Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4010012: EIJKENBOOM, P.C.J. (AUGUSTINUS, AUR.) - Het Christus-medicusmotief in de preken van Sint Augustinus.
123418: EIJKENS, JOEP & PAUL SPAPENS - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de bevrijding 1944.
162443: EIJKMAN, WILLY -ED. - ET AL.]. - 200 jaar St. Jacobus Parochie Winterswijk.
4138369: EIJKMAN, J. (FOERSTER F.W.) - F.W. Foerster als zedelijk opvoeder. (Diss.)
4137991: EIJL, E.J.M.VAN, (LUTHER, M.) - Maarten Luther. Zijn ontwikkeling tot reformator.
93529: EIJNATTEN, JORIS VAN / LIEBURG, FRED VAN - Nederlandse Religiegeschiedenissen
94144: EIJNATTEN, JORIS VAN - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre
104589: EIJNDE, DRS. JEROEN VAN DEN & DRS. RENÉ KOK & DR. KEES VAN DEN OORD [EDS.]. - Brieven van Fanny Philips 1942 - 1945 aan Ans Schreurs.
110416: EIJNDE, JEROEN VAN DEN - Vught in de Tweede Wereldoorlog. Met o.a. Mobilisatie en Duitse inval - Dagelijks leven in bezettingstijd - De bevrijding - Interneringskamp Vught.
110415: EIJNDE, J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vught vanouds. Met o.a. de Middeleeuwen - Raadhuizen - Molens - Kleermakers & Zadelmakers.
53498: EIJNDE, J.G. VAN DEN E.A. - Specialiteitencatalogus 2006-2011
110417: EIJNDE, JEROEN VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vught van eeuw tot eeuw. Met o.a. Vught rond 1900 - Vughtse Gilden - Gemeentepolitie - IJzeren Man - Landgoed Rozenoord.
103017: EIJSBOUTS, GEERT [ED.]. - Edgar Vos. De man - de mode.
155963: EIJSINK, TH.N. - Restauratie en revolutie in Arnhem 1 juli 1787 - 6 mei 1795.
102720: EIJSKENS, ANTON & CAS OORTHUYS [PHOTOGR.]. - 75 Jaar bouwen. Van ambacht tot industrie 1889-1964.
53888: EIKELBOOM, ARIE - Jesu, meine Freude BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora
102819: EIKELENBERG, S. - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
165114: EIKELENBERG, S. - Alkmaar, stad en regio. Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.
164315: EIKELENBERG, S. - Alkmaar en zyne geschiedenissen.
157453: EIKEREN, JOHAN H. VAN - Over boekverzorging. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
102951: EILAND, MARRAY - Starting to Collect Antique Oriental Rugs.
165419: EILANDER, JAN - What's on a man's mind ?
142342: EILANDER, JOH. H. [ED.]. - Met de dood in de schoen... 64 ooggetuigenverhalen, brieven en dagboekfragmenten van Nijmeegse burgers in de mangel van Market Garden. Zondag 17 september - donderdag 21 september 1944 [& Grammofoonplaatje].
142314: EILEBRECHTS, L. & W.H.J.M. GÖBBELS & M.W.G.M. KOCKELKOREN [EDS.]. - Het puik der Jonkheid. Geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen 1544-1994.
4024091: EILERS, K. - Religionskunde. auf historisch-philosophischer Grundlage. I.Tl. Allgemeine Religionskunde.
10001: EILSHEMIUS, ABRAHAM DANIELSZ. - Een Scherpe Spore tot Ghebedt, Danckbaerheyt ende Boetveerdicheyt. Voorghestelt in vijf stichtelijcke Predicatien.
165902: EINHORN, LENA - Het raadsel van Damascus. Wat gebeurde er op weg naar Damascus ? Op zoek naar de echte Jezus van Nazaret.
152534: EIS, EGON - Duell. Geschichte und Geschichten des Zweikampfs.
90269: EIS, EGON - Duell. Geschichte und Geschichten des Zweikampfs.
144394: EIS, GERHARD - Medizinische Fachprosa des späten Mittelalters und frühen Neuzeit.
95393: EISENMAN, ROBERT - Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran. A new hypothesis of Qumran. A new hypothesis of Qumram origins
95394: EISENMAN, ROBERT - James the just in the Habakkuk pesher
4141390: EISENMAN, R. - James the Brother of Jesus. Vol.1 The Cup of the Lord.
103247: EISENSCHINK, BERND & JÜRGEN HÖRSTEL & DIETER KEMPF - Bahnerlebnis Deutschland.
4017310: EISENSTADT, S.N. - Die israelische Gesellschaft. Ins Deutsche übertragen von E.B.Kleinhaus.
140463: EISENSTEIN, SERGEJ - Lessen in regie [met afbeeldingen].
4135042: EISENSTEIN, B. - Ik was een kind van Holocaust overlevers.
151080: EISLER, COLIN - Zeichnungen grosser Meister. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart
4010508: EISSFELDT, O. - Hexateuch-Synopse. Die Erzählung der Fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches. In ihre 4 Quellen zerlegt und in deutscher Uebersetzung dargeboten samt einer in Einleitung und Anmerkungen gegebenen Begründung.
93043: EISSFELDT, OTTO - Die ältesten traditionen Israels, ein kritischer Bericht über C.A. Simpson's The early traditions of Israel
93079: EISSFELDT, OTTO - Kleine Schriften (Fünfter band)
54309: EISSFELDT, OSSO E.A. - Religionsgeschichte des Alten Orients. Lieferung I
93077: EISSFELDT, OTTO - Kleine Schriften (5 Bände)
4142282: EISSFELDT, O. - Kleine Schriften. Band VI. Hrsg. von R.Sellheim und F.Maass.
93046: EISSFELDT, OTTO - Hexateuch-Synopse. Die Erzählung der fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches. In ihre vier Quellen zerlegt und in Deutscher übersetzung dargeboten samt einer in Einleitung und Anmerkungen gegeben Begründung
4073482: EISSFELDT, O. - Ras Schamra und Sanchunjaton.
4073510: EISSFELDT, O. - Bestand und benennung der Ras Schamra-Texte. (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Sonderabdruck aus Band 96, Heft 3)
162248: EISSRICH, DANIEL - Systemtransformation aus der Sicht der Neuen Instutitionenökonomik.
4063872: EITJE, CAROLINA - De jeugdgeschiedenis van het Oude Volk.
165589: EJDELMAN, NATAN - Dekabristen.
122577: EK, J.A. VAN - Four Complementary Structures of Predication in Contemporary British English. An Inventory.
61331: EK, G. VAN - Mens en Maatschappij tussen chaos en kosmos. Een onderzoek naar fundamenten voor sociale kritiek in de wijsheidsliteratuur in het oude Nabije Oosten en met name in oud Israël
141539: EKAIZER, ERNESTO - Banqueros de rapina. Créoica secreta de Mario Conde.
103372: EKAMPER, PETER [ET AL.]. - Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden.
144260: EKBERG, CARL J. - The Failure of Louis XIV's Dutch War.
104708: EKHART, JAAP - Van Groningen tot Oekraïne. Verslag ven een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
92098: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
152773: EKKART, R.E.O. & H. VAN KRIMPEN & K.F. TREEBUS [EDS.]. - Karel F. Treebus. Typograaf.
142177: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
152772: EKKART, R.E.O. & H. VAN KRIMPEN & K.F. TREEBUS [EDS.]. - Karel F. Treebus. Typograaf.
144664: EKKART, R.E.O. [ED.]. - Een boekmuseum verzamelt. Aanwinsten 1987 -1991 verworven tijdens het directoraat van dr. J. Offerhaus.
89925: EKKART, R.E.O. - Nederlandse portretten uit de 17e eeuw. Dutch Portraits form the Seventeenth Century.
91887: EKKART, RUDI / BUVELOT, QUENTIN - Hollanders in beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw.
104210: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575-1975.
154620: EKKART, R.E.O. [ED.]. - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses.
104134: EKKART, R.E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids schilder en burgemeester.
110810: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw.
121244: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw.
122804: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
103577: EKKART, R.E.O. & J.A. GRUYS & C. DE WOLF [FOREW.]. - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en Uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
89939: EKKART, R.E.O. - De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
103043: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
102878: EKKART, RUDI & QUENTIN BUVELOT [EDS. - ET AL.]. - Hollanders in beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw.
105096: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300-1550.
93165: EKONOMIDÈS. CONSTANTIN - Guillaume Vogels (1836-1896)
165012: EKSCHMIDT, WERNER - Die sieben Weltwunder. Ihre Erbauung, Zerstörung und Wiederentdeckung.
156372: EKSCHMITT, WERNER - Die sieben Weltwunder. Ihre Erbauung, Zerstörung und Wiederentdeckung.
90878: EKSERDJIAN, DAVID A.O. - The Jeffrey E. Horvitz Collection of Italian Drawings. Auction in New York, Wednesday 23 january 2008.
166115: EKSTIJN, JOOP & BEN VERHAAREN [EDS.]. - Grave 150 jaar muziek 1845-1995 [Harmonie stad Grave sinds 1845].
4139110: EKSTRÖM, R. (GORE, CH.) - The Theology of Charles Gore. Study im Modern Anglican Theology.
122759: EKWALL, EILERT - The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names.
141442: ELANDS, DRS. MARTIN & DR. M.P. BOSSENBROEK - Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van 4 Divisie.
166456: ELBE, JOACHIM VON [RUDOLF PÖRTNER - INTROD.]. - Die Römer in Deutschland. Ausgrabungen - Fundstätten - Museen.
103295: ELBERN, VICTOR H. [ED.]. - Christus und Maria Menschensohn und Gottesmutter.
102116: ELBERN, VICTOR H. [ED.]. - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter.
145178: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle.
87988: ELBERTS, W.A. - Leven van Willem den Eersten, Prins van Oranje
4139761: ELBOGEN, I. - Geschichte der Juden in Deutschland.
167731: ELBOROUGH, TRAVIS - The Bus we Loved. London's Affair with the Routemaster.
102089: ELCOCK, HOWARD - Portrait of a Decision. The Counsil of Four and the Treaty of Versailles.
144621: ELDEREN, R.J. VAN - Toekomst voor Israël. Een theologie-historisch onderzoek naar de visie op de bekering der Joden en de toekomst van Israël bij Engelse protestanten in de periode 1547-1670, tegen de achtergrond van hun eschatologie.
60191: ELDERENBOSCH. P.A. - De oplegging der handen
4138374: ELDERING, P. - Wondergeloof en wonderverhalen.
163706: ELDERINK, CATO - Oet et Laand van Aleer. Twènther Vertelsels.
155587: ELDERINK, C. - Twènter Laand en Leu en Lèven.
4020179: ELDERS, F. - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête. M.m.v.R.F.Beerling, B.M.I.Delfgaauw, W.F.Hermans, R.C.Kwant e.v.a.
160976: ELDIK, J.A. VAN ZELM VAN - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving [2 Vols.Compl. in Slipcase].
4134035: ELDIK, THEO VAN - Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren. en meegemaakte stress bij dove kinderen. Een klinisch-epidemiologisch onderzoek. (Diss.)
150776: ELEGANT, ROBERT S. - Mao's Great Revolution.
91674: ELEMANS, JAN E.A. - Onsterfelijk behang & andere essays Jef van de Sande
143212: ELEMANS, DR. J.H.A. - Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling.
166264: ELEMANS, JAN - Waarom pa mijn moeder de enige kazemat noemde in Nederland die deugde.
165510: ELENBAAS, PETER [PHOTOGR.]. & LAMBIEK BERENDS - Amsterdam onbewolkt Volume 3.
151715: ELERIE, J.N.H. & C.A.M. FLEISCHER-VAN ROOIJEN [EDS.]. - Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk gebied.
121318: ELESTICI, LETIZIA BORDIGNON - Gli ombrelli / Umbrellas.
151504: ELFFERS, JOOST & MICHAEL SCHUYT & FRED LEEMAN [EDS.]. - Anamorfosen. Een spel met waarneming, schijn en werelijkheid [Met spiegel-folie].
157786: ELFICK, IAN & PAUL HARRIS - T.N. Foulis. The History and Bibliography of an Edinburgh Publishing House.
5837: ELGERSMA, FRANCISCUS - Een Bundelken van Heylige Meditatien, over Eenige byzondere Texten der H. Schriftuyre uyt den Geestelijken Bloemhof van Godts Woordt, ende veele cierlijke Tuynen van Oude ende Nieuwe spreukrijke Schrijvers in verscheydene taalen, als Grieksche, Latijnsche, Engelsche, Hoogh- en Neer-duytsche, met grooten vlijt opgezocht, vergaadert, ende be-arbeyt, ende nu tot gemeene stichtinge in 't licht gegeeven.
4004981: ELIADE, M. - De magie van het alledaagse. De transcendentie van het dagelijks leven. Vertaald door Hans Andreus.
4015313: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions. (Bibliothèque Scientifique)
4024097: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elementen der Religionsgeschichte.
4036167: ELIADE, M. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst.
4036168: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie.
4053456: ELIADE, M. - Het heilige en het profane. Vertaald door Hans Andreus.
4075246: ELIADE, M. - Traité d`histoire des religions. (Bibliothèque Scientifique)
4136365: ELIADE, M. - Patterns in Comperative Religion. Translated by R.Sheed.
4137918: ELIADE, M. - Ewige Bilder und Sinnbilder. Über die magisch-religiöse Symbolik.
4137927: ELIADE, M. - Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit.
4139881: ELIADE, M. - Myths, Dreams and Mysteries. The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Reality.
4140469: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elementen der Religionsgeschichte.
4140918: ELIADE, M. - From Primitives to Zen. A Thematic Sourcebook of the History of Religions.
4142093: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte.
140744: ELIAS, DRS.B.G.J. - De Tachtigjarige Oorlog.
102217: ELIAS, NORBERT [MICHAEL SCHRÖTER - ED.]. - Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
163157: ELIAS, NORBERT [MICHAEL SCHRÖDER - ED.]. - Die Gesellschaft der Individuen.
91989: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805
165310: ELIAS, MR. A.M. & DRS. PAULA C.M. SCHÖLVINCK [EDS.]. & DRS. H. BOELS - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810.
132141: ELIAS, DR. JOHAN E. - Genealogie van het geslacht Elias, Faas Elias en Witsen Elias.
132140: ELIAS, DR. JOHAN E. - De Geschiedenis van Een Amsterdamsche Regentenfamilie. Het Geslacht Elias.
101918: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Roël in 1807 per koets door Frankrijk. Een reisverhaal ingeleid en bewerkt door mr. A.M. Elias.
131168: ELIAS, MICHAEL - Rechterraadsels of De twee gezichten van de zondebok.
4142357: ELIAS, W. - Tekens aan de wand. Hedendaagse stromingen in de kunsttheorie.
4141779: ELIAS, NORBERT - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. I.Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. II.Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivisation.
103461: ELIËNS, TITUS M. [ET AL.]. - Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1997 [= Last Year].
91952: ELIGH, PIETER - Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen.
4043268: ELIGH, P. - Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de Middeleeuwen.
162113: ELING, PAUL - Studies on Laterality. Controversial Issues in the Approach of Hemisphere Specialization.
152531: ELIOT, SIR CHARLES - Hinduism and Buddhism. An Historical Sketch [3 Vols. Compl.].
153667: ELIOT, GEORGE - The Mill on the Floss.
167270: ELIOT, SIMON - Some Patterns and Trends in British Publishing 1800-1919.
140731: ELIOT, ALEXANDER [ED.]. - Mythen van de mensheid.
151269: ELK, GER VAN & KAREL SCHAPERS [WIM CROUWEL - FOREW. & TALITA SCHOON - ED.]. - Sandwiches. Persen, drukken en trekken / Sandwiches. Dressing, pushing and pulling.
140349: ELKHADEM, HOSSAM & JEAN-PAUL HEERBRANT&- LILIANE WELLENS-DE DONDER & ROGER CALCOEN - Kaarten van Amerika in de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
166412: ELKINS, NORMAN [CRISPIN FISHER - ILLUSTR.]. - Weather and Bird Behaviour.
