Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4061184: IMMENS, P. - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met een voorrede, ter aanprijzing van de Gedachtenis des Rechtvaardigen, over Spreuken 10:7 door J.Willemsen. Verneerderd met veertien gezangen door Joh.Hazeu Czn.
96656: IMMENS, PETRUS - Het Genadeverbond
55106: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende oefeningen en predikatiën (jubileum uitgave)
31473: IMMENS, PETRUS - De godvruchtige avondmaalganger. Tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der genade en een Godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel
70007: IMMENS, PETRUS - De godvruchtige avondmaalganger. Hertaald door C. Bregman
154139: IMMENSACK, RAINER [ULRICH SCHNEIDER - ED.]. - Bibliographie als Geschichte der deutschsprachigen Tabakliteratur von 1579-1995.
181073: IMMERSEEL, FRANS VAN - Manten en Kalle, de Jacquemarts, de uurautomaten.
105326: IMMERSEEL, FRANS VAN - Manten en Kalle, de Jacquemarts, de uurautomaten.
183372: IMMERZEEL JR., J. - De levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, graveurs en Bouwmeesters.
161582: IMMERZEEL JR., J. - Lofrede op Rembrandt.
153606: IMMINK, MR. D.A.E. [ED.]. - De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij van 1863-1913.
9789023923893: IMMINK, F.G.|VOS, C.J.A. (RED.) - God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten
150197: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen.
170405: IMMINK, F.G. - Divine Simplicity / De eenvoud Gods [met een samenvatting in het Nederlands].
54313: IMMINKHUIZEN, H. - De Nadere Reformatie. Pirmaire bibliografie van 19de-eeuwse uitgaven
58245: IMMINKHUIZEN, H. - De Nadere Reformatie. Primaire Bibliografie van de 19de-eeuwse uitgaven
157268: IMMROTH, JOHN PHILLIP [ED.]. - Ronald Brunless McKerrow: A Selection of His Essays.
4009221: IMPETA, C.N. - Waar het om ging. Een overzichtelijk beeld van wat plaats vond i.v.m. het conflict en de scheuring in de Geref.Kerken. Hier spreken de officiële stukken v.d. opeenvolgende Generale Synoden in afgeronde citaten.
4013190: IMSCHOOT, P.V. - Theologie de l`Ancien Testament. I. Dieu. II. L'Homme
140448: INATI. SHAMS C. - Iraq . Its History, People, and Politics.
4142180: INAYAT KHAN, HAZRAT - De eenheid van religieuze idealen.
180977: INBARI, PINHAS - The Palestinians between Terrorism and Statehood.
123079: INDESTEGE, DR. LUC [INTROD.]. - Een keur uit Jan van Stijevoorts refreynenbundel. Anno 1524. Met een inleiding en aanteekeningen door Dr. Luc Indestege.
102762: INDIE - De suikerfabrieken Watoetoelis en Poppoh in beeld.
155651: INDRIDASON, ARNALDUR - Winternacht.
184183: INDUSTRIAL RECIPE BOOK - - Industrieel receptenboek, bevattende 600 voorschriften tot het vervaardigen, samenstellen en onderzoeken van materialen voor Fabrieken, Ambachten en Bedrijven. Naar verschillende bronnen bewerkt.
4140404: INEICHEN, G. (HRSG.) (GUGGENHEIM, J.) - Liebe dienen Nächsten: er ist wie du. Judaica für Josef Guggenheim zum 60. Geburtstag.
4142951: INEICHEN, H. - Philosophische Hermeneutik.
185211: INEKE SPAANDER [EDS. - ED AL.].|LEEUW, R.-A. - De stad Delft. Cultuur en maatschappij tot 1572 [2 Volumes Complete].
44203: INFORMATIEBOEKJE VOOR DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes en enkele andere adressen, gegevens over de Ned. Geref. Predikantenopleiding, gegevens over landelijke en plaatselijke verenigingen, enz.enz.
140320: INFORMATION|PRESS SERVICE - - The Luxembourg Grand Ducal Family.
150619: ING. J. HOFSTRA [INTROD.].|LYKLEMA, L.J. - Friese Molens.
180943: ING. J.W.C. BESEMER|LEHR, DR. ANDRÉ - Zingende torens. Gelderland & Limburg.
166946: PROF. DR. ING. FRANS A.J. VAN DEN BOSCH [EDS. - ET AL.].|VOLBERDA, PROF. DR. HENK W. - Inspelen op globalisering. Offshoring, innovatie en versterking van de concurentiekracht van Nederland.
150784: CH'ING, YEH [STEPEHN PAN|RALPH MORTENSEN - EDS.].|T.H. TSUAN - Inside Mao-Tse-Tung Thought. An Analytical Blueprint of His Actions. By a former top Chinese communist leader Yeh Ch'ing [Jen Tso-hsuan].
123325: INGE DE WILDE|NICOLE TEEUWEN|SCHREUDER, ANNICK|ULLA JANSZ [INTROD.]. - Een verbond van gestudeerde vrouwen. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, 1918-1993.
182836: INGE DE WILDE|NICOLE TEEUWEN|SCHREUDER, ANNICK|ULLA JANSZ [INTROD.]. - Een verbond van gestudeerde vrouwen. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, 1918-1993.
166831: INGE WERCHEN [ED.].|KAISER, PROF. DR. BRUNO [INTROD.]. - Ex Libris Karl Marx und Friedrich Engels. Schicksal und Verzeichnis einer Bibliothek.
146292: INGE STARCK [EDS.].|STARCK, SIEGFRIED - Socrates voor managers.
153916: INGEBORG M. OHLENDORF|J.-P. MALIN [EDS.].|WIDDIG, WALTER - Aphasietheorie im Wandel. Informationen aus medizinisch-apparativen Untersuchungsverfahren für Aphasietherapeuten.
163481: INGEBORG VERHEUL [ET AL.].|J.F. HEIJBROEK|KEYSER, MARJA - Frederik Muller [1817-1881]. Leven & werken.
89675: INGELSE, LOURENS - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven Landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
131109: INGEN, KUBUS VAN|JOHN MULDER [EDS. - ET AL.]|VICTOR LAURENTIUS - Terugblik. Het zal me een zorg zijn.
123425: INGEN, JAAP VAN - Noordwijks plateel en aardewerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De Kroon - De Zwing - Northgo - Wassing - Mertens.
90386: INGEN, F.J. VAN E.A. - Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit, Amsterdam 18 en 19 december 1986.
100211: INGENIEROS, JOSÉ|JULIUS REINKING [TRANSL.]. - Prinzipien der biologischen Psychologie.
4133274: INGHAM, BENJAMIN - Diary of an Oxford Methodis. 1733-1734. Ed. by R.P.Heitzenrater.
154719: INGHAM, RICHARD [ED.]. - The Cambridge Companion to the Saxophone.
53448: INGHOLT, HARALD - Berytus. Archeological studies. Volume VI, Fasc. I. 1939-40 / Volume VI, Fasc. II. 1942 (2 volumes)
130027: INGLIS, ERIK - Faces of Power and Piety.
162810: INGLIS, FRED - People's Witness. The Journalist in Modern Politics.
103252: INGPEN, ROBERT|PHILIP WILKINSON - Encyclopedia of Mysterious Places. The Life and Legends of Ancient Sites around the World.
4140332: INGRAHAM, I.H. (HRSG.) - Die Feuersäule oder Israel in der Gefangenschaft.
121768: A.E. INGRAM [ILLUSTR.]|LEECHMAN, DOUGLAS - Native Tribes of Canada.
102400: INGRAO, CHARLES W. - Josef I. Der vergessene Kaiser.
157074: INGRID KUSSMAUL].|ZELLER, BERNHARD [FRIEDRICH PFÄFFLIN - S. Fischer Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. [ & Stadtplan].
121058: DR. INGRID KREUZER, GEB. OSSMANN|WEISE, GEORG - Die Plastik der Renaissance und des Frühbarock im nördlichen Spanien. Aragón, Navarra, die baskischen Provinzen und die Rioja. [2 Vols. Compl.].
157382: INGRID KARSUNKE [EDS. - ET AL.].|MICHEL, KARL MARKUS - Das Buch [Kursbuch vol. 133].
140936: INGRID KRAUSE|WALDBERG, PATRICK|YOLANDE AMIC - Le Surréalisme 1922-1942.
181757: IÑIGO-MADRIGAL [EDS].|LECHNER, J. - Spaans-Amerikaanse letterkunde. Overzicht van de Spaans-Amerikaanse letterkunde vanaf het begin van de zestiende eeuw.
157356: INMAN, COLIN - The A & C. Black Colour Books. A Collector's Guide and Bibliography 1900-1930.
150348: INNES, MICHAEL - The Man from the Sea.
142771: INNES, WILLIAM T. - Exotic Aquarium Fishes. A Work of General Reference.
46935: INOWLOCKI, SABRINA|ZAMAGNI, CLAUDIO (ED.) - Reconsidering Eusebius. Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 107)
168063: INSDORF, ANNETTE - François Truffaut.
156996: INSEL VERLAG - - 75 Jahre Insel Verlag 1899-1974. Eine Geschichte in Daten, Programmen und Dokumenten.
121827: INSIGHT TEAM SUNDAY TIMES - - The Yom Kippur War. A revised & enlarged edition of Insight on the Middle East War.
4300296: INSTONE-BREWER, DAVID - Feasts and Sabbaths. Pasover and Atonement. (Traditions of the Rabbis from the Era of the New Testament 2A)
130427: INTERBESTUURLIJKE VERHOUDINGEN - - Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen. Eerste periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen.
121879: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE - Labour Conditions in Soviet Russia. Systematic questionnaire and Bibliography - Prepared for the Mission of Enquiry in Russia.
165344: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS - MARPOL Consolitated Edition 2006.
165343: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - SOLAS Consolitated Edition 2004.
157592: INTERNATIONAL PUBLISHERS CONGRESS - - International Publishers Congress. Eleventh Session. Under the Patronage of H.M. King Edward VIII, 1936.
172136: INTERNATIONALE COMMISSION THÉOLOGIQUE - Textes et documents. Documents d'Église Volume 1 1969-1985 / Volume 2 1986-2009 (2 Volumes)
170395: INWAGEN, PETER VAN - An Essay on Free Will.
87912: INWAGEN, PETER VAN|ZIMMERMAN, DEAN W. - Metaphysics: The Big Questions
182216: INWOOD, BRAD - Reading Seneca. Stoic Philosophy at Rome
180681: IONG, DANIEL CRENA DE - Byzantine Aspects of Italy. An illustrated handbook guiding the traveler to Italy's Byzantine heritage.
92051: IONGH, ADRIANUS CORNELIS CRENA DE - G.C. van Santen's lichte wigger en snappende siitgen. Zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect
147360: IONGH, DR. A.W. DE - Erasmus' Denkbeelden over Staat en Regeering.
55606: IONGH, JANE DE - Van Gelder zonen, 1784-1934
56612: IONGH, JANE DE - De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk. Hertogin van Savooie 1480-1530 / Madama. Margaretha van Oostenrijk. Hertogin van Parma en Piacenza 1522-1586 / De Koningin. Maria van Hongarije. Landvoogdes der Nederlanden 1505-1558 (3 delen) (Serie: Regentessen der Nederlanden)
4051888: IONS, VERONICA - Mythologie van de wereld.
165128: IPENBURG, PIET VAN - Les in Lima. Een bioloog tussen regenwoud en woestijn.
158120: IPENBUUR|VAN SELDAM [FOREW.]. - Het Drukkersjaarboek voor 1908. Derde Jaargang
4300685: IPEREN, W.G. VAN - Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010. (Diss.)
164901: IPSER, KARL - Mit Goethe in Italien 1786-1986.
142057: IPSIROGLU, M.S. - Malerei der Mongolen.
164569: IRA PEARLSTEIN [INTROD.].|POOLE, BUZZ - Playing Cards.
101365: IRBLICH, EVA [& HERWIG WOLFRAM] - Karl der Grosse. Werk und Wirkung.
165624: IRELAND, ALLEYNE - Tropical Colonization. An introduction to the study of the subject.
4143127: IRELLI, G.C. AOYAGI, M. CARO, S. DE & PAPPALARDO, U. (HRSG.) - Pompejanische Wandmalerei. Mit 175 grossformatigen Farbtafeln, umfangreiche s/w Katalogusteil, Karten, und reiche Bibliographie.
150968: IREMONGER, LUCILLE - Lord Aberdeen. A Biography of the fourth Earl of Aberdeen, Prime Minister, 1852-1855.
181771: IRENA CZWENAR [EDS].|LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, BARBARA - A New Curriculum for English Studies.
4300554: IRENÄUS VON LYON, - Adversus Haereses / Gegen die Häresien IV. Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox. (Fontes Chrisiani 8/4)
182898: IRENE J.F. DE JONG [EDS.].|KIP, A.|MARIA VAN ERP-TAALMAN - Schurken en schelmen. Cultuurhistorische verkenningen rond de Middellandse Zee.
157363: IRENE NAGURSKI|KRYSTYNA M. OLSZER]|ZIMMER, SZCZEPAN K. [& LUDWIK KRYZANOWSKI - The Beginning of Cyrillic Printing Cracow 1491. From the Orthodox Past in Poland.
165103: IRIARTE, LAZARO - Geschiedenis van de franciscaanse beweging.
4139401: IRIGARAY, L. - Speculum. Spiegel des anderes Geschlechts.
104254: IRISH, DAN - Constantine. Prima Official Game Guide.
104518: IRMGARD BERRY - TRANSL.].|MAGRI, GENNARO [MARY SKEAPING - Theoretical and Practical Treatise on Dancing. Gennaro Magri, Naples 1779.
147395: IRMGARD ERNSTMEIER-HIRMER - PHOTOGRAPHS].|KIMPEL, DIETER|ROBERT SUCKALE [ ALBERT HIRMER - Die Gotische Architektur in Frankreich 1130-1270 [In Slipcase].
105323: IRMSCHER, GÜNTER [ED.]. - Glas. Glasmuseum Rheinbach. Spezialmuseum für nordböhmisches Hohlglas. Bestandskatalog. Volume 1.
