Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53335: AUGUSTIJN, C. - De martelaar en zijn getuigenis. Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de faculteit der godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amasterdam op 7 oktober 1966
94369: AUGUSTIJN, CORNELIST - Das Wormser Buch. Der letzte ökumenische Konsenversuch vom Dezember 1540 in der deutschen Fassung von Martin Bucer
94222: AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus
47116: AUGUSTIJN, CORNELIS|BOER, SIBBELE DE|FATIO, OLIVIER|JONG, OTTO J. DE|LAARHOVEN, JOHANNES C.P.A. VAN|LIENHARD, MARC|OZMENT, STEVEN E.|POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M.|ROLNADUS, JOHANNES (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 67-1 - Vol 69-2
87873: AUGUSTIJN, C. E.A. - Kerkhistorisch opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. van den Berg. Essays on church history presented to Prof. Dr. J. van den Berg.
93680: AUGUSTIJN, C. - Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-2000
92070: AUGUSTIJN, C. E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
104972: AUGUSTIJN, CORNELIS [ET AL.]. - Erasmus.
57991: AUGUSTIJN, C. E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
92086: AUGUSTIJN, C. - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen
46448: AUGUSTIJN, C.|HOLTROP. P.N.|POSTHUUS MEYJES, G.H.M.|WALL, E.G.E. VAN DER (ED.) - Kerkhistorische Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. van den Berg
53468: AUGUSTIJN, CORNELIS E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 67)
53467: AUGUSTIJN, CORNELIS E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 68)
53463: AUGUSTIJN, C. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis (Deel 65)
59023: AUGUSTIJN, CORNELIS E.A. - Martini Buceri Opera Latina (Volume 1)
58652: AUGUSTIJN, C. E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
4139549: AUGUSTIJN, C. (LUTHER, M.) - Luthers intrede in het klooster. Rede.
93941: AUGUSTIJN, CORNELIS - Erasmus en de Reformatie. Een onderzoek naar de houding die Erasmus ten opzichte van de Reformatie heeft aangenomen
184834: AUGUSTIJN, DR. CORNELIS [ED.]. - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835.
121385: AUGUSTIJN, CORNELIS|EUGÈNE M.V.M. HONÉE - Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland , 1550-2000.
96584: AUGUSTIN, SAINT - Commentaire de la première épitre de S. Jean. Texte Latin. Introduction, traduction et notes
103514: AUGUSTIN, NIELS - Het Europese pijpen-prentenboek / Le livre europeen des pipes en terre / The European Picture Book of Clay Pipes / Das europäische Tonpfeifen-bilderbuch. Volume 1. Hommes/Men/Männer/Mannen [All Publ.].
166140: AUGUSTIN, RUDOLF - Preussens Friedrich und die Deutschen.
90871: AUGUSTINI, ADRIANA - Ca' d' Oro. La Galleria Giorgio Franchetti.
4066895: AUGUSTINUS, AUR. - Belijdenissen. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door A.Sizoo.
54865: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Almede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historiën vermengd (2 delen in 1 band)
54891: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang, bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Almede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen en lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historiën vermengd (2 delen in 1 band)
4943: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les Confessions de S. Augustin. Traduites en François par monsieur Arnauld d'Andilly. Nouvelle Edition. Avec le Latin à costé, reveu & corrigé exactement sur douze anciens Manuscrits, & des Notes à la fin, où l'on rend raison des principales corrections. Par Monsieur Arnauld son frere, Docteur en Theologie de la Maison de Sorbonne.
92451: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Stad Gods in haar begin en voortgang bevattende eene Verhandeling over Gods Kerk of de Stad Gods. Alsmede eene Verdediging der Christelijke Religie tegen de dwalingen om lasteringen der Heidenen en andere vijanden. Op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde druk
57828: AUGUSTINUS, AURELIUS|MILAAN, AMBROSIUS VAN - Homilieën over het evangelie van Johannes II / Twee verhandelingen over de geheimen (2 werken in 1 band)
96250: AUGUSTINUS, AURELIUS - Over den waren godsdienst
4057228: AUGUSTINUS, AUR. - Bekenntnisse. Eingeleitet und übertragen von W.Thimme.
4053470: AUGUSTINUS, AUR. - City of God / On Christian Doctrine. (Nicene and Post-Nicene Fathers. Vol.II)
4039442: AUGUSTINUS, AUR. - Carthaagse preken. Ingeleid, vertaald en toegelicht door G.Wijdeveld.
4016635: AUGUSTINUS, AUR. - De stad Gods in haar begin en voortgang enz. Beschreven in twee deelen. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
4016628: AUGUSTINUS, AUR. - Bekenntnisse und Gottesstaat. Sein Werk Ausgewählt von J.Bernhart.
4009992: AUGUSTINUS, AUR. - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A.Sizoo.
31530: AUGUSTINUS, S. AURELIUS - Sancti Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, Opera Omnia. Complete, Volume I - XII in 16 bindings (Patrologiae Cursus Completus. Patrologiae Latinae Tomus XXXII - XLVII)
5472: AUGUSTINUS, AURELIUS - Sextus Tomus Operum. Continens la polemica, hoc est, decertationes adversus haereses, praecipue Iudaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arrianorum, & Iouiniani. WITH: Septimus Tomus Operum. Continens reliquam partem ton polemicon, id est, pugnas adversus haereses Donatistarum & Pelagianorum.
57759: AUGUSTINUS, AURELIUS - De stad van God
88947: AUGUSTINUS, AURELIUS - Vier antipelagiaanse geschriften. Veraling Izak Wisse en Raf Debaene.
4000861: AUGUSTINUS, AUR. - Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling en inleiding van A.Sizoo.
8970: AUGUSTINUS, AURELIUS - Meditationvm Liber Vnvs. Soliloqviorvm Lib. I. Manvale Lib. I.
170263: AUGUSTINUS, AURELIUS [OLAV J.L. ALBERS - ED.|TRANSL.]. - De grootte van de ziel [De quantitae animae].
170262: AUGUSTINUS, AURELIUS [OLAV J.L. ALBERS - ED.|TRANSL.]. - Over de vrije wilskeuze [De libero arbitrio].
4072562: AUGUSTINUS, AUR. - Belijdenissen. Vertaald door Gerard Wijdeveld.
94723: AUGUSTINUS, AURELIUS - Die Auslegungen der Psalmen. Christus und sein mystischer Leib
47350: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Baptismo, über die Taufe. Zweisprachige Ausgabe eingeleitet, kommentiert und herausgegeben von Hermann-Josef Sieben (Augustinus Opera, Werke Achtundzwanzigster Band)
165912: AUGUSTINUS - Het leven van een zondaar. Een keuze uit de Belijdenissen.
165046: AUGUSTINUS [CORNELIS VERHOEVEN - INTROD.|TRANSL.]. - De orde.
4568: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les Lettres de S. Augustin, traduites en Francois sur l'edition nouvelle. Des Peres Benedictins de la Congregation de S. Maur, ou elles sont rangées selon l'ordre des temps, revues et corrigees sur les anciens manuscripts, Et augmentées de quelques Lettres qui n'avoient pas encore paru: avec des notes sur les points d'histoire, de Chronogie, & autres qui peuvent avoir besoin d'éclaircissement.
47077: AUGUSTINUS, AURELIUS - Sancti Aurelii Augustini, Sermones in Matthaeum I, id est sermones LI-LXX secundum ordinem vulgatum insertis etiam novem sermonibus post Maurinos repertis. Ediderunt P.-P. Verbaken O.S.B., L. de Coninck, B. Coppieters 't Wallant, R. Demeulenaere, recensuit serm. LI F. Dolbeau (Corpus Christianorum Series Latina XLI Aa, Aurelii augustini Opera Pars XI, 2)
46338: AUGUSTINUS, AURELIUS - Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Ausgewählte Schriften, 12 Banden (Bibliothek der Kirchenväter, Eine Auswahl, Patristischer Werke in Deutscher übersetzung. Herausgegeben von O. Bardenhewer, Th. Schermann, K. Weyman)
4073962: AUGUSTINUS, AUR. - Confessions. Translated with an Introduction and Notes by Henry Chadwick.
47352: AUGUSTINUS, AURELIUS - De Libero Arbitrio, Der Freie Wille. Zweisprachige ausgabe eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Johannes Brachtendorf (Augustinus Opera, Werke Neunter Band)
4140603: N.N. (AUGUSTINUS, AUR.) - Miscellanea Augustiniana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S.Augustinus bij de viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen. CDXXX-MCMXXX. Met 32 afbeeldingen.
4143402: AUGUSTINUS, AUR. - De orde. Ingeleid en vertaald door C.Verhoeven.
4143411: AUGUSTINUS, AUR. - De belijdenis van den H. Augustinus in tien boeken. Volgens de uitgave der Benedictijnen uit de vergadering van den H. Maurus.
167080: AUGUSTINUS, AURELIUS [RICHARD VAN ZEELEN|HANS VAN REISEN|SANDER VAN DER MEIJS - ED.|TRANSL.]. - Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2 [Sermones de tempore II + De ultilitate jejunii].
164951: AUGUSTINUS, AURELIUS [OLAV J.L. ALBERS - ED.|TRANSL.]. - De grootte van de ziel [De quantitae animae].
165186: AUGUSTINUS, AURELIUS [DRS. JOOST VAN NEER|DR. MARTIJ SCHRAMA - EDS|TRANSL.]. - Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar [Sermones de tempore].
165973: AUGUSTINUS, V [GERARD WIJDEVELD - ED.|TRANSL.]. - Carthaagse preken.
167030: AUGUSTINUS, AURELIUS (T.J. VAN BAVEL - TRANSL.|INTR.|NOTES] - Commentaar op Psalm 118 / 119.
102479: AUGUSTO BULGARELLI - PHOTOGR.].|FERRARI, ELISABETH BARBOLINI [ET AL] - Mobili Impero. Il Neoclassicismo tra Emilia e Lombardia.
123305: AUGUSTUIS, F.L.|J. BAERTEN|J.E. BOGAERS [EDS - ET AL.]. - Munsters in de Maasgouw. Archeologie en Kerkgeschiedenis in Limburg. Bundel aangeboden aan Pater A.J. Munsters msc bij zijn tachtigste verjaardag.
182872: AUGUSTUS J. VEENENDAAL JR [EDS.].|JONGSTE, JAN F. DE - Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance.
130591: AUGUSTUS J. VEENENDAAL JR [EDS.].|JONGSTE, JAN F. DE - Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance.
156562: AUGUSTYN, BEATRIJS|ELLEN PLAMBOOM [EDS.]. - Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen [tot 14500]. Deel I: Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent.
110878: AUKE A. TADEMA|TADEMA-SPORRY, BOB. - De piramiden van Egypte.
145141: AUKE A. TADEMA|TADEMA-SPORRY, BOB [& PROF. P.J. SIJPESTEIJN - Brieven uit het Oude Egypte. Dagboek van Kydon.
102466: AUKE A. TADEMA [ILLUSTR.].|TADEMA-SPORRY, BOB. - De sleutel van de Nijl. De tempels van Luxor en Karnak.
163180: AUKE A. TADEMA|TADEMA-SPORRY, BOB. - Egyptische mummies en hun geheimen.
163181: AUKE A. TADEMA|TADEMA-SPORRY, BOB. - Piramide en Farao.
161451: AUKE TERLUIN [ILLUSTR.].|VRIES, JAAP DE - De regels van Vanellus. De kievit nader beschouwd.
146293: AUKE A. TADEMA|TADEMA-SPORRY, BOB. - De geschiedenis van Egypte.
9485: AUKEMA, CASPARUS - De Sekere Hope der Heyligen, In het laatste der Dagen, By welke hare vernieuwinge ter Heerlykheid levendig word betoogt, uit het gezigte van Christus Dienstknegt Joannes, op Patmos. Openb. XXI. I. tot XXII. 5.
141277: AUKJE ZONDERGELD-HAMER [EDS.].|ZWAAN, J. - De zwarte kameraden. Een geïllustreerde geschiedenis van de NSB.
152764: AUKJE HOLTROP|BUUL, TINE VAN|ERNA STAAL [ED.].|MURK SALVERDA - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt. Schrijvers prentenboek deel 31.
143151: AUKTIONSPREISE ALTER BÜCHER - - Taschenbuch der Auktionspreise alter Bücher Volume / Band 3.
4063135: AULÉN, G. - Das Drama und die Symbole. Die Problematik des heutigen Gottesbildes.
93218: AUNE, DAVID E. - Word Biblical Commentary. Volume 52C. Revelation 17-22
47273: AUNE, DAVID E.|SELAND, TORREY|ULRICHSEN, JARL HENNING (ED.) - Neotestamentica et Philonica. Studies in Honor of Peder Borgen (Supplements to Novum Testamentum, Volume CVI)
93216: AUNE, DAVID E. - Word Biblical Commentary. Volume 52. Revelation 1-5
104821: AURELI, PATRIZIA [ET AL.]. - Prima Italia. Arts italiques du premier millénaire avant J.C.
122525: AURELIANUS O.F.M. CAP., P. DR. - De verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus.
151623: AURELIANUS RAESSENS [EDS. - ET AL.].|STROUCKEN, JACQUES - De Langeweg naar Oosterhout. De odysee van een school.
4075379: AURELIUS, MARCUS - The Thoughts of the Emperor. Reprinted from the Revised Translation of George Long.
131723: AURIA, SUE D'& PETER LACOVARA|CATHARINE H. ROEHRIG [EDS.] - Mummies & Magic. The Funerary Arts of Ancient Egypt.
123334: AURIOL, A.|RAYMOND REY - La basilique Saint-Sernin de Toulouse.
181264: AUROUX, S. [ED - ET AL.]. - Horizons de la grammaire Alexandrine 1 & 2 [Histoire Epistemologie Language = Complete Set].
30014: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich
95556: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich
166037: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich.
182968: AUSBÜTTEL, FRANK M. - Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches.
104347: AUSONIO MARRAS [EDS.].|BINKLEY, ROBERT|RICHARD BRONAUGH - Agent, Action and Reason.
160889: AUSSCHUSS FÜR BLITZABLEITERBAU - Allgemeine Blitzschutz-Bestimmungen. Bearbeitet und herausgegeben vom Ausschuss für Blitzableiterbau e. V. [ABB]. UDK 621.316.9-3.
166204: AUSTER, PAUL [TON HEUVELMANS - TRANSL.]. - Het rode notitieboekje.
157049: AUSTIN, GABRIEL|COLIN EISLER - The Library of Jean Grolier. A Preliminary Catalogue, with an introductory Study: 'Jean Grolier and the Renaissance'by Colin Eisler.
156834: AUSTIN, GABRIEL [ED.]. - The Grolier Club Iter Italicum.
156778: AUSTIN P. EVANS [EDS.].|WAKEFIELD, WALTER L. - Heresies of the High Middle Ages.
170644: AUSTIN, WILLIAM H. - Relevance of Natural Science to Theology (Library of philosophy and religion)
154907: AUSTIN-BROOS, DIANE J. [RAYMOND T. SMITH - FOREW.]. - Jamaica Genesis. Religion and the Politics of Moral Orders.
