Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4075350: PROCEE, H. - De nieuwe ingenieur. Over techniekfilosofie en professioneel handelen.
4075596: PROCEE, H. (RED.) - Het beest in de mens. Bijdragen van Hans Achterhuis, Piet Vroon e.a.
4137916: PROCKSCH, O. - Die Genesis übersetzt und erklärt.
142941: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
142942: PROEME-HEINZE, BRIGITTE - Duits [Wat & Hoe].
4300962: PROLINGHEUER, HANS (BARTK, K.) - Der Fall Karl Barth. Chronographie einer Vertreibung 1934-1935.
4069418: PRONK, P. - In zonde ontvangen en geboren. (Met o.a. J.Siebelink, W.Aantjes, C.den Heyer) Tien bekende en onbekende Nederlanders over hun afscheid van de orthodoxie.
89590: PRONK, M. - Roeping, preken over het leven van Abraham. / Verbond, preken over het leven van Abraham. (2 delen)
86875: PROOIJEN, J. VAN - Weid mijn schapen. Tiental predikaties.
87454: PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn. Met portret en 5 Emblema's.
89463: PROOSDIJ, C. VAN - De profeet Daniël. (2 delen in 1 band)
84573: PROOSDIJ, C. VAN - Door het geloof. Een twaalftal predikatiën over Hebreën XI
4134346: PROOSDIJ, C.VAN (BEZA, TH.) - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn.
4024410: PROOSDIJ, B.A. VAN (KING, L.W.) - "L.W.King's Babylonian Magic and Sorcery. Being The Prayers of the Lifting of the Hand"". Opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien. (Diss.)"""
81202: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche letterkunde als spiegel der cultuur (complete set)
4137835: PROOST, K.F. - De bergrede. Hare herkomst en strekking.
91584: PROP G. - De historie van het Oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543)
101532: PROPERTIUS & H.E. BUTLER (TRANSL.) - Propertius.
143085: PRÖPPER, HENK - Waterlanders. Bespiegelingen over de moraal van Nederland.
4135163: PROTHERO, R.E. - The Psalms in Human Life.
122176: PROVOOST, ARNOLD [ED.]. - De Atheense politieke idealen in beeld. Interpretatie van de Parthenon-sculpturen.
121835: PROVOOST, DR. G. - De Vossen. 60 jaar Verbond van Vlaamse Oudstrijders [1919-1979].
122987: PROVOOST, ARNOLD & JAN VAES & JOHNNY PELSMAEKERS [EDS - ET AL.]. - De materiële cultuur van de eerste christenen.
123109: PROVOYEUR, PIERRE [ED.]. - Le Temple. Représentations de l'architecture sacrée.
89761: PROVOYEUR, PIERRE - De Bijbelse boodschap van Chagall in pastel.
123047: PRUD'HOMME VAN REINE, DR. R.B. [ET AL.]. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
143571: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
4134318: PRUDENCIO, AURELIO - Obras Completas. Edicion bilinguë. Introducciones de Jose Guillen et Isidore Rodriguez.
91663: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen
5631: PRUSCHENCCIUS, JOHANNES GEORGIUS - Geestelijcke Medicyne tegen de Melancolye ofte Swaermoedigheydt. Voor-geschreven den bedroefden benauden ende aengevochtene herten. Den Vierden Druck. Vermeerdert met een geestelijck Preservatijf tegens den eeuwigen doodt, uyt Joannis 8. vers 51. Mitsgaders Een Antwoorde op de Vrage: Of een Mensche selfs sijn Leven verlengen ofte verkorten kan.
8844: PRUSCHENCCIUS, JOHANNES GEORGIUS - Geestelijcke Medicyne tegen de Melancolye ofte Swaermoedigheydt. Voor-geschreven den bedroefden benauden ende aengevochtene herten. Den Vierden Druck. Vermeerdert met een geestelijck Preservatijf tegens den eeuwigen doodt, uyt Joannis 8. vers 51. Mitsgaders Een Antwoorde op de Vrage: Of een Mensche selfs sijn Leven verlengen ofte verkorten kan.
146078: PRUSEK, JAROSLAV - Chinese Statelets and the Northern Barbarians 1400-300 B.C.
4059322: PRUYSER, P.W. - Die Wurzeln des Glaubens. Eine Psychologie des Glaubens.
103792: PRYCE, WILL - Architectuur in hout. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis.
121271: PRYSTOWSKY, ERIC N. [ED.]. - Cardiac Arrythmias: Diagnostics and Treatment [CD-Rom].
201608: N.T./PSALMS - Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
9859: PSALMS/DUPUIHERBAULT, F. GABRIEL - Les Psalmes de David, tradvicts av pres de leur sens propre & naturel. En faueur de tous bons Catholiques, specialement dediez à loüer continuellement Dieu, en sa saincte Eglise. Par F. Gabriel Du-Puiherbaut, de l'ordre de Font-Eurauld. En la fin sont adioustées LII. oraisons à dire par chascun Dimenche de l'Année: ensemble vne exposition sur l'Oraison Dominicale.
92111: PSEUDO-ABDIAS - De Apocryfe Evangeliën, benevens de geschiedenis der apostelen. Volgens de uitgaven van Fabricius, Thilo en Borberg, overgezet en met inleidingen en aanteekeningen voorzien
4138945: PSEUDO-MAYNE, - Über das Bewusstsein 1729. Übersetzt und mit Anmerkungen hrsg. von R.Brandt. English-Deutsch.
4138946: PSICHARI, ERNEST - Oeuvres complètes. (Tome 1 et 2). I.Carnets de Route. Terres de Soleil et de Sommeil. II.L'Appel des Armes. Les Voix qui Crient dans le Désert.
123411: PSIHOYOS, LOUIE & JOHN KNOEBBER. - Hunting Dinosaurs. On the Trail of Prehistoric Monsters.
121517: PSYCHOLOGY - Depression Treatment in the New Millennium.
90971: PU, LU - Volkstümliches chinesisches Spielzeug
121148: PUCHINGER, DR. G. - Landvoogd en minister.
85419: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl
83678: PUCHINGER, G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939 (deel III)
85084: PUCHINGER, G. - In memoriam Dr. Abraham Kuyper. 1920, 8 November, 1950
100807: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945.
146001: PUCHINGER, DR. G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper [1837-1867].
4039049: PUCHINGER, G. (RED.) (SCHILDER, K.) - Ontmoetingen met Schilder. 1890 - 19 december 1990. W.Albeda, A.Th.v.Deursen, O.Jager, J.Veenhof e.a.
4142929: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met de jaren dertig. (Compleet in 2 dln.)
92219: PUECH, HENRI-CHARLES - Le manichéisme, son fondateur - sa doctrine
142477: PUHLMANN, DR. C.G. - Handbuch der Homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen Untersuchung Kraker und zu deren deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen. In Verbindung mit mehreren Ärzten herausgegeben.
94892: PUIJENBROEK, F.J.M. VAN - Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw
100877: PULLE, PROF. DR. A. - Naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea met de derde Nederlandsche expeditie.
110884: PULLES, DR. J.A.M. - Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijk proza.
4034543: PULVER, M. - Symbolik der Handschrift. (mit 186 Figuren)
122153: PUNTILA, L.A. [C.-A. VON WILLEBRAND - TRANSL.]. - Politische Geschichte Finnlands 1809-1977.
101129: PUPPI, LIONELLO - Andrea Palladio.
103333: PURKIS, HELEN M.C. - La magnifique Entrée de François d'Anjou en sa ville d' Anvers. Anvers, Christophe Plantin MDLXXXII.
145936: PURUCKER, G. DE - Occult Glossary. A Compendium of Oriental and Theosophical Terms.
145454: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
145453: PURVIS, ALSTON W. - H.N. Werkman.
104820: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design 1918-1945.
4035553: PURWANTO, L.H. - Indonesian Church Orders and Scrutiny. The relation between the Church Members and the Church Office-Bearers: How it is and how it should be. (Diss.)
110535: PUSCHMANN, PAUL - Casablanca: A Demographic Miracle on Moroccan Soil
93280: PUSEY, PHILIPPUS EDWARDUS - Tetraeuangalium Sanctum, juxta simplicem syrorum versionem. Ad fidem codicum, massorae, editionum, denuo recognitum. Accedunt capituloru, notatio, concordiarum tabulae translatio Latina, annotationes
121046: PUT, EDDY & CRAIG HARLINE [EDS.]. - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van Bisschop Mathias Hovius 1542-1620.
4135983: PUT, E. & HARLINE, C. (HOVIUS, M.) - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620
61104: PUTMAN, WILLEM - Godsbeelden en Levensverhaal. Een onderzoek met behulp van de Waarderingstheorie en de Zelfconfrontatiemethode naar de betekenis van persoonlijke godsbeelden
94995: PUTNAM, RUTH - Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Nieuwe Uitgave door A.H.P. Blaauw. Met 32 platen van J.H. Isings Jr.
4044734: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
84464: PUTTE, J.C.M. VAN DER - De dogmatische waarde van de theologische redeneering
4139658: PUTTE, J.C.M. V.D. - De dogmatische waarde van de theologische redeneering. (Diss.)
4072483: PUTTE, P.C.A. VAN (DULLAERT, H.) - Heijemn Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder: commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk.
101381: PUTTEN, DR. MAARTJE VAN - Making Banks Accountable. Policing the banks: accountable mechanisms for the financial sector.
110327: PUTTEN, JAN VAN - Democratisering in de Sovjetunie.
101990: PUTTEN, JAN VAN DER - His Word is the Truth. Haji Ibrahim's Letters and other writings.
60574: PUTTEN. J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen (Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gerefomeerden en Christelijke Gereformeerden)
92044: PUTTERS, KIM E.A. - Lokaal verzorgd. Verschuivend bestuur en hybridisering in de zorg en dienstverlening
130382: PUYN, A. & P. THEISSEN - 1948 - Währungsreform. Vierzig Jahre danach in Kleve - Kalkar - Bedburg - Hau - Kranenburg - Uedem.
104051: PUYVELDE, DR. LEO - De Belgische schilders in Holland. Hoe zij Holland zagen.
104886: PUYVELDE, LEO VAN - La Peinture Flamande au Siècle des Van Eyck.
143855: PYANE, ROBERT - Marx.
4072459: PYE, MICHAEL - Macmillan Dictionary of Religion.
101643: PYNE, KEVIN [ALICE OSWALD - FOREW.]. - Further up the River and Fifty other Poems.
81859: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap, omtrekken en figuren
81860: QUACK, H.P.G. - Het staatswezen in de XIVde eeuw, historisch ontwikkeld
4141718: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en stelsels. (compleet in 6 dln.).
144365: QUAERENDO - Quaerendo. A Quarterly Journal from the Low Countries devoted to Manuscripts and Printed Books [The First 19 Years in Succession].
143086: QUAK, AREND - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt.
131399: QUARITCH, BERNARD [ED.] - Contributions Towards a Dictionary of English Book-Collectors as also of some Foreign Collectors. Whose Libraries were incorporated in English Collections or whose Books are chiefly met with in England.
142786: QUARLES, BENJAMIN [JAMES M. MCPHERSON - INTROD.]. - Frederick Douglass.
104814: QUARLES VAN UFFORD, JHR. DR. C.C.G. - CYP - Frédéric Faber [1782-1844]. Koninklijk Porselein uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Met transcripties van brieven en documenten / Porcelaine Royale du Royaume Uni des Pays-Bas 1815-1830. Avec transcriptions de lettres et de documents
4134252: QUASTEN, J. - Patrology. I.The beginnings of Patristic Literature. II.The Ante-Nicene Literature after Irenaeus. III.The Golden Age of Greek Patristic Literature etc.
145095: QUAY, P.P. DE - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand. rijsverhandelingen over godsdienst, zedenkunde en burgerlijke maatschappij in Nederland aan het einde der 18e eeuw.
121220: QUAY, PIET DE - De vlucht in autoriteit en irrationaliteit. Mentaal onbehagen als voedingsbodem voor het Fascisme.
101644: QUEEN, ELLERY [ED.]. - The Queen's Awards. Seventh Series. Prize-winning detective stories from Ellery Queen's Mystery Magazine.
4141147: QUEIRUGA, A.T. - Die Wiederentdeckung der Schöpfung. Für eine menschliche Religion. Übersetzt von U.Petersen.
4137566: QUELLER, D.E. - The Fourth Crusada. The Conquest of Constantinople 1201-1204.
100640: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La incorporacion de Granada a la corona de Castilla. Actas des symposium conmemorativo del quinto centenario [Granada 2 al 5 diciembre de 1991].
100919: QUESADA, MIGUEL ANGEL LADERO - La formacion medievan de España. Territorios, Regiones, Reinos.
4044061: QUESNEL, M. - Het Evangelie van Mattheus voor de gemeente toegelicht. Vrij gevolgd door J.P.Hasebroek.
102624: QUÉTEL, CLAUDE [JEAN BERNARD - PHOTOGR.]. - Der Mont-Saint-Michel.
102790: QUETTE, ANNE-MARIE - Louis XIII - Louis XIV [Volume: Le Mobilier Français].
4138943: QUICK, O.C. - Doctrines of the Creed. Their Basis in Scripture and their Meaning To-day.
4039118: QUIN, M. - The Problem of Human Peace. Studied from the Standpoint of a Scientific Catholicism.
104357: QUINE, W.V. - The Ways of Paradox and other essays.
88028: QUINET, EDGAR - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Vrij naar het Fransch.Met het facsimile van Marnix' handschrift en vele aanteekeningen en bijlagen.
101645: QUINN, TOM - Life on the Old Farm. From Edwardian Times to the Coming of Mechanization.
143674: QUINN, D.B. & A.N. RYAN - England's Sea Empire.
91288: QUINT, S. GOUDA - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel, 1926-1940.
102175: QUINT, JOSEF - Textbuch zur Mystik des Deutschen Mittelalters. Meister Eckhardt. Johannes Tauler. Heinrich Seuse.
85166: QUINTET - Serge Batourine. Een Russisch verhaal uit onze dagen
121255: QUINTIENS, ETIENNE [INTROD.]. - In de wereld, maar niet van de wereld. Christenen en Economie.
52256: QUINTIUS, J. - De Koning in Zijn Schoonheid
8845: QUINTIUS, JOHANNES - Wraack-Toneel Handelende van de sonden van Neder-Landt. Waer over God, soo der niet in voorsien en wort, sijn Toorn vanden Hemel openbaren sal. Voorgestelt uyt de woorden Jeremia 18. 11.
5171: QUINTIUS, JOHANNES - Wraack-Toneel Handelende van de sonden van Neder-Landt. Waer over God, soo der niet in voorsien en wort, sijn Toorn vanden Hemel openbaren sal. Voorgestelt uyt de woorden Jeremia 18. 11.
142916: QUINTON, RENÉ - Maximes sur la guerre.
144035: QUINTUS HORATIUS FLACCUS [DR. B.L.MEULENBROEK - INTROD. & TRANSL.]. - Carmina-Iambi. Ingeleid, vertaald en toegelicht.
