Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
131699: MESDAG, MANON & GERARD RAVEN (EDS.) - Amersfoort binnen de poorten. Een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad.
131554: MESMAN, T.J. - Rapport caissonbouw. De geschiedenis van de caissonbouw bij Hollandsche Beton Groep nv van 1902 tot en mei 1977.
121809: MESOTTEN, BART - Een verre vogel. Tweede haikoe-boek.
4300451: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Gedicht
145091: MESSEL, SAUL VAN & RONALD ABRAM [ILLUSTR.]. - Westerbork for ever. Een bundel joodse poëzie met tekeningen van Ronald Abram.
110081: MESSEL, SAUL VAN [= DR. JAAP MEIJER] - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
103256: MESSER, THOMAS M. & JOSEP FONTANA & LÓRÁND HEGYI [ET AL.]. - Europa de postguerra 1945-1965. Arte después del diluvio.
102731: MESSERLI, JAKOB [ED.]. & BEATRICE TECHEN & RICHARD MENKE - Französische Pendeluhren des 18. Jahrhunderts.
4075512: MESSIE, G. - Communautés de Jérusalem. Religieuze gemeenschappen ontstaan vanuit Parijs.
103609: MESSING, DR. F.A.M. - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975.
142139: MESSING, FRANS - Lief, je bent zo ver van mij ... Over schipper Govert van Oudekerke en zijn vrouw Mathilde omstreeks 1660.
131644: MESSING, F. & P. OVERMEER & H. WILLEMSEN [EDS.] - Boek en wijsheid. Beschouwingen over schrijven, lezen en leven.
4071276: MESSING, M. - Met Boeddha onder de vijgeboom. Boeddhisme - christendom - gnosis. (Hermesreeks 5)
4140612: MESSING, M. - De weg der Katharen. Dertien zangen van een troubadour.
110351: MESSINGER, SYLVIE (ED.) & CHRISTINE LAHAUSSOIS (INTRO.) - Animaux-boîtes porcelaine.
110352: MESSINGER, SYLVIE (ED.) & DANIEL MEYER (INTRO.) - Tableaux de pierres dures. Château de Versailles.
4021978: MESSORI, VAN - Wat te zeggen van Jezus. Hypothesen over Zijn persoon en werk.
4068519: MESTERS, C. - Vom Leben zur Bibel. von der Bibel zum Leben. Ein Bibelkurs aus Brasilien für uns.
95579: METAAL, NICO / JANSZ, JEROEN - Psychologie, de stand van zaken
4141816: METAAL, N. & JANSZ, J. - Psychologie de stand van zaken.
9959: METEREN, EMANUEL VAN - Historien der Nederlanden, En haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612. Met Heerelijker Konsterfeijtsels dan ooyt voordezen verciert, en verbetert.
47502: METEYER, L.-J. - L'Académie Protestante de Saumor
95765: MÉTIVIER, FRANCIS - Actes des conférences du Cycle 'Rabalais et la Nature' organisé durant l'année 1994. Études Rabelaisiennes. Tome XXXI (Volume 31). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCII)
104116: MÉTRAL, YVETTE [JANE BIBERMAN - INTERVIEW]. - Devis Grebu: Through an Artist's Eye
89959: METTAIS, VALÉRIE - Your visit to Orsay. Architecture, Schulpture, Painting, Graphic Arts, Photography, Cinematography, Decorative Arts.
4139498: METTE, N. - Einführung in die katholische Praktische Theologie.
91850: METTEPENNINGEN, JÜRGEN / SCHELKENS, KARIM - Godfried Danneels, biografie
144137: METTES, DIRK - Routine Oral Examination. Towards a Patient-Tailored Risk Strategy [& CD-Rom].
123133: METZ, FRIEDRICH [INTROD.]. - Alemannische Jahrbuch 1958.
100215: METZ, C. [& ERIC DE KUYPER - ET AL,], - Seminar semiotiek van de film. Over Christian Metz.
43132: METZ. M. - Komt verwondert U hier mensen
4134184: METZ, J.B. - Pour une théologie du monde.
4300232: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism. (New Testament Tools and Studies 4)
4140737: METZGER, BRUCE M. - A Textual Commentary on the Greek New Testament. Second Edition. A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament. (4th Rev. Edition)
4011524: METZGER, B.M. - Index and Articles on the New Testament and the Early Church Published in `Festschriften`. (JBL Mon.Ser.V)
4043411: METZGER, B.M. - Index to Periodical Literature on the Apostle Paul. (NT Tools and Studies I)
86075: METZGER, BRUCE M. - Historical and literary studies. Pagan, Jewish, and Christian
93051: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the history of New Testament textual criticism
130037: METZGER, BRUCE M. [ED.] - Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels.
4074900: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
92813: METZGER, BRUCE M. - The early versions of the New Testament. Their Origin, Transmission, and Limations
4140839: METZGER, B.M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration. (With 16 plates)
4143288: METZGER, B.M. & COOGAN, M.D. - The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible.
4143856: METZLER, J. - Die Synoden in Indochina 1625 - 1934. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
4143857: METZLER, J. - Die Synoden in China, Japan und Korea 1570 - 1931. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
53020: MEUCHE, HERMANN E.A. - Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmuseums Gotha
95474: MEUER, HEINRICH AUGUST WILHELM A.O. - Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer (16 volumes)
4141287: MEUFFELS, H. (LIDUINA VAN SCHIEDAM) - De Heilige Liduina van Schiedam.
4025015: N.N. (MEULEMAN, G.E.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof.dr.G.E.Meuleman.
4006176: MEULEMAN, G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de Rooms Katholieke theologie. (Diss.)
60487: MEULEMAN. G.E. - De ontwikkeling van het dogma in de rooms katholieke theologie
83665: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis
4052921: MEULEN, H.C. V.D. (THIELICKE, H.) - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). (Diss.)
102646: MEULEN, A. VAN DER - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-Soorten.
145467: MEULEN, DAVID L. VANDER [ED.]. - Studies in Bibliography.
92285: MEULEN, H.C. VAN DER - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente
89052: MEULEN, R. VAN DER - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden. 1851 - 1 Januari - 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst.
89047: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Met tarijke illustraties in en buiten den tekst.
4036590: MEULEN, R.J.V.D. - Het vagevuur. (Ref.Stemmen)
4015986: MEULEN, R.J.V.D. - De openbaring aan Johannes. (Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd)
130089: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
101821: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
122380: MEULEN, FEMKE VAN DER - Moving Eyes and Naming Objects.
61497: MEULEN, PIET VAN DER - De wording der algemeene doopsgezinde societeit
101892: MEULEN, J.H. VAN DER - Naastingsrecht van spoorwegen.
100124: MEULEN, J.D. VAN DER - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
60489: MEULEN. H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt (Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986))
110249: MEULEN, J. VAN DER - De Gouwenaars van Alphen aan de Rijn. Een onderzoek naar tabakspijpenmakers en hun producten.
102376: MEULEN, R. VAN DER - De Nederlandsche woorden in het Russisch. Rede, gehouden in de vergedering van de Vereenigde Afdeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen op 25 maart 1944.
102377: MEULEN, R. VAN DER - Over een woord voor ' Hollanders ' in Spaansche archivalia.
88769: MEULEN, PAULUS VAN DER - De comedies van Coornhert.
4066963: MEULEN, H.C.V.D. - De Pastor als reisgenoot. Pastoraal-theologische gedachten over geestelijke begeleiding.
4068147: MEULEN, D.V.D. - Ik stond er bij. Het einde van ons koloniale rijk.
4038716: MEULEN, G.V.D. & H.J.HONDERS - Kruis en kroon. De geschiedenis der christelijke kerk voor de jeugd verteld. Deelen I - III.
88684: MEULENBELT, H.H. - Van Belijdenisdoen en van Belijdenisvragen
100542: MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
131279: MEULENBERG, ROGIER - Metabolism of Sulpher Oxyanions in Thiobacillus Acidophilus.
4050267: MEULENBERG, L.F.J. (GREGOR VII) - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII.
110176: MEULENHOFF - Meulenhoff & Co. Korte schets van de historische ontwikkeling en de huidige activiteiten van een Amsterdamse uitgeverij.
84262: MEULEVELT, W.G. - Beknopt chronologisch overzicht der Algemeene Geschiedenis ten gebruikte van burgerscholen en normaallessen
142681: MEUMANN, E. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses. Experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
142927: MEUNIER, MARIO - La légende de Socrate.
146149: MEURIS, JAQUES - Roel D'Haese.
121071: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
104545: MEURS, INEZ & WILLEM OTTERSPEER & CEES STRAUS & MICHIEL KOOLBERGEN - John Louis Torenbeek.
110224: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwse gedichten.
103788: MEURS, WILHELMUS PETRUS VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography.
130549: MEURS, B. VAN - Kriekende kriekske. Betuwsche verzen.
145272: MEUZELAAR, DR. J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen
4011531: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib der Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.(Diss.)
95540: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken von Leib Christi in den Paulusbriefen
60491: MEUZELAAR. J.J. - Der Leib des Messias (Eine exegetische Studie uber den gedanken vom leib Christi in den Paulusbriefen)
90304: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse. Naar een oud dagboek door Mevahor. (2 delen)
8685: MEY, JOHANNES DE - Uytleggingen en Bedenckingen over eenige bysondere moeyelicke Plaetsen des Nieuwen Testaments. Waer van de aen-wijsinge volgt na de naeste zijde. WAARBIJ: Beschryvinge van den aerdt ende werckinghen der Conscientie. WAARBIJ: Een Corte Verhandelinge vande Eygenschappen ende Wercken Godts. Den tweeden Druck, verbetert ende vermeerdert.
6438: MEY, JOHANNES DE - Alle de God-Geleerde en Natuurkundige Werken, Van den Hoog-geleerden Heer Johannes de Mey, In sijn leeven Opper-Leer-Meester der H. Gods-geleertheid en Wijs-geerte inde Hooge-School, ook Geenees-meester, mitsgaders Bedienaar des Goddelijken Woords in de Gemeinte van Jezus Christus, tot Middelburg in Zeeland. Soo Die te vooren in de NEderduytse taale zyn gedrukt geweest, Als ook desselfs Heylige Natuurbeschryving, Nu eerst nieuwlijks uyt de Latynse in de Nederduytse taale overgeset. Alles op nieuws overgesien en van seer veele drukfeylen en mis-stellingen verbeeterd.
9593: MEY, GEORGE DE - Schriftmatige Rede- en Zede-Lyke Bedenkingen over de drievoudige Zugtingen, die den H. Apostel Paulus Rom. 8. v. 19-27. Toeschrijft aan het gansche Schepsel, de Kinderen Gods, en den H. Geest. In welke, verscheyde Natuir- en bovennatuir-lijke zaken den Schepper en het Schepsel aangaande, uit Gods woord en de gezonde reden onderzogt, des Schepsels zugtende verwagting, met de hope en de lijdzaamheid van Gods kinderen, vergeleken en verklaart werden. Waar by dan ook de bewerkingen van de Geest Gods, in en op de herten van de geloovigen, in hare openbare en stille Gebeden, met en door des zelfs onuitsprekelijke zugtingen, nagespeurt, en hoedanigen betrekking die hebben op de nog te verwagtende aanneminge tot kinderen en de vryheid harer heerlijkheid, uit de voorgelegde gronden, nader ontdekt en aangewezen werden. Alles tot verheerlyking van Gods H. Naam, en tot troost en gerust stelling van Gods kinderen in deze zoo bekommerlyke tyden, in de zekere verwagting van de reeds voor haar door Christum verkregene toekomende gelukzaligheid.
54111: MEYBOOM, H.U. - Apologeten IV. Verweer tegen de Joden (Mitiades, Apolinarius, Junstinus, Hippolytus). Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel XXV)
54112: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus I, Aanmaning aan de Groeken. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel VIII)
54118: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-roman. Eerste deel. Synoptische vertaling van den tekst
93273: MEYBOOM, H.U. - Clemens Alexandrinus
87365: MEYENFELDT, FREDERIK HENDRIK VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (with a summary in English)
104667: MEYER, MAURITS DE - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande [In Slipcase].
143846: MEYER, MICHAEL C. & WILLIAM L. SHERMAN - The Course of Mexican History.
143402: MEYER, MARC ANTHONY [ED.]. - The Culture of Christendom. Essays in Medieval History in Memory of Denis L.T. Bethel.
55332: MEYER, ALBERT DE - Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d'orange, 18 mars 1582
4023519: MEYER, H. (LUTHER, M.) - Luthertum und Katholizismus im Gespräch. Ergebnisse und Stand der katholisch/lutherischen Dialoge in den USA und auf Weltebene.
100194: MEYER, FRANZ SALES - Handbook of Ornament. A Grammar of Art Industrial and Architectural Designing in all its branches. For practical as well as theoretical use.
100195: MEYER, FRANZ SALES [J.W.H. BERDEN - ED.]. - Handboek der ornamentiek. Systematisch gerangschikt ten gebruike voor teekenaars, architecten, teekenscholen, werkplaatsen en voor algemeene studie.
121492: MEYER, ANTJE S. - Phonological Encoding in Language Production. A priming Study.
104443: MEYER, GÜNTHER [ED.]. - Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie.
104399: MEYER, SUSAN E. - America's Great Illustrators.
4035684: MEYER, ED. - Der Papyrusfund von Elephantine. Dokumente einer jüdischen Gemeinde aus der Persezeit und das älteste erhaltene Buch der Weltliteratur.
104378: MEYER, GRISCHA - Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite.
122535: MEYER, BRUNO - Die Sorge für den Landfrieden im Gebiet der werdenden Eidgenossenschaft 1250-1350.
102600: MEYER-ABICH, ADOLF & HANNO BECK [INTROD.]. - Alexander von Humboldt's grosses amerikanisches Reisewerk. Eine bibliographische Einleitung.
94341: MEYER, ANDRÉ - Étude critique sur les relations d'Érasme et de Luther
145560: MEYER, MICHAEL J. [ED.]. - Literature and the Grotesque.
5857: MEYER, COPIUS - De Geloovige Rachab. Vertoont in XVII. Praedicatien over den Text Hebr. Cap. XI. vers 31.
100049: MEYER, G.M. DE & E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
101943: MEYER, KARL - Aufsätze und Reden. Forschungen zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Kräfte des geschichtlichen Lebens. Weckrufe in entscheidenden Stunden.
121449: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
82835: MEYER, HENRI - Achter het Auto-stuur, wenken in het belang van rijder en mechanisme
140035: MEYER, G.M. DE & E.W.F. VAN DEN ELZEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw.
30361: MEYER, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XII - 1987
53412: MEYER, EDUARD - Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Mit 16 Abbildungen im Tekst und 17 Tafeln
4035481: MEYER, R.W. (LEIBNIZ, G.W.) - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
103102: MEYER-PETIT, JUDITH [FOREW.]. - Nadar caricatures et photographies.
5146: MEYER, COPIUS - De Geloovige Rachab vertoont in XVII. Praedicatien over den Text Hebr. Cap. XI. vers 31.
4137842: MEYER, H.B. (LUTHER, M.) - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Messwesen des späten Mittelalters.
54509: MEYER, EDUARD - Geschichte des alten Aegyptens. Band 1.1, 1.4, 2,1, 2,2 band 1, 2.2 band 2 (5 volumes)
143374: MEYER, ANN R. - Medieval Allegory and the Building of the New Jerusalem.
142991: MEYERE, JOD DE & HETTE WEIJMA [EDS.]. - Anamorfosen. Kunst met een omweg [Met spiegel-folie].
