Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
103375: GEURTS, FRANS - Adel in het Zadel. 100 jaar motorsport in België en Nederland van A tot Z [2 Vols. of 3].
158405: GEURTS, P.A.M. (ED. ET AL.) - J.A. Alberdingk Thijm, 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw.
154227: GEURTS, N. - Het huwelijk bij de Griekse en Romeinse moralisten.
82686: GEURTS, A.J. - Schokland de historie van een weerbastig eiland (deel 56 serie publikaties van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland
54370: GEURTS, P.A.M.|MESSING, F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis (2 delen)
131308: GEURTS, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Rijm in de Nederlandsche Poëzie [2 Vols. Compl.] .
102588: GEURTS, A.J. - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties.
160111: GEURTS, DRS. A.J. [ED.] - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden.
160109: GEURTS, DRS. A.J. [ED.] - Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland.
184026: GEUS, P.B.R. DE - De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
89825: GEUS, THEODOR - The Mississippi. With an Introduction by Bern Keating. Photography by Nathan Benn, Thomas England, Joseph Holmes, larry Knutson, C.C. Lockwood, Jerry Stebbins, and many others.
4135879: GEUS, M. DE - Ruim leven. Gastvrij geloven.
142579: GEUS, C. DE - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche Ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaac in het Rijksmuseum te A'dam.
155799: GEUS, DR. P.B.R. DE - Oranje-Nassau en de vrijheid.
184001: GEUSAU, PROF. JHR. DR. F.A.M. ALTING VON [ET AL.]. - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdvijfde geboortedag van Grotius.
31158: GEUSS, HERBERT - Bismarck und Napoleon III. Ein Beitrag zur Geschichte der preussisch-französischen Beziehungen 1851-1871 (Kölner Historische Abhandlungen, Band 1)
57676: GEUZE, M.D. - Profetie, onmisbaar voor de christelijke gemeente
57303: GEUZE, A. E.A. - Het gans verteerde Offer en andere typen van Christus. Acht preken
57293: GEUZE, A. E.A. - Balsem in Gilead. 56 wekelijkse meditaties waarvan 15 voor het kerkelijk jaar
9789058290144: GEUZE, M.D. - Onze hoop: de Redder komt als Rechter. Handreiking om zich voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus Christus
93823: GEVAERTS, P. - Generale Ordonnantie waer naer de respective Sluyswagters van de Groote Oude Sluys by de Kalkhaven, en van de Groote Sluys aen den Noordendyk, van het Sluyske op de Vest by den Biese Put als ook van het Sluyske op de Vest by het Dolhuys, van het Sluyske op de Vest by de Spuypoort, van de Groote Sluys binnen de Stadt by de Spuystraat, als mede van de Sluys aen de Rietdyks Vest, haer sullen hebben te gedragen in het open- en toedoen der Sluysen, waer over sy de toesigt hebben
88103: GEVAERTS, L.R. E.A. - Kennisgeving aan den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van 's Gravenhage.
103642: GEVERS, LIEVE - Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van d katholieke Vlaamse studentenbeweging [1830-1894].
181240: GEVERS, A.J.|MENSEMA, A.J.|MOOIJWEER, J.S. - De havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners
183236: GEVERS, MADELEINE - Étude sur les obligations dans la jurisprudence contemporaine.
180536: GEVERS, INE|JEANNE VAN HEESWIJK [EDS.]. - Voorbij ethiek en esthetiek / Beyond Ethics and Aesthetics.
55842: GEVERS, A.J. - Begeerig naar nieuwe tafreelen. Van Reggio naar Napels. Een voorlezing uit 1827 van Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest
4300992: GEVERS DEYNOOT, W.TH. - Aanteekeningen op eene reis door de Vereenigde Staten van Noord Amerika en Canada in 1859. (dit is het originele boek, niet de reprint). Met 6 prenten. [Gevers Deynoot was liberaal Tweede Kamer lid en advocaat uit een Rotterdamse adellijke familie]
110567: GEVERS, ANNE [ED.]. - Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
122222: GEWERBE|REICHSINSTITUT HANDEL - Die Erzeugung von Eisen und Stahl.
153235: GEWIN, EVERARD - Nederlandsch volksgeloof.
183541: GEWIN, DR. J.P.J. - Die Verwandtschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter.
88212: GEWIN, E.E. E.A. - Jaarboekje der Ned. Hervormde Vereeniging Calvijn te Utrecht. 1898-1899.
87498: GEWIN, EVERHARD - In den Réveilkring. Met een portret naar een schilderij van Pieneman den oudere.
83874: GEWIN, EVERARD E. - De Bilt een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw
4141365: GEWIN, E. - (2 titels). Studiën over volksgeloof. 1930,76 blz. - Nederlandsch volksgeloof. 1925, 96 blz.
4135321: GEWIN, E. - In den Réveilkring.
170514: GEYBELS, HANS - Het goddelijk gevoel. Een geschiedenis van de religieuze ervaring.
163452: GEYER, DIETRICH - Der russische Imperialismus.
4006317: GEYER, H.G. (MELANCHTHON, PHIL.) - Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfangen der Theologie Melanchthons.
161659: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der niederländischen Ost-Indischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
104075: GEYER-RAACK, RUTH|SIBILLE GEYER - Möbel und Raum.
110921: GEYER, DIETRICH [ED.]. - Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Russland.
94084: GEYER, HANS-GEORG - Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen der Theologie Melanchthons
145893: GEYL, P. - Democratische tendenties in 1672.
150624: GEYL, DR. P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
81804: GEYL, P. - Debates with historians, serie historische studies deel IV
130194: GEYL, PROF. DR. P. [ED. - ET AL.]. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het IVde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje.
81756: GEYL, P. - De witten-oorlog, een pennestrijd in 1757, mededelingen der koninklijke nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 16, no. 10
162993: GEYL, PIETER - Use and Abuse of History.
183043: GEYL, PROF. DR. P. [ED. - ET AL.]. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het IVde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje.
88772: GEYL, P. - Wilhelmus van Nassouwe. Uitgegeven ter gelegenheid van het Ivde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje. Met medewerking van een aantal vooraanstaande figuren uit Nederland en Vlaanderen.
110219: GEYL, PIETER - Ik die zo weinig in mijn verleden leef. Autobiografie 1887-1940.
55333: GEYL, P. - Geschiedenis van de Nederlandse Stam (Deel 1, 2 en 3)
105330: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam [Augustus-September 1748]. Prins Willem IV en de doelistenbeweging.
150474: GEYL, DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
150475: GEYL, DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
143423: GEYL, PROF. DR. P. - Historicus in de tijd.
183015: GEYL, PROF. DR. P. - Tochten en toernooien.
85632: GEYL, P. - Willem IV en Engeland tot 1748 (vrede van Aken). Met twaalf afbeeldingen
130058: GEYL, DR. P. - Gebruik en misbruik der geschiedenis [De Terry Lectures, gehouden aan de Yale University, Newhaven [Conn.], USA october 1954]
130060: GEYL, DR. P. - Studies en strijdschriften.
85992: GEYL, P. - Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus-September 1748) Prins Willem IV en de doelistenbeweging. Met een plaat.
131730: GEYL, DR. P. - Willem IV en Engeland tot 1748 [Vrede van Aken]
141208: GEYL, DR. P. - Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936.
102193: GEYL, DR. P. - Debates with Historians.
144033: GEYL, PROF. DR. P. - Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving.
4141787: GEYL, P. - Tochten en toernooien.
4141790: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en Historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal (tot 1945). (Historische Studies XXVII).
151291: GEYL, PROF. DR. P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyls levensverhaal [ tot 1945].
182186: GEYTENBEEK, ERIK - Oranjerieën in Nederland.
164144: GEZARI, JANET - Last Things. Emily Brönte's Poems.
184416: GEZELLE, GUIDO [J. CRAEYNEST - INTROD.]. - Loquela.
161153: GEZELLE, GUIDO - Hennen van Merchtenen's Cornicke van Brabant [1414].
100108: GEZELLE, GUIDO [DR. H. VROOM - LATIN TRANSL.]. - Centum carmina. Quae composuit Guido Gezelle. Latinis versibus reddidit dr. H. Vroom.
145833: GEZELLE, GUIDO - Guido Gezelle's dichtwerken [4 Vols. in 2 Compl.].
58208: GEZELLE MEERBURG, G.F. - Zestig leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus (2 delen)
54683: GEZELLE, GUIDO - Volledige werken (6 delen)
4143783: GEZELLE, GUIDO - Bidden met Guido Gezelle. Keuze en inleiding Piet Thomas.
4137414: GFRÖRER, A.FR. (GREGORIUS VII) - Pabst Gregorius VII. Und sein Zeitalter. Mit 11 Faltkarten. [Die Masse der Hülfsmittel ist gross und fast alle, die damals überhaupt bestanden, lassen ihre Stimme vernehmen: zusammen liefern sie ausgiebigen Stoff, um das Dunkel des 11.Jahrhunderts aufzuhellen]
143156: AL-GHATANI, GAMAAL [DJUKE POPPINGA - TRANSL.]. - Gesprekken met Nagieb Mahfoez.
61237: GHEEL GILDEMEESTER, FRANCIS VAN - Populaire Evangelieprediking
82432: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN - Populaire Evangelieprediking
110667: GHEERBRANT, ALAIN - Naar de bron van de Amazone.
164009: GHERING VAN IERLANT, M.A. - Mode in prent [1550-1914]. [2 Vols. Compl.].
131563: GHERTCHEFF, CHRISTO - Aveux Serbes sur la Macédoine.
131107: GHESQUIÈRE, RITA|PATRICIA QUAGHEBEUR [EDS.] - Averbode, een uitgever apart 1877-2002.
31988: GHIJSEN, HA.C.M. - Woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwse Vereeniging voor Dialectonderzoek
110235: GHIMIRE, KRISHNA - Forest or Farm? The Politics of Poverty and Land Hunger in Nepal.
146247: GHIRSHMAN, ROMAN - Iran. Protoiranier, Meder, Achämeniden [= Volume 5: Universum der Kunst].
183863: GHISTELE, JOOS VAN - Voyage naar den lande van belofte.
157432: GHONEM-WOETS, KAREN - Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg.
4143594: GHOSANANDA, M. - Stap voor stap. Meditaties op wijsheid en mededogen.
151413: GHOSH, SWATI R. - East Asian Finance. The Road to Rebust Markets [ & CD-ROM]
185045: GHOSH, ARUN & K.K. SUBRAHMANIAN & MRIDUL EAPEN & HASEEB A. DRABU [EDS]. - Indian Industralization. Structure and Policy Issues.
185031: GHOSH, SUPRIO [PROF. ALAK GHOSH - FOREW.]. - Economic development in India: Urban bias or rural bias?
146117: GHOSHAL, U.N. - A History of Indian Political Ideas. The ancient period & the period of transition to the middle ages.
180826: GHYSBRECHT, DR. P.F.R.M. - Dubbelzelfmoord.
162178: GIAN ACKERMANS|PETER NISSEN [EDS.].|RAAT, JUDITH DE - De verleiding van het vreemde. Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw.
95243: GIANNINI, ADRIANI - Mendel. Vader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
56324: GIANNINI, ADRIANA - Mendel. Veader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
58831: GIANNINI, ADRIANA - Mendel. Vader van de genetica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 27)
160477: GIARDINA, ANDREA [ED.]. - L'homme Romain.
55434: GIARDINI, ALFONSO VITTORIO - Italie, rassegna dell'enit
54365: GIBB, H.A.R. A.O. - Historica. Atlas of the Muslim peoples
84052: GIBB, H.A.R.|J.H. KRAMERS - Shorter encyclopaedia of Islam. Edited on behalf of the royal Netherlands academy
168554: GIBB, H.A.R.|J.H. KRAMERS - Shorter Encyclopaedia of Islam.
186296: GIBBARD JACKSON, G. [W.H.C. BOELLAARD - ED.]. - Het boek der ontdekkingsreizen.
163928: GIBBON, EDWARD [BETTY RADICE - ED.]. - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire [8 Vols. Compl. - Each in Slipcase].
4073931: GIBBON, E. - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk. Vertaling naar de verkorte uitgave van D.M.Low door Paul Syrier
180008: GIBBONS, DAVID W.|JAMES B. REID|ROBERT A. CHAPMAN - The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland 1988-1991
4035236: GIBBONS, J. - Het geloof onzer vaderen.
164758: GIBBONS, DAVID - Faiths & Religions of the World. Who Beliefs in Whay, Where and When.
183577: GIBBONS, ANN - The First Human. The Race to Discover our Earliest Ancestors.
155051: GIBBONS, DAVE - Tijdslijn van het geloof en de religies van de wereld.
163376: GIBBS, PHILIP - King's Favourite. The Love Story of Robert Carr and Lady Essex.
183509: GIBBS, JOHN G. - Creation and Redemption. A Study in Pauline Theology.
181085: GIBBS-SMITH, CHARLES - The Inventions of Leonardo da Vinci.
162982: GIBBS, PHILIP - The Romance of George Villiers, First Duke of Buckingham and some men and women of the Stuart Court.
30640: GIBBS-SMITH, CHARLES - De uitvindingen van Leonardo da Vinci
170200: GIBELLINI, ROSINO - Handbuch der Theologie im 20. Jahrhundert.
170854: GIBERSON, KARL W. - Saving Darwin. How to Be a Christian and Believe in Evolution.
170464: GIBERSON, KARL W. - The Wonder of the Universe: Hints of God in Our Fine-Tuned World.
102286: GIBRAN, KAHLIL - De profeet.
4062574: GIBRAN, K. - De Profeet. Vertaald door Désanne van Brederode.
4140673: GIBRAN, K. - De Profeet. Vertaald door Carolus Verhulst. Met de twaalf reproducties die de eerste Amerikaanse/Engelse uitgave sierden. Jubileum-uitgave.
141582: GIBSON, IAN - Fire in the Blood. The New Spain.
102153: GIBSON, IAN - Federico Garcia Lorca. A Life.
30615: GIBSON, ARRELL MORGAN A.O. - Yankees in paradise. The pacific basin frontier
4068072: GIBSON, W. - The Year of Grace. The History of the 1859 Ulster Revival.
152874: GIBSON, WALTER S. - The Art of Laughter in the Art of Bosch and Bruegel.
152844: GIBSON, ANDREW [ED.]. - "Reading Joyce's "" Circle ""."
123163: GIBSON, CLARE - John Singer Sargent.
157015: GIBSON, GREGORY - Hubert's Freaks. A rare-book dealer, the Times Square talker, and the lost photos of Diane Arbus.
170377: GIBSON, ARTHUR - God and the Universe.
