Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
93526: KOOTEN, R. VAN - Compendium aan Zijn voeten. Werkboek bij de geloofsleer
92938: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod (Serie: Hoe lief heb ik uw wet)
92941: KOOTEN, R. VAN - Verzoend door Christus!
92366: KOOTEN, REINIER VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951
30846: KOOTEN, GEURT HENDRIK VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians
92940: KOOTEN, R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod (Deel 1)
170788: KOOTEN NIEKERK, KEES VAN & HANS BUHL [EDS]. - The Significance of Complexity. Approaching a Complex World Through Science, Theology and the Humanities.
91159: KOOTEN, R. VAN E.A. - Er zij licht, bijbels dagboek.
95114: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar Zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
86296: KOOTEN, R. VAN - Meer kennis van Christus
31105: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
4011446: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus. (Diss.)
93519: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus
60384: KOOY. J. - De paraenese van den Apostel Paulus
161970: KOOY, PROF. DR. G.A. [ED.]. - Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland.
4063857: KOOY, JOHN - Het Boek van den Hemel.
43102: KOOYMAN. C. - Koraal voorspellen voor de lijdenstijd (klavarskribo) Ik wil mij gaan vertroosten, Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten, Wat God wil, dat geschied altijd, Lam Gods dat zo onschuldig, Mijn verlosser hangt aan 't kruis, Jezus leven van mijn leven.
47686: KOOYMAN, COR - Koraalvoorspelen voor de lijdenstijd. Il wil mij gaan vertroosten. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat God wil, dat geschied altijd. Lam Gods, dat zo onschuldig. Mijn verlosser hangt aan 't kruis. Jezus leven van mijn leven
110823: KOP JANSEN, TH.P.M. & TH.J.J. LEYENAAR - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru. Catalogus van de Chimú collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde [1882-1986].
85189: KOPER, JACOB - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië. (With a summary in English)
4032889: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling. in het bijzonder in Indonesië. (Diss.)
100248: KOPLAND, RUTGER - Een man in de tuin.
166272: KOPLAND, RUTGER - Dankzij de dingen.
94264: KOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
4074725: KOPMELS, ESTHER - Christus en cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie.
4053884: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. (Diss.)
170827: KOPP, ZENSHO W. - Zen und die Wiedergeburt der christlichen Mystik. Ein Wegführer zum wahren Selbst.
4054868: KOPPELMANN, W. - Der Erlösungs- und Heilsgedanke von Freisinnig-Protestantischem Standpunkt aus. (Gekrönye Preisschrift)
167464: KOPPEN, PETER J. VAN & FOKKE FERNHOUT & SASKIA VAN BERGEN - Het maagdenvlies als bewijs. Tegenstrijdige verklaringen in twee incestzaken.
4001352: KÖPPEN, K.P. - Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche.
145065: KÖPPEN, ERNST [ED.]. - Das war einmal. Zweite Folge alter Krefelder Bilder.
167296: KOPPEN, P.J. VAN & D.J. HESSING & H.F.M. VROMBAG [EDS.]. - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
102163: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
91583: KOPPENFELS, JOHANNA VON - Jüdische Friedhöfe in Berlin
146284: KOPPERS, ANDRÉ - A Biographical Dictionary on the Political Abuse of Psychiatry in the USSR.
101225: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
30657: KOPS, W.P. - Uit Grootvaders Tijd. Voorzien van een alphabetisch naamregister
121114: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
150705: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
4039753: KOPUIT, M. (RED.) - Zo heb ik het overleefd. Verhalen van joodse vervolgden. M.m.v. Hans Bloemendal, Andreas Burnier, Dick Houwaart, Ida Vos e.a.
4140059: KOPUIT, M. - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945.
160007: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
152642: KORBEL, PETR & MILAN NOVAK - Geïllustreerde mineralen encyclopedie.
122695: KORCHIN, SHELDON J. - Modern Clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
153258: KORDA, MICHAEL - Another Life. A Memoir of Other People.
157145: KORDINA, ROGER [ED.]. - 175 Jahre Sauerländer 1807-1982.
103759: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
150529: KOREMAN, J.G.J. & BARONES VAN HÖVELL [TECHN.]. - ... geteeckent tot Maestricht .. / Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
4051415: KOREN, Y. & VECHT, C. - Verzonken heimwee. Joods hier Israëlisch daar.
87629: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek, wat een dominee bezielt
60387: KOREVAAR. GIJSBERT - Sustainable Chemical Processes and Products, new design methodology and Design Tools
141065: KORF, MR. JAN [INTROD. & ED. - ET AL.]. - Gelders molenboek.
180757: KORF, MR. JAN [INTROD. & ED. - ET AL.]. - Gelders molenboek.
88980: KORFF, F.W.A. / OS, A. VAN - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
100407: KORFF, GOTTFRIED & WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
150300: KORFF, GOTTFRIED & REINHARD RÜRUP [EDS.]. - Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt.
87193: KORFF, F.W.A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
130232: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.]
91024: KORGER, HILDEGARD - Schrift und Schreiben. Ein Fachbuch für alle, die mit dem Schreiben und Zeichnen vonn Schriften und ihrer Anwendung zu tu haben. Sechste Auflage mit 564 Bildern.
4056304: KÖRHOLZ, L. - Das Zeitalter der Reformation. 1517-1648.
158374: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
151153: KORN, IRENA - Auguste Rodin. Meester-beeldhouwer.
123515: KORNAAT, DRS KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
180828: KORNAAT, KLAAS - Van inval tot capitulatie. De meidagen van 1940.
102035: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20434: KÖRNER, THEODOR - Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
146326: KÖRNER, STEPHAN - Conceptual Thinking. A Logical Enquiry.
170275: KÖRNER, STEPHAN - Categorical Frameworks.
101882: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
156468: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
162245: KÖRNER, TORSTEN - Der kleine Mann als Star. Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
123245: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics. An Introductory Essay.
4136010: KÖRNER, J. - Hebraïsche Studiengrammatik.
164535: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
4070746: KORNFIELD, J. - De leringen van Boeddha.
121844: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
100445: KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN & JUTTA KORNRUMPF - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa.
152850: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
31659: KORPEL, MARJO C.A. / OESCH, JOSEF M. - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume IV)
31660: KORPEL, MARJO C.A. / OESCH, JOSEF M. - Studies in Scriptural Unit Division (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume III)
31658: KORPEL, MARJO C.A. / OESCH, JOSEF M. - Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Series: Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume V)
163484: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie [1750-1820] in een Westeuropees kader.
53727: KORPORAAL, T.L. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen, 1828-1987
4056054: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
4037368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
168564: KORS, MIKEL [ & GEERT H. M. CLAASSENS - INTROD.]. - De bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de historiebijbel van 1361.
164885: KORS, ARJAN [& STEVEN DERIX]. - 't is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
95835: KORSAK, MARY PHIL - At the start... Genesis made new. A translation of the Hebrew tekst
170872: KORSMEYER, JERRY D. - Evolution and Eden. Balancing Original Sin and Contemporary Science.
171121: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
171194: KORSTEN, F.W. - Lessen in literatuur
167743: KORSTEN, A.F.A. & K. ABMA & J.M.L.R. SCHUTGENS - Bestuurskracht van gemeenten. Meten, vergelijken en beoordelen
102843: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
102842: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
53054: KORT, KEES UND HJALMAR DE - Es begann im Paradies
54961: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
140770: KORTE, Z. DE [G. VAN NISTELROOIJ - ED.]. - De mis-liturgie.
4042862: KORTE, A.M. (DALY, MARY) - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
160788: KORTE, BARBARA & RALF SCHNEIDER [ED.]. - War and the Cultural Construction of Identities in Britain.
82999: KORTE, JAAP - Guido de Brès een mede-erfgenaam van Christus
83026: KORTE, J. DE - Van boven het verzoendeksel af
143963: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
103695: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
88328: KORTENHOF, H. - Ds. Tiptaft de vriend van Ds. Philpot.
53289: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
86770: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
90308: KORTEWEG, P. - De Geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
110660: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
141056: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
31208: KORTEWEG, A.S. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek. 6 oktober 1983 - 14 januari 1984
90593: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1944 t/m 1968.
180823: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA [ED.]. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters: Nicolaas Beets - J.P. Hasebroek - Bernard ter Haar - J.J.L. ten Kate - Eliza Laurillard.
165798: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
161156: KORTEWEG, DR. A.S. [INTROD.]. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
157695: KORTEWEG, ANNE S. & C. DE WOLF & E.I. JIMKES-VERKADE [ET AL.]. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Expositie Koninklijke Bibliotheek.
156920: KORTEWEG, ANTON & FRANS A. JANSSEN & FONS VAN BUUREN & COR VAN BREE & MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
82658: KORTEWEG, A. E.A. - Tis vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig museum de Bezige Bij. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum de Bezige Bij
94990: KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
84615: KORTEWEG, P. - De geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
150703: KORTEWEG, ANTON & MURK SALVERDA [EDS.]. - t is vol van schatten hier...Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. [2 Vols. Compl.].
90252: KORTH, STEFAN / KOCH, BERND - Stars am Nachthimmel. Der sichere Wegweiser zu den 50 schönsten Himmelsobjekten.
105122: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
121467: KORTHALS ALTES, A. & N.K.C.A. IN 'T VELD - Slag in de schaduw. Peel / Maas 1944-'45.
162547: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
30576: KORTHALS, H.A. - Korte geschiedenis der Heineken's bierbrouwerij maatschappij N.V. 1873-1948
130445: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.] - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
55437: KORTMANN, C. E.A. - Noord-Brabant. Een studie over de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Ontwikkelingsplan 1965 (2 delen)
170114: KÖRTNER, ULRICH H.J. - Einführung in die theologische Hermeneutik.
4300958: KÖRTNER, U.H.J. & M.LEUTZSCH, - Papiasfragment / Hirt des Hermas. Eingeleite, hrsg., übertragen und erläutert. (Schriften des Urchristentum 3)
180011: KORTRIGHT, FRANCIS H. & T.M. SHORTT [ILLUSTR.]. - The Ducks, Geese and Swans of North America. A vade mecum for the Naturalist and the Sportsman.
101576: KORVINUS, HENK & TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
150660: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
104307: KOSCHATZKY, DR. WALTER & KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
163379: KOSCHATZKY, WALTER [ED.]. - Die Botschaft der Graphik. Sechs Jahrhunderte gedruckte Kunst. Oberösterreichische Landesausstellung 1989.
151642: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
103056: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
95169: KOSCHORKE, KLAUS - Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate 'Apokalypse des Petrus' (NHC VIII, 3) und 'Testimonium Veritatis' (NHC IX, 3) ( Nag Hammadi Studies, XII)
141910: KOSHIKAWA, MICHIAKI & HIDENORI KURITA [EDS.]. - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
86476: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
4143484: KOSHY, T.E. (BAKHT SINGH) - Bakht Singh. Een verslag van een apostolische opwekking in de 20e eeuw. Voorwoord van G.Verwer.
110835: KOSINSKI, JERZY - De gevederde vogel.
31654: KOSKENNIEMI, ERKKI - The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 206)
53046: KOSLOW, SUSAN - Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder, 1579-1657
4010261: KOSMALA, H. - Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. (Studia Post-Biblica I)
164562: KOSMOS ZIGARETTENBILDER - Deutsche National-Elf Fussball Weltmeister 1954.
122029: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
150591: KOSSATZ, WALTER & HORST-HERBERT KOSSATZ - Ornamental Posters of the Vienna Secession.