101144: AUSTIN, RICHARD - The Art of the Dancer. Taglioni, Pavlova, Duncan, Spessivtzeva, Karsavina, Markova.
183728: AUSTRALIA - - Australia. Its Resources and Production.
184421: AUTENBOER, DR. E. VAN - Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen [1400-1600].
110042: AUTENBOER, E. VAN PROF. DR. L. ROOSE - FOREW.]. [ - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers [1515-1561].
94288: AUTENBOER, E. VAN - Het Brabants landjuweel der rederijkers (1515-1561)
131201: AUWERA, FERNAND - Het manneke en de roestige ridder.
46938: AUWERS, JEAN-MARIE - L'Interprétation du Cantique des Cantiques à travers les Chaînes Exégétiques Grecques (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 56)
174159: AUXERRE, LAMBERT OF - Logica or Summa Lamberti.
170763: AUYANG, SUNNY Y. - Mind in Everday Life and Cognitive Science.
184498: AVE, JOOP & JUDI ACHSADI - The Crafts of Indonesia.
145097: AVÉ, JAN B.|VICTOR T. KING - Borneo: The People of the Weeping Forest. Tradition and Change in Borneo.
152550: AVEBURY, RT. HON. LORD - Prehistoric Times as Illustrated by Ancient Remains and the Customs of Modern Savages.
155139: AVELING, J.C.H. - The Jesuits.
90322: AVENI, ANTHONY F. - Empires of time. Calendars, Clocks, and Cultures.
58471: AVERDUNK, H.|MÜLLER-REINHARD, J. - Gerhard Mercator und die Geographen unter seinen Nachkommen
91494: AVERKIEVA, JULIA|SHERMAN, MARK A. - Kwakiutl String Figures
143563: AVERY, GILLIAN|JULIA BRIGGS [IONA OPIE - FOREW.]. - Children and Their Books. A Celebration of the Work of Iona and Peter Opie.
167279: AVERY, CHARLES - Florentine Renaissance Sculpture.
166794: AVERY, GILLIAN|JULIA BRIGGS [EDS.].|OINA OPIE [FOREW.]. - Children and Their Books. A Celebration of the Work of Iona and Peter Opie.
58882: AVEST, INA TER - Kinderen en God, verteld in verhalen. Een lonitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van het godsconcept van autochtone en allochtone kinderen in een multiculturele en multireligieuze onderwijscontext
95899: AVEY, DENIS|BROOMBY, ROB - De man die naar Auschwitz wilde
104648: AVI-YONAH, MICHAEL [ED. - ET AL.]. - Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land [4 Vols. Compl.].
90047: AVI-YONAH, M., KRAELING, E.G. - Our Living Bible
4035050: AVI-YONAH, M. & STERN, E. (ED.) - Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land.
4009519: AVI-YONAH, M. - Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud. In den Tagen von Rom und Byzanz. (Studia Judaica 2)
4140150: AVI-YONAH, M. - The Jews of Palestine. A Political History from the Bar Kokhba War to the Arab Conquest.
4074143: AVILA, TERESA VAN - The Life of Saint Teresa of Ávila. By herself. Translated with an Introduction by J.M. Cohen.
54908: AVINCK, THEODORUS - Praktikale verhandelingen (2 delen)
57757: AVINCK, THEDORUS - Praktikale verhandelingen (2 delen)
90940: AVINCK, JOHANNA - De Schatten van een Christen (2 delen)
55801: AVINCK, THEODORUS - Wendt u naar Mij toe
9486: AVINCK, JOHANNA - De Schatten van een Christen, briefsgewyze voorgedraagen.
164932: AVIS, DR. J.G. [ED. - ET AL.]. - Prof. Dr. O. Oppermann 1909-1934. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
170451: AVISHAI MARGALIT|BURUMA, IAN - Olympus - Occidentalisme. Het westen in de ogen van zijn vijanden.
144941: AVITABILE, GUNHILD [ED.]. - Die Kunst des alten Japan. Meisterwerke aus der Mary und Jacksen Burke Collection - New York.
183793: AVNER W. LESS [INTRODUCTION]|CLAUS SIBYLL [EDS]|LANG, JOCHEN VON|RALPH MANHEIM [TRANSL.]. - Eichmann Interrogated. Transcripts from the Archives of the Israeli Police.
167382: AVON, EARL OF - The Eden Memoirs. The Reckoning.
184160: AVRAY, DAVID D' - Medieval Marriage Sermons. Mass Communication in a Culture without Print.
163943: AVRIL, FRANÇOIS - Buchmalerei am Hofe Frankreichs [1310-1380].
157723: AVRIN, LEILA - Scribes, Scripts and Books. The Book Arts from Antiquity to the Renaissance.
157689: AXE, JOHN - All About Collecting Boys' Series Books. Hardy Boys - Tom Swift - Tom Swift Jr. - Chip Holton - Ted Scott - Mark Tidd - To, Slade & Others.
157699: AXE, JOHN - All About Collecting Girls' Series Books. Nancy Drew - Judy Bolton - Cherry Ames - Penny Parker - Beverly Gray - Connie Blair - Vicki Barr - Dana Girls & Others.
145425: AXEL MECKLINGER|ULMAN LINDENBERGER [EDS.].|ZIMMER, HUBERT D. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
153487: AXEL ZWECK [EDS.].|CARSTEN P. KRÜCK|MALANOWSKI, NORBERT - Technology, Assessment und Wirtschaft. Eine Länderübersicht.
121866: AXEL MECKLINGER|ULMAN LINDENBERGER [EDS.].|ZIMMER, HUBERT D. - Handbook of Binding and Memory. Perspectives from Cognitive Neuroscience.
141517: AXEL SCHOLLMEIER [EDS.].|GROTE, UDO|HANS-JOACHIM HUBRICH|MICHAEL REUTER - Westfalen und Italien. Festschrift für Karl Noehles.
186322: AXELROD, ALAN - Nothing to Fear. Lessons in Leadership from FDR.
4021353: AXTELL, J.S. - The Mystery of Baptism. With appendix on the teaching of the Church of England by F.C.T.Jansen.
130872: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS [ED.]. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werken.
143112: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS - Mystiek Brevier. Het Nederlandsche mystieke proza & De Nederlandsche mystieke poëzie [2 Vols. Compl. - All Publ.].
87880: AXTERS, STEPHANUS - Het Nederlandsche mystieke proza (Deel 1 en 3)
161705: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS - Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden [4 Vols. Compl.]..
161134: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS - Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden [4 Vols. Compl.]..
144663: AXTERS O.P., PROF. DR. STEPHANUS [ED.]. - Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werken.
145606: AY, KRL-LUDWIG [ED] [CARL AMERY - FOREW.]. - Appelle einer Revolution. Das Ende der Monarchie. Das revolutionäre Interregnum. Die Rätezeit. Dokumente aus Bayers zum Jahr 1918/1919.
152655: AYALA, RAMON PEREZ DE - Belarmino and Apolonio.
163974: AYÇOBERRY, PIERRE - The Social History of the Third Rech, 1933-1945.
4042731: AYER, A. - De kernproblemen van de filosofie.
100004: AYER, A.J. - Philosophical Essays.
4142733: AYER, A.J. - Filosofie in de twintigste eeuw,.
171099: AYER, A.J.SMEDES - Language Truth And Logic.
162771: AYER, A.J. - Filosofie in de twintigste eeuw.
123247: AYER, A.J. - The Concept of a Person and other Essays.
170415: AYERS, M.R. - The Refutation of Determinism.
172180: AYERS, MICHAEL (EDS.)|GARBER, DANIEL - The Cambridge history of seventeenth-century philosophy (2 volumes)
142838: AYKROYD, W.R. - Sweet Malefactor. Sugar, Slavery and Human Society.
4053056: AYLESWORTH, T.G. - The Alchemists: Magic into Science.
121655: AYLING, STANLEY - Fox. The Life of Charles James Fox.
131810: AYLLO'N, JOSÉ [ED.] - "Exposicion antologica "" Homenaje a Wifredo Lam "" 1902-1982."
162938: AYLMER, G.E. - Rebellion or Revolution? England 1640-1660.
156790: AYLMER, URSULA [ED.]. - Most Noble Bodley. A Bodleian Library Anthology.
157636: AYLWARD, BRUCE|ERNST LUTZ [EDS.]. - Nature Tourism Conservation and Development in Kwazulu-Natal South Africa.
152053: AYMAN SAWAF|COOPER, ROBERT K. - Werken met EQ. Emotionele intelligentie in bedrijf en praktijk. Intiïtie in management.
122606: AYMARD, MAURICE [ED.]. - Dutch Capitalism & World Capitalism/Capitalisme Hollandais et capitalisme mondial.
131078: AYMÉ, MARCEL|PAPAYER [ILLUSTR.] - Les contes blue du chat perché.
103154: AYNSLEY, JEREMY - Graphic Design in Germany 1890-1945.
10109: AYSMA, JOANNES - Spiegel der Sibyllen, van Vierderley Vertooningen. Uyt dewelcke, Wegens de daar in schijnende Straalen van het klaare Goddelijke Licht, een Heerlijke Weer-schijn des Throons der Majesteyt in de Hemelen, en een helder-blinkende Glans der Zaligmakende Waarheyt, op verscheyde wyse, voor allerley Aanschouwers, over den gantschen Aarnbodem, krachtiglijk schittert. Vertoonende sich daar in ook seer Eerbiediglijk, de Persoonen der XII. Voornaamste Sibyllen, met hare seer Aanmerkelijke Leeringen en Wonderbaarlijke Voorseggingen, over Kerkelijke, Staatsche, en Particuliere Saken, ook die de Tegenwoordige Rijken en Staten in Asia en Europa betreffen, en noch staan te geschieden, ja tot 's Weerelds Eynde. t'Samen gestelt, soo uyt eygen Studie, als door 't behulp van meer dan 125. der vermaarste, soo Hebreeusche, Grieksche, en Latijnsche, als andere Autheuren, soodanig als noyt is in 't Licht geweest. Tot groote nuttigheit der Ziele, en volle voldoening der Nieusgierigheyt van alle Curieuse Ondersoekers. Gelijk aan d'omstaande zyde, in weynig Letteren, seer verstaanlijk is te sien. Seer rykelijk verçiert met allerhande raare Kopere Plaaten, waar onder de XII. Sibyllen, benevens de beduyding harer Prophetien, seer kunstig zijn afgebeelt.
163475: AYTO, JOHN - Movers and Shakers. A Chronology of Words that Shaped our Age.
181265: AYTÜRE-SCHEELE, ZÜLAL - Alles over origami. De kunst van het papiervouwen.
160273: AYUBI, NAZIH [ED.]. - Distant Neighbours. The Political Economy of Relations between Europe and the Middle East and North Africa. Voisins distants. L'economie politique des relations entre l' Europe et le Moyen Orient et l'Afrique du Nord.
146195: AZEREDO PERDIGAO, JOSÉ DE - Calouste Gulbenkian. Collector.
130335: AZEVEDO, FERNANDO DE [WILLIAM REX CRAWFORD - TRANSL.] - Brazilian Culture. An introduction to the study of culture in Brazil.
170086: AZEVEDO, JANE - Mapping Reality. An Evolutionary Realist Methodology for the Natural and Social Science.
121680: AZGHARI, YOUSSEF - Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen.
153326: AZIZ S. ATIYA [FOREWORD].|MANSOOR, M. - Legal and Documentary Arabic Reader. With Explanatory Notes, Exercises, Vocularies and Model Answers. [volume II only].
158095: BA PUBLISHING STUDENTS NAPIER POLYTECHNIC OF EDINBURGH - - Imprints in Time. A History of Scottish Publishers Past and Present.
4276071: BAADER, F.H. - Wortbetrachtungen. band 2.
4276072: BAADER, F.H. - Die Entstehung der JiSsRaELL-Nationen. Eine biblische Völkerkunde.
4276073: BAADER, F.H. - Die Richtungen und das Erbarmen Gottes.
162842: BAADER, RENATE|DIETMAR FRICKE [EDS.]. - Die französische Autorin vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
55515: BAAIJ, W. - Levensbeschrijving en drietal preken
92849: BAAIJ, PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7
85611: BAAIJ, PIETER K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11
87272: BAAIJ, PIETER K. - Paulus over Paulus. Exegetische studie van Romeinen 7
164087: BAAIJ, HANS|JAN OUDENAARDEN [EDS.]. - Monumenten uit Rotterdam.
86362: BAAIJ, W. - Een dierbare Toezeging aan de bedroefde Kerk. Viertal Predikatiën over Johannes 14 : 16 en 17
86363: BAAIJ, W. - Een ontijdig geborene. Zevental prediatiën over de bekeering van Paulus naar aanleiding van Handel. 9 : 1-22
4133479: BAAIJ, P.K. - Israël en de volken. Exegetische studie van Romeinen 9-11.
53488: BAAIJ, W.|DIJKE, A. VAN|FRAANJE, J. - De Bruid gebracht in des Konings Binnenkameren. Een uitebreide Predicatie over Hooglied 1 : 4b. WAARBIJ: De genade roemende tegen een welverdiend oordeel. Predicatie over Romeinen 5:20. WAARBIJ: Christus alles in en voor allen. Predicatie over 2 Corinthe 5:15. WAARBIJ: God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Predikatie over Micha 7:18. WAARBIJ: Gedachtenisrede, uitgesproken bij de herdenking van het vijftig jarig bestaan der Nederlandsche Gereformeerde Gemeente te Passaic, New Jersey (5 preken in 1 band)
4075886: BAAIJ, P.K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
150496: BAAIJ, HANS [ED. - ET AL.]. - 25 jaar sculpturen. Tom Waakop Reijers.
4053855: BAAIJENS, J.A. - Opwekking tot reformatie.
91166: BAAIJENS, J. E.A. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
56370: BAAIJENS, J. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 27
48209: BAAK, A.C.|BOEDER, J.|MALLAN, F.|SCHOLTEN, L.M.P. - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktenvereniging van Leerkrachten en Studereden op Gereformeerde Grondslag
85079: BAAK, J.C. - Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden? Bijdrage tot het vraagstuk van de verhouding van de Christelijke vrijheid tot de politieke vrijheden
4135562: BAAK, J.C. - "De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's Europa und die Seele des Ostens""."""
161338: BAAK, J.J. VAN - Signs of Friendship. To Honour A.F.G. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic Studies under his direction at Groningen University.
140543: BAAK, JOOST VAN|BARAND VAN HEUSDEN [EDS. - ET AL.].|JEROEN BARTELS - Cultuur en cognitie. Het menselijk vermogen om betekenis te geven.
82043: BAAL, J.VAN - De verhouding tussen de levende godsdiensten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 35
152176: BAAL, J.VAN - Ontglipt verleden [2 Vols. Compl.].
89769: BAAL, FRÉDÉRIC - Reinhoud
53007: BAAL, FRÉDÉRIC - Reinhoud
46621: BAAL, J. VAN A.O. - Numen, International Review for the History of Religions issued by the International Association for the History of Religions (Vol. XXIII, Fasc. 3, December 1976)
186247: BAAL, DR. J. VAN|FATHER J. VERSCHUEREN MSC. - Dema. Description and Analysis of Marind-Anim Culture [South New Guinea].
