Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
93780: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594
4023386: BAKKER, J.T. & BOENDERMAKER J.P. (LUTHER, M.) - Luther na 500 jaar. Teksten, vertaald en besproken.
110513: BAKKER, L.A.R. - Geloofsoverdracht vroeger en nu.
61516: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie
84866: BAKKER, J.B. - Het psychiatrisch prognostisch oordeel. Een onderzoek naar de waarde van korte-termijnvoorspellingen in de psychiatrie
130547: BAKKER, MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de keizersgracht.
82523: BAKKER, W. E.A. - De afscheiding van 1834 en haar geschiedenis
30200: BAKKER, BERTUS - Elk zijn museum. Openbaar kunstbezet 1956-1988. Esthetische vorming van het Nederlandse volk
94544: BAKKER, J.T. - Coram Deo. Bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie
140020: BAKKER, HANS [ED.]. - The Sacred Centre as the Focus of Political Interest. Proceedings of the symposium held on the occasion of the 375th anniversary of the University of Groningen, 5-8 March 1989.
84933: BAKKER, DICK DEN E.A. - Leraren Bijbel
85667: BAKKER, JOHANNES - John Smyth. De stichter van het Baptisme
91275: BAKKER, J. - John Smyth. De stichter van het Baptisme.
103194: BAKKER, KEES DE & HERMAN ARNOLDS & ONNO BLOM [EDS.]. - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985 & De Literaire boekenweekgeschenken 1984-200 [2 Vols.].
122329: BAKKER, SIEM & ANNICK BENOIT-DUSAUSOY & HUGO BOUSSET [EDS. - ET AL.]. - Nieuwe Literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden [3 Vols. Compl.].
4049269: N.N. (BAKKER, N.T.) - In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker. Onder red.van Y.Bekker, W.Klouwen, A.v.Nieuwpoort.
100006: BAKKER, R. & H.G. HUBBELING (EDS.). - De filosofie van Bernard Delfgaauw.
94532: BAKKER, W. E.A. - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
100142: BAKKER, MARTIJN & GIEL VAN HOOFF & HARRY LINTSEN & GEERT VERBONG - Techniek maakt geschiedenis.
53949: BAKKER, W.F. - De Stien, de berg en de sônde bazún
104032: BAKKER, W. DE & MR. G. BERKELMANS - Anderhalve eeuw in Oisterwijk.
47928: BAKKER, ROBERT JAN - De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika
4044424: BAKKER, R. & GRAAF, J. DE, - Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw. Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal.
131310: BAKKER, HANS - Ayodhya. The History of Ayodhya from the 7th Century to the Middle of the 18hh Century, its decelopment into a sacred centre with special reference to the Ayodhyamahatmya and to the worship od Rama according to the Agastyasamhita.
110616: BAKKER, L.A.R. & H.P.M. GODDIJN (EDS). - Joden en christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
61427: BAKKER, D. - Man in the Qur'an
131646: BAKKER, W.F. & A.F. VAN GEMERT & W.J. AERTS [EDS.] - Studia Byzantina et Neohellenica Neerlandica.
110625: BAKKER, L.A.R. & H.P.M. GODDIJN (EDS). - De godsdienstkritiek van Karl Marx.
131267: BAKKER, MAARTEN & GRADDY BOVEN & HENK VISSER - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine.
54427: BAKKER, F. - Gebedsgestalten
146141: BAKKER-STIJKEL, D.G. [& H. STEGEMAN] - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen.
4134176: BAKKER, N.T. REELING BROUWER, R. & ZUURMOND, R. E.A. (RED.) - Het protestantse ongeloof. De kritiek van het protestantisme. (Om het Levende Woord, 14).
130495: BAKKER, MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de Keizersgracht.
130431: BAKKER, ROB - Terecht, maar te laat. De werking in de tijd van verandering van bestuursrechtspraak.
4137745: BAKKER, N.T. KOUWIJZER, R. & NIEUWPOORT, A.V. (E.A.) - De verdwijnende mens?. Bijdragen over de bijbelse antropologie.
91594: BAKKER, REINHOUT - Filosofie en wetenschap
93980: BAKKER, W. E.A. - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis
4031912: BAKKER, R. (VERT.) - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door R.Bakker.
4028069: BAKKER, AMBRO (SAMENST.) - Gedachten rondom het lijden.
4047238: BAKKER, J.T. & MULDER, D.C. (RED.) - Één bron, twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het Jodendom.
4057395: BAKKER, A. (RED.) - Aan de hand van Mattheüs. Overwegingen bij de evangeliën van het A-jaar.
4057398: BAKKER, A. (RED.) - Aan de hand van Lucas. Overwegingen bij de evangeliën van het C-jaar.
4071275: BAKKER, L.A.R. & H.P.M. GODDIJN (RED.) - Joden en christenen. Een moeizaam gesprek door de eeuwen heen.
4139825: BAKKER, G. - Etymologisch woordenboek voor beginners. Of Hoe het mannetje mannequin werd...
4140982: BAKKER, F. HUISKAMP, K. & SNACKER, J. - Overal brandt licht. Themavieringen in de San Salvatorparochie te 's-Hertogenbosch.
4143635: BAKKER, F.L. - De verhouding tusschen de almacht Gods. en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam. (Diss.)
30484: BAKKER, J. - John Smyth, de stichter van het Baptisme
4026072: BAKKER, N.A. - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
4133283: BAKKER, JAC. (ROTTERDAM) - De Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
4142241: BAKKER, K. (HEUKELUM) - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de de heerlijkheid Heukelum.
122959: BAKOS, KATALIN & VALERIA HAVAS [EDS.]. - Art and Revolution Russian-Soviet Art 1910-1932 / Müvészet és forradalom Orosz-Szovjet Müvészet 1910-1932.
143181: BAKX, HANS W. - J. W. C. Boks (1904-1986)
100335: BALANDER, GEORGES - Daily Life in the Kingdom of the Kongo. From the Sixteenth to the Eighteenth Century.
4140636: BALDENSPERGER, W. - Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judenthums. (Das Selbstbewusstsein jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner Zeit, 1.Hälfte)
4046048: BALDERS, G. (ONCKENS, J.G.) - Theurer Bruder Oncken. Das Leben Johann Gerhard Onckens in Bildern und Dokumenten.
95762: BALDINGER, KURT - Etudes autour de Rabelais. Études Rabelaisiennes. Tome XXIII (Volume 23). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXXVIII)
55177: BALDINI, UMBERTO A.O. - Toscana (English Edition)
30540: BALDINI, UMBERTO E.A. - Miniade-Reeks (Complete Set, 8 delen). Schilderijen van Leonardo da Vinci, Titiaan, Goya, Pieter Bruegel, Gauguin, Rembrandt, Toulouse-Lautrec en Van Gogh
4063896: BALDOCK, J. - De symboliek in het Christendom.
122927: BALDONI, CESARE & GIOVANNA CHIUINI & PIERFRANCESCO LISTRI [TONI NICOLINI - PHOTOGR.]. - Historische Städte in Mittelitalien. Toskana - Umbrien - Latium.
131594: BALDWIN, K.D.S. - The Niger Agricultural Project.
90042: BALEN, C.L. - Nederland
145679: BALEN, GERRIT VAN - Consensus Formation in Science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis.
4138818: BALEN, PETRUS VAN - De verbetering der gedachten. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. v.d.Hoven. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 11)
131957: BALEN, MR. W.J. VAN - Johan Maurits in Brazilië.
55325: BALEN, C.L. VAN - Nederland in beeld en woord (2 delen in 1 band)
104062: BALEN, MR.W.J. VAN - Ontdekking van de wereld [2 Vols. Compl.].
4138521: BALEN, F.VAN - Een leven zonder kinderen. Ongewilde kinderloosheid: beleving, stress en aanpassing.
104765: BALFOUR, MICHAEL - Cult Watches. The World's Enduring Classics.
4011995: BALFOUR, A.J. - Theism and humanism. The Gifford lectures 1914.
53076: BALFOUR, MICHAEL - Megalithic mysteries. An illustrated guide to Europe's ancient sites
53597: BALIC, CAROLUS E.A. - Doctor Subtilis. Vier studies over Johannes Duns Scotus
53037: BALIS, ARNOUT A.O. - La Peinture Flamande au Kunsthistorisches Museum de Vienne
131895: BALIS, JAN [ED.] - Hortus Belgicus.
100007: BALIS, JAN - Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken.
4014912: BALJON, J.M.S. - Grieksch-theologisch woordenboek,. hoofdzakelijk van de oud-christelijke letterkunde. (Bew. naar H.Cremer: Bibl.theol.Wörterbuch der N.T.Gräcität).
84429: BALJON, J.M.S. - Geschiedenis van de boeken des nieuwe verbonds
101769: BALJON, C.S. [ET AL.]. - Handboek voor het Hotel-Café Restaurant.
123520: BALK, J.TH. [PAUL VOGT - PHOTOGR.]. - Onze havens.
91489: BALK, JAAP E.A. - Mens en monument. 25 jaar Stadsherstel Amsterdam.
4053129: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren.
83354: BALKE, W. E.A. - Luther en het gereformeerd protestantisme
54966: BALKE, WILLEM E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
4005172: BALKE, W. (CALVIJN, J.) - Calvijn en de doperse radikalen. (Diss.)
55001: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen. Calvin and the anabaptists radicals. Calvin und die Täufererischen radikalen. With summaries in English and German
93415: BALKE, W. / OOSTENBRINK-EVERS, H. - De commissie voor de kerkorde (1945-1950) bouwplan, agendastukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde (1951) van de Nederlandse Hervormde Kerk
53185: BALKE, W. - Omgang met de Reformatoren
30261: BALKE, WILLEM E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
30016: BALKE, WILLEM E.A. - Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk
54988: BALKE, W. E.A. - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
91954: BALKE, W. - Gunning en Hoedemaker samen op weg
46353: BALKE, W. - Omgang met de reformatoren
84391: BALKE, W. E.A. - De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951
54924: BALKE, W. / GERSSEN, S. - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr. H.F. Kohlbrugge
4065797: BALKE, W. & OOSTENBRINK-EVERS, H. - De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950).
94273: BALKE, W. - Calvijn en de doperse radikalen. Calvin and the anabaptist radicals. Calvin und die Täufererischen Radikalen (With summaries in English and German)
4052804: BALKE, W. (WICHELHAUS, J.) - Johannes Wichelhaus (1819-1858). Hoogleraar te Halle en vriend van dr.H.F.Kohlbrugge.
54923: BALKE, W. / GERSSEN, S. - Eduard Böhl. Hoogleraar te Wenen. Schoonzoon van H.F. Kohlbrugge
85893: BALKENENDE, W.P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht
60019: BALKESTEIN, J. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de Romeinse god Mars
4036088: BALKESTEIN, J. - Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de romeinse God Mars. (Diss.)
4049468: BALL, E. - Slaven in de familie.
4140923: BALLA, P. - Challenges to New Testament Theology. An Attempt to Justify the Enterprise. (WUNT 2.Reihe 95)
145610: BALLARD, CHRIS & STEVEN VINK & ANTON PLOEG - Race to the Snow. Photography and the Exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
122401: BALLASTER, ROS [ED.]. - Fabulous Orients. Fictions of the East in England 1662-1785.
100201: BALLE, JEAN-LUC & JACQUES GOFFIN [EDS.]. - Een eeuw kantoormachines 1873-1973. Het kantoormateriaal van het Museum van de Boekdrukkunst.
121750: BALLE, JEAN-LUC & JAQUES GOFFIN & GEORGES VERBEIREN [EDS.]. - Un siècle de machines de bureau 1873-1973. Les machines de bureau du Musée de l'Imprimerie.
122966: BALLEGEER, J.P. - Octave Landuyt. Proeve van een iconografische benadering.
145766: BALLEGOOIJ, G.A.C.M. [ET AL.]. - Bestuursrecht in het Awb-tijdperk.
131077: BALLIE, G.H. - Watchmakers & Clockmakers of the World.
81874: BALLOT, A. - Eigenaardigheden van het Twentsche dialect
4007537: BALSIGER, D. & SELLIER JR, CH.E. - Op zoek naar de Ark van Noach. Feiten over een mysterie.
4040410: BALTHASAR, H.U. VAN (THÉRÈSE DE LISIEUX) - Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung.
30443: BALTHASAR, HANS URS VON E.A. - Mysterium Salutis, dogmatiek in heilshistorisch perspectief (Deel V)
4141783: BALTHASAR, H.U.VON - Das Herz der Welt.
84947: BALTHAZAR, HERMAN E.A. - De Gouden Delta der Lage Lande. Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn
53014: BALTHAZAR, HERMAN / STENGERS, JEAN - La dynastie et la culture en Belgique
122657: BALTISCH, FRANZ [= F. HEGEWISCH] - Politische Freiheit.
101208: BALTZAREK, FRANZ & JOHANNE PRADEL & ROMAN SANDGRUBER - Die Städte Vorarlbergs.
110719: BALTZER, EDUARD - Pythagoras. Der Weise von Samos. Ein Lebensbild.
4014913: BALY, D. - Geographisches Handbuch zur Bibel.
93359: BALZ, HORST / SCHNEIDER, GERHARD - Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (3 Bände)
4057974: BALZ, H & SCHRAGE, W. - Die Katholische Briefe. (NTD 10)
101770: BALZ, ALBERT G.A. - Clauberg and the Development of Occasionalism.
143059: BALZAC, HONORÉ DE - Die menschliche Komödie [Vol. 1 - 4 Vols. of 12].
4067999: BALZAC, HONORÉ DE - Eugénie Grandet.
4016668: BAMM, P. - Kleurig tapijt van oude historie.
102712: BAMS, C.J. & L. HARKINK & J.S.L.J. VAN ALPHEN [EDS.]. - Noordzee-Atlas voor het Nederlands beleid en beheer.
100143: BAND, A.P. VAN DEN & E.H.P. CORDFUNKE [EDS.]. - Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgeneemschap voor Nederland.
146223: BANDINELLI, R. BIANCHI & A. GUILIANO - Etrusker und Italiker vor der römischen Herrschaft. Die Kunst Italiens von der Frühgeschichte bis zum Bundesgenossenkrieg [= Volume 21: Universum der Kunst].
146220: BANDINELLI, RANUCCIO BIANCHI - Rom. Das Zentrum der Macht. Die römische Kunst von den Anfängen bis zur Zeit Marc Aurels [= Volume 15: Universum der Kunst].
94479: BANDT, HELLMUT - Luthers Lehre vom verborgenen Gott. Eine Untersuchung zu dem offenbarungsgeschichtlichen Ansatz seiner Theologie
140074: BANEKE, JOOST [ED.]. - Psychoanalyse en Muziek. Psychoanalyse en cultuur. Een discussie tussen psychoanalyse en literatuurwetenschappers.
131532: BANERJEE, ANIL CHANDRA - Lectures on Rajput History. Raghunath Prasad Nopany Lectures [1960] Calcutta University.
4143264: BANGE, P. - Een handvol wijsheden. Eenvoudig geloof in de vijftiende eeuw: de Spieghel ofte reghel der kersten ghelove.
