Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4143754: GUGGISBERG, K. - Bernische Kirchengeschichte.
4142608: GUGLER, W. - Jehu und seine Revolution. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. (Diss.)
146160: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens.
146251: GUIART, JEAN - Ozeanien. Die Kunst der Südsee und Australiens [= Volume 4: Universum der Kunst].
145119: GUIBERT, HERVÉ - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden.
53828: GUICCIARDIJN, LOWIJS - Caerten, nieuwelijck met vele Stede vermeerert, uit de Beschrijvinghe van alle de Neder/Landen
145813: GUICCIARDINI. LUIGI [=LOWIJS GUICCIARDIJN] - Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Dvytslandt door M. Lowijs Guicciardijn. Edelman van Florencen: Oversien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven autheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele Contrefeytselen der steden ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche Spraecke, door Cornelium Kilianum.
53392: GUICCIARDINI, NICCOLÒ - Newton. Alchemist, filosoof en natuurwetenschapper. (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 5)
93258: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, door M. Lowijs Guicciardijn / Edelman van Florencen: oversien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven Autheur. Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijkck getrocken,
103943: GUIGNARD, M. JACQUES [FOREW.]. - Métiers graphiques.
4136645: GUILLAND, R. (NICÉPHORE GRÉGORAS) - Essai sur Nicéphore Grégoras. L'Homme et l'oeuvre.
4075159: GUILLAUME, A. - Prophétie et divination chez les Sémietes.
104568: GUILLERMO, JORGE & NICOLAS SAPIEHA [PHOTOGR.]. - Dutch Houses and Castles.
132020: GUINNARD, AUGUSTE - Three Years Slavery among the Patagonians.
4036197: GUIRAND, F. - Mythologie générale. (882 gravures, 6 hors-texte en couleurs)
122956: GUITTON, JEAN - Problème et mystère de Jeanne d'Arc.
4037779: GUITTON, J. & BOGDANOV, G+I, - God en de wetenschap. Op zoek naar het metarealisme. Vertaald door R.Strumane.
92627: GUIVER-FREEMAN, MARGRIET - Structureren en organiseren
46406: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
46939: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11th Century East Central Asia. (Nag Hammadi and Manichaean Studies, volume 57)
131925: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 76-77: 1998-1999. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131926: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 19: 1941. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131923: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 70: 1992. Jaarboek van de "" Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ""."
131929: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 24: 1942 Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131928: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 68: 1990. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131927: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 28: 1950. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131916: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 27: 1949 nr. 1 & 2-4. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen "" [Complete in 2 Parts]"
131917: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 44: 1966. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
131919: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 82: 2004. Jaarboek van de "" Vereniging der Antwerpse Bibliofielen ""."
131918: DE GULDEN PASSER - - "De Gulden Passer. Volume / Jaargang 69: 1991. Bulletin van de "" Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen ""."
100949: GULDESCU, STANKO - History of Medieval Croatia.
53853: GÜLDNER, GERHARD - Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts (Historische Studien. Heft 403)
121539: GULER, PETER - Rätselhafte Hauszeichen. Mit 2500 Hauszeichen aus dem Prättigau und der Landschaft Davos.
4269: GULICHIUS, ABRAHAM - Theologia Prophetica de rebus Veteris Testamenti. Accedit Necessaria Praefatio, in eaque Hermeneutica sacra bipertia, Artis Praeceptiones de Ratione interpretandi, tum S. Scripturam universe, tum speciatim Prophetias, summatim explicans.
145011: GULIK, W.R. VAN & J.L. BLUSSÉ & TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER [ET AL.]. - In the Wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
4300368: GULLIVER, P.H. - The Family Herds. A Study of two Pastoral Tribes in East Africa, the Jie and Turkana
4135734: GULMANS, J. - Schots & scheef. Van vermaning tot verwondering.
142953: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
142954: GÜLNIHAR, MERAL - Turks [Wat & Hoe].
90725: GULVIN, CLIFFORD - The Tweedmakers. A History of the Scottish Fancy Woollen Industry 1600-1914.
4142817: GULYAS, B. (ED.) - The Brain-Mind Problem. Philosophical and Neurophysiological Approaches.
130010: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
145990: GUMPERT, MARTIN - Hahnemann. Die abenteuerlichen Schicksale eines ärztlichen Rebellen und seiner Lehre, der Homöopathie.
82906: GUNDRY, ROBERT H. - Commentary on the New Testament. Verse-by-Verse Explanations with a Literal Translation
4142096: GUNKEL, H. - Die israelitische Literatur.
55003: GUNKEL, HERMANN - Einleitung in die Psalmen. Die Gattungen der religiösen Lyrik Israels
55004: GUNKEL, HERMANN - Die Psalmen
4137173: GUNN, D.M. & FEWELL, D.N. - Narrative in the Hebrew Bible.
4143301: GUNN, R.J. - Journeys into Emptiness. Dögen, Merton, Jung and the Quest for Transformation.
55342: GUNNARSSON, GUNNAR A.O. - Islande
85311: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Nehemia. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen und einem Exkurs zur Topographie und Archäologie Jerusalems von Manfred Oeming
95272: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Nehemia. Mit einer Zeittafel von Alfred Jepsen und einem Exkurs zur Topographie und Archäologie Jerusalems von Manfred Oeming (Kommentar zum Alten Testament, Band XIX 2)
121542: GUNNING, DR. C.P. [JHR. MR. A.C.D. DE GRAEFF - INTROD.]. - Naar Grooter Nederland
88078: GUNNING, J.H. - Beginsel en Meeningen. Proeve van beandwoording der vraag: Hoe gaat vastheid van Beginsel met wisseling van Meeningen samen?
4300462: GUNNING JR. J.H. - Het Kruis des Verlossers (1861) - De Prediking van de Toekomst des Heren (1888). Ingeleid door A.de Lange en Leo Mietus. (Klassiek Licht)
30194: GUNNING, J.H. - Herinneringen uit mijn leven
30193: GUNNING, J.H. - Prof. Dr. J.H. Gunning, leven en werken (Complete Set)
81853: GUNNING, J.H. - De Kerk van Christus, de Brief van Paulus aan de Efeziërs voor de Gemeente des Heeren verklaard
92973: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de Gemeente des Heeren toegelicht
87585: GUNNING, J.H. - Het Boek der Toekomst. De Openbaring van Johannes voor de gemeente des Heeren toegelicht
86158: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid
4051596: GUNNING JR. J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geïllustreerd.
87735: GUNNING, J.H. - Het leven van Jezus. Tafereelen uit het leven des Heeren. Geillustreerd.
54215: GUNNING, J.H. - Een woord van protestantsch verweer
47433: GUNNING, J.H. - Leven en Werken
88085: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie.
88079: GUNNING, J.H. - Het evangelie en de litteratuur. Eene voorlezing, gehouden in het leesmuseum te Utrecht, den 6. December 1855, met inleidende voorrede en aanteekeningen. / Vorm en geest. Brief aan een vriend over onze kerkelijke toestanden. / Voorstel omtrent eene dringende behoefte op het gebied der inwendige zending. / Bluscht den geest niet uit. Toespraak den 2den Augustus 1868 na de uitspraak der Synode in zake Dr. J.C. Zaalberg, Pz. Tit de Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. (4 delen in 1 band)
30190: GUNNING, J.H. - Blikken in de Openbaring (4 delen)
131138: GUNNING, DR. C.P. [INTROD.] - Het Amsterdamsch lyceum, 1917-1937.
4012674: GUNNING JR. J.H. - Blikken in de Openbaring.
4027313: GUNNING J.HZN. J.H. - De gezangenkwestie in de Ned.Herv.Kerk. I.De gezangenkwestie. II.Aanteekeningen.
4032806: GUNNING J.HZN. J.W. (SAMENST.) - Hedendaagsche zending in onze Oost.
110464: GUNST, DS. J.W. - Herman Boerhaave. Biografische schetsen.
81520: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
53764: GUNST, J.W. - Johannes Pistorius Woerdensis
4012360: GUNSTEREN, W.F.V. (CALVIJN, J.) - Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Bekenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistischer Sozial-ethik und kapitalistischem Wirtschaftgeist. (Diss.)
130574: GUNSTEREN, PROF. MR. H.R. & MR. DRS. G.J. WOLFFENSPERGER & PROF. DR. J. WEITENBERG - Rechten en plichten van de burger: Naar een nieuwe synthese. Verslag van een symposium Erasmusuniversiteit Rotterdam.
91739: GUNTER, A. - Om de genade des ouden tijds. Leven en sterven van Arie Gunter in leven ouderling van de gereformeerde Gemeente in Nederland te Sint-Annaland. Zijn schriftelijke nalatenschap en brieven door en aan hem geschreven.
122618: GUNTERT, HERMANN - Zur Herkunft und Bildung des italischen Imperfekts. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung.
30024: GÜNTHER. HUBERTUS - Was ist Renaissance? Eine Charakteristik der Architektur zu Beginn der Neuzeit
54243: GÜNTHER, ROEDER - Die Ägyptische Götterwelt (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band I)
54242: GÜNTHER, ROEDER - Der Ausklang der Ägyptischen Religion mit Reformation, zauberei und Jenseitsglauben (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band IV)
122351: GÜNTHER, GOTTFRIED & HEIDI ZEITLINGER - Wieland Bibliographie.
145010: GÜNTHER, SONJA [ED.]. - Akademie der Künste. Berlin zwischen 1789 und 1848. Facetten einer Epoche.
54244: GÜNTHER, ROEDER - Kulte, Orakel und Naturverehrung im alten Ägypten (Die Ägyptische Religion in Tekst und Bild. Band III)
103279: GUNWALD, KONSTANTIN VON - Ludwig II. Die dramatische Geschichte eines Märchenkönigs.
4141228: GÜNZIG, J. - Das jüdische Schrifttum über den Wert des Lebens.
4143199: GURDJIEFF, G.I. - Beelzebub's Tales to His Grandson. An Objectively Impartial. Criticism of the Life of Man. (All and Everything, First Series)
4141917: GURJEWITSCH, A.J. - Das Individuum im europäischen Mittelalter. Aus dem Russischen von E.Glier.
85836: GURLITT, WILLIBALD (HRSG.) - Riemann Musik Lexikon. Personenteil A-K, Personenteil L-Z, Sachteil (3 volumes)
4300450: GURNEY, O.R. & J.J.FINKELSTEIN, - The Sultantepe Tablets I.. 142 Plates of the tablets found in the excavations at Sultantepe. (Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 3)
61502: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling
144859: GURP, GERARD VAN - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820.
4032810: GURP, P. VAN (HOEKENDIJK, J.C.) - Kerk en zending in de theologie van. Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) Een plaatsbepaling. (Diss.)
54191: GUSDORF, GEORGES A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 16. Jahrgang. Januar 1966 - Oktober 1966 (4 volumes)
131811: GÜSE, ERNST-GERHARD - Arnulf Rainer. Malerei 1980-1990.
122568: GÜSSBACHER, HANS - Das Teppichbuch. Herstellung, Eigenschaften, Verkauf, Verlegung und Pflege von Teppichen, einschliesslich der Orientteppiche.
54857: GUSSINKLO, WESSEL TE - Wij zullen aan God gelijk zijn en voor eeuwig bestaan. Essay
123424: GUSTIN, JEAN - Du nouveau sur la bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Laurent.
145224: GUTBROD, K. [ED. - ET AL.]. - Cantecleer Geschiedenis van de oudste kulturen. Overzicht van de archeologie.
53459: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 20 Haupt- und 28 Nebenkarten. Mit einem verzeichnis der Alten und Neuen Ortsnamen
53458: GUTHE, HERMANN - Bibelatlas in 21 Haupt- und 30 Nebenkarten. Mit drei Alphabetischen Namen-verzeichnissen. Zweite, vermehrte und umgearbeitete auflage
93512: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest
91731: GUTHRIE, WILLIAM - Des Christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels. Vermeerderd met een bijdrage van Drs. L.F. Groenedijk.
54277: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest. Voorzien van drie aanhangsels
4142909: GUTHRIE, D. - New Testament Introduction. In one volume.
85897: GUTHRY, WILLIAM - Des Christens groot interest. Vermeerderd met drie aanhangsels.
4031351: GUTIÉRREZ, G. - Theologie van de bevrijding.
53008: GUTIÉRREZ, RAMÓN - L'art chrétien du nouveau monde. Le Baroque en Amérique Latine
102820: GUTKAS, KARL [ED.]. - Prinz Eugen und das barocke Österreich.
142761: GUTKIND, CURT SIGMAR - Mussolini und sein Fascismus. Eingeleitet von Benito Mussolini.
101690: GUTMAN, ROBERT W. - Mozart. A Cultural Biography.
4143779: GUTMAN, I. MICHMAN, J. & FLIM, B.J. (ED.) - The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. The Netherlands. (Complete in 2 volumes). Rescuers of Jews during the Holocaust.
102799: GUTMANN, JOSEPH - Buchmalerei in hebräischen Handschriften.
9543: GUTMANN, HEINRICH KARL (PSEUD. JAKOB GLATZ) - Keur van Zedelijke Verhalen. Een Handboek voor de Jeugd zoo wel, als voor derzelver Ouders en Onderwijzers. Naar den tweeden druk, uit het Hoogduitsch. Met Platen.
4142419: GUTTENPLAN, S. (ED.) - A Companion to the Philosophy of Mind. (Blackwell Companions top Philosophy)
4064593: GÜTTGEMANS, E. - Studia Linguistica Neotestamentica. Gesammelte Aufsätze zur linguistischen Grundlage einer Neutestamentlichen Theologie.
4138074: GÜTTGEMANS, E. - Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums. Eine methodologische Skizze der Form- und Redaktionsgeschichte. (BET 54)
4075281: GUTTMANN, J. - Die Philosophie des Judentums. Geschichte der Philosophienin Einzeldarstellungen, Abt.I: Das Weltbild der Primitiven und die Philosophie des Morgenlandes, Band 3)
4138406: GUYAU, J.M. - Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.
104896: GUYE, SAMUEL & HENRI MICHEL - Mesures du temps et de l'espace. Horloges, montres et instruments anciens.
4143468: GUYON, JEANNE - The Unabridged Collected Works. Ed. by G.Kahley.
110521: GUYONVAEC'H, CHRISTIAN-J. & FRANÇOISE LE ROUX - Les Druides.
142932: GUYOT, CHARLES [LÉOUZON LE DUC]. - Le Kalevala. Épopée nationale de la Finlande.
142933: GUYOT, CHARLES - La légende de la ville d'Ys. D'après les anciens textes.
4039948: GUYOT, P. & KLEIN, R. - Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Dokumentation. I.Die Christen im heidnischen Staat. II.Die Christen in der heidnischen Gesellschaft. Übersetzung der Texte von P.Guyot. Auswahl und Kommentar von R.Klein.
103781: GUZZO, PIER GIOVANNI & ALFRIED WIECZOREK [EDS.]. - Pompeji. Die Stunden des Untergangs 24. August 79 n. Chr.
4136737: GWATKIN, H.M. - Early church history to A.D. 313.
90708: GWYN, SANDRA - The Private Capital. Ambition and Love in the Age of Macdonald and Laurier.
53588: GWYNN, ROBIN D. A.O. - A calendar of the letter books of the French church of London from the civil war to the restoration, 1643-1659 (Series: Huguenot Society of London, Quarto Series Vol. LIV)
122710: GYATSO, TENZIN [14TH DALAI LAMA] - Innerlijke vrede. Over het Tibetaans boeddhisme en Tibet.
85414: GYBLAND OOSTERHOFF, H.H.A. VAN - Dagverhaal over de periode 8-15 November 1918
103352: GYMPEL, JAN - Geschiedenis van de architectuur. Van de oudheid tot heden.
142190: GYOTISOLO, JUAN [PETER BUSH - TRANSL.]. - Forbidden Territory. The Memoirs of Juan Goytisolo 1931-1956.
