Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
157981: HERNAD, BÉATRICE|KARIN VON MAUR [EDS]. - Papiergesänge. Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert. Künstlerbücher, Malerbücher und Pressendrucke aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek München.
153905: HERNDON, JEANNE H. - A Survey of Modern Grammars.
163894: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830 [2 Vols. in Slipcase - compl. Set].
163761: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830. Volume 1. Text [only].
4140780: HERODOTUS, - Muzen. Uit het grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door C.M.van Deventer. Geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.W.van Rooijen.
90668: HEROLD, EDMUND - Bijen, honing, gezondheid. Honing, stuifmeel, royal jelly, was, kithars bijengif, zelf bijen houden, honing winnen, honingrecepten en raadgevingen voor gezondheid.
122082: HEROLD, A. FERDINAND [G. DE RIDDER - ED.|PROF. DR. N.J. KROM - INTROD.]. - Het leven van Boeddha. Naar oud Indischen tekst.
142931: HEROLD, A.-FERDINAND - La vie du Bouddha. D'après les textes de l'inde ancienne.
82028: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Helpen in deze tijd. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 19
82029: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Volk en Strijdkrachten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 20
181611: HERP, HENDRIK [LUCIDIUS VERSCHUEREN - ED.]. - Spieghel der volcomenheit [2 Vols. Compl.].
154447: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [Vol. 1 - only].
121700: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [2 Vols. Compl.].
185587: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Herman de Man aangevuld met andere brieven en documenten (1928-1946) bezorgd en van aantekeningen voorzien door J. J. van Herpen. Volume 2: Archief Ritter.
56722: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and photodynamics of molecules and van der Waals complexes
121435: HERPEN, GERARD VAN - Temidden van de paarse heide.
185588: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De oude heer in Den Haag. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Willem en Jeanne Kloos [1916-1949]. bezorgd en van aantekeningen voorzien door J. J. van Herpen, met een nawoord door harry G.M. Prick. Volume 1: Archief Ritter.
155728: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and Photodynamics of Molecules and van der Waals Complexes.
110893: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter jr. - Lodewijk van Deyssel [1902-1951].
154575: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - "Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw. Een bundel uitgegeven bij het derde lustrum van de Hilversumse Historische Kring "" Albertus Perk ""."
131072: HERPEN, JAN VAN [ED.] - Graven - Stadhouders - Koningen.
103689: HERRE, FRANZ - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse.
4137386: HERRE, P. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Phillips II. Neudruck des Ausgabe Leipzig 1907.
143205: HERRE, FRANZ - Ludwig II. von Bayern. Sein Leben - Sein Land - Seine Zeit.
122164: HERREMAN, R. [ET AL.]. - In memoriam Lode Zielens 1901-1944. .
140406: HERREMAN, FRANK|JEAN FRANÇOIS BOUCHARD|MIREILLE HOLSBEKE [EDS.]. - Kracht van de zon. Het Goud van Colombia.
9789056570774: J.P. HERREMANS|MARC DE COSTER - Bossen en wouden. Natuur in België
167653: HERRIE LEMMENS - TRANSL.].|OFÉLIA QUEIROZ [AUGUST WILLEMSEN|PESSOA, FERNANDO - Liefdesbrieven 1920 / 1929-1932.
102780: HERRIN, JUDITH [ED.]. - A Medieval Miscellany.
153962: HERRIN, JUDITH [ED.]. [EMMANUEL LE ROY LADURIE - INTROD.]. - Leven in de middeleeuwen.
146086: HERRIN, JUDITH - The Formation of Christendom.
4143538: HERRIN, J.M (ED.) - A Medieval Miscellany. Manuscript selection and book design L.& M.Falter. Introduction by Em. Le Roy Ladurie.
142107: HERRIN, JUDITH - Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium.
141321: HERRING, PHILLIP - Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes.
90250: HERRMANN, JOACHIM - Welcher Stern ist das? Sehen - Bestimmen - Wiedererkennen.
4138323: HERRMANN, W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luther dargestellt.
4019872: HERRMANN, S. - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
4006081: HERRMANN, W. (LUTHER, M.) - Der Verkehr des Christen mit Gott. im Anschluss an Luther dargestellt.
90251: HERRMANN, JOACHIM - Die Kosmos Himmelskunde fur Einsteiger.
84427: HERRMANN, D.W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luher dargestellt
84358: HERRMANN, D.W. - Ethik
84509: HERRMANN, D.W. - Ethik
130854: HERRMANN, PAUL [ED.] - Zimmerische Chronik. Urkundlich berichtet von Graf Froben Christof von Zimmern und seinem Schreiber Johannes Müller.
4141713: HERRMANN, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ketzer und Reformator, Mönch und Ehemann.
4073481: HERRMANN, W. - Yarih und Nikkal und der Preis der Katarat-Göttinnen. Ein kultisch-magischer Text aus Ras Schamra.
171055: HERRMANN, THEO - Sprache verwenden. Funktionen - Evolution -Prozesse.
156817: HERRMANN, FRANK - Low Profile. A Life in the World of Books.
110450: HERRNSTEIN, RICHARD J. [ED.]. - A Source Book in the History of Psychology.
162848: HERSANT, YVES [ED.]. - Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles.
4067847: HERSCH, J. - Die Ideologien und die Wirklichkeit. Versuch einer politischen Orientierung.
92459: HERSHBERGER, GUY F. - Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung
4038861: HERSHBERGER, G.F. (BENDER, H.S.) - The Recovery of the Anabaptist Vision. A 60th Anniversary Tribute To Harold S.Bender.
4140165: HERSHMAN, A.M. - Israel's Fate and Faith.
104660: HERSTEIN, JOHN - Portret van de boer.
152111: HERTA ZUTT [EDS.].|KERN, PETER CHR. - Geschichte des deutschen Flexionssystems.
145701: HERTA BEUTTER|MAX SCHEFOLD|WUNDER, GERD - Die Schenken von Limpurg und ihr Land.
166289: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1997.
161430: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1996.
4142611: HERTIG, JULES & CHIÈZE, JEAN, - Visages Huguenots. Seize bois gravès de jean Chièze. Préface du J.Vincent.
183891: HERTLING, GEORG FREIHERR VON - Augustin. Der Untergang der antiken Kultur.
165421: HERTMANS, STEFAN - Kaneelvingers.
57125: HERTOG, G.C. DEN - De kracht blijkt pas in zwakheid. Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiseringsprogramma van Rudolf Bultmann (Apeldoornse Studies nr. 66)
92469: HERTOG, G.C. DEN|NOORDEGRAAF, A. - Dienen en delen. Basisboek diaconaat
60279: HERTOG. C. DEN - Het zonderlinge karakter van de Godsnaam (Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17))
182820: HERTOG, C.H. DEN - De Nederlandsche taal. Practische Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch [2 Vols in1].
96886: HERTOG, M.M. DEN - Vreugdeolie voor treurigheid. Korte overdenkingen
4037119: HERTOG, G.C. DEN & VEGT, H.M.V.D. (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, joodse en christelijke interpretaties.
95416: HERTOG, COK DEN - Het zonderlinge karakter van de godsnaam. Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17)
85005: HERTOG, G.C. - Hoop die leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek
90574: HERTOG, G. DEN|HUIS, J.A. VAN - The role of draught animal technology in rural development. Proceedings of the International Seminar held at Edinburgh, Scotland, 2-12 April 1990.
55098: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw
57013: HERTOG, G.C. DEN E.A. - Triniteit en kerk. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
57880: HERTOG, G.C. DEN|NEVEN, G.W. - Jan Koopmans. Theoloog bij de tijd (1905-1945)
51774: HERTOG, C.H. DEN (INGELEID EN BEWERKT DOOR H. HULSHOF) - Nederlandse spraakkunst [Eerste stuk: De leer van de enkelvoudige zin]
4135044: HERTOG, P. DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
141670: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
132089: HERTOGH, MIRJAM - Geene wet, maar de Heer ! De confessionele ordening van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel 1870-1975.
180041: HERTOGH, MARC - Scheidende machten. De relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak.
146378: M.L.M. HERTOGH, PROF. DR.|PROF MR. P.J.J. ZOONTJENS [EDS.]. - Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
4074673: HERTWIG, O.R. - Tabellen zur Einleitung ins Neue Testament. 4., in der Litteratur ergänzte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe, besorgt von H.Weingarten.
183670: DR. C.H. HERTWIG|GURLT, DR. E.F. - Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Erster - Zehnter Jahrgang [First 10 Years].
150835: HERTZ, ALSELM [ED. - ET AL.]. - De boodschap van Jezus. Een evangeliënharmoniesamengesteld uit en geïllustreerd met 21 taferelen uit het leven van Jezus, afkomstig uit het evangelarium van keizer Otto III.
4032125: HERTZBERG, H.W. & BARDTKE, H. - Der Prediger und das Buch Esther. (KAT XVII/4-5)
95429: HERTZBERG, HANS WILHELM - Die Samuelbücher (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 10)
4009679: HERTZBERG, A. - Der Judaismus. (Grosse Religionen der Welt)
168741: HERTZMAN, LEWIS - DNVP: Right-Wing Opposition in the Weimar Republic, 1918-1924.
104892: HERTZOG E. OLIVIER|WALLIS DE VRIES, GIJS - Engelenburg. Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje.
59124: HERVÉ, CANONICUS - Manuale Theologiae Dogmaticae. De Revelatione Christiana - De Ecclesia Christi. De Fontibus Revelationis / De Deo Uno et Trino - De Deo Creante et Elevante. De Verbo Incarnato - De Beata Virgine - De Sanctis / De Gratia Christi - De Virtutibus Theologicis - De Sacramentis in genere, Baptismo et Confirmatione / De SS. Eucharistia - De Poenitentia et Indulgentiis. De E. Unctione - De Ordine - De Matrimonio - De Novissimis (4 volumes)
7929: HERVEY, JAMES - Godvruchtige Overdenkingen, onder het beschouwen der Grafsteden en van een Bloemhof. Benevens een Uitweiding over de Werken der Schepping. Naer de Negende Uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde Druk. WAARBIJ: De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging, nevens de Weg tot Heiligheid. In drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en ten algemeenen gebruike, uitgegeeven.
182442: HERWAARDEN, J. VAN [ET AL.]. - Nederlandse Historische Bronnen. Volume 5.
91425: HERWAARDEN, JAN. - Beeld en verbeelding, oftewel de Pileus Erasmi. Uitgebreide tekst van de rede, op 2 september 1994 uitgesproken ter gelegenheid van het openbaar aanvaarden van de benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op de dr. Elie van Rijckevorsel-leerstoel vanwege de Erasmus Stichting Rotterdam, met de leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van de overgang van de agrarische-verstedelijkte samenlevingen.
59225: HERWAARDEN, A. VAN - Ds. A. Van Herwaarden, overleden te Opheusden 29 juli 1855
4137510: HERWAARDEN, J.V. - Pelgrimstochten.
4137536: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (m.n. in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550)
160020: HERWAARDEN, DR. J. VAN. [ ED.] - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
140599: HERWAARDEN, DR. JAN VAN - O, roemrijke Jacobus bescherm uw volk. Pelgrimsgids naar Santiago.
121989: HERWAARDEN, CLEMENS VAN - Fortuijn. Chaos en charisma.
162190: HERWAARDEN, J.VAN - Sebastiaan, martelaar of mythe.
4137975: HERWEG, R.M. - Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
53719: HERWEGEN, ILDEFONS A.O. - Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche
131819: N. HERWEIJER [EDS.]|SLECHTE, C.H. - Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
164787: HERWEIJER, DR. M. - Evaluaties van Beleidsevaluatie en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
162587: HERWERDEN, DR. H. VAN - Platons Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel.
154911: HERWIG ARTS - INTROD.].|ORTMANNS-CORNET, M. [ - Hadewijch brieven. Hertaald & met inleiding.
89313: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth. / Die Samuelbücher (2 works in 1 binding)
160431: HERZBERG, WILHELM|REINHOLD PAULI - The Libell of Englishe Policye. 1436. [Das Büchlein von Englischer Staatsklugheit]. Text und metrische Úbersetzung.
95449: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 9)
4032090: HERZBERG, ABEL J. - De Man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken. 1940-1979.
4064746: HERZBERG, ABEL J. - Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essdays, gekozen en ingeleid door Arie Kuiper.
4137266: HERZBERG, H. - Door het oog van de naald. Maastricht - Luik - Mechelen - Auschwitz. Interviews en tekst Tom Huizenga.
151788: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
145712: HERZEN, EDOUARD - La relativité d'Einstein. Exposée simplement avec de nombreuses figures.
152472: HERZEN, ALEXANDER - Feiten en gedachten. Memoires 1838 - 1847. Tweede boek.
85666: HERZFELD, FRIEDRICH - Das neue Ullstein Lexikon der Musik. Mit 5000 Stichtwörtern, 600 Notenbeispielen und 300 Abbildungen
104079: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk - dargestellt von seinem Bruder.
144803: HERZIG, YVONNE - Süddeutsche Sakrale Skulptur im Historismus. Die Eberle'sche Kunstwerkstätte Gebr. Mezger.
100620: HERZOG, MAURICE [MARCEL ICHAC - CARTOGR.|PHOTOGR.]. ERIC SHIPTON [INTROD.]. - Annapurna. First Conquest of an 8000-meter Peak. [26.493 feet] by Maurice Herzog. Leader of the French Himalayan Expedition.
186052: HERZOG, CHAIM - The Arab-Israeli Wars. War and Peace in the Middle East.
