Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
81814: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Zelfstandig herwonnen of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht/ Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869, eene karakerstudie/ Ons schoolwet-program aan de hulp-vereenigingen voor christelijk-nationaal onderwijs/ aan de conservatieve partij I. Het program II. het koloniale vraagstuk III. Conservatieve journalistiek/ Bij de stembus I-V
81803: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Inventaris van nagelaten papieren van Mr. G. Groen v. Prinsterer aanwezig in het Alg. Rijsarchief, den haag 1911
102090: GROEN, D.H. - Rusticii helpidii carmina notis creticis versione batava commentarioque exegetico instructa.
84913: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-X
84911: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. LXI-LXX
84912: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXXI-XL
91837: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Briefwisseling, vijfde deel 1827-1869. (Serie: Schriftelijke Nalatenschap, zesde deel)
81795: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Grondwetherziening en eensgezindheid
81796: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas, étude d'histoire contemporaine
88055: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. (5 delen in 1 band)
88056: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88046: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid
82862: GROEN, K. - Zions wandelwegen, eerste zestal leerredenen. Waarbij gebonden: Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen. Waarbij gebonden: Een drietal Adventspreeken over de komt van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Waarbij: De Leidsman der blinden Predikatie over Jesaja 42:16 (4 werken in 1 band)
153220: GROEN, KOOS | INEKE HILHORST - 40 Jaar na dato.
153550: GROEN, HEIN | ANNICK BOYER [TRANSL.]. - Verlangen naar het verlangen. Fragmenten uit de briefwisseling tussen Alain-Fournier en Jacques Rivière.
140991: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
85073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de godsdienst advies in de Tweede Kamer der Staten Generaal den 30. November 1855
104593: GROEN, KOOS - Er heerst orde en rust... Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945 [& DISK].
142457: GROEN, J.J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
84910: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XLI-L
84915: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-XXV / XXVI-L
60237: GROEN. B.J. - Ter genezing van ziel en lichaam (De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk)
144999: GROEN, FLIP - Monumenten en Mensen. Handleiding voor particuliere Monumentenzorg.
88057: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. / Is er geen oorzaak? Eene wedervraag. Naar aanleiding van Waartoe Verwonderd? Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's Gravenhage, door J.H. Gunning, Jr. / Natuurlijk of ongerijmd? Aan Ds. J.H. Gunning, Jr. / Confessioneel of reglementair? (4 werken in 1 band)
88052: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. I.
88041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88107: GROEN VAN PRINSTERER, G. - L'Empire Prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin. (Essais historique sur les événements d'Allemagne en 1866. II.)
88101: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
91836: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bescheiden (Deel I: 1821-1842 en Deel II: 1842-1876). Serie: Schriftelijke Nalatenschap, achtste en negende deel.
85384: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie (2 delen in 1 band)
85386: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal (2 delen)
85387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen in 1 band)
88060: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
81422: GROEN, K. - De heilsbeloften, zestal predikatiën
85590: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa. (3 delen in 1 band)
88058: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd. (Overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlanden, no. 1525-1539)
85070: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging van 28 April 1856 met bijlagen en aanteekeningen
88042: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck, minister van staat, enz. over de vrijheid van onderwijs.
88102: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kerkelijk staatsregt. Onderzoek van de brochure: de maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord. (2 delen in 1 band)
88100: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
88678: GROEN VAN PRINSTERER G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands.
88110: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst
85394: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849 / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850 Eerste gedeelte September-Maart / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte, April-Augustus. (3 werken in 1 band)
94645: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser (2 delen in 1 band)
88618: GROEN VAN PRINSTERER G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg (7 delen in 1 band) / Bedenkingen tegen de bijdragen voor kerkgemeentelijk overleg.
88619: GROEN VAN PRINSTERER G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa (3 delen in 1 band)
88026: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over staatsregt en politiek. (6 delen in 1 band)
89288: GROEN VAN PRINSTERER G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode. B. Uitgave van brieven. C. Historische kritiek.
88603: GROEN VAN PRINSTERER G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatregt getoetst.
88604: GROEN VAN PRINSTERER G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht
88108: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88109: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868
85067: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal onderwijs in verband met scheiding van kerk en staat. Parlementair fragment
94647: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849 (Eerste en Tweede gedeelte)
88096: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88118: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
145477: GROEN VAN PRINSTERER, MR. [GUILLAUME] - Brieven van J.A. Wormser medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer [2 Vols. Compl.].
85392: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849
85393: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt (3 delen in 1 band)
91838: GROEN VAN PRINSTERER, G. | KUYPER, A. - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876.
88036: GROEN VAN PRINSTERER, G. | HOEDEMAKER, PH. J. - Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd / Het feit en de Geschiedenis der Openbaring. Eene voorlezing. (2 werken in 1 band)
88037: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan de Conservatieve Partij. (3 delen in 1 band)
88038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - La prusse et les Pays-Bas. A mes Amis de Berlin. / L'empire prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin.
85071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nota over het lager onderwijs
85072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de volksopvoeding in 1863. Parlementair fragment
94776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome IV. 1642-1650)
94775: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome II. 1600-1625)
94774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome III. 1625-1642)
94772: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil Publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome V. 1650-1688) Avec des fac-similés
94770: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Première Série. Tome I - VIII / Supplement / Table)
94761: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland (Deel 1)
94759: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland (2 delen)
94752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique
94726: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Parlementaire studien en schetsen, 1865-1866 (Deel 1)
47339: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland
154634: GROEN, PETRA | WIM KLINKERT [EDS.]. - Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003 [In Slipcase].
183813: GROEN, THEO | JAN WOUTER VASBINDER - Kennis, mensen en organisaties. Over de betekenis en toepassing van kennis in en tussen organisaties.
88113: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Précis d'un discours Hollandais, sur les motifs qui existend dans le royaume des Pays-Bas, four faire connaitre l'histoire nationale a la nation.
84914: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXI-XXX
88049: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt. Eerste deel. Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd.
85990: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten (3 delen in 1 band)
30772: GROEN, ADRIAAN IN 'T A.O. - Leiden professors and their fascination. 2005
88061: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer. / 1837 en 1853. Zelfstandigheid der kerk of alvermogen van den staat? / De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (4 werken in 1 band)
88063: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karkaterstudie.
88071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88653: GROEN VAN PRINSTERER G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland
85391: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale
102154: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G[UILLAUME] - Het regt der Hervormde gezindheid.
4138199: GROEN, J. - Geslachtsverschil. Een psychoanalytische benadering.
4143112: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van Historische Voorlezingen.
4009165: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele partij in de Nederlandse Hervormde Kerk.
182422: GROENEBOER, REES [ED.]. - Studi Belanda di Indonesia / Nederlandse studiën in Indonesië. Kongres program studi belanda 23-27 november 1987.
180832: GROENEBROER, KEES - Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950. A History of Language Policy.
162053: GROENEDIJK, JAN | LEO DE KLERK [EDS.]. - Milieugeografie en -planologie voor behoedzamen.
130461: GROENEN, INGRID | STEFAN LANDSBERGER [EDS.] - Waar de zon schijnt vindt men Chinesen. China in Nederland.
168843: GROENENBOOM-DRAAI, ELLY. - De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. (Atlantis 8)
156807: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
156808: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
143366: GROENENDAEL, J.M. | W. JOENJE | K.V. SÝKORA [EDS.]. - 10 Jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990.
81331: GROENENDIJK, L.F. E.A. - Voor edeler staat geschapen, levens- en sterfnedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
60238: GROENENDIJK. L.F. - De Nadere Reformatie van het gezin (De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding
154090: GROENENDIJK, PAUL [TEXT] | PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
154091: GROENENDIJK, PAUL [TEXT] | PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
130840: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van belangen bij de bergerlijke rechter.
96201: GROENENDIJK, LEENDERT FRANS - De Nadere Reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding
110133: GROENEVELD, PHILIPPE - Koningin Wilhelmina 1880-1962. Een geschreven portret.
180659: GROENEVELD, S. | H. MOUT [EDS. - ET AL.]. - Rond Prins en Patriciaat. Verspreide opstellen door D.J. Roorda.
180255: GROENEVELD, GERARD - Kriegsberichter. Nederlandse SS - oorlogsverslaggevers 1941-1945.
156063: GROENEVELD, GERARD - Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945 [& CD].
4054773: GROENEVELD, F. & BRÜSEWITZ, C. - Van Elspeet naar Mennorode. Hoe een Broederschapshuis voort-bouwt.
60239: GROENEWALD. E.P. - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
94832: GROENEWALD, EVERT PHILIPPUS - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
4052859: GROENEWEG, N. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
55185: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijjke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments
95497: GROENEWEGEN, H.IJ. - De Remonstranten op haren driehonderdsten gedenkdag. 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht
10254: GROENEWEGEN, HENRICUS - Keten der Prophetische Godgeleerdheyd, Bewijsende dat de Uytlegginge van de Openbaringe Joannis, Is een ware Sleutel der Prophetien, Uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons, Ende eenige voornaamste Prophetien, Zijnde het Hooglied geordent, na de eerste II. Cap. van de Openbaringe, en de Prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een Prophetische Tafel van Vergelijkinge, waar in deze drie Werken in een oog voorkomen.
91744: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments.
4048726: GROENEWEGEN, J. - De Lofzangen Israëls waaronder de Heere woont. Zijnde enige geestelijke liederen. Uitgave in nieuwe spelling enz.
4300914: GROENEWEGEN, H.IJ - De Remonstrantie op haren Driehonderdsten Gedenkdag 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
158032: GROENEWOLD, SABINE [ED.]. | KURT GROENEWOLD | IRMGARD HEYDORN | KLAUS KÖRNER [ET AL.]. - Mit Lizenz. Geschichte der Europäischen Verlagsanstalt 1946-1996.
4067765: GROENEWOUD, G. (RED.) - Tussen de regels van de filosofie. Spiritualiteit bij grote filosofen.
121292: GROENEWOUD, A.H.J. VAN - De apostel Dominicus 1172 - 1221. Sant frayre Domenge - Dominicus de Apostel.
56265: GROENEWOUD, GERBEN E.A. - Tegenwoordigheid van geest. Opstellen over spiritualiteiten mensbeschouwing
61503: GROENHUIS, G. - De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700
160308: GROENLEER, GERT - In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat, 1942-1944.
82027: GROENMAN-DEINUM, A.J. E.A. - De zin van de zondag. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 18
54617: GROENVELD, S. E.A. - Bestuuders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden
56616: GROENVELD, S. - De winterkoning, balling aan het Haagse hof
100111: GROENVELD, S. | H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De kogel door de kerk ? De opstand in de Nederlanden.
57643: GROENVELD, S. E.A. - De kogel door de kerk? De Opstand in de Nederlanden 1559-1609 / De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek, 1609-1650 (De Tachtigjarige Oorlog 1 &2, 2 delen)
150480: GROENVELD, DRS. S. | DRS. J.P. JACOBSZOON | DR. S.L. VERHEUS [EDS.]. - Wederdopers, menisten , doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
162051: GROENVELD, S. | H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
162497: GROENVELD. DR. S. | DRS. H.L.PH. LEEUWENBERG - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek 1609-1650.
162488: GROENVELD. S. - De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
160628: GROENVELD, S. - Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild ?
160603: GROENVELD, PROF. DR. S. - T'is ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
121132: GROENVELD, S. | M.E.H.N. MOUT | I. SCHÖFFER [EDS.]. - Bestuurders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden.
4038897: GROENVELD, S. (RED.) (AMSTERDAM) - Daar de orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975.
101927: GROESBEEK, MR. J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
31436: GROESBEEK, J.W. - Amstelveen, acht eeuwen geschiedenis
101904: GROESEN, JAN VAN | GERARD VERHOEVEN - Wijzer van geografische namen.
4139113: GROESSEN, H.VAN - Leer en praktijk der aflaten.
4034189: GROETHUYSEN, B.V. - Philosophische Anthropologie.
165546: GROFFY, FRIEDA [ABDELLAH RHOULI - TRANSL.]. - Café Oriental. Marokkans-Vlaamse Poëzie.
104567: GROHMANN, WILL - Wassily Kandinsky. Leben und Werk.
32096: GROL, R.J. - De schoenenbranche in Europa
4052016: GRÖLL, J. - Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Entwicklung dargestellt.
4013554: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4142699: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4141123: GROM, B. - Religionspsychologie.
110067: GROMIER, DOCTEUR ÉMILE - Fîl éléphant du Tchad.
60240: GRONBAEK, J.H. - Die Geschichte vom aufstieg Davids 1.Sam.15 - 2.Sam.5 (Tradition und Komposition)
4143507: GRÖNBECH, W. (GERMANEN) - Kultur und Religion der Germanen. Band I und II.
144330: GRONDIJS, PROF. DR. L.H. - De iconographie van Schepping en Godsverschijningen.
4010224: GRONDIJS, L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
100534: GRONDIJS, LUDOVIC-H. - La guerre en Russie et en Sibérie, avant-propos de m. Maurice Paléologue - préface de m. Émile Haumant.
164311: GRONDIJS, DR. L.H. - Episoden uit den Russischen Revolutieoorlog.
101812: GRONDIJS, DR. L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren. Openbare rede, uitgesproken november 1935 ter aanvaarding van den leerstoel in de geschiedenis der Byzantijnsche cultuur - Rijksuniversiteit Utrecht.
171162: GRONDIN, JEAN - Einführung in die philosophische Hermeneutik.
166405: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 [& CD-Rom].
166689: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 op CD-Rom.
166690: GRONDWETSHERZIENING - - De grondwetsherziening 2002 op CD-Rom [only].
166422: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 op CD-Rom.
166874: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 [CD-Rom only].
131995: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2002 [3 Vols. & CD-Rom]
55752: GRONEMAN, W. - Kastelen in Zuid-Limburg
4047497: GRONEMANN, S. - Hawdoloh und Zapfenstreich. Erinnerungen an die ostjüdische Etappe 1916-1918, mit Zeichnungen von Magnus Zeller.
