Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
143052: BARKER, JULIET - The Brontës.
90920: BARKER, J. A.O. - 100 fascinerende wereldsteden
157962: BARKER, NICOLAS - Bibliotheca Lindesiana. The Lives and Collections of Alexander William, 25th Earl of Crawford and 8th Earl of Balcarres, and James Ludovic, 26th Earl of Crawford and 9th Earl of Balcarres.
157945: BARKER, NICOLAS [ED.]. - A Potencie of Life. Books in Society. The Clark Lectures 1986-1987.
157713: BARKER, NICOLAS [CHARLES RYSKAMP - FOREW.]. - The Oxford University Press and the Spread of Learning. An Illustrated History 1478-1978.
155648: BARKER, MALCOLM J. - Hofkroniek. De Hilarische en schokkende herinneringen van een hoge ambtenaar in Buckingham Palace.
4074992: BARKER, J. (WORDSWORTH, W.) - Wordsworth. A Life in Letters.
166402: BARKHUYSEN, TOM & MICHIEL VAN EMMERIK & PIET HEIN VAN KEMPEN [EDS.]. - The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order.
146298: BARKHUYSEN, T. & L.J.A. DAMEN & K.J. DE GRAAF & A.T. MARSEILLE [ET AL.]. - Feitenvaststelling in beroep.
143148: BARKLEY, HAROLD - Likenesses in Line. An anthology of Tudor and Stuart engraved portraits.
151455: BARKOV, IVAN - De barre ballade van Boris Borus. Naar's lants gelegentheid verdietst en aan Nederlandse oren aangepast door Nelis Klokkenist en naar waarheid verlucht door Pieter Pen en naar het handschrift uitgegeven en literair-historisch verklaard door Marko Fondse.
170546: BARKOW, JEROME H. & LEDA COSMIDES & JOHN TOOBY [EDS]. - The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture.
158337: BARLAEUS, CASPAR - Barlaeus Mercator Sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere Hogeschool te Amsterdam op 9 januari 1632. Met Nederlandse vertaling en inleidingvan S. van der Woude.
158189: BARLAEUS, CASPAR - Mercator sapiens. oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te amsterdam op 9 januari 1632.
87836: BARLAEUS, CASPAR - Mercator Sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere school te Amsterdam op 9 januari 1632. Met Nederlandse vertaling en inleiding uitgegeven door dr. S. van der Woude. Aangeboden bij de opening van het nieuwe gebouw der Universiteitsbibliotheek op 10 januari 1967.
101444: BARLEY, NIGEL - Dansend rond het graf. Een opwekkend onderzoek.
156632: BARLOW, FRANK - Thomas Becket.
154520: BARLOW, FRANK - The Feudal Kingdom of England 1042-1216.
131054: BARLOW, FRANK - William Rufus.
47613: BARNA, GABOR/ODROBINA, LASZLO (ED.) - Hereditas. Periodical of the Balint Sandor Institute for the Study of Religion 1.
84751: BARNARD, WILLEM - Op een stoel staan. Van zondag tot zondag de tijd naar pasen toe
4022628: BARNARD, W. - Bezig met Genesis. Van hoofde aan.
4005935: BARNARD, W. - Bezig met Genesis. Van ark en altaar. Over verhalen van Noach met zijn achten en van Abraham en Sara zoals te lezen staat in Genesis 5 t/m 25.
93487: BARNARD, M. E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
121118: BARNARD, ROBERT - Emily Brontë.
4049107: BARNARD, M. (PIERSON, A.) - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1381-1896). (Diss.)
180691: BARNARD, JULIAN - Victorian Ceramic Tiles.
96186: BARNARD, WILLEM - Anno Domini. Dagboeken, 1978-1992
158162: BARNARD, BENNO - Uitgesteld paradijs.
157820: BARNARD, MICHAEL - Transparent Imprint. How a publisher's decision to tell the truth to authors stirred up a storm.
30199: BARNARD, WILLEM - Tot in Athene. Handelingen 1-17. Leesoefeningen bij het tweede boek van Lukas
91796: BARNARD, TJAARD R. E.A. - Christelijke mystiek. Historische beschouwingen en hedendaagse perspectieven. Blad an de Faculteit der Godgeleerdheid van de RU te Leiden, jrg. 21, nr 1, october 1991.
60022: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar
30474: BARNARD, WILLEM - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
54533: BARNARD, MARCEL E.A. - Letter en feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie
141217: BARNARD, T.C. - Cromwellian Ireland. English Government and Reform in Ireland 1649-1660.
4139871: BARNARD, L.W. (JUSTIN MARTYR) - The First and Second Apologies. Translated with Introduction and Notes. (ACW 56)
4017929: BARNARD, W. - Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017930: BARNARD, WILLEM - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.
4017932: BARNARD, W. - De tale Kanaäns. Een leergang liederen. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017933: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
4030322: BARNARD, W. - Stem van een roepende. Gebeden.
4031756: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar. (Diss.)
4041353: BARNARD, W. - Op een stoel staan. 3 dln. I.Van zondag tot zondag, de tijd naar pasen toe. II.Lente en zomer. III.Herfst en winter.
4043005: BARNARD, M. - Wat het oog heeft gezien. Verbeelding als sleutel van het credo.
4050006: BARNARD, M. & POST, P. (RED.) - Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de Liturgie.
4057358: BARNARD, M. (LEEUW, G.V.D.) - De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) herlezen. Essay over religie en cultuur.
4067851: BARNARD, W. - Anno Domini. Dagboeken 1978-1992.
4133550: BARNARD, W. - Een dubbeltje op zijn kant. Dagboeken 1945-1978.
4139567: BARNARD, W. - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen.
4049754: BARNARD, M. HOEKEMA, A. & MEULINK-KORF, H. (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
31209: BARNAS, MARIA - Doordeweeks / On a Weekday
4142554: BARNAUD, J. (VIRET, P.) - Pierre Viret. Sa vie et son oeuvre. (1511-1571) Reprint of the edition Saint-Amans, 1911.
161124: BARNAUW, DAVID - De hongerwinter
53477: BARNAVI, ELI A.O. - A historical atlas of the Jewish People. From the Time of the Patriarchs of the Present
154033: BARNES, DJUNA - Ladies Almanac. Van hun sterrebeelden: hun manen: hun stonden en standen: verduisteringen: eveningen: van hun eb, hun vloed, hun jaargetijden: alsmede een gedetailleerd relaas van hun turbulenties bij dag en bij nacht.
142973: BARNES, JAMES - Authors, Publishers and Politicians. The Quest for an Anglo-American Copyright Agreement 1815-1854.
143381: BARNES, JONATHAN & SUSANNE BOBZIEN & KEVIN FLANNERY & KATERINA IERODIAKONOU [TRANSL.]. - Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1. 1 - 7.
146321: BARNES, JAMES STRACHEY [[BENITO MUSSOLINI - FOREW.]. - The Universal Aspects of Fascism.
146413: BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy.
164693: BARNES, JAMES J. & PATIENCE P. BARNES - Nazis in Pre-War London 1930-1939. The Fate and Role of German Party Members and British Sympathizers.
157577: BARNES, DOUGLAS F. & YEWANDE A. AWE & KULSUM AHMED [EDS.]. - Environmental Health And Traditional Fuel Use In Guatemala
157326: BARNES, ROBIN B. & ROBERT A. KOLB & PAULA L. PRESLEY [EDS.]. - Habent sua fata libelli. Have Books Their Own Desteny. Essays in honor of Robert V. Schnucker.
157018: BARNES, JAMES J. - Free Trade in Books. A Study of the London Book Trade since 1800.
154908: BARNES, SANDRA T. [ED.]. - Africa's Ogun. Old World and New.
146173: BARNES, IAN - Vauxhall / Opel Corsa Diesel. Mar 1993 to Oct 2000 [K to X regastration]. Service & Repair Manual.
142788: BARNET, MIQUEL & ALISTAIR HENNESSY [INTROD.]. - The Autobiography of a Runaway Slave Esteban Montejo.
151247: BARNETT, R.D. & A. LORENZINI [PHOTOGR.]. - Assyrische Skulpturen im British Museum.
122191: BARNETT, RICHARD B. - North India between Empires. Awadh, the Mughals and the British 1720-1801.
151044: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT & FRED LICHT & PAUL TUCKER [ESSAYS] & THOMAS KRENS [FOREW.]. - Guggenheim Museum Thannhauser Collection.
131941: BARNETT, CORRELLI - The First Churchill. Marlborough: Soldier and Statesman.
121833: BARNHART, J.E. - Religion and the Challenge of Philosophy.
93470: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
166080: BARNHOORN, CARMEN [JOEP DOHMEN - FOREW.]. - Lichter Leven. Praktische handleiding voor levenskunst.
93528: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
4006025: BARNIKOL, E. (LUTHER, M.) - Luther in evangelischer Sicht.
144310: BARNLUND, DEAN C. - Public and Private Self in Japan and the United States. Communicative Styles of Two Cultures.
100341: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 9.
100340: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 5.
100338: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 3.
100339: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 4.
100337: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 2.
122024: BARNOUW, ADRIAAN J. - Language and Race Problems in South Africa.
93679: BARNOUW, PIETER JACOBUS - Philippus van Limborch
100336: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 1.
100936: BARNOUW, DR. ADRIAAN J. - Monthly Letters. On the Culture and History of the Netherlands.
156604: BARNSTAD, HANS M. - The Religious Polemics of Amos. Studies in the Preaching of Am 2, 7B-8: 4,1-13: 5,1-27: 6-7: 8, 14.
4143837: BARNSTONE, WILLIS - The Restored New Testament. A New Translation with Commentary, Including the Gnostic Gosperls Thomas, mary, and Judas.
180962: BAROJA, JULIO CARO - Artesania de España. Una defensa de las artes y oficios.
95498: BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG, M.J. - Nederlandsche Gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatien, welke sedert 1815 deel hebben uitgemaakt van, of behoord hebben tot het Koninkrijk der Nederlanden, zoowel Noordelijk als Zuidelijk gedeelte. Getrokken uit het officiele register, bij het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage bewaard
55736: BARON VON GEUSAU - Le Siége de Maestricht en 1814
93797: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie, haar ontwikkeling van 1620-1939
83735: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - Correspondentie van Ds Adriaan Jacobuszoon Hulsebos.
86174: BARON VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, JOAN DERK - Aan het volk van Nederland het democratisch manifest (1781)
122007: BARON, SAMUEL H. - Plekhanov. The Father of Russian Marxism.
140577: BARON, SAMUEL H. - Muscovite Russia. Collected Essays.
4136128: BARON, D. - Types, Psalms, and Prophecies. Being a Series of Old Testament Studies.
91520: BARON VAN DEDEM, A. - Register van charters en bescheiden, berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.
4017219: BARON, S.W. & KAHAN, A. (A.O.) - Economic History of the Jews. Ed. by N.Gross. (Library of Jewish Knowledge)
4138139: BARON, S.WITTMAYER - Ancient and Medieval Jewish History. Essays. Edited with a Foreword by L.A.Feldman
145079: BAROUDI, ABDALLAH - Maroc. Impérialisme et émigration.
4071781: BARR, J. (A.O) - Oudtestamentische Studiën. Deel XIX. Language and Meaning. Studies in Hebrew Language and Biblical Exegesis. By J.Barr, W.A.M.Beuken, C.J.Labuschagne a.o.
170090: BARR, JAMES - The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective.
101209: BARR, PAT - To China with Love. The lives and Times of Protestant Missionaries in China 1860-1900.
95415: BARR, JAMES - The semantics of Biblical language
164199: BARR, JOHN - Officina Bodoni. Montagnola - Verona. Books Printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
158077: BARR, JOHN - Officina Bodoni Mantagnola Verona. Books printed by Giovanni Mardersteig on the Hand Press 1923-1977.
30784: BARR, JAMES E.A. - Weerwoord. Reacties op Dr. H. Berkhof's 'christelijk geloof'. Aangeboden aan prof. Dr. H. Berkhof ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag
150512: BARR, SHELDON - Venetian Glass Mosaics 1860-1917. .
4041848: BARR, J. - Comparative Philology and the Text of the Old Testament.
123204: BARRACLOUGH, GEOFFREY [ED.]. - The Times Concise Atlas of World History.
156664: BARRACLOUGH, GEOFFREY [TRANSL.]. - Mediaeval Germany 911-1250. Essays by German Historians. Volume 1: Introduction. & Vol. 2: Essays [2 Vols. Compl.].
150598: BARRACLOUGH, GEOFFREY [ED.]. - The Times Concise Atlas of World History.
4133369: BARRAL, XAVIER (HRSG.) - Heiliges Licht. Mittelalterliche Glasfenster in Europa. (Deutsche Ausgabe)
53946: BARRAS HILL, IAN - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne. 150 reprodukties
130172: BARRATT, GLYNN - The Rebel on the Bridge. A Life of the Decembrist Baron Andrey Rozen 1800-84.
104905: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
104894: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
30970: BARRERA, JULIO TREBOLLE - The Jewish Bible and the Christian Bible. An introduction to the history of the Bible
180252: BARRÈS, MAURICE [PAUL COLIN - FRONTISP. ENGRAV.]. - Colette Baudoche. Histoire d'une jeune fille de Metz.
164000: BARRET, RICHARD CARTER - Bennington Pottery and Porcelain. Guide to Identification.
4038619: BARRET/GURGAND, - Wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Das wundersame Abenteuer des ersten Kreuzzuges 1095-1099. Deutsch von Edith Oppens.
121348: BARRETT, LEONARD E. - The Rastafarians. The Dreadlocks of Jamaica.
170686: BARRETT, JUSTIN L. - Why Would Anyone Believe in God ?
95643: BARRETT, C.K. - A commentary on the first epistle to the Corinthians. Second edition (Series: Black's New Testament Commentaries)
157935: BARRETT, T.H. - The Rise and Spread of Printing: A New Account of Religious Factors.
155614: BARRETT, ANDREA - De reis van de Narwahl.
154904: BARRETT, LEONARD E. - The Rastafarians. The Dreadlocks of Jamaica.
4035580: BARROIS, A.-G. - Manuel d'archéologie biblique.
102445: BARRON, STEPHANIE - Expressionismus. Die zweite Generation 1915-1925.