4140027: HERZOG, R. - Sjaloom, Naomi?. Brief aan een kleindochter.
180357: HERZOG, CHAIM [INTROD.]. - Front Page Israel. The Jerusalem Post.
152592: HERZOG, PETER - Civil Procedure in France.
184732: HERZOGENRATH, WULF & STEFAN KRAUS [EDS.]. - Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier.
160228: HERZOGENRATH, WULF|STEPHAN VON WIESE [ED.]. - Rheingold. 40 Künstler aus Köln und Düsseldorf. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf.
141908: HERZOGENRATH, WULF|PAVEL LISKA - Arthur Segal. 1875-1944.
123210: HERZOGENRATH, WULF|JOHANN-KARL SCHMIDT [EDS]. - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991.
122534: HERZSTEIN, ROBERT E. [ED.]. - The Holy Roman Empire in the Middle Ages. Universal State or German Catastrophe ?
142187: HERZSTEIN, ROBERT E. - Roosevelt & Hitler. Prelude to War.
4035303: HES, J.A. - In de ban van het beeld. Een filmsociologisch-godsdienstsociologische verkenning.
60281: HES. J. - Tussen wal en schip - Tussen recht en hulpverlening (Een empirisch-theoretische verkenning in de eerstelijns (rechts)hulpverlening)
121019: HES, HINDLE S. - Jewish Physicians in the Netherlands 1600 - 1940.
31910: HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA - De Profeten
4142825: HESCHEL, A.J. - Die Erde ist des Herrn. Die innere Welt des Juden in Osteuropa.
54772: HESFORD, BRYAN - "G.F. Handel. Largo (Ombra mai fu) from the Opera ""Serse"". Arranged for Organ"
104914: HESHUSIUS, MONDA - Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009.
4140652: HESKES, P.J.M (BROERE, C.) . - Broere 1803-1860. Christen-wijsgeer emancipator.
160765: HESLANGA, DR. M.W. - The Irish Border as a Cultural Divide. A Contribution to the Study of Regionalism in the British Isles.
162135: HESLENFELD, DIRK J. - Features and Attention in Vision. An Analysis of Electromagnetic Brain Responses.
154948: HESS, CHRISTOPH|PETRA SCHLEMM - Verbeter je rijkunst. Dressuur - Springen - Buiten Rijden.
96036: HESS, WILHELM - Himmels- und Naturerscheinungen in Einblattdrucken des XV. Bis XVIII. Jahrhunderts
85202: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde Vaderlandsche Geschiedenis
9944: HESS, JOHANN JAKOB - Het Leven de Leer en 't Lijden van den Zaligmaker. Verhandeld volgens Hesz, naar de vatbaarheid der Aankomende Jeugd. In gesprekken tusschen een' vader en zijne kinderen. Met platen.
7871: HESS, JOHAN JACOB - Geschiedenis der Israëlieten voor de tijden van Jesus.
4141095: HESS, SAL. (ZWINGLI, U.) - Ursprung, Gang und Folgen der durch Ulrich Zwingli in Zürich. bewirkten Glaubens-Verbesserung und Kirchen-Reform. Beytrag zur Dritten Zürcher Sekular-Feyer im Jahr 1819. Mit Bildnissen von Zwingli, Bullinger, Breitinger)
56147: HESS, M. - Die Europäische Triarchie
142699: HESS, MOSES. - Die Europäische Triarchie.
142647: HESS, MOSES [ED.]. - Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleutung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
89689: HESSE, LIC. HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrügge. Uit het Duits (1935) door J. van der haar, V.D.M. te Houten (U.)
100068: HESSE, RAYMOND - Histoire des Sociétés de Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Part 2: Les Sociétés d'après Guerre [Part 2 only].
152304: HESSE, DR. LUDWIG FRIEDRICH [ED.]. - Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik, aus der Urschrift herausgegeben.
166016: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind.
94900: HESSE, HERMANN - Franciscus van Assisi
91104: HESSE, O.|OORT, J. VAN - Christentum und Politik in der Alten Kirche
55903: HESSE, LIC. HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrügge
183356: HESSE-WARTEGG, E. VON - China und Japan. Erlebnisse, Studien, Beobachtungen auf einer Reise um die Welt.
165249: HESSE, HERMANN - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht.
181613: HESSE, HERMANN [VOLKER MICHELS - ED.]. - Gesammelte Erzählungen [6 Vols. Compl.].
4075654: HESSEL, L.W. - Ik moet alleen gaan. Spelen voor stemmen over leven en dood van Jezus van Nazareth voor de tijd van Advent tot na Pinksteren. (41 spelen gebaseerd op 144 radiospelen)
131190: HESSELING, MR. J.H.M. [ED. - ET AL.] - Arbeidsongeschiktheid.
94145: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's First Catechism. A Commentary
161585: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
163693: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
94139: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's Concept of The Law
184839: HESSELINK, R.H. [ED.]. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
157393: HESSELINK, LINUS [ED.]. - Rechtwijzer voor auteurs. Contract, fiscus en beleid rond schrijven en vertalen.
103868: HESSELINK-VANDER RIET, T. - Klederdrachten in Noord-Oost Twente. 1920: Het begin van het einde.
181614: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899.
30523: HESSELS, JOANNES HENRICUS - Epistulae et tractatus, cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes. Ecllesiae Londino-Batavae Archivum. Tomi Tertii, Pars Prima (Pagina 1-1504. A.D. 1523-16 Jun. 1631) AND: Tomi Tertii, Pars Secunda (Paginae 1505-3149. A.D. 23 Jun. 1631-3 Jan. 1874) (2 volumes)
4051163: HESSEN, JOH. - Existenz Philosophie.
4076200: HESSEN, JOH. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
167296: D.J. HESSING|H.F.M. VROMBAG [EDS.].|KOPPEN, P.J. VAN - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
54618: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Thor' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
54619: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Wodanr' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
58160: HESSION, ROY - De weg van Golgotha. Ditboekje is een vertaling 'The Calvary Road' van Roy Hession
4043975: HESSION, B. - In hoger beroep.
4135119: HESTER L. - Een Chassidisch Poeriem.
143559: HESTER, LILIAN - Een Chassidisch Poeriem.
85168: HESTEREN, J.N. VAN - De Jonkvrouwe van Stoevelaar. Een verhaal uit de dagen van den Nederlandschen vrijheidskamp. Met 4 platen, naar teekeningen van Anton Smit.
110442: HET NIEUWE TESTAMENT - - Het Nieuwe Testament / Das neue Testament / The New Testament / Le Nouveau Testament [4 Languages].
89826: HETEREN, MARJAN VAN E.A. - Poëzie der werkelijkheid Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
82860: HETEREN, A. VAN E.A. - Voor altijd getroost, korte uitleg van de Heidelbergse Catechismus
142991: HETTE WEIJMA [EDS.].|MEYERE, JOD DE - Anamorfosen. Kunst met een omweg [Met spiegel-folie].
4039760: HETTEMA, TH.L. (RICOEUR, P.) - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur`s Hermeneutics. (Diss.)
61096: HETTEMA, THEO L. - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics
101570: HETTEMA, MR. MONTANUS - Het Emsiger landregt van het jaar 1312. Naar een oorspronkelijk oud-friesch perkamenten handschrift uitgegeven en met eenenederduitsche vertaling en ophelderende aanteekeningen voorzien.
4054690: HEUBACH, J. UND ULRICH, H.H. (HRSG.) (RENDTORFF, H.) - Sammlung und Sendung. Vom Auftrag der Kirche in der Welt. Eine Festgabe für Heinrich Rendtorff zu seinem 70.Geburtstag am 9.April 1958.
4142060: HEUBERGER, G. (HRSG.) - Die Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main. Mit Beiträgen von R.Grafman, J.Michael, K.Rauschenberger, und A.Weber. Vorwort von S.Korn. Mit 588 Abbildungen.
4143758: HEUBERGER, S. - Geschichte der Stadt Brugg bis zum Jahre 1415.
145743: HEUBI, WILLIAM - François 1er et le mouvement intellectuel en France, 1515-1547
182721: HEUER, WILHELM - Begierdewollen und Erkenntniswollen.
142571: HEUERMANN, NICOL - Tall Swards and Small Grazers. Competition, facilitation and coexistence of different-sized grazers.
102398: HEUGTEN, W.A.M. VAN - Deurne en de Peel. Over mensen en dingen die voorbijgaan.
165751: HEUKELOM, G.W. VAN - Van sunte Christoffels beelden. Eene proeve ter beantwoording der vraag: hoe werden in de middeleeuwen de kolossale beelden van den H. Christophorus beschouwd, welke men alom binnen of buiten de kerken ontmoette, en dat wel ter plaatse, waar zij den bennentredende terstond in 't oog vielen ? ikonografische studie.
87636: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR) - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Uit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen
163795: HEUKENKAMP, URSULA [ED.]. - Schuld und Sühne ? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit 1945-1961 [2 Vols. Compl.].
156040: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. 1625. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
110621: HEULE, F.|V.G.H.J. KIRKELS (EDS) - Ziekte als struikelblok. Over verwachting en erkenning.
156046: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Spraekc-konst ofte Tael-Beschrijvingehe. 1633. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
167727: HEUMAKERS, ARNOLD [INTROD.]. [MINNE BUWALDA - ED.]. - Hogere sferen. Alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst.
166336: HEUMAKERS, ARNOLD [FOREW.]. - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
165587: HEUMAKERS, ARNOLD - De fatale cirkel.
160522: HEUR, JEAN MARIE|NICOLETTA CHERUBINI [EDS.]. - Études de Philologie Romane et d' Histoire Littéraire. Offertes à Jules Horrent à l'occasion de son soixantième anniversaire.
183684: HEURCK, EMILE H. VAN - De Vlaamsche volksboeken. In het nederlandsch vertaald door Drs. J. Truyts.
168491: HEURCK, EMILE H. VAN [MAURICE SABBE - FOREW.]. - Les livres populaires flamands.
165001: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant [4 Vols. Compl.].
104864: HEUSCH, LUC DE [ED.]. - Objets-signes d'Afrique.
166077: HEUSDE, ELSA VAN - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal.
4045365: HEUSDE, A.C.VAN - Diatribe en Locum Philosophiae Moralis. Qui est De Consoslatione apud Graecos. (Diss.)
4138821: HEUSDE, PH.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.de Valk. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 16)
190072: HEUSDEN, A. VAN E.A. (RED,) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis
4071489: HEUSDEN, A.V. W. DE KNIJFF & H. MEDEMA (RED.) - Dit geloven wij. Het goede nieuws van Jezus Christus voor de wereld. Nederlandse editie onder red. van A.v.Heusden, W.de Knijff en H.Medema.
56735: HEUSDEN, BERNARD PIETER VAN - Why Literature? An inquiry into the nature of literary semiosis
4073709: HEUSDEN, A.VAN (RED.) (OOSTERHUIS, H.) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis.
123508: HEUSER, HANS-JÖRGEN [ED.]. - Ein rheinischer Silberschatz. Schmuck und Gerät aus Privatbesitz.
150881: HEUSLER, DR. ANDREAS - Die altgermanische Dichtung.
141059: HEUSSER, HANS-JÖRG [ED.]. - Lexikon der zeitgenössichen Schweizer Künstler / Dictionnaire des artistes suisses contemporains / Catalogo degli artisti svizzeri contemporanei.
59069: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte
4300545: HEUSSIE, KARL - Die Krisis des Historismus.
56277: HEUTINK, JOOST|KRIKHAAR, DÉSIRÉE M.D. - Beelden van het licht ikonen
53373: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
145084: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
56721: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far infrared spectroscopy with a tunable source of radiation
56692: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine structure in internal rotor molecules
186332: HEUVEL, H.W.|J.H. PERSIJN [ILLUSTR.]. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven het hele jaar rond.
121011: HEUVEL, WIM J. VAN - Architectuur op postzegelformaat. Architectuur vande twintigste eeuw op binen- en buitenandse postzegels [in Box].
155767: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine Structure in Internal Rotor Molecules.
155727: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far Infrared Spectroscopy with a Tunable Source of Radiation.
131770: HEUVEL, PROF. DR. J.H.J. VAN DEN - Beleidsinstrumentatie. Sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid.
93419: HEUVEL, P. VAN DEN - De hervormde kerkorde, een praktische toelichting
93423: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
110859: HEUVEL, MR. R.J.M. VAN DEN - Mag het een klacht zijn? Behandeling van klachten over ambtenaren in een mediation.
182760: HEUVEL, PAUL VAN DEN [ED.]. - Inter culturaliteit. Interculturele aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa.
122243: HEUVEL, MARTIN VAN DEN - De militair-patriottische opvoeding van de Sovjet jeugd.
95466: HEUVEL, P. VAN DEN - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
4047466: HEUVEL, P.V.D. - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
4062210: HEUVEL, P.V.D. - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
152929: HEUVEL, JOHN VAN DEN - Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz. Openbaringen van een van nederlands meest prominente strafpleiters.
140116: HEUVEL, H.W. - Volksgeloof en Volksleven.
165878: HEUVEL, DICK VAN DEN - De hel van '63. Ontbering, wilskracht en liefde.
4033522: HEUVER, G.D. - Jezus' onderricht over privaat bezit.
155107: HEWETT, CECIL A. - English Historic Carpentry.
122768: HEXTER, J.H. - The Reign of King Pym.
4057962: HEYCK ED. (LUTHER, M.) - Luther. Mit 63 Abbildungen und 3 Faksimiles.
