Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
123268: GROOT, JAN H. DE - Zonnewijzer verjaardagalbum. Gedachten verzameld door Jan H. de Groot.
123500: GROOT, IRENE DE & ROBERT VORSTMAN [EDS] & MICHAEL HOYLE [TRANSL.]. - Sailing Ships. Prints by Dutch masters from the sixteenth to the nineteenth century.
4013560: GROOT, JOH. DE - De Psalmen. Verstaat gij wat gij leest? (BBB)
162101: GROOT, A.M.B. DE - Lexical-Context Effects in Visual Word Recognition.
160550: GROOT, HUGO DE [JAN FRANS LINDEMANS [ TRANSL. & ED.]. - Het recht van oorlog en vrede. Prolegomena & Boek I.
161407: GROOT, DR. H. - Kometen en vallende sterren.
130983: GROOT, A.G.G. DE & E.P. DE JONG & J.M.L. VAN WANROIJ [EDS.] - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.J.M. van der Ven.
167314: GROOT, JAN H. DE - Een Mei in Polen.
82466: GROOT, A. DE - Hermanus Willem Witteveen en zijn zendingsgemeente te Ermelo
53932: GROOT, FRANS - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930
9898: GROOT, HUGO DE - De Imperio summarum potestatum circa sacra. Cui accedunt, D. Blondellus de Jure Prebis in Regimine Ecclesiastico. Et de officio magistratus christiani, alius Authoris Opusculum. Editio Novissima.
83171: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput, acht predikaties
31187: GROOT, A.D. DE - Rede als richtsnoer. Bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof. dr. A.D. de Groot bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam
94263: GROOT, DOUWE JOHANNES DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
131986: GROOT, I.M. DE & M. SCHAPELHOUMAN [EDS - ET AL..] - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
131700: GROOT, A. & M. CRAMER [EDS.] - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945.
84556: GROOT, JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
83295: GROOT, A. DE E.A. - Vier eeuwen theologie in Utrecht, bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht
4002562: GROOT, MARIA DE - De vrouw bij de bron. Fragmenten intuïtieve theologie.
5093: GROOT, JACOBUS DE - Verklaring van het XXVI. Hooftstuk van den Profeet Jesaja. Met een aanprysende en dit Capittel verder ophelderende Voorreden van Carolus Segaaf.
161661: GROOT, JOH. DE & G.S.OVERDIEP - Een Pelgrimage naar den Sinaï Anno 1217.
103431: GROOT, MAAIKE - Animals in Ritual and Economy in a Roman Frontier Community. Excavations in Tiel-Passewaaij.
4013054: GROOT, D.J. DE - De wedergeboorte.
168292: GROOT, ERLEND DE - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-van der Hem.
61459: GROOT, N. - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher, een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums
94077: GROOT, J.R. DE (PREFACE) - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
102827: GROOT, ERLEND DE - The World of a Seventeenth-Century Collector. The Atlas Blaeu-van der Hem.
144603: GROOT, A.W. DE - Der antike Prosarhythmus. Zugleich Fortsetzung des Handbook of Antique Prose-Rhyth.
4042509: GROOT, A. DE & SCHRAM, P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding. Bijdragen van R.H.Bremmer, A.Graafhuis, W.van `t Spijker e.a.
4062610: GROOT, F. (NAALDWIJK) - Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930.
4066209: GROOT, B. DE EN TALSMA, T. (DRACHTEN) - Kerk te kijk. 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drachten 1844-1994.
101219: GROOTAERS, DR. L. EN KLOEKE, DR. G.G.8-1 - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek.
131087: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK & INEKE EISENBURGER [EDS.] - Vormen van verwondering. De geschiedenis en de collecties van het Afrika Museum Berg en Dal [ 2 Vols. in Pictorial Slipcase]
157477: GROOTE, HENRY L.V. DE - Vijftig jaar Boekdrukkunst te Antwerpen 1764-1814.
121668: GROOTE, G.P. & P. SLIKKER & C.J. HUGENHOLTZ-SASSE [EDS. ET AL.]. - Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken.
140985: GROOTENDORST, ROB [ED.]. - Theo Thijssen.
160709: GROOTENS S.J., DR. P. [ED.]. - Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m.
100528: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
141145: GROOTES, E.K. (ED.) - Heydensche Afgoden, Beelden, Tempels en Offerhande: Met De vremde Ceremonien naer elcks Landts vvijse [1646]. Voorzien van een inleiding, een concordantie met ' Les images des dieux des anciens ' (1581) van Cartari / Du Verdier en een register van namen en beeldelementen.
151014: GROOTES, E.K. & J. DEN HAAN [EDS.]. - Geschiedenis - godsdienst - letterkunde. Opstellen aangeboden aan Dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid aan de Universiteit van Amsterdam.
86072: GROOTHEDDE, A. / C.S.L. JANSE - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
87485: GROOTHEDDE, A. / C.S.L. JANSE - De kerk in het midden, fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
92072: GROOTHOFF, V.H. - Bibliografie van Dr. Otto J. de Jong
4133622: GROOTHUIS, D. - Truth Decay. Defending Christianity Against the Challenges of Postmodernism.
130436: GROOTHUIS, MARGARETHA MARIA - Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid.
54314: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A. - Rabbinica en Talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen. Provinciale Leergangen voor Bibliotheek- en Documentatiewetesnschappen, eindverhandeling
100022: GRÖPER, KLAUS J. - Die Geschichte der Kosaken. Wilder Osten 1500-1700.
121033: GROPIUS,WALTER - Die neue Architektur und das Bauhaus. Grundzüge und Entwicklung einer Konzeption.
161419: GROPP, STEFAN - De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden
94616: GROPPER, JOHANNES - Martin Bucers Deutsche Schriften, Ergänzungsband. Christliche und Catholische Gegenberichting Köln 1544
110732: GROSCHE, ROBERT - Der Kölner Altarbau im 17. und 18. Jahrhundert. Mit Beiträgen von Christian Pesch und Hans Peter Hilger.
162623: GROSCHE, ROBERT [ED.]. - Paul Claudel und Jacques Rivière Briefwechsel 1907-1914.
121497: GROSCHE, EBERHARD - Der Einfluss des Weltkrieges auf die seitherige Entwicklung der französische Wehrwirtschaft.
180423: GROSENICK, UTA & JEAN-MARC BUSTAMANTE [EDS]. - A World at a Time. Jean-Marc Bustamante.
102480: GROSFELD, J.F. & W. KLINKERS & J.P. MEEUWISSEN - Het Turfschip van Breda. 1590-1990.
93428: GROSHEIDE, F.W. - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen
93406: GROSHEIDE, D. E.A. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen. With a summary in English
93545: GROSHEIDE, F.W. - De Psalmen (2 delen)
95689: GROSHEIDE, F.W. - Hermeneutiek ten dienste van de bestudeering van het Nieuwe Testament
82041: GROSHEIDE, D.W.O.A. E.A. - Ethische aspecten van het kernwapen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 33
4053959: GROSHEIDE, F.W. - De eerste brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe. (Kommentaar N.T. VII)
157542: GROSHEIDE, D. [ET AL.]. - Liber libris ditissimae sacer. Opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
94389: GROSHEIDE, GRETA - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam
4053960: GROSHEIDE, F.W. - De tweede brief van den Apostel Paulus aan de Kerk te Korinthe. (Kommentaar N.T. VIII)
47783: GROSHEIDE. F.W. EN RIDDERBOS, H. - De Brief van Paulus aan de Efeziers en Aan de Kolossenzen, Commentaar op het Nieuwe Testament (CNT)
47550: GROSHEIDE, F.W. - De Eerste en Tweede Brief aan de Kerk te Korinthe, Commentaar op het Nieuwe Testament
110802: GROSHEIDE, D. & A.D.A. MONNA & P.N.G. PESCH - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel 1: De eerste drie eeuwen.
4139106: GROSHEIDE, F.W. - Het schriftbewijs.
30861: GROSHEIDE, F.W. - Some early lists of the books of the New Testament
103973: GROSJEAN, GEORGES & RUDOLF KINAUER - Kartenkunst & Kartentechnik vom Altertum bis zum Barock.
89757: GROSMANN, F. - Bruegel. Die Gemälde. Gesamtausgabe von Frits Grossmann.
94579: GROSS, JULIUS - Entwicklungsgeschichte des Erbsündendogmas, im Zeitalter der Scholastik (12.-15. Jahrhundert)
180131: GROSS, MIRJANA - Die Anfänge des modernen Kroatien: Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und -Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848.
167160: GROSS, GERALD [ED.]. - Editors on Editing. What Writers Need to Know about What Editors Do.
157871: GROSS, CHARLES - A Bibliography of British Municipal History. Including Gilds and Parliamentary Representation.
60244: GROSS. H. - Wehlterrschaft als Religiose Idee im alten Testament
103278: GROSS, DR. R.H. - Comparative Materia Medica.
94578: GROSS, JULIUS - Entwicklungsgeschichte des Erbsündendogmas, im nachaugustinischen Altertum und in der Vorscholastik (5.-11. Jahrhundert)
143266: GROSS, JOHN. - Biographisch-literarisches Lexikon der deutschen Dichter und Schrifsteller vom 9. bis zum 20. Jahrhundert.
162079: GROSSENBACHER, PETER G. - Finding Consciousness in The Brain. A Neurocognitive Approach.
4140229: GROSSER, P.E. & HALPERIN, E.G. - Anti-Semitism. The Causes and Effects of a Prejudice.
4141343: GROSSFELD, B. - A Bibliography of Targum Literature. Volume II.
110044: GROSSHANS, RAINALD. - Bilder im Blickpunkt. Jacob van Utrecht. Der Altar von 1513.
153011: GROSSMAN, KATHRYN M. & MICHAEL E. LANE & BÉNÉDICTE MONICAT & WILLA Z. SILVERMAN [EDS.]. - Confrontations. Politics and Aesthetics in Nineteenth-Century France.
143022: GROSSMAN, DAVID [SHULAMITH BAMBERGER - TRANSL.]. - Leeuwenkoning. De mythe van Simson.
165439: GROSSMAN, DAVID - De stem van Tamar.
144178: GROSSMAN, DAVID - Lion's Honey. The Myth of Samson.
4054681: GROSSMANN, H. (ZÜRICH) - Das Fraumünster in Zürich.
4300940: GROSSMANN, SIGRID, (OETINGERS, FR.CHR.) - Friedrich Christioph Oetinges Gottesvorstelling. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 18)
167367: GROSSMITH, GEORGE & WEEDON GROSSMITH [JOHN LAWRENCE - ILLUSTR.]. - The Diary of a Nobody [In Slipcase].
4066391: GROSSOUW, W.K. - Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament.
90582: GROTE, ROLF-JÜRGEN / PLOEG, KEES VAN DER - Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit. (2 Volumes: Katalogband, Aufsatzband)
103884: GROTE, DR. UDO & ELISABETH MAAS - StiftsMuseum Xanten.
141517: GROTE, UDO & HANS-JOACHIM HUBRICH & MICHAEL REUTER & AXEL SCHOLLMEIER [EDS.]. - Westfalen und Italien. Festschrift für Karl Noehles.
141361: GROTENFELT, ARVID - Die Wertschätzung in der Geschichte. Eine kritische Untersuchung.
47907: GROTENHUIS, MANFRED TE - Ontkerkelijking, oorzaken en gevolgen
54813: GROTENHUIS, RENÉ - Geloven dat het kan. Nieuwe perspectieven op ontwikkeling, macht en verandering
103873: GROTH, HÅKAN & FRITZ VON DER SCHULENBURG [PHOTOGR.]. - Neoclassicism in the North. Swedish Furniture and Interiors 1770-1850. With a Catalogue of Furniture Types & Styles and Notes on the Architects, Artists and Craftsmen.
168522: GROTHUSEN, KLAUS-DETLEV [ED.]. - Ungarn.
168536: GROTHUSEN, KLAUS-DETLEV [ED.]. - Bulgarien.
3425: GROTIUS, HUGO - De Veritate Religionis Christianae. Editio Nova, additis annotationibus in quibus testimonia.
47263: GROTIUS, HUGO/POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME H.M. - Meletius sive De iis quae inter Christianos conveniunt Epistola. Critical edition with Translation, Commentary and Introduction by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes (Studies in the History of Christian Thought, Volume XL)
94300: GROTIUS, HUGO - Meletius. Sive de iis quae inter Christianos conveniunt epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes
4142446: GROTTANELLI, VINIGI, L. (RED.) - Sesam. het leven der volken. (Compleet in 12 delen). Culturele anthopologie.
155656: GROULT, BENOITE - Uit liefde voor het leven.
130820: GROUSSET, RENÉ - The Civilizations of the East [4 Vols. Compl.]
144174: GROUSSET, RENÉ - The Empire of the Steppes. A History of Central Asia.
168772: GROVE, GERHARD L. - De journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam [1658-59] en De Ruyter [1659/60] gedurende hun scheepstochten in den deenschen wateren 1658-60.
103974: GROVER, RAZIA - Moskeeën.
95616: GRÖZINGER, KARL ERICH A.O. - Qumran
153173: GRUBBEN, E. & RON PLATTEL - Klantgericht Corresponderen. Handleiding bij het schrijven van enthousiasmerende en overtuigende brieven.
153696: GRÜBEL, RAINER [ED.]. - Russische Erzählung / Russian Short Story/Pyccknn paccka3. Utrechter Symposium zur Theorie und Geschichte der russischen Erzählung im 19. und 20. Jahrhundert.
161491: GRÜBEL, RAINER [ED.]. & TELSE ADAM & WALTRAUD MEINECKE [EDS.]. - Russische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Oldenburger Symposium.
102617: GRUBER, ALAIN - Gebrauchssilber des 16. bis 19, Jahrhunderts.
123114: GRUBER, ELMAR R. & HOLGER KERSTEN - Het kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
143208: GRUEFF, LILIANA - Disegni Della Wagnerschule.
110208: GRUENTER, RAINER & ANDREAS HINZ [EDS.]. - Das Reich der Jahreszeiten.
30903: GRUENWALD, ITHAMAR - Apocalyptic and Merkavah Mysticism
93392: GRUENWALD, ITHAMAR A.O. - Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity. Presented to David Flusser on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday
4071603: GRÜN, ANSELM - Vijftig heiligen voor je leven. Vertaling Jantsje Post.
4065899: GRÜN, ANSELM - Vijftig engelen. Een inspiratiebron.
4138585: GRÜN, A. - Orde van de dag.
170422: GRÜN, ANSELM - Als het leven een last is. Spirituele omgang met depressie.
4054921: GRÜN, ANSELM - God ervaren. Met mediatieve teksten van M.M.Robben.
