Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54077: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, zevenentwintigste deel
54080: LINDEBOOM, J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, negenentwintigste deel
90525: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
81322: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
94178: LINDEBOOM, J. E.A. - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam
85025: LINDEBOOM, G.A. - Nieuwe Medische Ethiek
122227: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Reinier de Graaf. Leven en werken.
140120: LINDEBOOM, B.W. - Venus' Owne Clerk. Chaucer's Debt to the Confessio Amantis.
85184: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
121294: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950.
85472: LINDEBOOM, J. - De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der Dogmengeschiedenis en der Zedekunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen op den 27sten Maart 1914
85823: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
143223: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - Begrippen in de geneeskunde.
93329: LINDEBOOM, J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde gemeente te Londen, 1550-1950. Met 6 platen
93678: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
85082: LINDEBOOM, L. - Bewaart het pand u toebetrouwd of de geruststelling in opleiding en theologie onderzocht en gewgen. Een woord aan de Kerkeraden en aan de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland
101941: LINDEBOOM, G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) en zijn betekenis voor het Cartesianisme in de geneeskunde.
91794: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom
94041: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden
84463: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII
95021: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
100214: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
131616: LINDEBOOM, PROF. DR. J. LINDEBOOM [ET AL.] - Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam.
100958: LINDEBOOM, DR. J. - Stiefkinderen van het christendom.
60442: LINDEBOOM. G.A. - Florentius Schuyl (1619-1669) (En zijn betekenis voor het cartesianisme in de geneeskunde)
4036516: LINDEBOOM, A.M. - In het uur van bezinning. I.Geestelijk arm. II.In Jezus ingedoopt.
4012668: LINDEBOOM, J. (GEERT GROOTE) - Geert Groote`s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
4138956: LINDEBOOM, L. (RED.) - Wat zegt de schrift? Jrg 1 en 2. Maandblad tot bevordering van het rechte lezen en uitleggen van Gods Woord. Onder red.van L.Lindeboom.
94006: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom. Opstellen over het Middeleeuwse Dualisten, de oudste Apostolische Ketters, Waldenzen, Begijnen, de Ketterij van de Vrije Geest, Sebastiaan Franck en meer
94030: LINDEBOOM, J. - Het Bijbelsch Humanisme in Nederland
4063602: LINDEBOOM, A.M. - Ambt en opleiding. Een bespreking van enkele zaken betreffende kerk, opleiding, wetenschap en theologie.
4141651: LINDEBOOM, M. (ZEGERS, J.L.) - Jan Lambrecht Zegers. Zendeling van Indramajoe 1870 - 1890. uit zijn dagboek geteekend.
4016146: LINDEBOOM, J. (LONDEN) - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen 1550-1950.
4016285: LINDEBOOM, J. - De confessionele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
4030905: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4030906: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het christendom.
4035105: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. I. (tot Lessing) Het ontstaan van het neo-protestantisme. II. De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme. III. Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870.
4050230: LINDEBOOM, A.M. - Om de grondslagen van het Christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.
4066569: LINDEBOOM, J. (LONDON) - Austin Friars. History of the Dutch Reformed Church in London 1550-1950. Translated from the dutch by D.de Iongh.
121344: LINDEMANN, HANS [ED.]. - St. Reinoldi in Dortmund. Zur Wiedereinweihung des St. Reinoldi - Kirche im Auftrage des Presbyteriums.
4140743: LINDEMANN, A. & PAULSEN, H. (HRSG.) - Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe auf der Grundlage der Ausgaben von F.Xaver Funk/K.Bihlmeyer und M.Whitakker. Mit Überstzungen von M.Dibelius und D.A.Koch.
132127: LINDEMANN, DR. W.M. & TH.F. VAN LITSENBURG [ERS - ET AL.] - Raad van Brabant [6 Vols. = Complete Set]
144876: LINDEMANS, J. & E. VAN DER LINDEN - Het cijnsboek van Duyst. Excerpten en aanteekeningen.
100734: LINDEN, HENRIËTTE VAN DER [FOREW.]. ARJEN KOK [INTROD.]. & KEES VOLKERS & PETER NIJHOF [EDS. - ET AL.]. - Erfgoed dat beweegt. Waardering van de Mobiele Collectie Nederland.
54972: LINDEN, P. V.D. / POTAPPEL, L. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v.d. Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
4057657: LINDEN, C.A.TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
86314: LINDEN, P. VAN DE E.A. - Door overstroming verdronken en behouden thuis. Twee door Pred. P. v,d, Linden geschonken brieven met door wijlen L. Potappel in leven geschreven bevindelijke brief ter troostrijke nagedachtenis aan vrouw Wesdorp te Nieuwe-Tonge en L. Potappel te Stavenisse
85327: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. VAN - De ontwateringswerken in Overijssel
103144: LINDEN, FRANZ-KARL FREIHER VON [MAUR ESTEVA O. CIST. & KASSIAN LAUTERER O. CIST. - FOREW.]. - Die Zisterzienser in Europa. Reise zu den schönsten Stätten mittelalterlicher Klosterkultur.
4134048: LINDEN, E.V.D. - Wie is die man?. Joodse visies op Jezus.
102683: LINDEN, RENAAT VAN DER - Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
145144: LINDEN, H. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie.
4022087: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Honderdeen verhalen.
4039414: LINDEN, NICO TER - Kostgangers.
4044022: LINDEN, NICO TER - In de buik van God.
4053490: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 1 De Thora.
4055821: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen.
4064466: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 2 Marcus / Mattheüs.
4064528: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... 3 Richters en Koningen.
4069070: LINDEN, C.A.TER - Zien en zien is twee. En andere preken.
4075700: LINDEN, N. TER - De mooiste bijbelverhalen. (Rainbow Pocket 808)
4057263: LINDENBURG, C.W.H. - Kleine Niederländische Sprachlehre. Für Schul-, Privat- und Selbstunterricht.
142849: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T [JAC. VAN 'T LINDENHOUT - FOREW.]. - Nagelaten Verzen door Johannes van 't Lindenhout + 12 juli 1916.
142848: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T [PETER ALTENA - FOREW. & AFTERW.]. - Nagelaten verzen.
84064: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Bladzijden uit mijn leven
48049: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - Te Huis. Tijdschrift voor het volk. Een en Twintigste Jaargang (21e Jaargang)
4142038: LINDER, L. (POTTER BEATRIX) - The Journal of Beatrix Potter from 1881 to 1897. Transcribed from het code writing by L.Linder. With an Apprediation by H.L.Cox.
144323: LINDERS, JOKE & JOS STAAL & HERMAN TROMP & JACQUES VOS [EDS.]. - Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abcoude naar Zonderland.
4141173: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. (Diss.)
4011481: LINDESKOG, G. - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Ein Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Mit einem Nachwort zum Nachdruck.
4025314: LINDHARDT, P.G. (PONTOPPIDAN, M.) - Morten Pontoppidan. 1851-1931.
95509: LINDIJER, C.H. - Doen wat er te doen staat. Denken over pastoraat
83319: LINDIJER, C.H. - Het begrip Sarx bij Paulus
4012129: LINDIJER, G.J. (BECK, J.T.) - Johann Tobias Beck. Een vergeten godsgetuige. (Diss.)
46782: LINDIJER, C. - Handelingen van de Apostelen I & II (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
4013760: LINDIJER, C.H. - De armen en de rijken bij Lucas.
4012318: LINDIJER, C.H. - Schuld en pastoraat. (PH 15)
121870: LINDLEY-FRENCH, JULIAN - A Chronology of European Security and Defence 1945-2007.
103606: LINDLEY, DAVID - The Trials of Francis Howard. Fact and Fiction at the Court of King James.
93518: LINDMIJER, GERRIT JACOB - Johann Tobias Beck
103499: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 rare creazioni d'epoca provenienti dal Museo dell'Orologeria di Gineva e dalle Collezioni Private Piaget.
104782: LINDON, VALENTINA [ED.]. - Montres et Merveilles. 200 créations rares provenant du Musée de l'Horlogerie de Genève et des Collections Privées Piaget [In Pictorial Slipcase].
122624: LINDROTH, STEN - A History of Uppsala University 1477-1977.
4048575: LINDSAY, M.M. - Anni Domini. A Gospel Study.
146231: LINDWER, WILLY & JOHANNES HOUWINK TEN CATE [EDS.]. - Het fatale dilemma. De Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943.
100799: LINDWER, WILLY - Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork 1939-1945.
131988: LINENTHAL, RICHARD A. & JAMES H. MARROW & WILLIAM NOEL [EDS.] - The Medieval Book. Glosses from Friends & Colleagues of Christopher de Hamel.
4052659: LING, T. - A History of Religion East and West. An Introduction in Interpretation.
81856: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
85941: LINGBEEK, C.A. - Een leerzaam gesprek tusschen Olivier Cromwell, in leven Protector van engeland en aanhanger van de Secte der Independenten, én Guido de Brès, opsteller van de Nederlandsche geloofsbelijdenis en om die belijdenis aan de galg ter dood gebracht
81654: LINGBEEK, C.A. - De synode te Dordrecht in 1618/'19
81237: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der doleantie
4010722: LINGEN, A.V.D. - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie. (Diss.)
4134354: LINMANS, A.J.M. - Onderschikking in de Synoptistische Evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Godgeleerdheid. (Diss.)
104259: LINN, DEMIAN & DAVID HODGSON - Soul Reaver II. The Legacy of Kain. Vampire Combat Tactics. Prima's Official Strategy Guide.
121726: LINNARTZ, C.J. - Das Fachzeichnen des Uhrmachers.
122276: LINNIG, BENJAMIN - Nouvelle série de Bibliothèques et d' Ex-Libris d'amateurs Belges aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
60447: LINSSEN. G. - Het apostolaat volgens St. Paulus (Een Bijbels-theologische studie van 1 Kor. 9)
4043401: LINSSEN, G. - Het Apostolaat volgens St.Paulus. Een bijbels-theologische studie van I Kor.IX. (Diss.)
91431: LINSSEN, DRIES E.A. - Limburgse kastelen in vogelvlucht
130124: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
102016: LINTUM, DR. C. TE - De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland.
30240: LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd
121627: LINTUM, DR. C. TE - Historische Atlas.
121624: LINTUM, DR. C. TE - Historische Atlas.
4042276: LINTUM, C.E.TE (CLERCQ, W. DE) - Willem de Clercq. De mensch en zijn tijd. (Diss.)
91571: LINUM, C. TE E.A. - Rotterdam in den loop der eeuwen. Algemeene Geschiedenis der Stad. (3 delen)
146153: LINZE, GEORGES - Fernand Stéven.
89694: LION CACHET, F. - Isaac Levinsohn de Russisch-Poolsche Jood. Uit het Engelsch vertaald en van Aanteekeningen voorzien door F. Lion Cachet.
94515: LION CACHET, F. / CHALMERS, J.A. - Tiyo Soga, de eerste kaffer-zendeling. Een bladzijde uit de geschiedenis der zending in kafferland
4032924: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst van de zending.
94620: LIPGENS, WALTER - Kardinal Johannes Gropper, 1503-1559 und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland
122689: LIPINSKI, E. [ED.]. - Recherches archéologiques en Israel. Publication jubilaire des Amis Belges de l'Université Hébraïque de Jérusalem / Archeologisch onderzoek in Israël. Jubileumuitgave van de Belgische Vrienden der Hebreeuwse Universiteit Jerusalem..
58045: LIPKE, J. - Liedbewerkingen voor orgel, Ik zie een poort wijd openstaan, Hallelujah lof zij de Heer, Rijst op Rijst op voor Jezus
9730: LIPMAN, SAMUEL PHILIPPUS - Pleidooi, uitgesproken voor de regtbank te Leyden, in derzelver teregtzittingen van 17 en 24 junij 1825. (Benevens de aanklagt en het vonnis.)
145064: LIPOWSKI, DR. J. - Leitfaden der Therapie der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Begründung und Technik. Ein Handbuch für praktische Ärzte und Studierende.
143346: LIPP, JOHANNES - 100 Jahre Kolping - 100 Jahre Oedter Ortsgeschichte 1872-1972. Mit einem Anhang ' Die Kolpingfamilie Oedt 1972.
60448: LIPPERT. P. - Leben als Zeugnis (Die werbende Kraft christlicher Lebensfuhrung nach dem Kirchenverstandnis neutestamenlicher Briefe, Stuttgarter Biblische Monographien 4)
89751: LIPPINCOTT, KIRSTEN E.A. - Het verhaal van de Tijd
130828: LIPPMANN, TH.W.M. - Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde risico.
110869: LIPPMANN, FRIEDRICH - Der Kupferstich.
110291: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
110334: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland.
121390: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
4140078: LIPSCHITS, I. - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm.
4140112: LIPSCHITS, I. - Tsedaka. Eenhalve eeuw joods maatschappelijk werk in Nederland.
46604: LIPSETT, B. DIANE - Desiring Conversion. Hermas, Thecla, Aseneth
4139056: LIPSIUS, R.H. - Glauben und Wissen. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze.
55262: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij onderscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, alsook onder zware ziels- en geloofsstrijden en aanhoudende benauwde omstandigheden, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelf bedriegende mond- en naam-christenen (2 delen in 1 band)
94804: LIS, HENDRIK VAN - Verzameling van twintig oefeningen, over verscheidene keurstoffen, zoo uit het oude als nieuwe testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigt en gelovig volk, en inzonderheid van diegenen onder hen, die zich bevinden in diepe druk- en proefwegen, als ook onder zware ziels- en geloofsstrijden, en aanhoudende benaauwde omstandigheden. En verder: Ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het Evangelium, onder het ongeloof als besloten zitten. En tevens ook ter ontdekking van onbekeerde, zorgeloze en zichzelfs bedriegende Mond en Naam-Christenen
55255: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk, en verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
55048: LIS, HENDRIK VAN - Nieuwe verzameling van twaalf oefeningen over onderscheidene keurstoffen, zowel uit het Oude als Nieuwe Testament. Weleer bij verscheidene gelegenheden uitgesproken, en nu in het licht gegeven ter bevordering van de heiligheid en troost van Gods begenadigd en gelovig volk. En verder ter uitlokking en bestier van ware heilbegerige en Jezus zoekende zielen, die door onkunde van het evangelie onder het ongeloof als besloten zitten, en tevens ook ter ontdekking van onbekeerde
4143697: LISCHER, R. (ED.) - The Company of Preachers. Wisdom and Preaching. Augustine to the Present.
20209: LISCO. F. G. - Beschouwingen van de Bijbelsche oudheid. Tweede stuk: beeldendienst en afgoderij der volken, in het Oude Testament vermeld. Derde stuk: De wet.
4137649: LISCO, F.G. - Das Alte und Neue Testament. Mit Erklärungen, Einleitungen, Aufsäzten und Registern. (AT: 2.Ausgaeb, ohne den Bibeltext. NT:Fünfte Auflage)
104783: LISLE SELBY, ISABELLA DE - Wrist-watches. The Collector's Guide to Identifying, Buying and Enjoying New and Vintage Wristwatches.
4140576: LISOWSKY, G. - Kultur- und Geistesgeschichte des jüdischen Volkes. Von Abraham bis Ben Gurion.
145660: LISS, DAVID - The Coffee Trader.
143225: LISSENBERG, J.C. & M.C. HÖRTER - Wilhelm von Nassau 1559-1959.