184630: GICKLHORN, JOSEF & RENÉE GICKLHORN - Georg Joseph Kamel s.j. [1661-1706]. Apotheker, Botaniker, Arzt und Naturforscher der Philippineninseln.
140383: GIDAL, NACHUM T. [MARION GRÄFIN DÖNHOFF - FOREW.]. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
183119: GIDDINGS, ROBERT - The War Poets. Lives and Writings of the 1914-18 War Poets.
122325: GIDDINGS, J. LOUIS - Ancient Men of the Arctic.
145117: GIEBELS, LUDY [ED.]. - Inventaris van de archieven van Jacob Fränkel, opperrabbijn van Zwolle en de Joodse gemeenschap van Oldenzaal.
110117: GIEBELS, LUDY - De Zionistische beweging in Nederland, 1899-1941.
4002178: GIEBELS, L. - De zionistische beweging in Nederland 1899-1941. (Diss.)
92663: GIEBELS, LUDY - De Zionistische beweging in Nederland 1899-1941
162061: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
152610: GIEBELS, LAMBERTJ. - De stille genocide. De fatale gebeurtenissen rond de val van de indonesische president Soekarno.
145151: GIEBELS, LAMBERT - Speer. Hitlers Faust.
182642: GIEDION, S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
95538: GIEDION, S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur
100533: GIELE, JACQUES [ED. - ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland [Vol. 1-5 = Compl. Set].
55924: GIELING, RAMÓN - Assefeest. Een keuze uit tekeningen en etsen
121864: GIELLIET, OMER [ANTON VAN WILDERODE - FOREW.]. - Opstanding der bomen.
85400: GIER, JAAP DE - Geerten Gossaert - F.C. Gerretson. Experimenten in poëzie en proza. Een bloemlezing uit zijn werk
88360: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
141390: GIER, J. DE [ED.]. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
52300: GIER, DS. K. DE - Toelichting op D.K.O. In vraag en antwoord
86574: GIER, K. DE - Beproefd en gelouterd. Negentien preken over Job.
185581: GIER, J. DE [ED.]. - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
91177: GIER, K. DE - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan Ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
92880: GIER, K. DE - De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring
51882: GIER, DS. K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
89017: GIER, J. DE - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
152094: GIER, DR. J. DE - Van de souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der hervorming in de zestiende eeuw.
130241: GIERL, IRMGARD - The Sampler Book. Old Samplers from Museums and Private Collections.
163983: GIERLICHS, DR. WILHELM - De Geschiedenis van de Bokkenrijders in 't voormalige Land van 's-Hertogenrode [2 Parts in 1 = Compl.].
90111: GIERSBERGEN, WILMA VAN - De kunst is geheel en al bijzaak. De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant.
4015898: GIERTZ, BO - Met eigen ogen. De geschiedenis van Jezus en zijn leerlingen.
181557: GIERTZ, GERNOT - Vasco da Gama. Die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Ein Augenzeugenbericht 1497-1499.
58098: GIERVELD, A.J. - Die Niederländische Hausorgeln in früheren Jahrhunderten
160167: GIES, FRANCES - The Knight in History.
162861: GIESBERS, J.H.G.I. [ET AL.]. - Titus Brandsma herdacht.
101464: GIESBERS, HERMAN - Code-Switching tussen dialect en standaardtaal. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
4057148: GIESE, G. - Erziehung und Bildung in der mündigen Welt.
4138305: GIESEBRECHT, F. - Beiträge zur Jesaiakritik. Nebst einer Studie über Prophetische Schriftstellerei.
155697: GIESEKAM, JAN - Oorzaak & Gevolg. Het levensverhaal van een crisiskind 1929-2009.
84095: GIESELER, J.C.L. E.A. - De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald
140493: GIESELER, WALTER [ED. - ET AL.]. - Studien zur klevischen Musik- und Liturgiegeschichte.
4143110: GIESELER, C.L. - Nieuwe kerkgeschiedenis. 1. Van de reformatie tot den Westphaalschen vrede 1517-1648 II. Van den Westphaalschenvrede tot den vrede van Parijs 1648-1814.
157974: GIESEN, JAN TH. [WOOD-ENGRAVINGS] - De heylighe euangelia. Na de beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae ende Joannis. Met houtgravures van Jan Th. Giesen.
4141574: GIESEN, P. - Land van lafaards?. Geschiedenis van de angst in Nederland.
143279: GIESSELMANN, WERNER - Die brumairianische Elite. Kontinuität und Wandel der französische Führungsschicht zwischen Ancien Regime und Julimonarchie.
82075: GIESSEN, WIM VAN E.A. - 50 jaar vrij, Bevrijding Rheden 16 April 1945
100947: GIEYSZTOR, ALEKSANDER|STEFAN KIENIEWICZ [EDS - ET AL.]. - History of Poland.
90038: GIEZEN, A.M. VAN DER - De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-1806)
93000: GIEZENAAR, G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat, over de benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18de eeuw
183261: GIFFEN, DR. A.E. VAN|W. GLASBERGEN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 25 & 26 & 27 & 28. [3 Volumes = 1 Text & 2 atlasses].
183253: A.E. VAN GIFFEN|EVELEIN, M.A.|W. HIELKEMA [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 11 & 12.
183256: GIFFEN, DR. A.E. VAN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 29 & 30 & 31 & 32. [2 Volumes = 1 Text & Plates].
183255: GIFFEN, DR. A.E. VAN|J.M.N. KAPTEYN [TERPENONDERZOEK]. - Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek Volume 13 & 14 & 15 [1 Volume: Text & Plates].
146038: GIFFORD, ZERBANOO - Confessions to a Serial Womaniser. Secrets of the World'c Inspirational Women.
180712: GIFFORD, PAUL|JOHNNIE GRATTON [EDS.]. - Subject Matters.
154913: GIGENGACK, RAY ANTONIE - Young, Damned and Banda. The World of Young Street People in Mexico City, 1990-1997.
171111: GIGERENZER, GERD - Gut Feelings. The Intelligence of the Unconscious.
121716: J. GIJLSTRA [ET AL.].|STAMPERIUS, J. - Levenslust. Vertellingen voor jongens en meisjes.
58061: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, deel 3 (Klavarscribo)
43094: GIJN. J. VAN - Blijf mij nabij, d'Almachtige is mijn Herder en Geleide, Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer, drie koraalbewerkingen
43092: GIJN. J. VAN - Fantasie over Heilig, Heilig, Heilig (liedb. 157)
43121: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, korte orgelbewerkingen van de psalmen, deel 2, Psalm 6 t/m 15
43146: GIJN. J. VAN - Orgelpsalter, Korte orgelbewerkingen van de psalmen (klavarskribo) deel 1, psalm 1 t/m 5
155258: GIJS ROMMELSE|ZEE, MICHAEL VAN DER - Het wapen onderdak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008.
180272: GIJSEL, JAN [ET AL.]. - Brasschaat. Van heidegrond tot parkgemeente.
163316: GIJSEN, MARNIX - De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830.
180350: GIJSEN, DRS. TH.J.M.|J.P.H. MUNTEN [INTROD.]. - Uit de historie van vier eeuwen burgerlijke godshuizen te Venlo.
94602: GIJSEN, J.M. - Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd
183968: GIJSEN, MARNIX - Verzameld werk [6 Vols. compl.].
122906: GIJSEN, J.E. VAN - "Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles "" Spiegel der Minnen ""."
181558: GIJSEN, MARNIX|MARCEL MAYER [ILLUSTR.]. - Jacqueline en ik.
168020: GIJSENBERGH, JORIS|SASKIA HOLLANDER|TIM HOUWEN|WIM DE JONG [EDS]. - Creative Crises of Democracy.
151955: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE|ROY PORTER [EDS.]. - Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and the Netherlands.
161885: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE - Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
4134693: GIJSWIJT-HOFSTRA, M. & EGMOND, F. (RED.) - Of bidden helpt?. Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500-2000.
158456: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE|HILARY MARLAND (EDS) - Cultures of Child Health in Britain and the Netherlands in the Twentieth Century.
141303: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE [ED.]. - Geloven in genezen. Bijdragen tot de sociaal-culturele geschiedenis van de geneeskunde in Nederland.
166575: GIJZEN, M.H.S. - Selected Issues in Equal Treatment Law: A multi-layered comparison of European, English and Dutch law.
144812: GIL HÜTTENMEISTER|KÄNDLER, EBERHARD - Der jüdische Friedhof Harburg.
184263: GILBERT, ALAN & JOSEF GUGLER - Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World.
104614: GILBERT A. RENIERE - INTROD.].|POORTERE DRS. ALBERT DE [RENAAT VAN ELSLANDE - FOREW. - André Vandevoorde.
185856: GILBERT, MARTIN - The Holocaust. The Jewish Tragedy.
150664: GILBERT, CHRISTOPHER - Furniture at Temple Newsam House and Lotherton Hall [Volume III only].
101686: GILBERT, MARTIN - Jerusalem in the Twentieth Century.
143249: GILBERT, MARTIN - The Holocaust. The Jewish Tragedy.
164221: GILBERT JAMES - ILLUSTR.].|PETROVITCH, WOISLAV M. [WILLIAM SEWLL - Heldensagen en legenden van de Serviërs.
122514: GILBERT, MARTIN - The Jews of Russia. Their History in Maps and Photographs.
131936: GILBERT, MARTIN - Churchill and America.
4070972: GILBERT, MARTIN - Een eeuw joods leven. Een fotografische geschiedenis van de joden in de 20ste eeuw.
4137583: GILBERT, M. - Holocaust Journey. Traveling in search of the past.
180888: GILBERT, MARTIN - A History of the Twentieth Century. Volume Tree: 1952-1999.
180772: GILBERT, EDMUND - British Pioneers in Geography.
171098: GILBERT, DANIEL TODD - Stumbling on Happiness.
165071: GILBERT, ELIZABETH - Eten Bidden Beminnen. Een zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië.
146127: GILBERT, CHRISTOPHER - English Vernacular Furniture 1750-1900.
144312: GILBERT, ADRIAN|MAURICE M. COTTERELL - De voorspellingen van de Maya's ontsluierd. De geheimen van een verdwenen beschaving.
123224: GILBERT TOURNOY|HOECKE, WILLY VAN|WERNER VERBEKE [EDS.]. - Arturus Rex. Volumen 2: Acta Conventus Lovaniensis 1987
165200: GILBERT, MARTIN [VISCOUNT MONTGOMERY OF ALAMEIN - INTROD.]. - The Routledge Atlas of the First World War. The Complete History.
144895: GILCHER, AL [PHOTOGR.]. - New York Railways. The Green Line.
144897: GILCHER, AL [PHOTOGR.]. - Third Avenue Railway System in Manhattan.
184479: GILDEA, ROBERT - Barricades and Borders. Europe 1800-1914.
89512: GILDEMEESTER, FRANCIS VAN GHEEL - Populaire Evangelieprediking.
183931: GILDER, GEORGE - The Spirit of Enterprise.
185730: GILDERS, WILLIAM K. - Blood Ritual in the Hebrew Bible. Meaning and Power.
163828: GILEAD, AMIHUD - Singularity and Other Possibilities.
156385: GILES, STEVE|RODNEY LIVINGSTONE [EDS.]. - Bertolt Brecht. Centenary Essays.
142974: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MICHAEL HARRIS|MYERS, ROBIN - Under the Hammer. Book Auctions since the Seventeenth Century.
142975: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MEYERS, ROBIN|MICHAEL HARRIS - Against the Law. Crime, Sharp Practice and the Control of Print.
143018: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MICHAEL HARRIS|MYERS, ROBIN - Lives in Print. Biography and the Book Trade from the Middle Ages to the 21st Century.
142988: GILES MANDELBROTE [EDS.].|MICHAEL HARRIS|MYERS, ROBIN - Libraries and the Book Trade. The Formation of Collections from the Sixteenth to the Twentieth Century.
4042954: GILG, A. - Fragen und Wege historischer und systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
151985: GILHOOLY, HELEN - Teach Yourself. Beginner's Japanese [Course Book & 2 CDs].
82419: GILHUIS, CORNELIS - Pastorale zorg aan bejaarden
82070: GILHUIS, T.M. - Rapport in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting uitgebracht over de Vaderlandse Geschiedenis-onderwijs op de Rooms-Katholieke Lagere Scholen in Nederland
56167: GILHUIS, JAN CORNELIS - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java
61477: GILHUIS, JAN CORNELIS - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk, met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië bijzonder op Midden-Java
4014235: GILHUIS, C. - Terwijl ik nog ben. Nieuwe gesprekken over het ouder worden.
4032791: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java.
156223: GILL, ERIC - Over typografie.
163717: GILL, BRENDAN - Many Masks. A Life of Frank Lloyd Wright.
103643: GILL, GRAEME J. - Peasants & Government in the Russian Revolution.
103813: GILL, SIR DAVID|S.S. HOUGH. [ED.]. - Catalogue of 1680 Stars for the Equinox 1900.0 From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1905-1906.
184117: GILL, ERIC - Een verhandeling over typografie.
89919: GILL, D.M. - Illuminated Manuscripts. Discovering art. The Life, Times and Work of the World's Greatest Artists.
103812: GILL, DAVID|S.S. HOUGH [EDS.]. - Fundamental Catalogue of 1293 Stars for the Equinox 1900. From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1905-1911.
103811: GILL, DAVID [ED.]. - A Catalogue of 3007 Stars for the Equinox 1890.0, from Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1885 to 1895. With 3 Appendices: Comparison with other Catalogues, Meridian Observation of Canis Majoris & Canis Minoris, B Centauri, a1 & a2 Centauri, Positions of Southern Circumpolar Stars.
103810: GILL, DAVID [ED.]. - Catalogue of 1713 Stars for the Equinox 1885.0 from Observations made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Yaers 1879 to 1885. With appendices: Catalogue of 104 Southern Circumpolar Stars, & Separate Observations of B, a2 & a1 Centauri.
103809: GILL, DAVID [ED.]. - Catalogues of Stars for the Equinox 1900.0 From Observations made at The Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1900-1905.
103814: GILL, SIR DAVID|S.S. HOUGH [EDS.]. - Zone Catalogue of 20,843 Stars included between 40° and 52° of South Declination, referred to the Equinox 1900 derived from Meridian Observations and Photographs made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope.
186256: GILL, SAM D.|IRENE F. SULLIVAN - Dictionary of Native American Mythology.
157111: GILL, EVAN [D. STEVEN COREY|JULIA MACKENZIE [EDS.]. - Eric Gill. A Bibliography.
156691: GILL, LOUISE - Richard III & Buckingham's Rebellion.
153266: GILL, JAMES [ED.]. - 2Plus2. A Collection of International Writing.
