Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59265: FOKKELMAN, JAN|WEREN, WIM - De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
184374: FOKKEMA, K. - De tweede Emsinger Codex.
88797: FOKKEMA, F.J. - De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer.
95014: FOKKEMA, F.J. - De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer
160102: FOKKEMA, D.W. - Literary Doctrine in China and Soviet influence, 1956-1960.
131337: FOKKENS, J.W. - Reclassering en strafrechtspleging.
4069969: FOKKER, A.D. (RED.) - Bij nader inzien. Religieus-humanistische reflecties over mens en wereld.
162969: FOKKER, DR. A.A. - Inleiding tot de studie van de Indonesische syntaxis.
4137687: FOKKER, A.D. - (2 boeken). Wikken en Wegen - Om het zo te zeggen.
165898: FOKKER, A.D. - Om het zo te zeggen. Religieus-humanistische essays over weten, geloven en beleven.
154165: FOKKO VELDMAN [EDS. - TRANSL.].|NIEBAUM, HERMANN - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck, een Groninger gildeleider uit Westfalen / Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen]. .
185350: FOLCH Y ANDREU, DR. RAFAEL - Los médicos y la quimica prelavoisierana. Conferencia pronunciada en la Real Academia Nacional de Medicina Dia 15 de enero de 1957.
185332: FOLCH JOU, DR. GUILLERMO [DR. D. RAFAEL FOLCH ANDREU - FOREW.]. - Historia de la farmacia.
185381: FOLCH Y ANDREU, DR. RAFAEL - Las drogas medicinales en la obra de Fernando de Sepúlveda [ = Medicinal Drugs in the Work of Fernando de Sepúlveda].
185578: FOLCH Y ANDREU, DR. RAFAEL - Elementos de Historia de la Farmacia [ = Elements of the History of Pharmacy].
185399: FOLCH Y ANDREU, DR. RAFAEL - Una droga que tiende a desaparecer del tesoro medicinal: El Azafran [Estudio historico] [ = A Drug that tends to Disappear from the Medicinal Treasure: El Azafran [Historical Study]]. .
161091: FOLEY, RICHARD - Intellectual Trust in Oneself and Others.
146304: FOLKERT BOONSTRA|PATRICK VAN DOMBURG [EDS. - ET AL.].|WIEBENGA, JAN KEES - Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen rechtsstaat en democratie is geschrift 113 in de geschriftenreeks van de Teldersstichting.
30012: FOLKERTS, F.H. E.A. - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Trimp ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 2 december 1992
181012: FOLKERTS, DRS. J. [ET AL.]. - Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars [ Vol. 1-3 Compl.].
143597: FOLKLORE - Catalogus van folklore in de Koninklijke Bibliotheek [3 Vols. in 1 - Compl.].
184774: FOLLAN, JAMES - Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Nach der ältesten Handschrift [14 Jhdt.] [Stadtarchiv Köln, W. 4* 24*].
53715: FOLLET, R. A.O.|PHL, A. - Codex Hammurabi. Editio tertia. Transcriptio et versio latina / Textus primigenius (2 volumes)
4138366: FOLLON, J. - Introduction à l'esprit de la philosophie ancienne.
185222: FOLMER, HENRY - Franco-Spanish Rivalry in North America 1524-1763.
163944: FOLMER, TIDDO - Schrift en Kunst in hun gemeenschappelijken oorsprong en eerste ontwikkeling.
101360: FÖLSING, ALBRECHT - Galileo Galilei - Prozess ohne Ende. Eine Biographie.
161179: FONCKE, PROF. DR. ROBERT [ET AL.]. - Album Dr. Jan Lindemans.
91522: FONTAINE, HUGUES - Portuaires
184538: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De verdwenen antiquaar. Herinneringen van een bibliothecaris.
184193: FONTAINE, JEAN DE LA [PILON DAUPHIN & FERNAND DAUPHIN - INTROD. & ED.]. - Fables. Nouvelle édition. Revue avec soin et accompagnée d'une vie de la Fontaine, d'un avant-propos et de notes explicatives par Pilon et Fernand Dauphin.
96422: FONTAINE, LAURENCE - History of Pedlars in Europe
4141328: FONTAINE, P.F.M. - The Light and the Dark. Volume VII. Dualism in the Palestinian-syrian region during the first century A.D. until ca.140.
48072: FONTAINE, JEAN DE LA - Fables de La Fontaine. Prçédées d'une notice sur sa Vie et son Oeuvre par A. Morel, d'après Molière, Boileau, Madame de Sévigné, Fénelon, La Bruyère, Perrault, Mathieu Marais, D'Olivet, Voltaire, Vauvenargues, Diderot, Marmontel, La Harpe, Chamfort, Bernardin de Saint-Pierre, Walkenaer, Joubert MM. Sainte Beuve, Saint-Marc Girardin, Nisard, Taine, P.J. Stahl. Illustrations par Eugène Lambert
30681: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Bookbindings by Albert Magnus
94585: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek I. Humanisten, Dwepers en Rebellen in de zestiende eeuw
104486: FONTAINE, C. PERCIERE P.F.L. - Stile Impero.
144567: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw.
167067: FONTAINE, JEAN DE LA [GEORGES COUTON - ED.]. - Fables choisies mises en vers. Édition augmenté d'une biographie.
100569: FONTAINE, JEAN DE LA [MR. M.G.L. VAN LOGHEM - TRANSL.]. - De Fabels van La Fontaine.
164376: FONTAINE, ANDRE - History of the Cold War. From the October Revolution to the Korean War (1917-1950). From the Korean War to the Present. (2 Vols. Compl.)
142869: FONTAINE, JEAN DE LA [MR. M.G.L. VAN LOGHEM - TRANSL.].|GUSTAVE DORÉ [ILLUSTR.]. - 60 fabels.
110357: FONTAINE VERWEY, PROF. MR. H. DE LA - Meester Harman Schinckel, een Delftse Boekdrukker van de 16e eeuw.
182178: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Humanisten, Dwepers en Rebellen in de zestiende eeuw. Uit de Wereld van het boek I.
182179: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - "Uit de wereld van het boek deel III. In en om de ""Vergulde Sonnewyser"""
4142511: FONTAINE VERWEY, DE LA H. - Uit de wereld van het boek. Dl. 1. Humanisten, dwepers en rebellen in de 16e eeuw.
160135: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Grolier-banden in Nederland.
158345: FONTAINE, LAURENCE - History of Peddlars in Europe.
151492: FONTAINE, JEAN-PAUL - L'aventure du livre. Du manuscrit médiéval à nos jours.
4035843: FONTANA, D. - De verborgen taal van het symbool. Magie, beeld en betekenis. Illustraties: Hannah Firmin.
182913: FONTANE, THEODOR - Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Eine Auswahl in zwei Bänden [In Slipcase].
154448: FONTANE, THEODOR - Romane und Gedichte.
167187: FONTANE, THEODOR - Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Band 2: Havelland & Spreeland.
161481: FONTANE, THEODOR - Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Dörfer und Flecken im Lande Ruppin. & Das Ländchen Friesack und die Bredows [Unbekannte und vergessene Geschichten aus der Mark Brandenburg I & II].
144964: FONTANE, THEODOR - Zwei Post-Stationen.
164234: FONTANE, THEODOR [RUTH WOLF - TRANSL.]. - Schach von Wuthenow. Een verhaal uit de tijd van het regiment Gendarmes.
164448: FONTEYN, MARGOT - Autobiography.
165326: FONTEYN, GUIDO - Wallonië.
166127: FONTIJN, JAN - De Nederlandse schrijversbiografie.
166039: FONTIJN, JAN - Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901.
152254: FONTIJN, JAN - Leven in extase: Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900.
151944: FONTIJN, JAN - De Nederlandse schrijversbiografie.
140205: ET AL.].|FONTIJN, J. [INTROD. - Polulaire literatuur.
150486: FOOLEN, AD|GUILLAUME VAN GEMERT [EDS.]. - Deutsch und Niederländisch in Sprache und Kultur. Aufsätze für Jan van Megen zu seinem Abschied von der Radboud Universiteit Nijmegen / Duits en Nederlands in taal en cultuur. Bijdragen voor Jan van Megen bij zijn afscheid van de Radbouw Universiteit Nijmegen.
140496: FOOT, M.R.D.|J.M. LANGLEY - MI 9. The British Secret Service that fostered escape and evasion 1939-1945 and its American counterpart.
101107: M.R.D. FOOT [INTROD.].|WILKINSON, PETER - Foreign Fields. The Story of an SOE Operative.
122155: FOOTMAN, DAVID - Civil War in Russia.
190018: FOOZ, SEBASTIEN DE - Een binnenweg naar Istanbul. Stappen naar vrede
144285: FORBATH, PETER - The River Congo. The Discovery, Exploration and Exploitation of the World's Most Dramatic River.
143336: FORBES, W.A. - Antiek bestek. Korte ontwikkelingsgeschiedenis van, mes, lepel en vork.
150353: FORBES, ROSITA [BRIGADIER-GENERAL SIR PERCY SYKES - FOREW.]. - Conflict. Angora to Afghanistan.
145374: FORBES, CHRISTOPHER - Faberge Eggs. Imperial Russian Fantasies [Poster Book].
151450: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 11 [1960].
96724: FORBES, NANCY|MAHON, BASIL - Faraday, Maxwell, and the electromagnetic field. How two men revolutionized physics
151451: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 14 [1962].
151449: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 10 [1960].
151448: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 9 [1959].
151447: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 8 [1959].
151446: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 7 [1958].
151445: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 6 [1958].
151444: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. [1957].
151443: FORBES, W.A.|J.A.M. VAN GERWEN|S. KIERS [EDS. - ET AL.]. - Visie. Tijdschrift voor Bouwen en Wonen. nr. 2 [1955].
4141286: FORBES, F.A. (SINCLAIR, M.) - Margaretha Sinclair. Een heilig fabrieksmeisje.
7624: FORBES, PATRICK - An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned.
163035: FORBIS, WILLIAM H. - Fall of the Peacock Throne. The Story of Iran.
57046: FORD, SALLIE ROCHESTER - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan
186000: FORD, BRIAN J. - Images of Science. A History of Scientific Illustration.
167492: FORD, MARGARET LANE - Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The Dawn of Printing. Catalogue of the Incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica [2 Vols. in Slipcase].
141255: FORD, HUGH [GLENWAY WESCOTT - FOREW.]. - Four Lives in Paris [George Antheil - Kay Boyle - Harold Stearns - Margaret Anderson].
4136923: FORD, M. (NOUWEN, H.) - Wounded Prophet. A Portrait of Henri J.M. Nouwen.
4075013: FORD, KEVIN GRAHAM - Jezus voor een nieuwe generatie. Vertaald door H.Schaeffer.
4136367: FORD, D.F. QUASH, B. & SOSKICE, J.M. - Fields of faith. Theology and Religious Studies for the Twenty-first Century.
150849: FORD, KEN|STEVEN J. ZALOGA - Overlord. The Illustrated History of the D-Day Landings.
123110: FORD, P.R.J.|H.E. POHL-SCHILLINGS - Persische Flachgewebe. Bilder einer Ausstellung. Persian Flatweaves: Pictures from an Exhibition.
121673: FORD, FORD MADOX [MAX SAUNDERS - ED.] - Critical Essays.
181532: FORD, CLYDE W. - The Hero with an African Face. Mythic Wisdom of Traditional Africa.
4023427: FORDE, G. (LUTHER, M.) - Wo Gott den Menschen trifft. Luthers Botschaft vom nahen Gott.
100781: FORDE, DARYLL|P.M. KABERRY [EDS.]. - West African Kingdoms in the Nineteenth Century.
101056: FORDE-=JOHNSTON, JAMES - Great Medieval Castles of Britain.
170341: FORDHAM, FRIEDA - De psychologie van Jung. Een overzicht.
142017: FORDHAM, JOHN [SONNY ROLLINS - FOREW.]. - Jazz. Geschiedenis - Instrumenten - Musici - Platen.
130178: FOREEST, JHR. H.A. VAN [DR. D. TH. ENKLAAR - FOREW.] - Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570.
9724: FOREIRO, FRANCISCO - Iesaiae Prophetae vetus & noua ex Hebraico versio, Cum commentario, in quo vtriusque ratio redditur, vulgatus interpres à plurimorum calumniis vindicatur, & loci omnes, quibus sana doctrina aduersus haereticos, atque Iudaeos confirmari potest, summo studio, ac diligentia explicantur.
142426: FOREL, PROF. DR. A. - Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitäten. Unter Mitwirkung von Prof. A. Mahaim. Die sociale Plage der Gleichgewichtlosen im Verhältnis zu ihrer verminderten Verantwortlichkeit.
185787: FOREMAN, LAURA - Het paleis van Cleopatra. Speurtocht naar een legende.
104135: FOREMAN, LAURA - Het paleis van Cleopatra. Speurtocht naar een legende.
4134898: FOREST, J. (MERTON, TH.) - Living with Wisdom. A Life of Thomas Merton.
103589: FORESTIER, HENRI - Auxerre et sa cathédrale.
101263: FOREW.].|TZU, SUN [JAMES CLAVELL - ED. - The Art of War by Sun Tzu.
158347: H.L.J. [FOREW.]. - Lewis's 1844-1944. A Brief Account of a Century's Work.
122901: FOREW.].|WIERINGA, DR. W.J. [INTROD. - Gegevens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het College van Dekanen.
155968: FORGET, FRANÇOIS|FRANÇOIS COSTARD|PHILIPPE LOGNONNÉ [EDS.]. - Mars. Verslag van een andere wereld.
185884: FORKL, HERMANN|JOHANNES KALTER|MARGARETA PAVALOI [EDS.].|THOMAS LEISTEN - Die Gärten des Islam.
123434: B. FORMAN|HAJEK, DR. LUBOR|W. FORMAN - Harunobu und die Künstler seiner Zeit [In green cloth cover with bamboo closure]
145016: B. FORMAN [PHOTOGR.].|FAGG, W.P. [TEXT]|W. - Vergessene Negerkunst. Afro-Portugiesisches Elfenbein.
166968: FORMAN, H[ARRY] BUXTON - The Books of William Morris. Described with Some Account of His Doings in Literature and in the Allied Crafts.
157390: FORMAN, H[ARRY] BUXTON - The Shelley Library. An Essay in Bibliography. Shelley's Own Books, Pamphlets & Broadsides, Posthumous Separate Issues and Posthumous Books Wholly or Mainly by Him.
145105: FORMAN, B. - Batik & Ikat aus Indonesien.
123459: FORMAN, WERNER [PHOTOGR.].|HANA KNÍZKOVÁ [TEXT]|JAN MAREK - Tschingis-Chan und sein Reich.
100182: FORMENTON, FABIO - Das Buch der Orientteppiche.
152302: FORMIGARI, LIA - Signs, Science and Politics. Philosophies of Language in Europe 1700-1830.
180409: FORMOSO, BERNARD [ED.]. - Ban Amphawan et Ban Han. Le deverir de deux villages rizicoles du Nord-Est Thaïlandais [2 Vols. Compl.].
30572: FORMSMA, W.J.|PIRENNE, L.P.L. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw. Het kasboek van jaspar van Bell 1564-1568
56530: FORMSMA, W.J. - Lijst van geschriften van Dr. W.J. Formsma. Aangeboden bij zijn afscheid als rijksarchivaris in de provincie Groningen
140294: FORMSMA, DR. W.J. - De archieven van de Raad en Rentemeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch.
143767: DR. W. FORMSMA|PIRENNE, DR. L. - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de 15e en 16e eeuw. Het kasboek van Jasper van Bell 1564-1568.
143959: FORMSMA, DR. W.J. [ET AL.]. - Historie van Groningen. Stad en Land.
153585: FORRAI, GÁBOR|GEORGE KAMPIS [EDS.]. - Intentionality. Past and Future.
184724: FORRAY-CARLIER, ANNE & JEAN-MARIE BRUSON [EDS.]. - Madame de Sévigné.
56130: FORRER, MATTHI - Eirakuya Toshiro, publisher at Nagoya. A contribution to the history of publishing in 19th century Japan
151809: FORREST, DENYS - Tiger of Mysore. The Life and Death of Tipu Sultan.