110515: LISSENBURG, DIRK - Veranderen in de kerk .. Hoe doe je dat?
130478: LISTER, RAYMOND - Great Images of British Printmaking. Descriptive Catalogue 1789-1939.
104377: LISTRI, MASSIMO & CESARE CUNACCIA - Toscana insolita fantastica.
143400: LISZKA, THOMAS R. & LORNA E.M. WALKER [EDS.]. - The North Sea World in the Middle Ages.
110953: L.E. (LITE ENGELBERTS = FRAUCK J.G.W.C. ENGELBERTS] - Twee levens.
101008: LITERARY BIOGRAPHY - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
110161: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1989: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110160: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1985: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
100693: LITERATURE & POETRY - The European Union Prize for Literature. Twelve winning authors.
110159: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1988: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110158: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1987: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110162: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1990: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
110157: LITERATURE & TAALKUNDE - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde. 1986: Volumes 1 - 6 [ = Complete Year].
145328: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
105252: LITERATUUR MIDDELEEUWEN - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel.
102999: LITH, P.A. VAN DER & A.J. SPAAN & F. FOKKENS [EDS.]. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [4 Vols. Compl.].
123206: LITH, HANS VAN - Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914 - 1918.
145165: LITJENS, DR. H.P.M. - De criminaliteit in Limburg. Een historisch overzicht.
4016149: LITTELL, F.H. & WALZ, H.H. (HRSG.) - Weltkirchen Lexicon. Handbuch der Ökumene. Im Auftrag des deutschen evangelischen Kirchentages.
110943: LITTLE, K.L. [KARL MANNHEIM - ED.]. - Negroes in Britain: a study of racial relations in English society.
54234: LITTMANN, ENNO A.O. - Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Band 100 - Heft 2 (Schlussheft)
130107: LITTMANN, DR. ENNO - Die altamharischen Kaiserlieder. Rede, gehalten am 27. Januar 1914 zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers in der Aula der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg.
94001: LIU, TAI - Discord in Zion: the Puritan divines and the Puritan Revolution 1640-1660
101167: LIUNGMAN, WALDEMAR - En traditionsstudie över sagan om Prinsessan I Jordkulan [Aarnes 870] [2 Vols. Compl.].
104784: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA [ED.]. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
82838: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Nationale kleederdrachten
145711: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Niet op z'n zondags. Met een catalogus van de tentoonstelling door Diek Stegeman.
94233: LIVET, GEORGES A.O. - Sensibilité religieuse et discipline ecclésiastique. Les visites pastorales en territoires protestants (Pays rhénans, comté de Montbéliard pays de Vaud) XVIe - XVIIIe siècles (Collection 'Recherches et Documents' Tome XXI)
104884: LIVET, GEORGES - L'Alsace enchanté.
121839: LIVINGSTONE, W.P. - Laws of Livingstonia. A Narrative of Missionary Adventure and Achievement.
4033067: LIVINGSTONE, W.P. (SLESSOR, M.) - Mary Slessor of Calabar. Pioneer Missionary.
110441: LIVY [AUBREY DE SÉLINCOURT - TRANSL. & R.M. OGILVIE - INTROD.]. - The Early History of Rome. Books I - V of The History of Rome its Foundation.
4075181: LJUNGBERG, H. (GERMANEN) - Tor. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria. I. Den nordiske askguden och besläktade indoeuropeiska gudar. Den nordiske askguden i bild och myt.
90507: LLEWELLYN, NIGEL - The art of death. Visual culture in the English death ritual c. 1500 - c. 1800.
47579: LLEWELYN, S.R./HARRISON, J.R./BRIDGE, E.J. (ED.) - New Documents Illustrating Early Christianity, Volume 10. A Review of the Greek and Other Inscriptions and Papyri Published between 1988 and 1992.
102374: LLOSA, MARIO VARGAS - Een manier om ongeluk te bestrijden. Literaire autobiografie.
4143527: LLOYD-JONES, M. - Living Water. Studies in John 4.
82929: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heilige Geest (Serie Geloofsleer)
4031922: LLOYD, G.E.R. & OWEN, G.E.L. (ED.) (ARISTOTELES) - Aristotle on Mind and the Senses. Proceedings of the Seventh Symposium Aristotelicum.
85530: LLOYD-JONES, D. MARTYN - God de Heilige Geest. Serie Geloofsleer.
4300679: LLOYD-JONES, D.MARTYN - God de Heilige Geest. Serie Geloofsleer
84717: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Veilig in de wereld
85789: LLOYD, NORMAN - Grosses Lexikon der Musik. Mit einem Beitrag über Musikinstruente von Emanuel Winternitz
92694: LLOYD-JONES, D.M. - Bij Uw altaren. Reflecties op de Psalmen
4300044: LLOYD-JONES, M. - Studies in the Sermon on the Mount. One volume edition.
121450: LLOYD, BARBARA & JOHN GAY [EDS.]. - Universals of Human Thought. Some African Evidence.
4143565: LLOYD-JONES, B. - Memories of Sandfields.
94963: LLOYD-JONES, D.M. - Geestelijke groei
92951: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
4075133: LLOYD-JONES, M. - De Bergrede. Pastoraal uitgelegd. I. Mattheüs 5:1-48. II. Mattheüs 6 en 7.
4072372: LLOYD-JONES, M. - De bergrede. Pastoraal uitgelegd. Mattheüs 5 - 7
30425: LLOYD-JONES, D. MARTYN - Het evangelie volgens het Oude Testament
4139534: LLOYD-JONES, M. - Studies in the Sermon on the Mount. One volume edition.
4073772: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Ruth. (Tekst en Toelichting)
30857: LOADER. J.A. - Esther, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4073797: LOADER, J.A. (TEKST EN TOELICHTING) - Prediker. (Tekst en Toelichting)
103233: LOADES, DAVID [ED.]. - Chronicles of the Tudor Kings. The Tudor dynasty from 1485 to 1553: Henry VII, Henry VIII and Edward VI in the words of their contemporaries.
91009: LÖB, KURT - Mens ziet mens, een tekenaar over het zien van tekeningen.
9178: LOBEDANIUS, ARNOLDUS - Beschryving der Vreugd-Blyken, Illuminatien, Decoratien, Devisen, Inscriptien, enz. Die ter gelegenheid van de Installatie van zyne Doorluchte Hoogheid den Here Prinse van Orange en Nassau, enz. enz. enz. tot Stadhouder, Admiraal en Captein Generaal van de Provincie Utrecht, in die Stad vertoond en t zien geweest zyn, en wat voorts by die plechtigheid en deszelfs gevolgen voorgevallen is. Verrykt met een echte Prentverbeelding van het Vuurwerk, 't geen de Heren Studenten terzelver gelegenheid hebben doen afsteken, en de Decoratien van den tempel, zodanig dezelve wezentlyk vertoont zyn.
140070: LÖBL. RUDOLF - Die Relation in der Philosophie der Stoiker.
4000925: LOCHER, G.F.D. (AUGUSTINUS, AUR.) - Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus. (Diss.).
94242: LOCHER, GOTTFRIED W. - Die Zwinglische Reformation, im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte. Mit 21 Abbildungen im Tekst, vier Kunstdrucktafeln und einer Faltkarte
86776: LOCHER, J.C.S. - Kohlbrugge en de afscheiding
103982: LOCHER, J.L. [INTROD.]. - Westerik. Tekeningen - Aquarellen - Grafiek.
4012959: LOCHER, G.W. - Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie.
4007511: LOCHER, G.W. (ZWINGLI, H.) - Die Theologie Huldrich Zwinglis im Lichte seiner Christologie. I.Die Gotteslehre. (SDT 1)
88853: LOCHER, TH.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th.J.G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
91153: LOCHER, TH.J. - Noch perfectionisme noch antinomianisme. Korte verklaring van Heidelb. Catechismus: Vr. en Antw. 114 en 115 en van Romeinen VII. WAARBIJ: Leerde over Exod. 3 vs. 7 en 8, door Th. J. Locher. (2 werken in 1 band)
121103: LOCHER, G.P.H. - De Kerkorde der Protestantse Kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
85578: LOCHER, J.C.S. - De leer van Luther over Gods Woord
94243: LOCHER, GOTTFRIED W. - Zwingli's thought, new perspectives
4134892: LOCHER, J.C.S. (ERASMUS, DES.) - Erasmus en Luther over den vrijen wil. (Artikel uit: Onder Eigen Vaandel, 15/2)
47266: LOCHER, GOTTFRIED W. (HRSG.) - Der Berner Synodus von 1532. Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Im Einvernehmen mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bern und mit Unterstützung des Evangelisch-Reformierten Synodalverbandes in den Kantonen Bern und Jura. Herausgegeben vom Forschungsseminar für Reformationstheologie unter Leitung von Gottfried W. Locher. Band I: Edition & Band II: Studien und Abhandlungen
83038: LOCHER, J.C.S. - Toelichting en verweer, opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. van Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking
94304: LOCHER, GOTTFRIED W. - Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher Reformation
30162: LOCHER, HUBERT - Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert
4022849: LOCHER, J.C.S. (KOHLBRUGGE, H.F.) - Toelichting en verweer. Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, n.a.v.de Dissertatie van Dr J.Lonkhuijzen: Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking.
4032925: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesië.
4054708: LOCHMAN, J.M. - Trägt oder trügt die christliche Hoffnung?. Biblisches Erbe in den Herausforderungen der Zeit.
4052796: LOCKE, JOHN - Leidraad voor het verstand.
121794: LOCKE, ROBERT R. - French Legitimists and the Politics of Moral Order in the Early Third Republic.
4141870: LOCKE, J. - Political Writings. Edited and with an Introduction by D.Wootton.
143966: LOCKETT, T.A. - Davenport Pottery and Porcelain 1794-1887.
100032: LOCKHART, JAMES & STUART SCHWARTZ - Early Latin America. A history of colonial Spanish America and Brazil.
4143300: LOCKHART, D. - Jesus the Heretic. Freedom and Bondage in a Religious World.
4138566: LOCKYER, H. - All the men of the Bible. A Portrait Gallery and Reference Library of More Than 3000 Biblical Characters.
146393: LOCKYER, ROGER - Tudor & Stuart Britain 1471-1714.
47319: LODDER, W. - Die Schätzung des Quirinius bei Flavius Josephus. Eine Untersuchung, Hat sich Josephus in der Datierung der bakannten Schätzung (Luk. 2, 2) geirrt?
85779: LODDER, W. - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van 1 clemens
4134597: LODDER, W. - Historische nevenfiguren uit het Nieuwe Testament.
4134353: LODDER, W. (CLEMENSBRIEF) - De godsdienstige en zedelijke denkbeelden van I Clemens. (Diss.)
51979: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions [Beschouwinge van Zion of Aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. 2 delen in 1 band]
55050: LODENSTEIJN, J. VAN - Beschouwingen Sions. Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk gesteld in eenige zamenspraken (2 delen in 1 band)
84723: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Bloemlezing uit de bundel uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein
94925: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Hem tot Koning, keurstoffen
92164: LODENSTEIN, JODOCUS VAN - Overdenkingen. Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659 (met een register van gebruikte Bijbelteksten)
84531: LODENSTEYN, J. VAN - J. van Lodensteyn's negen predicatien, over eenige stoffen, dewelke heel selden werden geleert en nog minder gepractiseert
51968: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën over eenige stoffen [welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn]
8925: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Het Vervalle Christendom, Uyt haare Zorgeloose Doodslaap opgewekt, en Aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninglyken weg des Levens. Begreepen in Zeven Uytgelezen Zielroerende Reformatiee Predikatiën, waar by zyn gevoegt Vyf voortreffelyke Predikatiën van de Beroemde Godzalige en geleerde Heeren, R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner. Uyt het Engelsch vertaalt door Joh. Hofman. Verreykt met een Voorreden van Melchior Leydekker. Tweede Druk.
88434: LODENSTEYN, J. VAN - Beschouwinge van Zion, of aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van het Gereformeerde Christenvolk. Gesteld in eenige zamenspraken. (2 delen in 1 band)
86830: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën, over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede alsook met een beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn door Everhardus van der Hooght. Nieuwe volledige druk onder toezicht van de Redactie van 'De vriend van oud en jong.'
86831: LODENSTEYN, J. VAN - De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen of bedenkingen over het gewicht of de waarde die men te hechten heeft aan de gebreken en struikelingen der geheiligden op aarde. Met een voorafgaande korte levensbeschrijving van den schrijver.
9953: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
7780: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Ziel-Behoudende Consideratie, handelende Van de Nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den Geloovigen ende Ongeloovigen, ontrent alle Geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer godlijck Tracktaetjen ofte Stralen der Goddelijcke Liefde, by manier van Gebedt, de Zielen te stieren, en te brengen tot een waerachtigh overgeven haers selfs, ende vereeniginge met haren Godt. Onveranderde Uytgave naer een Manuscript van 't Jaer 1675.
9904: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Beschouwinge van Zion, ofte Aandagten en Opmerckingen over de tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige t'Samen-spraken. Den III. Druck. WAARBIJ: J. van Lodensteyns, Geestelicke Gedagten, Na zijn doot uyt-gegeven. Aangaande het ware wesen van 's Menschen Gelucksaligheit, En de naakte ontdekking van 's Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. WAARBIJ: Laatste Gedachten over de Zedelijckheyt des vierden Gebodts, Ofte Verdediging van het Kort en Zedig Ondersoeck.
2227300612: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Geestelijke Opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. Predicatien, En Aangedrongen door het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J.v.L. eertijds seer vermaart Leeraar in de Stad Utrecht. De tweede Druk meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, door Everhardus vander Hooght. De Derde Druk.
4138251: LODENSTEYN, J. VAN - Negen predikatiën. Over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog inder beoefend worden.
54795: LODGE, EDMUND - The peerage and baronetage of the British empire as at present existing. Arranged and printed from the personal communications of the nobility. Under the gracious patronage of the queen's most excellend majesty
121545: LOEBELL, JOHANN WILHELM - Gregor von Tours und seine Zeit. Vornehmlich aus seinen Werken geschildert. Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung und ersten Entwicklung romanisch-germanischer Verhältnisse.
87861: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS - De Nederlandsche Kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt.
91614: LOEFFEN, H. E.A. - Franciscus en de kerk. Bijdragen over historie en aktualiteit. (Serie: Binnenpandreeks, Nummer 6)
91615: LOEFFEN, H. E.A. - 750 jaar minderbroeders in Nederland. Deel II: 19e en 20e eeuw. (Serie: Binnenpandreeks, nummer 7)
4036519: LOEN, A.E. - De geschiedenis. Haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
110189: LOENEN, D. - Eusebeia en de cardinale deugden. Een studie over de functie van Eusebeia in het leven der Grieken en haar verhouding tot de ethiek.
60450: LOENEN. J. VAN - Verhandeling over het evangelie van Paulus
4034503: LOESER, N. (ORTEGA Y GASSET, J.) - Ortega y Gasset en de philosophie van het leven.
102375: LOEW, E.A. - The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule.
4036534: LOEWENICH, W.V. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Mann und das Werk.
4065420: LOEWENSTEIN, K. (WEBER, M.) - Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit.
102165: LOEWENTHAL, FRITZ - Studien zum germanischen Rätsel.
131817: LOEY, DR. A.. VAN - Middelnederlandse spraakkunst. II: Klankleer.
4005993: LOF, L.J. V.D. - De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse theologie. (Diss.)
