Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
122161: HIDEN, JOHN & THOMAS LANE [EDS.]. - The Baltic and the Outbreak of the Second World War.
4141403: HIEBERT, D.EDMOND - An Introduction to the New Testament.
4062879: HIELE, G.V. (RED.) - Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten.
157766: HIELKEMA, TIM [PHOTOGR.]. & PETER WEIDHAAS [INTROD.]. - Buchmesse. A Story in Pictures / Un recit en photos / Eine gecshichte in Bildern / Una historia en fotografias.
110241: HIEMSTRA, JELLE A. - Verticillium wilt of Fraxinus exelsior.
180875: HIEP, NGUYEN DUC - The Dictionary of Acupuncture & Moxibustion. A Practical Guide to Traditional Chinese Medicine.
122684: HIERETH, SEBASTIAN [ED.]. - Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut im Jahre 1475. Eine Darstellung aus zeitgenössischen Quellen.
123495: HIERSEMANN, KARL W. [FOREW.]. - Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit. Einzel-Miniaturen - Reproduktionen.
170631: HIGBEE, KENNETH L. - Your Memory. How it Works and How to Improve it.
4061134: HIGGIN, G. - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
93648: HIGGINS, GORDON - Weerverschijnselen, wonderen van het weer gezien vanaf ruimte en aarde
90657: HIGGINS, JAMES O' - Anthony Collins, the man and his works.
156237: HIGGINS, PETER M. - Nets, Puzzles, and Postmen. An Exploration of Mathematical Connections.
166694: HIGGINS, L.G. & N.D. RILEY - Elseviers vlindergids. Alle in Europa voorkomende dagvlinders.
154684: HIGGINS, GORDON - Weersverschijnselen. Wonderen van het weer gezien vanaf de ruimte en aarde.
163344: HIGGITT, JOHN - The Murthly Hours. Devotion, Literacy and Luxury in Paris, England and the Gaelic West [& CD-ROM].
4138432: HIGH, D.M. (WITTGENSTEIN, L.) - Language, Persons, and Belief. Philosophical Investigations and Religious Uses of Language.
141314: HIGHAM, CHARLES & ROY MOSELEY - Cary Grant. The Lonely Heart.
100792: HIGHAM, JOHN - History. Professional Scholarship in America.
141184: HIGHAM, CHARLES - Wallis. Secret Lives of the Duchess of Windsor.
157061: HIGHAM, DAVID - Literary Gent.
180042: HIJMA, JAC. & M.M. OLTHOF - Compendium van het Nederlands vermogensrecht
110301: HIJMANS, ANDREA & HARRY VAN DEN TWEEL. - Van functies, fractals en fobieën. Vernuftige en verrassende vragen over wetenschap.
104374: HIJMANS, STEVEN E. - Sol. The Sun in the Art and Religions of Rome [2 Vols. Compl.].
82545: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - De aengeboren vrijheyt, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag, 6 October 1947
95698: HIJWEEGE, NICOLETTE - Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie
168069: HIKMET, NÂZIM [ELS HANSEN - RUUD KEURENTJES - WIM VAN DEN MUNKHOF - TRANSL.]. - Mensenlandschappen. Indrukwekkend epos.
152816: HILBERDINK, CEES - Gelre's Hof. Van paardestal tot Huis der Provincie.
163561: HILBERDINK, KOEN [ED. - ET AL.]. - Biografie Bulletin [22 issues].
4058911: HILBERINK, T. - Jesjoea, Paulus en de macht. Over de oorsprong van het christendom en de betekenis van de Dode-Zeerollen.
165622: HILBRANDIE-MEIJER, MAXINE ROBERTA - 101 markante Drenten van de twintigste eeuw.
100536: HILBRINK, DR. C. - ' In het belang van het Nederlandse volk...'. Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945.
180973: HILBRINK, COEN - Vogelvrij verleden. Oud-illegalen na de oorlog.
141905: HILCKMAN, M. & P. DORLEIJN [EDS.]. - Schilderijen van Eibert den Herder.
82872: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijf-en-Dertigste druk) (volksuitgaaf)
82869: HILDEBRAND - Camera Obscura (twee en twintigste druk)
47376: HILDEBRAND (PSEUD. NICOLAAS BEETS) - Scènes de la Vie Hollandaise. Traduction de Léon Wocquier
161151: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
82877: HILDEBRAND - Camera Obscura (Twaalfde, herziene druk)
82880: HILDEBRAND - Camera Obscura (Drie en twintigste druk) (Volksuitgaaf) met portret van den Schrijver (1837)
82870: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, herziene druk) (volksuitgaaf.)
82879: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijftiende met zorg herziene druk)
152549: HILDEBRAND, P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo [1645-1652]. Préface de S. Exe. Mgr. J. Dellepiane.
82875: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevenende, herziene en vermeerderde druk)
163856: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik [10 Volumes in 12 Parts = Compl.].
163855: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Volume 1: De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
82876: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevende, herziene en vermeerderde druk)
82873: HILDEBRAND - Camera Obscura (acht en twintigste druk) (volksuitgaaf.)
82874: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, hierziene druk) (volksuitgaaf.)
161150: HILDEBRAND, P. - Het Vlaamsgezinde dagblad ' De Belgische Standaard ' van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915 - 1919.
110908: HILDEBRANDT, ALEXANDRA - Die Mauer. Zahlen - Daten.
7777: HILDERSHAM, ARTHUR - Fonteyne des Levens, Dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe, Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien. Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Eerst in 't Engelsch beschreven. Alles op een nieuw uyt het Engels oversien, verbetert, ende van een derde part vermeerdert, nae de nieuwe oversettinge des Bijbels, door Daniel van Laren. Den derden Druck.
7776: HILDERSHAM, ARTHUR - De Hisitorie van des Hovelincks Soon, Joan. IV. van vers 43. tot 54. Verklaert ende toe-gheeygent in twee ende dertigh Goddelijcke Meditatien. Eerst in 't Engelsch beschreven. Uyt het Engelsch oversien, vermeerdert, ende van nieuws herstelt nae de nieuwe Oversettinghe des Bijbels, door Daniel van Laren. Den derden Druck. WAARBIJ: Twee Godtvruchtighe Meditatien, Allen Christenen ter saligheyt ten hoochsten noodigh. De Eerste, Van 't Ghevoelen der Sonden. De Tweede, Van 't Remedie tegen de Sonden. Eerst in 't Engelsch beschreven, Ende in de Nederlandtsche Sprake gebracht door Daniel van Laren. Een seer deughdelijck Tractaet, ende daerom op 't nieuw ten driedenmael gedruckt, en van veel Druck-fauten verbetert.
164191: HILDESHEIM, B. - Uit het leven van een christelijk zendeling ter bekeering van de Joden, naar de tweede uitgave van M. Herzbergs jüdische Familienpapiere.
4140310: HILDESHEIMER, E. - Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime. Der Existenzkampf der Reichsvertretung und Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 50)
156668: HILDLEY, GEOFFREY - England in the Age of Caxton.
153862: HILDRANDIE-MEIJER, ROBERTA - Reinhardt Dozy & de Commedia dell'Arte.
4012998: HILGENFELD, H. (LUTHER, M.) - Mittelalterlich-traditionelle Elementen in Luthers Abendmahlsschriften. (SDT 29)
121116: HILGER, SISTER M. INEZ - Chippewa Child Life and its Cultural Background.
121141: HILGER, HANS PETER - Kreis Kleve Volume 4: Kleve [Die Denkmäler des Rheinlandes].
141843: HILGER, HANS PETER & GERDA KALTENBRUNER & ERWIN MAYER & ROLF SACHSE & ROS SACHSSE-SCHADT [EDS.]. - Raum und Ausstattung Rheinischer Kirchen 1860-1914.
165713: HILGER, WOLFGANG - Ikonographie Kaiser Ferdinands I. [1503-1564].
4032833: HILGER, M.I. - A Social Study of 150 Chippewa Indian Families. of the White Earth Reservation of Minnesota. (Diss.)
145261: HILGERS-HESSE, IRENE [ET AL.]. - Berichte von den Smaragdinseln. Europäische Erforschung des Malaiischen Archipels von den AnFängen bis 1900.
104186: HILGERS, WERNER - Die Römer bei den Eskimos und andere Persiflagen auf die Wissenschaft.
163313: HILGERSOM, ANKY - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
170362: HILGEVOORD, JAN [ED - ET AL.]. - Physics and our View of the World.
161035: HILHORST, JAN H.M. & JOS G.M. HILHORST - Soest, Hees en De Birkt. Van de achtste tot de zeventiende eeuw.
141296: HILHORST, J.G.M. [ED.]. - Utonia. Socio-Economic Survey of a Fictitious Development Country.
170096: HILKERT, MARY CATHERINE & ROBERT J. SCHREITER [EDS]. - The Praxis of the Reign of God. An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx.
151128: HILKHUIJSEN, J.W.L. & K.T. MEINDERSMA & A.P.A. VAN DAALEN [EDS.]. - Open slot. Sluitwerk en slotenmakers in Nederland uit de 15e tot de 19e eeuw.
165102: HILKHUIJSEN, J. & H.J. BRONDER [EDS - ET AL.]. & MR. C.G. SCHOLTENS - INTROD.]. - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
93565: HILL, RICHARD - Een geschenk voor uw buurman. Of, de Rechte kennisse van God, en van Ons-zelven: Op eene eenvoudige, toepasselyke, en bevindelyke wyze voorgesteld
153685: HILL, LEE - A Grand Guy: The Art and Life of Terry Southern.
100898: HILL, LINDA A. - Van medewerker tot manager. Beheersing van een nieuwe identiteit.
156647: HILL, PAUL - The Road to Hastings. The Politics of Poer in Anglo-Saxon England.
156630: HILL, BOYD H. - Medieval Monarchy in Action. The German Empire from Henry I to Henry IV.
145303: HILL, HAL - The Indonesian Economy.
166335: HILL, HENRIETTA & RICHARD KENYON - Promoting Equality and Diversity. A Practitioner's Guide.
162237: HILL, HERMANN [ED.]. - Modernisierung - Prozess oder Entwicklungsstrategie ?
160682: HILL JR., THOMAS E. - Respect, Pluralism and Justice. Kantian Perspectives.
166928: HILL, CONSTANCE - Good Company in Old Westminster and the Temple. Founded on the Early Recollections on Anne [ Rickman ] Lefroy.
47086: HILL, JONATHAN - Christianity, how a despised sect from a minority religion came to dominate the roman empire
154480: HILL, HEYWOOD & ANNE HILL [JONATHAN GATHORNE-HARDY - ED.]. - A Bookseller's War.
102157: HILL, CHRISTOPHER - Liberty against the Law. Some Seventeenth-Century Controversies.
130294: HILL, TIM & MARIE CLAYTON [EDS.] - The Beatles Unseen Archives.
180383: HILLAIRET, JACQUES - Évocation du vieux Paris [3 Vols. Compl.].
4137984: HILLARD, KATH. (BLAVATSKY, H.P.) - An Abridgment of The Secret Doctrine. A Synthesis of Science, Religion and Philosophy. In two parts, I.Cosmogenesis. II.Anthropogenesis.
145596: HILLARY, SIR EDMUND - Sir Edmund Hillary's Sagarmatha. Nepal.
31562: HILLE, H. - Tot een scherpe dorsslede gesteld. Leven en arbeid van ds. P.J. Dorsman (1918-1981)
95090: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
31740: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst. Uit het leven en werk van ds. E. van Meer
54411: HILLE, H. / VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
54410: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
87379: HILLE, H. - Verstrooide schapen. De geschiedenis van de Ledeboerianen in de noordelijke provincies
89640: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
156330: HILLE-GRAETHÉ, C.M. VAN [TJEERD BOTTEMA - ILLUSTR.]. - Onder het stroodak.
82710: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst, uit het leven en werk van ds. E. van Meer
96140: HILLE, H. - Geroepen als planter. Leven en arbeid van Ds. Cornelis Pieneman (1863-1912)
89557: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van ds. Abraham Verheij (1821-1913).
88178: HILLE, H. - Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw. (Deel 2)
89533: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
93761: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De gescheidenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw (2 delen)
92447: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen. Leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930).
30121: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
93759: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. zandt
54424: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940)
130929: HILLE-GAERTHÉ, C.M. [J. VOS - FOREW.] - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914.
53644: HILLEBRAND, HANS J. A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 68 - 1977 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
102538: HILLEBRECHT, RUDOLF & HERBERT VON EINEM [EDS. - ET AL.]. - Festschrift für Gert von der Osten.
102450: HILLEGERS, HENK - Behouden vee. Zeldzaam, maar springlevend. 50 jaar Diergeneeskundig Memorandum.
47879: HILLEMANN, WILLI (ED.) - Aus der Blütezeit des Barock. Duette für Altblockflöten (nr. ED 4369)
31690: HILLEN, C. E.A. - Phoenix. Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap. Ex Oriente Lux. Jaargang I t/m XXV / 1955-1979 (7 banden)
131154: HILLENAAR, HENK & WALTER SCHÖNAU [EDS.] - Fathers and Mothers in Literature.
164148: HILLENBRAND, ROBERT - The Architecture of Ottoman Jerusalem.
10080: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Gods: Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Derde Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
104947: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
151785: HILLENIUS, D. [TIJS GOLSASCHMIDT - ED.]. - Denken over dieren.
146056: HILLENIUS, D. - In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed 1897-1997.
146057: HILLENIUS, D. - 1897-1997. In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed.
104946: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
2227300450: HILLENIUS, JESAIAS - Schriftuurlyke Voorbeelden van Bekeringe, of De Ware Bekeringe van byzondere Personen, het wezen der zake in allen gelyk, maar in toevalligheden ende omstandigheden verschillende. In Eenige Keurstoffen, Aangewezen Tot ontdekkinge, overtuiginge, ende bekeringe van Onbekeerden, en tot bevestiginge ende vertroostinge van Bekeerden.
2227300442: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gantsche Volk Gods. Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Twede Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
100184: HILLER, HELMUT & WOLFGANG STRAUSS [EDS.]. - Der deutsche Buchhandel. Wesen - Gestalt - Aufgabe.
180267: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF FRHR. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos. Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
94380: HILLERBRAND, HANS J. - Brennpunkte der Reformation. Zeigenössische Texte und Bilder
4029623: HILLESUM, ETTY - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Ingel. door J.G.Gaarlandt.
154087: HILLGARTH, J.N. - The Spanish Kingdoms 1250-1516. Volume II: 1410-1516. Castilian Hegemony [ only].
110483: HILLGRUBER, ANDREAS - Germany and the Two World Wars.
155904: HILLIAM, DAVID - Crown, Orb and Sceptre. The True Stories of English Coronations.
166326: HILLIARD ATTERIDGE, A. - Napoleon's Brothers.
