Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
89297: EXALTO, K. - Een vaste burcht voor de Kerk der eeuwen. Opstellen, opgedragen aan drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
57764: EXALTO, K. E.A. - De Nationale Synode van Dordrecht, 13 november 1618 - 29 mei 1619
87422: EXALTO, JOHN - Wordt een heer! Kweekschool De Driestar en de emancipatie van de bevindelijke gereformeerden.
91934: EXALTO, D.W. - 400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe
32268: EXALTO, JOHN - Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland
32295: EXALTO, K. E.A. - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen
4003480: EXALTO, K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
4003992: EXALTO, K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen aangeboden aan K.Exalto.
162374: EXALTO, JOHN - Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland
56428: EXALTO, D.W. - 400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe
4005439: EXEL, N.J.A.V. - Het oorlogsprobleem. Dogmatische-ethische studie over Christendom en oorlog.
4041844: EXEL, PH. (GRÜNEWALD, MATHIS) - Meester Mathis` kruisgang. Roman uit de laatste jaren van Meester Mathis, genaamd Grünewald, den schilder. Met 8 reproducties
89104: EXELL, JOSEPH S. - Practical truths from Jonah
4071146: EXELL, JOSEPH S. - The Biblical Illustrator. (Complete in 23 volumes). [We believe this work is culturally important and have elected to bring the book back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide]
157765: EXHIBITION WILLIAM CAXTON - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenery of the introduction of printing into England.
145860: EXTRA, GUUS|MICHELE MITTNER [ED.]. - Studies in Second Language Acquisition by Adult Immigrants.
104639: EDS.].|EXWOOD, MAURICE|H.L. LEHMANN [TRANSL. - The Journal of William Schellinks' Travels in England 1661-1663.
145158: EYBEN, E. - De jonge Romein. Volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 500 n. Chr.
122310: EYBEN, EMIEL - De onstuimigen. Jeugd en ondeugd in het Oude Rome.
166678: EYBERS, ELISABETH - Versamelde gedigte.
150909: EYCK, DR. ERICH - Gladstone. Die Meisterbiographie eines grossen Staatsmannes, der sechzig ereignisreiche Jahre englisher politischer Geschichte verkörpert.
54472: EYCK, P.N.|GERRETSON, C.|GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Vierdeaflevering
54470: EYCK, P.N.|GERRETSON, C.|GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Tweede jaargang. Eerste t/m vijfde aflevering (5 banden)
110723: EYCK, ERICH - Geschichte der Weimarer Republik. Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hinderburgs 1918-1925.
53151: EYCK, H. EN J. VAN - Het Gentsche altaar door de gebroeders H. en J. van Eyck. Met een toelichting van G. Celis, priester, kapelaan der hoofdkerk van Gent. Werkend lid der maatschappij van geschied- en oudheidkunde van Gent
144341: EYCK, FRANK - The Frankfurt Parliament 1848-49.
54471: EYCK, P.N.|GERRETSON, C.|GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Derde aflevering
150963: EYCK, P.N. VAN - Herwaarts 1920-1945. ' Deze uitgave bevat voor het grootste gedeelte nieuwe gedichten uit de latere jaren. De in de voor-uitgave van Herwaarts in 1939 gepubliceerde verzen zijn hierin mede opgenomen '.
155256: EYCK VAN HESLINGA, HESKE VAN|JAN SCHOENMAKERS - Codes & Commissarissen. Integriteit, discipline en risicomijdend gedrag in de boardroom.
167199: EYCK, DRS. A.M. VAN [ED.]. - Nieuwe sleutels tot overheidsinformatie. Verslag van een studieconferentie in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag op 8 oktober 1992.
4016726: EYCKELER, J. - Uit de oudste geschiedenis van de kerk.
91419: EYCKEN, MICHEL VAN DER E.A.|KOORN, FLORENCE - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest.
56501: EYE, A. V.|FALKE, JACOB - Kunst und Leben der orzeit vom Beginn des Mittelalters bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Dritte nach chronologischer Reihenfolge zusammengestellte und verbesserte. Auflage in drei Bänden. Zweiter Band: Vom Ende des fünfzehnten bis zur Mitte des sechszehnten Jahrhunderts
102757: EYFFINGER, ARTHUR [TEXT]|JAN DEN HENGST [PGOTOGR.]. - Het Vredespaleis.
32320: EYFFINGER, ARTHUR - The Peace Palace. Residence for Justice - Domicile of Learning
89760: EYFFINGER, ARTHUR - Het Vredespaleis
185786: EYFFINGER, ARTHUR C.G.M. - Grotius Poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
86044: EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid. (1522-1523)
4300628: EYKMAN, KAREL - Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Bijbelse figuren in verhalen en gedichten. Met illustraties van Ceseli Josephus Jitta.
168715: EYKMAN, DR. C. [ED. - ET AL.]. - De Nederlandsche Vogels. Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf, verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten [3 Vols. = Complete Set].
130054: EYKMAN, KAREL - Het fort van Sjako.
4064847: EYKMAN, K. & HENSTRA, F. - David. Bijbelse jeugdroman.
4143153: EYKMAN, J.C.B. - De Fakkel van Olympia. (Compleet in 2 dln.). Van griekse cultuur naar europese beschaving.
164507: EYKMAN, KAREL [TRANSL.].|RIK VAN DAELE [AFTERW.].|SYLVIA WEVE [ILLUSTR.]. - Reinaert de Vos.
180901: EYLE, WIM VAN - Nederlandse en Vlaamse wielerliteratuur 1894-1990.
122248: EYLE, WIM VAN - Nederlandse en Vlaamse wielerliteratuur 1894-1990.
152084: EYLENBOSCH, ERNEST - De wendakker. Een commentaar bij de woordkaart voor het Nederlandse taalgebied.
132130: EYMAEL, C.J.M.|L.J.A. PENNINGS - Inventaris van de archieven van prinses Louise 1770-1819 en prins Frederik 1774-1799 [ = Inventarisreels nr 2]
132129: EYMAEL, C.J.M. - Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van Pruisen 1751-1820 [1821] [ = Inventarisreels nr 1]
157787: EYMER, WILFRID - Eymers Pseudonymen Lexikon. Realnamen und Pseudonyme in der deutschen Literatur.
166739: EYMERT-JAN GOOSENS EDS. - ET AL.].|PEETERS, JAN|PETER C. SUTTON - Het paleis in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
154040: EYNIKEL, HILDE - Het zieke paradijs. De biografie van Damiaan.
56275: EYNIKEL, ERIK E.A. - Internationaal Commentaar op de Bijbel (2 delen)
32558: EYNIKEL, ERIK E.A. - Internationaal Commentaar op de Bijbel (2 delen)
95286: EYNIKEL, ERIK E.A. - Internationaal Commentaar op de Bijbel (2 delen)
152870: EYNIKEL, HILDE - Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan melaatsen.
165528: EYSENCK, H.J. - The Psychology of Politics.
82542: EYSINGA, W.J.M. VAN - Eenige kanten van het internationaal statuut van den wordenden Noord-Nederlandschen staat
82546: EYSINGA, W.J.M. VAN - Het associatieverdrag van 10 October 1681. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks Deel 10, No. 6
130055: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche Tractaten sedert 1813.
100236: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Volkenrechtelijke opstellen. Ter ere van de hoogleraren B.M. Telders, F.M. Baron van Asbeck en J.H.W. Verzijl. Aangeboden door oud-leerlingen op 26 november 1957.
131236: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609.
162865: EYSKENS, MARK - Bron en horizon. Het avondland uit de Impasse.
104392: EYSSELSTEIJN, BEN|HANS VOGELESANG [EDS.]. - Anton Pieck. Zyn leven - Zyn werk.
142243: EYSSELSTEYN, LIDY VAN - De Resonans.
161014: EYSSEN, JÜRGEN [INTROD.]. - Die Insel und die moderne Buchkunst.
88754: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
94994: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
144289: EZEL KURAL SHAW|SHAW, STANFORD J. - Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 1808-1975 [ = Volume II: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey].
158270: EZELL, MARGARET J.M. - Social Authorship and the Advent of Print.
102008: EZERGAILIS, ANDREW - The 1917 Revolution in Latvia. A History of Latvia.
85819: M. VAN FAASSEN|VALK, J.P. DE - Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Tweede band: 1911-1918
162030: FAASSEN, SJOERD VAN|HANS OLDEWARRIS|KEES THOMASSEN [EDS.]. - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
157990: FAASSEN, EGBERT VAN - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
161364: FAASSEN, SJOERD VAN [ED] - 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen'. Briefwisseling tussen Menno ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorff, H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot Nederland in 1935.
143634: FAASSEN, MARIJKE - Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967.
30616: FABEND, FIRTH HARING - Zion on the Hudson. Dutch New York and New Jersey in the Age of Revivals
93003: FABER, JELLE - Vestigium Ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus)
142089: J.A. FABER [ET AL.].|SLICHER VAN BATH, B.H. - Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme & Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey [2 in 1].
142090: FABER, J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 [2 Vols. Compl.].
56882: FABER, TOBIAS - Arne Jacobsen
88745: FABER. H. - Het christelijk humanisme van Dr. H.T. de Graaf
4035495: FABER. J. - Vestigium Ecclesiae. De doop als `spoor der kerk` (Cyprianus, Optatus, Augustinus). (Diss.)
60201: FABER. J. - Vestigium Ecclesiae (De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus))
141409: FABER, GUSTAV - Das erste Reich der Deutschen. Geschichte der Merowinger und Karolinger.
56842: FABER-DE LANGE, BRIGITTE E.A. - Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering
4000233: FABER. H. - Rekenschap van een zoektocht. Een autobiografie.
151182: FABER, DR. F.J. - Nederlandsche Landschappen. Bodem, grond en geologische bouw.
60200: FABER. H. - "De geschiedenis als theologisch probleem (Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch ""Der Historismus und seine Probleme"")"
145187: FABER, RUURD - Veenhuizen, één, twee, drie.
31025: FABER. J. - Essays in reformed doctrine
158084: FABER, GEOFFREY - A Publisher Speaking.
103398: FABER, PAUL [ET AL]. - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
4068472: FABER, H. (GRAAF, H.T. DE) - Het christelijk humanisme van H.T.de Graaf.
150519: J.A. FABER [EDS.].|SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Acta Historiae Neerlandica. Vol. I. Historical Studies in the Netherlands.
160804: S. FABER [ED.].|STREEFKERK, C. - Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
131322: FABER, MR. W. - 90 Jaren in beroep. Geschiedenis van de Raden van Beroep en de ambtenarengerechten.
4010517: FABER V.D.MEULEN, H.E. - Das Salomo-Bild im hellenistisch-jüdischen Schrifttum. (Diss.)
130682: FABER, FREDERICK WILLIAM - Der Fortschritt der Seele im geistlichen Leben. Ein Handbuch für Welt- und Klosterleute.
93938: FABER, IRENE E.A. - Neemt en eet. Avondmaal en eucharisatie in kunst- en kerkhistorisch perspectief
4025540: FABER. H. - Cirkelen om een geheim. I.Dieptepsychologen over de godsdienst. II.Godsdienst in het licht van moderne psychoanalytische theoriën.
4048177: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 1.
4048178: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 2.
4053463: FABER, G. - Der Traum vom Reich im Süden. Die Ottonen und Salier.
158540: FABER, EDWARD|STEWART UNGER [EDS.]. - American Wristwatches. Five Decades of Style & Design.
182016: J.A. FABER [ET AL.].|SLICHER VAN BATH, B.H. - Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale. Une orientation et un programme & Population changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey [2 in 1].
170244: FABIO CRIVELLARI [EDS].|KLEEBERG, BERNHARD|TILMANN WALTER - Urmensch und Wissenschaften. Eine Bestandsaufnahme.
167525: FABIO BOURBON|GANDOLFI, ANGELO - Vogelparadijzen. De 26 mooiste vogelgebieden in Europa, waaronder de Waddenzee, Flevoland en Zeeland.
84164: FABIUS, A.N.J. E.A. - t herstelde Nederland zijn opleven en bloei na 1813
56891: FABIUS, A.N.J. E.A. - 't herstelde Nederland, zijn opleven en bloei na 1813
53692: FABIUS, D.P. - De doodstraf
85968: FABIUS, D.F.D. - De Christelijke staat / Gereformeerde beginselen. Toespraak gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit, den 22sten September 1896 / Beginselen en eischen/ Wezen en Praktijk der vrijzinnigheid (4 werken in 1 band)
161765: FABIUS, A.N.J. - Johan Maurits, de Braziliaan [1604-1679].
52378: FABIUS, D.P.D. - Het eeuwgetijde der kerkhervorming
131751: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van Bussum. Geïllustreerd en voorzien van aanteekeningen, bijlagen en register.
82653: FABIUS, A.N.J. - De historisch allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina, schetsen van A. Reyding
184167: FABRE, LUCIEN - Essai sur le Génie de Copernic.
164728: FABRE, CECILE - Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person.
155529: FABRE, GENEVIÈVE|KALUS BENESCH (EDS). - African Diasporas in the New and Old Worlds. Consciousness and Imagination.
103045: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [3 Vols. Compl.].
180222: FABRICIUS, JOHANN ALBERT - Supplementum bibliothecae Latinae, Paginis superioris editionis jam emendatius recusae accommodatum.
103588: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [Vol. 1 & 2].
122474: FABRICIUS, JAN - Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven.
180549: FABRICIUS, JOHANNA - Die hellenistischen Totenmahlreliefs. Grabrepräsentation und Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten.
121560: FABRICIUS, JOHANNA - Die hellenistischen Totenmahlreliefs. Grabrepräsentation und Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten.
151245: FABRIZIO MANCINELLI|GIANLUIGI COLALUCCI|PARTRIDGE, LOREN|TAKASHI OKAMURA [PHOTOGR.]. - Die Sixtinische Kapelle. Das jüngste Gericht [in pictorial slipcase]. .
143690: FACCHINETTI, ROBERTA [ED.]. - Corpus Linguistics 25 Years on.
104329: FACER, SIAN [ED.]. - On this Day. The History of the World in 366 Days.
4140363: FACKENHEIM, E. - La précence de Dieu dans l'histoire. Affirmations juives et réflexions philosophiques après Auschwitz.
181517: FACSIMILE - - Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij. Ten dienste van scholen.
167223: FACULTY OF PEKING UNIVERSITY - - Modern Chinese. A Basic Cource.
110761: FADDEGON, BAREND - Camkara's Gitabhasya, toegelicht en beoordeeld. Acadamisch proefschrift.
185220: FAEDDA, ISABELLE - Pharmacies hospitalieres d'autrefois dans la france d'aujourd'hui.
141429: FAENSSEN, HUBERT|WLADIMIR IWANOW [KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.]. - Altrussische Baukunst.
104458: FAERNA, JOSÉ MARIA [ALBERTO CUROTTO - TRANSL.]. - Duchamp.
102584: FAERNA, JOSÉ MARIA [ED.]. - Léger.
102585: FAERNA, JOSÉ MARIA [ED.]. - Malevitch.
130193: FAES, LODEWIJK - Familiegeschiedenis Bogaerts 1545-2004.
