, Government and Religion in England 1553-1558.
103233: LOADES, DAVID [ED.]. - Chronicles of the Tudor Kings. The Tudor dynasty from 1485 to 1553: Henry VII, Henry VIII and Edward VI in the words of their contemporaries.
164163: LOADES, DAVID - Henry VIII. Court, Church and Conflict.
164155: LOADES, DAVID - The Cecils. Privilege and Power behind the Throne.
156602: LOADIES, DAVID - Intrigue and Treason. The Tudor Court 1547-1558.
91009: LÖB, KURT - Mens ziet mens, een tekenaar over het zien van tekeningen.
166852: LÖB, KURT - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
158351: LÖB, KURT & THE TJONG KING & JOANNA DIE [ILLUSTR.]. - Illustraties in boeken in vier delen. Proost Prikkels 402.
157441: LÖB, KURT - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
153348: LÖB, KURT [ED.]. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld door Paul Citroen, samangesteld en ingeleid door Kurt Löb.
154070: LOBKOWICZ, STÉPHANE DE [ & VINCENT DENEUBOURG & ALEXANDRA DE CRAYENCOUR & VITAL TRIZNA}. - Baudouin. Biographie.
140070: LÖBL. RUDOLF - Die Relation in der Philosophie der Stoiker.
151799: LOBREGT, PIET & JOHAN VAN OS - De laatste riviervissers.
153508: LÖCHEL, ELFRIEDE - Inszinierungen einer Technik. Psychodynamik und Geschlechterdifferenz in der Bezehung zum Computer.
4000925: LOCHER, G.F.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus. (Diss.).
94242: LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation, im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte. Mit 21 Abbildungen im Tekst, vier Kunstdrucktafeln und einer Faltkarte
140696: LOCHER, J.L. [ED.]. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledige geïllustreerde catalogus van zijn werk.
140706: LOCHER, J.L. [ED.]. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledige geïllustreerde catalogus van zijn werk.
86776: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de afscheiding
103982: LOCHER, J.L. [INTROD.]. - Westerik. Tekeningen - Aquarellen - Grafiek.
4012959: LOCHER, G.W. - Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie.
4007511: LOCHER, G.W. (ZWINGLI, H.) - Die Theologie Huldrich Zwinglis im Lichte seiner Christologie. I.Die Gotteslehre. (SDT 1)
88853: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th.J.G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
141021: LOCHER, J.L. [ED.]. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledige geïllustreerde catalogus van zijn werk.
91153: LOCHER, TH.J. - Noch perfectionisme noch antinomianisme. Korte verklaring van Heidelb. Catechismus: Vr. en Antw. 114 en 115 en van Romeinen VII. WAARBIJ: Leerde over Exod. 3 vs. 7 en 8, door Th. J. Locher. (2 werken in 1 band)
121103: LOCHER, G.P.H. - De Kerkorde der Protestantse Kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
151041: LOCHER, HUBERT - Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert.
85578: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord
4134892: LOCHER, J.C.S. (ERASMUS, DES.) - Erasmus en Luther over den vrijen wil. (Artikel uit: Onder Eigen Vaandel, 15/2)
47266: LOCHER, GOTTFRIED W. (HRSG.) - Der Berner Synodus von 1532. Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Im Einvernehmen mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern und mit Unterstützung des Evangelisch-Reformierten Synodalverbandes in den Kantonen Bern und Jura. Herausgegeben vom Forschungsseminar für Reformationstheologie unter Leitung von Gottfried W. Locher. Band I: Edition & Band II: Studien und Abhandlungen
83038: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking
150576: LOCHER, J.L. [ED.]. - De werelden van M.C. Escher. Het werk van Escher toegelicht door J.L. Locher - C.H.A. Broos - M.C. Escher - H.S.M. Coxeter.
94304: LOCHER, GOTTFRIED W. - Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher Reformation
140700: LOCHER, J.L. [ED.]. - The World of M. Escher.
30162: LOCHER, HUBERT - Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert
4022849: LOCHER, J.C.S. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, n.a.v.de Dissertatie van Dr J.Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking.
4032925: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
4054708: LOCHMAN, J.M. - Trägt oder trügt die christliche Hoffnung?. Biblisches Erbe in den Herausforderungen der Zeit.
150316: LOCHMANN, J.J. & PROF. DR. J.H. GRAF [EDS.]. - Litteratur der Landesvermessung, Kataloge der Kartensammlungen, Karten, Pläne, Reliefs, Panoramen. Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde [Fascicule II: A - D].
150146: LOCHT, OTTO VAN DE [ED.]. - 700 Jahre St. Mariä Himmelfahrt Wesel. Vom Dominikaner-Kloster zur Pfarrgemeinde.
4052796: LOCKE, JOHN - Leidraad voor het verstand.
121794: LOCKE, ROBERT R. - French Legitimists and the Politics of Moral Order in the Early Third Republic.
150890: LOCKE, WILLIAM J. & MARCIA LANE FOSTER [ILLUSTR.]. - The Golden Journey of Mr Paradyne.
4141870: LOCKE, J. - Political Writings. Edited and with an Introduction by D.Wootton.
141496: LOCKEFEER, E. & A. SCHOUTEN [EDS.]. - Bedrijfseconomie 2. Deelkwalificatie 410. Commerciële Economische Vorming.
143966: LOCKETT, T.A. - Davenport Pottery and Porcelain 1794-1887.
100032: LOCKHART, JAMES & STUART SCHWARTZ - Early Latin America. A history of colonial Spanish America and Brazil.
4143300: LOCKHART, D. - Jesus the Heretic. Freedom and Bondage in a Religious World.
164300: LOCKWOOD, DAVID G. - Syntactic Analysis and Description. A Constructural Approach.
4138566: LOCKYER, H. - All the men of the Bible. A Portrait Gallery and Reference Library of More Than 3000 Biblical Characters.
155151: LOCKYER, ROGER - The Early Stuarts. A Political History of England 1603-1642.
146393: LOCKYER, ROGER - Tudor & Stuart Britain 1471-1714.
47319: LODDER, W. - Die Schätzung des Quirinius bei Flavius Josephus. Eine Untersuchung, Hat sich Josephus in der Datierung der bakannten Schätzung (Luk. 2, 2) geirrt?
85779: LODDER, W. - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van 1 clemens
4134597: LODDER, W. - Historische nevenfiguren uit het Nieuwe Testament.
4134353: LODDER, W. (CLEMENSBRIEF) - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van I Clemens. (Diss.)
165256: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
51979: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions [Beschouwinge van Zion of Aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. 2 delen in 1 band]
55050: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions. Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk gesteld in eenige zamenspraken (2 delen in 1 band)
84723: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Bloemlezing uit de bundel uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein
92164: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 (met een register van gebruikte Bijbelteksten)
84531: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert
51968: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën over eenige stoffen [welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn]
8925: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Het Vervalle Christendom, Uyt haare Zorgeloose Doodslaap opgewekt, en Aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninglyken weg des Levens. Begreepen in Zeven Uytgelezen Zielroerende Reformatiee Predikatiën, waar by zyn gevoegt Vyf voortreffelyke Predikatiën van de Beroemde Godzalige en geleerde Heeren, R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een Voorreden van Melchior Leydekker. Tweede Druk.
88434: LODENSTEYN, J. VAN - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. (2 delen in 1 band)
86830: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede alsook met een beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn door Everhardus van der Hooght. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van 'De vriend van oud en jong.'
86831: LODENSTEYN, J. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op aarde. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver.
9953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
7780: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Ziel-Behoudende Consideratie, handelende Van de Nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den Geloovigen ende Ongeloovigen, ontrent alle Geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer godlijck Tracktaetjen ofte Stralen der Goddelijcke Liefde, by manier van Gebedt, de Zielen te stieren, en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Onveranderde Uytgave naer een Manuscript van 't Jaer 1675.
9904: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
2227300612: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Geestelijke Opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. Predicatien, En Aangedrongen door het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J.v.L. eertijds seer vermaart Leeraar in de Stad Utrecht. De tweede Druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, door Everhardus vander Hooght. De Derde Druk.
10087: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, of Aandachten en Opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. Nieuwe uitgave door H.P. Scholte.
4138251: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën. Over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog inder beoefend worden.
165766: LODERICHS, MARK [ED.]. - Rumphius' wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon.
144780: LODEWICK, H.J.M.F. & W.A.M. DE MOOR & K. NIEUWENHUIJZEN [EDS.]. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
153734: LODEWIJKS, DR. J.M. [HEIN STUURMAN & H. VAN KRUININGEN - ILLUSTR.]. - Stille Pracht in het Tropisch Aquarium.
150369: LODEWIJKS, JAAP - Als het wassen van andermans voeten. Fransiscus ontmoeten in leidinggeven en werk.
54795: LODGE, EDMUND - The peerage and baronetage of the British empire as at present existing. Arranged and printed from the personal communications of the nobility. Under the gracious patronage of the queen's most excellend majesty
121545: LOEBELL, JOHANN WILHELM - Gregor von Tours und seine Zeit. Vornehmlich aus seinen Werken geschildert. Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung und ersten Entwicklung romanisch-germanischer Verhältnisse.