60891: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de Historische Jezus, Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
30974: KOSSEN, H.B. - Op zoek naar de historische Jezus. Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
55690: KOSSEN, W.J. / RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en kleurig heden
123491: KOSSLYN, STEPHEN M. & RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
123221: KOSSLYN, STEPHEN M. & OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
154032: KOSSMANN, MAARTEN [ED. & TRANSL.]. - De menseneetster. Berbersprookjes uit Noord-Marakko.
82096: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme (mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nieuwe reeks - deel 45 - No. 2
150335: KOSSMANN, PROF. DR. E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
101518: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
152993: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 & Deel II: 1914-1980 [2 Vols. Compl.].
146506: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
156671: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA - Kamper Schepenacten 1316-1354.
86108: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Deel I. Van prehistorie tot 1500. Deel II. Van 1500 tot 1780. Deel III. 1780-1940 anderhalve eeuw Nederland en België. (3 delen)
85146: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
52419: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof
123260: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. [HENK PLATENBURG & MARTIN VAN THIEL - PHOTOGR.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
122635: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
101076: KOSSMANN-PUTTO, J.A. & F.H. KOSSMANN & O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
86127: KOSSMANN, E.H. - Verlicht conservatisme: over Elie Luzac. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 mei 1966
4139809: KOSSMANN, E.H. - Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H.Kossmann.
163110: KOSTA, BARBARA & HELGA KRAFT [EDS.]. - Writing against Boundaries. Nationality, Ethnicity and Gender in the German-speaking Context.
165781: KOSTAK, MARTIN [GERLOF ABELS - TRANSL.]. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen
85545: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
122807: KOSTENEVICH, ALBERT - Hidden Treasures Revealed. Impressionist masterpieces and other important French paintings preserved by the State Hermitage Museum St. Petersburg
156444: KOSTER, C.J. - Word Recognition in Foreign and Native Language. Effects of Context and Assimilation.
54455: KOSTER, J. E.A. - Mijn raad zal bestaan. Waarin opgenomen de afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Barneveld door Ds. J. Koster, bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman, intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. J. Koster
153224: KOSTER, JAN - De gele armband.
140968: KOSTER, JACK & DIRK VISSER [EDS.]. - Het pure van nature. Her derde bloem boek. Over de waarachtige dialoog tussen de aloude natuurgeneeskunde en het geheel der verschijnselen en oorzaken van lichaam en geest.
162059: KÖSTER HENKE, W.L.H. [FOREW.]. - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
153852: KOSTER, MARTIN - Zölfportret mit sparzegelties.
143631: W.J.W. KOSTER & D. HOLWERDA & LYDIA MASSA POSITANO [EDS.]. & JO. TZETZAE - Scholia in Aristophanem [4 VOLUMES IN 16 BINDINGS = COMPLETE SET]
30757: KÖSTER, HELMUT - Synoptische überlieferung bei den Apostolischen Vätern
4005705: KÖSTER P. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Moed tot bijbelse levenservaring. De meditatiemethode van Ign. de Loyola in het licht van vandaag.
155793: KOSTER, SIMON - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
144802: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
162638: KOSTER, ADRIANUS - De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt [1971-1982].
95350: KÖSTER, FRITZ - Religiöse erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam
145153: KOSTER, DANIËL - Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen . Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
30315: KOSTER, J. - Teerkost op de weg. Bijbels Dagboek
51780: KOSTER, W.J.W. - Plato [Bloemlezing uit enige dialogen met aantekeningen]
4033457: KÖSTER H. - Einführung in das Neue Testament. Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit.
130997: KÖSTER, PROF. DR. KURT - Gutenberg in Strassburg.
140549: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
4139254: KÖSTER H. - Symbolik des Chinesischen Universismus. (Symbolik der Religionen 1)
4140461: KOSTER A.J. (PLUTARCHUS) - Plutarchi vita arati. (Diss.)
31442: KOSTER, J. - Gods beloften aan zijn Jakobsvolk
4133882: KOSTER D. (FRANÇOIS DE SALES) - François de Sales.
4300935: KÖSTER BEATE - Die Lutherbibel im frühen Pietismus. (Texte und Arbeiten zur Bibel 1)
153229: KOSTERS, MR. J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
4017441: KOSTERS, W.H. - Het herstel van Israël in het perzische tijdvak. Eene studie.
151574: KOSTIOUDOVITCH, ELENA [ED.]. - Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs.
94565: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften (2 volumes)
84365: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther, Sein Leven und seine Schriften (2 volumes)
4041339: KÖSTLIN, J. - Die schottische Kirche,. ihr inneres Leben und ihr Verhältnis zum Staat, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Protestantismus.
154773: KOSTOVA, ELIZABETH - Zwanenroof.
110231: KOSTOVIC, NIJAZIJA - Sarajevo. Evropski Jeruzalem - European Jerusalem - Das Jerusalem Europas.
54660: KOSTYAL, K.M. - Great Migrations
82194: KOT, A. - Gods weg is volmaakt, ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht
151118: KOTALIK, JIRI [PETER REURSLAG - INTROD.]. - Alfons Mucha.
142087: KOTELAWELE, D.A. & B.H. SLICHER VAN BATH & J.A. FABER - Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767 [& 4 other essays].
152760: KOTEWEG, ANTON [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen.
155255: KÖTHE, RAINER - Sterrenkunde. Heel eenvoudig. Basiskennis planeten - sterren - sterrenstelsels.
142031: KOTKER, NORMAN [ED.]. & MORRIS BISHOP - The Horizon Book of the Middle Ages.
131222: KOTLER, PHILIP & IRVING J. REIN & MARTIN STOLLER - High Visibility. Kotler over marketing & Imago.
4139486: KOTOWSKI, E.V. SCHOEPS, J.H. & WALLENBORN, H. (HRSG.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. I.Länder und Regionen. II.Religion, Kultur, Alltag.
103601: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
91873: KOTTING, J. - Het menschelyk bedryf. Reproducties naar Jan Luyken (1649-1712)
102058: KOTTJE, R. & B. MOELLER [EDS.]. - Ökumenische Kirchengeschichte [3 Vols. Compl.].
145501: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
163703: KÖTZSCHE, DIETRICH - Der Welfenschatz. Bilderhefte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz.
88377: KOUDSTAAL, H. - Witter dan sneeuw. Van dag tot dag.
88626: KOUMANS, MADELINE MARIE CAROLINE - La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle, vus par les Français.
180297: KOUMOUROS, GEORGE [ET AL.]. - Cephalonia. History - Art - Folklore - Itineraries.
142944: KOUN, HAYAT EL & CORNÉ HANSSEN - Arabisch. Noord-Afrika. Marokko - Tunesië - Algerije [Wat & Hoe].
168651: KOUSBROEK, RUDY - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000.
4061394: KOUSBROEK, RUDY - Ethologie en cultuurfilosofie. Johan Huizinga-lezing 1972.
150084: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
110481: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathemá 6.
161266: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms.
154729: KOUSBROEK, RUDY - Verborgen verwantschappen. Fotosynthese.
154498: KOUSBROEK, RUDY - Die Winterreise [Luisterboek - Disk].
151198: KOUSBROEK, RUDY [ET AL.]. - Het paleis in de verbeelding. Het paleis voor volksvlijt 1860-1961.
101980: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
47672: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen I, Psalm 1-20
47673: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen V, Psalm 76-93
47699: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VI (Psalm 51-60)
47647: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen IV, Psalm 61-75
47638: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47704: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XII (Psalm 111-120)
47705: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIII (Psalm 121-130)
47654: KOUSEMAKER, ADR. - Acht koralen I, voor trompet en orgel
85720: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de Gereformeerde kerken. Meerstemig gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen.
47706: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIV (Psalm 131-140)
47707: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XV (Psalm 141-150)
47702: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering X (Psalm 91-100)
47694: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47695: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering II (Psalm 11-20)
47696: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering III (Psalm 21-30)
47697: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IV (Psalm 31-40)
47700: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VIII (Psalm 71-80)
47701: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IX (Psalm 81-90)
47698: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering V (Psalm 41-50)
110858: KOUSEN, MR. F.P.M. - De interne factor. Interne mediation en beroepsethiek.
55704: KOUWENAAR, D. - Amsterdam. Kroondraegster van Europe
90536: KOUWENHOVEN, A.O. E.A. - Geplaatst in de tijd. Liber amicorum, aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga bij zijn afcheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984.
60389: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul Iustus et Peccator (In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie)
4012888: KOUWENHOVEN, H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. (Diss.)
161902: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
103947: KOUWENHOVEN, ARLETTE & MATTHI FORRER - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
166793: KOUWENHOVEN, PROF. DR. A.O. [DRS. J.J.M. DE HAAS & DRS. D.J. DE HEERS - EDS. - ET AL.]. - Inleiding tot de bibliografie. Oude en nieuwe wegen voor het zoeken en toegankelijk maken van documentaire informatie.
165295: KOUWENHOVEN, DR. A. [PROF. DR. T.P. VAN DER KOOY - FOREW.]. - Inleiding in de economische ethiek.
110279: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - ' Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs '. Over markteconomie en sociale gerechtigheid.
4042413: KOUWENHOVEN, H.J. (VB) - De Brief aan de Colossenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
121397: KOUWER, BENJAMIN JAN - Colors and Theit Character. A Psychological Study.
162627: KOVACIC, DR. PAUL [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1996.
166826: KOVACS, DR. ILONA [ED.]. - The National Széchényi Library.
102563: KOVALEVSKY, P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland en de Slavische Wereld.
145148: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
180868: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
101883: KOWSKY, FRANCIS R. - Country, Park & City. The Architecture and Life of Calvert Vaux.
104807: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
140801: KOZICA, KAZIMIERZ & JANUSZ PEZDA & ARNOLD BARTETZKY - Dantiscum emporium totius europae celeberrimum. Danzig und die Ostsee in Karten, Ansichten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczanski / Gdansk i Baltyk na mapach, wodikach oraz dokumentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego.
150524: KOZYFREFF, CHANTAL - The Oriental Dream. Leopold II's Japanese Tower and Chinese Pavilion at Laeken (Brussels).
43453: KRAA. D.J./BEVERDAM. H. - Lied 456:1 Zegen ons algoede, Psalm 134:3 Uit Sion, aan den heer gewijd, Trio en Koraal Neem Heer mijn beide handen, Koraalbewerking Psalm 116
90455: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentrali
90612: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90319: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90360: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municap freedom of action.)
166388: KRAAIJESTEIN, MARTIN & PAUL SCHUITEN [EDS.]. - Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
82404: KRAAN, E.D. - Wezen en waarde der religieuze ervaring
93836: KRAAN, SJORS VAN DER E.A. - Van Christelijke Landbouwschool tot Wellantcollege. 75 jaar 'De Bossekamp'
60392: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
4024909: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen.
155965: KRAAN, HANNA & JUNG-HEE SPETTER [ILLUSTR.]. - Dansen op het dak [Sinterklaasverhaal].
164303: KRAAN, HANS [& INGRID BRONS] - Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914.
157380: KRAAN, DR. R.G.K. & DRS. H.G. LEITH [EDS. - ET AL.]. - Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestante leescultuur.
92890: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
30132: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
4134042: KRAAN, K.J. - Hoe is God?.
93923: KRAAN, K.J. / LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing, tien zondagavondlezingen
4005865: KRAAN, K.J. - Opdat U genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
4135448: KRAAY, J. & TOL, ANTH. (ED.)(RUNNER, H.E.) - Hearing and Doing. Philosophical Essays Dedicated to H.Evan Runner.
154507: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
158227: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930.
143263: KRABIEL, KLAUS-DIETER - Joseph von Eichendorff. Kommentierte Studienbibliographie.
160267: KRACHT, DR. RER. POL. F. - Die rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
92475: KRAELING, EMIL G. - The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. Edited with a historical introduction
4047136: KRAEMER, H. - Die Kommunikation des christlichen Glaubens.