47264: FORRESTER CHURCH, F.|GEORGE, TIMOTHY (ED.) - Continuity and Discontinuity in Church History. Essays presented tot George Huntston Williams on the Occasion of his 65th Birthday (Studies in the History of Christian Thought, Volume XIX)
155692: FORRESTER, MARION WALLACE - Kenya To-Day. Social Prerequisites for Economic Development.
140252: FÖRSCHNER, GISELA - Die Münzen der römischen Kaiser in Alexandrien. Die Bestände des Münzkabinetts.
142361: FORSMA, DR. W.J. - Grijpskerk. De geschiedenis van een Groninger gemeente.
141602: FORST DE BATTAGLIA, OTTO - Jan Sobieski. Mit Habsburg gegen die Türken.
176260: FORSTER, THOMAS R.V. - Eduard Böhl's (1836-1903) concept for a re-emergence of Reformation thought. American Universty Studies - Series VII: Theology and Religion 278
162228: FÖRSTER, DR. GERHARD - Das Mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung.
102632: FÖRSTER, TILL [ED.]. BROCKHAUS|PFEIFFER|RUDLOFF(H.) - Skulptur in Westafrika. Masken und Figuren aus Burkina Faso.
183352: FORSTER, JOHANN REINHOLD - Des Grafen Moritz August von Beniowski Reisen durch Siberien und Kamtschatka über Japan und China nach Europa. Nebst einem Auszuge seiner übrigen Lebensgeschichte. Aus dem Englischen übersetzt. Mit Anmerkungen.
121184: FORSTER, ELBORG - Die französische Elegie im 16. Jahrhundert.
183067: FORSTER, E.M. - The Hill of Devi. Being Letters from Dewas State Senoir.
166931: FÖRSTER, DR. HEINR. - Bequemstes Fremdwörterbuch.
182545: FORSTER, L. - Das Album Amicorum von Dietrich Bevernest.
155722: FORSTER, LEONARD - Christoffel van Sichem in Basel und der frühe deutsche Alexandriner.
152238: FORSTER, BARBARA|MICHAEL FORSTER - Forbidden Journey. The Life of Alexandra David-Neel. Foreword by Lawrence Durell.
141340: FÖRSTER, TILL - Glänzend wie Gold. Gelbguss bei den Senufo Elfenbeinküste.
121757: FORSYTH, FREDERICK - Avenger.
4134700: FORSYTH, F. - The Afghan. A novel.
166093: FORSYTH, PATRICK - Wegwijs in marketing. Marketing eenvoudig toepassen in de praktijk.
102518: FORSYTHE, MARK|GREG DICKSON - The Trail of 1858. British Columbia's Gold Rush Past.
4052872: FORT, G.VON LE - Hymnen aan de Kerk. Nederlandsche vertaling voor N.v.Antwerpen, ingeleid door J.Persyn.
4054259: FORTE, B. - Het licht van het geloof.
4139404: FORTGENS, J. - De roep van de parelschelp.
144265: G. FORTGENS|LAAR, H.J. VAN DE|M.H.A. HOFFMAN|P.C. DE JONG [EDS.]. - Naamlijst van vaste planten / List of Names of Perennials / Namenliste Stauden / Liste de noms des plantes vivaces.
162843: FORTIA DE L' URBAN, MARQUIS DE|JEAN-FRANÇOIS MIELLE - Histoire générale de Portugal, depuis l'origine des Lusianiens jusqu'a la régence de Don Miguel [Vol. 1-8 of 9].
153329: FORTIFICATIE - - Openluchtrecreatie en oude militaire werken. Rapport over een mogelijk recreatief gebruik van militaire werken en terreinen [Niet voor publicatie - vertrouwelijk].
165172: FORTIFICATIE - - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Deel II-B: De provincie Gelderland.
103913: FORTIS, UMBERTO - The Uffizi and a Way to Visit Them. 65 plans - 179 colour illustrations.
4024126: FORTMANN, H.M.M. - Inleiding tot de cultuurpsychologie.
143260: FORTUIN, MR. H. - Hugo de Groot's houding ten opzichte van oorlog en christendom.
110475: FORTUYN, PROF. DR. WILHELMUS S.P. - Beklemmend Nederland.
144388: FORTUYN, PIM [ET AL.]. - Afscheid van de dialectiek ? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar.
143211: FORTUYN, PIM - De overheid als ondernemer.
104108: FORTY, JP - Ancient Egyptian Pharaohs.
4074556: FORWARD, MARTIN - Jesus. A Short Biography.
168650: FOSBERRY, JOHN - Criminal Justice Through the Ages. From Devine Judgement to Modern German Legislation.
4138370: FOSDICK, H.E. - Christendom en vooruitgang. Geautoriseerde vertaling.
121503: FOSS, BERNHARD - Die deutsch-französische Beziehungen in den Jahren 1881-1885.
151329: FOSS, ARTHUR - The National Trust Country House Treasures. With Scottish country house contributions by Rosemary Joekes.
151605: FOSS, PERKINS [ED.]. - Where Gods and Mortals Meet. Continuity and Renewal in Urhobo Art.
110061: FOSS, MICHAEL - People of the First Crusade.
91361: FOSSIER, ROBERT - Ces gens du Moyen Âge
104163: FOSSIER, ROBERT [ED.]. - The Cambridge Illustrated History of the Middle Ages [3 Vols. Compl.].
156663: FOSSIER, ROBERT [ED.]. - The Cambridge Illustrated History of the Middle Ages 1250-1520 [= Vol. III - only].
104605: FOSTER, J.J. - A Dictionary of Painters of Miniatures [1525-1850]. With some account of Exhibitions, Collections, Sales, etc.
4007068: FOSTER J.J. (QUAKERISM) - An Authentic Report of the Testimony. in a cause at issue in the Court of Chancery of the State of New Jersey, between Thomas L.Shotwell, complainant, and J.Hendrickson and S.Decow, defendants. 1831, 2 vol., 980 pp., cloth
152239: FOSTER, BARBARA|MICHAEL FOSTER [LAWRENCE DURRELL - FOREW.]. - Forbidden Journey. The Life of Alexandra Davds-Neel.
146343: FOSTER, JOHN - Class Struggle and the Industrial Revolution. Early industrial capitalism in three English towns.
140661: FOSTER, SHEILA J.|MANFRED HEITING|RACHEL STUHLMAN [EDS.]. - Imagining Paradise. The Richard and Ronay Menschel Library at George Eastman House, Rochester.
140420: FOTION, NICHOLAS - War & Ethics. A new just war theory.
102431: FOTO-ATLAS GELDERLAND - Foto-atlas Gelderland.
4137836: FOUARD, C. - Saint Paul. Ses Missions. Ses dernières années. (Les origines de l''eglise)
4137837: FOUARD, C. - Saint Pierre et les premièrs années du christianisme. (Les origines de l''eglise)
4137838: FOUARD, C. - Saint Jean et la fin de l'age apostolique. (Les origines de l''eglise)
4071372: FOUCAULT, MICHEL - Histoire de la folieà l`âge classique.
4138393: FOUCAULT, M. - Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses.
4138392: FOUCAULT, M. - Der Wille zum Wissen. (Sexualität und Wahrheit !)
110892: FOUGNIES, DR. ARMAND - Een studie over de clausulen bij Ennodius.
182595: FOUJITA [ILLUSTR.].|YAMATA, KIKOU - Les huit renommées. L'invitation du voyage. Avec 47 dessins de Foujita.
183887: FOULCHÉ-DELBOSC, R. - Bibliographie Hispano-Française 1477-1700 [3 Vols in 1 = Compl.]. .
144899: FOULON, PIERRE-JEAN - La reliure. Parure du livre du XVe au XXe siècle.
156493: FOULQUIÉ, PAUL - Dictionnaire de la langue philosophique.
59110: FOULQUIÉ, PAUL|SAINT-JEAN, RAYMOND - Dictionnaire de la Langue Philosophique
143819: FOURQUIN, GUY - Histoire économique de l'Occident médievale.
180672: FOURQUIN, GUY - Histoire économique de l'Occident médievale.
4046246: FOURREY, R. (VIANNEY, J.M.) - De pastoor van Ars. Voorwoord van Kardinaal Gerlier, levensbeschrijving in afbeeldingen door J.Servel en R.Perrin.
100282: FOUW JR., DR. A. DE [& PROF. DR. D.H.TH. VOLLENHOVEN - INTROD.]. - Onbekende raadspensionarissen.
121585: FOWKE, GERARD - Antiquities of Central and South-Eastern Missouri. Report on explorations made in 1906-07 under the auspices of the Archaeological Institute of America.
142850: FOWLER, KENNETH - The Age of Plantagenet and Valois.
155202: FOWLER, WILLIAM H. [ED.]. - Fowler's Mechanical Engeneer's Pocket Book 1901.
130617: FOWLER, LAURENCE|HELEN FOWLER [EDS.] - Cambridge Commemorated. An Anthology of University Life.
4136372: FOWLER, R.M. BLUMHOFER, E. & SEGOVIA, F. - New Paradigms for Bible Study. The Bible in the Third Millennium.
146175: FOWLER, JOHN - Avenger. Hillman - Chrysler - Talbot 1970 to 1982. All models [1248cc - 1295cc - 1498cc - 1598cc]. Owners Workshop Manual
141328: FOWLER, GENE - Good Night, Sweet Prince. The Life and Times of John Barrymore.
150340: FOX, RALPH - Genghis Kahn.
4075466: FOX, M. - Original Blessing. A Primer in Creation Spirituality. Presented in Four Paths, Twenty-Six Themes, and Two Questions.
103640: FOX, ROBIN LANE - Alexander the Great.
143540: FOX, AILEEN - South West England.
55638: FOX, LISENKA E.A. - Tussen vertwijfeling en bezieling. Neerlandistiek in Nijmegen, toen en nu
180262: FOX, LISENKA|JOS MUYRES|MASCHA VAN VARK [EDS.]. - Tussen twijfel en bezieling. Neerlandistiek in Nijmegen, toen en nu.
130622: FOX, GRACE - Britain and Japan 1858-1883.
182650: FOX, CELINA - Metropole London. Macht und Glanz einer Weltstadt 1800-1840.
130768: FOX-DAVIES, A.C. - A Complete Guide to Heraldry.
47668: FOX, JAN - Koraalbewerkingen deel 2, Fanfare Lof zij de Heer, Dat 's Heren zegen op U daal, Wat God doet dat is welgedaan
4139124: FOX, M. (ED.) - Western Spirituality. Historical Roots, Ecumenical Routes.
4043360: FOX, M. - Gezegend vanaf het begin. Wegen naar een neiuwe spiritualiteit.
4076247: FOX, CHARLES JAMES - A History of the Early Part of the Reign of James the Second. With an Introductory Chapter. To wich is added an Appendix.
4069853: FOX, A. (MORE, THOMAS) - Thomas More. History and Providence.
167934: FOX, PETER [ED.]. - Treasures of the Library. Trinity College Dublin.
154706: FOX, PAULA - The Widow's Children.
140675: FOX, CELINA - Metropole London. Macht und Glanz einer Weltstadt 1800-1840.
167012: FOX, ROBIN LANE - Pagans and Christians. In the Mediterranean World from the Second Cewntury of to the Conversion of Constantine.
157438: FOXON, DAVID FAIRWEATHER - The Technique of Bibliography.
4140487: FRA NSES, D.(EUSEBIUS) - Eusebius' kerkelijke geschiedenis.
81573: FRAANJE, J. - Derde zestal predikatiën, De wet een tuchtmeester tot Christus, voorgesteld in twee predicatiën over Gal. 3:24 en de lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing verklaard in een predicatie over Psalm 104: 34, 35. Een eerlijke schuldenaar der vrije genade voorgesteld in een predicatie over 2 Tim. 2:10 en de zegenbede van een apostel verhandeld in een predicatie over 2 Petr. 1:2, tenslotte het eenige recept voor een neergebogen ziel verklaard in een predicatie over Psalm 42:12 (2 werken in 1 band)
81570: FRAANJE, J. - Herinneringen uit gesprekken en predicatiën
55528: FRAANJE, J. - Zesde zestal predikaties
55539: FRAANJE, J. - Enkele Aantekeningen uit de 'Kleine Catechisatie' waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922
55881: FRAANJE, J. - Enkele Aanteekeningen uit de 'Kleine Catechisatie' waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Vraanje
84768: FRAANJE, J. - Nagelaten Geschriften. Brieven, toespraken, predikaties
81403: FRAANJE, J. - Een eerlijke schuldenaar der vrije genade voorgesteld in een predicatie over 2 Tim. 2:10 en de zegenbede van een apostel verhandeld in een predicatie over 2 Petr. 1:2 tenslotte het eenige recept voor een neergebogen ziel verklaard in een predicatie over Psalm 42:12
96269: FRAANJE, J. - Enkele Aanteekeningen uit de Kleine Catechisatie, waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Fraanje
88533: FRAANJE, J. - Eerste zestal predikatiën
96668: FRAANJE, C. - Herinneringen
55085: FRAANJE, J. - Het verbrijzelde Broodkoren en de roem van 't Kruisevangelie. Verklaard in drie biddagspredicatiën
83774: FRAANJE, J. - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met toespraken. Uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambtsjubileum, 30-jarig verblijf te Barneveld en zijn 70e jaardag, op 20 October 1948
31302: FRAANJE, J. - De roem van het Kruisevangelie. 21 preken
31367: FRAANJE, J. - Enkele Aantekeningen uit de Kleine Catechisatie waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar
95809: FRAANJE, J. - Derde zestal predikatiën. De wet een tuchtmeester tot Christus. Voorgesteld in twee predicatiën over Gal. 3 : 24 en De lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing. Verklaard in een predicatie over Psalm 104 : 34, 35 / Een eerlijke schuldenaar der vrije genade. Voorgesteld in een predicatie over 2 Tim. 2 : 10 en de zegenbede van een apostel verhandeld in een predicatie voer 2 Petr. 1 : 2. Tenslotte het eenige recept voor een neergeboden ziel, verklaard in een predicatie over Psalm 42 : 12
51899: FRAANJE, DS. J. - Het wonder van Jezus menschwording [Verklaard in drie predicatiën over Lucas 2:7. Uitgesproken ter gelegenheid van het kerstfeest in 1934]
96100: FRAANJE, J. - Aantekeningen over het kort begrip
83099: FRAANJE, J. - Tweede zestal predicaties
96876: FRAANJE, J. - Eerste zestal predikatiën
96877: FRAANJE, J. - Zevende zestal predikatiën
86569: FRAANJE, J. - De wet een tuchtmeester tot Christus voorgesteld in twee predicatièn over Gal. 3±24 en de lof der Kerk in ´t gezicht der aanstaande verlossing verklaard in een predicatie over Psalm 104 : 34, 35
55572: FRAANJE, J. - De wet een tuchtmeester tot Christus, voorgesteld in twee predicatiën over Gal. 3 : 24 en de lof der Kerk in 't gezicht der aanstaande verlossing. Verklaard in een predicatie over Psalm 104 : 34, 35 / Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, voorgesteld ine en predicatie over 2 Tim. 2 : 10 en de zegenbede van een apostel, verhandeld in een predicatie over 2 Petr. 1 : 2. Tenslotte het eenige recept voor een neergebogen ziel, verklaard in een predicatie voer Psalm 42 : 12 (2 werken in 1 band)
88531: FRAANJE, J. - Vijfde zestal predikaties
95258: FRAANJE, J. - Enkele Aanteekeningen uit de Kleine Catechisatie, waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Fraanje
83508: FRAANJE, J. - Het verleden herdacht in twee oudejaarsavondpredicatiën over Psalm 65:2 en Genesis 19:27 en Het heden belevende een predicatie op nieuwjaarsmorgen over Ef. 3:21
81509: FRAANJE, J. - Het wonder van Jezus menschwording, verklaard in drie predicatiën over Lucas 2:7 uitgesproken ter gelegenheid van het kerstfeest in 1934
88532: FRAANJE, J. - Tweede zestal predikatiën
96878: FRAANJE, J. - Vierde zestal predikatiën
96750: FRAANJE, J. - Enkele Aanteekeningen uit de Kleine Catechisatie, waarin behandeld wordt het kleine vraagboekje van A. Hellenbroek voor kinderen van 12-16 jaar. Gehouden in 1921 en 1922 door Ds. J. Fraanje
31360: FRAANJE, J. - Zevende zestal predikaties
31947: FRAANJE, J.|STUYVENBERG, A. VAN - Feeststoffen. Elf predikatiën voor onderscheidene tijden / Afscheidspredikatie te Yerseke. Intredepredikatie te Nunspeet. Bevestigingspredikatie door Ds. J. Fraanje
96658: FRAANJE, J. - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje
96574: FRAANJE, J. - Vijfde zestal predikaties
31398: FRAANJE, J. - Vierde zestal predikatiën
48214: FRAANJE, J. - Eerste (-zevende) zestal predikatiën
56589: FRAANJE, J. - Het wonder van Jezus menschwording, verklaard in drie predicatiën over Lucas 2:7. Uitgesproken ter gelegenheid van het Kerstfeest in 1934
93183: FRAANJE, J. - Aanteekeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort Begrip der Chr. Religie. Gehouden in 1923.