47202: HEYCK, ED. - Luther. Mit 114 Abbildungen, und 3 Faksimiles (Monographien zur Weltgeschichte, 29)
47208: HEYCK, ED.|TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation. Mit 4 Kunstbeilagen und 95 authentischen Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, VII)
47209: HEYCK, ED.|WIEGAND, WILHELM - Friedrich der Grosse. Mit 140 Abbildungen, darunter 2 farbigen Einschaltbildern, und 3 Faksimiles. Dritte durchgesehene und verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 15)
47203: HEYCK, ED.|SCHÄFER, D. - Die deutsche Hanse. Mit 102 Abbildungen darunter zwei in farbigen Wiedergabe Zweite, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 19)
47201: HEYCK, ED. - Der Grosse Kurfürst. Mit 101 Abbildungen, 2 faksimiles und 1 Karte (Monographien zur Weltgeschichte, XVI)
47210: HEYCK, ED.|MARCKS, ERICH - Königin Elisabeth von England und ihre Zeit. Mit 4 Kunstbeilagen und 110 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, II)
47205: HEYCK, ED.|LENZ, MAX - Napoleon. Mit 106 Abbildungen, darunter 3 farbige Einschaltbilder, sowie mit 2 karten. Dritte, verbesserte Auflage (Monographien zur Weltgeschichte, 24)
47200: HEYCK, ED. - Friedrich I. und die Begründung des preuszischen Königtums. Mit 7. Kunstbeilagen, 1 faksimile und 145 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIV)
152701: HEYDE, JÜRGEN - Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561-1650.
56288: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden
4134417: HEYDEN, A.A.M.V.D. - Atlas van de Antieke Wereld. Met bijzondere medewerking van K.Sprey, A.R.A. van Aken en Dr.Calasanctius.
102562: HEYDEN, DRS. A.A.M. VAN DER [ED. - ET AL.]. - De wereld van Grieken en Romeinen. De antieke beschaving in beeld.
185142: HEYDEN, DR. J.T.M. VAN DER - Het ziekenhuis door de eeuwen. Over geld, macht en mensen.
157991: HEYDEN, H.A.M. VAN DER - Keizer Karel en de Leeuw. De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus.
146222: HEYDENREICH, LUDWIG H. - Italienische Renaissance. Anfänge und Entfaltung in der Zeit von 1400 bis 1460 [= Volume 19: Universum der Kunst].
4023443: HEYDT, F.V.D. (LUTHER, M.) - Die Kirche Luthers zwischen Rom und Mythus.
181616: HEYENEN, G. [ET AL.]. - Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m.
4067549: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus I en II.
60282: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie (Een analyse van Markus 10,46-13,37)
4073771: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus II (8,27-16,8). (Tekst en Toelichting)
4054450: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4025845: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg II. Jezus van Nazareth.
4011372: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10, 46-13, 37. (Diss.)
170254: HEYER. C.J. DEN - Messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4064712: HEYER. C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret.
4057650: HEYER. C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
58169: HEYER. C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret
4072607: HEYER. C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
47125: HEYER, HENRI - l'Eglise de Geneve, 1555-1909. Esquisse historique de son organisation suivie de ses Diverses Constitutions de la liste de ses pasteurs et professeurs et d'une table biographique
4013702: HEYER. C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
170826: HEYER. C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
4073794: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Galaten.
4074744: HEYER. C.J. DEN - De messiaanse weg. Deel I, II en III.
4075529: HEYER. C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema. (Met toegevoegd hoofdstuk: Een jaar later)
170860: HEYER. C.J. DEN - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
184238: HEYER, KARL - De Rozenkruisers in Europa.
171177: HEYER, CEES DEN - Het boek der verandering. De bijbel als bron voor een alternatief christendom.
43101: HEYKOOP. P. - Psalm 26, 2 Beproef vrij van omhoog, Koraalbewerking voor orgel (klavarskribo)
4140191: HEYL, B. & HOENSELAAR, W. - Zijn jodendom en christendom twee (on)gelijkwaardige godsdiensten?.
101220: HEYLEN, PAUL - ABC van het oosters tapijt.
144655: HEYMANS, DR. G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
4005663: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. I. Erkenntnistheorie und Metaphysik. II. Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. III. Spezielle Psychologie.
161174: HEYMANS, DRS. J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrije te winnen ende hoe hij doernic belach. Uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350.
4057558: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
174610: HEYMEL, MICHAEL - Martin Niemöller : vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer.
150846: HEYMER, KAY [ED. - ET AL.]. - David Hockney. Exciting Times are Ahead.
4136751: HEYNE, H. - Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Eine literarisch-ikonographische Studie zur altchristlichen Zeit.
161297: HEYNEN, EDG. [ED.]. - Zuster Mechtildis van Lom. Annonciate 1600-1653.
31675: HEYNEN, HILDE - Wereldsteden, stadswandelingen door filosofie en religie
4073956: HEYNEN, R. - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
151144: HEYNENS, LOU - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
164270: HEYNENS, L.G.M. - Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huidige Europese vorstelijke geslachten.
4067207: HEYNIS, B. (RED.) - De gevonden vader. Hoe jongeren tot het geloof komen.
4072125: HEYNS. J.A. - Lewende Christendom. `n Teologie van Gehoorsaamheid.
60283: HEYNS. J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005667: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer. Voorrede van H.Bouwman.
10260: HEYNS, ZACHARIAS - Emblemata, Emblemes Chrestiennes, et Morales. Sinne-Beelden streckende Tot Christelicke Bedenckinghe ende Leere der Zedicheyt. WAARBIJ: Sinne-Spel van de Dry Hoofdevchden. Onder het spreec-woort Sic itur ad astra. WAARBIJ: Emblemata Moralia Les Emblemes Morales. De Sinne-Beelden, Streckende tot Leere der Zedicheyt. WAARBIJ: Devchden-Schole ofte Spieghel der jonghe-dochteren. waer inne verthoont wort het verscheel ende d'uytkomste van de deuchdige, zedige ende wanckelbare wulpsche Dochters, Speelschewijse in Rijm gestelt.
85778: HEYNS, JOHAN ADAM - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005665: HEYNS. J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing. (Diss.)
4072126: HEYNS. J.A. - Sterwende Christendom?. `n Teologie in die geep van die tydgees.
96357: HEYNS, W. - Liturgiek. Ten dienste van de Studenten aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Grand Rapids, Michigan
162296: HEYNSBERGEN, MR. DR. P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
163046: HEYSE, DR. JOH. CHRIST. AUG. - Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft [3 Vols. Compl.]..
186053: HEYSE, MICHELINE|ROMAIN VAN EENOO - Bibliografie van de geschiedenis van België / Bibliographie de l'histoire de Belgique 1914-1940.
180112: HEYSE, P. [ED.]. - Focus Elsevier Foto en Film Encyclopedie.
123340: HEYTING, AUGUST - Willem Bilderdijk als dichter [2 Vols.].
105304: HEZENMANS, J.C.A. - 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798. Historische Studiën.
140462: HEZENMANS, H[ARRIE] - De gebroeders Hezenmans.
167133: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis.
183845: HEZENMANS, J.C.A. - 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798. Historische Studiën.
153468: HIATT, ALFRED - The Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England.
142610: HIATT, ALFRED - Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600.
122767: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Destruction of Lord Raglan. A Tragedy of the Crimean War, 1854-'55.
150778: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Dragon Wakes. China and the West 1793-1911.
167338: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations [In Slipcase].
103312: HIBBERT, CHRISTOPHER - Versailles.
163082: HIBBERT, CHRISTOPHER - Victoria. A Biography.
53073: HIBBERT, CHRISTOPHER - Venice. The biography of a city
162942: HIBBERT, CHRISTOPHER - Charles I.
151034: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations.
142478: HIBBERT, CHRISTOPHER [ED.|INTROD.]. - Greville's England. Selections from the Diaries of Charles Greville 1818-1860 [In Slipcase].
180352: HIBBERT, CHRISTOPHER - Florence. The Biography of a City.
164669: HIBBERT, CHRISTOPHER - George IV. Regent and King 1811-1830.
163002: HIBBERT, CHRISTOPHER - George III. A Personal History.
146345: HIBBERT, CHRISTOPHER - King Mob. The London Riots of 1780. The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780.
140633: HIBBERT, CHRISTOPHER - London. The Biography of a City.
151033: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Grand Tour.
153597: HICHTUM, N. VAN|TJERK BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Het Hoetselmannetje van Stuttgart.
58302: HICHTUM, N. VAN - Moeders vertellingen. Om honderd daalders
4134119: HICK, JOHN (ED.) - Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion.
4012743: HICK, J. - "Dood en eeuwig leven. Een aannemelijk antwoord op de vraag Waar gaan we heen na onze dood?"" Voor Nederland vertaald en bewerkt door L.Rebcke."""
184642: HICKEL, ERIKA & GERALD SCHRÖDER [EDS]. - Neue Beiträge zur Arzneimittelgeschichte & Festschrift für Wolfgang Schneidr zum 70. Geburtstag.
156071: HICKIN, NORMAN - Animal Life of the Galapagos. An Illustrated Guide for Visitors.
155929: HICKMAN, TREVOR - Historic Cheeses. Leicestershire, Stilton & Stichelton.
32104: HICKMAN, MONEY L|SATO, YASUHIRO - The paintings of Jakuchu
102682: HICKMAN, KATIE - Illustrated Daughters of Britannia. The Public and Private Worlds of the Diplomatic Wife.
155056: HICKMANN, REGINA - Schätze islamitischer Buchkunst.
143033: HICKMANN, ELLEN - Musica Instrumentalis. Studien zur Klassifikation des Musikinstrumentariums im Mittelalter.
163006: HICKS, MICHAEL - Richard III. The Man behind the Myth.
154241: HICKS, MICHAEL - Who's Who in Late Medieval England [1272-1485].
4067812: HICKS, PETER - What could I do?. A Handbook for Facing Hard Choices.
163005: HICKS, MICHAEL - Edward V. The Prince of the Tower.
143084: HIDDEMA, BERT - De zon schijnt voor iedereen. Een biografie van Johnny Jordaan.
4073250: HIDDING, KA.H. - Geestesstructuur en cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie.
122161: HIDEN, JOHN|THOMAS LANE [EDS.]. - The Baltic and the Outbreak of the Second World War.
141910: HIDENORI KURITA [EDS.].|KOSHIKAWA, MICHIAKI - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
4141403: HIEBERT, D.EDMOND - An Introduction to the New Testament.
4062879: HIELE, G.V. (RED.) - Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten.
157766: HIELKEMA, TIM [PHOTOGR.].|PETER WEIDHAAS [INTROD.]. - Buchmesse. A Story in Pictures / Un recit en photos / Eine gecshichte in Bildern / Una historia en fotografias.
110241: HIEMSTRA, JELLE A. - Verticillium wilt of Fraxinus exelsior.
180875: HIEP, NGUYEN DUC - The Dictionary of Acupuncture & Moxibustion. A Practical Guide to Traditional Chinese Medicine.
122684: HIERETH, SEBASTIAN [ED.]. - Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut im Jahre 1475. Eine Darstellung aus zeitgenössischen Quellen.
123495: HIERSEMANN, KARL W. [FOREW.]. - Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit. Einzel-Miniaturen - Reproduktionen.
170631: HIGBEE, KENNETH L. - Your Memory. How it Works and How to Improve it.
4061134: HIGGIN, G. - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
90657: HIGGINS, JAMES O' - Anthony Collins, the man and his works.
93648: HIGGINS, GORDON - Weerverschijnselen, wonderen van het weer gezien vanaf ruimte en aarde
166694: HIGGINS, L.G.|N.D. RILEY - Elseviers vlindergids. Alle in Europa voorkomende dagvlinders.
156237: HIGGINS, PETER M. - Nets, Puzzles, and Postmen. An Exploration of Mathematical Connections.
154684: HIGGINS, GORDON - Weersverschijnselen. Wonderen van het weer gezien vanaf de ruimte en aarde.
163344: HIGGITT, JOHN - The Murthly Hours. Devotion, Literacy and Luxury in Paris, England and the Gaelic West [& CD-ROM].
4138432: HIGH, D.M. (WITTGENSTEIN, L.) - Language, Persons, and Belief. Philosophical Investigations and Religious Uses of Language.
100792: HIGHAM, JOHN - History. Professional Scholarship in America.
141184: HIGHAM, CHARLES - Wallis. Secret Lives of the Duchess of Windsor.
157061: HIGHAM, DAVID - Literary Gent.
141314: HIGHAM, CHARLES|ROY MOSELEY - Cary Grant. The Lonely Heart.
180042: HIJMA, JAC.|M.M. OLTHOF - Compendium van het Nederlands vermogensrecht
184425: HIJMANS JR, B.L. & R.TH. VAN DER PAARDT & M. ZIMMERMAN & V. HUNINK [EDS. - ET AL.]. - Aspects of Apuleius' Golden Ass. Volume I & II [Complete set].
56999: HIJMANS, B.L. A.O. - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Books VI 25-32 and VII. Text, Introduction and Commentary
57000: HIJMANS, B.L. A.O. - Apuleius Madaurensis Metamorphoses. Book IX. Text, Introduction and Commentary
104374: HIJMANS, STEVEN E. - Sol. The Sun in the Art and Religions of Rome [2 Vols. Compl.].
56997: HIJMANS, B.L. A.O. - Aouleius Madaurensis Metamorphoses. Book IV 1-27. Text, Introduction and Commentary (Groningen Commentaries on Apuleius)
82545: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - De aengeboren vrijheyt, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag, 6 October 1947
163527: HIJMANS, WIM - Denken in de toekomst. 25 jaar Stichting Grafische Bedrijfsfondsen.