84458: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914
4072775: GRONEMEYER, M. - Immer wieder neu oder ewig das Gleiche. Innovationsfieber und Wiederholungswahn.
85109: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559
141028: GRONINGEN, B. VAN [ET AL.]. - Actes du Congrès International d'Ethnologie Régionale. Arnhem 1955.
100616: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
4141406: GRONINGEN, G.VAN - Messianic Revelation in the Old Testament.
4068414: GRONINGEN, B.A.V. - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen.
4038597: N.N. (GRONINGEN) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken. Onder red.van C.Stam, J.Vree A.zn. e.a.
4300544: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559.
9467: GRONOVIUS, JOHANN FRIEDRICH - Joh. Fred. Gronovii ad L. et M. Annaeos Senecas notae.
82012: GROODT, A. DE - Johan Huizinga, verbeelding en uitbeelding bij een historicus - aestheet
165285: GROOS, G.W. [ED. | TRANSL.]. - The Diary of Baron Waldstein. A Traveller in Elizabethan England.
100895: GROOT, HUGO DE [MR. S.J. FOCKEMA ANDREAE | MR. L.J. VAN APELDOORN - EDS.]. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid beschreven bij Hugo de Groot [2 Vols. Complete].
161661: GROOT, JOH. DE | G.S.OVERDIEP - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
102779: GROOT, I.M. DE | J.M. NIEWEIJER [INTROD.]. - De grafiek van Theo van Hoytema 1863-1917.
95307: GROOT, MARIA DE - Messiaanse Ikonen. Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes
93556: GROOT, A. DE - Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo
91830: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
153599: GROOT, SILVIA W. DE - Joost van Vollenhove [1877-1918]. Portret van een Frans koloniaal ambtenaar.
183791: GROOT, CEG. DE - "Zeitgestaltung im Drama Max Frischs. Die Vergegenwärtigungstechnik in "" Santa Cruz "", "" Die Chinesische Mauer "" und "" Biografie ""."
153221: GROOT, WELMOED VAN DER [ED.]. | LUCY VAN LEEUWEN [ET AL.]. - Jan Dekkers en zijn werken.
156084: GROOT, ADRIAAN D. DE - Saint Nicholas. A Psychoanalytic Study of his History and Myth.
92554: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
60241: GROOT. J.C. - Karl Barth en het theologische kenprobleem
60242: GROOT. P.A. - Die schmerzhafte Mutter und Gefahrtin des gottlichen Erlosers in der Weissagung Simeons (Eine biblisch-theologische Studie)
31814: GROOT, J.E. DE - Kernteksten uit Handelingen. Handreiking voor bijbelstudie
56005: GROOT, K. - Kohlbrugge in en uit zijn gedichten. Ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150ste geboortedag
53671: GROOT, AART DE E.A. - De Zeister broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de herrnhutters in Nederland
163423: GROOT, JOANNA DE - Religion, Culture & Politics in Iran. From the Qajars to Khomeini.
87928: GROOT, A. DE - Rondom de Immanuëlkerk. Grepen uit het verleden van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Uitgave ter gelegenheid van de renovatie van de Immanuëlkerk.
141898: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - 150 jaar Dordtse tekenkunst 1700 - 1850.
81197: GROOT, HUIG DE - De lijdende Christus, treurspel
104536: GROOT, DRS. J.R. DE [ED.]. - Ger Gerrits 1893-1965.
167278: GROOT, GER - Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
156062: GROOT, BOUDEWIJN DE - Hoogtevrees en Babylon. Alle eigen teksten van 1963t/m 2006.
110370: GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE - Rechters tussen Staat en Straat.
180323: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen.
88448: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput
10147: GROOT, HUGO DE - Wtlegginghe van het Gebedt ons Heeren Iesv Christi, ghenaemt het Vader-Ons. Kan ghesonghen werden op de wijse vanden 12. Psalm.
10255: GROOT, JACOBUS DE - Verzameling van Leer-Redenen, over verscheidene Wigtige Stoffen der H. Schriftuur. Tweede Druk.
90101: GROOT, JACOB - Nieuw Hoorn. Een Souvenir.
91292: GROOT, E.A. DE E.A. - Motoriek van de economie. Hoe kan het bedrijfsleven inspelen op economische golfbewegingen?
9941: GROOT, HUGO DE | HANDSCHRIFT - Inleydinge tot de Hollandse Regts-Geleertheyt. Bevestigt met Placaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, Door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, In sijn leven Secretaris der Stad Selff, Als mede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der Processen, voor de respective Hoven van Holland, En het Hollandse Versterf-recht, Beyde met Aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een Groot Nieuw Register voorsien.
182856: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
180305: GROOT, E.J. DE | G. HOUTWIPPER - De moderne boekdrukker. Met een hoofdstuk: De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
180311: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
94534: GROOT, A. DE | SCHRAM, P.L. E.A. - Aspecten van de Afscheiding
83418: GROOT, D.J. DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
123268: GROOT, JAN H. DE - Zonnewijzer verjaardagalbum. Gedachten verzameld door Jan H. de Groot.
123500: GROOT, IRENE DE | ROBERT VORSTMAN [EDS] | MICHAEL HOYLE [TRANSL.]. - Sailing Ships. Prints by Dutch masters from the sixteenth to the nineteenth century.
4013560: GROOT, JOH. DE - De Psalmen. Verstaat gij wat gij leest? (BBB)
162101: GROOT, A.M.B. DE - Lexical-Context Effects in Visual Word Recognition.
160550: GROOT, HUGO DE [JAN FRANS LINDEMANS [ TRANSL. | ED.]. - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I.
162900: GROOT, J.R. DE | W.R.H. KOOPS | A.W. WILLEMSEN [EDS.]. - Vijftig jaar Rijkscommissie. Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekswezen 1922-1972.
161407: GROOT, DR. H. - Kometen en vallende sterren.
130983: GROOT, A.G.G. DE | E.P. DE JONG | J.M.L. VAN WANROIJ [EDS.] - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.J.M. van der Ven.
167314: GROOT, JAN H. DE - Een Mei in Polen.
53932: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
9898: GROOT, HUGO DE - De Imperio summarum potestatum circa sacra. Cui accedunt, D. Blondellus de Jure Prebis in Regimine Ecclesiastico. Et de officio magistratus christiani, alius Authoris Opusculum. Editio Novissima.
83171: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput, acht predikaties
57063: GROOT, P. DE - Het heerlijk voorrecht van waarachtig godsbetrouwen. Afscheidsrede, uitgesproken op 17 september 1929 te Rotterdam (Centrum)
31187: GROOT, A.D. DE - Rede als richtsnoer. Bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof. dr. A.D. de Groot bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam
94263: GROOT, DOUWE JOHANNES DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
55935: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
131986: GROOT, I.M. DE | M. SCHAPELHOUMAN [EDS - ET AL..] - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
56846: GROOT, HUGO DE - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I
131700: GROOT, A. | M. CRAMER [EDS.] - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945.
84556: GROOT, JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
83295: GROOT, A. DE E.A. - Vier eeuwen theologie in Utrecht, bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht
4002562: GROOT, MARIA DE - De vrouw bij de bron. Fragmenten intuïtieve theologie.
103431: GROOT, MAAIKE - Animals in Ritual and Economy in a Roman Frontier Community. Excavations in Tiel-Passewaaij.
4013054: GROOT, D.J. DE - De wedergeboorte.
168292: GROOT, ERLEND DE - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-van der Hem.
61459: GROOT, N. - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher, een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums
94077: GROOT, J.R. DE (PREFACE) - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
102827: GROOT, ERLEND DE - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-van der Hem.
144603: GROOT, A.W. DE - Der antike Prosarhythmus. Zugleich Fortsetzung des Handbook of Antique Prose-Rhyth.
4042509: GROOT, A. DE & SCHRAM, P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding. Bijdragen van R.H.Bremmer, A.Graafhuis, W.van `t Spijker e.a.
4062610: GROOT, F. (NAALDWIJK) - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
4066209: GROOT, B. DE EN TALSMA, T. (DRACHTEN) - Kerk te kijk. 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drachten 1844-1994.
181576: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
131087: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK | INEKE EISENBURGER [EDS.] - Vormen van verwondering. De geschiedenis en de collecties van het Afrika Museum Berg en Dal [ 2 Vols. in Pictorial Slipcase]
101219: GROOTAERS, DR. L. EN KLOEKE, DR. G.G.8-1 - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
157477: GROOTE, HENRY L.V. DE - Vijftig jaar Boekdrukkunst te Antwerpen 1764-1814.
121668: GROOTE, G.P. | P. SLIKKER | C.J. HUGENHOLTZ-SASSE [EDS. ET AL.]. - Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken.
150063: GROOTEN, J. [INTROD.]. - Visscher-Romankaart van Zeeland.
140985: GROOTENDORST, ROB [ED.]. - Theo Thijssen.
183446: GROOTENS, DR. P.L.M. - Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1615.
160709: GROOTENS S.J., DR. P. [ED.]. - Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m.
183757: GROOTES, E.K. | P.C. PUNT | P.J. VERKRUIJSSE [EDS]. - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero [1618-1969].
100528: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
141145: GROOTES, E.K. (ED.) - Heydensche Afgoden, Beelden, Tempels en Offerhande: Met De vremde Ceremonien naer elcks Landts vvijse [1646]. Voorzien van een inleiding, een concordantie met ' Les images des dieux des anciens ' (1581) van Cartari / Du Verdier en een register van namen en beeldelementen.
183059: GROOTES, DR. E.K. - Dramatische struktuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C.Hoofts Schijnheilighe.
151014: GROOTES, E.K. | J. DEN HAAN [EDS.]. - Geschiedenis - godsdienst - letterkunde. Opstellen aangeboden aan Dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam.
86072: GROOTHEDDE, A. | C.S.L. JANSE - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
87485: GROOTHEDDE, A. | C.S.L. JANSE - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
92072: GROOTHOFF, V.H. - Bibliografie van Dr. Otto J. de Jong
4133622: GROOTHUIS, D. - Truth Decay. Defending Christianity Against the Challenges of Postmodernism.
130436: GROOTHUIS, MARGARETHA MARIA - Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid.
54314: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A. - Rabbinica en Talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen. Provinciale Leergangen voor Bibliotheek- en Documentatiewetesnschappen, eindverhandeling
100022: GRÖPER, KLAUS J. - Die Geschichte der Kosaken. Wilder Osten 1500-1700.
121033: GROPIUS,WALTER - Die neue Architektur und das Bauhaus. Grundzüge und Entwicklung einer Konzeption.
161419: GROPP, STEFAN - De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden
94616: GROPPER, JOHANNES - Martin Bucers Deutsche Schriften, Ergänzungsband. Christliche und Catholische Gegenberichting Köln 1544
110732: GROSCHE, ROBERT - Der Kölner Altarbau im 17. und 18. Jahrhundert. Mit Beiträgen von Christian Pesch und Hans Peter Hilger.
162623: GROSCHE, ROBERT [ED.]. - Paul Claudel und Jacques Rivière Briefwechsel 1907-1914.
121497: GROSCHE, EBERHARD - Der Einfluss des Weltkrieges auf die seitherige Entwicklung der französische Wehrwirtschaft.
180423: GROSENICK, UTA | JEAN-MARC BUSTAMANTE [EDS]. - A World at a Time. Jean-Marc Bustamante.
102480: GROSFELD, J.F. | W. KLINKERS | J.P. MEEUWISSEN - Het Turfschip van Breda. 1590-1990.
93428: GROSHEIDE, F.W. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen
93406: GROSHEIDE, D. E.A. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen. With a summary in English
93545: GROSHEIDE, F.W. - De Psalmen (2 delen)
56261: GROSHEIDE, F.W. - De brief van Paulus aan de Efeziërs
82041: GROSHEIDE, D.W.O.A. E.A. - Ethische aspecten van het kernwapen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 33
4053959: GROSHEIDE, F.W. - De eerste brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe. (Kommentaar N.T. VII)
157542: GROSHEIDE, D. [ET AL.]. - Liber libris ditissimae sacer. Opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
94389: GROSHEIDE, GRETA - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam
4053960: GROSHEIDE, F.W. - De tweede brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe. (Kommentaar N.T. VIII)
110802: GROSHEIDE, D. | A.D.A. MONNA | P.N.G. PESCH - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel 1: De eerste drie eeuwen.
4139106: GROSHEIDE, F.W. - Het schriftbewijs.
30861: GROSHEIDE, F.W. - Some early lists of the books of the New Testament
103973: GROSJEAN, GEORGES | RUDOLF KINAUER - Kartenkunst & Kartentechnik vom Altertum bis zum Barock.
89757: GROSMANN, F. - Bruegel. Die Gemälde. Gesamtausgabe von Frits Grossmann.
94579: GROSS, JULIUS - Entwicklungsgeschichte des Erbsündendogmas, im Zeitalter der Scholastik (12.-15. Jahrhundert)
180131: GROSS, MIRJANA - Die Anfänge des modernen Kroatien: Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und -Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848.
167160: GROSS, GERALD [ED.]. - Editors on Editing. What Writers Need to Know about What Editors Do.
157871: GROSS, CHARLES - A Bibliography of British Municipal History. Including Gilds and Parliamentary Representation.
60244: GROSS. H. - Wehlterrschaft als Religiose Idee im alten Testament
103278: GROSS, DR. R.H. - Comparative Materia Medica.
94578: GROSS, JULIUS - Entwicklungsgeschichte des Erbsündendogmas, im nachaugustinischen Altertum und in der Vorscholastik (5.-11. Jahrhundert)
143266: GROSS, JOHN. - Biographisch-literarisches Lexikon der deutschen Dichter und Schrifsteller vom 9. bis zum 20. Jahrhundert.
162079: GROSSENBACHER, PETER G. - Finding Consciousness in The Brain. A Neurocognitive Approach.
4140229: GROSSER, P.E. & HALPERIN, E.G. - Anti-Semitism. The Causes and Effects of a Prejudice.