87861: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS - De Nederlandsche Kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt.
154297: LOEFFEN, GER [ROB HOOGVELD - FOREW.]. - StraatBeeld.
91614: LOEFFEN, H. E.A. - Franciscus en de kerk. Bijdragen over historie en aktualiteit. (Serie: Binnenpandreeks, Nummer 6)
91615: LOEFFEN, H. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Nederland. Deel II: 19e en 20e eeuw. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 7)
4036519: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
110189: LOENEN, D. - Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebeia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek.
60450: LOENEN. J. VAN - Verhandeling over het evangelie van Paulus
141603: LOESCHCKE, WALTER - Ikonen. Apostel und Evangelisten.
4034503: LOESER, N. (ORTEGA Y GASSET, J.) - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
102375: LOEW, E.A. - The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule.
167626: LOEWE, ARTHUR [ED.]. - The Rylands Haggadah. A Medieval Sephardi Masterpiec in Facsimile. An illustrated passover Compendium from Mid-14th-Century Catalonia in the collections of the John Rylands University Library of Manchester with a commentary and a cycle of poems.
150880: LOEWE, WALTER - Petum optimum. A book on tabacco in Sweden from the beginning of the 17th century until modern times. Published on the occasion of the Swedish Tobacco Company's 75th anniversary in 1990.
4036534: LOEWENICH, W.V. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Mann und das Werk.
4065420: LOEWENSTEIN, K. (WEBER, M.) - Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit.
164159: LOEWENSTEIN, GEORGE - Exotic Preferences.
156906: LOEWENSTEIN, JOSEPH - The Author's Due. Printing and the Prehistory of Copyright.
102165: LOEWENTHAL, FRITZ - Studien zum germanischen Rätsel.
141478: LOEY, DR. A. VAN [ET AL.]. - Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie [Vlaamsche afdeling] Volume 1 - 10 [In 4 firm bindings].
155839: LOEY, DR. A.C.H. VAN - Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de Gemeenten Elsene en Ukkel.
131817: LOEY, DR. A.. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II: Klankleer.
4005993: LOF, L.J. V.D. - De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie. (Diss.)
4067573: LOFF, C.J.A. - Bevryding tot Eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1994. (Diss.)
144173: LOFTHOUSE, JESSICA - Lancashire's Old Families.
131557: LOFTUS, ELIZABETH & KATHERINE KETCHAM - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
110570: LOGAN, F. DONALD [KARL H. NICOLAI - TRANSL.]. - Geschichte der Kirche im Mittelalter.
95584: LOGAN, F. DONALD - Geschichte der Kirche im Mittelalter. Aus dem Englischen übersetzt von Karl H. Nicolai
165206: LOGAN, ANNE-MARIE - Dutch and Flemish Drawings and Watercolors. The Collection of the Detroit Institue of Arts.
102166: LOGAN, ANNE-MARIE S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
4138317: LOGAN, A.H.B.& WEDDERBURN, A.J.M. (ED.) (WILSON, R.MCL.) - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL.Wilson.
4036336: LOGCHEM, J.T.VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (Diss.)
4071254: LOGISTER W. (PANNENBERG, W.) - Heilsgeschiedenis en jodendom. De Israëltheologie van Pannenberg in discussie.
54189: LOGSTRUP, KNUD E. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 15. Jahrgang. Januar 1965 - Oktober 1965 (4 volumes)
130545: LOH, GERHARD - Arndt Bibliographie. Festgabe zum 200. Geburtstag von Ernst Moritz Arndt. Verzeichnis der Schriften von und über ErnstMoritz Arndt.
143829: LOHEIDE, BERNWARD - Fichte und Novalis. Transzendentalphilosophisches Denken im romantisierenden Diskurs.
123229: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
154583: LOHMANN, DR. MICHAEL & JEAN C. ROCHÉ [EDS.]. - Deltas Gids voor Zangvogels [& CD met zang en roep van elke vogelsoort].
145784: LOHMANN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie.
160616: LOHMEIER, DIETER [ED.]. - Weltliches und geistliches Lied des Barock. Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien.
4022569: LOHMEIJER, E. (KEK) - Der Brief an die Philipper. Übersetzt und erklärt.
4022581: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Matthäus. Erarbeitet und hrsg. von W.Schmauch.
4022582: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Markus. Übersetzt und erklärt.
4021914: LOHMEYER, E. - Das Urchristentum. 1.Buch. Johannes der Täufer.
4022574: LOHMEYER, E. (KEK) - Die Briefe an die Philipper and die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
110232: LÖHNEYSEN, HANS-WOLFGANG VON - Die ältere Niederlandische Malerei. Künstler und Kritiker.
122591: LÖHR, ALFRED - Bremer Silber. Von den Anfängen bis zum Jugendstil. Handbuch und Katalog.
145601: LÖHR, HARTWIG [ED - ET AL.]. - Beiträge zum Paläolothikum im Rheinland.
4021265: LOHRMANN, W. - Glaube und Taufe in den Bekenntnisschriften. der evangelisch lutherischen Kirche. (AT 8)
156426: LOHRMANN, KLAUS - Die Wiener Juden im Mittelalter.
4032571: LOHSE, E. (KEK) - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
95404: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentischen Theologie
95168: LOHSE, BERNHARD - Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche (Series: Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen, Band I)
144115: LOHSE BELKIN, KRISTIN - Rubens.
110844: LOHUIZEN, KADIR VAN - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen in Kameroen.
101851: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - Let it be Known. International Displaced Columbians Speak Out.
141465: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - A Heavy Burden. Internally Displaced in Georgia. Stories of People from Abkhazia and South Ossetia.
4042643: LOIS, A.H.A.F. - La Cristologia en los comentarios a Isaias de Cirillo de Alejanctia y Teodoreto de Ciro.
92812: LOISY, ALFRED - Les évangiles synoptiques (2 volumes)
164947: LOJACONO, ETTORE - Descartes.
145694: LOKHORST, G.J.C. - Logical Explorations in Philosophy of Mind. Essays on Aristotle's psychology, Wittgenstein's ' Tractatus ', and Lévy-Bruhl's logical relativism.
142381: LOKIN, J.H.A. & W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
110367: LOKIN, J.H.A. & T.M. SCHALKEN - Nijmeegs recht bestaat [niet] !
91570: LOKIN, J.H.A. E.A. - Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
142382: LOKIN, J.H.A. & W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
90691: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofstukken uit de Europese Cofificatiegeschiedenis.
143931: LOKIN, J.H.A. & B.H. SCHOLTE & N. VAN DER WAL [ET AL.]. - Subseciva Groningana Volume I-V. [Roman and Byzantine Law].
131726: LOLIÉE, FRÉDÉRIC - Le Duc de Morny et la Société du Second Empire. D'après des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur.
101888: LOLKAMA, JOHANNES - Van Chamonix tot Salt Lake City. Geschiedenis van de Olympische Winterspelen.
104005: LOLKAMA, DRS. J. - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
154836: LOMAS, ROBERT - The Invisible College. The Royal Society, Freemasonry and the Birth of Modern Science.
95365: LOMBAERTS, HERMAN E.A. - Beeld & Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie
4012092: LOMBARD, J.C. (BARTH, K.) - Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. (Diss.)
53393: LOMBARDI, ANNA MARIA - Kepler. Astronoom op zoek naar Harmonie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 20)
53526: LOMBERG, ELWIN A.O. - Die Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland
161186: LOMBROSO, GINA - L'ame de la femme.
110781: LOMMEL, ANDREAS - Schamanen und Medizinmänner. Magie und Mystik früher Kulturen.
140600: LOMMEN, MATHIEU [JOHN DREYFUSS - FOREW.]. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes - Sem Hartz - Chris Brand - Bram de Does - Gerard Unger.
167242: LOMMEN, MATHIEU - Jan van Krimpen & Bruce Rogers.
154143: LONCHAMP, F.C. - Bibliographie Générale des ouvrages publiés ou illustrés en Suisse et à l'étranger de 1475 à 1914 par des écrivains et des artistes suisses suivie de Tableaux synoptiques et récapitulatifs.
121301: LONDEIX, JEAN-MARIE - 125 Years of Music for Saxophone. General repertory of pieces and educational literature for the saxophone / 125 Ans de Musique pour Saxophone. Répertoire général: des oeuvres et des ouvrages d'enseignement pour le saxophone.
144827: LONDEN, SELMA VAN - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit.
146362: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - La Llamada De Lo Salvaje [ = The Call Of The Wild].
143013: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - Een Baanbreker [2 Vols. Compl.]..
94886: LONDON TIMES - The Times. Comprehensive atlas of the world. Tenth Edition
89455: LONDRES, ALBERT - De wandelende jood is thuis!
121796: LONG-HSUEN, HSU & CHANG MING-KAI [ED.]. - History of the Sino-Japanese War [1937-1945].