104649: BANGE, PETTY [ET AL.]. - Saints and She-devils. Images of Women in the 15th and 16th Centuries.
122821: BANGE, E.F. - Peter Flötner.
145045: BANGE, P. & P.M.J.C. DE KORT [EDS]. - Die fonteyn der ewiger wijsheit. Opstellen aangeboden aan prof. dr A.G. Weiler ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis van de Middeleeuwen.
93318: BANGE, P. E.A. - De doorwerking van de Moderne Devotie Windesheim 1387-1987. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987
89050: BANGS, C.O. (INTRODUCTION) - The auction catalogue of the library of J. Arminius. A facsimile edition with an introduction.
122575: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden. Studies in Cultural History.
89048: BANGS, J.D. (INTRODUCTION) - The auction catalogue of the library of Hugh Goodyear English Reformed Minister at Leiden. A. facsimile edition with an introduction.
54094: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 103e jaargang 1990
54095: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 108e jaargang 1995
54096: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 107e jaargang 1994
54097: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 105e jaargang 1992
54098: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 105e jaargang 1993
54099: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 102de jaargang 1989
54100: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 101ste jaargang 1988
54101: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 100ste jaargang 1987
54103: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 99ste jaargang 1986
54104: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 104e jaargang 1991
54108: BANK, J.TH.M. E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 98ste jaargang 1985
92325: BANK, J.H. VAN DE - Kudde in veelvoud, kleine kerkgescheidenis van Ede
93813: BANK, JOHANNES HENDRIKUS VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden. Macarius and his influence in the Low Countries (with a summary in English)
122579: BANK, H.J. VAN DE - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
100422: BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden [Macarius and his influence in the Low Countries].
83315: BANK, J. H VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden (with a summary in Enlish)
93417: BANK, J.H. VAN DE E.A. - Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de preiking van de Heidelbergse Catechismus
110283: BANK, DR. J.H. VAN DE - Kerkgeschiedenis.
130736: BANK, J.H. VAN DE - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden.
101602: BANKES, GEORGE - Peru before Pizarro.
122181: BANKS, LYNNE REID - The Backward Shadow.
88796: BANNIER, WILLEM ADRIANUS FLORIS - De landgrenzen van Nederland I. (tot aan den Rijn)
4067012: BANNING, W. - Als een goed instrument.
4042748: BANNING, W. - Geloofsstrijd. Godsdienstige houding in deze tijd.
4052338: BANNING, W. - Theologie en sociologie. Een terreinverkeening en inleiding.
53229: BANNING, W. / WOLDRING, H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen
46361: BANNING, W. (RED.) - Handboek Pastorale Sociologie, Compleet 7 delen. Deel 1 - Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Noord-Brabant en Limburg. Deel 2: Noord-Holland benoorden het IJ, De Wadden, en Friesland. Deel 3: Groningen, Drenthe, N-W. Overijssel, N.O.Polder. Deel 4: Midden - OostNederland. Deel 5: Rondom Utrecht. Deel 6: Hervormd Amsterdam, en zijn maatschappelijke achtergrond in de 19e en 20e eeuw. Deel 7: Utrecht.
130380: BANNING, MR. DR. DRS. J.P.D. VAN - Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.
95261: BANNINK, FREDERIKE - Oplossingsgericht leidinggeven. 101 tips voor optimaal samenwerken
130926: BANNINK, G.B. [ET AL.] - Goeree Overflakkee. Van de Punt tot de Plaat.
101548: BANQUART, MARIE-CLAIRE - Paris des Surréalistes.
92297: BAR-KOCHVA, BEZALEL - Pseudo-Hecataeus. On the Jews. Legitimizing the Jewish Diaspora
103416: BARAN, CLAUDIE [TEXT] & ERICK BONNIER [PHOTOGRAPHS] - Souks. Märkte und Basare von Aleppo bis Saana.
104235: BARASH, ALAN - Medal of Honor. Underground. Prima's Official Strategy Guide.
95774: BARAZ, MICHAËL A.O. - Études Rabalaisiennes. Tome XV (Volume 15). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CLXXV)
103625: BARBARY, JAMES - Puritan & Cavalier. The English Civil War.
103725: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
100883: BARBER, T.S. - Photo-engraving: I.
104181: BARBER, RICHARD [ED.]. - The Arthurian Legends. An illustrated anthology.
110780: BARBER, RICHARD - The Knight and Chivalry.
130029: BARBER, RICHARD - The Reign of Chivalry.
131685: BARBEY, JEAN - Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI.
130951: BARBIAN, JAN-PIETER & LOTTE HELLINGA - Literaturpolitik im Dritten Reich. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder. & Das Mainzer ' Catholicon ' und Gutenbergs Nachlass. Neudatierungen und Auswirkungen [In AGB]
142191: BARBICHE, BERNARD & SÉGOLÈNE DE DAINVILLE-BARBICHE - Sully. L'homme et ses fidèles.
144188: BARBIER, PATRICK - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
123458: BARBIER, JEAN PAUL & DOUGLAS NEWTON - Islands and Ancestors. Indigenous Styles of Southeast Asia.
102919: BARBIERI, DANIELE - Valvoformes et Valfocoulours. Art - Illustration - Design.
95244: BARBO, LOÏC - De Becquerel-Dynastie. Pioniers in de radioactiviteit (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 26)
88856: BARBOUR, VIOLET - Capitalism in Amsterdam in the 17th Century
4065620: BARBUSSE, H. - Jezus. Vertaald en ingeleid door G.W.Melchers.
4027: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum Clave, hoc est nominum proprierum elucidatione Gactenus nondum edita.
4028: BARCLAY, JOHN - Satyricon partes quinque cum Clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
4022208: BARDE, E. - Kommentaar op de Handelingen der Apostelen. Vertaald door G.Keizer.
4029413: BARDENHEWER, O. - Geschichte der altkirchlichen Literatur. (Komplett in 5 Bde). (Nachdruck der zweite umgearbeitet Aufl. 1913)
143733: BAREA, ILSE - Vienna. Legend and Reality.
4143067: BAREAU, A. - Recherches sur la biographie du Buddha. dans les Sutrapitaka et les Vinayapitaka anciens. III. Articles complémentaires
100530: BARENDRECHT, SIETSKE - François van Aerssen. Diplomaat van het Franse hof [1598-1613].
4065319: BARENDS, B. - Op zoek naar woorden. Over ons onvermogen om God ter sprake te brengen.
82030: BARENDSE, B.A.M. E.A. - De vrijheid. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 21
142357: BARENDSEN, JAN & CARLI BOSHOUWERS-BIESSELS & KLASS BOUWER [EDS. - ET AL.]. - Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving.
102320: BARENDSEN, J. [ET AL.]. - Anthologia Grotiana. A Lugduni Batavorum universitatis discipulis in colloquio, cui nomen 'Societas Juridica Grotius' congre-gatis collata.
4074526: BARENHOLZ, SH. - Kinderen van de Hoop. [Het verhaal van 12 holocaust-overlevenden en hun kinderen]
88706: BARENTS, J. E.A. - Christendom en nationalisme
85899: BARENTS, J. E.A. - Een getuigenis waarom wij Christelijk-Historisch zijn en blijven
52523: BARENTSEN, J. - Ontwikkelende leiderschapspatronen in Paulinische gemeenten te Korinthe en Efeze: Een perspectief vanuit de sociale identiteitstheorie
4142089: BÄRENZ, R. - Das Sonntagsgebot. Gewicht und Anspruch eines kirchlichen Leitbildes.
103417: BARGALLÓ, DANIEL - Hedendaagse naaktfotografie. Volume / Deel 2.
47516: BARGE, HERMANN - Luther und der Frühkapitalismus (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 168, Jahrgang 58, Heft 1)
85939: BARGER, H.H. - De Nederlandsche Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand (Serie: Kerk en Sectie. Serie I. No. 9)
85034: BARGER, H.H. - Ons Kerkboek. Met een aanhangsek gesteld door J.W. Enschedé
83485: BARGER, H.H. E.A. - Maarten Luther in zijn leven en werken van 1483-1525
122404: BARGIEL-HARRY, RÉJANE & ALAIN WEILL - Achille Mauzan. Affiches Mauzan.
121315: BARGIEL-HARRY, RÉJANE & ALAIN WEILL - Paris Posters.
102795: BARGIEL, RÉJANE & CHRISTOPHE ZAGRODZKI - Steinlen Plakate. Oeuvre-Katalog.
130490: BARGIEL-HARRY, RÉJANE & ALAIN WEILL - Achille Mauzan. Affiches Mauzan.
4075677: BARINCOU, E. (MACHIAVELLI) - Machiavelli en zijn tijd.
104063: BARJOT, ADMIRAAL & JEAN SAVANT - Wereldgeschiedenis der zeevaart.
102321: BARKELEY, RICHARD [PROF. DR. THEODOR HEUSS - FOREW.]. - Die Kaiserin Friedrich, Mutter Wilhelms II.
104679: BARKER, NICOLAS [CHARLES RYSKAMP - FOREW.]. - The Oxford University Press and the Spread of Learning. An Illustrated History 1478-1978.
145181: BARKER, ARTHUR E. - Milton and the Puritan Dilemma 1641-1660.
144003: BARKER, GRAEME & TOM RASMUSSEN [EDS.]. - The Etruscans.
143052: BARKER, JULIET - The Brontës.
90920: BARKER, J. A.O. - 100 fascinerende wereldsteden
4074992: BARKER, J. (WORDSWORTH, W.) - Wordsworth. A Life in Letters.
146298: BARKHUYSEN, T. & L.J.A. DAMEN & K.J. DE GRAAF & A.T. MARSEILLE [ET AL.]. - Feitenvaststelling in beroep.
143148: BARKLEY, HAROLD - Likenesses in Line. An anthology of Tudor and Stuart engraved portraits.
87836: BARLAEUS, CASPAR - Mercator Sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de Illustere school te Amsterdam op 9 januari 1632. Met Nederlandse vertaling en inleiding uitgegeven door dr. S. van der Woude. Aangeboden bij de opening van het nieuwe gebouw der Universiteitsbibliotheek op 10 januari 1967.
101444: BARLEY, NIGEL - Dansend rond het graf. Een opwekkend onderzoek.
131054: BARLOW, FRANK - William Rufus.
47613: BARNA, GABOR/ODROBINA, LASZLO (ED.) - Hereditas. Periodical of the Balint Sandor Institute for the Study of Religion 1.
84751: BARNARD, WILLEM - Op een stoel staan. Van zondag tot zondag de tijd naar pasen toe
4022628: BARNARD, W. - Bezig met Genesis. Van hoofde aan.
4005935: BARNARD, W. - Bezig met Genesis. Van ark en altaar. Over verhalen van Noach met zijn achten en van Abraham en Sara zoals te lezen staat in Genesis 5 t/m 25.
93487: BARNARD, M. E.A. - De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk
121118: BARNARD, ROBERT - Emily Brontë.
4049107: BARNARD, M. (PIERSON, A.) - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1381-1896). (Diss.)
87890: BARNARD, TJAARD ROELAND - Van 'verstote kind' tot belijdende kerk. De remonstrantse broederschap tussen 1850 en 1940.
91796: BARNARD, TJAARD R. E.A. - Christelijke mystiek. Historische beschouwingen en hedendaagse perspectieven. Blad an de Faculteit der Godgeleerdheid van de RU te Leiden, jrg. 21, nr 1, october 1991.
60022: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar
30474: BARNARD, WILLEM - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
54533: BARNARD, MARCEL E.A. - Letter en feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie
30199: BARNARD, WILLEM - Tot in Athene. Handelingen 1-17. Leesoefeningen bij het tweede boek van Lukas
4139871: BARNARD, L.W. (JUSTIN MARTYR) - The First and Second Apologies. Translated with Introduction and Notes. (ACW 56)
4017929: BARNARD, W. - Binnen de tijd. Het zinsverband der liturgie. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017930: BARNARD, WILLEM - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.
4017932: BARNARD, W. - De tale Kanaäns. Een leergang liederen. De dagen onzer jaren. Een kerkelijk jaarboek.
4017933: BARNARD, W. - Tussen twee stoelen.
4030322: BARNARD, W. - Stem van een roepende. Gebeden.
4031756: BARNARD, A.C. - Die pinksterfees in die kerklike jaar. (Diss.)
4041353: BARNARD, W. - Op een stoel staan. 3 dln. I.Van zondag tot zondag, de tijd naar pasen toe. II.Lente en zomer. III.Herfst en winter.
4043005: BARNARD, M. - Wat het oog heeft gezien. Verbeelding als sleutel van het credo.
4050006: BARNARD, M. & POST, P. (RED.) - Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de Liturgie.
4057358: BARNARD, M. (LEEUW, G.V.D.) - De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) herlezen. Essay over religie en cultuur.
4067851: BARNARD, W. - Anno Domini. Dagboeken 1978-1992.
4133550: BARNARD, W. - Een dubbeltje op zijn kant. Dagboeken 1945-1978.
4139567: BARNARD, W. - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen.
4049754: BARNARD, M. HOEKEMA, A. & MEULINK-KORF, H. (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
4142554: BARNAUD, J. (VIRET, P.) - Pierre Viret. Sa vie et son oeuvre. (1511-1571) Reprint of the edition Saint-Amans, 1911.
53477: BARNAVI, ELI A.O. - A historical atlas of the Jewish People. From the Time of the Patriarchs of the Present
142973: BARNES, JAMES - Authors, Publishers and Politicians. The Quest for an Anglo-American Copyright Agreement 1815-1854.
143381: BARNES, JONATHAN & SUSANNE BOBZIEN & KEVIN FLANNERY & KATERINA IERODIAKONOU [TRANSL.]. - Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics 1. 1 - 7.
146321: BARNES, JAMES STRACHEY [[BENITO MUSSOLINI - FOREW.]. - The Universal Aspects of Fascism.
146413: BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy.
146173: BARNES, IAN - Vauxhall / Opel Corsa Diesel. Mar 1993 to Oct 2000 [K to X regastration]. Service & Repair Manual.
142788: BARNET, MIQUEL & ALISTAIR HENNESSY [INTROD.]. - The Autobiography of a Runaway Slave Esteban Montejo.
122191: BARNETT, RICHARD B. - North India between Empires. Awadh, the Mughals and the British 1720-1801.
131941: BARNETT, CORRELLI - The First Churchill. Marlborough: Soldier and Statesman.
121833: BARNHART, J.E. - Religion and the Challenge of Philosophy.
93470: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
93528: BARNHOORN, JOHAN GERARD - Amicitia Christiana. Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830-1860)
4006025: BARNIKOL, E. (LUTHER, M.) - Luther in evangelischer Sicht.
144310: BARNLUND, DEAN C. - Public and Private Self in Japan and the United States. Communicative Styles of Two Cultures.
100341: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 9.
100340: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 5.
100338: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 3.
100339: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 4.
100337: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 2.
122024: BARNOUW, ADRIAAN J. - Language and Race Problems in South Africa.
93679: BARNOUW, PIETER JACOBUS - Philippus van Limborch
100336: BARNOUW N.D.J. [ET AL.]. - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie '40-'45. Volume 1.
100936: BARNOUW, DR. ADRIAAN J. - Monthly Letters. On the Culture and History of the Netherlands.
