Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
130208: MÜLLER, ARNO HERMANN. - Lehrbuch der Paläozoologie [7 vols.]
4142340: MÜLLER, W. (MERLEAU-PONTY, M.) - Etre-au-monde. Grundlinien einer philosophischen Anthropologie bei Maurice Merleau-Ponty.
4027792: MÜLLER-KRÜGER, TH. - Des Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt.
4133561: MÜLLER, PH. (BOPP, L.) - Dem Leben dienen. Das Seelsorgeverständnis von Linus Bopp (1887-1971) im Kontext heutiger Seelsorgekonzeptionen.
4135932: MULLER, FREDERIK - Catalogue of Books, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and subject index by G.J.Brouwer. Reprint of the edition Amsterdam 1872-1875.
4139833: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. (Compleet in 3 dln). De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Prachtig geïll. onder toezicht van J.H.W.Unger.
4300905: MÜLLER-CLAUDIUS, MICHAEL - Der Antisemitismus und das Deutsche Verhängnis.
131641: MULLINK, J.A.M. - Thuisloze mannen. Een sociaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die in de loop van een jaar in een tehuis voor thuisloze mannen werden opgenomen.
4045989: MULLINS, E.Y. - The Christian Religion. In Its Doctrinal Expression.
145038: MULTATULI [ANNEMARIE KETS - ED. & NOTES] - Max Havelaar of De Koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy.
100259: MULTATULI - Vorstenschool.
103435: MULTATULI [= E.DOUWES DEKKER] [A. KETS-VREE - ED.]. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.].
132110: MULTATULI [= E.DOUWES DEKKER] [A. KETS-VREE - ED.] - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave [2 Vols. Compl.]
4142007: MULTATULI. - Gedichten. Verzameld en ingeleid door Sander Blom.
145360: MUMBY, FRANK ARTHUR - Publishing and Bookselling. A History from the Earliest Times to the Present Day. With a Bibliography by W.H. Peet.
4139687: MUMFORD, L. - Die Stadt. Geschichte und Ausblick.
144866: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
4143720: MUNCK, J. (BIBLE) - Acts of the Apostles. (Anchor Bible 31)
4139018: MUNDLE, C.W.K. - A Critique of Linguistic Philosophy.
60512: MUNDT. W.F. - Sinners Directed to the Saviour (The Religious Tract Society Movement in Germany (1811-1848))
95530: MUNGRA, G. E.A. - Hindoestaanse gezinnen in Nederland
4142801: MUNIER, A. - Construction, Décoration Ameublement des Églises. I. L'église dans les siècles passés. II. L'église a notre époque, sa Construction. III. Sa Décoration, son Ameublement.
47065: MUNITIZ, JOSEPH A. - Anastasios of Sinai. Questions and Answers. Introduction, translation and notes (Corpus Christianorum in Translation 7, Corpus Christianorum Series Graeca 59)
121975: MUNK, GERDA - Madame de Sévigné et Madame de Grignan dans la correspondance et dans la critique.
122069: MUNK, REINIER & F.J. HOOGEWOUD [EDS.]. - Joodse filosofie. Tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
4074777: MUNK, R. & HOOGEWOUD, F.J. (RED.) (HEERING, H.J.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van prof.dr.H.J.Heering
4140953: MUNK, R.W. (SOLOVEITCHIK, J.B.) - Joseph B. Soloveitchik's Concept of Jewish Thought. (Diss.)
121012: MUNNEKE, ROELOF [PHOTOGR.]. & NANDANA CHUTIWOMNS [TEXT] - Polonnaruva. De middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka / Polonnaruva. The Medieval Capital of Sri Lanka [in Box].
53154: MUNNEKE, J.F. - Het historisch fundament
4052283: MUÑOS, R. - Der Gott der Christen. (BThB)
4036351: MUNSON, T.N. - Religious Consciousness and Experience.
4045453: MUNSTER H.A.VAN, (KIERKEGAARD, S.A.) - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
87586: MUNSTER, H.TH. VAN - Zie, Hij komt met de wolken. De Openbaring aan Johannes.
131863: MÜNSTERBERG, OSKAR - Chinesische Kunstgeschichte Vorbuddhistische Zeit - Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei [Volume 1 only]
94546: MUNTER, CORNELIS JACOBUS - Het Avondmaal bij Luther
142911: MUNTHE, AXEL [PAUL RODOCANACHI - TRANSL.]. & G. BARRET [LITHOGR.]. - Le livre de San Michele.
46396: MUNTING, W.N. - Bijzonderheden uit de tijden der Hervorming. Betreffende de Daden, Lotgevallen, Gevoelend en het Karakter der Hervormers
94614: MÜNTZER, THOMAS - Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe
146124: MUNZINGER, CARL - Japan und die Japaner.
146466: MURAISE, ERIC - Du Roy perdu à Louis XVII. Psychoanalyse historique d'un mythe national.
91360: MURALT, LEONHARD VON - Machiavellis Staatsgedanke
103207: MURBACH, ERNST & PETER HEMAN [ED.]. - The Painted Romanesque Ceiling of St. Martin in Zillis.
121373: MURCH, GERALD M. - Visual and Auditory Perception.
4070765: O'MURCHU, D. - Armoede, celibaat en gehoorzaamheid. Een radicale optie voor het leven.
85729: MURÉ, J.C. - Adventspredikatiën
102343: MURET, MAURICE - Grandeur des Élites.
101526: MURKEN, AXEL HINRICH [ET AL.]. - Vom Armenhospital zum Grossklinikum. Die Geschichte des Krankenhauses vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
104903: MURPHY, PAT - Noritake for Europe.
102299: MURPHY-O'CONNOR JEROME - The Holy Land. an Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700.
4300346: MURPHY, F.A. & PH.G.ZIEGLER (ED.) - The Providence of God. Deus Hebet Consilium
4069682: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The First Forty Years 1899-1939.
4069683: MURRAY, I.H. (LLOYD-JONES, D.M.) - David Martyn Lloyd-Jones. The Fight of Faith 1939-1981.
90173: MURRAY, JOHN J. - Vlaanderen en Engeland. De invloed van de Lage Landen op Engeland ten tijde van de Tudors en de Stuarts.
92279: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag
122278: MURRAY, MARGARET A. - The Spendour that was Egypt.
142391: MURRAY, MICHAEL J. - Nature Red in Tooth and Claw. Theism and the Problem of Animal Suffering
101893: MURRAY, MR. W.G.D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De Committé's van Koophandel & Zeevaart, Fabrieken & Trafieken en Financie & Wissel.
4058602: MURRAY, R. - Symbols of Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition.
90004: MURRAY, R.H. - The History of Political Science From Plato to the Present
54220: MURRAY, ANDREW - Gods beste geheimen. Dagelijkse overdenkingen over de omgang met God
122490: MURRAY, A.S. - Handbook of Greek Archaeology. Vases, Bronzes, Gems, Sculpture, Terra-Cottas, Mural Paintings, Architecture, &c.
4143462: MURRAY, A. - The Practice of God's Precence. Seven in One Anthology.
94669: MURRAY, IAIN H. - Jonathan Edwards, a new biography
4139267: MURRAY, P. & L. - A Dictionary of Christian Art. Retitled and unillustrated edition.
4143505: MURRAY, I.H. (EDWARDS, J.) - Jonathan Edwards. A New Biography.
30333: MURRE, J.M.C. E.A. - Geopende ogen over Wolphaartsdijk. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Wolphaartsdijk, 1912-2012
4076151: MURRE-VAN DEN BERG, H.L. - From a Spoken to a Written Language. The Introduction and Development of Literary Urmia Aramaic in the Nineteenth Century. (Diss.)
4017168: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
4047530: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Ester. Het oude verhaal opnieuw vertaald en ingeleid.
4138257: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C. - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala.
4142858: MUSIL, R. - De man zonder eigenschappen. (3 dln. in 1 band). Bibliotheek van de twintigste eeuw.
90661: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus
4061554: MUSKENS, M.P.M. - Midden in het leven. Beschouwingen over mens, samenleving en cultuur.
30183: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis. Vierde, gecorrigeerde editie
4038724: MUSKENS, M.P.M. - Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis-een uitnodiging. Friezen - Franken - Nederlanders.
4143704: MUSKENS, M.P.M. - De Kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de Kerk. De kerk in de geschiedenis.
4025205: MUSSCHENGA, A.W. - Sociale moraal:. begrip, funktie en inhoud. Een begripsanalytisch en antropologisch onderzoek. (Diss.)
60513: MUSSCHENGA. A.W. - Sociaal moraal: begrip, funktie en inhoud (Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek)
4139014: MUSSCHENGA, A.W. - Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal. Een begripanalytisch en een antropologisch onderzoek.
4142332: MUSSCHENGA, A.W. KAASHOEK, M.A. & DREES, W.B. (RED.) (MAURICE, M.A.) - De eigen wijsheid van wetenschap en geloof. Essays in gedachtenis aan Maarten A. Maurice.
4300314: MUSSCHENGA, B. & BETTINE SIERTSEMA (RED.) - Het Kwaad. Reflecties op de zwarte zijde van het bestaan.
85752: MUSSIES, G. - De Joodse Kroniek van Abraham ibn-Daud. Een historische werk uit de Middeleeuwen
121331: MUSSINGHOFF, HEINZ [ED. - ET AL.]. - Lebensbilder aus dem Westmünsterland. Biographien I.
60514: MUSSNER. F. - Christus das All und die Kirche (Studien zur Theologie des Epheserbriefes)
95482: MUSSNER, FRANZ - Der Brief an die Epheser (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 10)
4002321: MUSSNER, FR. - Traktat über die Juden.
4058460: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom. NT IX)
4075901: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4076057: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Galaterbrief. (Herders Theol.Kom.NT IX)
4136393: MUSSNER, FR. (HERDER) - Der Jakobusbrief. (Herders Theol. Komm. NT XIII/1)
4028676: MUSSNER, FR. - Die Kraft der Wurzel. Judentum - Jesus - Kirche.
4047531: MUSSNER, FR. - Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Judentum und Kirche.
122239: MUSTARD, CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
9196: MUSTON, CHRISTOPHER RALPH - Herleven en Herkennen. De Christelijke Vriendschap op Aarde, Voortdurende in den Hemel. Naar het Engelsch door Gijsbert van Reyn. Tweede Druk.
142731: MUTHER, D. THEODOR - Sequestration und Arrest im Römischen Recht.
142732: MUTHER, D. THEODOR - Sequestration und Arrest im Römischen Recht.
101986: MÚTHERICH, FLORENTINE [ED.]. - Mittelalterliche Schatzverzeichnisse. Erster Teil: Von der Zeit Karls des Grossen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
123148: MUTHESIUS, ANGELIKA - Jeff Koons.
4010789: MUTIUS, H.G.V. - Der Kainiterstammbaum Genesis 4: 17-24. in der jüdischer und christlicher Exegese.
4070726: MUTWA, VUSAMAZULU CREDO - Indaba, mijn kinderen. Een medicijnman vertelt de geschiedenis van zijn volk.
4138773: MUUSS, RUDOLF (HRSG.) - Nordfriesische Sagen.
121704: MUYLWIJK, P.D. - "Uit Gouda's verleden. Op twee partijtjes bij een Stadssecretaris & Op twee verjaardagvisites bij een oud-Burgemeester in den Franschen tijd. Verteld op de Vergadering van de Oudheidkundige Kring "" Die Goude ""van 16 april 1946."
86071: MUYNCK, BRAM DE / MARIANNE VAN DER ZALM-GRISNICH - Aardig agressief. Over agressie bij kinderen
4139351: MUYNCK, B. DE - Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs. (Diss.)
143243: MUYT, P.N. - Vervolg op den Katechismus der Natuur door wijlen J.F. Martinet of Volkomene Schets van een geheel nieuw Zamenstel der Natuurlijke Historie in het Algemeen [Only Vol. 2 of 2].
103105: MUYT, P.N. & HERMANUS NUMAN & JOACHIM OORTMAN [ILLUSTR.]. - Verzameling van Nederlandsche Tafereelen van Kunsten, Ambachten en Bedrijven, Met derzelver afbeeldingen, welke voorzien zijn van de noodige beschrijvingen van elke Kunst, elk Ambacht of Bedrijf, en waarbij tevens toepasselijke versjes gevoegd zijn. Eene wedergave van de Merkwaardigheden uit de Vaderlansche Geschiedenis in Vier Stukjes.
101317: MWOROHA, ÉMILE [ED. - ET AL.]. - Histoire du Burundi: Des origines à la fin du XIXe Siècle.
146277: MYAGKOV, ALEKSEI - KGB Intern. Enthüllungen eines sowjetischen Geheimdienstoffiziers.
142974: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Under the Hammer. Book Auctions since the Seventeenth Century.
142980: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Pioneers in Bibliography.
142981: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Spreading the Word. The Distribution Networks of Print 1550-1850.
142982: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Serials and Their Readers 1620-1914,
142983: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - A Genius for Letters. Booksellers and Bookselling from the 16th to the 20th Century.
142984: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Antiquaries, Book Collectors and the Circle of Learning.
142985: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - The Stationers' Company and the Book Trade 1550-1990.
142986: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Medicine, Mortality and the Book Trade.
142987: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS [EDS.]. - Journeys through the Market. Travel, Travellers and the Book Trade.
142988: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Libraries and the Book Trade. The Formation of Collections from the Sixteenth to the Twentieth Century.
143018: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Lives in Print. Biography and the Book Trade from the Middle Ages to the 21st Century.
102021: MYERS, GUSTAVUS - Geschichte der grossen amerikanischen Vermögen [2 Vols. Compl.].
4071646: MYERS, J.B. - The Centenary Volume of the Baptist Missionary Society 1792-1892.
4136553: MYERS, D.G. & JEEVES, M.A. - Psychology through the Eyes of Faith.
143502: MYGIND, NIELS - Essential Allergy. An Illustrated Text for Students and Specialists.
142449: MYJER, ERIC P.J. - Militaire veiligheid door afschrikking. Verdediging en het geweldverbod in het handvest van de Verenigde Naties.
104263: MYLONAS, ERIC - Valhalla Knights. Prima Official Game Guide.
104264: MYLONAS, ERIC 'ECM' - Dragonball Z. The Legacy of Goku II [& DVD]. Prima's Official Strategy Guide.
