Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
155990: KESSLER, HERBERT [ED. - ET AL.]. - Gefahren und Chancen des Wertewandels [Hans-Jürgen Kallmann & Erwin Stein gewidmet]. .
90575: KESSLER-SLOTTA, ELISABETH - Ottweiler Porzellan
155986: KESSLER, HERBERT [ED. - ET AL.]. - Verantwortung in einer veränderten Welt.
155985: KESSLER, HERBERT & WALTER THOMS [EDS. - ET AL.]. - Die Brüder Humboldt heute.
155987: KESSLER, HERBERT [ED. - ET AL.]. - Die Dioskuren. Probleme in Leben und Werk der Brüder Humboldt [Professor Dr. Herbert Wilhelmy gewidmet].
155988: KESSLER, HERBERT [ED. - ET AL.]. - Humane Zukunft [Professor Dr. Dr. H.C. Hans Schaefer gemidmet].
150657: KESSLER-SLOTTA, ELISABETH - Zweibrücker Porzellan 1767-1775.
144279: KESSLER, LAWRENCE D. - K'ang-Shi and the Consolidation of Ch'ing Rule 1661-1684.
156523: KESTEREN, R.A. VAN - Medezeggenschap in organisatieverandering. Een sociaal-wetenschappelijke bijdrage door middel van de bedrijfsenquete.
4072240: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
154734: KETNER, DR. F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
155541: KETTENIS, GREET (ET AL.) - De letter doet de geest leven.
31412: KETTERIJ, M. VAN DE - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties
4137489: KETTERIJ, C. VAN DE - De weg in woorden. Een systematische beschrijving van piëtistisch woordgebruik na 1900.
86723: KETTERIJ, M. VAN DE - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties
86725: KETTERIJ, M. VAN DE - Ruth. Bijbellezingen.
55657: KETTERIJ, M. VAN DE - Tot lering en troost. Verklaring van de Heidelberger Catechismus (2 delen)
81415: KETTERIJ, M. VAN DE - Tot lering en troost, verklaring van de Heidelberger Catechismus (complete set)
31352: KETTERIJ, M. VAN DE - Esther, bijbellezingen
155910: KETTERING, SHARON - Judicial Politics and Urban Revolt in Seventeenth-Century France. The Parlement of Aix, 1629-1659.
30220: KETTERMANN, GÜNTER - Atlas zur Geschichte des Islam. Mit einer Einleitung von Adel Theodor Khoury
4072817: KETTERMANN, G. - Atlas zur Geschichte des Islam. Mit einer Einleitung von A.Th.Khoury.
145072: KETTING, KEES - Sportvissen. Klassieke vismethoden en moderne vangtechnieken.
4300635: KEUCK, THEKLA - Hofjuden und Kulturburger. Die Geschichte der Familie Itzig in Berlin
165999: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Johan van der Keuken. Cinéaste et photographe.
102887: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Zien Kijken Filmen. Foto's , teksten en interviews van Johan van der Keuken.
151214: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Bewogen beelden. Films Foto's Teksten.
143433: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.]. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
146241: KEULEN, JAN & JAN LUIJTEN & JAN VAN DER PUTTEN [EDS - ET AL.]. - De grenzen van het Romeinse Rijk.
4048666: KEULEN, D.VAN (BERKOUWER, G.C.) - Bibliografie / Bibliography.
165578: KEULEN, MENSJE VAN - Olifanten op een web.
88837: KEULEN, E.O. VAN E.A. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885.
131473: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.] - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
166418: KEULERS, DR. JOS. - Waar Jezus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië.
4134534: KEULERS, JOS - Waar Jezus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië.
162705: KEUNING, J. [ED.]. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Waraijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Volume V. Tweede Stuk: KAARTEN [ONLY].
160472: KEUNING, PROF. DR. H.J. - Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen. De regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief.
92516: KEUNING, J. - Petrus Plancius, theoloog en geograaf. 1552-1662
30483: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf, 1552-1622
55627: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland
4054559: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
4072824: KEUR, JACOB EN PIETER - Statenbijbel met Kanttekeningen. 3 delen compleet.
92985: KEURHORST, HENRI - De pijn van Job
162631: KEURIS, FRISO [PHOTOGR.]. & MARCEL MÖRING [INTROD.]. - 19 schrijversportretten.
4024951: KEUSCH, K. (LIGUORI, A.M.VON) - Die Aszetik. des Hl.Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit.
110470: KEUSCH, KARL - Die Aszetik des Hl. Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit.
140054: KEUZEKAMP-ROOVERS, DRS. OLGA - Utrecht als middeleeuwse stad. Leven in de Late Middeleeuwen.
154479: KEVERLING BUISMAN, DR. F. [ED.]. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 [1518].
154455: KEVERLING BUISMAN, DR. F. - De etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
154470: KEVERLING BUISMAN, DR. F. [ED.]. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1399-1447.
151656: KEVERLING BUISMAN, PROF. DR. F. [ET AL.]. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Wisch en Varsseveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
131911: KEWLEY, CHARLES & HOWARD FARRAR - Fishing Tackle for Collectors.
100592: KEY, ELLEN - Rahel Varnhagen. Eine Biographische Skizze.
153822: KEYES, ROGER - Leopold III. Een beproefd koning & Complot tegen de koning [2 Vols. Compl.].
154212: KEYMEULEN, ANNIE VAN - Het leeuwerikshuis.
104082: KEYMEULEN, JACQUES VAN [ED.]. - Expo Sevilla: België 1492-1992.
91637: KEYMEULEN, ANDRÉ VAN / SUETENS, IVO - Munten en eretekens van het koninkrijk België 1831-1976
100540: KEYNES, JOHN MAYNARD - A Revision on the Treaty. Being a sequal to ' The Economic Consequences of the Peace '.
55607: KEYNES, RANDAL - Annie's box. Charles Darwin, his Daughter and Human Evolution
167445: KEYNES, SIR GEOFFREY - Bibliography of William Hazlitt.
161882: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1906-1914. India and Cambridge.
161875: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1941-1946. Shaping the Post-War World. Bretton Woods and Reparations.
161874: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1944-1946. The Transition to Peace.
161873: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1940-1943. External War Finance.
161872: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1939-1945. Internal War Finance.
161871: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1922-1929. The Return to Gold and Industrial Policy [2 Vols. Compl.].
161870: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1922-1932. The End of Reparations.
161869: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1920-1922. Treaty Revision and Reconstruction.
161868: KEYNES, JOHN MAYNARD - Essays in Persuasion.
90587: KEYS, IVOR - Mozart. His Music in his Life.
150485: KEYS, IVOR - Mozart. His Music in his Life.
85738: KEYSER, J.P. DE - Neerland's Letterkunde in de negentiende eeuw. Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. (2 delen: Poëzie, Proza)
84809: KEYSER, M. E.A. - Frederik Muller (1817-1881) Leven & werken
122700: KEYSER, GAWIE - Encyclopedie van de populaire cultuur.
161987: KEYSER, MARJA [& H. DE LA FONTAINE VERWEY - FOREW. & S.L. VERHEUS - INTROD.]. - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his Printed Works in the University Library of Amsterdam.
163481: KEYSER, MARJA & J.F. HEIJBROEK & INGEBORG VERHEUL [ET AL.]. - Frederik Muller [1817-1881]. Leven & werken.
157518: KEYSER, R. DE [ET AL.]. - Contributions à l'Histoire des Bibliothèques et de la Lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600.
157133: KEYSER, MARJA [ED.]. - The gold-tooled bookbindings: Amsterdam Bookbinders from the Sedond Half of the Seventeenth Century.
156819: KEYSER, MARJA [& H. DE LA FONTAINE VERWEY - FOREW. & S.L. VERHEUS - INTROD.]. - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his Printed Works in the University Library of Amsterdam.
53904: KEYSER, J.P. DE - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagse auteurs
151008: KEYSER, PROF. DR. PAUL DE [ET AL.]. - Album Prof. Dr. Paul de Keyser. De jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
104083: KEYSER, PROF. DR. P. DE [ED.]. - Ars folklorica Belgica [2 Vols. Compl.]..
4137858: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
4034357: KEYSERLING, H. - Het reisdagboek van een philosoof.
123552: KEYTENBERG, GERT & DAVID FINN [PHOTOGR.]. - Orcagna's Tabernacle in Orsanmichele, Florence.
154702: KEYZER, DIANA DE - Madame est servie. Leven in dienst van adel en burgerij [1900-1995].
4069485: KEYZER, L. DE - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
4075619: KEYZER, L. DE - Wees gegroet Maria. Mariaoorden in de Lage Landen.
163623: KEZICH, TULLIO & ALESANDRA LEVANTESI [ - Dino. The Life and Films of Dino de Laurentiis.
151470: KHAKSAR, NASIM - Tussen twee deuren.
140721: KHAN, HASAN-UDDIN [PHILIP JODIDIO - ED.]. - Internationale stijl. Modernistische architectuur van 1925 tot 1965.
103021: KHAN, HASAN-UDDIN - Le style international. Le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965.
167627: KHAYYÁM, OMAR [EDWARD FITZGERALD - TRANSL. & EDMUND DULAC - ILLUSTR.]. - Rubáiyát of Omar Khayyám.
140363: KHO, DR. L.K. - How to Apply Face, Nose and Foot Acupuncture.
140306: KHORANA, MEENA - Africa in Literature for Children and Young Adults. An Annotated Bibliography of English-Language Books.
154134: KHOSROKHAVAR, FARHAD - Suicide Bombers. Allah's New Martyrs.
144305: KI-ZERBO, JOSEPH & DJIBRIL TAMSIR NIANE [EDS.]. - Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century.
130796: KIBBELAAR, ROBERT E. - DNA in Situ Hybridization in Hematologic Malignancies.
140419: KIBBY, GEOFFREY - The Hamlyn Guide to Mushrooms and Toadstools of Britain and Northern Europe.
103055: KICHERER, SIBYLLE - Olivetti. A study of the corporate managment of design.
94324: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat
84695: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza, Zum Problem des Verhältnisses vo Theologie, Philosophie und Staat
130726: KICKERT, WALTER & LEX CACHET [EDS. - ET AL.] - Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Liber Amicorum voor Arthur Ringeling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit op 28 september 2007.
88478: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade bewezen aan een alles verbeurd hebbend zondaar.
4011432: KIEFFER, R. - Essais de méthodologie néo-testamentaire. (CB NTS 4)
152089: KIEFT, DR. A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
4066059: KIEFTENBURG, N.J. - Economie en kerkelijk spreken. Hervorming van het geldstelsel: De EMU, een brug te smal.
141747: KIELDER, G. - Oogenblikken van aandacht voor meesterwerken van Rembrandt Harmensz. van Rijn.
163600: KIELY, DAVID M. - John Millington Synge. A Biography.
122266: KIENER, FRANZ - Hand, Gebärde und Charakter. Ein Beitrag zur Ausdruckskunde der Hand und ihre Gebärden.
55639: KIENHORST, HANS / SONNEMANS, GERARD - Het Tübingse Sint-Geertruihandschrit. Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek, Me.IV.3
53567: KIEPERT, HEINRICH - Atlas Antiquus. Zwölf Karten zur alten Geschichte. Mit Namenverzeichnis
141097: KIEPERT, ADOLF & C. RUF [PHOTOGR.]. - Freiburg in Wort und Bild. Lose Blätter von Adolf Kiepert mit 10 Ansichten nach Originalaufnamen von Hofphotograph C. Ruf.
4142139: KIER, H. & GECHTER M. (HRSG.) - Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen.
150399: KIERKEGAARD, SØREN [FRITS FLORIN - ED. & TRANSL.]. - Tegen de vertwijfeling. Dichter bij Kierkegaard in 52 teksten.
30209: KIERKEGAARD, SOREN - Of/of. Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita
4043179: KIERKEGAARD, S.A. - Johannes Climacus. Ofwel Men moet aan alles twijfelen. Over het begin van alle wijsbegeerte. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door W.R.Scholtens.
4036853: KIERKEGAARD, S.A. - Denken en zijn. Vertaling van G.Rasch, inleiding en annotaties van T.Petersen.
4036859: KIERKEGAARD, S.A. - Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid. Vertaald en ingeleid door Scholtens.
4012843: KIERKEGAARD, S.A. - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities. Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R.Scholtens.
4005795: KIERKEGAARD, S.A. - Dagboeknotities. Een keuze samengesteld, vertaald en van biografische inleidingen voorzien door W.R.Scholtens.
4005789: KIERKEGAARD, S.A. - Angst. Vertaald door S.van Praag.