143042: GILL, GILLIAN - Nightingales. Florence and Her Remarkable Family.
140522: GILL, MICHAEL B. - The British Moralists on Human Nature and the Birth of Secular Ethics.
103815: GILL, SIR DAVID [ED.]. - A Catalogue of 8560 Astrographic Standard Stars between Declinations - 40° and - 52° for the Equinox 1900 from Observations made at the Royal Observatory, Cape of Good Hope, during the Years 1896-99. .
165332: GILL, S.|TODD PUGATCH [EDS.]. - At the Frontlines of Development. Reflections from the World Bank.
96427: GILLE, KLAUS F. - Wilhelm Meister im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes
4035239: GILLESPIE, W.H. - The argument, a priori, for the being and the attributes of the Lord God,. the absolute one, and first cause.
161196: GILLESPIE, MICHAEL PATRICK [ED.]. - James Joyce and the Fabrication of an Irish Identity.
141274: GILLESPIE, VERA|JOHN GILLESPIE - The Titanic Man. Carlos F. Hurd. Covering the Most Famous of All Shipwrecks.
156736: GILLESPIE, JAMES L. [ED.]. - The Age of Richard II.
141007: GILLESSEN, GÜNTHER [ED.]. - Wenn Steine reden könnten. Mainzer Gebäude und ihre Geschichten.
156257: GILLETT, GRANT - The Mind and its Discontents.
157673: GILLETT, ROBERT - Fisheries in the Economies of the Pacific Island Countries and Territories.
162089: GILLETT, GRANT R. - Consciousness and Intentionality.
123392: GILLETTE, DAVID D.|MARK HALLETT. [ILL.]. - Seismosaurus. The Earth Shaker.
181221: GILLETTE, DAVID D.|MARK HALLETT. [ILL.]. - Seismosaurus. The Earth Shaker.
168654: GILLETTE, DOUGLAS - The Shaman's Secret. The Lost Resurrection Teachings of the Ancient Maya. Sweat of the Sun, Tears of the Moon. A Chronicle of an Incan Treasure.
142393: GILLETTE, DAVID D.|MARTIN G. LOCKLEY. [ED.]. - Dinosaur Tracks and Traces.
91608: GILLHAUS, PAUL - Wereldwijd, Wereldwijs. Veertig jaar Kontakt der Kontinenten.
160482: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster. Aanteekeningen.
142296: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
100590: GILLIAMS, MAURICE - Vita brevis. Verzamelde werken. Derde deel.
100589: GILLIAMS, MAURICE - Vita brevis. Verzamelde werken. Eerste deel.
122660: GILLIES, D.A. - An Objective Theory Probability.
156725: GILLINGHAM, JOHN - The Wars of the Roses. Peace & Conflict in 15th Century England.
4300726: GILLMAN, FR.J. - The Evolution of the English Hymn. An Historical Survey of the Origins and Development of the Hymns of the Christian Church. Foreword by H. Walford Davies.
4064657: GILLMER, JAMES GEORGE - Die ontstaan en ontwikkeling van die afrikaanssprekende Gereformeerde Kerke in die Goudveld (1946-19. `n Historiese perspektief. (Diss.) (machineschrift)
100857: GILLMOR, FRANCES - The King Danced in the Marketplace.
102798: GILLON JR., EDMUND V. - Victorian Cemetery Art. With 260 Photographs.
87846: GILLY, CHARLOS - Das Sprichwort die gelehrten die verkehrten oder der Verrat der Intellektuellen im Zeitalter der Glaubensspaltung
94636: GILLY, CARLOS - Spanien und der Basler Buchdruk bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Sicht einer europaïschen Buchdrukerstadt
150036: GILLY, C. - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft. Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
165747: GILMAN, NICHOLAS PAINE - Socialism and the American Spirit.
4065335: GILMAN, J.E. - Fidelity of Heart. An Ethic of Christian Virtue.
158248: GILMER, WALKER - Horace Liveright. Publisher of the Twenties.
87898: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS|PETER, RODOLPHE - Bibliotheca calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle. I. Écrits théologiques, littéraires et juridiques, 1532-1554.
94193: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS - Jean Calvin et le livre imprimé
183076: GILMONT, JEAN-FRANÇOIS [ED.]. - Palaestra Typographica. Aspects de la production du livre humaniste et religieux au XVIe siècle.
89351: GILMORE, GEORGE WILLIAM - The new Schaff-Herzog Encyclopedia of religious knowledge. Index to Volumes I-XII. (Volume XIII)
4136690: GILMORE, M.P. - The World of Humanism. 1453-1517.
101687: GILMOUR, DAVID - Curzon.
167194: GILOTAY, JEROEN|RONALD DE LEEUW - Het Gouden Eeuw Boek.
157266: GILREATH, JAMES [ED.]. - The Judgement of Experts. Essays and Documents about the Investigation of the Forging of the Oath of a Freeman.
30189: GILS, W. VAN E.A. - Filosofie. Deel 1. Van Oudheid tot Renaissance. Deel 2. De vroegmoderne tijd (17de en 18de eeuw). Deel 3. Verlichting en kritiek (18de en 19de eeuw). Deel 4. De 20ste eeuw. Deel 5. De nieuwste filosofie (5 delen in cassette)
130053: GILS, DR. J.B.F. VAN. - Een andere kijk op Pieter Bruegel den Ouden.
183442: GILSE, FR. V.J.M. VAN - Genealogisch en Biografisch Boek van de Familie Van Gilse.
143688: GILSON, ELKE [ED.]. - Monika Maron in Perspective. Dialogische Einblicke in zeitgeschicktliche, intertextuelle und rezeptionsbezogene Aspekte ihres Werkes.
100371: GILSON, J. - L'étude du droit Romain comparé aux autres droits de l'antiquité.
93060: GILSON, ÉTIENNE - Jean duns scot. Introduction a ses positions fondamentales. (Études de philosophie médiévale, XLII)
93240: GILSON, ÉTIENNE - La philosopnie de Siant Bonacenture
47577: GILSON, ÉTIENNE - Introduction a l'étude de Saint Augustin. (Études de Philosophie Médiévale, Volume XI)
151096: GILSON, ÉTIENNE - L'esprit de la philosophie médiévale. Gifford Lectures [Université d'Aberdeen].
104042: GILSOUL, GUY - Noël Vermeulen. De la coleur à l'homme ....
86560: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
86561: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion. Tiental predikaties
86559: GILST, H. VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties
81703: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
81704: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion, tiental predikaties
56033: GILST, H. VAN - De profeet Jona. 86 meditaties
87165: GILST, H. VAN E.A. - Christus, die onze hope is. 50 jaar prediking in Dirksland.
56878: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
86570: GILST, H. VAN - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
86571: GILST, H. VAN - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
81510: GILST, H. VAN - De profeet Jona, 86 meditaties
82218: GILST, H. VAN - De profeet Jona, 86 meditaties
54397: GILST, H. VAN - De Heidelbergse Catechismus, toegelicht in 55 predikatiën door Ds. H. van Gilst
51869: GILST, DS. H. VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer [Zestal predikaties]
93922: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion, tiental predikaties
96362: GILST, H. VAN - Uit het leven van Abraham
96361: GILST, H. VAN - De fontein des aanroepers
122610: GILTAIJ, JEROEN|GUIDO JANSEN [EDS.]. - Perspectiven: Saenredam en de architectuurschilders van de 17e eeuw.
102560: GILTAIJ, JEROEN - De tekeningen van Rembrandt en zijn school.
181082: GILTAIJ, DRS. J. [ED.]. - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw/Masterpieces from the Hermitage, Leningrad. Dutch and Flemish paintings of the seventeenth century.
103120: GILTAIJ, JEROEN|JAN KELCH - Herren der Meere - Meister der Kunst. Das holländische Seebild im 17. Jahrhundert.
30164: GILTAIJ, JEROEN|LAMMERTSE, FRISO - Schilderkunst van de late Middeleeuwen. Vroege Hollanders
180694: GILTAIJ, JEROEN - Honderdvijftig jaar er bij en er af. De collectie oude schilderkunst van het Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam 1849 tot 1999.
141700: GILTAIJ, JEROEN - De tekeningen van Rembrandt en zijn school.
101875: GIMBEL. WENDY - Havana Dreams. A Story of Cuba.
142199: GIMBORN, C. HANS VON - Emmerich am Rhein von 1924 - 1944. Die letzten Jahre des alten Emmerich. Gehörtes - Geschehenes - Erlebtes von 1924 - 1944.
151563: GIMPEL, JEAN [KEN FOLLETT - FOREW.]. - Die Kathedralenbauer.
121559: GIN, OOI KEAT - Of Free Trade and Native Interests. The Brookes and the Economic Development of Sarawak 1841 - 1941.
144070: GINDIN, JAMES - John Galsworthy's Life and Art. An Alien's Fortress.
4007716: GINDRAUX, J. - Histoire populaire et illustrée du Christianisme.
163639: GINGER, JOHN - The Notable man. The Life and Times of Oliver Goldsmith.
4038887: GINGERICH, M. - Service for Peace. A History of Mennonite Civilian Public Service.
95006: GINKEL, A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit Zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache
56171: GINKEL, A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit Zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache
4007945: GINKEL, B.V. - Het Hooglied der Liefde. Een bijbels gedicht verstaanbaar gemaakt voor mensen van nu.
142047: E.J. VAN GINKEL|MAARLEVELD, TH.J. - Archeologie onder water. Het verleden van een varend volk.
144210: GINKEL, EVERT VAN - Verleden wijk. De immuniteit van Sint-Marie.
150912: GINKEL, A. VAN - De Ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Gereformeerde Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.
152097: GINNEKEN, JAC. VAN [ED.]. - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'Imitation. À l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Groote 1340-1940.
4138831: GINNEKEN, J. VAN (THOMAS À KEMPIS) - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver. van het eerste boek der navolging van Christus. Tekstvergelijkende Spoor-naspeuringen.
143295: GINSBURG, NANCY|ROY GINSBURG [ED.]. - Psychoanalysis & Culture in the Millennium.
162846: GINTZBURGER, JEAN-FRANÇOIS - Cent milliards sous la manche. L'épopée du tunnel.
4300272: GINZ, PETR - Praags dagboek 1941-1942. Uitgegeven door Chava Pressburger met een woord vooraf door Mirjam Pressler en Jonathan Safran Foer. vertaald door Ed Franck.
4136452: GINZBURG, C. - Wooden Eyes. Nine Reflections on Distance.
165997: GINZBURG, LIDIA [JAN ROBERRT BRAAT - TRANSL.]. - Omsingeld. Notities van een belegerde.
53396: GIORELLO, GIULIO|SINIGAGLIA, CORRADO - Fermat. De meesters van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
95338: GIORELLO, GIULIO|SINIGALIA, CORRADO - Fermat. De meester van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
58849: GIORELLO, GUILIO|SINIGAGLIA, CORRADO - Fermat. De meester van de moderne mathematica (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 13)
143200: GIORGETTI, ANNA - Le canard. Art, histoire, symbolisme.
161200: [GIORGIO A. PINTON|MARGARET DIEHL EDS.|TRANSL.].|VICO, GIAMBATTISTA - Universal Right [Giambattista Vico].
143545: GIOT, P.R. - Brittany.
185229: GIOVANNI MARIOTTI - INTROD.].|ZÖTL, ALOYS [JULIO CORTAZAR - TEXT - "Das Bestiarium von Aloys Zötl (1803-1887). Mit einem Text von Julio Cortazar. - Mit einer Einleitung ""Zötls Zoo"" von Giovanni Mariotti."
144848: GIOVETTI, PAOLA - Engelen. Hemelse boodschappers van licht. Beschermers van de mens.
152431: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
131307: GIPSON, LAWRENCE HENRY - A Bibliographical Guide to the History of the British Empire 1748-1776.
172510: GIRALT, EUDALDO FORMENT - Tomás de Aquino esencial : el ente es el objeto propio del intelecto (Montesinos).
94633: GIRAN, ETIENNE - Sébastien Castellion et la Réforme calviniste. Les deux Réformes
4138333: GIRAN, E. (CASTELLION, SEB.) - Sébastian Castellion et la Réforme calviniste. Les deux réformes. Préface de F.Buisson.
146074: GIRARD, RAFAEL - Die ewigen Mayas. Zivilisation und Geschichte.
184310: GIRARD, VICTOR - Proto-Takanan Phonology.
160941: GIRAUD, ÉMILE - La nullité de la politique internationale des grandes démocraties [1919-1939]. L'éches de la Société des Nations la Guerre.
142919: GIRAUDOUX, JEAN - Amphitryon 38. Comédie en trois actes.
4136033: GIRDLESTONE, R. B. - Synonyms of the Old Testament. Their Bearing on Christian Doctrine.
143648: GIRNDT, HELMUT [ED.]. - Zur Wissenschaftslehre.
143641: GIRNDT, HELMUT|JORGE NAVARRO-PÉREZ [EDS. - ET AL.]. - "Zur Einheit der Lehre Fichtes. Die Zeit der Wissenschaftslehre nova methodo "". Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesellschaft in Madrid in Verbindung mit dem Instituto de Filosofia [Madrid] und dem Instituto Italiano per gli Studi Filosoficio [Neapel]."
143644: GIRNDT, HELMUT [ED.]. - Fichte in Geschichte und Gegenwart.
143652: GIRNDT, HELMUT|JACINTO RIVERA DE ROSALES [EDS.]. - "Die Wissenschaftslehre von 1807 "" Die Königsberger "" von Johann Gottlieb Fichte. Eine kooperative Interpretation."
143645: GIRNDT, HELMUT|HARTMUT TRAUB [EDS.]. - Praktische und angewandte Philosophie II.
143646: GIRNDT, HELMUT|HARTMUT TRAUB [EDS.]. - Praktische und angewandte Philosophie Volume I.
143669: GIRNDT, HELMUT|WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Realität und Gewissheit.
156903: GIRODIAS, MAURICE [ED.].|NORMAN RUBINGTON [ILLUSTR.]. - The Olympia Reader. Selections from the 'Traveller's Companion'series.
104302: GIROUARD, MARK - The Victorian Country House.
160239: GIROUARD, MARK - A Country House Companion.
168725: GIROUD, VINCENT - St. Petersburg. A Portrait of a Great City. St. Petersburg.
164821: GISCHLER, ARNOUT C. - De Holland-Amerika Lijn in zwaar weer.
154338: GISELA HELLENKEMPER SALIES [INTROD.].|LOOSE, HELMUTH NILS [PHOTOGR.]. - Mozaieken van San Marco in Venetië.
104915: GISELA REINEKING-VON BOCK|KLESSE, BRIGITTE - Glas.