57218: FRAANJE, K. E.A. - Supplement woordenboek der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectenonderzoek
86572: FRAANJE, J. - Feeststoffen. Elf predikatiën voor onderscheidene tijden.
53261: FRAANJE, J. - De inhoud van een grote verborgenheid. Drie predikaties over Spreuken 1:23. Gehouden te Ede in januari-maart 1938
30077: FRAANJE, J. - De roem van het Kruisevangelie, 21 preken
4136278: FRAAS, H.J. - Die Religiosität des Menschen. Ein Grundriss der Religionspsychologie. (UTB 1578)
104590: FRAASEN, CHRIS VAN|HANS STRAVER [EDS]. - "G.E. Rumphius. De Ambonse eilanden onder de V.O.C. Zoals opgetekend in "" De Ambonse Landbeschrijving ""."
183215: FRAASSEN, CH.F. VAN - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942 [4 Vols. = Complete Set].
181830: B. FRADIN [EDS - ET AL.].|MAZIERE, F. - Constitution de la syntaxe [Histoire Epistemologie Language].
53564: FRAENGER, WILHELM - Hieronymus Bosch
182539: FRAENGER, WILHELM - Der Bauern-Bruegel und das deutsche Sprichwort.
152737: J.D. FRAGE|R.E. BRADBURY|WILLIS, JOHN RALPH - A New and Accurate Description of the Coast of Guinea. Divided into The Gold, The Slave, and The Ivory Coast.
89793: FRAHM, KLAUS|STREIDT, GERT - Potsdam. Die Schlösser und Garten der Hohenzollern. Palaces and Gardens of the Hohenzollern Châteaux et Jardins des Hohenzollern.
32321: FRAHM, KLAUS|STREIDT, GERT - Potsdam. Die Schlösser und Gärten der Hohenzollern - Palaces and Gardens of the Hohenzollern Châteaux et Jardins des Hohenzollern
4138729: FRAINE, J. (BOT) - Genesis. Exodus. (De Boeken van het Oude Testament I)
130674: FRAKES, JEROLD C. - Brides and Doom. Gender, Property and Power in Medieval German Women's Epic.
154069: FRALON, JOSÉ-ALAIN - Baudouin. L'homme qui ne voulait pas êrte roi.
173786: FRAME, JOHN M. - A history of western philosophy and theology.
146104: FRAMPTON, KENNETH - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
110178: FRANC JANSSEN|HOFTEN, RENÉ|WIM JANSSEN [EDS.]. - Huus toe, lillekerd. Liedjes en verhalen uit en over Nijmegen.
31154: FRANCASTEL, PIERRE - Les origines des villes polonaises, 29 figures et 20 planches hors-texte
130687: FRANCE, JOHN - Western Warfare in the Age of the Crusades 1000 - 1300.
150346: FRANCE, MIRANDA - Don Quixote's Delusions. Travels in Castilian Spain.
47487: FRANCE, H. DE - Les Montalbanais et le Refuge
53072: FRANCE, PLAISIR DE - Décoration de France, appartements et hotels particuliers
164327: FRANCE, MARIE DE [ANNELI VERMEER-MEYER - TRANSL.]. - De Lais.
104418: FRANCE, CHARLES ENGELL [ED.].|MARTHA SWOPE [PHOTOGR.]. - Baryshnikov at Work. Mikhail Baryshnikov Discusses his Roles.
153211: FRANCES STEWART|NAFZIGER, WAYNE E.|RAIMO VÄYRYNEN [EDS.]. - War, Hunger and Displacement. The Origins of Humanitarian Emergencies [2 Vols.].
143907: FRANCES GIES|GIES, JOSEPH - Life in a Medieval Castle.
130040: FRANCES WOOD|TITLEY, NORAH - Oriental Gardens.
141540: FRANCES, ANTONI FERRANDO|MIQUEL NICOLAS AMOROS - Historia de la llengua Catalana.
155696: FRANCES GOUDA|MEULEN, DIK VAN DER|QUENTIN SKINNER [EDS.]. - Tempo Doeloe. Koloniale cultuur in Nederlandsch-Indië.
167255: FRANCESCA PREMOLI-DROULERS [TEXT]|LENNARD, ERICA [PHOTOGR.].|MARGUERETE DURAS [FOREW.]. - Dichter und ihre Häuser.
185964: M. FRANCESCA VAN THIEL-DI MAIO|SCHRAM-PIGHI, LAURA - Italia oggi. Anthologia di testi Italiani moderni su aspetti della vita Italiana di oggi, con ampie note ed esercizi grammaticalli e fraseologici / Bloemlezing van moderne italiaanse teksten over aspecten van het hedendaagse leven in Italië, voorzien van uitvoerige annotaties en oefeningen van grammaticale en idiomatische aard.
151289: FRANCESCA CASTRIA [EDS.].|ZUFFI, STEFANO - La pittura Italiana. I Maestri di ogni tempo e i loro capolavori.
154374: FRANCESCO VENTURI [EDS.].|HELLIER, CHRIS - Splendours of the Bosphorus. Houses and Palaces of Istanbul.
153919: FRANCESCO SCORTI|MONALDI, RITA - Imprimatur.
102498: FRANCH, JOSÉ ALCINA - Pre-Columbian Art.
140920: FRANCINE DE NAVE [EDS.].|SCHEPPER, MARCUS DE - Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus.
156555: FRANCIS EVANS|JOHN EISEL|RUTH RICHARDSON [EDS.].|SHOESMITH, RON|STUART HARRISON [ ET AL.]. - A Definitive History of Dore Abbey.
161467: FRANCIS, FRANK|JOHN CARTER [INTROD.].|STANLEY MORISON - Printing and the Mind of Man. Catalogue of the Exhibitions at the British Museum and at Earls Court, London 16 - 27 July 1963.
121650: FRANCIS, JEAN - Hugo van der Goes de Gand à Auderghem.
182688: FRANCIS S. HERSKOVITS|HERSKOVITS, MELVILLE J. - Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of Dutch Guiana.
154340: FRANCIS, PETER|PAT JONES - Images of Earth.
143436: FRANCIS, F.C. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 4 [Complete Year - 1950].
155869: FRANCIS SALET|VERLET, PIERRE - The Lady and the Unicorn [In Slipcase].
165297: FRANCIS STRAUVEN [EDS.].|IBELINGS, HANS - Hedendaagse architecten in Nederland en Vlaanderen.
157354: FRANCIS, F.C. [PREF. ]. - The Bibliographical Society 1892-1942. Studies in Retrospect.
154283: FRANCIS DUFFY]|GRAF KLEIN, JUDY [& JOHN PILE - The Office Book. Ideas and designs for contemporary work spaces.
170601: FRANCIS S. COLLINS|GIBERSON, KARL W. - The Language of Science and Faith. Straight Answers to Genuine Questions.
167471: FRANCIS FRITH COLLECTION - - English Villages. With Classic Photographsfrom the Francis Frith Collection.
157638: FRANCIS FUKUYAMA [FOREW.].|LORA, EDUARDO [ED.]. - The State of State Reform in Latin America.
4142674: FRANCISCO DE QUEVEDO, - Dromen. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.v.d.Pol. (Ambo-Klassiek)
130373: FRANCISSEN, MR. P.W.H.M.|MR. P.F.M. VAN LIEROP - De ondernemingsraad. Een onderzoek naar de taak en bevoegdheden van ' ondernemingsraden ' in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Zweden.
143916: FRANCK, JOHANNES - Flandrijs. Fragmente eines mittelniederländischen Rittergedichtes. Zum erste Male Herausgegeben von Johannes Franck. Strassburg, 1876.
47873: FRANCK, JOHANN WOLFGANG - Zwanzig geistliche Lieder für eine Singstimme mit Klavier- oder Orgelbegleitung (nr. 7648)
142480: FRANCK, HARRY A. - The Fringe of the Moslem World.
92047: FRANCK, JOHANNES - Flandrijs, Fragmente eines Mittelniederlandischen Rittergedichtes, Zum ersten male herausgegeben
4137616: FRANCK, F. - The Christ = Buddha. A Journey to the East in Quest of the true Self and of Human Liberation. (with 20 drawings by the author)
4044691: FRANCK, FRED. - Niemand/Iemand. Meditaties tijdens een pelgrimstocht door Ceylon, India, de Himalaja en Japan over Christus=Boeddha en de bevrijding van de mens.
158180: FRANCK, HELMUT - Jugendstil Exlibris.
145595: FRANCK, DIETER [PIET DE ROOY - ED.]. - De jaren dertig.
57550: FRANCKE, JOH. - De morgen der mensheid. Hoe professor Dr. B.J. Oosterhoff Genesis 2 en 3 leest
4022762: FRANCKE, JOH. - Gerechtigheid uit het geloof. Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome.
142130: FRANCKEN, FRITZ - Uit mijn Soldatentijd 1914-1918.
10309: FRANCKEN, AEGIDIUS - Huwelyks-Vereeniging van de Kerk-Bruyd met den Grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwalend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-Feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige Ondertrouw met Christus. Derde Druk.
186051: FRANCKEN, M.J. [ED. - ET AL.]. - Huizen, hoo 't vroger was.
55626: FRANCKEN-COSTER, M.J. - Vertelversjes. 1e boekje: de tweeling
82587: FRANCKEN, W. - Dillenburg, Geboorte- en tijdelijke verblijfplaats van Prins Willem den Eerste (1533-1544, 1567-1572) eene uitgewerkte reisherinnering
150666: FRANCLIEU, FRANCOISE DE (ED.) - Le Corbusier Sketchbooks Volume 2: 1950-1954.
32174: FRANCO, AFONSO ARINOS DE MELO - Jean Baptiste Debret Estudos Inéditos
121430: FRANÇOIS, PIETER J. - Ik diende bij de huzaren.
163962: FRANÇOIS PLANCHE|KOMAR, DANIEL J. - A Guide to: Swatchwatches & A Guide to Swatches Volume II [2 Vols. Compl.]..
56515: FRANÇOIS, PAUL - Tell Hariri
150552: FRANÇOIS DAULTE|HUISMAN, PHILIPPE - Französische Aquarelle aus drei Jahrhunderten.
141483: FRANÇOIS LOZE|LOZE, PIERRE - België Art Nouveau. Van Victor Horta tot Antoine Pompe.
162531: FRANÇOIS, PIERRE - Inlets of the Soul. Contemporary Fiction in English and the Myth of the Fall.
110521: FRANÇOISE LE ROUX|GUYONVAEC'H, CHRISTIAN-J. - Les Druides.
156212: FRANÇOISE WEIL [EDS.].|MICHEL GILOT|SGARD, JEAN - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement V. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
156211: FRANÇOISE WEIL [EDS.].|MICHEL GILOT|SGARD, JEAN - Dictionnaire des journalistes [1600-1789]. Supplement IV. Préparé par Anne-Marie Chouillet & François Moureau.
156161: FRANCOTTE, J. - Dieric Bouts. Zijn kunst - zijn laatste avondmaal.
140026: FRANCQ, H.G. - The Unsolved Mystery Louis XVII. From the French Manuscript of the Author.
140025: FRANCQ, H.G. - The Unsolved Mystery Louis XVII. From the French Manuscript of the Author.
31072: FRANK, GREGOR FRENKEL - Brief aan mijn vader
103076: FRANK VERHALLEN|HANENBERG, PATRICK VAN DEN|IBO, WIM - En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret [1895-1970] & Nederlands cabaret. 1970-1995. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat [2 Volumes].
183161: FRANK VANHAECKE - EDS].|PISTERS, INE - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de lage Landen.
170881: FRANK, ADAM - About Time. Cosmology and Culture at the Twilight of the Big Bang.
121657: FRANK EYCK [ED.].|HERTZ, FREDERICK - The German Public Mind in the Nineteenth Century. A Social History of German Political Sentiments, Aspirations and Ideas.
4012617: FRANK, F.H.R.VON - Geschichte und Kritik der neueren Theologie insbesondere der systematischen seit Schleiermacher. Bearbeitet und bis zur Gegenwart fortgeführt von R.H.Grützmacher.
163581: FRANK, KATHERINE - Lucie Duff Gordon. A Passage to Egypt.
84485: FRANK-DUQUESNE, ALBERT - Cosmos et gloire dans quelle mesure l'univers physique a-t-il par à la Chute, à la Rédemption et à la Gloire finale?
171154: FRANK CLOSE - Niets.
94123: FRANK, GÜNTER - Die Theologische Philosophie Philipp Melanchthons (1497-1560)
94082: FRANK, GÜNTHER - Der Theologe Melanchthon. (Series: Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten. Band 5)
101794: FRANK, ISTVAN - Trouvères et Minnesänger. Recueil de textes pour servir a l'étude des rapports entre la poésie lyrique romane et le minnesang au XIIe siècle.
185725: FRANK, JOSEPH & HELMUT MINKOWSKI & ERNEST J. STERNGLASS [EDS.]. - Horizons of a Philosopher. Essays in honor of David Baumgardt.
166815: FRANK, MR. D. [ET AL.]. - Uitgeversovereenkomsten. Leidraad samengesteld door een commissie benoemd door de Koninklijke Nederlandsche Uitgeversbond.
165229: FRANK WILLAERT - EDS.|HADEWIJCH [VEERLE FRAETERS|TRANSL.]. - Hadewijch liederen [& 4 CD's]. Met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp.
162244: FRANK HEBECKER|HARALD NEYMANNS|KLEEMANN, EIKE|MARKUS STAUFF [EDS.]. - Neue Medienumwelten. Zwischen Regulierungsprozessen und alltäglicher Aneignung.
151573: FRANK SMIT [C.H. SLECHTE - ED.].|GUUS RIJVEN|LEEUW-ROORD, JOKE VAN DER - Bouwen op Haagse Gronden. Zestig jaar wel en wee rond de Haagse Bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig beleid.
185208: FRANK VENEMA|TUIN, BERT - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groniger apotheken - Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof - De Groninger Apothekers van 1782 tot 1982.
121446: FRANK SCHNEIDER|SCHREIDER, HELEN - Exploring the Amazon.
142460: FRANK RUITER|VOSSEN-VAN SOEST, VIOLA VAN - Huijs en Hoff aen de Vlegelstraet.
4142319: FRANK, R.H. - Passions within Reason. The Strategic Role of the Emotions.
4133521: FRANK, T.E. - The Soul of the Congregation. An Invitation to Congregational Reflection.
4050138: FRANK, K.S. - Grundzüge der Geschichte des christlichen Mönchtums.
184872: FRANK, ANNE [MARIANO CRUZ - TRANSL.]. - Diario de Ana Frank.
184245: FRANK, ANNE [ELEANOR ROOSEVELT - INTROD.]. - The Diary of a Young Girl.
168062: FRANK C. LANGDON [ALEXANDER HEARD - FOREW.].|HEIDENHEIMER, ARNOLD J. - Business Associations and the Financing of Political Parties. A Comparative Study of the Evolution of Practices in Germany, Norway and Japan. With a preface by Alexander Heard.