4012837: KIERKEGAARD, S.A. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen.
94688: KIERKEGAARD, SOREN - Of/Of. Een levensfragment
4043169: KIERKEGAARD, S.A. - Gebeden. Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door drs.W.R.Scholtens.
94689: KIERKEGAARD, SOREN - Wat de liefde doet, een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken
94690: KIERKEGAARD, SOREN - Stadia op de levensweg. Studiën door verschillende personen (2 delen)
145081: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.]. - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid & De glorie van de Gouden Eeuw. Tekeningen en prenten [2 Vols. Compl.].
89887: KIERS, JUDIKJE / TISSINK, FIEKE - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
102520: KIERS, J. & E. RUNIA & T. SCHOEMAKER [EDS.]. - The Age of Ugliness. Showpieces of Dutch Decorative Art 1835-1895.
143678: KIERSTEAD, RAYMOND [INTROD. & ED.]. - State and Society in Seventeenth Century France.
165660: KIESEWETTER, BONIFATIUS & JEAN VEENEBOS - ILLUSTR.]. - Moralgedichte.
103329: KIESOW, PROF. DR. GOTTFRIED [ED.]. - Backsteingotik.
104689: KIESSMANN, RÜDIGER & REINHOLD WEX [EDS.]. - "Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Ein Symposium aus Anlass der Ausstellung "" Malerei aus erster Hand - Ölskizzen von Tintoretto bis Goya ""."
166400: KIESSTELSEL - - Nieuw Kiesstelsel. Wetsvoorstel wijziging kiesstelsel Tweede Kamer.
156219: KIEVIET, C. JOH. [JOH. BRAAKENSIEK - ILLUSTR.]. - Uit het leven van Dik Trom.
156194: KIEVIET, C. JOH. [A. BEERENDS - ILLUSTR.]. - De hut in het bosch.
54934: KIEVIT, I. - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door Ds. L. Kievit bij de Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn
89330: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
88721: KIEVIT, C. JOH. - Jacht avonturen met oom Theo en Aboe Do
164692: KIEVIT-BROEZE, INEKE E. - Effectief tijdbeheer. Zin geven aan de tijd van je leven.
91922: KIEVIT, I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
54882: KIEVIT, I. - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën
142466: KIEVIT, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Goedkoope, gewijzigde uitgave.
88895: KIEWIT DE JONGE, H.J. E.A. - Gedenkboek van het algemeen Nederlandsch verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1898 - Mei - 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederladschen stam.
131664: KIGHTLY, CHARLES [ROBERT NICHOLLS - ILLUSTR.] - Flodden. The Anglo-Scottish War of 1513.
130447: KIIVER, PHILIPP - The National Parliament in the European Union. A Critical View on EU Constitution-Building.
4019276: KIJFTENBELT, F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift.
82769: KIJNE, J.J. E.A. - De nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
85716: KIK, J. E.A. - Komt, kind'ren hoort naar mij. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Nieuwerkerk
102644: KIK, HANS [ED.]. - Werk dat mensen inspireert.
121609: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III 1817-1890. Biografie.
93149: KIKKERT, J.G. - De Brabanders. Oorsprong en geschiedenis van De Brabanders
165288: KIKKERT, J.G. - Louis Bonaparte 1778-1846. Koning van Holland.
155217: KIKKERT, J.G. - Bericht van de 10 daagse veldtocht. België en Noord-Brabant in de frontlijn.
146350: KIKKERT, J.G. - Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
146424: KIKKERT, J.G. ********* - Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
93094: KILBURN, K. - Lucian VI
46460: KILE, FREDERICK O. - Die Theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit
158200: KILGOUR, RAYMOND L. - Lee and Shepard Publishers for the People.
158053: KILGOUR, RAYMOND L. [FREDERIC G. MELCHER - PREF.]. - Estes and Lauriat. A History 1872-1898. With a Brief Account of Dana Estes and Company 1898-1914.
142288: KILIAAN, JOYCE & WILLEM-JAN PANTUS - Tussen Apollo en Bacchus. Vijfenzeventig jaar Concertgebouw 'De Vereeniging'. Architectuur en sociaal leven 1915-1990.
4135684: KILIAN, R. - Die Verheissung Immanuels. Jesaja 7:14. (SBS 35)
60353: KILLEN. ALLAN R. - The ontological theology of Paul Tillich
144129: KILLIAM, TIM & MARIEKE VAN DER ZEIJDEN & HANS TULLENERS - Amsterdamse grachtengids. Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam: Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht.
155633: KILLICK, JANE [ED.]. - Talking with Past Hours. The Victorian Diary of William Fletcher of Bridgnorth
166307: KILLINGRAY, LINCOLN & A. RIGBY [EDS.]. - Maritime Empires. British Imperial Maritime Trade in the Nineteenth Century.
143017: KILLY, W. & CHR. PERELS - Das 18. Jahrhundert. Texte und Zeugnisse.
151249: KILMURRAY, ELAINE & RICHARD ORMOND [EDS.]. - John Singer Sargent.
153047: KIM, BO-HYUN - Kritik des Strukturalismus. Eine Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus vom Standpunkt der falsifikationistischen Wissenschaftstheorie.
86047: KIM, IG-JIN - History and theology of Korean pentecostalism: Sunbogeum (pure gospel) pentecostalism. An attempt to research the history of the largest congregation in church history and the theology of its pastor Yonggi Cho
31030: KIM, JAE YOUN - The Relational God and Salvation Soteriological Implications of the Social Doctrine of the Trinity - Jürgen Moltmann, Catherine LaCugna, Colin Gunton
156452: KIM, SEBASTIAN C.H. - In Search of Identity. Debates on Religious Conversion in India.
61375: KIM, K.J. - Christianity and the encounter of Asian religions (Method of correlation, fusion of horizons, and paradigm shifts in the Korean grafting process)
4056197: KIM, K.J. - Christianity and the Encounter of Asian Religions. Method of Correlation, Fusion of Horizons, and Paradigm Shifts in the Korean Grafting Process.
4142026: KIM, J.H. (VERMIGLI, P.M.) - Scripturae et Patrum Testimoniis. The Function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli's Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus. (Diss.)
131945: KIMBALL, WARREN F. - Forged in War. Roosevelt, Churchill, and the Second World War.
91998: KIMHI, R. DAVID - The Longer Commentary of R. David Kimhi on the First Book of psalms (I-X, XV-XVII, XIX, XXII, XXIV)
158305: KIMMAN, EDUARD J.J.M. - Indonesian Publishing. Demand - resources - history - market patters - management. Economic Organizations in a Langganan Society.
101979: KIMMAN, EDUARD J.J.M. - Indonesian Publishing. Economic organizations in a langganan society (Demand - Resources - History - Market Patterns - Management).
4143878: KIMPEN, G. - De kabbalist. Roman.
163056: KINCK, HANS E. [ARVID BRODERSEN - AFTERW.]. - Machiavelli. Seine Geschichte und seine Zeit.
122408: KIND, RICHARD DE - Huizen in Herculaneum. Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV.
4140463: KINDER, E. - Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung. Ausgewählt und eingeleitet von E.Kinder.
30667: KINDEREN-BESIER, J.H. DER - Spelevaart der mode. De kledij onzer voordouders in de zeventiende eeuw
103228: KING, FRANCIS X. - Nostradamus. Voorspellingen & Profetieën voor verleden, heden & toekomst.
102074: KING, DAVID - Finding Atlantis. A true story of genius, madness and an extraordinary quest for a lost world. The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
104466: KING, RUSSELL [ED.]. - Origins. An Atlas of Human Migration.
4056052: KING, MARTIN LUTHER - Wandelt in liefde.
104331: KING, CONSTANCE EILEEN - Dolls and Doll's Houses.
121951: KING WADDINGTON, MARY - My First Years as a Frenchwoman 1876-1879.
166762: KING, JOHN N. - Foxe's 'Book Of Martyrs' and Early Modern Print Culture.
164768: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
158350: KING, A. HAYATT [FOREW.]. - Catalogue of the Music Library, Instruments and other property of Nicolas Selhof / Catalogue d'une très belle bibliotheque de Livres, Curieux & Rares, de politique, de philosophie, d'histoire ... Monsieur Nicolas Selhof
157953: KING, ARTGHUR & A.F. STUART - The House of Warne. One Hundred Years of Publishing.
157179: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880. A Descriptive Bibliography.
140746: KING, CONSTANCE EILEEN - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie.
131800: KING, ROSS - Michelangelo & the Pope's Ceiling.
4073966: KING, URSULA - Christian Mystics. The Spiritual Heart of the Christian Tradition.
103918: KING, EILEEN - Poppen en poppenhuizen.
100837: KING, GREG - The Mad King. A Biography of Ludwig II of Bavaria.
4144014: KING, M. (HEIDEGGER, M.) - Heidegger's Philosophy. A guide to his basic thought.
144176: KING, ROSS - Defiant Spirits. The Modernist Revolution of the Group of Seven.
4143586: KING, W.L. - Buddhism and Christianity. Some Bridges of Understanding.
94194: KINGDON, ROBERT-M. A.O. - Registres de la compagnie des pastuers de Genève, au temps de Calvin. Publiés sous la direction des Archives d'Etat de Genève. Tome II, `1553-1564
152594: KINGERY, W.D. [ED.]. - Ancient Technology to Modern Science.
100749: KINGMA, J. [ED.]. - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van Mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
90374: KINGMA, ELOE - De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
167903: KINGMANS, H. & W. DOLK - Jongbloed in dundruk. Uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Jongbloed bv.
142472: KINGMANS, HUGO & MENNO VAN MEETEREN BROUWER [ILLUSTR.]. - Met van Riebeeck naar de Kaap.
4042542: KINGMANS, H. - Een ruiter in de dom. Pelgrimstochten door Europa.
4075970: KINGS, G. - Christianity Connected. Hindus, Muslims and the World in the Letters of Max Warren and Roger Hooker. (Mission 31)(Diss.)
156841: KINGSFORD, R.J.L. - The Publishers Association 1896-1946. With an Epilogue.
152217: KINGSLEY, CHARLES [W. HEATH ROBINSON - ILLUSTR.]. - The Water Babies.
4136020: KINNEAR, A.I. (NEE, W.) - Against the Tide. Against the Tide. The Story of Watchman Nee.
146356: KINNEAVY, JAMES L. & JOHN E. WARRINER - Elements of Writing. First Course.
103314: KINROSS, LORD - Hagia Sophia.
154549: KINSALLA, SOPHIE [READ BY DIEUWERTJE BLOK] - Shopaholic & Baby. Becky Bloomwood is terug - met een buikje ! [3 CDs].
143622: KINSBERGEN, A. [INTROD.]. - Provinciaal Museum Sterckshof. Legaat Pierre E. Lunden.
154593: KINSELLA, SOPHIE - Ken je me nog (luisterboek op mp3-speler).
105104: KINSERVIK, MATTHEW J. [ED.]. - The Production of a Female Pen. Anna Larpent's Account of the Duchess of Kingston's Bigamy Trial of 1776. A facsimile edition transcribed and with an introduction.
46419: KINZIG, W./VOLP, U./SCHMIDT, J. (HRSG.) - Liturgie und Ritual in der Alten Kirche
142204: KIP, JAAP A. - De tegenstoot. Bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdracht. Grebbenberg 12 en 13 mei 1940.
150164: KIPLING, RUDYARD [GUILLETTE WILLEUMIER - TRANSL.]. - Uit de bergen.
131458: KIRALY, BELA - Hungary in the Late Eighteenth Century. The Decline of Enlightened Despotism.
4021432: KIRBY, J.C. - Ephesians. Baptism and Pentecost. An inquiry into the structure and purpose of the epistle to the Ephesians.
150804: KIRBY, D.P. - The Making of Early England.
4140424: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Editio sexta, aucta et emendata, quam curavit L.Ueding
142691: KIRCHENHEIM, A. VON [ED.]. - Schlaraffia Politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staate,
161884: KIRCHENLEXIKON - Biographisches-Bibliographisches Kirchenlexikon. Register zu Band I - XXVI.
4012856: KIRCHHOFF, H. (HRSG.) - Theologie und Pietismus. Lebensberichte und Aufsätze.
4136143: KIRCHHOFF, K.H. - Die Täufer in Münster 1534/35. Untersuchungen zum Umfang und zur Sozialstruktur der Bewegung. (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung. Band 12)
158239: KIRCHNER, JOACHIM (ED.). - Lexikon des Buchwesens (4 Vols. Compl. = 2 Text & 2 Plate Volumes).
