Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
103440: GOTTSCHALK, DR. M.K. ELISABETH - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Volume 1: De periode vóór 1400 [only].
56486: GOTTSCHALK, M.K. ELISABETH - De oudste kartografische weergave van een deel van Zeeuwsch-Vlaanderen
95410: GOTTWALD, NORMAN K. - The Bible and Literation. Political and social hermeneutics
155639: GOTTWALDT, ALFRED - Hannover und seine Eisenbahnen.
155640: GOTTWALDT, ALFRED|STEFAN NOWAK - Berliner Bahnhöfe - einst und jetzt.
87828: GÖTZ, JOH. B. - Die erste Einfürung des Kalvinismus in der Oberpfalz. 1559-1576. Auf Grund urkundlicher Forschungen.
184657: GÖTZ, WOLFGANG - Bibliographie der Schriften von Johann Bartholomäus Trommsdorff.
157789: GÖTZE, ALFRED - Die hochdeutschen Drucker der Reformationszeit. Vorwort Martin von Hase.
101412: GOU, MR. L. DE - De weeskamer van 's-Gravenhage.
183078: GOU, DR. MR. L. DE - Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het Plan van constitutie.
180573: GOU, MR. L. DE - De weeskamer van 's-Gravenhage.
183081: GOU, DR. MR. L. DE - De staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming.
100992: GOU, DR. MR. L. DE - Biografische bijdragen over achttiende eeuwers. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1979-1985.
95306: GOUD, JOHANNES FREDERIK - Levinas en Barth, een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking
31124: GOUD, JOHAN - Onbevangen. De wijsheid van de liefde
150119: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
150172: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland.
150120: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
150101: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel 1926-1940.
103541: GOUDAPPEL, C.D. - Delftse historische sprokkelingen. Grepen uit de geschiedenis van Delft en omstreken.
47355: GOUDENA, P.P.|GROENENDAAL, J.J.M. (RED.)|RISPENS, J. - Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen
145897: GOUDOEVER, W.A. VAN - Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstuele redevoeringen ter conferentie van Denpaar 7-24 december 1946.
122241: A.P. VAN GOUDOEVER|DITTRICH, Z.R. - Sovjet Rusland 1917-1953 & De Sovjet-Unie na 1953 [2 Vols. Compl.].
90580: GOUDOEVER, A.P. VAN - Romanian History, 1848-1918. Essay from the First Dutch-Romainian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
32534: GOUDOEVER, J.V AN - Biblical Calendars
102196: GOUDOEVER, A.P. VAN [ED.]. - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich. Een bundel bijdragen onder redactie van A.P. van Goudoever.
102195: GOUDOEVER, A.P. VAN [ED.]. - Romanian History 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians, Utrecht 1977.
93126: GOUDOEVER, JAN VAN - Biblical Calendars
162344: GOUDOEVER, ALBERT P. VAN [ED.]. - Great Peace Congresses in History 1648-1990.
146286: GOUDOEVER, ALBERT P. VAN|ZDENEK R. DITTRICH - Post Stalinist Russia under Khrushchev and Brezhnev.
100105: A.P. VAN GOUDOEVER|DITTRICH, Z.R. - De geschiedenis van de Sovjetunie.
57187: GOUDRIAAN, M. / E.A. - Leven en Licht. Bijbels Dagboek 2015
57188: GOUDRIAAN, M. / E.A. - Leven en Licht. Bijbels Dagboek 2013
144800: GOUDRIAAN, T.|J.A. SCHOTERMAN [EDS.]. - The Kubjika Upanisad.
57189: GOUDRIAAN, M. / E.A. - Leven en Licht. Bijbels Dagboek 2016
164894: GOUDRIAAN, BUCK - De gedrevene tussen de dorens. Leven en werk van de leidse dandy-student Gerard Goudriaan [1919-1949].
171334: GOUDSBLOM, J. - Geleerd : memoires 1932-1968.
93885: GOUDSCHAAL, U.P. - Gods leidingen met Dr. Maarten Luther
183162: GOUDSMIT, JAAP - De vondst van apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
89936: GOUDSMIT, B.C. - Het Weer en de Dampkring. Flammerion's Atmosphère. Voor Nederland bewerkt.
163270: GOUDSMIT, SAM - Simcha. De knaap uit Worms [1096].
4300480: GOUDZWAARD, BOB. M.VANDER VENNEN, E.A. (RED.) - Wegen van hoop in tijden van crisis. Armoede, milieubederf, onveiligheid, financiële malaise. Woord vooraf van Desmond M.Tutu. (Verantwoording 26)
185498: GOUGAUD, DOM LOUIS [TRANSL.]. - "Confessions de Saint Augustin. Volume 14: Collection ""Le Livre Catholique "". Printed in 2270 copies. This is nr. 1143."
9538: GOUGE, WILLIAM - Een Verhandeling van de Sonde tegen den H. Geest. In''t Engels beschreven, Vergroot met een Aenhangsel, van 't geene eenige andere, soo in 't Engels als in 't Latijn, van dese Materie hebben geschreven.
122932: GOUGH, RICHARD - The History of Myddle. Catalogue 112. Recent acquisitions, bibliography. London, (1958).
104879: GOUKA, ARIE - Naarden - Bussum en de Hilversumse Meent gefotografeerd in de vorige eeuw.
163369: GOULD, MR.|MRS. G. - The Period Furniture Handbook.
130613: GOULD, KAREN - The Psalter and Hours of Yolande of Soissons.
167152: GOULD, TONY - Imperial Warriors. Britain and the Gurkhas.
130858: GOULD, CECIL - Leonardo. The Artist and the Non-Artist.
153395: GOULD, CICIL - Bernini in France. An Episode in Seventeenth-Century History.
4057739: GOULDER, M.D. (ED.) - Incarnation and Myth. The Debate Continued.
152992: GOULLART, PETER - Princes of the Black Bone. Life in the Tibetan Borderland.
146457: GOULLON, DR. H. - Die skrophulösen Erkrankungen und die Vorzüge ihrer Behandlungsweise nach den Principien und Erfahrungen der Homöopathie dargestellt und durch zahlreiche Beispiele gelungener Heilung begründet von Dr. H. Goullon.
82429: GOULOOZE, WILLIAM - Pastoral Psychology, applied psychology in pastoral theology in America
122753: GOUMA-PETERSON, THALIA [LINDA NOCHLIN - FOREW.]. - Miriam Schapiro. Shaping the Fragments of Art and Life.
123271: GOURMONT, REMY DE - Epilogues. Réflexions sur la vie. Volume complémentaire 1905-1912.
30269: GOUT, M. - Tempelbouw. Beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950
145650: J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.].|LENNEP, MR. J. VAN - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
130211: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
145649: J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.].|LENNEP, MR. J. VAN - De uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
141050: GOUW, J.L. VAN DER - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
140869: J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.].|LENNEP, MR. J. VAN - De uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
141835: J. TER GOUW|LENNEP, MR. J. VAN|PROF. W. MOLL - Aspecten van het Volksleven in Europa. Liefde en Huwelijk.
53936: GOUW, J. TER|LENNEP, J. VAN - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd (4 delen)
144975: J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.].|LENNEP, MR. J. VAN - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd [2 Vols. Compl.].
180154: GOUW, J. TER|J.E. TER GOUW - ED.]. - Verzen en rijmen.
48045: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
90352: GOUW, J.L. VAN DER - Everwacht, de rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van dertiende eeuw.
31150: GOUW, J. TER - De volksvermaken. Geïllustreerd met 86 houtgravures tusschen den tekst
167117: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
48044: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
130236: GOUW, J. TER [FORMERLY BY DAVID VAN DER KELLEN JR.] - De Oude Tijd door J. ter Gouw, met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
100876: J. TER GOUW [& F.W. ZÜRCHER - ILLUSTR.].|LENNEP, MR. J. VAN - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd & Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven [3 Vols. Compl.].
161710: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
104585: J. TER GOUW|LENNEP, MR. J. VAN|PROF. W. MOLL - Nederlands Geschiedenis en Volksleven [Vol. 1 only].
48046: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
130242: GOUW, J. TER [FORMERLY BY DAVID VAN DER KELLEN JR.] - De Oude Tijd door J. ter Gouw, met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
4076104: GOUW, J.L.V.D. - De Regulieren van Rugge.
160521: GOUW, J.L. VAN DER|M.E. VERBURG|P.C.M. HOPPENBROUWERS - Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht [VM OVR 6]. Keuren van Drenkwaard [Zuidland] & De Costumen van Heusden van 1569 & De titel ' Prinses van Oranje-Nassau '.
162318: GOUW, ARIE - Heerjansdam in vroeger tijd. Volume 1.
183447: GOVAERT, MARCEL - "La langue et le style de Marnix de Sainte-Aldegonde dans son ""Tableau des Differens de la Religion""."
168409: GOVE, PHILIP BABCOCK - The Imaginary Voyage in Prose Fiction. A History of Its Criticism and a Guide for Its Study, with an Annotated Check List of 215 Imaginary Voyages from 1700 to 1800
142257: GOVERDE, THIJS|MARTIJN VAN DER LINDEN [ILLUSTR.]. - Het bloed van de verraders.
103376: GOVERS, DR. FRANS - Stemmen uit Dachau. Ter ere van de doden en ter waarschuwing voor de levenden.
30675: GOVERS, FRANS - Stemmen uit Dachau. Ter ere van de doden en ter waarschuwing voor de levenden
94910: GOVERS, FRANS - Het Gewoel der Affaires. Momenten uit 250 jaar, F. van Lanschot Bankiers nv. 1737-1987
160036: GOVERS, F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot. 1737-1901.
122985: GOVERS, DR. FRANS - Op eigen kracht. Veghel en de regio 1944-2000.
181566: GOVERS, DR. FRANS - Corridor naar het verleden. Veghel, een snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945.
4071901: GOVINDA, A. - The Way of the White Clouds. A Buddhist Pilgrim in Tibet.
4143608: GOVINDA, A. - Westers Boeddhisme. De visionaire nalatenschap van de grote middelaar tussen Oost en West.
158219: GOWAN, AL - T.J. Lyons. A Bibliography and Critical Essay.
180805: GOWERS, W.R. - Epilepsy and other Chronic Convulsive Diseases. Their Causes, Symptoms & Tratment.
180777: GOWERS, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy with the Assistance of Marcus Gunn.
163224: GOWING, SIR LAWRENCE [ED.]. - Cézanne. Les années de jeunesse 1859-1872.
122931: GOWLETT, JOHN A.J. [PROF. DR. H.T. WATERBOLK - FOREW.]. - Het spoor van de beschaving. De archeologie van de prehistorie.
4300442: GOYAU, G. A.PÉRATÉ & P.FABRE, - Le Vatican : les papes et la civilisation, le gouvernement central de l'eglise. Iintroduction par Cardinal Bourret.Ouvrage illustre de 2 gravures au burin de F.Gaillard et d'Eug.Burney, de 4 chromolithographies, de 7 phototypies et de 475 gravures reproduites directement d'apres des photographies.
156552: GOYENS, MAURICE - Geschiedenis van Kortenbosch.
53042: GOYENS DE HEUSCH, SERGE|KERCHOVE D'OUSSELGHEM, MANUELA - Rene Guiette
100786: GOYET, FRANCISQUE - La chambre du conseil en matière civile.
56934: GOYOT, PETER|KLEIN, RICHARD - Das frühe Christentum bis zum ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation. Band 1: Die Christen im heidnischen Staat. Band II: Die Christen in der Heidnischen Gesellschaft (2 volumes)
59125: GOYTISOLO, JUAN - Forbidden Territory. The memoirs of Juan Goytisolo, 1931-1956 / Realms of Strife. The memoirs of Juan Goytisolo, 1957-1982 (2 volumes)
142190: GOYTISOLO, JUAN [PETER BUSH - TRANSL.]. - Forbidden Territory. The Memoirs of Juan Goytisolo 1931-1956.
163090: GRAADT VAN ROGGEN, W. - Een stichtsche sleutelroman uit de zeventiende eeuw.
101361: GRAAF, SUZANNE DE - Tekeningen uit de schetsboeken van Suzanne de Graaf bij de tentoonstelling Meernochmin.
91450: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 59e jaargang. 7 januari 1971 - 30 december 1971.
91439: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 69e jaargang. 1 januari 1981 - 31 december 1981.
93575: GRAAF, JAN VAN DER - Deelgenoot van een kantelende tijd, een persoonlijke terugblik
81372: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Belijden met hoofd en hart, Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
56257: GRAAF, J. VAN DER - Een land van minderheden. Tolerantie: vraagstuk en waagstuk
131499: GRAAF, H.J. DE [COLIN CLAIR - ED.] - Indonesia. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
88535: GRAAF, J. VAN DER - Gezegd, gepreekt, geschreven. Hervormd-gereformeerd gedachtegoed.
153827: GRAAF, H.J. DE - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java [sept.-dec. 1678, volgens het journaal van Johan Jurgen Briel - secretaris].
91448: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 68e jaargang. 3 januari 1980 - 25 december 1980.
84954: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De noodzaak van media-opvoeding
93803: GRAAF VAN RANDWIJCK, S.C. - Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942 (2 delen)
4071548: GRAAF, J.V.D. & I.A.KOLE (RED.) - Onthaast verwachten. Anno Domini - Op de drempel van een nieuw millennium. Essays.
4012654: GRAAF, J. DE - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie. (Diss.)
4012658: GRAAF, J.V.D. (RED.) - De Heilige Schrift. Een serie artikelen van C.Graafland, K.Exalto, A.de Reuver e.a.