162225: GRÜN, ROBERT & EVAMARIA GRÜN [EDS.]. - Carsten Niebuhr. Entdeckungen im Orient 1761-1767. Reise nach Arabien und andere Ländern.
165867: GRÜN, ANSELM - Geloof voor beginners.
165247: GRÜN, ANSELM - Wonden genezen. Veeriten heilige heelmeesters.
162219: GRÜN, ROBERT [ED.]. - Christoph Columbus. Das Bordbuch von 1492 und andere Aufzeichnungen über Leben und Fahrten des Entdeckers der Neuen Welt.
162220: GRÜN, ROBERT - Antonio Pigafetta. Magellans Weltumsegelung 1519-1522.
162214: GRÜN, ROBERT & EVAMARIA GRÜN [EDS.]. - Celso Gargia. Mit Pizarro in Peru. Pizarro und andere Conquistadoren 1526-1712. Nach Augenzeugenberichten von Celso Gergia, Gaspar de Carvajal, Samuel Frits.
91486: GRUNAUER-VON HOERSCHELMANN, SUSANNE - Griechische Münzen
144308: GRÜNBART, MICHAEL [ED.]. - Theatron. Rhetorische Kultur in Spätantike und Mittelalter / Rhetorical Culture in Late Antiquity and the Middle Ages.
142372: GRUNBERG, ARNON & HANCO KOLK [ILLUSTR.]. - Van Istanbul naar Bagdad.
166657: GRUNBERG, ARNON - Grunbergbijbel. Arnon Grunberg leest het Boek der Boeken.
163966: GRUNBERGER, RICHARD - Red Rising in Bavaria.
131141: GRUNCHEC, PHILIPPE [JACQUES THUILLIER - PREF.] - Les Concours des Prix de Rome 1797-1863. Volume I: Catalogue [only]
152314: GRUND, DOROTHEA - Erscheinung und Existenz. Die Bedeutung der Erscheinung für die Ansatzproblematik der transzendental begründeten Existenzphilosophie Heinrich Barths.
122343: GRÜNDLER, GERHARD E. & ARNIM V. MANIKOWSKY - Das Gericht der Sieger. Der Prozess gegen Hess, Ribbentrop, Keitel, Ribbentrop, Kaltenbrunner und andere.
93736: GRÜNDLER, OTTO - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung für seine Lehre von der Prädestination
4142580: GRÜNDLER, O. (ZANCHIS, G.) - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung. für seine Lehre von der Prädestination. (BGLRK Bnd XX)
105013: GRUNDMANN, GITTA - 1000 Puppen Klassiker und Sammlerstücke von 1800 bis 1974.
85368: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Matthäus
85317: GRUNDMANN, WALTER - Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus
164101: GRUNDMANN, REINER - Transnationale Umweltpolitik zum Schutz der Ozonschicht. USA und Deutschland im Vergleich.
158275: GRUNDMANN, HERBERT [ED.]. - Bouvier 1828-1978.
4138805: GRUNDMANN, H. - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
153086: GRUNDNER, DR. & DR. SCHWAPPACH [EDS]. - Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender Waldbäume und Waldbestände. Nach den Arbeiten der forstlichen Versuchsanstalten des Deutschen Reiches und Österreichs.
94628: GRUNEBAUM-BALLIN, P. - Joseph Naci, duc de Naxos
161280: GRÜNEBAUM, GABRIELE - Buntpapier. Geschichte - Herstellung - Verwendung.
4139662: GRÜNEWALD, P.P. - Licht und Stern. Zum jüdischen Jahreszyklus.
4139664: GRÜNEWALD, P.P. - Im ewigen Kreis. Zum jüdischen Kalenderjahr.
9542: GRÜNEWALD, H. - De Savooijaard. Een Verhaal Voor De Jeugd. Naar het Hoogduitsch.
83811: GRUNSVEN, HENRICUS ADRIANUS CONSTANTIUS MARIA VAN - Gerard Casimir Ubaghs
170941: GRUPPELAAR, JACOB A.G. - Een wereld van eigen makelij. Een filosofisch commentaar.
4135517: GRUTEKE-VISSIA, E. - Moravians, Colonialism and the Peoples of Unyamwezi. On the Position of the Moravian Missions in the colonial Society of Tanzania 1898-1940. (Diss.)
4076085: GRÜTER R. (WEINREB, F.) - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
167814: GRÜTTERS, CAROLUS - Asieldynamiek. Een systeemdynamische analyse van de Nederlandse asielprocedure in de periode 1980-2002.
100434: GRUYL, MARTIN E. DE - Dordtse Jonas in olie: Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart.
123408: GRUYS, J.A. & C. DE WOLF - Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met plaatsen en jaren van werkzaamheid / Thesaurus Typographi & Bibliopolae Neelandici usque as annum MDCC.
87265: GRUYS, J.A. / C. DE WOLF - A short-title catalogue of books printed at Hoorn begore 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch Introduction on the Short-Title Catalogue, Netherlands
47949: GRUYS, J.A./WOLF, C. DE - Typographi & Bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC Thesavrvs (Thesaurus). Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700 met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, Volume XIII)
94079: GRUYS, J.A. / WOLF, C. DE - Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700, met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Typographi & Bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC
161373: GRUYS, J.A. & C. DE WOLF [EDS.]. - Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid / Dutch Printers and Booksellers. With places and years of activity.
160882: GRUYS, J.A. - The Correspondence of Theodorus Canterus (Dirck Canter, 1545-1616). An Inventory.
46284: GRUYS, J.A./WOLF, C. DE - A Short-Title Catalogue of Books printed at Hoorn before 1701. A Specimen of the STCN, With an English and Dutch Introsuction on the Short-Title Catalogue, Netherlands
122293: GRUYTER, DR. JOS DE - Beeld en interpretatie.
145617: GRUYTER, W. JOS. DE - A New Approach to Maya Hieroglyphs.
151231: GRUYTER, DR. JOS DE - De Haagse School [2 Vols. Compl.].
110393: GRUYTER, W. JOS. DE - A New Approach to Maya Hieroglyphs.
4137329: GRUYTER J. DE (RED.) - De Haagse school. (2 dln.). I. J.Bosboom, J.Israels, P.J.C.Gabriel, e.a. II. G.Bilders, M.Maris, A.Mauve, e.a.
4139256: GRUYTER W.J. - Quetzalcoatl. De mythe van den gevederden slangengod.
110677: GRUZINSKY, SERGE - De Azteken en hun beschaving.
95179: GRY, L. - Mystique Gnostique (Juive et Chrétienne) en finale des Paraboles d'Hénoch. Extrait du Muséon, tome LII
47592: GRYPEOU, EMMANOUELA/SPURLING, HELEN - The Book of Genesis in Late Antiquity. Encounters between Jewish and Christian Exegesis (Jewish and Christian Perspectives Series, Volume 24)
89771: GSCHLÖSSL, ROLAND - Im Schmelztiegel der Religionen. Göttertausch bei Kelten, Römern und Germanen. Zaberns Bildbände zur Archäologie. Sonderbände der Antiken Welt.
162721: GSTEIGER, MANFRED [ED. & TRANSL.]. - Französische Gedichte aus neun Jahrhunderten. Übertragen und mit dem Originaltext herausgegeben.
151923: GUADELOUPE, FRANCIO - Chanting down the New Jerusalem. The Politics of Belonging on Saint Martin and Sint Maarten.
150339: GUALTHÉRIE VAN WEZEL, ALBERT CONSTANTIJN - De tijd verglijdt. Een vertelling.
4069236: GUARDINI, R. - Briefe über Selbstbildung. Bearbeitet von I.Klimmer.
4070732: GUARDINI, ROMANO - Psalmen.
4071304: GUARDINI, R. - De rozenkrans. Nederlandsch van Maria Heemskerk.
4072586: GUARDINI, R. - Het gebed des Heren.
4072590: GUARDINI, R. - De naastenliefde in gevaar.
4071298: GUARDINI, R. - Wille und Wahrheit. Geistliche Übungen.
4071300: GUARDINI, R. - Briefe vom Comer See.
4047026: GUARDINI, R. - Europa. Werkelijkheid en taak. Met een toespraak van Z.K.H. de Prins der Nederlanden.
4027302: GUARDINI, R. - Wonder en teken.
4018168: GUARDINI, R. - De Moeder van de Heer. Een brief en daarin een ontwerp.
4006967: GUARDINI, R. - Oefenschool voor het gebed.
4005548: GUARDINI, R. - De betekenis van de Kerk.
4012823: GUARDINI, R. - God, de Koning voor wie alles leeft. Tien toespraken.
4052398: GUARDINI, R. - La Puissance. Essai sur le règne de l`homme.
4051082: GUARDINI, R. - De Zondag. Gisteren, vandaag, altijd.
4021409: GUARDINI, R. - Daarom, Heer, gedenken wij. Beschouwingen over de viering der eucharistie.
4053619: GUARDINI, R. - Het gebed des Heren.
4006862: GUARDINI, R. - Religie en openbaring.
4073309: GUARDINI, R. - Meditations before Mass.
4073312: GUARDINI, R. - Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes.
4074750: GUARDINI, R. - De menselijke werkelijkheid van de Heer. Bijdragen tot een psychologie van Jezus.
4141733: GUARDINI, R. - Oefenschool voor het gebed.
102500: GUASCH, GEMMA & JOSEP ASUNCION - Perspectief en ruimte in de schilderkunst.
157587: GUASCH, J. LUIS - Granting And Negotiating Infrastructure Concessions. Getting It Right.
152326: GUBEL, ERIC [ED.]. - Van Nijl tot Schelde / Du Nil a l'Escaut.
131387: GUDDE, C.J. - Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch.
164326: GÜDEMANN, MORITZ - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelsohn.
163780: GUDMUNDSDÓTTIR, GUNNTHÓRUNN - Borderlines. Autobiography and Fiction in Postmodern Life Writing.
101689: GUEDALLA, PHILIP - The Duke. [ = Arthur Wellesley - 1st Duke of Wellington].
93196: GUELICH, ROBERT A. - Word Biblical Commentary. Volume 34A. Mark 1-8:26
104657: GUELLOUZ, EZZEDINE & AD=BDELAZIZ FRIKHA [PHOTOGR.]. & TOUHAMI NAGRA [INTROD.]. - Pilgrimage to Mecca.
83804: GUELLUY, ROBERT - Philosophie et Théologie chez Guillaume d'Ockham
153334: GUÉPIN, J.P. [TRANSL.]. - "De kunst van Janus Secundus. De "" Kussen "" en andere gedichten. Met een bijdrage van P. Tuynman."
122000: GUÉRARD, ALBERT - France in the Classical Age. The Life and Death of an Ideal.
164001: GUERBER, H.A. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - De mythen van Griekenland en Rome. Haar oorsprong en beteekenis.
121840: GUEREÑU GALARRAGA, GERARDO LOPEZ DE - Virgenes Alavesas.
130752: GUERIN, EDDIE [C.F. VAN DER HORST - TRANSL.] - Vijftig jaren gevangenis. Mijn leven als misdadiger.
142693: GUERINI, DR. VINCENZO - A History of Dentistry. From the most ancient Times until the End of the Eighteenth Century.
130368: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT & PHOTOGRAPHS] - Guida de Madrid. La Belle Epoque 1900-1920.
130369: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT & PHOTOGRAPHS] - Historia de la arquitectura en el Madrid de los Austrias, 1516-1700. Guida de Arquitectura.
130367: GUERRA DE LA VEGA, RAMON [TEXT & PHOTOGRAPHS] - Guida de Madrid. Siglo XIX [2 Vols. Compl.] .
144311: GUERRA, ALFONSO - Dejando Atras los vientos. Memorias 1982-1991.
140086: GUERRA, FRANCISCO & LAWRENCE C. WROTH [PREFACE] - American Medical Bibliography, 1639-1783. A Chronological Catalogue and Critical and Bibliographical Study of Books, Pamphlets, Broadsides and Articles in Periodical Publications relating to the Medical Sciences - Medicine, Surgery, Pharmacy, Dentistry and Veterinary Medicine - Printed in the present territory of the United States of America during British Diminion and the Revolutionary War.
103648: GUERREAU-JALABERT, ANITA - Index des Motifs Narratifs dans les romans Arthuriens français en vers [XIIe - XIIIe siècles] / Motif Index of French Arthurian Verse Romences [XIIth - XIIIth Centuries].
95237: GUERRERIO, GIANBRUNO - Gödel. Mathematische waarheid en logische paradoxen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 8)
53399: GUERRERIO, GIANBRUNO - Gödel. Mathematische waarheid en logische paradoxen (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 8)
146489: GUEST, MONTAGUE J. [ED.]. - Lady Charlotte Schreibner's Journals. Confidences of a Collector of Ceramics & Antiques throughout Britain - France - Holland - Belgium - Spain - Portugal - Turkey - Austria & Germany from the Year 1869 to 1885 Edited by her Son Montague J. Guest, with Annotations by Egan Mew [Volume 2 only].
201609: GUESTBOOK - Guestbook of the Artis Museum in Wörishofen, Germany. The Artis Museum was a business event location where concerts, expositions and theater plays were held. The facility was opened in 1895 due to the increasing flow of visitors who came for the teachings and theraputic treatments of Sebastian Kneipp. Sebastian Kneipp 1821-1897, was a Dominican Priest and one of the founders of modern naturopathy, a system of medicine that harnesses the body's own healing powers to cure diseases. His Kneipp Kur (Kneipp cure) became very popular and many guests and patients came to Wörishofen to experience the cure, among which many prominent figures. The first entry in the guestbook is from Kneipp himself, on the first page he wrote Alle Gewässer der Erde loben den Herrn (All waters of the earth praise God), signed with his signature. The following 42 pages bear the signatures of visitors which attended the Artis Museum from 1895-1897, among which, Erzherzog Joseph, Erzherzog Joseph August, Erzherzogin Auguste von Österreich, Graf Gyula von Széchenyi, Joseph Zakrzewski, Marie Adelgonde, Henri de Bourbon, Antoinette Prinzessin von Isenburg, Luise Marquise Gandolfi di Gazelli, Prince Alfred de Croy, Ottilie Gräfin Wurmbrandt, Marques de la Romana, Duca and Duchesse di Parma, Adelaide and Beatrice di Borbone Principessa di Parma, Maria Theresia Erzherzogin von Österreich Infantin von Portugal, Elisabeth Erzherzogin von Österreich, Herzog Don Miguel, Herzogin von Braganca and many more. One page stands out and bears the signatures of the attendants of the 18th birthday of Grafin Margaretha Wratislav in 1895, the attendants came from the Netherlands, Hungary, Austria, Norway, Russia, Serbia, Czechia (Bohemia) and Germany (Bavaria). The signatures are accompanied by handpainted flags of the different countries and regions. The last 14 written pages bear signatures dating from 1936-1971, signed Den Haag, the Netherlands. A very unique collection of autographs in a beautiful binding.