4024236: KIRFEL, W. - Symbolik des Hinduismus und des Jinismus. (Symbolik der Religionen IV)
153577: KIRK, JOHN M. [ED.]. - Corpora Galore. Analyses and Techniques in Describing English.
155142: KIRK, ROBERT - Zombies and Consciousness.
162929: KIRKBY, MICHAEL HASLOCH - The Vikings.
110630: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Oude Idealen in de nieuwe zorgmarkt.
110598: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Hoop als helpende hand. Een medische verkenning met filosofische en pastorale kanttekeningen.
110599: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd ?
151831: KIRKLAND, EDWARD CHASE - Charles Francis Adams, jr., 1835-1915. The Patrician at Bay.
130612: KIRKPATRICK, SIDNEY D. - Lords of Sipan. A Thrue Story of Pre-Inca Tombs, Archaeology and Crime.
103980: KIRMEIER, JOSEF & ALOÏS SCHÜTZ & EVAMARIA BROCKHOFF [EDS.]. - Schreibkunst. Mittelalterliche Buchmalerei aus dem Kloster Seeon.
123509: KIRNER, A. - Lectures du Grand Portail de la Collegiale Saint Thiebaut de Than.
88577: KIRPESTEIN, J.W. - Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw.
47445: KIRSCHBAUM, E. E/A - Lexikon der Christlichen Ikonographie
4065339: KIRSCHENMANN, P.P. - Science, Nature and Ethics. Critical Philosophical Studies.
130051: KIRSTEIN, LINCOLN - The Latin-American Collection of the Museum of Modern Art.
101001: KIRSTEN, HANNA - Korst en Krum.
152296: KISCH, EGON ERWIN - 'Schreib das auf, Kisch !'. Das Kriegstagebuch von Egon Erwin Kisch.
61370: KISH, GEORGE ALEXANDER - The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893
141537: KISHLANSKY, MARK - A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714.
154721: KISSINGER, HENRY - On China.
54134: KIST, N.C. / MOLL, W. - Kerkhistorisch archief (4 delen)
54714: KIST, N.C. - Neêrlands bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
145884: KIST, J.B. [ER AL.]. - Musket, Roer & Pistolet. 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen/Dutch Muskets and Pistols/Niederländische Musketen und Pistolen..
30530: KIST, N.C. - De christelijke kerk op aarde, volgens het Bijbelsch onderwijs en de geschiedenis. Eene door Teyler's Godgeleerd Genootschap bekroonde Prijsverhandeling (2 delen)
93727: KIST, F.W. E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2006-2007
157595: KIST, JOOST - Paradigm Lost ? Publishing in Transition: Emerging Patterns and Evolving Stratagems.
157407: KIST, JOOST - BiblioDynamica. Slaag- en faalkansen bij innovatie van informele systemen, in het bijzonder in het uitgeversbedrijf.
9166: KIST, NICOLAAS CHRISTIAAN - Neerland's Bededagen en Biddagsbrieven. Eerste Deel. Oorsprong, lotgevallen en toestand der Christelijke Biddagsviering, bijzonder in Nederland. WAARBIJ: Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland. Tweede Deel. De Nederlandsche Biddagsbrieven.
150505: KIST, JOHANNES - Fürst- und Erzbistum Bamberg. Leitfaden durch die Geschichte von 1007 bis 1960.
93943: KIST, N.C. - Neêrland's bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
93976: KIST, N.C. / ROYAARDS, H.J. (VERZAMELD DOOR) - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Zevende deel
9568: KIST, NICOLAAS CHRISTIAAN - Neerland's Bededagen en Biddagsbrieven. Eerste Deel. Oorsprong, lotgevallen en toestand der Christelijke Biddagsviering, bijzonder in Nederland. WAARBIJ: Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland. Tweede Deel. De Nederlandsche Biddagsbrieven.
153470: KISTE, JOHN VAN DER - Sons, Servants and Statesmen. The Men in Queen Victoria's Life.
104661: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
103203: KISTEMAKER, RENÉE & NATALJA KOPANEVA & ANNEMIEK OVERBEEK [EDS.]. - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
95074: KISTEMAKER, SIMON J. - New Testament Commentary. Exposition of the Epistle of James and the Epistles of John
4136246: KISTEMAKER, S.J. - The Gospels in Current Study.
123436: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
157501: KISTER, KENNETH F. [JOHN N. BERRY III - FOREW.]. - Eric Moon. The Life and Library Times.
53913: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit Jezus' leven. Christelijk huisboek in tafereelen. Met staalplaten door
53929: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Claudia Procla. Een vrouwenbeeld
53930: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
163755: KITAMORI, TAKEHIKO & HIROYUKI FUJITA & SHINJI HASEBE [EDS.]. - Micro Total Analysis Systems 2006. Proceedings of uTAS 2006 Conference [Volume 2 only]. Tenth International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences November 5-9, 2006. Tokyo, Japan.
110840: KITCHEN, MARTIN - Nazi Germany. A Critical Introduction.
102292: KITCHEN, MARTIN - The Silent Dictatorship. The Politics of the German High Command under Hindenburg and Ludendorff, 1916-1918.
122773: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche Totemdieren en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
94591: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Linden, Kaapse predikant uit de negentiende eeuw
82453: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Lingen, Kaapse predikant uit die negentiende eeu
4137540: KITSON, H. - Jeruzalem. De Verbondsstad.
4142095: KITTEL, G. - Die Oden Salomos überarbeitet oder einheitlich?. Mit 2 Beilagen: I. Bibliographie der Oden Salomos. II. Syrische Konkordanz der Oden Salomos.
4015724: KITTEL (HRSG.) G. - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich.
4136825: KITTEL, R. - Die Psalmen. Übersetzt und erklärt. (KAT XIII)
4004655: KITTEL (ED.) G. - Theological Dictionary of the New Testament. (Complete in 10 volumes). Translated and Edited by G.W.Bromily.
4139758: KITTEL, G. - Die Sprache der Psalmen. Zur Erschliessung der Psalmen im Unterricht.
4072350: KITTELSON, J.M. (CAPITO, W.) - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
152935: KITTO, JOHN - Short Family Walks on the Isle of Man [Sixteen round walks].
92651: KITTO, JOHN - Mannin for me!
93142: KITTON, FEDERIC G. - "Dickens and his illustrators. Cruikshank, Seymour, Buss, ""Phiz,"" cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, maclise, Tenniel, frank Stone, Landseer, Palmer, Topham, Marcus Stone and Luke Fildes. With twenty-two portraits and facsimiles of seventy original drawings now reproduced for the first time"
95461: KIUCHI, N. - The purification offering in the priestly literature. Its meaning and function. Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 56
140331: KJAERSTAD, JAN - Tekens van liefde.
151065: KJELLGREN, ERIC - Oceania: Art of the Pacific Islands in the Metropolitan Museum of Art
121108: KLAASEN, MR. A.W. - Ruimtelijk beleid in theorie en praktijk.
53605: KLAASSEN, G. E.A. - De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Catechisatiemethode voor de oudere catechisanten
156678: KLAASSEN, W.J.M. [ED.]. - Voor u persoonlijk. Brieven van minister van Buitenlandse Zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum [1933-1937].
91771: KLAASSEN, M. - Augustinus Exemplum. Een analyse van het paradigmatische gebruik van Augustinus' Confessiones in de Pneumatologia van John Owen in het licht van beider opvatting van het theologische concept 'bekering' (conversio/conversion).
155733: KLAASSEN, D.B.M. - Cross Sections for Collision-Induced Rotational Transitions of NH3.
95120: KLAASSEN, MAARTEN - In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus. Een onderzoek naar rechtvaardiging en eenheid met Christus bij Maarten Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen. / Righteous in Christ. Reformed perspectives on justification and union with Christ. An examination of justification and union with Christ in Martin Luther, Phillip Melanchthon, John Calvin and John Owen (with a summary in English)
4046868: KLAASSENS, K.H.W. - De Vijftigdagentijd. De bijbelse gegevens, de uitwerking in de vroege kerk en de hedendaagse liturgische vernieuwing.
150232: KLAAUW, DR. C.A. VAN DER - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
161953: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band V: Nachdichtungen und Übersetzungen. Erster Teil: Nachdichtungen aus dem Chinesischen, Japanischen und Persischen.
161952: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Zweiter Teil: Einakter, Szenen und Fragmente.
160872: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Erster Teil: Dramen.
160871: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band II: Erzählungen. Erster Teil.
160870: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band I: Lyrik. Zweiter Teil.
100481: KLABUNDE, ANJA - Magda Goebbels.
164378: KLADDER, JAN DE - Het A.B.C. van Jan de Kladder.
162241: KLAGES, WOLFGANG - Staat auf Sparkurs. Die erfolgreiche Sanierung des US-Haushalts [1981-1997].
150959: KLAGES, LUDWIG [DR. H. DULFER - ED.]. - Handschrift en Karakter. Voor ons taalgebied, in overleg met de auteur bewerkt door Dr. H. Dulfer.
4137506: KLAIBER, W. (HRSG.) - Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderts. Ein Werkzeichnis.
100732: KLAMKIN, MARIAN [CHARLES KLAMKIN - PHOTOGR.]. - The Collector`s Book of Wedgwood.
4026057: KLAP, P.A. (AGOBARD VAN LYON) - Agobard van Lyon. (779-840)
104806: KLAPHECK, RICHARD - Die Baukunst am Nieder-Rhein [2 Vols.in 1].
141988: KLAPPENBACH, RUTH & WOLFGANG STEINITZ [EDS.]. - Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache [6 Vols. Compl.]..
60356: KLAPPERT. B. - Die Auferweckung des Gekreuzigten (Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart)
60357: KLAPWIJK. C. - Sociaal masochisme en christelijk ethos (Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom)
30914: KLAPWIJK, CORNELIS - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom
60358: KLAPWIJK. J. - Tussen historisme en relativisme
162966: KLAPWIJK, DR. JACOB - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
30463: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie
131777: KLASENS, DR. A. - Egyptologie avant la lettre. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 19 mei 1961.
140257: KLASHORST, G.O. VAN DE & H.W. BLOM & E.O.G. HAITSMA MULIER [EDS.]. - Bibliography of Dutch Seventeenth Century Political Thought. An Innotated Inventory, 1581-1710.
152786: KLASS, MORTON - East Indians in Trinidad. A Study in Cultural Persistence.
145970: KLASSEN, PETER JAMES - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
4136144: KLASSEN, P.P. - Kaputi Mennonita. Eine friedliche Begegnung im Chacokrieg. Kurzberichte aus 40 Jahrgänge des Mennoblattes.
4141788: KLASSEN, P.J. - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
103096: KLATTER, DRS. J. [ED.]. - Amoreuse liedekens.
30859: KLAUCK, HANS-JOSEF - Herrenmahl und Hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief
91582: KLAUS, BERG A.O. - Legalisierter Raub. Der Fiskus und die Ausplünderung der Juden in Hessen 1933-1945.
166356: KLAUS, DR. SIEGFRIED & PROF. DR. HANS-HEINER BERGMANN [EDS. - ET AL.]. - Die Auerhühner. Tetrao urogallus und Tetrao urogalloides.
144977: KLAUS, GEORG. - Einführung in die formale Logik.
4043605: KLAUS, G. & BUHR, M. (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch.
53972: KLAUSBERG, AMALIA VON - Strijd baart vrede. Een verhaal (Deel 2)
163470: KLAUSEN, JYTTE - The Islamic Challenge. Politics and religion in Western Europa.
110792: KLAUSER, RENATE & OTTO MEYER [EDS.]. - Clavis Mediaevalis. Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung.
4075011: KLAUSER, TH. - Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroekult und spätjüdische Heiligenverehrung. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, hresfeier 1960)
4043611: KLAUTKE, J.B. - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18.Jahrhundert). (Diss.)
144352: KLAUTZ, J.P. [JAN DE HARTOG - AFTERW.]. - In de ban van mijn schaduw.
143268: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen / Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-6.
131574: KLAVEREN PZ., G. VAN - Bescheiden betreffende een verdwenen Nederlandsche nijverheid: De Vingerhoed-industrie.
4138471: KLEBER, K.H. & PIEGSA, J. (HRSG.) - Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer Gnadenmoral.
157920: KLEBS, ARNOLD G. - Incunabula Scientifica et Medica.
53562: KLEE, PAUL - Paul Klee. Leben und Werk. Herausgegeben von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern und dem Museum of Modern Art, New York
85344: KLEEF, B.A. VAN - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
165978: KLEEF, BAS VAN - Het ideale autoland. Waarom Nederland in de file staat.