4033814: KRAEMER, H. - Theologie des Laientums. Die Laien in der Kirche.
96159: KRAEMER, JOEL L. - Maimonides. The life and world of one of civilization's greatest minds
4066158: KRAEMER, H. - The Communication of the Christian Faith.
4015470: KRAEMER, H. - Religion and the Christian Faith.
4015471: KRAEMER, H. - Godsdienst, godsdiensten en het christelijk geloof.
4055214: KRAEMER, H.R. & VERDONK, J. - Geloven in het Midden-Oosten.
4143571: KRAEMER, J.L. (MAIMONIDES) - Maimonides. The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds.
140776: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
170931: KRAFFT, FRITZ - ... denn Gott schafft nichts umsonst ! Das Bild der Naturwissenschaft vom Kosmos im historischen Kontext des Spannungsfeldes Gott - Mensch - Natur.
153375: KRAFT, STEPHANIE - No Castles on Main Street. American Authors and Their Homes.
170269: KRAFT, VICTOR - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus
4031695: KRAFT, H. - Die Entstehung des Christentums. (Johannes der Taufer, Jesus, Die Urgemeinde)
95309: KRAFT, CHARLES H. - Christianity in culture. A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective
160839: KRAFT, KARL-FRIEDRICH O. - "Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurenfolge in Hartmanns "" Iwein ""."
102372: KRAFT, WILFRIED & ULRICH M. DÜRR [EDS.]. - Katzenkrankheiten. Klinik und Therapie.
95609: KRAFT, ROBERT A. / PURINTUN, ANN-ELIZABETH - Paraleipomena Jeremiou
146487: KRAFT ZU HOHENLOHE-INGELSINGEN - Aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,weiland Generals der Artillerie und Generalstabsadjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I. [4 Volumes - Compl. Set].
4140742: KRAFT, H. - Clavis Patrum Apostolicorum. Catalogum Vocum in Libris PAtrum qui Dicuntur Apostolici non raro Occurrentium Adiuvante Ursula Früchtel Congessit Contulit Conscripsit.
89888: KRÄFTNER, JOHANN E.A. - Neoclassicisme & Biedermeier. Uit de Collecties van de Vorst van Liechtenstein.
166951: KRAGT, DRS. J.C. - De kredietcrisis. De implosie op de financiële marktenvan binnenuit bekeken.
4065992: KRAH, VAN - Luisteraar naar sprekende portretten. Getekend en geschreven: de zondagen van het jaar C.
55173: KRAHL, REGINA - Chinese Ceramics from the Meiyingtang Collection (Volume 1 & 2)
92452: KRAHN, CORNELIUS - Dutch anabaptism. Origin, spread, life and thought (1450-1600)
103602: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought.
53775: KRAHN, CORNELIUS - Menno Simons (1496-1561). Ein Betirag zur Geschicht eund Theologie der Taufgesinnten
167246: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De Best Verzorgde Boeken 1994 / The Best Book Designs 1994.
156935: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De best verzorgde boeken van 1996 / The Best Book Designs 1996.
141606: KRAJEWSKI, WLADYSLAW [ED.]. - Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences.
4142639: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
54885: KRAKER, A.M.J. DE / BLAEIJ, P.E. DE - Axel 1945-2002, een samenleving in verandering
53732: KRAKER, A.M.J. DE - Landschap uit Balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609
61019: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenis geschriften
155115: KRALL, HANNA - Daar is geen rivier meer. Zestien reportages van na de holocaust.
4137427: KRALL, HANNA - Dansen op andermans bruiloft. Literaire reportages. Uit het Pools vertaald door Benjamin Gijzel.
4137429: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages. Vertaald uit het Pools door Benjamin Gijzel.
54058: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
122924: KRAMER, RODERICK M. [ED.]. - Organizational Trust. A Reader.
47449: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde
4008175: KRAMER, F. - Het gebed. Met eene voorrede van Dr H.Bavinck.
102240: KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais.
4033440: KRAMER, W. - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
143838: KRÄMER, FELIX - Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead.
161111: KRAMER, DR. WALDEMAR - Frankfurt Chronik.
122379: KRÄMER, IRENE - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension.
162229: KRAMER, JOACHIM - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel.
151559: KRAMER, MAX & HANS VAN GRIEKEN & HELEEN PRONK [EDS.]. - W.M. Dudok 1884-1974.
90054: KRÄMER, F.J.L. - Maria II Stuart gemalin van Willem den Derden
90171: KRAMER, WALTER - Willink
121612: KRAMER, DR. G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
104256: KRAMER, GREG - Shaman King. Legacy of Spirits. Prima Official Game Guide.
170348: KRAMER, MARK & WENDY CALL [EDS]. - Telling True Stories. A Nonfiction Writers' Guide from the Nieman Foundation at Harvard University.
164992: KRAMER, ARNO - Terry Thompson. To the Hand.
102997: KRÄMER, PROF. DR. F.J.L. & E.W. MOES & DR. P. WAGNER - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje [2 Vols. Compl.].
53552: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai, een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
131357: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
141278: KRAMER, EDWARD - Het boek der pelsdieren. Voor keurmeesters en practische fokkers.
154113: KRAMER, JANE [SASKIA VAN DER LINGEN - GERARD VERBART - TRANSL.]. - Berichten uit Europa.
83784: KRAMER, G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
4049448: KRAMER, J. - Berichten uit Europa.
4056639: KRAMER, P. - Das heilige Amt. Eine Handreichung für den Gottesdienst der Kirche. Bearbeitet und erläutert.
100286: KRAMERS, DOLF - Goochelkunstjes met Papier.
103603: KRAMERS, J.H. & J.J.L. DUYVENDAK [EDS. - ET AL.]. - Orientalia Neerlandica. A volume of Oriental Studies. Published under the auspices of The Netherlands' Oriental Society [Oostersch Genootschap in Nederland] on the Occasion of the twenty-fifth anniversary of its foundation [May 8th 1945].
101313: KRAMERS JR., J. - Geographisch woordenboek der geheele aarde. Met een alphabetisch Register van verwijzingen.
88861: KRAMMER, MARIO - Berlin im wandel der jahrhunderte. Eine kulturgeschichte der Deutschen hauptstadt ergänzt von Paul Fechter. Zweite durchgesehene auflage mit 220 abbildungen davon 16 farbig.
4060089: KRAMP, W. - Der letzte Feind. Aufzeichnung.
86763: KRAMP, C. - Sions bevrijder, bevrijding en leerschool. Met een levensbeschrijving van Cornelis Kram door H. Hille, Opheusden. En een 10-tal bevindelijke predikaties en enkele meditaties.
82731: KRAMP, C. - Predikaties
103299: KRAMP, MARIO [ED.]. - Krönungen. Könige in Aachen. Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung [2 Vols. Compl.].
88574: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking, oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
121621: KRANENBORG, R. & W. STOKER [EDS.]. - Religies en [on]gelijkheid in een plurale samenleving.
165862: KRANENBORG, JAAP - De laatste horizon.
4055217: KRANENBORG, R. (RED.) - Woorden van de meesters. Teksten van hedendaagse Indiase denkers over God, mens en wereld.
4066768: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatische leider in de religies in Nederland.
104397: KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MEVR. MR. M. - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas [In Slipcase].
88702: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat
160043: KRANENBURG, DR. B.W. - De hartslag van ons buitenlands beleid. Een studie over de grondslagen van onze onafhankelijkheid in Europa en overzee.
90295: KRANENDONK-GIJSSEN, J. (SAMENSTELLING) - Uw heil alleen. Bijbels dagboek.
52323: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
81384: KRANENDONK, W.B. - Onder Zijn geleide, aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel
54452: KRANENDONK, W.B. - Geplant en bewaard. Aspecten van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Drachten 1954-2004
88437: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom zijn lof getuigen! Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's.
93953: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
31623: KRANENDONK, W.B. - Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Leven en werk van Bart Roest
140622: KRANNHALS, PAUL - Der Weltsinn der Technik als Schlüssel zu ihrer Kulturbedeutung.
87841: KRANS, JAN LEENDERT HARTOG - Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjunctural Critics of the New Testament
166835: KRANS, G.H.A. - Steven Joessen, drukker en uitgever te Kampen van c. 1550-1581.
4072468: KRANZ, G. (HRSG.) - Bildmeditation der Dichter. Verse auf christliche Kunst.
141039: KRAPPE, ALEXANDER HAGGERTY - The Science of Folk-lore.
153207: KRASA, JOSEF [ED.]. - The Travels of Sir John Mandeville. The Manuscript in the British Library.
163250: KRASNOV, VLADISLAV - Soviet Defectors. The KGB Wanted List.
141337: KRASOVSKAYA, VERA [JOHN E. BOWLT - TRANSL.]. - Nijinsky.
145796: KRASS, DR. M. & DR. H. LANDOIS - Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte.
153493: KRÄTKE, STEFAN & SUSANNE HEEG & ROLF STEIN [EDS.]. - "Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen "" Ost "" und ' West '."
4054889: KRATOCHVIL, M.V. UND VÁVRA, O.(HUS, JOH.) - Jan Hus. Film-Libretto. Unter Verwendung von Motiven nach A.Jirásek. Deutsch von A.Wirthová.
156057: KRATSCH, KONRAD - Illuminierte Holzschnitte der Luther-Bibel von 1534. Eine Bildauswahl.
157195: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
154023: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
154024: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
123315: KRAU, INGRID - Architektur Ruhrgebiet. Projekte der Internationalen Sommerakademie für Architektur.
130383: KRAUME, HANS-GEORG - Duisburg im Krieg 1939-1945.
54552: KRAUS, HANS-JOACHIM / NOTH, MARTIN A.O. - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/3)
46586: KRAUS, HELEN - Gender Issues in Ancient and Reformation Translations of Genesis 1-4 (Oxford Theological Monographs)
95558: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
154098: KRAUS, MICHAEL - Betoverend spel met esotherische Oliën.
4010691: KRAUS, H.J. (BKAT) - Klagelieder. (Threni). (Biblischer Kommentar Altes Testament XX)
4005874: KRAUS, H.J. - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie.
121444: KRAUS, REINHOLD [ED.]. - Tempo 60 Jahre. Die Geschichte einer bahnbrechenden Idee.
140568: KRAUS, EGON [ED.]. - European Madrigals for Mixed Voices / Europäische Madrigale für gemischte Stoimmen / Madrigals Européens pour voix mixtes [Vol. 1 & 2].
160986: KRAUS, DR. JUR. HERBERT - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Völkerrecht.
95557: KRAUS, HANS-JOACHIM - Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments
170425: KRAUS, GEORG - Welt und Mensch.
31005: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. I. Teilband (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/1)
31004: KRAUS, HANS-JOACHIM - Psalmen. 2. Teilband. (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/2)
31002: KRAUS, HANS-JOACHIM - Klagelieder (Threni). (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XX)
31003: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XV/3)
161842: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
158287: KRAUS, H.P. - Illustrated Books from the XVth & XVIth Centuries.
157856: KRAUS, KARL - Die letzten Tage der Menschheit. Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog.
155104: KRAUS, HENRY - Gold was the Mortar. The Economics of Cathedral Building.
54564: KRAUS, HANS-JOACHIM / NOTH, MARTIN A.O. - Klagelieder (Threni) (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XX)
47055: KRAUS, THOMAS J./NICKLAS, TOBIAS (ED.) - Early Christian Manuscripts. Examples of Applied Method and Approach (Texts and Editions for New Testament study, Volume 5)
131472: KRAUS, KARL [ED.] - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ]
4075919: KRAUS, H.J. (BKAT) - Psalmen. 2 Bde. (Biblischer Kommentar Altes Testament)
4143054: KRAUS, C.NORMAN - Jesus Christ our Lord. Christology from a Disciple's Perspective.
