Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
180129: HEESTERS, J.H.P. - Het oude schildersambacht.
82634: HEEZIK, A. VAN E.A. - Van spelbepaler tot medespeler, een verkennend onderzoek naar het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat in de negentiende en twintigste eeu
110289: HEFFER, SIMON - The Great British Speeches.
163977: HEFFER, SIMON - Moral Desperado. A Life of Thomas Carlyle.
160671: HEFFER, SIMON - Power and Place. The Political Consequences of King Edward VII.
4134756: HEFLEY, J. AND M. - By Their Blood. Christian Martyrs of the 20th Century.
162680: HEFTING, VICTORINE - Jongkind d'après sa correspondance.
141512: HEFTING, P.H. & C.C.G. QUARLES VAN UFFORD - Breitner als fotograaf.
151302: HEFTING, VICTORINE - Jan Toorop. Een kennismaking.
83534: HEGE, CHRISTINE - Kurze Geschichte der Mennoniten
53790: HEGE, CHRISTINE - Kurze. Geschichte der Mennoniten
4136146: HEGE, C. NESS, C. BENDER, H.G. & CROUS, E. - Mennonitisches Lexikon.
152987: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH [G.J.P.J. BOLLAND - ED.]. - Vorlesungen über die Philosophie der Religion, mit einem Commentar herausgegeben. Erster Teil. Text [only].
84847: HEGEL, G.W.F. - Wissenschaft der logik (erster teil)
180496: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH [& JOHANNES HOFFMEISTER - ED.]. - Die Vernunft in der Geschichte [Vol. I - only]. .
4071826: HEGEL, G.W.F. - Het wetenschappelijke kennen. Voorwoord tot de fenolenologie van de geest.
161744: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH [& GEORG LASSON - ED.]. - Wissenschaft der Logik [2 Vols. Compl.].
4012706: HEGEL, G.W.F. - Het wetenschappelijke kennen. Voorwoord tot de fenolenologie van de geest.
4141163: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
4300807: HEGEL, G.W.F. - Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden, einer Hegel-Monographie von H.Glockner und einen Hegel-Lexikon. (Komplett in 24 Bde.). Auf Grund des von L.Boumann, F.Förster, E.Gans, K.Hegel, L.von Henning, H.G.Hotho, Ph.Marheineke, K.L.Michelet, K.Rosenkranz und J.Schulze besorgten Originaldruckes in Faksimileverfahren neu hrsg. von Hermann Glockner.
55049: HEGEMAN, C. - Zingt de Heere bij beurte. Achttal preken
31081: HEGEMAN, C. - Paulus in de voetstappen van Christus
52508: HEGEMAN, B.L. - Between Glory and Shame. A Historical and Systematic of Education and Leadership training Models among the Baatom in North Benin
96121: HEGEMAN, C. E.A. - Zij zullen komen... Deel 2. Tien preken vanuit de rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat te Tholen
103817: HEGEMANN, HANS-WERNER - Das Elfenbein in Kunst und Kultur Europas. Ein Überblick von der Antike bis zur Gegenwart [In Slipcase].
121163: HEGENER, MICHIEL - Vrijheid van godsdienst.
4012218: HEGGEN, H.J. (BONHOEFFER, D.) - Consequent christendom. In het voetspoor van Dietrich Bonhoeffer.
92898: HEGGER, H.J. - Afdalen in je ziel, een weg van zelfanalyse
154655: HEGYI, KLÁRA & VERA ZIMÁNYI - The Ottoman Empire in Europe.
55000: HEHN, JOHANNES - Die biblische un die babylonische Gottesidee. Die Israelitische Gottesauffassung im Lichte der altorientalischen Religionsgeschichte. Mit 11 Abbildungen
4021414: HEHN, J. - Die Einsetzung des hl.Abendmahls. als Beweis für die Gottheit Christi. Von der theol.Fakultät zu Würzburg gekrönte Preisschrift.
46428: HEID, STEFAN - Giuseppe Wilpert Archeologo Christiano. Atti del Convegno (Roma - 16-19 maggio 2007) a cura di Stefan Heid
167816: HEIDA, GERRIT & G. VAN MUIDEN - Samenwerkingsvormen in landbouw en middenstand.
9151: HEIDANUS, ABRAHAMUS - Proeve ende Wederlegginghe des Remonstrantschen Catechismi. Den Tweeden Druck van nieuws oversien, ende met een Register vermeerdert.
160758: HEIDE, GERRIT VAN DER - De Zuiderzee, van land tot water, van water tot land
95551: HEIDE, G.J. VAN DER - Christendom en Politiek in de tijd van keizer Constantijn de Grote (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache
4053107: HEIDE, G.J.V.D. - Christendom en Politiek in de tijd van keizer Constantijn de Grote. (Diss.)
32002: HEIDE, A. VAN DER - Jodendom (Serie Wegwijs)
4069463: HEIDE, N. V.D. (WILMA) - Mijn voeten hebben Zijn spoor gevolgd. Over leven en werk van de schrijfster Wilma.
4073994: HEIDE, H.H. & SCHOONHOVEN, A. VAN, - Mooi en kwetsbaar.
8640: HEIDEGGER, JOHANN HEINRICH - Bybels Handboek ofte Beknopte Ontledinge van alle de Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments. De eerste begrepen in XL, en de laatste in XXIX Hooftstukken. Tot beter begrip is achter ieder Hooftstuk bygevoegd desselfs Korte Tafel. In het Latijn beschreven. Vertaald door Abraham van Poot.
154801: HEIDEGGER, MARTIN - Nietzsche [2 Vols. Compl.].
154800: HEIDEGGER, MARTIN - Nietzsche [2 Vols. Compl. in Slipcase].
4074593: HEIDEGGER, M. - Mijn lieve zieltje!. Brieven aan zijn vrouw Elfide 1915-1970. Red. en commentaar Gertrud Heidegger.Noten en vertaling K.v.Klaveren in samenwerking met A.Denker.
102156: HEIDEGGER, MARTIN [JACQUES DE VISSCHER - INTROD. & PAUL BEERS - TRANSL.]. - Holzwege.
4142985: HEIDEGGER, M. - Sein und Zeit.
9547: HEIDEGGER, JOHANN HEINRICH - Bybels Handboek ofte Beknopte Ontledinge van alle de Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments. De eerste begrepen in XL, en de laatste in XXIX Hooftstukken. Tot beter begrip is achter ieder Hooftstuk bygevoegd desselfs Korte Tafel. In het Latijn beschreven. Vertaald door Abraham van Poot.
83373: HEIDEMA, J. - Bestrijding van onkruiden
83379: HEIDEMA, J. - Landbouwbedrijfsleer
31903: HEIDEMAN, JOHANNA ELFRIEDE LOUISE - The cinquecento chapel decorations in S. Maria in Aracoeli in Rome
90897: HEIDEN, B. VAN DER - De rijkdom van de verkiezing. Meditaties over de Dordtse leerregels.
81605: HEIDEN, B. VAN DER - De ware wijstok, 52 meditaties
90898: HEIDEN, B. VAN DER - De ware wijnstok. 52 meditaties.
132075: HEIDEN, MARIA - De Etalage. Tien jaar Boekhandel Van Gennep Rotterdam. Met een voorwoord van K. Schippers.
90884: HEIDEN, B. VAN DER - Mijn boog heb Ik gegeven. Veertig meditaties over Noach.
54327: HEIDEN, A.B. VAN DER E.A. - Gedenkt zijner wonderwerken. Gereformeerde Gemeente Doetinchem 1888-1988
131088: HEIDEN, H. DE & M. JETTEN - Ornament aan monument. Wandelingen langs gevelversieringen in de binnenstad en de 19de eeuwse stadsuitlegging van Nijmegen.
4141395: HEIDENHEIM, WOLF (ARRANGER) - Prayerbook for the Festivals. Pesach (1st and 2nd, and 7th and 8th Day) - Feast of Weeks (1st and 2nd Day) - Feast of Tabernacles (1st and 2nd Day) - Feast of the 8th Day of Assemble and Feast of the Joy of the Torah. Hebrew and English Text. Translation by J.Marmorstein.
168062: HEIDENHEIMER, ARNOLD J. & FRANK C. LANGDON [ALEXANDER HEARD - FOREW.]. - Business Associations and the Financing of Political Parties. A Comparative Study of the Evolution of Practices in Germany, Norway and Japan. With a preface by Alexander Heard.
90506: HEIDENHEIMER, ARNOLD J. / LANGDON, FRANK C. - Business associations and the finzancing of political parties. A comperative study of the evolution of practices in Germay, Norway and Japan.
102839: HEIDER, ARNO [ED.]. - Fränkisches Freilandmuseum. Bad Windsheim.
145514: HEIDINGA, H.A. & REGTEREN ALTENA, H.H. VAN [EDS.]. - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in Northern Holland.
145515: HEIDINGA, H.A. & REGTEREN ALTENA, H.H. VAN [EDS.]. - Medemblik and Monnickendam. Aspects of medieval urbanization in Northern Holland.
4019443: HEIDLAND, H.W. - Die Anrechnung des Glaubens zur Gerechtigkeit.
161517: HEIDRICH, ERNST - Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte.
31232: HEIER, EDMUND - L.H. Nicolay (1737-1820) and his contemporaries
85207: HEIJ, JAN JAAP E.A. - Een vereeniging van ernstige Kunstenaars. 150 jaar maatschappij Artie et Amicitiae 1839-1989
157717: HEIJ, JAN JAAP & JON STORM VAN LEEUWEN & ROB MEIJER [EDS.]. - Omslag in beeld. Boeken - Bladmuziek - Brochures - Toegepaste Kunst 1890-1940. Collectie Rob Aardse.
90139: HEIJ, JAN JAAP E.A. - Een vereeniging van ernstige Kunstenaars. 150 jaar maatschappij Arti et Amicitiae, 1839-1989.
144954: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
152313: HEIJBROEK, J.L. & E.L. WOUTHUYSEN - Portret van een kunsthandel. De firma Wisselingh en zijn compagnons, 1838-heden.
152736: HEIJBROEK, J.F. & T.C. GREVEN - Sierpapier. Marmer-, brocaat- en sitspapier in Nederland.
146106: HEIJBROEK, J.F. [ED. - ET AL.]. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
151140: HEIJBROEK, J.F. & MARGARETH F. MACDONALD - Whistler en Holland.
102748: HEIJBROEK, J.F. & D.J. ROORDA & M. SCHAPELHOUMAN & E. DE WILDE [EDS.]. - Met Huygens op reis. Tekeningen en dagboeknotities van Constantijn Huygens jr [1628-1697], secretaris van stadhouder-koning Willem III.
89884: HEIJBROEK, J.F. / MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
122989: HEIJBROEK, J. F. & A. LAMMERS & A.P.G. JOS VAN DER LINDE [EDS.]. - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
47911: HEIJDANUS, RIEN - Wat beweegt iemand om vrijmetselaar te worden en te blijven? Proeve van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse vrijmetselaar
140004: HEIJDEN, PAUL VAN DER [THOM DE GRAAF - FOREW.]. - Romeins Nijmegen. Luxe en ondergang van Rome aan de Waal.
151064: HEIJDEN, CHRIS VAN DER [ED. - ET AL.]. - Schittering van Spanje 1598-1648. Van Cervantes tot Velázquez.
152469: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
160557: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography.
121618: HEIJDEN, CORNELIUS G.W.P. VAN DER - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters.
93161: HEIJDEN, WIM VAN DER - Het herengoed Veebeek te Berlicum. De geschiedenis van het herengoed Veebeek gelegen aan de Veedijk te Berlicum
130548: HEIJDEN, WIM J.M. VAN DER - Berlicum. Zwerftocht door het Verleden. Geïllustreerde geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven [2 Vols. Compl.]
91335: HEIJDEN, W. V.D. - De huysinghe Seldensath in de heerlijckheijt van Beerlichem onder Middelroij
89998: HEIJDEN, PAUL VAN DER - Monumentenboek Bemmel. Verhalen in steen.
166021: HEIJDEN, WIM VAN DER - Dagboek rond de bevrijding van Berlicum. Sept. Okt. 1944.
181123: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - 1900-2000 Personen.
170384: HEIJDEN, JAM VAN DER - Onvergankelijk ! De bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn. De visie van een ervaringsdeskundige.
181241: HEIJDEN, H.A.M.VAN DER. - De Kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814
140001: HEIJDEN, PAUL VAN DER - 20 Eeuwen Nijmegen.
88552: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Itinerarium Belgicum
166884: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Schetsen en foto's van de naoorlogse bibliotheekcultuur.
158251: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
157954: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - The Oldest Maps of the Netherlands. An illustrated and annotated carto - bibliography of the 16th century maps of the XVII Provinces.
155224: HEIJDEN, WIM VAN DER - Dagboek rond de bevrijding van Berlicum September - october 1944.
167863: HEIJDEN, WIM VAN DER - De Wamberg te Berlicum. De geschiedenis van het landgoed de Wamberg in samenhang met zijn omgeving en bewoners.
181137: HEIJDEN, COR VAN DER & GERARD ROOIJAKKERS - Kempische boeren en Vlaamse vissers. Kunstenaars en volkscultuur omstreeks 1885: Victor de Buck en Joseph Gindra.
167861: HEIJDEN, WIM VAN DER - De twee kastelen ter Aa te Berlicum. De geschiedenis van de twee kastelen, eens gelegen in de Hasselt te Berlicum, nabij het oude dorpscentrum 'De Plaets'.
158507: HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. - Als de dag van gisteren. Drie generaties Bosschenaren en hun ...
122640: HEIJDEN, MR. H.A.M. VAN DER [INTROD.]. - Nieuw Nederlandsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII Nederlanden,
151505: HEIJDEN, MR. E.J.J. VAN DER & MR. B.H.D. HERMESDORF [ED.]. - Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht.
150527: HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. - Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren [13 Issues = Complete set].
150526: HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. - Ach lieve tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren.
156351: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER & J. ROEGIERS [EDS.]. - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.
131243: HEIJDEN, A.C.P.M. VAN DER - De locatie gekozen. Milieu-aspecten bij de locatiekeuze van afvalstortplaatsen.
130561: HEIJDEN, WIM J.M. VAN DER - Berlicum. Zwerftocht door het verleden, de beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven [Vol. 1 & 2 = Complete Set]
101930: HEIJDEN, PIETER-JAN VAN DER [ED. - ET AL.]. - Het Gulden Vlies. 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481.