87784: QUISPEL, G. - Asclepius. De volkomen openbaring van Hermes Trismegistus.
4062914: QUISPEL, G. (VALENTINUS) - Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid.
95170: QUISPEL, GILLES - Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid
95171: QUISPEL, GILLES - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie
86529: QUISPEL, G. - Van unnik als geleerde
95178: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen
145162: QUISPEL, G. [ED.]. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
121357: QUISPEL, GILLES [ET AL.]. - Mystiek in onze tijd. Wat westerse mystici van vroeger en nu ons te zeggen hebben.
93591: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen
93263: QUISPEL, GILLES - Het Evangelie van Thomas, uit het koptisch vertaald en toegelicht
4139151: QUISPEL, G. (RED.) (GNOSIS) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie.
55076: QUISPEL, GILLES - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen
121223: QUODBACH, GUIDO - Ferdinando I de Medici. Aspecten van Beeld en Zelfbeeld. Doelstellingen en methoden van propaganda gedurende de regeerperiode van groothertog Ferdinando I van Toscane [1587-1609], afgezet tegen de meningen van tijdgenoten.
89025: QUOERENDO - Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University.
94339: QUONIAM, TH. - Érasme
90721: RAABE, PAMELA - Imitating God. The Allegory of Faith in Piers Plowman B.
4011611: RAABE, A. - Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Dichtung und Wahrheit um den Menschen - um Tod und Leben.
122219: RAABE, CHRISTINE HENRIËTTE - Bijdrage tot de kennis van het Hindoesche doodenritueel. Tweede en derde hoofdstuk van het Baudhayanapitrmedhasutra. Tekst met aanteekeningen.
131090: RAABE, PAUL - Ein Schatzhaus voller Bücher. Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
84439: RAABE, A.H. - Mr. J.J.L. van der Brugghen herdacht. Bij gelegenhei van de inwijding der herbouwde school op den klokkenberg te Nijmegen. 6 Mei 1887
100641: RAAD, ANDRÉ VAN & NORBERT VOORWINDEN [ED.]. - Studien zur Linguistik und Didaktik. Festschrift für C. Soeteman.
131029: RAADT-APELL, M.J. DE - De batikkerij Van Zuijlen te Pekalongan. Midden-Java [1890-1946]
122975: RAAF, DR. K.H. DE - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
143079: RAAIJMAKERS, PROF. MR. M.J.G.C. & PROF. MR. H.C.F. SCHOORDIJK & PROF. MR. B. WACHTER [EDS.]. - Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw BW. Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK.
105118: RAAK, RONALD VAN - Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus - Spinoza - Thorbecke - Multatuli - Huizinga & anderen.
92643: RAAK, RONALD VAN - In naam van het volmaakte. Conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn.
93001: RAAK, CEES VAN - Vorstelijk begraven en gedenken. Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
145785: RAAK, CEES VAN - Dodenakkers. Kerkhoven, begraafplaatsen, grafkelders en grafmonumenten in Nederland.
144263: RAALTE, DR. E. VAN [MR. P.P.T. BOVEND[EERT & MR. H.R.B.M. KUMMELING - EDS.]. - Het Nederlandse Parlement.
88006: RAALTE, E. VAN - De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952
4022932: RAALTE, J.V. - Een losser gegeven. De betekenis van het boek Rut voor onze tijd.
4000604: RAALTE, J.V. - "Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland?. De geschiedenis van de Kruisgezinden""."""
94691: RAALTEN, FRANS VAN - Schaamte en existentie. Een onderzoek naar de plaats en de werking van de schaamte in de menselijke existentie in het bijzonder met betrekking tot het werk van Soren Kierkegaard
4142320: RAALTEN, F.VAN - Angst. Een wijsgerig-antropolische beschouwing.
4137712: RAALTEN, F. VAN (FREUD, S.) - De ontwikkeling van het Ik. Essay over Freud.
92322: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek, 1672-1985
122963: RAAY, STEFAN VAN - Imitation and Inspiration. Japanese Influence on Dutch Art.
102382: RABE, HORST - Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500-1600.
130500: RABELAIS, FRANÇOIS [J.A. SANDFORT - TRANSL.] - Gargantua en Pantagruel [2 Vols. Compl.] .
146008: RABELAIS, FRANÇOIS - Gargantua en Pantagruel.
102625: RABELAIS, FRANÇOIS & GUSTAVE DORÉ [ILLUSTR.]. - Gargantua en Pantagruel.
123177: RABEN, REMCO & DHIRAVAT NA POMBEJRA [EDS.]. - In the King's Trail. An 18th Century Dutch Journey to the Buddha's Footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737.
4028300: RABINOVICH, A. - Israël.
4138942: RABINOWICZ, W. - Universalizability. A Study in Morals and Metaphysics.
4138617: RABINOWITZ, L. - The Social Life of the Jews of Northern France. in the XII-XIV Centuries as Reflected in the Rabbinical Literature of the Period.
141335: RABY, F.J.E. - A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages [2 Vols. Compl.].
102671: RACHETER, RICHARD G. - Tableware Designs of Ben Seibel: 1940s - 1980s [With Price Guide].
121996: RACHMAN, STANLEY - Fear of Contamination. Assessment and Treatment.
102103: RACINE, JEAN - Dramatische Dichtungen und geistliche Gesänge [2 Vols. Compl.].
104225: RACINET, ALBERT [DR. AILEEN RIBEIRO - INTROD.]. - The Historical Encyclopedia of Costume. History of European Costume. Period Styles and Accessories.
123077: RÁCZ, ISTVÁN [PHOTOGR.] & RIITTA PYLKKÄNEN [TEXT] - Art Treasures of Medieval Finland.
110933: RÁCZ, ISTVÁN [ED.]. - Legenden und Hymnen der Ostkirche - Ikonen aus Karelien - Altslawische Gesänge zum Fest des Entschlafens MariaeHardcover
95477: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments (2 volumes)
4010843: RAD, G.V. - Gesammelte Studien zum Alten Testament. (ThB 8)
95447: RAD, GERHARD VON - Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 8)
4010844: RAD, G.V. - Gottes Wirken in Israel. Vorträge zum Alten Testament. Hrsg. von O.H.Steck.
95441: RAD, GERHARD VON - Das erste Buch Mose, Genesis (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 2/4)
4075020: RADCLIFFE RICHARDS, J. - The Sceptical Feminist. A Philosophical Enquiry.
4023532: RADE, M. (LUTHER, M.) - Luther in Worten aus seinen Werken. (Klassiker der Religion)
143362: RADEMACHER, PROF. DR. BERNHARD & DR. WERNER KOCH & DR. KARL HURLE [ED.]. - Pflanzenkrankheiten [Pflanzenpathologie] und Pflanzenschutz.
88919: RADEMAKER, L.A. - Didericus Camphuysen
102137: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten. Versameling van Hondert Vijftig Nederlantse Outheden en Gesigten Deel 1 & Versameling van Hondert Vijftig Nederlantse Outheden en Gesigten Deel 2 [= 2 Vols. in 1].
88988: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Registers op de Doopsgezinde Bijdragen oude en nieuwe reeks
145630: RADEMAKER, A. - Versameling van 100 Nederlantse Outheden en Gesigten door A. Rademaker en int Koper gebragt door I.M. Bregmagher.
145631: RADEMAKER, A. - Versameling van 100 Nederlantse Outheden en Gesigten door A. Rademaker en int Koper gebragt door I.M. Bregmagher.
93905: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer
4138452: RADEMAKER-HELFFERICH, B. (DEVENTER) - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer.
101749: RADERSMA, SIMÔNE - Tree effects on crop growth on a phosphorus-fixing Ferralsol.
122026: RADFORD, ANDREW. - Transformational Syntax. A Student's Guide to Chomsky's Extended Standard Theory.
101290: RADFORD RUETHER, ROSEMARY - De laatsten zullen de eersten zijn. Messiaanse cultuurkritiek.
4074216: RADFORD RUETHER, R. - Womanguides. Readings Toward a Feminist Theology.
4075019: RADFORD RUETHER, R. - Women-Church. Theology and Practice of Feminist Liturgical Communities.
4139457: RADFORD, A. - Transformational Grammar. A first Course.
121181: RADHAM CLINTON, HILLARY - Mijn verhaal.
4015589: RADIN, P. - Primitive Man as Philosopher.
4075085: RADIN, P. - Monotheism Among Primitive Peoples.
4075144: RADIN, P. - Die religiöse Erfahrung der Naturvölker.
131879: RADKE, RUDOLF - Teddy Kollek. Bürgermeister von Jerusalem. Ein Leben für die Menschlichkeit.
4048781: RADL, W. - Das Lukas-Evangelium. (Erträge der Forschung 261)
103444: RADLER, RUDOLD [ED.]. - Kindlers Neues Literaturlexikon [20 Vols. Compl.].
100514: RADNER, DAISIE - Malebrache. A Study of a Cartesian System.
4136361: RADNER, E. & SUMNER, G. - Reclaiming Faith. Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church and the Baltimore Declaration.
144064: RADT, WOLFGANG - Pergamon. Geschichte und Bauten, Funde und Erforschung einer antiken Metropole.
95328: RADVANYI, PIERRE - De Curies. Twee generaties in de ban van radioactiviteit (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 6)
143040: RADZINSKY, EDVARD - Rasputin. The Last Word.
101483: RADZINSKY, EDVARD [MARIAN SCHWARTZ - TRANSL.]. - The Last Tsar. The Life and Death of Nicolas II.
102104: RAEDTS, IR. C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg.
100515: RAEFF, MARC [ISAIAH BERLIN - INTROD.]. - Russian Intellectual History. An Anthology.
121160: RAEFF, MARC - Politique et culture en Russie 18e-20e siècles.
122786: RAEFF, MARC [ED. - INTROD.]. - Peter the Great Changes Russia.
142194: RAEITHEL, GERT - Geschichte der Nordamerikanischen Kultur [3 Vols. in Slipcase].
4066906: RAEYMAEKERS, C. - Het evangelie van Lucas. Griekse tekst, met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
4138910: RAGAZ, L. - De paedagogische revolutie. Tien voordrachten ter vernieuwing van de cultuur.
4138909: RAGAZ, L. - Van Christus tot Marx - van Marx tot Christus. Met voorrede van H.Roland Holst-van der Schalk
4141626: RAGAZ, L. - Judentum und Christentum. Ein Wort zur Verständigung.
142626: RAGHUVANSHI, V.P.S. - Indian Society in the Eighteenth Century.
103564: RAGUET, CONDY - The Principles of Free Trade. Illustrated in a series of short and familiar essays, originally published in the Banner of the Constitution.
4069519: RAGUIN, Y. - Wegen der beschowuing in oost en west. (Spiritualiteit 3)
51797: RAHLFS, A. - Septuaginta [Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Volumen I: Leges et historiae, editio Nona
4056942: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs. 2 volumina in 1.
95083: RAHLFS, ALFRED - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece Iuxta Lxx Interpretes (2 volumes)
4068893: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs.
4133264: RAHLFS (ED.) A. - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit A.Rahlfs.
93292: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band V). Neuere Schriften
93295: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band II)
4065193: RAHNER, K. - Is er nog vraag naar God?. Over het functieverlies van de godsdienst. Met B.Grom, A.Keller, W.Kern e.a.
93290: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band VIII)
93293: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band IV). Neuere Schriften
93291: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band VI). Neuere Schriften
30435: RAHNER, KARL E.A. - Sacramentum mundi. Theologisch lexicon voor de praktijk. Handboek bij het gebruik van de nieuwe katechismus (13 delen)
93286: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band 1)
93108: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie. Band VII. Zur Theologie des Geistlichen Lebens
93294: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie (Band III). Zur Theologie des Geistlichen Lebens
93112: RAHNER, KARL - Schriften zur Theologie. Band X
4134239: RAHNER, K. & HÄUSSLING, A. - Die vielen Messen und das eine Opfer. Eine Untersuchung über die rechte Norm der Messhäufigkeit.
4139212: RAHNER, K. - Schriften zur Theologie. Band 1 bis 5.
4141755: RAHNER, K. - Sendung und Gnade. Beiträge zur Pastoraltheologie.
145368: RAINAUD, A. - Le continent austral. Hypothèses et découvertes.
143533: RAINBIRD CLARKE, R. - East Anglia.
101646: RAINE, CRAIG - A la recherche du temps perdu. A Poem.
4073527: RAINEY, A.F. - The Social Stratification of Ugarit. (Diss.) (Copy of Microfilm)
101647: RAJAGOPALARAO, DR. P. & DR. P. KRISHNAKUMAR - The Essence of Each Drug in Materia Medica.
141362: RAKEL, PROF. DR. FRIEDRICH - Völkerkunde [2 Vols. Compl.].
142904: RAKSANYIOVA, DR. JANA & ABRAHAM MULLER [EDS.]. - Slowaaks [Wat & Hoe].
4140357: RAM, SAMUEL - Het begin van de ondergang.
110527: RAMAER, J.C. & E. VAN KONIJNENBURG [EDS.]. - Scheiding van Maas en Waal. 18 Augustus 1904.
102900: RAMAGE, NANCY H. & ANDREW RAMAGE - Romeinse Kunst van Romulus tot Constantijn.
4071948: RAMAKER, ALBERT - Geloof!. Moeilijk of niet?
130637: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Huishoudelijke artikelen.
130635: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Ontwerpen voor de export.
122190: RAMAKERS, A.E.L. - Honderd eeuwen Swalmen.
130647: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Meubelen.
130661: RAMAKERS, RENNY [ED.] - Bedrijfsstijlen.
105336: RAMAZZOTTI, EPPE & BERNARD MAMY - Pfeifen und Pfeifenraucher. Pfeifendunst und Pfeifenkunst.
6567: RAMBACH, JOHAN JACOB - Overdenkingen over het gehele Lyden van Christus in Gethsemane, voor het geestelyk Gerecht van de Joden, voor het Wereltlyke Gerecht van Pilatus en Herodes. Voorgestelt Volgens de Overeen-stemmende Beschryving der vier Evangelisten. WAARBIJ: Overdenkingen over de Zeven Laatste Woorden van de Gekruisten Jesus, nevens een Aanhangsel, Waar in de Verborgentheit van Christus Kruis in de Wet van den Opgehangenen ontdekt wort. Opentlyk voorgestelt en met ene Voorrede over de verborgene inzichten van Christus Stilzwygen in zyn Lyden. Uit het Hoog-Duitsch vertaalt, en met nodige Blad-wyzers voorzien, door W.H.G.
103823: RAMBAUT, ARTHUR A. - Catalogue of 1772 Stars, chiefly comprised within the zone 85°-90° N.P.D. for the epoch 1900, deduced from observations made at the Radcliffe observatory, Oxford, during the years 1894-1903.
142136: RAMJOUÉ, FRITZ - Die Eigentumsverhältnisse an den drei Aachener Reichskleinodien.