4067573: LOFF, C.J.A. - Bevryding tot Eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk in Suid-Afrika 1881-1994. (Diss.)
144173: LOFTHOUSE, JESSICA - Lancashire's Old Families.
131557: LOFTUS, ELIZABETH & KATHERINE KETCHAM - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
110570: LOGAN, F. DONALD [KARL H. NICOLAI - TRANSL.]. - Geschichte der Kirche im Mittelalter.
95584: LOGAN, F. DONALD - Geschichte der Kirche im Mittelalter. Aus dem Englischen übersetzt von Karl H. Nicolai
102166: LOGAN, ANNE-MARIE S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
4138317: LOGAN, A.H.B.& WEDDERBURN, A.J.M. (ED.) (WILSON, R.MCL.) - The New Testament and Gnosis. Essays in honour of Robert McL.Wilson.
4036336: LOGCHEM, J.T.VAN - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (Diss.)
4071254: LOGISTER W. (PANNENBERG, W.) - Heilsgeschiedenis en jodendom. De Israëltheologie van Pannenberg in discussie.
54189: LOGSTRUP, KNUD E. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 15. Jahrgang. Januar 1965 - Oktober 1965 (4 volumes)
130545: LOH, GERHARD - Arndt Bibliographie. Festgabe zum 200. Geburtstag von Ernst Moritz Arndt. Verzeichnis der Schriften von und über ErnstMoritz Arndt.
143829: LOHEIDE, BERNWARD - Fichte und Novalis. Transzendentalphilosophisches Denken im romantisierenden Diskurs.
123229: LOHMAN OFM, HAN - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
145784: LOHMANN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie.
4022569: LOHMEIJER, E. (KEK) - Der Brief an die Philipper. Übersetzt und erklärt.
4022581: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Matthäus. Erarbeitet und hrsg. von W.Schmauch.
4022582: LOHMEIJER, E. (KEK) - Das Evangelium des Markus. Übersetzt und erklärt.
4021914: LOHMEYER, E. - Das Urchristentum. 1.Buch. Johannes der Täufer.
4022574: LOHMEYER, E. (KEK) - Die Briefe an die Philipper and die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
110232: LÖHNEYSEN, HANS-WOLFGANG VON - Die ältere Niederlandische Malerei. Künstler und Kritiker.
122591: LÖHR, ALFRED - Bremer Silber. Von den Anfängen bis zum Jugendstil. Handbuch und Katalog.
145601: LÖHR, HARTWIG [ED - ET AL.]. - Beiträge zum Paläolothikum im Rheinland.
4021265: LOHRMANN, W. - Glaube und Taufe in den Bekenntnisschriften. der evangelisch lutherischen Kirche. (AT 8)
4032571: LOHSE, E. (KEK) - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt.
95404: LOHSE, EDUARD - Grundriss der neutestamentischen Theologie
95168: LOHSE, BERNHARD - Askese und Mönchtum in der Antike und in der alten Kirche (Series: Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen, Band I)
144115: LOHSE BELKIN, KRISTIN - Rubens.
110844: LOHUIZEN, KADIR VAN - Van apenhachee tot jachttrofee. Jagen in Kameroen.
101851: LOIS, ANNE-SOPHIE [ED. - ET AL.]. - Let it be Known. International Displaced Columbians Speak Out.
4042643: LOIS, A.H.A.F. - La Cristologia en los comentarios a Isaias de Cirillo de Alejanctia y Teodoreto de Ciro.
92812: LOISY, ALFRED - Les évangiles synoptiques (2 volumes)
145694: LOKHORST, G.J.C. - Logical Explorations in Philosophy of Mind. Essays on Aristotle's psychology, Wittgenstein's ' Tractatus ', and Lévy-Bruhl's logical relativism.
142381: LOKIN, J.H.A. & W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
110367: LOKIN, J.H.A. & T.M. SCHALKEN - Nijmeegs recht bestaat [niet] !
91570: LOKIN, J.H.A. E.A. - Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw.
142382: LOKIN, J.H.A. & W.J. ZWALVE - Hoofdstukken uit de Europese Codificatie geschiedenis.
90691: LOKIN, J.H.A. & ZWALVE, W.J. - Hoofstukken uit de Europese Cofificatiegeschiedenis.
143931: LOKIN, J.H.A. & B.H. SCHOLTE & N. VAN DER WAL [ET AL.]. - Subseciva Groningana Volume I-V. [Roman and Byzantine Law].
131726: LOLIÉE, FRÉDÉRIC - Le Duc de Morny et la Société du Second Empire. D'après des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur.
101888: LOLKAMA, JOHANNES - Van Chamonix tot Salt Lake City. Geschiedenis van de Olympische Winterspelen.
104005: LOLKAMA, DRS. J. - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
95365: LOMBAERTS, HERMAN E.A. - Beeld & Gelijkenis. Inwijding, kunst en religie
4012092: LOMBARD, J.C. (BARTH, K.) - Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. (Diss.)
53393: LOMBARDI, ANNA MARIA - Kepler. Astronoom op zoek naar Harmonie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 20)
53526: LOMBERG, ELWIN A.O. - Die Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland
110781: LOMMEL, ANDREAS - Schamanen und Medizinmänner. Magie und Mystik früher Kulturen.
4137131: LOMMEL, PIM VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
142103: LONCHAY, HENRI & JOSEPH CUVELIER & JOSEPH LEFEVRE - Correspondance de la Cour d'Espagne sur Les Affaires des Pays-Bas au XVIIe Siècle [Volume 1-5].
121301: LONDEIX, JEAN-MARIE - 125 Years of Music for Saxophone. General repertory of pieces and educational literature for the saxophone / 125 Ans de Musique pour Saxophone. Répertoire général: des oeuvres et des ouvrages d'enseignement pour le saxophone.
144827: LONDEN, SELMA VAN - Meesters van de lange nacht. Ecologie en mythologie van de Inuit.
146362: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - La Llamada De Lo Salvaje [ = The Call Of The Wild].
143013: LONDON, JACK [JOHN GRIFFITH CHANEY] - Een Baanbreker [2 Vols. Compl.]..
94886: LONDON TIMES - The Times. Comprehensive atlas of the world. Tenth Edition
89455: LONDRES, ALBERT - De wandelende jood is thuis!
121796: LONG-HSUEN, HSU & CHANG MING-KAI [ED.]. - History of the Sino-Japanese War [1937-1945].
9954: LONG, ISAAC LE - Historische Beschryvinge van de Reformatie der Stadt Amsterdam. Behelsende, Na een korte aanwysinge, van d'Opkomst en Voortgang der Roomchgesinde Bygeloovigheeden in 't algemeen, hoedaanig deselve in het bysonder tot Amsterdam zyn ingevoert, allengskens vermeerdert, en eyndelyk door de Reformatie Ao. 1578. wederom afgeschaft. Doormengt met veele weetenswaardige Oudtheeden van dese Landen, en in 't bysonder van d'eerste beginselen van Amsterdam, ook hoedanig dese Stadt allengskens is groot geworden, met aanwysinge van de Stichtingen en Afbeeldingen van alle de Kerken, KApellen Kloosters, Gasthuysen, en andere soogenaamde Geestelyke Gebouwen, die hier eertydts geweest hebben, en hoedanig deselve eyndelyk met de Reformatie meest zyn vertimmert, of tot een ander en beter begruyk geschikt. Alles uyt geloofwaardige Historie-Schryvers versaamelt, en met Oorspronglyke Stukken, Brieven en Bewysen, daarvan veele nooyt voor desen het licht hebben gesien, gestaaft en opgeheldert. Met meer als 70. Koopere Plaaten verciert.
4136476: LONG, TH. G. (INTERPRETATION) - Hebrews. A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
102098: LONGACRE, EDWARD G. - The Cavalry at Gettysburg. A Tactical Study of Mounted Operations during the Civil War's Pivotal Campaign, 9 June - 14 July 1863.
90167: LONGFORD, ELIZABETH - Louisa, Lady in waiting. The personal diaries and albums of Louisa, Lady in waiting to Queen Victoria and Queen Alexandra.
102486: LONGFORD, ELIZABETH [ED.]. - Louisa, Lady in Waiting. The personal diaries and albums of Louisa, lady in waiting to queen Victoria and queen Alexandra.
47525: LONGHAYE, R.P.G. - La Prédication, grands maitres et grandes lois
103280: LONGNON, JEAN & RAYMOND CAZELLES & MILLIARD MEISS [INTROD.]. - Die Très Riches Heures des Jean Duc de Berry im Musée Condé Chantilly. Vorwort von Millard Meiss. Einführung und Bilderläuterungen von Jean Longnon und Raymond Cazelles, Musée Condé.
122344: LONGSTRETH, RICHARD - On the Edge of the World. Four Architects in San Francisco at the Turn of the Century.
104166: LONGSTRETH, RICHARD - The Drive-In, the Supermarket and the Transformation of Commercial Space in Los Angeles, 1914-1941.
4029342: LONGTON, J. - Uit Abraham geboren. Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen.
90057: LONKHUIJZEN, J. VAN - Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd
83696: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
84883: LONKHUIJZEN, J. VAN - Dr. H.F. Kohlbrügge en zijne Prediking (verkorte uitgave)
85951: LONKHUIJZEN, J. VAN - De blijvende schriftuurlijke grondgedachte van Art. 36 onzer geloofsbelijdenis (de positieve taak der overheid ten opzichte van den godsdienst).
47467: LONKHUIJZEN, J. VAN - Radicale finantieele Scheiding van Kerk en Staat
83697: LONKHUIJZEN, JAN VAN - Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd.
4144011: LONNING, P. - Der begreiflich Unergreifbare. Sein Gottes und modern-theologische Denkstrukturen.
103821: LÖNNROT, ELIAS [ ANTON SCHIEFNER & MARTIN BUBER - TRANSL.]. & BERT HELLER [ILLUSTR.]. [WOLFGANG STEINITZ - AFTERW.]. - Kalevale. Das Nationalepos der Finnen.
105011: LOO, SYLVIO VAN DER & MEERTEN WELLEMAN [EDS.]. - Jan Kruis. De geschiedenis van 35 jaar Jan, Jans en de Kinderen en een uitvoerig overzicht van al het andere wek. .
143579: LOO, FIRMIJN VANDER - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
54531: LOO, VILAN VAN DE - Kijk in Kloppenburg! De Indische kruiden van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)
93647: LOO, ERWIN VAN - Eenige wakkere jongens. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945
130751: LOO, ERWIN VAN - Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
131396: LOO, DRS. P.B.M. & DRS. J.W.R. SCHUIT - Opvolging in leiding en eigendom bij het familiebedrijf. Van je familie moet je het hebben ...?
110777: LOO, L. FRANK VAN - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar, 1850-1914.
131681: LOO, HANS VAN DER & WILLEM VAN REIJEN [EDS - ET AL.] - Paradoxen van modernisering. Een social-wetenschappijke benadering.
130608: LOO, VILAN VAN DE - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
140093: LOO, VILAN VAN DE - Moet terug. Privaat eigendom. De roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV - archieven.
4139059: LOOFF, H. - Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. (Kantstudien 69)
4005995: LOOFS, FR. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart. 2 Teile in 1 Bd.
47963: LOOFS, FRIEDRICH - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis, voor Nederland bewerkt door J. Quast
85190: LOOFS, F. - Handboek voor de beoefening van de dogmengeschiedenis
123072: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel ... Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
110360: LOOIJEN, TACO K. - Ieder is hier vervuld van zijn voordeel .. Amsterdam in de ogen van buitenlanders.
131343: LOOISE, DRS. J.C. - De proef op de som. Een evaluatie van experimenten met medezeggingschap in Nederland.
81721: LOOMAN, T.M. - Gids voor den eenvoudigen bijbellezer, met twee kaarten
20218: LOOMAN. T. M. - Gids voor den eenvoudigen Bijbellezer. Met drie kaarten.
123386: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
91529: LOOMIS, STALEY - Ein Jahr zwei Wochen und ein Tag. Paris 1793-1794.
103488: LOOMIS, ROGER SHERMAN [ED.]. - Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History.
90954: LOON, K. V. E.A. - Dordrecht, 1939-1945. (4 delen)
87698: LOON, H.W. VAN - Toelichtingen bij den Heidelbergschen Catechismus voor eigen onderzoek, gezamelijke oefening en onderwijs.
84213: LOON, J. VAN (TOELICHTING) - De kerkvoogdij ten platten lande in Friesland. Een ontwerp-reglement
94537: LOON, JOHANNES CHRISTIAAN ADRIANUS VAN - Het algeemn reglement van 1816
142207: LOON, GENTILIS VAN [ET AL.]. - Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch. Leven en werken van de Bossche Kapucijnen geduren de laatste honderd jaar [28 augustus 1898 - 28 augustus 1998].
89303: LOONSTRA, R. - Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie
88082: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel
4046712: LOONSTRA, B. - De geloofwaardigheid van de Bijbel.
54594: LOONSTRA, B. - Verkiezing - Verzoening - Verbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie
130580: LOONSTRA, MR. C.J. - Caseboek arbeidsrecht.
4065473: LOONSTRA, B. - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
103145: LOONSTRA, MARTEN - Het huijs int bosch. Het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien / The Royal Palace Huis ten Bosch in a historical view.
54836: LOONSTRA, B. - Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop
4055529: LOONSTRA, B. - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente.
145243: LOOPER, DRS. B. & J.C. RIEMENS [EDS.]. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan Dra. M.M. Doornink-Hoogenraad.
61348: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis
4047532: LOOPIK, M.VAN - De Tien Woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar. (Sleutelteksten 4)
4059880: LOOPIK (RED.) M. VAN - Tweespalt en verbondenheid. Joden en christenen in historische perspectief: joodse reacties op christelijke theologie. Medew.van W.J.van Bekkum, W.H.Zuidema e.a.
94494: LOOS, J.C. VAN DER - Geschiedenis van Uitgeest
146339: LOOS, J.A. VAN DER - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
4011497: LOOS, H.V.D. - Jezus Messias-Koning. Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazareth politieke bedoelingen heeft nagestreefd. (Diss.)
110221: LOOS, WIEPKE & GUIDO JANSEN & WOUTER KLOEK - Waterloo, before and after. paintings from the Rijksmuseum 1800-1830.
4001392: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw. (Diss.)
60455: LOOS. H. VAN DER - Jezus Messias-Koning (Een speciaal onderzoek naar de vraag of Jezus van Nazaret politieke bedoelingen heeft nagestreefd)
91870: LOOS, WIEPKE E.A. - Het Galate Tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
102666: LOOS, WIEPKE & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN - Waarde Allebé. Leven en werk van August Allebé [1838-1927].
201538: LOOSE, PIERRE CHARLES DE/BOISSARD, JEAN JACQUES - Habitvs Variarum Orbis gentium. / Habits de nations étrangeres. / Trachten mancherley Völcker des Erdskreysz. / Recherches sur les Costumes du XVI Siecle tires des Oeuvres de J.J. Boissard 1581.
4133857: LOOSE, D. & WIT, A. DE (RED.) - Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Bijdragen van A. Ellian, M. Leezenberg, J. de Mul, e.a.
87877: LOOSJES, J. - History of Christ church (English episcopal church) Amsterdam 1698-1932.
91526: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland. 1611-1816.
84252: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816
103331: LOOSJES, MR. A. - Zeeland in Beeld [2 Vols. Compl.].