167600: FRANK, KATHERINE - A Passion to Egypt. The Life of Lucie Duff Gordon.
160487: FRANK-VAN WESTRIENEN, DR. ANNA - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw.
160066: FRANK WILLAERT.|OOSTROM, F.P. VAN - De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988.
156815: FRANK C. ECKMAIR [WOODENGRV.].|GRAEBER, ERIC [ED.]. - Magic & Madness in the Library. Protagonists amoung the Stacks.
145952: FRANK HAANS|FRANK, CEESJAN|HUUB UMMELS - Apeldoorn. Architectuur en stedebouw 1850-1940.
144637: FRANK, DANIEL H. [ED.]. - On Liberty. Jewish Philosophical Perspectives.
144085: FRANK ROTHER|ROTHER, ALMUT - Elba. Ferieninsel. Ferieninsel im Tyrrhenischen Meer. Macchienwildnis, Kulturstätten, Dörfer, Mineralienfundorte.
140433: FRANK, ANNE - Het achterhuis. Dagboekbrieven 14 juni 1942 - 1 augustus 1944.
110940: FRANK, KATHERINE - A Voyager Out. The Life of Mary Kingsley.
100751: FRANK HERZEN [EDS].|MEEUWSEN , TACO - De kunst van het graven. Revense Hoek: de geschiedenis een open boek.
152076: FRANK-VAN WESTRIENEN, A. - Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout. Vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden.
153614: FRANK LAY [EDS.].|WEST, RUSSELL - Subverting Masculinity. Hegemonic and Alternative Versions of Masculinity in Contemporary Culture.
156088: FRANKE, HERBERT [ED.]. - Studia Sino-Altaica. Festschrift für Erich Haenisch zum 80. Geburtstag. Im Auftrag der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
47574: FRANKE, H.|GONDA, J.|HAMMITSZCH, H.|KEES, H.|LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN|SPULER, B.|VOS, F. (HRSG.) - Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung Der Nahe und der Mittlere Osten, herausgegeben von B. Spuler. Achter Band Religion, Zweiter Abschnitt: Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen
144369: FRANKE, O. - Der kunfuzianische Staat II. Krisen und Fremdvölker [Volume 4: Geschichte des chinesischen Reiches. Eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner Entwicklung bis zur neuesten Zeit].
90260: FRANKE, ASTRID - Keys to Controversies. Stereotypes in Modern American Novels.
93982: FRANKE, AUGUST HERMAN - De kracht des geloofs, der liefde en des gebeds, of de geschiedenis van August Herman Franke
162255: FRANKE, ASTRID - Keys to Controversies. Stereotypes in Modern American Novels.
4300538: FRANKEL, ISRAEL - Peshat (Plain Exegesis) in Talmudic and Midrashic Literature. Evaluations by Leo Jung, Foreword by Travers Herford.
60892: FRANKEMA. R. - Takultu, De sacrale maaltijd in het Assyrische ritueel, met een overzicht over de in Assur vereerde goden
95484: FRANKEMÖLLE, HUBERT - Der Brief des Jakobus. Teil 1: Kapitel 1, Teil 2: 2-5 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 17/1 & 17/2)
4064011: FRANKEN, H.J. - Grondstoffen voor de materiële cultuur in Palestina en andere omliggende gebieden. (Palestina Antiqua)
143835: FRANKEN, MARTIN - Transzendentale Theorie der Einheit und systematische Universalontologie. Studien zur Kategorienlehre Kants und Fichtes.
4138284: FRANKEN, H.J. - In search of the Jericho Potters. Ceramics from the Iron Age and from the Neolithicom.
110697: FRANKEN, H.J. - The Mystical Communion with JHWH in the Book of Psalms.
83821: FRANKEN, H.J. - The mystical communion with JHWH in the book of Psalms
165365: FRANKEN, DR. M.A.M. - Dienaar van Oranje. Andries Schimmelpenninck van der Oije 1705-1776. Een politieke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse luitenant-stadhouder.
123255: FRANKEN, DR. L. - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië.
31960: FRANKEN, AE GIDIUS - De verzekerdheid eens christens, zynde die witte keursteen, den overwinnaars toegezegt. Benevens de oprechte kenteekenen, waar uit men zich kan verzekeren tot die Overwinnaars te behooren, en den Witten Keursteen te hebben ontfangen. Door de mond der waarheid zelve opgegeven. Te zamen in tien leerreedenen
181056: FRANKEN, PROF. DR. H.J. - De puinhopen van het verleden. Onderzoek naar het wonen in de Oudheid met behulp van stratigrafische analyse van ruïneheuvels.
130943: FRANKEN, H. [ET AL.] - Ad personam. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Ch.J. Enschedé ter gelegenheid van zijn zebventigste verjaardag..
4044893: FRANKEN, H.J. - De puinhopen van het verleden. Onderzoek naar het wonen in de oudheid met behulp van stratigrafische analyse van ruïneheuvels. (Palestina Antiqua)
4049380: FRANKEN-DUPARC, E.A. - Een spirituele zoektocht. Biografische notities.
150252: FRANKEN, M.A.M. - Coenraad van Beuningen's politieke en diplomatieke aktiviteiten in de jaren 1667-1684
163715: FRANKENBERG, GISELA VON - Kulturvergleichendes Lexikon von Abendland bis Zweisonnen-System.
102699: FRANKENBERG, RICHARD VON|MARCO MATTEUCCI - Geschichte des Automobils.
140686: FRANKENSTEIN, ALFRED [MITA BORA - TRANSL.]. - Karel Appel.
181533: FRANKENSTEIN, ALFRED [MITA BORA - TRANSL.]. - Karel Appel.
163178: FRANKFORT, H. - De levensopvatting der oude Egyptenaren.
4143993: FRANKL, V.E. - Man's Search for Meaning. An introduction to Logotherapy. Translated by I. Lasch, preface by G.W.Allport.
183775: FRANKLIN, DR. BENJAMIN - Poor Richard's Almanack. Being the choicest Morsels of Wisdom, written during the Years of the Almanack's Publication, By what well-known Savant, Dr. Benjamin Franklin of Philadelphia.
30392: FRANKLIN, ROBERT E.A. - Een moordenaar gestraft en zijn zonden vergeven of een waar verslag van het zondige leven en de schandelijke, maar toch gelukkige dood van Thomas Savage, gevangen genomen, rechtvaardig veroordeeld ent wee keer terechtgesteld te Ratcliff, voor het feit dat hij het dienstmeisje, dat in hetzelfde huis werkte, op woensdag 28 oktober 1668, gedood heeft
163026: FRANKLIN, R.L. - Freewill And Determinism: A Study of Rival Conceptions of Man.
152606: FRANKLIN, BENJAMIN [J.A. LEO LEMAY - AFTERW.]. - Benjamin Franklin. De autobiografie.
58670: FRANQUINET, G.D.|SURINGAR, L.J. - Maastricht. Geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken
132148: FRANQUINET, MR. G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster der Predikhereren te Maastricht, berustende op het Provinciaal Archiefvan Limburg.
132147: FRANQUINET, MR. G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het klooster St. Gerlach, berustende op het Provinciaal Archief van Limburg.
181534: FRANQUINET, ROBERT - Picasso: ongenadig oog in de tijd.
185980: FRANS LAURENTIUS [EDS.].|LAURENTIUS, THEO - Vijftig historische watermerken.
121279: FRANS WOJCIECHOWSKI [EDS].|LEMAIRE, TON - Terugkeer van een verdwijnend volk. Indiaans en Inuit activisme nu.
145862: FRANS OUDEJANS [EDS.].|KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Katholiek woordenboek.
155002: FRANS KORSTEN|GEMERT, GUILLAUME|JAN DE VET [EDS.].|PETER RIETBERGEN - Orbis doctus 1500-1850. Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen. Opstellen aangeboden aan professor Dr. J.A.H. Bots.
121077: FRANS VANDEWEGHE [EDS.].|ISAAC, MARIE-THÉRÈSE - Repertoire des Fonds De Livres Anciens en Belgique / Repertorium van het oude boekenbezit in België.
185979: FRANS LAURENTIUS [EDS.].|LAURENTIUS, THEO - Vijftig historische riemkappen [Historic Ream Wrappers].
110776: FRANS TOP [EDS.].|POORTER, LAURENT - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de 400ste verjaring van de Pacificatie van Gent.
123216: FRANS A.J. VERSTRATEN|SHENG HE [EDS.].|WAGEMANS, JOHAN - Beyond the Decade of the Brain: towards a functional neuroanatomy of the mind.
168562: FRANS HENDRICKX [EDS].|SCHEPERS, KEES - De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag.
167479: FRANS LANTING [PHOTOGR.].|GORMAN, JAMES - The Total Penguin.
164733: FRANS KLIJN|JOS DIJKMAN [EDS.].|SILVA, WIM - Ruimte voor Rijntakken. Wat het onderzoek ons heeft geleerd.
144931: FRANS GRIJZENHOUT|FRIJHOFF, WILLEM|MARIEKE KNUIJT|PAUL KNOLLE [ED.]. - Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18e eeuw.
140434: FRANS VAN DEN MOSSELAAR|GAALEN, AD VAN - Kèk mè nâh. Plat en bekakt Haags.
103354: FRANS JACOBS|HEIJERMAN, ERIK|MICHIEL KORTHALS|PAUL WOUTERS [EDS.]. - Vuile handen. Basisboek praktische filosofie.
131146: FRANS HEDDEMA [TEXTS]|GEERT MAK|SINGELS, HAN [PHOTOGR.] - De eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002.
152338: FRANS OUDEJANS [EDS.].|KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Katholiek woordenboek.
182393: FRANS VAN DER KOLFF [EDS].|KLEIN, PETER|TOM PIETERS - Reistogten om den aartkloot.
94930: FRANSEN, E. - De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven
100348: FRANSEN, ELS - Monikken van San Isidro. Een begrip van de reformatie in Spanje.
88534: FRANSEN, E. - De kostelijke bruidsschat, betaald door de zone gods. Voor zijn uitverkoren bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. 8 leerredenen.
96507: FRANSEN, E. - Messias heerlijkheid, als de Alpha en de Omega in zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor zijn uitverkoren volk, uit het evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen
57465: FRANSEN, E. - De Heidelbergsche Catecmusnus beknopt, schriftuurlijk en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden. Aanbevolen aan Ouders om hunne Kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de Leergronden der Hervorming. Tegenover den geest onzes tijds, waarin de kennis van de Leer der Waarheid die naar de Godzaligheid is, bestreden wordt en uitsterft
156117: FRANSEN, J. - Les comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles.
81535: FRANSEN, E. - De brandende, maar niet verteerde Braambosch van Gods Kerk op aarde of de onoverwinnelijke gemeente des levenden Gods, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen Aquila en Nicolaus iover de verschillen in Leer, doop en avondmaal van de tegenwoordige formalisten, nicolaiten en labadisten
56624: FRANSEN, E. - De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerredenen uit de Openbaringe Johannes
32311: FRANSEN, E. - De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes
82727: FRANSEN, E. - Enige brieven van een kruisgezant, opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door drs. A. Ros
96874: FRANSEN, E. - De Heidelbergsche Catechismus beknopt, schriftuurlijk en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden
86565: FRANSEN, E. - De geestelijke wandelaar naar het Hemelse Sion voorgesteld in vijftien leerredenen naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uitgesproken in onderscheiden gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven.
31384: FRANSEN, E. - De Verheerlijke Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes
52208: E.A.|FRANSEN, DS. E.|LIGTENBERG, DS. H. - Zie, Hij komt. Twaalf preken
164109: FRANSEN, AD - De nadagen van Gerard Reve.
88351: FRANSEN, E. - Messias heerlijkheid, als de Alpha en de Omega in zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor zijn uitverkoren volk, uit het evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen.
55191: FRANSEN, E. - De kostelijke bruidsschat, betaald door de zone Gods voor zijn uitverkoren bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen waaraan toegevoegd: Sions, weeklacht over de verbrekinge Jozefs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hooglied 1 : 7, 8
85678: FRANSEN, ELIAS - Brieven aan Veluwse vrienden. Uitgegeven met historische aantekeningen en een biografische inleiding door drs. A. Ros
82772: FRANSEN, ELIAS - Enige brieven van een kruisgezant, opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door drs. A. Ros
54433: FRANSEN, E. - De Wapenrustinge Gods, om vast te staan en te strijden tegen de liste omleidingen des Duivels de duisternisse dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6:14-18
32241: FRANSEN, E. - De Verheerlijke Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaringe Johannes
88350: FRANSEN, E. - De kostelijke bruidsschat betaald door de zone Gods voor zijn uitverkoren bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. 8 leerredenen
55197: FRANSEN, E. - De Heidelbergsche Catechismus beknopt, schriftuurlijk en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden. Aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der Hervorming tegenover den Geest onzes tijds waarin de kennis van de Leer der Waarheid die naar de Godzaligheid is, bestreden wordt en uitsterft
54453: FRANSEN, E. E.A. - Het verkondigde woord. Tiental preken, 1895-205. 110 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld
4137765: FRANSEN, E. - Brieven aan Veluwse vrienden. Met historische aantekeningen en een biografische inleiding door A.Ros.
168004: FRANSEN, AD - W. F. Hermans, een hollander in Parijs.
181535: FRANSEN, C.H.J.M.|J.P.H.M. ADEMA [EDS].|L.B. HOLTHUIS - Type-catalogue of the Decapod Crustacea in the Collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum, with appendices of pre-1900 Collectors and Material.
83863: FRANSSEN, H. - Beoordeeling van de conjecturen op den tekst van het Evangelie van Mattheus
82044: FRANSSEN, H.M. E.A. - Democratie. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 36
96607: FRANSSEN, J.J.M. - De bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw (2 delen) (Serie: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, XXXIII & XXXIV)
160107: FRANSSEN, P.J.A. - Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch, drukker-uitgever en literator te Antwerpen en Utrecht in de eerste helft van de zestiende eeuw.
152474: FRANSSEN, JEAN-PAUL - Zuiderkerkhof 1.
90543: FRANSSENS, LODE - Op de heuvel stonden twee soldaten, met tekeningen van Dré Mathijs.
180904: FRANSSENS, LODE - Op de heuvel stonden twee soldaten.
104709: FRANTZEN, PIETER [ED.]. - Image d'une epogue. 1951-1991. Exposition à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de Sa Majesté le Roi Baudoin et du quarantième anniversaire de Son règne.
168218: FRANZ WAWICK|JOHANNES DÖRFLINGER|KRETSCHMER, INGRID - Lexikon zur Geschichte der kartographie. Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkries [2 Vols. Compl.].
162823: FRANZ, GEORG - Kulturkampf. Staat und Katholische Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluss des preussischen Kulturkampfes.
94362: FRANZ, GÜNTHER - Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges (Ausgewälthe quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzet. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Band II)
57852: FRANZ, GÜNTHER|RÖSSLER, HELLMUTH - Sachwörterbuch zur Deutschen Geschichte
143189: FRANZ MARC|KANDINSKY, WASSILI - Der blaue Reiter. Dokumentarische Neuausgabe von Klaus Lankheit.
154535: FRANZ MATENAAR|GORISSEN, FRIEDRICH|HERBERT GRÄF [EDS.]. - 150 Jahre Landkreis Kleve. Beiträge zu der geschichtlichen Entwicklung.
185959: FRANZ NICOLAUS BAUR|HANNS FLOERKE].|MACHIAVELLI, NICCOLO [JOHANN ZIEGLER - Gesammelte Schriften [5 Vols. Complete Set].
145290: FRANZ BERRTHOLDS VON FLERSHEIM [WILHELM ARNOLD - ED.].|ZORN, FRIEDRICH - Wormser Chronik von Friedrich Zorn.
57853: FRANZ, GÜNTHER|RÖSSLER, HELLMUTH - Biographisches Wörterbuch zur Deutschen Geschichte
4043600: FRANZ, A. (HRSG.) (KAISER, PH.) - Glauben - Wissen - Handeln. Beiträge aus Theologie, Philosophie und naturwissenschaft zu Grundfragen christlicher Existenz. Festschrift für Philipp Kaiser, Eichstätt, zum 65.Geburtstag.