102198: GYSELEN, BLANKA - Zie den mens. Balladen.
95748: GYSSELING, MAURITS - Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) (2 delen)
101928: GYSSELING, M. & A.E. VERHULST - Nederzettingsnamen en nederzettingsgeschiedenis in de Nederlanden, Noord-Frankrijk en Noord-West-Duitsland.
95596: HA-RAZIM, SEPHER - The Book of the Mysteries
110314: HAACK, W.G.C.M. [ED.]. - Europese economische integratie. Problemen en perspectieven.
101876: HAACK, SUSAN - Deviant Logic. Some philosophical issues.
60246: HAACKER. K. - Die Stiftund des Heils (Untersuchungen zur Strukur der johanneischen Theologie)
103227: HAAFF, RAINER - Weichholz-Möbel Sammlerträume. Das Standardwerk von Barock bis Jugendstil.
103422: HAAFF, RAINER - Louis-Philippe Möbel. Bürgerliche Möbel des Historismus / Louis-Philippe Furniture. Middle-Class Furniture of the Histricism.
4024322: HAAFKENS, J. - Chants musulmans en peul. Etude d`une partie de l`heritage religieux de la communaute musulmane de Maroua, Cameroun. (Diss.)
92998: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN - Epistemologisch Relativisme, logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie
104634: HAAG, HERBERT & DOROTHEE SOELLE & KATHARINA ELLIGER & MARIANNE GROHMAN [EDS. - ET AL.]. - Great Couples of the Bible.
4057076: HAAG, H. - Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes. (SBS 49)
4063403: HAAGEN, C.V.D. - Profetisch perspectief. De toekomst van mens en wereld ontsluierd door de bijbelse profetie.
144128: HAAGSMA, IDS & HILDE DE HAAN & ANNA DE HAAS & H.J. SCHOO - Amsterdamse gebouwen 1880-1980.
110947: HAAGSMA, IDS & HILDE DE HAAN - Stadsvernieuwingsgids van Amsterdam. Vooroorlogse wijken, toen en nu.
89240: HAAK, P.J. VAN DEN - Metafoor en filosofie. Studie naar de metaforische werking in de filosofie aan de hand van Julia Kristeva en Paul Ricoeur. Een wetenschappelijke proeven op het gebied van de Wijsbegeerte.
90134: HAAK, BOB - The Golden Age. Dutch Painters of the Seventeenth Century.
121712: HAAK, J. - De discussie over de ' Constitution Civile du Clergé ' [1790]. Opiniegeschiedenis van een conflict.
55126: HAAK, BOB - Rembrand. His Life, His Work, His Time
4137983: HAAK, S.P. & VEENENDAAL, A.J. (OLDENBARNEVELT, J.V.) - Johan van Oldenbarnevelt. Deel 1 en 2. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Uitgegeven door S.P.Haak enn A.J.Veenendaal.
4142029: HAAKSMA, H. (RIESSEN, H.VAN) - Van Riessen, filosoof van de techniek. M.m.v. A.Vlot en P.Cliteur.
47670: HAALBOOM, CHRIS - Halleluja, eeuwig dank en ere. Koraalbewerkingen over bekende liederen
104658: HAALEBOS, J.K. - Het grafveld van Nijmegen-Hatert. Een begraafplaats uit de eerste drie eeuwen na Chr. op het platteland bij Noviomagus Batavorum.
110752: HAALEBOS, J.K. & P.F.J. FRANZEN [ET AL.]. - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998 - 1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St-Jorisplein [Nijmegen].
145166: HAAN, TJAARD W.R. DE - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
145090: HAAN, IDO DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, 1945-1995.
143317: HAAN, HILDE DE & IDS HAAGSMA [EDS.]. - De architectuur van Erasmus. Een karakterschets van de Nederlandse bouwkunst.
100787: HAAN, HANS DEN - Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw.
93868: HAAN, ROB - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
110519: HAAN, WIM & ANTON VAN HARSKAMP [EDS.]. - Haat & Religie.
130240: HAAN, DR. J.C. DE & JHR, PROF. DR. P.J. VAN WINTER [EDS. - ET AL.] - Nederlanders over de zeeën. 350 jaar Nederlandse Koloniale Geschiedenis.
85449: HAAN, MARIA HELENA DE - Adriaan Loosjes
90583: HAAN, FRANCISCA DE - Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940.
142216: HAAN, JACOB ISRAËL DE - Kwatrijnen.
102053: HAAN, MARIAN DE - Een kruik venijn. Een middeleeuws misdaadverhaal.
122361: HAAN, PROF. DR. P. DE & PROF. MR. TH.G. DRUPSTEEN & MR. R. FERNHOUT - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1: Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium.
91356: HAAN, TJ. W.R. DE - Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. Officieel orgaan van de volkskunde-commissie der Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 48e jaargang, nieuwe reeks, 6e jaargang Nr. 4.
145320: HAAN, M.J.M. DE & L. JONGEN & B.C. DAMSTEEGT & M.J. VAN DER WAL & ANNEMARIE MEESEN [EDS.]. - Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar de bewaarde bronnen uitgegeven.
142284: HAAN, BOB & PAUL VAN DER HEIJDEN & HETTIE PETERSE & HYLKE ROODENBURG & ANDRÉ STUFKENS [EDS.]. - Over de Waal. Waalbrug Nijmegen 1936-2011.
123489: HAAN, TJAARD DE - Onze volkskunst.
101119: HAAN, FRANCISCA DE & DINEKE STAM - Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw.
110652: HAAN, CORRIE DE & JOHAN OOSTERMAN [EDS.]. - Is Brugge groot ? Over liefde en dood, feesten en trerechtstellingen, veldslagen en alledaagse gebeurtenissen: een bloemlezing van Middeleeuwse teksten uit het Bourgondische brugge.
131304: HAAN HETTEMA, JHR. MR. M. DE - Overzicht over de rune-literatuur.
30003: HAAN, ROB E.A. - De onherbergzame Biesbosch. Over griendketen, woonarken en kooihuizen
30004: HAAN, ROB - De Dordtse Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk
4137710: HAAN, P. DE & HUISMAN, K. (ED.) - Famous Frisians in America.
4061563: HAAN, I. DE - Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 1945-1995.
91163: HAANDRIKMAN-VAN DE BRINK, L. E.A. - Leren hoe hij wandelen moet. Meditatief Dagboek voor de jeugd (plm. 12-16 jaar)
123454: HAANSTRA, FOKKE & SIEP ZEEMAN - Redders aan de riemen. De laatste roeiredders vertellen over hun leven.
88945: HAANTJES, J. / HOEVEN, A. VAN DER - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders.
145074: HAANTJES, J. - Over Wilma en haar werk.
88447: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin. Ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman
30316: HAAR, J. VAN DER - Johannes de Doper (meditaties over de persoon en het werk van Johannes de Doper
84136: HAAR, BERNARD TER - Offergave. Verzameling van verspreide en onuitgegeven opstellen aan het gebied van kunst en letteren ontleend
89602: HAAR, J. VAN DER - Na vijftien verhoren, door God verhoord. (Het martelaarschap van John Philpot, 1555)
130014: HAAR, D. TER & DR. P.M. KEER - Onze vlinders.
82743: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin, ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.)
53983: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het haagsche genootschap tot verdediging der christelijke godsdienst (2 delen)
82928: HAAR, J. VAN DER - Complete set heruitgaven werken van oudvaders, 14 delen compleet --- Watson, Alles is Uwe. Sixtus, Wegwijzer. Moulin, De Christelijke strijd. Udemans, De ladder Jakobs. Sibbes, Het gekrookte riet. Corneleij, Het gebed van onze Heere Jezus Christus. Preston, Een levenloos leven. Kohlbrugge, opleiding tot recht verstand. Groe, die overwint. Simonidus, De ziel onder een wolk. M'Cheyne, Christus ons alles. Teellinck, de nieuw maker. Oomius, het wenen der tortelduive. Saldenus, Leven uit de dood.
88045: HAAR, B. TER - Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraanije. Kunsten en wetenscahppen. Achtste deel.
89472: HAAR, B. TER E.A. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen. (2 delen)
86160: HAAR, B. TER - "Nieuwe werken der hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. Tweede deel. Tweede stuk. Proeve van eene beantwoording der vraag: ""Welken invloed heeft het Christendom gehad op de Poëzij?"""
88621: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliograie van Engelse, veelal Puritaanse - in het Nederlands vertaalde werken. (Volume I)
85622: HAAR, B. TER - De geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke godsdienst (2 delen)
86489: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn. (De onbekende Calvijn)
52418: HAAR, BERNARD TER - Gedichten
61061: HAAR, H. TER - Specimen historico-theologicum Petri Datheni Vitam. Exhibens accedit brevid de ejus scriptis, indole ac meritis disquisitio
110839: HAAR, GERDA VAN DE & KEES JAN RODENBURG [EDS.]. - De Nieuwe Kerk van Wittevrouwen. Utrecht.
88492: HAAR, J. VAN DER - Petrus na pinksteren
94790: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
94789: HAAR, J. VAN DER - Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (c. 1600 - c. 1800) Bibliografisch onderzoek
94727: HAAR, HENDRIK WILLEM TER - Jacobus Trigland
94708: HAAR, JAN VAN DER - Internationale ökumenische Beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Niederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Buchern von (1600-1800)
83430: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
87416: HAAR, J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen.
82668: HAAR, J. VAN DER - Uw geringe vriendin, ter gedachtenis aan wijlen mej. A. Grolleman te Hasselt (O.)
54903: HAAR, J. VAN DER - De volharding der heiligen
85259: HAAR, J. VAN DER - Internationale ökumenische beziehungen im 17. und 18. Jahrhundert. Bibliographie von aus dem Englischen, Nederländischen und Französischen ins Deutsche übersetzten theologischen Büchern von (1600-1800)
89807: HAAR, H.W. TER - Jacobus Trigland
84965: HAAR, J. VAN DER - Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth. CGO 512
84024: HAAR, J. VAN DER - Het geestelijke leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
92730: HAAR, J. VAN DER - Van abbadie tot young. Een bibliografie van Engelse, veelal puritaanse - in het nederlands vertaalde werken (Volume I)
94075: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4032812: HAAR ROMENY, H.J.TER - De geschiedenis van de eerste oecumenische raad. in Nederland -ook in zijn internationale context- 10 mei 1935-10 mei 1946.
94683: HAAR, J. VAN DER - From abbadie to young. A bibliography of English, most Puritian works, translated I/T Dutch language. Volume I
4067539: HAAR, JOH.V.D. - Lijkbezorgingsrecht. (Diss.)
4074669: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de lage landen. Deel 1. In den beginne. Illustraties van Rien Poortvliet, J.H.Isings en Kack Staller.
4076121: HAAR, B.TER - Proeve van een beantwoording der vraag: welken invloed heeft het christendom gehad op de poëzij?.
4140179: HAAR, C.TER & VOOLEN, E.VAN (RED.) (AMSTERDAM) - Verhalen uit joods Amsterdam. van Multatuli, Is.Querido, H.Heijermans, Leon de Winter, e.v.a.
4057672: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, enz.
4136687: HAAR, B.TER - De Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun Christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke Godsdienst.
61486: HAARDT, MAAIKE DE - Dichter bij de dood. Feministisch-theologische aanzetten tot een theologie van de dood
95165: HAARDT, ROBERT - Die Gnosis. Wesen und Zeugnisse
83583: HAAREN, J. VAN - Judas. 13 preken over het boek Judas.
30082: HAAREN, J. VAN - t Begin der wijsheid
55045: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 1)
82729: HAAREN, J. VAN - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren, levensbeschrijving bam ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laastgehouden preken van ds. J. van Haaren
55046: HAAREN, J. VAN - Offeranden des geklanks. Tien predikaties (Deel 2)
82665: HAAREN, J. VAN E.A. - Ter gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort op de zondag na de begrafenis van ds. J. van Haaren. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
52315: HAAREN, DS. J. VAN - Ter Gedachtenis Ds. J. van Haaren. Levensbeschrijving van ds. J. van Haaren met het verslag van de rouwdienst en begrafenis. Twee preken van ds. J.J. van Eckeveld, gehouden op de zondag na de begrafenis. De zes laatstgehouden preken van ds. J. van Haaren
54642: HAAREN, J. VAN - Van geslacht tot geslacht, overdenkingen bij zes Psalmen
4027323: HAAREN, J.V. - De bron van leven en licht. 52 Meditaties.
55212: HAARLEM, ARIE VAN - Incarnatie en verlossing bij Athanasius
4013118: HAARSMA, F. (NOORDMANS, O.) - Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr.O.Noordmans. (Diss.)
87121: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (5 delen)
60945: HAAS, C. - De geest bewaren, Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas
4136066: HAAS, C. , JONGE, M. DE & SWELLENGREBEL, J.L. - A Translator's Handbook on the Letters of John. (Helps for Translators)
4031632: HAAS, C. (HIRT DES HERMAS) - De geest bewaren. Achtergrond en funktie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas. (Diss.)
4021200: HAAS, W.J. DE - "Doop en tucht of klein tractaat. van de tucht der kerken over haar gedoopte""leden."""
87537: HAAS, MARTIN - Huldrych Zwingli und seine zeit. Leben und werk des Zürcher reformators. Zweite, neu bearbeitete auflage.
93753: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (Complete Set)
122295: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
94460: HAAS, MARTIN - Drie Täufergespräche. Gespräch der Berner Prädikanten mit dem Aurauer Täufer Pfistermeyer, 19. bis 21. April 1531 in Bern. Gespräch der Bernder Pràdikanten mit den Taufern, gehalten vom 1. bis 9. Juli 1532 zu Zofingen im Aargau. Gespräch der Berner Prädikanten mit den Täufern, gehalten vom 11. bis 17. März 1538 zu Bern (Series: Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz, Vierter Band)
84808: HAAS, HENDRIK DE - De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft.
101629: HAAS, ALEX DE [M.J. BRUSSE - INTROD.]. - Liedjes.
86528: HAAS, J. DE - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
95200: HAAS, VINCENT DE - De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van 'De komst van Joachim Stiller' in het licht van Lukas 24
84989: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (3 delen) Deel I: Abels-Zweedijk periode 1834-1880. Deel II: Aalders-Zijlstra periode 1880-1915. Deel III: Akkerhuis-Zijp periode 1915-1945
132117: HAAS, J.A.K.: HAYE, R.M . DE LA: ROOSENBOOM, H.T.M - Nasporingen en Studiën op het gebied der Nederlandsche Krijgsgeschiedenis. 1 - 19 Jaarverslag
53023: HAAS, FONS DE E.A. - Mozart in België. Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763-1766
142891: HAAS, HENDRIK DE [W.G.J. CALLENBACH - INTROD. & JAN STORM VAN LEEUWEN - ESSAY]. - De boekbinder. Of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Met een introductie van W.G.J. Callenbach en een verhandeling over boek en auteur door Jan Storm van Leeuwen.
47012: HAAS, FRIEDA DE/PAASMAN, BERT - J.F. Martinet en de Achttiende Eeuw. In ijver en onverzadelijken lust om te leeren
110726: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek, 1939-1945.
5771: HAAS, GERARDUS DE - Verhandeling over de Toekomende Waereld.
102091: HAAS, DR. J.A.K. - De verdeling van de Landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied.
4300646: HAAS (ED.) P.J. - Recovering the Role of Womes. Power and Authority in Rabbinic Jewsih Society. (South Florida Studies in the History of Judaism 59)
4040586: HAAS, E. - Der vergnügte Theologe. Eine Sammlung von Anekdoten aus Kirchengeschichte und kirchlicher Gegenwart.
4059953: HAAS, JOH. DE - Gedenkt Uw voorgangers. Deel 1, 2 en 3.
142501: HAASE, HELLA - Berichten van het Blauwe Huis.
