Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
180743: HUTSCHEMAEKERS, GIEL & CHRISTOPH HRACHOVEC [EDS.]. - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
180128: HUTSCHEMAEKERS, GIEL & CHRISTOPH HRACHOVEC [ED.]. - Neurosen in Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen.
163847: HUTT, JULIA [LUIGI BANDINI - FOREW.]. - Japanese Lacquer-ware from the Verbrugge Collection.
102701: HÜTT, WOLFGANG - Grafik in der DDR.
151383: HÜTT, WOLFGANG - Die Düsseldorfer Malerschule 1819-1869.
131001: HUTT, JULIA & MARGARET MEDLEY [FOREW.] - Understanding Far Eastern Art. A Complete Guide to the Arts of China, Japan and Korea - Ceramics, Sculpture, Painting, Prints, Lacquer, Textiles and Metalwork.
54507: HUTTE, HERMANUS ALBERTUS - De invloed van moeilijk te verdragen situaties of groepsverhoudingen. Een experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsontbindingstendenzen en de perceptie van voorkeursverhoudigen
94584: HUTTEN, ULRICH VON - Deutsche Schriten. Band I
4138759: HUTTEN, ULRICH DE - Épitres des Hommes Obscurs.
4138086: HÜTTENMEISTER F. & REEG, G. - Die antiken Synagogen in Israel. ( 2 Teile). I. Die jüdischen Synagogen, Lehrhäuser und Gerichtshöfe. II. Die samaritanischen Synagogen. (Beihefte zum tübinger Atlas des vorderen Orients Reihe B, 12/ 1 & 2)
100834: HÜTTL, LUDWIG - Ludwig II. König von Bayern. Eine Biographie.
151407: HÜTTMANN, J.A.H. - Metaalkunde.
171056: HUTTO, DANIEL D. - Wittgenstein and the End of Philosophy. Neither Theory Nor Therapy
110311: HUTTON, BARBARA - Robben Island. Symbol of Resistance.
160166: HUTTON, EDWARD - Pietro Aretino. The Scourge of Princes.
158281: HUTTON, CLARE [ED.]. - The Irish Book in the Twentieth Century.
167011: HUTTON, RONALD - The Royalist War Effort 1642-1646.
4050881: HUTTON, W.H. (THOMAS BECKET) - Thomas Becket Archbishop of Canterbury.
141079: HUTZ, FERDINAND [INTROD.]. - Die Vorauer Volksbibel. Facsimile-Wiedergabe aller 51 Seiten des Buches Exodus aus dem Codex 273 der Stiftsbibliothek Vorau.
155135: HUUKSLOOT, DRS. ROELAND CL. VAN & DRS. HANS HIJLKEMA - Commissaris in het familiebedrijf. Een vak apart.
131992: HUURDEMAN, PIET - De geschiedenis van Purmerend.
30605: HUURDEMAN, PIET - De geschiedenis van Purmerend
151218: HUURMAN, ING. C. - Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd 1939-'45.
145947: HUUSSEN JR., A.H. & W.E. KRUL & E.CH.L. VAN DER VLIET [ED.]. - Vreemdelingen. Ongewenst & bemind.
91574: HUUSSEN, A.H. - Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
143945: HUUSSEN SR., A.H. - Robert Fruin en het Stedelijk Gymnasium te Leiden.
90524: HUUSSEN, A.H. / KEMPERS, B. - In opdracht van de staat. Opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse natie.
155158: HUUSSEN, AREND H. - De codificatie van het Nederlandse huwelijkrecht 1795-1838 [La codification du droit de mariage aux Pays-Bas 1795-1838].
4137020: HUUSSEN, A.H. & VELTKAMP-VISSER, S.B.I.(BAKKER, M.J.) - Dagboek en brieven van Mewes Jans Bakker (1764-1824). Een Friese zendeling aan de zuidpunt van Afrika.
100117: HUVENNE, PAUL & HANS NIEUWDORP - Het Rubenshuis Antwerpen.
92042: HUVENNE, PAUL - Pierre Pourbus. Peintre brugeois 1524-1584
140712: HUXLEY, ELSPETH - The Flame Trees of Thika. Memories of an African Childhood.
4138352: HUXLEY, J. - Essays van een humanist.
102800: HUXLEY, ALDOUS - The Way of the Sacred.
31074: HUXLEY, JULIAN - Aldous Huxley, 1894-1963. A Memorial Volume
151554: HUXLEY, FRANCIS - Symbolen van het mysterie.
110573: HUXLEY, ELSPETH - Four Guineas. A Journey Through West Africa.
145329: HUXLEY, GERVAS - Endymion Porter. The Life of a Courtier 1587-1649.
4024280: HUXLEY, F. - The Way of the Sacred.
4024787: HUXLEY, J. - Religie zonder openbaring.
4074423: HUXLEY, ALDOUS - Poit Counter Point. Introduction by H.W.Watts
122880: HUY, NGUYEN NGOC & STEPHEN B. YOUNG [T.D.R. THOMASON - ED.]. - Understanding Vietnam.
55740: HUYBERS, H.F.M. / KLEYNTJENS, J. - De blokkade van Zalt-Bommel. Dagverhaal van Gasparus de l'Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, Heer van Hierges. Hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574. Met 3 afbeeldingen
166948: HUYDECOPER, MR. J.L.R.A. & MR. G.A. VAN DER VEEN & MR. F.B. FALKENA [EDS.]. - De prijs van het gelijk. Een [kritische] bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
150903: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, JHR. MR. J.L.R. - Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid.
152138: HUYGEN, FREDERIKE - Visies op vormgeving. Het nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 2: 1944-2000.
145189: HUYGEN, FREDERIKE [ET AL.]. - Het Debat. Discussies Tussen Wim Crouwel en Jan Van Toorn, 1972 - 1986.
142485: HUYGENS, CONSTANTIJN [DEN ZOON] & JHR. MR. J.H. HORA SICCAMA [ED.]. - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678 & Register op de Journalen & Aanteekeningen en Verbeteringen op het in 1906 uitgegeven Register op de Journalen [3 Vols.].
132115: HUYGENS, CONSTANTIJN [WILLEMIEN B. DE VRIES - ED.] - Nederlandse Gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave. Met een studie over de literair- en ideeënhistorische context van het gedicht [2 Vols. Compl.]
94744: HUYGENS, CONSTANTIJN - Register op de journalen van Constantijn Huygns Jr.
94739: HUYGENS, CONSTANTIJN - Journaal van Constantijn Huygens, den zoon (Handschrift van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam). (4 delen, register en aanteekeningen en verbeteringen op het register) (6 banden)
165262: HUYGENS, R.B.C. - De constructione castri Saphet. Construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
103433: HUYGENS, CONSTANTIJN [TINEKE L. TER MEER - ED.]. - Latijnse gedichten 1607-1620. Editie met vertaling en commentaar.
132116: HUYGENS, CONSTANTIJN [TINEKE L. TER MEER - ED.] - Latijnse gedichten 1607-1620. Editie met vertaling en commentaar.
103432: HUYGENS, CONSTANTIJN [WILLEMIEN B. DE VRIES - ED.]. - Nederlandse Gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave. Met een studie over de literair- en ideeënhistorische context van het gedicht [2 Vols. Compl.].
110250: HUYGHE, RENÉ & LYDIE HUYGHE [ET AL.]. - Les fastes de la tapisserie du XVe au XVIIIe siècle.
152327: HUYGHEBAERT, L. - Sint Hubertus patroon van de jagers in woord en beeld. Historie - Legenden - Folklore.
123018: HUYS, DR. PAUL [INTROD.]. - Retrospectieve Hubert Malfait.
151222: HUYS JANSSEN, PAUL & PROF. WERNER SUMOWSKI - The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt's Academy.
131160: HUYS JANSSEN, PAUL - Schilders in Utrecht 1600-1700.
60314: HUYSER. PH.J. - De paraenese in de prediking
165960: HUYSKENS, WIM - De vrije vogelvlucht. Kunst en valkerij. Motief, portret, gedicht.
163214: HUYSMANS, J.K. & MAURICE BLANC [PHOTOGR.]. - Chartres.
143229: HUYSMANS, CAM. - Twee voordrachten over Filips van Marnix. Heer van St-Aldegonde.
153748: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, KATRIENTJE [ED.]. - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlandsch-Indië 1836-1838.
60315: HUYSSTEEN. J.W.V. - Theologie van die rede (Die funksie van die rasionele in die denke van Wolfhart Pannenberg)
4006523: HUYSSTEEN, J.W.V. VAN (PANNENBERG, W.) - Teologie van die rede. Die funksie van die rasionele in die denke van Wolfhart Pannenberg. (Diss.).
85781: HUYSSTEEN, J.W.V. VAN - Theologie van die Rede. Die Funksie van die Rasionele in die denke van Wolfhart Pannenberg
93384: HVIDBERG, FLEMMING FRIIS - Weeping and laughter in the old testament. A study of Canaanite-Israelite Religion. Posthumous Edition in English
156566: HYDE, J.K. - Society and Politics in Medieval Italy. The Evolution of the Civil Life, 1000-1350.
146391: HYDE, H. MONTGOMERY - The Empress Catherine and Princess Dashkov.
166472: HYDE, J.K. - Society and Politics in Medieval Italy. The Evolution of the Civil Life, 1000-1350.
163254: HYDE, MARY (ED.) - Bernard Shaw & Alfred Douglas. A Correspondence.
141204: HYDE, H. MONTGOMERY - Princess Lieven.
4000378: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Ongewijzigde herdruk van de uitgave Haarlem, 1900.
84105: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw (2 delen in 1 band)
150910: HYLKEMA, H.B. & DR. H. VAN GULIK [F.B. LÖHNIS - FOREW.]. - Gedenkboek uitgegeven door het Botercontrôlestation Zuid-Holland te 's-Gravenhage. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1901 - 22 April - 1926.
83550: HYLKEMA, C.B. - Oud- en nieuw-Calvinisme een vergetelijkende geschiedkundige studie
146485: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw [2 Parts in 1].
84499: HYLKEMA, C.B. - Oud- en nieuw- Calvinisme, een vergelijkende geschiedundige studie
91942: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studien over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw
95016: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw (2 delen)
61071: HYLKEMA, CORNELIS BONNES - Reformateurs, Geschiedkundige Studiën over de Godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste Stuk
162182: HYLSON-SMITH, KENNETH - The Churches in England from Elizabeth I to Elizabeth II. Volume 2: 1689-1833 [only].
168067: HYMA, ALBERT - The Youth of Erasmus.
168289: HYMA, ALBERT - The Life of Desiderius Erasmus.
4143117: HYMA, A. - World History. A Christian Interpretation. With Exercises for Student Activities by J.F.Stach.
4037031: HYMA, A. (RAALTE, A.C.VAN) - Albertus C. van Raalte and his Dutch Settlements in the Unites States.
145217: HYMAN, ANTHONY - Charles Babbage. Pioneer of the Computer.
144109: HYMAN, TIMOTHY - Sienese Painting. The Art of a City-Republic [1278-1477].
4300353: HYMAN, A. & WALSH, J.J. (ED.) - Philosophy in the Middle Ages. The Christian, Islamic, and Jewish Traditions.
153357: HYMANS, HENRI - L'Art dans les Pays-Bas. Son évolution - son influence. Oeuvre posthume de Henri Hymans.
165990: HYMPENDAHL, KLAUS - Lijstjes voor zeilers. Honderden checklijsten en 3500 tips.
152441: HYNCKES, RAOUL - De vrienden van middernacht.
157395: IACONE, SALVATORE J. - The Pleasures of Book Collecting.
180214: IANSEN, DR. S.A.P.J.H. - Speurtocht naar het leven van Matthijs Castelein, archivalia en onzekerheden.
104421: IBELINGS, HANS & REIN JANSMA & JEROEN MENSINK & KEES RIJNBOUT & MOSHÉ ZWARTE [EDS.] & RON 'T HART [PHOTOGR.]. - Zwarts & Jansma Architecten 1990-2003.
154055: IBELINGS, HANS - Onmoderne architectuur. Hedendaagse traditionalisme in Nederland.
141850: IBELINGS, HANS [ED.]. & ANNE HOOGEWONING - INGRID OOSTERHEERD - TON VERSTEGEN - Het kunstmatig Landschap. Hedendaagse architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur in Nederland.
104778: IBELINGS, HANS & BART LOOTSMA & TON VERSTEGEN [EDS.]. - Architectuur in Nederland. Jaarboek 1999-2000 / Architecture in the Netherlands. Yearbook 1999-2000. Jaarboek 19. Stichting Menno van Coehoorn.
166107: IBELINGS, HANS - Jo Coenen. De ontdekking van de architectuur.
165297: IBELINGS, HANS & FRANCIS STRAUVEN [EDS.]. - Hedendaagse architecten in Nederland en Vlaanderen.
161883: IBERT, JEAN-CLAUDE - Antoine de Saint-Exupéry.
4036347: IBN-HAZM, - Halsband der Taube. Über die Liebe und die Liebenden. Aus dem arabischen übersetzt von M.Weisweiler.
4054318: IBN ZABARA, J. - Reis met de duivel. Sefer Sja`asju`im.
4070864: IBN DAUD, ABRAHAM - De joodse kroniek. Een historisch werk uit de Middeleeuwen. In het nederlands vertaald en toegelicht door G.Mussies. (Joodse Bronnen 3)
103076: IBO, WIM & HANENBERG, PATRICK VAN DEN & FRANK VERHALLEN - En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret [1895-1970] & Nederlands cabaret. 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat [2 Volumes].
180229: IBOU, PAUL - Logobook. Een verzameling emblemen en merken uit Vlaanderen - België.
180711: IBSCH, ELRUD & DOUWE FOKKEMA & JOACHIM VON DER THÜSEN [EDS.]. - The Conscience of Humankind: Literature and Traumatic Experiences.
165673: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Het archief van de Sint-Nicolai Broederschap te Arnhem 1352-1892.
141717: IDE, ACHIEL & PAT DE LAERE [EDS.]. - Landbouwmuseum 1000 Stoomwielen.
4017394: IDELSOHN, A.Z. - Jewish Liturgy and its development.
152069: IDEMA, W.L. [ED.]. - Transparante tranen. Klassieke Chinese gedichten.
82099: IDENBURG, PH. J. - Een eeuw middelbaar onderwijswet herdacht, 1863-1963
110941: IDINOPULOS, THOMAS A. - Jerusalem Blessed, Jerusalem Cursed. Jews, Christians and Muslims in the Holy City from David's Time to Our Time.