104379: MEYERMAN, A.M. & D.P. SNOEP & CH. THIELS - Adriaan van der Werff. Kralingen 1659-1722 Rotterdam.
142975: MEYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Against the Law. Crime, Sharp Practice and the Control of Print.
130138: MEYERS, FRITZ [ED.] - Das niederrheinische Jahr. Ein Hausbuch für alle Monate.
94655: MEYIER, KAREL ADRIAAN DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften (voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de universiteitsbibliotheek te Leiden)
47346: MEYLAN, HENRI - d'Erasme à Théodore de Bèze. Problèmes de l'Eglise et de l'Ecole chez les Réformés. Préface de Léon E. Halkin
82690: MEYLINK, A.A.J. - Verhandeling van den heer A.A.J. Meylink over den invloed der geschiedkunde op de taalkunde in 't algemeen, en het nut en de noodzakelijkheid eener grondige kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ter beoefening der Vaderlandsche taal
4015536: MFOCHIVÉ, J. - L`ethique chrétienne face á l`interconnexion culturelle et religieuse en Afrique. Exemple du pays Bamoun 1873-1937. (Diss.)
104380: MIAN, MARTINA [ED.]. - Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del Nuovo Mondo.
101258: MICHAEL, FRANZ H. & GEORGE E. TAYLOR - The Far East in the Modern World.
1388: MICHAELIS, JOHANN HEINRICH - Esrim Ve-Arba'a Sifrei Ha-Kodesh. BIBLIA HEBRAICA ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, item masora tam edita quam manuscripta, aliisque hebraeorum criticis diligenter recensita.
4274: MICHAELIS, J.H. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Libros. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
4275: MICHAELIS, J.H./MICHAELIS, C.B. - Uberiorum Adnotationum Philologico-Exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti Volumen Primum: Andotationes D. Henrici Michaelis, in Psalmos, et Christiani Ben. Michaelis, in Proverbia Salom. Volumen Secundum: Continens Adnotationes in Librum Jobi, et in V. Megilloth, hoc est in Canticum Canticorum, Libellum Tuthae, Threnos Jeremiae, Coheleth siue Ecclesiasten, & Estherae Historiam. Volumen Tertium: Continens Adnotationes in Vaticinium Danielis, et in Libros Esrae, Nehemiae et Chronicorum. Continens: In quibus textus Hebraeus cum cura expenditur, partiones & argumenta pericoparum exhibentur, singularumque paene phrasium & dictionum vis & emphasis ex genuinis philologiae sacrae principiis, & ex ipso Scripturae usu oftenditur, ut succincti Commentarii vice esse possint. Accendunt in utrumque librum Praefationes, quibus de Auctore uel Collectore, de partibus libri, aliisque necessariis momentia, Introductionis loco disseritur.
110672: MICHARD, JEAN-GUY - Het tijdperk van de dinosauriërs.
92464: MICHEL, ANTON - Die Kaisermacht in der Ostkirche (843-1204)
4054755: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
4053723: MICHEL, P. - Der Anti-Weltkatechismus. Christ-Sein in Liebe und Freiheit.
4032569: MICHEL, O. (KEK) - Der Brief an die Römer.
104381: MICHEL, CHRISTOPH [ADOLF MUSCHG - FOREW.]. - Goethe. Sein Leben in Bildern und Texten.
143257: MICHEL, LAURENCE & STÉPHANIE VINET [EDS.]. [NATHALIE TABURY & VALÉRIE MAES - TRANSL.]. - Limousin - Berry. Bourges - Châteauroux - Limoges - Brive la Gaillarde. Met hotels en restaurants [Groene Reisgids].
143464: MICHEL, EDOUARD - Abbayes et monastères de Belgique. Leur importance et leur rôle dans le développement du pays.
4140724: MICHEL, L. - Der Gang der Reformation in Franken. Auf Grund kritischer Übersicht über die bisherige Literatur dargestellt.
54193: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 2. Jahrgang. Januari 1952 - Dezember 1952 (6 volumes)
54190: MICHELFELDER, S.C. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 3. Jahrgang. Januar 1953 - November 1953 (4 volumes)
103556: MICHELL, JOHN - Who Wrote Shakespeare ?
90597: MICHELL, JOHN / RHONE, CHRISTINE - Twelve-Tribe Nations and the Science of Enchanting the Landscape. With 84 illustrations.
60492: MICHELS. TIJS - Daarom hebben wij stenen ringen
145835: MICHELS, ROBERT - Die Grenzen der Geschlechtsmoral. Prolegomena. Gedanken und Untersuchungen.
4072184: MICHIELS, R. - De eeuwigheid in ons hart. Een theologie van het sterven.
142408: MICHIELS, PROF. MR. DRS. F.C.M.A. [ET AL.]. - Achteraf bekeken. Producten van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: adviezen, impressies, zelfevaluatie.
91274: MICHIELS, FREDDY - Modelbrieven voor elke gelegenheid
130825: MICHIELS, MR. DRS. F.C.M.A. - De Arob-beschikking.
4135434: MICHIELS, A. - l'Origine de l'episcopat. Étude sur la fondation de l'église, l'oeuvre des apotres et le développement de l'épiscopat aux deux premiers siècles. (Diss.)
4138861: MICHIELS, A. - Les Anabaptistes des Vosges. Introduction de J.Seguy et J.H.Yoder. Nouvelle édition de l'ouvrage publié en 1860, par Poulet-Malassis à Paris.
100126: MICHIELSE, H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk.
101618: MICHMAN, JOZEPH & HARTOG BEEM & DAN MICHMAN [EDS.]. - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
102019: MICHMAN, JOZEPH & TIRTSAH LEVIE [EDS.]. - Dutch Jewish History [Volume 1 & 2].
4052607: MICHMAN, J. BEEM, H. & MICHMAN, D. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Vertaald uit het hebreeuws door R.Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch V.Brilleman. Eindred. J.Sanders en E.vanVoolen.
4060469: MICHMAN, D. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
4140254: MICHMAN, J. - The History of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic Turrets on a Corinthian Building.
53848: MICHMANM, JOZEPH - Dutch Jewish history. Proceedings of the Fourth Sympium on the History of the Jews in the Netherlands. 7-10 December -- Tel-Aviv-Jerusalem, 1986. Volume II
122168: MICHON, MARY [ED.]. - Het zachte ruisen van de stilte. Over God en Nederland.
104022: MIDDAG, INNEKE [ET AL.]. - De Arnhemse School. 25 jaar Monumentale Kunst Praktijk.
54434: MIDDEL, H.H. / NEVIUS, SARA - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden / Een aandachtig leerling van den Heere Jezus, door hem zleven geleerd, of godvruchtige overdenkingen en alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere van Sara Nevius, huisvrouw van Ds. Wilhelmus à Brakel (2 werken in 1 band)
54907: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden
145429: MIDDEL, BERT - Politiek handwerk.
9594: MIDDEL, H.H. - Eenvoudig verhaal van Gods menigvuldige reddingen uit de grootste nooden. Vierde druk.
4139431: MIDDELAAR, L.VAN - Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie.
100216: MIDDELBURG, BART & RENÉ TER STEEGE - Riphagen. De Amsterdamse Onderwereld 1940-1945.
5625: MIDDELHOVEN, DANIEL VAN - XVI. Korte Redenen over 't Eerste Cap. Jobs. End Eenighe goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Tweede, Derde, en Vierde Capittelen Jobs. End Eenige goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Vyfde, en Sesde Capittelen Jobs. Met een achter aen-gevoeghde Meditatie, over Jacob: V. vers 11. Van den Soon des Autheurs, Mich. van Middelhoven.
132045: MIDDELHOVEN, P.J. - Hout en trouw. De geschedenis van een familiebedrijf - De wed. Stadlander & Middelhoven. Houthandel te Zaandam.
7544: MIDDELHOVEN, DANIEL VAN - XVI. Korte Redenen over 't Eerste Cap. Jobs. End' Eenighe goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Tweede, Derde, en Vierde Capittelen Jobs. End Eenige goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Vyfde, en Sesde Capittelen Jobs. Met een achter aen-gevoeghde Meditatie, over Jacob. V. vers 11. Van den Soon des Autheurs, Michaël van Middelhoven.
4049419: MIDDEN, P.VAN - Broederschap en Koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en Abimelek in het boek Richteren. (Diss.)
88884: MIDDENDORP, HERMAN - Uit Vondel's Hekeldichten met inleiding, aanteekeningen en toelichtingen.
101011: MIDDLE AGES - The Ideals and Practice of Medieval Knighthood.
143840: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie - 60 jaar na dato.
144079: MIDDLEBROOK, MARTIN - De Keizerslag. De Duitse offensieven van 1918.
145417: MIDDLETON, JOHN & DAVID TAIT [E.E. EVANS-PRITCHARD - FOREW.]. - Tribes without Rulers. Studies in African Segmentary Systems.
110545: MIDDLETON, JOHN [ED.]. - Magic, Witchcraft and Curing.
131579: MIDDLETON, JOHN [ED.] - From Child to Adult. Studies in the Anthropology of Education.
142349: MIDDLETON, ROBIN & DAVID WATKIN [EDS.]. - Neoclassical and 19th Century Architecture. The Diffusion and Development of Classicism and the Gothic Revival [Volume 2 - only].
4075080: MIDDLETON, J. (ED.) - Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Symbolism.
4142881: MIDDLETON, D. & EDWARDS, D. (ED.) - Collective Remembering.
145522: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
145523: MIDGLEY, MAGDALENA S. - The Monumental Cemeteries of Prehistoric Europe.
4048676: MIDGLEY, M. - Mens, Moraal en vrijheid. Over goed en kwaad bij een denkende primaat.
4040010: MIEDEMA, R. (MENAS) - De heilige Menas. (Diss.)
88569: MIEDEMA, R. - Johan van Oldenbarneveldt herdacht. 13 mei 1619 - 13 mei 1919.
101285: MIEDEMA, SIEBREN & WOUTER VAN HAAFTEN [EDS.]. - Pedagogiek over de grens. Over de internationalisering van de pedagogiek.
4074044: MIEDEMA, A.S. (SNEEK) - Sneek en het Sneeker Stadrecht. (Diss.)
4015989: MIEDEMA, P.P. - Us dagen binne yn Syn hannen. Bibelsk deiboek.
90183: MIERAS, M.A. - Denk aan mij toch in genâ. Zestien predikaties.
55044: MIERAS, M.A. - Denk aan mij toch in genâ. Zestien predikaties
90194: MIERAS, M.A. - Mijne genade is u genoeg. Veertien predikaties.
86919: MIERAS, M.A. - Ontslapen in zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras
9433: MIERIS JR., FRANS VAN/ALPHEN, DANIEL VAN - Beschryving der Stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, oude en hedendaagsche gedaante, stigtingen van kerken, kloosters, godshuizen, e andere aanmerkelyke gebouwen, zoo geestlyke als waereldlyke, derzelver byzondere toestand en bestieringe, enz. Uit de Oude en Nieuwe bewyzen opgespoort, saamengesteld, met de echte en oorspronglyke Stukken bevestigd en beschreeven. Versierd met de afbeeldsels der Voornaamste Gebouwen, nieuwlyks konstig in 't Koper gebragt. Eerste Deel. Bevattende de Geestlyke Gebouwen, En voorzien met een naaukeurig en uitgebreid Register. WAARBIJ: Tweede Deel. Bevattende de Wereldlyke Gebouwen en de Ambachtsheerlykheden, En voorzien met een naaukeurig en uitgebreid Register.
4025020: MIERLO, S.VAN - De weg der behoudenis.
110040: MIERLO S.J., DR. J. VAN - Het Roelantslied.
4075883: MIERLO, S.V. - De openbaring Gods.
47750: MIERT, DIRK VAN - Humanism in an Age of Science. The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632-1704. By Dirk van Miert. Translated by Michiel Wielema, with Anthony Ossa-Richardson (Brill's Studies in Intellectual History, Volume 179)
132005: MIERT, HANS VAN - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
100079: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
4138034: MIERT, D.VAN - Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704.
91675: MIETHE, A. - Unter der Sonne Oberägyptens neben den Pfaden der Wissenschaft von A. Miethe. Mit 44 Dreifarbenbildern und 133 netz-ätzungen Nach photographischen Naturaufnahmen des Verfassers.
90859: MIETZNER, ERHARD - Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister.
142116: MIHM, AREND - Die Chronik des Johann Wassenberch. Aufzeichnungen eines Duisburger Geistlichen über lokale und weltliche Ereignisse vor 500 Jahren. Nach der Originalhandschrift herausgegeben, ins Neuhochdeutsche übertragen und kommentiert.
89758: MIJLAND, H.J.M. E.A. - Oog op Oirschot
86923: MIJNDERS, J. - De Roos van Saron. Tien preken over het Hooglied.
52270: MIJNDERS, DS. J. - De geopende Fontein. 52 Meditaties
30291: MIJNDERS, HANS - Brrrugklas!
54700: MIJNDERS, J. - De Roos van Saron. Tien preken over het Hooglied
83980: MIJNDERS, J. - De geopende Fontein. 52 meditaties
4300975: MIJNHARDT, W.W. - Tot Heil van 't Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815. (Diss.)
121014: MIK, EDZARD - Architectuur 1900 - 2000. Architectuur in de eeuw van de machine / Architecture 1900 - 2000. Architecture in the Age of the Machine [in Box].
100630: MIKES, GEORGE - Arthur Koestler. The Story of a Frienship.
94354: MIKRON, MARTEN - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Derde deel. Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556). (Series: Kerkhistorische bijdragen, Deel X. Documenta Anabaptistica Neerlandica III)
4065279: MILDENBERGER, FR. - Gottes Tat im Wort. Erwägungen zur alttestamentlichen Hermeneutik als Frage nach der Einheit der Testamente.
4006341: MILDENBERGER, FR. - Theologie für die Zeit. Wider die religiöse Interpretation der Wirklichkeit in der modernen Theologie.
4137943: MILDENBERGER, F. - Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 1: Prolegomena: Verstehen und Geltung der Bibel.
4139179: MILES, J. - Christ. A Crisis in the Life of God.
101377: MILFORD, NANCY - Zelda Fitzgerald. A Biography.
102133: MILIBAND, RALPH - The State in Capitalist Society. An analysis of the Western system of power.
132163: MILIS, LUDO - L'ordre des Chanoines reguliers d'Arrouaise. Son histoire et son organisation, de la fondation de l'abbaye-mère (vers 1090) à la fin des chapitres annuels (1471) [2 Vols. = Complete Set]
101124: MILITAIR - "Fiches d'instruction. Préparation aux emamens du "" Brevet Prémilitaire "" et du Certificat d'aptitude à l'emploi de "" Combattant d' Élite ""."
131386: MILITAIRE GESCHIEDENIS - Militaire doctrine.
100694: MILL, JOHN STUART - Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy.
2227300655: MILL, DAVID - De Ware Wysheit op Haren Tyt Sprekende, of Leer-Redenen zynen Leerlingen tot een Vorbeelt, ook alle Heil-Begerige Zielen, tot Opbouwinge en Bevestiginge, in 't Allerheiligste Gelove, eenmaal den Heiligen overgelevert, voorgestelt.
4143000: MILL, J.S. - Over vrijheid.
102020: MILLENNIUM - Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies.
110122: MILLER, ELIZABETH W. [ED.]. & THOMAS F. PETTIGREW [FOREWORD]. - The Negro in America. A Bibliography. Compiled by E.W. Miller for the American Academy of Arts and Sciences.
142794: MILLER, RANDALL M. [ED.]. - Dear Master. Letters of a Slave Family.