182860: GRAAF, RONALD DE - Oorlog om Holland 1000 - 1375.
91452: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 62e jaargang. 3 januari 1974 - 26 december 1974.
96332: GRAAF, KEES DE - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant
95704: GRAAF, J. VAN DER|KOLE, I.A. - Onthaast verwachten. Anno Domini - Op de drempel van een nieuw millennium. Essays
95649: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 2)
95647: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 1)
93903: GRAAF, J. VAN DER - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951
91437: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. Wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. 71e jaargang. 6 Januari 1983 - 29 december 1983.
91443: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 58e jaargang. 8 januari 1970 - 31 december 1970.
92872: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 1)
186362: GRAAF, J.J. - Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik.
30203: GRAAF, H.T. DE - De godsdienst in het licht der zielkunde
91447: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 67e jaargang. 4 januari 1979 - 27 december 1979.
90318: GRAAF, RONALD DE - Oorlog om Holland, 1000-1375.
91446: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 65e jaargang. 6 januari 1977 - 29 december 1977.
91444: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 64e jaargang. 8 januari 1976 - 30 december 1976.
89479: GRAAF, J. VAN DER - Ook zij hadden wat te zeggen. Opnieuw 25 miniaturen over reisgenoten.
93633: GRAAF, J. VAN DER - Delen of helen? Kroniek van Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1951-1981
91451: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 61e jaargang. 18 januari 1973 - 27 december 1973.
91449: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 66e jaargang. 5 januari 1978 - 28 december 1978.
91433: GRAAF, AB DE - Noord-Brabant. Nederland in oude ansichtkaarten.
89215: GRAAF, J. DE (VOORWOORD) - De spiritu sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het stipendium bernardinum.
152626: GRAAF, DR. H.J. DE [ED.]. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof Van Goens naar het hof van Mataram 1648-1654.
54798: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (2 delen)
4072651: GRAAF, J.V.D. (BOER, G.) - Passie voor het Evangelie. Leven en werk van ds.G.Boer.
60231: GRAAF. IR. J. VAN DER - Pilaar en kandelaar
182670: GRAAF, DR. D.A. DE - Arthur Rimbaud. Sa vie, son oeuvre.
185681: GRAAF, RONALD DE - Oorlog om Holland 1000 - 1375. Volume 038: Middeleeuwse Studies en Bronnen.
154505: GRAAF, AD VAN DE [ED. - ET AL.]. - Ächterum bij het Udens Weekblad.
143241: GRAAF, J.J. - Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik.
184812: GRAAF, ANDRIES VAN DER - Goudriaan gisteren. De geschiedenis van de hoge- en vrije heerlijkheid Goudriaan - gelegen in de Alblasserwaard - van de prehistorie tot omstreeks negentienhonderd.
90746: GRAAF, J. VAN DER - Passie voor het evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer.
91445: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 63e jaargang. 2 januari 1975 - 31 december 1975.
143915: GRAAF, KEES DE - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
91442: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 60e jaargang. 6 januari 1972 - 28 december 1972.
46982: GRAAF, IR. J. VAN DE (RED.) - Pilaar en kandelaar. Aspecten van het kerkelijk leven
4004736: GRAAF, J. DE & BAKKER, R. - De mondige mens tussen goed en kwaad. Van Petrarca tot Sartre.
31772: GRAAF, BEATRICE DE|KLINKEN, GERT VAN - Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen, 1854-2004
32222: GRAAF, J. VAN DER - Passie voor het evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer
4134356: GRAAF, J.V.D. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Belijdend onderweg. 1951 - 1981 - 2001.
4134355: GRAAF, J.V.D. (RED.) - Belijden met hoofd en hart. Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen.
141531: GRAAF, DR. F. DE - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
88561: GRAAF, J. VAN DER - Een land van minderheden. Tolerantie: vraagstuk en waagstuk.
91441: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 70e jaargang. 7 januari 1982 - 30 december 1982.
55152: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten, deel 2
180064: MR. DR. K.J. DE GRAAF|POORTER, MR. DR. J.C.A. - Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst.
168572: GRAAF, HANS DE - Windesheimers op de heide. Het verdwenen klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en matriële omgeving.
141215: DR. H. VAN DE GRAAF|DR. J.P. VERHOOGT [EDS.].|FLEURKE, PROF. DR. F. - Minder staat, meer samenleving. Beschouwingen over de terugtredende verzorgingsstaat.
131803: MR. DR. K.J. DE GRAAF|POORTER, MR. DR. J.C.A. DE - Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst.
143914: GRAAF, KEES DE - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
154177: GRAAFF, DR. F. DE - Nietzsche.
31560: GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk van Petrus Datheen
100477: GRAAFF, IR. E.A. VAN DE - De statistiek in Indonesië.
53369: GRAAFF, ANT. P. DE - Vertel het je kinderen, veteraan!
53370: GRAAFF, ANT. P. DE - Eindelijk erkenning. Met het vergeten leger in Indië
53371: GRAAFF, ANT. P. DE - Indië bepaalde ons leven
141570: GRAAFF, BOB DE|JOOST JONKER [EDS.]. - The Optimum Formula for a Foreign Document Series. Proceedings of the 2nd Conference of Editors of Diplomatic Documents.
102052: GRAAFF, BART DE - 1599 km tussen Amsterdam en Gouda. Een ontdekkingstocht langs nederlandse plaatsnamen in Zuid-Afrika.
90324: GRAAFF, J. DE - The price of soil erosion. An economic evaluation of soil conservation and watershed development.
4021729: GRAAFF, C.N. DE - Analecta in epistolam Petri alteram. (Diss.)
4003801: GRAAFF, F. DE (SPINOZA, B. DE) - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
92945: GRAAFF, L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
87599: GRAAFF, B.J.W. DE - Jacobus Trigland
59118: GRAAFF, F. DE - Jezus de verborgene. Een voorbereiding tot inwijding in de mysteriën van het evangelie
143419: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, 1925 [Indische Staatsregeling].
92739: GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk van Petrus Datheen
102197: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië 1922 [Indische Bestuurshervorming].
84097: GRAAFF, B.J.W. DE - Dichter-Soldaat, uit het leven van Filips Marnix heer van St. Aldegonde (2 delen)
102862: GRAAFF, GERRIT DE [ET AL.]. - De plantentuinen van Nederland en Vlaanderen.
4026588: GRAAFF, A.H. DE - The Educational Ministry of the Church. (Diss.)
4136693: GRAAFF, B.J.W. DE (MARNIX VAN ST.ALDEGONDE, PH.) - Dichter-soldaat. Uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde.
180660: GRAAFF, BOB DE - Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
165466: GRAAFF, KARIN DE|MAARTEN METZ - Een lang weekend !!! met je vrienden (en hun kinderen).
164247: GRAAFF, BOB DE - Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940.
156155: GRAAFF, KLAAS DE - Moorddadig Brabant. Moord en doodslag in de 19e eeuw.
155073: GRAAFF, ANKO DE - Vlinders in de Gelderse Vallei. .
143219: GRAAFF, ANT. P. DE - Merdeka.
181567: GRAAFF, BOB DE - Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940.
92017: GRAAFHUIS, A. E.A. - Symposium 1978, Utrecht. Over restauratie en functie van Middeleeuwse Kerken. Verslag van het symposion over bouwgeschiedenis, restuaratie en bestemming van het middeleeuwse kerkgebouw, gehouden op 22 en 23 september 1978, ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de Nicolaikerk te Utrecht
110757: GRAAFHUIS, A.|J. VAN DER WERF - In en om de Nicolaïkerk. Bij de opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk 16 september 1978.
164093: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw. Met veertig tekeningen van Jan de Beyer en zijn tijdgenoten.
58930: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme
4072313: GRAAFLAND, C. - Bijbels en daarom gereformeerd.
95799: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6. 5 De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer. 6 De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw
95559: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit
51806: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God [Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde spiritualiteit]
95312: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme
83283: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie, oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme Deel 5&
96013: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme (6 delen in 3 banden)
93601: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit
91272: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 3 & 4. 3 De Heidelbergse theologen. 4 De Puriteinse verbondsleer.
95011: GRAAFLAND, C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie
150736: GRAAFLAND, ARIE [ED.]. - Recente projecten. Peter Eisenman. Recent Projects.
171970: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth : oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het gereformeerd protestantisme.
57499: GRAAFLAND, C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie
88402: GRAAFLAND, C. - Toenadering tot Rome
4013044: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit.
83824: GRAAS, TIM - Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland (Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit deel 3)
150415: GRAAS, TIM [ED.]. - Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland.
100065: GRAAT, GER - 400 Jaar parochie en 100 jaar Kerk van Haps onder de hoede van de H. Nicolaas.
4133474: GRAB, W. & SCHOEPS, H. (HRSG.) - Juden in der weimarer Republik. Skizzen und Porträts.
4133539: GRÄB, W. & WEYEL, B. (HRSG.) - Praktische Theologie und protestantische Kultur.
4015442: GRABANDT, L.G.CHR. - De Bijbel als cultuurhistorisch en literair document. I.Tenach Het Oude Testament. II.Het Nieuwe Testament.
4019254: GRABANDT, L.G.CHR. - Op zoek naar geloof. Godsdienstige beïnvloeding in zondagsschool en kinderdienst. (Diss.)
146250: GRABAR, ANDRE - Die Kunst des frühen Christentums. Von den ersten Zeugnissen christlicher Kunst bis zur Zeit Theodosius' I [= Volume 9: Universum der Kunst].
146507: GRABAR, ANDRE - Die Kunst im Zeitalter Justinians. Vom Tod Theodosius' I bis zum Vordringen des Islam [= Volume 10: Universum der Kunst].
161561: GRABAR, OLEG - La formación del Arte Islámico.
4022287: GRABER, FR. - Der Glaubensweg des Volkes Gottes. Eine Erklärung von Hebräer 11 als Beitrag zur Verständnis des Alten Testamentes.
4006061: GRABERT, H. (LUTHER, M.) - Der protestantische Auftrag des deutschen Volkes. Grundzüge der deutschen Glaubensgeschichte von Luther bis Hauer.
131255: GRABIS, T. - Sprache, Kultur und Religion der bronzezeitlichen Europäer [3000-1000 v. Chr.] Eine sprachgeschichtliche Studie über die Entstehung der europäischen Sprachen, Kultur und Religion, ferner über die Herkunft der europäischen Völkerschaften.
174483: GRABMANN, MARTIN|MAUSBACH, J. (HRSG.) - Aurelius Augustinus : die Festschrift der Görres-Gesellschaft zum 1500 Todestage des Heiligen Augustinus. Mit 13 Bildtafeln
47885: GRABNER, HERMANN - Generalbassübungen als Anleitung zum Continuospiel und freien Improvisieren in drei Lehrgängen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) mit 43 Originalsätzen der Generalbassliteratur (nr. 29057)
4053783: GRABNER-HAIDER, A. - Theorie der Theologie als Wissenschaft.
146136: GRABNER, ELFRIEDE - Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
121694: GRABNER, ELFRIEDE - Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
104434: GRABSKI, JÓZEF [ED.]. - Jan Vermeer van Delft. In de spiegel van zijn tijd.
102011: GRABSKY, PHIL - Keizers onder het mes. Opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk.
153209: GRAÇA, ANTÓNIO A. DA - Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam.
4139111: GRACEY, D. - Sin and the Unfolding of Salvation. Being the three Years' Course of Theological Lectures delivered at the Pastors' College, London.
185228: GRACIET, ELISABETH - Inventaire des mortiers d'apothicaire et autres mortiers, conservés en Aquitaine dans les Musées, Hôpitals et Monuments ouverts au Public.
154665: GRADDY BOVEN|ZUIDHOEK, ARNE - Zee in zicht. Werk van Arne Zuidhoek.
122616: GRADENWITZ, OTTO - Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea. Die Rasuren bei der Lex Ursonensis, von Ernst Fabricius & Foreti Manates, von Christian Hülsen.
4140188: GRADWOHL, R. - Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. (Band 1 - 4). Die alttestamentlichen Predigttexte des 3. - 6. Jahrgangs.
4062517: GRAEBNER, F. - Das Weltbild der Primitiven. Eine Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern.
131885: GRAEF, JACK DE - De swingperiode [1935-1947] Jazz in België.
132019: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR - Orbis Latinus oder Verzeichnis der lateinischen Benennungen der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen, Berge und Flüsse in allen teilen der Erde.
102219: GRAESSE, DR. J.G.TH. [PROFESSOR DR. E. ZIMMERMANN - ED.]. - Führer für Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut, usw. Vollständiges Verzeichnis der auf älterem Porzellan, Fayence, Steingut, usw. befindlichen Marken. Vierzehnte völlig umgearbeitete, vermehrte und mit wissenschaftlichen Belegen, Erläuterungen und Registern versehende Auflage.
145226: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR - Bibliotheca psychologica oder Verzeichnis der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller ältere und neuerer Zeit.
4141781: GRAESSE, J.G.TH. - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. (Complete in 8 volumes). Contenant plus de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés, d'ouvrages de luxe, etc. Avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, etc.
121512: GRAETZ, PATTY - Semantische organisatie in Afasie. Een onderzoek naar de rol van prototypicaliteit in productie- en perceptietaken bij afatici.
4140194: GRAETZ, H. - Volkstümliche Geschichte der Juden. I.Von der Entstehung des Jüdischen Volkes bis zur zweitmaligen Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespastian. II.Von der zweitmaligen Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespastian bis zu den massenhaften Zwangstaufen der Juden in Spanien. III. Von den massenhaften Zwangstaufen der Juden in Spanien bis in die Gegenwart.