4070271: HEIJDEN, S.V.D. - Het mysterie tussen God en jou.
54529: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814
54528: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography
89889: HEIJDENRIJK, LEO - Huizen binnen eigen huid
88649: HEIJDRA, TON - De victorie begint in Oud-West
4142395: HEIJDRA, M. (DARWIN) - Darwinian Explanations of the Origin of Language. (Diss.)
82645: HEIJDT, T. VAN DER E.A. - Catalogus bij de tentoonstelling 20 jaar Nederlandse Kartografie 1958-1978, ter gelegenheid van het vierde lustrum van de Nederlandse vereniging voor kartografie gehouden op 25 september 1978 in hotel casa 400 te Amsterdam
153746: HEIJER, HENK DEN [ED.]. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet, naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.
104595: HEIJER, HENK - De geschiedenis van de WIC.
153760: HEIJER, HENK DEN [ED.]. - Christenslaven. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers [1678-1680] en Maria ter Meetelen in Marokko [1731-1743].
151535: HEIJER, HENK - De geschiedenis van de WIC.
103354: HEIJERMAN, ERIK & FRANS JACOBS & MICHIEL KORTHALS & PAUL WOUTERS [EDS]. - Vuile handen. Basisboek praktische filosofie.
131672: HEIJERMAN, ERIK & PAUL WOUTERS [EDS.] - Praktische filosofie. Toeval & Noodzaak. Gevoel & Verstand. Privé & Publiek. Begrip & Misverstand.
165006: HEIJERMAN, ERIK & PAUL WOUTERS [EDS.]. - Crisis van de rede ? Perspectieven op cultuur.
145777: HEIJERMAN, HANS & DOUWE HUIZING [EDS.]. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema [1864-1928], rentenier en collectioneur te Godlinze.
121773: HEIJERMANS JR., HERM. - Sabbath. Eene studie.
151005: HEIJERMANS, HERMAN [SIMON CARMIGGELT - INTROD.]. - Toneelwerken [3 Vols. Compl.].
142363: HEIJLOO, RUBEN & ERNO ESKENS [EDS. - ET AL.]. - Filosofen lexicon. Werk, leven en citaten van tweehonderd grote denkers.
155786: HEIJMEN, BEN - Photo-Excitation and Dissciation of Small Molecular Clusters.
104373: HEIJN, ANNEMARIE VELS - De ateliernalatenschap van de familie Ter Borch. Tekeningen in het Rijksprentenkabinet.
103917: HEIJN, ANTOON - 27 original black ink drawings monted on board.
171166: HEIJNE, BAS - Kleine filosofie van de volmaakte mens. Een persoonlijke bloemlezing.
48352: HEIJNE, FRIEDRICH - Tafereelen van Landen en Volken, derzelver voortbrengsels en zeden, voor de jeugd bewerkt naar de berigten van Krusenstern, Langsdorf, Lichtenstein, den Prins van Neuwied en Anderen. Naar het Hoogduitsch.
152102: HEIJNEN, KAREL & THEO KEMPER & MARJOLIJN SONNEMA & FEDDE SONNEMA [EDS.]. - Optimistzeilen. Een praktisch instructiehandboek.
52423: HEIJNINGEN, H. VAN - Tafereelen uit de Geschiedenis der Christelijke kerk
101466: HEIJNINGEN, MR. L. VAN - De Nederlanden in het jaar 1672. Het schrik'lijk pleit.
86010: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Geschiedenis der rechtwetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900. Geillustreerd met portretten en afbeeldingen
162305: HEIJNSBERGEN, MR. DR. P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
90568: HEIJST, ANNELIES VAN - Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit.
4140501: HEIJST, A.V. & DERKS, M. (RED.) - Terra Incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid.
168238: HEIJTING, DRS. W & B. LAU [EDS]. - Aanwinsten uit de Mr. H. Bos-Bibliotheek [Volume 1-6].
162502: HEIJTING, WILLEM [ED.]. - Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam.
96000: HEIJTING, W. - De catechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585. / The catechisms and vonfessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. With a summary in English (2 volumes)
94582: HEIJTING, WILLEM E.A. - Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit
162000: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 [The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585] [2 Vols. Compl.].
86961: HEIKAMP, J.D. - Het offer op Golgotha
85859: HEIKAMP, J.D. - Het offer op Golgotha
84722: HEIKAMP, J.D. - Het offer op Golgotha
90744: HEIKAMP, J.D. - Dagelijks wakende aan Zijn poorten. Bijbels Dagboek.
54329: HEIKOOP, M. E.A. - Soli Deo Gloria. Een historisch overzicht en Veertien preken. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Utrecht
55094: HEIKOOP, M. - De hand van Gods ontferming over zijn volk. Elf predicatiën
51867: HEIKOOP, DS. M. - Elia. Twaalf Bijbellezingen
86608: HEIKOOP, M. - Het leven van David. 15 bijbellezingen.
91802: HEIKOOP, M. - Elia, twaalf bijbellezingen.
170870: HEILAND, STEFAN [GÜNTER ALTNER - FOREW.]. - Naturverständnis. Dimensionen des menschlichen Naturbezugs von Stefan Heiland.
153601: HEILBUT, ANTHONY - Exiled in Paradise. German Refugee Artists and Intellectuals in America from the 1930's to the Present.
4139430: HEILBUT, A. - Exiled in Paradise. German Refugee Artists and Intellectuals in America, from the 1930s to the Present.
4010232: HEILER, FR. - Urkirche und Ostkirche. (Die Kath.Kirche des Ostens und Westens I)
4066920: HEILER, FR. - De Openbaring in de Godsdiensten. van Britsch-Indië en de Christusverkondiging.
4143087: HEILIGENTHAL, R. LEMKE, F. SCHIEDER, R. & SCHNEIDER, T.M. - Einführung in das Studium der Evangelischen Theologie.
143954: HEILIJGERS-SEELEN, DORY - The System of Five Cakras in Kubjikamatatantra 14-16.
4140305: HEILMAN, S.C. - Synagogue Life. A Study in Symbolic Interaction.
47595: HEILMANN, ALFONS/KRAFT, HEINRICH (HRSG.) - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. 5 Volumes
93360: HEILMANN, ALFONS / KRAFT, HEINRICH - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet (5 volumes)
145235: HEIM, KARL - The Transformation of the Scientific World View.
161764: HEIM, ANTONIE JOHAN VAN DER - Het Budgetrecht. Eene historische Schets. Academisch Proefschrift.
171176: HEIM, KARL [HORST W. BECK - INTROD.]. - Die Wandlung im naturwissenschaftlichen Weltbild. Die moderne Naturwissenschaft vor der Gottesfrage.
171175: HEIM, KARL - The Transformation of the Scientific World View.
171173: HEIM, KARL - Der christliche Glaube und die Naturwisschenschaft. Grundlegung der Gesprächs zwischen Christentum und Naturwissenschaft.
171171: HEIM, KARL - Weltschöpfung und Weltende. Das Ende des jetzigen Weltzeitalters und die Weltzukunft im Lichte des biblischen Osterglaubens.
171170: HEIM, KARL - Glaube und Denken. Philosophische Grundlegung einer christlichen Lebensanschauung.
171168: HEIM, KARL - Christian Faith and Natural Science. The Creative Encounter between 20th Century Physics and Christian Existentialism.
171169: HEIM, KARL - Jesus der Weltvollender. Der Glaube an die Versöhnung und Weltverwandlung.
171167: HEIM, KARL - Jesus der Herr. Die Herrschervollmacht Jesu und die Gottesoffenbarung in Christus.
4139419: HEIM, K. - Glaubensgewissheit. Eine Unterfuchung über die Lebensfrage der Religion. Dritte, völlig umgearbeitete Auflage.
4072778: HEIM, S.MARK (ED.) - Grounds for Understanding. Ecumenical Resources for Responses to Religeious Pluralism.
171172: HEIM, KARL - Das Weltbild der Zukunft. Eine Auseinandersetzung zwischen Philosophie, Naturwissenschaften und Theologie.
171174: HEIM, KARL - God Transcendent. Foundations for a Christian Metaphysic.
90090: HEIMANN, JIM / HELLER, STEVEN - Shop America, Midcentury Storefrond Design 1938-1950.
90133: HEIMANN, JIM E.A. - Menu Design in America. A visual and Culinary History of Graphic Styles and Design 1850-1985.
4138444: HEIMANN, E. - Vernunftglaube und Religion in der modernen Gesellschaft. Liberalismus, Marxismus und Demokratie.
122861: HEIMANS, E. & J.M. DE FEIJTER [EDS.]. - Nederlandsche Landschappen. HANDLEIDING BIJ DE AARDRIJKSKUNDIGE WANDPLATEN [14 Volumes in 1].
160591: HEIMBROCK, HANS-GÜNTER & H. BARBARA BOUDEWIJNSE [EDS.]. - Current Studies on Rituals. Perspectives for the Psychology of Religion.
155684: HEIMENDAHL, MANFRED VON - Blech Spielzeug Sammeln. Nostalgie in Vorbild und Modell.
166883: HEIMERAN, ERNST [HERBERT G. GÖPFERT - AFTERW.]. - Von Büchern und vom Büchermachen.
158145: HEIMERIKS, NETTIE & WILLWM VAN TOORN [EDS.]. - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
4043554: HEIMSOETH, H. - Die sechs grossen Themen der Abendländischen Metaphysik. Und der Ausgang des Mittelalters. Unveränderter reprografischer Nachdruck der 3., durchgeseh. Auflage.
93100: HEIMSOETH, HEINZ - Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. (4 Teilen)
123253: HEINDEL, MAX - De wereldbeschouwing der Rozekruisers. Een elementaire verhandeling over de ontwikkeling van de mens in het verleden, zijn tegenwoordige samenstelling en zijn toekomstige ontwikkeling
167686: HEINDL, DR. ROBERT - Meine Reise nach den Strafkolonien.
168585: HEINE, PETER & ADEL THEODOR KHOURY & JANBERND OEBBECKE - Handbuch Recht und Kultur des Islams in der deutschen Gesellschaft. Probleme im Alltag - Hintergründe - Antworten
4049766: HEINE, S. - Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie.
164232: HEINE, HEINRICH [RUTH WOLF - TRANSL.]. - Verhalen. De rabijn van Bacherach - Uit de memoires van de heer von Schnabelewopski - Florentijnse nachten.
160638: HEINE, HEINRICH - Werke [4 Vols. Compl.].
91657: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtsgelehrten. Justiz in früheren Zeiten.
4024713: HEINEMANN, F. (HRSG.) - Die Philosophie im XX.Jahrhundert. Eine enzyklopädische Darstellung ihrer Geschichte, Disziplinen und Aufgaben.
165641: HEINEMANN, RUDOLF [ED.]. & JOHANN CONRAD EBBINGE-WUBBEN & CHRISTIAN SALM & CHARLES STERLING & - The Thyssen-Bornemisza Collection [Catalogue of Paintings & Illustrations of Paintings & Addeda - in 2 Slipcases].
154895: HEINEMANN, EVELYN - Mama Afrika. Das Trauma der Versklavung. Eine ethno-psychoanalytische Studie Úber Persönlichkeit, Magie und Heilerinnen in Jamaika.
121957: HEINEN, HEINZ - Trier und das Trevererland in römischer Zeit [ = Volume I: 2000 Jahre Trier].
153465: HEINEY, PAUL - The Nuts and Bolts of Life. William Kolff and the Invertion of the Kidney Machine.
95172: HEINIMANN, FELIX - Nomos und physis. Herkunft und bedeutung einer Antithese im Griechischen denken des 5. Jahrhunderts
90412: HEININGEN, HUUB VAN - Graaf Floris' dubbelrol in 17e eeuwse plannen voor een Amsterdam-Rijnkanaal.
142523: HEININGEN, H. VAN - Wee den vergetenen. De watersnood van 1926 en de wederopbouw van Maas en Waal.
104185: HEININGEN, H. VAN - De Historie van het Land van Maas en Waal.
140071: HEININGEN, H. VAN. - Diepers en delvers. Geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars.
144230: HEINISCH, KLAUS J. [ED.]. - Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten seiner Zeit.
180234: HEINOLD, WOLFGANG EHRHARDT - Bücher und Büchermacher. Was man von Verlagen und Verlegern wissen sollte.
180990: HEINRICH, HANS [FOREW.]. - Gold and Silberschätze aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza.
104538: HEINRICH, GUIDO & GUNTER SCHANDERA - Magdeburger Biographisches Lexikon. 19. und 20. Jahrhundert. Biographisches Lexikon für die Landeshauptstadt Magdeburg und die Landkreise Bördekreis, Jerichower Land, Ohrekreis und Schönebeck.
180401: HEINRICH, HANS [FOREW.]. - Gold and Silver Treasures from the Thyssen-Bornemisza Collection.
150949: HEINRICH, DR. J.B. - De kloosters in de geschiedenis en hunne tegenwoordige bestrijders.
167952: HEINROTH, DR. OSKAR & FRAU MAGDALENA HEINROTH - Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet [4 Vols. Compl.].
151364: HEINS, MATTHIJS & HAROLD STRAK [PHOTOGR]. & DERK DE JONGE [TEXT] - Water en Wonen. Fotografie.
161834: HEINSIUS, A. - Schetsen uit de geschiedenis van Amsterdam.
9942: HEINSIUS, DANIEL - Histoire dv Siege de Bol Dvc, et de ce qui s'est passé es Pais Bas Vnic, l'an MDCXXIX. Faicte Françoise, du Latin.
4057: HEINSIUS, DANIEL - Orationum. Editio Nova, Prioribus auctior. Accedunt Dissertationes aliquot, cum nonnullis Praefationibus, Editore Nicolao Heinsio.
6283: HEINSIUS, DANIEL - Orationum. Editio Nova, Prioribus auctior. Accedunt Dissertationes aliquot, cum nonnullis Praefationibus, Editore Nicolao Heinsio.
158328: HEINSMAN, LOUIS & WALTER VAN TEEFFELEN - Concernvorming in de Nederlandse boekenwereld. Kapitalisering - de grote concers - distributieproblemen - prijsvaststelling - informatieverschraling - contra tendenzen.
4072389: HEINTEL, E. - Einführung in die Sprachphilosophie.
4142742: HEINTEL, E. - Einführung in die Sprachphilosophie.