142790: MILLER, WILLIAM LEE - Arguing About Slavery. The Great Battle in the United States Congress.
4045494: MILLER, E.L. - Philosophical and Religious Issues. Classical and Contemporary Statements.
121780: MILLER, DAVID & STEPHEN WATTS [EDS.]. - Music while Drowning. German Expressionist Poems.
90592: MILLER, DANIEL A. - Sir Joseph Yorke and Anglo-Dutch relations 1774-1780.
90866: MILLER, JUDITH - Coutry Color. Perfect palettes for every room.
90860: MILLER, NAOMI - Mapping Cities. Catalogue and Essays by Naomi Miller. Exhibitionn Coordinated by Karen E. Haas. Boston University Art Gallery, Januari 14-February 25, 2000.
142471: MILLER, MILTON L. - Nostalgia. A Psychoanalytic Study of Marcel Proust.
94512: MILLER, WILLIAM R. / ROLLNICK, STEPHEN - Motiverende gespreksvoering. Een methode om mensen voor te bereiden op verandering
102546: MILLER, JUDITH [TIM CLINCH - PHOTOGR.]. - Classic Style.
100913: MILLER, HENRY - My Bike & Other Friends [Volume II: Book of Friends].
131158: MILLER, JOHN - Bourbon and Stuart. Kings and Kingship in France and England in the Seventeenth Century.
4134081: MILLER, S.M. & HUBER, R.V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de Bijbel.
130558: MILLER, NATHAN - War at Sea. A Naval History of World War II.
4138321: MILLER, A.M. (CRESCENTIA VON KAUFBEUREN) - Crescentia von Kaufbeuren. Das Leben einer schwäbischen Mystikerin.
131665: MILLER, DOUGLAS - Die Landsknechte.
4143436: MILLER, J.M. & HAYES, J.H. - A History of Ancient Israel and Judah.
4053095: MILLER, ALICE - Du sollst nicht merken. Variationen über das Paradies-Thema.
4142418: MILLER, W.R. & DELANEY, H.D. (ED.) - Judeo-Christian Perspectives on Psychologie. Human Nature, Motivation, and Change.
94199: MILLET, OLIVIER - Calvin et ses contemporains. Actes du colloque de Paris 1995
4009763: MILLGRAM, A.E. - Jewish worship.
123320: MILLIER, JEAN [INTROD.]. - Paris - Moscou 1900 -1930. Catalogue de L'Exposition 1979 Centre Geiorges Pompidou. Arts plastiques, arts appliqués et objects utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative.
9595: MILLOT, CLAUDE FRANÇOIS XAVIER - Beknopte Historie van Engeland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1728.
146474: MILLS, JON (ED.) - A Pedagogy of Becoming.
143847: MILMAN, RICHARD - Britain and the Eastern Question 1875-1878.
104494: MILMAN, MIRIAM - Das Trompe-l'Oeil & Das Tromple-l'Oeil. Gemalte Architektur [2 Vols.].
145218: MILNE, A.A. & ERNEST H. SHEPARD [ILLUSTR.]. - Winnie the Pooh.
4064685: MILNER, P. - The Worship of the Church. (New Library of Catholic Knowledge 9)
85236: MILO, T.H. - De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de geschiedenis van de Overzeesche Gebiedsdeelen en van het Zeewezen aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 21 Juni 1946.
110436: MILO, PROF. DR. T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd.
4018038: MILO, D.W.L - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
4141885: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795-1797. In verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
8929: MILTON, JOHN - t Paradys Verlooren. Heldendicht in Tien Boeken. Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door Jakobus van Zanten.
121520: MILTON, JOHN [WILLIAM BLAKE -ILLUSTR..]. - Il Penseroso / L'Allegro. With the Paintings of William Blake. Together with a note upon the paintings by Chaunecey Brewster Tinker [In Slipcase].
104192: MILTON, JOYCE & CAROLINE DAVIDSON - One Family, Two Empires. The Rise and Fall of Empires. The Spanish Hapsburgs - The Hapsburgs in Central Europe.
144094: MILWARD, A. & S.B. SAUL - The Development of the Economics of Continental Europe 1850-1914.
144008: MILZA, PIERRE - Mussolini.
46415: MIMOUNI, SIMON CLAUDE - Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie. Etudes littéraires, historiques et doctrinales. (Supplements to Vigiliae Christianae)
121884: MIN, RUI-FANG - The Acquisition of Referring Expressions by young Chinese Children. A longitudinal Study of the Forms and Functions of early Noun Phrases.
91755: MINALE, VALERIO MASSIMO - Legislazione imperiale e manicheismo da diocleziano a costantino genesi di un'eresia
91097: MINALE, CALERIO MASSIMO - Legislazione imperiale e manicheismo da diocleziano a costantino
4140248: MINCO, B. - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel-Untermassfeld-Mauthausen-Auschwitz-Dachau.
130085: MINDERAA, P. [ED.] - I.P.V. Goliath. Treurspel op het veroveren van 's-Hertoghenbossche. Ghespeeld op den Nederduydtsche Academie. Met een inleiding en aantekeningen door P. Minderaa.
131342: MINDERHOUD, PAUL [FOREW.] - De januskop van het recht. Bijdragen aan het Symposium gehouden ter gelegenheid van het 25-jariog hoogleraarschap van prof. mr. C.A. Groenendijk.
55249: MINDERMAN, H.A. - De pelgrim naar Sion. Dertien preken
85948: MINGHETTI, MARCO - Staat und Kirche
92078: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
94607: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
95197: MINNEMA, LOURENS - Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte
60494: MINNEMA. T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
61220: MINNEMA, T. - The social ethics of Reinhols Niebuhr (A structural analysis)
130518: MINNEN, C.A. VAN - Yankees onder de zeespiegel. De Amerikaanse diplomaten in de Lage Landen en hun berichtgeving, 1815-1850.
146188: MINTER, M.K. & MATTHEW MINTER [EDS.]. - Vauxhall Atra & Belmont. Oct 1984 to Oct 1991 [B to J regastration]. Petrol. Service & Repair Manual
4052994: MINUCIUS FELIX, M. - Octavius. Vertaling, inleiding en aantekeningen door Tj.H.Janssen.
101696: MIQUEL, PIERRE - La Grande Révolution.
145049: MIRABEAU & LA GLISSONNIÈRE & BEAUMETZ DU PONT DE NEMOURS & L'ABBÉ MAURY & MONTESQUIOU & TALLEYRAND [ET AL.]. - L'inflation. Discours prononcés en septembre 1790 à la tribune de l'Assemblée Constituante pour ou contre les assignats.
4045834: MIRANDA, F. DE - Het Heilige en de mens. Religieuze en priesterlijke werkelijkheidsbenadering. Religie als richtingbepaling. (Diss.)
4139248: MIRANDA, F. DE - Presentie-in-het-voorvlak als kenmerk van 'religieuze' kunst. Frontaliteit in bouwkunst, beeldhouw- en schilderkunst.
95141: MIRBT, CARL / ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen katholizismus. Band I: Von den Anfängen bis zum tridentinum
81854: MIREJOVSKY, JAN - Totalitaire vrijheid, een analyse van het vrijheidsbegrip bij Rousseau, Hegel en Marx
101944: MIRGELER, ALBERT - Revision der europäischen Geschichte.
47324: MIRILLI, J.A. - Thematic Repertory and materia medica of the mind symptoms. From quotations of the Materia Medica, and The Complete Repertory
122936: MIROLLI, RUTH [ET AL.]. - Nineteenth Century French Sculpture: Monuments for the Middle Class.
130484: MISHKIN, FREDERIC S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets [Update Plus Myeconlab Student Access Kit]
82348: MISKOTTE, K.H. - De verborgene
4072862: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 5A. Uit de dagboeken, 1930-1934.
4003861: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het verspreide werk, bijeengebracht door W.C.Snethlage en E.A.J.Plug.
4000546: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834.
93778: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de afscheiding van 1834
4047258: MISKOTTE, K.H. - Das Judentum als Frage an die Kirche.
4036597: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 1. In de Waagschaal.
4033302: MISKOTTE, H.H. - Sensus Spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek `Divino aflante Spiritu` in 1943.
4032310: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
4010771: MISKOTTE, K.H. - Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testaments. Uebersetzt von H.Stoevesandt. Erweiterte Auflage
4006186: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding. Een bundel meditatieve opstellen.
54582: MISKOTTE, K.H. - Het wezen der Joodsche religie. Verzameld werk deel 6
92091: MISKOTTE, K.H. - Uit de dagboeken 1917-1930. (Serie: Verzameld werk deel 4)
30244: MISKOTTE, K.H. - Johannes Hermanus Gunning
85698: MISKOTTE, K.H. - De bibliotheek van K.H. Miskotte
82316: MISKOTTE, K.H. - Messiaansch verlangen, het lyrisch werk van Henriette Roland Holst
4006185: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Een bundel theologische voordrachten.
4033595: MISKOTTE, H.H. (MISKOTTE, K.H.) - Niet te vergeten Miskotte.
4073815: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 11. De kern van de zaak/De blijde wetenschap.
4075882: MISKOTTE, K.H. - Verzameld Werk 2. Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
4036599: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 4. Uit de dagboeken 1917-1930.
4013056: MISKOTTE, K.H. - Grensgebied. (Een culturele tijdspiegel). Uitgegeven t.g.v. de 60e verjaardag van Prof.Miskotte door W.C.Snethlage.
4013061: MISKOTTE, K.H. - De weg der verwachting. Met bijdr.van F.H.Breukelman, K.A.Deurloo, G.H.ter Schegget en R.Zuurmond.
4013812: MISKOTTE, K.H. - Hoofdsom der historie. Voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes.
4013813: MISKOTTE, K.H. (GUNNING JR. J.H.) - Johannes Hermanus Gunning.
4007673: MISKOTTE, K.H. - Geloof bij de gratie Gods. (Preek en verhandeling over Luc.22:31-32).
4013814: MISKOTTE, K.H. - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners.
4013816: MISKOTTE, K.H. - "Als een die dient. Volledige uitgave van het Gemeenteblaadje Cortgene""."""
4044703: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk 7. Edda en Thora.
4061787: MISKOTTE, H.H. - God`s Own Green Paradise. New Zealand Churches and the Environment.
4006349: MISPELBLOM BEYER, H.J. - Tolerantie en fanatisme. Een studie over verdraagzaamheid.
122655: MISRA, SHREE GOVIND - History of Bihar 1740-1772.
89210: MITCHELL, HINCKLEY G. E.A. - A critical and exegetical commentary on Haggai, Zechariah Malachi and Jonah.
104809: MITCHELL, PETER - European Flower Painters.
93712: MITCHELL, LOUIS J. - Jonathan Edwards on the experience of beaty. New Series, Numer 9. (Series: Studies in reformed theology and history)
131409: MITCHELL, DAVID - The Jesuits. A History.
4137956: MITCHELL, K. - Stad der martelaren. De eerste Christenen onder het juk van Rome.
4139693: MITCHELL, L.L. - Baptismal Anointing.
4074201: MITCHELL, S. (ED.) - The Enlightened Mind. An Anthology of Sacred Prose.
4137065: MITCHELL, D.W. & WISEMAN J.A. - The Gethsemani Encounter. A Dialogue on the Spiritual Life by Buddhist and Christian Monastics.
4143612: MITCHELL, R.A. - The Buddha. His Life Retold.
103367: MITFORD, NANCY - Frederik de Grote.
146289: MITFORD, MARY R. - Village Life and Character.
144862: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
146055: MITRIC, SLOBODAN RADOJEV [ALIAS KARATE BOB] - De gouden tip. De verstrengeling van de onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn.
131333: MITSOU, T. & PAUL DURAND (INTRO.) - Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale.
145104: MITSUKUNI, YOSHIDA & TANAKA IKKO & SESOKO TSUNE [EDS.]. - The Hybrid Culture. What Happened when East and West met.
143598: MITTEIS, LUDWIG & U. WILCKEN - Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Zweiter Band: Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge [only].
4075502: MITTELBERG, M. - Bouwen aan een aanstekelijke kerk. Mensen bij Jezus brengen zonder zijn woorden af te zwakken. Met bijdragen van Bill Hybels.
121166: MITTELMAIER, KARL - Niccolo Machiavelli. Denker en cynicus.
131650: MITTELSTASDT, DR. FRANZ [ED.] - Dr. Clotar Müller's Charakteristik der wichtigsten homöopatischen Heilmittel behufs ihrer Anwendung in Erkrankungsfällen.
30415: MITTLER, ELMAR / WERNER, WILFRIED A.O. - Codex Manesse. Katalog zur Ausstellung. Vom 12. Juni bis 4. September 1988, Universitätsbibliothek Heidelberg
53171: MITTLER, ELMAR A.O. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Volume 1: Textband, Volume 2: Bildband (2 volumes)
121606: MIX, KATHERINE LYON - A Study in Yellow. The 'Yellow Book' and its Contributors. Geschichte der Buchdruckerkunst von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig, (1940).
9065: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Staat van een Uytverkorene, Zoo voor, als byzonder onder, en na zyn Bekeeringe, Van het begin tot het einde van dien vertoont: Vervattende een omstandig vertoog van des zelfs Aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselende gestaltens, byzondere ontmoetingen, Heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgang In de Genade, en heilzaam Uyteinde. Tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde, Mond-belyderen, als ook Tyd-geloovige, en Byna-Christenen, en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aansporing, opbouw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden Keurstoffen voorgestelt.
8837: MOBACHIUS, JOACHIM - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
8838: MOBACHIUS, JOACHIM - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
2227301090: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Langh Gewenschte en vast Aenstaende Bekering van het Volk der Jooden, Nevens de maniere van dien, de aenleidende middelen daer toe, ende de weg, die God in deezen met dat Volk houden zal, gelyk ook de wyze van de vereniging der Stammen, de herbouwing van hun Stad, en wederkering in hun land. Tot overtuiging, vriendelyke uitlokking, en vertroosting van het verstroyde Israel, in 't breede vertoond, in eene kortbondige verklaring van die zoo nadrukkelyke, en wydlustige Godspraek van Jeremias XXXI. Verrykt met verscheide aenmerkingen, en Nooten ter zelver materie dienende.
9190: MOBACHIUS, JOACHIM - Vertoog van de besondere Deugden, en Pligten van een Christen, of de Regt Christelyke Zedekunde, in onderscheiding van de Oude Heidenze en hedendaagze Schyn-zedekunde van vele burgerlyke, en uiterlyk zedige Naam-Christenen, als ook van vele Secten, en gevarelyke Dwaalgeesten buiten ons, voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T., daar toe uitgekipt, en Predikaties-wyze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlyk geantwoord word op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de Personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz.
9848: MOBACHIUS, JOACHIMUS/BRAKEL, WILHELMUS À - De Luister, Zieraad, en Voortreffelykheid, Nevens de heerelyke Heil-goederen van de Euangelie-Kerk in 't gemeen, en yder gelovig lid in 't bezonder. Te gelyk met een vertoog van des zelfs eerste Opkomst, Uitbreiding, Voortgang, verscheide Lotgevallen, bevestiging, en heerelyke Groey- en Bloey-staat, bezonder in opzigt van 't eerste en laatste der dagen des N. Testaments aangemerkt. Omstandig voorgedragen in XXIV. Predikatien uit het LXI. Hoofdstuk van Jesajas. Verrykt met eenige Noten, en Aanmerkingen over gewigtige zaaken, en vele voorname Plaatzen der H. Schrift, die daar door worden opgeheldert. Door Joach. Mobachius. Het Eerste Deel. WAARBIJ: De Heere Jesus Christus voor de Alleene ende Souveraine koninck over sijne Kercke. Uytgeroepen in een verhandelinge over Psalm II. vers 6. Door Wilhelmus à Brakel.