164844: GRAEVE, PETER DE - Staat van ontbinding. Essay over de ontsporing van de democratie in België.
150207: GRÄF, HANS GERHARD [ED.]. - Johann Heinrich Mercks Briefe an die Herzogin-Mutter Anna Amalia und an den Herzog Carl August von Sachsen-Weimar.
94367: GRAF, GERHARD - Die Völkerschlacht bei Leipzig, in zietgenössischen Berichten
90273: GRÄF, LORENZ|ROHLINGER, HARALD - Empirische Sozialforschug 1996. Empirical Social Research 1996.
48139: GRAF, ADOLF (ED.) - Freie Orgelstücke Alter Meister Band I & II (nr. 1224 & 5478)
154049: GRAF, PIETER - Een ongelijke strijd. Wilton-Fijenoord 1983-1988.
158181: GRAF-WINTERSBERGER, ASTRID|GÜNTHER EISENHUBER [EDS]. - Von Buch zu Buch. 50 Jahre Residenz Verlag 1956-2006.
157831: GRAF, ANGELA - J.H.W. Dietz 1843-1922. Verleger der Sozialdemokratie.
4134865: GRAF, CHR. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Abschnitte aus seinen Schriften. Ausgewählt und übersetzt. Eine Jubiläumsgabe zur 400 jährigen Reformationsfeier.
153514: GRÄF, LORENZ|HARALD ROHLINGER [EDS.]. - Empirische Sozialforschung / Empirical Social Research 1996.
150651: GRAFELIJKE ZALEN OP HET BINNENHOF - - Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage in opdracht van den minister van Waterstaat bewerkt door de Commissie van Advies. [D.E.C. Knuttel, Secr.
161329: GRAFFENRIED, CHARLOTTE VON - Das Jahr des Stieres. Ein Opferritual der Zulgo und Gemjek in Nordkamerun.
4139960: GRÄFFER, F. & DEUTSCH, S. (HRSG.) - Jüdischer Plutarch oder biographisches Lexicon. der markantesten Männer und Frauen jüdischer Abkunft. Zwei Bände in einem Band. Nachdruck der Ausgabe Wien 1848.
95733: GRAFFIN, R.|KMOSKO, MICHAEL - Patrologia Syriaca complectens opera omnia SS. Paatrum, doctorum scriptorumque catholicorum. Yuibus accedunst aliorum acatholicorum auctorum scripta quae ad res ecclesiasticas pertinent quotquot syriace supersunt secundum codices praesertim londinenses, parsienses, vaticanos accurante R. Graffin. Pars Prima, Tomus Tertius
165307: GRAFFITHS, RALPH A. - The Reign of King Henry VI. The Exercise of Royal Authority 1422-1461.
110466: GRAFSCHAFT, WALTER K. - "Die Onomasiologie von "" sterben "" im Französischen."
145088: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen. Toegelicht en verklaard.
163096: GRAFT, DR. C. CATHARINA VAN DE [ED.]. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
56777: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard
31138: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE - Palmpaasch. Een folkloristische studie van palmzondaggebruiken in Nederland
55328: GRAFT, C.C. VAN DE - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949
88907: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
110952: GRAFT, DR. C. CATHARINA VAN DE - Agnes Blok. Vondels nicht en vriendin. Utrecht, 1943.
145089: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen. Toegelicht en verklaard.
4030760: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien.
4040071: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzameld Vertoog.
4069739: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzamelde Liederen.
4071995: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Een stadsmens. (De Windroos)
4137032: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzamelde gedichten. (2 dln.).
154191: GRAFT, VAN DER - Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien.
181568: GRAFT, DR. C. CATHARINA VAN DE [ED.]. - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
103816: GRAGLIA, ROSALBA - Ierland.
130179: GRAHAM, VICTOR E.|W. MCALLISTER JOHNSON - Estienne Jodelle. Le Recueil des inscriptions 1558. A Literary and Iconological Exegesis.
30894: GRAHAM, JOHN MURRAY - Annals and correspondence of the viscount and the first and second earls of stair (2 volumes)
180540: GRAHAM-DIXON, ANDREW - Renaissance.
4134463: GRAHAM, BILLY - De vier ruiters uit de Openbaring. Voortekenen van het laatste oordeel.
131977: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES [DAVID M. WILSON - FOREW.]. - The Viking World.
121440: GRAHAM-BROWN, SARAH - Images of Women. The Portrayal of Women in Photography in the Middle East 1860-1950.
104656: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES - Das Leben der Wikinger. Krieger, Händler und Entdecker.
164741: GRAHAM, A.J. - Colony and Mother City in Ancient Greece.
164724: GRAHAM, GORDON - The Re-enchantment of the World. Art versus Religion.
160386: GRAHAM-SMITH, WILLIAM - Creative leaps shape the world. The history of the future.
156919: GRAHAM GREENE [FOREW.].|GREEN, RICHARD LANCELYN|JOHN MICHAEL GIBSON [EDS.]. - A Bibliography of A. Conan Doyle.
151374: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES [DAVID M. WILSON - FOREW.]. - The Viking World.
142996: GRAHAM, ILSE - Schiller, ein Meister der tragischen Form. Die Theorie in der Praxis.
123435: GRAHAM, WINSTON - The Spanish Armadas.
122764: GRAHAM-BROWN, SARAH - Images of Women. The Portrayal of Women in Photography in the Middle East 1860-1950.
101094: GRAHAM HUTTON|OLIVE COOK|SMITH, EDWIN - English Parish Churches.
143274: GRAHAM, STEPHEN [GEORGE VERNADSKY - PREFACE]. - Boris Godunof.
166267: GRAHAM SMITH - ILLUSTR.].|MCNEILLE, ANDREW [JOHAN LENTINK|STEPHEN COCKING - Elseviers Duivengids.
182559: GRAICHEN, GISELA - Das Kultplatzbuch. Ein Führer zu den alten Opferplätzen, Heiligtümern und Kultstätten in Deutschland.
103275: GRAICHEN, GISELA|MICHAEL SIEBLER [EDS.]. - Schliemanns Erben. Entschlüsseln Archäologen unsere Zukunft ?
4300171: GRAMBERG, TH.B.W.G. - Oecumene in India en Ceylon. Op weg naar Gods ene Kerk.
181569: GRAMLICH, SYBILLE|ROLF BOTHE [EDS.]. - und Abends in Verein . Johann Gottfried Schadow und der Berlinische Künstler-Verein 1814-1840.
5707: GRAND, LOUIS LE - Censure de la Faculté de Théologie de Paris, Cintre le Livre, qui a pour titre, Bélisaire.
91975: GRAND-PIERRE, EBRARD, HENGESTENBERG E.A. - De eenige troost in leven en in sterven. 57 leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus, benevens 1 hervormingspreek, door verschillende professoren en leeraren der hervormde kerk, waaronder zijn Ds. Grand-Pierre, Dr. Ebrard, Ds. Hengstenberg, Dr. Kohlbrugge, Dr. F.W. krummacher, Dr. monod, Prof van Oosterzee, Ds. pressense en anderen. Uitgegeven bij gelegenheid van het 300 jarig bestaan van den Heidelbergschen Katechismus.
87942: GRAND-PIERRE E.A. - De eenige troost in leven en in sterven. 57 leerredenen over den Heidlbergschen Katechismus benevens 1 hervormingspreek, door verschillende professoren en leeraaren der hervormde Kerk. Uitgegeven ter gelegenheid van het 300jarig bestaan van den Heidelbergschen Katechismus.
90696: GRAND, ROGER - Recherches sur l'origine des francs. Ouvrage posthume complété, augmenté et publié par les soins de Suzanne Duparc. Archiviste-Paléographe.
152206: GRAND SR., GORDON [GORDON GRAND - FOREW.].|WALLACE NALL [ILLUSTR.]. - A Horse for Christmas Morning and other stories [In Slipcase].
95121: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten
88384: GRANDIA, J.J. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
30258: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten
88530: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten.
53259: GRANDIA, J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek
4136048: GRANDIA, C. - Een nieuw begin / Gedragen tot het einde. Evangelie van Masttheüs uitgelegd voor (jonge) mensen.
183551: GRANDIN, NICOLE - Le Soudan nilotique et l'adminitration britannique [1898-1956]. Éléments d'interprétation socio-historique d'une expérience coloniale.
171335: GRANDIN, GREG - Kissinger's shadow : the long reach of America's most controversial statesman.
174188: GRANDMAISON, LÉONCE DE - Jesus Christ : sa personne, son message, ses preuves (2 volumes)
168700: J.J. GRANDVILLE [ILLUSTR.].|MOIR BUSSEY, GEORGE - Fables, Original and Selected: by the most esteemed European and Oriental Authors: with an Introductory dissertation on the history of fable, comprising biographical notices of the most eminent fabulists.
142873: GRANET, SOLANGE - Images de Paris. La Place de la Concorde.
4137481: GRANFIELD, P. & JUNGMANN, J.A. (ED.) (QUASTEN, J.) - Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten in two volumes.
155588: GRANJARD, HENRI - Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps.
183816: GRANJARD, HENRI [ED., INTROD.|NOTES] - Quelques lettres d'Ivan Tourguénev a Pauline Viardot. Texte intégral d'après les originaux de la collection Maupoil de 29 lettres de l'édition Halpérine-Kaminski, avec en appendice 8 lettres inédites en France d'Ivan Tourguénev à Pauline Viardot.
167441: GRANNIS, CHANDLER B. [ED.]. - What happens in Book Publishing.
160464: GRANQVIST, RAOUL|JÜRGEN MARTINI [ED.]. - Preserving the Landscape of Imagination: Children's Literature in Africa.
153991: GRANT, MICHAEL - Julius Caesar.
95163: GRANT, ROBERT M. - Gnosticism, a source book of heretical writings from the early Christian period
110187: GRANT, ROBERT M. - Christen als Bürger im Römischen Reich.
167329: GRANT, MICHAEL [ANDREW WALLACE-HADRILL - INTROD.]. - Pompeii & Herculaneum. Cities of Vesuvius [In Slipcase].
154278: GRANT, MICHAEL - The Emperor Constantine.
123203: GRANT, NEIL - Het grote geschiedenisboek voor kinderen. Alle belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeeschiedenis in een levendige, verhalende stijl verteld. Over de ziekten der hersenen. Amsterdam, 1843.
163418: GRANT, MICHAEL - Saint Paul.
4059667: GRANT, MICHAEL - St Paul.
4139781: GRANT, F.C. - Ancient Judaism and The New Testament.
167508: GRANT, MICHAEL - Pompeji-Herculaneum. Untergang und Auferstehung der Städte am Vesuv.
166027: GRANT, A.|R. MAYO - De Hugenoten.
157060: GRANT, JOY - Harold Monro and the Poetry Bookshop.
146274: GRANT, NEIL - The Howards of Norfolk.
140220: GRANT, JAMES - John Adams. Party of One.
122890: GRANT, MICHAEL - Cities of Vesuvius. Pompeii & Herculaneum.
123194: GRANT, MICHAEL - Dawn of the Middle Ages.
151917: GRANT, RAYMOND J.S. - Laurence Nowell, William Lambarde and the Laws of the Anglo-Saxons.
166409: GRANT, P.J. - Gulls. A Guide to identification.
167056: GRANT, JAMIE [ED.]. - 100 Australian Poems of Love and Loss.
163764: GRANZOTTO, GIANNI - Christoffel Columbus. The Dream and the Obsession. A Biography.
145915: GRANZOTTO, GIANNI - Christoffel Columbus. Een biografie.
103744: GRAPHICS - Die Schaffenden. Eine Auswahl der Jahrgänge I bis III und Katalog des Mappenwerkes.
105020: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Taxes, Liberty and Property. The Role of Taxation in Democratization and National Unity 511 - 1787.
160387: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800.
103276: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511 - 1787.
56463: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800
123524: GRAS, PIM - Jazz uit het historisch archief. In a Mellow Tone. Het levensverhaal van Ben Webster.
85925: GRASHUIS, G.J. - Geloof en wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde. Twee levensbeelden 1. De Leer van Groen van Prinsterer
150192: GRASS, GÜNTER [KOOS SCHUUR - TRANSL.]. - De blikken trommel.
181045: GRASS, NIKOLAUS|WERNER OGRIS [EDS.]. - Festschrift Hans Lentze. Zum 60. Geburtstage dargebracht von Fachgenossen und Freunden.
4021404: GRASS, H. - Die evangelische Lehre vom Abendmahl. Ausgewählt und eingeleitet von H.Grass.
122252: GRASS, GÜNTER - Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus.
103351: GRASS, GÜNTER [JOHN W. WOODS - TRANSL.]. - Show Your Tongue.
156451: GRASSÉ, PIERRE-P. [INTROD.]. - La vie et l'oeuvre de Réaumur [1683-1757].
141887: GRASSELLI, M.M.|P. ROSENBERG [EDS.]. - Watteau. 1684-1721.
4022289: GRÄSSER, E. - Die Naherwartung Jesu. (SBS 61)
95488: GRÄSSER, ERICH - Der zweite Brief an die Korinther. Teil 1: Kapitel 1,1-7,16, Teil 2: Kapitel 8,1-13,13 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 8/2 & 8/2)
4139765: GRÄSSER, E. - Der Glaube im Hebräerbrief. (MTS 2)
104916: GRASSET, BERNARD - Lettre à André Gillon sur les conditions du succès en librairie.
181570: GRASSET SAINT SAUVEUR, JACQUES - Ankleidung der Stellvertreter des Französischen Volks und der übrigen Staatsbeamten der Republik Frankreich / Costumes des reprèsentans du peuple, membres des deux conseils, du Directoire Exécutif.