103330: LOOSJES. MR. A. - Steden in Nederland. 740 Afbeeldingen van Stadspoorten, Muurtorens, Stadsgezichten en Woonhuizen van Steden in Nederland.
145239: LOOSJES, ADRIAAN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna.
90462: LOOSJES, A. - Utrecht in Beeld. (Deel 2)
87864: LOOSJES, J. - Lutherschen en remonstranten in den tijd van de Dordtsche Synode. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan het evangelisch-luthersch seminarium te Amsterdam den 8en Februari 1926
82176: LOOSJES, A. - Het leven van Maurits Lijnslager (3 delen)
142320: LOOSJES, MR. J. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
53793: LOOSJES, VINCENT - Enkele opmerkingen over de zelfstandigheid en leervrijheid onzer gemeenten
130862: LOOSJES. MR. A. - Sprokkelingen in Nederland. Steden. Stadsgezichten en Woonhuizen [1021 illustrations - Complete in 10 Volumes]
103441: LOOSJES, A. - Geheel Nederland in Beeld [14 Vols. Compl.]. Met 7000 illustraties.
93940: LOOSJES, J. - Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden
4000492: LOOSJES, J. (LUTHER, M.) - Geschiedenis der Lutherse Kerk in de Nederlanden.
58076: LOOTJENS, W. - Beschryving van het oude en nieuwe orgel in de Groote of St. Lievens Monster-Kerk der stad Zierikzee
104542: LOOTSMA, BART & SYBOLT VOETEN [PHOTOGR.]. - Cees Dam.
100074: LOOY, JAC. VAN - Jaapje.
100075: LOOY, JAC. VAN - Jaap.
89081: LOOY, S.G. VAN (VOORWOORD) - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 1851-1951.
103281: LOPERA, JOSE ALVAREZ [ED. - ET AL.]. - Museos de Español. Madrid - Sevilla - El Greco - Romero de Torres - Picasso [In Slipcase].
104543: LOPEZ, ANTONIO - Tales from the Thousand and One Night.
52398: LORBER, J. - Het Jakobusevangelie. De jeugd van Jezus
121801: LORCA, FREDERICO GARCIA - Yerma. Poème tragique en prose et un vers. Préface et traduction d' Étienne Vauthier.
4138438: LORCH, T. - Die Beurteilung des Eigentums im deutschen Protestantismus seit 1848.
143823: LORD, WALTER - The Miracle of Dunkirk.
110435: LORDA ALAIZ, F.M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
60456: LOREIN. G.W. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode
103887: LORENC, VILÉM - Das Prag Karls IV. Die Prager Neustadt.
4039982: LORENTZ, R. (HIPPOLYTUS) - De Egyptische kerkordening en Hippolytus van Rome. (Diss.)
90719: LORENTZ, PHILIPPE - Hans Memling au Louvre. Les dossiers du musée du Louvre. Avec une contribution de Till Borchert.
61051: LORENTZEN, CARL - Dieryck Volkertszoon Coornhert, der Vorläufer der Remonstranten, ein Vorkämpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie.
122969: LORENZ, INGE [ED.]. - Joseph Beuys Symposium, Kranenburg 1995.
103124: LORENZ, ANGELIKA [ED.]. - Die Maler tom Ring [2 Vols. Compl.].
4053179: LORENZ, K. - Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression.
4067366: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens. Vertaald door D.Hillenius.
4138495: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel. Over de evolutie van de menselijke kennis.
30501: LORGION, JOHANNES JACOBUS DIEST - Regnerus Praedinius
4037240: LORIE, P. - Volksgeloof. Boek van magische kennis.
103205: LORING, JOHN - Tiffany Timepieces [In thick Pctorial Bard Slipcase with Die-Cut Windows].
94904: LORNSEN, JENS - Britannien. Hinterland des Weltjudentums
86064: LORTZ, JOSEPH (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internatioaler Bernhardkongress Mainz 1953
100628: LORTZ, JOSEPH [PETER MANNS - AFTERW.]. - Die Reformation in Deutschland [2 Vols. in 1].
94013: LORTZ, JOSEPH - Die Reformation in Deutschland. Unveränderte Neuausgabe (2 volumes in 1 binding)
4050235: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden?. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
47146: LORZ, JÜRGEN - Bibliographia Linckiana. Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Wenzeslaus Lincks (1483-1547) Mit 22 Tafeln
122721: LOS, CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4035029: LOS, S.O. - Het gevoel in de Heilige Schrift. (Diss.) (achterflap en enkele blz. van het namenregister ontbreken)
61124: LOS, FRANS JOHANNES - Wilhelmus à Brakel.
84592: LOS, F.J. - Tekst en toelichting van de geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
30117: LOS, P. - Uit de schooljaren van een zeeman. Kerstverhaal voor de jeugd
4043753: LOS, F.J. (BRAKEL, W.À) - Wilhelmus à Brakel. Herdruk, ingeleid door w.van `t Spijker.
4054966: LOS, C. - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.
4072420: LOSEE, J. - Historical Introduction to the Philosophy of Science.
100251: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 4: Angleterre.
100252: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 7: Espagne & Potugal & Pays-Bas.
100253: LOSTALOT-BACHOUÉ, E. DE - Le Monde. Histoire de Tous les Peuples depuis les temps les plus reculés Jusqu'à nos Jours. Volume 8: La Grèce & Italie.
94375: LOTH, BERNARD / MICHEL, ALBERT - Dictionnaire de Théologie Catholique. Contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire. Tables Générales. Aaron - Zwinglianisme (3 volumes)
4054124: LOTH, H.J. - Judentum.
4034434: LOTI, P. - Le livre de la pitié et de la mort.
130305: LOTSY, J.P. & H.N. KOOIMAN (EDS.] - Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Volume 10 / Tiende deel : Platen [Plates only]
130100: LOTTA, RAYMOND [ED & INTROD.] - And Mao Makes 5. Mao Tsetung's Last Great Battle.
123546: LOTTHÉ, ERNEST [& PAUL PRUVOST - ILLUSTR.]. - Charme et lumière des Pays-Bas.
144286: LOTTMAN, HERBERT - Flaubert.
130044: LOTTUM, JELLE VAN - Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850
4138439: LOTZ, J.B. - Transzendentale Erfahrung.
122547: LOTZE, HERMANN - System der Philosophie. Vol. 1: Logik. Drei Bücher vom Denken vom Untersuchen und vom Erkennen & Vol. 2: Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie [2 Vols. in 1 - Compl.].
142677: LOTZE, DR. RUDOLPH HERMANN - Medicinische Psychologie oder Physiologie der Seele
122050: LOUBÈRE, LEO A. - Louis Blanc. His Life and his Contribution to the Rise of French Jacobin-Socialism.
89727: LOUBERGÉ, JEAN - Les anciennes maisons rurales des pays de l'adour.
110668: LOUBOUTIN, CATHENINE - Het Stenen Tijdperk.
146265: LOUCH, A.R. - Explanation and Human Action.
146066: LOUDA, JIRI [DERMOT MORRAH & ARUNDEL HERALD - EDS.]. - European Civic Coats of Arms [A Concise Guide in Colour].
123061: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque de Connaisseur XXe Siècle. Livres illustrés Éditions originales - Manuscrits autographes - Prestigieuses reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
123060: LOUDMER, GUY - Une Bibliothèque Contemporaine. 850 livres illustrés depuis 1949. Livres - Objets - Livres d'artistes - Exemplaires uniques - Reliures. Vente a Hôtel Drouot par Guy Loudmer.
131012: LOUDON, JOHN CLAUDIUS [JOHN SALES - PREF. & PRISCILLA BONIFACE - INTROD.] - In Search of English Gardens. The Travels of John Claudius Loudon and his Wife Jane.
4138428: LOUDY, A. - God's Eonian Purpose.
101737: LOUËT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche Straatnamen en hun beteekenis.
60457: LOUET FEISSER. J.J. - De strijd tegen de Analogica Entis in de theologie van Karl Barth
143727: LOUGH, JOHN & MURIEL LOUGH - An Introduction to Nineteenth Century France.
90576: LOUGHLIN, MICHAEL O' - The garlands of repose. The literary celebration of civic and retired leisure. The traditions of homer and vergil, horace and montaigne.
130503: LOUIS, WM. ROGER - The British Empire in the Middle East 1945-1951. Arab Nationalism, The United States and Postwar Imperialism.
131374: LOUP, WILLY LE - John Steinmetz, 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
92346: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
110575: LOURIE, PETER - Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
93715: LOUTHAN, HOWARD - Johannis Crato and the Austrian Habsburgs. Reforming a counter-reform court. Volume 2, Number 3. Summer 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
102729: LOUW, ADNDRÉ VAN DER & MARIJKE ZWEERS [EDS.]. ED VAN DER ELSKEN [PHOTOGR.]. - Twen [4 Issues - All published].
61212: LOUW, SCHALK WILLEM - Het Ontstaan van het Priesterschap in de Christelijke Kerk. Een archaeologische studie
122367: LOUWERSE, MAX & WILLIE VAN PEER [EDS.]. - Thematics. Interdisciplinary Studies.
110290: LOUYS, PIERRE [FOUJITS - WOOD-ENGRAVINGS] - Les aventures du roi Pausole.
9179: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, dat is Al de Theologische Werken van den Hooggeleerden Mr. Christophorus Love. In zijn leven getrouw Bedienaar des Heiligen Evangeliums in Laurence Jurii, binnen Londen. Bevattende eene grondige verklaring van vele uitnemende plaatsen der H. Schriftuur, bondige beantwoording van ontalrijk vele gevallen der conscientie en stichtige geschiedenissen. Alles op een zeer uitnemende wijze tot de praktijk der godzaligheid gebragt en op deze eeuw toegepast. Door verscheidene overzetters uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgebracht.
89440: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede
89442: LOVE, CHRISTOFFEL - Brieven en de op het schavot gehouden leerrede. Onveranderde Uitgave.
53354: LOVE, CHRISTOPHORUS - Theologia Practica dat is: alle de Theologische Wercken. Onveranderde uitgave naar den Vijden Druck van 1679
7270: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, Dat is: Alle de Theologische Wercken, Van den Hoogh-Geleerden Mr. Christophorus Love. Vervattende een grondige verklaringhe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondighe Beantwoordinghe, van ontallijk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op een zeer uytnemende wijse tot de practijke der Godtsaligheydt ghebracht, en dese Eeuwe toe-ghepast, en door verscheyde Overzetters, uyt de Engelsche inde Nederduytsche Tale ghebracht. Desen Tweeden Druck grootelijcks vermeerdert, met een Tractaat voor desen noyt gedruckt. Als mede met een bequaem Register, zijnde nu alles Compleet.
8990: LOVE, CHRISTOPHER - Theologia Practica, Dat is, Alle de Theologische Vvercker, van den Hoog-Geleerden Mr. Christophorus Love, In zijn leven ghetrouw Bedienaar des H. Euangeliums in Laurence Iurii binnen Londen, Vervattende een grondige verklaaringhe van vele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinghe, van ontallyk veele gevallen der Conscientie, en stichtige Geschiedenissen, alles op deen zeer uytnemende wijse tot de practijke der Godt-saligheit gebracht, en dese Eeuwe toeghepast, en door verscheide Overzetters, uit de Engelsche in de Nederduysche Tale ghebracht. Tot meerder gherijf van den Christelijken Leser, is de ordere der Tractaten te zien even voor het werk, en achter zijn twee Registers, tot de meeste stichinghe by-ghevoeght, door Petrus de Lange.
9843: LOVE, CHRISTOPHER - Het Cabinet der Godtsaligheydt, Ofte: Een Tractaet vande Krachtighe Roepinghe ende Verkiesinghe. In 16. Predicatien, over 2 Petri 1. 10. Waer in een Christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck gheroepen ende uytverkoren is. Ende wat wegh hy behoordt in te gaen, op dat hy de versekeringhe daer van verkrijghen mochte. Uyt 't Engels vertaelt door Bartholomeus Reyniersz. Den tweeden Druck.
4068020: LOVELACE, R.F. - The American Pietism of Cotton Mather. Origins of American Evangelicalism.
4074069: LOVELL, J. - Achter de Chinese muur. Geschiedenis van China`s isolement. 1000v.C - 2000n. C.
91609: LOVELOCK, J.E. - Gaia. De natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
144155: LOVETT, A.W. - Early Habsburg Spain 1517-1598.
4069671: LOVETT, R. (CHALMERS, J.) - James Chalmers. His Autobiography and Letters.
103983: LOWE, E.A. [& W. BRAXTON ROSS JR.]. - Handwriting.
110052: LÖWE, HEINZ - Von Theoderich dem Grossen zu Karl dem Grossen. Das Werden des Abendlandes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters.
122681: LOWE, PETER - Great Britain and Japan 1911-1915. A Study of British Far Eastern Policy.
101009: LOWE, PETER - Great Britain and the Origins of the Pacific War. A Study of British Policy in East Asia 1937-1941.
121928: LOWENSTEIN, TOM - Ancient Land: Sacred Whale. The Inuit Hunt and its Rituals.
95354: LOWENSTEIN, TOM - Boeddhisme. Filosofie en mediaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken
4071425: LÖWENTHAL, L. - Judaica, Vorträge, Briefe. (Schriften 4)
143630: LOWIE, ROBERT H. - Primitive Religion.
4141121: LÖWITH, K. - Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des 19.Jahrhunderts.
4071240: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - Das Leben Sören Kierkegaards.
4075751: LOWRIE, W. (KIERKEGAARD, S.A.) - A Short Life of Kierkegaard.
87997: LOWRY, JAMES W. - The Martyrs' Mirror Made Plain. A Study Guide and Further Studies.
101338: LOWRY, MALCOLM - Onder de vulkaan.
4018024: LOWTHER CLARKE (ED.) W.K. - Liturgy and Worship. A Companion to the Prayer Books of the Anglican Communion. Contrib.: W.O.E.Oesterley, P.F.Levertoff, J.H.Srawley a.o.
121360: LOYN, H.R. [ED.]. - Anglo-Saxon England and the Norman Conquest.
145807: LOZE, PIERRE & MARC DETIFFE [PHOTOGR.]. - Ausia Architectures. Michel Benoit & Thierry Verbiest
4007065: LUBAC, H. DE (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin.
4058470: LUBAC, H. DE (PROUDHON, P.J.) - Proudhon et le Christianisme.
130453: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen van de rijksoverheid.
130458: LUBBERS, R.F.M. [FOREW.] - Draaiboek voor een wetgeving. Systematische bescrijving van de procedure.
145114: LUBBERTS, J.D. & DRS. E. VISSER - Literatuurgeschiedenis. Met zoveel woorden.
142465: LUBER, JET & MIEP DE FEIJTER [ILLUSTR.]. - Ike op reis.
92618: LUBRICH, OLIVER - Reisen ins Reich 1933 bis 1945. Ausländische Autoren berichten aus Deutschland. Zusammengestellt und mit einer Einleitun von Oliver Lubrich
91164: LUCADO, MAX - Leven in zijn handen. Bijbels dagboeken.
130454: LUCARDIE, PAUL & GERRIT VOERMAN & ARJAN MARCHAND - Portaal tot het parlement. Kandidaatstelling binnen politieke partijen in acht westerse landen.
110807: LUCARDIE, PAUL - Nederland stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
91625: LUCARDIE, PAUL - Nederland, Stromenland. Een geschiedenis van de politieke stromingen.
101889: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811.