183244: GISELA NOU [TEXT]|NOU, JEAN LOUIS [PHOTOGR.]. - Indische Feste. Bilder von Götter und Menschen. Fotos und Festkalender.
104850: GISELA HOPP [EDS.].|SCHAAR, ECKHARD - Von Delacroix bis Munch. Künstlergraphik im 19ten Jahrhundert.
105306: GISELA BLOCH - TRANSL.].|HAESAERTS, PAUL [DENISE FRÖHLICH - Geschichte der modernen Malerei in Flandern [In Slipcase].
140640: GISELA SIEBERT [EDS.].|WALTER, INGO F. - Codex Manesse. Die Miniaturen der Grossen Heidelberger Liederhandschrift.
55931: GISELBRECHT, ERNST A.O. - Das Letzte Haus - The Last House
163931: GISEVIUS, H.B. - Adolf Hitler. De man die zich zag als De Duitse Messias.
185432: GISLANZONI BRASCO|TERGOLINA, UMBERTO - Civiltà Romana: La Farmacia.
185453: GISLANZONI BRASCO|TERGOLINA, UMBERTO - La Magnifica Arte degli Speziali di Verona [ = The Magnificent Craft of the Apothecaries of Verona].
140359: GISLEBERTUS OF MONS [FRANÇOIS GABRIEL JOSEPH, MARQUIS DU CHASTELER] - Gisleberti Balduini quinti Hannoniae comitis cancellarii chronica Hannoniae, nunc primum edita curâ et studio Marchionis du Chasteler.
57937: GISPEN, WILLEM HENDRIK - Indirecte gegevens voor het bestaan van den Pentateuch in de Psalmen
4007949: GISPEN, W.H. - Mondelinge overlevering in het Oude Testament.
96246: GISPEN, W.H. E.A. - Bijbelse encyclopedie (2 delen)
89343: GISPEN, W.H. - Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing.
152451: GISSING, GEORGE - De intieme geschriften van Henry Ryecroft.
160218: F. GISTELINCK [ED.].|M. LAMBERIGTS|SABBE, M. - Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België, 1090-1990.
151887: GITA D. MASHRA [EDS.].|LAWLOR, DEBBIE A. - Family Matters. Designing, Analysing and Understanding Family Based Studies in Life Course Epidemiology.
123192: GITELMAN, ZVI - A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Presen.
131353: GITTER, WOLFGANG - Sozialrecht.
155547: GITTINGS, ROBERT - The Nature of Biography.
157674: GIUGALE, MARCELO M.|OLIVIER LAFOURCADE|VINH H. NGUYEN [EDS.]. - Mexico. A Comprehensive Development Agenda for a New Era.
151075: GIULIO CARLO ARGAN [INTROD.].|PJOTROWSKIJ, BORIS B. - Die Eremitage.
101972: GIVEN-WILSON, CHRIS - The English Nobility in the Late Middle Ages. The Fourteenth-Century Political Community.
155518: GIVEN, JAMES B. - Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline & Resistance in Languedoc.
156733: GIVEN, JAMES - State and Society in Medieval Europe. Gwynedd and Languedoc under Outside Rule.
150504: GLADE, W. - Die Taufe in den vorcanisianischen katholischen Katechismen des 16. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet.
140064: GLADISS, ALMUT VON [ET AL.]. - Islamische Kunst. Verborgene Schätze.
156203: GLADKOW, FJODOR - Ugrjumow erzählt vom Zuchthaus.
4300352: GLADSTONE, W.E. (HOMERUS) - Olympus: or, The Religion of the Homeric Age. (Studies on Homer and Homeric Age Volume 2)
164419: GLAESER, EDWARD L. - Cities, Agglomeration and Spatial Equilibrium.
142818: GLAGE, LISELOTTE [ED.]. - Being's in Transit. Travelling - Migration - Dislocation. ANSEL Papers 5.
102534: GLANCEY, JONATHAN - C 20th Architecture. The Structures that Shaped the Century.
151633: GLANKOFF - Sam Glankoff [1894-1982]. A Retrospective Exhibition.
146369: GLANTZ, DAVID M. - Zhukov's Greatest Defeat. The Red Army's Epic Disaster in Operation Mars, 1942.
57870: GLANZ, RUDOLF - The German Jew in America. An annotated bibliography including books, pamphlets and articles of special interest
110585: G. GLAS [ED.].|ZOCK, T.H. - Religie in de psychiatrie.
181038: GLASBERGEN, J.B. - Let op u glas. Geschiedenis van het geslacht [van] Glasbergen / Glasburgh.
140690: GLASENAPP, HELMUTH VON - Indien.
161279: GLASENAPP., C.FR. - Familienbriefe von Richard Wagner 1832-1874.
163223: GLASENAPP, HELMUTH VON - Indische Geisteswelt. Eine Auswahl von Texten in deutscher Übersetzung [2 Vols. in 1].
102778: GLASER, HUBERT [ED.]. - Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700 [2 Vols. Compl.].
30025: GLASER, RÜDIGER A.O. - Geographie Deutschlands
140703: GLASER, HUBERT - Krone und Verfassung. König Max I. Joseph und der neue Staat. Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 1799-1825.
161903: GLASER, FRIEDRICH - Die Börse.
95539: GLASER, RÜDIGER A.O. - Geographie Deutschlands
182628: GLÄSER, A.H.|PAUL KELLER [ILLUSTR.]. - 600 Jahre Stadt Krefeld. Erlebt von den generationen einer Familie.
103477: GLASER, HUBERT [ED.]. - Wittelsbach und Bayern. - Ausstellungskataloge. Aufsatz- und Katalogbände (6 Vols. - Compl. Set].
151042: GLASER, RÜDIGER|HANS GEBHARDT|WINFRIED SCHENK [EDS.]. - Geographie Deutschlands.
103274: GLASER, CURT - Die Graphik der Neuzeit. Vom Anfang des XIX. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
130946: GLASER, HUBERT [ED.]. - Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst [6 Vols. Compl.]
121003: GLASER, HERMANN - Maschinenwelt und Alltagsleben. Industriekultur in Deutschland vom Biedermeier bis zur Weimarer Republik.
103053: GLASGOW|HUMPHREYS - Illustrations and Letters. Humphreys & Glasgow. Carburetted Water Gas.
4063282: GLASHOUWER, W.J.J. & OUWENEEL, W.J. - Het ontstaan van de Bijbel.
4072930: GLASHOUWER, W.J.J. - Israël op weg naar zijn rust.
164767: GLASIER, PHILLIP - Falconry and Hawking.
94229: GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer
87260: GLASIUS, B. - Schetsen en beelden uit de Nederlandsche Hervorming-Geschiedenis
87371: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland, na het vestigen der hervorming tot den troonafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
30517: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biografisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden (3 delen)
94769: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in de Nederlanden vóór het vestigen der Hervorming (3 delen)
94767: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der hervorming tot den troonsafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
91762: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlansche Godgeleerden (3 delen)
4042912: GLASIUS, B. (ERASMUS, DES.) - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer.
87529: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland, na het vestigen der hervorming tot den troonafstand van Koning Willem I, als leesboek voor den beschaafden stand (3 delen)
96129: GLASIUS, B. - Verhandeling over Erasmus als Nederlandsch kerkhervormer
58236: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche godgeleerden (3 delen)
4031428: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandse Godgeleerden.
4136402: GLASIUS, B. - Geschiedenis van de christelijke kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming. tot den troonsafstrand van Koning Willem I. Leesboek voor den beschaafden stand.
165601: GLASPELL, SUSAN - Judd Rankin's Daughter.
186185: GLASS - La fortezza di vetro. Al priamar è di scena il vetro.
180180: GLASS - The Guépin Collection of 17th and 18th Century Dutch Glass.
4136381: GLASSCOE, M. (ED.) - The Medieval Mystical Tradition in Engtland. Exeter Symposium III. Papers read at Darlington Hall, July 1984.
4136380: GLASSCOE, M. (ED.) - The Medieval Mystical Tradition in Engtland. Exeter Symposium IV. Papers read at Darlington Hall, July 1987.
164999: GLASSMANN, BERNIE - Erkennen wat is. Een zenleraar over vrede en engagement.
4070107: GLASTRA VAN LOON, J.F. - De eenheid van het handelen. Opstellen over recht en filosofie.
4017340: GLATZER, N.N. - Sendung und Schicksal des Judentums. Aus nachbiblischen Quellen mitgeteilt.
4135071: GLATZER, N.N. (ROSENZWEIG, FR.) - Franz Rosenzweig: His Life and Thought.
4140978: GLATZER, N.H. - Modern Jewish Thought.
4143735: GLATZER, N.N. (ED.) - Language of Faith. A Selection from the Most Expressive Jewish Prayers. Original Text & New English Verse Translateion.
180749: GLATZER, NAHUM - Kafka's liefdes.
130227: GLAUDÉ, MARJAN|SJOERD KARSTEN [EDS.] - "Partnership tussen ROC en bedrijfsleven ' Je hebt elkaar nodig ""."
185731: GLAUDEMANS, MARC - Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland.
47600: GLAUDEMANS, WILLEM|KÖHLENBERG, LEO|OORT, JOHANNES VAN - Iscariot. Oratorio for mixed choir, soprano, tenor and bass solo, narrators, woodwind quartet, brass sextet, percussion and string quartet
182423: GLAUDEMANS, MARC - Amsterdams Arcadia. De ontdekking van het achterland.
56266: GLAUDEMANS, WILLEM|SALBVENBURG, JACOB - Nag Hammadi geschriften I, een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi-vondst en de Berlijnse codex. Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos
55737: GLAZEMA, P. - Gewijde plaatsen in Friesland
164646: GLAZIER, RICHARD - A Manual of Historic Ornament treating upon the Evolution, Tradition, and Development of Architecture & the Applied Arts. Prepared for the use of Students and Craftsmen.
140469: GLEASON, ABBOTT - Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860's.
90141: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
30152: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
141723: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter.
95499: GLEBA, GUDRUN - Klosterleben im Mittelalter
161476: GLEICH, DR. CL. VON - Pianofortes uit de Lage Landen / Pianofortes from the Low Countries.
184340: GLEICH, UTTA VON [ED.]. - Indigene Völker in Lateinamerika. Konfliktfaktor oder Entwicklungspotential ?
104076: GLEISBERG, DIETER [ED.]. - Max Klinger 1857-1920.
102589: GLEISTEIN, BEATE [ED. - ET AL.]. - Kunstrip [1e - 4e Jaargang = 40 issues].
103644: GLENDINNING, VICTORIA - Jonathan Swift.
152214: GLENDINNING, VICTORIA - Jonathan Swift.
143047: GLENDINNING, VICTORIA - Trollope.
182511: GLENN, JERRY - Deutsches Schrifttum der Gegenwart [ab 1945].
182700: GLENN UTT|LOU, MARY|PATRICIA BAYER - Lalique. Les flacons a parfum.
150860: GLENN, HARLAN - United States Marine Corps Uniforms, Insignia and Personal Items of World War II.
140382: GLENN, VIRGINIA - Romanesque & Gothic Decorative Metalwork and Ivory Carvings in the Museum of Scotland.
140950: GLENNY, MICHAEL|NORMAN STONE - The Other Russia.
180201: GLERUM, HUUB|WIGGERS, HINKE - Speelkaarten.
185407: GLESINGER, PROF. DR. LAVOSLAV|PROF. DR. HRVOJE TARTALJA - Veteris Ragusae Medicina et Pharmacia [ = Old Dubrovnik Medicine and Drugs].
142621: GLICK, THOMAS F. - Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages. Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation.
160491: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and Society.
110036: GLIND, A. VAN DE [ED.]. - Erasmus. Europeaan, humanist, christen.
121407: GLIND, A. VAN DE - Die Titus Brandsma is gaaf.
164529: GLINERT, ED - London's Dead. A Guided Tour of the Capital's Dead.
143803: GLOB, P.V. - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
162073: GLOBUS, GORDON G. - The Postmodern Brain.
121925: GLÖCKNER, ERNST - Begegnungen mit Stefan George. Auszüge aus Briefen und Tagebüchern 1913-1934.
4006059: GLOEGE, G. (LUTHER, M.) - Mythologie und Luthertum. Recht und Grenze der Entmythologisierung.
140273: GLOGER, BRUNO|WALTER ZÖLLNER - Teufelsglaube und Hexenwahn.
104804: GLOPPER, R.J. DE [ED. - ET AL.]. - Vijftien jaar afgesloten Lauerszee. Resultaten van onderzoek en ervaringen met inrichting en beheer [The Lauerszee fifteen years closed-up].
131163: C.C. DE GLOPPER-ZUIJDERLAND [ED.]|GOUW, J.L. VAN DER - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568 & De Officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de 14e eeuw.
100748: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE [ET AL.]. - Koninklijke Bibliotheek. Liber Memorialis 1559-1969.
144665: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE [ET AL.]. - Vijf jaar aanwinsten 1969-1973.
144624: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE - Cisterciënzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België.
153899: GLOVER, JONATHAN [ED.]. - The Philosophy of Mind.
110796: GLOVER, MICHAEL - The Napoleonic Wars. An Illustrated History 1792-1815.
4065780: GLOVER, R.H. - The Bible Basis of Missions.
47852: GLUCK, CHRISTOPH W.|WEELDEN, JAN VAN (ED.) - Ach, Ich habe Sie Verloren. Aria uit de opera 'Orpheus'. Piano of Harmonium (nr. 1091)
89931: GLÜCK, GUSTAV - Bruegels Gemälde
121535: GMELIG MEIJLING, W.H.|WIM GIJSEN - De aura. Uitstraling van mens, dier, plant en steen.
103942: GMELIN, HANS GEORG - Spätgotische Tafelmalerei in Niedersachsen und Bremen.
31261: GNILKA, JOACHIM - Der Philipperbrief (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Band X: Faszikel 3)
160177: GNUTZMANN, RITA - La novela naturalista en Argentina [1880-1900].
130326: GO, SIMON - Hong Kong Apothecary. A Visual History of Chinese Medicine Packaging.
4140284: GOARD, WM.PASCOE - The Post-Captivity Names of Israel. With foreword and appendices by J.H.Harrison Hill.
131063: GOBBERS, DR. WALTER - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760-1810).
157724: GÖBEL, WOLFRAM - Der Kurt Wolff Verlag 1913-1930. Expressionismus als verlegerische Aufgabe. Mit einer Bibliographie des Kurt Wolff Verlages und der ihm angeschlossenen Unternehmen 1910-1930.
110198: GÖBEL, MARKUS - Verwaltungsmanagement unter Veränderungsdruck. Eine mikropolitische Analyse.