104488: GUGEL, PROF. E. & J.H.W. LELIMAN - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architektuur [2 Vols. Compl.].
4143763: GUGGENBÜHL, G. - Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft. (Komplett in 2 Bände). I.Von den Anfängen bis zum Jahre 1648. II.Vom Johre 1648 bis zur Gegenwart.
141769: GUGGISBERG, HANS RUDOLF - Das europäische Mittelalter im amerikanischen Geschichtsdenken des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts.
4134870: GUGGISBERG, K. (ZWINGLI, H.) - Das Zwinglibild des Protestantismus im Wandel der Zeiten. (Fotokopie von Leipzig, 1934)
94365: GUGGISBERG, HANS R. - Basel in the Sixteenth Century. Aspects of the City Republic before, during and after the Reformation
4142608: GUGLER, W. - Jehu und seine Revolution. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. (Diss.)
146160: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens.
146251: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens [= Volume 4: Universum der Kunst].
145119: GUIBERT, HERVÉ - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden.
53828: GUICCIARDIJN, LOWIJS - Caerten, nieuwelijck met vele Stede vermeerert, uit de Beschrijvinghe van alle de Neder/Landen
145813: GUICCIARDINI. LUIGI [=LOWIJS GUICCIARDIJN] - Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Dvytslandt door M. Lowijs Guicciardijn. Edelman van Florencen: Oversien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven autheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele Contrefeytselen der steden ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche Spraecke, door Cornelium Kilianum.
93258: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, door M. Lowijs Guicciardijn / Edelman van Florencen: oversien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven Autheur. Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijkck getrocken,
53392: GUICCIARDINI, NICCOLÒ - Newton. Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper. (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 5)
160953: GUICHARD-MEILI, JEAN - Henri Matisse. Sein Werk und seine Welt.
103943: GUIGNARD, M. JACQUES [FOREW.]. - Métiers graphiques.
10077: GUILBERTUS, DAVID - Theologia Practica, Ofte Stichtelijck Bewijs: Vande heylsame toe-eygeninge ende nuttigheden aller deelen des wareen Gods-dienst, inde Gereformeerde Kercke. Het eerste Boeck. Gestelt tegens de schadelijcke vruchteloosheden der valsche Religie, soo onder alle Waerheyt-bestrijders in 't gemeen, als der Roomsch-ghesinden in 't besonder, voor soo veel sy t'samen over een komen met sekere Paepsche Vragen, ende het Boeck ghenaemt Haereticum Quare per Catholicum Quia: Uyt-ghegeven, door eenen die hem selven noemt Frater Henricus Lancilottus.
4136645: GUILLAND, R. (NICÉPHORE GRÉGORAS) - Essai sur Nicéphore Grégoras. L'Homme et l'oeuvre.
4075159: GUILLAUME, A. - Prophétie et divination chez les Sémietes.
161519: GUILLEMIN, HENRI [ET AL.]. & JEF LAST [TRANSL.]. - Victor Hugo.
104568: GUILLERMO, JORGE & NICOLAS SAPIEHA [PHOTOGR.]. - Dutch Houses and Castles.
154513: GUINIER, LANI [STEPHEN L. CARTER - FOREW.]. - The Tyranny of the Majority. Fundamental Fairness in Representative Democracy.
132020: GUINNARD, AUGUSTE - Three Years Slavery among the Patagonians.
4036197: GUIRAND, F. - Mythologie générale. (882 gravures, 6 hors-texte en couleurs)
161110: GUISLAIN, CLOTILDE [ED.]. - Expo Sevilla. Belgique 1492-1992.
122956: GUITTON, JEAN - Problème et mystère de Jeanne d'Arc.
156109: GUITTON, JEAN - La philosophie de Newman. Essai sur l'idée de développement.
4037779: GUITTON, J. & BOGDANOV, G+I, - God en de wetenschap. Op zoek naar het metarealisme. Vertaald door R.Strumane.
92627: GUIVER-FREEMAN, MARGRIET - Structureren en organiseren
46406: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
46939: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
157656: GULDE, ANNE-MARIE & CHARALAMBOS TSANGARIDES [EDS.]. - CFA Franc Zone. Common Currency, Uncommon Challenges.
140268: GÜLDEMEISTER, ERNST - Karl der Grosse.
131925: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 76-77: 1998-1999. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131926: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 19: 1941. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
166858: DE GULDEN PASSER - - Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme 4 - 10 september 1955. Mémorial des Journées Plantin / Mamorial Volume of the Plantin-Celebration / Gedenkbuch der Plantin-Tage.
131923: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 70: 1992. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131929: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 24: 1942 Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131928: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 68: 1990. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131927: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 28: 1950. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131916: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 27: 1949 nr. 1 & 2-4. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen "" [Complete in 2 Parts]"
131917: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 44: 1966. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131919: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 82: 2004. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131918: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 69: 1991. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
100949: GULDESCU, STANKO - History of Medieval Croatia.
53853: GÜLDNER, GERHARD - Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts (Historische Studien. Heft 403)
121539: GULER, PETER - Rätselhafte Hauszeichen. Mit 2500 Hauszeichen aus dem Prättigau und der Landschaft Davos.
4269: GULICHIUS, ABRAHAM - Theologia Prophetica de rebus Veteris Testamenti. Accedit Necessaria Praefatio, in eaque Hermeneutica sacra bipertia, Artis Praeceptiones de Ratione interpretandi, tum S. Scripturam universe, tum speciatim Prophetias, summatim explicans.
162841: GULICK, R.J.F. VAN - Hofmaken in Haarlem. Het Hofjesherstel. De gezamelijke inspanning tot restauratie van monumenten-woningen voor ouderen.
55688: GULICK, F.W. VAN - Nederlandse kastelen en landhuizen
167682: GULIK, ROBERT H. VAN [TRANSL., INTROD. & NOTES]. - Mi Fu on Ink-Stones.
168030: GULIK, ROBERT H. VAN [INTROD. & TRANSL. & NOTES]. - Crime and Punishment in Ancient China. T'ang-Yin-Pi-Shih.
167749: GULIK, W.R. VAN - Irezumi. The Pattern of Dermatography in Japan [ = On Tattooing in Ancient Japan].
140264: GULIK, ROBERT VAN & FRITS KLOEZEMAN [ILLUSTR.]. - Rechter Tie [Het andere zwaard & Het gestolen halssnoer].
145011: GULIK, W.R. VAN & J.L. BLUSSÉ & TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER [ET AL.]. - In the Wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
160090: GULIK, W.R. VAN - Irezumi. The Pattern of Dermatography in Japan [ = On Tattooing in Ancient Japan].
151713: GULIK, DRA. C. VAN & J. VAN HAASTERT & F.J.J. KIMMEL & MA.A KOK [EDS. - ET AL.]. - Drie eeuwen Bredase boeken 1604-1900.
153816: GULLICK, C.J.M.R. - Myths of a Minority. The Changing Conditions of the Vincentian Caribs.
160795: GULLINO, GIUSEPPE - L'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dalla rifondazione alla seconda guerra mondiale [1838-1946].
4300368: GULLIVER, P.H. - The Family Herds. A Study of two Pastoral Tribes in East Africa, the Jie and Turkana
4135734: GULMANS, J. - Schots & scheef. Van vermaning tot verwondering.
142953: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
142954: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
90725: GULVIN, CLIFFORD - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry 1600-1914.
152601: GULVIN, CLIFFORD - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry 1600-1914.
4142817: GULYAS, B. (ED.) - The Brain-Mind Problem. Philosophical and Neurophysiological Approaches.
164615: GUMBEL, NICKY - Brandende kwesties. 7 vragen waar we met het christelijk geloof tegenop lopen.
130010: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
158238: GUMBERT, H. L. [ED.]. - Folium. Librorum Vitae Deditum [ I - V = Compl. Set - All Publ.].
160371: GUMBERT-HEPP, MARIJKE - Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
141773: GÜMPEL, DR. PHIL. KARL-WERNER - Hugo Spechtshart von Reutlingen. Flores musicae (1332/42).
145990: GUMPERT, MARTIN - Hahnemann. Die abenteuerlichen Schicksale eines ärztlichen Rebellen und seiner Lehre, der Homöopathie.
166131: GUNDERT, HERMANN - Pindar und sein Dichterberuf. Reprint together with three later articles by the author.
161876: GUNDOLF, FRIEDRICH - Rainer Maria Rilke.
180586: GUNDOLF, ELISABETH - Stefan George. Meine Begegnungen mit Rainer Maria Rilke und Stefan George. Stefan George und der Nationalsozialismus.
165677: GUNDOLF, FRIEDRICH - George.
82906: GUNDRY, ROBERT H. - Commentary on the New Testament. Verse-by-Verse Explanations with a Literal Translation
162239: GUNGA, LUISE - Zimmer frei. Berliner Pensionswirtinnen im Kaiserreich.
4142096: GUNKEL, H. - Die israelitische Literatur.
55004: GUNKEL, HERMANN - Die Psalmen
160566: GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
4137173: GUNN, D.M. & FEWELL, D.N. - Narrative in the Hebrew Bible.
4143301: GUNN, R.J. - Journeys into Emptiness. Dögen, Merton, Jung and the Quest for Transformation.
55342: GUNNARSSON, GUNNAR A.O. - Islande
85311: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Nehemia. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen und einem Exkurs zur Topographie und Archäologie Jerusalems von Manfred Oeming
95272: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Nehemia. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen und einem Exkurs zur Topographie und Archäologie Jerusalems von Manfred Oeming (Kommentar zum Alten Testament, Band XIX 2)
161698: GUNNEWIEK, LISANNE KLEIN - Sequenzen und Konsequenzen. Zur Entwicklung niederländischer Lerner im Deutschen als Fremdsprache.
121542: GUNNING, DR. C.P. [JHR. MR. A.C.D. DE GRAEFF - INTROD.]. - Naar Grooter Nederland
88078: GUNNING, J.H. - Beginsel en Meeningen. Proeve van beandwoording der vraag: Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?
4300462: GUNNING JR. J.H. - Het Kruis des Verlossers (1861) - De Prediking van de Toekomst des Heren (1888). Ingeleid door A.de Lange en Leo Mietus. (Klassiek Licht)
30194: GUNNING, J.H. - Herinneringen uit mijn leven
81853: GUNNING, J.H. - De Kerk van Christus, de Brief van Paulus aan de Efeziërs voor de Gemeente des Heeren verklaard
92973: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de Gemeente des Heeren toegelicht
87585: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de gemeente des Heeren toegelicht
86158: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid
4051596: GUNNING JR. J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geïllustreerd.
87735: GUNNING, J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
54215: GUNNING, J.H. - Een woord van protestantsch verweer
180919: GUNNING, M.J. - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie.
47433: GUNNING, J.H. - Leven en Werken
88085: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
88079: GUNNING, J.H. - Het evangelie en de litteratuur. Eene voorlezing, gehouden in het leesmuseum te Utrecht, den 6. December 1855, met inleidende voorrede en aanteekeningen. / Vorm en geest. Brief aan een vriend over onze kerkelijke toestanden. / Voorstel omtrent eene dringende behoefte op het gebied der inwendige zending. / Bluscht den geest niet uit. Toespraak den 2den Augustus 1868 na de uitspraak der Synode in zake Dr. J.C. Zaalberg, Pz. Tit de Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. (4 delen in 1 band)
131138: GUNNING, DR. C.P. [INTROD.] - Het Amsterdamsch lyceum, 1917-1937.
4012674: GUNNING JR. J.H. - Blikken in de Openbaring.
4027313: GUNNING J.HZN. J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen.
4032806: GUNNING J.HZN. J.W. (SAMENST.) - Hedendaagsche zending in onze Oost.
150502: GUNNIS, RUPERT - Dictionary of British Sculptors 1660-1851.
110464: GUNST, DS. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen.
81520: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
53764: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
4012360: GUNSTEREN, W.F.V. (CALVIJN, J.) - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Bekenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-ethik und kapitalistischem Wirtschaftgeist. (Diss.)
130574: GUNSTEREN, PROF. MR. H.R. & MR. DRS. G.J. WOLFFENSPERGER & PROF. DR. J. WEITENBERG - Rechten en plichten van de burger: Naar een nieuwe synthese. Verslag van een symposium Erasmusuniversiteit Rotterdam.
162107: GUNTER, THOMAS C. - Aging and the Processing of Semantic Information [An Electrophysiological Approach].
91739: GUNTER, A. - Om de genade des ouden tijds. Leven en sterven van Arie Gunter in leven ouderling van de gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint-Annaland. Zijn schriftelijke nalatenschap en brieven door en aan hem geschreven.
122618: GUNTERT, HERMANN - Zur Herkunft und Bildung des italischen Imperfekts. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung.
30024: GÜNTHER. HUBERTUS - Was ist Renaissance? Eine Charakteristik der Architektur zu Beginn der Neuzeit
54243: GÜNTHER, ROEDER - Die Ägyptische Götterwelt (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band I)
54242: GÜNTHER, ROEDER - Der Ausklang der Ägyptischen Religion mit Reformation, zauberei und Jenseitsglauben (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band IV)
145010: GÜNTHER, SONJA [ED.]. - Akademie der Künste. Berlin zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche.
122351: GÜNTHER, GOTTFRIED & HEIDI ZEITLINGER - Wieland Bibliographie.
157750: GÚNTHER, JÖRN [ED.]. - Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen. Katalog und Retreospektive.
157500: GÜNTHER, DR. JOH. & OTTO AUG. SCHULZ - Handbuch für Autographensammler.
30777: GÜNTHER, LINDA-MARIE - Herodes der Grosse
54244: GÜNTHER, ROEDER - Kulte, Orakel und Naturverehrung im alten Ägypten (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band III)
157131: GÜNTHEROVA, ALZBETA & JAN MISIANIK - Illuminierte Handschriften aus der Slowakei.
180413: GÜNTHYER, RIGOBERT & REIMAR MÜLLER - Das goldene Zeitalter. Utopien der hellenistisch-römischen Antike.
170695: GUNTON, COLIN E. - The Promise of Trinitarian Theology.
170696: GUNTON, COLIN E. - Act and Being. Towards a Theology of the Divine Absolutes.
170697: GUNTON, COLIN E. - Becoming and Being. The Doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth.
103279: GUNWALD, KONSTANTIN VON - Ludwig II. Die dramatische Geschichte eines Märchenkönigs.
4141228: GÜNZIG, J. - Das jüdische Schrifttum über den Wert des Lebens.
154624: GUPPY, SUSHA - Het geheim van het lachen. Vertellingen uit het oude Perzië.