156433: HILLIER, SIR WALTER - The Chinese Language and How to Learn it. A Manuel for Beginners.
154301: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A Short Story.
153556: HILMES, OLIVER - Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel.
141162: HILS-BROCKHOFF, EVELYN [ED.]. - Das Karmeliterkloster in Frankfurt am Main. Gechichte und Kunstdenkmäler.
122589: HILSCHENZ, HELGA - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
143144: HILST, ROB VAN DER - Het symfonisch orgel van het muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
100405: HILTERMAN, G.B.J. - Oost Europa en de Duitse Deling.
165519: HILTERMANN, GUSTAVE [MR. G.B.J. HILTERMANN] - Triomf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Franse-Duitse Oorlog & Eerste Wereldoorlog & Tweede Wereldoorlog [3 Vols. in Slipcase].
100793: HILTON, RODNEY - Bond men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381.
180526: HILTON, CHRISTOPHER - Mayflower. De reis die de wereld veranderde.
90089: HILTON, JANE - Dead Eagle Trail
100951: HILTON, TIMOTHY - The Pre-Raphaelites.
110186: HIM, GEORGE [ED.]. - 25 jaar Jeugd-Alijah. 1934 - 1959 / 5694 - 5719.
152888: HIMMEL-AGISBURG, HEINRICH - Grätzer Klapperpost 1796-1847. Zur Geschichte der K.K. privilegierten kleinen Post in Grätz.
150803: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage and Morals among the Victorians.
165541: HIMMELFARB, GERTRUDE - The New History and the Old. Critical Essays and Reappraisals.
110060: HIMMELMANN, NICOLAUS - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
47255: HIMMIGHÖFER, TRAUDEL - Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531) darstellung und bibliographie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, im Auftrag der Abteilung Religionsgeschichte, Band 154)
164863: HIMMLER, KATRIN - The Himmler Brothers. A German Family History.
100210: HIND, ARTHUR M. - A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914.
157968: HIND, ARTHUR M. - Giovanni Battista Piranesi. A Critical Study. With a List of his Published Works and Detailed Catalogues of the Prints and the Views of Rome.
143627: HIND, C. LEWIS - Naphtali. Being Influences and Adventures while earning a living by writing.
102260: HINDESS, BARRY - Philosophy and Methodology in the Social Sciences.
145469: HINDLE, BRIAN PAUL - Roads and Trackways of The Lake District.
151666: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of Magna Carta.
166901: HINDMAN, SANDRA & JAMES DOUGLAS FARQUHAR [EDS.]. - Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing.
157731: HINDMAN, SANDRA & MICHAEL CAMILLE & NINE ROWE & ROWAN WATSON [EDS.]. - Manuscript Illumination in the Modern Age: Recovery and Reconstruction.
143326: HINDRICHS, DIRK U. & WINFRIED HEUSLER [EDS.]. - Fassaden. Gebäudehüllen des 21. Jahrhunderts / Façades. Building envelopes for the 21st Century.
164294: HINDS, MARTIN & HAMDI SAKKOUT [EDS.]. - Arabic Documents from the Ottoman Period to Qasr Ibrim.
163122: HINDS, MICHAEL & STEPHEN MATTERSON [EDS.]. - Rebound. The American Poetry Book.
102882: HINE, THOMAS - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
146341: HINGLEY, RONALD - Joseph Stalin: Man and Legend.
167795: HINGLEY, RONALD - A New Life of Chekhov.
150714: HINGLEY, RONALD - Pasternak. A Biography.
100504: HINGLEY, RONALD - Die Russische Geheimpolizei 1565-1970.
161923: HINGST, SYBRANDUS JANUS - Proeve eener geschiedenis der Historische School op het gebeid van het privaatrecht in Duitschland.
153584: HINKLEY, CHARLES C. - Moral Conflicts of Organ Retrieval. A Case for Constructive Pluralism.
142976: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Worlds of Print. Diversity in the Book Trade.
166024: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Book Trade Connections from the Seventeenth to the Twentieth Centuries.
143027: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Printing Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500.
4074232: HINNELS, J.R. (ED.) - Who`s Who of Religions.
4071054: HINRICHS, C. (LUTHER, M.) - Luther und Müntzer. Ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstandsrecht.
158117: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelisin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
146407: HINRICHS, JAN PAUL - Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930-1950. The Memoirs of Valerij Perelesin. Edited in Russian and with an introduction by J.P. Henrichs.
164259: HINSBERGEN, PH.J.C.G. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist [3 Vols in 7 Bindings].
31193: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist (Deel 1, Aflevering I (838-1339)
153053: HINTERBERGER, NORBERT - Der Kritische Realismus und seine antirealistischen Gegner.
154595: HINTERHUBER, HARTMANN - Die Seele. Natur- und Kulturgeschichte von Psyche, Geist und Bewusstsein.
180445: HINTIKKA, K.J.J. & J.M.E. MORAVCSIK & P. SUPPES [EDS.]. - Approaches to Natural Language. Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics.
101973: HINTON, R.W.K. - The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century.
154010: HINTZE, ERWIN [ED.]. - Nürnberger Zinn.
142301: HINTZE, OTTO [GERHARD OESTREICH - ED.]. - Regierung und Verwaltung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preussens [ = Volume III - only].
90616: HINTZEN, G.H. E.A. - Ondernemende Geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
165595: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie.
165454: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis Bedrijfseconomie - Theorieboek.
165452: HINTZEN, P.H.C. - Gevorderde financiële administratie. Bedrijsadministratie - Theorieboek.
164994: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie. Theorieboek.
101692: HINZ, WOLFGANG - Die Ulmer Alb. Entstehung und Entwicklung. Mit Ortsgeschichten von Lehr und Mähringen.
90678: HINZ, PAULUS - Gegenwärtige Vergangenheit. Dom und Domschatz zu Halberstadt. Mit über 200 Abbildungen.
166836: HINZE, FRANZ - Gründung und Führung einer Buchhandlung.
101571: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
91285: HIRIGOYEN, FRANCIS - L'histoire de la Vicomté de Maremne. Seigneurie de la Côte-Sud-Landes.
157657: HIRJI, RAFIK FATEHALI & RICHARD DAVIS[EDS.]. - Environmental Flows In Water Resources Policies, Plans, And Projects. Findings and Recommendations.
141416: HIRMER, MAX & EBERHARD OTTO - Ägyptische Kunst [2 Vols. Compl.].
103546: HIRSCH, SAMSOM RAPHAEL - "Neunzehn Briefe über Judentum. Als Voranfrage wegen Herausgabe von "" Versuchen"" desselben Verfassers "" über Israel und seine pflichten"""
4043569: HIRSCH, EM. - Zwiesprache auf dem Wege zu Gott. Ein stilles Buch.
121345: HIRSCH, HELMUT - Sophie von Hatzfeldt. In Selbstzeugnissen, Zeit- und Bilddokumenten dargestellt von Helmut Hirsch
141408: HIRSCH, RUDOLF - The Printed Word: Its Impact and Diffusion [Primarlly in the 15th - 16th Centuries]. .
152885: HIRSCH, JOHN C. - Hope Emily Allen. Medieval Scholarship and Feminism.
4011375: HIRSCH, EM. - Betrachtungen zu Wort und Geschichte Jesu.
4010596: HIRSCH, EM. - Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums.
4005669: HIRSCH, EM. - Geschichte der neueren evangelischen Theologie. in zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
180121: HIRSCH, K.A. - The Theory of Groups [2 Vols. Compl.].
30991: HIRSCH, SAMSON RAPHAEL - The Pentateuch. Vol. I: Genesis. Vol. II: Exodus. Vol. III: Leviticus (part I). Vol. IV: Leviticus (part II). Vol. V: Deuteronomy. Vol. VI: Numbers. Vol VII: Haftoroth (Complete Set, 7 volumes)
110056: HIRSCH, HANS - Das Recht des Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter.
143337: HIRSCH, HANS - Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter.
140652: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der 1891 zu Florenz [ & 1893: Genf & 1894: Innsbruck & 1896: Lausanne] abgehaltenen Conferenz der Permanenten Commission der Internationalen Erdmessung . Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres und einige andern Abhandlungen [4 Vols. in 2 Bindings].
140653: HIRSCH, A [ED.]. - Verhandlungen der vom 17. bis 23. September 1888 & Verhandlungen der vom 15. bis 21. September 1890 abgehaltenen Conferenz der permanenten Commission der Internationalen Erdmessung / Comptes-rendus des séances de la Commission Permanente de l'Assiociation Géodésique Internationale. Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres / Suivi des Rapports sur les travaux géodésiques .... [2 Vols. in 1]. . [nach diesem Titel suchen] Berlin, Georg Reimer, 1889. 5 Tafeln, ca. 200 S., gebunden in deutscher und französischer Sprache
154746: HIRSCHBERG, WALTER - Die Kulturen Afrikas.
122608: HIRSCHBERG, LEOPOLD - Der Taschengoedeke. Fotomechanischer Neudruck, durchgesehen und ergänzt von Elisabeth Friedrichs.
170873: HIRSCHBERGER, JOHANNES - Geschichte der Philosophie. Altertum und Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart.
150367: HIRSCHFELD, GERHARD & IRENA RENZ [EDS.]. - Vormittags die ersten Amerikaner. Stimmen und Bilder vom Kriegsende 1945.
170547: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Mapping the Mind. Domain Specificity in Cognition and Culture.
143118: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz der Renaissance. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende wie für alle Freunde stylvoller Schönheit aus den Werken der hervorragenden italienischen, deutschen, niederländischen und französischen Meister.
143115: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende, wie für alle Feunde stylvoller Schönheit, aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker.
156548: HISAMATSU, SEN'ICHI - Biographical Dictionary of Japanese Literature.
122357: HISSEY, JAMES JOHN - Through Ten English Counties.
170034: HISSINK, HERMAN - Natuurlijk bestaat God. Dagboeken en brieven. Gekozen door Gerard Koolschijn.
144658: HISTOIRE DES SCIENCES - Histoire des mathématiques et de la mécanique.
145168: HISTORY - Im Wandel der Jahrhunderte. Orion-Bildwerk zur Geschichte des Abandlandes. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart.
144756: HISTORY - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions-und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1841.
156722: HISTORY - Les documents diplomatiques. Importante source des édutes Balkaniques. Actes de la conference scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986.
161921: HISTORY - Uniformes et Insignes Militaires.
155240: HISTORY - - Zaken- en Beroepen-Register met de telefoonnummers voor TILBURG en Omstreken.
150690: HISTORY - Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts. Ausstellung Schloss Augustusburg zu Brühl.
104080: HISTORY - De rechterflank van Duitsland. Een achtergrondverslag.
130998: HISTORY - Reglement, Lyst en Taxt voor de Postwagen van Groningen op Coevorden en vice versa rydende.
180505: HISTORY - "Dall' Europa alle valli Valdesi. Atti del XXIX Convegno storico internazionale: ""Il Glorioso rimpatrio (1689-1989), contesto, significato, immagine."""
156715: HISTORYDYOS, H.J. [ED.]. - The Study of Urban History.
151978: HISTORYSCHIE, PATRICK VAN [ED.]. FRITS BOLKENSTEIN [FOREW.]. - Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
164973: HITCHCOCK, MARK - Cashless. Op weg naar een maatschappij zonder contant geld.
4141392: HITCHCOCK, M. - 2012 De Bijbel en het einde van de wereld.
166122: HITCHENNS, CHRISTOPHER - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie.
151296: HITCHING, FRANCIS - The World Atlas of Mysteries.
168538: HITCHINS, KEITH [ED.]. & ÉMILE TURDEAU & BARBARA JELAVICH & CATHERINE VERDERY & JOSEPH L. LOVE [ET AL.]. - Rumanian Studies. An International Annual of the Humanities and Social Science. Volume 5 [only].
100952: HITT, JACK - Off the Road. A Modern-Day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain.
154605: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
154604: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
4138715: HITTI, PH.K. - De Arabische wereld. Een korte geschiedenis
140574: HITTLE, J. MICHAEL - The Service City. State and Townsmen in Russia 1600-1800.
83285: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel
157855: HIXSON, RICHARD F. - Isaac Collins. A Quaker Printer in 18th Century America.
4135009: HJELMSLEV, L. - Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem Dänischen übersetzt, für Deutsche Leser eingerichtet und mit einem Nachwort versehen von Otmar Werner.
165521: HLAVA, B. & D. LANSKA [EDS.]. - Elseviers gids van keukenkruiden, specereien en andere smaakmakers.
153242: HLUSICKA, JIRI - Jan Rambousek [Czech Wood-Engraver]. .
130654: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
130634: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
100438: HOBBING, EDZARD - Frankreichs Kolonialreich als Basis seiner Weltmacht.
92743: HOBMA, J. - De kruisvlag in top. Zendingsvertelboek voor school en huisgezin. In opdracht van de onderwijzers zendingscommissie samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien
167839: HOBOKEN, DR. W.J. VAN - Supplement-Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
31342: HOBRINK, BEN - Moderne wetenschap in de Bijbel
122174: HOBSBAWM, E.J. - The Age of Empire 1875-1914.
162260: HOBSBAWM, ERIC J.E. & ANDRÉ ABELING - Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991.
167486: HOBSON, ANTHONY - Apollo and Pegasus. An Enquiry into the Formation and Dispersal of a Renaissance Library.
142327: HOBSON, JEREMY & PHIL RANT - Keeping Pigs. The Complete Practical Guide for Pleasure or Profit.
160935: HOCÉYNE-AZAD [ED.]. - L'aube de l'espérance. Choix de poésies des meilleurs auteurs Persans traduites et annotées
4002217: HOCH, W. - Kompass durch die Judenfrage.
94434: HOCH, ALEXANDER - Geilers von Kaysersberg 'Ars Moriendi' aus dem jahre 1497. Nebst einem Berichtgedicht von Hans Foltz von Nürnberg
145916: HOCHBERG, MICHAEL E. & JEAN CLOBERT & ROBERT BARBAULT [EDS.]. - Aspects of the Genesis and Maintenance of Biological Diversity.
153892: HOCHSCHILD, ADAM - Bevrijd de slaven. Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.
140417: HOCHSCHILD, ADAM - Bury the Chains. The British Struggle to Abolish Slavery.
121498: HÖCK, JOSEPH - Das deutsch-russische Verhältnis vom Ausbruch des russisch-japanischen Krieges bis zur Beendung der Bosnischen Krise [1904-1909] im Lichte der britischen Akten.
95595: HOCK, RONALD F. / NEIL, EDWARD N. O' - The Chreia in ancient rhetoric. Volume I. The Progymnasmata
165471: HÖCKER, KOEN [ED - ET AL.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2008-2009.
4136042: HÖCKMANN, O. - Antike Seefahrt.
4136599: HOCQUENGHEM, G. - De toorn van het lam. Roman. Vertaling Ton van der Stap.
