Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
156526: GORDON, MARY - Joan of Arc.
100372: GORDON, C.B. HAMPDEN - Old English Furniture. A Simple Guide.
89226: GORDON, ROBERT P. - 1 & 2 Samuel. A Commentary.
167901: GORDON, GILES - Aren't we due a Royalty Statement ? A Stern Account of Literary, Publishing and Theatrical Folk.
166941: GORDON, KAREN ELIZABETH & NICK BANTOCK - Paris introuvable [un guide insolite].
155205: GORDON, THOMAS FRANCIS - Gazetteer of the State of New York. Comprehending its Colonial History: General Geography, Geology and Internal Improvements: Its Political State: a Minute Description of Its Several Counties, Towns and Villages: Statistical Tables, Exhibiting the Area, Improved Lands, Population, Stock, Taxes, Manufactures, Schools and Cost of Public Instruction, in Each Town. With a Map of the State, and a Map of Each County, and Plans of the Cities and Principal Villages.
103073: GORDON, RENÉ - Afrika. Een werelddeel ontsloten.
4139121: GORDON, E. - The Leaven of the Sadducees.
4142462: GORDON, R.M. - The Structure of Emotions. Investigations in Cognitive Philosophy.
4019434: GORDON, C.H. - Ugaritic Literature. A comprehensive translation of the poetic and prose texts.
4073558: GORDON, C.H. - Ugaritic Grammar. The Present Status of the Linguistic Study of the Semitic Alphabetic Texts from Ras Shamra. (Analecta Orientalia 20)
4140050: GORDON, N. - The Last Jew. [Spain 1492 - a country in the hold of the horrors of the Inquisition]
4300449: GORDON, C.H. - Ugaritic Manuel. I. Newly Revised Grammar. II.Texts in Transliteration. III. Cuneiform Selections - Paradigms - Glossary - Indices - Additions & Corrections - Bibliography. (Analecta Orientalia 35)
155702: GORE, CATHERINE - Sketches of English Character [2 Vols. Compl.].
154671: GORE, AL - Een ongemakkelijke waarheid. Het gevaar van klimaatverandering. Bewerkt voor een nieuwe generatie.
101566: GORER, GEOFFREY - Africa Dances. A book about West African Negroes.
166840: GÖRES, JÖRN [ED.]. & HARTMUT SCHMIDT & IRMGARD KRÄUPL [ET AL.]. - Lesewuth, Raubdruck und Bücherluxus. Das Buch in der Goethe-Zeit. Eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf
161033: GORIS, MARIKEN - Boethius in het nederlands. Studie naar de tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
4142302: GORIS, W. (ECKHART, MEISTER ) - Einheit als Prinzip und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts. (Diss.)
102982: GORISSE, J.J.A.M. [ED.]. - De heilige driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout.
151047: GORISSE, DR. COCK [ED. - ET AL.]. - Tilburg. Stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw.
168647: GORISSEN, ADRI - Een Noorse liefde. Het weggestopte verlangen van Felix Rutten.
152356: GORISSEN, TH.M. - Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis.
110244: GORISSEN, TON - Effects of air pollutants on the microflora in the rhizosphere of Douglas fir.
140507: GORISSEN, FRIEDRICH - Der Meister von Varsseveld. Das Werk, der Meister und seine Kalkarer Werkstatt / Kerstken Woyers gen. Van Ringenberg. Ein Meister der zweiten Genaration. Zwei Niederrheinische Beeldensnijder.
142340: GORISSEN, DR. FRIEDRICH - Die Burgen im Reich von Nimwegen ausserhalb der Stadt Nimwegen.
145771: GORISSEN, FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Eine rheinische Residenzstadt in der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.
165372: GORISSEN, FRIEDRICH - Geschichte der Stad Kleve. Von der Residenz zur Bürgerstadt von der Aufklärung bis zur Inflation.
154535: GORISSEN, FRIEDRICH & FRANZ MATENAAR & HERBERT GRÄF [EDS.]. - 150 Jahre Landkreis Kleve. Beiträge zu der geschichtlichen Entwicklung.
131181: GORKOM, DR. MR. L.J.C. VAN - De beteekenis van den Fransch-Duitschen Oorlog 1870-1871. De strijd om de natuurlijke grenzen.
130843: GÖRLITZ, WALTER [ED.] - Der Kaiser. Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral Georg Alexander v. Müller über die Ära Wilhelms II.
91900: GORMAN, COLM O' - De man die de paus aanklaagde
167479: GORMAN, JAMES & FRANS LANTING [PHOTOGR.]. - The Total Penguin.
165087: O'GORMAN, COLM - De man die de paus aanklaagde. Misbruikt door zijn priester, verraden door zijn kerk.
171003: GORMAN, ULF [ED. - ET AL.].LONDON-NEW YORK. - Creative Creatures. Values and Ethical Issues in Theology, Science and Technology.
4141490: GORMAN, M.J. - Elements of Biblical Exegesis. A Basic Guide for Students and Ministers.
4003553: GÖRRES, I.F. - Beeldenaren Gods.
143707: GÖRRIS, G.C.W. - De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw.
92748: GORRIS, GABRIËL - Christoffel Columbus. De laatste kruisvaarders
85978: GÖRRIS, G.C.W. - Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Nuyens-fonds.
93770: GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken (2 delen)
162696: GÖRRIS, G.C.W. - De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw.
94596: GORRIS, G. - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken (2 delen)
141356: GORRSCHALK, LOUIS R. - Jean Paul Marat. A Study in Radicalism.
88498: GORSEL, W. VAN - ...in alle plaatse. 'Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.' 2 Korinthe 2:14.
92891: GORSEL, W. VAN - Uitzien naar de morgen. 52 meditaties
4071167: GORSEL, W.V. - Leven in Zijn dienst.
121248: GORST, MARTIN & RIET RUTTEN-VONK - De eeuwigheid. Op zoek naar het begin der tijden.
103646: GÖRTEMAKER, HEIKE B. - Eva Braun. Leven met Hitler. Eva en Adolf.
90021: GORTER, H. - Mei, een gedicht
167734: GORTER, SADI DE - Klein.
53787: GORTER, D.S. - Onderzoek naar het kenmerkend beginsel der nederlandsche Doopsgezinden, benevens een aanhangsel, bevattende eene beantwoording en toelichting van de voorstelling en beoordeling der doopsgezinde beginsels, door Prof. J.H. Scholten
53789: GORTER, D.S. - Onderzoek naar het kenmerkend beginsel der nederlandsche Doopsgezinden, benevens een aanhangsel, bevattende eene beantwoording en toelichting van de voorstelling en beoordeling der doopsgezinde beginsels, door Prof. J.H. Scholten
130050: GORTER, HERMAN - De school der poëzie Verzen [2 Vols]
145237: GORTER, SADI DE [INTROD.[, - La vie et l'oeuvre de Grotius [1583-1645].
4143750: GORTER HERMAN - Pan. Een gedicht.
4300880: GÖSE, FRANK - Friedrich I. (1657 - 1713). Ein König in Preussen.
168094: GOSELING, MR. C.M.J.F. [ET AL.]. - Herdenking honderdjarige burgerlijke wetgeving 1838-1938. Redevoeringen, uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de hondderdjarige burgerlijke wetgeving.
4064314: GOSKER, M. (RED.) (POSTMA, F.) - Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
157317: GOSKER, MARGRIET [ED.]. - Een boek heeft een rug. Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
93143: GOSLING, NIGEL - The Adventurous Wold of Paris, 1900-1914
104963: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on Surinam 1791/5 - 1942 [Vol. 3 only].
152785: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Curaçao and Guzman Blanco. A Case Study of Small Power Politics in the Caribbean.
85447: GOSLINGA A. - Koning Wilem I als verlicht despoot. Rede ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit uitgesproken den 8sten Juli 1918
85448: GOSLINGA, A. - De Belgische opstand van dietsche zijde verklaard. Referaat verdedigd in de zeventiende wetenschappelijk samenkomst der Vrije Universiteit op 6 Juli 1932
88246: GOSLINGA, A. (BEWERKT DOOR) - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876.
167313: GOSLINGA, WYBE JAN - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der nederlandsche geschriften en verklaringen.
105303: GOSLINGA, CORNELIS CH. - A Short History of the Netherlands Antilles and Surinam.
94639: GOSLINGA, A. - Dr. Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw
104962: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianeas 1680-1791 [Vol. 2 only].
144798: GOSMAN, MARTIN & ARJO VANDERJAGT & JAN VEENSTRA [ED.]. - The Growth of Authority in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 6-9 November 1997.
160132: GOSMAN, MARTIN & ARJO VANDERJAGT & JAN VEENSTRA [ED.]. - La légende d' Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
150010: GOSMAN, MARTIN & ARJO VANDERJAGT & JAN VEENSTRA [ED.]. - La légende d' Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
150553: GOSMAN, MARTIN - La lettre du prêtre Jean. Édition des versions en ancien Français et en ancien Occitan. Textes et commentaires.
143940: GOSMAN, MARTIN & ARJO VANDERJAGT & JAN VEENSTRA [ED.]. - The Propagation of Power in the Medieval West.
162838: GOSMAN, MARTIN &HUB. HERMANS [EDS.]. - España, Teatro y Mujeres. Estudios dedicados a Henk Oostendorp.
123002: GOSMAN, MARTIN & JAAP VAN OS [EDS.]. - Non Nova, Sed Nove. Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen.
4072491: GOSMAN, M. VANDERJAGT, A. & VEENSTRA, J. (ED.) - The Growth of Authority in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 1997.
151095: GOSS, JOHN ED. - Braun & Hogenberg. Stadskaarten van Europa. Een selectie van 16de eeuwse stadsplattegronden en afbeeldingen.
81808: GOSSAERT, GEERTEN - Essays
85418: GOSSAERT, G. - Swinburne
85395: GOSSAERT, G. - Bij Vondel's graf. Herdenkingsrede uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 17 November 1937
164316: GOSSAERT, GEERTEN [INTROD. - ED.]. & MR. DIRCK GRASWINCKEL [TRANSL.]. - De Vierlingen van den Heer van Pybrac. Uit het frans in het nederlands en in het latijn vertaald.
154306: GÖSSEL, PETER & GABRIELE LEUTHÄUSER - Architectuur van de 20e eeuw [2 Vols. Compl. - in slipcase].
103142: GÖSSEL, PETER & GABRIELE LEUTHÄUSER - Architectuur van de 20e eeuw.
4134497: GOSSEL, J. (HRSG.) - Populär-wissenschaftliche Vorträge über jüdische Geschichte und Literatur. Band I.
130251: GOSSELIJN, MIA - Wetenschap & geloof. Eeuwig onverzoenlijk.
95561: GOSSELIN, MIA - Wetenschap & Geloof. Eeuwig onverzoenlijk
151002: GOSSELINK, H.A.A.M. - Fysiotherapie bij Cara.
140625: GOSSES, PROF. DR. I.H. & DR. N. JAPIKSE [PROF. DR. R. POST & DR. N. JAPIKSE - EDS.]. - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
85230: GOSSES, I.H. - Levensbericht van Petrus Johannes Blok
88710: GOSSES, I.H. - Verspreide Geschriften bezorgd door Dr. Mr. F. Gosses en Dr. J.F. Niermeyer.
131789: GOSSES, PROF. DR. I.H. & PROF. DR. R.R. POST [ED.] - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: De Middeleeuwen.
131788: GOSSES, PROF. DR. I.H. & PROF. DR. R.R. POST - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: De Middeleeuwen.
131760: GOSZTONY, PETER - Die Rote Armee. Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkräfte seit 1917.
105335: GÖTEBORG - Ortnamnen. Göteborgs och Bohus Län [13 Vols.] .
160654: GOTHAN, DR. W. - Aus der Vorgeschichte der Pflanzenwelt.
167380: GOTHEIN, MARIE LUISE - Geschichte der Gartenkunst [2 Vols. Compl.].
157184: GOTHISCHE GRAB- UND DENKMÄLERN - - Fünfzig Motive zu einfachen christlichen Grab- und Denkmälern in gotischen Stil. Zum praktischen Gebrauch für Steinmetzen herausgegeben von der Goldkuhle'schen Kunstanstalt in Essen [Ruhr]. Massstab 1:10.
101411: GOTTFRIED, MARTIN - Arthur Miller. His Life and Work.
90338: GOTTHARDT, HEINZ G. - Vive L'Empereur! Eine Napoleon-Chronik. Mit zeitgenössischen Berichetn, Briefen, 118 Abbildungen und 8 Faksimiles.
4073333: GÖTTLICHER, ARVID - Die Schiffe im Neuen Testament.
30620: GOTTLIEB, ANTHONY - De droom der rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance
154716: GOTTLIEB, ROBERT [ED.]. - Reading Jazz. A Gathering of autobiography, reportage and criticism from 1919 to now.
164097: GOTTLIEB, GUNTHER & WOLFRAM BAER & JOSEF BECKER [EDS. - ET AL.]. - Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Römerzeit bis zum Gegenwart.
103440: GOTTSCHALK, DR. M.K. ELISABETH - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Volume 1: De periode vóór 1400 [only].
167500: GOTTSCHALK, DR. M.K. ELISABETH - De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a.
157201: GOTTSCHALL, EDWARD M. [& AARON BURNS & KARL GERSTNER & ALLAN HALEY - EDS - ET AL.]. - Typographic Communications Today.
95410: GOTTWALD, NORMAN K. - The Bible and Literation. Political and social hermeneutics
155639: GOTTWALDT, ALFRED - Hannover und seine Eisenbahnen.
155640: GOTTWALDT, ALFRED & STEFAN NOWAK - Berliner Bahnhöfe - einst und jetzt.
87828: GÖTZ, JOH. B. - Die erste Einfürung des Kalvinismus in der Oberpfalz. 1559-1576. Auf Grund urkundlicher Forschungen.
157789: GÖTZE, ALFRED - Die hochdeutschen Drucker der Reformationszeit. Vorwort Martin von Hase.
150076: GOU, MR. DR. L. DE [ED. - ET AL.]. - Kwartierstatenboek [3 Vols. Compl.].
101412: GOU, MR. L. DE - De weeskamer van 's-Gravenhage.
180573: GOU, MR. L. DE - De weeskamer van 's-Gravenhage.
100992: GOU, DR. MR. L. DE - Biografische bijdragen over achttiende eeuwers. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1979-1985.
31124: GOUD, JOHAN - Onbevangen. De wijsheid van de liefde
95306: GOUD, JOHANNES FREDERIK - Levinas en Barth, een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking
150119: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
150172: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland.