141837: GUPTILL, ARTHUR L. [DOROTHY CANFIELD FISHER - PREF. & JACK ALEXANDER - INTROD.]. - Norman Rockwell Illustrator.
162534: GÜRÇAGLAR, SEHNAZ TAHIR - The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960.
4143199: GURDJIEFF, G.I. - Beelzebub's Tales to His Grandson. An Objectively Impartial. Criticism of the Life of Man. (All and Everything, First Series)
167128: GURJEWITSCH, AARON J. - Das Individuum im europäischen Mittelalter.
4141917: GURJEWITSCH, A.J. - Das Individuum im europäischen Mittelalter. Aus dem Russischen von E.Glier.
141765: GURLITT, WILIBALD & HANS HEINRICH EGGEBRECHT (ED.) - Musikgeschichte und Gegenwart. Eine Aufsatzfolge. Teil I: Von musikgeschichtlischen Epochen. Teil II: Orgel und Orgelmusik. Zur Geschichte der Musikgeschichtsschreibung, Forschung und Lehre (2 Vols. Compl.)
85836: GURLITT, WILLIBALD (HRSG.) - Riemann Musik Lexikon. Personenteil A-K, Personenteil L-Z, Sachteil (3 volumes)
4300450: GURNEY, O.R. & J.J.FINKELSTEIN, - The Sultantepe Tablets I.. 142 Plates of the tablets found in the excavations at Sultantepe. (Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 3)
180837: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
95890: GURP, GERARD VAN - Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1523-1634
61502: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling
144859: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
4032810: GURP, P. VAN (HOEKENDIJK, J.C.) - Kerk en zending in de theologie van. Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. (Diss.)
54191: GUSDORF, GEORGES A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 16. Jahrgang. Januar 1966 - Oktober 1966 (4 volumes)
131811: GÜSE, ERNST-GERHARD - Arnulf Rainer. Malerei 1980-1990.
151361: GÜSE, ERNST-GERHARD - August Macke. Gemälde - Aquarelle - Zeichnungen.
150606: GUSIC, MARIJANA - Commentary on the exhibited material Ethnographical Museum Zagreb.
141726: GUSMAN, PIERRE [MAX COLLINGNON - FOREW.]. - Pompei. La ville - les Moeurs - les Arts.
122568: GÜSSBACHER, HANS - Das Teppichbuch. Herstellung, Eigenschaften, Verkauf, Verlegung und Pflege von Teppichen, einschliesslich der Orientteppiche.
54857: GUSSINKLO, WESSEL TE - Wij zullen aan God gelijk zijn en voor eeuwig bestaan. Essay
123424: GUSTIN, JEAN - Du nouveau sur la bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Laurent.
145224: GUTBROD, K. [ED. - ET AL.]. - Cantecleer Geschiedenis van de oudste kulturen. Overzicht van de archeologie.
157361: GUTHBERTSON, D. - Revelations of a Library Life 1876-1922. Including Recollections of Edinburgh Professoers, Student Life, past and present, with many Personal Adventures and Anecdotes.
53459: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 20 Haupt- und 28 Nebenkarten. Mit einem verzeichnis der Alten und Neuen Ortsnamen
53458: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 21 Haupt- und 30 Nebenkarten. Mit drei Alphabetischen Namen-verzeichnissen. Zweite, vermehrte und umgearbeitete auflage
93512: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
31938: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
91731: GUTHRIE, WILLIAM - Des Christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels. Vermeerderd met een bijdrage van Drs. L.F. Groenedijk.
54277: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels
4142909: GUTHRIE, D. - New Testament Introduction. In one volume.
31411: GUTHRY, W. - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen
95900: GUTHRY, W. - Des Christens groot interest. Toetssteen van ons zalig deel aan Christus, getoetst en aangewezen wie het heeft en hoe het te verkrijgen
55484: GUTHRY, WILLIAM - De christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels
53008: GUTIÉRREZ, RAMÓN - L'art chrétien du nouveau monde. Le Baroque en Amérique Latine
4031351: GUTIÉRREZ, G. - Theologie van de bevrijding.
157267: GUTJAHR, PAUL C. - An American Bible. A History of the Good Book in the United States 1770-1880.
157099: GUTJAHR, PAUL C. & MEGAN L. BENTON [EDS.]. - Illuminating Letters. Typography and Literary Interpretation.
102820: GUTKAS, KARL [ED.]. - Prinz Eugen und das barocke Österreich.
142761: GUTKIND, CURT SIGMAR - Mussolini und sein Fascismus. Eingeleitet von Benito Mussolini.
4143779: GUTMAN, I. MICHMAN, J. & FLIM, B.J. (ED.) - The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. The Netherlands. (Complete in 2 volumes). Rescuers of Jews during the Holocaust.
102799: GUTMANN, JOSEPH - Buchmalerei in hebräischen Handschriften.
9543: GUTMANN, HEINRICH KARL (PSEUD. JAKOB GLATZ) - Keur van Zedelijke Verhalen. Een Handboek voor de Jeugd zoo wel, als voor derzelver Ouders en Onderwijzers. Naar den tweeden druk, uit het Hoogduitsch. Met Platen.
155128: GUTSCHE, REINHARDT [ED.]. [GÜNTER HARTUNG - FOREW.]. - Die Sammlung. Amsterdam 1933-1935. Bibliographie einer Zeitschrift.
170524: GUTTENPLAN, SAMUEL [ED.]. - A Companion to the Philosophy of the Mind.
4142419: GUTTENPLAN, S. (ED.) - A Companion to the Philosophy of Mind. (Blackwell Companions top Philosophy)
166734: GUTTERIDGE, RENE - Boe. Een nogal ongewone liefdesgeschiedenis.
164977: GUTTERIDGE, RENE - Stormjager.
150347: GUTTERMAN, LEON [ED.]. - The Wisdom of Sarnoff and the World of RCA.
4064593: GÜTTGEMANS, E. - Studia Linguistica Neotestamentica. Gesammelte Aufsätze zur linguistischen Grundlage einer Neutestamentlichen Theologie.
4138074: GÜTTGEMANS, E. - Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums. Eine methodologische Skizze der Form- und Redaktionsgeschichte. (BET 54)
4075281: GUTTMANN, J. - Die Philosophie des Judentums. Geschichte der Philosophienin Einzeldarstellungen, Abt.I: Das Weltbild der Primitiven und die Philosophie des Morgenlandes, Band 3)
164913: GUY, JOHN - Tudor England.
4138406: GUYAU, J.M. - Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.
104896: GUYE, SAMUEL & HENRI MICHEL - Mesures du temps et de l'espace. Horloges, montres et instruments anciens.
4143468: GUYON, JEANNE - The Unabridged Collected Works. Ed. by G.Kahley.
110521: GUYONVAEC'H, CHRISTIAN-J. & FRANÇOISE LE ROUX - Les Druides.
142932: GUYOT, CHARLES [LÉOUZON LE DUC]. - Le Kalevala. Épopée nationale de la Finlande.
142933: GUYOT, CHARLES - La légende de la ville d'Ys. D'après les anciens textes.
4039948: GUYOT, P. & KLEIN, R. - Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation. I.Die Christen im heidnischen Staat. II.Die Christen in der heidnischen Gesellschaft. Übersetzung der Texte von P.Guyot. Auswahl und Kommentar von R.Klein.
103781: GUZZO, PIER GIOVANNI & ALFRIED WIECZOREK [EDS.]. - Pompeji. Die Stunden des Untergangs 24. August 79 n. Chr.
4136737: GWATKIN, H.M. - Early church history to A.D. 313.
154041: GWERDER, JOSEF - "Dampfschiff "" Uri "". Bordbuch."
90708: GWYN, SANDRA - The Private Capital. Ambition and Love in the Age of Macdonald and Laurier.
163194: GWYN, PETER - The King's Cardinal. The Rise and Fall of Thomas Wolsey.
53588: GWYNN, ROBIN D. A.O. - A calendar of the letter books of the French church of London from the civil war to the restoration, 1643-1659 (Series: Huguenot Society of London, Quarto Series Vol. LIV)
122710: GYATSO, TENZIN [14TH DALAI LAMA] - Innerlijke vrede. Over het Tibetaans boeddhisme en Tibet.
85414: GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. VAN - Dagverhaal over de periode 8-15 November 1918
154281: GYLES, ANNA BENSON & CHLOË SAYER - Of Gods and Men. Mexico and the Mexican Indian.
103352: GYMPEL, JAN - Geschiedenis van de architectuur. Van de oudheid tot heden.
102198: GYSELEN, BLANKA - Zie den mens. Balladen.
152390: GYSSELING, MAURITS - Toponymie van Oudenburg.
95748: GYSSELING, MAURITS - Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) (2 delen)
160764: GYSSELING, MAURITS [ED.]. - Corpus van Middelnederlandse Teksten tot en met het jaar 1300 [15 Vols. = Compl. Set].
163776: GYSSELS, KATHLEEN (ED.) (ET AL.) - Convergences & Interferences. Newneww in Intercultural practices. Ecritures d'une nouvelle ère / aire.
95596: HA-RAZIM, SEPHER - The Book of the Mysteries
110314: HAACK, W.G.C.M. [ED.]. - Europese economische integratie. Problemen en perspectieven.
170166: HAACK, DEFENDING - Defending Science-Within Reason: Between Scientism and Cynicism.
170563: HAACK, SUSAN - Evidence and Inquiry. A Pragmatic Reconstruction of Epistemology.
170152: HAACK, SUSAN - Evidence and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology.
170156: HAACK, SUSAN - Putting Philosophy to Work. Inquiry and Its Place in Culture. Essays on Science, Religion, Law, Literature and Life. Expanded Edition.
101876: HAACK, SUSAN - Deviant Logic. Some philosophical issues.
60246: HAACKER. K. - Die Stiftund des Heils (Untersuchungen zur Strukur der johanneischen Theologie)
103227: HAAFF, RAINER - Weichholz-Möbel Sammlerträume. Das Standardwerk von Barock bis Jugendstil.
103422: HAAFF, RAINER - Louis-Philippe Möbel. Bürgerliche Möbel des Historismus / Louis-Philippe Furniture. Middle-Class Furniture of the Histricism.
4024322: HAAFKENS, J. - Chants musulmans en peul. Etude d`une partie de l`heritage religieux de la communaute musulmane de Maroua, Cameroun. (Diss.)
92998: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN - Epistemologisch Relativisme, logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie
104634: HAAG, HERBERT & DOROTHEE SOELLE & KATHARINA ELLIGER & MARIANNE GROHMAN [EDS. - ET AL.]. - Great Couples of the Bible.
166103: HAAG BLETTER, ROSEMARIE & COOSJE VAN BRUGGEN & MILDRED FRIEDMAN [EDS. - ET AL.]. & HENRY N. COBB [FOREW.]. - The Architecture of Frank Gehry.
155755: HAAG, UIJT DE - Energy Restributions in Photoexited Molecules
4057076: HAAG, H. - Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes. (SBS 49)
4063403: HAAGEN, C.V.D. - Profetisch perspectief. De toekomst van mens en wereld ontsluierd door de bijbelse profetie.
144128: HAAGSMA, IDS & HILDE DE HAAN & ANNA DE HAAS & H.J. SCHOO - Amsterdamse gebouwen 1880-1980.
110947: HAAGSMA, IDS & HILDE DE HAAN - Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam. Vooroorlogse wijken, toen en nu.
89240: HAAK, P.J. VAN DEN - Metafoor en filosofie. Studie naar de metaforische werking in de filosofie aan de hand van Julia Kristeva en Paul Ricoeur. Een wetenschappelijke proeven op het gebied van de Wijsbegeerte.
141353: HAAK, B. - Rembrandt. Zijn leven, zijn werk, zijn tijd
121712: HAAK, J. - De discussie over de ' Constitution Civile du Clergé ' [1790]. Opiniegeschiedenis van een conflict.
155792: HAAK, BRAM & PIET HOFMAN - De Hoge Veluwe in de 19e eeuw.
55126: HAAK, BOB - Rembrand. His Life, His Work, His Time
55735: HAAK, S.P. - De plooierijen, in het bijzonder in het kwartier van Veluwe
4137983: HAAK, S.P. & VEENENDAAL, A.J. (OLDENBARNEVELT, J.V.) - Johan van Oldenbarnevelt. Deel 1 en 2. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Uitgegeven door S.P.Haak enn A.J.Veenendaal.
161477: HAAKMAN, ANTON - De onderaardse wereld van Athanasius Kircher.
4142029: HAAKSMA, H. (RIESSEN, H.VAN) - Van Riessen, filosoof van de techniek. M.m.v. A.Vlot en P.Cliteur.
47670: HAALBOOM, CHRIS - Halleluja, eeuwig dank en ere. Koraalbewerkingen over bekende liederen
104658: HAALEBOS, J.K. - Het grafveld van Nijmegen-Hatert. Een begraafplaats uit de eerste drie eeuwen na Chr. op het platteland bij Noviomagus Batavorum.
110752: HAALEBOS, J.K. & P.F.J. FRANZEN [ET AL.]. - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998 - 1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St-Jorisplein [Nijmegen].
167499: HAALEBOS, J.K. [ET AL.]. - Castra und Canabae. Ausgrabungen auf dem Hunerbergt in Nijmegen 1987-1994.
142216: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Kwatrijnen.
170003: HAAN, A.A.M. DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
145090: HAAN, IDO DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, 1945-1995.
143317: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA [EDS.]. - De architectuur van Erasmus. Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst.
142021: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA - Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982.
100787: HAAN, HANS DEN - Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw.
141820: HAAN, HILDE DE [& UMBERTO BERBIERI & NEAVE BROWN & OTTO MAIER & LUIGI SNOZZI]. - Jo Coenen. Van stadsontwerp tot architectonisch detail.
152920: HAAN, JACQUES DE - Talking Shop. Boutade van een boekverkooper.
140015: HAAN, FRANCISCA DE. - Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940.
110519: HAAN, WIM & ANTON VAN HARSKAMP [EDS.]. - Haat & Religie.
130240: HAAN, DR. J.C. DE & JHR, PROF. DR. P.J. VAN WINTER [EDS. - ET AL.] - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar Nederlandse Koloniale Geschiedenis.
93868: HAAN, ROB - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
85449: HAAN, MARIA HELENA DE - Adriaan Loosjes
180896: HAAN, M.J.M. DE & S.J. LENSELINK & G.H.M. POSTHUMUS MEYES & J. TRAPMAN [EDS.]. - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
102053: HAAN, MARIAN DE - Een kruik venijn. Een middeleeuws misdaadverhaal.
122361: HAAN, PROF. DR. P. DE & PROF. MR. TH.G. DRUPSTEEN & MR. R. FERNHOUT - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium.
91356: HAAN, TJ. W.R. DE - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 48e jaargang, nieuwe reeks, 6e jaargang Nr. 4.