122663: FAESI, ROBERT - Erlebnisse, Ergebnisse. Erinnerungen von Robert Faesi.
92372: FAFIÉ, GERARD - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland, 1847-1880
4007016: FAFIÉ, G. (STAHL, F.J.) - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland. (1847-1880). (Diss.)
96047: FAFIÉ, TH.A. E.A. - Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland (2 delen)
60875: FAFIÉ. G. - Friedrich Julius Stahl, Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880.
92080: FAFIÉ, TH.A. E.A. - Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland (Deel 2)
4137472: FAFIÉ (RED.) TH.A. - Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland. Deel 1.
164684: FAGAN, ED. BRIAN M. [ED.]. - Discovery. Unearthing the New Treasures of Archaeology.
143543: FAGAN, BRIAN - Southern Africa.
152168: FAGAN, BRIAN M. - The Rape of the Nile. Tomb Robbers, Tourists and Archaeologist in Egypt.
161500: FAGAN, BRIAN M. - Kingdoms of Gold, Kingdoms of Jade. The Americas before Columbus.
151360: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - The Seventy Great Mysteries of the Ancient World.
104604: FAGAN, BRIAN M. - Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid.
151388: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - The Seventy Great Inventions of the Ancient World.
150286: FAGAN, BRIAN [ED.]. - De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden ontsluierd
104459: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - Discovery. Unearthing the New Treasures of Archaeology.
103737: FAGAN, BRIAN [ED.]. - De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden ontsluierd
144159: FAGAN, BRIAN M. - Archaeology. A Brief Introduction
121023: FAGEL, PIETER - Zeven eeuwen Veere.
4020221: FAGOTHEY, A. - Right and Reason. Ethics in Theory and Practice.
122621: FAHLBECK, PONTUS E. - Die Klassen und die Gesellschaft. Eine geschichtlich-soziologische Studie über Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Klassenwesens.
171321: FAHLBUSCH, ERWIN|LOCHMAN, JAN MILI?|MBITI, JOHN|PELIKAN, JAROSLAV|VISCHER, LUKAS (EDS.) - The Encyclopedia of Christianity (translator and english-language editor: Geoffrey W. Bromiley / statistical editor: David B. Barrett). Volume 2 E-I
171322: FAHLBUSCH, ERWIN|LOCHMAN, JAN MILI?|MBITI, JOHN|PELIKAN, JAROSLAV|VISCHER, LUKAS (EDS.) - The Encyclopedia of Christianity (translator and english-language editor: Geoffrey W. Bromiley / statistical editor: David B. Barrett). Volume 3 J-O
171323: FAHLBUSCH, ERWIN|LOCHMAN, JAN MILI?|MBITI, JOHN|PELIKAN, JAROSLAV|VISCHER, LUKAS (EDS.) - The Encyclopedia of Christianity (translator and english-language editor: Geoffrey W. Bromiley / statistical editor: David B. Barrett). Volume 4 P-Sh
32218: FAHNER, CHR. - Synopsis van de vier evangeliën Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes. Met een inleiding tot het synoptisch probleem
153968: FAHNER, DR. CHR.|J. POEDER - De Griekse texst van het Oude Testament. Genisis. De griekse tekst van het Oude Testament gedecodeerd, geanalyseerd en van nederlandse equivalenten voorzien. Tekstverwerking Ir. A. van Gent.
30412: FAHNER, CHR. - Synopsis van de vier evangeliën Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes. Met een inleiding tot het synoptisch probleem
103373: FAHR-BECKER, GABRIELE - Jugendstil.
144900: FAHRENKAMP, JÜRGEN [ED.]. - Wie mann eyn teutsches Mannsbild bey Kräftften hält. Küchengeheimnisse des Mittelalters wiederentdeckt, ausprobiert und aufgeschrieben.
30376: FAILLE, J.B. DE LA - The Works of Vincent van Gogh. His Paintings and Drawings
163021: FAINSOD, MARLE - How Russia is Ruled.
89196: FAIRBAIRN, PATRICK - Commentary on the pastoral epistles. I and II Timothy, Titus.
53179: FAIRBAIRN, PATRICK - Hermeneutical manual: or, introduction to the exegetical study of the scriptures of the New Testament
4045308: FAIRBAIRN, A.M. - The Philosophy of the Christian Religion.
89105: FAIRBAIRN, PATRICK - Jonah. His Life, Character, and Mission.
143815: FAIRBROTHER, W.H. - The Philosophy of Thomas Hill Green.
103070: FAIRBROTHER, TREVOR - John Singer Sargent.
150433: FAIRCHILD, CISSIE C. - Poverty and Charity in Aix-en-Provence 1640-1789.
102009: FAIRSERVIS, WALTER ASHLIN - The Roots of Ancient India. The Archaeology of Early Indian Civilization.
4022266: FAIRWEATHER, W. - The Background of the Epistles.
4135341: FAIRWEATHER, W. - The Background of the Gospels. Judaism in the Period between the Old and New Testaments.
143412: FAJARDO, JULIO - Designer Appartments.
185380: FALCH ANDREU, R. - Las drogas medicinales en la obra de Fernando de Sepúlveda [ = Medicinal Drugs in the Work of Fernando de Sepúlveda].
132138: FALCK, JHR. E.K.G. - Genealogie van het Oost-Friesch Geslacht Falck &De Groningse tak van het Oost-Friesche geslacht Falck [2 offprints]
145966: FALCO, GIORGIO - Geist des Mittelalters. Kirche Kultur Staat.
165529: FALGER, V.S.E. - Evolutie en Politiek. Biopoliticologische Verhandelingen.
152312: FALK, FDR. RANZ - Die deutschen Mess-Auslegungen von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1525.
152279: FALK, FRANZ - Bibelstudien, Bibelhandschriften und Bibeldrucke in Mainz vom achten Jahrhundert bis zur Gegenwart.
140041: FALK, MARGUERITE [JACQUES CHAILLEY - FOREW.]. - Les parodies du nouveau theatre Italien [1731]. Répertoire Systématique des timbres. Préface de Jaques Chailley.
103502: FALK, FDR. RANZ - Die deutschen Mess-Auslegungen von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1525.
152243: FALK, DR. FRANZ - Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland.
105103: FALK, MARGUERITE [JACQUES CHAILLEY - FOREW.]. - Les parodies du nouveau theatre Italien [1731]. Répertoire Systématique des timbres. Préface de Jaques Chailley.
171016: FALK, DARREL R. - Coming to Peace with Science. Bridging the Worlds Between Faith and Biology.
141231: FALK, RANDALL M. [DR. ALFRED GOTTSCHALK - INTROD.]. - Bright Eminence. The Life and Thought of Jacob Rader Marcus: Scholar, Mentor, Counsellor for Three Generations of Rabbis and Lay Leaders of American Jewry.
102837: FALKE, OTTO VON - Der Mainzer Goldschmuck der Kaiserin Gisela.
145558: FALKENSTEIN, DR. J. - Afrikas Westküste. Vom Ogowe bis zum Damara-Land.
31531: FALKNER, ANDREWAS|IMHOF, PAUL - Ignatius von Loyola und die Gesellschaft Jesu 1491-1556
165123: FALKNER, BRIAN - The Real Thing. Over geheime formules, ontvoering en slimme jongens.
102680: FALKUS, MALCOLM|JOHN GILLINGHAM [EDS.]. - Historical Atlas of Britain.
165719: FALKUS, CHRISTOPHER [ED.]. - The Private Lives of the Tudor Monarchs.
182201: FALLA, CLAIRE - L'apologie d'origène par Pierre Halloix [1648].
143746: FALLACI, ORIANA - La Forza della Ragione.
143747: FALLACI, ORIANA - La Forza della Ragione.
100601: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichnis-Sprache. Gesammelt und erläutert.
31241: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichnis-Sprache
142140: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Horae Belgicae. Studio Atque Opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis [3 Vols. Compl.].
92179: FALLET, EDUARD M. - Der Holläderturm am Waisenhausplatz in Bern
141729: FALTIN, PETER - Phänomenologie der musikalischen Form. Eine experimentalpsychologische Untersuchung zur Wahrnehmung des musikalischen Materials und der Musikalischen Syntax.
96761: FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop
82279: FAMILIE VAN STIGT - De Groten en de Kleintjes en andere verhalen, herinneringen van de familie van Stigt, 116 kinderen, kleinkinderen, achter- en achteracherkleinkinderen later
151187: FANCHAMPS, MARIE-LOUISE - Recherches statistiques sur le problème annonaire dans la principauté de Liège de 1475 à la fin du XVIe siècle. Tendances, cycles, crises.
130332: FAR EASTERN CERAMIC GROEP (ED.) - Far Eastern Ceramic Bulletin [2 Vols. Compl.].
160670: FARA, PATRICIA|KARALYN PATTERSON [ED.]. - Memory.
168357: FARBER, LIANNA - An Anatomy of Trade in Medieval Writing. Value, Consent and Community.
176198: FARENC, THIERRY - Quatre vertus pour un chemin d'excellence : éthique et vie spirituelle. Croire e Savoir 44
152195: FARENHOLZ, ALEXANDER|MARKUS HARTMANN [EDS.]. - Jan Hoet - Auf dem Weg zur Documenta IX.
103533: FARESE, GHIUSEPPE [KARIN KRIEGER - TRANSL.]. - Arthur Schnitzler. Ein Leben in Wien 1862-1931.
90990: FARGNOLI, A. NICHOLAS|GILLESPIE, MICHAEL PATRICK - James Joyce A to Z. The Essentia. Reference to the Life and Work.
104247: FARKAS, BART G. [ED.]. - Drakengard. Official Strategy Guide.
4011283: FARLA. P.J. - Jezus' oordeel over Israël. Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10, 46-12,40. (Diss.)
60202: FARLA. P.J. - Jezus' oordeel over Israel (Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van MC 10, 46-12,40)
94895: FARMAN, MAURICE - Les Merveilles Aériennes. Illustrations par Béthune, H. Farman, Courboin, Rudaux, Fénet
102586: FARMER, JOHN DAVID [& FRANK PATRICK EDEBAU] - Ensor.
157454: FARMER, BARNARD J. - The Gently Art of Book-collecting.
157310: FARMER, DAVID - Stanley Marcus. A Life with Books.
154912: FARMER, PAUL [NOAM CHOMSKY - INTROD.]. - The Uses of Haiti.
154918: FARMER, PAUL - Aids and Accusation. Haiti and the Geography of Blame.
181518: FARMER, JOHN DAVID - Ensor.
164612: FARNELL, IDA - The Lives of the Troubadours. Translated from the mediaeval Provinçal, with introductory matter and notes, and with specimens of their poetry rendered into English.
4134862: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Huldrych Zwingli, der Schweizerische Reformator. Mit 40 Federzeichnungen von W.F.Burger.
94250: FARNER, OSKAR A.O. - Zwingli, der Prediger (Volume 1 & 2) (Zwingli Hauptschriften)
4134844: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Gott ist Meister. Zwingli-Worte für unsere Zeit ausgewählt.
4134881: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Zwingli, der Prediger. (Hauptschriften I)
4134882: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Zwingli, der Theologe. (Hauptschriften III)
168615: FARNETI, CERA DEANNA [ET AL.]. - Jewels of Fantasy. Costume Jewelry of the 20th Century.
145420: FARNHAM, ELIZA W. - California in-doors and out: or How we farm, Mine and Live generally in the Golden State. [Facsimile edition New York 1856 - With introduction by Madeline B. Stern].
101793: FARNSWORTH, PAUL R. - The Social Psychology of Music.
144789: FARNSWORTH, RODNEY - Mediating Order and Chaos. The Water-Cycle in the Complex Adaptive Systems of Romantic Culture.
183169: FARR, JAMES R. - Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy [1550-1730].
96436: FARR, JAMES R. - Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy (1550-1730)
103721: FARR, DENNIS|WILLIAM BRADFORD - The Northern Landscape. Flemish, Dutch and British Drawings from the Courtauld Collections.
181519: FARR, DENNIS [ED.]. - 100 Masterpieces from the Courtauld Collections. Bernardo Daddi to Ben Nicolson. European Paintings and Drawings from the 14th to the 20th Century.
4137090: FARRAR, F.W. - The Early Days of Christianity. Popular Edition.
130760: O'FARRELL, PATRICK - The Catholic Church in Australia. A Short History: 1788-1967.
105098: FARRELL, JEREMY - Umbrellas & Parasols.
144113: O'FARRELL, PATRICK - Ireland's English Question. Anglo-Irish Relations 1534-1970.
181520: FARRÈRE, CLAUDE [ = FRÉDÉRIC-CHARLES BARGONE] [PIERRE LOUYS - FOREW.|LOUIS MORIN [ILLUSTR.]. - Fumée d'Opium.
103349: FARRIES, K.G.|M.T. MASON - The Windmills of Surrey and Inner London.
104298: FARRIES, KENNETH G. - Essex Windmills, Millers & Millwrights. An Historical Review.
104299: FARRIES, KENNETH G. - Essex Windmills, Millers & Millwrights. A Review by Parishes. A - Z.
104300: FARRIES, KENNETH G. - Essex Windmills, Millers & Millwrights. A Review by Parishes S - Z.
100017: FARRINGTON, E.A. - Comparative Materia Medica.
53885: FARRINGTON, JOHN - An account of a journey through Holland, Frizeland, etc. in severall letters to a friend
4058967: FARRINGTON, K. - Atlas van de wereldreligies.
154676: FARSON, RICHARD - Absoluut absurd. Een tegendraadse handleiding voor de management-praktijk.
151780: FARWELL, BYRON - The Encyclopedia of Nineteenth-century Land Warfare. An Illustrated World View.
85316: FASCHER, ERICH - Der erste Brief des Paulus an die Korintjer. Erster Teil: Einführung und Auslegung der Kapitel 1-7
30961: FASCHING, DARRELL J. - Vreemdeling na Auschwitz. Een nieuwe narratieve inzet in de christelijke ethiek
153144: FASE, M.M.G. - Tussen behoud en vernieuwing. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1948-1973.
152509: FASE, M.M.G. [ED.]. - Samenleving en economie in de twintigste eeuw.
101844: FASEL, DRS. W.A. - De Alkmaarse rechtsbronnen [2 Vols. Compl.].
146135: FASHION - - A Pictorial History of Costume.
160914: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. De jonge koningin. [Volume 1].
100670: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. De jonge koningin. [Volume 1].
92060: FASSEUR, CEES - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk de jaren 1936-1956
4141298: FASSEUR, C. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
165778: FASSEUR, CEES - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
154540: FASSEUR, CEES - Juliana en Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
122255: FASSEUR, CEES - Indischgasten.
131962: FASSITELLI, ENZO - Pipe and Valves of Ancient Rome. Two Thousand Years of Plant Construction.
104212: FAST, RUUD [INTROD.]. - Cornelis le Mair. Vanitas-Triptiek, schilderijen en tekeningen.
83532: FAST, HEINOLD - Die Vereinigung der Deutsche Mennonitengemeinden 1886-1961
4058264: FAST, J. - De taal van het lichaam.