2227300663: MOBACHIUS, JOACHIMUS - De Basuine aan den Mond, of Geestelyk Alarm-Geschrey in tyden van Drukkende en Dreigende Nooden, Om een yder by tyds daar door voor 't gevaer, en naekend verderf trouwhartig te waerschouwen, en tot Boete en Waeragtige Bekering op te wekken, en zoo nog een weg ter ontkoming aan te wyzen. Opgesloten in verscheide Boet-Predikatien, Nae gelegentheid des tyds gedaen, en op de naere toestand van Neerland, zoo wegend de langdurige sterfte onder 't Rundvee, als een alverwoestende Oorlog, en meer andere onheylen, die 't zelve treffen, toegepast, waer agter nog gevoegd zyn verscheide Bid-Stoffen, Met bygevoegde Gebeden, Plegtig voor Land en Kerk uitgestort op de ingestelde Bedestonden. WAARBIJ: Der Staaten Verbonds-Dag, Plegtelyk Gevierd, op den 18 February 1756. Uit Nahum I: vers 5, 6, 7. Waar in boven al gehandeld word van de Ontzachlyke Waterberoering, en de zoo gedugte Aardbeving, van den 1 November 1755. te Lissabon, en elders Nevens de geene, die juist op dezelve Biddag, ook in ons Land voorviel, Met een zedig onderzoek, waar uit dezelve al mogten ontstaan, als mede of en in hoe verre zy voorboden van verdere onheilen en van de Ondergang der Waereld zyn, welke dingen nog al moeten gebeuren eer 't einde daar zal zyn, gelyk ook of Openb. XVIII. wel een voorzegging is van de Verwoesting van Lissabon, dan liever van een zekere andere Stad? En eindelyk wat men uit de Aardbevingen al te leren en op te merken heeft, hoe men zig daaromtrent te gedragen hebbe, gepaard met zedige bedenkingen over de Groote Comeet die men wil dat haast verschynen zal. Waar agter nog is gevoegd een Historisch verhaal, en Register van de Voornaamste Aardbevingen zedert de Scheppinge der Waereld tot nu toe. Alomme met veele Noten voorzien.
101525: MOCTEZUMA, EDUARDO MATOS - The Great Temple of the Aztecs. Treasures of Tenochtitlan.
54009: MODDERMAN, P.J.R. - Linearbandkeramik aus Elsloo und Stien. Textband / Tafelband / Kartenbeilage (3 volumes) (Nederlandse oudheden III)
53981: MODDERMAN, T. - Geloofsgetuigenis. Leerredenen
4048360: MODE, P.G. - Source Book and Bibliographical Guide for American Church History.
145240: MODÉER, IVAR - Norska ordstudier. Tva bidrag till fiskets ordgeografi/Norwegian Word Studies. Two contributions to the topographical prevalence of fishing terms].
7938: MODENE, LEO DE - Kerk-Zeeden en de Gewoonten, Die huiden in gebruik zyn onder de Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi. Met een Vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraïten en Samaritanen. Waar by nog een twede Deel is gevoegt, welkers Opschrift is. Vergelyking der Joodse Kerk0Zeeden met de Leere der Kerke, nevens een Verhaal, aangaande de verscheyde Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele Weereld gebruikelyk zyn. Door Simon Ville. En in 't Nederduits vertaalt door Abraham Godart. Met schoone Kopere Platen verciert.
142353: MODLIN, IRVIN M. & MARK KIDD - The Evolution of Art in Dutch Medicine.
61136: MOEHN, W.H.TH. - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4: 1- 6: 7
91921: MOEHN, WILHELMUS HENDRICUS THEODORUS - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 - 6:7. God calls us to His service. A homiletic research between God and His audience in Calvin's sermons on Acts 4:1 - 6:7 (with a summary in English). Dieu nous appelle a son service. Etude homiletique de la relation endre Dieu et les auditeurs des predications de Calvin sur Les Actes des Apotres 4:1 - 6:7 (avec un resume en Francais)
88293: MOEHN, W.H.TH. - Blijvend geding om mis en avondmaal? Betekenis en actualiteit van Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 80.
89726: MOELANDS, M.A. / SMIDT, J.TH. DE - Weegschaal & Zwaard. De Verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland.
4139031: MOELIA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
87805: MOELLER, BERND / KARL STACKMANN - Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuching deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529
94486: MOELLER, BERND - Luther in der Neuzeit. Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte
94364: MOELLER, BERND - Reichsstadt und Reformation. Bearbeitete Neuausgabe
123028: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Expressionistische Grüsse. Künstlerpostkarten der Brücke und des Blauen Reiter.
87832: MOELLER, BERND - Johannes Zwick und die Reformation in Konstanz
53574: MOELLER, BERND A.O. - Ökumenische Kirchengeschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum Mittelalter. Band 2: Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit. Band 3: Von der Franzözischen Revolution bis 1989 (3 volumes)
4300835: MOELLER, WALTER O. - The Mithraic Origin and Meanings of the Rotas-sator Square. With frontispiece and 6 plates. (Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain)
4072473: MOELLER, B. & RUHBACH, G. (HRSG.) - Bleibendes im Wandel der Kirchengeschichte. Kirchenhistorische Studien.
145809: MOER, A. VAN DER [ED.]. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten [1563-1611].
145666: MOERDIJK, A. & W. PIJNENBURG &P. VAN STERKENBURG [EDS.]. - 100 Jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
89074: MOERDIJK, A. E.A. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
101477: MOERDIJK, A.M.F.J. - Continentaalwestgermaanse en centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok- onderrok- jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
91432: MOERDIJK, A. - WNT, een buitengewoon woordenboek.
132076: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal [WNT]
145143: MOERKERK, HERMAN H. [ILLUSTR.]. & HENK ASMANN - Gedenkboek. N.V. Drukkerij Senefelder 1898 15 maart 1948
86907: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
30264: MOERKERKEN, A. - Uw krankheên kent. Acht overdenkingen over zieken in de Bijbel
81400: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen, 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten
89566: MOERKERKEN, A. - Gelijk een bron. 52 meditaties.
130339: MOERKERKEN, EMIEL VAN [PHOTOGR.] & ADRIAAN MORRIËN [TEXT] & N.W. MÄKEL - Amsterdam.
104844: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
104845: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen.
85841: MOERKERKEN, A. - Dictaat schriftgegevens, Oude Testament. (Cursus Godsdienst onderwijs uitgaande van de Gereformeerde Gemeente)
54932: MOERKERKEN, A. - Genadeleven en genadeverbond
131404: MOERKERKEN, P.H. VAN [J. GRESHOFF - INTROD.] - De gedachte der tijden.
92239: MOERKERKEN, A. E.A. - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten.
55139: MOERKERKEN, A. - De bruid van Bethlehem. Negen overdenkingen over het bijbelboek Ruth
87432: MOERMAN, JACQUES E.A. - Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, een jubileumuitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden
93834: MOERMAN, CEES - Honderd jaar christelijk onderwijs in Heinenoord. 1890-1990, van erve-school naar regenboog
102296: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving.
85205: MOERMAN, INGRID W.L. / R.C.J. VAN MAANEN - Leiden, eeuwig feest
142800: MOERS, ELLEN - Harriet Beecher Stowe and American Literature. With A Note on Mark Twain and Harriet Beecher Stowe,
145609: MOES, JORIS - Amsterdam en de V.O.C.
145019: MOESHART, HERMAN J. [ED.]. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
100543: MOET, J.P. - C.M. van der Kemp 1799-1862.
87964: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur.
83197: MOET, JOHANNES PETRUS - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als réveil-figuur
89211: MOFFATT, JAMES - A critical and exegetical commentary on the epistle to the Hebrews
4300317: MOFFETT, S.H. - A History of Christianity in Asia. Volume 1: Beginnings to 1500.
46408: MOFFITT, DAVID M. - Atonement and the Logic of Resurrection in the Epistle to the Hebrews. (Supplements to Novum Testamentum, 141)
4006351: MOFOKENG, T.A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology. (Diss.)
54546: MOFOKENG, T.A. - The crucified among the crossbearers. Towards a Black Christology
110284: MOFOKENG, TAKATSO A. - The Crucified Among the Crossbearers. Towards a Black Christology.
101739: MOGHADDAM, PAYMAN HANIFI - Microsatellites in the Human Major Histocompatibility Complex. Relevance for: Population Genetics - Disease Association - Bone Marrow Transplantation.
54746: MÖHLER, J. - Symbolik, oder Darstellung der dogmatischen gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnissschriften
142657: MOHR, DANIELA - Alte Apotheken und pharmazie-historische Sammlungen in Deutschland und Österreich.
144326: MOHR, BÄRBEL - Bestellingen bij hey universum. Gids voor de kunst van het krijgen.
4050931: MOHR, G.H. & BAHR, H.E. (HRSG.) - Brüder der Welt. Orden und Kommunitäten unserer Zeit. Mit 96 Aufnahmen von Toni Schneiders.
54136: MOHRMANN, CHRISTINE A.O. - Vigiliae Christianae. A review of early christian life and language
122332: MOHRMANN, HEINZ - Studien über russisch-deutsche Begegnungen in der Wirtschaftswissenschaft, 1750-1825.
4039894: MOHRMANN, C. (AUGUSTINUS, AUR.) - Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl.Augustin. 1.Teil: Einführung, Lexikologie, Wortbildung.
132067: MOIGNE, FRANÇOIS-YVES LE - Histoire de Metz.
104810: MOIR, ALFRED - Van Dyck.
131619: MOK, MAURITS - Vuurmerken.
121488: MOK, MAURITS - Silhouetten. Verzen.
145048: MOK, Q.I.M. & I. SPIELE & P.E.R. VERHUYCK [EDS - ET AL.]. - Mélanges de linguistique, de littérature et de philologie Médiévales. Offerts à J.R. Smeets. Leiden, 1982. 8vo.
4133697: MOK, M. - Stormen en stilten. Gedichten.
4134662: MOK, MAURITS - Gedichten van zestig tot zeventig.
144304: MOKHTAR, G. [ED.]. - Ancient Civilizations of Africa.
101822: MOL, JAN - De wilde flora van de Hofstad.
101578: MOL, H. - Fundamentals of Phonetics. Vol. 1: The Organ of Hearing.
4072194: MOL, HANS (ED.) - Western Religion. A Country by Country Sociological Inquiry.
4133964: MOL, M.V. - Handboek modern arabisch. (OLA 17)
52510: MOLEN, W.K. VAN DER - Een ban om te mijden, bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning
145597: MOLEN, J.R. TER & A.P.E. RUEMPOL & A.G.A. VAN DONGEN [EDS.]. - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de eeuwse boedelinventaris.
104047: MOLEN, S.J. VAN DER & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - O. welk een ontzettende waterplas. Vergeten epistels over de Waddenzee.
91355: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 49e jaargang, nieuwe reeks, 7e jaargang Nr. 3.
91426: MOLEN, J.R. TER E.A. - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
53088: MOLEN, S.J. VAN DER - Het grote klederdrachtenboek
100695: MOLEN, S.J. VAN DER & GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Boerderij. Boerderijen Boek.
123488: MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT - Onze Folklore. Het jaar rond.
94872: MOLEN, H.T. VAN DER / IVEY, A.E. - Effectieve communicatie voor managers en leidinggevenden
4300010: MOLEN,, W.K. V.D. - Een ban om te mijden.. Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning. (Diss.)
4051010: MOLEN, H.V.D. - Met de Joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
4141512: MOLEN, J.V.D. - Het licht schijnt overal. Verhalen over kerstmis. Met illustraties van Els van Egeraat.
81820: MOLENAAR, D. - Aandenken, de allereerste en allerlaatste leerrede, benevens een afscheidswoord aan de Gemeente van 's Gravenhage
54050: MOLENAAR, REINALD - Thuis zonder ramen
131545: MOLENAAR, ARJAN & RIEN BOR - Het Groen-Witte Bolwerk. De historie van WVV Wageningen 1911-1954.
9191: MOLENAAR, DIRK - Leerredenen over Verschillende Onderwerpen.
8687: MOLENAAR, SIMON - Nuttige Mengel-Stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, in eenige Leer-Redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen. Derden Druk.
143081: MOLENAAR, LEO (ED.]. - Reindert Jacobsen [1876-1962]. Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur.
91387: MOLENAAR, A.N. - De teuels gevierd. Een proeve om langs evolutionnairen weg met de arbeidersbescherming uit de impasse te geraken.
84727: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing (1e tot 13e jaargang)
84733: MOLENAAR, D. - De formulieren van doop en avondmaal, in derzelver evangelische waarde en kracht beschouwd
86218: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. Met portret.
8686: MOLENAAR, SIMON - Bybel-Merch, ofte Kort Begrip der Ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, naukeurig naar deszelvs leidraad, by wege van vragen en antwoorden voorgestelt. Vermeerdert met een Korte Schets van de gansche Catechismus.
91707: MOLENAAR, P. - Straks... volkomen zaligheid (2 delen)
43074: MOLENAAR. P. - VIII Praeludia èd VIII Fugen di J.S. Bach für Orgel ohne Pedal for Manuals
30107: MOLENAAR, P. - Christen zijn in de eindtijd
84132: MOLENAAR, D. - De Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen (2 delen)
4141281: MOLENAAR, M. (GALGANI, GEMMA) - Gemma van Lucca. (De Gemeenschap der Heiligen-serie)
4053177: MOLENDIJK, A.L. (SCHOLZ, H.) - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth. (Diss.)
123314: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] & DR. TH.W. JENSMA [ED. & TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
100127: MOLENDIJK, ARIE L. [ET AL.]. - Kuyper nummer DNK.
91968: MOLENDIJK, ARIE L. A.O. - Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban
145648: MOLENDIJK, AD [PHOTOGR.] & DR. TH.W. JENSMA [ED. & TEXT] - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht Koor en Kapittel. Dordrecht 1650-1800.
89008: MOLHUYSEN, P.C. - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. (7 delen)
92202: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. E.A. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Met medewerking van tal van geleerden (10 delen)
20517: MOLHUYSEN, P.C./BLOK, P.J. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen, en Dr Fr.K.H. Kossmann. Met medewerking van tal van geleerden. (NNBW) Compleet 10 delen.
101600: MOLHUYSEN, DR. P.C. & DR. B.L. MEULENBROEK [EDS.]. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde Deel 1626-1627-1628.
47947: MOLHUYSEN, P.C./BLOK, P.J./KOSSMANN, FR.K.H. (RED.) - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Onder redactie van Dr. P.C. Molhuysen, Prof. Dr. P.J. Blok, Dr. Fr.K.H. Kossmann. Met medewerking van tal van geleerden. (NNBW) Compleet 10 delen + registerdeel
103178: MOLIÈRE [JEAN BAPTISTE POQUELIN] - Trente-trois estampes pour les oeuvres de Molière composées par F. Boucher, réduites et gravées à l'eau-forte par T. de Mare.
9346: MOLINAEUS, PETRUS - Opuscula, Datis, Verscheyden Heerelijcke ende Troostelijcke Tractaten.
7307: MOLINAEUS, JOHANNES - Sleutel des Hemels ofte Christelyk Gebede-Boek. Behelzende Gebeden voor allerley soorten van Christenen, in allerhande voorvallen en gelegentheden. Vermeerdert met een Ziekentroost. Met kopere Platen verçiert. Vyfde Druk, veel verbetert.