56936: GROSSETESTE, ROBERT - The Growth of an English Mind in Medieval Europe
4141343: GROSSFELD, B. - A Bibliography of Targum Literature. Volume II.
110044: GROSSHANS, RAINALD. - Bilder im Blickpunkt. Jacob van Utrecht. Der Altar von 1513.
143022: GROSSMAN, DAVID [SHULAMITH BAMBERGER - TRANSL.]. - Leeuwenkoning. De mythe van Simson.
153011: GROSSMAN, KATHRYN M. | MICHAEL E. LANE | BÉNÉDICTE MONICAT | WILLA Z. SILVERMAN [EDS.]. - Confrontations. Politics and Aesthetics in Nineteenth-Century France.
144178: GROSSMAN, DAVID - Lion's Honey. The Myth of Samson.
4054681: GROSSMANN, H. (ZÜRICH) - Das Fraumünster in Zürich.
4300940: GROSSMANN, SIGRID, (OETINGERS, FR.CHR.) - Friedrich Christioph Oetinges Gottesvorstelling. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 18)
167367: GROSSMITH, GEORGE | WEEDON GROSSMITH [JOHN LAWRENCE - ILLUSTR.]. - The Diary of a Nobody [In Slipcase].
4066391: GROSSOUW, W.K. - Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament.
32142: GROTE, GREGORIUS DE - Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen
90582: GROTE, ROLF-JÜRGEN | PLOEG, KEES VAN DER - Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit. (2 Volumes: Katalogband, Aufsatzband)
103884: GROTE, DR. UDO | ELISABETH MAAS - StiftsMuseum Xanten.
141517: GROTE, UDO | HANS-JOACHIM HUBRICH | MICHAEL REUTER | AXEL SCHOLLMEIER [EDS.]. - Westfalen und Italien. Festschrift für Karl Noehles.
181577: GROTEN, M. | M. NIKOLAY-PANTER | CLAUDIA WICH-REIF [EDS]. - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 74.
181578: GROTEN, M. | M. NIKOLAY-PANTER | CLAUDIA WICH-REIF [EDS]. - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 75.
141361: GROTENFELT, ARVID - Die Wertschätzung in der Geschichte. Eine kritische Untersuchung.
47907: GROTENHUIS, MANFRED TE - Ontkerkelijking, oorzaken en gevolgen
54813: GROTENHUIS, RENÉ - Geloven dat het kan. Nieuwe perspectieven op ontwikkeling, macht en verandering
103873: GROTH, HÅKAN | FRITZ VON DER SCHULENBURG [PHOTOGR.]. - Neoclassicism in the North. Swedish Furniture and Interiors 1770-1850. With a Catalogue of Furniture Types & Styles and Notes on the Architects, Artists and Craftsmen.
168522: GROTHUSEN, KLAUS-DETLEV [ED.]. - Ungarn.
168536: GROTHUSEN, KLAUS-DETLEV [ED.]. - Bulgarien.
143984: GROTIUS, HUGO [E. RABBIE - EDITED, INTRODUCTION | & H. MULDER - TRANSLATION]. - Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem. Edited with an introduction and notes by Edwin Rabbie, with an English translation by Hotze Mulder.
151548: GROTIUS, HUGO [ DR. B.L. MEULENBROEK | ARTHUR EYFFINGER - EDS.]. - De Dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke Dichtwerken I [Tweede deel Pars 2: A & B].
47263: GROTIUS, HUGO | POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M. - Meletius sive De iis quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical edition with Translation, Commentary and Introduction by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes (Studies in the History of Christian Thought, Volume XL)
181579: GROTIUS [HUGO DE GROOT] [JOANNES VAN DER LINDEN - TRANSL. | HERMAN FREDERIK WILHELM DAVID FISCHER - EDS]. - Institutiones juris Hollandici e Belgico in Latinum sermonem translatae a Joanne Van der Linden, edidit H.F.W.D. Fischer [with a preface in English].
4142446: GROTTANELLI, VINIGI, L. (RED.) - Sesam. het leven der volken. (Compleet in 12 delen). Culturele anthopologie.
155656: GROULT, BENOITE - Uit liefde voor het leven.
130820: GROUSSET, RENÉ - The Civilizations of the East [4 Vols. Compl.]
144174: GROUSSET, RENÉ - The Empire of the Steppes. A History of Central Asia.
168772: GROVE, GERHARD L. - De journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam [1658-59] en De Ruyter [1659/60] gedurende hun scheepstochten in den deenschen wateren 1658-60.
103974: GROVER, RAZIA - Moskeeën.
95616: GRÖZINGER, KARL ERICH A.O. - Qumran
153173: GRUBBEN, E. | RON PLATTEL - Klantgericht Corresponderen. Handleiding bij het schrijven van enthousiasmerende en overtuigende brieven.
153696: GRÜBEL, RAINER [ED.]. - Russische Erzählung / Russian Short Story/Pyccknn paccka3. Utrechter Symposium zur Theorie und Geschichte der russischen Erzählung im 19. und 20. Jahrhundert.
161491: GRÜBEL, RAINER [ED.]. | TELSE ADAM | WALTRAUD MEINECKE [EDS.]. - Russische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Oldenburger Symposium.
102617: GRUBER, ALAIN - Gebrauchssilber des 16. bis 19, Jahrhunderts.
123114: GRUBER, ELMAR R. | HOLGER KERSTEN - Het kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
143208: GRUEFF, LILIANA - Disegni Della Wagnerschule.
110208: GRUENTER, RAINER | ANDREAS HINZ [EDS.]. - Das Reich der Jahreszeiten.
30903: GRUENWALD, ITHAMAR - Apocalyptic and Merkavah Mysticism
93392: GRUENWALD, ITHAMAR A.O. - Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity. Presented to David Flusser on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday
4071603: GRÜN, ANSELM - Vijftig heiligen voor je leven. Vertaling Jantsje Post.
162214: GRÜN, ROBERT | EVAMARIA GRÜN [EDS.]. - Celso Gargia. Mit Pizarro in Peru. Pizarro und andere Conquistadoren 1526-1712. Nach Augenzeugenberichten von Celso Gergia, Gaspar de Carvajal, Samuel Frits.
4065899: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen. Een inspiratiebron.
4138585: GRÜN, A. - Orde van de dag.
4054921: GRÜN, ANSELM - God ervaren. Met mediatieve teksten van M.M.Robben.
162225: GRÜN, ROBERT | EVAMARIA GRÜN [EDS.]. - Carsten Niebuhr. Entdeckungen im Orient 1761-1767. Reise nach Arabien und andere Ländern.
165867: GRÜN, ANSELM - Geloof voor beginners.
165247: GRÜN, ANSELM - Wonden genezen. Veeriten heilige heelmeesters.
162219: GRÜN, ROBERT [ED.]. - Christoph Columbus. Das Bordbuch von 1492 und andere Aufzeichnungen über Leben und Fahrten des Entdeckers der Neuen Welt.
162220: GRÜN, ROBERT - Antonio Pigafetta. Magellans Weltumsegelung 1519-1522.
56781: GRÜN, ANSELM - Geloof voor beginners
181580: GRÜN, ROBERT - Christoph Columbus. Das Bordbuch 1492. Leben und Fahrten des Entdeckers der Neuen Welt in Dokumenten und Aufzeichnungen.
91486: GRUNAUER-VON HOERSCHELMANN, SUSANNE - Griechische Münzen
144308: GRÜNBART, MICHAEL [ED.]. - Theatron. Rhetorische Kultur in Spätantike und Mittelalter / Rhetorical Culture in Late Antiquity and the Middle Ages.
142372: GRUNBERG, ARNON | HANCO KOLK [ILLUSTR.]. - Van Istanbul naar Bagdad.
182515: GRÜNBERG, MADELEINE - The West-Saxon Gospels. A Study of the Gospel of St. Matthew, with Text of the Four Gospels.
166657: GRUNBERG, ARNON - Grunbergbijbel. Arnon Grunberg leest het Boek der Boeken.
163966: GRUNBERGER, RICHARD - Red Rising in Bavaria.
131141: GRUNCHEC, PHILIPPE [JACQUES THUILLIER - PREF.] - Les Concours des Prix de Rome 1797-1863. Volume I: Catalogue [only]
152314: GRUND, DOROTHEA - Erscheinung und Existenz. Die Bedeutung der Erscheinung für die Ansatzproblematik der transzendental begründeten Existenzphilosophie Heinrich Barths.
122343: GRÜNDLER, GERHARD E. | ARNIM V. MANIKOWSKY - Das Gericht der Sieger. Der Prozess gegen Hess, Ribbentrop, Keitel, Ribbentrop, Kaltenbrunner und andere.
93736: GRÜNDLER, OTTO - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung für seine Lehre von der Prädestination
4142580: GRÜNDLER, O. (ZANCHIS, G.) - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung. für seine Lehre von der Prädestination. (BGLRK Bnd XX)
105013: GRUNDMANN, GITTA - 1000 Puppen Klassiker und Sammlerstücke von 1800 bis 1974.
85368: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Matthäus
85317: GRUNDMANN, WALTER - Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus
164101: GRUNDMANN, REINER - Transnationale Umweltpolitik zum Schutz der Ozonschicht. USA und Deutschland im Vergleich.
158275: GRUNDMANN, HERBERT [ED.]. - Bouvier 1828-1978.
4138805: GRUNDMANN, H. - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
153086: GRUNDNER, DR. | DR. SCHWAPPACH [EDS]. - Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender Waldbäume und Waldbestände. Nach den Arbeiten der forstlichen Versuchsanstalten des Deutschen Reiches und Österreichs.
94628: GRUNEBAUM-BALLIN, P. - Joseph Naci, duc de Naxos
161280: GRÜNEBAUM, GABRIELE - Buntpapier. Geschichte - Herstellung - Verwendung.
4139662: GRÜNEWALD, P.P. - Licht und Stern. Zum jüdischen Jahreszyklus.
4139664: GRÜNEWALD, P.P. - Im ewigen Kreis. Zum jüdischen Kalenderjahr.
9542: GRÜNEWALD, H. - De Savooijaard. Een Verhaal Voor De Jeugd. Naar het Hoogduitsch.
83811: GRUNSVEN, HENRICUS ADRIANUS CONSTANTIUS MARIA VAN - Gerard Casimir Ubaghs
170941: GRUPPELAAR, JACOB A.G. - Een wereld van eigen makelij. Een filosofisch commentaar.
4135517: GRUTEKE-VISSIA, E. - Moravians, Colonialism and the Peoples of Unyamwezi. On the Position of the Moravian Missions in the colonial Society of Tanzania 1898-1940. (Diss.)
4076085: GRÜTER R. (WEINREB, F.) - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
167814: GRÜTTERS, CAROLUS - Asieldynamiek. Een systeemdynamische analyse van de Nederlandse asielprocedure in de periode 1980-2002.
100434: GRUYL, MARTIN E. DE - Dordtse Jonas in olie: Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart.
123408: GRUYS, J.A. | C. DE WOLF - Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met plaatsen en jaren van werkzaamheid / Thesaurus Typographi & Bibliopolae Neelandici usque as annum MDCC.
87265: GRUYS, J.A. | C. DE WOLF - A short-title catalogue of books printed at Hoorn begore 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch Introduction on the Short-Title Catalogue, Netherlands
47949: GRUYS, J.A. | WOLF, C. DE - Typographi & Bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC Thesavrvs (Thesaurus). Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, Volume XIII)
94079: GRUYS, J.A. | WOLF, C. DE - Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700, met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Typographi & Bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC
161373: GRUYS, J.A. | C. DE WOLF [EDS.]. - Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid / Dutch Printers and Booksellers. With places and years of activity.
160882: GRUYS, J.A. - The Correspondence of Theodorus Canterus (Dirck Canter, 1545-1616). An Inventory.
46284: GRUYS, J.A. | WOLF, C. DE - A Short-Title Catalogue of Books printed at Hoorn before 1701. A Specimen of the STCN, With an English and Dutch Introsuction on the Short-Title Catalogue, Netherlands
122293: GRUYTER, DR. JOS DE - Beeld en interpretatie.
145617: GRUYTER, W. JOS. DE - A New Approach to Maya Hieroglyphs.
151231: GRUYTER, DR. JOS DE - De Haagse School [2 Vols. Compl.].
110393: GRUYTER, W. JOS. DE - A New Approach to Maya Hieroglyphs.
4137329: GRUYTER J. DE (RED.) - De Haagse school. (2 dln.). I. J.Bosboom, J.Israels, P.J.C.Gabriel, e.a. II. G.Bilders, M.Maris, A.Mauve, e.a.
4139256: GRUYTER W.J. - Quetzalcoatl. De mythe van den gevederden slangengod.
110677: GRUZINSKY, SERGE - De Azteken en hun beschaving.
95179: GRY, L. - Mystique Gnostique (Juive et Chrétienne) en finale des Paraboles d'Hénoch. Extrait du Muséon, tome LII
47592: GRYPEOU, EMMANOUELA | SPURLING, HELEN - The Book of Genesis in Late Antiquity. Encounters between Jewish and Christian Exegesis (Jewish and Christian Perspectives Series, Volume 24)
89771: GSCHLÖSSL, ROLAND - Im Schmelztiegel der Religionen. Göttertausch bei Kelten, Römern und Germanen. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Sonderbände der Antiken Welt.
162721: GSTEIGER, MANFRED [ED. | TRANSL.]. - Französische Gedichte aus neun Jahrhunderten. Übertragen und mit dem Originaltext herausgegeben.
181581: GUADALUPI, GIANNI | GABRIELE REINA - Berühmte Schlösser der Welt.
151923: GUADELOUPE, FRANCIO - Chanting down the New Jerusalem. The Politics of Belonging on Saint Martin and Sint Maarten.
150339: GUALTHÉRIE VAN WEZEL, ALBERT CONSTANTIJN - De tijd verglijdt. Een vertelling.
4069236: GUARDINI, R. - Briefe über Selbstbildung. Bearbeitet von I.Klimmer.
4070732: GUARDINI, ROMANO - Psalmen.
4071304: GUARDINI, R. - De rozenkrans. Nederlandsch van Maria Heemskerk.
