Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
83359: KERSTEN, G.H. - Een getrouw woord, meditaties
86709: KERSTEN, G.H. - De Christus in zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken.
103979: KERSTEN, MICHIEL C.C. & DANIËLLE H.A.C. LOKIN & MICHIEL C. PLOMP [EDS.]. - Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. Een andere kijk op perspectief, licht en ruimte.
86706: KERSTEN, G.H. - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
86707: KERSTEN, G.H. / OORDT, J.R. VAN - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika / Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de Algemeene Vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten Maart 1931 / Vier hoornen. Rede ter opening van de algemeene vergadering der staatkundig gereformeerde partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937 / Alleen wonen. Openings- en Afscheidsredevoeringen, gehouden ter algemeene vergadering van de Staatkundig Geref. Partij te Utrecht, 7 Maart 1946 / Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt gehouden op 14 januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. / De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R van Oordt (6 werken in 1 band)
86338: KERSTEN, G.H. / J. V. ZWEDEN - Kort historisch overzicht van de Gereform. Gemeenten in Nederland en van de Geref. Gemeenten in Noord-Amerika
89677: KERSTEN, GERRIT HENDRIK - Leidsman van de stillen in den lande. Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het feit dat ds. G.H. Kersten (1882-1948) vijftig jaar geleden overleed. Met vijdragen van ds. M. Golverdingen en ds. C. Hegeman.
86708: KERSTEN, G.H. - Christus' komst in de wereld. 3 Adventspreken. 2 Kerstpreken. 1 Preek na Kerstfeest.
4043644: KERSTEN, G.H. - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht.
87544: KERSTEN, G.H. - Het handschrift uitgewist / De gelovige verwachting (2 prekenbundels)
93347: KERSTEN, G.H. - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties (2 delen)
91143: KERSTEN, G.H. - De drie formulieren van eenigheid.
30248: KERSTEN, G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht (2 delen)
91440: KERSTEN, G.H. E.A. - De Saambinder. 29 banden. 11e t/m 65e jaargang. 1930-1987.
86705: KERSTEN, G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van Ds. G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948
86711: KERSTEN, G.H. - Het handschrift uitgewist. 1e bundel, 38 preken
86712: KERSTEN, G.H. - Een getrouw woord. Meditaties.
89521: KERSTEN, G.H. E.A. - Uit den Schat des Woords. 8e jaargang.
131729: KERSTEN, A.E & J.G. SMIT & O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. I.
131734: KERSTEN, A.E & J.G. SMIT & O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. I & II.
84035: KERSTEN, G.H. - Kerkelijk Handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland door
52309: KERSTEN, DS. G.H. - Kerkelijk Handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland
55228: KERSTEN, G.H. - De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties
131787: KERSTEN, A.E & J.G. SMIT & O. VRIES [ED.] - Nederlandse Historische Bronnen. Vol. II.
4141717: KERSTEN, G.H. - Korte lessen over Kort Begrip. Voor catechisanten.
53513: KERSTHOLT, H.M. - Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt
4300615: KERVYN DE LETTENHOVE, M. LE BARON, - Les Huguenots et les Gueux. Étude historique (1560-1585) Complete in 6 volumes..
123317: KESEL, W.G. DE - Lakwerk uit het Verre Oosten.
4140592: KESEL, W.G. DE - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst. Prehistorie, Mesopotamië, Egypte, enz.
102200: KESER, MARIANNE - Het Meesterteken. Het verhaal van de erwtenman.
145980: KESSEL, DR. P.J. VAN - Duitse studenten in Padua. De controverse Rome-Venetië en het Protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
122781: KESSEL, JAN VAN - Danseurs dans le désert. Une étude de dynamique sociale.
85706: KESSEL, P.J. VAN - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie
145981: KESSEL, DR. P.J. VAN - Duitse studenten in Padua. De controverse Rome-Venetië en het Protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
4045969: KESSEL, P.J.V. - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
145288: KESSELER, MARCO - The Implementation of Functional Languages on Parallel Machines with Distributed memory.
4072710: KESSELER-VAN DER KLAUW, AN (SAMENST.) - Ontdek het zelf. Verhalen en gedichten om te beluisteren, te leze en misschien soms te zien.
130357: KESSELS, A.H.M. - Studies on the Dream in Greek Literature.
47973: KESSEN, A. - Het cancellierboeck
90575: KESSLER-SLOTTA, ELISABETH - Ottweiler Porzellan
144279: KESSLER, LAWRENCE D. - K'ang-Shi and the Consolidation of Ch'ing Rule 1661-1684.
101850: KESTEREN, GERARD VAN - Streekplanning in Noord-Holland 1902-1943.
4072240: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
4137489: KETTERIJ, C. VAN DE - De weg in woorden. Een systematische beschrijving van piëtistisch woordgebruik na 1900.
86723: KETTERIJ, M. VAN DE - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties
86725: KETTERIJ, M. VAN DE - Ruth. Bijbellezingen.
81415: KETTERIJ, M. VAN DE - Tot lering en troost, verklaring van de Heidelberger Catechismus (complete set)
30220: KETTERMANN, GÜNTER - Atlas zur Geschichte des Islam. Mit einer Einleitung von Adel Theodor Khoury
4072817: KETTERMANN, G. - Atlas zur Geschichte des Islam. Mit einer Einleitung von A.Th.Khoury.
145072: KETTING, KEES - Sportvissen. Klassieke vismethoden en moderne vangtechnieken.
4300635: KEUCK, THEKLA - Hofjuden und Kulturburger. Die Geschichte der Familie Itzig in Berlin
102887: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Zien Kijken Filmen. Foto's , teksten en interviews van Johan van der Keuken.
143433: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.]. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
146241: KEULEN, JAN & JAN LUIJTEN & JAN VAN DER PUTTEN [EDS - ET AL.]. - De grenzen van het Romeinse Rijk.
143434: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.]. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
143435: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.]. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
4048666: KEULEN, D.VAN (BERKOUWER, G.C.) - Bibliografie / Bibliography.
88837: KEULEN, E.O. VAN E.A. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885.
131473: KEULEN, E.O. VAN & W.F.J. MÖRZER BRUYNS & E.K. SPITS [EDS. - ET AL.] - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885.
4134534: KEULERS, JOS - Waar Jezus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië.
92516: KEUNING, J. - Petrus Plancius, theoloog en geograaf. 1552-1662
89089: KEUNING, J. / DONKERSLOOT- DE VRIJ, MARIJKE - Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher.
30483: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf, 1552-1622
4054559: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
4072824: KEUR, JACOB EN PIETER - Statenbijbel met Kanttekeningen. 3 delen compleet.
92985: KEURHORST, HENRI - De pijn van Job
4024951: KEUSCH, K. (LIGUORI, A.M.VON) - Die Aszetik. des Hl.Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit.
110470: KEUSCH, KARL - Die Aszetik des Hl. Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit.
131911: KEWLEY, CHARLES & HOWARD FARRAR - Fishing Tackle for Collectors.
100592: KEY, ELLEN - Rahel Varnhagen. Eine Biographische Skizze.
104082: KEYMEULEN, JACQUES VAN [ED.]. - Expo Sevilla: België 1492-1992.
91637: KEYMEULEN, ANDRÉ VAN / SUETENS, IVO - Munten en eretekens van het koninkrijk België 1831-1976
100540: KEYNES, JOHN MAYNARD - A Revision on the Treaty. Being a sequal to ' The Economic Consequences of the Peace '.
90587: KEYS, IVOR - Mozart. His Music in his Life.
85738: KEYSER, J.P. DE - Neerland's Letterkunde in de negentiende eeuw. Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. (2 delen: Poëzie, Proza)
84809: KEYSER, M. E.A. - Frederik Muller (1817-1881) Leven & werken
122700: KEYSER, GAWIE - Encyclopedie van de populaire cultuur.
53904: KEYSER, J.P. DE - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagse auteurs
104083: KEYSER, PROF. DR. P. DE [ED.]. - Ars folklorica Belgica [2 Vols. Compl.]..
4137858: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
4034357: KEYSERLING, H. - Het reisdagboek van een philosoof.
123552: KEYTENBERG, GERT & DAVID FINN [PHOTOGR.]. - Orcagna's Tabernacle in Orsanmichele, Florence.
4069485: KEYZER, L. DE - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
4075619: KEYZER, L. DE - Wees gegroet Maria. Mariaoorden in de Lage Landen.
103021: KHAN, HASAN-UDDIN - Le style international. Le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965.
144305: KI-ZERBO, JOSEPH & DJIBRIL TAMSIR NIANE [EDS.]. - Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century.
130796: KIBBELAAR, ROBERT E. - DNA in Situ Hybridization in Hematologic Malignancies.
103055: KICHERER, SIBYLLE - Olivetti. A study of the corporate managment of design.
94324: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat
84695: KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza, Zum Problem des Verhältnisses vo Theologie, Philosophie und Staat
130726: KICKERT, WALTER & LEX CACHET [EDS. - ET AL.] - Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Liber Amicorum voor Arthur Ringeling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit op 28 september 2007.
88478: KIEBOOM, A. - Wonderen des Allerhoogsten in voorzienigheid en genade bewezen aan een alles verbeurd hebbend zondaar.
4011432: KIEFFER, R. - Essais de méthodologie néo-testamentaire. (CB NTS 4)
4066059: KIEFTENBURG, N.J. - Economie en kerkelijk spreken. Hervorming van het geldstelsel: De EMU, een brug te smal.
122266: KIENER, FRANZ - Hand, Gebärde und Charakter. Ein Beitrag zur Ausdruckskunde der Hand und ihre Gebärden.
53567: KIEPERT, HEINRICH - Atlas Antiquus. Zwölf Karten zur alten Geschichte. Mit Namenverzeichnis
4142139: KIER, H. & GECHTER M. (HRSG.) - Frauenklöster im Rheinland und in Westfalen.
30209: KIERKEGAARD, SOREN - Of/of. Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita
4043179: KIERKEGAARD, S.A. - Johannes Climacus. Ofwel Men moet aan alles twijfelen. Over het begin van alle wijsbegeerte. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door W.R.Scholtens.
4036853: KIERKEGAARD, S.A. - Denken en zijn. Vertaling van G.Rasch, inleiding en annotaties van T.Petersen.
4036859: KIERKEGAARD, S.A. - Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid. Vertaald en ingeleid door Scholtens.
4012843: KIERKEGAARD, S.A. - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities. Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R.Scholtens.
4005795: KIERKEGAARD, S.A. - Dagboeknotities. Een keuze samengesteld, vertaald en van biografische inleidingen voorzien door W.R.Scholtens.
4005789: KIERKEGAARD, S.A. - Angst. Vertaald door S.van Praag.
4012837: KIERKEGAARD, S.A. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen.
94688: KIERKEGAARD, SOREN - Of/Of. Een levensfragment
4043169: KIERKEGAARD, S.A. - Gebeden. Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door drs.W.R.Scholtens.
94689: KIERKEGAARD, SOREN - Wat de liefde doet, een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken
94690: KIERKEGAARD, SOREN - Stadia op de levensweg. Studiën door verschillende personen (2 delen)
145081: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.]. - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid & De glorie van de Gouden Eeuw. Tekeningen en prenten [2 Vols. Compl.].
89887: KIERS, JUDIKJE / TISSINK, FIEKE - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid.
102520: KIERS, J. & E. RUNIA & T. SCHOEMAKER [EDS.]. - The Age of Ugliness. Showpieces of Dutch Decorative Art 1835-1895.
143678: KIERSTEAD, RAYMOND [INTROD. & ED.]. - State and Society in Seventeenth Century France.
103329: KIESOW, PROF. DR. GOTTFRIED [ED.]. - Backsteingotik.
104689: KIESSMANN, RÜDIGER & REINHOLD WEX [EDS.]. - "Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Ein Symposium aus Anlass der Ausstellung "" Malerei aus erster Hand - Ölskizzen von Tintoretto bis Goya ""."
54934: KIEVIT, I. - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties (geheel Kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door Ds. L. Kievit bij de Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn
89330: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
88721: KIEVIT, C. JOH. - Jacht avonturen met oom Theo en Aboe Do
54760: KIEVIT, I. - In Christus reisvaardig. Tien preken
91922: KIEVIT, I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
54882: KIEVIT, I. - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën
142466: KIEVIT, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Goedkoope, gewijzigde uitgave.
94927: KIEVIT, I. - Tweeërlei kinderen des Verbonds (uitleggend-leerstellig gedeelte). Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking, eis der Heilige Schrift
88895: KIEWIT DE JONGE, H.J. E.A. - Gedenkboek van het algemeen Nederlandsch verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1898 - Mei - 1923. Geschiedenis en invloed van den Nederladschen stam.
131664: KIGHTLY, CHARLES [ROBERT NICHOLLS - ILLUSTR.] - Flodden. The Anglo-Scottish War of 1513.
130447: KIIVER, PHILIPP - The National Parliament in the European Union. A Critical View on EU Constitution-Building.
4019276: KIJFTENBELT, F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift.