181729: H.J. HIJMERSMA [EDS.].|KORF, DINGEMAN - Antwerps plateel [Mededelingenblag Vrienden Nederlandse Ceramiek Volume 62/63].
95698: HIJWEEGE, NICOLETTE - Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie
168069: HIKMET, NÂZIM [ELS HANSEN - RUUD KEURENTJES - WIM VAN DEN MUNKHOF - TRANSL.]. - Mensenlandschappen. Indrukwekkend epos.
154477: H. HIKSPOORS [FOREW.].|SWEENS, DR. J.C.M. - Verslag Gemeente Helmond over de jaren 1941 tot en met 1954.
180439: HILARY ROSE [EDS.].|NOWOTNY, HELGA - Counter-movements in the Sciences.
131844: HILARY KNIGHT [ILLUSTR.]|THOMPSON, KAY [TEXT] - Eloise in Paris.
181167: HILARY MAC AUSTIN|THOMPSON, KATHLEEN - Children of the Depression.
163561: HILBERDINK, KOEN [ED. - ET AL.]. - Biografie Bulletin [22 issues].
152816: HILBERDINK, CEES - Gelre's Hof. Van paardestal tot Huis der Provincie.
4058911: HILBERINK, T. - Jesjoea, Paulus en de macht. Over de oorsprong van het christendom en de betekenis van de Dode-Zeerollen.
180973: HILBRINK, COEN - Vogelvrij verleden. Oud-illegalen na de oorlog.
100536: HILBRINK, DR. C. - ' In het belang van het Nederlandse volk...'. Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945.
141905: HILCKMAN, M.|P. DORLEIJN [EDS.]. - Schilderijen van Eibert den Herder.
142956: HILDA CHANG-UHRIN|HOOGENDOORN, HANS|ZSUZSANNA JEGESI [EDS.]. - Hongaars [Wat & Hoe].
182787: DRA. HILDA VAN ASSCHE [EDS.].|ROEMANS, DR. ROB. - Dr. Jan Grauls' bibliografie.
166755: DRS HILDE HAMER|JONG, INGE DE - Spanje.
82872: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijf-en-Dertigste druk) (volksuitgaaf)
82869: HILDEBRAND - Camera Obscura (twee en twintigste druk)
47376: HILDEBRAND (PSEUD. NICOLAAS BEETS) - Scènes de la Vie Hollandaise. Traduction de Léon Wocquier
161151: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
82877: HILDEBRAND - Camera Obscura (Twaalfde, herziene druk)
82880: HILDEBRAND - Camera Obscura (Drie en twintigste druk) (Volksuitgaaf) met portret van den Schrijver (1837)
82870: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, herziene druk) (volksuitgaaf.)
152549: HILDEBRAND, P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo [1645-1652]. Préface de S. Exe. Mgr. J. Dellepiane.
82875: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevenende, herziene en vermeerderde druk)
163856: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik [10 Volumes in 12 Parts = Compl.].
163855: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Volume 1: De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
82876: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevende, herziene en vermeerderde druk)
82873: HILDEBRAND - Camera Obscura (acht en twintigste druk) (volksuitgaaf.)
82874: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, hierziene druk) (volksuitgaaf.)
161150: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
110908: HILDEBRANDT, ALEXANDRA - Die Mauer. Zahlen - Daten.
158256: HILDEGARD WEHLER|JUNGCK, CHRISTOPH|KARLA MÜNSTER - 100 Jahre Ernst Reinhardt Verlag 1899-1999.
183671: HILDEGARDE HANNUM - TRANSL.].|UNSELD, SIEGFRIED [HUNTER HANNUM - The Author and his Publisher.
141719: HILDEMAR HOLL|PETER KARLHUBER [EDS.].|RENOLDNER, KLEMENS - Stefan Zweig. Bilder Texte Dokumente.
174369: HILDERMEIER, MANFRED - Geschichte Russlands : vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution.
56814: HILDERSHAM, ARTHUR - De genezing van zondezieke zondaren of twee godvruchtige meditaties. 1. Van het gevoelen van de zonde. 2. Van het geneesmiddel tegen de zonde
96516: HILDERSHAM, ARTHUR - Fonteyne des Levens, dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe. Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien: Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt
164191: HILDESHEIM, B. - Uit het leven van een christelijk zendeling ter bekeering van de Joden, naar de tweede uitgave van M. Herzbergs jüdische Familienpapiere.
4140310: HILDESHEIMER, E. - Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime. Der Existenzkampf der Reichsvertretung und Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 50)
156668: HILDLEY, GEOFFREY - England in the Age of Caxton.
182672: HILDO VAN ENGEN [EDS].|RUTTE, REINOUT - Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar overzicht.
153862: HILDRANDIE-MEIJER, ROBERTA - Reinhardt Dozy & de Commedia dell'Arte.
4012998: HILGENFELD, H. (LUTHER, M.) - Mittelalterlich-traditionelle Elementen in Luthers Abendmahlsschriften. (SDT 29)
121116: HILGER, SISTER M. INEZ - Chippewa Child Life and its Cultural Background.
121141: HILGER, HANS PETER - Kreis Kleve Volume 4: Kleve [Die Denkmäler des Rheinlandes].
165713: HILGER, WOLFGANG - Ikonographie Kaiser Ferdinands I. [1503-1564].
4032833: HILGER, M.I. - A Social Study of 150 Chippewa Indian Families. of the White Earth Reservation of Minnesota. (Diss.)
104186: HILGERS, WERNER - Die Römer bei den Eskimos und andere Persiflagen auf die Wissenschaft.
145261: HILGERS-HESSE, IRENE [ET AL.]. - Berichte von den Smaragdinseln. Europäische Erforschung des Malaiischen Archipels von den AnFängen bis 1900.
163313: HILGERSOM, ANKY - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
185916: HILGEVOORD, JAN [ED.]. - Physics and Our View of the World.
170362: HILGEVOORD, JAN [ED - ET AL.]. - Physics and our View of the World.
183041: A. HILHORST|BASTIAENSEN, A.A.R.|C.H. KNEEPKENS [EDS.]. - Fructus centesimus. Mélanges offerts à Gerard J.M. Bartelink à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire.
141296: HILHORST, J.G.M. [ED.]. - Utonia. Socio-Economic Survey of a Fictitious Development Country.
184621: HILKA, THOMAS - Bücher sammeln - Bestimmen - Pflegen.
170096: HILKERT, MARY CATHERINE|ROBERT J. SCHREITER [EDS]. - The Praxis of the Reign of God. An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx.
156630: HILL, BOYD H. - Medieval Monarchy in Action. The German Empire from Henry I to Henry IV.
93565: HILL, RICHARD - Een geschenk voor uw buurman. Of, de Rechte kennisse van God, en van Ons-zelven: Op eene eenvoudige, toepasselyke, en bevindelyke wyze voorgesteld
100898: HILL, LINDA A. - Van medewerker tot manager. Beheersing van een nieuwe identiteit.
160682: HILL JR., THOMAS E. - Respect, Pluralism and Justice. Kantian Perspectives.
166928: HILL, CONSTANCE - Good Company in Old Westminster and the Temple. Founded on the Early Recollections on Anne [ Rickman ] Lefroy.
102157: HILL, CHRISTOPHER - Liberty against the Law. Some Seventeenth-Century Controversies.
47086: HILL, JONATHAN - Christianity, how a despised sect from a minority religion came to dominate the roman empire
130294: HILL, TIM|MARIE CLAYTON [EDS.] - The Beatles Unseen Archives.
168243: HILL, BRAD SABIN [ED.]. - Incunabula Hebraica & Judaica. Five Centuries of Hebraica and Judaica, Rare Bibles, and HebrewIincunables from the Jacob M. Lowy Collection. Exhibition.
166335: HILL, HENRIETTA|RICHARD KENYON - Promoting Equality and Diversity. A Practitioner's Guide.
156647: HILL, PAUL - The Road to Hastings. The Politics of Poer in Anglo-Saxon England.
145303: HILL, HAL - The Indonesian Economy.
153685: HILL, LEE - A Grand Guy: The Art and Life of Terry Southern.
162237: HILL, HERMANN [ED.]. - Modernisierung - Prozess oder Entwicklungsstrategie ?
180383: HILLAIRET, JACQUES - Évocation du vieux Paris [3 Vols. Compl.].
158459: HILLAM, CHRISTINE (ED.) - Dental Practice in Europe at the End of the 18th Century.
4137984: HILLARD, KATH. (BLAVATSKY, H.P.) - An Abridgment of The Secret Doctrine. A Synthesis of Science, Religion and Philosophy. In two parts, I.Cosmogenesis. II.Anthropogenesis.
145596: HILLARY, SIR EDMUND - Sir Edmund Hillary's Sagarmatha. Nepal.
92447: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen. Leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930).
89640: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
156330: HILLE-GRAETHÉ, C.M. VAN [TJEERD BOTTEMA - ILLUSTR.]. - Onder het stroodak.
82710: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst, uit het leven en werk van ds. E. van Meer
89557: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van ds. Abraham Verheij (1821-1913).
56794: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
96140: HILLE, H. - Geroepen als planter. Leven en arbeid van Ds. Cornelis Pieneman (1863-1912)
95090: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
88178: HILLE, H. - Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw. (Deel 2)
89533: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
93761: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De gescheidenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw (2 delen)
54411: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
93759: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. zandt
185953: HILLE, CHARLOTTE - State Building and Conflict Resolution in the Caucasus.
54424: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940)
58144: HILLE, H.|VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
31740: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst. Uit het leven en werk van ds. E. van Meer
130929: HILLE-GAERTHÉ, C.M. [J. VOS - FOREW.] - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914.
56430: HILLE, H.|KECK, D.TH.|MULDER, J. - Haar gerucht gehoord. Uit het leven en werk van ds. D.Th. Keck. Jaren der eeuwen deel 2
181617: HILLEBRAND, HENRI [ED.]. - Graphic Designers in Europe. Giovanni Pintori - Edward Bawden - Hans Hillmann - Herbert Leupin.
166576: HILLEBRINK, S. - Political Decolonization and Self-Determination. The Case of the Netherlands Antilles and Aruba.
102450: HILLEGERS, HENK - Behouden vee. Zeldzaam, maar springlevend. 50 jaar Diergeneeskundig Memorandum.
190067: HILLEKENS, C|NEUVEL, K. (RED.) - Kind naar keuze. Naar een nieuwe eugenetica?
47879: HILLEMANN, WILLI (ED.) - Aus der Blütezeit des Barock. Duette für Altblockflöten (nr. ED 4369)
31690: HILLEN, C. E.A. - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap. Ex Oriente Lux. Jaargang I t/m XXV / 1955-1979 (7 banden)
131154: HILLENAAR, HENK|WALTER SCHÖNAU [EDS.] - Fathers and Mothers in Literature.
164148: HILLENBRAND, ROBERT - The Architecture of Ottoman Jerusalem.
96513: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige keurstoffen uit het O. en N. Testament, in welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlucht van den overtuigden en radelosen zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche volk Godts. Als mede welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is een Kerkinwydings-Redenvoering over 1 Kon: VIII. vers 30
10080: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Gods: Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Derde Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
96512: HILLENIUS, JESAIAS - Schriftuurlyke voorbeelden van bekeringe, of de ware Bekeringe van byzondere Personen, het wezen der zake in allen gelyk, maar in toevalligheden ende omstandigheden verschillende: in eenige keurstoffen aangewezen tot ontdekkinge, overtuiginge, ende bekeringe van onbekeerden, en tot bevestiginge ende vertroostinge van bekeerden
10342: HILLENIUS, JESAIAS - De Mensch Beschouwt in de Staat der Elende, der Genade, en der Heerlikheit. Of Een uitvoeringe Verhandeling van eenige voorname Leerstukken, Welke die driederley Staat des Menschen vertonen. Waar in de Waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de Tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlik toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van Begenadigde.
183635: HILLENIUS, D. - Sprekend een dier.
151785: HILLENIUS, D. [TIJS GOLSASCHMIDT - ED.]. - Denken over dieren.
96514: HILLENIUS, JESAIAS - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade, en der heerlikheit. Of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederley staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de Tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlik toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde (2 delen)
2227300442: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gantsche Volk Gods. Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Twede Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
56811: HILLENIUS, JESAIAS - Elisa's rouw-bedrijf, verklaard en toegepast ter nagedachtenis van Jesaias Hillenius. Lijkrede uit 2 Koningen 2 vers 12, gedaan op 12 augustus in Drachten door G. Schortinghuis
56810: HILLENIUS, JESAIAS - De vrijmoedige toegang tot de troon der genade over Hebreeën 4 vers 16
146057: HILLENIUS, D. - 1897-1997. In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed.
146056: HILLENIUS, D. - In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed 1897-1997.
104946: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
104947: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
100184: HILLER, HELMUT|WOLFGANG STRAUSS [EDS.]. - Der deutsche Buchhandel. Wesen - Gestalt - Aufgabe.
180267: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF FRHR. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos. Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
58241: HILLERBRAND, HANS J. - Anabaptist Bibliography 1520-1630
94380: HILLERBRAND, HANS J. - Brennpunkte der Reformation. Zeigenössische Texte und Bilder
59191: HILLERS, DELBERT R. - The Anchor Bible. Lamentations
4029623: HILLESUM, ETTY - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Ingel. door J.G.Gaarlandt.