156185: HEINTZ, PETER - Anarchismus und Gegenwart. Versuch einer anarchistischen Deutung der modernen Welt
4006245: HEINTZE, G. (LUTHER, M.) - Luthers Predigt von Gesetz und Evangelium. (FLGP X/11)
163883: HEINTZENBERG, FELIX - Greifvögel und Eulen. Alle Arten Europas.
110804: DRS. P [= HEINZ POLZER] - Esmeralda of de macht van het woord.
151079: HEINZ, WERNER - Der Aufstieg des Christentums. Geschichte und Archäologie einer Weltreligion.
143826: HEINZ, MARION [ED.]. - Herder und die Philosophie des deutschen Idealismus.
161258: HEINZEL, HERMANN & GERALD TUCK - Elseviers zeevogelgids.
96077: HEINZER, FELIX - Gottes Sohn als Mensch. Die Struktur des Menschseins Christi bei Maximus Confessor
156690: HEIPLE, DANIEL L. - Garcilaso de la Vega and the Italian Renaissance.
100113: HEIRMAN, MARK - Botsende werelden. De rooms-romeinse strijd om tijd en eeuwigheid.
100112: HEIRMAN, MARK - De waanzinnige twintigste eeuw. Oorlog en vrede van 1914 tot 1994.
170677: HEIRMAN, H. - God is niet dood. over religie en verlichting.
140233: HEIRMAN, MARK - Oosterse dagen, arabische nachten. Politiek & Religie in de geschiedenis van de islam.
131888: HEIRMAN, FRANK - Rubens. Venus & Madonna.
4140111: HEIRMAN, M. - De twaalf zuilen van Israël. Een cultuurgeschiedenis van de joden
130746: HEISE, ULLA - Kaffee und Kaffeehaus. Eine Bohne macht Kulturgeschichte.
144050: HEISEY, DR. RAY & WENXIANG GONG [EDS.]. [ & MYRIAM DIAZ-DIOCARETZ] - Communication and Culture: China and the World Entering the 21st Century.
4056271: HEISTER M.S. - Frauen in der biblischen Glaubensgeschichte.
121528: HEISTER, ROLF - Dictionary of Abbreviations in Medical Sciences. With a list of the most important medical and scientific journals and their tradicional abbreviations.
4143580: HEISTERBACH, CAESARIUS VAN - Boek der mirakelen. I en II. Ingeleid en vertaald door G.J.M.Bartelink.
4138152: HEISTERBACH, CAESARIUS VAN - Boek der mirakelen. I. Ingeleid en vertaald door G.J.M.Bartelink.
31927: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
130063: HEITINK, GERBEN - Biografie van de dominee.
30937: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
54543: HEITINK, G. - Tussen 'oprit 57' en 'afslag 03'. De weg, het landschap en de praktische theologie. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij zijn afscheid als hoogleraar Praktissche Theologie aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 16 mei 2003
54758: HEITINK, GERBEN - Praktische theologie. Geschiedenis - theorie - handelsvelden
4055018: HEITINK, G. - Pastorale zorg. Theologie - Differentatie - Praktijk.
4035807: HEITINK, G. - Praktische Theologie. Geschiedenis - Theorie - Handelingsvelden.
4068493: N.N. (HEITINK, G.) - De kunst van ontfermen. (Met CD). Studies voor Gerben Heitink. Onder red. van A.Lanser, J.v.Nijen e.a.
4075206: HEITINK, G. - Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie.
4133566: N.N. (HEITINK, G.) - De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink. Onder red. van A.Lanser, J.van Nijen, C.Stark en S.Stoppels.
163148: HEITLER, W. - The Quantum Theory of Radiation.
103377: HEITMANN, BERNARD & KARIN KIEMER & ULRICH WEISNER [EDS.]. - Europäisches Kunsthandwerk 1500-1800. Vermächtnis F.K.A. / G.A.E. Huelsmann.
141992: HEITZ, PAUL & K.A. BARACK [EDS.]. - Elsässische Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts.
141993: HEITZ, PAUL - Die Kölner Büchermarken.
141899: HEITZ, GERHARD & MANFRED UNGER [ED.]. - Hanse in Europa. Brücke zwischen den Märkten 12. bis 17. Jahrhundert.
90421: HEITZ, GERHARD / UNGER, MANFRED - Hansische studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag. Die wissenschaftliche Redaktion erfolgte im Auftrage der Hansischen Arbeitsgemeinschaft in der Deutschen Demokratischen Republik durch Gerhard Heitz und Manfred Unger.
167971: HEITZ, PAUL [ED.]. & R. C. CHR. BERNOULLI [INTROD. & NOTES]. - Basler Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts.
167970: HEITZ, PAUL [ED.]. & DR. KARL AUGUST BARACK [INTROD. & NOTES]. - Elsässische Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts.
53199: HEITZMANN, C. - Die Descriptive und Topographische Anatomie des Menschen, in 600 Abbildungen (2 volumes). Erster Band: I. Knochen. Gelenke. Bänder. II. Muskeln. Fascien. Topographie. III. Sinneswerkzeuge. Zweiter Band: IV. Eingeweide. Topographie. V. Nervensystem. VI. Blut- und lymphgefäss-system. Topographie. Mit 600 holzschnitten
165764: HEK, YOEP VAN 'T [TEXT] & MARIJE TOLMAN ILLUSTR.]. - Sinterklaas en het kleine hoogtevreespietje.
31228: HEKKEMA, HERMA - Kattenbroek. Een woonwijk in Amersfoort / A residential area in Amersfoort
155741: HEKKERT, SACCO TE LINTEL - High Resolution Measurements of Multiphoton Multi Laser Excitation of SF6.
151067: HELAS, VOLKER & MARTIN CLASSEN [PHOTOGR.]. [PETER GÖSSEL & GABRIELE LEUTHÄUSER - EDS.]. - Villenarchitektur / Villa Architecture in Dresden.
102094: HELBIG, JÖRG [ED. - ET AL.]. - Brasilianische Reise 1817 - 1820. Carl Friedrich Philipp von Martius zum 200. Geburtstag.
130863: HELBIG, G.AD.W. V. [MAX BAUER - ED.] - Russische Günstlinge. Unter Benutzung von neuen Quellenwerken bearbeitet / eingeleitet und mit zahlreichen Anmerkungen.
122246: HELBLING O.S.B., LEO [FOREW.]. - Sankt Meinrad. Die Quellen zu seinem Leben - Die Stätten seines Wirkens - Das Weiterleben.
153499: HELD, MARTIN & HANS G. NUTZINGER [EDS.]. - Nachhaltiges Naturkapital. Ökonomik und zukunftsfähige Entwicklung.
163392: HELD, DR. G.J DE - De Papoea, cultuurimprovisator
141884: HELD, JULIUS S. - Rembrandt Studies.
170751: HELD, KLAUS - Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld.
143694: HELDEN, W. ANDRIES VAN - Case and Gender. Concept Formation between Morphology and Syntax [2 Vols. Compl.]..
162561: HELDEN, WIM VAN - Politie 1930-1940. Zo ging dat toen.
103051: HELDEN, ALBERT VAN - The Invention of the Telescope.
55405: HELDEROP, ANNA - De Wondervolle Leiding Gods gehouden met Anna Helderop, in de jaren 1902-1906, en door haarzelve beschreven
130406: HELDEWEG, MR. DR. M.A. [ED. - ET AL.] - Rechtsvorming en Governance. Staatsrechtconferentie 2005.
83387: HELDRING, O.G. - Magdalena. Evangelsich jaarboekje, uitgegeven ten behoeve van het Asyl Steenbeek (9de jaargang 1861)
4143113: HELDRING, O.G. - Leven en Arbeid.
141585: HELDT, GERHARD & BRIGITTE HELDT (EDS) - Ein Leben für die Oper. Jean Cox zum 16. Januar 1982.
104569: HELFAND, MARGARET & PAOLA ANTONELLI [INTROD.]. & PAUL WARCHOL [PHOTOGR.]. - Margaret Helfand Architects.
163723: HELFRITZ, HANS - Mexiko. Ein Reisebegleiter zu den Götterburgen und Kolonialbauten Mexikos.
144054: HELFRITZ, HANS - Marokko. Bergerburgen und Königsstädte des Islams. Von der Küste über die Gebirge des Atlas zum Rand der Sahara.
104750: HELL, VERA & HELLMUT HELL - Die grosse Wallfahrt des Mittelalters. Kunst an den romanischen Pilgerstrassen durch Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela.
110487: HELLEGERS, HENK [ED.]. - Water in beweging. De watersnoodramp van 1953. Dussen & Hank.
152977: HELLEMA, DUCO & CEES WIEBUS & TOBY WITTE [EDS.]. - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974.
4013937: HELLEMA, D.W. - Kroniek van een friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
60276: HELLEMA. H.D. - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de christenen van Tiberius tot Decius
152579: HELLEMA, H.J.P. - De organisatie-adviseur. Okomst en groei van een nieuw vak in Nederland, 1920-1960 : 'Ik zie, ik zie wat gij niet ziet'.
145106: HELLEMA, DUCO & BERT ZEEMAN & BERT VAN DER ZWAN [EDS.]. - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
46429: HELLEMAN, WENDY ELGERSMA - Solovyov's Sophia as a Nineteenth-Century Russian Appropriation of Dante's Beatrice
101120: HELLEN, J.A. - North Rhine-Westphalia.
146242: HELLENBERG HUBAR, BERNADETTE [ED. - ET AL.]. - Maaslands Melange. Opstellen over Limburgs verleden. Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
88449: HELLENBROEK, A./MEEUSE, C.J. - Werkboekje bij het voorbeeld der goddelijke waarheden van A. Hellenbroek. Opgesteld door C.J. Meeuse.
91235: HELLENBROEK, A. - De Geloofsleer voor onze christelijke jeugd
9838: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia, ofte des zelfs Voorname Euangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
9550: HELLENBROEK, ABRAHAM - Bybelsche Keurstoffen, Zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stigtinge in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
9551: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Euangelische Prophetien. In haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
9552: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruis Triomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vyfde Druk.
10008: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
154357: HELLENKEMPER, HANSGERD [ED.]. - Der Schatz von San Marco in Venedig.
101568: HELLER, LOUIS G. & JAMES MACRIS. - Parametric Linguistics.
170868: HELLER, BRUNO - Wie entsteht Wissen? Eine Reise durch die Wissenschaftstheorie.
165692: HELLER, LOUIS & ALEXANDER HUMEZ & MALCAH DROR [GEOFFREY LEECH - FOREW.]. - The Private Lives of English Words.
150839: HELLER, JULEK & CAROLYN SCRACE & JUAN WIJNGAARD [ILLUSTR.]. & SARAH LARKIN [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - De reuzen.
123219: HELLER, JOSEPH. - Good as Gold.
131115: HELLER, MARTIN [ED.] - Edward Quinn. A Côte d'Azur Album.
130384: HELLER, ERICH - The Importance of Nietzsche. Ten Essays.
4137209: HELLER, O. - Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage / Ihre Kritik / Ihre Lösung durch den Sozialismus.
4140210: HELLER, O. - Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage / Ihre Kritik / Ihre Lösung durch den Sozialismus.
122433: HELLIE, RICHARD - Slavery in Russia 1450-1725.
154374: HELLIER, CHRIS & FRANCESCO VENTURI [EDS.]. - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
54786: HELLINCKX, WALTER / PAUWELS, JEF - Orthopedagogische ontwikkelingen in de kinderbescherming. Leven en werk van dr. d.q.r. Mulock Houwer
4140667: HELLING, F. - Die Frühgeschichte des jüdischen Volkes.
100790: HELLINGA-ZWART, T. & NANS VAN LEEUWEN [ILLUSTR.]. - Uit Jopie's leventje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
86097: HELLINGA, W.GS - Rembrandt Fecit 1642. De nachtwacht, Gysbrecht van Aemstel
165376: HELLINGA, LOTTE - Caxton in Focus. The Beginning of Printing in England.
53675: HELLINGA, JAAP - De man die in zeven uur bedierf. Vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuwarden
142528: HELLINGA-ZWART, T. [IDS WIERSMA - ILLUSTR.]. - Het huisje aan den dijk.
140487: HELLINGA, W.-G. - Pétroglyphes Caraïbes: Problème sémiologique.
102505: HELLINGA, PROF. DR. W.G.. & PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY & PROF. DR. G.W. OVINK [INTROD.]. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography [2 Vols. Compl.].
161803: HELLINGA, LOTTE & ALASTAIR DUKE & JACOB HARSKAMP & THEO HERMANS [EDS. - ET AL.]. - The Bookshop of the World. The Role of the Low Countries in the booktrade 1473-1941.
161606: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - De koningsbijbel van de prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
161237: HELLINGA, WYTZE & HELLINGA, LOTTE [ED.]. - Henry Bradshaw's Correspondence On Incunabula, with J.W. Holtrop and M.F.A.G. Campbell [2 Vols. Compl.].
157755: HELLINGA-QUERIDO, DR. LOTTE - William Caxton. Engelands eerste drukker en de Nederlanden.
157196: HELLINGA, LOTTE - William Caxton and Early Printing in England.
157132: HELLINGA, LOTTE & CLEMENS DE WOLF [ERNST BRACHES - INTROD.]. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
52373: HELLINGA, W.GS. - Een Schoon Liedekens-Boeck
102449: HELLINGA, PROF. DR. W.G.. & PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY & PROF. DR. G.W. OVINK [INTROD.]. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
151617: HELLINGA, LOTTE [ED.]. - Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Library. Part XI: ENGLAND.
103687: HELLINGA, LOTTE - Caxton in Focus. The Beginning of Printing in England.
53816: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE E.A. - Uit de voorgeschiedenis van de stadsbibliotheek te Haarlem
4135482: HELLINGA, G.G. - Kopstukken van de Gouden Eeuw. Zeehelden, Pioniers, Meesters enLeiders.
142967: HELLINGER, MARLIS - Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen. Entstehung, Geschichte und sprachlicher Wandel.
131908: HELLMANN, M. & KLAUS ZERNACK & G. SCHRAMM [EDS.] - Handbuch der Geschichte Russlands [ Band 1.1 & 2.1 & 3.1 Complete]
4050176: HELLO, E. - Heiligengestalten.
123559: HELLWALD, FRIEDRICH VON [DR. PAUL HARTING - TRANSL.]. - Friedrich von Hellwald's Natuurlijke Geschiedenis van de Mensch. Volume II [only].