4048484: ELKINS, MICHAEL - Oog om oog. Verzet en wraak van de joden tijdens en na de tweede wereldoorlog.
164331: ELKNER, BRIAN A. (ED.) - La pensée esthétique en France au XVIIIe siècle (1700-1800). French Aesthetic Thought in the XVIIIth Century (1700-1800).
100233: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT - Indische Nederlanders en gerepatrieerden.
90702: ELLEMERS, J.E. E.A. - Etnische minderheden in Nederland. Een geselecteerde bibliografie van sociaal wetenschappelijke publicaties 1945-1986.
158194: ELLENBROEK, HANS - 15 jaar historieschrijver. 1995-2010. Hans Ellenbroek 65 jaar.
155782: ELLENBROEK, TON - Zeeman Effect in Simple Molecules by Beam Maser Spectroscopy.
4067404: ELLER, VAN (BLUMHARDT, CHR.) - Thy Kingdom Come. A Blumhardt Reader.
53009: ELLER, WOLFGANG L. - Schreibmögel 1700-1850 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
154247: ELLIAN, AFSHIN - Verrijzenis van Woorden. [Nederlandse tekst & Perzische tekst].
54570: ELLIGER, KARL / NOTH, MARTIN A.O. - Deuterojesaja. 1. Teilband. Jesaja 40,1-45,7 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XI/1)
95284: ELLIGER, KARL - Das Buch der zwölf Kleinen Propheten. II. Die Propheten Nahum, Habakuk, Zehanja, Haggai, Sacharja, Maleachi (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25)
54866: ELLIGER, K. / RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio Funditus Renovata
4032551: ELLIGER, K. (BKAT) - Deuterojesaja 40:1 - 45:7. (Biblischer Kommentar Altes Testament XI/1)
4010512: ELLIGER, K. - Kleine Schriften zum Alten Testament. (ThB 32)
94124: ELLIGER, WALTER - Philipp Melanchthon. Forschungsbeiträge zur vierhundertsten Wiederkehr seines Todestages dargeboten in Wittenberg 1960
94610: ELLIGER, WALTER - Thomas Müntzer. Leben und Werk
31011: ELLIGER, KARL - Deuterojesaja. 1. Teilband. Jesaja 40,1-45-7
100430: ELLIGER, WALTER - Thomas Müntzer. Leben und Werk.
30820: ELLIGER, K. / RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio Funditus Renovata
144337: ELLIGER, WALTER [ED.]. - Philippus Melanchton. Forschungsbeiträge zur vierhundertsten Wiederkehr seines Todestages dargeboten in Wittenberg 1960.
30862: ELLIGER, K. / RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio Funditus Renovata (15 volumes)
121323: ELLING, WILHELM - Sandplatt. Volkserzählungen und volkskundliche Berichte aus Vreden und Umgebung.
121324: ELLING, GERTRUD & WILHELM ELLING - Fliesen und Fliesenbilder.
121337: ELLING, WILHELM & DR. ELISABETH PIIRAINEN - Bessmooders Tied. Ein Mundart-Lesebuch für das Westmünsterland.
4061472: ELLING, M.F. (SAMENST.) - Het einde der tijden.
130064: ELLING, M.F. [ED.] - Het einde der tijden.
121325: ELLING, WILHELM [ED.]. - Bessvaders Tiet. Brauchtum, Volksgut, Döhnkes und volkskundliche Berichte aus dem Westmünsterland.
4137965: ELLING, M.F. - Geloven. Portret van een tempeldienaar.
146107: ELLIOT, JANE E. - Some did it for Civilisation. Some did it for Their Country. A Revised View of the Boxer War.
165524: ELLIOT-BATEMAN, MICHAEL & JOHN ELLIS & TOM BOWDEN [EDS.]. - Revolt to Revolution. Studies in the 19th and 20th Century European Experence.
164416: ELLIOT, J.K. [ED.]. - The Apocryphal Jesus. Legends of the Early Church.
158045: ELLIOT, DAVID - A Trade of Charms.
131618: ELLIOT-BINNS, L.E. - English Thought 1860-1900. The Theological Aspect.
103119: ELLIOT, RACHEL PAGE & EVE ANDRADE [ILLUSTR.]. - Dogsteps. Illustrated Gait at a Glance.
4058274: ELLIOT, E. (STRACHAN, R.K.) - Who Shall Ascend. The Life of R.Kenneth Strachan of Costa Rica.
4300225: ELLIOTT, J.K. - A Survey of Manuscripts Used in Editions of the Greek New Testament. (Supplements to Novum Testamentum 57)
156085: ELLIOTT, JOHN HALL - The Elect and the Holy. An exegetical examination of Peter 2: 4-10 and the phrase {Basileion Hierateuma}
93134: ELLIOTT, J.H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Spanische Welt. Geschichte - Kultur - Gesellschaft
30769: ELLIOTT, J.K. - The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation
153829: ELLIS, R.J. - "Harriet Wilson's ' Our Nig '. A Cultural Biography of a "" Two-Story "" African American Novel."
162362: ELLIS, RICHARD - No Turning Back. The Life and Death of Animal Species.
122217: ELLIS, PETER BERRESFORD - Die Druiden. Von der Weisheit der Kelten.
151920: ELLIS, PAT [ED.]. - Women of the Caribbean.
166328: ELLIS, DAVID - Death & the Author. How D.H. Lawrence Died and was Remembered.
160410: ELLIS, W.N. - Biogeografie. Beschrijving en verklaring van de verspreiding van planten en dieren over de aarde.
157764: ELLIS, IAN C. - Book Finds. How to Find, Buy and Sell Used and Rare Books.
157115: ELLIS, ESTELLE & CAROLINE SEEBOHM & CHRISTOPHER SIMON SYKES [EDS.]. - At Home with Books. How Booklovers Live with and Care for Their Books.
46904: ELLIS, MARC H. - Encountering the Jewish Future with Elie Wiesel, Martin Buber, Abraham Josjua Heschel, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas
142341: ELLIS, GEORGE - Modern Practical Carpentry for the use of Workmen, Builders, Architects and Engineers. Containing a Full Description of the Methods of Constructing and Erecting Roofs, Floors, Partitions, Scaffolding, Shoring, Centering, Stands & Stages, Coffer Dams, Foundations, Bridges, Gates, Tunnels, Excavations, Woods and Half timber Houses, and Various Structural details. Together with a new and simple method of Finding the Bevels in Roofs: Setting out Domes, Steeples etc: an account of failures in construction and the theory of trussing frames. Also including a concise treatment upon Timber: Notes on the Woods used in Carpentry: Various Tables: a Glossary of terms and Phrases connected with Carpentry, and a Chapter on the Uses of the Steel Square.
4028519: ELLIS, M.H. - Een joodse bevrijdingstheologie.
167912: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
167913: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
163259: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
163260: ELLMANN, RICHARD - Oscar Wilde.
4075363: ELLMANN, R. (ED.) - The New Oxford Book of American Verse. Chosen and Edited by Richard Ellmann.
100321: ELLMERS, DR. D. [ET AL.]. - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
167784: ELLSBERG, ROBERT - Het geluk is met de heiligen. Alledaagse wijsheid
101919: ELLUL, JOSEPH - 1565 The Great Siege of Malta.
4300119: ELLUL, JACQUES - The New Demons. Translated by C.Edward Hopkin
60192: ELLWEIN. E. - Summus Evangelista (Die Botschaft des Johannesevangeliums in der Auslegung Luthers)
84364: ELLWEIN, EDUARD - Martin Luther, Dorlesung über den Römerbrief 1515/1516
95570: ELM, K. A.O. - Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland, Rheinisches Museumsamt, Brauweiler.
83596: ELMER, ROBERT - Sionskronieken (Complete Set)
156640: ELMER, PETER [ED.]. - Challenges to Authority.
142431: ELON, AMOS - Jerusalem. City of Mirrors.
4135640: ELON, A. - Jerusalem. City of Mirrors.
4140130: ELON, A. - Duitsland en zijn Joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933.
150862: ELOUT, C.P.J. & W. MARSDEN [TRANSL.]. - Maleisch, Nederduitsch en Fransch Woordenboek / Dictionnaire Malai, Hollandais et Français. Traduit du Dictionnaire Malai et Anglais de Mr. W. Marsden.
123345: ELS, THEODORUS J.M. VAN - Handboek voor de toegepaste taalkunde. Het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen.
4002670: ELSAS, CHR. (HRSG.) - Religion. Ein Jahrhundert theologischer, philosophischer, soziologischer und psychologischer Interpretationsansätze. (ThB 56)
103912: ELSEN, ALBERT E. - In Rodin's Studio. A photographic record of sculpture in the making.
52354: ELSEN, J. VAN DEN - Monsters, demonen en occulte krachten. De journalistieke perceptie van magische en wonderbaarlijke verschijnselen in de vroege Verlichting 1684-1727
145509: ELSEN, PETER VAN DEN - Het land van de boerenapostel. Geschiedenis van de Gemertse NCB, zijn organisaties en zijn leden 1896-1996.
132022: ELSEN, A. VAN DEN & H. SPIERENBURG [ILLUSTR.] - Udense vertellingen. In den hoek van 't vuur.
91899: ELSHOF, ANTONIA JOHANNA MARIA - Van huis uit katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families
146062: ELSHOLTZ, JOHANN SIGISMUND [HEINZ GOERKE - INTROD.]. - Clysmatica nova.
140929: ELSHOUT, A. & J. VAN HULTEN WILLEMSE [EDS. - ET AL.]. - Jeugd in beweging. Dr. Akkermansgroep scouting Drunen 1946-1996.
92234: ELSHOUT, A. - Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout
88398: ELSHOUT, A. E.A. - Het getuigenis van de kerk. Verkenningen in het landschap van de kerk- en dogmengeschiedenis
86717: ELSHOUT, A. / A. HOFMAN / R. KATTENBERG / J.W. KERSTEN - Het evangelie gebracht. 8 preken uit het evangelie
30954: ELSHOUT, A. E.A. - Uit den schat des Woords. Jaargang 1991
4064155: ELSINGA, C.B. (RED.) - Om het hart van het Evangelie. Een boek voor de gemeente over verzoening.
142218: ELSKAMP, MAX - Sous les tentes de l'exode.
145589: ELSKEN, ED VAN DER - Avonturen op het land.
103778: ELSKEN, ED VAN DER [ANNEKE VAN DER ELSKEN - FOREW.]. & [ANTHON BEEKE - ED]. - L'amour. Foto's 1950-1990.
105036: ELSKEN, ED VAN DER - Avonturen op het land.
122707: ELSMANN, THOMAS & HANNO LIETZ & SABINE PETTKE [EDS.]. - Nathan Chytraeus 1543-1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen.
153880: ELSNER, JAS & JOAN-PAU RUBIES [EDS.]. - Voyages and Visions. Towards a Cultural History of Travel.
6191: ELSNERUS, THEODORUS PETRUS - Eene Ontleedende en tot zijn Oogmerk gebragte Verklaaring over de Drie Brieven van den Apostel Johannes. Uitgegeeven met eene Voorrede door zyn Wel- Eerw. Broeder Gisbertus Matthias Elsnerus.
9530: ELSNERUS, GIJSBERTUS MATTHIAS - Paulus Brief aan de Romeinen, Geopend, Ontleed, Verklaard en tot zyn Oogmerk Toegepast.
110444: ELSSCHOT, WILLEM [FRANK DIJKSTRA - TRANSL.]. - Tsiis. Oerset troch Frank Dijkstra.
167674: ELSSCHOT, WILLEM - Nagalaten Werk [Volume 11: Volledig Werk].
167739: ELSSCHOT, WILLEM [VIC DE REIJT - & LIDEWIJDE PARIS - EDS.]. - Brieven.
4133873: ELST, PH. VAN DER (LEWIS, C.S.) - C.S. Lewis. Een inleiding met kernteksten.
93066: ELSWIJK, H.C. VAN - Gilbert Porreta. Sa vie, son oeuvre, sa pensée. (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents, fascicule 33)
101682: ELTON, LORD - Imperial Commonwealth.
94038: ELTON, G.R. - Renaissance and Reformation, 1300-1648
4066653: ELTON, G.R. (ED.) - Renaissance and Reformation:. 1300-1648.
4141953: ELTON, G.R. - Reformation Europe 1517-1559.
163939: ELVILLE, E.M. - Paperweights and Other Glass Curiosities.
122642: ELVIN, MARK - The Pattern of the Chinese Past.
123217: ELWOOD, ROGER [ED.]. & FRANK HERBERT [INTROD.]. - Tomorrow's Alternatives. Original Science Fiction.
150719: ELWOOD, RALPH CARTER - Russian Social Democracy in the Underground. A Study of the RSDRP in Ukrain, 1907-1914.
131221: ELZAS, MAURITS - Het horloge.
150877: ELZAS, MAURITS - Het horloge.
142759: ELZE, DR. THEODOR & DR.D. EUGEN LESSING - Geschichte der protestantischen Bewegungen und der deutschen evangelischen Gemeinde A.C. in Venedig.
85867: ELZENGA, G. - Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus
141388: ELZINGA, DOUWE JAN & GERRIT VOERMAN - Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1989.
30578: ELZINGA, J.B. - Het Oude Bolsward in de jaren 1860-1926
131316: ELZINGA, PROF. MR. D.J. [INTROD.] - Dualisme en lokale democratie. Rapport van de Staatscommissie & Onderzoeksbijlage [ = 2 Vols. Compl. Set]
130740: ELZINGA, PROF. MR. D.J. [INTROD.] - Dualisme en lokale democratie. De gemeente vernieuwt. Verkorte uitgave rapport Staatscommissie Dualisme & Lokale Democratie.
166526: EMANTS, MARCELLUS - Mensen.
166760: EMANTS, MARCELLUS & FRANS COENEN & LOUIS COUPERUS & ARY PRINS [ET AL.]. - Onze onzalige erfenis. Zwartgallige verhalen van o.a. Marcellus Emants, Frans Coenen, Louis Couperus, Arij Prins, Frits Hopman.
130755: EMANTS, MARCELLUS [J.M. COETZEE - TRANSL.] - A Posthumous Confession [ = Een nagelaten bekentenis]
162503: EMBACHER, DR. FRIEDRICH - Lexikon der Reisen und Entdeckungen. In zwei Abteilungen: I. Die Forschungsreisenden aller Zeiten und Länder. II. Entdeckungsgeschichte der einzelnen Erteile.
123183: EMBER, ILDIKO & EKKEHARD MAI & JOS DE MEYERE [EDS]. - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest.
103044: EMBER, ILDIKÓ & MARCO CHIARINI [EDS.]. - Rembrandt, Rubens, Van Dyck....Italiensehnsucht nordischer Barockmaler. Meisterwerke aus dem Museum der Bildende Künste Budapest.
144920: EMBLETON, RONALD & FRANK GRAHAM - Hadrian's Wall in the Days of the Romans.
144921: EMBLETON, RONALD & FRANK GRAHAM - Hadrian's Wall in the Days of the Romans.
4141906: EMBREE, A.T. (ED.) - Sources of Indian Tradition. Volume 1: From the Beginning to 1800. Second edition.
165473: EMBREGTS, J.M. - Geen uitstel meer. De openbaring aan Johannes - Historie en overzicht van de standpunten.
164997: EMBREGTS, J.W. - De Hel. Jezus sprak er het meeste over.
82039: EMDE BOAS, C. VAN E.A. - Homosexualiteit. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 31
4070345: EMDEN, R.V. (RED.) - Die mij niet gemaakt heeft tot man. Joodse vrouwen tussen traditie en emancipatie.
9131: EMDRE, SAMUEL VAN - Het Voorbeeld der Godlyke Waarheden van Abraham Helenbroek, tegen het gevoelen van partyen verdedigd. Zynde een Vervolg op de Korte en Eenvouwige Catechisatie over 't gemelde voorbeeld door Jan Nupoort. Tweede en veel vermeerderde druk.