9954: LONG, ISAAC LE - Historische Beschryvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam. Behelsende, Na een korte aanwysinge, van d'Opkomst en Voortgang der Roomchgesinde Bygeloovigheeden in 't algemeen, hoedaanig deselve in het bysonder tot Amsterdam zyn ingevoert, allengskens vermeerdert, en eyndelyk door de Reformatie Ao. 1578. wederom afgeschaft. Doormengt met veele weetenswaardige Oudtheeden van dese Landen, en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam, ook hoedanig dese Stadt allengskens is groot geworden, met aanwysinge van de Stichtingen en Afbeeldingen van alle de Kerken, KApellen Kloosters, Gasthuysen, en andere soogenaamde Geestelyke Gebouwen, die hier eertydts geweest hebben, en hoedanig deselve eyndelyk met de Reformatie meest zyn vertimmert, of tot een ander en beter begruyk geschikt. Alles uyt geloofwaardige Historie-Schryvers versaamelt, en met Oorspronglyke Stukken, Brieven en Bewysen, daarvan veele nooyt voor desen het licht hebben gesien, gestaaft en opgeheldert. Met meer als 70. Koopere Plaaten verciert.
157484: LONG, GERARD [ED.]. - Books Byond the Pale. Aspects of the provincial book trade in Ireland before 1850.
152389: LONG, MAZX FREEDOM - Kahuna-Magie. Die Lösung von Lebensproblemen durch praktisch angewandte Magie.
4136476: LONG, TH. G. (INTERPRETATION) - Hebrews. A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
102098: LONGACRE, EDWARD G. - The Cavalry at Gettysburg. A Tactical Study of Mounted Operations during the Civil War's Pivotal Campaign, 9 June - 14 July 1863.
154514: LONGENECKER, DWIGHT - St. Benedict and St. Thérèse. The Little Rule & The Little Way.
90167: LONGFORD, ELIZABETH - Louisa, Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, Lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra.
102486: LONGFORD, ELIZABETH [ED.]. - Louisa, Lady in Waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to queen Victoria and queen Alexandra.
163595: LONGFORD, ELIZABETH - A Pilgrimage of Passion. The Life of Wilfrid Scawen Blunt.
155572: LONGFORD, ELIZABETH - A Pilgrimage of Passion. The Life of Wildrid Scawen Blunt.
151621: LONGFORD, ELIZABETH - Winston Churchill.
151848: LONGGUTH, A.J. - A Noise of War. Caesar, Pompey, Octavian and the Struggle for Rome.
47525: LONGHAYE, R.P.G. - La Prédication, grands maitres et grandes lois
165955: LONGLEY, SUSANNA - De weekend tuinier. Een voudige weekendprojecten voor een fantastische tuin.
150681: LONGNON, JEAN & RAYMOND CAZELLES & MILLIARD MEISS [INTROD.]. - De Très Riches Heures van Jean, Duc de Berry. Voorwoord door Milliard Meiss. Inleiding en toelichting door Jean Longnon en Raymond Gazelles.
103280: LONGNON, JEAN & RAYMOND CAZELLES & MILLIARD MEISS [INTROD.]. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly. Vorwort von Millard Meiss. Einführung und Bilderläuterungen von Jean Longnon und Raymond Cazelles, Musée Condé.
167031: LONGOS [MARJON VAN ES - TRANSL., INTROD. & AFTERW.]. - Dafnis en Chloë. Een opvoeding in eros.
122344: LONGSTRETH, RICHARD - On the Edge of the World. Four Architects in San Francisco at the Turn of the Century.
104166: LONGSTRETH, RICHARD - The Drive-In, the Supermarket and the Transformation of Commercial Space in Los Angeles, 1914-1941.
4029342: LONGTON, J. - Uit Abraham geboren. Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen.
90057: LONKHUIJZEN, J. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd
83696: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
84883: LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrügge en zijne Prediking (verkorte uitgave)
85951: LONKHUIJZEN, J. VAN - De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van Art. 36 onzer geloofsbelijdenis (de positieve taak der overheid ten opzichte van den godsdienst).
47467: LONKHUIJZEN, J. VAN - Radicale finantieele Scheiding van Kerk en Staat
83697: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
4144011: LONNING, P. - Der begreiflich Unergreifbare. Sein Gottes und modern-theologische Denkstrukturen.
103821: LÖNNROT, ELIAS [ ANTON SCHIEFNER & MARTIN BUBER - TRANSL.]. & BERT HELLER [ILLUSTR.]. [WOLFGANG STEINITZ - AFTERW.]. - Kalevale. Das Nationalepos der Finnen.
165086: LONT, YVETTE - Van prostituee tot politica.
105011: LOO, SYLVIO VAN DER & MEERTEN WELLEMAN [EDS.]. - Jan Kruis. De geschiedenis van 35 jaar Jan, Jans en de Kinderen en een uitvoerig overzicht van al het andere wek. .
143579: LOO, FIRMIJN VANDER - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
54531: LOO, VILAN VAN DE - Kijk in Kloppenburg! De Indische kruiden van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)
130751: LOO, ERWIN VAN - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
131396: LOO, DRS. P.B.M. & DRS. J.W.R. SCHUIT - Opvolging in leiding en eigendom bij het familiebedrijf. Van je familie moet je het hebben ...?
110777: LOO, L. FRANK VAN - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar, 1850-1914.
131681: LOO, HANS VAN DER & WILLEM VAN REIJEN [EDS - ET AL.] - Paradoxen van modernisering. Een social-wetenschappijke benadering.
130608: LOO, VILAN VAN DE - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
140093: LOO, VILAN VAN DE - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV - archieven.
166393: LOOF, J.P. & R.A. LAWSON [EDS.]. - 60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?
4139059: LOOFF, H. - Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. (Kantstudien 69)
4005995: LOOFS, FR. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart. 2 Teile in 1 Bd.
47963: LOOFS, FRIEDRICH - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis, voor Nederland bewerkt door J. Quast
85190: LOOFS, F. - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis
123072: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel ... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
110360: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel .. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
141309: LOOIJENGA, TINEKE & AREND QUAK [EDS.]. - Frisian Runes and Neighbouring Traditions. Proceedings of the First International Symposium on Frisian Runes at the Fries Museum, Leeuwarden 26-29 January 1994.
131343: LOOISE, DRS. J.C. - De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggingschap in Nederland.
20218: LOOMAN. T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met drie kaarten.
141066: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats. Het schaatsenrijden door alle tijden - Ijskockey - hardrijden - schoonrijden - kunstrijden - Jaap Eden - Oscar Mathisen - Karl Schäfer - Ernst & Maxie Baierherber - Sonja Henie, enz. - Voor jong en oud.
123386: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
156007: LOOMES, BRIAN - Westmorland Clocks and Clockmakers.
91529: LOOMIS, STALEY - Ein Jahr zwei Wochen und ein Tag. Paris 1793-1794.
103488: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
144660: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
90954: LOON, K. V. E.A. - Dordrecht, 1939-1945. (4 delen)
156404: LOON, HANS VAN - The Christology of Cyril of Alexandria. Milestone on the Road to Chalcedon.
87698: LOON, H.W. VAN - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamelijke oefening en onderwijs.
84213: LOON, J. VAN (TOELICHTING) - De kerkvoogdij ten platten lande in Friesland. Een ontwerp-reglement
94537: LOON, JOHANNES CHRISTIAAN ADRIANUS VAN - Het algeemn reglement van 1816
154545: LOON, PAUL VAN - Stuurloos tussen de sterren & Vluchten voor de oorlog [2 CD's].
142207: LOON, GENTILIS VAN [ET AL.]. - Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch. Leven en werken van de Bossche Kapucijnen geduren de laatste honderd jaar [28 augustus 1898 - 28 augustus 1998].
89303: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie
153184: LOONSTRA, MR. C.J. - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.
88082: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel
4046712: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel.
130580: LOONSTRA, MR. C.J. - Caseboek arbeidsrecht.
4065473: LOONSTRA, B. - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
103145: LOONSTRA, MARTEN - Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien / The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view.
54836: LOONSTRA, B. - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop
4055529: LOONSTRA, B. - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
150227: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
145243: LOOPER, DRS. B. & J.C. RIEMENS [EDS.]. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
61348: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis
4047532: LOOPIK, M.VAN - De Tien Woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar. (Sleutelteksten 4)
4059880: LOOPIK (RED.) M. VAN - Tweespalt en verbondenheid. Joden en christenen in historische perspectief: joodse reacties op christelijke theologie. Medew.van W.J.van Bekkum, W.H.Zuidema e.a.
162102: LOOREN DE JONG, H. - Cognitive Aging. An Event-Related Potential Study.
94494: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
4011497: LOOS, H.V.D. - Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazareth politieke bedoelingen heeft nagestreefd. (Diss.)
110221: LOOS, WIEPKE & GUIDO JANSEN & WOUTER KLOEK - Waterloo, before and after. paintings from the Rijksmuseum 1800-1830.
150514: LOOS, PIERRE & PIERRE BUCH - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
4001392: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. (Diss.)
60455: LOOS. H. VAN DER - Jezus Messias-Koning (Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd)
166857: LOOS, WIEPKE [ED.]. - Gekleurd grijs. Gerard Bilders (1838-1865) en Johannes Kneppelhout (1814-1885), brieven en dagboek.