4047029: KRAUS, H.J. - Gottesdienst in Israel. Studien zur Geschichte des Laubhüttenfestes.
4055891: KRAUSE, H. (BARTH, K.) - Predigthilfen aus Karl Barths Dogmatik. Auszüge zu den Perikopen der III.Predigtreihe 1968/69.
103231: KRAUSE, GÜNTER - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1991 [Volume 23].
103230: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1989 [Volume 21].
103229: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1987 [Volume 19].
180889: KRAUSE, DR. HANS-JOACHIM [ED.]. - Denkmale in Sachsen-Anhalt. Ihre Erhaltung und Pflege in den Bezirken Halle und Magdeburg.
30899: KRAUSE, MARTIN / LABIB, PAHOR - Gnostische und Hermetische Schriften aus Codex II und Codex VI
141808: KRAUSE, GÜNTER - Chronik der Eisenbahn.
101162: KRAUSE, WOLFGANG - Was man in Runen ritzte.
157398: KRAUSE, FRIEDHILDE [ED.]. - Von der Wirkung des Buches. Festgabe für Horst Kunze zum 80. Geburtstag Gewidmet von Schülern und Freunden.
89875: KRAUSE, KATHARINA E.A. - Bilderlust und Lesefrüchte. Das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920.
150694: KRAUSHAAR,WOLFGANG - Die Protest-Chronik 1949-1959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung, Widerstand und Utopie [4 Vols. Compl. in Slipcase].
100071: KRAUSS,W. & H.MAYER [EDS.]. - Grundpositionen der französische Aufklärung.
92093: KRAUSS, SAMUEL - The Jewish-Christian Controversy, from the earliest times to 1789 (Volume I, History)
170487: KRAUSS, LAWRENCE M. :STEPHEN HAWKING - FOREW.]. - De Wereld Van Star Trek. Over science en fiction.
145692: KRAUSS, F.S. - Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes.
5411: KRAUSS, JOHANN ULRICH - Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Konige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.)
171105: KRAUSZ, MICHAEL & JACK W. MEILAND [EDS]. - Relativism. Cognitive and Moral.
171047: KRAUSZ, MICHAEL - Relativism. A Contemporary Anthology.
170286: KRAUTH, LOTHAR - Die Philosophie Carnaps
102164: KRAUTHEIM-BROUCEK, ULRIKE - Tastbaar Verleden. Objecten uit de grensregio / Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
4070474: KRAUTHEIMER, R. - Idéologie de l`art antique. Du IVe au XVe siècle.
180291: KRÄWINKEL, MIRJAM - Nieuw voegwerk voor de wijk. Een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering.
163303: KRAWULSKY, DOROTHEA - Eine Einführung in die Koranwissenschaften. 'Ulum al-Qur'an
145849: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
105264: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
10085: KRAYENHOFF, LOUIS FRANÇOIS - Korte Historise en Geographise Beschryving des Aerd-Kloots, tot Gebruyk van Haere Doorlugtige Hoogheid Carolina, Princesse van Orange en Nassau, &c. &c. &c. Uyt de voornaemste oude en nieuwe Schryvers te zamen getrokken, in deeze order gebragt, en met de nieuwste Kaerten vergeleeken.
142567: KREBBER, RICHARD & JAN C. VAN DER HEIDE [EDS.]. - Spookhuizen en geestverschijningen. De waargebeurde verhalen van uw buren, waarover nooit werd gespraat ...
142119: KREBS, WOLFGANG & FRIEDRICH LEINUNG - Religionsgemeinschaften in Kleve. Ein geschichtlicher Überblick.
103204: KREBS, SOPHIE & JACQUELINE MUNCK [EDS. - ET AL.]. - L'école de Paris: Entre Primitivismes et Nostalgie.
142118: KREBS, WOLFGANG [WERNER STEINECKE - FOREW.]. - Juden in Kleve. Spuren einer verlorenen Vergangenheit.
144992: KRECIC, PETER - Plecnik. Une lecture des formes.
4056292: KRECK, W. (BARTH, K.) - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung.
52478: KRECK, W. - Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrugge
4054657: N.N. (KRECK, W.) - Freispruch und Freiheit. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65.Geburtstag.
4054658: KRECK, W. - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie.
4058415: KRECK, W. - Grundfragen christlicher Ethik.
89785: KRECKLER, JOHN F. - The story of Victoria Barracks. From Sydney Cove to Paddington Hill 2nd Edition.
123135: KRECZI, HANS - Linz. Stadt an der Donau.
101226: KREDIETBANK - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie 1935-1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de Kredietbank N.V.
82369: KREEFT, PETER - Heaven, The Heart's Deepest Longing
4136610: KREEFT, P. & TACELLI, R. - Handbook of Christian Apologetics.
104541: KREEK, MIEKE L. DE - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
155829: KREEK, FRANS WILLEM VAN DER - Alexander Willem Michiel van Hasselt 1814-1902. De eerste docent toxicologie in Nederland.
30646: KREEMER, J. - De karbouw. Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische archipel
130071: KREGTING, MARC - Koffie. Een doeboek. Feuilletons - Reportages - Quizvragen - Gedichten - Illustraties.
166886: KREGTING, MARC - Zij zijn niet van Jeremia. Non-ficties.
4054845: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - History of the United Lutheran Synod of New York and New England. Volume I: 1786-1860.
4135285: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - The Beginnings of Lutheranism in New York. Written for The United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America.
166915: KREIJNS, GILLESKE & ILONA BRINKMAN [EDS.]. - Nederland Museumland. Gids langs circa 1000 musea, kastelen, oudheidkamers, dierentuinen en hortussen.
170803: KREINER, ARMIN - Gott im Leid. Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-Argumente.
145795: KREISEL, HEINRICH [LALA AUFSBERG - PHOTOGR]. - Die Schlösser Ludwigs II. von Bayern.
105040: KREISEL, HEINRICH - Spätbarock und Rokoko.
150130: KREJCI, JAROSLAV - Great Revolutions Compared. The Search for a Theory.
130342: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Art Nouveau and Art Deco Silver.
168575: KREKIC, B. - Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge.
30668: KRELAGE, E.H. - De pamfletten van den Tulpenwindhandel 1636-1637
140860: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen.
30755: KREMER, J. - Les Actes des Apôtres. Traditions, rédaction, théologie
4071331: KREMER-MARIETTI, A. (FOUCAULT, MICHEL) - Michel Foucault. Archéologie et Généalogie.
144390: KREMER, LUDGER - Mundartforschung im Ostniederländisch-Westfälischen Grenzgebiet. Eine Bestandsaufnahme. [1900-1975].
100213: KREMER, LUDGER. - Sprache und Geschichte im westfälischen-niederländischen Grenzraum. Ein Abriss der sprach- und kulturhistorischen Wechselbeziehungen.
141237: KREMER, BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. De belangrijkste kruiden uit Europese loof- en Naalsbossen herkennen, determineren, beschermen.
4135686: KREMER, J. - Das älteste Zeugnis von der Aufstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor. 15,1-11. (SBS 17)
154936: KREMSER, MANFRED [ED.]. - Ay BoBo. Afro-Karibische Religionen / African-Caribbean Religions Vol. 1-3
91880: KRESZ, MÁRIA - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867) (2 Bänden)
143287: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
168218: KRETSCHMER, INGRID & JOHANNES DÖRFLINGER & FRANZ WAWICK - Lexikon zur Geschichte der kartographie. Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkries [2 Vols. Compl.].
155173: KRETSCHMER, DR. ERNST - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
100686: KRETZEN, JOHANNES - Zwischen Parana und Tiete. Tiere und Menschen im Urwald von Sao Paulo.
143377: KRETZMANN, NORMAN & BARBARA ENSIGN KRETZMANN [EDS.]. - The Sophismata of Richard Kilvington.
144631: KRETZMANN, NORMAN - The Metaphysics of Theism. Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles 1.
100249: KRETZSCHMER, FRITZ [ED.]. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure.
180479: KREUER, WERNER - Der Reichswald. Erholungsgebiet am Niederrhein.
102096: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidersverhoudingen in de Nederlandse Steenkolenmijnen, 1900-1940.
153511: KREUTZER, FLORIAN - Die gesellschaftliche Konstitution des Berufs. Zur Divergenz von formaler und reflexiver Modernisierung in der DDR.
104779: KREUZER, ANTON - Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Armbanduhren. Von der Zylinderuhr bis zur Grande Complitation.
163489: KREUZER, ANTON - Die Uhr am Handgelenk. Geschichte der Armbanduhr.
168669: KREWSON, MARGIT B. - The Netherlands and Northern Belgium. A Selective Bibliography of Reference Works.
151919: KRIBBE, PAMELA - Contact met Gidsen. Wenken met Jeshua.
155873: KRIBBE, PAMELA - Ode aan de Aarde. Ode aan Jou. Boodschappen van de Aarde over thuiskomen in je eigen natuur.
151938: KRIBBE, PAMELA - Bezield leven. Boodschappen voor een nieuwe tijd.
130393: KRICKEBERG, WALTER & H. TRIMBORN - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca.
101608: KRICKEBERG, WALTER - Altmexikanische Kulturen.
95348: KRICKEBERG, WALTER A.O. - Die Religionen des alten Amerika
142138: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
157905: KRIEG, WALTER - Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte des Autoren-Honorars vom 15. bis zum 20. Jahrhunderts, nebst einem Anhange kleine Notizen zur Auflagegeschichte der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert.
163744: KRIEGELSTEIN, ALFRED & NORBERT KRIEGELSTEIN [ILLUSTR.]. - Sagen - Legenden - Geschichten aus Mittelfranken.
103731: KRIEGER, BOGDAN - Berlin im Wandel der Zeiten. Eine Wanderung vom Schloss nach Charlottenburg durch 3 Jahrhunderte.
131630: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
94021: KRIEGER, CHRISTIAN / LIENHARD, MARC - Martin Bucer and sixteenth century Europe. Actes du colleque de Strasbourg (28-31 août 1991) (2 volumes)
156498: KRIEKEN, G.S. VAN - Khayr al-Dîn et la Tunisie [1850-1881].
55496: KRIEKEN, G.B. VAN - Koraalboek. Psalmen en lofzangen
164963: KRIELE, PAUL - Verdwenen stadsgezichten en nog zeventig anderen.
100026: KRIELE, ALEXA - Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde [4 Vols. Compl.].
131955: KRIENEN, CHARLES & W.K. DE BRUIN [ILLUSTR.] - Uit de jeugd van Kees Kolving.
48018: KRIENEN, CH. - Uit de Jeugd van een Gelderschen Jongen. Met oorspronkelijke teekeningen van C. van der Sluijs
60394: KRIGE. W.A. - Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian Keysser
165710: KRIGE, UYS [ED.]. DIRK COSTER [INTROD.]. - Afrikaanse versameling.
151991: KRIGE, UYS - Die Einde an die Pad en ander oorlogsverse.
160309: KRIGER, ROBERT & ETHEL KRIGER [EDS.]. - Afrikaans Literature: Recollection, Redefinition, Restitution. Papers held at the 7th Conference on South African Literature at the Protestant Academy, Bad Boll.
4042418: KRIJGER, A. (VB) - De tranen van Esau. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
156568: KRIJGER, ETTO - Slauerhoff in zelfbeelden.
4031263: KRIJGER, A. - De opstanding der heiligen. Een exegetische studie over Mattheüs 27:51b-53. (Diss.)
4073943: KRIJGER, AD - Messiaans cynisme. Jezus en Diogenes.