93087: HAASE, WOLFGANG - Principat. Band 21.1 und Band 21.2. Hellenistisches Judentum in Römischer zeit: Philon und Josephus) (2 Bände)
130960: HAASE, MICHAEL - In het teken van Ra. De geheimzinnige zonnekoningen van Egypte. Onopgeloste raadsels van het piramideonderzoek.
103916: HAASE, DR. GISELA & DR. IGOR A. JENZEN & RAINER RICHTER [EDS.]. - Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. Kunstgewerbemusem Dresden in Schloss Pillnitz.
146425: HAASE, HELLA S. [MARGOT DIJKGRAAF & PATRICIA DE GROOT - AFTERW.]. - Inkijk. Reflecties van een lezer.
82036: HAASSE, H.S. E.A. - Veranderend Levensbesef. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 28
145742: HAASSE, HELLA S. & BEB VUYK & GARMT STUIVELING [ET AL.]. - Multatuli.
54769: HAASSE, HELLA S. - De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal
145542: HABEL, FRITZ PETER - Eine politische Legende. Die Massenvertreibubg von Tschechen aus dem Sudetenland 1938/39. Bibliothèque de feu M. - J. W. Enschede. La Haye, 1927. 8vo.
121720: HABEL, PROFESSOR H. & F. GRÖBEL - Mittellateinisches Glossar. Unter Mitwirkung von Studienrat F. Gröbel in Berlin, herausgegeben von Prof. E. Habel, Studienrat in Berlin.
92619: HABEREY, WALDEMAR - Die Römischen Wasserleitungen nach Köln. Die Technik der Wasserversorgung einer antiken Stadt
121878: HABERLER, GOTTFRIED VON - Prospérité et dépression. Étude théorique des cycles économiques.
4057140: HÄBERLIN, P. - Der Leib und die Seele.
4046602: HÄBERLIN, P. - Ethik im Grundriss.
4139257: HÄBERLIN, P. - Het wonder. Twaalf beschouwingen over den godsdienst.
4049982: HABERMAS, J. - Theorie des kommunikativen Handelns. I.Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. II.Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft.
4042981: HABERMAS, J. - Erkenntnis und Interesse.
4139415: HABERMAS, J. & DERRIDA, J. - Filosofie in een tijd van tereur. Gesprekken met Giovanna Borradori.
4142982: HABERMAS, J. - Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.
4300089: HABERMAS, JÜRGEN - Over de constitutie van Europa. Een essay. Vertaald door L.Pijnenburg.
47054: HABERMEHL, PETER - Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis. 2., überarbeitete Auflage (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Archiv für die Ausgabe der Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 140)
4067126: HABETS, A.C.J. - Geschiedenis van de indeling van de filosofie in de oudheid. (Diss.)
4143609: R.L.F,, HABITO, - Living Zen, Loving God.
123452: HABNIT, F.F. - 40 Jaar Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 Juli - 1953.
91417: HABSBURG, GÉZA VON - Fabergé. Hofjuwelier der Zaren.
130081: HACHEZ, NORBERT [J.L.M. EGGEN - ED.] - Essai sur le délit de sacrilège en droit français jusqu'à la fin du XVme siècle.
103649: HACHMANN, ROLF - The Germanic Peoples.
60253: HACK. C. - Groter dan ons hart (De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken)
4054275: HACK, C. - Leraar of Verlosser?. Verwarring over Jezus.
53524: HACK, ALBERT - Kirchengeschichte Deutschlands (5 volumes in 6 bindings)
4038894: HACK, H. - Die Kolonisation der Mennonieten im paraguayischen Chaco. (Diss.)
123494: HACKEBORN, MECHTILD VAN [DR. M. CONSTANZA & M. MOLENAAR - TRANSL.] - Het vloeiende licht der godheid.
100830: HACKER, RUPERT [ED.]. - Ludwig II. von Bayern. In Augenzeugenberichten.
4137043: HACKETT, D.G. - The Silent Dialogue. Zen Letters to a Trappist Abbot.
4270: HACKSPAN, THEODORICUS - Miscellaneorum Sacrorum Libri Duo, Quibus accessit Ejusdem Exercitatio de Cabbala Judaica.
143218: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine terrassen en balkons lexicon. Mooie composities met de juiste planten.
143215: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine rotstuinen lexicon. Handleiding voor een geslaagse aanleg en beplanting.
143217: HACKSTEIN, HERMANN & WOTA WEHMEYER - Dumonts kleine romantische tuinen lexicon. Mooi vormgeven en passend beplanten.
4070875: HACOHEN, SHMOEËL AVIDOR - Met één been op de grond. Chassidische Humor en Wijsheid. Illustraties van Mané-Katz.
123514: HACQUEBORD, LOUWRENS & JUR. R. LEINENGA & KO DE KORTE - Nederlanders in de Poolwinter.
100066: HADAR, ALIZIA RACHEL & AUBREY KAUFMAN - The Princess Elnasari.
102155: HADEWICH [M. ORTMANNS - TRANSL. & DR. P. MOMMAERS - INTROD.]. - Van Liefde en Minne. De strofische gedichten.
131591: HADFIELD, ALICE MARY - The Chartist Land Company.
4015370: HADIWIJONO, H. - Man in the Present Javanese Mysticism. (Diss.)
100435: HADLAND DAVIS, F. [DR. B.C. GOUDSMIT - ED.]. - Mythen en legenden van Japan.
4143762: HAEBERLI, H. & STEIGER, CHR.VON (HRSG.) - Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bilderchronik. Studienausgabe zur Faksimile-Edition der Handschrift Mss. hist. helv. I. 16 der Burgerbibliothek Bern. Textedition bearbeitet von U.M.Zahnd.
143618: HAECKEL, ERNST - Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck ins Besondere.
47320: HAEFELI, LEO - Flavius Josephus' Lebensbeschreibung. Aus dem Griechischen übersetzt, mit einer Einleitung und mit einem Anhang von Anmerkungen versehen. Mit einer Karte
145127: HAEGEN, RINA VAN DER - In het spoor van sexuele differentie.
122641: HAEGER, JOHN WINTHROP ËD.*. - Crisis and Prosperity in Sung China.
88001: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in Franse Gereformeerde kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter. Le problème du chant choral dans les eglises réformées et le trésor liturgique de la cantilène hugenote. Baccelaureaatssriptie voor de Theologische Faculteit (Montpellier, 20 december 1926)
4300691: HAEIN, EMMANUEL - De problematiek van de gemeentezang in de Franse Gereformeerde Kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter (1926). Bronuitgave en inleiding door Jan R.Luth, vertaling door José Lieshout.
55189: HAEMSTEDE, ADRIANUS - De geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. Beginnende met de tijden van Christus onzen Zaligmaker, tot den jare 1655. Met platen (2 delen)
9424: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben, Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, amerika en andere landen. benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van D. A. Kuyper.
8918: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - De Historien der vromer Martelaren, die om het getuygenis des Euangelij haer bloet vergoten hebben: van Christi tyden af, tot onsen tijdt toe. Hier by ghevoecht Het tweede deel der Martelaren: Vervattende ontrent twee hondert t'sestich Martelaren, die noyt in eenighe van onse Nederduytsche Martelaer-boecken ghedruckt zijn, tot den Jaere 1609. Waer van vele met groote moeyte uyt gheschreven Coppen zijn op-ghesocht, ende tot dienst der vromen aen den dagh ghegeven.
9423: HAEMSTEDE, ADRIAEN CORNELISZ. VAN - Geschiedenis der Martelaren. Die om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben, Van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, Duitschland, amerika en andere landen. benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de Valtelijn de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen van de geloovigen. Naar den druk van 1671. Door J.G.O. Vooraf gaat een woord ter inleiding van D. A. Kuyper.
54691: HAEMSTEDE, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben, van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655. Niet alleen in de nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen. Met platen, nieuwe uitgave
83702: HAEMSTEDIUS, ADRIANUS - Geschiedenis der martelaren
145273: D'HAEN, THEO & PATRICIA KRÜS [EDS.]. - Colonizer and Colonized.
92128: HAENCHEN, ERNST - Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen
4071429: HAENCHEN, E. - Die Bibel und wir. Gesammelte Aufsätze. Band 2.
93785: HAERINGEN, J. VAN - Geschiedenis der kerkhervorming in Noord-Brabant en Limburg tijdens de 16e en 17e eeuw
105306: HAESAERTS, PAUL [DENISE FRÖHLICH & GISELA BLOCH - TRANSL.]. - Geschichte der modernen Malerei in Flandern [In Slipcase].
100023: HAFFNER, SEBASTIAN - Het duivels pact. De Duits-Russische betrekkingen van de eerste tot de tweede wereldoorlog.
92623: HAFKAMP, KOOS - Creatief denken
101513: HAFT, JEREMY - All the Tea in China. How to Buy, Sell, and Make Money on the Mainland.
143899: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
91631: HAGE, W. - Het gepredikte woord
90263: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografische genre.
88446: HAGE, W. - Mijn troost in mijn ellende. Verklaring van de Heidelberger Catechismus (2 delen)
55246: HAGE, DAVID - Om het eeuwig welbehagen. Verslag van de rouwdienst en de toespraken gehouden bij de begrafenis van David Hage
144861: HAGEMAN, MAARTEN - Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568.
84991: HAGEMAN, K. - Uit Jozefs schuren. Bijbels dagboek
101413: HAGEMAN, MARIËLLE - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
4139296: HAGEMAN, M. - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
142462: HAGEN, EDWINA - President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck [1761-1825].
47353: HAGEN, KENNETH (ED.) - Augustine, the Harvest, and Theology (1300-1650) Essays Dedicated to Heiko Augustinus Oberman in Honor of his Sixtieth Birthday
110419: HAGEN, VICTOR W. VON - De heerbaan van de zonnegod. Ontdekkingsreizen in het Rijk der Inka's.
8632: HAGEN, PETRUS VAN DER - Versameling van eenige Predikatien, Over uytgelesen Plaetsen van 't Woord Gods.
55231: HAGEN, D. PETRUS VAN DER - De Heydelberghsche Catechismus. Verklaert in twee-en-vijftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatien
131684: HAGEN, PIET - Journalisten in Nederland 1850-2000. Een persgeschiedenis in portretten.
100859: HAGEN, VICTOR W. VON - De heerbaan van de zonnegod. Ontdekkingsreizen in het Rijk der Inka's.
102881: HAGEN S.J., J.G. & J. STEIN S.J. - La Rotation De La Terre. Ses Preuves Mécaniques Anciennes Et Nouvelles. & Appendice 1: Les Preuves De M. Kamerlingh Omnes [2 Vols.].
121738: HAGENAU, GERDA - Jan Sobieski. Der Retter Wiens.
30052: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken
4035270: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken. Naar den zesden druk, vertaald en vermeerderd door J.Quast Hzn.
87533: HAGENBACH, K.R. - De ontwikkelingsgeschiedenis der christelijke leerstukken
30525: HAGENBACH, K.R. - Het wezen en de geschiedenis der hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland, in verband beschouwd met de verschijnselen van onzen tijd (10 delen)
54667: HAGENBACH, K.R. - Het wezen en de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland, in verband beschouwd met de verschijnselen van onzen tijd (10 delen in 5 banden)
4070880: HAGENBACH, K.R. - Johann Oekolampad und Oswald Myconius, die Reformatoren Basels. (Leben und ausgewählte Schriften der Begründer der reformierten Kirche II)
4135328: HAGENBACH, K.R. (U.A.) - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformuierten Kirche. Band IX. Supplement Theil. (a Lasco, L.Judä, L.Lambert, W.Farel und P.Viret, J.Vadian, B.Haller, A.Blaurer.
4143752: HAGENBACH, K.R. - Vorlesungen über Wesen und Geschichte der Reformation.
121240: HAGENBERG, ROLAND [ED.]. - Karel Appel. Dupe of Being.
4136663: HAGENDAHL, H. - Orosius und Iustinus. Ein Beitrag zur Iustinischen Textgeschichte.
122587: HAGENDOORN, L. & K. PHALET & R. HENKE & R. DROGENDIJK [EDS.]. - Etnische verhoudingen in Midden- en Oost-Europa.
95572: HAGENS, W.G. E.A. - Sociale Psychologie
145851: HAGENS, H. & W. ELLING [ED.]. - Watermolens / Wassermühlen. Overijssel - Grafschaft Bentheim - Gelderse Achterhoek - Westmünsterland.
142951: HAGERS, DRS. STEVEN & M. MOESHART-YAMADA - Japans [Wat & Hoe].
142955: HAGERS, DRS. STEVEN & M. MOESHART-YAMADA - Japans [Wat & Hoe].
83773: HAGESTEIN, J. - Gods leiding. 10 meditaties. Geroepen-Gelouterd-Geheiligd predikatie gehouden bij de begrafenis
86625: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart
81428: HAGESTEIN, W. - Onrustig is ons hart
145594: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan ...
110103: HAHN, KARL - Die kirchlichen Reformbestrebungen des Strassburger Bischofs Johann von Manderscheid [1569-1592]. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation.
145270: HAHN, STEVEN & JONATHAN PRUDE [EDS.]. - The Countryside in the Age of Capitalist Transformation. Essays in Social History of Rural America.
4142114: HAHN, F. - Das Verständnis der Mission im neuen Testament. (WMANT 13)
131379: HAHN, JEFFREY W. - Soviet Grassroots. Citizen Participation in Local Soviet Government.
146310: HAHN JR., ALBERT [ED.] PROF. R.N. ROLAND HOLST [FOREW.]. - Schoonheid en Samenleving. Opstellen over beeldende kunst van Albert Hahn sr.
146262: HAHN, FRANK & MARTIN HOLLIS - Philosophy and Economic Theory.
4140911: HAHN, G. - Vom Sinn des Todes. Texte aus drie Jahrtausenden.
4300932: HAHN, G. (LUTHER, M.) - Evangelium als literarische Anweisung. Zu Luthers Stellung in der Geschichte des deutschen kirchlichen Liedes.
4026247: HAHN, G. - Die abendländische Kirche im Mittelalter. Ihr äusserer Aufbau. In Werkstunden zusammengestellt. Mit 67 Werkbildern nebst Erklärungen als Beilagen. (Werkbuch der Kirchengeschichte II/1)
4144007: HAHN, J. & MAYER, H. - Das Evangelische Stift in Tübingen. Geschichte und Gegenwart - Zwischen Weltgeist und Frömmigkeit.
142642: HAHNEMANN, DR. MED. SAMUEL [PROF. DR. HANNS RABE - INTROD.]. - Die chronischen Krankheiten ihre eigentümliche Natur und homöopatische Heilung [5 Vols. Complete Set].
142644: HAHNEMANN, DR. MED. SAMUEL [PROF. DR. HANNS RABE - INTROD.]. - Reine Arzneimittellehre [6 Vols. Complete Set]. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe letzter Hand.
130507: HAIG, SIR WOLSELEY [SIR RICHARD BURN - ED.] - British India 1497-1858 [Volume 5: The Cambridge History of India]
101344: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, QUINTIN HOGG - A Sparrow's Flight. The Memoirs of Lord Hailsham of St. Marylebone.
103650: HAIMSON, LEOPOLD H. [ED.]. - The Politics of Rural Russia 1905-1914.
122121: HAIMSON, LEOPOLD H. - The Making of Three Russian Revolutionaries. Voices from the Menshevik Past.
110692: HAINISCH, M. - Die Landflucht. Ihr Wesen und ihre Bekämpfung im Rahmen einer Agrarreform.
4047844: HAIR, P. (ED.) - Before the Bawdy Court. Selections from church court and other records relating to the correction of moral offences in England, Scotland and New England, 1300-1800.