181571: GRASSET, DR. - L'Hypnotisme et la Suggestion.
31225: GRASSMANN, SIEGFRIED - Hugo preuss und die deutsche Selbstverwaltung (Historische Studien. Heft 394)
132136: GRASWINCKEL, JHR DR D.P.M. - Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht.
152349: GRASWINKELS, JHR. MR. D.P.M. - De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland 1543-1816.
86166: GRATAMA, B.J. - Advies over den Floreenpligt in Friesland
160038: GRATAMA, MR. S. [ED.] - Drenthsche rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e eeuw.
4028559: GRAUBARD, B. - Gelesen in den Büchern Mose. Freitagabend-Vorträge im Bayerischen Rundfunk.
153141: GRAUER, NEIL A. - Remember Laughter. A Life of James Thurber.
151669: GRAUL, RICHARD [ED.]. - Zeitschrift für bildende Kunst mit Beiblatt ' Kunstchronik und Kunstliteratur '. 62. Jahrgang 1928-29.
166076: GRAUL, PROF. DR. RICHARD - Alt-Flandern. Brabant - Artois - Hennegau - Lüttich - Namur. Bilderband mit 200 photographischen Aufnamen von Städtebildern, Baudenkmälern und Innenräumen aus Belgien und Frenzösisch-Flandern. Mit einer durch alte Städteansichten geschmückten kunstgeschichtlichen Einleitung und eingehenden Erläuterungen. .
155646: GRAULS, MARCEL - Bintje & Kalasjnikov. Het eponiemen boek.
101811: GRAULS, MARCEL - De kroon op het merk.
165721: GRAUMANS, A.A.L. [DEN DRÉ] - Dré III.
93158: GRAUMANS, A.A.L. - Compagnons. Met illustraties van den schrijver en met kleurenplaat van Anton Pieck
181052: DR. J. GRAUWELS [DR. L. ROPPE|DR. L. ROGIER - INTROD.].|VANDEBEECK, TH. - De Boerenkrijg in het departement van de Nedermaas.
180389: GRAUWELS, DR. J. - Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545.
162039: DR. J. GRAUWELS [EDS.].|VANDEBEECK, TH. - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas.
167139: DR. J. GRAUWELS [EDS.].|VANDEBEECK, TH. - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas.
56477: GRAUWELS, J.|VANDEBEECK, TH. - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas
4049657: GRAVE, FR. - Das Chaos als objektive Weltregion. Ein metaphysischer Versuch. Mit einer Einführung von A.Buchenau.
131235: GRAVE, JAAP - Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914
143616: GRAVE, JAAP - Übersetzen ist Liebeswerk. Vermittler nederländischer Literatur in Deutschland 1890-1914.
96452: GRAVEMEIJER, H.E. - Gereformeerde geloofsleer. Catechetisch onderwijs met aanteekeningen
53352: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer (3 delen)
94801: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de Gereformeerde Geloofsleer (3 delen)
110577: GRAVENSANDE, G.H. 'S- - Sprekende schrijvers: Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met G.H. ’s-Gravensande.
4138820: GRAVENSANDE, WILLEM JACOB 'S - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.de Pater. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 13)
184361: GRAVES, JOHN & A.G. BOWER [FOREW.]. - The Boys' Book of Association Football.
142989: GRAVES, ROBERT - Griekse mythen.
53311: GRAVES, ROBERT - The Greek myths (2 volumes)
167355: GRAVES, ROBERT [RALEIGH TREVELYAN - INTROD.]. - Goodbye to All That [In Slipcase].
165115: GRAVES, WILLIAM [ED.]. - Water. The Power, Promise and Turmoil of North America's Fresh Water.
144101: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Robert Graves. The Years with Laura Riding 1926-1940.
143626: GRAVES, ROBERT|LIDDELL HART - T.E. Lawrence to his Biographers Robert Graves and Liddell Hart.
4051872: GRAVES, R. - Griekse mythen.
4141541: GRAVES, R. - Griekse mythen.
163659: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Richard Hughes. A Biography.
141797: GRAVES, ALGERNON [ED.]. - A Dictionary of Artists who have Exhibited Works in the Principal Lonsdon Exhibitions from 1760 to 1893.
90720: GRAVESTEIJN, C. E.A. - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld. Opstellen aangeboden aan Dr. R.L. Schuursma ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
89033: GRAVESTEIJN, C. E.A. - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld. Opstellen aangeboden aan Dr. R.L. Schuursma ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
58525: GRAVESTIJN, J. - Mariniers en andere wonderen
104633: GRAVETT, CHRISTOPHER - Castles and Fortifications from around the World.
10050: GRAVURE - d' Arminianze schans tot Leyden.
182980: GRAVURE FRANÇAISE - Annuaire de la Gravure Française 1912. Deuxième Année.
182979: GRAVURE FRANÇAISE - Annuaire de la Gravure Française 1911. Première Année.
9896: GRAVURE/DORDRECHT - Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort.
186363: GRAY, EDWARD F. - Leif Eriksson. Discoverer of America a.d. 1003.
153961: GRAY, B. KIRKMAN - A History of English Philanthropy. From the Dissolution of the Monasteries to the taking of the first census.
57274: GRAY, ANDREW - De Roos van Saron. Zes predikatiën
88190: GRAY, ANDREW - Toegang tot het eeuwige leven
92597: GRAY, ANDREW - Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed. 9 Predikatiën over 1 Thess. V:17, Spr. IV:23 en Micha VI:9
57122: GRAY, ANDREW - Toegang tot het eeuwige leven
4059356: GRAY, J. - I & II Kings. A Commentary. (Old Testament Library)
146429: GRAY, JOHN - Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook.
93052: GRAY, JOHN - The Canaanites. Ancient Peoples and Places. 61 photographs, 54 line drawings, 3 maps
4045378: GRAY, J.G. (HEGEL, G.W.F.) - Hegel`s Hellenic Ideal.
32540: GRAY, JOHN - The legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament. Second, revised edition (Series: Supplements to Vetus Testamentum. Volume V)
59201: GRAY, ANDREW - Elf predikaties op Avondmaalstijden
92055: GRAY, JOHN - Al-Qaida en de moderne tijd
143526: GRAY, JOHN - The Canaanites.
95709: GRAY, ANDREW - The works of the reverend and pious Andrew Gray, formelerly minister of the gospel in Glasgow
123159: GRAY, JOHN [EDS.]. - Verlichting en terreur.
30284: GRAY, ANDREW - De overste Leidsman, zes predikatiën
143531: GRAY, JOHN - The Canaanites.
95465: GRAY, JOHN - The legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament
93388: GRAY, JOHN - The Krt tekst in the literature of Ras Shamra, a social myth of ancient Canaan
30102: GRAY, ANDREW - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiën uit het Engels vertaald
57411: GRAY, ANDREW - Uitnemende openbaringen, zeven predikatiën
57404: GRAY, ANDREW - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 Predikatiën
57405: GRAY, ANDREW - Grote en dierbare beloften. Negen predikaties
59212: GRAY, ANDREW - Driemaal gebeden. Acht predikatiën
59202: GRAY, ANDREW - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. Tien predikaties
59199: GRAY, ANDREW - Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed. Negen predikaties
57788: GRAY, ANDREW - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. 10 predikatiën
181050: GRAY, JOHN MORGAN - Fun Tomorrow. Learning to be a Publisher & Much More.
59215: GRAY, ANDREW - Wakende aan Zijn Poorten. Zeven predikatiën
57794: GRAY, ANDREW - Wakende aan Zijn Poorten. Zeven predikatiën
57795: GRAY, ANDREW - Elf predikatiën op Avondmaalstijden, in verschillende plaatsen gepredikt
32249: GRAY, ANDREW - Uitnemende Openbaringen. Zeven predikatiën
130762: GRAY, ARTHUR - The Town of Cambridge. A History.
4138009: GRAY, J. - The Biblical Doctrine of the Reign of God.
59210: GRAY, ANDREW - Uitnemende Openbaringen. Zeven predikatiën
53587: GRAY, IRVINE R. - Huguenot manuscripts: a descriptive catalogue of the remaining manuscripts in the Huguenot library (Series: Huguenot Society of London. Quarto Series Vol. LVI)
162076: GRAY HARDCASTLE, VALERIE - Locating Consciousness.
143134: GRAY, CAMILLA [MARIAN BURLEIGH-MOTLEY - ED.]. - The Russian Experiment in Art 1863-1922.
4065506: GRAYLING, A.C. (RUSSELL, B.) - Russell. (Kopstukken filosofie)
167000: GRAYLING, A.C. - A Quarrel of the Age. The Life and Times of William Hazelitt.
170910: GRAYLING, A.C. - Truth, Meaning and Realism. Essays in the Philosophy of Thought.
93284: GRAYZEL, SOLOMON - The church and the Jews in the XIIIth century. A study of their relations during the years 1198-1254, based on the papal letters and the conciliar decrees of the period. Revised Edition
4072393: GRDZELIDZE, TAMARA (ED.) - One, Holy, Catolic and Apostolic. Ecumenical Reflections on the Church. (Faith and Order Paper 197)
85730: GREAVES, RICHARD L. - John Bunyan. Courtenay sties in Reformation Theology 2.
171159: GREBER, JOHANNES [E. SCHUTTE-VAN CREVELD - TRANSL.]. - Omgang met Gods geestenwereld. Zijn wetten en zijn doel. Persoonlijke ervaringen van een R.K. priester.
173908: GREDT, JOSEPH - Die aristotelisch-thomistische Philosophie. 2 Metaphysik und Ethik
84240: GREEBE, H.J.G. - Gedenkschrijft der vestiging van de Hervormde godsdienst in Friesland 31 maart 1580, uitgegeven op het derde eeuwfeest
88687: GREEBE, A.C.J.A. - Beschrijving der maskerade te houden op 30 juni 1909, bij gelegenheid van het 59ste lustrum van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit.
4140687: GREEBE, H.J.G. - Gedenkschrift der vestiging van de hervormde godsdienst in Friesland. 31 maart 1580. Uitgegeven op het 3e eeuwfeest.
161854: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
93538: GREEF, WULFERT DE - Johannes Calvijn, zijn werk en geschriften
4056185: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften. (netjes met potlood onderstreept)
4035751: GREEF, W. DE - De Ware Uitleg. Hervormers en hun verklaring van de Bijbel.
4071988: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
4133544: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode.
32378: GREEF, WULFERT DE - Van één stam. Calvijn over Joden en christenen in de context van de late Middeleeuwen
10416: GREEK N.T. - Tes kaines diathekes hapanta (romanized). Novvm Iesv Christi Domini Nostri Testamentum, Ex Regiis aliisque optimis editionibus cum cura expressum.
10415: GREEK N.T. - Novum Testamentum Graecum.
4057146: GREELEY, A.M. - Religion. A Secular Theory.
4065898: GREELEY, A.M. - Myths of Religion. An Inspiriring Investigation into the Nature of God and a Journey to the Boundaries of Faith.
170424: GREELEY, ANDREW|MICHAEL HOUT - The Truth About Conservative Christians. What They Think and What They Believe.
123198: GREELEY, ANDREW M. - De nieuwe agenda voor nieuw gesprek over fundamenele religieuze vragen vanuit eigentijds ervaren.
4066393: GREEN, M - Adventure of Faith. Reflections on Fifty Years of Christian Service.
143298: GREEN, PETER - A Concise History of Ancient Greece to the Close of the Classical Era.
89181: GREEN, WILLIAM HENRY E.A. - Treasury of Job. Volume one.
4138289: GREEN, W.H. - Die höhere Kritik des Pentateuchs.
173988: GREEN, JULIEN - Pamphlet contre les catholiques de France.
94853: GREEN, RENÉE - Na de tien duizend dingen. After the ten thousand things
152202: GREEN, JONATHAN - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries they Made.
91265: GREEN, JULIEN - Franciscus
59070: GREEN, JULIEN - Demain n'existe pas L'automate. T héâtre
10253: GREEN, THOMAS - De Vier Uitersten der Menschen, of Verstandige en Gemoedelyke Beschouwingen van den Dood, het Oordeel, de Hemel en de Helle. Uit het Engelsch vertaeld, en met XXV Toepasselyke Gezangen vermeerdert, door Marten Schagen. Met Koperen Plaeten. Nieuwe Uitgave.
186228: GREEN, CRISTOPHER -IRENE MARTIN - ED.]. - The European Avant-gardes. Art in France and Western Europe 1904-c. 1945.
165835: GREEN, JULIAN - Journal [1928-1958].
123022: GREEN, J.R. - Gnathia Pottery in the Akademisches Kunstmuseum Bonn.
102914: GREEN, J.R. - A Short History of the English People [3 Vols. Compl.].
58974: GREEN, JAY P. - The Internlinear Bible Hebrew/English (3 Volumes)
190059: GREEN, M. - Honderd wegen naar God?
4051820: GREEN, GERALD - Holocaust. Een roman over liefde, haat, vernietiging en overleving.
54524: GREEN, EDWARD CROCKER - The Matawai Maroons: an acculturating afro-american society
166773: GREEN, JEN [ED.]. - An Illustrated Practical Guide to Attracting & Feeding Garden Birds.
157391: GREEN, JOHATHAN - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries they Made.
103841: GREEN, EDWIN - Banking. An Illustrated History.
152464: GREEN, JULIEN - Journaal 1926-1945.
103647: GREEN, JULIEN - Frère François.