153949: IRÖNS, NEVILLE JOHN - The Last Emperor. The Life of the Hsüan-túng Emperor Aisin-Gioro Pú-yi 1906-1967.
59670: IRONS, JOSEPH - Goddelijke leiding. Zeven predikaties
59827: IRONS, JOSEPH - Goddelijke leiding. Zeven predikaties
170088: IRRGANG, BERNHARD - Philosophie der Technik.
181655: IRSAY, STEPHEN D' - Histoire des Universités Françaises et étrangères des origines a nos jours [2 Vols. Compl.].
87798: IRSIGLER, FRANZ|VOLTMER, RITA - Incubi Succubi. Hexen und ihre Henker bis heute. Ein historisches Lesebuch zur Ausstellung
4136376: IRVIN, D.T. - Christian Histories, Christian Traditioning. Rendering Accounts.
53143: IRVINE, KEITH AND CHIPPY - Keith Irvine. A life in decoration
164486: IRVINE, WILLIAM - Apes, Angels, and Victorians. A Joint Biography of Darwin & Huxley.
183183: IRVING, WASHINGTON - The Sketch Book. Illustrated with one hundred and twenty engravings on wood, from original designs.
131222: IRVING J. REIN|KOTLER, PHILIP|MARTIN STOLLER - High Visibility. Kotler over marketing & Imago.
54778: IRVING, WASHINGTON - Life of George Washington (5 volumes)
150137: IRVING, JOHN - A Prayer for Owen Meany.
151894: IRWIN, RYAN M. - Gordian Knot. Apartheid and the Unmaking of the Liberal World Order.
170333: IRWIN, WILLIAM [ED.]. - The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert of the Real.
163128: IRWIN, JONES [ED.]. - War and Virtual War. The Challenges to Communities.
154651: IRWIN, ROBERT - For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies.
100954: IRWIN, DAVID - Neoclassicism.
123389: ISAAC, JAD [ET AL.]. - Analysis of Waste Management Politics in Palestine. Domestic Solid Waste and Waterwaste.
122492: ISAAC DEUTSCHER - INTROD.].|LUNACHARSKY, ANATOLY VASILIEVICH [MICHAEL GLENNY - TRANSL - Revolutionary Silhouettes.
157088: ISAAC, PETER [ED.]. - Six Centuries of Provincial Book Trade in Britain.
121075: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE [ED.].FR - Ornementation typographique et bibliographie historique. Actes du Colloque de Mons [26-28 août 1987].
4139995: ISAAC, J. - Jésus et Israel. Nouvelle édition.
89813: ISAACS, JENNIFER - Bush Food. Aboriginal food and herbal medicine.
4064373: ISAACS, R.H. & OLITZKY, K.M. - Sacred Moments. Tales from the Jewish Life Cycle. Selected and edited.
170221: ISAAK, MARK A. - The Counter-Creationism Handbook
151154: ISABEL DE ALZAGA [EDS.].|MENA, MANUELA - Bartolome Esteban Murillo [1617-1682]. Catálogo de la Exposición Prado & Royal Academy of Arts.
166288: ISABELLA BENNINGHOFF-LÜHL|JOHANNES SCHREINER|MEINHARD POHL|PRIEUR, JUTTA [ED.].|WALTER STEMPEL - Karten und Gärten am Niederrhein. Beiträge zur klevischen Landesgeschichte.
183312: ISABELLE DE CHARRIÈRE [JEAN STAROBINSKI - INTROD.].|ROUSSEAU, JEAN-JACQUES - Julie Ou la Nouvelle Héloïse & Lettres écrites de Lausanne [2 Vols. Compl.].
4050189: ISACKER, K.V. - Het Daensisme. 1893-1914.
163415: ISACKER, KAREL VAN - Liber Alumnorum Karel van Isacker s.j. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. K. van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emiritaat.
4048198: ISARIN, JET - Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.
95790: ISCHA, ANNA - De rups die al een vlinder was. Dagboek van een burn-out
164635: ISCHA, ANNA - De rups die al een vlinder was. Dagboek van een burn-out.
110358: ISEGAWA, MOSES - Abessijnse kronieken.
166044: ISEGAWA, MOSES - Abessijnse kronieken.
140814: ISEGHEM, JOHAN VAN - Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858.
154094: ISENBERG, HANS G. - Koopjes voor watersporters.
4024797: ISENKRAHE, C. - Experimental-Theologie. Behandelt vom Standpunkte eines Naturforschers.
94452: ISERLOH, ERWIN - Die Euharistie in der Darstellung des Johannes Eck. Ein Beitrag zur Vortridentinischen Kontroverstheologie Über das Messopfer
4075724: ISHERWOOD, CHR. - My Guru and His Disciple.
4143355: ISHERWOOD, CHR. (RAMAKRISHNA) - Ramakrishna and his Disciples.
154994: ISHIGAMI-IAGOLNITZER, MITCHIKO - Saint François d'Assise et maître Dôgen l'esprit Franciscan et le Zen. Étude comparative sur quelques aspects du christianisme et du bouddhisme.
4054199: ISHII, TOKISHI - Zielenadel in den kerker. De geschiedenis vam Tokishi Ishii door hemzelf beschreven in de strafgevangenis te Tokio.
183262: ISHIKAWA JUN [INTROD.].|KANEKO HIROSHI [PHOTOGR.].|KEENE, DONALD - No. The Classical Theatre of Japan.
183125: ISING, ALFONS - Met vliegend vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
84245: A. ISING (VERZAMELD DOOR)|ZEGGELEN, W.J. VAN - Vliegende bladen vol prenten (2 delen)
92668: ISING, A. - Haagsche schetsen.
181143: ISING, ALFONS - Onder de Schutse van het Gilde.
181157: ISING, ALFONS - Met vliegend vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
104395: ISINGS, J.H. [ILLUSTR.]. - Gulden sporen [5 Vols. Compl.]..
54763: ISINGS, J.H.|JONG, J.W. DE|MOERMAN, J.J.|WAGENVOORT, H. - "30 Schoolplaten ""voor de vaderlandse geschiedenis"". 1. Romeinse legerplaats aan de Rijnmond (Valkenburg). 2. Willibrord, de Apostel der Friezen. 3. Aan het hof van Karel de Grote. 4. De Noormannen voor Dorestad. 5. Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099. 6. Floris V door de edelen gevangen genomen. 7. Jacoba van Beieren vòòr Gorinchem 1 dec. 1417. 8. In een Middeleeuws klooster. 9. Een stad in de Middeleeuwen. 10. Luther op de Rijksdag te Worms, 1521. 11. Karel V. doet afstand van de regering. 12. Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, augustus 1566. 13. Willem van Oranje in de Raad van State, 31 december 1564. 14. De prins trekt over de Maas, 1568. 15. Leidens ontzet, 3 oktober 1574. 16. De slag bij Nieuwpoort. 17. Een zomermiddag met de Muiderkring. 18. Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch, 1629. 19. ""Behouden Huys"" op Nova Zembla. 20. De Dam te Amsterdam, 1666. 21. Krijgsraad voor de Vierdaagse zeeslag, 1666. 22. Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688. 23. De Grote Vergadering te 's-Gravenhage, 1651. 24. Aan de Hollandse Waterlinie, 1672. 25. Een buitenplaats aan de Vecht, +/- 1740. 26. Franse troepen trekken over de Lek, 15 jan. 1795. 27. Hollandse Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812. 28. Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813. 29. Voor honderd jaar. 30. Stadsleven tegen het midden der 19de eeuw (Complete Set)"
142481: ISINGS [ILLUSTR.].|PENNING, L. - De vaandrig van den stedendwinger.
184224: ISKARI [ED.]. & KEMNER [ILLUSTR.]. - De Magier. Vakblad voor de goochelkunst [Lustrumjaargang 1959-1960].
4139162: ISLAM, S. - Sufism and Bhakti. A Comparative Study. (Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IIID, South Asia, 7)
157658: ISLAM, ROUMEEN [ED.]. - Information And Public Choice. From Media Markets To Policymaking.
183384: ISPHORDING, EDUARD|MANFRED VON ARNIM [EDS.]. - Fünf Jahrhunderte Buchillustration. Meisterwerke der Buchgarphik aus der Bibliothek Otto Schäfer.
147180: ISPHORDING, EDUARD|MANFRED VON ARNIM [EDS.]. - Fünf Jahrhunderte Buchillustration. Meisterwerke der Buchgarphik aus der Bibliothek Otto Schäfer.
158103: ISRAEL, NICO - - 250 Fine and Interesting Old Books in many fields, Maps and Atlases [Catalogue 25].
4075817: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel. 1585-1740.
185792: ISRAEL, JONATHAN I. - Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity and the Emancipation of Man 1670-1752.
53833: ISRAEL, NICO - - Catalogue twenty-five. 250 fine and interesting old books in many fields, maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order
186336: ISRAEL, JONATHAN I. - A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy.
141576: ISRAEL SHATZMAN|YONAH, MICHAEL AVI - Illustrated Encyclopaedia of the Classical World.
92029: ISRAËL, EDDY-LEX - Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche Lied
186335: ISRAEL, JONATHAN I. - Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolturion and Human Rights 1750-1790.
52409: ISRAEL, J. - De Joden in Europa
161013: ISRAEL ACADEMY OF SCIENCE - Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities [Vol. 1-4].
158102: ISRAEL, NICO - - Nico Israel 1950-1980. Interesting Books and Manuscripts on Various Subjects. A selection from our stock arranged in chronological order to the end of the Sixteenth century: thereafter alphabetically [Catalogue 22].
183695: ISRAEL, JONATHAN I. - De joden van Europa 1550-1750.
101309: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
101256: ISRAEL, JOHN - Student Nationalism in China, 1927-1937.
91639: ISRAEL, M. - Graphologie toegepast op kinderschrift
96154: ISRAEL, JONATHAN I. - European Jewry in the Age of mercantilism 1550-1750
96151: ISRAEL, JONATHAN I. - European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750
182562: ISRAELS PERRY, ELISABETH - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
181656: ISRAELS PERRY, ELISABETH - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
162127: ISSIDORIDES, DIANA - A Rose by Any Other Name... An Experimental, Psycholinguistic Study of Dutch Sentence Comprehension by Adult Non-native Listeners.
154757: ISSIDORIDES, DIANA [& ERIK D'AILLY|WILLUM MORSCH] - Cartografie Van De Liefde. Een Atlas Voor Het Hart.
165821: ISTENDAAL, GEERT VAN - Taalmachine. Gedichten.
32470: ITALIE, E. - Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek
100902: ITALY|SURROUNDINGS - - Napoli e dintorni [In red slipcase].
180642: ITERSON, PROF. DR. W. VAN - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zui-nederlandse en andere bronnen.
184895: ITJESHORST, J. & S.T. HEIDEMA & F.J.D. BARENDS [EDS - ET AL.]. - Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum [1912 = First Year].
184755: ITOH, TEIJI [TEXT] & YUKIO FUTAGAWA [PHOTOGR.]. - The Classic Tradition in Japanese Architecture. Modern Versions of the Sukiya Style.
4039287: ITTERZON, G.P. VAN (GOMARUS, FR.) - Franciscus Gomarus. Met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen.
92165: ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus. Met een portret, facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen
60934: ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus [Met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen]
84620: ITTERZON, G.P. VAN - Belijnd belijden
143709: IVANOF - De geschiedenis van het graanmalen. Naar verschillende bronnen tot een geheel verwerkt. The Wind at Work. An Activity Guide to Windmills.
110782: IVEN, WILLEM|MIEP MANDOS - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
90447: IVEN, WILLEM|MANDOS, MIEP - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
90395: IVEN, WILLEM|MANDOS, MIEP - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
151082: IVENS, JORIS - Autobiografie van een filmer.
150582: IVES, PHILIP [ED.]. - Nativity in Stained Glass. With Text from the Bible.
157627: IVO SMITS [EDS.].|MATTHI FORRER|YONEMOTO, MARCIA - Staatsgevaar of sierobject. Japanse kaarten uit de Siebold-Collectie.
152343: IVO VAN STRIJTEM [EDS.].|STASSIJNS, KOEN - De mooiste van de hele wereld. 300 gedichten van de 20ste eeuw samengebracht.
162882: IVOI, PAUL D' [O. GEVEEN - ED.]. - De tien gouden oogen.
168376: IVY TRECHT|ROBERTS, VERNE L. - Bibliotheca Mechanica.
157725: IVY TRECHT|ROBERTS, VERNE L. - Bibliotheca Mechanica.
167980: IWAMIYA, TAKEJI|MITSUKUNI, YOSHIDA|RICHARD L. GAGE - Forms, Textures, Images. Traditional Japanese Craftmanship in Everyday Life.
152687: IYER, PICO - De open weg. De wereldreis van de veertiende dalai lama.
4140547: IZIS (CHAGALL, M.) - De schepping van een wereld / A World in making. Izis fotografeert Chagall.
141068: IZUTSU, TOSHIHIKO - Towards a Philosophy of Zen Buddhism.
174309: D'IZZALINI, LUIGI - Il principio intellettivo della ragione umana nelle Opere di S. Tommaso d'Aquino : studio storico-speculativo (tesi di laurea). Analecta Gregoriana - Series Facultatis Philosophicae Sectio B 31
168460: EDS.].|JAAGER, JOHAN JACOB [JOSEF BROZEK|MAARTEN S. SIBINGA - TRANSL. - Origins of Psychometry: Johan Jacob de Jaager, student of F.C. Donders on Reaction Time and Mental Processes [1865]. With a complete facsimile of the original Dutch text.
4045177: JAAKKE, A.W.G. & TUINSTRA, E.W. (RED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
31264: JAAKKE, A.W.G.|TUINSTRA, E.W. - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel
153881: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. [1573-1605].
95826: JAANUS, H.J. - De Andreaskerk en de Evangelische-Lutherse gemeente te Rotterdam. Een bloemlezing samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Andreaskerk door M.L. de Klerk
182597: JAAP-JAN FLINTERMAN - INTROD.].|LUCIANUS [HEIN L. VAN DOLEN - TRANSL. - De ontmaskering van de charlatans.
157257: JAAP VAN TRIEST [EDS.].|ZIJLSTRA, SYBRAND - Galeislaven en rekentuig. Drukkers, ontwerpers en de vooruitgang.
