Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4053884: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. (Diss.)
4054868: KOPPELMANN, W. - Der Erlösungs- und Heilsgedanke von Freisinnig-Protestantischem Standpunkt aus. (Gekrönye Preisschrift)
4001352: KÖPPEN, K.P. - Die Auslegung der Versuchungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Alten Kirche.
145065: KÖPPEN, ERNST [ED.]. - Das war einmal. Zweite Folge alter Krefelder Bilder.
102163: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
91583: KOPPENFELS, JOHANNA VON - Jüdische Friedhöfe in Berlin
146284: KOPPERS, ANDRÉ - A Biographical Dictionary on the Political Abuse of Psychiatry in the USSR.
101225: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
121114: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
4039753: KOPUIT, M. (RED.) - Zo heb ik het overleefd. Verhalen van joodse vervolgden. M.m.v. Hans Bloemendal, Andreas Burnier, Dick Houwaart, Ida Vos e.a.
4140059: KOPUIT, M. - Dat heeft mijn oog gezien. Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945.
122695: KORCHIN, SHELDON J. - Modern Clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
103759: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
4051415: KOREN, Y. & VECHT, C. - Verzonken heimwee. Joods hier Israëlisch daar.
87629: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek, wat een dominee bezielt
60387: KOREVAAR. GIJSBERT - Sustainable Chemical Processes and Products, new design methodology and Design Tools
88980: KORFF, F.W.A. / OS, A. VAN - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
100407: KORFF, GOTTFRIED & WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
87193: KORFF, F.W.A. E.A. - Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël. Gods groote daden aan Israël.
130232: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.]
91024: KORGER, HILDEGARD - Schrift und Schreiben. Ein Fachbuch für alle, die mit dem Schreiben und Zeichnen vonn Schriften und ihrer Anwendung zu tu haben. Sechste Auflage mit 564 Bildern.
4056304: KÖRHOLZ, L. - Das Zeitalter der Reformation. 1517-1648.
123515: KORNAAT, DRS KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
102035: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
20434: KÖRNER, THEODOR - Sämmtliche Werke (Sammlung der vorzüglichsten deutschen Classiker, Band 83-86)
146326: KÖRNER, STEPHAN - Conceptual Thinking. A Logical Enquiry.
101882: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
123245: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics. An Introductory Essay.
4136010: KÖRNER, J. - Hebraïsche Studiengrammatik.
4070746: KORNFIELD, J. - De leringen van Boeddha.
121844: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
100445: KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN & JUTTA KORNRUMPF - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa.
53727: KORPORAAL, T.L. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen, 1828-1987
4056054: KORPORAAL, T.L. - Saligh zyn de barmhertige. Amsterdams Hervormd diakonaat in de 20e eeuw.
4037368: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
102843: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
102842: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
53054: KORT, KEES UND HJALMAR DE - Es begann im Paradies
54961: KORT, A. - Wedergeboorte of schijngeboorte. De bijbelse bloedtheologie vergeleken met de filosofische embryotheologie
4042862: KORTE, A.M. (DALY, MARY) - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly.
82999: KORTE, JAAP - Guido de Brès een mede-erfgenaam van Christus
83026: KORTE, J. DE - Van boven het verzoendeksel af
88430: KORTE, CORNELIS DE - Ter herinnering. Bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte, landman onder Mariekerke in het eiland Walcheren. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe Psalmen (1778 en 1779).
143962: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
143963: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
103695: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
88328: KORTENHOF, H. - Ds. Tiptaft de vriend van Ds. Philpot.
53289: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
86770: KORTENHOFF, M.J. - Van stad Verderf naar Sion
110660: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
90308: KORTEWEG, P. - De Geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
90593: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1944 t/m 1968.
82658: KORTEWEG, A. E.A. - Tis vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig museum de Bezige Bij. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum de Bezige Bij
94990: KORTEWEG, PETER - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616)
84615: KORTEWEG, P. - De geloofsbelijdenis van Athanasius. De Drie-eenheid. De twee naturen van Christus.
93140: KORTEWEG, ANTON - Een engel zingend achter een pilaar. Gedichten over schilderijen
90252: KORTH, STEFAN / KOCH, BERND - Stars am Nachthimmel. Der sichere Wegweiser zu den 50 schönsten Himmelsobjekten.
105122: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
121467: KORTHALS ALTES, A. & N.K.C.A. IN 'T VELD - Slag in de schaduw. Peel / Maas 1944-'45.
130445: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.] - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
130444: KORTMANN, CONSTANTIJN & JOSEPH FLEUREN & WIM VOERMANS [EDS.] - Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargment.
4300958: KÖRTNER, U.H.J. & M.LEUTZSCH, - Papiasfragment / Hirt des Hermas. Eingeleite, hrsg., übertragen und erläutert. (Schriften des Urchristentum 3)
101576: KORVINUS, HENK & TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
104307: KOSCHATZKY, DR. WALTER & KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
103056: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
95169: KOSCHORKE, KLAUS - Die Polemik der Gnostiker gegen das Kirchliche Christentum. Unter besonderer Berücksichtigung der Nag-Hammadi-Traktate 'Apokalypse des Petrus' (NHC VIII, 3) und 'Testimonium Veritatis' (NHC IX, 3) ( Nag Hammadi Studies, XII)
86476: KOSHY, T.E. - Bakht Singh
4143484: KOSHY, T.E. (BAKHT SINGH) - Bakht Singh. Een verslag van een apostolische opwekking in de 20e eeuw. Voorwoord van G.Verwer.
110835: KOSINSKI, JERZY - De gevederde vogel.
53046: KOSLOW, SUSAN - Frans Snyders. Stilleven- en dierenschilder, 1579-1657
4010261: KOSMALA, H. - Hebräer-Essener-Christen. Studien zur Vorgeschichte der frühchristlichen Verkündigung. (Studia Post-Biblica I)
122029: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
60891: KOSSEN. H.B. - Op zoek naar de Historische Jezus, Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus' leven
123491: KOSSLYN, STEPHEN M. & RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
123221: KOSSLYN, STEPHEN M. & OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
82096: KOSSMANN, E.H. - Thorbecke en het historisme (mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde nieuwe reeks - deel 45 - No. 2
101518: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
146506: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
86108: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Deel I. Van prehistorie tot 1500. Deel II. Van 1500 tot 1780. Deel III. 1780-1940 anderhalve eeuw Nederland en België. (3 delen)
85146: KOSSMANN, ALFRED - J.H. Isings realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs
52419: KOSSMANN, E.F. - De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof
123260: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. [HENK PLATENBURG & MARTIN VAN THIEL - PHOTOGR.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
122635: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
101076: KOSSMANN-PUTTO, J.A. & F.H. KOSSMANN & O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
86127: KOSSMANN, E.H. - Verlicht conservatisme: over Elie Luzac. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 10 mei 1966
4139809: KOSSMANN, E.H. - Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H.Kossmann.
85545: KOSTEN, L.F. - Gods akkerwerk. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge
92895: KÖSTENBERGER, A.J. / JONES, D.W. - God, huwelijk en gezin. Het Bijbels fundament
122807: KOSTENEVICH, ALBERT - Hidden Treasures Revealed. Impressionist masterpieces and other important French paintings preserved by the State Hermitage Museum St. Petersburg
54455: KOSTER, J. E.A. - Mijn raad zal bestaan. Waarin opgenomen de afscheidspredikatie op 6 januari 1981 te Barneveld door Ds. J. Koster, bevestigingspredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. H. Hofman, intredepredikatie op 21 januari 1981 te Klaaswaal door Ds. J. Koster
143631: W.J.W. KOSTER & D. HOLWERDA & LYDIA MASSA POSITANO [EDS.]. & JO. TZETZAE - Scholia in Aristophanem [4 VOLUMES IN 16 BINDINGS = COMPLETE SET]
54458: KOSTER, J. - Door u alleen!
4005705: KÖSTER P. (IGNATIUS DE LOYOLA) - Moed tot bijbelse levenservaring. De meditatiemethode van Ign. de Loyola in het licht van vandaag.
144802: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
95350: KÖSTER, FRITZ - Religiöse erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, Buddhismus, Islam
145153: KOSTER, DANIËL - Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen . Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
51780: KOSTER, W.J.W. - Plato [Bloemlezing uit enige dialogen met aantekeningen]
4033457: KÖSTER H. - Einführung in das Neue Testament. Im Rahmen der Religionsgeschichte und Kulturgeschichte der hellenistischen und römischen Zeit.
130997: KÖSTER, PROF. DR. KURT - Gutenberg in Strassburg.
83569: KOSTER, J. - Teerkost op de weg. Bijbels Dagboek
4139254: KÖSTER H. - Symbolik des Chinesischen Universismus. (Symbolik der Religionen 1)
4140461: KOSTER A.J. (PLUTARCHUS) - Plutarchi vita arati. (Diss.)
4133882: KOSTER D. (FRANÇOIS DE SALES) - François de Sales.
4300935: KÖSTER BEATE - Die Lutherbibel im frühen Pietismus. (Texte und Arbeiten zur Bibel 1)
4017441: KOSTERS, W.H. - Het herstel van Israël in het perzische tijdvak. Eene studie.
94565: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften (2 volumes)
84365: KÖSTLIN, JULIUS - Martin Luther, Sein Leven und seine Schriften (2 volumes)
4041339: KÖSTLIN, J. - Die schottische Kirche,. ihr inneres Leben und ihr Verhältnis zum Staat, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Protestantismus.
110231: KOSTOVIC, NIJAZIJA - Sarajevo. Evropski Jeruzalem - European Jerusalem - Das Jerusalem Europas.
54660: KOSTYAL, K.M. - Great Migrations
82194: KOT, A. - Gods weg is volmaakt, ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht
131222: KOTLER, PHILIP & IRVING J. REIN & MARTIN STOLLER - High Visibility. Kotler over marketing & Imago.
90131: KOTOV, VITALY / TAKTASHOVA, LARISA - Palekh. The State Museum of Palekh Art.
4139486: KOTOWSKI, E.V. SCHOEPS, J.H. & WALLENBORN, H. (HRSG.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. I.Länder und Regionen. II.Religion, Kultur, Alltag.
103601: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
91873: KOTTING, J. - Het menschelyk bedryf. Reproducties naar Jan Luyken (1649-1712)
102058: KOTTJE, R. & B. MOELLER [EDS.]. - Ökumenische Kirchengeschichte [3 Vols. Compl.].
145501: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
88377: KOUDSTAAL, H. - Witter dan sneeuw. Van dag tot dag.
88626: KOUMANS, MADELINE MARIE CAROLINE - La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle, vus par les Français.
142944: KOUN, HAYAT EL & CORNÉ HANSSEN - Arabisch. Noord-Afrika. Marokko - Tunesië - Algerije [Wat & Hoe].
4061394: KOUSBROEK, RUDY - Ethologie en cultuurfilosofie. Johan Huizinga-lezing 1972.
110481: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathemá 6.
101980: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
130315: KOUSBROEK, RUDY - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000.
47672: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen I, Psalm 1-20
47673: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen V, Psalm 76-93
47699: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VI (Psalm 51-60)
47647: KOUSEMAKER, ADR. - Voorspelen voor de psalmen IV, Psalm 61-75
47638: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47704: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XII (Psalm 111-120)
47705: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIII (Psalm 121-130)
47654: KOUSEMAKER, ADR. - Acht koralen I, voor trompet en orgel
85720: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de Gereformeerde kerken. Meerstemig gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen.
47706: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XIV (Psalm 131-140)
47707: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering XV (Psalm 141-150)
47702: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering X (Psalm 91-100)
47694: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering I (Psalm 1-10)
47695: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering II (Psalm 11-20)
47696: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering III (Psalm 21-30)
47697: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IV (Psalm 31-40)
47700: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering VIII (Psalm 71-80)
47701: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering IX (Psalm 81-90)
47698: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen, Aflevering V (Psalm 41-50)
110858: KOUSEN, MR. F.P.M. - De interne factor. Interne mediation en beroepsethiek.
60389: KOUWENHOVEN. H.J. - Simul Iustus et Peccator (In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie)
4012888: KOUWENHOVEN, H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. (Diss.)
90536: KOUWENHOVEN, A.O. E.A. - Geplaatst in de tijd. Liber amicorum, aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga bij zijn afcheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984.
103947: KOUWENHOVEN, ARLETTE & MATTHI FORRER - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
110279: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - ' Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs '. Over markteconomie en sociale gerechtigheid.
4042413: KOUWENHOVEN, H.J. (VB) - De Brief aan de Colossenzen. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
121397: KOUWER, BENJAMIN JAN - Colors and Theit Character. A Psychological Study.
102563: KOVALEVSKY, P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland en de Slavische Wereld.
145148: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
101883: KOWSKY, FRANCIS R. - Country, Park & City. The Architecture and Life of Calvert Vaux.