181573: GREEN, EDWIN - Banking. An Illustrated History.
101567: GREENBERG, JOSEPH H. - Language Universals.
185635: GREENBERGER, ALLEN J. - The British Image of India. A Study in the Literature of Imperialism 1880-1960.
142490: GREENE, GRAHAM - A Sort of Life.
155510: GREENE, GRAHAM - De wetteloze paden van Mexico.
153005: GREENE, ROBERT W. - Searching for Presence. Yves Bonnefoy's Writings on Art.
164710: GREENFIELD, PATRICIA M.|RODNEY R. COCKING [EDS.]. - Cross-Cultural Roots of Minority Child Development.
181574: GREENFIELD, GEORDE - Scribblers for Bread. Aspects of the English Novel Since 1945.
123039: GREENHILL, BASIL [ED.]. - The National Maritime Museum.
4031143: GREENLEE, J.H. - Introduction to New Testament Textual Criticism.
4137680: GREENSLADE, S.L. - Early Latin Theology. Selections from Tertullian, Cyprian, Ambrose and Jerome.
157119: GREENSPAN, EZRA|JONATHAN ROSE [EDS.]. - Book History [Volume 1 - 7].
4142473: GREENSPAN, P.S. - Emotions & Reasons. An Inquiry into Emotional Justification.
58560: GREENWALD, ROHI|PLESKOFF, ISABELLE - Martin et Karl Flinker. De Vienne à Paris
161918: GREENWOOD, JAMES - No Guns, Big Smile. South America by Horse.
140387: GREENWOOD, SUSAN - De encyclopedie van magie & hekserij. Een geïllustreerd historisch verslag van spirituele werelden.
160602: GREEP, VICTORIA B. - Een beeld van het gezin. Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportrait in de Nederlanden.
90331: GREER, ROWAN A. - The fear of freedom. A study of miracles in the Roman Imperial Church.
156331: GREER, ROWAN A. - The Fear of Freedom. A Study of Miracles in the Roman Imperial Church.
170008: GREER, JOHN MICHAEL - The Element Encyclopedia of Secret Societies and Hidden History. The Ultimate A-Z of Ancient Mysteries, Lost Civilizations and Forgotten Wisdom.
143497: GREET PLOMTEUX|RITA STEYAERT [EDS.].|WYLLEMAN, LINDA - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Deel 10 n [3 Vols. Compl.].
4054072: GREEVE, H. DE (GONZAGA, L) - Luigi Gonzaga.
164828: GREG HIRTH|HANDY, MARK R.|NIELS HOVIUS [EDS.]. - Tectonic Faults. Agents of Change on a Dynamic Earth.
4142383: GREGERSEN, N.H. DREES, W.B. & GÖRMAN, U. (ED.) - The Human Person in Science and Theology.
157288: GREGG ANDERSON|STANLEY MORISON|T.M. CLEVELAND [ET AL.].|UPDIKE, DANIEL BERKELEY - Updike: American Printer and his Merrymount Press.
142540: GREGG, PAULINE - King Charles I.
121374: GREGG, LEE W. [ED.]. - Knowledge and Cognition.
150973: GREGG, PAULINE - King Charles I.
100153: GRÉGOIRE, P. CHR. - Orval au fil des siècles. Deuxième partie. Épanouissement, destruction, relèvement.
4139112: GRÉGOIRE, A. - Leçons de Philosophie des Sciences Expérimentales.
141698: GRÉGOIRE, STÉPHANIE - Plein air. Les impressionistes dans le paysage.
58850: GREGONESE, LUCIO - Volta. Grondlegger van elektrochemie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 29)
151091: GREGOR J.M. WEBER|MAI, EKKEHARD|SANDER PAARLBERG - De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750.
141578: GREGOR-DELLIN, MARTIN - Richard Wagner. His Life, His Work, His Century.
4066187: GREGOR, J. - Perikles. Vertaald door A.J.Hassoldt,
103780: GREGORIETTI, GUIDO [ERICH STEINGRÄBER - FOREW.]. - Gold und Juwelen. Eine Geschichte des Schmucks von Ur bis Tiffany.
4072066: GREGORIUS DE GROTE (BENEDICTUS) - Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen. Vertaald en van een nawoord voorzien door G.Bartelink en F.v.d.Meer.
184139: GREGOROVIUS, FERDINAND [MARY E. ROBINSON - TRANSL.]. - The Emperor Hadrian. A Picture of the Graeco-Roman World in his Time.
4139776: GREGOROVIUS, FERDINAND - Werke. Mit 120 Abbildungen auf Tafeln.
55969: GREGORY, ALEXIS - De gouden tijd van het reizen, 1880-1939
171160: GREGORY, RICHARD - Seeing Through Illusions. Making Sense of the Senses.
90926: GREGORY, ALEXIS|WALTER, MARC - Private Splendor. Great Families at Home.
161621: GREGORY, STEWART [ED.]. - The Romance of Tristran by Béroul.
150012: GREGORY, STEWART - "La traduction en prose française du 12e siècle des "" Sermones in Cantica "" de Saint Bernard."
162203: GREGORY, STEWART [ED.]. - Thomas of Britain: Tristan.
170388: GREGORY, RICHARD L. [ED.].|O.L. ZANGWILL - The Oxford Compendium to the Mind. The classic guide to the mind and its mysteries.
83325: GREIDANUS, S. - Sola Scriptura, problems and principles in preaching historical texts
4015334: GREIDANUS, S. - Sola Scriptura. Problems and Principals in Preaching Historical Texts. (Diss.)
100021: GREIDER, WILLIAM - One World, Ready or not. The Manic Logic of Global Capitalism.
145213: GREIG, DOREEN - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th Centuries.
180419: GREIG, DOREEN - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th Centuries.
165111: GREIG, PETE - Handboek voor het 24-7 gebed. Met dit boek kan iedereen overal leren bidden als nooit tevoren.
87995: GREIJDANUS, S. E.A. - Kommentaar op het Nieuwe Testament (complete set)
92972: GREIJDANUS, S. - De Openbaring des Heeren aan Johannes. Voor de gemeente uitgelegd
47228: GREIJDANUS, S. - De Brief van den Apostel Paulus aan de gemeente te Rome II, Hoofdstukken 9-16 (Serie: Kommentaar op het Nieuwe Testament, VI)
4007971: GREIJDANUS, S. - (21) Schriftoverdenkingen. Ingeleid door C.Veenhof.
30445: GREINACHER, N. E.A. - Handboek van de pastoraaltheologie. Praktische theologie over de kerk in haar huidige situatie. Deel 2
151813: GREISS, THOMAS E. - West Point Atlas the Second World War. Europe and the Mediterranean.
4047495: GREIVE, H. - Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa. (Grundzüge 37)
4137252: GREIVE, H. - Geschichte des modernen Antisemitismus in Deutschland. (Grundzuge 53)
4141227: GREIVE, H. - Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa. (Grundzüge 37)
4300897: GRELL, O.P. (LONDON) - Dutch Calvinists in Early Stuart London. The Dutch Church in Auston Friars 1603-1642.
144645: GRELL, OLE PETER - Calvinist Exiles in Tudor and Stuart England.
32357: GREMMELS, CHRISTIAN - Dietrich Bonhoeffer: Zijn weg in het verzet
161550: GREN, ERIK - Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung der Römischen Kaiserzeit.
161825: GRENDEL, DR. E. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda.
140121: GRENDEL, E. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865.
165925: GRENDEL, A.L. [JACK CHALKER - ILLUSTR.]. - Gekooide vogel. Gedichten geschreven tijdens krijgsgevangenschap in Atjeh, Birma en Siam 1942-1945.
4142820: GRENE, M. (ED.) - Interpretations of Life and Mind. Essays around the Problem of Reduction.
162227: GRENFELL PRICE, A. [ED.]. - James Cook. Entdeckungsfahrten im Pacific 1768-1779. Die Logbücher der Reisen von 1768 bis 1779.
4076213: GRENHOLM, C.-H. - Protestant Work Ethics. A Study of Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology.
56774: GRENIER, LISE - Villes d'eaux en France. Ouvrage réalisé par l'Institut Français d'Architecture
153576: GRENVILLE, ANTHONY [ED.]. - Refugees from the Third Reich in Britain.
153573: GRENVILLE, ANTHONY [ED.]. - German-speaking Exiles in Great Britain.
110063: GRENZMER, FELIX [ED.]. - Das Nibelungenlied.
54116: GRESCHAT, MARTIN - Zur neueren Pietismusforschung
57997: GRESCHAT, MARTIN - Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit
94125: GRESCHAT, MARTIN - Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit
94000: GRESCHAT, MARTIN - Zwischen Tradition und Neuem Anfang. Valentin Ernst Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie
54316: GRESCHAT, MARTIN - Gestalten der Kirchengeschichte Band 1 - 8. 1: Alte Kirche I. 2: Alte Kirche II. 3: Mittelalter I. 4: Mittelalter II. 5: Reformationszeit I. 6: Reformationszeit II. 7: Orthodoxie und Pietismus. 8: Die Aufklärung (8 volumes)
4072548: GRESCHAT, M. (HRSG.) - Die Aufklärung. (Gestalten der Kirchengeschichte 8)
4069250: GRESHAKE, G. & WEISMAYER, J. (HRSG.) - Quellen geistlichen Lebens. Band IV: Die Gegenwart.
56496: GRESHOF, J. - Voetzoekers
101362: GRESHOFF, J. [J.FRANCKEN - ILLUSTR.]. - Currente calamo.
153275: GRESHOFF, J. [ED.]. - Harvest of the Lowlands. An Anthology in English Translation of Creative Writing in the Dutch Language with an Historical Survey of the Literary Development.
143946: GRESHOFF, J. [ED.]. - Het Spel der Spelen. Causeriën over het Boek.
160260: GRESHOFF, J. [J. BUCKLAND WRIGHT - WOODENGR.]. - Gedichten 1907-1934.
131850: GRESHOFF, J. - Confetti.
100894: GRETHER, P.A. - Technik des Edelsteinfassens.
4144018: GRETHER, O. - Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht.
4300909: GRETHER, O. - Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht.
157685: GREUNING, HENNIE VAN|SONJA BRAJOVIC BRATANOVIC [EDS.]. - Analyzing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance & Financial Risk Management [& CD].
164870: GREUNING, HENNIE VAN|SONJA BRAJOVIC BRATANOVIC - Analyzing and Managing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk [With CD].
161210: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. [ED.]. - Erfrecht 1798-1820. Bronnen van de Nederlandse codificatie.
90277: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Bronen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. Erfrecht 1798-1820.
155719: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. [ED.]. - Bronnen van de Nederlandse Codificatie. Erfrecht 1798-1820 & De codificatie van het erfrecht 1798-1838 [2 Vols. Compl.].
92007: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Deliberatiën van den Raad van State over het burgerlijk wetboek (1816) 6 juli 1818 - 31 augustus 1818
161270: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. - De codificatie van het erfrecht 1798-1838.
95755: GRÈVE, MARCEL DE - Études Rabelaisiennes. Tome III (Volume 3). L'Interprétation de Rabelais au XVIe Siècle. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, XLVII)
58240: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus
57876: GREVE, H.E. - Theorie van den catalogus
103645: A. VAN GREVENSTEIN|GOOSSEN, GUIDO|PAULA VAN DEN BOSCH|PETER TE POEL|TON QUICK - Bonnefantenmuseum: De collectie Neutelings/Collectie Hedendaagse Kunst/Het Gebouw [3 Vols.].
90339: GREVER, MARIA|VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
90753: GREVER, MARIA - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis.
161724: GREWE, KLAUS [ED]|WERNER BRINKER - GÜNTHER GARBRECHT - HANSGERD HELLENKEMPER - HEINZ OTTO LAMPRECHT - HORST D. SCHULZ - EDGAR THOFERN] - Atlas der römische Wasserleitungen nach Köln.
141955: GREWENIG, MEINRAD MARIA [EDS. - ET AL.].|LETZE, OTTO - Leonardo da Vinci. Uitvinder, wetenschapper en kunstenaar.
143275: GREY, IAN - Boris Godunof. The Tragic Tsar.
103915: GREY, HAROLD - Madame de Pompadour. Naar de gedenkschriften van Argenson, kamerheer van Lodewijk den XVe [12 Issues - Complete set]. .
4075004: GREY, M. - De verlossing van de droom. De christelijke traditie en de verlossing van de vrouw.
30254: GREYDANUS, S.|GROSHEIDE, F.W. - Kommentaar op het Nieuwe Testament (14 delen in 19 banden)
58697: GREYDANUS, S.|GROSHEIDE, F.W. - Kommentaar op het Nieuwe Testament (Complete Set, 14 delen in 19 banden)
171050: GREYERZ, KASPAR VON - Religion und Kultur. Europa 1500-1800.
4008062: GREYERZ, K.V. - Die bernische Landeskirche im Lichte des Evangeliums. 1930-1940.
170294: GRIBBIN, JOHN - Deep Simplicity. Chaos Complexity and the Emergence of Life.
161354: GRIBLING, F. [ED.]. - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek.' That Special Touch '. Vormgeving tussen kunst en massaprodukt.
152271: GRIEDER, TERENCE - Origins of Pre-Columbian Art.
140620: GRIEG, NORDAHL [G.M. GATHORNE- HARDY - TRANSL.]. - All That is Mine Demand. War Poems of Nordahl Grieg.
90084: GRIEKEN, M. VAN - De drie Formulieren van Eenigheid. (De Nederlandsche Geloofsbelijdenis de Heid. Catechismus - De vijf leerregels van Dordt). Zijnde: de drie historische fundamentstukken onzer Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk.