122560: BARROW, G.W.S. - Feudal Britain. The Completion of the Medieval Kingdoms 1066-1314.
171131: BARROW, JOHN D. - Impossibility. Limits of Science and the Science of Limits.
171130: BARROW, JOHN - The Book of Nothing. Vacuums, Voids, and the Latest Ideas About the Origins of the Universe.
4075023: BARROW, J.D. - The Artful Universe.
144601: BARROWS, JOHN HENRY [ED.]. - The World's Parliament of Religions. An illustrated and popular story of the world's first parliament of religions, held in Chicago in connection with te Columbian Exposition of 1893 [2 Vols. ].
104857: BARRUCAND, MARIANNE & ACHIM BEDNORZ - Moorish Architecture in Andalusia.
151179: BARRUCAND, MARIANNE & ACHIM BEDNORZ - Moorish Architecture in Andalusia.
92567: BARRY, JAMES - Een krachtig Gebed
86367: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving of het zinnbeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
89277: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene beproefde ziel in tijden van beproeving of het zinnebeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
4020326: BARSOTTI, D. - Christliches Mysterium und Wort Gottes.
84916: BART, A.A. - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? Wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doen
88685: BART, KARL - Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammete Vorträge.
168539: BARTA, GÁBOR & ISTVAN BONA & BÉLA KÖPECZI & LASZLO MAKKAI [EDS - ET AL.]. - History of Transylvania.
168619: BARTALITS, LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1939.
4140860: BARTCHY, S. SCOTT - First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21. (SBL-11)
4072458: BARTEL, T.W. (ED.) (WARD, K.) - Comparative Theology. Essays for Keith Ward.
155157: BARTEL, HEIKE & ELIZABETH BOA [EDS.]. - Pushing at Boundaries. Approaches to Contemporary German Women Writers from Karen Duve to Jenny Erpenbeck.
94583: BARTEL, OSKAR - Jan Laski. Leben und Werk des polnischen Reformators
54041: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 56e jaargang 1984
54043: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 53e jaargang 1981
95407: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-Semantische studie over de taal van de Apostolische Vaders. Bijdrage tot de studie van de groeptaal der Griekse christenen
160955: BARTELINK, G.J.M. - De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme.
154521: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Beknopt overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur.
161115: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur.
101145: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur, met aandacht voor de wijsgebeerte en de wetenschap. .
4053882: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
122111: BARTELS, W.J.B. & GIED TEN BERGE [ET AL.]. - Jeruzalem. Stad van vrede, vrede voor de stad.
88746: BARTELS, H. - Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939.
90874: BÄRTELS, ANDREAS - Clematis. De groene bibliotheek.
143080: BARTELS, MR. J.A.C. - Hulpverleningsrecht. De rechtsverhouding tussen cliënt en hulpverlener in de maatschappelijke en psycho-sociale dienstverlening.
95792: BARTELS, J.A.C. / KALKMAN, W. - Texel. Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de Georgiërs, april 1945
4138344: BARTELS, J. - Kennis / Geschiedenis / Objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
4300355: BARTELS, JEROEN - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
55517: BARTH, J.D. - Het boek Ruth, 21 meditaties
4012037: BARTH, K. - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961. Hrsg.von H.A.Drewes und E.Jüngel. (Gesamtausgabe II)
90041: BARTH, K. - De kerk en het 'derde rijk'
4138812: N.N. (BARTH, K.) - Zu Karl Barths Lehre von der Taufe. Mit beiträgen von J.Becjmann, E.Dinkler, E.Jüngel, W.Kreck u.a.
4063283: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/1. Die Lehre von der Schöpfung.
4055826: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie. (Siebenstern)
4055828: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/4. Die Lehre von der Schöpfung.
4054138: N.N. (BARTH, K.) - Hommage et reconnaissance. Recueil de travaux publiés a l`occasion du soixantième anniversaire de Karl Barth.
4027829: BARTH, K. - Die Theologie Schleiermachers. Vorlesungen Göttinger Wintersemester 1923/24. Hrsg.von Dieter Ritschl. (Gesamtausgabe II)
4026875: BARTH, K. - Der Römerbrief. Unveränderter Nachdruck der ersten Auflage von 1919.
4012043: BARTH, K. & BARTH, H. - "Zur Lehre vom heiligen Geist. (Beih.Nr.1 von Zwischen den Zeiten"")"""
4012034: BARTH, K. - Karl Barth - Rudolf Bultmann Briefwechsel 1922-1966. Hrsg.v. B.Jaspert (Gesamtausgabe V)
4008649: N.N. (BARTH, K.) - Antwort. Festschrift für Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10 Mai 1956. Beitr. von H.U.v.Balthasar, H.Diem, G.Eichholz, H.Gollwitzer, H.J.Kraus, K.H.Miskotte und vielen Anderen. Mit Bibliographia Barthiana von Chr.v.Kirschbaum.
88361: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse Geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
145201: BARTH, PAUL - Die Stoa.
4065151: BARTH, K. - De koninklijke mens. Berichten aangaande Jezus. Teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer verzameld en ingeleid door N.T.Bakker.
54953: BARTH, KARL - De brief aan de Romeinen kort verklaard
4012021: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19.Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
4012027: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie.
167397: BARTH, DR. C.G. & DR. H. GUNDERT - Jugend-Blätter. Monatschrift für Förderung wahrer Bildung [Januar - Juni & Juli-Dezember].
4066239: BARTH, M. (ANCHOR BIBLE) - Ephesians. (Anchor Bible 34 +34A)
4134805: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume IV/3. The Doctrine of Reconciliation. Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
155817: BARTH, KARL [GARRETT GREEN - INTROD. & TRANSL.]. - On Religion. The Revelation of God as the Sublimation of Religion.
4057595: BARTH, K. - Der Römerbrief. 10.Abdruck der neuen Bearbarbeitung. (Ident.mit allen späteren Nachdrücke)
55243: BARTH, J.D. - De vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade. Dit boek bevat vier preken over verscheidene teksten
55239: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse leerregels
103906: BARTH, HERBERT & DIETRICH MACK & EGON VOSS [EDS.]. & PIERRE BOULEZ [FOREW.]. - Wagner. A Documentary Study.
96025: BARTH, J.D. - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn
55113: BARTH, J.D. - Het koninkrijk der hemelen. Viertal leerredenen over: Psalm 89 : 20a., Lucas 12 : 32, 1 Petrus 2 : 9, Hebreën 12 : 28, 29
151244: BARTH, MILES [ET AL.]. - Weegee's World. Essays by Miles Barth & Alain Bergala & Ellen Handy.
4075797: BARTH, K. - Briefwechsel Karl Barth - Eduard Thurneysen. Band 1 und 2. 1913-1930. (Gesamtausgabe V)
4134350: BARTH, K. - Dogmatics in Outline. Translated by G.T.Thomson.
4046854: BARTH, M. - Die Taufe - ein Sakrament?. Ein exegetischer Beitrag zum Gespräch über die kirchliche Taufe.
4055823: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/2. Die Lehre von der Schöpfung.
4020957: BARTH, K. - Brevier. Samengesteld door R.Grunow. Een verzameling teksten uit Barths geschriften, geordend naar thema en verdeeld over alle dagen van het jaar.
4134802: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume III/2. The Doctrine of Creation Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
4138000: N.N. (BARTH, K.) - (3 Dissertaties). D.Kempff: Die Skeppingsleer van Karl Barth, 1949 - J.C.Lombard: Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. 1957 - A.M.Spijkerboer: En zij vonden ze niet, 1996
4137998: N.N. (BARTH, K.) - (9 Schriften über Karl Barth). Busch: Freiheit und Autorität - Casalis: Karl Barth, Person und Werk - Dekker: Homines bonae voluntatis - Kupisch: Karl Barth - Strauch: Die Theologie Karl Barths - und 4 anderen
31782: BARTH, KARL - De brief aan de Romeinen
4064135: BARTH, K. - Geschichte der protestantischen Theologie seit Schleiermacher. Vorlesung aus dem Wintersemester 1929/30 in Bonn. Mit Zum geleit von hans Walt.
4300267: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik. Komplett in 14 Bde. I.Die Lehre vom Wort Gottes, 2 Tle. II.Die Lehre von Gott, 2 Tle. III.Die Lehre von der Schöpfung, 4 Tle. IV.Die Lehre von der Versöhnung, 5 Tle. und Registerband.
4300586: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik I/1. Die Lehre vom Wort Gottes.
4031916: N.N. (BARTH, H.) - Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70.Geburtstag. Hrsg.von G.Huber.
4017222: BARTH, A. - Confrontatie met de problemen der eeuwigheid. De Joods-trad.levensoriëntatie in verband met onze tijd bezien. (Joodse monografieën 3)
4035582: BARTH, J. - Die Pronominalbilding in den semitischen Sprachen.
168604: BARTHA, ANTAL - Hungarian Society in the 9th and 10th Centuries.
4012115: BARTHEL, P. - Interprétation du language mythique et théologie biblique. Étude de quelques étapes de l`evolution du problème de l`interprétation des représentation d`origine et de structure mythiques de la foi chrétienne.
94627: BARTHEL, PIERRE A.O. - Actes du colloque Guillaume Farel. Neuchâtel 29 septembre - 1er octobre 1980. Tome I: Communications
94619: BARTHEL, PIERRE A.O. - Actes du colloque Guillaume Farel. Neuchâtel 29 septembre - 1er octobre 1980. Tome I: Communications. Tome II: Répertoire de la Correspondance et l'Oeuvre imprimé (2 volumes)
165379: BARTHÉLEMY, DOMINIQUE - La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle.
89938: BARTHELMEH, VOLKER - Muurschilderingen. Verenigde Staten/West-Europa.
160773: BARTHES, ROLAND - Sade - Fournier - Loyola.
52514: BARTHOLOMA, P.F. - The Johannine Discourses and the Teaching of Jesus in the Synoptics: A Comparative Approach to the Authenticity of Jesus' Words in the Fourth Gospel
4018998: BARTHOLOMÄUS, W. - Einführung in die Religionspädagogik.
146462: BARTHOLOMEW, J.G. [SAMUEL MCKEE - ED.]. - A Literary and Historical Atlas of America.
53056: BARTHOLOMEW, JOHN C. - The Times. Atlas of the world. Comprehensive edition
146368: BARTHOLOMEW, JAMES - The Richest Man in the World. The Sultan of Brunei.
83064: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend geloof, twintig preken over Hebreën 11 en Hebreën 12 : 1 en 2
93932: BARTLETT, W.H. - De pelgrim-vaders of puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Bewerkt met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken door Dr. E.B. Swalue
156712: BARTLETT, W.B. - The Taming of the Dragon. Edward I and the Conquest of Wales.
157075: BARTLETT, ALLISON HOOVER - The Man Who Loved Books Too Much. The True Story of a Thief, a Detective and a World of Literary Obsession.
95613: BARTLETT, JOHN R. - Jews in the hellenistic world. Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles, Eupolemus (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 1 part 1)
131285: BARTLETT, FREDERIC C. [ET AL.] - Essays in Psychology dedicated to David Katz.
141508: BARTOCCINI, RENATO & ALFREDO DE AGOSTINO - Antiquarium e colleczione dei vasi castellani.
102360: BARTOLOTTI, EMILIA & ENRICO COLLE & MONICA GUARRACCINO [EDS.]. - Napoleon auf Elba. Die Resedenzen.
110252: BARTON, I.M. [ED.]. - Roman Public Buildings.
103876: BARTON, STUART & R.A. CURTIS [ED.]. - The Genius of William Hogarth.
146217: BARTON, GREG - Abdurrahman Wahid. Muslim Democrat, Indonesian President. A View from Inside.
91414: BARTOSCHEK, GERD E.A. - Sophie Charlotte und ihr Schloss. Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preussen.
156880: BARTRAM, ALAN - Bauhaus, Modernism and the Illustrated Book.
4054713: BARTSCH, H.W. - Die Anrede Gottes. Das biblische Wort dem modernen Menschen dargeboten.
4012118: BARTSCH, CHR. - Frühkatholizismus als Kategorie historisch-kritischer Theologie. Eine methodologische und theologiegeschichtliche Untersuchung. (Studien zu jüdischem Volk und christlicher Gemeinde 3)
161603: BARTSCH, KARL [ED.]. - Mitteldeutsche Gedichte.
161604: BARTSCH, KARL [ED.]. - Die Erlösung mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen.
88694: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 18. No. 6.
154320: BARTUSIS, MARK C. - The Late Byzantine Army, Arms and Society 1204-1453.
140909: BARUCH, JET & WIM DE BELL & MATTIE BOOM & TOM VAN DER MEER & HANS ROOSEBOOM [EDS.]. - Document Nederland. Nederland gefotografeerd 1975-2005. Een keuze uit 30 jaar documentaire foto-opdrachten van het Rijksmuseum.
55562: BARUETH, J. - De rijke man en Lazarus
5849: BARUETH, JOHANNES - Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godvrugtigen onder Kruis en Tegenspoed, In Seven en Twintig Kerkredenen over Handelingen VI, VII en VIII. Met bygevoegde Aanmerkingen uit de Historie en Letterkunde.
7509: BARUETH, JOHANNES - Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godvrugtigen onder Kruis en Tegenspoed, In Seven en Twintig Kerkredenen over Handelingen VI, VII en VIII. Met bygevoegde Aanmerkingen uit de Historie en Letterkunde.
31518: BARUËTH, J. E.A. - Geen rund in de stal
142874: BAS, GERBRAND & WIM POSTMAN [EDS. - ET AL.]. - Industrieel Ontwerpen. Tijdschrift voor Productontwikkeling [ 25 Issues].
102428: BAS, W.G. DE [ED.]. - Officieel gedenkboek 1938 uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
166748: BAS, TOM LE & BRIAN BELL [EDS.]. - China Insight Guide.
90306: BAS, ADRIAAN - Solus Deus adorandus. Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering.
46274: BAS, W.G. DE (RED.) - Officieel Gedenkboek 1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
4135631: BAS, W.G. DE - Officieel gedenkboek 1938. Ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. enz. op 6 september 1938.
110748: BASCHET, ROBERT - E.J. Delécluze. Témoin de son temps 1781-1863.
93702: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding. Vertaald door Thérèse Cornips
167045: BASCHWITZ, KURT - Du und die Masse. Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
154172: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding.
