Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
95204: CUILENBURG, J.J. E.A. - Tekst en betoog. Naar een computer gestuurde inhoudsanalyse van betogende teksten
104802: CUISINIER, JEAN - French Folk Art.
145362: CULBERT, T. PATRICK|DON S. RICE [EDS.]. - Precolumbian Population History in the Maya Lowlands.
167942: CULLEN, TOM - The Empress Brown. The Story of a Royal Friedship.
91035: CULLHED, SIGRID SCHOTTENIUS - Proba the Prophet. The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.
175439: CULLMANN, OSCAR - Die Christologie des Neuen Testaments.
4021632: N.N. (CULLMANN, O.) - Neotestamentica et patristica. Eine Freundesgabe Herrn Prof Dr Oscar Cullmann zu seinem 60.Geburtstag überreicht.
4011249: CULLMANN, O. - Der johanneische Kreis. Sein Platz im Spätjudentum, in der Jüngerschaft Jesu und im Urchristentum. Zum Ursprung des Johannesevangeliums.
151593: CULME, JOHN - English Silver. The Jerome & Rita Gans Collection. Addendum.
160345: CULOT, MAURICE|JEAN-MARIE THIVEAUD [ED.]. - Architectures Françaises Outre-Mer. Institut Francais d'Architecture. Mission des Travaux Historiques de la Caisse des Depots et Consignations.
32583: CULPEPPER, R. ALAN - The Johannine School: An evaluation of the Johannine-school hyothesis based on an investigation of the nature of ancient schools
164880: CULTURAL HISTORY - Van vernis-stokerij 'Op Aarden Grond' tot modern chemisch bedrijf.
151297: CULTURAL HISTORY - De Gros-Carondelet-Stundenbuch [Auctionskatalog].
141742: CULTURAL HISTORY - De Perzisch-Indische Beschaving in het Rijk van Delhi.
141744: CULTURAL HISTORY - De Chineesche Beschaving onder de Tschau-, Han- en Tangdynastiën.
141745: CULTURAL HISTORY - Japan.
102397: CULTURAL HISTORY - Wonen In Oost-Europa. Huisvesting van Sofia tot Tallinn.
100014: CULTURAL HISTORY - Revue de la Presse Contemporaine ou Choix des meilleurs articles publiés dans les ouvrages nouveaux et les revues périodiques. Première Année [All Published].
153281: CULTURAL HISTORY - Zijsporen. Vrouwen in de geschiedenis van Zutphen.
140348: CULTURAL HISTORY - Op harpen en snaren. Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
154652: CUMBERLIDGE, PETER - Waypoint Directory. Over 600 Passage and coastal waypoints for the English Channel. Calais of Scilly to North Foreland - Calais to the Chenal du Four, including the Channel Islands.
182724: CUMBERS, FRANK HENRY - The Book Room. The Story of the Methodist Publishing House and Epworth Press.
53800: CUMING, G.J. - Studies in church history. Volume III. Papers read at the third winter and summer meetings of the Ecclesiastical History Society
104603: CUMMING, WILLIAM P.|HUGH HANKIN - The Fate of a Nation. The American Revolution through contemporary eyes.
46366: CUMMINGS, D. (ED.) - Random House Encyclopedic Dictionary of Classical Music
103272: CUMMINGS, PAUL - A Dictionary of Contemporary American Artists.
164675: CUMMINS, JOSEPH - The War Chronicles [2 Vols. Compl.].
150969: CUMMINS, W.A. - King Arthur's Place in Prehistory. The Great Age of Stonehenge.
156636: CUMMINS, JOHN - The Hound and the Hawk. The Art of Medieval Hunting.
154462: CUMMINS, JOHN - The Hound and the Hawk. The Art of Medieval Hunting.
170895: CUMMINS, NIEL PAUL - Is the Human Species Special ? Why Human-induced Global Warming Could be in the Interests of Life.
4137988: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Nach der vierten französischen Auflage unter Zugrundlegung der Übersetzung Gehrichs. Bearb.von A.Burckhardt-Brandenberg.
4262: CUNAEUS, PETRUS/ PFEIFFER, AUGUST - Republica Hebraeorum, Libri III. Editio novissima. Indiceque rerum satis pleno, aucta. WITH: Antiquitates Ebraicae Selectae, Unde quamplurimis Scripturae locis facula accenditur.
167540: CUNARD, NANCY [HIGH FORD - ED.& FOREW.]. - These were the Hours. Memories of My Hours Press Reanville and Paris 1928-1931.
151188: CUNEN, J. - Geschiedens van Oss. Met inventaris van de gemeente-archieven.
156261: CUNEO, TERENCE - The Normative Web: An Argument for Moral Realism.
162311: CUNIBERTUS SLOOTS (EDS.).|HEEL, DALM. VAN. - Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden [42 Issues].
180342: CUNLIFFE, BARRY [ED.]. - Fishbourne. Rom in Britannien.
171145: CUNLIFFE-JONES, HUBERT [ED.]. - A History of the Christian Doctrine.
155669: CUNLIFFE, TOM - Jachtschipper op zee Zeilen, zeemanschap en navigatie voor de eigentijdse jachtschipper].
101462: CUNNEEN, SALLY - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst.
121246: CUNNEEN, SALLY (ET AL.) - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
152158: CUNNINGHAM, SEAN - Richard III. A Royal Enigma.
144896: CUNNINGHAM, JOE [ET AL.]. - Second Avenue El in Manhattan.
54285: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical theology. A review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age (2 delen)
83838: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical Theology. A revieuw of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age (2 volumes)
104101: CUNNINGHAM, LAWRENCE S.|JOHN J. REICH [EDS.]. - Culture & Values. A Study of the Humanities [Vol. I & II - each with CD-Rom].
47045: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical Theology. A review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age. Complete 2 Volumes
4056818: CUNNINGHAM, W. - Historical Theology. A Revieuw of the Principal Doctrinal Discussions in the Christan Church since the Apostolic Age. (first ed. 1862)
141701: CUNNINGHAM, JOSEPH - The Artistic Furniture of Charles Rohlfs.
93684: CUNO, W. - Franciscus Junious der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem Faksimile des Junius
83929: CUNO, FR. W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. 91541-1602)
94459: CUNO, W. - Daniel Tossanus der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1541-1602). I. Teil. Sein Leben und Wirken / II. Teil. Seine Schriften und Briefe (2 volumes in 1 binding)
90358: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor. (1545-1602.) Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem Faksimile des Junius.
4000404: CUNO, FR.W. (JUNIUS, F.) - Franciscus Junius der Ältere. Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe. Mit dem Bildnisse und einem faksimile des Junius.
84595: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe
84596: CUNO, FR. W. - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602). Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Briefe
4059912: CUNO, F.W. (HARTUNG, J.) - Johannes Hartung,. Predikant en Licentiaat in de Wijsbegeerte, en zijn 9 Ballingschappen. Levensschets van een Gereformeerd Predikant uit de dagen van den 30jarigen oorlog.
131405: CUNOW, HEINRICH [G.H. PRIEM - TRANSL.] - Liefde en huwelijk in het leven der volkeren.
89437: CUPERUS, J.R. - De Doopspractijk. Eerste deel: Verschijnselen.
53579: CUPERUS, WYBO SIJO - Al-Fatiha dans la pratique religieuse musulmane du Maroc, à partir du 19ème siècle
130585: CUPERUS, RENÉ|JOHANNES KANDEL [EDS.] - Transformation in Progress. European Social Democracy.
4024302: CUPERUS, W.S. - Al-Fatiha dans la pratique religieuse. musulmane du Maroc, à partir du 19ème siècle. (Diss.)
152608: CUPERUS, RENÉ - De wereldburger bestaat niet. Waarom de opstand der elites de smaenleving ondermijunt.
4053910: CUPITT, D. - The Sea of Faith. Christianity in change.
170307: CUPITT, DON - The Worlds of Science and Religion.
174479: CÜPPERS, MARTIN - Walther Rauff - In deutschen Diensten : vom Naziverbrecher zum BND-Spion. Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg
89815: CURBY, PAULINE - Seven Miles from Sydney. A History of Manly.
142338: CURÉ-DOYEN DE HAL|PASTOOR-DEKEN VAN HALLE - Gedenkboek van Onze Lieve Vrouw van Halle / Souvenir de Notra Dame de Hal.
140674: CURIE, PIERRE [ET AL.]. - Chefs-d'oeuvre du musée des Beaux-Arts de Leipzig.
165147: CURLEY, EDWIM M. - Bayle vs. Spinoza on Toleration.
4071344: CURRIE, DAVID B. - Born Fundamentalist, Born Again Catholic.
171025: CURRIE, ROBIN|STEPHEN G. HYSLOP - The Letter and the Scroll. What Archaeology Tells Us About the Bible.
160168: CURRY, ANNE|MICHAEL HUGHES [ED.]. - Arms, Armies and Fortifications in the Hundred Years War.
10361: CURTENIUS, PETRUS - De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23.
2227300302: CURTENIUS, PETRUS - Der Epheseren Geluk met dankzegging erkend, en hun op het hart gebonden uit de Grootheid van Gods Kracht en Magt, zoo in de geloovigen, als in Christus, betoond. Of het Eerste Hoofdstuk van den Briev aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII. Kerkredenen. In de Voorreden wordt de gewoone Hollandsche Predikwyze zediglyk verdedigd.
6157: CURTENIUS, PETRUS - Intreede en Afscheid te Gouda, gedaan over 2 Corinth. X: 14-16. en Gal. VI: 16. Waar by gevoegd is deszelvs Redevoering over het Godlyk Bybelboek, als de Eenige Bron der Waare Wysheid, Gehouden in de groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schoole van Amsteldam, Wanneer hy het Hoogleeraar-Ampt der H. Godgeleerdheid plegtiglyk heeft aangevaard, Ende nu uit het Latyn vertaald. WAARBIJ: De Vreeze des Heeren het Beginzel der Wysheid, voorgesteld ter Intreede tot de Bloeiende Hervormde Gemeente te Amsteldam.
8911: CURTENIUS, PETRUS - Moses Laatste Zegen, Dood en Begraavenis. Met eenige daar toe betreklyke Stoffen Verklaard en Betoogd in XXV Verhandelingen over Deuteron. XXXIII en XXXIV. Gen. XLIX: 5-7, Exod. XXXIII: 18-23, Exod. XXXIV: 29-35, 2 Cor. III: 18, en Jud. vers 9.
9372: CURTENIUS, PETRUS - De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23.
4142693: CURTI, NOTKER - Volksbrauch und Volksfrömmigkeit im katholischen Kirchenjahr.
146082: CURTI, ORAZIO - Het scheepsmodel. Tuigage en uitrusting.
183878: CURTIL, SOPHIE - Masque Vouvi Masque Boa (Collection Kitadi).
154108: CURTIN, JEREMIAH - Myths and Folk-Lore in Ireland.
160992: CURTIS JR., L.P. - Coercion and Conciliation in Ireland 1880-1892. A Study in Conservative Unionism.
91487: CURTIS, KEN|THIEDE, CARSTEN PETER - Beproeving en getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst.
4076285: CURTIS, VESTA SARKHOSH - Persian Myths.
166796: CURTIS, ANTHONY - Lit Ed. On Reviewing and Reviewers.
164744: CURTIS, GREGORY - Disarmed. The Story of the Venus de Milo.
141978: CURTIS, EDWARD S. - Les Cheyennes. les Arapahos, la nation Blackfoot.
123481: CURTIS, TONY [ED.]. - Art Deco Ceramics. The Latest Auction House Prices.
181440: CURTIS, JOHN|SETON LLOYD [INTROD.]. - Fifty Years of Mesopotamian Discovery. The Work of the British School of Archaeology in Iraq 1932-1982.
93389: CURTISS, SAMUEL IVES - Ursemitische Religion im Volksleben des heutigen Orients. Deutsche Ausgabe. Mit 57 Abbildungen und 2 Karten nebst einem Vorwort von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin
93964: CURTIUS, H.H. DONKER - Nagelatene leerredenen van Hendrik Herman Donker Curtius. Voorafgaat: iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van den Willigen
101215: CURWEN, C.A. - Taiping Rebel. The Deposition of Li Hsiu-ch'eng.
145579: CURWEN, PETER - The World Book Industry.
100889: CURZON OF KEDLESTON, MARQUESS - Leaves from a Viceroy's Note-book and Other Papers.
142421: CURZON OF KEDLESTON, MARCHIONESS - Reminiscences.
145159: CURZON, HENRI DE - Ernest van Dijck. Une Gloire Belge de l'Art Lyrique.
152505: CUSHING, WILLIAM - Initials and Pseudonyms. A Dictionary of Literary Disguises. First & Second Series [2 Vols. Compl.].
152529: CUSHING, WILLIAM - Anonyms. A Dictionary of Revealed Authorship.
123443: CUSHING, WILLIAM - Initials and Pseudonyms. A Dictionary of Literary Disguises. First & Second Series [2 Vols. Compl.].
143991: CUSHMAN, KEITH - D.H. Lawrence at Work. The Emergence of the ' Prussian Officer ' Stories.
165402: CUSK, RACHEL - Het buitenleven.
165127: CUSK, RACHEL [MARIJKE VERSLUYS - TRANSL.]. - Het laatste avondmaal. Een zomer in Italië.
154685: CUSSANS, THOMAS - Ongelofelijke reizen. De verhalen achter 60 opmerkelijke avonturen van de afgelopen eeuw.
103938: CUSTERS, JAN - Blue Cristal World.
152481: CUSTINE, ASTOLPHE - MARQUIS DE [KAREL VAN HET REVE - INTROD.]. - Brieven uit Rusland.
143822: CUTLER, THOMAS J. - The Battle of Leyte Gulf. 23 - 26 October 1944. The Dramatic Full Story, Based on the Latest Research, of the Greatest Naval Battle in History.
155700: CUTMORE, JONATHAN - Contributors to the Quarterly Review. A History 1809-1825.
163349: CUTTINO, G.P. - The Gascon Calendar of 1322. Edited from miscellaneous books, exchequer treasury of receipt, volume 187 in the Public Record Office.
145702: CUTTLER, CHARLES D. - Northern Painting. From Pucelle to Bruegel. Fourteenth, Fidteenth and Sixteenth Centuries.
4142373: CUYPERS, S.E. - Persoonlijke aangelegenheden. Schets van een analytische antropologie.
181208: CUYVERS, LUC - Tienduizend jaar varen. Een wereldgeschiedenis.
166082: CUYVERS, PETER - Van maatje naar mamma, van partner naar pappa. De relatie tussen moeders en vaders.
157269: CYNTHIA MCKINLEY|HUW RICHARDS|JENKINS, JOHN M. [ED.].|MICHAEL GREEN - A Rugby Compendium. An Authoritative Guide to the Literature of Rugby Union Football.
158319: CYPRIAN BLAGDEN [EDS].|HODGSON, NORMA - The Notebook of Thomas Bennet and Henry Clements [1686-1719]. With some aspects of book trade practice.
4511: CYPRIANUS, SANCTI CAECILIUS - S. Caecilii Cypriani Carthaginiensis Episcopi, Totius Africae primatis et gloriosissimi martyris Opera. Iam denuo quam accuratissime recognita, collatione facta Editionum Pauli Manutij & Guilielmi Morelij ad exemplaria aliquot manuscripta vetustissima, certoque ordine, habita temporum ratione, in tres Tomos nunc primum distincta. Adnotationes Jacobi Pamelij S.Th.L. Ecclesiae Brugensis Canonici, toti operi sparsim interiectae, quibus tum Castigationum ratio, & Lectionum varietas obiter indicatur, tum quidquid ad Antiquitatem Ecclesiasticam pertinet, paucis explicatur. Ab eodem recens adiecta D. Cypriani Vita e scriptis ipsius collecta, & Scripturarum citatarum index locupletissimus desideratus hactenus. Indicem operum D. Cypriani iuxta priores editiones, reperiet lector post vitam Auctoris. Editio ultima prioribus emendatior.