162019: [JAAP KLOSSE - ED.].|ESCOFFIER, AUGUSTE [JOHANNES VAN DAM - FOREW.]. - Ma cuisine. Escoffier voor iedereen.
164898: JAAP TAAPKEN [EDS.].|JONKERS, DICK A.|ROB A. KOLE - Vogels tussen Vecht en Eem. Avifauna van het Gooi, de Vechtstreek en de Eempolders.
132252: JAAP HEIJ|MAUDY SMITH|MINGAARS, PETER|PIM POSTHUMUS [EDS.] - "Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur "" Een vervliegende woordenschat "" [& CD-Rom]"
147311: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 7.
186575: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Geschreven gedrukt gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 6.
147078: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Jaarboek 5.
156836: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Jaarboek 5.
147312: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Geschreven gedrukt gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 6.
147313: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Jaarboek 5.
186576: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 7.
44201: JAARBOEK VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken met hun scribae, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes gerangschikt volgens particuliere synodes en classes met adres, dienstdoende predikant en veel andere adressen alsmede Statistieken enz.enz.
44200: JAARBOEK VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken met hun scribae, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes gerangschikt volgens particuliere synodes en classes met adres, dienstdoende predikant en enkele andere adressen, gegevens over de Theologische Hogeschool te Apeldoorn, gegevens over landelijke en plaatselijke verenigingen.
186574: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Jaarboek 5.
170165: JABLONKA, EVA|MARION J. LAMB - Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life
130704: JABOBSEN, ROSWITHA [ED.] - Weissenfels als Ort literarischer und künstlerischer Kultur im Barockzeitalter. Vorträge eines interdisziplinären Kolloquiums von 8.-10. Oktober 1992 in Weissenfels, Sachsen / Anhalt.
55616: JABOUR, ANYA - Marriage in the Early Republic. Elizabeth and William Wirt and the companionate Ideal
88997: JACBOSZOON, J.P. E.A. - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 1.
143068: JACCOTTET, GEORGES - Le Conservatoire de musique de Lausanne [1861-1986].
163797: JACEK JULIUSZ JADACKI - EDS.].|SALAMUCHA, JAN [KORDULA SWIETORZECKA - Knowledge and Faith.
95459: JACK, ALISON M. - Texts Reading Texts, Sacred and Secular. Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 179
163580: JACK, BELINDA - Beatrice's Spell. The Enduring Legend of Beatrice Cenci.
171105: JACK W. MEILAND [EDS].|KRAUSZ, MICHAEL - Relativism. Cognitive and Moral.
140908: JACK NOUWS [TEXT]|WIJNGAARD, VINCENT VAN [PHOTOGR.]. - Op zoek naar Van Gogh. Van zundert tot Auvers.
53215: JACKAYYA, BATTALIGE H. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 22. Jahrgang. Januar 1972 - Oktober 1972 (4 volumes)
158282: JACKINSON, ALEX - The Barnum-Cinderella World of Publishing.
158283: JACKINSON, ALEX - The Romance of Publishing. An Agent Recalls Thirty-Three Years with Authors and Editors.
4139495: JACKS, G.R. - Just Say the Word!. Writing for the Ear.
4139494: JACKS, G.R. - Getting the Word Across. Speech Communication for Pastors and Lay Leaders.
130597: JACKSON, J.R. DE J. - Historical Criticism and the Meaning of Texts.
89347: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume IV. Draeseke-Goa)
131229: JACKSON, STANLEY - J.P. Morgan. The Rise and Fall of a Banker.
166783: JACKSON, KEVIN - Invisible Forms. Literary Curiosities.
144869: JACKSON J. BENSON [EDS.].|SHILLINGLAW, SUSAN - Of Men and their Making. The Selected Nonfiction of John Steinbeck.
123069: JACKSON, MRS. E. NEVILL - Silhouettes. A History and Dictionary of Artists.
95604: JACKSON, HOWARD M. - Zosimos of Panopolis on the letter omega
103869: JACKSON, MICHAEL - The World Guide to Beer. The Brewing Styles - The Brands - The Countries - How to recognize them - Where to find them - When to drink them.
156810: JACKSON, DONALD - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
89348: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume III. Chamier - Draendorf)
156886: JACKSON, MARY V. - Engines of Instruction, Mischief, and Magic. Children's Literature in England from Its Beginnings to 1839
157732: JACKSON, CHRISTINE E. - Sarah Stone. Natural Curiosities from the New Worlds.
157594: JACKSON, MARY V. - Engines of Instruction, Mischief and Magic. Children's Literature in England from Its Beginnings to 1839.
163996: JACKSON, JOHN WYSE|PETER COSTELLO [EDS.]. - John Stanislaus Joyce. The Voluminous Life and Genius of James Joyce's Father.
164736: JACKSON, MARK - Allergy. The History of a Modern Malady.
165648: INTROD.].|JACKSON, RADWAY [RONALD F. MICHAELIS - ED. - English Pewter Touchmarks. Including the marks of origin of some of the Scottish and Irish Pewterers.
166792: JACKSON, HOLBROOK - The Printing of Books.
166795: JACKSON, SSIDNEY L. - Libraries and Librarianship in the West. A Brief History.
166833: JACKSON, H.J. [ED.]. - A Book I Value. Samuel Taylor Coleridge. Selected Marginalia.
171342: JACKSON, JULIAN - The fall of France : the nazi invasion of 1940.
172262: JACKSON, DONALD DALE - De ballonvaarders. De geschiedenis van de luchtvaart
180227: JACKSON, MICHAEL - The English Pub.
181657: JACKSON, ROBERT LOUIS [ED.]. - Dostoevsky. New Perspectives.
89349: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. Embracing biblical, historical, doctrinal, and practical theology and biblical, theological, and ecclesiastical biography from the earliest times to the presejt day. (Volume I. Aachen - Basilians)
90231: JACKSON, ALAN A. - The Middle Classes 1900-1950.
89350: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume XI. Son of man - Tremellius)
101310: JACKSON, CARL T. - The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth-Century Explorations.
47148: JACKSON, WILLIAM - Bibliotheca Theologica. Katalog 327-331, Otto Harrassowitz, Leipzig. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1910 (Mit freindlicher Genehmigung von Buchhandlung Otto Harrassowitz, Wiesbaden)
4142980: JACKSON, P.A. (BUDDHADASA BHIKKHU) - Buddhadasa: A Buddhist Thinker for the Modern World.
140838: JACKSON, DEIRDRE - Marvellous to Behold. Miracles in Medieval Manuscripts.
4141549: JACKSON,R. MIEDEMA,S. WEISSE,W.E.A. (ED.) - Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates.
142742: JACKSON, RICHARD A. - Vive le Roi. A History of the French Coronation from Charles V to Charles X.
46659: JACOB, CHRISTOPH - Das Geistige Theater. Asthetik und Moral bei Johannes Chrysostomus
145954: JACOB, DR. HENRIETTE 'S - Grote lijnen der europese kunstgeschiedenis. Beschouwingen en feiten.
184041: JACOB, JAMES R. - Henry Stubbe, Radical Protestantism and the Early Enlightenment.
122578: JACOB VAN SLUIS [EDS.].|KUIPERS, OTTO - Nei bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries.
31063: JACOB, GOPALSWAMY - The Motif of Stranger in Calvin's Old Testament Commentaries
165150: JACOB VAN SLUIS [EDS.].|KLUGKIST, ALEX C. - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
121742: JACOB, DR. A. - Die Gewinnung und Anwendung der Kalisalze.
181658: JACOB, W.G.J.A. - Het dialect van Grave.
181788: JACOB VOORDAAGH|LOGHEM, HERMAN VAN - Krispyn, testateur en gelegateerde, of de Erfgenaam door list. Blyspel.
4139715: JACOB, P. & EHRLICH, E.L. (ED.) (GUGGENHEIM, E.) - Littera Judaica. In memoriam Edwin Guggelheim.
184128: JACOBI, DR. FRANZ - Die Deutsche Buchmalerei in ihren stilistischen Entwicklungsphasen.
100285: JACOBIUS, ARNOLD JOHN [& HARRO KIESER - ED.]. - Carl Zuckmayer. Eine Bibliographie 1917-1971. Ab 1955 fortgeführt und auf den jüngsten Stand gebracht.
185891: JACOBS, M. - Het Tropisch Regenwoud. Een eerste kennismaking.
81352: JACOBS, D. - Incarnatie en Genade
85700: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung in Verbindung mit Wilhelm Boudriot u.a.
121387: JACOBS, JAN Y.H.A. - Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering.
4001291: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de plaatselijke en algemeene kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van de hedendaagsche kerkelijken strijd. (Diss.)
90140: JACOBS, M. - Het Tropisch Regenwoud, een eerste kennismaking.
131377: JACOBS, HANS - Za'k oe's vertelle ... Levendige verhalen uit een onvergetelijk verleden. Beuningen - Ewijk - Weurt - Winssen.
160607: JACOBS, AUKE P. - Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamerica durente el reinado de Philipe III, 1598-1621.
81875: JACOBS, P. E.A. - Geschiedenis van Nederland, tweede deeltje
186385: JACOBS, JAN & LODEWIJK WINKELER & ALBERT VAN DER ZUIJDEN & ELLEN BROK [EDS]. - Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland.
4070017: JACOBS, F.C.L.M. - Twaalf emoties. Filosofische bespiegelingen.
131676: JACOBS, PROF. DR. ANTOINE T.J.M. - Strijdpunten Europese Grondwet.
4300224: JACOBS, ALAN - Original Sin. A Cultural History.
110098: JACOBS, INGRID|KEES RIBBENS - Geschiedenis is van iedereen. Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden.
142792: INTROD.].|JACOBS, HARRIET A. [JEAN FAGAN YELLIN - ED.|JOHN S. JACOBS - Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself & The True Tale of Slavery. .
104596: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
56685: JACOBS, M.S.N. - Calculation of collision cross sections for H2-inert gas systems
92647: JACOBS, ANTOINE - Een millenniumreis
90429: JACOBS, I.D. - Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
162180: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
152383: JACOBS, ALETTA [[HARRIET FEINBERG - ED.]. - Memoires. My Life as an International Leader in Health, Suffrage and Peace.
30007: JACOBS, R.C.M. E.A. - Tussen Hollandsch Diep en Mark-Dintel. Water als vriend en vijand in de gemeente Moerdijk
92224: JACOBS, LOUIS - A Jewish Theology
31040: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung
174014: JACOBS, JÜRGEN - Aporien der Aufklärung : Studien zur Geistes- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts.
185858: JACOBS, DANY - Het kennisoffensief. Slim concurreren in de kenniseconomie.
154715: JACOBS, M.G.P.A.|M. BAKER - ET AL.].|W.H.G. MAAS [F. DE WAL - The magic of Heineken.
110696: JACOBS, PAUL - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en omstreken. Aarle-Rixtel. Asten. Bakel. Helmond. NMierlo.
151074: JACOBS, A.|R. VANDEWEYER [EDS.]. - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936.
103820: E.-A. JACOBS [FOREW.].|LIEBAERS, HERM,AN [ED.]. - Belgen in dienst van Spanje tijdens de 18de eeuw / Belges au service de l'Espagne / Belgas al servicio de España.
4072159: JACOBS (SAMENST.) S. - De mooiste Joodse verhalen.
103018: JACOBS, JAY [ED.]. - The Horizon Book of Great Cathedrals.
4140174: JACOBS, L. - Modern Jewish Thought. Selected Issues, 1889-1966. New Introduction by L.Jacobs. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
141903: JACOBS, ELS M. - In Pursuit of Pepper and Tea. The Story of the Dutch East India Company.
4056799: JACOBS, M. - Das Christentum in der antiken Welt. Von der frühkatholischen Kirche bis zur Kaiser Konstantin.
141404: JACOBS, ALAN - The Narnian . The Life and Imagination of C.S. Lewis.
84399: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734) Pleitbezorger voor een locale kerk. Avec un résumé en français. Leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de oud-katholieke kerk in Nderland. Gebaseerd op gedrukte en ongedrukte bronnen, met een bibliografie, personenregister en samenvatting in het frans
102370: JACOBS, MARIA - A Safe House. Holland 1940-1945.
141904: JACOBS, ELS M. - Varen om Peper en Thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
144383: JACOBS, B.C.M.|P.L. NÈVE [EDS.]. - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 & 31 januari 1993.
144379: B.C.M. JACOBS [EDS.].|BOSMANS, TH.E.A.|J.P.A. COOPMANS - "De heerlijke stad. Achtste colloquium "" De Brabantse Stad "", 2 & 3 october 1987 - Bergen op Zoom."
144377: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch vóór 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
168646: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
182833: B.C.M. JACOBS|BROERS, E.J.M.F.C. - Procesgids Staatse Raad van Brabant.
155772: JACOBS, MONIQUE - Calculation of Collision Cross Sections for H2- Inert Gas Systems.
53204: JACOBSE, MUUS - Kan er een nieuwe psalmberijming komen? Gevolgd door een kritische vergelijking van een aantal vertalingen en bewerkingen van Psalm 23
53205: JACOBSE, MUUS - Bij de geboorte van Wientjen Klaas, 18 Maart 1942
56395: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijven de lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850. Supplement
31168: JACOBSEN, HANS-ADOLF - Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operationsplan zur Westoffensive 1940
155143: JACOBSEN, BEN - Voorspelbaarheid van beurskoersen.
180570: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander [1548-1606]. Dichter en prozaschrijver. Proefschrift.
4060437: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek.
30665: JACOBSON, MATTHEW FRYE - Whiteness of a different color. European Immigrants and the Alchemy of Race
47153: JACOBSON SCHUTTE, ANNE - Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550, a Finding List (Travaux d'Humanisme et Renaissance, No CXCIV)
181197: JACOBSON, SIMON - Toward a Meaningful Life. The Wisdom of the Rebbe Menachem Mendel Schneerson.
110102: JACOBSTHAL, HANS - Der Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschriften. Strassburg, 1907.
155583: JACOBUS, ABT - Getijden der Orthodoxe Kerk Oktoich. Boek der Acht Tonen voor de tijd na Pinksteren.