85906: HAITJEMA, TH.L. - De twaalfjarige Jezus als verloren zoon. (Serie: Van goedertierenheid en recht. 29e jaargang, nummer 17)
54137: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie. Voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Eerste jaargang 1950 t/m elfde jaargang 1960
85907: HAITJEMA, TH.L. - Leertucht (Derde serie nummer 2)
85908: HAITJEMA, TH.L. - De kerkorde van 1816 (Eerste serie nummer 1)
82088: HAITJEMA, TH. L. - Hoog-Kerkelijk protestantisme
82032: HAITJEMA, TH. L. E.A. - Geestelijke leiding van volwassenen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 23
84067: HAITJEMA, TH. L. - De Heidelbergse Catechismus als klankboden en inhoud van het actuele belijden onzer kerk
85918: HAITJEMA, TH.L. - Gebondenheid en vrijheid in een belijdende kerk
85915: HAITJEMA, TH.L. / G.C. VAN NIFTRIK - Theocratie en eschatologie, een briefwisseling tussen Prof. Dr. Th.L. Haitjema en Prof. Dr. G.C. van Niftrik (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 6)
85914: HAITJEMA, TH.L. - Godsdienstige richtingen en kerkelijke modaliteiten (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 9)
53986: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie, voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Twaalfde jaargang 1961
53987: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie, voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Dertiende jaargang 1962
82082: HAITJEMA, TH. L. - Karl Barth
85351: HAITJEMA, TH. L. / A.B. TE WINKEL E.A. - Onder eigen vaandel. Drie-maandelijksch theologisch tijdschrift. Negende jaargang, nummer 2.
85352: HAITJEMA, TH. L. E.A. - Om Zions wil zwijgen wij niet! De woorden, gesproken te Utrecht ter vijfde algemeene vergadering van het Nederlandsch Hervormd Verbond tot Kerkherstel, 10 Oct. 1934.
88707: HAITJEMA, TH.L. E.A. - Kerk en theologie. Voortzetting van 'onder eigen vaandel'. Tweeentwintig jaargang 1971.
85917: HAITJEMA, TH.L. - De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth
85912: HAITJEMA, TH.L. - De reformatie toetssteen èn krachtbron der oecumene (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 7)
4062717: HAITJEMA, TH.L. - Hoog-kerkelijk protestantisme.
85903: HAITJEMA, TH.L. - Wat is avondmaal vieren?
84388: HAITJEMA, TH. L. - Het Erfgoed der Hervorming
4016832: HAITJEMA, TH.L. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustinus` wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. (Diss.)
85900: HAITJEMA, TH.L. - Het eigene van de Christelijk-Historische unie
82089: HAITJEMA, TH. L. - Het Woord Gods in de moderne cultuur
88813: HAITJEMA, TH.L. - Dogmatiek als apologie. 'Ik geloof in den God van Jezus Christus'.
85913: HAITJEMA, TH.L. - "Het ""mammoetontwerp"" tot regeling van het voortgezet onderwijs (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 10)"
4075090: HAITJEMA, TH.L. SCHOKKING, H. & KROMSIGT, J.C.. - Christusprediking tegenover moderne gnostiek. Anthroposophie, theosophie, Christian Science.
85901: HAITJEMA, TH.L. - Kerk en staat (overdruk uit: De plaats der Kerk, vijf voordrachten gehouden in de Martinikerk te Groningen)
88814: HAITJEMA, TH.L. - Nederlands Hervormd Kerkrecht
85910: HAITJEMA, TH.L. - Het eerste doel bereikt, verantwoording, inzake, kerkherstel (Serie: Geschriften betreffende de orde der Ned. Herv. Kerk, No. 1)
143985: HAITSMA, DR. J. - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde [gereformeerde] gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd.
53473: HAITSMA, J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973
92201: HAITSMA MULIER, E.O.G. E.A. - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877
88662: HAITSMA MULIER, ECO OSTE GASPARD - Constitutioneel republikanisme en de mythe van Venetië in het zeventiende-eeuwse Nederland.
123275: HAITSMA MULIER, E.O.G. & A,M.J.T. LEYTEN [EDS]. - Het Nederlandse beeld van de Franse Revolutie in prent en beeld.
94062: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de Kerk. In de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
92176: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop, van 1566-1974
95665: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de kerk, in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (mit einer Zusammenfassung im Deutschen)
94004: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop, van 1566-1974
94005: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) ker van Woerden van 1593 t/m 1963
4009187: HAITSMA, J. (WOERDEN) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963.
4063502: HAITSMA, J. (WOERDEN) - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden. (Hoeksteen 31e jaargang nummer 3, 4 en 5)
4135677: HAITSMA, J. (MIJDRECHT) - Honderd jaar Gereformeerde Kerk Mijdrecht.
4300416: HAITSMA, J. (BOSKOOP) - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Boskoop van 1566-1974.
142577: HAJDU, HELGA. - Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters.
130146: HAJEE, K. - De Verovering van Algiers. Een Verhaal voor de Rijpere Jeugd.
123434: HAJEK, DR. LUBOR & W. FORMAN & B. FORMAN - Harunobu und die Künstler seiner Zeit [In green cloth cover with bamboo closure]
102925: HAJEK, KAREL - Weidmannsheil.
4300659: HAK, H.J. (FICINO, MARSILIO) - Marsilio Ficino. (Diss.)
144375: HAKFOORT, CASPER [ED.]. - Jan Swammerdam.
84012: HAKKENBERG, D. - Ziet, Ik kom haastiglijk! Ter nagedachtenis aan ds. D. Hakkenberg
30252: HAKKENBERG, D. - Zie, Ik kom haastiglijk!
84741: HAKKENBERG, D. - Open vensters naar Jeruzalem
53677: HAKKERT, ADRIAAN - Wel vergeven, niet vergeten. Geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog
100503: HAKLUYT [JACK BEECHING - ED. & INTROD.]. - Voyages and Discoveries. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the British Nation.
82460: HAKS, DONALD - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven
132103: HAKS, DR. D. [FOREW.] - Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken.
52038: HAKVOORT, DS. E. - De onnutte zeer nuttig gemaakt [Zes preken over Filémon]
51950: HAKVOORT, DS. E. - Immers is God Israël goed [Zes preken over Psalm 73]
142129: HAKVOORT, KEES & VLEMENS VERHOEVEN [FONS ASSELBERGS - FOREW.]. - In een ander licht. Nijmegen 1950 - 1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith.
130616: HALBERSTAM, DAVID - The Coldest Winter. America and the Korean War.
110259: HALBERTSMA, DR. H. - Van Sneek naar Amersfoort. Herinneringen van een oudheidkundige.
104043: HALBERTSMA, RUURD [INTROD.]. - Freud. De sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
30527: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets. Benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen vna denzelfden schrijver
110557: HALBERTSMA, TJALLING - De verloren lotuskruisen. Een zoektocht naar de steden, graven en kerken van vroege christenen in China.
131203: HALBERTSMA, MARLITE & WIES VAN MOORSEL [EDS - ET AL.] - Beroep: kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen 1898-1998.
4139829: HALBERTSMA, BRUORREN - Rimen en teltsjes. Printen fan Ids Wiersma.
144217: HALBERTSMA, MARLITE [MARIA ELISABETH] - Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis.
104627: HALBEY, HANS ADOLF & ELKE SCHUTT-KEHM & ROLF STÜMPEL & ADOLF WILD [EDS.]. - Buchkultur in Mainz. Schrift - Druck - Buch im Gutenberg-Museum.
54362: HALBFAS, HUBERTUS - Religionsunterricht in der Grundschule. Lehrerhandbuch 1-4 (4 volumes)
89093: HALDANE, JAMES A. - Notes Intended For An Exposition Of The Epistle To The Hebrews. Printed From The Unpublished Manuscripts Of James A. Haldane.
4064659: HALE, FREDERICK - Swedish Lutheran Missionaries on the Witwatersrand, 1902-1960. (Diss.)
4141923: HALE, J. - The Civilization of Europe in the Renaissance.
4026248: HALECKI, O. - Das europäische Jahrtausend.
89967: HALEM, CORNELIS VAN - Israël: Wortel en Doorn. Onderzoek naar de plaats van Israël als religieuze entiteit in het Nederlandse protestantisme na de Tweede Wereldoorlog.
9784: HALES, JOHN - Golden Remains, of the ever Memorable, Mr. John Hales, of Eaton-Colledge, &c. The Second Impression. With Additions from the Authours own Copy, Viz. Sermons & Miscellanies. Also Letters and Expresses Concerning the Synod of Dort, (not before Printed,) From an Authentick Hand.
9544: HALES, JOHN - Korte Historie van het Synode van Dordrecht, Vervatende eenige aenmerkelijke en noyt voor-henen ontdekte bysonderheden, begrepen in brieven van Mr. John Hales, en Dr. Walter Balcanqual, Van den Koning van Groot-Brittannie gesonden op de gemelde Synode. Geschreven aen den Heere Dudley Carlton. Vertaelt uyt het Engelsch.
4062493: HALEVI, JEHUDA - Al`Choezari. Boek van argumentatie en bewijsvoering van een verachte godsdienst. Uit het arabisch vertaald en toegelicht door J.H.Hospers.
4133322: HALEVI, Z'EV BEN SHIMÓN - El Camino de la Kabbalah.
143546: HALEY, K.H.D. - The Dutch in the Seventeenth Century.
145871: HALFMANN, HORST [ED.]. - Zeitschriften und Zeitungen des Exils 1933-1945. Bestandsverzeichnis der Deutschen Bücherei.
4035271: HALKES, C.J.M. - en alles zal worden herschapen. Gedachten over de heelwording van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur.
94330: HALKIN, LÉON-E. - Érasme parmi nous
4137467: HALKIN, L. (ERASMUS, DES.) - De biografie van Erasmus.
94340: HALKIN, LÉON-E. - Les colloques d'Érasme
87815: HALKIN, LÉON E. - Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Enrico Heinemann.
4134789: HALKIN, L.E. (ERASMUS, DES.) - Erasmus von Rotterdam. Eine Biographie. Aus dem franzözischen von E.Heinemann. Sonderausgabe.
94165: HALKIN, LÉON E. - De biografie van Erasmus
121546: HALL, MR. M.C. VAN - Gedichten.
103543: HALL, JOHN W. & MARIUS B. JANSEN [EDS. - ET AL.]. JOSEPH R. STRAYER [INTROD.]. - Studies in the International History of Early Modern Japan.
53117: HALL, MARCIA B. - Artistic centres of the Italian Renaissance Rome
82562: HALL, A.M.L. - De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, verdedigd, pleitrede, uitgesproken in de teregtzitting van het geregtshof te 's-Gravenhage kamer van correctioneele appellen van den 10den october 1836
81802: HALL, A.M.C. - De vrijheid der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, verdedigd, pleitrede, uitgesproken in de teregtzitting van het geregtshof te 's-Gravenhage kamer van correctioneele appellen van den 10den october 1836
121525: HALL, KENNETH R. - Trade and Statecraft in the Age of Colas.
101847: HALL, NICHOLAS H.J. [ED.]. - Colnaghi in America. A Survey to Commemorate the First Decade of Colnaghi New York.
145340: HALL, MAX - Harvard University Press. A History.
94771: HALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijdheid, verdedigd. Met platen
47227: HALL, JOSEPH - Contemplations on the Historical Passages of the Old and New Testaments. With sone account of his life and sufferings, mostly written by himself. A new edition, revised and corrected. In two volumes, Vol I.
85383: HALL, M.C. VAN - Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Waarbij gebonden: Antwoord aan Mr. M.C. van Hall door Mr. G. Groen van Prinsterer. En: Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer van Mr. M.C. van Hall (3 werken in 1 band)
142106: HALL, LEE - Elaine and Bill. Portrait of a Marriage. The Lives of Willem and Elaine de Kooning.
95375: HALL, JAMES - Hall's Iconografisch Handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst
104077: HALL, H. VAN & BERTHA WOLTERSON - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. Volume 1: Part 1 & 2 [of 4].
47188: HALL, JOSEPH - Contemplations on the Historical Passages of the Old and New Testaments. In two volumes, Vol II. A new edition
131103: HALL, JOHN W. & JEFFREY P. MASS [EDS.] - Medieval Japan. Essays in Institutional History.
103686: HALL, H. VAN & BERTHA WOLTERSON - Repertorium voor de Geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst. Sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932. & Deel 2: 1933-1946. [2 Vols. Compl.].
4034216: HALL, G.S. - Adolescense its psychologie. and its relations to physiology, anthrapology, sociology, sex, crime, religion and education.
143782: HALLAM, ELIZABETH M. - Capetian France 987-1328.
90838: HALLBERG, BROR - Streptopelia Orientalis. Större Turturdufva (male).
90820: HALLBERG, BROR - Crocethia Alba. Sandlöpare (female).
90821: HALLBERG, BROR - Alca Torda. Tordmule.
90802: HALLBERG, BROR - Muscicapa Collaris. Halsbandsflugsnappare (female).
90803: HALLBERG, BROR - Pernis Apivorus. Bivrak.
90805: HALLBERG, BROR - Recurvirostra Avosetta. Skärfläacka.
90810: HALLBERG, BROR - Sterna Sandvicensis. Kentsk Tärna i sommardräkt.
90812: HALLBERG, BROR - Harelda Hyemalis. Alfagel, ung om vintern (female).
90814: HALLBERG, BROR - Podiceps Auritus. Svarthakedopping, ung fagel.
90818: HALLBERG, BROR - Oidemia Perspicillata. Hvitnackad Svärta, I vardräkt (female).
90761: HALLBERG, BROR - Emberiza Rustica. Videsparf (female).
90768: HALLBERG, BROR - Lagopus Lagopus. Dalripa, tupp, om varen.
90771: HALLBERG, BROR - Buteo Intermedius. Ryska vraken (male).
90773: HALLBERG, BROR - Harelda Hyemalis. Alfagel, i vinterdräkt (male).
90774: HALLBERG, BROR - Lyrurus Tetrix X Tetrastes Bonasia. Järporre (female)
90775: HALLBERG, BROR - Stercorarius Longicaudus. Fjällabb.
90776: HALLBERG, BROR - Larus Minutus. Dvärgmas.
90778: HALLBERG, BROR - Stercorarius Pomarinus. Bredstjärtad labb.
90798: HALLBERG, BROR - Limicola Falcinellus. Myrsnäppa (female).
90790: HALLBERG, BROR - Sterna Albifrons. Dvärgtärna i sommardräkt.
90783: HALLBERG, BROR - Larus Ridibundus. Skrattmas (female).
90784: HALLBERG, BROR - Larus Hyperboreus. Hvittrut (female).
90786: HALLBERG, BROR - Larus Leucopterus. Hvitvingad Trut.
90787: HALLBERG, BROR - Larus Ridibundus. Skrattmas i vinterdr.
90760: HALLBERG, BROR - Anthus Cervinus. Rödstrupig piplärka.
90823: HALLBERG, BROR - Otis Tetrax. Smatrapp, und fagel.
90825: HALLBERG, BROR - Stercorarius Skua. Storlabb (male).
90826: HALLBERG, BROR - Somateria Spectabilis. Praktejder, om varen (female).
90830: HALLBERG, BROR - Hypolais Hippolais. Bastardäktergal.
90832: HALLBERG, BROR - Totanus Glareola. Grönbena (female).
90833: HALLBERG, BROR - Motacilla Cinerea. Graäria.
90834: HALLBERG, BROR - Burhinus Oedicnemus. Tjockfot (male).
4053280: HALLEBEEK, J. EN WIRIX, B. (RED.) (VISSER, J.) - Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser.
92068: HALLEBEEK, JAN / WIRIX, BERT - Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser
143763: HALLEMA, A. - Gestichtstypen uit den ouden tijd. Centralisatie en decentralisatie in ons vaderlandsch gestichtswezen tijdens de Republiek. Maatschappelijk hulpbetoon en krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17de en 18de eeuw. Een veelsoortige staalkaart van vastzetting, bewaring en strafoplegging ingevolge vonnis op last, aanwijzing en verzoek.
54005: HALLEMA, A. - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis 1553-1953. Een overzicht van de gescheidenis van het weeshuis te Bolsward
94829: HALLEMA, A. - Prins Maurits, 1567-1625. Veertig jaren strijder voor 's lands vrijheid
4040916: HALLEMA, A. (DELFT) - Geschiedenis van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van het regentschap.