144953: FASTERT, SABINE - Die Entdeckung des Mittelalters. Geschichtsrezeption in der nazarenischen Malerei des 19. Jahrhunderts.
132042: FASTERT, SABINE - Die Entdeckung des Mittelalters. Geschichtsrezeption in der nazarenischen Malerei des 19. Jahrhunderts.
56464: FAT, PAUL VALENTIJN SJIEM - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal Mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19de eeuw
86077: FATIO, GUILLAUME - Genève et le Pays-Bas
53328: FATIO, OLIVIER - Nihil pulchrius ordine. Contribution a l'étude de l'établissement de la discipline ecclésiastique aux Pays-Bas ou Lambert Daneau aux Pays-Bas (1581-1583)
94356: FATIO, OLIVIER - Nihil Pulchrius Ordine. Contribution a l'étude de l'établissement de la discipline ecclésiastique aus Pays-Bas ou Lambert Daneau aux Pays-Bas (1581-1583). (Series: Kerkhistorische Bijdragen, deel II)
30495: FATIO, OLIVIER - Méthode et théologie. Lambert Daneau et les débuts de la scolastique réformée
54297: FATIO, GUILLAUME - Genève et les Pays-Bas
146122: A.F.L. FAUBEL|TONGEREN, H. VAN - Het geestelijk wezen der vrijmetselarij. Proeve van beschrijving der wezenlijke betekenis van het maconnieke geestesleven door het hoofdbestuur der orde van vrijmetselaren onder het grootoosten der Nederlanden.
103170: FAUCHEREAU, SERGE - Peintures et dessins d'écrivains [In pictorial Slipcase].
152723: G. FAUCONNIER|MEIDEN, A. VAN DER - Public Relations. Profiel & Professie: inleiding in de theorievorming.
2227300310: FAUKELIUS, HERMANNUS - Iesvat Iehova, Ofte De Saicheyt des Heeren, Dat is Verscheydene Predicatien over de Mensch-werdinge ofte Gheboorte Christi uyt de Vrouwe, als oock over sijne Besnijdinghe, Doodt, ende Op-standinghe uyt den Dooden. Verklaert in acht Predicatien.
4056564: FAULENBACH, H. (COCCEJUS, J.) - Weg und Ziel der Erkenntnis Christi. Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes Coccejus. (BGLRK XXXVI)
60203: FAULENBACH. H. - Weg und Ziel der Erkenntnis Christi (Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes Coccejus (Beitrage zu Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band XXVI))
4142544: FAULENBACH, H. (POLANUS VON POLANSDORF, A.) - Die Struktur der Theologie des Amandus Polanus von Polansdorf. (Basler Studien zur historischen und systematischen Theologie 9)
94322: FAULENBACH, HEINER - Weg und Ziel der Erkenntnis Christi. Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes Coccejus (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXXVI)
153167: FAULKNER, R.F.J.|O.R. IMPREY - Shino and Oribe Kiln Sites. A loan exhibition of Mino shards from Toki City.
185679: FAULMANN, KARL - Illustrirte Geschichte der Buchdruckerkunst, Mit besonderer Berücksichtigung ihrer technischen Entwicklung bis zur Gegenwart.
4006055: FAUSEL, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der Reformator im Kampf um Evangelium und Kirche. Sein Werden und Wirken im Spiegel eigener Zeugnisse.
4023657: FAUSEL, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Leben und Werk 1483-1546. (Calwer Luther-Ausgabe 11/12)
94563: FAUSEL, HEINRICH - D. Martin Luther. Der Reformator im Kampf um Evangelium und Kirche. Sein Werden und Wirken im Spiegel einer Zeugnisse
151330: FAUSER, ALOIS - Die Welt in Händen. Kurze Kulturgeschichte des Globus.
161483: FAUSETT, DAVID - Images of the Antipodes in the Eighteenth Century. A Study in Stereotyping.
140028: FAUSETT, DAVID|ROBERT H. LEEK [TRANSL.]. - Hendrik Smeeks. The Mighty Kingdom of Krinke Kesmes [1708].
89184: FAUSSET, A.R. - A critical and expository commentary on the Book of Judges.
110066: FAUST - Faust und Faustverwandtes. Katalog 582.
167515: FAUST, ANSHELMUS [GEORGES COLIN - ED., INTROD.|NOTES] - Beschrijvinghe ende onderwijsinghe ter discreter ende vermaerder consten des boeckbinders handwerck / Prescription et enseignement de la discrète et fameuse science de la manifacture des relieurs de livres.
152196: FAUTH, HARRY [ED. - ET AL.]. - Die schönsten Bücher der Deutschen Demokratischen Republik des Jahres 1970.
103374: FAVELAC, P.-M. - Les tables à Jeux.
166446: FAVENC, ERNEST - The History of Australian Exploration from 1788 to 1888. Compiled from state documents, private papers and the most authentic sources of information.
182258: FAVIER, JEAN - Dictionnaire de la France médiévale.
150484: FAVIER, JEAN - Philippe le Bel.
140907: FAVIER, JEAN - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman.
103500: FAVOLE, PAOLO - Squares in Contemporary Architecture.
94203: FAVRE-DORSAZ, ANDRÉ - Calvin et Loyola, deux reformes
4032730: FAVRE, E. (COILLARD, F.) - Enfance et jeunesse 1834-1861. D`après son autobiographie, son journal intime et sa correspondance.
186254: FAVRESSE, FÉLICIEN - Études sur les métiers bruxellois au moyen âge.
157797: FAXON, FREDERICK - Literary Annuals and Gift Books. A Bibliography 1823-1903. Reprint with supplementary essays by Eleanore Jamieson & Iain Bain.
157585: FAY, MARIANNE [ED.]. - The Urban Poor in Latin America.
100018: FAY, BRIAN - Social Theory and Political Practice.
164582: FAY-SALLOIS, FANNY [DOMINIQUE PONNAU - FOREW.]. - A Treasury of Hours. Selections from Illuminated Prayer Books.
170367: FAY, MARTHA - Hebben kinderen godsdienst nodig ? Hoe ouders vragen naar de zin van het leven beantwoorden.
100989: FAYE, JACQUES DE LA - La Princesse Mathilde une Niece de Napoleon [1820-1904].
167081: FAYETTE, MME DE LA - La Princesse de Clèves.
150787: FAZZINI, MARCO [ED.]. - Resisting Alterities. Wilson Harris and Other Avatars of Otherness.
155556: FAZZIOLI, EDOARDO - Gemalte Wörter. 214 chinesische Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur.
164082: FEAR, A.T. [ED.]. - Lives of the Visigothic Fathers.
89066: FEATHER, JOHN - An Index to Selected Bibliographical Journals 1871-1985. Occasional Publication No. 23.
158310: FEATHER, JOHN - The Provincial Book Trade in Eighteenth-Century England.
104825: FEAVER, WILLIAM - Toen we jong waren. Twee eeuwen buitenlandse kinderboekillustraties.
4060468: FEBER, G.H.A. - De impasse van den geest.
145392: FEBER, L.J.M. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang.
4141940: FEBRE, L. (RABELAIS, F.) - Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert. Die Religion des Rabelais.
168839: LE FEBVRE-FELD, R. - Joodse kunstenaars bevrijd van het tweede gebod. Jewish artists freed from the second commandment.
142702: FECHNER, GUSTAV THEODOR - In Sachen der Psychophysik.
170314: FECHNER, GUSTAV THEODOR [WILLIAM JAMES - INTROD.]. - Het boekje over het bewustzijn na de dood.
142578: FECHNER, GUSTAV THEODOR - Revision der Hauptpuncte der Psychophysik.
142616: FECHNER, GUSTAV THEODOR - Elemente der Psychophysik [2 Vols. Compl.].
140110: FECHNER, G.TH. - Zwei Abhandlungen. 1. Über die Frage des Weber'schen Gesetzes und Periodicitätsgesetzes im Gebiete des Zeitsinnes.[108pp.]. 2. Über die Methode der richtigen und falschen Fälle in Anwendung auf die Massbestimmungen der Feinheit oder extensiven Empfindlichkeit des Raumes [2 Vols. in 1].
152102: FEDDE SONNEMA [EDS.].|HEIJNEN, KAREL|MARJOLIJN SONNEMA|THEO KEMPER - Optimistzeilen. Een praktisch instructiehandboek.
171152: FEDDEMA, HANS - Een keizer zonder kleren. Ken jezelf, god als kracht en het dogma voorbij.
121934: FEDDEN, ROBIN|JOHN KENWORTHY-BROWNE - The Country House Guide. Historic Houses in Private Ownership in England, Wales and Scotland.
142171: FEDDERSEN, MARTIN - Chinesisches Kunstgewerbe. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
142184: FEDDERSEN, MARTIN - Japanisches Kunstgewerbe. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
142183: FEDDERSEN, MARTIN - Japanisches Kunstgewerbe. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
165168: FEDDES, FRED - Merck toch hoe sterck. Monumenten van verdediging.
141814: FEDER, NORMAN - American Indian Art.
101418: FEDERICA PIRANI [EDS.].|LEONE, ROSSELLA - Museum of Rome Tells the Story of the City. Concise Guide.
153116: FEDERICI, FEDERICO - Translation as Stylistic Evolution. Italo Calvino Creative Translator of Raymond Queneau.
156761: FEDERICO, SYLVIA - New Troy. Fantasies of Empire in the Late Middle Ages.
53408: FEDERLE ORR, LYNN A.O. - Monet. Late paintings of giverny from the musée Marmottan
4142927: FEDOTOV, G.P. (ED.) - A Treasury of Russian Spirituality. Theodosius, Dergius, Nilus Sorsky, Avvakum. Tychon, SeraphimThe Pelgrim, John of Cronstadt and Yelchaninov.
141190: FEDYSHYN, OLEH S. - Germany's Drive to the East and the Ukrainian Revolution 1917-1918.
4072832: FEE, G.D. - Listening to the Spirit in the Text.
4143458: FEE, G.D. - New Testament Exegesis. A Handbook for Students and Pastors.
162065: FEENSTRA KUIPER, DR. J. - Japan en de Buitenwereld in de achttiende eeuw.
61521: FEENSTRA, YSBRUGT - Het Apostolicum in de twintigste eeuw
90735: FEENSTRA, H.J.J. - Uit de bron. Honderd jaar Gereformeerde Kerk Berkel en Rodenrijs.
47389: FEENSTRA, H.J.J. - Uit de bron. Honderd jaar Gereformeerde Kerk Berkel en Rodenrijs
182795: FEENSTRA, ROBERT - Bartole dans les Pays-Bas [Anciens et modernes]. Avec additions bibliographiques à l'ouvrage de J.l.J. van de Kamp.
157808: FEENSTRA, R. - Philips van Leyden en zijn bibliotheek.
96454: FEENSTRA, J.G. - Dogmatische hoofdlijnen. Korte behandeling van de Gereformeerde geloofswaarheden
4136244: FEENSTRA, H.J.J. (BERKEL EN RODENRIJS) - Uit de bron. Honderd jaar Gereformeerde Kerk Berkel en Rodenrijs.
157653: FEENSTRA, R. - Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae.
56391: FEENSTRA, J.G. - De Dordtse leerregelen
56353: FEENSTRA, J.G. - De Dordtse leerregels
162694: FEENTRA, R.|J.W. BOSCH [FOREW.]. - Livres anciens de Droit d'origine étrangère imprimés aux Pays-Bas. Essai de bibliographie et catalogue de l'exposition organisée à l'occasion des 'Journées d'Histoire du Droit de la Société d'Histoire du Droit des Pays Flamandes, Picards et Wallons' du 21 au 23 mai 1953 à l'Hôtel de ville de Breda.
131450: FEENTRA, R.|J.H.A. LOKIN|N. VAN DER WAL [EDS.]. - Flores legum H.J. Scheltema antecessori Groningano Oblati.
140948: FEEST, CHRISTIAN F. - Native Arts of North America.
104508: FEHÉR, GÉZA - Türkische Miniaturen aus den Chroniken der Ungarischen Feldzüge.
102681: FEHÉR, GÉZA - Türkische Miniaturen aus den Chroniken der ungarischen Feldzüge.
153450: FEHLEMANN, SABINE [FOREW.]. - Russisch Paris 1910-1960 [With CD].
184711: FEHLMANN, HANS-RUDOLF & CORA HARTMEIER-SUTTER [EDS.]. - Panorama der Pharmaziegeschichte: 13 Themen aus 12 Ländern / Panorama d'histoire de la pharmacie: 13 thèmes de 12 pays / Panorama of History of Pharmacy: 13 Subjects of 12 Countries.
184712: FEHLMANN, HAND-RUDOLF [ED.]. - Zur Geschichte des Schweizerischen Apothekenwesens dargestellt an drei Orten Davos, Zürich und Basel.
184708: FEHLMANN, HANS-RUDOLF & FRANÇOIS LEDERMANN [EDS]. - Festschrift für A. Lutz und J. Büchi / Mélanges offerts à A. Luz et J. Büchi.
161023: FEHR, HANS - Die Dichtung im Recht.
30841: FEHR, JAMES JAKOB - Legatum Stolpianum. History and Archives of the Leiden Prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004
4064114: FEHRENBACHER, G. (DREWERMANN, E.) - Drewermann verstehen. Eine kritische Hinführung.
47024: FEHRMANN, C.N.|KRUITHOF, TON|WONING, G.|ZWART, W.H. - Bovenkerk Kampen
145161: FEHRMANN, C.N. - De Kamper klokgieters. Hun naaste verwanten en leerlingen.
53135: FEIERABEND, PETER|STREIDT, GERT - Prussia. Art and Architecture
154906: FEIERMAN, STEVEN|JOHN M. JANZEN [EDS.]. - The Social Basis of Health & Healing in Africa.
155568: FEIFEL, EUGÈNE - Po Chü-i as a Censor. His Memorials presented to Emperor Hsien-tsung during the Years 808-810.
4138993: FEIGEL, F.K. (OTTO, R.) - Das Heilige. Kritische Abhandlung über Rudolf Ottos gleichnamiges Buch.
150304: FEIGL, ERICH - Kaiserin Zita. Von Österreich nach Österreich.
166192: FEIGL, ERICH - Kaiser Karl. Persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente.
47926: FEIJTER, INEKE DE - The art of Dialogue. Religion, Communication and Media Culture
161645: FEIKE VLAS [ET AL.].|MARS, VLADIMIR|STEVEN VAN SCHUPPEN - Voetpaden in en om Arnhem. Omgevingsgeschiedenis in 6 dagwandelingen.
141651: FEILER, BRUCE - Abraham. Een reis naar het hart van drie godsdiensten
110305: FEINBERG, JOEL. - Moral Concepts.
4021681: FEINE, P. - Die Gestalt des apostolischen Glaubensbekenntnisses. in der Zeit des Neuen Testaments.
171324: FEINGOLD, LAWRENCE - Faith comes from what is heard : an introduction to fundamental theology.
164003: FEINSTEIN, ELAINE - Ted Hughes. The Life of a Poet.
141315: FEINSTEIN, ELAINE - Anna of all the Russias. The life of Anna Akhmatova.
121653: FEINSTEIN, ELAINE - Lawrence and the Women. The Intemate Life of D.H. Lawrence.
