Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61258: HENNING, C.J. - De eerste schoolstrijd tussen Kerk en Staat onder Julianus den Afvallige
4139258: HENNINGER, J. - Über Lebensraum und Lebensformen der Frühsemiten.
150944: HENNINGS, FRED - Ringstrassen Symphonie [3 Vols. Compl.].
176503: HENNIS, WILHELM - Max Webers Fragestellung : Studien zur Biographie des Werks.
122277: HENNUY, C. - Topographie de la commune de Thuillies.
104574: HENNY BROER [ET AL.].|MAAS, LEONARD|MARI HOFMAN - Genesis [In Red Slipcase].
103955: HENNY VAN DOLDER-DE WIT [EDS.].|RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA VAN|XANDER VAN ECK - Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse glazen.
121100: HENNY, C. - Oorspronkelijke Meesterwerken onder ieders bereik. Etsen en litho's van beroemde schilders.
130310: DR. J.TH. HENRARD]|PROF. DR. B.G. ESCHER|VISSER, PH.C. [ED.] [& DR. H.G. CANNEGIETER - Naar Himalaya en Kara-Korum. & Bijlage, bevattende de wetenschappelijke uitkomsten der Kara-Korum Expeditie 1922 van Ph.C. Visser en Mevrouw J. Visser-Hooft.
145076: HENRARD, ROGER - Wijsheidgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.
162711: HENREY, BLANCHE - British Botanical and Horticultural Literature Before 1800 [3 Vols. Compl.]. Comprising a History and Bibliography of Botanical and Horticultural Book Printed in England, Scotland and Ireland from the Earliest Times Until 1800.
91192: HENREY, MATTHEW - Edelgesteenten uit de schriften van Matthew Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
183049: HENREY, BLANCH - British Botanical and Horticultural Literature Before 1800. Comprising a History and Bibliography of Botanical and Horticultural Book Printed in England, Scotland and Ireland from the Earliest Times Until 1800 [3 Vols. Compl. Set in Slipcase].
104448: HENRI ARNOLDUS [MAX VAN ROOY - INTROD.].|ROTTIER, HONORÉ - Onder dak 5000 jaar wonen in de Lage Landen.
156983: HENRI ESTIENNE|STEPHANUS, HENRICUS - Francofordiense emporium / Der Frankfurter Markt / The Frankfort Fair / La Foire de Francfort.
180647: HENRI STIERLIN|MARTIN, ROLAND - Griechenland.
123420: HENRI VAN STRATEN - WOODENGR.].|OGIER, GUILLIAM [WILLEM VAN EEGHEM - INTROD. - De Gulsigheydt [1639].
154472: HENRI GIBAUD|MARIO A. DI CESARE [EDS.].|MURPHY, CLARE M. - Miscellanea Moreana. Essays for Germain Marc'hadour.
131725: DR. HENRI GOVERDE|NELISSEN, PROF. DR. NICO - Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Kleine stappen en / of grote sprongen.
102889: HENRI GAUD [PHOTOGR.].|LEROUX-DHUYS, JEAN-FRANÇOIS [TEXT] - Cistercian Abbeys. History and Architecture.
141102: HENRI T'SAS [EDS].|OUWERLING, H.N. - Mooi Brabant in woord en beeld - tevens orgaan ter bevordering van het vreemdelingenverkeer in Noord-Brabant [1e Jaargang - 52 Issues]. .
57859: HENRICHS, NORBERT - Bibliographieder hermeneutik und ihrer Anwendungsbereicheseit Schleiermarcher
175610: HENRICI, PETER - Hans Urs von Balthasar : Aspekte seiner Sendung.
154847: HENRICUS, P. FR. A STA FAMILIA - Leven van den Zaligen Vader Dionysius a Nativitate en van den Zaligen Broeder Redemptus a Cruce, alle twee uit de Orde der Ongeschoeide Karmelieten [Discalsen], Martelaars op 't eiland Sumatra, naar de stukken die tot hun zaligverklaring dienden en naar andere oorkonden.
104852: HENRIETTE RONNER [ILLUSTR.].|STELLWEG, CRI [TEXT] - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen - Henriette Ronner-Knip schilderijen.
104137: HENRIOT, GABRIEL [ED.]. - Le meuble depuis l'antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle.
100437: HENRIQUES, ROBERT - "Marcus Samuel. First Viscount Bearsted and Founder of the ' Shell "" Transport and Trading Company 1853-1927."
165647: HENRY J. KAUFFMAN|MASSÉ, H.J.L.J. [RONALD F. MICHAELIS - RED.|REVISED]. - Chats on Old Pewter.
57337: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel
96324: HENRY, ALBERT - Le Jeu de saint Nicolas de Jehan Bodel
48383: HENRY, M. - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament.
4300081: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 3. II Koningen - Job.
92735: HENRY, MATTHEW - De vreugde van het geloven
93985: HENRY, P. - Het leven van Johannes Calvijn, den grooten Hervormer (2 delen)
4142053: HENRY, G. & MARRIOTT,S. - Een snoer van gebeden. Wegen naar meditatie en spiritualiteit met rozenkrans, gebedssnoer en gewijde woorden.
59859: HENRY, MATTHEW - Aan Zijn Tafel. Toerusting voor de Avondmaalsganger
4136968: HENRY, METTHEW - De vreugde van het geloven. (Puritein Erfgoed)
59103: HENRY, MATTHEW - Door onbezaaid land. 52 meditaties over de woestijnreis
59334: HENRY, MATTHEW - De vreugde van het geloven
4013597: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, vermeerderd met een voorrede van H.Bavinck.
55103: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
163751: HENRY R. BLACK|JULIUS M. GARDIN|WONG, NATHAN D. - Preventive Cardiology.
59535: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament (Complete Set, 9 delen)
55653: HENRY, MATTHEW - Zalig zijn de zachtmoedigen. 'Het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God.' 1 Petrus 3 vers 4
52403: HENRY, MATTHEW, A.O. - The Bethany Parallel Commentary
157970: HENRY CECI SOTHERAN [EDS.].|ZEITLINGER, HEINRICH - Bibliotheca Chemico-Mathematica: Catalogue of Works in Many Tongues on Exact and Applied Science, with a Subject Index [6 Volumes = Complete Set].
57360: HENRY, MATTHEW - Leren bidden. Vrijheid in het aangezicht van god
47889: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude Testament. Tweede Deel Jozua-I Koningen. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck
48344: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament
182373: HENRY, ALBERT - Métaphore et Métonymie.
57782: HENRY, MATTHEW - Edelgesteenten
57781: HENRY, MATTHEW - Roemen in het kruis. 45 korte meditaties
96101: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament (2 delen)
4135317: HENRY, C.F.H. - Basic Christian Doctrines. Contemporary Evangelical Thought.
4137769: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 5.
31581: HENRY, MATTHEW - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen
59310: HENRY, P. - Het leven van Johannes Calvijn, den grooten Hervormer (2 delen)
87753: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel
4134171: HENRY, M. - On not unsderstanding God.
142071: HENRY WALTER|LUDWIG, BEATE - Das Brillen-Buch. Sehen und gesehen werden.
31815: HENRY, MATTHEW - Dagen van vreemdelingschap. 52 meditaties over de aartsvaders
48388: HENRY, M. - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament.
145885: HENRY WALTER|LUDWIG, BEATE - Das Brillen-Buch. Sehen und gesehen werden.
145197: HENSEL, PAUL - Thomas Carlyle.
4140170: HENSEL, S. (MENDELSSOHN, M.) - Die Familie Mendelssohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern.
31172: HENSEN, ROBERT|TILLICH, PAUL - Teksten van Paul Tillich (Seriesl Sleutelteksten in godsdienst en theologie, deel 12)
4141306: HENSEN, A.H.L. - Nova et Vetera. Schetsen uit den vreemde. Met 20 illustraties.
95495: HENSEN, ROBERT - Houtskoolschetsen, theologische duidingen in een wankel bestaan
167955: HENSEN, HERWIG [ = FLOR MIELANTS JR.] - Antonio.
4007226: HENSEN, R. (TILLICH, P.) - Paul Tillich. Wijsgeer-theoloog.
53780: HENSSEN, RALPH JOHAN GERARD - Trompetters en Tamboers in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek. Plichten en Praktijken. / Trumpeters and drummers in Zeeland seafare at the time of the Dutch Republic. Charges and Practices (with a summary in English)
153957: HENSSEN, E.W.A. [P.A. WACKIE EYSTEN - INTROD.]. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998.
4047252: HENTEN, J.W.VAN - De joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde. Een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën. (Diss.)
56954: HENTEN, JAN WILLEM VAN - The Maccabean Martyrs as saviours of the Jewish people. A Study of 2 and 4 Maccabees
156500: HENTHORN, WILLIAM ELLSWORTH - Korea. The Mongol Invasions.
163737: HENTSCHEL, KLAUS - The Mental Aftermath. The Mentality of German Physicists 1945-1949.
180628: HENTZEN, DR. CASSIANUS - De financieële gelijkstelling 1933-1937.
94435: HENZE, BARBARA - Aus liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501-1573) um die Kircheneinheit
4133438: HENZEL, J. (GRENFELL, W.) - Sir Wilfred Grenfell. Zendingsdokter van Labrador.
4300362: HEPBURH, J.D. - Twenty Years in Khama's Country and Pioneering among the Bagauana of Lake Ngami. Told in Lettres. Ed. by C.H.Lyall. Third edition with a new Introduction by C.Northcott.
176385: HEPP, VALENTIJN - Dr Herman Bavinck.
4139722: HEPP, J. - Impulse zur alttestamentlichen Verkündigung. Die Predigt über Texte des Alten Testaments im 19. Jahrhundert.
30042: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
97017: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der Evangelisch-Reformierten Kirche
4025067: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik. in der Reformierten Kirche, namentlich der Niederlande.
93997: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
150413: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte der Hessischen Generalsynoden von 1568-1582 [2 Vols. in 1].
58410: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Peitismus und der Mystik in der Reformirten Kirche. Namentlich der Niederlande
52361: HEPPE, H. - Theodor Beza. Leben und ausgewählte Schriften
4143364: HEPPE, H. & SCHMIDT, C. (BEZA, TH) - Theodor Beza. (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche VI.)
4029237: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche,. namentlich der Niederlande. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe 1879.
4141778: HEPPENSTALL-WEST, A. - Vraag het de vogels. 70 Keltisch-christelijke Bijbelstudies.
145293: HEPPNER, HARALD [ED.]. - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
132044: HEPPNER, HARALD [ED.]. - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
4062340: HERAKLIOS, - Het epos van Heraklios. De strijd van Mohammed tegen de Christenen. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J.Knappert. (Oosterse Bibliotheek 4)
142651: HERBART, JOHANN FRIDERICH. - Kleinere Abhandlungen zur Psychologie.
142645: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik [Volume 2 - only].
142561: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Lehrbuch zur Psychologie.
54202: HERBERG, WILL A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 10. Jahrgang. Mai 1960 - Frebruar 1961 (4 volumes)
131332: HERBERGER, MAXIMILIAN - Normstruktur und Normklarheit. Das Beispiel von paragraph 5 Abs. 3 BetrVG.
165851: HERBERGHS, LEO - Avond.
165511: HERBERGHS, LEO - Mij zelf achterna.
30185: HERBERS, KLAUS - Geschichte des Papsttums im Mittelalter
181610: HERBERS, KLAUS - Wol auf sant Jacobs strassen. Pilgerfahrten und Zeugnisse des Jakobuskults in Süddeutschland.
180866: J. HERBERT|WOERTMAN, D.W. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel.
104249: HERBERT, BARRY - German Expressionism. Die Brücke and Der Blaue Reiter.
130648: HERBERT ARNDT DIETZE [EDS.]|REINEKING VON BOCK, GISELA - Kopenhagener Porzellan and Steinzeug. Unikate des Jugendstil und Art Deco.
104637: HERBERT HAAG [FOREW.].|JOE H. KIRCHBERGER [EDS.].|SOELLE, DOROTHEE - Great Women of the Bible. In Art and Literature.
170765: HERBERT, NICK - Quantum Reality. Beyond the New Physics.
181749: HERBERT APPELTSHAUSER - TRANSL.].|LAMB, CHARLES [WALTHER FÖHL - Essays.
151984: HERBERT WEBER [ENGRAVING].|SCHAALMA, ALBERT - Ergens in G.
103882: DR. HERBERT SCHADE [ED. - ET AL.].|EICHLER, HANS [FOREW.]. - August Macke. Gedenkausstellung zum 70. Geburtstag. 27. Januar - 10. März 1957.
170328: HERBERT VORGRIMLER|RAHNER, KARL - Klein theologisch woordenboek.
186754: HERBERT, R.T. - Paradox and Identity in Theology.
110768: HERBERT JUIN [EDS - ET AL.].|ROBERTS-JONES, PHILIPPE - Fernand Khnopff 1858-1921.
47152: HERBERT, A.S. - Historical Catalogue of printed editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903
102538: HERBERT VON EINEM [EDS. - ET AL.].|HILLEBRECHT, RUDOLF - Festschrift für Gert von der Osten.
158051: HERBRÜGGEN, HUBERTUS SCHULTE - Das Düsseldorfer Exemplar der Workes of Sir Thomas More, 1557 [Das Huth / Burns / Leyel / Borowitz-Exemplar]. With a Summary in English.
85749: HERBST, MICHAEL - Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche
91866: HERBST, ARNULF A.O. - Esemble zu Gast im Museum für Kusthandwerk. Sieben Kunsthändler stellen aus.