4143882: HELLWALD, FR.VON & BERG, J.C. VAN DEN, - De werelddeelen. Amerika en Australië. Bewerkt naar F. von Hellwalds's die Erde und ihre Völker.
143132: HELM, RIEN VAN DER - Reis-handboek voor Curaçao
122221: HELM, RIEN VAN DER - Nederlandse Antillen en Aruba Reisgids Rijswijk, Elmar, 1995. Druk: herziene 3de druk. octavo, garenloos, 376 pp. zw/w en kleurenfoto's . als nieuw.
166939: HELM, RIEN VAN DER - De Curaçao Reisgids.
170693: HELM, PAUL - Eternal God. A Study of God Without Time.
165067: HELM, RUUD VAN DER [TRANSL.]. - Gedachten uit Een cursus in Wonderen. Inspiratie uit het universum.
150867: HELM, F.C.A. VAN DER [ED. - ET AL.]. [PROF. DR. A.L.L.M. ASSELBERGS - FOREW.]. - Veiligheid in kerkgebouwen. Beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen.
152484: HELMAN, ALBERT - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in de twee binnenlanden. Anno 1953.
167892: HELMAN, ALBERT - De G G. van Tellus
154818: HELMAN, ALBERT - Facetten van de Surinaamse samenleving.
103975: HELMAN, ALBERT - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
103688: HELMER, HUGO J. & RENÉ H.P. PROOS - Langs Romeinse en middeleeuwse wegen. Archeologische routes in Nederland en België.
160741: HELMER, G.J. - Den gheestelijkcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
160742: HELMER, G.J. - Den gheestelijkcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
4136346: HELMER, C. - The Multivalence of Biblical Texts and Theological Meanings. (SBL 37)
152276: HELMERS, DINI - Gescheurde bedden. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810.
4138689: HELMERS, J.F. - De Hollandsche natie. In zes zangen.
4300638: HELMINA VON CHÉZY, - Leben und Kunst in Paris seit Napoleon I.. Hrsg. von Bénédicte Savoy. Kommentiert von M.Bittner, D.Blankenstein usw.
168558: HELMRATH, JOHANNES & HERIBERT MÜLLER & HELMUT WOLFF [EDS]. - Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen [2 Vols. Compl.].
151868: HELMREICH, PAUL C. - From Paris to Sèvres. The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920.
4141602: HELMREICH, E.C. - The German Churches under Hitler. Background, Struggle, and Epilogue.
156400: HELMS, SVEN HENRIK - Ny fulstaendig Ordbog i det dansk-norske og tijdske Sprog. Tilligemed et kort Udtog af begge Sprogs formlaere & Neues vollständiges Wörterbuch der dänisch-norwegischen und deutschen Sprache. Nebst einem kurzen Abrisse der Formenlehre beider Sprachen [2 Vols. in 1].
152311: HELMSDÖRFER, GEORG - Moslemitisches Eherecht. [Des Abul-Hassan Achmed Ben-Mohammed Koduri von Bagdad Moslemitisches Eherecht nach Hanihtischen Grundsätzen. Aus Arabischen Handschriften].
161507: HELMSDÖRFER, GEORG - Des Abul-Hassan Achmed Ben-Mohammed - Koduri von Bagdad Moslemitisches Eherecht. Aus Arabischen Handschriften.
142377: HELMSTRIJD, MR. F.A & MR. N.H. MULLER & MR. S.J.R. DE MONCHY [EDS.]. - De Provinciale Wet honderd jaar 1850-1950. Gedenkboek.
156081: HELMUS, LIESBETH M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van 16de- en 17de-eeuwse meesterwerken uit Utrecht.
4056749: HELSDINGEN, W.H.V. & HOOGENBERK, H. - Daar wèrd wat groots verricht. Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw. Met talrijke zwarte en gekleurde afbeeldingen in den buiten den tekst.
104953: HELSLOOT, P.N. & N.L. DODDE - Martinus Nieuwenhuyzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
4035976: HELSLOOT, N. (NIETZSCHE, FR.) - Vrolijke wetenschap. Nietzsche als vriend. (Diss.)
103944: HELSTED, DYVEKE & EVA HENSCHEN & BJARNE JØRNAES - Thorvaldsen.
123564: HELTOFT, KJELD - Hans Christian Andersen as an Artist.
4143764: HEMAN, P. (HRSG.) - Das Basler Münster. Hrsg. von der Münsterbaukommission und Photograph P.Heman,
103093: HEMELRIJK, JAAP M. [INTROD.]. W.A.L. BEEREN [FOREW.]. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
143282: HEMELRYCK, FERNAND VAN - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het Heilige Land.
103592: HEMELS, JOAN - Arnhemmers en hun kranten. Persgeschiedenis aan de Rijn 1621 - 2001.
110108: HEMELS, JOAN [ED.]. - Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan Dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
89054: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel II: 1945-1995. Band A met de lemmata A-L. Samengesteld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lucas-Ooms Fonds (LOF) en de Groep Publieks- en Opninietijdschriften van het Nederlands Uitgeversbond.
89022: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel II: 1945-1995. Band B met de lemmata M-Z. Samengesteld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lukas-Ooms Fonds (LOF) en de Groep Publieks- en Opinietijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond.
91023: HEMELS, JOAN / DEMOET, HENK - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
167311: HEMELS, PROF. DR. JOAN & DRS RENÉE VEGT - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland [2 Vols. in 3 Parts].
165109: HEMELS, JOAN [KEES WAAIJMAN - INTROD.]. - Als het goede maar gebeurt. Titus Brandsma. Adviseur in vrijheid en verzet.
158022: HEMELS, J.M.H.J. & B.C. SLIGGERS & A.G. VAN DER STEUR [MR. E.M.A. SCHMITZ - FOREW.]. - Er is slechts één Schuyt. Veertig jaar boeken aan de gracht.
89021: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel I: 1840-1945. Samengeseld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lucas-Ooms Fonds (LOF) en de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-UItgevers (NOTU).
4048847: HEMELSOET, B. & MONSHOUWER, D. - Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen. Vertaling met kanttekeningen.
4040569: HEMELSOET, B. (VB) - Marcus. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
61035: HEMERT, M. VAN - Achtergronden van kerkelijk gedrag. Een onderzoek in zeven rooms-katholieke parochies
4075909: HEMERT, GUUS VAN - Een manier van christen zijn. Oriënteren in de bebouwde en bewoonde wereld.
144766: HEMKES, JOHAN - Van schets tot ets.
180844: HEMMEN, FERDINAND VAN - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999.
150330: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij.
122451: HEMMERECHTS, KRISTIEN - V. Notities bij een reis naar Vietnam.
101631: HEMPEL, DR. C.J. - Hull's Jahr. A New Manual of Homoeopathic Practice. With an Appendix of the New Remedies.
53631: HEMPEL, JOHANNES - Geschichten und Geschichte im Alten Testament bis zur persischen Zeit
55119: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen, 1613-1811
163925: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. & K.F. EN HOFSTEE - Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio.
163924: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. & K.F. EN HOFSTEE - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen [1761-1986].
142384: HEMPTINNE, THÉRÈSE DE & JAN DUMOLYN [ET AL.]. - Adel [Special Issue / Themanummer].
121533: HEN, P.E. DE - Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950.
143432: HENCKEN, HUGH - Tarquinia and Etruscan Origins.
156536: HENDERIKX, DRS. P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
152614: HENDERSON, I.F. & W.D. HENDERSON & J.H. HENDERSON - A Dictionary of Biological Terms. Pronunciation, Derivation and Definition of Terms in Biology, Botany, Zoology, Anatomy, Cytology, Genetics, Embryology, Physiology.
167936: HENDERSON, BILL [ED.]. - The Art of Literary Publishing. Editors on Their Craft.
4139752: HENDERSON, I. - Myth in the New Testament. (SBT 7)
100861: HENDERSON, W.O. - La révolution industrielle.
4068258: HENDERSON, H.F. - Religion in Scotland. Its Influence on national Life and Character.
4031628: HENDRICHS, F. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
55729: HENDRICKSX, M. / SANGERS, W. - De kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik, beschrijvende inventaris
87524: HENDRIKMAN, A.J. E.A. - Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle. (Serie: Middeleeuwse Studies, Band XII)
152824: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de Vijfde eeuw v. Chr. Gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
161380: HENDRIKS, JOHAN - Prisma Archeologie in de Lage Landen.
110333: HENDRIKS, DR. OLAF - Erasmus en Leuven.
54826: HENDRIKS, JAN - Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw
4071445: HENDRIKS, A.N. - Die Here is en levend maakt. Schriftstudies over de Heilige Geest en zijn werk.
4034830: HENDRIKS, A.N. (RULER, A.A.V.) - Kerk en ambt in de theologie van A.A.van Ruler. (Diss.)
123331: HENDRIKS, INGEBORG [ED.]. - De wereld in een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur.
61225: HENDRIKS, A.J. - Regionale Politiek op de Noord en West Veluwe, Economische en sociale vraagstukken
4067383: HENDRIKS, P.(E.A.) - Geloof ligt op straat. Een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente. *Zoetermeer-Boekencentrum, 2001, 188 blz.
110095: HENDRIKS, W.TH.M. & W.A.A. WESTERHUIS [EDS. - ET AL.]. - Venlo. Koop- en handelsstad door de eeuwen.
180199: HENDRIKS, G. - Een stad en haar boeren.
54918: HENDRIKS, A.N. - Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk
94225: HENDRIKS, OLAF - Erasmus en Leuven
88820: HENDRIKS, ARIJJAN NICOLAAS - Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler
161718: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN - Van Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944.
122728: HENDRIKS, HENRIËTTE - Motion and Location in Children's Narrative Discource. A Developmental Study of Chinese and Dutch.
31202: HENDRIKS, HUBERT - De merel zingt in de boom in de Marikenstraat. Het Nijmeegse lied door de eeuwen heen
130374: HENDRIKS-JANSEN, MR. TH.C.M. - Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten vennootschap. Een rechtsvergelijkende studie.
55728: HENDRIKS, F.M. - De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) - 1842
93631: HENDRIKS, J. - Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw
4007738: HENDRIKS, J. - Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw.
4015924: HENDRIKS, J.A. - Het geheim der eeuwen. De weg naar het vrederijk.
4051057: N.N. (HENDRIKS, J.) - Een gezamelijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw. Opstellen onder red. van H.Heitink, J.v.d.Meent, S.Stoppels.
4071034: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. De kerk van 2000. Een concrete utopie.
4073136: HENDRIKS, J. (RED.) - Kijken met andere ogen. Een rondreis langs open en gastvrije kerken.
100791: HENDRIKSE, HUIB - Gorbatsjov en de neergang van het communisme.
90627: HENDRIKSE, H. - Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem
84269: HENDRIKSE, H. / J. ROOSE - Valkenisse in oude ansichten waarin afbeeldingen van Biggekerke, Koudekerke en Zoutelande
84271: HENDRIKSE, H. / J. ROOSE - Kent u ze nog... die van Valkenisse
46827: HENDRIKSE, H./DRIEST, F. VAN DEN - Veere in oude ansichten deel 2
4075439: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee.
95066: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to Mark
95067: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to Matthew
161817: HENDRIKSEN, BARTHO & LEO PLATVOET - Portugal.
95068: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to John. Two volumes complete in one
4075982: HENDRIKSEN, W. - The Gospel of Matthew. (New Testament Commentary)
95064: HENDRIKSEN, WILLIAM - More Than Conquerors. An Interpretation of the Book of Revelation
146502: HENDRIKX, DR. IR. SJEF - Brabantse Boerderijen, beleven, bewonen en bewaren.
46963: HENDRIKX, EPHRAEM - Augustinus als religieuse persoonlijkheid. Overdruk uit Augustiniana, jrg. I (1951), blz. 91-106, 175-191 en jrg. II (1952), blz. 5-18, 73-87
131182: HENDRIKX, J.A. - Cultuur historie van stad en land. Waardering en behoud.
4133508: HENDRIKX, E. DOENSEN, J.C. & BOCXE, W. (RED.) - Encyclopedie van het Katholicisme.
91475: HENDRIX, PAUL - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
160667: HENEGHAN, TOM - Unchained Eagle. Germany after the Wall.
92427: HENGEL, MARTIN - Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 821f. Und Jesu Ruf in die Nachfolge
95176: HENGEL, MARTIN - Die Zeloten. Untersuchungen zur Jüdischen freiheitsbewegung in der zeit von Herodes I. bis 70 N. Chr. (Arbeiten zur Geschichte des Spátjudentums und Urchristentums. I. Die Zeloten)
54989: HENGEL, MARTIN - Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2.Jh. V.Chr
164822: HENGEL, GUIDE VAN - Een ondernemend volkje. Hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette.
93040: HENGEL, MARTIN - Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2.Jh. V. Chr. (Wissenschaftlichte Untersuchungen zum Neuen Testament. Herausgegeben von D. Dr. Joachim Jeremias und D. Otto Michel, 10)
30833: HENGEL, MARTIN / SCHWEMER, ANNA MARIA - Jesus und das Judentum
30831: HENGEL, MARTIN - Theologische, historische und biografische Skizzen. Kleine Schriften VII
4137181: HENGEL, M. & SCHWEMER, A.M. - Paulus zwischen Damaskus und Antiochien. Die unbekannten Jahre des Apostels. Mit einem Beitrag von E.A.Knauf. (WUNT 108)
4020898: HENGEL, M. - Die Zeloten. Untersuchung zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I bis 70 nach Christus.
131680: HENGEVELD, JAAP - Ondernemen in Amersfoort. Inspirerende bedrijven van het eerste uur.
144616: HENGGELER, SCOTT W. [ED.]. - Delinquency and Adolescent Psychopathology. A Family-Ecological Systems Approach.
31075: HENGST, D. DEN - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en latijnse literatuur in nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer
160554: HENGST, D. DEN - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas Jubileumnummer.
4035335: HENGSTENBERG, H.E. - Christliche Askese. Eine Besinnung auf christliche Existenz im modernen Lebensraum.
4071284: HENGSTENBERG, H.E. - Der Leib und die letzten Dinge.
166528: HENIG, MARTIN [ED.]. - A Handbook of Roman Art. Acomprehensive survey of all the arts of the Roman world.
155119: HENKEL, ARTHUR & PETRA MAISAK - Das Stammbuch des Freiherrn von Berlepsch. Ein Künstlerstammbuch des 19.Jhdt. Mit unbekannten Handzeichnungen von Goethe, Caspar David Friedrich und andere.