4134743: HODDER, A.D. (THOREAU, H.D.) - Thoreau's Ecstatic Witness.
4033139: HODDER WILLIAMS, J.E. (WILLIAMS, G.) - Het leven van George Williams.
166459: HODDINOTT, R.F. - Bulgaria in Antiquity. An Archaeological Introduction.
180333: HODEIGE, FRITZ [ED.]. - Das Werck der Bucher. Von der Wirksamkeit des Buches in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Festschrift Für Horst Kliemann zu seinem 60. Geburtstage.
53421: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
30411: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
170420: HODGE, CHARLES - Systematic Theology [3 Volumes = Complete Set]. .
145176: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
145177: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
152153: HODGES, GABRIELLE ASHFORD - Franco. A Concise Biography.
158277: HODGES, SHEILA - Gollanz. The Story of a Publishing House 1928-1978.
155826: HODGES, RICHARD - Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade A.D. 600-1000.
156173: HODGETTS, J. FRED. [S. LA CHAPELLE-ROOBOL - ED.]. - Harold de jonge graaf. Een verhaal uit oud-Engeland.
156260: HODGINS, SHEILAGH & ESSI VIDING & ANNA PLODOWSKI [EDS.]. - The Neurobiological Basis of Violence. Science and Rehabilitation.
144791: HODGKISS, ANDREW - From Lesion to Metaphor. Chronic Pain in British, French and German Medical Writings, 1800-1914.
4144012: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Christian Theology. An Introduction to its Tradions and Tasks. Newly updated edition.
170531: HODGSON, DAVID S. J. - The Mind Matters. Consciousness and Choice in a Quantum World.
104251: HODGSON, DAVID S. & BRYAN STRATTON - Lara Croft. Tomb Raider. The Angel of Darkness. Prima's Official Strategy Guide.
158319: HODGSON, NORMA & CYPRIAN BLAGDEN [EDS]. - The Notebook of Thomas Bennet and Henry Clements [1686-1719]. With some aspects of book trade practice.
170599: HODGSON, PETER E. - Theology and the New Physics.
4143106: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Readings in Christian Theology.
140126: HODNETT, EDWARD - Marcus Gheeraerts the Elder of Bruges, London and Antwerp.
5620: HODSON, WILLIAM - S. Peccatrix, Ofte de Heylige Sondaresse, Dat is, Een Tractaet, Gemaeckt op de betrachtinge van eenighe Spreucken inde History van de Boetvaerdighe Vrouwe, In des Pharizeeus huys. Luc. 7.
145907: HOEBEKE, EDGARD - "Koninklijke Aloude en Vrije Rederijkerskamer "" Rhetorica ""Kunst en Eendracht 1838-1974."
142476: HOEBEN, JAN & MARCEL GAFFEL [PHOTOGR.]. - De geschiedenis en het interieur van de Grote- of Sint Bavo Kerk te Haarlem.
160947: HOEBINK, PAUL [ET AL] - Doorlopers en Breuklijnen. Van globalisering, emancipatie en verzet. Opstellen aangeboden aan Gerrit Huizer.
100154: HOECK, F. VAN - De zusters van de Burchtstraat. 1829-1929.
123224: HOECKE, WILLY VAN & GILBERT TOURNOY & WERNER VERBEKE [EDS.]. - Arturus Rex. Volumen 2: Acta Conventus Lovaniensis 1987
110286: HOED, J. DEN & MR. P.J.W. BELTJES [EDS.]. - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg.
170681: HOEDEMAEKERS, R. - Iets of niets? op zoek naar God in de kosmos.
85121: HOEDEMAKER, PH. J. - Nationaal niet clericaal. Naar aanleiding van deopstellen in 'de Nederlander' over Art. 20 van 'Ons Program' in verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
88237: HOEDEMAKER, PH. J. - Wat staat ons te doen? Eene vraag naar aanleiding van het jongse besluit der synode omtrent den Heiligen Doop in den bezem der gemeente nedergelegd.
88236: HOEDEMAKER, PH. J. - De congresbeweging beoordeeld uit het oogpunt der Gereformeerde belijdenis. Adviezen uitgebracht in de samenkomsten van Gereformeerde Predikanten, ter voorbereiding van de vergadering, die den 14den April te Utrecht staat gehouden te worden. Bij besluit van het moderamen.
88232: HOEDEMAKER, PH. J. / DOUWES, J. - Reorganisatie een gewetenszaak. Geen regelementaire, maar geestelijke tucht! De reorganisatievoorstellen.
88219: HOEDEMAKER, PH. J. - Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. Uitgesproken op den 19den Februari 1893 in de Westerker te Amsterdam, ter herinnering aan den dag zijner bevestiging te Veenendaal op den 16den Febr. 1868.
90026: HOEDEMAKER, PH.J. - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de catechisatie, het huisgezin en de zondagschool
87938: HOEDEMAKER, PH. J. - Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap
85124: HOEDEMAKER, PH. J. - Eén belijdenis? Eene ernstige vraag naar aanleiding van mijn aftreden als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit. Aan Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
4006412: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
4138430: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
84676: HOEDEMAKER, PH. J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
88216: HOEDEMAKER, PH. J. - Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. Uitgesproken Zondag den 29 Januari 1893, 's voormiddags, in de Amstelkerk.
82050: HOEDEMAKER, PH. J. - Het feit en de geschiedenis der openbaring, eene voorlezing
88214: HOEDEMAKER, PH. J. - Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op Gereformeerden grondlsag. Uitgesproken den 19den October 1880 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
88215: HOEDEMAKER, PH. J. - De herleving der Gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending. Redeoering bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 20sten October 1883.
88218: HOEDEMAKER, PH. J. - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126 : 3. Sermon preached on the 3d of November 1901, in the English churches of Flushing and Middelburg. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
87975: HOEDEMAKER, PH. J. - Een Staat met den Bijbel. Vier lezingen gehouden te Amsterdam in den winter van 1901-1902
88904: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der vrijheid en het theïstisch godsbegrip.
88698: HOEDEMAKER, PH.J. - De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid. Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit.
85856: HOEDEMAKER, PH. J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
87937: HOEDEMAKER, PH. J. - Lessen uit de Heilige Schrift. Abraham en zijn geslacht. Eerste reeks Gen. XII-XXV:10
4063679: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten. in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments.
88092: HOEDEMAKER, PH. J. - Kerk en school. Het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de Vrije Universiteit gezocht en gevonden. Rede, uitgesporken in de Marekerk te Leiden, den 2den Maart 1886
4015229: HOEDEMAKER, PH.J. - De kerk en het moderne staatsrecht. I.De kerk naar goddelijk recht.
88235: HOEDEMAKER, PH. J. - Het kerkelijk vraagstuk advies. In zake de Amsterdamsche lidmaten-kwestie. Met een woord aan de kerkeraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk.
88221: HOEDEMAKER, PH. J. - Een Staat met den Bijbel. Vier lezingen gehouden te Amsterdam in den winter van 1901-1902
86652: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
82616: HOEDEMAKER, PH. J. - Jakob-Israël, verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 (2 delen in 1 band)
88822: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
88823: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88824: HOEDEMAKER, PH.J. - De belofte aan Pergamus. De nieuwe gemeente en het nieuwe gebod. Afscheidredenen gehouden te Rotterdam Het Apostolisch Evangelie en de nationale theologie. Intreêrede gehouden te Amsterdam. / De Reormatie en de Gereformeerde Kerk. Rede gehouden op den gedenkdag der hervorming, 3 november 1878, des avonds in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. / Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale Vergadering over de vraag: Hoe wij in het huis Gods moeten verkeeren? In een schrijvn aan Dr. G.J. Vos Az. en in twee predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam / Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. / Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. / Op den gedenkdag der Hervorming. Predicatie over Rom. 10:17. / De duistere achtergrond der dingen. Leerrede over Eph. 6:12, gehouden zondagvoormiddag den 1sten Februari 1903 in de Westerkerk (7 werken in 1 band)
88566: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88225: HOEDEMAKER, PH. J. - De Bijbelsche Geschiedenis voor Catechisatiën en scholen. I. Het Oude Testament. II. Het Nieuwe Testament. (2 delen)
88233: HOEDEMAKER, PH. J. - Nationaal niet clericaal naar aanleiding van de opstellen in de Nederlander over Art. 20 van Ons Program. In verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
47190: HOEDEMAKER, PH. J. - Het Zieleleven in verband met de Hedendaagsche Theosophie. Vijf lezingen
4138110: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
84371: HOEDEMAKER, PH. J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments
4073712: HOEDEMAKER, L.A. - Theologiseren in context.
87943: HOEDEMAKER, PH. J. EN J.J.P. VALENTON EN H. OORT - Niet van eigen uitlegging toespraak tot zijne studenten, Christus en het Oude Testament, Pro en contra betreffende vraagstukken van algemeen belang
4003627: HOEDEMAKER, PH.J. - Jakob - Israel. Verklaring van Genesis 25: 11-50.
83997: HOEF, J. VAN DE - In u verheugd
81536: HOEF, J. VAN DE - In U verheugd, ter nagedachtenis aan Ds. J. van de Hoef
103843: HOEFER, F.A. [DR. P.J. KAISER - FOREW.]. - Geschiedenis der Openbare Tijdaanwijzing.
130772: HOEFER, DR. ALBERT - Altvile im Sachsenspiegel. Ein Erklärungsversuch.
142658: HOEFER, HANS JOHANNES [ED.]. - Gids voor Java.
103593: HOEGEN, RECTOR DR. W.A. & PROF. DR. W. MULDER - Handleiding voor de huwelijksinstructie en het canoniek onderzoek naar den status liber nupturientium.
4064318: HOEHNE, E. (KIERKEGAARD, S.A.) - Deutsche, Dänen und Kierkegaard. Roman.
92810: HOEK, D. - Het boek der Richteren. Voor de gemeente verklaard
93454: HOEK, JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting
93832: HOEK, A.P. VAN DEN E.A. - Agrarische kwaliteit van de Hoeksche Waard. 150 jaar geschiedenis van agrarische belangenbehartiging in de Hoeksche Waard, 1848-1998
153020: HOEK, LEO H. - Titres, toiles et critique d'art. Déterminants institutionnels du discours sur l'art au dix-neuvième siècle en France.
100505: HOEK, DRS. E.E. VAN DEN - Grote Oost 58 Hoorn. ' Het Claes Joest Huys '. Bouw- en bewoningsgeschiedenis.
180165: HOEK, DR. D. & MR. H. HARDENBERG [FOREW.]. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud.
4000168: HOEK, J. (COLONIUS, D.) - Daniël Colonius (1566-1635) theoloog tussen reformatie en orthodoxie. (Diss.)
88539: HOEK, D. - Het Boek van den Profeet Amos
141030: HOEK, DR. D. - Haags leven bij de inzet van de Gouden Eeuw. Rondom Mr. Jacob van Dijck [1564-1631].
145632: HOEK, SIETSKE VAN DER & DANIEL KONING [PHOTOGR.]. - Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen.
82364: HOEK, J. - Gemeentezijn, dat houdt wat in
30206: HOEK, KLAAS E.A. - Nieuwe muziek in de liturgie
4030203: HOEK, J. - Zonde: opstand tegen de genade. Gedachten over zonde. (Bij-tijds geloven)
4134654: HOEK, J.M. (BOETHIUS) - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen. (Diss.)
164539: HOEK, KLAAS VAN DER & TOINE STERK & ED VAN DER VLIST] - Inventaris van handschrfiten van de Koninklijke Bibliotheek. Deel 2 [kastnummers 72-72].
155742: HOEK, GER VAN DEN - Vibrational Excitation of Small Molecules and van der Waals Complexes.
160092: HOEK, J.B.M. VAN - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
55072: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert
53927: HOEK, J. - Agathe (Deel 3)
102591: HOEK, ELS & MARLEEN BLOKHUIS & SJOERD VAN FAASSEN [ET AL.]. - Theo van Doesburg. Oeuvre Catalogus. 'Ik heb weer veel nieuwe denkbeelden opgedaan'.
84289: HOEK, J. - Verantwoorde hoop, apologetische thema's
84287: HOEK, J. - Calvijn spreekt, de actualiteit van een hervormer na 500 jaar
4138414: HOEK, J.A. - De Christelijke Godskennis en Jezus Christus. (een getuigenis)
4300125: HOEK, P.C. (LEYDECKER, M.) - Melchior Leydecker (1642-1721). Een onderzoek naar de structuur van de theologie van een gereformeerd scholasticus. (Diss.)
4300522: HOEK, JAN - De Geest, het kruis en de gaven. Een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch.
8921: HOEKE, PETRUS VAN - Ontledende Uitlegging over de Propheten Nahum, Habakuk en Zephanja. Voor yder Propheet gaat een Inleiding tot de Uitlegging, waar in de Tijd, de Aanleiding, het Oogmerk, de korte Inhoud, de Godlijkheid en Verdeeling van yder Voorsegging vertoond werden. Met een Byvoegsel wegens der Joden toekomende wederkeering in haar Land en stad, volgens veele Voorseggingen, die verklaard werden.
7196: HOEKE, PETRUS VAN - Ontledende Uytlegging over de drie laatste Propheten Haggai, Zacharia, en Maleachi. Voor yder Propheet gaat een Inleiding tot de Uytlegging, waar in de tijd, de aanleiding, het oogmerk, de korte inhoud, de Godlykheid en verdeeling van yder voorsegging vertoond werden. Tot regtvaardiging van de veelvormige wysheid Gods en bevorderin der eeuwige zaligheid. Tweede Druk.
90335: HOEKEMA, ALLE G. E.A. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925.
90703: HOEKEMA, ALLE G. E.A. - Geen cel ketent deze dromen. Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925.
104045: HOEKEMA, C.P. & PETER KARSTKAREL & PH.H. BREUKER [EDS.]. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff [1809-1880] stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
60287: HOEKEMA. A.G. - Denken in dynamisch evenwicht (De wordingsgeschiedenis van de nationale protestante theologie in Indonesie (ca 1860-1960))
163075: HOEKEMA, DR. DR. A.J. - Rechtsnormen en sociale feiten. Theorie en empirie rond de kleine havendiefstal.
46862: HOEKEMA, ALLE/HOF, SONNY (RED.) - Illustere Dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
4061843: HOEKEMA, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca 1860-1960) (Diss.)
94293: HOEKEMA, ALLE / HOF, SONNY - Illustere dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
82081: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap
95315: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap
4005676: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap. (Diss.).
4057943: N.N. (HOEKENDIJK, J.C.) - Inventarius van het Archief van J.C.Hoekendijk. (1912-1975)
180734: HOEKMAN, PIET & JANNES HOUKES & OTTO KNOTTERUS [EDS.]. - Een Eeuw Socialisme en Arbeidsbeweging in Groningen 1885-1985.