101406: FEINSTEIN, ELAINE - Lawrence's Women. The Intimate Life of D.H. Lawrence.
131011: FEIST, SIGMUND. - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-antropologische Skizzen.
100432: FEIST, SIGMUND. - Germanen und Kelten in der antiken Überlieferung.
161567: FEIST, SIGMUND. - Etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger gotischer Sprachreste.
4028526: FEIST, S. - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
54787: FEITH, JAN - Ons gouden Vondelpark. Aanteekeningen verzameld door den schrijver, op uitnoodiging van het Bestuur van het Amsterdamsche Vondelpark, bij gelegenheid der herdenking van het vijftig-jarig bestaan van dit park, op 14 April 1914
84254: FEITH, H.O. - Handboekje over het beklemregt, ten dienste van eigenaars en beklemde Meijers
10204: FEITH, RHIJNVIS - Het Graf, in vier zangen.
54607: FEITH, RHIJNVIS - Dicht- en prozaïsche werken (Deel 2, 3, 4, 5, 7 en 8)
84424: FEITH, J.A. - Uit Groningens verleden
56420: FEITH, JAN - De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen
145955: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
100532: FEJTÖ, FRANÇOIS - Die Geschichte der Volks-demokratien [2 Vols. Compl.].
121962: FEJTÖ, FRANÇOIS - Joseph II. Un Habsbourg révolutionnaire.
57058: FEKKES, J. - Nieuwkerk, een lichtbaken op de Veluwe. Een historische beschrijving van de 'Nijkerkse opwekking' in 1749
4048822: FELD, H. - Der Hebräerbrief. (Erträge der Forschung 228) .
4038605: FELDER, H. - Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden. Bis um die Mitte des 18.Jahrhunderts.
182890: FELDHEGE, WOLFGANG - Landschaftswandel im Münsterland. Dargestellt am Beispiel der Flurbereinigung in der Gemarkung Ottenstein.
93114: FELDMAN, LOUIS H. - Josephus IX
153111: FELDMAN, GERALD D. - Army, Industry and Labor in Germany 1914-1918.
121378: FELDMAN, LAURIE BETH [ED.]. - Morphological Aspects of Language Processing.
47458: FELDMANN, JOSEPH - Paradies und Sündenfall der Sinn der biblischen Erzählung nach der Auffassung der Exegese und unter berücksichtigung der ausserbiblischen Überlieferungen. (Alttestamentliche Abhandlungen IV. Band)
170804: FELDTKELLER, ANDREAS - Warum denn Religion? Eine Begründung.
30498: FÉLICE, PAUL DE - Lambert Daneau (de baugency-sur-loire) pasteur et professeur en théologie, 1530-1595. Sa vie, ses ouvrages, ses lettres inédites
163559: FELIPE SOLIS [EDS. - ET AL.].|LEYENAAR, TED - Kunstschatten uit het oude Mexico een goddelijke reis.
101407: FELIUS, H. VAN|H.J. METSELAARS - Noordhollandse statenleden 1840 - 1919.
100051: DR. FELIX RUTTEN [EDS].|MR. E. FRANQUINET|SASSEN, DR. D. - De Nedermaas. Limburgs geïllustraard maandblad [Volume 1-7 & 10]
131477: FELIX TIMMERMANS GESELLSCHAFT - - Jahrbuch der Felix Timmermans-Gesellschaft [Volume 1 -17 = 17 Volumes]
181521: FELIX, J.W. [INTROD.]. - Krankheid. Een kruis met rozen. Naar het Fransch. Met een inleidend woord van J.W. Felix, pred. te Utrecht.
184189: FELLER, F.M. - Psycho-dynamik der Reklame.
4139984: FELLER, F.M. - Antisemitismus. Versuch einer psychoanalytischen Lösung des Problems.
186329: FELLERER, KARL GUSTAV - Der Palestrinastil und seine Bedeutung in der vokalen Kirchenmusik des achtzehnten Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenmusik in Italien und Deutschland.
156943: FELLINGER, RAIMUND [ED.]. - Ins Gelingen verliebt sein und in die Mittel des Gelingens. Siegfried Unseld zum Gedenken.
158001: FELLINGER, RAIMUND [ED.]. - Suhrkamp. Autoren über Autoren. 60 Jahre Suhrkamp Verlag.
93691: FELMY, KARL CHRISTIAN - Predigt im orthodoxen Russland. Untersuchungen zi Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts. Mit 3 Bildtafeln
158246: FELTES, N.N. - Modes of Production of Victorian Novels.
158047: FELTES, N.N. - Literary Capital and the Late Victorian Novel.
142154: FELTGEN, HILDEGARD|GERHARD FELTGEN - Zeugen am Wege. Heiligenhäuschen und Flurkreuze.
165374: FELTON, PAUL - The Ten Commandments of Typography & Type Heresy. Breaking the Ten Commandments of Typography [2 Vols. in 1].
163968: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Beschrijvende catalogus kunstnijverheid Hannema-de Stuers Fundatie.
164745: FENBY, JONATHAN - The Dragon Throne. Dynasties of Imperial China 1600 BC - AD 1912.
164862: FENBY, JONATHAN - The Penguin History of Modern China. The Fall and Rise of a Great Power 1850-2008.
4046980: FENDT, L. - Einführung in die Litergiewissenschaft.
141657: FÉNELON [FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE] - Les avontures de Télémaque, suivie des avontures d'Aristonöus.
94587: FENIGSTEIN, BERTHOLD - Leonardo Giustiniani (1383-1446). Venezianischer staatsman, humanist und vulgärdichter
146089: FENLON, IAIN [ED.]. - The Renaissance. From the 1470s to the end of the 16th century.
130990: [FENNEKOL, F.W.] - Proeve over de kust van Guinea: houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in hoeverre, dat land tot eene ware volksplanting zou kunnen gevormd worden.
84942: FENNEMA, I. - De verborgenheit des kruices voorgetoont in Job, en vervult in Jesus Christus de Sone Gods. Kortelyk opgeheldert
161171: FENNIS, JAN - L'oeuvre de Barras de la Penne. Volume 1-8.
161168: FENNIS, JAN - Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 3].
161167: FENNIS, JAN - La lexicographie des galères. Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 2].
162781: FENNIS, JAN - Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare. Part 2 [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 7].
161169: FENNIS, JAN - Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare. Part 1 [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 4].
161170: FENNIS, JAN - Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare. Part 1 [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 6].
161166: FENNIS, JAN - Les galères en campagne. Édition de plusiers mémoires, avec les variantes, des illustrations originales, une introduction, des appendices, des mots et un glossare [L'oeuvre de Barras de la Penne Vol. 1].
143602: FENNIS, JAN - "La ' Stolonomie "" et son vocabulaire maritime marseillais. Édition critique d'un manuscrit du XVIe siècle et étude historique des termes techniques levantins."
161615: FENOYL, PIERRE DE|JACQUES LAURENT [PHOTOGR.]. - Chefs-d'oeuvre des photographes anonymes au XIXe siècle.
150635: FENS, KEES [TEXT]|MAJELLA VAN DER WERF [PHOTOGR.]. - Waterdruk. Foto's en gedichten [& CD].
180145: FENS, KEES [INTROD.]. - Psalmen. Hedendaagse dichters vertalen psalmen.
93133: FENTENER VAN VLISSINGEN, JOHN A. (INTRODUCTION) - Masterpieces of the Dutch Golden Age. High Museum of Art. 1985 Sept 24- Nov 10
141177: FENWICK, HUBERT - Scotland's Historic Buildings.
182758: FER, BRIONY [ET AL.]. - Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the Wars.
182928: FERBER, CHRISTIAN - Hundert Jahre Ullstein 1877-1977. Ein Bilderbuch mit Randbemerkungen.
154849: FERBER, MICHAEL - A Dictionary of Literary Symbols.
185274: FERCHL, FRITZ - Apotheker-Lehr- und -Gehilfenbriefe aus drei Jahrhunderten.
122995: FERDINAND SCHMUTZER [ILLUSTR.].|WILDGANS, ANTON - Wiener Gedichte.
94428: FEREL, MARTIN - Gepredigte Taufe. Eine Homiletische untersuchung zur Taufpredigt bei Luther
185198: FERGUSON, KITTY - Tycho & Kepler. The unlikely partnership that forever changed our understanding of the heavens.
174457: FERGUSON, MARILYN - Aquarius now : radical common sense and reclaiming our personal sovereignty.
166248: FERGUSON-LEES|JAMES IAN WILLIS [EDS.]. - Tirions vogelgids.
158361: FERGUSON, W. CRAIG - Valentine Simmes. Printer to Drayton, Shakespeare, Chapman, Greene, Dekker, Middleton, Daniel, Jonson, Marlowe, Marston, Heywood and other Elizabethans.
157922: FERGUSON, JOHN - Bibliotheca Chemica: A Catalogue of the Alchemical, Chemical and Pharmaceutical Books in the Collection of the late James Young of Kelly and Durris. A Bibliography of books on Alchemy, Chemistry and Pharmaceutics / Une bibliographie de livres achemiques, chimiques et pharmaceutiques [2 Vols. Compl.].
156927: FERGUSON, JOHN [WILLIAM EAMON - PREF.]. - Bibliographical Notes on Histories of Inventions & Books of Secrets.
175374: FERGUSON, NIALL - Kissinger 1923-1968 : the idealist.
4134775: FERGUSON, S.B. & WRIGHT, D.F. - New Dictionary of Theology.
174458: FERGUSON, MARILYN - The Aquarian conspiracy : personal and social transformation in our time.
122195: FERGUSON, NIALL - Colossus. Opkomst en ondergang van het Amerikaanse rijk.
4073837: FERGUSSON, D.S. - Biblical Hermeneutics. An Introduction.
185999: FERINGA, R.M.M. SJ. - Repertorium op Taxandria 1894-1943. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde.
4068264: FERM, R.L. (EDWARDS, J.) - Jonathan Edwards the Younger: 1745-1801. A Colonial Pastor.
4052698: FERMANDOIS, R.P. - El concepto de profecía en la teología de San Ireneo.
170013: FERN, RICHARD L. - Nature, God and Humanity. Envisioning an Ethics of Nature.
160355: FERN, ALLEN|MILTON KAPLAN [ET AL].] - Viewpoints: The Library of Congress. Selection of Pictorial Treasures. A unique view of people, places and events from the 1700's to the present.
100990: FERNALD, JOHN - Sense of Direction. The Director and his Actors.
146120: FERNAND L 'HUILLIER|HAUSER, HENRI|JEAN MAURAIN|PIERRE BENAERTS - Du libéralisme a l'impérialisme [1860-1878].
103263: FERNAND AUWERA|SMET, JAN - Marc Sleen.
4141881: FERNÁNDES-ARMESTO, F. - Millennium. Een geschiedenis van de laatste duizend jaar.
100347: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE - Millennium. Een geschiedenis van de laatste duizend jaar.
104521: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE - Millennium. A History of our Last Thousand Years.
167326: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE - Columbus on Himself [In Slipcase].
185150: FERNANDEZ-RUIZ, DR. CESAR DR. D. PLACIDO ALVAERZ-BUYLLA - FOREW.]. - Historia medica del principado de Asturias [ = Medical History of the Principality of Asturias].
154829: FERNANDEZ-CARVAJAL, FRANCISCO - Spreken met God [Vol. 1-3].
121613: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE - Dus jij denkt dat je een mens bent ? De korte geschiedenis van de mensheid.
164872: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE - Hoe de wereld werd ontdekt. Geschiedenis van de ontdekkingstochten.
105006: FERNANDO CHECA CREMADES [EDS. - ET AL.].|PETER BURKE|SOLY, HUGO [ED.].|WIM BLOCKMANS - Charles V and his Time 1500-1558 [In Slipcase].
166768: FERNANDO MARTINEZ GIL [EDS. - ET AL.].|RICARDO IZQUIERDO BENITO|SANTOS, JESÚS VARROBLES - Historia de Toledo.
153815: FERNANDO COCONIL - INTROD.].|ORTIZ, FERNANDO [BRONISLAW MALINOWSKI - Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar.
95347: FERNHOUT. R. - Woord en Naam in de religies. Een vergelijkend onderzoek
60206: FERNHOUT. R. - Woord en naam in de religies (Een vergelijkend onderzoek)
110373: FERNHOUT, MR. R. - De Verenigde Staten van Europa zijn begonnen. Maar voor wie ?
170890: FERNYHOUGH, CHARLES - De baby in de spiegel. Over het ontstaan van bewustzijn.
145673: FERRANTE, FIE DE|J.C. VAN SCHAGEN - Duetten.
157681: FERRANTI, DAVID DE [ED. - ET AL.]. - Brazil. Equitable, Competitive, Sustainable. Contributions to Debate.
185722: FERRARA, MARIO - Savonarola. Prediche e scritti commentati e collegati da un racconto biografico L'influenza del Savonarola sulla letteratura e l'arte del Quattrocento. Bibliografia ragionata [2 Volumes = Complete Set].
100674: FERRARI-BRAVO, ANNA [ED. - ET AL.]. - Emilia-Romagna. Bologna, le città d'arte, il Po e la Riviera adriatica, la pianura e l'Apponnino. Guide d'Italia.
100671: FERRARI-BRAVO, ANNA [ED. - ET AL.]. - Marche. Anacona, ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino. Guide d'Italia.
104040: FERRARI,GIULIO - Il legno e la mobilia nell'arte Italiana. La grande scultura e la mobilia della casa [Italian Furniture].
103158: FERRARI, C.|JOSEPH CACCIA [ARTHUS ANGELI - ED.]. - Grand Dictionnaire Français - Italien et Italien - Français.
102517: FERRARI, GIULIO - L'Architettura rusticana nell'arte italiana. Dalle capanne alla casa medievale.
4134670: FERRARI, SILVIA - Kunst van de twintigste eeuw.
154658: FERRARI, MIRELLA|R.H. ROUSE [ED.]. - Medieval and Renaissance Manuscripts in California Libraries.
100672: FERRARI-BRAVO, ANNA [ED. - ET AL.]. - Macerata e provincia. Recanati, la valle des Chienti , Camerino, i monti Sibillini. Guide d'Italia.
103722: FERRARIS, LUCIUS - Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica, nec non Ascetica, Polemica, Rubricistica, Historica (8 Volumes Complete].
123336: FERRATER MORA, JOSÉ|J.M. TERRICABRAS [INTROD.]. - Three Spanish Philosophers. Unamuno - Ortega - Ferrater Mora.
10175: FERRÉ, HERMANNUS/BRINKMAN, CORNELIS - Verhandeling Van Den Heidelbergschen Catechismus.
170160: FERRÉ, FREDERICK - Hellfire and Lightning Rods. Liberating Science, Technology, and Religion.
4020913: FERRÉ, F. - Language, Logic and God.
143565: FERRÉ, ALBERT [ED.]. - Carme Pinós. Some Projects [since 1991].
140603: FERRÉE, HANS - Nooitgedacht maar welgelegen. Geïllustreerde geschiedenis van huisnamen in Nederland.
