Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
110487: HELLEGERS, HENK [ED.]. - Water in beweging. De watersnoodramp van 1953. Dussen & Hank.
152977: HELLEMA, DUCO & CEES WIEBUS & TOBY WITTE [EDS.]. - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974.
4013937: HELLEMA, D.W. - Kroniek van een friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
60276: HELLEMA. H.D. - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de christenen van Tiberius tot Decius
152579: HELLEMA, H.J.P. - De organisatie-adviseur. Okomst en groei van een nieuw vak in Nederland, 1920-1960 : 'Ik zie, ik zie wat gij niet ziet'.
145106: HELLEMA, DUCO & BERT ZEEMAN & BERT VAN DER ZWAN [EDS.]. - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
46429: HELLEMAN, WENDY ELGERSMA - Solovyov's Sophia as a Nineteenth-Century Russian Appropriation of Dante's Beatrice
101120: HELLEN, J.A. - North Rhine-Westphalia.
146242: HELLENBERG HUBAR, BERNADETTE [ED. - ET AL.]. - Maaslands Melange. Opstellen over Limburgs verleden. Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
88449: HELLENBROEK, A./MEEUSE, C.J. - Werkboekje bij het voorbeeld der goddelijke waarheden van A. Hellenbroek. Opgesteld door C.J. Meeuse.
55092: HELLENBROEK, ABRAHAM - Nuttige Mengelstoffen
91235: HELLENBROEK, A. - De Geloofsleer voor onze christelijke jeugd
9040: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus, Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en Toegepast. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Derde Druk.
9838: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia, ofte des zelfs Voorname Euangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
9550: HELLENBROEK, ABRAHAM - Bybelsche Keurstoffen, Zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stigtinge in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
9551: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Euangelische Prophetien. In haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
9552: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Kruis Triomph van Vorst Messias, ofte Verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vyfde Druk.
10008: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.
154357: HELLENKEMPER, HANSGERD [ED.]. - Der Schatz von San Marco in Venedig.
101568: HELLER, LOUIS G. & JAMES MACRIS. - Parametric Linguistics.
165692: HELLER, LOUIS & ALEXANDER HUMEZ & MALCAH DROR [GEOFFREY LEECH - FOREW.]. - The Private Lives of English Words.
150839: HELLER, JULEK & CAROLYN SCRACE & JUAN WIJNGAARD [ILLUSTR.]. & SARAH LARKIN [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - De reuzen.
123219: HELLER, JOSEPH. - Good as Gold.
131115: HELLER, MARTIN [ED.] - Edward Quinn. A Côte d'Azur Album.
130384: HELLER, ERICH - The Importance of Nietzsche. Ten Essays.
4137209: HELLER, O. - Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage / Ihre Kritik / Ihre Lösung durch den Sozialismus.
4140210: HELLER, O. - Der Untergang des Judentums. Die Judenfrage / Ihre Kritik / Ihre Lösung durch den Sozialismus.
122433: HELLIE, RICHARD - Slavery in Russia 1450-1725.
154374: HELLIER, CHRIS & FRANCESCO VENTURI [EDS.]. - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
54786: HELLINCKX, WALTER / PAUWELS, JEF - Orthopedagogische ontwikkelingen in de kinderbescherming. Leven en werk van dr. d.q.r. Mulock Houwer
4140667: HELLING, F. - Die Frühgeschichte des jüdischen Volkes.
100790: HELLINGA-ZWART, T. & NANS VAN LEEUWEN [ILLUSTR.]. - Uit Jopie's leventje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
86097: HELLINGA, W.GS - Rembrandt Fecit 1642. De nachtwacht, Gysbrecht van Aemstel
53675: HELLINGA, JAAP - De man die in zeven uur bedierf. Vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuwarden
142528: HELLINGA-ZWART, T. [IDS WIERSMA - ILLUSTR.]. - Het huisje aan den dijk.
140487: HELLINGA, W.-G. - Pétroglyphes Caraïbes: Problème sémiologique.
102505: HELLINGA, PROF. DR. W.G.. & PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY & PROF. DR. G.W. OVINK [INTROD.]. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography [2 Vols. Compl.].
161803: HELLINGA, LOTTE & ALASTAIR DUKE & JACOB HARSKAMP & THEO HERMANS [EDS. - ET AL.]. - The Bookshop of the World. The Role of the Low Countries in the booktrade 1473-1941.
161606: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - De koningsbijbel van de prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek.
161237: HELLINGA, WYTZE & HELLINGA, LOTTE [ED.]. - Henry Bradshaw's Correspondence On Incunabula, with J.W. Holtrop and M.F.A.G. Campbell [2 Vols. Compl.].
157755: HELLINGA-QUERIDO, DR. LOTTE - William Caxton. Engelands eerste drukker en de Nederlanden.
157196: HELLINGA, LOTTE - William Caxton and Early Printing in England.
157132: HELLINGA, LOTTE & CLEMENS DE WOLF [ERNST BRACHES - INTROD.]. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
52373: HELLINGA, W.GS. - Een Schoon Liedekens-Boeck
102449: HELLINGA, PROF. DR. W.G.. & PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY & PROF. DR. G.W. OVINK [INTROD.]. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
151617: HELLINGA, LOTTE [ED.]. - Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Library. Part XI: ENGLAND.
103687: HELLINGA, LOTTE - Caxton in Focus. The Beginning of Printing in England.
53816: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE E.A. - Uit de voorgeschiedenis van de stadsbibliotheek te Haarlem
4135482: HELLINGA, G.G. - Kopstukken van de Gouden Eeuw. Zeehelden, Pioniers, Meesters enLeiders.
142967: HELLINGER, MARLIS - Englisch-orientierte Pidgin- und Kreolsprachen. Entstehung, Geschichte und sprachlicher Wandel.
131908: HELLMANN, M. & KLAUS ZERNACK & G. SCHRAMM [EDS.] - Handbuch der Geschichte Russlands [ Band 1.1 & 2.1 & 3.1 Complete]
4050176: HELLO, E. - Heiligengestalten.
123559: HELLWALD, FRIEDRICH VON [DR. PAUL HARTING - TRANSL.]. - Friedrich von Hellwald's Natuurlijke Geschiedenis van de Mensch. Volume II [only].
4143882: HELLWALD, FR.VON & BERG, J.C. VAN DEN, - De werelddeelen. Amerika en Australië. Bewerkt naar F. von Hellwalds's die Erde und ihre Völker.
143132: HELM, RIEN VAN DER - Reis-handboek voor Curaçao
122221: HELM, RIEN VAN DER - Nederlandse Antillen en Aruba Reisgids Rijswijk, Elmar, 1995. Druk: herziene 3de druk. octavo, garenloos, 376 pp. zw/w en kleurenfoto's . als nieuw.
166939: HELM, RIEN VAN DER - De Curaçao Reisgids.
165067: HELM, RUUD VAN DER [TRANSL.]. - Gedachten uit Een cursus in Wonderen. Inspiratie uit het universum.
150867: HELM, F.C.A. VAN DER [ED. - ET AL.]. [PROF. DR. A.L.L.M. ASSELBERGS - FOREW.]. - Veiligheid in kerkgebouwen. Beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen.
152484: HELMAN, ALBERT - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in de twee binnenlanden. Anno 1953.
167892: HELMAN, ALBERT - De G G. van Tellus
154818: HELMAN, ALBERT - Facetten van de Surinaamse samenleving.
103975: HELMAN, ALBERT - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
103688: HELMER, HUGO J. & RENÉ H.P. PROOS - Langs Romeinse en middeleeuwse wegen. Archeologische routes in Nederland en België.
160741: HELMER, G.J. - Den gheestelijkcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
160742: HELMER, G.J. - Den gheestelijkcken nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw.
4136346: HELMER, C. - The Multivalence of Biblical Texts and Theological Meanings. (SBL 37)
152276: HELMERS, DINI - Gescheurde bedden. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810.
4138689: HELMERS, J.F. - De Hollandsche natie. In zes zangen.
4300638: HELMINA VON CHÉZY, - Leben und Kunst in Paris seit Napoleon I.. Hrsg. von Bénédicte Savoy. Kommentiert von M.Bittner, D.Blankenstein usw.
151868: HELMREICH, PAUL C. - From Paris to Sèvres. The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920.
4141602: HELMREICH, E.C. - The German Churches under Hitler. Background, Struggle, and Epilogue.
156400: HELMS, SVEN HENRIK - Ny fulstaendig Ordbog i det dansk-norske og tijdske Sprog. Tilligemed et kort Udtog af begge Sprogs formlaere & Neues vollständiges Wörterbuch der dänisch-norwegischen und deutschen Sprache. Nebst einem kurzen Abrisse der Formenlehre beider Sprachen [2 Vols. in 1].
152311: HELMSDÖRFER, GEORG - Moslemitisches Eherecht. [Des Abul-Hassan Achmed Ben-Mohammed Koduri von Bagdad Moslemitisches Eherecht nach Hanihtischen Grundsätzen. Aus Arabischen Handschriften].
161507: HELMSDÖRFER, GEORG - Des Abul-Hassan Achmed Ben-Mohammed - Koduri von Bagdad Moslemitisches Eherecht. Aus Arabischen Handschriften.
142377: HELMSTRIJD, MR. F.A & MR. N.H. MULLER & MR. S.J.R. DE MONCHY [EDS.]. - De Provinciale Wet honderd jaar 1850-1950. Gedenkboek.
156081: HELMUS, LIESBETH M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van 16de- en 17de-eeuwse meesterwerken uit Utrecht.
4056749: HELSDINGEN, W.H.V. & HOOGENBERK, H. - Daar wèrd wat groots verricht. Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw. Met talrijke zwarte en gekleurde afbeeldingen in den buiten den tekst.
104953: HELSLOOT, P.N. & N.L. DODDE - Martinus Nieuwenhuyzen, 1759-1793. Pionier van onderwijs en volksontwikkeling.
4035976: HELSLOOT, N. (NIETZSCHE, FR.) - Vrolijke wetenschap. Nietzsche als vriend. (Diss.)
103944: HELSTED, DYVEKE & EVA HENSCHEN & BJARNE JØRNAES - Thorvaldsen.
123564: HELTOFT, KJELD - Hans Christian Andersen as an Artist.
4143764: HEMAN, P. (HRSG.) - Das Basler Münster. Hrsg. von der Münsterbaukommission und Photograph P.Heman,
103093: HEMELRIJK, JAAP M. [INTROD.]. W.A.L. BEEREN [FOREW.]. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
143282: HEMELRYCK, FERNAND VAN - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het Heilige Land.
103592: HEMELS, JOAN - Arnhemmers en hun kranten. Persgeschiedenis aan de Rijn 1621 - 2001.
110108: HEMELS, JOAN [ED.]. - Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan Dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
89054: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel II: 1945-1995. Band A met de lemmata A-L. Samengesteld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lucas-Ooms Fonds (LOF) en de Groep Publieks- en Opninietijdschriften van het Nederlands Uitgeversbond.
89022: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel II: 1945-1995. Band B met de lemmata M-Z. Samengesteld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lukas-Ooms Fonds (LOF) en de Groep Publieks- en Opinietijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond.
167311: HEMELS, PROF. DR. JOAN & DRS RENÉE VEGT - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland [2 Vols. in 3 Parts].
165109: HEMELS, JOAN [KEES WAAIJMAN - INTROD.]. - Als het goede maar gebeurt. Titus Brandsma. Adviseur in vrijheid en verzet.
158022: HEMELS, J.M.H.J. & B.C. SLIGGERS & A.G. VAN DER STEUR [MR. E.M.A. SCHMITZ - FOREW.]. - Er is slechts één Schuyt. Veertig jaar boeken aan de gracht.
91023: HEMELS, JOAN / DEMOET, HENK - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie.
89021: HEMELS, JOAN / VEGT, RENÉE - Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel I: 1840-1945. Samengeseld en uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Lucas-Ooms Fonds (LOF) en de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-UItgevers (NOTU).
4048847: HEMELSOET, B. & MONSHOUWER, D. - Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen. Vertaling met kanttekeningen.
4040569: HEMELSOET, B. (VB) - Marcus. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4071473: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.Plat en M.R.Wielema.
61035: HEMERT, M. VAN - Achtergronden van kerkelijk gedrag. Een onderzoek in zeven rooms-katholieke parochies
4075909: HEMERT, GUUS VAN - Een manier van christen zijn. Oriënteren in de bebouwde en bewoonde wereld.
150331: HEMINGWAY, ERNEST [MARY HEMINGWAY - INTROD. & JOH VANDENBERGH - TRANSL.]. - Een feest zonder einde. Herinneringen aan Parijs.
144766: HEMKES, JOHAN - Van schets tot ets.
150330: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij.
122451: HEMMERECHTS, KRISTIEN - V. Notities bij een reis naar Vietnam.
101631: HEMPEL, DR. C.J. - Hull's Jahr. A New Manual of Homoeopathic Practice. With an Appendix of the New Remedies.
53631: HEMPEL, JOHANNES - Geschichten und Geschichte im Alten Testament bis zur persischen Zeit
55119: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen, 1613-1811
163925: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. & K.F. EN HOFSTEE - Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio.
163924: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. & K.F. EN HOFSTEE - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen [1761-1986].
142384: HEMPTINNE, THÉRÈSE DE & JAN DUMOLYN [ET AL.]. - Adel [Special Issue / Themanummer].
121533: HEN, P.E. DE - Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950.
143432: HENCKEN, HUGH - Tarquinia and Etruscan Origins.
156536: HENDERIKX, DRS. P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen.
152614: HENDERSON, I.F. & W.D. HENDERSON & J.H. HENDERSON - A Dictionary of Biological Terms. Pronunciation, Derivation and Definition of Terms in Biology, Botany, Zoology, Anatomy, Cytology, Genetics, Embryology, Physiology.
167936: HENDERSON, BILL [ED.]. - The Art of Literary Publishing. Editors on Their Craft.
4139752: HENDERSON, I. - Myth in the New Testament. (SBT 7)
100861: HENDERSON, W.O. - La révolution industrielle.
4068258: HENDERSON, H.F. - Religion in Scotland. Its Influence on national Life and Character.
4031628: HENDRICHS, F. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
55729: HENDRICKSX, M. / SANGERS, W. - De kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik, beschrijvende inventaris
87524: HENDRIKMAN, A.J. E.A. - Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle. (Serie: Middeleeuwse Studies, Band XII)
152824: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de Vijfde eeuw v. Chr. Gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
161380: HENDRIKS, JOHAN - Prisma Archeologie in de Lage Landen.
110333: HENDRIKS, DR. OLAF - Erasmus en Leuven.
54826: HENDRIKS, JAN - Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw
4071445: HENDRIKS, A.N. - Die Here is en levend maakt. Schriftstudies over de Heilige Geest en zijn werk.
4034830: HENDRIKS, A.N. (RULER, A.A.V.) - Kerk en ambt in de theologie van A.A.van Ruler. (Diss.)
123331: HENDRIKS, INGEBORG [ED.]. - De wereld in een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur.