162281: IDO, VICTOR [ = HANS VAN DE WALL] - Indië in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden [2 vols. Compl.].
167641: IDO, VICTOR [ = HANS VAN DE WALL] - De paupers.
4043590: IERSEL, F.V. & SPANJERSBERG, M. - Vrede leren in de kerk.
4063476: IERSEL, F.V. (RED.) - Religie, geweld, verzoening.
4011387: IERSEL, B.M.F.V. - Der Sohn in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu? (Diss.)
60317: IERSEL. B.M.F. VAN - Der Sohn' in den synoptischen Jesusworten (Christusbezeichnung der gemeinde oder selbstbezeichnung Jesu?)
121410: IERSEL, ADRIANUS H.M. VAN - Religie, geweld, verzoening.
4073652: IERSEL, J. VAN (SIERKSMA, F.) - Wetenschap als eigenbelang. Godsdienstwetenschap en dieptepsychologie in het werk van F.Sierksma (1917-1977). (Diss.)
167683: IFRAH, GEORGES - Universalgeschichte der Zahlen.
166606: IGNATIEFF, MICHAEL - The Russian Album.
143510: IGNATIEFF, MICHAEL - Isaiah Berlin. A Life.
110326: IGNATIEFF, MICHAEL (ET AL.) - Mensenrechten en terreur.
4139798: IGNATIEFF, M. (BERLIN,I.) - Isaiah Berlin. A Life.
4074004: IGNATIEFF, M. - Het minste kwaad. Politiek en moraal in het tijdperk van het terrorisme.
140351: IGNOTUS [ = PIETER JOHANNES KROMSIGT] - Russische toestanden.
170297: IHDE, DON - Technology and the Lifeworld. From Garden to Earth.
170954: IHDE, DON - Bodies in Technology.
170955: IHDE, DON - Instrumental Realism. The Interface Between Philosophy of Science and Philosophy of Technology.
101778: IHLENFELD, KURT [ED.]. - Rudolf Alexander Schröder. Dem Dichter zum Gedächtnis.
8828: IHRINGK, NICOLAAS WILHELM - Het Gebed van 's Heeren Volk en desselfs Verhoring voorgesteld door een Verklaring van den LXXXV. En CXXX. Ps. Benevens een dubbel Aanhangsel over de Christelyke Deugde-Keten, 2 Pet. I. vs. 5-7. Als ook eene Afscheids en Intree-Predikatie over Act. XI. vs. 23. en Coloss. I. 28-29.
5860: IHRINGK, NICLAAS WILHELM - Het Gebed van 'sHeeren Volk en desselfs Verhoring voorgesteld door een Verklaring van den LXXXV. En CXXX. Ps. Benevens een dubbel Aanhangsel over de Christelyke Deugde-Keten, 2 Pet. I. vs. 5-7. Als ook eene Afscheids en Intree-Predikatie over Act. XI. vs. 23. en Coloss. I. 28-29.
101308: IIBOUDO, JEAN T. - Christianisation du Moogo. Pourquoi les Moose se sont-ils convertis ? Le point de vue de l'histrien.
4047923: III, IGNATIUS YACOUB - The Syrian Orthodox Church of Antioch. In five Languages.
54052: IJMKER, JANNE - Wij hadden het leven lief
4140709: IJSENDIJK, E.M. VAN - Het land aan gene zijde. Spiritualistische bijdrage door een hervorm predikant (wijlen ds. E.M. van IJsendijk 1852-1908).
4076011: IJSEWIJN, J. & PAQUET, J. (ED.) - The Universities in the Late Middle Ages. (Mediaevalia Lovaniensia, Series I / Studia VI)
144240: IJSSELING, SAMUEL [ED.]. - Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken.
31791: IJSSELING, P.C. - Anselmus. Over de Menschwording Gods (Cur Deus Homo)
154639: IJZERDREEF, GERARD FRANS [J.F. VAN REGTEREN ALTENA & W.J. KUIJPER]. - Bronze Age Animal Bones from Bovenkarspel. The Excavation at Het Valkje.
53539: IJZEREN, J. VAN E.A. - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur (27e t/m 29e jaargang)
102369: IJZERMANS, MONIEK [ED.]. - Het verlies van onschuld.
100244: ILIN, M. - 100,000 waarom's. Een reis door ons huis. Uit het Russisch vertaald door B.E. Rutgers-Mees. Met origineene teekeningen van N. Lapshin.
102593: ILLATOVSKAYA, TATIANA - Master Drawings Rediscovered. Treasures from Prewar German Collections.
104217: ILLUSTRATION. - Illustration 63. Zeitschrift für die Buchillustration Vol. 8 nr. 2].
104218: ILLUSTRATION. - Illustration 63. Zeitschrift für die Buchillustration Vol. 8 nr. 1.
122735: ILOGU, EDMUND - Christianity and Igbo Culture. A Study of the Interaction of Christianity and Igbo Culture.
123291: ILSON, ROBERT - Lexicography. An emerging international Profession.
47514: IMBART DE LA TOUR, P. - Les origines de la Réforme, Tome IV: Calvin et l'Institution Chrétienne
4058092: IMBENS-FRANSEN, A. - God in de beleving van vrouwen.
110680: IMBERT, BERTRAND - De ontdekking van de poolstreken.
155198: IMBERT-TERRY, SIR H.M. - A Constitutional King. George the First.
168771: IMHOF, DR. J.G. - Met de compagnie te velde. Mobilisatieherinneringen van Dr. J.G. Imhof 1914-1919.
143590: IMHOF, ARTHUR E. - Die Lebenszeit. Vom aufgeschobenen Tod und von der Kunst des Lebens.
30688: IMHOF, DIRK - De wereld in kaart. Abraham Ortelius (1527-1598) en de eerste atlas
31293: IMHOF, EDUARD A.O. - Internationales Jahrbuch für Kartographie. 1961 - 1966 (6 volumes)
101817: IMHOFF, CHRISTOPH VON [ED.]. - Berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten.
180326: IMIELA, HANS-JÜRGEN & BERTHOLD ROLAND - "Slevogt und Mozart. Werke von Max Slevogt zu den Opern "" Don Giovanni "" und "" Die Zauberflöte ""."
103783: IMIELA, HANS-JÜRGEN - Romantik und Realismus.
55106: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende oefeningen en predikatiën (jubileum uitgave)
31473: IMMENS, PETRUS - De godvruchtige avondmaalganger. Tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der genade en een Godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel
4061184: IMMENS, P. - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met een voorrede, ter aanprijzing van de Gedachtenis des Rechtvaardigen, over Spreuken 10:7 door J.Willemsen. Verneerderd met veertien gezangen door Joh.Hazeu Czn.
154139: IMMENSACK, RAINER [ULRICH SCHNEIDER - ED.]. - Bibliographie als Geschichte der deutschsprachigen Tabakliteratur von 1579-1995.
181073: IMMERSEEL, FRANS VAN - Manten en Kalle, de Jacquemarts, de uurautomaten.
105326: IMMERSEEL, FRANS VAN - Manten en Kalle, de Jacquemarts, de uurautomaten.
161582: IMMERZEEL JR. , J. - Lofrede op Rembrandt.
153606: IMMINK, MR. D.A.E. [ED.]. - De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij van 1863-1913.
31920: IMMINK, GERRIT - Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid
150197: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen.
170405: IMMINK, F.G. - Divine Simplicity / De eenvoud Gods [met een samenvatting in het Nederlands].
101795: IMMINK, DR. P.W.A. & DR. A. JOHANNA MARIS [EDS.]. - Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utrecht [1301-1317]. Met aansluitende stukken tot 1320.
54313: IMMINKHUIZEN, H. - De Nadere Reformatie. Pirmaire bibliografie van 19de-eeuwse uitgaven
81896: IMMINKHUIZEN, H. - De nadere reformatie, primaire bibliografie van 19de-eeuwse uitgavem
163756: IMMOOS, THOMAS & ERWIN HALPERN - Japan. Tempel, Gärten und Paläste. Einführung in Geschichte und Kultur und Begleietr zu den Kunststätten Japans.
157268: IMMROTH, JOHN PHILLIP [ED.]. - Ronald Brunless McKerrow: A Selection of His Essays.
4009221: IMPETA, C.N. - Waar het om ging. Een overzichtelijk beeld van wat plaats vond i.v.m. het conflict en de scheuring in de Geref.Kerken. Hier spreken de officiële stukken v.d. opeenvolgende Generale Synoden in afgeronde citaten.
4013190: IMSCHOOT, P.V. - Theologie de l`Ancien Testament. I. Dieu. II. L'Homme
140448: INATI. SHAMS C. - Iraq . Its History, People, and Politics.
4074168: INAYAT KHAN, HAZRAT - In an Eastern Rose Garden.
4142180: INAYAT KHAN, HAZRAT - De eenheid van religieuze idealen.
180977: INBARI, PINHAS - The Palestinians between Terrorism and Statehood.
123079: INDESTEGE, DR. LUC [INTROD.]. - Een keur uit Jan van Stijevoorts refreynenbundel. Anno 1524. Met een inleiding en aanteekeningen door Dr. Luc Indestege.
102762: INDIË - - De suikerfabrieken Watoetoelis en Poppoh in beeld.
155651: INDRIDASON, ARNALDUR - Winternacht.
4142951: INEICHEN, H. - Philosophische Hermeneutik.
4140404: INEICHEN, G. (HRSG.) (GUGGENHEIM, J.) - Liebe dienen Nächsten: er ist wie du. Judaica für Josef Guggenheim zum 60. Geburtstag.
44203: INFORMATIEBOEKJE VOOR DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes en enkele andere adressen, gegevens over de Ned. Geref. Predikantenopleiding, gegevens over landelijke en plaatselijke verenigingen, enz.enz.
140320: INFORMATION & PRESS SERVICE - - The Luxembourg Grand Ducal Family.
150784: CH'ING, YEH [STEPEHN PAN & T.H. TSUAN & RALPH MORTENSEN - EDS.]. - Inside Mao-Tse-Tung Thought. An Analytical Blueprint of His Actions. By a former top Chinese communist leader Yeh Ch'ing [Jen Tso-hsuan].
89675: INGELSE, LOURENS - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven Landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
123425: INGEN, JAAP VAN - Noordwijks plateel en aardewerk uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De Kroon - De Zwing - Northgo - Wassing - Mertens.
131109: INGEN, KUBUS VAN & VICTOR LAURENTIUS & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Het zal me een zorg zijn.
90386: INGEN, F.J. VAN E.A. - Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit, Amsterdam 18 en 19 december 1986.
150014: INGEN, FERDINAND VAN & CHRISTIAN JURANEK [ED.]. - Ars et Amicitia. Beiträge zum Thema Freundschaft in Geschichte, Kunst und Literatur. Festschrift für Martin Bircher zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1998.
100211: INGENIEROS, JOSÉ & JULIUS REINKING [TRANSL.]. - Prinzipien der biologischen Psychologie.
154719: INGHAM, RICHARD [ED.]. - The Cambridge Companion to the Saxophone.
4133274: INGHAM, BENJAMIN - Diary of an Oxford Methodis. 1733-1734. Ed. by R.P.Heitzenrater.
53448: INGHOLT, HARALD - Berytus. Archeological studies. Volume VI, Fasc. I. 1939-40 / Volume VI, Fasc. II. 1942 (2 volumes)
130027: INGLIS, ERIK - Faces of Power and Piety.
103252: INGPEN, ROBERT & PHILIP WILKINSON - Encyclopedia of Mysterious Places. The Life and Legends of Ancient Sites around the World.
4140332: INGRAHAM, I.H. (HRSG.) - Die Feuersäule oder Israel in der Gefangenschaft.
102400: INGRAO, CHARLES W. - Josef I. Der vergessene Kaiser.
157356: INMAN, COLIN - The A & C. Black Colour Books. A Collector's Guide and Bibliography 1900-1930.
150348: INNES, MICHAEL - The Man from the Sea.
142771: INNES, WILLIAM T. - Exotic Aquarium Fishes. A Work of General Reference.
46935: INOWLOCKI, SABRINA/ZAMAGNI, CLAUDIO (ED.) - Reconsidering Eusebius. Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues (Supplements to Vigiliae Christianae, Texts and Studies of Early Christian Life and Language, Volume 107)
168063: INSDORF, ANNETTE - François Truffaut.
156996: INSEL VERLAG - - 75 Jahre Insel Verlag 1899-1974. Eine Geschichte in Daten, Programmen und Dokumenten.
121827: INSIGHT TEAM SUNDAY TIMES - - The Yom Kippur War. A revised & enlarged edition of Insight on the Middle East War.
4300296: INSTONE-BREWER, DAVID - Feasts and Sabbaths. Pasover and Atonement. (Traditions of the Rabbis from the Era of the New Testament 2A)
130427: INTERBESTUURLIJKE VERHOUDINGEN - - Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen. Eerste periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen.
121879: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE - Labour Conditions in Soviet Russia. Systematic questionnaire and Bibliography - Prepared for the Mission of Enquiry in Russia.
165344: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS - MARPOL Consolitated Edition 2006.
165343: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - SOLAS Consolitated Edition 2004.
157592: INTERNATIONAL PUBLISHERS CONGRESS - - International Publishers Congress. Eleventh Session. Under the Patronage of H.M. King Edward VIII, 1936.
87912: INWAGEN, PETER VAN / ZIMMERMAN, DEAN W. - Metaphysics: The Big Questions
170395: INWAGEN, PETER VAN - An Essay on Free Will.
104394: IONESCO, EUGÈNE & ANDRÉ BALTHAZAR - Pol Bury.
180681: IONG, DANIEL CRENA DE - Byzantine Aspects of Italy. An illustrated handbook guiding the traveler to Italy's Byzantine heritage.
92051: IONGH, ADRIANUS CORNELIS CRENA DE - G.C. van Santen's lichte wigger en snappende siitgen. Zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect
55606: IONGH, JANE DE - Van Gelder zonen, 1784-1934
4051888: IONS, VERONICA - Mythologie van de wereld.
165128: IPENBURG, PIET VAN - Les in Lima. Een bioloog tussen regenwoud en woestijn.
158120: IPENBUUR & VAN SELDAM [FOREW.]. - Het Drukkersjaarboek voor 1908. Derde Jaargang
4300685: IPEREN, W.G. VAN - Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010. (Diss.)