82769: KIJNE, J.J. E.A. - De nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
85716: KIK, J. E.A. - Komt, kind'ren hoort naar mij. Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de School met de Bijbel te Nieuwerkerk
102644: KIK, HANS [ED.]. - Werk dat mensen inspireert.
121609: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III 1817-1890. Biografie.
93149: KIKKERT, J.G. - De Brabanders. Oorsprong en geschiedenis van De Brabanders
146350: KIKKERT, J.G. - Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
146424: KIKKERT, J.G. ********* - Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders.
93094: KILBURN, K. - Lucian VI
46460: KILE, FREDERICK O. - Die Theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit
142288: KILIAAN, JOYCE & WILLEM-JAN PANTUS - Tussen Apollo en Bacchus. Vijfenzeventig jaar Concertgebouw 'De Vereeniging'. Architectuur en sociaal leven 1915-1990.
4135684: KILIAN, R. - Die Verheissung Immanuels. Jesaja 7:14. (SBS 35)
60353: KILLEN. ALLAN R. - The ontological theology of Paul Tillich
144129: KILLIAM, TIM & MARIEKE VAN DER ZEIJDEN & HANS TULLENERS - Amsterdamse grachtengids. Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam: Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht.
143017: KILLY, W. & CHR. PERELS - Das 18. Jahrhundert. Texte und Zeugnisse.
86047: KIM, IG-JIN - History and theology of Korean pentecostalism: Sunbogeum (pure gospel) pentecostalism. An attempt to research the history of the largest congregation in church history and the theology of its pastor Yonggi Cho
61375: KIM, K.J. - Christianity and the encounter of Asian religions (Method of correlation, fusion of horizons, and paradigm shifts in the Korean grafting process)
4056197: KIM, K.J. - Christianity and the Encounter of Asian Religions. Method of Correlation, Fusion of Horizons, and Paradigm Shifts in the Korean Grafting Process.
4142026: KIM, J.H. (VERMIGLI, P.M.) - Scripturae et Patrum Testimoniis. The Function of the Church Fathers and the Medievals in Peter Martyr Vermigli's Two Eucharistic Treatises: Tractatio and Dialogus. (Diss.)
131945: KIMBALL, WARREN F. - Forged in War. Roosevelt, Churchill, and the Second World War.
91998: KIMHI, R. DAVID - The Longer Commentary of R. David Kimhi on the First Book of psalms (I-X, XV-XVII, XIX, XXII, XXIV)
101979: KIMMAN, EDUARD J.J.M. - Indonesian Publishing. Economic organizations in a langganan society (Demand - Resources - History - Market Patterns - Management).
143766: KIMMICH, CHRISTOPH M. - The Free City. Danzig and German Foreign Policy 1919-1934.
4143878: KIMPEN, G. - De kabbalist. Roman.
122408: KIND, RICHARD DE - Huizen in Herculaneum. Een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV.
4140463: KINDER, E. - Die evangelische Lehre von der Rechtfertigung. Ausgewählt und eingeleitet von E.Kinder.
103228: KING, FRANCIS X. - Nostradamus. Voorspellingen & Profetieën voor verleden, heden & toekomst.
102074: KING, DAVID - Finding Atlantis. A true story of genius, madness and an extraordinary quest for a lost world. The End of Atlantis. New Light on an Old Legend.
104466: KING, RUSSELL [ED.]. - Origins. An Atlas of Human Migration.
4056052: KING, MARTIN LUTHER - Wandelt in liefde.
104331: KING, CONSTANCE EILEEN - Dolls and Doll's Houses.
121951: KING WADDINGTON, MARY - My First Years as a Frenchwoman 1876-1879.
131800: KING, ROSS - Michelangelo & the Pope's Ceiling.
4073966: KING, URSULA - Christian Mystics. The Spiritual Heart of the Christian Tradition.
103918: KING, EILEEN - Poppen en poppenhuizen.
100837: KING, GREG - The Mad King. A Biography of Ludwig II of Bavaria.
4144014: KING, M. (HEIDEGGER, M.) - Heidegger's Philosophy. A guide to his basic thought.
144176: KING, ROSS - Defiant Spirits. The Modernist Revolution of the Group of Seven.
4143586: KING, W.L. - Buddhism and Christianity. Some Bridges of Understanding.
94194: KINGDON, ROBERT-M. A.O. - Registres de la compagnie des pastuers de Genève, au temps de Calvin. Publiés sous la direction des Archives d'Etat de Genève. Tome II, `1553-1564
100749: KINGMA, J. [ED.]. - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van Mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
90374: KINGMA, ELOE - De mooiste onder de vrouwen. Een onderzoek naar religieuze idealen in twaalfde-eeuwse commentaren op het Hooglied.
142472: KINGMANS, HUGO & MENNO VAN MEETEREN BROUWER [ILLUSTR.]. - Met van Riebeeck naar de Kaap.
4042542: KINGMANS, H. - Een ruiter in de dom. Pelgrimstochten door Europa.
4075970: KINGS, G. - Christianity Connected. Hindus, Muslims and the World in the Letters of Max Warren and Roger Hooker. (Mission 31)(Diss.)
4136020: KINNEAR, A.I. (NEE, W.) - Against the Tide. Against the Tide. The Story of Watchman Nee.
146356: KINNEAVY, JAMES L. & JOHN E. WARRINER - Elements of Writing. First Course.
103314: KINROSS, LORD - Hagia Sophia.
143622: KINSBERGEN, A. [INTROD.]. - Provinciaal Museum Sterckshof. Legaat Pierre E. Lunden.
105104: KINSERVIK, MATTHEW J. [ED.]. - The Production of a Female Pen. Anna Larpent's Account of the Duchess of Kingston's Bigamy Trial of 1776. A facsimile edition transcribed and with an introduction.
46419: KINZIG, W./VOLP, U./SCHMIDT, J. (HRSG.) - Liturgie und Ritual in der Alten Kirche
142204: KIP, JAAP A. - De tegenstoot. Bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdracht. Grebbenberg 12 en 13 mei 1940.
131458: KIRALY, BELA - Hungary in the Late Eighteenth Century. The Decline of Enlightened Despotism.
4021432: KIRBY, J.C. - Ephesians. Baptism and Pentecost. An inquiry into the structure and purpose of the epistle to the Ephesians.
4140424: KIRCH, C. - Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Editio sexta, aucta et emendata, quam curavit L.Ueding
142691: KIRCHENHEIM, A. VON [ED.]. - Schlaraffia Politica. Geschichte der Dichtungen vom besten Staate,
4012856: KIRCHHOFF, H. (HRSG.) - Theologie und Pietismus. Lebensberichte und Aufsätze.
4136143: KIRCHHOFF, K.H. - Die Täufer in Münster 1534/35. Untersuchungen zum Umfang und zur Sozialstruktur der Bewegung. (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung. Band 12)
4024236: KIRFEL, W. - Symbolik des Hinduismus und des Jinismus. (Symbolik der Religionen IV)
110630: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Oude Idealen in de nieuwe zorgmarkt.
110598: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Hoop als helpende hand. Een medische verkenning met filosofische en pastorale kanttekeningen.
110599: KIRKELS, VINCENT [ED.]. - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd ?
130612: KIRKPATRICK, SIDNEY D. - Lords of Sipan. A Thrue Story of Pre-Inca Tombs, Archaeology and Crime.
103980: KIRMEIER, JOSEF & ALOÏS SCHÜTZ & EVAMARIA BROCKHOFF [EDS.]. - Schreibkunst. Mittelalterliche Buchmalerei aus dem Kloster Seeon.
123509: KIRNER, A. - Lectures du Grand Portail de la Collegiale Saint Thiebaut de Than.
88577: KIRPESTEIN, J.W. - Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw.
47445: KIRSCHBAUM, E. E/A - Lexikon der Christlichen Ikonographie
4065339: KIRSCHENMANN, P.P. - Science, Nature and Ethics. Critical Philosophical Studies.
130051: KIRSTEIN, LINCOLN - The Latin-American Collection of the Museum of Modern Art.
101001: KIRSTEN, HANNA - Korst en Krum.
61370: KISH, GEORGE ALEXANDER - The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893
90848: KISSINGER, HENRY - Over China. Vertaald door Percy Balemans, Guus Houtzager, Pon Ruiter en Mieke Tulp.
54134: KIST, N.C. / MOLL, W. - Kerkhistorisch archief (4 delen)
54135: KIST, N.C. / ROYAARDS, H.J. - Nieuw archief voor kerkelijke geschiedenis inzonderheid van Nederland (2 delen)
54714: KIST, N.C. - Neêrlands bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
30530: KIST, N.C. - De christelijke kerk op aarde, volgens het Bijbelsch onderwijs en de geschiedenis. Eene door Teyler's Godgeleerd Genootschap bekroonde Prijsverhandeling (2 delen)
93727: KIST, F.W. E.A. - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2006-2007
9166: KIST, NICOLAAS CHRISTIAAN - Neerland's Bededagen en Biddagsbrieven. Eerste Deel. Oorsprong, lotgevallen en toestand der Christelijke Biddagsviering, bijzonder in Nederland. WAARBIJ: Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland. Tweede Deel. De Nederlandsche Biddagsbrieven.
145884: KIST, J.B. [ER AL.]. - Musket, Roer & Pistolet. 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen/Dutch Muskets and Pistols/Niederländische Musketen und Pistolen..
93943: KIST, N.C. - Neêrland's bededagen en biddagsbrieven (2 delen)
93976: KIST, N.C. / ROYAARDS, H.J. (VERZAMELD DOOR) - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Zevende deel
9568: KIST, NICOLAAS CHRISTIAAN - Neerland's Bededagen en Biddagsbrieven. Eerste Deel. Oorsprong, lotgevallen en toestand der Christelijke Biddagsviering, bijzonder in Nederland. WAARBIJ: Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland. Tweede Deel. De Nederlandsche Biddagsbrieven.
104661: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
103203: KISTEMAKER, RENÉE & NATALJA KOPANEVA & ANNEMIEK OVERBEEK [EDS.]. - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
95074: KISTEMAKER, SIMON J. - New Testament Commentary. Exposition of the Epistle of James and the Epistles of John
4136246: KISTEMAKER, S.J. - The Gospels in Current Study.
123436: KISTEMAKER, RENÉE & MICHIEL JONKER - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
53913: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit Jezus' leven. Christelijk huisboek in tafereelen. Met staalplaten door
53929: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Claudia Procla. Een vrouwenbeeld
53930: KIT VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
110840: KITCHEN, MARTIN - Nazi Germany. A Critical Introduction.
102292: KITCHEN, MARTIN - The Silent Dictatorship. The Politics of the German High Command under Hindenburg and Ludendorff, 1916-1918.
122773: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. - Europeesche Totemdieren en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
94591: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Linden, Kaapse predikant uit de negentiende eeuw
82453: KITSHOFF, MICHIEL C. - Gottlieb Wilhelm Antony van der Lingen, Kaapse predikant uit die negentiende eeu
4137540: KITSON, H. - Jeruzalem. De Verbondsstad.
4142095: KITTEL, G. - Die Oden Salomos überarbeitet oder einheitlich?. Mit 2 Beilagen: I. Bibliographie der Oden Salomos. II. Syrische Konkordanz der Oden Salomos.
4015724: KITTEL (HRSG.) G. - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich.
4136825: KITTEL, R. - Die Psalmen. Übersetzt und erklärt. (KAT XIII)
4004655: KITTEL (ED.) G. - Theological Dictionary of the New Testament. (Complete in 10 volumes). Translated and Edited by G.W.Bromily.
4139758: KITTEL, G. - Die Sprache der Psalmen. Zur Erschliessung der Psalmen im Unterricht.
4072350: KITTELSON, J.M. (CAPITO, W.) - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
92651: KITTO, JOHN - Mannin for me!
93142: KITTON, FEDERIC G. - "Dickens and his illustrators. Cruikshank, Seymour, Buss, ""Phiz,"" cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, maclise, Tenniel, frank Stone, Landseer, Palmer, Topham, Marcus Stone and Luke Fildes. With twenty-two portraits and facsimiles of seventy original drawings now reproduced for the first time"
95461: KIUCHI, N. - The purification offering in the priestly literature. Its meaning and function. Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 56
121108: KLAASEN, MR. A.W. - Ruimtelijk beleid in theorie en praktijk.
53605: KLAASSEN, G. E.A. - De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Catechisatiemethode voor de oudere catechisanten
91771: KLAASSEN, M. - Augustinus Exemplum. Een analyse van het paradigmatische gebruik van Augustinus' Confessiones in de Pneumatologia van John Owen in het licht van beider opvatting van het theologische concept 'bekering' (conversio/conversion).
95120: KLAASSEN, MAARTEN - In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus. Een onderzoek naar rechtvaardiging en eenheid met Christus bij Maarten Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen. / Righteous in Christ. Reformed perspectives on justification and union with Christ. An examination of justification and union with Christ in Martin Luther, Phillip Melanchthon, John Calvin and John Owen (with a summary in English)
4046868: KLAASSENS, K.H.W. - De Vijftigdagentijd. De bijbelse gegevens, de uitwerking in de vroege kerk en de hedendaagse liturgische vernieuwing.
100481: KLABUNDE, ANJA - Magda Goebbels.