166088: HOEKMAN, JOOP - Onschuldig veroordeeld
142943: HOEKS, J.A. & P.J.E. HYAMS [EDS.]. - Engels [Wat & Hoe].
142947: HOEKS, J.A. & P.J.E. HYAMS [EDS.]. - Engels [Wat & Hoe].
162131: HOEKS, BERT - The Pupillary Response as a Measure of mental Processing Load. With Application to Picture Naming.
162124: HOEKS, JOHN - The Processing of Coordination. Semantic and Pragmatic Constraints on Ambiguity Resolution.
150636: HOEKS, LEO & GERARD ROOIJAKKERS - De Bende van Oss. Sabel tegen mes. De historische achtergronden van de film.
53682: HOEKSEMA, HOMER C. - Unfolding Covenant History. An Exposition of the Old Testament. Volume 1: From creation to the flood. Volume 2: From the floot to Isaac (2 volumes)
4021418: HOEKSEMA, H. - De geloovigen en hun zaad.
94812: HOEKSEMA, H. - Door strijd tot overwinning. Meditaties
95000: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid of Genade Geen Aanbod. WAARBIJ: Dat Gods goedheid particulier is (2 werken in 1 band)
95001: HOEKSEMA, H. - Het Evangelie of de jongste aanval op de Waarheid der Souvereine Genade
95002: HOEKSEMA, H. - Ik wil dat gij weet. Intree predikatie. WAARBIJ: Door U alleen. Twaalf leerredenen (2 werken in 1 band)
95003: HOEKSEMA, H. / DANHOF, H. - De Geloovigen en Hun Zaad. WAARBIJ: Langs zuivere banen. Een wederwoord aan bewaarde broederen. WAARBIJ: Niet doopersch maar gereformeerd. Voorlopig bescheid aan Ds. Jan Karel van Baalen betreffende de loochening der gemeene gratie (3 werken in 1 band)
86634: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot Zaligheid of Genade Geen Aanbod
86646: HOEKSTRA, H. - Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme
87628: HOEKSTRA, H. - Twaalftal leerredenen
93548: HOEKSTRA, E.G. / KRANENBORG, R. - Rituelen in religieus Nederland. Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen
86633: HOEKSTRA, H. - Uit het Woord. Met portret en een levensschets.
92664: HOEKSTRA, E.G. / KRANENBORG, R. - Rituelen in religieus Nederland. Gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen
92353: HOEKSTRA, P. - Lunteren, een historische reeks
4137455: HOEKSTRA BZ. S. - Christelijke geloofsleer.
93632: HOEKSTRA, E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
60288: HOEKSTRA. T. - Economie en Geloven (Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860, Een zoektocht naar een kritische theologie)
130511: HOEKSTRA, A. - Epic Verse Before Homer. Three Studies.
92857: HOEKSTRA, H. - De volheid des tijds. Eerste deel, kersttijd en jaarwisseling. Vijftien leerredenen
92797: HOEKSTRA, H. - Getuigenissen der Apostelen. Twaalf leerredenen
92841: HOEKSTRA, H. - Tot prijs zijner heerlijkheid. Tien leerredenen over Epheze 1 : 1-2 : 10
95131: HOEKSTRA, T. - Gereformeerde homiletiek
167733: HOEKSTRA, HANNEKE - De dictatuur van de petticoat. Vrouwen en macht in de Britse politiek 1900-1940.
155222: HOEKSTRA, HAN G. & FIEP WESTENDORP [ILLUSTR.]. - Het verloren schaap. Een boek met versjes, die geschreven zijn voor Annebetje, maar ook voor Joost Alexander, en eigenlijk voor alle kinderen van Nederland.
92840: HOEKSTRA, H. - Bewaar het pand. Zeven leerredenen over den Algemeenen Zendbrief van den Apostel Judas
86648: HOEKSTRA, H. - Adam en Christus. Negen leerredenen.
53879: HOEKSTRA, E.G. / IPENBURG, M.H. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
93420: HOEKSTRA, E.G. / IPENBURG, M.H. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
122638: HOEKSTRA, HANS - Naam & Faam.
54274: HOEKSTRA, H. - Salomo's Hooglied, eerste en tweede deel. Zestien leerredenen over de eerste drie hoofdstukken / Elf leerredenen over het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk (2 delen)
151632: HOEKSTRA, HAN G. & FIEP WESTENDORP [ILLUSTR.]. - Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
30812: HOEKSTRA, H. - De volheid des tijds. Eerste deel. Kersttijd en jaarwisseling. Vijftien leerredenen
95004: HOEKSTRA, S. - Bronnen en grondslagen van het godsdienstig geloof. Formeel gedeelte van de geloofsleer, op het standpunt van de moderne wetenschap
53785: HOEKSTRA, S. - Beginselen en leer der oude doopsgezinden, vergeleken met die van de overige protestanten
53794: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling
84058: HOEKSTRA, H. - Het lied van Debora. Zeven leerredenen over Richteren 5
96049: HOEKSTRA, E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
4054584: HOEKSTRA, TR. - Economie en geloven. Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860. Een zoektocht naar een kritische theologie. (Diss.)
92807: HOEKSTRA, H. - Salomo's Hooglied. Zestien leerredenen over de eerste drie hoofdstukken
122893: HOEKSTRA, DR. P. - Romeinsche Antiquiteiten. Schets der Staatsinstellingen van het Romeinse Rijk.
4073534: HOEKSTRA, E.G. & IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties. Derde sterk gewokzigde en aangevulde druk.
4029963: HOEKVELD-MEIJER, G. - Esau. Salvation in Disguise. Genesis 36. (Diss.)
4064918: HOEKVELD-MEIJER, G. - Gelijk een mosterdzaad. Marcus eigenzinnige visie op Gods Koninkrijk.
100283: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909..
158161: HOEN, WIENEKE 'T - Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven.
144254: HOEN, WIENEKE 'T [ED.]. - Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven.
84407: HOENDERDAAL, GERRIT JAN - Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in schleiermachers wezensbepaling der religie
4024743: HOENDERDAAL, G.J. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Religieuze existentie en aestetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie. (Diss.)
4139628: HOENDERDAAL, G.J. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Religieuze existentie en aestetische aanschouwing. Een studie over het misverstand omtrent het aesthetische element in Schleiermachers wezensbepaling der religie. (Diss.)
31787: HOENDERDAAL, G.J. - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608
30491: HOENDERDAAL, G.J. (OPNIEUW UITGEGEVEN DOOR) - Verklaring van Jacobus Arminius, afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 oktober 1608
4035102: HOENDERDAAL, G.J. & LUCA, P.M. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
143104: HOENDERVANGER, W. - Proeve van onderzoek naar Platoon's opvatting van de sophistiek.
4034251: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
130455: HOENEVELD, ANDRÉ - De reikwijdte van het volkenrechtelijk relzbeschikkingsrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba.
130737: HOENEVELD, MR. A. & M. DRS. L. WARNINK [EDS.] - Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. 60 Jaar 1950-2010. Een selectie uit de archieven.
121305: HOENKAMP, E.C.M. - Een computermodel van de spreker: psychologische en linguistische aspecten.
4037185: HOENS, D.J. (E.A.) - Inleiding tot de studie van godsdiensten.
4137935: HOENSBROECH, GRAF VON - Das Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. I. Inquisition, Aberglaube, Teufelsspuk und Hexenwahn. II. Die ultramontane Moral
86330: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Tweede twaalftal. Preken van S.J. de Hoest, J.J Knap, S. Hogerzeil, D.A. Detmar, W.A. van Meurs en B. Moorrees.
86332: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde Gereformeerde Predikanten. Tweede twaalftal. Preken van S.J. de Hoest, J.J Knap, S. Hogerzeil, D.A. Detmar, W.A. van Meurs en B. Moorrees.
89459: HOEST, S.J. DE E.A. - De bekeering van Manasse en andere leerredenen van onder meer: S. Hoogerzeil, W.A. van Meurs, J.J. Knap, B. Moorrees e.a.
91939: HOEST, S.J. DE E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten. Tweede twaalftal.
9454: HOET, GERARD/HOUBRAKEN, ARNOLD/PICART, BERNARD/SAURIN, JACQUES - Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere Boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste Meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid.
102289: HOET, LIEVE - De Blauwe Schuit. Historische roman over twee jongens en een meisje in het 15de eeuwse Brugge.
154869: HOETINK, H. - Slavery and Race Relations in the Americas. An Inquiry into their Nature and Nexus.
150965: HOETINK, H.R. [ED.]. - Werner Kaegi als universeel historicus.
150951: HOETINK, DR. H. - De gespleten samenleving in het Caribisch gebied. Bijdrage tot de sociologie der rasrelaties in gesegmenteerde maatschappijen.
151924: HOETINK, H. - The Dominican People 1850-1900. Notes for a Historical Sociology.
142516: HOETS, PIETER HANS - Engelandspiel ontmaskerd. Schijnstoot op Nederland en België 1942-1944. 54 Nederlandse agenten opgeofferd voor D-Day.
87973: HOEVE, A.H. VAN DER - Gedenkwaardigheden uit het leven van Elisabeth Fry, door eene harer jeugdige vriendinnenin Duitschland naar echte bescheiden bewerkt.
130745: HOEVE, MACHTELD - Parenting and Juvenile Delinquency.
4054344: N.N. (HOEVEN, J.V.D.) - Filosofiesche reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr.J.v.d.Hoeven. Onder redactie van R.van Woudenberg, S.Griffioen en H.G.Geertsema.
142968: HOEVEN, HANS VAN DER - De Belgische Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden 1830-39.
4061189: HOEVEN, T.H.V.D. - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld. (Diss.)
4045385: HOEVEN, J.V.D. - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen. Onder red. van R.v.Woudenberg, S.Griffioen en H.G.Geertsema.
123522: HOEVEN, FRAN VAN DER - De wereld volgens van Bob van Dam.
153600: HOEVEN, PROF. J. VAN DER & PROF. H.C. VAN HALL [ET AL.]. - Album der Natuur. Een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde lezers van allerlei stand 1853.
85686: HOEVEN, H.W. VAN DER - "Uit de geheime notulen van de ""Eerwaarde Groote Vergadering"" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam"
121419: HOEVEN, PIEN VAN DER - Hoed af voor Marshall. De Marschall-hulp aan Nederland en de oprichting van de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM Capital), 1948-1998.
164641: HOEVEN, L.M. VAN DER - De nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
31676: HOEVEN, ELISABETH JOHANNA - Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz
84157: HOEVEN, AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kanselwelsprekendheid
130438: HOEVEN, MR. J. VAN DER - De drie dimensies van het bestuursrecht. Ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht.
60291: HOEVEN. T.H. VAN DER - Het imago van satan (Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld)
4142090: HOEVEN, P. V.D. (NEWTON, ISAAC) - Newton. Een inleiding tot zijn wijsgerige inzichten.
55075: HOEVEN, TOBIAS HENDRIK VAN DER - Het imago van satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld
4134812: HOEVEN, P.V.D. (GALILEI) - Galilei.
4048691: HOEVER, K. VAN (MVENG, E.) - Het Paradigma `leven-dood`. In het oeuvre van de Afrikaanse theoloog Engelbert Mveng. (Diss.)
101363: HOEYMAKERS, SJANG - De Van Ophovens en Jaegers als ontginners.
85999: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse Pietischtische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
91714: HOF, W.J. OP 'T - De theologische opvattingen van Willem Teellinck
96180: HOF, W.J. OP 'T / POSTEMA, HERMAN E.A. - Disgenoten. Short-Title Catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael
82248: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
122208: HOF, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetië, zoals ik het gekend heb.
31749: HOF, W.J. OP 'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk
96042: HOF, W.J. OP 'T E.A. - Encyclopedie Nadere Reformatie. Deel 1 (A-K)
54936: HOF, W.J. OP 'T E.A. - Encyclopedie Nadere Reformatie. Deel I (A-K)
55542: HOF, W.J. OP 'T - De theologische opvattingen van Willem Teellinck
155566: HOF, J. - De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
154714: HOF, R.M. - De Kleine MSP. Managing Successful Programmes. Een methodiek voor programmamanagement: het bereiken van strategische doelen.
96024: HOF, W.J. OP 'T - Nadere Reformatie nu
51816: HOF, W.J. OP 'T - Willem Teelinck 1579-1629 [Leven, geschriften en invloed]
121602: HOF, W.J. OP 'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste rereformeerde piëtische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
142513: HOF, ULRICH IM - Europa en de verlichting.
94015: HOF, WILLEM JAN OP 'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 (with a summary in English)
91713: HOF, W.J. OP 'T - Willem Teellinck (1579-1629). Leven, geschriften en invloed.
4300128: HOFBECK, SEBALD - "?Semeion. Der Begriff des ""Zeichens"" im Johannesveangelium unter Berücksichtigung seiner Vorgeschichte. (Münsterschwarzacher Studien 3)"
152519: HÖFCHEN, HEINZ [ED.]. - Französische Graphik 19. und 20. Jahrhundert Ecole de Paris.
31233: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht (6 delen)
100899: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht.
88777: HOFDIJK, W.J. - Geschiedenis des Nederlandschen volks. Een handboek voor het onderwijs en zelf-onderricht. (3 delen)
88663: HOFDIJK, W.J. - Een Lauwerkrans op des Zwijgers graf
94835: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Neêrlands gloriekrans
94765: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd (6 delen)
100362: HOFDIJK, W.J. - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Opgehelderd met afbeeldingen.
53926: HOFDIJK, W.J. - De triomf der piraten, met platen
96019: HOFDIJK, W.J. / KELLEN, D. VAN DER - De klooster-orden in Nederland. Historiesch onderzocht en geschetst
4143545: HOFE, H.VON (HRSG.) (MARCUSE, L.) - Briefe von und an Ludwig Marcuse. Max Brod, Thomas Mann, Joseph Roth, Stefan Zweig u.v.a.
4023449: HOFER, KLARA, (LUTHER, M.) - Bruder Martinus. Ein Buch vom deutschen Gewissen.
4012523: HOFER, J. (DILTHEY, W.) - Vom Leben zur Wahrheit. Katholische Besinnung an der Lebensanschauung Wilhelm Diltheys.
166940: HÖFER, HANS [ED. - ET AL.]. - Australië.
167786: HÖFER, HANS [ED.]. - Ierland [Insight Guides].
4141301: HOFER, J. (HOFBAUER, C.M.) - De Heilige Clemens Maria Hofbauer. Een levensbeeld.
110353: HOFF, MR. B. VAN 'T - De oude plattegronden van de stad Delft.
153964: HOFF, J.J. - Friesche dialectgeographie.
82633: HOFF, B. VAN 'T - Een panorama van Konstantinopel uit het bgin van de Gouden eeuw
4133342: HOFF, B.J. - Melodie in de verte. Roman.
