Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
158218: GERITS, ANTON [ED.]. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan. Boeken als middel van bestaan.
190069: GERKEMA-MUDDE, J.|VEERMAN, H.J. (RED.) - Feestnummer. Feestvieren in een multiculturele samenleving
147258: GERL-FALKOVITZ, HANNA-BARBARA [ED.]. - Ich fühle dass Grosses im Kommen ist. Romano Guardinis Briefe an Josef Weiger 1908-1962.
173051: GERL-FALKOVITZ, HANNA-BARBARA|HAGER, FRITZ PETER|KONINCK, THOMAS DE|LOBKOWICZ, NIKOLAUS|SEIDL, HORST (HRSG.) - Rationalität und innerlichkeit. Philosophische Texte und Studien 43
154161: GERLACH, EVA - Voorlopig verblijf. Gedichten 1979-1990.
164931: GERLACH, P. - De verhalen over de dood van Balthasar Gérard.
121364: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ' Maximen in den Staet '.
165926: GERLACH, EVA - Situaties. Gedichten.
131867: GERLACH, DR. HELGA - Untersuchungen über Mollicutes bei Tauben.
90256: GERLACH, HENDRIK - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'Maximen in den Staet'
142123: GERLACH, DRS. P. [DRS. P.M. LE BLANC - ED.]. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
58696: GERLEMAN, GILLIS - Ruth. Das Hohelied
54563: GERLEMAN, GILLIS|NOTH, MARTIN A.O. - Esther (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XXI)
4032565: GERLEMAN, G. (BKAT) - Esther. (Biblischer Kommentar Altes Testament XXI)
97001: GERLEMAN, GILLIS - Ruth. Das Hohelied (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVIII)
57526: GERLEMAN, GILLIS - Esther (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XXI)
4142459: GERLEMAN, G. (BKAT) - Ruth. Das Hohelied. (Biblischer Kommentar Altes Testament XVIII)
4072866: GERLEMAN, G. (BKAT) - Ruth. Das Hohelied. (Biblischer Kommentar Altes Testament XVIII)
54557: GERLEMAN, GILLIS|NOTH, MARTIN A.O. - Ruth. Das Hohelied (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XVIII)
31000: GERLEMAN, GILLIS - Esther (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament, Band XXI)
31701: GERLEMAN, GILLIS - Esther (Series: Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XXI)
95849: GERLEMAN, GILLIS - Ruth. Das Hohelied
172954: GERLEMANN, GILLIS - Ruth - Das Hohelied. Biblischer Kommentar Altes Testament - Studienausgabe 18
130856: GERLICH, ALOIS - Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters. Genese und Probleme.
93076: GERLITZ, PETER - Ausserchristlichje einflüsse auf die Entwicklung des Christlichen Trinitätsdogmas. Zugleich ein religions- und Dogmengeschichtlicher versuch zur erkläring der Herkunft der Homousie
150840: GERLO BEERNINK|NIJHOF, ERIK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek.
87848: GERLO, ALOÏS - Erasmus van Rotterdam. Zeven studies.
161235: GERLO, ALOÏS - Erasme et ses portraitistes. Metsijs - Dürer - Holbein.
89112: GERLO, ALOÏS|VERVLIET, HENDRIK D.L. - La correspondance de juste lipse conservée au musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie.
145524: GERLO, ALOÏS|HENDRIK D.L. VERVLIET|IRÈNE VERTESSEN - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie.
121504: GERLOF, GÜNTER - Die Haltung der Zentrumspresse zum Dreibund bis zum Jahre 1887.
154752: GERMAIN VIATTE|HENKELS, HERBERT [& RIK SAUWEN|MICHAEL SEUPHOR] - Seuphor [Het Getijdenboek van Michel Seuphor].
102340: "GERMAINE DELAMAIN - TRANSL>].|MORGAN, CHARLES [RENÉ LALOU - PREF." - Sparkenbroke.
4074740: GERMAN, W. - Jezus van Nazareth. Een levensbeeld. Vertaald door M.v.Kleeff.
4074476: N.N. (GERMANEN) - Vier Skaldengeschichten. Übertragen von F.Niedner. Hrsg.von F.Niedner und G.Neckel. (Thule Altnodische Dichtung und Prosa 9)
4074477: N.N. (GERMANEN) - Die Geschichte vom Goden Snorri. Übertragen von F.Niedner. Hrsg.von F.Niedner und G.Neckel. (Thule Altnodische Dichtung und Prosa 7)
4074474: N.N. (GERMANEN) - Islands Besieldung und älteste Geschichte. Übertragen von W.Baetke, hrsg. von F.Niedner. (Thule Altnodische Dichtung und 23)Prosa
4074478: N.N. (GERMANEN) - Grönländer und Färinger Geschichten. Übertragen von F.Niedner. Hrsg.von F.Niedner. (Thule Altnodische Dichtung und Prosa 13)
4074280: N.N. (GERMANEN) - Edda. I.Heldendichtung. II.Götterdichtung und Spruchdichtung. Übertragen von F.Genzmer, mit Einleitungen und Anmerkungen von A.Heusler. (Thule Altnordische Dichtung und Prosa I und II)
121233: GERNER, ANGELIQUE VAN - Over Macht en Onmacht. Invloeden van de internationale politiek op het economisch succes van Taiwan en Zuid-Korea.
165526: GERNET, JACQUES - Die Chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit.
166478: GERNET, JACQUES [J.R. FOSTER - TRANSL.]. - A History of Chinese Civilisation.
103538: GERNET, JACQUES - Zo leefden de Chinezen aan de vooravond van de inval van de Mongolen.
142663: D. GERNEZ [EDS.].|DENUCÉ, J. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen [nr. B. 29166].
160915: GEROK, WOLFGANG - Ordnung und Chaos in der unbelebten und belebten Natur.
84662: GEROK, KARL - Psalmen voor den Zondag (5 delen in 2 banden)
4142170: GÉRONE, AZRIEL DE - Commentaire sur la Liturgie Quotidienne. Introduction, traduction annotée et glossaire des termes techniques par G.Sed-Rajna. (Études sur le Judaïsme Médiéval V)
130675: GERRARD, SANDY - Dartmoor.
4139069: GERRETSEN, J.H. - Christologie. De persoon en het werk des Heeren.
46830: GERRETSON, C. - Verzamelde Werken. Eerste deel: Literatuur (1904-1958), Tweede deel: Geschiedenis (1904-1931), Derde deel: Geschiedenis (1933-1939)
59024: GERRETSON, C. - Muiterij en scheuring 1830 (2 delen)
183965: GERRETSON, C. - Verzamelde werken [7 Vols Compl.].
88020: GERRETSON, C. - Nederland, Vlaanderen, Belgie. Memories en vertoogen.
85415: GERRETSON, C. - De rijksgedachte. Rede ter gelegenheid van zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de constitutionele gescheideis van het rijk in Europa en overzee op 27 september 1954 uitgesproken in het groot-auditorium van de rijksuniversiteit te Utrecht
103727: C. GERRETSON|EYCK, P.N. VAN|PIETER GEYL [EDS.]. - Leiding. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift [7 of 12 Issues].
85416: GERRETSON, C. - Democratie en hoogeschool. Rede ter gelegenheid van den dies natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht voor de samenwerkende studentencorporaties op 21 maart uitgesproken in den stadsschouwburg
55773: GERRETSON, C. - Geschiedenis der 'koninklijke' (Deel 1, 2 en 3)
100675: GERRETSON, DR. C. - Muiterij en scheuring 1830 [2 Vols. Compl.].
90409: GERRICHHAUZEN, J.|MEEREN, W. VANDER - Selectie en assessment. Theorie en praktijk.
165026: GERRIST, ANNEMIEKE - Waar is een huis.
180974: GERRIT VAN HERWIJNEN [EDS.].|POLAK, MENNO - Wim Polak. Amsterdammer en sociaal-democraat.
156016: GERRIT KAMPHUIS - INTROD.].|JONG, DIRK DE [PROF.MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie.
103001: GERRIT KOUWENAAR [TEXTS]|OORTHUYS, CAS - Amsterdam onze hoofdstad.
154483: GERRIT VERMEER|JAN VONK [EDS. - ET AL.].|KRUIZINGA, JAAP|ROLAND VAN TULDER - Het XYZ van Amsterdam [2 Vols. Compl.].
122907: GERRIT ZWIERS [EDS.].|RENÉ TENKINK|SPEYERS, NELLY - Straat in beeld. Beknopte geschiedschrijving van straten in de Deventer binnenstad.
155127: GERRIT VAN LENTE [EDS.].|JEURSEN, FRANS - Van Lente. Stillevens.
170465: GERRIT BRINKMAN|JELSMA, AUKE - Wie is wie in de mystiek.
110631: GERRIT STEUNEBRINK [EDS].|TONGEREN, PAUL VAN - Vreemde verwanten ? Overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom.
152648: GERRIT BRINKMAN|JELSMA, AUKE - Wie is wie in de mystiek.
94792: GERRITS, G. ENGELBERTS - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen (5 stukjes in 1 band)
166116: GERRITS, MR. R.W.M.. [FOREW.]. - Grave.
4140178: GERRITS, A.W.M. & RAMKEMA, H. (RED.) - Het onvoltooide verleden. Twee eeuwen Oost-Europa en het joodse vraagstuk.
160978: GERRITSEN, JAN-WILLEM - De politieke economie van de roes. De ontwikkeling van reguleringsregimes voor alcohol en opiaten.
104535: GERRITSEN, W.P. [INTROD.].|UTRECHTSE NEERLANDICI (EDS.) - Het Liedboekje van Marigen Remen. (Hs. Leiden, UB, Ltk. 218, F. 62- F. 78V). Uitgegeven met een inleiding en woordverklaring.
102152: GERRITSEN, DRS. SIMONE [ED.]. - Verhalen die blijven. Beleefde geschiedenis in de grensregio.
90410: GERRITSEN, H.J.|MELCHERS, W.J. - Koper als onmisbaar element voor plant en dier.
143704: GERRITSEN, W.P., - Die wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten [2 Vols. Compl.].
161577: GERRITSEN, W.P. [INTROD.]. - Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief.
168726: H.B.W. GERRITSEN]|RIJEN, JEAN-PIERRE VAN [& L.J.H. DENTENER|S.A.C. BEGEER - Zilver en zilversmeden uit de Baronie van Breda.
142623: GERRITSEN, W.P. [ED.].|WILLEM WILMINK [TRANSL.]. - Lyrische lente. Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa.
59111: GERRITZEN, CHRISTIAN - Lexikon der Bibel. Orts- und Personennamen, Daten, Biblische Bücher und Autoren
185129: GERRTISMA, GERRIT [ET AL.]. - Heech en de Hegemers.
104312: GERRY MARSDEN [FOREW.].|MCALEER, DAVE - Beatboom. Pop Goes The Sixties.
103402: ED.].|GERSON, HORST KARL [B.W. MEIJER - INTROD. - Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts [De expansie der 17e-eeuwsche hollandsche schilderkunst]
4049137: GERSON, H. (REMBRANDT) - De Schilderijen van Rembrandt. Met 80 kleurenreprodukties en meer dan 650 afbeeldingen in zwart-wit.
102879: GERSON, HORST - Philips Koninck. Ein Beitrag zur Erforschung der Holländischen Malerei des XVII. Jahrhunderts. Mit vollständigem Oeuvrekatalog.
104201: GERSON, HORST - Rembrandt Gemälde. Gesamtwerk.
104200: GERSON, HORST - De schilderijen van Rembrandt.
51828: GERSON, H. - De schilderijen van Rembrandt [Met 80 kleurenreproducties en meer dan 650 afbeeldingen in zwart-wit]
146032: GERSON, LENNARD D. - The Secret Police in Lenin's Russia.
180196: B.P.R. GERSONS [EDS.].|EVERDINGEN, J.J.E. VAN - Huis van de Geest.
165552: GERSONS, B.P.R. - Acute Psychiatrie.
87566: GERSSEN. S. - "Grensverkeer tussen kerk en Israël. Een keuze uit het werk van Dr. S. Gerssen aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als Rector van het Theologisch Seminarium ""Hydepark""."
60221: GERSSEN. S. - Modern Zionisme en Christelijke theologie
53898: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - Arbeid adelt. Laatste roman van Friedrich Gerstäcker (Deel 2)
143003: GERSTENBERG, KURT - Deutsche Sondergotik. Eine Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst im späten Mittelalter.
102528: GERSTER, GEORG - De mens op zijn aarde. Een beeld vanuit de lucht.
103072: GERSTNER, KARL - Marcel Duchamp: Tu m' . Rätsel über Rätsel.
30408: GERSTNER, EDNA - Idelette. Novelle, gebaseerd op het leven van de vrouw van Johannes Calvijn
104687: GERSZI, TERËZ - Dessins hollandais et flamands des XVIe et XVIIe siècles.
141352: GERSZI, TERËZ - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid.
168083: GERT VAN KLINKEN|GRAAF, BEATRICE DE - Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen 1854-2004.
146142: GERT OOSTINGH|PIETER LETTINGA [EDS.].|VERLAAN, TH.G. - Op de bres voor Zwolle. De strijd van de Vrienden van de Stadskern.
150614: GERT REISING [EDS.].|THEILMANN, RUDOLF - 100 Zeichnungen und Drucke aus dem Kupferstichkabinett.
143659: GERTEN, MICHAEL [ED.]. - Fichte in Erlangen 1805. Beiträge zur den Fichte-Tagungen in Rammenau.
87737: GERTH VAN WIJK, J.A.|WYLIE, J.A. - Een eeuwenlange worsteling. Het protestantisme, in oorsprong en geschiedkundig verloop, tot aan den vrede van Augsburg. Voor Neerlands volk geschetst door Dr. J.A. Gerth van Wijk. (2 delen in 1 band)
153181: GERTZ, NURITH - Myths in Israeli Culture. Captives of a Dream.
100784: GERVAIS, PAUL - Een tuin in Lucca. Een aards paradijs in Toscane.
181003: ( J.H. GERVALE - ED.).|DJORGHI - Magnetisme - Hypnose - Heilmagnetisme - Telepathie - Verborgen krachten [De Nieuwe Flower's Serie - Volume 1 & 2 Compl.].
141577: GERVASI, TOM - The Myth of Soviet Military Supremacy.