150120: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925.
150101: GOUDA QUINT, S. - Grondslagen voor de Bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel 1926-1940.
103541: GOUDAPPEL, C.D. - Delftse historische sprokkelingen. Grepen uit de geschiedenis van Delft en omstreken.
145897: GOUDOEVER, W.A. VAN - Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstuele redevoeringen ter conferentie van Denpaar 7-24 december 1946.
162344: GOUDOEVER, ALBERT P. VAN [ED.]. - Great Peace Congresses in History 1648-1990.
90580: GOUDOEVER, A.P. VAN - Romanian History, 1848-1918. Essay from the First Dutch-Romainian Colloquium of Historians Utrecht 1977.
146286: GOUDOEVER, ALBERT P. VAN & ZDENEK R. DITTRICH - Post Stalinist Russia under Khrushchev and Brezhnev.
102196: GOUDOEVER, A.P. VAN [ED.]. - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich. Een bundel bijdragen onder redactie van A.P. van Goudoever.
102195: GOUDOEVER, A.P. VAN [ED.]. - Romanian History 1848-1918. Essays from the First Dutch-Romanian Colloquium of Historians, Utrecht 1977.
93126: GOUDOEVER, JAN VAN - Biblical Calendars
144800: GOUDRIAAN, T. & J.A. SCHOTERMAN [EDS.]. - The Kubjika Upanisad.
130321: GOUDRIAAN, D.F. & P.M. VAN HEMERT & F. MOERBEEK & TH.J. VAN DER PEOL & H. SCHOORL [EDS.] - Gedenkboek 1948-1978. Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Kennemerland.
164894: GOUDRIAAN, BUCK - De gedrevene tussen de dorens. Leven en werk van de leidse dandy-student Gerard Goudriaan [1919-1949].
93885: GOUDSCHAAL, U.P. - Gods leidingen met Dr. Maarten Luther
89936: GOUDSMIT, B.C. - Het Weer en de Dampkring. Flammerion's Atmosphère. Voor Nederland bewerkt.
4300480: GOUDZWAARD, BOB. M.VANDER VENNEN, E.A. (RED.) - Wegen van hoop in tijden van crisis. Armoede, milieubederf, onveiligheid, financiële malaise. Woord vooraf van Desmond M.Tutu. (Verantwoording 26)
8955: GOUGE, WILLIAM - De Drie Pylen Gods. Namelijk Peste, Honger, Sweert. In dir verhandelingen I. De plaaster voor de Perste. II. De Doot des Dieren-Tijts. III. Des Kerks overwinning over het Sweert. In 't Engels beschreven, en in 't Nederduytsch vertaalt door Petrus Heringa.
8815: GOUGE, WILLIAM - De Drie Pylen Gods. Namelijk, Peste, Honger, Sweert. In drie verhandelingen, I. De plaaster voor de Peste, II. De Doot des Dieren-Tijts, III. Des Kerks overwinninge over het Sweert. In 't Engels beschreven, en in 't Nederduytsch vertaalt door Petrus Heringa.
96016: GOUGE, WILLIAM - Een verhandeling van de sonde tegen den H. Geest. Vertaelt door Joannes Lampe
9538: GOUGE, WILLIAM - Een Verhandeling van de Sonde tegen den H. Geest. In''t Engels beschreven, Vergroot met een Aenhangsel, van 't geene eenige andere, soo in 't Engels als in 't Latijn, van dese Materie hebben geschreven.
122932: GOUGH, RICHARD - The History of Myddle. Catalogue 112. Recent acquisitions, bibliography. London, (1958).
104879: GOUKA, ARIE - Naarden - Bussum en de Hilversumse Meent gefotografeerd in de vorige eeuw.
130858: GOULD, CECIL - Leonardo. The Artist and the Non-Artist.
153395: GOULD, CICIL - Bernini in France. An Episode in Seventeenth-Century History.
170247: GOULD, JAMES L. & CAROL GRANT GOULD - Het Dierenbrein. Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren.
130613: GOULD, KAREN - The Psalter and Hours of Yolande of Soissons.
167152: GOULD, TONY - Imperial Warriors. Britain and the Gurkhas.
4057739: GOULDER, M.D. (ED.) - Incarnation and Myth. The Debate Continued.
152992: GOULLART, PETER - Princes of the Black Bone. Life in the Tibetan Borderland.
146457: GOULLON, DR. H. - Die skrophulösen Erkrankungen und die Vorzüge ihrer Behandlungsweise nach den Principien und Erfahrungen der Homöopathie dargestellt und durch zahlreiche Beispiele gelungener Heilung begründet von Dr. H. Goullon.
82429: GOULOOZE, WILLIAM - Pastoral Psychology, applied psychology in pastoral theology in America
122753: GOUMA-PETERSON, THALIA [LINDA NOCHLIN - FOREW.]. - Miriam Schapiro. Shaping the Fragments of Art and Life.
123271: GOURMONT, REMY DE - Epilogues. Réflexions sur la vie. Volume complémentaire 1905-1912.
30269: GOUT, M. - Tempelbouw. Beschouwingen over de bouwsymboliek in Nederland tussen de jaren 1600 en 1950
130855: GOUT, PROF. IR. M. & DR. M.A. VERSCHUYL - Stadhuis Delft.
130211: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
160521: GOUW, J.L. VAN DER & P.C.M. HOPPENBROUWERS & M.E. VERBURG - Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht [VM OVR 6]. Keuren van Drenkwaard [Zuidland] & De Costumen van Heusden van 1569 & De titel ' Prinses van Oranje-Nassau '.
141050: GOUW, J.L. VAN DER - De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied.
48044: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
180154: GOUW, J. TER [ & J.E. TER GOUW - ED.]. - Verzen en rijmen.
48045: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
90352: GOUW, J.L. VAN DER - Everwacht, de rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van dertiende eeuw.
31150: GOUW, J. TER - De volksvermaken. Geïllustreerd met 86 houtgravures tusschen den tekst
158274: GOUW, DRS. J.L. VAN DER & DRS. J.G. KRUISHEER & DR. M.P. VAN BUIJTENEN [ET AL.]. - Septet. Gedenkboek bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.
167117: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
130236: GOUW, J. TER [FORMERLY BY DAVID VAN DER KELLEN JR.] - De Oude Tijd door J. ter Gouw, met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
131163: GOUW, J.L. VAN DER & C.C. DE GLOPPER-ZUIJDERLAND [ED.] - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568 & De Officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de 14e eeuw.
161710: TER GOUW, J. - De Oude Tijd. Met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
48046: GOUW, J. TER - De oude tijd. Met medewerking van Vanderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen
130242: GOUW, J. TER [FORMERLY BY DAVID VAN DER KELLEN JR.] - De Oude Tijd door J. ter Gouw, met medewerking van Vaderlandsche Geschied- en Oudheidkundigen.
4076104: GOUW, J.L.V.D. - De Regulieren van Rugge.
142257: GOVERDE, THIJS & MARTIJN VAN DER LINDEN [ILLUSTR.]. - Het bloed van de verraders.
103376: GOVERS, DR. FRANS - Stemmen uit Dachau. Ter ere van de doden en ter waarschuwing voor de levenden.
94910: GOVERS, FRANS - Het Gewoel der Affaires. Momenten uit 250 jaar, F. van Lanschot Bankiers nv. 1737-1987
30675: GOVERS, FRANS - Stemmen uit Dachau. Ter ere van de doden en ter waarschuwing voor de levenden
160036: GOVERS, F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot. 1737-1901.
122985: GOVERS, DR. FRANS - Op eigen kracht. Veghel en de regio 1944-2000.
4071901: GOVINDA, A. - The Way of the White Clouds. A Buddhist Pilgrim in Tibet.
4143608: GOVINDA, A. - Westers Boeddhisme. De visionaire nalatenschap van de grote middelaar tussen Oost en West.
158219: GOWAN, AL - T.J. Lyons. A Bibliography and Critical Essay.
180777: GOWERS, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy with the Assistance of Marcus Gunn.
180805: GOWERS, W.R. - Epilepsy and other Chronic Convulsive Diseases. Their Causes, Symptoms & Tratment.
163224: GOWING, SIR LAWRENCE [ED.]. - Cézanne. Les années de jeunesse 1859-1872.
122931: GOWLETT, JOHN A.J. [PROF. DR. H.T. WATERBOLK - FOREW.]. - Het spoor van de beschaving. De archeologie van de prehistorie.
154919: GOWRICHARN, RUBEN S. - Economische transformatie en de staat. Over agrirische modernisering en economische ontwikkeling in Suriname 1930-1960.
4300442: GOYAU, G. A.PÉRATÉ & P.FABRE, - Le Vatican : les papes et la civilisation, le gouvernement central de l'eglise. Iintroduction par Cardinal Bourret.Ouvrage illustre de 2 gravures au burin de F.Gaillard et d'Eug.Burney, de 4 chromolithographies, de 7 phototypies et de 475 gravures reproduites directement d'apres des photographies.
156552: GOYENS, MAURICE - Geschiedenis van Kortenbosch.
100786: GOYET, FRANCISQUE - La chambre du conseil en matière civile.
142190: GOYTISOLO, JUAN [PETER BUSH - TRANSL.]. - Forbidden Territory. The Memoirs of Juan Goytisolo 1931-1956.
160931: GOYVAERTS, DIDIER L. & GEOFFREY K. PULLUM [EDS.]. - Essays on the Sound Pattern of English.
163090: GRAADT VAN ROGGEN, W. - Een stichtsche sleutelroman uit de zeventiende eeuw.
101361: GRAAF, SUZANNE DE - Tekeningen uit de schetsboeken van Suzanne de Graaf bij de tentoonstelling Meernochmin.
91450: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 59e jaargang. 7 januari 1971 - 30 december 1971.
141531: GRAAF, DR. F. DE - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
143914: GRAAF, KEES DE - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
143915: GRAAF, KEES DE - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
91439: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 69e jaargang. 1 januari 1981 - 31 december 1981.
81372: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Belijden met hoofd en hart, Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen
93575: GRAAF, JAN VAN DER - Deelgenoot van een kantelende tijd, een persoonlijke terugblik
93803: GRAAF VAN RANDWIJCK, S.C. - Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942 (2 delen)
168572: GRAAF, HANS DE - Windesheimers op de heide. Het verdwenen klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en matriële omgeving.
88535: GRAAF, J. VAN DER - Gezegd, gepreekt, geschreven. Hervormd-gereformeerd gedachtegoed.
153827: GRAAF, H.J. DE - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java [sept.-dec. 1678, volgens het journaal van Johan Jurgen Briel - secretaris].
91448: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 68e jaargang. 3 januari 1980 - 25 december 1980.
84954: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De noodzaak van media-opvoeding
4071548: GRAAF, J.V.D. & I.A.KOLE (RED.) - Onthaast verwachten. Anno Domini - Op de drempel van een nieuw millennium. Essays.
4012654: GRAAF, J. DE - De anthropologie in de moderne Russische wijsgerige theologie. (Diss.)
4012658: GRAAF, J.V.D. (RED.) - De Heilige Schrift. Een serie artikelen van C.Graafland, K.Exalto, A.de Reuver e.a.
95704: GRAAF, J. VAN DER / KOLE, I.A. - Onthaast verwachten. Anno Domini - Op de drempel van een nieuw millennium. Essays
91452: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 62e jaargang. 3 januari 1974 - 26 december 1974.
93633: GRAAF, J. VAN DER - Delen of helen? Kroniek van Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1951-1981
91437: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. Wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. 71e jaargang. 6 Januari 1983 - 29 december 1983.
91443: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 58e jaargang. 8 januari 1970 - 31 december 1970.
92872: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 1)
30203: GRAAF, H.T. DE - De godsdienst in het licht der zielkunde
91447: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 67e jaargang. 4 januari 1979 - 27 december 1979.
90318: GRAAF, RONALD DE - Oorlog om Holland, 1000-1375.
91446: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 65e jaargang. 6 januari 1977 - 29 december 1977.
91444: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 64e jaargang. 8 januari 1976 - 30 december 1976.
89479: GRAAF, J. VAN DER - Ook zij hadden wat te zeggen. Opnieuw 25 miniaturen over reisgenoten.
91451: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 61e jaargang. 18 januari 1973 - 27 december 1973.
91449: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 66e jaargang. 5 januari 1978 - 28 december 1978.
89215: GRAAF, J. DE (VOORWOORD) - De spiritu sancto. Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het stipendium bernardinum.
152626: GRAAF, DR. H.J. DE [ED.]. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof Van Goens naar het hof van Mataram 1648-1654.
54798: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (2 delen)
4072651: GRAAF, J.V.D. (BOER, G.) - Passie voor het Evangelie. Leven en werk van ds.G.Boer.
60231: GRAAF. IR. J. VAN DER - Pilaar en kandelaar
88671: GRAAF, D.A. DE - Het leven van Allard Pierson
141109: GRAAF. D.P. DE & E.P. KWAADGRAS & D.C.J. VAN PEYPE [EDS.]. - De stijl der Vrije Metselaren. Een ma¢onniek platenboek.
90746: GRAAF, J. VAN DER - Passie voor het evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer.
91433: GRAAF, AB DE - Noord-Brabant. Nederland in oude ansichtkaarten.
95649: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 2)
154505: GRAAF, AD VAN DE [ED. - ET AL.]. - Ächterum bij het Udens Weekblad.
143241: GRAAF, J.J. - Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik.
95647: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten (Deel 1)
91445: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 63e jaargang. 2 januari 1975 - 31 december 1975.
55161: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten
91442: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 60e jaargang. 6 januari 1972 - 28 december 1972.
46982: GRAAF, IR. J. VAN DE (RED.) - Pilaar en kandelaar. Aspecten van het kerkelijk leven
131499: GRAAF, H.J. DE [COLIN CLAIR - ED.] - Indonesia. [The Spread of Printing - Eastern Hemisphere]
160462: GRAAF, A.J. DE & G.J.S.N. STAM [ED.]. - Textiel onder de loep. Het object als informatiedrager. Textieldag gehouden op 14 november 1991, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
4004736: GRAAF, J. DE & BAKKER, R. - De mondige mens tussen goed en kwaad. Van Petrarca tot Sartre.
4134356: GRAAF, J.V.D. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Belijdend onderweg. 1951 - 1981 - 2001.
4134355: GRAAF, J.V.D. (RED.) - Belijden met hoofd en hart. Gereformeerd leven tussen gisteren en morgen.
88561: GRAAF, J. VAN DER - Een land van minderheden. Tolerantie: vraagstuk en waagstuk.