104807: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
43453: KRAA. D.J./BEVERDAM. H. - Lied 456:1 Zegen ons algoede, Psalm 134:3 Uit Sion, aan den heer gewijd, Trio en Koraal Neem Heer mijn beide handen, Koraalbewerking Psalm 116
90319: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90455: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentrali
90612: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action)
90360: KRAAIJESTEIN, MARTIN - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. (Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municap freedom of action.)
82404: KRAAN, E.D. - Wezen en waarde der religieuze ervaring
60392: KRAAN. K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin
93836: KRAAN, SJORS VAN DER E.A. - Van Christelijke Landbouwschool tot Wellantcollege. 75 jaar 'De Bossekamp'
4024909: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen.
92890: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
30132: KRAAN, P. VAN DER - Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal
4134042: KRAAN, K.J. - Hoe is God?.
93923: KRAAN, K.J. / LEEUWEN, P.C. VAN - De dienst der genezing, tien zondagavondlezingen
4005865: KRAAN, K.J. - Opdat U genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
4135448: KRAAY, J. & TOL, ANTH. (ED.)(RUNNER, H.E.) - Hearing and Doing. Philosophical Essays Dedicated to H.Evan Runner.
143263: KRABIEL, KLAUS-DIETER - Joseph von Eichendorff. Kommentierte Studienbibliographie.
92475: KRAELING, EMIL G. - The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine. Edited with a historical introduction
4047136: KRAEMER, H. - Die Kommunikation des christlichen Glaubens.
4033814: KRAEMER, H. - Theologie des Laientums. Die Laien in der Kirche.
4066158: KRAEMER, H. - The Communication of the Christian Faith.
4015470: KRAEMER, H. - Religion and the Christian Faith.
4015471: KRAEMER, H. - Godsdienst, godsdiensten en het christelijk geloof.
4055214: KRAEMER, H.R. & VERDONK, J. - Geloven in het Midden-Oosten.
4143571: KRAEMER, J.L. (MAIMONIDES) - Maimonides. The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds.
4031695: KRAFT, H. - Die Entstehung des Christentums. (Johannes der Taufer, Jesus, Die Urgemeinde)
95309: KRAFT, CHARLES H. - Christianity in culture. A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective
102372: KRAFT, WILFRIED & ULRICH M. DÜRR [EDS.]. - Katzenkrankheiten. Klinik und Therapie.
95609: KRAFT, ROBERT A. / PURINTUN, ANN-ELIZABETH - Paraleipomena Jeremiou
146487: KRAFT ZU HOHENLOHE-INGELSINGEN - Aus meinem Leben. Aufzeichnungen des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,weiland Generals der Artillerie und Generalstabsadjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I. [4 Volumes - Compl. Set].
4140742: KRAFT, H. - Clavis Patrum Apostolicorum. Catalogum Vocum in Libris PAtrum qui Dicuntur Apostolici non raro Occurrentium Adiuvante Ursula Früchtel Congessit Contulit Conscripsit.
89888: KRÄFTNER, JOHANN E.A. - Neoclassicisme & Biedermeier. Uit de Collecties van de Vorst van Liechtenstein.
4065992: KRAH, VAN - Luisteraar naar sprekende portretten. Getekend en geschreven: de zondagen van het jaar C.
55173: KRAHL, REGINA - Chinese Ceramics from the Meiyingtang Collection (Volume 1 & 2)
92452: KRAHN, CORNELIUS - Dutch anabaptism. Origin, spread, life and thought (1450-1600)
103602: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought.
53775: KRAHN, CORNELIUS - Menno Simons (1496-1561). Ein Betirag zur Geschicht eund Theologie der Taufgesinnten
4142639: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
54885: KRAKER, A.M.J. DE / BLAEIJ, P.E. DE - Axel 1945-2002, een samenleving in verandering
53732: KRAKER, A.M.J. DE - Landschap uit Balans. De invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap van de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609
61019: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenis geschriften
4006104: KRAL, H. (LUTHER, M.) - De functie van het Sola Fide in de lutherse belijdenisgeschriften. (Diss.)
4137427: KRALL, HANNA - Dansen op andermans bruiloft. Literaire reportages. Uit het Pools vertaald door Benjamin Gijzel.
4137429: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages. Vertaald uit het Pools door Benjamin Gijzel.
54058: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
122924: KRAMER, RODERICK M. [ED.]. - Organizational Trust. A Reader.
47449: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais. [Emmery de Lyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde
4008175: KRAMER, F. - Het gebed. Met eene voorrede van Dr H.Bavinck.
102240: KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais.
4033440: KRAMER, W. - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
143838: KRÄMER, FELIX - Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead.
122379: KRÄMER, IRENE - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension.
90054: KRÄMER, F.J.L. - Maria II Stuart gemalin van Willem den Derden
90171: KRAMER, WALTER - Willink
121612: KRAMER, DR. G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
104256: KRAMER, GREG - Shaman King. Legacy of Spirits. Prima Official Game Guide.
102997: KRÄMER, PROF. DR. F.J.L. & E.W. MOES & DR. P. WAGNER - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje [2 Vols. Compl.].
53552: KRÄMER, F.J.L. E.A. - Je Maintiendrai, een boek over Nassau en Oranje (2 delen)
131357: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
83784: KRAMER, G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis
4049448: KRAMER, J. - Berichten uit Europa.
4056639: KRAMER, P. - Das heilige Amt. Eine Handreichung für den Gottesdienst der Kirche. Bearbeitet und erläutert.
100286: KRAMERS, DOLF - Goochelkunstjes met Papier.
103603: KRAMERS, J.H. & J.J.L. DUYVENDAK [EDS. - ET AL.]. - Orientalia Neerlandica. A volume of Oriental Studies. Published under the auspices of The Netherlands' Oriental Society [Oostersch Genootschap in Nederland] on the Occasion of the twenty-fifth anniversary of its foundation [May 8th 1945].
101313: KRAMERS JR., J. - Geographisch woordenboek der geheele aarde. Met een alphabetisch Register van verwijzingen.
88861: KRAMMER, MARIO - Berlin im wandel der jahrhunderte. Eine kulturgeschichte der Deutschen hauptstadt ergänzt von Paul Fechter. Zweite durchgesehene auflage mit 220 abbildungen davon 16 farbig.
4060089: KRAMP, W. - Der letzte Feind. Aufzeichnung.
86763: KRAMP, C. - Sions bevrijder, bevrijding en leerschool. Met een levensbeschrijving van Cornelis Kram door H. Hille, Opheusden. En een 10-tal bevindelijke predikaties en enkele meditaties.
82731: KRAMP, C. - Predikaties
103299: KRAMP, MARIO [ED.]. - Krönungen. Könige in Aachen. Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung [2 Vols. Compl.].
88574: KRANENBORG, R. - Zelfverwerkelijking, oosterse religies binnen een westerse subkultuur.
121621: KRANENBORG, R. & W. STOKER [EDS.]. - Religies en [on]gelijkheid in een plurale samenleving.
4055217: KRANENBORG, R. (RED.) - Woorden van de meesters. Teksten van hedendaagse Indiase denkers over God, mens en wereld.
4066768: KRANENBORG, R. (RED.) - Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatische leider in de religies in Nederland.
104397: KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MEVR. MR. M. - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas [In Slipcase].
88702: KRANENBURG, R. - Studiën over recht en staat
52323: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
91555: KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van ds. M. Blok.
81384: KRANENDONK, W.B. - Onder Zijn geleide, aspecten van het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel
90295: KRANENDONK-GIJSSEN, J. (SAMENSTELLING) - Uw heil alleen. Bijbels dagboek.
54452: KRANENDONK, W.B. - Geplant en bewaard. Aspecten van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Drachten 1954-2004
88437: KRANENDONK, W.B. / TOOR, A.F. VAN - Al 't heidendom zijn lof getuigen! Ds. G. Kuijt, een pionier onder de Papoea's.
93953: KRANENDONK, W.B. - G. Saldenus, predikant en dichter
87841: KRANS, JAN LEENDERT HARTOG - Beyond What Is Written. Erasmus and Beza as Conjunctural Critics of the New Testament
4072468: KRANZ, G. (HRSG.) - Bildmeditation der Dichter. Verse auf christliche Kunst.
145796: KRASS, DR. M. & DR. H. LANDOIS - Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte.
4054889: KRATOCHVIL, M.V. UND VÁVRA, O.(HUS, JOH.) - Jan Hus. Film-Libretto. Unter Verwendung von Motiven nach A.Jirásek. Deutsch von A.Wirthová.
123315: KRAU, INGRID - Architektur Ruhrgebiet. Projekte der Internationalen Sommerakademie für Architektur.
130383: KRAUME, HANS-GEORG - Duisburg im Krieg 1939-1945.
54552: KRAUS, HANS-JOACHIM / NOTH, MARTIN A.O. - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XV/3)
95558: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
4010691: KRAUS, H.J. (BKAT) - Klagelieder. (Threni). (Biblischer Kommentar Altes Testament XX)
4005874: KRAUS, H.J. - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriss systematischer Theologie.
121444: KRAUS, REINHOLD [ED.]. - Tempo 60 Jahre. Die Geschichte einer bahnbrechenden Idee.
95557: KRAUS, HANS-JOACHIM - Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments
54564: KRAUS, HANS-JOACHIM / NOTH, MARTIN A.O. - Klagelieder (Threni) (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XX)
46586: KRAUS, HELEN - Gender Issues in Ancient and Reformation Translations of Genesis 1-4 (Oxford Theological Monographs)
47055: KRAUS, THOMAS J./NICKLAS, TOBIAS (ED.) - Early Christian Manuscripts. Examples of Applied Method and Approach (Texts and Editions for New Testament study, Volume 5)
131472: KRAUS, KARL [ED.] - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ]
4075919: KRAUS, H.J. (BKAT) - Psalmen. 2 Bde. (Biblischer Kommentar Altes Testament)
4143054: KRAUS, C.NORMAN - Jesus Christ our Lord. Christology from a Disciple's Perspective.
4047029: KRAUS, H.J. - Gottesdienst in Israel. Studien zur Geschichte des Laubhüttenfestes.
4055891: KRAUSE, H. (BARTH, K.) - Predigthilfen aus Karl Barths Dogmatik. Auszüge zu den Perikopen der III.Predigtreihe 1968/69.
103231: KRAUSE, GÜNTER - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1991 [Volume 23].
103230: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1989 [Volume 21].
103229: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1987 [Volume 19].
94576: KRAUSE, CARL - Helius Eobanus Hessus, sein leben und seine werken. Ein Betrag zur Cultur- und Gelehrtengeschichte des 16. Jahrhunderts. Mit portrait. (2 volumes in 1 binding)
101162: KRAUSE, WOLFGANG - Was man in Runen ritzte.
89875: KRAUSE, KATHARINA E.A. - Bilderlust und Lesefrüchte. Das illustrierte Kunstbuch von 1750 bis 1920.
100071: KRAUSS,W. & H.MAYER [EDS.]. - Grundpositionen der französische Aufklärung.
92093: KRAUSS, SAMUEL - The Jewish-Christian Controversy, from the earliest times to 1789 (Volume I, History)
145692: KRAUSS, F.S. - Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes.
5411: KRAUSS, JOHANN ULRICH - Historische Bilder Bibel, vorstellend die Geschichte der H. Patriarchen und Ertz Vätter der Richter unter dem Volck Gottes, wie auch der Könige und Propheten Heiliger Göttlicher Schrift Altes Testaments wie auch was in dem Neuen Testament beschriben von Historien so sich zu getragen haben mit Christo Jesu ünserm Erlöser auch seinen Heiligen Aposteln detz gleichen alle Englische Erscheinünge und was sonsten in allen Ständendenckwürdiges darinn aufgezeichnet zu finden zu Ehre Gottes, und Christlicher Seelen and ächtiger Beschauung, mit Fleiss gezeichnet, in Küppfer gestochen, verlegt und herausgegeven. (Historische Bilder Bibel welche besteht in Fünf Theilen. Als: Erster Theil, der Patriarchen, Anderer Theil, der Richter in Israel. Dritter Theil, der Konige in Jerusalem, Vierdter Theil, der Propheten, Fünffter Theil, der Apostel.)
102164: KRAUTHEIM-BROUCEK, ULRIKE - Tastbaar Verleden. Objecten uit de grensregio / Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
4070474: KRAUTHEIMER, R. - Idéologie de l`art antique. Du IVe au XVe siècle.
145849: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
105264: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
142567: KREBBER, RICHARD & JAN C. VAN DER HEIDE [EDS.]. - Spookhuizen en geestverschijningen. De waargebeurde verhalen van uw buren, waarover nooit werd gespraat ...
142119: KREBS, WOLFGANG & FRIEDRICH LEINUNG - Religionsgemeinschaften in Kleve. Ein geschichtlicher Überblick.
103204: KREBS, SOPHIE & JACQUELINE MUNCK [EDS. - ET AL.]. - L'école de Paris: Entre Primitivismes et Nostalgie.
142118: KREBS, WOLFGANG [WERNER STEINECKE - FOREW.]. - Juden in Kleve. Spuren einer verlorenen Vergangenheit.