140932: GOBINEAU, ARTHUR GRAF - Die Renaissance. Savonarola - Cesare Borgia - Julius II - Leo X - Michelangelo. Historische Szenen.
183325: GOBINEAU, ARTHUR DE - Oeuvres [3 Vols. Compl.].
103121: GOBYN, RONNY|HILDE LAUWAERT [EDS.]. - Via orientalis.
168117: GOCH, H.A. VAN - Van Arkel's Oude Veste. Geschied-en Oudheidkundige Aanteekeningen betreffende de Stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem, 1973. Large 8vo.
166619: GOCKERELL, NINA - Krippen / Nativity Dvenes / Chèches [Bijgevoegd: Kerstgroepen uit Italië - Zuid Duitsland - Tirol & Nederland]. .
142170: GODARD, ANDRÉ - Die Kunst des Iran.
131818: GODARD, ANDRÉ - L'Art de l'Iran.
48370: GODART, JEAN-BAPTISTE/DUPONCHEL, PHILOGÈNE-AUGUSTE-JOSEPH - Histoire Naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Contains: Diurnes 2 volumes, Crépusculaires 1 volume, Nocturnes 8 volumes in 9, Supplément 3 (of 4) volumes
104509: GODDARD, STEPHEN H. [ED.]. - Les Vingt en de avant-garde in België. Prenten, tekeningen en boeken.
103049: GODDEN, GEOFFREY A. - British Porcelain. An Illustrated Guide.
185077: GODDEN, JON|RUMER GODDEN|STELLA SNEAD [PHOTOGR.]. - Shiva's Pigeons. An Experience of India.
163293: GODDEN, RUMER - Gulbadan. Portrait of a Rose Princess at the Mughal Court.
4062802: GODDIJN, W. - Kerk en kudde. Tussentijdse balans van een geloofsgemeenschap.
88661: GODDIJN, W. - Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
58763: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000
31673: GODDIJN, WALTER E.A. - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000
4135358: GODDIJN, W. JACOBS, J. & TILLO, G.VAN, - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000.
123151: GODDIJN, WALTER - Kardinale kwesties in katholiek Nederland, 1970-1987. Persoonlijke herinneringen en bijpassende teksten uit de media.
4038603: GODDIJN, W. - De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog. 1921-1972.
165754: GODDING, PHILIPPE - Les sûretés personnelles dans Les Pays-Bas Méridionaux du XIe au XVIIIe siècles [Extrait].
30642: GODDIO, FRANCK - Griffin on the route of an Indiaman
110192: GODEFROY, J. - Beknopte inleiding tot de kennis van Perzische tapijten.
161776: GODEFROY, J. - De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek
140018: GODENNE, WILLY|ROBERT DICIER - Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine malinoise, présumées des XVe et XVIe siècles.
160368: GODENNE, W.|L. TH. MAES - Iconographie des membres du Grand Conseil de Malines.
122291: GODESHOT, JACQUES - The Counter-Revolution Doctrine and Action 1789-1804.
59130: GODET, F. - Commentaire sur l'Évangile de Saint Luc. Tome Premier
182686: GODET, PHILIPPE - Madame de Charrière et ses amis d'après de nombreux documents inédits [1740-1805] avec portraits, vues, autographes, etc. [2 Volumes - Complete set].
59131: GODET, F. - Commentaire sur l'Évangile de Saint Jean (2 volumes in 1 binding)
84087: GODET, F. - Bijbelstudiën over het Oude én Nieuwe Testament (2 delen in 1 badn)
87756: GODET, F. - Commentaire l'évangile de Saint Jean (2 volumes)
96223: GODET, F. - Bijbelstudiën over het Oude en Nieuwe Testament (2 delen in 1 band)
96227: GODET, F. - Commentaar op het Evangelie van Lukas
96226: GODET, F. - Kommentaar op het Evangelie van Johannes (3 delen in 1 band)
84508: GODET, F. - Comentaar op het evangelie van Lukas (2 delen in 1 band)
170312: GODFREY-SMITH, PETER - Complexity and the Function of Mind in Nature.
166372: GODFREY, W. EARL [JOHN A. CROSBY|S.D. MACDONALD - ILLUSTR.]. - The Birds of Canada.
161964: GODFREY, ELIZABETH H. - Yosemite Indians Yesterday and Today.
170647: GODFREY-SMITH, PETER - Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science.
150314: GODFREY, RUPERT [ED.]. - Letters from a Prince. Edward, Prince of Wales to Mrs Freda Dusley Ward March 1918 - January 1921. .
144403: A.J.A. GODFROIJ|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
131239: A.J.A. GODFROIJ|M. BEMELMANS-VIDEC|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Renewing Government. Inovative and Inspiring Visions.
144402: A.J.A. GODFROIJ|NELISSEN, N.J.M.|P.J.M. DE GOEDE [EDS.] - Vernieuwing van bestuur. Inspirerende visies.
156872: GODMAN, PETER [& JENS BRANDT] - Weltliteratur auf dem Index. Die geheimen Gutachten des Vatikans.
162181: GODMAN, PETER - Het geheim van de inquisitie. Uit de verborgen archiven van het Vaticaan.
163866: GODSCHALK, MR. DR. L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
123343: GODSHALK, C.S. - Kalimantan. Roman.
183177: GODWIN, ROBERT|STEVE WHITFIELD [EDS.]. - Freedom 7. The First U.S. Manned Space Flight. The Nasa Mission Reports.
91001: GODWIN, FAY (PHOTOGRAPHS) - This scepter'd isle. Shakespeare in praise of Britain.
52082: GODWIN, T. - Levensbeschrijving van Thomas Godwin (1803-1877. Een gezaligde zondaar door souvereine genade)
90707: GODWIN, MALCOLM - De heilige graal, een legende voor deze tijd.
163444: GODWIN, MALCOLM - Engelen. Een bedreigde soort.
151531: GODWIN, MALCOLM - Wie ben je ? 101 manieren om naar jezelf te kijken. Gereedschap voor zelfontdekking.
105044: GOEBEL - Hände machen Goebel.
4052018: GOEBEL, S. - Die Reden unseres Herrn nach Johannes in Grundtext ausgelegt.
167399: GOEBEL, THEODOR - Friedrich Koenig und die Erfindung der Schnellpresse.
153512: GOEBEL, GABRIELE - Kinder oder Karriere. Lebensentwürfe junger Akademikerinnen und ihre persönlichen Netzwerke.
143414: L.J. GOEBELS|P.F. MAAS [EDS.].|STEVENS, R.J.J. - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs.
121308: GOEDE, MR. DR. A. DE - De Westfriesche Buurtschap.
152595: GOEDE, MR. A. DE - Westfriese Rechtsgeschiedenis. Vol. 1. Swannotsrecht. Vol. 2. Waterland. Vol. 3. Oud Nederlandsch Procesrecht. Seventuig [3 Vols.].
131673: GOEDE, JANNET DE [ED.] - Feest der herkenning. Internationaal realisme.
93020: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige verbondsgod met mij gehouden heeft
91532: GOEDE, ARIAN DE - Fries en froi
91533: GOEDE, A. DE - Waterlands swane
4012815: GOEDECKEMEYER, A. (KANT, IM.) - Kants Lebensanschauung in ihren Grundzügen.
4049049: GOEDEGEBUURE, J. - De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur.
54614: GOEDEGEBUURE, JAAP - Op zoek naar een bezield verband (2 delen)
158230: GOEDEGEBUURE, JAAP - Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman.
141004: GOEDEGEBUURE, LEO [ET AL.]. - Higher Education Policy. An International Comparative Perspective.
31871: GOEDHART, HENDRIK - De slothymne van het manual of discipline. A theological-exegetical Study of 1 QS X,9-XI,22
4010547: GOEDHART, H. - De slothymne van het manuel of discipline. A Theological-exegetical Study of 1 Qs X, 9-XI, 22. (Witj Summary in English) (Diss.)
82112: GOEDHART, A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1945
88584: GOEDHART, HENDRIK - De slothymne van het manual of dicipline. A theological-exegetical Study of 1 QS X,9 - XI, 22 (With Summary in English)
4061648: GOEDHART. G.L. - Meer dan echt gebeurd. Waarheid vanuit bijbelteksten.
60227: GOEDHART. G.L. - De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastoraat
132039: GOEDHART, ADRIAAN - Weerzien met Indië en Indonesië. Herinneringen aan wat wel en niet verloren ging.
130662: GOEDHART, ADRIAAN - Eerherstel voor de plantage. Uit de geschiedenis van de Handelsvereeniging Amsterdam [HVA] 1879-1983.
144956: GOEDHART, ADRIAAN - Weerzien met Indië en Indonesië. Herinneringen aan wat wel en niet verloren ging.
144945: GOEDHUIS, MICHAEL|STEPHEN ADDISS [INTROD.]. - One Thousand Years of Art in Japan.
160644: GOEDKOOP, HANS - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
152333: GOEDKOOP, HANS - Een verhaal dat het leven moet veranderen.
103350: GOEDLEVEN, EDGARD - Het Martelaarsplein te Brussel. Gedenkteken van de Belgische onafhankelijkheid en zetel van de Vlaamse Regering.
104372: GOEDLEVEN, EDGARD [& BRUNO FORNARI|JOS VANDENBREEDEN - De Koninklijke Serres Laken.
164088: GOEDSEELS, VIC [ED. - ET AL.]. - Totem Jan Fabre. Mgr. Ladeuzeplein Leuven.
94593: GOEHLINGER, FRANÇOIS AUGUSTE - Histoire du chapitre de l'église collégiale St-Martin de Colmar en ce qui concerne. La religion, la liturgie, le chant et les questions economiques et sociales
4133862: GOEIJ, M. DE - De Pseudepigrafen. Psalmen van Salomo, IV Ezra en Martyrium van Jesaja. Vertaald, ingeleid en toegelicht door M.de Goeij.
121858: GOEKOOP, CEES H. - Op zoek naar Ithaka. Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus.
167547: GOEKOOP, C. - The Logic of Invariable Concomitance in the Tattvacintamani. Gangesa's Anumitinirupana and Vyaptivada with Introduction, Translation and Commentary.
4136378: GOEKOOP, C. (HOMERUS) - Homerus - een raadsel. Een zoektocht door het Homerische landschap.
102218: GOEMAN BORGESIUS, MR. H. - Wet houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, met inleiding en aanteekeningen, benevens eene handleiding voor de toepassing.
56217: GOENS, R. VAN - Het spookschip der Celebes-zee. Met platen van M. Thomassen
183834: GOERE, GEOFFREY - Himalayan Village. An Account of the Lepchas of Sikkim.
9537: GOEREE, WILHELMUS - De Kerklyke en Weereldlyke Historien. Uyt d'Aal-Ouwde Aardbeschryving, en Uytgezogte Gedenk-Penningen opgehelderd. Begonnen met de Voortbrenging der Eerste en Tweede Weereld, tot op het Nieuwe Testament, en van daar tot aan de Tyden der Kristen-Keyzeren en Opkomst der Pauzelyke Opper-Kerkvoogdye in 't Westen en Mahometaandom in 't Oosten. Beneffens veel voornaame Kerk-Zaaken, en Op en Ondergaande Ketteryen, Sektarizen en Dwaalgeesten, zedert het Evangelium tot aan Onze Tyden ter baane gekomen. Doorgaans met noodige Land-Tafereelen, Troni-Beelden, Aal-Ouwde Penningen en een breedvoerig Bladwyzer gestoffeerd. Tweeden Druk, Nu gevolgt na het onvervalst Exemplaar, van wylen den Autheur, en nooyt te vooren in diervoegen uitgegeven geweest.
10221: GOEREE, WILHELMUS - Voor-Bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerklijke Historien. Uit de Alder-Oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptemaars. Syriers, Grieken en Romeinen. Tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en veel andere voortreffelijke Geschriften, by-een vergaderd, end oor meer dan Honderd naauwkeurige Print-verbeeldingen Opgehelderd. Vervat in twee Deelen. Waar van dit Eerste, handeld van den Oorsprong der Tale en Letteren der Hebreen. Van de Autheuren en getrouwe Bewaringe der H. Schriften. Van den Staat der Israelitische Kerk onder de wisselvallige Rijks-bezittinge der Aardsche Monarchien. Van de Propheten, haar Ampt, Goddelijke Gesichten en Geloofbaarheid. Als ook van het N. Testament, en dat Jesus van Nazareth, de Ware Messias is na de Schriften. Agtervolgd, door desselfs gantsche Leeftijd tot aan sijn Kruis-rol, Dood en Begraving, als mede 't Leven der H. Apostelen, met den Ondergang der Joodsche Republijk, en Vervolging dier eerste Christen-Kerke in de Martelaren, tot op Constantin de Groot.
10220: GOEREE, WILHELMUS - Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld, om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in 't Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen. En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d'aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd. En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd, Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. Vervat in Vier Deelen.
10074: GOEREE, WILHELMUS - Voor-Bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerklijke Historien. Uit de Alder-Oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptemaars. Syriers, Grieken en Romeinen. Tot een merkelijke verligting der Goddelijke Boeken, en veel andere voortreffelijke Geschriften, by-een vergaderd, end oor meer dan Honderd naauwkeurige Print-verbeeldingen Opgehelderd. Vervat in twee Deelen. Waar van dit Eerste, handeld van den Oorsprong der Tale en Letteren der Hebreen. Van de Autheuren en getrouwe Bewaringe der H. Schriften. Van den Staat der Israelitische Kerk onder de wisselvallige Rijks-bezittinge der Aardsche Monarchien. Van de Propheten, haar Ampt, Goddelijke Gesichten en Geloofbaarheid. Als ook van het N. Testament, en dat Jesus van Nazareth, de Ware Messias is na de Schriften. Agtervolgd, door desselfs gantsche Leeftijd tot aan sijn Kruis-rol, Dood en Begraving, als mede 't Leven der H. Apostelen, met den Ondergang der Joodsche Republijk, en Vervolging dier eerste Christen-Kerke in de Martelaren, tot op Constantin de Groot.
152368: GOERING, PETER|HELENA NORBERG-HODGE|JOHN PAGE - From the Ground Up. Rethinking Industrial Agriculture.
184690: GOERKE, HEINZ - Die deutsch-schwedischen Beziehungen in der Medizin des Achtzehnten Jahrhundert.
184786: GOERKE, PROF. DR. DR. HEINZ & DR. HEINZ MÜLLER-DIETZ & DR. GISELA KOLB [EDS]. - Verhandlungen des XX. Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin Berlin, 22. - 27. August 1966.