6458: MYSERAS, LAMBRECHT - Onderrigt voor Waare Vroomen om een betamelyk gebruyk van het H. Avontmaal te maaken. Dienende tot Raad, Moedgeving en Versterking der Swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van Verquikking, tyden van beroering zyn, als meede tot algemeene stigting en opwekking. Den Vierden Druk. WAARBIJ: Het Kinderdeel der Vroome. Behelsende, Het Salig Deel der Vroome, dat sy Kinderen Gods sijn, met de Salige gevolgen van haar Kindschap. Aangelegt tot een Algemeene Stigting, maar meest tot Troost, Raat en Moetgeeving, en bevordering der Heyligmaking der Kinderen Gods. Tweede Druk, van alle fauten gesuyvert. WAARBIJ: Der Vromen Ondervinding op den weg naar den Hemel, Voorgestelt in Vragen en Antwoorden, Aangelegt tot ontdekking van Genadelooze, maar meest onderrigting en troost van duystere kinderen Gods, en bevestiging van die tot licht gekomen zyn, ter bevordering van de Heyligmaking en blydschap des Geloofs. Den sevenden Druk van veel Drukfouten gesuyvert.
51970: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds [Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken]
54407: MYSERAS, LAMBERTUS - Der vormen ondervinding. Al de werken van Lambertus Myseras
52252: MYSERAS, L. - Het kabinet des Genaden-Verbonds. Zijnde een eenvoudig onderwijs voor vromen wegens het Genaden-Verbond. Waarbij gevoegd: Het kinderdeel der vromen, waarbij gevoegd: Eens christens opmerking op den Hemelweg, waarbij gevoegd: Der vromen ondervinding op den weg naar den Hemel, voorgesteld in vragen en antwoorden, waarbij gevoegd: Onderrigt voor ware vromen om een betamelijk gebruik van het Heilig avondmaal te maken (2 delen)
88122: MYSERAS, LAMBERTUS - Het kabinet des genaden-verbonds (2 delen)
122782: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
122800: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
90240: NAAKTGEBOREN, C. - Mens & Huisdier
104790: NAAS, ROBERTA [ED.]. - Grand Complications. The original annual of the world's watch complications and manufacturers.
30036: NAASTEPAD, TH.J.M. - Van horen zeggen, uitleg van het boek Deuteronomium. Verzorgd geannoteerd en van een inleiding voorzien door Dr. L.W. Lagendijk
4030487: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Amos. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4040566: NAASTEPAD, TH.J.M. (VB) - Jona. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
93667: NAASTEPAD, TH.J.M. - Voor de idylle geschapen. Uitleg van Schriftgedeelten. Verzorgd, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Dr. L.W. Lagendijk
4013845: NAASTEPAD, TH.J.M. - (4 boeken). Op de dorsvloed. 1964 - Het geheim van Rachel. 1965 - Tegen des levens loop. Z.jr. - Vlegels op de dorsvloer. Feestbunde voor Thomas Naastepad. 1981.
4022912: N.N. (NAASTEPAD, TH.J.M.) - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
4046665: NAASTEPAD, TH.J.M. - Tegen des levens loop. Gebeden in twaalf regels.
4137705: NAASTEPAD, TH.J.M. - Het geheim van Rachel. Preken en nieuwe liederen over het boek Samuël.
4071934: NABER, J.M.M. (ED.) - Freedom of Religion: a Predious Human Right. A Survey of Advantages and Drawbacks.
53824: NABER, JOHANNA W.A. - Correspondentie van de stadhouderlijke familie, 1795-1820 (Deel 3, 1795-1799)
82839: NABER, JOHANNA W.A. - Elizabeth Wolff-Bekker 1738-1804 en Agatha Deken 1741-1804
89454: NABER, J.C. - Calvinist of Libertijnsch? (1572-1631)
145973: NABER, JOHANNA W.A. [ED.]. - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber [1819-1876] in leven Referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819-1876 en bewerkt door zijn peetkleindochter Johanna W.A. Naber. .
95017: NABER, J.C. - Clavinist of Libertijnsch? (1572-1631)
131832: NABER, JOHANNA W.A. - Overheersching en Vrijwording. Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk juli 1810 - novenmber 1813.
143100: NABER, DR. H.A. - Van Theorema naar Sectio Divina. Tweede druk van ' Meetkunde en Mystiek '.
4276042: NABER, S.P. L'HONORÉ & WARNSINCK, J.C.M. (LAET, JOANNES DE) - Joannes de Laet. Iaerlyck Verhael van de verrichtingen enz.. Deel 4. Boek XI-XIII (1634-1636) Met drie overzichtskaarten, een portret en zes platen. (Linschoten-vereeniging 40)
103078: NABHOLZ-KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE & RUTH BARNES & DAVID J. STUART-FOX [EDS.]. - Weaving Patterns of Life. Indonesian Textile Symposium 1991.
145404: NABOKOV, VLADIMIR - Doorzichtige dingen.
146420: NABOKOV, VLADIMIR [FREDSON BOWERS - ED. & JOHN UPDIKE - FOREW.]. - Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europäischen Literatur. Jane Austen - Charles Dickens - Gustave Flaubert - Robert Louis Stevenson - Marcel Proust - Franz Kafka - James Joyce.
145061: NACHAMA, ANDREAS [ED.]. - Jüdische Lebenswelten. Essays & Katalog. [2 Vols. Compl.].
103022: NADOLSKI, DIETER [SIGRID SCHMIDT - PHOTOGR.]. - Zunftzinn. Formenvielfalt aund Gebrauch bei Fest und Alltag des Handwerks.
88338: NAEF, HENRI - La Chapelle de Notre-Dame dite des Macchabées, a Genève.
47162: NAEF, HENRI - Les Origines de la Réforme a Genève. Vol. 1: La ité des évêques, l'humanisme, les signes précurseurs. Vol. 2: l'ère de la triple combourgeoisie, l'épée ducale et l'épée de Farel. Publié par la société d'histoire et d'archéologie de Genève
94236: NAEF, HENRI - Les origines de la Réforme a Genève. Volume 1: La cité des évéques - L'humanisme les signes précurseurs. Volume 2: L'ère de la triple combourgeoisie. L'épée ducale et l'épée de farel (2 volumes)
103479: NAFF, THOMAS & ROGER OWEN [EDS.]. - Studies in Eighteenth Century Islamic History.
121024: NAGEL, GERD - Möbel.
90384: NAGEL, ERNEST / BRANDT, RICHARD B. - Meaning and Knowledge. Systematic readings in epistemology.
4075413: NAGEL, E. - The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation.
4055382: NAGEL, B.V.D. - Outcasts. A Collection of Prayers. Een verzameling van Nederlandse en Engelstalige gebeden.
4134416: NAGEL, LOUISE VAN - Zangen der Zee. Met 9 strandgezichten naar teekeningen van Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest.
100486: NAGELKERKE, GERARD A. - Suriname. A Bibliography 1940-1980.
54615: NAGGE, W. - Historie van Overijssel (Deel 2)
142556: NAGTEGAAL, H.K. - Familiewapens. Zoeken - ontwerpen - registreren.
6498: NAHUYS, PETRUS - Kort begryp der Christelyke Religie, ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt ten dienste voor Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Vierde Druk. Vermeerdert met het Kort Begrip der Christelyke Religie, met eenige voorname Schriftuurplaatsen bevestigt.
5596: NAHUYS, GERARDUS - PORTRET. Gerardus Johannes Nahuys (1738-1781) op middelbare leeftijd gekleed in toga met bef. Door Reinier Vinkeles naar een schilderij van Hendrik Pothoven. Voorzien van 4-regelig biografisch bijschrift en twee kwatrijnen door Rutger Schutte. ¶ Nahuys, Utrechter van geboorte, werd na zijn opleiding te Utrecht predikant te Ede, Oud-Beyerland, Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. In het jaar van zijn benoeming als hoogleraar te Leiden overleed hij plotseling. Nahuys was in de grote steden als predikant zeer in trek, trok bomvolle kerken, en ook als wetenschapper genoot hij een grote reputatie. Wars van voetiaanse of coccejaanse vooringenomenheid was hij bijbels gereformeerd, tegenstander van het verlichte deïsme. (BLGNP I, 202-204).
9851: NAHUYS, PETRUS - Kort Begrip der Christelyke Religie, Ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt te dienste voor Mingeoefende en nogtans Heilbegeerige Zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Vyfde Druk. Vermeerdert met het Kort Begrip der Christelyke Religie, met eenige voorname Schriftuurplaatsen bevestigt. WAARBIJ: Kort Begrip der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei Dwalingen en Dwaalgeesten. Tweede Deel. Vyfde Druk.
145458: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado. Een geschiedenis.
144200: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. 'A Million Mutinies Now'.
143137: NAIPAUL, V.S. - De terugkeer van Eva Perron en andere essays.
4074991: NAIPAUL, V.S. - Letters Between a Father and Son.
122116: NAIRAC, C.A. & H. BOUWHEER [MIEKE VAN DOORN & BERT PAASMAN - EDS.]. - Een historisch hoekje der Veluwe.
122574: NAKAGAWA, SENSAKU - Kutani Ware.
103870: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit.
142808: NALL, JASPER RASTUS [[FRED D. GRAY - INTROD.]. - Freeborn Slave. Diary of a Black Man in the South.
131064: NAMÈCHE, A.J. - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
105271: NAMUR, GISELE [ED.]. - Les années plastiques. La Vilette. Cite des sciences et de l'industrie.
102170: NANNINGS, J.H. & GERHARD SELIS [ILLUSTR.]. - Brood- en Gebakvormen en hunne Beteekenis in de Folklore.
144773: NAPHY, WILLIAM - Verbotene Leidenschaft. Gesellschaft und Sexualität von der Renaissance zur Aufklärung.
144763: NAPHY, WILLIAM - Verbotene Leidenschaft. Gesellschaft und Sexualität von der Renaissance zur Aufklärung.
144772: NAPHY, WILLIAM - Der schwarze Tod. Die Pest in Europa.
110938: NAPIER, MAJOR GENERAL SIR WILLIAM & BRIAN CONNELL [ED.]. - History of the War in the Peninsula. Edeted and Introduced by Brian Connell.
53389: NAPOLITANI, PIER DANIELLE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
95245: NAPOLITANI, PIER DANIELE - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 16)
131601: NARASIMHAMURTI - Handbook of Materia Medica & Therapeutics of Homoeopathy.
103424: NARKISS, BEZALEL [CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
90983: NARKISS, BEZALEL A.O. - Spiegel van de Joodse beschaving
4017513: NARKISS, B. - Hebrew Illuminated Manuscripts. Foreword C.Roth.
104754: NARMON, F. [ET AL] - Schatten van de Armada.
122720: NAS, FRANS - Sigaren uit Dieren. Over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigarenkopers en tabak.
4060960: NASEMANN, O. (HRSG.) - Ewiges und Alltägliches. Band I und II. Gedanken und Erfahrungen.
142432: NASH, ROY - Buckingham Palace. The Place and the People.
101527: NASH, GERALLT D. - Timber-Framed Buildings in Wales.
146468: NASH, E.B. - Leaders in Typhoid Fever.
100697: NASH, E. - Lokale Leitsymptome. Ein homöopathisches Studienbuch.
102076: NASH. SUSIE - Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the 15th Century.
90439: NASH, CHARLES EDGAR - The lure of long beach. Being a detailed account of the traditions, history and growth of a grand little island of the New Jersey coast.
145753: NASR, VALI - The Shia Revival. How Conflicts within Islam Will Shape the Future
122822: NASSE, HERMANN - Jacques Callot.
89960: NASSO, CLAUDIO E.A. - Raphael. Grace and Beauty.
100698: NATALI, ANTONIO - Federico Barocci. Il miracolo della Madonna della gatta.
145336: NATER, JOHAN P. - De Tiendaagse Veldtocht. De Belgische Opstand 1830/1831.
121728: NATHAN, ANDREW J. - Peking Politics 1918-1923. Factionalism and the Failure of Constitutionalism.
100219: NATHAN, ANDREW J. & PERRY LINK [EDS.]. & ORVILLE SCHELL [AFTERW.] - The Tiananmen Papers. The Chinese leadership's decision to use force against their own people - in their own words.
4027591: NATHAN, RABBI - The Fathers according to Rabbi Nathan. Translated from the Hebrew by J.Goldin.
142448: NATHANS, HANNA - Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur.
82306: NATIONAL MARITIME MUSEUM - The second Dutch War, de tweede Engelse Oorlog 1665-1667
4143442: NATOLI, J. & HUTCHEON L. (ED.) - A Postmodern Reader.
142723: NATORP, P. - Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie. [nicht weiter erschienen].
4025300: NATORP, P. (PLATO) - Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus.
140087: NATSHEH, YUSUF [ED. - ET AL.]. - Pilgrimage, Sciences and Sufism. Islamic Art in the West Bank and Gaza. Islamic Art in the Mediterranean [Palestinian Authority].
130341: NATTER, TOBIAS G. - Oskar Kokoschka. Early Portraits from Vienna and Berlin 1909-1914.
122159: NATURAL HISTORY - Turning Points in Zoological Science. A Royal Society Discussion organised by a Committee under the Chairmanship of R J Harrison, as part of the 150th Anniversary Celebrations of the Zoological Society of London
121718: NATURAL HISTORY - Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld. Festschrift zur Feier des 50järigen Bestehens [1858-1908].
103146: NATURAL HISTORY - Le Muséum National d'Histoire Naturelle. Son Histoite - Son État actuel. Volume du tricentenaire (1635-1935).
55201: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
85783: NATZIJL, H. - Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer (Deel 3)
87576: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin. Uit het gezelschapsleven.
88963: NATZIJL, H. E.A. - In beeld gebracht, twee eeuwen kerkelijk leven.
82895: NATZIJL, H. - Eén van geest en één van zin, uit het gezelschapsleven
53495: NATZIJL, H. - Gasten en vreemdelingen op de aarde. Ali Ipema (1902-1976) en haar vriendenkring
54430: NATZIJL, H. - Een Schild in alle nood. Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936)
103892: NAUDTS, PAUL-ALBERT - De alchemie, de steen der wijzen en Antoon van Dijck.
4139013: NAUEN, F.G. - Revolution, Idealism and Human Freedom. Schelling, Hölderlin and Hegel and the Crisis of Early German Idealism.
4072364: (NAUER, D. BUCHER, R. & WEBER, F. (HRSG.) FUCHS, O.) - Praktische Theologie. Bestandsaufname und Zukunftsperspectieven. Ottmar Fuchs zum 60.Geburtstag. (Praktische Theologie heute)
123449: NAUMANN, FRANCIS M. & BETH VENN - Making Mischief: Dada invades New York.