3424: CYPRIANUS, CAECILIUS - Sancti Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris Opera. Ad MSS. codices recognita & illustrata studio ac lobore Stephani Baluzii Tutelenis. Absolvit post Baluzium, ac Praefationem & Vitam Sancti Cypriani adornavit unus ex monachis Congregationis S.Mauri.
161423: CYRAN, EBERHARD - Preussisches Rokoko. Ein König und seine Zeit.
182293: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - [ANNE MARIE MUSSCHOOT|JORIS VAN PARYS - EDS]. - Brieven van en aan familieleden III. Louis, Cyriel en Nelly, Arthur en Alice Buysse, Pauline en Virginie Loveling [Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XX].
182292: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XIX].
182289: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XVII].
182288: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XV].
182290: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XVIII].
182296: CYRIEL BUYSSE GENOOTSCHAP - - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap [Volume XXI].
4134704: CZACHESZ, I. - Commission Narratives. A Comparative Study of the Canonical and Apochryphal Acts.
162252: CZADA, ROLAND|GERHARD LEHMBRUCH [EDS.].8. - Transformationspfade in Ostdeutschland. Beiträge zur sektoralen Vereinigungspolitik.
185138: CZECH, DANUTA - Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945.
150489: CZESLAW STRZESZEWWSKI [EDS - ET AL.].|KALWA, PIOTR|NARIAN RECHOWICZ - Poland's Millennium of Catholicism / Millénaire du Catholicisme en Pologne.
87214: DA COSTA, IS. - Bijbellezingen (3 delen)
86813: I. DA COSTA|KOHLBRUGGE, H.F. - Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H.F. Kolhbrügge en Mr. I. Da Costa over de leer der heiligmaking naar aanleiding van en vermeerd met de leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14.
162717: DAAL, PAUL VAN|STEPHEN VAN ERP [EDS. - ET AL.]. - Aannemen of waarnemen? Een dynamische kijk op sociaal kapitaal. PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant.
123055: DAALDER, REMMELT [ET AL.]. - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
123053: DAALDER, REMMELT|GRAD DE GRAAFF - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden [1750-2000].
123054: DAALDER, REMMELT [ED. - ET AL.]. - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in ondekend vaarwater [1600-2000].
94877: DAALDER, H. - Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap
131142: DAALDER, D.L. [RIE KOOYMAN - ILLUSTR.] - De historie van de vier heemskinderen. Op een nieuw overzien en van veel quaed gezuyvert en tot vermaek der jongheyd tegelaeten.
182835: DAALDER, S.|J. NOORDEGRAA [EDS.]. - H.J. Pos [1898-1955]. Taalkundige en geëngageerd filosoof.
4135443: DAALDER, S. & NOORDEGRAAF, J. (RED.) (POS, H,J,) - H.J.Pos (1898-1955). Taalkundige en gerëngageerd filosoof.
131148: DAALDER, D.L. [RIE KOOYMAN - ILLUSTR.] - De historie van de vier heemskinderen. Op een nieuw overzien en van veel quaed gezuyvert en tot vermaek der jongheyd tegelaeten.
57943: DAALEN, ALEIDA GEERTRUIDA VAN - Simson. Een onderzoek naar de plaats, de opbouw en de functie van het Simsonverhaal in het kader van de oudtestamentische geschiedschrijving
130190: DAALEN, FRED VAN [ED. - ET AL] - Van kavel tot center. De geschiedenis van het AKZO Nobel Center te Arnhem.
151128: A.P.A. VAN DAALEN [EDS.].|HILKHUIJSEN, J.W.L.|K.T. MEINDERSMA - Open slot. Sluitwerk en slotenmakers in Nederland uit de 15e tot de 19e eeuw.
154415: DAALEN, MARIA VAN - Brief over het eindige.
4037085: N.N. (DAALEN, A.G.V.) - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de hebreeuwse Bijbel voor Dr.Aleida G.van Daalen. onder red. van K.A.Deurloo en F.J.Hoogewoud.
181442: DAALEN, P.K. VAN - Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw.
166232: DAALMEIJER, MARIANNE - Mijn rode draad. Geloof, hoop en liefde.
181179: DAAMS, DRS. F.H.CHR.M.|J.D. DE KORT SR. [EDS.]. - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente.
4072348: DAANE, JAMES - The Freedom of God. A Study of Election and Pulpit.
4072349: DAANE, JAMES (TIL, C.VAN) - A Theology of Grace. An Inquiry into and Evaluation of Dr.C.Van Til`s Doctine of Comman Grace.
142212: DAANEN, PETER - Jehan.
145877: DABBS, JACK AUTREY - Dei Gratia in Royal Titles.
183242: DABIN, JEAN - Droit subjectif et prérogatives juridiques. Examen des thèses de m. Paul Roubier.
164284: DABROWSKI, MAGDALENA [JOHN ELDERFIELD - INTROD.]. - Contrasts of Form. Geometric Abstract Art 1910-1980. From the Collection of the Museum of Modern Art including the Riklis Collection of McCrory Corporation.
4023087: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of de geheele Heilige Schrift. Oude Testament in 4 dln. 2e druk, bewerkt door H.v.Griethuijsen.
48347: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of De Geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de statenvertaling) met in de tekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden.
48348: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of De Geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de statenvertaling) met in de tekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden.
48313: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of de Geheele Heilige Schrift, bevattende al de Kanonieke Boeken van het Oude Testament, (volgens de Staten-overzetting) met in den tekst ingelaschte verklaringen, en aanmerkingen van de beroemdste Godgeleerden uit alle tijden. Tweede druk, bewerkt door H. van Griethuijsen Antzn. Met een Voorwoord van J.W. Felix. Compleet 4 delen, Oude Testament en 5 delen Nieuwe Testament
48389: DÄCHSEL, K.AUG. - Bijbel, of De Geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de statenvertaling) met in de tekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden.
152242: DACO, PIERRE - De vrouw. Haar mysterie en psychologie.
186224: DACOS, NICOLE - Les peintres Belges à Rome au XVIe siècle.
4007061: DAECKE, S.M. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie. Die Weltlichkeit Gottes und Weltlichkeit der Welt.
60150: DAECKE. S.M. - Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie (Die Weltlichkeit Gottes und die Weltlichkeit der Werlt)
140931: DAEHNE, PAUL - 1530-1930. Auerbachs Keller. Auerbachs Hof. Madler-Passage. Eine Jubiläumsschrift.
96335: DAEL, PETER VAN E.A. - Hout- en Steensculptuur. Beeldhouwkunst 1200-1800 in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen
157523: DAELE, RIK|ERWIN VERZANDVOORT|PETER EVERAERS|WILLY DEVREESE - De bibliografie van de Nederlandse Reynaertvertalingen van 1800 tot heden.
154292: DAEM, LIC. MARCEL - Van Baardemaker tot barbier [Gentsechirurgijn-barbiers]. Met bijdrage van Dr. Leon Elaut ' Kanttekeningen bij het sekretenboek van een gents chirurgijn-barbier '.
185148: DAEMS, W.F. - Boec van Medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur.
163010: DAEMS, W.F. - Boec van Medicinen in Dietsche. Een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur.
158320: DAEMS, W.F.|L.J. VANDEWIELE - Noord- en Zuidnederlandse Stedelijke Pharmacopeeën.
185161: DAEMS, WILLEM F. - Nomina simplicium medicinarum ex synonymariis medii aevi collecta / Semantische Untersuchungen zum Fachwortschatz hoch- und spätmittelalterlicher Drogenkunde.
59165: DAEMS, W.F. - Penningkundige geschiedenis der Pharmacie
102867: DAENDELS, HERMAN WILLEM [FOREW.]. - Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal, &c. in de jaren 1808-1811 [Eerste stuk met Bijlagen Eerste Stuk].
4071628: DAETER BEN (SCHWEITZER, A.) - Albert Schweitzer. Een pionier in het oerwoud. Biografie.
164970: DAFNA FIANO [EDS - ET AL.].|PINUCCIA DRAGO|WARNERS, MARINA - Giro d'Italia. Hedendaagse Italiaanse schrijvers over hun land. Van gewest tot gewest.
150865: DAFYDD KIDD|GRAHAM-CAMPBELL, JAMES - The Vikings.
160434: DAG LINDSTRÖM|ÖSTERBERG, EVA - Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns.
161001: DAGENS, JEAN - Bibliographie chronologique de la littérature de spiritualité et de ses sources [1501-1610].
168223: DAGMAR THOSS|PÄCHT, OTTO|ULRIKE JENNI - Flämische Schule I & II [2 Tafelbände & Textbände]
168221: DAGMAR THOSS|PÄCHT, OTTO - Französische Schule I & II [2 Tafelbände & 2 Textbände] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
157728: DAGMAR GLASS& GEOFFREY ROPER [EDS.].|HANEBUTT-BENZ, EVA|THEO SMETS - Sprachen des Nahen Ostens und die Druckrevolution. Eine interkulturelle Begegnung. Katalog und Begleitband zur Ausstellung / Middle Eastern Languages and the Print Revolution. A cross-cultural encounter. A catalogue and companion to the Exhibition.
182040: DAGMAR STIEBRAL|PETER BOOT|STRONKS, ELS - Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006).
54201: DAHL, NILS A. A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 9. Jahrgang. Mai 1959 - Februar 1960 (4 volumes)
163233: DAHL, SVEND - Geschichte des Buches.
32569: DAHL, NILS ALSTRUP - Jesus the Christ. The Historical Origins of Christological Doctrine
46416: DAHL, GINA (BAST, ROBERT J. ED.) - Book Collections of Clerics in Norway, 1650-1750. (Studies in the History of Christian Traditions, 148)
154546: DAHL, ROALD - De reuzenperzik [1 CD].
154559: DAHL, ROALD - Sjakie en de Chocoladefabriek [3 CDs].
140514: DAHL, JR., ERLING|MONICA JANGAARD [EDS.]. - Edvard Grieg. Art et identité.
182362: DAHLBERG, TORSTEN [ED.]. - Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen.
152355: DAHLHAUS, G.J.M. - Monseigneur Martinus Joannes Niewindt, eerste Apostolisch Vicaris van Curaçao. Een levensschets 27 Aug. 1824 - 12 Jan. 1860. Opgedragen aan het Roomsch Katholieke volk van Curaçao.
122769: DAHLKE, PAUL - Buddha. Die Lehre des Erhabenen.
168482: DAHLMANN-WAITZ (E. STEINDORFF - ED.]. - Dahlmann-Waitz Quellenkunde der deutschen Geschichte. Quellen und Bearbeitungen systematisch und chronologisch verzeichnet. Bibliographie Der Quellen Und Der Literature Zur Deutschen Geschichte
145996: DAHLQUIST, GORDON - De glazen boeken van de dromeneters.
110053: DAHM, GEORG - Zur Rezeption des Römisch-Italienischen Rechts.
180230: DAHM, P. CHRYSOSTOMUS - Athos. Berg der Verklärung.
180231: DAHM, P. CHRYSOSTOMUS - Die Kirche im Osten.
94374: DAHMER, WOLFRAM|MEINERT, HERMANN - Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main, 1570-1581
182209: DAHOOD, ROGER - The Future of the Middle Ages and the Renaissance. Problems, Trends, and Opportunities for Research.
165525: DAHRENDORF, RALF - The Modern Social Conflict. An Essay on the Politics of Liberty.
110846: DAI YIFENG [EDS.].|DOUW, LEO - West Fujian, Land and Migration 1910s - 1940s.
160732: DAICHES, DAVID - The Present Age From 1920. Introductions to English Literature.
141175: DAICHES, DAVID - Charles Edward Stuart. The Life and Times of Bonnie Prince Charlie.
105119: DAINTITH, JOHN - The Facts on File Dictionary of Chemistry.
132162: DAINVILLE-BARBICHE, SÉGOLÈNE DE [JEAN FAVIER - AFTERW.] - Archives du Cabinet de Louis Bonaparte roi de Hollande [1806-1810] Inventaire des articles AF IV 1719 à 1832.
142823: DAISETZ TEITARO SUZUKI|FROMM, ERICH|RICHARD DE MARTINO - Zen-Boeddhisme en het Westen. Oosterse en westerse wegen tot verlichting en inzicht.
122658: DAISNE, JOHAN - Lantarenmuziek.
104770: DAIX, PIERRE|GEORGES BOUDAILLE|JOAN ROSSELET [EDS.]. - Picasso 1900-1906. Catalogue raisonné de l'oeuvre peint. 1900, 1901, 1906: Pierre Daix. 1902 à 1905: Georges Boudaille. Catalogue établi avec la collaboration de Joan Rosselet.
4032732: DAKE, W.J.L. - Het medische werk van de zending in Nederlands-Indië. Deel 1.
142026: DAL MASO, LEONARDO B.|ROBERTO VIGHI - Archäologie in Latium.
56881: DAL CO, FRANCESCO - Kevin Roche
158082: DAL, ERIK - Scandinavian Bookmaking in the Twentieth Century.
180173: DAL, JOHAN W. VAN - Architectuur langs de rails. Overzicht van de stationsarchitectuur in Nederland. De Nederlandse Stadions in oude ansichten. Deel 2.
170326: DALAI LAMA [FRANCISCO J. VARELA - ED.]. - Sleeping, Dreaming, and Dying. An Exploration of Consciousness with the Dalai Lama.
110253: DALAI LAMA OF TIBET - My Land and my People. The Original Autobiography of His Holiness the Dalai Lama of Tibet.
4143583: DALAI LAMA & CUTLER, H.C. - The Art of Happiness. A Handbook for Living. 10th Anniversary Edition.
155089: DALAI LAMA - Geluk in een wereld zonder begeerte.
167282: DALARUN, JACQUES [ED.].|FRANÇOIS BOESPFLUG|PATRICK BOUCHERON [ET AL.]. - Le Moyen Âge en lumière. Manuscrits enluminés des Bibliothèques de France.
186016: DALAT, JEAN - Montesquieu, chef de famille en lutte avec ses beaux-parents, sa femme, ses enfants. [1981].
92222: DALBERT, PETER - Die Theologie der Hellenistisch-Jüdischen Missions-Literatur unter Ausschluss von Philo und Josephus
168614: DALBY, RICHARD - The Golden Age of Children's Book Illustration.
180249: DALE, RODNEY - The World of Jazz.
143190: DALE, R.C. - The Poetics of Prosper Mérimé.
154601: VAN DALE - Elektronisch groot woordenboek van de Nederlandse taal. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal [CD-Rom].
168556: DALE, VAN - Groot Woordenboek der Nederlandse Taal [C.D.-ROM].
121037: DALE, HENRY|RODNEY DALE - The Industrial Revolution [Discoveries & Inventions].
144958: DALEMANS, RENÉ - 100 Jaar plastische kunsten in België [3 Vols. Compl.].
85636: DALEN, J.L. VAN - De Groote Kerk (onze Lieve Vrouwenkerk) te Dordrecht
92053: DALEN, A.G. VAN - Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh. Een stuk sociale geschiedenis in een landelijke Gelderse gemeente (Bergh en omgeving)
102050: DALEN GILHUYS, LEX|DANNY VERBAAN - Verhalen van een Haags verleden.
164964: DALEN, AD VAN|JAN GIELESSE [EDS.]. - Stadsgidsenwerk.
132134: DALEN, J.L. VAN - Invertaris van het archief der Gemeente Dordrecht. De Grafelijke tijd, 1200-1572 & Regestenlijst behoorende bij den inventaris van het Archief der Gemeente Dordrecht 1200-1572 [2 Vols.]
58332: DALEN, MARJON VAN - Kalifaat of de kogel. De impact van Boko Haram op de kerk in Nigeria
131188: DALEN-VAN BEKKUM, M.A.H VAN [ED. - ET AL.] - Volksverzekeringen.