168781: FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN|GRINTEN, HANS VAN DER|RON MANHEIM [EDS.]. - Holzschnitte des deutschen Expressionismus. Aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
168780: FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN [EDS.].|GRINTEN, HANS VAN DER - Die Frühzeit des modernen Holzschnitts. Holzschnitte aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
157562: DESCR.].|FRANZ GOTTSCHLIG [TRANSL.].|SOLTESZ, ELISABETH [INTROD. - Das Corvinus Graduale.
151228: FRANZ, ERICH [ED.]. - Franz Marc. Kräfte der Natur. Werke 1912-1915.
140322: FRANZ-WILLING, GEORG - Krisenjahr der Hitlerbewegung 1923.
104710: FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN [EDS.].|GRINTEN, HANS VAN DER - Die Frühzeit des modernen Holzschnitts. Holzschnitte aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
182135: FRANZ ZELGER - ET AL.].|WEGMANN, PETER [LOTHAR BRAUNER - Von Caspar David Friedrich bis Ferdinand Hodler. Meisterwerke aus dem Museum Stiftung Oskar Reinhart Winthur.
104878: FRANZEN, D. - Geschiedenis der Grote of St. Vituskerk te Naarden.
123409: FRANZÉN, ANDERS - The Warship Vasa. Deep Diving and Marine Archeology in Stockholm.
123393: FRANZÉN, ANDERS - The Warship Vasa. Deep Diving and Marine Archeology in Stockholm.
92352: FRANZEN, D. - Geschiedenis der Grote of St. Vituskerk te Naarden
87769: FRANZEN, A. - Kerkgeschiedenis in kort bestek
165737: FRANZEN, D. - 1000 jaar St. Vitus parochie te Naarden.
142133: FRANZHEIM, DR. LIESEL - Judaica.
4066055: FRANZINI, E. - Filosofia dei sentimenti.
121022: FRANZKE, IRMELA [ED.]. - Jugendstil.
110539: FRASER, ANTONIA - King Charles II.
166250: FRASER, ANTONIA - The Six Wives of Henry VIII.
185579: FRASER, JAMES E. - The Pictish Conquest. The Battle of Dunnichen 685 & the Birth of Scotland.
121915: FRASER, ANTONIA - Cromwell. Our Chief of Men.
166868: FRASER, ROBERT - The Chameleon Poet. A Life of George Barker.
105243: FRASER, STEWART E. [ED.]. - Ludvig Holberg's Memoirs. An eighteenth century Danish Contribution to International Understanding [2 Vols. Compl.].
141170: FRASER, ANTONIA - Mary Queen of Scots.
182765: FRASER, ANTONIA [ED.]. - The Lives of the Kings & Queens of England.
56756: FRASER, STEWART E. - Ludvig Holberg's memoirs. An eighteenth century Danish contribution to international understanding
31687: FRASER, ANTONIA - Mary, Queen of Scots. Illustrated edition
102119: FRASER, ANTONIA - Boadicea's Chariot. The Warrior Queens.
130362: FRASER, FLORA - Princesses. The Six Daughters of George III.
164663: FRASER, FLORA - The Unruly Queen. The Life of Queen Caroline.
164449: FRASER, ANTONIA - Mary Queen of Scots.
163992: FRASER-CAVASSONI, NATASHA - Sam Spiegel. The incredible life and times of Hollywood's most iconoclastic producer.
162957: FRASER, ANTONIA - The Six Wives of Henry VIII.
156635: FRASER, DEREK [ED.]. - Municipal Reform and the Industrial City.
154460: FRASER, ANTONIA - The Gunpowder Plot. Terror & Faith in 1605.
103490: FRASER, GEORGE S. - Alexander Pope.
143296: FRASER, ANTONIA - Royal Charles. Charles II and the Restoration.
166198: FRASER, ANTONIA - The Six Wives of Henry VIII.
181536: FRASER, ANTONIA - Krijgshaftige Koninginnen. Levens en legenden van strijdbare vrouwen.
170990: FRATERS, INGE [ED.]. - Wat als... 50 scenario's die de wereld op zijn kop zetten.
167952: FRAU MAGDALENA HEINROTH|HEINROTH, DR. OSKAR - Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet [4 Vols. Compl.].
104606: FRAYLING, CHRISTOPHER - Op zoek naar Toetachamon.
151325: FRAYLING, CHRISTOPHER - De fascinerende Middeleeuwen.
144648: FRAYN, MICHAEL - Pretmakers in een berglandschap. Roman.
95511: FRAZER, JAMES GEORGE - Le folklore dans l'Ancien Testament. Édition abrégée avec Notes
185533: FRAZER, SIR JAMES - The Golden Bough. A Study in Magic and Religion.
143879: FRAZIER, E. FRANKLIN - The Negro Family in the United States.
163658: FRAZIER, ADRIAN - George Moore 1852-1933.
143607: FRAZIER, ADRIAN - George Moore 1852-1933.
152818: FREARK DAM|JANZEN, JAN PIETER - Boekje iepen. It Fryske Boek 1934-1984.
183167: FRECCERO, JOHN [RACHEL JACOFF - INTROD.]. - Dante. The Poetics of Conversion.
104109: FRECOT, JANOS|HELMUT GEISERT - Berlin. Frühe photographien Berlin 1857-1913.
154428: FRED C. BERGISCH [ENGEAV.].|SPELIERS, HEDWIG - Spiegel van Horta.
180070: FRED SCHONEWILLE [EDS].|SCHONEWILLE, MANON - The Variegated Landscape of Mediation. A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World.
165954: FRED HAGMAN [INTROD.].|KERSBERGEN, ROB [ED.]. MARCEL KUIPER [FOREW.]. - Luchtfoto-Atlas Noord-Holland. Loodrechtluchtfoto's Van de provincie Noord-Holland.
160710: FRED VAN DEN BEEMT|SCHURING, HARRY|TIJS VAN RUITEN [ED.]. - Veranderend landschap. Opnieuw op reis met oude schoolplaten.
155103: FRED BITTERFEIZ, ANNEKO [ED]|JOSÉ VELTMAN [FOREW.]. - BoekmanBoek. De Buurt. Verhalen, gedichten en tekeningen door alle leerlingen van de Dr. E. Boekmanschool. Schooljaar 2008-2009.
121687: FRED VOGELZANG [EDS.].|KAREN VAN DER GRAAF|KOK, DOEDE - Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 19908-1991 to 2000-2001 [6 Volumes].
102519: FRED JULSING [ILLUSTR.].|HÉRAUX, JEAN [TEXT] - Van koets tot stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel / Du carrosse à la voiture aérodynamique.Histoire et développement technique de l'automobile.
102511: FREDDY RIKKEN [TEXT]|NIJHOFF, PETER [PHOTOGR.].|WILLEM VAN ZOETENDAAL [ED.]. - 30 Oeververbindingen / 30 Crossing Dutch Waters.
94506: FREDE, DOROTHEA|SCHMÜCKER, REINOLD - Ernst Cassirers werk und wirkung
174604: FREDE, MICHAEL|PATZIG, GÜNTHER (HRSG.) - "Aristoteles ""Metaphysik Z"". 1 Einleitung, Text und Übersetzung / 2 Kommentar (2 Volumes)"
183638: FREDERIC C. TUBACH|ROSNER, BERNAT - Vrienden ondanks de holocaust.
155926: FRÉDÉRIC, LOUIS - A Dictionary of the Martial Arts.
131772: FRÉDÉRIC LYNA|GASPAR, CAMILLE - Philippe le Bon et ses beaux livres.
183537: [FREDERICK C. KENDALL - INTROD.].|KENDALL, HENRY - Leaves from Australian Forests. Poetical Works of Henry Kendall.
163172: FREDERICQ, PAUL - Essai sur le rôle politique et social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas.
121841: FREDERICQ, PAUL - Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging [3 Vols.in 1 - Compl.].
181957: FREDERIEKE TROUW|RODENBURG, MARIE-CORNÉLIE - Ik ben altijd mijn eigen weg gegaan . Leven en werk van de schilder en etser H.E. Roodenburg [1895-1987].
156220: FREDERIKS, MR. DR. K.J. [ED. - ET AL.]. - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische Studiën. Volume 7-15.
4141533: FREDERIKS, M. - Vorstinnen, verleidsters en vriendinnen van God. Islamitische verhalen over vrouwen in Bijbel en Koran.
96341: FREDERIKSSON, EINAR H. - A Century of Science Publishing. A Collection of Essays
153780: FREDRIKSSON, MARIANNE - Anna, Hanna en Johanna. Over drie generaties vrouwen.
153779: FREDRIKSSON, MARIANNE - Elisabeths dochter.
165979: FREDSTON, JULL - Noorderlicht. Roeiend in arctische wateren.
150471: ED.].|FREE, DRS. COEN [INTROD. - Negen schoten met grof canon. Bossche oorlogsdagboeken 1629, 1794, 1944.
47309: FREED, EDWIN D. - Old Testament Quotations in the Gospel of John (Supplements to Novum Testamentum, Volume XI)
151049: FREED, RITA E.|SUE H. D'AURIA [ED.].|YVONNE J. MARKOWITZ - Pharaohs of the Sun. Akhenaten - Nefertiti - Tutankhamen.
185788: FREEDBERG, DAVID - Dutch Landscape Prints. Volume British Museum Prints and Drawings Series.
150555: FREEDBERG, S.J. - Painting of the High Renaissance in Rome and Florence [2 Vols. Compl.].
30913: FREEDMAN, DAVID NOEL - The Anchor Bible Dictionary (Complete Set, 6 volumes)
54602: FREEDMAN, DAVID NOEL - The Anchor Bible Dictionary (Complete Set, 6 volumes)
59036: FREEDMAN, PAUL - Images of the Medieval Peasant
104654: FREEDMAN, RUSSELL - Cowboys im Wilden Westen.
141458: FREEDMAN, LAWRENCE - US Intelligence and the Soviet Strategic Threat
163248: FREEDMAN, THEODORE (ED.) - Anti-Semitism in the Soviet Union: Its Roots and Consequences.
4140161: FREEHOF, S.B. - Reform Jewish Practice and its Rabbinic Background.
4140306: FREEHOF, S.B. - New Reform Responsa.
4140307: FREEHOF, S.B. - The Responsa Literature.
144321: FREEK PEREBOOM [EDS.].|JEROEN KUMMER|KRUIJF, UDO DE - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar.
186255: FREELY, JOHN - The Lost Messiah. The astonishing story of Sabbatai Sevi, whose messianic movement emerged from the mysticism of the Kabbalah.
152680: FREELY, JOHN - Istanbul. The Imperial City.
90727: FREEMAN, NANCY - Yale French studies. Contexts: Style and Values in Medieval Art and Literature.
92204: FREEMAN, GERARD PIETER - Clarissen in de dertiende eeuw, drie studies. Drie Studien zur Geschichte des Klarissenordens im 13. Jahrhundert (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4063913: FREEMAN, G.P. & LOEFFEN, H. (SAMENST.) - Ze kwamen op blote voeten. De kronieken van de minderbroeders Jordanus van Giano en Thomas van Eccleston.
143418: FREEMAN, EDWARD A. [J.B. BURY - ED.]. - The Historical Geography of Europe.
4070085: FREEMAN, A. - God in ons. Een pleidooi voor christelijk humanisme.
4137168: FREEMAN, B. - The Triune God in Experience. The Testimony of Church History.
181537: FREEMAN, EDWARD AUGUSTUS - Western Europe in the Eighth Century & Onward. An Aftermath.
160835: FREEMAN, MICHAEL|JANE H.M. TAYLOR [EDS.]. - Villon at Oxford. The Drama of the Text.
167066: FREEMAN, GERARD PIETER|H. SEVENHOVEN - De nalatenschap van een arme., Commentaar op het Testament vn Franciscus van Assisi
180638: J.H. FREESE - ED.].|SUETONIUS [GAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS] [PHILEMON HOLLAND - TRANSL. - History of Twelve Caesars.
4138395: FREESE, U. - De eeuwigheid in den tijd. Of de wederoprichting aller dingen.
166358: FREETHY, RON - Auks. An Ornithologist's Guide.
166416: FREETHY, RON - Auks. An Ornithologist's Guide.
156247: FREEZE, GREGORY L. - Russia. A History.
158252: J.N.D. [FREF.]. - Adam & Charles Black 1807-1957. Some Chapters in the History of a Publishing House.
154307: FREGE, GOTTLOB [IGNACIO ANGELELLI - ED.]. - Begriffsschrift und andere Aufsätze. Mit E. Husserls und H. Scholz' Anmerkungen herausgegeben von Ignacio Angelelli.
146315: FREGE, GOTTLOB - Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien.
56323: FREGONESE, LUCIO - Volta. Grondlegger van de elektrochemie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 29)
4063536: FRÉGOSI, FR. & WILLAIME, J.P. (RED.) - La religieux dans la commune. Les régulations locales du pluralisme religieux en France.
158443: FREI-HAUENSCHILD, MARKUS - Friedrich Ernst Fesca [1789-1826]. Studien zu Biographie und Streichquartettschaffen.
94249: FREI, OSKAR A.O. - Zwingli, der Verteidiger des Glaubens (Volume 1 & 2) (Zwingli Hauptschriften)
102367: FREIDEL, DAVID|JOY PARKER [EDS.].|LINDA SCHELE - Maya Cosmos. Three Thousand Years on the Shaman's Path.
30477: FREIFRAU VON MAUCHENHEIM, HELGA - Russische Ikonen
157655: FREIRE, MILA|JOHN PETERSEN|MARCELA HUERTAS|MIGUEL VALADEZ [EDS.]. - Subnational Capital Markets in Developing Countries. From Theory to Practice.
4138219: FREKE, T. - Encyclopedie van de spiritualiteit. Inspiratie voor spirituele transformatie.
180843: FRELING, WIJNAND V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw. Een onderzoek naar het materiaalgebruik, de vormgeving en verspreiding van stucwerk uit de 17e en 18e eeuw in het Nederlandse woonhuis.
142866: FRELING, WIJNAND V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw. Een onderzoek naar het materiaalgebruik, de vormgeving en verspreiding van stucwerk uit de 17e en 18e eeuw in het Nederlandse woonhuis.
4138592: FREMANTLE, A. (FOUCAULD, C. DE) - Desert Calling. The life of Charles de Foucauld.
145628: FREMANTLE, KATHARINE [ED.]. - Sir James Thornhill's Sketch-Book Traval Journal of 1711. A Visit to East Anglia and the Low Countries [2 Vols. in Slipcase].
4140944: FREMERY, H.N. DE - Een spiritistische levensbeschouwing.
4012622: FREMGEN, L. - Kunst und Schöpfung. Ethik der Kunst.
103399: FREMONT, M.CH. - Origine et évolution des outils. Études expérimentales de technologie industrielle.
168735: FRENCH, CALVIN L. - Shiba Kôkan. Artist, Innovator, and Pioneer in the Westernization of Japan.
103487: FRENCH, SCOT - The Rebellious Slave. Nat Turner in American Memory.
166302: FRENCH, NICCI - Until it's Over.
170840: FRENCH , PETER A. [ED. - ET AL.]. - Midwest Studies in Philosophy VI: The Foundations of Analytic Philosophy.
165829: FRENCH, MARILYN - Mijn seizoen in de hel.
153393: FRENCH, PATRICK - Younghusband. The Last Great Imperial Adventurer.
152613: FRENCH, PATRICK - V.S. Naipaul. Een biografie.
182892: FRENKEL FRANK, DIMITRI|KAREL VAN HET REVE|ROBERT LONG - Brieven over Tsjechov.
167843: FRENKEL FRANK, DIMITRI|KAREL VAN HET REVE|ROBERT LONG - Brieven over Tsjechov.
154580: FRENKEL FRANK, GREGOR - Brief aan mijn vader. De Stehgeiger / Chef d'orchestre Georg Frank [With CD].
105262: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden [2 in 1].