61225: HENDRIKS, A.J. - Regionale Politiek op de Noord en West Veluwe, Economische en sociale vraagstukken
4067383: HENDRIKS, P.(E.A.) - Geloof ligt op straat. Een verkenning naar spiritualiteit in parochie en gemeente. *Zoetermeer-Boekencentrum, 2001, 188 blz.
110095: HENDRIKS, W.TH.M. & W.A.A. WESTERHUIS [EDS. - ET AL.]. - Venlo. Koop- en handelsstad door de eeuwen.
54918: HENDRIKS, A.N. - Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk
94225: HENDRIKS, OLAF - Erasmus en Leuven
88820: HENDRIKS, ARIJJAN NICOLAAS - Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler
161718: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN - Van Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse wijken van Amsterdam 1900-1944.
122728: HENDRIKS, HENRIËTTE - Motion and Location in Children's Narrative Discource. A Developmental Study of Chinese and Dutch.
31202: HENDRIKS, HUBERT - De merel zingt in de boom in de Marikenstraat. Het Nijmeegse lied door de eeuwen heen
130374: HENDRIKS-JANSEN, MR. TH.C.M. - Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten vennootschap. Een rechtsvergelijkende studie.
55728: HENDRIKS, F.M. - De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) - 1842
93631: HENDRIKS, J. - Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw
4007738: HENDRIKS, J. - Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw.
4015924: HENDRIKS, J.A. - Het geheim der eeuwen. De weg naar het vrederijk.
4051057: N.N. (HENDRIKS, J.) - Een gezamelijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw. Opstellen onder red. van H.Heitink, J.v.d.Meent, S.Stoppels.
4071034: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. De kerk van 2000. Een concrete utopie.
4073136: HENDRIKS, J. (RED.) - Kijken met andere ogen. Een rondreis langs open en gastvrije kerken.
100791: HENDRIKSE, HUIB - Gorbatsjov en de neergang van het communisme.
90627: HENDRIKSE, H. - Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem
84269: HENDRIKSE, H. / J. ROOSE - Valkenisse in oude ansichten waarin afbeeldingen van Biggekerke, Koudekerke en Zoutelande
84271: HENDRIKSE, H. / J. ROOSE - Kent u ze nog... die van Valkenisse
46827: HENDRIKSE, H./DRIEST, F. VAN DEN - Veere in oude ansichten deel 2
4075439: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee.
95066: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to Mark
95067: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to Matthew
161817: HENDRIKSEN, BARTHO & LEO PLATVOET - Portugal.
95068: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Exposition of the Gospel According to John. Two volumes complete in one
4075982: HENDRIKSEN, W. - The Gospel of Matthew. (New Testament Commentary)
95064: HENDRIKSEN, WILLIAM - More Than Conquerors. An Interpretation of the Book of Revelation
146502: HENDRIKX, DR. IR. SJEF - Brabantse Boerderijen, beleven, bewonen en bewaren.
46963: HENDRIKX, EPHRAEM - Augustinus als religieuse persoonlijkheid. Overdruk uit Augustiniana, jrg. I (1951), blz. 91-106, 175-191 en jrg. II (1952), blz. 5-18, 73-87
131182: HENDRIKX, J.A. - Cultuur historie van stad en land. Waardering en behoud.
4133508: HENDRIKX, E. DOENSEN, J.C. & BOCXE, W. (RED.) - Encyclopedie van het Katholicisme.
91475: HENDRIX, PAUL - Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds.
160667: HENEGHAN, TOM - Unchained Eagle. Germany after the Wall.
92427: HENGEL, MARTIN - Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 821f. Und Jesu Ruf in die Nachfolge
95176: HENGEL, MARTIN - Die Zeloten. Untersuchungen zur Jüdischen freiheitsbewegung in der zeit von Herodes I. bis 70 N. Chr. (Arbeiten zur Geschichte des Spátjudentums und Urchristentums. I. Die Zeloten)
54989: HENGEL, MARTIN - Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2.Jh. V.Chr
164822: HENGEL, GUIDE VAN - Een ondernemend volkje. Hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette.
93040: HENGEL, MARTIN - Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2.Jh. V. Chr. (Wissenschaftlichte Untersuchungen zum Neuen Testament. Herausgegeben von D. Dr. Joachim Jeremias und D. Otto Michel, 10)
30833: HENGEL, MARTIN / SCHWEMER, ANNA MARIA - Jesus und das Judentum
30831: HENGEL, MARTIN - Theologische, historische und biografische Skizzen. Kleine Schriften VII
4137181: HENGEL, M. & SCHWEMER, A.M. - Paulus zwischen Damaskus und Antiochien. Die unbekannten Jahre des Apostels. Mit einem Beitrag von E.A.Knauf. (WUNT 108)
4020898: HENGEL, M. - Die Zeloten. Untersuchung zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I bis 70 nach Christus.
131680: HENGEVELD, JAAP - Ondernemen in Amersfoort. Inspirerende bedrijven van het eerste uur.
144616: HENGGELER, SCOTT W. [ED.]. - Delinquency and Adolescent Psychopathology. A Family-Ecological Systems Approach.
31075: HENGST, D. DEN - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en latijnse literatuur in nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer
160554: HENGST, D. DEN - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas Jubileumnummer.
4035335: HENGSTENBERG, H.E. - Christliche Askese. Eine Besinnung auf christliche Existenz im modernen Lebensraum.
4071284: HENGSTENBERG, H.E. - Der Leib und die letzten Dinge.
166528: HENIG, MARTIN [ED.]. - A Handbook of Roman Art. Acomprehensive survey of all the arts of the Roman world.
155119: HENKEL, ARTHUR & PETRA MAISAK - Das Stammbuch des Freiherrn von Berlepsch. Ein Künstlerstammbuch des 19.Jhdt. Mit unbekannten Handzeichnungen von Goethe, Caspar David Friedrich und andere.
4024222: HENKEL, O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome. Redenen en oorzaken. (avec un résumé en français). (Diss.)
4143855: HENKEL, W. - Die Konzilien in Lateinamerika. Teil 1: Mexiko 1555 - 1897. (Konziliengeschichte. Reihe A: Darstellungen)
154752: HENKELS, HERBERT [& RIK SAUWEN & GERMAIN VIATTE & MICHAEL SEUPHOR] - Seuphor [Het Getijdenboek van Michel Seuphor].
102537: HENKELS, HERBERT [ED.]. - Mondrian from Figuration to Abstraction.
4073036: HENKELS, AUGUST - Uit de rozenhof.
161629: HENKES, BARBARA & HANNEKE OOSTERHOF - Kaatje ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
110563: HENKES, BARBARA - Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948.
146325: HENLE, PAUL (ED.) - Language, Thought, and Culture.
122943: HENNAUT, ERIC & WALTER SCHUDEL & JOS VANDENBREEDEN & LINDA VAN SANTVOORT - Sgraffiti in Brussel. Kunst in de straat.
144227: HENNE AM RHYN, DR. Q. - Kultur-Geschichte der Kreuzzüge.
4141229: HENNE-AM RHIJN, O. - Kulturgeschichte des Judentums von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.
54990: HENNECKE, EDGAR - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. Band: Evangelien. II. Apostolisches Apokalypsen und Vernwandtes (2 volumes)
4047861: HENNECKE, S. EN REELING BROUWER, R. (BOER, D.) - Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer.
30969: HENNECKE, EDGAR / SCHNEEMELCHER, WILHELM - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. Band: Evangelien. II. Band: Apostolisches Apokalypsen und Verwandtes (2 volumes)
4059681: HENNECKE, E. & SCHNEEMELCHER, W. (HRSG.) - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I.Evangelien. II.Apostolisches Apokalypsen und Verwandtes.
48010: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Tiende Jaargang. 1890
48011: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Achtste Jaargang. 1888
48014: HENNEKELER, A. VAN/WALL, N. VAN DE (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Vijfde Jaargang. 1885
85263: HENNEKELER, A. VAN / N. VAN DE WALL E.A. - De natuur. Populair geïllustreerd maandschrift, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Derde jaargang, 1883.
85267: HENNEKELER, A. VAN / N. VAN DE WALL E.A. - De natuur. Populair geïllustreerd maandschrift, gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Vierde jaargang, 1884.
48092: HENNEKELER, A. VAN (RED.) - De Natuur. Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare Toepassingen. Tweede Jaargang. 1882
4136701: HENNEPHOF, H. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrisostomische Tradition. Ein Beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homiletik. (Diss.)
152413: HENNIG, JOHN. - Goethes Europakunde. Goethes Kenntnisse des nichtdeutschsprachigen Europas. Ausgewählte Aufsätze.
156766: HENNIG, B. [ED. - ET AL.]. - Protokolle von Tagungen des Intituts für vergleichende Städtegeschichte -5 in 1]. .
164208: HENNIG, DR. RICHARD - Raadselachtige landen.
155687: HENNIG, JÖRG - Organisationsreform als mikropolitischer Gestaltungsprozess. Behörden zwischen Bürokratie und Partizipation.
150713: HENNIG, PROF. DR. R. - Raadselachtige Landen.
61258: HENNING, C.J. - De eerste schoolstrijd tussen Kerk en Staat onder Julianus den Afvallige
162242: HENNING, CHRISTIAN H.C.A. - Macht und Tausch in der europäischen Agrarpolitik. Eine positive Theorie kollektiver Entscheidungen.
110559: HENNING, LAMBERT - Memoires van een jeugdbederver
121793: HENNING, INGA & SUNE LINDQVIST & KJELL LUNDHOLM [ET AL.]. - The Viking.
4139258: HENNINGER, J. - Über Lebensraum und Lebensformen der Frühsemiten.
150944: HENNINGS, FRED - Ringstrassen Symphonie [3 Vols. Compl.].
122277: HENNUY, C. - Topographie de la commune de Thuillies.
121100: HENNY, C. - Oorspronkelijke Meesterwerken onder ieders bereik. Etsen en litho's van beroemde schilders.
145076: HENRARD, ROGER - Wijsheidgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.
91192: HENREY, MATTHEW - Edelgesteenten uit de schriften van Matthew Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
146446: HENRICHS, JEAN PAUL & THIJS WIEREMA [EDS.]. - Ah Triëst.
154847: HENRICUS, P. FR. A STA FAMILIA - Leven van den Zaligen Vader Dionysius a Nativitate en van den Zaligen Broeder Redemptus a Cruce, alle twee uit de Orde der Ongeschoeide Karmelieten [Discalsen], Martelaars op 't eiland Sumatra, naar de stukken die tot hun zaligverklaring dienden en naar andere oorkonden.
104137: HENRIOT, GABRIEL [ED.]. - Le meuble depuis l'antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle.
100437: HENRIQUES, ROBERT - "Marcus Samuel. First Viscount Bearsted and Founder of the ' Shell "" Transport and Trading Company 1853-1927."
9452: HENRY, MATTHEW E.A. - Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.
87753: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema's uit de Bijbel
54351: HENRY, MATTHEW - Vast en onverbroken. 29 preken over het genadeverbond
48346: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament
92735: HENRY, MATTHEW - De vreugde van het geloven
4137769: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 5.
52403: HENRY, MATTHEW, A.O. - The Bethany Parallel Commentary
55653: HENRY, MATTHEW - Zalig zijn de zachtmoedigen. 'Het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God.' 1 Petrus 3 vers 4
48312: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
4142053: HENRY, G. & MARRIOTT,S. - Een snoer van gebeden. Wegen naar meditatie en spiritualiteit met rozenkrans, gebedssnoer en gewijde woorden.
48310: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
48344: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament
48273: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene Voorrede van H. Bavinck.
47889: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en Practicale Verklaring van het Oude Testament. Tweede Deel Jozua-I Koningen. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck
4013597: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald, vermeerderd met een voorrede van H.Bavinck.
48343: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament
4134171: HENRY, M. - On not unsderstanding God.
4135317: HENRY, C.F.H. - Basic Christian Doctrines. Contemporary Evangelical Thought.
55103: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
4300081: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel 3. II Koningen - Job.
93985: HENRY, P. - Het leven van Johannes Calvijn, den grooten Hervormer (2 delen)
4136968: HENRY, METTHEW - De vreugde van het geloven. (Puritein Erfgoed)
123165: HENS, H. & H. VAN BAVEL & DR. G.C.M. VAN DIJCK & DRS. J.H.M. FRANTZEN [EDS.]. - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603.
145197: HENSEL, PAUL - Thomas Carlyle.
4140170: HENSEL, S. (MENDELSSOHN, M.) - Die Familie Mendelssohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern.
95495: HENSEN, ROBERT - Houtskoolschetsen, theologische duidingen in een wankel bestaan
93323: HENSEN, A.H.L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De nieuwe bisdommen in de noorderlijke Nederlanden 1559-1561
4007226: HENSEN, R. (TILLICH, P.) - Paul Tillich. Wijsgeer-theoloog.
167955: HENSEN, HERWIG [ = FLOR MIELANTS JR.] - Antonio.
93326: HENSEN, A.H.L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Roomsch-Katholieke kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853
4141306: HENSEN, A.H.L. - Nova et Vetera. Schetsen uit den vreemde. Met 20 illustraties.
153957: HENSSEN, E.W.A. [P.A. WACKIE EYSTEN - INTROD.]. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998.
53780: HENSSEN, RALPH JOHAN GERARD - Trompetters en Tamboers in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek. Plichten en Praktijken. / Trumpeters and drummers in Zeeland seafare at the time of the Dutch Republic. Charges and Practices (with a summary in English)
4047252: HENTEN, J.W.VAN - De joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde. Een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën. (Diss.)
156500: HENTHORN, WILLIAM ELLSWORTH - Korea. The Mongol Invasions.
141891: HENTICH, HELMUT & HANS JÜRGEN DRESSEL - Kasteel Groot Buggenum. Biografie van een huis / Biography of a Manor House [In Slipcase].
154717: HENTOFF, NAT & ALBERT J. MCCARTHY - Jazz. New Perspectives on the History of Jazz by Twelve of the World's Foremost Jazz Critics and Scholars.
102236: HENTSCHEL, ELKE & HARALD WEUDT [EDS.]. - Handbuch der deutschen Grammatik.
163737: HENTSCHEL, KLAUS - The Mental Aftermath. The Mentality of German Physicists 1945-1949.
94435: HENZE, BARBARA - Aus liebe zur Kirche Reform. Die Bemühungen Georg Witzels (1501-1573) um die Kircheneinheit
4133438: HENZEL, J. (GRENFELL, W.) - Sir Wilfred Grenfell. Zendingsdokter van Labrador.
4300362: HEPBURH, J.D. - Twenty Years in Khama's Country and Pioneering among the Bagauana of Lake Ngami. Told in Lettres. Ed. by C.H.Lyall. Third edition with a new Introduction by C.Northcott.
4139722: HEPP, J. - Impulse zur alttestamentlichen Verkündigung. Die Predigt über Texte des Alten Testaments im 19. Jahrhundert.
150413: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte der Hessischen Generalsynoden von 1568-1582 [2 Vols. in 1].
30042: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
52361: HEPPE, H. - Theodor Beza. Leben und ausgewählte Schriften
93997: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche namentlich der Niederlande
4025067: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik. in der Reformierten Kirche, namentlich der Niederlande.