142330: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN - Meistergraphik Graphikmarkt. Sammeln - Preise - Geschmack.
141878: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN [FOREW.]. - Kunstmarkt im Handelsblatt Volume 3. Die Saison 1985/86: Erstes Halbjahr.
4074664: HERCK, W. VAN & VANHEESWIJCK, G. (RED. ) - Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood.
182225: HERD, STAN - Crop Art and Other Earthworks.
182484: HERDAN, GUSTAV - Type-Token Mathematics. A textbook of mathematical linguistics.
182485: HERDAN, GUSTAV - The Calculus of Linguistic Observations.
150617: HERDEG, WALTER [ED.]. - Graphis Posters 73. The International Annual of Poster Art / Das internationale Jahrbuch der Plakatkunst / La répertoire international de'l'art de l'affiche.
9789086870707: HERDER, J.G. - Viator reeks - Journaal van mijn reis in het jaar 1769
20430: HERDER - Herders Konversations-Lexikon
4143146: HERDER, J.G. - Sprachphilosophie. Ausgewählte Schriften. Ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von E.Heintel.
20429: HERDER - Herders Konversations-Lexikon. Reich illustriert durch Textabbildungen, Tafeln und Karten
85224: HERDERSCHEÊ, J. - De modern-godsdienstige richting in Nederland
53918: HERDERSCHEÊ, J. - Het gebed des Heeren, voor het volk ontvouwd
61085: HERDERSCHEÊ, J. - Geschiedenis van de Leer over de Kerk sedert Schleiermacher
94441: HERDING, OTTO|WORSTBROCK, FRANZ JOSEF - Jakob Wimpfelings Adolescentia. Kritische Ausgabe mit Einleitung und Kommentar
104711: HERDT, RENÉ|PATRICK VIAENE [EDS.]. - Rijkdom bedreigd.
103355: HERDT R. DE (ED.]. - Gemengd boeket. Zes tentoonstellingen rond bloemen.
145808: HERER, JACK - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für Angewandte Umweltforschung.
143974: HERES, T.L. - Paries. A proposal for a Dating System of Late-Antique Masonry Structures in Rome and Ostia. Ad. 235-600.
82647: HERES, L. E.A. - Cartography in the Netherlands 1972-1980, National Report to the sixth General Assembly of the International Cartographic Association
110183: HERESWITHA, ZR. M. - De Priorij van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf te Sint-Odiliënberg [1467-1639].
4070010: HERFORD, T. - The Pharisees.
4028568: HERFORD, B.TRAVERS - Das pharisäische Judentum. in seinen Wegen und Zielen dargestellt.
83301: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil, een zedekundige studie
4059306: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
4140455: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
58976: HERIK, ARIE JOHANNES VAN DEN - Een woonplaats voor de Heilige. Onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek
56224: HERIK, H. VAN DEN - Eben-Haëzer. 1915-1990. 75 jaar geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Leerdam
88258: HERIKHUISEN, H. - Vijfentwienteg jaor Deur en Veur Lunteren!
182678: HERING, J.H. - Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba em Klein Curaçao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen.
182665: HERING, J.H. - Eerste - Zesde jaarlijksch verslag van het geschied-, taal-, land- en volkenkundig genootschap gevestigd te Willemstad Curacao 1897-1903 [2 Vols. Compl.].
170747: HERING, WILHELM TIM - Wie Wissenschaft ihr Wissen schafft: Vom Wesen naturwissenschaftlichen Denkens.
160972: HERING-MITGAU, MANE - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
142646: HERING, EWALD - Vier Reden [Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie - 1870 & Über die spezifischen Energieen des Nervensystems - 1884 & Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen Substanz - 1888 & Zur Theorie der Nerventätigkeit - 1899 [4 Vols. in 1].
96437: HERINGA, J. E.A. - Drentse rechtsbronnen
145173: HERINGA, DR. J. [ED.]. - François Fagel. Portret van een honnête homme.
101467: HERINGA, DR. J. [ED - ET AL.]. - Geschiedenis van Drenthe.
184317: HERINGER, HANS JÚRGEN - Wort für Wort. Interpretation und Grammatik.
103297: HÉRITIER, JEAN [ED.]. - Histoire de la IIIe République [2 Vols. Compl.].
122537: HERKENRATH, RAINER MARIA - "Regnum und Imperium. Das "" Reich "" in der frühstaufischen Kanzlei [1138-1155]."
4068254: HERKLOTS, H.G. - Frontiers of the Church. The Making of the Anglican Communion.
154846: HERKS, JOHANNES JACOBUS - De geschiedenis van de Amersfoortse tabak.
4047730: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de `St.Louis`.
143054: HERM, GERHARD - Die Phönizier. Das Purpurreich der Antike.
156739: HERM, GERHARD - The Celts. The People who came out of the Darkness.
144323: HERMAN TROMP|JACQUES VOS [EDS.].|JOS STAAL|LINDERS, JOKE - Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abcoude naar Zonderland.
110196: HERMAN HEGGE|HESEMANN, MICHAEL - Boodschappen uit de kosmos. Het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld.
121261: HERMAN, JOOST - Naar de Areopagus. De volkenbond en het toezicht op de volkenrechtelijke bescherming van nationale minderheden in Oost-Europa. Een interdisciplinaire benadering.
182653: HERMAN VANDER LINDEN|LANNOY, CHARLES DE - Histoire de l'expansion coloniale des peuples européens. Néerlande et Danemark [XVIIe et XVIIIe siècles].
183691: HERMAN TROMP|JACQUES VOS [EDS.].|JOS STAAL|LINDERS, JOKE - Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abcoude naar Zonderland.
123091: HERMAN DE PRINS|WIJNGAERT, MARK VAN DEN - Oost tegen west, noord tegen zuid. De wereldgeschiedenis vanaf 1950.
157817: HERMAN ROMER [EDS.].|KURPERSHOEK, ANJA M. - Hommage aan Willem A. Donker ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Uitgeversmaatschappij Ad. Donker bv Rotterdam 1938-1988.
161464: HERMAN PLEIJ [EDS.].|KAMPEN, HINKE VAN - De pastoor van Kalenberg. Een laatmiddeleeuwse anekdotenverzameling uitgegeven en van commentaar voorzien.
102727: HERMAN VUIJSJE [EDS. - ET AL.].|LANS, JOS VAN DER - Lage landen - Hoge sprongen. Nederland in beweging 1898-1998.
4138785: HERMAN, Z. - Peuples, mers, navires. Traduit de l'Hebreu par J.Milbauer.
143415: HERMAN LIEBAERS [INTROD.].|VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
141877: HERMAN VAN DOORN [EDS.].|ROTHUIZEN, WILLIAM - Gezichten van Justitie 1798-1998.
150144: HERMANN BÄCKER [EDS.].|TÖNNISSEN, WALTER - Chronik 400 Jahre St. Georgius-Gilde Goch 1592-1992.
167512: HERMANN KEUSSEN - EDS.].|MERLOS, JOHANN JACOB [EDUARD FIRMENICH-RICHARTZ - Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kölnische Künstler.
183850: HERMANN TIEMANN [EDS.].|SICHOWSKY, RICHARD VON - Typographie und Bibliophilie. Aufsätze und Vorträge über die Kunst des Buchdrucks aus zwei Jahrhunderten. Ausgewählt und erläutert von Richard von Sichowsky und Hermann Tiemann.
168280: HERMANN KEUSSEN - EDS.].|MERLOS, JOHANN JACOB [EDUARD FIRMENICH-RICHARTZ - Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werken kölnische Künstler.
156833: HERMANN ZAPF|SCHAUER, GEORG KURT - Die Einteilung der Druckschriften. Klassifizierung und Zuordnung der Alphabete. Mit einer Auswahl von Schiftbeispiele.
163231: HERMANN, FRANK - Der Malik-Verlag 1916-1947. Eine Bibliographie.
172982: HERMANN, GOTTFRIED - Opuscula (Complete Set, Volume 1 - 8)
185790: HERMANN, MATTHIS [GRACE JACKMAN - TRANSL.]. - Herbs and Medicinal Flowers. Engravings by Redouté, Daffinge and several artists.
172690: HERMANNI, FRIEDRICH - Metaphysik : Versuche über letzte Fragen. Collegium Metaphysicum Volume 01
131321: HERMANNS, MATTHIAS - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien. Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
147295: HERMANS, WILLEM FREDERIK [INTROD.]. - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
151004: DRS. M.R. HERMANS [EDS.].|GASTEL, DRS. L.J.P. VAN - Stappen in het verleden.
166539: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Periander.
155216: HERMANS, JOS. M.M. [ED.]. - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
95182: HERMANS, CHRIS A.M. - Participerend leren. Grondslagen van religieuze vorming in een globaliserende samenleving (IKO-reeks, deel 1)
143129: HERMANS, JOS. M.M.|KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
144823: HERMANS, JOS. M.M.|MARC NELISSEN [EDS.]. - Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group.
143128: HERMANS, JOS. M.M.|KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
154260: HERMANS, IVO - Duende. Een bericht over Andalucia, flamengo en zigeuners.
167651: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Fotobiografie.
104646: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
101064: HERMANS, TILLY|HUGO BRANDT CORSTIUS|MABEL HOOGENDONK [EDS.]. [J. BERNLEF|T. VAN DEEL - ET AL.]. - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster.
160404: HERMANS, J.T. [ED.]. - De Linnerweerd. Beeld van een Middenlimburgs uiterwaardenlandschap.
182320: HERMANS, DR. C.R. - Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Braband [Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband].
166514: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's van Willem Frederik Hermans.
162738: HERMANS, G. [ED.]. - Het Valkhofnieuws [18 Compl. Years].
145829: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
162567: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
165573: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong gevolgd door: Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
167701: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een heilige van de horlogerie.
161971: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Overgebleven Gedichten.
55598: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De raadselachtige Multatuli
165459: HERMANS, PAUL - Hartschelp.
4138324: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters redenaars en predikers. Aristophanus, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
157311: HERMANS, JOS. M.M. - Het Gronings Zutphense Maerlant handschrift. Codicologische Studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
90614: HERMANSEN, JOHN E. E.A. - Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proceedings from NJF-seminar No. 303. Horsens, Denmark 16 - 17 September 1999.
103105: HERMANUS NUMAN|JOACHIM OORTMAN [ILLUSTR.].|MUYT, P.N. - Verzameling van Nederlandsche Tafereelen van Kunsten, Ambachten en Bedrijven, Met derzelver afbeeldingen, welke voorzien zijn van de noodige beschrijvingen van elke Kunst, elk Ambacht of Bedrijf, en waarbij tevens toepasselijke versjes gevoegd zijn. Eene wedergave van de Merkwaardigheden uit de Vaderlansche Geschiedenis in Vier Stukjes.
4007779: HERMELINK, H. - Das Christentum in der Menschheitsgeschichte. Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. (1789-1914)
90221: HERMENS, MARCEL - Faïence- en Tegelfabriek Westraven, 1844-1994.
89783: HERMENS, AD - Rosmalen in de vuurlinie. 5 september 1944 - 5 mei 1945.
89782: HERMENS, AD - RAF Lancaster LL 779 en de zilveren armand. RAF Lancaster LL 779 and the silver bracelet. Gemert-Handel 21-7-1944.
162297: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins Recht.
110173: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middel-Nederlandse letteren en Oudvaderlands recht.
180241: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
180838: HERMESDORF, MR. B.H.D.N - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
145912: HERMESDORF, MR. B.H.D.N - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
144367: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
140815: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij.
145744: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
182776: B.H.D. HERMESDORP|H. DE LA FONTAINE VERWEY [ET AL.].|KOYEN, M.H.|L.P.L. PIRENNE - Laetus introitus Brabantiae 1356-1956: Standen en Landen / Anciens Pays et assamblées d'États [Volume XIX]. BLIJDE INKOMSTE.
121427: HERMINA G.B. ANGHELESCU|JOHN MARK TUCKER [EDS.].|MALONE, CHERYL KNOTT - Libraries & Culture. Historical Essays Honoring the Lagacy of Donald G. Davids jr.
185179: HERMINE POOL|JAN STORM VAN LEEUWEN]|NOORDWIJK, BERNARD VAN - Zondags zilver. Drie eeuwen versierde kerkboekjes.
103007: HERMITE, MADAME LOUIS - NÉE TERNAUX COMPANS - .La vie d'un palais Danois. La légation de France à Copenhague.
180939: H.M. HERMKENS|HEERSCHE, J.P.G. - Woordenschat. Woorden die bij hertaling van Nederlandse literaire teksten uit vroeger eeuwen struikelblokken vormen, etymologisch en logisch geordend.
167454: HERMSDORF, KLAUS|JAROMIR LOUZIL [EDS.].|WINFRIED POSSNER - Franz Kafka. Amtliche Schriften.
150125: HERMSEN, DRS. E. - Dr. Ir. S. Smeding. Directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930-1954.
171338: HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd : pleidooi voor een langzame toekomst.
4075733: HERMSEN, R. (RED.) - Wijsheid te boek. Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies. & 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes.
101814: HERMSEN, RONALD [ED.]. - Wijsheid te boek. 75 Jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
144202: HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
93247: HERN, PAUL - Das leben Johann Calvins des grossen Reformators. Mit Benutzung der handschriftlichen Urfunden, vornehmlich der Genser und Züricher Bibliothek, entworfen, nebst einem Unhang bisher ungedruckter Briefe und anderer Belege (3 Bände)
157981: HERNAD, BÉATRICE|KARIN VON MAUR [EDS]. - Papiergesänge. Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert. Künstlerbücher, Malerbücher und Pressendrucke aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek München.