91441: GRAAF, J. VAN DER E.A. - De Waarheidsvriend. 70e jaargang. 7 januari 1982 - 30 december 1982.
31772: GRAAF, BEATRICE DE / KLINKEN, GERT VAN - Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen, 1854-2004
93903: GRAAF, J. VAN DER - Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951
55152: GRAAF, J. VAN DER E.A. - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten, deel 2
31560: GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk van Petrus Datheen
100477: GRAAFF, IR. E.A. VAN DE - De statistiek in Indonesië.
141570: GRAAFF, BOB DE & JOOST JONKER [EDS.]. - The Optimum Formula for a Foreign Document Series. Proceedings of the 2nd Conference of Editors of Diplomatic Documents.
90324: GRAAFF, J. DE - The price of soil erosion. An economic evaluation of soil conservation and watershed development.
4021729: GRAAFF, C.N. DE - Analecta in epistolam Petri alteram. (Diss.)
4003801: GRAAFF, F. DE (SPINOZA, B. DE) - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
53371: GRAAFF, ANT. P. DE - Indië bepaalde ons leven
180660: GRAAFF, BOB DE - Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
87599: GRAAFF, B.J.W. DE - Jacobus Trigland
60232: GRAAFF. F. DE - Het schuldprobleem in de existentiephilosophie van Martin Heidegger
92945: GRAAFF, L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
143419: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, 1925 [Indische Staatsregeling].
92739: GRAAFF, B.J.W. DE - Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk van Petrus Datheen
102052: GRAAFF, BART DE - 1599 km tussen Amsterdam en Gouda. Een ontdekkingstocht langs nederlandse plaatsnamen in Zuid-Afrika.
154177: GRAAFF, DR. F. DE - Nietzsche.
143219: GRAAFF, ANT. P. DE - Merdeka.
165466: GRAAFF, KARIN DE & MAARTEN METZ - Een lang weekend !!! met je vrienden (en hun kinderen).
164247: GRAAFF, BOB DE - Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving 1912-1940.
155073: GRAAFF, ANKO DE - Vlinders in de Gelderse Vallei. .
102197: GRAAFF, S. DE - Parlementaire geschiedenis van de Wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië 1922 [Indische Bestuurshervorming].
53369: GRAAFF, ANT. P. DE - Vertel het je kinderen, veteraan!
53370: GRAAFF, ANT. P. DE - Eindelijk erkenning. Met het vergeten leger in Indië
156155: GRAAFF, KLAAS DE - Moorddadig Brabant. Moord en doodslag in de 19e eeuw.
100948: GRAAFF, BOB DE & CEES WIEBES [EDS.]. - Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlandse veiligheid 1945-1960.
84097: GRAAFF, B.J.W. DE - Dichter-Soldaat, uit het leven van Filips Marnix heer van St. Aldegonde (2 delen)
102862: GRAAFF, GERRIT DE [ET AL.]. - De plantentuinen van Nederland en Vlaanderen.
4026588: GRAAFF, A.H. DE - The Educational Ministry of the Church. (Diss.)
4136693: GRAAFF, B.J.W. DE (MARNIX VAN ST.ALDEGONDE, PH.) - Dichter-soldaat. Uit het leven van Filips Marnix, heer van St. Aldegonde.
92017: GRAAFHUIS, A. E.A. - Symposium 1978, Utrecht. Over restauratie en functie van Middeleeuwse Kerken. Verslag van het symposion over bouwgeschiedenis, restuaratie en bestemming van het middeleeuwse kerkgebouw, gehouden op 22 en 23 september 1978, ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van de Nicolaikerk te Utrecht
110757: GRAAFHUIS, A. & J. VAN DER WERF - In en om de Nicolaïkerk. Bij de opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk 16 september 1978.
164093: GRAAFHUIS, A. - Utrecht in de achttiende eeuw. Met veertig tekeningen van Jan de Beyer en zijn tijdgenoten.
4072313: GRAAFLAND, C. - Bijbels en daarom gereformeerd.
31885: GRAAFLAND, CORNELIS - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie / Die glaubensgewissheit bei einigen reformierten Theologen der Reformation und der zweiten Reformation (mit einer Zusammenfassung in Deutschen)
95799: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6. 5 De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer. 6 De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw
93733: GRAAFLAND, C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie
95559: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit
93601: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit
93642: GRAAFLAND, C. - Gedachten over het ambt
51806: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God [Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde spiritualiteit]
83283: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie, oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme Deel 5&
91272: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 3 & 4. 3 De Heidelbergse theologen. 4 De Puriteinse verbondsleer.
95312: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme
96013: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme (6 delen in 3 banden)
95011: GRAAFLAND, C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie
54545: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme
150736: GRAAFLAND, ARIE [ED.]. - Recente projecten. Peter Eisenman. Recent Projects.
88402: GRAAFLAND, C. - Toenadering tot Rome
4013044: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit.
4013037: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme.
150415: GRAAS, TIM [ED.]. - Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland.
83824: GRAAS, TIM - Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland (Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit deel 3)
100065: GRAAT, GER - 400 Jaar parochie en 100 jaar Kerk van Haps onder de hoede van de H. Nicolaas.
4133474: GRAB, W. & SCHOEPS, H. (HRSG.) - Juden in der weimarer Republik. Skizzen und Porträts.
4133539: GRÄB, W. & WEYEL, B. (HRSG.) - Praktische Theologie und protestantische Kultur.
4015442: GRABANDT, L.G.CHR. - De Bijbel als cultuurhistorisch en literair document. I.Tenach Het Oude Testament. II.Het Nieuwe Testament.
4019254: GRABANDT, L.G.CHR. - Op zoek naar geloof. Godsdienstige beïnvloeding in zondagsschool en kinderdienst. (Diss.)
146250: GRABAR, ANDRÉ - Die Kunst des frühen Christentums. Von den ersten Zeugnissen christlicher Kunst bis zur Zeit Theodosius' I [= Volume 9: Universum der Kunst].
146507: GRABAR, ANDRÉ - Die Kunst im Zeitalter Justinians. Vom Tod Theodosius' I bis zum Vordringen des Islam [= Volume 10: Universum der Kunst].
161561: GRABAR, OLEG - La formación del Arte Islámico.
4022287: GRABER, FR. - Der Glaubensweg des Volkes Gottes. Eine Erklärung von Hebräer 11 als Beitrag zur Verständnis des Alten Testamentes.
4006061: GRABERT, H. (LUTHER, M.) - Der protestantische Auftrag des deutschen Volkes. Grundzüge der deutschen Glaubensgeschichte von Luther bis Hauer.
131255: GRABIS, T. - Sprache, Kultur und Religion der bronzezeitlichen Europäer [3000-1000 v. Chr.] Eine sprachgeschichtliche Studie über die Entstehung der europäischen Sprachen, Kultur und Religion, ferner über die Herkunft der europäischen Völkerschaften.
121694: GRABNER, ELFRIEDE - Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
4053783: GRABNER-HAIDER, A. - Theorie der Theologie als Wissenschaft.
146136: GRABNER, ELFRIEDE - Verborgene Volksfrömmigkeit. Frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
47885: GRABNER, HERMANN - Generalbassübungen als Anleitung zum Continuospiel und freien Improvisieren in drei Lehrgängen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) mit 43 Originalsätzen der Generalbassliteratur (nr. 29057)
104434: GRABSKI, JÓZEF [ED.]. - Jan Vermeer van Delft. In de spiegel van zijn tijd.
102011: GRABSKY, PHIL - Keizers onder het mes. Opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk.
153209: GRAÇA, ANTÓNIO A. DA - Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam.
4139111: GRACEY, D. - Sin and the Unfolding of Salvation. Being the three Years' Course of Theological Lectures delivered at the Pastors' College, London.
122616: GRADENWITZ, OTTO - Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea. Die Rasuren bei der Lex Ursonensis, von Ernst Fabricius & Foreti Manates, von Christian Hülsen.
4140188: GRADWOHL, R. - Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. (Band 1 - 4). Die alttestamentlichen Predigttexte des 3. - 6. Jahrgangs.
156815: GRAEBER, ERIC [ED.]. & FRANK C. ECKMAIR [WOODENGRV.]. - Magic & Madness in the Library. Protagonists amoung the Stacks.
4062517: GRAEBNER, F. - Das Weltbild der Primitiven. Eine Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern.
131885: GRAEF, JACK DE - De swingperiode [1935-1947] Jazz in België.
132019: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR - Orbis Latinus oder Verzeichnis der lateinischen Benennungen der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen, Berge und Flüsse in allen teilen der Erde.
102219: GRAESSE, DR. J.G.TH. [PROFESSOR DR. E. ZIMMERMANN - ED.]. - Führer für Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut, usw. Vollständiges Verzeichnis der auf älterem Porzellan, Fayence, Steingut, usw. befindlichen Marken. Vierzehnte völlig umgearbeitete, vermehrte und mit wissenschaftlichen Belegen, Erläuterungen und Registern versehende Auflage.
145226: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR - Bibliotheca psychologica oder Verzeichnis der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller ältere und neuerer Zeit.
4141781: GRAESSE, J.G.TH. - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. (Complete in 8 volumes). Contenant plus de cent mille articles de livres rares, curieux et recherchés, d'ouvrages de luxe, etc. Avec les signes connus pour distinguer les éditions originales des contrefaçons qui en ont été faites, etc.
121512: GRAETZ, PATTY - Semantische organisatie in Afasie. Een onderzoek naar de rol van prototypicaliteit in productie- en perceptietaken bij afatici.
4140194: GRAETZ, H. - Volkstümliche Geschichte der Juden. I.Von der Entstehung des Jüdischen Volkes bis zur zweitmaligen Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespastian. II.Von der zweitmaligen Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespastian bis zu den massenhaften Zwangstaufen der Juden in Spanien. III. Von den massenhaften Zwangstaufen der Juden in Spanien bis in die Gegenwart.
164844: GRAEVE, PETER DE - Staat van ontbinding. Essay over de ontsporing van de democratie in België.
94367: GRAF, GERHARD - Die Völkerschlacht bei Leipzig, in zietgenössischen Berichten
153514: GRÄF, LORENZ & HARALD ROHLINGER [EDS.]. - Empirische Sozialforschung / Empirical Social Research 1996.
150207: GRÄF, HANS GERHARD [ED.]. - Johann Heinrich Mercks Briefe an die Herzogin-Mutter Anna Amalia und an den Herzog Carl August von Sachsen-Weimar.
154049: GRAF, PIETER - Een ongelijke strijd. Wilton-Fijenoord 1983-1988.
90273: GRÄF, LORENZ / ROHLINGER, HARALD - Empirische Sozialforschug 1996. Empirical Social Research 1996.
48139: GRAF, ADOLF (ED.) - Freie Orgelstücke Alter Meister Band I & II (nr. 1224 & 5478)
158181: GRAF-WINTERSBERGER, ASTRID & GÜNTHER EISENHUBER [EDS]. - Von Buch zu Buch. 50 Jahre Residenz Verlag 1956-2006.
157831: GRAF, ANGELA - J.H.W. Dietz 1843-1922. Verleger der Sozialdemokratie.
154283: GRAF KLEIN, JUDY [& JOHN PILE & FRANCIS DUFFY] - The Office Book. Ideas and designs for contemporary work spaces.
4134865: GRAF, CHR. (ZWINGLI, H.) - Zwingli. Abschnitte aus seinen Schriften. Ausgewählt und übersetzt. Eine Jubiläumsgabe zur 400 jährigen Reformationsfeier.
150651: GRAFELIJKE ZALEN OP HET BINNENHOF - - Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage in opdracht van den minister van Waterstaat bewerkt door de Commissie van Advies. [D.E.C. Knuttel, Secr.
142120: GRAFF-HÖFGEN, GISELA & DIETER GRAFF - Maria in den Reben. Brauchtum und Bekenntnis.
161329: GRAFFENRIED, CHARLOTTE VON - Das Jahr des Stieres. Ein Opferritual der Zulgo und Gemjek in Nordkamerun.
4139960: GRÄFFER, F. & DEUTSCH, S. (HRSG.) - Jüdischer Plutarch oder biographisches Lexicon. der markantesten Männer und Frauen jüdischer Abkunft. Zwei Bände in einem Band. Nachdruck der Ausgabe Wien 1848.
165307: GRAFFITHS, RALPH A. - The Reign of King Henry VI. The Exercise of Royal Authority 1422-1461.
110466: GRAFSCHAFT, WALTER K. - "Die Onomasiologie von "" sterben "" im Französischen."
145088: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen. Toegelicht en verklaard.
154191: GRAFT, VAN DER - Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien.
31138: GRAFT, C. CATHARINA VAN DE - Palmpaasch. Een folkloristische studie van palmzondaggebruiken in Nederland
55328: GRAFT, C.C. VAN DE - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949
88907: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
110952: GRAFT, DR. C. CATHARINA VAN DE - Agnes Blok. Vondels nicht en vriendin. Utrecht, 1943.
145089: GRAFT, CORNELIA CATHARINA VAN DE - Middelnederlandsche historieliederen. Toegelicht en verklaard.
4030760: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien.
4040071: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzameld Vertoog.
4069739: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzamelde Liederen.
4071995: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Een stadsmens. (De Windroos)
4137032: GRAFT, GUILLAUME V.D. - Verzamelde gedichten. (2 dln.).
103816: GRAGLIA, ROSALBA - Ierland.
123435: GRAHAM, WINSTON - The Spanish Armadas.
142996: GRAHAM, ILSE - Schiller, ein Meister der tragischen Form. Die Theorie in der Praxis.
104656: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES - Das Leben der Wikinger. Krieger, Händler und Entdecker.
143274: GRAHAM, STEPHEN [GEORGE VERNADSKY - PREFACE]. - Boris Godunof.
130179: GRAHAM, VICTOR E. & W. MCALLISTER JOHNSON - Estienne Jodelle. Le Recueil des inscriptions 1558. A Literary and Iconological Exegesis.
30894: GRAHAM, JOHN MURRAY - Annals and correspondence of the viscount and the first and second earls of stair (2 volumes)
180540: GRAHAM-DIXON, ANDREW - Renaissance.
121440: GRAHAM-BROWN, SARAH - Images of Women. The Portrayal of Women in Photography in the Middle East 1860-1950.
122764: GRAHAM-BROWN, SARAH - Images of Women. The Portrayal of Women in Photography in the Middle East 1860-1950.
160386: GRAHAM-SMITH, WILLIAM - Creative leaps shape the world. The history of the future.
164741: GRAHAM, A.J. - Colony and Mother City in Ancient Greece.