4136664: FREPPEL (ORIGENES) - Origène. Cours d'éloquence sacrée fait a la Sorbonne pendant les années 1866 et 1867
166490: FRERE, SHEPPARD - Britannia. A History of Roman Britain.
4032031: FRERICHS, J.G. (BUSSY, I.J. DE) - Van een ethisch-idealitische theologie. naar een empirische ethiek.
83542: FRERICHS, J.G. - Van een ethisch-idealistische theologie naar een empirische ethiek
143420: FRERIKS, ANNELIES - Juridische bescherming van beeksystemen: de grenzen verlegd.
140594: FRERIKS, PHILIP - Gare du Nord.
174262: FRESCO, LOUISE O. - Kruisbestuiving : over kennis, kunst en het leven.
4065325: FRESCO, M.F. & PAARDT, R.V.D. (RED.) (PLATO) - Naar hoger honing?. Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
165141: FRESCO, MARCEL F.|KLAUS HAMMACHER - Hemsterhuis und seine Stellingnahme zu Spinoza. Spinoza in der Sicht vom Hemsterhuis & Hemsterhuis und Spinoza [2 essays].
154262: FRESCO, MARCEL F.|RUDI VAN DER PAARDT [EDS.]. - Naar hoger honing ? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur.
4142634: FRESCO, M. (RED.) (MOUW, J.A. DÈR) - Over J.A. dèr Mouw. Beschouwingen.
91011: FRESCOBALDI, FIAMMETTA VAN ARENBERG|GABRIEL, JEAN-PIERRE - De mooiste interieurs van Brussel
48150: FRESCOBALDI, GIROLAMO - Ausgewählte Orgelwerke in Zwei Bänden / Pezzi scelti per organo in due volumi. Herausgegeben von / A cura di Hermann Keller. I: Fiori Musicali, II: Toccaten, Ricercari, Canzonen, Capricci etc. für Orgel und andere Tasteninstrumente (nr. 4514 & 4515)
170383: FRETHEIM, TERENCE E. - Creation Untamed. The Bible, God, and Natural Disasters.
183654: FREUD, PROF. DR. SIGMUND - Inleiding tot de studie der psycho-analyse.
95889: FREUD, SIGMUND - Inleiding tot de studie der psycho-analyse
110083: FREUD, SIGMUNDDE - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
156004: FREUD, ANNA - The Ego and the Mechanics of Defence.
143463: FREUD, SIGMUND [& JOSEF BREUER] - Klinische Beschouwingen. Volume 5: Sigmund Freud en Josef Breuer. Studies over hysterie.
164468: FREUD, SIGMUND - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Drei Teile: Die Fehlleistungen - Der Traum - Allgemeine Neurosenlehre. Taschenausgabe.
142419: FREUD, PROF. SIGMUND - Introductory Lectures on Psycho-Analysis. A Cource of Twenty-Eight Lectures Delivered at the University of Vienna.
154170: FREUD, SIGMUND - Kulturtheoretische Schriften.
130550: FREUD, SIGMUND - Theoretische Schriften [1911-1925]
142776: FREUD, SIGMUND - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
4073005: FREUD, SIGM. - Kulturtheoretische Schriften. (Zukunft einer Ilusion / Unbehagen in der Kultur / Totem und Tabu / Der Mann Mose und die monotheïstische Religion, u.a.)
4073011: FREUD, SIGM. - Zwei Kinderneurosen. (Studienaisgabe VIII)
4073013: FREUD, SIGM. - Schriften zur Behandlungstechnik. (Studienausgabe Ergänzungsband)
4073015: FREUD, SIGM. - Bildende Kunst und Literatur. (Studienausgabe X)
4135732: FREUD, SIGM. - Inleiding tot de studie der psycho-analyse.
4137186: FREUD, SIGM. - Cultuur en Religie. Deel 1 t/m 6 Compleet.
4137188: FREUD, SIGM. - Psychoanalytische theorie. Deel 1 t/m 3 Compleet.
4137191: FREUD, SIGM. - De psychoanalitische beweging. Deel 1 en 2 Compleet.
4142169: FREUD, SIGM. - Totem und Tabu. Einige übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
143477: FREUD, SIGMUND - Psychoanalytische Duiding [5 Parts in 4 Vols. - Compl.].
143478: FREUD, SIGMUND - Cultuur en Religie. Volume 2: De schrijver en het fantaseren. Een jeugdherinnering van Leonardo da Vinci. Het motief van de drie kistjes. Een jeugdherinnering uit ' Dichtung und Wahrheit ' . Het ' Unheimliche '. Dostojewski en de vadermoord:.
164485: FREUDENBERG, R. - Dr. David Livingstone. Een levens- en karakterschets.
4039644: FREUND, E. (ROSENZWEIG, FR.) - "Die Existenzphilosohie Franz Rosenzweigs. Ein Beitrag zur Analyse seines Werkes Der Stern der Erlösung""."""
4141086: FREUND, E.R. (ROSENZWEIG, FR.) - Franz Rosenzweig's Philosophy of Existence. An Analysis of the Star of Redemption.
182924: FREVERT, WALTER - Das jagdliche Brauchtum. Jägersprache, Bruchzeichen, Jagdsignale und sonstige paktische Jagdgebräuche.
182723: FREVERT, WALTER - Das jagdliche Brauchtum. Jägersprache, Bruchzeichen, Jagdsignale, und sonstige praktische Jagdgebräuche.
185726: FREWIN, ANTHONY - The Secret Library of Georges Armoulian. Being an Annotated Catalogue of Bizarre, Curious, Suppressed and Outrageous Books.
47588: FREY, JORG|ROTHSCHILD, CLARE K.|SCHROTER, JENS|WATSON, FRANCIS (HRSG.) - Early Christianity Volume 1 2010 - Volume 2 2011
53875: FREY, HELLMUTH A.O. - Die Botschaft des Alten Testaments. Erläuterungen alttestamentlicher Schriften (31 banden (van 34))
4009134: FREY, A. - Der Kampf der Evang.Kirche in Deutschland und seine allgemeine Bedeutung.
100613: FREY, KARL - Theorien des Curriculums.
153496: FREYBERG, THOMAS VON - Der gespaltene Fortschritt. Zur städtischen Modernisierung am Beispiel Frankfurt am Main.
182733: FREYBURG, W. JOACHIM - 100 Jahre Olms 1886-1986.
102659: FREYMANN, SAXTON|JOOST ELFFERS - Brincando com seus alimentos.
32559: FREYNE, SEAN - Jesus, a Jewish Galilean. A new reading of the Jesus-story
123384: FRIBERG, NILS - Dalarnas befolkning pa 1600-talet. Geografiska studier pa grundval av kyrböckerna med särskild hänsyn till folkmängdsförhällanena [Population of Dalecarlia in the 17th Century].
143117: FRIBERG, AXEL - Den Svenske Herkules. Studier I. Stiernhielms diktning.
130586: FRICK, BERND - Mitbestimmung und Personalfluktuation. Zur Wirtschaftlichkeit der bundesdeutschen Betriebsverfassung im internationalen Vergleich.
92021: FRICKE, WEDDIG - Standrechtelijk gekruisigd. Het proces van Jezus. Persoon en proces van Jezus uit Galilea
4048891: FRICKE, W. - Standrechtelijk gekruisigd. Het proces van Jezus. Persoon en proces van Jezus uit Galilea.
4048819: FRICKE, WEDDIG - Standrechtelijk gekruisigd. Het proces van Jezus. Persoon en proces van Jezus uit Galilea.
182411: FRICKE, EBERHARD - Die westfälische Veme im Bild. Geschichte, Verbreitung und Einfluss der westfälischen Vemegerichtsbarkeit.
4075646: FRICKE, G. (SCHILLER, J.C.F.) - Der religiöse Sinn der Klassik Schillers. Zum Verhältnis von Idealismus und Christentum.
100991: FRIDE, BERNARD [PIERRE VIDAL-NAQUET - FOREW.]. - Une mauvaise histoire juive.
145543: FRIDERICIA, JULIUS ALBERT - Danmarks Ydre politiske History i Tiden fra Freden i Lybek til Freden i Kjøbenhavn [1629-1660]
121580: FRIDOLF JOHNSON|HORNUNG, CLARENCE P. - 200 Years of American Graphic Art. A Retrospective Survey of the Printing Arts and Advertising since the Colonial Period.
173739: FRIED, JOHANNES - Dies irae : eine Geschichte des Weltuntergangs.
131952: FRIED, MARTHA NEMES|MORTON H. FRIED - Transitions. Four Rituals in Eight Cultures.
103899: FRIEDA VAN TYGHEM [TEXT]|SMET, GASTON DE [ILLUSTR.]. - Het stadhuis van Gent. Voorgeschiedenis - bouwgeschiedenis - beschrijving / L'Hotel de Ville. Préhistoire - architecture - description / Das Rathaus. Vorgeschichte - Baugeschichte - Beschreibung / The City Hall. Prehistory - Architecture - Description.
104773: FRIEDBERG, FREDRIC J. - The Illinois Watch. The Life and Times of a Great American Watch Company.
141929: FRIEDEL, HELMUT|HEINZ SCHÜTZ [EDS.]. - G. Tuzina.
141399: FRIEDELL, EGON - Kulturgeschichte Ägyptens und des alten Orients. Leben und Legende der vorchristlichen Seele. Ägypten - Babylon - Assyrien - Das heilige Land - Mykenai.
122282: FRIEDELL, EGON - Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum ersten Weltkrieg [3 Vols. in 1].
104248: FRIEDELL, EGON - Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis & Kulturgeschichte Ägyptens und des alten Orients. Leben und Legende der vorchristlichen Seele. Ägypten - Babylon - Assyrien - Das heilige Land - Mykenai [3 Vols. Compl.]. .
163288: FRIEDERICH, CARL J. [ED.]. - The Philosophy of Hegel.
156291: FRIEDERICHS, HEINZ F. - Aschaffenburg im Spiegel der Stiftsmatrikel 1605-1650. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der kurmainzischen Residenz im Dreissigjährigen Kriege.
166421: FRIEDHELM WEICK|JAN-HENDRIK BECKING|KÖNIG, CLAUS - Owls. A Guide to the Owls of the World.
181538: FRIEDHOFF, IR. G. - W.M. Dudok.
157081: FRIEDL, FRIEDRICH [FOREW.]. - Thesen zur Typographie. Bibliographien und Publikationen / Theses about Typography. Biographies and Publications.
4028534: FRIEDLAENDER, M. - Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu.
4062816: FRIEDLAENDER, M.J. - From Van Eyck to Bruegel. Edited and annotated by F.Grossmann.
161900: FRIEDLAND, KLAUS [ED.]. - Stadt und Land in der Geschichte des Ostseeraums. Wilhelm Koppe zum 65. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern.
122247: FRIEDLÄNDER, MAX J. [|HANS MÖHLE - ED.]. - Der Holzschnitt.
100783: FRIEDLÄNDER, MAX J. [ - Essays. Über die Landschaftmalerei und andere Bildgattungen.
145687: FRIEDLÄNDER, MAX J. [ - Pieter Bruegel.
130158: FRIEDLÄNDER, SAUL - Nazi-Duitsland en de joden. Deel 1: De jaren van vervolging 1933-1939.
122220: FRIEDLÄNDER, MAX J. [ - Essays. Über die Landschaftmalerei und andere Bildgattungen.
100782: FRIEDLÄNDER, MAX J. [ - Essays. Über die Landschaftmalerei und andere Bildgattungen.
143465: FRIEDLÄNDER, MAX J. [ - Der Holzschnitt.
4137409: FRIEDLÄNDER, S. - Herinneringen.
4140047: FRIEDLÄNDER, S. - Nazi Germany and the Jews. Volume I. The Years of Persecution, 1933-1939.
4140134: FRIEDLÄNDER, M. - Die religiösen Bewegungen innerhalb des Judentums im Zeitalter Jesu. Eine Untersuchung über Entwicklung und Einfluss der apokalyptischen, essenischen, minäistischen und Am-Haarez Bewegungen im palästinischen Judentum. Unveränderte Auflage der Ausgabe 1905.
4276088: FRIEDLÄNDER, M.J. & ROSENBERG, J. (CRANACH, L.) - The Paintings of Lucas Cranach. With 434+18 illustrations.
4136337: FRIEDLEIN, C. - Lernbuch und Repetitorium der Geschichte der Philosophie.
153836: FRIEDMAN, CARL - De afgezant.
4051130: FRIEDMAN, E.G. & FUCHS, M. (ED.) - Breaking the Sequence. Women`s Experimental Fiction.
110744: FRIEDMAN, LESTER [ED.]. - British Cinema and Thatcherism.
100020: FRIEDMAN, THOMAS L. - De toekomst is groen. Warm, plat en vol.
131668: FRIEDMAN, GEORGE - The Next Decade. Where We've Been and Where We're Going.
4048174: FRIEDMAN, R.E. - De verdwijning van God. Een goddelijk mysterie.
143046: FRIEDMAN, LAWRENCE J. [ROBERT COLES - INTROD.]. - Identity's Architect. A Biography of Erik H. Erikson.
122259: FRIEDMAN, ISAIAH - The Question of Palestine 1914-1918. British - Jewish - Arab Relations.
103840: FRIEDMAN, MARTIN [ED. - ET AL.]. - The Frozen Image. Scandinavian Photography.
96566: FRIEDMANN, ROBERT - The Theology of Anabaptism. An Interpretation
4009648: FRIEDMANN, G. - Israël. Het einde van het joodse volk?
4048056: FRIEDMANN, R. - Mennonite Piety Through the Centuries. Its Genius and Its Literature. With 5 Plates.
4143824: FRIEDMANN, ERNST - De Jezuiten en hun gedrag jegens geestelijke en wereldlijke regenten. uit hunne eigene werken en die der geloofwaardigste geschied-schrijvers opgemaakt.
20424: FRIEDMANN, SIEGISMUND (HRSG.) - Das Deutsche Drama des neunzehnten Jahrhunderts in seinen Hauptvertretern
165350: FRIEDMANN, ROBERT - The Theology of Anabaptism. An Interpretation.
142716: FRIEDREICH, DR.J.B. - Versuch einer Literärgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten von den ältesten Zeiten bis zum 19. Jahrhundert.
132047: FRIEDREICH, DR.J.B. - Versuch einer Literärgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten von den ältesten Zeiten bis zum 19. Jahrhundert.
142679: FRIEDREICH, DR.J.B. - Historisch-kritische Darstellung der Theorien über das Wesen und den Sitz der psychischen Krankheiten.
142676: FRIEDREICH, DR.J.B. - Systematische Literatur der ärztlichen und gerichtlichen Psychologie.
142430: FRIEDREICH, DR.J.B. - Synopsis Librorum de Pathologia et Therapia Morborum Psychicorum.
150892: FRIEDRICCI, DR. GEORG - Das puritanische Neu-England. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der nordamerikanische Union.
93042: FRIEDRICH, JOHANNES|PÖHLMANN, WOLFGANG|STUHLMACHER, PETER - Rechtfertigung, Festschrift für Ernst Käsemann zum 70. Geburtstag
95420: FRIEDRICH, GERHARD - Auslegungen der Reformatoren. Gemeinsam mit Ulrich Asendorf, Samuel Lutz und Wilhelm Neuser
141094: FRIEDRICH WETZEL - EDS.].|REUTHER, OSKAR [CONRAD PREUSSER - Indische Paläste und Wohnhäuser. Mit Beiträgen von Conrad Preusser und Friedrich Wetzel.
141656: FRIEDRICH WILHELM OEDIGER [EDS.].|NEUSS, WILHELM - Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.
104581: FRIEDRICH HEWICKER [PHOTOGR.].|TISCHNER, HERBERT - Kunst der Südsee.
183563: FRIEDRICH, OTTO - Hollywoodhet machtige web. Manipulators en marionetten van de filmindustrie in haar glorietijd.
143072: FRIEDRICH. CARL J. [ED.]. - The Philosophy of Kant. Immanuel Kant's Moral and Political Writings.
4033421: FRIEDRICH, G. - De verkondiging van Jezus` dood. in het Nieuwe Testament.