141188: GERVAT, CLAIRE - Elizabeth. The Scandalous Life of the Duchess of Kingston.
59682: GERVEN, DIRK VAN - Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe. Volume II
183990: MR. P.H.M. GERVER [ED.].|PITLO, MR. A. - Het systeem van het Nederlandse privaatrecht. Bewerkt door P.H.M. Gerver.
56404: GERWARTH, ROBERT - Hitlers beul. Leven en dood van Reinhard Heydrich 1904-1942
161122: GERWEN, DR. CHRISTINE VAN [INTROD.]. - Sakralkunst aus Brabant. Das niederländische Museum Gerwen-Lemmens [Valkenswaard] präsentiert seine Sammlung in Deutschland.
150579: GERWEN, CHRISTINE VAN - De neogotische beeldhouwkunst in de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal van Antwerpen.
82413: GERWEN, G.T. VAN - Catechetische begeleiding, een onderzoek naar het effect van een educatieprogramma voor onderwijsgevenden aan het basisonderwijs
122742: GERWEN, CH. VAN [ED.]. - Uit Noachs Ark.
101057: GERWEN, CH. VAN|H. VAN GERWEN [EDS.]. - Engelen.
95527: GERWIN VAN LEEUWEN, J.A.G. - Fully Indian - Authentically Christian. A study of the first fifteen years of the NBCLC (1967-1982), Bangalore - India in the light of the theolology of its fouder, D.S. Amalorpavadass
4141752: GERWIN VAN LEEUWEN, J.A.G. - Fully Indian - Authentically Christian. A Study of the first 15 years of the NBCLC (1967-1982), Bangalore-India in the light of the theology of its founder, D.S. Amalorpavadass.
4140886: GERYL, P. & RATINCKX, G. - De Orion-profetie. Voorspellingen van de Maya's en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012.
4140893: GERYL, P. - De wereldcatastrofe in 2012. De Maya aftelling naar het einde van onze wereld.
101410: GERZINA, GRETCHEN - Frances Hodgson Burnett. The Unpredictable Life of the Author of The Secret Garden.
153049: GESANG, BERNWARD - Wahrheitskriterien im Kritischen Rationalismus. Ein Versuch zur Synthese analytischer, evolutionärer und kritisch-rationaler Ansätze.
181104: GESCHE-KONING, NICOLE [ED.]. - Inca-Peru.
100064: GESCHER, JULIUS - Wege zur praktischen Homöopathie. Wissenschaft und Methode.
4300364: GESCHIERE, PETER - Stamgemeenschappen onder staatsgezag. Veranderende verhoudingen binnen de Maka Dorpen in Zuidsoost Cameroun sinds 1900. (Diss.)
32543: GESE, HARTMUT - Der Verfassungsentwurf des Ezechiel (Kap. 40-48). Traditionsgeschichtlich Untersucht
54870: GESE, HARTMUT A.O. - Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer (Series: Die Religionen der Menschheit. Band 10,2
185422: GESELLSCHAFT FÜR GESCHICHTE DER PHARMAZIE [ED.]. - Katalog der pharmaziehistorischen Bibliothek in Berlin.
132124: GESELSCHAP, MR. J.E.J. - Inventaris van het oud-archief van Gouda.
46675: GESENIUS, WILHELM|MÜHLAU, F.|VOLCK, W. - Wilhelm Gesenius' Hebraïsches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Achte Auflage, neu bearbeitet von F. Mühlau und W. Volck
56965: GESENIUS, WILHELM - Wilhelm Geseius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Siebzehnte Auflage, Unveränderter Neudruck
96840: GESENIUS, WILHELM - Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament
4059223: GESENIUS, W. - Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verb. mit H.Zimmern, W.M.Müller und O.Weber bearb.von F.Buhl. Unveränderter Neudruck der 1915 erschienenen 17.Auflage (ident.mit spätere Aufl.)
170144: GESING, FRITZ - Kreativ Schreiben für Fortgeschrittene. Geheimnisse des Erfolgs.
170138: GESING, FRITZ - Kreativ schreiben. Handwerk und Techniken des Erzählens.
140995: GESLIN, G. - Le manteau d'Élie.
184237: GESSLER, ALFRED & KARL-HEINZ GRAHL [EDS.]. - Seine Feinde zu beissen...Karikaturen aus der deutschen bürgerlichen Revolution 1848-49.
185226: DR. J. GESSLER|DRS W. SANGERS [EDS.].|HENDRIX, DR. JOS|K. COLSON - Hulde-album G. van Venckenray. Opgedragen aan apotheker G. van Venckenray ter gelegenheid van zijn gouden ambtsjubileum 1901-1951.
141441: GESSLER, JEAN - Deux Manuels de Conversation. Imprimés en Angleterre au XVe siècle.
160349: GESSLER, J.|J.F. NIERMEYER - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.
4059892: GESTEL, G. VAN(FRANCISCUS XAVERIUS) - Sint Franciscus Xaverius.
102943: GESTEL-VAN HET SCHIP, PAULA VAN|PETER VAN DER KROGT - EDS.] - Mappae Antiquae. Liber Amicorum Günter Schilder. Vriendenboek ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag / Essays on the occasion of his 65th birthday / Festschrift zur Vollendung seines 65. Lebensjahr / Mélanges offerts pour son 65ième anniversaire. [2 Vols. in Slipcase].
166635: GESTEL, PROF. MR. R.A.J.|PROF. DR. M.L.M. HERTOGH - Wat is regeldruk? Een verkennende internationale literatuurstudie.
142375: GESTEL-VAN HET SCHIP, PAULA VAN|HANS VAN DER ZWAN [EDS.].|HENK SCHIPPER|JAAP MOLENAAR|JOOP KAASHOEK|ROB POELIJOE - Maps in Books of Russia and Poland. Published in the Netherlands to 1800.
4074240: GESTRICH, H. (NIKOLAUS VON CUSA) - Nikolaus von Kues 1401-1464. Leben und Werk im Bild. Dokumentation in Zusammenarbeit mit der Landesbildstelle Rheinland-Pfalz under der Cusanus-Gesellschaft, Bernkastel-Kues.
94418: GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator
162232: GETSCHMANN, DIRK [ED.]. - Arbeitswelten von innen betrachted. Reportagen zur Organisationskultur.
184745: GETTINGS, FRED - The Book of the Hand. An illustrated History of Palmistry.
168188: GETTY, ALICE - The Gods of Northern Buddhism. Their History, Iconography and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist Countries.
155991: GEU VISSER|TUINIER, JAN DURK - Fort De Bilt. Een geschiedenis in beeld.
82641: GEUDEKE, P.W. E.A. - Verslag studiedagen driedimensionale kartografie georganiseerd door de Kartografische sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genootschap op 3 t/m 6 April 1973 in Ede
182785: GEUKENS, PROF. DR. F. [ET AL.]. - Limburgs Haspengouw. Bundel studiën uitgegeven bij gelegenheid van de honderdste verjaring der Stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren.
145714: GEULDAL - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1996.
145715: GEULDAL - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1995.
145716: GEULDAL - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1993.
96959: GEURS, HARM - Te bevrijden vrijheid. Een dogmenhistorische beschouwing over het vrijheidsbegrip bij Augustinus, Bernard van Clairvaux en Luther
83316: GEURS, H. - Te bevrijden vrijheid, een dogmenhistorische beschouwing over het vrijheidsbegrip bij Augustinus, Bernard van Claivaux en lUther
130689: GEURTJENS, H. - Op zoek naar oermenschen.
4055220: GEURTJENS, H. - Oost is Oost en West is West. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring.
158405: GEURTS, P.A.M. (ED. ET AL.) - J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
154227: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
110812: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie. Kernproblemen in de wetenschapsleer.
54369: GEURTS, P.A.M.|MESSING, F.A.M. - Economische Ontwikkeling en Sociale Emancipatie (2 delen)
156809: GEURTS, ANDRÉ [ED.]. - Middeleeuwse boeken uit Zutphen.
160111: GEURTS, DRS. A.J. [ED.] - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden.
54370: GEURTS, P.A.M.|MESSING, F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis (2 delen)
157055: GEURTS, ANDRÉ [ED.]. - Middeleeuwse boeken uit Zutphen. Tentoonstelling Nijmeegs Volkenkundig Museum en Stedelijk Museum Zutphen.
103375: GEURTS, FRANS - Adel in het Zadel. 100 jaar motorsport in België en Nederland van A tot Z [2 Vols. of 3].
160109: GEURTS, DRS. A.J. [ED.] - Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland.
162009: GEURTS, P.M.M. - De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, Neolatijns dichter. Met aanhangsel: Werken van Philippus Morus - Canon Philippus Morus of Utrecht, a Neolatin poet.
164382: GEURTS, HUB (ED.) - De Sittardse kroniek van Deken Janssen. Over het wel en wee van de binnenstadsparochie van augustus 1973 tot februari 1989.
165324: GEURTS, HUB (ED.) - De Sittardse Kroniek van deken Janssen. Over het wel en wee van de binnenstadsparochie van augustus 1973 tot februari 1989, uit verschillende bronnen verzameld en opgetekend. Limburg. De provincie vroeger en nu. Uitgegeven door het huldigingscomité ' 40-jarig priesterfeest deken Janssen '.
168475: GEURTS, DRS. A.J. [ED.] - Moderne devotie, figuren en facetten. Tentoonstelling ter herinnering van het staerfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus.
82686: GEURTS, A.J. - Schokland de historie van een weerbastig eiland (deel 56 serie publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland
101846: GEURTS, FRANS - Adel in het Zadel. 100 jaar motorsport in België en Nederland van A tot Z: Volume 2: H - Q [only].
185580: GEURTS, P.A.M. & F.A.M. MESSING - De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584. Volume 03: HES Historische Herdrukken.
102588: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties.
131308: GEURTS, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Rijm in de Nederlandsche Poëzie [2 Vols. Compl.] .
89825: GEUS, THEODOR - The Mississippi. With an Introduction by Bern Keating. Photography by Nathan Benn, Thomas England, Joseph Holmes, larry Knutson, C.C. Lockwood, Jerry Stebbins, and many others.
184026: GEUS, P.B.R. DE - De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
4135879: GEUS, M. DE - Ruim leven. Gastvrij geloven.
142579: GEUS, C. DE - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche Ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaac in het Rijksmuseum te A'dam.
155799: GEUS, DR. P.B.R. DE - Oranje-Nassau en de vrijheid.
184001: GEUSAU, PROF. JHR. DR. F.A.M. ALTING VON [ET AL.]. - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius.
31158: GEUSS, HERBERT - Bismarck und Napoleon III. Ein Beitrag zur Geschichte der preussisch-französischen Beziehungen 1851-1871 (Kölner Historische Abhandlungen, Band 1)
57303: GEUZE, A. E.A. - Het gans verteerde Offer en andere typen van Christus. Acht preken
9789058290144: GEUZE, M.D. - Onze hoop: de Redder komt als Rechter. Handreiking om zich voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus Christus
59782: GEUZE, A. - Het gans verteerde Offer en andere typen van Christus. Acht preken
57676: GEUZE, M.D. - Profetie, onmisbaar voor de christelijke gemeente
57293: GEUZE, A. E.A. - Balsem in Gilead. 56 wekelijkse meditaties waarvan 15 voor het kerkelijk jaar
88103: GEVAERTS, L.R. E.A. - Kennisgeving aan den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van 's Gravenhage.
93823: GEVAERTS, P. - Generale Ordonnantie waer naer de respective Sluyswagters van de Groote Oude Sluys by de Kalkhaven, en van de Groote Sluys aen den Noordendyk, van het Sluyske op de Vest by den Biese Put als ook van het Sluyske op de Vest by het Dolhuys, van het Sluyske op de Vest by de Spuypoort, van de Groote Sluys binnen de Stadt by de Spuystraat, als mede van de Sluys aen de Rietdyks Vest, haer sullen hebben te gedragen in het open- en toedoen der Sluysen, waer over sy de toesigt hebben
180536: GEVERS, INE|JEANNE VAN HEESWIJK [EDS.]. - Voorbij ethiek en esthetiek / Beyond Ethics and Aesthetics.
103642: GEVERS, LIEVE - Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van d katholieke Vlaamse studentenbeweging [1830-1894].
183236: GEVERS, MADELEINE - Étude sur les obligations dans la jurisprudence contemporaine.
110567: GEVERS, ANNE [ED.]. - Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
181240: GEVERS, A.J.|MENSEMA, A.J.|MOOIJWEER, J.S. - De havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners
4300992: GEVERS DEYNOOT, W.TH. - Aanteekeningen op eene reis door de Vereenigde Staten van Noord Amerika en Canada in 1859. (dit is het originele boek, niet de reprint). Met 6 prenten. [Gevers Deynoot was liberaal Tweede Kamer lid en advocaat uit een Rotterdamse adellijke familie]
55842: GEVERS, A.J. - Begeerig naar nieuwe tafreelen. Van Reggio naar Napels. Een voorlezing uit 1827 van Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest
122222: GEWERBE|REICHSINSTITUT HANDEL - Die Erzeugung von Eisen und Stahl.
183541: GEWIN, DR. J.P.J. - Die Verwandtschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter.
83874: GEWIN, EVERARD E. - De Bilt een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw
88212: GEWIN, E.E. E.A. - Jaarboekje der Ned. Hervormde Vereeniging Calvijn te Utrecht. 1898-1899.
87498: GEWIN, EVERHARD - In den Réveilkring. Met een portret naar een schilderij van Pieneman den oudere.
4135321: GEWIN, E. - In den Réveilkring.
153235: GEWIN, EVERARD - Nederlandsch volksgeloof.
4141365: GEWIN, E. - (2 titels). Studiën over volksgeloof. 1930,76 blz. - Nederlandsch volksgeloof. 1925, 96 blz.
170514: GEYBELS, HANS - Het goddelijk gevoel. Een geschiedenis van de religieuze ervaring.
4006317: GEYER, H.G. (MELANCHTHON, PHIL.) - Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfangen der Theologie Melanchthons.
110921: GEYER, DIETRICH [ED.]. - Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland.
104075: GEYER-RAACK, RUTH|SIBILLE GEYER - Möbel und Raum.
161659: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der niederländischen Ost-Indischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
94084: GEYER, HANS-GEORG - Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen der Theologie Melanchthons
163452: GEYER, DIETRICH - Der russische Imperialismus.