4143837: BARNSTONE, WILLIS - The Restored New Testament. A New Translation with Commentary, Including the Gnostic Gosperls Thomas, mary, and Judas.
95498: BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG, M.J. - Nederlandsche Gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatien, welke sedert 1815 deel hebben uitgemaakt van, of behoord hebben tot het Koninkrijk der Nederlanden, zoowel Noordelijk als Zuidelijk gedeelte. Getrokken uit het officiele register, bij het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage bewaard
93797: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie, haar ontwikkeling van 1620-1939
83735: BARON VAN BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. - Correspondentie van Ds Adriaan Jacobuszoon Hulsebos.
86174: BARON VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL, JOAN DERK - Aan het volk van Nederland het democratisch manifest (1781)
122007: BARON, SAMUEL H. - Plekhanov. The Father of Russian Marxism.
4136128: BARON, D. - Types, Psalms, and Prophecies. Being a Series of Old Testament Studies.
91520: BARON VAN DEDEM, A. - Register van charters en bescheiden, berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.
4017219: BARON, S.W. & KAHAN, A. (A.O.) - Economic History of the Jews. Ed. by N.Gross. (Library of Jewish Knowledge)
4138139: BARON, S.WITTMAYER - Ancient and Medieval Jewish History. Essays. Edited with a Foreword by L.A.Feldman
4276104: BARON-COHEN, S. - M/V. Het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend denken, voelen en doen.
145079: BAROUDI, ABDALLAH - Maroc. Impérialisme et émigration.
4071781: BARR, J. (A.O) - Oudtestamentische Studiën. Deel XIX. Language and Meaning. Studies in Hebrew Language and Biblical Exegesis. By J.Barr, W.A.M.Beuken, C.J.Labuschagne a.o.
101209: BARR, PAT - To China with Love. The lives and Times of Protestant Missionaries in China 1860-1900.
95415: BARR, JAMES - The semantics of Biblical language
4041848: BARR, J. - Comparative Philology and the Text of the Old Testament.
4135957: BARR, J. - The Semantics of Biblical Language.
123204: BARRACLOUGH, GEOFFREY [ED.]. - The Times Concise Atlas of World History.
4133369: BARRAL, XAVIER (HRSG.) - Heiliges Licht. Mittelalterliche Glasfenster in Europa. (Deutsche Ausgabe)
53946: BARRAS HILL, IAN - Impressionisten en Post-Impressionisten. Meesterwerken van Renoir tot Cézanne. 150 reprodukties
130172: BARRATT, GLYNN - The Rebel on the Bridge. A Life of the Decembrist Baron Andrey Rozen 1800-84.
104905: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
104894: BARRÉ-DESPOND, ARLETTE [ED. - ET AL.]. - Jourdain. Frantz 1847-1935 - Francis 1876-1958 - Frantz Philippe 1906.
4038619: BARRET/GURGAND, - Wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Das wundersame Abenteuer des ersten Kreuzzuges 1095-1099. Deutsch von Edith Oppens.
121348: BARRETT, LEONARD E. - The Rastafarians. The Dreadlocks of Jamaica.
95643: BARRETT, C.K. - A commentary on the first epistle to the Corinthians. Second edition (Series: Black's New Testament Commentaries)
4035580: BARROIS, A.-G. - Manuel d'archéologie biblique.
102445: BARRON, STEPHANIE - Expressionismus. Die zweite Generation 1915-1925.
122560: BARROW, G.W.S. - Feudal Britain. The Completion of the Medieval Kingdoms 1066-1314.
4075023: BARROW, J.D. - The Artful Universe.
104857: BARRUCAND, MARIANNE & ACHIM BEDNORZ - Moorish Architecture in Andalusia.
92567: BARRY, JAMES - Een krachtig Gebed
86367: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving of het zinnbeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
89277: BARRY, JAMES - De eenige schuilplaats van eene beproefde ziel in tijden van beproeving of het zinnebeeld van den appelboom. In twee predicatiën.
8904: BARRY, PAUL DE - De Eensaemheydt van Philagia, Dienende tot Geestelijck Oeffeningen in Eensaemheydt. Van acht ofte thien gheduerige daghen s'Iaers, voor alle Godtvruchtige Zielen de welcke naer hunne Heylicheydt ende Volmaecktheydt trachten. In 't Fransch beschreven. In 't Neder-Duyts vertaelt door Guilliam van Aelst. III. Druck.
4020326: BARSOTTI, D. - Christliches Mysterium und Wort Gottes.
84916: BART, A.A. - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? Wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doen
88685: BART, KARL - Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammete Vorträge.
4140860: BARTCHY, S. SCOTT - First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21. (SBL-11)
4072458: BARTEL, T.W. (ED.) (WARD, K.) - Comparative Theology. Essays for Keith Ward.
94583: BARTEL, OSKAR - Jan Laski. Leben und Werk des polnischen Reformators
54041: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 56e jaargang 1984
54043: BARTELINK, G.J.M. E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 53e jaargang 1981
95407: BARTELINK, G.J.M. - Lexicologisch-Semantische studie over de taal van de Apostolische Vaders. Bijdrage tot de studie van de groeptaal der Griekse christenen
101145: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde. Overzicht van de Griekse en Latijnse literatuur, met aandacht voor de wijsgebeerte en de wetenschap. .
4053882: BARTELINK, G.J.M. - Klassieke letterkunde.
90874: BÄRTELS, ANDREAS - Clematis. De groene bibliotheek.
122111: BARTELS, W.J.B. & GIED TEN BERGE [ET AL.]. - Jeruzalem. Stad van vrede, vrede voor de stad.
88746: BARTELS, H. - Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939.
143080: BARTELS, MR. J.A.C. - Hulpverleningsrecht. De rechtsverhouding tussen cliënt en hulpverlener in de maatschappelijke en psycho-sociale dienstverlening.
95792: BARTELS, J.A.C. / KALKMAN, W. - Texel. Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de Georgiërs, april 1945
4138344: BARTELS, J. - Kennis / Geschiedenis / Objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
4300355: BARTELS, JEROEN - Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. (Diss.)
4012036: BARTH, K. - Briefe 1961-1968. An K.H.Miskotte, D.Ritschl, H.Goes, H.Küng, E.Jüngel u.v.a. (Gesamtausgabe V)
4012037: BARTH, K. - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961. Hrsg.von H.A.Drewes und E.Jüngel. (Gesamtausgabe II)
90041: BARTH, K. - De kerk en het 'derde rijk'
4138812: N.N. (BARTH, K.) - Zu Karl Barths Lehre von der Taufe. Mit beiträgen von J.Becjmann, E.Dinkler, E.Jüngel, W.Kreck u.a.
4063283: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/1. Die Lehre von der Schöpfung.
4055826: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie. (Siebenstern)
4055828: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/4. Die Lehre von der Schöpfung.
4054138: N.N. (BARTH, K.) - Hommage et reconnaissance. Recueil de travaux publiés a l`occasion du soixantième anniversaire de Karl Barth.
4027829: BARTH, K. - Die Theologie Schleiermachers. Vorlesungen Göttinger Wintersemester 1923/24. Hrsg.von Dieter Ritschl. (Gesamtausgabe II)
4026875: BARTH, K. - Der Römerbrief. Unveränderter Nachdruck der ersten Auflage von 1919.
4012043: BARTH, K. & BARTH, H. - "Zur Lehre vom heiligen Geist. (Beih.Nr.1 von Zwischen den Zeiten"")"""
4012034: BARTH, K. - Karl Barth - Rudolf Bultmann Briefwechsel 1922-1966. Hrsg.v. B.Jaspert (Gesamtausgabe V)
4008649: N.N. (BARTH, K.) - Antwort. Festschrift für Karl Barth zum 70. Geburtstag am 10 Mai 1956. Beitr. von H.U.v.Balthasar, H.Diem, G.Eichholz, H.Gollwitzer, H.J.Kraus, K.H.Miskotte und vielen Anderen. Mit Bibliographia Barthiana von Chr.v.Kirschbaum.
88361: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse Geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
145201: BARTH, PAUL - Die Stoa.
4065151: BARTH, K. - De koninklijke mens. Berichten aangaande Jezus. Teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer verzameld en ingeleid door N.T.Bakker.
54953: BARTH, KARL - De brief aan de Romeinen kort verklaard
4046041: BARTH, K. - Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1.Band Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur christlichen Dogmatik 1927. (Gesamtausgabe II)
4012021: BARTH, K. - Die protestantische Theologie im 19.Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.
4012027: BARTH, K. - Einführung in die evangelische Theologie.
4066239: BARTH, M. (ANCHOR BIBLE) - Ephesians. (Anchor Bible 34 +34A)
4020332: BARTH, K. - Ethik I 1928. Ethik II 1928/1929. (Gesamtausgabe 2 und 10)
4134805: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume IV/3. The Doctrine of Reconciliation. Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
4057595: BARTH, K. - Der Römerbrief. 10.Abdruck der neuen Bearbarbeitung. (Ident.mit allen späteren Nachdrücke)
55243: BARTH, J.D. - De vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade. Dit boek bevat vier preken over verscheidene teksten
55239: BARTH, J.D. - Onze Nederlandse geloofsbelijdenisgeschriften. Verklaring van de 37 artikelen waarbij opgenomen een korte doch zakelijke verklaring van de Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse leerregels
103906: BARTH, HERBERT & DIETRICH MACK & EGON VOSS [EDS.]. & PIERRE BOULEZ [FOREW.]. - Wagner. A Documentary Study.
55113: BARTH, J.D. - Het koninkrijk der hemelen. Viertal leerredenen over: Psalm 89 : 20a., Lucas 12 : 32, 1 Petrus 2 : 9, Hebreën 12 : 28, 29
4004369: BARTH, CHR. - Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des Alten Testaments. (Diss.)
4075797: BARTH, K. - Briefwechsel Karl Barth - Eduard Thurneysen. Band 1 und 2. 1913-1930. (Gesamtausgabe V)
4134350: BARTH, K. - Dogmatics in Outline. Translated by G.T.Thomson.
4046854: BARTH, M. - Die Taufe - ein Sakrament?. Ein exegetischer Beitrag zum Gespräch über die kirchliche Taufe.
4055823: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik III/2. Die Lehre von der Schöpfung.
4020957: BARTH, K. - Brevier. Samengesteld door R.Grunow. Een verzameling teksten uit Barths geschriften, geordend naar thema en verdeeld over alle dagen van het jaar.
4134802: BARTH, K. - Church Dogmatics. Volume III/2. The Doctrine of Creation Ed. by G.W.Bromiley and T.F.Torrance.
4138000: N.N. (BARTH, K.) - (3 Dissertaties). D.Kempff: Die Skeppingsleer van Karl Barth, 1949 - J.C.Lombard: Die leer van die heiligmaking by Karl Barth. 1957 - A.M.Spijkerboer: En zij vonden ze niet, 1996
4137998: N.N. (BARTH, K.) - (9 Schriften über Karl Barth). Busch: Freiheit und Autorität - Casalis: Karl Barth, Person und Werk - Dekker: Homines bonae voluntatis - Kupisch: Karl Barth - Strauch: Die Theologie Karl Barths - und 4 anderen
4064135: BARTH, K. - Geschichte der protestantischen Theologie seit Schleiermacher. Vorlesung aus dem Wintersemester 1929/30 in Bonn. Mit Zum geleit von hans Walt.
4300267: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik. Komplett in 14 Bde. I.Die Lehre vom Wort Gottes, 2 Tle. II.Die Lehre von Gott, 2 Tle. III.Die Lehre von der Schöpfung, 4 Tle. IV.Die Lehre von der Versöhnung, 5 Tle. und Registerband.
4300586: BARTH, K. - Die Kirchliche Dogmatik I/1. Die Lehre vom Wort Gottes.
4031916: N.N. (BARTH, H.) - Philosophie und christliche Existenz. Festschrift für Heinrich Barth zum 70.Geburtstag. Hrsg.von G.Huber.
4017222: BARTH, A. - Confrontatie met de problemen der eeuwigheid. De Joods-trad.levensoriëntatie in verband met onze tijd bezien. (Joodse monografieën 3)
4035582: BARTH, J. - Die Pronominalbilding in den semitischen Sprachen.
4012115: BARTHEL, P. - Interprétation du language mythique et théologie biblique. Étude de quelques étapes de l`evolution du problème de l`interprétation des représentation d`origine et de structure mythiques de la foi chrétienne.
94627: BARTHEL, PIERRE A.O. - Actes du colloque Guillaume Farel. Neuchâtel 29 septembre - 1er octobre 1980. Tome I: Communications
130538: BARTHEL, DR. HORST [ - Sleep, Dreams, Sexuality. Volume 3. Synthetic Repertory - Psychic and general Symptoms of the Homoeopathic Materia Medica.
94619: BARTHEL, PIERRE A.O. - Actes du colloque Guillaume Farel. Neuchâtel 29 septembre - 1er octobre 1980. Tome I: Communications. Tome II: Répertoire de la Correspondance et l'Oeuvre imprimé (2 volumes)
89938: BARTHELMEH, VOLKER - Muurschilderingen. Verenigde Staten/West-Europa.
52514: BARTHOLOMA, P.F. - The Johannine Discourses and the Teaching of Jesus in the Synoptics: A Comparative Approach to the Authenticity of Jesus' Words in the Fourth Gospel
4018998: BARTHOLOMÄUS, W. - Einführung in die Religionspädagogik.
146462: BARTHOLOMEW, J.G. [SAMUEL MCKEE - ED.]. - A Literary and Historical Atlas of America.
53056: BARTHOLOMEW, JOHN C. - The Times. Atlas of the world. Comprehensive edition
146368: BARTHOLOMEW, JAMES - The Richest Man in the World. The Sultan of Brunei.
83064: BARTLEMA, R. - Wereldoverwinnend geloof, twintig preken over Hebreën 11 en Hebreën 12 : 1 en 2
93932: BARTLETT, W.H. - De pelgrim-vaders of puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Bewerkt met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken door Dr. E.B. Swalue
95613: BARTLETT, JOHN R. - Jews in the hellenistic world. Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles, Eupolemus (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 1 part 1)
131285: BARTLETT, FREDERIC C. [ET AL.] - Essays in Psychology dedicated to David Katz.
102360: BARTOLOTTI, EMILIA & ENRICO COLLE & MONICA GUARRACCINO [EDS.]. - Napoleon auf Elba. Die Resedenzen.
110252: BARTON, I.M. [ED.]. - Roman Public Buildings.
103876: BARTON, STUART & R.A. CURTIS [ED.]. - The Genius of William Hogarth.
146217: BARTON, GREG - Abdurrahman Wahid. Muslim Democrat, Indonesian President. A View from Inside.
91414: BARTOSCHEK, GERD E.A. - Sophie Charlotte und ihr Schloss. Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-Preussen.
4054713: BARTSCH, H.W. - Die Anrede Gottes. Das biblische Wort dem modernen Menschen dargeboten.
4012118: BARTSCH, CHR. - Frühkatholizismus als Kategorie historisch-kritischer Theologie. Eine methodologische und theologiegeschichtliche Untersuchung. (Studien zu jüdischem Volk und christlicher Gemeinde 3)
88694: BARTSTRA, J.S. - Vergelijkende stemmingsgeschiedenis in de bezette gebieden van West-Europa 1940-1945. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel 18. No. 6.