156231: FERRÉE, GUUS|KRISTEN OTTEN [EDS. - ET AL.]. - 125 jaar mechanisch speelgoed. Lehmann / L.B.G.
151023: FERRÉE, HANS - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.
144391: FERRÈRE, F. - La situation religieux de l'Afrique romaine depuis la fin du IVe siècle, jusqu'a l'invasion des Vandales [429].
56892: FERRERO, DANILO A.O. - Die Zeitalten Handwerke
131561: FERRERO, GUGLIELMO [PAUL SCHMITT - INTROD.] - Macht.
140682: FERRIER, JACQUES - Usines [2 Vols. Compl.].
165993: FERRIER, KATHLEEN - Armoede. De angel in onze rijkdom.
186361: FERRILL, ARTHER - The Origins of War. From the Stone Age to Alexander the Great.
150999: FERRIS, PAUL - Dylan Thomas. A Biography.
181522: FERRIS, PAUL [ED.]. - Dylan Thomas. The Collected Letters.
100891: FERRO, MARC - Nicholas II. The Last of the Tsars.
100019: FERRO, MARC - The Great War 1914-1918.
153037: FERRO, MARC - Nicholas II. The Last of the Tsars.
144295: FERRO, MARC - The Russian Revolution of Februari 1917.
165427: FERRON, LOUIS - Niemandsbruid.
4143814: FERRUCCI, FRANCO - Brief aan de gelukkige jongen die ik was. Novelle. Vertaald door W.Oranje.
4050694: FERRUCCI, FRANCO - De Schepping. Autobiografie van God. (Roman) Vertaald door L.Nolens.
102488: FERRY ANDRÉ DE LA PORTE [PHOTOGR.].|PETERS, MARION - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kunst van Coromandel in India.
143001: FERTIG, LUDWIG [ED.]. - Bildungsgang und Lebensplan. Briefe über Erziehung von 1750 bis 1900.
4055983: FERTIG, L. (MANN, THOMAS) - Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann.
142958: FERTIG, LUDWIG - Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900.
172326: FESER, EDWARD - Aquinas : a beginner's guide.
172330: FESER, EDWARD (ED.) - Aristotle on method and metaphysics.
55222: FESKO, J.V. - Word, Water, and Spirit. A Reformed Perspective on Baptism
166138: FEST, JOACHIM C. - Adolf Hitler. Eine Biographie.
153942: FEST, JOACHIM - Inside Hitler's Bunker. Last Days of the Third Reich.
161103: FESTER, DR. HILDEGARD - Zolas Einfluss auf die literarischen Anfänge der Gräfin Emilia Pardo Bazán.
131344: FETERIS, MR. M.W.C.|MR. H.S. PRINS [EDS.]|MR. H.W. HEYMAN - Boedels, bijstand en bejaardenoorden.
163664: FETHERLING, DOUGLAS - The Gentle Anarchist. A Life of George Woodcock.
4011293: FETTER J.C.A. - Paulus, de gelovige.
4007925: FETTER J.C.A. - Nieuwe kracht uit het oude Woord. (44 Overdenkingen)
172251: FETZER, DIRK - Jacobis Philosophie des Unbedingten.
153096: FETZER, GLENN W. - Palimpsests of the Real in Recent French Poetry.
150525: FEUCHTMÜLLER, RUPERT|PETER KODERA [PHOTOGR.]. - Der Wiener Stephansdom [In Slipcase].
4053487: FEUCHTWANGER, L. - Jefta en zijn dochter. (Roman)
4053187: FEUERBACH, L. - Anthropologischer Materialismus. Ausgewählte Schriften.
4300821: FEUERBACH, LUDWIG - Sämtliche Werke (Komplett in 13 Bde.). Neu hrsg. von W.Bolin und Fr.Jodl. Band 1 bis 10 in 2.unveränderte Auflage. Band 11 und 12/13 sind Ergänzungsbände.
4020916: FEUERBACH, ANSELMS VON - Kleine Schriften vermischten Inhalt. Neudr.der Ausg.1833.
144902: FEUEREISSEN, GÜNTHER - Dampf über Nordamerika. Fotografiert von Otfried Eisenhardt und Herbert Vaupel. Dampflokomotiven im Sonderzugeinsatz auf den schönsten Museumsbahnen Nordamerikas.
144901: FEUEREISSEN, GÜNTHER - Dampf über Asien. Fotografiert von Hans Faust und Winfried Grosspietsch. Die letzten Dampflokeldorados im Fernen Osten.
144903: FEUEREISSEN, GÜNTHER - Dampf über Afrika.
144904: FEUEREISSEN, GÜNTHER - Dampf über Südamerika. Fotografiert von Hans Faust, Tillmann Faust. Die Letzten Dampflokomotiven im Regeldienst zwischen dem Äquator und Kap Hoorn.
144905: FEUEREISSEN, GÜNTHER - Dampf über Australien und Neuseeland.
101606: FEUERSTEIN-PRASSER, KARIN - Die Deutschen Kaiserinnen 1871-1918.
46449: FEVRIER, J.G. - La Religion des Palmyréniens
150328: FEWBER, HERMAN - San Sebastián.
121586: FEWKES, JESSE WALTER - Antiquities of the Mesa Verde National Park. Spruce-Tree House.
122693: FEWKES, JESSE WALTER - Antiquities of the Mesa Verde National Park. Cliff Palace.
122692: FEWKES, JESSE WALTER - Preliminary Report on a Visit to the Navaho National Monument Arizona.
102118: FEY, EDUARD - Beiträge zum Philosophie-Unterricht in europäischen Ländern. Ein Integrationsversuch.
183828: FEY, TOON - Wadden. Gids voor liefhebbers. Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
152575: FEY, MR. C.C. DE|MR. A. KELLERMANN|MR. DRS. J.W. NIEUWBOER - Met recht discriminatie bestrijden.
183921: FEYFER, H.J. DE - Het licht der zeevaert. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs.
166686: FEYTER, THEO DE - Syrië. Een geschiedenis in ontmoetingen en plaatsen.
183942: FEYTMANS, DENISE - Les vases Grecs de la bibliothèque Royale de Belgique.
180122: FICACCI, LUIGI - Giovanni Battista Piranesi. Selected Etchings / Eine Auswahl der Kupferstiche / Une sélection des eaux-fortes.
144860: FICACCI, LUIGI - Giovanni Battista Piranesi. Selected Etchings / Eine Auswahl der Kupferstiche / Une sélection des eaux-fortes.
143660: FICARA, ELENA [ED.]. - Skeptizismus und Philosophie. Kant, Fichte, Hegel.
4052632: FICHTE, J.G. - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.Jonkers.
4021097: FICHTE, J.G. - Reden an die deutsche Nation. Eingeleitet von R.Eucken.
156676: FICHTENAU, H. - The Carolingian Empire.
180596: FICHTENAU, H. - The Carolingian Empire.
4010521: FICHTNER, JOH. - Gottes Weisheit. Gesammelte Studien zum Alten Testament. Hrsg.von K.D.Fricke (AT II/3)
4036567: FICINO, MARSILINO - De brieven van Marsilino Ficino.
100612: FICINO, MARSILIO - Uit het brievenboek van Marsilio Ficino. Essays.
46452: FICK, PAUL HENDRIK - Julianus Pomerius as Mistikus,'n Dogma-Historiese Studie
4138781: FICKELSCHERER, M. - Das Kriegswesen der Alten. (Kulturbilder aus dem Klassischen Altertume IV)
58791: FICKER, JOHANNES - Martin Bucer. Ein Vortrag. Bilder zu seinem Leben und Wirken und aus dem Kreise Seiner Teitgenossen. Mit 5 Abbildungen im Tekst und 7 Tafeln
183701: FICQUELMONT, C.L. [KARL LUDWIG - GRAF VON FICQUELMONT] - Die religiöse Seite der orientalischen Frage.
171549: FIDORA, ALEXANDER|FRIED, JOHANNES|LUTZ-BACHMANN, MATTHIAS|SCHORN-SCHÜTTE, LUISE (HRSG.) - Politischer Aristotelismus und Religion in Mittelalter und Früher Neuzeit. Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel 23
185285: FIEK, WOLFGANG - Die pharmaziegeschichtliche Sammlung im Thüringer Museum zu Eisenach.
182762: FIEKE TISSINK - EDS.].|OS, HENK VAN [JESSICA RASPE - Beeldenstorm in Nederland en België.
145081: FIEKE TISSINK|GER LUIJTEN [EDS. ET AL.].|KIERS, JUDIKJE - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid & De glorie van de Gouden Eeuw. Tekeningen en prenten [2 Vols. Compl.].
55986: FIELD, D.M. - Great Palaces
170211: FIELD, SYD - Hoe schrijf ik een scenario ? De grondbeginselen van het schrijven van een scenario
157130: FIELD, MICHELE - The Publishing Industrie.
164490: FIELDHOUSE, D.K. (ED.|INTRO.) - Kurds, Arabs & Britons. The Memoir of Wallace Lyon in Iraq, 1918-44.
183761: FIELDING JOHNSON, MRS. T. - Glimpses of Ancient Leicester in Six Periods. Second edition, with supplementary notes.
100063: FIELDS, RICK - The Code of the Warrior in History, Myth and Everyday Life [Japanese Samurai - North American Plains Indians - Knights in Medieval Europe].
47064: FIELDS, LEE M. - An Anonymus Dialog with a Jew. Introduction, translation and notes (Corpus Christianorum in Translation 6, Corpus Christianorum Series Graeca 30)
154884: FIELDS, MAMIE GARVIN|KARIN FIELDS - Lemon Swamp and other Places. A Carolina Memoir.
156625: FIELL, CHARLOTTE|PETER FIELL - Design van de 20e eeuw.
104533: FIELL, CHARLOTTE|PETER FIELL - Modern Furniture Classics since 1945.
4064734: FIENNES, JINI - De Bedevaart. Reisverslag van een pelgrim.
151632: FIEP WESTENDORP [ILLUSTR.].|HOEKSTRA, HAN G. - Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
110747: FIERENS, ALFONS - De geschiedkundige oorsprong van den Aflaat van Portiunkula met een aanhangsel over de wereldbrieven van Sint Franciscus.
165020: FIERENS, ANDY - Grote smerige vlinder.
95005: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde partij, 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal
57628: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal
85760: FIERET, W. - De Staatkundig Gereformeerde partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal
92231: FIERET, W. - Udemans. Facetten uit zijn leven en werk
58350: FIERET, W. - Abraham Hellenbroek. Evangeliedienaar in een veelbewogen tijd
130632: FIERS, STEFAAN - Vijftig jaar volksvertegenwoordiging. De circulatie onder de Belgische parlementsleden 1946-1995.
150423: FIETSKAART ZEELAND - - ANWB Fietsmap Zeeland.
103639: FIEUWS, JACQUES [ED.]. - Françoys Villon gedichten. Frans en Nederlands. De Legaten, het testament , de losse gedichten en de balladen in het bargoens.
122789: FIÉVET, MAURICE|JEANNETTE FIÉVET [TEXT|PHOTOGR.]. - Chez les nègres rouges.
90975: FIFER, BARBARA|SODERBERG, VICKY - Along the Trail with Lewis and Clard. Second edition. With maps by Joseph Mussulman.
152685: FIFER, J. VALERIE - Bolivia: Land, Location and Politics since 1825.
151626: FIGUERAS, PAU - Decorated Jewish Ossuaries.
185338: FIGUIER, LOUIS - La vie et les moeurs des animaux. Zoophytes et mollusques.
91891: FIJEN, LEO - Geloven op zondagmorgen. Katholieken doorbreken de sprakeloosheid
131581: FIJNAUT, CYRILLE - De geschiedenis van de Nederlandse politie.
92349: FIJNENBERG, H.J. - De Hervormde Kerk te Wilshum, oudste kerk van Overijssel. De restauratie en ingebruikname
142665: H.F. FIJNJE|SLOET, MR. L.A.J.W. BARON - Bijdragen tot de kennis van Gelderland [3 in 1].
142409: FIJNJE-LUZAC, EMILIE - Myne beslommerde Boedel. Brieven in ballingschap 1787-1788. Ingeleid, verzorgd en geannoteerd door Jaques J.M. Baartmans.
93749: FIJNVANDRAAT, J.G. - Het chiliasme gewogen, en niet te licht bevonden
152363: FILARSKI, DR. RUUD - The Rise and Decline of Transport Systems. Changes in a Historical Context.
163695: FILARSKI, R. - Kanalen van de koopman-koning. Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland en België in de eerste helft van de negentiende eeuw.
185723: FILDES, ALAN & JOANN FLETCHER - Alexander the Great. Son of the Gods. An intimate portrait of the world's greatest concueror.
141692: FILDIER, ANDRË - Catalogue des cartes postales anciennes de collection André Fildier [France & Normandie].
141829: FILEDT KOK, J.P. [ED.]. - Lucas van Leyden - grafiek [1489 of 1494 - 1533]. Met een komplete oeuvre-catalogus van zijn gravures, etsen en houtsneden.
182796: FILHOL, RÉNE [CHRISTIAN CHÊNE - INTROD.]. - Aux alentours du droit coutumier. Articles et conférences du doyen René Filhol.
160729: FILI, E. - Justice. Justice au peuple. Solution pratique du problème social.
130645: FILIP DEMEYER - EDS.]|VANHOUTRYVE, ANDRÉ [RIK DEMEYER, RIK - Jan Breydel en Pieter de Coninc. Brugse Beelden. Geschiedenis van standbeelden en andere memorabilia te Brugge.
4073249: FILIP, JAN - Die keltische Zivilisation und ihr Erbe.
145306: FILIP GEERDYN|VIJVER, GERTRUDIS VAN DE - The Pre-Psychoanalytic Writings of Sigmund Freud.
151334: FILKIN, DAVID [& PROF. STEPHEN HAWKING - FOREW.]. - Stephen Hawking's universum. Het mysterie van het heelal verklaard.
83941: FILLEKES, J.M. E.A. - Praktische Handleiding voor H.H. Veehouders. In dit boek worden de meest voorkomende veeziekten behandeld en het is tevens gemakkelijk om zelf bij onmiddellijk hulpeischende gevallen op te kunnen treden en uw beesten te genezen
151295: FILLIPETTI, HERVÉ|JANINE TROTEAU - Zauber, Riten und Symbole. Magisches Brauchtum im Volksglauben.
140367: FILON, AUGUSTIN - Recollections of the Empress Eugénie.
53523: FILSON, FLOYD VIVIAN|WRIGHT, GEORGE ERNEST - The Westminster Historical Atlas to the Bible
153915: FINCH, HENRY LE ROY - "Wittgenstein. The Early Philosophy. An Exposition of the "" Tractatus ""."
32322: FINCH, CHRISTOPHER - Nineteenth-Century Watercolors
144777: FINCH, CHRISTOPHER - Walt Disney. Van Mickey Mouse tot Disneyland.
4075152: FINDEISEN, H. - Dokumente Urtümlicher Weltanschauung der Völker Nordeurasiens. Ihre Mythen, Mären und Legenden nach vorwiegend russischen Quellen zusammengestellt, bearbeitet und eingeleitet.
146322: FINDLAY, J.N. (ED.) - Studies in Philosophy.