55701: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
150687: LOOS-HAAXMAN, J. DE - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
91870: LOOS, WIEPKE E.A. - Het Galate Tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
102666: LOOS, WIEPKE & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN - Waarde Allebé. Leven en werk van August Allebé [1838-1927].
201538: LOOSE, PIERRE CHARLES DE/BOISSARD, JEAN JACQUES - Habitvs Variarum Orbis gentium. / Habits de nations étrangeres. / Trachten mancherley Völcker des Erdskreysz. / Recherches sur les Costumes du XVI Siecle tires des Oeuvres de J.J. Boissard 1581.
154338: LOOSE, HELMUTH NILS [PHOTOGR.]. & GISELA HELLENKEMPER SALIES [INTROD.]. - Mozaieken van San Marco in Venetië.
4133857: LOOSE, D. & WIT, A. DE (RED.) - Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Bijdragen van A. Ellian, M. Leezenberg, J. de Mul, e.a.
87877: LOOSJES, J. - History of Christ church (English episcopal church) Amsterdam 1698-1932.
91526: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland. 1611-1816.
84252: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
103331: LOOSJES, MR. A. - Zeeland in Beeld [2 Vols. Compl.].
103330: LOOSJES. MR. A. - Steden in Nederland. 740 Afbeeldingen van Stadspoorten, Muurtorens, Stadsgezichten en Woonhuizen van Steden in Nederland.
145239: LOOSJES, ADRIAAN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
90462: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld. (Deel 2)
87864: LOOSJES, J. - Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam den 8en Februari 1926
166266: LOOSJES, VINCENT - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
82176: LOOSJES, A. - Het leven van Maurits Lijnslager (3 delen)
53793: LOOSJES, VINCENT - Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten
130862: LOOSJES. MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en Woonhuizen [1021 illustrations - Complete in 10 Volumes]
103441: LOOSJES, A. - Geheel Nederland in Beeld [14 Vols. Compl.]. Met 7000 illustraties.
93940: LOOSJES, J. - Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden
4000492: LOOSJES, J. (LUTHER, M.) - Geschiedenis der Lutherse Kerk in de Nederlanden.
58076: LOOTJENS, W. - Beschryving van het oude en nieuwe orgel in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee
156430: LOOTS, MARIJKE E. - Metrical Myths. An Experimental-Phonetic Investigation into the Production and Perseption of Metrical Speech.
104542: LOOTSMA, BART & SYBOLT VOETEN [PHOTOGR.]. - Cees Dam.
161226: LOOVEREN, LOTTI VAN - Orlowski. Prenten.
100074: LOOY, JAC. VAN - Jaapje.
100075: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
89081: LOOY, S.G. VAN (VOORWOORD) - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951.
154310: LOOZE, HELENE JOHNSON - Alexander Hamilton and the British Orientation of American Foreigh Policy 1783-1803.
103281: LOPERA, JOSE ALVAREZ [ED. - ET AL.]. - Museos de Español. Madrid - Sevilla - El Greco - Romero de Torres - Picasso [In Slipcase].
157638: LORA, EDUARDO [ED.]. & FRANCIS FUKUYAMA [FOREW.]. - The State of State Reform in Latin America.
153097: LORAINE PETRE, F. - Napoleon's Last Campain in Germany 1813.
154923: LORAND MATORY, J. - Black Atlantic Religion. Tradition, Transnationalism and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé.
52398: LORBER, J. - Het Jakobusevangelie. De jeugd van Jezus
121801: LORCA, FREDERICO GARCIA - Yerma. Poème tragique en prose et un vers. Préface et traduction d' Étienne Vauthier.
4138438: LORCH, T. - Die Beurteilung des Eigentums im deutschen Protestantismus seit 1848.
158015: LORCK, CARL B. [WALTER BERGNER - AFTERW.]. - Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst [2 Vols. in 1].
143823: LORD, WALTER - The Miracle of Dunkirk.
155970: LORD, M.G. KARIN SPAINK & CAROLINE BOONE - EDS.]. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
151543: LORD, TONY - Tuinieren op Sissinghurst. De beroemdste tuin van Engeland.
110435: LORDA ALAIZ, F.M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
60456: LOREIN. G.W. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode
103887: LORENC, VILÉM - Das Prag Karls IV. Die Prager Neustadt.
4039982: LORENTZ, R. (HIPPOLYTUS) - De Egyptische kerkordening en Hippolytus van Rome. (Diss.)
90719: LORENTZ, PHILIPPE - Hans Memling au Louvre. Les dossiers du musée du Louvre. Avec une contribution de Till Borchert.
155530: LORENTZ, H.A. [ET AL.]. - Lectures on Physics and Physiology. Delivered in the University of Leyden during the Second Netherlands Week for American Students july 5 - 10, 1926.
155263: LORENTZ, HENDRIK ANTOON [NANCY J. NERSESSIAN & H. FLORIS COHEN - EDS.]. - On the Theory of the Reflection and Refraction of Light. Academic Dissertation for Aquiring the Degree of Doctor in the Mathematical and Physicasl Sciences at Leyden University.
61051: LORENTZEN, CARL - Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie.
122969: LORENZ, INGE [ED.]. - Joseph Beuys Symposium, Kranenburg 1995.
150468: LORENZ, HENDRIK - The Brute Within. Appetitive Desire in Plato and Aristotle.
141081: LORENZ, OTTO - Jugendstil Graphik.
103124: LORENZ, ANGELIKA [ED.]. - Die Maler tom Ring [2 Vols. Compl.].
4053179: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
4067366: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens. Vertaald door D.Hillenius.
4138495: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel. Over de evolutie van de menselijke kennis.
30501: LORGION, JOHANNES JACOBUS DIEST - Regnerus Praedinius
4037240: LORIE, P. - Volksgeloof. Boek van magische kennis.
103205: LORING, JOHN - Tiffany Timepieces [In thick Pctorial Bard Slipcase with Die-Cut Windows].
160353: LORM, A.J. DE & W.JOS. DE GRUYTER & JOH. MEKKINK - Dick Ket 1902-1940.
94904: LORNSEN, JENS - Britannien. Hinterland des Weltjudentums
86064: LORTZ, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internatioaler Bernhardkongress Mainz 1953
100628: LORTZ, JOSEPH [PETER MANNS - AFTERW.]. - Die Reformation in Deutschland [2 Vols. in 1].
94013: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. Unveränderte Neuausgabe (2 volumes in 1 binding)
4050235: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden?. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
47146: LORZ, JÜRGEN - Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547) Mit 22 Tafeln
122721: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4035029: LOS, S.O. - Het gevoel in de Heilige Schrift. (Diss.) (achterflap en enkele blz. van het namenregister ontbreken)
61124: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel.
84592: LOS, F.J. - Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
30117: LOS, P. - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd
4043753: LOS, F.J. (BRAKEL, W.À) - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door w.van `t Spijker.
4054966: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4072420: LOSEE, J. - Historical Introduction to the Philosophy of Science.
155578: LOSEE, JOHN - Wissenschaftstheorie. Eine historische Einführung.
154293: LOSSIN, YIGAL - Pillar & Fire. The Rebirth of Israel - a Visual History.
100251: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 4: Angleterre.
100252: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 7: Espagne & Potugal & Pays-Bas.
100253: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 8: La Grèce & Italie.
164573: LOSTY, J.P. - The Ramayana. Love and Valour in India's Great Epic. The Mewar Ramayana Manuscripts.
162936: LOT, FERDONAND [DR. J. BROUWER - ED.]. - De Germaansche invasies. De versmelting van de arbaarsche en Romeinsche Wereld.
156363: LOTAR, P.L. - Mémoire sur l'Affaire Jauregui. Anvers, mars 1582. Le cas du P. Antoine Temmerman.
94375: LOTH, BERNARD / MICHEL, ALBERT - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Tables Générales. Aaron - Zwinglianisme (3 volumes)
4054124: LOTH, H.J. - Judentum.
4034434: LOTI, P. - Le livre de la pitié et de la mort.
166231: LOTRINGEN, CEES VAN & MAURICE BOOD - |Het gedroomde paradijs. Cultuurwijzer voor het Franse leven.
130305: LOTSY, J.P. & H.N. KOOIMAN (EDS.] - Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Volume 10 / Tiende deel : Platen [Plates only]
130100: LOTTA, RAYMOND [ED & INTROD.] - And Mao Makes 5. Mao Tsetung's Last Great Battle.
123546: LOTTHÉ, ERNEST [& PAUL PRUVOST - ILLUSTR.]. - Charme et lumière des Pays-Bas.
144286: LOTTMAN, HERBERT - Flaubert.
130044: LOTTUM, JELLE VAN - Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850
4138439: LOTZ, J.B. - Transzendentale Erfahrung.
122547: LOTZE, HERMANN - System der Philosophie. Vol. 1: Logik. Drei Bücher vom Denken vom Untersuchen und vom Erkennen & Vol. 2: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie [2 Vols. in 1 - Compl.].