9132: EMDRE, SAMUEL VAN - Katechismus der Heilige Godgeleerdheid, of Gesprekken over de Voornaamste Waarheden van den Christelyken Godsdienst. Derde Druk. Van veele drukfoute gezuiverd.
7116: EMDRE, SAMUEL VAN - Katechismus der Heilige Godgeleerdheid. Of Gesprekken over de Voornaamste Waarheden van den Christelyken Godsdienst.
144972: EME, RIC - Zo was ...Tongeren.
153419: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
146064: EMERIT, BÉATRICE [ED. - ET AL.]. - Musical Hours. Audemars Piquet. Le maître de l'horlogier depuis 1875.
166954: EMERITUSB [ = DR. JOCHEN BLÄSING] - Spielungen. Een (bijna onmogelijke) Duits-Nederlandse liefde annex familiegeschiedenis tijdens de Koude Oorlog.
4031414: EMERSON, R.W. - Emerson`s essays and representative men.
154893: EMERSON, BARBARA - Leopold II of the Belgians. King of Colonialism.
140084: EMERSON, CATHERINE - Olivier de La Marche and the Rhetoric of Fifteenth-Century Historiography.
4012574: EMERY, P.Y. - Le Christ notre récompense. Grace de Dieu et responsabilité de l`homme.
163179: EMERY, WALTER B. - Egypt in Nubia.
4020181: EMERY, P.Y. - L'unité des croyants au ciel et sur la terre. La communion des saints et son expression dans la prière de l'église.
166500: EMERY, W.B. - Archaic Egypt. Culture and Civilization in Egypt Five Thousand Years ago.
164168: EMERY, NATHAN & NICOLA CLAYTON & CHRIS FRITH [EDS.]. - Social Intelligence. From Brain to Culture.
157895: EMIG, BRIGITTE & MAX SCHWARZ & RÜDIGER ZIMMERMANN - "Literatur für eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und Geschichte des Verlags J.H.W. Dietz Nachf. 1881 bis 1981 und der Verlage Buchhandlungen Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingen / Zürich, German Cooperative Print. & Publ. Co., London, Berliner Arbeiterbibliothek, Arbeiterjugendverlag, Verlagsgenossenschaft ""Freiheit"", Der Bücherkreis."
123062: EMILIANI, ANDREA & AUGUST B. RAVE [EDS. - ET AL.]. - Giuseppe Maria Crespi 1665-1747.
4300601: EMING, J. A.M.RASMUSSEN & K.STARKEY (ED.) - Visuality and Materiality in the Story of Tristan and Isolde.
142074: EMMANUEL, MAURICE - Essai sur l'orchestique grecque. Étude de ses mouvements d'après les monuments figurés.
60960: EMMEN, E. - De Christologie van Calvijn
4012344: EMMEN, E. (CALVIJN, J.) - De christologie van Calvijn. (Diss.)
94258: EMMEN, EGBERT - De Christologie van Calvijn
145474: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen [2 Vols. Compl.].
4020408: EMMENS, W. (BERGSON, H.) - Das Raumproblem bei H.Bergson. (Diss.)
83368: EMMENS, W. - Leiddraad bij het onderwijs in Natuurkunde aan land- en tuinbouwwinterscholen
53487: EMMENS, KAREL E.A. - De Oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Münster
131543: EMMENS, DRS. KAREL - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
88795: EMMER, H. - De grenzen van Nederland, van de Wielingen tot aan den Rijn.
103883: EMMER, PIET & HENK DEN HEIJER & LOUIS SICKING [EDS.]. - Atlantisch Avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800.
4300697: EMMERICH, ANNA KATHARINA - Das bittere leiden unsers Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich (+9. Februar 1824) nebst dem Lebensumriss dieser Begnadigten.
4300698: EMMERICH, ANNA KATHARINA - Das arme Leben unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich (+9. Februar 1824)
163069: EMMERICK, R.E. & RAHUL PETER DAS - Vagbhata's Astangahrdayasamhita. The Romanised Text Accompanied by Line and Word Indexes.
130417: EMMERIK, M.L. VAN & C. SMALS-VAN DIJK [EDS.] - Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland ? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau.
142661: EMMERMAN, ELS DE - Afrika, continent in beweging
140425: EMMETT, ROSS B. [ED.]. - Great Bubbles [3 Vols. Compl.].
94834: EMMIUS, UBBO - Friesische Geschichte (Rerum Frisicarum historiae libri 60). (6 volumes)
95010: EMMIUS, UBBO - Geschichte unserer Zeit (1592-1608). (Historia nostri temporis) (Friesische Geschichte Band VII). Aus dem Lateinischen übersetzt von Erich von Reeken
9828: EMMIUS, UBBO - De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam fl. deque urbe Groninga in eodem agro, & de jure utriusque Syntagma.
141167: EMMONS, TERENCE [ED.]. - Emancipation of the Russian Serfs.
58032: EMONTS, F. - Erstes Klavierspiel, ein Lehrgang, band 2
95730: EMPEL. M. VAN / PIETERS, H. - Zeeland door de eeuwen heen (2 delen)
4134751: EMSER, HIERONYMUS - De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519). A venatione Luteriana Aegocerotis assertio (1519). Hrsg.von Fr. X.Thurnhofer.
155203: EMSTEDE, EMILE J.TH.A.M. VAN - Glossarium iuris Brabantici of zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het vormalige Hertogdom Brabant 1222-1781 [1807]. [4 Vols. Compl.].
121706: ENAYAT, HAMID [& ROY P. MOTTAHEDEH - FOREW.]. - Modern Islamic Political Thought. The Response of the Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century.
143051: ENCAUSSE, HÉLÈNE CARRÈRE D' [GEORGE HOLOCH - TRANSL.]. - Nicolas II. The Interrupted Transition.
154020: ENCIL, GEORGE [INTROD.]. - Experience and Adventures of a Collector [in slipcase].
144845: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN [ET AL.]. - Graven met beleid. Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995.
142272: ENCKEVORT, HARRY VAN & KATJA ZEE - Het Kops Plateau. Prehistorische grafheuvels en een Romeinse legerplaats in Nijmegen.
142273: ENCKEVORT, HARRY VAN & JANKEES HAALEBOS & JAN THIJSSEN - Nijmegen. Legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes.
142311: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN [ROB MOLS - ED.]. - Graven op Mariënburg. Archeologisch onderzoek in het centrum van Nijmegen.
84133: END, G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694) een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie
144317: END, DR. G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus [1627-1694]. Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.
47954: END, TH. VAN DEN (RED.) - De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublicatie
85802: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie
60193: END. A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet
82471: END, A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet, bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Gereformeerde Theologie in de achttiende eeuw
85880: END, A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Gereformeerde theologie in de achttiende eeuw
82452: END, G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694) een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie
46737: END, TH. VAN DEN/VELD, H. VAN 'T - Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001
84076: END, TH. VAN DEN E.A. - De Gereformeerde zendingsbond 1901-1961 Nederland-Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie
4032758: END, TH.V.D. - Gereformeerde zending op Sumba 1859-1972. Een bronnenpublicatie. (Kerkhistorische uitgaven Indonesië 2)
4073129: END, G. VAN DEN - Groeien in het geloof.
4076007: END, TH. VAN DEN - De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublicatie. (Kerkhiistorische uigaven Indonesië 3)
4076082: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961 Nederland-Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie. (Kerkhistorische uitgaven Indonesië 1)
95450: ENDE, TONJA VAN DEN E.A. - Tijdschrift voor humanistiek / Journal for Humanistics. Nr 22, Jaargang 6 juli 2005
163497: ENDE, MAARTEN VAN DE ENDE [ET AL.]. - Opus 3. A Harry Winston Project [3 Vols. in Slipcase].
157215: ENDE, MARIO VAN DER & VINCENT RONNES - Hé scheids. Alles wat de spelregels de scheidsrechter niet vertellen.
155783: ENDE, DICK VAN DEN - The Chemiluminescent Reactive System NO-O3.
4141592: ENDE, W. & STEINBACH, U. (HRSG.) - Der Islam in der Gegenwart.
30235: ENDEDIJK, H.C. - De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 1, 1892-1936
4050149: ENDEDIJK, H.C. - De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 2: 1936-1975.
89685: ENDEN, G.J. VAN E.A. - Een Gezant van De Koning. De heer G.J. van den Engen en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H. Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
155579: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter sproak, doe zeute taol. En klein käös oet ene groete verraod.
103248: ENDICOTT BARNETT, VIVIAN & HELMUT FRIEDEL - Das bunte Leben. Wassily Kandinsky im Lenbachhaus.
102151: ENDLICH, BEN - 450 jaren Burger-Weeshuys.
145408: ENDT, DRS. ENNO & LIENEKE FRERICHS - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal.
154308: ENENKEL, KARL & PAUL VAN HECK [EDS.]. - De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur.
150163: ENG, JAN VAN DER & A.G.F. VAN HOLK & JAN M. MEIJER - The Tales of Belkin by A.S. Puskin.
162855: ENG, JAN VAN DER & WILLEM G. WESTSTEIJN [EDS.]. - USSR.
121254: ENGBERSEN, G. & J.C. VROOMAN & E. SNEL [EDS.]. - Arm Nederland. Het eerste jaarrapport armoede en sociale uitsluiting.
164846: ENGBERTS, HANS & RENÉ HESSELINK - Winkeldagboek.
4028521: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
4053568: ENGEL, I. (NAUMANN, FR.) - Gottesverständnis und sozialpolitisches Handeln. Eine Untersuchung zu Friedrich Naumann. (STG 19.Jh.4)
143684: ENGEL, EVAMARIA - Die Deutsche Stadt des Mittelalters.
167634: ENGEL, HOWARD [EDWARD L. GREEN SPAN - FOREW.]. - Lord High Executioner. An Unashamed Look at Hangmen, Headsmen, and Their Kind.
144650: ENGEL, HANS - Das Instrumentalkonzert. Eine Musikgeschichtliche Darstellung [2 Vols. Compl.].
156056: ENGEL, EVA J. [ED.]. - Jean Paul's Schulmeisterlein Wutz.
152819: ENGELAND & MIDDELEEUWEN - Glen-Albyn or Tales and Truths of the Central Highlands.
166324: ENGELAND & MIDDELEEUWEN - The Making of Mr. Gray's Anatomy. Bodies, Books, Fortune, Fame.
155097: ENGELAND & MIDDELEEUWEN - A Radical History Of Britain. Visionaries, Rebels And Revolutionaries - The Men And Women Who Fought For Our Freedoms
103088: ENGELAND & MIDDELEEUWEN - The Devon Landscape. An Appraisal of Devon's Landscape at the Beginning of the 21st Century.
90341: ENGELBEEN, KAREL - Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den kempischen mijnwerker
61000: ENGELBERTS, W.J.M. - Willem Teellinck.
4029032: ENGELBERTS, W.J.M. (TEELLINCK, WILLEM) - Willem Teellinck.
82950: ENGELBERTS, W.J.M. - Willem Teellinck
165265: ENGELBERTS, R.C. - Georgius Macropedius Bassarus. Naar de editie Utrecht 1540. Uitgegeven met inleiding en vertaling.
163804: ENGELBERTS, MATTHIJS & MARIUS BUNING & & SJEF HOUPPERMANS [EDS.]. - Poetry and Other Prose / Poésies et autres proses.
160606: ENGELBERTS, MATTHIJS & SJEF HOUPPERMANS & YANN MÉVEL & MICHÈLE TOURET [EDS.]. - L'affect dans l'oeuvre Beckettienne.
60194: ENGELBERTS. W.J.M. - Willem Teellinck
60972: ENGELBRECHT, BENJAMIN - Die vrye gebed en die formuliergebed in die Reformatoriese Kerke. Free prayer and fixed forms of prayer in the reformed churches, with a summary in English.
4009107: ENGELBRECHT, L. (RED.) - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.
145875: ENGELBRECHT, MR. E.A. - De Vroedschap van Rotterdam 1572-1795. Volume 5: Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam.
4139238: ENGELBRECHT, S.P. - Eeufees-album van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 1842-1942.
4042416: ENGELEN, J.C.M. (VB) - I Samuel 1-15. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
152191: ENGELEN, WICHERT VAN - Zwart op wit. Over letters, zetten en printers.
144853: ENGELEN, COR - Spiegel van de Middeleeuwen & De mythe van de middeleeuwen [2 Vols. in Slipcase].
4042636: ENGELEN, J.C.M. - Genesis opnieuw.
4042405: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Johannes 7-10. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4028313: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Johannes 1-6. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
165151: ENGELEN, MARCEL VAN - De gelukzoeker. Hoe een illegaal rijk werd.
157079: ENGELEN, UTE & SVENJA KUNZE & HELEN MÜLLER & THORSTEN STRAUSS [EDS.]. - 175 Jahre Bertelsmann. Eine Zukunftsgeschichte & CD-Rom [In Slipcase].
155789: ENGELEN, RICHARD - Raman Spectroscopy of Molecules With Internal Degrees of Freedom.
4040567: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Mattheus 1-4. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
142872: ENGELEN, COR - Zoutleeuw Jan Mertens en de laatgotiek. Confrontatie met Jan Borreman. Essay tot inzicht en overzicht van de laatgotiek.
131538: ENGELENHOVEN, A. VAN - Middeleeuwse huizen in Amersfoort.
30830: ENGELFRIET, BERT - De missie van een genie. De spirituele wereld van organist Willem Bilderdijk
100234: ENGELHARD, DR. J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
131245: ENGELHARD, DR. J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
4045305: ENGELHARDT, D.V. & SCHIPPERGES, H. - Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20.Jahrhundert.
164576: ENGELHART, HELMUT [ED.]. - Der St. Marienthaler Psalter. Im Aufstrag der Zisterzienserinnenabdei Klosterstift St. Marienthal.
154339: ENGELHART, BEN - Inleiding tot de calligrafie. Met medewerking van Tom Gourdie, Hermann Zapf, Martin Hermersdorf, Eugen Kuhn, Chris Brand.
89326: ENGELLAND, HANS - Melanchthons werke. II. Band, 1. Teil. Loci communes von 1521. Loci praecipui theologici von 1559 (1. Teil)
103685: ENGELMAN, JAN - Het bezegeld hart.
100208: ENGELMAN, J. - De onvrijwillige reis.Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4143768: ENGELMAN, U.Z. - The Rise of the Jew in the Western World. (The Jewish People)
158067: ENGELMANN, WILHELM [ED.]. - Bibliotheca Geographica. Verzeichniss der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zu Ende des Jahres 1856 in Deutschland erschiedenen Werke über Geographie und Reisen mit Einschluss der Landkarten, Pläne und Ansichten [Volume II - ONLY]. .
122775: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122774: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122777: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122776: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
104685: ENGELS, MATHIAS T. - Das kleine Andachtsbild. Prägedrucke und Stanzspitzenbilder des 19. Jahrhunderts.
122962: ENGELS, MATHIAS T. - Naive Malerei.
122232: ENGELS, FRIEDRICH - Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen. Mit einer neuen Vorrede von Paul Kampffmeyer.
93033: ENGELS, R. - Ontboezeming over de godsdienstige denkwijze, vroomheid en regtzinnigheid, in de Hervormde Kerk, bijzonder met betrekking tot de leeraars
94170: ENGELS, M. - Concordantie op Erasmus' Adagia
53762: ENGELS, M.H.H. E.A. - Niet geschreven maar gedrukt. Incunabelen uit het bezig van de Provinciale Bibliotheek van Friesland
140218: ENGELS, FRIEDRICH - Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Deutschen Philosophie. Mit einem Anhang: Quellenmaterial zum dialektischen Materialismus.
144368: ENGELS, L.J. & H.W.F.M. HOPPENBROUWERS & A.J. VERMEULEN [EDS.]. - Mélanges offerts à madamoiselle Christine Mohrmann.
89368: ENGELS, M.H.H. - Franeker Folianten. Frieslands Universiteitsbibliotheek. 1585-1713. Historische schets bij een tentoonstelling in museum 't Coopmanshûs te Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige universiteit van Friesland, georganiseerd in het kader van de Agrarische dagen 1985.