167401: HAAN-VAN DE WIEL , W.H. DE - Syrie, Jordanie
90583: HAAN, FRANCISCA DE - Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940.
30003: HAAN, ROB E.A. - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
167849: HAAN, MIES DE [WIM J. SIMONS - FOREW.]. - De kinderen van de Gazzan. Jacob Israël de Haan, mijn broer - Carry van Bruggen, mijn zuster.
167692: HAAN, JACOB ISRAËL DE [ROB DELVIGNE & LEO ROSS - INTROD.]. - Pijpelijntjes.
167552: HAAN, IDO DE & WICHERT TEN HAVE & JAMES KENNEDY & PETER JAN KNEGTMANS [EDS.]. - Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950.
163874: HAAN, JITZE DE - Polygoon spant de kroon.
145320: HAAN, M.J.M. DE & L. JONGEN & B.C. DAMSTEEGT & M.J. VAN DER WAL & ANNEMARIE MEESEN [EDS.]. - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven.
161643: HAAN, M.J.M. DE & S.J. LENSELINK & G.H.M. POSTHUMUS MEYES & J. TRAPMAN [EDS.]. - In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden.
145166: HAAN, TJAARD W.R. DE - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
123489: HAAN, TJAARD DE - Onze volkskunst.
101119: HAAN, FRANCISCA DE & DINEKE STAM - Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw.
110652: HAAN, CORRIE DE & JOHAN OOSTERMAN [EDS.]. - Is Brugge groot ? Over liefde en dood, feesten en trerechtstellingen, veldslagen en alledaagse gebeurtenissen: een bloemlezing van Middeleeuwse teksten uit het Bourgondische brugge.
131304: HAAN HETTEMA, JHR. MR. M. DE - Overzicht over de rune-literatuur.
30004: HAAN, ROB - De Dordtse Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk
160258: HAAN, ARJAN - Unsettled Settlers. Migrant Workers and Industrial Capitalism in Calcutta.
4137710: HAAN, P. DE & HUISMAN, K. (ED.) - Famous Frisians in America.
4061563: HAAN, I. DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
91163: HAANDRIKMAN-VAN DE BRINK, L. E.A. - Leren hoe hij wandelen moet. Meditatief Dagboek voor de jeugd (plm. 12-16 jaar)
123454: HAANSTRA, FOKKE & SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
88945: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders.
145074: HAANTJES, J. - Over Wilma en haar werk.
88447: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman
30316: HAAR, J. VAN DER - Johannes de Doper (meditaties over de persoon en het werk van Johannes de Doper
84136: HAAR, BERNARD TER - Offergave. Verzameling van verspreide en onuitgegeven opstellen aan het gebied van kunst en letteren ontleend
89602: HAAR, J. VAN DER - Na vijftien verhoren, door God verhoord. (Het martelaarschap van John Philpot, 1555)
130014: HAAR, D. TER & DR. P.M. KEER - Onze vlinders.
53983: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het haagsche genootschap tot verdediging der christelijke godsdienst (2 delen)
82928: HAAR, J. VAN DER - Complete set heruitgaven werken van oudvaders, 14 delen compleet --- Watson, Alles is Uwe. Sixtus, Wegwijzer. Moulin, De Christelijke strijd. Udemans, De ladder Jakobs. Sibbes, Het gekrookte riet. Corneleij, Het gebed van onze Heere Jezus Christus. Preston, Een levenloos leven. Kohlbrugge, opleiding tot recht verstand. Groe, die overwint. Simonidus, De ziel onder een wolk. M'Cheyne, Christus ons alles. Teellinck, de nieuw maker. Oomius, het wenen der tortelduive. Saldenus, Leven uit de dood.
88045: HAAR, B. TER - Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraanije. Kunsten en wetenscahppen. Achtste deel.
89472: HAAR, B. TER E.A. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen. (2 delen)
86160: HAAR, B. TER - "Nieuwe werken der hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. Tweede deel. Tweede stuk. Proeve van eene beantwoording der vraag: ""Welken invloed heeft het Christendom gehad op de Poëzij?"""
88621: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliograie van Engelse, veelal Puritaanse - in het Nederlands vertaalde werken. (Volume I)
85622: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke godsdienst (2 delen)
86489: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
52418: HAAR, BERNARD TER - Gedichten
61061: HAAR, H. TER - Specimen historico-theologicum Petri Datheni Vitam. Exhibens accedit brevid de ejus scriptis, indole ac meritis disquisitio
110839: HAAR, GERDA VAN DE & KEES JAN RODENBURG [EDS.]. - De Nieuwe Kerk van Wittevrouwen. Utrecht.
88492: HAAR, J. VAN DER - Petrus na pinksteren
94789: HAAR, J. VAN DER - Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (c. 1600 - c. 1800) Bibliografisch onderzoek
94727: HAAR, HENDRIK WILLEM TER - Jacobus Trigland
94708: HAAR, JAN VAN DER - Internationale ökumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Niederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Buchern von (1600-1800)
155909: HAAR, AB TER - Een vrijgevochten doorzetter. 15.000 kilometer te voet door Europa (1934-1937) & CD-Rom
141449: HAAR, DR. B. TER - De historiographie der Kerkgeschiedenis [3 Parts in 1 = Compl.].
83430: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
87416: HAAR, J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen.
82668: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin, ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.)
54903: HAAR, J. VAN DER - De volharding der heiligen
85259: HAAR, J. VAN DER - Internationale ökumenische beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Nederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Büchern von (1600-1800)
89807: HAAR, H.W. TER - Jacobus Trigland
84965: HAAR, J. VAN DER - Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth. CGO 512
84024: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
92730: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliografie van Engelse, veelal puritaanse - in het nederlands vertaalde werken (Volume I)
30633: HAAR, JAAP TER - De wording van een wereldmacht
94075: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4032812: HAAR ROMENY, H.J.TER - De geschiedenis van de eerste oecumenische raad. in Nederland -ook in zijn internationale context- 10 mei 1935-10 mei 1946.
94683: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4067539: HAAR, JOH.V.D. - Lijkbezorgingsrecht. (Diss.)
4074669: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de lage landen. Deel 1. In den beginne. Illustraties van Rien Poortvliet, J.H.Isings en Kack Staller.
4076121: HAAR, B.TER - Proeve van een beantwoording der vraag: welken invloed heeft het christendom gehad op de poëzij?.
4140179: HAAR, C.TER & VOOLEN, E.VAN (RED.) (AMSTERDAM) - Verhalen uit joods Amsterdam. van Multatuli, Is.Querido, H.Heijermans, Leon de Winter, e.v.a.
152179: HAAR, L.G.J. TER - "Petrarca's "" Africa "" Boek I en II. Een commentaar."
4057672: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, enz.
4136687: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun Christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst.
161295: HAARD, ERIC DE - Narrative and Anti-Narrative Structures in Lev Tolstoj's Early Works.
61486: HAARDT, MAAIKE DE - Dichter bij de dood. Feministisch-theologische aanzetten tot een theologie van de dood
95165: HAARDT, ROBERT - Die Gnosis. Wesen und Zeugnisse
83583: HAAREN, J. VAN - Judas. 13 preken over het boek Judas.
30082: HAAREN, J. VAN - t Begin der wijsheid
55045: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 1)
31395: HAAREN, J. VAN - Door lijden tot heerlijkheid
96018: HAAREN, J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords. Prekenserie. 34e jaargang
82729: HAAREN, J. VAN - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren, levensbeschrijving bam ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laastgehouden preken van ds. J. van Haaren
55046: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 2)
82665: HAAREN, J. VAN E.A. - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
52315: HAAREN, DS. J. VAN - Ter Gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden op de zondag na de begrafenis. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
30953: HAAREN, J. VAN E.A. - Uit den schat des Woords. Jaargang 1974
54642: HAAREN, J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalmen
31086: HAAREN, J. VAN - Door lijden tot heerlijkheid
4027323: HAAREN, J.V. - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
55212: HAARLEM, ARIE VAN - Incarnatie en verlossing bij Athanasius
160255: HAARMAN, TH. - In geheime dienst. Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog.
141149: HAARMANN, HARALD - Geschichte der Schrift.
162144: HAARMANN, HENDRIK J. - Agrammatic Aphasia as a Timing Deficit.
152761: HAARSMA, MARIËTTE [ET AL.]. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.
152751: HAARSMA, MARIËTTE [ET AL.]. - De onderkant van het tapijt. Harry Mulisch en zijn oeuvre 1952-1992.
4013118: HAARSMA, F. (NOORDMANS, O.) - Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr.O.Noordmans. (Diss.)
170626: HAARSMA, DEBORAH B. & LOREN D. HAARSMA - Origins. Christian Perspectives on Creation, Evolution, and Intelligent Design.
140545: HAAS, ANNA DE [& PETER ALTENA] - Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800.
87121: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (5 delen)
156408: HAAS, W.P. DE - The Semantic Spectrum of Moisture in Arabic. With some Indonesian Analogies.
156407: HAAS, W.P. DE - The Semantic Spectrum of Moisture in Arabic. With some Indonesian Analogies.
60945: HAAS, C. - De geest bewaren, Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas
168627: HAAS, ROBERT DE [FOREW.]. - Jan Theodoor Toorop Exhibition.
4136066: HAAS, C. , JONGE, M. DE & SWELLENGREBEL, J.L. - A Translator's Handbook on the Letters of John. (Helps for Translators)
4031632: HAAS, C. (HIRT DES HERMAS) - De geest bewaren. Achtergrond en funktie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas. (Diss.)
4021200: HAAS, W.J. DE - "Doop en tucht of klein tractaat. van de tucht der kerken over haar gedoopte""leden."""
87537: HAAS, MARTIN - Huldrych Zwingli und seine zeit. Leben und werk des Zürcher reformators. Zweite, neu bearbeitete auflage.
93753: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (Complete Set)
122295: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
4300646: HAAS (ED.) P.J. - Recovering the Role of Womes. Power and Authority in Rabbinic Jewsih Society. (South Florida Studies in the History of Judaism 59)
94460: HAAS, MARTIN - Drie Täufergespräche. Gespräch der Berner Prädikanten mit dem Aurauer Täufer Pfistermeyer, 19. bis 21. April 1531 in Bern. Gespräch der Bernder Pràdikanten mit den Taufern, gehalten vom 1. bis 9. Juli 1532 zu Zofingen im Aargau. Gespräch der Berner Prädikanten mit den Täufern, gehalten vom 11. bis 17. März 1538 zu Bern (Series: Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, Vierter Band)
84808: HAAS, HENDRIK DE - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
152733: HAAS, DR. IR. A.M. - Ontwerp en berekening van paddestoelvloeren.
166955: HAAS, MR. DRS. F.J.P.M. - Bestuurlijke boeten in het belastingrecht.
180683: HAAS, RUDOLF & HANSJÖRG PROBST - Die Pfalz am Rhein. 2000 Jahre Landes-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte.
101629: HAAS, ALEX DE [M.J. BRUSSE - INTROD.]. - Liedjes.
86528: HAAS, J. DE - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
156749: HAAS, DR. J.A.K. - De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied.
95200: HAAS, VINCENT DE - De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van 'De komst van Joachim Stiller' in het licht van Lukas 24
155863: HAAS, ROBERT B. - Magisches Afrika - Durch die Augen der Götter.
84989: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (3 delen) Deel I: Abels-Zweedijk periode 1834-1880. Deel II: Aalders-Zijlstra periode 1880-1915. Deel III: Akkerhuis-Zijp periode 1915-1945
152353: HAAS, RUDOLF - Die Kreuzherren in den Rheinlanden.
132117: HAAS, J.A.K.: HAYE, R.M . DE LA: ROOSENBOOM, H.T.M - Nasporingen en Studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis. 1 - 19 Jaarverslag
31712: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (5 delen)
53023: HAAS, FONS DE E.A. - Mozart in België. Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763-1766
142891: HAAS, HENDRIK DE [W.G.J. CALLENBACH - INTROD. & JAN STORM VAN LEEUWEN - ESSAY]. - De boekbinder. Of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Met een introductie van W.G.J. Callenbach en een verhandeling over boek en auteur door Jan Storm van Leeuwen.
47012: HAAS, FRIEDA DE/PAASMAN, BERT - J.F. Martinet en de Achttiende Eeuw. In ijver en onverzadelijken lust om te leeren
110726: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
102091: HAAS, DR. J.A.K. - De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied.
4040586: HAAS, E. - Der vergnügte Theologe. Eine Sammlung von Anekdoten aus Kirchengeschichte und kirchlicher Gegenwart.
4059953: HAAS, JOH. DE - Gedenkt Uw voorgangers. Deel 1, 2 en 3.
154539: HAASBROEK, JAN & ANNEMIEK HENDRIKS & RONALD TROOSTWIJK [PHOTOGR.]. - Gezellingheid is niet modern. 25 jaar na Welling.
142501: HAASE, HELLA - Berichten van het Blauwe Huis.
93087: HAASE, WOLFGANG - Principat. Band 21.1 und Band 21.2. Hellenistisches Judentum in Römischer zeit: Philon und Josephus) (2 Bände)
130960: HAASE, MICHAEL - In het teken van Ra. De geheimzinnige zonnekoningen van Egypte. Onopgeloste raadsels van het piramideonderzoek.
103916: HAASE, DR. GISELA & DR. IGOR A. JENZEN & RAINER RICHTER [EDS.]. - Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. Kunstgewerbemusem Dresden in Schloss Pillnitz.
146425: HAASE, HELLA S. [MARGOT DIJKGRAAF & PATRICIA DE GROOT - AFTERW.]. - Inkijk. Reflecties van een lezer.
82036: HAASSE, H.S. E.A. - Veranderend Levensbesef. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 28
165561: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis [De verhalen tot nu toe].
167072: HAASSE, HELLA S. - Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven.
162044: HAASSE, HELLA S. & MARIE FRANÇOISE CARBONNELLE [ILLUSTR.]. - Ogenblikken in Valois.
160895: HAASSE, HELLA S. - Een Handvol Achtergrond. ' Parang Sawat '. Autobiografische teksten.
145742: HAASSE, HELLA S. & BEB VUYK & GARMT STUIVELING [ET AL.]. - Multatuli.
54769: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal
151318: HABACHI, LABIB - Festschrift für Labib Habachi.
166471: HABAKKUK, H.J. & M.M. POSTAN [EDS.]. - The Industrial Revolutions and After: Incomes, Population and Technological Change [Part 1 & 2 = Compl.].
152194: HABAKUK II DE BALKER (H.H. TER BALKT). - Oud gereedschap mensheid moe.
168170: HABBEMA, KOOS [ = HERMAN HEIJERMANS] - Kamertjeszonde. Herinneringen van Koos Habbema [2 Vols. in 1].