32098: HERNAD, BÉATRICE|MAUR, KARIN V. - Papiergesänge. Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert
153905: HERNDON, JEANNE H. - A Survey of Modern Grammars.
163761: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830. Volume 1. Text [only].
163894: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830 [2 Vols. in Slipcase - compl. Set].
4140780: HERODOTUS, - Muzen. Uit het grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door C.M.van Deventer. Geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.W.van Rooijen.
142931: HEROLD, A.-FERDINAND - La vie du Bouddha. D'après les textes de l'inde ancienne.
122082: HEROLD, A. FERDINAND [G. DE RIDDER - ED.|PROF. DR. N.J. KROM - INTROD.]. - Het leven van Boeddha. Naar oud Indischen tekst.
82028: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Helpen in deze tijd. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 19
82029: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Volk en Strijdkrachten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 20
181611: HERP, HENDRIK [LUCIDIUS VERSCHUEREN - ED.]. - Spieghel der volcomenheit [2 Vols. Compl.].
121700: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [2 Vols. Compl.].
154447: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [Vol. 1 - only].
131072: HERPEN, JAN VAN [ED.] - Graven - Stadhouders - Koningen.
154575: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - "Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw. Een bundel uitgegeven bij het derde lustrum van de Hilversumse Historische Kring "" Albertus Perk ""."
56722: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and photodynamics of molecules and van der Waals complexes
110893: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter jr. - Lodewijk van Deyssel [1902-1951].
185588: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De oude heer in Den Haag. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Willem en Jeanne Kloos [1916-1949]. bezorgd en van aantekeningen voorzien door J. J. van Herpen, met een nawoord door harry G.M. Prick. Volume 1: Archief Ritter.
121435: HERPEN, GERARD VAN - Temidden van de paarse heide.
155728: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and Photodynamics of Molecules and van der Waals Complexes.
103689: HERRE, FRANZ - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse.
4137386: HERRE, P. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Phillips II. Neudruck des Ausgabe Leipzig 1907.
143205: HERRE, FRANZ - Ludwig II. von Bayern. Sein Leben - Sein Land - Seine Zeit.
122164: HERREMAN, R. [ET AL.]. - In memoriam Lode Zielens 1901-1944. .
140406: HERREMAN, FRANK|JEAN FRANÇOIS BOUCHARD|MIREILLE HOLSBEKE [EDS.]. - Kracht van de zon. Het Goud van Colombia.
9789056570774: J.P. HERREMANS|MARC DE COSTER - Bossen en wouden. Natuur in België
186755: HERRICK, JAMES A. - The Making of the New Spirituality. The Eclipse of the Western Religious Tradition.
102780: HERRIN, JUDITH [ED.]. - A Medieval Miscellany.
146086: HERRIN, JUDITH - The Formation of Christendom.
142107: HERRIN, JUDITH - Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium.
4143538: HERRIN, J.M (ED.) - A Medieval Miscellany. Manuscript selection and book design L.& M.Falter. Introduction by Em. Le Roy Ladurie.
153962: HERRIN, JUDITH [ED.]. [EMMANUEL LE ROY LADURIE - INTROD.]. - Leven in de middeleeuwen.
141321: HERRING, PHILLIP - Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes.
156817: HERRMANN, FRANK - Low Profile. A Life in the World of Books.
4019872: HERRMANN, S. - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
84358: HERRMANN, D.W. - Ethik
84509: HERRMANN, D.W. - Ethik
4006081: HERRMANN, W. (LUTHER, M.) - Der Verkehr des Christen mit Gott. im Anschluss an Luther dargestellt.
4138323: HERRMANN, W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luther dargestellt.
84427: HERRMANN, D.W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luher dargestellt
130854: HERRMANN, PAUL [ED.] - Zimmerische Chronik. Urkundlich berichtet von Graf Froben Christof von Zimmern und seinem Schreiber Johannes Müller.
4073481: HERRMANN, W. - Yarih und Nikkal und der Preis der Katarat-Göttinnen. Ein kultisch-magischer Text aus Ras Schamra.
90250: HERRMANN, JOACHIM - Welcher Stern ist das? Sehen - Bestimmen - Wiedererkennen.
90251: HERRMANN, JOACHIM - Die Kosmos Himmelskunde fur Einsteiger.
4141713: HERRMANN, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ketzer und Reformator, Mönch und Ehemann.
110450: HERRNSTEIN, RICHARD J. [ED.]. - A Source Book in the History of Psychology.
162848: HERSANT, YVES [ED.]. - Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles.
4067847: HERSCH, J. - Die Ideologien und die Wirklichkeit. Versuch einer politischen Orientierung.
4038861: HERSHBERGER, G.F. (BENDER, H.S.) - The Recovery of the Anabaptist Vision. A 60th Anniversary Tribute To Harold S.Bender.
92459: HERSHBERGER, GUY F. - Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung
4140165: HERSHMAN, A.M. - Israel's Fate and Faith.
104660: HERSTEIN, JOHN - Portret van de boer.
152111: HERTA ZUTT [EDS.].|KERN, PETER CHR. - Geschichte des deutschen Flexionssystems.
145701: HERTA BEUTTER|MAX SCHEFOLD|WUNDER, GERD - Die Schenken von Limpurg und ihr Land.
166289: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1997.
161430: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1996.
4142611: HERTIG, JULES & CHIÈZE, JEAN, - Visages Huguenots. Seize bois gravès de jean Chièze. Préface du J.Vincent.
183891: HERTLING, GEORG FREIHERR VON - Augustin. Der Untergang der antiken Kultur.
165421: HERTMANS, STEFAN - Kaneelvingers.
51774: HERTOG, C.H. DEN (INGELEID EN BEWERKT DOOR H. HULSHOF) - Nederlandse spraakkunst [Eerste stuk: De leer van de enkelvoudige zin]
57013: HERTOG, G.C. DEN E.A. - Triniteit en kerk. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
182820: HERTOG, C.H. DEN - De Nederlandsche taal. Practische Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch [2 Vols in1].
4037119: HERTOG, G.C. DEN & VEGT, H.M.V.D. (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, joodse en christelijke interpretaties.
90574: HERTOG, G. DEN|HUIS, J.A. VAN - The role of draught animal technology in rural development. Proceedings of the International Seminar held at Edinburgh, Scotland, 2-12 April 1990.
96886: HERTOG, M.M. DEN - Vreugdeolie voor treurigheid. Korte overdenkingen
95416: HERTOG, COK DEN - Het zonderlinge karakter van de godsnaam. Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17)
55098: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw
57125: HERTOG, G.C. DEN - De kracht blijkt pas in zwakheid. Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiseringsprogramma van Rudolf Bultmann (Apeldoornse Studies nr. 66)
85005: HERTOG, G.C. - Hoop die leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek
60279: HERTOG. C. DEN - Het zonderlinge karakter van de Godsnaam (Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17))
141670: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
4135044: HERTOG, P. DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
92469: HERTOG, G.C. DEN|NOORDEGRAAF, A. - Dienen en delen. Basisboek diaconaat
57880: HERTOG, G.C. DEN|NEVEN, G.W. - Jan Koopmans. Theoloog bij de tijd (1905-1945)
70159: HERTOG, G.C. DEN|NOORDEGRAAF, A. - Dienen en delen. Basisboek diaconaat
146378: M.L.M. HERTOGH, PROF. DR.|PROF MR. P.J.J. ZOONTJENS [EDS.]. - Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
180041: HERTOGH, MARC - Scheidende machten. De relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak.
132089: HERTOGH, MIRJAM - Geene wet, maar de Heer ! De confessionele ordening van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel 1870-1975.
183670: DR. C.H. HERTWIG|GURLT, DR. E.F. - Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Erster - Zehnter Jahrgang [First 10 Years].
4074673: HERTWIG, O.R. - Tabellen zur Einleitung ins Neue Testament. 4., in der Litteratur ergänzte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe, besorgt von H.Weingarten.
150835: HERTZ, ALSELM [ED. - ET AL.]. - De boodschap van Jezus. Een evangeliënharmoniesamengesteld uit en geïllustreerd met 21 taferelen uit het leven van Jezus, afkomstig uit het evangelarium van keizer Otto III.
4032125: HERTZBERG, H.W. & BARDTKE, H. - Der Prediger und das Buch Esther. (KAT XVII/4-5)
95429: HERTZBERG, HANS WILHELM - Die Samuelbücher (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 10)
4009679: HERTZBERG, A. - Der Judaismus. (Grosse Religionen der Welt)
168741: HERTZMAN, LEWIS - DNVP: Right-Wing Opposition in the Weimar Republic, 1918-1924.
104892: HERTZOG E. OLIVIER|WALLIS DE VRIES, GIJS - Engelenburg. Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje.
59124: HERVÉ, CANONICUS - Manuale Theologiae Dogmaticae. De Revelatione Christiana - De Ecclesia Christi. De Fontibus Revelationis / De Deo Uno et Trino - De Deo Creante et Elevante. De Verbo Incarnato - De Beata Virgine - De Sanctis / De Gratia Christi - De Virtutibus Theologicis - De Sacramentis in genere, Baptismo et Confirmatione / De SS. Eucharistia - De Poenitentia et Indulgentiis. De E. Unctione - De Ordine - De Matrimonio - De Novissimis (4 volumes)
121989: HERWAARDEN, CLEMENS VAN - Fortuijn. Chaos en charisma.
160020: HERWAARDEN, DR. J. VAN. [ ED.] - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
182442: HERWAARDEN, J. VAN [ET AL.]. - Nederlandse Historische Bronnen. Volume 5.
91425: HERWAARDEN, JAN. - Beeld en verbeelding, oftewel de Pileus Erasmi. Uitgebreide tekst van de rede, op 2 september 1994 uitgesproken ter gelegenheid van het openbaar aanvaarden van de benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op de dr. Elie van Rijckevorsel-leerstoel vanwege de Erasmus Stichting Rotterdam, met de leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van de overgang van de agrarische-verstedelijkte samenlevingen.
140599: HERWAARDEN, DR. JAN VAN - O, roemrijke Jacobus bescherm uw volk. Pelgrimsgids naar Santiago.
59225: HERWAARDEN, A. VAN - Ds. A. Van Herwaarden, overleden te Opheusden 29 juli 1855
4137510: HERWAARDEN, J.V. - Pelgrimstochten.
4137536: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (m.n. in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550)
4137975: HERWEG, R.M. - Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
53719: HERWEGEN, ILDEFONS A.O. - Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche
164787: HERWEIJER, DR. M. - Evaluaties van Beleidsevaluatie en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
131819: N. HERWEIJER [EDS.]|SLECHTE, C.H. - Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
162587: HERWERDEN, DR. H. VAN - Platons Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel.
154911: HERWIG ARTS - INTROD.].|ORTMANNS-CORNET, M. [ - Hadewijch brieven. Hertaald & met inleiding.
4032090: HERZBERG, ABEL J. - De Man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken. 1940-1979.
151788: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
89313: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth. / Die Samuelbücher (2 works in 1 binding)
160431: HERZBERG, WILHELM|REINHOLD PAULI - The Libell of Englishe Policye. 1436. [Das Büchlein von Englischer Staatsklugheit]. Text und metrische Úbersetzung.
95449: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 9)
4137266: HERZBERG, H. - Door het oog van de naald. Maastricht - Luik - Mechelen - Auschwitz. Interviews en tekst Tom Huizenga.
4064746: HERZBERG, ABEL J. - Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essdays, gekozen en ingeleid door Arie Kuiper.
152472: HERZEN, ALEXANDER - Feiten en gedachten. Memoires 1838 - 1847. Tweede boek.
145712: HERZEN, EDOUARD - La relativité d'Einstein. Exposée simplement avec de nombreuses figures.
85666: HERZFELD, FRIEDRICH - Das neue Ullstein Lexikon der Musik. Mit 5000 Stichtwörtern, 600 Notenbeispielen und 300 Abbildungen
104079: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk - dargestellt von seinem Bruder.
144803: HERZIG, YVONNE - Süddeutsche Sakrale Skulptur im Historismus. Die Eberle'sche Kunstwerkstätte Gebr. Mezger.
180357: HERZOG, CHAIM [INTROD.]. - Front Page Israel. The Jerusalem Post.
152592: HERZOG, PETER - Civil Procedure in France.
4140027: HERZOG, R. - Sjaloom, Naomi?. Brief aan een kleindochter.
123210: HERZOGENRATH, WULF|JOHANN-KARL SCHMIDT [EDS]. - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991.
184732: HERZOGENRATH, WULF & STEFAN KRAUS [EDS.]. - Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier.
160228: HERZOGENRATH, WULF|STEPHAN VON WIESE [ED.]. - Rheingold. 40 Künstler aus Köln und Düsseldorf. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf.
141908: HERZOGENRATH, WULF|PAVEL LISKA - Arthur Segal. 1875-1944.
122534: HERZSTEIN, ROBERT E. [ED.]. - The Holy Roman Empire in the Middle Ages. Universal State or German Catastrophe ?
142187: HERZSTEIN, ROBERT E. - Roosevelt & Hitler. Prelude to War.
60281: HES. J. - Tussen wal en schip - Tussen recht en hulpverlening (Een empirisch-theoretische verkenning in de eerstelijns (rechts)hulpverlening)
4035303: HES, J.A. - In de ban van het beeld. Een filmsociologisch-godsdienstsociologische verkenning.