4072586: GUARDINI, R. - Het gebed des Heren.
4072590: GUARDINI, R. - De naastenliefde in gevaar.
4071298: GUARDINI, R. - Wille und Wahrheit. Geistliche Übungen.
4071300: GUARDINI, R. - Briefe vom Comer See.
4047026: GUARDINI, R. - Europa. Werkelijkheid en taak. Met een toespraak van Z.K.H. de Prins der Nederlanden.
4027302: GUARDINI, R. - Wonder en teken.
4018168: GUARDINI, R. - De Moeder van de Heer. Een brief en daarin een ontwerp.
4006967: GUARDINI, R. - Oefenschool voor het gebed.
4005548: GUARDINI, R. - De betekenis van de Kerk.
4012823: GUARDINI, R. - God, de Koning voor wie alles leeft. Tien toespraken.
4052398: GUARDINI, R. - La Puissance. Essai sur le règne de l`homme.
4051082: GUARDINI, R. - De Zondag. Gisteren, vandaag, altijd.
4021409: GUARDINI, R. - Daarom, Heer, gedenken wij. Beschouwingen over de viering der eucharistie.
4053619: GUARDINI, R. - Het gebed des Heren.
4006862: GUARDINI, R. - Religie en openbaring.
4073309: GUARDINI, R. - Meditations before Mass.
4073312: GUARDINI, R. - Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes.
4074750: GUARDINI, R. - De menselijke werkelijkheid van de Heer. Bijdragen tot een psychologie van Jezus.
4141733: GUARDINI, R. - Oefenschool voor het gebed.
102500: GUASCH, GEMMA | JOSEP ASUNCION - Perspectief en ruimte in de schilderkunst.
157587: GUASCH, J. LUIS - Granting And Negotiating Infrastructure Concessions. Getting It Right.
152326: GUBEL, ERIC [ED.]. - Van Nijl tot Schelde / Du Nil a l'Escaut.
56953: GUBLER, MARIE-LOUISE - Die Frühesten Deutungen des Todes Jesu. Eine motivgeschichtliche Darstellung aufgrund der neueren exegetischen Forschung
131387: GUDDE, C.J. - Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch.
164326: GÜDEMANN, MORITZ - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelsohn.
163780: GUDMUNDSDÓTTIR, GUNNTHÓRUNN - Borderlines. Autobiography and Fiction in Postmodern Life Writing.
101689: GUEDALLA, PHILIP - The Duke. [ = Arthur Wellesley - 1st Duke of Wellington].
168224: GUEDES, MAX JUSTO | GERALD LOMBARDI [EDS]. [LUÍA DE ALBUQUERQUE | CHARLES R. BOXER | FRANCISCO LEITE DE FARIA - ET AL.]. - Portugal Brazil. The Age of Atlantic Discoveries [In Slipcase].
93196: GUELICH, ROBERT A. - Word Biblical Commentary. Volume 34A. Mark 1-8:26
104657: GUELLOUZ, EZZEDINE | AD=BDELAZIZ FRIKHA [PHOTOGR.]. | TOUHAMI NAGRA [INTROD.]. - Pilgrimage to Mecca.
83804: GUELLUY, ROBERT - Philosophie et Théologie chez Guillaume d'Ockham
153334: GUÉPIN, J.P. [TRANSL.]. - "De kunst van Janus Secundus. De "" Kussen "" en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman."
122000: GUÉRARD, ALBERT - France in the Classical Age. The Life and Death of an Ideal.
164001: GUERBER, H.A. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - De mythen van Griekenland en Rome. Haar oorsprong en beteekenis.
121840: GUEREÑU GALARRAGA, GERARDO LOPEZ DE - Virgenes Alavesas.
130752: GUERIN, EDDIE [C.F. VAN DER HORST - TRANSL.] - Vijftig jaren gevangenis. Mijn leven als misdadiger.
142693: GUERINI, DR. VINCENZO - A History of Dentistry. From the most ancient Times until the End of the Eighteenth Century.
130369: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT | PHOTOGRAPHS] - Historia de la arquitectura en el Madrid de los Austrias, 1516-1700. Guida de Arquitectura.
140086: GUERRA, FRANCISCO | LAWRENCE C. WROTH [PREFACE] - American Medical Bibliography, 1639-1783. A Chronological Catalogue and Critical and Bibliographical Study of Books, Pamphlets, Broadsides and Articles in Periodical Publications relating to the Medical Sciences - Medicine, Surgery, Pharmacy, Dentistry and Veterinary Medicine - Printed in the present territory of the United States of America during British Diminion and the Revolutionary War.
130367: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT | PHOTOGRAPHS] - Guida de Madrid. Siglo XIX [2 Vols. Compl.] .
130368: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT | PHOTOGRAPHS] - Guida de Madrid. La Belle Epoque 1900-1920.
144311: GUERRA, ALFONSO - Dejando Atras los vientos. Memorias 1982-1991.
103648: GUERREAU-JALABERT, ANITA - Index des Motifs Narratifs dans les romans Arthuriens français en vers [XIIe - XIIIe siècles] / Motif Index of French Arthurian Verse Romences [XIIth - XIIIth Centuries].
53399: GUERRERIO, GIANBRUNO - Gödel. Mathematische waarheid en logische paradoxen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 8)
146489: GUEST, MONTAGUE J. [ED.]. - Lady Charlotte Schreibner's Journals. Confidences of a Collector of Ceramics & Antiques throughout Britain - France - Holland - Belgium - Spain - Portugal - Turkey - Austria & Germany from the Year 1869 to 1885 Edited by her Son Montague J. Guest, with Annotations by Egan Mew [Volume 2 only].
201609: GUESTBOOK - Guestbook of the Artis Museum in Wörishofen, Germany. The Artis Museum was a business event location where concerts, expositions and theater plays were held. The facility was opened in 1895 due to the increasing flow of visitors who came for the teachings and theraputic treatments of Sebastian Kneipp. Sebastian Kneipp 1821-1897, was a Dominican Priest and one of the founders of modern naturopathy, a system of medicine that harnesses the body's own healing powers to cure diseases. His Kneipp Kur (Kneipp cure) became very popular and many guests and patients came to Wörishofen to experience the cure, among which many prominent figures. The first entry in the guestbook is from Kneipp himself, on the first page he wrote Alle Gewässer der Erde loben den Herrn (All waters of the earth praise God), signed with his signature. The following 42 pages bear the signatures of visitors which attended the Artis Museum from 1895-1897, among which, Erzherzog Joseph, Erzherzog Joseph August, Erzherzogin Auguste von Österreich, Graf Gyula von Széchenyi, Joseph Zakrzewski, Marie Adelgonde, Henri de Bourbon, Antoinette Prinzessin von Isenburg, Luise Marquise Gandolfi di Gazelli, Prince Alfred de Croy, Ottilie Gräfin Wurmbrandt, Marques de la Romana, Duca and Duchesse di Parma, Adelaide and Beatrice di Borbone Principessa di Parma, Maria Theresia Erzherzogin von Österreich Infantin von Portugal, Elisabeth Erzherzogin von Österreich, Herzog Don Miguel, Herzogin von Braganca and many more. One page stands out and bears the signatures of the attendants of the 18th birthday of Grafin Margaretha Wratislav in 1895, the attendants came from the Netherlands, Hungary, Austria, Norway, Russia, Serbia, Czechia (Bohemia) and Germany (Bavaria). The signatures are accompanied by handpainted flags of the different countries and regions. The last 14 written pages bear signatures dating from 1936-1971, signed Den Haag, the Netherlands. A very unique collection of autographs in a beautiful binding.
104488: GUGEL, PROF. E. | J.H.W. LELIMAN - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architektuur [2 Vols. Compl.].
4143763: GUGGENBÜHL, G. - Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. (Komplett in 2 Bände). I.Von den Anfängen bis zum Jahre 1648. II.Vom Johre 1648 bis zur Gegenwart.
141769: GUGGISBERG, HANS RUDOLF - Das europäische Mittelalter im amerikanischen Geschichtsdenken des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts.
4134870: GUGGISBERG, K. (ZWINGLI, H.) - Das Zwinglibild des Protestantismus im Wandel der Zeiten. (Fotokopie von Leipzig, 1934)
94365: GUGGISBERG, HANS R. - Basel in the Sixteenth Century. Aspects of the City Republic before, during and after the Reformation
4142608: GUGLER, W. - Jehu und seine Revolution. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. (Diss.)
146160: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens.
146251: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens [= Volume 4: Universum der Kunst].
145119: GUIBERT, HERVÉ - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden.
56315: GUICCIARDINI, NICCOLÒ - Newton. Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 5)
93258: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, door M. Lowijs Guicciardijn / Edelman van Florencen: oversien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven Autheur. Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijkck getrocken,
160953: GUICHARD-MEILI, JEAN - Henri Matisse. Sein Werk und seine Welt.
183344: GUIETTE, ROBERT | DAVID AUBERT [EDS]. - Chroniques et Conquestes de Charlemagne. Manuscrit de la Bibliothèque Royale de Belgique no 9066 - 9068 [3 Vols = Complete Set].
103943: GUIGNARD, M. JACQUES [FOREW.]. - Métiers graphiques.
10077: GUILBERTUS, DAVID - Theologia Practica, Ofte Stichtelijck Bewijs: Vande heylsame toe-eygeninge ende nuttigheden aller deelen des wareen Gods-dienst, inde Gereformeerde Kercke. Het eerste Boeck. Gestelt tegens de schadelijcke vruchteloosheden der valsche Religie, soo onder alle Waerheyt-bestrijders in 't gemeen, als der Roomsch-ghesinden in 't besonder, voor soo veel sy t'samen over een komen met sekere Paepsche Vragen, ende het Boeck ghenaemt Haereticum Quare per Catholicum Quia: Uyt-ghegeven, door eenen die hem selven noemt Frater Henricus Lancilottus.
4136645: GUILLAND, R. (NICÉPHORE GRÉGORAS) - Essai sur Nicéphore Grégoras. L'Homme et l'oeuvre.
4075159: GUILLAUME, A. - Prophétie et divination chez les Sémietes.
161519: GUILLEMIN, HENRI [ET AL.]. | JEF LAST [TRANSL.]. - Victor Hugo.
104568: GUILLERMO, JORGE | NICOLAS SAPIEHA [PHOTOGR.]. - Dutch Houses and Castles.
154513: GUINIER, LANI [STEPHEN L. CARTER - FOREW.]. - The Tyranny of the Majority. Fundamental Fairness in Representative Democracy.
132020: GUINNARD, AUGUSTE - Three Years Slavery among the Patagonians.
4036197: GUIRAND, F. - Mythologie générale. (882 gravures, 6 hors-texte en couleurs)
161110: GUISLAIN, CLOTILDE [ED.]. - Expo Sevilla. Belgique 1492-1992.
122956: GUITTON, JEAN - Problème et mystère de Jeanne d'Arc.
156109: GUITTON, JEAN - La philosophie de Newman. Essai sur l'idée de développement.
4037779: GUITTON, J. & BOGDANOV, G+I, - God en de wetenschap. Op zoek naar het metarealisme. Vertaald door R.Strumane.
183322: GUITTON, JEAN - Portraits. Oeuvres complètes [Vol. 1 & 2].
181582: GUITTON, JEAN - Critique religieuse [Volume 2: Oeuvres complètes].
92627: GUIVER-FREEMAN, MARGRIET - Structureren en organiseren
46406: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
46939: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
157656: GULDE, ANNE-MARIE | CHARALAMBOS TSANGARIDES [EDS.]. - CFA Franc Zone. Common Currency, Uncommon Challenges.
140268: GÜLDEMEISTER, ERNST - Karl der Grosse.
131925: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 76-77: 1998-1999. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131926: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 19: 1941. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
166858: DE GULDEN PASSER - - Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme 4 - 10 september 1955. Mémorial des Journées Plantin / Mamorial Volume of the Plantin-Celebration / Gedenkbuch der Plantin-Tage.
131923: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 70: 1992. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131929: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 24: 1942 Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131928: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 68: 1990. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131927: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 28: 1950. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131916: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 27: 1949 nr. 1 & 2-4. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen "" [Complete in 2 Parts]"
131917: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 44: 1966. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131919: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 82: 2004. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131918: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 69: 1991. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
100949: GULDESCU, STANKO - History of Medieval Croatia.
53853: GÜLDNER, GERHARD - Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts (Historische Studien. Heft 403)
121539: GULER, PETER - Rätselhafte Hauszeichen. Mit 2500 Hauszeichen aus dem Prättigau und der Landschaft Davos.
4269: GULICHIUS, ABRAHAM - Theologia Prophetica de rebus Veteris Testamenti. Accedit Necessaria Praefatio, in eaque Hermeneutica sacra bipertia, Artis Praeceptiones de Ratione interpretandi, tum S. Scripturam universe, tum speciatim Prophetias, summatim explicans.
162841: GULICK, R.J.F. VAN - Hofmaken in Haarlem. Het Hofjesherstel. De gezamelijke inspanning tot restauratie van monumenten-woningen voor ouderen.
55688: GULICK, F.W. VAN - Nederlandse kastelen en landhuizen
145011: GULIK, W.R. VAN | J.L. BLUSSÉ | TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER [ET AL.]. - In the Wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
168030: GULIK, ROBERT H. VAN [INTROD. | TRANSL. | NOTES]. - Crime and Punishment in Ancient China. T'ang-Yin-Pi-Shih.
140264: GULIK, ROBERT VAN | FRITS KLOEZEMAN [ILLUSTR.]. - Rechter Tie [Het andere zwaard & Het gestolen halssnoer].
151713: GULIK, DRA. C. VAN | J. VAN HAASTERT | F.J.J. KIMMEL | MA.A KOK [EDS. - ET AL.]. - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900.
160090: GULIK, W.R. VAN - Irezumi. The Pattern of Dermatography in Japan [ = On Tattooing in Ancient Japan].
167682: GULIK, ROBERT H. VAN [TRANSL., INTROD. | NOTES]. - Mi Fu on Ink-Stones.