4142399: KRIJNEN, CHR.H. (RICKERT, H.) - Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der Weltphilosophie Heinrich Rickerts.
104491: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
156917: KRIKKE, MR. A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de Bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed [1913-1994].
60882: KRIKKE. S. - Veranderd levensbesef en liturgie, Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid
150511: KRILL, JOHN - English Artists' Paper. Renaissance to Regency.
131440: KRIMMEL, BERND [ED.] - Alfons Mucha 1860-1939.
130658: KRIMMEL, BERND [ED - ET AL.] - Tschechische Kunst der 20er & 30er Jahre. Avantgarde und Tradition.
90157: KRIMPEN, WIM VAN E.A. - Co Westerik. Overzichtstentoonstelling, Gemeentemuseum Den Haag. 22.9 t/m 10.12.2006
144987: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
123404: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 17: Stichting Drukwerk in de Marge.
123405: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 18: Stichting Drukwerk in de Marge.
90841: KRIMPEN, C. VAN - Het is alles van U
86762: KRIMPEN, C. VAN - Het is alles van U
158018: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken. Nieuwe, herziene & vermeerderde druk.
157168: KRIMPEN, HUIB VAN & TON BOLDER & JOOST KLINKENBERG [ET AL.]. - Typografie: uitgangspunten - rechtlijnen - techniek.
110294: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
132011: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographischen Studie.
4141055: KRINSKY, C.H. - Europas Synagogen. Architektur, Geschichte und Bedeutung.
163025: KRIPKE, SAUL A. - Wittgenstein. On Rules and Private Language. An Elementary Exposition.
142756: KRISCHE, DR. PAUL - Die Frau als Kamerad. Grundsätzliches zum Problem des Geschlechtes.
4143581: KRISHNA KRIPLANI (TAGORE, R.) - Rabindranath Tagore. A Biography.
4074169: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4074410: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. Third Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4138886: KRISHNAMURTI, - Van waarheid en leven.
4143631: KRISHNAMURTI, J. - The First and Last Freedom. Foreword by Aldous Huxley.
158136: KRISPYN, EGBERT - Anti-Nazi Writers in Exile.
142389: KRISS-RETTENBECK, LENZ & GERDA MÖHLER [EDS.]. - Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adelbert Stifter Vereins, München & Katalog der Ausstellung [2 Vols.].
152672: KRISTEL, CONNY & HINKE PIERSMA - Ooggetuigen Van De Tweede Wereldoorlog in meer dan 100 reportages: 1945-2005, 60 jaar Tweede Wereldoorlog voorbij.
151292: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.]. - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
130974: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.] - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
158380: KRISTELLER, PAUL [ED.]. - Holzschnitte im königl. Kupferstichkabinett zu Berlin. Zweite Reihe.
132013: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance Thought and the Arts. Collected Essays.
4002843: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Godsdienst-historische studies.
4015480: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4015481: KRISTENSEN, W.BREDE - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
4073248: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4140512: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Een bundel godsdiensthistorische studiën.
164583: KRISTJANSSON, JONAS [RÉGIS BOYER - TRANSL.]. - Les miniatures islandaises. Sagas, histoire, art.
157194: KRITTER, ULRICH VON [ET AL]. - Buchillustrationen 1900-1945. Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration. Bücher aus der Sammlung von Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen. Der Illustrator ein Partner des Autors.
60396: KRITZINGER. J.D.W. - Qehal Jahwe (Wat dit is en wie daaraan mag behoort)
4010697: KRITZINGER, J.D.W. - Qehal Jahwe. Wat dit is en wie daaraan mag behoort. (Diss.)
4133505: KRIWACZEK, P. - Jiddische wereld. Opkomst en ondergang van een vergeten volk.
102783: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Unser Kaiser. Glanz und Sturz der Monarchie. Mit historischen Postkarten aus der Sammlung Jürgen Christen.
101003: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
141327: KROEGER, BROOKE - Fannie. The Talent for Success of Writer Fannie Hurst.
165349: KROES, MR. A.S. [ED.]. & PROF. MR. R.P.J.L. TJITTES [INTROD.]. - Parlementaire geschiedenis [elektronische] consumentenkoop en consumentendienstverlening op afstand. Implementatie van richtlijnen: Koop op afstand - consumentenkoop en garanties - elektronische handel - de elektronische handtekening.
90206: KROESE, KAREN E.A. - Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon.
101280: KROESEN, J.O. - Kwaad en Zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade.
4035479: KROESEN, J.O. (LEVINAS, EM.) - Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade. (Diss.)
4134611: KROESEN, J.E.A. & STEENSMA, REGN. - The Interior of the Medieval Village Church / Het middeleeuwse dorspkerkinterieur.
144328: KROESKAMP, DR. H. - Early Schoolmasters in a Developing Country. A history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia.
60397: KROEZE. J.H. - Genesis veertien (Een exegetisch-historische studie)
46997: KROEZE, J.H. - Het Boek Job, Commentaar op het Oude Testament (COT)
101519: KROG, ANTJIE - De kleur van je hart. Schuld, verdriet en de grenzen van vergeving in het nieuwe Zuid-Afrika.
168446: KROGT, P.C.J. VAN DER - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
153432: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
160694: KROGT, PETER VAN DER & MARC HAMELEERS & PAUL VAN DEN BRINK - Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden / Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands.
161316: KROGT, PETER VAN DER - Old Globes in the Netherlands. A Catalogue of Terrestrial and Celestrial Globes made Prior to 1850 and Preserved in Dutch Collections.
160513: KROGT, PETER VAN DER & ERLEND DE GROOT [EDS.]. - The Atlas Blaeu - Van Der Hem of the Austrian National Library. Volume 4: Holy Roman Empire, Hungary, Greece, Constantinople, Smyrna and Bible Maps.
160045: KROGT, P.C.J. VAN DER - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
157923: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. De globeproductie in de Nederlanden.
131984: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
102541: KROHM, HARTMUT & EIKE OELLERMANN [EDS.]. - Flügelaltäre des späten Mittelalters.
180438: KROHN, WOLFGANG & EDWIN T. LAYTON & PETER WEINGART [EDS.]. - The Dynamics of Science and Technology.
110663: KROL, ELLEN [ED.]. - Huiselijke Poëzie.
142554: KROL, RONALD VAN DE - Native English for Nederlanders. A personal. cultural and grammatical guide.
165490: KROL, GERRIT & OTTO KROL [ILLUSTR.]. - Verplaatste personen.
140136: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
53886: KROL, JAN E.A. - Rondje Weststellingwerf. De mooiste plekjes in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Boekhandel Zwikstra
141649: KRÖLL, URSULA - Glaskunst im Schwarzwald. Von Glashütten, Alchemisten und schönen Gläsern.
4002844: KROLL, J. - Gott und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe. Nachdruck der Ausgabe 1932.
4040093: KROLL, J. - Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia. Sonderaugabe.
55339: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
153441: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
156328: KROM, MR. C.C.N. & MR. M.S. POLS. [ED.] - Stadrechten van Nijmegen
94498: KROM, J.C. E.A. - Uitgeest - zoals het was... Oude foto's uit de collecties van N.J. Kaptein en C. Vonk
155138: KROMHOUT, R. [ED.]. - Het Machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
60398: KROMMINGA. C.G. - The Communication of the Gospel through Neighboring (A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships)
96034: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinhuis, eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland
85042: KROMSIGT, P.J. - "Het geloof. (Overdruk uit ""Troffel en Zwaard"".) "
85043: KROMSIGT, P.J. / JAC. ERINGA - "De Kerkelijke organisatie en de praktijk en Kerkelijke Toestanden (Overgedrukt uit ""Troffel en Zwaard"" en ""de Geref. Kerk"".)"
85035: KROMSIGT, P.J. - Onze verhouding tegenover de richtingen. Referaat, gehouden voor de confessioneele vereeniging den 8sten Juni 1927
85052: KROMSIGT, P.J. - Reorganisatie, eisch van Gods Woord, weg tot geleidelijke reformatie. Referaat gehouden op de Reorganisatievergadering te Utrecht den 26ste April 1906, met bijlage (De nieuwe actie, overgenomen uit de Gereformeerde Kerk)
85039: KROMSIGT, P.J. - De zegen der zending voor de zendende kerk
85041: KROMSIGT, P.J. - Partijstrijd en kerkelijk leven
85053: KROMSIGT, P.J. - Tweeërlei volkskerk
85054: KROMSIGT, P.J. - Onze houding in den kerkelijken strijd
85055: KROMSIGT, P.J. - De Geest en Hoofdzaak-kwestie. Rede in het Nutsgebouw te Amsterdam gehouden den 5en Mei 1915
85056: KROMSIGT, P.J. - Daar staat geschreven. Leerrede over Mattheus 4:10. Met aanteekeningen
85057: KROMSIGT, P.J. - Het hooge belang der Hervormde Kerk als Volkskerk, bij een vergeten grondwetsartikel (Art. 171, al. 2)
85061: KROMSIGT, P.J. / F.H. FISCHER - Pro en contra, Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Antithese op politiek terrein? Pro: Dr. P.J. Kromsigt, Contra: Dr. F.H. Fischer
85044: KROMSIGT, P.J. - Het anarchisme. Rede uitgesproken voor de Chr. Mannenvereeniging G.Z.A.B. en den Chr. Nat. Werkmansbond
85045: KROMSIGT, P.J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school. II de schoolkwestie. Met bijlage: Art. 15 van ons program door Mr. Dr. C.O.P. Baron Creutz
85046: KROMSIGT, P.J. - "De zichtbare kerk en de ambten (overdruk uit ""Troffel en Zwaard"")"
85047: KROMSIGT, P.J. - De Afscheidingsbeginselen, in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk
85048: KROMSIGT, P.J. - De arbeid in het licht van Gods Woord, drie tijdperken
85049: KROMSIGT, P.J. - "Is de oude kerkinrichting de eenige schriftuurlijke? (De presbyteriale organisatie) deze vraag bevestigend beantwoord (Overdruk uit ""Troffel en Zwaard"""
85050: KROMSIGT, P.J. - "De Leuze ""Scheiding van Kerk en Staat"" een gevaar voor de Hervormde Kerk"
85051: KROMSIGT, P.J. - Protestantsche Vrijheid of Roomsche aanmatiging. Een woord over de processies
85037: KROMSIGT, J.C. - Het Kerkelijk Vraagstuk in de Tweede Kamer. Rede gehouden op de Zomer-Conferentie van de Christelijk-Historische Unie te Lunteren
61510: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland
96098: KROMSIGT, P.J. - Gereformeerd of ethisch? De theologie des worods en die der ervaring vergeleken en getoetst
165904: KRONEBERG, ECKART - Boeddha in de stad.
167259: KRONENBEREG, M.E. - Campbell's Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a new edition.
168806: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks Deel 26 / Volume 26 [Complete Year in 4 Issues].
167179: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 25 [4 Parts in 1].
94650: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd
47221: KRONENBERG, M.E./KOSSMANN, F.K.H./BRUMMEL, L. (RED.) - Het Boek, Nieuwe Reeks. 30ste Deel
47220: KRONENBERG, M.E./KOSSMANN, F.K.H./BRUMMEL, L. (RED.) - Het Boek, Nieuwe Reeks. 29ste Deel
166844: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
156963: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
131238: KRONENBERG, DR. M.E. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
102036: KRONENBERG, HENDRIK - Deventer weiderechten.
131572: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland.
93979: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland
4141467: KRONK, R. - Dreams and Visions. Muslims' Miraculous Journey to Jesus.
91979: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
122313: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse Postwezen.