162244: KLEEMANN, EIKE & FRANK HEBECKER & HARALD NEYMANNS & MARKUS STAUFF [EDS.]. - Neue Medienumwelten. Zwischen Regulierungsprozessen und alltäglicher Aneignung.
155069: KLEEREBEZEM, HELMIG - 25 jaar techniekmuseum Heim. Industrieel erfgoed in een oude centrale.
156863: KLEERKOOPER, M.M. & W.P. VAN STOCKUM JR. - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biografische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Eerste Gedeelte.
153430: KLEIBRINK, HERMAN & RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [2 Vols.].
141708: KLEIBRINK, HERMAN & RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [3 Vols. Compl.].
102507: KLEIHUES, JOSEF PAUL & CHRISTINA RATHGEBER [EDS.]. - Berlin - New York. Like and Unlike. Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present.
102508: KLEIHUES, JOSEF P. & HEINRICH KLOTZ [EDS.]. - Internationale Bauausstellung Berlin 1987. Beispiele einer neuen Architektur.
94681: KLEIJ, W.D. VAN DER - Willem Hendrik Zwart. 'Een kloecken meester van het orgelspel'. Interviews J. van 't Hul
156553: KLEIJER, EVERT - Instrumenten van de architectuur. De compositie van gebouwen.
53125: KLEIJN, KOEN E.A. - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur
55651: KLEIJN, PLEUN - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda en enige overdenkingen over Romeinen 7
55403: KLEIJN, PL. - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk. Voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda. Met eenige overdenkingen over Rom. 7
30021: KLEIJNTJENS, J. / HUIJBERS, H.F.M. (UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN) - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Boergondische Monarchie
4032720: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
4137513: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
150273: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
60359: KLEIN KRANENBRUG. E.S. - Trialoog (De derde in het pastorale gesprek)
84960: KLEIN, A.F.J. E.A. - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. CGO 242
92211: KLEIN, FRANZ-NORBERT - Die Lichtterminologie bei Philon von Alexandrien und in den hermetischen Schriften. Untersuchungen zur Struktur der Religiösen sprache der hellenistischen Mystik
4012865: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum?. Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. (Diss.)
4012863: KLEIN, J. - Skandalon. Um das Wesen des Katholizismus.
53152: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
142520: KLEIN, M. & M. VISSCHER - Handboek verzorgd Nederlands. Spellingsregels - schrijfadviezen.
110889: KLEIN WASSINK, DR. B. - Credo quia absurdum ? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
145569: KLEIN, ERDMUTE [ED.]. - De kunst van leven.
30448: KLEIN, M. / VISSCHER, M. - Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels, Schrijfadviezen
61344: KLEIN GOLDEWIJK, B.M.J. - Praktijk of Principe. Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid
165355: KLEIN, DR. P.W. - De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.
4138433: KLEIN, K.H. - Positivism and Christianity. A Study of Theism and Verifiability.
95132: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
160325: KLEIN, JOAN LARSEN [ED.]. - Daughters, Wives & Widows. Writings by Men about Women and Marriage in England, 1500-1640.
166825: KLEIN, J.W.E. - Geen vrouwen ofte kinderen, maer alleenlijk eerbare luijden. 400 jaar Goudse Librije 1594-1994.
163973: KLEIN, ADALBERT - Fayencen Europas.
163651: KLEIN, CAROLE - Aline. The first biography of Aline Bernstein, famed stage designer and mistress of Thomas Wolfe.
155774: KLEIN-DOUWEL, ROBERT - Laser Diagnostics in a Diamond Growing Flame.
150274: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
90981: KLEIN, MANFRED A.O. - Type & Typographers
143188: KLEIN, DR. WALTER - Der Vertrag von Bjoerkoe. Wilhelm II., Bülow und Holstein im Kampf gegen die Isolierung Deutschlands.
140698: KLEIN, H. ARTHUR - Graphic Worlds of Peter Brueghel the Elder.
131397: KLEIN, M. & LOUIS COUPERUS - Couperus in Nijmegen. & Arnaldo en Candido.
130851: KLEIN, M.O.L. - Statusonderscheidingen. Wijzen waarop sociale niveauverschillen worden vastgesteld.
4136668: KLEIN, E.F. - (4 Bücher). Märtyrer-Akten. 1920, 168 S. - Blutzeugen der ersten Christen. 1938, 184 S. - Der Heldengang der ersten Christen. 1933, 106 S. - Gewaltmenschen in Jesu Umwelt. 1925, 294 S.
4136754: KLEIN, P.W. & KLEIN-MEIJER, A.V. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
144250: KLEIN, GEORGES [ED. - ET AL.]. JEAN FAVIERE [FOREW.]. - Faïences populaires Lorraines en usage en Alsace. Sarreguemines - Saint Clément - Niderviller - Lunéville - Sierck.
4017998: KLEIN, JOH. - Geschichte der deutschen Lyrik. Von Luther bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges.
4041187: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
4137572: KLEIN, C. - Theologie und Anti-Judaismus. Eine Studie zur deutschen theologischen Literatur der Gegenwart.
4142650: KLEIN, E. (SAMENST.) - De kunst van dromen. Met bijdragen van Erich Fromm, P.Garfield, M.Jouvet, C.G.Jung e.a.
4016121: KLEIN, E.F. - Zeitbilder aus der Kirchengeschichte. für die christliche Gemeinde.
4067497: KLEIN WASSINK, B. EN ONSTENK, A.J. (BATHMEN) - De Kerk van Bathmen en haar muurschilderingen.
101369: KLEINER, ART - Wie Is nu eigenlijk de baas. Macht en politiek in organisaties.
150153: KLEINHOLZ, HERMANN & WOLFGANG PETRI - Sitzungsberichte der Convente der reformierten Weseler Classis 1611-1662.
167054: KLEINLUGTENBELT, DICK - Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander.
143592: KLEINSCHMIDT, HARALD - Charles V. The World Emperor.
131604: KLEINSORGE, H. & G. KLUMBIES - Technik der Relaxation. Selbstentspannung [Buch & Schallplatte]
142692: KLEINWÄCHTER, DR. FRIEDRICH - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
4143052: KLEINZ, J.P. - Profiles in Faith. Following the Commandment of Christ.
143972: KLEIS, GERRIT - De rozenteelt in Nederland. Geschiedenis, literatuur en documenten.
81431: KLEISEN, L. E.A. - De wederkomst van Christus, heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
155275: KLEITERP, MARLIES (ED. ET AL.) - Istanbul. De Stad en de Sultan.
144922: KLEIVAN, L & B. SONNE - Eskimos, Greenland and Canada.
166952: KLEMANN, PROF. DR. H.A.M. & PROF. DR. C.W.A.M. VAN PARIDON - In voor- en tegenspoed. Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen.
155095: KLEMANNM PROF. DR. H.A.M. & PROF. DR. C.W.A.M. VAN PARIDON - In voor- en tegenspoed. Verleden , heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen.
4276085: KLEMENZ, B. - Klosterkiche Fürstenfeld. Zwischen Zeit und Ewigkeit. Mit einem Beitrag von Th.Bachmair. Fotografien von R.von Götz und W.Chr.von der Mülbe.
143850: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Frege.
102293: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Wittgenstein.
105324: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1950 & Dagboek 1951-1959 [2 Vols. in Slipcase].
151845: KLEMPERER, KLEMENS VON - Ignaz Seipel. Christian Statesman in a Time of Crisis.
142880: KLEMPERER, VICTOR - I Will Bear Witness. A Diary of the Nazi Years 1942-1945.
157030: KLEMPERT, GABRIELE - Die Welt des Schönen. Eine hundertjährige Verlagsgeschichte in Deutschland: Die Blauen Bücher: 1902-2002.
47572: KLENGEL, HORST/SUNDERMANN, WERNER (HRSG.) - Agypten Vorderasien Turfan. Probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften. Tagung in Berlin, Mai 1987. Mit 27 Abbildungen auf 24 Tafeln (Schriften sur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Volume 23)
53656: KLENGEL, HORST - Geschichte und Kultur Altsyriens
121395: KLEP, PAUL M.M. - Tweeduizend jaar Nijmegen. Een stadshistorische beschouwing over religie en economie.
160029: KLEP, PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900.
146445: KLEP, P.M.M. [ET AL.]. - Wonen in het verleden. 17e - 20e eeuw. Economie, politiek, volksverhuizing, cultuut en bibliografie.
145376: KLEPPER, JOCHEN - Der Vater. Roman des Soldatenkönigs.
131629: KLERCK, TH.P.E. DE & O.CHR. MELLEMA [EDS.] - Boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven door de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan [1842-1967]
60360: KLERK. B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme
145870: KLERK, A. DE & L.H. KLAASSEN - De verwarming van de volkswoning. Economiosche en sociologische aspecten.
4012866: KLERK, B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme. (Diss.)
4141152: KLERK, J. DE (JÜNGEL, E.) - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van E.Jüngel. (Diss.)
102127: KLERK, A.P. DE & H. SCHMAL & T. STOL & A.J. THURKOW [EDS.]. - Historische geografie in meervoud. Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof. dr. N.W. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de historische geografie en de geschiedenis der geografische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
4067013: KLERK, G. DE - De Petruskerk te Woerden. Geschiedenis en restauratie.
104915: KLESSE, BRIGITTE & GISELA REINEKING-VON BOCK - Glas.
4050989: KLESSE, MAX - Vom Alten zum Neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus.
102452: KLESSMANN, ECKART - Die Welt der Romantik.
105141: KLESSMANN, RÜDIGER [ED.]. - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts.
122609: KLEUKENS, CHRISTIAN HEINRICH [ED.]. - Ein kurzweilig Lesen vom Till Ulenspiegel.
153313: KLEUTERS, JOOST & ERIKA POETTGENS [EDS.]. - Duitsland in beweging. Visiesop een nieuw tijdperk.
4017436: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël... Wat nu?.
4072387: KLEVER, W.N.A. - Poortmans repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel III. 1958-1967.
143687: KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
123387: KLEY, IR. J. VAN DER - Vaarwegen in Nederland. Een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen.
4134327: KLEYER, H. - Enquete Pasen 1972. Verslag van een schriftelijk opinie-onderzoek gehouden onder studenten van de Faculteit der Godgeleerdheid aan de RU te Utrecht. Rapport en Bijlagen.
103886: KLEYKAMP, A.J. - Chineesch aardewerk en porcelein. Vanaf zijn oorsprong tot aan zijn verval.
151141: KLEYN, ONNO - Kasteel Engelenburg in de vier seizoenen. .
85955: KLEYN, H.G. - De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd
30245: KLEYN, H.G. - Algemeene Kerk en Plaatselijke Genade. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen
154228: KLEYN, J. DE - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
145979: KLEYN, J. DE - Pot-sierlijk versierd volksaardewerk.
150143: KLIEN, ADOLF & JUSTUS BOCKEMÜHL [EDS.]. - 1770-1815. Weltgeschichte am Rhein erlebt. Erinnerungen des Rheinländers Christoph Wilhelm Henrich Sethe aus der Zeit des europäischen Umbruchs.
103919: KLIEN, ERDMUTE [TEXT] & ANNELIES RIGTER [PHOTOGR.]. - Schrijvers & hun huizen.
95610: KLIJN, A. FREDERIK J. - Der Lateinische Tekst der Apokalypse des Esra
30754: KLIJN, A.F.J. / REININK, G.J. - Patristic evidence for Jewish-Christian sects
166639: KLIJN, ALBERT [ED.]. - Sharia[&]rechtspraak: rechtsontwikkeling in de moslimwereld & Nederland.
30746: KLIJN, A.F.J. - Jewish-Christian Gospel Tradition
30967: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament
167821: KLIJN, A. & C. KOZIJN & G. PAULIDES - De civiele procedure bij de kantonrechter. Evaluatie van een vernieuwing
90683: KLIJN, JAN W. - Voor anker. Familiekroniek 1940-2014.
145463: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
4027854: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. Door K.A.Deurloo, C.J.den Heyer, H.N.Ridderbos, R.Zuurmond e.a.
46775: KLIJN, A.F.J. - De Brief van Paulus aan de Filippenzen (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
46785: KLIJN, A.F.J. - De Brief van Jakobus (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
4142182: KLIJN (RED.) A.F.J. - Apokriefen van het Nieuwe Testament I. Vertaald, ingeleid en toegelicht onder eindred. van A.F.J.Klijn.
130920: KLIJNSMA, A.E. - Lemsterlan. In Kuijerke troch it forline.
4050457: KLIJSEN, S. - Paradijs, zondeval, redding.