153816: GULLICK, C.J.M.R. - Myths of a Minority. The Changing Conditions of the Vincentian Caribs.
160795: GULLINO, GIUSEPPE - L'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla rifondazione alla seconda guerra mondiale [1838-1946].
4300368: GULLIVER, P.H. - The Family Herds. A Study of two Pastoral Tribes in East Africa, the Jie and Turkana
4135734: GULMANS, J. - Schots & scheef. Van vermaning tot verwondering.
142953: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
142954: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
90725: GULVIN, CLIFFORD - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry 1600-1914.
152601: GULVIN, CLIFFORD - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry 1600-1914.
4142817: GULYAS, B. (ED.) - The Brain-Mind Problem. Philosophical and Neurophysiological Approaches.
164615: GUMBEL, NICKY - Brandende kwesties. 7 vragen waar we met het christelijk geloof tegenop lopen.
130010: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
158238: GUMBERT, H. L. [ED.]. - Folium. Librorum Vitae Deditum [ I - V = Compl. Set - All Publ.].
160371: GUMBERT-HEPP, MARIJKE - Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
182204: GUMBERT, HANS LUDWIG - Lichtenberg und Holland. Auf Grund zum Teil unveröffentlicher Aufzeichnungen und Briefe.
141773: GÜMPEL, DR. PHIL. KARL-WERNER - Hugo Spechtshart von Reutlingen. Flores musicae (1332/42).
183776: GUMPEL, DR. WERNER - Die Seehafen- und Schiffahrtspolitik des COMECON. Ihre Auswirkungen auf den Hafen Hamburg.
145990: GUMPERT, MARTIN - Hahnemann. Die abenteuerlichen Schicksale eines ärztlichen Rebellen und seiner Lehre, der Homöopathie.
182337: GUN, DR. W.H. VAN DER - La Courtisane Romantique et son Rôle dans la Comédie Humaine de Balzac.
166131: GUNDERT, HERMANN - Pindar und sein Dichterberuf. Reprint together with three later articles by the author.
161876: GUNDOLF, FRIEDRICH - Rainer Maria Rilke.
180586: GUNDOLF, ELISABETH - Stefan George. Meine Begegnungen mit Rainer Maria Rilke und Stefan George. Stefan George und der Nationalsozialismus.
165677: GUNDOLF, FRIEDRICH - George.
82906: GUNDRY, ROBERT H. - Commentary on the New Testament. Verse-by-Verse Explanations with a Literal Translation
162239: GUNGA, LUISE - Zimmer frei. Berliner Pensionswirtinnen im Kaiserreich.
4142096: GUNKEL, H. - Die israelitische Literatur.
55004: GUNKEL, HERMANN - Die Psalmen
160566: GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
4137173: GUNN, D.M. & FEWELL, D.N. - Narrative in the Hebrew Bible.
4143301: GUNN, R.J. - Journeys into Emptiness. Dögen, Merton, Jung and the Quest for Transformation.
55342: GUNNARSSON, GUNNAR A.O. - Islande
95272: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Nehemia. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen und einem Exkurs zur Topographie und Archäologie Jerusalems von Manfred Oeming (Kommentar zum Alten Testament, Band XIX 2)
161698: GUNNEWIEK, LISANNE KLEIN - Sequenzen und Konsequenzen. Zur Entwicklung niederländischer Lerner im Deutschen als Fremdsprache.
121542: GUNNING, DR. C.P. [JHR. MR. A.C.D. DE GRAEFF - INTROD.]. - Naar Grooter Nederland
88078: GUNNING, J.H. - Beginsel en Meeningen. Proeve van beandwoording der vraag: Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?
4300462: GUNNING JR. J.H. - Het Kruis des Verlossers (1861) - De Prediking van de Toekomst des Heren (1888). Ingeleid door A.de Lange en Leo Mietus. (Klassiek Licht)
30194: GUNNING, J.H. - Herinneringen uit mijn leven
81853: GUNNING, J.H. - De Kerk van Christus, de Brief van Paulus aan de Efeziërs voor de Gemeente des Heeren verklaard
92973: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de Gemeente des Heeren toegelicht
87585: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de gemeente des Heeren toegelicht
86158: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid
4051596: GUNNING JR. J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geïllustreerd.
87735: GUNNING, J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
54215: GUNNING, J.H. - Een woord van protestantsch verweer
180919: GUNNING, M.J. - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
47433: GUNNING, J.H. - Leven en Werken
88085: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
88079: GUNNING, J.H. - Het evangelie en de litteratuur. Eene voorlezing, gehouden in het leesmuseum te Utrecht, den 6. December 1855, met inleidende voorrede en aanteekeningen. / Vorm en geest. Brief aan een vriend over onze kerkelijke toestanden. / Voorstel omtrent eene dringende behoefte op het gebied der inwendige zending. / Bluscht den geest niet uit. Toespraak den 2den Augustus 1868 na de uitspraak der Synode in zake Dr. J.C. Zaalberg, Pz. Tit de Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. (4 delen in 1 band)
4012674: GUNNING JR. J.H. - Blikken in de Openbaring.
4027313: GUNNING J.HZN. J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen.
4032806: GUNNING J.HZN. J.W. (SAMENST.) - Hedendaagsche zending in onze Oost.
32297: GUNNING, J.H. - Op weg naar Sion. Bijbels dagboek
150502: GUNNIS, RUPERT - Dictionary of British Sculptors 1660-1851.
110464: GUNST, DS. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen.
81520: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
53764: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
4012360: GUNSTEREN, W.F.V. (CALVIJN, J.) - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Bekenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-ethik und kapitalistischem Wirtschaftgeist. (Diss.)
130574: GUNSTEREN, PROF. MR. H.R. | MR. DRS. G.J. WOLFFENSPERGER | PROF. DR. J. WEITENBERG - Rechten en plichten van de burger: Naar een nieuwe synthese. Verslag van een symposium Erasmusuniversiteit Rotterdam.
162107: GUNTER, THOMAS C. - Aging and the Processing of Semantic Information [An Electrophysiological Approach].
91739: GUNTER, A. - Om de genade des ouden tijds. Leven en sterven van Arie Gunter in leven ouderling van de gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint-Annaland. Zijn schriftelijke nalatenschap en brieven door en aan hem geschreven.
122618: GUNTERT, HERMANN - Zur Herkunft und Bildung des italischen Imperfekts. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung.
30024: GÜNTHER. HUBERTUS - Was ist Renaissance? Eine Charakteristik der Architektur zu Beginn der Neuzeit
54243: GÜNTHER, ROEDER - Die Ägyptische Götterwelt (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band I)
54242: GÜNTHER, ROEDER - Der Ausklang der Ägyptischen Religion mit Reformation, zauberei und Jenseitsglauben (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band IV)
182514: GÜNTHER, A.H. - Drinkwatervoorziening in Nederland.
145010: GÜNTHER, SONJA [ED.]. - Akademie der Künste. Berlin zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche.
122351: GÜNTHER, GOTTFRIED | HEIDI ZEITLINGER - Wieland Bibliographie.
157750: GÚNTHER, JÖRN [ED.]. - Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen. Katalog und Retreospektive.
157500: GÜNTHER, DR. JOH. | OTTO AUG. SCHULZ - Handbuch für Autographensammler.
30777: GÜNTHER, LINDA-MARIE - Herodes der Grosse
54244: GÜNTHER, ROEDER - Kulte, Orakel und Naturverehrung im alten Ägypten (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band III)
157131: GÜNTHEROVA, ALZBETA | JAN MISIANIK - Illuminierte Handschriften aus der Slowakei.
180413: GÜNTHYER, RIGOBERT | REIMAR MÜLLER - Das goldene Zeitalter. Utopien der hellenistisch-römischen Antike.
170695: GUNTON, COLIN E. - The Promise of Trinitarian Theology.
170696: GUNTON, COLIN E. - Act and Being. Towards a Theology of the Divine Absolutes.
170697: GUNTON, COLIN E. - Becoming and Being. The Doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth.
103279: GUNWALD, KONSTANTIN VON - Ludwig II. Die dramatische Geschichte eines Märchenkönigs.
4141228: GÜNZIG, J. - Das jüdische Schrifttum über den Wert des Lebens.
56711: GUPPY, HENRY - The evolution of the art of printing. In commemoration of the five-hundredth anniversary of the invention of the art of typography
154624: GUPPY, SUSHA - Het geheim van het lachen. Vertellingen uit het oude Perzië.
141837: GUPTILL, ARTHUR L. [DOROTHY CANFIELD FISHER - PREF. | JACK ALEXANDER - INTROD.]. - Norman Rockwell Illustrator.
162534: GÜRÇAGLAR, SEHNAZ TAHIR - The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960.
4143199: GURDJIEFF, G.I. - Beelzebub's Tales to His Grandson. An Objectively Impartial. Criticism of the Life of Man. (All and Everything, First Series)
181583: GUREWICH, DAVID - Travels with Dubinsky and Clive.
167128: GURJEWITSCH, AARON J. - Das Individuum im europäischen Mittelalter.
141765: GURLITT, WILIBALD | HANS HEINRICH EGGEBRECHT (ED.) - Musikgeschichte und Gegenwart. Eine Aufsatzfolge. Teil I: Von musikgeschichtlischen Epochen. Teil II: Orgel und Orgelmusik. Zur Geschichte der Musikgeschichtsschreibung, Forschung und Lehre (2 Vols. Compl.)
85836: GURLITT, WILLIBALD (HRSG.) - Riemann Musik Lexikon. Personenteil A-K, Personenteil L-Z, Sachteil (3 volumes)
183670: GURLT, DR. E.F. | DR. C.H. HERTWIG - Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Erster - Zehnter Jahrgang [First 10 Years].
32235: GURNALL, WILLIAM - De christen in volle wapenrusting. Eene verhandeling over den oorlog der heiligen tegen den duivel, waarin deze groote vijand Gods en zijns volks tentoon wordt gesteld in zijn listig bestaan, zijne macht en boosaardigheid. Aangetoond wordt, waar de zetel is zijner regeering en welke de voornaamste aanslagen zijn, die hij beraamt tegen de heiligen. Een geopend magazijn waar de chrsiten voorzien wordt van geestelijke wapenen geleerd wordt om zich met zijne wapenrusting te bekleeden en zijne wapenen te hanteren, en waarin tevens de gelukkige uitkomst van dien oorlogwordt aangeduid (2 delen)
4300450: GURNEY, O.R. & J.J.FINKELSTEIN, - The Sultantepe Tablets I.. 142 Plates of the tablets found in the excavations at Sultantepe. (Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 3)
180837: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
95890: GURP, GERARD VAN - Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1523-1634
61502: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling
144859: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
4032810: GURP, P. VAN (HOEKENDIJK, J.C.) - Kerk en zending in de theologie van. Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. (Diss.)
54191: GUSDORF, GEORGES A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 16. Jahrgang. Januar 1966 - Oktober 1966 (4 volumes)
131811: GÜSE, ERNST-GERHARD - Arnulf Rainer. Malerei 1980-1990.
151361: GÜSE, ERNST-GERHARD - August Macke. Gemälde - Aquarelle - Zeichnungen.
150606: GUSIC, MARIJANA - Commentary on the exhibited material Ethnographical Museum Zagreb.
141726: GUSMAN, PIERRE [MAX COLLINGNON - FOREW.]. - Pompei. La ville - les Moeurs - les Arts.
122568: GÜSSBACHER, HANS - Das Teppichbuch. Herstellung, Eigenschaften, Verkauf, Verlegung und Pflege von Teppichen, einschliesslich der Orientteppiche.
54857: GUSSINKLO, WESSEL TE - Wij zullen aan God gelijk zijn en voor eeuwig bestaan. Essay
123424: GUSTIN, JEAN - Du nouveau sur la bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Laurent.
145224: GUTBROD, K. [ED. - ET AL.]. - Cantecleer Geschiedenis van de oudste kulturen. Overzicht van de archeologie.
157361: GUTHBERTSON, D. - Revelations of a Library Life 1876-1922. Including Recollections of Edinburgh Professoers, Student Life, past and present, with many Personal Adventures and Anecdotes.
53459: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 20 Haupt- und 28 Nebenkarten. Mit einem verzeichnis der Alten und Neuen Ortsnamen
53458: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 21 Haupt- und 30 Nebenkarten. Mit drei Alphabetischen Namen-verzeichnissen. Zweite, vermehrte und umgearbeitete auflage
93512: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
31938: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
91731: GUTHRIE, WILLIAM - Des Christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels. Vermeerderd met een bijdrage van Drs. L.F. Groenedijk.
57092: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
54277: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels
31411: GUTHRY, W. - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen
57030: GUTHRY, W. - Des christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen
95900: GUTHRY, W. - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen
55484: GUTHRY, WILLIAM - De christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels
182391: GUTIÉRRES, R. [ED.] - L'art chrétien du Nouveau Monde. Le Baroque en Amérique Latine.
53008: GUTIÉRREZ, RAMÓN - L'art chrétien du nouveau monde. Le Baroque en Amérique Latine
4031351: GUTIÉRREZ, G. - Theologie van de bevrijding.
157267: GUTJAHR, PAUL C. - An American Bible. A History of the Good Book in the United States 1770-1880.
157099: GUTJAHR, PAUL C. | MEGAN L. BENTON [EDS.]. - Illuminating Letters. Typography and Literary Interpretation.
102820: GUTKAS, KARL [ED.]. - Prinz Eugen und das barocke Österreich.
142761: GUTKIND, CURT SIGMAR - Mussolini und sein Fascismus. Eingeleitet von Benito Mussolini.
183158: GUTMAN, HERBERT G. - The Black Family in Slavery and Freedom 1750-1925.
4143779: GUTMAN, I. MICHMAN, J. & FLIM, B.J. (ED.) - The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. The Netherlands. (Complete in 2 volumes). Rescuers of Jews during the Holocaust.
102799: GUTMANN, JOSEPH - Buchmalerei in hebräischen Handschriften.