85632: GEYL, P. - Willem IV en Engeland tot 1748 (vrede van Aken). Met twaalf afbeeldingen
150624: GEYL, DR. P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
81804: GEYL, P. - Debates with historians, serie historische studies deel IV
183043: GEYL, PROF. DR. P. [ED. - ET AL.]. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het IVde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje.
81756: GEYL, P. - De witten-oorlog, een pennestrijd in 1757, mededelingen der koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 16, no. 10
88772: GEYL, P. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het Ivde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje. Met medewerking van een aantal vooraanstaande figuren uit Nederland en Vlaanderen.
183015: GEYL, PROF. DR. P. - Tochten en toernooien.
130060: GEYL, DR. P. - Studies en strijdschriften.
130058: GEYL, DR. P. - Gebruik en misbruik der geschiedenis [De Terry Lectures, gehouden aan de Yale University, Newhaven [Conn.], USA october 1954]
110219: GEYL, PIETER - Ik die zo weinig in mijn verleden leef. Autobiografie 1887-1940.
102193: GEYL, DR. P. - Debates with Historians.
105330: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam [Augustus-September 1748]. Prins Willem IV en de doelistenbeweging.
151291: GEYL, PROF. DR. P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal [ tot 1945].
162993: GEYL, PIETER - Use and Abuse of History.
130194: GEYL, PROF. DR. P. [ED. - ET AL.]. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het IVde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje.
131730: GEYL, DR. P. - Willem IV en Engeland tot 1748 [Vrede van Aken]
85992: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748) Prins Willem IV en de doelistenbeweging. Met een plaat.
4141790: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en Historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal (tot 1945). (Historische Studies XXVII).
4141787: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
55333: GEYL, P. - Geschiedenis van de Nederlandse Stam (Deel 1, 2 en 3)
143423: GEYL, PROF. DR. P. - Historicus in de tijd.
141208: GEYL, DR. P. - Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936.
144033: GEYL, PROF. DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
150474: GEYL, DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
150475: GEYL, DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
145893: GEYL, P. - Democratische tendenties in 1672.
182186: GEYTENBEEK, ERIK - Oranjerieën in Nederland.
164144: GEZARI, JANET - Last Things. Emily Brönte's Poems.
161153: GEZELLE, GUIDO - Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant [1414].
4143783: GEZELLE, GUIDO - Bidden met Guido Gezelle. Keuze en inleiding Piet Thomas.
100108: GEZELLE, GUIDO [DR. H. VROOM - LATIN TRANSL.]. - Centum carmina. Quae composuit Guido Gezelle. Latinis versibus reddidit dr. H. Vroom.
54683: GEZELLE, GUIDO - Volledige werken (6 delen)
145833: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's dichtwerken [4 Vols. in 2 Compl.].
184416: GEZELLE, GUIDO [J. CRAEYNEST - INTROD.]. - Loquela.
70027: GEZELLE MEERBURG, G.F. - Zestig leerredenen over de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
4137414: GFRÖRER, A.FR. (GREGORIUS VII) - Pabst Gregorius VII. Und sein Zeitalter. Mit 11 Faltkarten. [Die Masse der Hülfsmittel ist gross und fast alle, die damals überhaupt bestanden, lassen ihre Stimme vernehmen: zusammen liefern sie ausgiebigen Stoff, um das Dunkel des 11.Jahrhunderts aufzuhellen]
143156: AL-GHATANI, GAMAAL [DJUKE POPPINGA - TRANSL.]. - Gesprekken met Nagieb Mahfoez.
61237: GHEEL GILDEMEESTER, FRANCIS VAN - Populaire Evangelieprediking
82432: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN - Populaire Evangelieprediking
110667: GHEERBRANT, ALAIN - Naar de bron van de Amazone.
164009: GHERING VAN IERLANT, M.A. - Mode in prent [1550-1914]. [2 Vols. Compl.].
131563: GHERTCHEFF, CHRISTO - Aveux Serbes sur la Macédoine.
131107: GHESQUIÈRE, RITA|PATRICIA QUAGHEBEUR [EDS.] - Averbode, een uitgever apart 1877-2002.
31988: GHIJSEN, HA.C.M. - Woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek
110235: GHIMIRE, KRISHNA - Forest or Farm? The Politics of Poverty and Land Hunger in Nepal.
146247: GHIRSHMAN, ROMAN - Iran. Protoiranier, Meder, Achämeniden [= Volume 5: Universum der Kunst].
183863: GHISTELE, JOOS VAN - Voyage naar den lande van belofte.
157432: GHONEM-WOETS, KAREN - Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg.
4143594: GHOSANANDA, M. - Stap voor stap. Meditaties op wijsheid en mededogen.
185045: GHOSH, ARUN & K.K. SUBRAHMANIAN & MRIDUL EAPEN & HASEEB A. DRABU [EDS]. - Indian Industralization. Structure and Policy Issues.
151413: GHOSH, SWATI R. - East Asian Finance. The Road to Rebust Markets [ & CD-ROM]
185031: GHOSH, SUPRIO [PROF. ALAK GHOSH - FOREW.]. - Economic development in India: Urban bias or rural bias?
146117: GHOSHAL, U.N. - A History of Indian Political Ideas. The ancient period & the period of transition to the middle ages.
180826: GHYSBRECHT, DR. P.F.R.M. - Dubbelzelfmoord.
162178: GIAN ACKERMANS|PETER NISSEN [EDS.].|RAAT, JUDITH DE - De verleiding van het vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw.
59681: GIANNAKOPOULOS, THEMISTOKLIS K. - A Concise Guide to the EU Anti-dumping/Anti-subsidies Procedures
95243: GIANNINI, ADRIANI - Mendel. Vader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
56324: GIANNINI, ADRIANA - Mendel. Veader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
58831: GIANNINI, ADRIANA - Mendel. Vader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
160477: GIARDINA, ANDREA [ED.]. - L'homme Romain.
55434: GIARDINI, ALFONSO VITTORIO - Italie, rassegna dell'enit
54365: GIBB, H.A.R. A.O. - Historica. Atlas of the Muslim peoples
84052: GIBB, H.A.R.|J.H. KRAMERS - Shorter encyclopaedia of Islam. Edited on behalf of the royal Netherlands academy
168554: GIBB, H.A.R.|J.H. KRAMERS - Shorter Encyclopaedia of Islam.
186296: GIBBARD JACKSON, G. [W.H.C. BOELLAARD - ED.]. - Het boek der ontdekkingsreizen.
4073931: GIBBON, E. - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk. Vertaling naar de verkorte uitgave van D.M.Low door Paul Syrier
163928: GIBBON, EDWARD [BETTY RADICE - ED.]. - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire [8 Vols. Compl. - Each in Slipcase].
155051: GIBBONS, DAVE - Tijdslijn van het geloof en de religies van de wereld.
4035236: GIBBONS, J. - Het geloof onzer vaderen.
183577: GIBBONS, ANN - The First Human. The Race to Discover our Earliest Ancestors.
164758: GIBBONS, DAVID - Faiths & Religions of the World. Who Beliefs in Whay, Where and When.
180008: GIBBONS, DAVID W.|JAMES B. REID|ROBERT A. CHAPMAN - The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland 1988-1991
162982: GIBBS, PHILIP - The Romance of George Villiers, First Duke of Buckingham and some men and women of the Stuart Court.
183509: GIBBS, JOHN G. - Creation and Redemption. A Study in Pauline Theology.
181085: GIBBS-SMITH, CHARLES - The Inventions of Leonardo da Vinci.
30640: GIBBS-SMITH, CHARLES - De uitvindingen van Leonardo da Vinci
163376: GIBBS, PHILIP - King's Favourite. The Love Story of Robert Carr and Lady Essex.
170200: GIBELLINI, ROSINO - Handbuch der Theologie im 20. Jahrhundert.
170464: GIBERSON, KARL W. - The Wonder of the Universe: Hints of God in Our Fine-Tuned World.
170854: GIBERSON, KARL W. - Saving Darwin. How to Be a Christian and Believe in Evolution.
102286: GIBRAN, KAHLIL - De profeet.
152844: GIBSON, ANDREW [ED.]. - "Reading Joyce's "" Circle ""."
4068072: GIBSON, W. - The Year of Grace. The History of the 1859 Ulster Revival.
30615: GIBSON, ARRELL MORGAN A.O. - Yankees in paradise. The pacific basin frontier
123163: GIBSON, CLARE - John Singer Sargent.
170377: GIBSON, ARTHUR - God and the Universe.
102153: GIBSON, IAN - Federico Garcia Lorca. A Life.
157015: GIBSON, GREGORY - Hubert's Freaks. A rare-book dealer, the Times Square talker, and the lost photos of Diane Arbus.
141582: GIBSON, IAN - Fire in the Blood. The New Spain.
184630: GICKLHORN, JOSEF & RENÉE GICKLHORN - Georg Joseph Kamel s.j. [1661-1706]. Apotheker, Botaniker, Arzt und Naturforscher der Philippineninseln.
140383: GIDAL, NACHUM T. [MARION GRÄFIN DÖNHOFF - FOREW.]. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
183119: GIDDINGS, ROBERT - The War Poets. Lives and Writings of the 1914-18 War Poets.
122325: GIDDINGS, J. LOUIS - Ancient Men of the Arctic.
4002178: GIEBELS, L. - De zionistische beweging in Nederland 1899-1941. (Diss.)
162061: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
145117: GIEBELS, LUDY [ED.]. - Inventaris van de archieven van Jacob Fränkel, opperrabbijn van Zwolle en de Joodse gemeenschap van Oldenzaal.
92663: GIEBELS, LUDY - De Zionistische beweging in Nederland 1899-1941
145151: GIEBELS, LAMBERT - Speer. Hitlers Faust.
110117: GIEBELS, LUDY - De Zionistische beweging in Nederland, 1899-1941.
95538: GIEDION, S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur
182642: GIEDION, S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
100533: GIELE, JACQUES [ED. - ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland [Vol. 1-5 = Compl. Set].
186745: GIELES, LENNE - Thuis. Een uitnodiging om te leven vanuit oorsprong.
55924: GIELING, RAMÓN - Assefeest. Een keuze uit tekeningen en etsen
121864: GIELLIET, OMER [ANTON VAN WILDERODE - FOREW.]. - Opstanding der bomen.
85400: GIER, JAAP DE - Geerten Gossaert - F.C. Gerretson. Experimenten in poëzie en proza. Een bloemlezing uit zijn werk
52300: GIER, DS. K. DE - Toelichting op D.K.O. In vraag en antwoord
88360: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
152094: GIER, DR. J. DE - Van de souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming in de zestiende eeuw.
91177: GIER, K. DE - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan Ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
92880: GIER, K. DE - De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring
185581: GIER, J. DE [ED.]. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
51882: GIER, DS. K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
89017: GIER, J. DE - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
86574: GIER, K. DE - Beproefd en gelouterd. Negentien preken over Job.
141390: GIER, J. DE [ED.]. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
130241: GIERL, IRMGARD - The Sampler Book. Old Samplers from Museums and Private Collections.
163983: GIERLICHS, DR. WILHELM - De Geschiedenis van de Bokkenrijders in 't voormalige Land van 's-Hertogenrode [2 Parts in 1 = Compl.].
147163: GIERSBERGEN, WILMA VAN - De kunst is geheel en al bijzaak. De moeizame carriere van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
90111: GIERSBERGEN, WILMA VAN - De kunst is geheel en al bijzaak. De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
4015898: GIERTZ, BO - Met eigen ogen. De geschiedenis van Jezus en zijn leerlingen.
181557: GIERTZ, GERNOT - Vasco da Gama. Die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Ein Augenzeugenbericht 1497-1499.
58098: GIERVELD, A.J. - Die Niederländische Hausorgeln in früheren Jahrhunderten
160167: GIES, FRANCES - The Knight in History.
101464: GIESBERS, HERMAN - Code-Switching tussen dialect en standaardtaal. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
162861: GIESBERS, J.H.G.I. [ET AL.]. - Titus Brandsma herdacht.
4057148: GIESE, G. - Erziehung und Bildung in der mündigen Welt.
4138305: GIESEBRECHT, F. - Beiträge zur Jesaiakritik. Nebst einer Studie über Prophetische Schriftstellerei.
155697: GIESEKAM, JAN - Oorzaak & Gevolg. Het levensverhaal van een crisiskind 1929-2009.
84095: GIESELER, J.C.L. E.A. - De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald
4143110: GIESELER, C.L. - Nieuwe kerkgeschiedenis. 1. Van de reformatie tot den Westphaalschen vrede 1517-1648 II. Van den Westphaalschenvrede tot den vrede van Parijs 1648-1814.
140493: GIESELER, WALTER [ED. - ET AL.]. - Studien zur klevischen Musik- und Liturgiegeschichte.
157974: GIESEN, JAN TH. [WOOD-ENGRAVINGS] - De heylighe euangelia. Na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures van Jan Th. Giesen.
4141574: GIESEN, P. - Land van lafaards?. Geschiedenis van de angst in Nederland.
143279: GIESSELMANN, WERNER - Die brumairianische Elite. Kontinuität und Wandel der französische Führungsschicht zwischen Ancien Regime und Julimonarchie.
82075: GIESSEN, WIM VAN E.A. - 50 jaar vrij, Bevrijding Rheden 16 April 1945
100947: GIEYSZTOR, ALEKSANDER|STEFAN KIENIEWICZ [EDS - ET AL.]. - History of Poland.
90038: GIEZEN, A.M. VAN DER - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806)
93000: GIEZENAAR, G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat, over de benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw
183253: A.E. VAN GIFFEN|EVELEIN, M.A.|W. HIELKEMA [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 11 & 12.
183256: GIFFEN, DR. A.E. VAN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 29 & 30 & 31 & 32. [2 Volumes = 1 Text & Plates].
183255: GIFFEN, DR. A.E. VAN|J.M.N. KAPTEYN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 13 & 14 & 15 [1 Volume: Text & Plates].
183261: GIFFEN, DR. A.E. VAN|W. GLASBERGEN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 25 & 26 & 27 & 28. [3 Volumes = 1 Text & 2 atlasses].
180712: GIFFORD, PAUL|JOHNNIE GRATTON [EDS.]. - Subject Matters.