89075: ENGELS, L.J. E.A. - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen.
4064097: ENGELS, FR. (FEUERBACH, L.) - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L.Vanneste. (Dixit)
164069: ENGELS, PEER - Tinnen schreeuw.
104197: ENGELS, P. - Spiritualisme en realisme in de eucharistieleer van de negende tot de elfde eeuw.
166978: ENGELS, LODEWIJK J. & HEINZ HOFMANN [ EDS.]. - Spätantike. Mit einem Panorama der Byzantinischen Literatur [ = Volume 4: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft].
130435: ENGELS, PROF. MR. J.W.M. & MR. M. NAP [EDS. - ET AL.] - De Ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie.
146206: ENGELS, M.H.H. - Franeker Folianten. Frieslands Universiteitsbibliotheek 1585-1713. Historische schets bij een tentoonstelling in Museum 't Coopmanshûs te Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige universiteit van Friesland.
101510: ENGELSBERGER, ULRIKE & FRANZ WAGNER [EDS.]. - Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau. Gründer des Barocken Salzburg.
165562: ENGELSE, DS. C. DEN - Pastorieleven in Rilland-Bath tijdens de Watersnoodramp 1953.
4059679: ENGELSMAN, J.C. - The Feminine Dimension of the Divine.
104701: ENGEN, RODNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
91913: ENGEN, HILDO VAN - De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie
104074: ENGEN, LUC - Drie Luikse Musea. Musea voor Archeologie en Sierkunsten. Curtiusmuseum, Glaswerkmuseum, d'Ansembourgmuseum Luik.
164971: ENGER, LEIF - Vrede als een rivier.
154305: ENGL, FRANZ & PROF. DR. SIEGFRIED HAIDER [EDS. - ET AL.]. - 900 Jahre Augustiner Chorherrenstift Reichersberg.
151541: ENGLAND PHOTOGRAPHY - - 150 Years of Britain in Pictures.
4140012: ENGLANDER, D. (ED.) - The Jewish Enigma. An Enduring People.
154076: ENGLE, PAUL & ROWENA TORREVILLAS & ENGLE HUALING NIEH (EDS.]. - The World comes to Iowa. The Iowa International Anthology. A collection of letters, poems, articles and stories bu participants from around the world in celebration of the 20th anniversary of the IWP.
164985: ENGLE, MADELEINE D' - Een scheur in de ruimte. Tijdkwartet [Volume 2].
156609: ENGLEBERT, OMER [INTROD. & TRANSL.]. - Les fioretti de Saint François. Les petites fleurs de Saint François - Considérations sur les stigmates - Vie du frère Ginièvre - Vie du frère Égide - Propos du frère Égide - Chapitres additionnels.
141857: ENGLICH, GUIDO & BURKHARD REMMERS [EDS.]. - Handboek voor het inrichten van communicatieruimtes. Vergaderen, discussiëren, leren ...
153003: ENGLISH, ALAN & ROSALIND SILVESTER [EDS.]. - Reading Images and Seeing Words.
150406: ENGLUND, PETER - The Battle of Poltava. The Birth of the Russian Empire.
153125: ENKLAAR, JATTIE & HANS ESTER & EVELYNE TAX [EDS.]. - Im Schatten der Literaturgeschichte. Autoren, die keiner mehr kennt ? Plädoyer gegen das Vergessen.
153787: ENKLAAR, D. TH. - De dodendans. Een cultuur-historische studie.
93795: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. Stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799
100281: ENKLAAR, D. TH. - De dodendans. Een cultuur-historische studie.
90723: ENKLAAR, JASPER - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rowuen, begraven en cremeren.
88700: ENKLAAR, TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
53735: ENKLAAR, D.TH. - Geschiedenis van Gooiland (3 delen)
55751: ENKLAAR. D. TH. - De Stichtse landbrief van 1375
161840: ENKLAAR, DR. D.TH. & DR. A.C.J. VRANKRIJKER - Geschiedenis van Gooiland [3 Vols. Compl.].
161080: ENKLAAR, JATTIE & HANS ESTER [EDS.]. - Vivat Helvetia. Die Herausforderung einer nationalen Identität.
160673: ENKLAAR, D. TH. - Ulenspieghel van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken, ende wonderlijcke avonturen, die hi hadde, want hi en liet hem gheen boeverie verdrieten.
160590: ENKLAAR, JATTIE & HANS ESTER [ED.]. - Das Jahrhundert Berlins. Eine Stadt in der Literatur.
61484: ENKLAAR, I.H. - De scheiding der sacramenten op het zendingsveld
140125: ENKLAAR, D. TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
132032: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
140101: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
4064139: ENKLAAR, J. - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rouwen, begraven en cremeren.
102225: ENKLAAR, JASPER - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rouwen, begraven en cremeren.
123485: ENLIN, YANG - Chinesische Porzellanmalerei im 17. und 18. Jahrhundert.
156669: ENNEN, DR. EDITH - Frauen im Mittelalter.
145026: ENNO VAN GELDER, PROF. DR. H. [INTROD.]. & E.J.A. VAN BEEK & G.W.DE WIT - Het munttarief van 1499.
150305: ENNO VAN GELDER, DR. H.A. - Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der Vrijheid van Drukpers en Godsdienst van 1572 tot 1798. Volume I. Van 1572 tot 1619 [All Published].
140240: ENNO VAN GELDER, H.A. - The Two Reformations in the 16th Century. A study of the religious aspects and consequences of Renaissance and Humanism.
95081: ENNO VAN GELDER, H.A. - Rusland, epos van leed en strijd. De geschiedenis van het Russische volk (2 delen)
30577: ENNO VAN GELDER, H.A. - Nederlandse dorpen in de 16e eeuw (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel LIX, No. 2)
144967: ENNO VAN GELDER, H.A. - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Volume II: Industrie, vrije beroepen.
145914: ENNO VAN GELDER, H.A. - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam [1547-1626]. Met een inleiding door Prof. Dr. P.B.M. Blaas en een personenregister door Prof. Dr. E.O.G. Haitsema Mulier.
4047934: ENOMIYA LASSALLE, H.M. - Inleiding tot de Zenmeditatie. Praktische aanwijzingen.
4052576: ENOMIYA LASSALLE, H.M. - Zen en christendom.
4138582: ENOMIYA-LASSALLE, H.M. - Zen en Christelijke spiritualiteit.
151264: ENRICI, MICHEL [FOREW.]. - Arte Adrian Maeght Imprimeur Affiches 1972-1977 [Volume 2 - only].
167154: ENRIGHT, D.J. & DAVID RAWLINSON [EDS.]. - The Oxford Book of Friendship.
9133: ENS, JOHANNES - Letterkundige en Stigtelyke Aanmerkingen over Jesaias XI en XIIde Hooftstuk, tot Verstant zyner Woorden in den regten Zin, het Oogmerk, de Vervullinge of Verwagtinge, en het Gebruik voor ons.
1096: ENS, EVERARD - Keurstoffen, zynde eene Verzameling van Verklaringen, Over eenige voorname duistere Plaatzen uit de Heilige Schrift, Zo het Ouden als het Nieuwe Testament. WAARBIJ: Bybel-Stoffen of Verklaringen van eenige voorname Plaatzen der Heilige Schriftuure, Zo des Ouden als des Nieuwen Testaments.
53743: ENS, JOHANNES - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden
130980: ENSCHEDÉ, J.W. - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar hunderdjarig bestaan.
160225: ENSCHEDÉ, JUST [ED.]. - Alle jaren feest. Het Meest Roemruchte Feest Van Nederland in Meer Dan 300 Foto's 1947-1999 [In Box].
158063: ENSCHEDÉ, MR. CH. - Technisch onderzoek naar de Uitvinding van de Boekdrukkunst.
157976: ENSCHEDÉ, CHARLES & HARRY CARTER [TRANSL. & NOTES] & LOTTE HELLINGA [ED.]. - Typefoundries in the Netherlands, from the Fifteenth Century to the Nineteenth Century. A History based mainly on Material in the Collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem (An English translation with revisions and notes by Harry Carter with the assistance of Netty Hoeflake, edited by Lotte Hellinga) [In Slipcase].
157692: ENSCHEDÉ, JUST [TEXT] & ANTHON BEEKE - Voor altijd jong. 50 jaar kinderboekenweek.
101359: ENSCHEDÉ, F.A.J. - Over de training vsn schaatsenrijders. Een sportfysiologisch onderzoek [On the training of skaters. A physiological study].
4067461: ENSINK, B. (BUTLER, JOSEPH) - Ethik und Theologie bei Joseph Butler. (1692-1752) (Diss.)
60195: ENSINK. B.W. - Ethik und Theologie (Bei Joseph Butler (1692-1752))
142769: ENSSLIN, WILHELM - Theoderich der Grosse.
4074800: ENT, H. VAN DER - Het vierde land. Houvast van een agnosticus.
91170: ENT, H.C. V.D. E.A. - Keer Weder. Opdracht aan het doorluchtige huis van Oranje en aan den Nederlandse regering en aan allen onderdanen. Deze opdracht geschiedt, opdat er nog een Wederkeer tot de God onzer Vaderen moge komen en zo niet, het zal voor Vorstenhuis, Regering, Kerk en Staat, een Rampzalige ondergang worden.
83543: ENT, ANTON - Tot water mij noemt. Cento's uit de psalmen van Lloyd haft, Huub Oosterhuis, Anton Ent, Hans Bouma, Ida Gerhardt, Kees Waaijman, Pieter Oussoren, Nieuwe Bijbelvertaling en Statenvertaling
94952: ENT, H.C. VAN DER - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filémon
121370: ENTE, DR. IR. P.J. & DRS. J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 1.
100235: ENTHOVEN, MR. K.L.J. - Het Adatrecht der inlanders in de jurisprudentie [1849-1912].
4141894: ENTHOVEN, H.E. - Van Tanger tot Agadir. (Diss.)
156023: ENTJES, DR. H. - Dialecten in Nederland.
131099: ENTJES, DR. H. [& EVERHARD JANS] - Omme sonderlinge lieve toe den vene. Uit de geschiedenis en het volksleven van Vriezenveen.
160977: ENTRALGO, PEDRO LAIN [ET AL.]. - Homenaje a José Antonio Maravall.
156090: ENTWISLE, E.A. - A Literary History of Wallpaper.
145464: ENTWISTLE, ALAN W. [ED.]. - The Rasa Mana Ke Pada of Kevalarama. A Medieval Hindi Text of the Eight Gaddi of the Vallabha Sect.
143992: ENTWISTLE, ALAN W. - Braj. Centre of Krishna Pilgrimage.
145706: ENTZ, GÉZA - Die Kunst der Gotik.
165315: ENZENBERGER, ULRICH - Parasiten. Ein Sachbuch [in slipcase].
4276081: ENZENBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord Cyrille Offermans, Vertaling Marion Offermans.
152894: EOYANG, EUGENE - Intercultural Explorations.
163814: EOYANG, EUGENE CHEN - Borrowed Plumage. Polemical Essays on Translation.
4300186: EPICTETUS, - Enchiridion. Zedekundig Handboekje. Vertaald en van een inleiding voorzien door D.F.Scheurleer
9450: EPISCOPIUS, SIMON - Belijdenisse ofte Verklaringhe van 't ghevoelen der Leeraren, die in de Gheunieerde Neder-landen Remonstranten worden ghenaemt, over de voornaemste Articulen der Christelijcke Religie.
4064123: EPPING, C. & NELIS, J.T. - Job. (Boeken van het Oude Testament VIIA)
4135603: EPPING, C. & NELIS, J.T. (BOT) - Job. (Boeken van het Oude Testament VII-A)
143050: EPSTEIN, DANIEL MARK - What Lips My Lips Have Kissed. The Loves and Love Poems of Edna St. Vincent Millay.
153098: EPSTEIN, ROBERT M. [RUSSELL F. WEIGLEY - FOREW.]. - Napoleon's Last Victory and the Emergence of Modern War.
4143413: EPSTEIN, I. - Het jodendom. Joodse godsdienst in historisch perspectief.
4141363: ERAINES, J.D' - Le probleme des origines et des migrations. I.La Bibnle document historique. II.Science et méthode. III.La grande hypothèse origine de la race blanche.
94399: ERASMO / ALONSO, DÁMASO - El enquiridion o manuel del Caballero Cristiano. La paráclesis o exhortación al estudio de las letras divinas
4068294: ERASMUS, DES. - Praise of Folly. And Letter to Martin Dorp. Translated By B.Radice.
152530: ERASMUS & ERIK TORFS - De lof der zotheid [Encomium Moriae i.e. Stultitiae Laus] & Lof der Zotheid & Lof der Lankmoedigheid [3 Vols. Compl. - in Slipcase].
94171: ERASMUS, DESIDERIUS - Tot lof van dwaasheid, economium moriae
47322: ERASMUS/MATON-SONON, COLETTE/GERLO, ALOÏS - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume XII, Tables Générales par Colette Maton-Sonon et Aloïs Gerlo
4137470: ERASMUS, DES. - De lof der zotheid. Vertaling J.B.Kan. Pentekeningen van Hans Holbein de jongere.
10122: ERASMUS, DESIDERIUS - Enchiridion Militis Christiani, Saluberrimis praeceptis refertum. Ejusdem de Praeparatione ad Mortem Liber, cum aliis nonnullis.
4062035: ERASMUS, DES. - Vrede's weeklacht. En andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Vertaald en toegelicht door P.M.M.Geurts.
94177: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede´s weeklacht op andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein
47326: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume X, 1532-1534 par Marie Delcourt &c. et revue par Aloïs Gerlo
150375: ERASMUS, DESIDERIUS [A. DIRKZWAGER - TRANSL. JOHANNA J.M. MEYERS - INTROD.]. - De lof der zotheid [Moriae encomium - Dat is De Lof der Zotheid].
94173: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken
4051919: ERASMUS, DES. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door I.Bejczy.
167965: ERASMUS, DESIDERIUS [JOHN PIOLON - TRANSL.]. - Het verbod vlees te eten. En andere gelijkwaardige bepalingen die van mensen uitgaan.
166540: ERASMUS, DESIDERIUS [JEANINE DE LANDTSHEER - ED. & TRANSL.]. - Verweerschriften. De spons - De cireroniaan - Antwoord aan prins Alberto Pio van Carpi [Volume 4: Erasmus].
166343: ERASMUS, DESIDERIUS [MR. DR. J.B. KAN - TRANSL. & DR. A.H. KAN] - De lof der zotheid.
164790: ERASMUS VON ROTTERDAM [LOTHAR SCHMIDT - TRANSL. & GABRIELE MUCCHI - ILLUSTR.]. - Lob der Torheit [In Slipcase].
164188: ERASMUS, DESIDERIUS [MR. DR. J.B. KAN - TRANSL. & DR. A.H. KAN] - De lof der zotheid.
160577: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht en andere geschriften. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door P.M.M. Geurts.
9894: ERASMUS, DESIDERIUS - Colloqvia nunc emendatiora. WITH: Coronis Apologetica pro Colloqviis Erasmi, Ex ipsius scriptis, quantum per otium licuit, fideliter collecta à P.S. (= Petrus Scriverius) Accedit ejusdem De Colloqviorvm Vtilitate Dissertatio.
9893: ERASMUS, DESIDERIUS - Colloqvia nunc emendatiora.
9965: N.T./ERASMUS, DESIDERIUS - Nouu(m) testame(n)tu(m) omne: tertio iam ac dillige(n)tius ab Erasmo Roterodamo recognitu(m): no(n) solum ad Grecam veritatem: veru(m) etiam ad multor(um) vtriusque lingue codicu(m): eore(m)que veteru(m) simul et emendatoru(m) fide(m): postremo ad p(ro)batissimoru(m) autoru(m) citatione(m): eme(n)datione(m) (et) interpretatione(m). Quisquis igit(ur) amas vera(m) Theologia(m): lege: cognosce ac deinde iudica Neque statim offendere: si q(ui)d mutatu(m) offenderis: s(ed) expe(n)de: nu(m) in melius mutatu(m) sit. Na(m) morib(us) e(st) no(n) iudiciu(m): da(m)nare q(uo)d no(n) inspexer(is). Addita sunt in singulas Apostolo(rum) ep(isto)las Argumenta p(er) Erasmu(m) Rot.