164724: GRAHAM, GORDON - The Re-enchantment of the World. Art versus Religion.
4134463: GRAHAM, BILLY - De vier ruiters uit de Openbaring. Voortekenen van het laatste oordeel.
131977: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES [DAVID M. WILSON - FOREW.] - The Viking World.
151374: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES [DAVID M. WILSON - FOREW.]. - The Viking World.
150865: GRAHAM-CAMPBELL, JAMES & DAFYDD KIDD - The Vikings.
4136357: GRAHAM, E. WALTON, H. & WARD, F. - Theological Reflection: Methods.
103275: GRAICHEN, GISELA & MICHAEL SIEBLER [EDS.]. - Schliemanns Erben. Entschlüsseln Archäologen unsere Zukunft ?
4300171: GRAMBERG, TH.B.W.G. - Oecumene in India en Ceylon. Op weg naar Gods ene Kerk.
152206: GRAND SR., GORDON [GORDON GRAND - FOREW.]. & WALLACE NALL [ILLUSTR.]. - A Horse for Christmas Morning and other stories [In Slipcase].
91975: GRAND-PIERRE, EBRARD, HENGESTENBERG E.A. - De eenige troost in leven en in sterven. 57 leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus, benevens 1 hervormingspreek, door verschillende professoren en leeraren der hervormde kerk, waaronder zijn Ds. Grand-Pierre, Dr. Ebrard, Ds. Hengstenberg, Dr. Kohlbrugge, Dr. F.W. krummacher, Dr. monod, Prof van Oosterzee, Ds. pressense en anderen. Uitgegeven bij gelegenheid van het 300 jarig bestaan van den Heidelbergschen Katechismus.
87942: GRAND-PIERRE E.A. - De eenige troost in leven en in sterven. 57 leerredenen over den Heidlbergschen Katechismus benevens 1 hervormingspreek, door verschillende professoren en leeraaren der hervormde Kerk. Uitgegeven ter gelegenheid van het 300jarig bestaan van den Heidelbergschen Katechismus.
5707: GRAND, LOUIS LE - Censure de la Faculté de Théologie de Paris, Cintre le Livre, qui a pour titre, Bélisaire.
90696: GRAND, ROGER - Recherches sur l'origine des francs. Ouvrage posthume complété, augmenté et publié par les soins de Suzanne Duparc. Archiviste-Paléographe.
30258: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten
88384: GRANDIA, J.J. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
95121: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten
88530: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, prediking en geestelijk leven. Een toelichting vanuit de Gereformeerde Gemeenten.
53259: GRANDIA, J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek
4136048: GRANDIA, C. - Een nieuw begin / Gedragen tot het einde. Evangelie van Masttheüs uitgelegd voor (jonge) mensen.
142873: GRANET, SOLANGE - Images de Paris. La Place de la Concorde.
4137481: GRANFIELD, P. & JUNGMANN, J.A. (ED.) (QUASTEN, J.) - Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten in two volumes.
155588: GRANJARD, HENRI - Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps.
167441: GRANNIS, CHANDLER B. [ED.]. - What happens in Book Publishing.
160464: GRANQVIST, RAOUL & JÜRGEN MARTINI [ED.]. - Preserving the Landscape of Imagination: Children's Literature in Africa.
153991: GRANT, MICHAEL - Julius Caesar.
166027: GRANT, A. & R. MAYO - De Hugenoten.
110187: GRANT, ROBERT M. - Christen als Bürger im Römischen Reich.
167056: GRANT, JAMIE [ED.]. - 100 Australian Poems of Love and Loss.
151917: GRANT, RAYMOND J.S. - Laurence Nowell, William Lambarde and the Laws of the Anglo-Saxons.
140220: GRANT, JAMES - John Adams. Party of One.
167508: GRANT, MICHAEL - Pompeji-Herculaneum. Untergang und Auferstehung der Städte am Vesuv.
95163: GRANT, ROBERT M. - Gnosticism, a source book of heretical writings from the early Christian period
167329: GRANT, MICHAEL [ANDREW WALLACE-HADRILL - INTROD.]. - Pompeii & Herculaneum. Cities of Vesuvius [In Slipcase].
166409: GRANT, P.J. - Gulls. A Guide to identification.
157060: GRANT, JOY - Harold Monro and the Poetry Bookshop.
123203: GRANT, NEIL - Het grote geschiedenisboek voor kinderen. Alle belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeeschiedenis in een levendige, verhalende stijl verteld. Over de ziekten der hersenen. Amsterdam, 1843.
154278: GRANT, MICHAEL - The Emperor Constantine.
4059667: GRANT, MICHAEL - St Paul.
123194: GRANT, MICHAEL - Dawn of the Middle Ages.
146274: GRANT, NEIL - The Howards of Norfolk.
4139781: GRANT, F.C. - Ancient Judaism and The New Testament.
122890: GRANT, MICHAEL - Cities of Vesuvius. Pompeii & Herculaneum.
145915: GRANZOTTO, GIANNI - Christoffel Columbus. Een biografie.
163764: GRANZOTTO, GIANNI - Christoffel Columbus. The Dream and the Obsession. A Biography.
103744: GRAPHICS - Die Schaffenden. Eine Auswahl der Jahrgänge I bis III und Katalog des Mappenwerkes.
160387: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800.
103276: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511 - 1787.
123524: GRAS, PIM - Jazz uit het historisch archief. In a Mellow Tone. Het levensverhaal van Ben Webster.
164766: GRAS, H. [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van Assen
85925: GRASHUIS, G.J. - Geloof en wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde. Twee levensbeelden 1. De Leer van Groen van Prinsterer
103351: GRASS, GÜNTER [JOHN W. WOODS - TRANSL.]. - Show Your Tongue.
122252: GRASS, GÜNTER - Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus.
150192: GRASS, GÜNTER [KOOS SCHUUR - TRANSL.]. - De blikken trommel.
181045: GRASS, NIKOLAUS & WERNER OGRIS [EDS.]. - Festschrift Hans Lentze. Zum 60. Geburtstage dargebracht von Fachgenossen und Freunden.
4021404: GRASS, H. - Die evangelische Lehre vom Abendmahl. Ausgewählt und eingeleitet von H.Grass.
156451: GRASSÉ, PIERRE-P. [INTROD.]. - La vie et l'oeuvre de Réaumur [1683-1757].
141887: GRASSELLI, M.M. & P. ROSENBERG [EDS.]. - Watteau. 1684-1721.
4022289: GRÄSSER, E. - Die Naherwartung Jesu. (SBS 61)
95488: GRÄSSER, ERICH - Der zweite Brief an die Korinther. Teil 1: Kapitel 1,1-7,16, Teil 2: Kapitel 8,1-13,13 (2 volumes) (Series: Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, Band 8/2 & 8/2)
4139765: GRÄSSER, E. - Der Glaube im Hebräerbrief. (MTS 2)
104916: GRASSET, BERNARD - Lettre à André Gillon sur les conditions du succès en librairie.
31225: GRASSMANN, SIEGFRIED - Hugo preuss und die deutsche Selbstverwaltung (Historische Studien. Heft 394)
132136: GRASWINCKEL, JHR DR D.P.M. - Graswinckel. Geschiedenis van een Delfts brouwers- en regenten-geslacht.
152349: GRASWINKELS, JHR. MR. D.P.M. - De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland 1543-1816.
86166: GRATAMA, B.J. - Advies over den Floreenpligt in Friesland
160038: GRATAMA, MR. S. [ED.] - Drenthsche rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e eeuw.
4028559: GRAUBARD, B. - Gelesen in den Büchern Mose. Freitagabend-Vorträge im Bayerischen Rundfunk.
153141: GRAUER, NEIL A. - Remember Laughter. A Life of James Thurber.
151669: GRAUL, RICHARD [ED.]. - Zeitschrift für bildende Kunst mit Beiblatt ' Kunstchronik und Kunstliteratur '. 62. Jahrgang 1928-29.
166076: GRAUL, PROF. DR. RICHARD - Alt-Flandern. Brabant - Artois - Hennegau - Lüttich - Namur. Bilderband mit 200 photographischen Aufnamen von Städtebildern, Baudenkmälern und Innenräumen aus Belgien und Frenzösisch-Flandern. Mit einer durch alte Städteansichten geschmückten kunstgeschichtlichen Einleitung und eingehenden Erläuterungen. .
101811: GRAULS, MARCEL - De kroon op het merk.
155646: GRAULS, MARCEL - Bintje & Kalasjnikov. Het eponiemen boek.
165721: GRAUMANS, A.A.L. [DEN DRÉ] - Dré III.
93158: GRAUMANS, A.A.L. - Compagnons. Met illustraties van den schrijver en met kleurenplaat van Anton Pieck
180389: GRAUWELS, DR. J. - Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529-1545.
143616: GRAVE, JAAP - Übersetzen ist Liebeswerk. Vermittler nederländischer Literatur in Deutschland 1890-1914.
4049657: GRAVE, FR. - Das Chaos als objektive Weltregion. Ein metaphysischer Versuch. Mit einer Einführung von A.Buchenau.
131235: GRAVE, JAAP - Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914
53352: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de Gereformeerde geloofsleer (3 delen)
94801: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de Gereformeerde Geloofsleer (3 delen)
110577: GRAVENSANDE, G.H. 'S- - Sprekende schrijvers: Nederlandsche en Vlaamsche letterkundigen in gesprek met G.H. ’s-Gravensande.
4138820: GRAVENSANDE, WILLEM JACOB 'S - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.de Pater. (Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 13)
142989: GRAVES, ROBERT - Griekse mythen.
53311: GRAVES, ROBERT - The Greek myths (2 volumes)
141797: GRAVES, ALGERNON [ED.]. - A Dictionary of Artists who have Exhibited Works in the Principal Lonsdon Exhibitions from 1760 to 1893.
143626: GRAVES, ROBERT & LIDDELL HART - T.E. Lawrence to his Biographers Robert Graves and Liddell Hart.
167355: GRAVES, ROBERT [RALEIGH TREVELYAN - INTROD.]. - Goodbye to All That [In Slipcase].
165115: GRAVES, WILLIAM [ED.]. - Water. The Power, Promise and Turmoil of North America's Fresh Water.
163659: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Richard Hughes. A Biography.
144101: GRAVES, RICHARD PERCEVAL - Robert Graves. The Years with Laura Riding 1926-1940.
144284: GRAVES, ROBERT & ALAN HODGE - The Long Week-End. A Social History of Great Britain 1918-1939.
4051872: GRAVES, R. - Griekse mythen.
4141541: GRAVES, R. - Griekse mythen.
90720: GRAVESTEIJN, C. E.A. - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld. Opstellen aangeboden aan Dr. R.L. Schuursma ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
89033: GRAVESTEIJN, C. E.A. - Gedachtengoed. Woordenstroom en klankbeeld. Opstellen aangeboden aan Dr. R.L. Schuursma ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
104633: GRAVETT, CHRISTOPHER - Castles and Fortifications from around the World.
10050: GRAVURE - d' Arminianze schans tot Leyden.
9896: GRAVURE/DORDRECHT - Gesigt vande seer oude en beroemde stad Dordrecht geleegen in Hollandt te sien by de Vuyl Poort. / La très ancienne et fameuse ville de Dordrecht en Hollande vue du còte de la porte nommée de Vuyl Poort.
55519: GRAY, ANDREW - Grote en dierbare beloften. Negen predikatiën
55526: GRAY, ANDREW - De biddende hogepriester. Negen predikaties
162076: GRAY HARDCASTLE, VALERIE - Locating Consciousness.
95709: GRAY, ANDREW - The works of the reverend and pious Andrew Gray, formelerly minister of the gospel in Glasgow
88193: GRAY, ANDREW - De geestelijke strijd en de geestelijke vergenoeging. 10 predikatiën uit het engels vertaald.
143134: GRAY, CAMILLA [MARIAN BURLEIGH-MOTLEY - ED.]. - The Russian Experiment in Art 1863-1922.
153961: GRAY, B. KIRKMAN - A History of English Philanthropy. From the Dissolution of the Monasteries to the taking of the first census.
88190: GRAY, ANDREW - Toegang tot het eeuwige leven
92597: GRAY, ANDREW - Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed. 9 Predikatiën over 1 Thess. V:17, Spr. IV:23 en Micha VI:9
181050: GRAY, JOHN MORGAN - Fun Tomorrow. Learning to be a Publisher & Much More.
4059356: GRAY, J. - I & II Kings. A Commentary. (Old Testament Library)
146429: GRAY, JOHN - Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook.
93052: GRAY, JOHN - The Canaanites. Ancient Peoples and Places. 61 photographs, 54 line drawings, 3 maps
4045378: GRAY, J.G. (HEGEL, G.W.F.) - Hegel`s Hellenic Ideal.
92055: GRAY, JOHN - Al-Qaida en de moderne tijd
143526: GRAY, JOHN - The Canaanites.
30284: GRAY, ANDREW - De overste Leidsman, zes predikatiën
143531: GRAY, JOHN - The Canaanites.
95465: GRAY, JOHN - The legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament
86587: GRAY, ANDREW - De Roos van Saron. Zes predikatiën.
55575: GRAY, ANDREW - De Roos van Saron. Zes predikatiën
93388: GRAY, JOHN - The Krt tekst in the literature of Ras Shamra, a social myth of ancient Canaan
155141: GRAY, NICHOLA & DOMINIC BRAZIL - Blackstone's Guide to the Civil Partnership Act 2004.
30102: GRAY, ANDREW - De verborgenheid des geloofs ontsloten. 9 predikatiën uit het Engels vertaald
55367: GRAY, ANDREW - De verborgenheid des geloofs ontsloten, 9 predikatiën / Groote en dierbare beloften, 9 predikatiën / Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed, 9 predikatiën / De Geestelijke Strijd - en de Geestelijke Vergenoeging, 10 predikatiën / Elf predikatiën op avondsmaalstijden in verschillende plaatsen gepredikt (5 werken in 1 band)
130762: GRAY, ARTHUR - The Town of Cambridge. A History.
4138009: GRAY, J. - The Biblical Doctrine of the Reign of God.
123159: GRAY, JOHN [EDS.]. - Verlichting en terreur.
53587: GRAY, IRVINE R. - Huguenot manuscripts: a descriptive catalogue of the remaining manuscripts in the Huguenot library (Series: Huguenot Society of London. Quarto Series Vol. LVI)
170910: GRAYLING, A.C. - Truth, Meaning and Realism. Essays in the Philosophy of Thought.