4137506: KLAIBER, W. (HRSG.) - Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderts. Ein Werkzeichnis.
100732: KLAMKIN, MARIAN [CHARLES KLAMKIN - PHOTOGR.]. - The Collector`s Book of Wedgwood.
4026057: KLAP, P.A. (AGOBARD VAN LYON) - Agobard van Lyon. (779-840)
104806: KLAPHECK, RICHARD - Die Baukunst am Nieder-Rhein [2 Vols.in 1].
60356: KLAPPERT. B. - Die Auferweckung des Gekreuzigten (Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart)
60357: KLAPWIJK. C. - Sociaal masochisme en christelijk ethos (Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom)
60358: KLAPWIJK. J. - Tussen historisme en relativisme
30463: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie
131777: KLASENS, DR. A. - Egyptologie avant la lettre. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 19 mei 1961.
145970: KLASSEN, PETER JAMES - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
4136144: KLASSEN, P.P. - Kaputi Mennonita. Eine friedliche Begegnung im Chacokrieg. Kurzberichte aus 40 Jahrgänge des Mennoblattes.
4141788: KLASSEN, P.J. - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
103096: KLATTER, DRS. J. [ED.]. - Amoreuse liedekens.
91582: KLAUS, BERG A.O. - Legalisierter Raub. Der Fiskus und die Ausplünderung der Juden in Hessen 1933-1945.
144977: KLAUS, GEORG. - Einführung in die formale Logik.
4043605: KLAUS, G. & BUHR, M. (HRSG.) - Philosophisches Wörterbuch.
53972: KLAUSBERG, AMALIA VON - Strijd baart vrede. Een verhaal (Deel 2)
110792: KLAUSER, RENATE & OTTO MEYER [EDS.]. - Clavis Mediaevalis. Kleines Wörterbuch der Mittelalterforschung.
4075011: KLAUSER, TH. - Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroekult und spätjüdische Heiligenverehrung. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, hresfeier 1960)
4043611: KLAUTKE, J.B. - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18.Jahrhundert). (Diss.)
144352: KLAUTZ, J.P. [JAN DE HARTOG - AFTERW.]. - In de ban van mijn schaduw.
142099: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-8.
143268: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen / Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-6.
131574: KLAVEREN PZ., G. VAN - Bescheiden betreffende een verdwenen Nederlandsche nijverheid: De Vingerhoed-industrie.
4138471: KLEBER, K.H. & PIEGSA, J. (HRSG.) - Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer Gnadenmoral.
53562: KLEE, PAUL - Paul Klee. Leben und Werk. Herausgegeben von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern und dem Museum of Modern Art, New York
85344: KLEEF, B.A. VAN - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
102507: KLEIHUES, JOSEF PAUL & CHRISTINA RATHGEBER [EDS.]. - Berlin - New York. Like and Unlike. Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present.
102508: KLEIHUES, JOSEF P. & HEINRICH KLOTZ [EDS.]. - Internationale Bauausstellung Berlin 1987. Beispiele einer neuen Architektur.
94681: KLEIJ, W.D. VAN DER - Willem Hendrik Zwart. 'Een kloecken meester van het orgelspel'. Interviews J. van 't Hul
53125: KLEIJN, KOEN E.A. - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur
30021: KLEIJNTJENS, J. / HUIJBERS, H.F.M. (UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN) - Corpus Iconoclasticum. Documenten over den Beeldenstorm van 1566 in de Boergondische Monarchie
4032720: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
4137513: KLEIJNTJENS, J. (CIAMBERLANI, L.) - Brieven van Mgr L.Ciamberlani. Vice-superoir der hollandsche missie: 1795-1828. I.1795-1805. II.1805-1814.
60359: KLEIN KRANENBRUG. E.S. - Trialoog (De derde in het pastorale gesprek)
84960: KLEIN, A.F.J. E.A. - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. CGO 242
92211: KLEIN, FRANZ-NORBERT - Die Lichtterminologie bei Philon von Alexandrien und in den hermetischen Schriften. Untersuchungen zur Struktur der Religiösen sprache der hellenistischen Mystik
4012865: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum?. Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. (Diss.)
4012863: KLEIN, J. - Skandalon. Um das Wesen des Katholizismus.
53152: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
142520: KLEIN, M. & M. VISSCHER - Handboek verzorgd Nederlands. Spellingsregels - schrijfadviezen.
110889: KLEIN WASSINK, DR. B. - Credo quia absurdum ? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
145569: KLEIN, ERDMUTE [ED.]. - De kunst van leven.
86742: KLEIN, PLEUN - Hoe kunnen de zonden van Gods volk als paarlen gehecht worden aan de kroon der verdeinsten Christi? Een antwoord op een vraag van een Vriend uit Canada, toegelicht door een korte verhandeling over enkele wegen, die God met Zijn Volk pleegt te houden.
30448: KLEIN, M. / VISSCHER, M. - Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels, Schrijfadviezen
61344: KLEIN GOLDEWIJK, B.M.J. - Praktijk of Principe. Basisgemeenschappen en de ecclesiologie van Leonardo Boff. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid
4138433: KLEIN, K.H. - Positivism and Christianity. A Study of Theism and Verifiability.
95132: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog, de derde in het pastorale gesprek
90981: KLEIN, MANFRED A.O. - Type & Typographers
143188: KLEIN, DR. WALTER - Der Vertrag von Bjoerkoe. Wilhelm II., Bülow und Holstein im Kampf gegen die Isolierung Deutschlands.
131397: KLEIN, M. & LOUIS COUPERUS - Couperus in Nijmegen. & Arnaldo en Candido.
130851: KLEIN, M.O.L. - Statusonderscheidingen. Wijzen waarop sociale niveauverschillen worden vastgesteld.
4136668: KLEIN, E.F. - (4 Bücher). Märtyrer-Akten. 1920, 168 S. - Blutzeugen der ersten Christen. 1938, 184 S. - Der Heldengang der ersten Christen. 1933, 106 S. - Gewaltmenschen in Jesu Umwelt. 1925, 294 S.
4136754: KLEIN, P.W. & KLEIN-MEIJER, A.V. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
144250: KLEIN, GEORGES [ED. - ET AL.]. JEAN FAVIERE [FOREW.]. - Faïences populaires Lorraines en usage en Alsace. Sarreguemines - Saint Clément - Niderviller - Lunéville - Sierck.
4017998: KLEIN, JOH. - Geschichte der deutschen Lyrik. Von Luther bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges.
4041187: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
4137572: KLEIN, C. - Theologie und Anti-Judaismus. Eine Studie zur deutschen theologischen Literatur der Gegenwart.
4142650: KLEIN, E. (SAMENST.) - De kunst van dromen. Met bijdragen van Erich Fromm, P.Garfield, M.Jouvet, C.G.Jung e.a.
4016121: KLEIN, E.F. - Zeitbilder aus der Kirchengeschichte. für die christliche Gemeinde.
4067497: KLEIN WASSINK, B. EN ONSTENK, A.J. (BATHMEN) - De Kerk van Bathmen en haar muurschilderingen.
101369: KLEINER, ART - Wie Is nu eigenlijk de baas. Macht en politiek in organisaties.
143592: KLEINSCHMIDT, HARALD - Charles V. The World Emperor.
131604: KLEINSORGE, H. & G. KLUMBIES - Technik der Relaxation. Selbstentspannung [Buch & Schallplatte]
142692: KLEINWÄCHTER, DR. FRIEDRICH - Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus.
4143052: KLEINZ, J.P. - Profiles in Faith. Following the Commandment of Christ.
143972: KLEIS, GERRIT - De rozenteelt in Nederland. Geschiedenis, literatuur en documenten.
81431: KLEISEN, L. E.A. - De wederkomst van Christus, heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
144922: KLEIVAN, L & B. SONNE - Eskimos, Greenland and Canada.
4276085: KLEMENZ, B. - Klosterkiche Fürstenfeld. Zwischen Zeit und Ewigkeit. Mit einem Beitrag von Th.Bachmair. Fotografien von R.von Götz und W.Chr.von der Mülbe.
143850: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Frege.
102293: KLEMKE, E.D. [ED.]. - Essays on Wittgenstein.
105324: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1950 & Dagboek 1951-1959 [2 Vols. in Slipcase].
142880: KLEMPERER, VICTOR - I Will Bear Witness. A Diary of the Nazi Years 1942-1945.
47572: KLENGEL, HORST/SUNDERMANN, WERNER (HRSG.) - Agypten Vorderasien Turfan. Probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften. Tagung in Berlin, Mai 1987. Mit 27 Abbildungen auf 24 Tafeln (Schriften sur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Volume 23)
53656: KLENGEL, HORST - Geschichte und Kultur Altsyriens
121395: KLEP, PAUL M.M. - Tweeduizend jaar Nijmegen. Een stadshistorische beschouwing over religie en economie.
146445: KLEP, P.M.M. [ET AL.]. - Wonen in het verleden. 17e - 20e eeuw. Economie, politiek, volksverhuizing, cultuut en bibliografie.
145376: KLEPPER, JOCHEN - Der Vater. Roman des Soldatenkönigs.
131629: KLERCK, TH.P.E. DE & O.CHR. MELLEMA [EDS.] - Boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven door de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan [1842-1967]
145870: KLERK, A. DE & L.H. KLAASSEN - De verwarming van de volkswoning. Economiosche en sociologische aspecten.
60360: KLERK. B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme
4012866: KLERK, B.J. DE - Vorme en karakter van die Biblisisme. (Diss.)
94192: KLERK, PETER DE - Calvin as exegete. Papers and Responses presented at the ninth colloquium on Calvin & Calvin studies
4141152: KLERK, J. DE (JÜNGEL, E.) - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van E.Jüngel. (Diss.)
102127: KLERK, A.P. DE & H. SCHMAL & T. STOL & A.J. THURKOW [EDS.]. - Historische geografie in meervoud. Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof. dr. N.W. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de historische geografie en de geschiedenis der geografische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
4067013: KLERK, G. DE - De Petruskerk te Woerden. Geschiedenis en restauratie.
104915: KLESSE, BRIGITTE & GISELA REINEKING-VON BOCK - Glas.
4050989: KLESSE, MAX - Vom Alten zum Neuen Israel. Ein Beitrag zur Genese der Judenfrage und des Antisemitismus.
102452: KLESSMANN, ECKART - Die Welt der Romantik.
105141: KLESSMANN, RÜDIGER [ED.]. - Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts.
122609: KLEUKENS, CHRISTIAN HEINRICH [ED.]. - Ein kurzweilig Lesen vom Till Ulenspiegel.
4017436: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël... Wat nu?.
4072387: KLEVER, W.N.A. - Poortmans repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel III. 1958-1967.
143687: KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
123387: KLEY, IR. J. VAN DER - Vaarwegen in Nederland. Een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen.
4134327: KLEYER, H. - Enquete Pasen 1972. Verslag van een schriftelijk opinie-onderzoek gehouden onder studenten van de Faculteit der Godgeleerdheid aan de RU te Utrecht. Rapport en Bijlagen.
103886: KLEYKAMP, A.J. - Chineesch aardewerk en porcelein. Vanaf zijn oorsprong tot aan zijn verval.
85955: KLEYN, H.G. - De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd
30245: KLEYN, H.G. - Algemeene Kerk en Plaatselijke Genade. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen
145979: KLEYN, J. DE - Pot-sierlijk versierd volksaardewerk.
103919: KLIEN, ERDMUTE [TEXT] & ANNELIES RIGTER [PHOTOGR.]. - Schrijvers & hun huizen.
47061: KLIJN, A.F.J. - The Acts of Thomas. Introduction, Text, and Commetary. Second revised edition (Supplements to Novum Testamentum, Volume CVIII)
95610: KLIJN, A. FREDERIK J. - Der Lateinische Tekst der Apokalypse des Esra
90683: KLIJN, JAN W. - Voor anker. Familiekroniek 1940-2014.
145463: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
4027854: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament. Door K.A.Deurloo, C.J.den Heyer, H.N.Ridderbos, R.Zuurmond e.a.
46775: KLIJN, A.F.J. - De Brief van Paulus aan de Filippenzen (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
46785: KLIJN, A.F.J. - De Brief van Jakobus (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
46789: KLIJN, A.F.J. - De Brieven van Paulus aan Timoteüs, Titus en Filemon (Serie: De Prediking van het Nieuwe Testament, PNT)
4142182: KLIJN (RED.) A.F.J. - Apokriefen van het Nieuwe Testament I. Vertaald, ingeleid en toegelicht onder eindred. van A.F.J.Klijn.
130920: KLIJNSMA, A.E. - Lemsterlan. In Kuijerke troch it forline.
4050457: KLIJSEN, S. - Paradijs, zondeval, redding.
132107: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS & MARIËLLE LENDERS & OLF PRAAMSTRA - EDS.] - Studentenschetsen. Studie-uitgave [2 Volumes - Complete Set]
103459: KLIKSPAAN [ = JOHANNES KNEPPELHOUT] [ANNEMARIE KETS & MARIËLLE LENDERS & OLF PRAAMSTRA - EDS.]. - Studentenschetsen. Studie-uitgave. Deel 1: Teksten [only].