4015209: BAAL, J.VAN - Over wegen en drijfveren der religie. Een godsdienstpsychologische studie.
4064876: BAAL, J.V. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelinglanden.
4075164: BAAL, J.V. - Symbols for Communication. An Introduction to the Anthropological Stdy of Religion.
161723: BAALBERGEN, J. [ED.]. - 't Fort Abcoude. Geschiedenis en natuur.
101042: BAALBERGEN, WILLEM|GERARD DE LANGE|HUIG VAN DER NIET - De Late Bakker. Jan Kloos, de geschiedschrijver van Noordwijk.
91428: BAALBERGEN, J. - Van Opstand tot Onafhankelijkheid. De Unie van utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609.
110814: BAALEN, CARLA VAN [ED. - ET AL.]. - Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken.
4043919: BAALEN, J.K.V. - Our Christian Heritage. An Expostion of The Apostolic Creed, The Ten Commandments and The Lord`s Prayer.
121769: BAALEN, H.J. VAN - De Joodse Gemeente te Deventer. Omvattende Bathmen - Deventer - Diepenveen - Heino - Holten - Raalte - Twello - Wijhe.
30275: BAAN, G. - Leer de Bijbel kennen
31609: BAAN, JELLE - Adorno, noch einmal. Een partituur voor esthetische theorie
55988: BAAN, RAYMOND - Johan Scherrewitz 1868-1951
130220: BAAN, A.J. - Uit het leven van de Tojn en de Duuskers. Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.
160937: BAAN O.F.M., MELCHIOR A. - De Nederlandse minderbroedersprovincie sinds 1853. Sociologische verkenning van een riligieuze groepering in verandering.
91157: BAAN, M. - Geloofsverwachting
165655: BAAN, CORRIE C. VAN DER - Wel heb je ooit ...
130452: BAAN, C. [ILLUSTR.] - Welpen spelen.
83695: BAAR, MIRJAM DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1690)
182266: BAAR, MARINUS DE - Order, Change and Change in the European Perspective on Nature [1600-1800]. Landen en volken der aarde. Amsterdam, (1891). 3 vols. 8vo.
183573: BAAR, JACQUELINE - Ectomycorrhizal Fungi of Scots Pine as Affected by Litter and Humus.
141411: BAAR, PETER PAUL DE [ET AL.]. - Werken rondom het IJ. Vakbondsstrijd in vijf Amsterdamde bedrijfstakken, 1870-1940.
185875: A.H. VAN DEN BAAR|AMSENGA, B.J.|F. SUASSO|M.D. DE WOLFF [EDS.]. - Miscellanea Slavica. To Honour the Memory of Jan M. Meijer.
162324: BAAR, MIRJAM DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680).
4073323: BAAR, M.P.A. DE (BOURIGNON, A.) - Ik moet spreken. het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (Diss.)
4022205: BAARDA, TJ. - Early Transmission of Words of Jesus. Thomas, Tatian and the Text of the New Testament. A Collection of Studies Selected and Edited by J.Helderman and S.J.Noorda.
31899: BAARDA, T. A.O. - Tekst and Testimony. Essays on New Testament and Apocryphal Literature in Honour of A.F.J. Klijn
56962: BAARDA, T. E.A. - Jodendom en vroeg christendom: continuïteit en discontinuïteit. Opstellen van leden van de Studiosorum Novi Testament Conventus
4071015: BAARDA, T,, A.F.J.KLIJN & W.C.V.UNNIK, - Miscellanea Neotestamentica. 2 Volumes. Studia ad Novum Testamentum praesertim pertinentia a sociis sodalicii batavi C.N. studiosorum Novi Testamenti conventus anno 1976 quintum lustrum feliciter complentis suscepta. Volumen Primum et Alterum. (Supplements Novum Testamentum XLVII / XLVII)
102831: BAARDA, SASKIA|PIET BOON|TH. P.M. VAN DER FLUIT [EDS.]. - Repertorium van boeken, alsmede bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 31 december 1982.
156412: BAARDA, CARLEEN|JOS M.M. HERMANS - Brabantse Handschriften. Gerrit van Orden [1774-1854] en zijn schenking van handschriften aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
122875: BAARDEWIJK, KEES VAN - Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
59155: BAARDMAN, G.G. - L'Oeuvre Pédagogique d'Alexandre Vinet. Thèse pour le Doctorat d'Université Présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris et Soutenue Publiquement le Samedi 3 Juin 1939, à 9 Heures 30
9488: BAARDT, PETRUS SYBRANDTZ. - Devgden-Spoor, in de On-Devghden des Werelts Aff-Gebeeldt.
102788: G. VAN BAAREN|IR. R.G. BOSCH VAN DRAKESTEIN [ET AL.].|OLDE MEIERINK, DRS. B. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
30948: BAAREN, TH.P. VAN A.O. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words. Dedicated to Dr. H.W. Obbink
95353: BAAREN, TH.P. VAN - Uit de wereld der religie
4025433: BAAREN, TH.P.V. & LEERTOUWER, L. - Doolhof der Goden.
4075289: BAAREN, TH.P.V. - Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.
4139651: BAAREN, TH.P.V. & LEERTOUWER, L. - Doolhof der Goden.
4073786: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Romeinen I (1,1-8,39). (Tekst en Toelichting)
4073783: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Romeinen II (9,1-16,27). (Tekst en Toelichting)
95321: BAARLINK, H. E.A. - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
4043235: N.N. (BAARLINK, H.) - Christologische perspectieven. Exegetische en hermeneutische studies van en voor H.Baarlink. Met bijdragen van T.Baarda, C.J.den Heyer, E.de Vries e.a.
4011080: BAARLINK, H. - Anfängliches Evangelium. Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der theologischen Motive im Markusevangelium. (Diss.)
30927: BAARLINK, H. E.A. - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament
57505: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening
58880: BAARLINK, H. E.A. - Christologische Perspectieven. Exegetische en hermeneutische studies. Artikelen van en voor prof.dr. Heinrich Baarlink, uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen
58881: BAARLINK, HEINRICH - Anfängliches Evangelium. Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der theologisches Motive im Markusevangelium
4073770: BAARLINK, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Matteus I (1,1-12,50). (Tekst en Toelichting)
53193: BAARLINK, H. - Romeinen I. Een praktische bijbelverklaring
142086: BAARS, C.|F. DAELEMANS - Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoekse Waard uit de zeventiende en achttiende eeuw & Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek [2 in 1].
180971: BAARS, A.|H. SNEEVLIET - Het proces Sneevliet 1917. Ingeleid en bewerkt door Emile Schwidder en Fritjof Tichelman.
93856: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. With a summary. The history of agriculture in Beijerland
143082: BAARS, H.L. - Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde.
57085: BAARS, A.|HERTOG, G.C. DEN - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
96095: BAARS, A. - Spiritualiteit in de Oude Kerk, lessen voor nu
87506: BAARS, A. - Calvijn: vluchteling en vreemdeling
180150: BAARS, MARCO|HANNEKE WETZELER [EDS.]. - Voor mijn kinderen zal dat anders zijn. Geschiedenis van culturele minderheden in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw en hun invloed op de Nederlandse literatuur.
122530: BAARS, C. - De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden [Text only].
57017: BAARS, ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (Summary in English included)
57746: BAARS, A. / E.A. - Waarom dan? Vragen van jongeren
93034: BAARS, A.|HERTOG, G.C. DEN - Verheugd in God. Theologische opstellen over Bijbel en vreugde, vroeger en nu
96293: BAARS, ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (Summary in English included)
92959: BAARS, A. - Bene Meritus. Bundel met kritische beschouwingen over kerk, prediking, pastoraat en liturgie
58186: BAARS, A.|GROOTHEDDE, A. - Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften
58594: BAARS, ARIE - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn (Summary in English included)
150575: BAARS, WILLEM L. - Willem Hendrik van der Nat. Een schilder van ras [1864-1929].
92240: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth
4009366: BAARSEL, J.J. VAN (PERKINS, W.) - William Perkins. Een bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijd van Koningin Elisabeth.
4300736: BAARSEL, J.J. VAN (PERKINS, W.) - William Perkins. Een bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijd van Koningin Elisabeth. (Diss.)
184489: BAARSEL, MIEKE VAN & ELISABETH VAN HEININGEN [ILLUSTR.]. - Dordrecht van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken.
185120: BAARSEN, REINIER - Duitse meubelen / German Furniture.
162749: BAART, J.M. [ET AL.]. - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
152791: BAART, W.J.H. - Cuentanan di Nanzi ... Een onderzoek naar de oorsprong, betekenis en functie van de papiamentse spinverhalen.
155559: BAART, ANDRIES [ED.]. - Kerken en sociale interventie. Een introductie.
4046503: BAARTMAN, H. LEIJ, A.V.D. & STOLK, J. (RED.) - Het perspectief van de orthopedagoog.
55991: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAART, JOEP - Een andere wereld. André van den Bogaerde (1787-1855), gouverneur van Noord-Brabant
131997: BAARTMANS, JAQUES J.M. - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden 1787-1792.
143057: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
102147: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAART, JOEP L.M. [ED.]. - Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928.
155872: BAAS, ED. J. - Zelfbewust leiderschap. Echt iets van / voor mij.
164903: BAAS, HENK|MARTY DE HARDE [EDS - ET AL.].|SONJA BARENDS - Landschap in Archieven.
4053644: BAAT, C.J. DE - Gods raadsbesluiten in het leven. Levensverhaal.
141419: BAATZ, DIETWULF|FRITZ-RUDOLF HERRMANN - Die Römer in Hessen.
181266: BAAY, GENERAAL-MAJOOR W.J.K.|JHR. MR. H.L. VAN DER WIJCK [INTROD.].|KOLONEL M.H.P.J. PAULUSSEN - Oost-Java. Gedenkboek der 4e infanterie-brigade.
131135: BAAY, GENERAAL-MAJOOR W.J.K.|JHR. MR. H.L. VAN DER WIJCK [INTROD.].|KOLONEL M.H.P.J. PAULUSSEN - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
160243: BAAY, REGGIE|PETER VAN ZONNEVELD [EDS.]. - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
162792: BAAYEN, P.C.|D. VAN HULST|J. OOSTERHOFF [EDS.]. - Proceedings. Bicentennial Congress of the Wiskundig Genootschap. Part 1 & Part 2 [All Published].
87474: BAAYENS, J. E.A. - De enige troost. Catechismusverklaring door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. (2 delen)
82131: BAAYENS, J. E.A. - De enige troost, Catechismusverklaring door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika (2 delen)
141704: BAB WESTERVELD]|TORCZYNER, HARRY [BELLA BESSARD - Magritte. Tekens en Beelden [In Slipcase].
167890: BABEL, ISAAK [CHARLES B. TIMMER - TRANSL.]. - Verhalen.
88394: BABEL, HENRY - Les sept principes du Protestantisme
88388: BABEL, HENRY - Calvin, le pour et le contre.
4056439: BABEL, H. (CALVIJN, J.) - Calvin. Le pour et le contre.
143820: BABELON, JEAN|F. BOUCHER|G.-A. BEZZOLA|J.-G. BOUGEROL [EDS. - ET AL.]. - Le siècle de Saint Louis.
150498: BABELON, JEAN-PIERRE|NICOLAS SAINTE FARE GARNOT [EDS. - ET AL.]. - Primitifs Italiens du Musée Jacquemart-André.
122876: BABENDERERDE, PETER - Dekorative Graphik.
140781: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 51.
140790: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 75.
140788: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 60.
140791: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 71.
140782: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 56.
140789: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving / Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 57. Special Volume Dedicated to Mrs. H.A.L.E. Byvanck-Quarles van Ufford.
140783: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 58.
140784: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 61.
140792: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 73.
140786: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 65
140785: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 62.
140787: BABESCH - Bulletin Antieke Beschaving/Annual Papers on Classical Archeology. Babesch. Volume 66.
7611: BABINGTON, GERVASE - The Workes of the Right Reverend Father in God, Gervase Babington, late Bishop of Vvorcester. Containing Comfortable Notes vpon the Five Bookes of Moses, viz. Genesis, Exodvs, Leviticvs, Nvmbers, Devteronomie. As also an Exposition vpon The Creed, The Commandements, The Lords Prayer. With a Conference betwixt mans Frailtie and Faith, and Three Sermons. With Alphabeticall Tables of the principall matters to each seuerall Worke.
93097: BABITT, FRANK COLE - Plutarch's moralia V
167996: BABOR, THOMAS|KATHRYN GRAHAM|NORMAN GIESBRECHT [ET AL.].|RAUL CAETANO|SALLY CASSWELL - Alcohol: No Ordinary Commodity. Research and Public Policy.
102704: BABS GEZELLE MEERBRUG|JELLE KROL|OPPEWAL, TEAKE|TINEKE STEENMEIJER-WIELENGA - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.
87581: BAC, A. - De getrouwe getuige. Preken over het Boek Ruth. (2 delen)
91174: BAC, A. E.A. - De evangeliepredikstoel
52022: BAC, DS. A. - Tot roem van Uw genade [Twaalf preken]
55179: BACCHELLI, RICCARDO A.O. - Emilia Romagna (English Edition)
58957: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Geistliche Lieder und Arien für Singstimme und Basso continuo
58050: BACH, J.S. - Englische Suiten
47848: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Corona Werkreihe für Kammerorchester. Nr. 24
47849: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Six Chorals. Pour flûte à bec et clavier. Für Blockflöte und Klavier. For recorder and piano. Arrangement Pierre Montreuille
4056923: BACH, R. - Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen Prophetenspruch. (WMANT 9)
47833: BACH, JOHANN SEBASTIAN|WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Muziek van J.S. Bach voor elketronisch orgel
47858: BACH, JOHANN SEBASTIAN|WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Jezus, vreugde van mijn leven. Jesu, joy of man's desiring. Koraal uit cantate No. 147. Piano of harmonium (nr. 1101)
48130: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 117 Sei Lob und Her dem höchsten Gut / Oh praise and honour God our King (nr. 7117)
140607: BACH, J.A. - Vliegtechnisch handboek. Theorie en praktijk van het vliegen.
47823: BACH, JOHANN SEBASTIAN|HAYWOOD, ERNEST (ED.) - The Home Series of the Great Masters. Containing popular and well known works for piano by Bach
58052: BACH, J.S. - 26 Etudes
58033: BACH, J.S. - Das Wohltemperierte Klavier, Urtext, deel 2
186179: BACH, JOHANN SEBASTIAN [HANS PISCHNER|KARL-HEINZ KÖHLER - FOREW.]. - Das Wohltemperirte Clavier.
186180: BACH, JOHANN SEBASTIAN [OTTO REICH DEUTSCH - AFTERW.]. - Prelude and Fugue in B minor.