9561: IPEREN, JOSUA VAN - Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen af, tot op onzen Tegenwoordygen Tyd toe. En inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche Psalmberyminge, uit echte Gedenkstukken saamgebragt. Met Kunstplaaten.
164901: IPSER, KARL - Mit Goethe in Italien 1786-1986.
142057: IPSIROGLU, M.S. - Malerei der Mongolen.
161306: IRBLICH, EVA & GABRIEL BISE [EDS.]. - Die Bibel von Neapel [Altes Testament]. Handschrift aus dem 14. Jahrhunderts.
150586: IRBLICH, EVA & GABRIEL BISE [ED.]. - The Illuminated Naples Bible [Old Testament]. 14th-Century Manuscript. Introduction and Notes by Eva Irblich. Text by Gabriel Bise.
101365: IRBLICH, EVA [& HERWIG WOLFRAM] - Karl der Grosse. Werk und Wirkung.
4143127: IRELLI, G.C. AOYAGI, M. CARO, S. DE & PAPPALARDO, U. (HRSG.) - Pompejanische Wandmalerei. Mit 175 grossformatigen Farbtafeln, umfangreiche s/w Katalogusteil, Karten, und reiche Bibliographie.
150968: IREMONGER, LUCILLE - Lord Aberdeen. A Biography of the fourth Earl of Aberdeen, Prime Minister, 1852-1855.
4300554: IRENÄUS VON LYON, - Adversus Haereses / Gegen die Häresien IV. Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox. (Fontes Chrisiani 8/4)
165103: IRIARTE, LAZARO - Geschiedenis van de franciscaanse beweging.
4139401: IRIGARAY, L. - Speculum. Spiegel des anderes Geschlechts.
104254: IRISH, DAN - Constantine. Prima Official Game Guide.
105323: IRMSCHER, GÜNTER [ED.]. - Glas. Glasmuseum Rheinbach. Spezialmuseum für nordböhmisches Hohlglas. Bestandskatalog. Volume 1.
153949: IRÖNS, NEVILLE JOHN - The Last Emperor. The Life of the Hsüan-túng Emperor Aisin-Gioro Pú-yi 1906-1967.
171182: IRRGANG, BERNHARD - Lehrbuch der Evolutionären Erkenntnistheorie. Thesen, Konzeptionen, Kritik.
170088: IRRGANG, BERNHARD - Philosophie der Technik.
101278: IRSIGLER, FRANZ & ARNOLD LASSOTTA [EDS.]. - Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Randgruppen und Aussenseiter in Köln 1300 - 1600.
4136376: IRVIN, D.T. - Christian Histories, Christian Traditioning. Rendering Accounts.
53143: IRVINE, KEITH AND CHIPPY - Keith Irvine. A life in decoration
164486: IRVINE, WILLIAM - Apes, Angels, and Victorians. A Joint Biography of Darwin & Huxley.
54778: IRVING, WASHINGTON - Life of George Washington (5 volumes)
150137: IRVING, JOHN - A Prayer for Owen Meany.
151894: IRWIN, RYAN M. - Gordian Knot. Apartheid and the Unmaking of the Liberal World Order.
170332: IRWIN, WILLIAM - More Matrix and Philosophy. Revolutions and Reloaded Decoded.
163128: IRWIN, JONES [ED.]. - War and Virtual War. The Challenges to Communities.
170333: IRWIN, WILLIAM [ED.]. - The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert of the Real.
154651: IRWIN, ROBERT - For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies.
100954: IRWIN, DAVID - Neoclassicism.
4133591: IRWIN, KEVIN W. - Context and Text. Method in Liturgical Theology.
123389: ISAAC, JAD [ET AL.]. - Analysis of Waste Management Politics in Palestine. Domestic Solid Waste and Waterwaste.
121075: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE [ED.].FR - Ornementation typographique et bibliographie historique. Actes du Colloque de Mons [26-28 août 1987].
157088: ISAAC, PETER [ED.]. - Six Centuries of Provincial Book Trade in Britain.
157085: ISAAC, PETER & BARRY MCKAY - The Reach of Print. Making, Selling and Using Books.
157086: ISAAC, PETER & BARRY MCKAY - The Human Face of the Book Trade. Print Culture and its Creators.
157087: ISAAC, PETER & BARRY MCKAY - The Moving Market. Continuity and Change in the Book Trade.
157084: ISAAC, PETER & BARRY MCKAY - Images & Texts. Their Production and Distribution in the 18th and 19th Centuries.
121077: ISAAC, MARIE-THÉRÈSE & FRANS VANDEWEGHE [EDS.]. - Repertoire des Fonds De Livres Anciens en Belgique / Repertorium van het oude boekenbezit in België.
4139995: ISAAC, J. - Jésus et Israel. Nouvelle édition.
89813: ISAACS, JENNIFER - Bush Food. Aboriginal food and herbal medicine.
4064373: ISAACS, R.H. & OLITZKY, K.M. - Sacred Moments. Tales from the Jewish Life Cycle. Selected and edited.
170221: ISAAK, MARK A. - The Counter-Creationism Handbook
163415: ISACKER, KAREL VAN - Liber Alumnorum Karel van Isacker s.j. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. K. van Isacker door oud-studenten van de UFSIA, ter gelegenheid van zijn emiritaat.
4050189: ISACKER, K.V. - Het Daensisme. 1893-1914.
92423: ISAKSSON, ABEL - Marriage and ministry in the new temple. A study with special reference to MT. 19.13-12 and 1. Cor. 11.3-16
157593: ISARD, PETER & LESLIE LIPSCHITZ & ALEXANDROS MOURMOURAS & BORIANA YONTCHEVA ][EDS.]. - The Macroeconomic Management of Foreign Aid.
4048198: ISARIN, JET - Het kwaad en de gedachteloosheid. Een beschouwing over de holocaust.
95790: ISCHA, ANNA - De rups die al een vlinder was. Dagboek van een burn-out
164635: ISCHA, ANNA - De rups die al een vlinder was. Dagboek van een burn-out.
166044: ISEGAWA, MOSES - Abessijnse kronieken.
110358: ISEGAWA, MOSES - Abessijnse kronieken.
140814: ISEGHEM, JOHAN VAN - Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858.
154094: ISENBERG, HANS G. - Koopjes voor watersporters.
4024797: ISENKRAHE, C. - Experimental-Theologie. Behandelt vom Standpunkte eines Naturforschers.
94452: ISERLOH, ERWIN - Die Euharistie in der Darstellung des Johannes Eck. Ein Beitrag zur Vortridentinischen Kontroverstheologie Über das Messopfer
4075724: ISHERWOOD, CHR. - My Guru and His Disciple.
4143355: ISHERWOOD, CHR. (RAMAKRISHNA) - Ramakrishna and his Disciples.
154994: ISHIGAMI-IAGOLNITZER, MITCHIKO - Saint François d'Assise et maître Dôgen l'esprit Franciscan et le Zen. Étude comparative sur quelques aspects du christianisme et du bouddhisme.
4054199: ISHII, TOKISHI - Zielenadel in den kerker. De geschiedenis vam Tokishi Ishii door hemzelf beschreven in de strafgevangenis te Tokio.
92668: ISING, A. - Haagsche schetsen.
181143: ISING, ALFONS - Onder de Schutse van het Gilde.
181157: ISING, ALFONS - Met vliegend vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
121304: ISINGS, DR. CLASINE - Antiek glas.
142233: ISINGS, I. & S.M.E. VAN LITH [EDS.]. - Romeins glas.
54763: ISINGS, J.H. / JONG, J.W. DE / WAGENVOORT, H. / MOERMAN, J.J. - "30 Schoolplaten ""voor de vaderlandse geschiedenis"". 1. Romeinse legerplaats aan de Rijnmond (Valkenburg). 2. Willibrord, de Apostel der Friezen. 3. Aan het hof van Karel de Grote. 4. De Noormannen voor Dorestad. 5. Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099. 6. Floris V door de edelen gevangen genomen. 7. Jacoba van Beieren vòòr Gorinchem 1 dec. 1417. 8. In een Middeleeuws klooster. 9. Een stad in de Middeleeuwen. 10. Luther op de Rijksdag te Worms, 1521. 11. Karel V. doet afstand van de regering. 12. Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, augustus 1566. 13. Willem van Oranje in de Raad van State, 31 december 1564. 14. De prins trekt over de Maas, 1568. 15. Leidens ontzet, 3 oktober 1574. 16. De slag bij Nieuwpoort. 17. Een zomermiddag met de Muiderkring. 18. Frederik Hendrik voor 's-Hertogenbosch, 1629. 19. ""Behouden Huys"" op Nova Zembla. 20. De Dam te Amsterdam, 1666. 21. Krijgsraad voor de Vierdaagse zeeslag, 1666. 22. Landing van Prins Willem III bij Brixham, 1688. 23. De Grote Vergadering te 's-Gravenhage, 1651. 24. Aan de Hollandse Waterlinie, 1672. 25. Een buitenplaats aan de Vecht, +/- 1740. 26. Franse troepen trekken over de Lek, 15 jan. 1795. 27. Hollandse Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812. 28. Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813. 29. Voor honderd jaar. 30. Stadsleven tegen het midden der 19de eeuw (Complete Set)"
104395: ISINGS, J.H. [ILLUSTR.]. - Gulden sporen [5 Vols. Compl.]..
157658: ISLAM, ROUMEEN [ED.]. - Information And Public Choice. From Media Markets To Policymaking.
4139162: ISLAM, S. - Sufism and Bhakti. A Comparative Study. (Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IIID, South Asia, 7)
96154: ISRAEL, JONATHAN I. - European Jewry in the Age of mercantilism 1550-1750
96151: ISRAEL, JONATHAN I. - European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1750
52409: ISRAEL, J. - De Joden in Europa
101309: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
92029: ISRAËL, EDDY-LEX - Jacob Israël de Haan. De dichter van het Joodsche Lied
101256: ISRAEL, JOHN - Student Nationalism in China, 1927-1937.
4067905: ISRAEL, JONATHAN I. - De Joden in Europa 1550-1750. Vertaling Ben G.Buisman.
158103: ISRAEL, NICO - - 250 Fine and Interesting Old Books in many fields, Maps and Atlases [Catalogue 25].
158102: ISRAEL, NICO - - Nico Israel 1950-1980. Interesting Books and Manuscripts on Various Subjects. A selection from our stock arranged in chronological order to the end of the Sixteenth century: thereafter alphabetically [Catalogue 22].
53833: ISRAEL, NICO - Catalogue twenty-five. 250 fine and interesting old books in many fields, maps and atlases. A selection from our stock arranged in chronological order
91639: ISRAEL, M. - Graphologie toegepast op kinderschrift
141218: ISRAEL, J.I. - Race, Class and Politics in Colonial Mexico 1610-1670.
4075817: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel. 1585-1740.
9562: ISSENDORP, HENDRIK - Geestelyke Zielenlust van het Evangelisch Zion. Bestaande in een Verzameling van Drie hondert vijf en Dertig Geest-ryke en Stigtelyke Liederen, uit verscheide Hoogduitsche Gezang-Boeken der Evangelische Luthersche Kerke, in de Nederduitsche Spraake overgezet, en op bekende Zang-wyzen gebragt.
162127: ISSIDORIDES, DIANA - A Rose by Any Other Name... An Experimental, Psycholinguistic Study of Dutch Sentence Comprehension by Adult Non-native Listeners.
154757: ISSIDORIDES, DIANA [& ERIK D'AILLY & WILLUM MORSCH] - Cartografie Van De Liefde. Een Atlas Voor Het Hart.
165821: ISTENDAAL, GEERT VAN - Taalmachine. Gedichten.
121942: ITALLIE, DR. L. VAN & DR. T. POTJEWIJD - Opwijrda's Algemeene en bijzondere recepteerkunst ten dienste van apothekers, artsen en veeartsen.
100902: ITALY & SURROUNDINGS - - Napoli e dintorni [In red slipcase].
180642: ITERSON, PROF. DR. W. VAN - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zui-nederlandse en andere bronnen.
150691: ITOH, TEIJI - Die Gärten Japans [In Slipcase].
84620: ITTERZON, G.P. VAN - Belijnd belijden
60934: ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus [Met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen]
92165: ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus. Met een portret, facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen
4039287: ITTERZON, G.P. VAN (GOMARUS, FR.) - Franciscus Gomarus. Met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen.
143709: IVANOF - De geschiedenis van het graanmalen. Naar verschillende bronnen tot een geheel verwerkt. The Wind at Work. An Activity Guide to Windmills.
110782: IVEN, WILLEM & MIEP MANDOS - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
90447: IVEN, WILLEM / MANDOS, MIEP - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
90395: IVEN, WILLEM / MANDOS, MIEP - Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
151082: IVENS, JORIS - Autobiografie van een filmer.
150582: IVES, PHILIP [ED.]. - Nativity in Stained Glass. With Text from the Bible.
167980: IWAMIYA, TAKEJI & MITSUKUNI YOSHIDA & RICHARD L. GAGE - Forms, Textures, Images. Traditional Japanese Craftmanship in Everyday Life.
152687: IYER, PICO - De open weg. De wereldreis van de veertiende dalai lama.
47240: IZBICKI, THOMAS M./BELLITTO, CHRISTOPHER M. (ED.) - Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. Studies in honor of Louis Pascoe, S.J. (Studies in the History of Christian Thought, Volume XCVI)
4140547: IZIS (CHAGALL, M.) - De schepping van een wereld / A World in making. Izis fotografeert Chagall.
141068: IZUTSU, TOSHIHIKO - Towards a Philosophy of Zen Buddhism.
168460: JAAGER, JOHAN JACOB [JOSEF BROZEK & MAARTEN S. SIBINGA - TRANSL. & EDS]. - Origins of Psychometry: Johan Jacob de Jaager, student of F.C. Donders on Reaction Time and Mental Processes [1865]. With a complete facsimile of the original Dutch text.
4045177: JAAKKE, A.W.G. & TUINSTRA, E.W. (RED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
181230: JAAKKE, A.W.G. & E.W. TUINSTRA [EDS.]. - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
132030: JAAKKE, A.W.G. & E.W. TUINSTRA [EDS.] - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
31264: JAAKKE, A.W.G. / TUINSTRA, E.W. - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel
153881: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz. [1573-1605].
95826: JAANUS, H.J. - De Andreaskerk en de Evangelische-Lutherse gemeente te Rotterdam. Een bloemlezing samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Andreaskerk door M.L. de Klerk
156836: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Jaarboek 5.