53731: KROON, WIM - Weesmeisjes in Apeldoorn. Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006
92905: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94137: KROON, MARIJN - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit. Begleitbuch zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg 9. November 2001 - 24. Januar 2002
4030489: KROON, K.H. (VB) - Openbaring 1-11. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
30328: KROON, KRISTA - Krimpen aan den IJssel, 1940-1945. Een gewoon dorp in een buitengewone tijd
94317: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94314: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
30670: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse postwezen
94048: KROON, MARIJN DE - Martin Buer und Johannes Calvin. Reformatorische Perspektiven. Einleitung und Texte. Aus dem Niederländischen übersetzt von Hartmut Rudolph
94132: KROON, MARIJN DE - Studien zu Martin Bucers Obrigkeitsverständnis. Evangelisches Ethos und politisches Engagement
94131: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding
94138: KROON, MARIJN DE - The Honour of God and Human Salvation. A contribution to an understanding of Calvin's theology according to his Institutes
104883: KROONENBURG, J. & G.M. VAN ROSSUM & J. BRUIN & B. STEGENGA [EDS.]. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
4031975: KROP, H.A. (DUNS SCOTUS, J.) - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
60399: KROP. H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus (De vrhouding tussen theologie en metafysica)
91959: KROP, HENRI A. E.A. - Post-Theism: Reframing the Judeo-Christian tradition
164309: KROP, DR. F.J. [INTROD.]. - Wat een Nederlander in Sowjet-Rusland ondervond 1932-1934.
100507: KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
104019: KROPF, HEINZ [ED.]. [G. BÄHR & H.-O. KALINOWSKI & S. PAWLENKO - EDS.]. - Methoden Der Organischen Chemie Band E 13 nr. 6. Metallorganische Verbindungen Ge, Sn. [Germanium - Zinn].
180761: KROPHOLLER, A.J. & R.J. VEENDORP [ILLUSTR.]. - Lijn en vorm.
101227: KROPOTKINE, PETER [GERHARD RIJNDERS - ED.]. - De Fransche Revolutie 1789-1793 [2 Vols. Compl.].
101228: KROPOTKINE, PETER - De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd.
122521: KROSENBRINK, HENK - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
83674: KROSENBRINK, HENK - Het beloofde land
156348: KROSS, MARCEL [ET AL.]. - De Uitbuiting van Suriname.
154660: KROSS, SIEGFRIED & HANS SCHMIDT [EDS.]. - Colloquium Amicorum Joseph Schmidt-Görg zum 70. Geburtstag.
104140: KRUCKENBERG, SVEN - Het orkest.
152715: KRUG, PETER - Dichters, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
152246: KRUG, PETER - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
104003: KRUG, JOHANNA - Prisen aus kleinen Tabakflaschen [In pictorial slipcase].
100027: KRUG, PETER - Dichter, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
47321: KRUGER, PAUL - Philo und Josephus als Apologeten des Judentums
4070055: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
4031696: KRÜGER, G. - Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung.
164537: KRUGER, DOLF - Eens Zuiderzee.
104020: KRÜGER, KRISTINA - Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur.
4032896: KRÜGER, P. (HRSG.) - Morgenländisches Christentum. Wege zu einer ökumenischen Theologie.
4054646: KRÜGER, G. - Das Papsttum. Seine Idee und ihre Träger.
143165: KRUIDENIER, M. - Z. D. J. W. Gulden (1875-1960) - M. Geldmaker (1874-1930)
94701: KRUIDENIER, JAC. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd
150188: KRUIJER, PROF. DR. G.J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
150184: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
121831: KRUIJF, ABRAHAM DE [ET AL.]. - Ecocratie. Op weg naar waarde-vol op-organiseren.
4065487: KRUIJF, G.G. DE (RED.) - Theologie in dispuut.
91772: KRUIJF, LEX DE - Verhaal en historie. Een evaluatie van Frances Young's spreken over historia binnen de Antiocheense school
89513: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk.
85176: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
95126: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
31916: KRUIJF, UDO DE E.A. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen
123231: KRUIJF, DR. TH.C. DE & DRS. M.J.H.M. POORTHUIS - Abinoe - onze vader. Over de joodse achtergronden van het Onze Vader.
131388: KRUIJF, T. DE & DRS. F.J.J. PRINCEN [EDS.] - Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Gedenkbundel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
4139429: KRUIJF, G. DE & JONG, W. DE (RED.) - Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk.
144321: KRUIJF, UDO DE & JEROEN KUMMER & FREEK PEREBOOM [EDS.]. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar.
4133449: KRUIJF, E.F. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap en zijne zendingsposten. (met de portretten van de zeven stichters)
4137557: KRUIJFF, G.G. DE, MISKOTTE, H.H. SAR, H.C.V.D. WIJER, E.J. DE,(MISKOTTE, K.H.) - (5 boeken over K.H.Miskotte). Heiden, Jood en Christen - Niet te vergeten Miskotte - Verborgen in eenvoud - De naam op de Toverberg - De bibliotheek van Miskotte.
61507: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit
95832: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding, een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit
4008783: KRUIJNE, T. - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor i.v.m. een crisis in zijn identiteit. (Diss.)
154467: KRUIJS, WILMA VAN 'T - Verdraaid 't werkt ! Succesvol implementeren met hoofd, hart en handen.
156074: KRUIJSEN, JOANNEKE - Photovoltaic Technology Diffusion. Contact & Internet.
180641: KRUIJSEN, J. & NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
163853: KRUIJSEN, JOEP - Geografische patronen in Taalcontact. Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
154628: KRUIJSEN, BARBARA [ED.]. & FRED G. MEIJER & LIESBETH MISSEL & ANNE SCHEEPMAKER & WILLEM BRANDENBURG - Asperges in olieverf. Een koninklijke groente in de zeventiende eeuw.
105288: KRUIJSEN, J. & NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
155964: KRUIJSWIJK JANSEN E.J. - Geschiedenis van de Oude Jan. De Mattheuskerk te Velp [G] in de loop der eeuwen.
85155: KRUIJT, J.P. - Het Nederlandse Volkskarakter en het Socialisme
167664: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen Archipel.
93995: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen archipel
90514: KRUIMEL, H.L. E.A. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
101664: KRUIMEL, H.L. & J. STEENKAMP [EDS.] - Nederlandsch Archief voor genealogie en Heraldiek. Volume/Year 4.
60401: KRUIS. J.M. VAN'T - De Geest als missionaire beweging (Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie)
4049680: KRUIS, J.M. VAN `T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie. (Diss.)
160504: KRUISHEER, DR. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd [1256] en van de keur van graaf Floris V [1290].
53308: KRUISHEER, C.I. - De onze lieve vrouwe - broederschap te Doesburg, ca 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe-broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens
104321: KRUISHEER, DR. C.I. - De onze Lieve Vrouwe Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe - broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens.
102844: KRUISHEER, NIEK & ED EUSER & JAN BRUIN [EDS.]. - Apeldoorn en architectuur.
157963: KRUISMAN, J. - De bijbel aan het woord. Actueel handboek van de christelijke leer.
153955: KRUITER, ALBERT JAN - Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville.
87862: KRUITHOF, BERNARDUS - Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintiste eeuw. With a summary in English.
91991: KRUITHOF, JACQUES - Schildersverdriet. Een Nederlandse historie.
84648: KRUITHOF, T.W, - Vervolging èn Overwinning. Meditatief weekboek ten behoeve van de bezinning over de vervolgde kerk
54943: KRUITHOF, JOHAN E.A. - Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog
157544: KRUITWAGEN - - Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. 22 october 1874-11 mei 1954.
4134691: KRUIZE, F. - Goddelijke vrijheid. Een heilzame weg.
154483: KRUIZINGA, JAAP & ROLAND VAN TULDER & GERRIT VERMEER & JAN VONK [EDS. - ET AL.]. - Het XYZ van Amsterdam [2 Vols. Compl.].
110309: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof [2 Vols. Compl.].
102998: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
146203: KRUIZINGA, J. H. - Haal op die hei ! Grepen uit de geschiedenis van het heien [Pull up that ram !]. .
31133: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen
171195: KRUKONIS, GREG & TRACY L. BARR - Evolution For Dummies.
162677: KRUL-STEKETEE, MR. J. & DR. M. ZEEGERS [EDS.]. - De psychiatrie in het nederlands recht.
60403: KRULL. A.F. - Jacobus Koelman (Eene Kerkhistorische Studie)
88443: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
60402: KRULL. A. F. - Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie.
4016129: KRULL, A.F. (KOELMAN, JACOBUS) - Jacobus Koelman. Een kerkhistorische studie. (Diss.)
180162: KRUMBACHER, KARL - Die Photographie im Dienste der Geisteswissenschaften.
152370: KRUMBEIN, CARL - Der Herrgott von Bentheim. Ein Beitrag zur konstruktiven Darstellung frühromanischer Bildwerke.
151921: KRUMEICH, ANJA - Gezondheid en gezondheidszorg in Suriname. Een geannoteerde bibliografie [1900-1985].
90072: KRUMMACHER, G.D. - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen
55529: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks manna, voor reizigers door de woestijn
82915: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid, voorafgegaan door een levensschets van de schrijver
93362: KRUMMACHER, C.W. - Gulden woorden over de leer der vrije genade, aan alle ware christenen ter ernstige behartiging aangeboden
95815: KRUMMACHER, G.D. - De worsteling van de aartsvader Jakob en zijn zegepraal. Leerredenen over Genesis 32 : 24-31
4134591: KRUMMACHER, F.W. - Elias de Thisbiter. Beschouwd in zijne in- en uitwendige gedaante als gezant van God, bij de optreding voor den koning Achab. 20 Leerredenen. Leerrede over: Kon: XVII: 1.
158365: KRUMMEL, D.W. & STANLEY SADIE - Music Printing and Publishing [Dictionary of Music Printers & Publishers]. .
4060580: KRUPP, M. - De geschiedenis van de Joden in het Land Israël. Van de van van Jeruzalem tot het zionisme (70-1870)
53220: KRUSCHE, GÜNTHER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 24. Jahrgang. 1974 (4 volumes)
104663: KRUSE, PETRA [ED.]. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
170137: KRUSE, OTTO - Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium.
4300939: KRUSE, MARTIN (SPENER, PH.J.) - Speners Kritik am landesherrlichen Kirchenregiment und Ihre Vorgeschichte. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 10)
163440: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814.
4072051: KRUSEMAN, W.M. & RISPENS, J.A. - Grote denkers van hellas tot heden.
94827: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller, geboren 22 Juli 1817 en gestorven 4 Januari 1881, In Memoriam. Voor vrienden, overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
131393: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.Tweede Deel [only]
143197: KRUSENSTEIN, ADAM J. VON - Voyage Round the World in the Years 1803, 1804, 1805 and 1806. By Order of His Imperial Majesty Alexander the First, on Board the Ships Nadeshda and Neva, Under the Command of Captain A.J. Von Krusenstern [2 Text Vols. - only].
101796: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
90362: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe
160743: KRUYSKAMP, DR. C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. [2 Vols. Compl.].
130291: KRUYSKAMP, DR. C. - Nederlandsche volksboeken.
140049: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
101633: KRUYSKAMP, DR. C. [ED.]. - Vreemde-Woordentolk. Verklarend woordenboek van vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen
53717: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (with a summary in English)
96038: KRUYT, ALB. C. / ADRIANI, N. - De West-Toradjas op Midden-Celebes (4 delen) / De Oost-Toradjad van Midden-Celebes (3 delen) / De Bare'e sprekende Toaradjas van Midden-Celebes (de Oost-Toradjas). Platen en kaarten. (Totaal: 8 banden)
54609: KRYNEN, JACQUES - L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIIIe-Xve siècle
155160: KRZANOWSKI, WOJTEK - Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research.