144992: KRECIC, PETER - Plecnik. Une lecture des formes.
4056292: KRECK, W. (BARTH, K.) - Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik. Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung.
52478: KRECK, W. - Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrugge
4054657: N.N. (KRECK, W.) - Freispruch und Freiheit. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65.Geburtstag.
4054658: KRECK, W. - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie.
4058415: KRECK, W. - Grundfragen christlicher Ethik.
89785: KRECKLER, JOHN F. - The story of Victoria Barracks. From Sydney Cove to Paddington Hill 2nd Edition.
123135: KRECZI, HANS - Linz. Stadt an der Donau.
101226: KREDIETBANK - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie 1935-1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de Kredietbank N.V.
82369: KREEFT, PETER - Heaven, The Heart's Deepest Longing
4136610: KREEFT, P. & TACELLI, R. - Handbook of Christian Apologetics.
104541: KREEK, MIEKE L. DE - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
130071: KREGTING, MARC - Koffie. Een doeboek. Feuilletons - Reportages - Quizvragen - Gedichten - Illustraties.
4054845: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - History of the United Lutheran Synod of New York and New England. Volume I: 1786-1860.
4135285: KREIDER, H.J. (LUTHER, M.) - The Beginnings of Lutheranism in New York. Written for The United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America.
145795: KREISEL, HEINRICH [LALA AUFSBERG - PHOTOGR]. - Die Schlösser Ludwigs II. von Bayern.
105040: KREISEL, HEINRICH - Spätbarock und Rokoko.
130342: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Art Nouveau and Art Deco Silver.
4071331: KREMER-MARIETTI, A. (FOUCAULT, MICHEL) - Michel Foucault. Archéologie et Généalogie.
144390: KREMER, LUDGER - Mundartforschung im Ostniederländisch-Westfälischen Grenzgebiet. Eine Bestandsaufnahme. [1900-1975].
100213: KREMER, LUDGER. - Sprache und Geschichte im westfälischen-niederländischen Grenzraum. Ein Abriss der sprach- und kulturhistorischen Wechselbeziehungen.
4135686: KREMER, J. - Das älteste Zeugnis von der Aufstehung Christi. Eine bibeltheologische Studie zur Aussage und Bedeutung von 1 Kor. 15,1-11. (SBS 17)
91880: KRESZ, MÁRIA - Ungarische Bauerntrachten (1820-1867) (2 Bänden)
143287: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
100686: KRETZEN, JOHANNES - Zwischen Parana und Tiete. Tiere und Menschen im Urwald von Sao Paulo.
143377: KRETZMANN, NORMAN & BARBARA ENSIGN KRETZMANN [EDS.]. - The Sophismata of Richard Kilvington.
100249: KRETZSCHMER, FRITZ [ED.]. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure.
102096: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidersverhoudingen in de Nederlandse Steenkolenmijnen, 1900-1940.
104779: KREUZER, ANTON - Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Armbanduhren. Von der Zylinderuhr bis zur Grande Complitation.
130393: KRICKEBERG, WALTER & H. TRIMBORN - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca.
101608: KRICKEBERG, WALTER - Altmexikanische Kulturen.
95348: KRICKEBERG, WALTER A.O. - Die Religionen des alten Amerika
142138: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
103731: KRIEGER, BOGDAN - Berlin im Wandel der Zeiten. Eine Wanderung vom Schloss nach Charlottenburg durch 3 Jahrhunderte.
131630: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
94021: KRIEGER, CHRISTIAN / LIENHARD, MARC - Martin Bucer and sixteenth century Europe. Actes du colleque de Strasbourg (28-31 août 1991) (2 volumes)
100026: KRIELE, ALEXA - Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde [4 Vols. Compl.].
131955: KRIENEN, CHARLES & W.K. DE BRUIN [ILLUSTR.] - Uit de jeugd van Kees Kolving.
48018: KRIENEN, CH. - Uit de Jeugd van een Gelderschen Jongen. Met oorspronkelijke teekeningen van C. van der Sluijs
60394: KRIGE. W.A. - Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian Keysser
4042418: KRIJGER, A. (VB) - De tranen van Esau. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4031263: KRIJGER, A. - De opstanding der heiligen. Een exegetische studie over Mattheüs 27:51b-53. (Diss.)
4073943: KRIJGER, AD - Messiaans cynisme. Jezus en Diogenes.
4142399: KRIJNEN, CHR.H. (RICKERT, H.) - Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der Weltphilosophie Heinrich Rickerts.
104491: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
60882: KRIKKE. S. - Veranderd levensbesef en liturgie, Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid
131440: KRIMMEL, BERND [ED.] - Alfons Mucha 1860-1939.
130658: KRIMMEL, BERND [ED - ET AL.] - Tschechische Kunst der 20er & 30er Jahre. Avantgarde und Tradition.
90157: KRIMPEN, WIM VAN E.A. - Co Westerik. Overzichtstentoonstelling, Gemeentemuseum Den Haag. 22.9 t/m 10.12.2006
144987: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
123404: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 17: Stichting Drukwerk in de Marge.
123405: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 18: Stichting Drukwerk in de Marge.
86762: KRIMPEN, C. VAN - Het is alles van U
90841: KRIMPEN, C. VAN - Het is alles van U
110294: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
132011: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographischen Studie.
4141055: KRINSKY, C.H. - Europas Synagogen. Architektur, Geschichte und Bedeutung.
142756: KRISCHE, DR. PAUL - Die Frau als Kamerad. Grundsätzliches zum Problem des Geschlechtes.
4143581: KRISHNA KRIPLANI (TAGORE, R.) - Rabindranath Tagore. A Biography.
4074169: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4074410: KRISHNAMURTI, J. - Commentaries on Living. Third Series. From the Notebooks of J. Krishnamurti. Edited by D. Rajagopal.
4138886: KRISHNAMURTI, - Van waarheid en leven.
4143631: KRISHNAMURTI, J. - The First and Last Freedom. Foreword by Aldous Huxley.
142389: KRISS-RETTENBECK, LENZ & GERDA MÖHLER [EDS.]. - Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adelbert Stifter Vereins, München & Katalog der Ausstellung [2 Vols.].
130974: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.] - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
132013: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance Thought and the Arts. Collected Essays.
4002843: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Godsdienst-historische studies.
4015480: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4015481: KRISTENSEN, W.BREDE - Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten.
4073248: KRISTENSEN, W.BREDE - Het leven uit de dood. Studiën over Egyptischen en Oud-Griekschen godsdienst.
4140512: KRISTENSEN, W.BREDE - Symbool en werkelijkheid. Een bundel godsdiensthistorische studiën.
142137: KRITTER, ULRICH VON & INGE VON KRITTER [EDS. - ET AL.]. - Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration 1900-1945. Bücher aus der Sammlung v. Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen - Der Illustrator ein Partner des Autors.
60396: KRITZINGER. J.D.W. - Qehal Jahwe (Wat dit is en wie daaraan mag behoort)
4010697: KRITZINGER, J.D.W. - Qehal Jahwe. Wat dit is en wie daaraan mag behoort. (Diss.)
4133505: KRIWACZEK, P. - Jiddische wereld. Opkomst en ondergang van een vergeten volk.
102783: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Unser Kaiser. Glanz und Sturz der Monarchie. Mit historischen Postkarten aus der Sammlung Jürgen Christen.
101003: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
90206: KROESE, KAREN E.A. - Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon.
101280: KROESEN, J.O. - Kwaad en Zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade.
4035479: KROESEN, J.O. (LEVINAS, EM.) - Kwaad en zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade. (Diss.)
4134611: KROESEN, J.E.A. & STEENSMA, REGN. - The Interior of the Medieval Village Church / Het middeleeuwse dorspkerkinterieur.
144328: KROESKAMP, DR. H. - Early Schoolmasters in a Developing Country. A history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia.
60397: KROEZE. J.H. - Genesis veertien (Een exegetisch-historische studie)
46997: KROEZE, J.H. - Het Boek Job, Commentaar op het Oude Testament (COT)
101519: KROG, ANTJIE - De kleur van je hart. Schuld, verdriet en de grenzen van vergeving in het nieuwe Zuid-Afrika.
110721: KROGT, PETER VAN DER - Der Globus im Wandel der Zeiten. Eine Geschichte der Globen.
131984: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
102541: KROHM, HARTMUT & EIKE OELLERMANN [EDS.]. - Flügelaltäre des späten Mittelalters.
110663: KROL, ELLEN [ED.]. - Huiselijke Poëzie.
142554: KROL, RONALD VAN DE - Native English for Nederlanders. A personal. cultural and grammatical guide.
140136: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
53886: KROL, JAN E.A. - Rondje Weststellingwerf. De mooiste plekjes in woord en beeld. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Boekhandel Zwikstra
4002844: KROLL, J. - Gott und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe. Nachdruck der Ausgabe 1932.
4040093: KROLL, J. - Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia. Sonderaugabe.
55339: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
94498: KROM, J.C. E.A. - Uitgeest - zoals het was... Oude foto's uit de collecties van N.J. Kaptein en C. Vonk
60398: KROMMINGA. C.G. - The Communication of the Gospel through Neighboring (A study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships)
85042: KROMSIGT, P.J. - "Het geloof. (Overdruk uit ""Troffel en Zwaard"".) "
85043: KROMSIGT, P.J. / JAC. ERINGA - "De Kerkelijke organisatie en de praktijk en Kerkelijke Toestanden (Overgedrukt uit ""Troffel en Zwaard"" en ""de Geref. Kerk"".)"
85035: KROMSIGT, P.J. - Onze verhouding tegenover de richtingen. Referaat, gehouden voor de confessioneele vereeniging den 8sten Juni 1927
85052: KROMSIGT, P.J. - Reorganisatie, eisch van Gods Woord, weg tot geleidelijke reformatie. Referaat gehouden op de Reorganisatievergadering te Utrecht den 26ste April 1906, met bijlage (De nieuwe actie, overgenomen uit de Gereformeerde Kerk)
81345: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van nederland
85039: KROMSIGT, P.J. - De zegen der zending voor de zendende kerk
85041: KROMSIGT, P.J. - Partijstrijd en kerkelijk leven
85053: KROMSIGT, P.J. - Tweeërlei volkskerk
85054: KROMSIGT, P.J. - Onze houding in den kerkelijken strijd
85055: KROMSIGT, P.J. - De Geest en Hoofdzaak-kwestie. Rede in het Nutsgebouw te Amsterdam gehouden den 5en Mei 1915
85056: KROMSIGT, P.J. - Daar staat geschreven. Leerrede over Mattheus 4:10. Met aanteekeningen
85057: KROMSIGT, P.J. - Het hooge belang der Hervormde Kerk als Volkskerk, bij een vergeten grondwetsartikel (Art. 171, al. 2)
85061: KROMSIGT, P.J. / F.H. FISCHER - Pro en contra, Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Antithese op politiek terrein? Pro: Dr. P.J. Kromsigt, Contra: Dr. F.H. Fischer
85044: KROMSIGT, P.J. - Het anarchisme. Rede uitgesproken voor de Chr. Mannenvereeniging G.Z.A.B. en den Chr. Nat. Werkmansbond
85045: KROMSIGT, P.J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school. II de schoolkwestie. Met bijlage: Art. 15 van ons program door Mr. Dr. C.O.P. Baron Creutz
85046: KROMSIGT, P.J. - "De zichtbare kerk en de ambten (overdruk uit ""Troffel en Zwaard"")"
85047: KROMSIGT, P.J. - De Afscheidingsbeginselen, in hunne bedenkelijke strekking voor kerk en volk
85048: KROMSIGT, P.J. - De arbeid in het licht van Gods Woord, drie tijdperken
85049: KROMSIGT, P.J. - "Is de oude kerkinrichting de eenige schriftuurlijke? (De presbyteriale organisatie) deze vraag bevestigend beantwoord (Overdruk uit ""Troffel en Zwaard"""
85050: KROMSIGT, P.J. - "De Leuze ""Scheiding van Kerk en Staat"" een gevaar voor de Hervormde Kerk"
85051: KROMSIGT, P.J. - Protestantsche Vrijheid of Roomsche aanmatiging. Een woord over de processies
85037: KROMSIGT, J.C. - Het Kerkelijk Vraagstuk in de Tweede Kamer. Rede gehouden op de Zomer-Conferentie van de Christelijk-Historische Unie te Lunteren
61510: KROMSIGT, JOHANNES CHRISTIAAN - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland
4000661: KROMSIGT, J.C. (SCHORTINGHUIS, W.) - Wilhelmus Schortingshuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. (Diss.)
94650: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd
47221: KRONENBERG, M.E./KOSSMANN, F.K.H./BRUMMEL, L. (RED.) - Het Boek, Nieuwe Reeks. 30ste Deel
47220: KRONENBERG, M.E./KOSSMANN, F.K.H./BRUMMEL, L. (RED.) - Het Boek, Nieuwe Reeks. 29ste Deel
131238: KRONENBERG, DR. M.E. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
102036: KRONENBERG, HENDRIK - Deventer weiderechten.