9543: GUTMANN, HEINRICH KARL (PSEUD. JAKOB GLATZ) - Keur van Zedelijke Verhalen. Een Handboek voor de Jeugd zoo wel, als voor derzelver Ouders en Onderwijzers. Naar den tweeden druk, uit het Hoogduitsch. Met Platen.
155128: GUTSCHE, REINHARDT [ED.]. [GÜNTER HARTUNG - FOREW.]. - Die Sammlung. Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
170524: GUTTENPLAN, SAMUEL [ED.]. - A Companion to the Philosophy of the Mind.
4142419: GUTTENPLAN, S. (ED.) - A Companion to the Philosophy of Mind. (Blackwell Companions top Philosophy)
166734: GUTTERIDGE, RENE - Boe. Een nogal ongewone liefdesgeschiedenis.
164977: GUTTERIDGE, RENE - Stormjager.
150347: GUTTERMAN, LEON [ED.]. - The Wisdom of Sarnoff and the World of RCA.
4064593: GÜTTGEMANS, E. - Studia Linguistica Neotestamentica. Gesammelte Aufsätze zur linguistischen Grundlage einer Neutestamentlichen Theologie.
4138074: GÜTTGEMANS, E. - Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums. Eine methodologische Skizze der Form- und Redaktionsgeschichte. (BET 54)
4075281: GUTTMANN, J. - Die Philosophie des Judentums. Geschichte der Philosophienin Einzeldarstellungen, Abt.I: Das Weltbild der Primitiven und die Philosophie des Morgenlandes, Band 3)
164913: GUY, JOHN - Tudor England.
4138406: GUYAU, J.M. - Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.
104896: GUYE, SAMUEL | HENRI MICHEL - Mesures du temps et de l'espace. Horloges, montres et instruments anciens.
4143468: GUYON, JEANNE - The Unabridged Collected Works. Ed. by G.Kahley.
110521: GUYONVAEC'H, CHRISTIAN-J. | FRANÇOISE LE ROUX - Les Druides.
142932: GUYOT, CHARLES [LÉOUZON LE DUC]. - Le Kalevala. Épopée nationale de la Finlande.
142933: GUYOT, CHARLES - La légende de la ville d'Ys. D'après les anciens textes.
4039948: GUYOT, P. & KLEIN, R. - Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation. I.Die Christen im heidnischen Staat. II.Die Christen in der heidnischen Gesellschaft. Übersetzung der Texte von P.Guyot. Auswahl und Kommentar von R.Klein.
103781: GUZZO, PIER GIOVANNI | ALFRIED WIECZOREK [EDS.]. - Pompeji. Die Stunden des Untergangs 24. August 79 n. Chr.
4136737: GWATKIN, H.M. - Early church history to A.D. 313.
154041: GWERDER, JOSEF - "Dampfschiff "" Uri "". Bordbuch."
90708: GWYN, SANDRA - The Private Capital. Ambition and Love in the Age of Macdonald and Laurier.
163194: GWYN, PETER - The King's Cardinal. The Rise and Fall of Thomas Wolsey.
53588: GWYNN, ROBIN D. A.O. - A calendar of the letter books of the French church of London from the civil war to the restoration, 1643-1659 (Series: Huguenot Society of London, Quarto Series Vol. LIV)
122710: GYATSO, TENZIN [14TH DALAI LAMA] - Innerlijke vrede. Over het Tibetaans boeddhisme en Tibet.
85414: GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. VAN - Dagverhaal over de periode 8-15 November 1918
154281: GYLES, ANNA BENSON | CHLOË SAYER - Of Gods and Men. Mexico and the Mexican Indian.
103352: GYMPEL, JAN - Geschiedenis van de architectuur. Van de oudheid tot heden.
102198: GYSELEN, BLANKA - Zie den mens. Balladen.
182551: GYSLER, PAUL - Gewerbe und Wissenschaft. Festgabe Paul Gysler 1953.
152390: GYSSELING, MAURITS - Toponymie van Oudenburg.
160764: GYSSELING, MAURITS [ED.]. - Corpus van Middelnederlandse Teksten tot en met het jaar 1300 [15 Vols. = Compl. Set].
163776: GYSSELS, KATHLEEN (ED.) (ET AL.) - Convergences & Interferences. Newneww in Intercultural practices. Ecritures d'une nouvelle ère / aire.
95596: HA-RAZIM, SEPHER - The Book of the Mysteries
110314: HAACK, W.G.C.M. [ED.]. - Europese economische integratie. Problemen en perspectieven.
170166: HAACK, DEFENDING - Defending Science-Within Reason: Between Scientism and Cynicism.
170563: HAACK, SUSAN - Evidence and Inquiry. A Pragmatic Reconstruction of Epistemology.
170152: HAACK, SUSAN - Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology.
170156: HAACK, SUSAN - Putting Philosophy to Work. Inquiry and Its Place in Culture. Essays on Science, Religion, Law, Literature and Life. Expanded Edition.
101876: HAACK, SUSAN - Deviant Logic. Some philosophical issues.
60246: HAACKER. K. - Die Stiftund des Heils (Untersuchungen zur Strukur der johanneischen Theologie)
103227: HAAFF, RAINER - Weichholz-Möbel Sammlerträume. Das Standardwerk von Barock bis Jugendstil.
103422: HAAFF, RAINER - Louis-Philippe Möbel. Bürgerliche Möbel des Historismus / Louis-Philippe Furniture. Middle-Class Furniture of the Histricism.
4024322: HAAFKENS, J. - Chants musulmans en peul. Etude d`une partie de l`heritage religieux de la communaute musulmane de Maroua, Cameroun. (Diss.)
92998: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN - Epistemologisch Relativisme, logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie
104634: HAAG, HERBERT | DOROTHEE SOELLE | KATHARINA ELLIGER | MARIANNE GROHMAN [EDS. - ET AL.]. - Great Couples of the Bible.
166103: HAAG BLETTER, ROSEMARIE | COOSJE VAN BRUGGEN | MILDRED FRIEDMAN [EDS. - ET AL.]. | HENRY N. COBB [FOREW.]. - The Architecture of Frank Gehry.
155755: HAAG, UIJT DE - Energy Restributions in Photoexited Molecules
4057076: HAAG, H. - Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes. (SBS 49)
4063403: HAAGEN, C.V.D. - Profetisch perspectief. De toekomst van mens en wereld ontsluierd door de bijbelse profetie.
183911: HAAGS GEMEENTEMUSEUM - - Het strijkinstrument.
144128: HAAGSMA, IDS | HILDE DE HAAN | ANNA DE HAAS | H.J. SCHOO - Amsterdamse gebouwen 1880-1980.
110947: HAAGSMA, IDS | HILDE DE HAAN - Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam. Vooroorlogse wijken, toen en nu.
89240: HAAK, P.J. VAN DEN - Metafoor en filosofie. Studie naar de metaforische werking in de filosofie aan de hand van Julia Kristeva en Paul Ricoeur. Een wetenschappelijke proeven op het gebied van de Wijsbegeerte.
141353: HAAK, B. - Rembrandt. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
121712: HAAK, J. - De discussie over de ' Constitution Civile du Clergé ' [1790]. Opiniegeschiedenis van een conflict.
155792: HAAK, BRAM | PIET HOFMAN - De Hoge Veluwe in de 19e eeuw.
55126: HAAK, BOB - Rembrand. His Life, His Work, His Time
55735: HAAK, S.P. - De plooierijen, in het bijzonder in het kwartier van Veluwe
4137983: HAAK, S.P. & VEENENDAAL, A.J. (OLDENBARNEVELT, J.V.) - Johan van Oldenbarnevelt. Deel 1 en 2. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Uitgegeven door S.P.Haak enn A.J.Veenendaal.
161477: HAAKMAN, ANTON - De onderaardse wereld van Athanasius Kircher.
4142029: HAAKSMA, H. (RIESSEN, H.VAN) - Van Riessen, filosoof van de techniek. M.m.v. A.Vlot en P.Cliteur.
47670: HAALBOOM, CHRIS - Halleluja, eeuwig dank en ere. Koraalbewerkingen over bekende liederen
104658: HAALEBOS, J.K. - Het grafveld van Nijmegen-Hatert. Een begraafplaats uit de eerste drie eeuwen na Chr. op het platteland bij Noviomagus Batavorum.
110752: HAALEBOS, J.K. | P.F.J. FRANZEN [ET AL.]. - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998 - 1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St-Jorisplein [Nijmegen].
167499: HAALEBOS, J.K. [ET AL.]. - Castra und Canabae. Ausgrabungen auf dem Hunerbergt in Nijmegen 1987-1994.
142216: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Kwatrijnen.
161643: HAAN, M.J.M. DE | S.J. LENSELINK | G.H.M. POSTHUMUS MEYES | J. TRAPMAN [EDS.]. - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
170003: HAAN, A.A.M. DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
145090: HAAN, IDO DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, 1945-1995.
143317: HAAN, HILDE DE | IDS HAAGSMA [EDS.]. - De architectuur van Erasmus. Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst.
142021: HAAN, HILDE DE | IDS HAAGSMA - Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982.
100787: HAAN, HANS DEN - Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw.
130240: HAAN, DR. J.C. DE | JHR, PROF. DR. P.J. VAN WINTER [EDS. - ET AL.] - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar Nederlandse Koloniale Geschiedenis.
141820: HAAN, HILDE DE [& UMBERTO BERBIERI | NEAVE BROWN | OTTO MAIER | LUIGI SNOZZI]. - Jo Coenen. Van stadsontwerp tot architectonisch detail.
152920: HAAN, JACQUES DE - Talking Shop. Boutade van een boekverkooper.
140015: HAAN, FRANCISCA DE. - Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940.
110519: HAAN, WIM | ANTON VAN HARSKAMP [EDS.]. - Haat & Religie.
93868: HAAN, ROB - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
85449: HAAN, MARIA HELENA DE - Adriaan Loosjes
183007: HAAN, CORRIE DE - Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten.
180896: HAAN, M.J.M. DE | S.J. LENSELINK | G.H.M. POSTHUMUS MEYES | J. TRAPMAN [EDS.]. - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
168555: HAAN, DR. F. DE [ED.]. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919. PLATEN ALBUM [only].
102053: HAAN, MARIAN DE - Een kruik venijn. Een middeleeuws misdaadverhaal.
122361: HAAN, PROF. DR. P. DE | PROF. MR. TH.G. DRUPSTEEN | MR. R. FERNHOUT - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium.
91356: HAAN, TJ. W.R. DE - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 48e jaargang, nieuwe reeks, 6e jaargang Nr. 4.
167401: HAAN-VAN DE WIEL , W.H. DE - Syrie, Jordanie
90583: HAAN, FRANCISCA DE - Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940.
30003: HAAN, ROB E.A. - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
167849: HAAN, MIES DE [WIM J. SIMONS - FOREW.]. - De kinderen van de Gazzan. Jacob Israël de Haan, mijn broer - Carry van Bruggen, mijn zuster.
167552: HAAN, IDO DE | WICHERT TEN HAVE | JAMES KENNEDY | PETER JAN KNEGTMANS [EDS.]. - Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950.
57521: HAAN, M. DEN | MANEN, A.M. VAN - Elk zing' Zijn lof. Een bundel geestelijke liederen
163874: HAAN, JITZE DE - Polygoon spant de kroon.
145166: HAAN, TJAARD W.R. DE - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
123489: HAAN, TJAARD DE - Onze volkskunst.
183444: HAAN, JACQUES DEN [ADRIAAN VAN DER WEEL - ED.]. - Een instict voor boeken. Een selectie uit het werk van Jacques den Haan.
101119: HAAN, FRANCISCA DE | DINEKE STAM - Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw.
56823: HAAN, DITTEKE DEN - De bijbel van Dina
110652: HAAN, CORRIE DE | JOHAN OOSTERMAN [EDS.]. - Is Brugge groot ? Over liefde en dood, feesten en trerechtstellingen, veldslagen en alledaagse gebeurtenissen: een bloemlezing van Middeleeuwse teksten uit het Bourgondische brugge.
131304: HAAN HETTEMA, JHR. MR. M. DE - Overzicht over de rune-literatuur.
30004: HAAN, ROB - De Dordtse Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk
160258: HAAN, ARJAN - Unsettled Settlers. Migrant Workers and Industrial Capitalism in Calcutta.
145320: HAAN, M.J.M. DE | L. JONGEN | B.C. DAMSTEEGT | M.J. VAN DER WAL | ANNEMARIE MEESEN [EDS.]. - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven.
4137710: HAAN, P. DE & HUISMAN, K. (ED.) - Famous Frisians in America.
183052: HAAN, HENK - De Postzegelmakerij.
4061563: HAAN, I. DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
91163: HAANDRIKMAN-VAN DE BRINK, L. E.A. - Leren hoe hij wandelen moet. Meditatief Dagboek voor de jeugd (plm. 12-16 jaar)
123454: HAANSTRA, FOKKE | SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
88945: HAANTJES, J. | HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders.
145074: HAANTJES, J. - Over Wilma en haar werk.
88447: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman
96219: HAAR, H.W. TER - Jacobus Trigland
30316: HAAR, J. VAN DER - Johannes de Doper (meditaties over de persoon en het werk van Johannes de Doper
84136: HAAR, BERNARD TER - Offergave. Verzameling van verspreide en onuitgegeven opstellen aan het gebied van kunst en letteren ontleend
89602: HAAR, J. VAN DER - Na vijftien verhoren, door God verhoord. (Het martelaarschap van John Philpot, 1555)
53983: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het haagsche genootschap tot verdediging der christelijke godsdienst (2 delen)
82928: HAAR, J. VAN DER - Complete set heruitgaven werken van oudvaders, 14 delen compleet --- Watson, Alles is Uwe. Sixtus, Wegwijzer. Moulin, De Christelijke strijd. Udemans, De ladder Jakobs. Sibbes, Het gekrookte riet. Corneleij, Het gebed van onze Heere Jezus Christus. Preston, Een levenloos leven. Kohlbrugge, opleiding tot recht verstand. Groe, die overwint. Simonidus, De ziel onder een wolk. M'Cheyne, Christus ons alles. Teellinck, de nieuw maker. Oomius, het wenen der tortelduive. Saldenus, Leven uit de dood.