47835: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Drei berühmte Stücke. Three famous pieces. 1. Sinfonia (Kantate No. 156 / Cantata No. 156) 2. Air (Suite No. 3 D-Dur / D Major) 3. Badinerie (Suite No. 2 h-Moll / B minor) Piano (nr. 09739
48136: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kleine Präludien und Fufen für die Orgel. Herausgegeben von Werner Tell (nr. 807)
58027: BACH, J.S. - BWV Anhang 60-77-78
48127: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 106 Gottes Zeit is die allerbeste Zeit / God's own time is ever, now and evermore the best (nr. 7106)
48129: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Kantate nr. 21 Ich hatte viel Bekümmernis / I had great heaviness of heart (nr. 7021)
46512: BACH, JOHANN SEBAST. - Harmonium 2. Bewerking: Bram Bruin
45126: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Organ Music. The Bach-Gesellschaft Edition
4142660: BACH, H. & WATERREUS, T. - Verum, Pulchrum et Bonum. De neogotiek en het interieur van de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Zwolle.
153148: BACH, UWE - Bildungspolitik in Jugoslawien von 1945 bis 1974. Darstellung und Dokumentation.
150686: BACH, FRIEDRICH TEJA - Constantin Brancusi. Metamorphosen plastischer Form.
4002053: BACHER, W. - Die Agada der Tannaiten. I. Von Hillel bis Akiba. Von 30 vor bis 135 nach der gew. Zeitrechnung. II. Von Akiba's Tod bis zum Abschluss der Misdina. 135 bis 220 nach der gew. Zeitrechnung. Unveränderter Nachdruck der Zweite verbesserte Auflage von 1903. Mit Bibelstellenregister in Fotokopie.
4047249: BACHER, W. - Die Proömien der alten jüdischen Homilie. Beitrag zur Geschichte der jüdischen Schriftauslegung und Homiletik. Nachdruck der Ausgabe 1913
4300486: BACHER, WILHELM - Die Agada der palästinensischen Amoräer. I.Vom Abschluss der Mischna bis zum Tode Jochanans 220 bis 279 nach der gew. Zeitrechnung. II.Die Schüler Jochanans Ende des 3. und Anfang des 4. Jahrhunderts. III.Die letzten Amoräer des heiligen Landes. Vom Anfange des 4. bis zum Anfange des 5. Jahrhunderts.
4020307: N.N. (BACHL, G.) - Gottesgeschichten. Beiträge zu einer systematischen Theologie. Hrsg.von W.Achleitner und U.Winkler.
163228: BACHLER, KARL|HANNS DÜNNEBIER - Bruckmann's Handbuch der modernen Druckgraphik.
53714: BACHMANN, H.|SLABY, W.A. - Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum graece von Nestle-Aland, 26. Auflage und zum Greek New Testament, 3rd edition. Herausgegeben vom Institut für Neutestamentliche Textforschbung und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Als Begleitexemplar zum 'vollständigen Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament'
182887: BACHMANN, GERHARD - Die Akupunktur - eine Ordnungstherapie. Textband & Bildband [2 Vols. Compl.].
182886: BACHMANN, GERHARD [DR. MED. ROLF VON LEITNER - ED.]. - Die Akupunktur - eine Ordnungstherapie. Textband & Bildband [2 Vols. Compl.].
182242: BACHMANN, DIETER|GERARDO ZANETTI - Architektur des Aufbegehrens. Bauen in Tessin.
102473: BACHMEIER, HELMUT [ED. - ET AL.]. - Goethe und seine Zeit. Eine biographisch-synoptische Darstellung mit 300 Farbbildern.
6028: BACHOFEN, JOHANN CASPAR - Musicalisches Halleluja, oder schöne und geistreiche Gesänge, Mit neuen und anmuthigen Melodeyen begleitet, und zur Aufmunterung zum Lob Gottes, In Druck übergeben.
181212: BACHRACH, PROF. DR. A.G.H. - De wereld van Willem III & Mary.
54512: BACHRACH, A.G.H. E.A. - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur (10 delen)
150715: BACHRACH, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687. A Pattern of Cultural Exchange. Volume 1: 1596-1619 [All Published].
4140018: BACHRACH, S.D. - Zeg dat we het niet vergeten. Het verhaal van de holocaust. United States Holocaust Memorial Museum.
96313: BACHRACH, A.G.H. E.A. - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur (Complete Set, 10 delen)
54715: BACHT, HEINRICH|GRILLMEIER, ALOYS - Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart (3 volumes)
94113: BÄCHTOLD, HANS ULRICH - Heinrich Bullinger vor dem Rat. Zur Gestaltung und Verwaltung des Zürcher Staatswesens in den Jahren 1531 bis 1575
172316: BÄCHTOLD-STÄUBLI, HANNS|HOFFMANN-KRAYER, EDUARD - Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Volume 1 Aal - Butzemann, Volume 2 C.M.B. - Frautragen, Volume 3 Freen - Hexenschuss, Volume 4 Hieb- und stichfest - Knistern, Volume 5 Knoblauch - Matthias, Volume 6 Maurer - Pflugbrot, Volume 7 Pflügen - Signatur, Volume 8 Silber - Vulkan, Volume 9 Waage - Zypresse / Nachträge, Volume 10 Register (Complete Set, 10 Volumes including Register)
161410: BACK, COR DE|NIELS BOKHOVE [EDS.]. - Niederländische Autoren über Franz Kafka 1922-1942.
167491: BACKE-DIETRICH, BERTA [ET AL.]. - 250 Jahre Commerzbibliothek der Handelskammer Hamburg 1735-1985.
100529: BACKEBERG, CURT - Das Kakteenlexikon. Enumeratio diagnostica Cactacearum.
55954: BACKELANDT, FREDERIK - Koarle! De man die zijn volk leerde koersen. Karel van Wijnendaele
151147: BACKEMAYER, SYLVIA [ED.]. - Making Their Mark. Art, Craft and Design at the Central School 1896-1966.
56763: BACKER, FRANZ DE - Longinus
163314: BACKER-VAN OCKEN, B. DE [INTROD.]. - Het hedendaagse Roemeense boek.
185436: BACKER, CHR. DE - Het receptenboek van de Keulse kartuizer Johannes Trevirensis [eind 16de eeuw].
157576: BACKER, W. DE|C. DE BUYSSCHER - ET AL.]. - De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden [einde 15de eeuw - ca. 1560].
151100: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst 1861-1949 [Vol. 1 - just].
130578: BACKES-GELLNER, USCHI - Betriebliche Bildungs- und Wettbewerbsstrategien im deutsch-britischen Vergleich.
142765: BACKHOUSE, EDWARD|CHARLES TYLOR - Early Church History to the Death of Constantine.
122867: BACKHOUSE, JANET - The Bedford Hours.
93720: BACKUS, IRENA - The disputations of Baden, 1526 and Berne, 1528: Neutralizing the Early Church. Volume 1, Number 1. Winter 1993. (Series: Studies in reformed theology and history)
31055: BACKUS, I. A.O. - Martin Bucer. Apocryphe et authentique: études de bibliographie et d'exégèse
31056: BACKUS, I. A.O. - Logique et théologie au XVIe siècle: aux sources de l'argumentation de Marin Bucer
94128: BACKUS, I. A.O. - Martin Bucer apocryphe et authentique: études de bibliographie et d'exégèse
143421: BACKX, H.A.M. - Het particulier onderwijs : een onderzoek naar de taak van de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs in het bijzonder het erkend onderwijs.
181201: BACON, FRANCIS|G.W. KITCHIN [ED. - INTROD.]. - The Advancement of Learning.
4300822: BACON, FRANCIS - The Works of Francis Bacon (without Vol.1, 2 and 6). Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Spedding, Ellis und Heath, London 1857-1974 in vierzehn Bänden.
168689: BACON, TONY|DAVE HUNTER - Totally Guitar. The Definitive Guide. Over 2000 Photos - 1000 Playing Tips - 250 Select Chords.
165750: BACON, MARGARET H. - The Quiet Rebels. The Story of the Quakers in America.
55965: BACOU, ROSELINE - Piranesi. Gravres, etsen en tekeningen
157944: BADARACCO, CLAIRE HOERTZ - Trading Words. Poetry, Typography, and Illustrated Books in the Modern Literary Economy.
4142895: BADDELEY, A. - Human Memory. Theory and practice.
181267: BADE, TOM - Arnhem. Een merk waardig groene stad.
91680: BADEAU, JOHN S. E.A. - The genius of arab civilization. Source of Renaissance.
103748: BADER, WALTER|HERBERT VAN BEBBER|HUGO BORGER [EDS. - ET AL.]. - Sechzehnhundert Jahre Xantener Dom. Zum Gedächtnis der Xantener Märtyrer um 361 bis 363 n. Chr., der Verbrennung der ersten grossen Stiftskirche durch die Normannen im Jahre 863, der Grundsteinlegung der gotischen Chores am 22. August 1263 und der Beendung der Rettungs- und Sicherungsarbeiten an dem im Jahre 1945 zerstörten Dom im Jahre 1963.
168828: BADER, J. - Verborgen in Brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant. [& CD-Rom].
96320: BADER, FRANÇOISE A.O. - La Reconstruction des Laryngales
143407: BADHAM, SALLY|MALCOLM NORRIS - Early Incised Slabs and Brasses from the London Marblers.
131890: BADINTER, ELISABETH|ROBERT BADINTER - Markies de Condorcet [1743-1794] Een intellectueel in de politiek.
101547: BADINTER, ELISABETH|ROBERT BADINTER - Condorcet [1743-1794]. Un intellectuel en politique.
123283: BADINTER, ELISABETH [ET AL.]. - Vrouwen in de Franse Revolutie / Les femmes au temps de la Révolution française.
100227: BADSEY, STEPHEN - Arnhem 1944. Operation Market Garden.
181268: BADSTÜBNER-GRÖGER, SIBYLLE [ET AL.]. - Hugenotten in Berlin.
100273: BADT, KURT - Die Farbenlehre van Goghs.
56502: BAECK-SCHILDERS, HEDWIGE A.O. - De Nottebohmzaal, boek en mecenaat
4142724: BAECK, L. - Das Wesen des Judentums. Reprint of Berlin 1905.
183483: BAECKER, LOUIS BENOIT DESIRE DE - Chants historiques de la Flandre 400 - 1650.
123036: BAEDER, JOHN [VINCENT SCULLY - INTROD.]. - Diners.
144607: BAEHRENS, W.A. - Sprachlicher Kommentar zur Vulgärlateinischen Appendix Probi.
165033: BAEKE, JAN - Groter dan de feiten.
160994: BAEKELMANS, L. - In die gulde fonteyne van de boekenwurm.
4011988: BAELDE, R. - Studiën over godsdienstdelicten. (Diss.)
130816: BAELDE, MR. R. - Studiën over godsdienstdelicten.
167262: BAER, LEOPOLD JOSEPH [INTROD.]. - Incunabeln-Sammlung Kurt Wolff. Versteigerung. Volume 1 [All Published].
181269: BAER, WINFRIED|ILSE BAER - ...auf Allerhöchsten Befehl. Königsgeschenke aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin [KPM].
4139670: BAER, R.A. (PHILOS) - Philo's Use of the Categories Male and Female.
154891: BAER, HANS A. - The Black Spiritual Movement: A Religious Response to Racism.
152658: BAER, GEORGE W. - One Hundred Years of Sea Power. The U.S. Navy 1890-1990.
157758: BAER, ANN [INTROD.]. - Frank Sidgwick's Diary and Other Material Relating to A.H. Bullen & The Shakespeare Head Press at Stratford-upon-Avon.
95310: BAERS, JORIS|HENAU, ERNEST - God is groter, werkboek rond het geloven
96891: BAERS, JORIS E.A. - Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven
184449: BAERT, MR. J. - Jan Kops. Pionier van Hollands landbouw.
104097: BAERTEN, JEAN - Van stater tot E.C.U. Zesentwintig eeuwen Europese munt.
141266: BAERTEN, JEAN - Van zilverling tot euro. De geschiedenis van het geld.
165274: BAETEN, TON - Liever inzet ...Over wachten op betere tijden voor kerk en samenleving. Dat is bewust leven, leven in verwachting en zich daarvoor actief inzetten.
157716: BAETENS, ROLAND [FOREW.]. [CARTIER DE MARCHIENNE - FOREW.]. - Brepols Drukkers en Uitgevers 1796-1996.
151575: BAETJER, KATHARINE|J.G. LINKS [EDS - ET AL.]. - Canaletto.
93863: BAETSEN, S. - Graven in de Grote Kerk. Het fysisch-antropologisch onderzoek van de graven in de St. Laurenskerk van Alkmaar
102711: BAEYENS, BAVO - Fernand Vanderplancke.
154504: BAGBY, LAURIE M. JOHNSON - Hobbes's Leviathan.
58989: BAGCHUS, TED|JONKERS, RIEN - Leven met en zonder Héloïse. Inleiding tot het leven en werk van Pierre Abélard
94283: BAGDAT, ELISE CONSTANTINESCU - Études d'histoire pacifiste. I. La 'querela pacis' d'Érasme (1517) (la plainte de la paix)
121089: BAGGERMAN, J.A.|J.M.H.J. HEMELS - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
145110: BAGGERMAN, ARIANNE - Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823.
141790: BAGGERMAN, J.|BRICKER, CHARLES|BRÜGGEN, A.F.M.|TOOLEY, R.V. - Geschiedenis van de cartografie. Een selektie van kaarten.
157124: BAGGERMAN, ARIANNE - Een drukkend gewicht. Leven en werken van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries.
151888: BAGGOTT, JIM [STEVEN WEINBERG - FOREW.]. - Higgs. The Invention and Discovery of the 'God Particle'.
170441: BAGHRAMIAN, MARIA - Relativism.
145888: BAGHUS, PIET - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945.
163748: BAGIROV, ALEX - The Anthology of The Beatles Records. Yesterday and Today - Tomorrow and Always. Complete Discography of the Beatles [2 Vols. & Vinil-Single in Pictorial Slipcase].
150500: J.J. BAGLEY|O.G. TOMKEIEFF|PENRY WILLIAMS [ET AL.].|QUENNELL, PETER [ED.]. - ANTHONY BIRLEY - Life of ... English Life Series [9 Volumes].
165749: BAGLEY, WILLIAM CHANDLER - Soil Exhaustion and the Civil War.
163217: BAGLEY, J.J. - Historical Interpretations [2 Vols. Compl.].
185942: BAGNALL, NIGEL - The Punic Wars. Rome, Cartago and the Struggle for the Mediterranean.
172721: BAGNARD, G.|CRIHÂLMEANU, F. (E.A.) - L'eucharistie et le prêtre : colloque tenu à Ars du 14 au 16 janvier 2000.
54682: BAGOT, JOSCELINE - George Canning and his friends. Containing hitherto unpublished letters, jeux d'esprit, etc. With illustrations, in two volumes - vol. II
182959: BAGROW, LEO [ED.]. - Imago Mundi. A Review of Early Cartography. Volume 13 [1956].
182958: BAGROW, LEO [ED.]. - Imago Mundi. A Review of Early Cartography. Volume 6 [1949].
182955: BAGROW, LEO [ED.]. - Imago Mundi. A Review of Early Cartography. Volume 5 [1948].
167489: BAGROW, LEO - Geschichte der Kartographie.
182957: BAGROW, LEO [ED.]. - Imago Mundi. A Review of Early Cartography. Volume 7 [1950].
151664: BAGROW, LEO [& R.A. SKELTON [ED.]. - History of Cartography.