5849: BARUETH, JOHANNES - Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godvrugtigen onder Kruis en Tegenspoed, In Seven en Twintig Kerkredenen over Handelingen VI, VII en VIII. Met bygevoegde Aanmerkingen uit de Historie en Letterkunde.
7509: BARUETH, JOHANNES - Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godvrugtigen onder Kruis en Tegenspoed, In Seven en Twintig Kerkredenen over Handelingen VI, VII en VIII. Met bygevoegde Aanmerkingen uit de Historie en Letterkunde.
9489: BARUETH, JOHANNES - De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch Handschrift vertaald, met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus.
110385: BARZINI, LUIGI - Van Peking naar Parijs. Een avontuurlijke autotocht dwars door twee continenten, 1907.
142874: BAS, GERBRAND & WIM POSTMAN [EDS. - ET AL.]. - Industrieel Ontwerpen. Tijdschrift voor Productontwikkeling [ 25 Issues].
90306: BAS, ADRIAAN - Solus Deus adorandus. Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering.
102428: BAS, W.G. DE [ED.]. - Officieel gedenkboek 1938 uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
46274: BAS, W.G. DE (RED.) - Officieel Gedenkboek 1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg enz. enz. enz. op 6 september 1938.
4135631: BAS, W.G. DE - Officieel gedenkboek 1938. Ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. enz. op 6 september 1938.
110748: BASCHET, ROBERT - E.J. Delécluze. Témoin de son temps 1781-1863.
93702: BASCHWITZ, KURT - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding. Vertaald door Thérèse Cornips
4136835: BASCHWITZ, K. - Denkend mensch en menigte. Bijdrage tot een exacte massapsychologie. Geautoriseerde vertaling van Joh.W.Schotman.
4024283: BASHIR, G.A. - De heilige Qor`aan en zijn leer.
4300529: BASILIUS VON CAESAREA, - De Spiritu Sancto. Über den Heiligen Geist. Griechisch - Deutsch. Übersetzt und eingeleitet von H.J.Sieben. (Fontes Christiani 12)
110156: BASILOV, VLADIMIR N. [ED. - ET AL.]. - Atlas van de mensheid. De volken van de aarde: hun herkomst, religie en beschaving.
201503: BASNAGE, JAKOB - t Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschiedenissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds, tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes, Worden afgemaalt, en ieder Konst-prent door Godsgeleerde Wysgeerige en Waereldlyke Uitleggingen, benevens de Tydrekeningen of Jaarboeken der Gevallen des Waerelds, naaukeurig in ´t Frans beschreeven. Wyders vertaalt, en met Vaarzen verrykt door den Hr. Mr. Abraham Alewyn.
131096: BASSERMANN-JORDAN, FRIEDRICH - Geschichte des Weinbaus [2 Vols. = Compl. Set]
130127: BASSERMANN-JORDAN, DR. ERNST - Der Schmuck.
47270: BAST, ROBERT J./GOC, ANDREW C. - Continuity and Change. The Harvest of Late Medieval and Reformation History. Essays Presented to Heiko A. Oberman on his 70th Birthday
130535: BAST, A. & R.G. CRYSTAL [EDS.] - GSH System Glutathione in antioxidant defense.
144186: BASTET, FRÉDÉRIC - Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
142811: BASTET, F.L. - "Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de "" Wandelingen door de antieke wereld ' ."
88656: BASTIAAN, J. E.A. - Max Blokzijl. Zijn berechting, veroordeling en executie. Ontleend aan de stenografische opnamen van de terechtzitingen van het Bijzonder Gerechtshof en den Bijzonderen Raad van Cassatie te 's-Gravenhage, vervaardigd door stenografen van de Staten-Generaal onder leiding van Wt. J. Bastiaan, Directeur van de Stenografische Inrichting der Staten-Generaal.
140147: BASTIAANSE, R. & H. BOTS - Glorieuze Revolutie. De wereld van William & Mary. Glorious Revolution. The World of William & Mary.
144867: BASTIAANSE, R. & H. BOTS & M. EVERS - "Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. "" Tot meesten nut ende dienst van de jeught ""."
4052670: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decenia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering. (Diss.)
4073862: BASTIAANSE-KUIJPERS, W.G.J. - Adoptie. Een levenslang spoor.
95267: BASTIAENS, JEAN E.A. - Trito-Isaiah. An exhaustive Concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research
4133761: BASTIAENS, J. BEUKEN, W. & POSTMA, F. - Trito-Isaiah. An exhaustive concordance of Isa. 56-66, especially with reference to Deutero-Isaiah. An example of computer assisted research.
55016: BASTIAENSEN, A.A.R. - Atti e Passioni dei Martiri
142215: BASTIAENSEN, TOON & FRED VERSTAPPEN & GERARD BARTELINK [ET AL.]. - Augustinus [Themanummer Hermeneus].
54821: BASTIAENSEN, A.A.R. - Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie
103030: BASTIN, J. [ED.]. - Les subtiles fables d'Esope. Lyon Mathieu Husz 1486.
145138: BASTL, BEATRIX SCHUUR XIV - Tugend, Liebe, Ehre. Die adeliche Frau in der Frühen Neuzeit.
131913: BATCHELDER, MAJORIE [DOUGLAS ANDERSON - ILLUSTR.] - The Puppet Theatre Handbook.
4074581: BATCHELOR, M. - De Bijbel gaat open. Vertaald en bewerkt door H.Lalleman-de Winkel.
104344: BÄTE, LUDWIG - Justus Möser. Advocatus patriae.
143110: BATE, JONATHAN - Soul of the Age: A Biography of the Mind of William Shakespeare.
130986: BATE, JOHN - Lanterns for the Dead. The Medieval ' Lanternes des Morts ' of Central and South-West France.
54855: BATENBURG, M.C. E.A. - Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs
6034: BATES, WILLIAM/ J. HOFMAN - Koningh Jesus Gekroont Op sijn vryen Genade Throon, Verheerlijkt in de Zaligheydt der Sondaren. Waar in vervolgens 'T werk der verlossinge wert ontvouwd, De Goddelijke Liefde klaar ontdekt, Nevens het Koninglijke Huwelijks-Feest, Christus in sijn Lijden en Glory vertoont, Als de Middelaar des Verbonds betoogt, En soo des Levens Fonteyn geopent. Gepredikt en Beschreven, door de Geleerde Dr. Wm. Beats, I. Owen, J. Flavel, Mr. I. Row, I. Alline, en andere Godsalige wijse beroemde Mannen, soo in Holland als Engeland. Vertaalt en t'samen gevoegt, door Johannes Hofman. II. Deel.
143675: BATES, DARRELL - The Fashoda Incident of 1898. Encounter on the Nile.
85514: BATES, WILLIAM - A sermon preached upon the much Lamented death of our Late Gracious Sovereign Queen Mary. To which is Added the Address of Condoleance to His Majesty by the Dissenting Ministers.
131313: BATES, D.E.B. & J.F. KIRKALDY - Veldgeologie in kleur.
4032671: BATES, M.S. - Religious Liberty:. An Inquiry.
4020361: BATES, M.S - Glaubensfreiheit. Eine Untersuchung.
143404: BATESON, F.W. - The Cambridge Bibliography of English Literature. Volume 3: 1800-1900 [only].
4141048: BATESON, G. & BATESON, M.C. - Waar engelen zich niet wagen. Een kentheorie van het heilige.
4075076: BATESON, G. - Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a Ne Guinea Tribe drawn from Three Points of View. (With 28 Plates)
110225: BATI, ANWER - The Cigar Companion. A Connoisseur's Guide.
4138320: BATIFFOL, P. - Urkirche und Katholizismus. Übersetzt und eingeleitet von F.X. Seppelt.
94101: BATINGIUS. HIEREMIAS - Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie, so die inden Belgischen, oft Nederlantschen geunieerden provintien, ende in der keur-vorstelicker paltz, in kercken ende scholen gepredict, ende geleert wort
4141921: BATKIN, L. - Die italienische Renaissance. Versuch einer Charakterisierung eines Kulturtyps. Aus dem russischen Manuskript von I.Faix.
83551: BATLAJERY, A.M.L. - The Unity of the Chursch According to Calvin an d Its Meaning for the Churches in Indonesia
4041642: BATORI, M. - Tot aan de uitersten der aarde. Het verhaal van de apostelen.
102446: BÄTSCHMANN, OSKAR & PASCAL GRIENER - Hans Holbein.
95710: BATTEAU, J.M. A.O. - The vitality of reformed theology. Proceedings of the International Theological Congress, June 20-24th 1994 Noordwijkerhout, The Netherlands
4071070: BATTEIGER, J. - Der Pietismus in Bayreuth.
104766: BATTISON, EDWIN A. (ED.) (ET ALL.) - The American Clock, 1725-1865. The Mabel Brady Garvan and Other Collections at Yale University.
30325: BATTLES, FORD LEWIS / HUGO, ANDRÉ MALAN - Calvin's commentary on Seneca's de Clementia. With introduction, translation, and notes
47468: BATTLES, F.L. A.O. - John Calvin (Courtenay Studies in Reformation Theology 1)
54926: BATTLES, FORD LEWIS / HUGO, ANDRÉ MALAN - Calvin's commentary on Seneca's de Clementia. With introduction, translation, and notes
4012585: BATTUM, A. VAN (ERASMUS, DES.) - Erasmus rebel tegen wil en dank. Geschreven t.g.v. de Erasmusherdenking 1969.
110213: BATTUS [ HUGO BRANDT CORSTIUS] - Letterkunst.
90710: BAUD, MICHIEL / ENGELEN, THEO - Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin.
7675: BAUDARTIUS, WILLEM - Apophthegmata Christiana. Ofte, Ghedenck-weerdighe, Leersame, ende aerdighe Spreucken, van vele ende verscheydene Christelijcke, ende Christen-ghelijcke Persoonen gesproken. In sesthien Boecken onderscheyden, nae den tijdt, in welcken de Persoonen, welcker Spreucken hier verklaert worden, gheleeft hebben. Alles uyt vele Gheloof-weerdighe Scribenten met grooten vlijt versamelt, ende tot dienst aller menschen, van wat staet dat sy wesen moghen, in Druck verveerdight, ende met vele schoone leersame Historien verrijcket. Hier is noch van nieus by ghevoeght het tweede deel der Apophthegmata Christiana, ofte Ghedenck-weerdighe Spreucken. In desen sesten Druck Gecorrigeert, en van vele Druck-fauten verbetert.
144918: BAUDET, E.H.P. - "Onderzoekingen over het Systeem der Middeleeuwsche Geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheim's "" Mittelalterliche Zeitanschauungen ""."
4300385: BAUDET, E.H.P. - Onderzoekingen over het systeem der middeleeuwsche geschiedbeschouwing. Een studie over Ernst Bernheims's Mittelalterliche Zeitanschauungen. (Diss.)
146226: BAUDEZ, CLAUDE-FRANÇOIS & PIERRE BECQUELIN - Die Maya [In Slipcase]. [= Volume 31: Universum der Kunst].
53002: BAUDIN, FERNAND E.A. - Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst
95563: BAUDIS, ANDREAS A.O. - Richte unsere Füsse auf den Weg des Friedens. Helmut Gollwitzer zum 70. Geburtstag
3911: BAUDIUS, DOMINICUS - V. CL. Epistolarum Centuriae tres, Lacunis aliquot suppletis. Accedunt ejusdem Orationes. Editio Nova.
103392: BAUDOIN, FRANS - P.P. Rubens [In Slipcase].
53069: BAUDOT, FRANÇOIS - Styles, compendium of interior
100053: BAUDOUIN, FRANS & DR. A. NEETENS [EDS.]. - Liber Memoralis. 350 jaar Collegium Medicum Antverpiense. 25 jaar Geneeskundige Dagen van Antwerpen.
100775: BAUDOUIN, FRANS [ ET AL.]. - Het Museum en zijn publiek. Colloquium ingericht door het B.N.C./ - COM ter gelegenheid van de tweede museumcampagne. /Le Musée et son public - Colloque, organisé par le C.N.B. - ICOM.
89915: BAUDOUIN, FRANS E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse schilderschool 1550-1650.
90099: BAUDOUIN, F. - Rubens en zijn eeuw
121877: BAUDRILLART, H. [W.A VIRULY VERBRUGGE - TRANSL.]. - Handboek der Staathuishoudkunde [2 Vols. Compl.].
54863: BAUER, THEO - Akkadische Lesestücke. Heft I: Keilschrifttexte. Heft II: Zeichenliste und Kommentar
95211: BAUER, WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearbeite Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung/Münster unter besonderer Mitwirkung von Viktor Reichmann
4014925: BAUER, TH. - Akkadische Lesestücke. (3 Bde., Komplett). I.Keilschrifttexte. II.Zeichenliste und Kommentar. III.Glossar.
60026: BAUER, G. - Christliche Hoffnung und Menschlicher Fortschritt (Die politische Theologie von J.B. Metz als theologischen Begrundung gesellschaftlicher Verantwortung des Christen)
30352: BAUER, KONRAD F. A.O. (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band V - 1967
88370: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Hebräische schulgrammatik. Zweite verbesserte Auflage.
102227: BAUER, DR. STEPHAN [ED.]. - Untersuchungen über die Lebenskosten in der Schweiz. Mit beiträgen von E. Ackermann, P. Gross, W. Kaufmann, J. Lorenz und A. Menzi.
121549: BAUER, DR. CLEMENS - Unternehmung und Unternehmungsformen im Spätmittalter und in der beginnende Neuzeit.
145055: BAUER, WERNER T. & JÖRG KLAUBER [PHOTOGR.]. - Wiener Friedhofsführer. Genaue Beschreibung sämtlicher Begräbnisstätten nebst einer Geschichte des Wiener Bestattungswesen.
105039: BAUER, ERNST WALDEMAR - Feuer - Farben und Fontänen. Bilder aus der Welt der Vulkane.
54438: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Kurzgefasste Biblisch-Aramäische Grammatik. Mit Texten und Glossar
54439: BAUER, HANS / LEANDER, PONTUS - Grammatik des Biblisch-Aramäischen
100342: BAUER, WOLFGANG & IRMTRAUD DÜMOTZ & SERGIUS GOLOWIN - Lexikon der Symbole.
52468: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
4135711: BAUER-KAYATZ, C. - Einführung in die alttestamentische Weisheit.
52416: BAUER, W. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch
4140601: BAUER, F. CHR. - Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. (Komplett in 4 Bde.). I. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testament II. Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung (1852). III. Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte. IV. Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
4073863: BAUER, R. - Tussen rampspoed en vernieuwing. Een Europese cultuurgeschiedenis van de veertiende en de vijftiende eeuw.
4142538: BAUER, K. (POULLAIN, V.) - Valérand Poullain. Ein Kirchengeschichtliches Zeitbild aus der Mitte des 16.Jahrhunderts.
91667: BAUM, IULIUS - Martin Schongauer. Mit 3 Farbtafeln und 213 Abbildungen.