44201: JAARBOEK VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken met hun scribae, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes gerangschikt volgens particuliere synodes en classes met adres, dienstdoende predikant en veel andere adressen alsmede Statistieken enz.enz.
44200: JAARBOEK VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken met hun scribae, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes gerangschikt volgens particuliere synodes en classes met adres, dienstdoende predikant en enkele andere adressen, gegevens over de Theologische Hogeschool te Apeldoorn, gegevens over landelijke en plaatselijke verenigingen.
170165: JABLONKA, EVA & MARION J. LAMB - Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life
130704: JABOBSEN, ROSWITHA [ED.] - Weissenfels als Ort literarischer und künstlerischer Kultur im Barockzeitalter. Vorträge eines interdisziplinären Kolloquiums von 8.-10. Oktober 1992 in Weissenfels, Sachsen / Anhalt.
55616: JABOUR, ANYA - Marriage in the Early Republic. Elizabeth and William Wirt and the companionate Ideal
88997: JACBOSZOON, J.P. E.A. - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 1.
143068: JACCOTTET, GEORGES - Le Conservatoire de musique de Lausanne [1861-1986].
95459: JACK, ALISON M. - Texts Reading Texts, Sacred and Secular. Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 179
53215: JACKAYYA, BATTALIGE H. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 22. Jahrgang. Januar 1972 - Oktober 1972 (4 volumes)
158282: JACKINSON, ALEX - The Barnum-Cinderella World of Publishing.
158283: JACKINSON, ALEX - The Romance of Publishing. An Agent Recalls Thirty-Three Years with Authors and Editors.
4139494: JACKS, G.R. - Getting the Word Across. Speech Communication for Pastors and Lay Leaders.
4139495: JACKS, G.R. - Just Say the Word!. Writing for the Ear.
89347: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume IV. Draeseke-Goa)
123069: JACKSON< MRS. E. NEVILL - Silhouettes. A History and Dictionary of Artists.
101310: JACKSON, CARL T. - The Oriental Religions and American Thought: Nineteenth-Century Explorations.
89348: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume III. Chamier - Draendorf)
47148: JACKSON, WILLIAM - Bibliotheca Theologica. Katalog 327-331, Otto Harrassowitz, Leipzig. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1910 (Mit freindlicher Genehmigung von Buchhandlung Otto Harrassowitz, Wiesbaden)
180227: JACKSON, MICHAEL - The English Pub.
131229: JACKSON, STANLEY - J.P. Morgan. The Rise and Fall of a Banker.
167855: JACKSON, HOLBROOK - Southward Ho ! And other Essays.
166833: JACKSON, H.J. [ED.]. - A Book I Value. Samuel Taylor Coleridge. Selected Marginalia.
166795: JACKSON, SSIDNEY L. - Libraries and Librarianship in the West. A Brief History.
166792: JACKSON, HOLBROOK - The Printing of Books.
166783: JACKSON, KEVIN - Invisible Forms. Literary Curiosities.
166782: JACKSON, HOLBROOK - The Reading of Books.
165648: JACKSON, RADWAY [RONALD F. MICHAELIS - ED. & INTROD.]. - English Pewter Touchmarks. Including the marks of origin of some of the Scottish and Irish Pewterers.
164736: JACKSON, MARK - Allergy. The History of a Modern Malady.
163996: JACKSON, JOHN WYSE & PETER COSTELLO [EDS.]. - John Stanislaus Joyce. The Voluminous Life and Genius of James Joyce's Father.
157732: JACKSON, CHRISTINE E. - Sarah Stone. Natural Curiosities from the New Worlds.
157594: JACKSON, MARY V. - Engines of Instruction, Mischief and Magic. Children's Literature in England from Its Beginnings to 1839.
156886: JACKSON, MARY V. - Engines of Instruction, Mischief, and Magic. Children's Literature in England from Its Beginnings to 1839
156810: JACKSON, DONALD - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
89349: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. Embracing biblical, historical, doctrinal, and practical theology and biblical, theological, and ecclesiastical biography from the earliest times to the presejt day. (Volume I. Aachen - Basilians)
90231: JACKSON, ALAN A. - The Middle Classes 1900-1950.
89350: JACKSON, SAMUEL MACAULEY - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. (Volume XI. Son of man - Tremellius)
142742: JACKSON, RICHARD A. - Vive le Roi. A History of the French Coronation from Charles V to Charles X.
141200: JACKSON, STANLEY - The Sassoons.
95604: JACKSON, HOWARD M. - Zosimos of Panopolis on the letter omega
140838: JACKSON, DEIRDRE - Marvellous to Behold. Miracles in Medieval Manuscripts.
103869: JACKSON, MICHAEL - The World Guide to Beer. The Brewing Styles - The Brands - The Countries - How to recognize them - Where to find them - When to drink them.
130597: JACKSON, J.R. DE J. - Historical Criticism and the Meaning of Texts.
4141549: JACKSON,R. MIEDEMA,S. WEISSE,W.E.A. (ED.) - Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates.
4142980: JACKSON, P.A. (BUDDHADASA BHIKKHU) - Buddhadasa: A Buddhist Thinker for the Modern World.
31063: JACOB, GOPALSWAMY - The Motif of Stranger in Calvin's Old Testament Commentaries
145954: JACOB, DR. HENRIETTE 'S - Grote lijnen der europese kunstgeschiedenis. Beschouwingen en feiten.
121742: JACOB, DR. A. - Die Gewinnung und Anwendung der Kalisalze.
46659: JACOB, CHRISTOPH - Das Geistige Theater. Asthetik und Moral bei Johannes Chrysostomus
4139715: JACOB, P. & EHRLICH, E.L. (ED.) (GUGGENHEIM, E.) - Littera Judaica. In memoriam Edwin Guggelheim.
100684: JACOBITTI, GIAN MARCO & ANNA MARIA ROMANO [EDS.]. - Il Palazzo Reale di Caserta. .
100285: JACOBIUS, ARNOLD JOHN [& HARRO KIESER - ED.]. - Carl Zuckmayer. Eine Bibliographie 1917-1971. Ab 1955 fortgeführt und auf den jüngsten Stand gebracht.
92224: JACOBS, LOUIS - A Jewish Theology
110696: JACOBS, PAUL - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en omstreken. Aarle-Rixtel. Asten. Bakel. Helmond. NMierlo.
110638: JACOBS, INGRID D. & J.M.M. DE VALK - Thijmgenootschap 1984-2004. Over wetenschap en levensbeschouwing.
4001291: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de plaatselijke en algemeene kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van de hedendaagsche kerkelijken strijd. (Diss.)
81352: JACOBS, D. - Incarnatie en Genade
90140: JACOBS, M. - Het Tropisch Regenwoud, een eerste kennismaking.
90429: JACOBS, I.D. - Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
30007: JACOBS, R.C.M. E.A. - Tussen Hollandsch Diep en Mark-Dintel. Water als vriend en vijand in de gemeente Moerdijk
130718: JACOBS, ANTOINE T.J.M. & HANS ZEIJLEN - European Labour Law and Social Policy.
142792: JACOBS, HARRIET A. [JEAN FAGAN YELLIN - ED. & INTROD.]. & JOHN S. JACOBS - Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself & The True Tale of Slavery. .
141404: JACOBS, ALAN - The Narnian . The Life and Imagination of C.S. Lewis.
81875: JACOBS, P. E.A. - Geschiedenis van Nederland, tweede deeltje
104596: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
168646: JACOBS, J. Y. H. A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
121387: JACOBS, JAN Y.H.A. - Daarom toch katholiek. Opstellen rond een kentering.
4300224: JACOBS, ALAN - Original Sin. A Cultural History.
85700: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung in Verbindung mit Wilhelm Boudriot u.a.
92647: JACOBS, ANTOINE - Een millenniumreis
31040: JACOBS, PAUL - Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen in Deutscher Übersetzung
160607: JACOBS, AUKE P. - Los movimientos migratorios entre Castilla e Hispanoamerica durente el reinado de Philipe III, 1598-1621.
155772: JACOBS, MONIQUE - Calculation of Collision Cross Sections for H2- Inert Gas Systems.
154715: JACOBS, M.G.P.A. & W.H.G. MAAS [F. DE WAL & M. BAKER - ET AL.]. - The magic of Heineken.
152383: JACOBS, ALETTA [[HARRIET FEINBERG - ED.]. - Memoires. My Life as an International Leader in Health, Suffrage and Peace.
154155: JACOBS, KATRIEN & KRIS LANDUYT & KRIS LEMBRECHTS & GEORGES WILDEMEERSCH [EDS.]. - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
141903: JACOBS, ELS M. - In Pursuit of Pepper and Tea. The Story of the Dutch East India Company.
141904: JACOBS, ELS M. - Varen om Peper en Thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
162180: JACOBS, J. Y. H. A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk. leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
131676: JACOBS, PROF. DR. ANTOINE T.J.M. - Strijdpunten Europese Grondwet.
151074: JACOBS, A. & R. VANDEWEYER [EDS.]. - Merknamen. Inventaris van merken in Limburg gedeponeerd tussen 1880 en 1936.
84399: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734) Pleitbezorger voor een locale kerk. Avec un résumé en français. Leven en werken van de priester-jurist en polemist, deken van het kapittel van Utrecht, grondlegger van de oud-katholieke kerk in Nderland. Gebaseerd op gedrukte en ongedrukte bronnen, met een bibliografie, personenregister en samenvatting in het frans
131377: JACOBS, HANS - Za'k oe's vertelle ... Levendige verhalen uit een onvergetelijk verleden. Beuningen - Ewijk - Weurt - Winssen.
102370: JACOBS, MARIA - A Safe House. Holland 1940-1945.
165940: JACOBS, PROF. ANTOINE - Labour and the Law in Europe. A Satellite View on Labour Law and Social Security Law in Europe.
4072159: JACOBS (SAMENST.) S. - De mooiste Joodse verhalen.
4070017: JACOBS, F.C.L.M. - Twaalf emoties. Filosofische bespiegelingen.
4056799: JACOBS, M. - Das Christentum in der antiken Welt. Von der frühkatholischen Kirche bis zur Kaiser Konstantin.
110098: JACOBS, INGRID & KEES RIBBENS - Geschiedenis is van iedereen. Uitgevonden tradities, hergebruikt verleden.
144383: JACOBS, B.C.M. & P.L. NÈVE [EDS.]. - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 & 31 januari 1993.
103018: JACOBS, JAY [ED.]. - The Horizon Book of Great Cathedrals.
144377: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch vóór 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
4140174: JACOBS, L. - Modern Jewish Thought. Selected Issues, 1889-1966. New Introduction by L.Jacobs. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
53204: JACOBSE, MUUS - Kan er een nieuwe psalmberijming komen? Gevolgd door een kritische vergelijking van een aantal vertalingen en bewerkingen van Psalm 23
53205: JACOBSE, MUUS - Bij de geboorte van Wientjen Klaas, 18 Maart 1942
180570: JACOBSEN, REINDERT - Carel van Mander [1548-1606]. Dichter en prozaschrijver. Proefschrift.
31168: JACOBSEN, HANS-ADOLF - Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operationsplan zur Westoffensive 1940
155143: JACOBSEN, BEN - Voorspelbaarheid van beurskoersen.
181197: JACOBSON, SIMON - Toward a Meaningful Life. The Wisdom of the Rebbe Menachem Mendel Schneerson.
4060437: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek.
47153: JACOBSON SCHUTTE, ANNE - Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550, a Finding List (Travaux d'Humanisme et Renaissance, No CXCIV)
30665: JACOBSON, MATTHEW FRYE - Whiteness of a different color. European Immigrants and the Alchemy of Race
110102: JACOBSTHAL, HANS - Der Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschriften. Strassburg, 1907.
155583: JACOBUS, ABT - Getijden der Orthodoxe Kerk Oktoich. Boek der Acht Tonen voor de tijd na Pinksteren.
90210: JACOBUSSE, CHIEL E.A. - Vogelobservatiehutten in Zeeland
102290: JACOBY, JÖRG - Boguslaus Radziwill. Der Statthalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen.
145823: JACOBY, JOACHIM - Hans von Aachen 1552-1615.
157377: JACOBY, H. - Ter herinnering. Memoires van een boekverkoper als ooggetuige van de twintigste eeuw.
4143843: JACONSON, DAN - Heschels rijk. Familiekroniek. Vertaald door Ella Aertsen.
143683: JACQUART, JEAN - François Ier.
181044: JACQUES, GÉRARD - In het hart van Afrika. De saga van de Lualaba.
123504: JACQUES, JULES & ROGER KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE - Constellation. Bois gravés de Maurice Brocas.
90459: JACQUES, RENATE - Mittelalterlicher. Textildruck am Rhein. Mit 82 Abbildungen.
110541: JACQUES, NORBERT [ALICE NAHUYS - TRANSL.]. - Natuur en volk van de Stille Zuidzee.
150503: JACQUES, DAVID - Georgian Gardens. The Reign of Nature.
4047919: JACQUES, X. - List of Septuagint Words Sharing Common Elements. Supplement to Concordance or Dictionary. (Subidia Biblica 1)
155488: JACQUET, LUC & JÉRÔME MAISON [PHOTOGR.]. - March of the Penguins.
31186: JACQUET, JEAN-LOUIS - Les bourbons d'Espagne
145663: JACQUETTE, DALE [ED.]. - Cambridge Companion to Brentano.
171112: JACQUETTE, DALE - The Philosophy of Mind. The Metaphysics of Consciousness.
4022322: JACQUIER, E. - Histoire des livres du Nouveau Testament.
110679: JACQUIN, PHILIPPE - De indianen van Noord-Amerika.
140835: JACQUIN, JOSEPHUS FRANCISCUS VON - Elementa chemiae universae et medicae. Praelectionibus suis accommodata. Ex lingua germanica in latinam versa [Vol. 1 - only].
160842: JADACKI, JACEK JULIUSZ & WITOLD STRAWINSKI [EDS.]. - In the World of Signs. Essays in Honour of Professor Jerzy Pelc.
102482: JAECKEL, GERHARD [& GEORG JOHANNES KUGLER] - Die deutschen Kaiser. Eine illustrierte Geschichte der deutschen Herrscher von Karl dem Grossen bis Wilhelm II. und Karl I. von Österreich-Ungarn.
152392: JAEGER, PROF. DR. F.M. [ET AL.]. - Natuurkundige voordrachten. 1922-1923. Nieuwe reeks no. 1. Voordrachten gehouden in de Maatschappij Diligentia te 's-Gravenhage.
156362: JAEGER-LECOULTRE - Le livre de la Manufacture.