182956: BAGROW, LEO [ED.]. - Imago Mundi. A Review of Early Cartography. Volume 4 [1947].
151156: BAGSHAW, CHRIS [ED. - ET AL.]. - Discover Britain. The illustrated walking and exploring guide.
184236: BAHAT, DR. D. & S. ROTEM [ILLUSTR.]. - Israel Past & Present.
89857: BAHN, PAUL G. - Vondsten van eeuwen. De beroemdste archeologische ontdekkingen ter wereld. Met een inleiding van Prof. Dr. Willem J.H. Willems, Directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
180967: BAHN, PAUL G. [ED.]. - The Story of Archaeology. The 100 Great Discoveries.
90103: BAHN, PAUL - Reis door de archeologie. Een fascinerende speurtocht door onze ongeschreven geschiedenis.
140384: BAHN, PAUL G. [PROF. DR. WILLEM J.H. WILLEMS - INTROD.]. - Vondsten van eeuwen. De beroemdste archeologische ontdekkingen ter wereld.
140089: BAHNASI, SALAH EL [ED. - ET AL.]. - Mamluk Art. The Splendour and Magic of the Sultans. Islamic Art in the Mediterranean [Egypt].
182609: BAHNS, JÖRN - Biedermeier-Möbel. Entstehung-Zentren-Typen.
122548: BAHR, HERMANN - Das Phantom - Komödie in drei Akten. Mit Dekorationsskizzen von Kolomann Moser.
94522: BAHR, ANN MARIE B. - 2000 jaar Christendom. Geïllustreerde reisgids door 20 eeuwen christelijk geloof
4139476: BAHR, H.E. - Verkündigung als Information. Zur öffentlichen Kommunication in der demokratischen Gesellschaft.
161454: BAÏDA, PIERRE-ÉRIC [ET AL.]. - Le zone système. Instruction a une méthode photographique.
181270: BAIGENT, MICHAEL|RICHARD LEIGH - Verschluss-Sache Jesus. Die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe Christentum.
101671: BAIGENT, MICHAEL|RICHARD LEIGH - The Dead Sea Scrolls Deception.
165048: BAIGENT, MICHAEL|RICHARD LEIGH - De Tempel en de Loge. Van tempelridders tot vrijmetselarij.
165614: BAIGENT, MICHAEL|RICHARD LEIGH - De Inquisitie. Bizarre kruistocht tegen ketters en andersdenkenden. Overzicht van bloei en terugval van een kerkelijke macht.
4066688: BAIGENT, M. & LEIGH, R. - Het Elixer en de steen. De wereld van magische, occulte en onbekende krachten.
60016: BAILER, A. - Das systematische Prinzip in der Theologie Adolf Schlatters
146342: BAILER, SEWERYN - The Soviet Paradox. External Expansion - Internal Decline.
167325: BAILEY, MARTIN [ED.]. - The Folio Society Book of the 100 Greatest Portraits [in Slipcase].
168502: BAILEY, DONALD A.|CLAUDINE LEMAIRE|P.S.J. MEES [ET AL.]. - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 52 nr 1-4].
164851: BAILEY, GAUVIN ALEXANDER - Between Renaissance and Baroque. Jesuit Art in Rome 1565-1610.
156939: BAILEY, HERBERT - The Art and Science of Book Publishing.
101043: BAILEY, W.F. - The Slavs of the War Zone.
146119: BAILEY, F.G. [ED.]. - Gifts and Poison. The Politics of Reputation.
4300231: BAILEY, J.A. - The Traditions Common to the Gospels of Luke and John. (Supplements to Novum Testamentum 7)
154682: BAILEY, DEREK|STANLEY CROUCH [EDS.]. - Jazz op avontuur 1970-1980.
146410: BAILEY, RHONDA|BEATRICE MOORE-HARRIS [ET AL. - EDS.].|PATRICIA FREY|ROGER DAY - Mathematics. Applications and Concepts. Course 2.
146411: BAILEY, RHONDA|BEATRICE MOORE-HARRIS [ET AL. - EDS.].|PATRICIA FREY|ROGER DAY - Mathematics. Applications and Concepts. Course 3.
170999: BAILLIE, JOHN - Our Knowledge of God.
163277: BAILLIEN, HENRY [PAUL BONENFANT - FOREW.]. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren.
185707: BAILLY, M.C. LE - Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw. Volume 38: Hollandse Studiën.
4139551: BAILLY, A. - Abrégé du Dictionnaire Grec Francais.
4011591: BAIN, J.A. - The New Reformation. Recent Evangelical Movements in the Roman Catholic Church.
185488: BAIN, MARGARET I. - Les voyageurs français en Écosse 1770-1830 et leurs curiosités intellectuelles. Volume 79: Bibliothèque de la Revue de Littérature Comparée.
180697: BAINES, ROGER W. - Inquiétude in the work of Pierre Mac Orlan.
59053: BAINVEL, J.V. - Le Saint Coeur de Marie. Vie intime de la Sainte Vierge
142912: BAINVILLE, JACQUES - La tasse de Saxe.
56276: BAIR, DEIRDRE - Jung. Een biografie
55614: BAIR, DEIRDRE - Jung. Een biografie
164803: BAIRD, JAY W. - Hitler's War Poets. Literature and Politics in the Third Reich.
170402: BAIRD, ROBERT M.|STUART E. ROSENBAUM [EDS]. - Intelligent Design. Science or Religion? Critical Perspectives.
56898: BAIS, SANDER - Keerpunten. Momenten van waarheid in de natuurwetenschap
153776: BAIS, JAN - Mond is spruitje. Het leven van de gemiddelde belastingbetaler in achtendertig volautomatische gedichten.
90907: BAJARD, SOPHIE - Villa's en tuinen van Toscane.
151149: BAJARD, SOPHIE [TEXT]|RAFFAELLO BENCINI [PHOTOGR.]. - Villa's en tuinen in Toscane.
157187: E. BAJOT [EDS.].|MARCAL, S.|THÉODORE VILLENEUVE - Le Mobilier d'Art [4ème Serie] Sièges Environ de 300 modèles de tous styles.
141617: BAK, PETER - Een soeverein leven. Biografie van W.F. de Gaay Fortman.
164727: BAK, GREG - Barbary Pirate. The Life and Crimes of John Ward. The Most Famous Privateer of his Time.
4142050: BAKAS, A. & BUWALDA, M. - De toekomst van God. Zonder CD. (Met muziek waar hij van houdt). Met een voorwoord van R.Lubbers.
96410: BAKEKR, F. - Wat onder u gesproken is. II. Vrije stoffen
153966: BAKEL, J.J.A. VAN - De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers.
181271: BAKEL, DR. JAN VAN - Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd. Uitgegeven en van inleiding, aantekeningen, register en een woordenlijst voorzien.
123252: BAKEL, DR. JAN VAN - Automatische syntactische analyse van nederlandse teksten.
55738: BAKELS, ELISABETH E.A. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan zee
4134840: BAKELS, H. - Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt. Voorafgegaan door een inleiding van H.U.Meyboom.
4015217: BAKELS, H. - Het godsdienstschip, hoe het reilt en zeilt. Ingel. door L.A.Rademaker.
110420: BAKEN, J. - Sprokkelingen uit de historie van het zeedorp Callantsoog.
184386: BAKER, CHRISTOPHER JOHN - An Indian Rural Economy 1880-1955. The Tamilnad Countryside.
181272: BAKER, KENNETH [ED.]. - The Faber Book of English History in Verse.
163372: BAKER, DANYS VAL [ED.]. - Little Review Anthology 1949.
145234: BAKER, JOHN - Low Cost of Bookloving. An account of the first twenty-one years of Readers Union.
4075405: BAKER, R.A. & CRAVEN JR, P.J. - Adventure in Faith:. The First 300 Years of First Baptist Church, Charleston, South Carolina.
104234: BAKER, RICHARD|LOGAN BONNER - King of the Trollhaunt Warrens. Dungeons & Dragons. An Adventure for Characters of the 11th - 13th Level.
141412: BAKER, VICTORIA JEAN - The Blackboard in the Jungle: Formal Education in Disadvantaged Rural Areas. A Sri Lankan Case.
183801: BAKER, SIDNEY J. - The Australian Language. An examination of the English language and English speech as used in Australia, from convict days to the present, with ... idiom and its use by Australian writers.
158112: BAKER, JOHN P.|MARGUERITE C. SOROKA [ED.]. - Library Conservation. Preservation in Perspective.
158024: [BAKER, ASHLEY] - Publishing Salvation. The Story of the Scripture Gift Mission.
4135544: BAKER, A.L. (BERKOUWER, G.C.) - Berkouwer's Doctrine of Election: Balance or Imbalande?.
121313: BAKER, MICHAEL H.C. - Journey to Katmandu.
183302: BAKER-SMITH, VERONICA P.M. - A Life of Anne of Hanover Princes Royal.
168142: BAKER-SMITH, DOMINIC|C.C. BARFOOT [EDS]. - Between Dream and Nature: Essays on Utopia and Dystopia.
160886: BAKER, DEREK [ED.]. - The Bibliography of the Reform 1450-1648. Relating to the United Kingdom and Ireland for the Years 1955-1970.
153460: BAKER, COLIN F. - Qur'an Manuscripts. Calligraphy, Illumination, Design.
7612: BAKER, JOHN - Lectvres upon the twelue Articles of our Christian Faith, Written for the comfort of the Godly, and instruction of the Simple, by John Baker. Whereunto is annexed a cleare Confession of our Christian Faith, contained in an hundred Articles, according to the order of the Creed of the Apostles, by John Hooper, Martyr, and sometimes Bishop of Glocester.
103932: BAKER, NICK - Bos. Een leuke en spannende ontdekkingstocht.
154619: BAKERMANS, DRS. M.M.G.J. [ET AL.]. - Op weg met het verleden. Cultuurhistorische kartering van Drenthe.
95998: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N.|LINDEBOOM, J. - Leidraad bij de studie der kerkgeschiedenis
57976: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Nederlandsche belijdenisgeschriften, vergelijkende teksten
94422: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der Kerkgeschiedenis (4 delen)
54131: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel XLVIII. Afl. 1 & 2
54132: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel L. Afl. 1 & 2
54151: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, drieenvijftigste deel
162743: BAKHUIZEN-SCHRIEK, JO|C. OUDENAARDEN [ILLUSTR.]. - De Heller-mannetjes.
53696: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 50
53697: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 46
53703: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 49
181273: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N.|PROF. DR. M.A. BEEK [ET AL.]. - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel.
92406: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Protestantsche Kerkbouw, een bundel studies
47115: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N.|BRUIN, C.C. DE|DANKBAAR, W.F.|LAARHOVEN, J.C.P.A. VAN|NAUTA, D. (ED.) - Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LVI, Afl. 1 en Afl 2, Zesenvijftigste deel
54214: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Incarnatie en verlossing bij Irenaeus
92775: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N.|LINDEBOOM, J. - Handboek der kerkgeschiedenis (Deel 1)
53305: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Juan de Valdés. Reformator in Spanje en Italië, 1529-1541
53333: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Constantijn De Grote
53334: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Cyprianus van Carthago. 258 - 14 september - 1958
53332: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Ius Ecclesiasticum. Historische beschouwingen over Kerk en recht
88794: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot
53701: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 52
53702: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 51
53694: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, achtenveertigste deel (1967, deel 48)
53992: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LIII. Afl. 1 & 2 (2 delen)
53993: BAKHUIZEN VAN DE BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLII. Afl. 1, 2 & 3 (3 delen)
53994: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XL. Afl. 1, 2 & 4 (3 delen (van 4))
53995: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel XLIV. Afl. 1, 2 & 3 (3 delen)
92776: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N.|LINDEBOOM, J. - Hanboek der kerkgeschiedenis (Deel 2)
53704: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 38
53705: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 45
94413: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel I: Tot het einde van de 17de eeuw. Deel II: Van de 18de eeuw tot 1940 (2 delen)
84575: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (AANGEBODEN AAN) - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden (2 delen)
85695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N.|J. LINDEBOOM - Handboek der kerkgeschiedenis (2 delen)
85977: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Piscatio, pêcherie, visscherij. De ware beteekenis dezer woorden gehandhaafd tegen Prof. M. de Vries
53699: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 43
53700: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 47
88353: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der kerkgeschiedenis (4 delen)
53996: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LII. Afl. 1 & 2 (2 delen)
94967: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht
95042: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LVI, Afl. 1 en Afl. 2 (2 delen)
95043: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie Deel LV, Afl. 2
132121: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C.|L.PH.C. VAN DEN BERGH - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, uitgegeven op last van z. exc. den minister van Binnanlandsche Zaken. Eerste Stuk.
131682: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N. - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van de Kerk en Theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming [2 Vols. Compl.]
46609: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der Kerkgeschiedenis. 4 delen compleet. Eerste Deel: De kerk tot Gregorius de Grote, Tweede Deel: De Middeleeuwen, Derde Deel: Reformatie en Contra-reformatie, Vierde Deel: De kerk sedert de zeventiende eeuw
53695: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 54 t/m 69. 1973 - 1989. (Deel 64 mist, totaal 15 banden)
53698: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie. Deel 47
4008980: N.N. (BAKHUIZEN V.D.BRINK, J.N.) - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.N.Bakhuizen v.d.Brink t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der R.U.te Leiden. Bijdr.van C.C.de Bruin, W.F.Dankbaar, W.J.Kooiman e.a.
56468: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Het ambt Breedevoort, tijdens het Anholter pandschap 1562-1612. Met drie portretten
55821: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met Roskam en Rommelpot
32027: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Handboek der kerkgeschiedenis (4 delen)
103905: BAKKER, BOUDEWIJN - Amsterdam in de achttiende eeuw. Een keuze uit de tekeningen in het Gemeentearchief.
154221: BAKKER, DRS. W.|DS. L.J. WOLTHUIS [EDS.].|PROF. DR. O.J. DE JONG|PROF. DR. W. VAN 'T SPIJKER - De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis.
130209: BAKKER, ROBERT T. , PH. D. - The Dinosaur Heresies. New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and their Extinction.
4067576: BAKKER, N.T. (BARTH, K.) - In der Krisis der Offenbarung. Karl Barths Hermeneutik dargestellt an seiner Römerbrief-Auslegung.
104678: BAKKER, P. (ET AL.) - Diepdruktechniek: Illustratiediepdruk. Machines, besturing, kwaliteit.
85667: BAKKER, JOHANNES - John Smyth. De stichter van het Baptisme
61431: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie
152755: BAKKER, BERT [ET AL.]. - Pierre Kemp. Schrijvers prentenboek deel 7.
31891: BAKKER, JOHANNES - John Smyth. De stichter van het Baptisme
92392: BAKKER, F. - Het eeuwige Woord (3 delen)
92393: BAKKER, F. - Hoort naar Israël
81627: BAKKER, D. - Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijne geboden
103837: BAKKER, IR. H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog 1939-1945.
186015: BAKKER, KEES [ED.]. - Joris Ivens and the Documentary Context. Film culture in transition.
93786: BAKKER, M. E.A. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720
93780: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594
4023386: BAKKER, J.T. & BOENDERMAKER J.P. (LUTHER, M.) - Luther na 500 jaar. Teksten, vertaald en besproken.