144049: LUCAS, PETER J. [ED.]. - Franciscus Junius. Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum, adhinc annos X.LXX. Anglo-Saxonicè conscripya, & nunc primum edita.
4000499: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. (2 Vols.). Selected and Arranged for Publication. 1955, 2 vols., 994 pp., cloth
131513: LUCAS, HENRY S. [ED.] - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and Arranged for Publication [2 Vols. = Compl. Set]
9379: LUCAS BRUGENSIS, FRANCISCUS - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, ad recognitionem Ivssv Sixti V. Pont. Max. Bibliis Adhibitam Recensitae atqve Emendatae. Primùm à Francisco Lvca Theologo & Decano Audomaropolitano, Nunc denuo variis locis expurgatae ac locupletatae cura & studio V.D. Hvberti Phalesii, Coenobij Affligeniensis Ordinis S. Benedicti Subprioris.
4009733: LUCAS, L. - Zur Geschichte der Juden im vierten Jahrhundert. Der Kampf zwischen Christentum und Judentum. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.
4024625: LUCAS, H.S. - Netherlanders in America. Dutch Immigrants to the United States and Canada, 1789-1950.
4074746: LUCAS, H.S. - Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings. Selected and arranged for publication. Combined edition, with additional translations.
104866: LUCASSEN, JAN & ANNE LAVELLE [TRANSL.]. - Tracing the Past.
121459: LUCASSEN, JAN - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Internationale en Comparatieve Sociale Geschedenis aan de V.U.
110237: LUCASSEN, VINCENT & PIET SCHENKELAARS & HUIB DE VRIEND - Oogst uit het lab. Biotechnologie en voedselproductie.
100908: LUCHAIRE, ACHILLE [JOHN W. BALDWIN - INTROD.]. - Social France at the Time of Philip Augustus.
60458: LUCHT. J. - Kirchenreform durch offnung zur Religion (Bilanz der bisherigen Kirchenreformbestrebungen und neue Perspektiven)
100289: LUCIE-SMITH, EDWARD - Symbolist Art.
100120: LUCIE-SMITH, EDWARD - Jeanne d'Arc.
110430: LUCIE-SMITH, EDWARD - Furniture. A Concise History. Op en om de wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied, landschap, mensen, flora, fauna. Meppel, (1947). 4to.
122646: LUCIE-SMITH, EDWARD - Joan of Arc.
102435: LUCIE-SMITH, EDWARD [ED. & INTROD.]. - The Male Nude. A Modern View. An Exhibition organized by François de Louville.
130766: LUCIE-SMITH, EDWARD - The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms.
88610: LÜCK, ALFRED - Siegerland und Nederland
46438: LUCKENSMEYER, DAVID/ALLES, PAULINE (ED.) - Studies of Religion and Politics in the Early Chriatian Centuries (Early Christian Studies, volume 13)
142156: LUCKHARDT, JOCHEN & ANGELIKA LORENZ [EDS.]. - Heinrich Aldegrever und die Bildnisse der Wiedertäufer.
131327: LUCKOCK, HERBERT MORTIMER - The History of Marriage. Jewish and Christian in Relation to Divorce and Certain Forbidden Degrees.
101521: LUCRETIUS & W.H.D. ROUSE (TRANSL.) - De Rerum Natura.
4062906: LÜDEMANN, G. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
4138041: LÜDEMANN, G. (DREWERMANN, E.) - Texte und Träume. Ein Gang durch das Markusevangelium in Auseinandersetzung met Eugen Drewermann. (Bensheimer Hefte 71)
4065393: LÜDEMANN, G. - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
103888: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
123207: LUDEN, E. - Het Gooi en de Erfgooiers.
131703: LÜDER, DAGMAR [ED.] - Das Schicksal der Dinge. Beiträge zur Designgeschichte.
100076: LÜDERITZ, BERNDT - Therapie der Herzrhythmusstörungen. Leitfaden für Klinik und Praxis.
30385: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Tokio (Serie: beroemde musea van de wereld)
30379: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Museum Fine Arts Boston (Serie: beroemde musea van de wereld)
30382: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - British Museum Londen (Serie: beroemde musea van de wereld)
30380: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Prado Madrid (Serie: beroemde musea van de wereld)
30386: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Oude Pinakotheek München (Serie: beroemde musea van de wereld)
30377: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - National Gallery Washington (Serie: beroemde musea van de wereld)
30381: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Nationaal Museum Cairo (Serie: beroemde musea van de wereld)
30383: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Uffizi Florence (Serie: beroemde musea van de wereld)
30384: LUDOVICO RAGGHIANTI, CARLO - Kunsthistorisch Museum Wenen (Serie: beroemde musea van de wereld)
143490: LUDWIG, EMIL - Hindenburg und die Sage von der deutschen Republik.
145885: LUDWIG, BEATE & HENRY WALTER - Das Brillen-Buch. Sehen und gesehen werden.
102894: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 38
145530: LUDWIG, COY - Maxfield Parrish.
101890: LUDWIG, EMIL - Gespräche mit Masaryk. Denker und Staatsmann.
102892: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 53.
102893: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 54/55.
102891: LUDWIG, PETER [ED.]. - Aachener Kunstblätter. Volume 45.
101077: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
4142697: LUDWIG, M. (HRSG.) (SCHWEBEL, H.) - Kunst - Raum - Kirche. Eine Festschrift für Horst Schwebel zum 65. Geburtstag.
121732: LUFT, WERNER - Rauchringe. Feste des Tabaks. Von Zigarren, Pfeifen und Zigaretten vom Schnupfen und vom Kauen.
101078: LUFTI, AFAF & SAYYID MARSOT - Egypt in the Reign of Muhammad Ali.
121966: LUGINBÜHL, RUDOLPHO [ED.]. - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund & Nicolai De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria [2 Vols. in envelope].
122377: LUGT, ARIE VAN DER - From Speech to Words.
60459: LUHRMANN. D. - Das Offenbarungsverstandnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Band 16)
100254: LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
95662: LUIJK, MADELON VAN - Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380, 1580
4036557: LUIJPEN, W. - Theologie is anthropologie.
4046077: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
4061170: LUIJPEN, W. - Inleiding tot de existentiële fenomenologie. (Aula)
121317: LUIJT, J. & M.G. HOUTMAN & F. WEEGENAAR [PHOTOGR.]. - Schoonhovens zilver St. Eloy. 10 jaar Schoonhovens goud- en zilversmidsgilde St. Eloy. 1988-1998.
46467: LUIJTELAAR, E.L.J.M. VAN/PETERS, G.J./THIJSSEN, J.M.M.H./JONG, I.F.J./VOGELZANG, M.E. (RED.) - Van frictie tot wetenschap. Jaarboek 1990-1991 Vereniging van Akademie-onderzoekers
103920: LUIJTEN, GER & ARIANE VAN SUCHTELEN & REINIER BAARSEN & WOUTER KLOEK & MARIJN SCHAPELHOUMAN [EDS.]. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlands Art 1580-1620.
110686: LUIJTEN, HANS & JAN KONST [EDS.]. - Lust tot poëzie. Gedichten van Vondel.
53565: LUIJTEN, GER A.O. - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620
130643: LUIJTERS, GUUS - Jan Cremer in beeld. Meer dan 1000 foto's en documenten.
4136652: LUIJTERS, G. (VERNE, J.) - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
143291: LUIJYPEN, WILLIAM A. - Existential Phenomenology.
84876: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honig zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken e stichtelyke verzen
87206: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het oude en nieuwe verbond. Vertoonenede drie honder zeven en dertig Konstige Figuuren, verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke verzen (2 delen)
82624: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen, van het oude en nieuwe verbond, vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen (2 delen)
46382: LUIKEN, JAN - Het Menselyk Bedryf
91244: LUIKEN, JAN - Goddelyke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen, met koopere afbeeldingen verciert. Nevens haar vaarsen, aanmerkingen, en zielzuchtingen.
91239: LUIKEN, JAN - Vonken der liefde Jezus, van het God-begeerde zielen-vuur: zynde bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende versen en heilige Spreuken.
91241: LUIKEN, JAN - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
53550: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedrijf, in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen, van ambachten, kosnten, hanteeringen en bedryven, met verzen
91245: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhartigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
144755: LUIKS, ALBERT G. - Cathedra en mensa. De plaats van de preekstoel en avondmaalstafel in het oudchistelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
82443: LUIKS, A.G. - Cathedra en Mensa, de plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Arfrika
4021269: LUIKS, A.G. - Baptisterium. De bediening van de doop in de oud-christelijke kerk.
130201: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
131023: LUITEN VAN ZANDEN, J. - Geschiedenis van de Koninklijke Shell [4 Vols in transparant plastic box]
92337: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
145832: LUKACS, JOHN - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
4062374: LUKASSE, J. (GENK) - Licht in een duistere plaats. De moderne geschiedenis van het evangelie te Genk.
4035673: LUKKEN, G. (RED.) (GREIMAS, A.J.) - Semiotiek en christelijke uitingsvormen. De semiotiek van A.J.Greimas en de Parijse school toegepast op Bijbel en liturgie.
4071511: LUKKEN, G. - Rituelen in overvloed. Een kritische bezinning op de plaats en de gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur.
4074266: LUKKEN, GERARD & JEROEN DE WIT ( RED.) - Het Kind in het midden. Liturgie vieren met kinderen
47379: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-Boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlande, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-Boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld. Nieuwe Uitgave
81890: LUMMEL, H.J. VAN - Hoofdgebeurtenissen uit de vaderlandsche geschiedenis in schetsen en afbeeldingen voorgesteld
87220: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
88077: LUMMEL, A.J. VAN - Register op het handboek der geschiedenis van het vaderland van Mr. G. Groen van Prinsterer
88842: LUMMEL, H.J. VAN - Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refereinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt. Uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld.
104260: LUMMIS, MICHAEL & EDWIN KERN [EDS.]. - Xenosaga Episode III. Also Sprach Zarathustra.
122492: LUNACHARSKY, ANATOLY VASILIEVICH [MICHAEL GLENNY - TRANSL & ISAAC DEUTSCHER - INTROD.]. - Revolutionary Silhouettes.
4048928: LUNDBERG, J. - Kristus-Mystiken hos Paulus.
4139144: LUNDIN, R. & NOLL, M.A. - Voices from the Heart. Four Centuries of American Piety.
4138731: LUNDIUS, JOHANNES - Die Alten Jüdischen Heiligthümer, Gottesdienst und Gewohnheiten,. für Augen gestellet, in einer ausführlichen Beschreibung des gantzen levitischen Priesterthums. Und fünff unterschiedenen Büchern: usw (mit Poträt, Frontispice, und 31 Kupferstiche von J.W.Michaelis
4046667: LUNENBERG, M. (AMSTERDAM) - Geluk door geestelijke groei. De institutionalisering van de jeugdzorg tussen 1919 en het midden van de jaren dertig, uitgewerkt voor Amsterdam.
92649: LÜNNEMANN, KATINKA D. E.A. - Interventie door uithuisplaatsing. De juridische mogelijkheden van uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in Oostenrijk en Duitsland
53647: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. A.O. - Leiden University in the seventeenth century. An Exchange of Learning
104222: LUNSINGH SCHEURLEER, DR. ROBERT A. - Egypte Geschenk van de Nijl.
121778: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oranje op aardewerk van Willem de Zwijger tot koningin Beatrix.
101983: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
143388: LUPACK, ALAN & BARBARA TEPA LUPACK [EDS.]. - Arthurian Literature by Women.
142114: LÜPKES, DR. VERA [ED. - ET AL.]. - Papier. Moderner Werkstoff mit Tradition.
146488: LUPTON, J.H. - A Life of John Colet, D.D. Dean of St. Paul's and Founder of St. Paul's School. With an appendix of some of his English writings.
4142415: LURIA, A.R. - The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology.
53202: LURKER, MANFRED - Lexikon der Götter und Dämonen. Namen - Funktionen - Symbole/Attribute
4142451: LURKER, M. (HRSG.) - Beiträge zu Symbol, Symbolbegriff und Symbolforschung. (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Ergänzingsband 1)
92417: LUSCOMBE, D.E. - The school of Peter Abelard. The influence of Abelard's thought in the early scholastic period
110254: LUSTIGER, JEAN-MARIE - Trefpunt Europa. Een visie vanuit het christendom.
88623: LUTEIJN, C.M. - 1864-1964, honderd jaar confessionele vereniging. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging.
93478: LUTEIJN, C.M. - Honderd jaar confessionele vereniging. 1864-1964. Grepen uit de geschiedenis dezer vereniging
95127: LÜTGE, H.A.J. / EIJKMAN, A.J. - Amsterdamsch Zondagsblad Tot Getuigenis der Waarheid. 1e t/m 12e jaargang, 1888-1899 (Complete Set, 12 banden)
4025549: LUTH, J.R. - Daer wert om `t seerste uytgekreten. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme 1550-1852. (Diss.)
4066240: LUTH, J. PASVEER, J. & SMELIK, J. (RED.) - Het kerklied. Een geschiedenis.
84359: LUTHARDT, D. CHR. ERNST - Geschichte der christlichen ethik vor der Reformation (2 volumes)
4138437: LUTHARDT, E. - Voordrachten over de Christelijke moraal. Naar den 2en druk uit het Hoogduitsch vertaald door J.Riemens.
81499: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils, Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars, uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
4006005: LUTHER, M. - Vorreden zur Heiligen Schrift. Neu Hrsg. von Fr.Held.
47993: LUTHER, MARTIN - Sprüche Martin Luthers vom Ublass wider Johann Tetzel 1517 (95 Thesen) ins Deutsche übertragen von Prof. Dr. Kawerau (Reformatorische Schriften, Erster Band. Luthers Werke)
92289: LUTHER, MARTIN - The bondage of the will. Translated by J.I. Packer & O.R. Johnston
48232: LUTHER, MARTIN - Ein seer gut un nützlichs Bettbuchleyn. Um 1527. Jar.
4003819: LUTHER, M. - Stemmen uit Wittenberg. (5 dln.). Preken, artikelen, brieven enz. van Dr.Maarten Luther en zijn tijdgenoten.
4054720: LUTHER, M. - Grosser Katechismus. Vollständige Ausgabe, sprachlich durchgesehen und dem Menschen der Gegenwart nahegebracht.
4023740: LUTHER, M. - Servum Arbitrum,. dat is de knechtelijke wil verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasamus van Rotterdam. In het hedendaagse Nederlands bewerkt met ongewijzigde inhoud door C.C.v.d.Geer-De Ruiter.
4023748: N.N. (LUTHER, M.) - Studienausgabe. Band 1. In Zusammenarbeit mit H.Junghans, R.Pietz, J.Rogge und G.Wartenberg hrsg. von H.U.Delius.
4023534: N.N. (LUTHER, M.) - Reformatie-nummer van Stemmen des Tijds. M.m.v. H.H.Kuyper, A.Eekhof, W.J.Aalders e.a.
4023507: N.N. (LUTHER, M.) - Martin Luther. dargestellt von seinen Freunden und Zeitgenossen Joh.Mathesius, Ph.Melanchthon, L.Cranach d.Ä., H.Sachs u.a. Hrsg.von A.F.Cohrs.