102284: FINDLEY, CARTER VAUGHN - The Turks in World History.
158196: FINDLEY, JAMES A. [& CONSTANCE PORTER UZELAC]. - Dorothy Porter Wesley [1905-1995]. Afro-American Librarian and Bibliophile. A Exhibition Februari 1 - March 16, 2001.
4063540: FINE, G.A. - Gifted Tongues. High School Debate and Adolescent Culture.
171101: FINE, CORDELIA - A Mind of Its Own. How Your Brain Distorts and Deceives.
93045: FINEGAN, JACK - Encountering New Testament Manuscripts. A working introduction to Textual Criticism
104728: FINEGAN, JACK - Archeological History of the Ancient Middle East.
4143368: FINGERNAGEL, A. & GASTGEBER, CHR. - In the Beginning was the Word. The Power and Glory of illuminated Bibles.
166030: FINK, HUMBERT - Ich bin der Herr der Welt. Friedrich II, der Staufer. Eine Biographie.
4050615: FINK, H. (LUTHER, M.) - Martin Luther. Der widersprüchliche Reformator. Mit 19 Abbildungen.
4140089: FINK, NAN - Een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u. Een spirituele ontdekkingsreis. [over haar bekering van het christendom tot het jodendom en over de worsteling die daaran voorafging]
4057053: FINK, K.A. - Papsttum und Kirche im abendländischen Mittelalter.
157654: FINK, CARSTEN|KEITH E. MASKUS [EDS.]. - Intellectual Property and Development. Lessons from Recent Economic Research.
145251: FINK, GEORG - Dromenencyclopedie. Verklaring van de beeldentaal uit de droomwereld van A tot Z.
89868: FINKE, PETER - Natur verstehen - Natur erhalten. Ein Gang durch die Jahreszeiten in Westfalen mit dem Naturwissenschaftlichen Verein. Mit einem Geleitwort des Umweltministers Nordrhein-Westfalen, Klaus Matthiesen.
170208: FINKE, ANNE-KATHIN - Karl Barth in Grossbritannien. Rezeption und Wirkungsgeschichte.
183430: FINKEL, ASHER - The Pharisees and the Teacher of Nazareth.
4009640: FINKEL, A. - The Pharisees and the Teacher of Nazareth. A Study of their Background, their Halachic and Midrashic Teachings, the Similarities and Differences.
4141049: FINKELSTEIN, L. (ED.) - The Jews: Their Role in Civilization. Fourth edition.
4021197: FINKENZELLER, J. (GONET, J.B.) - Die Lehre von den Sakramenten der Taufe. und Busse nach Johannes Baptist Gonet. (1616-1681). (MTS 11)
4070939: FINKIELKRAUT, A. - Het onvoltooide heden. Vertaald door Edu Borger.
4051665: FINKIELKRAUT, A. - Zinloze herinnering. Over de misdrijven tegen de menselijkheid. Vertaald door G.v.d.Bergh.
110324: FINKIELKRAUT, ALAIN [EDS.]. - Dubbelzinnige democratie. De opmars van radicale politiek.
91626: FINKIELKRAUT, ALAIN - Dubbelzinnige democratie. De opmars van radicale politiek.
4051663: FINKIELKRAUT, A. - De verloren beschaving. Vertaald door Fr.de Haan.
4051664: FINKIELKRAUT, A. - De ondergang van het denken. Vertaald door G.v.d.Bergh.
4051661: FINKIELKRAUT, A. - Een stem van de overkant. Vertaald door Fr.de Haan.
4036846: FINKIELKRAUT, A. - De imaginaire jood.
142067: J.C. FINLAYSON [EDS.].|R.N.E. BARTON|STRINGER, C.B. - Neanderthals on the Edge. Papers from a conference marking the 150th anniversary of the Forber' Quarry discovery - Gibraltar.
180927: FINLEY, M.I. - Aspects of Antiquity. Discoveries and Controversies.
180594: FINLEY, M.I. - Ancient History. Evidence and Models.
155552: FINN, STEPHEN J. - Hobbes. A Guide for the Perplexed.
4143699: FINNEY, CH.G. - Lectures on Revivals of Religion. (The Life and Works of Charles G.Finney. Vol.1) Reproduction of the 1868 ed.
171153: FINOCCHIARO, MAURICE A. - The Galileo Affair. A Documentary History.
168675: FINUCCI, VALERIA [ED.]. - Renaissance Transactions. Ariosto and Tasso.
4074722: FIOLET, H. - Een vlinder kan niet terug in zijn cocon. Bijbelse verkenningen on opstandig geloven.
164147: FIONA MACKAY PICKEN [EDS.].|MATTHEWS, DAVID A. - Medical Librarianship.
171325: FIORENTINO, FERNANDO - Temi di filosofia aristotelico-tomistica 1. Studi Filosofici 3. Verità, bellezza e scienza
171326: FIORENTINO, FERNANDO - Temi di filosofia aristotelico-tomistica 2. Studi Filosofici 4. Etica, bioetica e politica
182816: FIORI, HERMAN [G. ESQUER - FOREW.]. - Bibliographie des Ouvrages imprimés à Alger de 1830 à 1850. Avec 15 Fas-similes.
180766: FIOUPOU, CHRISTIANE - La Route. Réalité et représentation dans l'oeuvre de Wole Soyinka.
142930: FIRDOUSI, ABOU'LKASIM (JULES MOHL) - Le livre de Feridoun et de Minoutchehr, roi de Perse.
53360: FIRET, J. - Het agogisch moment in het pastoraal optreden
82434: FIRET, J. - Het agogisch moment in het pastoral optreden
4033924: FIRET, J. - Dynamics in pastoring. (Vertaling van Het Agogisch moment).
4072278: FIRET, J. - Het agogisch moment in het pastoraal optreden.
83939: FIRMA A. VAN ROSSUM - Prijscourant 1939-'40. Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden (No. 1)
151404: FIRMENICH, ANDREA [ET AL] - "August Macke. ""Gesang von der Schönheit der Dinge"". Aquarelle und Zeichnungen."
185976: FIRST WORLD WAR - Verdun. Guide historique illustré. Textes, photos et plans.
145960: FIRST WORLD WAR - Deutsche Gefangene in England.
123337: FIRTH, RAYMOND [ED.]. - Man and Culture. An Evaluation of the Work of Malinowski.
4141344: FISCH, S. - Ezekiel. (Soncino Books of the Bible)
4139967: FISCH, H. - The Zionist Revolution. A New Perspective.
103249: FISCHER-RIZZI, SUSANNE - Handbuch der Aroma-Therapie. Himmlische Düfte. Anwendung wohlriechender Pflanzenessenzen und ihre Wirkung auf Körper und Seele.
130976: FISCHER, A. [ET AL.] - Bibliographiae Reconditae [2 Vols. Compl.]
104838: FISCHER, KLAUS - Schöpfungen indischer Kunst. Von den frühesten Bauten und Bildern bis zum mittelalterlichen Tempel.
185079: FISCHER, HENRY GEORGE - Ancient Egyptian Calligraphy. A Beginner's Guide to Writing Hieroglyphs.
81198: FISCHER, F.H. - Nationaliteit en internationalisme
90589: FISCHER, F.H. - Historie en cultuur van het Nederlandsche volk. Proeve van moderne geschiedenisopvatting.
152250: FISCHER, RUDOLF [ED.]. - How the Wyse man Taught Hys Sone . In drei Texten.
141002: FISCHER, DR. THEOBALD [ED.]. - Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten Italienischen Ursprungs und aus italienischen Bibliotheken und Archiven.
163309: FISCHER, J.P.A. - Verhandeling van de klokken en het klokke-spel: Waer in Behalve de opkomst van het Klokkespel, alles wat omtrent de klokken aenermkelyk is, als: de Stoffe, Gewigt, Grootte, en Klank der zelve, mitsgaders de Compositie regels voor de Ton, en de nodige wete
170749: FISCHER, ERNST PETER - Die andere Bildung. Was man von den Naturwissenschaften wissen sollte.
4054591: FISCHER, E.A.M. - Één geloof op twee kussens. Reflecties op contingentie, kosmopolitisme en orthodoxie.
4033419: FISCHER, K.M. - Tendenz und Absicht des Epheserbriefes.
58898: FISCHER, ALEXANDER A. - Skepsis oder Furcht Gottes? Studien zur Komposition und Theologie des Buches Kohelet ((Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 247)
145927: FISCHER, WOLFRAM - Beiträge zu Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsstruktur im 16. und 19. Jahrhundert.
92527: FISCHER, BONIFATIUS - Die Lateinischen Evangelien bis zum 10. Jahrhundert. (IV. Varianten zu Johannes)
91984: FISCHER, DIETER A.O. - Die Zukunft Westfalens in der Europäischen Gemeinschaft
90325: FISCHER, H.F.W.D.|HART, G. 'T - Costumen van 's-Gravenhage, 1451-1609.
56979: FISCHER, JOSEPH A. - Die Apostolischen Väter
146069: FISCHER, LOUIS - The Life of Lenin.
182483: FISCHER, DR. THEOBALD [ED.]. - Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten Italienischen Ursprungs und aus italienischen Bibliotheken und Archiven.
85061: F.H. FISCHER|KROMSIGT, P.J. - Pro en contra, Betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. De Antithese op politiek terrein? Pro: Dr. P.J. Kromsigt, Contra: Dr. F.H. Fischer
185724: FISCHER, CARL - Katalog über reichornamentierte Oefen, Kamine und Kaminöfen. Added 4 original photographs [ca. 1900] of chimney ovens.
101920: FISCHER, PROF. DR. H.TH. [ED. - ET AL.]. - Van verre volken. Leven en bedrijf der vreemde volken.
47247: FISCHER, NORBERT|KOBELT-GROCH, MARION (HRSG.) - Aussenseiter Zwischen Mittelalter und Neuzeit, Festschrift für Hans-Jürgen Goertz zum 60. Geburtstag (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume LXI)
158247: FISCHER, GOTTFRIED BERRMANN - Bedroht - bewahrt. Weg eines Verlegers.
158060: FISCHER, YONA - Plantin of Antwerp. Books & Prints from the Collection of the Plantin-Moretus Museum, Antwerp.
155184: FISCHER, PETER - Music in Paintings of the Low Countries in the 16th and 17th Centuries / Musik auf niederländischen Gemälden im 16. und 17. Jahrhundert.
130057: FISCHER-DÜCKELMANN, DR. MED. ANNA [A. GORTER - ED.]. - Het Gulden Vrouwenboek. Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet.
168501: FISCHER, DR. THEOBALD [ED.]. - Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten Italienischen Ursprungs und aus italienischen Bibliotheken und Archiven.
154264: FISCHER, PROF. DR. WALTER - Unter der Geissel der Schlafkrankheit.
131577: FISCHER, RUDOLF - Gold, Salz und Sklaven. Die Geschichte der grossen westafrikanischen Sudanreiche Gana, Mali, Songhai.
151378: FISCHER-DÜCKELMANN, DR. MED. ANNA [A. GORTER - ED.]. - Het Gulden Vrouwenboek. Wat iedere vrouw van gezondheidsleer en geneeskunde weten moet.
130963: FISCHER, RUDOLF - Die schwarzen Pharaonen. Tausend Jahre Geschichte und Kunst der srsten innerafrikanischen Hochkultur.
93073: FISCHER, BONIFATIUS - Beiträge zur Geschichte der Lateinischen Bibeltexte
55741: FISCHER, F.H. - De schoonheid van ons land, deel II. Amsterdam. Zeventig afbeeldingen
170750: FISCHER, ERNST PETER - Die Bildung Des Menschen. Was die Naturwissenschaften über und wissen.
4021684: FISCHER, B. & WAGNER, J. (HRSG.) - Paschatis Sollemnia. Studien zu Osterfeier und Osterfrömmigkeit.
4036174: FISCHER, H.TH. - Priestertalen. Een ethnologiese studie.
4038923: FISCHER, U. - Eschatologie und Jenseitserwartung im hellenistischen Diasporajudentum.
4072648: FISCHER, H. (HRSG.) - "Biblische Unterweisung. Handbuch zur Auswahlbibel Reich Gottes"". Verfasst von E.Beck und G.Miller."""
4137644: FISCHER, B. - Redemptionis mysterium. Studien zur Osterfeier und zur christlichen Initiation. Hrsg. von A.Berhards und A.Heinz.
4142476: FISCHER, A.H. - Emotion Scripts. A study of the social and cognitive facets of emotions.
183852: FISCHER, ROLF - Entwicklungsstufen des Antisemitismus in Ungarn 1867-1939. Die Zerstörung der magyarisch-jüdischen Symbiose.
170448: FISCHER, JOHN MARTIN [ED.|INTROD.]. - God, Foreknowledge, and Freedom.
168028: FISCHER, STEVEN ROGER - A History of the Pacific Islands
162027: FISCHER, CHRISTOPH|RENATE SCHEIN [EDS.]. - ' O ewich is so lanck '. Die Historischen Friedhöfe in Berlin-Kreuzberg. Ein Werkstattbericht.
160088: FISCHER, E.J. [ED.]. - Geschiedenis van de techniek. Inleiding, overzicht en thema's.
156279: FISCHER, E.J. [ED.]. - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang, 1815-1940.
123102: FISCHER, EUGÈNE A.M. - Één geloof op twee kussens. Reflecties op contingentie, kosmopolitisme en orthodoxie.
123103: FISCHER, EUGÈNE A.M. - Waarheid is een, werkelijkheid twee. Reflecties op de kerk van Rome, de cultuur van het Westen en de orde van het rijk Gods.
121620: FISCHER, LEN - Weighing the Soul. The Evolution of Scientific Beliefs.
104729: FISCHER, E.J.|J.J. SEEGERS[EDS.].|J.L.J.M. VAN GERWEN - De Vereeniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief 1914-1989.
103326: FISCHER, CHRIS - Fra Bartolommeo. Master Draughtsman of the High Renaissance. A selection of the Rotterdam Albums and Landscape Drawings from various Collections.
82497: FISCHER, F.H. - Het leven van onze voorouders (complete set)
152268: FISCHER, BARBARA - The House as a Symbol: Joyce Cary and ' The Turkish House '.
166389: FISCHER, KLAUS P. - Nazi Germany. A New History.
160918: FISCHMANN, ADA - Die arbeitende Frau in Palästina.
150984: FISELIER, JAN [ET AL.]. - Tegen de regels. Een inleiding in de criminologie.
143548: FISHBEIN, MORRIS (ED.) - Medical Uses of Soap. A Symposium.
152192: FISHER, MARY FRANCES KENNEDY - Een gastronomisch alfabet.
181524: FISHER, JOHN - The World of the Forsytes.