121238: RAMOS, FIDEL V. - Fidel V. Ramos Builder, Reformer, Peacemaker & FVR Through The Years & FVR Through the Years II & The Continuing Revolution & Shaping the Future [5 Volumes].
4141280: RAMPOLLA DE TINDARO, M.KARDINAAL (MELANIA DE JONGERE) - Sancta Melania de Jongere. Vrij bewerkt door B.teresia pia Waszklewicz van Schilfgaarde.
4135062: RAMSAY, W.M. - The Cities of St.Paul. Their Influence on his Life and Thought. The Cities of Eastern Asua Minor.
53629: RAMSBOTTOM, B.A. E.A. - Beken in de wildernis. Meditaties voor de zaterdagavond
103507: RAMSDEN, CHARLES. - Bookbinders of the United Kingdom [outside London] 1780-1840.
30359: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band X - 1982
30360: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band IX - 1980
30362: RAMSEGER, GEORG (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XI - 1984
103360: RAMSEY, CHARLES GEORGE & HAROLD REEVE SLEEPER [EDS.]. [& JOSEPH N. BOAZ - ED.]. - Architectural Graphic Standards.
93213: RAMSEY MICHAELS, J. - Word Biblical Commentary. Volume 49. 1 Peter
131359: RAMSEY, PETER H. [ED.] - The Price Revolution in Sixteenth-Century England.
4139814: RANDA, A. (SAMENST.) - Geschiedenis der mensheid. (Compleet in 5 dln.). In het nederlands bewerkt onder leiding van O.Noordenbos.
93707: RANDALL, CATHARINE - Philibert de l'orme, protestantism and architecture: Peculiarities of Sytle. New Series, Numer 2. (Series: Studies in reformed theology and history)
89154: RANDOLPH, THOMAS - A view of our blessed saviour's ministry and the proofs of his divine mission arising from thence. Together with a charge, dissertations, sermons, and theological lectures. (2 volumes)
4300560: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren / Heet van de naald. Kroniek van het verzet 1940-1945. / Keuze uit het werk van een man in verzet.
4300370: RANGER, T.O & I.N.KIMAMBO (ED.) - The Historical Study of Erican Religion. Wit special reference to East and Central Africa.
4039227: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit. *Baarn-Ambo, 1990, 304 blz.
4071990: RANKE-HEINEMANN, U. - Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität.
103284: RANKE, WINFRIED - Joseph Albert. Hofphotograph der Bayerischen Könige.
4074749: RANKE-HEINEMANN, U. - Het protestantisme, zijn wezen en zijn worden.
4137936: RANKE, L. - Englische Geschichte. Vornehmlich im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert. (Komplett in 7 Bde.)
4000606: RANKE, L.VON - Die römische Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. Mit Analekten. Verzeichnis der benutzten Handschriften, nachträgliche Auszüge und kritische Bemerkungen. Mit Register zu den Römischen Päpsten in den letzten vier Jahrhunderten.
4009388: RANKE, L.V. - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.
4138800: RANKE, L. - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (Komplett in 6 Bände).
101322: RANS, GEOFFREY - Cooper's Leather-Stocking Novels. A Secular Reading.
146359: RANSEL, DAVID L. - The Politics of Catherinian Russia. The Panin Party.
101699: RAPHAEL, CHAIM - The Springs of Jewish Life.
4036382: RAPP, U. - Das Mysterienbild.
123370: RAPPARD, JULIEN H.A. VAN - Controlled Tissue-expansion in Reconstructive Surgery.
103130: RAPPARD-BOON, CHARLOTTE VAN [ED. - ET AL.]. - Imitatie en Inspiratie. Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden.
145080: RAPPMANN, ROLAND & ALFONS ZETTLER - Die Reichenauer Mönchsgemeinschaft und ihr Totengedenken im frühen Mittelalter.
130867: RAPPOPORT, DR. ANGELO S. - The Fair Ladies of the Winter Palace.
143484: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS - De Romanows. Roem en tragedie van het huis Romanow.
103612: RASCH, J. - Ons volk.
53276: RASKER, A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw
4005771: RASKER, A.J. (KANT, IM.) - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant. (Diss.)
84511: RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant
93986: RASKER, A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw
53183: RASMUSSEN, LARRY L. - Earth Community Earth Ethics
121095: RATELBAND, GUDA - Bibliografie van Zuid- en Midden-Kennemerland [Uitgezonderd Haarlem] en de Haarlemmermeer.
4057542: RATHENAU, W. - Von kommenden Dingen.
4073965: RATHJE, J. (RADE, M.) - Die Welt des freien Protestantismus. Ein beitrag zur deut-evangelischen Geistesgeschichte dargestellt an Leben und Werk von Martin Rade.
4142191: RATHJENS, C. - Die Juden in Abessinien.
4140645: RATISBONNE, TH. - Antwoorden aan een Joodsch onderzoeker. Naar het fransch door M.v.d.Berg. (GGG 404)
4056939: RATSCHOW, C.H. - Der angefochtene Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik.
4056504: RATSCHOW, C.H. - Die eine christliche Taufe.
4133415: RATSCHOW, C.H. - Jesus Christus. (Handbuch Systematischer Theology 5)
53058: RATSMA, P. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 2: Rotterdam
142674: RATZENHOFER, G. - Die sociologische Erkenntnis. Positive Philosophie des socialen Lebens.
142694: RATZENHOFER, GUSTAV - Die Kritik des Intellects. Positive Erkenntnistheorie.
131270: RATZENHOFER, GUSTAV - Die Kritik des Intellects. Positive Erkenntnistheorie.
4071432: RATZINGER, J. - Berührt vom Unsichtbaren. Jahreslesebuch. Ausgewählt und hrsg. von Ludger Hohn-Morisch.
4074705: RATZINGER, KARDINAAL J. - Zout der aarde. Chrisendom en katholieke kerk aan het einde van het millenium. Een gesprek met P.Seewald.
87822: RAU, JOHANNES E.A. - Unnder beider gestalt... Die Reformation in der Stadt Wesel, mit einem Beitrag von Walter Stempel.
46685: RAU, HERIBERT - Het Pausdom, zijn Ontstaan, Bloei en Verval
131598: RAUE, C.G. - Special Pathology and Diagnostics with Therapeutic Hints.
143679: RAUN, TOIVO U. - Estonia and the Estonians.
4138895: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium.
89473: RAUWENHOFF, L.W.E. - De voornaamste godsdiensten. Geschiedenis van het Protestantisme. (3 delen in 1 band)
93960: RAUWENHOFF, L.W.E. - Geschiedenis van het Protestantisme (3 delen in 2 banden)
53304: RAUWS, JOH. A.O. - The Netherlands Indies
4133433: RAUWS, J. KRAEMER, H. E.A. - The Netherlands Indies.
102902: RAVEN, ELLEN M. - Gupta Gold Coins with a Garuda-Banner [Samudragupta - Skandagupta] [2 Vols. Compl.].
102901: RAVEN, ELLEN M. - Gupta Gold Coins with a Garuda-Banner [Samudragupta - Skandagupta] [2 Vols. Compl.].
143107: RAVEN, DR. MAARTEN J. [ED.]. - Willem de Famars Testas. Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd.
90153: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes
103794: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes.
53410: RAVEN, MAARTEN J. - Mummies onder het mes
103793: RAVEN, ELLEN M. [ED.]. - South Asian Archaeology 1999. Proceedings of the Fifteenth International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists, held at the Universiteit van Leiden, 5-9 July, 1999.
4138281: RAVEN, J.H. - The History of the Religion of Israel. An Old Testament Theology.
88537: RAVENHORST, M. VAN - Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van het Christelijk onderwijs in Terschuur op 2 januari 1998. 1923-1998.
103856: RAVENS, JAN & CARLOS AGGIO [EDS.]. - Expanding early childhood care and education: How much does it cost. A proposal for a methodology to estimate the costs of early childhood care and education at macro-level, applied to the Arab States [& CD-Rom].
86876: RAVENSWAAY, J.C. VAN - Veel of alles
144307: RAVENWOLF, SILVER - Teen Witch. Wicca for a new Generation.
61310: RAVESTEIN, ANNEKE - De Roepende. Een theologisch onderzoek naar het appelkarakter van de relatie God, de ander en ik
4061043: RAVESTEIN, A. - De Roepende. Een theologisch onderzoek naar het appèlkarakter van de relatie God, de ander en ik. (Diss.)
6568: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, In een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leer-redenen. Ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, En ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, Over Luc. 4. verss. 42, 43. En een Intre-Rede in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
8723: RAVESTEYN, HENRICUS - Kort Ontwerp der Godgeleerdheid, of Gouden Schakel der Godlyke Waarheden van de Hervormde Kerke, en ene Wederlegginge der Dwalingen, van de genen, die buiten zyn. Nevens een Belydenis-Reden. Tot Algemene stigting, en byzondere Handleiding van Weetgierige Leerlingen, ter bevordering van de Kennisse der Waarheid, die na de Godzaligheid is. Opgesteld en Vastgeschakeld. Den Derden Druk.
9217: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, In een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leerredenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent. Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, over Luc. 4. verss. 42, 43. En een Intre-Treden in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
60578: RAVESTEYN. TH.L.W. VAN - De Eenheid der Eschatologische Voorstellingen in het Boek Jesaja
9916: RAVESTEYN, HENRICUS - De Nasireer Gods tot den Heiligen Dienst Toegerust, of Heilzame Raadgeving aan Studenten, Proponenten, en Jonge Leraren. Hoe zy in het Huis Gods met vrugt konnen verkeeren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods in de Bid-Konst Onderwezen, en Voorgeligt. Ten dienste van Studenten, Proponenen, en Jonge Leraren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods tot den Heiligen Dienst Bevordert. Volgens Eene zekere Ordere in den Loop der Bediennge Bestiert, en Door eenige Proef-stukken, aangaande de Agtbaarheit van Gods Woordt, en de Bevindelyke Sterkte van Godts Vol, vooral in tyden van Beproevinge, voorgeligt, uit Jer. XXIII. vs. 28.b 29. en Ps. LXII. vs. 12. En Vervolgens tot de Hoognodige Waakzaamheit tegen de Vyanden van het Ware Christendom, voornamentlyk de Papisten en Vrygeesten, opgewekt. Waar by nog een Kerkelyk Congres ontworpen, en aangeraden.
103795: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN - Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw & Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad. Rotterdam in beeld [Complete set: 2 Volumes with text & 1 volume with 10 large maps].
9218: RAVESTEYN, HENRICUS - Het Lied van Moses Deut: XXXII. Verss. 1-43. of de Zake Gods Kragtig Bepleyt, en tegen het Weerbarstig Jeschurun of Israel Voldongen, in XXVI. Leer-Redenen, ter vermeerdering van de Kennis der geschakelde Prophetise Waarheden, en Gewyde en Ongewyde Geschiedenissen Verklaard, en op ons Neerlands Israel overgebragt, en ter innige Godsvrugt aangedrongen. Nevens een Reden-Voeringe over het zo Genaamde Duysent-Jarig Ryk.
4621: RAVESTEYN, HENRICUS - De Nasireer Gods tot den Heiligen Dienst Toegerust, of Heilzame Raadgeving aan Studenten, Proponenten, en Jonge Leraren. Hoe zy in het Huis Gods met vrugt konnen verkeeren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods in de Bid-Konst Onderwezen, en Voorgeligt. Ten dienste van Studenten, Proponenen, en Jonge Leraren. Dezen Derde Druk, ruim een derde vermeerdert. WAARBIJ: De Nazireer Gods tot den Heiligen Dienst Bevordert. Volgens Eene zekere Ordere in den Loop der Bediennge Bestiert, en Door eenige Proef-stukken, aangaande de Agtbaarheit van Gods Woordt, en de Bevindelyke Sterkte van Godts Vol, vooral in tyden van Beproevinge, voorgeligt, uit Jer. XXIII. vs. 28.b 29. en Ps. LXII. vs. 12. En Vervolgens tot de Hoognodige Waakzaamheit tegen de Vyanden van het Ware Christendom, voornamentlyk de Papisten en Vrygeesten, opgewekt. Waar by nog een Kerkelyk Congres ontworpen, en aangeraden.
9366: RAVESTEYN, HENRICUS - De Heerlykheden van de Stad Gods, of de Kerke des N. Testaments. In des selfs Begin, Aenwas, en Volmaeking, door alle de Tyd-kringen. Vertoont, in een Verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI. Leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis Verklaert, En ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt Toegeëygent. Hier is nog by-gevoegt Een Afscheyts-Reden van Wageningen, Over Luc. 4. vers 42, 43. En een Intre-Reden in Zwolle, Zachar. 6. vers 15.
9219: RAVESTEYN, HENRICUS - Kort Ontwerp der Godgeleerdheid, of Gouden Schakel der Godlyke Waarheden van de Hervormde Kerke, en ene Wederlegginge der Dwalingen, van de genen, die buiten zyn. Nevens een Belydenis-Reden, tot Algemene Stigting, en byzondere Handleiding van Weet-gierige Leerlingen, ter bevordering van de Kennisse der Waarheid, die na de Godzaligheid is. Opgesteld en Vastgeschakeld. Den Tweden Druk, merkelyk vermeerderd.
4061464: RAVIGNAN, - Conférences de révérend Pére De Ravignan. Conférénses de 1837 a 1847 en discours divers.
131325: RAWAT, P.S. - Your Dose and Potency.
122256: RAWCLIFFE, CAROLE - The Staffords, Earls of Stafford and Dukes of Buckingham 1394-1521.
95769: RAWLES, STEPHEN / SCREECH, M.A. A.O. - A new Rabelais Bibliography. Editions of Rabelais before 1626. Études Rabelaisiennes. Tome XX (Volume 20). Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXIX)
4142994: RAWLS, J. - A Theory of Justice.
146198: RAWSON, PHILIP - Tantra. De Indiase cultus der extase.
30327: RAWSON, JESSICA - Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections. Volume II.1 & II.2
102602: RAY, ROLAND [ED.]. - L'Année Horlogère Suisse 2008.
89992: RAY, ANTHONY - Liverpool Printed Tiles
102601: RAY, ROLAND [ED.]. - L'Année Horlogère Suisse 2007.
101426: RAY, GORDON N. - H.G. Wells & Rebecca West.
90736: RAY, BRUCE A. - Laat ons de rustdag wijden. Vertaald door A.P. Meeuse.
103857: RAY, MAN [ALAIN JOUFFROY - TRANSL.]. - Man Ray. Oeuvres 1909-1972.
104052: RCALLOWAY, STEPHEN [KENNETH CLARK - FOREW.]. - Charles Ricketts. Subtle and fantastic decorator.
121541: READ, KENNETH E. - The High Valley. An autobiographical account of two years spent in the Central Highlands of new Guinea.
100642: READ, PIERS PAUL - The Free Frenchman.
47223: READ, HOLLIS - The hand of God in History, or Divine Providence, historically illustrated in the establishment and extension of christianity. With preface, by the rev. John Cumming. Copyright edition
143729: READ, DONALD - England 1868-1914. The Age of Urban Democracy.