131187: DALEN-VAN BEKKUM, M.A.H VAN [ED. - ET AL.] - Algemeen deel en EEG-recht.
153223: DALEN-OSKAM, KARINA VAN|M.A. MOOIJAART - Nieuw Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling.
144729: DALEN, JENNY VAN - Het Bijlmerkookboek. Geuren en kleuren uit Zuidoost.
153075: DALEN, A.G. VAN - Gilden en schutterijen in de Graafschap Bergh.
165278: DALEN-OSKAM, KARINA VAN|MARIJKE MOOIJAART - Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu.
143376: DALES, RICHARD C.|EDWARD B. KING [EDS.]. - Robert Grosseteste: De Cessatione Legalium.
145882: DALES, RICHARD C.|EDWARD B. KING [EDS.]. - Robert Grosseteste: De Decem Mandatis.
31263: DALEY, BRIAN E. - A handbook of Patristic Eschatology (The hope of the early church)
170011: DALFERTH, INGOLF U. - Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie.
4075975: DALFSEN, G.L. VAN (QUAKERISM) - Het inwaartsch licht bij de Quakers. (Diss.)
4026179: DALFSEN, G.L.VAN - In de Vergulde Driehoek. Twee dagen op bezoek in de 17e eeuw bij Quakers in Amsterdam. Maar de tijd van nu wordt ook niet vergeten.
180552: DALHUISEN, LEO|FRANS STEEGH|JOOP WALHAIN [EDS.]. - Met de loep op Lancashire. Katoen en samenleving 1750-1850 [with CD-Rom].
58826: DALHUISEN, LULOF|DOORNENBAL, J.T. - Reisbeschrijvingen. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
31472: DALHUISEN, LULOF|DOORNENBAL, J.T. - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
160481: DALI, SALVADOR - Mijn impressies en persoonlijke herinneringen. Dagboek 1919-1920. Uit het Catalaans vertaald door Adri Boon.
122502: DALIBOR B. CHRASTEK [EDS.].|PAINTER, GEORGE D. - Printing in Czechoslovakia in the fifteenth Century / Knihtisk V Ceskoslovensku V 15. Stoleti.
166469: DALLAS, GREGOR - 1918. War and Peace.
143742: DALLAS, GREGOR - At the Heart of a Tiger. Clemenceau and His World 1841-1929.
103684: DALLAS, GREGOR - The Final Act. The Roads to Waterloo.
4141471: DALLEN, M.E. - The Rainbow Covenant. Torah and the Seven Universal laws.
181443: DALLER, HELMUT|JAMES MILTON|JEANINE TREFFERS-DALLER [EDS]. - Modelling and Assessing Vocabulary Knowledge.
102924: DALLEY, TERENCE - Illustration und Grafikdesign. Das praktische Handbuch der Werkstoffe und Techniken.
140524: DALLEY, JAN - Diana Mosley. A Life.
103911: DALLEY, TERENCE [ED.]. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
4143511: DALLIMORE, A. (WHITEFIELD, G.) - George Whitefield. The Life and Times of the Great Evangelist of the Eighteenth-Century Revival.
157412: DALLIN, ALEXANDER|F.I. FIRSOV [EDS.]. - Dimitrov and Stalin 1934-1943. Letters from the Soviet Archives.
4142774: DALLMAYR, F. - Language and Politics. Why Does Language Matter to Political Philosophy?
186047: DALLMEIER, MARTIN - Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens, 1501-1806. [2vols.].
105159: DALLY, ANN. - Fantasy Surgery, 1880-1930: with Special Reference to Sir William Arbuthnot Lane.
4046468: DALMASES, C. DE (IGNATIUS DE LOYOLA) - Magister Ignatius. Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïtenorde (ca.1491-1556)
52485: DALTON, H. - Immanuel. De Heidelbersche Catechismus, als belijdenisschrift en stichtelijk boek
87855: DALTON, HERMANN - Johannes a Lasco. Beitrag zur Reformationsgeschichte Polens,Deutschlands und Englands. Mit Poträt.
87838: DALTON, HERMANN - Lasciana nebst den Ältesten Evangelischen Synodalprotokollen Polens 1555-1561.
32157: DALTON, HERMAN - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitschland en van Engeland
4074557: DALTON, R.C. - Spreken in tongen.
143672: DALY, GAY - Pre-Raphaelites in Love.
160515: DALY, PETER M. - The European Emblem. Towards an Index Emblematicus.
141086: DALY, CESAR [SIMON JERVIS - INTROD.]. - Interior Designs of the 19th Century.
141583: DALZELL, W.R. - The Shell Guide to The History of London.
165531: DALZIEL, MARGARET - Popular Fiction 100 Years Ago. Un Unexplored Tract of Literary History.
185972: DAM, PETER VAN - P.A.H. Hofman, 1885-1965. Haags sierkunstenaar.
56270: DAM, GIDEON VAN - Dichter bij het onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores
86525: DAM, CHR. VAN - De tabernakel der getuigenis
88471: DAM, H. VAN - Houvast. De gereformeerde leer kort en eenvoudig uitgelegd.
152490: DAM, PIETER VAN [F.W.STAPEL - ED.]. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Derde boek.
60151: DAM. H. - De Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken 1914-1948 (Een oecumenische vredesorganisatie)
81288: DAM, CHR. VAN - Zij zullen ingaan in des Konings Paleis, verslag van de begrafenis van DS. CHR. VAN DAM, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. Chr. Van Dam
81741: DAM, CHR. VAN - Christus de gezalfde Knecht des Vaders
52394: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - De voorbereiding van de veldtocht van 1599
123011: DAM, PETER VAN|PHILIP VAN PRAAG - Amsterdam gaf het voorbeeld. Gemeentelijke opdrachten aan grafische kunstenaars 1912-1939.
84106: DAM, H. VAN - Uw trouw is groot. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten. Verteld aan de jeugd
4075846: DAM, Y.D.VAN - Eenige bedenkingen over het gevoel voor het schoone. En eene beschouwing van deszelfs invloed op de kunst der uiterlijke welsprekendheid.
59083: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 5)
56703: DAM, N.J. - Ethylene hot-band spectroscopy and relaxation phenomena
84047: DAM, H. VAN - Uw trouw is groot. Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten. Verteld aan de jeugd
91165: DAM, CHR. VAN - Aan des konings tafel. Bijbels Dagboek.
83162: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit get leven van het oude volk, deel 1
59079: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 1)
59080: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 2)
59081: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 4)
59082: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 3)
82758: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
86507: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
86508: DAM, CHR. VAN - Christus de gezalfde Knecht des Vaders
93620: DAM, H. VAN - Hoort zijn stem. Bijbels dagboek voor jongeren
55674: DAM, CHR. VAN - Het geloof behouden. Zes preken over teksten uit de Brieven van Paulus
55675: DAM, CHR. VAN - Verblijdt u in de hoop. Zes preken
121253: DAM, HARM-JAN VAN [ED.]. - Langer dan één eeuw. Over Catullus.
130830: DAM, MR. L.G. VAN [MR. F.J.F.M. DUYNSTEE - ED.] - Arresten over Staatsrecht.
201604: DAM, MEYNDERT VAN - Almanach, Op 't Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1785. Voorsien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, En de Maans op- en ondergang. WITH: Reys-Wyzer, Wanneer de Veerschepen en Trekschuyten moeten afvaren. Ook het luyden der Poortklokken van Amsterdam, Haarlem, Enkhuysen, Gouda en Leyden. WITH: De opregte Italiaanse Waarzegger. WITH: Korte Kronyk, beginnende van den Jare 1711.
123134: DAM, P.R.|JOHN SCHAAFSMA [EDS.].A 0-60 - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937 - 1948. Catalogus van de verzameling affiches uit de jaren 1937 - 1948, bijeengebracht door drs. J. de Roos en berustend bij het Gemeentearchief te Leeuwarden.
121056: DAM, J.H.|DR. A.G.J. HERMANS [INTROD.]. - Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.
86503: DAM, CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen
86506: DAM, CHR. VAN - De medelijdende Hogepriester
83300: DAM, W.C. VAN - Stanger en Buchman, twee modellen van strijdbare zielszorg
86613: DAM, CHR. VAN|M. HEERSCHAP - Wat eeuwig zeker is (4 delen)
155747: DAM, NICO - Ethylene Hot-Band Spectroscopy and Relaxation Phenomena.
82682: DAM, CHR. VAN - Natuur en genade
31379: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 1)
31380: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 2)
31381: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 3)
83778: DAM, CHR. VAN - Afscheidspreek, gehouden op woensdag 2 Oktober 1963 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid
31326: DAM, H. VAN - Leid mij in Uw waarheid. De Heidelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd
10412: DAM, MEYNDERT VAN - d'Erven Stichters Comptoir Almanach, Voor 't Jaar 1800. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarden-, Beesten- en Leermarkten, welke in de Bataafsche Republiek gehouden worden, als mede de Vacantien, het Varen der Trekschuyten en Beurtschepen, het vertrek der Posten en Postwagens. Nevens de Maans Op en Ondergang.
95812: DAM, CHR. VAN - Zij zullen ingaan in des Konings Paleis. Verslag van de begrafenis van Ds. Chr. Van Dam, predikant van de Geref. Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds. Chr. Van Dam
100015: DAM, MARCEL VAN - Niemands land. Biografie van een ideaal.
59217: DAM, CHR. VAN - Davids geloofstaal. Zes voorbereidingspredikaties voor het Heilig Avondmaal
58973: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe (Compleet, 6 delen)
58266: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (6 delen)
83889: DAM, CHR. VAN - Verbondsbeschouwingen
55207: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 2)
4134480: DAM, CHR. VAN - De brieven van de apostel Johannes.
130497: DAM, EVERT VAN|LEENTJE LINDERS|PAULA VAN ZIJL|VINCENT VLASBLOM - Het aanzien van 't Jeudje. Het gezicht van Jan Linders.
140557: DAM, SHANTI SUZANNE VAN - Clio's hoop. De Frans-joodse geschiedschrijving van Théodore Reinach [1860-1928].
58774: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe. Uit het leven van het oude volk (Deel 1, 2 en 3)
186292: DAM, HANS VAN - Theater in gebruik. Handboek voor toneel.
30632: DAM, J. VAN - Komt, luistert toe III. Uit het leven van het oude volk (Deel 3)
184718: DAM, PETRA J.E.M. VAN - Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530.
180287: DAM, PETER VAN|PHILIP VAN PRAAG - Fré Cohen. Leven en werk van een bewogen kunstenares 1903-1943. Een catalogue raisonné.
166643: C.C. VAN DAM|H.A. COUSY|NUYTINCK, A.J.M.|W.M.A. KALKMAN - Verzekering naar komend recht.
166644: C.C. VAN DAM|H.A. COUSY|NUYTINCK, A.J.M.|W.M.A. KALKMAN - Verzekering naar komend recht.
160900: DAM, J.D. - Nederlandse tegels.
160520: DAM, BERNARD VAN - Oud-Brabants dorpsleven. Wonen en werken op het Brabantse platteland.
143560: DAM, DRS. MAX TEN - Consciousness and Matter: The Unified Field of Consciousness and the Latest Developments in Physics.
103511: DAM, PETER VAN|PHILIP VAN PRAAG - Stefan Schlesinger, 1896-1944. Atelier voor reclame. Catalogue Raisonné.
101872: DAM, EPPIE - De stayer. De weg van Henk Kroes.
56347: DAM, GIDEON VAN - Huisbezoek als geestelijke begeleiding. Voor wie loop ik? Hoe komt God ter sprake?
9890: DAM, MEYNDERT VAN - Almanach, op 't Schrik. Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met de Jaar- / Paarde- / Beeste- en Leermarkten: En de Maans op- en ondergang. WITH: Reys-Wyzer, Wanneer de Veerschepen en Trekschuyten moeten afvaren. Ook het luyden der Poortklokken van Amsterdam, Haarlem, enkhuysen, Gouda en Leyden. WITH: Korte Kronyk, beginnende van den Jare 1711.
161932: DAM, J.C. VAN|DR. H. KLOMPMAKER|MR. H.J.P. GOEDMAKERS|MR. J. DE VRIES - Honderd jaren armenwet 1854-1954. Maatschappelijke zorg in historisch perspectief.
101303: DAMASE, JACQUES - Kutschen.
123465: DAMASE, JAQUES|NOËL COWARD [INTROD.]. - Les folies du Music-Hall. A History of the Music-Hall in Paris.
170271: DAMASIO, ANTONIO - The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness.
170622: DAMASIO, ANTONI R. - Descartes' Error. Emotion, Reason, and the Human Brain.
100667: DAMAVE, H.J. - De Franse Salon. Ontstaan, ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van een instituut.
168025: DAMBERG, WILHELM [ED. - ET AL.]. - Soziale Strukturen und Semantiken des Religiösen im Wandel. Transformationen in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1989.
181444: DAMBRE, DR. O. [ED.]. - Justus de Harduijn's Roose-Mond [1613].
30603: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen
160000: DAMEN O.S.B., DR.C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
58535: DAMESZAKBIJBEL - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, vervattende al de Canonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. WAARBIJ: De CL Psalmen des profeten Davids. Met enige andere Lofzangen. Uit het Franse in Nederlandse dicht overgezet door Petrus Dathenus
146503: DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.].|GEORGES-HENRI DUMONT [TEXTS]|MERCKX, VINCENT - "Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg /Ch""^ateaux en Belgique / Castles of Belgium / Schlösser in Belgien [VOLUME II]."
104576: DAMIEN HUBAUT [PHOTOGR.].|GEORGES-HENRI DUMONT [TEXT]|MERCKX, VINCENT - Châteaux en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg / Kastelen in België en in het Groothertogdom Luxemburg / Castles of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg / Schlósser in Belgien und im Grossherzogtum Luxemburg [VOLUME II].
157936: DAMM, STEFFEN [RUTH CORNELSEN - ED.]. - Rückblicke sind nötig um vorausschauen zu können. Der Cornelsen Verlag 1946-1996.
4024058: DAMMANN, E. - Grundriss der Religionsgeschichte.
156102: DAMME, DR. IR. M.H. - Gedenkboek den hoofdinspecteur der P.T.T. A.P.F. Duynstee door het Staatsbedrijf der P.T.T. aangeboden bij zijn uittreden uit den dienst ter herinnering....
104532: DAMME, FRANK-IVO VAN - Frank-Ivo van Damme. Graficus.
185301: DAMME, PAUL VAN|STIJN VAN DE PERRE - Zonder woorden? Een geschiedenis van België in spotprenten.
131024: DAMME, I. VAN - Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis [ca 1648-ca 1748]
94284: DAMME, DANIEL VAN - Éphéméride illustrée de la vie d'Erasme
156128: DAMMERMAN, K.W. - The agricultural Zoology of the Malay Archipelago, the Animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula, the Dutch East Indies and the Philippines.
4050958: DAMOUR, C. - Die Epochen des Protestantismus. Studien zum Kirchengebriff.
151555: DAMS, A.|F.J.P. HUIJBREGTS|J. SPOORENBERG [EDS.]. - Eersel - Duizel - Steensel. Drie Zaligheden. Een bijdrage tot haar geschiedenis.
164137: DAMSMA, - Familieband. Geschiedenis van het gezin in Nederland.
143479: DAMSMA, DIRK - Het Hollandse huisgezin [1560-heden].
95932: DAMSTÉ, P.H. - Oostbroek en De Bilt C.S. De geschiedenis van een ambachtsheerlijkheid
89225: DAMSTÉ, E.R. - Leer en leven. De Artikelen van de Dordtse Leerregelels en de Verwerpingen der dwalingen in zestig meditaties verklaard.
131299: DAMSTEEGT, TH. - Giriraj Kisor's Yatraem. A Hindi novel analysed.
131300: DAMSTEEGT, TH. - The Present Tense in Modern Hindi Fiction.