146038: GIFFORD, ZERBANOO - Confessions to a Serial Womaniser. Secrets of the World'c Inspirational Women.
171111: GIGERENZER, GERD - Gut Feelings. The Intelligence of the Unconscious.
121716: J. GIJLSTRA [ET AL.].|STAMPERIUS, J. - Levenslust. Vertellingen voor jongens en meisjes.
58061: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, deel 3 (Klavarscribo)
43121: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, korte orgelbewerkingen van de psalmen, deel 2, Psalm 6 t/m 15
43094: GIJN. J. VAN - Blijf mij nabij, d'Almachtige is mijn Herder en Geleide, Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer, drie koraalbewerkingen
43092: GIJN. J. VAN - Fantasie over Heilig, Heilig, Heilig (liedb. 157)
43146: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, Korte orgelbewerkingen van de psalmen (klavarskribo) deel 1, psalm 1 t/m 5
155258: GIJS ROMMELSE|ZEE, MICHAEL VAN DER - Het wapen onderdak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008.
180272: GIJSEL, JAN [ET AL.]. - Brasschaat. Van heidegrond tot parkgemeente.
183968: GIJSEN, MARNIX - Verzameld werk [6 Vols. compl.].
180350: GIJSEN, DRS. TH.J.M.|J.P.H. MUNTEN [INTROD.]. - Uit de historie van vier eeuwen burgerlijke godshuizen te Venlo.
163316: GIJSEN, MARNIX - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
181558: GIJSEN, MARNIX|MARCEL MAYER [ILLUSTR.]. - Jacqueline en ik.
122906: GIJSEN, J.E. VAN - "Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles "" Spiegel der Minnen ""."
94602: GIJSEN, J.M. - Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd
168020: GIJSENBERGH, JORIS|SASKIA HOLLANDER|TIM HOUWEN|WIM DE JONG [EDS]. - Creative Crises of Democracy.
158456: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE|HILARY MARLAND (EDS) - Cultures of Child Health in Britain and the Netherlands in the Twentieth Century.
151955: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE|ROY PORTER [EDS.]. - Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and the Netherlands.
161885: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
4134693: GIJSWIJT-HOFSTRA, M. & EGMOND, F. (RED.) - Of bidden helpt?. Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500-2000.
166575: GIJZEN, M.H.S. - Selected Issues in Equal Treatment Law: A multi-layered comparison of European, English and Dutch law.
144812: GIL HÜTTENMEISTER|KÄNDLER, EBERHARD - Der jüdische Friedhof Harburg.
59764: GIL HUH, SOON - Presbyter in volle rechten. Het debat tussen Charles Hodge en James H. Thornwell over het ambt van ouderling
123224: GILBERT TOURNOY|HOECKE, WILLY VAN|WERNER VERBEKE [EDS.]. - Arturus Rex. Volumen 2: Acta Conventus Lovaniensis 1987
146127: GILBERT, CHRISTOPHER - English Vernacular Furniture 1750-1900.
101686: GILBERT, MARTIN - Jerusalem in the Twentieth Century.
4070972: GILBERT, MARTIN - Een eeuw joods leven. Een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw.
131936: GILBERT, MARTIN - Churchill and America.
122514: GILBERT, MARTIN - The Jews of Russia. Their History in Maps and Photographs.
164221: GILBERT JAMES - ILLUSTR.].|PETROVITCH, WOISLAV M. [WILLIAM SEWLL - Heldensagen en legenden van de Serviërs.
180772: GILBERT, EDMUND - British Pioneers in Geography.
144312: GILBERT, ADRIAN|MAURICE M. COTTERELL - De voorspellingen van de Maya's ontsluierd. De geheimen van een verdwenen beschaving.
143249: GILBERT, MARTIN - The Holocaust. The Jewish Tragedy.
104614: GILBERT A. RENIERE - INTROD.].|POORTERE DRS. ALBERT DE [RENAAT VAN ELSLANDE - FOREW. - André Vandevoorde.
180888: GILBERT, MARTIN - A History of the Twentieth Century. Volume Tree: 1952-1999.
165200: GILBERT, MARTIN [VISCOUNT MONTGOMERY OF ALAMEIN - INTROD.]. - The Routledge Atlas of the First World War. The Complete History.
185856: GILBERT, MARTIN - The Holocaust. The Jewish Tragedy.
184263: GILBERT, ALAN & JOSEF GUGLER - Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World.
4137583: GILBERT, M. - Holocaust Journey. Traveling in search of the past.
150664: GILBERT, CHRISTOPHER - Furniture at Temple Newsam House and Lotherton Hall [Volume III only].
165071: GILBERT, ELIZABETH - Eten Bidden Beminnen. Een zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië.
144897: GILCHER, AL [PHOTOGR.]. - Third Avenue Railway System in Manhattan.
144895: GILCHER, AL [PHOTOGR.]. - New York Railways. The Green Line.
184479: GILDEA, ROBERT - Barricades and Borders. Europe 1800-1914.
89512: GILDEMEESTER, FRANCIS VAN GHEEL - Populaire Evangelieprediking.
183931: GILDER, GEORGE - The Spirit of Enterprise.
185730: GILDERS, WILLIAM K. - Blood Ritual in the Hebrew Bible. Meaning and Power.
163828: GILEAD, AMIHUD - Singularity and Other Possibilities.
156385: GILES, STEVE|RODNEY LIVINGSTONE [EDS.]. - Bertolt Brecht. Centenary Essays.
143018: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MICHAEL HARRIS|MYERS, ROBIN - Lives in Print. Biography and the Book Trade from the Middle Ages to the 21st Century.
142988: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MICHAEL HARRIS|MYERS, ROBIN - Libraries and the Book Trade. The Formation of Collections from the Sixteenth to the Twentieth Century.
142975: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MEYERS, ROBIN|MICHAEL HARRIS - Against the Law. Crime, Sharp Practice and the Control of Print.
4042954: GILG, A. - Fragen und Wege historischer und systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
151985: GILHOOLY, HELEN - Teach Yourself. Beginner's Japanese [Course Book & 2 CDs].
4032791: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java.
4014235: GILHUIS, C. - Terwijl ik nog ben. Nieuwe gesprekken over het ouder worden.
82070: GILHUIS, T.M. - Rapport in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting uitgebracht over de Vaderlandse Geschiedenis-onderwijs op de Rooms-Katholieke Lagere Scholen in Nederland
82419: GILHUIS, CORNELIS - Pastorale zorg aan bejaarden
56167: GILHUIS, JAN CORNELIS - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java
61477: GILHUIS, JAN CORNELIS - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk, met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië bijzonder op Midden-Java
103810: GILL, DAVID [ED.]. - Catalogue of 1713 Stars for the Equinox 1885.0 from Observations made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Yaers 1879 to 1885. With appendices: Catalogue of 104 Southern Circumpolar Stars, & Separate Observations of B, a2 & a1 Centauri.
103814: GILL, SIR DAVID|S.S. HOUGH [EDS.]. - Zone Catalogue of 20,843 Stars included between 40° and 52° of South Declination, referred to the Equinox 1900 derived from Meridian Observations and Photographs made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope.
103809: GILL, DAVID [ED.]. - Catalogues of Stars for the Equinox 1900.0 From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1900-1905.
103643: GILL, GRAEME J. - Peasants & Government in the Russian Revolution.
103815: GILL, SIR DAVID [ED.]. - A Catalogue of 8560 Astrographic Standard Stars between Declinations - 40° and - 52° for the Equinox 1900 from Observations made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1896-99. .
143042: GILL, GILLIAN - Nightingales. Florence and Her Remarkable Family.
186256: GILL, SAM D.|IRENE F. SULLIVAN - Dictionary of Native American Mythology.
156223: GILL, ERIC - Over typografie.
156691: GILL, LOUISE - Richard III & Buckingham's Rebellion.
103812: GILL, DAVID|S.S. HOUGH [EDS.]. - Fundamental Catalogue of 1293 Stars for the Equinox 1900. From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1905-1911.
103813: GILL, SIR DAVID|S.S. HOUGH. [ED.]. - Catalogue of 1680 Stars for the Equinox 1900.0 From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1905-1906.
157111: GILL, EVAN [D. STEVEN COREY|JULIA MACKENZIE [EDS.]. - Eric Gill. A Bibliography.
184117: GILL, ERIC - Een verhandeling over typografie.
103811: GILL, DAVID [ED.]. - A Catalogue of 3007 Stars for the Equinox 1890.0, from Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1885 to 1895. With 3 Appendices: Comparison with other Catalogues, Meridian Observation of Canis Majoris & Canis Minoris, B Centauri, a1 & a2 Centauri, Positions of Southern Circumpolar Stars.
89919: GILL, D.M. - Illuminated Manuscripts. Discovering art. The Life, Times and Work of the World's Greatest Artists.
163717: GILL, BRENDAN - Many Masks. A Life of Frank Lloyd Wright.
165332: GILL, S.|TODD PUGATCH [EDS.]. - At the Frontlines of Development. Reflections from the World Bank.
153266: GILL, JAMES [ED.]. - 2Plus2. A Collection of International Writing.
140522: GILL, MICHAEL B. - The British Moralists on Human Nature and the Birth of Secular Ethics.
96427: GILLE, KLAUS F. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes
10483: GILLES, PIERRE - Kerckelijcke Historie, Vande Gereformeerde Kercken, vergadert in eenighe Valeyen van Piedmont, en haere Nagebueren, eertijdts genaamt Waldensen. Mitsgaders Een Aanhanghsel, Waar in begreepen is, een waarachtigh en grondigh Verhaal, van 't gene in 't laaste en schrickelijck Bloedt-badt des Jaars 1655. voorgevallen en begaan is, aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont, wat daar voorders op volghde, tot dat de Vreede met haar gemaackt wierdt. Uyt het Frans in 't Nederduyts vertaalt, door Gillis van Breen.
4035239: GILLESPIE, W.H. - The argument, a priori, for the being and the attributes of the Lord God,. the absolute one, and first cause.
161196: GILLESPIE, MICHAEL PATRICK [ED.]. - James Joyce and the Fabrication of an Irish Identity.
156736: GILLESPIE, JAMES L. [ED.]. - The Age of Richard II.
141274: GILLESPIE, VERA|JOHN GILLESPIE - The Titanic Man. Carlos F. Hurd. Covering the Most Famous of All Shipwrecks.
141007: GILLESSEN, GÜNTHER [ED.]. - Wenn Steine reden könnten. Mainzer Gebäude und ihre Geschichten.
157673: GILLETT, ROBERT - Fisheries in the Economies of the Pacific Island Countries and Territories.
162089: GILLETT, GRANT R. - Consciousness and Intentionality.
156257: GILLETT, GRANT - The Mind and its Discontents.
168654: GILLETTE, DOUGLAS - The Shaman's Secret. The Lost Resurrection Teachings of the Ancient Maya. Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
123392: GILLETTE, DAVID D.|MARK HALLETT. [ILL.]. - Seismosaurus. The Earth Shaker.
181221: GILLETTE, DAVID D.|MARK HALLETT. [ILL.]. - Seismosaurus. The Earth Shaker.
142393: GILLETTE, DAVID D.|MARTIN G. LOCKLEY. [ED.]. - Dinosaur Tracks and Traces.
91608: GILLHAUS, PAUL - Wereldwijd, Wereldwijs. Veertig jaar Kontakt der Kontinenten.
100589: GILLIAMS, MAURICE - Vita brevis. Verzamelde werken. Eerste deel.
160482: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
100590: GILLIAMS, MAURICE - Vita brevis. Verzamelde werken. Derde deel.
122660: GILLIES, D.A. - An Objective Theory Probability.
156725: GILLINGHAM, JOHN - The Wars of the Roses. Peace & Conflict in 15th Century England.
147285: GILLINGHAM, JOHN [ED.]. - Anglo-Norman Studies. Proceedings of the Battle Conference 2000.
4300726: GILLMAN, FR.J. - The Evolution of the English Hymn. An Historical Survey of the Origins and Development of the Hymns of the Christian Church. Foreword by H. Walford Davies.
4064657: GILLMER, JAMES GEORGE - Die ontstaan en ontwikkeling van die afrikaanssprekende Gereformeerde Kerke in die Goudveld (1946-19. `n Historiese perspektief. (Diss.) (machineschrift)
100857: GILLMOR, FRANCES - The King Danced in the Marketplace.
102798: GILLON JR., EDMUND V. - Victorian Cemetery Art. With 260 Photographs.
87846: GILLY, CHARLOS - Das Sprichwort die gelehrten die verkehrten oder der Verrat der Intellektuellen im Zeitalter der Glaubensspaltung
94636: GILLY, CARLOS - Spanien und der Basler Buchdruk bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Sicht einer europaïschen Buchdrukerstadt
150036: GILLY, C. - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
4065335: GILMAN, J.E. - Fidelity of Heart. An Ethic of Christian Virtue.
165747: GILMAN, NICHOLAS PAINE - Socialism and the American Spirit.
158248: GILMER, WALKER - Horace Liveright. Publisher of the Twenties.
94193: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS - Jean Calvin et le livre imprimé
183076: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS [ED.]. - Palaestra Typographica. Aspects de la production du livre humaniste et religieux au XVIe siècle.
87898: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS|PETER, RODOLPHE - Bibliotheca calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I. Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554.
4136690: GILMORE, M.P. - The World of Humanism. 1453-1517.
89351: GILMORE, GEORGE WILLIAM - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. Index to Volumes I-XII. (Volume XIII)
101687: GILMOUR, DAVID - Curzon.
167194: GILOTAY, JEROEN|RONALD DE LEEUW - Het Gouden Eeuw Boek.
157266: GILREATH, JAMES [ED.]. - The Judgement of Experts. Essays and Documents about the Investigation of the Forging of the Oath of a Freeman.
30189: GILS, W. VAN E.A. - Filosofie. Deel 1. Van Oudheid tot Renaissance. Deel 2. De vroegmoderne tijd (17de en 18de eeuw). Deel 3. Verlichting en kritiek (18de en 19de eeuw). Deel 4. De 20ste eeuw. Deel 5. De nieuwste filosofie (5 delen in cassette)
130053: GILS, DR. J.B.F. VAN. - Een andere kijk op Pieter Bruegel den Ouden.