4029237: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten Kirche,. namentlich der Niederlande. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe 1879.
4143364: HEPPE, H. & SCHMIDT, C. (BEZA, TH) - Theodor Beza. (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche VI.)
4141778: HEPPENSTALL-WEST, A. - Vraag het de vogels. 70 Keltisch-christelijke Bijbelstudies.
145293: HEPPNER, HARALD [ED.]. - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
132044: HEPPNER, HARALD [ED.] - Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft.
4062340: HERAKLIOS, - Het epos van Heraklios. De strijd van Mohammed tegen de Christenen. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J.Knappert. (Oosterse Bibliotheek 4)
102519: HÉRAUX, JEAN [TEXT] & FRED JULSING [ILLUSTR.]. - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel / Du carrosse à la voiture aérodynamique.Histoire et développement technique de l'automobile.
142561: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Lehrbuch zur Psychologie.
142645: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik [Volume 2 - only].
142651: HERBART, JOHANN FRIDERICH. - Kleinere Abhandlungen zur Psychologie.
54202: HERBERG, WILL A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 10. Jahrgang. Mai 1960 - Frebruar 1961 (4 volumes)
131332: HERBERGER, MAXIMILIAN - Normstruktur und Normklarheit. Das Beispiel von paragraph 5 Abs. 3 BetrVG.
165851: HERBERGHS, LEO - Avond.
165511: HERBERGHS, LEO - Mij zelf achterna.
30185: HERBERS, KLAUS - Geschichte des Papsttums im Mittelalter
151078: HERBERS, KLAUS & NORBERT OHLER & BERNHARD SCHIMMELPFENNIG [EDS. - ET AL.]. - Pilgerwege im Mittelalter.
104249: HERBERT, BARRY - German Expressionism. Die Brücke and Der Blaue Reiter.
47152: HERBERT, A.S. - Historical Catalogue of printed editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903
158051: HERBRÜGGEN, HUBERTUS SCHULTE - Das Düsseldorfer Exemplar der Workes of Sir Thomas More, 1557 [Das Huth / Burns / Leyel / Borowitz-Exemplar]. With a Summary in English.
85749: HERBST, MICHAEL - Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche
91866: HERBST, ARNULF A.O. - Esemble zu Gast im Museum für Kusthandwerk. Sieben Kunsthändler stellen aus.
142330: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN - Meistergraphik Graphikmarkt. Sammeln - Preise - Geschmack.
141878: HERCHENRÖDER, CHRISTIAN [FOREW.]. - Kunstmarkt im Handelsblatt Volume 3. Die Saison 1985/86: Erstes Halbjahr.
4074664: HERCK, W. VAN & VANHEESWIJCK, G. (RED. ) - Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood.
150617: HERDEG, WALTER [ED.]. - Graphis Posters 73. The International Annual of Poster Art / Das internationale Jahrbuch der Plakatkunst / La répertoire international de'l'art de l'affiche.
4276036: HERDER, JOHANN GOTTFRIED VON - Religion und Theologie. (12 Theile von 18). I/II.Vom geist der Ebräischen Poesie. III/IV.Christliche Reden und Homilien. V/VI.Älteste Urkunde des Menschangeschlechts. VII/VIII.Salomons Lieder der Liebe. Johannes Offenbarung. IX/X.Briefe, das Studium der Theologie betreffend. XI/XII. Christliche Schriften
20429: HERDER - Herders Konversations-Lexikon. Reich illustriert durch Textabbildungen, Tafeln und Karten
20430: HERDER - Herders Konversations-Lexikon
4143146: HERDER, J.G. - Sprachphilosophie. Ausgewählte Schriften. Ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von E.Heintel.
53918: HERDERSCHEÉ, J. - Het gebed des Heeren, voor het volk ontvouwd
85224: HERDERSCHEÊ, J. - De modern-godsdienstige richting in Nederland
61085: HERDERSCHEÉ, J. - Geschiedenis van de Leer over de Kerk sedert Schleiermacher
94441: HERDING, OTTO / WORSTBROCK, FRANZ JOSEF - Jakob Wimpfelings Adolescentia. Kritische Ausgabe mit Einleitung und Kommentar
103355: HERDT R. DE (ED.]. - Gemengd boeket. Zes tentoonstellingen rond bloemen.
104711: HERDT, RENÉ & PATRICK VIAENE [EDS.]. - Rijkdom bedreigd.
155678: HERDT, RENÉ DE & BIE DE GRAEVE [EDS.]. - Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914.
145808: HERER, JACK - Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf Cannabis Marihuana. Mit einer Kurzstudie von Katalyse-Institut für Angewandte Umweltforschung.
143974: HERES, T.L. - Paries. A proposal for a Dating System of Late-Antique Masonry Structures in Rome and Ostia. Ad. 235-600.
82647: HERES, L. E.A. - Cartography in the Netherlands 1972-1980, National Report to the sixth General Assembly of the International Cartographic Association
110183: HERESWITHA, ZR. M. - De Priorij van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf te Sint-Odiliënberg [1467-1639].
4028568: HERFORD, B.TRAVERS - Das pharisäische Judentum. in seinen Wegen und Zielen dargestellt.
4070010: HERFORD, T. - The Pharisees.
4140455: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
4059306: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil. Een zedekundige studie.
83301: HERFST, J.W. - Gezondheid en heil, een zedekundige studie
88258: HERIKHUISEN, H. - Vijfentwienteg jaor Deur en Veur Lunteren!
160972: HERING-MITGAU, MANE - Barocke Silberplastik in Südwestdeutschland.
142646: HERING, EWALD - Vier Reden [Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie - 1870 & Über die spezifischen Energieen des Nervensystems - 1884 & Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen Substanz - 1888 & Zur Theorie der Nerventätigkeit - 1899 [4 Vols. in 1].
145173: HERINGA, DR. J. [ED.]. - François Fagel. Portret van een honnête homme.
101467: HERINGA, DR. J. [ED - ET AL.]. - Geschiedenis van Drenthe.
142514: HERINGA, DR. J. & MR. F. KEVERLING BUISMAN & D.T. KOEN, & MR. P. BROOD [EDS.]. - Drentse rechtsbronnen. Willekeuren - Supplement op de ordelen van de etstoel - Goorspraken - Indices.
47399: HERITAGE, ANDREW (RED.) - Kosmos Grote Wereld Atlas
103297: HÉRITIER, JEAN [ED.]. - Histoire de la IIIe République [2 Vols. Compl.].
122537: HERKENRATH, RAINER MARIA - "Regnum und Imperium. Das "" Reich "" in der frühstaufischen Kanzlei [1138-1155]."
4068254: HERKLOTS, H.G. - Frontiers of the Church. The Making of the Anglican Communion.
154846: HERKS, JOHANNES JACOBUS - De geschiedenis van de Amersfoortse tabak.
4047730: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de `St.Louis`.
156739: HERM, GERHARD - The Celts. The People who came out of the Darkness.
143054: HERM, GERHARD - Die Phönizier. Das Purpurreich der Antike.
121261: HERMAN, JOOST - Naar de Areopagus. De volkenbond en het toezicht op de volkenrechtelijke bescherming van nationale minderheden in Oost-Europa. Een interdisciplinaire benadering.
4138785: HERMAN, Z. - Peuples, mers, navires. Traduit de l'Hebreu par J.Milbauer.
163231: HERMANN, FRANK - Der Malik-Verlag 1916-1947. Eine Bibliographie.
131321: HERMANNS, MATTHIAS - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien. Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
162738: HERMANS, G. [ED.]. - Het Valkhofnieuws [18 Compl. Years].
95182: HERMANS, CHRIS A.M. - Participerend leren. Grondslagen van religieuze vorming in een globaliserende samenleving (IKO-reeks, deel 1)
144256: HERMANS, WILLEM FREDERIK & F. BORDEWIJK - Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965.
142533: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damocles.
153887: HERMANS, MAG. DR. J. - Het getijdengebed. Liturgie en spiritualiteit van het getijdenboek.
4138324: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters redenaars en predikers. Aristophanus, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
153321: HERMANS, TJEU & HANS KORPERSHOEK & JOHN PARMENTIER & ROB VERHALLEN [EDS.]. - Ik voel mij thuis daar. Opstellen over het leven en werk van Vincent van Gogh in Nuenen.
55598: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De raadselachtige Multatuli
144823: HERMANS, JOS. M.M. & MARC NELISSEN [EDS.]. - Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group.
152830: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA [EDS.]. - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
167832: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE [NOP MAAS & WILLEM OTTERSPEER - EDS]. - Verscheur deze brief. Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling.
167701: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een heilige van de horlogerie.
167651: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Fotobiografie.
166539: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Periander.
166514: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een foto uit eigen doos! Een hele doos vol foto's van Willem Frederik Hermans.
165573: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong gevolgd door: Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
165459: HERMANS, PAUL - Hartschelp.
162567: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
161971: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Overgebleven Gedichten.
160404: HERMANS, J.T. [ED.]. - De Linnerweerd. Beeld van een Middenlimburgs uiterwaardenlandschap.
157311: HERMANS, JOS. M.M. - Het Gronings Zutphense Maerlant handschrift. Codicologische Studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
155216: HERMANS, JOS M.M. [ED.]. - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
121068: HERMANS, JOS. M.M. & ALINE PASTOOR [EDS.]. - De Oudheid in handen. Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Bibliotheek fan Fryslân.
104646: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
154260: HERMANS, IVO - Duende. Een bericht over Andalucia, flamengo en zigeuners.
101064: HERMANS, TILLY & MABEL HOOGENDONK [EDS.]. [J. BERNLEF & HUGO BRANDT CORSTIUS & T. VAN DEEL - ET AL.]. - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster.
145829: HERMANS, JOS. M.M. - Zwolse boeken voor een markt zonder grenzen 1477-1523. Met een catalogus van de verschenen edities en gegevens over de bewaard gebleven exemplaren.
130756: HERMANS, TILLY [ED.] & HARRY SCHOLTEN & LODEWIJK VAN ZONNEVELD - Het land der letteren 's-Gravenhage & Scheveningen. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
143129: HERMANS, JOS M.M. & KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
143128: HERMANS, JOS M.M. & KLAAS VAN DER HOEK. [ED.]. - Boeken in de late Middeleeuwen.
90614: HERMANSEN, JOHN E. E.A. - Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proceedings from NJF-seminar No. 303. Horsens, Denmark 16 - 17 September 1999.
95292: HERMELINK, JAN - Die homiletische Situation. Zur jüngeren Geschichte eines Predigtproblems
4007779: HERMELINK, H. - Das Christentum in der Menschheitsgeschichte. Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. (1789-1914)
90221: HERMENS, MARCEL - Faïence- en Tegelfabriek Westraven, 1844-1994.
89783: HERMENS, AD - Rosmalen in de vuurlinie. 5 september 1944 - 5 mei 1945.
89782: HERMENS, AD - RAF Lancaster LL 779 en de zilveren armand. RAF Lancaster LL 779 and the silver bracelet. Gemert-Handel 21-7-1944.
110173: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middel-Nederlandse letteren en Oudvaderlands recht.
95738: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in de Nederlanden, een blik in de beschavingsgeschiedenis
162297: HERMESDORF, MR. B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins Recht.
145912: HERMESDORF, MR. B.H.D.N - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
145744: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
140815: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij.
144367: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
103007: HERMITE, MADAME LOUIS - NÉE TERNAUX COMPANS - .La vie d'un palais Danois. La légation de France à Copenhague.
8645: HERMKHUYSEN, BERNARDUS VAN - De Wet der Schaduwen aangaande den Tabernakel der Getuygenisse, Des selfs Gewyde Dienaars, en Plegtelyke Vyer-Dagen, Uyt de Woorden Gods, en de Inzettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van Geloov' en Heyligmakinge toegepast. Vierde Druk
8983: HERMKHUYSEN, BERNARDUS VAN - De Wet der Schaduwen aangaande den Tabernakel der Getuygenisse, Des selfs Gewyde Dienaars, en Plegtelyke Vyer-Dagen, Uyt de Woorden Gods, en de Insettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van Geloov en Heyligmakinge toegepast. De tweede Druk.
167454: HERMSDORF, KLAUS & WINFRIED POSSNER & JAROMIR LOUZIL [EDS.]. - Franz Kafka. Amtliche Schriften.
150125: HERMSEN, DRS. E. - Dr. Ir. S. Smeding. Directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930-1954.
101814: HERMSEN, RONALD [ED.]. - Wijsheid te boek. 75 Jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes / Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies.
144202: HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
4075733: HERMSEN, R. (RED.) - Wijsheid te boek. Profiel van een veranderend tijdsbeeld, meningen en visies. & 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes.
94914: HERMSEN, JOKE J. - Windstilte van de ziel
9554: HERMSEN, HERMANUS/N.N. - De Uitneemende Kracht van Christus Liefde, Zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der Ziele, in het komen tot den Heere Jezus, en in het Aannemen van Hem, door 't Geloove, onder de Bewerkinge en Leidinge des H. Geestes, naar het zuivere Woordt van Godt. Benevens de zalige Vruchtgevolgen, van eene Ziele, welke met den Heere Jezus Ondertrouwt en Vereenigd is, zoo als dezelve al eenige jaren door Gods Geest geleert, en op verscheidene Tyden en Plaatsen, in zeldzame Gevallen en Omstandigheden, ondervonden zyn, in den Perzoon van Hermanus Hermsen. Gemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelyke Zielen, om haar te bereiden voor eene ontzachelyke eeuwigheid. Zesde Druk. Door den Autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de Bekering van een Jufvrouw te Wageningen. WAARBIJ: Levensbeschryving en Bekeering van Anna katharina Merks, Mitsgaders een Echt Verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen, in de Gevangenisse, van den 5den der Zomermaande 1763. af, tot zy op den 19den der zelver Maande, door de handen der Justitie te Rotterdam, ter doodt gebracht is. Tweede Druk.
93247: HERN, PAUL - Das leben Johann Calvins des grossen Reformators. Mit Benutzung der handschriftlichen Urfunden, vornehmlich der Genser und Züricher Bibliothek, entworfen, nebst einem Unhang bisher ungedruckter Briefe und anderer Belege (3 Bände)
157981: HERNAD, BEATRICE & KARIN VON MAUR [EDS]. - Papiergesänge. Buchkunst im zwanzigsten Jahrhundert. Künstlerbücher, Malerbücher und Pressendrucke aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek München.
130868: HERNANDEZ, A. ARELLANO & M. AYALA FALCÓN & B. DE LA FUENTE & M. DE LA GARZA & L. STAINES CICERO & B. OLMEDO VERA - The Mayas of the Classical Period.
153905: HERNDON, JEANNE H. - A Survey of Modern Grammars.
163894: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830 [2 Vols. in Slipcase - compl. Set].
163761: HERNMARCK, CARL - The Art of the European Silversmith 1430-1830. Volume 1. Text [only].
164857: HERODOTUS & MASÚDI & MARCO POLO & CABEZA DE VACA [ET AL.]. - Penguin Great Journeys [20 Vols. Compl.].