4136835: BASCHWITZ, K. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Geautoriseerde vertaling van Joh.W.Schotman.
154892: BASCOM, WILLIAM [ALAN DUNDES - FOREW.]. - African Folktales in the New World.
158076: BASCOVE [ED. & ILLUSTR.]. - Where Books Fall Open. A Reader's Anthology of Wit & Passion.
4024283: BASHIR, G.A. - De heilige Qor`aan en zijn leer.
4300529: BASILIUS VON CAESAREA, - De Spiritu Sancto. Über den Heiligen Geist. Griechisch - Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von H.J.Sieben. (Fontes Christiani 12)
110156: BASILOV, VLADIMIR N. [ED. - ET AL.]. - Atlas van de mensheid. De volken van de aarde: hun herkomst, religie en beschaving.
170403: BASINGER, DAVID - The Case for Freewill Theism. A Philosophical Assessment.
144644: BASKERVILLE, GEOFFREY - English Monks. And the Suppression of the Monasteries.
166098: BASSANI, EZIO [MALCOLM MCLEOD - ED.]. - African Art and Artefacts in European Collections 1400-1800 [& CD-Rom].
131096: BASSERMANN-JORDAN, FRIEDRICH - Geschichte des Weinbaus [2 Vols. = Compl. Set]
130127: BASSERMANN-JORDAN, DR. ERNST - Der Schmuck.
55436: BASSERMANN-JORDAN, ERNST VON - Die Geschichte der Räderuhr. Unter besonderer Berücksichtigung der Uhren des Bayerischen Nationalmuseums
47270: BAST, ROBERT J./GOC, ANDREW C. - Continuity and Change. The Harvest of Late Medieval and Reformation History. Essays Presented to Heiko A. Oberman on his 70th Birthday
130535: BAST, A. & R.G. CRYSTAL [EDS.] - GSH System Glutathione in antioxidant defense.
144186: BASTET, FRÉDÉRIC - Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
142811: BASTET, F.L. - "Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de "" Wandelingen door de antieke wereld ' ."
168156: BASTET, F.L. [ED.]. - Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, ingeleid en van aantekeningen voorzien Volume I: 1890-1902. & II: 1902-1919 [2 Vols. Compl.]..
167889: BASTET, FRÉDÉRIC - Wandelingen door de antieke wereld. Duizenjarig dolen. Het maansteenrif.
165694: BASTET, FRÉDÉRIC - De grote wandeling.
161974: BASTET, F.L. - Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld.
158130: BASTET, MARC & KATHARINA ELEONORE MEYER & KATJA MÜLLER-ANDRAE [EDS.]. - Merlin-Meyer 70. 40 Jahre Merlin. Hommage für den Verleger Andreas J. Meyer.
151186: BASTET, FRÉDÉRIC - De wereld van Louis Couperus.
88656: BASTIAAN, J. E.A. - Max Blokzijl. Zijn berechting, veroordeling en executie. Ontleend aan de stenografische opnamen van de terechtzitingen van het Bijzonder Gerechtshof en den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage, vervaardigd door stenografen van de Staten-Generaal onder leiding van Wt. J. Bastiaan, Directeur van de Stenografische Inrichting der Staten-Generaal.
181026: BASTIAANSE, R. & H. BOTS & M. EVERS - "Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. "" Tot meesten nut ende dienst van de jeught ""."
140506: BASTIAANSE, FRANS - Verzamelde gedichten. Deel I: 1890-1913 [All Publ.].
162673: BASTIAANSE, DR. ROELIEN - Afasiologie. Synergie van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Oratie.
140147: BASTIAANSE, R. & H. BOTS - Glorieuze Revolutie. De wereld van William & Mary. Glorious Revolution. The World of William & Mary.
144867: BASTIAANSE, R. & H. BOTS & M. EVERS - "Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. "" Tot meesten nut ende dienst van de jeught ""."
4052670: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decenia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering. (Diss.)
4073862: BASTIAANSE-KUIJPERS, W.G.J. - Adoptie. Een levenslang spoor.
162114: BASTIAANSEN, MARCEL C.M. - Anticipatory Attention. An Event Related Desynchronization Approach.
95267: BASTIAENS, JEAN E.A. - Trito-Isaiah. An exhaustive Concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research
4133761: BASTIAENS, J. BEUKEN, W. & POSTMA, F. - Trito-Isaiah. An exhaustive concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research.
55016: BASTIAENSEN, A.A.R. - Atti e Passioni dei Martiri
54821: BASTIAENSEN, A.A.R. - Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie
154861: BASTIDE, ROGER [GEOFFREY PARRINDER - FOREW.]. - African Civilisations in the New World.
161845: BASTIN, JOHN & BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum - Amsterdam. A Descriptive Bibliography.
103030: BASTIN, J. [ED.]. - Les subtiles fables d'Esope. Lyon Mathieu Husz 1486.
145138: BASTL, BEATRIX SCHUUR XIV - Tugend, Liebe, Ehre. Die adeliche Frau in der Frühen Neuzeit.
165735: BASU, MICHOU - Ans Markus. Hommages aan couturiers / Tributes to Couturiers.
151052: BATAAFSCH BRABANT - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vryheid & Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vryheid [2 Vols.].
141100: BATAILLE, HENRY - Têtes et Pensées.
167606: BATATU, HANNA - The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq. A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba'thists and Free Officers.
131913: BATCHELDER, MAJORIE [DOUGLAS ANDERSON - ILLUSTR.] - The Puppet Theatre Handbook.
155114: BATCHELOR, JOHN & MALCOLM V. LOWE - Geïllustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945. .
4074581: BATCHELOR, M. - De Bijbel gaat open. Vertaald en bewerkt door H.Lalleman-de Winkel.
104344: BÄTE, LUDWIG - Justus Möser. Advocatus patriae.
143110: BATE, JONATHAN - Soul of the Age: A Biography of the Mind of William Shakespeare.
130986: BATE, JOHN - Lanterns for the Dead. The Medieval ' Lanternes des Morts ' of Central and South-West France.
54855: BATENBURG, M.C. E.A. - Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs
143675: BATES, DARRELL - The Fashoda Incident of 1898. Encounter on the Nile.
85514: BATES, WILLIAM - A sermon preached upon the much Lamented death of our Late Gracious Sovereign Queen Mary. To which is Added the Address of Condoleance to His Majesty by the Dissenting Ministers.
131313: BATES, D.E.B. & J.F. KIRKALDY - Veldgeologie in kleur.
4032671: BATES, M.S. - Religious Liberty:. An Inquiry.
4020361: BATES, M.S - Glaubensfreiheit. Eine Untersuchung.
143404: BATESON, F.W. - The Cambridge Bibliography of English Literature. Volume 3: 1800-1900 [only].
4141048: BATESON, G. & BATESON, M.C. - Waar engelen zich niet wagen. Een kentheorie van het heilige.
160733: BATHO, EDITH C. & BONAMY DOBRÉE & GUY CHAPMAN - The Victorians and After 1830-1914. Introductions to English Literature. With a chapter on the economic background.
110225: BATI, ANWER - The Cigar Companion. A Connoisseur's Guide.
163078: BATIFFOL, LOUIS - La vie intime d'une reine de France au xviie siècle [Complete edition].
4138320: BATIFFOL, P. - Urkirche und Katholizismus. Übersetzt und eingeleitet von F.X. Seppelt.
94101: BATINGIUS. HIEREMIAS - Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie, so die inden Belgischen, oft Nederlantschen geunieerden provintien, ende in der keur-vorstelicker paltz, in kercken ende scholen gepredict, ende geleert wort
4141921: BATKIN, L. - Die italienische Renaissance. Versuch einer Charakterisierung eines Kulturtyps. Aus dem russischen Manuskript von I.Faix.
4041642: BATORI, M. - Tot aan de uitersten der aarde. Het verhaal van de apostelen.
102446: BÄTSCHMANN, OSKAR & PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
140638: BÄTSCHMANN, OSKAR & PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
4071070: BATTEIGER, J. - Der Pietismus in Bayreuth.
140735: BATTIE , DAVID (INTROD.). - The Encyclopedia of Antiques.
155974: BATTISCOMBE, GEORGINA - The Spencers of Althorp.
104766: BATTISON, EDWIN A. (ED.) (ET ALL.) - The American Clock, 1725-1865. The Mabel Brady Garvan and Other Collections at Yale University.
54926: BATTLES, FORD LEWIS / HUGO, ANDRÉ MALAN - Calvin's commentary on Seneca's de Clementia. With introduction, translation, and notes
4012585: BATTUM, A. VAN (ERASMUS, DES.) - Erasmus rebel tegen wil en dank. Geschreven t.g.v. de Erasmusherdenking 1969.
110213: BATTUS [ HUGO BRANDT CORSTIUS] - Letterkunst.
160075: BAUD, MICHIEL & THEO ENGELEN. - Samen wonen, samen werken. Vijf essais over de geschiedenis van arbeid en gezin.
90710: BAUD, MICHIEL / ENGELEN, THEO - Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin.
168703: BAUDELAIRE, CHARLES [PIET VERSTEGEN - TRANSL.]. - De bloemen van het kwaad [Les fleurs du mal].
144918: BAUDET, E.H.P. - "Onderzoekingen over het Systeem der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's "" Mittelalterliche Zeitanschauungen ""."
150918: BAUDET, DR. H. (ED.]. - Handelswereld en Wereldhandel. Honderd jaren Internatio. Tien essays.
181144: BAUDET, H. [& H.J.A. DUPARC & J.H. MAKKINK]. - De lange weg naar deTechnische Universiteit Delft. Part II: Verantwoording, registers, tabellen, namenlijsten en bijlagen.
4300385: BAUDET, E.H.P. - Onderzoekingen over het systeem der middeleeuwsche geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheims's Mittelalterliche Zeitanschauungen. (Diss.)
146226: BAUDEZ, CLAUDE-FRANÇOIS & PIERRE BECQUELIN - Die Maya [In Slipcase]. [= Volume 31: Universum der Kunst].
53002: BAUDIN, FERNAND E.A. - Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst
95563: BAUDIS, ANDREAS A.O. - Richte unsere Füsse auf den Weg des Friedens. Helmut Gollwitzer zum 70. Geburtstag
3911: BAUDIUS, DOMINICUS - V. CL. Epistolarum Centuriae tres, Lacunis aliquot suppletis. Accedunt ejusdem Orationes. Editio Nova.
103392: BAUDOIN, FRANS - P.P. Rubens [In Slipcase].
53069: BAUDOT, FRANÇOIS - Styles, compendium of interior
100053: BAUDOUIN, FRANS & DR. A. NEETENS [EDS.]. - Liber Memoralis. 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense. 25 jaar Geneeskundige Dagen van Antwerpen.
100775: BAUDOUIN, FRANS [ ET AL.]. - Het Museum en zijn publiek. Colloquium ingericht door het B.N.C./ - COM ter gelegenheid van de tweede museumcampagne. /Le Musée et son public - Colloque, organisé par le C.N.B. - ICOM.
160983: BAUDOUIN, CHARLES - Das Seelenleben des Kindes und die Psychoanalyse [3 Vols. Compl.].
89915: BAUDOUIN, FRANS E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650.
90099: BAUDOUIN, F. - Rubens en zijn eeuw
151581: BAUDOUIN, PIET - Antwerps zilver [2 Vols. in Slipcase - Compl.]. Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw (Rubenshuis) & Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen (Rockoxhuis).
151571: BAUDOUIN, PIET - Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen (Rockoxhuis).
151567: BAUDOUIN, PIET [ED. - ET AL.]. - Antwerps huiszilver uit de 17e en 18e eeuw (Rubenshuis)
151389: BAUDOUIN, PIET & PIERRE COLMAN & DORSAN GOETHALS - Zilver in België / Silver in Belgium / Orfèvrerie en Belgique 1500 - 1800.
121877: BAUDRILLART, H. [W.A VIRULY VERBRUGGE - TRANSL.]. - Handboek der Staathuishoudkunde [2 Vols. Compl.].
160290: BAUER, CLEMENS & LAETITIA BOEHM & MAX MÜLLER [EDS]. - Speculum Historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung.
150426: BAUER, J. & F. TVRZ - Welk mineraal is dat ? Mineralen, edelstenen, gesteenten. Een determinatieboek met 576 kleurenfoto's.
141000: BAUER, DR. PAUL - Die Sprache der Hände. Ihre Aussage über Charakter und Schicksal sachlich gedeutet.
54863: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke. Heft I: Keilschrifttexte. Heft II: Zeichenliste und Kommentar
95211: BAUER, WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearbeite Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung/Münster unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann
4014925: BAUER, TH. - Akkadische Lesestücke. (3 Bde., Komplett). I.Keilschrifttexte. II.Zeichenliste und Kommentar. III.Glossar.
60026: BAUER, G. - Christliche Hoffnung und Menschlicher Fortschritt (Die politische Theologie von J.B. Metz als theologischen Begrundung gesellschaftlicher Verantwortung des Christen)
30352: BAUER, KONRAD F. A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band V - 1967
88370: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Hebräische schulgrammatik. Zweite verbesserte Auflage.
102227: BAUER, DR. STEPHAN [ED.]. - Untersuchungen über die Lebenskosten in der Schweiz. Mit beiträgen von E. Ackermann, P. Gross, W. Kaufmann, J. Lorenz und A. Menzi.
145055: BAUER, WERNER T. & JÖRG KLAUBER [PHOTOGR.]. - Wiener Friedhofsführer. Genaue Beschreibung sämtlicher Begräbnisstätten nebst einer Geschichte des Wiener Bestattungswesen.
105039: BAUER, ERNST WALDEMAR - Feuer - Farben und Fontänen. Bilder aus der Welt der Vulkane.
54438: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Kurzgefasste Biblisch-Aramäische Grammatik. Mit Texten und Glossar
54439: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Grammatik des Biblisch-Aramäischen
100342: BAUER, WOLFGANG & IRMTRAUD DÜMOTZ & SERGIUS GOLOWIN - Lexikon der Symbole.
52468: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
4135711: BAUER-KAYATZ, C. - Einführung in die alttestamentische Weisheit.
52416: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
4140601: BAUER, F. CHR. - Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. (Komplett in 4 Bde.). I. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testament II. Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung (1852). III. Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte. IV. Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
4073863: BAUER, R. - Tussen rampspoed en vernieuwing. Een Europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw.