94426: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Umstrittenes Täufertum, 1525-1975. Neue Forschungen
92460: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Die Mennoniten
94626: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Thomas Müntzer. Mystiker - Apokalypter - Revolutionär
94424: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Die Täufer. Geschichte und Deutung
141044: GOERTZ, HARTMANN - Mariechen sass weinend im Garten. 171 Lieder aus der Küche gesammelt und in acht Kränze gebunden.
31016: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Radikalität der Reformation. Aufsätze und Abhandlungen
31018: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Umstrittenes Täufertum, 1525-1975. Neue Forschungen
4076218: GOERTZ, H.J.(HRSG.) - Umstrittenes Täufertum 1525-1975. Neue Forschungen.
88801: GOES, J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
161584: GOES - Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente Goes I & II Gedeelte [=Complete] & Catalogus der Verzameling van Voorwerpen betrekkelijk Geschiedenis en Oudheidkunde ten Stadhuize van Goes. Met drie bijlagen [3 Parts in 1]. .
180855: GOES, J.P.C. VAN DER [ED.]. - Wilde planten in Noord-Holland. Een onderzoek door de provincie Noord-Holland.
93587: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlanden bis zur Labadistischen Krisis 1670
81834: GOETERS, WILHELM - Die vorbereitung des pietismus in der reformierten kirche der niederlande bis zur labadistischen krisis 1670
54999: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der niederlande bis zur Labaidstischen Krisis 1670
93330: GOETERS, J.F. GERHARD - Die Beschlüsse des Weseler Konvents von 1568
93331: GOETERS, GERHARD - Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13. Oktober 1571. Im lateinischen Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Übersetzungen
58409: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
143703: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche in der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670.
46703: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
61454: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen krisis 1670
93998: GOETERS, WILHELM - Die vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
4026236: GOETERS, W. - Die Vorbereitung des Pietismus. in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670. (herdruk van 1911)
185680: GOETHALS, DR. PETER & DR. MICHEL ROBA. - Omgaan met hart & vaatziekten. Alle aspecten van de cardiologie stap voor stap verklaard. Deskundige adviezen voor de preventie en behandeling van hartproblemen. Een positief beeld over de aangepaste levenswijze van de hartpatient.
184148: GOETHE, JOHANN WOLFGANG [HANS GERHARD GRAF - ED.]. - Faust. Der Urfaust - Faust, ein Fragment - Faust, eine Tragödie - Paralipomena - Parerga [In Slipcase].
184113: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Faust. Der Urfaust - Faust, ein Fragment - Faust, eine Tragödie. Met einem Nachwort von Ernst Merian-Genast.
186118: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON GEORGE VON GRAEVENITZ - ED.] - Goethes Italienische Reise. Mit den Zeichnungen Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen.
153998: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON|WILHELM V. KAULBACH [ILLUSTR.]. - Reineke Fuchs.
165183: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [KARL RICHTER|HERBERT G. GÖPFERT|NORBERT MILLER - EDS.]. - Goethe Sämtliche Werke nach epochen seines Schaffens Münchener Ausgabe [21 Vols. in 30 Bindings = Complete set].
4137755: GOETHE, J.W. - Gedichte. Hrsg. und kommentiert von E.Trunz. Sonderausgabe.
4138232: N.N. (GOETHE, J.W.) - (9 Schriften). R.Steiner: Goethes Weltanschauung. 1921, 176 S. - K.Sell: Goethes Stellung zu Religion und Christnetum. 1899, 102 S. - H.A.Korff: Die Lebensidee Goethes. 1925, 170 S. - E.Neubauer: Goethes religiöses Erleben. 1925, 82 S. - und 5 Andere.
4301006: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Faust, een tragedie. Vertaald door Ard Posthuma. Nawoord van I.L.Pfeijffer.
154496: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [MAARTEN LOOIJ - TRANSL.]. - Een liefdesverhaal uit de achttiende eeuw. Herman en Dorothea.
164508: GOETHE, JOHANN WOLFGANG|WILHELM KAULBACH [ILLUSTR.]. - Reineke Fuchs in zwölf Gesängen.
181562: ED.].|GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON [MAX RYCHER - FOREW. - West-Östlicher Divan.
30678: GOETHEM, HERMAN VAN - Fotografie en realisme in de 19de eeuw. Antwerpen: de oudste foto's 1847-1880
183718: GOETSCH, LORI A.|SARAH B. WATSTEIN [ED.]. - On Account of Sex. An Annotated Bibliography on the Status of Women in Librarianship 1987-1992.
144911: GOETSCHALCKX, CHRIS [INTROD.]. - Schatten uit de bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen.
160987: GOETZ, HELMUT - Marc-Antoine Jullien de Paris [1775-1848]. Der geistige Werdegang eines Revolutionärs. Ein Beitrag zur Geschichte der Vorläufer internationaler Organisationen des 20. Jahrhunderts.
4073496: GOETZE, A. - The Tenses of Ugaritic. (Publication of the American Oriental Society, Offprint Series No. 8)
161904: GOETZELER, HERBERT|LOTHAR SCHOEN - Wilhelm und Carl Friedrich von Siemens. Die zweite Unternehmergeneration.
89972: GOETZINGER, NIKOLAUS - Willibrordus, Echternacher Festschrift zur XII. Jahrhundertfeier des todes de heiligen Willibrord. Mit einem Geleitwort seiner exzellenz des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Luxemburg Monsignore Dr. Josef Philippe und einem vorwort des Herrn Grossherzoglich-Luxemburgischen Unterrichtsministers Dr. Nikolaus Margue. 75 Bildtafeln.
144760: GOEVERNEUR, J.J.A. [RODY CHAMULEAU - INTROD.]. - De Keesiade. Een heldendicht, door verschillende dichters. Naar een oud handschrift voor 't eerst in druk gegeven.
186227: GOEY, FERRY DE|JAN WILLEM VELUWENKAMP [EDS.]. - Entrepreneurs and Institutions in Europe and Asia 1500 - 2000.
30155: GOEZ, ELKE - Geschichte Italiens im Mittelalter
154168: GOFF, JAQUES LE [PROF. DR. P. LEUPEN - INTROD.]. - De cultuur van middeleeuws Europa.
168264: GOFF, FREDERICK RICHMOND [ED.]. - Incunabula in American Libraries. A Third Census of Fifteenth-Century Books Recorded in North American Collections.
156481: GOFF, FREDERICK RICHMOND [ED.]. - Incunabula in American Libraries. A supplement to the third census of fifteenth-century books recorded in North American Collections. [1964].
143338: GOFF, JAQUES LE|KEES FENS|MAX WILDIERS - Rijkdom in verscheidenheid. Honderd jaar de Nederlandsche Boekhandel Uitgeverij Pelckmans.
164363: GOFF, JACQUES LE - Sint-Franciscus van Assisi.
162056: GOFF, JAQUES LE [ED. - ET AL.]. [LYDIA G. COCHRANE - TRANSL.]. - The Medieval World. The History of European Society.
164074: GOFFE JENSMA|KUNST, RENÉ|PAUL TH. KOK|YME KUIPER [EDS. - ET AL.]. - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
4057156: GOGARTEN, FR. - Jesus Christus wende der Welt. Grundzügen zur Christologie.
4005499: GOGARTEN, FR. - Ich glaube an dem dreieinigen Gott. Eine Untersuchung über Glauben und Geschichte.
4005502: GOGARTEN, FR. - Die Verkündigung Jesu Christi. Grundlagen und Aufgabe.
130095: GOGH, VINCENT VAN [IR. V.W. VAN GOGH - FOREW.] - Brieven uit Antwerpen. November 1885 - februari 1886.
122185: GOGOL, NIKOLAI - Sein Vermächtnis in Briefen. Ausgewählte Stellen aus Briefen an Freunde.
145899: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
180143: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
181563: GÖHLER, KARL ALBERT - Die Messkataloge im Dienste der musikalischen Geschichtsforschung. Eine Anregung zur zeitgenössischen Bücherbeschreibung. naugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Universität Leipzig.
57132: GOHLKE, CATHY - Amelie. Het meisje dat er niet mocht zijn
157455: GÖHRING, LUDWIG - Die Anfänge der deutschen Jugendliteratur im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Jugendliteratur. Mit einem Anhang: Drei Kinderdichter. Hey, Hoffmann von Fallersleben, Güli.
142937: GOJON, EDMOND - La légende de Barberousse, roi d' Alger.
100677: GOKHALE, BALKRISHNÂ GOVIND - Samudra Gupta. Life and Times.
4036977: GOLB, N. - Wie schreef de Dode Zee-Rollen?. Oorsprong en vroege geschiedenis van de meest fascinerende vondst van deze eeuw.
183188: GOLBY, J.M. [ED.]. - Culture and Society in Britain 1850-1890. A Source Book of Contemporary Writings.
4140004: GOLD, HUGO - Geschichte der Juden in Österreich. Ein Gedenkbuch.
168352: GOLD, CAROL - Danish Cookbooks. Domesticity & National Identity, 1616-1901.
163991: GOLD, ARTHUR|ROBERT FIZDALE - The Divine Sarah. The Life of Sarah Bernhardt.
158273: GOLD, JEROME - Publishing Lives. Interviews with Independent Book Publishers in the Pacific Northwest and British Columbia.
103539: GOLD, ALISON LESLIE - Memoirs of Anne Frank. Reflections of a Childhood.
157165: GOLD, LEONARD SINGER - A Sign and a Witness. 2000 Years of Hebrew Books and Illuminated Manuscripts.
4015359: GOLDAMMER, K. - Die Formenwelt des Religiösen. Grundriss der systematischen Religionswissenschaft. (KTA 264)
4072773: GOLDBERG, M. - Theology and Narrative. A Critical Introduction.
95560: GOLDBERG, MICHELLE - Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS
170830: GOLDBERG, MICHELLE - Kingdom Coming. The Rise of Christian Nationalism.
4071405: GOLDBERG, M. - Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS.
146024: GOLDBERG, MARK H. [FRANK O. BRAYNARD - FOREW.]. - Ships of the Libera Line.
103540: GOLDBERG, DAVID J. - To the Promised Land. A History of Zionist Thought.
91578: GOLDBERGER, IEFKE - The Catch
165138: GOLDENBAUM, URSULA - Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' frühe Faszination durch Spinoza's Tractatus theologico-politicus.
184860: GOLDEWIJK, BERMA KLEIN & BAS DE GAAY FORTMAN - Where Needs Meet Rights: Economic, Social and Cultural Rights in a New Perspective.
184981: GOLDEWIJK, BERMA KLEIN [ED.]. - Religion, International Relations and Development Cooperation.
167277: GOLDFARB, HILLIARD T. - The Isabella Stewart Gardner Museum. A Companion Guide & History.
121670: GOLDFRANK, DAVID M. - The Origins of the Crimean War.
162315: GOLDHAGEN, ERICH [ED.]. - Ethnic Minorities in the Soviet Union.
4052179: GOLDHAGEN, D.J. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
154446: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - A Moral Reckoning. The Role of the Catholic Church in the Holocaus t and its Unfulfilled Duty of Repair. 9780316724463
143593: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH - Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust.
31598: GOLDMAN, YOHANAN A.P. - Sôfer Mahîr. Essays in Honour of Adrian Schenker. Offered by Editors of Biblia Hebraica Quinta (Supplements to Vetus Testamentum. Volume 110)
4058277: GOLDMAN, R. - Religious Thinking from Childhood to Adolescence.
143038: GOLDMAN, HERBERT G. - Jolson. The Legend comes to Life.
142294: GOLDMAN, JONATHAN - Healing Sounds. The Power of Harmonics.
4141063: GOLDMANN, L. - The Philosophy of the Enlightenment. The Christian Burgess and the Enlightenment.
158198: GOLDMANN, WILHELM - Wilhelm Goldmann Verlag 1922-1962.
4140281: GOLDMANN, F. - Vom wesen des Antisemitismus.
183711: GOLDSCHMIDT, JENNY E. (ET AL.) - Feminisme en wetenschap.
157741: GOLDSCHMIDT, ERNST PH. - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustration, Ornament.
4060201: GOLDSCHMIDT, H.L. - Das Vermächtnis des deutschen Judentums.
101465: GOLDSCHMIDT, LUCIEN|HERBERT SCHIMMEL [EDS.].|JEAN ADHËMAR|THEODORE REFF - Unpublished Correspondence of Henri de Toulouse-Lautrec.
4139156: GOLDSMITH, OLIVER - The Vicar of Wakefield. A Tale.
145691: GOLDSTEIN, HARRY [ED.]. - Die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg.
57429: GOLDSTEIN, JONATHAN A. - II Maccabees. A new translation (The Anchor Bible) (2 volumes)
183173: GOLDSTON, ROBERT - The American War of National Liberation 1763-1783.
100110: GOLDSTON, ROBERT - French-Iroquois Diplomatic and Military Relations 1609-1701.
164358: GOLDSWORTHY, ADRIAN - Carthago.
163055: GOLDTHWAITE, RICHARD A. - The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History.
4135465: GOLEMAN, D. - Sociale intelligentie. Nieuwe theorieën over menselijk gedrag.
154536: GOLEMAN, DANIEL - Emotionele intelligentie. Emoties als sleutel tot succes.
154537: GOLEMAN, DANIEL - Emotionele intelligentie & Emotionele intelligentie in de praktijk [2 Vols. in 1].
4141197: GOLKA, F.W. - Jona. (Calwer Bibelkommentare)
152448: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
152459: GOLL, CLAIRE - Alles is ijdelheid.
143074: GÖLLER, GOTTFRIED - Vinzenz von Beauvais O.P. [um 1194-1264] und sein Musiktraktat im Speculum doctrinale.
185291: GOLLING, ERNST [ED.]. - Jahrbuch der Erfindungen. Fünfter Jahrgang.
185304: GOLLING, ERNST [ED.]. - Jahrbuch der Erfindungen. Zweiter Jahrgang.
155940: GOLLNER, ADAM LEITH - The Fruit Hunters. A story of nature, adventure, commerce and obsession.
31224: GÖLLNER, CARL - Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Erster Band. 12. Jahrhundert bis 1848
158391: GÖLLNER, CARL - Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts [2 Vols. Compl.].
142132: GOLLNICK, RÜDIGER - Albertus Magnus. Leben und Wirkung am Niederrhein.
144882: GOLLOB, HEDWIG - Studien zur deutschen Kunstgeschichte - Systematisches Beschreibendes Verzeichnis der mit Wiener Holzschnitten illustrierten Wiener Drucke vom Jahre 1460-1552.
163022: GOLLOCK, GEORGINA A. - Sons of Africa.
94471: GOLLWITZER, HELMUT - Coena Domini. Die altlutherische Abendmahlslehre in irher Auseinandersetzung mit dem Calvinismus dargestellt an der lutherischen Frühorthodoxie
4061791: GOLLWITZER, H. - Brevier. Zusammengestellt und hrsg. von W.Brinkel und H.Hilgendieck.