104556: BAUM, JULIUS [ED.]. - Romanische Baukunst in Frankreich.
47372: BAUM, J.W./CHRISTOFFEL, R./HAGENBACH, R.K./HEPPE, H./PESTALOZZI, R./SCHMIDT, T./STAHELIN, E./SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche. 9 banden, C. Olevianus und B. Ursinus, Peter Martyr Vermigli, Heinrich Bullinger, Johann Oekolampad und Oswald Myconius, Capito und Buker Strasburgs Reformatoren, Theodor Beza, John Knor, Johannes Calvin
43510: BAUM, A. - 20 Orgelstücke alter Meister Heft 1
102269: BAUM, VICKI - Der Eingang zur Bühne.
4142551: BAUM, J.W. (BEZA, TH.) - Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Mit Beza's Bildniss. Hierzu: Anhang zum zweiten Theil. Die Beilagen enthaltend.
94055: BAUM, J.W. - Capito und Butzer. Strassburgs Reformatoren. 2. Unveränderte Ausgabe
4017112: BAUM, G. - Die Juden und das Evangelium. Eine Überprüfung des Neuen Testaments.
4140297: BAUM, G. - Is the New Testament Anti-Semitic?. A Re-examination of the New Testament.
4140302: BAUM, G. - The Jews and the Gospel. A Re-examination of the New Testament.
101617: BAUMAN, GUY C. & WALTER A. LIEDTKE - Flemish Paintings in America. A survey of early Nederlandish and Flemish Paintings in the Public Collections of North America [In Slipcase].
101341: BAUMAN, GUY C. & WALTER A. LIEDTKE & HANS VLIEGHE - De Vlaamse schilderkunst in Amerika / De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea [In Slipcase].
122498: BAUMANN, DR. E.D. - Een lijfarts der Oranjes in de XVIIde eeuw.
103993: BAUMANN, FELIX - Japaner Mädel.
101113: BAUMANN, EVERT DIRK - Johan van Beverwyck in leven en werken geschetst. Academisch proefschrift.
4134720: BAUMANN, R. - Mitte und Norm des Christlichen. Eine Auslegung von 1 Korinther 1,1-3,4.
4143757: BAUMANN, MAX - Geschichte von Windisch vom Mittelalter zur Neuzeit.
122364: BAUMANS, ALEX [ET AL.]. - Egypte hertekend. Het oude Egypte in de beeldverhalen. Op verkenning met Prof. Jan Quaegebeur en Co.
122573: BAUME, PETER LA - Römisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400.
142302: BAUME, ERIC - Five Graves at Nijmegen.
142303: BAUME, ERIC [A.J.C. VISSER-DE JONGE & F. VISSER - TRANSL.]. - Vijf oorlogsgraven bij Nijmegen. Impressie van de bevrijding van Nijmagen in september 1944.
30061: BAUMERT, NORBERT - Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des ersten Korintherbriefes
60027: BAUMERT, N. - Tachlich sterben und Auferstehen (Der Literalsinn von 2 Kor. 4, 12-5, 10, Studien zum Alten und Neuen Testament, band 34)
30186: BAUMERT, NORBERT - Charisma - Taufe - Geisttaufe. Band 1: Entflechtung einer semantischen Verwirrung
122037: BAUMGART, WINFRIED [ED.]. - Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution. Aus den Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen von Alfons Paquet, Wilhelm Groener, Albert Hopman März bis November 1918.
144057: BAUMGART, FRITZ - Stilgeschichte der Architektur.
103749: BAUMGÄRTEL, BETTINA [ED.]. - & BRIAN ALLEN - DAVID ALEXANDER & WERNER BUSCH [ET AL.]. - Angelika Kauffmann 1741-1807. Eine Dichterin mit dem Pinsel.
89898: BAUMGÄRTEL, BETTINA / BÜRGER, KATHRIN - Ein Fest der Malerei. Die niederländischen und flämischen Gemälde des 16.-18. Jahrhunderts. Bestandskatalog der Gemäldesammlung museum kunst palast - Sammlung der Kunstakademic Düsseldorf.
60028: BAUMGARTEN, J. - Paulus und die Apokalyptik (Die Auslegung apokalyptischer Uberlieferungen in den echten Paulusbriefen, 44e band, Wissenshaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament)
54995: BAUMGARTEN, ALBERT I. - The Phoenician history of Philo of Byblos. A commentary
4050874: BAUMGARTEN, O. - Religiöses und kirchliches Leben in England.
4057709: BÄUMLER, CHR. & METTE, N. (HRSG.) - Gemeindepraxis in Grundbegriffen. Ökumenische Orientierungen und Perspektiven.
104064: BAUMSTARK, REINHOLD [WALTER WACHTER - PHOTOGR.]. - Peter Paul Rubens. The Decius Mus Cycle.
4141891: BAUMSTARK, A. - Geschichte der syrischen Literatur. Mit Ausschluss der christlich-palästinensischen Texte.
4046962: BAUMSTARK, A. - Missale Romanum. Seine Entwicklung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme.
46913: BAUN, J./CAMERON, A./EDWARDS, M./VINZENT, M. (ED.) - Studia Patristica Vol. XLIX. St Augustine and his Opponents. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007.
4031992: BAUR, F.C. - Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. ünveränderter reprographischer Nachdruck der 3.Auflage, 1887.
92217: BAUR, FERDINAND CHRISTIAN - Das Manichäistische Religionsystem nach den Quellen neu untersucht und entwikelt
110410: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
110411: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE - Geschmiedetes Eisen vom Mittelalter bis um 1900.
4142135: BAUR, F. DUINKERKEN, A.VAN, MIERLO, J.VAN (RED.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. (Compleet voor zover verschenen). De letterkunde van de Middeleeuwen tot het Tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, 1885-1907.
4137334: BAUR, F.CHR. - Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten Ihrer Entwicklung. Hrsg.von F.F.Baur.
122485: BAUVAL, ROBERT & ADRIAN GILBERT - Het Orion mysterie. Het raadsel van de piramiden onthuld.
122868: BAUWENS, JAN - Maktub bilyard. Arabische handschriften in de Albert I - bibliotheek. Het Oversticht na vijftig jaar. Zwolle, (1975). 4to.
131899: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
102752: BAVAY, GÉRARD & CLAIRE LEMOINE-ISABEAU - Steenkerque 1692.
91756: BAVEL, J. VAN - Saint Augustine
4136678: BAVEL, T.J.VAN - De kern van het religieuze leven. Evangelische spanning die onze gemeenschap drijft.
82018: BAVINCK, J.H. E.A. - Het samenleven in Nederland. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 9
53272: BAVINCK, J.H. - De Bijbel, het boek der ontmoetingen
84197: BAVINCK, J. E.A. - De getuigenis. Maandschrijft in het belang van Waarheid en Godzaligheid (eerste en tweede jaargang)
4005408: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
86236: BAVINCK, H. - Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap
54762: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
53365: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
4139943: N.N. (BAVINCK, H.) - Gereformeerde dogmatiek. Handgeschreven excerpt. Met talloze ingeplakte bijbelteksten. Schrijver en jaar onbekend, waarschijnlijk begin 1900.
94843: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94825: BAVINCK, J.H. E.A. - De Heilige Geest
94773: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
87917: BAVINCK, HERMAN - Reformed Dogmatics. Volume 2: God and Creation
4138924: BAVINCK, J.H. (SUSO, H.VON) - Der Einfluss des Gefühls auf das Assoziationsleben bei Heinrich von Suso. (Diss.)
94419: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
87556: BAVINCK, J. - De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard (2 delen)
92109: BAVINCK, H. - Gereformeerde Dogmatiek (4 delen)
54816: BAVINCK, H. - Gereformeerde katholiciteit (1888-1918)
4020982: BAVINCK, J.H. - Persoonlijkheid en wereldbeschouwing.
86255: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het oosten
94240: BAVINCK, HERMAN - De ethiek van Ulrich Zwingli
4141322: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4063288: BAVINCK, H. - Christelijke wereldbeschouwing.
4015218: BAVINCK, J.H. - Christus en de mystiek van het Oosten.
4069734: BAVINCK, J.H. - Religieus besef en christelijk geloof. Uitgebreid met `Algemene openbaring en de niet-christelijke religies`.
93792: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557
122020: BAX, W.N - Het Protestantisme in het Bisdom Luik en vooral te Maastricht. [Vol. 1.: 1505-1557.].
30205: BAX, H.R. - Van Zoutsloot tot Grootte en Cleijne Kerkckstraet, 40 jaar restauratiegeschiedenis
53776: BAX, E. BELFORT - Rise and fall of the Anabaptists
92791: BAX, W. E.A. - Gedenkboek der Nederlansche Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
94837: BAX, JACOB - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
53935: BAX, J. - Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw
94010: BAX, W. - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1505-1557 / Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1557-1612 (2 delen)
4136135: BAX, M. KLOOS, P. & KOSTER A. (ED.) - Faith and Polity. Essays on Religion and Politics.
9811: BAXTER, RICHARD - Heyligh of Huychelaer, Dat is: Een korte verhandeling over de woorden van den Apostel Jacobus, Cap. I. 26. In 't Engels gepredikt, voor verscheyde Leden van 't eerwaerdige Huys der Gemeente, in Abby-Kerk, tot West-munster. WAARBIJ: Der Dwasen Voorspoet, de occasie van hun verderf. Ofte Een Predicatie over de woorden van den wijsen Salomon. Prov. I. vs. 32, 33. Gepredickt in Covengaerden, (by Londen.) En door den Druck gemeen gemaeckt. En nu in ons Nederlandts overgeset.
146033: BAXTER, WILLIAM P. - Soviet Airland. Battle Tactics.
101999: BAYARD, JEAN-PIERRE - De Rozenkruisers. Historie, traditie en rituelen.
94477: BAYER, OSWALD A.O. - Freiheit und Frömmigkeit. Über Martin Luther
110361: BAYES, KENNETH - Anders omgaan met bouwen. Organische architectuur voor nu en later.
46450: BAYET, JEAN - Croyances at Rites dans la Rome Antique (Bibliotheque Historique)
54431: BAYLY, LEWIS - De praktijk of beoefening der godzaligheid. Lerende een christen hoe hij in zijn wandel van zijn ganse leven God behagen mag. Met enige korte en nodige aantekeningen verrijkt, door Gisbertus Voetius
9490: BAYLY, LEWIS - De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen Mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach. Beschreven in de Engelsche Tale, Ende in onse Nederlantsche sprake overgeset, door Everhardus Schuttenius. Een seer profijtelick Boecxken, ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten Druck, van veel Fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige Aenteeckeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius.
123477: BAYNTON-WILLIAMS, ROGER - Investing in Maps.
143743: BAZIN, NANCY TOPPING - Virginia Woolf and the Androgynous Vision.
102713: BAZIN, JEAN-FRANÇOIS & JEAN-PHILIPPE LECAT [FOREW.]. - La Confrérie des Chevaliers du Tastevin 1934-2004.
20409: BAZIN, GERMAIN, U.A. (HRSG.) - Kindlers Malerei-Lexikon
4140373: BEA, AUGUSTIN KARDINAL. - Die Kirche und das jüdische Volk.
131558: BEAGLEHOLE, J.C. - The Exploration of the Pacific.
143020: BEAM, ALEX - A Great Idea at the Time. The Rise, Fall and Curious Afterlife of the Great Books.
54814: BEAM, CHRISTY WILSON - Het meisje dat God ontmoette. Het ongelooflijke verhaal van een meisje dat na een bizar ongeluk genezing vindt
102775: BEARD, GEOFFREY - The Work of Christopher Wren.
122803: BEARD, GEOFFREY - The Work of Robert Adam.
4137322: BEARD, CH. - Die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts. in ihrem Verhältnis zum modernen Denken und Wissen. Zwölf Hibbert-Vorlesungen.
145854: BEASLEY, W.G. - The Modern History of Japan.
4140895: BEASLY-MURRAY, G.R. - The Book of Revelation. Based on the Revised Standard Version. (New Century Bible Commentary)
102424: THE BEATLES [RAY CONNOLLY - INTROD.]. - The Beatles Complete. Piano Vocal / Easy Organ.
46937: BEATRICE, PIER FRANCO/PERSIC, ALESSIO (ED.) - Chromatius of Aquileia and his age. Proceedings of the International Conference held in Auileia, 22-24 May 2008 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, Research on the Inheritance of Early and Medieval Chriatianity, 57)
103515: BEATTY, RICHARD CROOM - Lord Macaulay. Victorian Liberal.
4143068: BEATY, M. FISHER, C. & NELSON, M. (ED.) - Christian Theism and Moral Philosophy.
100144: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
104520: BEAUCAMP-MARKOWSKY, BARBARA - Europäisches Porzellan und ostasiatisches Exportporzellan, Geschirr und Ziergerät. .
122737: BEAUD, MICHEL - Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden.
91664: BEAUFORT, L.F. DE - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans Ijsselmeer) na de afsluiting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de zuiderzee-commissie der nederlandse dierkundige vereniging. With a summary in English by Prof. Dr. L.F. de Beaufort.
85446: BEAUFORT, CORNELIA MARIA DE - De historische romans en novellen van H.J. Schimmel
85321: BEAUFORT, R.F.D. DE / LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
121454: BEAUFORT, MR. W.H. DE - Nieuwe Gechiedkundige Opstellen (2 Vols in 1).
86178: BEAUFORT, W.H. DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de republiek der vereenigde Nederlanden 1581-1795
88811: BEAUFORT, J.A.A.H. DE - Vijftig jaren uit onze geschiedenis 1868-1918. (2 delen in 1 band)
84860: BEAUFORT, W.H. DE - Geschiedkundige opstellen
84861: BEAUFORT, W.H. DE - Nieuwe geschiedkundige opstellen (2 delen in 1 band)
145506: BEAULIEU, JOHN - Genezen met geluid.
122286: BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE [JOHN WELLS - TRANSL. & JOHN LEIGH - ED.].LEIGH - The Figaro Plays [The Barber of Seville - The Marriage of Figaro - A Mother's Guilt].
143135: BEAUMONT, ANTONY & SUSANNE RODE-BREYMANN [EDS.]. - Alma Mahler-Werfel. Tagebuch-Suiten 1898-1902.
110073: BEAUMONT, ELIE DE [ED.]. - De vastberaden ridder. Elf houtsneden Le Chevalier Délibéré van Olivier de la Marche-editie Schiedam 1498. Inleiding en parafrase der oud-franse tekst door Elie de Beaumont.
110072: BEAUMONT, ELIE DE [ET AL.]. - William Blake. (Curiosa typografica)
142300: BEAUSAR, BRAHAM THEODORUS - Handboek of Christelijk Weekblad tot voorbereiding, om over feest- en lijdensstoffen met vrucht te hooren perdiken.
145827: BEAUVOIR, SIMONE DE - Brieven aan Sartre 1930-1939 & 1940-1963 [2 Vols. Compl.].
4051134: BEAUVOIR, SIMONE DE - Oog om oog. Essays. Vertaald en ingeleid door I.Gay.
4030: BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
4136286: BECHER, J. - Women, Religion and Sexuality. Studies on the Impact of Religious Teachings on Women.