4142538: BAUER, K. (POULLAIN, V.) - Valérand Poullain. Ein Kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des 16.Jahrhunderts.
141774: BAULIG, HENRI - Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand de géomorphologie.
91667: BAUM, IULIUS - Martin Schongauer. Mit 3 Farbtafeln und 213 Abbildungen.
153581: BAUM, MANFRED & KLAUS HAMMACHER [EDS.]. - Transzendenz und Existenz. Idealistische Grundlagen und moderne Perspektiven des transzendentalen gedankens. Wolfgang Janke zum 70. Geburtstag.
104556: BAUM, JULIUS [ED.]. - Romanische Baukunst in Frankreich.
47372: BAUM, J.W./CHRISTOFFEL, R./HAGENBACH, R.K./HEPPE, H./PESTALOZZI, R./SCHMIDT, T./STAHELIN, E./SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche. 9 banden, C. Olevianus und B. Ursinus, Peter Martyr Vermigli, Heinrich Bullinger, Johann Oekolampad und Oswald Myconius, Capito und Buker Strasburgs Reformatoren, Theodor Beza, John Knor, Johannes Calvin
43510: BAUM, A. - 20 Orgelstücke alter Meister Heft 1
102269: BAUM, VICKI - Der Eingang zur Bühne.
4142551: BAUM, J.W. (BEZA, TH.) - Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Mit Beza's Bildniss. Hierzu: Anhang zum zweiten Theil. Die Beilagen enthaltend.
94055: BAUM, J.W. - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren. 2. Unveränderte Ausgabe
4017112: BAUM, G. - Die Juden und das Evangelium. Eine Überprüfung des Neuen Testaments.
4140297: BAUM, G. - Is the New Testament Anti-Semitic?. A Re-examination of the New Testament.
4140302: BAUM, G. - The Jews and the Gospel. A Re-examination of the New Testament.
101617: BAUMAN, GUY C. & WALTER A. LIEDTKE - Flemish Paintings in America. A survey of early Nederlandish and Flemish Paintings in the Public Collections of North America [In Slipcase].
101341: BAUMAN, GUY C. & WALTER A. LIEDTKE & HANS VLIEGHE - De Vlaamse schilderkunst in Amerika / De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea [In Slipcase].
122498: BAUMANN, DR. E.D. - Een lijfarts der Oranjes in de XVIIde eeuw.
103993: BAUMANN, FELIX - Japaner Mädel.
101113: BAUMANN, EVERT DIRK - Johan van Beverwyck in leven en werken geschetst. Academisch proefschrift.
167676: BAUMANN, DR. EVERT DIRK - Johan van Beverwijck in leven en werken geschetst.
141132: BAUMANN, DR. E.D. - François Dele Boe Sylvius.
31044: BAUMANN, MICHAEL - Petrus Martyr Vermigli in Zürich (1556-1562). Dieser Kylchen in der heiligen gschrift professor und läser (Series: Reformed Historical Theology. Volume 36)
162146: BAUMANN, MONIKA. - The Production of Syllables in Connected Speech.
162968: BAUMANN, ERNST - Lehrbuch der Indonesischen Sprache (Bahasa Indonesia).
4134720: BAUMANN, R. - Mitte und Norm des Christlichen. Eine Auslegung von 1 Korinther 1,1-3,4.
4143757: BAUMANN, MAX - Geschichte von Windisch vom Mittelalter zur Neuzeit.
122364: BAUMANS, ALEX [ET AL.]. - Egypte hertekend. Het oude Egypte in de beeldverhalen. Op verkenning met Prof. Jan Quaegebeur en Co.
122573: BAUME, PETER LA - Römisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400.
142302: BAUME, ERIC - Five Graves at Nijmegen.
142303: BAUME, ERIC [A.J.C. VISSER-DE JONGE & F. VISSER - TRANSL.]. - Vijf oorlogsgraven bij Nijmegen. Impressie van de bevrijding van Nijmagen in september 1944.
154184: BAUMEISTER, THOMAS - De Filosofie en de Kunsten. Van Plato tot Beuys.
165266: BÄUMER, REMIGIUS - Johannes Cochlaeus [1479-1552]. Leben und Werk im Dienst der katholischen Reform.
30061: BAUMERT, NORBERT - Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des ersten Korintherbriefes
60027: BAUMERT, N. - Tachlich sterben und Auferstehen (Der Literalsinn von 2 Kor. 4, 12-5, 10, Studien zum Alten und Neuen Testament, band 34)
30186: BAUMERT, NORBERT - Charisma - Taufe - Geisttaufe. Band 1: Entflechtung einer semantischen Verwirrung
122037: BAUMGART, WINFRIED [ED.]. - Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener, Albert Hopman März bis November 1918.
144057: BAUMGART, FRITZ - Stilgeschichte der Architektur.
103749: BAUMGÄRTEL, BETTINA [ED.]. - & BRIAN ALLEN - DAVID ALEXANDER & WERNER BUSCH [ET AL.]. - Angelika Kauffmann 1741-1807. Eine Dichterin mit dem Pinsel.
89898: BAUMGÄRTEL, BETTINA / BÜRGER, KATHRIN - Ein Fest der Malerei. Die niederländischen und flämischen Gemälde des 16.-18. Jahrhunderts. Bestandskatalog der Gemäldesammlung museum kunst palast - Sammlung der Kunstakademic Düsseldorf.
60028: BAUMGARTEN, J. - Paulus und die Apokalyptik (Die Auslegung apokalyptischer Uberlieferungen in den echten Paulusbriefen, 44e band, Wissenshaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament)
54995: BAUMGARTEN, ALBERT I. - The Phoenician history of Philo of Byblos. A commentary
4050874: BAUMGARTEN, O. - Religiöses und kirchliches Leben in England.
140613: BAUMGARTNER, ALEXANDER - Durch Skandinavien nach St. Petersburg.
30879: BAUMGARTNER, EMMANUELE / MÉNARD, PHILIPPE - Dictionnaire Étymologique et Historique de la langue Française
141628: BAUMGARTNER, ALEXANDER - Reisebilder aus Schottland.
150560: BÄUMLER, SUSANNE [ED.]. - Die Kunst zu werben. Das Jahrhundert der Reklame
4057709: BÄUMLER, CHR. & METTE, N. (HRSG.) - Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und Perspektiven.
31169: BAUMONT, MAURICE / RENOUVIN, PIERRE - L'allemagne et les problèmes de la paix. Pendant la première guerre mondiale. Documents extraits des archives de l'Office allemand des Affiares étrangères (2 volumes)
104064: BAUMSTARK, REINHOLD [WALTER WACHTER - PHOTOGR.]. - Peter Paul Rubens. The Decius Mus Cycle.
4046962: BAUMSTARK, A. - Missale Romanum. Seine Entwicklung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme.
46913: BAUN, J./CAMERON, A./EDWARDS, M./VINZENT, M. (ED.) - Studia Patristica Vol. XLIX. St Augustine and his Opponents. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007.
4031992: BAUR, F.C. - Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. ünveränderter reprographischer Nachdruck der 3.Auflage, 1887.
92217: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN - Das Manichäistische Religionsystem nach den Quellen neu untersucht und entwikelt
110410: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
110411: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
4142135: BAUR, F. DUINKERKEN, A.VAN, MIERLO, J.VAN (RED.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. (Compleet voor zover verschenen). De letterkunde van de Middeleeuwen tot het Tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, 1885-1907.
4137334: BAUR, F.CHR. - Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten Ihrer Entwicklung. Hrsg.von F.F.Baur.
150758: BAUS, KARL [HUBERT JEDIN - INJTROD.]. - Handbuch der Kirchengeschichte [7 Volumes in 10 Bindings].
156177: BAUSINGER, HERMANN & KLAUS BEYRER & GOTTFRIED KORFF [EDS.]. - Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus.
164589: BAUTZE, JOACHIM - Lotosmond und Löwenritt. Indische Miniaturmalerei.
122485: BAUVAL, ROBERT & ADRIAN GILBERT - Het Orion mysterie. Het raadsel van de piramiden onthuld.
122868: BAUWENS, JAN - Maktub bilyard. Arabische handschriften in de Albert I - bibliotheek. Het Oversticht na vijftig jaar. Zwolle, (1975). 4to.
131899: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
141950: BAUWENS, PETER - Een tuin van eten. Vier seizoenen oogst.
102752: BAVAY, GÉRARD & CLAIRE LEMOINE-ISABEAU - Steenkerque 1692.
156122: BAVEL, C.A.M. VAN - Geschiedkundig overzicht van het Bredasche postwezen.
91756: BAVEL, J. VAN - Saint Augustine
4136678: BAVEL, T.J.VAN - De kern van het religieuze leven. Evangelische spanning die onze gemeenschap drijft.
166810: BAVERSTOCK, ALISON - Are Books Different? Marketing in the Book Trade
156940: BAVERSTOCK, ALISON - How to Market Books.
82018: BAVINCK, J.H. E.A. - Het samenleven in Nederland. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 9
53272: BAVINCK, J.H. - De Bijbel, het boek der ontmoetingen
84197: BAVINCK, J. E.A. - De getuigenis. Maandschrijft in het belang van Waarheid en Godzaligheid (eerste en tweede jaargang)
4005408: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
31989: BAVINCK, H. - Wijsbegeerte der openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Prinecton N.J.
86236: BAVINCK, H. - Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap
54762: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
96126: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
53365: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
4139943: N.N. (BAVINCK, H.) - Gereformeerde dogmatiek. Handgeschreven excerpt. Met talloze ingeplakte bijbelteksten. Schrijver en jaar onbekend, waarschijnlijk begin 1900.
31917: BAVINCK, H. - Gereformeerde katholiciteit (1888-1918) (Serie: Klassiek licht)
94843: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94825: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94773: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
87917: BAVINCK, HERMAN - Reformed Dogmatics. Volume 2: God and Creation
96145: BAVINCK, H. - Modernisme en Orthodoxie. Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit op 20 october 1911
4138924: BAVINCK, J.H. (SUSO, H.VON) - Der Einfluss des Gefühls auf das Assoziationsleben bei Heinrich von Suso. (Diss.)
94419: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
96103: BAVINCK, J.H. - Geschiedenis der godsopenbaring. Het Nieuwe Testament
87556: BAVINCK, J. - De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard (2 delen)
92109: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
4020982: BAVINCK, J.H. - Persoonlijkheid en wereldbeschouwing.
86255: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het oosten
94240: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
4141322: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4063288: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4015218: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
4069734: BAVINCK, J.H. - Religieus besef en christelijk geloof. Uitgebreid met `Algemene openbaring en de niet-christelijke religies`.
150488: BAX, DR. J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
93792: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557
122020: BAX, W.N - Het Protestantisme in het Bisdom Luik en vooral te Maastricht. [Vol. 1.: 1505-1557.].
160372: BAX, D. - Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two Last Judgement triptychs.
53776: BAX, E. BELFORT - Rise and fall of the Anabaptists
92791: BAX, W. E.A. - Gedenkboek der Nederlansche Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
140204: BAX, DR. MARTY TH. - K.P.C. de Bazel [1869-1923]. Vormgever van een nieuwe wereld.
94837: BAX, JACOB - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
31164: BAX, MART - Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia
53935: BAX, J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
30205: BAX, H.R. - Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerkckstraet, 40 jaar restauratiegeschiedenis
94010: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557 / Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1557-1612 (2 delen)
4136135: BAX, M. KLOOS, P. & KOSTER A. (ED.) - Faith and Polity. Essays on Religion and Politics.
150165: BAXHENRICH-HARTMANN, ELISABETH-MARIA - Der Hochaltar des Derick Baegert in der Propsteikirche zu Dortmund. Studien zur Kunst- und Dominikanergeschichte Dortmunds in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
150148: BAXHENRICH-HARTMANN, DR. ELISABETH-MARIA [ED. - ET AL.]. - Die St. Georgskirche zu Schermbeck und ihre Gemeinden 1485-1985.
9811: BAXTER, RICHARD - Heyligh of Huychelaer, Dat is: Een korte verhandeling over de woorden van den Apostel Jacobus, Cap. I. 26. In 't Engels gepredikt, voor verscheyde Leden van 't eerwaerdige Huys der Gemeente, in Abby-Kerk, tot West-munster. WAARBIJ: Der Dwasen Voorspoet, de occasie van hun verderf. Ofte Een Predicatie over de woorden van den wijsen Salomon. Prov. I. vs. 32, 33. Gepredickt in Covengaerden, (by Londen.) En door den Druck gemeen gemaeckt. En nu in ons Nederlandts overgeset.
10063: BAXTER, RICHARD - Het Nootwendigh Middel der Behoudenis, Krachtigh gepredikt en voorgestelt, tot opweckingh van de onboetvaerdige Sorgeloosen deser Eeuw, of verhandelingh der ware Bekeeringe. En nu uyt het Engels vertaelt dor Petrus Heringa. Den tweeden Druck.
146033: BAXTER, WILLIAM P. - Soviet Airland. Battle Tactics.
157997: BAXTER, JOHN - A Pound of Paper. Confessions of a Book Addict.
155809: BAXTER, B.M. - Albert Verwey's Translation from Shelley's Poetical Works. A Study of their Style and Rhythm and a Consideration of their Value as Translations.
10062: BAXTER, RICHARD - Het Goddelyke Leven. In drie Verhandelingen, I. Van de Kennisse Godts. II. Van het Wandelen van Godt. III. Van de Ommegank met Godt in Eensaamheydt. Vertaelt uyt het Engelsch, door Nathanael Knowles.
101999: BAYARD, JEAN-PIERRE - De Rozenkruisers. Historie, traditie en rituelen.
155116: BAYARD, PIERRE [JAN VERSTEEG - TRANSL.]. - Hoe te praten over boeken die je nooit hebt gelezen.
151311: BAYENSE, KEES & GERT KOREN [EDS. - ET AL.]. - Van kind tot kind...Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906-2006 [& DVD].
94477: BAYER, OSWALD A.O. - Freiheit und Frömmigkeit. Über Martin Luther
156436: BAYER, A.E. - Surinaamse Arbeiders in Nederland. Met een woord vooraf van Prof. Dr. A.J.F. Köbben.
170143: BAYER, KLAUS - Argument und Argumentation. Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse.