4139107: HALLEMA, A. (GROTIUS, H.) - Hugo de Groot. Het Delftsch orakel. 1583-1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
4047117: HALLEN, BEATRIJS V.D. (BEATRIJS VAN NAZARETH) - Zo was Beatrijs. Vrouw van Nazareth en minne-zangeres.
4074893: HALLEN, E. V.D.(FOUCAULD, CH. DE) - Charles de Foucauld. Edelman, soldaat en kluizenaar. Teekeningen van Frans Mertens.
4138407: HALLER, R. - Neopositivismus. Eine historische Einführung in die Philosophie des Wiener Kreises.
122506: HALLET, JEAN-PIERRE & ALEX PELLE - Pygmy Kitabu. A Revealing Account of the Origin and Legends of the African Pygmies.
101188: HALLETT, ROBIN - Africa to 1875. A Modern History. & Africa since 1875. A Modern History [2 Vols. Compl.].
4002284: HALLEWAS, CH.F.G.E. - Zegen vieren. Zegeningen van levensverbintenissen.
4033922: HALLEWAS, CH.F.G.E. - In de schaduw des doods. Een explorerend-descriptief onderzoek naar pastoraat aan mensen in rouw. (Diss.) (geïll.)
91512: HALLIDAY, F.E. - Shakespeare, with 151 illustrations.
100993: HALLIWELL, JAMES O. - A Dictionary of Old English Plays. Existing either in Print or in Manuscript, from the Earliest Times to the Close of the 17th Century.
122126: HALLIWELL, MARTIN - Romantic Science and the Experience of Self. Transatlantic Crosscurrents from William James to Oliver Sachs.
9148: HALMA, FRANCOIS - Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen, Uit het Gebruik, en uit de beste Schrijvers, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld. Vierde Druk, naauwkeurig overgezien, verbeterd, en op nieuw zeer veel vermeerderd.
9545: HALMA, FRANÇOIS - Heilige Feestgezangen, behelzende De Geboorte en 't Lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, Verhooginge van Godts rechte handt, en de Zendinge van den H. Geest. Hier komt by De Zegepraal des Geloofs, Of eene uitbreidinge van het gansche XI Hooftstuk van den Brief aan den Hebreen. In dichtmaat gebragt, en met Printverbeeldingen versiert. De tweede Druk, nauwkeurig overzien, ook met Kanttekeningen en eenige niewe stukken vermeerdert.
145803: HALPERN, FLORENCE - A Clinical Approach to Children's Rorschachs.
122623: HALSBERGHE, G.H. & G. HALSBERGHE - XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid.
95668: HALSBERGHE, G.H. - Woordenboek Klassieke Cultuur
84224: HALSEMA, D.F.J. VAN - Oordeelkundige verhandeling over de staat en regerings-vorm der Ommelanden tusschen den Eems ende Lauwers van derzelver allereerste, en vroegste, opkomst tot op deze tijden, waar in de grondbeginselen van derzelver staatsen bijzonder recht, voornaamlijk in de oudste tijden, gelijk ook van dat van 't aloud Friesland, worden nagespoord, en aangetoond
53479: HALSEMA, G. VAN E.A. - Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad
94002: HALSEMA, G. VAN E.A. - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad
104439: HALSTEAD, L.B. - Op zoek naar de oertijd. Sporen van leven - fossielen - gesteenten. Ontdek de ontwikkeling van het leven op aarde.
4062677: HALTER M. - Het judaïsme uitgelegd aan de kinderen van mijn vrienden.
95405: HALVER-HAMBURG, RUDOLF - Der Mythos im letzten Buch der Bibel. Eine Untersuchung der Bildersprache der Johannes-Apokalypse
88348: HALYBURTION, THOMAS - Het groot belang der zaligheid samengevat in drie delen: I. Een ontdekking van des mensen staat en toestand van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof in Christus, of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III. Des christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als de huiselijke godsdienst. Met een voorrede, waarin de voortreffelijkheid en nuttigheid van dit werk wordt aangetoond door de Eerwaarde Heer Hugh Kennedy in zijn leven leraar inde Schotse Gemeente te Rotterdam. Getrouwelijk uit het Engels vertaald.
95097: HALYBURTON, THOMAS - Het groot aanbelang der zaligheid. Begrepen in drie deelen: In zich behelzende: I. Een ontdekkinge van des menschen staat en toestand van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des menschen herstellinge door het geloof in Christes, of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III. Des Christens plicht, zoo met opzicht op Personeelen als Huishoudelijken Godsdienst
86627: HALYBURTON, THOMAS - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 uitmuntende leerredenen meest op avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk. Naar de uitgave van 1763 opnieuw herdrukt.
8635: HALYBURTON, THOMAS - Het Groot Aanbelang der Zaligheit, begreepen in Drie Deelen. In zich Behelzende, I. Eene Ontdekkinge van des Menschen Staat en Toestandt van nature, of den Straf-schuldigen Zondaar Overtuigt. II. Des Menschen Herstellinge door het Geloove in Christus, of des Overtuigden Zondaars Toestandt en Genezinge. III. Des Christens Plicht, zoo met opzicht op Personele als Huishoudelyke Godtsdienst. Alles voorgestelt in verscheidene Predikatien. Met een Voorreden, waar in de Voortreffelykheit en Nuttigheit van dit Werk wordt aangetoont, door den Eerw. Heere Hugh Kennedy. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt.
55204: HALYBURTON, THOMAS - Gedenk-schriften, in zig behelzende het leven, de bekeeringe, en Merkwaardige Gevalen van den Eerw: Heere Thomas Halyburton, in zyn leven professor der H: Godtgeleertheidt in de Academie van St. Andrews. Begrepen in vier deelen, waar van de Drie eerste door hem zelfs eigenhandig zyn beschreven, eenige aren voor zyn Doodt, en het vierde of laatste uit zyn dag-register is 't zamen vergadert. Waar by gevoegt is, een verhaal van zyn laatste woorden, aangetekent door de gene die by zyn Sterf-bedde zyn tegenwoordig geweest. Getrouwelyk uit het Engelsch Vertaaldt
55117: HALYBURTON, THOMAS - Den zondaar verheugd in Gods heiligdom, onder het geloovig gebruik maken van Christus, als de ware geestelijke spijs der zielen, zijnde den inhoud van 10 Uitmuntende Leerredenen meest op avondmaalstijden gedaan, strekkende ter ontdekking van zorgelooze zondaren, tot besturing van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk
90653: HALYBURTON, THOMAS - Het groot belang der zaligheid. Samengevat in drie delen: I. Een ontdekking van des mensen staat en toestand van nature, of de strafschuldige zondaar overtuigd. II. Des mensen herstelling door het geloof ik Christus, of des overtuigden zondaars toestand en genezing. III. Des christens plicht, zowel ten opzichte van de persoonlijke als de huiselijke godsdienst.
84295: HAM, H. VAN DER - Een wolk van getuigen. Portretten van Christelijke Gereformeerde predikanten
87663: HAM, H. VAN DER - Professor Wisse. Aspecten van leven en werk.
81226: HAM, H. VAN DER - De minste der broederen, portretten van Christelijk Gereformeerde voorgangers
91822: HAM, F.C. VAN DEN - Christus, de weg, de waarheid en het leven. Drie leerredenen.
4054891: HAM, J.V. - Avondmaalsgedichten. Een keur uit de mooiste oude en nieuwe gedichten verzameld en van een inleiding voorzien.
88373: HAM, H. VAN DER - Een wolk van getuigen. Portretten van Christelijke Gereformeerde predikanten.
30272: HAM, H. VAN DER - De minste der broederen. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers
82366: HAM, KEN - The new answers book, over 25 Questions on Creation/Evolution and the Bilble
146046: HAM, W.A. VAN - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen bijeengebracht, toegelicht en beschreven.
83429: HAM, H. VAN DER - Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten
81433: HAM, MATT - Laat heb ik U liefgekregen priesteropleiding van volwassenen in deeltijd psychospitituele aspecten
87204: HAM, H. VAN DER - Van geslachte tot geslacht. Geschiedenis van de Christelijke Gereformerde Kerk te Meerkerk. Uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van de gemeente
4024191: HAM, J.V. - De taal der religie. Een verzameling religieuze poëzie van archaïsche en primitieve volken.
130788: HAMAKER-ZONDAG, DRS. KAREN M. - Psyche en astrologisch symbool. Een astrologische beschouwing over psychische energieën.
121974: HAMBURGER, H. - The Function of the Predicate in the Fables of Krylov.
146236: HAMECOURT, PETER D' - Rusland in gijzeling. De dramatische afloop van de musical Nord-Ost.
53966: HAMEL, A.G. VAN - Belijdenis doen. Een schetsje uit de Kerkelijke en Onkerkelijke Wereld
82703: HAMEL, A.G. VAN - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over Litteratuur in Nederland
4010245: HAMEL, A. (HIPPOLITOS ROM.) - Kirche bei Hippolyt von Rom. (BFCT II, 49)
82598: HAMEL, J.A. VAN - Wat de Zwijger nú tot ons zegt, een beschouwing uit het verleden voor het heden
102661: HAMEL, CHRISTOPHER DE - A History of Illuminated Manuscripts.
88812: HAMEL, J.A. VAN - Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht.
102092: HAMEL, JÜRGEN - Geschichte der Astronomie. In Texten von Hesiod bis Hubble.
4015654: HAMEL (RED.) A.G. - De Tuin der Goden. Mythen der Egyptenaren, volken van Voor-Azië, Indiërs, Grieken, Scandinaviërs en Kelten. Illustraties van Anton Pieck.
7967: HAMELAU, JOHANNES - Hamelau's Gedachten in Slaaploze Nachten. WAARBIJ: Iets voor een Christlyk Huisgezin.
130017: HAMELEERS, MARC - West-Friesland in oude kaarten.
4300984: HAMELEERS, MARC - Kaarten van Amsterdam. Deel 1: 1538-1865. Deel 2: 1866-2012.
20138: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - De ongeveinsde christen. Vierde deel.
7841: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - De Gewigtigste Geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in Twee Honderd Twee en Vijftig Printverbeeldingen. Op nieuw geteekend, en door de voornaamste Meesters in het koper gesneden. Met eene Zaaklijke Uitbreiding Opgehelderd.
54669: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN - Algemeene kerkelijke geschiedenis der Christenen (26 delen)
4053060: HAMER, J. (BARTH, K.) - Karl Barth. L`occasionalisme théologique de Karl Barth. Étude sur sa méthode dogmatique.
6273: HAMER, PETRUS - Technologeemata Sacra. Of Woorde-Boek van Heilige Konstredenen. Dat is, Woord en Rede-voeringen der Goddelijke Schriften, onderzocht en beschout in des Heeren Tempel, na den Regelmatigen zin des Heiligdoms. De voor-reden vertoond de ydelheid, en het bedrog der Traditien, en daer op geboude Godsdienst en geestelijke Heerschappye des Pausdoms. Byzonderlik ter occasie en tot opening van de zake en de staet van het zoo zeer beruchte Boek van den Aerts-Bisschop van Cameryk, mitsgaders die van de Fransche hereeniging der Gereformeerde.
122061: HAMEROW, THEODORE S. - The Social Foundations of German Unification 1858-1871 [2 Vols. Compl. Set].
145223: HAMEROW, THEODORE S. - Die Attentäter. Der 20. Juli - vor der Kollaboration zum Widerstand.
100896: HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. - Hieronymus David Gaubius 1705-1780. Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten.
142619: HAMERS, N.A. & L.W.A. BERENBROEK & G.A. BOOMSMA & H.TH. DELLMANN & A.H.A.M. TIELEN [EDS.]. - Zoeklicht zonder Grenzen.
104111: HAMERTON, PHILIP GILBERT & LAURENCE BINYON - The Etchings of Rembrandt & Dutch Etchers.
4138509: HAMERTON-KELLY, R. & SCROGGS, R. (ED.) (DAVIES, W.D.) - Jews, Greeks and Christians. Religious Cultures in late Antiquity. (Studies in Judaism in Late Antiquity 21)
4075297: HAMIDULLAH, M. - Inleiding tot de Islam.
100788: HAMILTON, CHARLES - Shakespeare met John Fletcher. Cardenio of Het Tweede Treurspel van de Jonkvrouw.
92067: HAMILTON, ALASTAIR E.A. - From Martyr to Muppy (Mennonite Urban Professionals). A Historical Introduction to Cultural Assimilation Processes of a Religious Minority in the Netherlands: the Mennonites
101630: HAMILTON, EDWARD - The Flora Homoeopathica: or Illustrations and descriptions of the Medical Plants used as Homoeopathic Remedies.
30019: HAMILTON, ALASTAIR - Cronica Ordo Sacerdotis. Acta HN. Three texts on the family of love. Edited with an introduction and summaries in English. (Serie: Kerkhistorische bijdragen, Deel XV)
4067640: HAMILTON, E. (TERESA VAN AVILA) - The Great Teresa.
53313: HAMILTON, ALASTAIR - Cronica Ordo Sacerdotis - Acta HN. Three texts on the family of love. Edited with an introduction and summaries in English (Kerkhistorische Bijdragen XV)
94352: HAMILTON, ALASTAIR - Cronica ordo sacerdotis. Acta HN. Three texts on the family of love. Edited with an introduction and summaries in English. (Series: Kerkhistorische Bijdragen, deel XV. Documenta Anabaptistica Neerlandica VI)
122612: HAMILTON, GEORGE HEARD - The Art and Architecture of Russia.
54372: HAMILTON, VICTOR P. - The Book of Genesis. Chapters 1-17 (The New International Commentary on the Old Testament)
47753: HAMM, WILHELM (HRSG.) - Das Ganze der Landwirthschaft in Bildern. Ein Bilderbuch zur Belehrung und Unterhaltung für Jung und Alt, Gross und Klein. Herausgegeben von Dr. Wilhelm Hamm. Mit 719 Abbildungen und erläuterndem Text. Zweite, wohlseise Ausgabe
143671: HAMMACHER, KLAUS & RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Religionsphilosophie.
143642: HAMMACHER, KLAUS [ED.]. - Fichte und Jacobi. Tagung der Internationalen J.G.-Fichte-Gesellschaft (1996) in München in der Carl-friedrich von Siemens-Stiftung.
143667: HAMMACHER, KLAUS & RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Transzendentalphilosophie und Evolutionstheorie.
143670: HAMMACHER, KLAUS [ED. - ET AL.]. - Subjektivität.
143665: HAMMACHER, KLAUS & RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie.
143836: HAMMACHER, KLAUS & HANS HIRSCH - Die Wirtschaftspolitik des Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi.
143668: HAMMACHER, KLAUS [ED. - ET AL.]. - Theoretische Vernunft.
143666: HAMMACHER, KLAUS & RICHARD SCHOTTKY & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Sozialphilosophie.
143643: HAMMACHER, KLAUS & RICHARD SCHOTTY & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Transzendentale Logik
4059130: HAMMAN, A. - Gebedsbron. Oud-Christelijke Gebeden.
4138408: HAMMANS, H. - Die neueren katholischen Erklärungen der Dogmenentwicklung. (Beitrage zur neueren Geschichte der katholischen Theologie. Band 7)
4061031: HAMMER, F. (SCHELER, M.) - Theonome Anthropologie?. Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen. (Phaenomenologica 45)
94485: HAMMER, GERHARD / MÜHLEN, KARL-HEINZ - Lutheriana. Zum 500. Geburtstag Martin Luthers von den Mitarbeitern der Weimarer Ausgabe
121494: HAMMERICH, DR. L.L. - Indeling en ontwikkeling van het Germaans. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1946.
4136644: HAMMERSBERGER, L. - Die Mariologie der ephremischen Schriften. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung.