143542: KLINDT-JENSEN, OLE - Denmark before the Vikings.
95756: KLINE, MICHAEL B. - Études Rabelaisiennes. Tome IV (Volume 4). Rabelais and the age of printing. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, LX)
4070048: KLINE, G.L. (ED.) (WHITEHEAD, A.N.) - Essays on his Philosophy.
4001332: KLINK, J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke letterkunde. (Diss.)
93641: KLINK, H. - Tekst en uitleg. Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie naar Mattheüs
89294: KLINK, H. - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie.
60361: KLINK. J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde
93438: KLINK, HUBRECHT - Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie. Willem of Orange: Revolt, Politics and Religion 1559-1568. A thematic biografie (with a summary in English)
110794: KLINK, AMYR - Alleen op zee.
131242: KLINK, ED VAN - Aspects of productivity of traditional managed Barotse cattle in the Western Province of Zambia.
4133913: KLINK, J.L. - Het Huis van Licht. Bijbels levensboek voor jonge kinderen.
4034365: KLINKEN, L.VAN - Wijsgerige achtergronden. van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. (Diss.)
4137651: KLINKEN, G.VAN, RAVENSBERGEN,C. & STAALDUINE, T. (RED.) (GELDEREN, J.VAN) - Jakob ging zijns weegs. Opstellen voor Jaap van Gelderen uit het archief van de Theologische Universiteit Kampen.
103492: KLINKENBERG, EMANUEL S. - Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300.
87867: KLINKENBERG, J.A. - Houd wat gij hebt. Schets van het vijfentwintigjarig bestaan van de Zondagsscholen der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente. 1873 - 21 September - 1898
90371: KLINKERT, W. / HOOF, J.P.C.M. VAN - Breda als militaire stad
89780: KLINKERT, W. - 100 jaar cadettencorps 1898-1998.
132077: KLINKERT, DR. W. & DRS. J.P.C.M. VAN HOOF - Breda als militaire stad.
4071011: KLÖCKER, M. & TWORUSCHKA, M. (RED.) - Vrouwen in de religies.
103549: KLOEK, J.J. & W.W. MIJNHARDT [EDS.]. - De productie, distributie en consumptie van cultuur.
60363: KLOEK. F. - De pauselijke banvloek (Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek)
121228: KLOEK, ELS & CATHERINE PETERS SENGERS & ESTHER TOBÉ [EDS.]. - Vrouwen en Kunst in de Republiek. Een overzicht.
121136: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
121221: KLOEK, ELS & LEEN DORSMAN [EDS.]. - Nationale Identiteit en Historisch Besef in Nederland.
100733: KLOEKE, DR. G.G. - Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia [In Franse en Vlaamse taal]. In 1549 te Antwerpen verschenen. Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
87945: KLOEKE, G.G. - De Hollandsche Expansie, in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener historisch-dialect-geographische synthese. Met een kaart.
103486: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
144224: KLOEKE, PROF. DR. G.G. - Verzamelde opstellen. Als feestgave aan de schrijver aangeboden bij zijn 65ste verjaardag.
144399: KLOEKE, DR. G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
100352: KLOK, DRS. R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland.
145562: KLOKKE, MARIJKE J. & KAREL R. VAN KOOIJ [EDS.]. - Fruits of Inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis. Retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday.
145561: KLOKKE, MARIJKE J. & KAREL R. VAN KOOIJ [EDS.]. - Fruits of Inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis. Retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday.
4141523: KLOMBERG, TH. - Meer dan een kus. Op weg met het volk van Sandino.
110248: KLOMPEN, WILMA - Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld 1794-1814.
4072178: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme. (Diss.)
83292: KLOOS, WERNER E.A. - Bremer Lexikon, Ein Schlüssel zu Bremen
91331: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland
53585: KLOOSTER, RIENK - Groninger Godgeleerdheid in friesland 1830-1872
4024893: KLOOSTER F.H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict. (Diss.)
102453: KLOOSTER, L.J. VAN DER - Een kabinet van gezichten in Gelderland.
92683: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw
101279: KLOOT MEYBURG, B.W. VAN DER - De economische ontwikkeling van een Zuid-Hollandsch dorp [Oudshoorn], tot in den aanvang der twintigste eeuw.
101472: KLOOT MEIJBURG, H. VAN DER - Bouwkunst in de stad en op het land.
61204: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
110584: KLOP, KEES [ED.]. - Verbeelding van de macht. Ethiek en esthetiek in architectuur, ornamentiek en kunst in overheidsgebouwen.
61363: KLOP, C.J. - De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden
54530: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van indische planten, vruchten, enz.
90448: KLOPPENBURG, JACK RALPH - Dirst the seed. The political economy of plant biotechnology, 1492-2000.
54532: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Atlas van Indische geneeskrachtige planten bij wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz.
85564: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderlad aan Neêrlands volk verhaald. (8 delen)
88925: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het Kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. Beschreven voor het Nederlandsche Volk.
94758: KLOPPERS, P.J. - Nederland en Oranje in beeld en schrift. De geschiedenis van ons vaderland aan Neèrlands volk verhaald (8 delen)
142483: KLOSS, ERICH [ED.]. - Richard Wagner in seinen Briefen.
102056: KLOSS, HEINZ - Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert. Die Sprachgemeinschaften zwischen Recht und Gewalt.
130573: KLOSSE, S. [ED. - ET AL.] - Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines.
130087: KLOSTERMANN, JOSEF & STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [2 Vols. Compl.]
4001336: KLOSTERMANN, E. - Späte Vergeltung. Aus der Geschichte der Theodicee.
131237: KLOSTERMANN, JOSEF & STEFAN KRONSBEIN [EDS.] - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [Vol. 1.only]
4136667: KLOSTERMANN, E. & SEEBERG, E. (KATHARINA VON ALEXANDRIEN) - Die Apologie der Heiligen Katharina.
4138546: KLOSTERMANN, A. - Der Pentateuch. Beiträge zu einem Verständnis und seiner Entstehungsgeschichte. Neue Folge.
130487: KLÖTERS, JACQUES - My Bonnie is over the ocean. Liedjes van club, kerk en kamp.
130489: KLÖTERS, JACQUES - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
131462: KLOTZ, HEINRICH & MARTIN WARNKE [EDS.] - Geschichte der deutschen Kunst 600 - 2000 [3 Vols. in Slipcase]
4053062: KLOUWEN, W. - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K.Barth und G.W.F.Hegel. (Diss.)
84373: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleisch zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel
54811: KLOUWEN, WOUTER E.A. - Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige
131315: KLUCKERT, EHRENFRIED [ROLF TOMAN - ED.] MARKUS BASSLER & ACHIM BEDNOTS [PHOTOGR.] - Europese tuinkunst van de oudheid tot heden.
54677: KLUCKHOHN, PAUL - Das Ideengut der deutschen Romantik
100864: KLUGE, REINHOLD [ED.]. - Lancelot. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147 [3 Vols.]..
4136482: KLUGE, GUSTAV - Nach der Schrift. Hrsg. von der Stiftung Bibel und Kultur.
8989: KLUGKIST, CONRADUS - Godts Beloften, Hem tot heerlykheit door ons, Ja ende Amen in Jezus Christus. Vertoont in Feest Kerkredenen over des Heilants Geboorte te Bethlehem met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders Zendinge des Heiligen Geest. Met nog vier Kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigt hebben. Te gemeinen dienste en nutte uitgegeven. Twede Druk, van veel druk-fauten verbeterd.
93535: KLUGMAN, RABBI ELIYAHY MEIR - Rabbi Samson Raphael Hirsch. Architect of Torah Judaism for the Modern World
4138454: KLUIN, H. (RED.) - De vriend des huizes. Jaargang 49, 53 en 54. Maandelijks verschijnend famielieblad voor het christelijk huisgezin.
93910: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantisme Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
94533: KLUIT, M. ELISABETH - Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865
4000413: KLUIT, M.E. - Nader over het Réveil. Vijf schetsen.
4138611: KLUNDER, N. - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
121505: KLUTZ, KARL - Der Einfluss Rudolfs von Habsburg aud die Vergebung geistlicher Stellen in Deutschland.
90218: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
103379: KLÜVER, BILLY & JULIE MARTIN - Ki Ki's Paris. Künstler und Liebhaber 1900-1930.
131360: KLYUCHEVSKY, VASILI - The Rise of the Romanovs.
95733: KMOSKO, MICHAEL / GRAFFIN, R. - Patrologia Syriaca complectens opera omnia SS. Paatrum, doctorum scriptorumque catholicorum. Yuibus accedunst aliorum acatholicorum auctorum scripta quae ad res ecclesiasticas pertinent quotquot syriace supersunt secundum codices praesertim londinenses, parsienses, vaticanos accurante R. Graffin. Pars Prima, Tomus Tertius
89340: KNAAP, J.P.H. VAN DER - "De banken zijn hard... Honderd jaar ""op G.G."" in Hoorn en omstreken."
4138602: KNAAP, E.V.D. - De verbeelding van nacht en nevel. Nuit et Brouillard in Nederland en Duitsland.
92063: KNAP, J.J. - Vier leerredenen van J.J. Knap. Jezus vraagt het hart, leerrede over Spreuk. XXIII: 26a / 's Heeren roepstem tot de gebondenen der hoop. Leerrede over Zachar. IX: 12 / Wat deed en is de Heere Jezus voor de zijnen? Leerrede over Johannes X: II. / Iets over de bekeering en den toestand des onbekeerden zondaars. (4 werken in 1 band)
30051: KNAP, J.J. / PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. - Practikale beschouwing van de lijdensgeschiedenis onzes Heeren Jezus Christus (Eerste Deel)
91465: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Tiende jaargang, 1924-1925.
91466: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk. Negende jaargang, 1923-1924.
83494: KNAP, J.J. E.A. - Oude Paden. Weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk (Vijfde Jaargang 1919-1920
122068: KNAPOWSKI, ROCH - Der Staatshaushalt der römischen Republik.
53108: KNAPP, RONALD G. - Things Chinese. Antiques - Crafts - Collectibles
83940: KNAPP, W.H.C. - A.S.F. Korrels der A.S.F.-V.C.F.
146194: KNAPP, DR. IR. W.H.C. - Antarctica, de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
4276082: KNAPP, U. (HRSG.) - Der Hildesheimer Dom. Zerstörung und Wiederaufbau. (Kataloge des Dom-Museums Hildesheim Band 2)
47504: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk gedurende de 18e en 19e eeuw
92499: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden
93324: KNAPPERT, L. / BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
145397: KNAPPERT, JAN - Namibia, Land and Peoples - myths and Fables.
93802: KNAPPERT, L. - Godsdienstig Nederland
93790: KNAPPERT, L. - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandse stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Met bijlage, kaart en platen
145403: KNAPPERT, JAN - Myths and Legends of Botswana, Lesotho and Swaziland.
87824: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
94732: KNAPPERT, L. - Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden
94730: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw
93325: KNAPPERT, L. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek
93876: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw
123295: KNÄUSEL, HANS G. - Mythos Zeppelin. Historische Fahrten mit Luftschiffen 1908 - 1939.
145314: KNECHT-VAN EECKELEN, A. DE [ET AL.]. - Techniek in Nederland in de negentiende eeuw.
90320: KNECHT, R.J. - Francis I
142753: KNECHT-VAN EEKELEN, A. DE - Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en kindergeneeskunde in Nederland 1840-1914.
144387: KNECHT-VAN EECKELEN, A. DE & G. VANPAEMEL [ED.]. - Met zicht op zee. Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800.
4054911: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw.
4133740: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het Iudicium Constructionis. (Compleet in 4 dln.). Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. (Diss.)
92033: KNEPPELHOUT, JOHANNES - In den vreemde. Reisverhaal
94449: KNEPPER, JOSEPH - Jakob Wimpfeling (1450-1528). Sein Leben und seine Werke
93812: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé
82472: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge, avec un résumé
52464: KNETSCH, F.R.J. - Guillaume Groen van Prinsterer. La Prusse et les Pays-Bas. L'Empire prussien et l'Apocalypse
61443: KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge
4133547: KNEVEL, A. - Is het waar?.
4134486: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
4135980: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar.
4012867: KNEVELS, W. - Die Wirklichkeit Gottes. Ein Weg zur Ueberwindung der Orthodoxie und des Existentialismus.
95612: KNIBB, MICHAEL A. - The Qumram Community (Series: Cambridge Commentaries on writings of the Jewish & Christian world, 200BC to AD200. Volume 2)
9402: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Megelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schoristen, of soo genaamde Hebreen.
9085: KNIBBE, DAVID - De Leere der Gereformeerde Kerk, Volgens de order van de Heydelbergse Katechismus Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheid toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende Tafel verrijkt. Als meede Een kort Onderwys, om een Predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den Sevenden Druk.
2227300582: KNIBBE, DAVID - De Hand Gods Uytgestrekt in het Oordeelen en Bewaaren van sijn Kerk, aangeweesen in de uytbreyding van I. Eerste Petri Kap. IV: 17, 18, 19. II. Jesaias Kap. IV. III. Psalm XLVI. Nevens Eenige Mengelstoffen over verscheydene Texten van de H. Schriftuer. Hier is ook by gedaan De Wederlegging van de dwalingen der Schriften, of soo genaamde Hebreen.