4012974: LUTHER, M. - Theologie des Kreuzes. Die religiösen Schriften. Hrsg. von G.Helbig. (KT 95)
54952: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
55136: LUTHER, MARTINUS - Het rechtvaardigend geloof. Verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermerederd. Met een Voorrede, dienende tot bevestiging van de nuttigheid van dit doorwrochte werk, zo ter vertroosting van rechte hongerigen en dorstigen naar de rechtvaardiging die in Christus Jezus is, als ter beantwoording van allen die deze Leer tot zaligheid niet aannemen
92968: LUTHER, MAARTEN - Het Hogepriesterlijk gebed. Verklaring van Johannes 17
9905: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Vevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige Aanmerkingen op onzen dagen toepasselyk vermeerdert. Deze tweede uitgave vermeerdert met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, soo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordinge van allen die dezen leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
201542: LUTHER BIBLE/HOOGHE, ROMEYN DE/SANTEN, DIRK JANSZ. VAN - Biblia, Dat is, De gantsche H. Schriftuure vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Nu van nieuws uyt D. M. Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet, Tot dienst van de Christelyke Gemeynten, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden. INTERLEAVED WITH: Alle de Voornaamste Historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-Platen, Door den Wyd-beroemden Heer, en Mr. Romeyn de Hooge. Met omstandige verklaring der Stoffen, en seer beknopte Punt-Digten, van den Eerw. Godsgel. Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegt zyn Nieuwe Kaarten, tot opheldring der zaaken nodig.
94548: LUTHER, MARTIN - Annotierungen zu den Werken des Hieronymus
9431: LUTHER, MARTIN - Enarrationes Seu Postillae Martini Lutheri maiores, in lectiones, qvae ex evangelicis historijs, Apostolorum scriptis, alijsque sacrae stripturae locis desumptae, per uni uersum annum, tam in diebus Dominicis, quam Diuorum memoriae sacris pro concione recitantur, fidelius atque diligentius quam antehac recognitae & excusae. Qvibvs Praeter nvnc primum adiectas aliquot Holilias, accessit etiam Apologia Graecorum de igne Purgatorio, exhibita in Concilio Basiliensi, per Ioannem Hartungum latinitate donata, neque unquam antea in lucem edita. Rerum quoque & uerborum toto opere memorabilium Index.
85879: LUTHER, MARTINUS - De boodschap des heils Luther's dagboek of Christelijke Overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften
94541: LUTHER, MARTIN - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg
94542: LUTHER, D. MARTIN - Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545, Anhang
8673: LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated out of Latine into English by Henry Bull.
4054934: LUTHER, M. - Euch stossen dass es krachen soll. Sprüche, Aussprüche, Anekdoten. Mit 25 Reproduktionen nach Holzschnitten von Horst Bachmann.
4050602: N.N. (LUTHER, M.) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een Kerk.
86095: LUTHER, MARTIN (WALCH, J.G.) - Colloquia oder Tischreden. (Dr. Martin Luthers Sämmtliche Schriften, herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. Zweiundzwanzigster Band.)
9731: LUTHER, MARTINUS/ERASMUS, DESIDERIUS - Servum Arbitrium, Dat is: De Knechtelyke Wille, Verklarende, dat de Vrye Wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. WAARBIJ: Erasmus van Rotterdam, van den Vryen-Wil, Tegen D. Martinus Luther.
4137595: N.N. (LUTHER, M.) - Hutten-Müntzer-Luther. Werke in zwei Bänden. Ausgewählt und eingeleitet von S.Streller.
4033735: LUTHER, R. - Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache und Sinn der urchristlichen Schriften.
94550: LUTHER, MARTIN / KLEINKNECHT, HERMANN - Luthers Galaterbrief-Auslegung von 1531. Studienausgabe
4067035: LUTHER, M. - Table Talk. Conversations with Luther. Selections from recently published sources.
94549: LUTHER,MARTIN - Studienausgabe (Band 1, 2, 3, und 4) (4 volumes of 6)
131731: LUTHER, MARTIN [HANS VOLZ & HEINZ BLANKE & FRIEDRICH KUR - EDS.] - Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschiedene Ausgabe. [Compl.in 3 Parts]
54685: LUTHER, MARTIN - D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. (Complete set of volume 1-112 of the so-called Weimarer Ausgabe. The series is divided in 4 parts: I. Tischreden, in 6 volumes. II. Die deutsche Bibel, in 15 volumes. III. Briefe, in 18 volumes. IV. Schriften, in 73 volumes.)
6872: LUTHER, MARTIN/BEUMLER, MARCUS - Christiana Concordia. Das ist, Christliches wiederholtes einmu?tiges Gespra?ch, von allen streittigen Religionspuncten, beydes die Lehr und Kirchen Ceremonien belangendt, welche in streit gezogen nach absterben Doctor Martin Luther seligen. Mit angeheffter, in Gottes Wort, als der einigen Regel und Richtschnur wolgegründter Christlichen Erkla?rung, welcher massen ein jeder guthertzigen und recht Lauterischer Christ, auffs aller einfältigst und schlechtest, durch Gottes hülff, auss allen verworrenen Streitsachen gründtlich und von sich selvs entrichten, und zur erkänd, nuss Göttlicher Warheit gute anleitung erlangen, und für allem verführischen Irsthumb sich verwahren soll. Auss einhelliger vergleichung der Christianae Concordiae, allen Euangelischen Kirchen und Schulen, und soderlich dem einfältigen Mann und nachkommenden Jügendt zum unterricht und warnung, Durch einen Liebhaber der Christlichen Concordiae in Druck verfertiget. WITH: Notwendiger, und gründlicher bericht von dem einigen und ewigen Testament oder Gnedenbund Gottes, in den Schrifften der Propheten und Aposteln geoffenbaret. Allen guthertzigen, die zu dieser zeit onder sovielerley streite einen satten grund ihres heils, allein auss dem lebendigen Wort Gottes, ohne zanck, zu wissen begeren, zum besten geschreben durch Marcum Beumlerum.
47512: LUTHER, MARTIN - A Commentary on the Psalms, called Psalms of Degrees. In which, among many other interesting subjects, the Scriptual Doctrine respecting the divinely instituted and honourable estate of Matrimony is Explained and Defended, in opposition to the Popish Errors of Monastic Seclusion, and Enforced Celibacy. To which is prefixed, An Historical Account of the Monastic Life, particulary of the Monasteries of England
4001739: N.N. (LUTHER, M.) - Luther en het gereformeerd protestantisme. Onder red. van C.Graafland, J.Kamphuis, W.van `t Spijker en K.Exalto.
4023503: N.N. (LUTHER, M.) - Maarten Luther in zijn leven en werken. van 1483-1525. (bijdr. van H.H.Barger, J.Lindeboom, A.W.Bronsveld e.a.)
4135530: LUTHER, M. - Lectures on the Minor Prophets. Vol.I. Hosea - Malachi. Ed. by H.C.Oswald. (Luther's Workts 18)
4135531: LUTHER, M. - Sermons on the Gospel of St.John. Chapters 14-16. Ed. by J.Pelikan and D.E.Poellot. (Luther's Workts 24)
4300243: LUTHER, MARTIN - Die Luther-Bibel von 1534 / Vollständiger Nachdruck. Mit illuminierte Holzschnitte. Hierbij: Stephan Füssel: De Lutherbijbel van 1534. Een cultuurhistorische inleiding. 2003, 66 blz.
92589: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
9581: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof Verklaart en Bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten. Om deszelfs nuttigheit in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onzen dagen toepasselijk vermeerdert. Met een Voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheit van dit doorwrogte werk, zoo ter vertroostinge van Regte Hongerigen en Dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is, als ter beantwoordige van allen die dezen Leere tot Zaligheit niet aan en nemen.
9582: LUTHER, MARTIN - Het Regtveerdigend Geloof verklaart en bevestigt, in eene Verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten.
9583: LUTHER, MARTIN - De Uitgelezene Kleine Schriften van Doct. Martinus Lutherus, Uit zyne Groote Werken by een getrokken, en met eene algemene Voorreden over den Zege van Luthers Schriften verrykt, door den Heer Johann Jacob Rambach. Uit het Hoogduitsch in zuiver Nederduitsch overgebracht.
89255: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres.
130542: LÜTHOLD-MINDER, IDA - Helvetia Mariana. Die Marianischen Gnadenstätter der Schweiz.
60462: LUTJEHARMS. W. - Het philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw
4009303: LUTJEHARMS, W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Herrnhutters. in de Nederlanden in de 18e eeuw. (Diss.).
54208: LUTTENBERGER, ALBRECHT P. - Katholische reform und Konfessionalisierung. (Ausgewählte quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Band 17)
4137796: LUTTERVELT, R. VAN (VANMOUR, J.B.) - De Turkse schilderijen van J.B.Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743. Met 39 platen waarvan de 1e in kleur.
30242: LUTTIKHUIS, BERNARDUS ARNOLDUS MARIA - Een grensgeval. Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht
54950: LUTTIKHUIS, BERNARD - Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente
54788: LUTTIKHUIZEN, G.P. - De veelvormigheid van het vroegste christendom
4142694: LUTTIKHUIZEN, G.P. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Eeuwig kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie.
4136586: LUTZ, J. (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Chrysostomus und die übrigen berühmtesten kirchlichen Redner alter und neuer Zeit. Eine Entwicklung der homiletischen Prinzipien.
30515: LUTZ, HEINRICH - Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit
4138276: LUTZ, H.M. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte von Sach 12, 1-8 und 14, 1-5. (WMANT 27)
130630: LUTZE, EBERHARD - Veit Stoss.
4135639: LUX, R. - Die Weisen Israels. Meister der Sprache - Lehrer des Volkes - Quelle des Lebens.
143214: LUYCKX, JOOST [ED.]. - ACCO Geschiedenis van een studentencoöperatie 1950-2010.
121267: LUYCKX, JACQUES [ED.]. - Koorzang in de Sint-Janskathedraal [With CD].
142821: LUYENDIJK, JORIS - Een tipje van de sluier. Islam voor beginners.
52437: LUYKEN, J. - Geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude en Nieuwe Testament
8834: LUYKEN, JAN - De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter.
9733: LUYKEN, JAN - Jezus en de Ziel. Een Geestelyke Spiegel voor 't gemoed, Bestaande in veertig aangenaame en stichtelyke Zinnebeelden. Vervat in Drie Deelen. Nevens het Eeuwige Vaderland en deszelfs vreugde. De Negende Druk. WAARBIJ: De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. WAARBIJ: Des Menschen Begin, Midden en Einde. Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vyftig Konstige Figuuren. Met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Autheur.
9732: LUYKEN, JAN - Het Overvloeijend Herte, of Nagelatene Verzen van den Godvruchtigen Jan Luiken. Bestaande in Stichtelyke Beschouwingen en Geestelyke Overdenkingen, Verrykt met Goddelyke Spreuken, over veelerleie soorten van onderwerpen, by verschillende gelegenheden opgesteld. Vercierd met Vyf en Tachentig Konstige Figuuren, in den smaak des Aucteurs getekend en in 't Koper gebragt door Cornelis van Noorde.
1250: LUYKEN, JAN - Vonken der Liefde Jezus, Van het God begeerende Zielen-Vuur: Zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk. Een behelzing van vyftig Zinne-beelden, met hunne daar op speelende, verzen, en heilige Spreuken.
9584: LUYKEN, JAN - Geestelyke Brieven
9585: LUYKEN, JAN/SPINNIKER, ADRIAAN - Zedelyke en Stichtelyke Gezangen van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. WAARBIJ: De Werken en Vergelding der Barmhertigheid, En Onbarmhertigheid, Uit Matth. XXV. berymd door Adriaan Spinniker.
9469: LUYKEN, JAN - Geestelyke Brieven. Aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en Toestanden geschreeven. Inhoudende veel ernstige vermaaninge tot waare boete, versmaading der wereld, en krachtige voorstellinge om ons te doen verlieven op God, en de Zalige Eeuwigheid.
103552: LUYKX, PROF. DR. THEO - Politieke geschiedenis van België [2 Vols. Compl.].
102730: LUYKX, G.J.M. [FOREW.]. - Gilden Kring Maasland 1935-1985.
131575: LUYKX, DR. THEO & DRS. JAN L. BROECKX JR. - Brugge.
55343: LUYKX, THÉO - Atlas historique et culturel de la Belgique
103553: LUYN, FLORIS-JAN VAN - Een stad van boeren. De grote trek in China.
110099: LWUPWN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene en Nederlandse geschiedenis der Middelwwueen en de daarbij behorende hulpwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
122070: LYCAN, WILLIAM G. [ED.]. - Mind and Cognition. A reader.
4142286: LYCAN, W.G. - Mind and Cognition. A Reader.
104423: LYCETT GREEN, CANDIDA & CHRISTOPHER SIMON SYKES [PHOTOGR.]. - The Perfect English Country House.
3452: LYDIUS, JACOBUS - Florum Sparsio ad Historiam Passionis Jesu Christi. Cum figuris aneis. Ejusdem Diatriba de Triumpho J. Christi in Cruce. WAARBIJ: Analecta, Sive Reliquiae Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendae. WAARBIJ: Coena Dominica Literatorum.
9403: LYDIUS, JACOBUS - t Verheerlikte, Ofte Verhoogde Neder-Land.
7278: LYDIUS, NICOLAUS/OUTREIN, JOHANNES D'/TIL, SALOMON VAN - Het Hoogelied van Salomo. Kortelyk verklaart door den Hoog-geleerden en Eerwaardigen Heer Nicolaus Lydius. In rym nagevolgd, en nader opgeheldert met eenige aanteekeningen, met eene Inleiding tot het Hooglied en een Aanhangsel, bevattende een betooging en uitbreyding van het Lied van Moses, Deut. XXXII. en eenige Psalmen, door Johannes d'Outrein. De Tweede Druk. Merkelyk vermeerdert, onder anderen ook door een Opstel over het Hooglied, door den Vermaarden Heer Salomon van Til.
143399: LYDON, JAMES [ED.]. - Law and Disorder in Thirteenth-Century Ireland. The Dublin Parliament of 1297.
144300: LYDON, J.F. - The Lordship of Ireland in the Middle Ages.
91658: LYLE, MARJORIE - Canterbury, 2000 years of history.
4141133: LYMANT, BRIGITTE - Die Glasmalereien des Schnütgen-Museums.
4143147: LYMANT, BRIGITTE - Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Zisterzienserkirche Altenberg. Mit einem beitrag von G.Steinwascher: Wikbold Dobbelstein, Bischof von Kulm.
110265: LYNAM, EDWARD - British Maps and Map-Makers.
110488: LYNAS, MARK - Het nieuwe weer. De gevolgen van klimaatverandering.
143783: LYNN, KENNETH - Hemingway.
132169: LYON, BRYCE & ADRIAAN VERHULST - Medieval Finance. A Comparison of Financial Institutions in Northwestern Europe.
53026: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI II, R. JOSEPH E.A. - Geschiedenis van de geneeskunde
53024: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI II, R. JOSEPH - Die Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst
146266: LYONS, JOHN - Introduction to Theoretical Linguistics.
4142714: LYONS, J. - Semantics.
4139571: LYOTARD, J.F. (KANT, I.) - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis.
4300654: LYOTARD, J.F. - Political Writings. Translated by B.Readings with K.P.Geiman. Foreword and Notes by B.Readings.
100290: LYSEN, A. - History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at the Hague.
53907: LYTTON, EDWARD BULWER - De familie Beaufort, of nacht en morgen in het menschelijk leven (Deel 1 en 2)
121675: MAANEN, HANS VAN [ED.]. - Kwakzalverij. 125 jaar medische folklore.