4141341: HAMMERSCHMIDT, ERNST & HÄGER, OTTO A. - Illuminierte Äthiopische Handschriften. Mit 4 Farbtafeln und 56 Kunstdrucktafeln. (Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland XV
4141342: HAMMERSCHMIDT, ERNST & SIX, VERONIKA, - Äthiopische Handschriften 1:. Die Handschriften der Staatsbibliothek preussischer Kulturbesitz. (Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland XX/4)
130838: HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W.C.E. - Minderjarig, minderwaardig ? Een studie over de rechtspositie van de minderjarige in het privaatrecht.
4038552: HAMMING, I. - De Kerk in stad en lande.
143581: HAMMINGA, BERT - Ik heb een fiets in Jinja [& CD-Rom].
103544: HAMOEN, G. - 350 jaar Meteren en Est. De geschiedenis van de Hervormde gemeenten Meteren en Est.
4139480: HAMOEN, J.H. (HENKELS, A.) - Het schip der zotten. Een theologisch-culturele plaatsbepaling van de theoloog A.Henkels (1906-1975) toegespitst op zijn verhouding tot de drukker H.N.Werkman (1882-1945) en de schrijver S.Vestdijk (1898-1971) (Diss.)
53990: HAMOEN, G. / HAMOEN, C. - 400 jaar Hervormde Gemeente Bodegraven 1595-1994
92784: HAMOEN, G. - 350 jaar Meteren en Est. De geschiedenis van de Hervormde gemeenten Meteren en Est
4068660: HAMOEN, G. - Het begin van de Reformatie in de ring van Heusden.
4300285: HAMOEN, G. (BODEGRAVEN) - Geschiedenis van de Herv.Gem. Bodegraven. Uit de acta en rekeningen van de Herv.Gem.samengesteld.
4300293: HAMOEN, G./ C.HAMOEN, (BODEGRAVEN) - 400 Jaar Hervormde gemeente Bodegraven. 1594-1994. (Stichts-Hollandse Bijdragen 26)
4300312: HAMOEN, G. (E.A.) (DUBBELDAM) - Een ker op Dubbeldam. 375 jaar Hervormde Gemeente (1630-2005)
121417: HAMOUN, G. - Het begin van de Reformatie in de ring Heusden.
100897: HAMPDEN JACKSON, J. - Marx, Proudhon and European Socialism.
146158: HAMPE, ROLAND & ERIKA SIMON - Un millénaire d'art Grec 1600-600.
4138671: HAMPE, K. - Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900 bis 1250.
121903: HAMPEL, H.J. - Variabilität und Disziplinierung des Denkens.
143235: HAMPSHIRE, STUART - Spinoza.
131226: HAMPSHIRE, A. CECIL - Just an Old Navy Custom.
101777: HAMPSON, NORMAN - The Enlightenment. An evaluation of its assumptions, attitudes and values.
100860: HAMPSON, NORMAN - La période révolutionnaire
4140584: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
104644: HAMZAH, AMIR & MOEHAMAD TOHA & STEENIS, C.G.G.J. VAN - The Mountain Flora of Java. Containing 57 plates with pictures of 456 species of flowering plants native in the mountains of Java made from living specimens in colours. Selected, arranged, described and discussed.
144249: HAN BING SIONG - An Outline of the recent History of Indonesian Criminal Law.
86619: HANAPPIER, JACQUES - Bid om de vrede van Jeruzalem. Leerrede over Jeruzalems gebouw, godsdienst, gericht en vrede uit Psalm 122: 3-6 ter opening van de hoge kerkvergadering van de Christelijke synode van Zuid-Holland. Uitgesproken in Rotterdam op 5 Juli 1746 met twee daarachter bijgevoegde predikatieën uit 1 Petrus 1:22 en Judas 22.
44202: HANDBOEKJE TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) IN NEDERLAND (ONDERHOUDENDE ARTIKEL 31 K.O.) - Jaarlijks naam- en adresboek. Het bevat een alfabetische lijst van kerken met hun scribae, een register van predikanten, een lijst van plaatselijke gemeentes gerangschikt volgens particuliere synodi, dienstdoende predikanten, gegevens betreffende de Theologische Universiteit, gegevens over landelijke en plaatselijke verenigingen enz.enz.
58063: HANDEL, G.F. - Fitzwilliam Sonatas (Klavarscribo)
48123: HANDEL, GEORG FRIEDRICH - Fughettes (nr. 252)
48155: HANDEL, GEORG FRIEDRICH/PHILIPS, GORDON (ED.) - Tallis to Wesley. Practical Editions of Original English Organ Music, partly on two staves from the sixteenth to the nineteenth century suitable as Voluntaries. Number Nineteen. George Frideric Handel (II): Four Voluntaries for the Organ or Harpsichord with an Introduction by Francis Routh (nr. 1685b)
43505: HÄNDEL. G.F. - Zwanzig klaine Tänze, Piano
45119: HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH - Poros. Oper in drie Akten (sieben Bildern) Poro. Opera in tre atti di Pietro Metastasio. Freie Nachdichtung und Bühnenfassung von Heinz Rückert. Klavierauszug von Max Schneider
47853: HANDEL, G.F./WEELDEN, JAN VAN - Return, o God of Hosts. Aria uit de opera 'Samson'. Piano of Harmonium (nr. 1081)
130142: HANDO, FRED J. [ARTHUR MACHEN - INTROD.] - The Pleasant Land of Gwent.
9899: HANDSCHRIFT - Conciones annuales in dominicas.
110853: HANDY, CHARLES - De olifant en de vlo. Of waarom grote organisaties eigenzinnige individuen nodig hebben.
110281: HANDY, CHARLES BRIAN & P.A.A.M. VAN DER KAAIJ - De dorstige geest. Een kritische blik op het kapitalisme.
4026252: HANDY, R.T. - A History of the Churches in the United States and Canada.
30350: HANEBUTT-BENZ, EVA (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge Band XV - 1994
30349: HANEBUTT-BENZ, EVA (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge band XIV - 1991
9149: HANECOPIUS, CORNELIUS - De Schriftuerlycke Leyt-Sterre ter Zalicheyt.
93592: HANEGRAAFF, WOUTER J. - Dictionary of Gnosis & Western Esotericism (2 volumes)
30398: HANEGRAAFF, CHRIS - Het A.B.C. van de orgelbouw, organum IV
4075851: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought.
92555: HANEKAMP, JOHAN CAREL - An appeal for justice. The life or Dr. Henry Bathurst. Lord Bishop of Norwich, 1744-1837. Een beroep op rechtvaardheid het leven van Dr. Henry Bathurst, Bisschop van Norwich 1744-1837 (met een samenvatting in het Nederlands)
4139235: HANEKOM, T.N. (RED.) - Ons Nederduitse gereformeerde kerk. Gedenkboek by ons derde eeufees 1952
4138081: HANEVELD, G.T. - Het mirakel van het hart.
130595: HANEWINCKEL, S. - Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch, in den jaare 1798-1799. [In Brieven.] Met plaaten & Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch, in den jaare 1799 & Gedachten over de Meiërij van 's Hertogenbosch en derzelver inwoners, bij het Begin der Negentiende Eeuw [2 Vols. in 1]
122790: HÄNFLING, GUSTAV - Denkwürdigkeiten eines Porzellanmalers.
4142073: HANH, TICH NHAT - Vrede begint bij jezelf. Palestijnen en Israëli's luisteren naar elkaar.
4067902: HANHART, K. - Het open graf. Marcus` nieuwe versie van de opstanding.
4067227: HANHART, R. (BKAT) - Sacharja 1:1-8:23. Dodekapropheton 7/1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/7.1)
54559: HANHART, ROBERT / NOTH, MARTIN A.O. - Dodekapropheton 7.1. Sacharja 1-8 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XIV/7.1)
4138309: HANHART, R. (BKAT) - Sacharja 1:1-8:23. Dodekapropheton 7/1. (Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/7.1)
82934: HANIA, J. - Wernerus Helmichius
61149: HANIA, JAN - Wernerus Helmichius
93671: HANIA, JAN - Wernerus Helmichius
4002466: HANIA, J. (HELMICHIUS, W.) - Wernerus Helmichius. (Diss.)
121004: HANIQUE, MICHEL [CLAUDE JAVEAU - FOREW.]. - Intérieurs jour.
4142324: HANKEN, A. - De mystiek ontsluierd.
102332: HANLEY, CLIFF - History of Schotland.
103430: HANLEY, CLIFF - History of Scotland.
142659: O'HANLON, REDMOND - Congo.
4070089: O`HANLON, REDMOND - Congo. Vertaald door T.Davids.
4135091: HANNA, S. - Who are the copts?.
4074415: HANNE, J.W. - Die Idee der absoluten Persönlichkeit, oder Gott und sein Verhältniss zur Welt. Insonderheit zur menschlichen Persönlichkeit. Eine speculativ-theologische Untersuchung über Wesen, Entwicklung und Ziel des christlichen Theismus.
104352: HANNEMA, DR. D. - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen behorende tot de verzameling Stichting Hannema-De Stuers Fundatie in het kasteel 't Nijenhuis bij Heino, Overijssel.
131004: HANNEMA, DR. D. - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen behorende tot de verzameling Stichting Hannema-De Stuers Fundatie in het kasteel 't Nijenhuis bij Heino, Overijssel.
58054: HANON, C.L. - The Virtuoso Pianist in 60 Exercises
55351: HANOTAUX, GABRIEL - Histoire de la nation Égyptienne. Ouvrage publié sous les auspices et le haut patronage de sa majesté fouad Ier, roi d'Égypte (7 volumes)
20428: HANOTAUX, GABRIEL (ÉD.) - Histoire de la nation française, tomes XII-XIII: Histoire des lettres. I: Des origines à Ronsard: II: De Ronsard a nos jours
143224: HANOU, ANDRÉ - Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830).
110898: HANOU, ANDRÉ - Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse Verlichting. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Oude Nederlandse Letterkunde aan de Faculteit der Letteren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 22 mei 2001.
110651: HANOU, A.J. [ED.]. - Revolutie in woorden. Voor, tijdens en na 1789 grijpt Nederland [na lange tijd] de kans om politieke meningsverschillen uit te vechten, met het geweer én de mond. Debat, gescheld, satire uit een revolutionaire periode.
110146: HANOU, ANDRÉ [ED.]. - Nijmeegse Mutsen. Een satire uit 1792. E.J.B. Schonck. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht.
9546: HANOU VAN ARUM, P. - Floris Van Der Zaan. Eene Berijmde Vertelling Voor Mijne Kinderen.
90229: HANRAETS, PAUL RICHARD MARIE JOSEPH - The weak back. A medical study of the endogenous compoentts of disorders of the back, which is then clled: a degenerative back.
102287: HANRATH, JOH. J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
103090: HANRATH, JOH. J. - Het exlibris in Rusland.
4010228: HANSE, H. - Gott haben in der Antike und im frühen Christentum. Eine religions und begriffsgeschichtlichen Untersuchung. (RVV XXVII)
110079: HANSEL, JOHANNES - Bücherkunde für Germanisten. Studienausgabe.
54256: HANSELMANN, JOHANNES / HELBICH, PETER - Jedes Wort kann ein Anfang sein. Von den Wirkungen des gedruckten Wortes
100535: HANSEN, ERIC - Naar Jemen en de Rode Zee.
122212: HANSEN, WILHELM - Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes.
84491: HANSEN, M. - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het nieuwe leven
104303: HANSEN, HANS JÜRGEN [ED. - ET AL.]. - Das Pompöse Zeitalter. Zwischen Biedermeier und Jugenstil. Kunst, Architektur und Kunsthandwerk in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
54927: HANSEN, MOGENS HERMAN - La Démocratie Athénienne à l'Époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie. Traduction de Serge Bardet avec le concours de Philippe Gauthier
145367: HANSEN, JENS PEDER HART & JØRGEN MELDGAARD & JØRGEN NORDQVIST [EDS.]. - De mummies van Qilakitsoq.
131324: HANSEN, ERIC - Motoring with Mohammed. Journeys to Yemen and the Red Sea.
123132: HANSENNE, JACQUES [INTROD.]. - En homage à Simone David-Constant. Textes choisis.
104954: HANSON, MARK - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs, 1830-1914.
130714: HANSON, NEIL - The Great Fire of London in that Apocalyptic Year 1666.
102502: HANSSEN, CLIMMY [ED.]. - Impressions. The Masters Collections from Holland - Gevelstenen.
102501: HANSSEN, CLIMMY [ED.]. - Impressions. The Masters Collections from Holland.
102503: HANSSEN, CLIMMY [ED.]. - Impressions. The Masters Collections from Holland - Gevenstenen [& CD].
4138443: HANSSENS, D. - De ruimte van het volledige leven. Over de religiositeit van de poëzie.
103074: HANSWIJCK DE JONGE, MR. DR. H.A.G.J.P. VAN - Vijf jaar troepen varen [1946-1950].
121290: HANZELKA, JIRI & MIROSLAV ZIKMUND - Südamerika. Bei den Kopfjägern.
52366: HAPPEE, J. - De Lutheranen in Amsterdam
90346: HAPPEE, J. E.A. - De Lutheranen in Amsterdam (1588-1988). Gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
90345: HAPPEE, J. E.A. - De Lutheranen in Amsterdam (1588-1988). Gedenkboek ter gelegenheid van 400 jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
145298: HARARI, MANYA - Memoirs 1906-1969.
140085: HARARI, YUVAL NOAH - Renaissance Military Memoirs. War, History and Identity, 1450-1600.
4135017: HARASTA, E. (HRSG.) - Mit Gott klagen. Eine theologische Diskussion.
122200: HARBAUGH, WILLIAM H. - The Life and Times of Theodore Roosevelt.
104078: HARBERS, GUIDO [ED.] - 115 Einfamilienhäuser in neun Beispielen.
143030: HARCAVE, SIDNEY - Years of the Golden Cockerel. The Last Romaniv Tsars 1814-1918.
101877: HARD, ULF & AF SEGERSTAD - Modern Finnish Design.
101060: HARDACRE, PAUL H. - The Royalists during the Puritan Revolution.
101813: HARDENBERG, MR. H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haarse woonwijk.
121569: HARDER, J.H. - Observations on some Tendencies of Sentiment and Ethics chiefly in Minor Poetry and Essay in the Eighteenth Century until the Execution of Dr. W. Dodd in 1777.
143936: HARDER, M.A. & R.F. REGTUIT & G.C. WAKKER [EDS.]. - Theocritus.
143932: HARDER, M.A. & R.F. REGTUIT & G.C. WAKKER [EDS.]. - Callimachus.
143941: HARDER, M.A. & R.F. REGTUIT & G.C. WAKKER [EDS.]. - Genre in Hellenistic Poetry.
121582: HARDER, J.H. - Observations on some Tendencies of Sentiment and Ethics chiefly in minor poetry and essay in the eighteenth Century until the execution of Dr. W. Dodd in 1777.
4140385: HARDER, G. - Kirche und Israel. Arbeiten zum christlich-jüdischen Verhältnis. Eingeleitet und hrsg. von P.v.d.Osten-Sacken. Unter Mitarbeit von R.Scherer.
104748: HARDIMAN, RICHARD & HELEN SPEELMAN [JOËL J. CAHEN - FOREW.]. - In de voetsporen van Abraham. Het Heilige Land in handgekleurde foto's.
4076145: HARDMAN, K.J. - Seasons of Refreshing. Evangelism and Revivals in America.
144991: HARDOY, JORGE F. - Pre-Columbian Cities.
7629: HARDY, NATHANAEL - The First General Epistle of St. John the Apostle, unfolded and applied. (Nichol's Series of Commentaries)
4138410: HARDY, A. - Geest en evolutie. Een herwaardering van de evolutieleer en haar relatie tot de menselijke geest.
4142043: HARDY, P. & WIN, X. DE, - Lectuur-Repertitorium 1952-1966. Auteurslijst bevattende 27.000 bio-bibliografische notities en 1.500 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandse en Algemene literatuur, enz. Supplement bij de Tweede Uitgave.