4032739: DAMSTEEGT, P.G. - Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church. A historical-theological and missiological study of the origins and basic structure of the Seventh-day Adventist theology of mission. (Diss.)
186341: DAN WAKEFIELD - INTROD.].|MILLS, KATHRYN|PAMELA MILLS [EDS.]. - C. Wright Mills. Letters and Autobiographical Writings.
101618: DAN MICHMAN [EDS.].|HARTOG BEEM|MICHMAN, JOZEPH - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
182274: DAN DANIELOPOL [EDS.].|LÖFFLER, HEINZ - Aspects of Ecology and Zoogeography of Recent and Fossil Ostracoda.
162412: DAN MICHMAN [EDS.].|HARTOG BEEM|MICHMAN, JOZEPH - Pinkas. Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
162766: DANBY, JOHN - Elizabethan and Jacobean Poets. Studies in Sidney, Shakespeare, Beaumont & Fletcher.
185997: DANCE, S. PETER - The Art of Natural History.
141355: DANCKAERT, L. (ED.) - Belgica in orbe. Les Belges et le monde.
162591: DANCKAERT, LISETTE - Negentien Belgische steden in kaart en prent.
160809: DANCKERT, LUDWIG - Handbuch des Europäischen Porzellans.
4141994: DANCO, J. & DANCO, D. - La peinture paysanne sur verre de Roumanie. Dessins et photographies en noir et blanc par J.Danco. Avec 150 photographies et couleur.
4141995: DANCU, J. & DANCU, D. - Die bäuerliche Hinterglasmalerei in Rumänien. Zeichnungen und Schwarzweiss-Aufnahmen von H.Dancu. Mit 150 Abbildungen in Farben.
141659: DÄNDLIKER, DR. KARL - Geschichte der Schweiz. Mit besonderer Berüchsichtigung auf die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens von den älstesten Zeiten bis zur Gegenwart. Nach den Quellen und neuesten Forschungen 3 Vols & INDEX - Compl.]..
89894: DANE, JACQUES E.A. - Vrede van Munster, feit en verbeelding. 1648.
92208: DANE, JACQUES - Vrede van Munster, feit en verbeelding. 1648.
30432: DANE, MARTHA - Sabbats gedachten. Tweeënvijftig korte overdenkingen op de avond van de heilige sabbat. Om te verkondigen, dat de Heere recht is
123398: DANE, JAQUES [ED.]. - 1648. Vrede van Munster. Feit en verbeelding.
152277: DANE, JOSEPH A. - Who is Buried in Chaucer's Tomb? Studies in the Reception of Chaucer's Book.
158083: DANE, JACQUES|TONNIS E. MUSSCHENGA - Door boekband bekoord. Boekbanden van protestants-christelijke uitgevers 1892-1940 uit de Nederlandse industriële boekbandencollectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
60152: DANEEL. M.L. - The background and rise of Southern Shona independent churches
4032734: DANEEL. M.L. - The Background and Rise of Southern Shona Indepent Churches. (Diss.)
101722: DÄNEKEN, ERICH VON - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
143610: DANEMAN, MEREDITH - Margot Fonteyn. A Life.
185156: DANFORTH, ELLEN ZAK - Nesting Weights / Einsatzgewichte and Piles a Godets: A Catalog of Nested Cup Weights in the Edward Clark Streeter Collection of Weights and Measures.
140416: [DANG SHENGYAN|GAN, XU [JAHN MAKEHAM - TRANSL.].|JOHN MAKEHAM - INTROD.] - Balanced Discourses. Bilingual edition.
131241: DANGBÉGNON, CONSTANT - Platforms for Resource Management. Case studies of success or failure in Benin and Burkina Faso.
143844: DANGERFIELD, GEORGE - The Damnable Question. A Study in Anglo-Irish Relations.
94813: DANHOF, H.|HOEKSEMA, H. - Van zonde en genade
95003: DANHOF, H.|HOEKSEMA, H. - De Geloovigen en Hun Zaad. WAARBIJ: Langs zuivere banen. Een wederwoord aan bewaarde broederen. WAARBIJ: Niet doopersch maar gereformeerd. Voorlopig bescheid aan Ds. Jan Karel van Baalen betreffende de loochening der gemeene gratie (3 werken in 1 band)
4065716: DANIEL-ROPS, H. - De Heilige Schrift.
186026: DANIEL FAEKES [EDS].|KENYON, IAN R. - The Creation of the Organisation for the Prohibition of Chemical Wapens. A Case Study in the Birth of an Intergovernmental Organisation.
155943: DANIEL, GENERAL [ED.]. - The Little Black Book Books. A Century of the Greatest Books, Writers, Characters, Passages and Events that Rocked the Literary World.
141405: DANIEL K. INOUYE [FOREW.].|MULLER, ERIC L. - Free to Die for their Country. The Story of the Japanese American Draft Resisters in World War II.
154790: DANIEL O'QUIN [EDS.].|MOODY, JANE - The Cambridge Companion to British Theatre 1730-1830.
101416: DANIEL SIMON|HOFFMAN, JACK - Run Run Run. The Lives of Abbie Hoffman.
143692: DANIEL SCHREIER|JUCKER, ANDREAS H.|MARIANNE HUNDT [EDS.]. - Corpora: Pragmatics and Discource. Papers from the 29th International Conference on English Language Research on Computerized Corpora [ICAME 29] 2008.
167041: DANIEL, LARRY J. - Shiloh. The Battle that Changed the Civil War.
157192: DANIEL RAMÉE [TEXT]|PFNOR, RODOLPHE [ENGRAV.]. - Monographie du Chateau de Heidelberg. Dessinée et gravée par Rodolphe Pfnor, accompagnée d'un texte historique et descriptive par Daniel Ramée [2 Parts in 1].
183940: DANIEL CAHEN [EDS.].|LEGUEBE, ANDRÉ - Ten tijde van de Spy-mens. Onze voorouders de Neandertalers.
110352: DANIEL MEYER (INTRO.)|MESSINGER, SYLVIE (ED.) - Tableaux de pierres dures. Château de Versailles.
165712: DANIEL SPOERRI [EDS.].|PLESSEN, MARIE-LOUISE - Le Musée Sentimental de Prusse. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH.
163803: DANIEL T. PRIMOZIC|FISHER, NORBERT N.|JOEL A. THOMPSON [EDS.].|PETER A. DAY - Suffering, Death and Identity.
162048: DANIEL ROCHE [EDS.].|DARNTON, ROBERT - Revolution in Print. The Press in France 1775 - 1800.
157348: DANIEL JAVITCH - EDS.].|LAUGHLIN, JAMES [BARBARA EPLER - The Way It Wasn't. From the Files of James Laughlin.
145615: DANIEL HORST|TANIS, JAMES - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
145632: DANIEL KONING [PHOTOGR.].|HOEK, SIETSKE VAN DER - Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen.
143511: DANIEL HORST|TANIS, JAMES - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
140184: DANIEL WILDENSTEIN [ESSAYS]|SHORE, STEPHEN [JOHN REWALD - INTROD.]. GERALD VAN DER KEMP - The Gardens at Giverny. A View of Monet's World.
105009: DANIEL HORST|TANIS, JAMES - Images of Discord. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years' War / Tweedracht verbeeld prentkunst als propaganda aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
152581: DANIEL, SAMUEL|LAURENCE MICHEL [EDS.]. - The Tragedy of Philotas. By Samuel Daniel. Edited, with Introduction and Notes. By Samuel Michel. With a new Preface by the Author.
152830: DANIELA HOOGHIEMSTRA [EDS.].|HERMANS, DORINE - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
102649: DANIELA TIVIG [EDS.].|KLAUS REINICKE|REINICKE, HILTRUD - Buchmalerei der Zisterzienser. Kulturelle Schätze aus sechs Jahrhunderten.
163754: DANIELE, NUNZIO - Paestum. Veronderstelling en werkelijkheid. Geschiedenis, gebouwen en kunstvoorwerpen uit een Griekse stad in Zuid-Italië.
131792: DANIÈLE GILLEMON|GHÊNE, PIERRE - Paul Delvaux. De besloten wereld.
165453: DANIELEWSKI, MARK Z. - Only Revolutions. The Democracy of Two. Set Out & Chronologically Arranged.
164868: DANIELEWSKI, MARK Z. [KARINA VAN SANTEN|MARTINE VOSMAER - TRANSL.]. - Omwentelingen. De democratie van Twee. Op schrift gesteld & chronologisch geordend.
168464: DANIELLE AYERS JONES [EDS].|HOROWITZ, DEBORAH E. - A Catalogue of Greek Manuscripts at the Walters Art Museum and Essays in Honor of Gary Vikan.
103979: DANIËLLE H.A.C. LOKIN|KERSTEN, MICHIEL C.C.|MICHIEL C. PLOMP [EDS.]. - Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. Een andere kijk op perspectief, licht en ruimte.
4036849: DANIÉLOU, J. - Nader tot Christus.
4042629: DANIÉLOU, J. - Sacramentum Futuri. Studie over de wortels van de bijbelse typologie.
4015769: DANIÉLOU, J. - Ergernis der waarheid. 1963, 174 blz., geb.
56942: DANIÉLOU, JEAN - Théologie du Judéo-Christianisme. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée
4137771: DANIÉLOU, J. - Bijbel en liturgie. De bijbelse theologie van de sacramenten en de feesten volgens de kerkvaders.
140288: DANIËLS O.P., DR. L.M. FR. [ED.]. - Het boekje der eeuwige wijsheid van den zaligen predikbroeder Henricus Suso.
167565: DANIËLS, DR. L.M.FR. [ED.]. - Meester Dirc van Delf: Tafel van Kersten Ghelove. Naar de handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien [3 Vols. in 4 Bindings = Complete Set].
152324: G. DANIËLS|SANGERS, W. - Maaseik. Architectuur en historie.
131178: DANIËLS, WIM - Dubbelgangers. Je zal ook maar zo heten
4300548: DANIËLS, C.E. - Een dominé-operateur in de zeventiende eeuw en nog iets.
140099: DANIELS, MATHÉ - Daniels. Archivaris - Archeoloog - Nijmegenaar.
104771: DANIELS, GEORGE|OHANNES MARKARIAN - Watches and Clocks in the Sir David Salomons Collection.
170862: DANIELS, GEORGE H. DANIELS - American Science in the Age of Jackson.
56902: DANIELSSON, ULF - Waarom sterren en appels vallen. Over sterrenregens, zwarte gaten en andere rariteiten in het universum
141173: DANILOFF, NICHOLAS - Two Lives, one Russia.
146352: DANILOV, ALEXANDER A.|MICHAEL M. GORINOV [EDS. - ET AL.]. - The History of Russia. The Twentieth Century.
101154: DANILOVA, ALEXANDRA - Choura The Memoirs of Alexandra Danilova.
58778: DANKBAAR, W.F. - Calvijn, zijn weg en werk
30243: DANKBAAR, W.F. - Onbekrompen en ondubbelzinnig. Herdenkingsrede ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Predikantenvereniging. Uitgesproken op 1 mei 1962 in de Domkerk te Utrecht
88857: DANKBAAR, W.F. - De tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal
84763: DANKBAAR, W.F. - Gratias Agimus. Opstellen over Danken en Loven, aangeboden aan Prof. Dr. W.F. Dankbaar
30808: DANKBAAR, W.F.|JONGE, M. DE - Inleiding tot de theologische studie, samengesteld vanwege de Faculteiten der Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam
84375: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinism in de zestiende eeuw
4009089: N.N. (DANKBAAR, W.F.) - Geloof en revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Prof Dr W.F.Dankbaar op zijn 70e verjaardag. Bijdr.van: J.N.Bakhuizen v.d.Brink, C.C.de Bruin, D.Nauta e.a.
152827: DANKBAAR, WILLEM FREDERIK - Hervormers en humanisten. Een bundel opstellen.
57632: DANKERS, M. - Zielen waar Zijn vrees in woont. Mensen rondom ds. J.C. Philpot
151622: DANKERS, J.J.|J. VERHEUL [O.C. WIT - AFTERW.]. - Als een groot particulier gezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991.
96106: DANKERS, J.J.|VERHEUL. J. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991
186276: DANKERS, J.J. - Wezenzorg en liefdadigheid. Van Utrechts Gereformeerd Burgerweeshuis tot stichting Het Evert Zoudenbalch Huis 1813-1991.
142630: DANKERS, JOOST|JOS VAN DER LINDEN|JOZEF VOS [ED.]. - Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 1817-1990 [In slipcase].
184778: DANN, GEORG HERBERT [ED.]. - Vierzig Jahre [Internationale] Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. / Société Internationale d'Histoire de la Pharmacie / International Society for the History of Pharmacy. Eine Übersicht über ihr Werden und ihre Arbeit.
184771: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Dubrovnik August 1959.
185282: DANN, GEORG EDMUND - Eugen und Karl Dieterich. Begründer der wissenschaftlichen und Industriellen Galenik 1869-1969.
184780: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Athen April 1967. Gewidmet dem gegenwärtigen Senior der griechischen Pharmaziehistoriker Herrn Dr. Emmanuel J. Emmanuel.
184775: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Rotterdam September 1963.
184776: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in London September 1965.
184769: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Heidelberg Oktober 1957.
58497: DANN, GEORG EDMUND - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie in Hamburg-Harburg vom 14. bis 17. Juni 1949
185279: DANN, GEORG EDMUND|WALTER DÖRR [ET AL.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung in Stuttgart - 16. bis 18. Juni 1936.
185276: DANN, GEORG EDMUND - Martin Heinrich Klaproth 1743-1817. Ein deutscher Apotheker und Chemiker - sein Weg und seine Leistung.
58716: DANN, GEORG EDMUND - Dreissig Jahre Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie (Pharmazeutische Zeitung)
58713: DANN, GEORG EDMUND - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Innsbruck vom 21. - 25. September 1961. Teil I. Vortráge zur Geschichte der Pharmakopöen und Medikaentarien (Sonderdruck aus Veröffentlichungen der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e.V. Neue Folge. Band 21)
184633: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. während des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Innsbruck September 1961. Teil I & II [Complete Set].
184636: DANN, GERORG EDMUND - Das Kölner Dispensarium von 1565 [2 Volumes = Complete Set].
185239: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Festschrift zum 75. Geburtstags von Ernst Urban am 19. April 1949. Überreicht von der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie im Verein mit der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, den Apothekenkammern Westdeutschlands, dem Apotheker-Verein von Gross-Berlin und Apothekern Ostdeutschlands.
184765: DANN, GEORG EDMUND [ED.]. - Die Vorträge der Hauptversammlung der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie währnd des Internationalen Pharmaziegeschichtlichen Kongresses in Rom September 1954.
110637: DANNEELS, KARDINAAL GODFRIED - Gekneusd vertrouwen, vaste hoop.
4063304: DANNEELS, G. KARDINAAL - Waken en bidden. Gebeden.
170577: DANNY DE WAELE|SPEYBROECK, LINDA VAN - Wetenschapsfilosofie in context - Levenswetenschappen anders bekeken
156781: DANNY DANZINGER|LACEY, ROBERT - The Year 1000. What life was like at the turn of the First Milennium. An Englishman's World.
157663: DANNY M. LEIPZIGER [EDS.].|PERRY, GUILLERMO - Chile. Recent Policy Lessons And Emerging Challenges.
156782: DANNY DANZINGER|LACEY, ROBERT - The Year 1000. What life was like at the turn of the First Milennium. An Englishman's World.
140460: DANSETTE, ADRIEN - Louis-Napoléon à la conquête du pouvoir. The Rise of Louis Napoleon. Histoire du Second Empire.
140901: DANTE ALIGHIERI [W.S. MERWIN - TRANSL.]. - Purgatorio.
105312: DANTE ALIGHIERI [JAN URIOT - ILLUSTR.]. [HENK SPIEGELENBERG - FOREW.]. - Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia geschilderd en beschreven door Jan Uriot. / Interprétation des deux premiers chants de Divina Commedie illustrations et texte par Jan Uriot.