163935: JAEGER, J. - Zak-atlas van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot-hertogdom Luxemburg in dertien kaarten. Ontworpen en op steen gegraveerd.
4143085: JAEGER, F. - Amerikanischer Liberalismus und zivile Gesellschaft. Perspektiven sozialer Reform zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 19).
4050186: JAEGER, L. - Das Ökumenische Konzil. Die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag.
104422: JAEGERS, WIM [ED. - ET AL.]. - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838.
4138353: JAEGHER, P. DE - Anthologie mystique. Avec une introduction de l'auteur.
145285: JAENNICKE, FRIEDRICH - Handbuch der Oel-malerei nach dem heutigen Standpunkte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur.
4064589: JAESEUNG, C. - The Cross as Such and the Cross Overflowing. (Diss.)
89792: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
122279: JAFFÉ, EDGAR [ED. - ET AL.]. - Krieg und Wirtschaft. Kriegshefte des Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
104539: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg.
100374: JAFFÉ, A. & LILIANE FREY-ROHN & MARIE-LOUISE VON FRANZ [EDS.]. - Aan de rand van de dood. Het sterven ervaren als overgang naar het nieuwe.
141466: JAFFÉ, WILLIAM [ED.]. - Correspondence of Léon Walras and Related Papers [3 Vols. Compl.].
151659: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
151651: JAFFÉ, H.L.C. - Willink.
131523: JAFFÉ, MICHAEL [INTROD.] & MOLLIE BUTLER [FOREW.] - Landscapes from the Fitzwilliam.
4071256: JAFFE, E.D. - Giving Wisely. The Israel Guide to Non-profit and Volunteer Social Services.
4138354: JAGER, S. - Wereld zonder grenzen.
60319: JAGER. H.W. DE - Kategeet en prediker in die aangryping deur die Woord
150466: JAGER, JEF DE - De King familie. Geschiedenis van een pepermuntje.
93447: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
142612: JAGER, H. DE & SCHEFFER, J.H. [ED.]. - Genealogie van het Geslacht Tromp.
142611: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp.
4005720: JAGER, OKKE - De dood in zijn ware gedaante.
143998: JAGER, J.L. DE - Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen. De geschiedenis van Albert Heijn en Koninklijke Ahold.
143999: JAGER, J.L. DE - Albert Heijn. De memoires van een optimist.
156515: JAGER, ERIC - The Last Duel. A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France.
102291: JAGER, TH. DE - De ontwikkelingsgang van de taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
89232: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament (Deel 2)
130126: JÄGER-SUNSTENAU, HANNS - General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961.
4029087: JAGER, OKKE (VERHOEVEN, CORN.) - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
141301: JAGER, JANINE HENRIËTTE - Tussen Rusland en Europa. Russische debatten over de intelligentsia, de staat en de natie in de jaren 1908-1912.
86693: JAGER, J. DE - "Godsdienstige gevoelens getoetst. De hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: ""Religious Affections"""
31414: JAGER, J. DE - Lezen in de Christinnereis
83196: JAGER, H.J. - Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs, studie over Rom. 1:16, 17. en Rom. 3:21-5:11
61298: JAGER, O. - Het eeuwige leven (Met name in verband met de verhouding van tijd een eeuwigheid)
103143: JAGER, IDA - Willem Kromhout Czn. 1864-1940.
103596: JÄGER, TRAUTGOTT - Von Steinen die Dämonen abwehren, und von Anderen, die predigen. Reliefs im Kloster Maulbronn - ihre bedeutung auf der Spur.
144641: JAGER, ERIC - The Last Duel. A true story of crime, scandal and trial by combat in medieval France.
4022814: N.N. (JAGER, OKKE) - Tegendraads. Opstellen aangeboden aan Okke Jager. M.m.v. P.J.de Buck, A.J.Jelsma, C.A.v.Peursen e.a.
4142153: JAGER, H.J. VEENHOF, C. (RED.) - Opbouw. Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven. Jaargang 2, 3 en 4. 1958-1960. Medewerkers o.a. D.van Dijk, D.Holwerda, G.Puchinger, H.R.Rookmaker, B.telder, C.Vonk.
4008061: JAGER, OKKE - Opklaring. Bijbellezen met verbeeldingskracht.
4024569: JAGER, OKKE - Verademing. Bijbels dagboek nieuwe stijl.
4134954: JAGER, O. - Binnenpretjes om buitenbeentjes. Cursiefjes uit de omroepwereld.
4300303: JAGER, A. DE, P.OP DE COUL & L.SAMAMA, (ANDRIESSEN, H.) - Duizend kleuren van muziek. Leven en werk van Hendrik Andriessen.
9563: JAGER, ARIE DE - Taalkundige Handleiding tot de Staten-Overzetting des Bijbels, bevattende eene verklaring der verouderde of min verstaanbare woorden en spreekwijzen, in die overzetting voorkomende.
4040370: JAGERSMA, H. & VERVENNE, M. (EINDRED.) - Inleiding in het Oude Testament.
54840: JAGERSMA, HENK - De onbekende rijkdom van de Bijbel
4134931: JAGERSMA, H. - Leviticus 19. Identiteit - bevrijding - gemeenschap. (Diss.)
85024: JAGERSMA, H. E.A. - Inleiding in het Oude Testament
53228: JAGERSMA, H. - Geschiedenis van Israël in het oudtestamentisch tijdvak
95216: JAGERSMA, H. - 1 Koningen 12 - 22 (Deel 2) (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
47541: JAGERSMA, H. - Numeri deel 1, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4072923: JAGERSMA, H. - De Bijbel lezen hoe kun je dat?.
4073808: JAGERSMA, H. (VHB) - Genesis 1. (1:1-25:11). (Verklaring Hebreeuwse Bijbel)
4134009: JAGERSMA, H. - De onbekende rijkdom van de Bijbel.
95212: JAGERSMA, H. - Genesis 1:1 - 25:11 (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
95218: JAGERSMA, H. - 2 Koningen (Deel 2) (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
130859: JAGGER, CEDRIC - Klokken & Horloges.
104897: JAGGER, CEDRIC - Clocks.
4058721: JAGGER, P.J. - Christian Initiation 1552-1969. Rites of Baptism and Confirmation since the Reformation Period.
145315: JAGO, LUCY - Het Noorderlicht. Het opwindende verhaal van de man, die het geheim van het Noorderlicht wist te ontsluieren.
110130: JAGOT, PAUL C. - Méthode scientifique moderne de magnétisme - hypnotisme - suggestion. Cours Pratique d'Expérimentation à la portée de tous. Avec gravures démonstratives.
132016: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973 [Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973]
90073: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia, een antropologische studie
180665: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie.
165271: JAGT, MAREK VAN DER (= ARNON GRUNBERG) - De geschiedenis van mijn kaalheid.
4133301: JAGT, K.A. VAN DER - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. (Diss.)
145708: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland [1700-1800]. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
101878: JAHN, JOHANNES [INTROD.]. - 1472-1553 Lucas Cranach d.Ä. Das gesamte graphische Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d. J. und der Cranachwerkstatt.
170150: JAHN, ILSE [ED. - ET AL.]. - Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Instutionen, Kurzbiografien.
4022325: JAHN, G. - Über die Person Jesu und über die Entstehung des Christentums. und den Werth desselben für modern Gebildete mit einer Kritik der Evangelien und der neuesten Schriften über Jesus.
4142227: JAHN, G. - Über den Gottesbegriff der alten Hebraeer und ihre Geschichtschreibung. Allgemein verständlich dargestellt.
166696: JAHNS, HANS MARTIN - Elseviers gids van varens, mossen en korstmossen.
94336: JAHR, HANNELORE - Studien zur Überlieferungsgeschichte der Confession de foi von 1559 (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI)
166662: JAHRAUS, OLIVER - Kafka. Leben, Schreiben, Machtapparate.
156830: JAHRE, LUTZ - Unlimited Edition. Künstler - Bücher - Bibliotheken. 19 Porträts.
102012: JAIN, KAILASH CHAND - Malwa Through the Ages [From the Earliest Time to 1305 A.D.].
167954: JAIWANT PAUL, E. & PRAMOD KAPOOR - The Unforgettable Maharajas. One hundred and fifty years of photography [In Slipcase].
4138329: JAKI, STANISLAS - Les tendances nouvelles de l'ecclesiologie.
153080: JAKOB-ROST, LILIANE [ED. - ET AL.]. - Das Vorderasiatische Museum Berlin.
168059: JAKOB, A. - Der Mensch. Die Krone der irdischen Schöpfung. Zeitgemässe Betrachtungen über Verbreitung, Einteilung, Abstammung und Alter des Menschengeschlechtes - mit einer kritischen Betrachtung der Affentheorie.
140924: JAKOBSEN, KRISTIAN - Japanische Teekeramik. Ein Brevier.
101572: JAKOBSON, ROMAN - Child Language Aphasia and Phonological Universalis.
101573: JAKOBSON, ROMAN - Fundamentals of Language.
150087: JAKOVSKY, ANATOLE - André Lhote. 48 reproductions commentées par le peintre.
4048860: JALAGUIER, P. - Inspiration du Nouveau Testament.
46918: JALAGUIER, PAUL - Théologie Chrétienne (Dogmes Purs) Avec une Préface de M. le Pasteur C.E. Babut (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
46917: JALAGUIER, PAUL - Théologie Générale (Dogmes Mixtes) Avec une Préface de M. le Pasteur Aug. Gout (Oeuvres Posthumes de P.F. Jalaguier, Professeur à la Faculté de Théologie de Montauban 1834-1864)
155785: JALINK, HENK - Steric and Rovibrational Dependence of the Ba + N2O-- BaO* + N2 Reaction as a Function of the Translational Energy.
101879: JAMAIL, MILTON H. - Full Count. Inside Cuban Baseball.
130663: JAMAR, JO [ED.] & INGRID JACOBS & AREND PIETERSMA & BETTINA VAN SANTEN & TOLIEN WILMER - Het stadhuis van Utrecht / The Townhall of Utrecht.
82370: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als christen
143778: JAMES, EDWARD - The Origins of France. From Clovis to the Capetians 500-1000.
146414: JAMES, LAWRENCE - The Rise and Fall of the British Empire.
110716: JAMES, T.G.H. - Pharaoh's People. Scenes from life in imperial Egypt.
166984: JAMES, EDWARD T. & JANET WILSON JAMES & PAUL S. BOYER & BARBARA SICHERMAN [EDS. - ET AL.]. - Notable American Women 1607 - 1950 & The Modern Perion. A Biographical Dictionary [3 Vols. & 1 = Compl. Set].
53102: JAMES, T.G.H. - De grote farao's
121736: JAMES, SYDNEY V. - Colonial Rhode Island. A History.
141172: JAMES, ROBERT RHODES - Anthony Eden.
122462: JAMES, ROBERT RHODES - Lord Randolph Churchill.
90399: JAMES, WILLIAM - Vormen van religieuze ervaring, een onderzoek naar het wezen van de mens.
156314: JAMES, WENDY & GERD BAUMANN & DOUGLAS JOHNSON [EDS.]. - Juan Maria Schuver's Travels in North East Africa, 1880-1883.
166318: JAMES, PETER - Doodsimpel.
165143: JAMES, SUSAN - Spinoza on Superstition. Coming to Terms with Fear.
130023: JAMES, KENNETH - Escoffier. The King of Chefs.
144110: JAMES, FRANCIS GODWIN - Ireland in the Empire 1688-1770. A History of Ireland from the Williamite Wars to the Eve of the American Revolution.
141224: JAMES, LAWRENCE - Raj. The Making of British India.
55602: JAMES, JAMIE - De muziek der sferen. De parallelle geschiedenis van muziek en wetenschap, van hemelse harmonie tot ksmische dissonantie
150813: JAMES, LAWRENCE - Warrior Race. A History of the British at War.
154285: JAMES, T.G.H. - Ancient Egypt. The Land and its Legacy.
102643: JAMES, LAWRENCE - Crimea 1854-56. The War with Russia from Contemporary Photographs.
4076109: JAMES, E.O. - From Cave to Cathedral. Temples and Shrines of Prehistoric, Classical and Realy Christian Times.
4140511: JAMES, J.A. - De Belijder van Christus in eene reeks van raadgevingen en waarschuwingen. toegesproken. Uit het engelsch, naar den vierden druk vertaald door Nic.Beets.
156386: JAMESON, ANNA - Winter Studies and Summer Rambles in Canada.
4138476: JAMIESON, R.C. - De vervolmaking van de wijsheid. Fragmenten gekozen door R.C. Jamieson. Geïll. met oud sanskriet Manuscripten.
180312: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
144829: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636 - 2001.
4138625: JAMIN, H. & HUISMAN, M. - Kennis als opdracht. De Universiteit van Utrecht 1636-2001.
151422: JAMISON, DEAN T. & RICHARD G. FEACHEM & MALEGAPURU W. MAKGOBA [EDS. - ET AL.]. - Disease and Morality in Sub-Saharan Africa.
4139908: JAMISON, A.LELAND - Tradition and Change in Jewish Experience. The B.G.Rudolph Lectures in Judaic Studies.
171183: JAMMER, MAX - Concepts of Space. The History of Theories of Space in Physics.
110262: JAMMER, MAX - Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien
143475: JAMMES, FRANCIS - Oeuvres de Francis Jammes [5 Volumes Complete Set] & Memoires [2 Vols. in 1].
167533: JAMMES, PAUL [ED.]. & PIERRE LAURENS [FOREW.]. - Entre texte et image : Emblèmes , Devises , Iconologie. Avant-propos de Pierre Laurens.
4300531: JAN BOUMA, FR.GERKEMA & JAN MUDDE (RED.) (JONG, HENK DE) - Verrassend vertrouwd. Een halve eeuw verkondiging en theologie van Henk de Jong. (met CD)
104139: JAN STORM LEEUWEN, VAN - De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 14 september - 20 oktober 1983.
180188: JANDA, ELSBETH & MAX M. SPRECHER [EDS.]. - Liederen uit het ghetto. Vijftig liederen in het Juddisj en Nederlandsmet muzieknoten.
171081: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
171184: JANE GREGORY STEVEN MILLER - Science in Public. Communication, Culture, and Credibility.
167423: JANECEK, GERALD - The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual Experiments 1900-1930.
144093: JANELLE, PIERRE - The Catholic Reformation.
170774: JANICAUD, DOMINIQUE - Powers of the Rational: Science, Technology, and the Future of Thought (Studies in Continental Thought)
163325: JANK, ALLAN - Essays on Wittgenstein and Weininger.