110513: BAKKER, L.A.R. - Geloofsoverdracht vroeger en nu.
84866: BAKKER, J.B. - Het psychiatrisch prognostisch oordeel. Een onderzoek naar de waarde van korte-termijnvoorspellingen in de psychiatrie
4140982: BAKKER, F. HUISKAMP, K. & SNACKER, J. - Overal brandt licht. Themavieringen in de San Salvatorparochie te 's-Hertogenbosch.
130547: BAKKER, MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de keizersgracht.
96411: BAKKER, F. - Het eeuwige woord. Deel I, 35 meditaties
95253: BAKKER, DIEUWERTJE - Humanistisch levensbeschouwelijk opvoeden: praktijken, principes, problemen
94532: BAKKER, W. E.A. - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
93980: BAKKER, W. E.A. - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
91594: BAKKER, REINHOUT - Filosofie en wetenschap
82523: BAKKER, W. E.A. - De afscheiding van 1834 en haar geschiedenis
57378: BAKKER, N.T. E.A. - Debharim. Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag
30200: BAKKER, BERTUS - Elk zijn museum. Openbaar kunstbezet 1956-1988. Esthetische vorming van het Nederlandse volk
94544: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie
32464: BAKKER, HENK - Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen
91275: BAKKER, J. - John Smyth. De stichter van het Baptisme.
100006: BAKKER, R.|H.G. HUBBELING (EDS.). - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
103194: BAKKER, KEES DE|HERMAN ARNOLDS|ONNO BLOM [EDS.]. - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985 & De Literaire boekenweekgeschenken 1984-200 [2 Vols.].
180584: BAKKER, JAN H. - Een Gronings hotel in de oorlog - Militaire Politie in Indië - Goochelen, ook in de Oriënt - Achter de schermen van het theater.
56659: BAKKER, E. E.A. - Gods weldadigheid en trouw. 25 jaar Bond van Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeente
4049269: N.N. (BAKKER, N.T.) - In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker. Onder red.van Y.Bekker, W.Klouwen, A.v.Nieuwpoort.
58810: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling
53949: BAKKER, W.F. - De Stien, de berg en de sônde bazún
100142: BAKKER, MARTIJN|GEERT VERBONG|GIEL VAN HOOFF|HARRY LINTSEN - Techniek maakt geschiedenis.
156041: BAKKER, J.J.M. - Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm.
152752: BAKKER, BERT [ET AL.]. - A. Roland Holst. Schrijvers prentenboek deel 1.
104032: BAKKER, W. DE|MR. G. BERKELMANS - Anderhalve eeuw in Oisterwijk.
47928: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika
57885: BAKKER, HENK - De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme
185625: BAKKER, KEES [ED.]. - Joris Ivens and the Documentary Context.
166256: BAKKER, BERT - Drijfzand.
31143: BAKKER, C. - Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen
162698: BAKKER, HANS T. [ED.]. - Een tuil orchideeën. Anthologie uit de tuin der Geesteswetenschappen te Groningen.
161701: BAKKER, BOUDEWIJN|ERIK SCHMITZ|JAN PEETERS [EDS.].|MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD - Het landschap van Rembrandt. Wandelingen in en om Amsterdam.
102636: BAKKER, COR DE [EDS. - ET AL.].|BISON, META - 100 Jaar veiling & Tuinder 1887-1987.
57749: BAKKER, D. E.A. - Jeruzalem is gebouwd vast. Dertien predikaties ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Terneuzen
4044424: BAKKER, R. & GRAAF, J. DE, - Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw. Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal.
186072: BAKKER, MARTHA|HENK VAN NIEROP [EDS - ET AL.].|RENÉE KISTEMAKER - Amsterdam in de tweede Gouden Eeuw.
57402: BAKKER, G. E.A. - "'t christelijke karkien. Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk ""Eben Haëzer"" 1894-1984"
110616: BAKKER, L.A.R.|H.P.M. GODDIJN (EDS). - Joden en christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
58863: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika
58864: BAKKER, NICO T. - Geschiedenis in opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. Een theologische verhandeling
171946: BAKKER, BOUDEWIJN|BERGE-GERBAUD, MARIA VAN|PEETERS, JAN (RED.)|SCHMITZ, ERIK - Landscapes of Rembrandt : his favourite walks.
59022: BAKKER, NICO T. - Miskende gratie. Van Calvijn tot Witsius. Een vergelijkende lezing, balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie
96143: BAKKER, D. - Gods groote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijne geboden
110625: BAKKER, L.A.R.|H.P.M. GODDIJN (EDS). - De godsdienstkritiek van Karl Marx.
131267: BAKKER, MAARTEN|GRADDY BOVEN|HENK VISSER - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine.
146141: BAKKER-STIJKEL, D.G. [& H. STEGEMAN] - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen.
54427: BAKKER, F. - Gebedsgestalten
4134176: BAKKER, N.T. REELING BROUWER, R. & ZUURMOND, R. E.A. (RED.) - Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme. (Om het Levende Woord, 14).
130495: BAKKER, MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de Keizersgracht.
130431: BAKKER, ROB - Terecht, maar te laat. De werking in de tijd van verandering van bestuursrechtspraak.
4137745: BAKKER, N.T. KOUWIJZER, R. & NIEUWPOORT, A.V. (E.A.) - De verdwijnende mens?. Bijdragen over de bijbelse antropologie.
4031912: BAKKER, R. (VERT.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R.Bakker.
30766: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika
4028069: BAKKER, AMBRO (SAMENST.) - Gedachten rondom het lijden.
4047238: BAKKER, J.T. & MULDER, D.C. (RED.) - Één bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het Jodendom.
4057395: BAKKER, A. (RED.) - Aan de hand van Mattheüs. Overwegingen bij de evangeliën van het A-jaar.
4057398: BAKKER, A. (RED.) - Aan de hand van Lucas. Overwegingen bij de evangeliën van het C-jaar.
4071275: BAKKER, L.A.R. & H.P.M. GODDIJN (RED.) - Joden en christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
4139825: BAKKER, G. - Etymologisch woordenboek voor beginners. Of Hoe het mannetje mannequin werd...
4143635: BAKKER, F.L. - De verhouding tusschen de almacht Gods. en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam. (Diss.)
58879: BAKKER, COR - Media in het Godsdienstonderwijs. Een onderzoek naar de betekenis van de informatietechnologie voor het godsdienstonderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs
30484: BAKKER, J. - John Smyth, de stichter van het Baptisme
4026072: BAKKER, N.A. - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
4133283: BAKKER, JAC. (ROTTERDAM) - De Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
4142241: BAKKER, K. (HEUKELUM) - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de de heerlijkheid Heukelum.
170979: BAKKER, PAUL J.J.M. - Lichaam & ziel. Over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie.
168594: BAKKER, BOUDEWIJN|ERIK SCHMITZ|JAN PEETERS [EDS.].|MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD - Het landschap van Rembrandt. Wandelingen in en om Amsterdam.
167226: BAKKER, KEES DE [ED.]. - Mijn eerste boek. 30 schrijversbeduten.
155046: BAKKER, AD - Kom verder. Examenboek Kennis van de Nederlandse Samenleving [& CD].
121035: BAKKER, HENK [ED. - ET AL.]. - Het IJ geopend. De binnenstad gedicht. Plancatalogus - manifestatie over de oostelijke binnenstad van Amsterdam in october 1986.
56402: BAKKER, B. E.A. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950
140020: BAKKER, HANS [ED.]. - The Sacred Centre as the Focus of Political Interest. Proceedings of the symposium held on the occasion of the 375th anniversary of the University of Groningen, 5-8 March 1989.
141144: BAKKER, G. - De guerilla der Camisards. Een episode uit de Hugenotenstrijd 1702-1710.
152113: BAKKER, PIET|OTTO SCHOLTEN [ET AL.]. - Communicatiekaart van Nederland. Overzicht van cummunicatie en media.
143964: BAKKER, HANS - The Vakatakas. An essay in Hindu Iconography.
143965: BAKKER, HANS - The Vakatakas. An essay in Hindu Iconography.
162292: BAKKER, HANS|MARTIN GOSMAN [EDS.]. - De Oriënt - droom of bedreiging? Het Oosten in Westers perspectief.
153902: BAKOENIN, MICHAEL [PAUL AVRICH - ED.]. - God and the State. With a new introduction & index.
122959: BAKOS, KATALIN|VALERIA HAVAS [EDS.]. - Art and Revolution Russian-Soviet Art 1910-1932 / Müvészet és forradalom Orosz-Szovjet Müvészet 1910-1932.
100335: BALANDER, GEORGES - Daily Life in the Kingdom of the Kongo. From the Sixteenth to the Eighteenth Century.
185001: BALASUBRAMANYAM, V.N. - The Economy of India.
186080: BALATAZS MAJTENYI|BALAZS VIZI [EDS].|KÁNTOR, ZOLTÁN|OSAMU IEDA - The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection.
155683: BALCARRES, LORD - Donatello.
4140636: BALDENSPERGER, W. - Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums. (Das Selbstbewusstsein jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner Zeit, 1.Hälfte)
4046048: BALDERS, G. (ONCKENS, J.G.) - Theurer Bruder Oncken. Das Leben Johann Gerhard Onckens in Bildern und Dokumenten.
185435: BALDI, DOTT. GIOVANNI - Notizie storiche su la farmacia Bolognese [ = Historical News about the Bolognese Pharmacy].
164542: BALDICK, ROBERT [ED.]. - Pages from the Goncourt Journal.
165264: BALDICK, ROBERT - The Duel. A History of Duelling.
95762: BALDINGER, KURT - Etudes autour de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome XXIII (Volume 23). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXXVIII)
55177: BALDINI, UMBERTO A.O. - Toscana (English Edition)
30540: BALDINI, UMBERTO E.A. - Miniade-Reeks (Complete Set, 8 delen). Schilderijen van Leonardo da Vinci, Titiaan, Goya, Pieter Bruegel, Gauguin, Rembrandt, Toulouse-Lautrec en Van Gogh
4063896: BALDOCK, J. - De symboliek in het Christendom.
122927: BALDONI, CESARE|GIOVANNA CHIUINI|PIERFRANCESCO LISTRI [TONI NICOLINI - PHOTOGR.]. - Historische Städte in Mittelitalien. Toskana - Umbrien - Latium.
131594: BALDWIN, K.D.S. - The Niger Agricultural Project.
55939: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966
90042: BALEN, C.L. - Nederland
141036: BALEN-CHAVANNES, A.E. VAN|J.E.H. ROMBACH-DE KIEVID [EDS.].|MR. J.H. ROMBACH - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966.
153774: BALEN, W.J. VAN - Kennismaking met Suriname. Proeve ener schets van Nederlands Guyana.
4138818: BALEN, PETRUS VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. v.d.Hoven. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 11)
131957: BALEN, MR. W.J. VAN - Johan Maurits in Brazilië.
10446: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der Stad Dordrecht, Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere Stant. Opgezocht, in 't Licht gebracht, en Vertoond, met vele Voorname Voor-Rechten, Hand-Vesten, Keuren, en Oude-Herkomen. Als mede een Verzamelinge van eenige Geslacht-Boomen, der Adelijke, Aal-Oude, en Aanzienlijke Heeren-Geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. Zijnde de Vornoemde Beschryvinge, Geçierd, en Verrijkt, met Verscheyde Kopre Konst-Platen.
4138521: BALEN, F.VAN - Een leven zonder kinderen. Ongewilde kinderloosheid: beleving, stress en aanpassing.
145679: BALEN, GERRIT VAN - Consensus Formation in Science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis.
183683: BALET, DR. LEO - Der Frühholländer Geertgen tot Sint Jans.
4011995: BALFOUR, A.J. - Theism and humanism. The Gifford lectures 1914.
53076: BALFOUR, MICHAEL - Megalithic mysteries. An illustrated guide to Europe's ancient sites
104765: BALFOUR, MICHAEL - Cult Watches. The World's Enduring Classics.
53597: BALIC, CAROLUS E.A. - Doctor Subtilis. Vier studies over Johannes Duns Scotus
150677: BALIS, ARNOUT|PIET COESSENS [EDS.]. - Kunst in de Bank. Een keuze van Rubens tot Magritte.
131895: BALIS, JAN [ED.] - Hortus Belgicus.
100007: BALIS, JAN - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken.
4014912: BALJON, J.M.S. - Grieksch-theologisch woordenboek,. hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde. (Bew. naar H.Cremer: Bibl.theol.Wörterbuch der N.T.Gräcität).
84429: BALJON, J.M.S. - Geschiedenis van de boeken des nieuwe verbonds
101769: BALJON, C.S. [ET AL.]. - Handboek voor het Hotel-Café Restaurant.
123520: BALK, J.TH. [PAUL VOGT - PHOTOGR.]. - Onze havens.
91489: BALK, JAAP E.A. - Mens en monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
4053129: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren.
83354: BALKE, W. E.A. - Luther en het gereformeerd protestantisme
54966: BALKE, WILLEM E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
4005172: BALKE, W. (CALVIJN, J.) - Calvijn en de doperse radikalen. (Diss.)
55997: BALKE, W. - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge
55995: BALKE, W. - Eduard Böhl. Hoogleraar te Wenen. Schoonzoon van H.F. Kohlbrugge
55001: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen. Calvin and the anabaptists radicals. Calvin und die Täufererischen radikalen. With summaries in English and German
94273: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen. Calvin and the anabaptist radicals. Calvin und die Täufererischen Radikalen (With summaries in English and German)
93415: BALKE, W.|OOSTENBRINK-EVERS, H. - De commissie voor de kerkorde (1945-1950) bouwplan, agendastukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde (1951) van de Nederlandse Hervormde Kerk
30016: BALKE, WILLEM E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
54988: BALKE, W. E.A. - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
91954: BALKE, W. - Gunning en Hoedemaker samen op weg
96284: BALKE, WILLEM E.A. - Théodore de Bèze. Zijn leven, zijn werk
46353: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren
84391: BALKE, W. E.A. - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
53185: BALKE, W. - Omgang met de Reformatoren
54924: BALKE, W.|GERSSEN. S. - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge
4065797: BALKE, W. & OOSTENBRINK-EVERS, H. - De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950).
4052804: BALKE, W. (WICHELHAUS, J.) - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr.H.F.Kohlbrugge.
54923: BALKE, W.|GERSSEN. S. - Eduard Böhl. Hoogleraar te Wenen. Schoonzoon van H.F. Kohlbrugge
168081: BALKE, WILLEM|JAN C. KLOK|WILLEM VAN 'T SPIJKER [EDS]. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk.
162710: BALKEMA, ANNETTE W.|HENK SLAGER [EDS.]. - The Intellectual Conscience of Art.
180707: BALKEMA, ANNETTE W.|HENK SLAGER [EDS.]. - Screen-Based Art.
85893: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
58654: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
60019: BALKESTEIN, J. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de Romeinse god Mars
4036088: BALKESTEIN, J. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de romeinse God Mars. (Diss.)
166625: BALKT, H.H. TER - Verzameld proza [2 Vols. in Slipcase].