4024222: HENKEL, O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome. Redenen en oorzaken. (avec un résumé en français). (Diss.)
4143855: HENKEL, W. - Die Konzilien in Lateinamerika. Teil 1: Mexiko 1555 - 1897. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
154752: HENKELS, HERBERT [& RIK SAUWEN & GERMAIN VIATTE & MICHAEL SEUPHOR] - Seuphor [Het Getijdenboek van Michel Seuphor].
102537: HENKELS, HERBERT [ED.]. - Mondrian from Figuration to Abstraction.
4073036: HENKELS, AUGUST - Uit de rozenhof.
161629: HENKES, BARBARA & HANNEKE OOSTERHOF - Kaatje ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
110563: HENKES, BARBARA - Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948.
146325: HENLE, PAUL (ED.) - Language, Thought, and Culture.
122943: HENNAUT, ERIC & WALTER SCHUDEL & JOS VANDENBREEDEN & LINDA VAN SANTVOORT - Sgraffiti in Brussel. Kunst in de straat.
144227: HENNE AM RHYN, DR. Q. - Kultur-Geschichte der Kreuzzüge.
4141229: HENNE-AM RHIJN, O. - Kulturgeschichte des Judentums von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
54990: HENNECKE, EDGAR - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. Band: Evangelien. II. Apostolisches Apokalypsen und Vernwandtes (2 volumes)
4047861: HENNECKE, S. EN REELING BROUWER, R. (BOER, D.) - Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer.
4059681: HENNECKE, E. & SCHNEEMELCHER, W. (HRSG.) - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I.Evangelien. II.Apostolisches Apokalypsen und Verwandtes.
48010: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Tiende Jaargang. 1890
48011: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Achtste Jaargang. 1888
48014: HENNEKELER, A. VAN/WALL, N. VAN DE (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Vijfde Jaargang. 1885
85263: HENNEKELER, A. VAN / N. VAN DE WALL E.A. - De natuur. Populair geïllustreerd maandschrift, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Derde jaargang, 1883.
85267: HENNEKELER, A. VAN / N. VAN DE WALL E.A. - De natuur. Populair geïllustreerd maandschrift, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Vierde jaargang, 1884.
48092: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Tweede Jaargang. 1882
4136701: HENNEPHOF, H. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrisostomische Tradition. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homiletik. (Diss.)
152413: HENNIG, JOHN. - Goethes Europakunde. Goethes Kenntnisse des nichtdeutschsprachigen Europas. Ausgewählte Aufsätze.
156766: HENNIG, B. [ED. - ET AL.]. - Protokolle von Tagungen des Intituts für vergleichende Städtegeschichte -5 in 1]. .
164208: HENNIG, DR. RICHARD - Raadselachtige landen.
155687: HENNIG, JÖRG - Organisationsreform als mikropolitischer Gestaltungsprozess. Behörden zwischen Bürokratie und Partizipation.
150713: HENNIG, PROF. DR. R. - Raadselachtige Landen.
61258: HENNING, C.J. - De eerste schoolstrijd tussen Kerk en Staat onder Julianus den Afvallige
162242: HENNING, CHRISTIAN H.C.A. - Macht und Tausch in der europäischen Agrarpolitik. Eine positive Theorie kollektiver Entscheidungen.
110559: HENNING, LAMBERT - Memoires van een jeugdbederver
121793: HENNING, INGA & SUNE LINDQVIST & KJELL LUNDHOLM [ET AL.]. - The Viking.
4139258: HENNINGER, J. - Über Lebensraum und Lebensformen der Frühsemiten.
150944: HENNINGS, FRED - Ringstrassen Symphonie [3 Vols. Compl.].
122277: HENNUY, C. - Topographie de la commune de Thuillies.
121100: HENNY, C. - Oorspronkelijke Meesterwerken onder ieders bereik. Etsen en litho's van beroemde schilders.
145076: HENRARD, ROGER - Wijsheidgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.
91192: HENREY, MATTHEW - Edelgesteenten uit de schriften van Matthew Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
154847: HENRICUS, P. FR. A STA FAMILIA - Leven van den Zaligen Vader Dionysius a Nativitate en van den Zaligen Broeder Redemptus a Cruce, alle twee uit de Orde der Ongeschoeide Karmelieten [Discalsen], Martelaars op 't eiland Sumatra, naar de stukken die tot hun zaligverklaring dienden en naar andere oorkonden.
104137: HENRIOT, GABRIEL [ED.]. - Le meuble depuis l'antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle.
100437: HENRIQUES, ROBERT - "Marcus Samuel. First Viscount Bearsted and Founder of the ' Shell "" Transport and Trading Company 1853-1927."
9452: HENRY, MATTHEW E.A. - Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.
31815: HENRY, MATTHEW - Dagen van vreemdelingschap. 52 meditaties over de aartsvaders
87753: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel
96101: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament (2 delen)
54351: HENRY, MATTHEW - Vast en onverbroken. 29 preken over het genadeverbond
31615: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament (2 delen)
92735: HENRY, MATTHEW - De vreugde van het geloven
4137769: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 5.
52403: HENRY, MATTHEW, A.O. - The Bethany Parallel Commentary
55653: HENRY, MATTHEW - Zalig zijn de zachtmoedigen. 'Het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God.' 1 Petrus 3 vers 4
48312: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
4142053: HENRY, G. & MARRIOTT,S. - Een snoer van gebeden. Wegen naar meditatie en spiritualiteit met rozenkrans, gebedssnoer en gewijde woorden.
48310: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
48344: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament
48273: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
47889: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude Testament. Tweede Deel Jozua-I Koningen. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck
4013597: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, vermeerderd met een voorrede van H.Bavinck.
31504: HENRY, MATTHEW - Verzoening door het kruis. 45 korte meditaties
31581: HENRY, MATTHEW - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de Psalmen
4134171: HENRY, M. - On not unsderstanding God.
4135317: HENRY, C.F.H. - Basic Christian Doctrines. Contemporary Evangelical Thought.
55103: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
4300081: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 3. II Koningen - Job.
93985: HENRY, P. - Het leven van Johannes Calvijn, den grooten Hervormer (2 delen)
4136968: HENRY, METTHEW - De vreugde van het geloven. (Puritein Erfgoed)
123165: HENS, H. & H. VAN BAVEL & DR. G.C.M. VAN DIJCK & DRS. J.H.M. FRANTZEN [EDS.]. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603.
145197: HENSEL, PAUL - Thomas Carlyle.
4140170: HENSEL, S. (MENDELSSOHN, M.) - Die Familie Mendelssohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern.
95495: HENSEN, ROBERT - Houtskoolschetsen, theologische duidingen in een wankel bestaan
93323: HENSEN, A.H.L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De nieuwe bisdommen in de noorderlijke Nederlanden 1559-1561
4007226: HENSEN, R. (TILLICH, P.) - Paul Tillich. Wijsgeer-theoloog.
167955: HENSEN, HERWIG [ = FLOR MIELANTS JR.] - Antonio.
93326: HENSEN, A.H.L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
4141306: HENSEN, A.H.L. - Nova et Vetera. Schetsen uit den vreemde. Met 20 illustraties.
153957: HENSSEN, E.W.A. [P.A. WACKIE EYSTEN - INTROD.]. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998.
53780: HENSSEN, RALPH JOHAN GERARD - Trompetters en Tamboers in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek. Plichten en Praktijken. / Trumpeters and drummers in Zeeland seafare at the time of the Dutch Republic. Charges and Practices (with a summary in English)
4047252: HENTEN, J.W.VAN - De joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde. Een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën. (Diss.)
156500: HENTHORN, WILLIAM ELLSWORTH - Korea. The Mongol Invasions.
141891: HENTICH, HELMUT & HANS JÜRGEN DRESSEL - Kasteel Groot Buggenum. Biografie van een huis / Biography of a Manor House [In Slipcase].
154717: HENTOFF, NAT & ALBERT J. MCCARTHY - Jazz. New Perspectives on the History of Jazz by Twelve of the World's Foremost Jazz Critics and Scholars.
102236: HENTSCHEL, ELKE & HARALD WEUDT [EDS.]. - Handbuch der deutschen Grammatik.
163737: HENTSCHEL, KLAUS - The Mental Aftermath. The Mentality of German Physicists 1945-1949.
180628: HENTZEN, DR. CASSIANUS - De financieële gelijkstelling 1933-1937.
94435: HENZE, BARBARA - Aus liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501-1573) um die Kircheneinheit
4133438: HENZEL, J. (GRENFELL, W.) - Sir Wilfred Grenfell. Zendingsdokter van Labrador.
4300362: HEPBURH, J.D. - Twenty Years in Khama's Country and Pioneering among the Bagauana of Lake Ngami. Told in Lettres. Ed. by C.H.Lyall. Third edition with a new Introduction by C.Northcott.
4139722: HEPP, J. - Impulse zur alttestamentlichen Verkündigung. Die Predigt über Texte des Alten Testaments im 19. Jahrhundert.
150413: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte der Hessischen Generalsynoden von 1568-1582 [2 Vols. in 1].
30042: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
52361: HEPPE, H. - Theodor Beza. Leben und ausgewählte Schriften
93997: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
4025067: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik. in der Reformierten Kirche, namentlich der Niederlande.
4029237: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche,. namentlich der Niederlande. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe 1879.
4143364: HEPPE, H. & SCHMIDT, C. (BEZA, TH) - Theodor Beza. (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche VI.)
4141778: HEPPENSTALL-WEST, A. - Vraag het de vogels. 70 Keltisch-christelijke Bijbelstudies.
145293: HEPPNER, HARALD [ED.]. - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
132044: HEPPNER, HARALD [ED.] - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
4062340: HERAKLIOS, - Het epos van Heraklios. De strijd van Mohammed tegen de Christenen. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J.Knappert. (Oosterse Bibliotheek 4)
102519: HÉRAUX, JEAN [TEXT] & FRED JULSING [ILLUSTR.]. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel / Du carrosse à la voiture aérodynamique.Histoire et développement technique de l'automobile.
142561: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Lehrbuch zur Psychologie.
142645: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik [Volume 2 - only].
142651: HERBART, JOHANN FRIDERICH. - Kleinere Abhandlungen zur Psychologie.
54202: HERBERG, WILL A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 10. Jahrgang. Mai 1960 - Frebruar 1961 (4 volumes)
131332: HERBERGER, MAXIMILIAN - Normstruktur und Normklarheit. Das Beispiel von paragraph 5 Abs. 3 BetrVG.
165851: HERBERGHS, LEO - Avond.
165511: HERBERGHS, LEO - Mij zelf achterna.
30185: HERBERS, KLAUS - Geschichte des Papsttums im Mittelalter
151078: HERBERS, KLAUS & NORBERT OHLER & BERNHARD SCHIMMELPFENNIG [EDS. - ET AL.]. - Pilgerwege im Mittelalter.
104249: HERBERT, BARRY - German Expressionism. Die Brücke and Der Blaue Reiter.
170765: HERBERT, NICK - Quantum Reality. Beyond the New Physics.
47152: HERBERT, A.S. - Historical Catalogue of printed editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903
158051: HERBRÜGGEN, HUBERTUS SCHULTE - Das Düsseldorfer Exemplar der Workes of Sir Thomas More, 1557 [Das Huth / Burns / Leyel / Borowitz-Exemplar]. With a Summary in English.
85749: HERBST, MICHAEL - Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche
91866: HERBST, ARNULF A.O. - Esemble zu Gast im Museum für Kusthandwerk. Sieben Kunsthändler stellen aus.
142330: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN - Meistergraphik Graphikmarkt. Sammeln - Preise - Geschmack.
141878: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN [FOREW.]. - Kunstmarkt im Handelsblatt Volume 3. Die Saison 1985/86: Erstes Halbjahr.
4074664: HERCK, W. VAN & VANHEESWIJCK, G. (RED. ) - Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood.
150617: HERDEG, WALTER [ED.]. - Graphis Posters 73. The International Annual of Poster Art / Das internationale Jahrbuch der Plakatkunst / La répertoire international de'l'art de l'affiche.
4276036: HERDER, JOHANN GOTTFRIED VON - Religion und Theologie. (12 Theile von 18). I/II.Vom geist der Ebräischen Poesie. III/IV.Christliche Reden und Homilien. V/VI.Älteste Urkunde des Menschangeschlechts. VII/VIII.Salomons Lieder der Liebe. Johannes Offenbarung. IX/X.Briefe, das Studium der Theologie betreffend. XI/XII. Christliche Schriften
20429: HERDER - Herders Konversations-Lexikon. Reich illustriert durch Textabbildungen, Tafeln und Karten
20430: HERDER - Herders Konversations-Lexikon
4143146: HERDER, J.G. - Sprachphilosophie. Ausgewählte Schriften. Ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von E.Heintel.
53918: HERDERSCHEÉ, J. - Het gebed des Heeren, voor het volk ontvouwd
85224: HERDERSCHEÊ, J. - De modern-godsdienstige richting in Nederland
61085: HERDERSCHEÉ, J. - Geschiedenis van de Leer over de Kerk sedert Schleiermacher
94441: HERDING, OTTO / WORSTBROCK, FRANZ JOSEF - Jakob Wimpfelings Adolescentia. Kritische Ausgabe mit Einleitung und Kommentar
103355: HERDT R. DE (ED.]. - Gemengd boeket. Zes tentoonstellingen rond bloemen.
104711: HERDT, RENÉ & PATRICK VIAENE [EDS.]. - Rijkdom bedreigd.
155678: HERDT, RENÉ DE & BIE DE GRAEVE [EDS.]. - Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914.
145808: HERER, JACK - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für Angewandte Umweltforschung.
143974: HERES, T.L. - Paries. A proposal for a Dating System of Late-Antique Masonry Structures in Rome and Ostia. Ad. 235-600.
82647: HERES, L. E.A. - Cartography in the Netherlands 1972-1980, National Report to the sixth General Assembly of the International Cartographic Association
110183: HERESWITHA, ZR. M. - De Priorij van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf te Sint-Odiliënberg [1467-1639].
4028568: HERFORD, B.TRAVERS - Das pharisäische Judentum. in seinen Wegen und Zielen dargestellt.
4070010: HERFORD, T. - The Pharisees.
4140455: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
4059306: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
83301: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil, een zedekundige studie
88258: HERIKHUISEN, H. - Vijfentwienteg jaor Deur en Veur Lunteren!