94230: ERASMUS, DESIDERIUS - Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels
47325: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume I 1484-1514 par Marie Delcourt
4266: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. (Contens: Enarrationes in Psalmos. Opera V, 2 & 3)
47530: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume XI, 1534-1536 par Marie Delcourt &c. et revue par Aloïs Gerlo
4134799: N.N. (ERASMUS, DES.) - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
94214: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein
94232: ERASMUS, DESIDERIUS - Moriae Encomium, dat is de lof der zotheid
9466: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera Omnia emendatiora et avctiora, ad optimas editiones praecipve qvas ipse Erasmvs postremo cvravit svmma fide exacta, doctorvmqve virorvm notis illvstrata. In decem tomos distincta, Quorum primo, in hac Editione, praefixa sund Elogia & Epitaphia Erasmi, à viris doctis conscripta, nec conjunctim unquam sic edita. Cvm indicibvs totivs operis copiosissimis. Quid porro huic editioni prae ceteris accesserit, Praefationes singulorum voluminum docebunt.
151901: ERB, PETER C. [ED.]. - The Correspondence of Henry E Manning & William E Gladstone, 1833-1891 [4 Vols. Compl. Set].
86061: ERBACHER, HERMANN - Schatzkammern des Wissens. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Bibliotheken
4073646: ERBE, M. (HRSG.) - Quellen zur germanischen Bekehrungsgeschichte (5.-8.Jahrhundert). (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 15)
53896: ERCKMANN-CHATRIAN - De doorluchtige dokter Matheus
46834: ERCKMANN-CHARTIAN - Geschiedenis van de Fransche Revolutie 1789-1815 door grootvader Michel verhaald. Naar het Fransch van Erckmann-Chatrian vertaald door D. Lodeesen. Met een Voorbericht van S. Gorter/Tweede herziene druk. Geïllustreerd door Théophile Schuler. Gravuren van Pannemaker. Eerste Deel: De Generale Staten, Tweede Deel: Het Vaderland in Gevaar, Derde Deel: Jaar Een van de Republiek, Vierde Deel: Burger Bonaparte
166212: ERCOLI, OLIVIA [ED. & ET AL.]. - Rome.
166213: ERCOLI, OLIVIA [ED. & ET AL.]. - Rome.
152602: ERDBRINK, THOMAS & CAROLIEN ROELANTS - Welkom Amerika, in jullie graf. Irak achter de schermen.
4023419: ERDMANN, D. (LUTHER, M.) - Luther und seine Beziehungen. zu Schlesien, insbesondere zu Breslau.
30519: ERDMANN, CARL - Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens
47204: ERDMANNSDÖRFFER, B./HEYCK, ED. - Mirabeau. Mit 4 Kunstbeilagen, 1 faksimile und 93 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIII)
88585: ERDTSIECK, J. / FABER, W. - Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid. Verkenning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830-1940.
104211: ERENSTEIN, R.L. - De geschiedenis van de Commedia dell' Arte.
151287: ERGEC, PROF. DR. RATIF [ED.]. - Belkis-Zeugma and its Masaics [In Slipcase].
103448: ERGEN, L. [ED.] - Het glas in België. Van de oorsprong tot heden [In Pictorial Slipcase].
10002: ERHARD, GEORGIUS - De Waare en Eenige Heel-Meester in Israël, Aangemerkt in desselvs heerlikheid en voortreffelikheid boven alle Aardsche, soo Lighamelicke als Geestelicke Heel-Meesters, en selvs ook de allergrootste Personagiën deeser Weereld: Neffels syn heilsame Recepten en Remediën, Als de regte Balsem in Gilead: Ter geneesinge van alle Geestelicke Patiënten en sieke Sondaren, en ter verkryginge van een eeuwigdurende gesondheid, Leven en Zaligheid: Tot ontdeckinge, waarschouwinge en overtuiginge van veele Naam- en Mond-Christenen, en hunne valschhe gronden van Zaligheid. Waar by ook nog gevoegd is 1. Een ootmoedig Versoek- en Smeek-schrivt om deese Geestelicke genesinge. 2. Een Geestelicke Apotheek van gesonde Medicynen, of een kort Ontwerp en Voorbeeld der gesonde Woorden. 3. Een kort-bondige Geloovs-belydenis. 4. Een kort Theologisch Gebed. Door den selven Autheur.
9297: ERHARD, GEORGIUS - De Waare en eenige Heel-Meester in Israël
154469: ERICKSON, CAROLLY - Bloody Mary. The Life of Mary Tudor.
146210: ERICKSON, LJUBICA & MARK ERICKSON [EDS.]. - Russia. War, Peace & Diplomacy. Essays in Honour of Mark Erickson.
121998: ERICKSON, LEE - The Economy of Literary Form. English Literature and the Industrialization of Publishing 1800-1850.
142741: ERICKSON, CHARLOTTE - Leaving England. Essays on British Emigration in the Nineteenth Century.
167018: ERICKSON, JOHN - The Road to Stalingrad. Stalin's War With Germany [Vol. 1].
164747: ERICKSON, CAROLLY - Royal Panoply. Brief Lives of the English Monarchs.
53600: ERIGENA, JOHANNES SCOTUS - Über die Eintheilung der Natur (2 volumes). Uebersetzt und mit einer Schluss-Abhandlung über Leben und Schriften des Erigena, die Wissenschaft und Bildung seiner Zeit, die Voraussetzungen seines Denkens und Wissens und den Gehalt seiner Weltanschauung versehen
4050696: ERIKSON, E. (LUTHER, M.) - Young Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History.
4029975: ERIKSON, E. (LUTHER, M.) - De jonge Luther. Een psychoanalytisch historisch onderzoek.
157584: ERIKSSON, JOHN & ALCIRA KREIMER & MARGARET ARNOLD [EDS.]. - El Salvador. Post-Conflict Reconstruction.
131610: ERIKSSON, M.B.E. & B.H. SJÖLUND - Transkutane Nervenstimulierung zur Schmerzlinderung.
91318: ERKELENS, A.M.L.E. / BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het rijksmuseum, Amsterdam.
162434: ERKELENS, WIES & MAARTEN FRANKENHUIS & RENÉ ZANDERINK [EDS.]. - Vorstelijk vee. Vier eeuwen nederlandse veerassen.
144182: ERLANGER, PHILIPPE - Philippe V d'Espagne. Un roi baroque escale des femmes.
144207: ERLANGER, PHILIPPE - Isabella van Castilië en Aragon.
163052: ERLANGER, RACHEL - The Unarmed Prophet Savonarola in Florence.
101726: ERLANGER, RACHEL - Lucrezia Borgia. A Biography.
4137416: ERLEVOORDT, FR.VAN (RED.) - Het Leven. Geïllustreerd. Negentiende jaargang, 1924. Compleet in 2 gebonden delen.
4134128: ERLINGER, R. - Mag je liegen?. En andere gewetensvragen voor grote en kleine mensen.
94896: ERMAN, WILHELM - Der Tierische Magentismus in Preussen, vor und nach den Freiheitskriegen. Aktenmässig dargestellt
151108: ERMEN, EDUARD VAN & ERIK VAN MINGROOT & BERT MINNEN & MICHEL VAN DER EYCKEN - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
30686: ERMEN, EDUARD VAN - Het kaartboek van Averbode, 1650-1680
151103: ERMEN, EDUARD VAN - The United States in Old Maps and Prints.
151102: ERMEN, EDUARD VAN - The United States in Old Maps and Prints.
152139: ERNÉ, DR. B.H. EN DR. L.M. VAN DIS. [EDS. ET AL.]. - De Gentse Spelen van 1539.
4139481: ERNE, TH. - Rhetorik und Religion. Studien zur praktischen Theologie des Alltags.
92049: ERNÉ, BENJAMIN HENDRIK - Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel
163542: ERNI, PETER [ED.]. - Glanzstücke Gold- und Silberschmiedekunst aus Thurgauer Werkstätten.
152532: ERNOUT, A. & A. MEILLET [EDS.]. - Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire des Mots.
152321: ERNST, BRUNO - Het begoochelde oog. Onmogelijke en meerzinnige figuren.
123536: ERNST, BRUNO - Nieuwe avonturen met onmogelijke figuren.
131215: ERNST, FRIEDHELM - Rheingold, Luxuszug durch sechs Jahrzehnte.
160708: ERNST, BRUNO - Avonturen met onmogelijke figuren.
4139861: ERNST, J. - Johannes der Täufer. Interpretation - Geschichte - Wirkungsgeschichte.
4049027: ERP, H.VAN & GILS, W.VAN, - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
30518: ERP, ANTONIUS HENDRIKUS VAN - Gesta Francorum: Gesta dei? Motivering en rechtvaardiging van de eerste kruistochten door tijdgenoten en moslimse reactie
100987: ERRAND, JEREMY - Secret Passages and Hiding Places.
4073365: ERRICKER, C. - Het boeddhisme. (Wereldreligies leren kennen en begrijpen)
83721: ERSKINE, RALPH - De bron van alle zegeningen, op het grote schathuis geopent, beneffens de gevende liefde van Christus, en de aannemende eigenschap des geloofs. Zynde den Inhoud van twee verhandelingen, de eerste ver 2 Cot. V. 18. Alle deze dingen zyn uit God. De tweede over Ga. II. 20. Ik ben met Christa gekruist enz.
55512: ERSKINE, R. EN E. E.A. - Prikkelen en nagelen. Aanhalingen uit de geschriften van R. en E. Erskine, Boston, Calvijn en Kohlbrugge
88283: ERSKINE, RALPH EN EBENEZER - Al de werken van Ralph en Ebenezer Erskine, levensschets en preek
55581: ERSKINE, RALPH - De groote vraag van den evangelie-catechismus en leerrede over de Samaritaansche vrouw
84720: ERSKINE, RALPH - Het sterven aan de wet en het leven naar het evangelie op het sterven aan wettische gerechtigheid en het leven volgens eene evangelische heiligheid verhandeling over Gal. 2:19 en de overeenstemming der Goddelijke eigenschappen ontvouwd in een leerrede over Ps. 85:11
86543: ERSKINE, RALPH - Wat dunkt u van den Christus
86577: ERSKINE, RALPH - De bron van alle zegeningen of het grote schathuis geopend benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs
94796: ERSKINE, RALPH - Veertien preeken over het gebed
91741: ERSKINE, RALPH - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
31415: ERSKINE, RALPH - Veertien preken over het gebed
86578: ERSKINE, RALPH - De kracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
54339: ERSKINE, RALPH - Volhardt in het gebed. Veertien preken
55247: ERSKINE, EBENEZER - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling
9829: ERSKINE, EBENEZER/OWEN, JOHN/HOLTIUS, NICOLAUS - De Verzekering des Geloofs, Verklaard en Toegepast, zijnde de inhoud van verscheidene predikatiën, over Hebr. X, vs. 19-22, door Ebenezer Erskine. Uit het Engelsch vertaald, en om deszelfs voortreffelijkheid en nuttigheid in het licht gegeven. Vermeerderd met eene Voorrede, van den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer J.W. Becking. Vijfde Druk. WAARBIJ: Gods Goedheid en Gestrengheid in zijne oordeelen, zijnde den inhoud van twee Reformatie Predikatien tot Verbetering en Bekeering, over Hosea 14: 2-8. Gepredikt door den Wel Eerw. Heer J. Owen. Des Heeren Roepende Stemme en Tugtroede, over stad en volk,zijnde eene Vernandeling over Micha 6: 9. Leer-Reden, over Joël 1: 14-18. Tweede druk. Uit het Engelsch. WAARBIJ: Verhandeling over de Rechtvaerdigmaking door het geloof, Volgens de zuijvere gronden der Hervormde Leere, Geschreven door Nicolaus Holtius. Hier is bijgevoegt een tweede Druk der Godgeleerde Verhandeling over het Opregt Geloof. Door denselven Aucteur
4054193: ERSKINE, R. - Blijde boodschap in zware tijden. of de Stad Gods, in tijden van benauwdheid, bevochtigd door de rivier der vertrooosting. Verhandeling over Psalem 46:5.
4142243: ERSKINE, R. - De Kracht der Zonde / Hoe de wet de kracht is van de zonde.
4300084: ERSKINE, R.EN E. - Al de werken. Deel XIV. Uit het engelsch door C.B.van Woerden.
4057849: N.N. (ERSKINE, A.) - Arthur Erskine`s Story. A Tale of the Days of John Knox.
90168: ERTZ, KLAUS - Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600 Tradition und Fortschritt.
105270: ERTZ, KLAUS & CHRISTA NITZE-ERTZ [EDS.]. - Pieter Breughel de Jonge - Jan Brueghel de Oude. Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
89917: ERTZ, KLAUS - Pieter Brueghel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600 Tradition un Fortschritt.
153136: ERTZDORFF, XENJA VON & GERHARD GIESEMANN & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. - Erkundung und Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Länderberichte. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums an der Justus-Liebig-Universität Giessen.
153135: ERTZDORFF, XENJA VON & GERHARD GIESEMANN & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. - Erkundung und Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Länderberichte. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums an der Justus-Liebig-Universität Giessen.
144048: ERTZDORFF, XENJA VON [ & RUDOLF SCHULZ] - Tristan und Isolt. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums vom 3. bis 8. Juni 1996 an der Justus-Liebig-Universität Giessen.
146435: ERTZDORFF, XENJA VON & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. - Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Landerberichte.
144046: ERTZDORFF, XENJA VON & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. & WINFRIED BAUMANN [TRANSL.]. - "Die Romane von dem Ritter mit dem Löwen. Der tschechische "" Bruncvík "" sowie das Abenteuer mit dem zweiten Löwen aus dem russischen "" Bruncvik ""."
54613: ERTZDORFF, XENJA VON A.O. - Reisen und Reiseliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
156162: ERVEN F. BOHN N.V. - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952.
61182: ES, W.A. VAN - De eigendom in den Pentateuch
104039: ES, TON VAN & FON ZWART - Duizend gezichten van zuivel. Recepten, wetenswaardigheden en curiosa uit de hele wereld.
4012592: ES, J.J. VAN - Spreken over God. Letterlijk of figuurlijk? Analogie en metafoor in het spreken over God. (Diss.)
82430: ES, J.C. VAN - Gezinnen met zwakzinnige kinderen, een medisch-sociologische studie over de invloed op het gezin van de opname van een kind in een zwakzinnigeninrichting
153320: ES, JAN VAN - Limes en Linie. Twintig eeuwen verdedigingswerken tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel.
104297: ES, W.A. VAN & H. SARFATIJ & P>J> WOLTERING [EDS. - ET AL.]. - Archeologie in Nederland. De rijkdom van het bodemarchief.
94735: ES, T. VAN - Nieuw licht. De strijd rondom en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
143180: ES, EVELIEN VAN - Willem Wissing [1920-2008] stedebouwkundige.
131887: ES, ROB VAN & JAN HEUTINK - Literair leven in Groningen.
54947: ES, FRANK VAN E.A. - Het boerenerfgoed van Capelle aan den Ijssel
4135387: ES, T.VAN - Nieuw licht. De strijd om de prediking van het aanbod der genade in de periode 1750-1800.
131967: ES, W.A. VAN & A.V.M. HUBRECHT & P. STUART & W.C. MNK & S.L. WYNIA [EDS.] - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
122994: ES, W.A. VAN & A.V.M. HUBRECHT & P. STUART & W.C. MNK & S.L. WYNIA [EDS.]. - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
101969: ESCH, A.E.M. VAN - De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot.
93839: ESCH, J.M. VAN DER E.A. - Op kerkenpad in Papendrecht, 1105-2005
154899: ESCH, W. VAN - De onderwijssituatie van Surinaamse leerlingen op Rotterdamse lagere scholen [Vol. 4: Surinaamse Migranten in Nederland].