104177: READ, MISS - The English Vicarage Garden. Thirty Gradens of beauty and inspiration, introduced by Miss Read.
144166: READ, JAN - The Moors in Spain and Portugal.
146288: READ, HERBERT [ED.]. [NIKOS STANGOS - REVISED ED.]. - The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists.
4142406: READ, H. - Filosofie van de moderne kunst. Essays.
121074: READE, BRIAN - Aubrey Beardsley.
83732: READE, C. - De christen in de eenzaamheid
83660: READE, C. - De christen in de eenzaamheid
142618: READER, JOHN - Missing Links. In Search of Human Origins.
104193: READER, W.J. - Victorian England.
146423: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - - Diccionario de la lengua Española [2 Vols. in Slipcase].
90143: REAR, CHARLES O' - Napa Valley. The Land, the Wine, the People.
100168: RÉAU, LOUIS - L'Art français aux États-Unis.
30167: RÉAU, LOUIS - French painting in the XIVth, XVth and XVIth centuries
60579: REBEL. J.J. - Pastoraat in pneumatologisch perspektief (Een theologiesche verantwoording vanuit het denken van A.A. van Ruler. Dissertationes Neelandicae, series Theologica 4)
91038: REBILLARD, ÉRIC / RÜPKE, JÖRG - Group identity and religious individuality in late antiquity.
47606: REBILLARD, ERIC - Transformations of Religious Practices in Late Antiquity (Variorum Collected Studies Series)
93688: REBLIN, KLAUS / TEICHERT, WOLFGANG - Gottescourage. Geschichten vom ganz anderen Leben der Heiligen
101130: REBSKE, ERNST - Lampen - Laternen - Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
4036652: REDDINGHUIS-SALOMONSON, F. (NIETZSCHE, FR.) - Een weg tot Nietzsche.
91013: REDEKER, HANS A.O. - Kurt Löb. Bild + Buch.
4025450: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
103160: REDEKER, HANS [INTROD.]. - C.A.B. Bantzinger. Tekenaar.
4134896: REDEKER, H. (ERASMUS, DES.) - Man not Citizen. Erasmus in our time.
142105: REDFIELD JAMISON, KAY - Touched with Fire. Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament.
144171: REDGATE, A.E. - The Armenians.
87831: REDLICH, OTTO R. - Staat und Kirche am Niederrhein zur Reformationszeit
100330: REDONDO, AUGUSTIN - Les parentés fictives en Espagne [XVIe - XVIIe siècles].
144792: REDPATH, PETER A. - Masquerade of the Dream Walkers. Prophetic Theology from the Cartesians to Hegel.
121564: REDWORTH, GLYN - The Prince and the Infanta. The Cultural Politics of the Spanish Match.
58108: REE BERNARD, N. VAN - Stemmingen en stem-methoden, beschreven in spaanse teksten uit de zestiende eeuw - snaarinstrumenten
131080: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 8. Jaarboekje 1980
131081: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 9. Jaarboekje 1981
131082: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 10. Jaarboekje 1982.
131083: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 12. Jaarboekje 1984.
131084: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 13. Jaarboekje 1985
131085: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 14. Jaarboekje 1986.
131086: REE, G,J,M DE [ED.] - Tegel Volume/nr. 16. Jaarboekje 1988
144382: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER [ED.6 - De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795 [2 Parts in Slipcase].
90726: REED, A.H. - The story of New Zealand, with 80 plates & 5 tekst illustrations.
130941: REED, BIKA - De rebel in de Ziel. Een heilige tekst uit het Oude Egypte.
104026: REEDER, ELLEN D. - Pandora. Women in Classical Greece.
100169: REEDIJK, C. - The Poems of Desiderius Erasmus. With Introductions and Notes.
131881: REEDIJK, C. [ED.] - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27 - 29 October 1969.
89373: REEDT DORDTLAND, P.H. VAN (VOORREDE) - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
4139352: REELING BROUWER, R. LEEDE, B. DE & SPRONK, K. (RED.) - Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme.
4070849: REELING BROUWER, R. & LIGTEN, A.VAN (RED.) - Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest.
4137697: REELING-BROUWER, R. - Is het Marxisme een Messianisme?. Beschouwingen sic et non in gesprek met L.Althusser en W.Benjamin. (Doctoraalskriptie)
4057662: REELING BROUWER, R. (SAMENST.) (CALVIJN, J.) - De handzame Calvijn. Met nieuwe vertalingen van H.v.Dolen en H.Vermeer-Pardoen.
4143359: REEMTS, CHR. - Biblische Gestalten bei den Kirchenvätern: Salomo.
122041: REENDERS, DR. K. & PROF. DR. G.E.H.M. RUTTEN [EDS.]. - Het diabetes mellius type 2 formularium. Een practische leidraad.
4032819: REENDERS, H. (HELDRING, O.G.) - Alternatieve zending. Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië. (Diss.)
4073359: REENDERS, H. (RED.) - De gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
4140758: REENDERS, H. - Kerk aan de overkant. Gereformeerden in IJsselmuiden en Grafhorst (1835-1985).
55038: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. Achtentwintig samenspraken over het boek Ruth
81497: REENEN, G. VAN - Eerste bundel feest-stoffen (kerstmis en jaarwisseling)
54053: REENEN, JAN VAN - De komst van de Statenbijbel
30087: REENEN, G. VAN - Eerste bundel keurstoffen, vijftien predikaties / Tweede bundel keurstoffen, vijftien predikaties (2 delen)
53353: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, honderd en tien samenspraken over het Hooglied
54626: REENEN, G. VAN - Sions betalende Borg. Acht lijdenspreken
92727: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. 28 samenspraken over het boek Ruth. Met korte levensbeschrijving van den auteur
93018: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, 14 samenspraken over de tempel
90185: REENEN, G. VAN - Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk. Zes leerredenen.
122011: REENEN, G. VAN - De staatkundige en staatsrechtelijke betekenis van president F.D. Roosevelt.
54624: REENEN, G. VAN - Tweede bundel feeststoffen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
30300: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. Over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt
90488: REENEN, G. VAN - Eerste bundel keurstoffen. Vijftien predikaties. / Tweede bundel keurstoffen. Vijftien predikaties. (2 delen)
54463: REENEN, JAN VAN - De grote geschiedenis van een klein land (4 delen)
83165: REENEN, G. VAN - Een nalezing, 21 meditaties
94949: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, 14 samenspraken over de tempel
94950: REENEN, G. VAN - Tweede bundel feeststoffen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
54269: REENEN, G. VAN - Bart en Kees, dertien samenspraken over de gelijkenissen
4136966: REENEN, J.VAN - Ook voor mij?. Bijbels dagboek voor jongeren.
123544: REES, THOMAS - History of Protestant Nonconformity in Wales. From its Rise in 1633 to the Present Time.
146235: REES, LAURENCE [ANNELIES KONIJNENBELT & JULIUS WINTJES - TRANSL.]. - De nazi's. Een waarschuwing uit het verleden
146275: REES, PHILIP - Fascism in Britain. An Annotated Bibliography.
145337: REESER, HANS - Andersen op reis door Nederland.
4140710: REESINCK, B. - Welke god bedoelt u eigenlijk?. Op zoek naar een zuiverder godsbeeld.
4024358: REESINK, P. (RED.) - Islam. Een nieuw geloof in Nederland.
145876: REESKAMP, DR. JAN H.E. - Reizen en pleisteren.
4054051: REEST, R. VAN (SCHILDER, K.) - "Schilder`s Struggle for the Unity of the Church,. Translation of Opdat zij allen één zijn"" by Th.Plantinga."""
4140616: REESTMAN, K. - Leeftijd en levensloop. 4001 spreuken over ouder worden.
131880: REETH, DR. ADELAÏDE - Encyclopedie van de mythologie. Met meer dan 2000 trefwoorden.
130030: REEVE, JOHN [ED.] & KAREN ARMSTRONG & EVERETT FOX & F.E. PETERS [ET AL.] - Sacred. Books on the Three Faiths: Judaism, Christianity, Islam.
145380: REEVES, NICHOLAS [SEVENTH EARL OF CANARVON - FOREW.]. - Toetanchamon. De koning - het graf - de schatten.
104120: REEVES, NICHOLAS & RICHARD H. WILKINSON - The Complete Valley of the Kings. Tombs and Treasures of Egypt's Greatest Pharaohs.
4300049: REGAN (ED.) TOM - Matters of Life and Death. New Introductory Essay in Moral Philosophy.
4142586: REGARDIE, ISRAËL - De boom des levens. Een studie in de Magie. Vertakling door J.H.W.Boelens.
4300597: REGARDIE, ISRAEL, - The Middle Pillar. The Balance Between Mind and Magic.
142568: REGENHARDT, JAN WILLEM - In de schaduw van de Dom. Overleven in de stad van de NSB.
45138: REGER, MAX - Introduktion und Passacaglia für Orgel. d-moll (Nr. 2198)
131576: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 avril 1681.
144872: REGT, HENK DE - Philosophy and the Art of Scientific Discovery. A study of the heuristic role of philosophical views in the development of science.
89059: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN / THIEL, P.J.J. VAN - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
143808: REGTUIT, R.F. [ED.]. - Scholia in Aristophanem. Pars III. Scholia in 'Thesmophoriazusas', 'Ranas', 'Ecclesiazusas' et 'Plutum'. Fasc. 2/3: Scholia in Aristophanis 'Thesmophoriazusas' et 'Ecclesiazusas'.
142962: REHDER, PETER [ED.]. - Einführung in die slavischen Sprachen.
51782: REHKOPF, F. - Septuaginta-Vokabular
4300116: REHORK, J. - Archäologie und biblisches Leben.
48085: REIBER, EMILE - l'Art Pour Tous. Encyclopédie de l'art Industriel et Décoratif. Trente-sixième année
142810: REICH-RANICKI, MARCEL - Mein Kafka.
4140876: REICH-RANICKI, M. (MANN, TH.) REICH-RANICKI, M. - Thoman Mann and His Family.
4300772: REICH, A. - Übersetzungsprinzipien in den deutschsprachigen liedhaften Gesamptpsaltern des 16. und 17. Jahrhunderts. (Diss.)
100643: REICHARD, RICHARD W. - Crippled from Birth. German Social Democracy 1844-1870.
102244: REICHENBACH-CONSTON, M.J. GERTRUDE & ABRAHAM NOORDERGRAAF [EDS.]. - Two Hundred Years of Netherlands-American Interaction.
122762: REICHENBACH, CÉCILE [ED.]. - Dogon, mais encore...Objets d' Afrique, collections d' Europe.
4143003: REICHENBACH, H. - The Rise of Scientific Philosophy.
47472: REICHENBERGER, KURT - Du Bartas und sein Schöpfungsepos
4056267: REICHERT, H.G. - Unvergängliche lateinische Spruchweisheit. Urban und human.
4053173: REICHMANN, E.G. - Hostages of Civilisation. The Social Sources of National Socialist Anti-Semitism.
4139911: REICHMANN, E.G. (HRSG.) (BAECK, L.) - Worte des Gedenkens für Leo Baeck.
122222: REICHSINSTITUT HANDEL & GEWERBE - Die Erzeugung von Eisen und Stahl.
121080: REICHWEIN, GUSTA & JORIEN JAS [EDS.]. - 't Achterste van de tong. De gaper als uithangteken van apotheek en drogist.
121200: REICHWEIN, ONNO - J.M. den Uyl. Gereformeerd af, socialist geworden, calvinist gebleven.
102463: REICHWEIN, GUSTA & ELLINOOR BERGVELT & FROUKE WIERINGA [EDS.]. - Levende Meesters. De schilderijenverzameling van C.J. Fodor 1801-1860.
54198: REICKE, BO A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 5. Jahrgang. 1955
4140917: REICKE, B. - The Roots of the Synoptic Gospels.
101088: REID, RICHARD - The Shell Book of Cottages.
101700: REID, MICHAELA - Ask Sir James. Sir James Reid, Personal Physician to Queen Victoria and Physician-in-Ordinary to Three Monarchs.
4140315: REIF, S.C. - Judaism and Hebrew Prayer. New perspectives on Jewish liturgical history.
143967: REIFLER, SAM - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
4140797: REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
55057: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid voorkomende in de levensgeschiedenis van joh. W. van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden, door hemzelf beschreven
4061645: REIJEN, W.VAN & BOLZ, N. (BENJAMIN, W.) - Walter Benjamin.
101949: REIJNDERS, JOOST - Een reis in stilte. Leven als Kartuizers.
131791: REIJNDERS, KAREL - Onder dekmantel van etiket.
4138961: REIJNEN, H. (DOM ANSCAR VONIER) - De heilige geest en Christus' mystiek lichaam.
144205: REIJT, VIC VAN DE - Het Land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
121266: REIK. MIRIAM M. - The Golden Lands of Thomas Hobbes.
142669: REIL, J.C. - Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrütungen
142722: REIL, J.CHR. & A.B. KAYSSLER [EDS.]. - Magazin für die psychische Heilkunde [Volume / Band 1. nr. 1-3. All published].
144170: REILLY, BERNARD F. - The Contest of Christian and Muslim Spain 1031-1157.
143989: REILLY, ROBIN - William Pitt the Younger.
4072177: REILLY, R.T. - Irish Saints. Illustrated by H.Baton.
4038753: REIMERS (HRSG.) H. - Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom.
93397: REINACH, THÉODORE - Textes d'auteurs grecs et Romains relatifs au Judaïsme. Réunis, traduuits et annotés
140113: REINALDA, BOB [ED.]. - De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging. Met foto's van de arbeidende bevolking in Nijmegen in de afgelopen negenbtig jaar.
4550: REINBECK, JOHANN GUSTAV - Eine Sammlung von Zweyen über ein jegliches Sonn- und Festtägliches Evangelium.Wie auch von einigen an den Butz-Tagen Gehaltenen Predigten.
4143090: REINBOLD, W. - Propaganda und Mission im ältesten Christentum. Eine Untersuchung zu den Modalitäten der Ausbreitung der frühen Kirche.
88138: REINDERS, B. - Een uitverkoren vat. Acht preken over Saulus van Tarsen naar aanleiding van Handelingen 9
55148: REINDERS, B. - Jacobus. 21 Bijbelstudies over de algemene zendbrief van Jakobus
130700: REINDERS, PIM & RUDY KOUSBROEK & JEROEN STUMPEL [ET AL] - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
54912: REINE, RONALD PRUD'HOMME VAN - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
94200: REINE DE HOLLANDE, S.M. LA - Calvin et la réforme Française. Exposition organisée à l'occasion du quatrième centenaire de la publication de l'institution de la religion chrétienne
130648: REINEKING VON BOCK, GISELA & HERBERT ARNDT DIETZE [EDS.] - Kopenhagener Porzellan and Steinzeug. Unikate des Jugendstil und Art Deco.
53063: REINER, IMRE - Creative desire
100452: REINER, IMRE & HEDWIG REIMER - Schrift im Buch.
103470: REINER, IMRE & HEDWIG REIMER - Grafika. Modern Design for Advertising and Printing.