164518: HOFFA, DR. ALBERT - Technik der Massage.
145205: HÖFFDING, HARALD & CHRISTOPH SCHREMPF [FOREW.]. - Sören Kierkegaard als Philosoph.
145206: HÖFFDING, HARALD - Rousseau und seine Philosophie.
4024262: HÖFFDING, H. - Religionsphilosophie. Übersetzt von F.Bendixen.
4142981: HÖFFE, O. (KANT, I.) - Immanuel Kant. (BsR 506 Grosse Denker)
131389: HOFFENAAR, JAN & JOEP VAN HOOF & JAAP DE MOOR [EDS.] - Vuur in beweging. 325 jaar veldartillerie 1677-2002.
101416: HOFFMAN, JACK & DANIEL SIMON - Run Run Run. The Lives of Abbie Hoffman.
53729: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven
160466: HOFFMAN, PHILIP T. - Church and Community in the Diocese of Lyon, 1500-1789.
141598: HOFFMAN, WILLIAM - Queen Juliana. The Story of the Richest Woman in the World.
143206: HOFFMANN, E.T.A. - Der Sandmann und andere Nachstücke
153651: HOFFMANN, GERHARD - From Modernism to Postmodernism. Concepts and Strategies of Postmodern American Fiction.
31866: HOFFMANN, JEAN G.H. - La Réforme en Suède, 1523-1572, et la succession apostolique
145202: HOFFMANN, ABRAHAM - René Descartes.
141151: HOFFMANN, ALBRECHT & DUCCIO BALESTRACCI & ALBERT BAUR [EDS. - ET AL.]. - Die Wasserversorgung in der Renaissancezeit.
94543: HOFFMANN, MANFRED - Martin Luther and the modern mind. Freedom, Conscience, Toleration, Rights
103403: HOFFMANN JR., JULIUS - Der Moderne Stil - The Modern Style. Jugenstil / Art Nouveau 1899-1905 [In Slipcase].
141197: HOFFMANN, P.L.F. - De Jezuiten. Geschiedenis en Leer der Jezuiten-orde. Eene bijdrage tot verklaring der ultramontaansche woelingen onzer dagen.
4134863: HOFFMANN, H. (ZWINGLI, H.) - Ein mutmassliches Bildnis Huldrych Zwinglis. (Zwinglina VIII/9)
4050170: HOFFMANN, L. - Frauen auf Gottes Strassen. Neue Folge. Acht evangelische Lebensbilder. Mit 8 Porträts.
4064144: HOFFMANN-DIETERICH, TH. - Reformation: Die 1000 wichtigsten Daten.
144042: HOFFMEISTER, GERHART [ED.]. - Der deutsche Schelmenroman im europäischen Kontext: Rezeption, Interpretation, Bibliographie.
157062: HOFFMEISTER, BARBARA - S. Fischer. Der Verleger. Eine Lebensbeschreibung.
90648: HÖFFNER, JOSEPH - Wirtschaftsethik und Monopole im fünfzehtnen und sechzehtnen Jahrhundert
166913: HOFFSTÄDT, A. & G.L. VAN LENNEP [EDS.]. - De Dikke Van Dale Twaalfde Druk, ontvangt een zekere kleur, hij wordt gestructureerd.
153462: HOFLAND, HENK - Op zoek naar de pool. Het beste van H.J.A. Hofland.
170961: HOFLAND, H.J.A. & STEP VAESSEN [ET AL.]. - Het maakbare nieuws. Antwoord op Joris Luyendijk - Buitenlandcorrespondenten over hun werk.
90679: HOFLAND, H.J.A. / ROODUIJN, TOM - Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur.
165153: HOFLAND, H.J.A. - Cicero consultants.
158329: HOFLAND, WULFRED C.G. - Boek aan Boord. De geschiedenis van de Bibliotheek voor Varenden.
81892: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk, de Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
55534: HOFMAN, M. - Alzo hebt gij uw volk geleid. Meditaties
52125: HOFMAN, DS. M. - Het Alwijze Godsbestuur Verheerlijkt (Levensbeschrijving, vermeerderd met enkele preken, brieven en foto's)
94296: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek
30312: HOFMAN, M.G. (REDACTIE) - Onvoltooid verleden. 550 jaar Singelkerk te Ridderkerk. Ter eren ende tot love Godes
91970: HOFMAN, H.A. - Verlicht of verblind? Een apologie
90293: HOFMAN, HERMANUS - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door Hermanus Hofman. In zijn leven bedienaar vanhet heilig Evangelie te Schiedam van 1929-1975 alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
91262: HOFMAN, H.A. - Ledeboerianen en Kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927)
85633: HOFMAN, BERT - Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiege van tachtig schriftuurlijke liederen
88489: HOFMAN, A. - Die oren heeft die hore. Brieven aan de zeven gemeenten. Negen preken.
89551: HOFMAN, A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.
30289: HOFMAN, A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus
53060: HOFMAN, W. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1: Amsterdam
8650: HOFMAN, JOHANNES - Een Christens Regte Loopbane, Der ware Godzaligheid, Door des Weerelds Woestijne, Na het Hemels Zion. Begrepen in Thien uytgelesene Kerkredenen, Gepredikt foor de Godzalige, Geleerde en vermaarde Leeraren, Do. Wilh. à Brakel, Joh. Muntendam, Swalmius, Landtman, Hornek, Koelman &c. Nevens 1. Predicatie van Do. Henricus Eysonius, en vier Brieven, waar in zijn Leer en Eer verdedight wert, tegens de vuylaardige Boeckjes van den ongemortificeerden Predikant, Aquila Aquilonides, en den Voorleser B. v. Gravenbigt, en and're Beschuldigers van getrouwe Leeraars, en haters van de ernstige Bedieninge.
87292: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
90994: HOFMAN, WIM - Het kerstverhaal. Geïllustreerd met schilderijen uit de National Gallery te Londen
160690: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
47120: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw. Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving
150956: HOFMAN, H.F. & K. VAN DER HORST & A.H.H.M. MATHIJSEN [EDS.]. - Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan Dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
82943: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
83053: HOFMAN, H.A. - Sporen in de svhemer, contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw, een inleiding op het Gereformeerd denken in een geseculariseerde samenleving
95013: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek
132125: HOFMAN, J. [ED - ET AL.] - Archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813 [7 Vols. = Complete Set]
150957: HOFMAN, H.F. & K. VAN DER HORST & A.H.H.M. MATHIJSEN [EDS.]. - Uit bibliotheektuin en informatieveld. Opstellen aangeboden aan Dr. D. Grosheide bij zijn afscheid als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
91779: HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis.
130459: HOFMAN, DR. A.W. - De deelnemingswerrekening.
83800: HOFMAN, H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede (deel 5 | Kompas Serie)
4073999: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
4133295: HOFMAN, M.G. (RED.) (RIDDERKERK) - Onvoltooid verleden. 550 jaar Singelkerk te Ridderkerk.
4300158: HOFMAN, H.A. - Ledeboerianen en kruisgezinden. Een kerkhistorische studie over het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten (1834-1927)
145036: HOFMANN, H. & M. ZIMMERMAN [EDS.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VIII.
145035: HOFMANN, H. & M. ZIMMERMAN [EDS.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VII.
160952: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Nana. Mythos und Wirklichkeit.
47990: HOFMANN, RUDOLPH - Symboliek of Stelselmatige Uiteenzetting van het Leerbegrip der Belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P.J. de Roode, daarna verkort uitgegeven door M.A. Adriani
142607: HOFMANN, C. & J. LIGTER [ILLUSTR.]. - Typografen A.B.C.
4141819: HOFMANN, W. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Luther und die Folgen für die Kunst. Katalog der Ausstellung in die Hamburger Kunsthalle 1983-1984. Mit Beiträge von Chr.Beutler, R.Postel, Chr.Tümpel. Mit 1132 Abbildungen und 40 Farbtafeln.
145030: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume I.
146205: HOFMANN, WERNER [ED.]. - Europa 1789. Aufklärung - Verklärung - Verfall.
145033: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume V.
87369: HOFMANN, RUDOLPH - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten
83286: HOFMANN, R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten
157834: HOFMANN, THEODORE & NICOLAS BARKER & MICHAEL HUNTER [EDS. - ET AL.]. & SIR ANTHONY KENNY - FOREW.]. - John Evelyn in the British Library. // 10 - 1994 Iain Fenlon: Music, print and culture in early sixteenth-century Italy
155067: HOFMANN, CORINNE - Weerzien in Kenia. 'De Blanke Masai' keert terug naar het land waar zij ooit gelukkig was.
145032: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume IV.
145031: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume III.
150851: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos.
150682: HOFMANN, WERNER [ET AL.]. - Schrecken und Hoffnung. Künstler sehen Frieden und Krieg.
145034: HOFMANN, H. [ED.]. - Groningen Colloquia on the Novel Volume VI.
143928: HOFMANN, HEINZ [ED.]. - Latin Studies in Groningen 1877-1977.
4075944: HOFMANN, C. (SAMENST.) - Naamgevers. Een keuze van woorden met historische betekenis, samengesteld door C. Hofmann.
4276069: HOFMANN, R. - Ein hauch - ein Ton. Bilder vom Entstehen der neuen Klais-Orgel im Kölner Dom. Fotos und Texte von Renate Hofmann. Texte auf Deutsch-English-Französisch.
154245: HOFMANNSTHAL, HUGO VON [BERT TOUSSAINT & PHILIP VAN DER EIJK - AFTERW. & TRANSL.]. - De roos en de schrijftafel.
145682: HOFMEYR, BENDA - Ethics and Aesthetics in Foucault and Levinas.
92805: HOFMEYR, J.W. - Johannes Hoornbeeck as polemikus
156475: HÖFNER, PROF. DR. MARIA [INTROD.]. - The Library of Enno Littmann 1875-1958. Professor of Oriental Languages at the University of Tübingen. With an autobiographical Sketch.
89372: HÖFNER, MARIA (INTRODUCTION) - The library of Enno Littmann 1875-1958. Professor of oriental languages at the University of Tübingen. With an autobiographical sketch.
54259: HÖFNER, MARIA - The library of Enno Littmann, 1875-1958. Professor of oriental languages at the university of Tübingen. With an autobiographical sketch
4300887: HÖFNER, MARIA - Altsüdarabische Grammatik. Mit 2 Schrifttafeln.
4143544: HOFRICHTER P. - Im Anfang war der Johannesprolog. Das urchristliche Logobekenntnis - die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie. (BU 17)
60295: HOFRICHTER. P. - "Im Anfang war der ""Johannesprolog"" (Das urchristliche Logosbekenntnis die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie, Biblische Untersuchungen Band 17)"
141378: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach. An Eternal Golden Braid. A metaphorical fugue on mind's and machines in the spirit of Lewis Carroll.
166965: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ego en geest [The Mind's I].
122370: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul.
160221: HOFSTADTER, DOUGLAS R. & DANIEL C. DENNETT [EDS.]. - The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul.
140439: HOFSTADTER, DAN - The Earth Moves. Galileo And the Roman Inquisition.
142339: HOFSTÄTTER, DR. HANS - Die Malerin Fridel Dethleffs-Edelmann.
90857: HOFSTÄTTER, HANS H. - Jugendstil, druckkunst.
102700: HOFSTÉ, MARCO & WILLEM MEULEMAN [EDS.]. - Met het oog op Apeldoorn.
31217: HOFSTÉ. MARCO / MEULEMAN, WILLEM - Met het oog op Amersfoort #2007
87431: HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - De geschiedenis van het protestantisme, op nieuw verhaald door Dr. J.A. Wylie. (3 delen)
110880: HOFSTEDE, ROKUS & JÜRGEN PIETERS [EDS.]. - Memo Barthes.
9042: HOFSTEDE, JOHANNES/TJADEN, SICCO - Eenige Aantekeningen en Alleen-Spraken betreffende meest het Verborgen Leven voor den Heere, van den Eerwaarden, en Godzaligen Heere Sicco Tjaden. Getrouw Leraar van Jesus Gemeente in de Nieuwe Pekel-A. Uit de Latynsche Handschriften van den Overleden by een verzamelt, en vertaalt, waar by kopen nog Vyftien opwekkende Brieven, neffens een Kerkrede over Ps. XLII. 12. Derde Druk.
122390: HOFSTEDE, BEN - Agrammatic Speech in Broca's Aphasia. Strategic Choice for the Elleptical Register.
92171: HOFSTEDE DE GROOT, P. - De Groninger Godgeleerden in hun eigenaardigheid. Toespraak aan zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleeraarsbediening
151604: HOFSTEDE, ANNIGJE - Nederlandse meubelen. Van Barok tot Biedermeier 1700-1830.
101975: HOFSTEDE, H. & M.C.A. VAN DER NEIJDEN [EDS.]. - Uit de school van Michels. Opstellen aang.aan Prof. Dr. L. C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
93968: HOFSTEDE DE GROOT, P. - De beschuldiging tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk, dat zy hunnen eed breken, door af te wyken van de leer hunnern kerk, die zy beloofd hebben te zullen houden, gestaafd. En de gedachten van P. Hofstede de Groot, over die beschuldiging wederlegd door Mr. C.M. Van der Kemp
4070158: HOFSTEDE, N.W. - De slaven van Roku Ban.
101364: HOFSTEE, PROF. DR. E.W. - De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een historisch-demografische en sociologische studie.
85983: HOFSTEE, H. - Het Bijbels personalisme van Prof. Dr. Ph. A. Kohnstamm. Deel I: Ontstaan en grondslagen
4058848: HOFSTEE, W. (LEEUW, G.V.D.) - Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw (1890-1950), behandeld tegen de achtergrond van de tijd waarin zijn wetenschappelijke ideeën vorm kregen. (Diss.)
4300384: HOFSTEE, E.W. - Het Oldamt. Een Sociografie. Deel 1 Vormende krachten.
156449: HOFSTEEDE, W.M.F. - Decision-making Processes in four West Javanese Villages.
153839: HOFSTEENGE, MINY - Dwelen deur dook.
161694: HOFSTEENGE, CEES & CASPAR WECHGELAER & PROF. DR. H.J.W. DRIJVERS [ED.]. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
144370: HOFSTRA, TETTE - Ortsnamen auf -elten in der niederländischen Provinz Drente.
4050429: HOFSTRA, J.D. (ISHO`DAD VAN MERW) - "Isho`dad van Merw. En het Woord is vlees geworden"""". De plaats van het commentaar van Isho`dad van Merw op Johannes 1,1-18 binnen de Syrische exegetische traditie. (Diss.)"
30168: HOFSTRA, JAN - Leontius von Neapolis un Symeon der heilige narr. Ein Pastor als Hagiograph
4075792: HOFSTRA, J. - Leontius von Neapolis und Symeon der Heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph. (Diss.)