186705: GILSON, ETIENNE [A.H.C. DOWNES - TRANSL.]. - The Spirit of Mediaeval Philosophy [Gifford Lectures 1931-1932].
151096: GILSON, ÉTIENNE - L'esprit de la philosophie médiévale. Gifford Lectures [Université d'Aberdeen].
147245: GILSON, ETIENNE [FOREW.]. - St. Thomas Aquinas 1274-1974. Commemorative Studies [2 Volumes - Complete Set].
47577: GILSON, ÉTIENNE - Introduction a l'étude de Saint Augustin. (Études de Philosophie Médiévale, Volume XI)
93060: GILSON, ÉTIENNE - Jean duns scot. Introduction a ses positions fondamentales. (Études de philosophie médiévale, XLII)
93240: GILSON, ÉTIENNE - La philosopnie de Siant Bonacenture
143688: GILSON, ELKE [ED.]. - Monika Maron in Perspective. Dialogische Einblicke in zeitgeschicktliche, intertextuelle und rezeptionsbezogene Aspekte ihres Werkes.
100371: GILSON, J. - L'étude du droit Romain comparé aux autres droits de l'antiquité.
104042: GILSOUL, GUY - Noël Vermeulen. De la coleur à l'homme ....
54397: GILST, H. VAN - De Heidelbergse Catechismus, toegelicht in 55 predikatiën door Ds. H. van Gilst
81510: GILST, H. VAN - De profeet Jona, 86 meditaties
86560: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
56033: GILST, H. VAN - De profeet Jona. 86 meditaties
81703: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
81704: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion, tiental predikaties
96362: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
87165: GILST, H. VAN E.A. - Christus, die onze hope is. 50 jaar prediking in Dirksland.
86561: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion. Tiental predikaties
86570: GILST, H. VAN - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
96361: GILST, H. VAN - De fontein des aanroepers
51869: GILST, DS. H. VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer [Zestal predikaties]
56878: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
82218: GILST, H. VAN - De profeet Jona, 86 meditaties
86559: GILST, H. VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties
86571: GILST, H. VAN - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
93922: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion, tiental predikaties
30164: GILTAIJ, JEROEN|LAMMERTSE, FRISO - Schilderkunst van de late Middeleeuwen. Vroege Hollanders
180694: GILTAIJ, JEROEN - Honderdvijftig jaar er bij en er af. De collectie oude schilderkunst van het Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam 1849 tot 1999.
181082: GILTAIJ, DRS. J. [ED.]. - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw/Masterpieces from the Hermitage, Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century.
102560: GILTAIJ, JEROEN - De tekeningen van Rembrandt en zijn school.
103120: GILTAIJ, JEROEN|JAN KELCH - Herren der Meere - Meister der Kunst. Das holländische Seebild im 17. Jahrhundert.
122610: GILTAIJ, JEROEN|GUIDO JANSEN [EDS.]. - Perspectiven: Saenredam en de architectuurschilders van de 17e eeuw.
141700: GILTAIJ, JEROEN - De tekeningen van Rembrandt en zijn school.
101875: GIMBEL. WENDY - Havana Dreams. A Story of Cuba.
142199: GIMBORN, C. HANS VON - Emmerich am Rhein von 1924 - 1944. Die letzten Jahre des alten Emmerich. Gehörtes - Geschehenes - Erlebtes von 1924 - 1944.
151563: GIMPEL, JEAN [KEN FOLLETT - FOREW.]. - Die Kathedralenbauer.
144070: GINDIN, JAMES - John Galsworthy's Life and Art. An Alien's Fortress.
4007716: GINDRAUX, J. - Histoire populaire et illustrée du Christianisme.
163639: GINGER, JOHN - The Notable man. The Life and Times of Oliver Goldsmith.
4038887: GINGERICH, M. - Service for Peace. A History of Mennonite Civilian Public Service.
95006: GINKEL, A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit Zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache
56171: GINKEL, A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit Zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache
150912: GINKEL, A. VAN - De Ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.
4007945: GINKEL, B.V. - Het Hooglied der Liefde. Een bijbels gedicht verstaanbaar gemaakt voor mensen van nu.
144210: GINKEL, EVERT VAN - Verleden wijk. De immuniteit van Sint-Marie.
142047: E.J. VAN GINKEL|MAARLEVELD, TH.J. - Archeologie onder water. Het verleden van een varend volk.
152097: GINNEKEN, JAC. VAN [ED.]. - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'Imitation. À l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Groote 1340-1940.
4138831: GINNEKEN, J. VAN (THOMAS À KEMPIS) - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver. van het eerste boek der navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
143295: GINSBURG, NANCY|ROY GINSBURG [ED.]. - Psychoanalysis & Culture in the Millennium.
162846: GINTZBURGER, JEAN-FRANÇOIS - Cent milliards sous la manche. L'épopée du tunnel.
4300272: GINZ, PETR - Praags dagboek 1941-1942. Uitgegeven door Chava Pressburger met een woord vooraf door Mirjam Pressler en Jonathan Safran Foer. vertaald door Ed Franck.
165997: GINZBURG, LIDIA [JAN ROBERRT BRAAT - TRANSL.]. - Omsingeld. Notities van een belegerde.
4136452: GINZBURG, C. - Wooden Eyes. Nine Reflections on Distance.
173315: GIORDANI, IGINO - Memorie d'un christiano ingenuo.
95338: GIORELLO, GIULIO|SINIGALIA, CORRADO - Fermat. De meester van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
58849: GIORELLO, GUILIO|SINIGAGLIA, CORRADO - Fermat. De meester van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
53396: GIORELLO, GIULIO|SINIGAGLIA, CORRADO - Fermat. De meesters van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
143200: GIORGETTI, ANNA - Le canard. Art, histoire, symbolisme.
143545: GIOT, P.R. - Brittany.
144848: GIOVETTI, PAOLA - Engelen. Hemelse boodschappers van licht. Beschermers van de mens.
152431: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
131307: GIPSON, LAWRENCE HENRY - A Bibliographical Guide to the History of the British Empire 1748-1776.
172509: GIRALT, EUDALDO FORMENT - Metafísica. Colección Alatros
172510: GIRALT, EUDALDO FORMENT - Tomás de Aquino esencial : el ente es el objeto propio del intelecto (Montesinos).
172511: GIRALT, EUDALDO FORMENT - El ente y la esencia : traducción, estudio preliminar y notas de Eudaldo Forment. Pensamiento Medieval y Renacentista 025
172508: GIRALT, EUDALDO FORMENT - Lecciones de metafísica.
94633: GIRAN, ETIENNE - Sébastien Castellion et la Réforme calviniste. Les deux Réformes
4138333: GIRAN, E. (CASTELLION, SEB.) - Sébastian Castellion et la Réforme calviniste. Les deux réformes. Préface de F.Buisson.
184310: GIRARD, VICTOR - Proto-Takanan Phonology.
146074: GIRARD, RAFAEL - Die ewigen Mayas. Zivilisation und Geschichte.
160941: GIRAUD, ÉMILE - La nullité de la politique internationale des grandes démocraties [1919-1939]. L'éches de la Société des Nations la Guerre.
142919: GIRAUDOUX, JEAN - Amphitryon 38. Comédie en trois actes.
4136033: GIRDLESTONE, R. B. - Synonyms of the Old Testament. Their Bearing on Christian Doctrine.
186523: GIRLE, ROD - Possible Worlds,
143644: GIRNDT, HELMUT [ED.]. - Fichte in Geschichte und Gegenwart.
143648: GIRNDT, HELMUT [ED.]. - Zur Wissenschaftslehre.
143646: GIRNDT, HELMUT|HARTMUT TRAUB [EDS.]. - Praktische und angewandte Philosophie Volume I.
143641: GIRNDT, HELMUT|JORGE NAVARRO-PÉREZ [EDS. - ET AL.]. - "Zur Einheit der Lehre Fichtes. Die Zeit der Wissenschaftslehre nova methodo "". Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesellschaft in Madrid in Verbindung mit dem Instituto de Filosofia [Madrid] und dem Instituto Italiano per gli Studi Filosoficio [Neapel]."
143652: GIRNDT, HELMUT|JACINTO RIVERA DE ROSALES [EDS.]. - "Die Wissenschaftslehre von 1807 "" Die Königsberger "" von Johann Gottlieb Fichte. Eine kooperative Interpretation."
143645: GIRNDT, HELMUT|HARTMUT TRAUB [EDS.]. - Praktische und angewandte Philosophie II.
143669: GIRNDT, HELMUT|WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Realität und Gewissheit.
156903: GIRODIAS, MAURICE [ED.].|NORMAN RUBINGTON [ILLUSTR.]. - The Olympia Reader. Selections from the 'Traveller's Companion'series.
104302: GIROUARD, MARK - The Victorian Country House.
160239: GIROUARD, MARK - A Country House Companion.
168725: GIROUD, VINCENT - St. Petersburg. A Portrait of a Great City. St. Petersburg.
164821: GISCHLER, ARNOUT C. - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer.
183244: GISELA NOU [TEXT]|NOU, JEAN LOUIS [PHOTOGR.]. - Indische Feste. Bilder von Götter und Menschen. Fotos und Festkalender.
104850: GISELA HOPP [EDS.].|SCHAAR, ECKHARD - Von Delacroix bis Munch. Künstlergraphik im 19ten Jahrhundert.
104915: GISELA REINEKING-VON BOCK|KLESSE, BRIGITTE - Glas.
154338: GISELA HELLENKEMPER SALIES [INTROD.].|LOOSE, HELMUTH NILS [PHOTOGR.]. - Mozaieken van San Marco in Venetië.
140640: GISELA SIEBERT [EDS.].|WALTER, INGO F. - Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift.
55931: GISELBRECHT, ERNST A.O. - Das Letzte Haus - The Last House
163931: GISEVIUS, H.B. - Adolf Hitler. De man die zich zag als De Duitse Messias.
185432: GISLANZONI BRASCO|TERGOLINA, UMBERTO - Civiltà Romana: La Farmacia.
185453: GISLANZONI BRASCO|TERGOLINA, UMBERTO - La Magnifica Arte degli Speziali di Verona [ = The Magnificent Craft of the Apothecaries of Verona].
140359: GISLEBERTUS OF MONS [FRANÇOIS GABRIEL JOSEPH, MARQUIS DU CHASTELER] - Gisleberti Balduini quinti Hannoniae comitis cancellarii chronica Hannoniae, nunc primum edita curâ et studio Marchionis du Chasteler.
96246: GISPEN, W.H. E.A. - Bijbelse encyclopedie (2 delen)
89343: GISPEN, W.H. - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing.
4007949: GISPEN, W.H. - Mondelinge overlevering in het Oude Testament.
57937: GISPEN, WILLEM HENDRIK - Indirecte gegevens voor het bestaan van den Pentateuch in de Psalmen
152451: GISSING, GEORGE - De intieme geschriften van Henry Ryecroft.
160218: F. GISTELINCK [ED.].|M. LAMBERIGTS|SABBE, M. - Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België, 1090-1990.
151887: GITA D. MASHRA [EDS.].|LAWLOR, DEBBIE A. - Family Matters. Designing, Analysing and Understanding Family Based Studies in Life Course Epidemiology.
123192: GITELMAN, ZVI - A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Presen.
131353: GITTER, WOLFGANG - Sozialrecht.
155547: GITTINGS, ROBERT - The Nature of Biography.
157674: GIUGALE, MARCELO M.|OLIVIER LAFOURCADE|VINH H. NGUYEN [EDS.]. - Mexico. A Comprehensive Development Agenda for a New Era.
151075: GIULIO CARLO ARGAN [INTROD.].|PJOTROWSKIJ, BORIS B. - Die Eremitage.
155518: GIVEN, JAMES B. - Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline & Resistance in Languedoc.
156733: GIVEN, JAMES - State and Society in Medieval Europe. Gwynedd and Languedoc under Outside Rule.
101972: GIVEN-WILSON, CHRIS - The English Nobility in the Late Middle Ages. The Fourteenth-Century Political Community.
150504: GLADE, W. - Die Taufe in den vorcanisianischen katholischen Katechismen des 16. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet.
140064: GLADISS, ALMUT VON [ET AL.]. - Islamische Kunst. Verborgene Schätze.
156203: GLADKOW, FJODOR - Ugrjumow erzählt vom Zuchthaus.
4300352: GLADSTONE, W.E. (HOMERUS) - Olympus: or, The Religion of the Homeric Age. (Studies on Homer and Homeric Age Volume 2)
142818: GLAGE, LISELOTTE [ED.]. - Being's in Transit. Travelling - Migration - Dislocation. ANSEL Papers 5.
102534: GLANCEY, JONATHAN - C 20th Architecture. The Structures that Shaped the Century.
151633: GLANKOFF - Sam Glankoff [1894-1982]. A Retrospective Exhibition.
173901: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 1 The vanity of dogmatizing : or confidence in opinions
173902: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 2 Lux orientalis, or an enquiry into the opinion of the eastern sages, concerning the praeexistence of souls
173903: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 3 Scepsis scientifica or, confest ignorance, the way to science. and: scire/ituum nihil est or, the authors defence of the vanity of dogmatizing
173904: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 4 Plus ultra: or, the progress and advancement of knowledge since the days of Aristotle
173905: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 5 Philosophia pia: or, a discourse of the religious temper, and tendencies of the experimental philosophy, which is profest by the royal society
173906: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 6 Essays on several important subjects in philosophy and religion
173907: GLANVILL, JOSEPH - Collected Works. 9 Saducismus triumphatus : or, full and plain evidence concerning witches and apparitions
57870: GLANZ, RUDOLF - The German Jew in America. An annotated bibliography including books, pamphlets and articles of special interest
110585: G. GLAS [ED.].|ZOCK, T.H. - Religie in de psychiatrie.
186382: GLASBERGEN, J.B. - Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België.
161279: GLASENAPP., C.FR. - Familienbriefe von Richard Wagner 1832-1874.
163223: GLASENAPP, HELMUTH VON - Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in deutscher Übersetzung [2 Vols. in 1].
140690: GLASENAPP, HELMUTH VON - Indien.
95539: GLASER, RÜDIGER A.O. - Geographie Deutschlands
151042: GLASER, RÜDIGER|HANS GEBHARDT|WINFRIED SCHENK [EDS.]. - Geographie Deutschlands.