110361: BAYES, KENNETH - Anders omgaan met bouwen. Organische architectuur voor nu en later.
46450: BAYET, JEAN - Croyances at Rites dans la Rome Antique (Bibliotheque Historique)
156132: BAYLE, A.L.J. & THILLAYE, A.J. - Biographie Médicale par ordre chronologique d'après Daniel Leclerc, Éloy etc. mise dans un nouvel ordre, revue et complétée [2 Vols. Compl.].
153859: BAYLEY, JOHN - Iris. A Memoir of Iris Murdoch.
95844: BAYLY, LEWIS - De praktijk of beoefening der godzaligheid. Lerende een christen hoe hij in zijn wandel van zijn ganse leven God behagen mag
141258: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire [Volume 2 Part 1: The New Cambridge History of India].
155174: BAYNES, NORMAN H. & H. ST. L.B. MOSS [EDS.[. - Byzantium. An introduction to East Roman Civilization.
30788: BAYNES, CHARLOTTE A. - A Coptic Gnostic Treatise contained in the Codex Brucianus [Bruce MS. 96. Bod. Lib. Oxford]. A translation from the coptic: transcript and commentary. With photographs of the tekst
123477: BAYNTON-WILLIAMS, ROGER - Investing in Maps.
156131: BAZ, FAROUK EL - The Geology of Egypt. An Annotated Bibliography.
143743: BAZIN, NANCY TOPPING - Virginia Woolf and the Androgynous Vision.
102713: BAZIN, JEAN-FRANÇOIS & JEAN-PHILIPPE LECAT [FOREW.]. - La Confrérie des Chevaliers du Tastevin 1934-2004.
181154: BAZIN, GERMAIN - Die Impressionisten. Schöpfer der modernen Malerei.
166544: BAZIN, GERMAIN - Paläste des Glaubens. Die Geschichte der Klöster vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts [2 Vols. Compl. in Slipcase].
4140373: BEA, AUGUSTIN KARDINAL. - Die Kirche und das jüdische Volk.
131558: BEAGLEHOLE, J.C. - The Exploration of the Pacific.
170476: BEAL, TIMOTHY - The Rise and Fall of the Bible. The Unexpected History of an Accidental Book.
166333: BEALL, J.C. [ED.]. - Revenge of the Liar. New Essays on the Paradox.
180244: BEALS, ALAN R. - Gopalpur. A South Indian Village.
143020: BEAM, ALEX - A Great Idea at the Time. The Rise, Fall and Curious Afterlife of the Great Books.
54814: BEAM, CHRISTY WILSON - Het meisje dat God ontmoette. Het ongelooflijke verhaal van een meisje dat na een bizar ongeluk genezing vindt
102775: BEARD, GEOFFREY - The Work of Christopher Wren.
122803: BEARD, GEOFFREY - The Work of Robert Adam.
166553: BEARD, HENRY N. & DOUGLAS C. KENNEDY [THE HARVARD LAMPOON] - Bored of the Rings. A Parody of J.J.R. Tolkien's The Lord of the Rings.
4137322: BEARD, CH. - Die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts. in ihrem Verhältnis zum modernen Denken und Wissen. Zwölf Hibbert-Vorlesungen.
167930: BEARDSLY, AUBREY [NORMAN DENNY - ED.]. - The Yellow Book. A Selection.
145854: BEASLEY, W.G. - The Modern History of Japan.
4140895: BEASLY-MURRAY, G.R. - The Book of Revelation. Based on the Revised Standard Version. (New Century Bible Commentary)
102424: THE BEATLES [RAY CONNOLLY - INTROD.]. - The Beatles Complete. Piano Vocal / Easy Organ.
46937: BEATRICE, PIER FRANCO/PERSIC, ALESSIO (ED.) - Chromatius of Aquileia and his age. Proceedings of the International Conference held in Auileia, 22-24 May 2008 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 57)
154942: BEATTIE, ROB - Handboek kamperen. Alles wat je moet weten over kamperen.
103515: BEATTY, RICHARD CROOM - Lord Macaulay. Victorian Liberal.
141054: BEATTY, MARVIN T. - Soil Sience at the University of Wisconsin-Madison. A History of the Department, 1889-1989.
4143068: BEATY, M. FISHER, C. & NELSON, M. (ED.) - Christian Theism and Moral Philosophy.
100144: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
104520: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
157189: BEAUCAMP, FERDINAND [ED.]. - La Flandre et l'Artois. Recueil de documents sur l'architecture civile Époque Médiëvale XVI & XVIIe Siècles [Portfolio with robbons].
122737: BEAUD, MICHEL - Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden.
91664: BEAUFORT, L.F. DE - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans Ijsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de zuiderzee-commissie der nederlandse dierkundige vereniging. With a summary in English by Prof. Dr. L.F. de Beaufort.
141645: BEAUFORT, FRANÇOIS LOUIS LEOPOLD AMÉDÉE - MARQUIS DE - Souvenirs d'Italie, par un catholique.
85446: BEAUFORT, CORNELIA MARIA DE - De historische romans en novellen van H.J. Schimmel
180362: BEAUFORT, DR. R.F.P. DE & DRS. HERMA M. VAN DEN BERG - De Betuwe.
85321: BEAUFORT, R.F.D. DE / LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
121454: BEAUFORT, MR. W.H. DE - Nieuwe Gechiedkundige Opstellen (2 Vols in 1).
86178: BEAUFORT, W.H. DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de republiek der vereenigde Nederlanden 1581-1795
88811: BEAUFORT, J.A.A.H. DE - Vijftig jaren uit onze geschiedenis 1868-1918. (2 delen in 1 band)
84860: BEAUFORT, W.H. DE - Geschiedkundige opstellen
84861: BEAUFORT, W.H. DE - Nieuwe geschiedkundige opstellen (2 delen in 1 band)
152388: BEAUJEAN, H.A. & J.G.J. HOENS & J.M. RAMAEKERS [EDS.]. - Geschiedenis van Limburg.
153001: BEAULIEU, JEAN-PHILIPPE & HANNAH FOURNIER [ED.]. - Marie le Jars de Gournay Les Advis, ou, les Presens de la Demoiselle de Gournay, 1641. [Vol. 1 - only.]
145506: BEAULIEU, JOHN - Genezen met geluid.
122286: BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE [JOHN WELLS - TRANSL. & JOHN LEIGH - ED.].LEIGH - The Figaro Plays [The Barber of Seville - The Marriage of Figaro - A Mother's Guilt].
143135: BEAUMONT, ANTONY & SUSANNE RODE-BREYMANN [EDS.]. - Alma Mahler-Werfel. Tagebuch-Suiten 1898-1902.
110073: BEAUMONT, ELIE DE [ED.]. - De vastberaden ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud-franse tekst door Elie de Beaumont.
110072: BEAUMONT, ELIE DE [ET AL.]. - William Blake. (Curiosa typografica)
170257: BEAUREGARD, MARIO & DENYSE O'LEARY - The Spiritual Brain. A Neuroscientist's Case For The Existence Of The Soul.
142300: BEAUSAR, BRAHAM THEODORUS - Handboek of Christelijk Weekblad tot voorbereiding, om over feest- en lijdensstoffen met vrucht te hooren perdiken.
145827: BEAUVOIR, SIMONE DE - Brieven aan Sartre 1930-1939 & 1940-1963 [2 Vols. Compl.].
4051134: BEAUVOIR, SIMONE DE - Oog om oog. Essays. Vertaald en ingeleid door I.Gay.
161149: BEAVER, PATRICK - A History of Tunnels.
164871: BEAZLEY, MICHAEL - The Pocket Guide to the Coastal Birds of Britain and Europe.
4030: BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
164513: BECCARI, ODOARDO [EARL OF CRANBROOK - INTROD.]. - Wanderings in the Great Forests of Borneo.
4136286: BECHER, J. - Women, Religion and Sexuality. Studies on the Impact of Religious Teachings on Women.
142261: BECHERT, TILMANN & WILLEM J.H. WILLEMS [EDS. - ET AL.]. - De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust.
122745: BECHLER, ZEV [ED.]. - Contemporary Newtonian Research.
170527: BECHTEL, WILLIAM & GEORGE GRAHAM [EDS] & DAVID A. BALOTA [ET AL.]. - A Companion to Cognitive Science.
4021540: BECHTEL, F. - Die wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments über die Person Jesu Christi.
104873: BECHTOLD, J. & G. GOOSSENS - Tegelse volkskunst.
9987: BECIUS, JOHANNES - Het ghesette Exemplaer der Godlosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende 't samen ghestelt door Aegidius Becius. Hier by is noch ghevoecht den Spieghel der Cleyne Werelt, ofte verclaringhe van de broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het Exempel vanden val Loths, vervolghens beschreven Genes. Cap. XIX. vers 31. &c. in een bysonder Tractaet begrepen vanden selven Autheur. Ende al t'samen ghevisiteert ende geapprobeert by de Theologische Faculteyt der Universiteyt van Leyden.
7510: BECIUS, JOHANNES - Het ghesette Exemplaer der Godlosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende 't samen ghestelt door Aegidius Becius. Hier by is noch ghevoecht den Spieghel der Cleyne Werelt, ofte verclaringhe van de broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het Exempel vanden val Loths, vervolghens beschreven Genes. Cap. XIX. vers 31. &c. in een bysonder Tractaet begrepen vanden selven Autheur. Ende al t'samen ghevisiteert ende geapprobeert by de Theologische Faculteyt der Universiteyt van Leyden.
5020: BECIUS, JOHANNES - Het ghesette Exemplaer der Godloosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende t'samen ghestelt door Aegidius Joh. Fil. Becius. Hier by is noch ghevoecht den Spieghel der Cleyne Werelt, ofte verclaringhe van de broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het Exempel vanden val Loths, vervolghens beschreven Genes. Cap. XIX. vers 31. &c. in een bysonder Tractaet begrepen vanden selven Autheur. Ende al t'samen ghevisiteert ende geapprobeert by de Theologische Faculteyt der Universiteyt van Leyden.
9491: BECIUS, JOHANNES - Apologia Modesta & Christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en Christelijke Verantwoordinge. Waar in aan gewezen word de occasie, en oorzaak van de scheuring, die onlangs gevallen is tusschen hem en eenige Gereformeerde. En wat men van zijn persoon te oordeelen heeft. Zijnde den zelven hier om uit Middelburg en het Eiland Walcheren verjaagt en gebannen. WAARBIJ: Defensio Apologiae Modestae & Christianae J.B. Dat is Bescherminge van de Zedige en Kristelijke Verantwoordinge van J.B. Strekkende tot Antwoord op het Tractaat daar tegen uit-gegeven door Petrus Appeldoorn. Waar mede Joannes Becius De waarheid, die hij uit den Woorde Gods geleert heeft, en waarom hij verdreven is, voor al de Wereld stand doet.
51809: BECK, J. - Grondtrekken der empirische psychologie en logika van Dr. Jos Beck [Naar den 13en druk, opnieuw uit het Hoogduitsch voor Nederlanders bewerkt door J.A.G. de Waal
95323: BECK, JUDITH S. / GELUK, HANS - Basisboek cognitieve therapie
143331: BECK, HANNO - Carl Ritter. Genius der Geographie.
143744: BECK, WOLFGANG [ED.]. - Göpel und Dreschmaschine. Zur Mechanisierung der bäuerliche Arbeit in Franken
47537: BECK, JOANNIS LUDOVICI GUILIELMI - Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa ex officina Caroli Tauchnitii
170902: BECK, ULRICH - Risk Society. Towards a New Modernity.
154201: BECK, KNUT & JEFFREY B. BERLIN & NATASCHA WESCHENBACH-FEGGELER [EDS.]. - Stefan Zweig. Briefe [4 Vols.].
180365: BECK, HUBERT - Edward Hopper.
102412: BECK, JAMES H. - Italiaanse Renaissanceschilderkunst.
123265: BECK, WILHELM - Die Elektrizität und ihre Technik. Eine gemeinverständliche Darstellung der physikalischen Grundbegriffe und der praktischen Anwendung der Elektrizität. Nebst einem Anhange: Das Wesen der Elektrizität und des Magnetismus. Von J.G. Vogt. [TEXT & / TEKSTBAND only].
170108: BECK, HEINRICH - Natürliche Theologie. Grundriss philosophischer Gotteserkenntnis.
181147: BECK, DOREEN - The Book of Bottle Collecting.
156869: BECK, HEINRICH [FOREW.]. - Festschrift zum zweihundertjährigen Bestehen des Verlages C.H. Beck 1763-1963 [In Slipcase].
155180: BECK, EARL R. - A Time of Triumph and of Sorrow. Spanish Politics during the Reign of Alfonso XII [1874-1885].
110618: BECK, H.L. & K.-W. MERKS (EDS). - Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten.
131463: BECK COLLECTION SOTHEBY - - The Beck Collection: German Expressionist & Modern Art [5 Vols. in Slipcase]
83820: BECK, H.L. - Idris de kleine en de idrisidische shurafa in fas tijdens de marinieden
30161: BECK, C.H. - Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer. Maria von Wedemeyer, 1943-1945
4054303: BECK, H.L. - Idris de Kleine en de Idrisidische Shurafa in Fas tijden de Marinieden. (Diss.)
4063717: BECK, H.L. JONGE, M. DE, KONINGSVELD, P.S.V. TOORN, K.V.D. & VETTER T.E. - Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.
4141181: BECK, R. VOLP, R. & SCHMIRBER, G. - Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute.
131366: BECKENSALL, STAN - Northumberland Viewpoints.
143834: BECKER, HANS-JOACHIM - Fichtes Idee der Nation und das Judentum. Den vergessenen Generationen der jüdischen Fichte-Rezeption.
83865: BECKER, J.H. - Het begrip Nefesj in het oude Testament
110610: BECKER, MARCEL J. (ED.) - Massamedia tussen informatie en emotie.
55623: BECKER, MARCEL E.A. - Economie & ethiek in dialoog
153717: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED & ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 35 1-2 & nr. 3-4 [ = 2 Vols. Compl.].
153649: BECKER-CANTARINO, BARBARA & JÖRG-ULRICH FECHNER [EDS.]. - Opitz und seine Welt: Festschrift für George Schulz-Behrend zum 12. Februar 1988.