165017: BALKT, H.H. TER - Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de veden.
155843: BALL, WARWICK - Rome in the East. The Transformation of an Empire.
4049468: BALL, E. - Slaven in de familie.
164721: BALL, STUART - Winston Churchill.
152318: BALL, J.N. - Merchants and Merchandise. The Expansion of Trade in Europe 1500-1630.
4140923: BALLA, P. - Challenges to New Testament Theology. An Attempt to Justify the Enterprise. (WUNT 2.Reihe 95)
56064: BALLARD, ROBERT D. - The discovery of the Titanic
164701: BALLARD, RICHARD - The Unseen Terror. The French Revolution in the Provinces.
161559: BALLARD, FRANK - Haeckel's Monism False. An examination of 'The riddle of the universe' - 'The wonders of life' - 'The confession of faith of a man of science' & ' Haeckel's Critics Answered ' by Mr. Joseph McCabe.
155045: BALLARD, ROBERT D.|KEN MARSHALL|RICK ARCHBOLD - Op het spoor van de verdwenen schepen van Robert Ballard. Titanic - Britannic - Lusitania - Empress of Ireland - Andrea Doria - Bismarck - Spookvloot van Guadalcanal. Een onvergetelijke ontdekingsreis onder water met 's werelds beroemdste diepzeeonderzoeker.
154635: BALLARD, ROBERT D. [& MALCOLM MCDONALD] - Explorations. My Quest for Adventure and Discovery under the Sea.
122401: BALLASTER, ROS [ED.]. - Fabulous Orients. Fictions of the East in England 1662-1785.
100201: BALLE, JEAN-LUC|JACQUES GOFFIN [EDS.]. - Een eeuw kantoormachines 1873-1973. Het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst.
121750: BALLE, JEAN-LUC|GEORGES VERBEIREN [EDS.].|JAQUES GOFFIN - Un siècle de machines de bureau 1873-1973. Les machines de bureau du Musée de l'Imprimerie.
122966: BALLEGEER, J.P. - Octave Landuyt. Proeve van een iconografische benadering.
150613: BALLEGEER, JOHAN - Stadhuis Brugge. Vrijmetselaarsmotieven, schoonheid en mysterie in de Brugse gotiek.
145766: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. [ET AL.]. - Bestuursrecht in het Awb-tijdperk.
131077: BALLIE, G.H. - Watchmakers & Clockmakers of the World.
154703: BALLIETT, WHITNEY - American Musicians. Volume II: Seventy-two Portraits in Jazz.
156492: BALLON, HILARY - The Paris of Henri IV. Architecture and Urbanism.
81874: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect
140777: BALPINAR, BELKIS|UDO HIRSCH - Flatweaves-Flachgewebe.Vakiflar Museum Istanbul. Türkiye Cumhuriyeti Vakiflar Genel Müdürlügü Kilim Müzesi.
180416: BALPINAR, BELKIS|UDO HIRSCH - Carpets-Teppiche. Vakiflar Museum Istanbul. Türkiye Cumhuriyeti Vakiflar Genel Müdürlügü Hali Müzesi.
140778: BALPINAR, BELKIS|UDO HIRSCH - Carpets-Teppiche. Vakiflar Museum Istanbul. Türkiye Cumhuriyeti Vakiflar Genel Müdürlügü Hali Müzesi.
181274: BALSAMO, LUIGI [WILLIAM A. PETTAS - TRANSL.]. - Bibliography: History of a Tradition.
164525: BALSEM, ASTRID C. - 'Libri omissi ' Italiani del cinquecento provenienti dalla bibliotheca di Isaac Vossius ora nella Bibliotheca della Rijksuniversiteit di Leida.
4007537: BALSIGER, D. & SELLIER JR, CH.E. - Op zoek naar de Ark van Noach. Feiten over een mysterie.
4040410: BALTHASAR, H.U. VAN (THÉRÈSE DE LISIEUX) - Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung.
30443: BALTHASAR, HANS URS VON E.A. - Mysterium Salutis, dogmatiek in heilshistorisch perspectief (Deel V)
4141783: BALTHASAR, H.U.VON - Das Herz der Welt.
84947: BALTHAZAR, HERMAN E.A. - De Gouden Delta der Lage Lande. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn
53014: BALTHAZAR, HERMAN|STENGERS, JEAN - La dynastie et la culture en Belgique
122657: BALTISCH, FRANZ [= F. HEGEWISCH] - Politische Freiheit.
164532: BALTY, J.|D. DE JONGHE [EDS. - ET AL.]. - Hofkunst van de Sassanieden. Het Perzische rijk tussen Rome en China [224-642].
101208: BALTZAREK, FRANZ|JOHANNE PRADEL|ROMAN SANDGRUBER - Die Städte Vorarlbergs.
57435: BALTZER, KLAUS - 1 Enoch 1. A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36, 81-108
110719: BALTZER, EDUARD - Pythagoras. Der Weise von Samos. Ein Lebensbild.
4014913: BALY, D. - Geographisches Handbuch zur Bibel.
4057974: BALZ, H & SCHRAGE, W. - Die Katholische Briefe. (NTD 10)
59234: BALZ, HORST|SCHNEIDER, GERHARD - Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Volume, 1, 2 and 3. 3 volumes)
101770: BALZ, ALBERT G.A. - Clauberg and the Development of Occasionalism.
183598: BALZAC, HONORÉ DE - L'oeuvre [16 Volumes = Complete set].
184124: BALZAC, HONORÉ DE - Tolldrastische Geschichten, wie sie in den Abteien und Klöstern der Touraine gesammelt und ans Licht gebracht der edle Herr Honoré de Balzac zu Ergötzen, Kurzweil und Erbauung aller derer Pantagruelisten und mitnichten der Banausen und griesgrämigen Sauertöpfe.
165403: BALZAC, HONORÉ DE [PABLO PICASSO - ILLUSTR.]. - Le chef-d'oeuvre inconnu.
163151: BALZAC, HONORÉ DE [ROGER PIERROT - ED.]. - Lettres à Madame Hanska. Premiere edition intégrale établie sur les manuscrits de Balzac. Textes réunis, classes et annotés [4 Vols. Complete Set].
143059: BALZAC, HONORÉ DE - Die menschliche Komödie [Vol. 1 - 4 Vols. of 12].
4067999: BALZAC, HONORÉ DE - Eugénie Grandet.
167551: BAMANA, GABY - On the Tea Road. A Journey into Mongolian Life and Culture.
31234: BAMBERG, FELIX - Geschichte der orientalischen Angelegenheit im Zeitraume des Pariser und des Berliner friedens. Mit Porträts, Illustrationen und Karten
4016668: BAMM, P. - Kleurig tapijt van oude historie.
185200: BANAC, IVO [ED.]. - The Diary of Georgi Dimitrov 1933-1949.
184757: BANCROFT-HUNT, NORMAN & WERNER FORMAN - Peoples of the Totem. The Indians of the Pacific Northwest.
100143: BAND, A.P. VAN DEN|E.H.P. CORDFUNKE [EDS.]. - Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgeneemschap voor Nederland.
146220: BANDINELLI, RANUCCIO BIANCHI - Rom. Das Zentrum der Macht. Die römische Kunst von den Anfängen bis zur Zeit Marc Aurels [= Volume 15: Universum der Kunst].
140074: BANEKE, JOOST [ED.]. - Psychoanalyse en Muziek. Psychoanalyse en cultuur. Een discussie tussen psychoanalyse en literatuurwetenschappers.
163446: BANEQUART, MARIE-CLAIRE - "Images littéraires du Paris "" Fin-deSiècle ""."
150390: BANERJEE, JAMINI MOHAN - History of Firuz Shah Tughluq.
131532: BANERJEE, ANIL CHANDRA - Lectures on Rajput History. Raghunath Prasad Nopany Lectures [1960] Calcutta University.
140827: BANERJEE, ANIL CHAMDRA - The Agrarian System of Bengal. Volume 1: 1582-1793.
184269: BANGA, INDU [ED.]. - The City in Indian History: Urban Demography, Society, and Politics.
181275: BANGA, DR. O. - Inleiding tot de plantenveredeling. Speciaal van tuinbouwgewassen.
160919: BANGE, P. [ET AL.]. - De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987.
4143264: BANGE, P. - Een handvol wijsheden. Eenvoudig geloof in de vijftiende eeuw: de Spieghel ofte reghel der kersten ghelove.
93318: BANGE, P. E.A. - De doorwerking van de Moderne Devotie Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987
104649: BANGE, PETTY [ET AL.]. - Saints and She-devils. Images of Women in the 15th and 16th Centuries.
161057: BANGE, PETTY [ET AL.]. - Tussen heks & heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de - 16de eeuw.
145045: BANGE, P.|P.M.J.C. DE KORT [EDS]. - Die fonteyn der ewiger wijsheit. Opstellen aangeboden aan prof. dr A.G. Weiler ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis van de Middeleeuwen.
181276: BANGERT, ALBRECHT - De handel in kunst en antiek. Veilingen - Prijzen - Expertisen.
160346: BANGOU, HENRI - Aliénation et sociétés post-esclavagistes aux Antilles.
183417: BANGS, J.D. [INTROD.]. - The Auction Catalogue of the Library of Hugh Goodyear English Reformed Minister at Leiden. A Facsimile Edition.
182314: BANGS, J.D. [INTROD.]. - The Auction Catalogue of the Library of Hugh Goodyear English Reformed Minister at Leiden. A Facsimile Edition.
89048: BANGS, J.D. (INTRODUCTION) - The auction catalogue of the library of Hugh Goodyear English Reformed Minister at Leiden. A. facsimile edition with an introduction.
122575: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden. Studies in Cultural History.
180426: BANHAM, REYNER - Design by Choice.
154370: BANK, ALICE - Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums.
54094: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 103e jaargang 1990
54095: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 108e jaargang 1995
54096: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 107e jaargang 1994
54097: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 105e jaargang 1992
54098: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 105e jaargang 1993
54100: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 101ste jaargang 1988
54101: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 100ste jaargang 1987
54104: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 104e jaargang 1991
54108: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 98ste jaargang 1985
163166: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
31856: BANK, JOHANNES HENDRIKUS VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden. Macarius and his influence in the Low Countries (with a summary in english)
92325: BANK, J.H. VAN DE - Kudde in veelvoud, kleine kerkgescheidenis van Ede
93813: BANK, JOHANNES HENDRIKUS VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden. Macarius and his influence in the Low Countries (with a summary in English)
122579: BANK, H.J. VAN DE - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
100422: BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden [Macarius and his influence in the Low Countries].
83315: BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden (with a summary in Enlish)
93417: BANK, J.H. VAN DE E.A. - Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de preiking van de Heidelbergse Catechismus
110283: BANK, DR. J.H. VAN DE - Kerkgeschiedenis.
130736: BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden.
168518: BANK, JAN|MARITA MATHIJSEN [EDS]. WESSELING, - Nederland in de negentiende eeuw [ = Volume 3: Plaatsen van herinnering].
150098: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
101602: BANKES, GEORGE - Peru before Pizarro.
141889: BANKHOFER, HADEMAR - Das grosse Buch der Schiffs- & Seemannsastrologie. Geschichte und Bräuche und viele reaktische Tips für alle Tierkreiszeichen.
180517: BANKL, HANS - Woran sie wirklich starben. Krankheiten und Tod historischer Persönlichkeiten.
122181: BANKS, LYNNE REID - The Backward Shadow.
160234: BANNENBERG, G.P.J. - Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit.
163979: BANNER, LOIS W. - Intertwined Lives. Margaret Mead, Ruth Benedict and their Circle.
170866: BANNER, MICHAEL C. - The Justification of Science and the Rationality of Religious Belief.
166444: BANNERMAN, D.A.|J.A. VELLA-GAFFIERO [DOM MINTOFF - FOREW.]. - Birds of the Maltese Archipelago.
166367: BANNERMAN, DAVID A.|ROLAND GREEN - ILLUSTR.].|W. MARY BANNERMAN [D.M. REID-HENRY - Birds of Cypres.
152006: BANNERMAN, DAVID ARMITAGE [D.M. REID-HENRY - ILLUSTR.]. - Birds of the Atlantic Islands [4 Vols. Compl.].
166754: BANNIER, ANNELIES|GERARD M.L. HARMANS - Duitsland.
4067012: BANNING, W. - Als een goed instrument.
4052338: BANNING, W. - Theologie en sociologie. Een terreinverkeening en inleiding.
4042748: BANNING, W. - Geloofsstrijd. Godsdienstige houding in deze tijd.
53229: BANNING, W.|WOLDRING, H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen
130380: BANNING, MR. DR. DRS. J.P.D. VAN - Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.
95261: BANNINK, FREDERIKE - Oplossingsgericht leidinggeven. 101 tips voor optimaal samenwerken
151321: BANNINK, MONIQUE [TRANSL.]. - De Kama Sutra van Vatsyayana.
130926: BANNINK, G.B. [ET AL.] - Goeree Overflakkee. Van de Punt tot de Plaat.
101548: BANQUART, MARIE-CLAIRE - Paris des Surréalistes.
141552: BANRÉTI FUCHS, DR. K.M. - Problemen der subliminale perceptie. Een experimentele studie.
140370: BANSAL, DR. H.L. - Magnetotherapy. The Art of Healing Through Magnets.
166158: BAOCHANG, GENG - The Conoisseurship of Ming and Qing Porcelain [Ming Qing Ciqi Jianding].
92297: BAR-KOCHVA, BEZALEL - Pseudo-Hecataeus. On the Jews. Legitimizing the Jewish Diaspora
180450: BAR-HILLEL, YEHOSHUA [ED.]. - Pragmatics of Natural Languages.
163104: BÄR, GERALD - Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfilm.
161072: BÄR, DRS. NATASCHA - Beeldende kunsten van Oudheid tot 1800.
156265: BAR, CHRISTIAN VON (ED.) - Benevolent Intervention in Another's Affairs. (PEL Ben. Int.).
170699: BARAB, PETER - The Complementary Nature of Reality.
184384: BARAL, LOK RAJ - Regional Migrations Ethnicity and Security. The South Asian Case.
103416: BARAN, CLAUDIE [TEXT]|ERICK BONNIER [PHOTOGRAPHS] - Souks. Märkte und Basare von Aleppo bis Saana.
163037: BARANYAI, ZOLTAN [ED.]. - Visages de la Hongrie.
104235: BARASH, ALAN - Medal of Honor. Underground. Prima's Official Strategy Guide.
95774: BARAZ, MICHAËL A.O. - Études Rabalaisiennes. Tome XV (Volume 15). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CLXXV)
131826: BARBARA JELAVICH|JELAVICH, CHARLES - Russia in the East 1876-1880.
102913: BARBARA G, FRASER|FRASER, DAVID W. - Mantles of Merit. Chin Textiles from Myanmar, India and Bangladesh.
166984: BARBARA SICHERMAN [EDS. - ET AL.].|JAMES, EDWARD T.|JANET WILSON JAMES|PAUL S. BOYER - Notable American Women 1607 - 1950 & The Modern Perion. A Biographical Dictionary [3 Vols. & 1 = Compl. Set].