121019: HES, HINDLE S. - Jewish Physicians in the Netherlands 1600 - 1940.
4142825: HESCHEL, A.J. - Die Erde ist des Herrn. Die innere Welt des Juden in Osteuropa.
31910: HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA - De Profeten
54772: HESFORD, BRYAN - "G.F. Handel. Largo (Ombra mai fu) from the Opera ""Serse"". Arranged for Organ"
104914: HESHUSIUS, MONDA - Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009.
4140652: HESKES, P.J.M (BROERE, C.) . - Broere 1803-1860. Christen-wijsgeer emancipator.
160765: HESLANGA, DR. M.W. - The Irish Border as a Cultural Divide. A Contribution to the Study of Regionalism in the British Isles.
162135: HESLENFELD, DIRK J. - Features and Attention in Vision. An Analysis of Electromagnetic Brain Responses.
142699: HESS, MOSES. - Die Europäische Triarchie.
175850: HESS, RICHARD S. - Song of songs. Baker Commentary on the Old Testament - Wisdom and Psalms
142647: HESS, MOSES [ED.]. - Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleutung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
96036: HESS, WILHELM - Himmels- und Naturerscheinungen in Einblattdrucken des XV. Bis XVIII. Jahrhunderts
154948: HESS, CHRISTOPH|PETRA SCHLEMM - Verbeter je rijkunst. Dressuur - Springen - Buiten Rijden.
85202: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde Vaderlandsche Geschiedenis
9944: HESS, JOHANN JAKOB - Het Leven de Leer en 't Lijden van den Zaligmaker. Verhandeld volgens Hesz, naar de vatbaarheid der Aankomende Jeugd. In gesprekken tusschen een' vader en zijne kinderen. Met platen.
56147: HESS, M. - Die Europäische Triarchie
4141095: HESS, SAL. (ZWINGLI, U.) - Ursprung, Gang und Folgen der durch Ulrich Zwingli in Zürich. bewirkten Glaubens-Verbesserung und Kirchen-Reform. Beytrag zur Dritten Zürcher Sekular-Feyer im Jahr 1819. Mit Bildnissen von Zwingli, Bullinger, Breitinger)
183356: HESSE-WARTEGG, E. VON - China und Japan. Erlebnisse, Studien, Beobachtungen auf einer Reise um die Welt.
94900: HESSE, HERMANN - Franciscus van Assisi
152304: HESSE, DR. LUDWIG FRIEDRICH [ED.]. - Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik, aus der Urschrift herausgegeben.
89689: HESSE, LIC. HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrügge. Uit het Duits (1935) door J. van der haar, V.D.M. te Houten (U.)
100068: HESSE, RAYMOND - Histoire des Sociétés de Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Part 2: Les Sociétés d'après Guerre [Part 2 only].
165249: HESSE, HERMANN - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht.
181613: HESSE, HERMANN [VOLKER MICHELS - ED.]. - Gesammelte Erzählungen [6 Vols. Compl.].
166016: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind.
91104: HESSE, O.|OORT, J. VAN - Christentum und Politik in der Alten Kirche
4075654: HESSEL, L.W. - Ik moet alleen gaan. Spelen voor stemmen over leven en dood van Jezus van Nazareth voor de tijd van Advent tot na Pinksteren. (41 spelen gebaseerd op 144 radiospelen)
131190: HESSELING, MR. J.H.M. [ED. - ET AL.] - Arbeidsongeschiktheid.
103868: HESSELINK-VANDER RIET, T. - Klederdrachten in Noord-Oost Twente. 1920: Het begin van het einde.
157393: HESSELINK, LINUS [ED.]. - Rechtwijzer voor auteurs. Contract, fiscus en beleid rond schrijven en vertalen.
184839: HESSELINK, R.H. [ED.]. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
161585: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
163693: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
181614: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899.
94145: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's First Catechism. A Commentary
30523: HESSELS, JOANNES HENRICUS - Epistulae et tractatus, cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes. Ecllesiae Londino-Batavae Archivum. Tomi Tertii, Pars Prima (Pagina 1-1504. A.D. 1523-16 Jun. 1631) AND: Tomi Tertii, Pars Secunda (Paginae 1505-3149. A.D. 23 Jun. 1631-3 Jan. 1874) (2 volumes)
4076200: HESSEN, JOH. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
4051163: HESSEN, JOH. - Existenz Philosophie.
167296: D.J. HESSING|H.F.M. VROMBAG [EDS.].|KOPPEN, P.J. VAN - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
54619: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Wodanr' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
54618: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Thor' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
4043975: HESSION, B. - In hoger beroep.
58160: HESSION, ROY - De weg van Golgotha. Ditboekje is een vertaling 'The Calvary Road' van Roy Hession
143559: HESTER, LILIAN - Een Chassidisch Poeriem.
4135119: HESTER L. - Een Chassidisch Poeriem.
85168: HESTEREN, J.N. VAN - De Jonkvrouwe van Stoevelaar. Een verhaal uit de dagen van den Nederlandschen vrijheidskamp. Met 4 platen, naar teekeningen van Anton Smit.
110442: HET NIEUWE TESTAMENT - - Het Nieuwe Testament / Das neue Testament / The New Testament / Le Nouveau Testament [4 Languages].
89826: HETEREN, MARJAN VAN E.A. - Poëzie der werkelijkheid Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
82860: HETEREN, A. VAN E.A. - Voor altijd getroost, korte uitleg van de Heidelbergse Catechismus
142991: HETTE WEIJMA [EDS.].|MEYERE, JOD DE - Anamorfosen. Kunst met een omweg [Met spiegel-folie].
4039760: HETTEMA, TH.L. (RICOEUR, P.) - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur`s Hermeneutics. (Diss.)
101570: HETTEMA, MR. MONTANUS - Het Emsiger landregt van het jaar 1312. Naar een oorspronkelijk oud-friesch perkamenten handschrift uitgegeven en met eenenederduitsche vertaling en ophelderende aanteekeningen voorzien.
4054690: HEUBACH, J. UND ULRICH, H.H. (HRSG.) (RENDTORFF, H.) - Sammlung und Sendung. Vom Auftrag der Kirche in der Welt. Eine Festgabe für Heinrich Rendtorff zu seinem 70.Geburtstag am 9.April 1958.
4143758: HEUBERGER, S. - Geschichte der Stadt Brugg bis zum Jahre 1415.
4142060: HEUBERGER, G. (HRSG.) - Die Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main. Mit Beiträgen von R.Grafman, J.Michael, K.Rauschenberger, und A.Weber. Vorwort von S.Korn. Mit 588 Abbildungen.
145743: HEUBI, WILLIAM - François 1er et le mouvement intellectuel en France, 1515-1547
182721: HEUER, WILHELM - Begierdewollen und Erkenntniswollen.
142571: HEUERMANN, NICOL - Tall Swards and Small Grazers. Competition, facilitation and coexistence of different-sized grazers.
102398: HEUGTEN, W.A.M. VAN - Deurne en de Peel. Over mensen en dingen die voorbijgaan.
165751: HEUKELOM, G.W. VAN - Van sunte Christoffels beelden. Eene proeve ter beantwoording der vraag: hoe werden in de middeleeuwen de kolossale beelden van den H. Christophorus beschouwd, welke men alom binnen of buiten de kerken ontmoette, en dat wel ter plaatse, waar zij den bennentredende terstond in 't oog vielen ? ikonografische studie.
87636: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR) - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Uit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen
163795: HEUKENKAMP, URSULA [ED.]. - Schuld und Sühne ? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit 1945-1961 [2 Vols. Compl.].
110621: HEULE, F.|V.G.H.J. KIRKELS (EDS) - Ziekte als struikelblok. Over verwachting en erkenning.
156046: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Spraekc-konst ofte Tael-Beschrijvingehe. 1633. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
156040: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. 1625. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
166336: HEUMAKERS, ARNOLD [FOREW.]. - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
167727: HEUMAKERS, ARNOLD [INTROD.]. [MINNE BUWALDA - ED.]. - Hogere sferen. Alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst.
165587: HEUMAKERS, ARNOLD - De fatale cirkel.
160522: HEUR, JEAN MARIE|NICOLETTA CHERUBINI [EDS.]. - Études de Philologie Romane et d' Histoire Littéraire. Offertes à Jules Horrent à l'occasion de son soixantième anniversaire.
183684: HEURCK, EMILE H. VAN - De Vlaamsche volksboeken. In het nederlandsch vertaald door Drs. J. Truyts.
168491: HEURCK, EMILE H. VAN [MAURICE SABBE - FOREW.]. - Les livres populaires flamands.
165001: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant [4 Vols. Compl.].
104864: HEUSCH, LUC DE [ED.]. - Objets-signes d'Afrique.
4138821: HEUSDE, PH.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.de Valk. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 16)
166077: HEUSDE, ELSA VAN - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal.
4045365: HEUSDE, A.C.VAN - Diatribe en Locum Philosophiae Moralis. Qui est De Consoslatione apud Graecos. (Diss.)
4071489: HEUSDEN, A.V. W. DE KNIJFF & H. MEDEMA (RED.) - Dit geloven wij. Het goede nieuws van Jezus Christus voor de wereld. Nederlandse editie onder red. van A.v.Heusden, W.de Knijff en H.Medema.
190072: HEUSDEN, A. VAN E.A. (RED,) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis
56735: HEUSDEN, BERNARD PIETER VAN - Why Literature? An inquiry into the nature of literary semiosis
4073709: HEUSDEN, A.VAN (RED.) (OOSTERHUIS, H.) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis.
123508: HEUSER, HANS-JÖRGEN [ED.]. - Ein rheinischer Silberschatz. Schmuck und Gerät aus Privatbesitz.
150881: HEUSLER, DR. ANDREAS - Die altgermanische Dichtung.
141059: HEUSSER, HANS-JÖRG [ED.]. - Lexikon der zeitgenössichen Schweizer Künstler / Dictionnaire des artistes suisses contemporains / Catalogo degli artisti svizzeri contemporanei.
59069: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte
4300545: HEUSSIE, KARL - Die Krisis des Historismus.
56277: HEUTINK, JOOST|KRIKHAAR, DÉSIRÉE M.D. - Beelden van het licht ikonen
165878: HEUVEL, DICK VAN DEN - De hel van '63. Ontbering, wilskracht en liefde.
121011: HEUVEL, WIM J. VAN - Architectuur op postzegelformaat. Architectuur vande twintigste eeuw op binen- en buitenandse postzegels [in Box].
152929: HEUVEL, JOHN VAN DEN - Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz. Openbaringen van een van nederlands meest prominente strafpleiters.
145084: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
53373: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
56692: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine structure in internal rotor molecules
56721: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far infrared spectroscopy with a tunable source of radiation
182760: HEUVEL, PAUL VAN DEN [ED.]. - Inter culturaliteit. Interculturele aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa.
95466: HEUVEL, P. VAN DEN - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
93419: HEUVEL, P. VAN DEN - De hervormde kerkorde, een praktische toelichting
4062210: HEUVEL, P.V.D. - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
131770: HEUVEL, PROF. DR. J.H.J. VAN DEN - Beleidsinstrumentatie. Sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid.
110859: HEUVEL, MR. R.J.M. VAN DEN - Mag het een klacht zijn? Behandeling van klachten over ambtenaren in een mediation.
122243: HEUVEL, MARTIN VAN DEN - De militair-patriottische opvoeding van de Sovjet jeugd.
186332: HEUVEL, H.W.|J.H. PERSIJN [ILLUSTR.]. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het hele jaar rond.
4047466: HEUVEL, P.V.D. - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
93423: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
140116: HEUVEL, H.W. - Volksgeloof en Volksleven.
155767: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine Structure in Internal Rotor Molecules.
155727: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far Infrared Spectroscopy with a Tunable Source of Radiation.
4033522: HEUVER, G.D. - Jezus' onderricht over privaat bezit.
155107: HEWETT, CECIL A. - English Historic Carpentry.
122768: HEXTER, J.H. - The Reign of King Pym.
47200: HEYCK, ED. - Friedrich I. und die Begründung des preuszischen Königtums. Mit 7. Kunstbeilagen, 1 faksimile und 145 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIV)
47201: HEYCK, ED. - Der Grosse Kurfürst. Mit 101 Abbildungen, 2 faksimiles und 1 Karte (Monographien zur Weltgeschichte, XVI)
47209: HEYCK, ED.|WIEGAND, WILHELM - Friedrich der Grosse. Mit 140 Abbildungen, darunter 2 farbigen Einschaltbildern, und 3 Faksimiles. Dritte durchgesehene und verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 15)
47210: HEYCK, ED.|MARCKS, ERICH - Königin Elisabeth von England und ihre Zeit. Mit 4 Kunstbeilagen und 110 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, II)
47205: HEYCK, ED.|LENZ, MAX - Napoleon. Mit 106 Abbildungen, darunter 3 farbige Einschaltbilder, sowie mit 2 karten. Dritte, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 24)
47203: HEYCK, ED.|SCHÄFER, D. - Die deutsche Hanse. Mit 102 Abbildungen darunter zwei in farbigen Wiedergabe Zweite, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 19)
47202: HEYCK, ED. - Luther. Mit 114 Abbildungen, und 3 Faksimiles (Monographien zur Weltgeschichte, 29)
47208: HEYCK, ED.|TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, VII)
4057962: HEYCK ED. (LUTHER, M.) - Luther. Mit 63 Abbildungen und 3 Faksimiles.