145487: BECKER, CHRISTOPHER & ANNETTE LAGLER [EDS.]. - Biennale Venedig. Der deutsche Beitrag 1895-1995.
161406: BECKER, UDO - The Continuum Encyclopedia of Symbols.
123527: BECKER, EDWIN & SABINE GRABNER [EDS. - ET AL.]. - Wenen 1900. Portret en interieur.
31655: BECKER, UWE / BEZZEL, HANNES - Rereading the relecture? The Question of (Post)chronistic Influence in the Latest Redactions of the Books of Samuel
152805: BECKER, KAREL FRIEDRICH [DR. G.D.J. SCHOTEL - FOREW.]. - Algemeene Geschiedenis [4 Vols. Compl.].
91422: BECKER-JORDENS, ANNELIES - Een kabinet van Utrechtse gezichten
170744: BECKER, PAREICK & GEORG PELZER [EDS]. - Berufschancen für Theologinnen und Theologen.
90615: BECKER-DONNER, ETTA / HEFEL, ANNEMARIE - Archiv für Völkerkunde. Herausgegeben vom Museum für Völkerkunde in Wien und vom verein Freunde der Völkerkunde. (3 volumes in 1 binding)
104294: BECKER, PETER JÖRG & EFF OVERGAAUW [EDS.]. - Aderlass und Seelentrost. Die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
143895: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume/Band 37. nr. 1.
167541: BECKER-MOELANDS, M.A. - De juridische titelprent in de 17de eeuw: Het Hof van Holland.
95487: BECKER, JÜRGEN - Das Evangelium nach Johannes. Teil 1: Kapitel 1-10, Teil 2: 11-21 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 4/1 & 4.2)
163785: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED & ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 36. nr. 1/2.
155536: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED & ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 34. nr. 1/2.
155535: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ED & ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume / Band 36. nr. 3/4.
156757: BECKER, MARVIN B. - Civility and Society in Western Europe 1300-1600.
47517: BECKER, BRUNO - Bronnen tot de Kennis van het leven en de werken van D. v. Coornhert (R.G.P. Kleine Serie, 25.)
167446: BECKER, DRS. HANS MARCEL - In the long run we are all dead. Illustere economisten van weleer.
121059: BECKER, KARL-ERNST & HATTO KÜFFNER - Uhren.
151480: BECKER, EDWIN & SABINE GRABNER [EDS. - ET AL.]. - Wenen 1900. Portret en interieur.
140373: BECKER, G. - Groot Nederland. Idee, geschiedenis, verwerkelijking.
150141: BECKER, JÖRG & KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Schwarz - Rot - Gold. Die deutsche Revolution 1848/49 und die untere Niederrhein.
130611: BECKER, MARCEL & KEES KLOP & BAS VAN STOKKOM & JEAN-PIERRE WILS [EDS.] - Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse.
4141141: BECKER, J. - Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente. der zwölf Patriarchen.
55318: BECKERS, H.J. / BECKERS, G.A.J. - Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. Twintig jaren archaeologisch onderzoek
104345: BECKERS, HERMANN [& GERD HALMANS & WILLI NIKOLAY & KARL-HEIZ TEKATH] - Het hertogdom Gelre. Een grensoverschrijdend geschiedenisboek voor scholen, musea en archieven. Leerlingenuitgave / Das Herzogtum Geldern. Ein Grenzüberschreitendes Geschichtsbuch für Schule, Museum und Archiv. Schülerband.
162477: BECKERS, THEO [ET AL.]. - Ruimte voor duurzaam Brabant. Themaboek Telos.
150916: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour & Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787 [2 Vols. Compl.].
102148: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour.
95523: BECKH, HERMANN - Boeddha en zijn leer
4140700: BECKH, H. - Boeddha en zijn leer.
31845: BECKING, BERNHARD ENGELBERT JAN HENDRIK - De ondergang van Samaria. Historische, exegetische en theologische opmerkingen bij II Koningen 17 (With a summary in English)
4069473: BECKING, B. (VB) - Nahum. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
146100: BECKING, J.H. - Henri Jacob Victor Sody [1892-1959]. His Life and Work. A Biographical and Bibliographical Study.
4143389: BECKING, B. & MERZ, A. (RED.) (OYEN, G.VAN) - Verhaal als identiteits-code. Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen. (UTR 60)
162976: BECKINGSALE, B.W. - Burghley: Tudor Statesman.
4056933: BECKMANN, K.M. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Der Begriff der Häresie bei Schleiermacher.
163364: BECKMANN, KARL-HEINZ - Die Bucherstausgaben von Hermann Löns. Anmerkungen zu G.v.Wilpert & A.Gühring ... 1.A.,
121496: BECKMANN, KARL-HEINZ - Hermann Löns - Sein Werk. Prodomus zu einer umfassenden Löns-Bibliographie. Eine Auswahlbibliographie mit Kommentaren.
122388: BECKMANN, PETER - Max Beckmann. Leben und Werk.
130313: BECKSON, KARL - London in the 1890s. A Cultural History.
101801: BECKUM, PAUL VAN - Den Haag gisteren en vandaag. Milleniumalbum.
101495: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch - Ottoons - Romaans.
123470: BECKWITH, MARTHA WARREN & HELEN ROBERTS - Jamaica Anansi Stories.
144287: BECKWITH, JOHN - Early Medieval Art. Carolingian - Ottonian - Romanesque.
170963: BEDAU. MARK - Emergence. Contemporary Readings in Philosophy and Science.
130204: BEDAUX, JAN BAPTIST & RUDI EKKAR - Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700.
152278: BEDAUX, JAN BAPTIST & BRETT COOKE [ED.]. - Sociobiology and the Arts.
152285: BEDAUX, JAN BAPTIST & BRETT COOKE [ED.]. - Sociobiology and the Arts.
100745: BEDAUX, DRS. J.B. [ED.]. & DR. A.M. KOLDEWIJ - Annus quadriga mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
151440: BEDAUX, JAN BAPTIST [ET AL.]. - Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw.
157874: BEDDIE, M.K. [ED.]. - Bibliography of Captain James Cook R.N., F.R.S., Circumnavigator.
155147: BEDELL SMITH, SALLY - In All His Glory. The Life & Times of William S. Paley and the Birth of Modern Broadcasting.
55414: BEDERKE, ERICH / WUNDERLICH, HANS-GEORG - Atlas zur Geologie (Meyers Grosser Physischer Weltatlas, Band 2)
4074088: BEDIAKO, K. BUTSELAAR, J.V. (ED.) (VISSER, J.J.) - A New Day Dawning. African Christians Living the Gospel.
131632: BÉDIER, JOSEPH - Les Fabliaux. Etudes de littérature populaire et d'histoire littéraire du Moyen Age.
102920: BÉDIER, JOSEPH & PAUL HAZARD & PIERRE MARTINO [EDS.]. - Littérature Française [2 Vols. Compl.].
156148: BEDNAROWSKI, MARY FARRELL [ED.]. - Twentieth-Century Global Christianity.
145489: BÉDOYÈRE, GUY DE LA - Pottery in Roman Britain.
46434: BEDUHN, JASON/MIRECKI, PAUL (ED.) - Frontiers of Faith. The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 61)
46418: BEDUHN, JASON DAVID - New Light on Manichaeism. Papers from the Sixth International Congress on Manichaeism. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 64)
82053: BEECHER STOWE, HARRIET - Vrouwen der schrift, met platen naar Koehler, Landelle, Paul Delaroche, Merle, Devedeux, Horace Vernet, Raphael, Vernet-Lecomte en Boulanger
142837: BEECHER STOWE, HARRIET - Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp.
163220: BEECHING, JACK - The Chinese Opium Wars.
170962: BEECKMAN, TINNEKE - Door Spinoza's lens. Een oefening in levensfilosofie.
161968: BEEDELL, SUZANNE [& HENRY LONGHURST - FOREW.]. - Windmills.
91864: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk, Beeldhouwer
130651: BEEK, MICHÄEL VAN [ED. - ET AL.] - Marius van Beek. Beelden.
143926: BEEK, JOHAN VAN DER [ED.]. & ARTHUR BLONK [PHOTOGR.]. - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
31112: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
89897: BEEK, WIM VAN DER - Evert Thielen, Veelluiken.
153603: BEEK, PIETA VAN - Brieven van overzee. Ida Gerhardt nabij.
152990: BEEK, PIETA VAN - De eerste studente. Anna Maria Schurman [1636].
30389: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
31206: BEEK, ARIE TER - Focus op Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
54839: BEEK, A. VAN DE - Gemeente van Christus. Schetsen voor de praktijk
31905: BEEK, ABRAHAM VAN DE - Die Brombeeren. Des geldrischen Distriktes innerhalb der Flora der niederlande. Eine Pflanzensystematische studie über die sektion Rubus des Genus Rubus L. im Mittleren Teil der Niederlande
4064312: BEEK, A.V.D. - Te veel gevraagd?. Israël in het christelijk denken.
4055463: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak.
4031960: BEEK, A.V.D. - Wonderen en wonderverhalen.
4019320: N.N. (BEEK, M.A.) - Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van een Oudtestamentisch onderzoek. Ter gelegenheid van het afscheid van Prof Dr M.A.Beek. Bijeengebracht door M.Boertien, A.G.van Daalen, F.J.Hoogewoud en E.H.Plantenga.
4013841: BEEK, A.V.D. - (4 boeken). Te veel gevraagd? 2004 - Lichtgeraakt. 1995 - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. 1999 - Nogmaals: Waarom?
4010357: BEEK, M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung. Versuch eines Beitrages zur Lösung des Problems. (Diss.)
4007759: BEEK, A.V.D. - Van Verlichting tot Verduistering. Theologen vanaf 1800.
123038: BEEK, HERMAN VAN DER - Evalueren, beschermen en begeleiden. Archeologische tracébegeleiding en fysieke bescherming in de Betuweroute.
31091: BEEK, A. VAN DE - God doet recht. Eschatologie als christologie. Spreken over God 2.1.
84134: BEEK, PIET VAN - De eeste studente: Anna Maria van Schurman (1636)
93649: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw
30116: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
92754: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos
84967: BEEK, BRAM VAN DE - Van Verlichting tot Verduistering? Theologen vanaf 1800. CGO 416
86287: BEEK, M. VAN - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
90847: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de ziekte.
86397: BEEK, M. VAN - Een ellendig volk vetroost. Tiental predikaties.
146053: BEEK, MARIJKE & TON IDSINGA [EDS.]. - Het praktisch idealisme van opdrachtgever Huub Smeets. Rijksprijs De Vrije Pyramide 2002.
86399: BEEK, M. VAN - Afscheid en intrede. Met een bevestigingspredikatie van Ds. F. Mallan.
156531: BEEK, H.J. VAN DER - E.H. von Baumhauer. Zijn betekenis voor de wetenschap en de Nederlandse economie.
4070863: BEEK, A.V.D. - Één mens maakt het verschil.
90594: BEEK, TOM VAN - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten.
170117: BEEK, DR. A. VAN DE - Is God terug?
4042776: BEEK, A.V.D. GRAAFLAND, C. (E.A.) (BERKHOF, H.) - Waar is God in deze tijd?. De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H.Berkhof. (Leidse Lezingen)
90979: BEEK, J.J. VAN / STURME, ANNJA - Monographien Europäischer Wirtschaftsgebiete. Euregio Rhein / Rijn-Waal
4020370: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Nogmaals: Waarom?. Artikelen en reakties op het boek van Dr A.v.d.Beek: Waarom? over lijden, schuld en God.
94821: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen
93309: BEEK, M. VAN - Tot roem van uw genade. Achttal predicaties (deel 2)
165136: BEEK, WIM VAN DER - Een persoonlijk palet. Fred ten Tussche. A Pesonal Palette.
154874: BEEK, FRANS VAN DER - Ronnie Brunswijk. Dagboek van een verzetsstrijder.
142532: BEEK, PIERRE VAN [KEES KOSTER - ILLUSTR.]. - Terugblik op Tilburg.
4047854: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. (Leidse lezingen)
141854: BEEK, WIM VAN DER [TEXT] & JOHN STEEL [PHOTOGR.]. - Het Depot belicht.
4049350: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
30794: BEEK, A. VAN DE - Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Spreken over God 1,1
150601: BEEK, LEO - Dutch Pioneers of Science [In Slipcase].
131246: BEEK, H.J.E. VAN - Deventer vrogger en noe.
95104: BEEK, M.A. VAN E.A. - Bijbels Handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
31273: BEEK, A. VAN DE E.A. - Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H. Berkhof
4134555: BEEK, A.V.D. - Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting.
4033167: N.N. (BEEK, M.A.) - Travels in the World of the Old Testament. Studies Presented to Prof M.A.Beek on the Occasion of his 65th Birthday. Ed.by M.S.G.H.Heerma van Voss, Ph.H.J.Houwink ten Cate, N.A.van Uchelen.
142127: BEEK, MARIJKE & TON IDSINGA [EDS.]. - Visioen en werkelijkheid. Gouden Piramide 2008. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap [& DVD].
130638: BEEK, ARIE TER - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij.
83855: BEEK, MARTINUS ADRIANUS - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und siene literarische Entwicklung versuch eines beitrages zur lösung des problems
30159: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert en verder. De belangrijkste theologen sinds 1800
4139604: BEEK, A.V.D. - Is God terug?.
140536: BEEK, PROF. DR. M.A. & PROF. DR. G. SEVENSTER [ET AL.]. - Encyclopedie van de bijbel.
93974: BEEK, P. VAN E.A. - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht
55078: BEEK, A. VAN DE - Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Spreken over God 1,1
4053686: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
4138652: BEEK, M.A. - Inleiding in de joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuwtestamentische tijdvak. (Theologia VI)
4140409: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap.
4300542: BEEK, M.A. - Het boek der Vromen. Fragmenten. Uit het hebreeuws vertaald en toegelicht door M.A.Beek.
31737: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme. Een godgerichte en praktische levensvisie
31738: BEEKE, P.C. E.A. - Van kind tot kind... 75 jaar Herman Faukeliusschool te Middelburg (1926-2001)
81231: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een Godgerichte en praktische levensvisie
89487: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
82953: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
53191: BEEKE, JOEL R. - The Quest for Full Assurance. The Legacy of Calvin and His Successors
87986: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
91905: BEEKE, JOEL R. - 365 days with Calvin. A unique collection of 365 readings from the writings of John Calvin.