60297: HOFSTRA. J.D. - "Isho'dad van Merw ""En het woord is vlees geworden"" (De plaats van het commentaar van Isho'dad van Merw op Johannes 1,1-18 binnen de Syrische exegetische traditie)"
4073341: HOFSTRA, SJ. - Differenzierungserscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen. Ein beitrag zur Frage der primitiven Individualität. (Diss.)
144933: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
180956: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
150702: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
4027417: HÖFTE, B. - Bekering en bevrijding. De betekenis van de Latijns-amerikaanse theologie van de bevrijding voor een praktisch-theologische basistheorie. (Diss.)
110178: HOFTEN, RENÉ & FRANC JANSSEN & WIM JANSSEN [EDS.]. - Huus toe, lillekerd. Liedjes en verhalen uit en over Nijmegen.
160279: HOFTIJZER, PAUL & C.C. BARFOOT [ED.]. - Fabrics and Fabrications. The Myth and Making of William and Mary.
4010597: HOFTIJZER, J. - Die Verheissungen an die drei Erzväter. (Diss.).
89870: HOFTIJZER, P.F. E.A. - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
160620: HOFTIJZER, PAUL & JACOBIEN RESSING & LILIAN SCHUIT [ED.]. - Kleinood aan een Delftse gracht. Museum Paul Tetar van Elven.
157996: HOFTIJZER, P.G. & O.S. LANKHORST & H.J.M. NELLEN [EDS.]. - Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
157116: HOFTIJZER, P.G. - Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724.
156961: HOFTIJZER, P. & OTTO LANKHORST [EDS.]. - Drukkers, boekverkopers en lezers tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding.
160449: HOFTIJZER, PAUL & C.C. BARFOOT [ED.]. - Fabrics and Fabrications. The Myth and Making of William and Mary.
4024266: HOFTIJZER, J. - Religio aramaica. Godsdienstige verschijnselen in aramese teksten.
81646: HOGCHEM, C. E.A. - Bij het geopende Woord, Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeente, jaargang 2012
30347: HOGCHEM, C. - Als hen geweld en list bestrijden... (Naar aanleiding van Matthéüs 5:10-12)
48238: HOGCHEM, C. - Leesboek bij de Belijdenis Catechisatie
180953: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN [MR. H. GRAAF VAN HOGENDORP - ED.]. - November 1813. Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp.
154000: HOGENELST, DINI & FRITS VAN OOSTROM - Handgeschreven Wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.
153423: HOGENES, KEES - Costelijck Stadswater. Geschiedenis van de Amsterdamse waterhuishouding in vogelvlucht.
95544: HOGENHUIS, CHRISTIAAN / KOELEGA, DICK - Technologie als levenskunst. Visies op instrumenten voor inclusieve technologie-ontwikkeling
122106: HOGENHUIS, C.T. & ELLEN OOMEN - Leven alsof het niet óp kan. Over welvaart, kwaliteit van leven en duurzaamheid.
110280: HOGENHUIS, C.T. & ESTHER VAN DER PANNE. - Een nieuwe economie, een bevrijde tijd? De rol van ICT in versnelling én onthaasting.
180924: HOGENHUIS, DR. L.A.H. & DR. T.J. STEINER [EDS.]. - Headache amd Migraine.
142201: HOGENHUIS, CHRISTIAAN & DICK KOELEGA & HERMAN NOORDEGRAAF [EDS.]. - Spiritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht.
92364: HOGENSTIJN, C.M. - De Torenmuziek van Deventer. Een geschiedenis van torens, uurwerken, lui- en speelklokken van de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer
131165: HOGERE KRIJGSSCHOOL - - "Verslag van het Congres ' Afschrikking en Ontspanning "". Gehouden in het Nederlands Congrescentrum te 's-Gravenhage 1968, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool."
91947: HOGERZEIL, S. E.A. - Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde gereformeerde predikanten. Tiende twaalftal. Preken van S. Hogerzeil, W.A. an Meurs, C.C. Callenbach, B. Moorrees, A.G. van Dijkhuizen, J. van Velzen en anderen.
45523: HOGEWOUD, HAN - Muziek voor en na de kerkdienst, Editie Willemsen No. 107: Ontwaak gij die slaapt
145296: HOGG, JAMES - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. Uit het Engels vertaald door Dr. Jan van Gelder en van een nawoord voorzien door Léon Stapper.
145295: HOGG, JAMES - De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar. Uit het Engels vertaald door Dr. Jan van Gelder en van een nawoord voorzien door Léon Stapper.
163189: HOGGE, ALICE - God's Secret Agents. Queen Elizabeth's forbidden Priests and the Hatching of the Gunpowder Plot.
47464: HOGU, LOUIS - Jean de l'Espine. Moraliste et théologien (1505-1597). Sa vie, son oeuvre, ses idées
58064: HOGWOOD, C. - Handel
141807: HOH-SLODCZYK, CHRISTINE - Das Haus des Künstlers im 19. Jahrhundert.
146472: HOHENDAHL, PETER UWE (ED.) - Patriotism, Cosmopolitanism, and National Culture. Public Culture in Hamburg 1700-1933.
104187: HOHL, REINHOLD - Alberto Giacometti.
143247: HÖHNE, HEINZ - Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS.
163927: HOITSEMA, DR. C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
53668: HÖK, GÖSTA - Zinzendorfs Begriff der Religion
132183: HOKKE, ERIKA & THIJS LAEVEN [EDS] - Archivaris. Professie - Professional - Professionaliteit - Professionalisering.
154816: HOKKEN, TON - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
143930: HOKWERDA, HERO & EDMÉ R. SMITS & MARINUS M. WOESTHUIS [EDS.]. - Polyphonia Byzantina. Studies in Honour of Willem J. Aerts.
142337: HOL, R.C. - 650. Zeshonderdvijftig jaar Neder-Betuwe.
154002: HOL, DR. A.R. - Een tegenstelling Noord: Zuid in de praetertia en participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch-historisch onderzoek.
55693: HOL, A.R. - De Betuwe (Nederlands Volksleven III)
166496: HÖLBL, CÜNTHER - A History of the Ptolemaic Empire.
94427: HOLBORN, HAJO - Ulrich von Hutten
4134941: HOLCOMB, J.S. - Christian Theologies of Scripture. A Comparative Introduction.
150152: HOLDEN, ANTHONY - Charles prince of Wales.
146375: HOLDEN, ANTHONY & P.T.H. DE RIJK - Koninklijk wangedrag.
164076: HOLDER, ARTHUR G. [ED.]. - Bede: On the Tabernacle.
152478: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Onder een ijzeren hemel. Brieven.
4142636: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - De mooiste gedichten. Vertaald door P.Thomas en L.Verbeeck. Met prenten van Willam Blake, iconografisch geduid door L.Pil. Inleiding L.Verbeek.
4028601: HOLDHEIM, G. - Palästina. Idee, Probleme, Tatsaschen. Mir einer Karte
146465: HOLE, CHRISTINA - English Folklre.
87809: HOLECZEK, HEINZ - Erasmus Deutsch. Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen Öffentlichkeit 1519-1536. (Band 1)
163885: HOLENA, HILKE - Kräuterheilkunde für Pferde.
4075622: HOLENSTEIN, E. (HUSSERL, E.) - Phänomenologie der Assoziation. Zur Struktur und Funktion eines Grundprinzips der Passiven Genesis bei E.Husserl. (Phaenomenologica 44)
4136336: HOLGATE, D.A. & STARR, R. - SCM Studyguide to Biblical Hermeneutics.
171178: HOLIFIELD, E.BROOKS - Theology in America. Christian Thought from the Age of the Puritans to the Civil War.
84461: HOLK, L.J. VAN - De boodschap van het vrijzinnig Christenom
4024751: N.N. (HOLK, L.J.V.D.) - Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen door H.Faber, H.J.Heering, G.J.Hoenderdaal e.v.a. Aangeboden aan Dr L.J.v.d.Holk.
4139652: HOLK, L.J.VAN - De Heilige Wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
130562: HOLK, L.E. VAN & I. SCHÖFFER [EDS.] - Gedenkschriften van Prof. Mr. R.P. Cleveringa betreffende zijn gevangenschap in 1940-1941 en 1944. Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning.
165279: HOLL, ADOLF [CAROLA KLOOS - TRANSL.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
4052159: HOLL, A. - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest. *Amsterdam-Anthos, 340 blz.
4055787: HOLL, K. (LUTHER, M.) - Was verstand Luther unter Religion?.
4066215: HOLLADAY, W.L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon the Lexical Work of L.Koehler and W.Baumgartner.
95597: HOLLADAY, CARL R. - Fragments from hellenistic Jewish authors. Volume I: Historians. Volume II: Poets (2 volumes)
4300683: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek. Vertaald door Boukje Verheij.
153778: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek.
163017: HOLLAND, TOM - Persian Fire. The First World Empire and the Battle for the West.
54284: HOLLAND, C.B. - Licht en Leiding, 18 predikaties
143121: HOLLAND, JAN VAN - Een Lastige Leenman. Een historisch verhaal uit den tijd van graaf Willem VI.
157200: HOLLAND, PERCY [FOREW.]. - British Papermaking Machinery Handbook.
163256: HOLLAND, VYVYAN - Oscar Wilde.
151500: HOLLAND, A.J. - Ships of British Oak. The Rise and Decline of Wooden Shipbuilding im Hampshire.
54776: HOLLAND, TOM - Persian fire. The First World Empire and the Battle for the West
87982: HOLLANDER, G.P. DEN - Het Schoonste Gedeelte onzer historie, of Tachtig jaren van strijd en van zegen. Een boek voor geuzenjongens.
92415: HOLLANDER, HARM WOUTER - Joseph as an ethical model in the testaments of the twelve patriarchs
152257: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Het Amerikaanse landstadje in de romanliteratuur en in de sociologie.
30702: HOLLANDER, HARM WOUTER - Joseph as an ethical model in the Testaments of the Twelve Patriarchs
161919: HOLLANDER, FRANKLIN - Hausboote - Houseboats - Woonboten in Amsterdam.
104880: HOLLÄNDER, DR. EUGEN - Äskulap und Venus. Eine Kultur und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes.
4135239: HOLLANDER, H.W. (TEKST EN TOELICHTING) - Psalmen. I t/m III. (Psalm 1 - 106). (Tekst en Toelichting)
30704: HOLLANDER, H.W. / JONGE, M. DE - The Testaments of the Twelve Patriarchers. A commentary
89824: HOLLANDER, JORD DEN - Ooit gesloopt Nederland
166084: HOLLANDER, DICK - De xenotaaf
165361: HOLLANDER, JAAP & LUCAS DERKS & ANNEKE MEIJER - Neurolinguïstisch progammeren in Nederland. Basistechnieken en artikelen.
162003: HOLLANDER, A.A. - De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545 / Dutch translations of the Bible 1522-1545.
4133554: HOLLANDER, H.W. (TEKST EN TOELICHTING) - 1 Korinthiërs I.
105327: HOLLANDER, PROF. DR. A.N.J. DEN - De verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe. Bijdrage tot Amerika's ideeëngeschiedenis.
47035: HOLLANDSE OUDVADERS - Der vaderen erfenis - Deel 2 [Zestal preken van Hollandse oudvaders]
153946: HOLLANTS-GILHUIS, MARJORIE - Motion, Colour and Contrast Vision in Children and Adolescents. A Psychophysical and Evoked Potential Study.
8822: HOLLEBEEK, JEREMIAS - Prakticale Mengelstoffen Eerste Deel, Betreffende het groot Verval in Neerlands Kerke, Met aenbieding van goede raed tot derselver Behoudenisse. WAARBIJ: Het Bevindelyke Genade-Werk Gods in den Gelovigen, Gegrond op vaste, en onbedriegelyke Merktekenen, Met wegneming van de Groote Zwarigheid der Klein-Gelovigen.
7533: HOLLEBEEK, JEREMIAS - Den Tragen Kerkganger tot yver Opgewekt door den Godvrugtingen Kerkganger, Nevens de Dierbaarheid van Godts Woord ieder op het hoogste aangeprezen.
87325: HOLLEBEEK, JEREMIAS - De trage kerkganger
5105: HOLLEBEEK, JEREMIAS - Den Tragen Kerkganger tot yver Opgewekt door den Godvrugtigen Kerkganger, Nevens de Dierbaarheid van Godts Woord ieder op het hoogste aangeprezen.
5107: HOLLEBEEK, JEREMIAS - Prakticale Mengelstoffen Eerste Deel. Betreffende het groot Verval in Neerlands Kerke. Met aenbieding van goede raed tot derselver Behoudenisse. WAARBIJ: Het Bevindelyke Genade-Werk Gods in den Gelovigen. Gegrond op vaste, en onbedriegelyke Merktekenen, Met wegneming van de Groote Zwarigheid der Klein-Gelovigen.
2227300469: HOLLEBEEK, JEREMIAS - Den Tragen Kerkganger tot yver Opgewekt door den Godvrugtigen Kerkganger, Nevens de Dierbaarheid van Godts Woord ieder op het hoogste aangeprezen.
5712: HOLLEBEEK, JACOBUS - Den Geestelycken Krijghsman. Gewapent vanden hoofde tot den voeten. Voorgestelt in eenige Meditatien over de woorden Paulij Ephes. 6. van het 10. tot het 21 veers. De Tweede Druck van Nieuws Oversien ende Verbetert met een register daer Bij-gevoeght.
163111: HOLLEBRANDSE, BART & ANGELIEK VAN HOUT & CO VET [EDS.]. - Crosslinguistic Views on Tense, Aspect and Modality.
153723: HOLLEMAN, THEO - Nederland in de prehistorie. Een archeologische zoektocht.
82168: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet, historie van een buitenhuis onder Bergen en Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht
145717: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
90658: HOLLEMAN, THEO - Archeologisch Nederland. Jaarboek 1995. (CRM-reeks, Deel 7)
155777: HOLLEMAN, IWAN - Dynamics of CO in solid C60.
30842: HOLLEMAN, JOOST - Resurrection and parousia. A traditio-historical study of Paul's exchatology in 1 Cor. 15:20-23
132070: HOLLEMAN, MR. F.A. - Dirk van Assendelft, schout van Breda, en de zijnen.
30569: HOLLENBERG, P. - Gerlacus van den Elsen. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand, 1853-1925
93477: HOLLENBERG-BUDDE/BAUMGARTNER, W. - Hebräisches Schulbuch. Fünfundzwanzigste verbesserte Auflage
4058220: HOLLENBERG-BUDDE, - Hebräisches Schulbuch. Hrsg. von W.Baumgartne.
4134845: HOLLENWEGER, W.J. (ZWINGLI, H.) - Huldreich Zwingli zwischen Krieg und Frieden. Erzählt von seiner Frau.