4065506: GRAYLING, A.C. (RUSSELL, B.) - Russell. (Kopstukken filosofie)
167000: GRAYLING, A.C. - A Quarrel of the Age. The Life and Times of William Hazelitt.
93284: GRAYZEL, SOLOMON - The church and the Jews in the XIIIth century. A study of their relations during the years 1198-1254, based on the papal letters and the conciliar decrees of the period. Revised Edition
157948: GRAZIA, EDWARD DE - Girls Lean Back Everywhere. The Law of Obscenity and the Assault on Genius.
122749: GRAZIANO, FRANK - Cultures of Devotion. Folk Saints of Spanish America.
4072393: GRDZELIDZE, TAMARA (ED.) - One, Holy, Catolic and Apostolic. Ecumenical Reflections on the Church. (Faith and Order Paper 197)
85730: GREAVES, RICHARD L. - John Bunyan. Courtenay sties in Reformation Theology 2.
171159: GREBER, JOHANNES [E. SCHUTTE-VAN CREVELD - TRANSL.]. - Omgang met Gods geestenwereld. Zijn wetten en zijn doel. Persoonlijke ervaringen van een R.K. priester.
167221: GRECO, EMANUELE & ANGELA PONTRANDOLFO [ & ADELINA PELOSI & GABRIELLA PRISCO] - ITALIA [Guide Archeologiche Montadori].
84240: GREEBE, H.J.G. - Gedenkschrijft der vestiging van de Hervormde godsdienst in Friesland 31 maart 1580, uitgegeven op het derde eeuwfeest
88687: GREEBE, A.C.J.A. - Beschrijving der maskerade te houden op 30 juni 1909, bij gelegenheid van het 59ste lustrum van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit.
4140687: GREEBE, H.J.G. - Gedenkschrift der vestiging van de hervormde godsdienst in Friesland. 31 maart 1580. Uitgegeven op het 3e eeuwfeest.
161854: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
90557: GREEF, W. DE / CAMPEN, M. VAN - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
31868: GREEF, WULFERT DE - Calvijn en het Oude Testament / Calvin and the Old Testament (with a summary in English and German)
4071988: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
4056185: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften. (netjes met potlood onderstreept)
4035751: GREEF, W. DE - De Ware Uitleg. Hervormers en hun verklaring van de Bijbel.
93469: GREEF, W. DE / CAMPEN, M. VAN - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
93538: GREEF, WULFERT DE - Johannes Calvijn, zijn werk en geschriften
4133544: GREEF, W. DE, (CALVIJN, J.) - Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode.
10180: GREEK N.T. - Tes kaine diathekes apanta. Novvm Iesv Christi Domini Nostri Testamentum, Ex Regiis aliisque optimis editionibus cum cura expressum.
170424: GREELEY, ANDREW & MICHAEL HOUT - The Truth About Conservative Christians. What They Think and What They Believe.
123198: GREELEY, ANDREW M. - De nieuwe agenda voor nieuw gesprek over fundamenele religieuze vragen vanuit eigentijds ervaren.
4057146: GREELEY, A.M. - Religion. A Secular Theory.
4065898: GREELEY, A.M. - Myths of Religion. An Inspiriring Investigation into the Nature of God and a Journey to the Boundaries of Faith.
103647: GREEN, JULIEN - Frère François.
4066393: GREEN, M - Adventure of Faith. Reflections on Fifty Years of Christian Service.
91265: GREEN, JULIEN - Franciscus
89181: GREEN, WILLIAM HENRY E.A. - Treasury of Job. Volume one.
4138289: GREEN, W.H. - Die höhere Kritik des Pentateuchs.
143298: GREEN, PETER - A Concise History of Ancient Greece to the Close of the Classical Era.
94853: GREEN, RENÉE - Na de tien duizend dingen. After the ten thousand things
152202: GREEN, JONATHAN - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries they Made.
166773: GREEN, JEN [ED.]. - An Illustrated Practical Guide to Attracting & Feeding Garden Birds.
165835: GREEN, JULIAN - Journal [1928-1958].
157391: GREEN, JOHATHAN - Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries they Made.
156919: GREEN, RICHARD LANCELYN & JOHN MICHAEL GIBSON [EDS.]. & GRAHAM GREENE [FOREW.]. - A Bibliography of A. Conan Doyle.
152464: GREEN, JULIEN - Journaal 1926-1945.
103841: GREEN, EDWIN - Banking. An Illustrated History.
123022: GREEN, J.R. - Gnathia Pottery in the Akademisches Kunstmuseum Bonn.
102914: GREEN, J.R. - A Short History of the English People [3 Vols. Compl.].
4051820: GREEN, GERALD - Holocaust. Een roman over liefde, haat, vernietiging en overleving.
4135930: GREEN, A. - A Guide to the Zohar.
54524: GREEN, EDWARD CROCKER - The Matawai Maroons: an acculturating afro-american society
101567: GREENBERG, JOSEPH H. - Language Universals.
153005: GREENE, ROBERT W. - Searching for Presence. Yves Bonnefoy's Writings on Art.
155510: GREENE, GRAHAM - De wetteloze paden van Mexico.
142490: GREENE, GRAHAM - A Sort of Life.
30743: GREENFIELD, JONAS C. / STONE, MICHAEL E. / ESHEL, ESTHER - The Armaic Levi Document. Edition, Translation, Commentary
164710: GREENFIELD, PATRICIA M. & RODNEY R. COCKING [EDS.]. - Cross-Cultural Roots of Minority Child Development.
154905: GREENFIELD, SIDNEY M. & ANDRÉ DROOGERS [EDS.]. - Reinventing Religions. Syncretism and Transformation in Africa and the Americas.
163887: GREENHALGH, MALCOLM & DENYS OVENDEN - Freshwater Life. Britain and Northern Europe.
123039: GREENHILL, BASIL [ED.]. - The National Maritime Museum.
9897: GREENHILL, WILLIAM - Verklaring over de Profetie van Ezechiel, In 't Engelsch beschreven, En in de Nederduitsche Taale overgezet, en door ingevlochte Ophelderingen &c. verrykt.
4031143: GREENLEE, J.H. - Introduction to New Testament Textual Criticism.
4137680: GREENSLADE, S.L. - Early Latin Theology. Selections from Tertullian, Cyprian, Ambrose and Jerome.
157119: GREENSPAN, EZRA & JONATHAN ROSE [EDS.]. - Book History [Volume 1 - 7].
151933: GREENSPAN, MIRIAM - Genezen door te leven. De helende kracht van onze duistere emoties.
4142473: GREENSPAN, P.S. - Emotions & Reasons. An Inquiry into Emotional Justification.
140387: GREENWOOD, SUSAN - De encyclopedie van magie & hekserij. Een geïllustreerd historisch verslag van spirituele werelden.
161918: GREENWOOD, JAMES - No Guns, Big Smile. South America by Horse.
160602: GREEP, VICTORIA B. - Een beeld van het gezin. Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportrait in de Nederlanden.
90331: GREER, ROWAN A. - The fear of freedom. A study of miracles in the Roman Imperial Church.
170008: GREER, JOHN MICHAEL - The Element Encyclopedia of Secret Societies and Hidden History. The Ultimate A-Z of Ancient Mysteries, Lost Civilizations and Forgotten Wisdom.
156331: GREER, ROWAN A. - The Fear of Freedom. A Study of Miracles in the Roman Imperial Church.
4054072: GREEVE, H. DE (GONZAGA, L) - Luigi Gonzaga.
4142383: GREGERSEN, N.H. DREES, W.B. & GÖRMAN, U. (ED.) - The Human Person in Science and Theology.
121374: GREGG, LEE W. [ED.]. - Knowledge and Cognition.
142540: GREGG, PAULINE - King Charles I.
150973: GREGG, PAULINE - King Charles I.
100153: GRÉGOIRE, P. CHR. - Orval au fil des siècles. Deuxième partie. Épanouissement, destruction, relèvement.
141698: GRÉGOIRE, STÉPHANIE - Plein air. Les impressionistes dans le paysage.
4139112: GRÉGOIRE, A. - Leçons de Philosophie des Sciences Expérimentales.
141578: GREGOR-DELLIN, MARTIN - Richard Wagner. His Life, His Work, His Century.
4066187: GREGOR, J. - Perikles. Vertaald door A.J.Hassoldt,
103780: GREGORIETTI, GUIDO [ERICH STEINGRÄBER - FOREW.]. - Gold und Juwelen. Eine Geschichte des Schmucks von Ur bis Tiffany.
4072066: GREGORIUS DE GROTE (BENEDICTUS) - Dialogen. Het leven van Benedictus en andere heiligen. Vertaald en van een nawoord voorzien door G.Bartelink en F.v.d.Meer.
4010222: GREGORIUS VAN NYSSA, - Oratio catechetica. Ingeleid en vertaald door W.C.van Unnik. (Klassieken der Kerk)
4139776: GREGOROVIUS, FERDINAND - Werke. Mit 120 Abbildungen auf Tafeln.
162203: GREGORY, STEWART [ED.]. - Thomas of Britain: Tristan.
171160: GREGORY, RICHARD - Seeing Through Illusions. Making Sense of the Senses.
170388: GREGORY, RICHARD L. [ED.]. & O.L. ZANGWILL - The Oxford Compendium to the Mind. The classic guide to the mind and its mysteries.
90926: GREGORY, ALEXIS / WALTER, MARC - Private Splendor. Great Families at Home.
161621: GREGORY, STEWART [ED.]. - The Romance of Tristran by Béroul.
150012: GREGORY, STEWART - "La traduction en prose française du 12e siècle des "" Sermones in Cantica "" de Saint Bernard."
83325: GREIDANUS, S. - Sola Scriptura, problems and principles in preaching historical texts
4015334: GREIDANUS, S. - Sola Scriptura. Problems and Principals in Preaching Historical Texts. (Diss.)
100021: GREIDER, WILLIAM - One World, Ready or not. The Manic Logic of Global Capitalism.
180419: GREIG, DOREEN - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th Centuries.
145213: GREIG, DOREEN - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th Centuries.
165502: GREIG, PETE & DAVE ROBERTS - Dag en nacht roepen zij tot God. Het verbazingwekkende verhaal van het 24-7 gebed.
165111: GREIG, PETE - Handboek voor het 24-7 gebed. Met dit boek kan iedereen overal leren bidden als nooit tevoren.
87995: GREIJDANUS, S. E.A. - Kommentaar op het Nieuwe Testament (complete set)
92972: GREIJDANUS, S. - De Openbaring des Heeren aan Johannes. Voor de gemeente uitgelegd
47228: GREIJDANUS, S. - De Brief van den Apostel Paulus aan de gemeente te Rome II, Hoofdstukken 9-16 (Serie: Kommentaar op het Nieuwe Testament, VI)
4007971: GREIJDANUS, S. - (21) Schriftoverdenkingen. Ingeleid door C.Veenhof.
30445: GREINACHER, N. E.A. - Handboek van de pastoraaltheologie. Praktische theologie over de kerk in haar huidige situatie. Deel 2
150658: GREINDL, EDITH & MARIE LOUISE HAIRS & MICHEL KERVYN DE MEERENDE & MARGRET KLINGE & BÉNÉDICTE SCHIFFLERS & YVONNE THIERY - De Gouden Eeuw van de Vlaamse Schilderkunst. De Zeventiende Eeuw.
151813: GREISS, THOMAS E. - West Point Atlas the Second World War. Europe and the Mediterranean.
4047495: GREIVE, H. - Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa. (Grundzüge 37)
4137252: GREIVE, H. - Geschichte des modernen Antisemitismus in Deutschland. (Grundzuge 53)
4141227: GREIVE, H. - Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte im mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa. (Grundzüge 37)
144645: GRELL, OLE PETER - Calvinist Exiles in Tudor and Stuart England.
4300897: GRELL, O.P. (LONDON) - Dutch Calvinists in Early Stuart London. The Dutch Church in Auston Friars 1603-1642.
154935: GRENAND, PIERRE & CHRISTIAN MORETTI & HENRI JACQUEMIN - Pharmacopées traditionelles en Guyane. Créoles, Palikur, Wayapi.
165925: GRENDEL, A.L. [JACK CHALKER - ILLUSTR.]. - Gekooide vogel. Gedichten geschreven tijdens krijgsgevangenschap in Atjeh, Birma en Siam 1942-1945.
161825: GRENDEL, DR. E. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda.
140121: GRENDEL, E. - De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865.
170534: GRENE, MARJORIE & DAVID J. DEPEW - The Philosophy of Biology. An Episodic History.
4142820: GRENE, M. (ED.) - Interpretations of Life and Mind. Essays around the Problem of Reduction.
168015: GRENFELL, MICHAEL [ED.]. - Pierre Bourdieu. Key Concepts.
162227: GRENFELL PRICE, A. [ED.]. - James Cook. Entdeckungsfahrten im Pacific 1768-1779. Die Logbücher der Reisen von 1768 bis 1779.
4076213: GRENHOLM, C.-H. - Protestant Work Ethics. A Study of Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology.
153573: GRENVILLE, ANTHONY [ED.]. - German-speaking Exiles in Great Britain.
110063: GRENZMER, FELIX [ED.]. - Das Nibelungenlied.
54116: GRESCHAT, MARTIN - Zur neueren Pietismusforschung
94000: GRESCHAT, MARTIN - Zwischen Tradition und Neuem Anfang. Valentin Ernst Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie
54316: GRESCHAT, MARTIN - Gestalten der Kirchengeschichte Band 1 - 8. 1: Alte Kirche I. 2: Alte Kirche II. 3: Mittelalter I. 4: Mittelalter II. 5: Reformationszeit I. 6: Reformationszeit II. 7: Orthodoxie und Pietismus. 8: Die Aufklärung (8 volumes)
94022: GRESCHAT, MARTIN - Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit
94027: GRESCHAT, MARTIN - Martin Bucer. A Reformer and His Times
94125: GRESCHAT, MARTIN - Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit
4072548: GRESCHAT, M. (HRSG.) - Die Aufklärung. (Gestalten der Kirchengeschichte 8)
4069250: GRESHAKE, G. & WEISMAYER, J. (HRSG.) - Quellen geistlichen Lebens. Band IV: Die Gegenwart.
101362: GRESHOFF, J. [J.FRANCKEN - ILLUSTR.]. - Currente calamo.
153275: GRESHOFF, J. [ED.]. - Harvest of the Lowlands. An Anthology in English Translation of Creative Writing in the Dutch Language with an Historical Survey of the Literary Development.
121368: GRESHOFF, J. - Bij feestelijke gelegenheden.
143946: GRESHOFF, J. [ED.]. - Het Spel der Spelen. Causeriën over het Boek.