81959: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 3
93408: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
4016576: NAUTA, D. (CALVIJN, J.) - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
81525: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse protestantisme (deel 3)
94268: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland
87684: NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn.
91130: NAUTA, D. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Deel 1)
93683: NAUTA, D. - Samuel Maresius
4064052: NAUTA, D. - Logica en model.
91800: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
92100: NAUTA, D. - Samuel Maresius
84979: NAUTA, D. E.A. - Vier redevoeringen over Calvijn
81958: NAUTA, D. E.A. - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 2
94270: NAUTA, D. / SMITSKAMP, H. - Calvijn en zijn academie te Genève
60955: NAUTA, D. - Samuel Maresius
46699: NAUTA, D./GROOT, A. DE/JONG, O.J. DE/LINDE, D. VAN DER/POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Deel 4
87492: NAUTA, D. E.A. - Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Complete Set)
93067: NAUTIN, PIERRE - Origène. Sa vie et son oeuvre
102460: NAUWELAERS-WANDERS, G. [ED.] [W. SANGERS - FOREW.]. - Neerharen door de jaren heen.
140150: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
103467: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
104714: NAVACELLE, TRHIERRY DE - Marlene Dietrich. Photographien aus der Sammlung John Kobal.
94646: NAVE, FRANCINE DE / BRAEKMAN, EMILE M. - Protestantse Drukken en Prenten uit de Hervormingstijd te Antwerpen. Inleiding door Dr. Francinde de Nave. Catalogus door Dr. Emile M. Braekman
123178: NAVE, DR. FRANCINE DE - Rondom Rubens. Tekeningen en prenten uit eigen verzameling/Around Rubens. Prints and drawings from the Stedelijk Prentenkabinet.
4070074: NAVONE, J. (RICHARDSON, A.) - History and Faith in the Thought of Alan Richardson.
131257: NEAL HAMILTON, MARY - Music in Eighteenth Century Spain.
9703: NEANDER, JOHANN AUGUST WILHELM - De Heilige Bernhard en zijn tijd. Uit het Hoogduitsch vertaald, door R.P. Verbeek. In Twee Deelen.
84483: NEBE, OTTO HENNING - Deus Spiritus Sanctus. Untersuchungen zur Lehre vom Heiligen Geist
4033480: NEBE, A. - Die Leidensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien.
89507: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking.
86055: NEBE, A. - Homiletische portretten. Eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
82843: NEBE, A. - Homiletische portretten, eene bijdrage tot de geschiedenis der predikkunde en der evangelieprediking
4055946: NEBE, A. - Die Auferstehungsgeschichte unseres Herrn Jesu Christi nach den vier Evangelien ausgelegt.
4075027: NECKEBROUCK, VAN - Gij alleen de Allerhoogste. Christus en de andere godsdiensten.
4073649: NECKEL, G. - Die altnordische Literatur. Sonderausgabe.
53563: NEDDENS, MARTIN C. / WUCHER, WALDEMAR A.O. - Die wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie - Geschichte - Liturgie
122829: NEDECO. - A Study on the Operation and Development of the Port of Bangkok.
4006400: NEDERHOOD, J.H. - The Church as Mission and the Educated. A Study of the Church`s Mission Relationship to Educated Individuals in America. (Diss.)
60515: NEDERHOOD. J.H. - The church as mission and the educated (A study of the church's mission relationship to educates individuals in America)
6884: NEDERHOUW, LAMBERTUS - De beoeffenende Zedeleer, voor Kinderen en Eenvoudigen, Door allerkortste Vraagen en Antwoorden, Gemakkelyk Gemaakt. In welke de Pligten van een Christen worden aangedrongen, uit Beschouwingen der Onuitspreekelyke Weldaaden Gods, in Natuur, en Genade, die byzonder in ons Vaderland genoten worden. Opgesteld, ten dienste der Schoolen, en Huisgezinnen.
145389: NEDERLANDSCH-INDIË - - St. Claverbond. Uitgave der P.P. Jezuïten ten bate hunner missie op Java [40th Volume: 10 Issues = Complete Year].
146048: DEN NEDERLANDSCHEN LANDTSPIEGEL. - Den Nederlandschen Landtspiegel in Ryme Gestelt door Z.H. Waar in dat letterlijck ende figuerlijck de gheleghentheut, aert ende nature van de Nederlanden, met de omligghende grensen: als Westphalen, Cleve, Gulick & c. claerlijck afgebeelt ende beschreven worst. Niet min dienstelijck als vermakelijck om lesen.
52253: NEDERLANDSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING - Een Lied op den sabbatdag - Deel 2
121262: NÉDONCELLE, MAURICE & JEAN DAGENS [EDS.]. - Entretiens sur Henri Bremond.
4134608: NEE, WATCHMAN - Tisch in der Wüste. Andachten für jeden Tag.
102547: NEEDHAM, JOSEPH [WANG LING & LU GWEI-DJEN & HO PING-YÜ] - Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology.
4024477: NEEDLEMAN, J. - De nieuwe godsdiensten.
4030981: NEEDLEMAN, J. - Het verloren christendom. Een zoektocht naar het centrum van de christelijke ervaring.
102461: NEEF, A. DE & F. GEERAERDS [ EDS. - ET AL.]. - Alfred Ost. Muurtekeningen.
87394: NEELE, ADRIAAN C. - The Art of Living to God. A study of method and piety in the theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706)
81641: NEELE, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2009
94677: NEELE, C. / SILFHOUT, W. - Tot een teken. Joodse feesten en symbolen
55168: NEELE, C. - Uit de schaduw. Onbekende Bijbelse personen belicht
122580: NEELMEYER-VUKASSOWITSCH, H. - Russland. [Europäisches und asiatisches Russland]. Nach eigenen Beobachtungen geschildert.
53613: NEER, JOOST VAN / HEFFERNAN, BRIAN - Verlangen naar geestelijke schoonheid. Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A.
4055900: NEESER, M. (BARTH, K.) - Karl Barth l`homme de l`arête.
122588: NEEVE, P.W. DE - Colonus. Privégrondpacht in Romeins Italië tijdens de Republiek en het vroege Principaat.
145770: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
47139: NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit
93044: NEHER, ANDRÉ - Amos, contribution a l'étude du prophétisme
4025788: NEHER, A. - Het wezen van de profetie.
130425: NEHMELMANN, REMCO - Het algemeen persoonlijkheidsrecht. Een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
4001930: NEIL, J. - Palestina en de bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de H.Schrift.
95606: NEIL, EDWARD N. O' - Teles (The Cynic Teacher)
103260: O'NEILL, BRENDAN [JAMES STEVENS CURL - INTROD.]. - Irish Castles and Historic Houses.
143437: NEILL, D.G. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 19 [Complete Year - 1964].
4070966: NEILL, ST. - God`s Apprentice. The Autobiography of Stephen Neill. Edited by E.M.Jackson.
4036611: NEILL, S.C. - Menschliche Existenz vor Gott. Entwurf eines christlichen Menschenbildes.
4015554: NEILL, ST. - De wereldreligies. Vergelijkende studie van het christendom temidden van de voornaamste levensbeschouwingen. (Aula 180)
4061946: NEILL, ST. - Christian Faith and other Faiths. The Christian Dialogue with other Religions.
103699: NEILLANDS, ROBIN - Wellington and Napoleon. Clash of Arms 1807-1815.
55079: NEIMAN, SUSAN - Het kwaad denken. Een andere geschiedenis van de filosofie
92115: NEIRYNCK, F. - L'?vangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux
4142882: NEISSER, U. - Memory Observed. Remembering in Natural Contexts
103560: NEKEMAN, AAD - De stille miljoenen van het Rivierenland.
54221: NELEMANS, A. - Opdat men niet vergete. Een kerk-historisch overzicht van de Oud Gereformeerde Gemeente te Dordrecht
87484: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht
131204: NELEMANS, DIMP - Alles draait ... Ik zie sterretjes. Geschiedenis van een kermisdynastie.
81229: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
84201: NELIS, A.J. - Zittende aan de voeten van Jezus. Ds. IJme Doornveld (1864-1925)
4142249: NELIS, J.TH. - II Makkabeeën. Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd. (Diss.)
144403: NELISSEN, N.J.M. & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
142456: NELISSEN, PROF. DR. NICO & DR. PETER DE GOEDE & PROF. DR. MARK VAN TWIST - Oog voor openbaar bestuur. Een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde.
131869: NELISSEN, NICO & HENK VAN BOXTEL & MARCEL LEMMEN - Beleidsstijlen van managers ten aanzien van het milieu. Een onderzoek naar beleidsstijlen van managers in de verf- en schildersbranche.
131725: NELISSEN, PROF. DR. NICO & DR. HENRI GOVERDE - Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Kleine stappen en / of grote sprongen.
131239: NELISSEN, N.J.M. & M. BEMELMANS-VIDEC & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Renewing Government. Inovative and Inspiring Visions.
144402: NELISSEN, N.J.M. & A.J.A. GODFROIJ & P.J.M. DE GOEDE [EDS.]. - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
143368: NELLEN, H.J.M. & J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
143369: NELLEN, H.J.M. & J. TRAPMAN [ED.]. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
47242: NELLEN, HENK J.M./RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes. (Studies in the History of Christian Thought, Volume LV)
130462: NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot. Erflater.
5628: NELLESTEYN, GUALTERUS VAN - Gaet uyt Babel, ofte Nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de Paus-Gesinden. Waer in hare ketteryen, Afgoderyen ende andere grove dwalingen, mitsgaders haere Landt-verderflijcke maximen worden ontdeckt. Seer dienstigh in dese tijden voor ieder een, als oock insonderheydt voor personen van Staet, om een wakende ooge op de Papisten te houden.
4141722: NELLIE, - De bijbel voor kinderen naverteld. Oude en Nieuwe Testament.
92685: NELSON, DAVID - Het ongeloof, de grootste krankheid van onze tijd, in haar oorsingprong en gene
100038: NELSON, KEITH L. - Victors Divided. America and the Allies in Germany 1918-1923.
4143881: NELSON, KEVIN - De goddelijke hersenstam. Een neuroloog verklaart bijna-doodervaringen.
4137593: NEMAT, M. - Omhelsd door angst. Een jonge Iraanse vrouw overleeft haar gevangenschap.
121412: NEMIROWSKY, IRÈNE [J.W.F WERUMEUS BUNING - TRANSL]. - Het bal.
95734: NENTJES, S. - Fulgentius van Ruspe en de leer van de predestinatie. Een onderzoek naar de invloed van Fulgentius op de leer van de (dubbele) predestinatie
7655: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum, Cum Notis Selectis Boecleri, Bosii, Buchneri, Ernstii, Gebhardi, Heidmanni, Lambini, Loccenii, Longolii, Magii, Ravii, Savaronis, Schefferi, Schotti, Nec non Excerptis P. Danielis. Hisce accedit Locupletissimus omnium Vocabulorum Index studio & opera J.A. Bosii. Suas Notas addidit Augustinus van Staveren. Editio Altera, longe auctior.
142878: NÉPOS CORNÉLIUS [ANNE-MARIE GUILLEMIN - ED.]. - Oeuvres.
60516: NEPVEU. R.M. - Constanten en variabelen van het profetisme
83706: NEPVEU, J.I.D. - Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen. Volledig verzameld en met een levensberigt van den dichter verrijkt
131195: NERCIAT, ANDRÉA DE [DR. CAZZONE] [GEORG CORDESMÜHL - TRANSL.] - Der Teufel im Leibe.
47098: NERSESSIAN, V. - Armenian Illuminated Gospel Books
144052: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
132113: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.] - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.]
82204: NET, J.S. VAN DER - De zeven kruiswoorden
84651: NET, J.S. VAN DER - Oneindige liefde, tien preken
92853: NETTELHORST, R.P. - 100 bijbelse figuren. Verhalen over de boeiendste personages uit de Heilige Schrift
103579: NETTESHEIM, FRIEDRICH - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern. Unter Berücksichtigung der Landesgeschichte nach authentischen Quellen.
110459: NETTLE, DANIEL & SUZANNE ROMAINE - Uitstervende talen.
121414: NEUBAUER, HELMUT - Car und Selbstherrscher. Beiträge zur Geschichte der Autokratie in Russland.
4300743: NEUBAUER, JOHN - The Emancipation of Music from Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics.
146040: NEUBECKER, OTTFRIED - Elseviers gids van de Heraldiek.
104007: NEUBECKER, OTTFRIED - Heraldik. Wappen - ihr Ursprung, Sinn und Wert.
131596: NEUBERT, OTTPO - De Vallei der Koningen.
142978: NEUBURG, VICTOR E. - Popular Literature. A History and Guide. From the beginning of printing to the year 1897.
142727: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
4025207: NEUENSCHWANDER, U. - Glaube. Eine Besinnung über Wesen und Begriff des Glaubens.
4055549: NEUENSCHWANDER, U. - Denker des Glaubens.
4059504: NEUENZEIT, P. - Das Herrenmahl. Studien zur paulinischen Eucharistieauffassung.
88083: NEUFELD, VERNON H. - The earliest Christian confessions
4300965: NEUFELD, KARL H. (HARNACK, A.VON) - "Adolf von Harnack. Theologie als Suche nach der Kirche. ""Tertium Genus Ecclesia""."
101170: NEUGEBAUER, RUDOLF & JULIUS ORENDI [RICHARD GRAUL - INTROD.]. - Orientalische Teppichkunde.
4017516: NEUGROSCHEL, J. - Great Works of Jewish Fantasy:. Yenne Velt.
142112: NEUHEUSER, HANNS PETER [ED.]. - Kostbarkeiten aus rheinischen Archiven. Katalog zur Ausstellung.
4026385: NEUHEUSER, H. (ALTENBEKEN) - Geschichte der Gemeinde Altenbeken.
88385: NEUMAN, J.C. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. (3 delen in 1 band)
88091: NEUMAN, J.C. - Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons vaderland, op eene eenigzins volledige wijze, naar de tegenwoordige behoefte eener lagere school, behandeld. (2 delen in 1 band)
110300: NEUMANN, JOHN VON - Het zenuwstelsel als computer.
91912: NEUMANN, BURKHARD / STOLZE, JURGEN - Aus dem Glauben leben. Freikirchliche und romisch-katholische Perspektiven
110112: NEUMANN, FRIEDRICH - Geschichte der alt-deutschen Literatur. 800-1600. Grundriss und aufriss.