110639: BEEKELAAR, G.A.M. & P. VAN TONGEREN [EDS]. - Stadsgezichten. Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur.
160089: BEEKENKAMP, W.H. [ET AL.] - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden [2 Vols. Compl.].
87274: BEEKENKAMP, W.H. - De avondmaalsleer van Berengarius van Tours
93937: BEEKHUIS, P. E.A. - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling
156535: BEEKMAN, DR. A.A. & PH. G. RAPP & PROF. DR. J.W. MULLER [EDS.]. - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland.
145294: BEEKMAN, KLAUS [ED.]. - Institution & Innovation.
110310: BEEKMAN, DOM A. - De oud-christelijke basiliek.
153593: BEEKMAN, KLAUS [ED.]. - Institution & Innovation.
168087: BEEKMAN, DR. A.A. - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tusschen Maas en IJ, aanwezig bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september en october 1921.
152502: BEEKMAN, E.M. - The Verbal Empires of Simon Vestdijk and James Joyce.
121384: BEEKMAN, W.B. & K. BLEI [EDS.]. - Hart en ziel voor Europa ? Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
102070: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - Rumphius' Orchids. Orchid texts from the Ambonese Herbal by Georgius Everhardus Rumphius. Translated, edited and annotated.
121531: BEEKMAN, DR. A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen.
110642: BEEKMAN, A.A. - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september 1917.
140118: BEEKMAN, KLAUS & JAN DE VRIES [EDS.]. - Avant-Garde and Criticism.
164850: BEEKMAN, KLAUS & RALF GRÜTTEMEIER [EDS.]. [ED.]. - Instrument Zitat. Über den literarhistorischen und institutionellen Nutzen von Zitaten und Zitieren.
162857: BEEKMAN, KLAUS & ANTJE VON GRAEVENITZ [EDS.]. - Marcel Duchamp.
158232: BEEKMAN, E.M. - Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies, 1600-1950.
155241: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950.
141435: BEEKMAN, E.M. - The Crippled Heart. An Introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Focquenbroch.
122510: BEEKMAN, A.A. & H.J. MOERMAN - Nederlandsche aardrijkskundige namen. Bijdragen.
146126: BEEKMAN, DR. W.L. & A.C. SONNEVELDT & J.N.J. VAN MOURIK [EDS.]. - Gedenkboek van de Tielsche Hoogere Burgerschool 1870-1930.
140837: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - The Oyster & the Eagle. Selected Aphorisms and Parables of Multatuli. Translated - edited - annotated.
123401: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F.W.A. [ET AL.]. - Paviljoen Welgelegen 1789- 1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot de zetel van de provincie Noord- Holland. Uniek voorbeeld van Neo-Classisisme in Nederland.
152161: BEELAERTS VAN BLOKLAND, J.J.G. [ED.]. - Maurits Prins van Oranje - Graaf van Nassau. Redder van onze Republiek 1567-1625. .
130271: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F. [FOREW.] - Algemeen Nederlandsch Verbond Van Vrede en Oorlog. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
94869: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland
154014: BEELAERTS VAN BLOKLAND, J.J.G. [ED.]. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker
82423: BEELEN, J. VAN - Doet dit tot Mijn gedachtenis, een onderzoek naar relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening
4046982: BEELEN, J.V. - Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een onderzoek naar de relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening. (Diss.)
4058532: BEELEN, J.TH. - Spreuken, Prediker, Wijsheid en Ecclesiasticus. Naar den Latijnschen tekst der Vulgaat in het Nederduitsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen uitgelegd.
4071994: BEELEN, FRITS - De vergeten gelovige. De tragiek van het pastoraat.
6037: BEELTSNYDER, JOHANNES - De geluckige uytkomst van den Gekroonden Stephanus, In drie Predicatien voorgestelt, Over Actor. 7. vers 59, 60.
5603: BEELTSNYDER, JOHANNES - De geluckige uytkomst van den Gekroonden Stephanus, In drie Predicatien voorgestelt, Over Actor. 7. vers 59, 60. WAARBIJ: 't Saligh Afsterven van den Jongen Sone Jeroboams, In den welcken wat goets was gevonden voor den Heere den Godt Israëls. Voor-gestelt in Ses Predicatien.
102947: BEEM, H. - De verdwenen mediene Dordrecht.
160340: BEEM, H. - De Joden van Leeuwarden. Geschiedenis van een Joods cultuurcentrum. Met een bijdrage van J.F. van Agt over ' De synagogen in Leeuwarden en elders in Friesland ' en met een inleiding van Opperrabijn E. Berlinger.
165775: BEEM, H. & R.C. HEKKER - De Joden in Limburg van de dertiende tot de negentiende eeuw. De synagoge van Maastricht en de synagogen elders in Limburg.
141438: BEEM, H. - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
131076: BEEM, H. - De verdwenen mediene. Kol Hakohol-Hakodousj Hazee.
123474: BEEMT, F.H. VAN DEN & D. BOEKEMA & K.K. THIJSSENS [EDS. - ET AL.]. - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
156205: BEEN, JOH. H. & J.W.M. WINS [ILLUSTR.]. - De avonturen van Kokkie en zijn maats.
4033168: BEEN, R. - Christus in het boek Jesaja.
4136502: BEENACKERS, A. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poëziebesprekingen: 500 haiku's, tanka's en dichtregels.
152668: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm [1545-1569].
181120: BEENAKKER, J.J.J.M. - De Duin- en Bollenstreek beschreven. Een handleiding voor cultuurhistorisch onderzoek en een overzicht van publikaties tot en met december 1993.
164877: BEENAKKER, DR. J.J.M. & DRS. H.S. DANNER [EDS. - ET AL.]. - Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied.
4140412: BEENAKKER, J.J.A. - Laat de echte Jezus opstaan. De mythen voorbij. Verslag van een persoonlijke zoektocht naar de grondslagen van het Christendom.
167115: BEENKER, ERIK - De Collectie. Oude schilder- en beeldhouwkunst, tekeningen en prenten, moderne kunst, toegepaste kunst en design.
54962: BEENS, G. - De ziekenbezoeker, overdenkingen rond het ziekbed
91161: BEENS, A. E.A. - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek.
94782: BEENS, JAN - Lelie onder doornen. Jeanne d'Albret & de herderin van Oloron
95230: BEENTJES, P.C. - 1 Kronieken (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
96175: BEENTJES, PANC - Wijsheid van Salomo
31627: BEENTJES, PANCRATIUS CORNELIS - The Catholic Church and Modernity in Europe (Tilburg Theological Studies. Volume 3)
88256: BEER, GEORG - Schabbath. Der Mischnatractat Sabbat ins Deutsche ùbersetzt und unter besonderer Berùckisichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen.
100365: BEER, DR. K. C.L. DE - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
53999: BEER, R. DE - Inventaris van het archief van de Hervormde classis van Sneek, 1583-1951
158221: BEER, ELLEN J. - Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik.
122850: BEEREN, WIM & R.W.D. OXENAAR & FREDDY DE VREE - Jan Cremer. Schilder. 55-88.
90162: BEEREN, W.A.L. - In relatie tot Van Gogh. Fotografie van tijdgenoten. (In relation to Van Gogh. Photography by contemporaries.)
103268: BEEREN, W.A.L. & RUDOLF W.D. OXENAAR [EDS. - ET AL.]. - Het Nieuwe Bouwen [5 Vols. Compl. Set].
30020: BEERENDS, J.H. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
83310: BEERENS, J.F. - De casuïstiek en Pascal
84472: BEERENS, J.F. - De boeken van den Bijbel. Het Oude Testament
4139007: BEERENS, J.F. (PASCAL) - De casuïstiek en Pascal.
4052832: BEERLING, R.F. (ROUSSEAU, J.J.) - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
153726: BEERLING, R.F. - Van Nietzsche tot Heidegger. Drie studies.
145727: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
4020373: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J.Huizinga.
154761: BEERLING, R.F. [PROF. DR. J. HUIZINGA - FOREW.]. - Antithesen. Vier studies.
95592: BEERLING, R.F. - Protestantisme en kapitalisme. Max Weber in de critiek
142121: BEERMANN, MATTHIAS - Zeitung zwischen Profit und Politik. Der Courier du Bas-Rhin [176701810]. Eine Fallstudie zur politischen Tagespublizistik im Europa des späten 18. Jahrhunderts.
152815: BEERNIK, ROB [ED.]. - Arnhem kookt.
154842: BEERNINK, G. - De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York. Register op de leenen van het Huis Bergh.
123419: BEERS, EMILE [ET AL.]. - Ses boogscheuten weeghs. Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding.
162828: BEERS, JAN VAN [DR. MAURITS SABBE - INTROD.]. - Gedichten [Jongelingsdroomen - Levensbeelden - Gevoel en Leven - Rijzende Blaren - De idylle van Vriend Mathijs]. Eeuwfeest-Uitgave.
84950: BEERS, JAN VAN - Rijzende blaren. Poëzie. Met penteekeninge van Jan van Beers zoon
130988: BEERS, LAMBERT F. - Dutch-Japanese Links.
145186: BEERTEN, LUC - De put. Een stomme film.
154903: BEET, CHRIS DE & MIRIAM STERMAN - Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag [1894-1896].
47855: BEETHOVEN, LUDWIG VON/WEELDEN, JAN VAN (ED.) - De Eer des Heeren. Die Ehre Gottes aus der Natur (Die Himmel Rühmen) Voor Harmonium. Klassieke Serie (nr. 460)
47532: BEETS, N./BRAVE, J./HOFSTEDE DE GROOT, P./HAAR, B. TER/KIST, N.C./MOLL, W./DOMELA NIEUWENHUIS, F.J./OOSTERZEE, J.J. VAN/POT, C.W. VAN DER/ROYAARDS, H.I./TIDEMAN, J./VETH, P.J. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen. Met platen
146109: BEETS, MR. N. - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Met een inleiding en een kritische lijst.
4055713: BEETS, NICOLAAS - Paulus. In de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
92035: BEETS, NICOLAAS - Teun de Jager. Verhaal.
86092: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Najaarsbladen. Gemengde gedichten, 1880-1884
87959: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
88650: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
85853: BEETS, NICOLAAS - Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den XIVden druk van het engelsche werk
88024: BEETS, NICOLAAS - De kruiswoorden. Zeven lijdens-preeken.
86094: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892
88016: BEETS, N. - Lucas de Leyde
86093: BEETS, NICOLAAS - Winterloof. Late gedichten, 1884-1887
131771: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
93950: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
158040: BEEUSAERT, KATRIEN & EVELIEN KAYAERT - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot boek.be.Een verhaal van 75 jaar.
90962: BEEVOR, ANTONY - De Tweede Wereldoorlog
131033: BEEVOR, ANTONY - Berlin. The Downfall 1945.
4050858: BEGBIE, H. (BOOTH, W.) - Feldzug der Liebe. General Willioam Booth, Gründer der Heilsarmee. 2., verkürzte deutsche Auflage eingeleitet und neu gestaltet von E.Beyreuther.
161183: BEGEER, S.A.C. & E. HAK & L. LINHART DU CLOUX [EDS.]. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven.
105184: BEGEYN S.J., PAUL - De Jezuïeten in Nijmegen.
105181: BEGEYN S.J., PAUL - Welk eene kinderkennis. Het Nijmeegse jeugdboek 1810-1910.
105182: BEGEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Nederlandse kunst van de negentiende en twintigste eeuw.
143891: BEGG, PAUL & KEITH SKINNER - The Scotland Yard Files. 150 Years of the C.I.D. 1842-1992.
152120: BEGGS, ALAN & JOHN DERBYSHIRE & JOHN WHITMORE [RIGO DE NIJS - ED.]. - Fitness voor wedstrijdzeilers. Mentaal - Fysiek.
150569: BEGHEYN S.J., PAUL J. & ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479 - 1794.
167993: BEGHEYN, PAUL [ED.]. - Jan Toorop. Correspondentie met jezuïeten 1908-1927.
152255: BEGHEYN S.J., PAUL - Pater J. Rubbens S.J. [1887-1959]. Het ' jungske ' uit de Molenstraatskerk. Daniels. Archivaris - Archeoloog - Nijmegenaar.
180361: BEGHEYN S.J., PAUL J. & ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479 - 1794.
105183: BEGHEYN S.J., PAUL - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
157314: BEGHEYN, PAUL - Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller / Petrus Canisius eand his Catechism. The History of a Bestseller.
157240: BEGHEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller / Peter Canisius and his Catechism. The History of a Bestseller.
4073799: BEGHEYN, P. (RED.) - Verwondering en verlangen. De spiritualiteit van de jezuïeten.
152470: BEHAN, BRENDAN - Bekentenissen van een Ierse rebel.
153578: BÉHAR, PIERRE [ED.]. - Image et spectacle. Actes du XXXIIe Colloque International d'Etudes Humanistes du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance [Tours, 29 juin-8 juillet 1989].
31244: BÉHAR, PIERRE - Image et spectacle. Actes du XXXIIe Colloque International d'Etudes Humanistes du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (Tours, 29 juin - 8 juillet 1989) (Chloe, Beihefte zum Daphnis. Band 15)
170970: BEHE, MICHAEL J. - Sporen uit de oude tijd. Van holbewoner tot sfinxbouwer.
170971: BEHE, MICHAEL J. - Darwin's Black Box. Biochemical Challenge to Evolution.
170209: BEHE, MICHAEL J. - The Edge of Evolution. The Search for the Limits of Darwinism.
165569: BEHEYDT, LUDO - Één en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden.
30351: BEHL, C.F.W. A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band I 1956-1957
156932: BEHM, HOLGER & GABRIELE HARDT & HERMANN SCHULZ & JOCHEN WÖRNER [EDS.]. - Büchermacher der Zukunft. Marketing und Management im Verlag.
94478: BEHNK, WOLFGANG - Contra Liberum Arbitrium Pro Gratia Dei. Willenslehre und Christuszeugnis bei Luther und ihre Interpretation durch die neuere Lutherforschung. Eine systematisch-theologiegeschichtliche Untersuchung
122372: BEHNKE, KAY - The Acquisition of Phonetic Categories in Young Infants: A Self-Organising Artificial Neural Network Approach.
162249: BEHNKE, CORNELIA - Frauen sind wie andere Planeten . Das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht.