102295: MAANEN, WILLEM G,. VAN - Bagatellen.
132153: MAANEN, R.C.J. VAN - Stadsarchief van Leiden 1574-1816.
101079: MAANEN, HANS VAN - De wet van ....
4013784: MAANEN, D.V. - Het boek Ruth en zijn perspectieven. (BBB)
100909: MAAR, RIMKO VAN DER - Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog 1965-1973.
144968: MAAREN, NELLEKE VAN [ED.]. - Madame de Staël. Over Duitsland. Een journalistieke reis, 1803-1808.
143488: MAARSEN, JACQUELINE VAN - De erflaters. Herinneringen van de jeugdvriendin van Anne Frank.
4071805: MAARSEN, I. - Mensch en Moraal. Een Joodsche Levensvisie.
104598: MAARSEVEEN, MICHEL P. VAN & JOS W.L. HILKHUIJSEN & JACQUES DANE [EDS.]. - Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648.
47297: MAARSINGH, B. - Ezechiël deel I-III compleet, De Prediking van het Oude Testament (POT)
48283: MAARSINGH, B. - Ezechiël deel I, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47737: MAARSINGH, B. - Ezechiel, Deel 2, De Prediking van het Oude Testament (POT)
47738: MAARSINGH, B. - Ezechiel, Deel 3, Commentaar op het Oude Testament (POT)
4033290: MAARSINGH, B. - De schepping in het Oude Testament.
4073798: MAARSINGH, B. (TEKST EN TOELICHTING) - Numeri.
4062310: MAARSSEN, J.(JOPIE) VAN (FRANK, ANNE) - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
103950: MAARSSEVEEN, CRISTEL VAN & TJERK VAN DUINEN [EDS.]. - Gevelbouw Prestatieboek 2010.
60463: MAAS. C. - Affektiviteit en Celibaat (Op basis van een onderzoek van de Nederlandstalige literatuur 1960-1978)
145450: MAAS, NOP & F.W. KUYPER [EDS.]. - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
104574: MAAS, LEONARD & MARI HOFMAN & HENNY BROER [ET AL.]. - Genesis [In Red Slipcase].
104468: MAAS, NOP & F.L. BASTET & J.F. HEIJBROEK - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
94907: MAAS, H.H.J. - Onder de gloeilamp. I. De liefde van Jo Faro
102553: MAAS, NOP [& FRANK ENGERING] - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
90504: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
90579: MAAS, LODEWIJK HENDRIK - Pro Patria. Werken, leven en streven van Gerrit Kalff 1856-1923. / Pro Patria. Works, life and aspirations of Gerrit Kalff 1856-1923.
89837: MAAS, PAUL / AARTSEN, NOUD - Het licht in de Kempen.
90633: MAAS, NOP - Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
131982: MAAS, ELLEN - Die goldenen Jahre der Photoalben.
146306: MAAS, PATRICK - Broodjes voor Boeddha van de Dutch Bakery.
4135436: MAAS, P.H.J.T. - The Liber Sententiarum Magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century. (Diss.)
131283: MAAS, NOP - Seks.....in de negentiende eeuw.
54511: MAASKANT-KLEIBRINK, MARIANNE - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere . Volume II (The Campaigns 1983, 1985 and 1987)
100629: MAASKANT, P. - Het volk van Vrederijk.
103306: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement Excavations at Borgo le Ferriere ' Saticum ' [2 Vols. Compl.].
85858: MAASLAND, A.J. (SAMENGESTELD DOOR) - Woorden van puriteinen. Thema's uit het christelijk geloof
145120: MAASSEN, MARCEL - Betaalde liefde. Voetbal, van volkssport tot entertainment-industrie.
144864: MAASSEN, MARCEL - Blauwe damp.
4139482: MAAT, H.A.H. - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism. (Diss.)
84241: MAATJES, J.H. - Twee Catechisatiën of godsdienstige voorstellen, over 2 Cor. 5:17 en 1 Petr. 3:18a.
146261: MABBOTT, J.D. - An Introduction to Ethics.
4140531: MACALLAN, F. - Engelen.
104635: MACARDLE, MEREDITH - The Timeline History of China.
93251: MACARÉ, ADRIEN JONATHAN RETHAAN - De leer der assignatiën. Eerste gedeelte
4141821: MACARTHUR, J. - The Gospel According to the Apostles / The Vasihing Soncience / The God Who Loves. (Three Best Sellers in One Volume)
54232: MACAULAY, ROSE / BENY, ROLOFF - Schoonheid van ruïnes. Met honderdachtenzestig foto's van Roloff Beny, waarvan twaalf in kleur, en negenentwintig plattegronden en reconstructietekeningen
110937: MACAULAY, THOMAS BARINGTON & PETER ROWLAND [ED.]. - The History of England in the Eighteenth Century. Edited and Supplemented by Peter Rowland.
142254: MACCAFFREY, WALLACE - The Shaping of the Elizabethan Regime.
104867: MACCARTHY MORROGH, MICHAEL - Les Irlandais. La traversée du siècle. Préface de Neil Jordan.
91814: MACCHEYE, ROBERT MURRAY - Troost in verdriet
95661: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster
53263: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
4136912: MACCHEYNE, R.M. - De Bruidegom tegemoet. Bijbels dagboek met Bijbelrooster.
4143019: MACCHI, J.D. - Israël et ses tribus selon Genèse 49. (Orbis Biblicus et Orientalis 171)
143721: MACCULLOCH, DIARMAID - Thomas Cranmer. A Life.
143715: MACCULLOCH, DIARMAID - Tudor Church Militant. Edward VI and the Protestant Reformation.
123128: MACDANNELL, COLLEEN (ET AL.) - De hemel. Een aardse geschiedenis.
122701: MACDONALD, HELEN - Human Remains. Dissection and its Histories.
144069: MACDONALD, CHARLES B. - The Battle of the Bulge. The Definitive Account.
4059404: MACDONALD, D.B. - Development of Muslim Theology,. Jurisprudence and Constitutional Theory.
4142512: MACDONALD, A.B. - Christian Worship in the Primitive Church.
131034: MACDONOGH, GILES - Berlin. A Portrait of its History, Politics, Architecture and Society.
145438: MACDOUGALL, MARGARETT O. & P.E. STEWART-BLACKER [COUNTESS OF ERROLL - FOREW.]. - Clans and Tartans of Scotland.
104898: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomf van de Barok.
104899: MACEDO, JORGE BORGES DE [ET AL.] - Triomphe du Barock.
88422: MACFARLANE, DONALD - Uit het leven en nagelaten werken van Ds. Donald MacDonald.
110398: MACFIE, HARRY & HANS G. WESTERLUND - Wasa-Wasa. A Tale of Trails & Treasure.
131384: MACGILLIVRAY, ROYCE - Restauration Historians and the English Civil War.
140159: MACGOWAN, KENNETH & WILLIAM ELNITZ - The Living Stage. A History of the World Theater.
110510: MACGRATH, ALISTER E. & PETER H. VAN HUIZEN - De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld.
92226: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud und Midrasch
142719: MACH, ERNST [JOACHIM THIELE - ED.]. - Abhandlungen. Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (1872) . Zur Geschichte des Arbeitsbegriffes (1873) . Kultur und Mechanik (1915).
142673: MACH. DR.E. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen.
52497: MACHEN, J. GRESHAM - The New Testament. An Introduction to its Literature and History
145688: MACHER, ANNE RUTH - Meaningful and Rule-Guided Behaviour: a Naturalistic Approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
4070525: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De Heerser. Vertaald door Frans van Dooren.
110404: MACHIAVELLI, NICOLO - The Prince. A new translation by Geroge Bull.
145989: MACHIAVELLI, NICCOLÒ [RUDOLF ZORN - TRANSL. & ED.]. - Der Fürst.
143133: MACHIELS, JÉROME [ED.]. - Catalogus van de Boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van Rijksuniversiteit Gent [2 Vols. Compl.]..
4052905: MACINTYRE, A. - Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart.
102870: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - Zeilvaart, 1520-1914.
123439: MACINTYRE, DONALD [ET AL.]. - The Adventure of Sail 1520-1914.
4137475: MACK CREW, PH. (CALVIJN, J.) - Calvinist Preaching and Iconoclasm in the Netherlands. 1544-1569.
4033470: MACK, B.L. - De verloren woorden van Jezus. Het boek Q en de oorsprong van het christendom.
54658: MACKAY, EWALD - Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de lespraktijk
100291: MACKENDRICK, PAUL - The Greek Stones Speak. The story of Archaeology in Greek Lands.
143723: MACKENNEY, RICHARD - Sixteenth Century Europe. Exp[ansion and Conflict.
53955: MACKENSTEIN, A.F. - Ons geloof. Een boek voor dezen tijd
143785: MACKENZIE, NORMAN & JEANNE MACKENZIE - The Life of H.G. Wells. The Time Traveller.
95541: MACKENZIE, GAVIN - The aristocracy of labor. The position of skilled craftsmen in the American class structure
144984: MACKENZIE, DONALD A. & JOHN DUNCAN [ILLUSTR.]. - Myths of Crete & Pre-Hellenic Europe.
130667: MACKENZIE, DONALD A. - Myths of Pre-Columbian America.
4050244: MACKINNON, A.G. - The Rome of the Medieval Church. (Earlier Section)
4053788: MACKINTOSH, H.R. - The Christian Experience of Forgiveness.
4135206: MACKINTOSH, C.H. - The Mackintosh Treasury. Miscellaneous Writings.
122471: MACKSEY, KENNETH - Land Warfare. The Guinness History of Land Warfare.
4069822: MACLAREN, I. - Boven alles de liefde. Vertaald door W.van Nes.
4069823: MACLAREN, I. - Zielenadel. Nieuwe schetsen. Vertaald door W.van Nes.
4045012: MACLAURIN, E.C.B. (THATCHER, G.W.) - Essays in Honour of Griffithes Wheeler Thatcher 1863-1950.
104612: MACLEAN, FITZROY - The Concise History of Scotland.
145346: MACLEAN, ALAN - No, I Tell aLie, it was the Tuesday ... A Trudge through his life and times.
130231: MACLEAN, FITZROY - Bonnie Prince Charlie.
89285: MACLEOD, JOHN - Scottish Theology. In relation to Church History since the Reformation.
131500: MACMILLAN, FIONA [COLIN CLAIR - ED.] - New Zealand. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
4038701: MACMILLAN, D.N. - The Kirk in Glengarry.
4300383: MACMULLEN, RAMSAY - Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries.
143719: MACNAMARA, JOHN T. - Names for Things. A Study of Human Learning.
131263: MACOIR, JEAN-LÉO & CHRISTIAN MACOIR - Toys, Games , Children's Books. A bibliographical guide for collectors and researchers / Jouets, Jeux, Livres d' Enfants. Répertoire bibliographique d'ouvrages utiles aux collectionneurs et auz chercheurs.
54127: MACOMBER, WILLIAM F. - A catalogue of Ethiopian manuscripts, microfilmed for the Ethiopian manuscripts microfilm library, addis ababa and for the hill monastic manuscript library, collegeville. Vol. II: Project Numbers 301-700
4137805: MACOMBER, W.F. & HAILE, G. (ED.) - A Catalogue of Ethiopian Manuscripts Microfilmed for EMML & HMML. Volumes I - VIII. Project Numbers 1 - 3500
4068070: MACPHERSON, J. - Presbyterianism.
4141765: MACQUARRIE, J. - Principles of Christian Theology. Revised edition.
4046008: MACQUARRIE, J. - De beginselen van de christelijke theologie. I.Filosofische theologie. II.Symbolische theologie. III.Toegepaste theologie.
143509: MACQUEEN, J.G. - The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor.
146440: MACQUEEN, JOHN - Complete and Full with Numbers. The Narrative Poetry of Robert Henryson.
104114: MACQUITTY, WILLIAM - Tutankhamun. The Last Journey.
122815: MACREADY, SARAH & F.H. THOMSON [EDS.]. - Influences in Victorian Art and Architecture.
91000: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
103057: MACROBERT, T.M. - Printed Books. A short introduction to fine typography.
100852: MADAJCZYK, CZESLAW - Das Drama von Katyn.
30430: MADAME COTTIN - Élisabeth, ou les exilés de Sibérie. La mère en prescrira la lecture à sa fille
4068162: MADAULE, J. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin. Een eerste kennismaking met zijn leven en denken.
90092: MADDEN, CHRIS CASSON - Manhattan
81251: MADERN, J.H. - Een vast verbond gemaakt, over de bediening van het genadeverbond van Adam en Abraham, deel 1
88461: MADERN, J.H. - 't Verbond met Abraham, Zijn vrind. Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes. (Deel 2)
88462: MADERN, J.H. - Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. Over de bedoening van het genadeverbond vanaf Christus' geboorte tot heden. (Deel 4)
101984: MADGE, SIDNEY J. - The Domesday of Crown Lands. A Study of the Legislation, Surveys and Sales of Royal Estates under the Commonwealth.
102202: MADSEN, DEBORAH. - Postmodernism: A Bibliography, 1926-1994.
94480: MADUÈRE, P.-A. PIDOUX DE - Un humaniste comtois. Gilbert Cousin. Chanoine de Nozeroy. Secrétaire d'Érasme (1506-1572). Étude sur sa vie, ses oeuvres et ses doctrines religieuses
103206: MAEDA, SHINZO [PHOTOGR.]. - Arbres et Brindilles. Okumikawa - Les Alpes Nipponnes.
110329: MAEIJER, F.J.M. - Het achterste van Mozes' tong. Een commentaar op de tien geboden.
130836: MAEIJER, PROF. MR. J.M.M. - Vennootschapsrecht in beweging. Leerboek naamloze en besloten vennootschap.
104469: MAËL, PIERRE [ & SCOTT - ILLUSTR.]. - La Roche Qui Tue.
102099: MAELEN, PH. VAN & DR. H.C.W. ROEMEN [INTROD.]. - Dictionnaire géographique du Limbourg.
100839: MAENEN, DR. A.J.FR. - Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van maastricht.
5133: MAERLANDT, NATHANAËL - Corte ende Christelicke Verklaringhe over den CIII. Psalm des Koninclicken Prophete Davids. Tot ghemeene Stichtinghe ende Vertroostinghe voor alle vrome Herten, in dese laetste droevighe tijden door den Druck mede-ghedeelt.
91530: MAERLANT, JACOB VAN - Wapene Martijn! Overgebracht in Nieuwnederlandsch door A.E. van Beughem.
4053851: MAERTENS, TH. - C`est fête en l`honneur de Yahvé.
90980: MAES-ROMMENS, H. - De buitengewone lotgevallen van Baron van Münichhausen
54515: MAES, LOUIS TH. - Vijf eeuwen stedelijks strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden
4066332: MAES, PAUL - De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik.
93373: MAETERLINCK, MAURICE - Serres chaudes quinze chansons nouveaux poëmes, preface de Louis Pierard
122284: MAETERLINCK L. . - Le Genre Satirique dans la Peinture Flamande.
101942: MAEYER, AL. DE & DR. ROB ROEMANS [EDS.]. - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst uitgave, bezorgd door AL. de Maeyer & Dr. Rob Roemans.
142926: MAGALI-BOISNARD - Le roman de La Kahena. D'àpres les anciens textes arabes.