131572: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland.
93979: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland
122900: KRONFELD, DR. ARTHUR - Lehrbuch der Charakterkunde.
4141467: KRONK, R. - Dreams and Visions. Muslims' Miraculous Journey to Jesus.
91979: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
122313: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse Postwezen.
53731: KROON, WIM - Weesmeisjes in Apeldoorn. Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006
92905: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94137: KROON, MARIJN - Martin Bucer (1491-1551). Auf der Suche nach Wiederherstellung der Einheit. Begleitbuch zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg 9. November 2001 - 24. Januar 2002
4030489: KROON, K.H. (VB) - Openbaring 1-11. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
30328: KROON, KRISTA - Krimpen aan den IJssel, 1940-1945. Een gewoon dorp in een buitengewone tijd
94317: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94314: KROON, MARIJN DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie
94048: KROON, MARIJN DE - Martin Buer und Johannes Calvin. Reformatorische Perspektiven. Einleitung und Texte. Aus dem Niederländischen übersetzt von Hartmut Rudolph
94132: KROON, MARIJN DE - Studien zu Martin Bucers Obrigkeitsverständnis. Evangelisches Ethos und politisches Engagement
94131: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding
94138: KROON, MARIJN DE - The Honour of God and Human Salvation. A contribution to an understanding of Calvin's theology according to his Institutes
104883: KROONENBURG, J. & G.M. VAN ROSSUM & J. BRUIN & B. STEGENGA [EDS.]. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
4031975: KROP, H.A. (DUNS SCOTUS, J.) - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
60399: KROP. H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus (De vrhouding tussen theologie en metafysica)
91959: KROP, HENRI A. E.A. - Post-Theism: Reframing the Judeo-Christian tradition
100507: KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
104019: KROPF, HEINZ [ED.]. [G. BÄHR & H.-O. KALINOWSKI & S. PAWLENKO - EDS.]. - Methoden Der Organischen Chemie Band E 13 nr. 6. Metallorganische Verbindungen Ge, Sn. [Germanium - Zinn].
101227: KROPOTKINE, PETER [GERHARD RIJNDERS - ED.]. - De Fransche Revolutie 1789-1793 [2 Vols. Compl.].
101228: KROPOTKINE, PETER - De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd.
122521: KROSENBRINK, HENK - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
83674: KROSENBRINK, HENK - Het beloofde land
104140: KRUCKENBERG, SVEN - Het orkest.
104003: KRUG, JOHANNA - Prisen aus kleinen Tabakflaschen [In pictorial slipcase].
100027: KRUG, PETER - Dichter, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
47321: KRUGER, PAUL - Philo und Josephus als Apologeten des Judentums
4070055: KRÜGER, G. - Freiheit und Weltverwaltung. Aufsätze zur Philosophie der Geschichte.
4031696: KRÜGER, G. - Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung.
104020: KRÜGER, KRISTINA - Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur.
4032896: KRÜGER, P. (HRSG.) - Morgenländisches Christentum. Wege zu einer ökumenischen Theologie.
4054646: KRÜGER, G. - Das Papsttum. Seine Idee und ihre Träger.
143165: KRUIDENIER, M. - Z. D. J. W. Gulden (1875-1960) - M. Geldmaker (1874-1930)
94701: KRUIDENIER, JAC. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd
121831: KRUIJF, ABRAHAM DE [ET AL.]. - Ecocratie. Op weg naar waarde-vol op-organiseren.
4065487: KRUIJF, G.G. DE (RED.) - Theologie in dispuut.
91772: KRUIJF, LEX DE - Verhaal en historie. Een evaluatie van Frances Young's spreken over historia binnen de Antiocheense school
89513: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk.
53355: KRUIJF, G.G. DE - Waakzaam en nuchter, over christelijke ethiek in een democratie
85176: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
95126: KRUIJF, E.F. - Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk
123231: KRUIJF, DR. TH.C. DE & DRS. M.J.H.M. POORTHUIS - Abinoe - onze vader. Over de joodse achtergronden van het Onze Vader.
131388: KRUIJF, T. DE & DRS. F.J.J. PRINCEN [EDS.] - Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Gedenkbundel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
4139429: KRUIJF, G. DE & JONG, W. DE (RED.) - Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk.
55068: KRUIJF, G.G. DE - Christelijke ethiek. Een inleiding met sleutelteksten
144321: KRUIJF, UDO DE & JEROEN KUMMER & FREEK PEREBOOM [EDS.]. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar.
4133449: KRUIJF, E.F. - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap en zijne zendingsposten. (met de portretten van de zeven stichters)
4137557: KRUIJFF, G.G. DE, MISKOTTE, H.H. SAR, H.C.V.D. WIJER, E.J. DE,(MISKOTTE, K.H.) - (5 boeken over K.H.Miskotte). Heiden, Jood en Christen - Niet te vergeten Miskotte - Verborgen in eenvoud - De naam op de Toverberg - De bibliotheek van Miskotte.
61507: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit
4008783: KRUIJNE, T. - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor i.v.m. een crisis in zijn identiteit. (Diss.)
105288: KRUIJSEN, J. & NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
85155: KRUIJT, J.P. - Het Nederlandse Volkskarakter en het Socialisme
93995: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen archipel
90514: KRUIMEL, H.L. E.A. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
101664: KRUIMEL, H.L. & J. STEENKAMP [EDS.] - Nederlandsch Archief voor genealogie en Heraldiek. Volume/Year 4.
60401: KRUIS. J.M. VAN'T - De Geest als missionaire beweging (Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie)
4049680: KRUIS, J.M. VAN `T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie. (Diss.)
53308: KRUISHEER, C.I. - De onze lieve vrouwe - broederschap te Doesburg, ca 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe-broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens
104321: KRUISHEER, DR. C.I. - De onze Lieve Vrouwe Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe - broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens.
102844: KRUISHEER, NIEK & ED EUSER & JAN BRUIN [EDS.]. - Apeldoorn en architectuur.
87862: KRUITHOF, BERNARDUS - Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintiste eeuw. With a summary in English.
91991: KRUITHOF, JACQUES - Schildersverdriet. Een Nederlandse historie.
84648: KRUITHOF, T.W, - Vervolging èn Overwinning. Meditatief weekboek ten behoeve van de bezinning over de vervolgde kerk
54943: KRUITHOF, JOHAN E.A. - Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog
93758: KRUITHOF, K. E.A. - De stormen ontworsteld, Vrije Evangelische Gemeente Yerseke. 1889-1994
4134691: KRUIZE, F. - Goddelijke vrijheid. Een heilzame weg.
110309: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof [2 Vols. Compl.].
102998: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
146203: KRUIZINGA, J. H. - Haal op die hei ! Grepen uit de geschiedenis van het heien [Pull up that ram !]. .
60403: KRULL. A.F. - Jacobus Koelman (Eene Kerkhistorische Studie)
88443: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische Studie.
60402: KRULL. A. F. - Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie.
84378: KRULL, JOH. - Het Christelijk kerkjaar. Eene handeling tot de evangelieprediking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plegtige gelegenheden in de Hervormde Kerk
4016129: KRULL, A.F. (KOELMAN, JACOBUS) - Jacobus Koelman. Een kerkhistorische studie. (Diss.)
90072: KRUMMACHER, G.D. - Waarheid ter bevordering der godzaligheid. Leerredenen
86183: KRUMMACHER, G.D. - De wandelingen Israels , uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen Toegelicht in opeenvolgende vroeg-predikatien. Leerrede over Num: XXXIII. 1-5 (2 delen)
82915: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid, voorafgegaan door een levensschets van de schrijver
93362: KRUMMACHER, C.W. - Gulden woorden over de leer der vrije genade, aan alle ware christenen ter ernstige behartiging aangeboden
4134591: KRUMMACHER, F.W. - Elias de Thisbiter. Beschouwd in zijne in- en uitwendige gedaante als gezant van God, bij de optreding voor den koning Achab. 20 Leerredenen. Leerrede over: Kon: XVII: 1.
4060580: KRUPP, M. - De geschiedenis van de Joden in het Land Israël. Van de van van Jeruzalem tot het zionisme (70-1870)
53220: KRUSCHE, GÜNTHER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 24. Jahrgang. 1974 (4 volumes)
104663: KRUSE, PETRA [ED.]. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
4300939: KRUSE, MARTIN (SPENER, PH.J.) - Speners Kritik am landesherrlichen Kirchenregiment und Ihre Vorgeschichte. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 10)
4072051: KRUSEMAN, W.M. & RISPENS, J.A. - Grote denkers van hellas tot heden.
94827: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller, geboren 22 Juli 1817 en gestorven 4 Januari 1881, In Memoriam. Voor vrienden, overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
131393: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.Tweede Deel [only]
143197: KRUSENSTEIN, ADAM J. VON - Voyage Round the World in the Years 1803, 1804, 1805 and 1806. By Order of His Imperial Majesty Alexander the First, on Board the Ships Nadeshda and Neva, Under the Command of Captain A.J. Von Krusenstern [2 Text Vols. - only].
101796: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
90362: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe
130291: KRUYSKAMP, DR. C. - Nederlandsche volksboeken.
140049: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
101633: KRUYSKAMP, DR. C. [ED.]. - Vreemde-Woordentolk. Verklarend woordenboek van vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen
53717: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (with a summary in English)
54609: KRYNEN, JACQUES - L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIIIe-Xve siècle
102594: KUBACH, HANS ERICH - Architektur der Romantik.
101257: KUBEK, ANTHONY - The Red China Papers. What Americans Deserve to Know about U.S.-Chinese Relations.
101314: KUBIN, ERNST - Die Reichskleinodien. Ihr tausendjährige Weg.
4014298: KÜBLER-ROSS, E. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
4061669: KÜBLER-ROSS, E. - De laatste uitdaging. Een zorgzame en verantwoordelijke benadering van mensen met aids.
144940: KUBOVA, ALENA - L'avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939.
103175: KUBRICK, CHRISTIANE [ED.]. [STEVEN SPIELBERG - FOREW.]. - Stanley Kubrick. A Life in Pictures.
4055338: KUCZUNSKI, ARN. (LUTHER, M.) - Verzeichnis einer Sammlung. von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach dem Originalen aufgenommen und bearbeitet.
121522: KUCZYNSKI, JÜRGEN - Die Geschichte der Lage der Arbeiter im englischen Kolonialreich. Von 1800 bis zur Gegenwart.
84414: KUENEN, A. E.A. - Het Oude Testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (2 delen)
55006: KUENEN, A. - Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des ouden verbonds (3 delen in 1 band)
4019500: KUENEN, A. - De profeten en de profetie onder Israël. Historisch-dogmatische studie.
4049039: KUENEN, A. - Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds.
4059901: KUENEN, C.S.M. - De pelgrimvaders. in Engeland, Nederland en Amerika. Naar het engelsch van E.R.Lee.
4059398: KUENZLI, A.E. - The Phenomenological Problem.
93085: KUES, NIKOLAUS VON - Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung. Die belehrte Unwissenheit (3 Teilen)
123088: KUFFLER, STEPHEN W. NICHOLLS & JOHN G. - From Neuron to Brain. A cellular Approach to the Function of the Nervous System.
122079: KÜGELGEN, A. VON & F. VON KÜGELGEN [EDS.]. - Helene Marie von Kügelgen geb. Zoege von Manteuffel. Ein Lebensbild in Briefen.
4023488: KÜGELGEN, C. VON (LUTHER, M.) - Luthers Auffassung der Gottheit Christi.
102357: KÜGELGEN, WILHELM VON - Lebenserinnerungen des alten mannes [Vol. 3 only].
131605: KÜGLER, HERMANN - Medizin-Meteorologie nach den Wetterphasen. Eine ärztliche Wetterkunde.
4143053: KUGLER, R.A. - From Patriarch to Priest. The Levi-Priestly Tradition from Aramaic Levi to Testament of Levi. (SBL Early Judaism and its Literature 9)
92493: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. Met een levensschets van Wilhelmus Johannes Kühler door Mr Chr. P. van Eeghen
92494: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735. Eerste helft
92168: KÜHLER. W.J. - Het Socinianisme in Nederland
85794: KÜHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en dat aan de kweekschool der algemeene doopsgezinde sociëteit den 10den Februari 1913 uitgesproken.
93819: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
93958: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
93973: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven, 1650-1735. / Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735 (2 delen)
93994: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register. Samengesteld door Dirk Visser.
4010006: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4038884: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Gemeentelijk leven 1650-1735.
4054765: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
4074814: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel, 1600-1735, eerste helft.
53090: KÜHN-LUDEWIG, MARIA - Jiddische Bücher aus Berlin (1918-1936). Titel, Personen, Verlage. 2., ergänzte Auflage
110473: KUHN, HELMUT - Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik.
145931: KÜHN, HEINZ - Wilhelm Sollmann [2 Vols. Compl.]..
102971: KUHN, CHARLES L. - German and Netherlandish Sculpture 1280-1800.
100394: KÜHN, HERBERT - Mensen in de oertijd [3 Vols. Compl.].