130946: GLASER, HUBERT [ED.]. - Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst [6 Vols. Compl.]
30025: GLASER, RÜDIGER A.O. - Geographie Deutschlands
103477: GLASER, HUBERT [ED.]. - Wittelsbach und Bayern. - Ausstellungskataloge. Aufsatz- und Katalogbände (6 Vols. - Compl. Set].
102778: GLASER, HUBERT [ED.]. - Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700 [2 Vols. Compl.].
182628: GLÄSER, A.H.|PAUL KELLER [ILLUSTR.]. - 600 Jahre Stadt Krefeld. Erlebt von den generationen einer Familie.
161903: GLASER, FRIEDRICH - Die Börse.
121003: GLASER, HERMANN - Maschinenwelt und Alltagsleben. Industriekultur in Deutschland vom Biedermeier bis zur Weimarer Republik.
103274: GLASER, CURT - Die Graphik der Neuzeit. Vom Anfang des XIX. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
140703: GLASER, HUBERT - Krone und Verfassung. König Max I. Joseph und der neue Staat. Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1799-1825.
103053: GLASGOW|HUMPHREYS - Illustrations and Letters. Humphreys & Glasgow. Carburetted Water Gas.
4072930: GLASHOUWER, W.J.J. - Israël op weg naar zijn rust.
4063282: GLASHOUWER, W.J.J. & OUWENEEL, W.J. - Het ontstaan van de Bijbel.
70149: GLASHOUWER, W.J.J.|OUWENEEL, W.J. - Het ontstaan van de Bijbel
164767: GLASIER, PHILLIP - Falconry and Hawking.
147346: GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer.
58236: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche godgeleerden (3 delen)
94767: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der hervorming tot den troonsafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
94769: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in de Nederlanden vóór het vestigen der Hervorming (3 delen)
87260: GLASIUS, B. - Schetsen en beelden uit de Nederlandsche Hervorming-Geschiedenis
87371: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland, na het vestigen der hervorming tot den troonafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
94229: GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer
4136402: GLASIUS, B. - Geschiedenis van de christelijke kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming. tot den troonsafstrand van Koning Willem I. Leesboek voor den beschaafden stand.
87529: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland, na het vestigen der hervorming tot den troonafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
30517: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biografisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden (3 delen)
96129: GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer
4042912: GLASIUS, B. (ERASMUS, DES.) - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer.
59990: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht in hare voorgeschiedenis, handelingen en gevolgen (2 delen in 1 band)
4031428: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandse Godgeleerden.
91762: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlansche Godgeleerden (3 delen)
165601: GLASPELL, SUSAN - Judd Rankin's Daughter.
180180: GLASS - The Guépin Collection of 17th and 18th Century Dutch Glass.
186185: GLASS - La fortezza di vetro. Al priamar è di scena il vetro.
4136381: GLASSCOE, M. (ED.) - The Medieval Mystical Tradition in Engtland. Exeter Symposium III. Papers read at Darlington Hall, July 1984.
4136380: GLASSCOE, M. (ED.) - The Medieval Mystical Tradition in Engtland. Exeter Symposium IV. Papers read at Darlington Hall, July 1987.
4070107: GLASTRA VAN LOON, J.F. - De eenheid van het handelen. Opstellen over recht en filosofie.
4143735: GLATZER, N.N. (ED.) - Language of Faith. A Selection from the Most Expressive Jewish Prayers. Original Text & New English Verse Translateion.
4017340: GLATZER, N.N. - Sendung und Schicksal des Judentums. Aus nachbiblischen Quellen mitgeteilt.
180749: GLATZER, NAHUM - Kafka's liefdes.
4135071: GLATZER, N.N. (ROSENZWEIG, FR.) - Franz Rosenzweig: His Life and Thought.
4140978: GLATZER, N.H. - Modern Jewish Thought.
130227: GLAUDÉ, MARJAN|SJOERD KARSTEN [EDS.] - "Partnership tussen ROC en bedrijfsleven ' Je hebt elkaar nodig ""."
56266: GLAUDEMANS, WILLEM|SALBVENBURG, JACOB - Nag Hammadi geschriften I, een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse codex. Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos
47600: GLAUDEMANS, WILLEM|KÖHLENBERG, LEO|OORT, JOHANNES VAN - Iscariot. Oratorio for mixed choir, soprano, tenor and bass solo, narrators, woodwind quartet, brass sextet, percussion and string quartet
182423: GLAUDEMANS, MARC - Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland.
185731: GLAUDEMANS, MARC - Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland.
55737: GLAZEMA, P. - Gewijde plaatsen in Friesland
164646: GLAZIER, RICHARD - A Manual of Historic Ornament treating upon the Evolution, Tradition, and Development of Architecture & the Applied Arts. Prepared for the use of Students and Craftsmen.
140469: GLEASON, ABBOTT - Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860's.
30152: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
90141: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
95499: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
141723: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter.
184340: GLEICH, UTTA VON [ED.]. - Indigene Völker in Lateinamerika. Konfliktfaktor oder Entwicklungspotential ?
161476: GLEICH, DR. CL. VON - Pianofortes uit de Lage Landen / Pianofortes from the Low Countries.
104076: GLEISBERG, DIETER [ED.]. - Max Klinger 1857-1920.
102589: GLEISTEIN, BEATE [ED. - ET AL.]. - Kunstrip [1e - 4e Jaargang = 40 issues].
143047: GLENDINNING, VICTORIA - Trollope.
152214: GLENDINNING, VICTORIA - Jonathan Swift.
103644: GLENDINNING, VICTORIA - Jonathan Swift.
182511: GLENN, JERRY - Deutsches Schrifttum der Gegenwart [ab 1945].
182700: GLENN UTT|LOU, MARY|PATRICIA BAYER - Lalique. Les flacons a parfum.
140382: GLENN, VIRGINIA - Romanesque & Gothic Decorative Metalwork and Ivory Carvings in the Museum of Scotland.
140950: GLENNY, MICHAEL|NORMAN STONE - The Other Russia.
180201: GLERUM, HUUB|WIGGERS, HINKE - Speelkaarten.
185407: GLESINGER, PROF. DR. LAVOSLAV|PROF. DR. HRVOJE TARTALJA - Veteris Ragusae Medicina et Pharmacia [ = Old Dubrovnik Medicine and Drugs].
142621: GLICK, THOMAS F. - Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages. Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation.
160491: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and Society.
121407: GLIND, A. VAN DE - Die Titus Brandsma is gaaf.
110036: GLIND, A. VAN DE [ED.]. - Erasmus. Europeaan, humanist, christen.
164529: GLINERT, ED - London's Dead. A Guided Tour of the Capital's Dead.
143803: GLOB, P.V. - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
162073: GLOBUS, GORDON G. - The Postmodern Brain.
121925: GLÖCKNER, ERNST - Begegnungen mit Stefan George. Auszüge aus Briefen und Tagebüchern 1913-1934.
4006059: GLOEGE, G. (LUTHER, M.) - Mythologie und Luthertum. Recht und Grenze der Entmythologisierung.
140273: GLOGER, BRUNO|WALTER ZÖLLNER - Teufelsglaube und Hexenwahn.
131163: C.C. DE GLOPPER-ZUIJDERLAND [ED.]|GOUW, J.L. VAN DER - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568 & De Officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de 14e eeuw.
104804: GLOPPER, R.J. DE [ED. - ET AL.]. - Vijftien jaar afgesloten Lauerszee. Resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer [The Lauerszee fifteen years closed-up].
144624: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE - Cisterciënzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België.
96927: GLORIEUX, GENEVIÈVE - Belgica Typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt. Volume II
144665: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE [ET AL.]. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
100748: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE [ET AL.]. - Koninklijke Bibliotheek. Liber Memorialis 1559-1969.
4065780: GLOVER, R.H. - The Bible Basis of Missions.
153899: GLOVER, JONATHAN [ED.]. - The Philosophy of Mind.
110796: GLOVER, MICHAEL - The Napoleonic Wars. An Illustrated History 1792-1815.
89931: GLÜCK, GUSTAV - Bruegels Gemälde
47852: GLUCK, CHRISTOPH W.|WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Ach, Ich habe Sie Verloren. Aria uit de opera 'Orpheus'. Piano of Harmonium (nr. 1091)
121535: GMELIG MEIJLING, W.H.|WIM GIJSEN - De aura. Uitstraling van mens, dier, plant en steen.
103942: GMELIN, HANS GEORG - Spätgotische Tafelmalerei in Niedersachsen und Bremen.
173649: GNILKA, JOACHIM - Der Kolosserbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 10/1
173647: GNILKA, JOACHIM - Das Matthäusevangelium. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 01/1 1 Kommentar zu Kap. 1,1-13,58
173650: GNILKA, JOACHIM - Der Epheserbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 10/2
173651: GNILKA, JOACHIM - Der Philipperbrief - Der Philemonbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 10/3 & 10/4
173653: GNILKA, JOACHIM - Die Frühen Christen : Ursprünge und Anfang Der Kirche. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament Suppl. 7
31261: GNILKA, JOACHIM - Der Philipperbrief (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Band X: Faszikel 3)
160177: GNUTZMANN, RITA - La novela naturalista en Argentina [1880-1900].
130326: GO, SIMON - Hong Kong Apothecary. A Visual History of Chinese Medicine Packaging.
4140284: GOARD, WM.PASCOE - The Post-Captivity Names of Israel. With foreword and appendices by J.H.Harrison Hill.
173108: GÖBBELER, HANS-PETER - "Existenz als Sendung : zum Verständnis der Nachfolge Christi in der Theologie Hans Urs von Balthasars (unter besonderer Berücksichtigung der ""Gestalt"" des Priestertums und von Ehe und Familie)."
131063: GOBBERS, DR. WALTER - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760-1810).
110198: GÖBEL, MARKUS - Verwaltungsmanagement unter Veränderungsdruck. Eine mikropolitische Analyse.
157724: GÖBEL, WOLFRAM - Der Kurt Wolff Verlag 1913-1930. Expressionismus als verlegerische Aufgabe. Mit einer Bibliographie des Kurt Wolff Verlages und der ihm angeschlossenen Unternehmen 1910-1930.
183325: GOBINEAU, ARTHUR DE - Oeuvres [3 Vols. Compl.].
140932: GOBINEAU, ARTHUR GRAF - Die Renaissance. Savonarola - Cesare Borgia - Julius II - Leo X - Michelangelo. Historische Szenen.
168117: GOCH, H.A. VAN - Van Arkel's Oude Veste. Geschied-en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem, 1973. Large 8vo.
166619: GOCKERELL, NINA - Krippen / Nativity Dvenes / Chèches [Bijgevoegd: Kerstgroepen uit Italië - Zuid Duitsland - Tirol & Nederland]. .
142170: GODARD, ANDRÉ - Die Kunst des Iran.
131818: GODARD, ANDRÉ - L'Art de l'Iran.
48370: GODART, JEAN-BAPTISTE/DUPONCHEL, PHILOGÈNE-AUGUSTE-JOSEPH - Histoire Naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Contains: Diurnes 2 volumes, Crépusculaires 1 volume, Nocturnes 8 volumes in 9, Supplément 3 (of 4) volumes
104509: GODDARD, STEPHEN H. [ED.]. - Les Vingt en de avant-garde in België. Prenten, tekeningen en boeken.
186706: GODDARD, DAVID - The Tower of Alchemy. An Advanced Guide to the Great Work.
103049: GODDEN, GEOFFREY A. - British Porcelain. An Illustrated Guide.
185077: GODDEN, JON|RUMER GODDEN|STELLA SNEAD [PHOTOGR.]. - Shiva's Pigeons. An Experience of India.
163293: GODDEN, RUMER - Gulbadan. Portrait of a Rose Princess at the Mughal Court.
31673: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000
4038603: GODDIJN, W. - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog. 1921-1972.
58763: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000
4135358: GODDIJN, W. JACOBS, J. & TILLO, G.VAN, - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000.
123151: GODDIJN, WALTER - Kardinale kwesties in katholiek Nederland, 1970-1987. Persoonlijke herinneringen en bijpassende teksten uit de media.
4062802: GODDIJN, W. - Kerk en kudde. Tussentijdse balans van een geloofsgemeenschap.
88661: GODDIJN, W. - Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
165754: GODDING, PHILIPPE - Les sûretés personnelles dans Les Pays-Bas Méridionaux du XIe au XVIIIe siècles [Extrait].
30642: GODDIO, FRANCK - Griffin on the route of an Indiaman
147188: GODÉE MOLSBERGEN, DR. E.C. - De stichter van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck 1618-1677. Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht.
161776: GODEFROY, J. - De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek
110192: GODEFROY, J. - Beknopte inleiding tot de kennis van Perzische tapijten.
160368: GODENNE, W.|L. TH. MAES - Iconographie des membres du Grand Conseil de Malines.
140018: GODENNE, WILLY|ROBERT DICIER - Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine malinoise, présumées des XVe et XVIe siècles.
122291: GODESHOT, JACQUES - The Counter-Revolution Doctrine and Action 1789-1804.
96223: GODET, F. - Bijbelstudiën over het Oude en Nieuwe Testament (2 delen in 1 band)
96226: GODET, F. - Kommentaar op het Evangelie van Johannes (3 delen in 1 band)
96227: GODET, F. - Commentaar op het Evangelie van Lukas
59131: GODET, F. - Commentaire sur l'Évangile de Saint Jean (2 volumes in 1 binding)
59130: GODET, F. - Commentaire sur l'Évangile de Saint Luc. Tome Premier
84087: GODET, F. - Bijbelstudiën over het Oude én Nieuwe Testament (2 delen in 1 badn)
84508: GODET, F. - Comentaar op het evangelie van Lukas (2 delen in 1 band)
87756: GODET, F. - Commentaire l'évangile de Saint Jean (2 volumes)
166372: GODFREY, W. EARL [JOHN A. CROSBY|S.D. MACDONALD - ILLUSTR.]. - The Birds of Canada.
161964: GODFREY, ELIZABETH H. - Yosemite Indians Yesterday and Today.
150314: GODFREY, RUPERT [ED.]. - Letters from a Prince. Edward, Prince of Wales to Mrs Freda Dusley Ward March 1918 - January 1921. .
144403: A.J.A. GODFROIJ|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
131239: A.J.A. GODFROIJ|M. BEMELMANS-VIDEC|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Renewing Government. Inovative and Inspiring Visions.