142677: LOTZE, DR. RUDOLPH HERMANN - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele
122050: LOUBÈRE, LEO A. - Louis Blanc. His Life and his Contribution to the Rise of French Jacobin-Socialism.
89727: LOUBERGÉ, JEAN - Les anciennes maisons rurales des pays de l'adour.
157485: LOUBIER, JEAN - Der Bucheinband in alter und neuer Zeit.
110668: LOUBOUTIN, CATHENINE - Het Stenen Tijdperk.
146265: LOUCH, A.R. - Explanation and Human Action.
146066: LOUDA, JIRI [DERMOT MORRAH & ARUNDEL HERALD - EDS.]. - European Civic Coats of Arms [A Concise Guide in Colour].
123061: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque de Connaisseur XXe Siècle. Livres illustrés Éditions originales - Manuscrits autographes - Prestigieuses reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
123060: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque Contemporaine. 850 livres illustrés depuis 1949. Livres - Objets - Livres d'artistes - Exemplaires uniques - Reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
131012: LOUDON, JOHN CLAUDIUS [JOHN SALES - PREF. & PRISCILLA BONIFACE - INTROD.] - In Search of English Gardens. The Travels of John Claudius Loudon and his Wife Jane.
156985: LOUDON, J.H. - James Scott and William Scott, Bookbinders [In Slipcase].
4138428: LOUDY, A. - God's Eonian Purpose.
101737: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche Straatnamen en hun beteekenis.
60457: LOUET FEISSER. J.J. - De strijd tegen de Analogica Entis in de theologie van Karl Barth
143727: LOUGH, JOHN & MURIEL LOUGH - An Introduction to Nineteenth Century France.
157486: LOUGH, JOHN - The 'Encyclopédie' in Eighteenth-Century England and Other Studies.
90576: LOUGHLIN, MICHAEL O' - The garlands of repose. The literary celebration of civic and retired leisure. The traditions of homer and vergil, horace and montaigne.
130503: LOUIS, WM. ROGER - The British Empire in the Middle East 1945-1951. Arab Nationalism, The United States and Postwar Imperialism.
140509: LOUP, WILLY LE [ET AL.]. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.
157063: LOUP, WILLY LE & BRODY NEUENSCHWANDER - Drukkunst in Brugge. Eeuwen van internationale uitstraling.
151528: LOUP, W. LE [ED.]. - Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983.
151527: LOUP, W. LE [ED.]. - Hubertus Goltzius en Brugge 1583-1983.
131374: LOUP, WILLY LE - John Steinmetz, 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
92346: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
110575: LOURIE, PETER - Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
93715: LOUTHAN, HOWARD - Johannis Crato and the Austrian Habsburgs. Reforming a counter-reform court. Volume 2, Number 3. Summer 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
140079: LOUVISH, SIMON - Keystone. The Life and Clowns of Mack Sennett.
102729: LOUW, ADNDRÉ VAN DER & MARIJKE ZWEERS [EDS.]. ED VAN DER ELSKEN [PHOTOGR.]. - Twen [4 Issues - All published].
61212: LOUW, SCHALK WILLEM - Het Ontstaan van het Priesterschap in de Christelijke Kerk. Een archaeologische studie
141019: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
150532: LOUWEN, JAN & HAN PRINS [EDS.]. - Ach lieve tijd. 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun... [2 Vols. Compl.].
122367: LOUWERSE, MAX & WILLIE VAN PEER [EDS.]. - Thematics. Interdisciplinary Studies.
155099: LOUWERSE, P. - Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
156104: LOUX-SCHURENGA, J.A. LE - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
110290: LOUYS, PIERRE [FOUJITS - WOOD-ENGRAVINGS] - Les aventures du roi Pausole.
89440: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
89442: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde Uitgave.
53354: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica dat is: alle de Theologische Wercken. Onveranderde uitgave naar den Vijden Druck van 1679
8990: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, Dat is, Alle de Theologische Vvercker, van den Hoog-Geleerden Mr. Christophorus Love, In zijn leven ghetrouw Bedienaar des H. Euangeliums in Laurence Iurii binnen Londen, Vervattende een grondige verklaaringhe van vele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinghe, van ontallyk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op deen zeer uytnemende wijse tot de practijke der Godt-saligheit gebracht, en dese Eeuwe toeghepast, en door verscheide Overzetters, uit de Engelsche in de Nederduysche Tale ghebracht. Tot meerder gherijf van den Christelijken Leser, is de ordere der Tractaten te zien even voor het werk, en achter zijn twee Registers, tot de meeste stichinghe by-ghevoeght, door Petrus de Lange.
9843: LOVE, CHRISTOPHER - Het Cabinet der Godtsaligheydt, Ofte: Een Tractaet vande Krachtighe Roepinghe ende Verkiesinghe. In 16. Predicatien, over 2 Petri 1. 10. Waer in een Christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoordt in te gaen, op dat hy de versekeringhe daer van verkrijghen mochte. Uyt 't Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. Den tweeden Druck.
4068020: LOVELACE, R.F. - The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism.
152341: LOVELL, JULIA - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China's isolement 1000 v. Chr. - 2000 n. Chr.
4074069: LOVELL, J. - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China`s isolement. 1000v.C - 2000n. C.
91609: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
144155: LOVETT, A.W. - Early Habsburg Spain 1517-1598.
4069671: LOVETT, R. (CHALMERS, J.) - James Chalmers. His Autobiography and Letters.
103983: LOWE, E.A. [& W. BRAXTON ROSS JR.]. - Handwriting.
110052: LÖWE, HEINZ - Von Theoderich dem Grossen zu Karl dem Grossen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters.
165527: LOWE, C.J. & M.L. DOCKRILL - The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902-22.
122681: LOWE, PETER - Great Britain and Japan 1911-1915. A Study of British Far Eastern Policy.
101009: LOWE, PETER - Great Britain and the Origins of the Pacific War. A Study of British Policy in East Asia 1937-1941.
152598: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon. Eine Sammlung von Rezepten in englischer Sprache aus dem 11/12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums.
31242: LÖWENECK, MAX - Peri Didaxeon, eine sammlung von Rezepten in Englischer Sprache aus dem 11./12. Jahrhundert. Nach einer Handschrift des Britischen Museums
121928: LOWENSTEIN, TOM - Ancient Land: Sacred Whale. The Inuit Hunt and its Rituals.
95354: LOWENSTEIN, TOM - Boeddhisme. Filosofie en mediaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken
157858: LOWENTHAL, MARY ALICE [ED.]. - Who's Who in the History of Cartography. The International Guide to the Subject [D9].
154346: LOWENTHAL-HENSEL, CÉCILE & LUCIUS GRISEBACH & HORST LUDWIG [EDS.]. - Preussische Bildnisse des 19. Jahrhunderts. Zeichnungen von Wilhelm Hensel.
4071425: LÖWENTHAL, L. - Judaica, Vorträge, Briefe. (Schriften 4)
143630: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Religion.
4141121: LÖWITH, K. - Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19.Jahrhunderts.
151342: LOWNDES, ROSEMARY & CLAUDE KAÏLER - Make your own World of the Theatre. All you need is a pair of scissors and glue.
4071240: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Das Leben Sören Kierkegaards.
4075751: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - A Short Life of Kierkegaard.
87997: LOWRY, JAMES W. - The Martyrs' Mirror Made Plain. A Study Guide and Further Studies.
101338: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
4018024: LOWTHER CLARKE (ED.) W.K. - Liturgy and Worship. A Companion to the Prayer Books of the Anglican Communion. Contrib.: W.O.E.Oesterley, P.F.Levertoff, J.H.Srawley a.o.
166053: LOXTON, HOWARD - Elseviers kattengids. Met beschrijving van 90 variëteiten.
165671: LOY, ROSETTA - Wegen van stof.
121360: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
156667: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
162612: LOYRETTE, HENRI - Gustave Eiffel. Ein Ingenieur und sein Werk.
141483: LOZE, PIERRE & FRANÇOIS LOZE - België Art Nouveau. Van Victor Horta tot Antoine Pompe.
145807: LOZE, PIERRE & MARC DETIFFE [PHOTOGR.]. - Ausia Architectures. Michel Benoit & Thierry Verbiest
4007065: LUBAC, H. DE (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin.
4058470: LUBAC, H. DE (PROUDHON, P.J.) - Proudhon et le Christianisme.
152627: LUBBERS, KLAUS - Born for the Shade. Stereotypes of the Native American in United States Literature and the Visual Arts, 1776-1894.
165380: LUBBERS, PROF. DRS. R.F.M. & MR. J.J.A.M. VAN GENNIP [INTROD.]. - Waarheid en waardigheid. Civil society en samenwerking in Europa.
130453: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
130458: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Draaiboek voor een wetgeving. Systematische bescrijving van de procedure.
145114: LUBBERTS, J.D. & DRS. E. VISSER - Literatuurgeschiedenis. Met zoveel woorden.
141689: LUBELSKI-BERNARD, NADINE - Leopold II et le Cabinet Frere-Orban [1878-1884]. Correspondance entre le roi et ses ministres [2 Vols. Compl.].