152701: HEYDE, JÜRGEN - Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561-1650.
4134417: HEYDEN, A.A.M.V.D. - Atlas van de Antieke Wereld. Met bijzondere medewerking van K.Sprey, A.R.A. van Aken en Dr.Calasanctius.
102562: HEYDEN, DRS. A.A.M. VAN DER [ED. - ET AL.]. - De wereld van Grieken en Romeinen. De antieke beschaving in beeld.
185142: HEYDEN, DR. J.T.M. VAN DER - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen.
56288: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden
146222: HEYDENREICH, LUDWIG H. - Italienische Renaissance. Anfänge und Entfaltung in der Zeit von 1400 bis 1460 [= Volume 19: Universum der Kunst].
4023443: HEYDT, F.V.D. (LUTHER, M.) - Die Kirche Luthers zwischen Rom und Mythus.
181616: HEYENEN, G. [ET AL.]. - Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m.
170860: HEYER. C.J. DEN - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
184238: HEYER, KARL - De Rozenkruisers in Europa.
4074744: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg. Deel I, II en III.
58169: HEYER. C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret
4011372: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10, 46-13, 37. (Diss.)
4072607: HEYER. C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
4054450: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4073794: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Galaten.
4057650: HEYER. C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
59991: HEYER. C.J. DEN - De Messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken
4025845: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg II. Jezus van Nazareth.
4075529: HEYER. C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema. (Met toegevoegd hoofdstuk: Een jaar later)
4073771: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus II (8,27-16,8). (Tekst en Toelichting)
60282: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie (Een analyse van Markus 10,46-13,37)
4067549: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus I en II.
171177: HEYER, CEES DEN - Het boek der verandering. De bijbel als bron voor een alternatief christendom.
170254: HEYER. C.J. DEN - Messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4013702: HEYER. C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
4064712: HEYER. C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret.
47125: HEYER, HENRI - l'Eglise de Geneve, 1555-1909. Esquisse historique de son organisation suivie de ses Diverses Constitutions de la liste de ses pasteurs et professeurs et d'une table biographique
43101: HEYKOOP. P. - Psalm 26, 2 Beproef vrij van omhoog, Koraalbewerking voor orgel (klavarskribo)
4140191: HEYL, B. & HOENSELAAR, W. - Zijn jodendom en christendom twee (on)gelijkwaardige godsdiensten?.
101220: HEYLEN, PAUL - ABC van het oosters tapijt.
4057558: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
161174: HEYMANS, DRS. J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrije te winnen ende hoe hij doernic belach. Uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350.
4005663: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. I. Erkenntnistheorie und Metaphysik. II. Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. III. Spezielle Psychologie.
144655: HEYMANS, DR. G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
174610: HEYMEL, MICHAEL - Martin Niemöller : vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer.
150846: HEYMER, KAY [ED. - ET AL.]. - David Hockney. Exciting Times are Ahead.
4136751: HEYNE, H. - Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Eine literarisch-ikonographische Studie zur altchristlichen Zeit.
161297: HEYNEN, EDG. [ED.]. - Zuster Mechtildis van Lom. Annonciate 1600-1653.
4073956: HEYNEN, R. - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
31675: HEYNEN, HILDE - Wereldsteden, stadswandelingen door filosofie en religie
164270: HEYNENS, L.G.M. - Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huidige Europese vorstelijke geslachten.
151144: HEYNENS, LOU - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
4067207: HEYNIS, B. (RED.) - De gevonden vader. Hoe jongeren tot het geloof komen.
85778: HEYNS, JOHAN ADAM - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
96357: HEYNS, W. - Liturgiek. Ten dienste van de Studenten aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Grand Rapids, Michigan
4005665: HEYNS. J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing. (Diss.)
4005667: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer. Voorrede van H.Bouwman.
59315: HEYNS, W. - Liturgiek. Ten dienste van de Studenten aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Grand Rapids, Michigan
4072125: HEYNS. J.A. - Lewende Christendom. `n Teologie van Gehoorsaamheid.
4072126: HEYNS. J.A. - Sterwende Christendom?. `n Teologie in die geep van die tydgees.
10260: HEYNS, ZACHARIAS - Emblemata, Emblemes Chrestiennes, et Morales. Sinne-Beelden streckende Tot Christelicke Bedenckinghe ende Leere der Zedicheyt. WAARBIJ: Sinne-Spel van de Dry Hoofdevchden. Onder het spreec-woort Sic itur ad astra. WAARBIJ: Emblemata Moralia Les Emblemes Morales. De Sinne-Beelden, Streckende tot Leere der Zedicheyt. WAARBIJ: Devchden-Schole ofte Spieghel der jonghe-dochteren. waer inne verthoont wort het verscheel ende d'uytkomste van de deuchdige, zedige ende wanckelbare wulpsche Dochters, Speelschewijse in Rijm gestelt.
162296: HEYNSBERGEN, MR. DR. P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
186053: HEYSE, MICHELINE|ROMAIN VAN EENOO - Bibliografie van de geschiedenis van België / Bibliographie de l'histoire de Belgique 1914-1940.
163046: HEYSE, DR. JOH. CHRIST. AUG. - Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft [3 Vols. Compl.]..
180112: HEYSE, P. [ED.]. - Focus Elsevier Foto en Film Encyclopedie.
123340: HEYTING, AUGUST - Willem Bilderdijk als dichter [2 Vols.].
183845: HEZENMANS, J.C.A. - 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798. Historische Studiën.
105304: HEZENMANS, J.C.A. - 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798. Historische Studiën.
167133: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis.
140462: HEZENMANS, H[ARRIE] - De gebroeders Hezenmans.
153468: HIATT, ALFRED - The Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England.
142610: HIATT, ALFRED - Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600.
151034: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations.
151033: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Grand Tour.
103312: HIBBERT, CHRISTOPHER - Versailles.
53073: HIBBERT, CHRISTOPHER - Venice. The biography of a city
180352: HIBBERT, CHRISTOPHER - Florence. The Biography of a City.
162942: HIBBERT, CHRISTOPHER - Charles I.
163002: HIBBERT, CHRISTOPHER - George III. A Personal History.
146345: HIBBERT, CHRISTOPHER - King Mob. The London Riots of 1780. The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780.
164669: HIBBERT, CHRISTOPHER - George IV. Regent and King 1811-1830.
122767: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Destruction of Lord Raglan. A Tragedy of the Crimean War, 1854-'55.
167338: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations [In Slipcase].
142478: HIBBERT, CHRISTOPHER [ED.|INTROD.]. - Greville's England. Selections from the Diaries of Charles Greville 1818-1860 [In Slipcase].
150778: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Dragon Wakes. China and the West 1793-1911.
140633: HIBBERT, CHRISTOPHER - London. The Biography of a City.
163082: HIBBERT, CHRISTOPHER - Victoria. A Biography.
58302: HICHTUM, N. VAN - Moeders vertellingen. Om honderd daalders
153597: HICHTUM, N. VAN|TJERK BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Het Hoetselmannetje van Stuttgart.
4012743: HICK, J. - "Dood en eeuwig leven. Een aannemelijk antwoord op de vraag Waar gaan we heen na onze dood?"" Voor Nederland vertaald en bewerkt door L.Rebcke."""
186476: HICK, JOHN - Death and the Eternal Life.
186797: HICK, JOHN - The Rainbow of Faiths. Critical Dialogues on Religious Pluralism.
4134119: HICK, JOHN (ED.) - Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion.
184642: HICKEL, ERIKA & GERALD SCHRÖDER [EDS]. - Neue Beiträge zur Arzneimittelgeschichte & Festschrift für Wolfgang Schneidr zum 70. Geburtstag.
156071: HICKIN, NORMAN - Animal Life of the Galapagos. An Illustrated Guide for Visitors.
102682: HICKMAN, KATIE - Illustrated Daughters of Britannia. The Public and Private Worlds of the Diplomatic Wife.
32104: HICKMAN, MONEY L|SATO, YASUHIRO - The paintings of Jakuchu
155929: HICKMAN, TREVOR - Historic Cheeses. Leicestershire, Stilton & Stichelton.
155056: HICKMANN, REGINA - Schätze islamitischer Buchkunst.
143033: HICKMANN, ELLEN - Musica Instrumentalis. Studien zur Klassifikation des Musikinstrumentariums im Mittelalter.
163005: HICKS, MICHAEL - Edward V. The Prince of the Tower.
163006: HICKS, MICHAEL - Richard III. The Man behind the Myth.
4067812: HICKS, PETER - What could I do?. A Handbook for Facing Hard Choices.
154241: HICKS, MICHAEL - Who's Who in Late Medieval England [1272-1485].
143084: HIDDEMA, BERT - De zon schijnt voor iedereen. Een biografie van Johnny Jordaan.
4073250: HIDDING, KA.H. - Geestesstructuur en cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie.
122161: HIDEN, JOHN|THOMAS LANE [EDS.]. - The Baltic and the Outbreak of the Second World War.
141910: HIDENORI KURITA [EDS.].|KOSHIKAWA, MICHIAKI - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
4141403: HIEBERT, D.EDMOND - An Introduction to the New Testament.
4062879: HIELE, G.V. (RED.) - Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten.
157766: HIELKEMA, TIM [PHOTOGR.].|PETER WEIDHAAS [INTROD.]. - Buchmesse. A Story in Pictures / Un recit en photos / Eine gecshichte in Bildern / Una historia en fotografias.
110241: HIEMSTRA, JELLE A. - Verticillium wilt of Fraxinus exelsior.
180875: HIEP, NGUYEN DUC - The Dictionary of Acupuncture & Moxibustion. A Practical Guide to Traditional Chinese Medicine.
122684: HIERETH, SEBASTIAN [ED.]. - Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut im Jahre 1475. Eine Darstellung aus zeitgenössischen Quellen.
173274: HIERONYMUS - Commentarioli in Psalmos - Anmerkungen zum Psalter. Fontes Christiani - Reihe 3 79
123495: HIERSEMANN, KARL W. [FOREW.]. - Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit. Einzel-Miniaturen - Reproduktionen.
170631: HIGBEE, KENNETH L. - Your Memory. How it Works and How to Improve it.
4061134: HIGGIN, G. - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
90657: HIGGINS, JAMES O' - Anthony Collins, the man and his works.
166694: HIGGINS, L.G.|N.D. RILEY - Elseviers vlindergids. Alle in Europa voorkomende dagvlinders.
93648: HIGGINS, GORDON - Weerverschijnselen, wonderen van het weer gezien vanaf ruimte en aarde
154684: HIGGINS, GORDON - Weersverschijnselen. Wonderen van het weer gezien vanaf de ruimte en aarde.
156237: HIGGINS, PETER M. - Nets, Puzzles, and Postmen. An Exploration of Mathematical Connections.
163344: HIGGITT, JOHN - The Murthly Hours. Devotion, Literacy and Luxury in Paris, England and the Gaelic West [& CD-ROM].
4138432: HIGH, D.M. (WITTGENSTEIN, L.) - Language, Persons, and Belief. Philosophical Investigations and Religious Uses of Language.
141184: HIGHAM, CHARLES - Wallis. Secret Lives of the Duchess of Windsor.
157061: HIGHAM, DAVID - Literary Gent.
100792: HIGHAM, JOHN - History. Professional Scholarship in America.
141314: HIGHAM, CHARLES|ROY MOSELEY - Cary Grant. The Lonely Heart.
180042: HIJMA, JAC.|M.M. OLTHOF - Compendium van het Nederlands vermogensrecht
57000: HIJMANS, B.L. A.O. - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Book IX. Text, Introduction and Commentary
56999: HIJMANS, B.L. A.O. - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Books VI 25-32 and VII. Text, Introduction and Commentary
163527: HIJMANS, WIM - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
82545: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - De aengeboren vrijheyt, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag, 6 October 1947
56997: HIJMANS, B.L. A.O. - Aouleius Madaurensis Metamorphoses. Book IV 1-27. Text, Introduction and Commentary (Groningen Commentaries on Apuleius)
184425: HIJMANS JR, B.L. & R.TH. VAN DER PAARDT & M. ZIMMERMAN & V. HUNINK [EDS. - ET AL.]. - Aspects of Apuleius' Golden Ass. Volume I & II [Complete set].
181729: H.J. HIJMERSMA [EDS.].|KORF, DINGEMAN - Antwerps plateel [Mededelingenblag Vrienden Nederlandse Ceramiek Volume 62/63].
95698: HIJWEEGE, NICOLETTE - Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie
168069: HIKMET, NÂZIM [ELS HANSEN - RUUD KEURENTJES - WIM VAN DEN MUNKHOF - TRANSL.]. - Mensenlandschappen. Indrukwekkend epos.
154477: H. HIKSPOORS [FOREW.].|SWEENS, DR. J.C.M. - Verslag Gemeente Helmond over de jaren 1941 tot en met 1954.
180439: HILARY ROSE [EDS.].|NOWOTNY, HELGA - Counter-movements in the Sciences.
181167: HILARY MAC AUSTIN|THOMPSON, KATHLEEN - Children of the Depression.
131844: HILARY KNIGHT [ILLUSTR.]|THOMPSON, KAY [TEXT] - Eloise in Paris.
152816: HILBERDINK, CEES - Gelre's Hof. Van paardestal tot Huis der Provincie.
163561: HILBERDINK, KOEN [ED. - ET AL.]. - Biografie Bulletin [22 issues].