132107: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS & MARIËLLE LENDERS & OLF PRAAMSTRA - EDS.] - Studentenschetsen. Studie-uitgave [2 Volumes - Complete Set]
103459: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS & MARIËLLE LENDERS & OLF PRAAMSTRA - EDS.]. - Studentenschetsen. Studie-uitgave. Deel 1: Teksten [only].
141694: KLIMT, DR. A. - Genossenschaftswesen und soziale Fürsorge in de Tschechoslovakei.
143542: KLINDT-JENSEN, OLE - Denmark before the Vikings.
165769: KLINE, DANIEL T. [ED.]. - The Medieval British Literature Handbook.
95756: KLINE, MICHAEL B. - Études Rabelaisiennes. Tome IV (Volume 4). Rabelais and the age of printing. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, LX)
4070048: KLINE, G.L. (ED.) (WHITEHEAD, A.N.) - Essays on his Philosophy.
4001332: KLINK, J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke letterkunde. (Diss.)
93641: KLINK, H. - Tekst en uitleg. Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie naar Mattheüs
89294: KLINK, H. - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie.
60361: KLINK. J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde
93438: KLINK, HUBRECHT - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie. Willem of Orange: Revolt, Politics and Religion 1559-1568. A thematic biografie (with a summary in English)
110794: KLINK, AMYR - Alleen op zee.
131242: KLINK, ED VAN - Aspects of productivity of traditional managed Barotse cattle in the Western Province of Zambia.
4133913: KLINK, J.L. - Het Huis van Licht. Bijbels levensboek voor jonge kinderen.
154327: KLINKEN, DRS. G.J. VAN & MR. J.H. DE VEY MESTDAGH - De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
4034365: KLINKEN, L.VAN - Wijsgerige achtergronden. van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. (Diss.)
4137651: KLINKEN, G.VAN, RAVENSBERGEN,C. & STAALDUINE, T. (RED.) (GELDEREN, J.VAN) - Jakob ging zijns weegs. Opstellen voor Jaap van Gelderen uit het archief van de Theologische Universiteit Kampen.
103492: KLINKENBERG, EMANUEL S. - Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300.
87867: KLINKENBERG, J.A. - Houd wat gij hebt. Schets van het vijfentwintigjarig bestaan van de Zondagsscholen der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente. 1873 - 21 September - 1898
166631: KLINKERS, LEO - Vakvereisten voor Politiek en Beleid. Geboden en verboden in alfabetische volgorde.
90371: KLINKERT, W. / HOOF, J.P.C.M. VAN - Breda als militaire stad
89780: KLINKERT, W. - 100 jaar cadettencorps 1898-1998.
132077: KLINKERT, DR. W. & DRS. J.P.C.M. VAN HOOF - Breda als militaire stad.
154648: KLINKOWITZ, JEROME - Listen Gerry Mulligan. An Aural Narrative in Jazz.
4071011: KLÖCKER, M. & TWORUSCHKA, M. (RED.) - Vrouwen in de religies.
103549: KLOEK, J.J. & W.W. MIJNHARDT [EDS.]. - De productie, distributie en consumptie van cultuur.
60363: KLOEK. F. - De pauselijke banvloek (Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek)
121228: KLOEK, ELS & CATHERINE PETERS SENGERS & ESTHER TOBÉ [EDS.]. - Vrouwen en Kunst in de Republiek. Een overzicht.
121136: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
121221: KLOEK, ELS & LEEN DORSMAN [EDS.]. - Nationale Identiteit en Historisch Besef in Nederland.
165196: KLOEK, WOUTER - Jan Steen [1626-1679].
152871: KLOEKE, G.G. - "De beleefde Friese aanspraak met ""jou "". Een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands."
152865: KLOEKE, DR. G.G. - Reflexen van Hollandsche expansie in de huidige Nederlandsche dialekten.
100733: KLOEKE, DR. G.G. - Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia [In Franse en Vlaamse taal]. In 1549 te Antwerpen verschenen. Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
87945: KLOEKE, G.G. - De Hollandsche Expansie, in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener historisch-dialect-geographische synthese. Met een kaart.
152872: KLOEKE, DR. G.G. - "Een oud sjibboleth: de gewestelijke uitspraak van ""heeft""."
144224: KLOEKE, PROF. DR. G.G. - Verzamelde opstellen. Als feestgave aan de schrijver aangeboden bij zijn 65ste verjaardag.
103486: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
156042: KLOEKE, DR. G.G. - Het taallandschap van onze Noordoostelijke provinciën
144399: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
167782: KLOET, JEROEN DE - Red Sonic Trajectories. Popular Music and Youth in Urban China.
100352: KLOK, DRS. R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland.
152170: KLOK, DR. PIETER A.A. - De Firma Johannes Ochtman [1816-1947] op de Appelmarkt D 360/362 in Zierikzee.
141818: KLOK, DRS. R.H.J. & F. BENDERS - Reisboek voor Romeins Nederland en België.
141052: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, Geschiedenis en Vrijheidsoorlogen.
164807: KLOK, PIETER A.A. - De geschiedenis van de Firma Johannes Ochtman [1816-1947] op de Appelmarkt D 360 / 361 in Zierikzee.
145562: KLOKKE, MARIJKE J. & KAREL R. VAN KOOIJ [EDS.]. - Fruits of Inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis. Retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday.
145561: KLOKKE, MARIJKE J. & KAREL R. VAN KOOIJ [EDS.]. - Fruits of Inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis. Retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday.
4141523: KLOMBERG, TH. - Meer dan een kus. Op weg met het volk van Sandino.
153808: KLOMP, ANK - Politics on Bonaire. An Anthropological Study.
155862: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
155861: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
110248: KLOMPEN, WILMA - Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld 1794-1814.
4072178: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme. (Diss.)
55705: KLÖNNE, B.H. - Amstelodamensia
83292: KLOOS, WERNER E.A. - Bremer Lexikon, Ein Schlüssel zu Bremen
166050: KLOOS, DR. P. - Filosofie van de antropologie.
150874: KLOOS, MAARTEN & JAN VERSNEL [PHOTOGR.]. - Alexander Bodon architect.
153753: KLOOSTER, VINCENT A.J. & DIRK H.A. KOLFF [INTROD. & EDS.]. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835).
91331: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland
53585: KLOOSTER, RIENK - Groninger Godgeleerdheid in friesland 1830-1872
4024893: KLOOSTER F.H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict. (Diss.)
102453: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
158373: KLOOSTERBOER, D. W. [DR. M. DE JONG - FOREW.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
92683: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw
101279: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp [Oudshoorn], tot in den aanvang der twintigste eeuw.
101472: KLOOT MEIJBURG, H. VAN DER - Bouwkunst in de stad en op het land.
61204: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
110584: KLOP, KEES [ED.]. - Verbeelding van de macht. Ethiek en esthetiek in architectuur, ornamentiek en kunst in overheidsgebouwen.
61363: KLOP, C.J. - De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden
30867: KLOPPENBORG VERBIN, JOHN S. - Excavating Q. The History and Setting of the Sayings Gospel
54530: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van indische planten, vruchten, enz.
90448: KLOPPENBURG, JACK RALPH - Dirst the seed. The political economy of plant biotechnology, 1492-2000.
161671: KLOPPENBURG, DRS W. CHR.M. - De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart Deel 1.
54532: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.
85564: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderlad aan Neêrlands volk verhaald. (8 delen)
88925: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het Kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. Beschreven voor het Nederlandsche Volk.
94758: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderland aan Neèrlands volk verhaald (8 delen)
142483: KLOSS, ERICH [ED.]. - Richard Wagner in seinen Briefen.
102056: KLOSS, HEINZ - Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert. Die Sprachgemeinschaften zwischen Recht und Gewalt.
130573: KLOSSE, S. [ED. - ET AL.] - Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines.
130087: KLOSTERMANN, JOSEF & STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [2 Vols. Compl.]
4001336: KLOSTERMANN, E. - Späte Vergeltung. Aus der Geschichte der Theodicee.
131237: KLOSTERMANN, JOSEF & STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [Vol. 1.only]
4136667: KLOSTERMANN, E. & SEEBERG, E. (KATHARINA VON ALEXANDRIEN) - Die Apologie der Heiligen Katharina.
4138546: KLOSTERMANN, A. - Der Pentateuch. Beiträge zu einem Verständnis und seiner Entstehungsgeschichte. Neue Folge.
130487: KLÖTERS, JACQUES - My Bonnie is over the ocean. Liedjes van club, kerk en kamp.
130489: KLÖTERS, JACQUES - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
131462: KLOTZ, HEINRICH & MARTIN WARNKE [EDS.] - Geschichte der deutschen Kunst 600 - 2000 [3 Vols. in Slipcase]
157478: KLOTZBÜCHER, ALOIS [ED.]. - Von Büchern und Bibliotheken in Dortmund. Beiträge zur Bibliotheksgeschichte einer Industriestadt. Zum 75jährigen Bestehen Stadt- und Landesbibliothek Dortmund.
4053062: KLOUWEN, W. - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K.Barth und G.W.F.Hegel. (Diss.)
84373: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleisch zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel
54811: KLOUWEN, WOUTER E.A. - Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige
154680: KLÖWER, TÖM - Trommels & Klankinstrumenten.
165135: KLÜCK, BART & AGNES HEMMES & RENÉ DE KAM [EDS.]. - Het Utrechtse antwoord. De Bastions van Karel V.
131315: KLUCKERT, EHRENFRIED [ROLF TOMAN - ED.] MARKUS BASSLER & ACHIM BEDNOTS [PHOTOGR.] - Europese tuinkunst van de oudheid tot heden.
54677: KLUCKHOHN, PAUL - Das Ideengut der deutschen Romantik
140739: KLUGE-PINSKER, ANTJE - Schachspiel und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit.
156201: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache.
100864: KLUGE, REINHOLD [ED.]. - Lancelot. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147 [3 Vols.]..
4136482: KLUGE, GUSTAV - Nach der Schrift. Hrsg. von der Stiftung Bibel und Kultur.
141407: KLUGER, RICHARD - The Paper. The Life and Death of the New York Herald Tribune.
165150: KLUGKIST, ALEX C. & JACOB VAN SLUIS [EDS]. - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
8989: KLUGKIST, CONRADUS - Godts Beloften, Hem tot heerlykheit door ons, Ja ende Amen in Jezus Christus. Vertoont in Feest Kerkredenen over des Heilants Geboorte te Bethlehem met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders Zendinge des Heiligen Geest. Met nog vier Kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigt hebben. Te gemeinen dienste en nutte uitgegeven. Twede Druk, van veel druk-fauten verbeterd.
93535: KLUGMAN, RABBI ELIYAHY MEIR - Rabbi Samson Raphael Hirsch. Architect of Torah Judaism for the Modern World
141235: KLUIN, R. - Overeenkomsten tussen overheden : de politieke betekenis van overeenkomsten als vorm van complementair bestuur
4138454: KLUIN, H. (RED.) - De vriend des huizes. Jaargang 49, 53 en 54. Maandelijks verschijnend famielieblad voor het christelijk huisgezin.
93910: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantisme Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
94533: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
4000413: KLUIT, M.E. - Nader over het Réveil. Vijf schetsen.
140329: KLUKHUHN, ANDRÉ & TOEF JAEGER [EDS.]. - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: hans Achterhuis, Frans Boenders, Jan Bor, Dásanne van Brederode, M. Februari, Arnold Heumakers, André Klukhuhn, Rudy Kousbroek, Geerten meijsing en Willem van Reijen.
153725: KLULHUHN, ANDRÉ & TOEF JAEGER [EDS.]. - Schrijvende denkers.
152199: KLUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid.
156784: KLUNCKER, KARLHAUS [ED.]. - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
154183: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
4138611: KLUNDER, N. - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
121505: KLUTZ, KARL - Der Einfluss Rudolfs von Habsburg aud die Vergebung geistlicher Stellen in Deutschland.
90218: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
156615: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten 1890-1940.
103379: KLÜVER, BILLY & JULIE MARTIN - Ki Ki's Paris. Künstler und Liebhaber 1900-1930.
167254: KLUWER, AE.E. [ET AL.]. - Liber amicorum J.J.C. Alberdingk Thijm. Een open boekje - een open doekje. Aangeboden aan Joop Alberdingk Thijm bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wolters Kluwer op 31 augustus 1989.
167028: KLUWER, ANKE [ET AL.]. - Liber Amicorum voor Paul Kluwer.
151322: KLUYVER, IR. P. - Nieuwe steden. Een verkenning van verstedelijkingsprocessen.