142465: LUBER, JET & MIEP DE FEIJTER [ILLUSTR.]. - Ike op reis.
140292: LÜBKER, FRIEDRICH [DR. MAX ERLER - ED.]. - Reallerikon des classischen Altertums für Gymnasien.
92618: LUBRICH, OLIVER - Reisen ins Reich 1933 bis 1945. Ausländische Autoren berichten aus Deutschland. Zusammengestellt und mit einer Einleitun von Oliver Lubrich
156015: LUCA, LESLIE DE [ = ANTHONY VAN KAMPEN] - De Inca-bruid. Het authentieke verslag van Julia Gregory's lotgevallen.
91164: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboeken.
130454: LUCARDIE, PAUL & GERRIT VOERMAN & ARJAN MARCHAND - Portaal tot het parlement. Kandidaatstelling binnen politieke partijen in acht westerse landen.
110807: LUCARDIE, PAUL - Nederland stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
91625: LUCARDIE, PAUL - Nederland, Stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
30590: LUCAS, HENRY S. - Netherlanders in America. Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950
101889: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811.
144049: LUCAS, PETER J. [ED.]. - Franciscus Junius. Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, adhinc annos X.LXX. Anglo-Saxonicè conscripya, & nunc primum edita.
167884: LUCAS, F.L. - The Drama of Chekhov, Synge, Yeats and Pirandello.
141764: LUCAS, FR. - Christ-Lucas Gartenbuch. Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens und zur Kultur der Blumen, Gemüse, Obstbäume und Reben, einschiesslich der Blumenzucht im Zimmer.
4000499: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. (2 Vols.). Selected and Arranged for Publication. 1955, 2 vols., 994 pp., cloth
156529: LUCAS, F.L. - The Drama of Ibsen and Strindberg.
140718: LUCAS, SPENCER G. - Dinosaurs. The Textbook.
131513: LUCAS, HENRY S. [ED.] - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged for Publication [2 Vols. = Compl. Set]
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
4009733: LUCAS, L. - Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Der Kampf zwischen Christentum und Judentum. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.
4024625: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch Immigrants to the United States and Canada, 1789-1950.
4074746: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and arranged for publication. Combined edition, with additional translations.
104866: LUCASSEN, JAN & ANNE LAVELLE [TRANSL.]. - Tracing the Past.
150306: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectief, 1600-1900.
140895: LUCASSEN, P. - Infantile Colic in Primary Care. Occurrence, Causes, Treatments.
121459: LUCASSEN, JAN - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Internationale en Comparatieve Sociale Geschedenis aan de V.U.
110237: LUCASSEN, VINCENT & PIET SCHENKELAARS & HUIB DE VRIEND - Oogst uit het lab. Biotechnologie en voedselproductie.
153775: LUCE, JOHN V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
151828: LUCE, JOHN V. - Homer and the Heroic Age.
150720: LUCE, J.V. - The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
167623: LUCEBERT - Gedichte und Zeichnungen.
150229: LUCEY, KENNETH G. - What is God ? The Selected Essays of Richard R. la Croix.
100908: LUCHAIRE, ACHILLE [JOHN W. BALDWIN - INTROD.]. - Social France at the Time of Philip Augustus.
167046: LUCHAIRE, ACHILLE - Philippe Auguste et son temps [1137-1226].
60458: LUCHT. J. - Kirchenreform durch offnung zur Religion (Bilanz der bisherigen Kirchenreformbestrebungen und neue Perspektiven)
100289: LUCIE-SMITH, EDWARD - Symbolist Art.
100120: LUCIE-SMITH, EDWARD - Jeanne d'Arc.
110430: LUCIE-SMITH, EDWARD - Furniture. A Concise History. Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied, landschap, mensen, flora, fauna. Meppel, (1947). 4to.
122646: LUCIE-SMITH, EDWARD - Joan of Arc.
130766: LUCIE-SMITH, EDWARD - The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms.
150147: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland.
88610: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland
157245: LUCK, RATUS [ED.]. & PETER RRISMANN & PETER KRAUT - Geehrter Herr - lieber Freund. Schweizer Autoren und ihre deutschen Verleger. Mit einer Umkehrung und drei Exkursionen.
140913: LÜCKE, COR - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 jaar wonen en werken.
46438: LUCKENSMEYER, DAVID/ALLES, PAULINE (ED.) - Studies of Religion and Politics in the Early Chriatian Centuries (Early Christian Studies, volume 13)
142156: LUCKHARDT, JOCHEN & ANGELIKA LORENZ [EDS.]. - Heinrich Aldegrever und die Bildnisse der Wiedertäufer.
131327: LUCKOCK, HERBERT MORTIMER - The History of Marriage. Jewish and Christian in Relation to Divorce and Certain Forbidden Degrees.
101521: LUCRETIUS & W.H.D. ROUSE (TRANSL.) - De Rerum Natura.
140249: LÜDEMANN, GERD - Ketzer. Die andere Seite des frühen Christentums. Studienausgabe.
4062906: LÜDEMANN, G. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
4138041: LÜDEMANN, G. (DREWERMANN, E.) - Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung met Eugen Drewermann. (Bensheimer Hefte 71)
4065393: LÜDEMANN, G. - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
103888: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
123207: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
131703: LÜDER, DAGMAR [ED.] - Das Schicksal der Dinge. Beiträge zur Designgeschichte.
100076: LÜDERITZ, BERNDT - Therapie der Herzrhythmusstörungen. Leitfaden für Klinik und Praxis.
30385: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Tokio (Serie: beroemde musea van de wereld)
30379: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Museum Fine Arts Boston (Serie: beroemde musea van de wereld)
30382: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - British Museum Londen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30380: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Prado Madrid (Serie: beroemde musea van de wereld)
30386: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Oude Pinakotheek München (Serie: beroemde musea van de wereld)
30377: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - National Gallery Washington (Serie: beroemde musea van de wereld)
30381: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Cairo (Serie: beroemde musea van de wereld)
30383: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Uffizi Florence (Serie: beroemde musea van de wereld)
30384: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Kunsthistorisch Museum Wenen (Serie: beroemde musea van de wereld)
143490: LUDWIG, EMIL - Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik.
142071: LUDWIG, BEATE & HENRY WALTER - Das Brillen-Buch. Sehen und gesehen werden.
153219: LUDWIG, KARL - Reliëf in uw tuin met klimplanten. Meer dan 35 plantensoorten uitvoerig beschreven. Alles over priëlen, pergola's en latwerk. Met duidelijke en inspirerende projecten.
145885: LUDWIG, BEATE & HENRY WALTER - Das Brillen-Buch. Sehen und gesehen werden.
102894: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 38
145530: LUDWIG, COY - Maxfield Parrish.
101890: LUDWIG, EMIL - Gespräche mit Masaryk. Denker und Staatsmann.
102892: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 53.
102893: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 54/55.
165156: LUDWIG, HERMANN - Johann Georg Kastner. Ein elsässischer Tondichter, Theoretiker und Musikforscher. Sein Werden und Wirken [2 Volumes in 3 Bindings].
102891: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 45.
101077: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
4142697: LUDWIG, M. (HRSG.) (SCHWEBEL, H.) - Kunst - Raum - Kirche. Eine Festschrift für Horst Schwebel zum 65. Geburtstag.
121732: LUFT, WERNER - Rauchringe. Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen.
101078: LUFTI, AFAF & SAYYID MARSOT - Egypt in the Reign of Muhammad Ali.
152770: LUGER, DRS. BERNT & DR. HARRY G.M. PRICK & KEES NIEUWENHUIJZEN [EDS.]. - De Beweging van Tachtig. Schrijvers prentenboek deel 22.
121966: LUGINBÜHL, RUDOLPHO [ED.]. - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund & Nicolai De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria [2 Vols. in envelope].
122377: LUGT, ARIE VAN DER - From Speech to Words.
167818: LUGTENBERG, MR. A.H.J. [ET AL.]. - Het recht van de ziekenfonds- en de bijzondere ziektekostenverzekering. Een beknopte inleiding.
60459: LUHRMANN. D. - Das Offenbarungsverstandnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 16)
100254: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
153818: LUIDINGA, FRANS - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Weltevreden en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
95662: LUIJK, MADELON VAN - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380, 1580
155754: LUIJKS, GERARD - Raman Studies on Molecular Beams Relaxation and Excitation by CO2 Laser.
4036557: LUIJPEN, W. - Theologie is anthropologie.
4046077: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
4061170: LUIJPEN, W. - Inleiding tot de existentiële fenomenologie. (Aula)
121317: LUIJT, J. & M.G. HOUTMAN & F. WEEGENAAR [PHOTOGR.]. - Schoonhovens zilver St. Eloy. 10 jaar Schoonhovens goud- en zilversmidsgilde St. Eloy. 1988-1998.