101061: HARDYMENT, CHRISTINA - Malory. The Knight who became King Arthur's Chronicler.
92430: HARE, DOUGLAS R.A. - The theme of Jewish persecution of Christians in the gospel according to St. Matthew
102235: HAREN, MR. DR. IVO A.C. VAN - Naar een nieuwe ondernemingsstructuur.
100831: HARGITTAI, ISTVÁN - The Martians of Science. Five Physicists who changed the Twentieth Centuty.
121658: HARGREAVES-MAWDSLEY, W.N. - Eighteenth-Century Spain, 1700 -1788. A Political, Diplomatic and Institutional History.
55125: HARGROVE, JUNE - Les statues de Paris. Le représentation des grands hommes dans les rues et sur les places de Paris
105198: HARGROVE, JUNE - The Statues of Paris. An Open-Air Pantheon. The History of Statues to Great Men.
100994: HARIK, ILIYA F. - Politics and Change in a Traditional Society. Lebanon, 1711-1845.
4072185: HARINCK, C. - De Charismatische beweging.
91156: HARINCK, C. - Verkiezing en verantwoordelijkheid, 10 predikaties.
91477: HARINCK, C. E.A. - Vier uw vierdagen. Twaalf preken.
89514: HARINCK, C. - De uitgestrektheid van de verzoening. (Van de apostolische vaders tot de synode van Dordrecht 1618-19)
4300464: HARINCK, C. - De toeleidende weg tot Christus.
92871: HARINCK, C. - Om het hart van het Evangelie
100048: HARINCK, DR. GEORGE & DRS. WIM BERKELAAR & ALBERT DE VOS & DR. LODEWIJK WINKELER & DRS. MADELEINE GIMPEL [EDS.]. - Christelijke Encyclopedie [3 Vols. Compl.].
88705: HARINCK, G. / KUIPER, R. - Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen.
84783: HARINCK, C. - Wie bent U? Een Bijbels antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus?
83795: HARINCK, C. - Wie is Jezus van Nazareth?
84196: HARINCK, G. E.A. - Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Jaargang 7
30118: HARINCK, W. - De Koning der Joden. Ontmoetingen op weg naar Golgotha
85857: HARINCK, W. - Tot sieraad en tot eer, meditaties over wat dierbaar is voor God.
60256: HARINCK. G. - De reformatie (Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940, Reeks Passage 8)
89589: HARINCK, C. E.A. - In ruimte gesteld
95721: HARINCK, C. - Personen uit de 'Christinnereis' van John Bunyan
54707: HARINCK, W. - Geloven en belijden. Dagboek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis
81241: HARINCK, C. - De Schotse verbondsleer, van Robert Rollock tot Thomas Boston
95732: HARINCK, C. - Personen uit de 'Christinnereis' van John Bunyan
95724: HARINCK, C. - De tabernakel. Acht preken
53295: HARINCK, C. - Ons doopformulier
46991: HARINCK, G. E.A. (RED.) - Diakonie in verleden en heden
91538: HARINCK, C. - Wie bent U? Een bijbels antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus?
91621: HARINCK, C. - Tot belijden geroepen
53784: HARINCK, GEORGE / VOS, MARJOLEIN DE - Wat eten we vanavond? Protestants! Menukaarten uit de collectie van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
83977: HARINCK, C. - De Schotse verbondsleer van Robert Rollock tot Thomas Boston
53294: HARINCK, C. - En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. 17 meditaties over Hooglied 5:9-16
4133441: HARINCK (RED.) G. - Christelijke Encyclopedie. (3 dln.).
4300470: HARINCK (E.A.) GEORGE - Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken. Deel 1 t/m 3.
4300471: HARINCK (E.A.) GEORGE - Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken. Deel 1.
4068297: HÄRING, H. UND KUSCHEL, K. (KÜNG, H.) - Weg und Werk. Bibliographie von M.Gentner.
131716: HARING, PROF. DR. FRITZ [JOHN HAMMOND & IVAR JOHANSSON FRITZ HARING - EDS.] - Rassenkunde [2 Vols. Compl.]
4059543: HÄRING, B. - Faith and Morality in the Secular Age.
4024669: HÄRING, B. - Das Gesetz Christi. Moraltheologie. Dargestellt für Priester und Laien.
4060789: HÄRING, B. - Geborgenheit und Frei. Mein Leben.
4043007: HÄRING, B. - De wet van Christus. Een katholieke moraaltheologie voor priesters en leken.
131718: HARING, PROF. DR. FRITZ [ED.] - Die züchterisch wertvollsten Kuhfamilien der westfälischen Rotbuntzucht. Volume 2 [Only]
130372: HARING, CLAUS & KARL HEINZ LEICKERT - Wörterbuch der Psychiatrie und ihrer Grenzgebiete.
4143330: HARING, B. - Kaas en de evolutietheorie.
4300094: HÄRING, HERMANN - Das Böse in der Welt. Gottes Macht oder Ohnmacht?
4048662: N.N. (HÄRING, H.) - Die widerspenstige Religion. Orientierung für eine Kultur der Autonomie? Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Hermann Häring.
84512: HARKEMA, H. - Wijk bij Heusden in de laatste tijd van de oorlog. Met een voorwoord van de predikanten van Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.
145959: HARKORT, FRIEDRICH [ & DR. WOLFGANG KÖLLMANN - INTROD.]. - Geschichte des Dorfs, der Burg und der Freiheit Wetter als Beitrag zur Geschichte der Graffschaft Mark.
104608: HARKSEN, SIBYLLE - Bibliographie zur Kunstgeschichte von Sachsen-Anhalt.
47271: HARLAND, P.J./HAYWARD, C.T.R. (ED.) - New heaven and new earth, Prophecy and the millennium. Essays in honour of Anthony Gelston
4143116: HARLESS, A. VON - Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom Jahre 1845 an.
61374: HARLEY, C. DAVID - Missionary Training. The History of All Nations Christian College and its Predecessors 1911-1981 (met een samenvatting in het Nederlands)
4135055: HARLINE, C. - De wonderen van Jezus-eik. Mirakelverhalen uit de zeventiende eeuw.
4071086: HARMANNIJ, K. - Jezus leed wat wij nu lijden.
131038: HARMATTA, JANOS [& B.N. PURI & G.F. ETEMADI] - The Development of Sendentary and Nomadic Civilizations: 700 B.C. to A.D. 250 [Volume 2: History of Civilizations of Central Asia]
122467: HARMENING, DIETER & GERHARD LUTZ & BERNHARD SCHEMMEL & ERICH WIMMER [EDS.]. - Volkskultur und Geschichte. Festgabe für Josef Dünninger zum 65. Geburtstag.
102926: HARMETZ, ALJEAN - On the Road to Tara. The Making of ' Gone with the Wind '.
93092: HARMON, A.M. (TRANSLATION) - Lucian III
93091: HARMON, A.M. (TRANSLATION) - Lucian II
93093: HARMON, A.M. (TRANSLATION) - Lucian V
93120: HARMON, A.M. (TRANSLATION) - Lucian I
93119: HARMON, A.M. (TRANSLATION) - Lucian IV
144040: HARMS, WOLFGANG & JEAN-MARIE VALENTIN [EDS.]. - Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit.
104461: HARMS-LÜCKERATH, MARTINA - Galerie der Strasse. Höhepunkte der Plakatkunst von ihren Anfängen bis Heute. Aus der Plakatsammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt.
130805: HARMSE-TRUTTER, L. - Disability, Discrimination and Equal Opportunities: a Comparative Labour Law Study.
131151: HARMSEN, HILDE [GERHARDMARK VAN DER WAAL [ED.] - De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming.
4300990: HARMSEN, TH. (HRSG.) (BÖHME, J.) - Jacob Böhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland. Geïllustreerd.
84498: HARNACK, ADOLF - Reden und Aufsätze (2 volumes)
4052980: HARNACK, A.V. - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. I. Die Mission in Wort und Tat. II. Die Verbreitung. 3.neu durchgearbeitete und vermehrte Auflage mit mit 11 Karten.
4052981: HARNACK, A.V. - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Nachdruck der 4.verbesserte und vermehrte Auflage, mit 11 Karten.
4024671: HARNACK, A. - Reden und Aufsätze.
55014: HARNACK, ADOLF VON - Augustin. Reflexionen und Maximen. Aus seinen Werken gesammelt und übersetzt
84497: HARNACK, ADOLF - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten (2 banden)
94589: HARNACK, ADOLF - Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Band: Die Entstehung des Kirchlichen Dogmas. Zweiter und Dritter Band: Die Entwickelung des Kirchlichen Dogmas (3 volumes)
145289: HARNACK, TH. - Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische Brüdergemeinde. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte neuerer und neuester Zeit.
84361: HARNACK, THEOD. - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. Erste Abtheilung, Luthers theologische Grundanschauungen
4138121: HARNACK, A.VON - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. I. Die Mission in Wort und Tat. II. Die Verbreitung. Unveränderter Nachdruck der 4.neubearb.und verm.Auflage mit 11 Karten.
4139850: HARNACK, A. - Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius. I/1 und I/2: Die Überlieferung und der Bestand. II/1 und II/2: Die Chronologie.
4140646: HARNACK, A. - Entstehung und entwickelung. der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten. Urchristentum und Katholizismus.
4300661: HARNACK, A. - Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller Facultäten im Wintersemester 1899/1900 an der Universität Berlin gehalten. Durch Anmerkunge vernehrte Ausgabe.
4022551: HARNISCH, W. - Eschatologische Existenz. Ein exegetischer Beitrag zum Sachanliegen von 1.Thessalonicher 4,13-5,11.
121824: HARPER, KENN - Give Me My Father's Body. The Life of Minik, the New York Eskimo.
4065460: HARPER, M. - Let my People Grow!. Ministry and Leadership in the Church.
4133299: HARPER, R. (MAERLANT, J.VAN) - Als God met ons is. Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijk geloof.
4039089: HARRAEUS, K. (STRAUSS, D.FR.) - David Friedrich Strauss. Sein Leben und seine Schriften unter Heranziehung seiner Briefe dargestellt.
4135706: HARRAN, M.J. (LUTHER, M.) - Luther on Conversion. The Early Years.
145324: HARRAP (GEORGE G.) AND COMPANY LTD - - Partners in Progress. Some recollections of the past quaeter-century at 182 High Holborn.
4142474: HARRÉ, R. - Personal Being. A Theory for Individual Psychology.
61384: HARRENSTEIN, W.G. - Het arbeidsterrein der kerk in de groote steden
101414: HARRIES, MEIRION & SUSIE HARRIES - A Pilgrim Soul. The Life and Work of Elisabeth Lutyens.
144292: HARRINGTON, CAROLINE - Celebration of Christmas.
95599: HARRINGTON, DANIEL J. - The Hebrew fragments of pseudo-philo's. Liber Antiquitatum Biblicarum. Preserved in the Chronicles of Jerahmeel
121350: HARRIS, JOSEPH - The Eiffel Tower. Symbol of an Age.
103050: HARRIS, BRUCE & SEENA HARRIS [KEES VAN DONGEN - FOREWORD] - The Complete Etchings of Rembrandt.
92428: HARRIS, RENDEL / MINGANA, ALPHONSE - The odes and Psalms of Solomon. Re-edited for the governors of the John Rylands library. I. Tekst and facsimile. II. Translation and Notes (2 volumes)
4138292: HARRIS, RUTH - Lourdes. Geschiedenis van een religieus fenomeen.
123525: HARRIS, BILL & EDUARDO FUSS [PHOTOGR.]. - Southwest Indians. A Photographic Portrait.
53440: HARRIS, J.R. - The legacy of Egypt, second edition
144278: HARRIS, G.L. [ED.]. - Henry V. The Practice of Kingship.
131900: HARRIS, ROBERT P. - Guidebook of Russian Coins [1725 to 1970]
103122: HARRIS, NATHANIEL - De wereld in kaart gebracht. Kaarten en hun geschiedenis.
130822: HARRIS, ERROL - Hypothesis and Perception. The Roots of Scientific Method.
130885: HARRIS, SAMUEL - The Philosophical Basis of Theism. Examination of the Personality of Man to Ascertain His Capacity to Know and Serve God, and the Validity of the Principles Underlying the Defence of Theism.
4033244: HARRIS, J.RENDEL - The Odes and Psalms of Solomon. Now First Published from the Syriac Version.
4046644: HARRIS, L. - Bezield bestaan. De wereld van een chassidische familie.
4071681: HARRIS, L. - God geneest vandaag. Bijbelse onthullingen over Goddelijke genezing.
4300493: HARRIS, J.RENDEL - The Odes and Psalms of Solomon. Published from the Syriac Version. Second edition, revised and enlarged with a facsimile
100209: HARRISON, BARBARA GRIZZUTI - Italian Days.
143028: HARRISON, JONATHAN - Our Knowledge of Right and Wrong.
121991: HARRISON, MAX & CHARLES FOX & ERIC THACKER (EDS.). - The Essential Jazz Records. Vol 1: Ragtime to Swing [JUST].
4070150: HARRISON, E.F. - The Apostolic Church.
143339: HARRISON, BARBARA - Keramiek uit Azië. Een gids voor de Aziatische afdelingen.
4051133: HARRISON, B.W. - Making the Connections. Essays in Feminist Social Ethics. Ed. by C.S.Robb.
144160: HARRISON, RICHARD J. - Spain at the Dawn of History. Iberians, Phoenicians and Greeks.
4142950: HARRISON, B. - An Introduction to the Philosophy of Language.
100024: HARRISON, JONATHAN - Hume's Moral Epistemology.
132079: HARRYVAN, A.G. & J. VAN DER HARST & S. VAN VOORST [EDS.] - Voor Nederland en Europa. Politici en ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945-1975.
86080: HARSHA, D.A. - Het leven van Johannes Bunyan. Met aanteekeningen van eenigen zjner tijdgenooten en enkele proeven van zijn stijl
90165: HARSHAV, BENJAMIN AND BARBARA - American Yiddish Poetry. A Bilingual Anthology. Translations with the participation of Kathryn Hellerstein, Brian McHale, and Anita Norich.
95181: HARSKAMP, ANTON VAN - Theologie: tekst in context. Op zoek naar de methode van ideologiekritische ana,yse van de theologie, geïllustreerd aan werk van Drey, Möhler en Staudenmaier. (2 volumes)
4140967: HARSKAMP, A.VAN - Het nieuw-religieuze verlangen.
6926: HARSNET, ADAM - Een Hert-sterckingh voor de Bedruckten. Raeckende De noodtwendigheydt ende het profijt der verdruckinghen. Waer in ons aengewesen wort, De gelucksaligheydt der gener, die met danckbaerheydt die ontfangen. Ende de elendigheydt van die alle, diese ontbeeren, ofte gee profijt daer by en doen. Eerst beschreven in 't Engelsch, Ende nu verduydschet van Hadrianus Visscherus. De tweede Editie met neerstigheydt oversien, verbetert, ende van verscheyden Druck-fouten gesuyvert.
6925: HARSNET, ADAM - Een Toets-Steen der Genade. Ontdekkende Het onderscheid tusschen opreghte en Schijn-Genaden, en Toonende Onbedriegelijke blijken en ken-teekenen der ware Genade. Dienstigh tot Beproevinge van den geestelijken Staet des menschen. Uit het Engels vertaalt, door Hubertus van der Meer. Hier aghter is bygevoeght der Zielen Mei-krans, gevlogten van verscheiden heerlijke genaden en blinkende deughden, door Hubertus van der Meer.
5618: HARSNET, ADAM - Een Hert-sterckingh voor de Bedruckten, Raeckende De noodtwendigheydt ende het profijt der verdruckinghen. Waer in ons aengewesen wort, De gelucksaligheydt der gener, die met danckbaerheydt die ontfangen, Ende de elendigheydt van die alle, diese ontbeeren, ofte geen profijt daer by en doen. Eerst beschreven in 't Engelsch. Ende nu verduydschet van Hadrianus Visscherus. De tweede Editie met neerstigheydt oversien, verbetert, ende van verscheyden Druck-fouten ghesuyvert.