4140780: HERODOTUS, - Muzen. Uit het grieksch met inleiding en korte aanteekeningen door C.M.van Deventer. Geheel herzien en van meer uitgebreide aanteekeningen voorzien door J.W.van Rooijen.
90668: HEROLD, EDMUND - Bijen, honing, gezondheid. Honing, stuifmeel, royal jelly, was, kithars bijengif, zelf bijen houden, honing winnen, honingrecepten en raadgevingen voor gezondheid.
122082: HEROLD, A. FERDINAND [G. DE RIDDER - ED. & PROF. DR. N.J. KROM - INTROD.]. - Het leven van Boeddha. Naar oud Indischen tekst.
142931: HEROLD, A.-FERDINAND - La vie du Bouddha. D'après les textes de l'inde ancienne.
82028: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Helpen in deze tijd. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 19
82029: HEROMA-MEILINK, D. E.A. - Volk en Strijdkrachten. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 20
154447: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [Vol. 1 - only].
121700: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage [2 Vols. Compl.].
121435: HERPEN, GERARD VAN - Temidden van de paarse heide.
155728: HERPEN, W.M. VAN - Spectroscopy and Photodynamics of Molecules and van der Waals Complexes.
154575: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - "Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw. Een bundel uitgegeven bij het derde lustrum van de Hilversumse Historische Kring "" Albertus Perk ""."
131072: HERPEN, JAN VAN [ED.] - Graven - Stadhouders - Koningen.
110893: HERPEN, JAN J. VAN [ED.]. - De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter jr. - Lodewijk van Deyssel [1902-1951].
130888: HERRAIZ, ENRIQUE GARCIA & CARMINA BORBONET I SANT [EDS.] - Ismael Smith, grabador.
143205: HERRE, FRANZ - Ludwig II. von Bayern. Sein Leben - Sein Land - Seine Zeit.
103689: HERRE, FRANZ - Kaiser Wilhelm I. Der letzte Preusse.
4137386: HERRE, P. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Phillips II. Neudruck des Ausgabe Leipzig 1907.
122164: HERREMAN, R. [ET AL.]. - In memoriam Lode Zielens 1901-1944. .
140406: HERREMAN, FRANK & MIREILLE HOLSBEKE [EDS.]. & JEAN FRANÇOIS BOUCHARD - Kracht van de zon. Het Goud van Colombia.
102780: HERRIN, JUDITH [ED.]. - A Medieval Miscellany.
146086: HERRIN, JUDITH - The Formation of Christendom.
142107: HERRIN, JUDITH - Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium.
153962: HERRIN, JUDITH [ED.]. [EMMANUEL LE ROY LADURIE - INTROD.]. - Leven in de middeleeuwen.
4143538: HERRIN, J.M (ED.) - A Medieval Miscellany. Manuscript selection and book design L.& M.Falter. Introduction by Em. Le Roy Ladurie.
141321: HERRING, PHILLIP - Djuna. The Life and Work of Djuna Barnes.
102123: HERRIOT, JAMES & DERRY BRABBS [PHOTOGR.]. - James Herriot's Yorkshire.
90250: HERRMANN, JOACHIM - Welcher Stern ist das? Sehen - Bestimmen - Wiedererkennen.
4138323: HERRMANN, W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luther dargestellt.
4019872: HERRMANN, S. - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
4006081: HERRMANN, W. (LUTHER, M.) - Der Verkehr des Christen mit Gott. im Anschluss an Luther dargestellt.
90251: HERRMANN, JOACHIM - Die Kosmos Himmelskunde fur Einsteiger.
84427: HERRMANN, D.W. - Der Verkehr des Christen mit Gott. Im Anschluss an Luher dargestellt
156817: HERRMANN, FRANK - Low Profile. A Life in the World of Books.
84358: HERRMANN, D.W. - Ethik
84509: HERRMANN D.W. - Ethik
100996: HERRMANN, JOACHIM [ED.]. - Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch.
130854: HERRMANN, PAUL [ED.] - Zimmerische Chronik. Urkundlich berichtet von Graf Froben Christof von Zimmern und seinem Schreiber Johannes Müller.
4141713: HERRMANN, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ketzer und Reformator, Mönch und Ehemann.
4073481: HERRMANN, W. - Yarih und Nikkal und der Preis der Katarat-Göttinnen. Ein kultisch-magischer Text aus Ras Schamra.
110450: HERRNSTEIN, RICHARD J. [ED.]. - A Source Book in the History of Psychology.
162848: HERSANT, YVES [ED.]. - Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles.
4067847: HERSCH, J. - Die Ideologien und die Wirklichkeit. Versuch einer politischen Orientierung.
92459: HERSHBERGER, GUY F. - Das Täufertum. Erbe und Verpflichtung
4038861: HERSHBERGER, G.F. (BENDER, H.S.) - The Recovery of the Anabaptist Vision. A 60th Anniversary Tribute To Harold S.Bender.
4140165: HERSHMAN, A.M. - Israel's Fate and Faith.
122984: HERSKOVICS, MAYER [ED. & ANNOT.]. & ELS BENDHEIM [GEN. ED.]. - Liepman Philip Prins. His Scholarly Correspondence.
104660: HERSTEIN, JOHN - Portret van de boer.
166289: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1997.
161430: HERTEN, JO VAN [ED. - ET AL.]. - Millings Jaarboek 1996.
4142611: HERTIG, JULES & CHIÈZE, JEAN, - Visages Huguenots. Seize bois gravès de jean Chièze. Préface du J.Vincent.
165421: HERTMANS, STEFAN - Kaneelvingers.
9064: HERTOCH, ABRAHAM - Den Edeldom der Christenen. Ghepractiseert, ten aensien vande Kortheyt, ende Ellendicheydt des menschelijcken levens.
141670: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
92469: HERTOG, G.C. DEN / NOORDEGRAAF, A. - Dienen en delen. Basisboek diaconaat
60279: HERTOG. C. DEN - Het zonderlinge karakter van de Godsnaam (Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17))
55098: HERTOG, W.M. DEN - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw
4037119: HERTOG, G.C. DEN & VEGT, H.M.V.D. (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, joodse en christelijke interpretaties.
95416: HERTOG, COK DEN - Het zonderlinge karakter van de godsnaam. Literaire, psychoanalytische en theologische aspecten van het roepingsverhaal van Mozes (Exodus 2.23-4.17)
85005: HERTOG, G.C. - Hoop die leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek
90574: HERTOG, G. DEN / HUIS, J.A. VAN - The role of draught animal technology in rural development. Proceedings of the International Seminar held at Edinburgh, Scotland, 2-12 April 1990.
30363: HERTOG, G.C. DEN E.A. - Triniteit en kerk. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. A. Baars als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
51774: HERTOG, C.H. DEN (INGELEID EN BEWERKT DOOR H. HULSHOF) - Nederlandse spraakkunst [Eerste stuk: De leer van de enkelvoudige zin]
4135044: HERTOG, P. DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
146378: M.L.M. HERTOGH, PROF. DR. & PROF MR. P.J.J. ZOONTJENS [EDS.]. - Gelijke behandeling: principes en praktijken. Evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
132089: HERTOGH, MIRJAM - Geene wet, maar de Heer ! De confessionele ordening van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel 1870-1975.
4074673: HERTWIG, O.R. - Tabellen zur Einleitung ins Neue Testament. 4., in der Litteratur ergänzte und zum Theil umgearbeitete Ausgabe, besorgt von H.Weingarten.
121657: HERTZ, FREDERICK & FRANK EYCK [ED.]. - The German Public Mind in the Nineteenth Century. A Social History of German Political Sentiments, Aspirations and Ideas.
150835: HERTZ, ALSELM [ED. - ET AL.]. - De boodschap van Jezus. Een evangeliënharmoniesamengesteld uit en geïllustreerd met 21 taferelen uit het leven van Jezus, afkomstig uit het evangelarium van keizer Otto III.
95429: HERTZBERG, HANS WILHELM - Die Samuelbücher (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 10)
4032125: HERTZBERG, H.W. & BARDTKE, H. - Der Prediger und das Buch Esther. (KAT XVII/4-5)
100730: HERTZBERG, ARTHUS & ARNOLD EAGLE [PHOTOGR.]. - At Home only with God. Believing Jews and Their Children.
4009679: HERTZBERG, A. - Der Judaismus. (Grosse Religionen der Welt)
7928: HERVEY, JAMES - Verzameling der Godvrugtige en Stigtelyke Brieven. Uit het Engelsch Vertaeld. Met een Voorafgaend Levensberigt van denzelven. Tweede Druk.
7929: HERVEY, JAMES - Godvruchtige Overdenkingen, onder het beschouwen der Grafsteden en van een Bloemhof. Benevens een Uitweiding over de Werken der Schepping. Naer de Negende Uitgave, uit het Engelsch vertaelt. Derde Druk. WAARBIJ: De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging, nevens de Weg tot Heiligheid. In drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en ten algemeenen gebruike, uitgegeeven.
8646: HERVEY, JAMES - De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging, nevens de Weg tot Heiligheid, in drie verhandelingen, by gelegenheid van den vast- en bededag, opgesteld, en, ten algemeenen gebruike, uitgegeeven. Uit het Engelsch vertaald. Derde Druk.
6295: HERVEY, JAMES - Mengelingen, of Verzameling van Kleene Geschriften. Met 's Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van Opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke, geschreven.
153610: HERWAARDEN, PROF. DR. C.L.A. VAN & DR. J.C. DE JONSTRE - Astmabehandeling op weg naar 2000. De rol van inhalatiesteroïden.
121989: HERWAARDEN, CLEMENS VAN - Fortuijn. Chaos en charisma.
140599: HERWAARDEN, DR. JAN VAN - O, roemrijke Jacobus bescherm uw volk. Pelgrimsgids naar Santiago.
167501: HERWAARDEN, DR. J. VAN - Op weg naar Jacobus. Het boek, de legende en de gids voor de pelgrim naar Santiago de Compostela
160020: HERWAARDEN, DR. J. VAN. [ ED.] - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostela in woord en beeld.
91425: HERWAARDEN, JAN. - Beeld en verbeelding, oftewel de Pileus Erasmi. Uitgebreide tekst van de rede, op 2 september 1994 uitgesproken ter gelegenheid van het openbaar aanvaarden van de benoeming tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op de dr. Elie van Rijckevorsel-leerstoel vanwege de Erasmus Stichting Rotterdam, met de leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van de overgang van de agrarische-verstedelijkte samenlevingen.
4137510: HERWAARDEN, J.V. - Pelgrimstochten.
4137536: HERWAARDEN, J.VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (m.n. in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550)
4137975: HERWEG, R.M. - Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
53719: HERWEGEN, ILDEFONS A.O. - Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche
164787: HERWEIJER, DR. M. - Evaluaties van Beleidsevaluatie en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
131677: HERWEIJER, M. & A.T. MARSEILLE & F.M. NOORDAM & H.B. WINTER - Alles in een keer goed. Juridische kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.
162587: HERWERDEN, DR. H. VAN - Platons Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel.
160087: HERWIJNEN, G. VAN [ED.] & W.G. VAN DER MOER & M. CARASSO-KOK & M.J.J.G. CHAPPIN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
31197: HERWIJNEN, G. VAN - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland
89313: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth. / Die Samuelbücher (2 works in 1 binding)
160431: HERZBERG, WILHELM & REINHOLD PAULI - The Libell of Englishe Policye. 1436. [Das Büchlein von Englischer Staatsklugheit]. Text und metrische Úbersetzung.
95449: HERZBERG, HANS WILHELM - Die Bücher Josua, Richter, Ruth (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 9)
151788: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
4025871: HERZBERG, ABEL J. - Drie rode rozen. Een novelle.
4032090: HERZBERG, ABEL J. - De Man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken. 1940-1979.
4064746: HERZBERG, ABEL J. - Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essdays, gekozen en ingeleid door Arie Kuiper.
4137266: HERZBERG, H. - Door het oog van de naald. Maastricht - Luik - Mechelen - Auschwitz. Interviews en tekst Tom Huizenga.
145712: HERZEN, EDOUARD - La relativité d'Einstein. Exposée simplement avec de nombreuses figures.
167762: HERZEN, FRANK & NIEK WELBOREN [ILLUSTR.]. - Texel, een vriendschap, een liefde. Een Cyclus.
152472: HERZEN, ALEXANDER - Feiten en gedachten. Memoires 1838 - 1847. Tweede boek.
85666: HERZFELD, FRIEDRICH - Das neue Ullstein Lexikon der Musik. Mit 5000 Stichtwörtern, 600 Notenbeispielen und 300 Abbildungen
104079: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk - dargestellt von seinem Bruder.
144803: HERZIG, YVONNE - Süddeutsche Sakrale Skulptur im Historismus. Die Eberle'sche Kunstwerkstätte Gebr. Mezger.
84182: HERZOG, JOHANN JAKOB - Das Leben Johannes Oekolampads und die Reformation der Kirche zu Basel Volumes 1-2
152592: HERZOG, PETER - Civil Procedure in France.
100620: HERZOG, MAURICE [MARCEL ICHAC - CARTOGR. & PHOTOGR.]. ERIC SHIPTON [INTROD.]. - Annapurna. First Conquest of an 8000-meter Peak. [26.493 feet] by Maurice Herzog. Leader of the French Himalayan Expedition.
4140027: HERZOG, R. - Sjaloom, Naomi?. Brief aan een kleindochter.
160228: HERZOGENRATH, WULF & STEPHAN VON WIESE [ED.]. - Rheingold. 40 Künstler aus Köln und Düsseldorf. 40 artisti da Colonia e Düsseldorf.
141908: HERZOGENRATH, WULF & PAVEL LISKA - Arthur Segal. 1875-1944.
123210: HERZOGENRATH, WULF & JOHANN-KARL SCHMIDT [EDS]. - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991.
142187: HERZSTEIN, ROBERT E. - Roosevelt & Hitler. Prelude to War.
122534: HERZSTEIN, ROBERT E. [ED.]. - The Holy Roman Empire in the Middle Ages. Universal State or German Catastrophe ?
4035303: HES, J.A. - In de ban van het beeld. Een filmsociologisch-godsdienstsociologische verkenning.
121019: HES, HINDLE S. - Jewish Physicians in the Netherlands 1600 - 1940.
60281: HES. J. - Tussen wal en schip - Tussen recht en hulpverlening (Een empirisch-theoretische verkenning in de eerstelijns (rechts)hulpverlening)
4142825: HESCHEL, A.J. - Die Erde ist des Herrn. Die innere Welt des Juden in Osteuropa.
110196: HESEMANN, MICHAEL & HERMAN HEGGE - Boodschappen uit de kosmos. Het mysterie van graancirkels en andere fenomenen in het veld.
54772: HESFORD, BRYAN - "G.F. Handel. Largo (Ombra mai fu) from the Opera ""Serse"". Arranged for Organ"
104914: HESHUSIUS, MONDA - Honderd jaar Johanniter Orde in Nederland 1909-2009.
166664: HESKES, LOEK - De groenste wandelingen in de Randstad. 12 verfrissende tochten door het Groene Hart.