145542: HABEL, FRITZ PETER - Eine politische Legende. Die Massenvertreibubg von Tschechen aus dem Sudetenland 1938/39. Bibliothèque de feu M. - J. W. Enschede. La Haye, 1927. 8vo.
121720: HABEL, PROFESSOR H. & F. GRÖBEL - Mittellateinisches Glossar. Unter Mitwirkung von Studienrat F. Gröbel in Berlin, herausgegeben von Prof. E. Habel, Studienrat in Berlin.
140694: HABERER, ALBERT - Tür + Tor. Doors + Gates. Portes + Portails.
92619: HABEREY, WALDEMAR - Die Römischen Wasserleitungen nach Köln. Die Technik der Wasserversorgung einer antiken Stadt
121878: HABERLER, GOTTFRIED VON - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
4057140: HÄBERLIN, P. - Der Leib und die Seele.
152395: HÄBERLIN, PAUL - Der Geist und die Triebe. Eine Elementarpsychologie.
4046602: HÄBERLIN, P. - Ethik im Grundriss.
4139257: HÄBERLIN, P. - Het wonder. Twaalf beschouwingen over den godsdienst.
4049982: HABERMAS, J. - Theorie des kommunikativen Handelns. I.Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. II.Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft.
4042981: HABERMAS, J. - Erkenntnis und Interesse.
4139415: HABERMAS, J. & DERRIDA, J. - Filosofie in een tijd van tereur. Gesprekken met Giovanna Borradori.
170713: HABERMAS, JÜRGEN - Die Zukunft Der Menschlichen Natur.
4142982: HABERMAS, J. - Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.
4300089: HABERMAS, JÜRGEN - Over de constitutie van Europa. Een essay. Vertaald door L.Pijnenburg.
47054: HABERMEHL, PETER - Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis. 2., überarbeitete Auflage (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Archiv für die Ausgabe der Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 140)
4067126: HABETS, A.C.J. - Geschiedenis van de indeling van de filosofie in de oudheid. (Diss.)
170652: HABGOOD, JOHN - The Concept of Nature.
171008: HABGOOD, JOHN - Faith and Uncertainty.
150371: HABICHT, CHRISTIAN - Athens from Alexander to Antony.
156005: HABING, HARM - Kosmos. Geschiedenis van de sterrenkunde van Stonehenge tot Hubble.
4143609: R.L.F,, HABITO, - Living Zen, Loving God.
123452: HABNIT, F.F. - 40 Jaar Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 Juli - 1953.
91417: HABSBURG, GÉZA VON - Fabergé. Hofjuwelier der Zaren.
141815: HABSBURG, GÉZA VON & MARINA LOPATO - Fabergé Imperial Jeweller.
130081: HACHEZ, NORBERT [J.L.M. EGGEN - ED.] - Essai sur le délit de sacrilège en droit français jusqu'à la fin du XVme siècle.
103649: HACHMANN, ROLF - The Germanic Peoples.
96080: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart de verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas ,et het oog op het nieuwe tijds denken
60253: HACK. C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
4054275: HACK, C. - Leraar of Verlosser?. Verwarring over Jezus.
53524: HACK, ALBERT - Kirchengeschichte Deutschlands (5 volumes in 6 bindings)
4038894: HACK, H. - Die Kolonisation der Mennonieten im paraguayischen Chaco. (Diss.)
152130: HACKEL, DR. ALFRED ALEXEJ [& DR. TH. BAADER] - Das altrussische Heiligenbild die Ikone.
100830: HACKER, RUPERT [ED.]. - Ludwig II. von Bayern. In Augenzeugenberichten.
167938: HACKETT, ALICE PAYNE & JAMES HENRY BURKE [EDS.]. - 80 Years of Best Sellers 1895-1975.
161058: HACKETT, ALICE PAYNE - 70 Years of Best Sellers 1895-1965.
141201: HACKETT, FRANCIS - Henry the Eighth.
4137043: HACKETT, D.G. - The Silent Dialogue. Zen Letters to a Trappist Abbot.
170392: HACKING, IAN - Representing and Intervening. Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science.
4270: HACKSPAN, THEODORICUS - Miscellaneorum Sacrorum Libri Duo, Quibus accessit Ejusdem Exercitatio de Cabbala Judaica.
143218: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine terrassen en balkons lexicon. Mooie composities met de juiste planten.
143215: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine rotstuinen lexicon. Handleiding voor een geslaagse aanleg en beplanting.
143217: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine romantische tuinen lexicon. Mooi vormgeven en passend beplanten.
157073: HACKWOOD, FREDERICK WM. - William Hone. His Life and Times.
4070875: HACOHEN, SHMOEËL AVIDOR - Met één been op de grond. Chassidische Humor en Wijsheid. Illustraties van Mané-Katz.
151369: HACQUEBORD, L. & A,L. HEMPENIUS - Groninger dijken op deltahoogte.
141195: HACQUEBORD, L. & A,L. HEMPENIUS - Groninger dijken op deltahoogte.
123514: HACQUEBORD, LOUWRENS & JUR. R. LEINENGA & KO DE KORTE - Nederlanders in de Poolwinter.
163275: HACQUEBORD, P. - Onderzoekingen over boventonen bij stemvorken.
100066: HADAR, ALIZIA RACHEL & AUBREY KAUFMAN - The Princess Elnasari.
31887: HADDAD, MOHANNA YOUSUF SALIM - Arab perspectives of Judaism, a study of image formation in the writings of muslim arab authors 1948-1978. Arabische beeldvorming van het Jodendom (met een samenvatting in het Nederlands)
102155: HADEWICH [M. ORTMANNS - TRANSL. & DR. P. MOMMAERS - INTROD.]. - Van Liefde en Minne. De strofische gedichten.
165229: HADEWIJCH [VEERLE FRAETERS & FRANK WILLAERT - EDS. & TRANSL.]. - Hadewijch liederen [& 4 CD's]. Met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp.
131591: HADFIELD, ALICE MARY - The Chartist Land Company.
150970: HADINGHAM, EVAN - Circles and Standing Stones.
4015370: HADIWIJONO, H. - Man in the Present Javanese Mysticism. (Diss.)
100435: HADLAND DAVIS, F. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - Mythen en legenden van Japan.
4143762: HAEBERLI, H. & STEIGER, CHR.VON (HRSG.) - Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik. Studienausgabe zur Faksimile-Edition der Handschrift Mss. hist. helv. I. 16 der Burgerbibliothek Bern. Textedition bearbeitet von U.M.Zahnd.
158381: HAEBLER, KONRAD - Geschichte des spanischen Frühdruckes in Stammbäumen.
152251: HAECKEL, WILLI - Das Sprichwort bei Chaucer. Zugleich ein Beitrag zur vergleichenden Sprichwörterkunde.
143618: HAECKEL, ERNST - Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck ins Besondere.
165651: HAEDEKE, HANNS-ULRICH [ED.]. - Zinn.
47320: HAEFELI, LEO - Flavius Josephus' Lebensbeschreibung. Aus dem Griechischen übersetzt, mit einer Einleitung und mit einem Anhang von Anmerkungen versehen. Mit einer Karte
170828: HAEFFNER, GERD - Philosophische Anthropologie.
170292: HAEFFNER, GERD - The Human Situation. A Philosophical Anthropology.
150850: HAEGENS, J. - Rimboevliegers. De luchtvaart-historie van Nederlands Nieuw-Guinea 1935-1962.
122641: HAEGER, JOHN WINTHROP ËD.*. - Crisis and Prosperity in Sung China.
154089: HAEGHEN, F.V.H. [F.V.H.]. - Dictionnaire des devises des Hommes de Lettres, Imprimeurs, Libraires, Bibliophiles, Chambres de Rhétographie, Sociétés Littéraires et Dramatiques.
161538: HAEGHEN, FERDINAND VAN DER [& MARIE-THÉRÈSE LENGER [ED.]. - Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays Bas [6 Vols. & Index Compl.]..
165377: HAEHL, MADELEINE - Les affaires étrangères au temps de Richelieu. Le secrétariat d'État, les agents diplomatiques [1624-1642].
4300691: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in de Franse Gereformeerde Kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter (1926). Bronuitgave en inleiding door Jan R.Luth, vertaling door José Lieshout.
88001: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in Franse Gereformeerde kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter. Le problème du chant choral dans les eglises réformées et le trésor liturgique de la cantilène hugenote. Baccelaureaatssriptie voor de Theologische Faculteit (Montpellier, 20 december 1926)
30728: HAELEWUCK, J.C. - Clavis Apocryphorum Veteris Testementi
55189: HAEMSTEDE, ADRIANUS - De geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Beginnende met de tijden van Christus onzen Zaligmaker, tot den jare 1655. Met platen (2 delen)
8918: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - De Historien der vromer Martelaren, die om het getuygenis des Euangelij haer bloet vergoten hebben: van Christi tyden af, tot onsen tijdt toe. Hier by ghevoecht Het tweede deel der Martelaren: Vervattende ontrent twee hondert t'sestich Martelaren, die noyt in eenighe van onse Nederduytsche Martelaer-boecken ghedruckt zijn, tot den Jaere 1609. Waer van vele met groote moeyte uyt gheschreven Coppen zijn op-ghesocht, ende tot dienst der vromen aen den dagh ghegeven.
9423: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben, Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, amerika en andere landen. benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van D. A. Kuyper.
54691: HAEMSTEDE, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben, van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen, nieuwe uitgave
31130: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren. Die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. naar den druk van 1671
83702: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren
145273: D'HAEN, THEO & PATRICIA KRÜS [EDS.]. - Colonizer and Colonized.
153712: D'HAEN, THEO & PAUL GILES & DJELAL KADIR & LOIS PARKINSON ZAMORA [EDS.]. - How Far is America from Here? Selected Proceedings of the First World Congress of the International American Studies Association 22-24 May 2003.
153664: D'HAEN, CHRITINE - Onyx.
153642: D'HAEN, THEO & PIETER VERMEULKEN [EDS.]. - Cultural Identity and Postmodern Writing.
153896: D'HAEN, CHRISTINE - Dodecaëder & Dantis meditatio. Gedichten.
180703: D'HAEN, THEO & HANS BERTENS [EDS.]. - Closing the Gap. American Postmodern Fiction in Germany, Italy, Spain and the Netherlands.
180721: D'HAEN, THEO & PATRICIA KRÜS [EDS.]. - Colonizer and Colonized.
165686: D'HAEN, CHRISTINE - Mirabilia.
165233: HAEN, CHRISTINE D' [ED.]. - Het geheim dat ik draag. 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandse letterkunde.
162523: D'HAEN, THEO & PETER LIEBREGTS & WIM TIGGES (EDS) - Configuring Romanticism. Essays offered to C.C. Barfoot.
154251: HAEN, CHRISTINE D' - Miroirs. Gedichten vanaf 1946.
92128: HAENCHEN, ERNST - Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen
30916: HAENCHEN, ERNST - Gott und Mensch. Gesammelte Aufsätze
4071429: HAENCHEN, E. - Die Bibel und wir. Gesammelte Aufsätze. Band 2.
154819: HAENEN, MARCEL - Baas Bouterse. De krankzinnige klopjacht op het Surinaamse drugskartel.
167575: HAENKE, THADDAEUS [CAROLUS BOR. PRESL - ED.]. [DR. WILLIAM THOMAS STEARN - INTROD.]. - Reliquiae Haenkeanae. Seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippines et Marianis collegit Thaddaeus Haenke. With a Map and a Bibliographical Note by Dr. W.T. Stearn [British Museum of Natural History]. [2 Parts in 1 = Complete].
153983: HAERINGEN, PROF. DR. C.B. VAN - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarschap.
152521: HAERINGEN, PROF. DR. C.B. VAN - Supplement Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal [Franck - van Wijk].
93785: HAERINGEN, J. VAN - Geschiedenis der kerkhervorming in Noord-Brabant en Limburg tijdens de 16e en 17e eeuw
140609: HAERINGEN, COENRAAD BERNARDUS VAN - "De germaansche inflexieverschijnselen [ ""umlaut "" en "" breking "" ] phoeneties beschouwd."
30791: HAERS, JACQUES / MERRIGAN, TERRENCE - Christus in veelvoud. Pluraliteit en de vraag naar eenheid in de hedendaagse christologie
141471: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN [J.W. BLOEM - ILLUSTR.]. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
166559: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - Inleiding ethiek.
55734: HAERTEN, JOSEPHUS LUDOVICUS HUBERTUS - Dissertatio Medica Inauguralis eshibens historiam cholerae asiaticae annis 1848 et 1849, dum ultrajecti regnabat, in vico hujus urbis littera c insignito observatae
105306: HAESAERTS, PAUL [DENISE FRÖHLICH & GISELA BLOCH - TRANSL.]. - Geschichte der modernen Malerei in Flandern [In Slipcase].
164983: HAEST, MICKELLE - 1-1-2- daar red je levens mee. Verhalen uit de meldkamer.
161816: HAFF, BERGLJOT HOBAEK - De eeuwige vreemdeling.
167120: HAFFNER, SEBASTIAN & WOLFGANG VENOHR - Preussische Profile.
100023: HAFFNER, SEBASTIAN - Het duivels pact. De Duits-Russische betrekkingen van de eerste tot de tweede wereldoorlog.
156606: HAFFTER, HEINZ [FOREW.]. - Beiträge aus der Thesaurus-Arbeit. Herausgegeben vom Thesaurus Linguae Latinae.
92623: HAFKAMP, KOOS - Creatief denken
157588: HAFKAMP, C. - De offsetdruk.
156301: HAFKAMP, HANS & LISA KUITERT [EDS. - ET AL.]. - List en bedrog. Over misleiding en verleiding in de boekenwereld.
101513: HAFT, JEREMY - All the Tea in China. How to Buy, Sell, and Make Money on the Mainland.
164856: HAGAN, KENNETH & IAN J. BICKERTON [EDS.]. - Unintended Consequences. The United States at War.
143899: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
91631: HAGE, W. - Het gepredikte woord
90263: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografische genre.
88446: HAGE, W. - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelberger Catechismus (2 delen)
55668: HAGE, W. - De Weg ter ontkomging, zes preken
55246: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage
161512: HAGEDOORN, JAAP - Overdracht van meer dan letters... van Gorcum 1800-2000.
166720: HAGELIN, OVE [ED.]. - The Adam Helms Collection of Books in the History of Publishing and Bookselling / Adam Helms Bokbranschhistoriska Samling.
150212: HAGELSTANGE, RUDOLF & HAP GRIESHABER - Ein Gespräch über Bäume zwischen Rudolf Hagelstange und HAP Grieshaber.