131360: KLYUCHEVSKY, VASILI - The Rise of the Romanovs.
95733: KMOSKO, MICHAEL / GRAFFIN, R. - Patrologia Syriaca complectens opera omnia SS. Paatrum, doctorum scriptorumque catholicorum. Yuibus accedunst aliorum acatholicorum auctorum scripta quae ad res ecclesiasticas pertinent quotquot syriace supersunt secundum codices praesertim londinenses, parsienses, vaticanos accurante R. Graffin. Pars Prima, Tomus Tertius
89340: KNAAP, J.P.H. VAN DER - "De banken zijn hard... Honderd jaar ""op G.G."" in Hoorn en omstreken."
164580: KNAAP, GERRIT - Kruidnagelen en christenen. De Verenige Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696.
4138602: KNAAP, E.V.D. - De verbeelding van nacht en nevel. Nuit et Brouillard in Nederland en Duitsland.
92063: KNAP, J.J. - Vier leerredenen van J.J. Knap. Jezus vraagt het hart, leerrede over Spreuk. XXIII: 26a / 's Heeren roepstem tot de gebondenen der hoop. Leerrede over Zachar. IX: 12 / Wat deed en is de Heere Jezus voor de zijnen? Leerrede over Johannes X: II. / Iets over de bekeering en den toestand des onbekeerden zondaars. (4 werken in 1 band)
30051: KNAP, J.J. / PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. - Practikale beschouwing van de lijdensgeschiedenis onzes Heeren Jezus Christus (Eerste Deel)
91465: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Tiende jaargang, 1924-1925.
91466: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Negende jaargang, 1923-1924.
83494: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk (Vijfde Jaargang 1919-1920
122068: KNAPOWSKI, ROCH - Der Staatshaushalt der römischen Republik.
53108: KNAPP, RONALD G. - Things Chinese. Antiques - Crafts - Collectibles
152289: KNAPP, GERHARD P. & GERD LABROISSE & ANTHONYA VISSER [EDS.]. - 1945-1995. Fünfzig Jahre deutschsprachige Literatur in Aspekten.
155636: KNAPP, OSWALD G. [ED.]. - The Intimate Letters of Piozzi and Pennington.
151240: KNAPP, WERNER - Die Industriestadt. Bergstadt Kladno in Böhmen [Architektur Wettbewerbe].
83940: KNAPP, W.H.C. - A.S.F. Korrels der A.S.F.-V.C.F.
146194: KNAPP, DR. IR. W.H.C. - Antarctica, de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
4276082: KNAPP, U. (HRSG.) - Der Hildesheimer Dom. Zerstörung und Wiederaufbau. (Kataloge des Dom-Museums Hildesheim Band 2)
47504: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk gedurende de 18e en 19e eeuw
92499: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden
93324: KNAPPERT, L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
145397: KNAPPERT, JAN - Namibia, Land and Peoples - myths and Fables.
93802: KNAPPERT, L. - Godsdienstig Nederland
93790: KNAPPERT, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandse stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Met bijlage, kaart en platen
87824: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
145403: KNAPPERT, JAN - Myths and Legends of Botswana, Lesotho and Swaziland.
94732: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
94730: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw
93325: KNAPPERT, L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek
93876: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw
123295: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin. Historische Fahrten mit Luftschiffen 1908 - 1939.
90320: KNECHT, R.J. - Francis I
142753: KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE - Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland 1840-1914.
144387: KNECHT-VAN EECKELEN, A. DE & G. VANPAEMEL [ED.]. - Met zicht op zee. Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800.
154532: KNECHT, ROBERT J. - The French Renaissance Court 1843-1589.
145314: KNECHT-VAN EECKELEN, A. DE [ET AL.]. - Techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
4054911: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw.
165800: KNEEPKENS, MANUEL - De Lustgouverneur.
4133740: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. (Compleet in 4 dln.). Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. (Diss.)
92033: KNEPPELHOUT, JOHANNES - In den vreemde. Reisverhaal
94449: KNEPPER, JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke
93812: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé
82472: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge, avec un résumé
52464: KNETSCH, F.R.J. - Guillaume Groen van Prinsterer. La Prusse et les Pays-Bas. L'Empire prussien et l'Apocalypse
61443: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge
154762: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4133547: KNEVEL, A. - Is het waar?.
4134486: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
4135980: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4012867: KNEVELS, W. - Die Wirklichkeit Gottes. Ein Weg zur Ueberwindung der Orthodoxie und des Existentialismus.
30729: KNIBB, MICHAEL A. - Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Traditions
95612: KNIBB, MICHAEL A. - The Qumram Community (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 2)
9085: KNIBBE, DAVID - De Leere der Gereformeerde Kerk, Volgens de order van de Heydelbergse Katechismus Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheid toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende Tafel verrijkt. Als meede Een kort Onderwys, om een Predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den Sevenden Druk.
153848: KNIBBE, HESTER - Tussen gebaren en woorden. Gedichten.
10084: KNIBBE, DAVID - De Leere der Gereformeerde Kerk, Volgens de order van de Heydelbergse Katechismus verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende Tafel verrijkt. Als meede Een kort Onderwys, om een Predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den Sesden Druk.
2227300582: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Mengelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schriften, of soo genaamde Hebreen.
156299: KNICKERBOCKER, H.R. - Rote Wirtschaft und weisser Wohlstand.
160988: KNIEPF, ALBERT - Theorie der Geisteswerthe.
152638: KNIGHT, CHRISTOPHER & ALAN BUTLER - Het mysterie van de maan.
145370: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The Genesis of a Fragmented Nationalism.
4011442: KNIGHT, G.W. - The Faithfull Sayings in the Pastoral Letters. (Diss.)
145037: KNIGHT, ALANNA [INTROD. & ED.]. - Robert Louis Stevenson in the South Seas. An Intimate Photographic Record.
145751: KNIGHT, ALAN - Mexico. The Colonial Era.
4137906: KNIGHT, D.A. & TUCKER, G.M. (ED.) - The Hebrew Bible and its Modern Interpreters.
4141862: KNIGHT, G.A.F. - A Christian Theology of the Old Testament.
4138547: KNIGHT, D.A. - Tradition and Theology in the Old Testament. With contributions by W.Harrelson, H.Ringgren, R.Smend, a.o.
146402: KNIGHTLEY, PHILIP & CAROL KENNEDY - An Affair of State. The Profumo Case and the Framing of Stephen Ward.
142013: KNIGHTLY, CHARLES & PETER CHÈZE-BROWN [PHOTOGR] - Strongholds of the Realm. Defences in Britain from Prehistory to the twentieth Century.
4069867: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
131674: KNIJFF, MR. C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen. De mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
4006458: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
4043609: N.N. (KNIJFF, H.W. DE) - Solidair en solide. In gesprek met H.W.de Knijff. Liber amicorum onder red. van E.Dekker e.a.
84752: KNIJFF, H.W. DE - Woorden tegen willekeur, verzamelde opstellen
46860: KNIJFF, H.W. DE/DEKKER, E./BATENBURG, M.C./STEENKS, D.H.J. - Solidair en Solide. In gesprek met H.W. de Knijff. Liber amicorum ter gelegenheid van het emiritaat van prof. dr. H.W. de Knijff hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
152338: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
102057: KNIPPENBERG, LUUK & KEES NAUTA & HANS HORSTEN [EDS.]. - Een kwestie van smaak. Duurzame consumptie in Brabant. Themaboek Telos 2004.
167564: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven & Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. [Volume 1 & 2 = Compl. Set].
161499: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. Deel 2 [only].
145862: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
4067585: KNIPPENBERG, M.V. - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat. (Diss.)
4142698: KNIPPENBERG, W.H.TH. - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. (Middeleeuwse bedevaarten en Pelgrimstochten)
155779: KNIPPERS, WALTER - Raman Spectroscopy Especially of High Vibrational States.
53951: KNIPPING, B. - De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden
94988: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618
84622: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland voor 1618
4138690: KNIPSCHEER, F.S. (LEO, H.) - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
4300626: KNIPSCHEER, F.S. - De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord-Holland, 1572-1608. (zonder titelblad)
122033: KNISPEL, CLAUDIA MARIA - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Leben - seine Zeit.
164617: KNITTEL, JOHN - Via Mala [2 Vols. compl.].
4022333: KNOBEL, A. - Der Prophetismus der Hebräer vollständig dargestellt.
4143084: KNOBLOCH, S. - Praktische Theologie. Ein Lehrbuch für Studium und Pastoral.
103550: KNOERS, A.M.P. - De verveling in de pubertijd.
100572: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden 125 jaar Vereniging voor de Staathuiskunde.
161784: KNOESTER, A. & A.H.E.M. WELLINK [EDS.]. - Tinbergen Lectures on Economic Policy.
110486: KNOKE, KARL HERMANN & H.E. CANNEMAN & K.H. LEHMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
102782: KNOL, MARGRIET - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956.
165148: KNOL, JAN - Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?
153293: KNOLL, JOACHIM H. - Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Zur politischen Geistesgeschichte der letzten hundert Jahre.
141599: KNOLL, PAUL W. - The Rise of the Polish Monarchy. Piast Poland in East Central Europe 1320-1370.
4023476: KNOLLE, TH. (LUTHER, M.) - Luthers Glossen zum Alten Testament. In Auswahl nach der Ordnung seiner Lehre.
152947: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
143578: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
94861: KNOOP, MARJOKE E.A. - Rijk & arm ontmoeten elkaar, bijbelstudies over armoede en onrecht
110693: KNOOP, DOUGLAS & G.P. JONES - De wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselaren.
4051791: KNOOP, H. - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
4068056: KNOOP, H. - Levensbouw. Een woord voor hen, die belijdenis des geloofs afleggen.
156427: KNOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade.
90423: KNOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
152098: KNOOPS, GEERT- JAN ALEXANDER - Het tweede schot. Het ware verhaal over Eric O.
143977: KNOOPS, W.R.H. [ED.]. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
123008: KNOOPS, DRS. W.A. & DRS. F.CH. MEIJER [EDS]. - Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
55696: KNOP, G. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling
130306: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger Dialecten.
95552: KNOPF, D. RUDOLF - Ausgewählte Märtyrerakten
4031662: KNOPF, R. - Das nachapostolinische Zeitalter. Geschichte der christlichen Gemeinden vom Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Hadrians.
156989: KNOPF, ALFRED A. [PAUL A. BENNETT - INTROD.]. - Portrait of a Publisher 1915-1965. Reminiscences and Reflections of Alfred A. Knopf [2 Vols. in Slipcase].
155581: KNOPP, GUIDO [ET AL.]. - Hitler. Een balans.
53516: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
4138615: KNOPP, G. - Hitlers Holocaust. In samenwerking met V.von Bassewitz, Chr.Deick, F.Dreykluft, e.a.
102162: KNOPPERS, DR. BASTIAAN ANTONIE - Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung.
141926: KNORRE, DR. ALEXANDER VON [ED.]. - Unter Holz. Geurt van Dijk - Minka Hauschild - Markus Mussinghoff - Anja Wiese.
156538: KNOTTER, AD - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
53509: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar
48077: KNOWLES, ELIZABETH (ED.) - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable
144018: KNOWLES, ERIC - Victoriana. Miller's Antiques Checklist.
144019: KNOWLES, ERIC - Art Deco Miller's Antiques Checklist.
144017: KNOWLES, ERIC - Art Nouveau. Miller's Antiques Checklist:
163079: KNOWLES, DAVID - Bare Ruined Choirs.
4136746: KNOX, W.L. - St. Paul and the Church of Jerusalem.
104490: KNOX, BRIAN - The Architecture of Poland.
164750: KNOX, T.M. & Z.A. PELCZYUSKI - Hegel's Political Writings.
130953: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek]
100443: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het geslacht Pluijgers. Volume 1.
4139252: KNUCHEL, E.F. - Die Umwandlung im Kult, Magie und Rechtsbrauch. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 15)
4005732: KNUDSEN, R.D. (JASPERS, K.) - The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers. (Diss.)
102239: KNÜFERMANN, ARNOLD - "Grafschafter Mundartlexikon. Leben und Arbeiten in der alten Grafschaft Moers. Herausgegeben vom Arbeitskreis "" Grafschafter und Vogteier Mundart und Volkskunde'""in Zusammenarbeit mit dem Amt für rheinische Landerkunde."
157139: KNULST, WIM & GERBERT VAN DEN BROEK & ANDRIES VAN DEN BROEK & JOS DE HAAN [EDS.]. - Leesgewoonten. Een halve eeuw onderzoek naar het lezen en zijn belagers.