103732: NEUMANN, ERICH - The Great Mother. An Analysis of the Archetype.
102171: NEUMANN, ECKHARD - Herrschafts- und Sexualsymbolik. Grundlagen einer alternativen Symbolforschung.
131830: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel.
4072206: NEUMÄRKER, D. (HROMÁDKA, J.L.) - Josef L.Hromádka. Theologie und Politik im Kontext des Zeitgeschehens.
4300944: NEUNER, P. & G.WENZ (HRSG.) - Theologen des 19.Jahrhunderts. Eine Einführung.
85788: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. Mit 400 Bildern in Dert und 42 Tafeln in Farbendruck
58089: NEUPERT, H. - Das Klavichord, Geschichte und technische Betrachtung des 'eigentlichen Claviers'
123121: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrik de Keyser - Artus Quellinus - Rombout Verhulst.
95374: NEUS, WILHELM - Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum ende des XII. Jahrhunderts. Mit besonderer berücksichtigung der Gemälde in der Kirche zu Schwarzrheindorf. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Typologie der christlichen kunst, vornehmlich in den Benedikterklöstern. Mit 86 Abbildungen
47144: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXXVII)
94209: NEUSER, WILHELM H. - Calvinus Sacrae. Scripturae Professor. Calvin as Confessor of Holy Scripture. Die Referate des Congrès International des Recherches Calviniennes International Congress on Calvin Research Internationel Kongresses für Calvinforschung. Vom 20. bis 23. August 1990 in Grand Rapids
94121: NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons
92220: NEUSNER, JACOB A.O. - Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era
95376: NEUSNER, JACOB - The modern study of the Mishnah
92305: NEUSNER, JACOB - The rabbinic traditions about the pharisees before 70. (3 volumes)
95373: NEUSNER, JACOB - A history of the Mishnaic law of Purities. Part twenty-one: The redaction and formulation of the order of Purities in Mishnah and Tosefta. Part twenty-two: The Mishnai system of uncleanness. Its context and history (2 volumes)
4137098: NEUSNER, J. - Development of a Legend. Studies on the Traditions Concerning Yohanan Ben Zakkai. (Studia Post-Biblica 16)
4138505: NEUSNER, J. (YOHANAN BEN ZAKKAI) - A Life of Yohanan ben Zakkai. Ca. 1-80 C.E.
4139899: NEUSNER, J. (ED.) - Scriptures of the Oral Torah. Santification and Salvation in the Sacred Books of Judaism. An Anthology. Edited and Translated by J.Neusner.
4139999: NEUSNER, JACOB (ED.) - Understanding Jewish Theology. Classical Issues and Modern Perspectives.
4140206: NEUSNER, J. (ED.) - The Modern Study of the Mishnah. (Studia Post-Biblica 23)
4141101: NEUSNER, J. - Judentum in frühchristlicher Zeit. Übersetzt von W.Hudel unter mitarbeit von K.Bätz unf Chr.Munz.
130036: NEUSNER, JACOB [ED.] - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.]
4143041: NEUSNER, J. - The Discourse of the Bavli. Language, Literature, and Symbolism. Five Recent Findings. (South Florida Studies in the History of Judaism 34)
4143043: NEUSNER, J. (ED.) - The Judaism, for Example. Studies toward the Comparison of Religions. (Studies in the History of Judaism 51)
4143044: NEUSNER, J. - The Law behind the Laws. The Bavli's Essential Discourse. (Studies in the History of Judaism 35)
4143045: NEUSNER, J. - The Bavli's Massive Miscellanies. The Problem of Agglutinative Discourse in the Talmud of Babylona. (Studies in the History of Judaism 43)
4143046: NEUSNER, J. - The Principal Parts of the Bavli's Discourse. A Preliminary Taxonomy. Mishnah Commentary, Sources, Traditions, and Agglutinative Miscellanies. (Studies in the History of Judaism 53)
4143047: NEUSNER, J. - The Tosefta. An Introduction. (Studies in the History of Judaism 47)
4300209: NEUSNER, J. (ED.) (GOODENOUGH, E.R.) - Religions in Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough. With a portrait, 5 plates and 6 figures (Studies in the History of Religion, Supplement to Numen, 14)
4016219: NEUSS, W. - Die Kirche der Neuzeit.
4058421: NEUSS, W. - Die Kirche des Mittelalters.
46823: NEUT, J.D.H. VAN DER/RUITENBERG, E.L. - Amersfoort in oude ansichten
91297: NEUTELINGS, ROB E.A. - Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over de taal, tekst en communicatie gepresenteerd over het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft.
90222: NEUTJENS, CLEM. - Friedrich Gundolf. Een methodologisch onderzoek van zijn belangrijkste werken.
4139568: NEUVEL, K. - Wee de genen. Over de bilogische fundamenten van menselijk gedrag.
146422: NEUWIRTH, WALTRAUD - Glas 1905-1925. Band II: Vom Jugendstil zum Art Deco / Glass 1905-1925. Volume II: From Art Nouveau to Art Deco.
90383: NÈVE, P.L. E.A. - Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Jaargang 7 (2005). Aflevering 1.
101987: NÈVE, P.L. & E.C.C. COPPENS [EDS.]. - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. a.j. de Groot.
4071062: NEVE, J.L. - Kurzgefasste Geschichte der Lutherischen Kirche Amerikas.
93588: NEVEN, GERRIT - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek
89720: NEVEN DUMONT, ALFRED E.A. - Man sieht nur, was man weiss... 40 Jahre DuMont Buchverlag Rückschau und Perspektiven.
91695: NEVEN, J.P. - Derk brakke. Uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden.
103358: NEVEN, J.P. & A. BEL & DR. H. FLORIJN & DRS. J. VERSLOOT [EDS.]. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard [Vol. 1 - only].
93582: NEVEN, J.P. - Van hetzelfde huisgezin, geestelijk leven langs de Hollandse Ijssel
4067299: NEVEN, G. (BARTH, K.) - Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek.
4055648: NEVEN, G.W. (NOORDMANS, O.) - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld e.a.
101231: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.
85661: NEVEN, J.P. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Alblasserwaard II
87727: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
83088: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander, leven en werk van ds. W.L. Tukker
83086: NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars, uit het leven van de heer A. de Redelijkheid
84011: NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker
83963: NEVEN, J.P. - Hervormde gezanten
104755: NEVEN, MARIE-NOËL & FRANÇOISE JURION & BENOÎT SCHOONBROODT [EDS.]. - Brussel. Beschermde monumenten en landschappen.
90070: NEVIUS, S. - Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door Hem zelven geleerd
4020206: NEWALD, R. (ERASMUS, DES.) - Erasmus Roterodamus.
131972: NEWARK, PETER - Cowboys.
4067370: NEWBERG, A. (E.A.) - Waarom God niet verdwijnt. Why God Won`t Go Away. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen.
4025325: NEWBIGIN, LESSLIE - Godsdienst in een geseculariseerde wereld. (Aula 357)
4138567: NEWBIGIN, LESSLIE - Foolishness to the Greeks. The Gospel and Western Culture.
130202: NEWBY, ERIC - What the Traveller Saw.
146329: NEWBY, ERIC [ED.]. - A Book of Travellers' Tales.
47416: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 4
47412: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 5
47413: NEWELL, J.E. - Hymn Tunes with Varied Harmonies, for pianoforte or organ, Book 3
47867: NEWELL, J.E. - Bekende Kerkliederen met Variaties voor Piano of Orgel (nr. 361)
143575: NEWHOUSE, JOHN - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
142972: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
142791: NEWMAN, RICHARD & PATRICK RAEL & PHILLIP LAPSANSKY [EDS.]. - Pamphlets of Protest. An Anthology of Early African-American Protest Literature, 1790-1860.
143889: NEWMAN, ERNEST - Wagner Nights.
102187: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
140047: NEWMAN, PAUL - A History of Terror. Fear & Dread through the Ages.
4140158: NEWMAN, A. - The United Synagogue 1870-1970.
4140377: NEWMAN, L.I. - The Hasidic Anthology. Tales and Teachings of the Hasidim.
4042536: NEWSOM, C.A. & RINGE, S.H. - Met eigen ogen. Commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen.
89206: NEWTON, GEORGE - An exposition of John 17
122180: NEWTON-SMITH, WILLIAM H. - The Rationality of Science.
9200: NEWTON, JOHN - De Grondlegging der Christen Kerk, benevens haare Gesteldheid en Lotgevallen geduurende de Eerste Eeuw, in eenige bezonderheden overwoogen. Uit het Engelsch vertaald, door Marinus van Werkhoven, En uitgegeeven met een Voorbericht, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering, van de Eerwaardigen Heere Johan Newton, Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan de Eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweeden Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem.
89137: NEWTON, ISAAC - Observations upon the prophecies of Daniel, and the apocalypse.
103850: NEWTON, CHARLES - Victorian Designs for the Home.
88278: NEWTON, JOHN - Leerredenen. Uit het Engelsch vertaald, nieuwe uitgave.
94961: NEWTON, JOHN - Wijsheid voor eenvoudigen
46958: NEWTON, JOHN - Gods Genade en zijn Vrijmachtig Albestuur, ontdekt in de zeldzame Levensgevallen, langdurige en merkwaardige Reizen en Bekeering ban den weleerw. Heer John Newton, door hem zelven beschreven, bevattende zijne gevaarlijke omzwervingen ter zee, als Matroos, slaafsche mishandelingen op de kust van Guinae, en Gods bewaringen in, en reddingen uit die gevaren, waarbij nog gevoegd is: Verhaal van den laatsten levensloop en het troostelijk uiteinde van Newton's Zuster, Eliza Cuningham. Bijzonderheden betreffende de laatste ziekte en het overlijden van Newton's Echtgenoote enz. enz.
1308: NEWTON, JOHN - Gods Genade en Vrijmagtig Albestuur, Ontdekt in de zeldzaame Levensgevallen, langduurige en merkwaardige Reizen, en zonderlinge Bekeering. Voormaals door hemzelven beschreeven, in XIV. Brieven aan den eerwaardigen Heere T. Haweis. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Druk. Uitgegeeven met eene korte Voorreden, door Cornelis Brem. WAARBIJ: Merkwaardig Bericht, van de Bekeering, den Godvruchtigen Wandel en het Zalig Uiteinde van twee Beroemde Leeraars in de Hoofdkerk van Engeland, onlangs overleden. Met naame Wijlend de Eerwaarde Heeren Richard Conijers, Predikant te Deptford. En William Romaine, Predikant te London. Met eene voorafgaande Leerrede over I Thess. II: vs. 8. gehouden te Deptford, ter gelegenheid van het Overlijden van den Eersten, door deszelfs Vriend den Eerwaarde Heer Johan Newton. Uitgegeven door Cornelis Brem. WAARBIJ: De Kracht der Godlijke Genade in een aanmerkelijk voorbeeld vertoond, in Zes Brieven, van eenen Leeraar der Hervormde Kerk. Uit het oorpronglijk Latijn vertaald, door William Cowper. En met eene Voorrede uitgegeeven, door Johan Newton. Aan wien deeze Brieven in het oorspronglijk geschreeven waren. Uit het Engelsch in 't Nederduitsch vertaald.
4300179: NEWTON, J. & MORE, H,, - Correspondance du Rév. J. Newton et de Miss Hannah More. Traduite de l'anglais.
7550: NEWTON, JOHN - Nalatenschap. Brieven aan onderscheidene perdonen en over verschillende onderwerpen, ten vervolge op de Cardiphonia en Omicron. Nieuwe Uitgave.
9615: NEWTON, THOMAS - Historische en Taalkundige Vertogen over de gewyde Voorzeggingen, waar in alle die propheetsijen der Heilige Schriftuur, welken reeds op eene merkwaardige wyze vervuld zyn, of hedendaagsch nog in de waereld vervuld worden, zoo geleerd, als schrander en oordeelkundig, verklaard en toegepast zyn. Uit het Engelsch, naar den derden Druk van den jaare 1766. Vertaald.
93669: NEYSTERS, P. - Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen
144786: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
110136: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID. - Stad en platteland in de middeleeuwen.
121521: NICHOLAS, DAVID. - The van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History.
121781: NICHOLAS, SANNE - De Tommies komen. Dagboek van een Oosterbeeks meisje septemberdagen 1944.
90712: NICHOLAS, DAVID - The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the arteveldes, 1302-1390.
143860: NICHOLL, CHARLES - Leonardo da Vinci. The Flights of the Mind.
145004: NICHOLS, BEVERLEY [& HENRY MATTHEW BROCK - ILLUSTR.]. - A Book of Old Ballads. Selected and with an Introduction.
89812: NICHOLSON, JOHN - Building the Sydney Harbour Bridge
104470: NICHOLSON, ELEANOR - In the Footsteps of the Camel. A Portrait of The Bedouins of Eastern Saudi Arabia in Mid Century.
4063481: NICKELL, JOE - Looking for a Miracle. Weeping Icons, Relics, Stigmata, Visions & Healing Cures.
101013: NICKLISCH, HANS [GODFRIED BOMANS - TRANSL.] - Vader, het beste paard van stal.
60518: NICOL. W. - The semeia in the fourth gospel (Tradition and redaction)
142385: NICOLAI, HENK - De Kingma-Kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
6930: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
5629: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
92173: NICOLAI, IOHANEM - Effigies & vitae. Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. Facsimie van de in 1654 verschenen uitgave met een Nederlandse vertaling. Tot stand gekomen op inititiatief van de stichting Groninger Universiteitsfonds
5155: NICOLAI, AEGIDIUS - Kruys-Lessen, van den Stervenden Jesus. Uytgebreydt en de Ziele toegepast. Dat is Een Verklaringhe over de seven laetste woorden onses Heeren Jesu Christi aen het Cruys uyt-gesproocken.
4136831: NICOLAI, H. - De Kingma-kroniek. Of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef. (Diss.)
83200: NICOLAISEN, DÖRTE E.A. - Een Veelkleurige Habijt, klooosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw
101640: NICOLASEN, LIDY - De eeuw van Sonja Prins. Burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
90217: NICOLLE, DAVID - Rome's enemies 5. The desert frontier.
46899: NICOLOTTI, ANDREA - Esorcismo Cristiano e Possessione Diabolica tra il e III secolo (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 54)
121296: NICOLSON, HAROLD [NIGEL NICOLSON - ED.]. - Diaries and Letters 1930 - 39.