4300199: DANTE ALIGHIERI, - De godlike Komeedzje. Oerset troch P.W.Brouwer
4300988: DANTE ALIGHIERI, - De Monarchie. en andere politieke teksten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door R.F.M.Brouwer.
162425: DANTE ALIGHIERI, - De Monarchie en andere politieke teksten & De schenking van Constantijn. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
151892: DANTE ALIGHIERI [FRANS VAN DOOREN - ED.|TRANSL.]. - Dante in the Long Nineteenth Century. Nationality, Identity, and Appropriation.
162454: DANTE ALIGHIERI [R.F.M. BROUWER - TRANSL.|ED.]. - De Monarchie en andere politieke teksten.
4057754: DANTICAT, EDWIDGE - Land voor de levenden. Roman.
4142453: DANTO, A.C. - Narration and Knowledge. Including the integral text of Analytical Philosophy of History.
185030: DANTWALA, M.L. [PRAVIN M. VISARIA & N. A. MUJUMDAR & T. R. SUNDARAM - EDS]. - Dilemmas of growth. The Indian Experience.
4143889: DANTZING, A. VAN - Is alles geoorloofd als God niet bestaat?. Over geestelijke gezondheidszorg en maatschappij.
130696: DANVERS, FREDERIC CHARLES [INTROD.] - Letters Received by the East India Company from its servants in the east, transcribed from the 'original correspondence'series of the India Office Records [6 Volumes in 3 Bindings]
166945: DANY JACOBS|MARC GROOTHELM [EDS. - ET AL.].|SNIJDERS, HENDRIK - De economische kracht van agrofood in Nederland.
58315: DANZ, CHRISTIAN - Einführung in die Theologie Martin Luthers
172056: DANZ, CHRISTIAN|LEONHARDT, ROCHUS (HRSG.) - Erinnerte Reformation : Studien zur Luther-Rezeption von der Aufklärung bis zum 20. Jahrhundert. Theologische Bibliothek Töpelmann 143
161093: DANZIGER, EVE - Relatively Speaking. Language, Thought, and Kinship among the Mopan Maya.
163583: DANZINGER, DANNY|JOHN GILLINGHAM - 1215. The year of Magna Carta.
183463: DAOYI, ZHANG - The Art of Chinese Papercuts.
4014991: DARBY, J.N. - Synopsis of the books of the Bible. (5 volumes). Old and New Testament. With Index to the Synopsis compiled by C.H.Brown.
151837: DARDESS, JOHN W. - Conquerors and Confucians. Aspects of Political Change in Late Yüan China.
92671: DARESTE, RODOLPHE - Études d'histoire du droit
4138534: DARGAUD, J.M. - Job.
30434: DARLAP, ADOLF|FRIES, HEINRICH E.A. - Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief (Complete Set, 8 delen)
110799: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
57136: DARLINGTON, C.J. - De verloren zus
122206: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
102051: DARNTON, ROBERT - Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk.
150318: DARNTON, ROBERT - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis.
131289: DARQUENNES, A. - De Juridische Structuur van de Kerk volgens Sint Thomas van Aquino.
165891: DARSONO, ALAM - Kinderogen.
162773: DARSONO, DR. ALAM - De Europese verbeelding. Een cultuurfilosofie. Over de productie van onze voorstellingen, toegelicht aan de voorstellingen van de Europeanen.
142437: DART, PRUNELLA - The Horswell Diary 1997-2005. A personal view of life, the world and the universe, from the heart of the Devon countryside.
156902: DARTON, F.J. HARVEY|KATHLEEN LINES [INTROD.]. - Children's Books in England. Five Centuries of Social Life.
162196: DRS.M.M.R. DARU-SCHOEMANN [EDS.].|STARMANS, DRS. J.C.J.M. - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten.
130847: DARY, DAVID A. - The Buffalo Book. The Full Saga of the American Animal.
58808: DASBERG, I. - Gebeden voor het wekenfeest
182264: DASBERG, LEA - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11. Jahrhundert.
103528: DASBERG, ELI - Rabbijn Simon Philip de Vries. Neede 1870 - Bergen-Belsen 1944.
58807: DASBERG, I.|VORST, I. - Gebeden voor het nieuwjaarsfeest. Waaraan toegevoegd een bloemlezing van toepasselijke gedachten
85890: DASBERG, LEA|JONATHAN N. COHEN (EDITED BY) - Neveh Ya'akov. Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday
121534: DASBERG, DR. L.|DRS. J.W.G. JANSING - Meer kennis meer kans. Het Nederlands onderwijs 1843-1914.
4028500: DASBERG, L. - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus. im 11.Jahrhundert. (Diss.),
180671: DASBERG, DR. L.|DRS. J.W.G. JANSING - Meer kennis meer kans. Het Nederlands onderwijs 1843-1914.
143748: DASBERG, PROF. DR. LEA. [ET AL.]. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
4143145: DASCARTES, R. - Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft. Übersetzt und hrsg. von L.Gäbe.
161015: DASENT, ARTHUR IRWIN - The Private Life of Charles the Second.
185039: DASGUPTA, BIPLAB - Globalization: India's Adjustment Experience.
185033: DASGUPTA, BIPLAB - Structural adjustment, global trade, and the new political economy of development.
180917: DASH MOORE, DEBORAH [ED.]. - East European Jews in Two Worlds. Studies from the YIVO Annual.
165767: DASH, MIKE - Batavia's Graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
104038: DASSEL, WOLFGANG|JÜRGEN KWAITKOWSKI [EDS.]. - Michael Buyx [1795-1882]. Geometer - Altertumsfreund - Sammler.
152562: DASTANI, MEHDI - Languages of Perception.
86512: DATHENUS, PETRUS - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie)
57048: DATHENUS, PETRUS - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord (Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie)
52288: DATHENUS, P. - Een Christelijke samenspreking uit Gods Woord. Over het onderscheid tussen Wet en Evangelie
10450: DATHENUS, PETRUS|DEUX-AES BIJBEL - Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet: Met verclaringe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflijcke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allergewiste, met Scheydletteren, ende versen ghetale (daer een yeghelijck Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toeghedaen die Figueren ende die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, dienende den Christelijcken Leser tot verclaringhe des texts. WAARBIJ: De C.L. Psalmen Dauids, Wt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtschen ouergeheset, Door P.D. Mitsgaders den Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden: Oock is hier by gheuoecht, den Siecken Troost, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen.
10449: DATHENUS, PETRUS - Die Psalmen des Coninclijcken Propheten Dauids ende andere lofsanghen, Wt den Fransoyschen dichte ghemaeckt door Clement Marot ende Theodore de Bese, in Nederlansche sprake ouergesett, door Petrum Dathenum. Ende door den selven wederom oversien ende verbetert. WITH: Catechismus ofte Onderwijsinghe inde Christelijcke leere, also die in de kercken ende schole der Kueruorstelicken Paltz gheleert wert. Metsgaders der Christelicken Kercken Ceremonien ende Gebeden. In Nederlantsche sprake ouergheset, door Petrum Dathenum.
9964: N.T./DATHENUS, PETRUS - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken Des Nieuwen verbondts onzes Heeren Iesu Christi door Last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. en de 1619. tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lof-Zangen: Uyt de Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset, door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercken.
201602: N.T./DATHENUS, PETRUS/PRAEVOSTIUS, BARTHOLOMEUS - Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en Volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke Talen in onse Neder-landtsche Tale getrouwelick Overgeset. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. WITH: Onderwys in de Christelyke Religie, Gestelt by Vragen en Antwoorden, Na de Belydenis Der Remonstrants Gereformeerde Christenen. Mitsgaders, Des selfs Formulieren en Gebeden.
142627: DATTA, KALIKINKAR - Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century 1707-1813.
174627: DAU, MICHELE - Il codice di Camaldoli. Le Navi
4138161: DAUBANTON, F.E. - (3 geschriften). Confessie en dogmatiek, 1891 - De theopheustie der Heilige Schrift, 1882 - Gelooven en spreken, 1901.
93658: DAUBE, OTTO - Das Leben des WohlEdlen und Hochachtbaren Hochberühmten Herrn Johann Sebastian Bach, königlich Polnischen und Kursächsischen Hofkompositeurs, fürstlich Anhaltinisch-Cöthenschen Hofkapellmeister, ingleichen fürstlich Weissenfelsischen Hofkapellmeisters, ingleichen Directoris Musicae der Stadt Leipzig, wie auch Cantoris an St. Thomas. Eine Erzählung mit Bildern, Dokumenten und Notenbeispielen
93127: DAUBE, DAVID - Studies in Biblical Law
130627: DAUCHY, S. [ED.] - Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen/ l' historien face aux sources jurisdiques. Handelingen van het Colloquium [20 maart 1992]
100984: DAUDET, ALPHONSE - Contes du lundi.
173508: DAUJAT, JEAN - Connaître le christianisme.
173510: DAUJAT, JEAN - Mémoires. Tome 1
173511: DAUJAT, JEAN - Mémoires. Tome 2
173512: DAUJAT, JEAN - Vivre le christianisme.
90718: DAUL, A. - Illustrierte Geschichte der Erfindung des Fahrrades und der Entwickelung des Motorfahrradwesens. Nebst einer Sammlung der interessantesten Konstruktionen derselben und sonstige hierauf bezüglicher Notizen. Mit 57 Illustrationen.
140984: DAUM, P.A. - H. van Brakel Ing. B.O.W.
183867: DAUM, P.A. [GERARD TERMORHUIZEN - ED.]. - Ik ben journalist ex professo. Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van Den Haag en godloverige kwezelarij. Een keuze uit Daums Indische journalistiek.
54308: DAUM, P.A. - Hoe hij Raad van Indië werd
167655: DAUM, P.A. - Verzamelde romans [3 Vols. Compl.].
183674: DAUM, P.A. - Nummer elf. Oorspronkelijke Indische roman.
174600: DAUPHINAIS, MICHAEL|LEVERING, MATTHEW - À la découverte de l'amour de Dieu : une introduction à la théologie de saint Thomas d'Aquin.
162085: DAUTENHAHN, KERSTIN [ED.]. - Human Cognition And Social Agent Technology.
155610: DAUVEN-VAN KNIPPENBERG, CARLA|HELMUT BIRKHAN [EDS.]. - Sô wold ich in fröiden singen. Festgabe für Anthonius H. Touber zum 65. Geburtstag.
140872: DAUVILLIER, A. - Cosmic Dust.
155586: DAUZAT, ALBERT|HANRI MITTERAND|JEAN DUBOIS - Dictionnaire étymologique et historique dl français.
141624: DAVARIS, DIMITRIS G. [HELMA NALES|MARGREET CHATZIMENIN BORST - TRANSL.]. - Kos. Het eiland van Hippokrates. Reisgids.
141625: DAVARIS, DIMITRIS G. [JEAN CRITICOS - TRANSL.]. - Patmos. L'Ile sacrée où St. Jean l'Evangéliste écrtvit l'Apocalypse. Guide touristique.
165502: DAVE ROBERTS|GREIG, PETE - Dag en nacht roepen zij tot God. Het verbazingwekkende verhaal van het 24-7 gebed.
104863: DAVELAAR, R. [ED. - ET AL.]. - Moderne taarten en Limburgsche vlaas.
153602: DAVELAAR, R. - Het maken van taarten.
104861: DAVELAAR, R. [ED.]. - 100 Diverse soorten klein luxe-brood bewerkt voor de Nederlandsche broodbakkerij.
104862: DAVELAAR, R. - Hoe maak ik Bonbons, Chocolade en Suikerwerk.
164991: DAVELAAR, ELVIRA M. - Serum Tumour Markers in Ovarian and Cervical Cancer.
157413: DAVENPORT, CYRIL - Byways Among English Books.
58979: DAVENPORT-HINES, RICHARD|SISMAN, ADAM - One Hundred Letters from Hugh Trevor-Roper
4300120: DAVENPORT, P.M. (WHICHCOTE, B.) - Moral Divinity with a Tincture of Christ?. An Interpretation of the Theology of Benjamin Whichcote, Founder of Cambridge Platonism. (Diss.)
163566: DAVENPORT, HESTER - The Prince's Mistress. A Life of Mary Robinson.
55165: DAVEY, BOB - Gods reddende kracht. De geschiedenis van het christendom in China
167697: DAVEY, GWENDA BEED|GRAHAM SEAL [EDS.]. - The Oxford Companion to Australian Folklore.
166712: DAVEY, NEIL K. [W.W. WINKWORTH - PREF.]. - Netsuke. A comprehensive study based on the M.T. Hindson collection.
144615: DAVID M. ORCUTT|HALE, MAYNARD G. - The Physiology of Plants under Stress.
4035608: DAVID, M. & GRONINGEN, B.A.VAN, - Papyrologisch leerboek. Met 6 facsimile`s en 2 kaartjes.
100267: DAVID GAIMSTER [EDS].|UNGER, INGEBORG - Kölner Ofenkacheln. Die Bestände des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnischen Stadtmuseums.
153253: DAVID GILMOUR|GUIDO WALDMAN - TRANSL.].|LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI [ARCHIBALD COLQUHOUN - The Siren and Selected Writings
182528: DAVID DE KOK|SCHOENGEN, DR. MICHAEL - Monasticon Batavum [Vol. 1-3 & Suppl. = Complete Set].
142349: DAVID WATKIN [EDS.].|MIDDLETON, ROBIN - Neoclassical and 19th Century Architecture. The Diffusion and Development of Classicism and the Gothic Revival [Volume 2 - only].
145417: DAVID TAIT [E.E. EVANS-PRITCHARD - FOREW.].|MIDDLETON, JOHN - Tribes without Rulers. Studies in African Segmentary Systems.
182842: DAVID M. WILLIAMS [EDS.].|LEWIS R. FISCHER|ROYEN, P. C. VAN - Frutta di Mare. Evolution and Revolution in the Maritime World in the 19th and 20th Centuries. Proceedings of the Second International Congress of Maritime History, 5-8 June 1996, Amsterdam and Rotterdam, the Netherlands.
110468: DAVID, DR. VALERIE - Wandlungen der Sozialpolitik.
95621: DAVID BEN YEHUDAH HE-HASID, R. - The Book of Mirrors: Sefer Mar' ot ha-Zove'ot
141724: DAVID, LUCIEN - Les Grandes abbayes d'Occident.
157619: DAVID O. ROBINSON|PAUL CASHIN [EDS.].|SAHAY, RATNA - The Caribbean. From Vulnerability To Sustained Growth.
102060: DAVID SUZUKI|LEVINE, JOSEPH - De geheimen van het DNA. Over genen, identiteit en transformatie.
101748: DAVID LUTEIJN [INTROD.].|POSTMA, RENSKE [ED.]. - Gecontroleerd overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden & CD-ROM].
186237: DAVID SANDERS|HOLLI A. SEMETKO [EDS.].|JOHN CURTICE|MARGARET SCAMMELL|NORRIS, PIPPA - On Message. Communitating the Campaign.
123276: DAVID, HENRI - Claus Sluter.
182475: DAVID WIPPMAN|ROSA BROOKS|STROMSETH, JANE - Can Might Make Rights? Building the Rule of Law After Military Interventions.
103880: DAVID, ROSALIE|RICK ARCHBOLD [& PETER BRAND] - Het verborgen leven van mummies. Een nieuw licht op het dagelijks leven in het Oude Egypte.
144898: DAVID DODICK [EDS.].|GIAMMARCO, ROSE|JOHN EDMEADS - Critical Decisions in Headache Management.
143164: DAVID GENESTE|HORST, IRIS VAN DER - J. Verheul Dzn [1860-1948]. Voor iedere periode, locatie of funcctie een passend ontwerp.
165937: DAVID VAISEY|JAKEMAN, JANE - Ralph Ayres' Cookery Book
160766: DAVID BANNISTER|MORELAND, CARL - Antique Maps.