46467: LUIJTELAAR, E.L.J.M. VAN/PETERS, G.J./THIJSSEN, J.M.M.H./JONG, I.F.J./VOGELZANG, M.E. (RED.) - Van frictie tot wetenschap. Jaarboek 1990-1991 Vereniging van Akademie-onderzoekers
150417: LUIJTEN, JAN - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
103920: LUIJTEN, GER & ARIANE VAN SUCHTELEN & REINIER BAARSEN & WOUTER KLOEK & MARIJN SCHAPELHOUMAN [EDS.]. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlands Art 1580-1620.
110686: LUIJTEN, HANS & JAN KONST [EDS.]. - Lust tot poëzie. Gedichten van Vondel.
53565: LUIJTEN, GER A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620
130643: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld. Meer dan 1000 foto's en documenten.
165680: LUIJTERS, GUUS [FOREW.]. - Een stuk of wat gedichten. Een bloemlezing uit het fonds van Wagner & Van Santen.
4136652: LUIJTERS, G. (VERNE, J.) - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
143291: LUIJYPEN, WILLIAM A. - Existential Phenomenology.
84876: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honig zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken e stichtelyke verzen
87206: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het oude en nieuwe verbond. Vertoonenede drie honder zeven en dertig Konstige Figuuren, verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke verzen (2 delen)
82624: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen, van het oude en nieuwe verbond, vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen (2 delen)
46382: LUIKEN, JAN - Het Menselyk Bedryf
91244: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen, met koopere afbeeldingen verciert. Nevens haar vaarsen, aanmerkingen, en zielzuchtingen.
91239: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerde zielen-vuur: zynde bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende versen en heilige Spreuken.
91241: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
53550: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedrijf, in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen, van ambachten, kosnten, hanteeringen en bedryven, met verzen
91245: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
144755: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
82443: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa, de plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Arfrika
4021269: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
130201: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
131023: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
152112: LUITING, P. - The Value of Feed Consumption Data for Breeding in Laying Hens.
92337: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
145832: LUKACS, JOHN - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
162359: LUKACS, DR. GABOR - Kaitai Shinsho. The Single Most Famous Japanese Book of Medicine & Geka Soden, an Early Very Important Manuscript on Surgery.
155900: LUKACS, JOHN - Langs kromme lijnen. Zes resterende vragen over de Tweede Wereldoorlog.
155679: LUKACS, JOHN - The Last European War. September 1939-December 1941.
4062374: LUKASSE, J. (GENK) - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
162978: LUKE, MARY M. - Gloriana. The Years of Elizabeth I.
4035673: LUKKEN, G. (RED.) (GREIMAS, A.J.) - Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J.Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie.
31095: LUKKEN, G. / WIT, J. DE - Lezen in fragmenten. De Bijbel als liturgisch boek (Liturgie in beweging 2)
4071511: LUKKEN, G. - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
4074266: LUKKEN, GERARD & JEROEN DE WIT ( RED.) - Het Kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen
140206: LULOFS, DR. F. - Nu gaet reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
155784: LUMIG, H.A. VAN - Experimental Investigations of Hydrogen Cluster Ions.
47379: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-Boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlande, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-Boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld. Nieuwe Uitgave
81890: LUMMEL, H.J. VAN - Hoofdgebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis in schetsen en afbeeldingen voorgesteld
87220: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
88077: LUMMEL, A.J. VAN - Register op het handboek der geschiedenis van het vaderland van Mr. G. Groen van Prinsterer
88842: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
104260: LUMMIS, MICHAEL & EDWIN KERN [EDS.]. - Xenosaga Episode III. Also Sprach Zarathustra.
122492: LUNACHARSKY, ANATOLY VASILIEVICH [MICHAEL GLENNY - TRANSL & ISAAC DEUTSCHER - INTROD.]. - Revolutionary Silhouettes.
4048928: LUNDBERG, J. - Kristus-Mystiken hos Paulus.
30781: LUNDHAUG, HUGO / JENOTT, LANCE - The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices
4139144: LUNDIN, R. & NOLL, M.A. - Voices from the Heart. Four Centuries of American Piety.
4138731: LUNDIUS, JOHANNES - Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienst und Gewohnheiten,. für Augen gestellet, in einer ausführlichen Beschreibung des gantzen levitischen Priesterthums. Und fünff unterschiedenen Büchern: usw (mit Poträt, Frontispice, und 31 Kupferstiche von J.W.Michaelis
162207: LUNENBERG, MIEKE - Geluk door geestelijke groei. De instititionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
4046667: LUNENBERG, M. (AMSTERDAM) - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
92649: LÜNNEMANN, KATINKA D. E.A. - Interventie door uithuisplaatsing. De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
53647: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning
30849: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning
104222: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte Geschenk van de Nijl.
121778: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
163150: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. & W.C. FOCK& A.J. VAN DISSEL [EDS.]. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Leeuwenhorst [Vol. 4 A & B].
101983: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
141196: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. [ED.]. - Sprekend verleden. Wegwijzer voor de verzamelaar van oude kunst en antiek.
31157: LUNT, HORACE G. - Old church Slavonic grammar
143388: LUPACK, ALAN & BARBARA TEPA LUPACK [EDS.]. - Arthurian Literature by Women.
142114: LÜPKES, DR. VERA [ED. - ET AL.]. - Papier. Moderner Werkstoff mit Tradition.
146488: LUPTON, J.H. - A Life of John Colet, D.D. Dean of St. Paul's and Founder of St. Paul's School. With an appendix of some of his English writings.
4142415: LURIA, A.R. - The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology.
53202: LURKER, MANFRED - Lexikon der Götter und Dämonen. Namen - Funktionen - Symbole/Attribute
4142451: LURKER, M. (HRSG.) - Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Ergänzingsband 1)
92417: LUSCOMBE, D.E. - The school of Peter Abelard. The influence of Abelard's thought in the early scholastic period
31424: LUST, J. A.O. - A Greek - Englis Lexicon of the Septuagint. Part I, A-I & Part II, K-Omega (2 volumes)
30697: LUST, JOHAN A.O. - Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised Edition
151827: LUSTBADER, ERIC VAN - De voorganger.
110254: LUSTIGER, JEAN-MARIE - Trefpunt Europa. Een visie vanuit het christendom.
141768: LUTAUD, OLIVIER - Des Révolutions d'Angleterre à la Révolution Française. Le Tyrannicide & Killing No Murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte). Essai de littérature politique comparée.
88623: LUTEIJN, C.M. - 1864-1964, honderd jaar confessionele vereniging. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging.
93478: LUTEIJN, C.M. - Honderd jaar confessionele vereniging. 1864-1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging
95127: LÜTGE, H.A.J. / EIJKMAN, A.J. - Amsterdamsch Zondagsblad Tot Getuigenis der Waarheid. 1e t/m 12e jaargang, 1888-1899 (Complete Set, 12 banden)
4025549: LUTH, J.R. - Daer wert om `t seerste uytgekreten. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme 1550-1852. (Diss.)
4066240: LUTH, J. PASVEER, J. & SMELIK, J. (RED.) - Het kerklied. Een geschiedenis.
84359: LUTHARDT, D. CHR. ERNST - Geschichte der christlichen ethik vor der Reformation (2 volumes)
4138437: LUTHARDT, E. - Voordrachten over de Christelijke moraal. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.Riemens.
81499: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils, Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars, uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
4006005: LUTHER, M. - Vorreden zur Heiligen Schrift. Neu Hrsg. von Fr.Held.
156054: LUTHER, GISELA - Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik.
47993: LUTHER, MARTIN - Sprüche Martin Luthers vom Ublass wider Johann Tetzel 1517 (95 Thesen) ins Deutsche übertragen von Prof. Dr. Kawerau (Reformatorische Schriften, Erster Band. Luthers Werke)
92289: LUTHER, MARTIN - The bondage of the will. Translated by J.I. Packer & O.R. Johnston
48232: LUTHER, MARTIN - Ein seer gut un nützlichs Bettbuchleyn. Um 1527. Jar.
4003819: LUTHER, M. - Stemmen uit Wittenberg. (5 dln.). Preken, artikelen, brieven enz. van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten.
4054720: LUTHER, M. - Grosser Katechismus. Vollständige Ausgabe, sprachlich durchgesehen und dem Menschen der Gegenwart nahegebracht.
4023740: LUTHER, M. - Servum Arbitrum,. dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasamus van Rotterdam. In het hedendaagse Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C.v.d.Geer-De Ruiter.
4023748: N.N. (LUTHER, M.) - Studienausgabe. Band 1. In Zusammenarbeit mit H.Junghans, R.Pietz, J.Rogge und G.Wartenberg hrsg. von H.U.Delius.
4023534: N.N. (LUTHER, M.) - Reformatie-nummer van Stemmen des Tijds. M.m.v. H.H.Kuyper, A.Eekhof, W.J.Aalders e.a.