4058911: HILBERINK, T. - Jesjoea, Paulus en de macht. Over de oorsprong van het christendom en de betekenis van de Dode-Zeerollen.
59507: HILBRANDS, J.M. - Tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel. Nr. 1-20
180973: HILBRINK, COEN - Vogelvrij verleden. Oud-illegalen na de oorlog.
100536: HILBRINK, DR. C. - ' In het belang van het Nederlandse volk...'. Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945.
141905: HILCKMAN, M.|P. DORLEIJN [EDS.]. - Schilderijen van Eibert den Herder.
182787: DRA. HILDA VAN ASSCHE [EDS.].|ROEMANS, DR. ROB. - Dr. Jan Grauls' bibliografie.
142956: HILDA CHANG-UHRIN|HOOGENDOORN, HANS|ZSUZSANNA JEGESI [EDS.]. - Hongaars [Wat & Hoe].
166755: DRS HILDE HAMER|JONG, INGE DE - Spanje.
47376: HILDEBRAND (PSEUD. NICOLAAS BEETS) - Scènes de la Vie Hollandaise. Traduction de Léon Wocquier
82874: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, hierziene druk) (volksuitgaaf.)
152549: HILDEBRAND, P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo [1645-1652]. Préface de S. Exe. Mgr. J. Dellepiane.
82872: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijf-en-Dertigste druk) (volksuitgaaf)
82873: HILDEBRAND - Camera Obscura (acht en twintigste druk) (volksuitgaaf.)
161151: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
161150: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
82877: HILDEBRAND - Camera Obscura (Twaalfde, herziene druk)
82880: HILDEBRAND - Camera Obscura (Drie en twintigste druk) (Volksuitgaaf) met portret van den Schrijver (1837)
82875: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevenende, herziene en vermeerderde druk)
82876: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevende, herziene en vermeerderde druk)
82869: HILDEBRAND - Camera Obscura (twee en twintigste druk)
82870: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, herziene druk) (volksuitgaaf.)
163855: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Volume 1: De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
163856: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik [10 Volumes in 12 Parts = Compl.].
110908: HILDEBRANDT, ALEXANDRA - Die Mauer. Zahlen - Daten.
158256: HILDEGARD WEHLER|JUNGCK, CHRISTOPH|KARLA MÜNSTER - 100 Jahre Ernst Reinhardt Verlag 1899-1999.
183671: HILDEGARDE HANNUM - TRANSL.].|UNSELD, SIEGFRIED [HUNTER HANNUM - The Author and his Publisher.
141719: HILDEMAR HOLL|PETER KARLHUBER [EDS.].|RENOLDNER, KLEMENS - Stefan Zweig. Bilder Texte Dokumente.
174369: HILDERMEIER, MANFRED - Geschichte Russlands : vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution.
96516: HILDERSHAM, ARTHUR - Fonteyne des Levens, dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe. Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien: Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt
56814: HILDERSHAM, ARTHUR - De genezing van zondezieke zondaren of twee godvruchtige meditaties. 1. Van het gevoelen van de zonde. 2. Van het geneesmiddel tegen de zonde
4140310: HILDESHEIMER, E. - Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime. Der Existenzkampf der Reichsvertretung und Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 50)
156668: HILDLEY, GEOFFREY - England in the Age of Caxton.
182672: HILDO VAN ENGEN [EDS].|RUTTE, REINOUT - Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht.
153862: HILDRANDIE-MEIJER, ROBERTA - Reinhardt Dozy & de Commedia dell'Arte.
4012998: HILGENFELD, H. (LUTHER, M.) - Mittelalterlich-traditionelle Elementen in Luthers Abendmahlsschriften. (SDT 29)
4032833: HILGER, M.I. - A Social Study of 150 Chippewa Indian Families. of the White Earth Reservation of Minnesota. (Diss.)
165713: HILGER, WOLFGANG - Ikonographie Kaiser Ferdinands I. [1503-1564].
121116: HILGER, SISTER M. INEZ - Chippewa Child Life and its Cultural Background.
121141: HILGER, HANS PETER - Kreis Kleve Volume 4: Kleve [Die Denkmäler des Rheinlandes].
104186: HILGERS, WERNER - Die Römer bei den Eskimos und andere Persiflagen auf die Wissenschaft.
145261: HILGERS-HESSE, IRENE [ET AL.]. - Berichte von den Smaragdinseln. Europäische Erforschung des Malaiischen Archipels von den AnFängen bis 1900.
163313: HILGERSOM, ANKY - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
170362: HILGEVOORD, JAN [ED - ET AL.]. - Physics and our View of the World.
183041: A. HILHORST|BASTIAENSEN, A.A.R.|C.H. KNEEPKENS [EDS.]. - Fructus centesimus. Mélanges offerts à Gerard J.M. Bartelink à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire.
59392: HILHORST, MEDARD THEODOOR - Verantwoordelijk voor toekomstige generaties? Een sociaal-ethische bezining of bevolkingsaantal, kernenergie, grondstofen en genetica
141296: HILHORST, J.G.M. [ED.]. - Utonia. Socio-Economic Survey of a Fictitious Development Country.
184621: HILKA, THOMAS - Bücher sammeln - Bestimmen - Pflegen.
170096: HILKERT, MARY CATHERINE|ROBERT J. SCHREITER [EDS]. - The Praxis of the Reign of God. An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx.
166928: HILL, CONSTANCE - Good Company in Old Westminster and the Temple. Founded on the Early Recollections on Anne [ Rickman ] Lefroy.
145303: HILL, HAL - The Indonesian Economy.
166335: HILL, HENRIETTA|RICHARD KENYON - Promoting Equality and Diversity. A Practitioner's Guide.
162237: HILL, HERMANN [ED.]. - Modernisierung - Prozess oder Entwicklungsstrategie ?
156647: HILL, PAUL - The Road to Hastings. The Politics of Poer in Anglo-Saxon England.
100898: HILL, LINDA A. - Van medewerker tot manager. Beheersing van een nieuwe identiteit.
130294: HILL, TIM|MARIE CLAYTON [EDS.] - The Beatles Unseen Archives.
156630: HILL, BOYD H. - Medieval Monarchy in Action. The German Empire from Henry I to Henry IV.
153685: HILL, LEE - A Grand Guy: The Art and Life of Terry Southern.
168243: HILL, BRAD SABIN [ED.]. - Incunabula Hebraica & Judaica. Five Centuries of Hebraica and Judaica, Rare Bibles, and HebrewIincunables from the Jacob M. Lowy Collection. Exhibition.
93565: HILL, RICHARD - Een geschenk voor uw buurman. Of, de Rechte kennisse van God, en van Ons-zelven: Op eene eenvoudige, toepasselyke, en bevindelyke wyze voorgesteld
47086: HILL, JONATHAN - Christianity, how a despised sect from a minority religion came to dominate the roman empire
160682: HILL JR., THOMAS E. - Respect, Pluralism and Justice. Kantian Perspectives.
102157: HILL, CHRISTOPHER - Liberty against the Law. Some Seventeenth-Century Controversies.
180383: HILLAIRET, JACQUES - Évocation du vieux Paris [3 Vols. Compl.].
158459: HILLAM, CHRISTINE (ED.) - Dental Practice in Europe at the End of the 18th Century.
4137984: HILLARD, KATH. (BLAVATSKY, H.P.) - An Abridgment of The Secret Doctrine. A Synthesis of Science, Religion and Philosophy. In two parts, I.Cosmogenesis. II.Anthropogenesis.
145596: HILLARY, SIR EDMUND - Sir Edmund Hillary's Sagarmatha. Nepal.
31740: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst. Uit het leven en werk van ds. E. van Meer
56794: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
54411: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
95090: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
96140: HILLE, H. - Geroepen als planter. Leven en arbeid van Ds. Cornelis Pieneman (1863-1912)
82710: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst, uit het leven en werk van ds. E. van Meer
89557: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van ds. Abraham Verheij (1821-1913).
88178: HILLE, H. - Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw. (Deel 2)
89640: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
59516: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
156330: HILLE-GRAETHÉ, C.M. VAN [TJEERD BOTTEMA - ILLUSTR.]. - Onder het stroodak.
70045: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
92447: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen. Leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930).
130929: HILLE-GAERTHÉ, C.M. [J. VOS - FOREW.] - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914.
93759: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. zandt
93761: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De gescheidenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw (2 delen)
185953: HILLE, CHARLOTTE - State Building and Conflict Resolution in the Caucasus.
58144: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
89533: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
56430: HILLE, H.|KECK, D.TH.|MULDER, J. - Haar gerucht gehoord. Uit het leven en werk van ds. D.Th. Keck. Jaren der eeuwen deel 2
54424: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940)
181617: HILLEBRAND, HENRI [ED.]. - Graphic Designers in Europe. Giovanni Pintori - Edward Bawden - Hans Hillmann - Herbert Leupin.
102450: HILLEGERS, HENK - Behouden vee. Zeldzaam, maar springlevend. 50 jaar Diergeneeskundig Memorandum.
190067: HILLEKENS, C|NEUVEL, K. (RED.) - Kind naar keuze. Naar een nieuwe eugenetica?
47879: HILLEMANN, WILLI (ED.) - Aus der Blütezeit des Barock. Duette für Altblockflöten (nr. ED 4369)
31690: HILLEN, C. E.A. - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap. Ex Oriente Lux. Jaargang I t/m XXV / 1955-1979 (7 banden)
131154: HILLENAAR, HENK|WALTER SCHÖNAU [EDS.] - Fathers and Mothers in Literature.
104946: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
2227300442: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gantsche Volk Gods. Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Twede Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
183635: HILLENIUS, D. - Sprekend een dier.
56810: HILLENIUS, JESAIAS - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade over Hebreeën 4 vers 16
56811: HILLENIUS, JESAIAS - Elisa's rouw-bedrijf, verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius. Lijkrede uit 2 Koningen 2 vers 12, gedaan op 12 augustus in Drachten door G. Schortinghuis
96512: HILLENIUS, JESAIAS - Schriftuurlyke voorbeelden van bekeringe, of de ware Bekeringe van byzondere Personen, het wezen der zake in allen gelyk, maar in toevalligheden ende omstandigheden verschillende: in eenige keurstoffen aangewezen tot ontdekkinge, overtuiginge, ende bekeringe van onbekeerden, en tot bevestiginge ende vertroostinge van bekeerden
96513: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige keurstoffen uit het O. en N. Testament, in welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlucht van den overtuigden en radelosen zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche volk Godts. Als mede welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is een Kerkinwydings-Redenvoering over 1 Kon: VIII. vers 30
96514: HILLENIUS, JESAIAS - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade, en der heerlikheit. Of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederley staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de Tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlik toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde (2 delen)
10342: HILLENIUS, JESAIAS - De Mensch Beschouwt in de Staat der Elende, der Genade, en der Heerlikheit. Of Een uitvoeringe Verhandeling van eenige voorname Leerstukken, Welke die driederley Staat des Menschen vertonen. Waar in de Waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de Tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlik toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van Begenadigde.
104947: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
146057: HILLENIUS, D. - 1897-1997. In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed.
146056: HILLENIUS, D. - In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed 1897-1997.
151785: HILLENIUS, D. [TIJS GOLSASCHMIDT - ED.]. - Denken over dieren.
180267: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF FRHR. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos. Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
100184: HILLER, HELMUT|WOLFGANG STRAUSS [EDS.]. - Der deutsche Buchhandel. Wesen - Gestalt - Aufgabe.
58241: HILLERBRAND, HANS J. - Anabaptist Bibliography 1520-1630
94380: HILLERBRAND, HANS J. - Brennpunkte der Reformation. Zeigenössische Texte und Bilder
59191: HILLERS, DELBERT R. - The Anchor Bible. Lamentations
4029623: HILLESUM, ETTY - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Ingel. door J.G.Gaarlandt.
154087: HILLGARTH, J.N. - The Spanish Kingdoms 1250-1516. Volume II: 1410-1516. Castilian Hegemony [ only].
110483: HILLGRUBER, ANDREAS - Germany and the Two World Wars.
155904: HILLIAM, DAVID - Crown, Orb and Sceptre. The True Stories of English Coronations.
166326: HILLIARD ATTERIDGE, A. - Napoleon's Brothers.
156433: HILLIER, SIR WALTER - The Chinese Language and How to Learn it. A Manuel for Beginners.
56406: HILLS, PAUL - David Jones
154301: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A Short Story.
141162: HILS-BROCKHOFF, EVELYN [ED.]. - Das Karmeliterkloster in Frankfurt am Main. Gechichte und Kunstdenkmäler.
122589: HILSCHENZ, HELGA - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
182603: HILST, ROB VAN DER - Een engel uit de hemel. Driehonderd jaar Bach en Nederland.
143144: HILST, ROB VAN DER - Het symfonisch orgel van het muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
100405: HILTERMAN, G.B.J. - Oost Europa en de Duitse Deling.
165519: HILTERMANN, GUSTAVE [MR. G.B.J. HILTERMANN] - Triomf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Franse-Duitse Oorlog & Eerste Wereldoorlog & Tweede Wereldoorlog [3 Vols. in Slipcase].
180526: HILTON, CHRISTOPHER - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
100793: HILTON, RODNEY - Bond men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381.
90089: HILTON, JANE - Dead Eagle Trail
147109: HILTON, ALISON - Russian Folk Art.
100951: HILTON, TIMOTHY - The Pre-Raphaelites.