88279: GRIEKEN, M. VAN - Beginselen van kerkrecht zoals we die vinden uiteengezet in de Oudste Kerkordeningen der Nederlandsche Gereformeerde of Hervormde Kerken. Eerste deel, eerste stuk. De Wezelsche artikelen van 1568.
104292: GRIEKEN, MIRRE VAN - Pennestreek. Een beeld van Brabant [en een stukje Bommelerwaard en het Land van Altena].
130420: GRIEND, MR. B.J. VAN DE - Het oogmerk als ijkpunt. Bestuurlijke sancties in bestuurrechtspraak en wetgevingsadvisering.
110856: GRIENDT, MR. H.F.M. VAN DE|MR. E. SCHUTTE - Mediation in arbeidsconflicten.
103277: GRIENSVEN, A. VAN - Orthenstraat & Hooge Steenweg [2 Vols.].
4137580: GRIEP, H.J. - Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg.
162934: GRIERSON, EDWARD - King of Two Worlds. Philips II of Spain.
184190: GRIERSON, HERBERT J.C. & J.C. SMITH - A Critical History of English Poetry.
142704: GRIESINGER, DR. W. - Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Aerzte und Studirende.
4142583: GRIESINGER, TH. - De Jesuïten,. volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald. Naar den tweeden druk uit het Hoogduitsch.
142614: GRIESINGER, WILHELM - Wilhelm Griesinger's Gesammelte Abhandlungen. Vol. 1
157896: GRIEST, GUINEVERE L. - Mudie's Circulating Library & The Victorian Novel.
185431: GRIFFENHAGEN, GEORGE - Medicine Tax Stamps Worldwide.
170163: GRIFFIN, DR. DAVID RAY - Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern Exploration.
123512: GRIFFIN, GILLETT [FOREW.]. - Schatten uit de Nieuwe Wereld.
157971: GRIFFIN, CLIVE - The Combergers of Seville. The History of a Printing and Merchant Dynasty.
100433: GRIFFIOEN, SANDER - Een weg gaan. Cultuurfilosofie tussen west en oost. Rede ter gelegenheid can het afscheid als bijzonder hoogleraar cultuurfilosofie aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie en als gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de VU.
96844: GRIFFIOEN, DIRK - Christelijke zending en wereldgodsdiensten. De godsdienstheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie Newbigin in context
59134: GRIFFIOEN, DIRK - Christelijke zending en wereldgodsdiensten. De godsdiensttheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie Newbigin in context
9789023922179: GRIFFIOEN, D. - Christelijke Zending En Wereldgodsdiensten. De godsdiensttheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie Newbigin in context. Mission 44
4142362: GRIFFIOEN, S. & BALK, B.M. (ED.) - Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. Assessment and Perspective.
4061945: GRIFFITH THOMAS, W.H. - The Holy Spirit of God.
130506: GRIFFITH, SAMUEL B. - In Defense of the Public Liberty. Britain, America & the Struggle for Independence from 1760 to the Surrender at Yorktown in 1781.
142807: GRIFFITH, MATTIE [JOE LOCKARD - AFTERW.]. - Autobiography of a Female Slave
4042963: GRIFFITHS, M. - Assepoester. Of de vergeten bestemming van de Kerk.
100323: GRIFFITHS, TREVOR R.|TOM VAN BEEK - Theater maken. Complete handleiding voor spel en techniek.
155590: GRIFFITHS, MAJOR ARTHUS - Mysteries of Police and Crime [3 Vols. Complete Set].
4135856: GRIFFITHS, BEDE - (5 books). Universal Wisdom. 1994, 600 pp. - The One Light, Principal Writings. 2001, 496 pp. - A New Vision of Reality - Christ in India - Return to the Center.
156651: GRIFFITHS, R.A. - The Reign of Henry VI.
153898: GRIFFITHS, A. PHILLIPS [ED.]. - Knowledge and Belief.
143900: GRIFFITHS, ARLO|JAN E.M. HOUBEN [EDS]. - The Vedas. Texts, Language and Ritual. Proceedings of the 3rd International Vedic Workshop.
143401: GRIFFITHS, RALPH A. - King and Country. England and Wales in the Fifteenth Century.
143712: GRIFFITHS, RICHARD - Marshal Pétain.
104165: GRIFFITHS, PHILIP JONES|MILES KINGTON|NAOMI JAMES|TOM OWEN EDMUNDS [PHOTOGR.].|WILLIAM SHAWCROSS [EDS. - ET AL.]. - Great Journeys.
153973: GRIGG, D.B. - Population growth and agrarian change. An historical perspective.
141199: GRIGG, JOHN - 1943 The Victory that never was.
184203: GRIGSON, GEOFFREY - The Englishman's Flora.
152106: GRIGULEVIC, J.R. [FRITZ ERIK HOEVELS. - ED.]. - Ketzer-Hexen-Inquisitoren.
4000322: GRIJP, R.K.M.V.D. - Geschichte des spanischen Protestantismus im 19.Jahrhundert. (Diss.)
31895: GRIJP, RAINER MARIA KLAUS VAN DER - Geschichte des Spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert
185886: GRIJP, PAUL VAN DER - Islanders of the South. Production, Kinship and Ideology in the Polynesian Kingdom of Tonga.
144974: GRIJP, LOUIS PETER [ED.]. - Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlands in de muziek.
102880: GRIJP. LOUIS PETER [ED. - ET AL.]. - Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [ & CD-Rom].
165822: GRIJP, LOUIS PETER|MARTINE DE BRUIN [EDS.]. - De kist van Pierlala. Straatliederen uit het geheugen van Nederland.
163766: GRIJPMA, DIEUWKE - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
182582: GRIJZEN SCHREURS, C.A.M.J. - Bestuurskunst als blikopener? Procesgang rond het manifest Brabant 2050. Een onderzoek naar de interactie tussen overheid en samenleving in Brabant.
146063: GRILLE, DIETRICH - Lenins Rivale.
167431: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Le Livre Annoté [Volume 2 / 1999: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
167433: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Les collections sous de regard des écrivains / Et quelques pages inédits du manuscrit de 'Voyage au bout de la nuit' [Volume 8 / 2001: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
167432: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Manuscrits d'écrivains du XXe siècle / Un inédit de Simone de Beauvoir [Volume 6 / 2000: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
4133277: GRILLMEIER, A. - Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band I und II/1. Von der Apostolischen Zeit bis zum Rezeption und Widerspruch (518)
143097: GRIMAL, PIERRE - La femme à Rome et dans la civilisation Romaine.
4007626: GRIMAL, P. (TACITUS) - Tacitus. Een biografie. Vertaald door E. van Hemert.
166495: GRIMAL, NICOLAS - A History of Ancient Egypt.
57626: GRIMM, CLAUS - Frans Hals. Het gehele oeuvre
130351: GRIMM, PETER [ED.] - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
151382: GRIMME, ERNST GÜNTHER - Der Aachener Domschatz.
167114: GRIMME, KARIN H. - Jean-Auguste-Dominique Ingres 1780-1867.
140481: GRIMME, ERNST GÜNTHER [& RENATE PUVOGEL] - Königliche Bildwerke im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Europäische Bildwerke vom Mittelalter zum Barock.
103421: GRIMME, ERNST GÜNTHER - Das Evangelistar von Gross Sankt Martin. Ein Kölner Bilderzyklus des hohen Mittelalter.
167283: GRIMMELIKHUIJSEN, S.G. - Transparency & Trust. An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government.
161613: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON - Simplizius Simplizissimus. Der Roman des dreisigjährigen Krieges. Bearbeitet und eingeleitet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichnungen von Hans Sauerbruch.
4138603: GRIMMELSHAUSEN, CHR. VON - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.de Loecker.
160544: ED.].|GRIMMELSHAUSEN, HANS JACOB CHRISTOFFEL VON [ARMAND DE LOECKER - TRANS. - De avonturen van Simplicissimus.
171161: GRINNELL, FREDERICK - Everyday Practice of Science. Where Intuition and Passion Meet Objectivity and Logic.
155660: GRINSVEN, JOHAN VAN - Stan Storimans Oog op de wereld. Camaraman van Goirle tot Georgië,
160418: GRINTEN, HANS|PETER THOBEN [EDS.]. - Jan Toorop. De Nijmeegse jaren, 1908-1916. Tentoonstelling bij gelegenheid van de 50ste herdenking van zijn sterfdag, 28 oktober t/m 3 december.
141634: GRINTEN, PROF. DR. E.F. VAN DER - Nijmegen benedenstad. Beschrijving van een grotendeels verdwenen stadsgedeelte aan de Waal [3 Vols. Compl.].
110439: GRIP, SANDER - Van buitenhuis tot ambtswoning. Het Catshuis door de eeuwen heen.
101512: GRISEBACH, LOTHAR - E.L. Kirchners Davoser Tagebuch. Erste Veröffentlichung der wichtigsten Schriften E.L. Kirchners.
101192: GRISHAM, JOHN - The Testament.
104351: GRISOGONO, VIVIAN - Sports Injuries. A Self-Help Guide.
101688: GRISTWOOD, SARAH - Arbella. England's Lost Queen.
150571: N.I. GRITSAJ [INTROD.].|NIEUWDORP, H. [ED.]. - Antwerpse Meesters uit de Hermitage / Leningrad.
141420: GRITTER, GERT - Van oerklank tot moedertaal. Over de ontwikkeling van het Nederlands.
121573: GRITZNER, MAXIMILIAN - Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer zuverlässiger Quellen zusammengestellt.
4022294: GROB, R. - Einführung in das Markus-Evangelium.
121720: F. GRÖBEL|HABEL, PROFESSOR H. - Mittellateinisches Glossar. Unter Mitwirkung von Studienrat F. Gröbel in Berlin, herausgegeben von Prof. E. Habel, Studienrat in Berlin.
142028: GRÖBER, KARL|JULIANE METZGER - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
57909: GROE, THEODORUS VAN DER - "De rechtvaardiging door het geloof (ofwel ""De Gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof Schriftmatig voorgedragen en uit de Formulieren van Enigheid bevestigd tot wering van alle misvattingen en ter bevordering van waarheid en vrede"" naar enige oude handschriften)"
30368: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelatene Biddags-predikatiën
31298: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der ware en valse genade ontdekkend, in het helderschijnend licht der zuivere Gereformeerde waarheid vervat in de Heidelbergse catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tussen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprechte gelovigen en tussen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgelovigen. Ten dienste van het heilbegerig christenvolk in Nederland, om het op te wekken, in deze donkere dagen van verleiding, hun eeuwige staat grondig te beproeven en zichzelf zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarij en voor allerlei listig bedrog des satans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is (2 delen).
31931: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII: 35-43. In zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII: 1 en 2a, en Lucas XV: 2b
88195: GROE, THEODORUS VAN DER - Dank-, vast- en bededagsleerrede uitgesproken 18 Maart 1789
92295: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een zevental godvruchtige predikatien, bevattende de Genezing van den Blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII : 35-43
96848: GROE, THEODORUS VAN DER - De genezing van de blinde Bartimeüs. Zeven predikaties over Lukas 18:35-43 en drie belangrijke predikaties over Job 5:8a - Micha 7:1 en 2a - Lukas 15:2b
31317: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelaten biddags-predikatiën
31954: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der ware en valse genade ontdekkend, in het helderschijnend licht der zuivere Gereformeerde waarheid vervat in de Heidelbergse catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tussen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprechte gelovigen en tussen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgelovigen. Ten dienste van het heilbegerig christenvolk in Nederland, om het op te wekken, in deze donkere dagen van verleiding, hun eeuwige staat grondig te beproeven en zichzelf zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarij en voor allerlei listig bedrog des statans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is
31952: GROE, THEODORUS VAN DER - Tiental uitmuntende leerredenen. Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
86598: GROE, THEODORUS VAN DER - Verhandeling over Hosea 11:4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten
86596: GROE, THEODORUS VAN DER|SUZANNA BOSMAN - Brieven van Theodorus van der Groe en vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk
32425: GROE, THEORODUS VAN DER|PAAUWE, J.P. - Predikatiën (1958-1960). WAARBIJ: Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen en onafscheidelijke vruchtgevolgen van het ware zaligmakende geloof
83443: GROE, THEODORUS VAN DER E.A. - Brieven van Theodorus van der Groe en een vijftal brieven van Suzanna Bosman
92719: GROE, THEODORUS VAN DER - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
55388: GROE, THEODORUS VAN DER - De Gereformeerde Grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Forumlieren van Enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede
96508: GROE, THEODORUS VAN DER - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe
32430: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der Ware en Valsche Genade, Ontdekkende in het helderschijnend licht der zuiver gereformeerde waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprecht geloovigen en tusschen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen (2 delen)
31295: GROE, THEODORUS VAN DER - Elf leerredenen
84719: GROE, THEODORUS VAN DER - Verbreiders van Zijn eer
88181: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van biddagspredikatien, uitgesproken door den recht-eerwaerdigen, zeer geleerden, en godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zyn e. leven bedienaar des goddelyken woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen
57275: GROE, THEODORUS VAN DER - De weg ter zaligheid. 1. Het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging. 2. Beschrijving van het oprecht en zielzaligend geloof
52386: GROE, TH. VAN DER - Brieven
31353: GROE, THEODORUS VAN DER - Achtenveertig lijdenspredikatiën. Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Eerste deel, I-XXIII
57100: GROE, THEODORUS VAN DER - De genezing van de blinde Bartimeüs, in zeven verhandelingen volgens Lukas 18:35-43, en drie belangrijke predikaties over Job 5:8a, Micha 7:1 en 2a, Lukas 15:2b
94824: GROE, THEODORUS VAN DER - "De rechtvaardiging door het geloof (ofwel ""De Gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof Schriftmatig voorgedragen en uit de Formulieren van Enigheid bevestigd tot wering van alle misvattingen en ter bevordering van waarheid en vrede"" naar enige oude handschriften)"
31949: GROE, THEODORUS VAN DER - De genezing van de blinde Bartimeüs in zeven verhandelingen volgens Lukas 18 : 35-43, en drie belangrijke predikaties over Job 5:8a, Micha 7:1 en 2a, Lukas 15:2b
59211: GROE, THEODORUS VAN DER - Die des nachts Zijn huis bewaakt
31399: GROE, THEODORUS VAN DER - Elf leerredenen
53348: GROE, THEODORUS VAN DER - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden
31951: GROE, THEODORUS VAN DER - Verbreiders van Zijn eer
56580: GROE, THEODORUS VAN DER - Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus (2 delen)
55570: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van zestien biddagspredikatiën
92570: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatiën
96741: GROE, THEODORUS VAN DER - Uitvoerige verhandeling over de nodige voorbereidselen, wezenlijke eigenschappen en onafscheidelijke vruchtgevolgen van het ware zaligmakende geloof
4136220: GROE, TH.V.D. - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, weduwe van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop)
96676: GROE, THEODORUS VAN DER - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
160662: GROEG, OTTO J. [ED.]. - Who's Who in the Arts. A biographical encyclopedia containing some 130 biographies and addresses of prominent personalities, organizations, associations and institutions connected with the arts in the Federal Republic of Germany.