183871: FRIEDRICH NICOLIN|HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH [|OTTO POGGELER - EDS.]. - Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse [1830]. Neu herausgegeben.
110115: FRIEDRICH DER GROSSE. - Philosophische und staatswissenschaftliche Schriften. Mit Illustrationen von Adolph von Menzel.
131731: FRIEDRICH KUR - EDS.]|HEINZ BLANKE|LUTHER, MARTIN [HANS VOLZ - Die gantze Heilige Schrifft Deudsch. Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschiedene Ausgabe. [Compl.in 3 Parts]
54006: FRIEDRICH, ARND|HEINRICH, FRITZ - Dei Zisterzienser und das Kloster Haina
162478: FRIEDRICH TRAUGOTT WAHLEN|HAGEN, TONI|WALTER ROBERT CORTI - Nepal. Kunstschatten uit het Koninkrijk in de Himalaja.
102628: FRIEDRICH KARL MATHYS [EDS.].|SCHREIBER, WERNER - Infectio. Infectious Diseases in the History of Medicine.
122983: FRIEDRICH, OTTO - Glenn Gould. A Life and Variations.
141281: FRIEDRICH, OTTO - Blood & Iron. From Bismarck to Hitler the von Moltke Family's Impact on German History.
145006: FRIEDRICH SIEBER.|FRITZSCH, KARL-EWALD - Bergmännische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen.
101118: FRIEDRICH, ADOLF - Afrikanische Priestertümer. Vorstudien zu einer Untersuchung.
4052349: FRIEDRICH, O. - Einführung in das Kirchenrecht. Unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Evangelischen Landeskirche in Baden.
4026330: FRIEDRICH, H.A. UND KREYSSIG, A.H. (KREYSSIG, J.G.) - Leben des zweiten Professors an der Königlich. Sächsischen Landesschule St.Afra zu Meissen, Dr.Johann Gottlieb Kreyssig.
170829: FRIEDRICH RAPP - Analytische Technikphilosophie.
142119: FRIEDRICH LEINUNG|KREBS, WOLFGANG - Religionsgemeinschaften in Kleve. Ein geschichtlicher Überblick.
30409: FRIELING, WILLEM - Van huiszorg naar thuiszorg. De geschiedenis van de gezinsvervolging in Friesland
4141530: FRIELING, R. - Psalmen.
165900: FRIELING, RUDOLF - Christendom en reïncarnatie.
151822: FRIES, TH.M. - Linné lefnadsteckning [2 Vols. Compl.].
82124: FRIES, P.R. - Religion and the hope for a truly human existence, an Inquiry into the Theology of F.D.E. Schleiermacher and A.A. van Ruler with Questions for America
173421: FRIES, JAKOB FRIEDRICH - Sämtliche Schriften. 24 Abt. VI Band 1 : Polemische Schriften, Rezensionen, politische Flugschriften, Ansprachen, Briefe, Band I : Reinhold, Fichte und Schelling (1824/2) sowie weitere polemische Schriften aus den Jahren 1803-1847
54548: FRIES, HEINRICH|KRETSCHMAR, GEORG - Klassiker der Theologie (2 Volumes)
151652: FRIES, H. DE [ED.]. - Junge Baukunst in Deutschland. Ein Querschnitt durch die Entwicklung neuer Baugestaltung in der Gegenwart.
4005958: FRIESE, J. - Die säkularisierte Welt. Triumph oder Tragödie der christlichen Geistesgeschichte.
4073091: FRIESWIJ, J. & GARDENIER, J.D. - Vijftig jaar Kortehemmen. Een halve eeuw Woodbrookerswerk.
103534: FRIESWIJK, J.|J.J. KALMA|Y. KUIPER [EDS.]. - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
185727: FRIESWIJK, J. &A.H. HUUSSEN JR. & Y.B. KUIPER & J.A. MOL [EDS]. - Fryslân, staat en macht 1450-1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998.
150745: FRIESWIJK, J.|J.J. KALMA|Y. KUIPER [EDS.]. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De apostel van de Friese arbeiders.
4138397: FRIETHOFF, C. - De predestinatieleer van Thomas en Calvijn.
60212: FRIEZER. E. - De ordening van Servius Tullius
182849: FRIJHOFF, WILLEM|RUDOLF DEKKER. - Le voyage révolutionnaire. Actes du colloque franco-néerlandais du Bicentenaire de la Révolution française, Amsterdam, 12-13 octobre 1989.
87891: FRIJHOFF, WILLEM E.A. - 1650. Bevochten eendracht. Nederlandse Cultuur in Europese context.
132024: FRIJHOFF, WILLEM|MINKE HIEMSTRA [EDS.] - Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg 1961-1986.
100924: PROF. DR. W.TH.M. FRIJHOFF ET AL.].|SCHOLTEN. DR. F.W.F.J. - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gederse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997.
185534: FRIJHOFF, WILLEM & MINKE HIEMSTRA [EDS.]. - Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur. Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg 1961-1986. Signed copy.
140115: FRIJHOFF, WILLEM - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 1607-1647.
155165: FRIJTERS, ERIC - Farmtycoon. Ontwerponderzoek naar een AgriBusinessCluster-Park.
184134: FRIMA, MR. J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749.
161589: FRIS, VICTOR - Eene treurige bladzijde in de Gentsche kunstgeschiedenis.
59055: FRISCH, MAX - Gesammelte Werke in zeitlicher Folge (6 volumes in 12 bindings. Volume 7 is missing)
166009: FRISCH, MAX - Tagebuch 1946-1949.
180936: FRISCH, MAX - Tagebuch 1946-1949.
170743: FRISCH, MAX - Homo Faber. Text und Kommentar.
4015342: FRISCHAUER, P. - Er staat geschreven. De grote documenten er mensheid.
4050972: FRISCHAUER, P. - Es steht geschrieben. Die Grossen Dokumente.
163647: FRISCHAUER, WILLI - David Frost. A Biography.
4141898: FRISCHLER, K. - Das Abenteuer der Kreuzzüge. Heilige, Sünder und Narren.
4133842: FRISHMAN, J. & HELLEMANS, S. (RED.) - Het christendom en de wereldreligies. Dialoog en confrontatie.
157694: FRISO LAMMERTSE [EDS. - ET AL.].|HUISKEN, JACOBINE E. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem [1621-1678].
145638: FRISO LAMMERTSE [EDS.].|HUISKEN, JACOBINA E. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw.
104375: FRISO LAMMERTSE [EDS.].|HUISKEN, JACOBINE - Jacob de Wit. De Amsteltitiaan / Jacob de Wit. The Titian of the Amstel.
168484: FRISO LAMMERTSE [EDS. - ET AL.].|HUISKEN, JACOBINE E. - Een wereldreiziger op papier. De atlas van Laurens van der Hem [1621-1678].
154998: FRISSEN, PROF. DR. P.H.A. [ET AL.]. - De ontkokering voorbij. Slim organiseren voor meer regelruimte
184005: FRISSEN, P.H.A.|P. DE JONG [EDS.]. - Kan de res publica worden ontworpen? Congresbundel 1995.
166380: FRISSEN, PROF. DR. P.H.A. [ET AL.]. - De grondwet herzien. 25 jaar later 1983-2008.
4061406: FRISTER ROMAN - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
166368: FRITH, H.J. [ED. - ET AL.]. - Readers's Digest Complete Book of Australian Birds.
166375: FRITH, H.J. [ED. - ET AL.]. - Readers's Digest Complete Book of New Zealand Birds.
182195: FRITJOF TICHELMAN [INTROD.].|MARKUS, NICO [ED.]. - Waarom schrijf je nooit meer ? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet.
122406: FRITS PENNING DE VRIES [EDS.].|TENG, PAUL S. - Systems Approaches for Agricultural Development.
180295: FRITS VAN DAALEN|KLUITERS, JOS - Zuid-Kennemerland natuurlijk. Vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders.
154000: FRITS VAN OOSTROM|HOGENELST, DINI - Handgeschreven Wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen.
110293: FRITS DE JONG|HUETING, ERNST|ROB NEY - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelle Troelstra.
140264: FRITS KLOEZEMAN [ILLUSTR.].|GULIK, ROBERT VAN - Rechter Tie [Het andere zwaard & Het gestolen halssnoer].
102975: FRITS SCHOLTEN [EDS - ET AL.].|GER LUIJTEN|JAN PIET FILEDT KOK|OS, HENK VAN - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1400-1600.
181772: FRITS SCHULTE [EDS].|JOHN OSBORNE|LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK, BARBARA - Foreign Language Teaching and Information and Communacation Technology.
4139983: FRITSCH, TH. - De valsche God. Bewijsmateriaal tegen Jahweh. Nederlandsche verwerking door F.M.v.d.Maas.
101409: FRITSCHY, DR. J.M.F. - De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges van een nieuw beleid [1795-1801].
104487: FRITSCHY, WANTJE|LEO DOUW [EDS.]. - Oost-Nederland in de negentiende eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en Gelderland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw.
4140095: FRITTA, BEDRICH - Tomickovi. (+ bijlage). Facsimile-uitgave van het is Theresienstadt vervaardigde tekenboek voor zijn zoon Thomas.
140491: PROF. DR. FRITZ TISCHLER [EDS.].|RODEN, DR. GÜNTER VON - Gerhard Mercator 1512-1594. Zum 450. Geburtstag.
156304: FRITZ FISCHER [ILLUSTR.].|PAUL, JEAN [= JEAN PAUL FRIEDRICH RICHTER] - Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal. Eine Art Idylle.
156303: FRITZ FISCHER [ILLUSTR.].|PAUL, JEAN [= JEAN PAUL FRIEDRICH RICHTER] - Dr. Katzenbergers Badereise.
141778: DR. FRITZ REUSCH (ED.)|JÖDE, FRITZ - Musikdienst am Volk. Ein Querschnitt in Dokumenten.
4143201: FRITZ, VAN - Einführung in die biblische Archäologie.
180132: FRITZ, GERHARD - Stadt und Kloster Murrhardt im Spätmittelalter und in der Reformationszeit.
103873: FRITZ VON DER SCHULENBURG [PHOTOGR.].|GROTH, HÅKAN - Neoclassicism in the North. Swedish Furniture and Interiors 1770-1850. With a Catalogue of Furniture Types & Styles and Notes on the Architects, Artists and Craftsmen.
141425: FRITZ WEFELMEYER [EDS.].|PARKES, STUART - Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective.
182543: FRITZE, KONRAD - Bürger und Bauern zur Hansezeit. Studien zu den Stadt-Land-Beziehungen an der südwestlichen Ostseeküste vom 13. bis zum 16. Jahrhundert.
131639: FRITZE, KONRAD - Am Wendepunkt der Hanse. Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der wendischen Hansestädte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
4074480: FRITZNER, JOHAN - Ordbog over det gamle norske Sprog. Volume 2: Hi-P. Omarbeidet, foroget og forbedret Udgave.
4074481: FRITZNER, JOHAN - Ordbog over det gamle norske Sprog. Volume 3: R-Ö. Omarbeidet, foroget og forbedret Udgave.
53101: FRIZ, WOLFGANG|KRISCHER, REINHARD - Ierland, het groene eiland
180519: FRIZOT, JULIEN - Abtei Fontenay.
103535: FRIZOT, MICHEL - Photomontages. Photographie expérimentale de l'entre-deux-guerres.
144078: FROBENIUS, NIKOLAJ - De catalogus van Latour.
180502: FRÖDE, EDELGARD|WOLFGANG FRÖDE - Windmühlen in Deutschland, Holland, Belgien. Energiespender und ästhetische Architektur.
142153: FRÖDE|JOSEF BIEKER|SUSANNE BARTSCH - Windmühlen. Im Wandel der Jahrhunderte.
91645: FRODL, GERBERT|SCHRÖDER, KLAUS ALBRECHT A.O. - Wiener Biedermeier. Malerei zwischen Wiener Kongress und Revolution.
152906: FRODL, GERBERT - Der Beethovenfries von Gustav Klimt.
123528: FRODL, GERBERT|KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER [EDS - ET AL.]. - Wiener Biedermeier. Malerei zwischen Wiener Kongress und Revolution. in Wien 1815-1848. Sein und Schein einer Bürgeridylle.
4052768: FROE, A. DE - Het waarmerk van de mens. Essays over wetenschap en wijsbegeerte.
82046: FROE, A. DE E.A. - Evolutie. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 38
53525: FROHNES, HEINZGÜNTER|KNORR, UWE W. - Kirchengeschichte als Missionsgeschichte. Band I: Die alte Kirche. Band II: Die Kirche des früheren Mittelalters (2 volumes)
9783: FROIDMONT, LIBERT - Commentarivs in Apocalypsin S. Ioannis Apostoli.
4051875: FROMER, J. - Der babylonische Talmud. Übertragen und erläutert von Jakob Fromer.
181539: FROMKIN, DAVID - Het lot van de mensheid. Van de dageraad der beschaving tot de eenentwintigste eeuw.
161767: FROMM, GÜNTER - Modellbahn Anlagen. Bahnhöfe und Gleispläne.
160782: FROMM, ERICH - The Heart of Man. Its Genius for Good and Evil. Religious Perspectives.
59109: FROMM, ERICH - Anatomie der menschlichen Destruktivität
4138204: FROMM, E. - De angst voor vrijheid.
4010532: FROMM, E. - Gij zult zijn als de goden. Een radicaal humanistische interpretatie van het Oude Testament en zijn traditie.
4073647: FROMM, E. - The forgotten Language. An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths.
166139: FROMM, ERICH - Haben und Sein. Die Seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft.
153309: FROMM, ERICH - Greatness and Limitations of Freud's Thought.
142822: FROMM, ERICH - De zelfstandige mens. Een bijdrage tot de psychologie der ethiek.
140534: FROMM, ERICH - Anatomie der menschlichen Destruktivität.
4006285: FROMMEL, G. - Études morales et religieuses.
150530: FROMMEL. CHRISTOPH LUITPOLD|MANFREDO TAFURI|STAFANO RAY - Raffael. Das architektonische Werk [In Slipcase].
96334: FROMMHOLD, ERHARD - Kunst im Widerstand. Malerei Graphik Plastik 1922 bis 1945
96157: FROOM, LE ROY EDWIN - The prophetic faith of our fathers. The historical development of prophetic interpretation (4 volumes)
95460: FRÖR, HANS - Jullie Korinthiërs! De briefwisseling van de gemeente in Korinthe met Paulus
4072791: FRÖR, KURT - Grundriss der Religionspädagogik. Im Umfeld der modernen Erziehungswissenschaft.
4139070: FROST, B. - The Art of Mental Prayer.
4071928: FROST, ROB - Als God ver weg lijkt. Bidden onder alle omstandigheden.
170660: FROST, MICHAEL - Seeing God in the Ordinary. A Theology of the Everyday.
4006346: FROTHINGHAM, O.B. - Transcendentalism in New England. A history.
185438: FROTHINGHAM, ALICE WILSON - Catalogue of Hispano-Moresque Pottery in the Collection of the Hispanic Society of America.
58126: FROTSCHER, G. - Orgeln
121303: FROUDE, PROF. J.A. [J.H. MARONIER - TRANSL.|NOTES] - Desiderius Erasmus. Zijn leven en zijne brieven [2 Vols. in 1].
150574: FROUKE FLIERINGA [ET AL.].|PIETERS, LUDO - Beelden in Rhoon. Een keuze uit de Nederlandse beeldhouwkunst van de laatste vijftig jaar.
131066: FROUKE I. WELLING|LEERMAKERS, INE - Door gangen en poorten naar Leidse hofjes [Through passages and gates to the Leiden hofjes - Eng. Summaries] .
96338: FRUGÉ, AUGUST - A Skeptic Among Scholars. August Frugé on University Publishing
167328: FRUGONI, CHIARA [ADAM HART-DAVIS - FOREW.]. - Inventions of the Middle Ages.
153311: FRUIN, MR. J.A. - De anfang en de slichte clage umme varende have, naar het Oud-Saksische recht: met een aanhangsel over de actiën om roerend goed naar het Oud-Hollandsche recht.