144402: A.J.A. GODFROIJ|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
156872: GODMAN, PETER [& JENS BRANDT] - Weltliteratur auf dem Index. Die geheimen Gutachten des Vatikans.
162181: GODMAN, PETER - Het geheim van de inquisitie. Uit de verborgen archiven van het Vaticaan.
147162: GODRIE - VAN GILS, GERDA - Vrouwelijke vorming tussen Martha en Maria. Katholiek Huishoudonderwijs in Noord-Brabant 1919 - 1968.
163866: GODSCHALK, MR. DR. L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
123343: GODSHALK, C.S. - Kalimantan. Roman.
183177: GODWIN, ROBERT|STEVE WHITFIELD [EDS.]. - Freedom 7. The First U.S. Manned Space Flight. The Nasa Mission Reports.
52082: GODWIN, T. - Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877. Een gezaligde zondaar door souvereine genade)
163444: GODWIN, MALCOLM - Engelen. Een bedreigde soort.
91001: GODWIN, FAY (PHOTOGRAPHS) - This scepter'd isle. Shakespeare in praise of Britain.
90707: GODWIN, MALCOLM - De heilige graal, een legende voor deze tijd.
151531: GODWIN, MALCOLM - Wie ben je ? 101 manieren om naar jezelf te kijken. Gereedschap voor zelfontdekking.
167399: GOEBEL, THEODOR - Friedrich Koenig und die Erfindung der Schnellpresse.
105044: GOEBEL - Hände machen Goebel.
4052018: GOEBEL, S. - Die Reden unseres Herrn nach Johannes in Grundtext ausgelegt.
153512: GOEBEL, GABRIELE - Kinder oder Karriere. Lebensentwürfe junger Akademikerinnen und ihre persönlichen Netzwerke.
143414: L.J. GOEBELS|P.F. MAAS [EDS.].|STEVENS, R.J.J. - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs.
91532: GOEDE, ARIAN DE - Fries en froi
131673: GOEDE, JANNET DE [ED.] - Feest der herkenning. Internationaal realisme.
121308: GOEDE, MR. DR. A. DE - De Westfriesche Buurtschap.
91533: GOEDE, A. DE - Waterlands swane
152595: GOEDE, MR. A. DE - Westfriese Rechtsgeschiedenis. Vol. 1. Swannotsrecht. Vol. 2. Waterland. Vol. 3. Oud Nederlandsch Procesrecht. Seventuig [3 Vols.].
93020: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige verbondsgod met mij gehouden heeft
4012815: GOEDECKEMEYER, A. (KANT, IM.) - Kants Lebensanschauung in ihren Grundzügen.
4049049: GOEDEGEBUURE, J. - De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur.
158230: GOEDEGEBUURE, JAAP - Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman.
54614: GOEDEGEBUURE, JAAP - Op zoek naar een bezield verband (2 delen)
141004: GOEDEGEBUURE, LEO [ET AL.]. - Higher Education Policy. An International Comparative Perspective.
130662: GOEDHART, ADRIAAN - Eerherstel voor de plantage. Uit de geschiedenis van de Handelsvereeniging Amsterdam [HVA] 1879-1983.
4061648: GOEDHART. G.L. - Meer dan echt gebeurd. Waarheid vanuit bijbelteksten.
144956: GOEDHART, ADRIAAN - Weerzien met Indië en Indonesië. Herinneringen aan wat wel en niet verloren ging.
82112: GOEDHART, A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1945
60227: GOEDHART. G.L. - De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastoraat
4010547: GOEDHART, H. - De slothymne van het manuel of discipline. A Theological-exegetical Study of 1 Qs X, 9-XI, 22. (Witj Summary in English) (Diss.)
88584: GOEDHART, HENDRIK - De slothymne van het manual of dicipline. A theological-exegetical Study of 1 QS X,9 - XI, 22 (With Summary in English)
31871: GOEDHART, HENDRIK - De slothymne van het manual of discipline. A theological-exegetical Study of 1 QS X,9-XI,22
132039: GOEDHART, ADRIAAN - Weerzien met Indië en Indonesië. Herinneringen aan wat wel en niet verloren ging.
144945: GOEDHUIS, MICHAEL|STEPHEN ADDISS [INTROD.]. - One Thousand Years of Art in Japan.
160644: GOEDKOOP, HANS - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
152333: GOEDKOOP, HANS - Een verhaal dat het leven moet veranderen.
103350: GOEDLEVEN, EDGARD - Het Martelaarsplein te Brussel. Gedenkteken van de Belgische onafhankelijkheid en zetel van de Vlaamse Regering.
104372: GOEDLEVEN, EDGARD [& BRUNO FORNARI|JOS VANDENBREEDEN - De Koninklijke Serres Laken.
164088: GOEDSEELS, VIC [ED. - ET AL.]. - Totem Jan Fabre. Mgr. Ladeuzeplein Leuven.
94593: GOEHLINGER, FRANÇOIS AUGUSTE - Histoire du chapitre de l'église collégiale St-Martin de Colmar en ce qui concerne. La religion, la liturgie, le chant et les questions economiques et sociales
4133862: GOEIJ, M. DE - De Pseudepigrafen. Psalmen van Salomo, IV Ezra en Martyrium van Jesaja. Vertaald, ingeleid en toegelicht door M.de Goeij.
121858: GOEKOOP, CEES H. - Op zoek naar Ithaka. Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus.
167547: GOEKOOP, C. - The Logic of Invariable Concomitance in the Tattvacintamani. Gangesa's Anumitinirupana and Vyaptivada with Introduction, Translation and Commentary.
4136378: GOEKOOP, C. (HOMERUS) - Homerus - een raadsel. Een zoektocht door het Homerische landschap.
102218: GOEMAN BORGESIUS, MR. H. - Wet houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, met inleiding en aanteekeningen, benevens eene handleiding voor de toepassing.
56217: GOENS, R. VAN - Het spookschip der Celebes-zee. Met platen van M. Thomassen
183834: GOERE, GEOFFREY - Himalayan Village. An Account of the Lepchas of Sikkim.
10220: GOEREE, WILHELMUS - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld, om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen. En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd. En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd, Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. Vervat in Vier Deelen.
152368: GOERING, PETER|HELENA NORBERG-HODGE|JOHN PAGE - From the Ground Up. Rethinking Industrial Agriculture.
184690: GOERKE, HEINZ - Die deutsch-schwedischen Beziehungen in der Medizin des Achtzehnten Jahrhundert.
184786: GOERKE, PROF. DR. DR. HEINZ & DR. HEINZ MÜLLER-DIETZ & DR. GISELA KOLB [EDS]. - Verhandlungen des XX. Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin Berlin, 22. - 27. August 1966.
94426: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Umstrittenes Täufertum, 1525-1975. Neue Forschungen
4076218: GOERTZ, H.J.(HRSG.) - Umstrittenes Täufertum 1525-1975. Neue Forschungen.
92460: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Die Mennoniten
94424: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Die Täufer. Geschichte und Deutung
94626: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Thomas Müntzer. Mystiker - Apokalypter - Revolutionär
31016: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Radikalität der Reformation. Aufsätze und Abhandlungen
31018: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Umstrittenes Täufertum, 1525-1975. Neue Forschungen
141044: GOERTZ, HARTMANN - Mariechen sass weinend im Garten. 171 Lieder aus der Küche gesammelt und in acht Kränze gebunden.
180855: GOES, J.P.C. VAN DER [ED.]. - Wilde planten in Noord-Holland. Een onderzoek door de provincie Noord-Holland.
161584: GOES - Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente Goes I & II Gedeelte [=Complete] & Catalogus der Verzameling van Voorwerpen betrekkelijk Geschiedenis en Oudheidkunde ten Stadhuize van Goes. Met drie bijlagen [3 Parts in 1]. .
88801: GOES, J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
93587: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlanden bis zur Labadistischen Krisis 1670
81834: GOETERS, WILHELM - Die vorbereitung des pietismus in der reformierten kirche der niederlande bis zur labadistischen krisis 1670
58409: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
46703: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
93998: GOETERS, WILHELM - Die vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
93330: GOETERS, J.F. GERHARD - Die Beschlüsse des Weseler Konvents von 1568
93331: GOETERS, GERHARD - Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13. Oktober 1571. Im lateinischen Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Übersetzungen
54999: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der niederlande bis zur Labaidstischen Krisis 1670
4026236: GOETERS, W. - Die Vorbereitung des Pietismus. in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670. (herdruk van 1911)
61454: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen krisis 1670
143703: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche in der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670.
185680: GOETHALS, DR. PETER & DR. MICHEL ROBA. - Omgaan met hart & vaatziekten. Alle aspecten van de cardiologie stap voor stap verklaard. Deskundige adviezen voor de preventie en behandeling van hartproblemen. Een positief beeld over de aangepaste levenswijze van de hartpatient.
184148: GOETHE, JOHANN WOLFGANG [HANS GERHARD GRAF - ED.]. - Faust. Der Urfaust - Faust, ein Fragment - Faust, eine Tragödie - Paralipomena - Parerga [In Slipcase].
186118: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON GEORGE VON GRAEVENITZ - ED.] - Goethes Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen.
184113: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Faust. Der Urfaust - Faust, ein Fragment - Faust, eine Tragödie. Met einem Nachwort von Ernst Merian-Genast.
154496: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [MAARTEN LOOIJ - TRANSL.]. - Een liefdesverhaal uit de achttiende eeuw. Herman en Dorothea.
164508: GOETHE, JOHANN WOLFGANG|WILHELM KAULBACH [ILLUSTR.]. - Reineke Fuchs in zwölf Gesängen.
181562: ED.].|GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [MAX RYCHER - FOREW. - West-Östlicher Divan.
4301006: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Faust, een tragedie. Vertaald door Ard Posthuma. Nawoord van I.L.Pfeijffer.
4137755: GOETHE, J.W. - Gedichte. Hrsg. und kommentiert von E.Trunz. Sonderausgabe.
4138232: N.N. (GOETHE, J.W.) - (9 Schriften). R.Steiner: Goethes Weltanschauung. 1921, 176 S. - K.Sell: Goethes Stellung zu Religion und Christnetum. 1899, 102 S. - H.A.Korff: Die Lebensidee Goethes. 1925, 170 S. - E.Neubauer: Goethes religiöses Erleben. 1925, 82 S. - und 5 Andere.
153998: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON|WILHELM V. KAULBACH [ILLUSTR.]. - Reineke Fuchs.
165183: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [KARL RICHTER|HERBERT G. GÖPFERT|NORBERT MILLER - EDS.]. - Goethe Sämtliche Werke nach epochen seines Schaffens Münchener Ausgabe [21 Vols. in 30 Bindings = Complete set].
183718: GOETSCH, LORI A.|SARAH B. WATSTEIN [ED.]. - On Account of Sex. An Annotated Bibliography on the Status of Women in Librarianship 1987-1992.
144911: GOETSCHALCKX, CHRIS [INTROD.]. - Schatten uit de bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen.
160987: GOETZ, HELMUT - Marc-Antoine Jullien de Paris [1775-1848]. Der geistige Werdegang eines Revolutionärs. Ein Beitrag zur Geschichte der Vorläufer internationaler Organisationen des 20. Jahrhunderts.
4073496: GOETZE, A. - The Tenses of Ugaritic. (Publication of the American Oriental Society, Offprint Series No. 8)
161904: GOETZELER, HERBERT|LOTHAR SCHOEN - Wilhelm und Carl Friedrich von Siemens. Die zweite Unternehmergeneration.
89972: GOETZINGER, NIKOLAUS - Willibrordus, Echternacher Festschrift zur XII. Jahrhundertfeier des todes de heiligen Willibrord. Mit einem Geleitwort seiner exzellenz des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Luxemburg Monsignore Dr. Josef Philippe und einem vorwort des Herrn Grossherzoglich-Luxemburgischen Unterrichtsministers Dr. Nikolaus Margue. 75 Bildtafeln.
144760: GOEVERNEUR, J.J.A. [RODY CHAMULEAU - INTROD.]. - De Keesiade. Een heldendicht, door verschillende dichters. Naar een oud handschrift voor 't eerst in druk gegeven.
186227: GOEY, FERRY DE|JAN WILLEM VELUWENKAMP [EDS.]. - Entrepreneurs and Institutions in Europe and Asia 1500 - 2000.
30155: GOEZ, ELKE - Geschichte Italiens im Mittelalter
154168: GOFF, JAQUES LE [PROF. DR. P. LEUPEN - INTROD.]. - De cultuur van middeleeuws Europa.
162056: GOFF, JAQUES LE [ED. - ET AL.]. [LYDIA G. COCHRANE - TRANSL.]. - The Medieval World. The History of European Society.
156481: GOFF, FREDERICK RICHMOND [ED.]. - Incunabula in American Libraries. A supplement to the third census of fifteenth-century books recorded in North American Collections. [1964].
164363: GOFF, JACQUES LE - Sint-Franciscus van Assisi.
168264: GOFF, FREDERICK RICHMOND [ED.]. - Incunabula in American Libraries. A Third Census of Fifteenth-Century Books Recorded in North American Collections.
143338: GOFF, JAQUES LE|KEES FENS|MAX WILDIERS - Rijkdom in verscheidenheid. Honderd jaar de Nederlandsche Boekhandel Uitgeverij Pelckmans.
164074: GOFFE JENSMA|KUNST, RENÉ|PAUL TH. KOK|YME KUIPER [EDS. - ET AL.]. - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
4057156: GOGARTEN, FR. - Jesus Christus wende der Welt. Grundzügen zur Christologie.
4005502: GOGARTEN, FR. - Die Verkündigung Jesu Christi. Grundlagen und Aufgabe.
4005499: GOGARTEN, FR. - Ich glaube an dem dreieinigen Gott. Eine Untersuchung über Glauben und Geschichte.
130095: GOGH, VINCENT VAN [IR. V.W. VAN GOGH - FOREW.] - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - februari 1886.
122185: GOGOL, NIKOLAI - Sein Vermächtnis in Briefen. Ausgewählte Stellen aus Briefen an Freunde.
180143: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
181563: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
145899: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
57132: GOHLKE, CATHY - Amelie. Het meisje dat er niet mocht zijn
157455: GÖHRING, LUDWIG - Die Anfänge der deutschen Jugendliteratur im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Jugendliteratur. Mit einem Anhang: Drei Kinderdichter. Hey, Hoffmann von Fallersleben, Güli.