87623: HOLLENWEGER, WALTER J. - Huldreich Zwingli zwischen Krief und Frieden, erzählt von seiner Frau
4143066: HOLLENWEGER, W.J. - Charismatisch-pfingstliches Christentum. Herkunft - Situation - Ökumenische Chancen.
164178: HOLLESTELLE, L.M. & A.P. DE KLERK & H. UIL & A. VAN WAARDEN-KOETS [EDS.]. - Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken.
150434: HÖLLHUBER, IVO - Geschichte der italienischen Philosophie. Von den Anfängen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
4139372: HOLLINRAKE, R. - Nietzche, Wagner, and the Philosophy of Pessimism.
102481: HOLLIS, CHRISTOPHER [ED.]. - De geschiedenis der pausen. Van Petrus tot Paulus VI.
4035354: HOLLIS, CHR. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Saint Ignatius.
161144: HOLLISTER, C. WARREN - Medieval Europe. A Short History.
161955: HOLLMANN, JEREMY C. [ED.]. - Customs and Beliefs of the Xam Bushmen.
104252: HOLLONGER, ELIZABETH M. - Blinx. The Time Sweeper [& Giant Poster].
161159: HOLLOWAY, THOMAS - Levelling and its General Application.
4066710: HOLLOWAY, R. - Kijken in de verte. Een zoektocht naar betekenis in een tijd zonder God.
150202: HOLLOWAY, A.H. & ELIZABETH H. RIDLER & B. YATES - Information Work with Unpublished Reports.
4012270: HOLLWEG, W. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur. (BGLRK VIII)
94325: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses
47477: HOLLWEG, W. - Die Geschichte des älteren Pietismus in den Reformierten Gemeinden Ostfrieslands von ihren Anfängen bis zur grossen Erweckungsbewegung (um 1650-1750)
94112: HOLLWEG, WALTER - Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur
4026298: HOLLWEG, W. - Die Geschichte des älteren Pietismus. in den reformierten Gemeinden Ostfrieslands von ihren Anfängen bis zur grossen Erweckungensbewegung (um 1650-1750). (Abh.und Vortr.zur Geschichte Ostfrieslands LVII)
155706: HOLLY SHISSLER, A. - Between Two Empires. Ahmet Agaoglu and the New Turkey.
158278: HOLM, KORFIZ - Ich - kleingeschrieben. Heitere Erlebnisse eines Verlegers.
4010599: HOLM-NIELSEN, S. - Hodayot. Psalms from Qumran. (Acta Theologica Danica I)
167310: HOLMAN, THEODOR - Nog steeds alleen.
121186: HOLMBERG, MÄRTA ASDAHL - Der Harffer Sachsenspiegel vom Jahre 1295. Landrecht.
142433: HOLME, BRYAN - Tales from times past.
145799: HOLME, CHARLES [ED.]. - Modern Etching and Engraving.
103594: HOLME, THEA - Caroline. A Biography of Caroline of Brunswick.
104751: HOLME, BRYAN & TIMOTHY HUSBAND [INTROD.]. - Medieval Pageant.
150608: HOLME, CHARLES [ED.]. & E.A. TAYLOR - Paris. Past and Present.
103719: HOLMER, SCOT - The Origin & Development of the Christian Church in Gaul during the First Six Centuries of the Christian Era. Being the Birkbeck Lectures for 1907 and 1908 in Trinity College - Cambridge.
163589: HOLMER, RICHARD - Footsteps - Adventures of a Romantic Biographer
151356: HOLMES, GEORGE [ED.]. - The Oxford Illustrated History of Medieval Europe.
144004: HOLMES, RICHARD - Shelley. The Pursuit.
164888: HOLMES, CAROLINE - The Not So Little Book of Dung.
150257: HOLMES, RICHARD - Britain at War. Famous British Battles from Hastings to Normandy, 1066-1944.
170021: HOLMES, RICHARD - De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap.
163615: HOLMES, RICHARD - Dr Johnson & Mr Savage.
155625: HOLMES, JUDITH - Olympiade 1936. Nazisme in de sport.
103008: HOLMES, RICHARD H. [ED.]. - Hans Holbein Bildnisse von berühmten Persönlichkeiten der englischen Geschichte des Mittelalters nach den in der Bibliothek zu Schloss Windsor befindlichen Original-Handzeichnungen & Portraits of Illustrious Personages of the Court of Henry VIII. Reproduced in imitation of the original drawings of Hans Holbein [Volume 1 & 2].
130886: HOLMES, RICHARD - Battlefields of the Second World War.
145539: HOLO, SELMA REUBEN - Museums and Identity in Democratic Spain. Beyond the Prado.
158279: HOLROYD, JOHN - George Robertson of Melbourne 1825-1898. Pioneer Bookseller & Publisher.
150100: HOLROYD, MICHAEL [ED.]. - The Genius of Shaw.
143036: HOLROYD, MICHAEL - Bernard Shaw [3 Vols. Compl.].
4143601: HOLROYD, S. (KRISHNAMURTI, J.) - Krishnamurti. The Man, The Mystery & The Message.
143161: HOLSAPPEL, EVELINE - Ida Falkenberg-Liefrinck [1901-2006]. De rotan stoel als opmaat voor een betere woninginrichting.
93113: HÖLSCHER, GUSTAV - Sichting des alkorans. Cribration Alkoran. Zweites und drittes buch
4140342: HÖLSCHER, G. (JOSEPHUS, FL.) - Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Chronologie.
167118: HOLSHOF, DR. A. & DR. C.P. BURGER & DR. C.H. EBBINGE WUBBEN [EDS - ET AL.]. - Niederländisches Bibliothekswesen. Eine Übersicht in acht Aufsätzen.
100439: HOLST, NIELS VON - Der deutsche Ritterorden und seine Bauten von Jerusalem bis Sevilla, von Thron bis Narwa.
8883: HOLST, JOHANNES VAN - Voorbereydingen tot den Messias, Komende in het Vleesch, Waar in verhandelt worden de Beloften Adam, Abraham, ende David gedaan, Als ook de Ceremonien, Prophetyen en Het Verval des Jodendoms, ende Verstroyingen der Joden onder de Heydenen, Mitschaders van de Personen, Iohannes de Dooper, Simeon, Elisabeth, Maria, Zacharias, Engelen, Herderen, Anna en hare Lof-zangen. Alles Gerigtet tot de Ware Godzaligheyd.
9155: HOLST, JOHANNES VAN - De Eerste Beginzelen der Woorden Gods, of Ontledinge der Heidelbergsche Catechismus. Tot dienst van de onwetende en Jonge Jeugd. Waar by gevoegt is het Merg van het Kort Begrip der Christelyke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaar. Door den Autheur merkelyk verbetert, en met een bekwame afdeelinge vermeerdert. Den Een- en twintigsten Druk.
151229: HOLSTEIN, EBERHARD - Jugendherbergen [Architektur Wettbewerbe].
152175: HOLT, EDGAR - The Carlist Wars in Spain.
162440: HOLT, NICK & GUY LLOYD [SIR BOBBY ROBSON - FOREW.]. - Het voetbalboek. 400 hoogtepunten uit de geschiedenis van de voetbalsport. Voetballers - trainers - wedstrijden - legendescores - droomelftallen.
157083: HOLT, HENRY - Sisty Years as a Publisher. With other essays somewhat biographical and autobiographical.
142654: HOLT, J.C. - Robin Hood. People's hero or lawtess marauder ? Who was the real Robin Hood - or was there none ? And how did the legends of a violent era become the romantic tales of today ?
86144: HOLTEN, F. VAN - Niets uit ons, maar 't al van Hem. Uit het leven van ds. D.Chr. Overduin
93586: HOLTEN, JOHAN DE - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingsbegrip
171089: HOLTEN, WILKO VAN - Explanation within the Bound of Religion.
94692: HOLTEN, F. VAN - De tale Kanaäns
82705: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer
93948: HOLTEN, F. VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
4073637: HOLTEN, A.T. VAN - De dood van de goden. Een onderzoek naar herkomst en functie van Oudnoorse toekomstmythen. (Diss.)
4139426: HOLTEN, J.VAN - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingbegrip. (Diss.)
4038650: HOLTEN, F.V. - Engelse geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw. (John Owen, Th.Cranmer, J.Bradford, Th.Goodwin, M.Meade, e.a.)
4054444: HOLTHAUS, S. - Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst.
30689: HOLTHOON, FRITS VAN / LINDEN, MARCEL VAN DER - Internationalism in the labour movement 1830-1940 (2 volumes)
101932: HOLTHUIZEN, FRANK [ED.]. - Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996. Catalogus van film- en videomateriaal over Nederlands-Limburg.
144818: HOLTHUIZEN, FRANK - Nijmegen vooruit. 100 Jaar VVV voor Nijmegen en Omstreken 1893-1993.
81951: HOLTIUS, NICOLAUS - De zondaar gerechtvaardigd om niet uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en Rechtvaardig voor God door het geloof, volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde Leer der Hervormde Kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV Zondag van de Heidelbergse Catechismus
9945: HOLTIUS, NICOLAUS - De Zondaar Gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en Rechtvaerdig voor Godt door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk Verklaart en Bevestigt in Twee Predikatien over de XXIII en XXIV Zondag van den Heidelbergschen Catechismus.
10010: HOLTIUS, NICOLAUS - Verhandeling over de Rechtvaerdigmaking door het Geloof, volgens de suyvere gronden der Hervormde Leere. Hier is bygevoegt een tweede Druk der Godgeleerde Verhandeling over het Opregt Geloof. Door denselven Aucteur.
166396: HOLTMAAT, RIKKI & M. VAN DEN BRINK [EDS. - ET AL.]. - Gelijkheid en (andere) grondrechten. Bundel opstellen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de AWGB.
164181: HOLTMAAT, RIKKI [ED.]. - Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht in Nederland. Jubileumuitgave van Nemesis, tijdschrift over vrouwen en recht.
143019: HOLTMAN, MOLLIE [ED.]. [& JOHN WALSH - INTROD.]. - The J. Paul Getty Museum. Handbook of the Collections.
92174: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en réveil. Het 'Deutsche Christetumgesellschaft' in Nederland, 1784-1833
60300: HOLTROP. P.N. - "Tussen pietisme en réveil (Het ""Deutsche Christentumsgesellschaft"" in Nederland, 1784-1833)"
85780: HOLTROP, HARMEN - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
60299: HOLTROP. H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
83752: HOLTROP, P.N. - Tussen piëtisme en réveil. Het deutsche Christentumsgesellschaft in Nederland, 1784-1833
4033465: HOLTROP, H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea. (Diss.)
4072454: HOLTROP, P.N. & STAALDUINE, TH.J.S.V. (RED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Deel 1.(1713-1817). Teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927.
4137170: HOLTROP, P.N. & STAALDUINE, TH.J.S.V. (RED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. (Compleet in 3 dln.).
155093: HOLTSLAG, JAN - Geslachten gaan en komen. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Bertha Maria Kemper.
30756: HOLTZ, TRAUGOTT - Die Christologie der Apokalypse des Johannes
4021800: HOLTZ, T. - Untersuchungen über die alttestamentlichen Zitate bei Lukas.
85318: HOLTZ, GOTTFRIED - Die Pastoralbriefe
180043: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2006 / 2007.
180044: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007 / 2008.
180045: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008 / 2009.
180046: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009 / 2010.
180047: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010 / 2011.
180048: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011 / 2012.
180049: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012 / 2013.
180050: HOLTZER, MR. M.& MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013 / 2014.
180051: HOLTZER, MR. M. & MR. A.F.J.A. LEIJTEN & MR. D.J. ORANJE [EDS]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014 / 2015.
4022312: HOLTZMANN, H.J. - Das messianische Bewusstsein Jesu. Ein Beitrag zur Leben-Jesu-Forschung.
92096: HOLTZMANN, JOSEPH - Die Peschitta zum Buche der Weisheit. Eine Kritisch-Exegetische studie
131435: HOLUM, KENNETH G. & ROBERT L. HOHLFELDER [EDS. - ET AL.] - King Herod's Dream. Caesarea on the Sea.
4133722: HOLUM, K.G. & HOHLFELDER, R.L. (ED.) - King Herod's Dream. Caesarea on the Sea.
85705: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel III: Bijzonder Canoniek
161531: HOLWERDA, DR. J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
89251: HOLWERDA, B. - ...Begonnen hebbende van Mozes... De plaats, die de Heere verkiezen zal. De Exegese van Amos 3 : 3-8. De Priester-Koning in het Oude Testament. De Heilshistorie in de prediking.
105170: HOLWERDA, DR. J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
55335: HOLWERDA, J.H. - Nederland's vroegste geschiedenis. Tweede vermeerderde druk met 94 platen en 3 gekleurde kaarten
4057264: HOLWERDA, B. - Historia Revelationis Veteris Testamenti. (Oudtestamentische voordrachten I)
121955: HOLWERDA, HERO [ED.]. - Constructions of Greek Past. Identity and Historical Conciousness from Antiquity to the Present.
85370: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel III: Exegese Oude Testament (Deutronomium) (gehouden in de collegejaren 1946-1952)
85332: HOLWERDA, J.H. E.A. - Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden III
4052026: HOLWERDA, B. - De priesterkoning in het Oude Testament. Rede.
46984: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda. Deel 1: Historia Revelationis Veteris Testamenti, Deel II: Bijzondere Canoniek
4008039: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatiën.
164494: HOLY BIBLE - Holy Bible. English Standard Edition.
100240: HÖLZ, ROLF [ED.]. - Marcel Proust. Sprache und Sprachen.
170486: HOLZ, HANS HEINZ - De actualiteit van de metafysica. Bijdragen tot de geschiedenis en systematiek van de wijsgegeerte.
4138412: HOLZ, H. - Mensch und Menschheit. Entwürfe zur Grundlegung und Durchführung einer philosophischen Anthropologie.
4138413: HOLZ, H. - Personalität als Wesen und Geschichte.
4071218: HOLZAPFEL, OTTO - Lexikon der abendländischen Mythologie. Mit 35 Farbtafeln und nahezu 480 einfarbigen Abbildungen.
140210: HOLZBERN, KLAUS-DETLEV & KLAUS KIEPER - Dampflokomotiven. Zahnrad - Lokalbahn - Schmalspur.
4074679: HOLZHAUSEN, I. (HRSG.) - Weisheit der Völker. Lesebuch aus drei Jahrtausenden.
47069: HOLZHERR, GEORG - Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben. Der volständige Text der Regel lateinisch - deutsch übersetzt und erklärt
143147: HOLZHEY, TANJA & KORNEE VAN DER HAVEN & RUDOLF RASCH [EDS.]. - Nil Volentibus Arduum. Tieranny van Eigenbaat [1679]. Toneel als wapen tegen Oranje.