160260: GRESHOFF, J. [J. BUCKLAND WRIGHT - WOODENGR.]. - Gedichten 1907-1934.
131850: GRESHOFF, J. - Confetti.
153364: GRESS, EDMUND G. - Fashions in American Typography 1780-1930. With Brief Illustrated Stories of the Life and Environment of the American People in Seven Periods and Demonstrations of E. G. G.'s Fresh Note American Period Typography.
100894: GRETHER, P.A. - Technik des Edelsteinfassens.
4144018: GRETHER, O. - Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht.
4300909: GRETHER, O. - Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht.
145623: GRETLER, PRISKA & ROBERT PARTHESIUS & AD VAN DER ZEE - Batavia. De terugkeer van een retourschip.
164870: GREUNING, HENNIE VAN & SONJA BRAJOVIC BRATANOVIC - Analyzing and Managing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk [With CD].
157685: GREUNING, HENNIE VAN & SONJA BRAJOVIC BRATANOVIC [EDS.]. - Analyzing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance & Financial Risk Management [& CD].
161210: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. [ED.]. - Erfrecht 1798-1820. Bronnen van de Nederlandse codificatie.
90277: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Bronen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. Erfrecht 1798-1820.
155719: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. [ED.]. - Bronnen van de Nederlandse Codificatie. Erfrecht 1798-1820 & De codificatie van het erfrecht 1798-1838 [2 Vols. Compl.].
161270: GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I. - De codificatie van het erfrecht 1798-1838.
92007: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Deliberatiën van den Raad van State over het burgerlijk wetboek (1816) 6 juli 1818 - 31 augustus 1818
10075: GREVE, WILHELMUS - Natuur- en Geschiedkundige Verhandeling, over de Reuzen en Dwergen. Voorgelezen in het natuurlievend gezelschap, onder de zinspreuk: Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd. Te Delft. Sedert met eenige Bijvoegselen vermeerderd, waar achter eenige Aanmerkingen, wegens sommige verscheidenheden in den mensch, gevolgd door eene Beschrijving van een buitengewoon zwaar Meisje. Met gekleurde platen.
95755: GRÈVE, MARCEL DE - Études Rabelaisiennes. Tome III (Volume 3). L'Interprétation de Rabelais au XVIe Siècle. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, XLVII)
85248: GREVE, H.E. - De tijd van den Tachtigjarigen oorlog in beeld. Afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten, penningen, wapens en andere documenten uit het tijdvak
90753: GREVER, MARIA - Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis.
90339: GREVER, MARIA / VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
130703: GREVER, MARIA & BERTEKE WAALDIJK - Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
161724: GREWE, KLAUS [ED] & WERNER BRINKER - GÜNTHER GARBRECHT - HANSGERD HELLENKEMPER - HEINZ OTTO LAMPRECHT - HORST D. SCHULZ - EDGAR THOFERN] - Atlas der römische Wasserleitungen nach Köln.
103915: GREY, HAROLD - Madame de Pompadour. Naar de gedenkschriften van Argenson, kamerheer van Lodewijk den XVe [12 Issues - Complete set]. .
122044: GREY, IAN - Stalin. Man of History.
143275: GREY, IAN - Boris Godunof. The Tragic Tsar.
4075004: GREY, M. - De verlossing van de droom. De christelijke traditie en de verlossing van de vrouw.
30254: GREYDANUS, S. / GROSHEIDE, F.W. - Kommentaar op het Nieuwe Testament (14 delen in 19 banden)
171050: GREYERZ, KASPAR VON - Religion und Kultur. Europa 1500-1800.
4008062: GREYERZ, K.V. - Die bernische Landeskirche im Lichte des Evangeliums. 1930-1940.
170294: GRIBBIN, JOHN - Deep Simplicity. Chaos Complexity and the Emergence of Life.
170162: GRICE, PAUL - Studies in the Way of Words
152271: GRIEDER, TERENCE - Origins of Pre-Columbian Art.
140620: GRIEG, NORDAHL [G.M. GATHORNE- HARDY - TRANSL.]. - All That is Mine Demand. War Poems of Nordahl Grieg.
90084: GRIEKEN, M. VAN - De drie Formulieren van Eenigheid. (De Nederlandsche Geloofsbelijdenis de Heid. Catechismus - De vijf leerregels van Dordt). Zijnde: de drie historische fundamentstukken onzer Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk.
88279: GRIEKEN, M. VAN - Beginselen van kerkrecht zoals we die vinden uiteengezet in de Oudste Kerkordeningen der Nederlandsche Gereformeerde of Hervormde Kerken. Eerste deel, eerste stuk. De Wezelsche artikelen van 1568.
143162: GRIEKEN, L. VAN & P.D. MEIJER & A. RINGER - Harry Elte Phzn [1880-1944]. Architect van de joodse gemeenschap tijdens het interbellum.
104292: GRIEKEN, MIRRE VAN - Pennestreek. Een beeld van Brabant [en een stukje Bommelerwaard en het Land van Altena].
150633: GRIEKEN, JOS H. VAN & ANDREAS SCHELFHOUT - Pennestreek Zeeuwsch-Vlaanderen.
130420: GRIEND, MR. B.J. VAN DE - Het oogmerk als ijkpunt. Bestuurlijke sancties in bestuurrechtspraak en wetgevingsadvisering.
110856: GRIENDT, MR. H.F.M. VAN DE & MR. E. SCHUTTE - Mediation in arbeidsconflicten.
103277: GRIENSVEN, A. VAN - Orthenstraat & Hooge Steenweg [2 Vols.].
4137580: GRIEP, H.J. - Geschichte des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg.
162934: GRIERSON, EDWARD - King of Two Worlds. Philips II of Spain.
142704: GRIESINGER, DR. W. - Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten für Aerzte und Studirende.
142614: GRIESINGER, WILHELM - Wilhelm Griesinger's Gesammelte Abhandlungen. Vol. 1
4142583: GRIESINGER, TH. - De Jesuïten,. volledige geschiedenis hunner openbare en geheime werkzaamheid van de stichting der orde tot op heden, aan het volk verhaald. Naar den tweeden druk uit het Hoogduitsch.
157896: GRIEST, GUINEVERE L. - Mudie's Circulating Library & The Victorian Novel.
170163: GRIFFIN, DR. DAVID RAY - Parapsychology, Philosophy and Spirituality. A Postmodern Exploration.
123512: GRIFFIN, GILLETT [FOREW.]. - Schatten uit de Nieuwe Wereld.
157971: GRIFFIN, CLIVE - The Combergers of Seville. The History of a Printing and Merchant Dynasty.
100433: GRIFFIOEN, SANDER - Een weg gaan. Cultuurfilosofie tussen west en oost. Rede ter gelegenheid can het afscheid als bijzonder hoogleraar cultuurfilosofie aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie en als gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de VU.
4005615: GRIFFIOEN, S. (HEGEL, G.W.F.) - De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel.
4142362: GRIFFIOEN, S. & BALK, B.M. (ED.) - Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. Assessment and Perspective.
4061945: GRIFFITH THOMAS, W.H. - The Holy Spirit of God.
142807: GRIFFITH, MATTIE [JOE LOCKARD - AFTERW.]. - Autobiography of a Female Slave
130506: GRIFFITH, SAMUEL B. - In Defense of the Public Liberty. Britain, America & the Struggle for Independence from 1760 to the Surrender at Yorktown in 1781.
153898: GRIFFITHS, A. PHILLIPS [ED.]. - Knowledge and Belief.
143712: GRIFFITHS, RICHARD - Marshal Pétain.
4042963: GRIFFITHS, M. - Assepoester. Of de vergeten bestemming van de Kerk.
100323: GRIFFITHS, TREVOR R. & TOM VAN BEEK - Theater maken. Complete handleiding voor spel en techniek.
156651: GRIFFITHS, R.A. - The Reign of Henry VI.
157881: GRIFFITHS, ANTONY - Prints for Books, French Book Illustration 1760-1800
155590: GRIFFITHS, MAJOR ARTHUS - Mysteries of Police and Crime [3 Vols. Complete Set].
104165: GRIFFITHS, PHILIP JONES & NAOMI JAMES & MILES KINGTON & WILLIAM SHAWCROSS [EDS. - ET AL.]. & TOM OWEN EDMUNDS [PHOTOGR.]. - Great Journeys.
143900: GRIFFITHS, ARLO & JAN E.M. HOUBEN [EDS]. - The Vedas. Texts, Language and Ritual. Proceedings of the 3rd International Vedic Workshop.
143401: GRIFFITHS, RALPH A. - King and Country. England and Wales in the Fifteenth Century.
4135856: GRIFFITHS, BEDE - (5 books). Universal Wisdom. 1994, 600 pp. - The One Light, Principal Writings. 2001, 496 pp. - A New Vision of Reality - Christ in India - Return to the Center.
144297: GRIGG, JOHN - Lloyd George. War Leader 1916-1918.
141199: GRIGG, JOHN - 1943 The Victory that never was.
153973: GRIGG, D.B. - Population growth and agrarian change. An historical perspective.
152106: GRIGULEVIC, J.R. [FRITZ ERIK HOEVELS. - ED.]. - Ketzer-Hexen-Inquisitoren.
4000322: GRIJP, R.K.M.V.D. - Geschichte des spanischen Protestantismus im 19.Jahrhundert. (Diss.)
31895: GRIJP, RAINER MARIA KLAUS VAN DER - Geschichte des Spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert
144974: GRIJP, LOUIS PETER [ED.]. - Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlands in de muziek.
165822: GRIJP, LOUIS PETER & MARTINE DE BRUIN [EDS.]. - De kist van Pierlala. Straatliederen uit het geheugen van Nederland.
102880: GRIJP. LOUIS PETER [ED. - ET AL.]. - Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [ & CD-Rom].
163766: GRIJPMA, DIEUWKE - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
151246: GRIJZENHOUT, FRANS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN [EDS.]. - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
146063: GRILLE, DIETRICH - Lenins Rivale.
167433: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Les collections sous de regard des écrivains / Et quelques pages inédits du manuscrit de 'Voyage au bout de la nuit' [Volume 8 / 2001: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
167432: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Manuscrits d'écrivains du XXe siècle / Un inédit de Simone de Beauvoir [Volume 6 / 2000: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
167431: GRILLET, THIERRY [ED.]. - Le Livre Annoté [Volume 2 / 1999: Revue de la Bibliothèque Nationale de France].
54715: GRILLMEIER, ALOYS / BACHT, HEINRICH - Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart (3 volumes)
4133277: GRILLMEIER, A. - Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band I und II/1. Von der Apostolischen Zeit bis zum Rezeption und Widerspruch (518)
166495: GRIMAL, NICOLAS - A History of Ancient Egypt.
143097: GRIMAL, PIERRE - La femme à Rome et dans la civilisation Romaine.
4007626: GRIMAL, P. (TACITUS) - Tacitus. Een biografie. Vertaald door E. van Hemert.
110818: GRIMM, A.M. & GEORG HOFFMANN - Die geographischen Positionen Europas.
151520: GRIMM, CLAUS & JOHANNES ERICHSEN & EVAMARIA BROCKHOFF [EDS.]. - Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken.
130351: GRIMM, PETER [ED.] - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
140481: GRIMME, ERNST GÜNTHER [& RENATE PUVOGEL] - Königliche Bildwerke im Krönungssaal des Aachener Rathauses. Europäische Bildwerke vom Mittelalter zum Barock.
103421: GRIMME, ERNST GÜNTHER - Das Evangelistar von Gross Sankt Martin. Ein Kölner Bilderzyklus des hohen Mittelalter.
151382: GRIMME, ERNST GÜNTHER - Der Aachener Domschatz.
161613: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON - Simplizius Simplizissimus. Der Roman des dreisigjährigen Krieges. Bearbeitet und eingeleitet von Hans W. Fischer. Mit vielen Zeichnungen von Hans Sauerbruch.
160544: GRIMMELSHAUSEN, HANS JACOB CHRISTOFFEL VON [ARMAND DE LOECKER - TRANS. & ED.]. - De avonturen van Simplicissimus.
4138603: GRIMMELSHAUSEN, CHR. VON - De avonturen van Simplicissimus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.de Loecker.
121867: GRIMMETT, GEOFFREY & COLIN MCDIARMID [EDS.]. - Combinatorics, Complexity and Chance. A Tribute to Dominic Welsh.
171161: GRINNELL, FREDERICK - Everyday Practice of Science. Where Intuition and Passion Meet Objectivity and Logic.
155660: GRINSVEN, JOHAN VAN - Stan Storimans Oog op de wereld. Camaraman van Goirle tot Georgië,
168781: GRINTEN, HANS VAN DER & FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN & RON MANHEIM [EDS.]. - Holzschnitte des deutschen Expressionismus. Aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
168780: GRINTEN, HANS VAN DER & FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN [EDS.]. - Die Frühzeit des modernen Holzschnitts. Holzschnitte aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
104710: GRINTEN, HANS VAN DER & FRANZ JOSEPH VAN DER GRINTEN [EDS.]. - Die Frühzeit des modernen Holzschnitts. Holzschnitte aus den Beständen der Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
160418: GRINTEN, HANS & PETER THOBEN [EDS.]. - Jan Toorop. De Nijmeegse jaren, 1908-1916. Tentoonstelling bij gelegenheid van de 50ste herdenking van zijn sterfdag, 28 oktober t/m 3 december.
141634: GRINTEN, PROF. DR. E.F. VAN DER - Nijmegen benedenstad. Beschrijving van een grotendeels verdwenen stadsgedeelte aan de Waal [3 Vols. Compl.].
110439: GRIP, SANDER - Van buitenhuis tot ambtswoning. Het Catshuis door de eeuwen heen.
101512: GRISEBACH, LOTHAR - E.L. Kirchners Davoser Tagebuch. Erste Veröffentlichung der wichtigsten Schriften E.L. Kirchners.
101192: GRISHAM, JOHN - The Testament.
104351: GRISOGONO, VIVIAN - Sports Injuries. A Self-Help Guide.
101688: GRISTWOOD, SARAH - Arbella. England's Lost Queen.
141420: GRITTER, GERT - Van oerklank tot moedertaal. Over de ontwikkeling van het Nederlands.
121573: GRITZNER, MAXIMILIAN - Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer zuverlässiger Quellen zusammengestellt.
4022294: GROB, R. - Einführung in das Markus-Evangelium.
142028: GRÖBER, KARL & JULIANE METZGER - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
104747: GRODECKI, LOUIS & ANNE PRACHE & ROLAND RECHT - Architecture Gotique.