175812: HILTSCHER, REINHARD - Einführung in die Philosophie des deutschen Idealismus. Einführung Philosophie
110186: HIM, GEORGE [ED.]. - 25 jaar Jeugd-Alijah. 1934 - 1959 / 5694 - 5719.
152888: HIMMEL-AGISBURG, HEINRICH - Grätzer Klapperpost 1796-1847. Zur Geschichte der K.K. privilegierten kleinen Post in Grätz.
150803: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage and Morals among the Victorians.
165541: HIMMELFARB, GERTRUDE - The New History and the Old. Critical Essays and Reappraisals.
181618: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage & Morals among the Victorians and other essays.
110060: HIMMELMANN, NICOLAUS - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
47255: HIMMIGHÖFER, TRAUDEL - Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531) darstellung und bibliographie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, im Auftrag der Abteilung Religionsgeschichte, Band 154)
164863: HIMMLER, KATRIN - The Himmler Brothers. A German Family History.
157968: HIND, ARTHUR M. - Giovanni Battista Piranesi. A Critical Study. With a List of his Published Works and Detailed Catalogues of the Prints and the Views of Rome.
143627: HIND, C. LEWIS - Naphtali. Being Influences and Adventures while earning a living by writing.
100210: HIND, ARTHUR M. - A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914.
183122: HINDE, THOMAS - The Domesday Book. England's Heritage, Then and Now.
184931: HINDERINK, J. - The Sierra de Gata. A Geographical Study of a Rural Mountain Area in Spain.
102260: HINDESS, BARRY - Philosophy and Methodology in the Social Sciences.
183866: HINDESS, BARRY|PAUL Q. HIRST - Pre-Capitalist Modes and Production.
145469: HINDLE, BRIAN PAUL - Roads and Trackways of The Lake District.
183123: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of the Magna Carta.
151666: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of Magna Carta.
184672: HINDMAN, SANDRA L. - Printing the Written Word. Social History of Books, circa 1450-1520.
166901: HINDMAN, SANDRA|JAMES DOUGLAS FARQUHAR [EDS.]. - Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing.
143326: HINDRICHS, DIRK U.|WINFRIED HEUSLER [EDS.]. - Fassaden. Gebäudehüllen des 21. Jahrhunderts / Façades. Building envelopes for the 21st Century.
163122: HINDS, MICHAEL|STEPHEN MATTERSON [EDS.]. - Rebound. The American Poetry Book.
102882: HINE, THOMAS - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
146341: HINGLEY, RONALD - Joseph Stalin: Man and Legend.
167795: HINGLEY, RONALD - A New Life of Chekhov.
150714: HINGLEY, RONALD - Pasternak. A Biography.
100504: HINGLEY, RONALD - Die Russische Geheimpolizei 1565-1970.
161923: HINGST, SYBRANDUS JANUS - Proeve eener geschiedenis der Historische School op het gebeid van het privaatrecht in Duitschland.
123372: HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.].|WILDT, ANNEMARIE DE|WILLEM VAN DER HAM - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
180850: HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.].|WILDT, ANNEMARIE DE|WILLEM VAN DER HAM - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
153584: HINKLEY, CHARLES C. - Moral Conflicts of Organ Retrieval. A Case for Constructive Pluralism.
4074232: HINNELS, J.R. (ED.) - Who`s Who of Religions.
183496: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelesin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
4071054: HINRICHS, C. (LUTHER, M.) - Luther und Müntzer. Ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstandsrecht.
158117: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelisin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
56070: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering I (838-1339)
56073: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering V (1501-1528)
56071: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering II (1339-1400)
56072: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering III (1400-1450)
56074: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering IV (1451-1501)
31193: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist (Deel 1, Aflevering I (838-1339)
164259: HINSBERGEN, PH.J.C.G. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist [3 Vols in 7 Bindings].
153053: HINTERBERGER, NORBERT - Der Kritische Realismus und seine antirealistischen Gegner.
154595: HINTERHUBER, HARTMANN - Die Seele. Natur- und Kulturgeschichte von Psyche, Geist und Bewusstsein.
180445: HINTIKKA, K.J.J.|J.M.E. MORAVCSIK|P. SUPPES [EDS.]. - Approaches to Natural Language. Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics.
101973: HINTON, R.W.K. - The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century.
172361: HINTON, ELIZABETH - From the war on poverty to the war of crime : the making of mass incarceration in America.
154010: HINTZE, ERWIN [ED.]. - Nürnberger Zinn.
142301: HINTZE, OTTO [GERHARD OESTREICH - ED.]. - Regierung und Verwaltung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preussens [ = Volume III - only].
165452: HINTZEN, P.H.C. - Gevorderde financiële administratie. Bedrijsadministratie - Theorieboek.
90616: HINTZEN, G.H. E.A. - Ondernemende Geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
165595: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie.
164994: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie. Theorieboek.
165454: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis Bedrijfseconomie - Theorieboek.
90678: HINZ, PAULUS - Gegenwärtige Vergangenheit. Dom und Domschatz zu Halberstadt. Mit über 200 Abbildungen.
101692: HINZ, WOLFGANG - Die Ulmer Alb. Entstehung und Entwicklung. Mit Ortsgeschichten von Lehr und Mähringen.
166836: HINZE, FRANZ - Gründung und Führung einer Buchhandlung.
101571: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
91285: HIRIGOYEN, FRANCIS - L'histoire de la Vicomté de Maremne. Seigneurie de la Côte-Sud-Landes.
157657: HIRJI, RAFIK FATEHALI|RICHARD DAVIS[EDS.]. - Environmental Flows In Water Resources Policies, Plans, And Projects. Findings and Recommendations.
147120: HIRJI, ZULFIKAR [ED.]. - Diversity and Pluralism in Islam. Historical and Contemporary Discourses Amongst Muslims.
185110: HIROKO, DR. NISHIDA [INTROD.]. - Oranda. European Ceramics imported into Japan during the Edo period.
110691: H. HIROSE|TOKIDA, J. - Advance in Phycology in Japan.
163755: HIROYUKI FUJITA|KITAMORI, TAKEHIKO|SHINJI HASEBE [EDS.]. - Micro Total Analysis Systems 2006. Proceedings of uTAS 2006 Conference [Volume 2 only]. Tenth International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences November 5-9, 2006. Tokyo, Japan.
152885: HIRSCH, JOHN C. - Hope Emily Allen. Medieval Scholarship and Feminism.
4043569: HIRSCH, EM. - Zwiesprache auf dem Wege zu Gott. Ein stilles Buch.
30991: HIRSCH, SAMSON RAPHAEL - The Pentateuch. Vol. I: Genesis. Vol. II: Exodus. Vol. III: Leviticus (part I). Vol. IV: Leviticus (part II). Vol. V: Deuteronomy. Vol. VI: Numbers. Vol VII: Haftoroth (Complete Set, 7 volumes)
4011375: HIRSCH, EM. - Betrachtungen zu Wort und Geschichte Jesu.
110056: HIRSCH, HANS - Das Recht des Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter.
4005669: HIRSCH, EM. - Geschichte der neueren evangelischen Theologie. in zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
143337: HIRSCH, HANS - Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter.
180121: HIRSCH, K.A. - The Theory of Groups [2 Vols. Compl.].
121345: HIRSCH, HELMUT - Sophie von Hatzfeldt. In Selbstzeugnissen, Zeit- und Bilddokumenten dargestellt von Helmut Hirsch
4010596: HIRSCH, EM. - Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums.
103546: HIRSCH, SAMSOM RAPHAEL - "Neunzehn Briefe über Judentum. Als Voranfrage wegen Herausgabe von "" Versuchen"" desselben Verfassers "" über Israel und seine pflichten"""
140652: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der 1891 zu Florenz [ & 1893: Genf & 1894: Innsbruck & 1896: Lausanne] abgehaltenen Conferenz der Permanenten Commission der Internationalen Erdmessung . Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres und einige andern Abhandlungen [4 Vols. in 2 Bindings].
141408: HIRSCH, RUDOLF - The Printed Word: Its Impact and Diffusion [Primarlly in the 15th - 16th Centuries]. .
140653: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der vom 17. bis 23. September 1888 & Verhandlungen der vom 15. bis 21. September 1890 abgehaltenen Conferenz der permanenten Commission der Internationalen Erdmessung / Comptes-rendus des séances de la Commission Permanente de l'Assiociation Géodésique Internationale. Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres / Suivi des Rapports sur les travaux géodésiques .... [2 Vols. in 1]. . [nach diesem Titel suchen] Berlin, Georg Reimer, 1889. 5 Tafeln, ca. 200 S., gebunden in deutscher und französischer Sprache
154746: HIRSCHBERG, WALTER - Die Kulturen Afrikas.
122608: HIRSCHBERG, LEOPOLD - Der Taschengoedeke. Fotomechanischer Neudruck, durchgesehen und ergänzt von Elisabeth Friedrichs.
170873: HIRSCHBERGER, JOHANNES - Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart.
173744: HIRSCHBERGER, JOHANNES - Geschichte der Philosophie. 1+2 Altertum und Mittelalter - Neuzeit und Gegenwart
170547: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Mapping the Mind. Domain Specificity in Cognition and Culture.
150367: HIRSCHFELD, GERHARD|IRENA RENZ [EDS.]. - Vormittags die ersten Amerikaner. Stimmen und Bilder vom Kriegsende 1945.
173480: HIRSHFIELD, JANE - The beauty.
143115: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende, wie für alle Feunde stylvoller Schönheit, aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker.
184823: HIRWAY, INDIRA & PIET TERHAL - Towards Employment Guarantee in India: Indian and International Experiences in Rural Public Works Programmes (Indo-Dutch Studies on Development Alternatives series
147354: HIS, DR. ERWARD [INTROD.]. - Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam.
156548: HISAMATSU, SEN'ICHI - Biographical Dictionary of Japanese Literature.
122357: HISSEY, JAMES JOHN - Through Ten English Counties.
146058: HIST. ATLAS ZEVEN VEREENIGDE NEDERLANDSCHE PROVINTIEN|NIEUWE GEOGR. - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien: bestaande in vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten Heemraadschappen, Plans van de voornaamsteStden, met eene korte Beschryving van de Provintien, de Steden en het Merkwaardigste in dezelve: nevens den Staat der Regeering zoo Politicq als Kerkelijk.
185366: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 193 - Juin 1967 [only].
185257: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 64 Année - nr 231 - 67 Année - nr 240 [ = 10 Consecutive Volumes].
185260: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55 Année - nr 192 - 59 Année - nr 211 [ = 19 Consecutive Volumes / Issues].
185236: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 46 Année - nr 157 - Juin 1958 [only].
185235: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 45 Année - nr 152 - Mars 1957 [only].
185238: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 68 Année - nr 244 - Mars 1980 [only].
185234: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 44 Année - nr 148 - Mars 1956 [only].
185352: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 25e Année - nr 100 - Décembre 1937 [only].
185237: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 46 Année - nr 159 - Décembre 1958 [only].
185413: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie & Revue d'Histoire de la Pharmacie Volumes 1 - 342 [Almost Complete Set of 91 successive years - missing 16 issues]. & 2 Indeces & 4 Additions.
185387: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 51e Année - nr 179 - Décembre 1962 [only].
185355: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 50e Année - nr 175 - Oct-Déc. 1962 [only].
185358: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 183 - Décembre 1964 [only].
185367: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 194 - Septembre 1967 [only].
185369: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 56e Année - nr 196 - Mars 1968 [only].
185368: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 195 - Décembre 1967 [only].
185370: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 57e Année - nr 201 - Juin 1969 [only].
185386: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 50e Année - nr 173-174 - Juin 1962 [only].
185259: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 60 Année - nr 215 - 64 Année - nr 229 [ = 15 Consecutive Volumes].
185371: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 83e Année - nr 306 - 3e Trimestre 1995 [only].
185359: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 184 - Mars 1965 [only].
185360: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 185 - Juin 1965 [only].
185361: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 187 - Décembre 1965 [only].
185362: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 188 - Mars 1966 [only].
185363: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 189 - Juin 1966 [only].
185364: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 190 - Septembre 1966 [only].
185365: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 191 - Décembre 1966 [only].
185354: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 186 - Septembre 1965 [only].
185357: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 181-182 - Septembre 1964 [only].
185356: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 180 - Mars 1964 [only].
144658: HISTOIRE DES SCIENCES - Histoire des mathématiques et de la mécanique.
185353: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 26e Année - nr 102 - Juin 1938 [only].
183326: HISTORISCH GENOOTSCHAP UTRECHT - - Codex Diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis. Eerste Serie [1 & 2] & Tweede Serie [1.B - 5.B] [In 9 Bindings].
182998: HISTORISCH GENOOTSCHAP UTRECHT - - Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Volume 2 - 31 & Index [ = Complete Set !!].
180505: HISTORY - - "Dall' Europa alle valli Valdesi. Atti del XXIX Convegno storico internazionale: ""Il Glorioso rimpatrio (1689-1989), contesto, significato, immagine."""
150690: HISTORY - - Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts. Ausstellung Schloss Augustusburg zu Brühl.
147262: HISTORY - - Der Tod der kaiserliche und königliche Weltordnung in Wien. Ideengeschichte Österreichs um die Jahrhundertwende. 9783205005392
144756: HISTORY - - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions-und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1841.
156722: HISTORY - - Les documents diplomatiques. Importante source des édutes Balkaniques. Actes de la conference scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986.
155240: HISTORY - - Zaken- en Beroepen-Register met de telefoonnummers voor TILBURG en Omstreken.