146060: KÜHN, JOACHIM [ED.]. - Das Ende des maximilianischen Kaiserreichs in Mexico. Berichte des kóniglich preussischen Ministerresidenten Anton von Magnus an Bismarck 1866-1867.
61017: KUHN, MANFRED - Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Lautern 1576-1583 (Schriften zur Geschichte von Stadt und Landkreis Kaiserslautern, band 3)
4142491: KUHN, TH.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties.
4142739: KUHN, H. - Das Sein und das Gute.
4143036: KUHN, TH.S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Vertaling B.Willink.
4071957: KÜHN, H. - Mensen in de oertijd. 3 dln.
4068647: KÜHN, A. - Dein Ruf hat uns getroffen.
89735: KÜHNE, KLAUS-JÜRGEN / REINERS, JAN - 100 legendäre Dampfloks
102542: KÜHNEL, HARRY [ED. - ET AL.]. - Alltag im Mittelalter.
130136: KÜHNEN, GERHARD - Auf Schusters Rappen. Eine niederrheinische Lebensgeschichte.
8829: KUICK VAN MIEROP, KORNELIUS - Verzaameling van eenige Uytgelezene en Doorwrochte Bybelstoffen, by wyze van Leerredenen zaamengestelt, en in handschrift nagelaten. Uitgegeven onder het opzicht eenes Godgeleerden van de Kerke dezes Lands. Met eene nodige Voorrede voorzien.
5853: KUICK VAN MIEROP, KORNELIUS - Verzaameling van eenige Uytgelezene en Doorwrochte Bybelstoffen, by wyze van Leerredenen zaamengestelt, en in handschrift nagelaten. Uitgegeven onder het opzicht eenes Godgeleerden van de Kerke dezes Lands. Met eene nodige Voorrede voorzien.
4071745: KUIJER, GUUS - Het doden van een mens.
101004: KUIJER, J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellanske Lov.
4143842: KUIJER, GUUS - De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis.
4137144: KUIJER, GUUS - Izebel van Tyrus. Roman.
102621: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijks boekenmarkt / 91 Pictues of a Weekly Book Market.
82519: KUIJPER, A. - Calvinism, Six Stone-lectures
100072: KUIJPER, J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
92709: KUIJPER, A. - Vier uwe vierdagen, meditatiën
88686: KUIJPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (3 delen)
85076: KUIJPER, A. - "Het beroep op het volksgeweten. Rede ter opening van de algemeene vergadering der ""Vereeniging voor Christelijk Nationaal-Schoolonderwijs,"" gehouden te utrecht, den 18 Mei 1869"
84529: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. (12 delen)
104021: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer.
91883: KUIKEN, KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
4063527: KUIKEN, KEES - Het leven, het lijf, de liefde en de leer. Vrijmoedige verkenningen in de wereld van Boeddhisme en Taoïsma.
145587: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
103123: KUILE, ONNO TER - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lives.
102972: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
4045557: KUILMAN, M.C.D. (PLATO) - Gedachten over geluk en adel bij Platoon. (Diss.),
61361: KUINDERSMA, HENK - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl op zoek naar een aanpak van de godsdienstige communicatie in de protestants-christelijke basisschool
4041195: KUINDERSMA, H. - Godsdienstige communicatie met kinderen door symbooltaal. In gesprek met de Duitse symbooldidactici Halbfas, Baudler en Biehl. (Diss.)
48001: KUIPER, A. DE - Israel tussen zending en oecumene
82058: KUIPER, ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
84319: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid
142459: KUIPER, MARCEL & ROB KERSBERGEN - De Vyerighe Colom. Atlas verthonende de 17 Nederlandsche Provintien. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1660 door Jacob Aertsz. Colom.
110656: KUIPER, WILLEM & ROB RESOORT [EDS.]. - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
110871: KUIPER, HENK - Huttonia. De droom die geen werkelijkheid mocht worden. De woonavonturen van Henk Kuiper.
100157: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als Bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I [ All Publ.].
95138: KUIPER, GERRIT - Orbis Artium en Renaissance. Cornelius Valerius en Sebastianus foxius Morzillus als bronnen van Coornhert (Deel 1)
47937: KUIPER, D.TH. E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Jaargang 1-6
88900: KUIPER, J. - Van de Worstelingen aller Eeuwen. De geschiedenis van Gods Kerk op aarde. (4000 v. Chr. - 1906 n. Chr. Van de schepping der wereld tot op onzen tijd.)
53688: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 9
121250: KUIPER, ROEL - ' Tot een voorbeeld zult gij blijven '. Mr. Groen van Prinsterer [1801-1876].
83533: KUIPER, WIM - Stad zonder grendels. Kroniek van de Wederdopers van Münster 1534-1535
94777: KUIPER, E.T. - Het geuzenliedboek, naar de oude drukken (2 delen)
82520: KUIPER, D.TH. E.A. - Het kabinet-Kuyper (1901-1905) jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jaargang 9
83531: KUIPER, FRITS - A small triptych of our liberation the images of Barth, Rosenzweig, Lenin
4133416: KUIPER, H. - By Grace Alone. A Study in Soteriology.
54815: KUIPER, D.TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1, 2 en 3
4142577: KUIPER, H. (CALVIJN, J.) - Calvin on Common Grace. (Diss.)
82418: KUIPER, FOEKE H. - Op zoek naar beter Bijbels onderwijs
4004405: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter bijbels onderwijs. Een exploratief onderzoek naar de eigenlijke problematiek van bijbels onderricht aan de hand van katechetisch materiaal. (Diss.)
4009718: KUIPER, FR. & PRAAG, H.VAN (RED.) - Het Amsterdams gesprek over Israël. Verslag van vijf lezingen.
4143872: KUIPER, A. (HERZBERG, ABEL J.) - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
4074311: KUIPER, R. & BOUWMAN, W. - Vuur en vlam. Deel 3. Kinderen van de Vrijmaking.
4133311: KUIPER, R. & BOUWMAN, W. - Vuur en vlam. Deel 2. De organisatie van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1994.
103232: KUIPERS, JAN J.B. & DOEKE ROOS & JAN DE QUELERY - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
121532: KUIPERS, E. [TEXT] & J.P. MIERAS & M. PLATE - PHOTOGR.]. - Brugge die Schoone.
4006675: KUIPERS, R. (RITSCHL, A.) - De theologie van Albrecht Ritschl. Eene historisch-dogmatische studie. (Diss.)
90202: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatgeschiedenis in Zeeland.
90203: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER - Van schandsteen tot straatkapel. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland.
89814: KUIPERS, JAN J.B. - Maritieme geschiedenis van Zeeland. Water, werk, glorie en avontuur.
122578: KUIPERS, OTTO & JACOB VAN SLUIS [EDS.]. - Nei bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries.
90201: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland.
90209: KUIPERS, JAN J.B. / SIJNKE, PETER - Van obelisk tot oorlogsgraf. Kleine monumenten en ornamenten in Zeeland, deel 2.
90211: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
52442: KUIPERS, R.K. - Encyclopaedisch woordenboek
130596: KUITENBROUWER, M. & M. LEENDERS [ED.] - Geschiedenis van de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
4138335: KUITENBROUWER, J. - Totaal Hedenlands. Twintig jaar taaltrends.
122366: KUITERS, R.R.F. & D.L.J. TAVY & T.C.A.M. VAN WOERKOM [EDS.]. - Een Haagsche neuroloog. Liber amicorum ter nagedachtenis aan Lambertus Jacobus Endtz.
4276064: KUKE, H.J. - Die Frauenkirche in Dresden. Ein Sankt Peter der wahren evangelischen Religion.
4140915: KULBARZ, VAN - 365 Boeddhistische wijsheden. Elke dag een goede dag.
7933: KULENKAMP, GERARDUS - Vernieuwde en Verbeterde Historische School en Huisbybel of Kern der Bybelgeschiedenissen. In zich behelzende Een allerbeknopste aaneenschakeling der voornaamste Geschiedenissen, van het O. en N. Verbond. In Vragen en antwoorden voorgesteld, en ter nader Toe-eigening aangedrongen door korte Zedekundige Aanmerkingen. Benevens de Eerste Beginzelen der Heilige Aardrykskunde. Verrykt met CLX. Prentverbeeldingen, En een Kort Begrip van de Voorreden voor de Bybelschat. Over Spreuken XXII. 6.
7241: KULENKAMP, GERARDUS - De Naam van Jehovah, Israëls Rotssteen, van God zelve opentlyk, ten aanhoren van Hemel en Aarde, Uitgeroepen. Of het Goddelyk Pleidooi, Waar in alle de wegen van Jehovah met Israël, tot hier toe, ingeslagen, En verder, tot aan het Einde der Wereld, te houden, en Twe onderscheiden Vierscharen, Voldingende, en tot Overtuiginge van Israël, Bepleit en Gerechtvaardigt worden, Ontvouwt en Betoogt, Volgens den Leidraad van het Goddelyk Lied, Deut. XXXII. vs. 1 tot 43.
130945: KULISCHER, DR. JOSEF - Russische Wirtschaftsgeschichte [Volume 1 - All Published]
4137202: KULKA, O.K. & MENDES-FLOHR, P.R. (ED.) - Judaism and Christianity under the Impact of National Socialism.
60408: KULLING. S.R. - "Zur Datierung der ""Genesis-P-Stucke"" (Namentlich des Kapitels Genesis XVII"
4141558: KÜLLING, S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII.
4010704: KÜLLING, S.R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke namentlich des Kapitels Genesis XVII. (Diss.)
101163: KUMANIECKI, KAZIMIERZ - Les discours égarés de Cicéron ' pro Cornelio '.
4071613: KÜMMEL, HORST - Der moderne Mensch vor der Gottesfrage. Eine theologisch-philosophische Neubesinnung.
4048884: KÜMMEL, W.G. - Promise and Fulfilment. The Eschatological Message of Jesus.
130446: KUMMELING, PROF. MR. H.R.B.M. & DR. H. VAN DER KOLK & M. LOURIJSEN - "Het nieuwe kiesstelsel onderzocht. Drie onderzoeksrapporten bij de hoofdslijnennotitie 'Naar een sterker parlement ""."
130457: KUMMERLING, PROF. MR. H.R.B.M. [ED. - ET AL.] - Verkenningen van verantwoordelijkheid. Ministeriele verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financien van zelfstandige instellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek
104004: KUN, CHENG [ED.]. - De Verboden Stad. Hofcultuur van de Chinese keizers / The Forbidden City. Court Culture of the Chinese Emperors (1644-1911).
95193: KÜNG, HANS - Bevochten vrijheid. Herinneringen
144948: KUNG, HO MAN [ED. - ET AL.]. - Chinese Art.
4025494: KÜNG, H. - Bestaat God?. Antwoord op de vraag naar God in deze tijd.
4015488: KÜNG U.A. H. - Christentum und Weltreligion. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus.
4012909: KÜNG, H. - Christ sein.
4012911: KÜNG, H. - Ewiges Leben?.
4025481: KÜNG, H. - Theologie im Aufbruch. Eine ökumenische Grundlegung.
93488: KÜNG, HANS - Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen
4062370: KÜNG, H. - Kentering in de theologie. Naar een oecumensiche theologie van de postmoderne tijd.
90242: KÜNG, GUIDO - Ontologie und logistische Analyse der Sprache. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion.
60409: KUNG. H. - Rechtfertigung (Die Lehre Karl Barths und eine Katholische Besinnung, mit einem Geleitbrief von Karl Barth)
122470: KÜNG, HANS - Credo. La confession de foi des apôtres expliquée aux hommes d'aujourd'hui.
94893: KÜNG, HANS - Grote christelijke denkers
95189: KÜNG, HANS - Het Jodendom. Wezen, geschiedenis en toekomst
4072515: KÜNG, H. & KUSCHEL, K.J. - Dialog mit Hans Küng. Mit Hans Küngs Abschiedsvorlesung.
4054728: KÜNG, H. - Grote christelijke denkers. Paulus, Augustinus, Schleiermacher, Barth, e.a.
93489: KÜNG, HANS - Erkämpfte Freiheit. Erinnerungen
4036130: KÜNG, H. & BECHERT, H. - Boeddhisme. (Christendom en wereldgodsdienst 3)
130784: KUNJ, DR. A.K.C. - The Golden Beads. A Compilation from leading Materia Medica of Kent, Boericke, Clarke, Blackwood and Allen.
4139397: KUNNEMAN, H. & VRIES, H. DE (ED.) - Enlightenments. Encouters between Critical Theory and Contemporary French Thought.
4143542: KÜNNETH, W. (ROSENBERG, A.) - Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nordlichen Mythus und dem biblischen Christus.
4071439: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
4012912: KÜNNETH, W. - Glauben an Jesus?. Die Begegnung der Christologie mit der modernen Existenz.
4056477: KÜNNETH, W. - Theologie der Auferstehung.
4056991: KUNST, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Martin Luther und die Kirche. Von der Kirche was, wer und wo sie sei und woran man sie erkennen soll.