54273: FISHER, EDWARD - Mergh des evangeliums ofte kort sommier van de leere van Godts verbonden, volgens de oorspronkelyke zuiverheid der Hervorminge, met groote naarstigheid uit Godts Woord en de Allerrechtsinnigste Hervormde Schryvers, by syse van eene samenspraak opgestelt. Met eene voorreeden over evangelische heiligheid, en het onderscheid tusschen Evangelisch en Wettisch Preiken, door N.N. Beide uit het Engels, na den Twaalfden Druk (van het eerste) vertaalt, en om derzelver nuttigheid en gepastheid, in deeze dagen uitgegeven door een genootschap van waarheid en vrede-lievende, onder opzicht van een uit haar, die zich noemt Philalethes Irenaeus
57381: FISHER, EDWARDS - Mergh des evangeliums, ofte kort sommier van de leere van Godts verbonden, volgens de oorspronkelyke zuiverheid der Hervorminge, met groote naarstigheid uit Godts Woord en de Allerrechtzinnigste Hervormde schryvers, by syse van een samenspraak opgestelt
102416: FISHER, ADRIAN|GEORG GERSTER - The Art of the Maze.
59182: FISHER, EDWARD - Het merg van het Evangelie
89076: FISHER, F.P. E.A. - Uitgeverij Dr. W. Junk. 1899-1949. 50 years publishers for descriptive, experimental and applied natural sciences, agricultural, biochemical and medical research work.
121940: FISHER, CLIVE - Cyril Connolly. The Life and Times of England's Most Controversial Literary Critic.
164323: FISHER, MARY FRANCES KENNEDY - Met mes en vork. Over de aard van onze honger.
157884: FISHER, MARK [ED.]. - Letters to an Editor.
151603: FISHER, MARC|JULIEN BOGOUSSLAVSKY [EDS.]. - Current Review of Cerebrovascular Disease.
121649: FISHER, MARY FRANCES KENNEDY - Serve it Forth.
103463: FISHER, E.|J.L.J.M. VAN GERWEN& H.J.M. WINKELMAN [EDS.]. - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
131758: FISHLOCK, TREVOR - Out of Red Darkness. Reports from the Collapsing Soviet Regime.
47597: FISHWICK, DUNCAN - Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World (Variorum Collected Syudies Series)
162402: FISK, MILTON - Nature and Necessity. An essay in physical ontology.
104215: FISTER, PATRICIA [FUMIKO Y. YAMAMOTO - ESSAY]. - Japanese Women Artists 1600-1900.
154277: FITCH, CHARLES MARDEN - Fresh Flowers. Identifying, Selecting and Arranging.
143037: FITCH, NOEL RILEY - Sylvia Beach and the Lost Generation. A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties.
95392: FITMYER, JOSEPH A. - A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays
142881: FITOUSSI, BRIGITTE - Objets affectifs. Le nouveau design de la table.
140072: FITTING, DR. HERMANN - Ueber die sogenannte Turiner Instutionsglosse und den sogenannten Brachylogus. Ein Beitrag zu der Geschichte des römischen Rechtes vom 6. bis zum 11. Jahrhundert.
166620: FITTIPALDI, THEODORO [TEXT]|GIUSEPPE GAETA|UGO PONS SLABELLE [PHOTOGR.]. - Il presepe napolitano del Settecento [=The eighteenth-century Neapolitan nativity scene].
185318: FITZGERALD, EDWARD [TRANSL.]. [VIRGIL BURNETT - ILLUSTR.]. - The Rubáiyát of Omar Khayyám [In Slipcase]. .
58561: FITZGERALD, EDWARD - Letters & Literary Remains of Edward FitzGerald. In Seven Volumes
130011: FITZGERALD, GERALD E. [ED.] - The Political Thought of Bolivar. Selected Writings.
101218: FITZGERALD, C.P. - China. A Short Cultural History.
95605: FITZGERALD, JOHN T.|WHITE, L. MICHAEL - The Tabula of Cebes
122644: FITZGERALD, C.P. - China. A Short Cultural History.
142831: FITZHUGH, GEORGE [C. VANN WOODWARD - ED.]. - Cannibals All. or Slaves Without Masters.
55008: FITZMYER, JOSEPH A. - A Christological Catechism. New Testament answers
95454: FITZMYER, JOSEPH A. - Essays on the semitic background on the New Testament
4048840: FITZMYER, J. - Geloven in vraag en antwoord. De historische Jezus en de Christus van het geloof.
145424: FITZPATRICK, SHEILA - Stalin's Peasants. Resistance & Survival in the Russian Village After Collectization.
4143160: FIVUSH, R. & HUDSON, J.A. - Knowing and Remembering in young Children,.
59037: FIX, ANDREW C. - Prophecy and Reason. The dutch collegiants in the early enlightenment
153506: FIX, ELISABETH - Italiens Parteiensystem im Wandel. Von der Ersten zur Zweiten Republik.
140763: FJESTAD, S.P.|GURNEY BROWN [EDS.]. - Blue Book of Acoustic Guitars [7th Edition].
165322: A.FL. GEHLEN|BERKVENS, A.M.J.A.|G.H.A. VENNER [EDS.]. - Flittich erforscht und colligeert .... Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis.
95933: FLADE, SIGRID - Psychische problemen natuurlijk behandelen. Lichamelijke oorzaken van oververmoeidheid, gebrekkige concentratie, depressies, prikkelbaarheid, agresseiviteit en hyperactiviteit onderkennen en gericht behandelen. Medisch advies en praktische hulp
130539: FLADE, DR. SIGRID - Neurodermitis natürlich behandeln.
4142922: FLAHERTY, M.G. - A Watched Pot. How We Experience Time.
183101: FLAIG, WALTHER - Lawinen. Abenteuer und Erfahrung. Erlebnis und Lehre.
142835: FLAKE, OTTO [ROLF HOCHHUT& FREDY GRÖBLI-SCHAUB - EDS.]. - Die Verurteilung des Sokrates. Biographische Essays aus sechs Jahrzehnten.
110682: FLAMARION, EDITH - Cleopatra.
141586: FLAMELING, INEZ - Hoogwater. 50 Jaar na de watersnoodramp [ & CD].
184185: FLAMMARION, C. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - De wereld vóór de schepping van de mensch. Naar Flammarion.
143103: FLAMMARION, C. [DR. B.C. GOUDSMIT - TRANSL.]. - Het vergaan der wereld.
104600: FLAMMARION, C. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - De wereld vóór de schepping van de mensch. Naar Flammarion.
185531: FLANDERS, JUDITH - The Making of Home. Flanders traces the evolution of the house from the sixteenth to the early twentieth century across northern Europe and America'. SIGNED by the author.
164748: FLANEGAN, MARIE THERESE - Irish Society, Anglo-Norman Settlers, Angevin Kingship. Interactions in Ireland in the Late 12th Century.
101995: FLANNER, JANET - Pariser Tagebuch 1945-1965.
186162: FLANNERY, TIM - De weermakers.
4070702: FLANNERY, AUSTIN - Vatican Council II. The Basic Sixteen Documents. Constitutions, Decrees, Declarations. A Completely Revised Translation in Inclusive Language.
110154: FLANNERY, TIM - Een Ecologische Geschiedenis Van Noord-Amerika.
58577: FLASCH, KURT - Kampfplätze der Philosophie. Grosse Kontroversen von Augustin bis Voltaire
154958: FLASCH, KURT - Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli.
168358: FLATMAN, JOE - Ships & Shipping in Medieval Manuscripts.
160917: FLAUBERT, GUSTAVE - Reisetagebuch aus Ägypten.
166079: FLAUBERT, GUSTAVE [HANS VAN PINXTEREN - TRANSL.]. - Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten.
152486: FLAUBERT, GUSTAVE|GEORGE SAND [EDU BORGER - ED.|TRANSL.]. - Wij moeten lachen en huilen.
152467: FLAUBERT, GUSTAVE - Haat is een deugd.
55578: FLAVEL, JOHN - Overgeleverd om onze zonden, zes lijdenspredikatiën
58385: FLAVEL, JOHN - De tafel toegericht. Twaalf meditaties rond het Heilig Avondmaal
92578: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereiding voor het lijden of het beste werk in de slechtste tijden zijnde eene verhandeling over Hand. 21 : 13. Waarin de noodzakelijkheid, de uitnemendheid en de middelen van onze gereedheid tot het lijden verklaard en voorgeschreven worden, en waarin ook onze roeping tot het lijden aangewezen en de groote onbereidheid van vele belijders beklaagd wordt
57055: FLAVEL, JOHN - Overgeleverd om onze zonden, zes lijdenspredikatiën
86536: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereiding voor het lijden of het beste werk in de slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Handelingen 21:13. Waarin de noodzakelijkheid, en de uitnemendheid en middelen van onze gereedheid tot het lijden aangewezen en de grote onbereidheid van vele belijders beklaagd wordt
91816: FLAVEL, JOHANNES - Voorbereidinge voor het lijden of het beste werk in de slechtste tijden. Zijnde een verhandeling over Handelingen 21:13. Waarin de noodzakelijkheid, en de uitnemendheid en de middelen van onze gereedheid tot het lijden verklaard en voorgeschreven worden, en waarin ook onze roeping tot het lijden aangewezen en de grote onbereidheid van vele belijders beklaagd wordt.
57514: FLAVEL, JOHN - Geschonken genade over de toepassing van het heil
54348: FLAVEL, JOHN - De Fontein des levens. Over de verwerving van het heil
52407: FLAVIUS JOSEPHUS - Autobiographie
104417: FLAVIUS JOSEPHUS [WILLIAM WHISTON - TRANSL.|WILLIAM S. LA SOR - FOREW.]. - The Complete Works of Josephus.
183159: FLAXMAN - John Flaxman. Mythologie und Industrie. Kunst um 1800.
104534: FLAYDERMAN, E. NORMAN - Scrimshaw and Scrimshanders. Whales and Whalemen.
96596: FLECK, DIETER - The Handbook of The Law of Visiting Forces
156519: FLECK, BRIGITTE - Alvaro Siza.
166909: FLECK, ROBERT D. - From the Reference Library of H.P. Kraus.
103738: FLEERACKERS, JOHAN|PAUL ROCK [EDS. - ET AL.]. - Landcommanderij Alden Biesen. Acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas.
4028528: FLEG, E. - Moses.
151715: C.A.M. FLEISCHER-VAN ROOIJEN [EDS.].|ELERIE, J.N.H. - Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk gebied.
158197: FLEISCHER, R.A. [RUDOLF ALEXANDER SCHRÖDER - FOREW.]. - Die Wichtigkeit des Buchhandels. Mit einem Vorwort.
4075358: FLEISCHER, M. (NIETZSCHE, FR.) - "Der Sinn der Rede"" und die Entzauberung des Übermenschen"". Eine Auseinandersetzung mit Nietzsche."
162148: FLEISCHEUERS, MARCUS M.J. - Lexical Representations and Processing of Idiomatic Adjective-noun Combinations.
123333: FLEISCHHAUER, WOLFGANG - Kalf Arnason. Die Berührungen zwischen Heldenlied und Königssaga.
184338: FLEISCHMAN, SUZANNE - The Future in Thought and Language. Diachronic Evidence from Romance.
166028: FLEISCHMANN, HECTOR - Le Roi de Rome et les Femmes. La Comtesse Napoleone Camerata - La Danseuse Fanny Elssler - La Cantatrice Pèche - Les Anonymes et les Inconnues - L'archiduchesse Frédérique-Sophie de Bavière.
140635: FLEISCHMANN, MELANIE [TEXT]|MICK HALES [PHOTOGR.]. - In the Neoclassical Style. Empire, Biedermeier and the Contemporary Home.
131942: FLEMING, KATE - The Churchills.
143025: FLEMING JOHANSEN - FOREW.].|NIELSEN, ANNE MARIE [ED.]. [ - 130 Highlights. NY Carlsberg Glyptotek.
163990: FLEMING, G.H. - John Everett Millais. A Biography.
154616: FLEMING, FURGUS - Het zwaard en het kruis. Twee mannen en een keizerrijk van zand.
152340: FLEMING, FERGUS - Negentig graden noorderbreedte. De zoektocht naar de Noordpool.
31359: FLEMINK, ALEXANDER - Penicillin. Its practical application
152577: FLEMMING, THOMAS|HAGEN KOCH - De Berlijnse Muur. Grens door een stad [Met kaart van de muur].
141715: FLESCHE, HERMAN|GÜNTHER BEYER|KLAUS BEYER [PHOTOGR.]. - Tilman Riemenschneider.
96694: FLETCHER, JOANN - Het oude Egypte. Leven, mythen en kunst
85680: FLETCHER, SIR BANISTER - A history of architecture. Eighteenth Edition.
46924: FLETCHER-LOUIS, CRISPIN H.T. - Luke-Acts: Angels, Christology and Soteriology (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 94)
144319: FLETCHER, JOANN - Zonnekoning van Egypte. Amenhotep III. De prachtlievende farao.
4137889: FLETCHER, G.N. - Eine Ärztin in Nepal. Das Ehepaar Fleming und sein Krankenhaus in Katmandu.
162128: FLETCHER, PAUL|MICHAEL GARMAN [EDS.]. - Language Acquisition. Studies in first language development.
160320: FLETCHER, ALLEN J.|WIM HÜSKEN [ED.]. - Between Folk and Liturgy.
156244: FLETCHER, WINSTON - Powers of Persuasion. The Inside Story of British Advertising 1951-2000.
156641: FLETCHER, RICHARD - The Quest for El Cid.
121021: FLETCHER, JOANN - Het Egyptische boek van leven en dood.
103489: FLETCHER, NICHOLA - Charlemagne's Tablecloth. A Piquant History of Feasting.
182707: FLEUR, J.D. LA - Pieter van den Broecke's Journal of Voyages to Cape Verde, Guinea and Angola 1605 - 1612.
102533: FLEURBAAY, ELLEN [ED.]. - Empire in het Paleis. De inrichting van het Paleis op de Dam ten tijde van Lodewijk Napoleon / Empire in the Palace. The Decoration and Furnishing of the Royal Palace at the Time of Louis-Napoleon.
141658: FLEURY, JEAN - Rabelais et son oeuvre [2 Vols. Compl.].
10252: FLEURY, CLAUDE - De Zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk Ontworpen. En door hoedanigen Opgang den Kerkelyken Staat der Kristenen, Den Ondergang van 't Joods Gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den Heer Fleuri. En om zijn Cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het Vierde stukje van de Republyk der Hebreen, vertaald, door Daniel Ghys. Nieuwlykx met Printverbeeldingen en Blad-Wyzer verrykt. WAARBIJ: De Republyk der Kristenen. Waar in d' Opkomst en Voortgang vander selve Kerklijken en Weereldlijke Staat, Uit de Zeeden en d' Aateekening der Vermaardste Schryvers, naaukeurig beschreven word.
102587: FLEVOBERICHT - 50 Jaar onderzoek door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het onderzoek & Een keuze uit het hedendaags onderzoek [Vol. 1 & 2 A & B = 3 Vols. ].
170484: FLEW, ANTONY - God and Philosophy.
180424: FLEXNER, JAMES THOMAS [ET AL.]. - The World of Winslow Homer 1836-1910 [In Slipcase].
4026210: FLICHE, AUG. - La Réforme Grégorienne. Tome II.Grégoire VII.
56252: FLIKKEMA, MEINDERT - Sense of Serving Reconsidering the Role of Universities Now
93756: FLIKWEER, C.W. E.A. - In uw gemeente goed. 150 jaar Gereformeerde Gemeenten te Nieuwerkerk (1836-1986)
142172: FLINK, KLAUS - Die Stadtrechtsentwicklung im Niederrheinland und der Oberhof Kleve.