4140652: HESKES, P.J.M (BROERE, C.) . - Broere 1803-1860. Christen-wijsgeer emancipator.
162135: HESLENFELD, DIRK J. - Features and Attention in Vision. An Analysis of Electromagnetic Brain Responses.
4300998: HESLINGA (E.A.) M.W. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
151338: HESMERG, ERIK & PETRA HESMERG [EDS - ET AL.]. - Art Nouveau Architectuur in Den Haag. Een fotografisch overzicht.
142699: HESS, MOSES. - Die Europäische Triarchie.
85202: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde Vaderlandsche Geschiedenis
142647: HESS, MOSES [ED.]. - Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleutung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
154948: HESS, CHRISTOPH & PETRA SCHLEMM - Verbeter je rijkunst. Dressuur - Springen - Buiten Rijden.
9944: HESS, JOHANN JAKOB - Het Leven de Leer en 't Lijden van den Zaligmaker. Verhandeld volgens Hesz, naar de vatbaarheid der Aankomende Jeugd. In gesprekken tusschen een' vader en zijne kinderen. Met platen.
7871: HESS, JOHAN JACOB - Geschiedenis der Israëlieten voor de tijden van Jesus.
4141095: HESS, SAL. (ZWINGLI, U.) - Ursprung, Gang und Folgen der durch Ulrich Zwingli in Zürich. bewirkten Glaubens-Verbesserung und Kirchen-Reform. Beytrag zur Dritten Zürcher Sekular-Feyer im Jahr 1819. Mit Bildnissen von Zwingli, Bullinger, Breitinger)
89689: HESSE, LIC. HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohlbrügge. Uit het Duits (1935) door J. van der haar, V.D.M. te Houten (U.)
100068: HESSE, RAYMOND - Histoire des Sociétés de Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Part 2: Les Sociétés d'après Guerre [Part 2 only].
152304: HESSE, DR. LUDWIG FRIEDRICH [ED.]. - Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik, aus der Urschrift herausgegeben.
166016: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind.
150453: HESSE, HERMANN & THOMAS MANN - Herman Hesse - Thomas Mann. Briefwisseling
94900: HESSE, HERMANN - Franciscus van Assisi
165249: HESSE, HERMANN - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht.
4075654: HESSEL, L.W. - Ik moet alleen gaan. Spelen voor stemmen over leven en dood van Jezus van Nazareth voor de tijd van Advent tot na Pinksteren. (41 spelen gebaseerd op 144 radiospelen)
131190: HESSELING, MR. J.H.M. [ED. - ET AL.] - Arbeidsongeschiktheid.
145612: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
103868: HESSELINK-VANDER RIET, T. - Klederdrachten in Noord-Oost Twente. 1920: Het begin van het einde.
104250: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
160812: HESSELINK, R.H. [ED.]. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
157393: HESSELINK, LINUS [ED.]. - Rechtwijzer voor auteurs. Contract, fiscus en beleid rond schrijven en vertalen.
163693: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan.
145611: HESSELINK, SEBASTIAAN S, & AGNES M.L. KERSSEMAKERS [EDS.]. - The Children's World of Leaning 1480-1880 [10 Volumes & Index - Complete set].
94139: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's Concept of The Law
94145: HESSELINK, I. JOHN - Calvin's First Catechism. A Commentary
30523: HESSELS, JOANNES HENRICUS - Epistulae et tractatus, cum reformationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes. Ecllesiae Londino-Batavae Archivum. Tomi Tertii, Pars Prima (Pagina 1-1504. A.D. 1523-16 Jun. 1631) AND: Tomi Tertii, Pars Secunda (Paginae 1505-3149. A.D. 23 Jun. 1631-3 Jan. 1874) (2 volumes)
4051163: HESSEN, JOH. - Existenz Philosophie.
4076200: HESSEN, JOH. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
130727: HESSING, D.J. & H.P.A.M. VAN ARENDONK [EDS.] - Sociale-zekerheidsfraude: Juridische, economische en psychologische aspecten van fraude in het sociale-zekerheidsstelsel.
54618: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Thor' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
54619: HESSINK'S VEILINGEN - Historische wapens & uitrustingsstukken. 'Wodanr' / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic arms & armour
4043975: HESSION, B. - In hoger beroep.
143559: HESTER, LILIAN - Een Chassidisch Poeriem.
4135119: HESTER L. - Een Chassidisch Poeriem.
85168: HESTEREN, J.N. VAN - De Jonkvrouwe van Stoevelaar. Een verhaal uit de dagen van den Nederlandschen vrijheidskamp. Met 4 platen, naar teekeningen van Anton Smit.
110442: HET NIEUWE TESTAMENT - - Het Nieuwe Testament / Das neue Testament / The New Testament / Le Nouveau Testament [4 Languages].
89826: HETEREN, MARJAN VAN E.A. - Poëzie der werkelijkheid Nederlandse schilders van de negentiende eeuw.
82860: HETEREN, A. VAN E.A. - Voor altijd getroost, korte uitleg van de Heidelbergse Catechismus
4039760: HETTEMA, TH.L. (RICOEUR, P.) - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur`s Hermeneutics. (Diss.)
61096: HETTEMA, THEO L. - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics
101570: HETTEMA, MR. MONTANUS - Het Emsiger landregt van het jaar 1312. Naar een oorspronkelijk oud-friesch perkamenten handschrift uitgegeven en met eenenederduitsche vertaling en ophelderende aanteekeningen voorzien.
154526: HETTEMA JR, H. - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
4054690: HEUBACH, J. UND ULRICH, H.H. (HRSG.) (RENDTORFF, H.) - Sammlung und Sendung. Vom Auftrag der Kirche in der Welt. Eine Festgabe für Heinrich Rendtorff zu seinem 70.Geburtstag am 9.April 1958.
4142060: HEUBERGER, G. (HRSG.) - Die Pracht der Gebote. Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main. Mit Beiträgen von R.Grafman, J.Michael, K.Rauschenberger, und A.Weber. Vorwort von S.Korn. Mit 588 Abbildungen.
4143758: HEUBERGER, S. - Geschichte der Stadt Brugg bis zum Jahre 1415.
145743: HEUBI, WILLIAM - François 1er et le mouvement intellectuel en France, 1515-1547
142571: HEUERMANN, NICOL - Tall Swards and Small Grazers. Competition, facilitation and coexistence of different-sized grazers.
157693: HEUGER, INGA & DR. MARKUS CONRAD [EDS.]. - 75 Jahre Bücher bewegen. Das Buch über Libri.
102398: HEUGTEN, W.A.M. VAN - Deurne en de Peel. Over mensen en dingen die voorbijgaan.
165751: HEUKELOM, G.W. VAN - Van sunte Christoffels beelden. Eene proeve ter beantwoording der vraag: hoe werden in de middeleeuwen de kolossale beelden van den H. Christophorus beschouwd, welke men alom binnen of buiten de kerken ontmoette, en dat wel ter plaatse, waar zij den bennentredende terstond in 't oog vielen ? ikonografische studie.
87636: HEUKELS, H. (BEWERKT DOOR) - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten. Uit de gegevens, verzameld door de Commissie voor Nederlandsche Plantennamen
163795: HEUKENKAMP, URSULA [ED.]. - Schuld und Sühne ? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit 1945-1961 [2 Vols. Compl.].
122656: HEUKENSFELDT JANSEN, M.-A. & A.L. DEN BLAAUWEN [EDS.]. - Hollands en Duits porselein in kasteel Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht.
156040: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. 1625. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
110621: HEULE, F. & V.G.H.J. KIRKELS (EDS) - Ziekte als struikelblok. Over verwachting en erkenning.
156046: HEULE, CHRISTIAEN VAN [DR. W.J.H. CARON - ED.]. - De Nederduytsche Spraekc-konst ofte Tael-Beschrijvingehe. 1633. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
167727: HEUMAKERS, ARNOLD [INTROD.]. [MINNE BUWALDA - ED.]. - Hogere sferen. Alchemie, gnosis, kabbala en hermetische filosofie in de kunst.
165587: HEUMAKERS, ARNOLD - De fatale cirkel.
166336: HEUMAKERS, ARNOLD [FOREW.]. - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
160522: HEUR, JEAN MARIE & NICOLETTA CHERUBINI [EDS.]. - Études de Philologie Romane et d' Histoire Littéraire. Offertes à Jules Horrent à l'occasion de son soixantième anniversaire.
165001: HEURN, JOHAN HENDRIK VAN - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant [4 Vols. Compl.].
153684: HEURNEMAN, MIEKE & BETTINA VAN SANTEN & KAJ VAN VLIET [FRED VOGELZANG - ED.]. - De Utrechtse Wijken. Tolsteeg - Hoograven - Lunetten.
104864: HEUSCH, LUC DE [ED.]. - Objets-signes d'Afrique.
166077: HEUSDE, ELSA VAN - Walcheren. Zoals het was en weer worden zal.
4045365: HEUSDE, A.C.VAN - Diatribe en Locum Philosophiae Moralis. Qui est De Consoslatione apud Graecos. (Diss.)
4138821: HEUSDE, PH.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M.de Valk. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 16)
4071489: HEUSDEN, A.V. W. DE KNIJFF & H. MEDEMA (RED.) - Dit geloven wij. Het goede nieuws van Jezus Christus voor de wereld. Nederlandse editie onder red. van A.v.Heusden, W.de Knijff en H.Medema.
4073709: HEUSDEN, A.VAN (RED.) (OOSTERHUIS, H.) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis.
123508: HEUSER, HANS-JÖRGEN [ED.]. - Ein rheinischer Silberschatz. Schmuck und Gerät aus Privatbesitz.
150881: HEUSLER, DR. ANDREAS - Die altgermanische Dichtung.
153621: HEUSSER, MARTIN & MICHÈLE HANNOOSH & ERIC HASKELL & LEO HOEK & DAVID SCOTT & PETER DE VOOGD [EDS.]. - On Verbal / Visual Representation. Word & Image Interactions 4.
141059: HEUSSER, HANS-JÖRG [ED.]. - Lexikon der zeitgenössichen Schweizer Künstler / Dictionnaire des artistes suisses contemporains / Catalogo degli artisti svizzeri contemporanei.
4300545: HEUSSIE, KARL - Die Krisis des Historismus.
141305: HEUVEL, HANS VAN DEN & GERARD MULDER - De illegale pers in Nederland 1940-1945. Het vrije woord.
145084: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.
53373: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
152929: HEUVEL, JOHN VAN DEN - Recht in de ogen van mr. Abraham Moszkowicz. Openbaringen van een van nederlands meest prominente strafpleiters.
121011: HEUVEL, WIM J. VAN - Architectuur op postzegelformaat. Architectuur vande twintigste eeuw op binen- en buitenandse postzegels [in Box].
165878: HEUVEL, DICK VAN DEN - De hel van '63. Ontbering, wilskracht en liefde.
155767: HEUVEL, J.E.M. - Hyperfine Structure in Internal Rotor Molecules.
155727: HEUVEL, F.C. VAN DEN - Far Infrared Spectroscopy with a Tunable Source of Radiation.
131770: HEUVEL, PROF. DR. J.H.J. VAN DEN - Beleidsinstrumentatie. Sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid.
93419: HEUVEL, P. VAN DEN - De hervormde kerkorde, een praktische toelichting
93423: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen
110859: HEUVEL, MR. R.J.M. VAN DEN - Mag het een klacht zijn? Behandeling van klachten over ambtenaren in een mediation.
140116: HEUVEL, H.W. - Volksgeloof en Volksleven.
122243: HEUVEL, MARTIN VAN DEN - De militair-patriottische opvoeding van de Sovjet jeugd.
95466: HEUVEL, P. VAN DEN - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
4047466: HEUVEL, P.V.D. - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
4062210: HEUVEL, P.V.D. - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
4033522: HEUVER, G.D. - Jezus' onderricht over privaat bezit.
155107: HEWETT, CECIL A. - English Historic Carpentry.
122768: HEXTER, J.H. - The Reign of King Pym.
4057962: HEYCK ED. (LUTHER, M.) - Luther. Mit 63 Abbildungen und 3 Faksimiles.
47202: HEYCK, ED. - Luther. Mit 114 Abbildungen, und 3 Faksimiles (Monographien zur Weltgeschichte, 29)
47201: HEYCK, ED. - Der Grosse Kurfürst. Mit 101 Abbildungen, 2 faksimiles und 1 Karte (Monographien zur Weltgeschichte, XVI)
47200: HEYCK, ED. - Friedrich I. und die Begründung des preuszischen Königtums. Mit 7. Kunstbeilagen, 1 faksimile und 145 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIV)
5594: HEYDANUS, ABRAHAM - PORTRET. Borstbeeld van Abraham Heydanus (1597-1678) gekleed in toga met platte kraag en kalotje, gegraveerd in medaillon. Anoniem. Randschrift: 'Abrahamus Heydanus Ecclesiae Leydensis. S.S. Theol. Doct. & Professor.'
152701: HEYDE, JÜRGEN - Bauer, Gutshof und Königsmacht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 1561-1650.
130702: HEYDE L & J. LEIJTEN & TH. MERTENS & B.P. VERMEULEN [ED.] - Begrensde vrijheid. Opstellen over mensenrechten aangeboden aan Prof. Dr. D.F. Scheltens bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
4134417: HEYDEN, A.A.M.V.D. - Atlas van de Antieke Wereld. Met bijzondere medewerking van K.Sprey, A.R.A. van Aken en Dr.Calasanctius.
102562: HEYDEN, DRS. A.A.M. VAN DER [ED. - ET AL.]. - De wereld van Grieken en Romeinen. De antieke beschaving in beeld.
157991: HEYDEN, H.A.M. VAN DER - Keizer Karel en de Leeuw. De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus.
151219: HEYDEN, PETER-JAN VAN DER [ET AL.]. & [M. VAN BOVEN - INTROD.]. - Historische maquette 's-Hertogenbosch. Stad & Vesting.
146222: HEYDENREICH, LUDWIG H. - Italienische Renaissance. Anfänge und Entfaltung in der Zeit von 1400 bis 1460 [= Volume 19: Universum der Kunst].
146224: HEYDENREICH, LUDWIG H. & GÜNTER PASSAVANT - Italienische Renaissance. Die grossen Meister in der Zeit von 1500 bis 1540 [= Volume 22: Universum der Kunst].
4023443: HEYDT, F.V.D. (LUTHER, M.) - Die Kirche Luthers zwischen Rom und Mythus.
4067549: & HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus I en II.
60282: HEYER. C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie (Een analyse van Markus 10,46-13,37)
4073771: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Marcus II (8,27-16,8). (Tekst en Toelichting)
4054450: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg. Van Jesjoea van Nazaret tot de Christus van de Kerken.
4025845: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg II. Jezus van Nazareth.
4011372: HEYER, C.J. DEN - Exegetische methoden in discussie. Een analyse van Markus 10, 46-13, 37. (Diss.)
4064712: HEYER, C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret.