170747: HERING, WILHELM TIM - Wie Wissenschaft ihr Wissen schafft: Vom Wesen naturwissenschaftlichen Denkens.
160972: HERING-MITGAU, MANE - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
142646: HERING, EWALD - Vier Reden [Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie - 1870 & Über die spezifischen Energieen des Nervensystems - 1884 & Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen Substanz - 1888 & Zur Theorie der Nerventätigkeit - 1899 [4 Vols. in 1].
145173: HERINGA, DR. J. [ED.]. - François Fagel. Portret van een honnête homme.
101467: HERINGA, DR. J. [ED - ET AL.]. - Geschiedenis van Drenthe.
142514: HERINGA, DR. J. & MR. F. KEVERLING BUISMAN & D.T. KOEN, & MR. P. BROOD [EDS.]. - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren - Supplement op de ordelen van de etstoel - Goorspraken - Indices.
47399: HERITAGE, ANDREW (RED.) - Kosmos Grote Wereld Atlas
103297: HÉRITIER, JEAN [ED.]. - Histoire de la IIIe République [2 Vols. Compl.].
122537: HERKENRATH, RAINER MARIA - "Regnum und Imperium. Das "" Reich "" in der frühstaufischen Kanzlei [1138-1155]."
4068254: HERKLOTS, H.G. - Frontiers of the Church. The Making of the Anglican Communion.
154846: HERKS, JOHANNES JACOBUS - De geschiedenis van de Amersfoortse tabak.
4047730: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de `St.Louis`.
156739: HERM, GERHARD - The Celts. The People who came out of the Darkness.
171031: HERM, GERHARD - De Kelten. Voorlopers van een verenigd Europa
143054: HERM, GERHARD - Die Phönizier. Das Purpurreich der Antike.
121261: HERMAN, JOOST - Naar de Areopagus. De volkenbond en het toezicht op de volkenrechtelijke bescherming van nationale minderheden in Oost-Europa. Een interdisciplinaire benadering.
4138785: HERMAN, Z. - Peuples, mers, navires. Traduit de l'Hebreu par J.Milbauer.
163231: HERMANN, FRANK - Der Malik-Verlag 1916-1947. Eine Bibliographie.
131321: HERMANNS, MATTHIAS - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien. Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
162738: HERMANS, G. [ED.]. - Het Valkhofnieuws [18 Compl. Years].
95182: HERMANS, CHRIS A.M. - Participerend leren. Grondslagen van religieuze vorming in een globaliserende samenleving (IKO-reeks, deel 1)
144256: HERMANS, WILLEM FREDERIK & F. BORDEWIJK - Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965.
153887: HERMANS, MAG. DR. J. - Het getijdengebed. Liturgie en spiritualiteit van het getijdenboek.
4138324: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters redenaars en predikers. Aristophanus, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
153321: HERMANS, TJEU & HANS KORPERSHOEK & JOHN PARMENTIER & ROB VERHALLEN [EDS.]. - Ik voel mij thuis daar. Opstellen over het leven en werk van Vincent van Gogh in Nuenen.
55598: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De raadselachtige Multatuli
144823: HERMANS, JOS. M.M. & MARC NELISSEN [EDS.]. - Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group.
152830: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA [EDS.]. - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
167832: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE [NOP MAAS & WILLEM OTTERSPEER - EDS]. - Verscheur deze brief. Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling.
167701: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een heilige van de horlogerie.
167651: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Fotobiografie.
166539: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Periander.
166514: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's van Willem Frederik Hermans.
165573: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong gevolgd door: Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
165459: HERMANS, PAUL - Hartschelp.
162567: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
161971: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Overgebleven Gedichten.
160404: HERMANS, J.T. [ED.]. - De Linnerweerd. Beeld van een Middenlimburgs uiterwaardenlandschap.
157311: HERMANS, JOS. M.M. - Het Gronings Zutphense Maerlant handschrift. Codicologische Studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
155216: HERMANS, JOS M.M. [ED.]. - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
121068: HERMANS, JOS. M.M. & ALINE PASTOOR [EDS.]. - De Oudheid in handen. Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Bibliotheek fan Fryslân.
104646: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
154260: HERMANS, IVO - Duende. Een bericht over Andalucia, flamengo en zigeuners.
101064: HERMANS, TILLY & MABEL HOOGENDONK [EDS.]. [J. BERNLEF & HUGO BRANDT CORSTIUS & T. VAN DEEL - ET AL.]. - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster.
145829: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
130756: HERMANS, TILLY [ED.] & HARRY SCHOLTEN & LODEWIJK VAN ZONNEVELD - Het land der letteren 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
143129: HERMANS, JOS M.M. & KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
143128: HERMANS, JOS M.M. & KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
90614: HERMANSEN, JOHN E. E.A. - Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proceedings from NJF-seminar No. 303. Horsens, Denmark 16 - 17 September 1999.
95292: HERMELINK, JAN - Die homiletische Situation. Zur jüngeren Geschichte eines Predigtproblems
4007779: HERMELINK, H. - Das Christentum in der Menschheitsgeschichte. Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. (1789-1914)
90221: HERMENS, MARCEL - Faïence- en Tegelfabriek Westraven, 1844-1994.
89783: HERMENS, AD - Rosmalen in de vuurlinie. 5 september 1944 - 5 mei 1945.
89782: HERMENS, AD - RAF Lancaster LL 779 en de zilveren armand. RAF Lancaster LL 779 and the silver bracelet. Gemert-Handel 21-7-1944.
110173: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middel-Nederlandse letteren en Oudvaderlands recht.
95738: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in de Nederlanden, een blik in de beschavingsgeschiedenis
162297: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins Recht.
145912: HERMESDORF, MR. B.H.D.N - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
180838: HERMESDORF, MR. B.H.D.N - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
180241: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
145744: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
140815: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij.
162042: HERMESDORF, B.H.D. - Licht en schaduw in de advocatuur der Lage Landen. Historische studie.
144367: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
103007: HERMITE, MADAME LOUIS - NÉE TERNAUX COMPANS - .La vie d'un palais Danois. La légation de France à Copenhague.
8645: HERMKHUYSEN, BERNARDUS VAN - De Wet der Schaduwen aangaande den Tabernakel der Getuygenisse, Des selfs Gewyde Dienaars, en Plegtelyke Vyer-Dagen, Uyt de Woorden Gods, en de Inzettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van Geloov' en Heyligmakinge toegepast. Vierde Druk
167454: HERMSDORF, KLAUS & WINFRIED POSSNER & JAROMIR LOUZIL [EDS.]. - Franz Kafka. Amtliche Schriften.
150125: HERMSEN, DRS. E. - Dr. Ir. S. Smeding. Directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930-1954.
101814: HERMSEN, RONALD [ED.]. - Wijsheid te boek. 75 Jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
144202: HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
4075733: HERMSEN, R. (RED.) - Wijsheid te boek. Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies. & 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes.
9554: HERMSEN, HERMANUS/N.N. - De Uitneemende Kracht van Christus Liefde, Zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der Ziele, in het komen tot den Heere Jezus, en in het Aannemen van Hem, door 't Geloove, onder de Bewerkinge en Leidinge des H. Geestes, naar het zuivere Woordt van Godt. Benevens de zalige Vruchtgevolgen, van eene Ziele, welke met den Heere Jezus Ondertrouwt en Vereenigd is, zoo als dezelve al eenige jaren door Gods Geest geleert, en op verscheidene Tyden en Plaatsen, in zeldzame Gevallen en Omstandigheden, ondervonden zyn, in den Perzoon van Hermanus Hermsen. Gemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelyke Zielen, om haar te bereiden voor eene ontzachelyke eeuwigheid. Zesde Druk. Door den Autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de Bekering van een Jufvrouw te Wageningen. WAARBIJ: Levensbeschryving en Bekeering van Anna katharina Merks, Mitsgaders een Echt Verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de Gevangenisse, van den 5den der Zomermaande 1763. af, tot zy op den 19den der zelver Maande, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter doodt gebracht is. Tweede Druk.
93247: HERN, PAUL - Das leben Johann Calvins des grossen Reformators. Mit Benutzung der handschriftlichen Urfunden, vornehmlich der Genser und Züricher Bibliothek, entworfen, nebst einem Unhang bisher ungedruckter Briefe und anderer Belege (3 Bände)
157981: HERNAD, BEATRICE & KARIN VON MAUR [EDS]. - Papiergesänge. Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert. Künstlerbücher, Malerbücher und Pressendrucke aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek München.
130868: HERNANDEZ, A. ARELLANO & M. AYALA FALCÓN & B. DE LA FUENTE & M. DE LA GARZA & L. STAINES CICERO & B. OLMEDO VERA - The Mayas of the Classical Period.
153905: HERNDON, JEANNE H. - A Survey of Modern Grammars.
163894: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830 [2 Vols. in Slipcase - compl. Set].
163761: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830. Volume 1. Text [only].
164857: HERODOTUS & MASÚDI & MARCO POLO & CABEZA DE VACA [ET AL.]. - Penguin Great Journeys [20 Vols. Compl.].
4140780: HERODOTUS, - Muzen. Uit het grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door C.M.van Deventer. Geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.W.van Rooijen.
90668: HEROLD, EDMUND - Bijen, honing, gezondheid. Honing, stuifmeel, royal jelly, was, kithars bijengif, zelf bijen houden, honing winnen, honingrecepten en raadgevingen voor gezondheid.
122082: HEROLD, A. FERDINAND [G. DE RIDDER - ED. & PROF. DR. N.J. KROM - INTROD.]. - Het leven van Boeddha. Naar oud Indischen tekst.
142931: HEROLD, A.-FERDINAND - La vie du Bouddha. D'après les textes de l'inde ancienne.
82028: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Helpen in deze tijd. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 19
82029: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Volk en Strijdkrachten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 20
154447: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [Vol. 1 - only].
121700: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [2 Vols. Compl.].
121435: HERPEN, GERARD VAN - Temidden van de paarse heide.
155728: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and Photodynamics of Molecules and van der Waals Complexes.
154575: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - "Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw. Een bundel uitgegeven bij het derde lustrum van de Hilversumse Historische Kring "" Albertus Perk ""."
131072: HERPEN, JAN VAN [ED.] - Graven - Stadhouders - Koningen.
110893: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter jr. - Lodewijk van Deyssel [1902-1951].
130888: HERRAIZ, ENRIQUE GARCIA & CARMINA BORBONET I SANT [EDS.] - Ismael Smith, grabador.
143205: HERRE, FRANZ - Ludwig II. von Bayern. Sein Leben - Sein Land - Seine Zeit.
103689: HERRE, FRANZ - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse.
4137386: HERRE, P. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Phillips II. Neudruck des Ausgabe Leipzig 1907.
122164: HERREMAN, R. [ET AL.]. - In memoriam Lode Zielens 1901-1944. .
140406: HERREMAN, FRANK & MIREILLE HOLSBEKE [EDS.]. & JEAN FRANÇOIS BOUCHARD - Kracht van de zon. Het Goud van Colombia.
102780: HERRIN, JUDITH [ED.]. - A Medieval Miscellany.
146086: HERRIN, JUDITH - The Formation of Christendom.
142107: HERRIN, JUDITH - Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium.
153962: HERRIN, JUDITH [ED.]. [EMMANUEL LE ROY LADURIE - INTROD.]. - Leven in de middeleeuwen.
4143538: HERRIN, J.M (ED.) - A Medieval Miscellany. Manuscript selection and book design L.& M.Falter. Introduction by Em. Le Roy Ladurie.
141321: HERRING, PHILLIP - Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes.
102123: HERRIOT, JAMES & DERRY BRABBS [PHOTOGR.]. - James Herriot's Yorkshire.
90250: HERRMANN, JOACHIM - Welcher Stern ist das? Sehen - Bestimmen - Wiedererkennen.
4138323: HERRMANN, W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luther dargestellt.
4019872: HERRMANN, S. - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
4006081: HERRMANN, W. (LUTHER, M.) - Der Verkehr des Christen mit Gott. im Anschluss an Luther dargestellt.
90251: HERRMANN, JOACHIM - Die Kosmos Himmelskunde fur Einsteiger.
84427: HERRMANN, D.W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luher dargestellt
156817: HERRMANN, FRANK - Low Profile. A Life in the World of Books.
84358: HERRMANN, D.W. - Ethik
171055: HERRMANN, THEO - Sprache verwenden. Funktionen - Evolution -Prozesse.
84509: HERRMANN D.W. - Ethik
100996: HERRMANN, JOACHIM [ED.]. - Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch.
130854: HERRMANN, PAUL [ED.] - Zimmerische Chronik. Urkundlich berichtet von Graf Froben Christof von Zimmern und seinem Schreiber Johannes Müller.
4141713: HERRMANN, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ketzer und Reformator, Mönch und Ehemann.
4073481: HERRMANN, W. - Yarih und Nikkal und der Preis der Katarat-Göttinnen. Ein kultisch-magischer Text aus Ras Schamra.
110450: HERRNSTEIN, RICHARD J. [ED.]. - A Source Book in the History of Psychology.
162848: HERSANT, YVES [ED.]. - Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles.
4067847: HERSCH, J. - Die Ideologien und die Wirklichkeit. Versuch einer politischen Orientierung.
92459: HERSHBERGER, GUY F. - Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung
4038861: HERSHBERGER, G.F. (BENDER, H.S.) - The Recovery of the Anabaptist Vision. A 60th Anniversary Tribute To Harold S.Bender.
4140165: HERSHMAN, A.M. - Israel's Fate and Faith.
122984: HERSKOVICS, MAYER [ED. & ANNOT.]. & ELS BENDHEIM [GEN. ED.]. - Liepman Philip Prins. His Scholarly Correspondence.
104660: HERSTEIN, JOHN - Portret van de boer.
180887: HERT, M. DE & E. THYS & J. PREUSKENS & D. PETRY & B. VAN RAAY [EDS.]. - Raisonner la déraison. Le monde de la schizophrénie.
180952: HERT, M. DE & E. THYS & J. PREUSKENS & D. PETRY & B. VAN RAAY [EDS.]. - Zin in waanzin. De wereld van schizofrenie.
166289: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1997.
161430: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1996.
4142611: HERTIG, JULES & CHIÈZE, JEAN, - Visages Huguenots. Seize bois gravès de jean Chièze. Préface du J.Vincent.
165421: HERTMANS, STEFAN - Kaneelvingers.