85477: FRUIN, R. - De onpartijdigheid van den geschiedschrijver. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool van Leiden
88792: FRUIN, R. - Het antirevolutionaire staatsregt van Mr. Groen van Prinsterer / De antirevolutionaire bezwaren van Mr. Groen van Prinsterer tegen onzen staat en onze maatschappij. / Politieke moraliteit. Open brief. / Naschrift van Dr. R Fruin op zijn open brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer. / Antwoord van Dr. R. Fruin op No. VIII en No. IX van de vliegende blaadjes aan de kiezer van Mr. G. Groen van Prinsterer. (5 werken in 1 band)
122531: FRUIN, R. - De Geste van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854 - 1865. Hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht.
94756: FRUIN, R. - Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598. Vijfde uitgaaf
94747: FRUIN, ROBERT - Robert Fruin's verspreide geschriften. Historische Opstellen (Deel 1 - 5) / Geschiedbronnen (Deel 1 en 2) / Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis / Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek / Redevoeringen en opstellen (Deel 1 en 2) / Register (12 Banden)
161414: FRUIN, MR. R. - De leenregisters van bewesten Schelde 1470-1535.
132149: FRUIN TH. AZ., MR. R.|MEJ. M.I. VAN SOEST [EDS] ,|MR. A. LE COSQUINO DE BUSSY - Catalogus van het archief der Heeren van Montfoort.
58246: FRUIN, R. E.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen / Supplement op het repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1870 verschenen / Tweede supplement op het repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1880 verschenen / Derde supplement op het repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1890 verschenen / Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands, aanhangsel op het repertorium van verhandelingen en bijdragen / Supplement op het register van dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands (6 werken in 1 band)
183303: FRUIN, ROBERT - Enqueste upt stuck der verpondinghe / Enquesti ende informatie upt atuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeertende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jaere MCCCCXCIIII [1494].
140296: FRUIN, ROBERT [DR. H.T. COLENBRANDER - ED.]. - Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek.
140963: FRUIN, R. [ET AL.]. - Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis.
83611: FRUYTIER, JACOBUS - Groot Voorrecht. De zegen van een christelijke opvoeding
4038291: FRUYTIER, JACOBUS - Sions worstelingen. Drie historische samenspraken.
84530: FRUYTIER, JACOBUS - Sion's worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerk met openbare en verborgen vijanden. I. In de Reformatie. II. Ten tjde der Remonstranten. III. In deze onze dagen.
6221: FRUYTIER, JACOBUS - Salomons Raad aan de Jeugt, Om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt Ecclesiastes 12: 1. Tweeden Druk. Van Drukfouten gezuievrt, en vermeerdert ook met een Toegift over het Wezen, en de Onsterffelykheid der Ziele.
2227300345: FRUYTIER, JACOBUS - Groot Voorregt van de Christen Kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden I Cor. Vii: 14. Tot aanmoediginge voor de Christen Ouders, om haar kinderen voor God op te brengen. En voor de Christen Jeugt, om, volgens Salomons Raad, aan haar Schepper te gedenken in haar Jeugt. Met een Voorafsprake aan alle getrouwe Nederlanders, waar in, uit de woorden van de Propheet Hosea, Cap. VII: 9. Het gevaar van Nederlands Staat en Kerke word voor oogen gestelt. Tweede Druk.
31950: FRUYTIER, JACOBUS - Sions worstelingen. Drie historische samenspraken
54809: FRUYTIER, JACOBUS - Groot Voorrecht. De zegen van een christelijke opvoeding
104566: FRY, PLANTAGENET SOMMERSET - Antiques.
162949: FRYDE, NATALIE - The Tyranny and Fall of Edward II [1321-1326].
180742: FRYE, NORTHROP - De grote code. De bijbel en de literatuur.
144346: FRYE, RICHARD N. - The Golden Age of Persia. The Arabs in the East.
144347: FRYE, RICHARD N. - The Golden Age of Persia. The Arabs in the East.
166449: FRYE, R[ICHARD]. N. [ED.]. - The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs [Vol. 4: The Cambridge History of Iran].
184252: FRYER, DONALD W. & JAMES C. JACKSON [EDS]. - Indonesia [Nations of the Modern World].
93719: FRYKBERG, ELIZABETH - Karl Barth's theological anthropology: An Analogical Critique Regarding Gender Relations. Volume 1, Number 3. Summer 1993. (Series: Studies in reformed theology and history)
160212: FU QIFENG - Chinese Acrobatics Through the Ages.
104000: FUCHS, DR. J.M. - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam 1678-1978.
55461: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 38 (medium - Mysticus)
55462: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 39 (Mystis - Murinus)
55463: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 39 (Mystis - Murinus)
110421: FUCHS, RUDI|JAN MULDER|MAX VAN ROOY|WIEPKE LOOS - Henneman. Objecten.
55475: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 46 (Pirator - Posterioristicus)
55476: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 46 (Pirator - Posterioristicus)
55477: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 48 (Praemium - Prioratus)
55478: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 47 (Posterioritas - Praemitto)
150061: FUCHS, JOHANNE W. [ED.].|MARIJKE GUMBERT-HEPP|OLGA WEIJERS - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden [8 Volumes = Complete set].
55442: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 59 (Suadela - Superimprimo)
55443: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 60 (Superinantea - Terminabilis)
110830: FUCHS, DR. J.M.|W.J. SIMONS - Het zal je maar gezegd wezen. Buitenlanders over Nederland.
4053165: N.N. (FUCHS, E.) - Ruf und Antwort. Festgabe für Emil Fuchs zum 90.Geburtstag.
4005472: FUCHS, E. & KÜNNETH, W. - Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dokumentation eines Streitgesprächs hrsg. von C.Möller.
4005470: FUCHS, E. - Zum hermeneutischen Problem in der Theologie. Die existentiale Interpretation. (Gesammelte Aufsätze I)
123043: FUCHS, PETER - Das Antlitz der Afrikanerin.
55454: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 36 (Licitor - Magnitudo)
55455: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 36 (Licitor - Magnitudo)
55456: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 37 (Magnus - Medium)
90248: FUCHS, CARL-LUDWIG|HIMMELHEBER, SUSANNE - Biedermeier in Heidelberg, 1812-1853. Im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Heidelberg.
56860: FUCHS, J.M. - Opvangen en opvoeden. Lutherse wezenzorg in Amsterdam, 1678-1978
103400: FUCHS, EDUARD - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das bürgerliche Zeitalter [Volume 3 - only].
55446: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 62 (Trutinella - Venenosus)
185728: FUCHS, J.W. - Index verborum in Ciceronis ' De inventione ' libros II [Pars prior]. Thesis University Leiden.
185633: FUCHS, R.H. [SANDBERG - DANIËL LATASTER] - Lataster 1982-1988.
166275: FUCHS, R.H. [SANDBERG - DANIËL LATASTER] - Lataster 1982-1988.
165734: FUCHS, RUDI - Jasper Krabbé. Collected Drawings.
4011306: FUCHS, E. - Zur Frage nach dem historischen Jesus. (Gesammelte Aufsätze II)
91795: FUCHS, ERNST A.O. - Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dokumentation eines Streitgesprächs. Nach einer Tonbandaufzeichnung herausgegeben von Christian Möller.
55452: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 55 (Rotond... - Scabinalis)
55453: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 35 (L - Licite)
55471: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 44 (Passerculus - Peregrinatio)
55472: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 45 (Peregrinor - Piraticus)
55473: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 45 (Peregrinor - Piraticus)
55474: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 46 (Pirator - Posterioristicus)
55464: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 39 (Mystis - Murinus)
55465: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 40 (Murio - Novellus)
55466: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 40 (Murio - Novellus)
55467: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 41 (November - Odoro)
55444: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 35 (L - Licite)
55445: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 61 (Terminabilitas - Trutinator)
55447: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 24 (Essedum - Exercitabilis)
55468: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 41 (November - Odoro)
55469: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 41 (November - Odoro)
55470: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 44 (Passerculus - Peregrinatio)
55479: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 49 (Priorculus - Proportio)
55480: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 64 (Voto - XZ). Supplementa, Corrigenda
55481: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 64 (Voto - XZ). Supplementa, Corrigenda
55482: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 42 (Odoromentum - Oxus)
55483: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 43 (Pabulum - Passagium)
55457: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 37 (Magnus - Medium)
55458: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 37 (Magnus - Medium)
55459: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 38 (medium - Mysticus)
55460: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 38 (medium - Mysticus)
55448: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 23 (Empiricus - Esse)
55449: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 51 (Qua - Raptus)
55450: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 52 (Rapula - Refluo)
55451: FUCHS, JOHANNE W. - Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het Middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden. Fasc. 53 (Refluxio - Reputo)
4140369: FUCHS, G. & HENRIX, H.H. (HRSG.) (ROSENZWEIG, F.) - Zeitgewinn. Messianisches Denken nach Franz Rosenzweig.
140225: FUCHS, WERNER [MAX HIRMER - PHOTOGR.]. - Die Skulptur der Griechen.
104164: FUCHS, R.H.|MIEKE RIJNDERS - Aspecten van de Nederlandse kunstgeschiedenis 1390-1970.
103171: FUCHS, PETER [ED.]. - Chronik zur Geschichte der Stadt Köln. Band 1: Von den Anfängen bis 1400 [only].
151254: FUCHS, RUDI|JÖRG IMMENDORFF|MARIETTE JOSEPHUS JITTA [EDS. - ET AL.]. - Immendorff.
130868: B. DE LA FUENTE|B. OLMEDO VERA|HERNANDEZ, A. ARELLANO|L. STAINES CICERO|M. AYALA FALCÓN|M. DE LA GARZA - The Mayas of the Classical Period.
54672: FUENTES, CARLOS - Alle gelukkige gezinnen
110739: FUGATE, JOE K. - The Psychological Basis of Herder's Aesthetics.
160450: FUGGLE, SONIA ROSE DE [ED.]. - Discorso colonial Hispanoamericano.
4011307: FÜGLISTER N. - Die Heilsbedeutung des Pascha. (SANT VIII)
4143455: FUHRER, TH. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus. (Klassische Philologie Kompakt)
131449: FUHRI SNETHLAGE, GEORGE HENDRIK - De uitoefening van de oppervoogdij van den staat door den kantonrechter.
102432: FUHRING, PETER [ED.]. - De wereld is een tuin. Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de Renaissance.
102759: FUHRMANN, ERNST - Das Tier in der Religion.
91393: FUHRMANN, FRANZ - Kirchen in Salzburg
154445: FUHRMANN, HORST|THOMAS KEMPF [INTROD.]. - Europa - Idee, Geschichte, Realität.
4142178: FUHRMANN, M. - Geschichte der römischen Literatur. Autoren und Werke, Geschichte und Kultur, Wertung und Wirkung - von der Frühzeit der römischen Republik bis in die Kaiserzeit.
4141986: FUHRMANN, H. - Die Päpste. Von Petrus zu Johannes Paul II.
164174: FUIITA, MINORU|MICHAEL SHAPIRO [EDS.]. - Transvestism and the Onnagata Traditions in Shakespeare and Kabuki.
143550: FUJIKAWA, DR. MED. Y. - Geschichte der Medizin in Japan kurzgefasste Darstellung der Entwicklung der japanischen Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Einführung der europäischen Heilkunde in Japan.
121956: FUKARAI, T. - Proeven van gedachte-grafie met Japansche mediums.
130229: FUKKINK, RUBEN|JO HERMANNS - Ervaringen met de Kindertelefoon: Een vergelijking tussen de ondersteuning bij de chat en de telefoon.
130223: FUKKINK, RUBEN - Video-feedback in breedbeeld-perspectief. Een meta-analyse van de effecten van video-feedback in gezinsprogramma's.
4039804: FUKS-MANSFELD, R. - De veelkleurige mantel. Joodse legenden rondom het Oude Testament.
4052465: FUKS, L. - Die hebräischen und aramäischen Quellen des altjiddischen Epos Melokim-Buk. (Diss.)
4140253: FUKS-MANSFELD, R.G. (FUKS, L.) - Aspects of Jewish Life in the Netherlands. A Selection from the Writings of Leo Fuks. Ed. and with an introduction by R.G.Fuks-Mansfeld.
158236: FUKS, L.|R.G. FUKS-MANSFELD [EDS.]. - Hebrew Typography in the Northern Netherlands 1585-1815. Historical Evaluation and Descriptive Bibliography [Part ONE - only].
123476: FUKS-MANSFELD, PROF. DR. R[ENA] G. [ED. - ET AL.]. - Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek.
181540: FUKS, DRS. L. [INTROD.]. - Joodse Feestdagen Poerim [Scroll in Tube].
180988: FUKUTAKE, TADASHI [RONALD P. DORE: TRANSL. - ED.]. - The Japanese Social Structure. Its Evolution in the Modern Century.
4076155: FUKUYAMA, F. - De grote scheuring. De menselijke natuur en de reconstructie van de sociale orde.
4300136: FUKUYAMA, FRANCIS - Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity.
4300135: FUKUYAMA, FRANCIS - (3 boeken). De grote scheuring - De nieuwe mens - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. (Hierbij een stapeltje krantenknipsels)
162994: FULFORD, ROGER - Royal Dukes. The Father and Uncles of Queen Victoria.
170456: FULLER, STEVE - Dissent Over Descent. Intelligent Design's Challenge to Darwinism.
176331: FULLER, TIMOTHY|HITTINGER, JOHN P. (EDS.) - Reassessing the liberal state : reading Maritain's man and state. American Maritain Association Publications
170793: FULLER, STEVE - Science vs. Religion. Intelligent Design and the Problem of Evolution.
170411: FULLER, STEVE - Science.
130343: FULVIO ROITER [PHOTOGR.]|STARK, FREYA - Turkey. A Sketch of Turkish History by Freya Stark.
180728: FUMAGALLI, MARIA CRISTINA 0 - The Flight of the Vernacular. Seamus Heaney, Derek Walcott and the Impress of Dante.
153179: FUMAGALLI, MARIA CRISTINA 0 - The Flight of the Vernacular. Seamus Heaney, Derek Walcott and the Impress of Dante.
144647: FUMAGALLI, VITO [JAQUES LE GOFF - INTROD.]. - Als de hemel zich verduistert. De geschiedenis van het middeleeuwse levensgevoel.
81849: FUNCKE, O. - Het boek Jona, eene school des levens, uit het Hoogduitsch
4141234: FUNDAM, J. - Vorst Messias opgespoord uit de rollen der profeten. Een ware en oprechte belijdenis der Christelijke Waarheid, tegen de dwaalleer en de ongelukkige uitlegging der schriften van het tegenwoordige jodendom. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1726.
30174: FÜNDLING, JÖRG - Marc Aurel
153548: FÜNDLING, JÖRG - Marc Aurel.
185977: FUNERARY ART - Società Marmifera Nord Carrara. Catalogue no. 2. Sawing Mills and Works in Pietrasanta Viareggio Carrara Italy.
92535: FUNK, S. - Talmudproben
30804: FUNK, WOLF-PETER - Die zweite Apokalypse des Jakobus aus Nag-Hammadi-Codex V
143691: FUNK, RAINER - The Clinical Erich Fromm. Personal Accounts and Papers on Therapeutic Technique.
153222: FUNKE, VERA - Dat Bestelhuis ! Dat Bestelhuis ! Wat speelt dat 'n rol ! 125 jaar Centraal Boekhuis.
185393: FUNKE, KARL - Das Schaufenster der Apotheke.
100614: FUNKE, VERA - Immer Met Moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff [1869-1939].
156229: FUNNEKOTTER, BART - 'Ze waadden tot hun enkels in het bloed.' Ooggetuigen van de oorlog.
156913: FURDELL, ELIZABETH LANE - Publishing and Medicine in Early Modern England.
101922: FUREN, WANG|SUO WENQING - Highlights of Tibetan History.
165034: FURET, FRANÇOIS - Het verleden van een illusie. Het communisme in de twintigste eeuw.
141490: FURLENMEIER, DR. MED. M. - Wunderwelt der Heilpflanzen.
4046512: FURLONG, M. (THÉRÈSE DE LISIEUX) - Thérèse of Lisieux.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9