154087: HILLGARTH, J.N. - The Spanish Kingdoms 1250-1516. Volume II: 1410-1516. Castilian Hegemony [ only].
110483: HILLGRUBER, ANDREAS - Germany and the Two World Wars.
155904: HILLIAM, DAVID - Crown, Orb and Sceptre. The True Stories of English Coronations.
166326: HILLIARD ATTERIDGE, A. - Napoleon's Brothers.
156433: HILLIER, SIR WALTER - The Chinese Language and How to Learn it. A Manuel for Beginners.
154301: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A Short Story.
56406: HILLS, PAUL - David Jones
141162: HILS-BROCKHOFF, EVELYN [ED.]. - Das Karmeliterkloster in Frankfurt am Main. Gechichte und Kunstdenkmäler.
122589: HILSCHENZ, HELGA - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
182603: HILST, ROB VAN DER - Een engel uit de hemel. Driehonderd jaar Bach en Nederland.
143144: HILST, ROB VAN DER - Het symfonisch orgel van het muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
100405: HILTERMAN, G.B.J. - Oost Europa en de Duitse Deling.
165519: HILTERMANN, GUSTAVE [MR. G.B.J. HILTERMANN] - Triomf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Franse-Duitse Oorlog & Eerste Wereldoorlog & Tweede Wereldoorlog [3 Vols. in Slipcase].
100793: HILTON, RODNEY - Bond men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381.
90089: HILTON, JANE - Dead Eagle Trail
180526: HILTON, CHRISTOPHER - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
100951: HILTON, TIMOTHY - The Pre-Raphaelites.
175812: HILTSCHER, REINHARD - Einführung in die Philosophie des deutschen Idealismus. Einführung Philosophie
110186: HIM, GEORGE [ED.]. - 25 jaar Jeugd-Alijah. 1934 - 1959 / 5694 - 5719.
152888: HIMMEL-AGISBURG, HEINRICH - Grätzer Klapperpost 1796-1847. Zur Geschichte der K.K. privilegierten kleinen Post in Grätz.
181618: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage & Morals among the Victorians and other essays.
165541: HIMMELFARB, GERTRUDE - The New History and the Old. Critical Essays and Reappraisals.
150803: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage and Morals among the Victorians.
110060: HIMMELMANN, NICOLAUS - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
47255: HIMMIGHÖFER, TRAUDEL - Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531) darstellung und bibliographie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, im Auftrag der Abteilung Religionsgeschichte, Band 154)
164863: HIMMLER, KATRIN - The Himmler Brothers. A German Family History.
100210: HIND, ARTHUR M. - A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914.
157968: HIND, ARTHUR M. - Giovanni Battista Piranesi. A Critical Study. With a List of his Published Works and Detailed Catalogues of the Prints and the Views of Rome.
143627: HIND, C. LEWIS - Naphtali. Being Influences and Adventures while earning a living by writing.
183122: HINDE, THOMAS - The Domesday Book. England's Heritage, Then and Now.
184931: HINDERINK, J. - The Sierra de Gata. A Geographical Study of a Rural Mountain Area in Spain.
183866: HINDESS, BARRY|PAUL Q. HIRST - Pre-Capitalist Modes and Production.
102260: HINDESS, BARRY - Philosophy and Methodology in the Social Sciences.
145469: HINDLE, BRIAN PAUL - Roads and Trackways of The Lake District.
183123: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of the Magna Carta.
151666: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of Magna Carta.
166901: HINDMAN, SANDRA|JAMES DOUGLAS FARQUHAR [EDS.]. - Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing.
184672: HINDMAN, SANDRA L. - Printing the Written Word. Social History of Books, circa 1450-1520.
143326: HINDRICHS, DIRK U.|WINFRIED HEUSLER [EDS.]. - Fassaden. Gebäudehüllen des 21. Jahrhunderts / Façades. Building envelopes for the 21st Century.
163122: HINDS, MICHAEL|STEPHEN MATTERSON [EDS.]. - Rebound. The American Poetry Book.
102882: HINE, THOMAS - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
146341: HINGLEY, RONALD - Joseph Stalin: Man and Legend.
167795: HINGLEY, RONALD - A New Life of Chekhov.
100504: HINGLEY, RONALD - Die Russische Geheimpolizei 1565-1970.
150714: HINGLEY, RONALD - Pasternak. A Biography.
161923: HINGST, SYBRANDUS JANUS - Proeve eener geschiedenis der Historische School op het gebeid van het privaatrecht in Duitschland.
180850: HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.].|WILDT, ANNEMARIE DE|WILLEM VAN DER HAM - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
123372: HINKE WIGGERS [EDS. - ET AL.].|WILDT, ANNEMARIE DE|WILLEM VAN DER HAM - Tijd van leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
153584: HINKLEY, CHARLES C. - Moral Conflicts of Organ Retrieval. A Case for Constructive Pluralism.
4074232: HINNELS, J.R. (ED.) - Who`s Who of Religions.
4071054: HINRICHS, C. (LUTHER, M.) - Luther und Müntzer. Ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstandsrecht.
183496: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelesin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
158117: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelisin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
56074: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering IV (1451-1501)
56073: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering V (1501-1528)
56072: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering III (1400-1450)
56071: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering II (1339-1400)
56070: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel 1. Aflevering I (838-1339)
164259: HINSBERGEN, PH.J.C.G. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist [3 Vols in 7 Bindings].
31193: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist (Deel 1, Aflevering I (838-1339)
153053: HINTERBERGER, NORBERT - Der Kritische Realismus und seine antirealistischen Gegner.
154595: HINTERHUBER, HARTMANN - Die Seele. Natur- und Kulturgeschichte von Psyche, Geist und Bewusstsein.
180445: HINTIKKA, K.J.J.|J.M.E. MORAVCSIK|P. SUPPES [EDS.]. - Approaches to Natural Language. Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics.
101973: HINTON, R.W.K. - The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century.
172361: HINTON, ELIZABETH - From the war on poverty to the war of crime : the making of mass incarceration in America.
154010: HINTZE, ERWIN [ED.]. - Nürnberger Zinn.
142301: HINTZE, OTTO [GERHARD OESTREICH - ED.]. - Regierung und Verwaltung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preussens [ = Volume III - only].
90616: HINTZEN, G.H. E.A. - Ondernemende Geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
164994: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie. Theorieboek.
165595: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie.
165452: HINTZEN, P.H.C. - Gevorderde financiële administratie. Bedrijsadministratie - Theorieboek.
165454: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis Bedrijfseconomie - Theorieboek.
90678: HINZ, PAULUS - Gegenwärtige Vergangenheit. Dom und Domschatz zu Halberstadt. Mit über 200 Abbildungen.
101692: HINZ, WOLFGANG - Die Ulmer Alb. Entstehung und Entwicklung. Mit Ortsgeschichten von Lehr und Mähringen.
166836: HINZE, FRANZ - Gründung und Führung einer Buchhandlung.
101571: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
91285: HIRIGOYEN, FRANCIS - L'histoire de la Vicomté de Maremne. Seigneurie de la Côte-Sud-Landes.
157657: HIRJI, RAFIK FATEHALI|RICHARD DAVIS[EDS.]. - Environmental Flows In Water Resources Policies, Plans, And Projects. Findings and Recommendations.
185110: HIROKO, DR. NISHIDA [INTROD.]. - Oranda. European Ceramics imported into Japan during the Edo period.
110691: H. HIROSE|TOKIDA, J. - Advance in Phycology in Japan.
163755: HIROYUKI FUJITA|KITAMORI, TAKEHIKO|SHINJI HASEBE [EDS.]. - Micro Total Analysis Systems 2006. Proceedings of uTAS 2006 Conference [Volume 2 only]. Tenth International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences November 5-9, 2006. Tokyo, Japan.
103546: HIRSCH, SAMSOM RAPHAEL - "Neunzehn Briefe über Judentum. Als Voranfrage wegen Herausgabe von "" Versuchen"" desselben Verfassers "" über Israel und seine pflichten"""
4043569: HIRSCH, EM. - Zwiesprache auf dem Wege zu Gott. Ein stilles Buch.
141408: HIRSCH, RUDOLF - The Printed Word: Its Impact and Diffusion [Primarlly in the 15th - 16th Centuries]. .
4011375: HIRSCH, EM. - Betrachtungen zu Wort und Geschichte Jesu.
4010596: HIRSCH, EM. - Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums.
4005669: HIRSCH, EM. - Geschichte der neueren evangelischen Theologie. in zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
180121: HIRSCH, K.A. - The Theory of Groups [2 Vols. Compl.].
30991: HIRSCH, SAMSON RAPHAEL - The Pentateuch. Vol. I: Genesis. Vol. II: Exodus. Vol. III: Leviticus (part I). Vol. IV: Leviticus (part II). Vol. V: Deuteronomy. Vol. VI: Numbers. Vol VII: Haftoroth (Complete Set, 7 volumes)
110056: HIRSCH, HANS - Das Recht des Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter.
143337: HIRSCH, HANS - Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter.
140652: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der 1891 zu Florenz [ & 1893: Genf & 1894: Innsbruck & 1896: Lausanne] abgehaltenen Conferenz der Permanenten Commission der Internationalen Erdmessung . Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres und einige andern Abhandlungen [4 Vols. in 2 Bindings].
140653: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der vom 17. bis 23. September 1888 & Verhandlungen der vom 15. bis 21. September 1890 abgehaltenen Conferenz der permanenten Commission der Internationalen Erdmessung / Comptes-rendus des séances de la Commission Permanente de l'Assiociation Géodésique Internationale. Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres / Suivi des Rapports sur les travaux géodésiques .... [2 Vols. in 1]. . [nach diesem Titel suchen] Berlin, Georg Reimer, 1889. 5 Tafeln, ca. 200 S., gebunden in deutscher und französischer Sprache
152885: HIRSCH, JOHN C. - Hope Emily Allen. Medieval Scholarship and Feminism.
121345: HIRSCH, HELMUT - Sophie von Hatzfeldt. In Selbstzeugnissen, Zeit- und Bilddokumenten dargestellt von Helmut Hirsch
154746: HIRSCHBERG, WALTER - Die Kulturen Afrikas.
122608: HIRSCHBERG, LEOPOLD - Der Taschengoedeke. Fotomechanischer Neudruck, durchgesehen und ergänzt von Elisabeth Friedrichs.
173744: HIRSCHBERGER, JOHANNES - Geschichte der Philosophie. 1+2 Altertum und Mittelalter - Neuzeit und Gegenwart
170873: HIRSCHBERGER, JOHANNES - Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart.
150367: HIRSCHFELD, GERHARD|IRENA RENZ [EDS.]. - Vormittags die ersten Amerikaner. Stimmen und Bilder vom Kriegsende 1945.
170547: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Mapping the Mind. Domain Specificity in Cognition and Culture.
143115: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende, wie für alle Feunde stylvoller Schönheit, aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker.
184823: HIRWAY, INDIRA & PIET TERHAL - Towards Employment Guarantee in India: Indian and International Experiences in Rural Public Works Programmes (Indo-Dutch Studies on Development Alternatives series
156548: HISAMATSU, SEN'ICHI - Biographical Dictionary of Japanese Literature.
122357: HISSEY, JAMES JOHN - Through Ten English Counties.
146058: HIST. ATLAS ZEVEN VEREENIGDE NEDERLANDSCHE PROVINTIEN|NIEUWE GEOGR. - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien: bestaande in vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten Heemraadschappen, Plans van de voornaamsteStden, met eene korte Beschryving van de Provintien, de Steden en het Merkwaardigste in dezelve: nevens den Staat der Regeering zoo Politicq als Kerkelijk.
185236: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 46 Année - nr 157 - Juin 1958 [only].
185259: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 60 Année - nr 215 - 64 Année - nr 229 [ = 15 Consecutive Volumes].
185260: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55 Année - nr 192 - 59 Année - nr 211 [ = 19 Consecutive Volumes / Issues].
185365: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 191 - Décembre 1966 [only].
185363: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 189 - Juin 1966 [only].
185364: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 190 - Septembre 1966 [only].
144658: HISTOIRE DES SCIENCES - Histoire des mathématiques et de la mécanique.
185369: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 56e Année - nr 196 - Mars 1968 [only].
185358: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 183 - Décembre 1964 [only].
185370: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 57e Année - nr 201 - Juin 1969 [only].
185356: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 180 - Mars 1964 [only].
185234: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 44 Année - nr 148 - Mars 1956 [only].
185238: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 68 Année - nr 244 - Mars 1980 [only].
185257: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 64 Année - nr 231 - 67 Année - nr 240 [ = 10 Consecutive Volumes].
185352: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 25e Année - nr 100 - Décembre 1937 [only].
185353: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 26e Année - nr 102 - Juin 1938 [only].
185354: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 186 - Septembre 1965 [only].
185362: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 54e Année - nr 188 - Mars 1966 [only].
185357: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 52e Année - nr 181-182 - Septembre 1964 [only].
185361: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 187 - Décembre 1965 [only].
185367: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 194 - Septembre 1967 [only].
185368: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 195 - Décembre 1967 [only].
185371: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 83e Année - nr 306 - 3e Trimestre 1995 [only].
185413: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie & Revue d'Histoire de la Pharmacie Volumes 1 - 342 [Almost Complete Set of 91 successive years - missing 16 issues]. & 2 Indeces & 4 Additions.
185366: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 55e Année - nr 193 - Juin 1967 [only].
185387: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 51e Année - nr 179 - Décembre 1962 [only].