88045: HAAR, B. TER - Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraanije. Kunsten en wetenscahppen. Achtste deel.
89472: HAAR, B. TER E.A. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen. (2 delen)
86160: HAAR, B. TER - "Nieuwe werken der hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. Tweede deel. Tweede stuk. Proeve van eene beantwoording der vraag: ""Welken invloed heeft het Christendom gehad op de Poëzij?"""
88621: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliograie van Engelse, veelal Puritaanse - in het Nederlands vertaalde werken. (Volume I)
85622: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke godsdienst (2 delen)
86489: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
52418: HAAR, BERNARD TER - Gedichten
56620: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt
61061: HAAR, H. TER - Specimen historico-theologicum Petri Datheni Vitam. Exhibens accedit brevid de ejus scriptis, indole ac meritis disquisitio
110839: HAAR, GERDA VAN DE | KEES JAN RODENBURG [EDS.]. - De Nieuwe Kerk van Wittevrouwen. Utrecht.
88492: HAAR, J. VAN DER - Petrus na pinksteren
94727: HAAR, HENDRIK WILLEM TER - Jacobus Trigland
94708: HAAR, JAN VAN DER - Internationale ökumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Niederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Buchern von (1600-1800)
155909: HAAR, AB TER - Een vrijgevochten doorzetter. 15.000 kilometer te voet door Europa (1934-1937) & CD-Rom
141449: HAAR, DR. B. TER - De historiographie der Kerkgeschiedenis [3 Parts in 1 = Compl.].
83430: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
87416: HAAR, J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen.
82668: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin, ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.)
54903: HAAR, J. VAN DER - De volharding der heiligen
85259: HAAR, J. VAN DER - Internationale ökumenische beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Nederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Büchern von (1600-1800)
89807: HAAR, H.W. TER - Jacobus Trigland
84965: HAAR, J. VAN DER - Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth. CGO 512
92730: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliografie van Engelse, veelal puritaanse - in het nederlands vertaalde werken (Volume I)
30633: HAAR, JAAP TER - De wording van een wereldmacht
94075: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4032812: HAAR ROMENY, H.J.TER - De geschiedenis van de eerste oecumenische raad. in Nederland -ook in zijn internationale context- 10 mei 1935-10 mei 1946.
94683: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4067539: HAAR, JOH.V.D. - Lijkbezorgingsrecht. (Diss.)
4074669: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de lage landen. Deel 1. In den beginne. Illustraties van Rien Poortvliet, J.H.Isings en Kack Staller.
4076121: HAAR, B.TER - Proeve van een beantwoording der vraag: welken invloed heeft het christendom gehad op de poëzij?.
4140179: HAAR, C.TER & VOOLEN, E.VAN (RED.) (AMSTERDAM) - Verhalen uit joods Amsterdam. van Multatuli, Is.Querido, H.Heijermans, Leon de Winter, e.v.a.
152179: HAAR, L.G.J. TER - "Petrarca's "" Africa "" Boek I en II. Een commentaar."
4057672: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, enz.
4136687: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun Christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst.
61486: HAARDT, MAAIKE DE - Dichter bij de dood. Feministisch-theologische aanzetten tot een theologie van de dood
95165: HAARDT, ROBERT - Die Gnosis. Wesen und Zeugnisse
83583: HAAREN, J. VAN - Judas. 13 preken over het boek Judas.
30082: HAAREN, J. VAN - t Begin der wijsheid
55045: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 1)
31395: HAAREN, J. VAN - Door lijden tot heerlijkheid
82729: HAAREN, J. VAN - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren, levensbeschrijving bam ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laastgehouden preken van ds. J. van Haaren
55046: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 2)
82665: HAAREN, J. VAN E.A. - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
52315: HAAREN, DS. J. VAN - Ter Gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden op de zondag na de begrafenis. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
30953: HAAREN, J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords. Jaargang 1974
54642: HAAREN, J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalmen
55867: HAAREN, J. VAN E.A. - Prekenserie. Uit den schat des Woords. Jaargang 1974
4027323: HAAREN, J.V. - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
56372: HAAREN, J. VAN E.A. - Een zaaier ging uit... Bundel 8
55212: HAARLEM, ARIE VAN - Incarnatie en verlossing bij Athanasius
160255: HAARMAN, TH. - In geheime dienst. Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog.
141149: HAARMANN, HARALD - Geschichte der Schrift.
162144: HAARMANN, HENDRIK J. - Agrammatic Aphasia as a Timing Deficit.
152761: HAARSMA, MARIËTTE [ET AL.]. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
152751: HAARSMA, MARIËTTE [ET AL.]. - De onderkant van het tapijt. Harry Mulisch en zijn oeuvre 1952-1992.
4013118: HAARSMA, F. (NOORDMANS, O.) - Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr.O.Noordmans. (Diss.)
170626: HAARSMA, DEBORAH B. | LOREN D. HAARSMA - Origins. Christian Perspectives on Creation, Evolution, and Intelligent Design.
87121: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (5 delen)
156408: HAAS, W.P. DE - The Semantic Spectrum of Moisture in Arabic. With some Indonesian Analogies.
156407: HAAS, W.P. DE - The Semantic Spectrum of Moisture in Arabic. With some Indonesian Analogies.
60945: HAAS, C. - De geest bewaren, Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas
168627: HAAS, ROBERT DE [FOREW.]. - Jan Theodoor Toorop Exhibition.
4136066: HAAS, C. , JONGE, M. DE & SWELLENGREBEL, J.L. - A Translator's Handbook on the Letters of John. (Helps for Translators)
4031632: HAAS, C. (HIRT DES HERMAS) - De geest bewaren. Achtergrond en funktie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas. (Diss.)
4021200: HAAS, W.J. DE - "Doop en tucht of klein tractaat. van de tucht der kerken over haar gedoopte""leden."""
87537: HAAS, MARTIN - Huldrych Zwingli und seine zeit. Leben und werk des Zürcher reformators. Zweite, neu bearbeitete auflage.
57230: HAAS, C. E.A. - A Translator's Handbook on the Letters of John (Helps for translators. Volume XIII)
93753: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (Complete Set)
122295: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
4300646: HAAS (ED.) P.J. - Recovering the Role of Womes. Power and Authority in Rabbinic Jewsih Society. (South Florida Studies in the History of Judaism 59)
142891: HAAS, HENDRIK DE [W.G.J. CALLENBACH - INTROD. | JAN STORM VAN LEEUWEN - ESSAY]. - De boekbinder. Of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Met een introductie van W.G.J. Callenbach en een verhandeling over boek en auteur door Jan Storm van Leeuwen.
94460: HAAS, MARTIN - Drie Täufergespräche. Gespräch der Berner Prädikanten mit dem Aurauer Täufer Pfistermeyer, 19. bis 21. April 1531 in Bern. Gespräch der Bernder Pràdikanten mit den Taufern, gehalten vom 1. bis 9. Juli 1532 zu Zofingen im Aargau. Gespräch der Berner Prädikanten mit den Täufern, gehalten vom 11. bis 17. März 1538 zu Bern (Series: Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, Vierter Band)
84808: HAAS, HENDRIK DE - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
152733: HAAS, DR. IR. A.M. - Ontwerp en berekening van paddestoelvloeren.
166955: HAAS, MR. DRS. F.J.P.M. - Bestuurlijke boeten in het belastingrecht.
180683: HAAS, RUDOLF | HANSJÖRG PROBST - Die Pfalz am Rhein. 2000 Jahre Landes-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte.
101629: HAAS, ALEX DE [M.J. BRUSSE - INTROD.]. - Liedjes.
86528: HAAS, J. DE - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
156749: HAAS, DR. J.A.K. - De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied.
155863: HAAS, ROBERT B. - Magisches Afrika - Durch die Augen der Götter.
84989: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (3 delen) Deel I: Abels-Zweedijk periode 1834-1880. Deel II: Aalders-Zijlstra periode 1880-1915. Deel III: Akkerhuis-Zijp periode 1915-1945
152353: HAAS, RUDOLF - Die Kreuzherren in den Rheinlanden.
132117: HAAS, J.A.K.: HAYE, R.M . DE LA: ROOSENBOOM, H.T.M - Nasporingen en Studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis. 1 - 19 Jaarverslag
53023: HAAS, FONS DE E.A. - Mozart in België. Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763-1766
47012: HAAS, FRIEDA DE | PAASMAN, BERT - J.F. Martinet en de Achttiende Eeuw. In ijver en onverzadelijken lust om te leeren
110726: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
102091: HAAS, DR. J.A.K. - De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied.
4040586: HAAS, E. - Der vergnügte Theologe. Eine Sammlung von Anekdoten aus Kirchengeschichte und kirchlicher Gegenwart.
4059953: HAAS, JOH. DE - Gedenkt Uw voorgangers. Deel 1, 2 en 3.
181585: HAAS, DR. HANS | HAN HONDERS [ET AL.]. - Paddestoelen van West- en Midden-Europa.
154539: HAASBROEK, JAN | ANNEMIEK HENDRIKS | RONALD TROOSTWIJK [PHOTOGR.]. - Gezellingheid is niet modern. 25 jaar na Welling.
142501: HAASE, HELLA - Berichten van het Blauwe Huis.
93087: HAASE, WOLFGANG - Principat. Band 21.1 und Band 21.2. Hellenistisches Judentum in Römischer zeit: Philon und Josephus) (2 Bände)
146425: HAASE, HELLA S. [MARGOT DIJKGRAAF | PATRICIA DE GROOT - AFTERW.]. - Inkijk. Reflecties van een lezer.
130960: HAASE, MICHAEL - In het teken van Ra. De geheimzinnige zonnekoningen van Egypte. Onopgeloste raadsels van het piramideonderzoek.
103916: HAASE, DR. GISELA | DR. IGOR A. JENZEN | RAINER RICHTER [EDS.]. - Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. Kunstgewerbemusem Dresden in Schloss Pillnitz.
56285: HAASEN, GISELA - Hohenschwangau. Vom Zauber eines romantischen Schlosses
82036: HAASSE, H.S. E.A. - Veranderend Levensbesef. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 28
145742: HAASSE, HELLA S. | BEB VUYK | GARMT STUIVELING [ET AL.]. - Multatuli.
165561: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis [De verhalen tot nu toe].
167072: HAASSE, HELLA S. - Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven.
162044: HAASSE, HELLA S. | MARIE FRANÇOISE CARBONNELLE [ILLUSTR.]. - Ogenblikken in Valois.
160895: HAASSE, HELLA S. - Een Handvol Achtergrond. ' Parang Sawat '. Autobiografische teksten.
54769: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal
151318: HABACHI, LABIB - Festschrift für Labib Habachi.
166452: HABAKKUK, H.J. | M.M. POSTAN [EDS.]. - The Industrial Revolutions and After: Incomes, Population and Technological Change [Vol. 6 Part 1 & 2: The Cambridge Economic History of Europe].
166471: HABAKKUK, H.J. | M.M. POSTAN [EDS.]. - The Industrial Revolutions and After: Incomes, Population and Technological Change [Part 1 & 2 = Compl.].
152194: HABAKUK II DE BALKER (H.H. TER BALKT). - Oud gereedschap mensheid moe.
168170: HABBEMA, KOOS [ = HERMAN HEIJERMANS] - Kamertjeszonde. Herinneringen van Koos Habbema [2 Vols. in 1].
145542: HABEL, FRITZ PETER - Eine politische Legende. Die Massenvertreibubg von Tschechen aus dem Sudetenland 1938/39. Bibliothèque de feu M. - J. W. Enschede. La Haye, 1927. 8vo.
121720: HABEL, PROFESSOR H. | F. GRÖBEL - Mittellateinisches Glossar. Unter Mitwirkung von Studienrat F. Gröbel in Berlin, herausgegeben von Prof. E. Habel, Studienrat in Berlin.
140694: HABERER, ALBERT - Tür + Tor. Doors + Gates. Portes + Portails.
92619: HABEREY, WALDEMAR - Die Römischen Wasserleitungen nach Köln. Die Technik der Wasserversorgung einer antiken Stadt
121878: HABERLER, GOTTFRIED VON - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
4057140: HÄBERLIN, P. - Der Leib und die Seele.
152395: HÄBERLIN, PAUL - Der Geist und die Triebe. Eine Elementarpsychologie.
4046602: HÄBERLIN, P. - Ethik im Grundriss.
4139257: HÄBERLIN, P. - Het wonder. Twaalf beschouwingen over den godsdienst.
4049982: HABERMAS, J. - Theorie des kommunikativen Handelns. I.Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. II.Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft.
4042981: HABERMAS, J. - Erkenntnis und Interesse.
4139415: HABERMAS, J. & DERRIDA, J. - Filosofie in een tijd van tereur. Gesprekken met Giovanna Borradori.
170713: HABERMAS, JÜRGEN - Die Zukunft Der Menschlichen Natur.
4142982: HABERMAS, J. - Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.
4300089: HABERMAS, JÜRGEN - Over de constitutie van Europa. Een essay. Vertaald door L.Pijnenburg.
47054: HABERMEHL, PETER - Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis. 2., überarbeitete Auflage (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Archiv für die Ausgabe der Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 140)
4067126: HABETS, A.C.J. - Geschiedenis van de indeling van de filosofie in de oudheid. (Diss.)
170652: HABGOOD, JOHN - The Concept of Nature.
171008: HABGOOD, JOHN - Faith and Uncertainty.
150371: HABICHT, CHRISTIAN - Athens from Alexander to Antony.
156005: HABING, HARM - Kosmos. Geschiedenis van de sterrenkunde van Stonehenge tot Hubble.
4143609: R.L.F,, HABITO, - Living Zen, Loving God.
123452: HABNIT, F.F. - 40 Jaar Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 Juli - 1953.
91417: HABSBURG, GÉZA VON - Fabergé. Hofjuwelier der Zaren.
141815: HABSBURG, GÉZA VON | MARINA LOPATO - Fabergé Imperial Jeweller.