87197: HARST, M. VAN DER E.A. - 's Heeren werk in het midden der jaren (Habakuk 3:2). 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Scheveningen 1946-1996
4052313: HART, S. - What Does the Lord Require?. How American Christians think about Economic Justice.
90325: HART, G. 'T / FISCHER, H.F.W.D. - Costumen van 's-Gravenhage, 1451-1609.
103451: HART, DR. S. - Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia 1600 - 1800.
131582: HART, KEES 'T - De keizer en de astroloog.
131570: HART, G. 'T - Rijnland's Huis 1578-1978.
131429: HART WRIGHT, R. & JEAN VAN HOUTTE & PIERRE KERLAN [ET AL.] - Comparative Conflict Resolution Procedures in Taxation. An Analytic Comparative Study.
4135534: HART, J. & MACKENZIE, W.B. - The Justified Believer. Combining A Discourse Upon Justification, and The Justfied believer.
4137277: HART, K. - Terug in Auschwitz.
4139366: HARTE, K. - Woorden met elkaar. Teksten voor bezinning en viering.
91673: HARTEN, J.D. VAN DER - Carnaval: niet van gisteren...! Zes voordrachten.
82588: HARTEN-BOERS, H. VAN - Willem van Oranje 1533-1584
104537: HARTEN-BOERS, HENNY VAN & ZSUZSANNA VAN RUYVEN-ZEMAN & CHRISTIANE E. COEBERGH-SURIE & HERMAN JANSE - The Stained-Glass Windows in the Sint Janskerk at Gouda. The Glazing of the Clerestory of the Choir and of the Former Monastic Church of the Regulars.
94797: HARTEN, P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte
144092: HARTEN-FRANSEN, M.G.E. VAN - Grepen uit de historie van Borne.
132139: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
103353: HARTHAN, JOHN - Books of Hours and their Owners.
104749: HARTHAN, JOHN [ED.]. - The Book of Hours. With a Historical Survey and Commentary.
131840: HARTIG, ERDMANN [ED.] & PROF. DR. PAUL CLEMEN [FOREW.] - Flandrische Wohnhaus-architektur.
93851: HARTIGH, H.A. DEN - In zoete mijmerij. Het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greup en 't Zwanegat in woord en beeld
4141358: HARTINGSVELD, L. VAN (TEKST EN TOELICHTING) - Openbaring. (Tekst en Toelichting)
4011198: HARTINGSVELD, L. VAN (BULTMANN, R.) - Die Eschatologie des Johannesevangeliums. Eine Auseinandersetzung mit R.Bultmann.
60260: HARTINGSVELD. L. VAN - Die Eschatologie des Johannesevangeliums (Eine auseinandersetzung mit R. Bultmann)
110784: HARTINGSVELD, J. VAN - Mozes als wetgever. Naar de beschrijving van Flavius Josephus in de ' Antiquitates ' boek II - IV.
61382: HARTINGSVELD, L. VAN - Die Eschatologie des Johannesevangeliums (Eine auseinandersetzung mit R. Bultmann)
4133979: HARTINGSVELD, J. VAN (JOSEPHUS, FLAVIUS) - Mozes als wetgever. Naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquitates, boek II-IV.
48006: HARTLAUB, G.F. - Rousseau (Gallery of Art Series)
144013: HARTLEY, MARIE & JOAN INGILBY - Yorkshire Village.
130864: HARTLEY, JANET M. - Alexander I.
52363: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907
47617: HARTMAN, K. DAYTON - Joseph Smith's tritheism: The prophet's theology in context, critiqued from a Nicene perspective. Thesis submitted for the degree Doctor of Philosophy in Church & Dogmatics History at the Potchefstroom Campus of the North-West University
9426: HARTMAN, NIKOLAAS - De Ongeveinsde Christen, in zyn Geloof en Wandel, Beknoptelyk Afgeschest. Den vierden Druk.
100617: HARTMAN, J.J. - De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronea [2 Vols. Compl.].
92127: HARTMAN, LARS - Prophecy interpreted. The formation of some Jewish apocalyptic teksts and of the exchatological discourse Mark 13 par.
131110: HARTMAN, RENÉ & JOKE HONDERS & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Niets nieuws onder de zon. 700 jaar criminatiteit in het Rivierengebied.
122717: HARTMANN, DR. GRETHE - Boliger og bordeller. Oversigt over prostitutionens former og tilholdssteder i København til forskellige tider.
4059441: HARTMANN, N. - Zur Grundlegung der Ontologie.
144794: HARTMANN, J.L.H. - De Reconstructie van een Middeleeuw Landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de Heerlijkheden Breust en Eijsden bij Maastricht 10e-19e eeuw [2 Vols.Compl.].
143749: HARTMANN, J.L.H. - De Reconstructie van een Middeleeuws Landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de Heerlijkheden Breust en Eijsden bij Maastricht 10e-19e eeuw [2 Vols.Compl.].
90402: HARTMANN, J.L.H. - De reconstructie van een Middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw) WAARBIJ: Kaarten behorende bij J.L.H. Hartmann, de reconstructie van een Middeleeuws Landschap.
144225: HARTMANN, DR. PETER - Zur Theorie der Sprachwissenschaft.
144226: HARTMANN, DR. PETER - Syntax und Bedeutung. Erster Teil: Die syntaktische Bedeutungsmatrix [All Publ.]..
145556: HARTMANN, PROF. DR. R. - Die Nilländer.
145557: HARTMANN, PROF. DR. R. - Abyssinien und die übrigen Gebiete der Ostküste Afrikas.
4142731: HARTMANN, N. - Philosophie der Natur. Abriss der speziellen Kategorienlehre.
100436: HARTMANN, HEINRICH - Luise. Preussens grosse Königin.
4051219: HARTMANN, E.V. - Grundriss der Religionsphilosophie.
4075153: HARTMANN, H. - Der Totenkult in Irland. Ein Beitrag zur Religion der Indogermanen.
4138915: HARTMANN, E.VON - Das religiöse Bewusstsein der Menschheit im Stufengang seiner Entwicklung.
100239: HARTMANS, ROB & TRINETTE KOOMEN & XANDRA SCHUTTE [EDS.]. - Houd op, gij daar met uw houweel en andere verhalen uit De Groene Amsterdammer over veranderend Nederland.
89374: HARTMANS, K.D. - Catalogus van de Circus-Bibliotheek nagelaten door K.D. Hartmans. Eerste deel. (Serie: Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Speciale catalogi. Nieuwe Serie. No. 4)
100618: HARTMEYER, HANS - Der Weinhandel im Gebiete der Hanse im Mittelalter.
143555: HARTNOLL, PHYLLIS - A Concise History of the Theatre.
142169: HARTOG, RUDO DEN [INEMIE GERARDS - ED.]. - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger [1836-1867]. Een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School.
93798: HARTOG, J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op de Nederlandse Antillen. Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Fortkerk door de Kerkeraad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curacao
4012364: HARTOG, A.H. DE, (CALVIJN, J.) - Noodzakelijke aanvullingen tot Calvijn`s Institutie.
4049309: HARTOG, A.H. DE - De zin van ons leven.
4140579: HARTOG, A.H. DE - Phaenomenologie van het christelijk bewustzijn.
52438: HARTOG, A.H. DE - Noodzakelijke aanvullingen tot Calvijn's Institutie
86169: HARTOG, J. - Uit de dagen der patriotten. Vier schetsen
101275: HARTOG, LEO DE - Europese reizigers naar de grote Khan. De reizen van de franciscaner monikken en de familie Polo naar de opvolgers van Djenghis Khan 1245-1368.
82201: HARTOG, J. - De patriotten en oranje van 1747-1787
89260: HARTOG, J. - Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de Protestantsche Kerk van Nederland.
145629: HARTOG, E. DEN - Romanesque architecture and sculpture in the Meuse Valley.
87965: HARTOG, J. - De spectatoriale geschriften vcan 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw
132188: HARTOG, E. DEN - Romanesque Architecture and Sculpture in the Meuse Valley
46493: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787
4134160: HARTOG, A.H. DEN - De zin van den dood.
84406: HARTOG, A.H. DE / TH. L. HAITJEMA - Christelijk realisme contra dialectische theologie. Een gedachtenwisseling tusschen de hoogleeraren Dr. A.H. de Hartog en Dr Th. L. Haitjema
85610: HARTOGH, G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde Gezindheid (1850-1852)
4000303: HARTOGH, G.M.D. (GROEN VAN PRINSTERER, G.) - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
82951: HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht, herkomst en gebruik van het begrip 'Providentia Dei' in de reformatorische teologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus
88708: HARTOGH, GERRIT MARINU DEN - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
131719: HARTOGH, DR. G.M. DEN - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
4059474: HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip `Providentia Dei` in de reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus. (Diss.)
4072289: HARTOGH, J. DEN - De joodse weg. Een inleiding in de godsdienst van het Jodendom.
4009191: HARTOGH, G.M. DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde en Geref. gezindheid (1850-1852).
131609: HARTS, P.L. VAN DER - Poging tot inleiding in de practische homoeopathie voor artsen.
131859: HARTT, FREDERIC [ED.] - Art Studies for an Editor. 25 Essays in Memory of Milton S. Fox.
142122: HARTUNG, HANS & PETER DAHM - Soester Seligkeiten. Bilder zur Bibel in den Kirchen St. Patrokli und St. Petri, St. Mariae zur Wiese und St. Mariae zur Höhe, St. Paili und St. Nikolai am Kolk und in den Museen von Berlin, Münster und Soest aus Alt-St. Thomae und den Klosterkirchen der Augustinerinnen und der Dominikaner.
121983: HARTUNG, RUDOLF [ELIAS CANETTI - FOREW.]. - In einem anderen Jahr. Tagebuchnotizen 1968-1974.
4136193: HARTUNG, E. (HRSG.) (GOETHE, J.W.) - Alles um Liebe. Goethes Briefe aus der ersten Hälfte seines Lebens,
94310: HARTVELT, GERRIT PIETER - Verum Corpus, een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn
82828: HARTVELT, G.P. - Het gebinte van de tijd, een historische studie over constructies van de geschiedenis, met name in de tijd der reformatie
46622: HARTVELT, G.P. - Tussen Openbaring en Ervaring. Studies aangeboden aan prof. dr. G.P. Hartvelt
60262: HARTVELT. G.P. - Verum corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn
4009371: HARTVELT, G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers.
90516: HARVEY, WILLIAM H. - Coin's financial school. Edited by Richard Hofstadter.
4048844: HARVEY, A.E. - Companion to the Gospels. (The New English Bible)
145264: HARVEY, JOHN - Victorian Novelists and Their Illustrators.
82692: HARVEY, MILES - The island of Lost Maps, a true story of cartographic crime
91643: HARVEY, ELEANOR JONES - The Painted Sketch. American impressions from nature 1830-1880.
130297: HARVEY, MICHAEL [GERRIT NOORDZIJ - FOREW.] - Ontwerpen met letters.
4070764: HARVEY, A. - A Journey in Ladakh. Encounters with Buddhism.
4074210: HARVEY, A. (ED.) - The Essential Mystics. The Soul`s Journey into Truth. With an introduction.
4006242: HASAK, VAN (LUTHER, M.) - Dr M.Luther und die religiöse Literatur seiner Zeit. bis zum Jahre 1520.
48074: HASE, KARL - Hutterus Redivivus oder Dogmatik der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Ein Dogmatisches Repertorium für Studirende. Zehnte, verbesserte Auflage
47887: HASE, KARL - Evangelische Dogmatik. Dritte verbesserte Auflage
86102: HASE, KARL - Geschiedenis der Kerk. Een leerboek inzonderheid ten gebruike bij akademische lessen
6276: HASE, CORNELIUS DE - De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm, In sijn natuurlijke t'samenhang en volle sin der Goddelijke wijsheyd, verklaart. Waar by gevoegt is De eerste Kerken-Vrede, Uyt Actor. IX: 31. De tweede Druk, vermeerdert Met een Leerreden over Hosea X: 12.
4035278: HASE, C. - Handboek van protestantsche polemiek tegenover de Roomsche Kerk. (Pierson: Nieuwe theologische bibliotheek, Jaargang 1864)
4138327: HASE, KARL - Hutterus Redivivus oder Dogmatik der evangelish-lutherische Kirche. Ein dogmatisches Repertorium für Studirende
94467: HASE H.C. VON - Die Gestalt der Kirche Luthers. Der casus confessionis im Kampf des Matthias Flacius gegen das Interim von 1548
4070970: HASE, K.VON - Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen. 3 Theile in 4 Bänden.
81191: HASEBROEK, J.P. - Een Dichter-album van vóór honderd jaren, de gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd
4142565: HASEBROEK, J.P. - Leerredenen.
100350: HASEK, JAROSLAV - Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Eingeleitet von Alfred Polgar.
4137949: HASEL, G.F. - Old Testament Theology. Basic Issues in the Current Debate.
92048: HASELEN, HENDRIK JOHAN LODEWIJK VAN - Willem van Haren's 'gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten'
145152: HASELER, STEPHEN - Het einde van de Britse monarchie.
4035280: HASENHÜTTL, G. - Charisma. Ordnungsprinzip der Kirche.
4059001: HASENHÜTTL, G. (BULTMANN, R.) - Der Glaubensvollzug. Eine Begegnung mit Rudolf Bultmann aus katholischem Glaubensverständnis.
9150: HASEVOET, SERVATIUS - De Brief van den H. Apostel Paulus aan de Gemeente te Romen, Ontleedt, verklaart, en betoogt.
8636: HASIUS, ADRIANUS - Konincklycke Leyd-Ster nae den Hemel. Voor-gestelt in XVII. Geestelijcke Mesitatien over den 31. Psalm Davids. Met een corte Verclaringhe van elcke Meditatie, in 17. Tafelen aff-ghedeylt.
5858: HASIUS, ADRIANUS - Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaet bequamelijck tot Predicatie konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaringh over den 124. Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede, tusschen desen Staet en den Koningh van Spanje.
1146: HASIUS, ADRIANUS - Konincklycke Leyd-ster nae den Hemel. Voor-gestelt in XVII. Geestelijcke Meditatien over den 32 Psalm Davids. Met een korte Verklaringhe van elcke Meditatie, in 17. Tafelen af-gedeylt.
7775: HASIUS, ADRIANUS - Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaet bequamelijck tot Predicatien konnen gebracht werden, ten dienste van alle nieuwelingen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaringh over den 124 Psalm, passende op den tegenwoordigen vrede tusschen desen Staet en den Koningh van Spanje.
100681: HASKINS, JAMES - Thurgood Marshall. A Life for Justice.
146366: HASKINS, JAMES - The Day Martin Luther King Jr. was Shot. A Photo History of the Civil Rights Movement.
102968: HASLINGHUIS, DR. E.J. & C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
60263: HASPELS. N.E. - Binding en verbond (Gewenste en veronderstelde betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente)
102994: HASPELS, DR. JAN JAAP - Automatic Musical Instruments. Their Mechanics and their Music 1580-1820.
103091: HASPELS, DR. J.J.L. [ED.]. - Royal Music Machines. Vijf eeuwen vorstelijk vermaak.
85635: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der Kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek (2 delen)
46832: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor de zang in de Eredienst verklaard uit de Heilige Schrift en uit de Geschiedenis der Kerk. Een Kerkhistorisch en Hymnologisch onderzoek. Deel 1
93026: HASPER, H. - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk (2 delen)
4017992: HASPER, H. - Een reformatorisch kerkboek.
4039789: HASPER, H. (CALVIJN, J.) - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst. Deel 1 en 2. Verklaard uit de H.Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek.
4006711: HASSELAAR, J.M. (ROSENSTOCK-HUESSY, E.) - Inleiding tot het denken van E.Rosenstock-Huessy.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15