88040: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Interpellatie van den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer, over de door de Nederlandsche regering aan het hof van St. Petersburg gerigte Nota, betrekkelijk de aangelegenheden van Polen.
88044: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Le parti Anti-Révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas. Etude d'histoire contemporaine.
88619: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa (3 delen in 1 band)
81818: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen)
81814: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Zelfstandig herwonnen of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht/ Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869, eene karakerstudie/ Ons schoolwet-program aan de hulp-vereenigingen voor christelijk-nationaal onderwijs/ aan de conservatieve partij I. Het program II. het koloniale vraagstuk III. Conservatieve journalistiek/ Bij de stembus I-V
81803: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Inventaris van nagelaten papieren van Mr. G. Groen v. Prinsterer aanwezig in het Alg. Rijsarchief, den haag 1911
102090: GROEN, D.H. - Rusticii helpidii carmina notis creticis versione batava commentarioque exegetico instructa.
91837: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Briefwisseling, vijfde deel 1827-1869. (Serie: Schriftelijke Nalatenschap, zesde deel)
81796: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas, étude d'histoire contemporaine
88055: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. (5 delen in 1 band)
88056: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88046: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid
82862: GROEN, K. - Zions wandelwegen, eerste zestal leerredenen. Waarbij gebonden: Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen. Waarbij gebonden: Een drietal Adventspreeken over de komt van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Waarbij: De Leidsman der blinden Predikatie over Jesaja 42:16 (4 werken in 1 band)
153589: B.M. GROEN|BARENTSEN, A.A.|R. SPRENGER [EDS.]. - Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics.
140991: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
165567: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Volume 2.
85073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de godsdienst advies in de Tweede Kamer der Staten Generaal den 30. November 1855
60237: GROEN. B.J. - Ter genezing van ziel en lichaam (De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk)
88057: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. / Is er geen oorzaak? Eene wedervraag. Naar aanleiding van Waartoe Verwonderd? Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's Gravenhage, door J.H. Gunning, Jr. / Natuurlijk of ongerijmd? Aan Ds. J.H. Gunning, Jr. / Confessioneel of reglementair? (4 werken in 1 band)
88052: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. I.
88041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88107: GROEN VAN PRINSTERER, G. - L'Empire Prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin. (Essais historique sur les événements d'Allemagne en 1866. II.)
88101: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
91836: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bescheiden (Deel I: 1821-1842 en Deel II: 1842-1876). Serie: Schriftelijke Nalatenschap, achtste en negende deel.
85384: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie (2 delen in 1 band)
85386: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal (2 delen)
85387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen in 1 band)
88060: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
81422: GROEN, K. - De heilsbeloften, zestal predikatiën
88058: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd. (Overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlanden, no. 1525-1539)
85070: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging van 28 April 1856 met bijlagen en aanteekeningen
88042: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck, minister van staat, enz. over de vrijheid van onderwijs.
88102: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kerkelijk staatsregt. Onderzoek van de brochure: de maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord. (2 delen in 1 band)
88100: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
88678: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands.
88110: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst
85394: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849 / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850 Eerste gedeelte September-Maart / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte, April-Augustus. (3 werken in 1 band)
94645: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser (2 delen in 1 band)
88618: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg (7 delen in 1 band) / Bedenkingen tegen de bijdragen voor kerkgemeentelijk overleg.
88026: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over staatsregt en politiek. (6 delen in 1 band)
89288: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode. B. Uitgave van brieven. C. Historische kritiek.
88603: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatregt getoetst.
88108: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88109: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868
85067: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal onderwijs in verband met scheiding van kerk en staat. Parlementair fragment
94647: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849 (Eerste en Tweede gedeelte)
88096: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88118: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
145477: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G[UILLAUME] - Brieven van J.A. Wormser medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer [2 Vols. Compl.].
85392: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849
85393: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt (3 delen in 1 band)
91838: GROEN VAN PRINSTERER, G.|KUYPER, A. - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876.
88036: GROEN VAN PRINSTERER, G.|HOEDEMAKER, PH.J. - Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd / Het feit en de Geschiedenis der Openbaring. Eene voorlezing. (2 werken in 1 band)
88037: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan de Conservatieve Partij. (3 delen in 1 band)
88038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - La prusse et les Pays-Bas. A mes Amis de Berlin. / L'empire prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin.
144999: GROEN, FLIP - Monumenten en Mensen. Handleiding voor particuliere Monumentenzorg.
85071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nota over het lager onderwijs
85072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de volksopvoeding in 1863. Parlementair fragment
94775: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome II. 1600-1625)
94776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome IV. 1642-1650)
94774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome III. 1625-1642)
94772: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil Publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome V. 1650-1688) Avec des fac-similés
94770: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Première Série. Tome I - VIII / Supplement / Table)
94759: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland (2 delen)
94752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique
94726: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Parlementaire studien en schetsen, 1865-1866 (Deel 1)
47339: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland
162417: B.M. GROEN|BARENTSEN, A.A.|R. SPRENGER [EDS.]. - Dutch Studies in Russian Linguistics.
88113: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Précis d'un discours Hollandais, sur les motifs qui existend dans le royaume des Pays-Bas, four faire connaitre l'histoire nationale a la nation.
88049: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt. Eerste deel. Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd.
85990: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten (3 delen in 1 band)
88061: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer. / 1837 en 1853. Zelfstandigheid der kerk of alvermogen van den staat? / De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (4 werken in 1 band)
88063: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karkaterstudie.
88071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
85391: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale
142457: GROEN, J.-J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
102154: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G[UILLAUME] - Het regt der Hervormde gezindheid.
84915: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-XXV / XXVI-L
84914: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXI-XXX
84913: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-X
84912: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXXI-XL
84911: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. LXI-LXX
84910: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XLI-L
30772: GROEN, ADRIAAN IN 'T A.O. - Leiden professors and their fascination. 2005
4138199: GROEN, J. - Geslachtsverschil. Een psychoanalytische benadering.
4143112: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van Historische Voorlezingen.
4009165: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele partij in de Nederlandse Hervormde Kerk.
183813: GROEN, THEO|JAN WOUTER VASBINDER - Kennis, mensen en organisaties. Over de betekenis en toepassing van kennis in en tussen organisaties.
154634: GROEN, PETRA|WIM KLINKERT [EDS.]. - Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003 [In Slipcase].
153220: GROEN, KOOS|INEKE HILHORST - 40 Jaar na dato.
104593: GROEN, KOOS - Er heerst orde en rust... Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945 [& DISK].
182422: GROENEBOER, REES [ED.]. - Studi Belanda di Indonesia / Nederlandse studiën in Indonesië. Kongres program studi belanda 23-27 november 1987.
180832: GROENEBROER, KEES - Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950. A History of Language Policy.
162053: GROENEDIJK, JAN|LEO DE KLERK [EDS.]. - Milieugeografie en -planologie voor behoedzamen.
130461: GROENEN, INGRID|STEFAN LANDSBERGER [EDS.] - Waar de zon schijnt vindt men Chinesen. China in Nederland.
168843: GROENENBOOM-DRAAI, ELLY. - De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. (Atlantis 8)
156807: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
156808: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
143366: GROENENDAEL, J.M.|K.V. SÝKORA [EDS.].|W. JOENJE - 10 Jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990.
81331: GROENENDIJK, L.F. E.A. - Voor edeler staat geschapen, levens- en sterfnedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
96201: GROENENDIJK, LEENDERT FRANS - De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding
60238: GROENENDIJK, L.F. - De Nadere Reformatie van het gezin (De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding
130840: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van belangen bij de bergerlijke rechter.
154090: GROENENDIJK, PAUL [TEXT]|PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
154091: GROENENDIJK, PAUL [TEXT]|PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
110133: GROENEVELD, PHILIPPE - Koningin Wilhelmina 1880-1962. Een geschreven portret.
4054773: GROENEVELD, F. & BRÜSEWITZ, C. - Van Elspeet naar Mennorode. Hoe een Broederschapshuis voort-bouwt.
180659: GROENEVELD, S.|H. MOUT [EDS. - ET AL.]. - Rond Prins en Patriciaat. Verspreide opstellen door D.J. Roorda.
180255: GROENEVELD, GERARD - Kriegsberichter. Nederlandse SS - oorlogsverslaggevers 1941-1945.
156063: GROENEVELD, GERARD - Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945 [& CD].
60239: GROENEWALD. E.P. - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
94832: GROENEWALD, EVERT PHILIPPUS - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
4052859: GROENEWEG, N. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
96748: GROENEWEGEN, JACOB - De lofzangen Israëls, waaronder de Heere woont (Ps. 22:4). Zijnde eenige geestelijke liederen
55185: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijjke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments
95497: GROENEWEGEN, H.IJ. - De Remonstranten op haren driehonderdsten gedenkdag. 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht
10254: GROENEWEGEN, HENRICUS - Keten der Prophetische Godgeleerdheyd, Bewijsende dat de Uytlegginge van de Openbaringe Joannis, Is een ware Sleutel der Prophetien, Uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons, Ende eenige voornaamste Prophetien, Zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. Cap. van de Openbaringe, en de Prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een Prophetische Tafel van Vergelijkinge, waar in deze drie Werken in een oog voorkomen.
10453: GROENEWEGEN, HENRICUS - Sleutel der Prophetien, Ofte Uitlegginge, Van de Openbaringe des Apostels Joannis. Vertoonende de Hoog-wyze Huyshoudinge Gods in de Kerke des N. Testaments, en aanbiddelijke Gerigten op aarden geoeffend in zeven groote dagen ofte tyden, van Christi eerste komste tot sijn tweede ten oordele toe. Vervatet in twee Deelen, Voorzien met een korte uitlegginge ofte Analysis voor yder Deel, ende een Prophetische Tafel, die den korten inhoud van 't generale werk vertoont. De voorreden van 't eerste Deel behelst een aanprysinge en noodsakelijkheid van het Prophetische Woord in 't gemeen. Ende die van het tweede Deel een verdedinge van de regtsinnigheid van de Catechismus des Autheurs.
91744: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments.
59107: GROENEWEGEN, JACOB - De lofzangen Israëls waaronder de Heere woont (Ps. 22:4). Zijnde eenige geestelijke liederen
4048726: GROENEWEGEN, J. - De Lofzangen Israëls waaronder de Heere woont. Zijnde enige geestelijke liederen. Uitgave in nieuwe spelling enz.
4300914: GROENEWEGEN, H.IJ. - De Remonstrantie op haren Driehonderdsten Gedenkdag 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
146301: F.T. GROENEWEGEN [ET AL.].|J.K. DREWES|SCHUELER, B.J. - Definitieve geschil-beslechting door de bestuursrechter.
158032: GROENEWOLD, SABINE [ED.].|IRMGARD HEYDORN|KLAUS KÖRNER [ET AL.].|KURT GROENEWOLD - Mit Lizenz. Geschichte der Europäischen Verlagsanstalt 1946-1996.
4067765: GROENEWOUD, G. (RED.) - Tussen de regels van de filosofie. Spiritualiteit bij grote filosofen.
121292: GROENEWOUD, A.H.J. VAN - De apostel Dominicus 1172 - 1221. Sant frayre Domenge - Dominicus de Apostel.
56265: GROENEWOUD, GERBEN E.A. - Tegenwoordigheid van geest. Opstellen over spiritualiteiten mensbeschouwing
61503: GROENHUIS, G. - De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700
160308: GROENLEER, GERT - In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat, 1942-1944.
82027: GROENMAN-DEINUM, A.J. E.A. - De zin van de zondag. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 18
160603: GROENVELD, PROF. DR. S. - T'is ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
160628: GROENVELD. S. - Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild ?
100111: GROENVELD. S.|H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De kogel door de kerk ? De opstand in de Nederlanden.
57643: GROENVELD, S. E.A. - De kogel door de kerk? De Opstand in de Nederlanden 1559-1609 / De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650 (De Tachtigjarige Oorlog 1 &2, 2 delen)
54617: GROENVELD, S. E.A. - Bestuuders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden
121132: GROENVELD. S.|I. SCHÖFFER [EDS.]|M.E.H.N. MOUT - Bestuurders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden.