31694: FLINK, KLAUS - Rees, Xanten, Geldern. Formen der städtischen und territorialen Entwicklung am Niederrhein (Volume 1) (Schriftenreihe des Kreises Kleve. Band 2)
31695: FLINK, KLAUS - Emmerich, Kleve, Wesel. Formen der städtischen und territorialen Entwickling am Niederrhein (Volume II)
144091: FLINK, KLAUS|WILHELM JANSSEN [EDS.]. - Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein.
4060615: FLINKER, MOZES - Dagboek 1942-1943.
4137284: FLINKER, MOZES - Dagboek van Mozes Flinker. (1942-1943). uit het hebreeuws door J.Soetendorp
182792: FLIPPO. WILLEM G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
151606: FLIPPO. WILLEM G. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
157026: FLOCH, JEAN-MARIE - Le? livres des PUF quest? onnent le mond? 10 ans de communication publicitaire.
152720: FLOCKEN, JOHANN - Lehrbuch für Tischler. Fachkunde - Fachrechnen - Fachzeichnen.
185191: FLOOD, RAYMOND|MICHAEL LOCKWOOD [EDS.]. - The Nature of Time.
96743: FLOOR, WULFERT - Zesendertig nagelaten oefeningen
56783: FLOOR, WULFERT - Een verrassende nalezing. Vijfentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
96258: FLOOR, WULFERT - Volle aren
58959: FLOOR, WULFERT - Tweede verrassende nalezing. Zesentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
32549: FLOOR, L. - De doop met de Heilige Geest
58393: FLOOR, WULFERT - Gebonden schoven. Oefeningen van Wulfert Floor
58387: FLOOR, WULFERT - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek
56801: FLOOR, WULFERT - Zes en dertig Nagelaten Oefeningen
56597: FLOOR, W. - Al de Eenvoudige Oefeningen. Zevende bundel (25 oefeningen) / Achtste bundel (25 oefeningen) (2 delen in 1 band)
31580: FLOOR, WULFERT - Zes en dertig Nagelaten Oefeningen
55357: FLOOR, WULFERT - Derde verrassende nalezing. Eenentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
96260: FLOOR, WULFERT - Gebonden schoven
55583: FLOOR, WULFERT - Tweede verrassende nalezing. Zesentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
57713: FLOOR, L. - De leer van Christus. Praktisch commentaar bij de brieven van Johannes
31955: FLOOR, W. - Al de Eenvoudige Oefeningen (Eerste bundel, 12 oefeningen / Tweede bundel, 16 oefeningen)
30545: FLOOR, WULFERT - Een verrassende nalezing. Vijfentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
83424: FLOOR, W. - Al de Eenvoudige Oefeningen II (Tweede Bundel)
57483: FLOOR, L. - Waarom dopen wij onze kinderen?
55082: FLOOR, W. - Al de Eenvoudige Oefeningen. Eerste bundel (12 oefeningen)
57040: FLOOR, L. - Filippenzen. Een gevangene over het navolgen van Christus
4074188: FLOOR, L. - Persoon en werk van de Heilige eest. (Bij-tijds geloven)
52340: FLOOR, L. - Efeziërs - Eén in Christus. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52341: FLOOR, L. - Filippenzen - Een gevangene over het navolgen van Christus. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52346: FLOOR, L. - Jakobus - Brief van een broeder. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
56654: FLOOR, WULFERT - Een verrassende nalezing. Vijfentwintig nagelaten oefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven
4074461: FLOOR, W. - Uit het zaaivat. Bijbels dagboek. Samengesteld en geredigeerd door J.v.d.Brink.
58167: FLOOR, L. - De zwerftocht van de ark
141811: FLORA OF NORTH AMERICA EDITORIAL COMMITTEE [ED.]. - Flora of North America. Volume 7: Magnoliophyta: Salicaceae to Brassicaceae
153711: FLORA VEIT-WILD [EDS.].|RICHARD, ALAIN - Interfaces Between the Oral and the Written / Interfaces entre l'écrit et l'oral. Versions and Subversions in African Literatures II.
146419: FLORENCE A. CLOGHESSY|JOHN M. RITZ|SEYMOUR, RICHARD D. - Exploring Communication.
146482: FLORENCE A. CLOGHESSY|JOHN M. RITZ|SEYMOUR, RICHARD D. - Exploring Communication & Student Activity Manual & Instructor's Manual [3 Vols. Compl.].
164690: FLORENCE PASSY [EDS.].|KOOPMANS, RUDD|MARCO GIUGNI|PAUL STATHAM - Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe.
140641: FLORENTINE MÜTHERICH|FUHRMANN, HORST - Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und das mittelalterliche Herrscherbild.
160129: FLORIAN KROBB [ED.].|MORRISON, JEFF - Text into Image: Image into Text. Proceedings of the Interdisciplinary Bicentenary Conference held at St. Patrick's College Maynooth [The National University of Ireland, in September 1995].
181881: FLORIAN KROBB [ED.].|MORRISON, JEFF - Text into Image: Image into Text. Proceedings of the Interdisciplinary Bicentenary Conference held at St. Patrick's College Maynooth [The National University of Ireland, in September 1995].
56829: FLORIJN, B.|FLORIJN, H.|FLORIJN, K.W. - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen. Eerste deel
81829: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen, overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philpsland
55533: FLORIJN, B. - Het leven van John Livingstone. Een episode uit de geschiedenis der Schotse Kerk
92749: FLORIJN, H. - Oud Gereformeerd in Kampen
88192: FLORIJN, B. - Thomas Shepard. Zijn leven, tijd, vrienden en werk.
55382: FLORIJN, H. - Hollandse Geloofshelden. Levensbeschrijvingen van tien bekende Nederlandse oudvaders door hemzelf of door hun tijdgenoten geschreven
4143685: FLORIJN, H. & NEVEN, J.P. - Voorgangers in de noodkerk. Bergambacht.
57644: FLORIJN, H. - De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907
85660: FLORIJN, H. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei II
88166: FLORIJN, H. - Petrus Plancius
91258: FLORIJN, H. E.A. - 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
81954: FLORIJN, H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten, over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband
83928: FLORIJN, H. - De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangesrs tot 1907
31174: FLORIJN, B.|FLORIJN, H.|K.W. FLORIJN - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen (4 delen)
96660: FLORIJN, B. - De zanger van Aberdeen. Enkele opmerkingen over het leven en de brieven van Samuel Rutherford
51860: FLORIJN, H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten [Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband]
87380: FLORIJN, H.|NEVEN, J.P. - Voorgangers in de noodkerk
83031: FLORIJN, H. - Oud Gereformeerd in Kampen
58970: FLORIJN, B.|FLORIJN, H.|FLORIJN, K.W. - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen (4 delen)
58584: FLORIJN, H. E.A. - Kerkelijk leven in beeld. De Gelderse Vallei (2 delen)
4044046: FLORIJN, H. (BAKKER, D.) - Ds. Daniel Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
4143471: FLORIJN, H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
130460: FLORIJN, DR. N.A.|PROF. MR. W. KONIJNENBELT [MR. H.R. SCHOUTEN - ED.] - Complexiteit van wetgeving. Verslag van het symposium, gehouden op 10 juni 2010 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
154410: FLORIS SWINKELS [ILLUSTR.].|SWINKELS, CAREL - De blauwe tijger.
155263: H. FLORIS COHEN - EDS.].|LORENTZ, HENDRIK ANTOON [NANCY J. NERSESSIAN - On the Theory of the Reflection and Refraction of Light. Academic Dissertation for Aquiring the Degree of Doctor in the Mathematical and Physicasl Sciences at Leyden University.
56280: FLORIZOONE, PATRICK - James Ensor. De baden van Oostende
104460: FLORIZOONE, PATRICK - James Ensor. De baden van Oostende.
130049: PROF. DR. MR. F. FLORSCHÜTZ|VLERK, PROF. DR. I.M. VAN DER - Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora, fauna en klimaat, toen aap en mammoet ond land bewoonden.
163815: FLOTHUIS, MARIUS - Mozart's Piano Concertos.
153694: FLOTHUIS, MARIUS - ...exprimer l'inexprimable.... Essai sur la mélodie française depuis Duparc, en dix-neuf chapitres et huit digressions.
47854: FLOTOW, F. VON - Martha (nr. 421)
176595: FLOUCAT, YVES - La vérite selon saint Thomas d'Aquin : le réalisme de la connaissance. Questions Disputées
176596: FLOUCAT, YVES - Maritain ou le catholicisme integral et l'humanisme démocratique. Questions Disputées : Saint Thomas et les Thomistes
176598: FLOUCAT, YVES - Pour une philosophie chretienne : eléments d'un débat fondamental. Croire et Savoir
130767: A. FLOWERS, F.J.G.ROBINSON, E.A.THOMSON, R.V. AND P.J.WALLIS [EDS.]|AVERLEY, G. - Eighteenth-Century British Books. A Subject Catalogue, extracted from the British Museum General Catalogue of Printed Books [ Compl. 4 Vols.]
4006854: FLÜCKIGER, F. (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) - Philosophie und Theologie bei Schleiermacher.
55408: FLUITSMA, RIA E.A. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Register deel
4048841: FLUSSER, D. - Entdeckungen im Neuen Testament. Band 1. Jesusworte und ihre Überlieferung. Hrsg.von M.Majer.
4021688: FLUSSER, D. - Jezus.
4006739: FLUSSER, D. - Ontdekkingen in het Nieuwe Testament. Woorden van Jezus en hun overlevering.
4137520: FLUSSER, D. - Jezus.
4002171: FLUSSER, D. - De joodse oorsprong van het Christendom. Twee essays.
4028530: FLUSSER, D. - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom.
171327: FLYNN, GABRIEL|MURRAY, PAUL D. (EDS.) - Ressourcement : a movement for renewal in twentieth-century catholic theology.
4073209: FLYNN, E.P. & THOMAS, G.B. - Living Faith. An Intoduction to Theology. Second Edition.
151437: FO, DARIO [FILIP VANLUCHENE - TRANSL.]. - De ontdekking van Amerika door Johan Padan.
4005227: FOAKES JACKSON, F.J. & KIRSOPP LAKE, - The Beginnings of Christianity. Part I. The Acts of the Apostles. Vol. I.Prolegomena. The Jewish, Gentile and Christian Backgrounds. II.Prolegomena. Criticism III.The Text IV.Translation and Commentary V.Additional Notes.
153486: FOBE, KARIN|KATHRIN RIEGER-GENENNIG [EDS.]. - Bürgerämter und Nachbarschaftsläden. Neue Wege in der kommunalen und privaten Dienstleistung.
4143108: FOCANT, C. (ED.) - The Synoptic Gospels. Source Critism and the New Literary Criticism. (BETL CX)
164647: FOCILLON, HENRI. - L'art Bouddhique.
141181: FOCK, HARALD - Vom Zarenadler zum roten Stern. Die Geschichte der russischen / sowjetischen Marine.
151516: FOCKE, RUDOLF - Chodowiecki et Lichtenberg 1778-1783. Les tailles-douches des mois de Daniel Chodowiecki dans l'Almanac de Goettingue, avec les explications de Georg Christoph Lichtenberg.
82341: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging, mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe reeks deel 18 No. 15
58243: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, in korte overzichten. Uitgegeven door de commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk (2 delen)
161489: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J.|MR. B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland van den romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw.
145101: FOCKEMA ANDREAE, JOACHIMUS PIETER - Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad. Bijdrage tot de leer der wetsuitlegging.
82079: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Een mensenleven in Nederland, driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming
100370: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd.
186050: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J.|MR. B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland van den romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw.
91937: FOCKEMA ANDREA, S.J. E.A. - Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland
91589: FOCKEMA ANDREAE, SYBRANDUS JOHANNES - Het hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857.
150746: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857.
185532: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Bijdragen tot de Nederlandsche Rechtsgeschiedenis. 4de bundel. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van Rechtsmacht en Rechtsvorming. 1888 / 1889 / 1892 / 1900 / 1914
145637: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857.
181525: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Grensproblemen aan de bovenrivieren. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181526: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het Nedersticht. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181527: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Oostelijk Groningen. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181528: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Overzicht van de Nederlandse Waterschapsgeschiedenis. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181529: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Polderdistrict Veluwe. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181530: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Salland. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
181531: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Zeeuws-Vlaanderen. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
145924: FOCKENS, J.I. - Die Weizenwirtschaft der Niederlande 1930-1936.
56411: FODEBA, KEITA|HUET, MICHEL - Les hommes de la danse
130876: FODOR, JERRY A.|JERROLD J. KATZ - The Structure of Language. Readings in the philosophy of language. A philosophical approach to language based on selected articles dealing with theories, methods and results of linguistics.
171044: FODOR, JERRY|MASSIMO PIATTELLI-PALMARINI - What Darwin Got Wrong.
162675: FODOR, JERRY A. - Psychosemantics. The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind.
152303: FOERSTER, WENDELIN [ED.]. - Cliges von Christian von Troyes zum ersten Male herausgegeben von Wendelin Förster.
152080: FOERSTER, WENDELIN [ED.]. - Erec und Enide. Von Christian von Troyes. Herausgegeben von Wendelin Förster.
4138367: FOERSTER F.W. - Christus en het menschelijke leven.
4138387: FOERSTER E. - Die christliche Religion im Urteil ihrer Gegner. Die kritische Bewegung gegen das Christentum in neuerer Zeit.
153866: FOEST, ANNE - Jan Zondag: een leven geschilderd.
184320: FOGARASI, BELA - Dialektische Logik. Mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe.
171122: FOGELIN, ROBERT J. - A defense of Hume on Miracles
122389: FOGELIN, ROBERT J. - Evidence and Meaning. Studies in Analytic Philosophy.
170903: FOGELIN, ROBERT J. - Wittgenstein.
154727: FOGELMARK, STAFFAN - Flemish and Related Panel-Stamped Bindings. Evidence and Principles.
162836: FOGLESONG, RICHARD E. - Married to the Mouse. Walt Disney World and Orlando.
181005: FÖHLES, ELEONORE - Kulturkampf und katholisches Milieu 1866-1890 in den niederrheinischen Kreisen Kempen und Geldern und der Stadt Viersen.
4032130: FOHRER, GEORG - Das Buch Hiob. (Kommentar zum Alten Testament XVI)
93476: FOHRER, GEORG - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament
85312: FOHRER, GEORG - Das Buch Hiob
4035617: FOHRER, G. - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament. Hrsg. von G.Fohrer in Gemeinschaft mit H.W.Hoffmann, F.Huber, J.Vollmer und G.Wanke.
4047460: FOHRER, G. - Geschichte der israelitischen Religion.
154255: FOIX, VINCENT [BERNARD TRAIMOND - FOREW.]. - Sorcières et Loups-garous dans les Landes.
86253: FOKEMA, F.J. - De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer
93039: FOKKELMAN, J.P. - Narrative art in Genesis. Specimens of Stylistic and Structural Analysis

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9