4057650: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
4072607: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
47125: HEYER, HENRI - l'Eglise de Geneve, 1555-1909. Esquisse historique de son organisation suivie de ses Diverses Constitutions de la liste de ses pasteurs et professeurs et d'une table biographique
54534: HEYER, C.J. DEN / SCHELLING, P. - Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis
4013702: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
4073794: HEYER, C.J. DEN (TEKST EN TOELICHTING) - Galaten.
4074744: HEYER, C.J. DEN - De messiaanse weg. Deel I, II en III.
4075529: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema. (Met toegevoegd hoofdstuk: Een jaar later)
156125: HEYERDAHL, THOR & SOREN RICHTER & H.J. RIISER-LARSEN [EDS.]. - Great Norwegian Expeditions.
102268: HEYERDAHL, THOR & CHRISTOPHER RALLING - Kon-Tiki Man. An Illustrated Biography of Thor Heyerdahl.
43101: HEYKOOP. P. - Psalm 26, 2 Beproef vrij van omhoog, Koraalbewerking voor orgel (klavarskribo)
4140191: HEYL, B. & HOENSELAAR, W. - Zijn jodendom en christendom twee (on)gelijkwaardige godsdiensten?.
101220: HEYLEN, PAUL - ABC van het oosters tapijt.
144655: HEYMANS, DR. G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
4005663: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. I. Erkenntnistheorie und Metaphysik. II. Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. III. Spezielle Psychologie.
4057558: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
150846: HEYMER, KAY [ED. - ET AL.]. - David Hockney. Exciting Times are Ahead.
4136751: HEYNE, H. - Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Eine literarisch-ikonographische Studie zur altchristlichen Zeit.
4073956: HEYNEN, R. - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid.
164270: HEYNENS, L.G.M. - Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huidige Europese vorstelijke geslachten.
151144: HEYNENS, LOU - Kastelen in Zuid-Limburg. In hernieuwde glans.
4067207: HEYNIS, B. (RED.) - De gevonden vader. Hoe jongeren tot het geloof komen.
4072125: HEYNS, J.A. - Lewende Christendom. `n Teologie van Gehoorsaamheid.
60283: HEYNS. J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005667: HEYNS, W. - Gereformeerde geloofsleer. Voorrede van H.Bouwman.
85778: HEYNS, JOHAN ADAM - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing
4005665: HEYNS, J.A. - Die grondstruktuur van die modalistiese triniteitsbeskouing. (Diss.)
4072126: HEYNS, J.A. - Sterwende Christendom?. `n Teologie in die geep van die tydgees.
162296: HEYNSBERGEN, MR. DR. P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
163046: HEYSE, DR. JOH. CHRIST. AUG. - Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft [3 Vols. Compl.]..
123340: HEYTING, AUGUST - Willem Bilderdijk als dichter [2 Vols.].
157242: HEYVAERT, F. & A. MOERDIJK & M. MOOIJAART & M. SMITS & R. TEMPELAARS [EDS.]. - Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal [WNT].
140462: HEZENMANS, H[ARRIE] - De gebroeders Hezenmans.
167133: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Jans-kerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis.
142610: HIATT, ALFRED - Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600.
153468: HIATT, ALFRED - The Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England.
122767: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Destruction of Lord Raglan. A Tragedy of the Crimean War, 1854-'55.
101691: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Virgin Queen. Elizabeth I, Genius of the Golden Age.
103312: HIBBERT, CHRISTOPHER - Versailles.
164669: HIBBERT, CHRISTOPHER - George IV. Regent and King 1811-1830.
100571: HIBBERT, CHRISTOPHER - Florence. The Biography of a City.
163082: HIBBERT, CHRISTOPHER - Victoria. A Biography.
162942: HIBBERT, CHRISTOPHER - Charles I.
142478: HIBBERT, CHRISTOPHER [ED. & INTROD.]. - Greville's England. Selections from the Diaries of Charles Greville 1818-1860 [In Slipcase].
151033: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Grand Tour.
151034: HIBBERT, CHRISTOPHER - Cities and Civilisations.
150778: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Dragon Wakes. China and the West 1793-1911.
53073: HIBBERT, CHRISTOPHER - Venice. The biography of a city
140633: HIBBERT, CHRISTOPHER - London. The Biography of a City.
146345: HIBBERT, CHRISTOPHER - King Mob. The London Riots of 1780. The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780.
146111: HICHTUM, N. VAN [TEXT] & RIE CRAMER [ILLUSTR.]. - 1001 nacht. Vertellingen uit de duizend en één nacht.
153597: HICHTUM, N. VAN & TJERK BOTTEMA [ILLUSTR.]. - Het Hoetselmannetje van Stuttgart.
4134119: HICK, JOHN (ED.) - Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion.
4012743: HICK, J. - "Dood en eeuwig leven. Een aannemelijk antwoord op de vraag Waar gaan we heen na onze dood?"" Voor Nederland vertaald en bewerkt door L.Rebcke."""
156071: HICKIN, NORMAN - Animal Life of the Galapagos. An Illustrated Guide for Visitors.
102682: HICKMAN, KATIE - Illustrated Daughters of Britannia. The Public and Private Worlds of the Diplomatic Wife.
143033: HICKMANN, ELLEN - Musica Instrumentalis. Studien zur Klassifikation des Musikinstrumentariums im Mittelalter.
155056: HICKMANN, REGINA - Schätze islamitischer Buchkunst.
154241: HICKS, MICHAEL - Who's Who in Late Medieval England [1272-1485].
4067812: HICKS, PETER - What could I do?. A Handbook for Facing Hard Choices.
143084: HIDDEMA, BERT - De zon schijnt voor iedereen. Een biografie van Johnny Jordaan.
4073250: HIDDING, KA.H. - Geestesstructuur en cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie.
122161: HIDEN, JOHN & THOMAS LANE [EDS.]. - The Baltic and the Outbreak of the Second World War.
4141403: HIEBERT, D.EDMOND - An Introduction to the New Testament.
4062879: HIELE, G.V. (RED.) - Aangeraakt door de Eeuwige. Geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten.
157766: HIELKEMA, TIM [PHOTOGR.]. & PETER WEIDHAAS [INTROD.]. - Buchmesse. A Story in Pictures / Un recit en photos / Eine gecshichte in Bildern / Una historia en fotografias.
110241: HIEMSTRA, JELLE A. - Verticillium wilt of Fraxinus exelsior.
122684: HIERETH, SEBASTIAN [ED.]. - Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut im Jahre 1475. Eine Darstellung aus zeitgenössischen Quellen.
123495: HIERSEMANN, KARL W. [FOREW.]. - Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit. Einzel-Miniaturen - Reproduktionen.
4061134: HIGGIN, G. - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
90657: HIGGINS, JAMES O' - Anthony Collins, the man and his works.
93648: HIGGINS, GORDON - Weerverschijnselen, wonderen van het weer gezien vanaf ruimte en aarde
156237: HIGGINS, PETER M. - Nets, Puzzles, and Postmen. An Exploration of Mathematical Connections.
166694: HIGGINS, L.G. & N.D. RILEY - Elseviers vlindergids. Alle in Europa voorkomende dagvlinders.
154684: HIGGINS, GORDON - Weersverschijnselen. Wonderen van het weer gezien vanaf de ruimte en aarde.
4138432: HIGH, D.M. (WITTGENSTEIN, L.) - Language, Persons, and Belief. Philosophical Investigations and Religious Uses of Language.
141314: HIGHAM, CHARLES & ROY MOSELEY - Cary Grant. The Lonely Heart.
100792: HIGHAM, JOHN - History. Professional Scholarship in America.
141184: HIGHAM, CHARLES - Wallis. Secret Lives of the Duchess of Windsor.
157061: HIGHAM, DAVID - Literary Gent.
110301: HIJMANS, ANDREA & HARRY VAN DEN TWEEL. - Van functies, fractals en fobieën. Vernuftige en verrassende vragen over wetenschap.
104374: HIJMANS, STEVEN E. - Sol. The Sun in the Art and Religions of Rome [2 Vols. Compl.].
82545: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - De aengeboren vrijheyt, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag, 6 October 1947
95698: HIJWEEGE, NICOLETTE - Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie
152816: HILBERDINK, CEES - Gelre's Hof. Van paardestal tot Huis der Provincie.
163561: HILBERDINK, KOEN [ED. - ET AL.]. - Biografie Bulletin [22 issues].
4058911: HILBERINK, T. - Jesjoea, Paulus en de macht. Over de oorsprong van het christendom en de betekenis van de Dode-Zeerollen.
165622: HILBRANDIE-MEIJER, MAXINE ROBERTA - 101 markante Drenten van de twintigste eeuw.
100536: HILBRINK, DR. C. - ' In het belang van het Nederlandse volk...'. Over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek 1940-1945.
141905: HILCKMAN, M. & P. DORLEIJN [EDS.]. - Schilderijen van Eibert den Herder.
82872: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijf-en-Dertigste druk) (volksuitgaaf)
82869: HILDEBRAND - Camera Obscura (twee en twintigste druk)
47376: HILDEBRAND (PSEUD. NICOLAAS BEETS) - Scènes de la Vie Hollandaise. Traduction de Léon Wocquier
82877: HILDEBRAND - Camera Obscura (Twaalfde, herziene druk)
82880: HILDEBRAND - Camera Obscura (Drie en twintigste druk) (Volksuitgaaf) met portret van den Schrijver (1837)
82870: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, herziene druk) (volksuitgaaf.)
82879: HILDEBRAND - Camera Obscura (Vijftiende met zorg herziene druk)
152549: HILDEBRAND, P. - Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo [1645-1652]. Préface de S. Exe. Mgr. J. Dellepiane.
82875: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevenende, herziene en vermeerderde druk)
163856: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik [10 Volumes in 12 Parts = Compl.].
163855: HILDEBRAND, P. - De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsdom Luik. Volume 1: De tweetalige Nederlandsche Provincie 1585-1616.
82876: HILDEBRAND - Camera Obscura (Zevende, herziene en vermeerderde druk)
82873: HILDEBRAND - Camera Obscura (acht en twintigste druk) (volksuitgaaf.)
82874: HILDEBRAND - Camera Obscura (Negende, hierziene druk) (volksuitgaaf.)
110908: HILDEBRANDT, ALEXANDRA - Die Mauer. Zahlen - Daten.
8820: HILDERSHAM, ARTHUR - Theologia Practica, Dat is Een verklaringe over de negen eerste Verssen van den LI. Psalm. Geleerdelijck verhandelt, ende krachtelijck toe-ge-eygent in 152 Lessen. Waer inne dat de ghewichtighste dingen, die in de H. Theologie voorvallen, op een seer uytnemende wijse tot de practijcke der Godtsaligheyt worden ghebracht, ende ontallijck veele ghevallen der conscientie bondigh werden beantwoort. Alles seer nuttigh tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringhe, tot onderwijsinge die in de rechtveerdigheydt is. Eerst beschreven in de Engelsche Tale. Ende nu in de Neder-duytsche sprake ghebracht, door Cornelius à Diemerbroeck. De tweede Druck, waer in de twee laetste Registers veel verbetert en vermeerdert zijn.
7777: HILDERSHAM, ARTHUR - Fonteyne des Levens, Dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe, Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien. Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Eerst in 't Engelsch beschreven. Alles op een nieuw uyt het Engels oversien, verbetert, ende van een derde part vermeerdert, nae de nieuwe oversettinge des Bijbels, door Daniel van Laren. Den derden Druck.
7776: HILDERSHAM, ARTHUR - De Hisitorie van des Hovelincks Soon, Joan. IV. van vers 43. tot 54. Verklaert ende toe-gheeygent in twee ende dertigh Goddelijcke Meditatien. Eerst in 't Engelsch beschreven. Uyt het Engelsch oversien, vermeerdert, ende van nieuws herstelt nae de nieuwe Oversettinghe des Bijbels, door Daniel van Laren. Den derden Druck. WAARBIJ: Twee Godtvruchtighe Meditatien, Allen Christenen ter saligheyt ten hoochsten noodigh. De Eerste, Van 't Ghevoelen der Sonden. De Tweede, Van 't Remedie tegen de Sonden. Eerst in 't Engelsch beschreven, Ende in de Nederlandtsche Sprake gebracht door Daniel van Laren. Een seer deughdelijck Tractaet, ende daerom op 't nieuw ten driedenmael gedruckt, en van veel Druck-fauten verbetert.
164191: HILDESHEIM, B. - Uit het leven van een christelijk zendeling ter bekeering van de Joden, naar de tweede uitgave van M. Herzbergs jüdische Familienpapiere.
4140310: HILDESHEIMER, E. - Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime. Der Existenzkampf der Reichsvertretung und Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 50)
156668: HILDLEY, GEOFFREY - England in the Age of Caxton.
153862: HILDRANDIE-MEIJER, ROBERTA - Reinhardt Dozy & de Commedia dell'Arte.
4012998: HILGENFELD, H. (LUTHER, M.) - Mittelalterlich-traditionelle Elementen in Luthers Abendmahlsschriften. (SDT 29)
121116: HILGER, SISTER M. INEZ - Chippewa Child Life and its Cultural Background.
121141: HILGER, HANS PETER - Kreis Kleve Volume 4: Kleve [Die Denkmäler des Rheinlandes].
141843: HILGER, HANS PETER & GERDA KALTENBRUNER & ERWIN MAYER & ROLF SACHSE & ROS SACHSSE-SCHADT [EDS.]. - Raum und Ausstattung Rheinischer Kirchen 1860-1914.
165713: HILGER, WOLFGANG - Ikonographie Kaiser Ferdinands I. [1503-1564].
4032833: HILGER, M.I. - A Social Study of 150 Chippewa Indian Families. of the White Earth Reservation of Minnesota. (Diss.)
145261: HILGERS-HESSE, IRENE [ET AL.]. - Berichte von den Smaragdinseln. Europäische Erforschung des Malaiischen Archipels von den AnFängen bis 1900.
104186: HILGERS, WERNER - Die Römer bei den Eskimos und andere Persiflagen auf die Wissenschaft.
163313: HILGERSOM, ANKY - 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
141296: HILHORST, J.G.M. [ED.]. - Utonia. Socio-Economic Survey of a Fictitious Development Country.
151128: HILKHUIJSEN, J.W.L. & K.T. MEINDERSMA & A.P.A. VAN DAALEN [EDS.]. - Open slot. Sluitwerk en slotenmakers in Nederland uit de 15e tot de 19e eeuw.
165102: HILKHUIJSEN, J. & H.J. BRONDER [EDS - ET AL.]. & MR. C.G. SCHOLTENS - INTROD.]. - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
93565: HILL, RICHARD - Een geschenk voor uw buurman. Of, de Rechte kennisse van God, en van Ons-zelven: Op eene eenvoudige, toepasselyke, en bevindelyke wyze voorgesteld
153685: HILL, LEE - A Grand Guy: The Art and Life of Terry Southern.
100898: HILL, LINDA A. - Van medewerker tot manager. Beheersing van een nieuwe identiteit.
156647: HILL, PAUL - The Road to Hastings. The Politics of Poer in Anglo-Saxon England.