103926: REINERS, HERIBERT & WILHELM EWALD - Kunstdenkmäler zwischen Maas und Mosel.
43497: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft I. 1-25
43498: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft II. 26-49
43499: REINHARD. A. - Studien. 50 Übungs- und Vortragstücke für Harmonium Heft I. 1-25
43500: REINHARD. A. - Ernste Studien Stücke im Strengen stil aus den werken der besten Meister für Harmonium
130683: REINHARDT, DR. LUDWIG - Der Mensch zur Eiszeit in Europa.
4065605: REINHARDT, HANS - Holbein.
121499: REINHERZ, HEINZ WILHELM - Die preussisch-französische Beziehungen in den Jahren 1758-1770.
122501: REINICKE, WOLFGANG H. - Building a New Europe. The Challenge of System Transformation and Systemic Reform.
102649: REINICKE, HILTRUD & KLAUS REINICKE & DANIELA TIVIG [EDS.]. - Buchmalerei der Zisterzienser. Kulturelle Schätze aus sechs Jahrhunderten.
142110: REINLE, ADOLF - Die Ausstattung deutscher Kirchen im Mittelalter. Eine Einführung.
104924: REINSMA, MR. MARIJKE [INTROD.]. - Auteurswet 1881. Parlementaire geschiedenis wet 1881 - ontwerp 1884.
130261: REINSMA, DR. R. [ET AL.] - Zuid-Hollandse Studiën [Vol. 11]
130260: REINSMA, DR. R. - Verslag Lagere, Middelbare en Laijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland.
146156: REINWARDT, C.G. - Buitenzorg Scientific Centre. A description of the scientific institutions at Buitenzorg, with map, two diagrams and twenty-six illustrations.
110295: REIS, MARGA - Lauttheorie und Lautgeschichte.
145664: REISCH, GEORGE A. - How the Cold War Transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes of Logic.
4017548: REISEL, M. - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
104171: REISER, RUDOLF - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern.
143343: REISIG, OTTO - Deutsche Spielkarten.
4140244: REISS, J. - De schuilplaats.
30479: REISSNER, ILMA E.A. - Das Heilige Russland. 1000 Jahre Russisch-Orthodoxe Kirche
4067009: REITSEMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
4067106: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid. (Diss.)
92500: REITSMA, J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Vijfde, herziene druk
84870: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de Geschedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland
88950: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (Complete Set)
84393: REITSMA, J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden
30231: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noorderlijke nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (8 delen, complete set)
93682: REITSMA, JOHANNES - Franciscus Junius, een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming
47526: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Vierde deel: Gelderland 1579-1620
94760: REITSMA, J. / VEEN, S.D. VAN - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (8 delen)
60581: REITSMA. B.J.G. - Geest en schepping (Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid)
82938: REITSMA, JOHANNES - Franciscus Junius een levensbeeld uit den eersten tijd der Kerkhervorming
46735: REITSMA, J. - Honderd Jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden
48020: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Eerste deel: Noord-Holland 1579-1608
48021: REITSMA, J./VEEN, S.D. VAN - Acta der Proviciale en Particuliere Synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Tweede deel: Noord-Holland 1618-1620, Zuid-Holland 1574-1592
88990: REITSMA, J. / ROMEIN, T.A. - Oostergo. Register van de Geestelijke Opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. / Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de HErvormde Gemeenten van Friesland. Handschrift. (2 werken in 1 band)
4300288: REITSMA, B. - Wiwe is onze God?. Arabische christenen, Israël en de aard van God.
4071855: REITZ, R. (TILLICH, P.) - Paul Tillich und New Harmony.
92213: REITZENSTEIN, RICHARD - Hellenistische Wunererzählungen. 2, Unveränderte Auflage
4075180: REITZENSTEIN, R. - Antike und Christentum. Vier Religionsgeschichtliche Aufsätze.
110704: REIWALD, PAUL - Die Gesellschaft und ihre Verbrecher.
88344: REK, J. DE - Sesm Geschiedenis der Nederlanden (12 delen)
52469: REK, J. DE - Geschiedenis der Nederlanden, 12 delen
85838: REK, J. DE - Serie: Sesam Geschiedenis der Nederlanden (12 delen)
4032309: REK, J. DE - Van Bourgondië tot Barok.
104930: RELIGION - Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 1972 - 1998 [ 27 Volumes].
102176: RELIGION - The Challenge of Central Asia. A brief survey of Tibet and its borderlands, Mongolia, North-West Kansu, Chinese Turkistan and Russian Central Asia.
130761: RELIGION - Gedenkboek Nationaal Maria-congres gehouden te Nijmegen 6-8 augustus 1932.
130757: RELIGION - Le Congrès Eucharistique de 1890 tenu à Anvers / Congres ter eere van het Allerheiligste Sacrament gehouden te Antwerpen 1890.
47570: RELIGIONS & HISTOIRE - Religions & Histoire, No. 1 - 10 (Fevrier 2005-Octobre 2006)
123538: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Rijk roomsch leven.
123539: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Platteland en dorpsleven.
93167: REMERY, GASTON - Brabant zoals het was. Platteland en dorpsleven
87760: REMIJN, JAN C. - Kirchengeschichte von Unterseen
4140589: REMIZOV, A. (NIKOLA DE BARMHARTIGE) - Nikola de Barmhartige. Russische Nicolaaslegenden. Uit het russisch vertaald door Boris Raptschinsky.
143552: REMMELINK, J. [ED.]. - NJ 1913-1988. Annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
146041: REMNICK, DAVID - Lenin's laatste adem. De ondergang van het Sovjetrijk.
104497: REMOORTERE, JULIEN VAN - Gids van de Belgische musea. Repertorium van 499 musea.
89764: REMOORTERE, JULIEN VAN E.A. - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.
53045: REMOORTERE, JULIEN VAN - Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar
104616: REMY, WALTER [ED.]. - Moderne Drucke
4139777: RENAN, E. - Das Leben Jesu.
132166: RENARDY, CHRISTINE - Les maîtres universitaires dans le diocèse de Liège. Répertoire biographique [1140-1350]
54388: RENAUDET, A. - Préréforme et Humanisme et Paris, pendant les premières guerres d'Italie (1494-1517)
94333: RENAUDET, AUGUSTIN - Erasme. Sa pensée religieuse et son action d'après sa correspondance (1518-1521)
94615: RENAUDET, AUGUSTIN - Préréforme et Humanisme a Paris. Pendant les premières guerres d'Italie (1494-1517)
94398: RENAUDET, AUGUSTIN - Études Érasmiennes (1521-1529)
94392: RENAUDET, AUGUSTIN - Érasme et L'Italie
4017551: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
130056: RENDERS, HANS - Barbarber 1958-1971.
4142637: RENDERS, H. (HANLO, J.) - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo. (Open Domein 34)
131457: RENDINA, CLAUDIO - Le grandi famiglie di Roma. La saga della nobiltà tra contee, marchesati, ducati e principati, sotto l'insegna di papi e cardinali, imperatori e re nello scenario di splendidi palazzi, sontuose ville e cappelle gentilizie [In Sl:ipcase]
4276099: RENDINA, C. - De verborgen geschiedenis van de pausen. Van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
4039122: RENDTORFF, T. & RICH, A. (HRSG.) - Humane Gesellschaft. Beiträge zu ihrer sozialen Gestaltung.
4025420: RENDTORFF, T. - Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie.
4021499: RENDTORFF, F.M. - Die Taufe im Urchristentum. im Lichte der neuen Forschungen. Ein kritischer Bericht.
4140383: RENDTORFF, R. (HRSG.) - Christen und Juden. Arbeitsbuch. Zur Studie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
5843: RENEMAN, DANIEL - De Wonderlijcke Herschapping van een Wreede Wolf, in een Trouwen Herder, vertoont in eenige Bedenckingen over de historie der Bekeeringe des Apostels Pauli.
83644: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders Held
4058083: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Adat.
8891: RENESSE, LUDOVICUS GERARDUS VAN - De Heilige Voorzienigheid Gods in 't Beleid der Huwelyken. Waar in uit Gods H. Woord klaar en overtuigende aangetoont, en met verscheide voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige voorbeelden bevestigt wort, dat, en tot hoedanige eindens de Huwelyken, zoo van Jongmans en Jonge Dogters, als van Weduwenaars en Weduwen, in den Hemel besloten zyn, en tyden, by den Heeren bepaalt, op de Aarde voltrokken worden. Dienende teffens tot eene welmenende en getrouwe onderrigting voor alle Ongetrouwde en Getrouwde Personen, van wat Staat of hoedanigheden dezelve ook zyn mogen, wordende de eerste, vooral die geenen, welke zig bereiden om in den Heeren te trouwen, den weg aangewezen, tot een gelukkig en gezegent Huwelyk, en de anderen, om dien Staat voorspoedig, tot Gods eer te beleven. Zevende Druk. Op nieuw van vele misstellingen gezuivert, en met Konst-Platen verrykt.
146510: RENGERS HORA SICCAMA, JHR. MR. D.G. - Verspreide geschriften.
92435: RENGSTORF, KARL HEINRICH - Johannes und sein Evangelium
4022090: RENGSTORF, K.H. (HRSG.) - Johannes und sein Evangelium. (Wege der Forschung 82)
4069972: RENGSTORF, K.H. (HRSG.) - Das Paulusbild in der neueren deutschen Forschung. (Wege der Forschung 24)
46348: RENGSTORF, K.H./KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.) - Kirche und Synagoge, Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde.
4135927: RENGSTORF, H. - Das Evangelium nach Lukas. (NTD 3)
47378: RENIER, G.J. - The Dutch Nation, an historical study
4139702: RENJU, P.M. - A Semantic Analysis of 2 Corinthians 2:14 - 3:18. (Diss.)
60582: RENKEMA. J. - Misschien is er hoop...' (De theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen)
4067340: RENKEMA (RED.) J. - Onder woorden. Gesprekken over stilte met J.Bluyssen, R.Fuchs, Th.de Vries e.a.
51771: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer
100453: RENKER, ARMIN - Monschau oder der Frieden. Ein Gespräch 1945.
100454: RENNELL, THOMAS - Discourses on Various Subjects.
104524: RENNER, DOROTHEE - Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit.
146338: RENNER, HANS - Tsjechoslowakije na 1945
122757: RENOUARD, YVES - Études d'histoire médievale [2 Vols. Compl.].
100921: RENOUVIER, JULES - Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-Bas et en Allemagne, jusqu'a la fin du quinzieme siecle.
121575: RENSCH, MR. TH.J. VAN - De Sint Martinuskerk van Wyck.
123327: RENSCH, TH. J. VAN & G.H.A. VENNER [ET AL.]. - Bronnen van het Oud-Vaderlandse recht: Twee dingtalen uit het overkwartier van Gelre. - Drie hoofdvaartzaken uit het ' Alde Boeck ' van het hoofdgerecht Roermond. Amersfoortse rechtsbronnen uit de zestiende eeuw. Rechtsbronnen van stad aan 't Haringvliet. Costumen van Westerwolde, 1570. Cedant Arma Togae, de sententiën van de Chambre-mi-Partie, 1654-1657.
121226: RENSMAN, EVA - De Anne Frank Stichting en haar lessen uit de Tweede Wereldoorlog 1957-1994.
103927: RENTING, G. - Verdronken land, herwonnen land. Historische geografie van het Eiland van Dordrecht.
146351: RENTING, DRS. R.A.D. [ED.]. - Mr. W.F. Lichtenauer 1900-1987. Een Rotterdammer van allure.
100356: RENTING, DRS. R.A.D. [ED.]. - Rotterdams Jaarboekje. Register 1888 - 1982 [Reeks 1 - 8].
4076272: RENTING, A.D. & RENTING-KUIJPERS, J.T.C. - The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. The Catalogue Compiled by A.Smets in 1686, the 1749 Auction Catalogue, and Other Contemporary Sources.
94621: RENUCCI, PAUL - L´Aventure de l´Humanisme Européen au Moyen-Age (IVe - XIVe siècle)
91200: RENWICK, JAMES - In tijden van vervolging. Eerste bundel predikatiën.
90958: RENWICK, JAMES E.A. - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën.
86852: RENWICK, JAMES - In tijden van vervolging (4 bundels in 2 banden)
91199: RENWICK, JAMES E.A. - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën.
4036629: RENZ, W. (NEWMAN, J.H.) - Newmans Idee einer Universität. Probleme höherer Bildung.
4137881: REPE, IZ.V.D. - Lichtdragers in een donkere wereld. (Levensbeschrijvingen van figuren uit de geschiedenis der Zending)
110214: REPETTO, THOMAS - De Amerikaanse maffia. Een geschiedenis.
101825: REPGEN, KONRAD - Papst. Kaiser u. reich. 1521 - 1644 [= Vol. 1. Die römische Kurie und der Westfälische Friede].
4300234: REPO, EERO - Der Weg als Selbstbezeichnung des Urchristentums. Eine traditionsgeschichtliche und semasiologische Untersuchung.
90145: REPS, JOHN W. - Bird's eye views. Historic Lithographs of North American Cities.
4057084: RESENHÖFFT, W. - Der Tag des Menschensohnes. Die Geschichte Jesu im Wortlaut der Urquellen.
122505: RESNICK, JANE - Sigaren Internationale gids. De kunst van het genietend roken.
95249: RESSEGUIE, JAMES L. - Narrative Criticism of the New Testament. An Introduction
143000: REUCHER, THEO - Das Glas hat einen Sprung.
4055541: REUCHER, T. - Das Glas hat einen Sprung.
103210: REUCK, JOSEPH DE [GEORGES COLIN & RENË HOVEN - EDS.]. - Bibliotheca Erasmiana Bruxellensis. Catalogus der werken van Erasmus uitgegeven in de 16e eeuw en aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
100584: REULAND, WILL [ED.]. & ROBERT MATAGNE [INTROD.]. - Stadtbredimus 1966. Xe fete du vin.
144871: REULEN, J.M.M. & P.H.W. ROSMALEN - Het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Ontwikkelingen, structuren en regelingen.
100644: REURSLAG, HENK - Han de Wit verplettert Frits van Egters. Een vergelijkend onderzoek van Heerema's Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp en Van het Reves De avonden.
4046865: REUS, TJ. DE EN ZWART, DIRK (RED.) (JAN WIT) - Laat ons het wagen met de hoogste worp. (Liter. Jaargang 2, nr.9)
94185: REUSS, GUILIELMUS BAUM EDUARDUS CUNITZ EDUARDUS (EDITERUNT) - Thesaurus epistolicus Calvinianus sive collectio amplissima epistolarum tam ab IO. Calvino quam ad eum. Scriptarum quas Maxima ex parte e codicibus manuscriptis erutas. Additisque prolegomenis literariis et annotationibus critics et historicis illustrates (12 Volumes in 4 bindings) (Series: Ioannis Calvini, opera quae supersunt omnia. Volume X - XXI)
4137820: REUSS, E. - Die Geschichte der Heiligen Schriften Neuen Testaments.