90210: JACOBUSSE, CHIEL E.A. - Vogelobservatiehutten in Zeeland
102290: JACOBY, JÖRG - Boguslaus Radziwill. Der Statthalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen.
157377: JACOBY, H. - Ter herinnering. Memoires van een boekverkoper als ooggetuige van de twintigste eeuw.
145823: JACOBY, JOACHIM - Hans von Aachen 1552-1615.
186799: JACOBY, SUSAN - Freethinkers. A History of American Secularism.
4143843: JACONSON, DAN - Heschels rijk. Familiekroniek. Vertaald door Ella Aertsen.
163463: JACQ, CHRISTIAN - Akhenaton et Néfertiti. Le couple solaire.
143683: JACQUART, JEAN - François Ier.
103204: JACQUELINE MUNCK [EDS. - ET AL.].|KREBS, SOPHIE - L'école de Paris: Entre Primitivismes et Nostalgie.
104598: JACQUES DANE [EDS.].|JOS W.L. HILKHUIJSEN|MAARSEVEEN, MICHEL P. VAN - Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648.
102522: JACQUES CRÉPINEAU|PESSIS, JACQUES - The Moulin Rouge.
103765: JACQUES GIÈS [EDS. - ET AL.]. JEAN-FRANÇOIS JARRIGE - FOREW.].|OMOTO, KEIKO - Musée National des Arts Asiatique Guimet.
181044: JACQUES, GÉRARD - In het hart van Afrika. De saga van de Lualaba.
183843: JACQUES VAN KEYMEULEN [EDS. - ET AL.].|TIER, VERONIQUE DE - De Molenaar [Woordenboek van de Vlaamse dialekten].
90459: JACQUES, RENATE - Mittelalterlicher. Textildruck am Rhein. Mit 82 Abbildungen.
150503: JACQUES, DAVID - Georgian Gardens. The Reign of Nature.
150113: JACQUES AKERBOOM|OIRSCHOT, ANTON VAN - Merkwaardigheden in Brabant 1 & 2 [ = Complete Set].
163397: JACQUES JUMEAU-LAFOND|MICHEL WALSH [EDS.].|YI, SABINE - Le livre de l'amateur de Thé.
181913: JACQUES FIRMIN VOGELAAR - TRANSL.].|PADOVER, SAUL K. [7 HANS W. BAKX - De brieven van Karl Marx.
123504: JACQUES, JULES|ROGER KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE - Constellation. Bois gravés de Maurice Brocas.
110541: JACQUES, NORBERT [ALICE NAHUYS - TRANSL.]. - Natuur en volk van de Stille Zuidzee.
150104: JACQUES AKERBOOM|OIRSCHOT, ANTON VAN - Merkwaardigheden in Brabant 2
166731: JACQUES GOFFIN|JEAN-LUC BALLE [EDS.].|PHILIPPE RUELLE|SIMONET, JEAN-MARIE - In China lang vóór Gutenberg. Papier - Wrijfafdruk - Xylografie - Typografie.
4047919: JACQUES, X. - List of Septuagint Words Sharing Common Elements. Supplement to Concordance or Dictionary. (Subidia Biblica 1)
147396: JACQUES LE GOFF - INTROD.].|RECHT, ROLAND [ED.]. [CATHERINE TRAUBMANN - FOREW. - Les batisseurs des cathédrales gotiques.
183981: JACQUET, FRITS G.P. [ED.]. - Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Sources 1796-1949 [ = Volume II - only].
155488: JACQUET, LUC|JÉRÔME MAISON [PHOTOGR.]. - March of the Penguins.
31186: JACQUET, JEAN-LOUIS - Les bourbons d'Espagne
145663: JACQUETTE, DALE [ED.]. - Cambridge Companion to Brentano.
171112: JACQUETTE, DALE - The Philosophy of Mind. The Metaphysics of Consciousness.
4022322: JACQUIER, E. - Histoire des livres du Nouveau Testament.
110679: JACQUIN, PHILIPPE - De indianen van Noord-Amerika.
140835: JACQUIN, JOSEPHUS FRANCISCUS VON - Elementa chemiae universae et medicae. Praelectionibus suis accommodata. Ex lingua germanica in latinam versa [Vol. 1 - only].
57516: JACZN, ANTONIE VOS - Johannes Duns Scotus
160842: JADACKI, JACEK JULIUSZ|WITOLD STRAWINSKI [EDS.]. - In the World of Signs. Essays in Honour of Professor Jerzy Pelc.
102482: JAECKEL, GERHARD [& GEORG JOHANNES KUGLER] - Die deutschen Kaiser. Eine illustrierte Geschichte der deutschen Herrscher von Karl dem Grossen bis Wilhelm II. und Karl I. von Österreich-Ungarn.
182618: JAEGER, DR. CARL [ET AL.]. - Festgabe für Ernst Scherz, Direktor der Kantonalbank von Bern zum 60. Geburtstag.
4050186: JAEGER, L. - Das Ökumenische Konzil. Die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag.
163935: JAEGER, J. - Zak-atlas van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-hertogdom Luxemburg in dertien kaarten. Ontworpen en op steen gegraveerd.
152392: JAEGER, PROF. DR. F.M. [ET AL.]. - Natuurkundige voordrachten. 1922-1923. Nieuwe reeks no. 1. Voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te 's-Gravenhage.
4143085: JAEGER, F. - Amerikanischer Liberalismus und zivile Gesellschaft. Perspektiven sozialer Reform zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 19).
190063: JAEGER, HELEN - In alle rust. Wijsheden voor stille momenten
156362: JAEGER-LECOULTRE - Le livre de la Manufacture.
104422: JAEGERS, WIM [ED. - ET AL.]. - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838.
4138353: JAEGHER, P. DE - Anthologie mystique. Avec une introduction de l'auteur.
145285: JAENNICKE, FRIEDRICH - Handbuch der Oel-malerei nach dem heutigen Standpunkte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur.
4064589: JAESEUNG, C. - The Cross as Such and the Cross Overflowing. (Diss.)
89792: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
104539: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg.
4071256: JAFFE, E.D. - Giving Wisely. The Israel Guide to Non-profit and Volunteer Social Services.
151659: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
151651: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
131523: JAFFÉ, MICHAEL [INTROD.]|MOLLIE BUTLER [FOREW.] - Landscapes from the Fitzwilliam.
122279: JAFFÉ, EDGAR [ED. - ET AL.]. - Krieg und Wirtschaft. Kriegshefte des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
141466: JAFFÉ, WILLIAM [ED.]. - Correspondence of Léon Walras and Related Papers [3 Vols. Compl.].
100374: JAFFÉ, A.|LILIANE FREY-ROHN|MARIE-LOUISE VON FRANZ [EDS.]. - Aan de rand van de dood. Het sterven ervaren als overgang naar het nieuwe.
4138354: JAGER, S. - Wereld zonder grenzen.
103596: JÄGER, TRAUTGOTT - Von Steinen die Dämonen abwehren, und von Anderen, die predigen. Reliefs im Kloster Maulbronn - ihre bedeutung auf der Spur.
4024569: JAGER, OKKE - Verademing. Bijbels dagboek nieuwe stijl.
93447: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
59949: JÄGER, HANS ULRICH - Ethik und Eschatologie bei Leonhard Ragaz. Versuch einer Darstellung der Grundstrukturen und inneren Systematik von Leonhard Ragaz' theologischem Denken unter besonderer Berücksichtigung seiner Vorlesungsmanuskripte
4022814: N.N. (JAGER, OKKE) - Tegendraads. Opstellen aangeboden aan Okke Jager. M.m.v. P.J.de Buck, A.J.Jelsma, C.A.v.Peursen e.a.
4300303: JAGER, A. DE, P.OP DE COUL & L.SAMAMA, (ANDRIESSEN, H.) - Duizend kleuren van muziek. Leven en werk van Hendrik Andriessen.
70264: JAGER, J. DE - Genade in overvloed
56188: JAGER, OKKE - Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid
89232: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament (Deel 2)
130126: JÄGER-SUNSTENAU, HANNS - General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961.
103143: JAGER, IDA - Willem Kromhout Czn. 1864-1940.
156515: JAGER, ERIC - The Last Duel. A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France.
102291: JAGER, TH. DE - De ontwikkelingsgang van de taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
60319: JAGER. H.W. DE - Kategeet en prediker in die aangryping deur die Woord
142612: JAGER, H. DE|SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Tromp.
31414: JAGER, J. DE - Lezen in de Christinnereis
4029087: JAGER, OKKE (VERHOEVEN, CORN.) - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
83196: JAGER, H.J. - Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs, studie over Rom. 1:16, 17. en Rom. 3:21-5:11
61298: JAGER, O. - Het eeuwige leven (Met name in verband met de verhouding van tijd een eeuwigheid)
4134954: JAGER, O. - Binnenpretjes om buitenbeentjes. Cursiefjes uit de omroepwereld.
4005720: JAGER, OKKE - De dood in zijn ware gedaante.
142611: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp.
4008061: JAGER, OKKE - Opklaring. Bijbellezen met verbeeldingskracht.
144641: JAGER, ERIC - The Last Duel. A true story of crime, scandal and trial by combat in medieval France.
143998: JAGER, J.L. DE - Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold.
143999: JAGER, J.L. DE - Albert Heijn. De memoires van een optimist.
150466: JAGER, JEF DE - De King familie. Geschiedenis van een pepermuntje.
54840: JAGERSMA, HENK - De onbekende rijkdom van de Bijbel
4073808: JAGERSMA, H. (VHB) - Genesis 1. (1:1-25:11). (Verklaring Hebreeuwse Bijbel)
4134009: JAGERSMA, H. - De onbekende rijkdom van de Bijbel.
95212: JAGERSMA, H. - Genesis 1:1 - 25:11 (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
4040370: JAGERSMA, H. & VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament.
85024: JAGERSMA, H. E.A. - Inleiding in het Oude Testament
53228: JAGERSMA, H. - Geschiedenis van Israël in het oudtestamentisch tijdvak
4134931: JAGERSMA, H. - Leviticus 19. Identiteit - bevrijding - gemeenschap. (Diss.)
4072923: JAGERSMA, H. - De Bijbel lezen hoe kun je dat?.
4058721: JAGGER, P.J. - Christian Initiation 1552-1969. Rites of Baptism and Confirmation since the Reformation Period.
104897: JAGGER, CEDRIC - Clocks.
130859: JAGGER, CEDRIC - Klokken & Horloges.
174462: JAGIELSKI, MARIUSZ - L'Église dans le temps : Yves Congar - la quête d'un réalisme ecclésiologique. Patrimoines
145315: JAGO, LUCY - Het Noorderlicht. Het opwindende verhaal van de man, die het geheim van het Noorderlicht wist te ontsluieren.
110130: JAGOT, PAUL C. - Méthode scientifique moderne de magnétisme - hypnotisme - suggestion. Cours Pratique d'Expérimentation à la portée de tous. Avec gravures démonstratives.
165271: JAGT, MAREK VAN DER (= ARNON GRUNBERG) - De geschiedenis van mijn kaalheid.
4133301: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. (Diss.)
180665: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie.
181659: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973 [Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973].
132016: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973 [Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973]
90073: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia, een antropologische studie
145708: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland [1700-1800]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
4022325: JAHN, G. - Über die Person Jesu und über die Entstehung des Christentums. und den Werth desselben für modern Gebildete mit einer Kritik der Evangelien und der neuesten Schriften über Jesus.
55921: JAHN|MURPHY - MesseTurm Frankfurt. Schriften zur Architektur der Gegenwart
186557: JAHN, GISELA - Meiji Ceramics. Japanese Export Porcelain 1868-1912 [In Slipcase]. .
101878: JAHN, JOHANNES [INTROD.]. - 1472-1553 Lucas Cranach d.Ä. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d. J. und der Cranachwerkstatt.
4142227: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
186851: JAHODA, GUSTAV - The Psychology of Superstition.
94336: JAHR, HANNELORE - Studien zur Überlieferungsgeschichte der Confession de foi von 1559 (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI)
184204: JAHR, DR. G.H.G. - Therapeutischer Leitfaden für angehende Homöopathen. Zusammenfassung eigener Beobachtungen in einer mehr als vierzigjährigen Praxis über die als wahrhaft gültig bewährten Heilanzeigen in vorkommenden Krankheitsfällen. Nebst kritischen Bemerkungen und Zusätzen zu Rückert's klinischen Erfahrungen.
183774: JAHRE, LUTZ - Unlimited Edition. Künstler - Bücher - Bibliotheken. 19 Porträts.
156830: JAHRE, LUTZ - Unlimited Edition. Künstler - Bücher - Bibliotheken. 19 Porträts.
102012: JAIN, KAILASH CHAND - Malwa Through the Ages [From the Earliest Time to 1305 A.D.].
167954: JAIWANT PAUL, E.|PRAMOD KAPOOR - The Unforgettable Maharajas. One hundred and fifty years of photography [In Slipcase].
4138329: JAKI, STANISLAS - Les tendances nouvelles de l'ecclesiologie.
186852: JAKI, STANLEY L. - The Road of Science and the Ways to God.
153080: JAKOB-ROST, LILIANE [ED. - ET AL.]. - Das Vorderasiatische Museum Berlin.
140924: JAKOBSEN, KRISTIAN - Japanische Teekeramik. Ein Brevier.
101573: JAKOBSON, ROMAN - Fundamentals of Language.
101572: JAKOBSON, ROMAN - Child Language Aphasia and Phonological Universalis.
150087: JAKOVSKY, ANATOLE - André Lhote. 48 reproductions commentées par le peintre.
46917: JALAGUIER, PAUL - Théologie Générale (Dogmes Mixtes) Avec une Préface de M. le Pasteur Aug. Gout (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
46918: JALAGUIER, PAUL - Théologie Chrétienne (Dogmes Purs) Avec une Préface de M. le Pasteur C.E. Babut (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
4048860: JALAGUIER, P. - Inspiration du Nouveau Testament.
56679: JALINK, HENDRIK - Steric and rovibrational dependence of the Ba + N2O -> BAO + N2 reactions as a function of the translational energy
155785: JALINK, HENK - Steric and Rovibrational Dependence of the Ba + N2O-- BaO* + N2 Reaction as a Function of the Translational Energy.