185386: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 50e Année - nr 173-174 - Juin 1962 [only].
185237: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 46 Année - nr 159 - Décembre 1958 [only].
185235: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 45 Année - nr 152 - Mars 1957 [only].
185355: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 50e Année - nr 175 - Oct-Déc. 1962 [only].
185359: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 184 - Mars 1965 [only].
185360: HISTOIRE DE LA PHARMACIE - - Revue d'Histoire de la Pharmacie [Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie]. 53e Année - nr 185 - Juin 1965 [only].
182998: HISTORISCH GENOOTSCHAP UTRECHT - - Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Volume 2 - 31 & Index [ = Complete Set !!].
183326: HISTORISCH GENOOTSCHAP UTRECHT - - Codex Diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis. Eerste Serie [1 & 2] & Tweede Serie [1.B - 5.B] [In 9 Bindings].
144756: HISTORY - - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions-und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1841.
156722: HISTORY - - Les documents diplomatiques. Importante source des édutes Balkaniques. Actes de la conference scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986.
145168: HISTORY - - Im Wandel der Jahrhunderte. Orion-Bildwerk zur Geschichte des Abandlandes. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart.
161921: HISTORY - - Uniformes et Insignes Militaires.
155240: HISTORY - - Zaken- en Beroepen-Register met de telefoonnummers voor TILBURG en Omstreken.
150690: HISTORY - - Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts. Ausstellung Schloss Augustusburg zu Brühl.
104080: HISTORY - - De rechterflank van Duitsland. Een achtergrondverslag.
130998: HISTORY - - Reglement, Lyst en Taxt voor de Postwagen van Groningen op Coevorden en vice versa rydende.
180505: HISTORY - - "Dall' Europa alle valli Valdesi. Atti del XXIX Convegno storico internazionale: ""Il Glorioso rimpatrio (1689-1989), contesto, significato, immagine."""
181619: HISTORY - - De Engelsche Tieranny. In vier samenspraken.
156715: HISTORYDYOS, H.J. [ED.]. - The Study of Urban History.
151978: HISTORYSCHIE, PATRICK VAN [ED.]. FRITS BOLKENSTEIN [FOREW.]. - Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
4141392: HITCHCOCK, M. - 2012 De Bijbel en het einde van de wereld.
164973: HITCHCOCK, MARK - Cashless. Op weg naar een maatschappij zonder contant geld.
166122: HITCHENNS, CHRISTOPHER - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie.
151296: HITCHING, FRANCIS - The World Atlas of Mysteries.
100952: HITT, JACK - Off the Road. A Modern-Day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain.
154605: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
154604: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
4138715: HITTI, PH.K. - De Arabische wereld. Een korte geschiedenis
140574: HITTLE, J. MICHAEL - The Service City. State and Townsmen in Russia 1600-1800.
83285: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel
157855: HIXSON, RICHARD F. - Isaac Collins. A Quaker Printer in 18th Century America.
4135009: HJELMSLEV, L. - Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem Dänischen übersetzt, für Deutsche Leser eingerichtet und mit einem Nachwort versehen von Otmar Werner.
153242: HLUSICKA, JIRI - Jan Rambousek [Czech Wood-Engraver]. .
102547: HO PING-YÜ]|LU GWEI-DJEN|NEEDHAM, JOSEPH [WANG LING - Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology.
130634: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
130654: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
100438: HOBBING, EDZARD - Frankreichs Kolonialreich als Basis seiner Weltmacht.
182415: HOBOKEN, W.J. VAN - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
167839: HOBOKEN, DR. W.J. VAN - Supplement-Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
56473: HOBOKEN, W.J. VAN - Supplement - inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot
31342: HOBRINK, BEN - Moderne wetenschap in de Bijbel
122174: HOBSBAWM, E.J. - The Age of Empire 1875-1914.
167486: HOBSON, ANTHONY - Apollo and Pegasus. An Enquiry into the Formation and Dispersal of a Renaissance Library.
142327: HOBSON, JEREMY|PHIL RANT - Keeping Pigs. The Complete Practical Guide for Pleasure or Profit.
181620: HOBUSCH, ERICH - Das grosse Halali. Eine Kulturgeschichte der Jagd und der Hege der Tierwelt.
160935: HOCÉYNE-AZAD [ED.]. - L'aube de l'espérance. Choix de poésies des meilleurs auteurs Persans traduites et annotées
4002217: HOCH, W. - Kompass durch die Judenfrage.
94434: HOCH, ALEXANDER - Geilers von Kaysersberg 'Ars Moriendi' aus dem jahre 1497. Nebst einem Berichtgedicht von Hans Foltz von Nürnberg
145916: HOCHBERG, MICHAEL E.|JEAN CLOBERT|ROBERT BARBAULT [EDS.]. - Aspects of the Genesis and Maintenance of Biological Diversity.
184787: HOCHBERGER, LEOPOLD & JOSEF NOGGLER [EDS]. - Geschichte der Apotheken und des Apothekerwesens in Wien von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart Volume II [only].
184761: HOCHBERGER, LEOPOLD & JOSEF NOGGLER [EDS]. - Geschichte der Apotheken und des Apothekerwesens in Wien von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bde. 1-2 und 3 Part II (= All Published].
153892: HOCHSCHILD, ADAM - Bevrijd de slaven. Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.
140417: HOCHSCHILD, ADAM - Bury the Chains. The British Struggle to Abolish Slavery.
121498: HÖCK, JOSEPH - Das deutsch-russische Verhältnis vom Ausbruch des russisch-japanischen Krieges bis zur Beendung der Bosnischen Krise [1904-1909] im Lichte der britischen Akten.
165471: HÖCKER, KOEN [ED - ET AL.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2008-2009.
185268: HÖCKLIN, HANSPETER - Die Ratsapotheke zu Hilderheim als Medizinalanstalt und Stadteigener Handelsbetrieb. Von den ersten Nachrichten 1318 bis 1820.
4136042: HÖCKMANN, O. - Antike Seefahrt.
183437: HOCKNEY, DAVID - Itinéraire d'un regard. Carnet de David Hockney [2 Vols in Slipcase].
180457: D.J. HOCKNEY|DAVIS, J.W.|W.K. WILSON [EDS.]. - Philosophical Logic.
4136599: HOCQUENGHEM, G. - De toorn van het lam. Roman. Vertaling Ton van der Stap.
4134743: HODDER, A.D. (THOREAU, H.D.) - Thoreau's Ecstatic Witness.
166738: HODDER, EDWIN - The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, K.G.
4033139: HODDER WILLIAMS, J.E. (WILLIAMS, G.) - Het leven van George Williams.
166459: HODDINOTT, R.F. - Bulgaria in Antiquity. An Archaeological Introduction.
180333: HODEIGE, FRITZ [ED.]. - Das Werck der Bucher. Von der Wirksamkeit des Buches in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Festschrift Für Horst Kliemann zu seinem 60. Geburtstage.
53421: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
30411: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
170420: HODGE, CHARLES - Systematic Theology [3 Volumes = Complete Set]. .
32508: HODGE, CHARLES - A commentary on Romans
145176: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
145177: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
152153: HODGES, GABRIELLE ASHFORD - Franco. A Concise Biography.
158277: HODGES, SHEILA - Gollanz. The Story of a Publishing House 1928-1978.
155826: HODGES, RICHARD - Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade A.D. 600-1000.
156173: HODGETTS, J. FRED. [S. LA CHAPELLE-ROOBOL - ED.]. - Harold de jonge graaf. Een verhaal uit oud-Engeland.
144791: HODGKISS, ANDREW - From Lesion to Metaphor. Chronic Pain in British, French and German Medical Writings, 1800-1914.
4144012: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Christian Theology. An Introduction to its Tradions and Tasks. Newly updated edition.
56299: HODGSON, PAT - The war illustrators
4143106: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Readings in Christian Theology.
170599: HODGSON, PETER E. - Theology and the New Physics.
170531: HODGSON, DAVID S. J. - The Mind Matters. Consciousness and Choice in a Quantum World.
160447: HODIN, JOSEPH PAUL - Oskar Kokoschka. Eine Psychographie. Mit Beiträgen von Dr. Anton Ehrenzweig - Dr. Leo Herland - H.J. Jacoby - Marianne Jacoby - Julie Neumann und Dr. Felix Weissenfeld.
140126: HODNETT, EDWARD - Marcus Gheeraerts the Elder of Bruges, London and Antwerp.
145907: HOEBEKE, EDGARD - "Koninklijke Aloude en Vrije Rederijkerskamer "" Rhetorica ""Kunst en Eendracht 1838-1974."
142476: HOEBEN, JAN|MARCEL GAFFEL [PHOTOGR.]. - De geschiedenis en het interieur van de Grote- of Sint Bavo Kerk te Haarlem.
160947: HOEBINK, PAUL [ET AL] - Doorlopers en Breuklijnen. Van globalisering, emancipatie en verzet. Opstellen aangeboden aan Gerrit Huizer.
184833: HOEBINK, PAUL & DETLEV HAUDE & FONS VAN DER VELDEN [EDS]. - Doorlopers en breuklijnen. Van globalisering, emancipatie en verzet : opstellen aangeboden aan Gerrit Huizer.
100154: HOECK, F. VAN - De zusters van de Burchtstraat. 1829-1929.
167410: HOED, P.M. DEN - Hemingsrimur.
110286: HOED, J. DEN|MR. P.J.W. BELTJES [EDS.]. - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg.
170681: HOEDEMAEKERS, R. - Iets of niets? op zoek naar God in de kosmos.
85121: HOEDEMAKER, PH.J. - Nationaal niet clericaal. Naar aanleiding van deopstellen in 'de Nederlander' over Art. 20 van 'Ons Program' in verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
88237: HOEDEMAKER, PH.J. - Wat staat ons te doen? Eene vraag naar aanleiding van het jongse besluit der synode omtrent den Heiligen Doop in den bezem der gemeente nedergelegd.
88236: HOEDEMAKER, PH.J. - De congresbeweging beoordeeld uit het oogpunt der Gereformeerde belijdenis. Adviezen uitgebracht in de samenkomsten van Gereformeerde Predikanten, ter voorbereiding van de vergadering, die den 14den April te Utrecht staat gehouden te worden. Bij besluit van het moderamen.
88219: HOEDEMAKER, PH.J. - Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. Uitgesproken op den 19den Februari 1893 in de Westerker te Amsterdam, ter herinnering aan den dag zijner bevestiging te Veenendaal op den 16den Febr. 1868.
90026: HOEDEMAKER, PH.J. - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de catechisatie, het huisgezin en de zondagschool
87938: HOEDEMAKER, PH.J. - Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap
85124: HOEDEMAKER, PH.J. - Eén belijdenis? Eene ernstige vraag naar aanleiding van mijn aftreden als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit. Aan Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
88698: HOEDEMAKER, PH.J. - De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid. Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit.
4006412: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
84676: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
88216: HOEDEMAKER, PH.J. - Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. Uitgesproken Zondag den 29 Januari 1893, 's voormiddags, in de Amstelkerk.
82050: HOEDEMAKER, PH.J. - Het feit en de geschiedenis der openbaring, eene voorlezing
88215: HOEDEMAKER, PH.J. - De herleving der Gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending. Redeoering bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 20sten October 1883.
88218: HOEDEMAKER, PH.J. - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126 : 3. Sermon preached on the 3d of November 1901, in the English churches of Flushing and Middelburg. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
88904: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der vrijheid en het theïstisch godsbegrip.
85856: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
87937: HOEDEMAKER, PH.J. - Lessen uit de Heilige Schrift. Abraham en zijn geslacht. Eerste reeks Gen. XII-XXV:10
4063679: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten. in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments.
88092: HOEDEMAKER, PH.J. - Kerk en school. Het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de Vrije Universiteit gezocht en gevonden. Rede, uitgesporken in de Marekerk te Leiden, den 2den Maart 1886
4015229: HOEDEMAKER, PH.J. - De kerk en het moderne staatsrecht. I.De kerk naar goddelijk recht.
88235: HOEDEMAKER, PH.J. - Het kerkelijk vraagstuk advies. In zake de Amsterdamsche lidmaten-kwestie. Met een woord aan de kerkeraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk.
88214: HOEDEMAKER, PH.J. - Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op Gereformeerden grondlsag. Uitgesproken den 19den October 1880 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
86652: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
82616: HOEDEMAKER, PH.J. - Jakob-Israël, verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 (2 delen in 1 band)
88822: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
88823: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88566: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88225: HOEDEMAKER, PH.J. - De Bijbelsche Geschiedenis voor Catechisatiën en scholen. I. Het Oude Testament. II. Het Nieuwe Testament. (2 delen)
88233: HOEDEMAKER, PH.J. - Nationaal niet clericaal naar aanleiding van de opstellen in de Nederlander over Art. 20 van Ons Program. In verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
47190: HOEDEMAKER, PH.J. - Het Zieleleven in verband met de Hedendaagsche Theosophie. Vijf lezingen
4138110: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
59123: HOEDEMAKER, L.A. - Theologiseren in context
84371: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments
4073712: HOEDEMAKER, L.A. - Theologiseren in context.