4300299: REUSS (HRSG.) JOSEPH - Joahnnes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Aus Katenenhandschriften gesammelt.
94575: REUTER, KARL - Wilhelm Amesius. Der führende Theologe des erwachenden reformierten Pietismus
131060: REUTER, PETER - Springer Lexikon Medizin [80.000 Stichwöter / 50.000 englischer Übersetzungen]
94334: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. Unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XV)
131061: REUTER, PETER - Springer Wörterbuch Medizin. 53000 Fachbegriffe auf 1100 Seiten, Synonyme, Bedeutung, neue Rechtschreibung mit Alternativen. Mit Heilpflanzen und 3000 neuen Begriffen.
130686: REUTER, TIMOTHY [ED.] - Warriors and Churchmen in the High Middle Ages. Essays presented to Karl Leyser.
104735: REUTHER, HANS - Die grosse Zerstörung Berlins. Zweihundert Jahre Stadtbaugeschichte.
93577: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
4048403: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie.
4052967: REUVER, M. - Requiem for Constantine. A Vision of the Future of Church and State in the West.
87884: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
86735: REUVER, A. DE - Hermann Friedrich Kohlbrugge
92835: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
30238: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
93028: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie
54283: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
95708: REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie
142097: REVE, KAREL VAN HET - De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen.
143015: REVE, GERARD - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
101323: REVE, KAREL VAN HET - Russisch lees- en Themaboek. Bevattende teksten ter vertaling in en uit het Russisch voor beginners en gevorderden.
144255: REVE, GERARD - Brieven aan Bernard S. 1965-1975.
4048015: REVE, KAREL V.H. - Rusland hoe het was. Een merkwaardiger verzameling foto`s van 80 jaar Rusland (1852-1932)
101484: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Waarom de democratieën sterven.
4074309: REVEL, J.F. & RICARD, M. - The Monk and the Philosopher. A Father and his Son Discuss the Meaning of Life.
123374: REVELLI, PAOLO - Il Genovese.
4025911: REVENTLOW, H. - Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20.Jahrhundert. (Erträge der Forschung 203)
4042652: REVENTLOW, H. - Das Heiligkeitsgesetz. Formgeschichtlich untersucht.
95282: REVENTLOW, HENNING GRAF - Die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25/2)
4073907: REVENTLOW, H. - Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20.Jahrhundert. (Erträge der Forschuung 173)
4300037: REVENTLOW, H.G. - The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World.
103236: RÉVÉSZ-ALEXANDER, DR. MAGDA - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
131051: RÉVÉSZ-ALEXANDER, DR. MAGDA - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
142728: RÉVÉSZ, DR. BÉLA - Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelenlokalisation.
4057221: RÉVILLE, A. (PARKER, T.) - Het leven en de werken van Theodore Parker. Een hoofstuk uit de geschiedenis van de afschaffing der slavernij in de Vereenigde Staten.
87339: REVIUM, IACOBUM - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen gebracht. Met houtsneden door Bert Bouman.
86879: REVIUS, JACOBUS - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619)
86882: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W.A.P. Smit
88137: REVIUS, JACOBUS - Het Hooglied van Salomo. Bewerkt door Marinus Nijsse.
90188: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche Sangen en Dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gecichten vermeerderd en van verklarende aanteekeninge voorzien door Dr. W.A.P. Smit. Het epos der Godsgeschiedenis.
8724: REVIUS, JACOBUS - Historia Pontificvm Romanorvm, Contracta, Et compendio perducta usque ad annum aerae Christianae MDCXXXII.
8725: REVIUS, JACOBUS - Libertas Christiana circa usum capillitii defensa. Qua Sex ejusdem Disputationes de Coma ab exceptionibus viri cujusdam docti vindicantur. WITH: Appendix ad Tractatum de usu capillitij, Qua Ad postremam Viri docti Disputationem respondetur.
85966: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W.A.P. Smit
4062462: REVIUS, J. - Over-ysselsche Sangen en Dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P.Smit. I.Het Epos der Godsgeschiedenis. II.Overige gedichten.
123214: REVZIN, I.I. - Models of Language.
144103: REX, RICHARD - Henry VIII and the English Reformation.
101022: REX, DAVID - De hond in de pot. Oorspronkelijke detective-roman.
4071008: REY-MERMET, TH. - Ik geloof. Handreiking voor geloofsherbronning.
4478: REYNOLDS, EDWARD - Opera Omnia of Alle de Theologische Werken van den Eerweerdigen, Hoog-geleerden, Wel-sprekenden Heer, D. Edward Reynolds, Bisschop van Norwich, en Hof-prediker van sijn Majesteyt van Groot-Brittanje. Eerstmaal in 't Engelsch beschreven, en nu met neerstigheyt en getrouwigheyt in 't Nederduytsch gebracht. Versien met bequame Registers, soo van de principale saken, als de Schriftuur-plaatsen in dit Werk verhandelt. Door Petrus Heringa.
4803: REYNOLDS, JOHAN - Tonneel der Wereldtse Rampsaligheden, Vertoonende Godts Wraake, Over de roepende en verfoeyelijke zonde der moedtwillige en voor-bedachte Moordery. Welkers wonderlijke ontdekkingen en gestrenge straffe beschreven worden in XXX. Bezondere jammerlijke Historien: vervattende veel droevige en gedenkwaardige Geschiedenissen: Historische, Zedelijke en Goddelijke lessen. In 't Engels beschreven. En nu vertaalt door J.G.
8726: REYNOLDS, EDWARD - Israels Gebedt in Tijd van Benaudtheyd, ende Gods Genadig Antwoord op het selfde. Ofte een Verklaering van het 14. Capittel des Propheets Hoseae, In seven Predikatien op so veele Vastendagen gedaen.
81976: REYPENS, L. - Ruusbroec
130168: REZNICEK, E.K.J. [ED.] - Mostra di disegni Fiamminghi e Olandesi.
4076253: RHEE, FL.V.D. - God heeft een Zoon!. Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente.
122817: RHEIMS, MAURICE - Kunst um 1900.
94122: RHEIN, STEFAN - Melanchthonpreis. Beiträge zur ersten Verleihung 1988
103858: RHEINL - Die Marienbasilika zu Kevelaer.
81702: RHETORFORT, SAMUEL/ N.S. VAN LEEUWAARDEN - Vijftig brieven van Samuel Rhetorfort, professor en predikant, weller in de akademie en Kerk van st. Andries, in Schotland. WAARBIJ GEBONDEN: De Godvreezende zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige verhandeling van zes en twintig uitgelezene schriftuurplaatsen, kortelijk uitgebreid, ernstiglijk tot ongeveinsde Godsvrucht aangedrongen, met gebeden op elke verhandeling slaande achtervolgd, waarbij geboegd zijn verscheidene andere gebeden en stichtelijke gezangen te zamen gesteld tot algemeene stichting en bijzonder van zeevarende lieden, en allen die bij de zee wonen of belang hebben. (2 werken in 1 band)
53265: RHIJN, M. VAN - Maarten Luther
47473: RHIJN, M. VAN - Impugnatorium M. Antonii de Castro O.P. contra epistolam M. Wesseli Groningensis ad M. Jacobum Hoeck, de indulgentiis. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
85630: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
94545: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's Rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-Waardeering
81979: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
87125: RHIJN, MAARTEN VAN - Wessel Gansfort
94657: RHIJN, M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker
84217: RHIJN, C.H. VAN - Register van het archief der kerkvoogdij van de Nederd. Hervormde Gemeente te Groningen
4136662: RHIJN, C.H.VAN - Het oudste Christendom. Redevoering.
4300550: RHIJN, M. VAN (GANSFORT, WESSEL) - Impugnatorium M.Antonii De Castro contra M. Wessili Groningerensis ad M.Jacobum Hoeck, de indulgentiis. Opnieuw uigegeven en toegelicht door M.van Rhijn.
121456: RHIJNVIS FEITH - De eenzaamheid en de wereld.
122075: RHODE, GOTTHOLD - Kleine Geschichte Polens.
131502: RHODES, DENNIS E. [COLIN CLAIR - ED.] - India - Burma - Ceylon. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
100040: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
131757: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
131756: RIASANOVSKY, NICHOLAS V. - A History of Russia.
130132: RIBBENTROP, A. VON - Deutsch-Englische Geheimverbindungen. Britische Dokumente der Jahre 1938 und 1939 im Lichte der Kriegsschuldfrage.
121672: RIBBERINK, ANNEKE & HANS RIGHART [EDS.]. - The Great, the New and the British. Essays on Postwar Britain.
9795: RIBERA, FRANCISCO - In Librvm Dvodecim Prophetarum commentarij, Sensvm Eorvndem Prophetarum Historicum, & Moralem, persaepe etiam Allegoricum complectentes. Cvm qvatvor copiosis indicibvs, primvs est quaestionem Scripturae, quae in hoc opere copiosius disputantur, Alter regularum Scripturae, Tertius locorum eiusdem, Quartus rerum, at que verborum.
4138893: RIBOT, TH. - L'évolution des idées générales.
143199: RIBUOLI, PATRIZIA & MARINA ROBBIANI - La Grenouille. Art, histoire, symbolisme.
146467: RICARD, LOUIS-XAVIER DE & ADOLPHE RACOT [M. PAKENHAM - INTROD. & COMM.]. - Petits mémoires d'un Parnassien / Les Parnassiens.
4137677: RICCARDI, A. - De eeuw van de martelaren. Geschiedenissen van christenen uit de twintigste eeuw vermoord omwille van hun geloof.
4137488: RICCIOTTI, G. - Der Apostel Paulus. Lebensbild mit kritischer Einführung.
4022409: RICCIOTTI, G. - Leven van Jesus. Vertaling van J.Simons.
90274: RICE, EUGENE F. - Saint Jerome in the Renaissance
100966: RICE, DAVID TALBOT - The Art of the Byzantium.
103080: RICE, DAVID TALBOT & MAX HIRMER [PHOTOGR.]. - The Art of the Byzantium.
4300073: RICE, TONY - Voyages of Discovery. A Visual Celebration of Ten on the Greatest Natural History Expeditions (James Cook, Matthew Flinders, Alfred Wallace, Charles Darwin, William Bartram, M.S.Merian) With and introduction by David Bellamy.
4025361: RICH, A. (PASCAL, BL.) - "Pascals Bild vom Menschen. Eine Studie über die Dialektik von Natur und Gnade in den Pensées""."""
122171: RICH, NORMAN - Hitler's War Aims. Volume II: The Establishment of the New Order [ONLY].
94415: RICH, ARTHUR - Die Anfänge der Theologie Huldrych Zwinglis
123445: RICH, P.V. & G.F. VAN TETS & F. KNIGHT. - Kadimakara. Extinct Vertebrates of Australia.
142936: RICHARD, M. - Le chant de Hiawatha. Légende Indienne.
143397: RICHARD MCKINLEY - The Surnames of Leicestershire and Rutland.
60948: RICHARDS, W.J. - Gebed by Seneca, die Stoïsyn, 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (with summary in English)
4067050: RICHARDS, L.O. - Small Group Member`s Commentary.
4052748: RICHARDSON, H.W. - Toward an American Theologie.
89880: RICHARDSON, JOHN - London & its people. A social history from medieval times to the present day.
122384: RICHARDSON, WILLIAM - Anecdotes of the Russian Empire [in a series of letters, written, a few years ago, from St. Petersburg].
4022411: RICHARDSON, A. - An Introduction to the Theology of the New Testament.
103183: RICHARDSON, JOHN [& MARILYN MCCULLY]. - Picasso. Una biographia. Volumen I: 1881-1906.
122494: RICHARDSON, DREW [ED.]. - Open Water Diver Manual. Het plezier en avontuur van het leren sportduiken.
131976: RICHARDSON, JOHN - London & Its People. A Social History from Medieval Times to the Present Day.
53104: RICHARDSON, PHYLLIS - Design voor Kids. Een compleet overzicht van designvoorwerpen van stijlbewuste ouders. Met 754 kleurenfoto's
4135070: RICHARDSON, A. - An Introduction to the Theology of the New Testament.
4141680: RICHARDSON, J.D. (ED.) (DAVIS, J.) - The Messages and Papers of Jefferson Davis and the Confederacy. Including Diplomatic Correspondence 1861-1865.
94265: RICHEL, PIETER JOHANNES - Het kerkbegrip van Calvijn
122522: RICHELLE, MARC N. & JEAN REQUIN & MICHÈLE ROBERT - Traité de psychologie expérimentale [2 Vols. Compl.].
130130: RICHLER, MARDECAI [ED.] - Writers on World War II. An Anthology.
55155: RICHMOND, L. - De dochter van de veehouder. Dit verhaal is bewerkt door mw. B.J. Vermeulen
143454: RICHMOND, I.A. [MALCOLM TODD - ED.]. - Roman Britain.
4060682: RICHMOND, THEO - Konin. Een zoektocht.
4068305: RICHTER R. (NIETZSCHE, FR.) - Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk.
104669: RICHTER, LORE - Islands of the Sahara. Through the Oases of Libya.
55352: RICHTER, LORE - Island of the Sahara. Through the Oases of Libya
4042653: RICHTER W. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch.
100297: RICHTER, GISELA - A Handbook of Greek Art.
142166: RICHTER, GÜNTER - Theophil Caesar. Drucker am Gymnasium illustre Arnoldinum zu [Burg-]Steinfurt.
4049513: RICHTER W. - Recht und Ethos. Versuch einer Ortnung des weisheitlichen Mahnspruches.
47194: RICHTER, AEMILIUS LUDWIG - Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. Mit besonderer Rücksicht auf deutsche Zustände. Sechste Auflage. Nach dem Tode des Verfassers besorgt von Dr. Richard Wilhelm Dove
91029: RICHTER, SIEGFRIED G. A.O. - Mani in Dublin. Selected Papers from the Secenth International Conference of the International Association of Manichaean Studies in the Chester Beatty Library, Dublin, 8-12 September 2009.
53431: RICHTER, JAN FRIEDRICH - Hans Brüggemann
4300553: RICHTER (HRSG.) HELMUT - Cluny. Beiträge zu Gestalt und Wirkung der cluniazensischen Reform. (Wege der Forschung 241)
143522: RICHTHOFEN, DR. KARL FREIHERR VON & MR. B.J. LINTELO DE GEER - "De Lex Frisionum. Uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen naar Pertz' monumenta Germaniae, bezorgd door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde; gevolgd door eene verhandeling over de zamenstelling van de Lex Frisionum, van Mr. B.J. Lintelo de Geer."
130334: RICKARDS, MAURICE [MICHAEL TWYMAN - ED.] & SARAH DU BOSCQ DE BEAUMONT & AMORET TTANNER - The Encyclopedia of Ephemera. A Guide to the Fragmentary Documents of Everyday Life for the Collector, Curator and Historian
145750: RICKE, DR. H. [ED.]. - A.D. Copier. Trilogie in glas.