142261: BECHERT, TILMANN & WILLEM J.H. WILLEMS [EDS. - ET AL.]. - De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust.
122745: BECHLER, ZEV [ED.]. - Contemporary Newtonian Research.
4021540: BECHTEL, F. - Die wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments über die Person Jesu Christi.
104873: BECHTOLD, J. & G. GOOSSENS - Tegelse volkskunst.
6810: BECIUS, JOHANNES - Probatio Spiritus Authoris Arrii Redivivi, Dat is: Beproevinge van de Geest des Autheurs van Arrius Redivivus, Beschreven door D. Nicolaus van Hoorn, gewesene Prediker in St. Agnitae Kerk. Als mede Beproevinge van de Geest van D. David Laccher, Pastoor in de Polder. WAARBIJ: Nader Beproevinge van de Geest des Autheurs van 't Boeck genaemt Arrius Redivivus. Beschreven door D. Nicolaus van Hoorn, Gewesene Prediker in St. Agniete Kerck.
7510: BECIUS, JOHANNES - Het ghesette Exemplaer der Godlosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende 't samen ghestelt door Aegidius Becius. Hier by is noch ghevoecht den Spieghel der Cleyne Werelt, ofte verclaringhe van de broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het Exempel vanden val Loths, vervolghens beschreven Genes. Cap. XIX. vers 31. &c. in een bysonder Tractaet begrepen vanden selven Autheur. Ende al t'samen ghevisiteert ende geapprobeert by de Theologische Faculteyt der Universiteyt van Leyden.
5020: BECIUS, JOHANNES - Het ghesette Exemplaer der Godloosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende t'samen ghestelt door Aegidius Joh. Fil. Becius. Hier by is noch ghevoecht den Spieghel der Cleyne Werelt, ofte verclaringhe van de broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het Exempel vanden val Loths, vervolghens beschreven Genes. Cap. XIX. vers 31. &c. in een bysonder Tractaet begrepen vanden selven Autheur. Ende al t'samen ghevisiteert ende geapprobeert by de Theologische Faculteyt der Universiteyt van Leyden.
9491: BECIUS, JOHANNES - Apologia Modesta & Christiana I.B.M.Z. Dat is, Zedige en Christelijke Verantwoordinge. Waar in aan gewezen word de occasie, en oorzaak van de scheuring, die onlangs gevallen is tusschen hem en eenige Gereformeerde. En wat men van zijn persoon te oordeelen heeft. Zijnde den zelven hier om uit Middelburg en het Eiland Walcheren verjaagt en gebannen. WAARBIJ: Defensio Apologiae Modestae & Christianae J.B. Dat is Bescherminge van de Zedige en Kristelijke Verantwoordinge van J.B. Strekkende tot Antwoord op het Tractaat daar tegen uit-gegeven door Petrus Appeldoorn. Waar mede Joannes Becius De waarheid, die hij uit den Woorde Gods geleert heeft, en waarom hij verdreven is, voor al de Wereld stand doet.
51809: BECK, J. - Grondtrekken der empirische psychologie en logika van Dr. Jos Beck [Naar den 13en druk, opnieuw uit het Hoogduitsch voor Nederlanders bewerkt door J.A.G. de Waal
95323: BECK, JUDITH S. / GELUK, HANS - Basisboek cognitieve therapie
143331: BECK, HANNO - Carl Ritter. Genius der Geographie.
143744: BECK, WOLFGANG [ED.]. - Göpel und Dreschmaschine. Zur Mechanisierung der bäuerliche Arbeit in Franken
47537: BECK, JOANNIS LUDOVICI GUILIELMI - Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa ex officina Caroli Tauchnitii
102412: BECK, JAMES H. - Italiaanse Renaissanceschilderkunst.
123265: BECK, WILHELM - Die Elektrizität und ihre Technik. Eine gemeinverständliche Darstellung der physikalischen Grundbegriffe und der praktischen Anwendung der Elektrizität. Nebst einem Anhange: Das Wesen der Elektrizität und des Magnetismus. Von J.G. Vogt. [TEXT & / TEKSTBAND only].
110618: BECK, H.L. & K.-W. MERKS (EDS). - Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten.
131463: BECK COLLECTION SOTHEBY - - The Beck Collection: German Expressionist & Modern Art [5 Vols. in Slipcase]
83820: BECK, H.L. - Idris de kleine en de idrisidische shurafa in fas tijdens de marinieden
30161: BECK, C.H. - Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer. Maria von Wedemeyer, 1943-1945
4054303: BECK, H.L. - Idris de Kleine en de Idrisidische Shurafa in Fas tijden de Marinieden. (Diss.)
4063717: BECK, H.L. JONGE, M. DE, KONINGSVELD, P.S.V. TOORN, K.V.D. & VETTER T.E. - Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.
4141181: BECK, R. VOLP, R. & SCHMIRBER, G. - Die Kunst und die Kirchen. Der Streit um die Bilder heute.
131366: BECKENSALL, STAN - Northumberland Viewpoints.
143834: BECKER, HANS-JOACHIM - Fichtes Idee der Nation und das Judentum. Den vergessenen Generationen der jüdischen Fichte-Rezeption.
83865: BECKER, J.H. - Het begrip Nefesj in het oude Testament
95487: BECKER, JÜRGEN - Das Evangelium nach Johannes. Teil 1: Kapitel 1-10, Teil 2: 11-21 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 4/1 & 4.2)
110610: BECKER, MARCEL J. (ED.) - Massamedia tussen informatie en emotie.
145487: BECKER, CHRISTOPHER & ANNETTE LAGLER [EDS.]. - Biennale Venedig. Der deutsche Beitrag 1895-1995.
123527: BECKER, EDWIN & SABINE GRABNER [EDS. - ET AL.]. - Wenen 1900. Portret en interieur.
54204: BECKER, ADAM H. - Fear of God and the Beginning of wisdom. The School of Nisibis and Christian Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia
91422: BECKER-JORDENS, ANNELIES - Een kabinet van Utrechtse gezichten
90615: BECKER-DONNER, ETTA / HEFEL, ANNEMARIE - Archiv für Völkerkunde. Herausgegeben vom Museum für Völkerkunde in Wien und vom verein Freunde der Völkerkunde. (3 volumes in 1 binding)
104294: BECKER, PETER JÖRG & EFF OVERGAAUW [EDS.]. - Aderlass und Seelentrost. Die Überlieferung deutscher Texte im Spiegel Berliner Handschriften und Inkunabeln.
143895: BECKER-CANTARINO, BARBARA [ET AL.]. - Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur und Kultur der frühen Neuzeit [1400-1750]. Volume/Band 37. nr. 1.
47517: BECKER, BRUNO - Bronnen tot de Kennis van het leven en de werken van D. v. Coornhert (R.G.P. Kleine Serie, 25.)
121059: BECKER, KARL-ERNST & HATTO KÜFFNER - Uhren.
130611: BECKER, MARCEL & KEES KLOP & BAS VAN STOKKOM & JEAN-PIERRE WILS [EDS.] - Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse.
4141141: BECKER, J. - Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte der Testamente. der zwölf Patriarchen.
55318: BECKERS, H.J. / BECKERS, G.A.J. - Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. Twintig jaren archaeologisch onderzoek
104345: BECKERS, HERMANN [& GERD HALMANS & WILLI NIKOLAY & KARL-HEIZ TEKATH] - Het hertogdom Gelre. Een grensoverschrijdend geschiedenisboek voor scholen, musea en archieven. Leerlingenuitgave / Das Herzogtum Geldern. Ein Grenzüberschreitendes Geschichtsbuch für Schule, Museum und Archiv. Schülerband.
102148: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour.
95523: BECKH, HERMANN - Boeddha en zijn leer
4140700: BECKH, H. - Boeddha en zijn leer.
4069473: BECKING, B. (VB) - Nahum. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
146100: BECKING, J.H. - Henri Jacob Victor Sody [1892-1959]. His Life and Work. A Biographical and Bibliographical Study.
4143389: BECKING, B. & MERZ, A. (RED.) (OYEN, G.VAN) - Verhaal als identiteits-code. Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen. (UTR 60)
4056933: BECKMANN, K.M. (SCHLEIERMACHER, FR.D.E.) - Der Begriff der Häresie bei Schleiermacher.
121496: BECKMANN, KARL-HEINZ - Hermann Löns - Sein Werk. Prodomus zu einer umfassenden Löns-Bibliographie. Eine Auswahlbibliographie mit Kommentaren.
122388: BECKMANN, PETER - Max Beckmann. Leben und Werk.
53433: BECKS-MALORNY, ULRIKE - Wassily Kandinsky, 1866-1944. De weg naar abstractie
130313: BECKSON, KARL - London in the 1890s. A Cultural History.
101801: BECKUM, PAUL VAN - Den Haag gisteren en vandaag. Milleniumalbum.
101495: BECKWITH, JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch - Ottoons - Romaans.
123470: BECKWITH, MARTHA WARREN & HELEN ROBERTS - Jamaica Anansi Stories.
144287: BECKWITH, JOHN - Early Medieval Art. Carolingian - Ottonian - Romanesque.
130204: BEDAUX, JAN BAPTIST & RUDI EKKAR - Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700.
100745: BEDAUX, DRS. J.B. [ED.]. & DR. A.M. KOLDEWIJ - Annus quadriga mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Prof. Dr. Anna C. Esmeijer.
4074088: BEDIAKO, K. BUTSELAAR, J.V. (ED.) (VISSER, J.J.) - A New Day Dawning. African Christians Living the Gospel.
131632: BÉDIER, JOSEPH - Les Fabliaux. Etudes de littérature populaire et d'histoire littéraire du Moyen Age.
102920: BÉDIER, JOSEPH & PAUL HAZARD & PIERRE MARTINO [EDS.]. - Littérature Française [2 Vols. Compl.].
145489: BÉDOYÈRE, GUY DE LA - Pottery in Roman Britain.
46434: BEDUHN, JASON/MIRECKI, PAUL (ED.) - Frontiers of Faith. The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 61)
46418: BEDUHN, JASON DAVID - New Light on Manichaeism. Papers from the Sixth International Congress on Manichaeism. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 64)
82053: BEECHER STOWE, HARRIET - Vrouwen der schrift, met platen naar Koehler, Landelle, Paul Delaroche, Merle, Devedeux, Horace Vernet, Raphael, Vernet-Lecomte en Boulanger
142837: BEECHER STOWE, HARRIET - "Dred; A Tale of the Great Dismal Swamp."
91864: BEEK, PAUL M. - Aart Schonk, Beeldhouwer
130651: BEEK, MICHÄEL VAN [ED. - ET AL.] - Marius van Beek. Beelden.
143926: BEEK, JOHAN VAN DER [ED.]. & ARTHUR BLONK [PHOTOGR.]. - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
89897: BEEK, WIM VAN DER - Evert Thielen, Veelluiken.
30389: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels Handboek (3 delen in 4 banden)
93309: BEEK, M. VAN - Tot roem van uw genade. Achttal predicaties (deel 2)
54839: BEEK, A. VAN DE - Gemeente van Christus. Schetsen voor de praktijk
4064312: BEEK, A.V.D. - Te veel gevraagd?. Israël in het christelijk denken.
4055463: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak.
4031960: BEEK, A.V.D. - Wonderen en wonderverhalen.
4019320: N.N. (BEEK, M.A.) - Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van een Oudtestamentisch onderzoek. Ter gelegenheid van het afscheid van Prof Dr M.A.Beek. Bijeengebracht door M.Boertien, A.G.van Daalen, F.J.Hoogewoud en E.H.Plantenga.
4013841: BEEK, A.V.D. - (4 boeken). Te veel gevraagd? 2004 - Lichtgeraakt. 1995 - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. 1999 - Nogmaals: Waarom?
4010357: BEEK, M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung. Versuch eines Beitrages zur Lösung des Problems. (Diss.)
4007759: BEEK, A.V.D. - Van Verlichting tot Verduistering. Theologen vanaf 1800.
123038: BEEK, HERMAN VAN DER - Evalueren, beschermen en begeleiden. Archeologische tracébegeleiding en fysieke bescherming in de Betuweroute.
84134: BEEK, PIET VAN - De eeste studente: Anna Maria van Schurman (1636)
93649: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert. De belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw
30116: BEEK, M.A. E.A. - Bijbels handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
92754: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos
84967: BEEK, BRAM VAN DE - Van Verlichting tot Verduistering? Theologen vanaf 1800. CGO 416
86287: BEEK, M. VAN - Des Predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van Ds. M. van Beek, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door Ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
90847: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de ziekte.
86397: BEEK, M. VAN - Een ellendig volk vetroost. Tiental predikaties.
146053: BEEK, MARIJKE & TON IDSINGA [EDS.]. - Het praktisch idealisme van opdrachtgever Huub Smeets. Rijksprijs De Vrije Pyramide 2002.
86399: BEEK, M. VAN - Afscheid en intrede. Met een bevestigingspredikatie van Ds. F. Mallan.
4070863: BEEK, A.V.D. - Één mens maakt het verschil.
90594: BEEK, TOM VAN - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten.
4042776: BEEK, A.V.D. GRAAFLAND, C. (E.A.) (BERKHOF, H.) - Waar is God in deze tijd?. De betekenis van de geschiedenis in de theologie van H.Berkhof. (Leidse Lezingen)
90979: BEEK, J.J. VAN / STURME, ANNJA - Monographien Europäischer Wirtschaftsgebiete. Euregio Rhein / Rijn-Waal
4020370: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Nogmaals: Waarom?. Artikelen en reakties op het boek van Dr A.v.d.Beek: Waarom? over lijden, schuld en God.
94821: BEEK, A. VAN DE - Wonderen en wonderverhalen
142532: BEEK, PIERRE VAN [KEES KOSTER - ILLUSTR.]. - Terugblik op Tilburg.
4047854: N.N. (BEEK, A.V.D.) - Jezus: bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert. (Leidse lezingen)
4049350: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
131246: BEEK, H.J.E. VAN - Deventer vrogger en noe.
95104: BEEK, M.A. VAN E.A. - Bijbels Handboek, de wereld van de Bijbel (3 delen in 4 banden)
4134555: BEEK, A.V.D. - Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting.
4033167: N.N. (BEEK, M.A.) - Travels in the World of the Old Testament. Studies Presented to Prof M.A.Beek on the Occasion of his 65th Birthday. Ed.by M.S.G.H.Heerma van Voss, Ph.H.J.Houwink ten Cate, N.A.van Uchelen.
142127: BEEK, MARIJKE & TON IDSINGA [EDS.]. - Visioen en werkelijkheid. Gouden Piramide 2008. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap [& DVD].
130638: BEEK, ARIE TER - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij.
30159: BEEK, A. VAN DE - Van Kant tot Kuitert en verder. De belangrijkste theologen sinds 1800
83855: BEEK, MARTINUS ADRIANUS - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und siene literarische Entwicklung versuch eines beitrages zur lösung des problems
4139604: BEEK, A.V.D. - Is God terug?.
93974: BEEK, P. VAN E.A. - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht
55078: BEEK, A. VAN DE - Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Spreken over God 1,1
4053686: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
4138652: BEEK, M.A. - Inleiding in de joodse apocalyptiek van het Oud- en Nieuwtestamentische tijdvak. (Theologia VI)
4140409: BEEK, L. - De geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap.