4300524: MOLINOS, M. & FENELON, FR. - The Unabridged Collected Workst of Michael Molinos and Francois Fenelon. Edited by Glenn Kahley.
4300908: MOLITOR, J. (EPHRÄM) - Der Paulustext des Hl.Ephräm. (Monumenta Biblica et Ecclesiastica 4)
4053328: MOLKENBOER, B.H. - Roomsche Schoonheid. (Rome - Land van Napels - Umbrië - Toskane - van Ravenna naar Venetië) Verlucht met 83 illustraties.
54130: MOLL, W. / SCHEFFER, J.G. DE - Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie (4 delen)
83261: MOLL, W. - Johannes Brugman en het Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
82137: MOLL, E. - Katechetiek of theorie van het Godsdienstig onderwijs, handboek voor de Protestantsche Kerk in Nederland (3 delen in 1 band)
85164: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen (Deel 1)
92198: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming (2 delen in 5 banden)
88666: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijk leven der christenen gedurende de zes eerste brieven. (2 delen in 1 band)
93332: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst (2 delen in 1 band)
94785: MOLL, W. E.A. - Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin (3 delen)
102378: MOLL, G. - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
89491: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen. (2 delen)
88932: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. (2 delen in 5 banden + register)
4142572: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eeuwen. I.De kerkelijke maatschappij. II.De openbare eerediensten en kerkelijke zeden.
105127: MOLL, W. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom.
4009048: MOLL, W. (BRUGMAN, JOH.) - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw. Eerste deel. Grootendeels volgens handschriften geschetst.
4018709: MOLL, W. (MERULA, ANGELUS) - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
4001434: MOLLAND, E. - Das paulinische Euangelion. Das Wort und die Sache. (ANVAO II, 1934,3).
4065260: MOLLAT, M. (HRSG.) - Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur. Band 6. Die Zeit der Zerreiffproben (1274-1449)
55345: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee, in vier deelen (Complete Set)
103257: MÖLLER, RENATE - Möbel vom Barock bis zur Gegenwart. Fakten - Preise - Trends.
104789: MÖLLER, RENATE - Uhren von der frühen Eisenuhr bis zur Armbanduhr.
101945: MOLOTTE, CHARLES [FOREW.]. & DUPUY MICHEL [INTROD.]. - Brieven van geestelijke begeleiding en vriendschap. Moeder Mechtildis van het heilig sacrament aan de gravin van Vhâteauvieux.
95740: MOLS, S.T.A.M. E.A. - Acta of the 12th international congress on Ancient Bronzes, Nijmegen 1992
4072199: MOLTMANN-WENDEL, E. - Mijn lichaam ben ik. De herontdekking van de lichamelijkheid.
95288: MOLTMANN, JÜRGEN - Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie
4062788: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
95295: MOLTMANN, JÜRGEN - In der Geschichte des dreieinigen Gottes. Beiträge zur trinitarischen Theologie
4300786: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
4063628: MOLTMANN, J. - The Church in the Power of the Spirit. A Contribution to Messianic Ecclesiology.
4051959: MOLTMANN, J. - Wat is theologie?. De weg van de theologie in de twintigste eeuw.
4025560: MOLTMANN, J. - Theologie van de hoop. Studies over de grondslagen en de konsekwenties van een christelijke eschatologie.
90018: MOLTMANN, J. - Calvin-Studien
95290: MOLTMANN, JÜRGEN - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre
95289: MOLTMANN, JÜRGEN - Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre
4006359: MOLTMANN, J. - Opstanding van God. Over menselijke mogelijkheden tot godsgeloof.
4064369: MOLTMANN, J. - Wie is Christus voor ons vandaag?.
4139030: MOLTMANN, J. - Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie.
4010545: MOLTMANN, J. - Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre.
88116: MOLTZER, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der Academische lesen.
90443: MOLYNEAUX, BRIAN LEIGH - Living Wisdom. The Sacred Earth.
144012: MOMBARG, JAC. & JOHN THOBEN [EDS.]. - De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen. Uit zijn nalatenschap verzameld.
4058131: MOMIGLIANO, A. - On Pagans, Jews, and Christians.
143109: MOMMAAS, HANS & KEES NAUTA & HANS HORSTEN & LUUK KNIPPENBERG [EDS.]. - Zoeken naar nieuwe wegen. Kansen voor een duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2005.
5626: MOMMERS, JOHANNES MAURITIUS - De Gedaante der Godsaligheyt, Vertoont in een Leer-rede, over 2 Tim. 3: vs. 5. Tweede Druk. Waarby gevoegt is, de Nodiging van Christus, aan alle Dorstige tot de Wateren des Levens. Synde een Leer-rede, over Openb. 22: 17. En nog twee andere Leer-redenen, Door vermaarde Godsgeleerden.
100631: MOMMSEN, THEODOR E. & KARL F. MORRISON [TRANSL. & EDS.]. - Imperial Lives and Letters of the Eleventh Century.
4143461: MOMMSEN, TH. - Römische Geschichte. Mit einer Einleitung von S.Rebenich. Sonderausgabe in zwei Bänden auf der Grundlage der vollständigen Ausgabe von 1976 in acht Bänden.
90987: MONAHAN, PATRICIA - Acrylverf. Atelier Cantecleer.
144244: MONAHAN, F.J. [SIR JOHN WOODROFFE - FOREW.]. - The Early History of Bengal.
4060584: MONASCH, M. - Geschiedenis van Het Volk Israël. Eerste deel.
104811: MONBEIG-GOGUEL, CATHERINE - Maîtres Toscans nés après 1500, morts avant 1600. Vasari et son temps.
123472: MONDERHOUD, IR. A.P. [INTROD.]. - Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de N.A.K. 1932-1957.
102821: MONESTIER, MARTIN - Bankbiljetten van de wereld.
47176: MONETA OF CREMONA/RICCHINIUS, THOMAS AUGUSTINUS - Ordinis Praedicatorum S.P. Dominico Aequalis adversus Catharos et Valdenses Libri Quinque. Quos ex Manuscriptis Codd. Vaticano, Bononiensi, ac Neapoliyano. Nunc Primum Edidit, atque Illustravit P.Fr. Thomas Augustinus Ricchinius.
144147: MONGROOT, ERIK VAN - Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain [December 9, 1425].
110258: MONIKA, RACHEL - Die Jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
144753: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
4300996: MONNA, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen. (Diss.)
4062097: MÖNNICH, C.W. - Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur. (Bronnen van de europese cultuur 3)
4031344: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
4023244: MÖNNICH, C.W. & PLAS, MICHEL V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven.
4021278: MÖNNICH, C.W. & NIFTRIK, G.C.V. - Hervormd-Luthers gesprek over het Avondmaal. Explicatio van de consensus over het Avondmaal 1956 tussen de Ned.Herv.Kerk en de Evangelisch-Lutherse kerk. Met een toegift van W.J.Kooiman.
4014469: MÖNNICH, C.W. & POP, F.J. (RED.) - Wegen der Prediking. Medew.:M.A.Beek, J.J.Buskes, Th.C.Frederikse e.a.
4138722: MÖNNICH, C.W. - (5 titels). Vreemdelingen en bijwonders - De koning te rijk - Fragmenten. Achtergronden bij een hedendaagse theologie - De jongste zoon - Una Sancta. De mogelijkheid der christelijke eenheid.
4027767: MÖNNICH, C.W. - Geding der vrijheid. De betrekkingen der oosterse en westerse kerken tot de val van Constantinopel (1453).
4032134: MÖNNICH, C.W. - De Kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto`s C.Mönnich.
100448: MONNIER, PHILIPPE - Le Quattrocento. Essai sur l'histoire du XVe siècle italien [2 Vols. Compl.].
146348: MONNIER, ANDRË - Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov.
110737: MÖNNINK, I.M. DE - On the Move. The Mobility of Constituents in the English Noun Phrase: a Multi-Method Approach.
104156: MONNONI, EDITH - Les Fers à repasser.
88125: MONOD, A. - Waarom ik in de gevestigde kerk blijf.
84476: MONOD, ADOLPHE - Doctrine Chrétienne. Quatre discours
103103: MONQUIL-BROERSEN, TINY [ED.]. - Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op het academisch erfgoed.
4013824: MONSHOUWER, D. (VB) - Leviticus. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
60498: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderzoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw)
4058619: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
95188: MONSHOUWER, DIRK - Markus en de Torah. Een onderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw
4137966: MONSHOUWER, D. - Het hart van de Torah. In het leerhuis Leviticus.
89167: MONSTER, D. - Zie, mijn knecht! (9 delen)
81494: MONSTER, D. - Zie, Mijn Knecht, tien predikaties, deel 1
88126: MONSTER, D. - Zie, mijn knecht! Tien predikaties. 2 hemelvaartpredikaties, 3 predikaties voor Pinksteren, 2 voor na Pinsteren en 3 vrije stoffen. (Deel 5)
103789: MONT, POL DE - La Peinture Ancienne au Musée Royal des Beaux Arts d'Anvers.
46279: MONT, P. DE/COCK, A. DE - Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend. 2e vermeerderde druk, met 32 platen van Paul Dom, Fotografische herdruk
110503: MONTAGU, ASHLEY. - Race and IQ.
4133965: MONTAIGNE, MICHEL DE - Die Essais und das Reisetagebuch. In den Hauptteilen hrsg. und verdeutscht von P.Sakmann.
4142976: MONTAIGNE, M. DE - Essays van Michel de Montaigne. Een negental essyas van de in1592 overleden Franse humanist, uitgekozen door J.Tielens.
9849: MONTANUS, HERMANNUS - Nietigheydt van den Kinder-Doop, Noyt voor desen soo overvloedelijck ende klaerlijck bewesen uyt Kerckelijcke Historien, Oudtvaderen, en voornamelijck uyt de H. Schrift.
9596: MONTANUS, ARNOLDUS - t Leven en Bedryf van Frederik Henrik, met een nootwendige inleiding door Arnoldus Montanus.
9597: MONTANUS, ARNOLDUS - Kerkelyke Historie van Nederland.
53129: MONTCLOS, JEAN-MARIE PÉROUSE - Kastelen langs de Loire
101740: MONTÉ VER LOREN, J.PH.D. & J.E. SPRUIT [ED.]. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
102037: MONTÉ VER LOREN, J.PH. DE - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling.
95644: MONTEFIORE, HUGH - A commentary on the epistle to the Hebrews (Series: Black's New Testament Commentaries)
4009769: MONTEFIORE, C.G. - Het liberale Jodendom. Grondstellingen en ontwikkeling.
4140172: MONTEFIORE, C.G. - Some Elements of the Religious Teaching of Jesus according to the Synoptic Gospels. (The Jewish People. History-Religion-Literature)
145775: MONTEIL, VINCENT-MANSOUR - Muselmanische Welt.
101946: MONTEIL, VINCENT-MANSOUR - Lawrence d'Arabie. Le lévrier fatal 1888-1935.
90368: MONTEIRO, MARIT E.A. - Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding.
102667: MONTENS, FONS [ENGRAV.]. - Het Hooglied van Salomo
53415: MONTET, PIERRE - La vie quotidienne en Égypte. Au temps des ramsès (XIIIe-XIIe siècles avant J.-C.)
53416: MONTET, PIERRE - L'Égypte et la Bible
144146: MONTFORTS, M.J.G.TH. - Romeins Utrecht.
110422: MONTGOMERIE, CLAIRE - Modebewust breien. Inspirerende garenpaletten voor uniek breiwerk.
4135279: MONTGOMERY, J.W. - The Shape of the Past. A Christian Response to Secular Philosophies of History.
143474: MONTIGNY, COMTE DE - Comment il faut choisir un Cheval. Connessances practiques sur l'Anatomie - l'Extérieur - les Races, principes pour essayer les chevaux de selle et d'attelage.
85607: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der hervorming in de Nederlanden. (2 delen)
143154: MONTIJN-DE FOUW, NELLY [ARTHUR RACKHAM - ILLUSTR.]. - Sagen van koning Arthur en de Ridders der Tafelronde.
47509: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Tweede druk. Met portret. Uitgegeven door Dr. B. ter Haar
88848: MONTIJN-DE FOUW, NELLY - Sagen van Koning Arthur en de ridders der tafelronde.
94751: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in Nederland (4 delen in 1 band)
93972: MONTIJN, J.C. - Immanuel. God in den omgang met zijn volk. Vijftig historisch-geografische schetsen uit het oude- en nieuwe verbond
122648: MONTIMER, JOHN F. - Henker. Selbstzeugnisse - Tagebücher und zeitgenössische Berichte. Dokumente menschlicher Grausamkeit.
104400: MONTORGUEIL, G. & JOB [ILLUSTR.]. - La Cantinière. France son Histoire.
95291: MONTSMA, JAN ALBERTUS - De exterritoriale openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwingen
4006378: MONTSMA, J.A. - De exterritoriale openbaring. De openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing. (Diss.)
60499: MONTSMA. J.A. - De exterritoriale openbaring (De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing)
90108: MONTUPET, JANINE - Lace The Elegant Web.
47481: MONTVAILLANT, ALBIN DE - Claude Brousson (1647-1698) avec portrait et autographe
47482: MONTVAILLANT, ALBIN DE - Récits de Hollande (1878)
131631: MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - Repertorium betreffende Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst [voornamelijk van tijdschriftartikelen] [VOL. I - IV]
4047079: MONVAL, JEAN - Les Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu. (Les grands ordres monastiques et instituts religieux XXII)
100800: MOODY, DR. RAYMOND A. - Leben nach dem Tod. Die Erforschung einer unerklärten Erfahrung.
110533: MOODY, RAYMOND [PIETER SLUIS - FOREW.]. - De tunnel en het Licht. Het verschijnsel van de bijna-dood-ervaring.
4137668: MOODY, D.L. - Notes from My Bible & One Thousand and One Thoughts from My Library. Two vols in one.
60500: MOOI. R.J. - Het Kerk- en Dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn
121973: MOOI, J.G. - Emily Bronté. Een studie over vrijheid in haar werk.
100080: MOOIJ, WALFRIDUS DE - Uit Voorhouts verleden.
102297: MOOIJ, ANTOINE - Psychiatrie, recht en de menselijke maat. Over verantwoordelijkheid.
104513: MOOIJ, CHARLES DE & RENATE VAN DE WEIJER [EDS.]. - Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele volkscultuur, ca. 1700-1900.
95208: MOOIJ, ANTOINE - Toerekeningsvatbaarheid. Over handelingsvrijheid (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 4)
95206: MOOIJ, ANTOINE - De psychische realiteit. Psychiatrie als geesteswetenschap (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 6)
104320: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
140140: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
140141: MOOIJ, DR. J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
87920: MOOIJ, JACK D. DE - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Dutch Review of Church History. Vol. 82 No. 3. Index to volumes 23-80 (1930-2000)
4136670: MOOIJ, J. DE & SMIT, I. (RED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het Christendom 1901-2001.
146330: MOOK, H.J. VAN - The Stakes of Democracy in Southeast Asia.
121175: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny [ - 1122]. Bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
4135694: MOOLENBROEK, J.J. VAN (VITALIS VAN SAVIGNY) - Vitalis van Savigny (+ 1122). Bronnen en vroege cultus. met editie van diplomatische teksten. (Diss.)
30480: MOON, BEVERLY - Archetypen in de kunst. The Archive for Research in Archetypal Symbolism
8691: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, Of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De tweede Druk.
8692: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De tweede Druk.