54784: NICOLSON, HAROLD - Sainte-Beuve
144172: NICOLSON, NIGEL - Portrait of a Marriage. Vita Sackville-West & Harold Nicolson.
95569: NIDA, EUGENE A. / TABER, CHARLES R. - The theory and practice of translation
95571: NIDA, EUGENE A. - Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating
100163: NIEDERBERGER, DR. OSKAR - Kirche - Mission - Rasse. Die Missionsauffassung der niederländisch-reformierten Kirchen von Südafrika.
4058643: NIEDERWIMMER, K. (DIDACHE) - Die Didache. Erklärt. (KAV-1)
131126: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche Kunst.
30048: NIEHUSS, MERITH - Zwischen Seifenkiste und Playmobil. Illustrierte Kindheitsgeschichte des 20. Jahrhunderts
110831: NIEKERK, MARLENE VAN - Agaat.
92604: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel, het eerste deel. Met de hemelse vreugde voor de gelovigen zielen, het tweede deel
55266: NIEL, CORNELIS VAN - De donderslag der goddelozen wegens het verschrikkelijk oordeel en de pijn der hel. Het eerste deel met de hemelse vreugde voor de gelovige zielen, het tweede deel
100634: NIEL, FERNAND - Albigenzen en Katharen.
4073788: NIELSEN, J.T. (TEKST EN TOELICHTING) - 2 Korintiërs. (Tekst en Toelichting)
53194: NIELSEN, J.T. - Handelingen I. Een praktische bijbelverklaring
143025: NIELSEN, ANNE MARIE [ED.]. [ & FLEMING JOHANSEN - FOREW.]. - 130 Highlights. NY Carlsberg Glyptotek.
121083: NIEMEIJER, JAN A. [& CFORNELIS JETSES - ILLUSTR.]. - Leven op het platteland
47957: NIEMEIJER, C.J. - De strijd over de leer der praedestinatie in de IXde eeuw
104577: NIEMEIJER, JAN A. & AD. A.J. MULDER [EDS. - ET AL.]. - Verzet in Groningen.
103893: NIEMEIJER, JAN A. - Nederlandsche schoolplaten.
81339: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Kinderen van het platteland
81338: NIEMEIJER, JAN A. EN CORNELIS JETSES - Leven op het platteland
104514: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
90485: NIEMEIJER, H.E. - Calvinisme en koloniale stadscultuur. Batavia 1619-1725.
145000: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
85192: NIEMEIJER, H.E. - Calvinisme en koloniale stadscultuur Batavia 1619-1725
91944: NIEMEIJER, CORNELIS JOHAN - De strijd over de leer der praedestinatie in de Ixde eeuw, degmenhistorisch uiteengezet en beoordeeld.
104198: NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses als sprookjestekenaar.
4137512: NIEMEIJER, A.C. - De kruistochten. Fragmenten uit het werk van tijdgenoten gekozen, vertaald en ingeleid door A.C.Niemeijer.
4010795: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der Psalmen.
54008: NIENES, A.P. VAN E.A. - De archieven van de Universiteit te Franeker 1585-1812
130971: NIERMEIJER, DR. J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 [only]
130009: NIERMEYER, J.F. & J.G. SMIT [EDS.] - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied [2 Vols. Compl.]
110911: NIERMEYER, DR. J.F. - Her-oriëntatie van onze mediaevistiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 21 januari 1946.
4138295: NIERMEYER, J.F. - Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique latin médiéval - francais/anglais. A medieval latin - French/englishb dictionary.
101422: NIEROP, DR. H.F.K. VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.
94045: NIEROP, HENK F.K. VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567
4139630: NIEROP, H.VAN (AMSTERDAM) - Beeldenstorm en burgerlijk verzet In Amsterdam 1566-1567. .
102173: NIERSTRASZ, B. & JHR. MR. G.M.R. TESTA [2 X]. - Nederland en België. De gevaren van het verdrag & Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag ? & Hoe staat 't met het Belgisch Verdrag. Tweede aantekening [3 Vols.].
84496: NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins
4056293: NIESEL, W. - Gemeinschaft mit Jesus Christus. Vorträge und Voten zur Theologie, Kirche und ökumenische Bewegung.
93926: NIET, CORNELIS ADRIANUS DE - Gisbertus Voetius. De praktijk der Godzaligheid. Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar II. (Edition of the Latin tekst, with an introduction, translation into Dutch and commentary (with a summary in English))
4048128: NIETZSCHE, FR. - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk. Vertaling van Tine Ausma. Keuze, inleiding en aantekeningen van P.Mostert.
4036642: NIETZSCHE, FR. - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand. Vertaald en ingeleid door H.Marsman.
4143316: NIETZSCHE, FR. - De antichrist. Vloek over het christendom. Vertaling van Pé Hawinkels. (Nietzsche-bibliotheek)
142585: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Der Fall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Einzeldruck.
4075614: NIETZSCHE, F. & MALWIDA VON MEUSENBURG, - U heeft nooit een woord van mij begrepen. Briefwisseling. Onder red. van M.Noordhoek en P.v.Tongeren. (Filosofie in dialoog)
4075703: NIETZSCHE, FR. - Werke. 2 Bände. I. Die Geburt der Tragödie - Unzeitgemässe Betrachtungen - Menschliches, Allzumenschliches. II. Morgenröte - Die fröliche Wissenschaft - Also sprach Zarathustra. Hrsg.von Karl Schlechts.
4140120: NIETZSCHE, FR. - Nagelaten fragmenten. Deel 1. Herfst 1869 - eind 1874. Vertaald door M.van Nieuwstadt.
4143006: NIETZSCHE, FR. - Werke in zwei Bänden. Hrsg. von I.Frenzel.
4300633: NIETZSCHE, FR. - Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Door G.H.Priem
4300814: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe (17Bde.). Abt.I: Bd.1, 2, 3, 4. Abt.II: Bd. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2. Abt.III: Bd. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
87442: NIEUHOFF, B. - Inwijdingsrede van 's land athenaeum te Harderwijk
82113: NIEUKERKEN, K.J. VAN - Ambtsplicht in oorlogstijd
92716: NIEUW AMERONGEN, CORNELIUS MAARTEN VAN - Auditors' performance in risk and control judgements an empirical study
90644: NIEUW AMERONGEN, A. VAN - En de wereld gaat voorbij... Een persoonlijke verantwoording van geloof en wetenschap.
142242: NIEUWDORP, H. & J. PEIJNENBURG & L. VAN LIEBERGEN & A. VAN ASTEN [EDS.]. - Walter Pompe, beeldhouwer 1703-1777.
146058: NIEUWE GEOGR. & HIST. ATLAS ZEVEN VEREENIGDE NEDERLANDSCHE PROVINTIEN - "Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien: bestaande in vijftig nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particuliere gemeeten Heemraadschappen, Plans van de voornaamsteStden, met eene korte Beschryving van de Provintien, de Steden en het Merkwaardigste in dezelve; nevens den Staat der Regeering zoo Politicq als Kerkelijk."
131234: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas: vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden: mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden: Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
100635: NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAKATLAS. - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas, vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden, Nevens een Bericht Der voornaamste Logermenten, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden en veele ande
4074822: N.N. (NIEUWE PEKELA) - "De Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela. In trouw door God staande gehouden"", in trouw gedenken."""
53303: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Aspects of Islam in post-colonial Indonesia
110392: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Development. A Challenge to Whom? An essay on the present state and the next stage in development studies, with special reference to sociology and with examples from the Middle East.
4141146: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Mens en vrijheid in Indonesië.
90161: NIEUWENHUIJZEN, KEES - Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930.
95789: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de Reformatie (Deel II). Met drie platen en verschillende bijlagen onder welke zes muziekbijlagen
102898: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. & DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Eerste Jaargang [Complete].
102897: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. & DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Twaalfde Jaargang [Complete].
102896: NIEUWENHUIS, PROF. DR. A.W. & DR. Z. KAMERLING [EDS.- ET AL.]. - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indië. Tiende Jaargang [Complete].
140069: NIEUWENHUIS, RUUD A. - Vrije radicalen. Schakels tussen voeding en ziekte.
9435: NIEUWENHUIS, GERRIT - Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten behoeve van een aantal vaderlandsche geleerden bijeenverzameld.
88607: NIEUWENHUIS, JAN - Van poort tot poort. Ontwikkelingsgeschiedenis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europort in de XX-ste eeuw.
146376: NIEUWENHUIS, J.H. & C.J.J.M. STOLKER & W.L. VALK - Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar [3 Vols. in Slipcase].
94654: NIEUWENHUISEN, KATHLEEN ANITA - Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra
102787: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
9201: NIEUWENTIJT, BERNARD - Het Regt Gebruik der Werelt Beschouwingen, ter overtuiginge van Ongodisten en Ongelovigen aangetoont. Met kopere Platen. Den Vyfden Druk.
131705: NIEUWHOFF, CONSTANCE - Onze klederdrachten. Karakteristieke handwerken uit Nederland.
121158: NIEUWKOOP - - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten, &c, &c. van de Heerlijkheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de Origineele Stukken en Schriften, In den Jaare 1756.
4066377: NIEUWSTADT, M.V. - Rondom het dierenpark. Abdij-journaal.
60520: NIEWALDA. P. - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? (Eine exetisch-historische Studie)
4140695: NIEWENHUIJSE, JAAP - Orgelboek. 150 Psalmen & Enige Gezangen. (Compleet in 2 dln.).
4013107: NIFTRIK, G.C.V. - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie. (Diss.)
81346: NIFTRIK, G.C. EN G.C. BERKHOUWER - De mis als centrum/ het gezag in de kerk
85942: NIFTRIK, G.C. VAN - Staat en kerk. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 14)
81479: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola Fide, de rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie
85943: NIFTRIK, G.C. VAN - De boodschap van Karl Barth. (Serie: Tijdseinen, stemmen uit Christelijk-Historischen kring, 28)
4012097: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Een beroerder Israëls. Enkele hoofdgedachten in de theologie van K.Barth.
4012099: NIFTRIK, G.C. VAN (BARTH, K.) - Zie, de Mens!. Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth.
60521: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola fide (De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie)
85064: NIFTRIK, G.C. VAN - Hardegarijp. Een teken! Rede uitgesproken te Utrecht op 1 December 1951 voor het Verband van Hervormde Leerkrachten in verband met het conflict te Hardegarijp met een theologische fundering en een historische illustratie
4073180: NIFTRIK, G.C.VAN - Kleine dogmatiek.
122140: NIGAM, S.B.P. - Nobility under the Sultans of Delhi, A.D. 1206 - 1398.
4009354: NIGG, WALTER - Het geheim der monniken.
4016227: NIGG, WALTER - Heiligen zijn ook mensen.
4016228: NIGG, WALTER - De heiligen zijn onder ons. Het verleden als leidraad voor het heden.
4074528: NIGG, W. - Des Pilgers Wiederkehr. Drei Variationen über ein Thema.
46692: NIGHTINGALE, FLORENCE - Over ziekenverpleging. Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft. Heruitgave van Notes on Nurding in de Nederlandse vertaling uit 1862 door Anne Dorothée Busken Huet-van der Tholl, bezorgd door prof. dr. Mart J. van Lieburg en drs. Nannie Wiegman
4134606: NIGHTINGALE, RITA - Voor altijd vrij.
4134094: NIGOSIAN, S. - Islam. The Way of Submission.
4138636: NIJEN, A. VAN - Met alle respect. Hoezo christelijk-levensbeschouwelijke zingeving in de maatschappij?
4074717: NIJEN, A.V. - In het bijzondere ligt onze kracht. Invulling geven aan christelijke identiteit.
4142075: NIJEN, J. - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
30177: NIJENDIJK, LAMBARTUS WILHELMUS - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, relgions- und dogmengeschichtlich untersucht. De christologie van de herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie (met een samenvatting in het Nederlands)
93317: NIJENHUIS, WILLEM - Adrianus Saravia (c. 1532-1613). Dutch Calvinist, first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
82143: NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus Oecumenicus, Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling
53314: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata, studies on the Reformation (Volume 1 & 2)
121258: NIJENHUIS, HERMAN - Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in nederland 1892-1970.
4136000: NIJENHUIS, W. (SLADE, M.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador.
4026393: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. (Kerkhististorische bijdragen 3)
89051: NIJHOF, WOUTER E.A. - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906.
100738: NIJHOF, WIM H. - Kunst, katoen en kastelen. J.H. van Heek [1873-1957].
89038: NIJHOF, WOUTER E.A. - Uitgaven van Martinus Nijhoff. 1853-1921.
89974: NIJHOF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
102345: NIJHOF, PETER [WILLEM VAN ZOETENDAAL - ED.]. - Dijken.
104008: NIJHOF, DRS. P. & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Watermolens in Nederland.
145486: NIJHOF, IJSBRAND [ED.]. - Karnavalsvereniging d'olde waskupen 1955-1977.
102974: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
102038: NIJHOF, E. & P. SCHRAGE & M. STURKENBOOM - 'De geesel van onzen tijd'. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht.
103790: NIJHOF, DR. E. [DR. M. DAVIDS & PROF. DR. IR. H.W. LINTSEN - EDS]. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse grafische industrie in de 20ste eeuw.
4141176: NIJHOF, G.J. - Van kaft tot kaft. De theologie van een gesneden beeld.
104979: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
140063: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
86016: NIJHOFF, D.C. - Willem van Oranje, de bevrijder en stichter van onzen staat. Een levensbeeld, naar de nieuwste geschiedkundige bronnen geschetst
89941: NIJHOFF, P. - Watermolens in Nederland. Met foto's van Ger Dekkers.
95033: NIJHOFF, D.C. - De stadhouders en koningen uit het huis Oranje-Nassau in karakteristieken
144376: NIJHOFF, WOUTER & M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete set of 3 Vols. in 5 Parts].
132160: NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER & G.J. DORLEIJN - EDS.] - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.]
89062: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1906. Met 100 platen.
89063: NIJHOFF, WOUTER (VOORWOORD) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1926. Met 100 platen.
88810: NIJHOFF, D.C. - Staatkundige Geschiedenis van Nederland (Deel 2)
102511: NIJHOFF, PETER [PHOTOGR.]. & FREDDY RIKKEN [TEXT] & WILLEM VAN ZOETENDAAL [ED.]. - 30 Oeververbindingen / 30 Crossing Dutch Waters.
4071464: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische pöezie. (Nederlandse klassieken)
4143886: NIJHOFF, M. - Verzamelde gedichten.