151430: BEHREND, GEORGE - Geschiedenis van de luxetreinen. Van Pullman tot TEE.
180421: BEHREND, GEORGE - Histoire des trains de luxe. De l'Orient-Expresse au TEE.
162137: BEHRENS, HEIKE - Temporal Reference in German Child Language. Form and Function of early Verb Use.
144053: BEHRENS, EWALD - Kunst in Rusland. Ein Reisebegleiter zu russischen Kunststätten.
102753: BEHRINGER, CHARLOTTE [ET AL.]. - Kathedralen. Honderd wonderen van het avondland.
145318: BEHRMANN, WALTER - Über die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahrhunderts.
121917: BEIERWALTES, WERNER & WIEBKE SCHRADER [EDS.]. - Weltaspekte der Philosophie. Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
131093: BEIGBEDER, OLIVIER - Lexique des Symboles.
82343: BEIJERS - Book auction sale 7th and 8th September 1976, Cartography, Hydraulic Engineering Topography, the property of the Koninklijk Instituut van ingenieurs the Hague with a gew additions from other properties, bibliography-typography, fine arts, varis
82355: BEIJERS, J.L. - Catalogue 156 1980 Iconography 50 emblem books and related works 1560-1816
54265: BEIJERS, J.L. - Het Nederlandse boek, 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma
121203: BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
164972: BEIJNUM, KEES VAN - Zoon van.
31653: BEINERT, WOLFGANG - Maria heute ehren. Eine theologisch-pastorale Handreichung
160328: BEINS, J.F.A. - Misvorming en verbeelding.
141015: BEISHUIZEN, JAN - John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident.
145767: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte.
142192: BEISSEL, STEPHAN [HORST APPUHN - FOREW.]. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck 1976.
4142691: BEISSEL, S. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck von H.Appuhn
166180: BEISTERVELD, J. & A.A. KOK - Het monumentale dak
4141020: BEIT-HALLAHMI, B. - Prolegomena to the Psychological Study of Religion.
151170: BEITRAN DE HEREDIA BERCERO, JULIA [ED. - ET AL.]. - Los restos arqueologicos de la plaza del Rey de Barcelona.
55181: BEITZ, H.C. BERTHOLD A.O. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. / Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II (2 volumes)
54303: BEITZEL, BARRY J. - The Moody Atlas of the Bible
53057: BEITZEL, BARRY J. - Biblica. Atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
93866: BEITZEL, BARRY J. - Biblica, atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
93467: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
31752: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
31794: BEITZEL, BARRY J. - Biblica, atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
4046551: BEJERHOLM, L. & HORNIG, G. - Wort und Handlung. Untersuchungen zur analytischen Religionsphilosophie.
103068: BEKAERT, PIET & JEAN DE SÉJOURNET [RENÉ PECHÈRE - INTROD.]. - Tuinen in België.
168123: BEKE, CAREL [FRANS LAMMERS - ILLUSTR.]. - Pim Pandoer [Volume 1 & 3-18 = 17 volumes].
4066049: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 3. Christologie.
4066050: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 2.
4012051: BEKER, E.J. (BARTH, K.) - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en Karl Barth. (Diss.)
157333: BEKER, NICHOLSON - Double Fold. Libraries and the Assault on Paper.
4004959: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek.
60037: BEKER, E.J. - Libertas (Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth)
54593: BEKER, E.J. / HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Complete Set)
100055: BEKIUS, EVERT [ED.]. - Constantin Brunner. Het fiktieve denken.
166391: BEKKE, HANS & KEES BREED & PIETER DE JONG [EDS.]. - Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur. De lokale bestuurspraktijk als wenkend perspectief voor het rijk?
92144: BEKKENKAMP, A. - Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus, 1883-1942
81190: BEKKER, E. E.A. - Historie met mejuffrouw Sara Burgerhart, met portret van de schrijfsters en twee gravures, eerste deel 26e tot 30e duizental
9812: BEKKER, BALTHASAR - Herstelde Predikbeurten van Baltasar Bekker, S.T.D. Predikant tot Amsterdam. Zynde Ene Versamelinge van Predikatien, by hem beschreven, tsedert sijnen tweejarigen stilstand in den openbaren Predikdienst, na voldoeninge van het eindelike vonnis van d'Eerwaarde Classis tot Amsterdam, by deselve te boek gesteld den 22 January, op de voldoeninge nader bevestigd den 8 April, en tsedert herroepen den 21 July 1692. Gepast op sijne eigene wettige Predikbeurten, en beginnende met Woensdagh na Paaschen 1694.
165727: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - Natuur over wegen / Nature across Motorways.
165635: BEKKER, HANS [ED. - ET AL.]. - St. Catharine - Van Maerlant. 80 jaar Lyceum Eindhoven 1919-1999.
151046: BEKKER, JACQUES DE & LEO DE BEKKER & GERARD VAN DEN ENG [EDS. - ET AL.]. - De evacuatie van Empel en Meerwijk in oktober 1944.
102110: BEKKERING, HARRY & W. BRONZWAER & RUDI VAN DER PAARDT [EDS - ET AL.]. - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
103195: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk. Simon Vestdijk: de schrijver als lezer [2 Vols. Compl.].
145951: BEKKERS, W.M.J. & G.M.F. SNIJDERS [EDS.]. - Recht te Utrecht.
103323: BEKKERS, GASTON & FRED GAASBEEK & ERNEST KURPERSHOEK & MEREL LIGTELIJN & MARGRIET DE ROEVER & HAROLD STRAK - Ode aan het Vondelpark [2 Vols. in Slipcase].
105257: BEKKERS, J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet [1634-1649].
150186: BEKKERS, DRS. HANS & DRS. MAUREEN HOMMERSON [EDS.]. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
142208: BEKKERS, LUDO & ELLY STEGEMAN - Hedendaagse schilders in Nederland en België.
180511: BEKKUM, WOUT JAC. VAN [ED.]. - Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis.
4143058: BEKKUM, W.J.VAN - A Hebrew Alexander Romance according to MS London,. Jews' College no. 145. Edited, translated and intrpduced by W.J.van Bekkum. (Orientalia Lovaniensia Analecta 47)
155757: BEKOOIJ, J.P. - High-Resolution Molecular Beam Spectroscopy at Microwave and Optical Frequencies.
151353: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura [1839-1989].
141518: BEKS, MAARTEN [CHARLES WENTINCK - FOREW.]. - Kees Bol 1974-1991 [In Slipcase].
54881: BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen
52170: BEL, A. / BREEVAART, P. VAN DE / E.A. (RED.) - De vereniging van 1907 (De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis)
31526: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen. Genade verheerlijkt in zondaarsharten (Deel 1 & 2)
31370: BEL, A. / KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. J. Fraanje
82002: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, biografisch woordenboek van de kleinde kerkgeschiedenis (complete set)
82889: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen deel 2. Serie genade verheerlijkt in zondaarsharten
54884: BEL, A. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg
88526: BEL, A. E.A. - Ooggetuigen aan het woord. Meer dan vijftig reportages uit de kerkgeschiedenis
52168: BEL, A. - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
83222: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set)
88277: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. (Deel 2)
83036: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
82733: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (deel 1)
131161: BEL, JACQUELINE & EEP FRANCKEN & PETER VAN ZONNEVELD [EDS.] - Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.
4071102: BEL, A. BREEVAART, P.V.D. FLORIJN, H. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. (Compleet in 5 dln.). Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis.
53099: BELÁN, KYRA - Madonna. From Medieval to Modern
171075: BELBY, JAMES K. & PAUL R. EDDY - Divine Foreknowledge. Four Views.
6944: BELCAMPIUS, OTTO - Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
8875: BELCAMPIUS, OTTO - Hora Novissima, dat is Laetste Uyre. Ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
146009: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
123385: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Tussen hemel en afgrond.
123377: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De Zwerftocht van Belcampo.
123378: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
140226: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De filosofie van het belcampisme.
168520: BELCH, STANISLAUS F. - Paulus Vladimiri and His Doctrine Concerning International Law and Politics [2 Vols. Compl.].
91901: BELD, THOMAS ANDREAS MARIE VAN DEN - Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het jezuieteninternaat te Katwijk aan den Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Letteren
154312: BELD, T.A.M. VAN DEN - Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland.
93853: BELDER, R.M. - Westmaas 550. Uitgave van de muziekvereniging Mastlands Fanfare t.g.v. het 550 jarig bestaan van Westmaas
89763: BELDER, JOZEF L. DE E.A. - Albert van Dyck
88527: BELDER, J. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie
157642: BELETSKY, LES - The Birds of the World [In transparent plastic slipcase].
146094: BELFORD, BARBARA - Oscar Wilde. A Certain Genius.
145872: BELGIË - - Standen en Landen / Anciens Pays et assamblées d'États [Volume XIX]. BLIJDE INKOMSTE.
141334: BELGIË - Belgium of the Belgians.
162556: BELÏEN, H.M. & A.TH. VAN DEURSEN & G.J. VAN SETTEN [EDS.]. - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands Groepsportret. Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek.
140724: BELIËN, HERMAN & MARTIN BOSSENBROEK & LOET SCHLEDORN & GERT JAN VAN SETTEN [EDS.]. - Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Bronnen bij het eindexamenonderwer geschiedenis 1999 - 2000.
4066224: BELIER, W. - De sacrale samenleving. Theorievorming over religie in het discours van Durkheim, Mauss, Hubert en Herz.
100605: BELIN DE LAUNAY, J. - Les sources du Nil. Voyage des capitaines Spere & Grant. Abrégé d'après la traduction de E.-D. Forgues.
157388: BELINFANTE, J.E. & JAN TADEMA [INTROD.]. - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880 tot 1930. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
157058: BELINFANTE, J.E. & JAN TADEMA - De Nederlandsche Uitgeversbond van 1880-1930. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 1 december 1930.
145791: BELINFANTE, IR. H.J. & MR. P. BORST [EDS.]. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf.
122779: BELKUM, HANS VAN [ED. - ET AL.]. - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
142993: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf [2 Vols. Compl.].
153175: BELL, RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië, 1200-1800. Met een voorwoord van Emma Brunt en een nawoord van Winny L. Weeda-Mannak.
140912: BELL, IAN - Robert Louis Stevenson. Een biografie.
100581: BELL, RICHARD - Richard Bell's Britain
90603: BELL, CHARLES - Portret van de Dalaï Lama
166314: BELL, ADRIAN R. - War and the Soldier in the Fourteenth Century.
165652: BELL, MALCOLM - Old Pewter.
163787: BELL, ELEANOR & GAVIN MILLER [EDS.]. - Scotland in Theory. Reflections on Culture & Literature.
162918: BELL, HERBERT C.F. - Lord Palmerston [2 Vols. Compl.].
131293: BELL, DAVID S. & DOUGLAS JOHNSON & PETER MORRIS [EDS.] - A Biographical Dictionary of French Political Leaders since 1870.
166853: BELLAIGUE, ERIC DE [ED.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
165178: BELLAIGUE, ERIC DE [PAUL RICHARDSON - FOREW.]. - British Book Publishing as a Business since the 1960s. Selected Essays.
164425: BELLAIGUE, CHRISTINA DE - Educating Women. Schooling and Identity in England and France 1800-1867.
122544: BELLAMY [ET AL.]. - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. Eerste deel [only].
164720: BELLAMY, JOHN - Strange, Inhuman Deaths. Murder in Tudor England.
164417: BELLAMY & CHILD [MACNAB, ANDREW - ED.]. - Materials on European Community Law of Competition [2008 Edition]..
94588: BELLARDI, WERNER - Wolfgang Schultheiss. Wege und Wandlungen eines Strassburger Spiritualisten und Zeigenossen Martin Bucers
3417: BELLARMINO, ROBERTO - Explanatio in Psalmos.
9708: BELLARMINO, ROBERTO - In Omnes Psalmos Dilucida Ecplanatio. Ad Pavlvm Qvintvm.
4255: BELLARMINUS, ROBERTUS - Disputationum de Controversiis Christianae Fidei. Adversus hujus temporis haereticos, Quatuor Tomis comprehensarum. Editio ab Auctore recognita, & in hac ultima Editione aucta aliis Opusculis suis quaeque locis insertis, cum Indicibus locupletissimis.
5480: BELLARMINUS, ROBERTUS - De Ascensione Mentis in Deum per scalas Rerum Creatarum opusculum. Ad Illustriss et Reverendiss D. Card. Aldobrandinum.
104098: BELLEC, F. & PH. BOSSCHER & A. ERFTEMEIJER - Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst / Sillages néerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays Bas.
121631: BELLEN, HEINZ - Grundzüge der Römischen Geschichte. Vol. 1: Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat [just].
157578: BELLENGER, DOMINIC AIDAN & STELLA FLETCHER [EDS.]. ARCHBISHOP OF CANTERBURY - FOREW.]. - The Mitre & the Crown. A History of the Archbishops of Canterbury.
164457: BELLENOIT, HAYDEN J.A. - Missionary Education and Empire in Late Colonial India, 1860-1920.
180273: BELLENS, FRANS - De burgemeesters van Brasschaat in de XXste eeuw.
170479: BELLER, MARA - Quantum Dialogue. The Making of a Revolution.
100192: BELLESHEIM, ALPHONS [OSWALD HUNTER BLAIR - TRANSL.]. - History of the Catholic Church of Scotland [4 Vols. Compl.].
160874: BELLINZONI, A.J. - The Sayings of Jesus in the Writings of Justin Martyr.
30700: BELLINZONI, A.J. - The sayings of Jesus in the writings of Justin Martyr
94373: BELLMAN,, FRITZ A.O. - Die Denkmale der Lutherstadt Wittenberg
4062515: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
53386: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
95340: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
167150: BELLONZI, FORTUNATO - Proverbi Toscani.
151512: BELLORI, GIOVAN PIETRO - L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento.
4070668: BELLOW, SAUL - To Jerusalem and Back. A Personal Account.
131749: BELLRINGER, ALAN W. & C.B. JONES [ED.] - The Romantic Age in Prose. An Anthology.
4138512: BELO, F. - Das Markusevangelium materialistisch gelesen.
101908: BELOFF, MAX - The Foreign Policy of Soviet Russia. Volume I: 1929 - 1936 & Volume II: 1936-1941 [2 Vols. Compl.].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1