4023677: KUNST, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Ein Hausbuch.
121196: KUNST, MR. A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende Eeuw.
103069: DIE KUNST - - "Die Kunst. Monatshefte für freie und angewandte Kunst. Vierter Band: Angewandte Kunst. Der ""Dekorativen Kunst "" IV. Jahrgang."
93390: KUNTZMANN, R. / SCHLOSSER, J. - Études sur le Judaïsme Hellénistique. Congrès de Strasbourg (1983)
101779: KUNZ, G.G. - Oude- en nieuwe gasthuis 1252-1977.
91146: KUNZ, A.J. - Als een prachtig boek. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie.
131383: KUNZE, MICHAEL - Highroad to the Stake. A Tale of Witchcraft.
92624: KÜNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw
4021873: KÜNZI, M. - Das Naherwartungslogion Matthäus 10,23. Geschichte seiner Auslegung. (Beitr.zur Gesch.der Biblischen Exegese 9)
144058: KÜPPERS, HARALD - Farbenatlas. Über 5500 Farbnuancen mit Kennzeichnung und Mischanleitung.
102663: KÜPPERS, LEONARD [ED.]. - Die Gottesmutter. Marienbild in Rheinland und in Westfalen [2 Vols. Compl.].
4134192: KÜPPERS, L. (HRSG.) - Die Gottesmutter. Marienbild in Rheinland und Westfalen.
144887: KUROPKA, JOACHIM [ED.]. - Meldungen aus Münster 1924 - 1944. Geheime und vertrauliche Berichte von Polizei, Gestapo, NSDAP und ihren Gliederungen, staatlicher Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Wehrmacht über die politische und gesellschaftliche Situation in Münster und Umgebung.
101372: KUROWSKI, FRANZ - Die Friesen. Das Volk am Meer.
85538: KURT, ALAND - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit
4140384: KURT, CH. & SCHMID, P. (HRSG.) - Das christlich-jüdische Gespräch. Standortbestimmungen. Mit Beiträgen von U.Aeschbacher, A.R.Bodenheimer, E.Brocke, u.a.
101735: KURTZ, DR. GERDA H. - De straat waarin wij in Haarlem wonen. Geschiedenis en verklaring der Haarlemse straatnamen.
89458: KURTZ, JOH. HEINR. - Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis. Leidraad bij het hooger onderwijs. Derde, naar de laatste uitgave verbeterde, en veel vermeerderde druk. Nieuwe oplage, door J.E. van Toorenenbergen.
121400: KURTZ, DR. G.H. - Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden.
4072569: KURTZ, J.H. - Leerboek der Kerkgeschiedenis. Naar de laatste hoogduitsche uitgave bewerkt door J.A.Gerth van Wijk.
4062042: KÜRZINGER, J. - Das Evangelium nach Matthäus. Übertragen von J.Kürzinger. Mit Aufnahmen aus dem gleichnamigen Film von Pier Paolo Pasolini.
4075190: KUSCH, E. (GERMANEN) - Ancient Art in Scandinavia.
4048888: KUSCHEL, K.J. - Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit einem Vorwort von W.Jens.
4007512: KUSCHEL, K.J. - Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20.Jahrhunderts.
130786: KUSCHINSKY, GUSTAV & HEINZ LÜLLMANN & THIES PETERS - Kurzes Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie.
4034964: KUSHNER, H.S. - Waarom zou je geloven?.
4004407: KUSHNER, H.S. - Als 't kwaad goede mensen treft.
4028616: KUSHNER, H.S. - Op het leven!. Een loflied op het joodse leven en denken.
4028625: KUSHNER, H.S. - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering.
4062264: KUSHNER, LAWRENCE - Langs de Jakobsladder. Zeven joodse wijzen in gesprek met Jakob, de dromer.
110345: KUSTER, HARRY - Synthesis. Het denken van Thomas van Aquino.
110346: KUSTER, HARRY - Een lied voor Ganimedes.
110340: KUSTER, HARRY - Vriendschapsminne in twaalfde-eeuws perspectief.
110341: KUSTER, HARRY - Family Romances in the Biography of Desiderius Erasmus.
110347: KUSTER, HARRY - La Volonté d'Aimer. Un principe philosophique.
110342: KUSTER, HARRY - Erasmus' ontkenning [1516-1536]. Over tijd, vriendschap en psychologie.
145247: KÜSTER, BERND - Max Liebermann. Ein Maler-Leben.
4133524: KÜSTER VAN (ED.) - Reshaping Protestantism in a Global Context. (ContactZone 1)
121576: KUSTERS, WIEL - LevenD bewijs. Spel van Jezus' passie.
144262: KÚSTERS, URBAN & ANGELIKA LEHMANN-BENZ & ULRIKE ZELLMANN [EDS.]. - Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niedeländisches Werkstattgespräch zur Mediävistik.
121066: KÜSTERS, PAUL GERHARD - "Wilhelm Frede "" Ich halte stand ""."
102764: KUTAL, ALBERT - Gothic Art in Bohemia and Moravia.
104308: KUTHY, SANDOR - Albert Anker. Fayencen in Zusammenarbeit mit Théodore Deck.
54445: KUTSCHER, E.Y. - Studies in Gaililean Aramaic
100482: KUWAYAMA, GEORGE - Ancient Ritual Bronzes of China.
4300082: KUYDENDALL, RALPH S. - The Hawaiian Kingdom. Volume III 1874-1893. The Kalakaua Dynasty.
95751: KUYER, P.TH.J. E.A. - Bossche Bouwstenen (Deel 1 t/m 8)
130113: KUYER, CHR. A.M. - Inventaris van Topografische Afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant [3 Vols. Compl.]
101939: KUYER, CHR.A.M. [ED.]. - Brabantia Illustrata. Inventaris van Historieprenten aanwezig in de Topografisch-Historische Atlas van de Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant [Volume 3 - only].
101520: KUYK, MR. J. VAN - Oude politieke spotprenten.
122849: KUYK, MR. J. VAN - Oude politieke spotprenten.
85240: KUYK, J. VAN / H. ENNO VAN GELDER - De penningen en het geld van den Tachtigjarigen oorlog
95728: KUYK, E. (VERTALER) - Wet en evangelie. Twaalf vragen, gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719, beantwoord door James hog, Thomas Boston, ebenezer Erskine, Ralph Erskine en 8 andere dienaren des Woords
85104: KUYPER, A. - De Bartholomeusnacht
61408: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden
81857: KUYPER, A. - Sion door recht verlost, Uit het diensthuis uitgeleid, Maranatha, Heilige orde, de wortel in de dorre aarde (5 werken in 1 band)
81858: KUYPER, A. - Seperatie en Doleantie
81379: KUYPER, A. - Het heil in ons stichtelijke Bijbelstudiën, Dat de genade particulier is stichtelijke Bijbelstudiën (2 werken in 1 band)
52157: KUYPER, A. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg (verzorgd, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Bruijn en Ds. G. Puchinger)
4143852: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid.
4012916: KUYPER, A. - Dictaten dogmatiek (Compleet in 5 dln.). 18 stkn. (Compleet met inhoudopgave der Loci)
4012919: KUYPER, A. - De eerepositie der vrouw.
4012915: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid.
85129: KUYPER, A. - Liberalisten en Joden (overgedrukt uit de standaard)
88937: KUYPER, A. - Kerkeraads-protocollen der Hollandsche Gemeente te Londen, 1569-1571. (Serie: Werken der Marnix-Vereeniging, Serie I. Deel I.)
93675: KUYPER, A. - Johannes Maccovius
140058: KUYPER, ERIC DE - De verbeelding van het mannelijk lichaam. Naakt en gekleed in Hollywood, 1933-1955.
82521: KUYPER, A. - Predicatiën in de jaren 1867 tot 1873, tijdens zijn Predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam
81733: KUYPER, A. - Strikt genomen, het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoetst
86008: KUYPER, P.TH.J. - Rondom en in het Gouvernement. Schets van de militaire en burgerlijke ambtsdragers onder de titel van Gouverneur in 's-Hertogenbosch en Noord-Brabant
85102: KUYPER, A. - Wat nu? Rede ter opening van de deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op 2 Mei 1918
85098: KUYPER, A. - Wij, Calvinisten... Openingswoord ter deputaten-vergadering van 22 April 1909
85099: KUYPER, A. - De Meiboom in de kap. Openingswoord ter deputaten-vergadering van 24 April 1913
85078: KUYPER, A. - Het Calvinisme oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Een Nederlandsche gedachte
89490: KUYPER, H.H. - De authentieke tekst der liturgische geschriften gehandhaaft tegen Prof. Dr. M.A. Gooszen. / De authentieke tekst der liturgie in 1586 of in 1619 vastgesteld? Antwoor daan Dr. L.A. van Lageraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. (2 delen in 1 ban)
84626: KUYPER, A. - Ex ungue leonem ofte Dr. Doedes' methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst
85957: KUYPER, A. - De overheid (locus de magistratu). Naar een college-dictaat van een der studenten
85994: KUYPER, A. - De vleeschwording des Woords
86004: KUYPER, A. - De Nuts-beweging
85087: KUYPER, A. - Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie? Referaat voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag
85088: KUYPER, A. - De zegen des Heeren over onze kerken. Rede ter inleiding op het gebed voor het samenkomen der Gereformeerde Kerken in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerk te Middelburg op 10 Augustus 1896
85089: KUYPER, A. - De positie van Nederland
85090: KUYPER, A. - Plancius-rede
85091: KUYPER, A. - Separatie en Doleantie
85092: KUYPER, A. - Eudokia, rede gehoduen bij het 25-jarig jubileum van het Rotterdammer gesticht Eudokia, op 21 Oct. 1915
85093: KUYPER, A. - Tweeërlei vaderland, ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit
85094: KUYPER, A. - Maranatha. Rede ter inleiding van de deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op 12 Mei 1891
85095: KUYPER, A. - Openingswoord ter deputatenvergadering 29 April 1897
85096: KUYPER, A. - Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter deputatenvergadering van 17 April 1901
81380: KUYPER, A. - Heils termen stichtelijke Bijbelstudiën, Honig uit de Rotssteen stichtelijke Bijbelstudiën (2 werken in 1 band)
85438: KUYPER, A. - De Nuts-beweging
85100: KUYPER, A. - De wortel in de dorre aarde. Openingsrede ter deputatenvergadering van 2 November 1916
85101: KUYPER, A. - De kleyne luyden. Openingsrede ter deputatenvergadering van 23 November 1917
92710: KUYPER, A. - Van het koninkrijk der hemelen
52389: KUYPER, A. - Convoluut met 15 brochures
94842: KUYPER, A. - Als gij in uw huis zit. Meditatiën voor het huislijk saamleven
94721: KUYPER, A. - Tekstregister op de werken van Dr. A. Kuyper
87607: KUYPER, A. - Het werk van den Heiligen Geest (3 delen in 1 band)
52414: KUYPER, A. - Het werk van den Heiligen Geest
95020: KUYPER, H.H. - De post-acta of nahandelingen van de nationale synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden. Naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch utigegeven en met toelichtingen voorzien. Voorafgegaan door de geschiedenis van de acta, de autographa en de post-acta dier synode en gevolgd door de geschiedenis van de revisie der belijdenisschriften en der liturgie, benevens de volledige lijst der gravamina op de Dordtsche synode ingediend. Een historische studie
94991: KUYPER, HERMAN HUBER - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden (2 delen in 1 band)
47193: KUYPER, H.H. - De Opleiding tot den Dienst des Woords bij de Gereformeerden
4134026: KUYPER, A. (CALVIJN, J.) - Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton gehouden.
61436: KUYPER, A. - Johannes Maccovius
92108: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid (3 delen)
4063291: KUYPER, A. - Van de Voleinding. Inleidend woord van H.H.Kuyper.
94053: KUYPER, H.H. - De post-acta of nahandelingen van de nationale synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden. Naar den authentieken tekst in het Latijn en Nederlandsch utigegeven en met toelichtingen voorzien. Voorafgegaan door de geschiedenis van de acta, de autographa en de post-acta dier synode en gevolgd door de geschiedenis van de revisie der belijdenisschriften in der liturgie. Benevens de volledige lijst der gravamina op de Dordtsche Synode ingedient. Een historische studie
94097: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden. Eerste deel. Inleiding - Geschiedenis
4018014: KUYPER, A. - Onze eeredienst.
4074876: KUYPER, A. - Onze eeredienst.
4075586: KUYPER, A. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, ingeleid en toegelicht door J.de Bruin en G.Puchinger.
4004409: KUYPER, H.H. - De opleiding tot den Dienst des Woords bij de Gereformeerden.. (Diss.)
4009005: KUYPER, A. (BILDERDIJK, W.) - Bilderdijk in zijn nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 oct. 1906.
121896: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid 1914-1920.
146283: KUYPERS, G. - ABC van een onderzoeksopzet.
4000465: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen?. Amsterdam en de moederkerk der Doleantie.