145370: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The Genesis of a Fragmented Nationalism.
4011442: KNIGHT, G.W. - The Faithfull Sayings in the Pastoral Letters. (Diss.)
145037: KNIGHT, ALANNA [INTROD. & ED.]. - Robert Louis Stevenson in the South Seas. An Intimate Photographic Record.
145751: KNIGHT, ALAN - Mexico. The Colonial Era.
4137906: KNIGHT, D.A. & TUCKER, G.M. (ED.) - The Hebrew Bible and its Modern Interpreters.
4141862: KNIGHT, G.A.F. - A Christian Theology of the Old Testament.
4138547: KNIGHT, D.A. - Tradition and Theology in the Old Testament. With contributions by W.Harrelson, H.Ringgren, R.Smend, a.o.
146402: KNIGHTLEY, PHILIP & CAROL KENNEDY - An Affair of State. The Profumo Case and the Framing of Stephen Ward.
4069867: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
131674: KNIJFF, MR. C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen. De mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
4006458: KNIJFF, H.W. (NOORDMANS, O.) - Geest en gestalte. O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband. (Diss.)
4043609: N.N. (KNIJFF, H.W. DE) - Solidair en solide. In gesprek met H.W.de Knijff. Liber amicorum onder red. van E.Dekker e.a.
84752: KNIJFF, H.W. DE - Woorden tegen willekeur, verzamelde opstellen
46860: KNIJFF, H.W. DE/DEKKER, E./BATENBURG, M.C./STEENKS, D.H.J. - Solidair en Solide. In gesprek met H.W. de Knijff. Liber amicorum ter gelegenheid van het emiritaat van prof. dr. H.W. de Knijff hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
102057: KNIPPENBERG, LUUK & KEES NAUTA & HANS HORSTEN [EDS.]. - Een kwestie van smaak. Duurzame consumptie in Brabant. Themaboek Telos 2004.
145862: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
4067585: KNIPPENBERG, M.V. - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat. (Diss.)
4142698: KNIPPENBERG, W.H.TH. - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. (Middeleeuwse bedevaarten en Pelgrimstochten)
53951: KNIPPING, B. - De muurschilderingen in de Galileërkerk te Leeuwarden
94988: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618
84622: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardeering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland voor 1618
4138690: KNIPSCHEER, F.S. (LEO, H.) - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
4300626: KNIPSCHEER, F.S. - De vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord-Holland, 1572-1608. (zonder titelblad)
122033: KNISPEL, CLAUDIA MARIA - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Leben - seine Zeit.
4022333: KNOBEL, A. - Der Prophetismus der Hebräer vollständig dargestellt.
4143084: KNOBLOCH, S. - Praktische Theologie. Ein Lehrbuch für Studium und Pastoral.
103550: KNOERS, A.M.P. - De verveling in de pubertijd.
100572: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden 125 jaar Vereniging voor de Staathuiskunde.
110486: KNOKE, KARL HERMANN & H.E. CANNEMAN & K.H. LEHMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
102782: KNOL, MARGRIET - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956.
4023476: KNOLLE, TH. (LUTHER, M.) - Luthers Glossen zum Alten Testament. In Auswahl nach der Ordnung seiner Lehre.
143578: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
94861: KNOOP, MARJOKE E.A. - Rijk & arm ontmoeten elkaar, bijbelstudies over armoede en onrecht
110693: KNOOP, DOUGLAS & G.P. JONES - De wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselaren.
4051791: KNOOP, H. - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
4068056: KNOOP, H. - Levensbouw. Een woord voor hen, die belijdenis des geloofs afleggen.
143977: KNOOPS, W.R.H. [ED.]. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
90423: KNOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
123008: KNOOPS, DRS. W.A. & DRS. F.CH. MEIJER [EDS]. - Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda.
130306: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger Dialecten.
95552: KNOPF, D. RUDOLF - Ausgewählte Märtyrerakten
4031662: KNOPF, R. - Das nachapostolinische Zeitalter. Geschichte der christlichen Gemeinden vom Beginn der Flavierdynastie bis zum Ende Hadrians.
102484: KNOPP, GUIDO [VALENTIN FALIN - FOREW.]. - Der verdammte Krieg. Das Unternehmen Barbarossa.
53516: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
4138615: KNOPP, G. - Hitlers Holocaust. In samenwerking met V.von Bassewitz, Chr.Deick, F.Dreykluft, e.a.
102162: KNOPPERS, DR. BASTIAAN ANTONIE - Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung.
53509: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar
48077: KNOWLES, ELIZABETH (ED.) - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable
144018: KNOWLES, ERIC - Victoriana. Miller's Antiques Checklist.
144019: KNOWLES, ERIC - Art Deco Miller's Antiques Checklist.
144017: KNOWLES, ERIC - Art Nouveau. Miller's Antiques Checklist:
4136746: KNOX, W.L. - St. Paul and the Church of Jerusalem.
104490: KNOX, BRIAN - The Architecture of Poland.
130953: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek]
100443: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het geslacht Pluijgers. Volume 1.
4139252: KNUCHEL, E.F. - Die Umwandlung im Kult, Magie und Rechtsbrauch. (Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 15)
4005732: KNUDSEN, R.D. (JASPERS, K.) - The Idea of Transcendence in the Philosophy of Karl Jaspers. (Diss.)
102239: KNÜFERMANN, ARNOLD - "Grafschafter Mundartlexikon. Leben und Arbeiten in der alten Grafschaft Moers. Herausgegeben vom Arbeitskreis "" Grafschafter und Vogteier Mundart und Volkskunde'""in Zusammenarbeit mit dem Amt für rheinische Landerkunde."
30034: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
93818: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
4048389: KNUTTEL, W.P.C. - Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus.
4000426: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
94660: KNUTTEL, W.P.C. - De toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek (2 delen in 1 band)
101122: KNUTTEL JR., IR. G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
30018: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis
94713: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming
110711: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijke lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
89014: KNUTTEL, W.P.C. E.A. - Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. (6 delen)
93975: KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
140095: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
4142600: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Herdruk van de uitgave Rotterdam, 1906.
82602: KNUVELDER, GERARD - Historie en Mythe
4276111: KNUVELDER, G. (MEER DE WALCHEREN, P.V.D.) - Pieter van der Meer de Walcheren. Leven en werken.
130347: KOBAL, JOHN - Movie-Star Portraits of the Forties.
4140707: KÖBBEN, A. E.A. (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
4075069: KÖBBEN, A.J.F. - Van primitieven tot medeburgers.
130553: KOBER, DR. A.H. [J. VAN DOVEREN - TRANSL.] - In en om het circus.
4056456: KÖBERLE, A. - Rechtfertigung, Glaube und neues Leben.
4005839: KÖBERLE, A. - Christliches Denken. Von der Erkenntnis zur Verwirklichung.
4055547: KÖBERLE, A. - Der Herr über Alles. Beiträge zum Universalismus der Christlichen Botschaft.
4013666: KÖBERLE, A. - Gemeinschaft mit Christus. (25)Lesepredigten.
4073161: KÖBERLE, A. - Die Einladung Gottes. (26) Predigten, gehalten in der Tübinger Stiftskirche.
122517: KOBES, D.W. - Kleine historie van de Laurentiuskerk en het oude kerspel Varsseveld.
4139948: KOBLER, F. - Jüdische Geschichte in Briefen aus Ost und West. Das Zeitalter der Emanzipation.
101312: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire.
94337: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XXVII)
131608: KOCH, FRITZ - Lebenskraft durch Magnetismus. Dauermagnete als Magnetbatterie erzeugen mehr Lebenskraft. Lebenskraft schützt vor Krankheit, kräftigt, heilt und stillt Schmetzen. Mit ausführlichen Anleitungen zur Selbstbehandlung.
143113: KOCH, RUDOLF - Die Geschichte vom Weihnachtsstern.
4142126: KOCH, H. (CYPRIAN) - Cyprianische Untersuchungen. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 4)
4035440: KOCH, K. & SCHMIDT, J.M. (HRSG.) - Apokalyptik. (Wege der Forschung 365)
4021254: KOCH, W. - Erbe und Auftrag. Das Abendmahlsgespräch in die Theologie des 20.Jahrhunderts.
100096: KOCH, ESTHER & ERWIN MANTINGH & JOS STÖVER & KAJ VAN VLIET [EDS.]. - Over kaken, broodbakken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
53693: KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper, een biografie
90255: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
60368: KOCH. KARL - Studium Pietatis (Martin Bucer als Ethiker, Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, Band XIV)
95555: KOCH, HANS-ALBRECHT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution
145482: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
144366: KOCH, ERWIN ERASMUS - Gelbe Götter - Goldene Kaiser - Rote Sterne. Zehntausend Jahre Asien.
88790: KOCH, MATTHIAS - Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, in zijne opkomst van de Nederlandsche Republiek. Uit het hoogduitsch overgezet door Dr. W.J.F. Nuijens.
103785: KOCH, ALEXANDER - Schlafzimmer / Ankleide-Zimmer / Fremden-Zimmer - Tochter-Zimmer / Kinder-Schlaf- & Spiel-Zimmer / Bade-Zimmer / Einfache Schlaf-Zimmer und Viele Einzel-Möberl [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
4073283: KOCH, K. NIEWISCH, T. & TUBACH, J. - Das Buch Daniel. (Erträge der Forschung 144)
94319: KOCH, KARL - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XIV)
4136222: KOCH, JEROEN (KUYPER, A.) - Abraham Kuyper. Een biografie.
4142576: KOCH, K. (BUCER, M.) - Studium Pietatis. Martin Bucer als Ethiker. (BGLRK XIV)
102662: KOCH, H.W. - Middeleeuwen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
4139697: KOCH, A. (HRSG.) - 1000 Ideen zur künstlerischen Ausgestaltung der Wohnung.
101473: KOCHAN, MIRIAM - The Last Days of Imperial Russia 1910-17.
146396: KOCHAN, LIONEL - Russia in Revolution 1890-1918.
4142829: KOCHANET, H. (HRSG.) - Engel im Aufwind. Gottes Boten auf der Spur. [Engel auf biblisch-theologischer, philosophischer, religionswissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht]
91406: KÖCHEL, LUDWIG RITTER VON - Chronologische-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen. Nachdruk der dritten, von Alfred Einstein bearbeiteten Auflage.
130375: KÖCHEL, DR. LUDWIG RITTER VON [FRANZ GIEGLING & ALEXANDER WEINMANN & GERD SIEVERS - EDS.] - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke WOLFGANG AMADÉ MOZARTs, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
143138: KOCHER, PAUL [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - Tolkien: meester van Midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
4054963: KOCHS, E. - Grundlinien der Ostfriesischen Kirchengeschichte seit der Reformation.
142760: KOCK, E.A. & R. MEISSNER [EDS.]. - Skaldisches Lesebuch. Teil 1: Text.
4074205: KOCKELKOREN, P. (RED.) - Boven de groene zoden. Een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek.
4137862: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
122030: KOCKEN, E.J.J. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
144247: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
121442: KOCKS, DR. G.H. & DR. J.M.G. VAN DER POEL [EDS.]. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1: Groningen.
4141583: KODJO, S. - Probleme der Akkulturation in Afika. Die entwicklungspolitischen Auswirkungen moderner Schulausbildung und Kommunikationsmedien.
53707: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Hebraïsches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung I
53708: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung II
55213: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, WALTER - Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionart of the Hebrew Old Testament in English and German. Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Englischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German / Supplementum ad lexicon in Veteris Testamenti Libros (2 volumes)
30427: KOEHLER, LUDWIG / BAUMGARTNER, W. - Supplementum ad lexicon in veteris testamenti libros
94571: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Von den Anfängen bis zur Reformation
94570: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte, als Geschichte des Christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter, Der Reformation
4136012: KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 1.
4136126: KOEHLER, L. & BAUMGARTNER, W. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 5.
93516: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. Spiritual warfare in Puritanism: A historiical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
54466: KOEIJER, REINIER WILHELM DE - Geestelijke strijd bij de Puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684. / Spiritual warfare in Puritanism: A historical study of English puritan spiritual writings between 1587 to 1684 (with a summary in English)
104467: KOEKEBAKKER, OLOF & SILVIA ROTTENBERG [ED.]. - Prix de Rome NL 2006. Architectuur - Architecture.
145707: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
121589: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
100444: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
130477: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
130463: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
145496: KOELB, CLAYTON - Kafka's Rhetoric. The Passion of Reading.
88442: KOELE, WILLEM - Het einde van die man zal vrede zijn. Fragmenten uit het leven van Willem Koele. In leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oldebroek.
4052230: KOELEGA, D.G.A. & DREES, W.B. (RED.) - God & co?. Geloven in een technologische cultuur.
86774: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen
86775: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden
81717: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel, jubileum uitgave
92517: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid
55237: KOELMAN, JACOBUS - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van het christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der godzaligheid
2227300590: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederleie Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroegstervende jonge Kinderen. Opgestelt en t'samen-gebracht. Den Vierden Druk.