130081: HACHEZ, NORBERT [J.L.M. EGGEN - ED.] - Essai sur le délit de sacrilège en droit français jusqu'à la fin du XVme siècle.
103649: HACHMANN, ROLF - The Germanic Peoples.
96080: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart de verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas ,et het oog op het nieuwe tijds denken
60253: HACK. C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
4054275: HACK, C. - Leraar of Verlosser?. Verwarring over Jezus.
53524: HACK, ALBERT - Kirchengeschichte Deutschlands (5 volumes in 6 bindings)
4038894: HACK, H. - Die Kolonisation der Mennonieten im paraguayischen Chaco. (Diss.)
160242: HACKE-OUDEMANS, JOSINA J. [ET AL.]. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
152130: HACKEL, DR. ALFRED ALEXEJ [& DR. TH. BAADER] - Das altrussische Heiligenbild die Ikone.
181586: HACKENS, TONY - Études d'orfèvrerie antique / Studies in Ancient Juwelry.
100830: HACKER, RUPERT [ED.]. - Ludwig II. von Bayern. In Augenzeugenberichten.
167938: HACKETT, ALICE PAYNE | JAMES HENRY BURKE [EDS.]. - 80 Years of Best Sellers 1895-1975.
161058: HACKETT, ALICE PAYNE - 70 Years of Best Sellers 1895-1965.
141201: HACKETT, FRANCIS - Henry the Eighth.
4137043: HACKETT, D.G. - The Silent Dialogue. Zen Letters to a Trappist Abbot.
4270: HACKSPAN, THEODORICUS - Miscellaneorum Sacrorum Libri Duo, Quibus accessit Ejusdem Exercitatio de Cabbala Judaica.
143217: HACKSTEIN, HERMANN | WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine romantische tuinen lexicon. Mooi vormgeven en passend beplanten.
143218: HACKSTEIN, HERMANN | WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine terrassen en balkons lexicon. Mooie composities met de juiste planten.
157073: HACKWOOD, FREDERICK WM. - William Hone. His Life and Times.
4070875: HACOHEN, SHMOEËL AVIDOR - Met één been op de grond. Chassidische Humor en Wijsheid. Illustraties van Mané-Katz.
151369: HACQUEBORD, L. | A,L. HEMPENIUS - Groninger dijken op deltahoogte.
141195: HACQUEBORD, L. | A,L. HEMPENIUS - Groninger dijken op deltahoogte.
123514: HACQUEBORD, LOUWRENS | JUR. R. LEINENGA | KO DE KORTE - Nederlanders in de Poolwinter.
163275: HACQUEBORD, P. - Onderzoekingen over boventonen bij stemvorken.
100066: HADAR, ALIZIA RACHEL | AUBREY KAUFMAN - The Princess Elnasari.
31887: HADDAD, MOHANNA YOUSUF SALIM - Arab perspectives of Judaism, a study of image formation in the writings of muslim arab authors 1948-1978. Arabische beeldvorming van het Jodendom (met een samenvatting in het Nederlands)
102155: HADEWICH [M. ORTMANNS - TRANSL. | DR. P. MOMMAERS - INTROD.]. - Van Liefde en Minne. De strofische gedichten.
165229: HADEWIJCH [VEERLE FRAETERS | FRANK WILLAERT - EDS. | TRANSL.]. - Hadewijch liederen [& 4 CD's]. Met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp.
131591: HADFIELD, ALICE MARY - The Chartist Land Company.
150970: HADINGHAM, EVAN - Circles and Standing Stones.
4015370: HADIWIJONO, H. - Man in the Present Javanese Mysticism. (Diss.)
100435: HADLAND DAVIS, F. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - Mythen en legenden van Japan.
4143762: HAEBERLI, H. & STEIGER, CHR.VON (HRSG.) - Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik. Studienausgabe zur Faksimile-Edition der Handschrift Mss. hist. helv. I. 16 der Burgerbibliothek Bern. Textedition bearbeitet von U.M.Zahnd.
158381: HAEBLER, KONRAD - Geschichte des spanischen Frühdruckes in Stammbäumen.
152251: HAECKEL, WILLI - Das Sprichwort bei Chaucer. Zugleich ein Beitrag zur vergleichenden Sprichwörterkunde.
143618: HAECKEL, ERNST - Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck ins Besondere.
165651: HAEDEKE, HANNS-ULRICH [ED.]. - Zinn.
47320: HAEFELI, LEO - Flavius Josephus' Lebensbeschreibung. Aus dem Griechischen übersetzt, mit einer Einleitung und mit einem Anhang von Anmerkungen versehen. Mit einer Karte
170828: HAEFFNER, GERD - Philosophische Anthropologie.
170292: HAEFFNER, GERD - The Human Situation. A Philosophical Anthropology.
150850: HAEGENS, J. - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962.
122641: HAEGER, JOHN WINTHROP ËD.*. - Crisis and Prosperity in Sung China.
154089: HAEGHEN, F.V.H. [F.V.H.]. - Dictionnaire des devises des Hommes de Lettres, Imprimeurs, Libraires, Bibliophiles, Chambres de Rhétographie, Sociétés Littéraires et Dramatiques.
151942: HAEGHEN, FERDINAND VANDER - Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des oeuvres d'Erasme [3 Vols. in 1].
161538: HAEGHEN, FERDINAND VAN DER [& MARIE-THÉRÈSE LENGER [ED.]. - Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays Bas [6 Vols. & Index Compl.]..
165377: HAEHL, MADELEINE - Les affaires étrangères au temps de Richelieu. Le secrétariat d'État, les agents diplomatiques [1624-1642].
4300691: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in de Franse Gereformeerde Kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter (1926). Bronuitgave en inleiding door Jan R.Luth, vertaling door José Lieshout.
88001: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in Franse Gereformeerde kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter. Le problème du chant choral dans les eglises réformées et le trésor liturgique de la cantilène hugenote. Baccelaureaatssriptie voor de Theologische Faculteit (Montpellier, 20 december 1926)
30728: HAELEWUCK, J.C. - Clavis Apocryphorum Veteris Testementi
55189: HAEMSTEDE, ADRIANUS - De geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Beginnende met de tijden van Christus onzen Zaligmaker, tot den jare 1655. Met platen (2 delen)
10311: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - De Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheyt haer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock in Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d'ongehoorde wreetheydt in Yerlandt, midtsgaders de schrickelijcke Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoeght, door Johannes Gysius. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en eygenschappen des landts en plaetsen gesneden, en een kort inhoudt, tot gerief van den Leser, boven yder plaet. Op nieuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
10305: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Historie der Martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben vanaf Christus onze Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitsland, Amerika en andere landen. Alsmede vele van hun brieven en belijdenissen, de moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, de verschrikkelijke moord op de Waldenzen en Piëmont en andere vervolgingen der gelovigen. Voorafgegaan door een 'Vermaning aan de overheid'. Onveranderd naar de editie van 1671. Opnieuw nauwkeurig nagezien door ds. J.H. Landwehr. Met een woord ter inleiding van dr. A. Kuyper. Versierd met 140 platen naar de oorspronkelijke kopergravures.
9423: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben, Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, amerika en andere landen. benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van D. A. Kuyper.
54691: HAEMSTEDE, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben, van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen, nieuwe uitgave
57236: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker af tot het jaar 1655. niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord te Parijs en in Valtellina, de onehoorde wreedheid in ierland, de verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der gelovigen. Voorafgegaan door de vermaning. Versierd met meer dan 130 platen
57108: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker af tot het jaar 1655. niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitsland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hun brieven en belijdenissen, de moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, de verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der gelovigen. Voorafgegaan door de vermaning. Versierd met meer dan 130 platen
31130: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren. Die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. naar den druk van 1671
83702: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren
145273: D'HAEN, THEO | PATRICIA KRÜS [EDS.]. - Colonizer and Colonized.
153664: D'HAEN, CHRITINE - Onyx.
153642: D'HAEN, THEO | PIETER VERMEULKEN [EDS.]. - Cultural Identity and Postmodern Writing.
153896: D'HAEN, CHRISTINE - Dodecaëder & Dantis meditatio. Gedichten.
180703: D'HAEN, THEO | HANS BERTENS [EDS.]. - Closing the Gap. American Postmodern Fiction in Germany, Italy, Spain and the Netherlands.
180721: D'HAEN, THEO | PATRICIA KRÜS [EDS.]. - Colonizer and Colonized.
165686: D'HAEN, CHRISTINE - Mirabilia.
165233: HAEN, CHRISTINE D' [ED.]. - Het geheim dat ik draag. 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandse letterkunde.
162523: D'HAEN, THEO | PETER LIEBREGTS | WIM TIGGES (EDS) - Configuring Romanticism. Essays offered to C.C. Barfoot.
182759: D'HAEN, CHRISTINE - Het schrijverke.
154251: HAEN, CHRISTINE D' - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
153712: D'HAEN, THEO | PAUL GILES | DJELAL KADIR | LOIS PARKINSON ZAMORA [EDS.]. - How Far is America from Here? Selected Proceedings of the First World Congress of the International American Studies Association 22-24 May 2003.
92128: HAENCHEN, ERNST - Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen
30916: HAENCHEN, ERNST - Gott und Mensch. Gesammelte Aufsätze
4071429: HAENCHEN, E. - Die Bibel und wir. Gesammelte Aufsätze. Band 2.
154819: HAENEN, MARCEL - Baas Bouterse. De krankzinnige klopjacht op het Surinaamse drugskartel.
167575: HAENKE, THADDAEUS [CAROLUS BOR. PRESL - ED.]. [DR. WILLIAM THOMAS STEARN - INTROD.]. - Reliquiae Haenkeanae. Seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippines et Marianis collegit Thaddaeus Haenke. With a Map and a Bibliographical Note by Dr. W.T. Stearn [British Museum of Natural History]. [2 Parts in 1 = Complete].
32051: HAENTJENS, ANTON HENDRIK - Simon Episcopius als Apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst
153983: HAERINGEN, PROF. DR. C.B. VAN - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarschap.
152521: HAERINGEN, PROF. DR. C.B. VAN - Supplement Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal [Franck - van Wijk].
93785: HAERINGEN, J. VAN - Geschiedenis der kerkhervorming in Noord-Brabant en Limburg tijdens de 16e en 17e eeuw
140609: HAERINGEN, COENRAAD BERNARDUS VAN - "De germaansche inflexieverschijnselen [ ""umlaut "" en "" breking "" ] phoeneties beschouwd."
30791: HAERS, JACQUES | MERRIGAN, TERRENCE - Christus in veelvoud. Pluraliteit en de vraag naar eenheid in de hedendaagse christologie
141471: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN [J.W. BLOEM - ILLUSTR.]. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
166559: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - Inleiding ethiek.
55734: HAERTEN, JOSEPHUS LUDOVICUS HUBERTUS - Dissertatio Medica Inauguralis eshibens historiam cholerae asiaticae annis 1848 et 1849, dum ultrajecti regnabat, in vico hujus urbis littera c insignito observatae
105306: HAESAERTS, PAUL [DENISE FRÖHLICH | GISELA BLOCH - TRANSL.]. - Geschichte der modernen Malerei in Flandern [In Slipcase].
164983: HAEST, MICKELLE - 1-1-2- daar red je levens mee. Verhalen uit de meldkamer.
161816: HAFF, BERGLJOT HOBAEK - De eeuwige vreemdeling.
167120: HAFFNER, SEBASTIAN | WOLFGANG VENOHR - Preussische Profile.
100023: HAFFNER, SEBASTIAN - Het duivels pact. De Duits-Russische betrekkingen van de eerste tot de tweede wereldoorlog.
156606: HAFFTER, HEINZ [FOREW.]. - Beiträge aus der Thesaurus-Arbeit. Herausgegeben vom Thesaurus Linguae Latinae.
92623: HAFKAMP, KOOS - Creatief denken
157588: HAFKAMP, C. - De offsetdruk.
156301: HAFKAMP, HANS | LISA KUITERT [EDS. - ET AL.]. - List en bedrog. Over misleiding en verleiding in de boekenwereld.
182540: HAFNER, FRITZ - Nordseemuscheln. Arten und Formen. Mit 75 Zeichnungen des Verfassers in Lichtdruck. Auf Grund der Sammlung des Seeaquariums in Juist.
57207: HAFSTERKAMP, BERNHARD - Beleef de natuur in Winterswijk. Een inspirerende ontdekkingstocht in Nationaal Landschap Winterswijk
101513: HAFT, JEREMY - All the Tea in China. How to Buy, Sell, and Make Money on the Mainland.
164856: HAGAN, KENNETH | IAN J. BICKERTON [EDS.]. - Unintended Consequences. The United States at War.
143899: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
91631: HAGE, W. - Het gepredikte woord
56082: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm functie van de middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre
90263: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografische genre.
88446: HAGE, W. - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelberger Catechismus (2 delen)
55668: HAGE, W. - De Weg ter ontkomging, zes preken
55246: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage
161512: HAGEDOORN, JAAP - Overdracht van meer dan letters... van Gorcum 1800-2000.
166720: HAGELIN, OVE [ED.]. - The Adam Helms Collection of Books in the History of Publishing and Bookselling / Adam Helms Bokbranschhistoriska Samling.
150212: HAGELSTANGE, RUDOLF | HAP GRIESHABER - Ein Gespräch über Bäume zwischen Rudolf Hagelstange und HAP Grieshaber.
30557: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek. De natuur in de Heilige Schrift verklaard en toegepast in de geschriften van oudvaders
144861: HAGEMAN, MAARTEN - Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
84991: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek
101413: HAGEMAN, MARIËLLE - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
4139296: HAGEMAN, M. - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
155231: HAGEMANN, CARL - Oscar Wilde. Sein Leben und sein Werk.
150019: HAGEMANS, WIMM [ED. - ET AL.]. - Bossche Pracht. Mijn huis - mijn monument [12 Vols. - Complete Set].
168061: HAGEN, JUNE STEFFENSEN - Tennyson and His Publishers.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

9/13