30557: HAGEMAN, K. - Twee boeken Gods. Bijbels dagboek. De natuur in de Heilige Schrift verklaard en toegepast in de geschriften van oudvaders
144861: HAGEMAN, MAARTEN - Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
84991: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek
101413: HAGEMAN, MARIËLLE - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
4139296: HAGEMAN, M. - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
155231: HAGEMANN, CARL - Oscar Wilde. Sein Leben und sein Werk.
150019: HAGEMANS, WIMM [ED. - ET AL.]. - Bossche Pracht. Mijn huis - mijn monument [12 Vols. - Complete Set].
156022: HAGEN, A. - Standaardtaal en dialectsprekende kinderen. Een studie over monitoring van taalgebruik.
150105: HAGEN, VICTOR WOLFGANG & HARRIET DE ONIS [TRANSL.]. - The Incas of Pedro de Cieza de Léon.
110419: HAGEN, VICTOR W. VON - De heerbaan van de zonnegod. Ontdekkingsreizen in het Rijk der Inka's.
168061: HAGEN, JUNE STEFFENSEN - Tennyson and His Publishers.
55637: HAGEN, MARTINO - Lexicon Biblicum (3 volumes in 1 binding). (Cursus Scripturae Sacrae. Pars Prior)
180770: HAGEN, ANN - The Second Handbook of Anglo-Saxon Food and Drink. Production and Distribution.
162478: HAGEN, TONI & FRIEDRICH TRAUGOTT WAHLEN & WALTER ROBERT CORTI - Nepal. Kunstschatten uit het Koninkrijk in de Himalaja.
157878: HAGEN, H.A. - Bibliotheca Entomologica. Die Litteratur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre 1862 [2 Vols. in 1].
157876: HAGEN, DR. HERMANN AUGUST - Bibliotheca Entomologica. Die Literatur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre 1862 [2 Vols. in 1].
131684: HAGEN, PIET - Journalisten in Nederland 1850-2000. Een persgeschiedenis in portretten.
100859: HAGEN, VICTOR W. VON - De heerbaan van de zonnegod. Ontdekkingsreizen in het Rijk der Inka's.
31255: HAGEN, J.G. - La Rotation de la Terre. Ses Preuves Mécaniques Anciennes et nouvelles (2 volumes)
102881: HAGEN S.J., J.G. & J. STEIN S.J. - La Rotation De La Terre. Ses Preuves Mécaniques Anciennes Et Nouvelles. & Appendice 1: Les Preuves De M. Kamerlingh Omnes [2 Vols.].
141604: HAGENAU, GERDA - Jan Sobieski. Der Retter Wiens.
121738: HAGENAU, GERDA - Jan Sobieski. Der Retter Wiens.
30052: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken
4035270: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken. Naar den zesden druk, vertaald en vermeerderd door J.Quast Hzn.
87533: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken
30525: HAGENBACH, K.R. - Het wezen en de geschiedenis der hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland, in verband beschouwd met de verschijnselen van onzen tijd (10 delen)
54667: HAGENBACH, K.R. - Het wezen en de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland, in verband beschouwd met de verschijnselen van onzen tijd (10 delen in 5 banden)
4070880: HAGENBACH, K.R. - Johann Oekolampad und Oswald Myconius, die Reformatoren Basels. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche II)
4135328: HAGENBACH, K.R. (U.A.) - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformuierten Kirche. Band IX. Supplement Theil. (a Lasco, L.Judä, L.Lambert, W.Farel und P.Viret, J.Vadian, B.Haller, A.Blaurer.
4143752: HAGENBACH, K.R. - Vorlesungen über Wesen und Geschichte der Reformation.
121240: HAGENBERG, ROLAND [ED.]. - Karel Appel. Dupe of Being.
4136663: HAGENDAHL, H. - Orosius und Iustinus. Ein Beitrag zur Iustinischen Textgeschichte.
122587: HAGENDOORN, L. & K. PHALET & R. HENKE & R. DROGENDIJK [EDS.]. - Etnische verhoudingen in Midden- en Oost-Europa.
95572: HAGENS, W.G. E.A. - Sociale Psychologie
145851: HAGENS, H. & W. ELLING [ED.]. - Watermolens / Wassermühlen. Overijssel - Grafschaft Bentheim - Gelderse Achterhoek - Westmünsterland.
151636: HAGENS, H. & B. OLDE MEIERINK [EDS.]. - Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900.
141671: HAGERAATS, BART - De stoelendans rond Jan Romein, de perikelen rondom de benoeming van dr. J.M.Romein tot hoogleraar geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1938/'39.
141674: HAGERAATS, BART [ED.]. - Geloof niet wat geschiedschrijvers zeggen...Honderd jaar Jan Romein 1893-1993.
142951: HAGERS, DRS. STEVEN & M. MOESHART-YAMADA - Japans [Wat & Hoe].
142955: HAGERS, DRS. STEVEN & M. MOESHART-YAMADA - Japans [Wat & Hoe].
158327: HAGERS, PIETER - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels. Zwolle. 1990.
170679: HAGERTY, BARBARA BRADLEY - Fingerprints of God. The Search for the Science of Spirituality.
83773: HAGESTEIN, J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-Gelouterd-Geheiligd predikatie gehouden bij de begrafenis
86625: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart
81428: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart
163155: HAGGARD, ANDREW C.P. - Louis XI and Charles the Bold.
152124: HAGGER, PERCY - H.M.S. Bedouin and The Long March Home.
155154: HAGMAN, GEORGE - Aesthetic Experience. Beauty, Creativity and the Search for the Ideal.
145594: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan ...
110103: HAHN, KARL - Die kirchlichen Reformbestrebungen des Strassburger Bischofs Johann von Manderscheid [1569-1592]. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation.
145270: HAHN, STEVEN & JONATHAN PRUDE [EDS.]. - The Countryside in the Age of Capitalist Transformation. Essays in Social History of Rural America.
144813: HAHN, PETER & MARKUS KRAUSE [EDS.]. - Kunst über dem Realen. Hans Thiemann und die Berliner Fantasten.
4142114: HAHN, F. - Das Verständnis der Mission im neuen Testament. (WMANT 13)
131379: HAHN, JEFFREY W. - Soviet Grassroots. Citizen Participation in Local Soviet Government.
167373: HAHN, BEVERLY - Chekhov. A Study of the Major Stories and Plays.
30932: HAHN, FERDINAND - Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum
146310: HAHN JR., ALBERT [ED.] PROF. R.N. ROLAND HOLST [FOREW.]. - Schoonheid en Samenleving. Opstellen over beeldende kunst van Albert Hahn sr.
141091: HAHN, ALBERT - Ben ik dat ?
146262: HAHN, FRANK & MARTIN HOLLIS - Philosophy and Economic Theory.
4140911: HAHN, G. - Vom Sinn des Todes. Texte aus drie Jahrtausenden.
4300932: HAHN, G. (LUTHER, M.) - Evangelium als literarische Anweisung. Zu Luthers Stellung in der Geschichte des deutschen kirchlichen Liedes.
4026247: HAHN, G. - Die abendländische Kirche im Mittelalter. Ihr äusserer Aufbau. In Werkstunden zusammengestellt. Mit 67 Werkbildern nebst Erklärungen als Beilagen. (Werkbuch der Kirchengeschichte II/1)
4144007: HAHN, J. & MAYER, H. - Das Evangelische Stift in Tübingen. Geschichte und Gegenwart - Zwischen Weltgeist und Frömmigkeit.
142642: HAHNEMANN, DR. MED. SAMUEL [PROF. DR. HANNS RABE - INTROD.]. - Die chronischen Krankheiten ihre eigentümliche Natur und homöopatische Heilung [5 Vols. Complete Set].
142644: HAHNEMANN, DR. MED. SAMUEL [PROF. DR. HANNS RABE - INTROD.]. - Reine Arzneimittellehre [6 Vols. Complete Set]. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe letzter Hand.
171163: HAIDT, JONATHAN - The Happiness Hypothesis. Finding Modern Truth in Ancient Wisdom.
162758: HAIG, DIANA REID - The Letters of Napoleon to Josephine.
130507: HAIG, SIR WOLSELEY [SIR RICHARD BURN - ED.] - British India 1497-1858 [Volume 5: The Cambridge History of India]
156586: HAIGH, PHILIP A. - The Military Campaigns of the Wars of the Roses.
101344: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, QUINTIN HOGG - A Sparrow's Flight. The Memoirs of Lord Hailsham of St. Marylebone.
103650: HAIMSON, LEOPOLD H. [ED.]. - The Politics of Rural Russia 1905-1914.
122121: HAIMSON, LEOPOLD H. - The Making of Three Russian Revolutionaries. Voices from the Menshevik Past.
141110: HAINES, BRIGID & MARGARET LITTLER [EDS.]. - Contemporary Women's Writing in German. Changing the Subject.
110692: HAINISCH, M. - Die Landflucht. Ihr Wesen und ihre Bekämpfung im Rahmen einer Agrarreform.
160683: HAINSWORTH, PAUL & STEPHEN MCCLOSKEY [ED.]. - The East Timor Question. The Struggle for Independence from Indonesia. Foreword John Pilger. Preface José Ramos-Horta.
153832: HAIR, P.E.H. & ADAM JONES & ROBIN LAW [EDS.]. - Barbot on Guinea. The Writings of Jean Barbot on West Africa 1678-1712 [2 Vols. Compl.].
156597: HAIR, P.E.H. [ED.]. - To Defend Your Empire and the Faith. Advise on a Global Strategy Offered c. 1590 to Philip, King of Spain and Portugal, by Manoel de Andrada Castel Blanco.
4047844: HAIR, P. (ED.) - Before the Bawdy Court. Selections from church court and other records relating to the correction of moral offences in England, Scotland and New England, 1300-1800.
161475: HAISMA-BIJSTERVELD, JANNY & JAN HAISMA - Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre. Een geologische verkenning.
85906: HAITJEMA, TH.L. - De twaalfjarige Jezus als verloren zoon. (Serie: Van goedertierenheid en recht. 29e jaargang, nummer 17)
54137: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie. Voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Eerste jaargang 1950 t/m elfde jaargang 1960
85907: HAITJEMA, TH.L. - Leertucht (Derde serie nummer 2)
85908: HAITJEMA, TH.L. - De kerkorde van 1816 (Eerste serie nummer 1)
82088: HAITJEMA, TH. L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
82032: HAITJEMA, TH. L. E.A. - Geestelijke leiding van volwassenen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 23
84067: HAITJEMA, TH. L. - De Heidelbergse Catechismus als klankboden en inhoud van het actuele belijden onzer kerk
85915: HAITJEMA, TH.L. / G.C. VAN NIFTRIK - Theocratie en eschatologie, een briefwisseling tussen Prof. Dr. Th.L. Haitjema en Prof. Dr. G.C. van Niftrik (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 6)
85914: HAITJEMA, TH.L. - Godsdienstige richtingen en kerkelijke modaliteiten (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 9)
53986: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie, voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Twaalfde jaargang 1961
53987: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie, voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Dertiende jaargang 1962
82082: HAITJEMA, TH. L. - Karl Barth
85351: HAITJEMA, TH. L. / A.B. TE WINKEL E.A. - Onder eigen vaandel. Drie-maandelijksch theologisch tijdschrift. Negende jaargang, nummer 2.
85352: HAITJEMA, TH. L. E.A. - Om Zions wil zwijgen wij niet! De woorden, gesproken te Utrecht ter vijfde algemeene vergadering van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel, 10 Oct. 1934.
88707: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie. Voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Tweeentwintig jaargang 1971.
85917: HAITJEMA, TH.L. - De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth
85912: HAITJEMA, TH.L. - De reformatie toetssteen èn krachtbron der oecumene (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 7)
4062717: HAITJEMA, TH.L. - Hoog-kerkelijk protestantisme.
85903: HAITJEMA, TH.L. - Wat is avondmaal vieren?
84388: HAITJEMA, TH. L. - Het Erfgoed der Hervorming
4016832: HAITJEMA, TH.L. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. (Diss.)
85900: HAITJEMA, TH.L. - Het eigene van de Christelijk-Historische unie
88813: HAITJEMA, TH.L. - Dogmatiek als apologie. 'Ik geloof in den God van Jezus Christus'.
85913: HAITJEMA, TH.L. - "Het ""mammoetontwerp"" tot regeling van het voortgezet onderwijs (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 10)"
4075090: HAITJEMA, TH.L. SCHOKKING, H. & KROMSIGT, J.C.. - Christusprediking tegenover moderne gnostiek. Anthroposophie, theosophie, Christian Science.
88814: HAITJEMA, TH.L. - Nederlands Hervormd Kerkrecht
85910: HAITJEMA, TH.L. - Het eerste doel bereikt, verantwoording, inzake, kerkherstel (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 1)
141930: HAITO, MASAHIKO [ED. - ET AL.]. - Arte Italiana 1945-1995. ll Visible e L'invisible.
167482: HAITSEMA, OTTO - De trip. Een reisverhaal.
92201: HAITSMA MULIER, E.O.G. E.A. - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877
143985: HAITSMA, DR. J. - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde [gereformeerde] gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
88662: HAITSMA MULIER, ECO OSTE GASPARD - Constitutioneel republikanisme en de mythe van Venetië in het zeventiende-eeuwse Nederland.
123275: HAITSMA MULIER, E.O.G. & A,M.J.T. LEYTEN [EDS]. - Het Nederlandse beeld van de Franse Revolutie in prent en beeld.
94062: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de Kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
31889: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de kerk. In de Reformatorische Catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
92176: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop, van 1566-1974
95665: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de kerk, in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
94004: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop, van 1566-1974
4009187: HAITSMA, J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
4300416: HAITSMA, J. (BOSKOOP) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
142577: HAJDU, HELGA. - Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters.
130146: HAJEE, K. - De Verovering van Algiers. Een Verhaal voor de Rijpere Jeugd.
123434: HAJEK, DR. LUBOR & W. FORMAN & B. FORMAN - Harunobu und die Künstler seiner Zeit [In green cloth cover with bamboo closure]
102925: HAJEK, KAREL - Weidmannsheil.
164350: HAJENIUS, A.M.L. - Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939.
151850: HAJJAR, J. - L'Europe et les destinées du Proche-Orient [1815-1848]. Unité Arabe - Missions chrétiennes - La Question Syro-Palestinienne et Syro-Libanaise.
160948: HAK, DURH - Stagnatie in de Nederlandse godsdienstwetenschap 1920-1980. De bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierksma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwetenschap.
4300659: HAK, H.J. (FICINO, MARSILIO) - Marsilio Ficino. (Diss.)
157205: HAKACINSKIEGO, KAZIMIERZA & KAZIMIERZA PIEKARSKIEGO - Sygnety Polskich drukarzy ksiegarzy i nakladcow. Zbior podobizn i oryginalnych odbic [Seszyt 1 - 3 = 90 Tablice]. Complete Set.