9168: KOELMAN, JACOBUS - Neerlandts Ondergang, Gedreigt, en Naby. Vertoont in een Predikatie over Jesa. IX: vers 12-16. Derden Druk.
84309: KOELMAN, JACOBUS - De staat en genezing van een verlaten ziel
9841: KOELMAN, JACOBUS - De Pligten der Ouders, in Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Dryderley Catechismus, Als mede Twintig Exempelen, van Godtzalige en vroeg stervende jonge Kinderen. Den tweeden Druck.
4300738: KOELMAN, JAKOBUS (LABADIE, J. DE) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen,. met de wederlegginge derzelver, enz. Tweede druk. Vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aanteekeningen door H.Janssonius.
144335: KOELMANS, DR. L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
30310: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Een synagoge op het kruispunt van de winden (De Joden van Winschoten, 1750-1942)
89088: KOEMAN, C. - The sea on paper. The story of the Van Keulens and their 'Sea-torch'.
143693: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
82643: KOEMAN, C. - College Kaartproduktie, inhoud: I. Teken- en graveertechnieken. II. Fundamentele begrippen uit de reproduktietechniek. III. Reproduktietechtnieken. IV. Kaartschrift, schriftsoorten, aanbrengen van kaartschrift. V. Schrijfwijze van geografische namen door Drs. F.J. Ormeling. VI. Kompileren en generaliseren. VII. Bijhouding.
131475: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER & PETER VAN DER KROGT - EDS.] - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
89108: KOEMAN, C. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the history of cartography. Edited by Günter Schilder, Peter van der Krogt.
4024898: KOEMAN, P. - Verzoend door Christus. Over verzoening door voldoening. (Reformatie Reeks 9)
89087: KOEMAN, C. - Joan Blaeu and his Grand Atlas.
121697: KOEN, D.T. - Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940.
88014: KOENEN, H.J. - Christelijke Liederen.
4141279: KOENEN, MARIE (FRANCISCUS VAN SALES) - Sint Franciscus van Sales als schrijver. Uitgave van de nederlandse provincie der Paters oblaten van de H.Franciscus van Sales.
93966: KOENEN, H.J. - Adriaan Pauw. Eene bijdrage tot de kerk- en handelsgeschiedenis der zestiende eeuw
4066679: KOENEN, M.J. & DREWES, J.B. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.
48078: KOENIG, ROBERT - Deutsche Literaturgeschichte. Dreiunddreitzigste Auflage herausgegeben und bearbeitet von Professor Dr. Karl Kinzel. Erster Band. Mit 82 zum Teil farbigen Bilagen und 181 Abbildungen im Text. WITH: Zweiter Band. Mit 44 Beilagen, 2 Lichtdrucken und 267 Abbildungen im Text
146151: KOENIG, LEON - Jean Donney.
100865: KOENIGSBERGER, H.G. & GEORGE L. MOSSE - Europe in the Sixteenth Century.
121285: KOENKER, DIANE - Moscow Workers and the 1917 Revolution.
102703: KOENRAADS, JAN P. - Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff.
102620: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
102927: KOEPF, DR. ING. HANS - Baukunst in fünf Jahrtausenden.
53064: KOEPP, HANS-JOACHIM - Siedlungsprojekt Reichswald, 1950-2000. 50 Jahre Nierswalde, Rodenwalde, Reichswalde
121264: KOERS, J.P. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Scheemda.
53674: KOERS, J.P. - De hervormde kerk van Scheemda
89737: KOERS, N.H. E.A. - Vier eeuwen domineesland
123169: KOERS, N.H [ED.]. & F.A. VAN LIEBURG & M. DEN DULK & A.J. KLEI & T.G.KOOTTE - Vier eeuwen domineesland.
104841: KOERVER, JENS PETER [FOREW.]. - Wolfgang Tolk. Aus der Mitte hinaus.
90609: KOESEN, WIM - Verborgen Vogel. Aantekeningen uit een schildersleven.
4141857: KOESTER H. - History, Culture, and Religion of the Hellenistic Age. (Introduction to the New Testament 1)
4142431: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt.
30268: KOET, BART J. - Augustinus over diakens. Zijn visie op het diakonaat
142580: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar.
87460: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
4027526: KOETSVELD, C.E.VAN - De Pastorie te Mastland. Twaalde druk. Uitgegeven onder toezicht en met inleidiend woord van E.Laurillard. Met 10 groote oorspronkelijke Etsen van C.L.Dake.
53963: KOETSVELDT, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Nieuwe Testament
4069410: KOEVOETS, T. - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording.
4012871: KOFFEMAN, L.J. - Kerk als sacramentum. De rol van de sacramentele ecclesiologie tijdens Vaticanum II. (Diss.)
46617: KOFFEMAN, LEO J./WITTE, HENK (ED.) - Of All Times and of All Places. Protestants and Catholics on the Church Local and Universal (IIMO Research Publication, 56)
84333: KOFFEMAN, G. E.A. - Liefde voor het Woord. Het leven en werken van prof. L.H. van der Meiden, alsmede een selectie uit de van zijn hand verschenen meditaties in het jeugdblad 'Luctor et Emergo'. 20 april 1882 - 24 november 1962
123111: KOFI, VINCENT AKWETE [WALTER E. MARTIN - PHOTOGR.]. - Beeldsnijkunst in Ghana.
91642: KOFI, VINCENT AKWETE A.O. - Sculpture in Ghana
142573: KOFOU, ANNA - Kreta. Met alle musea en archeologische opgravingen.
142806: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
121027: KÖHL, PETER H. - Alte Graphik.
54874: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken
53623: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen. Hebreeën 1 - 13 (In 3 banden)
93645: KOHLBRUGGE, H.F. - Het woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst
53285: KOHLBRUGGE, H.F: - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118
93606: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods woord onderzoeken
93607: KOHLBRUGGE, H.F. - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën
54877: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gelijkenis van den zaaier. Leerrede over Lucas 8, vs. 4-15
86815: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Lutgersch proponent.
86818: KOHLBRUGGE, H.F. - Het ambt der ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van I Petrus 5 : 1-4, ook met gebruikmaking van de overige geschriften, in het bijzonder van de brieven van Paulus aan Titus en Timotheüs
93615: KOHLBRUGGE H.F. - Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen
93569: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896)
92520: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden
92519: KOHLBRUGGE, H.F. - Christus, Die ons leven is. Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge
87989: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde gemeente hier te lande mij willekeurig belet
93579: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen, leerredenen
93580: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
54892: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register, complete set)
93611: KOHLBRUGGE, H.F. - Geen oecumene maar bekering. Leerrede over Klaagliederen 5 : 21a uitgesproken op 29 nov. 1857 in de Waals-Gereformeerde Kerk te Delft
93612: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
93613: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: zijne leerrede over Romeinen 7:14 met toelichting
92518: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
4056174: KOHLBRUGGE, H.F. & COSTA, I.DA, - Hoogst belangrijke briefwisseling. tusschen Dr.H.F.Kohlbrügge en Mr.I.da Costa over de leer der heiligmaking.
4037352: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door Ds D.v.Heyst.
86732: KOHLBRÜGGE, H.F. - Betrachting over het eerste kapittel van het evangelium van Mattheus, met eene voorrede en aanteekeningen vermeerderd door J.J. Gobius du Sart
88282: KOHLBRUGGE, H.F. - Feeststoffen. Leerredenen.
83710: KOHLBRÜGGE, H.F. - "Historisch-Theologische gesprekken tusschen twee Gereformeerde predikanten, (een oom en een neef) betreffende het lezen, bij de bediening van den heiligen doop, van het gehele formulier vooral echter van den aanhef van het gebed: ""Die naar Uw streeng oordeel... door hetwelk de Doop beduid wordt."""
83711: KOHLBRÜGGE, H.F. - Drie leerredenen over Johannes 1 vs. 29, Openbaring van Johannes 16 vs. 9 en Hosea 11 vs. 8 en 9
83712: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over 1 Corinthe 7:19
83715: KOHLBRÜGGE, H.F. - Leerrede over het vierde Hoofdstuk van den Profeet Zacharia uitgesproken in de Domkerk te Utrecht den 16den December 1863
93610: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht leerredenen over het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 3 vs. 1-21, benevens een Slotrede over Romeinen 8 vs. 32.
84606: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen, gehouden in de jaren 1846-1851
54876: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs
92814: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde (12 delen in 6 banden)
88438: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45.
93608: KOHLBRUGGE, H.F. - Jezus van Nazaerth - onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10 : 42 en 43, gehouden in de Domkerk te halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate)
93483: KOHLBRUGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
95719: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
86811: KOHLBRÜGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.
86813: KOHLBRÜGGE, H.F. / I. DA COSTA - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H.F. Kolhbrügge en Mr. I. Da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14.
93640: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen
91338: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
93616: KOHLBRUGGE, H.F. - De tabernakel en zijn gereedschappen. Achtentwintig leerredenen gehouden in de jaren 1857-'59
93624: KOHLBRUGGE, H.F. - Overdenkingen van het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs
55146: KOHLBRUGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken
54872: KOHLBRUGGE, H.F. - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848
52368: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen
86738: KOHLBRÜGGE, H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twe reizigers naar de eeuwigheid.
86740: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het is mij goed nabij God te wezen. 47 preken.
55214: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1 : 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden
92954: KOHLBRÜGGE, H.F. / KOCKEN, W.H.C. / - Zonde en Genade. Zeven leerredenen over Psalm LI geouden in de maanden Juni en Juli 1850 / Aan de Jordaan des doods. Een Brief aan en Twee brieven van wijlen Dr. H.F. Kohlbrugge ten nutte der Christelijke Kerk in Nederland uitgegeven / Brief van Dr. H.F. Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum geschreven te Utrecht, 3 Mei 1834 / Brief aan den Heer H.F. Kohlbrugge te Utrecht (3 werken in 1 band)
30400: KOHLBRÜGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus
89334: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-Theologisch Proefschrift inhoudend een commentaar op Psalm 45, dat, met Gods gunst en hulp, op gezag van de rector magnificus Herman Bouman, doctor in de theologie en gewoon hoogleraar, en met toestemming van de doorluchtige Academische Senaat, en volgens besluit van de hoogeerwaarde Theologische Faculteit, ter verkrijging van de graad van doctor, en de hoogste eer en privileges in de theologie, aan de Academie van Utrecht naar gebruikelijke en wettige wijze, op 4 Juni 1829, 12 uur in een openbaar en plechtig examen wordt uiteengezet.
94846: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus
94845: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus. Twee preeken gehouden in de jaren 1850 en 1871
54873: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851
86741: KOHLBRÜGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrùgge, in leven predikant der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl
90737: KOHLBRUGGE, H.F. - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrugge.
52365: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen
55200: KOHLBRUGGE, H.F. - Lijdenspreeken, gehouden in de jaren 1847, 1848 en 1849
93605: KOHLBRUGGE, H.F. - Gesprek over het zondvloedgebed. Met een inleiding over het zondvloedgebed door prof. Dr. W. Balke
54875: KOHLBRUGGE, H.F. / COSTA, I. DA - Hoogst belangrijke briefwisselingen tusschen Dr. H.F. Kohlbrügge en Mr. I. da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerderd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14
94987: KOHLBRÜGGE, H.F. - Philologisch-theologisch proefschift inhoudend een commentaar op Psalm 45
88946: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen in nagenoeg chronologische volgorde. (12 delen in 6 banden)
93614: KOHLBRUGGE, H.F. - De leer des heils in vragen en antwoorde in het jaar 1846 opgesteld
54901: KOHLBRÜGGE, H.F. - Opleiding tot recht verstand der schrift voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken
81304: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederlandsch/Gereformeerde Gemeente te Elberfeld
86737: KOHLBRÜGGE, H.F. - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
83971: KOHLBRÜGGE, H.F. - De gouden scepter toegereikt. Dagboek.
55143: KOHLBRUGGE, FRIEDRICH - Ellende en verlossing (1834-1896)
61068: KOHLBRUGGE, H.F. - Specimen Philologico-Theologicum inaugurale, exhibins Commentarium in Psalmum Quadragesimum Quintum.
4075091: KOHLBRUGGE, H.F. - Over de Godheid van Christus.
4135567: KOHLBRUGGE, H.F. - Brief van H.F.Kohlbrugge aan H.de Cock te Ulrum. Geschreven te Utrecht 3 mei 1834.
4137665: KOHLBRUGGE, H.F. - Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge. In leven predikant der nederlandsch-gereformeerde gemeente te Eberfeld. Uitgegeven door Dr.E.Böhl.
30426: KOHLBRUGGE, H.F. - Troost Mijn volk. Twaalftwal preken en verhandelingen
55080: KOHLBRUGGE, H.F. - Leerredenen. Vier en twintig leerredenen, gehouden in 1850 en 1851. Elfde en twaalfde twaalftal
53609: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen. De brief van Jakobus
4008127: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenvoudige Heidelberger. Catechismuspreken.
4053222: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord. Een samenvatting van het werk van prof.dr.Hanna Kohlbrugge 1911-1999 bijeengelezen door Hebe Kohlbrugge.