110320: ESCHAPASSR, MAURICE - La Cathédrale de Reims.
144668: ESCHE, EDWARD J. - Shakespeare and his Contemporaries in Performance.
102836: ESCHENFELDER, CHANTAL - Giovanni Battista Tiepolo 1696-1770.
141297: ESCHER, IR. R.TH. & DRS. PH.G. DE LANGE & S.A. PAPRÉ [EDS.]. - Orde en vrede. De humanitaire / militaire missie in Nederlands Oost-Indië 1945-1950.
165945: ESCHER, IR. PETER & DRS. BERT WAMS & MR. FRANS LOOISE & ING. WOBBE A. VLUG - 100 succesvolle sollocitatiebrieven.
100346: ESCHNER, MAX - Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning.
162019: ESCOFFIER, AUGUSTE [JOHANNES VAN DAM - FOREW.]. & [JAAP KLOSSE - ED.]. - Ma cuisine. Escoffier voor iedereen.
153089: ESDAILE, CHARLES J. - The Wars of Napoleon.
158195: ESDAILE, ARUNDELL [ROY STOKES - ED.]. - A Student's Manual of Bibliography.
130798: ESENGRINI, STEFANO - "Preparation to the Question of the Sense of Being in Martin Heidegger's Thought. An Introduction to the "" Existential Analytic'"" of Dasein: Sein und Zeit [1927] - Was ist Metaphysik [1929] - Rektoratsrede [1933]"
5593: ESGERS, JOANNES - PORTRET. Joannes Esgers (1696-1755) op middelbare leeftijd gekleed in toga met blatte bef. Door Pieter Tanjé naar een schilderij van J.M. Quinkhard. Het portret is gedrukt in een afzonderlijk gegraveerd rechthoekig sierkader uitgegeven door Johannes Hasebroek. Onderschrift: 'Joannes Esgers, Amstelaedamensis, S.S. Theologiae Doctor et Professor in Academia Lugduno Batava. Aet XLV.' Waaronder een Nederlands kwatrijn door Pieter de la Ruë, en een zesregelig Latijns vers door Henricus Snakenburg. ¶ Esgers was predikant te Oost- en West-Blokker, Naarden, Middelburg en Amsterdam. In 1740 werd hij tot hoogleraar in Leiden benoemd in de theologie en later ook nog in de Hebreeuwse oudheden. Hij heeft, op een paar oraties na en een enkele lofrede, niets gepubliceerd. (NNBW VIII, 506).
4139214: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
155654: ESKES, JANNY [FOREW.]. - Gerard Huysman. Amsterdamse stadsgezichten. 24 olieverfschilderijen 2007-2009.
95519: ESMEIJER, ANNA C. - Divina Quaternitas. A preliminary study in the method and application of visual exegeses
110815: ESOTHERYEBERTIN, REINHOLD - Die kosmische Ehe.
9531: ESPAGNE, JOHAN D' - Alle de Vernuftige en Geleerde Werken, van den Heer Johan d'Espagne. Bevattende Volgeestige en Mergh-ryke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen laatsten Druk, grotelyks vermeerdert, verbeterd en gezuiverd van ontelbare Overzettings- Spel- en Druk-feilen. Als mede met Zinryke Kanttekeningen, en een Nieuwe naauwkeurige Bladwyzer verrykt. Mitsgaders een noodige Voorreden door Johannes d'Outrein.
151465: ESPAÑOL, FRANCESCA & JOAQUÍN YARZA [RAMON MANENT & PERE PASCUAL Y ROSINA RAMÍREZ [ PHOTOGR.]. - El Románico Catalán.
131521: ESPENHORST, JÜRGEN [LOTHAR ZÖGNER - FOREW.] - Andree Stieler Meyer & Co. Handatlanten des deutschen Sprachraums [1800-1945] nebst Vorläufern und Abkömmlingen im In- und Ausland. Bibliographisches Handbuch.
151129: ESPOSITO, JOHN L. [ED.]. - The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World [Volume I. - only].
151131: ESPOSITO, JOHN L. [ED.]. - The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World [Volume IV. - only].
151130: ESPOSITO, JOHN L. [ED.]. - The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World [Volume III. - only].
141345: ESPY, WILLARD R. - The Best of an Almanac of Words at Play.
152320: ESQUITH, STEPHEN L. [ED.]. - Political Dialogue: Theories and Practices.
122376: ESSEGBEY, JAMES - Inherent Complement Verbs Revisited: Towards an Understanding of Argument Structure in Ewe.
54603: ESSEN, LÉON VAN DER - Alexandre Farnèse. Prince de Parme, Gouverneur Général des Pays-Bas (1545-1592). Tome Premier (1545-1578) (Volume 1)
82531: ESSEN, JANTJE LUBBEGIENA VAN E.A. - Guillaume Groen van Prinsterer, selected studies
92788: ESSEN, T. VAN (VOORWOORD) - 100 jaar het mosterdzaadje. 1890-1990
105210: ESSEN, H.W. VAN - Onderwijzeressen in niemandsland. Beroepsontwikkeling in Nederland 1827-1858.
54604: ESSEN, LÉON VAN DER - Alexandre Farnèse. Prince de Parme, Gouverneur Général des Pays-Bas (1545-1592). Tome V (1585-1592) (Volume 5)
131565: ESSEN, MR. J.L.F. VAN - Ontwikkeling en codificatie van de diplomatieke voorrechten.
4142121: ESSEN-ZEEMAN, C.W. VAN (PLOTINUS) - De plaats van de wil in de philosophie van Plotinus. (Diss.)
91218: ESSER, BERNARD JONATHAN - Zending en polygamie. De gedragslijn der christelijke zending ten opzichte der veelwijverij historisch toegelicht.
162234: ESSER, JOSEF & GERD FLEISCHMANN & THOMAS HEIMER [EDS.]. - Soziale und ökonomische Konflikte in Standardisierungsprozessen.
152248: ESSER OFM, P. DR. KAJETAN & P. DR. LOTHAR HARDICK OFM - Die Schriften des Hl. Franziskus von Assisi.
4073597: ESSER, D. (DUNS SCOTUS, J.) - Johannes Duns Scotus. Leben, Gestalt und Verehrung. (Rhenania Franciscana, Beiheft 15).
4067533: ESSER, J.J. - De Pauperum cura apud Romanos. (Diss.)
53594: ESSER, DIETRICH - Johannes Duns Scotus. Leben, Gestalt und Verehrung
143334: ESSERS, MR. M.J.J.M. [ED.]. - Concurrentie in en tussen havens.
122229: ESSERS, DR. B. - Een oudindische symboliek van het geluid. Als proeve van archaische godsdienstphaenomenologie en godsdienstphilosophie.
4015318: ESSERS, B. - Vac. Het Woord als godsgestalte en als godgeleerdeheid in de Veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de Atharvaveda-Samhita. (Diss.)
4074103: ESSLEMONT, J.E. - Bahha`u`llah en het nieuwe tijdperk. Een inleiding in het Bahá`i geloof.
130799: ESSLER, WILHELM K. - Wissenschaftstheorie. Definition und Reduktion & Theorie und Erfahrung [2 Vols.]
53089: ESSLIN, MARTIN - Illustrated encyclopaedia of world theatre. With 420 illustrations and an index of play titles
52385: ESSO, I. VAN - het consult van dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje
9723: ESTELLA, DIEGO DE - De Versmaading der Wereltsche Ydelheden. Begrepen in drie Deelen. In 't Nederduyts vertaalt deur E. v. H. (François van Hoogstraten). De Derde Druk, Van nieuws overgezien, en met het Spaans Exemplaar vergeleeken. En met schoone Kopere Plaaten verziert.
4071053: ESTEP JR. WILLIAM R. - Anabaptist Beginnings (1523-1533). (BHR XVI)
31159: ESTER, HANS A.O. - Detuschland, aber wo liegt es? Deutschland und Mitteleuropa. Analysen und historische Dokumente (Amsterdam studies on cultural identity, 3)
167923: ESTER, PETER - De stillen op het land. Portret van de Amish-gemeenschap in Amerika.
60197: ESTERMANN. J. - Individualitaet en Kontingenz (Studie zur individualitatsproblematik bei Gottfried Wilhelm Leibniz, met een samenv. in het Nederlands)
167122: ESTÉS, CLARISSA PINKOLA - Women Who Run With The Wolves: Myths And Stories Of The Wild Woman Archetype.
155225: ESTÈVE, MICHEL - Georges Bernanos. Un triple itinéraire.
52370: ESTIÉ, P. - Lutheranen in Nederland
90931: ESTIÉ, PAUL - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap. Geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam 1791-1836.
60198: ESTIÉ. P. - De stichting van een kerkgenootschap (Ontstaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)
144364: ESTIÉ, PAUL - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse Gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566-1686.
4135660: ESTIÉ, P. (LUTHER, M.) - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse Gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566 tot 1686.
4061449: ESTIUS, GUIL. - In omnes D.Pauli Epistolas, item in Catholicas Commentarii. Curivit J.Holzammer. Editio Secunda tribus tomis comprehensa.
4300781: ESTOCART, PASCHAL DE L' - Cent cinquante pseaumes de David. mis en rime francoise par Clément Marot et Théodore de Bèsze et mis en musique à quatre, cinq, six, sept et huit parties par Paschal de l'Estocart, de Noyon en Picardie, 1583. Faksimile-Nachdruck hrsg. von Hans Holliger und Pierre Pidoux. (Superius, Tenor, Contrarenor, Quintapars et Bassus)
86009: ESVELD, N.E.H. VAN - Treub over de drempel der nieuwe samenleving
130834: ESVELD, N.E.H. VAN [INTROD.] - Sociale wetgeving: misbruik oneigenlijk gebruik nieuwe wegen.
90559: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus, leven kan. Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
94931: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus, leven kan
7889: ESWYLER, JAN - Ziels-Eenzame Meditatien, Over de voornaemste Waerheden des Evangeliums, Vertonende hoedanig een Ziele op vrye genade, door den geloove op den Heere Jesus sal leven. t'Samengestelt door een Liefhebber der Waerheit. Hier by een nadrukkelyke Brief van dezelve Godzalige Auteur, Om zyne Nuttigheit in deze dagen hier by gevoegt. Den Vyfden Druk. Gedrukt na de Copye van 't Jaer 1685. zonder de minste verandering.
6202: ESWYLER, JAN - Ziels-Eenzame Meditatien, Over de voornaemste Waerheden des Evangeliums, Vertonende hoedanig een Ziele op vrye genade, door den geloove op den Heere Jesus sal leven. Hier by een nadrukkelyke Brief van dezelve Godzalige Auteur. Om zyne Nuttigheit in deze dagen hier by gevoegt. Den Vyfden Dryk. Gedrukt na de Copye van 't Jaer 1685. zonder de minste verandering.
156374: ETCHEVERRY, JEAN-PAUL - Arthur de Richemont le Justicier, précurseur, compagnon ert successeur de Jeanne d'Arc ou l'honneur d'être Français.
110681: ETIENNE, ROLAND & FRANÇOISE ETIENNE - The Search for Ancient Greece.
110671: ETIENNE, ROBERT - Pompeji, bedolven stad.
110678: ETIENNE, ROLAND & FRANÇOISE ETIENNE - De schatkamer van het Oude Griekenland.
166648: ETMINAN, HELENE - Crisis en spiritualiteit. Gids voor zelfmanagement in moeilijke tijden.
150742: ETTIGHOFFER, PAUL [MAURICE GENEVOUX - AFTERW.]. - Verdun. Das grosse Gericht.
168148: ETTMÜLLER, LUDOVIC [ED.]. - Des Fürsten von Rügen Wizlaw's des Vierten Sprüche und Lieder in niederdeutscher Sprache, nebst einigen kleinern niederdeutschen Gedichten: Herrn Eiken von Repgôwe Klage, Der Kranich Hals und Der Thiere Rath.
160455: ETTMÜLLER, LUDOVIC [= LUDOVICUS ETTMÜLLERUS] - Vorda vealhstôd. Engla and Seaxna. Lexicon Anglosaxonicum ex poëtarum scriptorumque prosaicorum operibus sec non Lexicis Anglosaxonicis collectum, cum synopsi grammatica.
166269: ETTY, ELSBETH - Het ongeloof.
130399: ETZLSTOFER, HANNES & WILLIBALD KATZINGER & WOLFGANG WINKLER - Echt - Falsch. Will die Welt betrogen sein.
151190: EUCKEN, WALTER - Kapitaltheoretische Untersuchungen. Mit einer Einleitung in die Sammlung: Was leistet die nationalökonomische Theorie?
4138365: EUCKEN, RUDOLF - (4 Bücher). Geschichte der philosophischen Terminologie. 1960, 226 S. - Der Wahrheit der Religion. 1929, 448 S. - Die lebensanschauungen der grossen Denker. 1921, 564 S. - Geistige Strömungen der Gegenwart. 1920, 418 S.
122898: EUCKEN, RUDOLF - Main Currents of Modern Thought. A Study of the Spiritual and Intellectual Movements of the Present Day.
94238: EUGÈNE, MM. / HAAG, ÉMILE - La France Protestante. (Volume 1 - 5, ABA-DYZ)
130140: EUNÉNIE, KEIZERIN VAN FRANKRIJK [DR. L.A.J. BURGERSDIJK JR. - TRANSL.] - Mijn gedenkschriften [2 Vols. Compl.]
154198: EURIPIDES [WILLY COURTEAUX & BART CLAES - TRANSL.]. - Na de val van Troje [2 Vols. Compl.].
167077: EURIPIDES [GERARD KOOLSCHIJN - TRANSL.]. - Alkestis - Medea.
166112: EURIPIDES [GERARD KOOLSCHIJN - TRANSL.]. - Elektra - Orestes.
165832: EURIPIDES [WILLY COURTEAUX & BART CLAES - TRANSL.]. - Na de val van Troje. Hecabe, Andromache, Helena [= Vol. 2 - only].
164694: EURIPIDES [W.S. BARRETT - ED.]. - Hippolytos. Edited with introduction and Commentary.
165969: EURIPIDES [HERMAN ALTENA - TRANSL. & ED.]. - Fenicische vrouwen.
166596: EUROPEAN LAW - Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union.
4010188: EUSEBIUS, PAMPH.CAES. - Kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D.Franses.
4136577: EUSEBIUS, PAMPH.CAES. - Histoire Ecclésiastique. (Livres I - X). Texte Grec et traduction francaise par E.Grapin.
103397: EUW, A. VON & J.M. PLOTZEK [EDS.]. - Die Handschriften der Sammlung Ludwig [4 Vols. Compl.].
4074703: EUW, A.VON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
110031: EVANS, JOAN - Life in Medieval France.
123067: EVANS, JOAN (RED.) - De Glorie der Middeleeuwen.
122047: EVANS, ERIC J. - The Forging of the Modern State. Early Industrial Britain 1783-1870.
4058276: EVANS, W. - The Great Doctrines of the Bible.
90266: EVANS, GARETH / MCDOWELL, JOHN - Truth and meaning. Essays in semantics.
53721: EVANS, G.R. - Edward Lee Hicks: Pacifist Bishop at war
167470: EVANS, TONY & CANDIDA LYCETT GREEN [JOHN BETJEMAN - INTROD.]. - English Cottages.
102721: EVANS, JOAN (RED.) & CHRISTOPHER BROOKE & GEORGE ZARNECKI & JOHN HARVEY [ET AL.]. - De Glorie der Middeleeuwen.
167893: EVANS, E.P. [NICOLAS HUMPHREY - FOREW.]. - The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. The Lost History of Europe's Animal Trials.
155025: EVANS, JOAN [ED.]. & CHRISTPHER BROOKE & GEORGE ZARNECKI & JOHN HARVEY &C. - The Flowering of the Middle Ages.
154529: EVANS, RICHARD J. - The Coming of the Third Reich [1871-1918].
154311: EVANS, J.A.S. - The Age of Justinian. The Circumstances of Imperial Power.