8930: MOONEN, ARNOLD - Paulus Onder de Heidenen. Of Euangelidienst, Predikaetsiën en Reyzen in Judea, Syrië, Asië, &c. van Damaskus af, tot zyne laetste Wederkoomst binnen Jerusalem. Uit de Handelingen der Apostelen.
9193: MOONEN, ARNOLD - Paulus te Athene, of XV. Predikaetsien over Hand. XVII. 16-34. De Derde Druk. Door den Autheur in zyn leven verbetert, en met zeer veele merkwaerdige zaken vermeerdert.
9192: MOONEN, ARNOLD - Paulus onder de Heidenen. Of Euangelidienst, Predikaetsiën en Reyzen in Judea, Syrië, Asië, &c. van Damaskus af, tot zyne laetste wederkomst binnen Jerusalem. Uit de Handelingen der Apostelen.
4139750: MOONEN, A. - Kleine encyclopedie van het snobisme. Over dandy's estheten en etiquette.
4140649: MOONEN, H. - Pelgrimstocht der Christenheid.
52502: MOONEY, P.G. - Maritime Mission. History, Developments, a New Perspective
4004995: MOOR, J.C. DE (BERKOUWER, G.C.) - Towards a Biblically Theo-logical Method. A Structural Analysis and a Further Elaboration of Dr. G.C. Berkouwer`s Hermeneutic-dogmatic Method. (Diss.)
54443: MOOR, ED DE - Basiswoordenlijst Arabist. Nederlands / Arabisch. Arabisch / Nederlands
54444: MOOR, ED DE - Arabisch voor beginners. Een werkboek voor de studie van het Modern Standaard Arabisch
60502: MOOR. J.C. DE - Towards a Biblically theo-logical method (A structural analysis and a further elaboration of Dr. G.C. Berkhouwer's hermeneutic-dogmatic method)
142285: MOOR, WAM DE [ED.]. - Navel van 't land. Nijmegen in gedichten.
7974: MOOR, BERNARDINUS DE - Commentarus Perpetuus in Johannis Marckii Compendium theologiae christianae didactico - elencticum.
83786: MOOR, JOHANNES CORNELIS DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en exegese
4138294: MOOR, J.C. DE - The Rise of Yahwism. The Roots of Israelite Monotheism. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium XCI)
9850: MOOR, BERNARDINUS DE - Het Kort Begrip en de Zekere Vastigheid der Apostolische Leere, van Petrus voorgestelt in het Eerste Hoofdstuk van zynen Tweden Algemeinen Zendbrief. Nader Verklaart en Betoogt.
4143796: MOOR, J.C. DE - Gods macht of liefde - probleem of uitdaging?. God en mens in bijbels theo-logisch perspectief.
4015085: MOOR, J.C. DE - The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba`lu. According to the Version of Ilimilku. (Diss.)
100036: MOORAHREND, UWE - Das künstliche Hüftgelenk in Bewegung. Ein ärzlicher Ratgeber und ein Übungsbuch.
121886: MOORE, BRIAN C. J. - Introduction to the Psychology of Hearing.
101286: MOORE JR., BARRINGTON - Soviet Politics - The Dilemma of Power. The Role of Ideas in Social Change.
122551: MOORE, HENRY [HANNS THEODOR FLEMING - ED.]. - Katakomben.
143470: MOORE, N. HUDSON - The Old Furniture Book. With a sketch of past days ans ways.
89103: MOORE, THOMAS V. - A commentary on Zechariah
89102: MOORE, THOMAS V. - A commentary on Haggai & Malachi
4073963: MOORE, THOMAS - Meditations. On the Monk who Dwells in Daily Life.
4073972: MOORE, THOMAS - The Re-Enchantment of Everyday Life.
4073973: MOORE, THOMAS - Care of the Soul. A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life.
4075856: MOORE, C.A. - Esther. (Anchor Bible 7B)
101852: MOORE, ROWAN & SAMPSON LLOYD - Panoramas of London.
146336: MOORE, G.E. - Philosophical Studies.
4142536: MOORE, W.G. (LUTHER, M.) - La réforme Allemande et la littérature Française. Recherches sur la notoriété de Luther en France.
144318: MOORE, RICKIE - Tri energetica. Wat wil ik - wat heb ik nodig - wat zijn mijn intenties.
4141918: MOORE, R.I. - Die erste europäische Revolution. Gesellschaft und Kultur im Hochmittelalter.
4143570: MOORE, G.F. - Judaism. In the 1st Century of the Christian Era. The Age of the Tannaim.
4139023: MOORE, THOMAS - Voyages d'un gentilhomme Irlandais á la recherche d'une religion. Avec des notes et des éclaircissemens
140005: MOOREHEAD, CAROLINE - De verloren schatten van Troje.
100161: MOOREHEAD, CAROLINE - The Lost Treasures of Troy.
146133: MOOREHEAD, CAROLINE - Bertrand Russell. A Life.
100766: MOOREHEAD, ALAN & BOUDEWIJN BÜCH - INTROD.]. - De fatale invloed. Het tragische verhaal van de ' civilisatie ' van de Stille Zuidzee 1767-1840.
103468: MOOREHEAD, ALAN - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd.
103891: MOOREHEAD, ALAN - Gallipoli.
4059360: MOOREHEAD, A. - The White Nile.
100257: MOOREN, PIET & JEANNE KURVERS & HELMA VAN LIEROP-DEBROUWER [EDS.]. - Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia.
47371: MOORES, GUILLERMO H. - Estampas y Vistas de la Ciudad de Buenos Aires 1599-1895. coleccion y Comentarios
122237: MOORHOUSE, GEOFFREY - India Britannica. A vivid introduction to the history of British India.
110383: MOORHOUSE, GEOFFREY - Against All Reason. Religious Life in the Modern World
101421: MOORHOUSE, ROGER - Killing Hitler. The Plots, the Assassins, and the Dictator Who Cheated Death.
4136186: MOORMAN, E.M. & UITTERHOEVE, W. - Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
89429: MOORREES, B. E.A - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde predikanten. Derde Twaalftal. Preken van B. Moorrees, S. Hooogerzeil, W.A. van Meurs, F.W. Krummacher, Theodorus van der Groe, D.A. Detmar, M. Luther, e.a.
89605: MOORREES, B. - Het grote werk Gods der bekering en leiding alsmede de roeping tot het predikambt van Bernardus Moorrees (1780-1860). In leven de gemeenten bediend hebbede van Lage Vuurse, Bovenkarspel, Wijk bij Heusden, Nijkerk en ten tweede male Wijk bij Heusden.
47368: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der Ekrkhervorming in Noord-Nederland. Volksgeschrift bekroond door de Evangelische Maatschappij. Tweede druk
95175: MOORSEL, G. VAN - The mysteries of hermes trismegistus. A phenomenologic study in the process of spiritualisation in the Corpus Hermeticum and Latin Asclepius (Series: Studia Theologica Rheno-Traiectina, Vol. I)
143168: MOORSEL, WIES VAN - Cora Nicolai-Chaillet [1919-1975]. Interieurarchitecte en woonpedagoge.
143174: MOORSEL, WIES VAN & DOROTHEA SEGAAR-HÖWELER - Enrico Hartsuyker En Luzia Hartsuyker-Curje. Modellen voor nieuwe woonvormen.
4134600: MOOSEL, J.G. VAN - Wij hebben het profetische woord. Profetieën over Israël en de volken, die een aanvankelijke vervulling hebben gehad en/of nog ten volle vervuld moeten worden. Uit de Heilige Schriften bijeengebracht.
100162: MOOY, A.J. DE - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
142298: MOOY, A.J. DE - De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
100573: MOQUETTE, DR. H.C.H. - De Vrouw. Huiselijk Leven & Maatschappelijk Leven [2 Vols. Compl.].
101741: MOQUETTE, DR. H.C.H. & J.M. DROOGENDIJK - Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
89031: MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HÉLÈNE - Over de Romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
145136: MORAN, ROBERT - Le Dessin. Art des origines.
104902: MORASSI, ANTONIO - Art Treasures of the Medici.
4042727: MORAVCSIK, J.M.E. (ED.) (ARISTOTELES) - Aristotle. A Collection of Critical Essays.
121981: MORAVCSIK, GYULA - Einführung in die Byzantinology.
100411: MORAVIA, ALBERTO & ALAIN ELKANN - Het leven van Moravia.
102822: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE - La Cathédrale de Reims.
104262: MORECK, CURT - Die Halbwelt, ihr Milieu und Anhang.
91767: MOREHOUSE, ROBERT JOSEPH - The catholic university of America. Bar Daysan and Mani in Ephraem the Syrian's Heresiography.
143347: MOREL, PIERRE - Carcassonne la Cité.
47575: MOREL, VALENTINUS - De ontwikkeling van de christelijke overlevering volgens Tertullianus (Catholica, Dogmatiek 1)
4300874: MOREL, C.G. - La Morale De L'enfance. ou quatrains moraux a la portée des enfants.
4300210: MORELAND (ED.) MILTON C. - Between Text and Artifact. Intergrating Archaeology in Biblical Studies Teaching. (Society of Biblical Literature 8)
103127: MORELLO, GIOVANNI - Vatican Treasures. 2000 Years of Art and Culture in the Vatican and Italy.
54869: MORENZ, SIEGFRIED - Ägyptische Religion (Series: Die Religionen der Menschheit. Band 8)
53451: MORET, ALEXANDRE - Mystères Égyptiens. Avec cinquante-sept gravures dans le texte et seize planches hors texte
53450: MORET, ALEXANDRE - Rois et dieux d'Égypte
53457: MORET, A. - Le Nil et la civilisation Égyptienne. Avec 79 Figures et 3 Cartes dans le texte et 24 Plaches hors texte
53452: MORET, ALEXANDRE - Au temps des pharaons. Avec seize planches en phototypie et une carte hors texte
104832: MORETTI, GUIDO - I masi delle valli di Peio e Rabbi.
4136906: MORETTI, G.M. - Die Heiligen und ihre Handschrift.
53439: MOREUX, L'ABBÉ TH. - La Science Mystérieuse des pharaons
145216: MOREY, ADRIAN - The Catholic Subjects of Elizabeth I.
122322: MORF, F. - Papparbeit und Bucheinband. Ein Werkbuch.
130959: MORFILL, W.R. - A History of Russia from the Birth of Peter the Great to the Death of Alexander II.
100258: MORGAN, BILL [ED. & INTROD.]. - Rub Out the Words. The Letters of William Burroughs 1959-1974.
4067203: MORGAN, G.CAMPBELL - The Gospel According to John.
122669: MORGAN, PAUL [ED.]. - Oxford Libraries Outside the Bodleian. A Guide.
110919: MORGAN, KENNETH O. - Consensus and Disunity: The Lloyd George Coalition Government, 1918-1922.
121746: MORGAN, STUART - Églises Romanes et châteaux forts. Suisse centrale et septentrionale Xe - XIIIe siècle.
91868: MORGAN, ROBERT C. - Haneke Beaumot
102340: MORGAN, CHARLES [RENÉ LALOU - PREF. & GERMAINE DELAMAIN - TRANSL>]. - Sparkenbroke.
100217: MORGAN, TED - Maugham. A Biography.
145386: MORGAN, JOSEPH [RICHARD MORGAN - ED. & INTROD.]. - The History of the Kingdom of Basaruah and Three Unpublished Letters.
131169: MORGENSTERN CHRISTIAN [MARGARETA MORGENSTERB - ED.] - Gesammelte Werke in einem Band.
4047001: MORGENSTERN, J. - The Fire upon the Altar.
4138542: MÖRIKE, E. (MOZART, A.) - Mozart op reis naar Praag.
47092: MORIN, DOM G. - Vie de Césaire d'Arles. Texte critique de Dom G. Morin. Introduction, révision du texte critique, traduction, notes et index par Marie-José Delage. Avec la collaboration de Marc Heijmans (Sources Chrétiennes, No 536)
110359: MÖRING, MARCEL [HANS CHRISTIAN FINK - TRANSL.]. - I Babylon.
145418: MORISON, STANLEY [INTROD.]. - Calligraphy 1535-1885. A Collection of Seventy-two Writing-Books and Specimens from the Italian, French, Low Countries and Spanish Schools. Catalogued and Described with Upwards of 210 illustrations and an Introduction.
102341: MORITZ, EDUARD - Die Entwicklung des Kartenbildes der Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
90618: MORITZ, EDUARD - Die Entwickelung des Kartenbildes der Nord- und Ostseeländer bis auf Mercator. Mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.
46881: MORIYASU, TAKAO - Epistolary Formulae of the Old Uighur Letters from the Eastern Silk Road (Part 2)
46882: MORIYASU, TAKAO/OKADA, HIROSHIGE - Memoirs of the Graduate School of Letters Osake University. Vol. LI March 2011
7652: MORLAND, SAMUEL - The History of the Evangelical Churches of the Valleys of Piemont. Containing a most exact Geographical Description of the Place, and a faithfull Account of the Doctrine, Life, and Persecutions of the Ancient Inhabitants. Together, with a most naked and punctual Relation of the late Bloudy Massacre, 1655. And a Narrative of all the following Transactions, to the Year of Our Lord 1658. All which are justified, partly by divers Ancient Manuscripts written many hundred Years before Calvin or Luther, and partly by other most Authentick Attestations. The true Originals of the greatest part whereof, are to be seen in their proper Languages by all the curious, in the Publick Library of the famous University of Cambridge. Collected and compliled with much pains and industry, By Samuel Morland, Esq. During his abode in Geneva, in quality of His Highness Commissioner Extraordinary for the Affairs of the said Valleys and particulary for the Distribution of the Collected Moneys, among the remnant of those poor distressed People.
121743: MORLEY, MURIEL E. - Cleft Palate and Speech
103104: MORLEY-FLETCHER, HUGO [ED.]. - Techniques of the World's Great Masters of Pottery and Ceramics.
8694: MORNAY, PHILIPPE - Meditations Chrestiennes sur plusieurs Pseaumes. WITH: Meditation svr le Psalme cent-un. Au Roy. WITH: Meditation sur le Psalme LI.
7939: MORNAY, PHILIPPE DU PLESSIS - De Veritate Religionis Christianae Liber. Adversvs Atheos, Epicureos, Ethnicos, Iudaeos, Mahumedistas, & caeteros Infideles. Latine versus, nuncautem ab eodem accuratissime correctus. Accessit eiusdem authoris, vitae mortis, atque adeo humanarum actionum Christiana ac pia consideratio.
90138: MORPURGO, ENRICO E.A. - Amor Librorum. Bibliographic and other essays. A tribute to Abraham Herodisch on his sixtieth birthday. Uittreksel, offprint, sonderdruck.
145245: MORPURGO, J.E. - Allen Lane King Penguin.
146426: MORREAU, L.J. - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw.
104117: MORREAU, L.J. - Die Yseren Stadt Maestricht. Uit de geschiedenis van Nederlands meest befaamde vesting 1673-1973.
4300157: MORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden)
101742: MORREN, TH. - Haagsche straatnamen voorheen en thans.
53944: MORREN, TH. - Het huis Honselaarsdijk
100632: MORRIEN, JOOP - Aroen. Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland.
4142835: MORRIËN, A. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza.
4065778: MORRIS, TH.V. - Our Idea of God. An Introduction to Philisophical Theology.
122795: MORRIS, MARY - From Wall to Wall. From Beijing to Berlin bij Rail.
105265: MORRIS, NORVAL - Maconochie's Gentlemen. The Story of Norfolk Island & the Roots of Modern Prison Reform.
4066117: MORRIS, H.M. - De Evolutieleer, een theorie op haar retour.