9064: HERTOCH, ABRAHAM - Den Edeldom der Christenen. Ghepractiseert, ten aensien vande Kortheyt, ende Ellendicheydt des menschelijcken levens.
141670: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
60279: HERTOG. C. DEN - Het zonderlinge karakter van de Godsnaam (Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17))
55098: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw
4037119: HERTOG, G.C. DEN & VEGT, H.M.V.D. (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, joodse en christelijke interpretaties.
95416: HERTOG, COK DEN - Het zonderlinge karakter van de godsnaam. Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17)
85005: HERTOG, G.C. - Hoop die leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek
90574: HERTOG, G. DEN / HUIS, J.A. VAN - The role of draught animal technology in rural development. Proceedings of the International Seminar held at Edinburgh, Scotland, 2-12 April 1990.
92469: HERTOG, G.C. DEN / NOORDEGRAAF, A. - Dienen en delen. Basisboek diaconaat
30363: HERTOG, G.C. DEN E.A. - Triniteit en kerk. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
51774: HERTOG, C.H. DEN (INGELEID EN BEWERKT DOOR H. HULSHOF) - Nederlandse spraakkunst [Eerste stuk: De leer van de enkelvoudige zin]
4135044: HERTOG, P. DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
180041: HERTOGH, MARC - Scheidende machten. De relatiecrisis tussen politiek en rechtspraak.
146378: M.L.M. HERTOGH, PROF. DR. & PROF MR. P.J.J. ZOONTJENS [EDS.]. - Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
132089: HERTOGH, MIRJAM - Geene wet, maar de Heer ! De confessionele ordening van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel 1870-1975.
4074673: HERTWIG, O.R. - Tabellen zur Einleitung ins Neue Testament. 4., in der Litteratur ergänzte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe, besorgt von H.Weingarten.
121657: HERTZ, FREDERICK & FRANK EYCK [ED.]. - The German Public Mind in the Nineteenth Century. A Social History of German Political Sentiments, Aspirations and Ideas.
150835: HERTZ, ALSELM [ED. - ET AL.]. - De boodschap van Jezus. Een evangeliënharmoniesamengesteld uit en geïllustreerd met 21 taferelen uit het leven van Jezus, afkomstig uit het evangelarium van keizer Otto III.
95429: HERTZBERG, HANS WILHELM - Die Samuelbücher (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 10)
4032125: HERTZBERG, H.W. & BARDTKE, H. - Der Prediger und das Buch Esther. (KAT XVII/4-5)
100730: HERTZBERG, ARTHUS & ARNOLD EAGLE [PHOTOGR.]. - At Home only with God. Believing Jews and Their Children.
4009679: HERTZBERG, A. - Der Judaismus. (Grosse Religionen der Welt)
168741: HERTZMAN, LEWIS - DNVP: Right-Wing Opposition in the Weimar Republic, 1918-1924.
7928: HERVEY, JAMES - Verzameling der Godvrugtige en Stigtelyke Brieven. Uit het Engelsch Vertaeld. Met een Voorafgaend Levensberigt van denzelven. Tweede Druk.
7929: HERVEY, JAMES - Godvruchtige Overdenkingen, onder het beschouwen der Grafsteden en van een Bloemhof. Benevens een Uitweiding over de Werken der Schepping. Naer de Negende Uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde Druk. WAARBIJ: De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging, nevens de Weg tot Heiligheid. In drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en ten algemeenen gebruike, uitgegeeven.
153610: HERWAARDEN, PROF. DR. C.L.A. VAN & DR. J.C. DE JONSTRE - Astmabehandeling op weg naar 2000. De rol van inhalatiesteroïden.
121989: HERWAARDEN, CLEMENS VAN - Fortuijn. Chaos en charisma.
140599: HERWAARDEN, DR. JAN VAN - O, roemrijke Jacobus bescherm uw volk. Pelgrimsgids naar Santiago.
160020: HERWAARDEN, DR. J. VAN. [ ED.] - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
91425: HERWAARDEN, JAN. - Beeld en verbeelding, oftewel de Pileus Erasmi. Uitgebreide tekst van de rede, op 2 september 1994 uitgesproken ter gelegenheid van het openbaar aanvaarden van de benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op de dr. Elie van Rijckevorsel-leerstoel vanwege de Erasmus Stichting Rotterdam, met de leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van de overgang van de agrarische-verstedelijkte samenlevingen.
162190: HERWAARDEN, J. VAN - Sebastiaan, martelaar of mythe.
4137510: HERWAARDEN, J.V. - Pelgrimstochten.
4137536: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (m.n. in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550)
4137975: HERWEG, R.M. - Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
53719: HERWEGEN, ILDEFONS A.O. - Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche
164787: HERWEIJER, DR. M. - Evaluaties van Beleidsevaluatie en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
131677: HERWEIJER, M. & A.T. MARSEILLE & F.M. NOORDAM & H.B. WINTER - Alles in een keer goed. Juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.
162587: HERWERDEN, DR. H. VAN - Platons Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel.
160087: HERWIJNEN, G. VAN [ED.] & W.G. VAN DER MOER & M. CARASSO-KOK & M.J.J.G. CHAPPIN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
31197: HERWIJNEN, G. VAN - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland
89313: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth. / Die Samuelbücher (2 works in 1 binding)
160431: HERZBERG, WILHELM & REINHOLD PAULI - The Libell of Englishe Policye. 1436. [Das Büchlein von Englischer Staatsklugheit]. Text und metrische Úbersetzung.
95449: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 9)
151788: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
4032090: HERZBERG, ABEL J. - De Man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken. 1940-1979.
4064746: HERZBERG, ABEL J. - Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essdays, gekozen en ingeleid door Arie Kuiper.
4137266: HERZBERG, H. - Door het oog van de naald. Maastricht - Luik - Mechelen - Auschwitz. Interviews en tekst Tom Huizenga.
145712: HERZEN, EDOUARD - La relativité d'Einstein. Exposée simplement avec de nombreuses figures.
167762: HERZEN, FRANK & NIEK WELBOREN [ILLUSTR.]. - Texel, een vriendschap, een liefde. Een Cyclus.
152472: HERZEN, ALEXANDER - Feiten en gedachten. Memoires 1838 - 1847. Tweede boek.
85666: HERZFELD, FRIEDRICH - Das neue Ullstein Lexikon der Musik. Mit 5000 Stichtwörtern, 600 Notenbeispielen und 300 Abbildungen
104079: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk - dargestellt von seinem Bruder.
144803: HERZIG, YVONNE - Süddeutsche Sakrale Skulptur im Historismus. Die Eberle'sche Kunstwerkstätte Gebr. Mezger.
180357: HERZOG, CHAIM [INTROD.]. - Front Page Israel. The Jerusalem Post.
84182: HERZOG, JOHANN JAKOB - Das Leben Johannes Oekolampads und die Reformation der Kirche zu Basel Volumes 1-2
152592: HERZOG, PETER - Civil Procedure in France.
100620: HERZOG, MAURICE [MARCEL ICHAC - CARTOGR. & PHOTOGR.]. ERIC SHIPTON [INTROD.]. - Annapurna. First Conquest of an 8000-meter Peak. [26.493 feet] by Maurice Herzog. Leader of the French Himalayan Expedition.
4140027: HERZOG, R. - Sjaloom, Naomi?. Brief aan een kleindochter.
160228: HERZOGENRATH, WULF & STEPHAN VON WIESE [ED.]. - Rheingold. 40 Künstler aus Köln und Düsseldorf. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf.
141908: HERZOGENRATH, WULF & PAVEL LISKA - Arthur Segal. 1875-1944.
123210: HERZOGENRATH, WULF & JOHANN-KARL SCHMIDT [EDS]. - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991.
142187: HERZSTEIN, ROBERT E. - Roosevelt & Hitler. Prelude to War.
122534: HERZSTEIN, ROBERT E. [ED.]. - The Holy Roman Empire in the Middle Ages. Universal State or German Catastrophe ?
4035303: HES, J.A. - In de ban van het beeld. Een filmsociologisch-godsdienstsociologische verkenning.
121019: HES, HINDLE S. - Jewish Physicians in the Netherlands 1600 - 1940.
60281: HES. J. - Tussen wal en schip - Tussen recht en hulpverlening (Een empirisch-theoretische verkenning in de eerstelijns (rechts)hulpverlening)
31910: HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA - De Profeten
4142825: HESCHEL, A.J. - Die Erde ist des Herrn. Die innere Welt des Juden in Osteuropa.
110196: HESEMANN, MICHAEL & HERMAN HEGGE - Boodschappen uit de kosmos. Het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld.
54772: HESFORD, BRYAN - "G.F. Handel. Largo (Ombra mai fu) from the Opera ""Serse"". Arranged for Organ"
104914: HESHUSIUS, MONDA - Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009.
166664: HESKES, LOEK - De groenste wandelingen in de Randstad. 12 verfrissende tochten door het Groene Hart.
4140652: HESKES, P.J.M (BROERE, C.) . - Broere 1803-1860. Christen-wijsgeer emancipator.
160765: HESLANGA, DR. M.W. - The Irish Border as a Cultural Divide. A Contribution to the Study of Regionalism in the British Isles.
162135: HESLENFELD, DIRK J. - Features and Attention in Vision. An Analysis of Electromagnetic Brain Responses.
4300998: HESLINGA (E.A.) M.W. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
151338: HESMERG, ERIK & PETRA HESMERG [EDS - ET AL.]. - Art Nouveau Architectuur in Den Haag. Een fotografisch overzicht.
142699: HESS, MOSES. - Die Europäische Triarchie.
85202: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde Vaderlandsche Geschiedenis
96036: HESS, WILHELM - Himmels- und Naturerscheinungen in Einblattdrucken des XV. Bis XVIII. Jahrhunderts
142647: HESS, MOSES [ED.]. - Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleutung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
154948: HESS, CHRISTOPH & PETRA SCHLEMM - Verbeter je rijkunst. Dressuur - Springen - Buiten Rijden.
9944: HESS, JOHANN JAKOB - Het Leven de Leer en 't Lijden van den Zaligmaker. Verhandeld volgens Hesz, naar de vatbaarheid der Aankomende Jeugd. In gesprekken tusschen een' vader en zijne kinderen. Met platen.
7871: HESS, JOHAN JACOB - Geschiedenis der Israëlieten voor de tijden van Jesus.
4141095: HESS, SAL. (ZWINGLI, U.) - Ursprung, Gang und Folgen der durch Ulrich Zwingli in Zürich. bewirkten Glaubens-Verbesserung und Kirchen-Reform. Beytrag zur Dritten Zürcher Sekular-Feyer im Jahr 1819. Mit Bildnissen von Zwingli, Bullinger, Breitinger)
89689: HESSE, LIC. HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrügge. Uit het Duits (1935) door J. van der haar, V.D.M. te Houten (U.)
100068: HESSE, RAYMOND - Histoire des Sociétés de Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Part 2: Les Sociétés d'après Guerre [Part 2 only].
152304: HESSE, DR. LUDWIG FRIEDRICH [ED.]. - Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik, aus der Urschrift herausgegeben.
166016: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind.
150453: HESSE, HERMANN & THOMAS MANN - Herman Hesse - Thomas Mann. Briefwisseling
94900: HESSE, HERMANN - Franciscus van Assisi
165249: HESSE, HERMANN - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht.
4075654: HESSEL, L.W. - Ik moet alleen gaan. Spelen voor stemmen over leven en dood van Jezus van Nazareth voor de tijd van Advent tot na Pinksteren. (41 spelen gebaseerd op 144 radiospelen)
131190: HESSELING, MR. J.H.M. [ED. - ET AL.] - Arbeidsongeschiktheid.
145612: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
103868: HESSELINK-VANDER RIET, T. - Klederdrachten in Noord-Oost Twente. 1920: Het begin van het einde.
161585: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
104250: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
160812: HESSELINK, R.H. [ED.]. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
157393: HESSELINK, LINUS [ED.]. - Rechtwijzer voor auteurs. Contract, fiscus en beleid rond schrijven en vertalen.
163693: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
145611: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
94139: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's Concept of The Law
94145: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's First Catechism. A Commentary
30523: HESSELS, JOANNES HENRICUS - Epistulae et tractatus, cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes. Ecllesiae Londino-Batavae Archivum. Tomi Tertii, Pars Prima (Pagina 1-1504. A.D. 1523-16 Jun. 1631) AND: Tomi Tertii, Pars Secunda (Paginae 1505-3149. A.D. 23 Jun. 1631-3 Jan. 1874) (2 volumes)
4051163: HESSEN, JOH. - Existenz Philosophie.
4076200: HESSEN, JOH. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
130727: HESSING, D.J. & H.P.A.M. VAN ARENDONK [EDS.] - Sociale-zekerheidsfraude: Juridische, economische en psychologische aspecten van fraude in het sociale-zekerheidsstelsel.
54618: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Thor' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
54619: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Wodanr' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
4043975: HESSION, B. - In hoger beroep.
143559: HESTER, LILIAN - Een Chassidisch Poeriem.
4135119: HESTER L. - Een Chassidisch Poeriem.
85168: HESTEREN, J.N. VAN - De Jonkvrouwe van Stoevelaar. Een verhaal uit de dagen van den Nederlandschen vrijheidskamp. Met 4 platen, naar teekeningen van Anton Smit.
110442: HET NIEUWE TESTAMENT - - Het Nieuwe Testament / Das neue Testament / The New Testament / Le Nouveau Testament [4 Languages].
89826: HETEREN, MARJAN VAN E.A. - Poëzie der werkelijkheid Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
82860: HETEREN, A. VAN E.A. - Voor altijd getroost, korte uitleg van de Heidelbergse Catechismus
4039760: HETTEMA, TH.L. (RICOEUR, P.) - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur`s Hermeneutics. (Diss.)
61096: HETTEMA, THEO L. - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics
101570: HETTEMA, MR. MONTANUS - Het Emsiger landregt van het jaar 1312. Naar een oorspronkelijk oud-friesch perkamenten handschrift uitgegeven en met eenenederduitsche vertaling en ophelderende aanteekeningen voorzien.
154526: HETTEMA JR, H. - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
160649: HETTEMA JR, H. - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
4054690: HEUBACH, J. UND ULRICH, H.H. (HRSG.) (RENDTORFF, H.) - Sammlung und Sendung. Vom Auftrag der Kirche in der Welt. Eine Festgabe für Heinrich Rendtorff zu seinem 70.Geburtstag am 9.April 1958.