156630: HILL, BOYD H. - Medieval Monarchy in Action. The German Empire from Henry I to Henry IV.
145303: HILL, HAL - The Indonesian Economy.
166335: HILL, HENRIETTA & RICHARD KENYON - Promoting Equality and Diversity. A Practitioner's Guide.
162237: HILL, HERMANN [ED.]. - Modernisierung - Prozess oder Entwicklungsstrategie ?
160682: HILL JR., THOMAS E. - Respect, Pluralism and Justice. Kantian Perspectives.
166928: HILL, CONSTANCE - Good Company in Old Westminster and the Temple. Founded on the Early Recollections on Anne [ Rickman ] Lefroy.
47086: HILL, JONATHAN - Christianity, how a despised sect from a minority religion came to dominate the roman empire
154480: HILL, HEYWOOD & ANNE HILL [JONATHAN GATHORNE-HARDY - ED.]. - A Bookseller's War.
102157: HILL, CHRISTOPHER - Liberty against the Law. Some Seventeenth-Century Controversies.
130294: HILL, TIM & MARIE CLAYTON [EDS.] - The Beatles Unseen Archives.
4137984: HILLARD, KATH. (BLAVATSKY, H.P.) - An Abridgment of The Secret Doctrine. A Synthesis of Science, Religion and Philosophy. In two parts, I.Cosmogenesis. II.Anthropogenesis.
145596: HILLARY, SIR EDMUND - Sir Edmund Hillary's Sagarmatha. Nepal.
95090: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
54411: HILLE, H. / VERMEULEN, J.M. - In de schaduw van het kerkelijk leven. De geschiedenis van de kleinste kerkverbanden binnen de gereformeerde gezindte in de twintigste eeuw
54410: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
87379: HILLE, H. - Verstrooide schapen. De geschiedenis van de Ledeboerianen in de noordelijke provincies
92447: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen. Leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930).
89640: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
156330: HILLE-GRAETHÉ, C.M. VAN [TJEERD BOTTEMA - ILLUSTR.]. - Onder het stroodak.
82710: HILLE, H. - Een parel in de kroon van de Levensvorst, uit het leven en werk van ds. E. van Meer
89557: HILLE, H. - De Zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van ds. Abraham Verheij (1821-1913).
30121: HILLE, H. - De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven
88178: HILLE, H. - Samengevloeid. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw. (Deel 2)
89533: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1968-1940).
93761: HILLE, H. - Tweestromenland. De geschiedenis van de oud gereformeerden in de eerste helft van de twintigste eeuw / Samengevloeid. De gescheidenis van de oud gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw (2 delen)
93759: HILLE, H. - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. zandt
54424: HILLE, H. - Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940)
130929: HILLE-GAERTHÉ, C.M. [J. VOS - FOREW.] - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914.
53644: HILLEBRAND, HANS J. A.O. - Archiv für Reformationsgeschichte. Jahrgang 68 - 1977 (Internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkunen. Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for Reformation Research)
102538: HILLEBRECHT, RUDOLF & HERBERT VON EINEM [EDS. - ET AL.]. - Festschrift für Gert von der Osten.
102450: HILLEGERS, HENK - Behouden vee. Zeldzaam, maar springlevend. 50 jaar Diergeneeskundig Memorandum.
47879: HILLEMANN, WILLI (ED.) - Aus der Blütezeit des Barock. Duette für Altblockflöten (nr. ED 4369)
131154: HILLENAAR, HENK & WALTER SCHÖNAU [EDS.] - Fathers and Mothers in Literature.
164148: HILLENBRAND, ROBERT - The Architecture of Ottoman Jerusalem.
10080: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Gods: Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Derde Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
104947: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
151785: HILLENIUS, D. [TIJS GOLSASCHMIDT - ED.]. - Denken over dieren.
146056: HILLENIUS, D. - In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed 1897-1997.
146057: HILLENIUS, D. - 1897-1997. In goede en slechte tijden. Honderd jaar particuliere verhuurders van vastgoed.
104946: HILLENIUS, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof.
2227300450: HILLENIUS, JESAIAS - Schriftuurlyke Voorbeelden van Bekeringe, of De Ware Bekeringe van byzondere Personen, het wezen der zake in allen gelyk, maar in toevalligheden ende omstandigheden verschillende. In Eenige Keurstoffen, Aangewezen Tot ontdekkinge, overtuiginge, ende bekeringe van Onbekeerden, en tot bevestiginge ende vertroostinge van Bekeerden.
2227300442: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gantsche Volk Gods. Als mede Welke deszelfs wezentlyke Eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Twede Druk, met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
10009: HILLENIUS, JESAIAS - Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, In welke Christus wordt voorgestelt, als de eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen Zondaar, en zo als hy is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Gods, Als mede Welke deszelfs wezentlyke eigenschap is. Waar by gevoegt is, een Kerk-inwydings-Redenvoering over I Kon. VIII. vers 30. Twede Druk met een Bladwyzer der Zaken verrykt.
100184: HILLER, HELMUT & WOLFGANG STRAUSS [EDS.]. - Der deutsche Buchhandel. Wesen - Gestalt - Aufgabe.
94380: HILLERBRAND, HANS J. - Brennpunkte der Reformation. Zeigenössische Texte und Bilder
4029623: HILLESUM, ETTY - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Ingel. door J.G.Gaarlandt.
154087: HILLGARTH, J.N. - The Spanish Kingdoms 1250-1516. Volume II: 1410-1516. Castilian Hegemony [ only].
110483: HILLGRUBER, ANDREAS - Germany and the Two World Wars.
155904: HILLIAM, DAVID - Crown, Orb and Sceptre. The True Stories of English Coronations.
166326: HILLIARD ATTERIDGE, A. - Napoleon's Brothers.
156433: HILLIER, SIR WALTER - The Chinese Language and How to Learn it. A Manuel for Beginners.
154301: HILLS, RICHARD L. - Papermaking in Britain 1488-1988. A Short Story.
153556: HILMES, OLIVER - Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel.
141162: HILS-BROCKHOFF, EVELYN [ED.]. - Das Karmeliterkloster in Frankfurt am Main. Gechichte und Kunstdenkmäler.
122589: HILSCHENZ, HELGA - Das Glas des Jugendstils. Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf.
143144: HILST, ROB VAN DER - Het symfonisch orgel van het muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
100405: HILTERMAN, G.B.J. - Oost Europa en de Duitse Deling.
165519: HILTERMANN, GUSTAVE [MR. G.B.J. HILTERMANN] - Triomf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Franse-Duitse Oorlog & Eerste Wereldoorlog & Tweede Wereldoorlog [3 Vols. in Slipcase].
100793: HILTON, RODNEY - Bond men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381.
90089: HILTON, JANE - Dead Eagle Trail
100951: HILTON, TIMOTHY - The Pre-Raphaelites.
110186: HIM, GEORGE [ED.]. - 25 jaar Jeugd-Alijah. 1934 - 1959 / 5694 - 5719.
152888: HIMMEL-AGISBURG, HEINRICH - Grätzer Klapperpost 1796-1847. Zur Geschichte der K.K. privilegierten kleinen Post in Grätz.
150803: HIMMELFARB, GERTRUDE - Marriage and Morals among the Victorians.
165541: HIMMELFARB, GERTRUDE - The New History and the Old. Critical Essays and Reappraisals.
110060: HIMMELMANN, NICOLAUS - Archäologisches zum Problem der griechischen Sklaverei.
47255: HIMMIGHÖFER, TRAUDEL - Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531) darstellung und bibliographie (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, im Auftrag der Abteilung Religionsgeschichte, Band 154)
164863: HIMMLER, KATRIN - The Himmler Brothers. A German Family History.
100210: HIND, ARTHUR M. - A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914.
157968: HIND, ARTHUR M. - Giovanni Battista Piranesi. A Critical Study. With a List of his Published Works and Detailed Catalogues of the Prints and the Views of Rome.
143627: HIND, C. LEWIS - Naphtali. Being Influences and Adventures while earning a living by writing.
102260: HINDESS, BARRY - Philosophy and Methodology in the Social Sciences.
145469: HINDLE, BRIAN PAUL - Roads and Trackways of The Lake District.
151666: HINDLEY, GEOFFREY - The Book of Magna Carta.
166901: HINDMAN, SANDRA & JAMES DOUGLAS FARQUHAR [EDS.]. - Pen to Press: Illustrated Manuscripts and Printed Books in the First Century of Printing.
157731: HINDMAN, SANDRA & MICHAEL CAMILLE & NINE ROWE & ROWAN WATSON [EDS.]. - Manuscript Illumination in the Modern Age: Recovery and Reconstruction.
143326: HINDRICHS, DIRK U. & WINFRIED HEUSLER [EDS.]. - Fassaden. Gebäudehüllen des 21. Jahrhunderts / Façades. Building envelopes for the 21st Century.
164294: HINDS, MARTIN & HAMDI SAKKOUT [EDS.]. - Arabic Documents from the Ottoman Period to Qasr Ibrim.
163122: HINDS, MICHAEL & STEPHEN MATTERSON [EDS.]. - Rebound. The American Poetry Book.
102882: HINE, THOMAS - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
146341: HINGLEY, RONALD - Joseph Stalin: Man and Legend.
167795: HINGLEY, RONALD - A New Life of Chekhov.
150714: HINGLEY, RONALD - Pasternak. A Biography.
100504: HINGLEY, RONALD - Die Russische Geheimpolizei 1565-1970.
161923: HINGST, SYBRANDUS JANUS - Proeve eener geschiedenis der Historische School op het gebeid van het privaatrecht in Duitschland.
153584: HINKLEY, CHARLES C. - Moral Conflicts of Organ Retrieval. A Case for Constructive Pluralism.
142976: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Worlds of Print. Diversity in the Book Trade.
166024: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Book Trade Connections from the Seventeenth to the Twentieth Centuries.
143027: HINKS, JOHN & CATHERINE ARMSTRONG [EDS.]. - Printing Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500.
6300: HINLOPEN, JACOBUS - Overdenkingen. WAARBIJ: Vervolg der Overdenkingen.
7194: HINLOPEN, NICOLAAS - Historie van de Nederlandsche Overzettinge des Bybels door Nicolaes Hinlópen. Voorgedragen in een Brief aen den Hoog-Eerw. Hoog-Gel. Heere Nicolaes Hoogvliet. Verzeld van Bylagen hiertoe betrekkelijk, waer onder de Resolutien van de overzetters en overzieners aengaende de Duitsche tale.
4074232: HINNELS, J.R. (ED.) - Who`s Who of Religions.
4071054: HINRICHS, C. (LUTHER, M.) - Luther und Müntzer. Ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstandsrecht.
158117: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelisin [1913-1992]. Catalogue of his Papers and Books in Leiden University Library.
146407: HINRICHS, JAN PAUL - Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930-1950. The Memoirs of Valerij Perelesin. Edited in Russian and with an introduction by J.P. Henrichs.
164259: HINSBERGEN, PH.J.C.G. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist [3 Vols in 7 Bindings].
31193: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist (Deel 1, Aflevering I (838-1339)
153053: HINTERBERGER, NORBERT - Der Kritische Realismus und seine antirealistischen Gegner.
154595: HINTERHUBER, HARTMANN - Die Seele. Natur- und Kulturgeschichte von Psyche, Geist und Bewusstsein.
101973: HINTON, R.W.K. - The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century.
154010: HINTZE, ERWIN [ED.]. - Nürnberger Zinn.
142301: HINTZE, OTTO [GERHARD OESTREICH - ED.]. - Regierung und Verwaltung. Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte Preussens [ = Volume III - only].
90616: HINTZEN, G.H. E.A. - Ondernemende Geschiedenis. 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
165595: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie.
165454: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis Bedrijfseconomie - Theorieboek.
165452: HINTZEN, P.H.C. - Gevorderde financiële administratie. Bedrijsadministratie - Theorieboek.
164994: HINTZEN, P.H.C. - Basiskennis bedrijfsadministratie. Theorieboek.
101692: HINZ, WOLFGANG - Die Ulmer Alb. Entstehung und Entwicklung. Mit Ortsgeschichten von Lehr und Mähringen.
90678: HINZ, PAULUS - Gegenwärtige Vergangenheit. Dom und Domschatz zu Halberstadt. Mit über 200 Abbildungen.
166836: HINZE, FRANZ - Gründung und Führung einer Buchhandlung.
101571: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
91285: HIRIGOYEN, FRANCIS - L'histoire de la Vicomté de Maremne. Seigneurie de la Côte-Sud-Landes.
157657: HIRJI, RAFIK FATEHALI & RICHARD DAVIS[EDS.]. - Environmental Flows In Water Resources Policies, Plans, And Projects. Findings and Recommendations.
141416: HIRMER, MAX & EBERHARD OTTO - Ägyptische Kunst [2 Vols. Compl.].
103546: HIRSCH, SAMSOM RAPHAEL - "Neunzehn Briefe über Judentum. Als Voranfrage wegen Herausgabe von "" Versuchen"" desselben Verfassers "" über Israel und seine pflichten"""
4043569: HIRSCH, EM. - Zwiesprache auf dem Wege zu Gott. Ein stilles Buch.
121345: HIRSCH, HELMUT - Sophie von Hatzfeldt. In Selbstzeugnissen, Zeit- und Bilddokumenten dargestellt von Helmut Hirsch
141408: HIRSCH, RUDOLF - The Printed Word: Its Impact and Diffusion [Primarlly in the 15th - 16th Centuries]. .
152885: HIRSCH, JOHN C. - Hope Emily Allen. Medieval Scholarship and Feminism.
4011375: HIRSCH, EM. - Betrachtungen zu Wort und Geschichte Jesu.
4010596: HIRSCH, EM. - Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums.
4005669: HIRSCH, EM. - Geschichte der neueren evangelischen Theologie. in zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
30991: HIRSCH, SAMSON RAPHAEL - The Pentateuch. Vol. I: Genesis. Vol. II: Exodus. Vol. III: Leviticus (part I). Vol. IV: Leviticus (part II). Vol. V: Deuteronomy. Vol. VI: Numbers. Vol VII: Haftoroth (Complete Set, 7 volumes)
110056: HIRSCH, HANS - Das Recht des Königserhebung durch Kaiser und Papst im hohen Mittelalter.
143337: HIRSCH, HANS - Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter.
140652: HIRSCH, A. [ED.]. - Verhandlungen der 1891 zu Florenz [ & 1893: Genf & 1894: Innsbruck & 1896: Lausanne] abgehaltenen Conferenz der Permanenten Commission der Internationalen Erdmessung . Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres und einige andern Abhandlungen [4 Vols. in 2 Bindings].
140653: HIRSCH, A [ED.]. - Verhandlungen der vom 17. bis 23. September 1888 & Verhandlungen der vom 15. bis 21. September 1890 abgehaltenen Conferenz der permanenten Commission der Internationalen Erdmessung / Comptes-rendus des séances de la Commission Permanente de l'Assiociation Géodésique Internationale. Zugleich mit den Berichten über die Fortschritte der Erdmessung in den einzelnen Ländern während des letzten Jahres / Suivi des Rapports sur les travaux géodésiques .... [2 Vols. in 1]. . [nach diesem Titel suchen] Berlin, Georg Reimer, 1889. 5 Tafeln, ca. 200 S., gebunden in deutscher und französischer Sprache
154746: HIRSCHBERG, WALTER - Die Kulturen Afrikas.