4300542: BEEK, M.A. - Het boek der Vromen. Fragmenten. Uit het hebreeuws vertaald en toegelicht door M.A.Beek.
81231: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een Godgerichte en praktische levensvisie
89487: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
82953: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
53191: BEEKE, JOEL R. - The Quest for Full Assurance. The Legacy of Calvin and His Successors
87986: BEEKE, J.R. - Reformatorische Spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Met bijdragen van prof. Dr. W.J. Op 't Hof, prof. Dr. A. de Reuver.
91905: BEEKE, JOEL R. - 365 days with Calvin. A unique collection of 365 readings from the writings of John Calvin.
110639: BEEKELAAR, G.A.M. & P. VAN TONGEREN [EDS]. - Stadsgezichten. Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur.
87274: BEEKENKAMP, W.H. - De avondmaalsleer van Berengarius van Tours
100054: BEEKHUIS, DRS. C. - Earth-Cataclysms [A theory of drift and a historic review of the geological adventures of our earth's surface].
88525: BEEKHUIS, P. - Genade alleen
93937: BEEKHUIS, P. E.A. - Niets kan haar glans verdoven. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling
145294: BEEKMAN, KLAUS [ED.]. - Institution & Innovation.
110310: BEEKMAN, DOM A. - De oud-christelijke basiliek.
142969: BEEKMAN, E.M. - De manke minnaar. Amsterdam in kattenvlucht.
121384: BEEKMAN, W.B. & K. BLEI [EDS.]. - Hart en ziel voor Europa ? Rapport van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk.
102070: BEEKMAN, E.M. [ED.]. - Rumphius' Orchids. Orchid texts from the Ambonese Herbal by Georgius Everhardus Rumphius. Translated, edited and annotated.
121531: BEEKMAN, DR. A.A. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen.
110642: BEEKMAN, A.A. - Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam gedurende de maand september 1917.
140118: BEEKMAN, KLAUS & JAN DE VRIES [EDS.]. - Avant-Garde and Criticism.
122510: BEEKMAN, A.A. & H.J. MOERMAN - Nederlandsche aardrijkskundige namen. Bijdragen.
146126: BEEKMAN, DR. W.L. & A.C. SONNEVELDT & J.N.J. VAN MOURIK [EDS.]. - Gedenkboek van de Tielsche Hoogere Burgerschool 1870-1930.
88876: BEEKMANS, J.R. / SCHILT, C. E.A. - Drijvende stuwen voor de landsverdediging. Een geschiedenis van de Ijssellinnie.
123401: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F.W.A. [ET AL.]. - Paviljoen Welgelegen 1789- 1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot de zetel van de provincie Noord- Holland. Uniek voorbeeld van Neo-Classisisme in Nederland.
130271: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F. [FOREW.] - Algemeen Nederlandsch Verbond Van Vrede en Oorlog. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
94869: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland
132142: BEELAERTS VAN BLOKLAND - Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht.
82423: BEELEN, J. VAN - Doet dit tot Mijn gedachtenis, een onderzoek naar relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening
4046982: BEELEN, J.V. - Doet dit tot Mijn gedachtenis. Een onderzoek naar de relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening. (Diss.)
4058532: BEELEN, J.TH. - Spreuken, Prediker, Wijsheid en Ecclesiasticus. Naar den Latijnschen tekst der Vulgaat in het Nederduitsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen uitgelegd.
4071994: BEELEN, FRITS - De vergeten gelovige. De tragiek van het pastoraat.
5604: BEELTSNYDER, JOHANNES - Euthanasia. Dat is, De Salighe Sterf-Konst der Kinderen Gods. Vervatet in ses Predicatien, over de geluckighe Strijdt en blijde Triumphe des Apostels Pauli. WAARBIJ: Het Oprehte Gelove en Ware Voorbereydinge van den ouden Simeon, Dat is Een verklaringe over den heerlijcken Lof-sangh Simeonis. In verscheyden vervolgende Predicatien voorgestelt.
6037: BEELTSNYDER, JOHANNES - De geluckige uytkomst van den Gekroonden Stephanus, In drie Predicatien voorgestelt, Over Actor. 7. vers 59, 60.
5603: BEELTSNYDER, JOHANNES - De geluckige uytkomst van den Gekroonden Stephanus, In drie Predicatien voorgestelt, Over Actor. 7. vers 59, 60. WAARBIJ: 't Saligh Afsterven van den Jongen Sone Jeroboams, In den welcken wat goets was gevonden voor den Heere den Godt Israëls. Voor-gestelt in Ses Predicatien.
9104: BEELTSNYDER, JOHANNES - Belijdenis Predicatie, Na de ordre des Catechismi, Gedaen voor het houden des H. Avondtmaels. Text, Rom. 7. vs. 24. 25.
102947: BEEM, H. - De verdwenen mediene Dordrecht.
131076: BEEM, H. - De verdwenen mediene. Kol Hakohol-Hakodousj Hazee.
123474: BEEMT, F.H. VAN DEN & D. BOEKEMA & K.K. THIJSSENS [EDS. - ET AL.]. - 300 jaar bouwen voor de landsverdediging.
4033168: BEEN, R. - Christus in het boek Jesaja.
4136502: BEENACKERS, A. - Oude Emmer, verhoor mijn gebed. 150 poëziebesprekingen: 500 haiku's, tanka's en dichtregels.
4140412: BEENAKKER, J.J.A. - Laat de echte Jezus opstaan. De mythen voorbij. Verslag van een persoonlijke zoektocht naar de grondslagen van het Christendom.
54962: BEENS, G. - De ziekenbezoeker, overdenkingen rond het ziekbed
91161: BEENS, A. E.A. - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek.
94782: BEENS, JAN - Lelie onder doornen. Jeanne d'Albret & de herderin van Oloron
95230: BEENTJES, P.C. - 1 Kronieken (Serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
88256: BEER, GEORG - Schabbath. Der Mischnatractat Sabbat ins Deutsche ùbersetzt und unter besonderer Berùckisichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmerkungen versehen.
100365: BEER, DR. K. C.L. DE - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
53999: BEER, R. DE - Inventaris van het archief van de Hervormde classis van Sneek, 1583-1951
122850: BEEREN, WIM & R.W.D. OXENAAR & FREDDY DE VREE - Jan Cremer. Schilder. 55-88.
90162: BEEREN, W.A.L. - In relatie tot Van Gogh. Fotografie van tijdgenoten. (In relation to Van Gogh. Photography by contemporaries.)
103268: BEEREN, W.A.L. & RUDOLF W.D. OXENAAR [EDS. - ET AL.]. - Het Nieuwe Bouwen [5 Vols. Compl. Set].
30020: BEERENDS, J.H. - De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
83310: BEERENS, J.F. - De casuïstiek en Pascal
84472: BEERENS, J.F. - De boeken van den Bijbel. Het Oude Testament
4139007: BEERENS, J.F. (PASCAL) - De casuïstiek en Pascal.
4052832: BEERLING, R.F. (ROUSSEAU, J.J.) - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
145727: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
4020373: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Met een voorwoord van J.Huizinga.
95592: BEERLING, R.F. - Protestantisme en kapitalisme. Max Weber in de critiek
142121: BEERMANN, MATTHIAS - Zeitung zwischen Profit und Politik. Der Courier du Bas-Rhin [176701810]. Eine Fallstudie zur politischen Tagespublizistik im Europa des späten 18. Jahrhunderts.
123419: BEERS, EMILE [ET AL.]. - Ses boogscheuten weeghs. Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding.
84950: BEERS, JAN VAN - Rijzende blaren. Poëzie. Met penteekeninge van Jan van Beers zoon
130988: BEERS, LAMBERT F. - Dutch-Japanese Links.
145186: BEERTEN, LUC - De put. Een stomme film.
47855: BEETHOVEN, LUDWIG VON/WEELDEN, JAN VAN (ED.) - De Eer des Heeren. Die Ehre Gottes aus der Natur (Die Himmel Rühmen) Voor Harmonium. Klassieke Serie (nr. 460)
47532: BEETS, N./BRAVE, J./HOFSTEDE DE GROOT, P./HAAR, B. TER/KIST, N.C./MOLL, W./DOMELA NIEUWENHUIS, F.J./OOSTERZEE, J.J. VAN/POT, C.W. VAN DER/ROYAARDS, H.I./TIDEMAN, J./VETH, P.J. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen. Met platen
146109: BEETS, MR. N. - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Met een inleiding en een kritische lijst.
4055713: BEETS, NICOLAAS - Paulus. In de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
92035: BEETS, NICOLAAS - Teun de Jager. Verhaal.
86092: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Najaarsbladen. Gemengde gedichten, 1880-1884
87959: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
88650: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
85853: BEETS, NICOLAAS - Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen. Naar den XIVden druk van het engelsche werk
88024: BEETS, NICOLAAS - De kruiswoorden. Zeven lijdens-preeken.
86094: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892
88016: BEETS, N. - Lucas de Leyde
86093: BEETS, NICOLAAS - Winterloof. Late gedichten, 1884-1887
131771: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
93950: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
90962: BEEVOR, ANTONY - De Tweede Wereldoorlog
131033: BEEVOR, ANTONY - Berlin. The Downfall 1945.
4050858: BEGBIE, H. (BOOTH, W.) - Feldzug der Liebe. General Willioam Booth, Gründer der Heilsarmee. 2., verkürzte deutsche Auflage eingeleitet und neu gestaltet von E.Beyreuther.
105184: BEGEYN S.J., PAUL - De Jezuïeten in Nijmegen.
105181: BEGEYN S.J., PAUL - Welk eene kinderkennis. Het Nijmeegse jeugdboek 1810-1910.
105182: BEGEYN S.J., PAUL - Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Nederlandse kunst van de negentiende en twintigste eeuw.
143891: BEGG, PAUL & KEITH SKINNER - The Scotland Yard Files. 150 Years of the C.I.D. 1842-1992.
105183: BEGHEYN S.J., PAUL - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
4073799: BEGHEYN, P. (RED.) - Verwondering en verlangen. De spiritualiteit van de jezuïeten.
30351: BEHL, C.F.W. A.O. - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge, Band I 1956-1957
94478: BEHNK, WOLFGANG - Contra Liberum Arbitrium Pro Gratia Dei. Willenslehre und Christuszeugnis bei Luther und ihre Interpretation durch die neuere Lutherforschung. Eine systematisch-theologiegeschichtliche Untersuchung
122372: BEHNKE, KAY - The Acquisition of Phonetic Categories in Young Infants: A Self-Organising Artificial Neural Network Approach.
144053: BEHRENS, EWALD - Kunst in Rusland. Ein Reisebegleiter zu russischen Kunststätten.
102753: BEHRINGER, CHARLOTTE [ET AL.]. - Kathedralen. Honderd wonderen van het avondland.
145318: BEHRMANN, WALTER - Über die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahrhunderts.
121917: BEIERWALTES, WERNER & WIEBKE SCHRADER [EDS.]. - Weltaspekte der Philosophie. Rudolph Berlinger zum 26. Oktober 1972.
131093: BEIGBEDER, OLIVIER - Lexique des Symboles.
82343: BEIJERS - Book auction sale 7th and 8th September 1976, Cartography, Hydraulic Engineering Topography, the property of the Koninklijk Instituut van ingenieurs the Hague with a gew additions from other properties, bibliography-typography, fine arts, varis
82355: BEIJERS, J.L. - Catalogue 156 1980 Iconography 50 emblem books and related works 1560-1816
54265: BEIJERS, J.L. - Het Nederlandse boek, 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma
121203: BEIJERT, RUTH - Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940.
145767: BEISSEL, STEPHAN - Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionswissenschaft und Kunstgeschichte.
142192: BEISSEL, STEPHAN [HORST APPUHN - FOREW.]. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck 1976.
4142691: BEISSEL, S. - Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland im Mittelalter. Mit einem Vorwort zum Nachdruck von H.Appuhn
4141020: BEIT-HALLAHMI, B. - Prolegomena to the Psychological Study of Religion.
55181: BEITZ, H.C. BERTHOLD A.O. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. / Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II (2 volumes)
54303: BEITZEL, BARRY J. - The Moody Atlas of the Bible
53057: BEITZEL, BARRY J. - Biblica. Atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
93866: BEITZEL, BARRY J. - Biblica, atlas van de Bijbel. Een cultuurhistorische reis door de landen van de Bijbel
93467: BEITZEL, BARRY J. - De Grote Bijbelatlas
4046551: BEJERHOLM, L. & HORNIG, G. - Wort und Handlung. Untersuchungen zur analytischen Religionsphilosophie.
103068: BEKAERT, PIET & JEAN DE SÉJOURNET [RENÉ PECHÈRE - INTROD.]. - Tuinen in België.
4066049: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 3. Christologie.
4066050: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Deel 2.
4012051: BEKER, E.J. (BARTH, K.) - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en Karl Barth. (Diss.)
4004959: BEKER, E.J. & HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek.
60037: BEKER, E.J. - Libertas (Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth)
54593: BEKER, E.J. / HASSELAAR, J.M. - Wegen en kruispunten in de dogmatiek (Complete Set)
100055: BEKIUS, EVERT [ED.]. - Constantin Brunner. Het fiktieve denken.
92144: BEKKENKAMP, A. - Rutgers met de baard. Het levensverhaal van een pastor intrepidus, 1883-1942
81190: BEKKER, E. E.A. - Historie met mejuffrouw Sara Burgerhart, met portret van de schrijfsters en twee gravures, eerste deel 26e tot 30e duizental
9812: BEKKER, BALTHASAR - Herstelde Predikbeurten van Baltasar Bekker, S.T.D. Predikant tot Amsterdam. Zynde Ene Versamelinge van Predikatien, by hem beschreven, tsedert sijnen tweejarigen stilstand in den openbaren Predikdienst, na voldoeninge van het eindelike vonnis van d'Eerwaarde Classis tot Amsterdam, by deselve te boek gesteld den 22 January, op de voldoeninge nader bevestigd den 8 April, en tsedert herroepen den 21 July 1692. Gepast op sijne eigene wettige Predikbeurten, en beginnende met Woensdagh na Paaschen 1694.
9813: BEKKER, BALTHASAR - De Betoverde Weereld, Zynde een Grondig Ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf, als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier Boeken ondernomen.
102110: BEKKERING, HARRY & W. BRONZWAER & RUDI VAN DER PAARDT [EDS - ET AL.]. - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
103195: BEKKERING, HARRY - Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk. Simon Vestdijk: de schrijver als lezer [2 Vols. Compl.].
85435: BEKKERING, HARRY E.A. - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden
103323: BEKKERS, GASTON & FRED GAASBEEK & ERNEST KURPERSHOEK & MEREL LIGTELIJN & MARGRIET DE ROEVER & HAROLD STRAK - Ode aan het Vondelpark [2 Vols. in Slipcase].
145951: BEKKERS, W.M.J. & G.M.F. SNIJDERS [EDS.]. - Recht te Utrecht.
105257: BEKKERS, J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet [1634-1649].
142208: BEKKERS, LUDO & ELLY STEGEMAN - Hedendaagse schilders in Nederland en België.