4038897: GROENVELD, S. (RED.) (AMSTERDAM) - Daar de orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975.
162051: GROENVELD. S.|H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
162488: GROENVELD. S. - De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
101927: GROESBEEK, MR. J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
4139113: GROESSEN, H.VAN - Leer en praktijk der aflaten.
4034189: GROETHUYSEN, B.V. - Philosophische Anthropologie.
160501: GROETHUYSEN, BERNARD [BENJAMIN NELSON - INTROD.]. - The Bourgeois. Catholicism versus Capitalism in 18th Century France.
165546: GROFFY, FRIEDA [ABDELLAH RHOULI - TRANSL.]. - Café Oriental. Marokkans-Vlaamse Poëzie.
57715: GROGAN, GEOFFREY W. - Prayer, Praise and Prophecy. A Theology of the Psalms
104567: GROHMANN, WILL - Wassily Kandinsky. Leben und Werk.
32096: GROL, R.J. - De schoenenbranche in Europa
4052016: GRÖLL, J. - Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Entwicklung dargestellt.
4013554: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4142699: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4141123: GROM, B. - Religionspsychologie.
110067: GROMIER, DOCTEUR ÉMILE - Fîl éléphant du Tchad.
60240: GRONBAEK, J.H. - Die Geschichte vom aufstieg Davids 1.Sam.15 - 2.Sam.5 (Tradition und Komposition)
4143507: GRÖNBECH, W. (GERMANEN) - Kultur und Religion der Germanen. Band I und II.
144330: GRONDIJS, PROF. DR. L.H. - De iconographie van Schepping en Godsverschijningen.
4010224: GRONDIJS, L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
100534: GRONDIJS, LUDOVIC-H. - La guerre en Russie et en Sibérie, avant-propos de m. Maurice Paléologue - préface de m. Émile Haumant.
164311: GRONDIJS, DR. L.H. - Episoden uit den Russischen Revolutieoorlog.
101812: GRONDIJS, DR. L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren. Openbare rede, uitgesproken november 1935 ter aanvaarding van den leerstoel in de geschiedenis der Byzantijnsche cultuur - Rijksuniversiteit Utrecht.
171162: GRONDIN, JEAN - Einführung in die philosophische Hermeneutik.
166874: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 [CD-Rom only].
131995: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2002 [3 Vols. & CD-Rom]
166405: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 [& CD-Rom].
166422: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 op CD-Rom.
166689: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 op CD-Rom.
166690: GRONDWETSHERZIENING - - De grondwetsherziening 2002 op CD-Rom [only].
55752: GRONEMAN, W. - Kastelen in Zuid-Limburg
4047497: GRONEMANN, S. - Hawdoloh und Zapfenstreich. Erinnerungen an die ostjüdische Etappe 1916-1918, mit Zeichnungen von Magnus Zeller.
84458: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914
4072775: GRONEMEYER, M. - Immer wieder neu oder ewig das Gleiche. Innovationsfieber und Wiederholungswahn.
85109: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559
141028: GRONINGEN, B. VAN [ET AL.]. - Actes du Congrès International d'Ethnologie Régionale. Arnhem 1955.
100616: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
4141406: GRONINGEN, G.VAN - Messianic Revelation in the Old Testament.
57740: GRONINGEN, B.S. - Uw trouw is groot. Bijbelstudies over Klaagliederen
4068414: GRONINGEN, B.A.V. - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen.
4038597: N.N. (GRONINGEN) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken. Onder red.van C.Stam, J.Vree A.zn. e.a.
4300544: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559.
9467: GRONOVIUS, JOHANN FRIEDRICH - Joh. Fred. Gronovii ad L. et M. Annaeos Senecas notae.
143143: E.M. DE GROOD [FOREW.].|LETSCHERT, DRS. H.B.P.A. - Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg.
82012: GROODT, A. DE - Johan Huizinga, verbeelding en uitbeelding bij een historicus - aestheet
165285: GROOS, G.W. [ED.|TRANSL.]. - The Diary of Baron Waldstein. A Traveller in Elizabethan England.
102779: GROOT, I.M. DE|J.M. NIEWEIJER [INTROD.]. - De grafiek van Theo van Hoytema 1863-1917.
153599: GROOT, SILVIA W. DE - Joost van Vollenhove [1877-1918]. Portret van een Frans koloniaal ambtenaar.
95307: GROOT, MARIA DE - Messiaanse Ikonen. Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes
183791: GROOT, CEG. DE - "Zeitgestaltung im Drama Max Frischs. Die Vergegenwärtigungstechnik in "" Santa Cruz "", "" Die Chinesische Mauer "" und "" Biografie ""."
93556: GROOT, A. DE - Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo
182433: DRS. J.H. DE GROOT|J.H.G.J. VAN HEESWIJK [EDS.].|KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - De geschiedenis van de Bommelerwaard. Diaserie voor het onderwijs [3 Vols. & 70 slidesCompl.].
156084: GROOT, ADRIAAN D. DE - Saint Nicholas. A Psychoanalytic Study of his History and Myth.
91830: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
60241: GROOT. J.C. - Karl Barth en het theologische kenprobleem
60242: GROOT. P.A. - Die schmerzhafte Mutter und Gefahrtin des gottlichen Erlosers in der Weissagung Simeons (Eine biblisch-theologische Studie)
31814: GROOT, J.E. DE - Kernteksten uit Handelingen. Handreiking voor bijbelstudie
131700: GROOT, A.|M. CRAMER [EDS.] - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945.
31187: GROOT, A.D. DE - Rede als richtsnoer. Bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof. dr. A.D. de Groot bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam
56005: GROOT, K. - Kohlbrugge in en uit zijn gedichten. Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150ste geboortedag
53671: GROOT, AART DE E.A. - De Zeister broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de herrnhutters in Nederland
182856: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
131986: GROOT, I.M. DE|M. SCHAPELHOUMAN [EDS - ET AL..] - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
4042509: GROOT, A. DE & SCHRAM, P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding. Bijdragen van R.H.Bremmer, A.Graafhuis, W.van `t Spijker e.a.
87928: GROOT, A. DE - Rondom de Immanuëlkerk. Grepen uit het verleden van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Uitgave ter gelegenheid van de renovatie van de Immanuëlkerk.
141898: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - 150 jaar Dordtse tekenkunst 1700 - 1850.
81197: GROOT, HUIG DE - De lijdende Christus, treurspel
94534: GROOT, A. DE|SCHRAM, P.L. E.A. - Aspecten van de Afscheiding
94077: GROOT, J.R. DE (PREFACE) - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
110370: GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE - Rechters tussen Staat en Straat.
180323: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen.
88448: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput
10255: GROOT, JACOBUS DE - Verzameling van Leer-Redenen, over verscheidene Wigtige Stoffen der H. Schriftuur. Tweede Druk.
90101: GROOT, JACOB - Nieuw Hoorn. Een Souvenir.
91292: GROOT, E.A. DE E.A. - Motoriek van de economie. Hoe kan het bedrijfsleven inspelen op economische golfbewegingen?
9941: GROOT, HUGO DE/HANDSCHRIFT - Inleydinge tot de Hollandse Regts-Geleertheyt. Bevestigt met Placaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, Door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, In sijn leven Secretaris der Stad Selff, Als mede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der Processen, voor de respective Hoven van Holland, En het Hollandse Versterf-recht, Beyde met Aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een Groot Nieuw Register voorsien.
180311: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
185914: GROOT, IRENE DE [ED.]. - Landscape Etchings by the Dutch Masters of the Seventeenth Century. Selected, introduced and described.
83418: GROOT, D.J. DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
123268: GROOT, JAN H. DE - Zonnewijzer verjaardagalbum. Gedachten verzameld door Jan H. de Groot.
123500: GROOT, IRENE DE|MICHAEL HOYLE [TRANSL.].|ROBERT VORSTMAN [EDS] - Sailing Ships. Prints by Dutch masters from the sixteenth to the nineteenth century.
185682: GROOT, REINDERT & SJOERD DE VRIES - Vincent van Gogh in Amsterdam.
4013560: GROOT, JOH. DE - De Psalmen. Verstaat gij wat gij leest? (BBB)
162101: GROOT, A.M.B. DE - Lexical-Context Effects in Visual Word Recognition.
161407: GROOT, DR. H. - Kometen en vallende sterren.
186078: GROOT, HUGO DE [DR. J. MEIJER - ED.]. - Remonstrantie nopende de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westfrieslandt dijent gestelt op de joden. Naat het manuscript in de Livraria D. Montezinos, uitgegeven en ingeldied doot Dr. J. Meijer.
167314: GROOT, JAN H. DE - Een Mei in Polen.
53932: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
9898: GROOT, HUGO DE - De Imperio summarum potestatum circa sacra. Cui accedunt, D. Blondellus de Jure Prebis in Regimine Ecclesiastico. Et de officio magistratus christiani, alius Authoris Opusculum. Editio Novissima.
83171: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput, acht predikaties
57063: GROOT, P. DE - Het heerlijk voorrecht van waarachtig godsbetrouwen. Afscheidsrede, uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam (Centrum)
94263: GROOT, DOUWE JOHANNES DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
56846: GROOT, HUGO DE - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I
84556: GROOT, JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
83295: GROOT, A. DE E.A. - Vier eeuwen theologie in Utrecht, bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht
185535: GROOT, HANS DE & C.A. DEN BOON. - Idioomwoordenboek. Verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden.
4002562: GROOT, MARIA DE - De vrouw bij de bron. Fragmenten intuïtieve theologie.
4013054: GROOT, D.J. DE - De wedergeboorte.
61459: GROOT, N. - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher, een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums
58592: GROOT, E. DE E.A. - 50-jarige herdenking van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging. 1954-2004
144603: GROOT, A.W. DE - Der antike Prosarhythmus. Zugleich Fortsetzung des Handbook of Antique Prose-Rhyth.
4062610: GROOT, F. (NAALDWIJK) - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
4066209: GROOT, B. DE EN TALSMA, T. (DRACHTEN) - Kerk te kijk. 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drachten 1844-1994.
168292: GROOT, ERLEND DE - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-van der Hem.
167278: GROOT, GER - Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
163423: GROOT, JOANNA DE - Religion, Culture & Politics in Iran. From the Qajars to Khomeini.
160550: ED.].|GROOT, HUGO DE [JAN FRANS LINDEMANS [ TRANSL. - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I.
156062: GROOT, BOUDEWIJN DE - Hoogtevrees en Babylon. Alle eigen teksten van 1963t/m 2006.
153221: GROOT, WELMOED VAN DER [ED.].|LUCY VAN LEEUWEN [ET AL.]. - Jan Dekkers en zijn werken.
146300: L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN|LAEMERS, M.T.A.B.|R. FREDERIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtpunt van de burger. Stand van zaken in theorie en eerder onderzoek.
104536: GROOT, DRS. J.R. DE [ED.]. - Ger Gerrits 1893-1965.
103431: GROOT, MAAIKE - Animals in Ritual and Economy in a Roman Frontier Community. Excavations in Tiel-Passewaaij.
181576: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
101219: GROOTAERS, DR. L. EN KLOEKE, DR. G.G.8-1 - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
131087: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK|INEKE EISENBURGER [EDS.] - Vormen van verwondering. De geschiedenis en de collecties van het Afrika Museum Berg en Dal [ 2 Vols. in Pictorial Slipcase]
131569: PROF. DR. L. GROOTAERTS|PROF. IR. A. DUMON [ET AL.]|WAELE, PROF. DR. F.J. DE - Augerius Gislenius Busbequius 1522-1591. Vlaams humanist en keizerlijk gezant. Hulde bij het vierde eeuwfeest van het begin van zijn geandschap in het oosten 1554-1954.
157477: GROOTE, HENRY L.V. DE - Vijftig jaar Boekdrukkunst te Antwerpen 1764-1814.
150063: GROOTEN, J. [INTROD.]. - Visscher-Romankaart van Zeeland.
140985: GROOTENDORST, ROB [ED.]. - Theo Thijssen.
183446: GROOTENS, DR. P.L.M. - Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1615.
160709: GROOTENS S.J., DR. P. [ED.]. - Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m.
100528: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
141145: GROOTES, E.K. (ED.) - Heydensche Afgoden, Beelden, Tempels en Offerhande: Met De vremde Ceremonien naer elcks Landts vvijse [1646]. Voorzien van een inleiding, een concordantie met ' Les images des dieux des anciens ' (1581) van Cartari / Du Verdier en een register van namen en beeldelementen.
183059: GROOTES, DR. E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C.Hoofts Schijnheilighe.
183757: GROOTES, E.K.|P.C. PUNT|P.J. VERKRUIJSSE [EDS]. - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero [1618-1969].
151014: GROOTES, E.K.|J. DEN HAAN [EDS.]. - Geschiedenis - godsdienst - letterkunde. Opstellen aangeboden aan Dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam.
92072: GROOTHOFF, V.H. - Bibliografie van Dr. Otto J. de Jong
4133622: GROOTHUIS, D. - Truth Decay. Defending Christianity Against the Challenges of Postmodernism.
130436: GROOTHUIS, MARGARETHA MARIA - Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid.
54314: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A. - Rabbinica en Talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen. Provinciale Leergangen voor Bibliotheek- en Documentatiewetesnschappen, eindverhandeling
100022: GRÖPER, KLAUS J. - Die Geschichte der Kosaken. Wilder Osten 1500-1700.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9