180146: HOLZHEY, TANJA & KORNEE VAN DER HAVEN & RUDOLF RASCH [EDS.]. - Nil Volentibus Arduum. Tieranny van Eigenbaat [1679]. Toneel als wapen tegen Oranje.
157591: HOLZMANN, ROBERT & MITCHELL ORENSTEIN & MICHEL RUTKOWSKI [EDS.]. - Pension Reform In Europe. Process And Progress.
100114: HOMAN, GERLOF D. - Nederland in de Napoleontische tijd, 1795-1815.
4072419: HOMAN, S.J.TH. (LEEK) - Het ontstaan van de Gereformeerde kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld: 1835-1864.
162215: HOMANN, HERMANN [ED.]. - William Bligh - Meuterei auf der Bounty & George Hamilton - Die Piratenjagd der Fregatte Pandora 1787-1792.
162224: HOMANN, HERMANN [ED.]. - Hernan Cortez. Die Eroberung Mexicos 1520-1524. Berichte an Kaiser Karl V.
122784: HOMANN, HERMANN [ED.]. - Georg Forster. Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772-1775.
4021802: HOMANNER, W. - Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie.
180539: HOMBERGER, ERIC - Scenes from the Life of a City. Corruption and Conscience in Old New York.
81445: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Teksten en documenten VI, Johannes Brugman O.F.M. Speculum imperfectionis en devotus tractatus met een inleiding over zijn leven en werk uitgegeven door Dr. F.A.H. van den Hombergh
150228: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (ca.1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten.
104688: HOMBURG, E. & E.A.M. BERKERS & J.W. SCHOT & J.H. DE VLIEGER [EDS.]. - Chemische techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
146105: HOMBURG, ERNST - Van beroep Chemiker. De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnische onderwijs in Duitsland [1790-1850].
140315: HOMER, WILLIAM INNES - Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde.
101693: HOMER [E.V. RIEU - TRANSL. & JACQUETTA HAWKES - INTROD. & TIM MERCER - PHOTOGR.]. - The Illustrated Odyssey.
151428: HOMER, RONALD F. - Five centuries of base metal spoons.
4073268: HOMEROS, - Ilias & Odysssea. Tekstgetrouwe weergave door Frans van Oldenburg Ermke.
9399: HOMERUS/LEEUWEN, J. VAN/MENDES DA COSTA, M.B. - Homeri Odysseae Carmina cum apparatu critico.
170761: HOMERUS [IMME DROS - TRANSL.]. - Odysseia. De reizen van Odysseus.
164882: HOMERUS [IMME DROS - TRANSL.]. - Odysseia. De reizen van Odysseus.
150749: HOMERUS [DR. AEGIDIUS W. TIMMERMAN - TRANSL.]. - Ilias. Metrische vertaling.
164379: HOMÈS-FREDERICQ, DENYSE (ED.) - Wonderbaar Petra. Het Nabatees koninkrijk aan de rand van de Woestijn.
47861: HOMILIUS, GOTTFRIED AUGUST - Sehet, welch eine Liebe. Edited by Jack Pilgrim (nr. H.U. 3287)
157714: HOMME, JOSEPH & CHERYL HOMME - Storybook Culture. The Art of Popular Children's Books.
132004: HOMMEL, HANS - Irisdiagnose leichtgemacht. Blick in dich hinein und werde gesund.
4139261: HOMMEL, J. - Das Fürwort der Religion. Ein Versuch.
103690: HOMMERICH, DRS L. VAN - Korte verhandeling over de corporatieve staatsvorm in het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas tijdens de late middeleeuwen.
83462: HOMMES, N.J. - Misère en grootheid van Calvijn
123567: HOMMES, P.M. [ED.] - Nederland en de Europese eenwording.
4005230: HOMMES, N.J. (CALVIJN, J.) - Misère en grootheid van Calvijn.
96091: HOMMIUS, FESTUS - Tafelen bij de catechismus der christelijke religie
150194: HOMOEOPATHIE - - Therapeutisches Handbuch Kattwiga.
4059277: HOMOLKA, W. & SEIDEL, E. (HRSG.) - Nicht durch Geburt allein. Übertritt zum Judentum.
144596: HONAN, PARK - Jane Austen. Her Life.
102883: HOND, JAN DE [ED.]. & ARJAN DE KOOMEN & ERIC M. MOORMANN [ET EL.]. - Monsters & Fabeldieren. 2500 jaar geschiedenis van randgevallen.
170091: HONDERICH, TED [ED.]. - The Oxford Companion to Philosophy.
153237: HONDERICH, TED [ED.]. - Essays of Freedom of Action.
102969: HONDERS, JOKE & MENNO POTJER & MIEKE VAN VEEN-LIEFRINK [EDS. - ET AL.]. - Terugblik. Feesten en Beesten. Vermaak en vertier in de Betuwe.
93764: HONDERS, ADRIAAN CASPER - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederkring en een Tijdschrift
91833: HONDERS, A.C. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederking en een Tijdschrift.
30504: HONDERS, HUIBERT JACOB - Andreas Rivetus, als in invloedrijk Gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd. Met een portret, facsimile en epitaphium
94604: HONDERS, ADRIAAN CASPER - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een Broederkring en een Tijdschrift
181106: HONDERS, HAN [TRANSL. & ED.]. - De natuuratlas. Beschrijvingen van meer dan 1500 westeuropese soorten vogels, vissen, insekten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, planten en bomen - systematisch gerangschikt naar hun natuurlijke omgeving.
155129: HONDERS, HAN - Toepoels rassenwijzer. De 100 populairste hondenrassen in woord en beeld.
92166: HONDERS, H.J. - Andreas Rivetus als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd. Met een portret, facsimile en epitaphium
131111: HONDERS, JOKE & & JOHN MULDER & GEERT VISSER [EDS. - ET AL.] - Terugblik. De Betuwe op slot. Over kastelen en adellijke huizen.
8825: HONDIUS, JACOBUS - Wit Register van veelerley Vertroostingen en Raad-gevingen, dienende tot onderrigtinge en verligtinge tegen veelerley Swarigheden en Bekommernissen.
145094: HONDIUS, DIENKE - Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945.
5621: HONDIUS, JACOBUS - Het Licht Schijnende in de Duysternisse, Ofte De heylige en salighmakende kennisse der heyliger Schrifture, In Vragen en Antwoorden kortelijck voorgestelt, verklaert ende verdedight.
166345: HONDIUS, EWOUD & VIOLA HEUTGER & CHRISTOPH JELOSCHEK & HANNA SIVESAND & ANETA WIEWIOROWSKA [EDS.]. - Principles of European Law. Sales [PEL S]. Studio Group on a European Civil Cade.
110623: D'HONDT, E.M. - Novio Millenium. Over waarde van eeuwen en eeuwige waarden.
143556: HÖNER, URS - Die Versklavung der brasilianischen Indianer. Der Arbeitsmarkt in portugiesisch Amerika im XVI. Jahrhundert.
9556: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek, door eene Ontleding en Verklaaring van het Sevende Hoofd-Stuk in Paulus Send-Briev aan den Hebreen, Open gelegt, en aangeweesen.
158378: HONEYMAN COLLECTION - - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts [7 Vols. Complete Set].
121102: HONG, EVELYNE - Natives of Sarawak. Survival in Borneo's Vanishing Forests.
48002: HONIG, A.G. - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta
87929: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie
180358: HONIG JZ., S. - Arbeid met vuur en verve. Leven en werk van Herman Heijenbrock [1871-1948].
4032843: HONIG, A.G. - Bijdrage tot het onderzoek naar de fundering van de zendingsmethode. der Comprehensive Approach in het Nieuwe Testament. (Diss.)
165124: HONIG, RAIMOND & ELS JACOBS - Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak ? Over resultaatgericht communiceren met debiteuren.
102840: HONIG, GERRIT JAN - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-ecomonische studiën over Zaansche Families. Uitgegeven als vervolgdeel op het Stamboek Smit.
61465: HONIG, A.G. - Bijdrage tot het onderzoek naar de fundering van de zendingsmethode der comprehensive approach in het nieuwe testament
171000: HONING, HENKJAN - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziek.
161292: HONISCH, DIETER & JENS CHRISTIAN JENSEN [EDS.]. - Amerikanische Kunst von 1945 bis heute.
91683: HONKOOP, A.F. E.A. - Ontboezemingen. 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten.
81302: HONKOOP, A.F. - Kom en zie, 52 meditaties
86674: HONKOOP, P. - Gode tot eer! En onze ziel tot zaligheid. 15 predikaties voor de Christelijke feestdagen
88491: HONKOOP, P. E.A. - Een Kind is ons geboren. Een drietal van een drietal.
82266: HONKOOP, P. - Op saffieren Grondvesten
88412: HONKOOP, A.F. E.A. - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan Ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
86671: HONKOOP, P. - Gij troost mijn ziel
86676: HONKOOP, P. - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatiën over het Hooglied
165125: HONOG, RAIMOND [ROBERT S. BENNINGA - FOREW.]. - Houd ermee op. Over eerlijk communiceren met jezelf en anderen.
144028: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 11. Christoph Schweitzer. Reise nach Java und Ceylon, 1675-1682.
144029: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 13. Martin Wintergerst. Reisen auf dem Mittelländischen Meere [Part II], 1688-1710.
144027: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 8. 1[just]. Johann Sigmund Wurffbain. Reise nach den Molukken. 1632-1638.
144026: HONORÉ NABER, S.P. L' (ED.]. - Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der niederländischen west- und ost-indischen Kompagnien, 1602-1797. Volume 1 [just].
122630: HONORÉ NABER, S.P. L' - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden 1633 - 1635.
104712: HONOUR, HUGH - Chefs-d' oeuvre du mobilier de la Renaissance à nos jours. Des ébénistes aux designers.
165116: HONOUR, HUGH - The Companion Guide to Venice.
153645: HONSZA, NORBERT & HANS-GERT ROLOFF [EDS.]. - Dass eine Nation die ander verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag.
156256: HOOD, BRUCE M. & LAURIE R. SANTOS [EDS.]. - The Origins of Object Knowledge.
162544: HOOD JR., RALPH W. - Dimensions of Mystical Experiences. Empirical Studies and Psychological Links.
143534: HOOD, SINCLAIR - The Minoans. Crete in the Bronze Age.
60302: HOOF. P. VAN - Intermezzo (Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur)
4028819: HOOF, P.V. (RULER, A.A.V.) - Intermezzo. Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A.v.Ruler. Eschatologie en kultuur.
152964: HOOF, ANTON VAN - Athene. Het leven van de eerste democratie.
90370: HOOF, J.P.C.M. VAN / KLINKERT, W. - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden.
90372: HOOF, J.P.C.M. VAN / ROOZENBEEK, H. - Grave als militaire stad
131372: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN & DR. W. KLINKERT - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden.
155259: HOOF, JOEP VAN - Defensie en de Domstad. Utrecht en zijn militaire verleden.
162071: HOOF, JOEP VAN - Langs wal en bastion. Hoogtepunten uit de Nederlandse vestingbouw.
142287: HOOF, P.M. VAN & A. STUFKENS [ED.]. - Stroomgebied. 125 jaar Openbaar Voortgezet Onderwijs in Nijmegen.
123033: HOOFDBESTUUR DER P.T.T. - - Geschiedenis van het postwezen in de stad Utrecht.
142747: HOOFF, DOROTHÉE VAN & JOUKE VAN DER WERF & GUY GOETHALS - Langs de moderne architectuur [1945-heden]. Architectuurroutes in Nederland en België.
150124: HOOFF, ANTON VAN - Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide.
100683: HOOFF, ANTON J.L. VAN - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
180168: HOOFF, ANTON J. VAN - Spartacus. De vonk van Spartacus. Het voortleven van een antieke rebel.
180751: HOOFF, ANTON J. VAN - De Schok der biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
142260: HOOFHOFF, PIEKE - Plastics in het huishuiden. De kleurige draaglijkheid van het bestaan.
88809: HOOFT, CORNELIS PIETERSZOON - Memoriën en adviezen (2 delen)
90025: HOOFT, P.C. - Memorien en adviezen, 2 delen
92141: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geshiedenis in historieliederen
90505: HOOFT, H.G.A. - De burgher en de burgemeester
82297: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's granida, uitgegeven door J.H. van den Bosch
88669: HOOFT, ANTONIUS JOHANNES VAN 'T - De theologie van Heinrich Bullinger in betrekking tot de Nederlandsche Reformatie.
87968: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen. Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
165845: HOOFT, P.C. [P. TUYNMAN & G.P. VAN DER STROOM - EDS.]. - Lyrische poëzie. Teksten & Apparaat [2 Vols. Compl.].
150109: HOOFT, DR. B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
181165: HOOFT, JHR. MR. H.G.A. - De Burgher en de Burgemeester.
140823: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. [ED.]. - "Genealogie van het geslacht Van Oordt. In samenwerking met het bestuur van de "" Vereeniging der Familie van Oordt "" [2 Vols. Compl.].."
142529: HOOFT, H.G. 'T - Het boerenbedrijf in het verleden. beknopt overzicht van de landbouwgeschiedenis ten dienste van het landbouwonderwijs [2 Vols. Compl.].
140356: HOOFTMAN, HUGO - Met raketten de wereldruimte in. De eerste ruimtevaarders en hun ruimtevaartuigen, nieuwe ontwikkelingen in raketten en kunstmanen.
92672: HOOFTS, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht
143335: HOOG, G.S. DE [ED.]. - Centraalbureau voor Schimmelcultures. 75 Years Culture Collection.
85940: HOOG, I.M.J. - De voornaamste Rechtsche- en Middenrichtingen in het Nederlandsche Protestantisme van onzen tijd. Orthodoxie, Groninger (Evangelische) richting, Gematigde Orthodoxie, Ethische richting. (Serie: Redelijke Godsdienst, geschriften voor onzen tijd. Serie III, No. 5(
100602: HOOG, P. DE & L. MELCHIOR - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
95022: HOOG, ISAÄC MARIUS JACOB - De martelaren der hervorming in Nederland tot 1566
92218: HOOG, CONSTANCE (TRANSLATED AND ANNOTATED BY) - Prince Jim-Gim's textbook of Tibetan Buddhism
53678: HOOG, MICHEL - Robert Delaunay
91646: HOOGBERGEN, THEO / THELEN, TON - Marius de Leeuw. Kunstenaar, 1915-2000 over leven en werk.
104420: HOOGBERGEN, THGEO [ED.]. - Marius de Leeuw. Kunstenaar 1915-2000. Over leven en werk.
154279: HOOGBERGEN, DR. TH.G.A. & OLAF SMIT [PHOTOGR.]. - Brabantse Monumenten Leven. Beschrijving van tachtig resertaureerde, kleine monumenten met negentig foto's.
47177: HOOGE, ROMEYN DE/VOS, HENRICUS - Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig
94876: HOOGEBOOM, THEO - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1