4012974: LUTHER, M. - Theologie des Kreuzes. Die religiösen Schriften. Hrsg. von G.Helbig. (KT 95)
54952: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
55136: LUTHER, MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof. Verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermerederd. Met een Voorrede, dienende tot bevestiging van de nuttigheid van dit doorwrochte werk, zo ter vertroosting van rechte hongerigen en dorstigen naar de rechtvaardiging die in Christus Jezus is, als ter beantwoording van allen die deze Leer tot zaligheid niet aannemen
9905: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Vevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige Aanmerkingen op onzen dagen toepasselyk vermeerdert. Deze tweede uitgave vermeerdert met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, soo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordinge van allen die dezen leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
201542: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE/SANTEN, DIRK JANSZ. VAN - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. INTERLEAVED WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
94548: LUTHER, MARTIN - Annotierungen zu den Werken des Hieronymus
9431: LUTHER, MARTIN - Enarrationes Seu Postillae Martini Lutheri maiores, in lectiones, qvae ex evangelicis historijs, Apostolorum scriptis, alijsque sacrae stripturae locis desumptae, per uni uersum annum, tam in diebus Dominicis, quam Diuorum memoriae sacris pro concione recitantur, fidelius atque diligentius quam antehac recognitae & excusae. Qvibvs Praeter nvnc primum adiectas aliquot Holilias, accessit etiam Apologia Graecorum de igne Purgatorio, exhibita in Concilio Basiliensi, per Ioannem Hartungum latinitate donata, neque unquam antea in lucem edita. Rerum quoque & uerborum toto opere memorabilium Index.
85879: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils Luther's dagboek of Christelijke Overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
94541: LUTHER, MARTIN - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
4054934: LUTHER, M. - Euch stossen dass es krachen soll. Sprüche, Aussprüche, Anekdoten. Mit 25 Reproduktionen nach Holzschnitten von Horst Bachmann.
4050602: N.N. (LUTHER, M.) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een Kerk.
86095: LUTHER, MARTIN (WALCH, J.G.) - Colloquia oder Tischreden. (Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften, herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. Zweiundzwanzigster Band.)
9731: LUTHER, MARTINUS/ERASMUS, DESIDERIUS - Servum Arbitrium, Dat is: De Knechtelyke Wille, Verklarende, dat de Vrye Wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. WAARBIJ: Erasmus van Rotterdam, van den Vryen-Wil, Tegen D. Martinus Luther.
4137595: N.N. (LUTHER, M.) - Hutten-Müntzer-Luther. Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von S.Streller.
4033735: LUTHER, R. - Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften.
94550: LUTHER, MARTIN / KLEINKNECHT, HERMANN - Luthers Galaterbrief-Auslegung von 1531. Studienausgabe
94549: LUTHER,MARTIN - Studienausgabe (Band 1, 2, 3, und 4) (4 volumes of 6)
131731: LUTHER, MARTIN [HANS VOLZ & HEINZ BLANKE & FRIEDRICH KUR - EDS.] - Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschiedene Ausgabe. [Compl.in 3 Parts]
54685: LUTHER, MARTIN - D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. (Complete set of volume 1-112 of the so-called Weimarer Ausgabe. The series is divided in 4 parts: I. Tischreden, in 6 volumes. II. Die deutsche Bibel, in 15 volumes. III. Briefe, in 18 volumes. IV. Schriften, in 73 volumes.)
10088: LUTHER, MARTIN - Der CI. Psalm, Durch D. Mar. Luth. Ausgelegt.
6872: LUTHER, MARTIN/BEUMLER, MARCUS - Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmu?tiges Gespra?ch, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erkla?rung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
47512: LUTHER, MARTIN - A Commentary on the Psalms, called Psalms of Degrees. In which, among many other interesting subjects, the Scriptual Doctrine respecting the divinely instituted and honourable estate of Matrimony is Explained and Defended, in opposition to the Popish Errors of Monastic Seclusion, and Enforced Celibacy. To which is prefixed, An Historical Account of the Monastic Life, particulary of the Monasteries of England
4023503: N.N. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in zijn leven en werken. van 1483-1525. (bijdr. van H.H.Barger, J.Lindeboom, A.W.Bronsveld e.a.)
55551: LUTHER, MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof. Verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermerederd. Met een Voorrede, dienende tot bevestiging van de nuttigheid van dit doorwrochte werk, zo ter vertroosting van rechte hongerigen en dorstigen naar de rechtvaardiging die in Christus Jezus is, als ter beantwoording van allen die deze Leer tot zaligheid niet aannemen
92589: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
9581: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert. Met een Voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, zoo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordige van allen die dezen Leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
9582: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof verklaart en bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.
9583: LUTHER, MARTIN - De Uitgelezene Kleine Schriften van Doct. Martinus Lutherus, Uit zyne Groote Werken by een getrokken, en met eene algemene Voorreden over den Zege van Luthers Schriften verrykt, door den Heer Johann Jacob Rambach. Uit het Hoogduitsch in zuiver Nederduitsch overgebracht.
89255: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres.
130542: LÜTHOLD-MINDER, IDA - Helvetia Mariana. Die Marianischen Gnadenstätter der Schweiz.
60462: LUTJEHARMS. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw
4009303: LUTJEHARMS, W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Herrnhutters. in de Nederlanden in de 18e eeuw. (Diss.).
152290: LÜTKEMEIER, THOMAS - Chez soi. The aesthetic self in Arthur Schopenhauer, Walter Pater and T.S. Eliot.
54208: LUTTENBERGER, ALBRECHT P. - Katholische reform und Konfessionalisierung. (Ausgewählte quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Band 17)
4137796: LUTTERVELT, R. VAN (VANMOUR, J.B.) - De Turkse schilderijen van J.B.Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Met 39 platen waarvan de 1e in kleur.
54950: LUTTIKHUIS, BERNARD - Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente
54788: LUTTIKHUIZEN, G.P. - De veelvormigheid van het vroegste christendom
4142694: LUTTIKHUIZEN, G.P. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Eeuwig kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie.
153492: LUTZ, ANNABELLE - Dissidenten und Bürgerbewegung. Ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei.
4136586: LUTZ, J. (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirchlichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Entwicklung der homiletischen Prinzipien.
156687: LUTZ, H. & A. KOHLER [EDS.]. - Aus der Arbeit an den Reichstagen unter Kaiser Karl V. Sieben Beiträge zu Fragen der Forschung und Edition.
30515: LUTZ, HEINRICH - Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit
162231: LUTZ, BURKART & PAMELA MEIL & BETTINA WIENER [EDS.]. - Industrielle Fachkräfte für das 21. Jahrhundert. Aufgaben und Perspektiven für die Produktion von morgen.
4138276: LUTZ, H.M. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12, 1-8 und 14, 1-5. (WMANT 27)
130630: LUTZE, EBERHARD - Veit Stoss.
165348: LÜTZELER, PAUL MICHAEL - Hermann Broch. A Biography.
4135639: LUX, R. - Die Weisen Israels. Meister der Sprache - Lehrer des Volkes - Quelle des Lebens.
143214: LUYCKX, JOOST [ED.]. - ACCO Geschiedenis van een studentencoöperatie 1950-2010.
121267: LUYCKX, JACQUES [ED.]. - Koorzang in de Sint-Janskathedraal [With CD].
164085: LUYCKX, JACQUES - Theater in drie eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003.
160176: LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. [ED.]. & G.M. VAN HETEREN & A. DE KNECHT-VAN EEKELEN & M.J.D. POULISSEN [EDS.]. - Dutch medicine in the Malay Archipelago, 1816-1942. Articles presented at a symposium held in honor of Prof. Dr. D. de Moulin, on the occasion of his retirement from the proffessorship of the History of Medicine at the Catholic University of Nijmegen.
52437: LUYKEN, J. - Geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
140911: LUYKEN, JAN [A.J. GELDERBLOM & A.N. PAASMAN & J.W. STEENBEEK - INTROD. & NOTES]. - Duytse lier.
8834: LUYKEN, JAN - De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter.
9733: LUYKEN, JAN - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk. WAARBIJ: De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Des Menschen Begin, Midden en Einde. Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vyftig Konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Autheur.
10130: LUYKEN, JAN/HESMAN, GERRIT - Spiegel van het Menselyk Bedryf, Vertoonende Honderd verscheiden Ambachten, Konstig afgebeeld, En met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen Verrykt, door Jan en Kasper Luiken. WAARBIJ: Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid, door Jan Luiken. WAARBIJ: Schriftuyrlijcke Bladwyser, Ofte Jeugds Onderrichter, Doorloopende alle de Boecken des Ouden en Nieuwen Testaments. Vervattende de voornaemste Saecken en Personen, in eenige gerijmde Vragen en Raedsels. Te saemen gesteld en gerijmd door Gerrit Hesman.
1250: LUYKEN, JAN - Vonken der Liefde Jezus, Van het God begeerende Zielen-Vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken.
10089: LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert.
9584: LUYKEN, JAN - Geestelyke Brieven
9585: LUYKEN, JAN/SPINNIKER, ADRIAAN - Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. WAARBIJ: De Werken en Vergelding der Barmhertigheid, En Onbarmhertigheid, Uit Matth. XXV. berymd door Adriaan Spinniker.
9469: LUYKEN, JAN - Geestelyke Brieven. Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
103552: LUYKX, PROF. DR. THEO - Politieke geschiedenis van België [2 Vols. Compl.].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29