4072721: KOHLBRUGGE, H.F. - Twaalf twaalftallen leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde. Derde, ongewijzigd druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave van 1910-1917.
4136245: KOHLBRUGGE, H.F. - De Vernederde en Verhoogde Middelaar. Betrachtingen van het lijden, sterven en Opstanding van onzen Heere Jezus Christus. Schriftverklaringen of 9-tal predikatieën.
55069: KOHLBRUGGE, HEBE - Twee maal twee is vijf. Getuige in Oost en West
104662: KÖHLER, NEELTJE & KOOS LEVY-VAN HALM - Frans Hals. Schuttersstukken.
143062: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
30466: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments
122918: KOHLER, GEORG & ALICE VILLON-LECHNER [EDS.]. - Die schöne Kunst der Verschwendung. Fest und Feuerwerk in der europäischen Geschichte [In slipcase].
90537: KÖHLER, ERICH - Trobadorlyrik und Höfischer Roman. Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters.
94245: KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli. Durchgesehen und neu herausgegeben von Ernst Koch
4065362: KÖHLER, W. (LUTHER, M.) - Wie Luther den Deutschen das Leben Jesu erzählt hat.
4142610: KÖHLER, A. - Die Nachexilischen Propheten. I. Die Weissagungen Haggai's. II. Der Weissagungen Sacharjas, 2e Hälfte, Cap. 9-14.
4019488: N.N. (KOHLER, K.) - Studies in Jewish Literature. Issued in honor of Prof K.Kohler on the occasion of his 70th birthday.
4141259: KÖHLER, H. - Die Wirkung des Judentums auf das abendländische Geistesleben. (Veröffentlichung der Freien Universität Berlin)
4143772: KOHLER, KAUFMANN - The Origins of the Synagogue and the Church. Edited by H.G.Enelow. (The Jewish People)
4300485: KOHLERNBERGER (ED.) JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament. Four Volumes in One. Genesis - Maleachi.
104113: KOHLHAUSEN, HEINRICH [HARALD BUSCH - ED.]. - Europäisches Kunsthandwerk. Gotik und Spätgotik [In Slipcase].
105022: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
105021: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
110485: KOHLHEPP, WOLFGANG - Schritt für Schritt zur Bonsaikunst.
101075: KOHLMANN, THEODOR [ED.]. - Altes Zinn aus dem westlichen Niedersachsen. Sammlung Museum Cloppenburg.
85824: KOHLS, ERNST-WILHELM - Die Theologie des Erasmus (2 volumes)
95781: KOHLSCHMIDT, WERNER / MOHR, WOLFGANG A.O. - Reallexikon der Deutschen Literaturgeschichte (4 Volumes + Sachregister) (Total: 5 volumes)
4134323: KÖHNE, F. - Der Ruf von der Erde nach Gott und der Gottesdienst der Kirche. Ein Buch von der Kirche für ihre Zweifler.
4142886: KOHNSSTAMM, D. - Ik ben ik. De ontdekking van het zelf.
4139626: KOHNSTAMM, PH. - Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte.
94687: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel I: Het jonge kind. Deel II: De schoolleeftijd. Deel III: De adolescentie (3 delen)
47301: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelings psychologie I, Het jonge kind. Vierde herziene druk
144809: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. & H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
4069992: KOHNSTAMM, G.A. & CASSEE, H.C. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Herziene en uitgebreide editie.
101819: KOIVISTO, KAISA [ED.]. - European Glass in Use [Käyttölasia].
102725: KOJA, STEPHAN [ED.]. - America. The New World in 19th Century Painting.
86772: KOK, A. - Zijn naam tot eer. Zeven predikaties.
122597: KOK, J. - Adriaen van Ostade als etser.
4042853: KOK, J.R. & MOLNÁR, A. (COMENIUS, J.A.) - Kinderen zijn God-geleerd. Theologische vertrekpunten van Jan Amos Comenius.
100685: KOK, ARJEN & LILY VAN GINNEKEN - Haagse beelden. Gids voor de Haagse beelden in de openbare ruimte, met inleidende hoofdstukken.
84600: KOK, J. - Salomo's prediker gerangschikt en verklaard (3 delen in 1 band)
101734: KOK, A.L. [DR. G.R.W. DIBBETS - ED.]. - Ont-werp der Neder-duitse letter-konst. Uitgegeven en van kommentaar voorzien door Dr. G.R.W. Dibbets.
91519: KOK, J.H. DE - De kamper-uien import, benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
100541: KOK, MR. G.CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven [1428-heden].
100156: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
52173: KOK, DS. A. - Zijn naam tot eer (Zeven predikaties)
87667: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid
54267: KOK, J.H. - Geillustreerde catalogus van boekwerken. Uitgegeven door de N.V. Uitgevers Mij. J.H. Kok te Kampen
104408: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS [EDS.- ET AL.]. - Nederland en de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl. & De oor,log na de oorlog & 2 CD's].
89436: KOK, R. - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigt door onze reformatorische vaderen.
87200: KOK, K. (VOORWOORD) - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerd Kerk Rotterdam-West 1927-1977
92175: KOK, JOHANNES ANTONIUS DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestatisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
81517: KOK, R. - Levensmoed, het huis Mijns Vaders (drietal predikaties), Zoo groote zaligheid (zestal predikaties), tien predikaties van Ds. R. Kok
101224: KOK, H. DE & G. LANDUYT [EDS.]. - Liber Amicorum E. van Autenboer.
92969: KOK, IZ. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie
90400: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
83136: KOK, A. E.A. - In liefelijke weiden, acht preken
102942: KOK, DRS. M. & DR. J. ROELEVINK & A.J.J. VAN 'T RIET [EDS.]. - Classicale Acta 1573-1620 Volume I - VII [7 Vols.].
121687: KOK, DOEDE & KAREN VAN DER GRAAF & FRED VOGELZANG [EDS.]. - Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 19908-1991 to 2000-2001 [6 Volumes].
46334: KOK, M. - Classicale Acta 1573-1620. V Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620, Classis Woerden 1617-1620 (RGP, Kleine Serie 88)
101002: KOK, T.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
9430: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch Woordenboek. Met Kaarten, Plaaten en Pourtraitten.
83639: KOK, R. - Het nieuwe leven. 2 Adventspredikaties 2 Kerstpredikaties 2 Nieuwjaarspredikaties
93433: KOK, J.A. DE - Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie
4142375: KOK, J.H. (VOLLENHOVEN, D.H.TH.) - Vollenhoven. His Early Development. (Diss.)
93875: KOK, J.A. DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880
4143787: KOK, JACOBUS - Amsteldamsche Jaarboeken. Tweede en derde deel. Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen enz. Alle 14 gravures van de drie delen zijn ongenomen in het tweede deel. Met titelprent, platten grond en plan van den zeeslag.
4300466: KOK, G.CHR. - Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen.
53618: KOK, F.J. - Gij alleen de eer. Historie van de Gereformeerde Gemeente van Borssele
4023058: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding 1680 tot heden.
4050217: KOK, D. DE - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
4050218: KOK, D. DE - Monasticon Batavum. Deel I Supplement.
4067676: KOK, TH.B.W. (HULST) - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het gentse dekenaat Hulst 1596-1648. (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXII)
110256: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
90680: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan, Grepen uit het leven. Met een voorrede van Prof. Dr. M.W. de Visser en met 118 illustraties buiten den tekst.
101607: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
122481: KOLB, BRYAN. - Brain Plasticity and Behavior.
4142782: KOLB, K. - Vom heiligen Blut. Eine Bilddokumentation der Wallfahrt und Verehrung.
145762: KOLBERG, GERHARD - Die Expressionisten vom Aufbruch bis zur Verfemung.
4022335: KÖLBING, P. - Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus. Eine historische Untersuchung.
94462: KOLDE, THEODOR - Martin Luther. Eine Biographie (2 volumes in 1 binding). Mit Porträt
143975: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand.... Betekenis en functie van Middeleeuwse Kunst.
90150: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeier.
91424: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch, van bourgondisch tot biedermeier.
131739: KOLDEWEIJ, DR. A.M. & MR. DRS. F.J. VAN DER VAART & DRS. J.A. VAN OUDHEUSDEN & DRS. W.J.J. ADRIAANSE [EDS.] - De koorbanken van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
131738: KOLDEWEIJ, A.M. [ED.] - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
54935: KOLE, I.A. / LEERTOUWER, H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten (Serie: Het blijvende Woord)
93021: KOLE, I.A. E.A. - Alleen uit Hem en door Hem, overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten
4050026: KOLE, J.J. (FRANKENA, W.K.) - Moral Autonomy and Christian Faith. A Discussion with William K.Frankena. (Diss.)
93619: KOLE, I.A. - Verscheurd verlangen. De uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte
4136957: KOLE, I.A. & PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief. Basisboek voor het godsdienstonderwijs.
4012377: KOLFHAUS, W. (CALVIJN, J.) - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin. (BGLRK 7)
89625: KOLIJN, W. - Thomas Hog. De verbannen predikant van Kiltearn.
4133532: KOLIMAN, M. - A Theology of Empowerment. Reflections from a West Timorese Feminist Perspective. (Diss.) (ContactZone 5)
121099: KOLK, JOS. VAN DE - Bij de oermenschen van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
122645: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.
4009255: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. 2 Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de 16e eeuw. (Diss.)
142758: KOLLER, FORTUNÉ - Au service de la Toison d'or [Les officiers].
4276083: KÖLLERMANN, A.F. (LAIB, CONRAD) - Conrad Laib. Ein spätgotischer Maler aus Schwaben in Salzburg. (Neue Forschungen zur deutschen Kunst 8)
82778: KOLLEWIJN, R.A. - Poëzie van Willem Bilderdijk. Napoleon - Afscheid - De kunst der poezy - de geestenwareld
85719: KOLLEWIJN, A.M. - Serie Kleio: De oudheid / Geschiedenis der Middeleeuwen / Geschiedenis van de Fransche Omwenteling tot op heden / Geschiedenis van den Nieuwe Tijd tot de Fransche omwenteling (4 delen)
91336: KÖLLMANN, ERICH - Berliner Porzellan, ein brevier.
4067684: KOLM, G.J.V.D. - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. (Diss.)
88576: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie.
146143: KOLMESCHATE, G.J. VAN & J. TEN HOVE & J. HAGEDOORN & P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
102645: KÖLTZSCH, GEORG W. - Matschinsky-Denninghoff. Monographie und Werkverzeichnis der Skulpturen.
121690: KOMELOWA, G.N. & M.W. MARTINOWA [EDS - ET AL.]. - Russische Schatzkunst aus dem Moskauer Kreml und der Leningrader Eremitage.
142344: KOMEN, KEES & JOOP MUTTERS - Van Kennermerhout tot Cultuurpark. Kaleidoskoop van een Alkmaars stadsparkbos.
83610: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Ereckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw
4073881: KOMMERS, J. - Ontwaakt gij die slaapt. Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
4142003: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
146442: KOMTER, AAFKE [ED.]. - Het Geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
4138545: KOMTER A. (RED.) - Het geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
30023: KÖNIG, INGEMAR - Caput Mundi. Rom-Weltstadt der Antike
110078: KÖNIG, WERNER - Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundarten.
4023482: KÖNIG, K. (LUTHER, M.) - Vom Geiste Luthers des Deutschen.
123329: KONIG, RUBEN - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal wetenschappelijk onderzoek.
123523: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
145198: KÖNIG, EDMUND - W. Wundt. Seine Philosophie und Psychologie.
60373: KONIG. A. - Jesus Christus die Eschatos (Die Fundering en Struktuur van de Eskatologie as Teleologiese Christologie, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, Publikatiereeks Nr. 7)
92016: KÖNIG, FELIX VAN - Wind en energie
60374: KONIG. R. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990 (Een sociaalwetenschappelijk onderzoek)
102841: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
4139253: KÖNIG, F.W. - Relief und Inschrift des Koenigs Dareios I am Felsen von Bagistan. Mit 2 Tafeln, 5 Skizzen im Text und 1 Karte.
4047647: KONIG, R.P. - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. (Diss.)
4063134: KONIJN, SEEF - Symbolen leren zien. De rijkdom van onze sacramenten.
145451: KONINCKX, C. [K. GLAMANN - PREF.]. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company [1731-1766]. A Contribution to the Maritime, Economic and Social Histoty of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
100070: KONING-VAN DER VEER, MIA - Schepen op postzegels / Ships on Stamps.
131098: KONING, DANIEL - Na verloop van tijd.
82006: KONING, J.C. DE - De klokken luiden, ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 September 1923
4068760: N.N. (KONING, J. DE) - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning. Onder red. van W.Verkade, A.C.Ramselaar en Thijs Booy.
89982: KONING, DANIEL - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
103756: KONING, JACOBUS - Algemeene ophelderende verklaring van het Oud Letterschrift, in Steenplaatdruk & ATLAS [2 Vols. in 1].
60375: KONING. J. DE - Studi?n over de EI-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt
104221: KONING, ERIK JAN [ED. - ET AL.]. - Praktijkboek Sociale Veiligheid, voorbeelden van succesvolle veiligheidsprojecten in de Brabantse (grote) steden.