180029: KRZEMINSKI, KASPER JAN - Herverpanding. Repledge of Collateral.
141026: KRZYSZTOFOWICZ, R. [ET AL.].BENEDEN: E. 2-5. - Water Repellency in Soils. Special Issue ' Journal of Hydrology ' .
156923: KRZYZANOWSKI, JULIAN - History of Polish Literature.
102594: KUBACH, HANS ERICH - Architektur der Romantik.
101257: KUBEK, ANTHONY - The Red China Papers. What Americans Deserve to Know about U.S.-Chinese Relations.
101314: KUBIN, ERNST - Die Reichskleinodien. Ihr tausendjährige Weg.
4014298: KÜBLER-ROSS, E. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
4061669: KÜBLER-ROSS, E. - De laatste uitdaging. Een zorgzame en verantwoordelijke benadering van mensen met aids.
144940: KUBOVA, ALENA - L'avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939.
103175: KUBRICK, CHRISTIANE [ED.]. [STEVEN SPIELBERG - FOREW.]. - Stanley Kubrick. A Life in Pictures.
150709: KUBY, ERICH - De Russen in Berlijn 1945.
154475: KUCICH, JOHN - Repression in Victorian Fiction. Charlotte Brontë, George Eliot and Charles Dickens.
170252: KUCKENBURG, MARTIN - Als der Mensch zum Schöpfer wurde. An den Wurzeln der Kultur.
4055338: KUCZUNSKI, ARN. (LUTHER, M.) - Verzeichnis einer Sammlung. von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach dem Originalen aufgenommen und bearbeitet.
121522: KUCZYNSKI, JÜRGEN - Die Geschichte der Lage der Arbeiter im englischen Kolonialreich. Von 1800 bis zur Gegenwart.
158314: KUCZYNSKI, ARNOLD [ED.]. - Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach den Originalen aufgenommen und bearbeitet. Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium.
84414: KUENEN, A. E.A. - Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (2 delen)
55006: KUENEN, A. - Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds (3 delen in 1 band)
4019500: KUENEN, A. - De profeten en de profetie onder Israël. Historisch-dogmatische studie.
4049039: KUENEN, A. - Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds.
4059901: KUENEN, C.S.M. - De pelgrimvaders. in Engeland, Nederland en Amerika. Naar het engelsch van E.R.Lee.
4059398: KUENZLI, A.E. - The Phenomenological Problem.
93085: KUES, NIKOLAUS VON - Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung. Die belehrte Unwissenheit (3 Teilen)
123088: KUFFLER, STEPHEN W. NICHOLLS & JOHN G. - From Neuron to Brain. A cellular Approach to the Function of the Nervous System.
170678: KUGEL, JAMES L. - The God of Old. Inside The Lost World of the Bible.
122079: KÜGELGEN, A. VON & F. VON KÜGELGEN [EDS.]. - Helene Marie von Kügelgen geb. Zoege von Manteuffel. Ein Lebensbild in Briefen.
4023488: KÜGELGEN, C. VON (LUTHER, M.) - Luthers Auffassung der Gottheit Christi.
102357: KÜGELGEN, WILHELM VON - Lebenserinnerungen des alten mannes [Vol. 3 only].
131605: KÜGLER, HERMANN - Medizin-Meteorologie nach den Wetterphasen. Eine ärztliche Wetterkunde.
92493: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. Met een levensschets van Wilhelmus Johannes Kühler door Mr Chr. P. van Eeghen
92494: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735. Eerste helft
92168: KÜHLER. W.J. - Het Socinianisme in Nederland
85794: KÜHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en dat aan de kweekschool der algemeene doopsgezinde sociëteit den 10den Februari 1913 uitgesproken.
93819: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
93958: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
93973: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. / Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735 (2 delen)
93994: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
4010006: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4038884: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven 1650-1735.
4054765: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4074814: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735, eerste helft.
53090: KÜHN-LUDEWIG, MARIA - Jiddische Bücher aus Berlin (1918-1936). Titel, Personen, Verlage. 2., ergänzte Auflage
110473: KUHN, HELMUT - Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik.
145931: KÜHN, HEINZ - Wilhelm Sollmann [2 Vols. Compl.]..
171196: KUHN, THOMAS S. - The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change.
102971: KUHN, CHARLES L. - German and Netherlandish Sculpture 1280-1800.
140880: KUHN, FRANZ [TRANSL.]. - Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen.
100394: KÜHN, HERBERT - Mensen in de oertijd [3 Vols. Compl.].
146060: KÜHN, JOACHIM [ED.]. - Das Ende des maximilianischen Kaiserreichs in Mexico. Berichte des kóniglich preussischen Ministerresidenten Anton von Magnus an Bismarck 1866-1867.
61017: KUHN, MANFRED - Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Lautern 1576-1583 (Schriften zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslautern, band 3)
163448: KUHN, DR. AUGUST [ED.]. - Der Freimüthige oder Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser.
158086: KUHN, DOROTHEA [& ANNELIESE KUNZ & MARGOT PEHLE]. - Cotta und das 19. Jahrhundert. Aus der literarischen Arbeit eines Verlages. Ständige Ausstellung des Schiller-Nationalmuseums und des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Meckar.
157836: KÜHN-LUDEWIG, MARIA [ED.]. - Johannes R. Becher - Heinrich F.S. Bachmair. Briefwechsel 1914-1920. Briefe und Dokumente zur Verlagsgeschichte des Expressionismus.
4142491: KUHN, TH.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties.
4142739: KUHN, H. - Das Sein und das Gute.
4143036: KUHN, TH.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Vertaling B.Willink.
4071957: KÜHN, H. - Mensen in de oertijd. 3 dln.
4068647: KÜHN, A. - Dein Ruf hat uns getroffen.
89735: KÜHNE, KLAUS-JÜRGEN / REINERS, JAN - 100 legendäre Dampfloks
102542: KÜHNEL, HARRY [ED. - ET AL.]. - Alltag im Mittelalter.
155895: KÜHNEMANN, HELMUT - Geiten houden. Rassen - Huisvesting - Voeding - Gezondheidszorg - Producten.
130136: KÜHNEN, GERHARD - Auf Schusters Rappen. Eine niederrheinische Lebensgeschichte.
161066: KÜHR, E.L.M. [HANS CLAASSEN & HARRY POEZE [ INTROD.]. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeling.
5853: KUICK VAN MIEROP, KORNELIUS - Verzaameling van eenige Uytgelezene en Doorwrochte Bybelstoffen, by wyze van Leerredenen zaamengestelt, en in handschrift nagelaten. Uitgegeven onder het opzicht eenes Godgeleerden van de Kerke dezes Lands. Met eene nodige Voorrede voorzien.
4071745: KUIJER, GUUS - Het doden van een mens.
166404: KUIJER, PROF. MR. M. - Van Lawness naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Fac. der Rechtsgeleerdheid van de VU te Amsterdam.
101004: KUIJER, J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellanske Lov.
4143842: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis.
4137144: KUIJER, GUUS - Izebel van Tyrus. Roman.
105008: KUIJER, DRS. P.TH.J. - 's-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629.
165929: KUIJK, W. [SIMONS - INTROD.]. - Kaartboek van Gelderland 1843.
102621: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijks boekenmarkt / 91 Pictues of a Weekly Book Market.
82519: KUIJPER, A. - Calvinism, Six Stone-lectures
100072: KUIJPER, J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
92709: KUIJPER, A. - Vier uwe vierdagen, meditatiën
88686: KUIJPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (3 delen)
165679: KUIJPER, JAN - Wendingen. Sonnetten 1970-1990.
162447: KUIJPERS, JOKE & ANNE-DIRK RENTING & ANNE S. KORTEWEG & JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.]. - Boeken van Oranje. De Oranje-Nassaubibliotheek ten tijde van Willem III.
155751: KUIJPERS, P.J.M. - Structure and Properties of High Temperature Molecules by Microwave Absorption Spectroscopy.
84529: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. (12 delen)
156358: KUIJT, JOB - A Revision of Dendrophthora [Loranthaceae].
154708: KUIJTEN, C.F. - Drugs & Gedrag. 'Signs and Symptoms' van druggebruikers.
104021: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer.
157456: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
91883: KUIKEN, KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
4063527: KUIKEN, KEES - Het leven, het lijf, de liefde en de leer. Vrijmoedige verkenningen in de wereld van Boeddhisme en Taoïsma.
145587: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
181059: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutphen. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
30641: KUILE, E.H. TER - De schoonheid van ons land. Bouwkunst. Kastelen en adellijke huizen. 123 foto's van Hans Sibbelee
164328: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
151164: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutfen. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
103123: KUILE, ONNO TER - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lives.
102972: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
150102: KUILENBURG, WOUT VAN - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / Kuijte.
4045557: KUILMAN, M.C.D. (PLATO) - Gedachten over geluk en adel bij Platoon. (Diss.),
160797: KUILWIJK, KEES JAN - The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights ?
61361: KUINDERSMA, HENK - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl op zoek naar een aanpak van de godsdienstige communicatie in de protestants-christelijke basisschool
4041195: KUINDERSMA, H. - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl. (Diss.)
82058: KUIPER, ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
84319: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid
142459: KUIPER, MARCEL & ROB KERSBERGEN - De Vyerighe Colom. Atlas verthonende de 17 Nederlandsche Provintien. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1660 door Jacob Aertsz. Colom.
110656: KUIPER, WILLEM & ROB RESOORT [EDS.]. - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
110871: KUIPER, HENK - Huttonia. De droom die geen werkelijkheid mocht worden. De woonavonturen van Henk Kuiper.
100157: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als Bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I [ All Publ.].
95138: KUIPER, GERRIT - Orbis Artium en Renaissance. Cornelius Valerius en Sebastianus foxius Morzillus als bronnen van Coornhert (Deel 1)
47937: KUIPER, D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Jaargang 1-6
88900: KUIPER, J. - Van de Worstelingen aller Eeuwen. De geschiedenis van Gods Kerk op aarde. (4000 v. Chr. - 1906 n. Chr. Van de schepping der wereld tot op onzen tijd.)
53688: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 9
152511: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & DRS. H.C. ENDEDIJK [EDS. - ET AL.]. - "Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 [Volume 3 - 1995]. "" Over de Tweede Wereldoorlog ""."
121250: KUIPER, ROEL - ' Tot een voorbeeld zult gij blijven '. Mr. Groen van Prinsterer [1801-1876].
83533: KUIPER, WIM - Stad zonder grendels. Kroniek van de Wederdopers van Münster 1534-1535
94777: KUIPER, E.T. - Het geuzenliedboek, naar de oude drukken (2 delen)
152510: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & DRS. H.C. ENDEDIJK [EDS. - ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 [Volume 2 - 1994].
4074311: KUIPER, R. & BOUWMAN, W. - Vuur en vlam. Deel 3. Kinderen van de Vrijmaking.
154732: KUIPER, JACOB - Wat een weer. Over ijs, as en vuur in de atmosfeer.
82520: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905) jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jaargang 9
83531: KUIPER, FRITS - A small triptych of our liberation the images of Barth, Rosenzweig, Lenin
162328: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & PROF. DR. G.J. SCHUTTE [EDS.]. - Het Kabinet Kuyper 1901-1905.
4133416: KUIPER, H. - By Grace Alone. A Study in Soteriology.
150626: KUIPER, J. [DR. P.J. KROMSIGT - INTROD.]. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven in Nederland [Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven van het Nederlandsche Volk 626-1900].