152837: HAKFOORT, CASPER - Optica in de eeuw van Euler. Opvattingen over de natuur van het licht, 1700-1795.
144375: HAKFOORT, CASPER [ED.]. - Jan Swammerdam.
84012: HAKKENBERG, D. - Ziet, Ik kom haastiglijk! Ter nagedachtenis aan ds. D. Hakkenberg
30252: HAKKENBERG, D. - Zie, Ik kom haastiglijk!
84741: HAKKENBERG, D. - Open vensters naar Jeruzalem
170825: HAKKENES, EMIEL - God van de gewone mensen. Hoe het geloof uit een Nederlands gezin verdween.
160441: HAKKERT, ADOLF M. & PETER WIRTH [ED.]. - Byzantinische Forschungen. Internationale Zeischrift für Byzantinistik. Band IV.
53677: HAKKERT, ADRIAAN - Wel vergeven, niet vergeten. Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog
140548: HAKKERT, ADRIAAN - Wel vergeven niet vergeten. Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
100503: HAKLUYT [JACK BEECHING - ED. & INTROD.]. - Voyages and Discoveries. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the British Nation.
82460: HAKS, DONALD - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven
132103: HAKS, DR. D. [FOREW.] - Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken.
52038: HAKVOORT, DS. E. - De onnutte zeer nuttig gemaakt [Zes preken over Filémon]
51950: HAKVOORT, DS. E. - Immers is God Israël goed [Zes preken over Psalm 73]
142129: HAKVOORT, KEES & VLEMENS VERHOEVEN [FONS ASSELBERGS - FOREW.]. - In een ander licht. Nijmegen 1950 - 1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith.
170550: HALBACH, VOLKER - The Logic Manual
130616: HALBERSTAM, DAVID - The Coldest Winter. America and the Korean War.
110259: HALBERTSMA, DR. H. - Van Sneek naar Amersfoort. Herinneringen van een oudheidkundige.
104043: HALBERTSMA, RUURD [INTROD.]. - Freud. De sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
30527: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets. Benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen vna denzelfden schrijver
110557: HALBERTSMA, TJALLING - De verloren lotuskruisen. Een zoektocht naar de steden, graven en kerken van vroege christenen in China.
131203: HALBERTSMA, MARLITE & WIES VAN MOORSEL [EDS - ET AL.] - Beroep: kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen 1898-1998.
4139829: HALBERTSMA, BRUORREN - Rimen en teltsjes. Printen fan Ids Wiersma.
140624: HALBERTSMA, H. - Zeven eeuwen Amersfoort.
144217: HALBERTSMA, MARLITE [MARIA ELISABETH] - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
104627: HALBEY, HANS ADOLF & ELKE SCHUTT-KEHM & ROLF STÜMPEL & ADOLF WILD [EDS.]. - Buchkultur in Mainz. Schrift - Druck - Buch im Gutenberg-Museum.
54362: HALBFAS, HUBERTUS - Religionsunterricht in der Grundschule. Lehrerhandbuch 1-4 (4 volumes)
89093: HALDANE, JAMES A. - Notes Intended For An Exposition Of The Epistle To The Hebrews. Printed From The Unpublished Manuscripts Of James A. Haldane.
144615: HALE, MAYNARD G. & DAVID M. ORCUTT - The Physiology of Plants under Stress.
156775: HALE, JOHN - The Civilization of Europe in the Renaissance.
151098: HALE, J.R. [ED.]. - A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance.
170526: HALE, BOB & CRISPIN WRIGHT [EDS]. - A Companion to the Philosophy of Language.
150972: HALE, J.R. - Florence and the Medici. The Pattern of Control.
141532: HALE, ORON J. - The Great Illusion 1900-1914.
4064659: HALE, FREDERICK - Swedish Lutheran Missionaries on the Witwatersrand, 1902-1960. (Diss.)
4141923: HALE, J. - The Civilization of Europe in the Renaissance.
4026248: HALECKI, O. - Das europäische Jahrtausend.
89967: HALEM, CORNELIS VAN - Israël: Wortel en Doorn. Onderzoek naar de plaats van Israël als religieuze entiteit in het Nederlandse protestantisme na de Tweede Wereldoorlog.
9784: HALES, JOHN - Golden Remains, of the ever Memorable, Mr. John Hales, of Eaton-Colledge, &c. The Second Impression. With Additions from the Authours own Copy, Viz. Sermons & Miscellanies. Also Letters and Expresses Concerning the Synod of Dort, (not before Printed,) From an Authentick Hand.
31253: HALES, PETER B. - William Henry Jackson and the Transformation of the American Landscape
9544: HALES, JOHN - Korte Historie van het Synode van Dordrecht, Vervatende eenige aenmerkelijke en noyt voor-henen ontdekte bysonderheden, begrepen in brieven van Mr. John Hales, en Dr. Walter Balcanqual, Van den Koning van Groot-Brittannie gesonden op de gemelde Synode. Geschreven aen den Heere Dudley Carlton. Vertaelt uyt het Engelsch.
4062493: HALEVI, JEHUDA - Al`Choezari. Boek van argumentatie en bewijsvoering van een verachte godsdienst. Uit het arabisch vertaald en toegelicht door J.H.Hospers.
4133322: HALEVI, Z'EV BEN SHIMÓN - El Camino de la Kabbalah.
153391: HALEVY, ELIE - The Triumph of Reform 1830-1841.
153387: HALEVY, ELIE - Victorian Years 1841-1895 [Volume 4: A History of the English People in the Nineteenth Century].
153390: HALEVY, ELIE - The Liberal Awakening 1815-1830.
143546: HALEY, K.H.D. - The Dutch in the Seventeenth Century.
144804: HALFBRODT, DIRK & ULRICH POHLMANN [EDS.]. - Philipp Kester Fotojournalist. New York - Berlin - München 1903 - 1935.
145871: HALFMANN, HORST [ED.]. - Zeitschriften und Zeitungen des Exils 1933-1945. Bestandsverzeichnis der Deutschen Bücherei.
4035271: HALKES, C.J.M. - en alles zal worden herschapen. Gedachten over de heelwording van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur.
94330: HALKIN, LÉON-E. - Érasme parmi nous
4137467: HALKIN, L. (ERASMUS, DES.) - De biografie van Erasmus.
94340: HALKIN, LÉON-E. - Les colloques d'Érasme
87815: HALKIN, LÉON E. - Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Enrico Heinemann.
165099: HALKIN, LÉON - De biografie van Erasmus.
4134789: HALKIN, L.E. (ERASMUS, DES.) - Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Aus dem franzözischen von E.Heinemann. Sonderausgabe.
156103: HALL, M.C. VAN - Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie.
163239: HALL, D.G.E. - A History of South-East Asia.
170185: HALL, DAVID - Dao De Jing. Making This Life Significant. A Philosophical Translation.
121546: HALL, MR. M.C. VAN - Gedichten.
103543: HALL, JOHN W. & MARIUS B. JANSEN [EDS. - ET AL.]. JOSEPH R. STRAYER [INTROD.]. - Studies in the International History of Early Modern Japan.
160884: HALL, JAMES [TRANSL. & COMM.]. - A Journey to the West. By Domenico Laffi. The Diary of a Seventeenth-Century Pilgrim from Bologna to Santiago de Compostela.
141489: HALL, DOUGLAS - The Book of Churchilliana.
168645: HALL, HANS VAN - Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een minderstadt in de regio tussen Maas en Rijn [ca 1300-Ca 1550].
53117: HALL, MARCIA B. - Artistic centres of the Italian Renaissance Rome
82562: HALL, A.M.L. - De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, verdedigd, pleitrede, uitgesproken in de teregtzitting van het geregtshof te 's-Gravenhage kamer van correctioneele appellen van den 10den october 1836
81802: HALL, A.M.C. - De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, verdedigd, pleitrede, uitgesproken in de teregtzitting van het geregtshof te 's-Gravenhage kamer van correctioneele appellen van den 10den october 1836
101847: HALL, NICHOLAS H.J. [ED.]. - Colnaghi in America. A Survey to Commemorate the First Decade of Colnaghi New York.
140078: HALL, N. JOHN - Max Beerbohm. A kind of life.
150464: HALL, H. VAN - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Deel 2: 1933-1946. [only].
145340: HALL, MAX - Harvard University Press. A History.
140183: HALL, JOHN WHITNEY & NAGAHARA KEIJI & KOZO YAMAMURA [EDS.]. - Japan Before Tokugawa. Political Consolidation and Economic Growth 1500 to 1650.
94771: HALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijdheid, verdedigd. Met platen
153261: HALL, TARQUIN - The Case of the Man Who Died Laughing. From the Files of Vish Puri, India's Most Private Inversigator.
154883: HALL, GWENDOLYN MIDLO - Social Control in Slave Plantation-Societies. A Comparison of St. Domingue and Cuba.
47227: HALL, JOSEPH - Contemplations on the Historical Passages of the Old and New Testaments. With sone account of his life and sufferings, mostly written by himself. A new edition, revised and corrected. In two volumes, Vol I.
85383: HALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Waarbij gebonden: Antwoord aan Mr. M.C. van Hall door Mr. G. Groen van Prinsterer. En: Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer van Mr. M.C. van Hall (3 werken in 1 band)
142106: HALL, LEE - Elaine and Bill. Portrait of a Marriage. The Lives of Willem and Elaine de Kooning.
104077: HALL, H. VAN & BERTHA WOLTERSON - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. Volume 1: Part 1 & 2 [of 4].
47188: HALL, JOSEPH - Contemplations on the Historical Passages of the Old and New Testaments. In two volumes, Vol II. A new edition
131103: HALL, JOHN W. & JEFFREY P. MASS [EDS.] - Medieval Japan. Essays in Institutional History.
103686: HALL, H. VAN & BERTHA WOLTERSON - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. & Deel 2: 1933-1946. [2 Vols. Compl.].
170773: HALL, CHRISTOPHER A. BAKER ACADEMIC & JOHN SANDERS - Does God Have a Future? A Debate on Divine Providence.
4034216: HALL, G.S. - Adolescense its psychologie. and its relations to physiology, anthrapology, sociology, sex, crime, religion and education.
155017: HALLAM, ELIZABETH [ED.]. - Chronicles of the Crusades. Eye-Witness accounts of the Wars between Christianity and Islam. The Crusades. A short history.
143782: HALLAM, ELIZABETH M. - Capetian France 987-1328.
151333: HALLAM & PRESCOTT - The British Inheritance. A Treasure of Historic Ducuments.
90838: HALLBERG, BROR - Streptopelia Orientalis. Större Turturdufva (male).
90820: HALLBERG, BROR - Crocethia Alba. Sandlöpare (female).
90821: HALLBERG, BROR - Alca Torda. Tordmule.
90802: HALLBERG, BROR - Muscicapa Collaris. Halsbandsflugsnappare (female).
90803: HALLBERG, BROR - Pernis Apivorus. Bivrak.
90805: HALLBERG, BROR - Recurvirostra Avosetta. Skärfläacka.
90810: HALLBERG, BROR - Sterna Sandvicensis. Kentsk Tärna i sommardräkt.
90812: HALLBERG, BROR - Harelda Hyemalis. Alfagel, ung om vintern (female).
90814: HALLBERG, BROR - Podiceps Auritus. Svarthakedopping, ung fagel.
90818: HALLBERG, BROR - Oidemia Perspicillata. Hvitnackad Svärta, I vardräkt (female).
90761: HALLBERG, BROR - Emberiza Rustica. Videsparf (female).
90768: HALLBERG, BROR - Lagopus Lagopus. Dalripa, tupp, om varen.
90771: HALLBERG, BROR - Buteo Intermedius. Ryska vraken (male).
90773: HALLBERG, BROR - Harelda Hyemalis. Alfagel, i vinterdräkt (male).
90774: HALLBERG, BROR - Lyrurus Tetrix X Tetrastes Bonasia. Järporre (female)
90775: HALLBERG, BROR - Stercorarius Longicaudus. Fjällabb.
90776: HALLBERG, BROR - Larus Minutus. Dvärgmas.
90778: HALLBERG, BROR - Stercorarius Pomarinus. Bredstjärtad labb.
90798: HALLBERG, BROR - Limicola Falcinellus. Myrsnäppa (female).
90790: HALLBERG, BROR - Sterna Albifrons. Dvärgtärna i sommardräkt.
90783: HALLBERG, BROR - Larus Ridibundus. Skrattmas (female).
90784: HALLBERG, BROR - Larus Hyperboreus. Hvittrut (female).
90786: HALLBERG, BROR - Larus Leucopterus. Hvitvingad Trut.
90787: HALLBERG, BROR - Larus Ridibundus. Skrattmas i vinterdr.
90760: HALLBERG, BROR - Anthus Cervinus. Rödstrupig piplärka.
90823: HALLBERG, BROR - Otis Tetrax. Smatrapp, und fagel.
90825: HALLBERG, BROR - Stercorarius Skua. Storlabb (male).
90826: HALLBERG, BROR - Somateria Spectabilis. Praktejder, om varen (female).
90830: HALLBERG, BROR - Hypolais Hippolais. Bastardäktergal.
90832: HALLBERG, BROR - Totanus Glareola. Grönbena (female).
90833: HALLBERG, BROR - Motacilla Cinerea. Graäria.
90834: HALLBERG, BROR - Burhinus Oedicnemus. Tjockfot (male).
158476: HALLE, FANNINA W. - De vrouw uit het Sowjet-oosten.
161897: HALLEBEEK, J. & A,J,B, SIRKS [EDS.]. - Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland [1806-1810].
4053280: HALLEBEEK, J. EN WIRIX, B. (RED.) (VISSER, J.) - Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser.
92068: HALLEBEEK, JAN / WIRIX, BERT - Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser
165336: HALLEGRAEFF, G.M. & D.M. ANDERSON & A.D. CEMBELLA [EDS.]. - Manual on Harmful Marine Microalgae.
143763: HALLEMA, A. - Gestichtstypen uit den ouden tijd. Centralisatie en decentralisatie in ons vaderlandsch gestichtswezen tijdens de Republiek. Maatschappelijk hulpbetoon en krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17de en 18de eeuw. Een veelsoortige staalkaart van vastzetting, bewaring en strafoplegging ingevolge vonnis op last, aanwijzing en verzoek.
54005: HALLEMA, A. - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis 1553-1953. Een overzicht van de gescheidenis van het weeshuis te Bolsward
166029: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem.
94829: HALLEMA, A. - Prins Maurits, 1567-1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid
160995: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Van Dillenburg en London uit voor vrijheid en recht.
55717: HALLEMA, A. / WEIDE, J.D. VAN DER - Kinderspelen, voorheen en thans. Inzonderheid in Nederland

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1