101171: NIJINSKA, IRENA & JEAN RAWLINSON [EDS.]. - Bronislava Nijinska. Early Memoirs.
100699: NIJJAR, BAKHSHISH SINGH - Panjab under the Sultans [1000-1526 A.D.].
4006471: NIJK, A.J. - Secularisatie. Over het gebruik van een woord. (Diss.)
60522: NIJK. A.J. - Securalisatie (Over het gebruik van een woord)
100164: NIJKAMP, JET - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht.
100636: NIJKAMP, P. - Groei, kennis en overheid. Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur.
54681: NIJLAND-VERWEY, MEA - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap
4033137: NIJLAND, E. (WILLIAMS, J.) - John Williams de Apostel van Polynesië.
93835: NIJMAN, W. - Gereformeerde Schoolvereniging via Unie tot Fusie. Herinneringen aan de gescheidenis van de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerde grondslag te Dordrecht.' 1893-1988
142229: NIJMEGEN - - Gids Katholieke Universiteit Nijmegen. Studiejaar 1960-1961.
142231: NIJMEGEN - - Museumstukken [Volume 1-10].
131658: NIJMEGEN - WNO 25 jaar in beeld.
101479: NIJMEGEN - De legende van de Gouden Engel.
30290: NIJS, THIMO DE E.A. - Geschiedenis van Holland tot 1572 (Deel 1)
101287: NIJSSEN, PETER [ED.]. - Mekka. Jaarboek voor lezers 1993.
89859: NIJSTAD, SAAM - Rembrandt op de Olympus, waar de Joodse Bruid de Herderin Aspasia wordt, waar Koning David de Profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de Onderkoning van Egypte is.
102022: NIJSTAD, SAAM - In de wereld van de kunsthandel. Amerikanen, Russen en andere Europeanen.
143517: NIJSTEN, GERARD - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis [1371-1473].
121761: NIKLAS, KARL J. - The Evolutionary Biology of Plants.
47825: NILSON, L. - A System of Technical Studies in Pedal Playing for the Organ
143944: NILSSON, AURORA [RORA ASIM KHAN] - Een jaar in een Afghaanschen harem. Mijn lijden en mijn vlucht.
104118: NIMS, CHARLES F. & WIM SWAAN [PHOTOGR.]. - Thebes of the Pharaohs. Pattern for Every City.
101894: NIMUENDAJÚ, CURT [ROBERT H. LOWIE & JOHN M. COOPER - TRANSL. & EED.]. - The Apinaye'.
4022017: NINCK, J. - Jesus als Charakter. Untersuchung.
145249: NINCLAUS, NINA - Internationale neerlandistiek: een vak in beweging
4048531: NINEHAM, D.E. (LIGHTFOOT, R.H.) - Studies in the Gospels. Essays in Memory of R.H.Lightfoot.
4137827: NINEHAM, D.E. - Saint Mark. (SCM Pelican Commentaries)
54510: NIPPERDEY, THOMAS - Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat
54505: NIPPERDEY, THOMAS - Deutsche Geschichte 1866-1918. Erster Band: Arbeitswelt und Bürgergeist. Zwitter Band: Machtstaat vor der Demokratie (2 volumes)
123556: NIPPON GENDAI KOGEI BIJUTSU 1979 - - Nippon gendai kogei bijutsu [Contemporary Japanese Arts and Crafts] - In Slipcase.
89094: NISBET, ALEXANDER - An exposition of 1 & 2 Peter.
121997: NISH, IAN - The Origins of the Russo-Japanese War.
122087: NISH, IAN H. - Alliance in Decline. A Study in Anglo-Japanese Relations 1908-23.
104143: NISHI, KAZUO & KAZUO HOZUMI - What is Japanese Architecture ? A survey of traditional Japanese architecture, with a list of sites and a map.
4022385: NISIN, A. - Die Geschichte von Jesus dem Christus.
102379: NISSEN, CLAUS - Die naturwissenschaftliche Illustration. Eine geschichtlicher Überblick.
94292: NISSEN, PETRUS JOHANNES ANDREAS - De katholieke polemiek tegen de dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650)
122244: NITSCHE, PETER [ED.]. - Der Aufstieg Moskaus, Auszüge aus einer russischen Chronik [Vol. 1 & 2 - Compl.].
4006445: NITZSCH, FR.A.B. - Lehrbuch der evangelischen Dogmatik.
101125: NIVARD, J.J.P. - Geschiedkundig overzicht van de Nederlandse Rooms-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel c.a. St. Raphaël, gedurende de jaren 1928-1948. St. Raphaël bij zijn vijf en veertig jarig bestaan.
4075847: NIVEN, W.D. - Reformation Principles. After four Centuries.
144915: NIX, J.C. - Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest en de Belgische Opstand. Tekeningen van een Haagse Schutter 1831-1833.
103079: NOACH, ARNOLDUS - Het materiaal tot de geschiedenis der Oude Kerk te Amsterdam.
4009779: NOACK, B. - Spätjudentum und Heilsgeschichte. (Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968)
100960: NOAKES, JEREMY - The Nazi Party in Lower Saxony 1921-1933.
131750: NOBEL LECTURES - Nobel Lectures. Chemistry 1922-1941.
130592: NOBLE, PETER - Peter Noble's Picture Parade. Stars and Films of the Year.
146132: NOBLE, THOMAS F.X. & BARRY S. STRAUSS & DUANE J. OSHEIM [EDS. - ET AL.]. - Western Civilization Beyond Boundaries.
4018046: NOCENT, A. - De toekomst van de liturgie.
142141: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Die Blütezeit der Dampfeisenbahn 1920-1940.
142145: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen um die Jahrhundertwende 1895-1905.
142146: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gründerjahre 1851-1895.
142147: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Dampfeisenbahn an der Wende 1940-1965.
142142: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen im Zenit 1905-1919.
142143: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - The Dawn of World Railways 1800-1850.
142148: NOCK, O.S. [CLIFFORD & WENDY MEADWAY - ILLUSTR.]. - Eisenbahnen der Gegenwart seit 1963.
100755: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 73 & 74 [2 Vols. in 1].
100753: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 69 & 70 [2 Vols. in 1].
100754: NOË, CHARLOTTE [ED.]. - De Kampioen. Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. Jaargang 71 & 72 [2 Vols. in 1].
4140892: NOENS, L. - Het verborgen Lourdes. Occulte broederschappen, De verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-Le-Château.
146028: NOGEE, JOSEPH L. [ED.]. - Man, State and Society in the Soviet Union.
146344: NOKOLAEV, VSEVOLOD A. & ALBERT PARRY - The Loves of Catherine the Great.
4024479: NOLA, A.M.DI (COMP.) - The Prayers of Man. From primitive peoples to present times. Ed.by P.O`connor, Transl.by R.Benedict.
4055370: NOLAN, A. - God in Zuid-Afrika. De uitdaging van het evangelie.
101014: NOLAND, AARON - The Founding of the French Socialist Party [1893-1905].
4036657: NOLDIN, H. - Summa Theologiae Moralis. I.De principiis theologiae moralis. II.De Praeceptis. III.De Sacramentis.
88613: NOLET, CAN. W.A. - Marnix als theoloog. Historische inleiding.
61119: NOLET, W.H. - Marnix als theoloog [Historische inleiding
30520: NOLET, W. - Middeleeuwsche kerkelijke instellingen
93672: NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog, historische inleiding
87918: NOLL MARK A. - America's God. From Jonathan Edwards to Abraham Lincoln
93198: NOLLAND, JOHN - Word Biblical Commentary. Volume 1-9:20
4138405: NÖLLE, VAN (LESSING, G.E.) - Subjektivität und Wirklichkeit. in Lessings dramatischem und theologischem Werk.
83371: NOLST TRÉNITÉ, A.N. - Handboek der ziekenverpleging. Met 10 gekleurde platen en 178 figuren
4065622: NOLTE, J. - Dogma in Geschichte. Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung.
4031920: NOLTE, A. (ARISTOTELES) - Het godsbegrip bij Aristoteles. (Diss.)
4076159: NOLTE, M.E. (CASSANDER, G.) - Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven. (Diss.)
4069723: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
94901: NOLTHENIUS, HELENE - Het vliegend haft
4007297: NOLTHENIUS, H. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
4137331: NOLTHENIUS, H. - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
131317: NOMACHI, KAZUYOSHI - Pelgrimage. Facsinerende fotoreportages.
143943: NONO [= J.B. UGES] - Half om half.
104424: NOOIJ, LIDY [ED.]. - Ontdekkingen van het eerste uur. 700.000 - 1200 v. C.
90017: NOOIJ, J. DE - Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I
101126: NOOIJ, LIDY & ANOUK ERNST-ENDERT [EDS.]. & ROB BARTELS - Ontdekkingen van het Eerste Uur. 700.000-1200 v. Chr. & Van IJzertijd tot Middeleeuwen 1200 v. Chr.-1000 & Uitvindingen in een nieuw licht 1000-1600 & Ontwikkelingen in de Nieuwe tijd 1600-1750 [Volume 1-4].
110086: NOOMEN, W. & J.A.G. TANS - Franse letterkunde. Overzicht van de Franse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
4133932: NOOMEN, PIETER - God is er al. De volle werkelijkheid. Informatie & Ervaringen.
130073: NOORD-BRABANT - Notulen van het verhandelde in de Zomer-Vergadering der Staten van Noordbrabant, geopend den 6 July 1858, en in de buitengewone vergadering van den 29 September 1858.
4022024: NOORDA, S.J. - Historia vitae magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4,16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
95534: NOORDA, S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van ucas 4,16/30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie
60523: NOORDA. S.J. - Historia vitae magistra (Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan het hermeneutische discussie)
103764: NOORDAM, D.J. & J.K.S. MOES & J. LAURIER - Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse textielindustrie in de twintigste eeuw.
110312: NOORDEGRAAF, HARMAN & THEO SALEMINK & HENK TIELEMAN & REINIER VAN ELDEREN [EDS.]. - De moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie.
110829: NOORDEGRAAF, PROF. DR. L. [ED. - ET AL.]. - De Vrede van Munster [1648].
91624: NOORDEGRAAF, HERMAN / WORKUM, JOHAN VAN - Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuwe fase in het kapitalisme.
121394: NOORDEGRAAF, HERMAN & HUB CRIJNS [EDS.]. - Kap en koord in Amsterdam. De geschiedenis van het bedrijfsapostolaat van de Capucijnen in Amsterdam 1950-2000.
81341: NOORDEGRAAF, A. - De mondigheid van de Christen
121252: NOORDEGRAAF, HERMAN & EEF VAN VILSTEREN [EDS.]. - Pionieren tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het industriepastoraat.
53290: NOORDEGRAAF, A. - Leesbril of toverstaf. Over het verstaan en vertolken van de Bijbel (CGO 410)
93643: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving
95725: NOORDEGRAAF, A. - Oriëntatie in het diakonaat
88401: NOORDEGRAAF, A. E.A. - Leven door de Heilige Geest
91924: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen
4048244: NOORDEGRAAF, A. - Vijf broden en twee vissen. Missionair gemeentezijn in een (post)moderne samenleving.
4016212: NOORDELOOS, P. (MUSIUS, C.) - Cornelis Musius. (Mr Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha. Humanist/Priester/Martelaar.
82619: NOORDEN, P. VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden
4021092: NOORDENBOS, O. & LEEUWEN, T. (ERASMUS, DES.) - Erasmus in de spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus. Woord vooraf van J.Huizinga.
4006447: NOORDENBOS, O. - Atheisme en vrijdenken in Nederland. Het atheisme in Nederland in de 19e eeuw. Een kritisch overzicht.-Spigt, P.: Raddraaiers der redelijkheid. Portretten van vrijdenkers.
121748: NOORDENBOS, DR. GRETA - Vrouwen in de Academies van Wetenschappen. Van uitsluiting tot uitzondering.
88851: NOORDENBOS, O. - In het voetspoor van Erasmus
104791: NOORDERVLIET, NELLEKE [KLAAS VAN DER HOEK - ED.]. - Een stad vol boeken. Bibliotheken en bijzondere collecties in Amsterdam
4006449: NOORDHOFF, W. - Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch Vrijzinnig Protestantisme. Een sociaal-psychologische studie. (Diss.)
4005675: NOORDIJK, G.D. (HOEDEMAKER, PH.J.) - Een onbegrepen denker. Gedachten van Dr.Ph.J. Hoedemaker uit zijn werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt.
95475: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (10 delen in 11 banden, complete set)
54878: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken (Complete Set)
4010040: NOORDMANS, O. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus. (VUB II/37)
4071630: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 7. Preken.
48031: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel I, 1. Het begin, Om de ware humaniteit
51798: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 5. Om de rechte order der kerk
51801: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie I
4056458: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel 3. Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
4006451: NOORDMANS, O. - Geestelijke perspectieven. Een bundel opstellen.
4006455: NOORDMANS, O. - Zoeklichten. (18 opstellen)
4072723: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel 1. Het begin. Om de ware humaniteit.
51802: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, Deel 4. Ontmoetingen. De actualiteit der historie II
92102: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Deel IX A (1884-1934) Brieven. (Deel 9 A)
48043: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel V, 5. Om de rechte orde der kerk
93082: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken (Deel 1 t/m 10 in 11 banden)
48032: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken, Deel IX, 9 B (1934-1955). Brieven
4138997: NOORDMANS, O. (HARTOG, A.H. DE) - Het getuigenis van Dr.De Hartog. Waardering en critiek. (Artikel in Stemmen voor Waarheid en Vrede. Onder red. van A.W.Bonsveld. Jrg 47/2)
4008316: NOORDMANS, O. - Gestalte en geest. Een bundel meditaties.
4073817: NOORDMANS, O. - Verzamelde Werken. Deel 5. Om de rechte orde der kerk
46968: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche Spraakkunst, met Opstellen ter oefening en een Ned. Hebr. Woordenlijst, ten dienste van het Hooger Onderwijs. Derde vermeerderde druk
4140395: NOORDTZIJ, A. - Das Rätsel des Alten Testaments.
142844: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
4066543: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
103562: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
103561: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen. Beschrijving van een systeem.
121291: NOORDZIJ, NEL - De dichter Rilke als mens. Twee kritisch-biografische essays.
60525: NOORDZIJ. J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie (Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling)
4047925: NOORDZIJ, J.C. - Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling. (Diss.)