53521: EVANS, TOM EN MARY ANNE - De gitaar, van renaissance tot rock
4135801: EVANS, C.S. - Philosophy of Religion. Thinking about Faith.
121617: EVANS, MAURICE - Elizabethan Sonnets.
4142201: EVANS, D. - Faith, Authenticity, and Morality.
4074914: EVANS-PRITCHARD, E.E. - Social Anthropology.
4300359: EVANS-PRITCHARD, E.E. - (2 Books about the Nuer). The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. 1971, reprint, 272 pp. - Nuer Religion. 1970, reprint, 336 pp.
4300360: EVANS-PRITCHARD, E.E. - Nuer Religion.
104632: EVENHUIS, DR. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der Hervorming in de Gouden Eeuw [2 Vols. Compl.].
87491: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (5 delen)
86193: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (5 delen)
94016: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam (Complete Set, 5 delen)
4062259: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. Deel 5. De kerk der hervorming in de 19e eeuw: de strijd voor kerkherstel.
104719: EVENO, CLAUDE - Paris perdu. Quarante ans de bouleversements de la ville.
140143: EVENO, CLAUDE - Paris perdu. Quarante ans de bouleversements de la ville.
142830: EVERAERT, JOHN - De Franse slavenhandel. Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel 1763-1793.
156754: EVERARD, JUDITH & MICHAEL JONES [EDS.]. - The Charters of Duchess Constance of Brittany and her Family 1171-1221.
166746: EVERARD, P.M.TH. & H. HARTSUIKER [EDS.]. - Ontroering door het woord. Over J.H. Leopold.
163724: EVERDING, KARL-HEINZ - "Tibet. Lamaistischer Klosterkulturen, nomadische Lebensformen und bäuerlicher Alltag auf dem "" Dach der welt ""."
144076: EVERDING, KARL-HEINZ - "Tibet. Lamaistischer Klosterkulturen, nomadische Lebensformen und bäuerlicher Alltag auf dem "" Dach der welt ""."
153246: EVERDINGEN, J.J.E. VAN & J. GOUDSMIT [EDS.]. - Gevaar van water, water in gevaar. Ter gelegenheid van De Anatomische Les.
151119: EVERDINGEN-MEYER, L.R.M. VAN [TRANSL.]. - Een beschrijving van 's konings paleis en tuinen van het Loo. Door Walter Harris, lijfarts van zijne majesteit.
153934: EVERDINGEN, J.J.E. VAN [ED.]. - Smetten op de witte jas.
4005437: EVERETT, CH.C. - Theism and the Christian faith. Ed. by Edw. Hale. (Harv.Theol.Review Suppl. I)
162550: EVERETT JR., DR. GEORGE A. - A Select Bibliography of Günter Grass [From 1956 to 1973]. Including The Works - Editions - Translations - Critical Literature.
121295: EVERS, KARIN - Bourgondië.
162718: EVERS, J.W. - Geschiedenis van het meubel.
123118: EVERS, DRS. INGRID M.H. - Maastrichtse Monumentenzorg in zwart-wit. Documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 en 1940.
123104: EVERS, JOHANNES H.S. - Geen liefdewerk is ons vreemd. 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland.
166717: EVERS, KARIN - Canarische Eilanden. Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote.
145122: EVERS, RABBIJN MR. DRS. RAPHAEL - Tsedaka. Het bijbelse tiende: regels en achtergronden van een bijbels gebod.
82485: EVERS, G.A. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der rijksuniversiteit te Utrecht op 31 Mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers
145732: EVERS-EMDEN, BLOEME - Onderduikouders en hun Joodse ' kinderen ' over de onderduikperiode. Interviews met mensen die Joodse kinderen bij zich lieten onderduiken en interviews met deze Joodse onderduikers.
46655: EVERS, ALEXANDER - Church, Cities, and People: A Study of the Plebs in the Church and Cities of Roman Africa in Late Antiquity (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 11)
4142871: EVERS, M. (PROUST, M.) - Het probleem der schoonheid. Een studie over Marcel Proust. (Diss.)
4055358: EVERS, LOU - Jodendom voor beginners. Een heldere inleiding.
4140319: EVERS, R. - Talmoedisch Denken. De methodologie van de Talmoed en de 13 interpretatieregels van Rabbi Jisjmaëel.
83657: EVERSDIJK, N. E.A. - Zo de Heere het huis niet bouwt... Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kruiningen
9532: EVERSDYK, WILHELMUS - Kevod hamasiah of de Heerlykheid des Messias, in deszelfs luister vertoond, Schriftmatig verklaard, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelijkste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met alle zijne uytnemendheden verborgen legt.
121792: EVERTH, ERICH - Die Öffentlichkeit in der Aussenpolitik. Von Karl V. bis Napoleon.
141686: EVERTH, ERICH - Die Öffentlichkeit in der Aussenpolitik. Von Karl V. bis Napoleon.
10070: EWALD, WILHELM ERNST - Veertien Betrachtingen, over de Voorbooden der Eeuwigheit. Dat is, over de Opstanding der Dooden en het Laatste Oordeel. Tot een vervolg van de Elf Betrachtingen, over het Sterven en den Doodt des Menschen, van wylen den Heer Professor Fr. Adolf Lampe. Uyt het Hoogduytsch Vertaalt, door Isaac le Long.
91861: EWALD, JOAN LODEWIJK - De godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal
152923: EWALD, KURT - 20.000 Schriftquellen zur Eisenbahnkunde.
164205: EWALD, DR. HANS - Acupunctuur in de praktijk. Acupunctuur in beeld.
151542: EWALD, WENDY [ADAM D. WEINBERG & URS STAHEL - PREFACE] - Secret Games. Collaborative Works with Children 1969-1999.
4136269: EWALD, O. - Welche wirklichen Fortschriftte hat die Metaphysik seit Hegels und Herbarts Zeiten. in Deutschland gemacht?
143779: EWANS, MARTIN - Khyber. British India's North West Frontier. The Story of an Imperial Magraine.
122094: EWEG, RIK - Computer Supported Reconnaissance Planning. Implementing a planning methodology with a Geographical Information System in Noord-Brabant, the Netherlands.
100988: EWEG, E. [INTROD.]. - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
156259: EWIJK, CASPER VAN & MICHIEL VAN LEUVENSTEIJN [EDS.]. - Homeownership and the Labour Market in Europe.
122464: EWING, JOHN S. & NANCY P. NORTON - Broadlooms and Businessmen. A History of the Bigelow-Sanford Carpet Company.
90454: EWING, JOHN S. / NORTON, NANCY P. - A history of the Bigelow-Sanford Carpet Company. Broadlooms and Businessmen.
156293: EX, NICOLLE & FRITS SCHOLTEN - De Prins en de Keyser. Restauratie en geschiedenis van het grafmonument voor Willem van Oranje.
121073: EX, SJAREL & JANNEKE FRITZ-JOBSE - Andor Weininger en Nederland 1938-1951
100558: EX ORIENTE LUX - Jaarbericht van het vooraziatisch-egyptisch genootschap Ex Oriente Lux. Deel II [nrs. 6-8] 1939-1942
88514: EXALTO, K. - De kracht der religie. Tien schetsen van Gereformeerde oude schrijvers uit de 17e en 18e eeuw.
93364: EXALTO, K. - Luthers 95 stellingen tegen de aflaat
81765: EXALTO, JOHN E.A. - Waakzame wachters en kleine vossen, Gereformeerde en herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754
89297: EXALTO, K - Een vaste burcht voor de Kerk der eeuwen. Opstellen, opgedragen aan drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
92232: EXALTO, K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw
87422: EXALTO, JOHN - Wordt een heer! Kweekschool De Driestar en de emancipatie van de bevindelijke gereformeerden.
91934: EXALTO, D.W. - 400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe
4003480: EXALTO, K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
4003992: EXALTO, K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen aangeboden aan K.Exalto.
4138247: EXALTO, J. & KARELS, J.K. - Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en hernnhutters in de Nederlanden 1734-1754.
4300155: EXALTO, JOHN & LIEBURG, FRED VAN (RED.) (GROE, TH.V.D.) - Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784)
4005439: EXEL, N.J.A.V. - Het oorlogsprobleem. Dogmatische-ethische studie over Christendom en oorlog.
4041844: EXEL, PH. (GRÜNEWALD, MATHIS) - Meester Mathis` kruisgang. Roman uit de laatste jaren van Meester Mathis, genaamd Grünewald, den schilder. Met 8 reproducties
89104: EXELL, JOSEPH S. - Practical truths from Jonah
4071146: EXELL, JOSEPH S. - The Biblical Illustrator. (Complete in 23 volumes). [We believe this work is culturally important and have elected to bring the book back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide]
157046: EXEMPLES BOOKBINDING / BOEKBINDVOORBEELDEN - Slipcase with 17 Books.
157765: EXHIBITION WILLIAM CAXTON - - William Caxton. An exhibition to commemorate the quincentenery of the introduction of printing into England.
155670: EXQUEMELIN, ALEXANDER O. - Zeerovers. Het journaal van een ooggetuige.
145860: EXTRA, GUUS & MICHELE MITTNER [ED.]. - Studies in Second Language Acquisition by Adult Immigrants.
104639: EXWOOD, MAURICE & H.L. LEHMANN [TRANSL. & EDS.]. - The Journal of William Schellinks' Travels in England 1661-1663.
122310: EYBEN, EMIEL - De onstuimigen. Jeugd en ondeugd in het Oude Rome.
145158: EYBEN, E. - De jonge Romein. Volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 500 n. Chr.
166678: EYBERS, ELISABETH - Versamelde gedigte.
150909: EYCK, DR. ERICH - Gladstone. Die Meisterbiographie eines grossen Staatsmannes, der sechzig ereignisreiche Jahre englisher politischer Geschichte verkörpert.
103727: EYCK, P.N. VAN & C. GERRETSON & PIETER GEYL [EDS.]. - Leiding. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift [7 of 12 Issues].
54471: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Derde aflevering
110723: EYCK, ERICH - Geschichte der Weimarer Republik. Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hinderburgs 1918-1925.
53151: EYCK, H. EN J. VAN - Het Gentsche altaar door de gebroeders H. en J. van Eyck. Met een toelichting van G. Celis, priester, kapelaan der hoofdkerk van Gent. Werkend lid der maatschappij van geschied- en oudheidkunde van Gent
155256: EYCK VAN HESLINGA, HESKE VAN & JAN SCHOENMAKERS - Codes & Commissarissen. Integriteit, discipline en risicomijdend gedrag in de boardroom.
144341: EYCK, FRANK - The Frankfurt Parliament 1848-49.
54472: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Vierdeaflevering
150963: EYCK, P.N. VAN - Herwaarts 1920-1945. ' Deze uitgave bevat voor het grootste gedeelte nieuwe gedichten uit de latere jaren. De in de voor-uitgave van Herwaarts in 1939 gepubliceerde verzen zijn hierin mede opgenomen '.
54470: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Tweede jaargang. Eerste t/m vijfde aflevering (5 banden)
5615: EYCKBERG, PETRUS - Immanuel, Dat is, Godt met ons, waere Godt en waere Mensch, om te vereenigen den Mensch met Godt. Ofte De Staet van de diepe nederheydt des Soons Godts, gebleken soo in 't beginsel of aenvanck, als in 't eynde of uytganck sijnes levens. Het Eerste Deel, Behelsende De wonderbaerlijcke Menschwerdinge Jesu Christi des Soons Gods, Godt geopenbaert in den vleesche.
4016726: EYCKELER, J. - Uit de oudste geschiedenis van de kerk.
102757: EYFFINGER, ARTHUR [TEXT] & JAN DEN HENGST [PGOTOGR.]. - Het Vredespaleis.
89760: EYFFINGER, ARTHUR - Het Vredespaleis
86044: EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid. (1522-1523)
9298: EYKBERGH, PETRUS - De Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Door haren ondergang dese laetste eeuwe roepende tot bekeeringe.
5889: EYKBERGIUS, PETRUS - Basuyns Echo ofte Weer-Klanck, Dat is: Oprechte antwoordt der kinderen Godts, slaende op de Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Voorgesteldt uyt den 80. Psalm. De Basuyn voorleden jaer, ende des selfs Weer-klanck dit loopende jaer 1660.
168715: EYKMAN, DR. C. [ED. - ET AL.]. - De Nederlandsche Vogels. Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf, verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten [3 Vols. = Complete Set].
164507: EYKMAN, KAREL [TRANSL.]. & SYLVIA WEVE [ILLUSTR.]. & RIK VAN DAELE [AFTERW.]. - Reinaert de Vos.
130054: EYKMAN, KAREL - Het fort van Sjako.
4031097: EYKMAN, K. & BOUMAN, B. (ILL.) - Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen.
4062582: EYKMAN, K. & VOS, P. - De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen.
4064847: EYKMAN, K. & HENSTRA, F. - David. Bijbelse jeugdroman.
4143153: EYKMAN, J.C.B. - De Fakkel van Olympia. (Compleet in 2 dln.). Van griekse cultuur naar europese beschaving.
4300628: EYKMAN, KAREL - Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Bijbelse figuren in verhalen en gedichten. Met illustraties van Ceseli Josephus Jitta.
122248: EYLE, WIM VAN - Nederlandse en Vlaamse wielerliteratuur 1894-1990.
152084: EYLENBOSCH, ERNEST - De wendakker. Een commentaar bij de woordkaart voor het Nederlandse taalgebied.
132130: EYMAEL, C.J.M. & L.J.A. PENNINGS - Inventaris van de archieven van prinses Louise 1770-1819 en prins Frederik 1774-1799 [ = Inventarisreels nr 2]
132129: EYMAEL, C.J.M. - Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van Pruisen 1751-1820 [1821] [ = Inventarisreels nr 1]
157787: EYMER, WILFRID - Eymers Pseudonymen Lexikon. Realnamen und Pseudonyme in der deutschen Literatur.
154040: EYNIKEL, HILDE - Het zieke paradijs. De biografie van Damiaan.
152870: EYNIKEL, HILDE - Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan melaatsen.
95286: EYNIKEL, ERIK E.A. - Internationaal Commentaar op de Bijbel (2 delen)
165528: EYSENCK, H.J. - The Psychology of Politics.
82546: EYSINGA, W.J.M. VAN - Het associatieverdrag van 10 October 1681. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks Deel 10, No. 6
82542: EYSINGA, W.J.M. VAN - Eenige kanten van het internationaal statuut van den wordenden Noord-Nederlandschen staat
130055: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche Tractaten sedert 1813.
100236: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Volkenrechtelijke opstellen. Ter ere van de hoogleraren B.M. Telders, F.M. Baron van Asbeck en J.H.W. Verzijl. Aangeboden door oud-leerlingen op 26 november 1957.
131236: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609.
162865: EYSKENS, MARK - Bron en horizon. Het avondland uit de Impasse.
104392: EYSSELSTEIJN, BEN & HANS VOGELESANG [EDS.]. - Anton Pieck. Zyn leven - Zyn werk.
142243: EYSSELSTEYN, LIDY VAN - De Resonans.
161014: EYSSEN, JÜRGEN [INTROD.]. - Die Insel und die moderne Buchkunst.
88754: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
94994: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
158270: EZELL, MARGARET J.M. - Social Authorship and the Advent of Print.
102008: EZERGAILIS, ANDREW - The 1917 Revolution in Latvia. A History of Latvia.
161364: FAASSEN, SJOERD VAN [ED.]. - 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen'. Briefwisseling tussen Menno ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorff, H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot Nederland in 1935.
143634: FAASSEN, MARIJKE - Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967.
162030: FAASSEN, SJOERD VAN & HANS OLDEWARRIS & KEES THOMASSEN [EDS.]. - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903 - 1965.
157990: FAASSEN, EGBERT VAN - Drukwerk voor PTT. Typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig.
157080: FAASSEN, SJOERD VAN [ED] & MAAIKE KRAMER & DENISE MOOYMAN - Een Friesche Forsyth-saga. De briefwisseling tussen Theun de Vries en uitgeverij Van Loghum Slaterus rond Moeder Aarde en de overige delen uit de Wiarda-cyclus [1934-1958].