4134699: RICKENBACHER, O. - Weisheitsperikopen bei Ben Sira. (Orbis Biblicus et Oriëntalis 1)
100489: RICKOVER, H.G. - Eminent Americans. Namesakes of the Polaris Submarine Fleet.
46981: RICKS, THOMAS E. - The Gamble, General David Petraeus and the American military adventure in Iraq, 2006-2008
4138892: RICOEUR, P. - Die Interpretation. Ein Versuch über Freud.
4032102: RICOEUR, P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme, psychoanalyse, hermeneutiek. Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
4142270: RICOEUR, P. - Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on language, action and interpretation. Edited, translated and introduced by J.B.Thompson.
4300926: RICOEUR, PAUL - La métaphore vive. (L'ordre Philosophique)
146358: RIDDELL, MARY - The Duchess of Kent. The troubled Life of Katharine Worsley.
87345: RIDDER, C. DE - Dit is de weg wandelt in denzelven (Jer. 30:21). Leven en arbeid van Ds. C. de Ridder in leven predikant van de Geref. Gemeente te Nunspeet (1967-1974)
60586: RIDDER. C.A. DE - Maria medeverlosseres? (De discussie in de huidige rooms-katholieke theologie over de medewerking van de moeder Gods in het verlossingswerk)
52269: RIDDER, DS. C. DE - Het verkondigde woord
4011618: RIDDER, R.R. DE - The Dispersion of the People of God. The Covenant Basis of Matthew 28:18-20 against the Background of Jewish Pre-Christian Proselyting and Diaspora, and the Apostleship of Jesus Christ. (Diss.)
4006666: RIDDER, C.A. DE - Maria medeverlosseres? De discussie in de huidige Roomsch-Katholieke theologie over de medewerking van de Moeder Gods in het verlossingswerk. (Diss.)
87344: RIDDER, C. DE - Het verkondigde woord. Uitgave t.b.v. de kerkbouw van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet
101173: RIDDER, ANDRÉ DE - De moderne kunst andermaal te Venetië ontdekt. 29e Biennale - 1958 & 30e Biennale - 1960.
88703: RIDDER, Q.A. DE - Een nationale figuur. Biographie over wijlen Z.Ex. Dr. J.Th. De Visser Minister van Staat. Met een voorrede van zijne excellentie Jhr. Mr. D.J. de Geer
110068: RIDDER, ANDRÉ DE - Met Rubens te Antwerpen. Een levensbeeld.
4029020: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
60585: RIDDER. A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof (Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament)
4047565: RIDDER, J.G. DE - Zonen van het Oude Volk in het Westland.
4000619: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966.
4072114: RIDDERBOS, N.H. - De Psalmen. Eerste deel. Psalm 1-41. (Korte Verklaring)
4071642: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
4042655: RIDDERBOS, N.H. - Psalmenstudie. Prof.dr.Nic.H.Ridderbos en het boek der Psalmen. Opstellen verzameld en geredigeerd door C.v.Ginkel en P.J.v.Midden.
93549: RIDDERBOS, HERMAN - Paulus, ontwerp van zijn theologie
4056440: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ein Entwurf seiner Theologie.
4054595: RIDDERBOS, H.N. - Paul. An Outline of His Theology. *Grand Rapids-Eerdmans, 1987, 588 pp., cloth
4013915: RIDDERBOS, H.N. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
4012925: RIDDERBOS, S.J. (KUYPER, A.) - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper. (Diss.)
4011624: N.N. (RIDDERBOS, H.N.) - De knechtsgestalte van Christus. Een bundel studies door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan Prof.Dr.H.N.Ridderbos. Onder red.van H.H.Grosheide e.a. Bijdr.van T.Baarda, J.C.de Moor, A.D.R.Polman, K.Runia e.a.
4010778: RIDDERBOS, N.H. (MOWINCKEL, S.) - De `Werkers der ongerechtigheid` in de individueele Psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting. (Diss.).
83859: RIDDERBOS, N.H. - De werkers der ongerechtigheid in de individueele psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting
4140581: RIDDERBOS, H.N. - The Gospel to John. A Theological Commentary.
92838: RIDDERBOS, H.N. / MEER, W. VAN DER - Handwijzer op de grondtekst van de Bijbel
47780: RIDDERBOS, J. - De Psalmen, Deel 1 en 2 Psalm 1-41, 42-106 , Commentaar op het Oude Testament (COT)
87425: RIDDERBOS, HERMAN - Paul, an outline of his theology. Translated by John Richard de Witt.
91928: RIDDERBOS, HERMAN - De komst van het koninkrijk. Jezus' prediking volgens de synoptische evangelien
91149: RIDDERBOS, H.N. / MEER, W. VAN DER - Handwijzer op de grondtekst van de Bijbel
60591: RIDDERBOS. S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
146512: RIDDERBOS, BERNHARD - Saint and Symbol. Images of Saint Jerome in Early Italian Art.
4003091: RIDDERBOS, H.N. - Het evangelie naar Johannes I. Proeve van een theologische exegese. Hoofdstuk 1-10.
61065: RIDDERBOS, S. - De Philologie aan de Leidsche Universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan
92882: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmenstudie. Prof.dr Nic. H. Ridderbos en het boek der Psalmen. Opstellen van prof.dr Nic. H. Ridderbos verzameld en geredigeerd door drs. C. van Ginkel en drs. P.J. van Midden
61262: RIDDERBOS, S.J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
4137810: RIDDERBOS, H.N. - Zelfopenbaring en zelfverberging. het historisch karakter van Jezus' messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangelieën.
61478: RIDDERBOS, JAN - Strijd op twee fronten, schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terein (2 delen)
6572: RIDDERUS, FRANCISCUS - Doop en Zalicheyt voor Kinderen der Christenen, Niet tegenstaande dat de naaste Ouderen, of een van beyden, niet zyn bekende ware geloovige en wedergeboorne door den Heyligen Geest.
6575: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijksche Huys-Catechisatie, Bestaende in: Morgen-oeffeningen, over de Articulen des Christelijken Geloofs. In Middag-oeffeningen, over de Pligten van een Christelijk Leven. Ende in Avond-oeffeningen, over de Gechiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een Maend dit alles bequamelijk af te handelen, yder Dag hebbende sijn bysondere Oeffeningen. Door den selven Autheur wel een derde part vermeerdert met nieuwe Vragen, Schriftuer-plaetsen, en Gesangen, Als mede zijn hier agter by gevoegt eenige Gesangen van D. Simon Simonides. Den sevenden Druk, Door den Autheur van misstellingen in vele Schriftuer-plaetsen gesuivert, en van vele Druk-fauten, die in de vorige waren gestelt, verbetert.
9023: RIDDERUS, FRANCISCUS - Schriftuerlyck Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture.
8996: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Mensche Godts, verthoont in de Staet 1. Der verdorven Nature, 2. Der Weder-geboorte en Bekeeringe, 3. Des Wel levens, 4. Der Regeringe, 5. Der Struyckelingen, 6. Der Ellenden, 7. Der Reformatie, 8. Der Geluck-saligheydt. Uyt de Geschriften en Tractaten van Mr. Willem Teellingh.
92486: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse huiscatechisaties. Bestaande in oefeningen over de artikelen van het christelijke geloof (Deel 1)
9970: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
86306: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
5670: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historischen Fransman, In byzondere Fransche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte staat van Ons lieve Vaderlandt. Tweeden Druk. WAARBIJ: Historischen Engels-Man, In byzondere Engelsche, Schotsche, en Yersche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte Staat van ons lieve Vaderlandt. WAARBIJ: Historischen Spanjaart, In byzondere Spaansche Geschiedenissen, Gepast op de onderdrukte Staat van ons lieve Vaderlandt. WAARBIJ: Historischen Hollander, Vertoonende van voor de tyden Christi of tot onze tyden toe de gedurige Oorlogen en elendigheden van Hollandt, En hoe het uit de zelve is uitgeworstelt. Ter hope voorgestelt aan ons nog verdrukte Vaderlandt, Waar by voor aan gevoegt is een Brief van P. Cornelius Hazart, Vermaart Jesuit tot Antwerpen, Nevens het Antwoort op de zelve. Tweede Druk. WAARBIJ: Historische Kerk-Spiegel, Van en voor onnze Eeuwe. Waar in vertoont wort, dat het Pauselyke Hof van Romen Niet meer van voornemen is de genaamde Ketters, Alleen om de Religie, te vermoorden, maar door vriendelyke middelen of door allerlei quellingen tot de Roomsche Kerke te leiden of the dwingen. Voorgestelt aan ons verdrukte Vaderlandt. Tweede Druk. (Franse titel: De Historische Fransman, Engelsman, Hollander, Spaanjaart, en Kerk-Spiegel. Tweede Druk.)
2227300744: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem der Vertroostingen. 7. Het Nae-beeldt der Martelaren. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de overblijfelen van de verdruckingen, of het Lyden, Christi, voor sijn lichaem, ten deele uyt de naergelaten Schriften van Do. Ridderus opgesocht, en voltrocken door Gregorius Mees.
8967: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swarigheden. 3. Het Mergh der Historie. 4. de Spiegel der Werelt. 5. De Schoole der Deughden. 6. De Balsem der Vertroostingen. 7. Het Nae-beeldt der Martelaren. Den tweeden Druck. Vermeerdert met de overblijfelen van de verdruckingen, of het Lyden, Christi, voor sijn lichaem, ten deele uyt de naergelaten Schriften van Do. Ridderus opgesocht, en voltrocken door Gregorius Mees.
52314: RIDDERUS, F. - Dagelijkse huiscatechesaties. Bestaande in oefeningen over de artikelen van het christelijke geloof - Deel 1
88135: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Heiligmaking
9917: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
83192: RIDDERUS, FRANCISCUS - Zevenderlei gezicht in het lijden en sterven van Jezus Christus (complete set)
86891: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historische Hollander. Vertoonende de oorlogen en ellenden van Holland vanaf de tijden voor Christus tot onzen tijd
5577: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige Tyd-Korter voor Reysende en andere Lieden. Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de Reyse van Een Polityck, een Theologant, ende een Schipper. Toonende het nuttigh gebruyck van allerley Goddelycke, Kerckelycke en Wereltsche Historien.
9222: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus, zijnde Ziel-Bereydende. Waerheydt-Bevestigende. Historisch-Nuttige. Geloofs-Bevorderende. Dwalingh-Stuttende. Practyck-Lievende. Gemoet-Onderrichtende.
4920: RIDDERUS, FRANCISCUS - Theologisch, Philosophisch, en Historisch Proces voor Godt, Tegen Allerley Atheisten. Waer in de Atheist wort Ontdeckt, Overtuyght, Wederleydt, Gewaerschouwt, Ingetoomt. Opgeweckt ter bekeeringe.
2227300817: RIDDERUS, FRANCISCUS - Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen.
55054: RIDDERUS, FRANCISCUS - Nuttige tijdkorter voor reizende en andere mensen. Voorgesteld in een samenspraak tijdens het reizen van een historicus, een predikant en een schipper. Aantonende het nuttig gebruik van allerlei goddelijke, kerkelijke en wereldse geschiedenissen
30364: RIDDERUS, FRANCISCUS - Zevenderlei gezicht in het lijden en sterven van Jezus Christus (2 delen)
54657: RIDDERUS, FRANCISCUS - Dagelijkse huiscatechisaties, bestaande in oefeniingen over de artikelen van het christelijke geloof. Deel 1: Morgenoefeningen. Dee 2: Middagoefeningen. Deel 3: Avondoefeningen (3 delen)
6894: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch A, B, C. Tot een besige Ledigheydt. Vervaetende vijf honderd Voorwerpselen, Yder met drie Historien uyt Heylige, Kerckelijcke, en Wereldtsche Autheuren, soo Oude als Nieuwe, ende haer Gebruyck.
9860: RIDDERUS, FRANCISCUS - De Beschaemde Christen, door het Geloof en Leven van Heydenen en andere natuerlijcke Menschen
9639: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenderley Gesichte in de Historie van het Lyden en Sterven Onses Heeren Jesu Christi. Vertoonende, 1 De Tafel der Texten. 2 De Sleutel der Swarigheden. 3 Het Mergh der Historie. 4 De Spiegel der Werelt. 5 De Schoole der Deughden. 6 De Balsem der Vertroostingen. 7 Het Nae-beeldt der Martelaren.
110382: RIDER, GEORGES LE [INTROD.], - Aztlan, terre des aztèques. Images d'un nouveau monde.
103237: RIDLEY, JASPER - The Tudor Age.
131897: RIDLEY, JASPER - Tito. A Biography.
121270: RIDLEY, JASPER - Thomas Cranmer.
122043: RIEBER, ALFRED J. - Merchants & Entrepreneurs in Imperial Russia.
95462: RIECKHOFF, SABINE / BIEL, JÖRG A.O. - Die Kelten in Deutschland
4052030: RIEDEL, H. - Kampf um die Jugend. Evangelische Jugendarbeit 1933-1945.
4139701: RIEDL, J. (HRSG.) - Versunkene Welt.
47590: RIEDLBERGER, PETER - Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp, nebst kritischer Edition und Übersetzung
145209: RIEHL, ALOIS - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker.
47172: RIEHM, EDUARD C. AUG. - Handwörterbuch des Biblischen Altertums für gebildete Bibelleser. Herausgegeben. Zweite Auflage besorgt von Friedrich Baethgen. Mit vielen Abbildungen, Karten und Plänen im Text, Einschaltbildern, farbigen Karten und einer Schrifttafel aufzerhalb des Textes. I. Band: A bis L. II. Band: M bis Z
4001952: RIEHM, ED. (RED.) - Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften. Medew.: G.Baur, F.Delitsch, E.Kautsch, E.Schürer e.a. Vrij bewerkt door C.H.van Rhijn.
4300723: RIEHM, H. (HRSG.) (SCHULZ, FRIEDER) - Freude am Gottesdienst. Festschrift für Frieder Schulz.
4139193: RIEKER, H.U. - Als bedelmonnik door India. Vertaling van L.Hoyack.
110077: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
121838: RIEL, MR. H. VAN - Ondernemende geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging ' Het Nederlandsch Economisch Historisch Archief.
131536: RIEL, MR. H. VAN [J.G. BRUGGEMAN - ED.] - Geschiedenis van het Nederlandse Liberalisme in de negentiende eeuw.
91483: RIEMANN, GOTTFRIED A.O. - Von Caspar David Friedrich bis Adolph Menzel. Aus der Nationalgalerie Berlin/DDR.
83556: RIEMENS, JAAP - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834
60592: RIEMENS. J. - De beteekenis van den eersten brief van Johannes (In het historisch-kritisch onderzoek naar den oorsprong van het vierde evangelie)
143290: RIEMERS-REURSLAG, J. [ED. - ET AL.]. - Het vrouwenjaarboek.
110131: RIEMERSMA, TRIENUS - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855 - 1945.
91357: RIEMSDIJK, TH. H.F. VAN - De rechtspraak van den Graaf van Holland (deel 1)
145382: RIEMSDIJK, WOUTER VAN - Veranderd straatbeeld. De Straat In de twintigste eeuw.