31576: GROE, THEODORUS VAN DER - De genezing van de blinde Bartimeüs in zeven verhandelingen volgens Lukas 18 : 35-43, en drie belangrijke predikaties over Job 5:8a, Micha 7:1 en 2a, Lukas 15:2b
30368: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelatene Biddags-predikatiën
85812: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien, bevattende de Genezing van den Blinden Bartimeus, vergeestelijkt volgens Lucas XVIII: 35-43. In zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII: 1 en 2a, en Lucas XV: 2b.
94929: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der Ware en Valsche Genade. Ontdekkende in het helderschijnend licht der zuiver gereformeerde waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprecht geloovigen en tusschen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen. Ten dienste van het heilbegeerig Christen-volk in Nederland, om op te wekken in deze donkere dagen van Verleidinge, zijnen eeuwigen Staat grondig te beproeven, en zichzelven zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der Huicehalrije en voor allerlei listig bedrog des Satans, met zich vast te houden aan het Geloof, dat eenmaal den Heiligen overgeleverd (2 delen)
31931: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatien. Bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII: 35-43. In zeven verhandelingen. Nevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII: 1 en 2a, en Lucas XV: 2b
31932: GROE, THEODORUS VAN DER - Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Tweede deel, XXIV-XLVIII
88195: GROE, THEODORUS VAN DER - Dank-, vast- en bededagsleerrede uitgesproken 18 Maart 1789
92295: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een zevental godvruchtige predikatien, bevattende de Genezing van den Blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lucas XVIII : 35-43
92583: GROE, THEODORUS VAN DER - De plicht van het lezen van de Heilige Schrift en andere Godgeleerde boeken. Hoe die, door Gods genade, dagelijks verricht moet worden met het meeste voordeel voor de ziel.
31317: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelaten biddags-predikatiën
87622: GROE, THEODORUS VAN DER - Brieven van Theodorus van der Groe en een vijftal brieven van Suzanna Bosman.
31952: GROE, THEODORUS VAN DER - Tiental uitmuntende leerredenen. Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
86598: GROE, THEODORUS VAN DER - Verhandeling over Hosea 11:4. En was hun als degenen, die het juk van op hunne kinnebakken oplichten
86596: GROE, THEODORUS VAN DER / SUZANNA BOSMAN - Brieven van Theodorus van der Groe en vijf brieven van Susanna Bosman, weduwe van Isaak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop). Voorzien van een historische inleiding door G.H. Leurdijk
86584: GROE, T. VAN DER / C. VAN VOLLENHOVEN - Een goede tijding uit een ver gelegen land. Brief van een zeekapitein, zich met zijn schip in Griekenland bevindende, aan zijn vrouw en kinderen te Sappemeer
83443: GROE, THEODORUS VAN DER E.A. - Brieven van Theodorus van der Groe en een vijftal brieven van Suzanna Bosman
95914: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der ware en valse genade. Bijbels Dagboek
82855: GROE, THEODORUS VAN DER - Elf leerredenen
92719: GROE, THEODORUS VAN DER - Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatien, handelende over onderscheidene keurige stoffen uit het Oude en Nieuwe Testament
55388: GROE, THEODORUS VAN DER - De Gereformeerde Grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof. Schriftuurlijk voorgedragen, en uit de Forumlieren van Enigheid bevestigd tot wering van alle misvatting en ter bevordering van waarheid en vrede
31295: GROE, THEODORUS VAN DER - Elf leerredenen
84719: GROE, THEODORUS VAN DER - Verbreiders van Zijn eer
88171: GROE, THEODORUS VAN DER - Brief geschreven aan een Vriendin, waarin raad en bestuur gegeven wordt in de weg der zaligheid, tot overtuiging en ontdekking van een arm en verloren zondaar
88181: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van biddagspredikatien, uitgesproken door den recht-eerwaerdigen, zeer geleerden, en godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zyn e. leven bedienaar des goddelyken woords in de Hervormde Gemeente te Kralingen
52386: GROE, TH. VAN DER - Brieven
31353: GROE, THEODORUS VAN DER - Achtenveertig lijdenspredikatiën. Predikatien over het lijden van onze Heere Jezus Christus. Eerste deel, I-XXIII
94824: GROE, THEODORUS VAN DER - "De rechtvaardiging door het geloof (ofwel ""De Gereformeerde grondleer van de genadige rechtvaardigmaking door het geloof Schriftmatig voorgedragen en uit de Formulieren van Enigheid bevestigd tot wering van alle misvattingen en ter bevordering van waarheid en vrede"" naar enige oude handschriften)"
31948: GROE, THEODORUS VAN DER - Des christens enige troost in leven en sterven of verklaring van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
31949: GROE, THEODORUS VAN DER - De genezing van de blinde Bartimeüs in zeven verhandelingen volgens Lukas 18 : 35-43, en drie belangrijke predikaties over Job 5:8a, Micha 7:1 en 2a, Lukas 15:2b
31954: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der ware en valse genade ontdekkend, in het helderschijnend licht der zuivere Gereformeerde waarheid vervat in de Heidelbergse catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tussen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprechte gelovigen en tussen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgelovigen. Ten dienste van het heilbegerig christenvolk in Nederland, om het op te wekken, in deze donkere dagen van verleiding, hun eeuwige staat grondig te beproeven en zichzelf zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarij en voor allerlei listig bedrog des statans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is
31957: GROE, THEODORUS VAN DER - Des Heeren last. 16 Biddagpreken
31399: GROE, THEODORUS VAN DER - Elf leerredenen
31392: GROE, THEODORUS VAN DER - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman
53348: GROE, THEODORUS VAN DER - Beschrijvinge van het oprecht en ziel-zaligend geloove. Nevens eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, waarin deze stoffe breeder behandelt en van de twee laatsten tegen den eerste wederlegt en verdedigt worden
31951: GROE, THEODORUS VAN DER - Verbreiders van Zijn eer
94957: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der Ware en Valsche Genade. Ontdekkende in het helderschijnend licht der zuiver gereformeerde waarheid, vervat in den Heidelbergschen Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tusschen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprecht geloovigen en tusschen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgeloovigen. Ten dienst van het heilbegeerig Christen-volk in Nederland, om het op te wekken in deze donkere dagen van Verleidinge, zijnen eeuwigen Staat grondig te beproeven, en zichzelven zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der Huichelarije en voor allerlei listig bedrog des Satans, met zich vast te houden aan het Geloof, dat eenmaal den Heiligen overgeleverd is (2 delen)
55570: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van zestien biddagspredikatiën
92570: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van veertien nagelatene biddags-predikatiën
31308: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van zestien biddagspredikatiën
88198: GROE, THEODORUS VAN DER - De ware bevinding
83726: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling van een tiental godvruchtige predikatiën bevattende de genezing van den blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens Lukas XVIII: 35-43. In zeven verhandelingen. Benevens drie andere belangrijke over Job V: 8a, Micha VII±1 en 2a en Lukas XV±2b.
31298: GROE, THEODORUS VAN DER - Toetssteen der ware en valse genade ontdekkend, in het helderschijnend licht der zuivere Gereformeerde waarheid vervat in de Heidelbergse catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tussen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprechte gelovigen en tussen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgelovigen. Ten dienste van het heilbegerig christenvolk in Nederland, om het op te wekken, in deze donkere dagen van verleiding, hun eeuwige staat grondig te beproeven en zichzelf zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarij en voor allerlei listig bedrog des satans, met zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is (2 delen).
55059: GROE, THEODORUS VAN DER - Die des nachts Zijn huis bewaakt
4136220: GROE, TH.V.D. - Brieven van Theodorus van der Groe. En een vijftal brieven van Suzanna Bosman, weduwe van W. Isak de Vries te Cabo (Kaap de Goede Hoop)
160662: GROEG, OTTO J. [ED.]. - Who's Who in the Arts. A biographical encyclopedia containing some 130 biographies and addresses of prominent personalities, organizations, associations and institutions connected with the arts in the Federal Republic of Germany.
88040: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Interpellatie van den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer, over de door de Nederlandsche regering aan het hof van St. Petersburg gerigte Nota, betrekkelijk de aangelegenheden van Polen.
88044: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Le parti Anti-Révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas. Etude d'histoire contemporaine.
81818: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen)
81819: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen)
81814: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Zelfstandig herwonnen of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht/ Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869, eene karakerstudie/ Ons schoolwet-program aan de hulp-vereenigingen voor christelijk-nationaal onderwijs/ aan de conservatieve partij I. Het program II. het koloniale vraagstuk III. Conservatieve journalistiek/ Bij de stembus I-V
81803: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Inventaris van nagelaten papieren van Mr. G. Groen v. Prinsterer aanwezig in het Alg. Rijsarchief, den haag 1911
102090: GROEN, D.H. - Rusticii helpidii carmina notis creticis versione batava commentarioque exegetico instructa.
84913: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-X
84911: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. LXI-LXX
84912: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXXI-XL
91837: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Briefwisseling, vijfde deel 1827-1869. (Serie: Schriftelijke Nalatenschap, zesde deel)
81795: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Grondwetherziening en eensgezindheid
81796: GROEN VAN PRINSTERER, G. VAN - Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l'église réformée des Pays-Bas, étude d'histoire contemporaine
88055: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bij de stembus. (5 delen in 1 band)
88056: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88046: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Grondwetherziening en eensgezindheid
82862: GROEN, K. - Zions wandelwegen, eerste zestal leerredenen. Waarbij gebonden: Tweede zestal leerredenen over Zions wandelwegen. Waarbij gebonden: Een drietal Adventspreeken over de komt van Christus, zijnde beloofd als Profeet, Priester en Koning. Waarbij: De Leidsman der blinden Predikatie over Jesaja 42:16 (4 werken in 1 band)
153220: GROEN, KOOS & INEKE HILHORST - 40 Jaar na dato.
140991: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale.
88054: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. / Vaderlandsche zangen. (2 werken in 1 band)
85073: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Over het verband van de Openbare Volksschool en de godsdienst advies in de Tweede Kamer der Staten Generaal den 30. November 1855
104593: GROEN, KOOS - Er heerst orde en rust... Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945 [& DISK].
142457: GROEN, J.J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
84910: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XLI-L
84915: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. I-XXV / XXVI-L
60237: GROEN. B.J. - Ter genezing van ziel en lichaam (De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk)
144999: GROEN, FLIP - Monumenten en Mensen. Handleiding voor particuliere Monumentenzorg.
88057: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Leervrijheid of kerkbewustzijn? Naar aanleiding van een Protest van Ouderlingen te Parijs. / Is er geen oorzaak? Eene wedervraag. Naar aanleiding van Waartoe Verwonderd? Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's Gravenhage, door J.H. Gunning, Jr. / Natuurlijk of ongerijmd? Aan Ds. J.H. Gunning, Jr. / Confessioneel of reglementair? (4 werken in 1 band)
88052: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. I.
85389: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser (2 delen in 1 band)
88041: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88107: GROEN VAN PRINSTERER, G. - L'Empire Prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin. (Essais historique sur les événements d'Allemagne en 1866. II.)
88101: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
91836: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Bescheiden (Deel I: 1821-1842 en Deel II: 1842-1876). Serie: Schriftelijke Nalatenschap, achtste en negende deel.
85384: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie (2 delen in 1 band)
85386: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal (2 delen)
85387: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verspreide geschriften (2 delen in 1 band)
88060: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
81422: GROEN, K. - De heilsbeloften, zestal predikatiën
85590: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa. (3 delen in 1 band)
88058: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Narede van vijfjarigen strijd. (Overgedrukt (bijkans onveranderd) uit de Nederlanden, no. 1525-1539)
85070: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging van 28 April 1856 met bijlagen en aanteekeningen
88042: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan G. Graaf Schimmelpenninck, minister van staat, enz. over de vrijheid van onderwijs.
88102: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kerkelijk staatsregt. Onderzoek van de brochure: de maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord. (2 delen in 1 band)
88100: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] - Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard.
88678: GROEN VAN PRINSTERER G. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands.
88110: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst
85394: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849 / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zitting van 1849-1850 Eerste gedeelte September-Maart / Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850. Tweede gedeelte, April-Augustus. (3 werken in 1 band)
94645: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Brieven van J.A. Wormser (2 delen in 1 band)
88618: GROEN VAN PRINSTERER G. - Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg (7 delen in 1 band) / Bedenkingen tegen de bijdragen voor kerkgemeentelijk overleg.
88619: GROEN VAN PRINSTERER G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa (3 delen in 1 band)
88026: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Verscheidenheden over staatsregt en politiek. (6 delen in 1 band)
89288: GROEN VAN PRINSTERER G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode. B. Uitgave van brieven. C. Historische kritiek.
88603: GROEN VAN PRINSTERER G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatregt getoetst.
88604: GROEN VAN PRINSTERER G. - 1813 in het licht der volkshistorie herdacht
88108: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ter nagedachtenis van Stahl
88109: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Februarij 1868
85067: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid van Christelijk-Nationaal onderwijs in verband met scheiding van kerk en staat. Parlementair fragment
94647: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de tweede kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849 (Eerste en Tweede gedeelte)
88940: GROEN VAN PRINSTERER G. - Brieven van Mr. Isaac da Costa (3 delen in 1 band)
153550: GROEN, HEIN & ANNICK BOYER [TRANSL.]. - Verlangen naar het verlangen. Fragmenten uit de briefwisseling tussen Alain-Fournier en Jacques Rivière.
88096: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88118: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Heiligerlee en Ultramontaansche kritiek (3 delen in 1 band)
145477: GROEN VAN PRINSTERER, MR. [GUILLAUME] - Brieven van J.A. Wormser medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer [2 Vols. Compl.].
85392: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849
85393: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt (3 delen in 1 band)
91838: GROEN VAN PRINSTERER, G. / KUYPER, A. - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876.
88036: GROEN VAN PRINSTERER, G. / HOEDEMAKER, PH. J. - Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd / Het feit en de Geschiedenis der Openbaring. Eene voorlezing. (2 werken in 1 band)
88037: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Aan de Conservatieve Partij. (3 delen in 1 band)
88038: GROEN VAN PRINSTERER, G. - La prusse et les Pays-Bas. A mes Amis de Berlin. / L'empire prussien et l'apocalypse. A mes Amis de Berlin.