101879: JAMAIL, MILTON H. - Full Count. Inside Cuban Baseball.
168362: JAMES E. MOONEY|SKIPTON, CLIFFORD K. - National Index of American Imprints through 1800. The Short-Title Evans [2 Vols. Compl.].
82370: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als christen
147200: JAMES G. COLBERT|ROCKMORE, TOM|THOMAS J. BLAKELEY [EDS].|WILLIAM J. GAVIN - Marxism and Alternatives. Towards the Conceptual Interaction Among Soviet Philosophy, Neo-Thomism, Pragmatism, and Phenomenology.
130023: JAMES, KENNETH - Escoffier. The King of Chefs.
122335: JAMES STAPPERS [EDS.].|JANKOWSKI, NICK|OLE PREHN - The People's Voice. Local Radio and Television in Europe.
153867: JAMES THOMAS [EDS.].|SHAPARD, ROBERT - Sudden Fiction International. 60 Short-Short Stories.
167093: JAMES M.W. WILLOUGHBY [EDS.].|RAMSAY, NIGEL - Hospitals, Towns and the Professions [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
4076109: JAMES, E.O. - From Cave to Cathedral. Temples and Shrines of Prehistoric, Classical and Realy Christian Times.
186527: JAMES-RAOUL, DANIÈLE & JEAN-RENÉ VALETTE & VALÉRIE FASSEUR - L'arbre au Moyen Age.
143778: JAMES, EDWARD - The Origins of France. From Clovis to the Capetians 500-1000.
150813: JAMES, LAWRENCE - Warrior Race. A History of the British at War.
121736: JAMES, SYDNEY V. - Colonial Rhode Island. A History.
122462: JAMES, ROBERT RHODES - Lord Randolph Churchill.
53102: JAMES, T.G.H. - De grote farao's
56058: JAMES, E.O. - Creation and cosmology. A historical and comparative inquiry
90399: JAMES, WILLIAM - Vormen van religieuze ervaring, een onderzoek naar het wezen van de mens.
165143: JAMES, SUSAN - Spinoza on Superstition. Coming to Terms with Fear.
154285: JAMES, T.G.H. - Ancient Egypt. The Land and its Legacy.
166318: JAMES, PETER - Doodsimpel.
110716: JAMES, T.G.H. - Pharaoh's People. Scenes from life in imperial Egypt.
4140511: JAMES, J.A. - De Belijder van Christus in eene reeks van raadgevingen en waarschuwingen. toegesproken. Uit het engelsch, naar den vierden druk vertaald door Nic.Beets.
147279: JAMES, JOHN [DOMINIQUE MAUNOURY - TRANSL.]. - Chartres les constructeurs [Volume 1-3 in Box = Complete Set].
102643: JAMES, LAWRENCE - Crimea 1854-56. The War with Russia from Contemporary Photographs.
144110: JAMES, FRANCIS GODWIN - Ireland in the Empire 1688-1770. A History of Ireland from the Williamite Wars to the Eve of the American Revolution.
141224: JAMES, LAWRENCE - Raj. The Making of British India.
141172: JAMES, ROBERT RHODES - Anthony Eden.
100971: JAMES K. FOLSOM [EDS.].|SLOTKIN, RICHARD - So Dreadfull a Judgement. Puritan Resposes to King Philip's War 1676-1677.
156058: JAMES MUSCARELLO [ILLUSTR.].|VARNER, STEFAN - The Enigmatic ABC's.
156386: JAMESON, ANNA - Winter Studies and Summer Rambles in Canada.
4138476: JAMIESON, R.C. - De vervolmaking van de wijsheid. Fragmenten gekozen door R.C. Jamieson. Geïll. met oud sanskriet Manuscripten.
144829: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
180312: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
4138625: JAMIN, H. & HUISMAN, M. - Kennis als opdracht. De Universiteit van Utrecht 1636-2001.
151422: JAMISON, DEAN T.|MALEGAPURU W. MAKGOBA [EDS. - ET AL.].|RICHARD G. FEACHEM - Disease and Morality in Sub-Saharan Africa.
4139908: JAMISON, A.LELAND - Tradition and Change in Jewish Experience. The B.G.Rudolph Lectures in Judaic Studies.
110262: JAMMER, MAX - Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien
171183: JAMMER, MAX - Concepts of Space. The History of Theories of Space in Physics.
143475: JAMMES, FRANCIS - Oeuvres de Francis Jammes [5 Volumes Complete Set] & Memoires [2 Vols. in 1].
167533: JAMMES, PAUL [ED.].|PIERRE LAURENS [FOREW.]. - Entre texte et image : Emblèmes , Devises , Iconologie. Avant-propos de Pierre Laurens.
153009: JAN BAETENS [EDS.].|RIBIÈRE, MIREILLE - Time, Narrative & the Fixed Image / Temps, narrations & image fixe.
102607: JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.].|PIOTR HORDINSKI|ZWINOGRODZKA, EWA - Poolse boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow.
122961: JAN JAAP HEIJ [EDS.].|LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA|MARIA GOLAB - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
141821: JAN DE HEER|POLANO, SERGIO [& GIOVANNI FANELLI|VINCENT VAN ROSSEM]. - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
104139: JAN STORM LEEUWEN, VAN - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 14 september - 20 oktober 1983.
181047: DRS. JAN STOOP|J.T.M. GUNNEWEG|P.H.J. TROUWEN].|ZOETMULDER, S.H.A.M. [& J. DEN BESTEN - De Brabantse molens.
165687: JAN SIETSMA|LIJSTER, THIJS - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
182115: DR. JAN DE VRIES [ED].|VREESE, DR. WILLEM DE - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501 uitgegeven.
150874: JAN VERSNEL [PHOTOGR.].|KLOOS, MAARTEN - Alexander Bodon architect.
122736: JAN BANK [ET AL.].|JAN PEET|ROES, JAN [ED.]. - Katholieke arbeidersbeweging [2 Vols. Compl.].
104855: JAN DEN HENGST|VANDERSMISSEN, HANS - Het woelige water. Watermanagement in Nederland.
103005: JAN DECRETON|VERLEYEN, FRANS - Mechelen.
105050: JAN ROES [EDS].|PIJFERS, HERMAN - Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
180669: JAN G.P. BEST|REDEN, SIBYLLE VON - Auf der Spur der ersten Griechen. Woher kamen die Mykener ? Neue archäologische Erkenntnisse über die Herkunft der Griechen.
160619: JAN DE VET [EDS.].|VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS - Aardenburg of De Onbekende Volksplanting in Zuid-Amerika. Roman van Petronella Moens. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
151424: JAN PLUIS|SYTSE TEN HOVE [EDS.].|TICHELAAR, PIETER JAN - Fries Aardewerk: Bolsward.
146241: JAN LUIJTEN|JAN VAN DER PUTTEN [EDS - ET AL.].|KEULEN, JAN - De grenzen van het Romeinse Rijk.
162361: JAN WOUTERS|PATTYN, BART - Schokgolven. Terrorisme en fundamentalisme en 11 september.
163539: JAN DE VET|VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS - Par Amitié. De vriendschap van Petronella Moens.
164610: JAN NEKKERS|REHWINKEL, PETER - Regerenderwijs. De PvdA in het kabinet Lubbers-Kok.
165037: JAN MARINUS WIERSMA|LAGENDIJK, JOOST - Brussel-Warschau-Kiev. Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie.
167707: JAN DE WAARDT [ILLUSTR.].|KOL, NELLIE VAN [ = JACOBA MARIA PETRONELLA PORREIJ] - Twaalf Japansche sprookjes uit het Engelsch naverteld.
122987: JAN VAES|JOHNNY PELSMAEKERS [EDS - ET AL.].|PROVOOST, ARNOLD - De materiële cultuur van de eerste christenen.
180018: JAN VERWEY|OORDT, DR. G.J. VAN - Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten.
160712: JAN GERITS|OVERSTRAETEN, JOZEF VAN - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en cultuurhistorische encyclopedie van de vlaamse gemeenten.
181694: 7 JAN NOORDEGRAAF - INTROD.|ED.].|KATE, LAMBERT TEN [IGOR VAN DE BILT - Gemeenschap tussen de Gottische Spraecke en de Nederduytsche. Fotomechanische herdruk van de editie 1710. Tweede, herziene en uitgebreide uitgave. Ingeleid en bezorgd door Igor van de Bilt & Jan Noordrgraaf.
181699: JAN DERWIG [PHOTOGR.].|KEMME, GUUS - Amsterdam Architecture A Guide.
181741: JAN BRUENS|KRUSE, WIM - Herman Moerkerk.
103768: JAN DE ROOS|ROOS, THEA DE - Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen.
146050: JAN DERWIG|KEMME, GUUS [ED.].|MARLEEN TE POEL|PAUL BROERS|RONALD ZOETBROOD|TON KEMME - Architectuurgids voor Utrecht.
180740: JAN ROGIER|JANSEN, TONY - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
167810: JAN BERNARD MEINEN|KOMRIJ, GERRIT - In liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en enige gedichten.
144801: JAN MEILOF|JOOST DE MOOR [EDS.].|MEILOF-WITTE, NOOR - Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959.
131857: JAN ERIK ROMEIN|ROMEIN, JAN - De eeuw van Azië. Opkomst, ontwikkeling en overwinning van het modern-Aziatisch Nationalisme.
155137: JAN DE VAAL|STUFKENS, ANDRÉ|TINEKE DE VAAL [EDS.]. - Rondom Joris Ivens wereldcineast . Het begin 1898-1934.
157842: JAN ROBERT - EDS.].|WOESTIJNE, KAREL VAN DE [LEO JANSEN - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929.
131575: DRS. JAN L. BROECKX JR.|LUYKX, DR. THEO - Brugge.
170043: JAN BRANSEN|JOEL ANDERSON|SIE, MAUREEN [ED.].|YBO BURUMA [ET AL.]. - Hoezo vrije wil. Perspectieven op een heikele kwestie.
142018: JAN VAN DEURSEN|SCHELLART-VAN DEURSEN, - Zeven lichte strepen / Seven Tiny Strokes.
100646: JAN DE WAARDT [ILLUSTR.].|RITTER, DR. P.H. [ED.]. - Eene halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem de Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven [2 Vols. in 1]. & Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het Historisch Gedenkboek 'Eene Halve Eeuw' [2 VOLUMES].
141550: DR. JAN VAN BRAKEL [EDS.].|WEIJNEN, DR. A. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Inleiding & Volume I: Aflevering 1-6 [ = 7 Vols.].
185111: JAN JAAP HEIJ [EDS.].|LAWNICZAKOWA, AGNIESZKA|MARIA GOLAB - Fin de siècle in Polen. Poolse schilderkunst 1890-1918 uit de collectie van het Nationaal Museum Poznan.
141280: JAN BONGERS [EDS.].|KEMPEN, MICHIEL VAN - Sirito. 50 Surinaamse vertellingen.
4300531: JAN BOUMA, FR.GERKEMA & JAN MUDDE (RED.) (JONG, HENK DE) - Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong. (met CD)
105051: JAN ROES [EDS].|PIJFERS, HERMAN - Memoriale. Een eeuw katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw.
141216: JAN MARSH [EDS.].|LUMMIS, TERVOR - The Woman's Domain. Women and the English Country House.
141153: DRS. JAN STOOP|J.T.M. GUNNEWEG|P.H.J. TROUWEN].|ZOETMULDER, S.H.A.M. [& J. DEN BESTEN - De Brabantse molens.
142567: JAN C. VAN DER HEIDE [EDS.].|KREBBER, RICHARD - Spookhuizen en geestverschijningen. De waargebeurde verhalen van uw buren, waarover nooit werd gespraat ...
165334: JAN WALLISER [EDS.].|KOEBERLE, STEFAN|ZORAN STAVRESKI - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
155919: JAN WOLENSKI [EDS.]. [ED.].|SINISI, VITO - The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz.
155725: JAN J. MULDERINK|ROOIJ, HERMAN DE|WIM F.W.M. VAN HEUGTEN [EDS .]. - Sustainable Technological Development in Chemistry. Improving the quality of life through chemistry and agriculture. Report of the ' Netherlands ' Foundation for Development of Sustainable Chemistry.
186318: EDS.].|JANA GOUGH -REVISED|TONY P. NAUFAL|YARED, NAZIK SABA [SUMAYYA DAMLUJI SHAHBANDER- TRANSL. - Arab Travellers and the Western Civilization.
180188: JANDA, ELSBETH|MAX M. SPRECHER [EDS.]. - Liederen uit het ghetto. Vijftig liederen in het Juddisj en Nederlandsmet muzieknoten.
183070: JANE A. KENAMORE|TALIAFERRO, HENRY G.|ULI HALLER [EDS.]. - Cartographic Sources in the Rosenberg Library.
171081: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
171184: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
101086: JANE PENOYRE|PENOYRE, JOHN - Houses in the Landscape. A regional Study of Vernacular Building Styles in England and Wales.
182051: JANE A. KENAMORE|TALIAFERRO, HENRY G.|ULI HALLER [EDS.]. - Cartographic Sources in the Rosenberg Library.
146036: JANE FITZ-RANDOLPH|JESPERSEN, JAMES - From Sundials to Atomic Clocks. Understanding Time and Frequency.
142801: JANE CLEMENTS MONDAY [EDS.]. DAN RATHER [INTROD.].|PRATHER, PATRICIA SMITH - From Slave to Statesman. The Legacy of Joshua Houston, Servant to Sam Houston.
155952: JANE RAY [ILLUSTR.].|ROSEN, MICHAEL - Shakespeare's Romeo & Julia.
167423: JANECEK, GERALD - The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual Experiments 1900-1930.
144093: JANELLE, PIERRE - The Catholic Reformation.
143613: JANET WALLACH|WALLACH, JOHN - Yasir Arafat. A Political Biography.
170774: JANICAUD, DOMINIQUE - Powers of the Rational: Science, Technology, and the Future of Thought (Studies in Continental Thought)
151213: JANICE LEOSHKO|JOSEPH M. DEY|PAL, PRATAPADITYA|STEPHEN MARKEL - Romance of the Taj Mahal.