100033: MAGEE, BRYAN - Modern British Philosophy.
4074686: MAGEE, BRYAN - Bekentenissen van een filosoof.
4300951: MAGEN, BEATE - Die Wallonengemeinde in Canterbury von ihrer Gründung bis zum Jahre 1635.
102403: MAGENSCHAB, HANS - Josef II. Revolutionär von Gottes Gnaden.
102402: MAGENSCHAB, HANS - Erzherzog Johann. Habsburgs grüner Rebell.
121322: MAGGS BROTHERS ART - - Books on Art and Allied Subjects - Illuminated Manuscripts - Typography, etc., etc.
131722: MAGGS BROTHERS ASIATICA & AFRICANA - - Bibliotheca Asiatica et Africana. Books relating to the Discovery, History and Exploration of various parts od Asia and Africa during the Years 1450-1670.
85761: MAGIERA, JANET M. - Aramaic Peshitta New Testament Translation. With explanatory footnotes marking variant readings, customs and figures of speech
110132: MAGILL, DANIELA - Literarische Reisen in die exotische Fremde. Topoi der Darstellung von Eigen- und Fremdkultur.
145313: MAGLAVERA, SOULTANA - Time Patterns in Later Dickens. A Study of the Thematic Implications of the Temporal Organization of Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two Cities, Great Expectations and Our Mutual Friend.
103739: MAGNAVITA, JEFFREY J. [ED.]. - Handbook of Personality Disorders. Theory and Practice.
9845: MAGNUS, ALBERTUS/ZIMARA, MARCO ANTONIO - Diui Alberti Magni Ratispon(ensis) Episcopi su(m)mi peripathetici due partes su(m)me, quarum prima de quatuor coequeuis, secunda dehomine inscribitur: una cum pulcherrimis additionibus editis ab Excellente artiu(m) (et) medicine doctore Marco Antonio Zimara sanctipetrinate nuperrime castigate ac pristine integritan restitute.
130556: MAGNUSSEN, MAGNUS [ED.] & ROSEMARY GORING - Chambers Biographical Dictionary.
102575: MAGNUSSEN, MAGNUS & WERNER FORMAN [PHOTOGR.]. - Goden en helden van de vikingen.
4036005: MAGONET, J. - Hoe een rabbijn de Bijbel leest.
104518: MAGRI, GENNARO [MARY SKEAPING & IRMGARD BERRY - TRANSL.]. - Theoretical and Practical Treatise on Dancing. Gennaro Magri, Naples 1779.
46912: MAGRIS, ALDO - La logica del pensiero gnostico. Seconda edizione riveduta e ampliata (Scienze e Storia Delle Relogioni collana diretta da Giovanni Filoramo, Nuova serie 16)
4143801: MAGRIS, CL. - Blindelings. Roman.
146015: MAGUIRE, D.L. [HUBERT HALL - INTROD.]. - Historic Links. London. Topographical Aids to the Reading of History.
145040: MAHAUT, A. & K. ELZEVIER - Maendelyks Musikaals Tydverdryf Bestaende in Nieuwe Hollandsche Canzonetten of Zang-Liederen op d'Italiaensche trant in 't Musiek gebragt met een basso continuo. Meede zeer bekwaem om op de clave-cimbael, viool, dwars-fluit, hoböe en andere instrumenten gespeelt te worden [12 Parts - Compl.].
121945: MAHER, BRENDAN A. [ED.]. - Contributions to the Psychopathology of Schizophrenia. Selected Reprints, with new Commentaries from Progress in experimental Personality Research.
122429: MAHJOUB, JAMAL - De Boodschapper. Een magistrale roman over oosterse wijsheid en westerse kennis tegen het decor van het zeventiende-eeuwse Europa en de Oriënt.
4140484: MAHLER, EDUARD - Handbuch der jüdischen Chronologie. (Grundriss der Gesamtwissenschaft des Judentums)
95351: MAHLSTEDT, INA - Die religiöse Welt der Junsteinzeit
122827: MAHODAYA, MENAKA DE - Splendeur et Magie des Fêtes de l'Inde.
104843: MAHONEY, KATHLEEN - Gothic Style. Architecture and Interiors from the eighteenth Century to the Present.
4139353: MAHOWALD, M.B. (ED.) - Philosophy of Woman. Classical to Current Concepts.
103951: MAI, EKKEHARD [ED.]. - Roelant Savery in seiner Zeit [1576-1639].
4300172: MAI, KLAUS-RÜDIGER - Verborgen religies. Universele rituelen en symbolen.
143325: MAIER, BERNHARD - Dictionary of Celtic Religion and Culture.
94612: MAÏER, IDA - Ange politien. La formation d'un poète Humaniste (1469-1480)
47070: MAIER, JOHANN - Das Judentum. Von der biblischen Zeit bis zur Moderne. Mit 4 Farbtafeln, 20 Schwarzweiss-Bildseiten und 8 Karten
101080: MAIER, JOHANN - Grundzüge der Geschichte des Judentums im Altertum.
4136666: MAIER, H. - Revolution und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie.
4038956: MAIER, J. - Geschichte der jüdischen Religion. Von der Zeit Alexander des Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19./20.Jahrhundert.
4047229: MAIER, JOH. - Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike. (Erträge der Forschung 177)
4074073: MAIER, C. - Liever lui. De kunst van effectief niets doen op het werk.
103554: MAILER, NORMAN - The Naked and the Dead.
122687: MAILER, NORMAN - Picasso. Portrait des Künstlers als junger Mann.
142700: MAILLARD, FIRMIN - Histoire des journaux, publiés à Paris pendant le siège et sous la Commune, 4 septembre 1870 au 28 mai 1871.
9955: MAIMBOURG, LOUIS - Historie der Kruisvaarders, Tot de Verlossing van't Heilig Land. Behelzende een zeer nette beschrijving van de Zeven Kruisvaarten, welke door de Pausen, Keizers, en Koningen, sedert het jaar 1095. tot het jaar 1336. tot de verovering van Palestina zijn aangesteld. Mitsgaders een kort verhaal van d' acht-en-tachtigjaarige Regering der Negen Kristene Koningen van Jeruzalem. In 't Fransch beschreeven, en uit die Taal in 't Nederduitsch gebracht door Gotfried van Broekhuizen. Met uitsteekende schoone Koopere Plaaten verciert.
4135407: MAIMBOURG, L. - Histoire du pontificat de S.Gregoire Le Grand. (14x9 cm)
4141186: MAIMON, SALOMON - Lebensgeschichte. Von ihm selbst geschrieben. Hrsg. von K.Ph.Moritz.
4051792: MAIMONIDES, MOZES - Twee ethische tractaten. De Regels van het Gedrag en De Regels van Boete en Berouw. Vertaald en ingeleid door A.v.d.Heide. (Sleutelteksten 13)
4139663: MAIMONIDES, - Die Hilchoth Teschubah. Die Hilchoth Deoth. Überstragen und mit kürzen Noten versehen von B.S.Jacobson.
93653: MAIRE, JACOB LE / SCHOUTEN, WILLEM - Mirror of the Australian Navigation by Jacob Le Maire. A facsimile of the 'Spieghel der Australische Navigatie...' Being an account of the voyage of Jacob Le Maire and Willem Schouten 1615-1616. Published in Amsterdam in 1622. With an introductory essay by Edward Duijker New South Wales History Fellow and English text by Alexander Dalrymple
4139246: MAISLER, B. - Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas. Teil 1.
91313: MAISTER, DAVID H. - Management van professionele organisaties
4067982: MAISTRE, XAVIER - De melaatsche van Aosta. Door den schrijver van de Reize rondom mijne kamer. (Xavier Maistre) Uit het fransch vertaald. Met Naschrift des vertalers, en Beoordeling.
131531: MAITY, SACHINDRA KUMAR - The Imperial Cuptas and their Times.
122633: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan 100 reportages.
110043: MAK, J.J. - Boendale en de Legenda Aurea.
144126: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
123272: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940.
54517: MAK, J.J. - Rhetoricaal Glossarium
90717: MAK, J.J. - Het kerstfeest, ontstaan en verbreiding viering in de Middeleeuwen.
4032325: MAK, J.J. - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen. Verzameld en ingeleid.
4070973: MAK, GEERT - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
4136026: J.J,. MAK, - Vijf eeuwen nederlandse kerkstpoëzie.
4300842: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader.
131269: MAKAREWICZ, PROF. J. - Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage.
54469: MAKKENZE, A. - Den Christen zijn eenige troost. Twaalftal-predikaties
102622: MAKOTO, ÖOKA & THOMAS FITZSIMMONS [EDS]. - A Play of Mirrors. Eight Major Poets of Modern Japan.
4052351: MAKOVER, F. - Die Verfassung der Kirche von England.
102544: MAKOWSKI, HENRY & BERNARD BUDERATH - Die Natur dem Menschen untertan. Ökologie im Spiegel der Landschaftmalerei.
102599: MAKRIS, KITSOS A. [ED.]. - The Handwoven Fabrics of Thessaly.
130228: MAKS, BOB & PIETER PARMENTIER [EDS. - ET AL.] - Wandelen langs Deventer Bomen.
4140104: MALAMUD, B. - (3 paperbacks). God's Grace - The Natural - Pictures of Fidelman.
4276050: MALAMUD, BERNARD - (3 romans). De bediende - De levens van Dublin - De favoriet.
60466: MALAN. D.J. - n Kritiese studie van die wysbegeerte van H.G. Stoker vanuit die standpunt van H.Dooyeweerd
4020134: MALAN, D.J. (DOOYEWEERD, H.) - `n Kritiese studie van die wijsbegeerte van H.G.Stoker vanuit die standpunt van H.Dooyeweerd. (Diss.)
89365: MALAN, C.J. - Soteriologie by Calvyn
122204: MALAND, DAVID - Europe in the Sixteenth Century.
122013: MALAND, DAVID - Europe in the Seventeenth Century.
143759: MALAPARTE, CURZIO [JAAP TER HAAR - TRANSL. & AFTERW.]. - Kaputt.
4066615: MALATESTA, E. - St.John`s Gospel 1920-1965. A Cumulative and Classified Bibliography of Books and Periodical Literature on The Fourth Gospel.
121091: MALCLES, LOUISE-NOËLLE - Cours de bibliographie à l'intention des étudiants de l'université et des candidats aux examen de bibliothécaire.
103696: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
104733: MALCLÈS, LOUISE-NOËLLE - Manuel de bibliographie.
123144: MÂLE, ÉMILE & PIERRE DEVINOY [PHOTOGR.]. - Notre-Dame de Chartres.
143321: MALEBRANCHE, NICOLAS & NICHOLAS JOLLEY & DAVID SCOTT [ED.]. - Dialogues on Metaphysics and on Religion. Edited by Nicholas Jolley and translated by David Scott.
130324: MALEK, JAROMIR - The Cat in Ancient Egypt.
4137400: MALERBA, L. - De maskers. (Roman over Rome ten tijde van de verkiezing van Adrianus VI, de enige Nederlandse Paus.) Vertaald door Etta Maris.
4139422: MALESSA, M. - Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Herbraïsch. (Diss.)
4139883: MALET, A. (BULTMANN, R.) - La pensée de Rudolf Bultmann. Mythos et Logos.
4074495: MALGO, WIM - Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen.
142424: MALHERBE, E.G. - The Bilingual School. A Study of Bilingualism in South Africa. With an Introduction by Professor T.J. Haarhoff.
142416: MALHERBE, E.G. - Die Tweetalige Skool. Een ondersoek insake Tweetaligheid in Suid-Afrika. Met inleiding deur T.J. Haarhoff.
4140841: MALHERBE, A.J. - Social Aspects of Early Christianity.
4133767: MALI, A. - Gereformeerde jongens.
55196: MALIEPAARD, G. - Twaalftal leerredenen of onderscheiden teksten. Met portret en levensschets door den uitgever
81622: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen of onderscheiden teksten, met portret en levensschets door den uitgever
87310: MALIEPAARD, G. - Twaalftal Leerredenen op onderscheiden teksten. Met portret en levensschets dor den uitgever
95018: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache)
83925: MALJAARS, ABRAHAM - Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie
4071540: MALKA, VICTOR - Wijsheid in woorden. Joodse spreuken.
4053748: MALL, R.A. - Naturalism and Criticism.
86847: MALLAN, F. - Daniël. Samenspraak over het boek Daniël.
88458: MALLAN, F. / SCHOLTEN, L.M.P. - Uit ons uitgegaan
88457: MALLAN, F. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan, ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
86849: MALLAN, F. - Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
51900: MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN, L.M.P. (SAMENST.) - Uit ons uitgegaan
86850: MALLAN, F. - Het Woord des Levens. Overdenkingen over de eerste zendbrief van de apostel Johannes
30294: MALLAN, F, E.A. - De legering der kudde in een veilige schuilplaats in tijden van benauwdheid. Uitgave van de Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda bij gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw.
55218: MALLAN, F. - Ons Avondmaalsformulier
48213: MALLAN, F. - Om te gedenken. Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
52003: MALLAN, DS. F. - Uit het zieleleven [Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de Landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm]
55257: MALLAN, F. - Terwijl ik nog leef. 8 predikaties
86839: MALLAN, F. - Geloofshelden. Tien predikaties. (Serie: Het gesproken Woord)
83513: MALLAN, F. E.A. - Om te gedenken... Opstellen aangeboden aan Ds. F. Mallan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
86834: MALLAN, F. - Het boek der Openbaring. Verhandeling over de Openbaring van Johannes in een samenspraak tussen hopende en uitziende (2 delen)
142255: MALLEK, JANUSZ - Preussen und Polen. Politik, Stände, Kirche und Kultur vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Today, Tomorrow and the Great Beyond. Gillingham, 1948. 4to.
132061: MALLETT, MICHAEL E. - The Florentine Galleys in the Fifteenth Century. With The Diary of Luca di Maso degli Albizzi, Captain of the Galleys 1429-1430.
93063: O'MALLEY, T.P. - Tertullian and the Bible. Language - Imagery - Exegesis
47245: MALLEY, JOHN W. O'/IZBICKI, THOMAS M./CHRISTIANSON, GERALD (ED.) - Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation. Essays in honor of Charles Trinkaus (Studies in the History of Christian Thought, Volume LI)
100185: MALLON, OTTO - Arnim-Bibliographie.
102545: MALLON, OTTO - Brentano-Bibliographie [Clemens Brentano 1778-1842].
4070749: MALLORY, MARYLIN MAY (JOHANNES VAN HET KRUIS) - Christian Mysticism: Transcending Techniques. A Theological Reflection on the Emperical Testing of the Teaching of St. John of the Cross. (Diss.)
93130: MALLOWAN, M.E.L. - Nimrud and its remains (2 volumes and 1 volume with folding maps, plans and sections)
121427: MALONE, CHERYL KNOTT & HERMINA G.B. ANGHELESCU & JOHN MARK TUCKER [EDS.]. - Libraries & Culture. Historical Essays Honoring the Lagacy of Donald G. Davids jr.
4141479: MALONY, H.N. & LOVEKIN, A.A. - Glossolalia. Behavioral Science Perspectives on Speaking in Tongues.
102129: MALORY, SIR THOMAS [KEITH BAINES - ED. & ROBERT GRAVES - INTROD.]. - Le Morte d'Arthur. A rendition in modern idiom.
142482: MALOT, HECTOR [GERARD KELLER - ED.]. - Alleen op de wereld.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15