85071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nota over het lager onderwijs
85072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Tweede Kamer en de volksopvoeding in 1863. Parlementair fragment
94776: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome IV. 1642-1650)
94775: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome II. 1600-1625)
94774: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome III. 1625-1642)
94772: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison D'Orange-Nassau. Recueil Publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Deuxième Série. Tome V. 1650-1688) Avec des fac-similés
94770: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié, avec autorisation de S.M. le Roi (Première Série. Tome I - VIII / Supplement / Table)
94761: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland (Deel 1)
94759: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland (2 delen)
94752: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique
94726: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Parlementaire studien en schetsen, 1865-1866 (Deel 1)
47339: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland
154634: GROEN, PETRA & WIM KLINKERT [EDS.]. - Studeren in uniform. 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003 [In Slipcase].
88113: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Précis d'un discours Hollandais, sur les motifs qui existend dans le royaume des Pays-Bas, four faire connaitre l'histoire nationale a la nation.
84914: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten. XXI-XXX
88049: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Beschouwingen over staats- en volkerenregt. Eerste deel. Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd.
85990: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Nederlandsche Gedachten (3 delen in 1 band)
30772: GROEN, ADRIAAN IN 'T A.O. - Leiden professors and their fascination. 2005
88061: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. / Kerkelijk staatsregt. Antwoord aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer. / 1837 en 1853. Zelfstandigheid der kerk of alvermogen van den staat? / De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst (4 werken in 1 band)
88063: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. Eene karkaterstudie.
88071: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der Hervormde gezindheid
88653: GROEN VAN PRINSTERER G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland
85391: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen getale
102154: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G[UILLAUME] - Het regt der Hervormde gezindheid.
4138199: GROEN, J. - Geslachtsverschil. Een psychoanalytische benadering.
4143112: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en revolutie. Eene reeks van Historische Voorlezingen.
4009165: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionnaire en Confessionele partij in de Nederlandse Hervormde Kerk.
180832: GROENEBROER, KEES - Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950. A History of Language Policy.
162053: GROENEDIJK, JAN & LEO DE KLERK [EDS.]. - Milieugeografie en -planologie voor behoedzamen.
130461: GROENEN, INGRID & STEFAN LANDSBERGER [EDS.] - Waar de zon schijnt vindt men Chinesen. China in Nederland.
168843: GROENENBOOM-DRAAI, ELLY. - De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. (Atlantis 8)
156807: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
156808: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik.
143366: GROENENDAEL, J.M. & W. JOENJE & K.V. SÝKORA [EDS.]. - 10 Jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990.
81331: GROENENDIJK, L.F. E.A. - Voor edeler staat geschapen, levens- en sterfnedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
60238: GROENENDIJK. L.F. - De Nadere Reformatie van het gezin (De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding
154091: GROENENDIJK, PAUL [TEXT] & PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
154090: GROENENDIJK, PAUL [TEXT] & PIET VOLLAARD [PHOTOGR.]. - Gids Voor Moderne Architectuur In Nederland / Guide To Modern Architecture In The Netherlands
130840: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van belangen bij de bergerlijke rechter.
110133: GROENEVELD, PHILIPPE - Koningin Wilhelmina 1880-1962. Een geschreven portret.
180659: GROENEVELD, S. & H. MOUT [EDS. - ET AL.]. - Rond Prins en Patriciaat. Verspreide opstellen door D.J. Roorda.
180255: GROENEVELD, GERARD - Kriegsberichter. Nederlandse SS - oorlogsverslaggevers 1941-1945.
156063: GROENEVELD, GERARD - Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945 [& CD].
4054773: GROENEVELD, F. & BRÜSEWITZ, C. - Van Elspeet naar Mennorode. Hoe een Broederschapshuis voort-bouwt.
60239: GROENEWALD. E.P. - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
94832: GROENEWALD, EVERT PHILIPPUS - Koinonia (gemeenskap) by Paulus
4052859: GROENEWEG, N. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
86242: GROENEWEGEN, HERMANUS IJSBRAND - Paulus van Hemert, als godgeleerde en als wijsgeer.
55185: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijjke, zoo afscheids- als intree- en andere predikatien, over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments
95497: GROENEWEGEN, H.IJ. - De Remonstranten op haren driehonderdsten gedenkdag. 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht
91744: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke, zoo afscheid- als intree- en andere predikatien over verscheidene keurige stoffen des Ouden en Nieuwen Testaments.
9146: GROENEWEGEN, HENRICUS - Keten der Prophetische Godgeleerdheyd, Bewijsende dat de Uytlegginge van de Openbaringe Joannis, is een ware Sleutel der Prophetien, uyt een volkomen over-een-stemminge van de Openbaringe met het Hooglied Salomons, ende eenige voornaamste Prophetien, zijnde het Hooglied geordent, na de eerste 11. Cap. van de Openbaringe, en de Prophetyen, na het gantsche werk. Waar nevens gaat een Prophetische Tafel van Vergelijkinge, waar in deze drie Werken in een oog voorkomen.
4048726: GROENEWEGEN, J. - De Lofzangen Israëls waaronder de Heere woont. Zijnde enige geestelijke liederen. Uitgave in nieuwe spelling enz.
4300914: GROENEWEGEN, H.IJ - De Remonstrantie op haren Driehonderdsten Gedenkdag 1610 - XIV Januari - 1910. In den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
158032: GROENEWOLD, SABINE [ED.]. & KURT GROENEWOLD & IRMGARD HEYDORN & KLAUS KÖRNER [ET AL.]. - Mit Lizenz. Geschichte der Europäischen Verlagsanstalt 1946-1996.
4067765: GROENEWOUD, G. (RED.) - Tussen de regels van de filosofie. Spiritualiteit bij grote filosofen.
121292: GROENEWOUD, A.H.J. VAN - De apostel Dominicus 1172 - 1221. Sant frayre Domenge - Dominicus de Apostel.
61503: GROENHUIS, G. - De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1700
160308: GROENLEER, GERT - In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat, 1942-1944.
82027: GROENMAN-DEINUM, A.J. E.A. - De zin van de zondag. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 18
54617: GROENVELD, S. E.A. - Bestuuders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden
100111: GROENVELD, S. & H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De kogel door de kerk ? De opstand in de Nederlanden.
150480: GROENVELD, DRS. S. & DRS. J.P. JACOBSZOON & DR. S.L. VERHEUS [EDS.]. - Wederdopers, menisten , doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
162051: GROENVELD, S. & H.L.PH. LEEUWENBERG [EDS.]. - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
162497: GROENVELD. DR. S. & DRS. H.L.PH. LEEUWENBERG - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek 1609-1650.
162488: GROENVELD. S. - De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
160628: GROENVELD, S. - Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild ?
160603: GROENVELD, PROF. DR. S. - T'is ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: De afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog.
121132: GROENVELD, S. & M.E.H.N. MOUT & I. SCHÖFFER [EDS.]. - Bestuurders en Geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden.
4038897: GROENVELD, S. (RED.) (AMSTERDAM) - Daar de orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975.
101927: GROESBEEK, MR. J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
31436: GROESBEEK, J.W. - Amstelveen, acht eeuwen geschiedenis
101904: GROESEN, JAN VAN & GERARD VERHOEVEN - Wijzer van geografische namen.
4139113: GROESSEN, H.VAN - Leer en praktijk der aflaten.
4034189: GROETHUYSEN, B.V. - Philosophische Anthropologie.
165546: GROFFY, FRIEDA [ABDELLAH RHOULI - TRANSL.]. - Café Oriental. Marokkans-Vlaamse Poëzie.
95700: GROGAN, GEOFFREY W. - Prayer, Praise and Prophecy
104567: GROHMANN, WILL - Wassily Kandinsky. Leben und Werk.
4052016: GRÖLL, J. - Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Entwicklung dargestellt.
4013554: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4142699: GROLLENBERG, L.H. & DEURSEN, A. VAN - Atlas van de Bijbel.
4141123: GROM, B. - Religionspsychologie.
110067: GROMIER, DOCTEUR ÉMILE - Fîl éléphant du Tchad.
60240: GRONBAEK, J.H. - Die Geschichte vom aufstieg Davids 1.Sam.15 - 2.Sam.5 (Tradition und Komposition)
4143507: GRÖNBECH, W. (GERMANEN) - Kultur und Religion der Germanen. Band I und II.
170398: GRONDEN, JOHAN VAN DE - Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur.
144330: GRONDIJS, PROF. DR. L.H. - De iconographie van Schepping en Godsverschijningen.
4010224: GRONDIJS, L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
100534: GRONDIJS, LUDOVIC-H. - La guerre en Russie et en Sibérie, avant-propos de m. Maurice Paléologue - préface de m. Émile Haumant.
164311: GRONDIJS, DR. L.H. - Episoden uit den Russischen Revolutieoorlog.
101812: GRONDIJS, DR. L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren. Openbare rede, uitgesproken november 1935 ter aanvaarding van den leerstoel in de geschiedenis der Byzantijnsche cultuur - Rijksuniversiteit Utrecht.
171162: GRONDIN, JEAN - Einführung in die philosophische Hermeneutik.
166405: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 [& CD-Rom].
166689: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 op CD-Rom.
166690: GRONDWETSHERZIENING - - De grondwetsherziening 2002 op CD-Rom [only].
166422: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2008 op CD-Rom.
166874: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2006 [CD-Rom only].
131995: GRONDWETSHERZIENING - - De Grondwetsherziening 2002 [3 Vols. & CD-Rom]
55752: GRONEMAN, W. - Kastelen in Zuid-Limburg
4047497: GRONEMANN, S. - Hawdoloh und Zapfenstreich. Erinnerungen an die ostjüdische Etappe 1916-1918, mit Zeichnungen von Magnus Zeller.
84458: GRONEMEIJER, C.F. - Gedenkboek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914
4072775: GRONEMEYER, M. - Immer wieder neu oder ewig das Gleiche. Innovationsfieber und Wiederholungswahn.
85109: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559
141028: GRONINGEN, B. VAN [ET AL.]. - Actes du Congrès International d'Ethnologie Régionale. Arnhem 1955.
100616: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op ?
4141406: GRONINGEN, G.VAN - Messianic Revelation in the Old Testament.
4068414: GRONINGEN, B.A.V. - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen.
4038597: N.N. (GRONINGEN) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken. Onder red.van C.Stam, J.Vree A.zn. e.a.
4300544: GRONINGEN, A.P. VAN - Kort verhaal van de invoering der bisdommen in Nederland in 1559.
9467: GRONOVIUS, JOHANN FRIEDRICH - Joh. Fred. Gronovii ad L. et M. Annaeos Senecas notae.
82012: GROODT, A. DE - Johan Huizinga, verbeelding en uitbeelding bij een historicus - aestheet
165285: GROOS, G.W. [ED. & TRANSL.]. - The Diary of Baron Waldstein. A Traveller in Elizabethan England.
100895: GROOT, HUGO DE [MR. S.J. FOCKEMA ANDREAE & MR. L.J. VAN APELDOORN - EDS.]. - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid beschreven bij Hugo de Groot [2 Vols. Complete].
102779: GROOT, I.M. DE & J.M. NIEWEIJER [INTROD.]. - De grafiek van Theo van Hoytema 1863-1917.
95307: GROOT, MARIA DE - Messiaanse Ikonen. Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johannes
93556: GROOT, A. DE - Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo
91830: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
153599: GROOT, SILVIA W. DE - Joost van Vollenhove [1877-1918]. Portret van een Frans koloniaal ambtenaar.
153221: GROOT, WELMOED VAN DER [ED.]. & LUCY VAN LEEUWEN [ET AL.]. - Jan Dekkers en zijn werken.
9941: GROOT, HUGO DE/HANDSCHRIFT - Inleydinge tot de Hollandse Regts-Geleertheyt. Bevestigt met Placaten, Hantvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden, Sententien van de Hoven van Justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op de selve, Door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, In sijn leven Secretaris der Stad Selff, Als mede R. Hogerbeets, van het aanleggen en volvoeren der Processen, voor de respective Hoven van Holland, En het Hollandse Versterf-recht, Beyde met Aanmerkingen van den selven Groenewegen. Met een Groot Nieuw Register voorsien.
156084: GROOT, ADRIAAN D. DE - Saint Nicholas. A Psychoanalytic Study of his History and Myth.
92554: GROOT, AART DE - Leven en arbeid van J.H. van der Palm
60241: GROOT. J.C. - Karl Barth en het theologische kenprobleem
60242: GROOT. P.A. - Die schmerzhafte Mutter und Gefahrtin des gottlichen Erlosers in der Weissagung Simeons (Eine biblisch-theologische Studie)
31814: GROOT, J.E. DE - Kernteksten uit Handelingen. Handreiking voor bijbelstudie
53671: GROOT, AART DE E.A. - De Zeister broedergemeente 1746-1996. Bijdragen tot de geschiedenis van de herrnhutters in Nederland
163423: GROOT, JOANNA DE - Religion, Culture & Politics in Iran. From the Qajars to Khomeini.
87928: GROOT, A. DE - Rondom de Immanuëlkerk. Grepen uit het verleden van de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Uitgave ter gelegenheid van de renovatie van de Immanuëlkerk.
141898: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - 150 jaar Dordtse tekenkunst 1700 - 1850.
81197: GROOT, HUIG DE - De lijdende Christus, treurspel
104536: GROOT, DRS. J.R. DE [ED.]. - Ger Gerrits 1893-1965.
156062: GROOT, BOUDEWIJN DE - Hoogtevrees en Babylon. Alle eigen teksten van 1963t/m 2006.
110370: GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE - Rechters tussen Staat en Straat.
180323: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Ary Scheffer, tekeningen, aquarellen en olieverfschetsen.
88448: GROOT, J. DE - Het water uit Bethlehems bornput
10147: GROOT, HUGO DE - Wtlegginghe van het Gebedt ons Heeren Iesv Christi, ghenaemt het Vader-Ons. Kan ghesonghen werden op de wijse vanden 12. Psalm.
90101: GROOT, JACOB - Nieuw Hoorn. Een Souvenir.
91292: GROOT, E.A. DE E.A. - Motoriek van de economie. Hoe kan het bedrijfsleven inspelen op economische golfbewegingen?
170443: GROOT, A.D. DE - Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
180305: GROOT, E.J. DE & G. HOUTWIPPER - De moderne boekdrukker. Met een hoofdstuk: De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
180311: GROOT, J.M. DE [INTROD.]. - Johannes Tavenraat 1809-1881.
5856: GROOT, JACOBUS DE - Verklaring van het XXVI. Hooftstuk van den Profeet Jesaja. Met een aanprysende en dit Capittel verder ophelderende Voorreden van Carolus Segraaf.
94534: GROOT, A. DE / SCHRAM, P.L. E.A. - Aspecten van de Afscheiding
83418: GROOT, D.J. DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1