54815: KUIPER, D.TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 2 en 3
82418: KUIPER, FOEKE H. - Op zoek naar beter Bijbels onderwijs
4004405: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter bijbels onderwijs. Een exploratief onderzoek naar de eigenlijke problematiek van bijbels onderricht aan de hand van katechetisch materiaal. (Diss.)
4143872: KUIPER, A. (HERZBERG, ABEL J.) - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
103232: KUIPERS, JAN J.B. & DOEKE ROOS & JAN DE QUELERY - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
153747: KUIPERS, MARIETJE E. [ED.]. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902.
121532: KUIPERS, E. [TEXT] & J.P. MIERAS & M. PLATE - PHOTOGR.]. - Brugge die Schoone.
4006675: KUIPERS, R. (RITSCHL, A.) - De theologie van Albrecht Ritschl. Eene historisch-dogmatische studie. (Diss.)
89814: KUIPERS, JAN J.B. - Maritieme geschiedenis van Zeeland. Water, werk, glorie en avontuur.
122578: KUIPERS, OTTO & JACOB VAN SLUIS [EDS.]. - Nei bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries.
52442: KUIPERS, R.K. - Encyclopaedisch woordenboek
90203: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER - Van schandsteen tot straatkapel. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland.
160756: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
157146: KUIPERS, ABE - A van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar het wel en wee van een van de eerste grote Groninger industrieen, met medewerking van W.K. van der Veen, Gemeentearchief Groningen.
156866: KUIPERS, REINOLD - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo & De boekvormer [2 Vols.].
141443: KUIPERS, ABE [ED.]. - Opschrift, op schrift van Egyptische schrijvers tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
90201: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland.
90202: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatgeschiedenis in Zeeland.
90209: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER - Van obelisk tot oorlogsgraf. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland, deel 2.
90211: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
130596: KUITENBROUWER, M. & M. LEENDERS [ED.] - Geschiedenis van de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
4138335: KUITENBROUWER, J. - Totaal Hedenlands. Twintig jaar taaltrends.
122366: KUITERS, R.R.F. & D.L.J. TAVY & T.C.A.M. VAN WOERKOM [EDS.]. - Een Haagsche neuroloog. Liber amicorum ter nagedachtenis aan Lambertus Jacobus Endtz.
156413: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900.
162747: KUITERT, LISA - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996 [5 Vols. in Slipcase - Compl.].
157992: KUITERT, LISA & MENNO ANBEEK [EDS.]. - Zeerovers. Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep.
153285: KUITERT, LISA & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literair album.
158289: KUJOTH, JEAN SPEALMAN - Book Publishing Inside Views.
4276064: KUKE, H.J. - Die Frauenkirche in Dresden. Ein Sankt Peter der wahren evangelischen Religion.
153502: KULAWIK, TERESA - Wohlfahrtsstaat und Mutterschaft. Schweden und Deutschland 1870-1912.
162230: KULAWIK, TERESA & BIRGIT SAUER [EDS.]. - Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer Politikwissenschaft.
4140915: KULBARZ, VAN - 365 Boeddhistische wijsheden. Elke dag een goede dag.
161860: KULISCHER, JOSEF - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit [2 Vols. Compl.].
130945: KULISCHER, DR. JOSEF - Russische Wirtschaftsgeschichte [Volume 1 - All Published]
4137202: KULKA, O.K. & MENDES-FLOHR, P.R. (ED.) - Judaism and Christianity under the Impact of National Socialism.
60408: KULLING. S.R. - "Zur Datierung der ""Genesis-P-Stucke"" (Namentlich des Kapitels Genesis XVII"
4141558: KÜLLING, S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII.
4010704: KÜLLING, S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII. (Diss.)
163987: KULUNDZIC, ZVONIMIR - Gutenberg und sein Werk im slawischen Süden / Gutenberg i njegovo djelo na Salvenskom jugu.
101163: KUMANIECKI, KAZIMIERZ - Les discours égarés de Cicéron ' pro Cornelio '.
157684: KUMAR, ANJALI - Access To Financial Services In Brazil.
4071613: KÜMMEL, HORST - Der moderne Mensch vor der Gottesfrage. Eine theologisch-philosophische Neubesinnung.
4048884: KÜMMEL, W.G. - Promise and Fulfilment. The Eschatological Message of Jesus.
164786: KUMMELING, MR. H.R.B.M. - Advisering in het Publiekrecht. Een rechtsvergelijkende studie.
166632: KUMMELING, PROF. MR. H.R.B.M.& PROF. MR. C.A.J.M. KORTMAN & PROF. MR. L.F.M. VERHEY - De parlementaire enquête in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
150933: KUMMER, E. & H. VERHAAR - Over ' De avonden ' van Gerard Kornelis van het Reve.
167542: KÜMMERLING, HARALD [ED.]. - Paradisus Musicus. Muziek en samenleving in Rubens' tijd.
130457: KUMMERLING, PROF. MR. H.R.B.M. [ED. - ET AL.] - Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek
104004: KUN, CHENG [ED.]. - De Verboden Stad. Hofcultuur van de Chinese keizers / The Forbidden City. Court Culture of the Chinese Emperors (1644-1911).
152597: KUNÉ, J.H. - Die Auferstehung Christi im deutschen religiösen Drama des Mittelalters.
95193: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid. Herinneringen
4025494: KÜNG, H. - Bestaat God?. Antwoord op de vraag naar God in deze tijd.
4015488: KÜNG U.A. H. - Christentum und Weltreligion. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus.
4012909: KÜNG, H. - Christ sein.
4012911: KÜNG, H. - Ewiges Leben?.
171118: KÜNG, HANS - Ewiges Leben.
93489: KÜNG, HANS - Erkämpfte Freiheit. Erinnerungen
31909: KÜNG, HANS - Het jodendom. Wezen, geschiedenis en toekomst
4025481: KÜNG, H. - Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung.
171197: KÜNG, HANS - Christ sein.
171198: KÜNG, HANS - Ewiges Leben.
4062370: KÜNG, H. - Kentering in de theologie. Naar een oecumensiche theologie van de postmoderne tijd.
170126: KÜNG, HANS - Existiert Gott ? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
90242: KÜNG, GUIDO - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.
60409: KUNG. H. - Rechtfertigung (Die Lehre Karl Barths und eine Katholische Besinnung, mit einem Geleitbrief von Karl Barth)
171114: KÜNG, HANS - Christ sein.
93488: KÜNG, HANS - Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen
122470: KÜNG, HANS - Credo. La confession de foi des apôtres expliquée aux hommes d'aujourd'hui.
151201: KÜNG, HANS - Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg.
95189: KÜNG, HANS - Het Jodendom. Wezen, geschiedenis en toekomst
4072515: KÜNG, H. & KUSCHEL, K.J. - Dialog mit Hans Küng. Mit Hans Küngs Abschiedsvorlesung.
4054728: KÜNG, H. - Grote christelijke denkers. Paulus, Augustinus, Schleiermacher, Barth, e.a.
4036130: KÜNG, H. & BECHERT, H. - Boeddhisme. (Christendom en wereldgodsdienst 3)
167116: KUNHI KRISHNAN, T.V. - Chavan and the troubled decade.
151852: KUNIHOLM, BRUCE R. - The Origins of the Cold War in the Near East. Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece.
156392: KUNITZ, STANLEY J. & HOWARD HAYCRAFT [ED.]. - British Authors Before 1800. A Biographical Dictionary.
130784: KUNJ, DR. A.K.C. - The Golden Beads. A Compilation from leading Materia Medica of Kent, Boericke, Clarke, Blackwood and Allen.
153510: KUNKAT, CORNELIE - Sidney Hook. Intellektueller zwischen Marxismus und Pragmatismus.
164333: KUNKEL, WERNER - Besitz- und sozialgeschichte des Zisterzienserinnenklosters Tiefenthal in Rheingau.
162789: KUNNEMAN, FRANK - Over het inleiden tot de rechtswetenschap. De wenselijkheid en mogelijkheid van een encyclopedische inleidingstheorie.
4139397: KUNNEMAN, H. & VRIES, H. DE (ED.) - Enlightenments. Encouters between Critical Theory and Contemporary French Thought.
4143542: KÜNNETH, W. (ROSENBERG, A.) - Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nordlichen Mythus und dem biblischen Christus.
4071439: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
4012912: KÜNNETH, W. - Glauben an Jesus?. Die Begegnung der Christologie mit der modernen Existenz.
4056477: KÜNNETH, W. - Theologie der Auferstehung.
4056991: KUNST, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Martin Luther und die Kirche. Von der Kirche was, wer und wo sie sei und woran man sie erkennen soll.
4023677: KUNST, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ein Hausbuch.
121196: KUNST, MR. A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende Eeuw.
164074: KUNST, RENÉ & GOFFE JENSMA & PAUL TH. KOK & YME KUIPER [EDS. - ET AL.]. - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
162640: KUNST, MR. A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht [2 Vols. Compl.].
93390: KUNTZMANN, R. / SCHLOSSER, J. - Études sur le Judaïsme Hellénistique. Congrès de Strasbourg (1983)
30801: KUNTZMANN, RAYMOND / DUBOIS, JEAN-DANIEL - Nag Hammadi. Évangile selon Thomas. Textes gnostiques aux origines du christianisme
91146: KUNZ, A.J. - Als een prachtig boek. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie.
101779: KUNZ, G.G. - Oude- en nieuwe gasthuis 1252-1977.
165112: KUNZ, ANDREAS & MARTIN VOGT [EDS]. - Nation, Staat und Demokratie in Deutschland. Ausgewählte Beiträge zur Zeitgeschichte von Karl Otmar Freiherr von Aretin. Zum 70. Geburtstag des Verfassers.
158258: KUNZ, DR. HARALD - 125 Jahre Bote & Bock 1838-1963.
157740: KUNZE, HORST - Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
153082: KUNZE, MAX [ED. - ET AL.]. - Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und in Charlottenburg Berlin.
153869: KUNZE, REINER - Über, o über dem Dorn. Gedichte aus 100 Jahre S. Fischer Verlag.
131383: KUNZE, MICHAEL - Highroad to the Stake. A Tale of Witchcraft.
167245: KUNZE, HORST - Alles für das Buch.
166830: KUNZE, HORST - Buchgefährten. Aufsätze aus sechs Jahrhunderten über Buchgestalter, Verleger, Buchhändler und Bibliothecare.
157147: KUNZE, HORST & HANS-JOACHIM WALCH - Das grosse Buch vom Buch. Eine Geschichte des Buches und des Buchgewerbes von den Anfängen bis heute vorgestellt in Wort und Bild.
92624: KÜNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw
162086: KUNZENDORF, ROBERT G. & BENJAMIN WALLACE. - Individual Differences in Conscious Experience.
4021873: KÜNZI, M. - Das Naherwartungslogion Matthäus 10,23. Geschichte seiner Auslegung. (Beitr.zur Gesch.der Biblischen Exegese 9)
150847: KUO, SIMMONE - Yin-Yang in Tai-Chi Chuan and Daily Life.
151324: KUPCIK, IVAN - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
166285: KUPERUS, SJOERD [ILLUSTR.]. & DR. JAC. P. THIJSSE [TEXT] - Nederlandsche vogels.
154551: KUPERUS, MARGA & HARKOLIEN MAEINSMA [EDS.]. - Altijd op reis. Architecten uit de voormalige Nederlandse koloniën aan het werk.
150676: KÜPPERS, LEONARD & PAUL MIKAT - Der Essener Münsterschatz.
144058: KÜPPERS, HARALD - Farbenatlas. Über 5500 Farbnuancen mit Kennzeichnung und Mischanleitung.
150699: KÜPPERS-LISSITZKY, SOPHIE [HERBERT READ - INTROD.]. - El Lissitzky. Life - Letters - Texts [in Slipcase].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1