4138430: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
87943: HOEDEMAKER, PH. J. EN J.J.P. VALENTON EN H. OORT - Niet van eigen uitlegging toespraak tot zijne studenten, Christus en het Oude Testament, Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang
88824: HOEDEMAKER, PH.J. - De belofte aan Pergamus. De nieuwe gemeente en het nieuwe gebod. Afscheidredenen gehouden te Rotterdam Het Apostolisch Evangelie en de nationale theologie. Intreêrede gehouden te Amsterdam. / De Reormatie en de Gereformeerde Kerk. Rede gehouden op den gedenkdag der hervorming, 3 november 1878, des avonds in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. / Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale Vergadering over de vraag: Hoe wij in het huis Gods moeten verkeeren? In een schrijvn aan Dr. G.J. Vos Az. en in twee predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam / Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. / Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. / Op den gedenkdag der Hervorming. Predicatie over Rom. 10:17. / De duistere achtergrond der dingen. Leerrede over Eph. 6:12, gehouden zondagvoormiddag den 1sten Februari 1903 in de Westerkerk (7 werken in 1 band)
4003627: HOEDEMAKER, PH.J. - Jakob - Israel. Verklaring van Genesis 25: 11-50.
83997: HOEF, J. VAN DE - In u verheugd
81536: HOEF, J. VAN DE - In U verheugd, ter nagedachtenis aan Ds. J. van de Hoef
103843: HOEFER, F.A. [DR. P.J. KAISER - FOREW.]. - Geschiedenis der Openbare Tijdaanwijzing.
130772: HOEFER, DR. ALBERT - Altvile im Sachsenspiegel. Ein Erklärungsversuch.
142658: HOEFER, HANS JOHANNES [ED.]. - Gids voor Java.
103593: HOEGEN, RECTOR DR. W.A.|PROF. DR. W. MULDER - Handleiding voor de huwelijksinstructie en het canoniek onderzoek naar den status liber nupturientium.
4064318: HOEHNE, E. (KIERKEGAARD, S.A.) - Deutsche, Dänen und Kierkegaard. Roman.
92810: HOEK, D. - Het boek der Richteren. Voor de gemeente verklaard
56728: HOEK, GERRIT VAN DEN - Vibrational excitation of small molecules and van der Waals complexes
100505: HOEK, DRS. E.E. VAN DEN - Grote Oost 58 Hoorn. ' Het Claes Joest Huys '. Bouw- en bewoningsgeschiedenis.
4300125: HOEK, P.C. (LEYDECKER, M.) - Melchior Leydecker (1642-1721). Een onderzoek naar de structuur van de theologie van een gereformeerd scholasticus. (Diss.)
93832: HOEK, A.P. VAN DEN E.A. - Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard. 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard, 1848-1998
4000168: HOEK, J. (COLONIUS, D.) - Daniël Colonius (1566-1635) theoloog tussen reformatie en orthodoxie. (Diss.)
4300522: HOEK, JAN - De Geest, het kruis en de gaven. Een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch.
88539: HOEK, D. - Het Boek van den Profeet Amos
141030: HOEK, DR. D. - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr. Jacob van Dijck [1564-1631].
82364: HOEK, J. - Gemeentezijn, dat houdt wat in
30206: HOEK, KLAAS E.A. - Nieuwe muziek in de liturgie
4030203: HOEK, J. - Zonde: opstand tegen de genade. Gedachten over zonde. (Bij-tijds geloven)
4134654: HOEK, J.M. (BOETHIUS) - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen. (Diss.)
32479: HOEK, J. - Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk
57242: HOEK, JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting
155742: HOEK, GER VAN DEN - Vibrational Excitation of Small Molecules and van der Waals Complexes.
57475: HOEK, J. - Zonde: opstand tegen de genade. Gedachten over zonde
53927: HOEK, J. - Agathe (Deel 3)
102591: HOEK, ELS|MARLEEN BLOKHUIS|SJOERD VAN FAASSEN [ET AL.]. - Theo van Doesburg. Oeuvre Catalogus. 'Ik heb weer veel nieuwe denkbeelden opgedaan'.
58342: HOEK, J. - Voorbij de dood
58340: HOEK, JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting
93454: HOEK, JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting
84289: HOEK, J. - Verantwoorde hoop, apologetische thema's
4138414: HOEK, J.A. - De Christelijke Godskennis en Jezus Christus. (een getuigenis)
55072: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert
160092: HOEK, J.B.M. VAN - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
153020: HOEK, LEO H. - Titres, toiles et critique d'art. Déterminants institutionnels du discours sur l'art au dix-neuvième siècle en France.
180165: HOEK, DR. D.|MR. H. HARDENBERG [FOREW.]. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud.
8921: HOEKE, PETRUS VAN - Ontledende Uitlegging over de Propheten Nahum, Habakuk en Zephanja. Voor yder Propheet gaat een Inleiding tot de Uitlegging, waar in de Tijd, de Aanleiding, het Oogmerk, de korte Inhoud, de Godlijkheid en Verdeeling van yder Voorsegging vertoond werden. Met een Byvoegsel wegens der Joden toekomende wederkeering in haar Land en stad, volgens veele Voorseggingen, die verklaard werden.
182458: HOEKEMA, A.G. [ED.] - Tot heil van Java's arme bevolking . Een keuze uit het dagboek [1851-1860] van Pieter Jansz, doopsgezind zendeling in Jepara, Midden-Java.
94293: HOEKEMA, ALLE|HOF, SONNY - Illustere dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
182859: HOEKEMA, ALLE G. [ET AL.]. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925.
90335: HOEKEMA, ALLE G. E.A. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925.
60287: HOEKEMA. A.G. - Denken in dynamisch evenwicht (De wordingsgeschiedenis van de nationale protestante theologie in Indonesie (ca 1860-1960))
90703: HOEKEMA, ALLE G. E.A. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925.
46862: HOEKEMA, ALLE|HOF, SONNY (RED.) - Illustere Dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
4061843: HOEKEMA. A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca 1860-1960) (Diss.)
104045: HOEKEMA, C.P.|PETER KARSTKAREL|PH.H. BREUKER [EDS.]. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff [1809-1880] stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
95315: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap
4005676: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap. (Diss.).
180734: HOEKMAN, PIET|JANNES HOUKES|OTTO KNOTTERUS [EDS.]. - Een Eeuw Socialisme en Arbeidsbeweging in Groningen 1885-1985.
166088: HOEKMAN, JOOP - Onschuldig veroordeeld
162124: HOEKS, JOHN - The Processing of Coordination. Semantic and Pragmatic Constraints on Ambiguity Resolution.
162131: HOEKS, BERT - The Pupillary Response as a Measure of mental Processing Load. With Application to Picture Naming.
142947: HOEKS, J.A.|P.J.E. HYAMS [EDS.]. - Engels [Wat & Hoe].
142943: HOEKS, J.A.|P.J.E. HYAMS [EDS.]. - Engels [Wat & Hoe].
53682: HOEKSEMA, HOMER C. - Unfolding Covenant History. An Exposition of the Old Testament. Volume 1: From creation to the flood. Volume 2: From the floot to Isaac (2 volumes)
4021418: HOEKSEMA, H. - De geloovigen en hun zaad.
94812: HOEKSEMA, H. - Door strijd tot overwinning. Meditaties
95000: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid of Genade Geen Aanbod. WAARBIJ: Dat Gods goedheid particulier is (2 werken in 1 band)
95001: HOEKSEMA, H. - Het Evangelie of de jongste aanval op de Waarheid der Souvereine Genade
95002: HOEKSEMA, H. - Ik wil dat gij weet. Intree predikatie. WAARBIJ: Door U alleen. Twaalf leerredenen (2 werken in 1 band)
86634: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot Zaligheid of Genade Geen Aanbod
32485: HOEKSTAR, H. - Bewaar het pand. Zeven leerredenen over den Algemeenen Zendbrief van den Apostel Judas
86646: HOEKSTRA, H. - Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme
92664: HOEKSTRA, E.G.|KRANENBORG, R. - Rituelen in religieus Nederland. Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen
87628: HOEKSTRA, H. - Twaalftal leerredenen
93548: HOEKSTRA, E.G.|KRANENBORG, R. - Rituelen in religieus Nederland. Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen
92353: HOEKSTRA, P. - Lunteren, een historische reeks
172281: HOEKSTRA, E.G.|IPENBURG, M.H. - Handboek christelijk Nederland : kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.
4137455: HOEKSTRA BZ. S. - Christelijke geloofsleer.
4054584: HOEKSTRA, TR. - Economie en geloven. Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860. Een zoektocht naar een kritische theologie. (Diss.)
95131: HOEKSTRA. T. - Gereformeerde homiletiek
96280: HOEKSTRA, H. - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen
60288: HOEKSTRA. T. - Economie en Geloven (Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860, Een zoektocht naar een kritische theologie)
92857: HOEKSTRA, H. - De volheid des tijds. Eerste deel, kersttijd en jaarwisseling. Vijftien leerredenen
93632: HOEKSTRA, E.G.|IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
4073534: HOEKSTRA, E.G. & IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties. Derde sterk gewokzigde en aangevulde druk.
86648: HOEKSTRA, H. - Adam en Christus. Negen leerredenen.
53879: HOEKSTRA, E.G.|IPENBURG, M.H. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
54274: HOEKSTRA, H. - Salomo's Hooglied, eerste en tweede deel. Zestien leerredenen over de eerste drie hoofdstukken / Elf leerredenen over het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk (2 delen)
57787: HOEKSTRA, H. - De Wijsheid, gerechtvaardigd van hare kinderen. Twaalf leerredenen
95004: HOEKSTRA, S. - Bronnen en grondslagen van het godsdienstig geloof. Formeel gedeelte van de geloofsleer, op het standpunt van de moderne wetenschap
59222: HOEKSTRA, H. - De toekomst des Heeren. Dertien leerredenen over de Twee Brieven aan de Thessalonicensen
59224: HOEKSTRA, H. - De Opgang uit de hoogte. Vijftien leerredenen over de eerste twee hoofdstukken van Lucas
93420: HOEKSTRA, E.G.|IPENBURG, M.H. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
53785: HOEKSTRA, S. - Beginselen en leer der oude doopsgezinden, vergeleken met die van de overige protestanten
53794: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling
59122: HOEKSTRA, E.G.|IPENBURG, M.H. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, geeenten, samenkomsten en vergaderingen
130511: HOEKSTRA, A. - Epic Verse Before Homer. Three Studies.
92807: HOEKSTRA, H. - Salomo's Hooglied. Zestien leerredenen over de eerste drie hoofdstukken
122893: HOEKSTRA, DR. P. - Romeinsche Antiquiteiten. Schets der Staatsinstellingen van het Romeinse Rijk.
167733: HOEKSTRA, HANNEKE - De dictatuur van de petticoat. Vrouwen en macht in de Britse politiek 1900-1940.
163859: B. HOEKSTRA|BROEKHUIZEN, S.|V. VAN LAAR [ET AL.]. - Atlas van de Nederlandse zoogdieren.
122638: HOEKSTRA, HANS - Naam & Faam.
182356: HOEKVELD-MEIJER, G. - Koyils in the Colamandalam. Typology and Development of Early Cola Temples. An art-historical study based on geographical principles.
4029963: HOEKVELD-MEIJER, G. - Esau. Salvation in Disguise. Genesis 36. (Diss.)
4064918: HOEKVELD-MEIJER, G. - Gelijk een mosterdzaad. Marcus eigenzinnige visie op Gods Koninkrijk.
184886: HOEKVELD-MEIJER, G. - Koyils in the Colamandalam. Typology and Development of Early Cola Temples. An art-historical study based on geographical principles.
100283: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909..
158161: HOEN, WIENEKE 'T - Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven.
144254: HOEN, WIENEKE 'T [ED.]. - Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven.
84407: HOENDERDAAL, GERRIT JAN - Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in schleiermachers wezensbepaling der religie
4024743: HOENDERDAAL, G.J. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Religieuze existentie en aestetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie. (Diss.)
4035102: HOENDERDAAL, G.J. & LUCA, P.M. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
58645: HOENDERDAAL, G.J.|LUCA, P.M. - Staat in de vrijheid, de geschiedenis van de remonstranten
4139628: HOENDERDAAL, G.J. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Religieuze existentie en aestetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie. (Diss.)
31787: HOENDERDAAL, G.J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608
143104: HOENDERVANGER, W. - Proeve van onderzoek naar Platoon's opvatting van de sophistiek.
4034251: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
130455: HOENEVELD, ANDRÉ - De reikwijdte van het volkenrechtelijk relzbeschikkingsrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba.
130737: HOENEVELD, MR. A.|M. DRS. L. WARNINK [EDS.] - Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. 60 Jaar 1950-2010. Een selectie uit de archieven.
121305: HOENKAMP, E.C.M. - Een computermodel van de spreker: psychologische en linguistische aspecten.
4037185: HOENS, D.J. (E.A.) - Inleiding tot de studie van godsdiensten.
4137935: HOENSBROECH, GRAF VON - Das Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. I. Inquisition, Aberglaube, Teufelsspuk und Hexenwahn. II. Die ultramontane Moral
86330: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Tweede twaalftal. Preken van S.J. de Hoest, J.J Knap, S. Hogerzeil, D.A. Detmar, W.A. van Meurs en B. Moorrees.
86332: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Tweede twaalftal. Preken van S.J. de Hoest, J.J Knap, S. Hogerzeil, D.A. Detmar, W.A. van Meurs en B. Moorrees.
89459: HOEST, S.J. DE E.A. - De bekeering van Manasse en andere leerredenen van onder meer: S. Hoogerzeil, W.A. van Meurs, J.J. Knap, B. Moorrees e.a.
91939: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten. Tweede twaalftal.
181621: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch Lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken. Met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden.
102289: HOET, LIEVE - De Blauwe Schuit. Historische roman over twee jongens en een meisje in het 15de eeuwse Brugge.