186126: JANIE COHEN|ROSE-DE VIEJO, ISADORA - Etched on the Memory. The Presence of Rembrandt in the Prints of Goya and Picasso.
186127: JANIE COHEN|ROSE-DE VIEJO, ISADORA - Etched on the Memory. The Presence of Rembrandt in the Prints of Goya and Picasso.
142439: JANINA SCHULZE|TERHART, FRANJO - Wereldreligies. Ontstaan - Geschiedenis - Geloof - Wereldbeeld - Praktijk.
163731: JANINE NUMAN|NUMAN, ROB - Waargebeurde sprookjes of waar sprookjes gebeurden.
151878: JANIS A. EMMANOUILIDIS [EDS.].|TSOUKALIS, LOUKAS - The Delphic Oracle on Europe. Is There a Future for the European Union?
163325: JANK, ALLAN - Essays on Wittgenstein and Weininger.
143827: JANKE, CAROLINE - Schiller und Plato. Vom Staate der Vernunft und dem Scheine der Kunst. Untersuchungen zur politiko-ästhetischen Antinomie.
143837: JANKE, WOLFGANG - Entgegensetzungen. Studien zu Fichte-Konfrontationen von Rousseau bis Kierkegaard.
95585: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
151035: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter.
30457: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
140505: JANNEAU, GUILLAUME - Nouveaux Trucs et Procédés par un groupe de praticiens. Recueil de tous les tours de mains anciens et nouveaux, si nombreux dans les industries du bois.
142059: JANNEAU, GUILLAUME [TEXT]|PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Le meuble léger en France.
143449: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume X [Complete Year - 1988].
143446: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VII [Complete Year - 1985].
143448: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume IX [Complete Year - 1987].
143447: JANNETTA, M.J.|LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VIII [Complete Year - 1986].
145850: JANS, DR. EVERHARD - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
121359: J. JANS|VRIES, H.A. DE - De plattelandswoning.
104597: JANS, JAN - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.
190013: JANS, ERWIN - 1965 beursschouwboek 2015. Over een cultuurrebel in Brussel
30091: JANSE, A. - Predikaties (2 delen in 1 band)
130705: A. JANSE [EDS.]|BREUKER, PH.H. - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdverhouding.
54448: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
121230: JANSE, MAARTJE J. - "De geschiedenis van de ' Maatschappij tot Nut van den Javaan ' 1866-1877. "" Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java ""."
4074844: JANSE, A. - "Van Dordt"" tot `34""."
83456: JANSE, KEES - Bewogen pioniers. Over het zendingswerk van Dini Sonneveld, Marry van Moolenbroek, Coby van Rossum
94569: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
87869: JANSE, WIM - Albert Ahrdenberg als theologe. Profil eines Bucer-Schülers.
56918: JANSE, WIM|VIS, JURJEN - Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Veertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
53461: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe
53632: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe (Dutch Review of Church History. Volume 85)
53634: JANSE, WIM - Dutch Review of Church History, volume 84
86072: C.S.L. JANSE|GROOTHEDDE, A. - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
53720: JANSE, A. - Nationaal-Sicialistische Fascisten-Politiek. Gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland
70139: JANSE, L. - Een strijder voor de ere Gods. Het leven van Johannes Calvijn
160378: JANSE, WIM - Albert Hardenberg als Theologe. ' Profil eines Bucer-Schülers '.
83306: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand, de spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
85011: JANSE, C.S.L. E.A. - Reader Godsdienstsociologie. CGO 455
85997: JANSE, CHRISTIAAN SAMUEL LEENDERT - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden.
181660: JANSE, H. - Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650.
61131: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
110035: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
82057: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche. Met bijlagen: advies onzake het gravamen tegen een zinsnede van art. 36 der belijdenis, gegeven op de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Utrecht, 1905. Rapport over vorengenoemd advies, ter synode uitgebracht. Beslissingen, door de synode genomen
87883: JANSE, WIM|PITKIN, BARBARA - The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe
87485: C.S.L. JANSE|GROOTHEDDE, A. - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
61437: JANSE, W. - Albert Hardenberg als theologe, Profil eines Bucer-Schülers
4064604: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (Diss.)
96059: JANSE, WIM|VIS, JURJEN - Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Veertiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
91597: JANSE, ANTHEUN - Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407.
87906: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 87 No. 2 2007
87907: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 3 2008
87908: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 4 2008
4055424: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke Politiek tot de wereldsche. Met bijlagen.
87915: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
87916: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
89966: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (With a summary in English)
31877: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
53462: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
59857: JANSE, A. - 12 predikaties
57919: JANSEN, HENDRIK - Het Verband van Zonda en Dood in het Oude Testament
185684: JANSEN-SIEBEN, RIA & JOZEF JANSSENS & FRANK WILLAERT [EDS.]. - Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Medioneerlandistiek is bestemd voor aankomende neerlandici en belangstellende leken en is bedoeld als een eerste kennismaking met verschillende aspecten van het vak. Vijfentwintig korte essays, met weinig theorie maar veel sprekende voorbeelden en vaak nieuwe inzichten, bieden de lezer een aantal sleutels die de toegang tot teksten uit de eerste eeuwen van onze literatuurgeschiedenis vergemakkelijken. Iedere bijdrage is geschreven door een vakspecialist. Aan bod komen de politieke geschiedenis van de middeleeuwse Nederlanden, de talensituatie (Nederlands, Frans, Latijn), handschriften en oude drukken, de auteurs, hoofsheid, hoofse liefde en mystiek, epiek, kronieken, lyriek, artesteksten en geestelijke letterkunde. Hierbij gaat het niet om overzichten, maar om bespreking van thema's en technieken die een groter begrip van de vaak verrassende verschijningsvormen van middeleeuwse teksten mogelijk moeten maken.
102983: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
180658: JANSEN, JOH. - Technique de l'eclairage [3 Vols. Compl.].
54084: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 35e jaargang, 1964-1965
54085: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 36e jaargang, 1966
54086: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 40e jaargang, 1970
54089: JANSEN, H.W. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 37e jaargang, 1967
54174: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 45e jaargang, 1975
54175: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 42e jaargang, 1972
54176: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 34e jaargang, 1963-1964
54177: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 33e jaargang, 1962-1963
54178: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 41e jaargang, 1971
54179: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 44e jaargang, 1974
54180: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 43e jaargang, 1973
54181: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 29e jaargang, 1958-'59
54182: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 28e jaargang, 1957-'58
54184: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 26e jaargang, 1955-'56
54185: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 32e jaargang, 1961-1962
54186: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 31e jaargang, 1960-'61
56545: JANSEN, J.H.P.M. - "Twee Nederlandse ""Shen-Fu's"" in het hemelse rijk. Leven en werken van Theodoor Rutjes (1844-1896) en Martinus Poell (1845-1891)"
4028595: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. II. Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme. A1. Diagnose en therapie in geschriften van joden en christenen.
152921: JANSEN, JANNEKE - Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995.
4072228: JANSEN, W. (SAMENSTELLER) - Jaar getijden boek. Wijsheid uit alle wereldreligies voor het hele jaar.
182891: JANSEN, DR. BEATRICE - Laat Gotisch borduurwerk in Nederland.
4075921: JANSEN, H. - Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten. Met enkele kaarten en grafieken.
185639: JANSEN, DR. HANS - Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten ? Signed by the author.
185640: JANSEN, DR. HANS - Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten ? Een samenvatting. Signed by the author.
58875: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Dogmaticae. Volumen I: Praelectiones Theologiae Fundamentalis. Volumen II: Theologia Dogmatica Specialis, vol I. Complectens Doctrinam de Deo Uno et Trino, de deo creatore et redemptore. Volumen III: Theologia Dogmatica Specialis, vol II. Complectens Doctrinam de Deo Sanctificatore et Consummatore (3 volumes)
58876: JANSEN, G.M. - Theologia Dogmatica Specialis. Volumen I: Complectens Doctrinam de Deo Uno et Trino de Deo Creatore et Redemptore (Praelectiones Theologiae Dogmaticae, Volumen II)
58877: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Funcamentalis (Praelectiones Theologiae Dogmaticae. Volumen I)
94970: JANSEN, H.P. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
144294: JANSEN, MARIUS B. - The Making of Modern Japan.
144790: JANSEN, J. VICTOR - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
90714: JANSEN, J.C.G.M.|RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
4068282: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. I. Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
96424: JANSEN, THEO - Malmberg. Een educatieve uitgeverij in historisch perspectief
110413: JANSEN, BEATRICE - Haags porselein 1776-1790.
140601: JANSEN, DR. F.L. - Kledinghandel in transitie. Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen ' 1889-1987.
158349: JANSEN, THEO - Malmberg. Een educatieve uitgeverij in historisch perspectief, zoals opgetekend door archivaris Theo Jansen, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het historisch archief van de uitgeverij.
156695: JANSEN, C.J.H.|M. VAN DE VRUGT [EDS.]. - Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twuintigste eeuw. Studiedag Utrecht 1997.
154766: JANSEN, DOLF - Altijd verder.
4050510: JANSEN, J.G. (SCHIEDAM) - De Grote- of St.Janskerk van Schiedam. Biografie van een gebouw.
4135610: JANSEN, FONS - Liefde. Op zoek naar een christelijke geesteshouding in verkering en huwelijk.
4046943: JANSEN, H. - Relata refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.
165366: JANSEN, DR. J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
167376: JANSEN, MR. DR. L.F. [DR. G.J. KNAAP - ED.]. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr. dr. L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945.
81767: JANSEN SCHOONHOVEN, EVERT - Natuur en genade bij J.G. Hamann, den magus van het noorden 1730-1788
161905: JANSEN, JOH. - "Van achter de oude schandpaal, of ""praatjes en plaatjes""."
152095: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
4072694: JANSEN, WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving.
145107: JANSEN, DR. L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614 - 1964.
162835: JANSEN, HERMAN - De ambtenarenplaag. Vooroordelen over ambtenaren, waarheid of onzin?
163146: JANSEN, M.|L. SCHMITZ-KALLENBERG - Historiographie und Quellen der deutschen Geschichte bis 1500.
164312: JANSEN, HANS - Het Madagascar plan, De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar.
100796: JANSEN, GERBEN [ED.]. - Wie, wat en waar in de Nederlandse archeologie. Archeologische almanak.
181661: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
181663: JANSEN-SIEBEN, RIA - De natuurkunde van het geheelal. Een 13de eeuws middelnederlands leerdicht [2 Vols. Compl.].
180617: JANSEN, R.J. [ED.]. - Wel en wee rond Cranendonck's bestuurlijke stee.
4061041: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. (Diss.)
183892: JANSEN, MAX - Kaiser Maximilian I. Auflösung des Reiches - Neues Kulturleben.
83320: JANSEN, HENDRIK - Het verband van Zonde en Dood in het Oude Testament
100406: JANSEN, G.H. - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal.
30559: JANSEN, H.P.H.|JAPPE ALBERTS, W. - Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
54187: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 46e jaargang, 1976
61275: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G. Hamann (Den Magus van het Noorden (1730-1788))
4134644: JANSEN, HARMEN - Vijf stenen vijf broden. Bijbelse spiritualiteit in kernwoorden.
190062: JANSEN, P. - Nieuwe flitsen voor momenten van bezinning
158183: JANSEN, MR. C.J.H. - 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
4138328: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Dogmaricae. (3 Volumes). 1.Theologia Fundamentalis II&III.Theologia Dogmatica Specialis.
105047: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
4139305: JANSEN, HANS - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. 250 vragen over de Islam.
4139952: JANSEN, H. (PIUS XII) - Pius XII. Chronologie van een onophoudelijk protest.
142304: JANSEN, WIM - Zuuk 't mar uut. Leven, wonen en werken in Nijmeegs verleden.
142239: JANSEN, DR. FRANS L. - Verantwoordelijkheid [h]erkennen. De leek als vrijwilliger in kerk en parochie.
4142622: JANSEN, E. (EYBERS, E.) - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. Vertaald uit het Afrikaans door R.de Jong-Goossens.
60322: JANSEN, H. - Door Simon gezien (Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus, Een systematisch-theologische studie)
122347: JANSEN, PROF. DR. JAC. - Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945.
4017404: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Jodendom-Christendom-Verlichting. Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussie.
104046: JANSEN, PROF. DR. H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
32020: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie
140289: JANSEN, TH. [ED. - ET AL.]. - De Waterschans. Mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom [jaargang 13 & 14].
153806: JANSEN, DR. G.B. - Sint-Jozef in het goud 1938-1988. Vijftig jaar sociale woningbouw inde gemeente Elst.
53210: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. / Von Simon gesehen. Anderthalb Jahrhunderte theologischer Debatte über die Auferstehung Christi im niederländischen Protestantismus. Eine systematisch-theologische Studie (Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache)
101311: JANSEN, DR. P.G.W. - Het beoordelen van managers. Effectiviteit van assessment center methoden bij selectie en ontwikkeling van managers.
130972: JANSEN, WILL - The Bassoon. It's History, Construction, Makers, Players and Music. [5 Vols. Compl.]
58529: JANSEN, H.P.H. - Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw
4038940: JANSEN, H. - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
155672: JANSEN, JACOB - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
9786: JANSENIUS, CORNELIUS - Paraphrases on omnes Psalmos Davidicos cum Argumentis Eorum, et Annotationibus. In quibus omnibus agitur, & ut sublatis multis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, vera lectio retineatur, & ut ex collatione sacta cum originalibus Graecis & Hebraeis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat. Adjuncta est, oedem Authore, simllis Praraphrasis in ea veteris Testamenti Cantica quae per singulas ferias Ecclesiasticus usus observat. Editio Nova. A variis mendis quae in priores irrepserant emendata.
123035: JANSMA, KLAAS - Hoge vlucht. Het verhaal van Yde Schakel.
166202: JANSMA, ESTHER - Duizend.
55733: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische osptellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
104094: JANSMA, T. - Oost-Westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253 - 1255 en van de nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287 - 1288.
130892: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
164651: JANSMA, RUDI|SNEH RANI JAIN - Introduction to Jainism.