143837: JANKE, WOLFGANG - Entgegensetzungen. Studien zu Fichte-Konfrontationen von Rousseau bis Kierkegaard.
143827: JANKE, CAROLINE - Schiller und Plato. Vom Staate der Vernunft und dem Scheine der Kunst. Untersuchungen zur politiko-ästhetischen Antinomie.
165325: JANKE, WOLFGANG - Das Glück der Sterblichen. Eudämonie und Ethos, Liebe und Tod.
122335: JANKOWSKI, NICK & OLE PREHN & JAMES STAPPERS [EDS.]. - The People's Voice. Local Radio and Television in Europe.
95585: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
151035: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter.
30457: JANKRIFT, KAY PETER - Mit Gott und schwarzer Magie. Medizin im Mittelalter
143114: JANKUHN, HERBERT & WALTER SCHLESINGER & HEIKO STEUER [EDS.]. - Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter [Vol. 1 - only].
142059: JANNEAU, GUILLAUME [TEXT] & PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Le meuble léger en France.
140505: JANNEAU, GUILLAUME - Nouveaux Trucs et Procédés par un groupe de praticiens. Recueil de tous les tours de mains anciens et nouveaux, si nombreux dans les industries du bois.
143446: JANNETTA, M.J. & LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VII [Complete Year - 1985].
143447: JANNETTA, M.J. & LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume VIII [Complete Year - 1986].
143449: JANNETTA, M.J. & LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume X [Complete Year - 1988].
143448: JANNETTA, M.J. & LOTTE HELLINGA [EDS.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume IX [Complete Year - 1987].
89928: JANS, JAN - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland. Uitgegeven onder auspiciën van de Jan Jansstichting, Documentatiecentrum voor Oostnederlandse bouwkunsten.
102451: JANS, DR. EVERHARD [& ANDREAS EIYNCK & HELMUT PEIPENPOTT - Tuugkisten in Oost-Nederland. Versiering en typologie.
104597: JANS, JAN - Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland.
145850: JANS, DR. EVERHARD - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
30091: JANSE, A. - Predikaties (2 delen in 1 band)
87906: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 87 No. 2 2007
87907: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 3 2008
82057: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche. Met bijlagen: advies onzake het gravamen tegen een zinsnede van art. 36 der belijdenis, gegeven op de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Utrecht, 1905. Rapport over vorengenoemd advies, ter synode uitgebracht. Beslissingen, door de synode genomen
53720: JANSE, A. - Nationaal-Sicialistische Fascisten-Politiek. Gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland
31877: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
152809: JANSE, ANTHEUN & INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ & JOS. A.A.M. BIEMANS & RUDI E.O. EKKART & CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.]. & KARIN TILMANS [ED.]. - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
152810: JANSE, ANTHEUN & INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ & JOS. A.A.M. BIEMANS & RUDI E.O. EKKART & CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.]. & KARIN TILMANS [ED.]. - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
4064604: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (Diss.)
85011: JANSE, C.S.L. E.A. - Reader Godsdienstsociologie. CGO 455
61131: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
121230: JANSE, MAARTJE J. - "De geschiedenis van de ' Maatschappij tot Nut van den Javaan ' 1866-1877. "" Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java ""."
91597: JANSE, ANTHEUN - Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407.
83456: JANSE, KEES - Bewogen pioniers. Over het zendingswerk van Dini Sonneveld, Marry van Moolenbroek, Coby van Rossum
104489: JANSE, H. & GEERT J. HARTKAMP - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980.
94569: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
91250: JANSE, L. - Jacobus Koelman (1632-1695)
86068: JANSE, KEES / CORIEN NEDERVEEN - Gaat dan heen... Zending, een opdracht voor de kerk
87908: JANSE, WIM - Church History and Religious Culture. Vol. 88 No. 4 2008
87869: JANSE, WIM - Albert Ahrdenberg als theologe. Profil eines Bucer-Schülers.
87883: JANSE, WIM / PITKIN, BARBARA - The Formation of Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe
110035: JANSE, J.A. - In geuren en kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
87915: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
87916: JANSE, WIM - Dutch review of Church History. Volume 84.
85997: JANSE, CHRISTIAAN SAMUEL LEENDERT - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden.
89966: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties. (With a summary in English)
83125: JANSE, C. - De zon gaat op. 15 zendingsverhalen
53632: JANSE, WIM / PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe (Dutch Review of Church History. Volume 85)
53461: JANSE, WIM / PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe
53462: JANSE, WIM - Dutch review of Church History, volume 84
83306: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand, de spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden
61437: JANSE, W. - Albert Hardenberg als theologe, Profil eines Bucer-Schülers
4055424: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke Politiek tot de wereldsche. Met bijlagen.
160378: JANSE, WIM - Albert Hardenberg als Theologe. ' Profil eines Bucer-Schülers '.
54448: JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers
53634: JANSE, WIM - Dutch Review of Church History, volume 84
4074844: JANSE, A. - "Van Dordt"" tot `34"". "
156695: JANSEN, C.J.H. & M. VAN DE VRUGT [EDS.]. - Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twuintigste eeuw. Studiedag Utrecht 1997.
152095: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
140601: JANSEN, DR. F.L. - Kledinghandel in transitie. Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen ' 1889-1987.
54084: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 35e jaargang, 1964-1965
54085: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 36e jaargang, 1966
54086: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 40e jaargang, 1970
54089: JANSEN, H.W. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 37e jaargang, 1967
54174: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 45e jaargang, 1975
54175: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 42e jaargang, 1972
54176: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 34e jaargang, 1963-1964
54177: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 33e jaargang, 1962-1963
54178: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 41e jaargang, 1971
54179: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 44e jaargang, 1974
54180: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 43e jaargang, 1973
54181: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 29e jaargang, 1958-'59
54182: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 28e jaargang, 1957-'58
54183: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 27e jaargang, 1956-'57
54184: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 26e jaargang, 1955-'56
54185: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 32e jaargang, 1961-1962
54186: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 31e jaargang, 1960-'61
145219: JANSEN, ENA - Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam.
162511: JANSEN, MARIËTTA & ANDRÉ KRAAYENGA - Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Orient.
81767: JANSEN SCHOONHOVEN, EVERT - Natuur en genade bij J.G. Hamann, den magus van het noorden 1730-1788
140289: JANSEN, TH. [ED. - ET AL.]. - De Waterschans. Mededelingenblad van de Geschiedkundige Kring Stad en Land van Bergen op Zoom [jaargang 13 & 14].
110366: JANSEN, CAREL - Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Bedrijfscommunicatie aan de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
153806: JANSEN, DR. G.B. - Sint-Jozef in het goud 1938-1988. Vijftig jaar sociale woningbouw inde gemeente Elst.
122699: JANSEN, GERT-JAN & HANS STERK - Van kaashandelaar naar merkartikelverkoper. De geschiedenis van de Nederlandse Kaas Unie 1956-1986.
104046: JANSEN, PROF. DR. H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
140541: JANSEN, ENA [RIET DE JONG-GOOSSENS - TRANSL.]. - Afstand & Verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam.
4061041: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. (Diss.)
100796: JANSEN, GERBEN [ED.]. - Wie, wat en waar in de Nederlandse archeologie. Archeologische almanak.
101311: JANSEN, DR. P.G.W. - Het beoordelen van managers. Effectiviteit van assessment center methoden bij selectie en ontwikkeling van managers.
102983: JANSEN, GUIDO M.C. [ED.]. - Jan Steen. Schilder en verteller.
142239: JANSEN, DR. FRANS L. - Verantwoordelijkheid [h]erkennen. De leek als vrijwilliger in kerk en parochie.
180740: JANSEN, TONY & JAN ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
180658: JANSEN, JOH. - Technique de l'eclairage [3 Vols. Compl.].
110407: JANSEN, JOHAN & ARNO VAN ELDIJK - Vorstenhuis en Volk in het Wijchens Kasteel. De geschiedenissen van de bewoners van 1609-1995.
122347: JANSEN, PROF. DR. JAC. - Het Roermondse Groot-Seminarie in oorlogstijd 1940-1945.
180617: JANSEN, R.J. [ED.]. - Wel en wee rond Cranendonck's bestuurlijke stee.
180182: JANSEN, A.H.E.M. & A.J.C. VAN LEEUWEM & G.P.P. VRINS - Arbeyd sere voert tot eere . Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst.
4134644: JANSEN, HARMEN - Vijf stenen vijf broden. Bijbelse spiritualiteit in kernwoorden.
144294: JANSEN, MARIUS B. - The Making of Modern Japan.
145107: JANSEN, DR. L. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam 1614 - 1964.
162835: JANSEN, HERMAN - De ambtenarenplaag. Vooroordelen over ambtenaren, waarheid of onzin?
144790: JANSEN, J. VICTOR - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
167376: JANSEN, MR. DR. L.F. [DR. G.J. KNAAP - ED.]. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr. dr. L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942-1945.
161905: JANSEN, JOH. - "Van achter de oude schandpaal, of ""praatjes en plaatjes""."
100406: JANSEN, G.H. - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal.
152921: JANSEN, JANNEKE - Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995.
165366: JANSEN, DR. J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
164312: JANSEN, HANS - Het Madagascar plan, De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar.
158349: JANSEN, THEO - Malmberg. Een educatieve uitgeverij in historisch perspectief, zoals opgetekend door archivaris Theo Jansen, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het historisch archief van de uitgeverij.
158183: JANSEN, MR. C.J.H. - 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
155672: JANSEN, JACOB - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
154766: JANSEN, DOLF - Altijd verder.
83320: JANSEN, HENDRIK - Het verband van Zonde en Dood in het Oude Testament
61275: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G. Hamann (Den Magus van het Noorden (1730-1788))
90714: JANSEN, J.C.G.M. / RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
54187: JANSEN, H.W. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 46e jaargang, 1976
103784: JANSEN, FRANS [ED.]. & HANS WERTHER [PHOTOGR.]. & RIEN VAN DEN BRAND [ET AL.]. - Kathedralen van de Peel. Sint Petrus' banden kerk Venray. De rijkste kerk van Nederland.
142304: JANSEN, WIM - Zuuk 't mar uut. Leven, wonen en werken in Nijmeegs verleden.
94970: JANSEN, H.P. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
86254: JANSEN, DERK - Op zoek naar nieuwe zekerheid, negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme
110413: JANSEN, BEATRICE - Haags porselein 1776-1790.
4072694: JANSEN, WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving.
4075921: JANSEN, H. - Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europees antisemitisme in het Midden-Oosten. Met enkele kaarten en grafieken.
130972: JANSEN, WILL - The Bassoon. It's History, Construction, Makers, Players and Music. [5 Vols. Compl.]
60322: JANSEN, H. - Door Simon gezien (Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus, Een systematisch-theologische studie)
53210: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie. / Von Simon gesehen. Anderthalb Jahrhunderte theologischer Debatte über die Auferstehung Christi im niederländischen Protestantismus. Eine systematisch-theologische Studie (Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache)
4138328: JANSEN, G.M. - Praelectiones Theologiae Dogmaricae. (3 Volumes). 1.Theologia Fundamentalis II&III.Theologia Dogmatica Specialis.
4135610: JANSEN, FONS - Liefde. Op zoek naar een christelijke geesteshouding in verkering en huwelijk.
123143: JANSEN, GUIDO & GER LUIJTEN [EDS.]. - Italianisanten en bamboccianten. Het italianiserend landschap en genre door Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw.
4017404: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Jodendom-Christendom-Verlichting. Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussie.
4028595: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. II. Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme. A1. Diagnose en therapie in geschriften van joden en christenen.
4038940: JANSEN, H. - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
4046943: JANSEN, H. - Relata refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.
4068282: JANSEN, H. - Christelijke theologie na Auschwitz. I. Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
4072228: JANSEN, W. (SAMENSTELLER) - Jaar getijden boek. Wijsheid uit alle wereldreligies voor het hele jaar.
4139305: JANSEN, HANS - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. 250 vragen over de Islam.
4139952: JANSEN, H. (PIUS XII) - Pius XII. Chronologie van een onophoudelijk protest.
4142622: JANSEN, E. (EYBERS, E.) - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. Vertaald uit het Afrikaans door R.de Jong-Goossens.
4050510: JANSEN, J.G. (SCHIEDAM) - De Grote- of St.Janskerk van Schiedam. Biografie van een gebouw.
9786: JANSENIUS, CORNELIUS - Paraphrases on omnes Psalmos Davidicos cum Argumentis Eorum, et Annotationibus. In quibus omnibus agitur, & ut sublatis multis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, vera lectio retineatur, & ut ex collatione sacta cum originalibus Graecis & Hebraeis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proximè accedat. Adjuncta est, oedem Authore, simllis Praraphrasis in ea veteris Testamenti Cantica quae per singulas ferias Ecclesiasticus usus observat. Editio Nova. A variis mendis quae in priores irrepserant emendata.
10126: JANSENIUS, CORNELIUS - Catholycke Uyt-Wis-Spons Over de aenmerckinghen, die Gisbert Voetivs heeft uyt-ghegheven Teghen den Preservatyf-Dranck. Toe-gheeyghent de Godt-vreesende ende mannelijcke Catholijcke Burgeren van den Bosch. Over-gheset uyt het Latijn inde Nederlantsche tale.
130402: JANSMA, LAMMERT G. & HENK J. TIELEMAN [EDS.] - Religie als theater. Homo religiosus, homo ludens. R & S Symposium te Utrecht 31 mei 2011.
123035: JANSMA, KLAAS - Hoge vlucht. Het verhaal van Yde Schakel.
166202: JANSMA, ESTHER - Duizend.
164651: JANSMA, RUDI & SNEH RANI JAIN - Introduction to Jainism.
104094: JANSMA, T. - Oost-Westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253 - 1255 en van de nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287 - 1288.
130892: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
55733: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische osptellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
4139041: JANSOHN, H. (MARCUSE, H.) - Herbert Marcuse. Philosophische Grundlagen seiner Gesellschaftkritik.
103977: JANSON, H.W. - History of Art. A survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day.
92331: JANSON, E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar
140235: JANSON, E.M.CH.M. & ROBERT VAN LITH & VAN DER PLAS [PHOTOGR.]. - Wassenaar in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Wassenaar / Wassenaar in Words and Pictures. Published to commemorate the 30th anniverary of the Wassenaar Historical Society.