122887: BARBARA BRYANT|CHRISTOPHER NEWALL|MARY ANNE STEVENS|ROBERT UPSTONE [EDS.].|SIMON WILSON|WILTON, ANDREW - The Age of Rossetti, Burne-Jones & Watts. Symolism in Britain 1860-1910.
143377: BARBARA ENSIGN KRETZMANN [EDS.].|KRETZMANN, NORMAN - The Sophismata of Richard Kilvington.
182503: BARBARA EPSTEIN|REA S. HEDERMAN [EDS.].|SILVERS, ROBERT B. - The First Anthology. 30 Years of The New York Review of Books.
163427: BARBARA JELAVICH [EDS.].|JELAVICH, CHARLES - Russia in the East 1876-1880. The Russo-Turkish War and the Kuldja Crisis as seen through the Letters of A.G. Jomini to N.K. Giers.
101475: BARBARA JANKOWSKI [EDS.].|GIULIA AUBRY|LEONARD, NINA|MANUEL CASSA SANTERO - Military Co-operation in Multinational Missions: The Case of EUFOR in Bosnia and Herzegovina.
182879: BARBARA BRYANT|CHRISTOPHER NEWALL|MARY ANNE STEVENS|ROBERT UPSTONE [EDS.].|SIMON WILSON|WILTON, ANDREW - The Age of Rossetti, Burne-Jones & Watts. Symolism in Britain 1860-1910.
185983: BARBARA STRIEDER [EDS.].|IRMGARD MÜLLER|MANHEIM, RON|MICHAEL MARTIN|PETER WIEHL [EDS]. - Pflanzenkunde im Mittelalter. Das Kräuterbuch von 1470 der Wasserburgen Anholt und Moyland & Anholter-Moyländer Kräuterbuch. Das Kräuterbuch von Johannes Haertlieb in einer um 1470 entstandener Abschrift aus der Fürstlich Salm-Salm'schen Bibliothek der Wasserburg Anholt & Wissenschaftlicher Begleitband zur Faksimile-Ausgabe [ = 3 Volumes Complete Set]. .
162353: BARBARA HENKES|CHRIS KEULEMANS]|WILLEMS, WIM [& ANNEMARIE COTTAAR - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw [ = Vol. 3: Cultuur en Migratie in Nederland].
131073: BARBARA VAN DER ZEE|ZEE, HENRI VAN DER - Willem en Mary. De bewogen geschiedenis van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart.
130985: BARBARA BENDER|DARVILL, TIMOTHY|KATHERINE BARKER|RONALD HUTTON [EDS.] - The Cerne Giant. An antiquity on trail.
168538: BARBARA JELAVICH|CATHERINE VERDERY|ÉMILE TURDEAU|HITCHINS, KEITH [ED.].|JOSEPH L. LOVE [ET AL.]. - Rumanian Studies. An International Annual of the Humanities and Social Science. Volume 5 [only].
166604: BARBARA OLSZANSKA|OLSZANSKI, TADEUSZ - Boedapest.
163663: BARBARA GELB|GELB, ARTHUR - O'Neill. Life with Monte Cristo.
161375: BARBARA VAN DER ZEE|ZEE, HENRI VAN DER - 1688 Revolution in the Family.
160591: H. BARBARA BOUDEWIJNSE [EDS.].|HEIMBROCK, HANS-GÜNTER - Current Studies on Rituals. Perspectives for the Psychology of Religion.
155538: BARBARA BECKER [EDS. - ET AL.].|GLENN EHRSTINE|WADE, MARA R. - Foreign Encounters: Case Studies in German Literature Before 1700 & 3/4 [2 Vols. Compl.].
151646: BARBARA EHRENWALD KROHN [EDS.].|NEILL, PETER - Great Maritime Museums of the World.
143388: BARBARA TEPA LUPACK [EDS.].|LUPACK, ALAN - Arthurian Literature by Women.
130787: BARBARA MEIER|STRAUCH, INGE - Den Träumen auf der Spur. Ergebnisse der experimentellen Traumforschung.
141706: BARBARA WELZEL [EDS.].|BEVERS, HOLM|PETER SCHATBORN - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats. Tekeningen & etsen.
181668: BARBARA WARD ENDTER [RESEARCH].|JOHNSON, DONALD-BRIAN|LESLIE PIÑA [INTROD.]. - The Chase Era. 1933 and 1942 Catalogues of the Chase Brass & Copper Co. With Price Guide.
103625: BARBARY, JAMES - Puritan & Cavalier. The English Civil War.
156588: BARBER, RICHARD|JULIET BARKER - Die Geschichte des Turniers.
184738: BARBER, RICHARD & JULIET BARKER - Tournaments. Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages.
180945: BARBER, JAMES G. - Old Hickory. A Life Sketch of Andrew Jackson.
100883: BARBER, T.S. - Photo-engraving: I.
130029: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
168756: BARBER VAN DE POL|FAVEREY, HANS|HANS KELLER|KEES VAN KOOTEN [EDS - ET AL.].|LOUIS FERRON|PETER BULTHUIS,|REMCO CAMPERT - New Found Land [10 Issues = Complete Set - All Published].
104181: BARBER, RICHARD [ED.]. - The Arthurian Legends. An illustrated anthology.
186095: BARBER, RICHARD - Bestiary. Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford, MS Bodley 764.
110780: BARBER, RICHARD - The Knight and Chivalry.
154755: E.A. BARBER - SUPPL.].|LIDDELL, HENRY GEORGE|ROBERT SCOTT [SIR HENRY STUART JONES|RODERICK MCKENZIE - EDS - - A Greek-English Lexicon. Revised & Augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick McKenzie. With a SUPPLEMENT edited by E.A. Barber.
180616: BARBER, RICHARD - A Strong Land & a Sturdy. England in the Middle Ages.
140316: BARBER, RICHARD|JULIET BARKER - Tournaments. Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages.
103725: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
151922: BARBER, KARIN|P.F. DE MORAES FARIAS [EDS]. - Discourse and Its Disguises. The Interpretation of African Oral Texts.
165965: BARBER, RICHARD - Henry Plantagenet.
167333: BARBERO, ALESSANDRO - Charlemagne. Father of a Continent [In Slipcase].
141652: BARBERO, ALESSANDRO - 9 Augustus 378. De dag van de barbaren.
131685: BARBEY, JEAN - Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI.
130951: BARBIAN, JAN-PIETER|LOTTE HELLINGA - Literaturpolitik im Dritten Reich. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder. & Das Mainzer ' Catholicon ' und Gutenbergs Nachlass. Neudatierungen und Auswirkungen [In AGB]
142191: BARBICHE, BERNARD|SÉGOLÈNE DE DAINVILLE-BARBICHE - Sully. L'homme et ses fidèles.
96600: BARBIER, PATRICK - Farinelli. Het leven van een castraatzanger
154512: BARBIER, PATRICK - Vivaldi's Venice. Music and Celebration in the Baroque Era.
123458: BARBIER, JEAN PAUL|DOUGLAS NEWTON - Islands and Ancestors. Indigenous Styles of Southeast Asia.
144188: BARBIER, PATRICK - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
102919: BARBIERI, DANIELE - Valvoformes et Valfocoulours. Art - Illustration - Design.
161632: BARBIERI, UMBERTO|CEES BOEKRAAD - Kritiek en ontwerp. Proeven van architectuurkritiek.
58844: BARBO, LOÏC - De Becquerel-Dynastie. Pioniers in de radioactiviteit (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 26)
88856: BARBOUR, VIOLET - Capitalism in Amsterdam in the 17th Century
164339: BARBOUR, FLOYD B. (ED.) - The Black Power Revolt. A Collection of Essays.
141078: BARBURINA, NINA [ED.]. - The Soviet Political Poster 1917-1980. From USSR Lenin Library Collection [In Slipcase]. .
4065620: BARBUSSE, H. - Jezus. Vertaald en ingeleid door G.W.Melchers.
168174: BARCK, SIMONE|SIEGFRIED LOKATIS [EDS.]. - Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR Verlages Volk & Welt.
4028: BARCLAY, JOHN (BARCLAIUS, JOANNIS) - Satyricon partes quinque cum Clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
181138: BARD, DR. SOLOMON - In Search of the Past: A Guide To The Antiquities Of Hong Kong.
141861: BARDARSON, HJALMAR R. - Iceland. A Portrait of its Land and People.
167473: BARDARSON, HJALMAR R. - Birds of Iceland.
58883: BARDE, EDOUARD - Kommentaar op de Handelingen der Apostelen
181278: BARDENHEWER, OTTO - Die pseudo-aristotelische Schrift 'Ueber das reine Gute' bekannt unter dem Namen 'Liber de causis'. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft bearbeitet.
4029413: BARDENHEWER, O. - Geschichte der altkirchlichen Literatur. (Komplett in 5 Bde). (Nachdruck der zweite umgearbeitet Aufl. 1913)
140891: BARDET, IR. J.D.M. - Kastelenboek provincie Utrecht.
154200: BARDET, JEAN-PIERRE|JACQUES DUPÂQUIER [EDS.]. - Histoire des polutations de l'Euope [3 Vols. Compl.].
161096: BARDOLPH, JACQUELINE [ED.]. - Telling Stories. Postxolonial Short Fiction in English.
184372: BARDON, HENRY - Propositions sur Catulle.
156605: BARDON, HENRY|RAOUL VERDIÈRE [EDS]. - Vergiliana. Recherches sur Virgile
182992: BARDON, FRANÇOISE - Le portrait mythologique a la cour de France sous Henri IV et Louis XIII. Mythologie et Politique.
143733: BAREA, ILSE - Vienna. Legend and Reality.
4143067: BAREAU, A. - Recherches sur la biographie du Buddha. dans les Sutrapitaka et les Vinayapitaka anciens. III. Articles complémentaires
157043: BARENBAUM, IOSIF E. - Geschichte des Buchhandels in Russland und der Sowjetunion.
154699: BAREND TOET [TEXTS]|BRUIJNJÉ, JOEP [PHOTOGR.] - Click. Music Icons of the 70's.
100530: BARENDRECHT, SIETSKE - François van Aerssen. Diplomaat van het Franse hof [1598-1613].
4065319: BARENDS, B. - Op zoek naar woorden. Over ons onvermogen om God ter sprake te brengen.
82030: BARENDSE, B.A.M. E.A. - De vrijheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 21
142357: BARENDSEN, JAN|CARLI BOSHOUWERS-BIESSELS|KLASS BOUWER [EDS. - ET AL.]. - Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving.
102320: BARENDSEN, J. [ET AL.]. - Anthologia Grotiana. A Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen 'Societas Juridica Grotius' congre-gatis collata.
4074526: BARENHOLZ, SH. - Kinderen van de Hoop. [Het verhaal van 12 holocaust-overlevenden en hun kinderen]
88706: BARENTS, J. E.A. - Christendom en nationalisme
85899: BARENTS, J. E.A. - Een getuigenis waarom wij Christelijk-Historisch zijn en blijven
166592: BARENTS, R. [ET AL.]. - De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen.
161647: BARENTS, PROF. MR. R. - Het verdrag van Amsterdam in werking.
31243: BARENTSEN, A.A. A.O. - Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics (Studies in Slavic and general linguistics, volume 10)
52523: BARENTSEN, J. - Ontwikkelende leiderschapspatronen in Paulinische gemeenten te Korinthe en Efeze: Een perspectief vanuit de sociale identiteitstheorie
4142089: BÄRENZ, R. - Das Sonntagsgebot. Gewicht und Anspruch eines kirchlichen Leitbildes.
160279: C.C. BARFOOT [ED.].|HOFTIJZER, PAUL - Fabrics and Fabrications. The Myth and Making of William and Mary.
160829: BARFOOT, C.C. [ED.]. - Beyond Pug's Tour. National and Ethnic Stereotyping in Theory and Literary Practice.
160449: C.C. BARFOOT [ED.].|HOFTIJZER, PAUL - Fabrics and Fabrications. The Myth and Making of William and Mary.
163826: BARFOOT, C.C. - The Thread of Connection. Aspects of Fate in the Novels of Jane Austen and Others.
161484: BARFOOT, C.C.|THEO D'HAEN [EDS.]. - Tropes of Revolution. Writers' reactions to real and imagined revolutions, 1789-1989.
160319: BARFOOT, C.C.|THEO D'HAEN [EDS.]. - Centennial Hauntings: Pope, Byron and Eliot.
152228: BARFOOT, C.C.|THEO D'HAEN [EDS.]. - The Clash of Ireland: Literary Contrasts and Connections.
152488: BARFOOT, C.C.|R.M. HEALEY [EDS.]. - My Rebellious and Imperfect Eye. Observing Geoffrey Grigson.
103417: BARGALLÓ, DANIEL - Hedendaagse naaktfotografie. Volume / Deel 2.
47516: BARGE, HERMANN - Luther und der Frühkapitalismus (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 168, Jahrgang 58, Heft 1)
85939: BARGER, H.H. - De Nederlandsche Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand (Serie: Kerk en Sectie. Serie I. No. 9)
85034: BARGER, H.H. - Ons Kerkboek. Met een aanhangsek gesteld door J.W. Enschedé
83485: BARGER, H.H. E.A. - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525
102795: BARGIEL, RÉJANE|CHRISTOPHE ZAGRODZKI - Steinlen Plakate. Oeuvre-Katalog.
168833: BARGIEL, RÉJANE|CHRISTOPHE ZAGRODZKI - Theophile-Alexandre Steinlen. Meester van Montmartre.
165399: BARICCO, ALESSANDRO [MANIN SMITS - TRANSL.]. - City.
4075677: BARINCOU, E. (MACHIAVELLI) - Machiavelli en zijn tijd.
104063: BARJOT, ADMIRAAL|JEAN SAVANT - Wereldgeschiedenis der zeevaart.
102321: BARKELEY, RICHARD [PROF. DR. THEODOR HEUSS - FOREW.]. - Die Kaiserin Friedrich, Mutter Wilhelms II.
168618: BARKER, NICOLAS - Stanley Morison.
157713: BARKER, NICOLAS [CHARLES RYSKAMP - FOREW.]. - The Oxford University Press and the Spread of Learning. An Illustrated History 1478-1978.
145181: BARKER, ARTHUR E. - Milton and the Puritan Dilemma 1641-1660.
90920: BARKER, J. A.O. - 100 fascinerende wereldsteden
175754: BARKER, RALPH - De Royal Air Force in de oorlog. De geschiedenis van de luchtvaart
144003: BARKER, GRAEME|TOM RASMUSSEN [EDS.]. - The Etruscans.
104679: BARKER, NICOLAS [CHARLES RYSKAMP - FOREW.]. - The Oxford University Press and the Spread of Learning. An Illustrated History 1478-1978.
157945: BARKER, NICOLAS [ED.]. - A Potencie of Life. Books in Society. The Clark Lectures 1986-1987.
4074992: BARKER, J. (WORDSWORTH, W.) - Wordsworth. A Life in Letters.
155648: BARKER, MALCOLM J. - Hofkroniek. De Hilarische en schokkende herinneringen van een hoge ambtenaar in Buckingham Palace.
150359: BARKER, A.J. - The Vainglorious War 1854-56.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9