4140597: RIEMSDIJK, J.VAN - Cirkelen rond het geheim. Essay over geloven en kennen.
4142653: RIEMSDIJK, J. VAN - De wonderen luisteren naar de wetten. Elementen voor een neurofilosofie.
4060963: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4070349: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
4138572: RIENECKER, FR. (HRSG.) - Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament. Nach der Ausgabe von D.E.Nestle.
103986: RIENITS, REX & THEA RIENITS [EDS.]. - The Voyages of Columbus.
143814: RIESE, ALEXANDER - Das Rheinische Germanien in der Antiken Inschriften. Auf Veranlassung der Römisch-Germanischen Kommission des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben.
4004526: RIESS, R. - Seelsorge. Orientierung, Analysen, Alternativen.
86300: RIESSEN, J.A. VAN E.A. - In dienst van de Kerk. 75 jaar Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1995
4028783: RIESSEN, H.V. - Op wijsgerige wegen.
4009803: RIESSLER, P. - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel übersetzt und erläutert.
101750: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
121775: RIET, JOS VAN - Kaas uit het hart. Praktijkboek voor kaasmakers en kaasliefhebbers.
101826: RIET, MARLIES VAN & MARSEL LOERMANS - Den Haag één eeuw later.
123267: RIET, N.G. VAN 'T [INTROD.]. - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1989.
95078: RIET, B. VAN - Het geluid van de gouden belletjes
95079: RIET, B. VAN - De schat in aarden vaten
105089: RIET, A. VAN 'T - August Bier en de homoeopathie.
4064522: N.N. (RIET, R.P.V.D.) - Liber Amicorum.
131482: RIETBERGEN, PROF. DR. P.J.A.N. - A Short History of the Netherlands. From Prehistory to the Present Day.
47611: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Europa en zijn werelden
110601: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en / in Eurazië.
122741: RIETBERGEN, PETER & MARIA GREVER [ET AL.]. - Historische Beeldcultuur [Themanummer].
144325: RIETBERGEN, PETER - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
82378: RIETDIJK, D. - Niet klagen... gedachten met betrekking tot het lijden
81538: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek, geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten
143601: RIETDIJK, DR. C.W. - De contra-revolutie tegen de rede [2 Vols. Compl.].
4054472: RIETDIJK, D. - Zoekt de Heere en leeft. Bijbels dagboek.
4064705: RIETDIJK, D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
4072276: RIETDIJK, D. & VREUGDENHIL, C.G. - De Heidelbergse Catechismus. 52 Preken.
4063716: RIETKERK, W.G. - De kunst van het loslaten. Over spiritualiteit.
122363: RIETSCHOTEN, H.J.C. VAN [BIJDRAGEN T, L & V.] - Inhoudsopgave van de bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 101 [1942] - deel 110 [1954]. met Alphabetisch Register.
4140110: RIETSCHOTEN, H.J.V. - De variatiebreedte van de Joodse identiteit.
91384: RIETSTAP, J.B. / PAMA, C. - Handboek der wapenkunde. Derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf, met 52 afbeeldingen.
4039128: RIETVELD, B. - Gods nieuwe wereld. Gedachten over het Koninkrijk van God. (Bij-tijds Geloven)
4012225: RIETVELD, B. (BONHOEFFER, D.) - Saecularisatie als probleem der theologische ethiek. Inzonderheid in verband met gedachten van Dietrich Bonhoeffer en Friedrich Gogarten. (Diss.)
30388: RIETVELD, J.J. - Is kerkelijke verdeeldheid zonde?
122885: RIFKIND, CAROLE - A Field Guide to American Architecture. The Periods, the Styles, the Form and Function of Historical Buildings from Colonial Times to Today.
4022416: RIGAUX, B. - Het getuigenis van Markus. (De geschiedenis van Jezus)
95779: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Les Langages de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome X (Volume 10). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CXXI)
95759: RIGOLOT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXIX (Volume 29). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLXXIX)
143313: RIGTER, D.P. - "Eene dringende noodzakelijkheid. Geschiedenis van de vereniging "" Hulp voor Onbehuisden ""1904-1945."
95359: RIGTER, JAKOP - Het palet van de psychologie, stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening
95358: RIGTER, JAKOP - Psychologie voor de praktijk
4075373: RIJCKENBORGH, J.V. - De komende nieuwe mens.
4068100: RIJCKEVORSEL, C.TH.J.VAN - De Kerk en de Koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
4068154: RIJCKMANS, G. - Grammaire Accadienne. (Bibl.du Muséon 6)
4062003: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
4046618: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
103703: RIJK, L.M. DE & OLGA WEIJERS - Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis publicis Neelandicis asservantur.
53066: RIJK, TIMO DE - De Haagse Stijl. Art deco in Nederland
142206: RIJKEN, A.M. VAN DER [Z.K.H. PRINS BERNHARD - FOREW.]. - Zimpe, zampe, zompe in de Peel.
93854: RIJKHOEK, J. - De Hoeksche Waard zoals het was, 1900-1940
104358: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
102203: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN - - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van Advies door 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
104121: RIJKS, HENK [ED.]. - De atlas van het onderwijs. Eenmalige uitgave ter gelegenheid van de nieuwe naam van Wolters-Noordhoff: Noordhoff Uitgevers.
91682: RIJKSEN, L. E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. Jaargang 1973.
88660: RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE - Processen. No. 2. Van Genechten
131553: RIJN, JAAP VAN - Mosseltijd. De verrassend veelzijdige mossel.
82629: RIJN, G - Nicolaas Beets (Complete set)
146379: RIJN VAN ALKEMADE, J.M.J. VAN & J. UZMAN [EDS.]. - Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil.
84890: RIJNBACH, A.A. VAN - Verspreide geschriften van Dr. G.J. Boekenoogen. Met 13 afbeeldingen
104335: RIJNBENDE, JAAP - Ja, ik wil.... de mooiste trouwjurk van de wereld. Topcreaties voor bruid en bruidsmoeder. Modeontwerper Jaap Rijnbende.
4054095: RIJNTJES (RED.) G.J.P. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
103510: RIJNTJES, GERARD J.P. [ED.]. - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
82548: RIJPPERDA WIERDSMA, J.V. - De grondwet in onzen tijd, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 8 October 1948
4140043: RIJSDIJK, M.VAN - De schoentjes van een vondeling.
131363: RIJSWIJCK, DR. A. VAN & M.K.J. SMEETS & DR. B.A. VERMASEREN. [ED.] - Historische opstellen over Roermond en omgeving.
54356: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor kinderen (Deel 7)
54357: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor kinderen (Deel 6)
54358: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor kinderen (Deel 3)
87409: RIJSWIJK, C. VAN - In een vurige wagen ten hemel. Brieven uit de kerker.
121595: RIJSWIJK, J.P. VAN - Repeterende breuken. De machtsstrijd tussen PvdA en CDA.
55110: RIJSWIJK, C. V. - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van het gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk
55091: RIJSWIJK, C. VAAN - De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van Ds. H. de Cock
86892: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
87577: RIJSWIJK, C. VAN - De poorten Sions bemind boven alle woningen Jacobs. Iets over het wel en wee van de gereformeerde conventikel en zijn verhouding tot de kerk.
89480: RIJSWIJK, C. VAN - Toen de brandstapels rooksten. Twintig geloofsgetuigen rond de Reformatie.
88206: RIJSWIJK, C. VAN - Hoe lief heb ik uw woning. Vertellingen over de tabernakel, voor school en gezin.
88366: RIJSWIJK, C. VAN - OP uw noodgeschrei deed Ik grote wond'ren
83124: RIJSWIJK, C. VAN - Op Reis, Bijbels dagboek voor jongeren
4136951: RIJSWIJK, C.V. - Op reis. Bijbels dagboek voor jongeren.
54310: RIKIN, WESLEY MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen
4141899: RILEY-SMITH, J. (HRSG.) - Illustrierte Geschichte der Kreuzzüge.
121923: RILKE, RAINER MARIA - Briefwechsel mit den Brüdern Reinhart 1919-1926.
121922: RILKE, RAINER MARIA - Schweizer Vortragsreise 1919.
92653: RILKE, RAINER MARIA - De Elegieën van Duino, 1912/1922
102026: RILKE, REINER MARIA [KARL KROLOW - AFTERW.]. - Poèmes français.
4053688: RILKE, RAINER MARIA - Das Stunden-Buch. Enthaltend: Vom mönchischen Leben / Von der Pilgerschaft / Von der Armuth und vom Tode.
4071671: RILKE, RAINER MARIA - Diaries of a Young Poet. Translated and Annotated by Edw.Snow and M.Winkler.
4134077: RILKE, RAINER MARIA - Fragmenten uit de brieven van Rainer Maria Rilke. Gekozen en vertaald door J.W.Kuiper.
4135363: RILKE, R.M. (RODIN, A.) - Auguste Rodin. Mit 96 Vollbildern.
94595: RIMBAULT, LUCIEN - Pierre du Moulin, 1568-1658. Un pasteur classique l'age classique. Étude de théologie pastorale sur des documents inédits
143006: RIMSCHA, HANS VON - Geschichte Russlands.
47419: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 35, 3 choral partitas
87689: RINCK, H.W. - Johannes' eerste brief
48132: RINCK, CHRISTIAN HEINRICH - Incognita Organo, deel/volume/band 28, 12 Adagios
90863: RINFRET, CINDY - Classic Greenwich Style
4050625: RINGELBERG, A. - Het wonder der natiën.
4064892: RINGELBERG, A. - Waarom vervolgd?. De vreeselijke vervolging der Joden in het licht van den Bijbel en de bijbelsche oplossing van het plan Gods met Israël.
110372: RINGELING, ARTHUR - Tussen Distantie en Betrokkenheid. Een Bericht aan de Tovenaarsleerlingen. Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
95433: RINGGREN, HELMER / KAISER, OTTO - Das Hohe Lied / Klagelieder. Das Buch Esther (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 16/2)
104336: RINKER, HARRY & ROBERT HEISTRAND - Wereldoorlog II verzamelobjecten. De verzamelleidraad voor het selecteren en genieten van militaire en thuisfrontartikelen.
122806: RINKLEFF, MARJAN [ED.]. - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
84283: RINTJEMA, R. E.A. - Reformatie Stemmen
95145: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
93023: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving
4138710: RINZEMA-ADMIRAAL, W. - Romusha van Java. Het laatste front 1942-1945.
103025: RIOU, YVES-JEAN - The Abbey of Saint-Savin.
4074262: RIPHAGEN-HAMOEN, ELISABETH - Kinderen en rituelen. Het belang van vaste gewoonten voor opgroeiende kinderen.
4140798: RISEMAN, R. - I Tjing. Een nieuwe praktische inleiding waarin de toekomstvoorspellingen voor een ieder toegankelijk worden gemaakt.
47355: RISPENS, J./GOUDENA, P.P./GROENENDAAL, J.J.M. (RED.) - Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen
121486: RISPENS, J.A. - Het verborgen leven.
121361: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
87279: RISSEEUW, P.J. - Christelijke Schrijvers van dezen tijd
4137748: RISSI, M. - Die Theologie des Hebräerbriefs. Ihre Verankerung in der Situation des Verfassers und seiner Leser. (WUNT 41)
4142179: RISSI, M. - Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes. (AZANT 22)
145302: RIST, JOHN M. - Real Ethics. Rethinking the Foundations of Morality.
53146: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance, het ontwaken van de Europese cultuur
89741: RITCHIE, ROBERT - De Renaissance het ontwaken van de Europese cultuur.
47534: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus. Erster Band: Der Pietismus in der reformirten Kirche. WITH: Zweiter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. WITH: Dritter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung
47886: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus. Erster Band: Der Pietismus in der reformirten Kirche. WITH: Zweiter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. WITH: Dritter Band: Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung
4041907: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. I. Prolegomena, Biblicismus und Traditionalismus in der altprotestantischen Theologie. II+III+IV. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
4000845: RITSCHL, D. (ATHANASIUS, ALEX) - Athanasius. Versuch einer Interpretation. (Th St.76)
144363: RITSCHL, DR. FRIEDRICH - Die alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der homerischen Gedichte durch Pisistratus. Nach Anleitung eines plautischen Scholions
93070: RITSCHL, OTTO - Dogmengeschichte des Protestantismus. Grundlagen und Grundzüge der theologischen Gedanken- und Lehrbildung in den protestantischen Kirchen (4 Bänden)
4133405: RITSCHL, O. - Dogmengeschichte des Protestantismus. II/1. Orthodoxie und Synkretismus in der altprotestantischen Theologie.
4139027: RITSCHL, A. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Schleiermachers Reden über die Religion. und ihre Nachwirkungen auf die evangelische Kirche Deutschlands.
145157: RITTER, GUSTAV A. [ED.]. - Illustrierte Länder- und Völkerkunde. Populäre Schilderung aller Länder und Völker der Erde. Unter besonderer Berücksichtigung der neuesten Entdeckungsreisen von Nansen, Nordenskjöld, Kane, Mac Clintock, Schlagintwei, Hedin, Barth, Livingstone, Stanley, Schweinfurth, Nachtigal, Stuart, Leichardt, u.a.
4138841: RITTER C. (PLATO) - Platonische Liebe. Dargestellt durch Übersetzung und Erläuterung des Symposions.
60598: RITTER. G. - Die Weltwurtung der Reformation
93724: RITTER, GERHARD A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. An Internation Journal concerned with the history of the Reformation and its significance in world affairs. Published under the auspices of the Verein für Reformationsgeschichte and the American Society for Reformation Research. Vol. 47, 1956. Nr. 1/2
100646: RITTER, DR. P.H. [ED.]. & JAN DE WAARDT [ILLUSTR.]. - Eene halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem de Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven [2 Vols. in 1]. & Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het Historisch Gedenkboek 'Eene Halve Eeuw' [2 VOLUMES].
30532: RITTER, ADOLF MARTIN A.O. - Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. Ein Arbeitsbuch. (4 Teilen in 5 Bände). I. Alte Kirche. II. Mittelalter. III. Die Kirche im Zeitalter der Reformation. IV. Neuzeit
4139937: RITTERBAND, P. (ED.) - Modern Jewish Fertility. (Stdies in Judaism in Modern Times 1)
131711: RITTMANN, HERBERT - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
101701: RITVO, HARRIET - The Dawn of Green. Manchester, Thirlmere and Modern Environmentalism.
83380: RITZEMA BOS, J. - Ziekten en beschadigingen cer landbouwgewassen (deel V)
90872: RIVA, JONE - Immagini di casa manzoni
143566: RIVAS, TITUS - Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood.
101533: RIVERA, FEDERICO GARCIA - Bolivar [1809-1898].
143905: RIVES CHILDS, J. - Casanova. A Biography based on New Documents.
101612: RIVET, PAUL - Maya Cities.
87137: RIVIÈRE, GUILLIAM JOHANNES BRUTEL DE LA - Het leven van Herannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15