154533: JANSON, H.W. - Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle. Uitgegeven bij gelegenheid van de 150-jarige onafhankelijkheid van Goirle. 1803 - 3 januari - 1953.
101818: JANSON, E.M.CH.M. - De Archipelbuurt. Toen Den Haag nog 't Haegje was.
130922: JANSON, E.M.CH.M. - Kastelen in en om Den Haag.
92221: JANSSEN, ENNO - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palästinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi
162286: JANSSEN, GEERT H. - Het stokje van Oldenbarneveldt.
154324: JANSSEN, PAUL & HARRY DE KOK & EDWARD DE MAESSCHALCK [EDS. - ET AL.]. - De gouden delta der Lage Landen. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn.
143312: JANSSEN, PETER - Relatieve deprivatie in de middenloopbaanfase bij hoger opgeleide mannen. Een vergelijking tussen drie leeftijdsgroepen.
144988: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. - "Geldersche wyssenissen van het hoofdgerecht te Roermond. ""'t Nye Boeck""[1459-1487]."
153299: JANSSEN, G.B. - Van bolwerk tot bunker. Militaire complexen in Arnhem.
101221: JANSSEN, DR. JOZEF M.A. - Ramses III. Proeve van een historisch beeld zijner regering.
153091: JANSSEN, A.E.M. [ED.]. - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend.
53420: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography. Indexes 1947-1956
53419: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptological Bibliography / Bibliographie Égyptologique Annuelle 1958
164395: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek.
122233: JANSSEN, PETER - Voor de tovenaarsleerling.
121299: JANSSEN, JACQUES & PAUL VOESTERMANS - De vergruisde universiteit.
131192: JANSSEN, DRS. G.M.H. [ED. - ET AL.] - Bijzondere wetten.
90481: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
130401: JANSSEN, FRANS A. - Dibdin in Paris (1818).
100506: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
161446: JANSSEN, HEIN [ED.]. - Öcher Platt en Ziedong, wo me Freud a hat. Monatschrift für Aachener Mundart und Volkskunde, herausgegeben unter Mitwirkung des Vereins Öcher Platt [6 Years in 2 Vols.]..
90923: JANSSEN, EVERT - Nederland 1884. Vreemd Vaderland-Vertrouwd Volk
87785: JANSSEN, F. A. E.A. - Das erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andreae 1586-1986 und die Manifeste der Rsoenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
87132: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
89848: JANSSEN, CASPAR E.A. - Verguld Nederland. Het vernis van de welvaart in acht fotoreportages.
180009: JANSSEN, A.W. - Mollusken uit het mioceen van Winterswijk-Miste. Een inventarisatiw, met beschrijvingen en afbeeldingen van alle aangetrofen soorten [2 Parts in1]. .
130015: JANSSEN, LOUIS - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur.
110593: JANSSEN, JACQUES - Nederland als religieuze proeftuin.
167123: JANSSEN, JOZEF M.A. - Hiërogliefen. Over Lezen en Schrijven in Oud-Egypte.
166788: JANSSEN, FRANS A. - Over houten drukpersen. Een studie van het bronnenmateriaal met het oog op de reconstructie van een houten drukpers te Amsterdam.
164812: JANSSEN, DR. G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie.
163882: JANSSEN, H.L. & A.A.J. THELEN [EDS.]. - Tekens van leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch.
158184: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 october 1989 door Frans A. Janssen.
158021: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
157987: JANSSEN, FRANS A. - "Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's ""Beschrijving der Boekdrukkunst', [1801]. Inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen."
157309: JANSSEN, FRANS A. - Goud en koper in de boekenwereld.
156865: JANSSEN, FRANS A. & JOSÉ BOUMAN [EDS.]. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's ' Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten ' [1822].
155790: JANSSEN, MAURICE H.M. - Orientation and Alingment in Uni- and Bimolecular Reactions.
155122: JANSSEN, JOOP & TWAN VAN DE KERKHOF - De menselijke maat. Open boek over leiderschap.
154528: JANSSEN, A. & SONJA VAN STEK [EDS.]. - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
53444: JANSSEN, JOZEF M.A. - Spreken de pyramiden? Wetenschap en schijnwetenschp over het Faraonische Egypte
140068: JANSSEN PERIO, DR. E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
84766: JANSSEN, G. - Om de theocratie. Honderd jaar van strijd om de verwerkelijking en vormgeving van de theocratische gedachte
164943: JANSSEN, MIEK - Herinneringen aan Jan Toorop. Met drie krabbels en een reproductie naar een geschilderd portraet door de schrijfster en 13 illustraties.
156696: JANSSEN, J.D. [ED.]. - Hoofsheid en devotie in de Middeleeuwse Maatschappij. De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw.
141911: JANSSEN, G.B. & J.F.TH. DE BEUKELAER [EDS.]. - 125 Stichting Borculo 2000. Een stille stichting van liefdadigheid in een storm.
102702: JANSSEN, P.H.J. - Het facilitaire kantoorgebouw. Facilicom The Case.
150522: JANSSEN, HANS & WIM VAN SINDEREN & JEROEN KAPELLE [EDS.]. - De Haagse School.
144051: JANSSEN, FRANS A. - Technique & Design in the History of Printing.
54237: JANSSEN, JOZEF M.A. - Annual Egyptologica Bibliography 1957 / Bibliographie Égyptologique Annuelle (International Association of Egyptologists association Internationale des Égyptologues)
142277: JANSSEN REINEN, MAGREET & MIEP JANSSEN REINEN-WANNET & AB UIJEN [EDS.]. - Ter nagedachtenis en ter bezinning: oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving / Remember and Reflect : War and Resistance Monuments in Nijmegen and Environs.
84864: JANSSEN, H.Q. - Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
131369: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. [ED.] - Rechtsbronnen van het Gelders overkwartier van Roermond.
144799: JANSSEN, DR. W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland. Met isoglossen-atlas.
167999: JANSSEN, ROB & LENNERT SAVENIJE [EDS - ET AL.]. - Of kom er gewoon bij. 25 jaar Geschiedenis Studenten Vereniging 1984-2009.
160563: JANSSEN, F.A. [INTROD.]. - Das Erbe des Christian Rosenkreuz. Vorträge gehalten anlässlich des Amsterdamer Symposiums 18. - 20. November 1986. Johann Valentin Andrae 1586-1986 und die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft 1614-1616.
4133300: JANSSEN, R. - Armoede of soberheid. De verarming van mens en milieu als nieuwe sociale kwestie. (Diss.)
4140591: JANSSEN, L. - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur.
4141804: JANSSEN, K. & WESTERDUIN, A. - Hoor je wat ik zeg?. Nieuwe kindergebeden. met illustr. van Anne Westerduin.
4142930: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
9564: JANSSEN, PETRUS - Overdenkingen van de Rykdom van Godts Goedertierenheid, Waar in de zelve, tot opbouwing van Geloove, Hoop en Liefde, in al haar uytgestrektheid, en Zielroerende omstandigheeden word aangetoond. Uyt het Hoogduyts vertaald door Jacobus Kals, En om deszelfs voortreffelyken en stichtelyken Inhoudt, naderhand in zuyver Nederduyts overgebragt, met Gezangen verciert en eenige aanmerkingen vermeerdert, door C.V.L. Met een Voorreede verrykt, door den Eerw. Heere Joh. Gosewyn Eberhard Alstein.
4009228: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
4072900: JANSSEN, G. - De vrijmaking. Schetsen ter behandeling op de Geref.jeugdverenigingen.
4136872: JANSSEN, N.A. - Rome's bestemming of de Geschiedenis en de Lotwisselingen van Rome,. met betrekking tot- en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen. Vanaf den H. Petrus - eersten Paus - tot op onze dagen.
161486: JANSSENS, RUDOLF V.A. - What Future for Japan ? U.S. Wartime Planning for the Postwar Era 1942-1945.
90158: JANSSENS, JOZEF E.A. - Van den Vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift.
152944: JANSSENS, JOZEF D. & VEERLE UYTTERSPROT & LIEVE DEWACHTER [EDS.]. - Egidius waer bestu bleben.
161372: JANSSENS, JOZEF & REMCO SLEIDERINK - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
4138900: JANSSENS DE VAREBEKE, A. (POPPE, E.) - Gebed en mystiek.
141680: JANSSENS DE BISTHOVEN, B. - De abdij van de Duinen te Brugge.
161862: JANSSENS, UTA - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755.
152068: JANSSENS DE BISTHOVEN, DR. AQUILIN [ED.]. - Akwarellen van August Peellaert 1793-1876.
165145: JANSSENS, DAVID - In de greep van het theologisch-politiek probleem. Leo Strauss en Spinoza.
157089: JANSSENS, JEF & VEERLE UYTTERSPROT [EDS.]. - Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa.
156818: JANSSENS, G.A.M. & F.G.A.M. AARTS [ED.]. - Studies in Seventeenth-Century English Literature, History and Bibliography. Festschrift for Professor T.A. Birrell on the Occasion of His Sixtieth Birthday.
31250: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. / PARMENTIER, R.A. - Le musee communal de Bruges (Les Primitifs Flamands, Fascicules 1 à 4)
141440: JANSSENS, J. [ET AL.]. - Het Humanisme in Brabant.
151495: JANSSENS, JOZEF & MERTINE MEUWESE - Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX.
131318: JANSSENS, RIENK & LOTTE VAN VLIET [EDS.] - Meedenken en tegendenken. Vijftien jaar adviseren over sociale vraagstukken.
141627: JANSSENS, DRA, A.M. - Ikonen.
4138216: JANSSENS, J. & MATHEEUWSEN, C. - Renaissance in meervoud. Als dwergen op de schouders van reuzen? (8ste-16e eeuw)
95989: JANSSONIUS, JOH. HENR. - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. WAARBIJ: Israels minne-tyt, voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie leerredenen, als een aanhangsel van het enerlei op den wegh naar den hemel (2 werken in 1 band)
95990: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De natuir en kracht van 't ongeloof, en deszelfs verborgene werkingen in 't hart, als de bron van alle kwaat. In eenige byzondere stukken geopent: beneffens de vermanings-plicht der gelovige onderling, nopens dat kwaad, in eenige bezonderheden vertoont uit Hebr. 3. Het eerste deel over vers 12. Het twede deel over vers 13
9310: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Algemeene Brief van den Apostel Judas, verklaart en toegepast. WAARBIJ: Het Heuchlyk Gezicht van den Profeet Zacharias, in zyn derde capittel, geopent en toegepast.
2227300531: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - Het Enerlei en Verscheidene op den Wegh naar den Hemel, Byzonder van de Rechte Kindertrant en Manlyke Godtzaligheit, voorgestelt in Vier Leerredenen. Twede Druk. Vermeerdert en verbetert. WAARBIJ: Israels Minne-Tyt voorgedragen uit Ezechiel XVI. Vs. 6 en 8. In drie Leerredenen, als een Aanhangsel van het Enerlei op den Wegh naat den Hemel.
5114: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Algemene Brief van den Apostel Judas, verklaart en toegepast. WAARBIJ: Het Heuchlyk Gezicht van den Profeet Zacharias, in zyn derde capittel, geopent en toegepast.
2227300574: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - Lyd- en Leerschool van een Christen, zynde Ene korte Verhandeling van het Lyden eens Christens, in enige byzondere stukken voorgedragen, tot nut en troost van Jesus strydende Leerlingen.
2227300566: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Algemene Brief van den Apostel Judas, verklaart en toegepast.
2227300558: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Algemene Brief van den Apostel Jakobus, verklaart en kortlik toegepast.
2227300523: JANSSONIUS, JOHANNES HENRICUS - De Verlossing van de Kinderen Israels uit Egipten, Geestelyk overgebracht tot het volk van Godt op den wegh naar den Hemel, getrokken uit de macht der duisternis. Beneffens eene Inleidings Reede uit Jesaja XLIX: 24, 25. WAARBIJ: Het Begin van de Reizen der Kinderen Israels door de Woestyn van Arabien, Geestelyk overgebracht tot het volk van Godt op den weg naar den Hemel, als 't Land der ruste.
142267: JANSSSEN, BART - De pijn die blijft. Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen 22 februari 1944.
156069: JANSZ, DIRCK [P. GERBENZON - ED.]. - Het aantekeningenboek van Dirck Jansz. [1604-1636]. Uitgegeven door P. Gerbenzon.
130262: JANSZ, ULLA & ANNEMARIE DE WILDT & MIRJAM DE BAAR [EDS. - ET AL.] - Vrouwenlevens 1500-1850.
143651: JANTZEN, JÖRG & THOMAS KISSERR & HARTMUT TRAUB [EDS.]. - Grundlegung und Kritik. Der Briefwechsel zwischen Schelling und Fichte [1794-1802].
164784: JANVIER, R. [PROF. J. VAN STEENBERGE - ED.]. - Kost wat kost.
121307: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie [2 Vols. in Slipcase].
154796: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie [2 Vols. Compl.].
152818: JANZEN, JAN PIETER & FREARK DAM - Boekje iepen. It Fryske Boek 1934-1984.
95553: JANZEN, WALDEMAR - Mourning Cry and Woe Oracle
123310: JAPAN - Tsu Ku Ru. Aesthetics at Work.
151597: JAPAN - Inro: Das Ding am Gürtel. Japanische Medizindöschen aus der Sammlung Heinz und Else Kress.
166821: JAPANESE PUBLISHING - Directory of Japanese Publishing Industry.
154441: JAPIKSE, DR. N. [ED. - ET AL.]. - De Oranje-Nassau Tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926. Catalogus.
141676: JAPIKSE, DR. N. - Prins Willem III. De Stadhouder-Koning [2 Vols. Compl.].
94977: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste, Prins van Oranje
150220: JAPIKSE, DR. N. - Honderd jaar Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Opgericht in 1836 door Is. An. Nijhoff. Een terugblik en REGISTER op de gedurende dien tijd verschenen deelen. .
102237: JAPIKSE, DR. N. - De uitbarsting. Voor het Nederlandsch Comité tot Onderzoek van de Oorzaken van den Wereldoorlog.
162864: JAPIKSE, DR. N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau [2 Vols. Compl.].
163967: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste Deel: 1551-1561 [Vol. 1 - All Publ.]..
82776: JAPIKSE, N. - Spinoza en de Witt
94992: JAPIKSE, N. - Prins Willem III, de stadhouder-koning (2 delen)
130483: JAPIKSE, DR. N. - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland [5 Vols. Compl.]
55721: JAPIKSE, N. - Johan de Witt
154030: JAPIN, ARTHUR - De zwarte met het witte hart.