162221: KNUST, THEODOR A. [ED.]. - Marco Polo. Von Venedig nach China 1271-1292.
30034: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
93818: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
4000426: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
94660: KNUTTEL, W.P.C. - De toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek (2 delen in 1 band)
101122: KNUTTEL JR., IR. G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
30018: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis
94713: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
141448: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
110711: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijke lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
89014: KNUTTEL, W.P.C. E.A. - Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. (6 delen)
93975: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
140095: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
4142600: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Herdruk van de uitgave Rotterdam, 1906.
30560: KNUVELDER, GERARD - Bezuiden de Moerdijk
82602: KNUVELDER, GERARD - Historie en Mythe
160932: KNUVELDER, GERARD - "Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws "" Uitschot ""."
4276111: KNUVELDER, G. (MEER DE WALCHEREN, P.V.D.) - Pieter van der Meer de Walcheren. Leven en werken.
166749: KNYCHALA, CATARINA HELENA [ED. - ET AL.]. - Braziliaanse boekkunst. Het geïllustreerde boek. Catalogus / O livro ilustrado brasileiro. Catálogo. .
130347: KOBAL, JOHN - Movie-Star Portraits of the Forties.
4140707: KÖBBEN, A. E.A. (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
4075069: KÖBBEN, A.J.F. - Van primitieven tot medeburgers.
130553: KOBER, DR. A.H. [J. VAN DOVEREN - TRANSL.] - In en om het circus.
4056456: KÖBERLE, A. - Rechtfertigung, Glaube und neues Leben.
4005839: KÖBERLE, A. - Christliches Denken. Von der Erkenntnis zur Verwirklichung.
4055547: KÖBERLE, A. - Der Herr über Alles. Beiträge zum Universalismus der Christlichen Botschaft.
4013666: KÖBERLE, A. - Gemeinschaft mit Christus. (25)Lesepredigten.
4073161: KÖBERLE, A. - Die Einladung Gottes. (26) Predigten, gehalten in der Tübinger Stiftskirche.
122517: KOBES, D.W. - Kleine historie van de Laurentiuskerk en het oude kerspel Varsseveld.
141739: KOBET, NIELS - Floris, Count of Holland. A play in 5 acts.
4139948: KOBLER, F. - Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West. Das Zeitalter der Emanzipation.
101312: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire.
94337: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXVII)
131608: KOCH, FRITZ - Lebenskraft durch Magnetismus. Dauermagnete als Magnetbatterie erzeugen mehr Lebenskraft. Lebenskraft schützt vor Krankheit, kräftigt, heilt und stillt Schmetzen. Mit ausführlichen Anleitungen zur Selbstbehandlung.
140200: KOCH, VOLKER - Repetitorium für Heilpraktiker-Anwärter aller Schulen. Ein Frage- und Antwortkatalog als Wiederholungs-und Auffrischungshilfe des Wissensstoffes zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerüberprüfung sowie ein Nachschlagwerk für Therapeuten und Dozenten. [nach diesem Titel suchen]
162382: KOCH, ANTON - Anton Koch herinnerd 1923 - 1990, Een vriendenboekje.
143113: KOCH, RUDOLF - Die Geschichte vom Weihnachtsstern.
151722: KOCH. DR. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
4142126: KOCH, H. (CYPRIAN) - Cyprianische Untersuchungen. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 4)
4035440: KOCH, K. & SCHMIDT, J.M. (HRSG.) - Apokalyptik. (Wege der Forschung 365)
4021254: KOCH, W. - Erbe und Auftrag. Das Abendmahlsgespräch in die Theologie des 20.Jahrhunderts.
100096: KOCH, ESTHER & ERWIN MANTINGH & JOS STÖVER & KAJ VAN VLIET [EDS.]. - Over kaken, broodbakken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
53693: KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper, een biografie
90255: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
60368: KOCH. KARL - Studium Pietatis (Martin Bucer als Ethiker, Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band XIV)
95555: KOCH, HANS-ALBRECHT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution
165237: KOCH, HANS-ALBERT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution.
165113: KOCH, JEROEN - Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis.
158257: KOCH, ERNESTINE - Albert Langen. Ein Verleger in München.
158013: KOCH, HANS-GERD & WOLF KITTLER & GERHARD NEUMAN [EDS.]. - Franz Kafka. Drucke zu Lebzeiten.
157439: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
157416: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
145482: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
144366: KOCH, ERWIN ERASMUS - Gelbe Götter - Goldene Kaiser - Rote Sterne. Zehntausend Jahre Asien.
88790: KOCH, MATTHIAS - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, in zijne opkomst van de Nederlandsche Republiek. Uit het hoogduitsch overgezet door Dr. W.J.F. Nuijens.
103785: KOCH, ALEXANDER - Schlafzimmer / Ankleide-Zimmer / Fremden-Zimmer - Tochter-Zimmer / Kinder-Schlaf- & Spiel-Zimmer / Bade-Zimmer / Einfache Schlaf-Zimmer und Viele Einzel-Möberl [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
151415: KOCH, ALEXANDER - Empfangs- und Wohn-räume [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
4073283: KOCH, K. NIEWISCH, T. & TUBACH, J. - Das Buch Daniel. (Erträge der Forschung 144)
94319: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIV)
4136222: KOCH, JEROEN (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een biografie.
4142576: KOCH, K. (BUCER, M.) - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker. (BGLRK XIV)
102662: KOCH, H.W. - Middeleeuwen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
4139697: KOCH, A. (HRSG.) - 1000 Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung.
101473: KOCHAN, MIRIAM - The Last Days of Imperial Russia 1910-17.
146396: KOCHAN, LIONEL - Russia in Revolution 1890-1918.
4142829: KOCHANET, H. (HRSG.) - Engel im Aufwind. Gottes Boten auf der Spur. [Engel auf biblisch-theologischer, philosophischer, religionswissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht]
91406: KÖCHEL, LUDWIG RITTER VON - Chronologische-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen. Nachdruk der dritten, von Alfred Einstein bearbeiteten Auflage.
130375: KÖCHEL, DR. LUDWIG RITTER VON [FRANZ GIEGLING & ALEXANDER WEINMANN & GERD SIEVERS - EDS.] - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke WOLFGANG AMADÉ MOZARTs, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
155509: KOCHER, URSULA - Boccaccio und die deutsche Novellistik. Formen der Transpositon italienischer Novelle im 15. und 16. Jahrhundert.
143138: KOCHER, PAUL [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - Tolkien: meester van Midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
4054963: KOCHS, E. - Grundlinien der Ostfriesischen Kirchengeschichte seit der Reformation.
142760: KOCK, E.A. & R. MEISSNER [EDS.]. - Skaldisches Lesebuch. Teil 1: Text.
160677: KOCK, STEVEN DE & LOES VERPLANKE & ROELOF WULLINK [ED.]. - Wat een uitgever beweegt.....De Tijdstroom 1921-1996. Intervieuws R. Boltendal, Max van Gijn en Kees Neefjes.
151381: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
4074205: KOCKELKOREN, P. (RED.) - Boven de groene zoden. Een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek.
4137862: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
122030: KOCKEN, E.J.J. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
144247: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
121442: KOCKS, DR. G.H. & DR. J.M.G. VAN DER POEL [EDS.]. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1: Groningen.
165540: KOCKS, DR. G.H. [ED. - ET AL.]. - Gemeente Vries . Het land van de Zweedse Kornoelje.
150770: KOCZANOWICZ, LESKER & BETH J. SINGER [EDS.]. - Democracy and the Post-Totalitarian Experience.
4141583: KODJO, S. - Probleme der Akkulturation in Afika. Die entwicklungspolitischen Auswirkungen moderner Schulausbildung und Kommunikationsmedien.
165334: KOEBERLE, STEFAN & ZORAN STAVRESKI & JAN WALLISER [EDS.]. - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
151417: KOEBERLE, STEFAN & HAROLD BEDOYA [EDS - ET AL.]. - Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, And Lessons Learned.
165410: KOECK, PAUL - Voorbijgangers.
53707: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Hebraïsches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung I
53708: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung II
55213: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionart of the Hebrew Old Testament in English and German. Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German / Supplementum ad lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30977: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, W. - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englisher Sprache / Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30427: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, W. - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros
94571: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Von den Anfängen bis zur Reformation
94570: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter, Der Reformation
4136012: KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 1.
163813: KOEHN, DARYL - Local Insights, Global Ethics for Business.
93516: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. Spiritual warfare in Puritanism: A historiical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
54466: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de Puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. / Spiritual warfare in Puritanism: A historical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
104467: KOEKEBAKKER, OLOF & SILVIA ROTTENBERG [ED.]. - Prix de Rome NL 2006. Architectuur - Architecture.
145707: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
121589: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
100444: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
130477: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
130463: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
145496: KOELB, CLAYTON - Kafka's Rhetoric. The Passion of Reading.
88442: KOELE, WILLEM - Het einde van die man zal vrede zijn. Fragmenten uit het leven van Willem Koele. In leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek.
4052230: KOELEGA, D.G.A. & DREES, W.B. (RED.) - God & co?. Geloven in een technologische cultuur.
165958: KOELEGA, DICK G.A. & WILLEM B. DREES [EDS.]. - God & Co ? Geloven in een technische cultuur.
86774: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen
81717: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel, jubileum uitgave
92517: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid
55237: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der godzaligheid
2227300590: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroegstervende jonge Kinderen. Opgestelt en t'samen-gebracht. Den Vierden Druk.
9168: KOELMAN, JACOBUS - Neerlandts Ondergang, Gedreigt, en Naby. Vertoont in een Predikatie over Jesa. IX: vers 12-16. Derden Druk.
84309: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel
9841: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, in Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Dryderley Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroeg stervende jonge Kinderen. Den tweeden Druck.
4300738: KOELMAN, JAKOBUS (LABADIE, J. DE) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen,. met de wederlegginge derzelver, enz. Tweede druk. Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aanteekeningen door H.Janssonius.
144335: KOELMANS, DR. L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
155624: KOELMANS, DR. L. - Inleiding tot de historische taalkunde van het Nederlands.
30310: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Een synagoge op het kruispunt van de winden (De Joden van Winschoten, 1750-1942)
153338: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
150990: KOEMAN, C. - Brieven van een gevangene op de galeien van Lodewijk XIV 1692-1705 / Lettres dún galérien hugeuenot hollandais à Marseille 1692-1705.
89088: KOEMAN, C. - The sea on paper. The story of the Van Keulens and their 'Sea-torch'.
143693: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
140167: KOEMAN, DR. IR. C. & HOMAN, H.J.A. [EDS.]. - Atlantes Neerlandici. Volume VI.
141126: KOEMAN, C. - Weg van de kaart. Een beschouwing over de kaart van de weg, gevolgd door een toespraak bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar in de kartografie aan de Rijksuniversiteit.
141128: KOEMAN, C. - Het beginsel van communicatie in de kartografie.
162029: KOEMAN, C. [INTROD.]. & MÖRZER BRUYNS, W.F.J. [ET AL.]. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
158110: KOEMAN, DR. IR. C. - Collections of Maps and Atlases in the Netherlands. Their History and Present State.
156453: KOEMAN, C. - Joan Blaeu and his Grand Atlas.
82643: KOEMAN, C. - College Kaartproduktie, inhoud: I. Teken- en graveertechnieken. II. Fundamentele begrippen uit de reproduktietechniek. III. Reproduktietechtnieken. IV. Kaartschrift, schriftsoorten, aanbrengen van kaartschrift. V. Schrijfwijze van geografische namen door Drs. F.J. Ormeling. VI. Kompileren en generaliseren. VII. Bijhouding.
131475: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER & PETER VAN DER KROGT - EDS.] - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
89108: KOEMAN, C. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the history of cartography. Edited by Günter Schilder, Peter van der Krogt.
4024898: KOEMAN, P. - Verzoend door Christus. Over verzoening door voldoening. (Reformatie Reeks 9)
121697: KOEN, D.T. - Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940.
166321: KOENEN, M.J. & J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.]. - Wolter's Handwoordenboek Nederlands Koenen.
4141279: KOENEN, MARIE (FRANCISCUS VAN SALES) - Sint Franciscus van Sales als schrijver. Uitgave van de nederlandse provincie der Paters oblaten van de H.Franciscus van Sales.
93966: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw
4066679: KOENEN, M.J. & DREWES, J.B. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.