95791: NOORDZIJ, HUIB - Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw
143980: NOORLANDER, MR. DRS. C.W. & MR. J.L.W. BROEKSTEEG & DR. N.S. EFTHYMIOU & MR. H.G. HOOGERS [EDS.]. - Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw.
4065851: NOORLOOS, M. - Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven.
88140: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren wonderlijke leiding met zijn volk
91342: NOORT, G.J. VAN DEN E.A. - En zij riepen aldaar de Naam des Heeren aan
81992: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
87706: NOORT, G.J. VAN DEN - De belofte van de kroon des levens voor een beproefd volk
81475: NOORT, GERRIT - De weg van magie tot geloof, leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië
82195: NOORT, G.J. VAN DEN - Des Heeren troostboodschap aan zijn ellendig volk, verslag van de begrafenis van Ds. G.J. van den Noort predikant van de Geref. Gemeenten alsmede drie predikaties van Ds. G.J. van den Noort
88153: NOORT, G.J. VAN DEN - Een heilrijke belofte voor een arm volk
4027820: NOORT, E. - Israël en de Westelijke Jordaanoever. Werkboek voor Palestina-reizigers.
4048306: NOORT, D. - Ik breng U Gods Woord. Drie preken.
4072340: NOORT, G. (KRUYT, A.C.) - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Alb.C.Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in midden-Celebes, Indonesië. (Diss.)
4300849: NOORT (RED.) G. - Protestantse zendingsopleiding in Nederland ( 1797-2010 ).
130871: NOOT, JAN VAN DER [ W.A.P. SMIT & W. VERMEER - EDS.] - Het bosken en het theatre. Inleiding en aantekeningen van Dr. W.A.P. Smit, met mederwerking van W. Vermeer.
121477: NOOTEBOOM, URIAS - Nijmegen, stad in kaart gebracht. Nijmegen, Postcard Postscripts.
144136: NOOTEBOOM, CEES [ED. - ET AL.]. - De Grenzeloze Wereld van Cees Nooteboom. Bij de uitreiking van het eredoctoraat Opening Academisch Jaar 2006-2007.
143240: NOOTEBOOM, C. [FOREW.]. - Witte Cornelisz. de With 1599-1658. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland.
142856: NOOTEBOOM, CEES - Zurbaran & Cees Nooteboom.
101480: NOOTEBOOM, CEES - De omweg naar Santiago.
4142919: NOOTEBOOM, C. - Allerzielen.
53067: NOOTEBOOM, CEES - Tumbas. Graven van dichters en denkers
142531: NOOTEN, S.I. VAN [ED.]. - Vocabulaire du cinema / Film Vocabulary / Filmwoordenlijst / Dizionario dei termini cinematografici / Filmwörterbuch / Vocabulario de cinematografía / Filmordbog.
105339: NOOTER ROBERTS, MARY & ALISON SAAR - Body Politics. The Female Image in Luba Art and the Sculpture of Alison Saar.
121042: NOOTER, GERT - Leadership and Headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
142323: NOOY, DRS. J.M.I. [FOREW.]. - Het Valkhof te Nijmegen. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
122527: NOPPEN, L.M. VAN - Gerard Manley Hopkins the Wreck of the Deutschland.
131272: NORBERG, U.M. - Vertebrate Flight. Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution.
53517: NORDBOK, A.B. E.A. - De vikingen. De laatste en meest onthullende ontdekkingen welke gedaan werden over de Vikingen
146254: NORDENFELT, LENNART & PER-ERIK LISS (EDS) - Dimensions of Health and Health Promotion.
4054652: NORDSIECK, R. - Reich Gottes - Hoffnung der Welt. Das Zentrum der Botschaft Jesu.
90650: NOREA, CHARLOS G. - Juan Luis Vives
4138927: NOREL JZN. O. (STOECKER, A.) - Adolf Stoecker en zijn sociaal-ethisch streven. (Diss.)
4051275: NOREL, K. - Mannen van Sliedrecht.
89963: NORMAN, CHARLES E.A. - The Colophon. A quarterly for collectors & lovers of books. Part 20.
104847: NORMAN, EDWARD - Tweeduizend jaar kerken. Van Catacombe tot Kathedraal.
4141942: NORMAN, A. - Twenty-six Reasons why Jews don't Believe in Jesus.
4040020: NORREN, J.J. VAN (PLAUTIANUS) - Plautanius. Commandant van de lijfwacht van keizer Septimius Severus. (Diss.)
4075726: NORRIS, KATHLEEN - Amazing Grace. A Vocabulary of Faith.
4134001: NORRIS, P. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
4071690: NORRIS, KATHLEEN - De Kloostergang.
142780: NORTH, DOUGLASS C. & ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
146085: NORTH, JOHN - Stonehenge. Neolithic Man and the Cosmos.
4060922: NORTH, C.R. - The Second Isaiah. Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV.
91205: NORTH, BROWNLOW - De rijke man en Lazarus
142779: NORTH, DOUGLASS C. & ROBERT P. THOMAS - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
4032993: NORTIER, C.W. - Van zendingsarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java.
104613: NORTON, MARY BETH & DAVID M. KATZMAQN [EDS. - ET AL.. - A People & a Nation. A History of the United States.
4142945: NORTON, D.L. - Personal Destinies. A Philosophy of Ethical Individualism.
131464: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
145852: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Venice.
122823: NORWICH, JOHN JULIUS [ED.]. - Spectrum Geschiedenis van de bouwkunst/
54792: NORWICH, JOHN JULIUS - A History of Cenice
4050865: NORWICH, JULIAN VAN - Geborgen in plooien van liefde. Teksten voor meditatie en gebed.
142189: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Rise to Empire.
132057: NORWICH, JOHN JULIUS - Venice. The Greatness and the Fall.
130170: NOSTRADAMUS - Die Franzosen wie sie sind. Gegenwart und Zukunft.
4140359: NOSTRADAMUS, - De profetieën van Nostradamus. Nederlandsche vertaling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding, en van aanteekeningen voorzien door W.L.Vreede.
102521: NOTA, H. - Titus Brandsma onder ons.
130199: NOTAKER, HENRY - Printed Cookbooks in Europe, 1470-1700: A Bibliography of Early Modern Culinary Literature
4139427: NOTEBAART, C.W. - Metallurgical Metaphors in the Hebrew Bible. (ACEBT Suppl. Series 9) (Diss.)
100449: NOTELAERE, DR. A. & KRIT CASTERMANS - Zeefdruk [Silk Screen].
130218: NOTERMANS, ANGELIQUE - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïeken.
110910: NOTERMANS, JEF [EMILE TAALMAN - ILLUSTR.]. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de Franse Revolutie.
4010806: NOTH, M. (BKAT) - I.Könige 1-16. (Biblischer Kommentar Altes Testament IX/1)
54567: NOTH, MARTIN A.O. - Abkürzungsverzeichnis. Biblischer Kommentar Altes Testament
95444: NOTH, MARTIN - Das dritte Buch Mose, Leviticus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 6)
4137900: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichtliche Studien. Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament.
4019923: NOTH, M. - Geschichte Israels.
4019924: NOTH, M. - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
4072751: NOTH, M. (OTL) - Numbers. (Old Testament Library)
95445: NOTH, MARTIN - Das vierte Buch, Numeri (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 7)
95442: NOTH, MARTIN - Das zweite Buch Mose, Exodus (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 5)
54551: NOTH, MARTIN A.O. - Könige. 1. Teilband. I Könige 1-16 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band IX/1)
4004661: NOTH, M. - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde. Hrsg. von H.W.Wolff. I.Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. II.Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels.
53196: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde (2 volumes) Band I: Archäologische, exegetische und topographische Untersuchungen zur Geschichte Israels. Band II: Beiträge altorientalischer Texte zur Geschichte Israels
4142161: NÖTSCHER, FR. - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben. Neudruck durchgesehen und mit ein Nachtrag hrsg. von J.Scharbert.
85454: NOUHUYS, W.G. VAN - Nicolaas Beets. 13 September 1814 - 13 Maart 1903
121170: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
54217: NOUWEN, HENRI - Op weg naar huis. Het laatste dagboek
4300051: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts `De terugkeer van de verloren zoon.`
4015067: NOUWEN, HENRI - In het huis van de Heer. Bidden met iconen.
102300: NOUWEN, HENRI - Binnen geroepen.
4072662: NOUWEN, HENRI - (4 books). Sabbatical Journey. The Diary of his Final Year - Beloved (CD included) - A Letter of Consolation - Our Greatest Gift.
4141794: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts `De terugkeer van de verloren zoon.`
4137165: NOUWEN, HENRI J.M. - Schöpferische Seelsorge. Mit einem Vorwort von Rolf Zerfass.
4054224: NOVAK, M. - Zaken doen als roeping. Pleidooi voor het kapitalisme.
104023: NOVARESIO, PAOLO - De mens op weg naar het onbekende. De geschiedenis van de grote ontdekkingen.
4052004: NOVECK, S. (HRSG.) - Grosse Gestalten des Judentums.
4141866: NOWAK, K. - Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
123290: NOWAKOWSKA, MARIA - Language of Motivation and Language of Actions.
131284: NPRIMS, F. - De stichting van Banquibazar. Onze eerste kolonie 1724-1727.
4050012: NUBAN TIMO, E.I. (BARTH, K.) - The Eschatological Dimension in Karl Barth`s Thinking and Speaking About the Future. The Role of the Trinitatian Dogma in Church Dogmatics. (Diss.)
4072426: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
54473: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid. 15 afleveringen, in drie stofomslagen
54599: NUCHELMANS, J. E.A. - Woordenboek der oudheid (3 delen)
105024: NUCHELMANS, PROF. DR. J. & DR. J.H. BROUEWERS [EDS. - ET AL.]. - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van het Grieks-Romeinse Wereld - Het Oude Nabije Oosten - Het Oude Egypte - Het Vroege Christendom [3 Vols. = Compl. Set].
105023: NUCHELMANS, PROF. DR. J. & DR. J.H. BROUEWERS [EDS. - ET AL.]. - Woordenboek der Oudheid. Encyclopedisch overzicht van het Grieks-Romeinse Wereld - Het Oude Nabije Oosten - Het Oude Egypte - Het Vroege Christendom [3 Vols. = Compl. Set].
122680: NUIJENS, MEESTER J.F. - De Duitsche Orde of De Balye van Utrecht. Historisch-satirisch spel van zelfopoffering en naastenliefde in 4 bedrijven.
104471: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
102863: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
142309: NUIS, P. & HARRY SWART [ILLUSTR.]. - Nijmegen in de branding.
142313: NUIS, P. & HARRY SWART [ILLUSTR.]. - Nijmegen in de branding.
84756: NULAND, SHERWIN B. - Artsen. Een biografie van de geneeskunde
110805: NULENS, GERD & NANCY HAFKIN & LEO VAN AUDENHOVE & BART CAMMAERTS [EDS.]. - The Digital Divide in Developing Countries: Towards an Information Society in Africa.
123455: NUÑO, JUAN ANTONIO GAYA - La España de los museos [In Slipcase].
94810: NUPOORT, JAN - Het wezen van het oprecht geloof. In de 21e vraag en het antwoord van de Heidelbergse Catechismus gezocht en gevonden. Waarbij een zestal vragen hierover, met betrekking tot de levendmaking, de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking, beantwoord
1311: NUPOORT, JAN - Korte en Eenvouwige Catechizatie, over het Voorbeeld der Godlyke Waarheeden van den Zaligen Heer Abraham Hellenbroek. Waar in de Leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van ieder Vraag en Antwoord, zaaklyk word opgegeven. Benevens een Aangangzel tot beide Deelen behoorende. Vyfde Druk.
9852: NUPOORT, JAN - Korte en Eenvoudige Cathechizatie over het Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, van den zaligen heer Abraham Hellenbroek. Waarin de leer van de Hervormde Kerk, naar aanleiding van iedere vraag en antwoord, zakelijk wordt opgegeven. Benevens dat gedeelte van het aanhangsel dat achter ieder hoofddeel behoort. Zevende Druk.
102960: NÜRNBERGER, HELMUTH - Fontanes Welt.
131669: NUSSBAUM, MARTHA C. - Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid.
4300669: NUSSBAUM, MARTHA - De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur. Vertaald door P.Adelaar.
4134120: NUSSBAUM, MARTHA - Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Vertaald door P.Adelaar. [Het magnum opus van Nussbaum. Dit meesterstuk laat zien hoe door de eeuwen heen gedacht is over emoties, in filosofie, in literatuur en in andere kunsten]
4300476: NUSSBAUM, MARTHA - De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur. Vertaald door P.Adelaar.
93837: NUSTELING, H.P.H. E.A. - Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1573-1811
4142408: NUTTIN, J. - De menselijke motivatie. Van behoefte tot gedragsproject.
88791: NUYENS, W.J.F. - De Nederlandshce Republiek gedurende het twaalfjarig bestand . 1598-1625. (2 delen in 1 band)
4137387: NUYENS, A. - Pro Petri Sede. (Voor Petrus Stoel). De tijdelijke macht der Pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid.
121464: NUYTINCK, PROF. MR. A.J.M. - Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht.
90675: NYBERG, TORE S. - Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer und Englischer einfluss im 11. und 12. Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel, Borglum und odense in Dänemark.
4140916: NYDAHL, O. - De geheimen van Tibet. Het Westen ontmoet het boeddhisme.
131824: NYE, JOSEPH S. [ED.] - The Making of America's Soviet Policy.
47731: NYENHUIS, JOHANNES TIBERIUS BODEL - Dissertatio Historico-Juridica, de Juribus Typographorum et Bibliopolarum in Regno Belgico, quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Meinardi Simonis du Pui.
104969: NYÈSSEN, DR. D.J.H. - Somatical Investigations of The Javanese, 1929.
4023525: NYGREN, A. (LUTHER, M.) - World Lutheranism of Today. A Tribute to Anders Nygren 15 nov.
7335: NYLOE, JACOBUS - Aanmerkingen over Enige uitgezogte en voorname Plaatsen der Heilige Schriften zo van het Oude als Nieuwe Testament, Waar in of de zim kortelijk geopent, of de woorden en spreekwijzen opgeheldert, of de zaken zelve breder verklaart worden.
9616: NYLOE, JACOBUS - Schriftuurlyke Aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart, of uit Historien en Outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. De Twede Druk.
9617: NYLOE, JACOBUS - Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen. Over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort. De derde druk, van verscheide misstellingen en drukfeilen gezuivert.