154573: JAPIN, ARTHUR [ALSO READ BY ARTHUR JAPIN]. - Zoals dat gaat met wonderen. Een keuze uit de dagboeken - verkorte editie [8 CD's].
152462: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
94859: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van Gelderland, van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen
180386: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
180387: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Volume II [only].
103512: JAPPE ALBERTS, DR. W. - Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht [Tweede Deel - Derde Stuk: Rekeningen 1507/08 - 1528/29].
180897: JAPPE ALBERTS, DR. W. & F. KETNER - Nederrijnse studiën XIIIe - XVe eeuw.
143549: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
181102: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. [ET AL.]. - Geschiedenis van Gelderland 1492-1795 [only].
180108: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel I 1353-1377.
123492: JAPPE ALBERTS, DR. W. [ET AL.]. - Landesgeschichte und Universalgeschichte. Niederschrift über Verhandlungen in Berg en Dal, 27 - 30 Oktober 1957.
30559: JAPPE ALBERTS, W. / JANSEN, H.P.H. - Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
144838: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. [2 Vols. Compl.].
142173: JAPPE ALBERTS, W. & CHRIS DE GOEDE - De Nederlandse Hanzesteden.
105108: JAPPE ALBERTS, DR. W. & F. KETNER - Nederrijnse studiën XIIIe - XVe eeuw.
130882: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. [ET AL.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
104951: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W. - Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn. Volume 1: ca. 800 - 1288. Volume 2: 1288 - ca.1500 [2 Vols. Compl.]..
153327: JAQUES, GEORGES [ED.]. - Recherches sur le conte merveilleux.
121146: JAQUET, DR. L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen.
150923: JARAUSCH, KONRAD H. - Bethmann Hollweg and the Hubris of Imperial Germany. The Enigmatic Chancellor.
9429: JARDIN, THOMAS DU/LEYDEKKER, JACOBUS - Spore der Catholycke Ghescherpt door Sestigh Pointen teghen het buyten-sporigh stampen van den Hr. Jacob Leydekker predikant tot Middelburgh, In de welcke de waerheyt van het Roomsch-Catholijck Gheloof tegen de dwalinghen deser laeste tijden bondighlijck wordt verdedight, eerst in het licht ghegheven Anno 1710., ende nu hier andermael ghedruckt, benevens De Samenspraeck tusschen den Autheur der selve Pr. Thomas du Jardin der Predickheeren Orden, Doctor der Godts-gheleertheyt in de Universiteyt van Loven, en Hr. Jacob Leydekker. WAARBIJ: Vervolgh van de Spore der Catholycke &c.
103597: JARDIN, ANDRÉ - Tocqueville 1805-1859. A Biography.
144281: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
156764: JARDINE, LISA & ALAN STEWART - Hostage to Fortune. The Troubled Life of Francis Bacon.
164149: JARDINE, LISA - The Awful End of Prince William the Silent. The First Assassination of a Head of State with a Handgun.
141424: JARDINE, LISA - Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde.
101694: JARDINE, LISA - Ingenious Pursuits. Building the Scientific Revolution.
4024810: JAROMIR, R. - Bibel und Zeitgeist. Eine religionssoziologische Untersuchung.
95564: JAROS, KARL / DECKERT, BRIGITTE - Studien zur Sichem-Aera
130307: JAROS, KARL - Kanaan - Israel - Palästina. Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes.
130250: JAROS, KARL - Jesus von Nazareth. Geschichte und Deutung.
4047752: JARRASSÉ, DOM. - L'Age d'Or des Synagogues. Préface de J.Sitruk.
152677: JARRELL, RANDELL - Poetry and The Age.
153045: JARVIE, IAN C. - The Republic of Science. The Emergence of Popper's Social View of Science 1935-1945.
157406: JAS, ERIC & PETER DE GROOT - De Leidse koorboeken. Een ongehoorde schat.
165180: JASANOV, MAYA - Edge of Empire. Conquest and Collecting in the East 1750-1850.
170886: JASCHKE, HANS-GERD - Fundamentalismus in Deutschland. Gottesstreiter und politische Extremisten. bedrohen die Gesellschaft.
55726: JASPAR, EDMOND - Kint geer eur eige stad? De historie vaan mestreech aon de mestreechteneers verteld. Met illustraties en 'n alfabetische lies vaan naome
104463: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE - De inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië. Volume 1: Het Vlechtwerk.
167132: JASPER, WILLI - Lessing. Aufklärer und Judenfreund. Biographie.
4140634: JASPER-BETHEL, GERHARD - Stimmen aus dem neureligiösen Judentum in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus. (Theologische Forschung XV)
4072493: JASPERS, KARL - Das Wagnis der Freiheit. Gesammelte Aufsätze zur Philosophie. Hrsg. von H.Saner.
141377: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
4035367: JASPERS, K. - Von der Wahrheit. (Philosophische Logik I)
180920: JASPERS, KARL - Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze.
180921: JASPERS, KARL - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch.
180856: JASPERS, KARL - Wohin treibt die Bundesrepublik?
180979: JASPERS, KARL - Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit.
156375: JASPERS, KARL - Werk und Wirkung.
94712: JASPERS, GERARD E.A. - Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen 1995
160633: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
145863: JASPERS, DR. G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
31692: JASPERS, A.PH.C.M. E.A. - Kluwer Schets van het Sociaal zekerheidsrecht
4141432: JASPERS, K. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
4142307: JASPERS, KARL - Der philosophische Glaube. Vorlesungen gehalten in basel, 1947.
4140333: JASPERS, K. - Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjährung.
4068608: JASPERT, B. UND MOHR, R. (ZELLER, W.) - Traditio - Krisis - Renovatio. aus theologischer Sicht. Festschrift für Winfried Zeller zum 65.Geburtstag.
152897: JASTRZEBSKA, JOLANTA - Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine.
142157: JASZAI, GÉZA - Das Werk des Bildhauers Gerhard Gröninger 1582-1652.
164579: JAURRETCHE, COLLEEN [ED.]. - Beckett, Joyce and the Art of the Negative.
89221: JAY, G. - New Testament Greek. An Introductory Grammar.
84139: JAY, WILLIAM - The Autobiography of William Jay
4139433: JAY, M. - The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950.
166787: JAYNE, SEARS - Library Catalogues of the English Renaissance.
150483: JEAL, TIM - Livingstone.
93055: JEAN, CHARLES-F. / HOFTIJZER, JACOB - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest
4024831: JEAN DE LA CROIX, - Les oeuvres spirituelles. Édition nouvelle. Traduits en francois par le R.P.Cyprien de la nativite de la Vierge.
141858: JEAN, AUGUSTE - Le Maduré. L' ancienne et la nouvelle mission [2 Vols. Compl.].
110645: JEAN, GEORGES - Het schrift beschreven.
142825: JEAN, RAYMOND [WILLEM FRIJHOFF - AFTERW.]. - De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de zeventiende eeuw. Met een nawoord van Willem Frijhoff.
130207: JEAN, MARCEL - The Autobiography of Surrealism. The Documents of 20th-Century Art.
4035643: JEAN, CH.-F. & HOFTIJZER, J. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l`Ouest.
4139006: JEAN PAUL (RICHTER J.P.FR.) - Leben Fibels. Des Verfassers der Bienrodischen Fibel. Hrsg. von E.Berend.
156654: JEANNERET, MICHEL - A Feast of Words. Banquets and Table Talk in the Renaissance.
158284: JEANNERET, MARSH - God and Mammon. Universities as Publishers.
162317: JEANSON, FRANCIS - Jean-Paul Sartre.
87786: JECHT, RICHARD - Jakob Böhme. Gedenkgave der Stadt Görlitz zu seinem 300 jährigen Todestage
94568: JEDIN, HUBERT - Tommaso Campeggio (1483-1564). Tridentinische Reform und kuriale Tradition
92799: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band II. Die erste Trienter Tagungsperiode 1545/47
92800: JEDIN, HUBERT - Geschichte des Konzils von Trient. Band I. Der Kampf um das Konzil
90118: JEDIN, HUBERT E.A. - Atlas zur Kirchengeschichte. Die Christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. 257 mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen, Kommentare, Ausführliches Register.
4026018: JEDIN (HRSG.) H. - Handbuch der Kirchengeschichte. (Komplett in 10 Bde.). Von der Urgemeinde bis zur die Weltkirche im 20.Jahrhundert. Unter Mitwirkung von K.Baus, E.Ewig, H.G.Beck u.v.a.
4026311: JEDIN, H. - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
180561: JEENINGA, WILLEKE - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam / The East Indies House and St. Jorishof.
130186: JEENINGA, WILLEKE [& H.J. ZANDKUIJL & J>J> BUCHNER & J.F.M. VAN DER HEIJDEN & B. CRIJNS & S. ALBERTS & P. MEIJERS] - De Ridderikhoffpanden in Hoorn. Roode Steen 9, Grote Oost 3 en 5.
154793: JEFFERIES, MATTHEW - Politics and Culture in Wilhelmine Germany. The Case of International Architecture.
4136934: JEFFERIES, RICHARD - The Story of My Heart. My Autobiography.
170459: JEFFERSON, THOMAS :SADIJE BUNJAKU & THOMAS HEIJ - INTROD. & TRANSL.]. - De Jefferson-bijbel. Het leven van de morele lessen van Jezus van Nazareth.
140468: JEFFERY, L.H. - Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C.
164295: JEFFREYS, D.G. & H.S. SMITH [EDS.]. & M. JESSOP PRICE - The Anubieion at Saqqara. The Settlement and the Temple Precinct.
156175: JEHU, FELICIE [NELLY SPOOR - ILLUSTR.]. - Wies Ongeluk.
155673: JEKEL, J.M. & A.J.A.M. LISMAN [EDS.]. - De Lustrumfeesten te Utrecht in 1906.
131826: JELAVICH, CHARLES & BARBARA JELAVICH - Russia in the East 1876-1880.
122170: JELAVICH, BARBARA - Russia and the Rumanian National Cause1858-1859 [With a new bibliographical prefase]
146287: JELAVICH, BARBARA - St. Petersburg and Moscow. Tsarist and Soviet Foreign Policy, 1814-1974.
152125: JELAVICH, CHARLES - Tsarist Russia and Balkan Nationalism. Russian Influence in the International AQffairs of Bulgaria and SWerbia, 1879-1886.
122986: JELLEMA, C.O. - Een open plek. Essays.
144936: JELLICOE, GEOFFREY & SUSAN JELLICOE & PATRICK GOODE & MICHAEL LANCASTER - The Oxford Companion to Gardens.
141915: JELLINEK, J. STEPHAN - Parfum. De droom in een flacon. De aard en het effect - de keuze en het gebruik van klassieke en moderne geuren.
170465: JELSMA, AUKE & GERRIT BRINKMAN - Wie is wie in de mystiek.
152648: JELSMA, AUKE & GERRIT BRINKMAN - Wie is wie in de mystiek.
30500: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
143698: JELSMA, RENÉ - Spiegelpunten. De innerlijke dimensies van de horoscoop.
94989: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
131721: JELSMA, W.A. [ET AL.] - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
93977: JELSMA, AUKE JAN - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek
4030727: JELSMA, A.J. - De vergeten kerk. (Bewerkingen van NCRV-radio lezingen)
4043067: JELSMA, A.J. - De Briefbezorder. Een keuze uit zijn werk met commentaar bij zij afscheid als hoogleraar. Onder red. van J.van Gelderen en H.Reenders.
4142445: JELSMA, AUKE - (4 boeken). De briefbezorger - De vergeten kerk - De macht van de vragensteller - Gisteren vragen naar morgen.
4300892: JELSMA, A.J. & O.BOERSMA (LONDON) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
103094: JELTES, MR. H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven uit het midden der negentiende eeuw.
110238: JENIK, JAN & M.F. PRICE [EDS.]. - Biosphere Reserves on the Crossroads of Central Europe. Czech Republic - Slovak Republic.
151896: JENKIN, JOHN - William and Lawrence Bragg, Father and Son. The Most Extraordinary Collaboration in Science.
131193: JENKINS, SIMON - England's Thousand Best Churches.
90660: JENKINS, PHILIP - A History of the United States
90581: JENKINS, DAVID - On Foster ... Foster On
102013: JENKINS, PETER - Mrs Thatcher's Revolution. The Ending of the Socialist Era.
180380: JENKINS, T.A. [ED.]. - The Parliamentary Diaries of Sir John Trelawney 1858-1865.
168629: JENKINS, ROY - European Diary 1977-1981.
4060908: JENKINS, D.E. (ED.) - The Scope of Theology.
170379: JENKINS, DAVID E. - God, Miracle and the Church of England.
104219: JENKINS, ELIZABETH - The Mystery of King Arthur.
157269: JENKINS, JOHN M. [ED.]. & HUW RICHARDS & MICHAEL GREEN & CYNTHIA MCKINLEY - A Rugby Compendium. An Authoritative Guide to the Literature of Rugby Union Football.
101366: JENKINS, GERAINT [ED.]. - Studies in Folk Life. Essays in Honour of Iorwerth C. Peate.
4073499: JENKINS, DAVID E. - Still Living with Questions.
150537: JENKINS, ROY - A Life at the Centre.
141936: JENKINS, ALAN & DERRY BRABBS [PHOTOGR.]. - The Book of the Thames.
143088: JENKINS, MICHAEL - Arakcheev. Grand Vizier of the Russian Empire. A Biography.
161515: JENKINSON, HILARY [INTROD.]. - Domesday-Rebound.
10083: JENKS, BENJAMIN - De Biddende Christen Toevlucht nemende door het geloove tot den Throon der genade, of Gebedeboek, en Godsdienstplichten voor Huisgezinnen en voor Byzondere Perzonen, Geschikt na de meeste voorkomende gelegenheden. Uit 't Engels Vertaalt, door Jan Ross. De Tweeden Druk.
61133: JENNER, JACOBUS ADRIANUS - Opnamevoorkomende strategieen in de praktijk van de sociale psychiatrie (Practical applications of admission prevention strategies in community mental health)
104220: JENNER, MICHAEL - London Heritage. The Changing Style of a City.
157414: JENNETT, SEAN - The Making of Books.
31831: JENNI, ERNST / WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Zwei Bände
4070489: JENNI, E. - "Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. Neubearbeitung des Hebräischen Schulbuchs"" von Hollenberg-Budde."""
143458: JENNINGS, ANNE - Edwardian Gardens.
143459: JENNINGS, ANNE - Roman Gardens.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1