4143794: KUYPERS, E.L.G.E. (KIERKEGAARD, S.A.) - Spelen met beelden. Een theologisch-kritische studie over de zin of onzin van een christelijk religieus-georiënteerde-pedagogiek onder auspiciën van S.A.Kierkegaard.
145022: KUYPERS, JULIEN - Bergop.
8662: KUYPERS, FRANCISCUS - Het Beste Deel van de Zichtbaare Kerk, tot het stantvastig aankleeven van den Heere, Opgewekt en Aangemoedigt door het prysselyk voorbeelt van de Verstroyde Discipelen, en de geenen die in de Stadt Antiochien, door geloof en bekeering, op hunne Prediking, den Heere waaren toegevoegt. Of Godtgeleerde Oeffening over Handel. XI: 19-24. Gehouden aan den Oudendyk, onder de Gemeynte van Woudrichem op den tweeden Pinxterdag, zynde den 10 Junii 1737. WAARBIJ: Aanhangsel tot opheldering of Uytbreyding van Eenige Noodige Stukken, waar toe in deese godgeleerde oeffening aanleyding gegeven is.
94536: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad
83148: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de Grote Oorlog, de Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920
140044: KUYS, JAN - De ambtman in het Kwartier van Nijmegen [ca. 1250-1543].
104492: KUYVENHOVEN, FRANSJE - De familie Knip. Drie generaties kunstenaars uit Noord-Brabant.
142415: KUZNECOV, P.S. - Die morphologische Klassifikation der Sprachen.
144939: KUZNETSOVA, LJALJA [& INGE MORATH - INTROD. & MARINA RASBESHKINA - AFTERW.]. - Shaking the Dust of Ages. Gypsies and Wandererers of the Central Asian Steppe.
4047644: KWAADSTENIET, J. DE & WILDE, N. DE (RED.) - Veel liefde hebt U ons bewezen. Een commentaar bij het Sjema Israël.
60411: KWAAK. H. VAN DER - Het proces van Jezus (Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten)
130432: KWAAK, ANKE VAN DER & EDIEN BARTELS [EDS. - ET AL.] - Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes. Inventarisatie en aanbevelingen.
130646: KWAI, CATHERINE & OTTYO PANNEWITZ [FOREW.] - Marie-Madeleine Gautier.
130413: KWAKKELSTEIN, TOBIAS & AART VAN DAM & ARDAAN VAN RAVENZWAAIJ [EDS.] - Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving.
61029: KWAKMAN, F./ OERS, J. VAN - Het geloof in de katholieke basisschool. Over legitimaties voor de katholieke basisschool in een multi-etnische en geseculariseerde samenleving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen
4024920: KWANT, R.C. & IJSSELING, S. (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
51845: KWANTES, C.M. - Genade en eer. Uit het leven van ds. W.F. Laman
121142: KWIATKOWSKI, JÜRGEN & KARL-HEINZ TEKATH [EDS.]. - Kriegsgräberstätten im Kreis Kleve.
87931: KWIET, KONRAD - Reichskommissariat Niederlande. Versuch und Scheitern nationalsozialistischer Neuordnung.
4018161: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.
123297: KYBURG JR., HENRY E. - Philosophy of Science. A Formal Approach.
53182: KYLE, M.G. - Oostersch Licht bij Westersch Schriftonderzoek
4140925: KYSAR, R. - The Fourth Evangelist and His Gospel. An examination of contemporary scholarship.
130086: LAAN, DR. N. VAN DER - Uit het archief der Pellicanisten. Vier zestiende-eeuwse esbatementen.
143922: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
93530: LAAN, K. TER - Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. Met een inleiding door Jurjen van der Kooi. Derde druk
110870: LAAN, DR. J.E. VAN DER - De wisselende Gedaante. Facetten van Maria Sibylla Merian.
81981: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
61355: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie
110714: LAAN, K. TER & G.W. SPITZEN & G. STEL - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger volkstaal.
95293: LAAN, JACOB HENDRIK VAN DER - Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie
7537: LAAN, PETRUS - Uitgezogte Leer-Redenen over nadrukkelyke plaatzen des Ouden en Nieuwen Testaments. Op verscheide tyden, en by verscheide gelegentheden, als eenen Lantdag, Biddagen, &c. Met een Voorreden van Cornelius van Velzen. Benevens een Register van zaken.
90688: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400
82087: LAAN, K. TER - Woordenboek van de vaderlandse geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën
143697: LAAN, K. TER & NICO BULDER [ILLUSTR.]. - Groninger overleveringen [2 Vols. Compl.].
95305: LAAN, C. VAN DER - De Spade Regen. Geboorte en groei van de Pinksterbeweging in Nederland, 1907-1930
53502: LAAN, A. VAN DER - Frieslands Hervormde floreenpligtigen, in verband met eene nieuwe regeling van het beheer der kerkelijke goederen van de Hervormde gemeenten en van het toezigt daarop
83904: LAAN-DE BOER, G. VAN DER - Impressies van de geschiedenis van de Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland, 1928-2000
4040568: LAAN, H.V.D. (VB) - De Openbaring van Johannes. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
143927: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
4133889: LAAN, K. TER (SAMENST.) - Andermans wijsheid.
4142068: LAAN, J.H.V.D. - Elementaire bijbellezingen. Nieuw leesrooster voor de eredienst.
145452: LAANSMA, S. & T. BROUWER - Muziektenten in Gelderland.
47709: LAAR, JAN D. VAN/NIEUWKOOP, HANS VAN/VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel II: Gezangen 116 t/m 235
110603: LAAR-VERHOFSTAD, TRIX VAN DE (ED., ET AL.) - Geluk. Visies van vrouwen.
47708: LAAR, JAN D. VAN/NIEUWKOOP, HANS VAN/VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel I: Gezangen 1 t/m 115
82596: LAAR KRAFFT, A.M. VAN DE - Jeugd en Oranje
121626: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
55337: LAAR, H.J.M. V.D. - Industriële Vestigingsfactoren der Gemeente Eindhoven. Deel I: Tekst en grafieken. Deel II: Tabellen (2 delen)
144265: LAAR, H.J. VAN DE & G. FORTGENS & M.H.A. HOFFMAN & P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van vaste planten / List of Names of Perennials / Namenliste Stauden / Liste de noms des plantes vivaces.
144266: LAAR, H.J. VAN DE & P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van houtige gewassen / List of Names of Woody Plants / Namenliste Gehölze / Liste de noms des plantes ligneuses.
47710: LAAR, JAN D. VAN/NIEUWKOOP, HANS VAN/VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel III: Gezangen 236 t/m 369
145675: LAAR, DRS. L.J.M. VAN DE - De Israëlische Begraafplaats te Bergen op Zoom 1793-1982. Een documentatie bijeengebracht door drs. L.J.M. van de Laar, waarin opgenomen de beschrijving der grafstenen uit de collectie ir. M. Cahen, met de photo's van M.A. Douma.
47639: LAAR, JAN D. VAN/NIEUWKOOP, HANS VAN/VOGEL, WILLEM (RED.) - Koraalbewerkingen over de 491 gezangen van het liedboek voor de kerken, Deel IV: Gezangen 370 t/m 491
123226: LAAR, ERIC VAN DE - Heresieën en orthodoxie in het publieke debat over arbeid. Een kwalitatief onderzoek van christelijke publicaties over arbeid in Nederland in de periode 1970 tot en met eind 2000.
93148: LAAR, H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees, 1813-1884
4037001: LAAR, R.VAN - Belijden bij het leven. Preken over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4030313: LAARHOVEN, J.VAN - De beeldtaal van de christelijke kunst. Geschiedenis van de iconografie.
88688: LAARMAN, B. - Toestanden en gebeurtenissen. Eenvoudige lessen over de Vaderlandsche Geschiedenis. (4 delen)
132054: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
130887: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciën, van het koninklijk huis enz.
30303: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
130212: LAAT-VAN ZWAM, HIELKJE & LOUIS LEFEU & YVONNE ROEVEN & MAARTEN SLOOVES [EDS.] - 50 jaar watersport in Grave. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Watersportvereniging De Stuw.
146125: LABAN, P. & P.H. VAN GESTEL - Rondschrift in 3 Cahiers [3 Vols. Compl.]. & Nieuwe Methode van Rondschrift [Vol. 1-4 Compl.].
144758: LABAN, FERDINAND - Die Schopenhauer-Literatur. Versuch einer chronologischen Uebersicht derselben.
121734: LABAREE, BENJAMIN W. - Colonial Massachusetts. A History.
100956: LABARGE, MARGARET WADE - Gascony. England's First Colony 1204-1453.
54091: LABAT, RENÉ - Manuel d'épigraphie akkadienne (Signes, Syllabaire, Idéogrammes)
110480: LABAT, JEAN-JAQUES - Fleischfressende Pflanzen. Auswählen und pflegen.
131585: LABBEKE, LIESBETH & VEFIE POELS & ROB WOLF [EDS.] - Bezielde zorg. Verpleging door Katholieke Religieuzen in Nederland en Vlaanderen [Nedentiende - twintigste eeuw]
95205: LABOOY, GUUS - Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes (Serie: Psychiatrie en Filosofie, deel 7)
146309: LABRIE, ARNOLD & SOLANGE LEIBOVICI & TON HOENSELAARS [JELLE KOOPMANS - FOREW.]. - Huizinga 1995.
4045827: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen.
54806: LABUSCHAGNE, B.C. - Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving
4013727: LABUSCHAGNE, C.J. - Wat zegt de bijbel in Gods naam?. Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof.
45197: LABUSCHAGNE, C.J. - Deuteronomium deel II, De Prediking van het Oude Testament (POT)
4031485: LABUSCHAGNE, C.J. - Die Seggenskap van die koning oor eiendom in Ugarit.
102097: LACARRIÈRE, JACQUES - Les hommes ivres de dieu.
143383: LACEY, A.R. [TRANSL.]. - Philoponus. On Aristotle Physics 2.
101940: LACEY, ROBERT - Aristocrats.
4138887: LACHMANN, E. (HÖLDERIN, FR.) - Hölderlins Christus-hymnen. Text und Auslegung.
103077: LACHMAYER, HERBERT [ED.]. - Mozart. Experiment Aufklärung im Wien des Ausgehenden 18. Jahrhunderts.
132173: LACOSTE, EDMOND - Bayle, nouvelliste & critique lirréraire suivi d'une nouvelle édition des Pamphlets de Bayle contre le maréchal de Luxembourg.
4300971: LACTANTIUS, - De Ira Dei - Vom Zorne Gottes. Lateinisch und deutsch.
92978: LADD, GEORGE ELDON - A Theology of the New Testament
82356: LADEMACHER, HORST - Geschichte der Niederlande Politiek-Verfassung-Wirtschaft
131220: LADENDORF, HEINZ & SUNHILD SALASCHEK [EDS.] - Reklame von Zahnärzten und für Zahnärzte auf Medaillen. Eine kulturhistorische Studie von Curt Proshauer [1940]
53052: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Das Buch der Wunder Marco Polo. Appendix
146300: LAEMERS, M.T.A.B. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN & R. FREDERIKS - Awb-procedures vanuit het gezichtpunt van de burger. Stand van zaken in theorie en eerder onderzoek.
101374: LAENDER, JAN DE - Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid.
100158: LAENEN, DR. J. - Geschiedenis van het seminarie van Mechelen.
4139977: LAENEN, J.H. (KABBALA) - De Kabbala ontsluierd.
2227301120: LAER, REYNARDUS TOE - De XXste, XXIste en LXXXIVste Psalmen Ontleedt, Verklaart, en Toegepast. En nu in 't ligt gegeven door Johannes de Lange. WAARBIJ: Een Getrou Voorganger ter Gelovige Navolging Aangeprezen, Over Heb. XIII. 7. Op het Godzalig afsterven van den Weleerwaarden, Hooggeachten en Veelgeleerden Heer Petrus Hoeufts, Bedienaar des Evangeliums te Nymegen.
143527: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
143544: LAET, S.J. DE - The Low Countries.
145747: LAET, SIGFRIED J. DE - Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen.
104257: LAEVATEIN - - Hero's Saga: Laevatein Tactics. Art Collection [BOOK ONLY].
90404: LAEVEN, AUGUSTINUS HUBERTUS - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke. De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
122486: LAEVEN, AUGUSTINUS H. & LODEWIJK G.M. WINKELER - Radboudstichting, 1905-2005.
91990: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie
87871: LAEYENDECKER, L. E.A. - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life.
110586: LAEYENDECKER, L. [ET AL.]. - Sociale overbodigheid.
4029321: LAEYENDECKER, L. - Religie en conflict. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief.
4138649: LAFFON, M. & CUGNO, A. - Zon, maan en sterren. 40 Boeiende bijbelse woorden.
89940: LAFFONT, ROBERT - 1941-1991: Cinquante ans d'édition, cinquante ans de passion.
4133791: LAFRANCE, JEAN - De macht van het gebed. (Woord en beleving)
4043685: LAGENDIJK, L. (BARTH, K.) - "De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik II/2 par.34 De Verkiezing van de Gemeente"" (Diss.)"""