122608: HIRSCHBERG, LEOPOLD - Der Taschengoedeke. Fotomechanischer Neudruck, durchgesehen und ergänzt von Elisabeth Friedrichs.
150367: HIRSCHFELD, GERHARD & IRENA RENZ [EDS.]. - Vormittags die ersten Amerikaner. Stimmen und Bilder vom Kriegsende 1945.
143118: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz der Renaissance. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende wie für alle Freunde stylvoller Schönheit aus den Werken der hervorragenden italienischen, deutschen, niederländischen und französischen Meister.
143115: HIRTH, GEORG [ED.]. - Der Formenschatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende, wie für alle Feunde stylvoller Schönheit, aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker.
156548: HISAMATSU, SEN'ICHI - Biographical Dictionary of Japanese Literature.
122357: HISSEY, JAMES JOHN - Through Ten English Counties.
144658: HISTOIRE DES SCIENCES - Histoire des mathématiques et de la mécanique.
201529: HISTORY BIBLE - De bibel int corte ghetranslateert. Wten latine ende walsche.
145168: HISTORY - Im Wandel der Jahrhunderte. Orion-Bildwerk zur Geschichte des Abandlandes. Von der Vorzeit bis zur Gegenwart.
144756: HISTORY - Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions-und Bibelgesellschaften. Jahrgang 1841.
156722: HISTORY - Les documents diplomatiques. Importante source des édutes Balkaniques. Actes de la conference scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986.
161921: HISTORY - Uniformes et Insignes Militaires.
155240: HISTORY - - Zaken- en Beroepen-Register met de telefoonnummers voor TILBURG en Omstreken.
150690: HISTORY - Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. Jahrhunderts. Ausstellung Schloss Augustusburg zu Brühl.
104080: HISTORY - De rechterflank van Duitsland. Een achtergrondverslag.
130998: HISTORY - Reglement, Lyst en Taxt voor de Postwagen van Groningen op Coevorden en vice versa rydende.
156715: HISTORYDYOS, H.J. [ED.]. - The Study of Urban History.
151978: HISTORYSCHIE, PATRICK VAN [ED.]. FRITS BOLKENSTEIN [FOREW.]. - Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw.
164973: HITCHCOCK, MARK - Cashless. Op weg naar een maatschappij zonder contant geld.
4141392: HITCHCOCK, M. - 2012 De Bijbel en het einde van de wereld.
166122: HITCHENNS, CHRISTOPHER - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie.
151296: HITCHING, FRANCIS - The World Atlas of Mysteries.
100952: HITT, JACK - Off the Road. A Modern-Day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain.
154605: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
154604: HITTI, PHILIP K. - History of Syria. Including Lebanon and Palestine.
4138715: HITTI, PH.K. - De Arabische wereld. Een korte geschiedenis
140574: HITTLE, J. MICHAEL - The Service City. State and Townsmen in Russia 1600-1800.
83285: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel
157855: HIXSON, RICHARD F. - Isaac Collins. A Quaker Printer in 18th Century America.
4135009: HJELMSLEV, L. - Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem Dänischen übersetzt, für Deutsche Leser eingerichtet und mit einem Nachwort versehen von Otmar Werner.
165521: HLAVA, B. & D. LANSKA [EDS.]. - Elseviers gids van keukenkruiden, specereien en andere smaakmakers.
153242: HLUSICKA, JIRI - Jan Rambousek [Czech Wood-Engraver]. .
7896: HOADLY, BENJAMIN - De Ware Weg ten Eewigen Leven, Volgens het Evangeli van Jesus Christus verklaert, en de schadelyke Misverstanden veler Christenen aengewezen, in Agtien Predikaetsien. Waer by gevoegt zyn Zes Predikaetsien van den zelven Auteur, over de Verdeeldheden der Christenen, en een onzydig Onderzoek van den Godsdienst. Uyt het Engels Vertaelt.
130654: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
130634: HOAG, JOHN D. - Western Islamic Architecture.
100438: HOBBING, EDZARD - Frankreichs Kolonialreich als Basis seiner Weltmacht.
92743: HOBMA, J. - De kruisvlag in top. Zendingsvertelboek voor school en huisgezin. In opdracht van de onderwijzers zendingscommissie samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien
167839: HOBOKEN, DR. W.J. VAN - Supplement-Inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot.
31342: HOBRINK, BEN - Moderne wetenschap in de Bijbel
122174: HOBSBAWM, E.J. - The Age of Empire 1875-1914.
162260: HOBSBAWM, ERIC J.E. & ANDRÉ ABELING - Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991.
167486: HOBSON, ANTHONY - Apollo and Pegasus. An Enquiry into the Formation and Dispersal of a Renaissance Library.
142327: HOBSON, JEREMY & PHIL RANT - Keeping Pigs. The Complete Practical Guide for Pleasure or Profit.
4002217: HOCH, W. - Kompass durch die Judenfrage.
94434: HOCH, ALEXANDER - Geilers von Kaysersberg 'Ars Moriendi' aus dem jahre 1497. Nebst einem Berichtgedicht von Hans Foltz von Nürnberg
145916: HOCHBERG, MICHAEL E. & JEAN CLOBERT & ROBERT BARBAULT [EDS.]. - Aspects of the Genesis and Maintenance of Biological Diversity.
153892: HOCHSCHILD, ADAM - Bevrijd de slaven. Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne.
140417: HOCHSCHILD, ADAM - Bury the Chains. The British Struggle to Abolish Slavery.
121498: HÖCK, JOSEPH - Das deutsch-russische Verhältnis vom Ausbruch des russisch-japanischen Krieges bis zur Beendung der Bosnischen Krise [1904-1909] im Lichte der britischen Akten.
95595: HOCK, RONALD F. / NEIL, EDWARD N. O' - The Chreia in ancient rhetoric. Volume I. The Progymnasmata
165471: HÖCKER, KOEN [ED - ET AL.]. - Jaarboek Murmellius Gymnasium 2008-2009.
4136042: HÖCKMANN, O. - Antike Seefahrt.
4136599: HOCQUENGHEM, G. - De toorn van het lam. Roman. Vertaling Ton van der Stap.
4134743: HODDER, A.D. (THOREAU, H.D.) - Thoreau's Ecstatic Witness.
4033139: HODDER WILLIAMS, J.E. (WILLIAMS, G.) - Het leven van George Williams.
166459: HODDINOTT, R.F. - Bulgaria in Antiquity. An Archaeological Introduction.
53421: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
30411: HODEL-HOENES, SIGRID - Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches
89201: HODGE, CHARLES - A commentary on 1&2 Corinthians
145176: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
145177: HODGES, HENRI - Techniek in de oudheid.
152153: HODGES, GABRIELLE ASHFORD - Franco. A Concise Biography.
158277: HODGES, SHEILA - Gollanz. The Story of a Publishing House 1928-1978.
155826: HODGES, RICHARD - Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade A.D. 600-1000.
156173: HODGETTS, J. FRED. [S. LA CHAPELLE-ROOBOL - ED.]. - Harold de jonge graaf. Een verhaal uit oud-Engeland.
156260: HODGINS, SHEILAGH & ESSI VIDING & ANNA PLODOWSKI [EDS.]. - The Neurobiological Basis of Violence. Science and Rehabilitation.
144791: HODGKISS, ANDREW - From Lesion to Metaphor. Chronic Pain in British, French and German Medical Writings, 1800-1914.
4144012: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Christian Theology. An Introduction to its Tradions and Tasks. Newly updated edition.
104251: HODGSON, DAVID S. & BRYAN STRATTON - Lara Croft. Tomb Raider. The Angel of Darkness. Prima's Official Strategy Guide.
158319: HODGSON, NORMA & CYPRIAN BLAGDEN [EDS]. - The Notebook of Thomas Bennet and Henry Clements [1686-1719]. With some aspects of book trade practice.
4143106: HODGSON, P.C. & KING, R.H. (ED.) - Readings in Christian Theology.
140126: HODNETT, EDWARD - Marcus Gheeraerts the Elder of Bruges, London and Antwerp.
5620: HODSON, WILLIAM - S. Peccatrix, Ofte de Heylige Sondaresse, Dat is, Een Tractaet, Gemaeckt op de betrachtinge van eenighe Spreucken inde History van de Boetvaerdighe Vrouwe, In des Pharizeeus huys. Luc. 7.
145907: HOEBEKE, EDGARD - "Koninklijke Aloude en Vrije Rederijkerskamer "" Rhetorica ""Kunst en Eendracht 1838-1974."
142476: HOEBEN, JAN & MARCEL GAFFEL [PHOTOGR.]. - De geschiedenis en het interieur van de Grote- of Sint Bavo Kerk te Haarlem.
100154: HOECK, F. VAN - De zusters van de Burchtstraat. 1829-1929.
123224: HOECKE, WILLY VAN & GILBERT TOURNOY & WERNER VERBEKE [EDS.]. - Arturus Rex. Volumen 2: Acta Conventus Lovaniensis 1987
110286: HOED, J. DEN & MR. P.J.W. BELTJES [EDS.]. - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg.
85121: HOEDEMAKER, PH. J. - Nationaal niet clericaal. Naar aanleiding van deopstellen in 'de Nederlander' over Art. 20 van 'Ons Program' in verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
88237: HOEDEMAKER, PH. J. - Wat staat ons te doen? Eene vraag naar aanleiding van het jongse besluit der synode omtrent den Heiligen Doop in den bezem der gemeente nedergelegd.
88236: HOEDEMAKER, PH. J. - De congresbeweging beoordeeld uit het oogpunt der Gereformeerde belijdenis. Adviezen uitgebracht in de samenkomsten van Gereformeerde Predikanten, ter voorbereiding van de vergadering, die den 14den April te Utrecht staat gehouden te worden. Bij besluit van het moderamen.
88232: HOEDEMAKER, PH. J. / DOUWES, J. - Reorganisatie een gewetenszaak. Geen regelementaire, maar geestelijke tucht! De reorganisatievoorstellen.
88219: HOEDEMAKER, PH. J. - Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. Uitgesproken op den 19den Februari 1893 in de Westerker te Amsterdam, ter herinnering aan den dag zijner bevestiging te Veenendaal op den 16den Febr. 1868.
90026: HOEDEMAKER, PH.J. - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de catechisatie, het huisgezin en de zondagschool
88223: HOEDEMAKER, PH. J. - Geeft gij hun te eten. Toespraak gehouden op de jaarvergadering van de Nederlandsche Zondaschool-vereeniging op Dinsdag 18 September 1877 in de Schotse zendingskerk.
87938: HOEDEMAKER, PH. J. - Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap
85124: HOEDEMAKER, PH. J. - Eén belijdenis? Eene ernstige vraag naar aanleiding van mijn aftreden als Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit. Aan Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
4006412: HOEDEMAKER, L.A. (NIEBUHR, H.R.) - Faith in Total Life. Style and Direction of H.Richard Niebuhr`s Theology. (Diss.).
4138430: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
84676: HOEDEMAKER, PH. J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
88216: HOEDEMAKER, PH. J. - Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. Uitgesproken Zondag den 29 Januari 1893, 's voormiddags, in de Amstelkerk.
82050: HOEDEMAKER, PH. J. - Het feit en de geschiedenis der openbaring, eene voorlezing
88214: HOEDEMAKER, PH. J. - Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op Gereformeerden grondlsag. Uitgesproken den 19den October 1880 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
88215: HOEDEMAKER, PH. J. - De herleving der Gereformeerde beginselen in hare beteekenis voor de kerk, de prediking, de katecheze, het diakonaat en de zending. Redeoering bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 20sten October 1883.
88218: HOEDEMAKER, PH. J. - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126 : 3. Sermon preached on the 3d of November 1901, in the English churches of Flushing and Middelburg. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
87975: HOEDEMAKER, PH. J. - Een Staat met den Bijbel. Vier lezingen gehouden te Amsterdam in den winter van 1901-1902
88904: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der vrijheid en het theïstisch godsbegrip.
88698: HOEDEMAKER, PH.J. - De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid. Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit.
85856: HOEDEMAKER, PH. J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
87937: HOEDEMAKER, PH. J. - Lessen uit de Heilige Schrift. Abraham en zijn geslacht. Eerste reeks Gen. XII-XXV:10
4063679: HOEDEMAKER, PH.J. - De mozaïsche oorsprong van de wetten. in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des Ouden Testaments.
88092: HOEDEMAKER, PH. J. - Kerk en school. Het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de Vrije Universiteit gezocht en gevonden. Rede, uitgesporken in de Marekerk te Leiden, den 2den Maart 1886
4015229: HOEDEMAKER, PH.J. - De kerk en het moderne staatsrecht. I.De kerk naar goddelijk recht.
88235: HOEDEMAKER, PH. J. - Het kerkelijk vraagstuk advies. In zake de Amsterdamsche lidmaten-kwestie. Met een woord aan de kerkeraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk.
88221: HOEDEMAKER, PH. J. - Een Staat met den Bijbel. Vier lezingen gehouden te Amsterdam in den winter van 1901-1902
86652: HOEDEMAKER, PH.J. - Genade en recht. Israel onder de regeering van Saul en David
82616: HOEDEMAKER, PH. J. - Jakob-Israël, verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 (2 delen in 1 band)
88822: HOEDEMAKER, PH.J. - Het zieleleven in verband met de hedendaagsche theosophie. Vijf lezingen.
88823: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88824: HOEDEMAKER, PH.J. - De belofte aan Pergamus. De nieuwe gemeente en het nieuwe gebod. Afscheidredenen gehouden te Rotterdam Het Apostolisch Evangelie en de nationale theologie. Intreêrede gehouden te Amsterdam. / De Reormatie en de Gereformeerde Kerk. Rede gehouden op den gedenkdag der hervorming, 3 november 1878, des avonds in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. / Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale Vergadering over de vraag: Hoe wij in het huis Gods moeten verkeeren? In een schrijvn aan Dr. G.J. Vos Az. en in twee predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam / Het sociale vraagstuk tot Christus gebracht. Leerrede over Luk. 12:13-15. / Na een-en-dertig jaren. Leerrede over II Corinthe IV : 13. / Op den gedenkdag der Hervorming. Predicatie over Rom. 10:17. / De duistere achtergrond der dingen. Leerrede over Eph. 6:12, gehouden zondagvoormiddag den 1sten Februari 1903 in de Westerkerk (7 werken in 1 band)
88566: HOEDEMAKER, PH.J. - Op het fondament der apostelen en profeten. Bijdragen voor kerk en theologie.
88225: HOEDEMAKER, PH. J. - De Bijbelsche Geschiedenis voor Catechisatiën en scholen. I. Het Oude Testament. II. Het Nieuwe Testament. (2 delen)
88233: HOEDEMAKER, PH. J. - Nationaal niet clericaal naar aanleiding van de opstellen in de Nederlander over Art. 20 van Ons Program. In verband met Art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29