158226: DAVID D. HALL|JOHN B. HENCH [EDS].|JOYCE, WILLIAM L.|RICHARD D. BROWN - Printing and Society in Early America.
157449: DAVID A. RANDAL|WINTERICH, JOHN T. - A Primer of Book Collecting.
155845: DAVID HOPKINS [EDS.].|GILLESPIE, STUART - The Oxford History of Literary Translation in English. Volume 3: 1660-1790.
130734: DAVID M. CLARK [EDS.]|HAWTON, KEITH|JOAN KIRK|PAUL M. SALKOVSKIS - Cognitive Behaviour Thepapy for Psychiatric Problems. A Practical Guide.
156371: DAVID, RODALIE - Cult of the Sun. Myth and Magic in Ancient Egypt.
131971: DAVID JAFFÉ [EDS - ET AL.]|HOPE, CHARLES - Titian. Catalogue of the National Gallery Exhibition.
183344: DAVID AUBERT [EDS].|GUIETTE, ROBERT - Chroniques et Conquestes de Charlemagne. Manuscrit de la Bibliothèque Royale de Belgique no 9066 - 9068 [3 Vols = Complete Set].
150564: DAVID, JOHAN - Het handgereedschap op de hoeve. Technische documentatie voor 1860 verschenen / L'outillage manuel de la ferme. Documentation technique parue avant 1860.
104613: DAVID M. KATZMAQN [EDS. - ET AL..|NORTON, MARY BETH - A People & a Nation. A History of the United States.
144351: DAVID-NEEL, ALEXANDRA [DR. A. D'ARSONVAL - FOREW.]. - Mystiek en magie in Thibet [Mystiques et Magiciens du Thibet].
144350: DAVID-NEEL, ALEXANDRA [DR. A. D'ARSONVAL - FOREW.]. - Mystiek en magie in Thibet [Mystiques et Magiciens du Thibet].
4134481: DAVID, V.D. - Een geheiligd leven. (Hindoe-Evangelist)
4300667: DAVID (ED.) JOSEPH E. - The State Israel: Between Judaism and Democracy. A Compenium of Interviews and Articles
186036: DAVID CHANOFF [URI DAN - FOREW.].|SHARON, ARIEL - Warrior. The Autobiography of Ariel Sharon.
183951: DAVID FINKELSTEIN [EDS].|HOLMES, HEATHER - Thomas Nelson and Sons: Memories of an Edinburgh Publishing House.
180892: DAVID M. WILSON|FOOTE, PETER G. - The Viking Achievement. A Survey of the Society and Culture of Early Medieval Scandinavia.
180294: DAVID DODICK [EDS.].|GIAMMARCO, ROSE|JOHN EDMEADS - Het hoofd ten voeten uit / La tête un portrait en pied / The Head, a full-length portrait.
180276: DAVID WIRE|LAING, JOHN - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek.
171076: DAVID L. HULL|MICHAEL RUSE - The Philosophy of Biology.
171102: DAVID BASINGER RANDALL BASINGER - Predestination & Free Will. Four Views of Divine Sovereignty and Human Freedom.
170972: DAVID A. ENGSTROM|KELSO, J. A. SCOTT - The Complementary Nature.
168082: DAVID H. WATTERS [EDS] - DONALD HALL [FOREW.].|FEINTUCH, BURT - The Encyclopedia of New England. The Culture and History of an American Region.
167948: DAVID WOOD [MICHELLE CHAPLOW - PHOTOGR.].|WAWN, CHRISTOPHER - In Search of Andalucia. A Historical Geographical Observation: The Malaga Seaboard.
167490: DAVID M. LANK|PERRAULT, ANNA H. [KATHRYN MORGAN - INTROD.|SANDRA M. MCGUIRE]. - Nature Classics. A Catalogue of the E.A. McIlhenny Natural History Collection at Louisiana State University.
163676: DAVID, SAUL - Prince of Pleasure. The Prince of Wales and the Making of the Regency.
160887: DAVID HAPGOOD|WEIDER, BEN - Napoleon vermoord ?
156947: DAVID FINKELSTEIN|JENNIE RENTON [EDS.].|MCCLEERY, ALISTAIR - An Honest Trade. Booksellers and Bookseeling in Scotland.
155487: DAVID FROMKIN|SCHORR, DANIEL|ZAHI HAWASS [EDS. - ET AL.]. - Cradle & Crucible. History of Faith in the Middle East.
155262: DAVID KRAMER [ANDREW P. CHICK - ILLUSTR.].|TRODD, PAUL - The Birds of Bedfordshire.
152252: DAVID J. SUPINO [EDS.].|SCHRANK, BARBARA G. - The Famous Miss Burney. The Diaries and Letters of Fanny Burney.
142697: DAVID, TH. - Bibliographie Française de l'art dentaire.
142538: DAVID BURNER [EDS.].|MARCUS, ROBERT D. - America Firsthand. From Settlement to Reconstruction & From Reconstruction to the Present [2 Vols. Compl.].
142115: DAVID FISHMAN|STERN, ROBERT A. M.|THOMAS MELLINS - New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial.
104259: DAVID HODGSON|LINN, DEMIAN - Soul Reaver II. The Legacy of Kain. Vampire Combat Tactics. Prima's Official Strategy Guide.
103240: DAVID FREEDBERG|JEFFREY M. MULLER [EDS. - ET AL.].|SUTTON, PETER C. [MARJORIE E. WIESEMAN - The Age of Rubens.
103078: DAVID J. STUART-FOX [EDS.].|NABHOLZ-KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE|RUTH BARNES - Weaving Patterns of Life. Indonesian Textile Symposium 1991.
100735: DAVID MAISTER|MCKENNA, PATRICK - Professionals & Leidinggeven. Collegiaal leiderschap in een professionele omgeving.
121873: DAVID J. TEECE|DOSI, GIOVANNI|JOSEF CHYTRY [EDS.]. - Understanding Industrial and Corporate Change.
122694: DAVID E. RUMELHART.|MCCLELLAND, JAMES L. - Explorations in Parallel Distributed Processing. A Handbook of Models, Programs, and Exercises.
123552: DAVID FINN [PHOTOGR.].|KEYTENBERG, GERT - Orcagna's Tabernacle in Orsanmichele, Florence.
167154: DAVID RAWLINSON [EDS.].|ENRIGHT, D.J. - The Oxford Book of Friendship.
170534: DAVID J. DEPEW|GRENE, MARJORIE - The Philosophy of Biology. An Episodic History.
153621: DAVID SCOTT|ERIC HASKELL|HEUSSER, MARTIN|LEO HOEK|MICHÈLE HANNOOSH|PETER DE VOOGD [EDS.]. - On Verbal / Visual Representation. Word & Image Interactions 4.
151879: DAVIDOFF, LEONORE - Thicker Than Water. Siblings and Their Relations, 1780-1920
103586: DAVIDS, KAREL|TON DE GRAAF|YVONNE VAN MEER [EDS.]. - Geld en water. Banken, verzekeringen en scheepvaart in de negentiende en twintigste eeuw.
56210: DAVIDS, KAREL|LUCASSEN, JAN - Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse republiek in Europees perspectief
156437: DAVIDS, WILLIAM - Verslag van een onderzoek. Betreffende de betrekkingen tusschen de Nederlandsche en de Spaansche letterkunde in de 16e - 18e eeuw.
181016: DAVIDS, PETER H. - The Epistle of James. A Commentary on the Greek Text
143439: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 30 [Complete Year - 1975].
54774: DAVIDSON, IAN - Voltaire, a life
96161: DAVIDSON, HERBERT A. - Moses Maimonides. The Man and His Works
143443: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume I [Complete Year - 1979].
143444: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume II [Complete Year - 1980].
143445: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Sixth Series Volume IV [Complete Year - 1982].
89994: DAVIDSON, MARSHALL B. - The Drawing of America. Eyewitnesses to History.
143438: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 28 [Complete Year - 1973].
103370: DAVIDSON WEINBERG, GLADYS [ED.]. - Excavations at Jalame. Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine.
131693: DAVIDSON, B. - The Annalytical Hebrew and Chaldee Lexicon: consisting of An Alphabetical Arrangement of everyday word and inflection contained in the Old Testament Scriptures, precisely as they occur in the sacred text, with a grammatical analysis of each word, and lexicographical illustration of the meanings. A complete series of hebrew and chaldee paradigms, with grammatical remarks and explanations.
143442: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 33 [Complete Year - 1978].
143441: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 32 [Complete Year - 1977].
143440: DAVIDSON, P.H. [ED.]. - The Library. A Quarterly Journal of Bibliography. Fifth Series Volume 31 [Complete Year - 1976].
4072314: DAVIDSON, D. & HARMAN, G. (ED.) - Semantics of Natural Language. (Synthese Library 40)
4137931: DAVIDSON, R.TH. - The Character and Call of the Church of England. A Charge delivered at his second visitation of the Diocese of Canterbury in februari, 1912.
152618: DAVIDSON, ANDREW - De Waterspuwer.
121797: DAVIE, MICHAEL - The Titanic. The Full Story of a Tragedy.
171952: DAVIES, BRIAN - Thomas Aquinas on God and evil.
171954: DAVIES, BRIAN - Thomas Aquinas's Summa contra gentiles : a guide and a commentary.
183687: DAVIES, MARTIN - The Early Netherlandish School.
95514: DAVIES, PHILIP R. - First Person. Essays in Biblical Autobiography
145536: DAVIES, HUGH - Roads in Roman Britain.
153153: DAVIES, GODFREY - The Early Stuarts 1603-1660.
186017: DAVIES, JOHN - A History of Wales.
103634: DAVIES, J.K. - Democracy in Classical Greece.
104837: DAVIES, COLIN|KENNETH FRAMPTON|PATRICK HODGKINSON - Hopkins. Michael Hopkins and Partners. Bauten und Projekte.
183295: DAVIES, D.W. - Sir John Moore's Peninsular Campain 1808-1809.
175419: DAVIES, NORMAN - Microcosm : a portrait of a central european city.
140498: DAVIES, MARTIN - Early Netherlandish School.
121557: DAVIES, R.W. - The Socialist Offensive. The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929 - 1930.
89820: DAVIES, MARTIN - Rogier van der Weyden, een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan hem en aan Robert Campin worden toegeschreven.
167298: DAVIES, NORMAN - Vanished Kingdoms. The History of Half-Forgotten Europe.
31248: DAVIES, MARTIN - The National Gallery London (Volume 1 & 2) (Les Primitifs Flamands. 1. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas meridionaux au quinzieme siecle 3. Fascicules 6-13)
175418: DAVIES, NORMAN - Europe : a history.
167106: DAVIES, LAURENCE - The Gallic Muse.
171084: DAVIES, PAUL - Other Worlds.
131534: DAVIES, HUNTER [ED.|INTROD.].|YOKO ONO [FOREW.] - The John Lennon Letters.
61256: DAVIES, P.J. - Faith Seeking Effectiveness: The Missionary Theologie of José Míguez Bonino
130614: DAVIES, NORMAN - Rising ' 44. The Battle for Warshaw.
53823: DAVIES, MARTIN - Rogier van der Weyden. Een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan hem en aan Robert Campin worden toegeschreven
4133306: DAVIES, S. - Sermons of the Rev. Samuel Davies. Introduction by Howard Griffith.
4137570: DAVIES, A.T. (ED.) - Antisemitism and the Foundations of Chrisitanity. Twelve Christian theologians explore the development and dynamics of antisemitism within the Christian tradition.
4139294: DAVIES, J. - The Celts. Based upon the S4C Television Series.
4139698: DAVIES, PH.R. BROOKE, G.J. & CALLAWAY, PH.R. - Qumran. Die Schriftrollen vom Toten Meer.
184504: DAVIES, JIM - The Book of Guinness Advertising.
183739: DAVIES, BRIAN - Philosophy of Religion. A Guide and Anthology.
171221: P.C.W. DAVIES - The Mind of God. Science and the Search for Ultimate Meaning.
168392: DAVIES, HUGH WILLIAM - Devices of the Early Printers 1457-1560. Their History and Development, with a Chapter on Portrait Figures of Printers.
156628: DAVIES, R.G.|J.H. DENTON [EDS.]. - The English Parliament in the Middle Ages.
150315: DAVIES, NORMAN - The Isles. A History.
142990: DAVIES, MARTIN - Die Gutenberg-Bibel.
121341: DAVIES, P.C.W.|J. BROWN [EDS.]. - Superstrings. A Theory of Everything?
104369: DAVIES, JENNIFER - The Wartime Kitchen and Garden. The Home Front 1939-45.
151891: DAVIES, OWEN - America Bewitched. The Story of Witchcraft after Salem.
165373: DAVIES, MARTIN [DILLIAN GORDON - REVISED ED.]. - The Italian Schools before 1400.
30730: DAVILA, JAMES R. - The Provenance of the Pseudepigrapha: Jewish, Christian, or other?
171011: DAVIS, STEPHEN T. - Logic and the Nature of God.
153702: DAVIS, ROCÍO G.|ROSALÍA BAENA (EDS). - Tricks with a Glass. Writing Ethnicity in Canada.
162707: DAVIS, MATCOLM W.|WALTER H. MALLORY [EDS.]. - Political Handbook of the World. Parliaments, Parties and Press. As of Januari 1928.
4064172: DAVIS, J.J. - Evangelical Ethics. Issues Facing the Church Today.
101355: DAVIS, W.M. - Die erklärende Beschreibung der Landformen.
102279: DAVIS, KENNETH S. - FDR into the Storm 1937-1940. A History
4072010: DAVIS, PH.J. & HERSCH, R. - Descartes` droom. Een wiskundige visie op de wereld. Vertaald door P.Adelaar.
158192: DAVIS, LEONARD J. - Obsession. A History.
154920: DAVIS, WADE - The Serpent & the Rainbow. A Harvard Scientist's Astonishing Journey into the Secret Society of Haitian Voodoo, Zombis ands Magic.
160326: DAVIS, H.W.C. [ED.]. - Mediaeval England. A new edition of Barnard's Companion to English History.
123189: DAVIS, FRANK - A Picture History of Furniture.
4141468: DAVIS, J.J. - Biblical Numerology. A Basic Study of the Use of Numbers in the Bible.
4074565: DAVIS, W.H. - Beginner`s Grammar of the Greek New Testament.
4136134: DAVIS, EDM. - Theological Education in a Multi-Ethnic Society. The United Theological College of the West Indies and its Four Antecedent Institutions (1841-1966).
183759: DAVIS, ALLEN F.|HAROLD D. WOODMAN [EDS.]. - Conflict and Consensus in Modern American History.
170694: DAVIS, JOHN JEFFERSON - The Frontiers of Science & Faith. Examining Questions from the Big Bang to the End of the Universe.
170235: DAVIS, STEPHEN T. - God, Reason and Theistic Proofs.
164081: DAVIS, RAYMOND [ED.]. - The Lives of the Ninth-Century Popes. (Liber Pontificalis). The ancient biographies of ten popes from a.d. 817 - 891.
164128: DAVIS, PHILIP - Bernard Malamud. A Writer's Life.
163809: DAVIS, GEOFFREY V. - Voices of Justice and Reason. Apartheid and Beyond in South African Literature.
155064: DAVIS, JOANN - Het boek van de herder.
153937: DAVIS, RALPH - The Rise of the Atlantic Economies.
103347: DAVIS, MARGARET DALY - Archäologie der Antike 1500-1700. Aus den Beständen der Herzog August Bibliothek.
165353: DAVIS, NATHANIEL - A Long Walk to Church. A Contemporary History of Russian Orthodoxy.
165354: DAVIS, KENNETH RONALD - Anabaptism and Asceticism.
163685: DAVISON, PETER [ED.]. - The Book Encompassed. Studies in Twentieth-Century Bibliography.
143293: DAVISON, PETER [ED.]. - The Book Encompassed. Studies in Twentieth-Century Bibliography.