4134300: NYSSENOS, GREGORIUS - In Inscriptiones Psalmorum. In Sextum Psalmum. In Ecclesiasten Homilae. Ed.J.Mc Donough anf P.Alexander. Editio Altera. (Gregorii nysseni Opera V)
146439: NYUSZTAY, IVÁN - Myth, Telos, Identity. The Tragic Schema in Greek and Shakespearean Drama.
143285: OAKLEY, JANE - Rasputin. Rascal Master.
4138489: OAKLEY, F. - The Western Church in the Later Middle Ages.
4040560: OATES, W.E. - The Religious Care of the Psychiatric Patient.
53834: OBBEMA, P.F.J. - Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat-middeleeuwse bibliotheekcatalogi (2 delen)
144950: OBBEMA, PIETER F.J. & MARJA C. KEYSER & HERMAN DE LA FONTAINE VERWEY & G. WILLEM OVINK & RIENK VISSER [EDS.]. - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven.
144912: OBBEMA, P.F.J. [INTROD.]. - Die gheestelicke melody. Ms. Leiden, University Library, Ltk. 2058.
143131: OBBENS, CARLA - Bibliotheken en Leeszalen in beeld.
85444: OBBINK, H.W. - Enige kanttekeningen bij het vraagstuk van de Religieuze tolerantie. Rede ter herdenking van de 321e Dies Natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht, op 29 Maart 1957 in de Domkerk.
61011: OBBINK, H.W. - David Friedrich Strauss [In Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw]
88339: OBBINK, H.W. - Godsdienst en alfabet. Afscheidcollege van Prof. Dr. H.W. Obbink, 30 mei 1968.
4002919: OBBINK, H.TH. - De godsdienst in zijn verschijningsvormen.
53446: OBBINK, H.TH. - Over oud-aegyptische voorstellingen aangaande dood en leven. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, uitgesproken den 22en September 1913
4071083: OBBINK, H.TH. - Op bijbelschen bodem. Egypte - Palestina - Syrië.
100081: OBERDORFER, DON - The Two Koreas. A Contemporary History. New Edition.
122808: OBERLEITNER, WOLFGANG - Geschnittene Steine. Die Prunkkameen der Wiener Antikensammlung.
87787: OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel
92187: OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel
92185: OBERMAN, HEIKO A. - De erfenis van Calvijn. Grootheid en Grenzen
53321: OBERMAN, HEIKO A. - The Impact of the Reformation
93725: OBERMAN, HEIKO A. A.O. - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag (2 Bände)
92183: OBERMAN, HEIKO A. - Die Reformation. Von Witteberg ach Genf
94347: OBERMAN, HEIKO A. (HERAUSGEGEBEN VON) - Gregor von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation
47257: OBERMAN, HEIKO A./SAXER, ERNST/SCHINDLER, ALFRED/STUCKI, HEINZPETER (HRSG.) - Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag, Band 1 & 2
91855: OBERMAN, H.A. - Archbishop Thomas Bradwardine a fourtheenth century Augustinian. A study of this theology in its historical context.
4018049: OBERMAN, G.W. - De gang van het kerkelijk jaar. Met inleiding van G.v.d.Leeuw.
4047591: OBERMAN, H.A. - Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie.
4140686: OBERMAN, H.T. - Was ons hart niet brandende in ons. Tien jeugdpreeken. Met een woord van nagedachtenis van G.W.Oberman.
4009357: OBERMAN, H.T. - Keur uit de letterkundige nalatenschap. (Letterkundige, kerkhistorische en theologische geschriften, o.a. Synode te Dordrecht - Liturgie - 5 Dostojewski lezingen).
4016235: OBERMAN, H.A. - The Harvest of Medieval Theology. Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism.
4026142: OBERMAN, H.A. (BRADWARDINE, TH.) - Archbishop Thomas Bradwardine. A Fourteenth Century Augustinian. A Study of his Theology in its Historical Context. (Diss.)
4046881: OBERMANN, H.A. (CALVIJN, J.) - De Erfenis van Calvijn - grootheid en grenzen.
102039: OBREEN, DR. H. - Koningsveld (Campus Regis) bij Delft.
60526: OBRIST. F. - Echtheitsfragen und Deuting der Primatsstelle Mt 16, 18f. In der Deutschen Protestantischen Theologie der letzten dreissig Jahre (Neutestamentliche Abhandlungen XXI Band)
145991: OCKHAM, WILHELM VON - Kurze Zusammenfassung zu Aristoteles' Büchern über Naturphilosophie [Summulae in libros physiocorum].
4036668: OCKHAM, WILLEM VAN - Evidente kennis en theologische waarheden. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door E.P.Bos. (Dixit)
103924: ODDY, ANDREW [ED.]. - The Art of the Conservator.
4001934: ODEBERG, H. - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilean aramaic. I.Text with transcription. II.Short grammar of Galilean aramaic.
53868: ODEBERG, HUGO - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With grammar of Galilaean Aramaic. Volume I: Tekst with transcription. Volume II: Short grammar of Galilaean Aramaic (2 volumes)
103822: ODEKERKEN, JOS - Limburgs Greunste. De groenste plekken tussen Well en Waterval.
4009358: ODENDAAL, B.J. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ne. (Diss.)
144062: ODENTHAL, JOHANNES - Syrien. Hochkulturen zwischen Mittelmeer und Arabischer Wüste - 5000 Jahre Geschichte im Spannungsfeld von Orient und Okzident.
143518: ODERWALD, KAPT. J. [ED.]. - Het Merkwaardig Dagboek van een Nederlandsch Zeeman 1795-1860. Naar het Memoriaal van Vice-Admiraal J. Boelen Jzn. De Napoleontische tijd.
4140932: ODINK, HENDRIK - (2 boeken). Middewinteraovend vetelsels oet den Achterhoek. Z.jr., 202 blz. - Uit Kroniek en Volksmond van de Gelderse Achterhoek. 1965, 384 blz.
4071762: N.N. (ODORIC OF PORDENONE) - The Travels of Friar Odoric. A 14th-Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone. Introduction by Paolo Chiesa.
4072038: OEGEMA, G.S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdsverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
4045255: OEGEMA VAN DER WAL, TH. (DESCARTES, R.) - De mens Descartes.
4031376: OEGEMA, G.S. - De messiaanse verwachtingen ten tijde van Jezus. Een inleiding in de messiaanse verwachtingen en bewegingen gedurende de hellenistisch-romeinse tijd.
4043758: OEGEMA, G.S. - De Messias in Talmoed en Midrasj. Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur.
4059874: OEGEMA, G.S. - De davidster. De geschiedenis van een symbool.
4060393: OEGEMA, J. - Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz.
4276092: OEHLER, W.J. & RENSSEN, P.VAN, - "Heiliging. Religieuse gedachten en aphorismen bewerkt naar Zwischen Hammer und Ambos""."""
4054949: OEHNINGER, R.H. (ZÜRICH) - Das Zwingliportal am Grossmünster in Zürich.
145759: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1966.
145848: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1968.
145776: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1964.
145758: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1955-1960.
145822: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1890-1954.
145757: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reports of the year 1961 & 1962.
145760: OEHSER, PAUL H. [ED.]. - National Geographic Society. Research Reportsof the year 1967.
53232: OELE, P.C. - En daar was licht. Inleiding in de wereld van geloof en wetenschap
83993: OELE, P.C. - Ware wijsheid. Inleiding in de wereld van geloof en wijsbegeerte
4072889: OEMING, M. - Biblische Hermeneutik. Eine Einführung.
4139729: OEMING, M. & GRAUPNER, A. (HRSG.) (GUNNEWEG, A.H.J.) - Altes Testament und christliche Verkündigung. Festschrift für Antonius H.J. Gunneweg zum 65. Geburtstag.
104599: OERS, RON VAN - Dutch Town Planning Oversees during VOC and WIC Rule [1600-1800].
102512: OESTERLE, EBERHARD & ROLF-DIETER LIEB & MARTIN LUTZ & WINFRIED HEUSLER [EDS.]. - Doppelschalige Fassaden. Ganzheitliche Planung. Konstruktion - Bauphysik - Aerophysik - Raumkonditionierung - Wirtschaftlichkeit.
4140169: OESTERLEY, W.O.E. - The Jews and Judaism during the Greek Period. The Background of Christianity.
110426: OETINGER, MANUELA - Karma vrijheid.
4068606: OETINGER, FR.CHR. - Herrenberger Evangelien-Predigten.
110628: OEVER, ANNIE VAN DEN [ED.]. - De universiteit in opspraak. De universiteitsroman in de Anglo-Amerikanse en Europse literatuur
87693: OEVER, C. VAN DEN - Het Boek Ruth, naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
89562: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijn Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van de enige Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zendig des heiligen Geestes op het pinksterfeest. Verklaard en toegepast in twintig leerredenen. Aangevuld met de vervolgstoffen zijnde zes leerredenen over Simeon.
55193: OEVER, C. VAN DEN - Het dierbaar borglijden van den Heere Jezus Christus, letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen
55265: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Zeven predikaties (Deel 3)
92590: OEVER, CORNELIS VAN DEN - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijn Kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen heiland en zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest verklaard en toegepast in twintig leerredenen
93544: OEVEREN, B. VAN / NOORDEGRAAF, A. - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
88941: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament.
92842: OEVEREN, B. VAN E.A. - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht
146430: OEY, THOMAS G. - Taalgids Indonesisch. Taalgids en woordenlijst.
104265: OFF, GREFG - Syphon Filter. The Official Strategy Guide.
91668: OFFECIERS, P. WIM E.A. - Onbekende wereld
104919: OFFENBERG, DRS. GERTRUDIS A.M. & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Gevelstenen in Nederland.
104920: OFFENBERG, DRS. GERTRUDIS A.M. & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Gevelstenen in Nederland.
30218: OFFENBERG, A.M. - Gevelstenen in Nederland
60530: OFFERHAUS. W.A. - De mens en zijn lot (Een confrontatie van geloof en fatalisme in een mensbeschouwing)
54359: OFFRINGA, RIENK - Adenovirus E1a: Gene Regulator and Tumor Antigen
54360: OFFRINGA, REMKO - Gene targeting in plants using the agrobacterium vector system
4070612: OFFRINGA, B. - Op weg. Verhalen uit de bijbel voor kinderen. Met illustraties van Lika Tov.
121707: OFMAN, DANIEL & RITA VAN DER WECK-CAPITEIN - Organisatiealibi's. De kracht van enneaculturen.
121128: OGBORN, MAURICE EDWARD - Equitable Assurances. The Story of Life Assurence in the Experience of the Equitable Life Assurence Society 1762-1962.
4066292: OGDEN, S.M. - The Reality of God. And other Essays.
4051453: OGER, E. (DERRIDA, J.) - Jacques Derrida. (Wijsgerige Monografieën)
4142305: OGER, E. & BUEKENS, F. (RED.) - Denken in alle staten. Negen profielen van hedendaagse Amerikaanse filosofen. D.Davidson, D.Dennett, N.Goodman, S.Kripke, J.Rawls, R.Rorty, e.a.
101492: OGGER, GÜNTER - Die Fugger. Geschichte einer Familie.
123420: OGIER, GUILLIAM [WILLEM VAN EEGHEM - INTROD. & HENRI VAN STRATEN - WOODENGR.]. - De Gulsigheydt [1639].
93536: OGILVIE, LLOYD JOHN - The three-in-one Bible reference companion
47915: OGOKO, NKWUME A.C. - Dialogue on Justification. A Model for Ecumenical Dialogue among the Churches in Nigeria?
4046011: OGTROP, H.J.VAN - In het leerhuis van Matteüs. De schriftlezingen van de liturgie van de zondag in hun relatie met het joodse geloofsgetuigenis A-jaar.
4049622: ÖHLER, M. (HRSG.) - Alttestamentliche Gestalten im Neuen Testament. Beiträge zur Biblischen Theologie.
4139268: OHLER, N. - Pilgerleben im Mittelalter. Zwischen Andacht und Abenteuer.
100867: OHLY, FRIEDRICH - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
104812: OHLY-DUMM, MARTHA & WILHELM HAMDORF [EDS.]. & DIETER OHLY [FOREW.]. - Attische Vasenbilder der Antikensammlungen in München nach Zeichnungen von Karl Reichhold. Bilder auf Krügen und Schalen.
4136043: OHLY, F. - Schriften zur mittelalterichen Bedeutungsforschung.
4058345: OHM, T. - Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Die Tatsachen der Religionsgeschichte und die christliche Theologie.
4062548: N.N. (OHMANN, H.M.) - Een sprekend begin. Opstellen aangeboden aan H.M.Ohmann. Onder red. van R.ter Beek, E.Brink e.a.
121431: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Met de maan in de rug. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 4.
121432: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Korea. Het is waar, maar je moet het niet geloven. Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. Deel 3.
121433: OIJEN, L.M.A. LT.-KOL. B.D. - Vrouwen schuwen het gevaar niet.
146011: OIRSCHOT, ANTON VAN - Drie Heerlijkheden aan de Lei. Helvoirt - Haaren - Cromvoirt.
100700: OJHA, DR. P.N. - North Indian Social Life during the Mughal Period.
101783: OKEN, PROFESSOR - Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände [7 Parts in 13 Volumes]
4142464: OKSENBERG RORTY, A. (ED.) - Explaining Emotions.
102806: OLBERTZ, J. [ED.]. - Die Bindekunst. Erste Fachzeitschrift für Blumenbinderei, Blumen- und Pflanzen-Decoration.
145191: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - La mission et les joies populaires. Compte rendu de la XVIe Semaine de Missiologie de Louvain/ Volksvermaak in de missie. Verslagboek van de XVIe Missiologische Week van Leuven.
110706: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - De kunst in Belgisch Congo en in Ruanda-Urundi. 1950.
4024002: OLCOTT, H.S. - De boeddhistische catechismus. Namô tassa bhagavatô arahatô sammâ sambuddhassa.
102788: OLDE MEIERINK, DRS. B. & G. VAN BAAREN & IR. R.G. BOSCH VAN DRAKESTEIN [ET AL.]. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
100868: OLDE MEIERINK, DRS. BEN & DRS. HEIMERICK TROMP & DRS. ANGELIQUE BAKKER - Geerstein en zijn bewoners. De geschiedenis van Huize Geerstein in Woudenberg.
4036134: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
4055204: OLDENBERG, H. - Die Religion des Veda.
9363: OLDENBORG, JACOBUS - Schriftmatige Verklaringe over de drie Eerste Capittelen van Salomons Hooge-Lied.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15