4142060: HEUBERGER, G. (HRSG.) - Die Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main. Mit Beiträgen von R.Grafman, J.Michael, K.Rauschenberger, und A.Weber. Vorwort von S.Korn. Mit 588 Abbildungen.
4143758: HEUBERGER, S. - Geschichte der Stadt Brugg bis zum Jahre 1415.
145743: HEUBI, WILLIAM - François 1er et le mouvement intellectuel en France, 1515-1547
142571: HEUERMANN, NICOL - Tall Swards and Small Grazers. Competition, facilitation and coexistence of different-sized grazers.
157693: HEUGER, INGA & DR. MARKUS CONRAD [EDS.]. - 75 Jahre Bücher bewegen. Das Buch über Libri.
102398: HEUGTEN, W.A.M. VAN - Deurne en de Peel. Over mensen en dingen die voorbijgaan.
165751: HEUKELOM, G.W. VAN - Van sunte Christoffels beelden. Eene proeve ter beantwoording der vraag: hoe werden in de middeleeuwen de kolossale beelden van den H. Christophorus beschouwd, welke men alom binnen of buiten de kerken ontmoette, en dat wel ter plaatse, waar zij den bennentredende terstond in 't oog vielen ? ikonografische studie.
87636: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR) - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Uit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen
163795: HEUKENKAMP, URSULA [ED.]. - Schuld und Sühne ? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit 1945-1961 [2 Vols. Compl.].
122656: HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A. & A.L. DEN BLAAUWEN [EDS.]. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
156040: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. 1625. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
110621: HEULE, F. & V.G.H.J. KIRKELS (EDS) - Ziekte als struikelblok. Over verwachting en erkenning.
156046: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Spraekc-konst ofte Tael-Beschrijvingehe. 1633. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
167727: HEUMAKERS, ARNOLD [INTROD.]. [MINNE BUWALDA - ED.]. - Hogere sferen. Alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst.
165587: HEUMAKERS, ARNOLD - De fatale cirkel.
166336: HEUMAKERS, ARNOLD [FOREW.]. - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
160522: HEUR, JEAN MARIE & NICOLETTA CHERUBINI [EDS.]. - Études de Philologie Romane et d' Histoire Littéraire. Offertes à Jules Horrent à l'occasion de son soixantième anniversaire.
165001: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant [4 Vols. Compl.].
153684: HEURNEMAN, MIEKE & BETTINA VAN SANTEN & KAJ VAN VLIET [FRED VOGELZANG - ED.]. - De Utrechtse Wijken. Tolsteeg - Hoograven - Lunetten.
104864: HEUSCH, LUC DE [ED.]. - Objets-signes d'Afrique.
166077: HEUSDE, ELSA VAN - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal.
4045365: HEUSDE, A.C.VAN - Diatribe en Locum Philosophiae Moralis. Qui est De Consoslatione apud Graecos. (Diss.)
4138821: HEUSDE, PH.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.de Valk. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 16)
4071489: HEUSDEN, A.V. W. DE KNIJFF & H. MEDEMA (RED.) - Dit geloven wij. Het goede nieuws van Jezus Christus voor de wereld. Nederlandse editie onder red. van A.v.Heusden, W.de Knijff en H.Medema.
4073709: HEUSDEN, A.VAN (RED.) (OOSTERHUIS, H.) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis.
123508: HEUSER, HANS-JÖRGEN [ED.]. - Ein rheinischer Silberschatz. Schmuck und Gerät aus Privatbesitz.
150881: HEUSLER, DR. ANDREAS - Die altgermanische Dichtung.
153621: HEUSSER, MARTIN & MICHÈLE HANNOOSH & ERIC HASKELL & LEO HOEK & DAVID SCOTT & PETER DE VOOGD [EDS.]. - On Verbal / Visual Representation. Word & Image Interactions 4.
141059: HEUSSER, HANS-JÖRG [ED.]. - Lexikon der zeitgenössichen Schweizer Künstler / Dictionnaire des artistes suisses contemporains / Catalogo degli artisti svizzeri contemporanei.
4300545: HEUSSIE, KARL - Die Krisis des Historismus.
141305: HEUVEL, HANS VAN DEN & GERARD MULDER - De illegale pers in Nederland 1940-1945. Het vrije woord.
145084: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
53373: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
152929: HEUVEL, JOHN VAN DEN - Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz. Openbaringen van een van nederlands meest prominente strafpleiters.
121011: HEUVEL, WIM J. VAN - Architectuur op postzegelformaat. Architectuur vande twintigste eeuw op binen- en buitenandse postzegels [in Box].
165878: HEUVEL, DICK VAN DEN - De hel van '63. Ontbering, wilskracht en liefde.
155767: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine Structure in Internal Rotor Molecules.
155727: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far Infrared Spectroscopy with a Tunable Source of Radiation.
131770: HEUVEL, PROF. DR. J.H.J. VAN DEN - Beleidsinstrumentatie. Sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid.
93419: HEUVEL, P. VAN DEN - De hervormde kerkorde, een praktische toelichting
93423: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
110859: HEUVEL, MR. R.J.M. VAN DEN - Mag het een klacht zijn? Behandeling van klachten over ambtenaren in een mediation.
140116: HEUVEL, H.W. - Volksgeloof en Volksleven.
122243: HEUVEL, MARTIN VAN DEN - De militair-patriottische opvoeding van de Sovjet jeugd.
95466: HEUVEL, P. VAN DEN - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
4047466: HEUVEL, P.V.D. - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
4062210: HEUVEL, P.V.D. - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
4033522: HEUVER, G.D. - Jezus' onderricht over privaat bezit.
155107: HEWETT, CECIL A. - English Historic Carpentry.
122768: HEXTER, J.H. - The Reign of King Pym.
4057962: HEYCK ED. (LUTHER, M.) - Luther. Mit 63 Abbildungen und 3 Faksimiles.
47202: HEYCK, ED. - Luther. Mit 114 Abbildungen, und 3 Faksimiles (Monographien zur Weltgeschichte, 29)
47201: HEYCK, ED. - Der Grosse Kurfürst. Mit 101 Abbildungen, 2 faksimiles und 1 Karte (Monographien zur Weltgeschichte, XVI)
47200: HEYCK, ED. - Friedrich I. und die Begründung des preuszischen Königtums. Mit 7. Kunstbeilagen, 1 faksimile und 145 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIV)
5594: HEYDANUS, ABRAHAM - PORTRET. Borstbeeld van Abraham Heydanus (1597-1678) gekleed in toga met platte kraag en kalotje, gegraveerd in medaillon. Anoniem. Randschrift: 'Abrahamus Heydanus Ecclesiae Leydensis. S.S. Theol. Doct. & Professor.'
152701: HEYDE, JÜRGEN - Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561-1650.
130702: HEYDE L & J. LEIJTEN & TH. MERTENS & B.P. VERMEULEN [ED.] - Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten aangeboden aan Prof. Dr. D.F. Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
4134417: HEYDEN, A.A.M.V.D. - Atlas van de Antieke Wereld. Met bijzondere medewerking van K.Sprey, A.R.A. van Aken en Dr.Calasanctius.
102562: HEYDEN, DRS. A.A.M. VAN DER [ED. - ET AL.]. - De wereld van Grieken en Romeinen. De antieke beschaving in beeld.
157991: HEYDEN, H.A.M. VAN DER - Keizer Karel en de Leeuw. De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus.
151219: HEYDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. & [M. VAN BOVEN - INTROD.]. - Historische maquette 's-Hertogenbosch. Stad & Vesting.
146222: HEYDENREICH, LUDWIG H. - Italienische Renaissance. Anfänge und Entfaltung in der Zeit von 1400 bis 1460 [= Volume 19: Universum der Kunst].
146224: HEYDENREICH, LUDWIG H. & GÜNTER PASSAVANT - Italienische Renaissance. Die grossen Meister in der Zeit von 1500 bis 1540 [= Volume 22: Universum der Kunst].
4023443: HEYDT, F.V.D. (LUTHER, M.) - Die Kirche Luthers zwischen Rom und Mythus.
4067549: & HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus I en II.
170860: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
60282: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie (Een analyse van Markus 10,46-13,37)
4073771: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus II (8,27-16,8). (Tekst en Toelichting)
4054450: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4025845: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg II. Jezus van Nazareth.
4011372: HEYER, C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10, 46-13, 37. (Diss.)
170254: HEYER, C.J. DEN - Messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4064712: HEYER, C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret.
170826: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
4057650: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
171177: HEYER, CEES DEN - Het boek der verandering. De bijbel als bron voor een alternatief christendom.
4072607: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
47125: HEYER, HENRI - l'Eglise de Geneve, 1555-1909. Esquisse historique de son organisation suivie de ses Diverses Constitutions de la liste de ses pasteurs et professeurs et d'une table biographique
54534: HEYER, C.J. DEN / SCHELLING, P. - Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis
4013702: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
4073794: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Galaten.
4074744: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg. Deel I, II en III.
4075529: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema. (Met toegevoegd hoofdstuk: Een jaar later)
156125: HEYERDAHL, THOR & SOREN RICHTER & H.J. RIISER-LARSEN [EDS.]. - Great Norwegian Expeditions.
102268: HEYERDAHL, THOR & CHRISTOPHER RALLING - Kon-Tiki Man. An Illustrated Biography of Thor Heyerdahl.
43101: HEYKOOP. P. - Psalm 26, 2 Beproef vrij van omhoog, Koraalbewerking voor orgel (klavarskribo)
4140191: HEYL, B. & HOENSELAAR, W. - Zijn jodendom en christendom twee (on)gelijkwaardige godsdiensten?.
101220: HEYLEN, PAUL - ABC van het oosters tapijt.
144655: HEYMANS, DR. G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
4005663: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. I. Erkenntnistheorie und Metaphysik. II. Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. III. Spezielle Psychologie.
4057558: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
161174: HEYMANS, DRS. J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrije te winnen ende hoe hij doernic belach. Uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350.
150846: HEYMER, KAY [ED. - ET AL.]. - David Hockney. Exciting Times are Ahead.
4136751: HEYNE, H. - Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Eine literarisch-ikonographische Studie zur altchristlichen Zeit.
161297: HEYNEN, EDG. [ED.]. - Zuster Mechtildis van Lom. Annonciate 1600-1653.
31675: HEYNEN, HILDE - Wereldsteden, stadswandelingen door filosofie en religie
4073956: HEYNEN, R. - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
164270: HEYNENS, L.G.M. - Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huidige Europese vorstelijke geslachten.
151144: HEYNENS, LOU - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
4067207: HEYNIS, B. (RED.) - De gevonden vader. Hoe jongeren tot het geloof komen.
4072125: HEYNS, J.A. - Lewende Christendom. `n Teologie van Gehoorsaamheid.
60283: HEYNS. J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005667: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer. Voorrede van H.Bouwman.
85778: HEYNS, JOHAN ADAM - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005665: HEYNS, J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing. (Diss.)
4072126: HEYNS, J.A. - Sterwende Christendom?. `n Teologie in die geep van die tydgees.
162296: HEYNSBERGEN, MR. DR. P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
163046: HEYSE, DR. JOH. CHRIST. AUG. - Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft [3 Vols. Compl.]..
180112: HEYSE, P. [ED.]. - Focus Elsevier Foto en Film Encyclopedie.
123340: HEYTING, AUGUST - Willem Bilderdijk als dichter [2 Vols.].
157242: HEYVAERT, F. & A. MOERDIJK & M. MOOIJAART & M. SMITS & R. TEMPELAARS [EDS.]. - Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal [WNT].
140462: HEZENMANS, H[ARRIE] - De gebroeders Hezenmans.
167133: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis.
142610: HIATT, ALFRED - Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600.
153468: HIATT, ALFRED - The Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England.
122767: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Destruction of Lord Raglan. A Tragedy of the Crimean War, 1854-'55.
101691: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Virgin Queen. Elizabeth I, Genius of the Golden Age.
103312: HIBBERT, CHRISTOPHER - Versailles.
180352: HIBBERT, CHRISTOPHER - Florence. The Biography of a City.
164669: HIBBERT, CHRISTOPHER - George IV. Regent and King 1811-1830.
100571: HIBBERT, CHRISTOPHER - Florence. The Biography of a City.
163082: HIBBERT, CHRISTOPHER - Victoria. A Biography.
162942: HIBBERT, CHRISTOPHER - Charles I.
142478: HIBBERT, CHRISTOPHER [ED. & INTROD.]. - Greville's England. Selections from the Diaries of Charles Greville 1818-1860 [In Slipcase].
151033: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Grand Tour.
151034: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations.
150778: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Dragon Wakes. China and the West 1793-1911.
53073: HIBBERT, CHRISTOPHER - Venice. The biography of a city
140633: HIBBERT, CHRISTOPHER - London. The Biography of a City.
146345: HIBBERT, CHRISTOPHER - King Mob. The London Riots of 1780. The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780.
146111: HICHTUM, N. VAN [TEXT] & RIE CRAMER [ILLUSTR.]. - 1001 nacht. Vertellingen uit de duizend en één nacht.
153597: HICHTUM, N. VAN & TJERK BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Het Hoetselmannetje van Stuttgart.
180254: HICHTUM, N. VAN & COR BRUIJN - Uit het sagenland. Nederland - Indonesië en Suriname - Europa - Andere werelddelen.
4134119: HICK, JOHN (ED.) - Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion.
4012743: HICK, J. - "Dood en eeuwig leven. Een aannemelijk antwoord op de vraag Waar gaan we heen na onze dood?"" Voor Nederland vertaald en bewerkt door L.Rebcke."""
156071: HICKIN, NORMAN - Animal Life of the Galapagos. An Illustrated Guide for Visitors.
102682: HICKMAN, KATIE - Illustrated Daughters of Britannia. The Public and Private Worlds of the Diplomatic Wife.
143033: HICKMANN, ELLEN - Musica Instrumentalis. Studien zur Klassifikation des Musikinstrumentariums im Mittelalter.
155056: HICKMANN, REGINA - Schätze islamitischer Buchkunst.
154241: HICKS, MICHAEL - Who's Who in Late Medieval England [1272-1485].
4067812: HICKS, PETER - What could I do?. A Handbook for Facing Hard Choices.
143084: HIDDEMA, BERT - De zon schijnt voor iedereen. Een biografie van Johnny Jordaan.
4073250: HIDDING, KA.H. - Geestesstructuur en cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1