30616: FABEND, FIRTH HARING - Zion on the Hudson. Dutch New York and New Jersey in the Age of Revivals
145187: FABER, RUURD - Veenhuizen, één, twee, drie.
142090: FABER, J.A. - Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 [2 Vols. Compl.].
141409: FABER, GUSTAV - Das erste Reich der Deutschen. Geschichte der Merowinger und Karolinger.
88745: FABER, H. - Het christelijk humanisme van Dr. H.T. de Graaf
60201: FABER. J. - Vestigium Ecclesiae (De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus))
4000233: FABER, H. - Rekenschap van een zoektocht. Een autobiografie.
151182: FABER, DR. F.J. - Nederlandsche Landschappen. Bodem, grond en geologische bouw.
60200: FABER. H. - "De geschiedenis als theologisch probleem (Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch ""Der Historismus und seine Probleme"")"
93003: FABER, JELLE - Vestigium Ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus)
166855: FABER, ELMAR & CASTEN WURM [EDS.]. - Allein mit Lebensmittelkarten ist es nicht auszuhalten ... Autoren- und Verlegerbriefe 1945-1949.
31025: FABER, J. - Essays in reformed doctrine
158084: FABER, GEOFFREY - A Publisher Speaking.
155054: FABER, LARS & DRS. TANJA FABER-BAETSEN - Afvallen zonder dieet. Ontdek je eigen pad naar je natuurlijke gewicht.
103398: FABER, PAUL [ET AL]. - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
4068472: FABER, H. (GRAAF, H.T. DE) - Het christelijk humanisme van H.T.de Graaf.
131322: FABER, MR. W. - 90 Jaren in beroep. Geschiedenis van de Raden van Beroep en de ambtenarengerechten.
4010517: FABER V.D.MEULEN, H.E. - Das Salomo-Bild im hellenistisch-jüdischen Schrifttum. (Diss.)
130682: FABER, FREDERICK WILLIAM - Der Fortschritt der Seele im geistlichen Leben. Ein Handbuch für Welt- und Klosterleute.
93938: FABER, IRENE E.A. - Neemt en eet. Avondmaal en eucharisatie in kunst- en kerkhistorisch perspectief
4035495: FABER, J. - Vestigium Ecclesiae. De doop als `spoor der kerk` (Cyprianus, Optatus, Augustinus). (Diss.)
4025540: FABER, H. - Cirkelen om een geheim. I.Dieptepsychologen over de godsdienst. II.Godsdienst in het licht van moderne psychoanalytische theoriën.
4048177: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 1.
4048178: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 2.
4053463: FABER, G. - Der Traum vom Reich im Süden. Die Ottonen und Salier.
82653: FABIUS, A.N.J. - De historisch allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina, schetsen van A. Reyding
53692: FABIUS, D.P. - De doodstraf
81653: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude
85968: FABIUS, D.F.D. - De Christelijke staat / Gereformeerde beginselen. Toespraak gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit, den 22sten September 1896 / Beginselen en eischen/ Wezen en Praktijk der vrijzinnigheid (4 werken in 1 band)
161765: FABIUS, A.N.J. - Johan Maurits, de Braziliaan [1604-1679].
52378: FABIUS, D.P.D. - Het eeuwgetijde der kerkhervorming
131751: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van Bussum. Geïllustreerd en voorzien van aanteekeningen, bijlagen en register.
84164: FABIUS, A.N.J. E.A. - t herstelde Nederland zijn opleven en bloei na 1813
164728: FABRE, CECILE - Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of the Person.
155529: FABRE, GENEVIÈVE & KALUS BENESCH (EDS). - African Diasporas in the New and Old Worlds. Consciousness and Imagination.
102642: FABRI, H.F. & J. VAN DEN BERG & C. DE ZEEUW [ED.]. - Mars et Historia. 1966-1991. 25 jaar De Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie.
103045: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [3 Vols. Compl.].
121560: FABRICIUS, JOHANNA - Die hellenistischen Totenmahlreliefs. Grabrepräsentation und Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten.
103588: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [Vol. 1 & 2].
122474: FABRICIUS, JAN - Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven.
7521: FABRICIUS, ISBRANDUS - De Binding Izaks of Abrahams Offerande op Moria. Betoogd, tot een gelovige beschouwing van de ware offerande van de Messias. En eene voorbeeldige opwekking tot geloof in God, en een godvruchtige gehoorzaamheid van Zijn bevelen.
143690: FACCHINETTI, ROBERTA [ED.]. - Corpus Linguistics 25 Years on.
104329: FACER, SIAN [ED.]. - On this Day. The History of the World in 366 Days.
4140363: FACKENHEIM, E. - La précence de Dieu dans l'histoire. Affirmations juives et réflexions philosophiques après Auschwitz.
110761: FADDEGON, BAREND - Camkara's Gitabhasya, toegelicht en beoordeeld. Acadamisch proefschrift.
141429: FAENSSEN, HUBERT & WLADIMIR IWANOW [KLAUS G. BEYER - PHOTOGR.]. - Altrussische Baukunst.
104458: FAERNA, JOSÉ MARIA [ALBERTO CUROTTO - TRANSL.]. - Duchamp.
102584: FAERNA, JOSÉ MARIA [ED.]. - Léger.
102585: FAERNA, JOSÉ MARIA [ED.]. - Malevitch.
130193: FAES, LODEWIJK - Familiegeschiedenis Bogaerts 1545-2004.
122663: FAESI, ROBERT - Erlebnisse, Ergebnisse. Erinnerungen von Robert Faesi.
92372: FAFIÉ, GERARD - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland, 1847-1880
4007016: FAFIÉ, G. (STAHL, F.J.) - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland. (1847-1880). (Diss.)
60875: FAFIÉ. G. - Friedrich Julius Stahl, Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880.
92080: FAFIÉ, TH.A. E.A. - Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland (Deel 2)
4137472: FAFIÉ (RED.) TH.A. - Hoe het Lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland. Deel 1.
103737: FAGAN, BRIAN [ED.]. - De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden ontsluierd
150286: FAGAN, BRIAN [ED.]. - De zeventig beroemdste mysteries van de oudheid. Raadsels uit het verleden ontsluierd
104604: FAGAN, BRIAN M. - Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid.
143543: FAGAN, BRIAN - Southern Africa.
152168: FAGAN, BRIAN M. - The Rape of the Nile. Tomb Robbers, Tourists and Archaeologist in Egypt.
104459: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - Discovery. Unearthing the New Treasures of Archaeology.
164684: FAGAN, ED. BRIAN M. [ED.]. - Discovery. Unearthing the New Treasures of Archaeology.
151388: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - The Seventy Great Inventions of the Ancient World.
151360: FAGAN, BRIAN M. [ED.]. - The Seventy Great Mysteries of the Ancient World.
144159: FAGAN, BRIAN M. - Archaeology. A Brief Introduction
121023: FAGEL, PIETER - Zeven eeuwen Veere.
145016: FAGG, W.P. [TEXT] & W. & B. FORMAN [PHOTOGR.]. - Vergessene Negerkunst. Afro-Portugiesisches Elfenbein.
4020221: FAGOTHEY, A. - Right and Reason. Ethics in Theory and Practice.
122621: FAHLBECK, PONTUS E. - Die Klassen und die Gesellschaft. Eine geschichtlich-soziologische Studie über Entstehung, Entwicklung und Bedeutung des Klassenwesens.
93576: FAHNER, CHR. - Synopsis van de vier evangeliën Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes. Met een inleiding tot het synoptisch probleem
30556: FAHNER, CHR. - De Grondtekst van het Nieuwe Testament. Gedecodeerd, geanalyseerd en van Nederlands equivalenten voorzien. Deel 1: De vier evangeliën. Deel 2: Handelingen, de brieven en Openbaringen (2 delen)
153968: FAHNER, DR. CHR. & J. POEDER - De Griekse texst van het Oude Testament. Genisis. De griekse tekst van het Oude Testament gedecodeerd, geanalyseerd en van nederlandse equivalenten voorzien. Tekstverwerking Ir. A. van Gent.
30412: FAHNER, CHR. - Synopsis van de vier evangeliën Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes. Met een inleiding tot het synoptisch probleem
103373: FAHR-BECKER, GABRIELE - Jugendstil.
144900: FAHRENKAMP, JÜRGEN [ED.]. - Wie mann eyn teutsches Mannsbild bey Kräftften hält. Küchengeheimnisse des Mittelalters wiederentdeckt, ausprobiert und aufgeschrieben.
30376: FAILLE, J.B. DE LA - The Works of Vincent van Gogh. His Paintings and Drawings
163021: FAINSOD, MARLE - How Russia is Ruled.
89196: FAIRBAIRN, PATRICK - Commentary on the pastoral epistles. I and II Timothy, Titus.
53179: FAIRBAIRN, PATRICK - Hermeneutical manual: or, introduction to the exegetical study of the scriptures of the New Testament
4045308: FAIRBAIRN, A.M. - The Philosophy of the Christian Religion.
89105: FAIRBAIRN, PATRICK - Jonah. His Life, Character, and Mission.
101253: FAIRBANK, JOHN K. & EDWIN O. REISCHAUER & ALBERT M. CRAIG [EDS.]. - East Asia. Tradition and Transformation.
143815: FAIRBROTHER, W.H. - The Philosophy of Thomas Hill Green.
103070: FAIRBROTHER, TREVOR - John Singer Sargent.
150433: FAIRCHILD, CISSIE C. - Poverty and Charity in Aix-en-Provence 1640-1789.
102009: FAIRSERVIS, WALTER ASHLIN - The Roots of Ancient India. The Archaeology of Early Indian Civilization.
4022266: FAIRWEATHER, W. - The Background of the Epistles.
4135341: FAIRWEATHER, W. - The Background of the Gospels. Judaism in the Period between the Old and New Testaments.
143412: FAJARDO, JULIO - Designer Appartments.
163840: FALCK BORCH, MERETE & EVA RASK KNUDSEN & MARTIN LEER & BRUCE CLUNIES ROSS [EDS.]. - Bodies and Voices. The Force-Field of Representation and Discource in Colonial and Postcolonial Studies.
132138: FALCK, JHR. E.K.G. - Genealogie van het Oost-Friesch Geslacht Falck &De Groningse tak van het Oost-Friesche geslacht Falck [2 offprints]
145966: FALCO, GIORGIO - Geist des Mittelalters. Kirche Kultur Staat.
165529: FALGER, V.S.E. - Evolutie en Politiek. Biopoliticologische Verhandelingen.
152312: FALK, FDR. RANZ - Die deutschen Mess-Auslegungen von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1525.
152279: FALK, FRANZ - Bibelstudien, Bibelhandschriften und Bibeldrucke in Mainz vom achten Jahrhundert bis zur Gegenwart.
140041: FALK, MARGUERITE [JACQUES CHAILLEY - FOREW.]. - Les parodies du nouveau theatre Italien [1731]. Répertoire Systématique des timbres. Préface de Jaques Chailley.
103502: FALK, FDR. RANZ - Die deutschen Mess-Auslegungen von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1525.
152243: FALK, DR. FRANZ - Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland.
141231: FALK, RANDALL M. [DR. ALFRED GOTTSCHALK - INTROD.]. - Bright Eminence. The Life and Thought of Jacob Rader Marcus: Scholar, Mentor, Counsellor for Three Generations of Rabbis and Lay Leaders of American Jewry.
122590: FALK, DR. FRITZ & DR. MICHAEL KOCH - EDS. - Lalique. Schmuckkunst des Jugendstils. Gulbenkian-Stiftung Lissabon und deutscher Museumsbesitz.
105103: FALK, MARGUERITE [JACQUES CHAILLEY - FOREW.]. - Les parodies du nouveau theatre Italien [1731]. Répertoire Systématique des timbres. Préface de Jaques Chailley.
102837: FALKE, OTTO VON - Der Mainzer Goldschmuck der Kaiserin Gisela.
145558: FALKENSTEIN, DR. J. - Afrikas Westküste. Vom Ogowe bis zum Damara-Land.
165123: FALKNER, BRIAN - The Real Thing. Over geheime formules, ontvoering en slimme jongens.
165719: FALKUS, CHRISTOPHER [ED.]. - The Private Lives of the Tudor Monarchs.
102680: FALKUS, MALCOLM & JOHN GILLINGHAM [EDS.]. - Historical Atlas of Britain.
143746: FALLACI, ORIANA - La Forza della Ragione.
143747: FALLACI, ORIANA - La Forza della Ragione.
100601: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichnis-Sprache. Gesammelt und erläutert.
142140: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Horae Belgicae. Studio Atque Opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis [3 Vols. Compl.].
31241: FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz-, Spott und Gleichnis-Sprache
92179: FALLET, EDUARD M. - Der Holläderturm am Waisenhausplatz in Bern
141729: FALTIN, PETER - Phänomenologie der musikalischen Form. Eine experimentalpsychologische Untersuchung zur Wahrnehmung des musikalischen Materials und der Musikalischen Syntax.
84524: FAMA, JOH. - Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop. In leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Met een vorwoord van Ds. G.H. Kersten
82279: FAMILIE VAN STIGT - De Groten en de Kleintjes en andere verhalen, herinneringen van de familie van Stigt, 116 kinderen, kleinkinderen, achter- en achteracherkleinkinderen later
151187: FANCHAMPS, MARIE-LOUISE - Recherches statistiques sur le problème annonaire dans la principauté de Liège de 1475 à la fin du XVIe siècle. Tendances, cycles, crises.
130332: FAR EASTERN CERAMIC GROEP (ED.) - Far Eastern Ceramic Bulletin [2 Vols. Compl.].
160670: FARA, PATRICIA & KARALYN PATTERSON [ED.]. - Memory.
164455: FARAH, CAESAR E. - The Sultan's Yemen. Nineteenth-Century Challenges to Ottoman Rule.
152195: FARENHOLZ, ALEXANDER & MARKUS HARTMANN [EDS.]. - Jan Hoet - Auf dem Weg zur Documenta IX.
103533: FARESE, GHIUSEPPE [KARIN KRIEGER - TRANSL.]. - Arthur Schnitzler. Ein Leben in Wien 1862-1931.
90990: FARGNOLI, A. NICHOLAS / GILLESPIE, MICHAEL PATRICK - James Joyce A to Z. The Essentia. Reference to the Life and Work.
104247: FARKAS, BART G. [ED.]. - Drakengard. Official Strategy Guide.
4011283: FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israël. Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10, 46-12,40. (Diss.)
60202: FARLA. P.J. - Jezus' oordeel over Israel (Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van MC 10, 46-12,40)
94895: FARMAN, MAURICE - Les Merveilles Aériennes. Illustrations par Béthune, H. Farman, Courboin, Rudaux, Fénet
157454: FARMER, BARNARD J. - The Gently Art of Book-collecting.
157310: FARMER, DAVID - Stanley Marcus. A Life with Books.
154918: FARMER, PAUL - Aids and Accusation. Haiti and the Geography of Blame.
154912: FARMER, PAUL [NOAM CHOMSKY - INTROD.]. - The Uses of Haiti.
102586: FARMER, JOHN DAVID [& FRANK PATRICK EDEBAU] - Ensor.
4134862: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Huldrych Zwingli, der Schweizerische Reformator. Mit 40 Federzeichnungen von W.F.Burger.
94250: FARNER, OSKAR A.O. - Zwingli, der Prediger (Volume 1 & 2) (Zwingli Hauptschriften)
94306: FARNER, ALFRED - Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli
4134844: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Gott ist Meister. Zwingli-Worte für unsere Zeit ausgewählt.
4134881: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Zwingli, der Prediger. (Hauptschriften I)
4134882: FARNER, O. (ZWINGLI, H.) - Zwingli, der Theologe. (Hauptschriften III)
145420: FARNHAM, ELIZA W. - California in-doors and out: or How we farm, Mine and Live generally in the Golden State. [Facsimile edition New York 1856 - With introduction by Madeline B. Stern].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/29