48078: KOENIG, ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte. Dreiunddreitzigste Auflage herausgegeben und bearbeitet von Professor Dr. Karl Kinzel. Erster Band. Mit 82 zum Teil farbigen Bilagen und 181 Abbildungen im Text. WITH: Zweiter Band. Mit 44 Beilagen, 2 Lichtdrucken und 267 Abbildungen im Text
146151: KOENIG, LEON - Jean Donney.
168149: KOENIGER, DR. ALBERT MICHAEL [ED.]. - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 6. Geburtstag [14. März 1922] dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
100865: KOENIGSBERGER, H.G. & GEORGE L. MOSSE - Europe in the Sixteenth Century.
153897: KOENIS, SJAAK - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
121285: KOENKER, DIANE - Moscow Workers and the 1917 Revolution.
102703: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
102620: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
102927: KOEPF, DR. ING. HANS - Baukunst in fünf Jahrtausenden.
53064: KOEPP, HANS-JOACHIM - Siedlungsprojekt Reichswald, 1950-2000. 50 Jahre Nierswalde, Rodenwalde, Reichswalde
53674: KOERS, J.P. - De hervormde kerk van Scheemda
89737: KOERS, N.H. E.A. - Vier eeuwen domineesland
123169: KOERS, N.H [ED.]. & F.A. VAN LIEBURG & M. DEN DULK & A.J. KLEI & T.G.KOOTTE - Vier eeuwen domineesland.
104841: KOERVER, JENS PETER [FOREW.]. - Wolfgang Tolk. Aus der Mitte hinaus.
90609: KOESEN, WIM - Verborgen Vogel. Aantekeningen uit een schildersleven.
4141857: KOESTER H. - History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age. (Introduction to the New Testament 1)
4142431: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt.
30268: KOET, BART J. - Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat
142580: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar.
87460: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
4027526: KOETSVELD, C.E.VAN - De Pastorie te Mastland. Twaalde druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidiend woord van E.Laurillard. Met 10 groote oorspronkelijke Etsen van C.L.Dake.
53963: KOETSVELDT, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Nieuwe Testament
4069410: KOEVOETS, T. - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording.
151220: KOEVOETS, BEN & EVERT VAN UITERT & E.K.J. REZNICEK - Italië 15e-18e eeuw [Volume 1: Oude Tekeningen].
151217: KOEVOETS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN & BEN BROOS [EDS.]. - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
4012871: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentele ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (Diss.)
46617: KOFFEMAN, LEO J./WITTE, HENK (ED.) - Of All Times and of All Places. Protestants and Catholics on the Church Local and Universal (IIMO Research Publication, 56)
84333: KOFFEMAN, G. E.A. - Liefde voor het Woord. Het leven en werken van prof. L.H. van der Meiden, alsmede een selectie uit de van zijn hand verschenen meditaties in het jeugdblad 'Luctor et Emergo'. 20 april 1882 - 24 november 1962
123111: KOFI, VINCENT AKWETE [WALTER E. MARTIN - PHOTOGR.]. - Beeldsnijkunst in Ghana.
91642: KOFI, VINCENT AKWETE A.O. - Sculpture in Ghana
166757: KOFOU, ANNA [STELLA M. LUBSEN-ADMIRAAL - TRANSL.]. - Kreta. Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde kaarten [& Folding Map of Kreta].
142573: KOFOU, ANNA - Kreta. Met alle musea en archeologische opgravingen.
158054: KOGAN, HERMAN - The Great EB The Story of the Encyclopaedia Britannica.
142806: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
154114: KOGOS, FRED - Book of Yiddish Proverbs and Slang.
121027: KÖHL, PETER H. - Alte Graphik.
54874: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken
93645: KOHLBRUGGE, H.F. - Het woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst
53285: KOHLBRUGGE, H.F: - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
93606: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods woord onderzoeken
93607: KOHLBRUGGE, H.F. - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën
54877: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gelijkenis van den zaaier. Leerrede over Lucas 8, vs. 4-15
86815: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Lutgersch proponent.
86818: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van I Petrus 5 : 1-4, ook met gebruikmaking van de overige geschriften, in het bijzonder van de brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs
93615: KOHLBRUGGE H.F. - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen
93569: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896)
92520: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden
92519: KOHLBRUGGE, H.F. - Christus, Die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge
87989: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
93579: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen, leerredenen
93580: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
54892: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register, complete set)
93611: KOHLBRUGGE, H.F. - Geen oecumene maar bekering. Leerrede over Klaagliederen 5 : 21a uitgesproken op 29 nov. 1857 in de Waals-Gereformeerde Kerk te Delft
93612: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
93613: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: zijne leerrede over Romeinen 7:14 met toelichting
92518: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
4056174: KOHLBRUGGE, H.F. & COSTA, I.DA, - Hoogst belangrijke briefwisseling. tusschen Dr.H.F.Kohlbrügge en Mr.I.da Costa over de leer der heiligmaking.
4037352: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door Ds D.v.Heyst.
55407: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld
86732: KOHLBRÜGGE, H.F. - Betrachting over het eerste kapittel van het evangelium van Mattheus, met eene voorrede en aanteekeningen vermeerderd door J.J. Gobius du Sart
83710: KOHLBRÜGGE, H.F. - "Historisch-Theologische gesprekken tusschen twee Gereformeerde predikanten, (een oom en een neef) betreffende het lezen, bij de bediening van den heiligen doop, van het gehele formulier vooral echter van den aanhef van het gebed: ""Die naar Uw streeng oordeel... door hetwelk de Doop beduid wordt."""
83711: KOHLBRÜGGE, H.F. - Drie leerredenen over Johannes 1 vs. 29, Openbaring van Johannes 16 vs. 9 en Hosea 11 vs. 8 en 9
83712: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over 1 Corinthe 7:19
83715: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1863
93610: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht leerredenen over het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 3 vs. 1-21, benevens een Slotrede over Romeinen 8 vs. 32.
84606: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
54876: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs
92814: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde (12 delen in 6 banden)
88438: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45.
93608: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus van Nazaerth - onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10 : 42 en 43, gehouden in de Domkerk te halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate)
93483: KOHLBRUGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
95719: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
86811: KOHLBRÜGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.
86813: KOHLBRÜGGE, H.F. / I. DA COSTA - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H.F. Kolhbrügge en Mr. I. Da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14.
91338: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
93616: KOHLBRUGGE, H.F. - De tabernakel en zijn gereedschappen. Achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857-'59
93624: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenkingen van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
55146: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
54872: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848
52368: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen
86738: KOHLBRÜGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twe reizigers naar de eeuwigheid.
86740: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken.
55214: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
92954: KOHLBRÜGGE, H.F. / KOCKEN, W.H.C. / - Zonde en Genade. Zeven leerredenen over Psalm LI geouden in de maanden Juni en Juli 1850 / Aan de Jordaan des doods. Een Brief aan en Twee brieven van wijlen Dr. H.F. Kohlbrugge ten nutte der Christelijke Kerk in Nederland uitgegeven / Brief van Dr. H.F. Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum geschreven te Utrecht, 3 Mei 1834 / Brief aan den Heer H.F. Kohlbrugge te Utrecht (3 werken in 1 band)
30400: KOHLBRÜGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus
89334: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch Proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45, dat, met Gods gunst en hulp, op gezag van de rector magnificus Herman Bouman, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige Academische Senaat, en volgens besluit van de hoogeerwaarde Theologische Faculteit, ter verkrijging van de graad van doctor, en de hoogste eer en privileges in de theologie, aan de Academie van Utrecht naar gebruikelijke en wettige wijze, op 4 Juni 1829, 12 uur in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet.
31331: KOHLBRUGGE, HERMANN FRIEDRICH - De Wet bevestigd. Verklaring van Romeinen 7. Met daaraan toegevoegd: diens Leerrede over Romeinen 7:14 en een verhandeling van Dr. J.C.S. Locher over De verhouding van de christen tot Gods Wet
94846: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
94845: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871
54873: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851
86741: KOHLBRÜGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrùgge, in leven predikant der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl
90737: KOHLBRUGGE, H.F. - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
52365: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen
93605: KOHLBRUGGE, H.F. - Gesprek over het zondvloedgebed. Met een inleiding over het zondvloedgebed door prof. Dr. W. Balke
54875: KOHLBRUGGE, H.F. / COSTA, I. DA - Hoogst belangrijke briefwisselingen tusschen Dr. H.F. Kohlbrügge en Mr. I. da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerderd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14
94987: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-theologisch proefschift inhoudend een commentaar op Psalm 45
88946: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
93614: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorde in het jaar 1846 opgesteld
54901: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
81304: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederlandsch/Gereformeerde Gemeente te Elberfeld
30813: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
86737: KOHLBRÜGGE, H.F. - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
83971: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gouden scepter toegereikt. Dagboek.
55143: KOHLBRUGGE, FRIEDRICH - Ellende en verlossing (1834-1896)
61068: KOHLBRUGGE, H.F. - Specimen Philologico-Theologicum inaugurale, exhibins Commentarium in Psalmum Quadragesimum Quintum.
4075091: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de Godheid van Christus.
4135567: KOHLBRUGGE, H.F. - Brief van H.F.Kohlbrugge aan H.de Cock te Ulrum. Geschreven te Utrecht 3 mei 1834.
4137665: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge. In leven predikant der nederlandsch-gereformeerde gemeente te Eberfeld. Uitgegeven door Dr.E.Böhl.
30426: KOHLBRUGGE, H.F. - Troost Mijn volk. Twaalftwal preken en verhandelingen
55080: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen. Vier en twintig leerredenen, gehouden in 1850 en 1851. Elfde en twaalfde twaalftal
53609: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen. De brief van Jakobus
4008127: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken.
4072721: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde. Derde, ongewijzigd druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave van 1910-1917.
4136245: KOHLBRUGGE, H.F. - De Vernederde en Verhoogde Middelaar. Betrachtingen van het lijden, sterven en Opstanding van onzen Heere Jezus Christus. Schriftverklaringen of 9-tal predikatieën.
104662: KÖHLER, NEELTJE & KOOS LEVY-VAN HALM - Frans Hals. Schuttersstukken.
143062: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
30466: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments
122918: KOHLER, GEORG & ALICE VILLON-LECHNER [EDS.]. - Die schöne Kunst der Verschwendung. Fest und Feuerwerk in der europäischen Geschichte [In slipcase].
90537: KÖHLER, ERICH - Trobadorlyrik und Höfischer Roman. Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters.
94245: KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli. Durchgesehen und neu herausgegeben von Ernst Koch
4065362: KÖHLER, W. (LUTHER, M.) - Wie Luther den Deutschen das Leben Jesu erzählt hat.
4142610: KÖHLER, A. - Die Nachexilischen Propheten. I. Die Weissagungen Haggai's. II. Der Weissagungen Sacharjas, 2e Hälfte, Cap. 9-14.
4019488: N.N. (KOHLER, K.) - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of Prof K.Kohler on the occasion of his 70th birthday.
4141259: KÖHLER, H. - Die Wirkung des Judentums auf das abendländische Geistesleben. (Veröffentlichung der Freien Universität Berlin)
4143772: KOHLER, KAUFMANN - The Origins of the Synagogue and the Church. Edited by H.G.Enelow. (The Jewish People)
4300485: KOHLERNBERGER (ED.) JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament. Four Volumes in One. Genesis - Maleachi.
104113: KOHLHAUSEN, HEINRICH [HARALD BUSCH - ED.]. - Europäisches Kunsthandwerk. Gotik und Spätgotik [In Slipcase].
105022: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
105021: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
110485: KOHLHEPP, WOLFGANG - Schritt für Schritt zur Bonsaikunst.
101075: KOHLMANN, THEODOR [ED.]. - Altes Zinn aus dem westlichen Niedersachsen. Sammlung Museum Cloppenburg.
85824: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus (2 volumes)
95781: KOHLSCHMIDT, WERNER / MOHR, WOLFGANG A.O. - Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte (4 Volumes + Sachregister) (Total: 5 volumes)
166832: KOHN, LINDA & MEREL LEEMAN - Cross Over Literature. 55 jaar Internationaal Literatuur Bureau B.V.
152806: KÖHNE, G. & TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
4134323: KÖHNE, F. - Der Ruf von der Erde nach Gott und der Gottesdienst der Kirche. Ein Buch von der Kirche für ihre Zweifler.
4142886: KOHNSSTAMM, D. - Ik ben ik. De ontdekking van het zelf.
4139626: KOHNSTAMM, PH. - Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte.
94687: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel I: Het jonge kind. Deel II: De schoolleeftijd. Deel III: De adolescentie (3 delen)

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29