145699: MORRIS, NORVAL - Maconochie's Gentlemen. The Story of Norfolk Island & the Roots of Modern Prison Reform.
142754: MORRIS, JAN [ED.]. - The Oxford Book of Oxford.
122004: MORRIS, DONALD R. - The Washing of the Spears. The Rise and Fall of the Great Zulu Nation.
47423: MORRIS, COLIN - The Papal Monarchy. The Western Church from 1050-1250
142764: MORRIS, JAMES - Oxford.
102931: MORRIS, GLORIA - Imaginary Images.
4134808: MORRIS, J. - Against Nature and God. The History of Women with Clerical Ordination and the Jurisdiction of Bishops.
131097: MORRISON, TONY [& GERALD S. HAWKINS] - Pathways to the Gods. The Mystery of the Andes Lines.
90973: MORRISON, HEDDA - Travels of a photographer in China, 1933-1946.
123246: MORRISON, JAMES C. - Meaning and Truth in Wittgenstein's ' Tractatus '.
145472: MORRISON, JOHN [& JOHN COATES] - Greek and Roman Oared Warships 399-30 B.C.
100037: MORSCHER, EDGAR & OTTO NEUMAIER & GERHARD ZECHA (EDS) - Philosophie als Wissenschaft / Essays in Scientific Philosophy.
92453: MÖRSDORF, KLAUS / EICHMANN, EDUARD - Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici (3 volumes)
53760: MORSINK, GERRIT - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling)
87567: MORSINK, GERRIT - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling)
4064999: MORSINK, GERRIT - Twents gezangenbook. De gezangenberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Twentse streektaal.
4141754: MORSINK, GERRIT - Twents Psalmbook. De psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Twentse streektaal.
145698: MORTEL, HANS VAN - Criminaliteit, rechtspleging en straf in het Hollandse drostambt Heusden, 1615-1714.
132170: MORTIER, ROLAND - Les Archives Littéraires de l'Europe [1804-1808] et le Cosmopolitisme Littéraire sour le Premier Empire.
9960: MORTIER, PIETER/MARTIN, DAVID - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, Verrykt met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen in koper gesneeden.
6448: MORTON, ANNE DOUGLAS - De Gravinne van Morton Gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In orde gebragt, om mede te dienen tot een Hand-Boekje by het Gebruik des H. Avondmaals. Dertiende Druk, Doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz.
122771: MORTON, H.V. - In Search of England.
90638: MORTON, PATRICIA A. - Hybrid Modernities, architecture and representation at the 1931 colonial exposition, Paris.
4074208: MORTON, H.V. - In the Steps of the Master.
123223: MORTON, JOHN & JOHN C. MARSHALL [EDS.]. - Structures and Processes.
4045079: MOSCATE, S. (ED.) - An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Phonology and Morphology by S.Moscati, A.Spitaler, E.Ullendorff, W.von Soden.
144005: MOSCATI, SABATINO [ED.]. - The Phoenicians.
54893: MOSCATI, SABATINO - An introduction to the comparative grammar of the semitic languages. Phonology and morphology
103922: MOSCHINI, FRANCESCO - Paolo Portoghesi. Projects and Drawings 1949-1979 / Progetti e disegni 1949-1979.
102436: MOSCOVITER, HERMANN - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
4140051: MOSCOVITER S.J. - Het nieuwe testament en de Talmud,. in beider voornaamste zedelessen, uitspraken, gelijkenissen, aphorismen, spreekwoorden, karakter en strekking beschouwd.
100633: MOSER, HANS JOACHIM - Die Musikergenossenschaften im deutschen Mittelalter.
4140947: MOSER, F. - Der Okkultismus. Täuschungen und Tatsachen. Mit 37 Bildern im Text und 63 Tafeln.
4300340: MOSER, ULRICH - Identität, Spiritualität und Lebenssin. Grundlagen seelsorglicher Begleitung im Altenheim.
101609: MOSES, BERNARD - The Establishment of Spanish Rule in America. An introduction to the history and politics of Spanish America.
9194: MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON - Heilige Leer-Redenen over Gewigtige Waarheden van de Leere Jesu Christi. Waar by komt deszelfs Gedagten over de Eeuwigheid der Helsche Straffe. Uit het Hoogduits Vertaalt.
9908: MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON - Oude en Hendendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, En vermeerderd met de Byvoezels, Aantekeningen, en Tydrekenkundige Tafels van den Eerwaardigen Archibald Maclaine. WAARBIJ: Noodige Ophelderingen der Kerklyke Geschiedenissen, tot den tyd van Constantinus den Grooten. Ontleend uit twee Latynsche werken, over dat tydbestek. Behoorende tot des Autheurs Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen.
9602: MOSHEIM, JOHANN LORENZ VON - De Zeden-Leer der Heilige Schrift. In de Hoogduitsche taal beschreeven. Naar 't Oorspronkelyke, volgens den Vierden, Vermeerderden en Verbeterden Druk, vertaald. Eerste Deel, met een Voorreden, van den Heer Ane Dryfhoud.
4135406: MOSHEIM, J.L. - Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen, tot den tyd van Constantinus den Grooten. Behoordende bij Oude en Hedendaagsche Kerklyke geschiedenissen.
103301: MOSMANS, JAN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis.
100696: MOSMANS, JAN - De middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch [Van 1326-ca. 1550].
101478: MOSMANS C.S.S.R., H. - Het Redemptoristenklooster Wittem. Een bijdrage tot onze vaderlandsche kerkgeschiedenis. 1836-1936.
103849: MOSS, PAUL & MALCOLM FAIRLEY [EDS.]. - The London Netsuke Fair and Convention. Handbook 1990.
47488: MOSSAY, JEAN - Histoire de ka Ville d'Avesnes
121190: MOSSE, W.E. - Liberal Europe. The age of bourgeois realism 1848-1875.
4140311: MOSSE, W.E. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914. Ein Sammelband. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 33)
4140312: MOSSE, W.E. & PAUCKER, A. (HRSG.) - Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916-1923. Ein Sammelband. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 25)
53970: MOSSELMANS, B.C.J. - Tien leerredenen
143908: MOSSIKER, FRANCES - The Queen's Necklace. The great scandal that shocked and mystified the 18th century, re-created and revealed - in their own words - by the glittering men and women who were its architects and its victims.
6883: MOSTAERT, DANIEL - Vermeerderde Nederduytsche Secretaris oft Zendtbrief schryver, Waer in allerleye slagh van Sendbrieven, van die soo wel te Hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh zijn, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken.
123073: MOSTARD, J.J. - Willem van Oranje, dienaar van de vrijheid.
122289: MOSTERT, NOËL - Frontiers. The Epic of South Africa's Creation and the Tragedy of the Xhosa People.
122413: MOSTERT, MARCO - Apparaat voor de studie van de Middeleeuwen.
4006376: MOSTERT, W. - Sinn oder Gewissheit?. Versuche zu einer theologischen Kritik des dogmatischen Denkens.
100397: MOSTYN, TREVOR & ALBERT HOURANI [EDS.]. - The Cambridge Encyclopedia of The Middle East and North Africa.
4067722: MOT, PIET DE (FOURNIER, J.) - Jacques Fournier en de laatste Katharen,.
144358: MOTE, FREDERICK W. & DENIS TWITCHETT [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 7: The Ming Dynasty 1368 - 1644 [Part 1].
130258: MOTION, ANDREW - The Lamberts. George, Constant & Kit.
143379: MOTITZ, L.A. - Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity.
53544: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The United Netherlands. A history from the death of William the Silent to the twelve years' truce-1609 (3 volumes (of 4))
53543: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The rise of the Dutch republic. A history (3 volumes)
123168: MOTO GUZZI - Collectie Moto Guzzi Teo Lamers Nijmegen.
84480: MOTT, JOHN R. - The decisive hour of Christian missions
53724: MOTT, JOHN R. - Strategic points in the World's Conquest. The Universities and Colleges as Related to the Progress of Christianity
4032967: MOTT, J.R. (ED.) - Evangelism for the World Today. As Interpreted by Christian Leaders Throughout the World.
122056: MOTTAHEDEH, ROY P. - Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society.
130256: MOUBRAY, JOCELYN DE - The Thoroughbred Business. Inside the Modern Bloodstock Industry.
103159: MOUFANG, NICOLA - Alt-Berlin in Porzellan. Ein Kabinett aus der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin.
87972: MOULCKERS, JOS. - Aanschouwelijke Vaderlandsche Geshiedenis met geschiedkundig woordenboek overeenkomstig de programma's voor middelbare en lagere scholen van België. Inhoudende: 1. 133 houtsneeplaten. 2. Een chronologisch overzicht de geschiedkundige gebeurtenissen aan elk jaartal verbonden, in verband met de groote muurkaart van denzelfden schrijver. 3. Naar 't staatsprogramma aangeduide leerstof. 4. Een uitleggend woordenboek. - Histoire nationale intuitive avec dictionnaire historique conformément aux programmes des écoles moyennes et Primaires. Contenant: 1. 133 gravures. 2. Une liste chronologique des faits historiques rattachés à chaque date, en rapport avec la carte murale historique du même auteur. 3. Programme: points à étudier suivant les programmes du gouvernement. 4. Un dictionnaire explicatif.
4032187: MOULE, H.C.G. (SIMEON, CH.) - Charles Simeon.
3703: MOULIN, PIERRE DU - Geistreiche Schrifften, Worinnen enthalten I. der Seelen-Friede und Gemüts Vergnügung. II. Betrachtungen göttlicher Liebe gegen die Menschen. III. Betrachtungen von der Eitelheit und des Elends menschlichen Lebens. Alles, mit Fleisz, aufs neue durchsehen, und mit schönen Kupffern gezieret.
87538: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd
7653: MOULIN, PIERRE DU - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de Vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke. Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, En in 't Nederduits overgezet door Heijmen Dullaart. Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert.
92750: MOULIN, PIERRE DU - De christelijke strijd. Herschreven en ingeleidi door drs. K. Exalto
7707: MOULIN, PIERRE DU - Verhandeling van den Vrede der Ziele en de Vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders Overdenkingen en Gebeden op elken Dag van de Weke. Neffens een Voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche Taal beschreven, En in 't Nederduits overgezet door Heijmen Dullaert. Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert.
144385: MOULIN, D. DE [ED.] - 's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht [1822-1865]. Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 sept. 1987.
4141274: MOULIN, P.DU - De christelijke strijd. Herschreveen en ingeleid door K.Exalto.
53013: MOULIN, LEO - Table talk. A cultural history of eating and drinking
4044768: MOULTON, J.H. & MILLIGAN, G. - The Vocabulary of the Greek Testament. Illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources.
88023: MOULTON, W.F. / GEDEN, A.S. - A concordance to the Greek Testament, acoording to the teksts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers.
4035422: MOULTON, H.K. (ED.) - The Analytical Greek Lexicon Revised.
4068995: MOUNCE, W.D. - Analytical Lexicon to the Greek New Testament.
4142997: MOUNCE, H.O. (WITTGENSTEIN,L.) - Wittgenstein's Tractatus. An Introduction
4021996: MOUNIER, P.J.J. - Ponti Pilati. in causa servatoris agendi ratione. (Diss.)
110414: MOUNTAIN, ALAN - Sportduiken.
4016573: MOURA, J. ET LOUVET, P. (CALVIJN, J.) - Calvin.
123482: MOURE, GLORIA [ED.]. - Dan Graham.
103259: MOURET, JEAN-NOËL - Les compagnons chef-d'oeuvre. Inédits, anciens et contemporains.
123280: MOURIK, IR. W.J.G. VAN [TEXT] & WIM K. STEFFEN [PHOTOGR.]. - Hervormde Kerkbouw na 1945. Uitgegeven onder auspiciën van de Bouw- en Restauratie-Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
101947: MOURIK-KARREMANS, ELLA VAN - Negentig jaar Legermuseum 1913-2003.
6956: MOURIK, BERNARDUS/NOORDBEEK, GERRIT - Naam-Rol der Godgeleerde Schryvers, Welke over den Geheelen Bybel, of byzondere Boeken, Kapittelen en Verzen, uit denzelve in het Nederduitsch geschreeven hebben, zo Gereformeerden, Lutherschen, als Remonstranten, en Mennonieten, enz. Met Byvoeginge welke over de Geboorte, 't Leven en 't Lyden van Jesus Christus, als meede de Feest-Predikatien, en over het Heilige Avondmaal, Bybelsche Geschiedenissen, en over den Heidelbergsche Catechismus, in het Nederduitsch in 't licht gekomen zyn. Zynde een Handleiding voor Predikanten, Proponenten, Studenten, En Alle Liefhebbers der Godgeleerdheid. Vyfde Druk.
84405: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Vrijzinnig Christelijk geloofsleven
92052: MOUROT, M. - Gezigten van buitenplaatsen en gebouwen gelegen tuschen de Stad Utrecht en de Grebbe.
103558: MOUSNIER, ROLAND - The Assassination of Henry IV. Why was Henry IV assassinated in 1610 ? And why was the assassination such a crusial event in both French and European history ?
103559: MOUSNIER, ROLAND - L'assassinat d'Henri IV, 14 Mai 1610
130215: MOUT, P.S.J. - Financieel management. Vol. 1: Financiële basisprincipes & Vol. 2: Financiële informatieverschaffing.
4141924: MOUT, N. (HRSG.) - Die Kultur des Humanismus. Reden, Briefe, Traktate, Gespräche von Petrarca bis Kepler.
131769: MOUWEN, C.A.M. - Strategie-Implementatie. Sturing, governance in de moderne non-profit organisaties.
104846: MOWER, DAVID - Gaudi.
4002896: MOWINCKEL, S. - Religion und Kultus.
103610: MOYAR, A. & E. BUXANT - Het diamantbedrijf in 1960-1961.
4067978: MOYERS, BILL - Genesis. A Living Conversation. Editor: B.S.Flowers.
121935: MOYNAHAN, JULIAN - The Deed of Life. The Novels and Tales of D.H. Lawrence.
102437: MRAZKOVA, DANIELA & VLADIMIR REMES [EDS.]. & A.J.P. TAYLOR - The Russian War 1941-1945.
4136211: MROWIEC, K. KUBLER, M. & SFEIR, A. - God, Adonai, Allah. Vragen over drie grote religies.
90433: MUCH, HANS - Hippokrates der Grosse. Die Ärztliche Kunst ist von allen Künsten die Vornehmste Hippokrates.
4057135: MUCKERMANN, H. - Vom Sein und Sollen des Menschen. Auf Grundlage von Vorlesungen über Natur- und Geisteswissenschaftlichen Anthropologie.
93383: MUCKLE, FRIEDRICH - Der Geist der Jüdischen Kultur und das Abendland
4066256: MUDDE, W. - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten.
4143177: MUDDIMAN, J. & BARTON, J. (ED.) - The Gospels. (The Oxford Bible Commentary).
4057757: MUELLER, J. (FRANCISCUS VAN ASSISI) - Franciscus. De heilige van Assisi. Een historische roman.
143367: MUELLER, ADRIAN - Ecuador.
101169: MUEREN, PROF. DR. FL. VAN DER - Bachherdenking. Ondergang en herleving.
95241: MUGNAI, MASSIMO - Leibniz. Filosoof en mathematicus (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 10)
145754: MÜHLBERGER, DETLEF - The Social Bases of Nazism 1919-1933
91102: MÜHLENBERG, E. / OORT, J. VAN - Predigt in der alten Kirche
46345: MÜHLENBERG, E./OORT, J. VAN (HRSG.) - Predigt in der Alten Kirche
4139812: MÜHLFELD, JULIUS - Wereldgeschiedenis van de jaren 1848-1870.