10367: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES - Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere Boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
9454: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES - Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere Boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
10223: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD - Figures de la Bible.
150951: HOETINK, DR. H. - De gespleten samenleving in het Caribisch gebied. Bijdrage tot de sociologie der rasrelaties in gesegmenteerde maatschappijen.
103898: H.R. HOETINK|SLIVE, SEYMOUR - Jacob van Ruysdael.
154869: HOETINK, H. - Slavery and Race Relations in the Americas. An Inquiry into their Nature and Nexus.
150965: HOETINK, H.R. [ED.]. - Werner Kaegi als universeel historicus.
151924: HOETINK, H. - The Dominican People 1850-1900. Notes for a Historical Sociology.
142516: HOETS, PIETER HANS - Engelandspiel ontmaskerd. Schijnstoot op Nederland en België 1942-1944. 54 Nederlandse agenten opgeofferd voor D-Day.
164126: HOEVE, J.A. VAN DER|M. VAN DER SANDEN [EDS. - ET AL.].|TH.M. VAN MIERLO - Van klooster-stichting tot Stichting Stadsherstel. Historie en bouwhistorie van het complex ' De Reeve '. Cellebroedersklooster - Grootburgerweeshuis - Wooncomplex.
87973: HOEVE, A.H. VAN DER - Gedenkwaardigheden uit het leven van Elisabeth Fry, door eene harer jeugdige vriendinnenin Duitschland naar echte bescheiden bewerkt.
130745: HOEVE, MACHTELD - Parenting and Juvenile Delinquency.
59120: HOEVELD-MEIJER, GERDA - Gelijk een mosterdzaad. Marcus' eigenzinnige visie op Gods koninkrijk
4054344: N.N. (HOEVEN, J.V.D.) - Filosofiesche reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr.J.v.d.Hoeven. Onder redactie van R.van Woudenberg, S.Griffioen en H.G.Geertsema.
153600: HOEVEN, PROF. J. VAN DER|PROF. H.C. VAN HALL [ET AL.]. - Album der Natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand 1853.
4061189: HOEVEN, T.H.V.D. - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld. (Diss.)
4045385: HOEVEN, J.V.D. - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen. Onder red. van R.v.Woudenberg, S.Griffioen en H.G.Geertsema.
85686: HOEVEN, H.W. VAN DER - "Uit de geheime notulen van de ""Eerwaarde Groote Vergadering"" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam"
31676: HOEVEN, ELISABETH JOHANNA - Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz
184900: HOEVEN,P. VAN DER & J.F. HEIL [FOREW.]. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum.
84157: HOEVEN, AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kanselwelsprekendheid
60291: HOEVEN. T.H. VAN DER - Het imago van satan (Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld)
130438: HOEVEN, MR. J. VAN DER - De drie dimensies van het bestuursrecht. Ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht.
55075: HOEVEN, TOBIAS HENDRIK VAN DER - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld
4134812: HOEVEN, P.V.D. (GALILEI) - Galilei.
142968: HOEVEN, HANS VAN DER - De Belgische Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden 1830-39.
123522: HOEVEN, FRAN VAN DER - De wereld volgens van Bob van Dam.
121419: HOEVEN, PIEN VAN DER - Hoed af voor Marshall. De Marschall-hulp aan Nederland en de oprichting van de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM Capital), 1948-1998.
4048691: HOEVER, K. VAN (MVENG, E.) - Het Paradigma `leven-dood`. In het oeuvre van de Afrikaanse theoloog Engelbert Mveng. (Diss.)
101363: HOEYMAKERS, SJANG - De Van Ophovens en Jaegers als ontginners.
85999: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse Pietischtische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
57959: HOF, W.J. OP 'T - Bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck
57953: HOF, PIETER VAN 'T - Bijdrage tot de kennis van Antiochus IV Epiphanes, koning van Syrië
58628: HOF, W.J. OP 'T - Nadere Reformatie en Zeeland 1608-2008. Jubileumbundel ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Nadere Reformatie en 25 jaarStichting Studie der Nadere Reformatie
82248: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
186024: HOF, W.J. OP 'T - De bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck.
96042: HOF, W.J. OP 'T E.A. - Encyclopedie Nadere Reformatie. Deel 1 (A-K)
122208: HOF, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetië, zoals ik het gekend heb.
94015: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 (with a summary in English)
91714: HOF, W.J. OP 'T - De theologische opvattingen van Willem Teellinck
91713: HOF, W.J. OP 'T - Willem Teellinck (1579-1629). Leven, geschriften en invloed.
54936: HOF, W.J. OP 'T E.A. - Encyclopedie Nadere Reformatie. Deel I (A-K)
58709: HOF, W.J. OP 'T E.A. - Adrianus Hofferus (1589-1644). Drie opstellen over Hofferus' ambtelijke loopbaan, godsdienstige positie en literaire betekenis, alsmede gravures en een bloemlezing uit zijn Nederduytsche Poëmata
55542: HOF, W.J. OP 'T - De theologische opvattingen van Willem Teellinck
96024: HOF, W.J. OP 'T - Nadere Reformatie nu
51816: HOF, W.J. OP 'T - Willem Teelinck 1579-1629 [Leven, geschriften en invloed]
31749: HOF, W.J. OP 'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk
57810: HOF, IZAÄK PIETER CORNELIS VAN 'T - Op zoek naar het geheim van de zending. In dialoog met de Wereldzendingsconferenties 1910-1963
154714: HOF, R.M. - De Kleine MSP. Managing Successful Programmes. Een methodiek voor programmamanagement: het bereiken van strategische doelen.
142513: HOF, ULRICH IM - Europa en de verlichting.
121602: HOF, W.J. OP 'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste rereformeerde piëtische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
4300128: HOFBECK, SEBALD - "?Semeion. Der Begriff des ""Zeichens"" im Johannesveangelium unter Berücksichtigung seiner Vorgeschichte. (Münsterschwarzacher Studien 3)"
152519: HÖFCHEN, HEINZ [ED.]. - Französische Graphik 19. und 20. Jahrhundert Ecole de Paris.
31233: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht (6 delen)
100899: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht.
56055: HOFDIJK, W.J. - De triomf der piraten. Een feestgave by Neerlands derde jubilé. Met platen
88777: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht. (3 delen)
88663: HOFDIJK, W.J. - Een Lauwerkrans op des Zwijgers graf
94835: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Neêrlands gloriekrans
94765: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd (6 delen)
100362: HOFDIJK, W.J. - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Opgehelderd met afbeeldingen.
53926: HOFDIJK, W.J. - De triomf der piraten, met platen
96019: HOFDIJK, W.J.|KELLEN, D. VAN DER - De klooster-orden in Nederland. Historiesch onderzocht en geschetst
4143545: HOFE, H.VON (HRSG.) (MARCUSE, L.) - Briefe von und an Ludwig Marcuse. Max Brod, Thomas Mann, Joseph Roth, Stefan Zweig u.v.a.
4023449: HOFER, KLARA, (LUTHER, M.) - Bruder Martinus. Ein Buch vom deutschen Gewissen.
4012523: HOFER, J. (DILTHEY, W.) - Vom Leben zur Wahrheit. Katholische Besinnung an der Lebensanschauung Wilhelm Diltheys.
4141301: HOFER, J. (HOFBAUER, C.M.) - De Heilige Clemens Maria Hofbauer. Een levensbeeld.
167786: HÖFER, HANS [ED.]. - Ierland [Insight Guides].
166940: HÖFER, HANS [ED. - ET AL.]. - Australië.
153964: HOFF, J.J. - Friesche dialectgeographie.
82633: HOFF, B. VAN 'T - Een panorama van Konstantinopel uit het bgin van de Gouden eeuw
110353: HOFF, MR. B. VAN 'T - De oude plattegronden van de stad Delft.
186299: HOFF, B. VAN 'T - Jacob van Deventer. Keizerlijk-Koninklijk Geograaf.
4133342: HOFF, B.J. - Melodie in de verte. Roman.
181622: HOFF, HEINRICH - Karl Gutzkow und die Gutzkowgraphie.
164518: HOFFA, DR. ALBERT - Technik der Massage.
145206: HÖFFDING, HARALD - Rousseau und seine Philosophie.
4024262: HÖFFDING, H. - Religionsphilosophie. Übersetzt von F.Bendixen.
4142981: HÖFFE, O. (KANT, I.) - Immanuel Kant. (BsR 506 Grosse Denker)
131389: HOFFENAAR, JAN|JAAP DE MOOR [EDS.]|JOEP VAN HOOF - Vuur in beweging. 325 jaar veldartillerie 1677-2002.
185888: HOFFMAN, RABBI LAWRENCE A. - The Journey Home. Discovering the Deep Spiritual Wisdom of the Jewish Tradition.
141598: HOFFMAN, WILLIAM - Queen Juliana. The Story of the Richest Woman in the World.
53729: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven
185195: HOFFMAN, RABBI LAWRENCE A. - The Journey Home. Discovering the Deep Spiritual Wisdom of the Jewish Tradition.
160466: HOFFMAN, PHILIP T. - Church and Community in the Diocese of Lyon, 1500-1789.
31866: HOFFMANN, JEAN G.H. - La Réforme en Suède, 1523-1572, et la succession apostolique
145202: HOFFMANN, ABRAHAM - René Descartes.
176396: HOFFMANN, VERONIKA - Christus - die Gabe : Zugänge zur Eucharistie.
163072: HOFFMANN, E.T.A. [HANS-JOACHIM KRUSE - ED.]. - Fantasiestücke in Callots Manier. Blätter aus dem Tafeguches eines reisenden Enthusiasten. Mit einer Vorrede von Jean Paul.
94543: HOFFMANN, MANFRED - Martin Luther and the modern mind. Freedom, Conscience, Toleration, Rights
160847: HOFFMANN, ERICH - Die Herkunft des Bürgertums in den Städten des Herzogtums Schleswig.
141197: HOFFMANN, P.L.F. - De Jezuiten. Geschiedenis en Leer der Jezuiten-orde. Eene bijdrage tot verklaring der ultramontaansche woelingen onzer dagen.
4134863: HOFFMANN, H. (ZWINGLI, H.) - Ein mutmassliches Bildnis Huldrych Zwinglis. (Zwinglina VIII/9)
143206: HOFFMANN, E.T.A. - Der Sandmann und andere Nachstücke
4050170: HOFFMANN, L. - Frauen auf Gottes Strassen. Neue Folge. Acht evangelische Lebensbilder. Mit 8 Porträts.
4064144: HOFFMANN-DIETERICH, TH. - Reformation: Die 1000 wichtigsten Daten.
103403: HOFFMANN JR., JULIUS - Der Moderne Stil - The Modern Style. Jugenstil / Art Nouveau 1899-1905 [In Slipcase].
153651: HOFFMANN, GERHARD - From Modernism to Postmodernism. Concepts and Strategies of Postmodern American Fiction.
181623: HOFFMANN, LEONARD [ED.]. - Wanderbüchlein des Johannes Butzbach, genannt Piemontanus. Aus dem Leben eines fahrenden Schulers.
144042: HOFFMEISTER, GERHART [ED.]. - Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext: Rezeption, Interpretation, Bibliographie.
182558: HOFFMEISTER, GERHART [ED.]. - Goethe in Italy, 1786-1986.
157062: HOFFMEISTER, BARBARA - S. Fischer. Der Verleger. Eine Lebensbeschreibung.
90648: HÖFFNER, JOSEPH - Wirtschaftsethik und Monopole im fünfzehtnen und sechzehtnen Jahrhundert
160220: HÖFFNER, JOSEPH - Wirtschaftsethik und Monopole im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert.
170961: HOFLAND, H.J.A.|STEP VAESSEN [ET AL.]. - Het maakbare nieuws. Antwoord op Joris Luyendijk - Buitenlandcorrespondenten over hun werk.
90679: HOFLAND, H.J.A.|ROODUIJN, TOM - Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur.
158329: HOFLAND, WULFRED C.G. - Boek aan Boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden.
153462: HOFLAND, HENK - Op zoek naar de pool. Het beste van H.J.A. Hofland.
165153: HOFLAND, H.J.A. - Cicero consultants.
182353: HOFLAND, H.J.A.|TOM ROODUIJN - Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur. Met documentaire over de Vijftigers op CD [& CD].
182455: HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens [1596-1687]. Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis.
81892: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk, de Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
55534: HOFMAN, M. - Alzo hebt gij uw volk geleid. Meditaties
95013: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek
30312: HOFMAN, M.G. (REDACTIE) - Onvoltooid verleden. 550 jaar Singelkerk te Ridderkerk. Ter eren ende tot love Godes
56062: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Petri Hofmanni Peerlkampi Oratio de perpetua, quae academia Leidensi cum Gent Arausiaca Intercessit, Necessitudine, Spectat Praecipue in Studiis Principum. Habita Leidae A.D. VIII Februarii Mensis A. MDCCCXXXIX quo die Magistratum Academicum Deposuit. Accessit Annotatio Historica
96291: HOFMAN, T.M. - Spaning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
91262: HOFMAN, H.A. - Ledeboerianen en Kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927)
86717: A. HOFMAN|ELSHOUT, A.|J.W. KERSTEN|R. KATTENBERG - Het evangelie gebracht. 8 preken uit het evangelie
85633: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiege van tachtig schriftuurlijke liederen
88489: HOFMAN, A. - Die oren heeft die hore. Brieven aan de zeven gemeenten. Negen preken.
58775: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
89551: HOFMAN, A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9