163704: DAWA-SAMDUP, KAZI|W.Y. EVANS-WENTZ - Het Tibetaanse dodenboek volgens Lama Kazi Dawa-Samdup`s engelse vertaling van het Bardo Thödol.
4140245: DAWIDOWICZ, L.C. - The Jewish Presence. Essays on Identity and History.
4140638: DAWIDOWICZ, L.S. - The Holocaust and the Historians.
100500: DAWISHA, KAREN|PHILIP HANSON [EDS.]. - Soviet-East European Dilemmas. Coercion, Competition and Consent.
171146: DAWKINS, RICHARD - The Magic of Reality. How We Know What's Really True.
154725: DAWKINS, RICHARD [& YAN WONG] - Het verhaal van onze voorouders. Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het leven.
142510: DAWKINS, RICHARD - God als misvatting.
162517: DAWN ARCHER|PAUL RAYSON [EDS.].|WILSON, ANDREW - Corpus Linguistics around the World.
162518: DAWN ARCHER|PAUL RAYSON [EDS.].|WILSON, ANDREW - Corpus Linguistics around the World.
167415: DAWS, GAVAN - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog.
183719: DAWSON, GERALDINE|KURT W. FISCHER [ED.]. - Human Behavior and the Developing Brain.
4000734: DAWSON, CHR. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der europeesche christenheid.
90498: DAY, MALCOLM - 100 heiligen, leven en werk van bekende en onbekende heiligen uit de geschiedenis.
150391: DAY, U.N. - The Mughal Government A.D. 1556-1707.
180593: DAY, JAMES|MORTIMER CHAMBERS - Aristotle's History of Athenian Democracy.
130977: DAY, KENNETH [ED.] - Book Typography, 1815-1965, in Europe and the United States of America.
4068386: DAY, M. - 100 Heiligen. Leven en werk van bekende en onbekende heiligen uit de geschiedenis.
154817: DAY, DOUGLAS - Malcolm Lowry.
152895: DAY, PETER [ED.]. - Vampires. Myths and Metaphors of Enduring Evil.
181446: DAY, DOUGLAS - Malcolm Lowry. A Biography.
158392: DAYAN, PETER - Lautréamont et Sand.
102834: DAYOT, ARMAND - La Renaissance en France. Charles VIII & Louis XIII [1498-1643].
157929: DEACON, RICHARD [ = DONALD MCCORMICK] - A Biography of William Caxton. The First English Editor. Printer, Merchant and Translator.
157928: DEACON, RICHARD [ = DONALD MCCORMICK] - A Biography of William Caxton. The First English Editor. Printer, Merchant and Translator.
162515: DEACON, HARRIET|ELIZABETH VAN HEYNINGEN - EDS.].|HOWARD PHILIPS - The Cape Doctor in the Nineteenth Century. A Social History.
47832: DEAN, FOLK - Melodische Etudes, Melodic-Studies voor Piano, Volume II (nr. 726)
153467: DEAN SMART|SIDISUNTHORN, PINDAR|SIMON GARDNER - Caves of Northern Thailand.
163777: DEANDREA, PIETRO - Fertile Crossings. Metamorphoses of Genre in Anglophone West African Literature.
183582: DEANE, SHIRLEY - Ambon. Island of Spices.
156593: DEANESLEY, MARGARET - A History of Early Medieval Europe 476-911.
156573: DEANESLY, MARGARETH - A History of the Medieval Church 590-1500.
4063907: DEANESLY, M. - A History of the Medieval Church. 590-1500.
145538: DEAR, I.C.B.|PETER KEMP [EDS.]. - The Oxford Companion to Ships and the Sea.
143986: DEARBORN, MARY V. - The Happiest Man Alive. A Biography of Henry Miller.
157826: DEASON, RICHARD - William Caxton. The First English Editor, Printer, Merchant and Translator.
95400: DÉAUR, ROGER LE - La nuit pascale. Essai sur la signification de la Pâgue juive à partir du Targum d'Exode XII 42
4021635: DEAUT, R.LE - Introduction à la littérature targumique. Première partie.
4139876: DÉAUT, R. LE, JAUBERT, A. & HRUBY, K. - The Spirituality of Judaism.
157364: DEBAENE, DR. LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540 [In Slipcase].
104740: DEBAENE, DR. LUC. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
181447: DEBAENE, DR. LUC. - De historie van Broeder Russche. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien.
181448: DEBAENE, DR. LUC [ED.]. - De historie van Broeder Russche. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien.
145014: DEBAERE, OLIVIER - Maaseik [Book & Maps].
182208: DEBATY-LUCA, THIERRY - Théorie fonctionnelle de la suffixation [Appliquée principalement au français et au wallon du Centre].
93169: DEBBAUT, JAN E.A. - De verzameling Bentinck-Thyssen van Bruegel tot Guardi. Paleis voor schone kunsten, Brussel. Van 10 april tot 7 juni 1987
4143388: DEBEL, H. (RED.) (KEVERS, P.) - Verbonden door het boek. Bijbelse essays voor Paul Kevers hem aangeboden door de stuurgroep van de Vlaamse Bijbelstichting (VBS)
4140034: DEBENEDETTI, G. - 16 oktober 1943. Een Joodse kroniek.
157316: DEBERGH, GWENNIE - Lof van het stof. Een geschiedenis van het AMVC Letterenhuis.
181194: DEBES, DIETMAR - Georg Joachim Göschen. Die Typographische Leistung des Verlegers.
103419: DEBES, DIETMAR [ED.]. - Zimelien. Bücherschätze der Universitätsbibliothek Leipzig.
141333: DEBEVER, ROBERT [INTROD.]. - Nouvelle Biographie Nationale. Académie Royale de Belgique. Volume 1 & 2 [only].
185883: DEBIÉ, FRANCK - Jardins de capitales. Une géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres, Vienne et Berlin.
153274: DEBORAH RICHMOND FOULKES - In the Shadow of My Truth. A Scottish Patriot's Legacy to his Sons.
162084: DEBRA J. OCCHI [EDS.].|PALMER, GARY BRADFORD - Languages of Sentiment. Cultural Constructions of Emotional Substrates.
145901: DEBRABANDERE, P. - Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het Empire.
182414: DEBRABANDERE, DR. FRANS - Brabants Etymologisch Woordenboek. De herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant.
186048: DEBRABANDERE, PAUL - De Kortrijkse edelsmeedkunst.
93264: DEBRANDERE, FRANS - Zeeuws etymologisch woordenboek. De herkomst van de Zeeuwse woorden. In opdracht van de stichting Johan Hendrik van Dale
140503: DEBRAY, RÉGIS [ROBIN BLACKBURN - ED.|INTROD.]. - Strategy for Revolution.
156189: DEBROCK, G. [ED.]. - Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdrage over het probleem van de teleologie.
160744: DEBROT, COLA|GERARD KNUVELDER - Ars et Vita.
143462: DEBROT, COLA - Verzameld Werk [7 Vols. Compl.].
151974: DEBRU, CLAUDE [ED.]. - Essays in the History of the Physiological Sciences. Procedings of a network symposium of the European Association for the History of Medicine and Health held at the University Louis Pasteur, Strasbourg, on March 26-27th, 1993.
45250: DEBUSSY, CLAUDE-ACHILLE - Children's Cornen & Individual Pieces, für klavier, for piano, pour piano
160934: DECAN, RIK - Wie is wie in Vlaanderen 2000-2002. Biografische encyclopedie.
164920: DECAUX ALAIN - Les face à face de l'histoire de Louis XIV à Clemenceau.
155717: DECHAMPS, VICTOR A.I. [INTROD.]. - Voyages de Bruxelles en Mongolie et travaux des missionaires de la congrégation de Scheutveld [Lez-Bruxelles] - [2 Vols. in 1].
103015: DECHAUME, MICHEL|PIERRE HUARD - Histoire illustré de l'art dentaire. Stomatologie et Odontologie.
183228: DECHESNE, LAURENT - L'avenir de notre civilisation. Liberté - Solidarité - Civisme.
94378: DECKER-HAUFF, HANSMARTIN A.O. - Die Universität Tübingen von 1477 bis 1977 in Bildern und Dokumenten. 500 Jahre Eberhard-Karls-Universität Tübingen
94372: DECKER-HAUFF, HANSMARTIN A.O. - Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen 1477-1977. 500 Jahre Eberhard-Karls-Universität Tübingen
4142429: DECKERS, W. - De opstanding van het lichaam.
152671: DECKERS-DIJS, MIMI - Begeerte in bijbelse liefdespoëzie. Een semiotische analyse van het Hooglied,
95564: DECKERT, BRIGITTE|JAROS, KARL - Studien zur Sichem-Aera
190009: DECLERCK, ROBERT - 20x logeren fietsen en proeven van het Vlaamse platteland
160737: DECLERCQ, P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick [1774-1824]. [2 Vols. Compl.].
155533: DECLOEDT, LEOPOLD|PETER DELVAUX [EDS.]. - Wessen Strom? Ansichten vom Rhein.
145564: DECOIN, DIDIER|JEAN-MARC COUDOUR [PHOTOGR.]. - Les sentinelles de lumière.
47596: DECONICK, APRIL D.|SHAW, GREGORY|TURNER, JOHN D. (ED.) - Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson (Nag Hammadi and Manichaean Studies, Volume 85)
93375: DECORTE, JOS - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken
168070: DECORTE, JOS - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken.
157583: DECRESSIN, JÖRG|HAMID FARUQEE|WIM FONTEYNE [EDS.]. - Integrating Europe's Financial Markets Interaction Between Financial Integration And Financial Stability - A Global Model ?
55018: DECRET, FRANÇOIS - Le Christianisme en Afrique du Nord ancienne
4140825: DECREUS, F. & VANDAMME, F. (ED.) (THIBAU, R.) - Taal, mythe en religie. Huldeboek Roger Thibau.
104370: DECUYPERE, YVES [ED. - ET AL.]. - Merkwaardige Bomen in Vlaanderen.
88582: DEDDENS, KAREL - Annus Liturgicus? Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het 'kerkelijk jaar'
31968: DEDDENS, D.|VELDE, M. TE - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892
31967: DEDDENS, D.|VELDE, M. TE - Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994
152188: DEDDENS, D.|J. KAMPHUIS [EDS.]. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
152187: DEDDENS, D.|J. KAMPHUIS [EDS.]. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886.
94530: DEDDENS, D.|KAMPHUIS, J. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834
94531: DEDDENS, D.|KAMPHUIS, J. - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886
91276: DEDDENS, D.|KAMPHUIS, J. - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886.
4072639: DEDDENS, D. & VELDE, M. TE (RED.) - Vrijmaking - Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994.
87385: DEDDENS, D.|KAMPHUIS, J. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
152186: DEDDENS, D.|J. KAMPHUIS [EDS.]. - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 & Opstellen over de Doleantie van 1886 [2 Vols. Compl.]. .
4017964: DEDDENS, K. (CYRILLUS VAN JERUZALEM) - "Annus liturgicus?. Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het kerkelijk jaar"". (Diss.)"""
4004434: DEDDENS, D & KAMPHUIS, J. (RED.) - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834.
4038557: DEDDENS, D & KAMPHUIS, J. (RED.) - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van 1886.
4074858: DEDDENS, D. & VELDE, M. TE (RED.) - Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892.
30536: DEDEKIND, G.E.W. - Proeve over de werking en invloed der geesten. WAARBIJ: Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking (2 werken in 1 band)
153845: DEDINSZKY, ERIKA - Vers vuur. Over zigeunerliteratuur uit Hongarije.
60155: DEE, J.J.C. - K. Schilder (Zijn leven en werk, Deel 1 (1890-1934))
4056167: DEE, J.J.C. (SCHILDER, K.) - K.Schilder zijn leven en werk. Deel I (1890-1934). (Diss.)
89068: DEEDIJK, C. E.A. - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
4070160: DEELMAN, A.G. - Ali Bin Joesoep. Roman uit de nadagen van Nederlands-Indië.
91896: DEEMS, GERRIT FRANCISCUS - Een 'andere' Ariëns. De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de theologie
162117: DEEMTER, KEES VAN - On the Composition of Meaning. Four Variations on the Theme of Compositionality in Natural Language Processing.
89833: DEENEN, TIENUS E.A. - De Beerzen in Oorlogstijd 1940-1945.
93755: DEEST, R.H. VAN E.A. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Hervormde Kerk te Veendam. 5 oktober 1662 - 5 oktober 1962
82590: DEETMAN, W.J. E.A. - Réflexions sur Guillaume le Taciturne
85684: DEETMAN, P. E.A. - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus, benevens Tomas Boston de gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werkig van den Heiligen Geest.
91857: DEETMAN, P. - Nuttige zamesprake van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. Eenvoudig en meest naar het begrip der landlieden en andere eenvoudigen opgesteld (3 delen in 1 band)
58164: DEETMAN, P.|FLOCKHART, ROBERT - Gods genade verheerlijkt in de bekeering van een soldaat, die bij de veertig jaren heeft gepredikt in de straten van Edinburgh, genaamd Robert Flockhart / Zestal leerredenen
57839: DEETMAN, P. (VOORWOORD) - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
55589: DEETMAN, P. - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
88931: DEETMAN, P. (VOORWOORD) - De kerkvaders Augusinus Bernardus en Anselmus, benevens Tomas Boston de gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest.
156322: DEFAUX, GÉRARD - Pantagruel et les Sophistes. Contribution à l 'histoire de l'humanisme chrétien au XVIème siècle. Discors in Zion: The Puritan Divines and the Puritan Revolution 1640-1660.
95766: DEFAUX, GÉRARD - Rabelais Agonistes: du rieur au prophète. Etudes sur Pantagruel, Gargantua, Le Quart Livre. Études Rabelaisiennes. Tome XXXII (Volume 32). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCIX)
55348: DEFFONTAINES, PIERRE - Géographie Universelle Larousse (3 volumes)
143202: DEFLASSIEUX, FRANÇOISE - L'Argus des meubles et objets de Provence.
143203: DEFLASSIEUX, FRANÇOISE [JOËL LAFFAY. - PHOTOGR.]. - L'Argus des meubles et objets de Flandre, d'Artois et de Picardie.
9826: DEFOE, DANIEL/CRUSOE, ROBINSON - Levensgeschiedenis en Lotgevallen van Robinson Crusoe, behelzende, onder andere ongehoorde uitkomsten, een verhaal van zijn agt-en-twintig jaarig verblijf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America, bij den mond van de rivier Oronoque: alles door hem zelven beschreeven. Nieuwe verbeterde uitgave. Uit het Engelsch vertaald, en met nieuwe platen, benevens een nette kaart van zijne omzwervinge verrijkt.
123565: DEFOE, DANIËL [CEES BUDDINGH' - TRANSL.]. - Het leven en de wonderbare avonturen Robinson Crusoe uit York, zeeman.
153654: DEFOE, DANIEL - Moll Flanders.
172854: DEFOIS, GÉRARD - Ce Concile qui a tant à nous dire.
123228: DEFOORT, DR. E. - Charles Maurras en de Action Française in België.
104104: DEFOUR, H.L.M. [INTROD.].|TH. VAN DEN END [ET AL.]. - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking.
104105: DEFOUR, H.L.M.|R.P. ZIJP - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834 - 1984.
104102: DEFOUR, H.L.M. [ET AL.]. - Vroomheid per dozijn.
151611: DEFOUR, FRANS|PETER LABARQUE [PHOTOGR.]. - Zeven eeuwen meubelkunst in België. Bijlage: 142 onuitgegeven fotos / Sept siècles d'art du meuble en Belgique. Complément 142 photos non éditées.
104103: DEFOUR, H.L.M. [INTROD.]. - Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw.
110038: DEFOURNEAUX, MARCELIN - La vie quotidienne au temps de Jeanne d'Arc.