145168: HISTORY - - Im Wandel der Jahrhunderte. Orion-Bildwerk zur Geschichte des Abandlandes. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart.
161921: HISTORY - - Uniformes et Insignes Militaires.
181619: HISTORY - - De Engelsche Tieranny. In vier samenspraken.
130998: HISTORY - - Reglement, Lyst en Taxt voor de Postwagen van Groningen op Coevorden en vice versa rydende.
104080: HISTORY - - De rechterflank van Duitsland. Een achtergrondverslag.
156715: HISTORYDYOS, H.J. [ED.]. - The Study of Urban History.
151978: HISTORYSCHIE, PATRICK VAN [ED.]. FRITS BOLKENSTEIN [FOREW.]. - Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
164973: HITCHCOCK, MARK - Cashless. Op weg naar een maatschappij zonder contant geld.
4141392: HITCHCOCK, M. - 2012 De Bijbel en het einde van de wereld.
166122: HITCHENNS, CHRISTOPHER - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie.
151296: HITCHING, FRANCIS - The World Atlas of Mysteries.
100952: HITT, JACK - Off the Road. A Modern-Day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain.
154605: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
154604: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
4138715: HITTI, PH.K. - De Arabische wereld. Een korte geschiedenis
173791: HITTINGER, JOHN P. - Liberty, wisdom and grace : thomism and democratic political theory.
140574: HITTLE, J. MICHAEL - The Service City. State and Townsmen in Russia 1600-1800.
83285: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel
157855: HIXSON, RICHARD F. - Isaac Collins. A Quaker Printer in 18th Century America.
4135009: HJELMSLEV, L. - Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem Dänischen übersetzt, für Deutsche Leser eingerichtet und mit einem Nachwort versehen von Otmar Werner.
153242: HLUSICKA, JIRI - Jan Rambousek [Czech Wood-Engraver]. .
102547: HO PING-YÜ]|LU GWEI-DJEN|NEEDHAM, JOSEPH [WANG LING - Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology.
130634: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
130654: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
100438: HOBBING, EDZARD - Frankreichs Kolonialreich als Basis seiner Weltmacht.
56473: HOBOKEN, W.J. VAN - Supplement - inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot
182415: HOBOKEN, W.J. VAN - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
167839: HOBOKEN, DR. W.J. VAN - Supplement-Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
31342: HOBRINK, BEN - Moderne wetenschap in de Bijbel
122174: HOBSBAWM, E.J. - The Age of Empire 1875-1914.
167486: HOBSON, ANTHONY - Apollo and Pegasus. An Enquiry into the Formation and Dispersal of a Renaissance Library.
142327: HOBSON, JEREMY|PHIL RANT - Keeping Pigs. The Complete Practical Guide for Pleasure or Profit.
181620: HOBUSCH, ERICH - Das grosse Halali. Eine Kulturgeschichte der Jagd und der Hege der Tierwelt.
160935: HOCÉYNE-AZAD [ED.]. - L'aube de l'espérance. Choix de poésies des meilleurs auteurs Persans traduites et annotées
4002217: HOCH, W. - Kompass durch die Judenfrage.
94434: HOCH, ALEXANDER - Geilers von Kaysersberg 'Ars Moriendi' aus dem jahre 1497. Nebst einem Berichtgedicht von Hans Foltz von Nürnberg
145916: HOCHBERG, MICHAEL E.|JEAN CLOBERT|ROBERT BARBAULT [EDS.]. - Aspects of the Genesis and Maintenance of Biological Diversity.
184761: HOCHBERGER, LEOPOLD & JOSEF NOGGLER [EDS]. - Geschichte der Apotheken und des Apothekerwesens in Wien von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bde. 1-2 und 3 Part II (= All Published].
184787: HOCHBERGER, LEOPOLD & JOSEF NOGGLER [EDS]. - Geschichte der Apotheken und des Apothekerwesens in Wien von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart Volume II [only].
153892: HOCHSCHILD, ADAM - Bevrijd de slaven. Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.
140417: HOCHSCHILD, ADAM - Bury the Chains. The British Struggle to Abolish Slavery.
121498: HÖCK, JOSEPH - Das deutsch-russische Verhältnis vom Ausbruch des russisch-japanischen Krieges bis zur Beendung der Bosnischen Krise [1904-1909] im Lichte der britischen Akten.
165471: HÖCKER, KOEN [ED - ET AL.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2008-2009.
185268: HÖCKLIN, HANSPETER - Die Ratsapotheke zu Hilderheim als Medizinalanstalt und Stadteigener Handelsbetrieb. Von den ersten Nachrichten 1318 bis 1820.
4136042: HÖCKMANN, O. - Antike Seefahrt.
183437: HOCKNEY, DAVID - Itinéraire d'un regard. Carnet de David Hockney [2 Vols in Slipcase].
180457: D.J. HOCKNEY|DAVIS, J.W.|W.K. WILSON [EDS.]. - Philosophical Logic.
4136599: HOCQUENGHEM, G. - De toorn van het lam. Roman. Vertaling Ton van der Stap.
4134743: HODDER, A.D. (THOREAU, H.D.) - Thoreau's Ecstatic Witness.
4033139: HODDER WILLIAMS, J.E. (WILLIAMS, G.) - Het leven van George Williams.
166738: HODDER, EDWIN - The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, K.G.
166459: HODDINOTT, R.F. - Bulgaria in Antiquity. An Archaeological Introduction.
180333: HODEIGE, FRITZ [ED.]. - Das Werck der Bucher. Von der Wirksamkeit des Buches in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Festschrift Für Horst Kliemann zu seinem 60. Geburtstage.
30411: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
53421: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
170420: HODGE, CHARLES - Systematic Theology [3 Volumes = Complete Set]. .
32508: HODGE, CHARLES - A commentary on Romans
186756: HODGES, H.A. [W.D. HUDSON - ED.]. - God Byond Knowledge.
145176: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
145177: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
152153: HODGES, GABRIELLE ASHFORD - Franco. A Concise Biography.
158277: HODGES, SHEILA - Gollanz. The Story of a Publishing House 1928-1978.
155826: HODGES, RICHARD - Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade A.D. 600-1000.
156173: HODGETTS, J. FRED. [S. LA CHAPELLE-ROOBOL - ED.]. - Harold de jonge graaf. Een verhaal uit oud-Engeland.
147115: HODGKIN, R.H. - The History of the Anglo-Saxons [2 Vols. Compl.].
144791: HODGKISS, ANDREW - From Lesion to Metaphor. Chronic Pain in British, French and German Medical Writings, 1800-1914.
56299: HODGSON, PAT - The war illustrators
4144012: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Christian Theology. An Introduction to its Tradions and Tasks. Newly updated edition.
170599: HODGSON, PETER E. - Theology and the New Physics.
170531: HODGSON, DAVID S. J. - The Mind Matters. Consciousness and Choice in a Quantum World.
4143106: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Readings in Christian Theology.
160447: HODIN, JOSEPH PAUL - Oskar Kokoschka. Eine Psychographie. Mit Beiträgen von Dr. Anton Ehrenzweig - Dr. Leo Herland - H.J. Jacoby - Marianne Jacoby - Julie Neumann und Dr. Felix Weissenfeld.
140126: HODNETT, EDWARD - Marcus Gheeraerts the Elder of Bruges, London and Antwerp.
145907: HOEBEKE, EDGARD - "Koninklijke Aloude en Vrije Rederijkerskamer "" Rhetorica ""Kunst en Eendracht 1838-1974."
142476: HOEBEN, JAN|MARCEL GAFFEL [PHOTOGR.]. - De geschiedenis en het interieur van de Grote- of Sint Bavo Kerk te Haarlem.
160947: HOEBINK, PAUL [ET AL] - Doorlopers en Breuklijnen. Van globalisering, emancipatie en verzet. Opstellen aangeboden aan Gerrit Huizer.
184833: HOEBINK, PAUL & DETLEV HAUDE & FONS VAN DER VELDEN [EDS]. - Doorlopers en breuklijnen. Van globalisering, emancipatie en verzet : opstellen aangeboden aan Gerrit Huizer.
100154: HOECK, F. VAN - De zusters van de Burchtstraat. 1829-1929.
110286: HOED, J. DEN|MR. P.J.W. BELTJES [EDS.]. - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg.
167410: HOED, P.M. DEN - Hemingsrimur.
170681: HOEDEMAEKERS, R. - Iets of niets? op zoek naar God in de kosmos.
88237: HOEDEMAKER, PH.J. - Wat staat ons te doen? Eene vraag naar aanleiding van het jongse besluit der synode omtrent den Heiligen Doop in den bezem der gemeente nedergelegd.
88698: HOEDEMAKER, PH.J. - De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid. Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit.
85121: HOEDEMAKER, PH.J. - Nationaal niet clericaal. Naar aanleiding van deopstellen in 'de Nederlander' over Art. 20 van 'Ons Program' in verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
85124: HOEDEMAKER, PH.J. - Eén belijdenis? Eene ernstige vraag naar aanleiding van mijn aftreden als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit. Aan Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
4006412: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
88219: HOEDEMAKER, PH.J. - Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. Uitgesproken op den 19den Februari 1893 in de Westerker te Amsterdam, ter herinnering aan den dag zijner bevestiging te Veenendaal op den 16den Febr. 1868.
90026: HOEDEMAKER, PH.J. - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de catechisatie, het huisgezin en de zondagschool
4063679: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten. in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments.
88092: HOEDEMAKER, PH.J. - Kerk en school. Het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de Vrije Universiteit gezocht en gevonden. Rede, uitgesporken in de Marekerk te Leiden, den 2den Maart 1886
88904: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der vrijheid en het theïstisch godsbegrip.
84676: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
88216: HOEDEMAKER, PH.J. - Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. Uitgesproken Zondag den 29 Januari 1893, 's voormiddags, in de Amstelkerk.
88214: HOEDEMAKER, PH.J. - Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op Gereformeerden grondlsag. Uitgesproken den 19den October 1880 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
88215: HOEDEMAKER, PH.J. - De herleving der Gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending. Redeoering bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 20sten October 1883.
88218: HOEDEMAKER, PH.J. - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126 : 3. Sermon preached on the 3d of November 1901, in the English churches of Flushing and Middelburg. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
84371: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments
85856: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
59954: HOEDEMAKER, LIBERTUS AREND - Faith in total life. Style and direction of H. Richard Niebuhr's theology
4073712: HOEDEMAKER, L.A. - Theologiseren in context.
59123: HOEDEMAKER, L.A. - Theologiseren in context
88225: HOEDEMAKER, PH.J. - De Bijbelsche Geschiedenis voor Catechisatiën en scholen. I. Het Oude Testament. II. Het Nieuwe Testament. (2 delen)
87937: HOEDEMAKER, PH.J. - Lessen uit de Heilige Schrift. Abraham en zijn geslacht. Eerste reeks Gen. XII-XXV:10
88236: HOEDEMAKER, PH.J. - De congresbeweging beoordeeld uit het oogpunt der Gereformeerde belijdenis. Adviezen uitgebracht in de samenkomsten van Gereformeerde Predikanten, ter voorbereiding van de vergadering, die den 14den April te Utrecht staat gehouden te worden. Bij besluit van het moderamen.
4015229: HOEDEMAKER, PH.J. - De kerk en het moderne staatsrecht. I.De kerk naar goddelijk recht.
88235: HOEDEMAKER, PH.J. - Het kerkelijk vraagstuk advies. In zake de Amsterdamsche lidmaten-kwestie. Met een woord aan de kerkeraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk.
82050: HOEDEMAKER, PH.J. - Het feit en de geschiedenis der openbaring, eene voorlezing
82616: HOEDEMAKER, PH.J. - Jakob-Israël, verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 (2 delen in 1 band)
88823: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88566: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88233: HOEDEMAKER, PH.J. - Nationaal niet clericaal naar aanleiding van de opstellen in de Nederlander over Art. 20 van Ons Program. In verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
4138430: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
4138110: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
88822: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
88824: HOEDEMAKER, PH.J. - De belofte aan Pergamus. De nieuwe gemeente en het nieuwe gebod. Afscheidredenen gehouden te Rotterdam Het Apostolisch Evangelie en de nationale theologie. Intreêrede gehouden te Amsterdam. / De Reormatie en de Gereformeerde Kerk. Rede gehouden op den gedenkdag der hervorming, 3 november 1878, des avonds in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. / Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale Vergadering over de vraag: Hoe wij in het huis Gods moeten verkeeren? In een schrijvn aan Dr. G.J. Vos Az. en in twee predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam / Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. / Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. / Op den gedenkdag der Hervorming. Predicatie over Rom. 10:17. / De duistere achtergrond der dingen. Leerrede over Eph. 6:12, gehouden zondagvoormiddag den 1sten Februari 1903 in de Westerkerk (7 werken in 1 band)
4003627: HOEDEMAKER, PH.J. - Jakob - Israel. Verklaring van Genesis 25: 11-50.
87943: HOEDEMAKER, PH. J. EN J.J.P. VALENTON EN H. OORT - Niet van eigen uitlegging toespraak tot zijne studenten, Christus en het Oude Testament, Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang
86652: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
87938: HOEDEMAKER, PH.J. - Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap
47190: HOEDEMAKER, PH.J. - Het Zieleleven in verband met de Hedendaagsche Theosophie. Vijf lezingen
81536: HOEF, J. VAN DE - In U verheugd, ter nagedachtenis aan Ds. J. van de Hoef
83997: HOEF, J. VAN DE - In u verheugd

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30