53364: LAGENDIJK, LEENDERT WILLEM - De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 par. 34 'De Verkiezing van de Gemeente'
4025298: LAGERBORG, R. (PLATO) - Die platonische Liebe. Mit einer Einführung von R.Müller-Freienfels.
46619: LAGERWERF, LENY (ED.) - Reconstruction. The WCC Assembly Harare 1998 and the Churches in Southern Africa (IIMO Research Publication, 47)
102845: LAGERWEY, E. & DR. B. KRUITWAGEN [EDS]. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
89722: LAGERWEY, W. - Neen Nederland, 'k vergeet u niet. Een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten.
93121: LAGERWEY, JOHN / MARSONE, PIERRE - Modern Chinese Religion I (2 volumes)
4024439: LAGIER, C. - Autour de la pierre de Rosette.
4137391: LAGRANGE, M.J. - Het evangelie van Jesus Christus. Vertaling van J.Nolet. Inleiding van R.L.Jansen. Penteekeningen van Jo Schrijnder.
4021878: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Luc.
4021879: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Jean.
4137822: LAGRANGE, M.J. - Évangile selon Saint Marc.
4141100: LAGRANGE, M.J. - L' évangile de Jésus-Christ. (Études Bibliques)
4024441: LAGRANGE, M.J. - Mélanges d`histoire religieuze.
95041: LAHNSTEIN, PETER - Karel V, heerser over het Oude en Nieuwe Wereld
104309: LAHOGUE, PASCALE & KATRIEN DE CORTE [EDS.]. - Quand la pierre se fait précieuse...
143024: LAINEZ, MANUEL MUIJICA [ADRI BOON - TRANSL.]. - Bomarzo.
143023: LAINEZ, MANUEL MUJICA [ADRI BOON - TRANSL. & HELLA HAASSE - FOREW.]. - Bomarzo.
104573: LAING, ALASTAIR - In Trust for the Nation. Paintings from National Trust Houses.
104376: LAIRD, MARK [HUGH PALMER - PHOTOGR.]. - Formele tuinen. Tradities in kunst en natuur.
93090: LAKE, KIRSOPP (TRANSLATION) - The apostolic fathers (2 Volumes)
93096: LAKE, KIRSOPP (TRANSLATION) - The apostolic fathers, volume II. The shepherd of Hermas. The martyrdom of Polycarp. The epistle to diognetus
131527: LAL, KISHORI SARAN - History of the Khaljis A.D. 1290-1320.
54374: LALLEMAN-DE WINKEL, H. - Jeremia. Commentarenreeks op het Oude Testament, IX De Brug.
52349: LALLEMAN, P.J. - 1, 2 en 3 Johannes - Brieven van een kroongetuige. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
142928: LALOY, LOUIS - Contes magiques. D'àpres l'ancien texte chinois de P'ou Soung-Lin (L'immortel en exile).
54963: LAM, H.J. E.A. - Kerk rond het heilgeheim. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver
47051: LAM, H.J./VERGUNST, P.J./WÜLLSCHLEGER, L. (RED.) - Kerk rondom het heilgeheim, opstellen aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver
4074193: LAMA, DALAI - Ethics for the New Millennium.
86791: LAMAIN, W.C. - Uit het overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen (2 delen)
54412: LAMAIN, J.W. E.A. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
30097: LAMAIN, W.C. - Een handvol koren
52017: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik
84313: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
86681: LAMAIN, W.C. - Zwijgende ordonnantiën. Een meditatie/prekenbundel.
92613: LAMAIN, W.C. - Uit het leven van Jeftha. Tweetal predikaties
51857: LAMAIN, DS. W.C. - Ter gedachtenis 1929-1969
88419: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (2 delen)
92610: LAMAIN, W.C. - Des Heeren zegen toegebeden, door een scheidende leeraar. 3-tal predikatiën
92611: LAMAIN, W.C. - Beteekenisvolle boodschappen. Tweetal predikaties, uitgesproken tijdens den bangen Duitschen bezettingstijd, vóór zijn verschijnen voor den zoo beruchten Duitschen 'Sicherheitsdienst' te Rotterdam. Psalm 58 : 10-12, Daniel 12 : 10
47305: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
51849: LAMAIN, DS. W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984. Alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16
30319: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
86790: LAMAIN, W.C. - Overdenkingen (Nagelaten geschriften deel 1)
89578: LAMAIN, W.C. - Vloeiende Mirre
86786: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
86787: LAMAIN, W.C. - Bazuinklanken. Twaalf predikaties. (Nagelaten geschriften deel 2)
86794: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren. 24 overdenkingen
86779: LAMAIN, W.C. - Afscheidspredikatiën. 3-tal predikatiën.
87978: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel II. Twaalftal predikaties voor Hemelvaartsdag, Pinksteren en ná Pinksteren
86780: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht
86783: LAMAIN, W.C. - Wachters op de muren van Jeruzalem. 'De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Spreuken 10:7.'
30407: LAMAIN, W.C. - De Banier der volken, deel 1. Acht preken
90284: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (Deel 5). Dertien predikaties: Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest, Lijdenstijd, Pasen, Vrije stof, Voorbereiding Heilig Avondmaal, Bediening Heilig Avondmaal, Nabetrachting Heilig Avondmaal.
52200: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
88418: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse
84726: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden (deel VI) dertien predikaties voor Advent, Kerstfeest, na Kerstfeest en vrije stoffen
85651: LAMAIN, W.C. - Een terugblik (3 delen)
91142: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
90190: LAMAIN, W.C. - De staf godes.
92105: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse (Deel 2) Brieven, artikelen en overdenkingen
54880: LAMAIN, W.C. - Zwijgende ordonnantiën. Een meditatie/prekenbundel
87675: LAMAIN, W.C. - Verlaat niet wat uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen.
87679: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
88420: LAMAIN, W.C. - Uit het Overjordaanse. Geschreven brieven, artikelen en overdenkingen. (Deel 1)
90945: LAMAIN, W.C. - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties.
92104: LAMAIN, W.C. - Een handvol geitenhaar (Deel 2)
30283: LAMAIN, W.C. - Voor stille uren, 25 meditaties
51982: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
82767: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden III, twaalftal predikaties na Kerstfeest, Oudejaar, Nieuwjaar, na Nieuwjaar
86788: LAMAIN, W.C. - Uw Woord is oprecht
86789: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede. Toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:26: Een dierbare Verbondsbelofte
92614: LAMAIN, W.C. - Gods daden herdacht, 3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land
86784: LAMAIN, W.C. - Een nalezing
86785: LAMAIN, W.C. - Een handvol Koren
87327: LAMAIN, W.C. - Door U, door U alleen. Meditatiebundel.
81946: LAMAIN, W.C. - Heengegaan in vrede, toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (U.S.A.) op 4 december 1984, alsmede een overdenking van ds. W.C. Lamain over Jesaja 42:16: een dierbare Verbondsbelofte
86686: LAMAIN, W.C. - Verlaat niet wat uw hand begon. Overdenkingen bij bijzondere dagen.
86687: LAMAIN, W.C. - De rijkdom van Gods genade. Achttal predikaties.
52318: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
82232: LAMAIN, W.C. - Rondom het kerkelijk leven
82233: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis, 1929-1969
86767: LAMAIN, W.C. - Een onbegrijpelijk wonder. Adventspreek. / Uit het leven van Jeftha (Tweetal predikaties) / Blijdschap in God, predikatie over hand. 28 : 15 / Aijéleth Hasscháchar. Predikatie over Psalm 22: 1 / Een bijzondere boodschap in een bijzonderen tijd / De opening van het derde zegel. Predikatie voer Openb. 6 : 5 en 6 / Op de zee en aan den oever van Tiberias. Een drietal predikaties. (Diversen preken in 1 band)
86793: LAMAIN, W.C. - Ter gedachtenis. 1929-1969. 'En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere, uw God, deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft.' Deuteronomium 8:2.
53494: LAMAIN, W.C. - Pleisterplaatsen. Acht predikaties (deel 2)
54406: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel 1. Twaalftal predikaties voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen
30296: LAMAIN, W.C. - Van duisternis en licht. Zestal predikaties (vrije stoffen)
51983: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik II
87979: LAMAIN, W.C. - Voor bijzondere tijden. Deel IV. Twee en twintig predikaties voor de Biddag, Paasfeest na Pasen, Hemelvaartsdag en na Pinksteren
94651: LAMAN, GIJSBERT JOHANNES - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als voksvertegenwoordiger (1862-1865)
82175: LAMAN, G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer`s optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865)
87574: LAMAN, W.F. - Gods welbehagen betoond
104780: LAMBELET, CAROLE & LORETTE COEN - El universo de Vacheron Constantin Genève.
122540: LAMBERG, ROBERT F. - Die castristische Guerilla in Lateinamerika.
94661: LAMBERIGTS, M. - L'Augustinisme à l'ancienne faculté de théologie de Louvain
4073041: LAMBERIGTS, S. - Dit boek gaat over Jezus. De evangeliën: verstaan, bidden, bespreken,leven.
146234: LAMBERT, LADINA BEZZOLA - Imagining the Unimaginable. The Poetics of Early Moden Astronomy.
131765: LAMBERT, ANDREW - War at Sea in the Age of Sail 1650-1850.
4141939: LAMBERT, M. - Ketzerei im Mittelalter. Eine Geschichte von Gewalt und Scheitern.
4300999: LAMBERT, M.D. - Medieval heresy. Popular Movements from Bogomil to Hus.
4139926: LAMBERTI, M. - Jewish Activism in Imperial Germany. The Struggle for Civil Equality.
53040: LAMBERTS, EMIEL E.A. - De Universiteit te Leuven 1425 - 1985
100028: LAMBERTZ, DR MED. CHRISTOPH - Vom Schmerz zur Gesundheit mit Dermapunktur. Die neue Schmerz- und Fitnesstherapie zur erfolgreichen Selbstbehandlung.
103097: LAMBIASE, SERGIO & LUISELLA BOLLA [EDS. - ET AL.]. - Storia Forografica di Roma 1900-1918. Dalla Belle époque alla Grande Guerra.
121715: LAMBIN, MARCEL - Hendrik Conscience. Bladzijden uit de Roman van een Romancier.
4062881: LAMBO, A. (RED.) (KOSSEN, H.B.) - Oecumennisme. Opstellen aangeboden aan H.B.Kossen.
4143692: LAMBOOIJ, H.TH.M. * MOL, J.A. (ED.) - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariengaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling H.Th.M.Labooij en J.A.Mol.
145949: LAMBOTTE, JANINE - À l'ombre des Medicis.
130628: LAMBRECHT, D. [ED.] - Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium.
4070534: LAMBRECHT, J. - De Nieuwe Bijbelvertaling:. Brontekstgetrouw? 25 steekproeven.
145729: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559.
103098: LAMBRECHT, D. - Acta processus circa synodum. Proces gevoerd door Brugge, Damme en het Vrije tegen de bisschop van Doornik voor de officialiteit te Reims en de curie te Rome 1269 - ca 1301.
4137088: LAMBRECHT, J. - Collected Studies On Pauline Literature and on The Book of Revelation.
4140847: LAMBRECHT, J. - Marcus interpretator. Stijl en boodschap in Mc. 3,20 - 4,34. Voorwoord van I.de la Potterie.
101164: LAMBRECHTS, P. - Op de grens van heidendom en christendom. Het grafschrift van Vettius Agorius Praetextatus en Fabia Aconia Paulina.
47910: LAMERS, HARRIE - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk
101981: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor. 1651-1724. Leven en werken.
145978: LAMERS, DR. A.J.M. - Hendrik van Deventer. Medicinae doctor 1651-1724.
4133766: LAMERS, H. - Ik leerde met hen door hun weg te gaan. Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk. (Mission 52)
4053431: LAMFERS, W.J. (BONHOEFFER, D.) - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie. (Diss.)
53211: LAMFERS, WILLEM JOHAN - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie / Bonhoeffer und die Brüder. Die Gemeinschaft von Christus und den Brüdern in Kirche und Seminar (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
55028: LAMIRANDE, ÉMILIEN - Études sur l'Ecclésiologie de saint Augustin
90254: LAMMEL, GISOLD - Adolph Menzel und seine kreise
94841: LAMMENS, G.N. - Van hart tot hart
95191: LAMMENS, G.N. - Houdt dan de lofzang gaande... Opstellen over kerk en eredienst
4040094: N.N. (LAMMENS, G.N.) - `Houdt dan de lofzang gaande...`. Opstellen over kerk en eredienst aangeboden aan Prof.Dr.G.N.Lammens ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
144138: LAMMERS, J.A. - De moderne schilder. Vakboek voor schilders, bedrijfsleiders, opzichters, autoschilders, meubelschilders, leerlingen van dag- en avondambachtsscholen en vakcursussen en allen, die studeeren voor een acte of diploma in het schilderen.
110180: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg. In zijn leven en werken geschetst. 23 juli 1861 - 28 febr. 1935.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15