181664: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
4139041: JANSOHN, H. (MARCUSE, H.) - Herbert Marcuse. Philosophische Grundlagen seiner Gesellschaftkritik.
101818: JANSON, E.M.CH.M. - De Archipelbuurt. Toen Den Haag nog 't Haegje was.
154533: JANSON, H.W. - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle. Uitgegeven bij gelegenheid van de 150-jarige onafhankelijkheid van Goirle. 1803 - 3 januari - 1953.
103977: JANSON, H.W. - History of Art. A survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day.
92331: JANSON, E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar
130922: JANSON, E.M.CH.M. - Kastelen in en om Den Haag.
140235: JANSON, E.M.CH.M.|ROBERT VAN LITH|VAN DER PLAS [PHOTOGR.]. - Wassenaar in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Wassenaar / Wassenaar in Words and Pictures. Published to commemorate the 30th anniverary of the Wassenaar Historical Society.
153091: JANSSEN, A.E.M. [ED.]. - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend.
4141804: JANSSEN, K. & WESTERDUIN, A. - Hoor je wat ik zeg?. Nieuwe kindergebeden. met illustr. van Anne Westerduin.
87132: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
154528: JANSSEN, A.|SONJA VAN STEK [EDS.]. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
155122: JANSSEN, JOOP|TWAN VAN DE KERKHOF - De menselijke maat. Open boek over leiderschap.
90923: JANSSEN, EVERT - Nederland 1884. Vreemd Vaderland-Vertrouwd Volk
56521: JANSSEN, FRANS A. - De Albion handpers in het drukhuis
130401: JANSSEN, FRANS A. - Dibdin in Paris (1818).
101221: JANSSEN, DR. JOZEF M.A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
160563: JANSSEN, F.A. [INTROD.]. - Das Erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andrae 1586-1986 und die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
131369: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. [ED.] - Rechtsbronnen van het Gelders overkwartier van Roermond.
56279: JANSSEN, PAUL HUYS - The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt's Academy
4009228: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
131192: JANSSEN, DRS. G.M.H. [ED. - ET AL.] - Bijzondere wetten.
144799: JANSSEN, DR. W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland. Met isoglossen-atlas.
56684: JANSSEN, M.H.M. - Orientation and alignment in uni- and bimolecular reactions. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Natuurwetenschappen
53444: JANSSEN, JOZEF M.A. - Spreken de pyramiden? Wetenschap en schijnwetenschp over het Faraonische Egypte
53419: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1958
53420: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography. Indexes 1947-1956
89848: JANSSEN, CASPAR E.A. - Verguld Nederland. Het vernis van de welvaart in acht fotoreportages.
147145: JANSSEN, THEO - Reizen door de Oude Peel. Vaarten in venen, een PeelMondriaan.
54237: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptologica Bibliography 1957 / Bibliographie Égyptologique Annuelle (International Association of Egyptologists association Internationale des Égyptologues)
143312: JANSSEN, PETER - Relatieve deprivatie in de middenloopbaanfase bij hoger opgeleide mannen. Een vergelijking tussen drie leeftijdsgroepen.
100506: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
156696: JANSSEN, J.D. [ED.]. - Hoofsheid en devotie in de Middeleeuwse Maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw.
157309: JANSSEN, FRANS A. - Goud en koper in de boekenwereld.
90481: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
154423: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein. Private Presses in Holland.
4133300: JANSSEN, R. - Armoede of soberheid. De verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie. (Diss.)
162286: JANSSEN, GEERT H. - Het stokje van Oldenbarneveldt.
121191: DRS. G.B. JANSSEN|DRS. TRUDI WOERDEMAN|HOPPENBROUWERS, DR. H.W. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
56482: JANSSEN, R.C. E.A. - Een veranderende wereld. Liber Amicorum ter gelegenheid van de Zestigste Verjaardag van Ferdinand van Dam
102702: JANSSEN, P.H.J. - Het facilitaire kantoorgebouw. Facilicom The Case.
147151: JANSSEN, J. - Vooruit denken en verwijlen. De (re)constructie van het plattteland in Zuidoost-Brabant 1920-2000.
4072900: JANSSEN, G. - De vrijmaking. Schetsen ter behandeling op de Geref.jeugdverenigingen.
167123: JANSSEN, JOZEF M.A. - Hiërogliefen. Over Lezen en Schrijven in Oud-Egypte.
164943: JANSSEN, MIEK - Herinneringen aan Jan Toorop. Met drie krabbels en een reproductie naar een geschilderd portraet door de schrijfster en 13 illustraties.
166788: JANSSEN, FRANS A. - Over houten drukpersen. Een studie van het bronnenmateriaal met het oog op de reconstructie van een houten drukpers te Amsterdam.
168201: H.L. JANSSEN|M. DONKERSLOOT-DE VRIJ|PH.E. WEBBER [ET AL.].|VERHAEGHE, F. - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 53 nr 1-4].
167999: JANSSEN, ROB|LENNERT SAVENIJE [EDS - ET AL.]. - Of kom er gewoon bij. 25 jaar Geschiedenis Studenten Vereniging 1984-2009.
181665: JANSSEN, A.|SONJA VAN STEK [EDS.]. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
164395: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek.
161446: JANSSEN, HEIN [ED.]. - Öcher Platt en Ziedong, wo me Freud a hat. Monatschrift für Aachener Mundart und Volkskunde, herausgegeben unter Mitwirkung des Vereins Öcher Platt [6 Years in 2 Vols.]..
84766: JANSSEN, G. - Om de theocratie. Honderd jaar van strijd om de verwerkelijking en vormgeving van de theocratische gedachte
110593: JANSSEN, JACQUES - Nederland als religieuze proeftuin.
164812: JANSSEN, DR. G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie.
158021: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
87785: JANSSEN, F. A. E.A. - Das erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andreae 1586-1986 und die Manifeste der Rsoenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
84864: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
158184: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 october 1989 door Frans A. Janssen.
4136872: JANSSEN, N.A. - Rome's bestemming of de Geschiedenis en de Lotwisselingen van Rome,. met betrekking tot- en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen. Vanaf den H. Petrus - eersten Paus - tot op onze dagen.
186229: JANSSEN, PAUL - Het tolhuis. Het Romeinse Rijk in verval onderneemt nog één poging om het opkomende Christendom tot staan te brengen.
152061: A.E.M. JANSSEN|C.J.A.C. PEETERS|GEURTS, P.A.M.|JAN ROES [EDS]. - J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
157987: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801]. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
150522: JANSSEN, HANS|JEROEN KAPELLE [EDS.].|WIM VAN SINDEREN - De Haagse School.
92221: JANSSEN, ENNO - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palästinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi
122233: JANSSEN, PETER - Voor de tovenaarsleerling.
144051: JANSSEN, FRANS A. - Technique & Design in the History of Printing.
140068: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
144988: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. - "Geldersche wyssenissen van het hoofdgerecht te Roermond. ""'t Nye Boeck""[1459-1487]."
144043: A.E.M. JANSSEN. [ED.].|GEURTS, P.A.M. - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd [2 Vols. Compl.].
121299: JANSSEN, JACQUES|PAUL VOESTERMANS - De vergruisde universiteit.
4142930: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
155790: JANSSEN, MAURICE H.M. - Orientation and Alingment in Uni- and Bimolecular Reactions.
185121: JANSSENS, ADELINE MARIA - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
183036: JANSSENS, JOZEF D. [ET AL.]. - Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.
152944: JANSSENS, JOZEF D.|LIEVE DEWACHTER [EDS.].|VEERLE UYTTERSPROT - Egidius waer bestu bleben.
131318: JANSSENS, RIENK|LOTTE VAN VLIET [EDS.] - Meedenken en tegendenken. Vijftien jaar adviseren over sociale vraagstukken.
157089: JANSSENS, JEF|VEERLE UYTTERSPROT [EDS.]. - Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa.
4138216: JANSSENS, J. & MATHEEUWSEN, C. - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen? (8ste-16e eeuw)
183221: JANSSENS, RENÉ - Les maitres de la critique d'art.
141627: JANSSENS, DRA, A.M. - Ikonen.
152068: JANSSENS DE BISTHOVEN, DR. AQUILIN [ED.]. - Akwarellen van August Peellaert 1793-1876.
96949: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de antirevolutionaire partij, 1850-1888
151495: JANSSENS, JOZEF|MERTINE MEUWESE - Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX.
141680: JANSSENS DE BISTHOVEN, B. - De abdij van de Duinen te Brugge.
161862: JANSSENS, UTA - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755.
161486: JANSSENS, RUDOLF V.A. - What Future for Japan ? U.S. Wartime Planning for the Postwar Era 1942-1945.
165145: JANSSENS, DAVID - In de greep van het theologisch-politiek probleem. Leo Strauss en Spinoza.
4138900: JANSSENS DE VAREBEKE, A. (POPPE, E.) - Gebed en mystiek.
31250: JANSSENS DE BISTHOVEN, A.|PARMENTIER, R.-A. - Le musee communal de Bruges (Les Primitifs Flamands, Fascicules 1 à 4)
161372: JANSSENS, JOZEF|REMCO SLEIDERINK - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
141440: JANSSENS, J. [ET AL.]. - Het Humanisme in Brabant.
95990: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De natuir en kracht van 't ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat. In eenige byzondere stukken geopent: beneffens de vermanings-plicht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, in eenige bezonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het twede deel over vers 13
95989: JANSSONIUS, JOH. HENR. - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. WAARBIJ: Israels minne-tyt, voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie leerredenen, als een aanhangsel van het enerlei op den wegh naar den hemel (2 werken in 1 band)
2227300558: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Algemene Brief van den Apostel Jakobus, verklaart en kortlik toegepast.
2227300531: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - Het Enerlei en Verscheidene op den Wegh naar den Hemel, Byzonder van de Rechte Kindertrant en Manlyke Godtzaligheit, voorgestelt in Vier Leerredenen. Twede Druk. Vermeerdert en verbetert. WAARBIJ: Israels Minne-Tyt voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie Leerredenen, als een Aanhangsel van het Enerlei op den Wegh naat den Hemel.
142267: JANSSSEN, BART - De pijn die blijft. Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen 22 februari 1944.
95579: JANSZ, JEROEN|METAAL, NICO - Psychologie, de stand van zaken
164784: JANVIER, R. [PROF. J. VAN STEENBERGE - ED.]. - Kost wat kost.
154796: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie [2 Vols. Compl.].
172224: JANZ, DENIS RAYMOND - Luther on Thomas Aquinas : the angelic doctor in the thought of the reformer. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 140
95553: JANZEN, WALDEMAR - Mourning Cry and Woe Oracle
151597: JAPAN - Inro: Das Ding am Gürtel. Japanische Medizindöschen aus der Sammlung Heinz und Else Kress.
123310: JAPAN - Tsu Ku Ru. Aesthetics at Work.
166821: JAPANESE PUBLISHING - Directory of Japanese Publishing Industry.
163029: JAPANESE NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO - Japan. Its Land, People and Culture
94992: JAPIKSE, N. - Prins Willem III, de stadhouder-koning (2 delen)
130483: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland [5 Vols. Compl.]
150220: JAPIKSE, DR. N. - Honderd jaar Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Opgericht in 1836 door Is. An. Nijhoff. Een terugblik en REGISTER op de gedurende dien tijd verschenen deelen. .
154441: JAPIKSE, DR. N. [ED. - ET AL.]. - De Oranje-Nassau Tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926. Catalogus.
55721: JAPIKSE, N. - Johan de Witt
82776: JAPIKSE, N. - Spinoza en de Witt
102237: JAPIKSE, DR. N. - De uitbarsting. Voor het Nederlandsch Comité tot Onderzoek van de Oorzaken van den Wereldoorlog.
94977: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste, Prins van Oranje
140625: DR. N. JAPIKSE - EDS.].|DR. N. JAPIKSE [PROF. DR. R. POST|GOSSES, PROF. DR. I.H. - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
162864: JAPIKSE, DR. N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau [2 Vols. Compl.].
163967: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste Deel: 1551-1561 [Vol. 1 - All Publ.]..
154030: JAPIN, ARTHUR - De zwarte met het witte hart.
154573: JAPIN, ARTHUR [ALSO READ BY ARTHUR JAPIN]. - Zoals dat gaat met wonderen. Een keuze uit de dagboeken - verkorte editie [8 CD's].
152462: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
123492: JAPPE ALBERTS, DR. W. [ET AL.]. - Landesgeschichte und Universalgeschichte. Niederschrift über Verhandlungen in Berg en Dal, 27 - 30 Oktober 1957.
130882: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. [ET AL.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
180386: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
180387: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Volume II [only].
103512: JAPPE ALBERTS, DR. W. - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht [Tweede Deel - Derde Stuk: Rekeningen 1507/08 - 1528/29].
180108: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel I 1353-1377.
104951: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn. Volume 1: ca. 800 - 1288. Volume 2: 1288 - ca.1500 [2 Vols. Compl.]..
143549: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
144838: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
104401: JAQUES CRÉPINEAU|PESSIS, JAQUES - Le Moulin Rouge.
186030: JAQUES BARON [PRÉFACE].|NAKOV, ANDREI B. - Papazoff. Franc-tireur du surréalisme.
153327: JAQUES, GEORGES [ED.]. - Recherches sur le conte merveilleux.
186191: JAQUES MEYER|NEROM, CLAIRE VAN - La Faïencerie de Wasmuël. Trois familles, une faïencerie.
121146: JAQUET, DR. L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
150923: JARAUSCH, KONRAD H. - Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany. The Enigmatic Chancellor.
103597: JARDIN, ANDRÉ - Tocqueville 1805-1859. A Biography.
147328: JARDINE, LISA - Erasmus, Man of Letters. The construction of charisma in print.
101694: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
164149: JARDINE, LISA - The Awful End of Prince William the Silent. The First Assassination of a Head of State with a Handgun.
144281: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
4024810: JAROMIR, R. - Bibel und Zeitgeist. Eine religionssoziologische Untersuchung.
130307: JAROS, KARL - Kanaan - Israel - Palästina. Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes.
130250: JAROS, KARL - Jesus von Nazareth. Geschichte und Deutung.