142360: KONING, DANIEL & BERND WOUTHUYSEN [ED. PHOTOGR.]. & MARJOLIJN FEBRUARI [TEXT]. - Teder.
103757: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Het Haagse grachtenboek. De waterwegen van het centrum in oude foto's 1855-1950.
4134587: KONING, M.G. DE - De Tweede Brief aan de Korinthiërs. Een verklaring van Paulus' brief speciaal voor jou. (Rotsvast 3)
130719: KONING, J. DE [ET AL.] - Vijftig jaar sociaal recht in Leiden. Bewerkingen van inleidingen gehouden op 30 mei 1986 te Leiden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de leerstoel sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
131290: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
103758: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Dit is ons huis. De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
122446: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
4069759: KONINGSVELD, P.S.V. - Sprekend over de Islam en de moderne tijd. (Teleac).
110648: KONST, JAN & MANFRED SELLINK [EDS.]. - De Grote Schouwburg. Schildersbiografieën van Arnold Houbraken. Onbekommerd legt Houbraken verbanden tussensappige anekdotes uit de het huishouden en verheven scheppingen uit de kunst van Renmbrandt, Jan Steen en vele tijdgenoten.
146295: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard. De wrekende hand van de Sjiieten.
4056396: KONZELMANN, G. - Jerusalem. 4000 Jahre Kampf um eine heilige Stadt.
4072666: KONZELMANN, G. - De Hebreeën. Oorsprong en geschiedenis van het volk Israël.
30202: KOOGER, HANS - Ingmar Bergman. Aspekt-biografie onder redactie van Perry Pierik
88439: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods Vrijmachtige Genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Geboren te Dordrecht 14 Juli 1788, overleden te Gouda 5 Aug. 1877. Door hem zelven beschreven.
92403: KOOI, AKKE VAN DER - De ziel van het christelijk geloof. Theologische invallen bij het praktijk van geloven
123348: KOOI, KENNETH A. & ROBERT E. MARSHALL. - Visual evoked Potentials in Central Disorders of the Visual System.
4036785: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Het Heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp. (Diss.)
93482: KOOI, MARGRIET VAN DER / HORST, WIM TER - Als kinderen andere wegen gaan
94493: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
4015859: KOOI, C.V.D. (BARTH, K.) - Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief. Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door C.v.d.Kooi.
60376: KOOI. C. VAN DER - De denkweg van de jonge Karl Barth (Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording)
47980: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een tweeluik
4138197: KOOI, A.V.D. KÜSTER VAN & REELING BROUWER, R. (RED.) (NEVEN, G.) - Ontmoetingen-tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven.
4138996: KOOI, A.V.D. (NOORDMANS, O.) - Einführung in die Theologie Dr. O. Noordmans'. Entwicklung und Ausrichtung seines pneumatologischen Denkens.
121032: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
121404: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. a Study and Translation of 19th Century Responsa Against Religious Reform in Judaism.
88421: KOOIJ, A. VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
140139: KOOIJ, K.R. VAN & H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
90684: KOOIJ, A. VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling van de Openbaring.
4073354: KOOIJ, R.V. - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
4137071: KOOIJ, A.V.D. - Die alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments. (OBO 35)
90730: KOOIJMAN, GEORGE FREDRIK - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys, het dialekt van een middenlimburgs dorp, zoals dit tot in de jaren vijftig nog werd gesproken, in 18 rubrieken vastgelegd en voorzien van grammatikale bijzonderheden, historische aantekeningen, foto's en illustraties.
100326: KOOIJMAN, P.H.G. & K.E. VAN ZANTEN - Het besturen van stichtingen en verenigingen.
43085: KOOIJMANS. W. - Twee Kerstkoralen, Looft God, gij christ'nen maakt hem groot, Ik kniel aan Uwe kribbe neer
143087: KOOIJMANS, K. & TH.S.H. BOS & A.E. KERSTEN & C.E. KEIJ & J.G. SMIT [EDS.]. - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
89853: KOOIJMANS, L. E.A. - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk (1691-1759) tekent Noord-Holland.
86878: KOOIMAN, W.J. - Jacobus Revius. Zijn leven - zijn lied.
121310: KOOIMAN, D. & J.J. VAN DE ENDE & MR. W. BRIËT [ET AL.]. - Rechtskundige encyclopaedie voor iedereen.
95346: KOOIMAN, DICK - Conversion and Social Equality in India. The London Missionary Society in Stouth Travancore in the 19th Century
85881: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon
4142571: KOOIMAN, W.J. (LUTHER, M.) - Luther's kerklied in de Nederlanden. (Diss.)
83458: KOOISTRA, J. - Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds. Neil Cameron
145591: KOOISTRA, REDMAR & STEPHAN KOOLE - Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin.
121457: KOOISTRA, JAN & BERT ANDREAE [ILLUSTR.]. - De wegen van wezel en hermelijn.
61286: KOOISTRA, R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
53882: KOOISTRA, JACK - Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog
53883: KOOISTRA, JACK - Strijders, onderdrukkers en bevrijders. Fryslân in de oorlog
60377: KOOISTRA. R. - De gereformeerde theoloog en de sociologie
89116: KOOKER, H.W. DE (INTRODUCTION AND INDEXES) - The catalogus universalis. A facsimile edition of the Ducht booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz Amsterdam 1640-1652.
93828: KOOL-BLOKLAND, J.L. - Zeven eeuwen ziekenverzorging in Dordrecht. Van Heilig-Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis
61199: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
121487: KOOL, HALBO C. - Scherven. Een bundel gedichten.
121529: KOOLBERGEN, MICHIEL - In de ban van Bomarzo. Het wonderlijkste beeldenpark van Europa als inspiratiebron voor de kunstenaars Bartholomeus Breenbergh, Hella Haase, Munuel Mujica Lainez, Alberto Ginastera, Salvador Dali, Christiaan de Moo, Carel Willink en Gerti Bierenbroodspot.
143756: KOOLBERGEN, MICHIEL - Het laatste geheim van Bomarzo.
4008417: N.N. (KOOLE, J.L.) - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja. Door collega`s en oud-leerlingen aangeboden aan J.L.Koole. Bijdragen van M.A.Beek, C.Houtman, M.J.Mulder e.a.
110328: KOOLE, R.A. (ED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
82503: KOOLE, D. E.A. - Zichtbare liefde van Christus, het diakonaat in de gemeente
46998: KOOLE, J.L. - Haggai, Commentaar op het Oude Testament (COT)
4075973: KOOLE, W.J. - De troost van televisie. Ervaringen van kijkers en makers. (Diss.)
4019087: KOOLE, D. & VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. Een handreiking aan de ouderling.
4069980: KOOLE, D. - Openbare kenmerken van de ware christenen. Het christelijk geloof en de christelijke houding persoonlijk, maatschappelijk, politiek en kerkelijk.
47499: KOOLEMANS BEIJNEN, G.J.W. - Historisch Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets
84691: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel, onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC
84098: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie
4138771: KOOLHAAS, M. & VOOREN, J.V.D. - De mannen van '63. Verhalen van de zwaarste Elfstedentocht aller tijden.
54830: KOOLSCHIJN, GERARD / FLINTERMAN, HENK - Paulus aan de Romeinen
91712: KOOLSCHIJN, J.H. - Leven en werk van Ds. J.P. Paauwe
4046496: KOOLSCHIJN, G. (PLATO) - Plato, schrijver. 1 Liefde, 2 onzekerheid, 3 rechtvaardiging, 4 verstarring. Teksten gekozen en vertaald.
144928: KOOLWIJK, TOM VAN & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
102869: KOOME, JAN [TEXT] & DIK BRUYNESTEYN [ILLUSTR.]. - Olympische spelen 1964. Innsbruck - Tokyo.
4056026: KOOMEN, J. - De geschiedenis van het Beding der Eigen Opleiding. (naar de Synodale Acta`s) Op verzoek van de Vereeniging tot steun van de Theologische School te Delft.
48144: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach III. 14 Orgelstukken met licht pedaal van Merulo tot Fischer (nr. 502)
48145: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
4063038: KOOP, H. - Door dichte deuren. Omkijken in geloof.
48142: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach V. 13 Orgelstukken met licht pedaal van Volckmar tot Woollen (nr. 504)
48143: KOOP, OLIVIER (ED.) - Fiori Dell' Organo, Orgelstukken voor en na Bach IV. 12 Orgelstukken met licht pedaal van Zipoli tot Wesley (nr. 503)
83836: KOOP, GARY - Analysis of economic data second edition
94228: KOOPERBERG, L.M.G. - Erasmus als vredeskampioen
4010686: KOOPMANS, W.T. - Joshua 24 as Poetic Narrative. (Diss.)
54442: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica (voor het Oud-Testamentisch Aramees) met woordenlijst
85299: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de sneeuw. Eene kerstvertelling.
91876: KOOPMANS, BOTINE - Haagse winkelpuien. Een inventarisatie in de binnenstad
92631: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588
94986: KOOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
53890: KOOPMANS, G. - Koudum fan doe en nou
101370: KOOPMANS, THIJMEN - Vrijheden in beweging. Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976.
4139249: KOOPMANS, J.J. - Beknopt overzicht van de cultuur van het oude nabije oosten. als achtergrond voor de bijbel. Overdruk uit het GTT, 59e jg. nr. 1/2
53891: KOOPMANS, G. - Fan Galama Oant gemeente Himmelumer Aldefurd
90327: KOOPS, W.R.H. E.A. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
54003: KOOPS, W.R.H. - Johan Huizinga, 1872-1972. Papers delivered tot the Johan Huizinga conference Groningen 11-15 december 1972
86771: KOOPS, G.L. - Werkt uws zelfs zaligheid. Nagelaten geestelijk onderwijs. Eerder verschenen in twee wegen, kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede
84897: KOORDERS, D. - De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer, uit de bronnen ontwikkeld
100757: KOORDERS, S.H. & DR. TH. VALETON - Bijdrage tot de kennis der boomsoorten van Java / Flora arborea Javae. Volume 3 & 5-10 [= 7 Vols of 13].
89258: KOORDERS, S.H. - Het leerstelsel der Hervormde Kerk: Naar den Heidelbergschen Catechismus. (4 delen)
95476: KOOREVAAR, HENDRIK / PAUL, MART-JAN - Theologie van het Oude Testament. De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel
130443: KOORN, MR. P. & MR. L.H.M. [EDS. - ET AL.] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk. Verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
91419: KOORN, FLORENCE / EYCKEN, MICHEL VAN DER E.A. - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest.
131868: KOORNNEEF, P. & T. DE KRUYF & J. VOSKUIL [EDS.] - Een brug tussen krijgsmacht en samenleving 1874-1999. Koninklijke Nederlandse Militaire Bond ' Pro Rege '.
144131: KOOT, TON - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten.
90245: KOOT, TON E.A. - Jamboree Logboek, 1937. Officieel gedenkboek uitgegeven door de stichting 'wereld-jamboree 1937' Bloemendaal-Vogelenzang'.
92366: KOOTEN, REINIER VAN - Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema's van de kerkorde van 1951
93526: KOOTEN, R. VAN - Compendium aan Zijn voeten. Werkboek bij de geloofsleer
92940: KOOTEN, R. VAN - Gij zult niet echtbreken. Het zevende gebod (Deel 1)
91159: KOOTEN, R. VAN E.A. - Er zij licht, bijbels dagboek.
92938: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod (Serie: Hoe lief heb ik uw wet)
95114: KOOTEN, R. VAN E.A. - Naar Zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
86296: KOOTEN, R. VAN - Meer kennis van Christus
92941: KOOTEN, R. VAN - Verzoend door Christus!
4011446: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus. (Diss.)
93519: KOOY, J. - De paraenese van den apostel Paulus
60384: KOOY. J. - De paraenese van den Apostel Paulus
4063857: KOOY, JOHN - Het Boek van den Hemel.
43102: KOOYMAN. C. - Koraal voorspellen voor de lijdenstijd (klavarskribo) Ik wil mij gaan vertroosten, Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten, Wat God wil, dat geschied altijd, Lam Gods dat zo onschuldig, Mijn verlosser hangt aan 't kruis, Jezus leven van mijn leven.
47686: KOOYMAN, COR - Koraalvoorspelen voor de lijdenstijd. Il wil mij gaan vertroosten. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten. Wat God wil, dat geschied altijd. Lam Gods, dat zo onschuldig. Mijn verlosser hangt aan 't kruis. Jezus leven van mijn leven
110823: KOP JANSEN, TH.P.M. & TH.J.J. LEYENAAR - Chimú, pre-Spaans aardewerk uit Peru. Catalogus van de Chimú collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde [1882-1986].
85189: KOPER, JACOB - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling in het bijzonder in Indonesië. (With a summary in English)
4032889: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling. in het bijzonder in Indonesië. (Diss.)
100248: KOPLAND, RUTGER - Een man in de tuin.
94264: KOPMANS, JAN - Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn
4074725: KOPMELS, ESTHER - Christus en cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15