90067: BEKKUM, K. VAN - From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan
4143058: BEKKUM, W.J.VAN - A Hebrew Alexander Romance according to MS London,. Jews' College no. 145. Edited, translated and intrpduced by W.J.van Bekkum. (Orientalia Lovaniensia Analecta 47)
54881: BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen
89560: BEL, A. - Leven en werk van ds. G. van Reenen.
52170: BEL, A. / BREEVAART, P. VAN DE / E.A. (RED.) - De vereniging van 1907 (De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis)
82002: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, biografisch woordenboek van de kleinde kerkgeschiedenis (complete set)
82889: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen deel 2. Serie genade verheerlijkt in zondaarsharten
82890: BEL, A. E.A. - Van 's Heeren wegen deel 3. Serie genade verheerlijkt in zondaarsharten
54884: BEL, A. - Leven en werk van ds. H. Ligtenberg
88526: BEL, A. E.A. - Ooggetuigen aan het woord. Meer dan vijftig reportages uit de kerkgeschiedenis
52168: BEL, A. - Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg
83222: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set)
88277: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars. Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. (Deel 2)
83036: BEL, ANTHON - 100 jaar Westnieuwlandkerk
82733: BEL, A. E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (deel 1)
131161: BEL, JACQUELINE & EEP FRANCKEN & PETER VAN ZONNEVELD [EDS.] - Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde.
4071102: BEL, A. BREEVAART, P.V.D. FLORIJN, H. (RED.) - Predikanten en Oefenaars. (Compleet in 5 dln.). Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis.
53099: BELÁN, KYRA - Madonna. From Medieval to Modern
6944: BELCAMPIUS, OTTO - Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
8875: BELCAMPIUS, OTTO - Hora Novissima, dat is Laetste Uyre. Ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
146009: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
123385: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Tussen hemel en afgrond.
123377: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - De Zwerftocht van Belcampo.
123378: BELCAMPO ( = H.P. SCHÖNFELD WICHERS). - Sprongen in de branding.
91901: BELD, THOMAS ANDREAS MARIE VAN DEN - Katholieke jongens uit den beschaafden stand. Het jezuieteninternaat te Katwijk aan den Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Letteren
93853: BELDER, R.M. - Westmaas 550. Uitgave van de muziekvereniging Mastlands Fanfare t.g.v. het 550 jarig bestaan van Westmaas
89763: BELDER, JOZEF L. DE E.A. - Albert van Dyck
88527: BELDER, J. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie
95793: BELDER, J. - Ziek van de kerk? Een persoonlijk verhaal over burn-out en depressie
146094: BELFORD, BARBARA - Oscar Wilde. A Certain Genius.
145872: BELGIË - - Standen en Landen / Anciens Pays et assamblées d'États [Volume XIX]. BLIJDE INKOMSTE.
143801: BELIËN, HERMAN & MONIQUE VAN HOOGSTRATEN - De Nederlandse geschiedenis in een notendop. Wat elke Nederlander van de vaderlandse geschiedenis moet weten.
4066224: BELIER, W. - De sacrale samenleving. Theorievorming over religie in het discours van Durkheim, Mauss, Hubert en Herz.
100605: BELIN DE LAUNAY, J. - Les sources du Nil. Voyage des capitaines Spere & Grant. Abrégé d'après la traduction de E.-D. Forgues.
145791: BELINFANTE, IR. H.J. & MR. P. BORST [EDS.]. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf.
122779: BELKUM, HANS VAN [ED. - ET AL.]. - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak. Samenstelling Frederik Muller Akademie.
142993: BELL, QUENTIN - Virginia Woolf [2 Vols. Compl.].
100581: BELL, RICHARD - Richard Bell's Britain
90603: BELL, CHARLES - Portret van de Dalaï Lama
131293: BELL, DAVID S. & DOUGLAS JOHNSON & PETER MORRIS [EDS.] - A Biographical Dictionary of French Political Leaders since 1870.
122544: BELLAMY [ET AL.]. - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. Eerste deel [only].
94588: BELLARDI, WERNER - Wolfgang Schultheiss. Wege und Wandlungen eines Strassburger Spiritualisten und Zeigenossen Martin Bucers
3417: BELLARMINO, ROBERTO - Explanatio in Psalmos.
9708: BELLARMINO, ROBERTO - In Omnes Psalmos Dilucida Ecplanatio. Ad Pavlvm Qvintvm.
4255: BELLARMINUS, ROBERTUS - Disputationum de Controversiis Christianae Fidei. Adversus hujus temporis haereticos, Quatuor Tomis comprehensarum. Editio ab Auctore recognita, & in hac ultima Editione aucta aliis Opusculis suis quaeque locis insertis, cum Indicibus locupletissimis.
5480: BELLARMINUS, ROBERTUS - De Ascensione Mentis in Deum per scalas Rerum Creatarum opusculum. Ad Illustriss et Reverendiss D. Card. Aldobrandinum.
9877: BELLE, PIETER VAN - De Mensch-werdinge des Soons Gods, In Rijm verdedigt tegen de Mennisten. Tot Onderrchtinge van de selve, ende uyt-gegeven uyt oprechte Liefde van hare Saligheyt.
104098: BELLEC, F. & PH. BOSSCHER & A. ERFTEMEIJER - Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst / Sillages néerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays Bas.
121631: BELLEN, HEINZ - Grundzüge der Römischen Geschichte. Vol. 1: Von der Königszeit bis zum Übergang der Republik in den Prinzipat [just].
100192: BELLESHEIM, ALPHONS [OSWALD HUNTER BLAIR - TRANSL.]. - History of the Catholic Church of Scotland [4 Vols. Compl.].
94373: BELLMAN,, FRITZ A.O. - Die Denkmale der Lutherstadt Wittenberg
4062515: BELLON, K.L. - Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.
53386: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
95340: BELLONE, ENRICO - Galilei. Leven en werken van een onrustige geest (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 2)
4070668: BELLOW, SAUL - To Jerusalem and Back. A Personal Account.
131749: BELLRINGER, ALAN W. & C.B. JONES [ED.] - The Romantic Age in Prose. An Anthology.
4138512: BELO, F. - Das Markusevangelium materialistisch gelesen.
101908: BELOFF, MAX - The Foreign Policy of Soviet Russia. Volume I: 1929 - 1936 & Volume II: 1936-1941 [2 Vols. Compl.].
145634: BELONJE, MR. DR. J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
82390: BELONJE, J. - Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland
132065: BELONJE, MR. J. - Het Koegras.
131419: BELONJE, JOHAN - De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland's Noorderkwartier.
110141: BELONJE, MR. J. - De Groote Hegge te Thorn.
121443: BELOW, GEORG VON - Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below.
145230: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
131624: BELPAIRE, M.- E. - Alphonse Belpaire. Door zijne dochter M.- E. Belpaire.
89850: BELT, LENY VAN DEN - Holland van Toen. Honderste expositie landschap Holland van Toen - Anton en Greet van den Hooren.
92908: BELT, H. VAN DEN - Bloeien, snoeien en groeien. Over de ontwikkeling van het geloofsleven
81472: BELT, H. VAN DEN E.A. - Profetisch geïnspireerd, C. Blenk als historicus en theoloog
4074514: BELT, H.V.D. - Waarom ben jij gedoopt?. (Jongerenperspectief)
86283: BELZEN, ADRIAAN VAN - Bevindingen. Gesprekken over de orde van het heil.
89598: BELZEN, J. VAN - Gods kracht in zwakheid volbracht
53273: BELZEN, J. VAN / POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641)
90571: BELZEN, J. VAN / POST, S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641)
54887: BELZEN, J. VAN - Dag en nacht in zijn tempel. Leven en werk van Ds. A. Makkenze
95586: BELZEN, J.A. VAN - Van gisteren tot heden. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten I
4062551: BELZEN, J. VAN (RÜMKE, H.C.) - Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen.
4073950: BELZEN, J.A.V. - Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II.
4136960: BELZEN, A.VAN - Christen zijn in kerk en wereld / Tussen God en mens. Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten deel 1 en 2.
4140985: BELZEN, J.A. VAN & LANS, J.M. V.D. - Current Issues in the Psychology of Religion. Proceedings of the third symposium on the psychology of religion in Europe.
4300623: BELZEN, J.A. VAN - Religie, melancholie en zelf. Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw (A.R.Reinsberg: De bekeeringsgeschiedenis van eene vijftigjarige wereldling)
102209: BEMELMANS, PROF. J. & PROF. R. CASIMIR & DR. C. EASTON [ET AL.]. - Ons Volk en de Tucht. Eerste Nationaal Congres van de Tucht-Unie tot Bestrijding van de Tuchtloosheid bij het Nederlandsche Volk, te houden te Utrecht in het Jaarbeursgebouw op 19 en 20 october 1922.
110432: BEMIS, SAMUEL FLAGG - John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy.
131702: BEMMANN, HELGA - In mein' Verein bin ich hineingetreten. Kurt Tucholsky als Chanson- und Liederdichter.
84702: BEMMEL, H.A. VAN E.A. - Bevestig dat... Een bundel opstellen van de hand van Prof. Dr. J. Severijn, verzameld en opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardig op 8 Mei 1963 door enigen zijner leerlingen
130243: BEMMELEN, J.A. VAN & GEORG CARL WILHELM BOHNENSIEG, WILLIAM BURCK [EDS.] - Repertorium Annum Literaturae Botanicae periodicae [8 Vols. in 5 Bindings - Complete Set]
4142232: BEMMELEN, J.M.VAN - Gevaren en schoonheid van studie en wetenschap.
130248: BEMOLT VAN LOGHEM SLATERUS, DR. A.J. - Nederlandse familiepenningen tot 1813.
92306: BEN-CHORIN, SCHALOM - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidische Credo Tübinger Vorlesungen
93128: BEN IEHUDA, ELIESER - Thesaurus Totius Hebraitatis et veteris et recentioris (14 volumes). (Gesamtwörterbuch alt- und neuhebräischen Sprache von Elieser Ben Jeduda in Jerusalem / Dictionnaire complet de la Langue Hébraïque ancienne et moderne par Eliézér Ben Jehouda à Jérusalem / A Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew by Eliezer Ben Yehuda of Jerusalem)
4143012: BEN ZVI, E. - A Historical-Critical Study of the Book of Zephaniah. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 198)
4009539: BEN-CHORIN, SCH. - Jüdischer Glaube. Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des Maimonidischen Credo. 13 Vorlesungen.
4009542: BEN-GOERION, D. (SAMENST.) - De Joden in hun land. Het verhaal over de joodse vestiging vanaf voor-bijbelse tijden tot in onze dagen.
4039285: BEN-CHORIN, SCH. - De Tien Woorden.
4047478: BEN AHARON, Y. - Listen, Gentile!. The Story of a Life.
4074344: BEN HELED - RUDELSHEIM, LETTY - Gesprekken met mijzelf in Auschwitz. Een verhaal over de overwinning van de geest op het kwaad.
4074713: BEN GOERION, DAVID - Israël. Land van vervulde belofte.
4135820: BEN-CHORIN, S. - Die Antwort des Jona. Zum Gestaltwandel Israels - ein geschichts-theologischer Versuch.
4140387: BEN-CHORIN, SCH. - Das Judentum im Ringen der Gegenwart.
4140632: BEN-CHORIN, SCH. - Jesus im Judentum.
4140887: BEN-CHORIN, SCH. - Ein Leben für den Dialog. Hrsg. von W.Homolka.
4140889: BEN-CHORIN, SCH. - Weil wir Brüder sind. Zum christlich-jüdischen Dialog heute.
110166: BENALI, ABDELKADER - De Malamud-roman.
4140190: BENBASSA, E. & ATTIAS, J.C. - De jood en de ander.
102635: BENCE- JONES, MARK - Burke's Royal Palaces of Europe
4006993: BEND, J.G. V.D. (BIERENS DE HAAN, J.D.) - Het Spinozisme van Dr J.D.Bierens de Haan. (Diss.).
47916: BENDANGJUNGSHI - Confessing Christ in the Naga Context. Towards a Liberating Ecclesiology (ContactZone, Explorations in Intercultural Theology Volume 8)
53236: BENDER, CARRIE - Miriam
47394: BENDER, GERD - Die Uhrenmacher des hohen Schwarzwaldes und ihre Werke, Band I & Band II
47507: BENDIREN, RUDOLF - Bilder aus der letzten religiösen Erweckung in Deutschland
94034: BENEDICT, PHILIP A.O. - Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585. (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 176
123412: BÉNÉDITE, LÉONCE [INTROD.]. - Les Sculpteurs français contemporains. Recueil de 104 oeuvres choisies.
142559: BENEKE, DR. EDUARD F. - Das Verhältnis von Seele und Leib.
142560: BENEKE, DR. EDUARD F. - Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft.
104033: BENESC, HANNA [ED. - ET AL.]. - Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum Warschau
100763: BENEZIT - Dictionary of Artists [14 Vols. Compl.].
4300217: BENGEL, J.A. - Briefwechsel. briefe 1723 - 1731. Hrsg. von Dieter Ising. (Texte zur Geschichte des Pietismus, Abt.VI, Band 2)
4011114: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curate, tertio recusa, adjuvante J.Steudel.
47225: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon, Auslegung des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. Werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. Erster Band: Evangelien und Apostelgeschichte, Zweiter Band: Briefe und Offenbarung. 5. Auflage
4139902: BENGEL, J.A. - Gnomon Novi Testamenti. Editio tertia per fil.superst. E.Bengelium quondam curata, quarto recusa, adjuvante J.Steudel.
48330: BENGEL, JOHANN ALBRECHT - Gnomon Ausleging des Neuen Testamentes in fortlaufenden Anmerkungen. Deutsch von C.F. werner. Mit einer Vorrede von Prälat Kapff. 5 Auflage
85322: BENGELII, D. JOH. ALBERTI - Gnomon Novi Testamenti in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelesium indicatur.
4071042: BENHAYIM, M. - Joden en heidenen en de nieuw-testamentische geschriften. Bevat het Nieuwe Testament anti-semitische tendenzen?
103138: BENIMA, TAMARAH & INEKE BRASZ & JAN HAGEN & JAN BRAUWER & JAN DRIEVER [A.J. VAN DER LEEUW - FOREW.]. - Le-Ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste joodse blad in 1945. Eindhoven - Amsterdam.
130697: BENINK, HARALD A. - Financial Integration in Europe.
130698: BENINK, DRS. HARALD A. - Financiële integratie in Europa 1993.
140059: BENJAMIN, WALTER & THEODOR ADORNO & MAURICE BLANCHOT & MARTHE ROBERT & JEAN STAROBINSKI - Proces-verbaal van Franz Kafka.
90176: BENJAMIN, SCOTT / HENDERSON, WAYNE - Gas Globes Amoco to Mobil & Affiliates
145253: BENJAMIN, WALTER - Maar een storm waait uit het paradijs. Filosofische essays over taal en geschiedenis.
123012: BENJAMIN III. LLOYD W. - The Art of Designed Environments in The Netherlands.
54851: BENJAMINS, RICK - Een en Ander. De traditie van de moderne theologie
4143163: BENJAMINS, R. - Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15