47253: MÜHLING, ANDREAS - Heinrich Bullingers europäische Kirchenpolitik (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, Band 19)
4134666: MÜHLSTEDT, C. - Christelijke oersymbolen. Licht, water, kruis.
145696: MUIJNCK, WIM DE - Dependencies, Connections and Other Relations. A theory of mental causation.
53237: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen. Acht predikaties
143935: MUILWIJK, M. - The Divine Kura Tribe. Kuravañci and other Prabandhams
89165: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen. Acht predikaties.
84641: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, 8 preken (deel 2)
84642: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, 8 preken (deel 3)
89169: MUILWIJK, A.D. - Gezette Hoogtijden (6 delen)
55211: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden (6 delen)
88953: MUILWIJK, A.D. - Aan armen uit genâ. Levensschets Ds. A.D. Muilwijk.
85863: MUILWIJK, A.D. - Gezette hoogtijden, acht preken (deel 4)
85577: MUINCK KEIZER, JOHANNES HENDRIK DE - Henricus Geldorpius
146490: MUINCK, DR. B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden [1646-1721].
146509: MUINCK, DR. B.E. DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden [1646-1721].
103952: MUIR, JOHN & TOSH GREGG [EDS.]. - How to Keep your Volkswagen Alive. A manual of step by step procedures for the compleat idiot [For Beetle, Bus, Karmann Ghia, Square / Fastback, Safari and 411 - 412. Types I - II - III - IV & Full Injection 1200 - 1300 - 1500 - 1600 & 1700].
130676: MUIR, RICHARD - Landscape Encyclopaedia. A Reference Guide to the Historic Landscape.
130678: MUIR, RICHARD - Ancient Trees Living Landscapes.
90986: MUIR, MARCIE - A history of Australian childrens book illustration
143987: MUIR, RORY - Britain and the Defeat of Napoleon 1807-1815.
91017: MUIR, RICHARD - The villages of England. With 151 illustrations, 73 in colour.
143410: MUIR, PERCY - Victorian Illustrated Books.
102342: MUIR, T.S. - Linlithgowshire.
121830: MUIR, SIR WILLIAM - The Mameluke or Slave Dynasty of Egypte, 1260-1517 A.D.
87922: MUIS, J. - Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K. Barth en K.H. Miskotte
110565: MUL, JOS DE - Cyberspace Odyssee.
4049047: MUL, J. DE - Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie.
4144009: MUL, J. DE - Cyberspace Odyssee.
143761: MULDER, GERKE P. - Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen
92839: MULDER, M.J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
4073782: MULDER, M.J. (TEKST EN TOELICHTING) - Hooglied. (Tekst en Toelichting)
131856: MULDER, HANS - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
102298: MULDER, RIMMER [FOREW.]. ARENDO JOUSTRA [ET AL.]. - Het Gouden Pennetje. Zeventien journalisten over hun fascinerend vak.
102848: MULDER, M. [ED.]. - Het woonboek. VT Wonen en Jan des Bouvrie.
60506: MULDER. H. - De eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lukas in hun strukturele samenhang
47775: MULDER, M.J. - 1 Koningen, Deel 1, 1 Koningen 1-7, Commentaar op het Oude Testament (COT)
92963: MULDER, M.C. / NOORDEGRAAF, A. - Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen
92964: MULDER, M.C. / NOORDEGRAAF, A. - Wees heilig. Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19
30120: MULDER, HENDRIK - Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschrijving en brieven
88500: MULDER, C.J. - Het sociale leven en streven in het verleden en heden. (3 delen)
91553: MULDER, J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar.
4042644: MULDER, M.J. - Sodom en Gomorra. Een verhaal van dode steden. (Ex.Stud.4)
102732: MULDER, DR. HANS & ADRI DEN OUDSTEN - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus.
90391: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. / NIP, RENÉE - The prime of their lives: wise old women in pre-industrial Europe.
88413: MULDER, C.J. - Het sociale leven en streven in het verleden en heden. Geschiedenis.
101638: MULDER, HENK & BART VAN LUIJK - Topcoaches en topmanagers werken aan topprestaties. Uitspraken van Topcoaches vertaals door Topmanagers naar het bedrijfsleven.
60505: MULDER. E.S. - Die teologie van die Jesaja-apokalipse (Jesaja 24-27)
82666: MULDER, P. E.A. - Twee kerken zijn aan 't Woord, overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den Ijssel 1951-1991
4142034: MULDER, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Lucas I en II. (Tekst en Toelichting)
87985: MULDER, LODEWIJK - Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis.
143450: MULDER, JAN & MARTIN RUYTER - De Vrouw Als Karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. Verzameld proza.
93246: MULDER, J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
100218: MULDER, NEELTJE - Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden. Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder. Wed. Jacob Honig Jansz. Junior.
54536: MULDER, ANDRÉ / SNOEK, HANS - Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk
53241: MULDER, M.J. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 2 banden)
145887: MULDER, DIRK & BEN PRINSEN [EDS.]. - Bronnen van herinnering.
4073791: MULDER, H. (TEKST EN TOELICHTING) - Lucas II (9,28-24,53). (Tekst en Toelichting)
4001443: MULDER, H. - De canon en het volksgeloof. Een onderzoek van de amuletten der eerste christenen.
4139376: MULDER, A.C. (IRIGARAY, L.) - Divine Flesh, Embodied Word. Incarnation as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work.
4139602: MULDER, E.S. - Die teologie van die Jesaja-apokalipse. Jesaja 24-27.
4300316: MULDER, M.J. - Ezechiel.. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part III, Fasc 3)
93951: MULDER, J. - Wulfert Floor. Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor als negentiende-eeuwse oefenaar
4009770: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
4048698: MULDER, A. - Geloven in crematieliturgie. Een pastoraalliturgisch onderzoek naar hedendaagse crematieliturgie in een rooms-katholieke context. (UTP-katern 23)
4052817: MULDER, O. - Simon de Hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de Hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira`s concept van de geschiedenis van Israël. (Diss.)
4071531: MULDER, A.J. - De Zaligsprekingen onzes Heeren. In acht leerredenen verklaard.
4135675: MULDER, J. (WILLINK, A.C.) - Willinks waarheid. En het dagboek van Sylvia. Met een voorwoord van Simon Carmiggelt.
4137208: MULDER, D. & PRINSEN, B. (RED.) - Bronnen van herinnering. (Westerbork Cahiers 1)
4276034: MULDER, G.J.A. (RED.) - Handboek der geografie van Nederland.
54909: MULDER, EILDERT / MILO, THOMAS - De omstreden bronnen van de islam
4005999: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. Een studie omtrent de Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging met een bronnenonderzoek in een achttal friese dorpsgebieden. (Diss.)
101639: MULDOON, PAUL - The End of the Poem. Oxford Lectures in Poetry.
4023690: MÜLHAUPT, E. (LUTHER, M.) - Evangelisch Leben!. Predigten mit Luthers Hilfe.
94383: MÜLHAUPT, ERWIN - Rheinische Kirchengeschichte. Von den Anfängen bis 1945. Mit 56 Bildern und 4 Karten
4142542: MÜLHAUPT, E. - Rheinische Kirchengeschichte. Von der Anfängen bis 1945. Mit 45 Bildern und 4 Karten. (SVRK - 35)
142458: MULISCH, HARRY - Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap.
143209: MULISCH, HARRY - Twee opgravingen. Ik, Babunik [1947] - Op weg naar de mythe [1954].
102421: MULISCH, HARRY - Zielespiegel. Bij wijze van catalogus.
103661: MULLEN, RICHARD & JAMES MUNSON - Victoria. Portret van een koningin.
143547: MULLEN, ROBERT - The Mormons.
90706: MULLEN, PETER - Shrines of our lady. A guide to fifty of the world's most famous Marian shrines.
4136345: MULLEN, E.TH. - Narrative History and Ethnic Boundaries. The Deuteronomistic Historian and the Creation of Israelite National Identity.
101743: MULLENS, JOSEPH - A Brief Review of Ten Years' Missionary Labour in India between 1852 and 1861. Prepared from local reports and original letters.
144261: MÜLLER, KLAUS E. - Der Krüppel. Ethnologia passionis humanae.
81884: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn afreden als hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden
121268: MÜLLER, FRANK G.J.M. - Imago explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
93933: MULLER, JOHAN GEORG - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis der kerkhervorming in de zestiende eeuw (Deel 1 en 2)
145155: MULLER, J.W. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert.
144237: MULLER, DR. HENDRIK P.N. - Azië gespiegeld. Malakka en China.
4029395: MÜLLER, J. (BUCER, M.) - Martin Bucers Hermeneutik. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte XXXII)
4025197: MÜLLER, JOH.VON - Schriften in Auswahl. Hrsg.v.E.Bonjour.
4025200: MÜLLER, K. - Aus der akademischen Arbeit. Vorträge und Aufsätze.
4025193: MÜLLER, A.M.K. - Die präparierte Zeit. Der mensch in der Krise seiner eigenen Zielsetzungen. Geleitwort von H.Gollwitzer.
4010785: MÜLLER, H.P. - Das Hiobproblem. Seine Stellung und Entstehung im Alten Orient und im Alten Testament. (Erträge der Forschung 84)
4007035: MÜLLER, G. (STRAUSS, D.FR.) - Identität und Immanenz. Zur Genese der Theologie von David Friedrich Strauss. Eine theologie- und philosophiegeschichtliche Studie.
4006129: MÜLLER, A.V. (LUTHER, M.) - Luthers theologische Quellen. Seine verteidigung gegen Denisle und Grisar.
95140: MÜLLER, LYDIA - Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter (Volume II) (Series: Quellen zur Geschichte der Täufer. XII. Band)
110493: MÜLLER, M. - Een economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1980. Historisch overzicht.
83293: MÜLLER-BENEDICT, OTTO - Bremer Pfarrerbuch, Die Pastoren der Bremischen Evangelischen Kirche seit der Reformation, Band 1 die Pasoren nach Gemeinden, Ämtern und Einrichtungen.
82605: MULLER, P.J. - Willem van Oranje (Serie I No. 7 Onze groote mannen)
4025195: MÜLLER, JOH.VON - Briefe in Auswahl. Hrsg.von E.Bonjour.
122919: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De etsen van Rembrandt.
143067: MÜLLER-BLATTAU, JOSEPH - Geschichte der Fuge. Mit einem Notenanhang und einer Thementafel.
85534: MÜLLER, E.F. KARL - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register
89453: MULLER, P.L. - De staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording. 1572-1594. (Tweede, goedkoope uitgaaf.)
92536: MÜLLER, KARL FERDINAND / BLANKENBURG, WALTER - Leiturgia, Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes (5 Bände und Register)
90376: MÜLLER-USING, DETLEV - Diezels Niederjagd
88736: MULLER, F. E.A. - Nederland in oorlogstijd. Redevoeringen gehouden te Leiden op 14 en 15 december 1939 door Prof. Dr. F. Muller, Prof. Mr. A.C. Josephus Jitta, Mr Dr. J. van Walré de Bordes en Mr. J. Linthorst Homan.
45141: MÜLLER-ZÜRICH, PAUL - Fünfundzwanzig Orgelchoräle. Neue Folge. Op. 63. als Kompositionsauftrag herausgegeben vom Zürcherischen Organistenverband
102222: MÜLLER, KARL - Der Weg des Matthäus Stach. Ein Lebensbild des ersten Grönland-Missionars der Brüdergemeine. Aus alten Briefen und Tagebuchblättern zusammegestellt.
131855: MULLER, DR. P.L. - De Staat der Vereenigde Nederlanden, in de jaren zijner wording 1572-1594.
60508: MULLER. B.A. - Die lewende woord aan die mens van die hede ('n Bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging)
60509: MULLER. L. - De onsterfelijkheidsgedachte bij Schoppenhauer onder invloed van Kant en Plato
60510: MULLER. M. - "Der Ausdruck ""Menschensohn"" in den Evangelien (Voraussetzungen und Bedeutung)"
104332: MÜLLER, CHRISTIAN [ED.]. & ULRICH BARTH & ANITA HALDEMANN - Urs Graf. Die Zeichnungen im Kupferkabinett Basel.
91966: MÜLLER, DANIELA - Ketzer und Kirche. Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden
94763: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloetijd (2 delen)
89046: MULLER, FREDERIK - Beredeneerde beschrijving van Nederlandse hisorieplaten zinneprenten en historische kaarten. (4 delen in 3 banden)
88053: MULLER, P.L. - De Unie van Utrecht. Met facsimile van de onderteekening der unie.
82774: MULLER, H.C. - Johan de Witt, treurspel in drie bedrijven
105299: MULLER FZ., MR. DR. S. [J.W. SMIT - REVISED ED.]. - De universiteitsgebouwen te Utrecht.
132135: MULLER FZ., MR. S. - Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Regesten van het Kapittel van St. Pieter.
30441: MÜLLER, WOLFGANG ERICH - Evangelische Ethik. 2. Auflage
60511: MULLER. N. - Die liturgische Vergegenwartigung der Psalmen (Untersuchungen zur hermeneutischen Problematik der lutherischen Propriumspsalmodie)
46672: MULLER, P.J. - De Godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande God
46649: MULLER, JAC J. - The Epistles of Paul to the Philippians and to Philemon. The English text with introduction, exposition and notes (Series: The New International Commentary on the New Testament)
9195: MULLER, HEINRICH - Vermeerderende en doorgaans Verbeterde Hemelsche Liefdes-Kus. Ofte Goddelyke Liefdes-Vlamme, dat is, Opwekking tot de Liefde Gods, door het voorstellen van deszelfs oneindige Liefde tegen ons. Met veele overheerlyke zinryke Vaarzen voor ieder Hoofdstuk verciert, en met nodige Registers vermeerdert. Volgens de laatste Hoogduytse Druk is hier btgevoegt een Euangelische en Apostolische Wegwyzer, om zich uit ieder Capittel op de Zon- en Feest-dagen daar van te konnen bedienen. In het Hoogduyts beschreven, en wegens deszelfs voortrefflykheid in de Nederduytse Taal getrouwelyk overgezet door de geleerde Heer V.H.D.M.
131400: MULLER, FREDERIK & R.W.P. DE VRIES & J.F.M. SCHEPERS - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Aanhang over opvoeding en onderwijs. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogie van de firma's Frederik Muller & Cie [1893] en R.W.P. de Vries [1907] en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers [1947 & 1949] Registers van H.W. de Kooker. Inleiding P.J. Buijnsters.
4073151: MÜLLER, HANFRIED - Evangelische Dogmatik im Überblick.
102168: MULLER, WIM - Vormgeven. Ordening en betekenisgeving.
123006: MULLER, M. [DR. J.C.J. BIERENS DE HAAN - FOREW.]. - De Pampiete Waerelt. De Etsen van Rembrandt. Catalogue 123. Science, Magic, Medicine. London, (ca. 1962).
110936: MULLER, M. - Zo leefde Rembrandt in de Gouden Eeuw.
4134556: MÜLLER, JOHANNES - De bergrede in onze Taal en voor onzen Tijd. Uit het Duitsch vertaald door Bella Jansen. Met een inleiding van M.van Rhijn.
4136487: MÜLLER-BARDOFF, J. - Paulus. Wege zu didaktischer Erschliessung der paulinischen Briefe.
4137819: MÜLLER, J. - Die Bergpredigt. verdeutscht und vergegenwärtigt.
131663: MÚLLER, JOHANNES [ALBERT SEATON & MICHAEL YOUENS] - Friedrich der Grosse und sein Heer.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15