184647: JAROSCHINSKY, PETER - Berkhard Reber [1848-1926]. Ein Vorläufer der schweizerischen Pharmaziegeschichte.
4047752: JARRASSÉ, DOM. - L'Age d'Or des Synagogues. Préface de J.Sitruk.
152677: JARRELL, RANDELL - Poetry and The Age.
182236: JARRY, ALFRED - Ubu Roi. Drame en cinq actes.
182271: JARRY, ALFRED - Ubu Roi. Drame en cinq actes.
153045: JARVIE, IAN C. - The Republic of Science. The Emergence of Popper's Social View of Science 1935-1945.
157406: JAS, ERIC|PETER DE GROOT - De Leidse koorboeken. Een ongehoorde schat.
165180: JASANOV, MAYA - Edge of Empire. Conquest and Collecting in the East 1750-1850.
170886: JASCHKE, HANS-GERD - Fundamentalismus in Deutschland. Gottesstreiter und politische Extremisten. bedrohen die Gesellschaft.
184154: JASKI, CHRISTIAAN JAN - Met de Kinderdijk naar Batavia 1884 / 1886.
55726: JASPAR, EDMOND - Kint geer eur eige stad? De historie vaan mestreech aon de mestreechteneers verteld. Met illustraties en 'n alfabetische lies vaan naome
104463: JASPER, J.E.|MAS PIRNGADIE - De inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. Volume 1: Het Vlechtwerk.
167132: JASPER, WILLI - Lessing. Aufklärer und Judenfreund. Biographie.
4140634: JASPER-BETHEL, GERHARD - Stimmen aus dem neureligiösen Judentum in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus. (Theologische Forschung XV)
185090: JASPER, J.E.|MAS PIRNGADIE - De Goud- en Zilversmeedkunst [De inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië].
160633: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
180979: JASPERS, KARL - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
145863: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
59169: JASPERS, P.A.TH.M.|ROEGIERS, J. - Le Mémoire sur l'Air Inflammable de Jean-Pierre Minckelers (1748-1824). Édition critique d'après les manuscrits et l'édition originale de 1784
4035367: JASPERS, K. - Von der Wahrheit. (Philosophische Logik I)
156375: JASPERS, KARL - Werk und Wirkung.
180856: JASPERS, KARL - Wohin treibt die Bundesrepublik?
94712: JASPERS, GERARD E.A. - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen 1995
4140333: JASPERS, K. - Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjährung.
168470: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
4142307: JASPERS, KARL - Der philosophische Glaube. Vorlesungen gehalten in basel, 1947.
180920: JASPERS, KARL - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
180921: JASPERS, KARL - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch.
184599: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
185210: JASPERS, GERARD|WOUTER MEEDER - Van Zürich tot Embden. De zestiende eeuw in de bbliotheek van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem.
31692: JASPERS, A.PH.C.M. E.A. - Kluwer Schets van het Sociaal zekerheidsrecht
4072493: JASPERS, KARL - Das Wagnis der Freiheit. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie. Hrsg. von H.Saner.
4141432: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
141377: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
4068608: JASPERT, B. UND MOHR, R. (ZELLER, W.) - Traditio - Krisis - Renovatio. aus theologischer Sicht. Festschrift für Winfried Zeller zum 65.Geburtstag.
152897: JASTRZEBSKA, JOLANTA - Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine.
142157: JASZAI, GÉZA - Das Werk des Bildhauers Gerhard Gröninger 1582-1652.
185641: JAURES, JEAN [ADRIEN VEBER - TRANSL.]. - Les origines du socialisme Allemand. Thèse Latine de Jean Jaures, traduite par Adrien Veber.
164579: JAURRETCHE, COLLEEN [ED.]. - Beckett, Joyce and the Art of the Negative.
185134: JAVIER MADARIAGA [ET AL.].|JORGE LUIS BORGES|REVENGA, LUIS [ED.]. - Tesoros de España. Ten Centuries of Spanish Books.
84139: JAY, WILLIAM - The Autobiography of William Jay
89221: JAY, G. - New Testament Greek. An Introductory Grammar.
146340: JAY SPAULDING|KAPTEIJNS, LIDWIEN - Een kennismaking met de Afrikaanse geschiedenis.
4139433: JAY, M. - The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950.
157604: JAYASANKAR SHIVAKUMAR [EDS.].|NABI, IJAZ - Back From The Brink. Thailand'S Response To The 1997 Economic Crisis.
130530: A. JAYASURIYA|N. STILLER|R. POTHMANN|STUX, G. - Lehrbuch der klinischen Akupunktur. Chinesischer Übersetzungen von Karl Alfried Sahm und Hsiao Lin Yeh.
166787: JAYNE, SEARS - Library Catalogues of the English Renaissance.
150483: JEAL, TIM - Livingstone.
4035643: JEAN, CH.-F. & HOFTIJZER, J. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l`Ouest.
168717: JEAN-PIERRE VIVET|MARIE-HENRIETTE BESNIER - ICONOGR.].|MARTIN, HENRI-JEAN|ROGER CHARTIER - Le livre conquérant du Moyen Age au milieu du XVIIIe siècle [ = Vol. I: Histoire de l'édition Française].
110645: JEAN, GEORGES - Het schrift beschreven.
104673: JEAN MORRIS [PHOTOGR.].|WEST, MARTIN - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa.
103335: JEAN ROBIQUET|SAGNAC, PHILIPPE - La révolution de 1789 [2 Vols. Compl.].
150695: JEAN-MARIE LACROIX|REY, JEAN-DOMINIQUE - Les Quinze Mystère du Rosaire.
182548: JEAN LOUIS ROBA [EDS.].|TAGHON, PETER - Bruxelles 1940-1945.
154583: JEAN C. ROCHÉ [EDS.].|LOHMANN, DR. MICHAEL - Deltas Gids voor Zangvogels [& CD met zang en roep van elke vogelsoort].
122522: JEAN REQUIN|MICHÈLE ROBERT|RICHELLE, MARC N. - Traité de psychologie expérimentale [2 Vols. Compl.].
104923: JEAN MARIE DUVOSQUEL|JOSETTE MÉLARD|LIEVE VIAENE AWOUTERS|VANWIJNGAERDEN, FRANS - Liber amicorum Herman Liebaers [2 Vols. Compl.].
104781: JEAN LASSAUSSOIS [EDS.].|LHOTE, GILLES - Des montres et des stars.
105266: JEAN E. PRETZ [EDS.].|STERNBERG, ROBERT J. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
168775: JEAN VEZIN [EDS].|TOULET, JEAN - La reliure. Volume 1 & 2 [ = Complete Set: Numéro Special de la Revue Française d'Histoire du Livre].
164463: JEAN ZIEGLER|PICHOIS, CLAUDE - Baudelaire.
145700: JEAN E. PRETZ [EDS.].|STERNBERG, ROBERT J. - Cognition and Intelligence. Identifying the Mechanisms of the Mind.
165660: JEAN VEENEBOS - ILLUSTR.].|KIESEWETTER, BONIFATIUS - Moralgedichte.
4024831: JEAN DE LA CROIX, - Les oeuvres spirituelles. Édition nouvelle. Traduits en francois par le R.P.Cyprien de la nativite de la Vierge.
162597: JEAN MAURICE BOUILLOT [ILLUSTR.].|PROUST, LOUIS - Visions d' Afrique.
121262: JEAN DAGENS [EDS.].|NÉDONCELLE, MAURICE - Entretiens sur Henri Bremond.
158144: JEAN MARIE DUVOSQUEL|JOSETTE MÉLARD|LIEVE VIAENE AWOUTERS|VANWIJNGAERDEN, FRANS - Liber amicorum Herman Liebaers.
4139006: JEAN PAUL (RICHTER J.P.FR.) - Leben Fibels. Des Verfassers der Bienrodischen Fibel. Hrsg. von E.Berend.
130207: JEAN, MARCEL - The Autobiography of Surrealism. The Documents of 20th-Century Art.
140569: JEAN NAUDOU [EDS. - ET AL.].|PHILIPPE WOLFF|VADIME ELISSEEFF|WIET, GASTON - The Great Medieval Civilizations [3 Vols. in 2 Bindings].
102456: JEAN-LOUP NORY|MARTINEZ, ALBERTO - The Long Trail. Trucking in America.
142825: JEAN, RAYMOND [WILLEM FRIJHOFF - AFTERW.]. - De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de zeventiende eeuw. Met een nawoord van Willem Frijhoff.
141858: JEAN, AUGUSTE - Le Maduré. L' ancienne et la nouvelle mission [2 Vols. Compl.].
101171: JEAN RAWLINSON [EDS.].|NIJINSKA, IRENA - Bronislava Nijinska. Early Memoirs.
160311: JEANIE WATSON [ED.].|LEVIN, CAROLE - Ambiguous Realities. Women in the Middle Ages and Renaissance.
47091: JEANJEAN, BENOIT|SAINT JEROME - Saint Jérôme Lettres, lues par Benoît Jeanjean. Traduction nouvelle de Benoît Jeanjean
96325: JEANJOT, PAUL - Les Concours Annuels de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique. Programmes et résultats des Concours (1817-1967)
143785: JEANNE MACKENZIE|MACKENZIE, NORMAN - The Life of H.G. Wells. The Time Traveller.
167023: JEANNE MACKENZIE|MACKENZIE, NORMAN - The First Fabians.
156654: JEANNERET, MICHEL - A Feast of Words. Banquets and Table Talk in the Renaissance.
158284: JEANNERET, MARSH - God and Mammon. Universities as Publishers.
145485: JEANNINE AUBOYER [INTROD.].|ZANNAS, ELIKY - Khajuraho.
162317: JEANSON, FRANCIS - Jean-Paul Sartre.
87786: JECHT, RICHARD - Jakob Böhme. Gedenkgave der Stadt Görlitz zu seinem 300 jährigen Todestage
182516: JEDDING, HERMANN [ET AL.]. - Hohe Kunst zwischen Biedermeier und Jugendstill: Historismus in Hamburg und Norddeutschland.
4026018: JEDIN (HRSG.) H. - Handbuch der Kirchengeschichte. (Komplett in 10 Bde.). Von der Urgemeinde bis zur die Weltkirche im 20.Jahrhundert. Unter Mitwirkung von K.Baus, E.Ewig, H.G.Beck u.v.a.
92799: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band II. Die erste Trienter Tagungsperiode 1545/47
58780: JEDIN, HUBERT - Handbuch der Kirchengeschichte (7 volumes in 10 bindings)
94568: JEDIN, HUBERT - Tommaso Campeggio (1483-1564). Tridentinische Reform und kuriale Tradition
90118: JEDIN, HUBERT E.A. - Atlas zur Kirchengeschichte. Die Christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. 257 mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen, Kommentare, Ausführliches Register.
4026311: JEDIN, H. - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
92800: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band I. Der Kampf um das Konzil
57637: JEDIN, HUBERT - Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Grosskirche (Complete Set, 7 volumes in 10 bindings)
180561: JEENINGA, WILLEKE - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam / The East Indies House and St. Jorishof.
157709: JEFF O'CONNELL [FINTAN O'TOOLE - FOREW.].|WARNOCK, GABRIELLE - Face to Face.
104279: JEFF BARTON|KEVIN SAKAMOTO|TICA, DONATO|TRI PHAM - Power Stone. Prima's Official Strategy Guide.
4136934: JEFFERIES, RICHARD - The Story of My Heart. My Autobiography.
154793: JEFFERIES, MATTHEW - Politics and Culture in Wilhelmine Germany. The Case of International Architecture.
170459: JEFFERSON, THOMAS :SADIJE BUNJAKU|THOMAS HEIJ - INTROD.|TRANSL.]. - De Jefferson-bijbel. Het leven van de morele lessen van Jezus van Nazareth.
162391: JEFFERSON HANE WEAVER|MOTZ, LLOYD - Geschiedenis van de natuurkunde.
140468: JEFFERY, L.H. - Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C.
156175: JEHU, FELICIE [NELLY SPOOR - ILLUSTR.]. - Wies Ongeluk.
182184: JEHUDA REINHARZ [EDS].|RABINOVICH, ITAMAR - Israel in the Middle East. Documents and Readings on Society, Politics and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present.
184165: JELAKOWITCH, IVAN [ PSEUD. HERMAN HEIJERMANS] - Ahasverus.
185835: JELAVICH, BARBERA - History of the Balkans. Volume 1: Eighteenth and Ninteenth Centuries & Volume 2: Twentieth Century [ = Complete Set].
146287: JELAVICH, BARBARA - St. Petersburg and Moscow. Tsarist and Soviet Foreign Policy, 1814-1974.
152125: JELAVICH, CHARLES - Tsarist Russia and Balkan Nationalism. Russian Influence in the International AQffairs of Bulgaria and SWerbia, 1879-1886.
122170: JELAVICH, BARBARA - Russia and the Rumanian National Cause1858-1859 [With a new bibliographical prefase]
144936: JELLICOE, GEOFFREY|MICHAEL LANCASTER|PATRICK GOODE|SUSAN JELLICOE - The Oxford Companion to Gardens.
141915: JELLINEK, J. STEPHAN - Parfum. De droom in een flacon. De aard en het effect - de keuze en het gebruik van klassieke en moderne geuren.
131721: JELSMA, W.A. [ET AL.] - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
4030727: JELSMA, A.J. - De vergeten kerk. (Bewerkingen van NCRV-radio lezingen)
30500: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
4300892: JELSMA, A.J. & O.BOERSMA (LONDON) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
94989: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
143698: JELSMA, RENÉ - Spiegelpunten. De innerlijke dimensies van de horoscoop.
4142445: JELSMA, AUKE - (4 boeken). De briefbezorger - De vergeten kerk - De macht van de vragensteller - Gisteren vragen naar morgen.
4043067: JELSMA, A.J. - De Briefbezorder. Een keuze uit zijn werk met commentaar bij zij afscheid als hoogleraar. Onder red. van J.van Gelderen en H.Reenders.
93977: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
103094: JELTES, MR. H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven uit het midden der negentiende eeuw.
110238: JENIK, JAN|M.F. PRICE [EDS.]. - Biosphere Reserves on the Crossroads of Central Europe. Czech Republic - Slovak Republic.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30