182198: DEFOURNY, MICHEL - Le mythe de Yayati dans la littérature épique et puranique. Étude de mythologie hindoue.
101216: DEFRANCIS, JOHN - Annotated Quotations from Chairman Mao.
48016: DEGENHARDT, W. - Land en Zee. Met platen (Wandelingen door de Bezielde Schepping, Tweede Deel)
89114: DEGEORGE, LÉON - La maison plantin a Anvers. Monographie complète de cette imprimerie célèbre documents historiques sur l'imprimerie liste chronologique des ouvrages imprimés par plantin de 1555 a 1589. Troisième édition donnant la Généalogie de la famille Plantin-Moretus, le Portrait et la Marque de grand imprimeur, d'après Wieriex et huis dessins de M. Maurice Degeorge.
155034: DEGERING, HERMANN - Lettering. A series of 240 plates illustrating modes of writing in Western Europe from Antiquity to the End of the 18th Century.
155033: DEGERING, HERMANN [ALFRED FAIRBANK - PREF.]. - Lettering. Modes of Writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century.
170256: DEGLER, CARL N. - Search Human Nature. The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought.
156942: DEGROOTE, DR. GILBERT|JAN DE SCHUYTER - Hendrik Conscience en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en toelichting.
145792: DEGROOTE, DR. GILBERT [INTROD.|NOTES] - Jan Smeken's gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium.
181449: DEGROOTE, DR. GILBERT [INTROD.|NOTES] - Jan Smeken's gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium.
181450: DEGROOTE, DR. GILBERT [INTROD.|NOTES] - Jan Smeken's gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium.
181451: DEGROOTE, DR. GILBERT [INTROD.|NOTES] - Jan Smeken's gedicht op de feesten ter eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium.
152273: DEHAENE, STANISLAS - Reading in the Brain. The Science and Evolution of a Human Invention
56946: DEHANDSCHUTTER, BOUDEWIJN - Martyrium Polucarpi. Een literair-kritische studie
103420: DEHAU, ÉTIENNE|PIERRE BONTE [TEXT]. - Bedouin and Nomads. Peoples of the Arabian Desert.
185315: DEHIO, GEORG [ED.]. - Berlin/DDR. Potsdam. Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler.
185316: DEHIO, GEORG [ED.]. - Cottbus. Frankfurt/Oder. Handbuch derd deutschen Kunstdenkmäler.
143918: DEHIO, GEORG [ED.]. - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Volume: Berlin/DDR. Potsdam.
4066026: DEIJK, A.VAN - Romaans Nederland.
4033217: DEIJL, A.V.D. - Richters, dichters en vredestichters. Oudtestamentische oorlogsverhalen, gelezen als literatuur.
4300625: DEIJL, A.VAN, STEPAHN DE JONG & A.M.SPIJKERBOER (RED.) - Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden.
166566: DEIMLING, BARBARA - Sandro Bottichelli 1444/45 - 1510.
167158: DEINEMA, JAAP - Caribisch gebied. Grote Antillen - Bermuda - Bahama's.
53676: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente
155055: DEINSE, DR. A.B. VAN [INTROD.]. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever [van West-Terschelling] naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz.. Loopende van 1847 tot 1904.
56461: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente
103157: DEISS, F.W. MAJOR A.D - Das Deutsche Soldatenbuch. Deutschlands Wehr und Waffen im Wandel der Zeiten [2 Vols. Compl.].
184719: DEISS, JOSEPH JAY - Herculaneum. Italy's Buried Treasure.
171317: DEISSLER, ALFONS|VÖGTLE, ANTON (HRSG.) - Neue Jerusalemer Bibel : Einheitsübersetzung - mit dem Kommentar der Jerusalemer Bibel.
85340: DEISSMANN, D. ADOLF - Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze. Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte: Die Welt des Apostels Paulus
4011256: DEISSMANN, A. - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt.
4140898: DEISSMANN, A. - Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt. Mit 59 Abbildungen.
157676: DEITZ, LUC [ED.]. - Tempus edax rerum. Le bicentenaire de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg 1798-1998.
102086: DÉJEAN, JEAN-LUC - Quand chevauchaient les de Toulouse 1050-1250.
185852: DEK, A.T.|E.G. FOLTEN|M.A.T. SCHROOTS [EDS - ET AL.]. - Ex Iure. Veertien opstellen bij het veertiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdenvijfde geboortedag van Grotius.
104875: DEKEMA, D. [ED. - ET AL.]. - Naarden. Tussen Vecht en Eem.
104876: DEKEMA, DIRK|HENK SCHAFTENAAR [EDS.]. - Het Burgerweeshuis te Naarden. Van Weeshuis tot Archief.
181242: DEKKEN, MARJOLEIN VAN - Brouwen, branden en bedienen. Vrouwen en werk in de vroegmoderne tijd
185912: DEKKEN, MARJOLEIN VAN - Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800.
58434: DEKKER, CEES E.A. - Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie
93407: DEKKER, C. E.A. - Het Sticht van binnen en van buijtenen, bundel opstellen over de geschiedenis van de provincie Utrecht, aangeboden aan dr. M.P. van Buijtenen bij diens zeventigste verjaardag
160400: DEKKER, TON|HERMAN ROODENBURG [EDS.].|PAUL POST - Antiquaren, liefhebbers en professoren. Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse Volkskunde.
88499: DEKKER, J. - Naar Ninevé. Jona's reize.
151916: DEKKER, A.M.M. - Janus Secundus [1511-1536]. De tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk
92854: DEKKER, W. - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - Boodschap - Vertolking
32340: DEKKER, CEES E.A. - Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap
88581: DEKKER, J. - De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28, 16.
96247: DEKKER, C. - Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen
93037: DEKKER, WIM - Langs de rand. Theologische reflecties bij de kloof tussen geloof en leven
140328: DEKKER, RUDOLF - Holland lacht. 100 moppen uit de Gouden Eeuw.
4037340: DEKKER, G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
4020337: DEKKER, W.L. (BARTH, K.) - Getuige Israël. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik. (Diss.)
145428: DEKKER, RUDOLF|LOTTE VAN DE POL - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten. Een historisch onderzoek.
57112: DEKKER, J. - Jesaja doelde op Jezus... Een christelijke kijk op God in het boek Jesaja (Apeldoornse Studies nr. 64)
84800: DEKKER, W. E.A. - Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Situatie - boodschap - vertolking
96005: DEKKER, JEANINE E.A. - De Abdij van Middelburg
92662: DEKKER, JEROEN J.H. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
30446: DEKKER, T.W.|NIELSEN, C. - Kasteel, kerken, kloosters... Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
54799: DEKKER, GERARD - Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland
96041: DEKKER, C. - Gereformeerd en evangelisch. Onstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881
90482: DEKKER, JEROEN J.H. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
90270: DEKKER, RUDOLF - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
47135: DEKKER, ALFRED M.M. - Janus Secundus (1511-1536), de tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk. Johannes Secundus, textual transmission of the works published during his lifetime. With a Summary in English (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XXVIII)
110137: DEKKER, KARIN DEN [ET AL.]. - Een tien voor vlijt. Meisjesonderwijs vanaf de Oudheid tot de MMS.
4042865: DEKKER, G. - Onverwachte gasten. In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Onder red. van H.Stoffels.
145175: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Westzijde [Volume 2 A & 2 B].
168714: DEKKER, A.M.M. - Janus Secundus [1511-1536]. De tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk
4051196: DEKKER, G. & GÄBLER, K.U. (RED.) - Secularisatie in theologische perspectief.
165100: DEKKER, DR. G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
58530: DEKKER, GERARD - Gradussenorgel Hoogeloon. Inspeling van het gerestaureerde orgel van de Sint Pancratiuskerk te Hoogeloon op zondag 19 october 1980 te 16.00 uur
154705: DEKKER, DRS. C. - Inventaris van het Archief van de Classis [Rhenen] Wijk der Nederlandse Hervormde Kerk 1619 - 1951.
57369: DEKKER, W.|VISSER, P.J. - Om de verstaanbaarheid. Over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving
110277: DEKKER, DR. G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
4073450: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk.
61284: DEKKER, W.L. - Getuige Israël. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik
54377: DEKKER, JACOB - De rotsvaste fundering van Sion. Een exegetisch onderzoek naar het Sionswoord van Jesaja 28, 16 (with a summary in English)
55394: DEKKER, A.|JONKER, L. - Briefwisseling tussen L. Jonker en A. Dekker. Ook is opgenomen de rouwdienst gehouden bij de begrafenis van A. Dekker door Ds. F. Mallan
4052675: DEKKER, G. - Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief.
4075100: DEKKER, G. - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
93750: DEKKER, W. E.A. - Het tegoed van K.H. Miskotte. De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie
4141654: DEKKER, G. - Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland.
4048068: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland. In Engeland, Frankrijk, Achter Indië, Formosa en Perzië.
4137354: DEKKER, M. - Oranje. (3 dln.). Historische roman.
32339: DEKKER, CEES - Geleerd en gelovig. 22 wetenschappers over hun leven, werk en god
4300889: DEKKER, C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839 - 1881.
170965: DEKKER, GERARD|H.C. STOFFELS - Godsdienst en samenleving. Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie.
166633: DEKKER, PAUL [ED.]. JEROEN BOELHOUWER|JUDITH VAN MALE|PETER DE GREEF - Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquetes, interviews en focusgroepen.
163400: DEKKER, DR. C. [ED. - ET AL.]. - Nederlandse Historische Bronnen. Volume III.
162420: DEKKER, RUDOLF - Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek.
162351: DEKKER, TON|GERARD ROOIJAKKERS [EDS.].|HERMAN ROODENBURG - Volkscultuur - een inleiding in de Nederlandse etnologie.
161190: DEKKER, RUDOLF|LOTTE VAN DE POL - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800.
151812: DEKKER, RUDOLF - Childhood, Memory and Autobiography in Holland. From the Golden Age to Romanticism.
140263: DEKKER, DR. C. - Een zeer oud en voornaam college. Geschiedenis vande malen op het Hoogland buiten Amersfoort.
130800: DEKKER, DIRK-JAN - De tijdfilosofie van Johannes Buridanus [+ ca. 1360] Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis [secundum ultimam lecturam] IV, 12-16.
146495: DEKKERS, MIDAS - Lief dier. Over bestialiteit.
155896: DEKKERS, MIDAS - De Larf. Over kinderen en metamorfose.
156530: DEKKERS, C.A.|J.M. VAN KASBERGEN - Oranje marechaussee ' Zonder Vrees en zonder blaam '. Marechaussee tijdens de Tweede Wereldoorlog in ondergronds verzet tegen de nazi-onderdrukking.
53291: DEKKERS, G.|PETERS, J. - Gereformeerden in meervoud. Een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen (CGO 400)
156094: DEKKERS, MIDAS - De vergankelijkheid.
4142503: DEKLERK, P. (ED.) - A Bibliography of the Writings of the Professors of Calvin Theological Seminary.
185397: M. DEL CARMEN VIDAL|VALVERDE, JOSE-LUIS - Coleccion documental historico-farmaceutica [I]. Catálogo de documentos de interés histórico-farmacéutico conservados en el Archivo del Palacio Nacional de Madrid.
146441: DELABASTITA, DIRK - There's a Double Tongue. An investigation into the translation of Shakespeare's wordplay, with special reference to Hamlet.
185631: DELABASTITA, DIRK - There's a Double Tongue. An investigation into the translation of Shakespeare's wordplay, with special reference to Hamlet. Volume 11: Approaches to Translation Studies.
182984: DELABASTITA, DIRK|LUC KOPPEL [EDS].|THEO HERMANS - Studies over Nederlandse vertalingen [Volume 1 - 5-B = 6 volumes] & Tekst, metatekst, theorie. Vertalen historisch bezien [7 Volumes in Total].
143061: DELAERE, MARK - Die Musikgeschichtsschreibung und das Neue. Untersuchung über die Verarbeitung der tonsystematischen Wandlungen der Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im damaligen Musikschrifttum.
154253: DELAFORCE, PATRICK - Wellington the Beau. The Lifes and Loves of the Duke of Wellington.
47974: DELAHAYE, ALBERT - Ontspoorde historie
164765: DELAHAYE, A. [INTROD.]. - Zeven eeuwen Halsteren.
145976: DELAHAYE, ALBERT - Van Dorestadum tot Waderlo.
150093: DELAHAYE, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811.
163534: DELAHAYE, ALBERT - De ware kijk op.... Deel I. Noyon, het land van Béthune en Frisia. Herbewerking (met aanvullingen) van: Vraagstukken in de historische geografie van Nederland 1965-'66. Teksten 1-497
144264: DELAHAYE, ALBERT [DR. H. TEN DOESCHATE - ED.]. - Ontspoorde historie.
157751: DELAISSÉ, L.M.J.|JAMES MARROW|JOHN DE WIT [EDS.]. - Illuminated Manuscripts. The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor [In Slipcase].
102991: DELAISSÉ, L.M.J. [TEXT]|F. MASAI [INTROD.].|H. LIEBAERS - Miniatures médiévales de la librairie de Bourgogne au Cabinet des Manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique [In Board Slipcase].
181453: DELAISSÉ, L.M.J. [INTROD.]. - De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede [1445-1475].
166872: DELALAIN, PAUL - Essai de bibliographie de l'histoire de l'imprimerie et la Librairie en France.
151655: DELALAIN, PAUL - Inventaire des marques d'imprimeurs et de librairies. Troisième fascicule. Allemagne, Alsace, Autrice-Hongrie, Belgique, Danmark, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse 3rd Part - only].
152836: DELANEY, CAROL - Columbus and the Quest for Jerusalem.
171048: DELANEY, FRANK. - De Kelten. Een Europese cultuur.
165745: DELANEY, JANICE|EMILY TOTH [EDS.].|MARY JANE LUPTON - The Curse. A Cultural History of Menstruation.
185525: DELATTE, ARMAND - Herbarius. Recherches sur le cérémonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. Volume 54 nr. 4: Mémoires Classe des Lettres / Verhandelingen Klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen.
4039254: DELATTE, P. (GUÉRANGER, P.L.P.) - Dom Guéranger. Abt van Solesmes. 1805-1875.
101964: DELAY, J.|J. PERSE [EDS.]. ARTHUR L. BENTON [INTROD.].|P. PICHOT|T. LEMPÉRIÈRE - The Rorschach and the Epileptic Personality.
182188: DELBOUILLE, PAUL - Poésie et sonorités. Volume II: Les nouvelles recherches [only].
121048: DELCAMBRE, ANNE-MARIE - Mohammed, profeet van de islam.
95510: DELCOR, M. - Le livre de Daniel
95624: DELCOR, MATHIAS|MARTINEZ, FLORENTINO GARCIA - Introduccion a la literatura esenia de qumran
54998: DELCOR, MATHIAS - Religion d'Israël et proche orient ancien. Des Phéniciens aux Esséniens
47325: DELCOURT, MARIE|ERASMUS - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume I 1484-1514 par Marie Delcourt
47530: DELCOURT, MARIE|ERASMUS - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume XI, 1534-1536 par Marie Delcourt &c. et revue par Aloïs Gerlo
94397: DELCOURT, MARIE - La correspondance d'Érasme. Traduite et annotée d'après l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume I, 1484-1514
4030502: DELDEN, J.A. VAN - Spreekwoorden en zegswijzen uit de Bijbel. (Oorspronkelijke titel: De Tale kanaäns)
4013454: DELDEN, J. VAN - De tale Kanaäns. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
160960: DELEN, PIET [ED.]. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw.
142664: A.J.J. DELEN [ED.].|DEGROOTE, DR. GILBERT - "Jan Pertcheval's "" Den camp vander doot "". Met inleiding, aanteekeningen en glossarium."
151185: A.J.J. DELEN [ED.].|DEGROOTE, DR. GILBERT - "Jan Pertcheval's "" Den camp vander doot "". Met inleiding, aanteekeningen en glossarium."

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9