142937: GOJON, EDMOND - La légende de Barberousse, roi d' Alger.
100677: GOKHALE, BALKRISHNÂ GOVIND - Samudra Gupta. Life and Times.
172236: GOLAY, DIDIER-MARIE - Sainte Élisabeth de la Trinité : rayoner Dieu.
4036977: GOLB, N. - Wie schreef de Dode Zee-Rollen?. Oorsprong en vroege geschiedenis van de meest fascinerende vondst van deze eeuw.
183188: GOLBY, J.M. [ED.]. - Culture and Society in Britain 1850-1890. A Source Book of Contemporary Writings.
158273: GOLD, JEROME - Publishing Lives. Interviews with Independent Book Publishers in the Pacific Northwest and British Columbia.
4140004: GOLD, HUGO - Geschichte der Juden in Österreich. Ein Gedenkbuch.
103539: GOLD, ALISON LESLIE - Memoirs of Anne Frank. Reflections of a Childhood.
96995: GOLD, LIZA H.|SHUMAN, DANIEL W. - Evaluating Mental Health Disability in the Workplace. Model, Process, and Analysis
163991: GOLD, ARTHUR|ROBERT FIZDALE - The Divine Sarah. The Life of Sarah Bernhardt.
157165: GOLD, LEONARD SINGER - A Sign and a Witness. 2000 Years of Hebrew Books and Illuminated Manuscripts.
168352: GOLD, CAROL - Danish Cookbooks. Domesticity & National Identity, 1616-1901.
4015359: GOLDAMMER, K. - Die Formenwelt des Religiösen. Grundriss der systematischen Religionswissenschaft. (KTA 264)
4072773: GOLDBERG, M. - Theology and Narrative. A Critical Introduction.
95560: GOLDBERG, MICHELLE - Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS
103540: GOLDBERG, DAVID J. - To the Promised Land. A History of Zionist Thought.
4071405: GOLDBERG, M. - Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS.
146024: GOLDBERG, MARK H. [FRANK O. BRAYNARD - FOREW.]. - Ships of the Libera Line.
170830: GOLDBERG, MICHELLE - Kingdom Coming. The Rise of Christian Nationalism.
91578: GOLDBERGER, IEFKE - The Catch
165138: GOLDENBAUM, URSULA - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' frühe Faszination durch Spinoza's Tractatus theologico-politicus.
184860: GOLDEWIJK, BERMA KLEIN & BAS DE GAAY FORTMAN - Where Needs Meet Rights: Economic, Social and Cultural Rights in a New Perspective.
184981: GOLDEWIJK, BERMA KLEIN [ED.]. - Religion, International Relations and Development Cooperation.
167277: GOLDFARB, HILLIARD T. - The Isabella Stewart Gardner Museum. A Companion Guide & History.
121670: GOLDFRANK, DAVID M. - The Origins of the Crimean War.
143593: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust.
162315: GOLDHAGEN, ERICH [ED.]. - Ethnic Minorities in the Soviet Union.
154446: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - A Moral Reckoning. The Role of the Catholic Church in the Holocaus t and its Unfulfilled Duty of Repair. 9780316724463
4052179: GOLDHAGEN, D.J. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
173764: GOLDINGAY, JOHN - Psalms. Baker Commentary on the Old Testament - Wisdom and Psalms (Complete Set, 3 volumes)
4058277: GOLDMAN, R. - Religious Thinking from Childhood to Adolescence.
31598: GOLDMAN, YOHANAN A.P. - Sôfer Mahîr. Essays in Honour of Adrian Schenker. Offered by Editors of Biblia Hebraica Quinta (Supplements to Vetus Testamentum. Volume 110)
142294: GOLDMAN, JONATHAN - Healing Sounds. The Power of Harmonics.
143038: GOLDMAN, HERBERT G. - Jolson. The Legend comes to Life.
158198: GOLDMANN, WILHELM - Wilhelm Goldmann Verlag 1922-1962.
4140281: GOLDMANN, F. - Vom wesen des Antisemitismus.
4141063: GOLDMANN, L. - The Philosophy of the Enlightenment. The Christian Burgess and the Enlightenment.
4060201: GOLDSCHMIDT, H.L. - Das Vermächtnis des deutschen Judentums.
183711: GOLDSCHMIDT, JENNY E. (ET AL.) - Feminisme en wetenschap.
147175: GOLDSCHMIDT, ERNST PH. - Gothic & Renaissance Bookbindings. Exemplified and Illustrated from the Authors Collection [2 Vols. Compl.].
101465: GOLDSCHMIDT, LUCIEN|HERBERT SCHIMMEL [EDS.].|JEAN ADHËMAR|THEODORE REFF - Unpublished Correspondence of Henri de Toulouse-Lautrec.
157741: GOLDSCHMIDT, ERNST PH. - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustration, Ornament.
186746: GOLDSMITH, JOHN - The Chicago Guide to Your Academic Career. A Portable Mentor for Scholars from Graduate School Through Tenure.
4139156: GOLDSMITH, OLIVER - The Vicar of Wakefield. A Tale.
57429: GOLDSTEIN, JONATHAN A. - II Maccabees. A new translation (The Anchor Bible) (2 volumes)
145691: GOLDSTEIN, HARRY [ED.]. - Die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg.
183173: GOLDSTON, ROBERT - The American War of National Liberation 1763-1783.
100110: GOLDSTON, ROBERT - French-Iroquois Diplomatic and Military Relations 1609-1701.
59591: GOLDSWORTHY, ADRIAN - Caesar
164358: GOLDSWORTHY, ADRIAN - Carthago.
163055: GOLDTHWAITE, RICHARD A. - The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History.
154536: GOLEMAN, DANIEL - Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes.
4135465: GOLEMAN, D. - Sociale intelligentie. Nieuwe theorieën over menselijk gedrag.
154537: GOLEMAN, DANIEL - Emotionele intelligentie & Emotionele intelligentie in de praktijk [2 Vols. in 1].
4141197: GOLKA, F.W. - Jona. (Calwer Bibelkommentare)
152459: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
152448: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
143074: GÖLLER, GOTTFRIED - Vinzenz von Beauvais O.P. [um 1194-1264] und sein Musiktraktat im Speculum doctrinale.
185304: GOLLING, ERNST [ED.]. - Jahrbuch der Erfindungen. Zweiter Jahrgang.
185291: GOLLING, ERNST [ED.]. - Jahrbuch der Erfindungen. Fünfter Jahrgang.
31224: GÖLLNER, CARL - Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Erster Band. 12. Jahrhundert bis 1848
158391: GÖLLNER, CARL - Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts [2 Vols. Compl.].
155940: GOLLNER, ADAM LEITH - The Fruit Hunters. A story of nature, adventure, commerce and obsession.
142132: GOLLNICK, RÜDIGER - Albertus Magnus. Leben und Wirkung am Niederrhein.
144882: GOLLOB, HEDWIG - Studien zur deutschen Kunstgeschichte - Systematisches Beschreibendes Verzeichnis der mit Wiener Holzschnitten illustrierten Wiener Drucke vom Jahre 1460-1552.
163022: GOLLOCK, GEORGINA A. - Sons of Africa.
94471: GOLLWITZER, HELMUT - Coena Domini. Die altlutherische Abendmahlslehre in irher Auseinandersetzung mit dem Calvinismus dargestellt an der lutherischen Frühorthodoxie
4061791: GOLLWITZER, H. - Brevier. Zusammengestellt und hrsg. von W.Brinkel und H.Hilgendieck.
100858: GOLLWITZER, HEINZ - L'impérialisme de 1880 à 1918.
186605: GOLOWIN, SERGIUS & MIRCEA ELIADE & JOSEPH CAMPBELL - De grote mythen van de wereld.
4045382: GOLTERMAN, W.F. (HOEKSTRA, S.) - De Godsdienstwijsbegeerte van S.Hoekstra Bz. (Diss.)
4300918: GOLTZ, EDUARD FREIHERRN VON DER - Das Gebet in der ältesten Christenheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
184453: GOLTZ, MICHAEL GRAF VON DER - Kunsterhaltung - Machtskonflikte. Gemälde-Restaurierung zur Zeit der Weimarer Republik.
222730037X: GOLTZIUS, DOMINICUS - Naa-Gedachten. Zijnde, Een Schriftmaatige Verklaringe en Practicale Toeëygeninge van het voortreffelijke achtste Capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar by gevoegt is een verklaringe over de Lofsangen van Maria, Zacharias en Simeon. Als mede Van eenige andere besondere Stoffe soo des Ouden als des Nieuwen Testaments.
2227300361: GOLTZIUS, DOMINICUS - Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Tweede Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri. Tweede Druk.
2227300353: GOLTZIUS, DOMINICUS - Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri. Tweede Druk.
174617: GOLUBIEWSKI, MICHA? - Ravive en toi le don : la dimension relationelle de la reviviscence sacramentelle. Studia Friburgensia 120
81335: GOLVERDINGEN, M. - Gereformeerde gemeente in Stad en Lande, zestig jaar kerkelijk leven in Groningen (1938-1998)
84028: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk
52272: GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk
48293: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten, Facetten van zijn leven en werk
57183: GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk
89561: GOLVERDINGEN, M. E.A. - Om identiteit en kwaliteit. 75 jaar Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 1921-1996.
4139611: GOLVERDINGEN, M. (KERSTEN, G.H.) - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
4143074: GOLVERDINGEN, M. (KERSTEN, G.H.) - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
56376: GOLVERDINGEN, M. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 23
161543: GOMBART, WERNER - Der Bourgois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen.
103989: C.F.J. GOMBAULT|J.W. PERRELS [EDS. - ET AL.].|WEBER JR., H.G. - 100 Jaar Politiewerk in Nederland 1830-1930.
182355: GOMBRICH, E.H. - Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance.
154821: GOMBRICH, ERNST HANS - Een kleine geschiedenis van de wereld.
186524: GOMBRICH, ERNST HANS - Een kleine geschiedenis van de wereld.
4141207: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
165211: GOMBROWICZ, WITOLD [OLAF KÜHL - TRANSL.]. - Sakrilegien. aus den Tagebüchern 1953 bis 1967.
110236: GOMES PEREIRA, LUISA MARIA - A Robust and Adaptive Matching Procedure for Automatic Modelling of Terrain Relief.
4070214: GOMES, P.J. - Sermons. Biblical Wisdom for Daily Living.
153434: ED.].|GÓMEZ-MORENO, CARMEN [INTROD. - Medieval Art from Private Collections. A Special Exhibition at The Cloisters.
158346: GOMEZ, JEFF - Print is Dead. Books in Our Digital Age.
182199: GOMEZ, JEAN - Entwicklung und Perspektiven der literaturwissenschaft in der DDR.
161129: GOMMER, HENDRIK - Tussen tijd en Werkelijkheid.
154213: GOMMERS, LEON - Schiethaak en Lommelhaas.
121806: GOMPERS, JOSEPH - Maäsiejoth. Wondere verhalen.
152240: GOMPERTZ, GODFREY ST. GEORGE MONTAGUE - Celadon Wares.
152241: GOMPERTZ, GODFREY ST. GEORGE MONTAGUE - Chinese Caledon Wares.
160142: GONCOURT, EDMOND DE - Catalogue Raissonné de l'Oeuvre Peint, Dessiné et Gravé de P.P. Prud'hon.
152482: GONCOURT, EDMOND DE|JULES DE GONCOURT - Dagboek.
152445: GONCOURT, EDMOND DE|JULES DE GONCOURT - De ivoren kooi.
4024181: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthana and the Sautramani.
9789023923848: GONDA, L. - The Service Of Evangelism, The Evangelism Of Service. The influence of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A. Visser 't Hooft and Johannes C. Hoekendijk on the development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary (1910-1968)
4045846: GONDA, J. - Hymns of the Rgveda not Employed in the Solemn Ritual.
154034: GONDA, J. - Het probleem der continuïteit in de oudere indische geschiedenis.
4140721: GONDA, J. - Deiknumi. Semantische Studie over en Indo-Germaanschen Wortel DEIK- (Diss.)
122858: GONDINET-WALLSTEIN, ELIANE - Un retable pour l'Au-delà. Le Jugement dernier de Rogier van der Weyden. Hôtel-Dieu de Beaune.
142155: GONDORF, BERNHARD|WERNER OTTO - Burgen und Schlösser. Höhepunkte niederrheinischer Baukunst.
154153: GONDREXON, A.|IVES BROWNE [LYDIA K.M. ERHART - ED.].|KO VAN DEN BROECKE [ILLUSTR.]. - Tirions hondengids, met beschrijving van 355 rassen.
4059535: GONEN, R. - Gids voor bijbelse historische plaatsen.
56858: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed
183050: GONGGRYP, G.F.E. [ET AL.]. - Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
183051: GONGGRYP, G.F.E. [ET AL.]. - Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
160776: GONTARD, FRIEDRICH - Die Päpste und die Konzilien.
155189: GONTAUT-BIRON, ARMAND-LOUIS, DUC DE LAUZUN [PAUL ARETZ - TRANSL.]. - Der Günstling der Marie Antoinette. Memoiren des Herzogs von Lauzun.
172357: GONZALEZ, ELIEZER - The fate of the dead in early third century north african christianity : the passion of Perpetua and Felicitas and Tertullian. Studien und Texte zu Antike und Christentum 083
172156: GONZÁLEZ-AYESTA, CRUZ - Hombre y verdad : gnoseología y antropología del conocimiento en las Q.D. De Veritate. Filosofía 172
172157: GONZÁLEZ-AYESTA, CRUZ - La verdad como bien según Tomás de Aquino. Filosofía 190
171036: GONZC!LEZ, JUSTO L. - A Concise History of Christian Doctrine.
150299: GOOCH, G.P. - History and Historians in the Nineteenth Century.
161426: GOOCH, G.P. - Courts and Cabinets.
164423: GOOCH, G.|M. WILLIAMS - Dictionary of Enforcement.
183919: GOOCH, FANNY CHAMBERS [C. HARVEY GARDINER - ED.|INTROD.]. - Face to Face with the Mexicans.
146397: GOOCH, G.P. - Catherine the Great and other Stories.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30