100858: GOLLWITZER, HEINZ - L'impérialisme de 1880 à 1918.
4045382: GOLTERMAN, W.F. (HOEKSTRA, S.) - De Godsdienstwijsbegeerte van S.Hoekstra Bz. (Diss.)
4300918: GOLTZ, EDUARD FREIHERRN VON DER - Das Gebet in der ältesten Christenheit. Eine geschichtliche Untersuchung.
184680: GOLTZ, DIETLINDE - Mittelalterliche Pharmazie und Medizin. Dargestellt an Geschichte und Inhalt des Antidotarium Nicolai. Mit einem Nachdruck der Druckfassung von 1471.
184453: GOLTZ, MICHAEL GRAF VON DER - Kunsterhaltung - Machtskonflikte. Gemälde-Restaurierung zur Zeit der Weimarer Republik.
2227300353: GOLTZIUS, DOMINICUS - Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri. Tweede Druk.
2227300361: GOLTZIUS, DOMINICUS - Schriftmatige Verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Tweede Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri. Tweede Druk.
81335: GOLVERDINGEN, M. - Gereformeerde gemeente in Stad en Lande, zestig jaar kerkelijk leven in Groningen (1938-1998)
52272: GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk
48293: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten, Facetten van zijn leven en werk
57183: GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk
89561: GOLVERDINGEN, M. E.A. - Om identiteit en kwaliteit. 75 jaar Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 1921-1996.
84028: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk
4139611: GOLVERDINGEN, M. (KERSTEN, G.H.) - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
4143074: GOLVERDINGEN, M. (KERSTEN, G.H.) - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
56376: GOLVERDINGEN, M. E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 23
161543: GOMBART, WERNER - Der Bourgois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen.
103989: C.F.J. GOMBAULT|J.W. PERRELS [EDS. - ET AL.].|WEBER JR., H.G. - 100 Jaar Politiewerk in Nederland 1830-1930.
182355: GOMBRICH, E.H. - Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance.
131415: GOMBRICH, E.H. - Die Geschichte der Kunst.
4141207: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
154821: GOMBRICH, ERNST HANS - Een kleine geschiedenis van de wereld.
165211: GOMBROWICZ, WITOLD [OLAF KÜHL - TRANSL.]. - Sakrilegien. aus den Tagebüchern 1953 bis 1967.
110236: GOMES PEREIRA, LUISA MARIA - A Robust and Adaptive Matching Procedure for Automatic Modelling of Terrain Relief.
4070214: GOMES, P.J. - Sermons. Biblical Wisdom for Daily Living.
182199: GOMEZ, JEAN - Entwicklung und Perspektiven der literaturwissenschaft in der DDR.
153434: ED.].|GÓMEZ-MORENO, CARMEN [INTROD. - Medieval Art from Private Collections. A Special Exhibition at The Cloisters.
158346: GOMEZ, JEFF - Print is Dead. Books in Our Digital Age.
161129: GOMMER, HENDRIK - Tussen tijd en Werkelijkheid.
154213: GOMMERS, LEON - Schiethaak en Lommelhaas.
121806: GOMPERS, JOSEPH - Maäsiejoth. Wondere verhalen.
152240: GOMPERTZ, GODFREY ST. GEORGE MONTAGUE - Celadon Wares.
152241: GOMPERTZ, GODFREY ST. GEORGE MONTAGUE - Chinese Caledon Wares.
180492: GONÇALVES, CLÁUDIA [ED.]. - Mondrian - Amadeo. Da paisagem à abstracção / From landscape to abstraction.
160142: GONCOURT, EDMOND DE - Catalogue Raissonné de l'Oeuvre Peint, Dessiné et Gravé de P.P. Prud'hon.
152482: GONCOURT, EDMOND DE|JULES DE GONCOURT - Dagboek.
152445: GONCOURT, EDMOND DE|JULES DE GONCOURT - De ivoren kooi.
9789023923848: GONDA, L. - The Service Of Evangelism, The Evangelism Of Service. The influence of John R. Mott, Hendrik Kraemer, Willem A. Visser 't Hooft and Johannes C. Hoekendijk on the development of the Understanding of Mission in the Reformed Church in Hungary (1910-1968)
154034: GONDA, J. - Het probleem der continuïteit in de oudere indische geschiedenis.
4024181: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthana and the Sautramani.
4045846: GONDA, J. - Hymns of the Rgveda not Employed in the Solemn Ritual.
4140721: GONDA, J. - Deiknumi. Semantische Studie over en Indo-Germaanschen Wortel DEIK- (Diss.)
122858: GONDINET-WALLSTEIN, ELIANE - Un retable pour l'Au-delà. Le Jugement dernier de Rogier van der Weyden. Hôtel-Dieu de Beaune.
142155: GONDORF, BERNHARD|WERNER OTTO - Burgen und Schlösser. Höhepunkte niederrheinischer Baukunst.
154153: GONDREXON, A.|IVES BROWNE [LYDIA K.M. ERHART - ED.].|KO VAN DEN BROECKE [ILLUSTR.]. - Tirions hondengids, met beschrijving van 355 rassen.
4059535: GONEN, R. - Gids voor bijbelse historische plaatsen.
56858: GONGGRIJP, G.F.E. - Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed
183050: GONGGRYP, G.F.E. [ET AL.]. - Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
183051: GONGGRYP, G.F.E. [ET AL.]. - Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
160776: GONTARD, FRIEDRICH - Die Päpste und die Konzilien.
155189: GONTAUT-BIRON, ARMAND-LOUIS, DUC DE LAUZUN [PAUL ARETZ - TRANSL.]. - Der Günstling der Marie Antoinette. Memoiren des Herzogs von Lauzun.
172357: GONZALEZ, ELIEZER - The fate of the dead in early third century north african christianity : the passion of Perpetua and Felicitas and Tertullian. Studien und Texte zu Antike und Christentum 083
172157: GONZÁLEZ-AYESTA, CRUZ - La verdad como bien según Tomás de Aquino. Filosofía 190
172156: GONZÁLEZ-AYESTA, CRUZ - Hombre y verdad : gnoseología y antropología del conocimiento en las Q.D. De Veritate. Filosofía 172
171036: GONZC!LEZ, JUSTO L. - A Concise History of Christian Doctrine.
161426: GOOCH, G.P. - Courts and Cabinets.
150299: GOOCH, G.P. - History and Historians in the Nineteenth Century.
183919: GOOCH, FANNY CHAMBERS [C. HARVEY GARDINER - ED.|INTROD.]. - Face to Face with the Mexicans.
146397: GOOCH, G.P. - Catherine the Great and other Stories.
164423: GOOCH, G.|M. WILLIAMS - Dictionary of Enforcement.
157830: GÖÖCK, ROLAND - Bücher für Millionen. Fritz Wixforth und die Geschichte des Hauses Bertelsmann.
4065331: GOOD, D.J. - Jesus the Meek King.
4141155: GOODARCE, M.S. (GOULDER, M.) - Goulder and the Gospels. An Examiniation of a New Paradigm.
156245: GOODDEN, ANGELICA - Madame de Stael. The Dangerous Exile.
96589: GOODENOUGH, ERWIN R. - An Introduction to Philo Judaeus
4067401: GOODENOUGH, S. - The Country Parson.
4048899: GOODING, D. - According to Luke. A New Exposition of the Third Gospel.
93711: GOODLOE IV, JAMES C - John McLeod Campbell. The Extend and Nature of the Atonement. New Series, Numer 3. (Series: Studies in reformed theology and history)
141338: GOODMAN, JEAN|SIR IAIN MONCREIFFE - Debrett's Royal Scotland.
154129: GOODMAN, FELICITAS D. - Were the Spirits Ride the Wind. Trance Journeys and other Ecstatic Experiences.
142488: GOODMAN, LENN E.|NADER EL-BIZRI [FOREW.].|RICHARD MCGREGOR [TRANSL.]. - The Case of the Animals versus Man Before the King of the Jinn. A Translation from the Epistles of the Brethren of Purity.
146027: GOODMAN, DAVID G. [ED.]. - After Apocalypse: Four japanese Plays of Hiroshima and Nagasaki.
151294: GOODMAN, FREDERICK - Zodiac Signs.
167008: GOODMAN, ANTHONY - The Wars of the Roses. Military Activity and English Society 1492-97.
184045: GOODRUM, CHARLES A. - Treasures of the Library of Congress.
121689: GOODSON, LARRY P. - Afghanistan's Endless War. State Failure, Regional Politics and the Rise of the Taliban.
56940: GOODSPEED, EDGAR J. - Index Apologeticus. Sive Clavis Iustini Martyris Operum. Aliorumque Apologetarum Pristinorum
57366: GOODSPEED, EDGAR J. - Die ältesten Apologeten. Texte mir kurzen Einleitungen
110354: A.J.H. GOODWIN (INTRO.)|ROSENTHAL, ERIC - Cave Artists of South Africa. 48 Unpublished Reproductions of Rock Paintings Collected by the Late Dorothea Bleek.
57105: GOODWIN, THOMAS - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten
10339: GOODWIN, THOMAS - Opera ofte alle de Theologische Werken, Meest betreffende de Praktijk der Godtzaligheidt, en den Wandel van een Christen, in de plichten nevens Godt en zijne Even-naasten. Uyt het engels getrouwelijk vertaelt en van Nieus overzien door Jacobus Koelman. Met twee nodige Registers verzien, Noit soo by malkanderen gedrukt.
170295: GOODWIN, BRIAN - How the Leopard Changed Its Spots. Evolution of Complexity.
166352: GOODWIN, DEREK [ROBERT GILLMORE - ILLUSTR.]. - Pigeons and Doves of the World. An authoritative guide to all living or recently extinct species.
163586: GOODWIN, JASON - Greenback. The Almighty Dollar and the Invention of America.
140437: GOODWIN, ROBERT - Crossing the continent 1527-1540. The Story of the First African American Explorer of the American South. .
164653: GOODY, JACK - Islam in Europe.
96399: GOOIJER-LUIKS, AALTJE - Beer Suringh.1903 - 1982 (English and foreign text)
96400: GOOIJER-LUIKS, AALTJE - Beer Suringh. 1903-1982 (English text)
165639: GOOL, JOEP VAN [ED.]. - Gedrukte tijd. De communicatiekracht van kalenders.
183737: GOONASEKERA, ANURA|YOUICHI ITO [ED.]. - Mass Media and Cultural Identity. Ethnic Reporting in Asia.
184389: GOONESEKERE, SAVITRI - Children, Law and Justice. A South Asian Perspective.
102194: GOOR, J. VAN - Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch Education in Ceylon 1690-1795.
185582: GOOR, DR. J., VAN - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
150679: GOOR, C.P. VAN [ET AL.]. - Indonesian Forestry Abstracts. Dutch literature until about 1960.
55121: GOOR, J. VAN - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
184526: GOOR, J. VAN [ED.]. - Trading Companies in Asia, 1600-1830.
167303: GOOR, J. VAN - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
121047: GOOR, DR. J., VAN - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
100678: GOOR, J. VAN - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
146484: GOORBERGH, EDITH VAN|THEO ZWEERMAN - Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit.
151432: GOOREN, R.H.E. - Krijgsdienst en krijgsmacht in de Nederlandse politiek 1866-1914.
182363: GOOSE, ANDRÉ [ED.]. - Jean d'Outremeuse: Le myreur des histors. Fragment du second livre [Années 794-826].
161516: DR. A.B.J.M. GOOSEN|DRS. P.M. LE BLANC [EDS.].|SMEETS, F.TH.W. - Lemborgh. Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
4070000: GOOSEN, L. - Van Andreas tot Zacheüs. Thema`s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
4141577: GOOSEN, L. - Van Abraham tot Zacharia. Thema`s uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.
161822: GOOSEN, LOUIS - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen in religie en kunsten.
90700: GOOSENS, TH. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdragen tot zijne biografie.
31602: GOOSKENS, FRANCISCUS ADRIANUS - Idealen en macht. Het kerkelijk netwerk van Anselmus Fabri van Breda in de vijftiende eeuw en de stichting van apostelhuizen
183686: GOOSSENS, F.A. - The Quality of the Attachment Relationship of Two-Year Olds of Working and Non-Working Mothers and some Associated Factors.
54231: GOOSSENS, HILARION E.A. - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders in de Nederlanden. Deel 12. Fascikel 34
4043714: GOOSSENS, L.A.M. - De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie. (Diss.)
160032: GOOSSENS, J.|JAN VAN BAKEL. - Taalgeografie en semantiek.
150833: GOOSSENS, EYMERT-JAN|JACOBINE E. HUISKEN [EDS. - ET AL.]. - De fonteijn van Pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits.
152599: GOOSSENS, DR. TH. - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdrage tot zijne biografie.
150507: GOOSSENS, EYMERT-JAN - Een bedrieger in het paleis. De schilder Jacob de Wit, 1695-1754 / Master of Deception. The Painter Jacob de Wit, 1695-1754.
96114: GOOSSENS, MATHIAS - De meditatie in de eerste tijd van de moderne devotie
157534: DR. L.A.M. GOOSSENS|SPRANGERS, DRS. J.J.A.M. - Kunst voor de ziel. Sporen van individuen en hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850.
94061: GOOSZEN, M.A. - De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus. Met toelichtende teksten. Bijdrage tot de kennis van zijne wordingsgeschiedenis en van het Gereformeerd Protestantisme
30494: GOOSZEN, M.A. - De Heidelbergsche Catechismus. Textus Receptus. Met toelichtende teksten. Bijdragen tot de kennis van zijne wordingsgeschiedenis en van het Gereformeerd Protestantisme
165665: GOOTE, M. - En de horizon bleef rood. Feiten en figuren, meningen en machten uit een revolutionaire halve eeuw.
60229: GOOTJES. N.H. - De geestelijkheid van God
4048308: GOOTJES. N.H. - De geestelijkheid van God. (Diss.)
184280: GOOVAERTS, ALPHONSE - Histoire et Bibliographie de la typographie musicale dans les Pays Bas.
100679: GOPAL, LALLANJI - The Economic Life of Northern India c. A.D. 700-1200.
4074212: GOPAL, S. (RADHAKRISHNAN) - Radhakrishnan. A Biography.
4068993: GOPPELT, L. - Theologie des Neuen Testaments. I.Jesus Wirken in seiner theologischen Bedeutung. II.Vielfalt und Einheit des apostolischen Christuszeugnisses. (UTB 850)
4022570: GOPPELT, L. (KEK) - Der Erste Petrusbrief. Übersetzt und erklärt.
4021726: GOPPELT, L. - Theologie des Neuen Testaments. I.Jesus Wirken in seiner theologischen Bedeutung. II.Vielfalt und Einheit des apostolischen Christuszeugnisses. 2 Teile in 1 Band.
4047227: GOPPELT, L. - Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert. Ein Aufriss der Urgeschichte der Kirche.
85380: GOPPELT, LEONHARD - Typos. Die typologische deutung des Alten Testaments im neuen. Anhang, Apokalyptik und typologie bei Paulus
4060364: GOPPELT, L. - Theologie des Neuen Testaments. I.Jesus Wirken in seiner theologischen Bedeutung. II.Vielfalt und Einheit des apostolischen Christuszeugnisses.
131265: GORALSKI, ROBERT - World War II Almanac 1931-1945. A Political and Military Record.
146406: GÖRAN STOCKENSTRÖM [ED.].|HOUE, POUL|SVEN HAKON ROSSEL - August Strindberg and the Other. New Critical Approaches.
156200: GORDEAU JR., H.|J.G. KESLER [ILLUSTR.]. - Het Meesterhuis van Terhorst.
185634: GORDIJN JR., C. - Gedenkboek van de Amsterdamsche Beroepsbrandweer 1874 - 1924 / Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Beroepsbrandweer 15 Augustus 1874 - 15 Augustus 1924.
160896: GORDIJN, DRS. W. [ED.]. - Bibliografie van Suriname.
131259: GORDON, BRUCE [ED.] - Protestant History and Identity in Sixteenth-Century Europe. Volume 2: The Later Reformation [only]
160823: GORDON, DANE R. - Philosophy and Vision.
4022531: GORDON, TH. - Het proces. Het onontkoombare waarom van Jezus' kruisiging.
100372: GORDON, C.B. HAMPDEN - Old English Furniture. A Simple Guide.
89226: GORDON, ROBERT P. - 1 & 2 Samuel. A Commentary.
155205: GORDON, THOMAS FRANCIS - Gazetteer of the State of New York. Comprehending its Colonial History: General Geography, Geology and Internal Improvements: Its Political State: a Minute Description of Its Several Counties, Towns and Villages: Statistical Tables, Exhibiting the Area, Improved Lands, Population, Stock, Taxes, Manufactures, Schools and Cost of Public Instruction, in Each Town. With a Map of the State, and a Map of Each County, and Plans of the Cities and Principal Villages.
156526: GORDON, MARY - Joan of Arc.
4139121: GORDON, E. - The Leaven of the Sadducees.
167901: GORDON, GILES - Aren't we due a Royalty Statement ? A Stern Account of Literary, Publishing and Theatrical Folk.
4142462: GORDON, R.M. - The Structure of Emotions. Investigations in Cognitive Philosophy.
30881: GORDON, BRUCE - Calvin
4019434: GORDON, C.H. - Ugaritic Literature. A comprehensive translation of the poetic and prose texts.
4073558: GORDON, C.H. - Ugaritic Grammar. The Present Status of the Linguistic Study of the Semitic Alphabetic Texts from Ras Shamra. (Analecta Orientalia 20)
4140050: GORDON, N. - The Last Jew. [Spain 1492 - a country in the hold of the horrors of the Inquisition]
4300449: GORDON, C.H. - Ugaritic Manuel. I. Newly Revised Grammar. II.Texts in Transliteration. III. Cuneiform Selections - Paradigms - Glossary - Indices - Additions & Corrections - Bibliography. (Analecta Orientalia 35)
180998: GORDON-BROWN, A. - Pictorial Africana. A Survey of Old South African Paintings, Drawings, and Prints to the End of the Nineteenth Century, with a Biographical Dictionary of One Thousand Artists.
166941: GORDON, KAREN ELIZABETH|NICK BANTOCK - Paris introuvable [un guide insolite].
103073: GORDON, RENÉ - Afrika. Een werelddeel ontsloten.
131223: GORDON O. WILBER|OSBURN, BURL N. - Pewter-Working. Instructions and Projects.
157152: GORDON ROOKLEDGE [EDS. ]|PERFECT, CHRISTOPHER|PHIL BAINES [REVISED]. - Rookledge's International Type Finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
163320: GORDON, E.V. [ED.]. - Pearl.
155702: GORE, CATHERINE - Sketches of English Character [2 Vols. Compl.].
154671: GORE, AL - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van klimaatverandering. Bewerkt voor een nieuwe generatie.
101566: GORER, GEOFFREY - Africa Dances. A book about West African Negroes.
166840: GÖRES, JÖRN [ED.].|HARTMUT SCHMIDT|IRMGARD KRÄUPL [ET AL.]. - Lesewuth, Raubdruck und Bücherluxus. Das Buch in der Goethe-Zeit. Eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf
4142302: GORIS, W. (ECKHART, MEISTER ) - Einheit als Prinzip und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts. (Diss.)
161033: GORIS, MARIKEN - Boethius in het nederlands. Studie naar de tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
151047: GORISSE, DR. COCK [ED. - ET AL.]. - Tilburg. Stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw.
152356: GORISSEN, TH.M. - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
110244: GORISSEN, TON - Effects of air pollutants on the microflora in the rhizosphere of Douglas fir.
140507: GORISSEN, FRIEDRICH - Der Meister von Varsseveld. Das Werk, der Meister und seine Kalkarer Werkstatt / Kerstken Woyers gen. Van Ringenberg. Ein Meister der zweiten Genaration. Zwei Niederrheinische Beeldensnijder.
145771: GORISSEN, FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Eine rheinische Residenzstadt in der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.
165372: GORISSEN, FRIEDRICH - Geschichte der Stad Kleve. Von der Residenz zur Bürgerstadt von der Aufklärung bis zur Inflation.
55932: GORISSEN, F. - Rhenus bicornis
183504: GORISSEN, P. - Sigeberti Gemblacensis chronographiae auctarium Affligemense.
168647: GORISSEN, ADRI - Een Noorse liefde. Het weggestopte verlangen van Felix Rutten.
56414: GORISSEN, FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Die klevische Residenz in der Kunst des 17. Jahrhunderts
181564: GORISSEN, FRIEDRICH - "Bausteine. Das Ulftsche Haus "" achter den kerkhoff "" als Beispiel für das Kalkarer Bürgerhaus im Spätmittelalter. Baugeschichte - Bewohner - Inventar. Der Bürgermeister Alard Gerhard Hellendorn [1684-1760], seine Vorfahren und seine Stiftung."
131181: GORKOM, DR. MR. L.J.C. VAN - De beteekenis van den Fransch-Duitschen Oorlog 1870-1871. De strijd om de natuurlijke grenzen.
130843: GÖRLITZ, WALTER [ED.] - Der Kaiser. Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral Georg Alexander v. Müller über die Ära Wilhelms II.
91900: GORMAN, COLM O' - De man die de paus aanklaagde
4141490: GORMAN, M.J. - Elements of Biblical Exegesis. A Basic Guide for Students and Ministers.
171003: GORMAN, ULF [ED. - ET AL.].LONDON-NEW YORK. - Creative Creatures. Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology.
165087: O'GORMAN, COLM - De man die de paus aanklaagde. Misbruikt door zijn priester, verraden door zijn kerk.
184356: GORP, P.J.M. VAN - Wol [2 Parts in 1 = Complete].
4003553: GÖRRES, I.F. - Beeldenaren Gods.
143707: GÖRRIS, G.C.W. - De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw.
92748: GORRIS, GABRIËL - Christoffel Columbus. De laatste kruisvaarders
85978: GÖRRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuyens-fonds.
93770: GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken (2 delen)
162696: GÖRRIS, G.C.W. - De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw.
94596: GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken (2 delen)
141356: GORRSCHALK, LOUIS R. - Jean Paul Marat. A Study in Radicalism.
57078: GORSEL, W. VAN - Uitzien naar de morgen, 52 meditaties
92891: GORSEL, W. VAN - Uitzien naar de morgen. 52 meditaties
88498: GORSEL, W. VAN - ...in alle plaatse. 'Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.' 2 Korinthe 2:14.
4071167: GORSEL, W.V. - Leven in Zijn dienst.
121248: GORST, MARTIN|RIET RUTTEN-VONK - De eeuwigheid. Op zoek naar het begin der tijden.
103646: GÖRTEMAKER, HEIKE B. - Eva Braun. Leven met Hitler. Eva en Adolf.
167734: GORTER, SADI DE - Klein.
53787: GORTER, D.S. - Onderzoek naar het kenmerkend beginsel der nederlandsche Doopsgezinden, benevens een aanhangsel, bevattende eene beantwoording en toelichting van de voorstelling en beoordeling der doopsgezinde beginsels, door Prof. J.H. Scholten
53789: GORTER, D.S. - Onderzoek naar het kenmerkend beginsel der nederlandsche Doopsgezinden, benevens een aanhangsel, bevattende eene beantwoording en toelichting van de voorstelling en beoordeling der doopsgezinde beginsels, door Prof. J.H. Scholten
130050: GORTER, HERMAN - De school der poëzie Verzen [2 Vols]
145237: GORTER, SADI DE [INTROD.[, - La vie et l'oeuvre de Grotius [1583-1645].
4143750: GORTER, HERMAN - Pan. Een gedicht.
168094: GOSELING, MR. C.M.J.F. [ET AL.]. - Herdenking honderdjarige burgerlijke wetgeving 1838-1938. Redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de hondderdjarige burgerlijke wetgeving.
4064314: GOSKER, M. (RED.) (POSTMA, F.) - Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
157317: GOSKER, MARGRIET [ED.]. - Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
93143: GOSLING, NIGEL - The Adventurous Wold of Paris, 1900-1914
152785: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Curaçao and Guzman Blanco. A Case Study of Small Power Politics in the Caribbean.
85447: GOSLINGA, A. - Koning Wilem I als verlicht despoot. Rede ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit uitgesproken den 8sten Juli 1918
85448: GOSLINGA, A. - De Belgische opstand van dietsche zijde verklaard. Referaat verdedigd in de zeventiende wetenschappelijk samenkomst der Vrije Universiteit op 6 Juli 1932
88246: GOSLINGA, A. (BEWERKT DOOR) - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876.
105303: GOSLINGA, CORNELIS CH. - A Short History of the Netherlands Antilles and Surinam.
94639: GOSLINGA, A. - Dr. Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw
104962: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianeas 1680-1791 [Vol. 2 only].
104963: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on Surinam 1791/5 - 1942 [Vol. 3 only].
162838: GOSMAN, MARTIN &HUB. HERMANS [EDS.]. - España, Teatro y Mujeres. Estudios dedicados a Henk Oostendorp.
123002: GOSMAN, MARTIN|JAAP VAN OS [EDS.]. - Non Nova, Sed Nove. Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen.
4072491: GOSMAN, M. VANDERJAGT, A. & VEENSTRA, J. (ED.) - The Growth of Authority in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 1997.
150553: GOSMAN, MARTIN - La lettre du prêtre Jean. Édition des versions en ancien Français et en ancien Occitan. Textes et commentaires.
162475: GOSMAN, MARTIN - La lettre du prêtre Jean. Édition des versions en ancien Français et en ancien Occitan. Textes et commentaires.
151095: GOSS, JOHN ED. - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen.
81808: GOSSAERT, GEERTEN - Essays
85418: GOSSAERT, G. - Swinburne
85395: GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf. Herdenkingsrede uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 17 November 1937
164316: GOSSAERT, GEERTEN [INTROD. - ED.].|MR. DIRCK GRASWINCKEL [TRANSL.]. - De Vierlingen van den Heer van Pybrac. Uit het frans in het nederlands en in het latijn vertaald.
84419: GOSSE BLOM|POSTMA, DAAN - Zuidwesthoek reeks. Hindeloopen stad aan de Zuiderzee
4134497: GOSSEL, J. (HRSG.) - Populär-wissenschaftliche Vorträge über jüdische Geschichte und Literatur. Band I.
130251: GOSSELIJN, MIA - Wetenschap & geloof. Eeuwig onverzoenlijk.
95561: GOSSELIN, MIA - Wetenschap & Geloof. Eeuwig onverzoenlijk
56474: GOSSELING, C.M.J.F. E.A. - Herdenking honderdjarige burgelijke wetgeving 1838-1938. Redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de honderdjarige burgerlijke wetgeving
151002: GOSSELINK, H.A.A.M. - Fysiotherapie bij Cara.
85230: GOSSES, I.H. - Levensbericht van Petrus Johannes Blok
88710: GOSSES, I.H. - Verspreide Geschriften bezorgd door Dr. Mr. F. Gosses en Dr. J.F. Niermeyer.
131788: GOSSES, PROF. DR. I.H.|PROF. DR. R.R. POST - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: De Middeleeuwen.
131789: GOSSES, PROF. DR. I.H.|PROF. DR. R.R. POST [ED.] - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: De Middeleeuwen.
185253: GOSSMANN, DR. HEINZ - Das Collegium Pharmaceuticum Norimbergense und sein Einfluss auf das Nürnbergische Medizinalwesen.
131760: GOSZTONY, PETER - Die Rote Armee. Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkräfte seit 1917.
105335: GÖTEBORG - Ortnamnen. Göteborgs och Bohus Län [13 Vols.] .
160654: GOTHAN, DR. W. - Aus der Vorgeschichte der Pflanzenwelt.
167380: GOTHEIN, MARIE LUISE - Geschichte der Gartenkunst [2 Vols. Compl.].
157184: GOTHISCHE GRAB- UND DENKMÄLERN - - Fünfzig Motive zu einfachen christlichen Grab- und Denkmälern in gotischen Stil. Zum praktischen Gebrauch für Steinmetzen herausgegeben von der Goldkuhle'schen Kunstanstalt in Essen [Ruhr]. Massstab 1:10.
182953: GOTTDANG, ANDREA - Venedigs antike Helden. Die Darstellung der antiken Geschichte in der venezianischen Malerei von 1680 bis 1760.
101411: GOTTFRIED, MARTIN - Arthur Miller. His Life and Work.
90338: GOTTHARDT, HEINZ G. - Vive L'Empereur! Eine Napoleon-Chronik. Mit zeitgenössischen Berichetn, Briefen, 118 Abbildungen und 8 Faksimiles.
4073333: GÖTTLICHER, ARVID - Die Schiffe im Neuen Testament.
30620: GOTTLIEB, ANTHONY - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance
164097: GOTTLIEB, GUNTHER|JOSEF BECKER [EDS. - ET AL.].|WOLFRAM BAER - Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zum Gegenwart.
154716: GOTTLIEB, ROBERT [ED.]. - Reading Jazz. A Gathering of autobiography, reportage and criticism from 1919 to now.
167500: GOTTSCHALK, DR. M.K. ELISABETH - De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9